Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2011 November 01, 22:18:56

Cím: A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 November 01, 22:18:56
Ahol Isten munkája jelen van, ott a gonosz gőzerővel dolgozik ellene. Éppen ezért nyitott szemmel kell járnunk, szemünkkel mindenkor az Úrra tekintve.
Vizsgáljunk meg mindig mindent, a mérőzsinórunk csakis az ige lehet. Nagyon fontos, hogy saját hitünk legyen és ne egy nevezetes tanító hitére támaszkodjunk.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Shaly - 2011 November 02, 08:08:47
Ezzel én is így vagyok.
Amit mond pásztor (legyen akárkiről is szó) azt megvizsgálom és várom, hogy igével is alátámasztja.
Mert az emberi szóhoz kell isten mankója, az ige.
És az Úr az igazsághoz ezt meg is adja.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 November 02, 08:34:20
Igen :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 November 02, 13:02:12
Ahol Isten munkája jelen van, ott a gonosz gőzerővel dolgozik ellene. Éppen ezért nyitott szemmel kell járnunk, szemünkkel mindenkor az Úrra tekintve.
Vizsgáljunk meg mindig mindent, a mérőzsinórunk csakis az ige lehet. Nagyon fontos, hogy saját hitünk legyen és ne egy nevezetes tanító hitére támaszkodjunk.

Egyetértek én is kedves Shaly. Mégis fontosnak tartanám azt megemlíteni, hogy szükségesnek tartom az Igehelyek szövegkörnyezetének ismeretetét is, és a különbözö Igék egymáshoz való viszonyát. Ezt azért tartom fontosnak mert még a téves dolgokat hirdetö tanitók is szeretik saját véleményüket az Igével alátámasztani. Ezt viszont hasznos felismernünk.

Szeretettel, Shalom
 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: ditte - 2011 November 02, 18:21:59
Én is egyetértek. Nagyon fontos,hogy Isten Igéje legyen az alap és engedjük a Szent Szellemnek, hogy vezessen minket.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 November 02, 18:41:35
Egyetértek Elisabeth és Ditte! :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 November 20, 16:10:00
Nagyon fontos Testvéreim, hogy nyitott szemmel járjunk és mindent az ige szerint megvizsgáljunk.
Annyira elterjedt (különösen a túlzott karizmatikus terén) a csodák és a jelek általi hit, amely lelki kiskorúsággal párosult fennhordott orrot eredményezett.
Amit látnak --> abban hisznek, amit tapasztalnak --> az a szentírásuk.

Mindez pedig főként a vezetőik hibája!
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: pilgrim - 2011 November 23, 17:26:55
 :2smitten: Nagyon jó gondolat. Mindent az ige tükrében.

Egyszer hallottam valakitől, hogy a hitünket még gyermekeink sem öröklik... A felelősségünk nekünk annyi, hogy megmutassuk az Isten felé vezető utat.

Miért van annyi ág a kereszténységen belül, tudja valaki? Igemagyarázat egyet nem értése miatt, vagy inkább a különbözőség a cél?
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Irma - 2011 November 23, 18:39:41
Kedves Testvérem!

Nem hiszem, hogy a különbözőség a cél. Sokkal inkább az van a háttérben, hogy a keresztények nem igazán toleránsak egymás nézeteivel szemben. Egy-egy felismert igazság gyakran vezetett szakadáshoz. Tudom, hogy ez túl kemény megfogalmazás, de amit én átéltem az ezt támasztja alá. A mi gyülekezetünket azért zárták ki a Baptista Egyházból, mert felismerték vezetőink a Szent Szellem munkáját és abban a felismert igazságban kivántak járni, ez nem egyezett a Baptista Hitvallással. Ezért pásztorostól, gyülekezetestől kizártak minket. Igy lett egy újabb közösség. De a többi ilyen szakadásnak is ilyesmi van a hátteréében.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 November 23, 22:16:13
:2smitten: Nagyon jó gondolat. Mindent az ige tükrében.

Egyszer hallottam valakitől, hogy a hitünket még gyermekeink sem öröklik... A felelősségünk nekünk annyi, hogy megmutassuk az Isten felé vezető utat.

Miért van annyi ág a kereszténységen belül, tudja valaki? Igemagyarázat egyet nem értése miatt, vagy inkább a különbözőség a cél?

Irma jól rávilágított a fő okára. Az emberek általában úgy hiszik, hogy a saját gyülekezetük a legtökéletesebb az összes közül.
Ha valaki nem ért egyet az egyik tanítással, akkor elmegy egy másik gyülekezetbe vagy létrehoz egy másikat a saját teológiája szerint.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: ditte - 2011 November 23, 23:11:15
Sajnos jelen van ez a gőg különböző gyülekezetekben. Pedig Isten igéje arra tanít minket, hogy alázatosan egymást különbnek tartsk magunknál. Persze mindent meg kell vizsgálni,  de nem szabad fölényeskedni. Ez nem Istennek tetsző.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 November 23, 23:41:49
Így van Testvérem.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 November 24, 11:24:42
Szerintem a gög, a fölény és egyebek, már a gyümölcsei a tévtanitásnak, mert az Íge nem enged semmilyen felfuvalkodottságot. A tévtanítást korábban kell felfedezni, hogy ne tudjon ilyen gyümölcsöket teremni.

A hamis tanítókról már Péter apostol is írt második levelének 2. fejezetében. Nagyon komoly a figyelmeztetés.

3. Ha valaki másképen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt,
4. Az felfuvalkodott, a ki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharczokban szenved, a melyekből származik irígység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások,
5. Megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiábavaló torzsalkodásai a kik az istenfélelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, a kik ilyenek, eltávozzál.
6. De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;
7. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit;
8. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.

1Tim 6,3-8

 :2smitten:

Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 November 24, 14:11:15
Igen Testverem, a hamis tanitas nem jatek... szintugy a hamis profetalas is.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Shomer ayin - 2011 November 24, 18:58:29
Pedig ezekre az önigazult,önmagasztaló,különváló,kirekesztő... gyülekezeti magatartásról,jó időben-előre elrettentve szólt János is.Ám érdekes hogy ez akkor teljesen egyedi esetnek tűnik a Szentírásban, ám ma nagyon is általánossá vált bizonyos gyülekezetekben...
III.Ján.1,9.    
Írtam a gyülekezetnek; de Diotrefesz, a ki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket.
10.    
Ezért, ha odamegyek, felemlítem az ő dolgait, a melyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; sőt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és a kik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti...

Ez a viselkedés, amit akkor János egyedi esetként prezentált, az ma sajnos annyira a gyülekezeti tudat részévé vált, hogy sokaknak fel sem tűnik...
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 November 24, 19:00:47
Igen, a határokat egymáshoz méregetik és nem Isten parancsához. Ezért fel sem fogják a dolgok súlyát.
Még ha hamisat is prófétál valaki, azt hiszi egy "bocsival" el van intézve.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: ditte - 2011 November 24, 19:21:13
Pedig ezekre az önigazult,önmagasztaló,különváló,kirekesztő... gyülekezeti magatartásról,jó időben-előre elrettentve szólt János is.Ám érdekes hogy ez akkor teljesen egyedi esetnek tűnik a Szentírásban, ám ma nagyon is általánossá vált bizonyos gyülekezetekben...
III.Ján.1,9.    
Írtam a gyülekezetnek; de Diotrefesz, a ki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket.
10.    
Ezért, ha odamegyek, felemlítem az ő dolgait, a melyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; sőt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és a kik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti...

Ez a viselkedés, amit akkor János egyedi esetként prezentált, az ma sajnos annyira a gyülekezeti tudat részévé vált, hogy sokaknak fel sem tűnik...
Így van, Testvérem. Szomorú dolog ez.Imádkozzunk, hogy meglássák, mennyire helytelen ez.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 December 04, 19:31:33
Mit gondoltok Testvérem arról, ha egy pásztornak olyan szinten bővölködése van, amelyet még elképzelni is nehéz, viszont a nyájában éhező emberek vannak.
Várom a hozzászólásokat.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 04, 21:51:32
Kedves Antee!

Tényleg egy "pásztorról" van szó? Mert erre használ az Íge más kifejezést.

 :089:   :afro:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 December 04, 21:54:21
Mire gondolsz Testvérem? Talán a báránybőrbe bújt farkasra?
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 December 04, 21:55:01
(http://gallery.site.hu/d/2205777-1/FarkasBaranyborben.jpg)
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 04, 22:13:19
11. Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.
12. A béres pedig és a ki nem pásztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat.
13. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.
14. Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,

Jn 10,11-14

A béresnek nincs gondja a juhokra...

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 December 04, 22:24:42
Igen! :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 18, 10:36:26
Kedves Testvérek!

Kaptam a labdát, és itt folytatom a témát.  :afro:   :2angel:

Kezdjük a jólét evangéliummal.
Gyógyítás… Elöre bocsátom, hogy meg vagyok gyözödve, hogy Isten tegnap és ma és mindörökre ugyanaz. Nála nincs még csak árnyéka sem a változásnak. Ma is gyógyít természetfeletti módon.

DE! Kreálhatunk-e, most én úgy nevezném, ebböl egy gyógyítási automatizációt. Megnyomom a gombot, és megtörténik a csoda. S ha mégsem, na akkor jajj az illetönek, akkor jön a fejmosás! Hitetlenséged miatt nem gyógyultál meg!!! Nem elég szegénynek, hogy összegörnyed a testi fájdalomtól, még a lelkét is összegörnyeszti ez a kegyetlenség.

Érdekes módon, soha nem jut az ilyen gondolkozásnak eszébe, hogy ennek több oka is lehet.  (Persze a gyógyító testvér nem lehet hibás..., ö valahogy tökéletes) Személy szerint én bizonyságot tudok tenni arról, hogy egy nagyon súlyos betegség, ami az életveszélyhez is közelvitt, hatalmas áldássá vált az életemben. Tudok viszont arról is bizonyságot tenni, hogy természetfeletti módon gyógyított meg az ÚR, vagy szolgáltunk által gyógyított meg az ÚR valakit. De ezt nem alacsonyíthatjuk le egy un. Show szintjére. Na gyertek csak, mert itt csodák történnek! Nem a csodákban kell hinnünk, hanem Jézus Krisztusban!

Vagy lehet, hogy azért kell meggyógyulni egy betegnek, hogy ne kelljen meglátogatni? Mert Jézus ezt üdvösség kritériumának nevezete. Nem azt mondja, hogy meggyógyítottátok a beteget, hanem meglátogattátok.

34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem
36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.

Mt 25,34-35

"Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?"
Lk 6,46

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 December 18, 11:00:56
Szia Kedves Testvérem!

A jóléti evangélium elég gyorsan végigsöpört a Föld felszínén. Kérjetek és kapnotok kell! -mondják-
Holott amikor ezt Jézus mondta, nem a mi élvezeteinkről, hanem a mi szükségeinkről beszélt.
Jakab is más színbe állítja azt, mint amit a siker evangélium hirdet:

Jak 4,3
"Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni."

Pál is bizonyságot tett, hogy volt része nélkülözésben, éhezésben, és ezt nem a saját hitehagyottságának
tulajdonítja, hanem Istennek, aki mindebbe beavatta őt (Fil 4,11-13). Ugyancsak Pál mondja, hogy nagy
nyereség a kegyesség megelégedéssel (1Tim 6,6). Sőt:

1Tim 6,8
"De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele."

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: zoltan - 2011 December 18, 11:12:07
Kedves Testvérek!

Kaptam a labdát, és itt folytatom a témát.  :afro:   :2angel:

Kezdjük a jólét evangéliummal.
Gyógyítás… Elöre bocsátom, hogy meg vagyok gyözödve, hogy Isten tegnap és ma és mindörökre ugyanaz. Nála nincs még csak árnyéka sem a változásnak. Ma is gyógyít természetfeletti módon.

DE! Kreálhatunk-e, most én úgy nevezném, ebböl egy gyógyítási automatizációt. Megnyomom a gombot, és megtörténik a csoda. S ha mégsem, na akkor jajj az illetönek, akkor jön a fejmosás! Hitetlenséged miatt nem gyógyultál meg!!! Nem elég szegénynek, hogy összegörnyed a testi fájdalomtól, még a lelkét is összegörnyeszti ez a kegyetlenség.

Érdekes módon, soha nem jut az ilyen gondolkozásnak eszébe, hogy ennek több oka is lehet.  (Persze a gyógyító testvér nem lehet hibás..., ö valahogy tökéletes) Személy szerint én bizonyságot tudok tenni arról, hogy egy nagyon súlyos betegség, ami az életveszélyhez is közelvitt, hatalmas áldássá vált az életemben. Tudok viszont arról is bizonyságot tenni, hogy természetfeletti módon gyógyított meg az ÚR, vagy szolgáltunk által gyógyított meg az ÚR valakit. De ezt nem alacsonyíthatjuk le egy un. Show szintjére. Na gyertek csak, mert itt csodák történnek! Nem a csodákban kell hinnünk, hanem Jézus Krisztusban!

