Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2011 Október 17, 21:40:53

Cím: A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Antee - 2011 Október 17, 21:40:53
Várjuk a topicot érintő hozzászólásokat.
Mit mond erről az Ige?
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Antee - 2011 Október 17, 22:10:09
Mit mondd erről tehát az Ige? Azt tudjuk, hogy a sátánnak volt bejárása, hiszen Jób könyvében is olvashatjuk, hogy megjelent az Úr előtt. A mostani időkben pedig mi a helyzet?
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Elisabeth - 2011 Október 18, 10:39:08
Kedves Antee!

Mikor olvastam szavaidat a következö Ígére kellett gondolnom:

31. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? 32. Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 33. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. 34. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? 35. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? 36. Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat." 37. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. 38. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39. sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Róm 8,31-19

Akit az ÚR Jézus drága vérén megváltott, azt nem vádolhatja a sátán, mert levettetett.

Lk 10,18   
Ő pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Antee - 2011 Október 18, 11:07:16
Igen Testverem, ez igy van! :2smitten:
A Lk 10,18 esetleg nem lehetett profecia?

Nem foglalok szandekosan allaspontot meg a temat illetoleg, mert szeretnek veletek egyutt gondolkodni es felfedezni az igebol az igazsagot.

:2smitten:
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: petya1962 - 2011 Október 18, 11:11:09
Békesség és bátorság mindenkinek az Úr Jézusért!

Békesség, mert a vádló legyőzött (Jézus Krisztus által) és általad is legyőzhető ellenség. Bátorság, mert Isten Igéje arra bátorít, hogy:

Idézet
Jakab 4,7: Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

Szóval a  Jób története nem egy újszövetségi történet. Nem mis nevezném történeti könyvnek, inkább példázat. Kiválóan alkalmas arra, hogy azoknak, akik olvassák példa legyen arra, hogy hogyan lehet meglátni a problémák, a kudarcok, a káosz közepette Istent, hogyan lehet felismerni az Isten nélkül élőknek a saját állapotunkat, s arra is kiválóan alkalmas, hogy rádöbbenjünk arra, hogy a cselekedeteink, legyenek azok bármennyire is istenfélő motívummal, kevesek a megváltáshoz.

A Sátán ott van-e még a mennyben? Isten jelenlétében? Az igazság, a szentség helyén? Nem!!
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: petya1962 - 2011 Október 18, 11:15:39
Még egy adalék az ördög és hadserege tartózkodási helyére:

Idézet
Efézus 6,10-12 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.  Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

A magasság nem egyenlő a mennyel.
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Harang - 2011 Október 18, 13:11:26
Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát;
 Lukács 22:31   

Jelenések könyve:12:10   És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala:
Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma;
 mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Harang - 2011 Október 18, 13:53:35
Jób 1.
6.
Történt egy napon, hogy az istenfiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a Sátán is.
7
És monda az Úr a Sátánnak: Honnét jösz? És felele a Sátán az Úrnak és monda: Körülkerültem és át meg át jártam a földet.
8
És monda az Úr a Sátánnak: Észrevetted-é az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő, és bűngyűlölő.
9
Felele pedig az Úrnak a Sátán, és monda: Avagy ok nélkül féli-é Jób az Istent?
10
Nem te vetted-é körül őt magát, házát és mindenét, amije van? Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott e földön.
11
De bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkoz-é meg szemtől-szembe téged?!
12
Az Úr pedig monda a Sátánnak: Ímé, mindazt, amije van, kezedbe adom; csak ő magára ne nyujtsd ki kezedet. És kiméne a Sátán az Úr elől.
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Elisabeth - 2011 Október 19, 09:51:45
Idézet
Lk 10,18   
Ő pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.

Idézet
Jelenések könyve:12:10   És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala:
Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma;
 mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.

Szerintem szoros összefüggés van e két kijelentés között.

1Pét 5,8-9
8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
9. A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.


Shalom - békesség
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Clio - 2011 Október 19, 11:58:14
Nos én úgy gondolom a Sátánnak most is bejárása van a menybe mert a végső ítélet még nem esett meg rajta vagyis nem vetetett a pokolba ahogy a jelenések könyvének végén van a hamis próféta mellé vetetik. Utánna teremt újjá Isten mindent ahol nem lesz helye többé a Sátánnak és semmi gonosznak.

Bár hiába vádolna minket szózsólónk a mennyben Jézus.  Így mindegy számunkra hogy ott van -e vagy nincs a menyben a Sátán Jézus az  üdvösségünk forrása.. Nincs mitől félnünk.
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: DöNdIkEeE - 2011 Október 19, 12:11:25
Szerintem a Jelenések könyve 12:10 még nem történt meg. Szerintem ez egy prófécia lehet.

"Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket."

Szerény véleményem szerint, ennek a lényege az utolsó mondat, vagyis szerintem még bejárása van a Mennnybe mert az embereket is folyamatosan vádolja nap mint nap. Isten mint igazságos bíró és Jézus ami védő ügyvédünk ellen a Sátán mint vádló igenis harcol hogy nap mint nap bemószerolja az embereket. Azt gondolom a topic címe vagyis a kérdés hogy a Sátánnak bejárása van e Mennybe szerintem igaz. Nem ott lakozik és nem is tud egyszerre több helyen lenni... ezért csak bejár mint vádló.

És ha elolvassuk a következő részt akkor azt hiszem az is látszik hogy ez már a "jövőben játszódik." Jel 12,11
"Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig."
Amikor a sátán először levettet a Mennyből még nem beszélünk a Bárány véréről, hiszen akkor még emberek, se Föld se volt még. Több fordítás is Bárány véréről beszél. Akkor még nem is volt szó a megváltásról.
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Jules - 2011 Október 19, 12:34:59
Idézet
Amikor a sátán először levettet a Mennyből még nem beszélünk a Bárány véréről, hiszen akkor még emberek, se Föld se volt még. Több fordítás is Bárány véréről beszél. Akkor még nem is volt szó a megváltásról.

Jogos, arról nem is beszélve, hogy azt sem láttuk még, hogy megjelent volna a vértanúk serege, akiket itt említ az ige. Nekem úgy tűnik, hogy a nagy nyomorúság idején a Földön élő keresztyének lesznek ők.
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: DöNdIkEeE - 2011 Október 19, 12:49:35
Egyetértek. Szerintem valamiféle mártírok lesznek.
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Elisabeth - 2011 Október 19, 14:30:34

Nagyon nehéz megfogalmazni és egy kicsit hosszúra sikerült, amiért elnézéseteket kérem.
Nem tartok igényt arra, hogy tökéletes a látásom. Szeretnék azonban egy két gondolatot felvetni. Van a levegö ég (mennynek is fordítják) és van Isten országa.  Az igaz, hogy vádol a sátán szüntelen minket és testvéreinket. De hol van az megírva, hogy ezt a mennyben teszi? Egyébbként hiába is vádolna, mert:

Rm 8,1    
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

A Jelenések könyve nem csak a jövöbeli dolgokról ír, hanem a már megtörténtekröl is. A már említett Ígeszakasz:

Jel 12:10   
És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala:
Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma;
 mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.


Elötte olvassuk:

Jel 12,3-6
3. Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém; 4. farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét. 5. Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához, 6. az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják ezerkétszázhatvan napig.

Itt egyértelmüen Jézus Krisztus születéséröl van szó, ami már megtörtént, (Csak Rá érvényes: vasvesszővel legeltet minden népet.)

Különbözö szavak vannak a menny kifejezésére:
Az ouranos, ami 2Kor 12,2 (harmadik égig), Lk 10,18-ban és a Jel 12,10 található többek között. Itt a korkondancia szerint fizikális égröl van szó. Más amikor Isten országáról beszél: basileia, pl. Jn 3,5

Jóbnál is csak azt olvassuk, hogy mejelentek az ÚR elött, de nem azt, hogy a mennyben.

6. Történt egy napon, hogy az istenfiak megjelentek, és megálltak az ÚR előtt. Velük együtt megjelent a Sátán is.
Jób 1,6

Mózes is megjelent többször az ÚR elött:
2Móz 6,30    
Mózes pedig monda az Úr előtt: Ímé én nehéz ajakú vagyok, hogy hallgatna reám a Faraó?

Ézs 14,12-15
12. Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál!
13. Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.
14. Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.
15. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe!


Figyeljük meg: Levágattál a földre: múlt idö
                        Sírba szállsz alá: profétikus

Tehát vannak különbözö egek, magasságok, de hitem szerint a mennybe (Isten országába) semmilyen tisztátalan és senki sem mehet be csak, ha víztöl és Lélktöl újjászületett. Ez a sátánra is vonatkozik, tehát semmiképp nem mehet be oda.

Végezetül:

Jn 3,5    
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

 :2smitten:
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Jules - 2011 Október 19, 15:00:14
Kedves Elisabeth, igazat adok, de szerintem nem teljesen egyről beszélünk.  :119:

Azt hiszem, más oldalról kellene megközelíteni a kérdést:
- Isten elé járulhat-e ma is a sátán? (talán helyesebb lett volna így fogalmazni a topic címét)

Az, hogy a Szentek Szentjébe, azaz Isten közvetlen jelenlétébe nem léphet, az világos az általad hozott igék alapján is.
Az Igéből tudjuk, hogy a Szent Sátort Mózes az Istentől látott, mennyei minta szerint készítette el.

