Alfa-Omega közösség

Evangélium => Izraeliták => A témát indította: Antee - 2011 November 12, 18:23:52

Cím: Zsidó imádságok
Írta: Antee - 2011 November 12, 18:23:52
Zsidó imádságok topicja.
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Elisabeth - 2011 November 12, 19:50:16
BARUCH HABA B'SHEM ADONAI

ÁLDOTT, KI JÖAZ ÚR NEVÉBEN!
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2011 November 13, 07:58:17
Hajnali ima

Köszönöm néked Örökkévaló Uralkodó, hogy irgalmadban visszadtad belém lelkemet: nagyon megbizható vagy! (Gyermek ima)
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2011 November 13, 08:00:37
A kenyér áldása
(Ezt az imát Jézus is nagyon sokszor elmondta!)

Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki kenyeret ad a földből!
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2011 November 13, 08:03:09
Kézmosás előtti ima
(Ez az a rituális cselekedet, amit Jézus nem tartott fontosnak)

Áldott vagy Te világ Ura, ki megszentelt (elkülönitett) bennünket parancsolataival, és meghagyta nekünk, hogy kezet mossunk!
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2011 November 13, 08:08:18
Reggeli áldások

Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, ki ésszerűen alkotván meg az embert, üregekkel és nyilásokkal látta el! Nyilvánvaló és tudott dolog fenséges trónod előtt, hogy ha ezek közül bármelyik feleslegesen kinyilna vagy elzáródna, nem tudnánk létezni és eléd járulni. Áldott vag TE, Örökkévaló, minden élőlény orvosa, kinek csodásak a művei!

Istenem, a lélek, melyet belém leheltél, tiszta. Te teremtetted, Te alkottad, Te lehelted belém, Te tartod meg bennem, és Te fogod egyszer elvenni tőlem, hogy visszaadd az idők végén. Amig e lélek bennem van, hálát adok neked, Örökkévaló Istenem, őseim Istene, minden történés kútfeje, minden lélek Ura. Áldott vagy Te, Örökkévaló, ki az élettelen testekben visszaadja a lelket!
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: julika - 2011 November 13, 08:10:09
Ámen!


Köszönöm nektek,hogy segítségetek álltal,bele olvashatunk a Zsidók imádságaiba.

Legyetek nagyon áldottak!

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2011 November 13, 08:16:27
Jelenleg a zsidó imakönyvől idézgetek, de van egy csodálatos könyvem, amit sajnos most hirtelenjében nem találok, ami kifejezetten zsidó nők számára készült, az egyszerűen csodálatos! Nagyon szeretném veletek megosztani, mert nagy érték, gyönyörűen beszél az Úrral. Tudnotok kell, hogy a zsidók nem mernek saját szavakkal imádkozni (sajnos eléggé becsapja őket a Sátán) mert attól félnek, hogy valami tiszteletlent mondanak, hogy nem tudnak olyan szépen beszélni Istennel, mint ahogy azt kéne. Igy egy rabbinátus által elfogadott imasémájuk van, illetve Dávid zsoltárait imádkozzák. A zsidó nők külön imaösszejöveteleket is tartanak, tanitói órákat is, ahol rabanit vagyis högy rabbi tanitja őket. Volt alkalmam egy ilyen imaórán részt venni, ekkor kezembe nyomták Dávid zsoltárait és ezt imádkoztuk közösen. Itt Izraelben lehet kapni olyan picike könyvecskét, ami kb. 2 cm hosszú, 1 cm széles és az egész zsoltár van benne, amit állandóan hordanak magunkál, de mindenképpen van zsoltáros könyvük, mert a kéréseket csak a Sirató Falhoz viszik el, cetlit betéve, de imádkozni akkor is inkább a rabbik által elfogadott imákat mondják. Nem akarnak tiszteletlenek lenni az imában.
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: karola - 2011 November 13, 10:27:53
 Nagyon köszönjük Drága Testvérek . Ámen !