Vagy lehet, hogy azért kell meggyógyulni egy betegnek, hogy ne kelljen meglátogatni? Mert Jézus ezt üdvösség kritériumának nevezete. Nem azt mondja, hogy meggyógyítottátok a beteget, hanem meglátogattátok.

34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem
36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.

Mt 25,34-35

"Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?"
Lk 6,46

 :2smitten:

Teljesen egyet értek.  :afro:

És mennyi harcom volt nekem még ezen a fórumon is, e félrevezetés ellen.

De Jó az Úr, aki világosságot ad, minden kérdésben.

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 18, 13:29:39
Köszönöm, kedves Zoltán Testvérem, és öszintén örülök, hogy egyetértünk!  :afro:

Kedves Antee Testvérem, nagyon jó Igéket hoztál a témához. Pont itt van a második pont: az egocentrikus kérelmek a saját hasznomra.

Ehhez füzödik, és széles körben érvényes, az általam „szupermarket mentalitás”-nak nevezett életvitel. Ha az ÚRhoz jövünk imádkozni, tele vagyunk kérelmekkel. „Uram, kérlek add meg ezt... segíts ebben... stb. Természetesen az ÙR elé tárharjuk kéréseinket hálaadással, de ne éljünk vissza vele. Az Úrnak nem csak az a feladata, hogy apró cseprö kérelmeinknek eleget tegyen, mert hát mi „hittel” kérjük. Egozentrikus marad az ilyen ima. Mintha az ÚR köteles lenne minden kis vágyunkat kielégíteni, mint egy szupermarket.

Hányszor fordult elö az életünkben, hogy Jóbbal együtt így imádkozunk:

Szólott az ÚR, és ezt mondta Jóbnak: 2. Mit perlekedik a Mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki! 3. Jób pedig felelt, és ezt mondta az ÚRnak: 4. Bizony, könnyelmű voltam! Mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem. 5. Egyszer beszéltem, de ezután nem szólok, vagy ha kétszer: többé nem teszem. 6. Az ÚR válaszolt Jóbnak a viharból, és mondta: 7. Övezd csak föl derekadat férfiasan! Én kérdezlek, te meg oktass engem!
Jób 40,1-6

Meg kell tanulnunk nem csak kérni, hanem hallgatni és odafigyelni az ÚR szavára!

„Uram formálj engem, tisztogass, mégha fájdalmas is, csiszolj, legyen olyanná az életem, amilyennek TE akarod!” Törd össze az én elképzeléseimet és egomat a TE Igazságoddal! Szólj hozzám, mert hallgatlak.

Igen az ÚR könyörülö és irgalmas Isten, ezért is fogadjuk el az Ö szavát:

1. Hallgassatok reám, kik az igazságot követitek, kik az Urat keresitek; tekintsetek a kőszálra, a melyből kivágattattatok, és a kútfő nyílására, a melyből kiásattatok!
2. Tekintsetek Ábrahámra, atyátokra, és Sárára, a ki titeket szűlt, hogy egymagát hívtam el őt, és megáldám és megszaporítám őt.
3. Mert megvígasztalja az Úr Siont, megvígasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden, és kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje, öröm és vígasság találtatik abban, hálaadás és dicséret szava!
4. Figyeljetek reám, én népem, és reám hallgassatok, én nemzetem! mert tanítás megy ki tőlem, és törvényemet a népek megvilágosítására megalapítom.
5. Közel igazságom, kijő szabadításom, és karjaim népeket ítélnek: engem várnak a szigetek, és karomba vetik reménységüket.
6. Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlókép elvesznek; de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol.
7. Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem! ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek!

Ézs 51,1-7

Menjünk be a belsö szobánkba és tanuljunk meg Isten elött csöndbe maradni, és Örá hallgatni. Beszéljen Ö most és ne én.

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: zoltan - 2011 December 18, 14:05:41
Néhány évvel ezelőtt, egy tanítás keretében, az hangzott el, hogy Isten olyan mint egy bank. Beteszel 10 dollárt vissza kapsz 1000 dollárt. Ha beteszel 100 dollárt, vissza kapsz 10000 dollárt. Merj befektetni Istenbe.

Azt hittem hanyat esek.

Nem azt akarom mondani, hogy az Úr nem áld meg ha jó szívvel adakozol. Hiszem és vallom, hogy az Úr kész megáldani mindenkit aki jó szívvel adakozik. Csak hogy az áldás nem mindig az anyagiakban jelentkezik.
A másik pedig, ez a tanítás egocentrikussá teszi az adakozást, mert azért adok, hogy 100 annyit kapjak vissza. Nem azért kell adjak, hogy vissza kapjam, mert ez szöges ellentétben áll azzal amit a mi Urunk a Jézus Krisztus tanított.

Luk 14:12  Monda pedig annak is, a ki őt meghívta: Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat; nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék néked.
Luk 14:13  Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat:
Luk 14:14  És boldog leszel; mivelhogy nem fizethetik vissza néked; mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor.

Maga a jóléti evangélium, egocentrikussá teszi a hitett és Jézus követését, hisz azért akarom követni Krisztust, hogy nekem jó legyen. Holott legtöbbször Jézus a szegénységre és a szenvedésre hív, az életünk és javaink odaáldozására szólit fel, a másokért való élésre szólít fell.

Máté 16:25  Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 18, 14:15:02
Kedves Zoltán Testvérem!

Idézet
Azt hittem hanyat esek.

Azt hiszem akkor már legalább ketten esünk hanyatt...   :neee:

Idézet
Maga a jóléti evangélium, egocentrikussá teszi a hitett és Jézus követését, hisz azért akarom követni Krisztust, hogy nekem jó legyen. Holott legtöbbször Jézus a szegénységre és a szenvedésre hív, az életünk és javaink odaáldozására szólit fel, a másokért való élésre szólít fell.

Így van, és azonkivül túzott mértékben a földiekre fokuszál és nem az Isten szerinti engedelmességre és az örök életre.

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 December 18, 14:26:51
Akkor ezek szerint a hanyatt esés Biblikus? :040: Persze csak viccelek, válaszolni sem kell rá. :2funny:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 18, 14:31:11
 :afro:    :2funny:    :020:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: zoltan - 2011 December 18, 14:32:06
 
:2funny: 

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 18, 14:34:45
A találó humor után folytatnám:  :089:

Sajnos olyan ez mint egy lánc, egyik láncszemböl adódik a másik. Szintén ide sorolnák még egy problémát.

Nagyon beszivárgott alattomos módon a keresztény gondolkozásba a világ szerinti úgynevezett pozitív gondolkozás. Gondolkodj pozitívan, és megoldódnak a problémáid. Beestél a verembe? Fogd meg magad a hajadnál fogva és húzd ki!

A szegények? Hát azoknak csak hinni kell és pozitívan gondolkozni, a többi az ÚR dolga...

De könyörgöm, mit mond az Íge?:

14. Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit?
15. Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül,
16. És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?
17. Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.

Jak 2,14-17

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: zoltan - 2011 December 18, 14:54:49
Most ahogy olvastalak, eszembe jutott az a történet a Bibliából, amikor a tanítványok a népet haza akarják küldeni. Gondoskodjanak magukról.
Jézus erre, azt mondja: -  adjatok nekik ti.
A tanítványok: - Honnan? nincs semmink? - Miután jobban körül néznek: - Á van itt öt kenyér meg két hal. De mi ez ennyi embernek. (talán arra gondoltak: - Jézus, ez még nekünk sem elég.)
Jézus: - Hozzátok csak ide. (igaz itt van az. hoz ide mindent amid van, tedd az Úr elé azt a keveset, ezt megáldom) - és az Úr megszaporította.
Áldás volt ez mindenkinek. A nép részesült áldásban, és a tanítványok.

De vajon kié volt a nagyobb áldás. Azé aki evet? Úgy hiszem a tanítványoké, mert tanultak valamit ott: érdemes az Úrban bízni, érdemes az Úrnak adni mindent, mert az Úr azt áldássá tudja formálni, és mindenek előtt azt, hogy ők kellet hozzájáruljanak az áldáshoz, hogy oda kellet tegyék azt amiük volt mert ez a szolgálat.

Sokszor, azt mondjuk az Úr majd gondoskodik a testvérről, eredj testvérem és kérd az Urat hogy gondoskodjon rólad, és nem vesszük észre, hogy Jézus azt mondja: Adj te.
Igaz.
És mit mondunk erre?: - de nekem is olyan kevés van ... - nem baj tedd oda, adj abból, és ha mindenki a kevésből adna, nagy áldás volna.

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 18, 15:26:32
De nagy igazság van ebben, kedves Zoltán Testvérem!

Az ÚR mindig személyesen indít valamire. Még ott látom, és írásod is erre a gondolatra vezetett, hogy tulajdonképpen a pozitív gondolkozás lapassziválja a hivöket, a cselekvö élö hit helyett!

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Shomer ayin - 2011 December 18, 15:27:35
És hát mindezek mellett, vannak itt még Igék, melyek a jelek szerint csak kevesek Szentírásába kerültek bele, lehet hogy talán valami "nyomtatási hiba" okán...
Ilyen például:19.    
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;
20.    
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
21.    
Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
   
Ill.Gal.6,6.    
A ki pedig az ígére taníttatik, közölje minden javát tanítójával.
7.    
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
8.    
Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.
   
Érdekes ez a gal.6,6-os Ige, mert sokan hivatkoznak arra, hogy az Úr tanítja őket...
Akkor mi van ha ez az Ige is azt mondja, amid van azt bocsásd az Úr rendelkezésére...(?) /ez csupán egy eszmefuttatás volt részemről.../
Ám ezen Igék mintha azt sugallnák, Ne e világban akard aratni a vetésedet, mert nem jársz jól azzal...
Persze ide is ki lehet kérni az örökséget...(!)
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 December 18, 15:50:34
Mint ahogy szokás szokott lenni a túlfűtött testvéreknél Bibliaolvasás közben:
-"...ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket"
-Hallelújaaaaaaa!
-"Üldöztetésekkel együtt"
-Hallelu...őőő...mi!? Lapozzunk csak gyorsan...
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 18, 15:53:11
 :afro:  :2funny:   :2smitten:

Hú de jó énekes lettél, kedves Antee!!!

 :135:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 December 18, 15:55:23
Annyira hangos volt, hogy még Németországban is lehetett hallani? :hehe:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Shomer ayin - 2011 December 18, 15:55:44
 :140:   hiszen az elődök már elvették az összes rosszat... ( ilyen volt az izlésük...) nekem már csak a jó maradt! :2funny:
Lényegében áldozat vagyok.... :138:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 December 18, 16:02:38
Ja igen, mint amit már hallottam nem egyszer: Izrael népéé az átok, de az áldásukat megkaptuk! :(
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 18, 16:04:30
Hááát, vannak fura nézetek. Csak az kérdezem, nem olvassák a Bibliát?

 :019:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 December 18, 16:16:50
Szerintem olvassák, csak az nem mindegy hogy hogyan. Szerintem fejjel lefelé. :pirul:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 18, 16:44:12
Annyira hangos volt, hogy még Németországban is lehetett hallani? :hehe:

Nálunk nyugatról fúúú a szél...

 :020:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 December 18, 16:45:39
:hehe:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 18, 16:46:28
Még egy labdát bedobnék....

Mi a véleményetek az un. "Humanizmusról" a hivö gondolkozásban?

 :148:    :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: ditte - 2011 December 18, 16:48:10
Néhány évvel ezelőtt, egy tanítás keretében, az hangzott el, hogy Isten olyan mint egy bank. Beteszel 10 dollárt vissza kapsz 1000 dollárt. Ha beteszel 100 dollárt, vissza kapsz 10000 dollárt. Merj befektetni Istenbe.

Azt hittem hanyat esek.

Nem azt akarom mondani, hogy az Úr nem áld meg ha jó szívvel adakozol. Hiszem és vallom, hogy az Úr kész megáldani mindenkit aki jó szívvel adakozik. Csak hogy az áldás nem mindig az anyagiakban jelentkezik.
A másik pedig, ez a tanítás egocentrikussá teszi az adakozást, mert azért adok, hogy 100 annyit kapjak vissza. Nem azért kell adjak, hogy vissza kapjam, mert ez szöges ellentétben áll azzal amit a mi Urunk a Jézus Krisztus tanított.

Luk 14:12  Monda pedig annak is, a ki őt meghívta: Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat; nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék néked.
Luk 14:13  Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat:
Luk 14:14  És boldog leszel; mivelhogy nem fizethetik vissza néked; mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor.

Maga a jóléti evangélium, egocentrikussá teszi a hitett és Jézus követését, hisz azért akarom követni Krisztust, hogy nekem jó legyen. Holott legtöbbször Jézus a szegénységre és a szenvedésre hív, az életünk és javaink odaáldozására szólit fel, a másokért való élésre szólít fell.