Ha ez így van, akkor a Mennyben is van nem csak Szentek Szentje, hanem Szentély és Udvar (Károlinál Pitvar) is. A földi sátor esetében az udvarba bemehetett, aki a nép közül az Úr elé akart járulni.

A Sátor belsejébe csak Áron fiai, a Kárpiton túlra, a Szentek Szentjébe pedig csak a főpap léphetett, ő is csak évente egyszer.
Valahogy így képzelem, hogy a sátán az udvarig bemehet, de a Szent Hajlékba , az Istennel való közvetlen közösségbe nem.

Mi a véleményetek erről a nézőpontról?
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Elisabeth - 2011 Október 19, 15:03:23
Kedves Jules!

Nagyon értékes gondolatokat hoztál fel. Köszönöm. Ez is segített nekem, valahogy a témát megközelíteni.

Szeretettel, Shalom

 :2smitten:

Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Jules - 2011 Október 19, 15:28:30
HalleluJah! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Shomer ayin - 2011 Október 20, 12:03:20
Shalom Testvéreim. Az Ige Mondja:Zakariás próféta könyve 3. rész

1.    
Azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, a ki az Úr angyala előtt álla, és a Sátánt, a ki jobb keze felől álla, hogy vádolja őt.
2.    
És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr, a ki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszög-é ez?
3.    
Jósua pedig szennyes ruhába vala öltöztetve, és áll vala az angyal előtt.
4.    
És szóla és monda az előtte állóknak, mondván: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! És monda néki: Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged!
Mint hogy elöttünk az Ige:2Kor 5,10    
Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.
Tehát a Zakariási Prófécia, nem más mint egy pillanatkép az ítélőszékről. A vádló igenis ott lesz.Ha és amennyiben Isten megfosztotta volna őt minden hatalmától, akkor nem intenének bennünket annyiszor, hogy ne káromoljuk a felsőbb hatalmasságokat! /Péter-Júdás/
Tehát ezen Igék fényében, az Istentől kapott hatalmuk "még" megvan. Ha pedig megvan-akkor annak minden vonzatával van meg! Azonban akár ordító oroszlán-akár ragadozó farkas, a vérengzést csak a nyájból kiszakadtakkal teheti meg.Nyájon belül nincs sem hatalma,sem joga,sem bejárása! Azaz csak annyi,Amennyit mi engedünk neki! ő elhiteti a hívőket, ahgy azt kezdetektől teszi.Így került hatalmába a föld is.Ádám és Éva duó "hibája", semmivel nem volt nagyobb, mint a mai hívők "hibái". Sőt: Ők még nem taposták meg hitetlenségük által a kegyelemnek a vérét! Ők még nem tanulták meg a jót elválasztani a rossztól, amikor azt a bűnt elkövették... ezzel szemben, mi akik látunk? mi akik ismeretere jutottunk? mi akik választást tudunk tenni???
És a vádló ott lesz akkor amikor mi állunk majd az ítélőszék elé. A legnagyobb baj szerintem inkább az, hogy nem is kell megeröltetnie magát hogy vádolhasson...
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Shomer ayin - 2011 Október 20, 12:12:42
ÉS még valami, csak a tévedések elkerülése miatt! Az Örökkévaló, egyik nem közismert neve: Dáján ha Emet. (az Igaz Bíró) Ha pedig bíró, akkor van ítélőszék! (II.Kor.5,10) ha van ítélőszék, akkor van: Egy Védő és Egy vádló is. Ez a teljes igazság miatt van így, éspedig még a világban is. A különbség csupán annyi: Az "Fenti" ítélőszék előtt CSAK(!!!)  egy védő- és csak egy vádló van. ha tehát valaki magát kezdi védeni, akkor a védő (Jézus) NEM VÉDHETI AZ ILLETŐT!
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Harang - 2011 Október 20, 13:18:19
 Köszönöm Shomer ajin,hogy megosztottad gondolataidat,egyetértek vele.

Úgy érzem aktuális téma a KEGYELMI időszakban,hogy teljes szívünkből az Urat szolgáljuk,minden cselekedetünkkel és gondolatunkkal.
Ha Jézus vére által tiszták vagyunk,nem árthat a legyőzött Vádló,mert Jézussal győztesek vagyunk.
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Elisabeth - 2011 Október 20, 14:51:27
Kedves Shomer Testvérem!

Idézet
Azonban akár ordító oroszlán-akár ragadozó farkas, a vérengzést csak a nyájból kiszakadtakkal teheti meg. Nyájon belül nincs sem hatalma,sem joga,sem bejárása!