Nagy öröm ez nekünk , hogy bele olvashatunk  :2smitten:

Szeretettel Karola
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Elisabeth - 2011 November 13, 13:19:32
BARUCH ATA ADONAI; ELOHEINU MELECH HAOLAM: ASHER NATAN LANU ET DERECH HAYESHUA BEMASHEAH YESHUA AMEN

Áldott vagy Te Urunk Istenünk, a Viág Királya, Aki megadtad számunkra a szabadulás útját Mashiah Yeshuában, Ámen!
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2011 November 13, 13:38:11
Vasárnap reggeli ima

Te vagy az örök világosság, kit a sötétben tapogató lelkük sejt, kinek fénye meggyújtja bennünk az istenség szikráját, láttatja arczunkon hasonmásodat: áldassál óh Örökkévaló, ki fényt és világosságot adtál!
Örök Isten! Midőn teremtő szavad eget és földet a semmiségből teremtett, e szóval nyilvánitád akaratodat: Legyen világosság! És a föld világosságnak örvendett. Valamint a teremtés hetében, úgy most is a sötétséget világosság váltja fel, minden nap nyilvánul a Te hatalmad Uram, minden reggel megifjodva jó fel a nap, a földnek világot és meleget adva! Ha megfigyelem a Te művedet e fénygömböt, mely méltóságos útján minden lénynekerőt s új életet ad, óh csak akkor érzem igazán, hogy én gyenge ember, semmi, egy proszem vagyok a mérhetetlen világegyetemben! És mégis, Én Istenem, mily sok jóban érszesitesz engem, atyailag gondoskodol rólam napról-napra és óráról-órára. Iádva borulok le Fenséged előtt, hálaadó szavakat rebegve jótéteményeidért, melyekkel nemge s minden lényt dúsan elhalmozol. Köszönet Neked azon oltalomért, melllyel az elmúlt éjszakán körülvettél, köszönet a felüdülésért, mit a nyugodt álommal nyújtottál, hogy most megerősdve napi munkámat újra megkezdhetem!
Hivatáskörömban hiven és buzgón akarom teendőimet végezni, minden cselekedetemet Rád gondolva akarom megkezdeni s végrehajtani. Támogass engem, Mindenhatóm e jámbor föltevésemben, ne vond meg tőle e mai napon se segitségedet, de azért, ha szenvedést mérnél reám, azt is békével fogadom szent kezedből, mert tudom, hogy Te minden időben velem szeszesz!
És igy ébren, alva, élve, halva, a Te kezedben ajánlom magamat!
Ámen
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2011 November 14, 15:25:30
Hétfő reggeli ima

Örök Isten, végtelen valóság! Ki kezdettől fogva voltál, minden idő végét túléred, ki szólsz és megtörténik, parancsolsz és meglesz: hallgass meg engem, midőn HOzzád fohászkodom s vedd kegyesen szivem óhajait, Istenem, Uram. Ámen
A hétnek második napja van ma, amelyben hatalmaddal a kiterjedést alkottat, ekülönitvén a terület felső vizeit az alsóktól. Gyenge a mi elménk teremtésed csodaműveit meg érteni és tenséged hatalmát méltatni. a teremtmények legcsekélyebbike, óh Uram, nyilvánitja hatalmadat, s a legparányibb lény is magán hordozza bölcsességed képét.
Eltörpül szavunk, véges fogalmaink elégtelenek nevedet magasztalni, csak a bámulat és csodálás közben emeljük alázattal Hozzád szemünket, kérve miszerint hatlamad végtelenségét, mely az egész mindenséget átöleli, irgalmadban reánk is terjeszd ki. Ne engedd, hogy  a vétek háborgó tengere reánk törjön, nehogy a gonosz hajlamok csábos szavaira hallgatva, menthetetlenül odavesszünk.
Óvj meg a balszrencse vészes hullámaitól, nehogy gyarló életünk, mely alig dicsekszik örömtelki prcekkel, elkeserittesssék, s szivünk rményét elveszitve, kételkedjék és ktéségbe essék határtalan jóságodon!
Áldd meg szorgalmamat és iparkodásomat, hogy meghozza a remélt gyümölcsöket. Legyen a Te törvéyned az út, melyen előrehaladok,  tanod hitem és létem alapja, lelkem épsége legfőbb és legüdvösebb célja.
Add, hgoy a szégyenpir ne boritsa arcomat az elmúlt napokon elkövetett tévedésekért, hanem hogy tiszta és elégedett öntudattal tekinthessek jövőm elé, s minden pirulás nélkül járulhassak szent szined elé. Ámen
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2011 November 14, 15:50:46
Roboz Andor: Nismász (Hállel - dicsőitő imádság)


Minden élő lélegzése
Dicsőitse szent neved!
Minden földi, égi része
Hálahimnuszt zeng neked!
Minden földi magasztaljon,
Istenének Téged valljon!