Máté 16:25  Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.

 :2smitten:
Drága Testvérem Zoltán!
Nagyon köszönöm a hozzászólásodat.
Nem csodálom, hogy meghökkentett az a kifejezés, hogy is lehet ilyet mondani Istenről. Isten nem bank és nem automata.  :062:
Isten valóban megáld és az Ő Igéje igazság.
Jézus azt mondta ne aggódjatok a ti életetek felől, mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk, inkább keressétek először Isten országát és az Ő igazságát és ezek mind megadatnak nekünk. Azt is mondta: Adjatok és adatik nektek.
Nem önző módon, hanem szeretetből.
Erre tanít minket  a mi drága Urunk.
 :2smitten:

Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: ditte - 2011 December 18, 16:51:02
Most ahogy olvastalak, eszembe jutott az a történet a Bibliából, amikor a tanítványok a népet haza akarják küldeni. Gondoskodjanak magukról.
Jézus erre, azt mondja: -  adjatok nekik ti.
A tanítványok: - Honnan? nincs semmink? - Miután jobban körül néznek: - Á van itt öt kenyér meg két hal. De mi ez ennyi embernek. (talán arra gondoltak: - Jézus, ez még nekünk sem elég.)
Jézus: - Hozzátok csak ide. (igaz itt van az. hoz ide mindent amid van, tedd az Úr elé azt a keveset, ezt megáldom) - és az Úr megszaporította.
Áldás volt ez mindenkinek. A nép részesült áldásban, és a tanítványok.

De vajon kié volt a nagyobb áldás. Azé aki evet? Úgy hiszem a tanítványoké, mert tanultak valamit ott: érdemes az Úrban bízni, érdemes az Úrnak adni mindent, mert az Úr azt áldássá tudja formálni, és mindenek előtt azt, hogy ők kellet hozzájáruljanak az áldáshoz, hogy oda kellet tegyék azt amiük volt mert ez a szolgálat.

Sokszor, azt mondjuk az Úr majd gondoskodik a testvérről, eredj testvérem és kérd az Urat hogy gondoskodjon rólad, és nem vesszük észre, hogy Jézus azt mondja: Adj te.
Igaz.
És mit mondunk erre?: - de nekem is olyan kevés van ... - nem baj tedd oda, adj abból, és ha mindenki a kevésből adna, nagy áldás volna.

 :2smitten:
Milyen igaz!
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: ditte - 2011 December 18, 16:59:40
És hát mindezek mellett, vannak itt még Igék, melyek a jelek szerint csak kevesek Szentírásába kerültek bele, lehet hogy talán valami "nyomtatási hiba" okán...
Ilyen például:19.    
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;
20.    
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
21.    
Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
   
Ill.Gal.6,6.    
A ki pedig az ígére taníttatik, közölje minden javát tanítójával.
7.    
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
8.    
Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.
   
Érdekes ez a gal.6,6-os Ige, mert sokan hivatkoznak arra, hogy az Úr tanítja őket...
Akkor mi van ha ez az Ige is azt mondja, amid van azt bocsásd az Úr rendelkezésére...(?) /ez csupán egy eszmefuttatás volt részemről.../
Ám ezen Igék mintha azt sugallnák, Ne e világban akard aratni a vetésedet, mert nem jársz jól azzal...
Persze ide is ki lehet kérni az örökséget...(!)
Ma pont az jutott eszembe, hogy az ember semmit nem vihet magával erről a világról. Bizony csak a mennyei kincseinket vihetjük magunkkal.

"Ez a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát követi, megmarad örökké."(I. János 2,17.)

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 18, 17:02:09
Még egy labdát bedobnék....

Mi a véleményetek az un. "Humanizmusról" a hivö gondolkozásban?

 :148:    :2smitten:

Szabad-e nekünk humanizmus alapon megalkudni Isteni Igazságokkal?

Mennyire lehet egy hivö toleráns?

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: ditte - 2011 December 18, 17:06:31
Még egy labdát bedobnék....

Mi a véleményetek az un. "Humanizmusról" a hivö gondolkozásban?

 :148:    :2smitten:
Azt hiszem itt arra gondolsz, amikor az embert tartják az elsődleges mértéknek és az "értéknek", amikor az "emberi"dolgok fontosak. Tulajdonképpen a világ szeretete, ami ugye Istennel való ellenségeskedés.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: zoltan - 2011 December 18, 17:21:05
A humanizmus az embert állítja a középpontba, Isten az emberért.

Viszont ez téves. Mert nem az ember van a központban, hanem Isten.
Minden ami van, az egész teremtett világ, úgy a meny és úgy a föld, egyedül az Úr Jézus Krisztusért és az Ő dicsőségére lett teremtve.

Minden, minden, és minden az Úrért és az ő dicsőségéért áll.

Kol 1:16  Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 18, 17:26:14
Így van kedves Zoltán!

Kedves Ditte!

Sajnos nálunk sokszor megfigyelhetö, hogy egyházakon belül is legalizálják a bünöket. Mindezt az ember felé irányuló szeretettel indokolják. Lassan fontosabb lesz, hogy az embert nehogy megsértsék, mint az Isten akarata és Igazsága.

Nem tehetjük Isten igazságát az emberek oltárára.

Erre gondoltam...

 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: ditte - 2011 December 18, 17:31:14
Értem, mire gondolsz. Pedig helye van az intésnek. Szeretetben meg kell mondani, ha valaki vétkezik. Persze bölcsesség kell ehhez is.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 18, 17:41:41
Kedves Ditte!

A probléma ott adódik, ha egy bün legalizálva van az egyház vezetöségétöl és Te inteni szeretnél, finoman kifejezve ostobának, vagy békétlenkedönek tarthatnak.
Teljesen normálisnak tekintik a bünös gondolkozást és életvitelt.

 :2smitten:

Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: ditte - 2011 December 19, 07:12:26
Hát ez szomorú.  :(
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 19, 09:20:10
Így van ez kedves Ditte!

Azért is tartom nagyon fontosnak, hogy ne csak a tanítók írásait és tanításait kövessük, mert személyes felelösségünk mindannyiónknak, hogy tanulmányozzuk az Íge mély igazságait összefüggéseiben és gyakoroljuk az Istenfélelmet. A mai világ számtalan téves nézetei így nem fognak minket megtéveszteni.

Shalom, szeretettel

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2011 December 19, 10:21:33
Igy van Testverem, jol mondtad! Mas tanitok tanitasai vagy masok hite nem fog minket megtartani ama napon.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2011 December 19, 13:18:09
 :afro:

Valóban így van, kedves Antee!

2Kor 5,10    
Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Rukina - 2012 Szeptember 26, 21:55:06
Szerintetek a rángatózás-fetrengés az mennyire van Istentől,vagy az is csak a gyülekezet félrevezetése?
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2012 Szeptember 26, 22:05:02
Kedves Zsófi,

Isten nem a zűrzavarnak az Istene. Ha egy gyülekezeti alkalmon a tagok vagy akár a vezetők elkezdenek rángatózni és fetrengeni, az biztos nem az Úrtól van.

Lehet ez a megnyilvánulás emberi természetből fakadó (túl szellemies akar lenni) vagy a gonosztól jövő.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Rukina - 2012 Szeptember 26, 22:16:36
Hogy érted hogy túl szellemeis akar lenni,és emberitermészetből fakadó? Pedig nálunk rendszerességgel vannak ilyenek. :05:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2012 Szeptember 26, 22:19:04
Hogy érted hogy túl szellemeis akar lenni,és emberitermészetből fakadó? Pedig nálunk rendszerességgel vannak ilyenek. :05:

Ha megpróbálod megmagyarázni neki, hogy ez nem Istentől van, akkor kikérné magának ezt a kérdést, mivel ő maga is hiszi, hogy Istentől volt mindez.

Az emberek szeretnek különlegesek lenni és nagyobbak lenni a másiknál, de ez által csupán furcsábbá válnak és külső személők szerint ostobákká.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Rukina - 2012 Szeptember 26, 22:20:59
Szóval van úgy hogy emberi természetből fakad,és megjátssza?
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2012 Szeptember 26, 22:23:33
Igen Zsófi, elég sűrűn.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Rukina - 2012 Szeptember 26, 22:24:48
Télleg? Látál már ilyet? :05:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2012 Szeptember 26, 22:29:28
Igen, sajnos nem ritka jelenség.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Shomer ayin - 2012 Szeptember 26, 22:43:41
Áldott Testvérem,Rukina.  Abban talán egységre tudunk jutni, hogy az Ilyen külsőségek, valami belső változás következményei...
Ha ez így van, akkor ezek a Testvérek, akik Istentiszteletről-Istentiszteletre futkosnak-rángatóznak-kukorékolnak... Vannak tehát ugyan ilyen nyomós belső  ,(LELKI) állapotváltozásai is? Tisztább az Igei látásuk? Jobb az Örökkévalóval való kapcsolatuk? Ez megnyilvánul a Testvérekkel való kapcsolatukban is?
Mert ha nem, akkor ezen megnyilvánulások, csupán Istennek a megcsúfolása...
Mert Isten nem szórakoztatni akar minket, hanem megmenteni!
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2012 Szeptember 26, 23:19:36
Ha nem akarunk félrevezetve lennünk, figyeljünk Jézus Krisztus életére!

A Messiás sohasem tett volna ilyesmit!

Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. 17. És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm."
Mt 3,16-17

Ezért is figyelmeztetett: Vigyázzatok, sokan jönnek majd az én nevemben....

Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Batiszrael - 2012 Szeptember 27, 14:43:57
Kedves Zsófi,

Isten nem a zűrzavarnak az Istene. Ha egy gyülekezeti alkalmon a tagok vagy akár a vezetők elkezdenek rángatózni és fetrengeni, az biztos nem az Úrtól van.

Lehet ez a megnyilvánulás emberi természetből fakadó (túl szellemies akar lenni) vagy a gonosztól jövő.

Nem igazán óhajtok ebbe a témába különösebben belebonyolódni,  de óvakodni kéne olyan kijelentésektől, ami esetleg akár Szent Lélek elleni káromlásnak is minősülhet. Amit nem értünk, nem tudunk felfogni, megmagyarázhatatlan a számunkra, nem biztos hogy ördögi, vagy emberi, lehet hogy a mi emberi természetünknek ez már túl felfoghatatlan. Sajnos nagyon sok olyan kereszténnyel találkozom akik meggondolatlan megjegyzéseket tesznek olyan jelenségekre, amiket kivülről megitélni nem lehet, csak úgy ha erre Isteni Kijelentés van. Éppen ezért a gyülekezeti megmagyarázhatatlan dolgokat sosem szoktam minősiteni, főleg nem mondom ördöginek, nehogy ezzel a Szent Lélek elleni bűnbe essek. Ne felejtsük el, hogy a Szent Lélek ellen való káromlást nem hitetlenek, hanem Krisztusban hivők tudják elkövetni. Persze nem kell velem egyetérteni, de számomra ez bevált módszer, amit nem tudok ép ésszel felfogni, nem minősitem és nem itélkezem felette.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2012 Szeptember 27, 15:29:19
Kedves Dafna, nem kell velem egyetérteni, mint ahogy ebben sem értek veled egyet.
Isten nekünk adta az igéjét és annak a fényében bizony lehet a megnyilvánulásokat minősíteni.
A Szentlélek elleni káromlásról pedig ajánlom neked Shomer Ayin nemrégen megírt hozzászólását:

http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,1132.msg116188.html#msg116188 (http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,1132.msg116188.html#msg116188)

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2012 Szeptember 27, 15:41:29
Még valami fontos amit ki kell emelnem. A Szentlélek káromlása az, mikor valaki a jót rossznak mondja.
Én a fetrengést, a kukorékolást és az ehhez hasonló megnyilvánulásokat rossznak mondom.

Ebből csak akkor lenne Szentlélek káromlás, ha Isten ezeket jónak mondaná.
Abban pedig biztos vagyok, hogy Isten ezeket nem mondja jónak. Bár igen, sokan vannak akik jónak mondják.

Ézsaiás könyve 5,20    
Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Shomer ayin - 2012 Szeptember 27, 15:52:06
Áldott Testvérek. Még annyit azért hozzátennék, hogy idézem: Rm 15,4   
Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.