Így van, én is így látom.

Mert a megváltottaknak az Ígaz Bíró lesz az ügyvédje! És tartozásunk levele a keresztre van szögezve:

13. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. 14. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. 15. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.
Kol 2,13-15

Igen, a kegyelmet ingyen kaptuk, de nem olcsón.

7. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
8. Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.

Gal 6,7-8

Ezért imádkozom:

2. Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra!
3. Ha a bűnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?!
7. Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!
8. Meg is szabadítja ő Izráelt minden ő bűnéből.

Zsolt 130,2-3;7-8

Ámen!
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: erdei - 2011 Október 20, 20:47:55
ÉS még valami, csak a tévedések elkerülése miatt! Az Örökkévaló, egyik nem közismert neve: Dáján ha Emet. (az Igaz Bíró) Ha pedig bíró, akkor van ítélőszék! (II.Kor.5,10) ha van ítélőszék, akkor van: Egy Védő és Egy vádló is. Ez a teljes igazság miatt van így, éspedig még a világban is. A különbség csupán annyi: Az "Fenti" ítélőszék előtt CSAK(!!!)  egy védő- és csak egy vádló van. ha tehát valaki magát kezdi védeni, akkor a védő (Jézus) NEM VÉDHETI AZ ILLETŐT!

Már igazándiból, csak olvasgatni jövök fel, nem nagyon akartam hozzászólni.
Most még is megteszem, mert egy nagyon szeretett testvér azt mondta, hogy tegyem meg, hogy ha már olvasgatok, hallgatásommal ne kövessek el bűnt.
Nos Sátánnak sem hatalma sem bejárása nincs a mennyekbe, Sátán nem vádol már senkit, Jézus pedig senkinek sem "ügyvédje".
Minden kijelentésemet tudom igazolni a Krisztus evangéliumából, de most csak az "ügyvédet" cáfolnám meg, hogy ne terheljek meg túlzottan senkit.
2Kor 5:10  Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.
Nem lehet a bíró és az ügyvéd ugyan az.
Na még ennyit Sátán senkit sem fog vádolni.
Jel 20:10  És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.
Jel 20:11  És láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték.
Jel 20:12  És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek [könyve]; és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.
Jel 20:13  És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik ő náluk voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.
Az ítéletnél Sátán már ott sem lesz! Nem, hogy bárkit is vádolna.
Azt gondolom, ennyi elég, hogy elgondolkodjunk, Ajin testvérünk eszmefuttatásán.
Szeretettel Róbert
 :044: :2smitten:
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Elisabeth - 2011 Október 20, 21:54:29
Kedves Erdei Testvér!

Engedd meg, hogy pár gondolatban egy esetleges félreértést tisztázzak.

Ügyvédről írtam. Már a nevében is benne van a feladata: A bíró előtt álló személy ügyét védi, és közbenjár a peres érdekében.

Átvitt értelemben, mi volt a feladatuk a főpapoknak az Ószövetségben? Egyszer egy évben az engesztelés napján bement a Szentek Szentjébe, hogy áldozatot bemutatva közbenjárjon (miután önmagáért már áldozatot mutatott be és engesztelést nyert) Isten engeszteléséért népe felé. Isten, az Igaz Bíró kegyelmes volt és elfogadta a közbenjárást, és népe engesztelést nyert.

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
1Tim 2,5

Az Újszövetségben Jézus Krisztus a tökéletes Főpapunk, a Közbenjárónk, Aki egyben a tökéletes Áldozat, Isten Báránya, aki országában ítélni fog élőket és holtakat. Aki pedig hisz Őbenne az nem kárhozik el.

2Tim 4,1    
Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.

Jn 5,22    
Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;

1. Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért,
2. A ki képes együttérezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal.
3. És ezért köteles, miképen a népért, azonképen önmagáért is áldozni a bűnökért.
4. És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a kit Isten hív el, miként Áront is.
5. Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, a ki így szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szültelek téged.
6. Miképen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint.
7. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért,
8. Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet;
9. És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek,
10. Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak.

Zsid.5

22. Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,
23. Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, a kik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez,
24. És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.

Zsid 12,22-24

17. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
18. A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.

Jn 3,17-18

Erre gondoltam amikor Igaz Bíróról és ügyvédről (Közbejáróról) szóltam.

Jn 12,31    
Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme

Testvéri szeretettel Shalom

 :2smitten:
Cím: Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
Írta: Jules - 2011 Október 28, 12:27:02
Sziasztok,

Én is úgy látom, ahogy Erdei írja, hogy Sátán már nem lesz ott, amikor mi megállunk az ítélőszék előtt, hiszen ő már előtte méltó helyére kerül.