Mindezek fényében, rámutatnék az Apostolok cselekedetinek könyvére...
Azt sajnos el kell ismernünk, hogy azok a történések, amik abban meg vannak írva, számunkra még elérendő vágy. Bár ugyan az az Isten, ugyan az a Szentlélek...
A Lényeg azonban úgytűnik az idők folyamán elsikkadt, mert valami megváltozott...
Lássuk csak: Voltak tüzes lángnyelvek-volt gyógyulás még ha csak a beteget árnyék ilette is... volt öröm, és volt valós szabadulás is...
De aminek folyományaként ezek a megnyilvánulások átjöttek a láthatóba:
Mindenek előtt volt ezekben a hívőkben,Izzó Hit -Igaz Istenfélelem-Isten beszéde iránt Igaz Tisztelet-Hitben -kitartásban megerősödtek azok a hívők, úgyannyira, hogy többek
az életükkel fizettek a hitükért!
Voltak akiket kínpadra vontak, voltak akiket oroszlánokkal tépettek szét-voltak akiket elevenen megégettek, és mindettől megmenekülhettek volna, ha : megtagadták volna a hitüket...
Ámde ŐK NEM TAGADTÁK MEG A HITÜKET!!!

Arra szeretnék utalni, hogy érdekesnek tartom ezt az egészet...
Mert az ily hitbeli erő valamiért nem preferált mostanság... azok a dolgok amik akkor voltak, mára szálló Igék lettek rengeteg hívő számára...
valami megváltozott!
Nekünk tehát ennyi maradt volna a Szentlélek munkájából?
Kukorékolás-őrjöngés-rendbontás...?
Hát csak ennyinek gondoljátok?
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2012 Szeptember 27, 15:54:16
Tökéletesen egyetértek Antee és Shomer Testvérekkel. Azonkivül az Íge is a józanságra figyelmeztet!

 Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. 14. Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, 15. hanem - mivel ő, a Szent hívott el titeket - magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, 16. úgy, amint meg van írva: "Szentek legyetek, mert én szent vagyok."

1Pt 1,13-16

Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2012 Szeptember 27, 15:57:02
Csak még annyit, hogy ezt a kijelentést pont Péter apostol levelében találjuk, aki Shavuot ünnepén a Szentlélek kitöltetésekor hirdette az evangéliumot. Tehát pontosan tudta, mit jelent a Szen Lélek kitöltetése!

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2012 Október 06, 09:38:24
Áldott Testvéreim!

Ma reggel nagyon megérintett engem a következö Ige:

Lelkeket vadásztok népemből úgy, hogy lelkeket biztattok élettel a magatok érdekében. 19. Meggyaláztok népem előtt néhány marék árpáért és néhány falat kenyérért azzal, hogy halállal fenyegettek olyan lelkeket, akiknek nem kell meghalniuk, és élettel biztattok olyan lelkeket, akik nem maradnak életben, mert hazudoztok népemnek, az pedig hallgat a hazugságra....

Mivel hazug módon fájdalmat okoztok az igaz embernek, pedig én nem akarok neki fájdalmat okozni; a bűnöst pedig bátorítjátok, úgyhogy nem tér meg a rossz útról, és nem marad életben, 23. ezért nem fogtok többé hiábavalóságot látni, és nem jósolgattok tovább, mert kiszabadítom kezetekből népemet. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR.

Ez 13,18-19;22-23

Eszembe jutott Kóré lázadása, aki "demokratikus" úton akarta megszerezni a vezetöi pozicióját. Maga köré gyüjtöttte a népet, amely még az ítélet után is fellázadt. A kettös lázadásra nagyon kemény volt Isten válasza.

1. Kóré pedig az Iczhár fia, a ki a Lévi fiának, Kéhátnak fia vala; és Dáthán és Abirám, Eliábnak fiai; és On, a Péleth fia, a kik Rúben fiai valának, fogták magokat;
2. És támadának Mózes ellen, és velök Izráel fiai közül kétszáz és ötven ember, a kik a gyülekezetnek fejedelmei valának, tanácsbeli híres neves emberek.
3. És gyülekezének Mózes ellen és Áron ellen, és mondának nékik: Sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttök van az Úr: miért emelitek azért fel magatokat az Úr gyülekezete fölé?

30. Ha pedig az Úr valami új dolgot cselekszik, és a föld megnyitja az ő száját, és elnyeli őket, és mindazt, a mi az övék, és elevenen szállanak alá pokolba: akkor megismeritek, hogy gyalázták ezek az emberek az Urat.
31. És lőn, a mint elvégezé mind e beszédeket, meghasada a föld alattok.

41. És másnap felzúdula Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes ellen és Áron ellen, mondván: Ti öltétek meg az Úrnak népét!

44. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
45. Menjetek ki e gyülekezet közül, hogy megemészszem őket egy szempillantásban; ők pedig orczájokra borulának.
46. És monda Mózes Áronnak: Fogd a temjénezőt, és tégy abba tüzet az oltárról, és rakj reá füstölő szert, és vidd hamar a gyülekezethez, és végezz engesztelést értök, mert kijött az Úrtól a nagy harag, elkezdődött a csapás.
47. Vevé azért Áron a temjénezőt, a mint mondotta vala Mózes, és futa a község közé, és ímé elkezdődött vala a csapás a nép között. És füstölő áldozatot tőn, és engesztelést szerze a népnek.
48. És megálla a megholtak között és élők között; és megszűnék a csapás.
49. És valának, a kik megholtak vala e csapás alatt, tizennégy ezer hétszázan; azokon kivül, a kik megholtak vala a Kóré dolgáért.
50. És visszatére Áron Mózeshez a gyülekezet sátorának nyílásához. Így szűnék meg a csapás.

1Móz 16

 :ima02:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2012 Október 06, 09:44:27
Nagyon aktuális ez a mai nemzedéknek is. A gyülekezet vezetők más sikeres gyülekezet vezetőt követnek abban reménykedve, hogy akkor az ő gyülekezetük is hasonlóan sikeres lesz (lélekszámban növekedve és különféle áldásokkal).

Isten különbséget tesz a juhok között is, hát még a juhok és a farkasok közt! Ha egy gyülekezeti vezető nem megy a bűn ellen a saját gyülekezetében, akkor komoly ítéletekben lesz majd része.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2012 Október 06, 09:57:19
Pont erre gondoltam én is. Ma sok minden a gyülekezetben demokratikus úton lesz eldöntve. Nagyon függenek, attól, hogy milyen sokan követik a vezetöt. Mintha a lélekszám alapján el lehetne dönteni mi a helyes, és mi nem helyes.

Nekünk Isten a Teokráciát rendelte el. Isten Ígéje, Jézus Krisztus Szavai dönthetnek a kérdésekben, független attól, hányan fogadják Azt el.

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2012 Október 06, 10:20:39
:afro:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2012 Október 06, 10:25:06
Most az a szó jutott eszembe, hogy "tömeghipnózis".
Mennyire valós jelenség ez a mai egyházakban!

Továbbá a tömegre tekintenek és az alapján ítélnek jót mondván: "ennyi ember nem tévedhet". Pedig csak viszket a fülük, azt követik amit hallani akarnak. Sok Áron van, sok aranyborjúval. A népnek meg tetszik ez...
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2012 Október 06, 10:28:55
Valóban így van! Nem véletlenül figyelmeztet minket Jézus Krisztus, amikor az utolsó idökröl beszél. "Vigyázzatok és imádkozzatok" - "Meg ne tévesszen valaki titeket..." Hamis Krisztusok... stb.

Egyedül Akire építhetünk: a KÖSZIKLA!

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2012 Október 06, 10:44:32
Igen. A tanítókat általában nem vizsgálják meg, hanem elfogadják egyből mindazt, amit hallanak tőlük.
Ez mindenféleképpen veszélyes, mert mindenkinek saját magának kell megvizsgálnia azt az ételt amit elébe tesznek.

Nincs mentség, mindenkinek saját magáért kell majd számot adnia. Nem lehet majd egy pásztorra vagy egy tanítóra mutogatni, hogy: "ő mérgezett meg!"

Miért ettél belőle!?
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2012 Október 06, 11:04:53
Isten kegyelméből a legtöbb embernek lehetősége van a saját kezébe tartania Isten szent szavát. Éppen ezért nincs mentsége annak, aki hamis tanítók tanításaiból táplálkozik. Hiszen előttünk Isten szava, bennünk pedig Isten lelke, aki elvezet minket az igazságra.

Nincs tehát mentsége annak, akit nem érdekel annyira az Isten igéje, hogy azt kezébe véve összevesse azzal, amit egy embertől hallott. Sok a mesemondó a gyülekezetekben.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2012 Október 06, 17:29:11
Ezzel kapcsolatban az ÚR Jézus Szavai jutnak eszembe.

Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. 47. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. 48. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. 49. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. 50. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem."
Jn 12,46-50

Tehát Isten parancsolatai az örök élet! Jézus Krisztus is azt hirdette, amit az Atya mondott Neki...

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2012 Október 08, 10:32:39
Bizony Testvérem. Mennyien fognak ama napon inkább a csodákra és jelekre hagyatkozni! Pedig sosem ismerték meg Istent és ezért Isten sem ismeri őket.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2012 Október 08, 13:56:10
Mi a véleményed Jézus Krisztus Szavairól?

"Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban!
Mt. 11:21.    

Szóval itt történtek csodák... Mégis.... :167:

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2012 Október 08, 14:07:48
A csodák azok az Úr dicsőségét szolgálják. Az nem fog adni senkinek sem élő hitet, legfeljebb elhiszi, hogy van Isten.
Izráel népe rengeteg csodát tapasztalt meg, mégis a milliós tömegből 2 ember ment be az ígéret földjére.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2012 Október 08, 14:14:14
Azért furi a mai keresztény világ. Az egyik tábor kategórikusan elutasítja a csodákat, mintha Isten nem ma is ugyanaz lenne, mint régen, a másik tábor pedig isteníti, és bálványozza a csodákat. Mintha ki lehetne Istentöl bármit is csikarni. Azután beindul az egymás elleni harc.

Érdekes, amit Jézus mondott:

Lk 16,31    
Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.

 :104:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2012 Október 08, 14:23:29
Igen ismerős. Azt mondják egyesek, hogy a csodatételi idők az apostolok után lezárultak. Mint ha az apostoloknak lett volna köszönhető mindaz, ami történt.

Nagyon körülményesek ezek a tesók, maguk körül néznek szét és nem az igében.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2012 Október 08, 14:31:05
 :254:

Talán mégis jó lenne visszatérni a Szent Gyökérhez, Isten Szavához, a Világossághoz...

 :Jezus04:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Jules - 2012 Október 08, 21:04:25
A szívem vérzik, amikor különféle teológiai nézeteket valló, de egyébként magukat újjászületett keresztyéneknek valló testvérek úgy esnek egymás torkának, hogy az még világi embereknek is "becsületére" válnék.  :060:

Én hiszek abban, hogy csodák ma is vannak, és a természetfeletti a keresztyénség szerves része, hiszen Isten, Maga is természetfeletti.
Sokan beleesnek viszont abba, hogy a csodákat keresik a Jézussal való személyes közösség helyett, ami pedig nagy hiba.
Az ilyen testvérek megtéveszthetővé válnak, hiszen csodát a gonosz is tud tenni, és ha az ember nem ismeri a Jó Pásztor hangját, csak a jelek után megy, akkor csúnyán megvezeti a gonosz.  :061:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2012 Október 08, 22:13:51
Teljesen egyetértek, kedves Jules!

Már csak azért is nagyon nehéz felekezetekröl beszélni a Szentírás alapján, mert nem találunk az Ígében semmilyen felekezetet. Ez valahogy olyan emberi kreáció! Nem találunk .....-oknak írt levelet, meg .....-oknak írt levelet, hanem a Zsidókhoz írt levélen kivül, csak a város neve van feltüntetve, ahol a gyülekezet volt, illetve a személyek, akiknek, vagy akik által íródott a levél.

Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. 13. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor "távol" voltatok, "közel" kerültetek a Krisztus vére által. 14. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, 15. miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. 16. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, 17. és eljött, és "békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek". 18. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.

 :2smitten:
Ef 2,12-18
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Guti Tünde - 2013 Február 13, 13:06:19
A szívem vérzik, amikor különféle teológiai nézeteket valló, de egyébként magukat újjászületett keresztyéneknek valló testvérek úgy esnek egymás torkának, hogy az még világi embereknek is "becsületére" válnék.  :060:

Én hiszek abban, hogy csodák ma is vannak, és a természetfeletti a keresztyénség szerves része, hiszen Isten, Maga is természetfeletti.
Sokan beleesnek viszont abba, hogy a csodákat keresik a Jézussal való személyes közösség helyett, ami pedig nagy hiba.
Az ilyen testvérek megtéveszthetővé válnak, hiszen csodát a gonosz is tud tenni, és ha az ember nem ismeri a Jó Pásztor hangját, csak a jelek után megy, akkor csúnyán megvezeti a gonosz.  :061:

Így van, Jules!

Még annyit fűznék hozzá, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy "mi is az erő"!

"Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje."
I. Kor. 1:18.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Guti Tünde - 2013 Február 13, 13:09:42
Tegnap, ahogy János leveleiből kerestem egy igét (több fordítást megnéztem), találtam egy tanítást, amit nagyon építőnek találtam. Kemény, de "A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!" c. topicba pont beleillik.

Itt elolvashatjátok, számomra nagyon sokat mondott!  :168:

A szellemi hatalom forrása- Ken Blue
http://keskenyut.wordpress.com/2012/08/20/a-szellemi-hatalom-forrasa-ken-blue/ (http://keskenyut.wordpress.com/2012/08/20/a-szellemi-hatalom-forrasa-ken-blue/)
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 14, 14:17:18
A legtöbb keresztény felekezet elismeri a Szent Írás autoritását. Mégis, felekezetenként vannak ugynevezett íratlan szabályok. Sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy e szabályokat a Szent Írás fölé emelik. Csak hogy egy példát említsek. Valaki nemrégen megkérdöjelezte ujjászületésemet, mert nem beszélek "nyelveken". Sokszor ezek a felekezeti szabályok megkérdöjelezhetetlenek. Aki mégis bátorodik arra, hogy rámutasson olyan dolgokra, ami nem Ige szerint van a gyülekezetben, azt szépen kioktatják jobb esetben, vagy mellözik és békétlennek pecsételik meg.

Inkább legyél kedves, mint öszinte. De akkor, nem esek bele a hazugság bünébe? A színlelt békességet az Örökkévaló Isten is elítéli:

És hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség!
Jer 6,14

Ne az íratlan szabályokhoz kössük magunkat, hanem Isten elötti felelösséggel éljük meg a mi hitünket Jézus Krisztusban.

4. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:
5. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék.

1Kor 2,4-5


Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2013 Február 14, 14:53:45
Most ledöbbentem Erzsike. Te még nem szólsz nyelveken???
Én se... :hehe:

Ezek a testies keresztények, akik a látható dolgokban látják a megtérés gyümölcsét. 
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 14, 18:41:40
 :079:

Csak két és fél nyelvet beszélek, de az nekik nem elég....  :pirul:   :2crazy:


 :afro: :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: tomi - 2013 Február 14, 18:52:28
               Én "csak" egyet, de törekszem az IGE mélységeinek megismerésére. :afro:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 14, 18:54:24
ÁMEN!  Kedves Tomi!

Isten tökéletesen megérti nyelv nélkül is ami a szivünkbe van!!!

 :afro: :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2013 Február 17, 11:47:14
Sajnos nagyon sok gyülekezetbe beférkőzött a testiség. A különféle testi megnyilvánulásokat emelnek fel bizonyítékul, hogy Isten közöttük van. Marketing fogásként használják azon videókat, amelyekben az emberek a földhöz csapkodják magukat, idétlenül viselkednek. Vajon ha például Pál vagy Péter betenné a lábát ilyen "istentiszteletekre", mit tennének?
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Shomer ayin - 2013 Február 17, 11:59:12
 :104:  Ők csapkodnák földhöz az ilyeneket :290:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2013 Február 17, 12:01:18
Az könnyen meglehet... :hehe:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 17, 13:41:10
Tegnap jött a keresztény hírekben nálunk a következö írás:

A mai kereszténység daramatikus helyzete

Néhány gondolat ez írás alapján:

Abban az időben nem volt király Izráelben, mindenki azt csinálta, ami neki tetszett.
Bírák 17,6

Ez a mai úgynevezett keresztények drámai helyzete. Vallásosak, kegyesek, hisznek Istenben és Jézusban a saját értelmezéseik szerint, aktívak a szociális területen, de nem értették meg az Evangélium legmélyebb konzekvenciáját, nem beszélve arról, hogy nem is tették azt megukévá.
A legtöbben hivö kereszténynek vallják magukat , de nincs meg az újjászületés az életükben.

Ez azért történhet meg, mert Királyuk nem Isten Szava, Jézus Krisztus, hanem a saját elképzelésük.
Hisznek valamilyen egyházi felekezeteben, valamilyen kegyes tanításban, valamilyen hitvallásban, látomásokban. Bújják a könyveket és a videókat. A saját hitükben hisznek elsösorban. Ezért vakok lesznek a Szent Írás igazságaival szemben és nem lehet öket korigálni. Mindenki felépítette a saját hitét és ezzel önállósult lett. Mát nem Isten Szava a fontos, hanem mindenki azt csinál, ami tetszik neki. Autonómiák keletkeztek, de ez az autonóm barkácsolás tévelygéshez vezet.

Sok egyház megpróbál különbözö aktivitások által tagokat szerezni, szeretnék, hogy megteljen a templomuk.

Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát." 4. Nikodémus ezt kérdezte tőle: "Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?" 5. Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 6. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.
Jn 3,3-6

Hiába minden testies erölködés, hiába a kreativitás, mert nem ez a küldetésünk. Ennek vége a tévelygés, mert nem Jézus Krisztus az alapkö, nem Ö a Köszikla. Lehet, hogy tele lesz a templom  szuper programok és csodák miatt, de nincs élö kapcsolat Istennel.

Ki vagy te ember, hogy átlépsz Isten Szaván? Kivagy te ember, aki azt hiszed, te jobban tudod, mint Isten. Nem cselekedhetünk tetszés szerint, amit jónak látunk, mert van egy Királyunk. És a Királynak vannak parancsolatai. Újjászületve kell nekünk engedelmeskedni Isten Igazságának.


Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Rukina - 2013 Február 17, 22:06:22
Erzsike!

a nyelveken szólás a Szent Szellemmel való betöltekezés első és legbiztosabb jele. Ha vetted a Szent Lelket,akkor bizonyára szólsz is nyelveken. Nálunk a bibliaiskolában ezt így tanították:

1. Megtérés
2. Vízkeresztség
3. Szent Szellem-keresztség

Pont erről volt szó a mai istentszteleten és pénteken az ifjúsági gyülekezetben.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 17, 23:47:19
Kedves Rukina!

Ezt tanítják nálatok a Bibliaiskolában. Lehet. Nem vitatom. De nézzük meg mit mond Isten és Jézus Krisztus az apostolokon keresztül, mert az a mérvadó.

És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. 27. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. 28. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. 29. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő? 30. Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? 31. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat.
1Kor 12,26-31

Megjegyezném, hogy itt nem egyfajta nyelveken szólásról van szó, hanem különféle nyelveken szólásról. Hasonló volt ez a Shavout ünnepén is, amikor az apostolok anélkül, hogy ismerték volna mondjuk a méd nyelvet, méd nyelven hirdették az Evangéliumot, amit a médek közül érkezett zsidók és prozeliták meg is értettek.

Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. 7. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: "Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? 8. Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén:
Apcsel 2,6-8

Tehát nem egy értelmetlen nyelvet beszéltek.

31. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat
1Kor 12,31

Mégis, mondjuk én választom az ezeken kivük legkiválóbb utat, amit a következö szakaszban, 1Kor 13-ban olvashatunk,  ami a szeretetröl szól, mert ezzel engedelmeskedek Jézus Krisztus parancsolatának a Szent Lélek által.

Azonkivül talán érdemes lenne a következö Ígét is ismerni.

Így van veletek is, amikor nyelveken szóltok: ha nem szóltok világosan, hogyan fogják megérteni, amit beszéltek? Csak a levegőbe fogtok beszélni. 10. Ki tudja, hányféle nyelv van ezen a világon, és egyik sem értelmetlen. 11. Ha tehát nem ismerem a nyelvet, a beszélőnek idegen maradok, és a beszélő is idegen lesz nekem. 12. Ezért ti is, mivel rajongtok a lelki ajándékokért, arra igyekezzetek, hogy gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja. 13. Ezért aki nyelveken szól, imádkozzék azért, hogy magyarázatot is tudjon adni. 14. Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az értelmemet nem használom. 15. Hogyan is van tehát ez a dolog? Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is, dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is. 16. Mert ha csak lélekkel mondasz dicséretet, akkor aki az avatatlanok helyét foglalja el, hogyan fog áment mondani a te hálaadásodra, amikor nem is tudja, mit beszélsz? 17. Mert te ugyan szépen adsz hálát, de a másik nem épül belőle. 18. Hálát adok az Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni, 19. de a gyülekezetben inkább akarok öt szót kimondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mintsem tízezer szót nyelveken.
!Kor 14,9-19

Magyarázatot eddig még nem igen hallottam, ha valaki  egy fajta nyelveken szólt. Akkor hogy is van ez?

Látod ezért vezethet félre, ha kritikátlanul átveszel emberi ötletelgetéseket, ahelyett, hogy a Szent Írás lenne az abszolút Igazság.

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 18, 00:07:40
Ja, és engedj meg még egy személyes tapasztalatot:

Sok olyan személlyel találkoztam már, akik rém büszkék voltak, hogy nyelveken beszélnek. Sajnos azonban a gyümölcseik nem arról tanúskodtak, hogy újjászülettek volna, és nem a Lélek gyümölcseit lehetett látni náluk, mert pártoskodtak, viszálykodtak, irígykedtek, ellenségeskedtek. Tehát a sokak által mai értelemben vett nyelveken beszélés egyáltalán nem biztos jele annak, hogy valaki betöltekezett Szentlélekkel. Nincs is a Lélek gyümölcsei között felsorolva. Hogy valaki a Lélek szerint él-e, azt a gyümölcseiröl lehet felismerni.

A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, 20. bálványi mádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; 21. irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. 22. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23. szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 24. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. 25. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.
Gal 5,19-25

És mégegy: aki újjászületett, annak van Istenféleme, és életében Isten Szavának van a legnagyobb prioritása.

Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2013 Február 18, 10:04:07
Valóban sokan a nyelveken szólásával bizonyítják azt, hogy közük van Istenhez. A cselekedeteik pedig épp az ellenkezőjéről tanúskodnak. Elkezdenek hablatyolni ("sada banda hada banda"), mint ha a nyelveken szólás a próbálkozással járna.
"Tudok 5 szót!" - hallottam ezt és még ehhez hasonló butaságokat. Több mint a 90%-a aki azt hiszi hogy szól nyelveken, valójában megcsúfolja Istennek a Lelkét azáltal, hogy leutánozza Isten ajándékát. A 90%-al még jóindulatú voltam.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2013 Február 18, 10:10:33
Ez a legegyszerűbben meghamisítható lelki ajándék, azért is erre hivatkoznak ha a Szentlélek betöltekezéséről van szó.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 18, 10:16:40
A Szent írásban korábban is találkozunk a Szentlélek betöltésével.:

Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." 22. Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket!
Jn 20,21

Nem történt itt semmiféle "nyelveken szólás".

A Shavuot ünnepén pedig nem "nyelveken" szóltak, olyan értelemben, ahogy azt sokan csürik-csavarják, hanem a más országokból érkezök anyanyelvén. Azért van egy kis különbség....  :119:

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2013 Február 18, 10:23:00
Azt is szokták mondani, hogy a tömegnek adatott meg a nyelveken szólás magyarázata, azért hallotta mindenki a saját anyanyelvét.
Erre építkezve okosan azt is kitalálták, hogy az apostolok valójában olyan állapotba kerültek, mint ha alkoholt ittak volna. Így teszik igazzá azoknak a szavait, akik azt mondták, hogy édes bortól részegedtek meg.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: bacsipista - 2013 Február 18, 10:28:20
Apcs 2:4 
És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.

Amikor betölt minket a Szent Lélek valóban új nyelveken szólunk, hiszen nem azt mondjuk amit gondolunk, hanem azt amire a Szent Lélek vezet. Olyankor nem a korábban felépített emberi mondanivaló diktál, hanem az Úr Szelleme.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 18, 10:32:52
Ez így van testvérem, de nem feltétlenül egy érthetetlen nyelven gagyogok, hanem a Lélek által beszélek. Az Isten elötti imádság, amúgy sem egy elöre felépített ima, hanem a szív teljességéböl jött imádat. Ha pedig a szívemben a Lélek vett lakozást, akkor a Lélek szerint is fogok imádkozni.
A nyelveken szólás pedig csak egy a sok ajándék közül.

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: bacsipista - 2013 Február 18, 10:48:06
Lehetséges, hogy az emberi fül számára értelmetlennek tűnő gagyogás az Úr számra érthető.
De Pál apostol a Korintusi gyülekezetnek az alábbiakat írta

 Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt első levele  14. fejezet
13
    Azért aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza.
14
    Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcstelen.
15
    Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.
16
    Mert ha lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképpen fog a te hálaadásodra Áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz?
17
    Mert jóllehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból.
18
    Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni;
19
    De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogynem mint tízezer szót nyelveken.
20
    Atyámfiai, ne legyetek gyermekek értelemben; hanem a gonoszságban legyetek gyermekek, értelemben pedig érettek legyetek.
21
    A törvényben meg van írva: Idegen nyelveken és idegen ajkakkal szólok e népnek, és így sem hallgatnak rám, azt mondja az Úr.
22
    A nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek; a prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek.
23
    Azért ha az egész gyülekezet egybegyűl és mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek vagy hitetlenek, nem azt mondják-é, hogy őrjöngtök?
24
    De ha mindnyájan prófétálnak és bemegy egy hitetlen, vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik,
25
    És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek; és így arcra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonynyal az Isten lakik ti bennetek.
26
    Hogy van hát atyámfiai? Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek.
27
    Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza meg:
28
    Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának szóljon és az Istennek.


Én ebből azt szűröm le, hogy az Úrhoz imádkozhatom így is, úgy is, de ezt ne a közösségekben gyakoroljuk és főleg ne egymás előtt annak bizonyítására, hogy a Szent Lélek vezetése alatt állok, mert azt a Szent Lélek gyümölcseivel fogom bizonyítani.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 18, 11:03:01
Idézet
Én ebből azt szűröm le, hogy az Úrhoz imádkozhatom így is, úgy is, de ezt ne a közösségekben gyakoroljuk és főleg ne egymás előtt annak bizonyítására, hogy a Szent Lélek vezetése alatt állok, mert azt a Szent Lélek gyümölcseivel fogom bizonyítani.

Ezzel tökéletesen egyetértek, de az Íge arra is felszólít, hogy az értelmünkkel is imádjuk az URat!

Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.
19 vers

És hozzátartozik még a megmagyarázás is:

13
    Azért aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza.

Ezt viszont öszintén még nem hallottam. Még nem magyarázta meg senki a nyelveken szólott imát. Pedig itt erre is felszólít Pál apostol. Egyébbként hogyan tudnék Áment mondani rá, ha nem értem?
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Jules - 2013 Február 18, 12:15:43
Sziasztok, végre ismét veletek...  :2smitten: :2smitten: :2smitten:

A magam részéről a nyelveken szólást hasznos ajándéknak tartom, de önmagam építésére, nem pedig a közösségben való használatra (más kérdés, hogy közös ima közben is szoktam néha félhangosan nyelveken imázni, de nem azért, hogy bárkinek bármit bizonyítsak vele).

Ami a SzentSzellemmel való betöltekezést illeti, számomra ennek a legfontosabb bizonyítéka a megszentelt, Isten erejével áthatott élet.
Ugyanakkor azt gondolom, hogy lehet az is betöltekezetett valamikor, aki jelenleg méltatlan életet él, ám rá az áll, mit Pál az efézusi levélben ír: megszomorította Isten Szentlelkét.  :060: (Ef 4:29-31)
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 18, 13:19:17
Kedves Jules!

De jó látni újra!!!  :afro:

Mint egy ajándékkal egyetértek Veled is és Pista Testvéremmel is. Ezzel nincs is semmi gond. Ám van több ajándék is és Pál apostol szerint sem kapja meg mindenki a nyelveken szólás ajándékát. Minden ajándék hasznos, és kinek, kinek osztja az ÚR saját szuverén akarata szerint. Ezt nem lehet eltanulni. Egy ajándék vagy ajándék, vagy sem. A többi is ugyanolyan hasznos.

Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, 5. úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. 6. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, 7. ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, 8. a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.

Róm 12,6-8

Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. 9. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. 10. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta.

1Kor 12,8-9

Azzal viszont nem tudok egyetérteni, ha a nyelvekenszólást a Shavuot (Pünkösd) eseményeivel hozzák kapcsolatba, mert ott pontosan az érthetöség volt a cél. Isten akarata volt, hogy bárki, az is, aki messze földröl jött és nem tudott héberül, megértse az Evangélium hirdetését. És mint olvassuk, meg is értették, mert a saját anyanyelvükön hallhatták a tanítást.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Jules - 2013 Február 18, 13:36:25
Idézet
Azzal viszont nem tudok egyetérteni, ha a nyelvekenszólást a Shavuot (Pünkösd) eseményeivel hozzák kapcsolatba, mert ott pontosan az érthetöség volt a cél. Isten akarata volt, hogy bárki, az is, aki messze földröl jött és nem tudott héberül, megértse az Evangélium hirdetését. És mint olvassuk, meg is értették, mert a saját anyanyelvükön hallhatták a tanítást.

Szerintem pedig a kettő ugyanaz lehet, gondolom, a nyelveken szólásnak egy speciális fajtája... Hallottam már olyanról, aki úgy tért meg, hogy számára idegen országban valaki meghívására részt vett egy alkalmon, ahol a mellette ülő nyelveken szólva (hiszen nem ismerte az illető anyanyelvét) prédikált neki valami nagyon ütőset.  :05:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 18, 13:48:24
Amennyiben így van, akkor arról a nyelveken szólásról beszélhetünk, ami Shavuot ünnepén történt. Isten tudta, hogy valakinek szüksége van arra, hogy a saját nyelvén értse meg az Evangéliumot. Tehát más személy építésére adatott és az emberekhez szólt. Pál viszont beszél egy másik fajta nyelveken szólásról:

Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a Lélek által szól titkokat. 3. Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. 4. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig prófétál, a gyülekezetet építi.
1Kor 14,3-4

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Jules - 2013 Február 18, 14:30:34
Igen, ebben az értelemben teljesen igazad van: a pünkösdi csoda egy speciális eset, nem lehet alap a "szokványos" nyelveken szólás nyilvános használatára.  :afro: :2smitten:

Őszintén szólva én még nem is voltam olyan helyen, ahol a nyelveken szólás önmagában az istentisztelet részét képezte volna, bár nem tudom, ide tartozik-e az, amikor valaki mikrofonba imádkozik, és elkezd nyelveken szólni, mert olyat már egyszer-egyszer hallottam...  :03:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 18, 14:48:41
Nagyon jó, hogy beszélgetünk erröl kedves Jules, mert mélyebben elgondolkozik az ember. Sajos és abból is indult ki a beszélgetés most, hogy a Szentlélek betöltekezése után mindenkinek kellene nyelveken beszélni.

Rukina mondta:

Idézet
a nyelveken szólás a Szent Szellemmel való betöltekezés első és legbiztosabb jele. Ha vetted a Szent Lelket,akkor bizonyára szólsz is nyelveken.

Ezt a kijelentést így nem fogadom el. Ma nyagyon sok helyen ezt az egy ajándékot túl hangsúlyozzák, míg a többiröl említés sem esik. Itt látom a gondot, és ahol ilyeneket állítanak, nagyon sok esetben egyébb dolgok is következnek, mint pl. a "generációs átok", vagy a hivökböl való démonüzések.

Most, hogy elgondolkoztam mélyebben, nagyon érdekes összefüggést mutatott meg az ÚR:

Elöször kapják az ÚR Jézustól a tanítványok a Szentlelket, hogy betöltsék küldetésüket:

Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." 22. Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket! 23. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak."
Jn 20,21-23

Nem olvasunk ebben az esetben „nyelveken szólásról”. Itt még nem volt szükség a nyelveken szólásra, hiszen a tanítványokhoz beszélt Jézus és ök mind tudtak héberül.

Mennybemenetele után azonban Shavuot ünnepére fel kellett menni minden Izrael Istenében hívö embernek Jeruzsálembe, megünnepelni az ÚR ünnepét. Itt azonban már olyanok is voltak, akik akiknek szükségük volt arra, hogy saját nyelvükön hallják meg Isten üzenetetét. Tehát megkapták ehhez a szolgálathoz a szükséges ajándékot a tanítványok.

Tehát nem azért töltetett ki a Szentlélek, hogy nyelveken szóljunk, hanem eszközként adatott, hogy megértsék azok is, akik nem tudnak héberül, hogy „Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa!” (Mt 4,17)

De személyes ajándékként teljesen elfogadom és Isten ajándéka. Vagyunk itt többen akiknek más ajándék adatott. Hálásak vagyunk mi is az ÚRnak érte.

 :2smitten:


Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: bacsipista - 2013 Február 18, 15:21:40
Elizabeth nagyon jól összefoglaltad. A Szent Szellem betöltekezésnek a nyelveken szólás csak az egyik ajándéka, és nem csak a betöltekezést igazoló kizárólagos ajándéka.

Idézek tőled:
Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. 9. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. 10. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta.
1Kor 12,8-9


Azért, mert valaki nem szól nyelveken nem mondhatjuk, hogy testvérem, te még nem vagy betöltekezve.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Jules - 2013 Február 18, 16:10:19
Hát igen...

És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak.  (ApCsel 19,6)

Arra azért kíváncsi lennék, hogy akik ragaszkodnak hozzá, hogy a betöltekezés jele a nyelveken szólás, azok a prófétálást miért nem erőltetik ugyanígy?  :119:

Lehet, hogy rögtön megnyilvánulnak ezek az ajándékok, és az szuper dolog, sőt, szoktam bátorítani is az embereket, akikért imádkozom, hogy legyenek erre nyitottak, de nem tartom feltétlenül szükséges, és elmaradhatatlan jelnek.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 18, 20:17:32
 :afro:  :afro:

Tényleg nagyon fontos, hogy megvizsgáljunk mindent az Ige alapján. Vannak akik kiragadnak összefüggéseiböl Igéket, és saját értelmezésüket próbálják ráeröltetni a testvérekre.

   
Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön.
Zsolt 143,10

 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2013 Február 21, 10:44:09
A nyelveken szólás nem a lélek gyümölcse. A nyelveken szólás ajándék! Mégis a gyümölcsök fölé emelik, mint ha az bizonyságot tenne arról, hogy Isten van bennük és hogy ők Istenben vannak. De erről a gyümölcsök tesznek bizonyságot és nem az ajándékok.

Máté evangéliuma 7,22
"Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?"

Itt nagyobb ajándékokról olvashatunk:
-prófétálás
-ördögűzés

Mégis Istenhez semmi közük sincs!
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 21, 11:23:04
Így van és az ajándékok között fel van azért sorolva:

Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. 9. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. 10. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta.
1Kor 12,8-9

Tehát többek között:
1, bölcsesség Ígéje
2, ismeret Ígéje
3, hit
4, gyógyítások ajándéka
5, Isteni erök munkái
6,prófétálás
7, lelkek megkülönböztetése
8, nyelveken szólás (itt gondolhatunk arra a nyelvekre is, amely szükséges shhoz, hogy mindenki megértese az üzenetet)
9, A nem érthetö nyelveken szólás magyarázata

Szóval gazdag a mi Istenünk, az ajándékok lehetöségében.

 :afro: :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2013 Február 21, 11:29:25
Igen. Egyébként nem véletlen, hogy a nyelveken szólás az utolsó helyen szerepel. Pál is inkább a prófétálást kívánta a Korinthusiaknak.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 21, 16:09:33
Szerintem az ÚR pontosan tudja, kinek milyen ajándékot ad. Mi pedig sáfársággal bízattunk meg és el kell majd számolnunk vele.

A Test sem csak szájakból áll, hanem kell a kéz, a láb, a fej, a szem, stb....

Igy lesz teljes Krisztus Teste.

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: mylastage - 2013 Február 26, 19:05:17
Sziasztok!


Rukina mondta:

Idézet
a nyelveken szólás a Szent Szellemmel való betöltekezés első és legbiztosabb jele. Ha vetted a Szent Lelket,akkor bizonyára szólsz is nyelveken.

Teljesen egyetértek Rukina szavaival, de még ezen túl is mennék...

A Szent Szellemtől/Lélektől frissen újjászületett hívők egy sor tapasztalattal lesznek gazdagabbak, már új életük kezdetén is.
Kinyílik a Biblia számukra, és lesz szemük a látásra, és lesz fülük a hallásra. Megértik, mit jelentenek a Bibliában a Szent Szellem munkájáról szóló részek, és megértik hogy mire hivatottak és hogyan tudják ezt betölteni;
világossá válik Isten terve, mert az Úr megjeleníti azokat. Megtapasztalnak egy aktív kapcsolatot a beszélő Istennel, a bennük lakozó Vigasztaló Szent Szellemmel, Aki bizonyságot tesz Istenről és Jézusról és saját magáról;
megértik a kegyelmet, megértik a Lelki ajándékokat, megértik a Lelki gyümölcsöket, megértik miért váltak szabadokká és hogyan éljenek vele;
megértik a nyelveken szólás jelentőségét, megértik és átérzik a Róma 8:28-at, miszerint "Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal."
Naponta átélik a Szent Szellem tanítását, ahogy felkészít, "Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat" melynek részesei ők is.

Isten Szellemétől újjászületett keresztények, akik tiszta és hamisítatlan tejen növekedtek, (1Pét 2:2) ami nem más mint a Biblia, nem akarnak emberektől dicsőséget szerezni és nem fognak "viszkető füleket" vakargatni.

Eféz 4:11-14.
11.    És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:
12.    A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:
13.    Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:
14.    Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;

Egyedül az Isten képes arra, hogy teológiai szempontból a világ legnehezebben értelmezhető könyvét, a Bibliát egyféle jelentéssel ruházza fel különböző kulturális közegben élő újjászületett keresztények között.

Jó példa Pál apostol esete is, mikor újjászületett a Szent Szellemtől, majd bemerítkezett, (megkeresztelkedett víz által is) "És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia. " ApCsel 9:20.
És a Gal 1:12. is megerősíti, hogy az az evangélium, amit hirdetett, mondja Pál magáról: "Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által."
A Szent Szellem tanította és adta az Úr szavait a víz és Lélek által újjászületett nyelveken szóló Pálnak az evangélium hirdetésére. És az megegyezett az apostolok tanításával.


És egy idézet...

Most, hogy elgondolkoztam mélyebben, nagyon érdekes összefüggést mutatott meg az ÚR:

Elöször kapják az ÚR Jézustól a tanítványok a Szentlelket, hogy betöltsék küldetésüket:

Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." 22. Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket! 23. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak."
Jn 20,21-23

Nem olvasunk ebben az esetben „nyelveken szólásról”. Itt még nem volt szükség a nyelveken szólásra, hiszen a tanítványokhoz beszélt Jézus és ök mind tudtak héberül.

Mennybemenetele után azonban Shavuot ünnepére fel kellett menni minden Izrael Istenében hívö embernek Jeruzsálembe, megünnepelni az ÚR ünnepét. Itt azonban már olyanok is voltak, akik akiknek szükségük volt arra, hogy saját nyelvükön hallják meg Isten üzenetetét. Tehát megkapták ehhez a szolgálathoz a szükséges ajándékot a tanítványok.

Tehát nem azért töltetett ki a Szentlélek, hogy nyelveken szóljunk, hanem eszközként adatott, hogy megértsék azok is, akik nem tudnak héberül, hogy „Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa!” (Mt 4,17)


Én sem tudok héberül, lehet hogy ezért...?

Ne vedd személyeskedésnek, de ha ezt egy újjászületett nyelveken szóló keresztény olvassa, akkor minimum megmosolyogja, de ha nem imádkozott eleget, meg is kaparja önmagát.


Mát 6:23.
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!


Márk 16:17-18.
17.    Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.
18.    Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2013 Február 26, 19:18:07
Sziasztok!


Rukina mondta:

Idézet
a nyelveken szólás a Szent Szellemmel való betöltekezés első és legbiztosabb jele. Ha vetted a Szent Lelket,akkor bizonyára szólsz is nyelveken.

Teljesen egyetértek Rukina szavaival, de még ezen túl is mennék...

A Szent Szellemtől/Lélektől frissen újjászületett hívők egy sor tapasztalattal lesznek gazdagabbak, már új életük kezdetén is.
Kinyílik a Biblia számukra, és lesz szemük a látásra, és lesz fülük a hallásra. Megértik, mit jelentenek a Bibliában a Szent Szellem munkájáról szóló részek, és megértik hogy mire hivatottak és hogyan tudják ezt betölteni;
világossá válik Isten terve, mert az Úr megjeleníti azokat. Megtapasztalnak egy aktív kapcsolatot a beszélő Istennel, a bennük lakozó Vigasztaló Szent Szellemmel, Aki bizonyságot tesz Istenről és Jézusról és saját magáról;
megértik a kegyelmet, megértik a Lelki ajándékokat, megértik a Lelki gyümölcsöket, megértik miért váltak szabadokká és hogyan éljenek vele;
megértik a nyelveken szólás jelentőségét, megértik és átérzik a Róma 8:28-at, miszerint "Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal."
Naponta átélik a Szent Szellem tanítását, ahogy felkészít, "Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat" melynek részesei ők is.

Isten Szellemétől újjászületett keresztények, akik tiszta és hamisítatlan tejen növekedtek, (1Pét 2:2) ami nem más mint a Biblia, nem akarnak emberektől dicsőséget szerezni és nem fognak "viszkető füleket" vakargatni.

Eféz 4:11-14.
11.    És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:
12.    A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:
13.    Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:
14.    Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;

Egyedül az Isten képes arra, hogy teológiai szempontból a világ legnehezebben értelmezhető könyvét, a Bibliát egyféle jelentéssel ruházza fel különböző kulturális közegben élő újjászületett keresztények között.

Jó példa Pál apostol esete is, mikor újjászületett a Szent Szellemtől, majd bemerítkezett, (megkeresztelkedett víz által is) "És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia. " ApCsel 9:20.
És a Gal 1:12. is megerősíti, hogy az az evangélium, amit hirdetett, mondja Pál magáról: "Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által."
A Szent Szellem tanította és adta az Úr szavait a víz és Lélek által újjászületett nyelveken szóló Pálnak az evangélium hirdetésére. És az megegyezett az apostolok tanításával.


És egy idézet...

Most, hogy elgondolkoztam mélyebben, nagyon érdekes összefüggést mutatott meg az ÚR:

Elöször kapják az ÚR Jézustól a tanítványok a Szentlelket, hogy betöltsék küldetésüket:

Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." 22. Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket! 23. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak."
Jn 20,21-23

Nem olvasunk ebben az esetben „nyelveken szólásról”. Itt még nem volt szükség a nyelveken szólásra, hiszen a tanítványokhoz beszélt Jézus és ök mind tudtak héberül.

Mennybemenetele után azonban Shavuot ünnepére fel kellett menni minden Izrael Istenében hívö embernek Jeruzsálembe, megünnepelni az ÚR ünnepét. Itt azonban már olyanok is voltak, akik akiknek szükségük volt arra, hogy saját nyelvükön hallják meg Isten üzenetetét. Tehát megkapták ehhez a szolgálathoz a szükséges ajándékot a tanítványok.

Tehát nem azért töltetett ki a Szentlélek, hogy nyelveken szóljunk, hanem eszközként adatott, hogy megértsék azok is, akik nem tudnak héberül, hogy „Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa!” (Mt 4,17)


Én sem tudok héberül, lehet hogy ezért...?

Ne vedd személyeskedésnek, de ha ezt egy újjászületett nyelveken szóló keresztény olvassa, akkor minimum megmosolyogja, de ha nem imádkozott eleget, meg is kaparja önmagát.


Mát 6:23.
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!


Márk 16:17-18.
17.    Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.
18.    Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

Ejha, nem csak egyetértesz Rukina azon szavaival, de még túl is mész ezen... Aki betöltekezett Szentlélekkel, az minden bizonyára szól nyelveken. Hát ez "nagyszerű"!

Szeretettel ajánlom a vuk, az aranyhaj és a gubanc vagy akár a kis hableány történetét olvasásra. Ugyanis ha legalább ezeket olvasnád, akkor legalább nem hivatkoznál Isten igéjére alátámasztván ezt az agymenést.

Nem veszed te komolyan Istent, mert ha komolyan vennéd, akkor az Ő igéje melletti hűségedet látnánk és nem a saját igazad alátámasztását. Nyelveken való szólás... azt se tudod mi az.

A hangnemet pedig az Erzsikének írt hozzászólásodnak köszönheted.

Áldjon meg az Úr!
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: tomi - 2013 Február 26, 19:35:14
 És "Testvérem". Antihoz csatlakozva szeretettel megkérnélek ha idézel az IRÁS-ból pontosan tedd azt!
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: mylastage - 2013 Február 26, 20:33:10


Ejha, nem csak egyetértesz Rukina azon szavaival, de még túl is mész ezen... Aki betöltekezett Szentlélekkel, az minden bizonyára szól nyelveken. Hát ez "nagyszerű"!

Szeretettel ajánlom a vuk, az aranyhaj és a gubanc vagy akár a kis hableány történetét olvasásra. Ugyanis ha legalább ezeket olvasnád, akkor legalább nem hivatkoznál Isten igéjére alátámasztván ezt az agymenést.

Nem veszed te komolyan Istent, mert ha komolyan vennéd, akkor az Ő igéje melletti hűségedet látnánk és nem a saját igazad alátámasztását. Nyelveken való szólás... azt se tudod mi az.

A hangnemet pedig az Erzsikének írt hozzászólásodnak köszönheted.

Áldjon meg az Úr!


Erről egy Lelki gyümölcsökről szóló vers jut eszembe; A hozzászólás is ezt tükrözi...

Gal 5:22.
De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Nem elegendő beszélni a Lelki gyümölcsökről, hanem gyakorolni is szükséges azokat.

Gal 5:25-26.
25.    Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
26.    Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.


Nem hiszem, hogy baj lenne, ha egy újjászületett keresztény nyelveken is szól.  :05:  Ha cinikus lennék azt mondanám: már lassan kezdem magam szégyellni ezért... de ennyire nem vagyok cinikus.
Erzsike meg butaságot beszél, és néhányszor át kellett hogy írjam a hozzászólásomat, hogy finomítsak rajta.
Én is olvastam a Bibliát megtérésem, újjászületésem előtt, és én sem értettem mindent meg.
Önerőből történő bibliaértelmezés Isten Szent Szelleme nélkül nem lesz sohasem Biblikus.


Róma 15:13-14.
13.    A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.
14.    Meg vagyok pedig győződve atyámfiai én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni.


Valóban képesek vagyunk jósággal és szeretettel egymást is inteni?
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2013 Február 26, 20:46:51
Ezzel értettél egyet:

Idézet
"Ha vetted a Szent Lelket,akkor bizonyára szólsz is nyelveken."

Az ige viszont ezzel nem ért egyet. Most pedig ezt írod:

Idézet
"Nem hiszem, hogy baj lenne, ha egy újjászületett keresztény nyelveken is szól."

Persze hogy nem lenne baj, sőt! Viszont te azt állítottad, hogy mindenkinek kellene. Csak hogy elfelejted, hogy ez egy ajándék és annak osztja a Szentlélek, akinek akarja (és ez nem mindenkié). Erzsikével ellentétben te írtál butaságot.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: mylastage - 2013 Február 26, 20:48:08
És "Testvérem". Antihoz csatlakozva szeretettel megkérnélek ha idézel az IRÁS-ból pontosan tedd azt!

Elmondanád. hogy hol nem idéztem pontosan, mert akkor szeretnék helyesbíteni.
Előre is köszi

Jer 2:13.
Mert kettős gonoszságot követett el az én népem: Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kútakat ássanak magoknak; és repedezett kútakat ástak, a melyek nem tartják a vizet.
  (Károli)

Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: ditte - 2013 Február 26, 21:27:25
Kedves Mylastage Testvérem!
Elhiszem, hogy jót akartál, amikor a Szent Szellemmel való betöltekezésről írtál. Azonban nem jól sült el. Ne haragudj meg, de nem vezet jóra a gúnyolódás. Olyan kioktató/ lekezelő volt. Gondolom nem így akartad, de kérlek vedd ezt figyelembe.
Kedves újjászületett keresztény Testvérek vannak itt a fórumon. Te is az vagy. tartsuk egymást tiszteletben.
Én szólok nyelveken, gyakorolom is. Én is úgy tanultam, hogy a Szent Szellem keresztség legfontosabb jele a nyelveken szólás. Azonban van, aki azt mondja nem így van.
Sok mindent tanultunk már mindannyian. Sok mindent nem tudunk még. És még sok tanulni valónk van mindannyiunknak.
Amit azonban nagyon fontos tudnunk, hogy legyünk alázatosak és szeressük a testvéreinket. Legyenek láthatóak a gyümölcsök az életünkben.
Tudom, hogy Te is és mindannyian így gondoljuk.
"Azért tehát törekedjünk azokra, amik békességre és az egymás épülésére valók."(Róma 14,19.)

Testvérei szeretettel.
Edit
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: mylastage - 2013 Február 26, 21:37:08
Ezzel értettél egyet:

Idézet
"Ha vetted a Szent Lelket,akkor bizonyára szólsz is nyelveken."

Az ige viszont ezzel nem ért egyet. Most pedig ezt írod:

Idézet
"Nem hiszem, hogy baj lenne, ha egy újjászületett keresztény nyelveken is szól."

Persze hogy nem lenne baj, sőt! Viszont te azt állítottad, hogy mindenkinek kellene. Csak hogy elfelejted, hogy ez egy ajándék és annak osztja a Szentlélek, akinek akarja (és ez nem mindenkié). Erzsikével ellentétben te írtál butaságot.


1. Most is egyetértek.

2. én így írtam, a smile-val együtt.

Nem hiszem, hogy baj lenne, ha egy újjászületett keresztény nyelveken is szól.  :05: 


Így már azért mindjárt más, nem?


Visszatérve a témára, azért mert az Ige nem jelzi külön, hogy nyelveken szóltak akiket újjászült Isten Szelleme, még nem jelenti azt, hogy nem kapták volna meg ezt a Lelki ajándékot. Példa rá az általam már idézett Pál apostol megtérése is az ApCsel-ben, ahol az írja az Ige, mikor Ananiás rá tette a kezét (Pál szerint is így adatik és én is így kaptam) és Pál beteljesedett Szent Szellemmel, a Biblia nem közli hogy nyelveken szólt volna, de tudjuk hogy szólt nyelveken, csak más Igehelyekből tudjuk.

Egy ritkábban említett példa a nyelveken szólással kapcsolatosan.
Helyszín: Efézus
ApCsel 19:6-7.
6.    És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Lélek ő reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.
7.    Valának pedig a férfiak összesen mintegy tizenketten.


Ha jól értem, akkor ez 100%
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2013 Február 26, 21:42:02
Sokan jönnek közénk. Vannak akik cifrábbat állítottak mint te, de alázatosan és nem büszkélkedve fórumoztak. Hajlamosak voltak átgondolni az eddigi tudásukat. Velük öröm az igéről beszélni.

Viszont te más vagy. Büszke, és egyben olyat erőltetsz, ami ellen megy az igével. Nem vagy népszerű és ez neked köszönhetően csak rosszabb lesz. Vagy kiszellőzteted a fejed és visszajössz, vagy csak egyszerűen elmész, de ha itt maradsz és ezt továbbra is folytatod, akkor ki leszel tiltva a fórumról.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 26, 21:45:42
Kedves mylastage!

Idézet
Én sem tudok héberül, lehet hogy ezért...?

Akkor segítek:

Shavuot, a Hetek ünnepe, vagy ahogy még nevezik: Aratási hálaadó ünnep.  Megtalálod többek között 3 Móz 23,15-22-ban. Ez nem kultúra kérdése, hanem Isten Szava! Pünkösd akkor nem is létezett.

Idézet
Ne vedd személyeskedésnek, de ha ezt egy újjászületett nyelveken szóló keresztény olvassa, akkor minimum megmosolyogja, de ha nem imádkozott eleget, meg is kaparja önmagát.

Aki így viselkedik, garantáltan nem született újjá, mert aki kimosolyogja Isten Szavát, beszélhet annyi nyelvet amennyit csak akar, Isten Szava ellen vétkezik.

Továbbá kérlek, ne vádolj olyasmivel ami nem igaz!!!

Sohasem vontam kétségbe a Szent Lélek munkáját!!! Söt!!! Beidéztem azt is amikor maga az ÚR Jézus adja a Szent Lelket a tanítványoknak:

Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." 22. Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket!
Jn 20,21-22

Itt nem olvasunk semmiféle nyelveken szólásról, pedig vették a Szentlelket.

Mindazonáltal soha nem mondtam, hogy nem lenne a nyelveken szólás ajándéka. Egy a többi ajándék közül.

A továbbiakban nem vagyok hajlandó ebben az övönaluli stílusban Veled vitatkozni. Nekem ennél szentebb Isten Szava!

Isten áldjon

Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: ditte - 2013 Február 26, 21:50:48
Ezzel értettél egyet:

Idézet
"Ha vetted a Szent Lelket,akkor bizonyára szólsz is nyelveken."

Az ige viszont ezzel nem ért egyet. Most pedig ezt írod:

Idézet
"Nem hiszem, hogy baj lenne, ha egy újjászületett keresztény nyelveken is szól."

Persze hogy nem lenne baj, sőt! Viszont te azt állítottad, hogy mindenkinek kellene. Csak hogy elfelejted, hogy ez egy ajándék és annak osztja a Szentlélek, akinek akarja (és ez nem mindenkié). Erzsikével ellentétben te írtál butaságot.


1. Most is egyetértek.

2. én így írtam, a smile-val együtt.

Nem hiszem, hogy baj lenne, ha egy újjászületett keresztény nyelveken is szól.  :05: 


Így már azért mindjárt más, nem?


Visszatérve a témára, azért mert az Ige nem jelzi külön, hogy nyelveken szóltak akiket újjászült Isten Szelleme, még nem jelenti azt, hogy nem kapták volna meg ezt a Lelki ajándékot. Példa rá az általam már idézett Pál apostol megtérése is az ApCsel-ben, ahol az írja az Ige, mikor Ananiás rá tette a kezét (Pál szerint is így adatik és én is így kaptam) és Pál beteljesedett Szent Szellemmel, a Biblia nem közli hogy nyelveken szólt volna, de tudjuk hogy szólt nyelveken, csak más Igehelyekből tudjuk.

Egy ritkábban említett példa a nyelveken szólással kapcsolatosan.
Helyszín: Efézus
ApCsel 19:6-7.
6.    És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Lélek ő reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.
7.    Valának pedig a férfiak összesen mintegy tizenketten.


Ha jól értem, akkor ez 100%
Az újonnanszületés és  a Szent Szellem keresztség, amennyire tudom nem azonos. Persze előfordul, hogy az a megtérés után rögtön megtörténik.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 26, 22:05:27
Kedves Ditte!

Engedd meg, hogy ne a saját véleményemet mondjam, hanem, hogy mint mond Isten Ígéje:

A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
Jn 3,6

Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
Tit 3,5

   
Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.
Jn 15,26

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: ditte - 2013 Február 26, 22:14:06
Kedves Ditte!

Engedd meg, hogy ne a saját véleményemet mondjam, hanem, hogy mint mond Isten Ígéje:

A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
Jn 3,6

Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
Tit 3,5

   
Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.
Jn 15,26

 :2smitten:
Ezzel teljesen egyetértek.
 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 26, 22:52:22
 :afro: :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: mylastage - 2013 Február 26, 23:59:08
Úgy látom felkavarodott az állóvíz és iszap van a mélyén...

2Tim 3:16-17.
16. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
17. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.


A teljes írás. És nem csak azok a versek amiről úgy gondoljuk: igazolnak minket.

Ditte mondta: "Az újonnanszületés és  a Szent Szellem keresztség, amennyire tudom nem azonos. Persze előfordul, hogy az a megtérés után rögtön megtörténik."
Mit gondolsz erről, te mikor tértél meg? Mikor elhatároztad, hogy az igazság ösvényén haladsz, és Jézust követed, vagy mikor Isten Szent Szelleme/Lelke betöltött és ezáltal újjászülettél Lélek által, vagy mikor véglegesen elfordultál bűneidtől?

Kedves mylastage!

Idézet
Én sem tudok héberül, lehet hogy ezért...?

Akkor segítek:

Shavuot, a Hetek ünnepe, vagy ahogy még nevezik: Aratási hálaadó ünnep.  Megtalálod többek között 3 Móz 23,15-22-ban. Ez nem kultúra kérdése, hanem Isten Szava! Pünkösd akkor nem is létezett.


Az a baj, hogy nem értetted amit írtam, vagy nem akarod, egyébként köszönöm az infót, mert tényleg nem tudok héberül.
Két víztől és Lélektől újjászületett (Jézus ezt kéri az övéitől) keresztény ugyanúgy értelmezi a Biblia egyes részeit, mert a Szent Szellem tanítja meg. És nem kell, hogy ismerjék egymást, és nem kell azonos gyülekezetbe járniuk és lakhatnak a Föld nevű bolygónk két különböző pontján is, ez akkor is így lesz. És ha mindenki komolyan venné Isten Szent Szavát, és azt tenné mindenki amit az Úr kér, akkor örömmel és hálaadással vennénk, ami az épülésünkre adatott. Ezt mondtam, csak rövidebben.  :05:

Sokan jönnek közénk. Vannak akik cifrábbat állítottak mint te, de alázatosan és nem büszkélkedve fórumoztak. Hajlamosak voltak átgondolni az eddigi tudásukat. Velük öröm az igéről beszélni.

Viszont te más vagy. Büszke, és egyben olyat erőltetsz, ami ellen megy az igével. Nem vagy népszerű és ez neked köszönhetően csak rosszabb lesz. Vagy kiszellőzteted a fejed és visszajössz, vagy csak egyszerűen elmész, de ha itt maradsz és ezt továbbra is folytatod, akkor ki leszel tiltva a fórumról.


"akkor ki leszel tiltva a fórumról."

Szíved joga. 2000 évvel ezelőtt meg is köveztél volna az igazságért


1Thess 2:3-4.
3. Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból:
4. Hanem a miképen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangyéliomot, akképen szólunk; nem úgy, hogy embereknek tessünk hanem az Istennek, a ki megvizsgálja a mi szívünket.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2013 Február 27, 00:44:38
mylastage tiltva lett a fórumról.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: manoka38 - 2013 Február 27, 09:09:23
Köszönjük Testvérem!
Isten bocsássa meg a tévelygését!
 :044:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Jazmin - 2013 Február 27, 09:43:31
Most olvastam el az eszmefuttatasat......Az Ur konyoruljon rajta.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: ditte - 2013 Február 27, 13:25:53
Még sok tanulni valója van szeretetből.
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Shomer ayin - 2013 Február 27, 17:35:33
Sajnos nem csupán a Szeretetből van tanulni valója... Ez a félelmes dolog Testvérek! Sokan így járatják le a Hitet-és hoznak szégyent a Hívőkre... Ez az ember azt állította: Ő minthogy szól nyelveken, újjá született... Azután ennyire modortalan-bárdolatlan stílusban írogat-sérteget, Isten igéjét pedig semmibe veszi...
Éppen Pál írta: 1Kor 14,5   
Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy prófétálnátok; mert nagyobb a próféta, mint nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön.

Ezek szerint tehát nem mindenkinek adatott a nyelveken szólás...
De azt érdekesnek találom, hogy itt van pl.: ez az ember, és bár szól nyelveken, de a viselkedésében-írásában a Messiást, nyomokban sem látom...
Most akkor hogy is van ez? :104:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 27, 18:15:57
Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata: minden épüléseteket szolgálja! 27. Ha nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás után; egy valaki pedig magyarázza meg. 28. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben (!), csak önmagához szóljon és az Istenhez.
1Kor 14,26-28

Na ez az amit még nem éltem meg, hogy egymás után szóltak volna nyelveken és valaki azt megmagyarázta volna.

Azért a Zsoltárok is áldottak, nem csak a nyelveken szólás!

 :afro:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: bacsipista - 2013 Február 28, 06:46:51
Néha ez a nyelveken szólás olyan magamutogatás jellegű. Azt jelenti, hogy "Lássátok én közvetlen kapcsolatban vagyok az Úrral, lássátok, hogy engem betöltött a Szent Szellem, és amit mondok az tőle van."
Ez időnként egy fogás, egy színpadi teljesítmény és számosan bedőlnek ennek a látványosságnak.
Nem fogadom el, hogy a Szent Szellemmel való betöltekezésnek egyedüli igazolása a nyelveken szólás, és aki ezt nem teszi az nincs betöltekezve. A lelki ajándékokat Isten adja.

„De mindezt egy és ugyanazon Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, ahogy akarja.” (1Kor 12,11)
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: ditte - 2013 Február 28, 07:22:04
Hála Istennek az ajándékokért. De nem dicsekedni kell ezekkel, mint teszik néhányan. Istené a dicsőség.Az ajándékok nem a mi érdemeink. Viszont a Szellem gyümölcseit nekünk kell megteremnünk. Kell, hogy gyümölcsöt teremjünk.
 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Antee - 2013 Február 28, 11:12:57
Szia Ditte Testvérnőm! :2smitten:
Úgy hiszem, hogy a gyümölcsök rajtunk teremnek, de ahogyan a fa sem tudna teremni gyümölcsöt ha nem volna a földben és nem részesülne vízben, úgy mi sem tudunk, ha nem vagyunk Jézusban. Tehát a gyümölcsök ugyan rajtunk teremnek, de Jézus által. Nem mi nyögjük ki a gyümölcsöket, hanem Jézus termi meg rajtunk.
:2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Jazmin - 2013 Február 28, 12:11:52
Igen! De ugyanakkor felszolitast is kapunk  a termesre:
Máté evangéliuma 3,8    
Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.
    :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 28, 13:08:02
Ez így van, kedves Jazmin!

Ám ezt csak Jézus Krisztus és Isten Ígéje termi meg bennünk.

Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt.
Mt 7,18   

Az ember szíve Isten és Jézus nélkül gonosz. Hiába emlegetik a Nevét, ha az Ö Ígéje nem él bennük. Mert vannak akik a kegyesség látszatát ugyan mutogatják, de annak erejét, ami az engedelmesség Isten és Jézus Szavának, azt megtagadják, és saját ötletelgetésekkel cserélik fel.

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. 6. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. 7. Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. 8. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek."
Jn 15,5-8

 :2smitten:

Tehát, ha Jézus beszédének engedelmeskedünk, az az bennünk marad akkor leszünk képesek Öáltala jó gyümölcsöt teremni.

 :2smitten:
Cím: Re:A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!
Írta: ditte - 2013 Március 01, 08:42:03
Szia Ditte Testvérnőm! :2smitten:
Úgy hiszem, hogy a gyümölcsök rajtunk teremnek, de ahogyan a fa sem tudna teremni gyümölcsöt ha nem volna a földben és nem részesülne vízben, úgy mi sem tudunk, ha nem vagyunk Jézusban. Tehát a gyümölcsök ugyan rajtunk teremnek, de Jézus által. Nem mi nyögjük ki a gyümölcsöket, hanem Jézus termi meg rajtunk.
:2smitten:
Igen. Így igaz.