Téged, Uram, Istenének
Mig a világ világ lészen:
Mert kivüled senki nincsen,
Aki mindég tettre készen
Aki segit, aki véd,
Aki táplál, könyörül,
Aki megvált, aki szent,
Aki könnyre könnyt törül,
Ki bánat idejében,
Mint Te, Uram, velünk légyen!

Csak te, Uram, Te vagy ilyen!
Te a vég és Te a kezdet,
Aki nélkül mi sem támad,
Aki nélkül mi sem veszhet,
Ki az egész mindenségnek
Testet öltött tervét szőtted,
S mesterükként ismered a
Múltakat és jövendőket,
Kit szünetlen magasztal a
Világok milliója
És a hirnek, dicsőségnek
Foglalatja kezdet óta!

Szelid kézzel irányitod
Nagy, hatlamas mindenséged,
Elfelejtett alkotásod
Óh, én Uram, nincsen néked.
Teremtményid millióit
Ápolgatod gondos kézzel,
Irgalmadnak napsugárit
Száz irányba ontod széjjel.
Éber seemed be nem hunyod,
Nem száll reá szender ködje,
Nem száll rá, hogy lényeidet
Szemed elől el ne födje!
Aki alszik, fölébreszted,
Mihelyt szemed veszélyt, bajt lát,
Aki kábult, fölüdited
S megnyitod a néma ajkát.
Rab bilincsét szerte zúzod,
Aki bukott, felemeled,
Óh, Istenem, ennyi jóért
Hogyan mondjunk hálát neked?

És ha ajkunk csupa ének volna,
Mint a tenger harsogóan szólna,
És ha szavunk felzúgna az égig
S mennydörögve söpörne raj't végig,
És ha szemünk napunk mása lenne,
Vagy ha a hold tükroződnék benne,
És ha kezünk az egekig érne,
Mint hogyha sas felhők közé térne,
És ha lábunk olyan gyorssá válna,
Hogy mint az őz, úgy repülne, szállna,
Még akkor is nagyon gyöngék volnánk,
Hogy hálánkról hozzád méltón szólnánk
Úgy segits meg ezután is,
Úgy légy mindig vélünk,
Valameddig élünk!

Segits atyánk!
S megfogadjuk,
Hogy amink van, néked adjuk,
amit belénk teremteni
Kegyes voltál:
Mind a sirig Téged szolgál!
Téged testünk, ami por,
S ami égő benne forr,
Téged lelkünk, Téged ajkunk,
ami sár és szellem rajtunk.
Téged dicsér, csakis Téged,
Magasztalja dicsőséged,
Magasztalja nagy hatalmad,
Szent neved és birodalmad.
Minden ajak NÉked zeng,
Aki vagy és aki szent!

Ami nyelv van emberszájban,
Háláját csak Néked ontja,
Esküjét csak NÉked mondja,
Ha segitsz vagy gázolsz rajtunk,
Te előtted térdet hajtunk,
És büszkén, fennen állunk,
Földre omlunk, porrá válunk,
Mert Tenéked nincsen párod,
Magányosság útját járod,
Te az első, te a Nagy,
Ki a világ Ura vagy,
KI a semmit
Földdé tetted,
Egeidet
Teremtetted.

Hogy én Uram megköszönjük néked,
Hogy ezerszer megsegitéd néped,
Hogy bár százszor irgalmadba vetted,
Megköszönük egyetlenegy tetted.
Hogy szent neved dicsőségét daljuk,
Egész földön méltóképpen valljuk!

Te voltál, ki Egyiptomból
Kivezetted néped,
Láncainkat összezúztad, tépted,
Aki, mikor
Nem vala mit ennünk,
Dús asztalhoz
Segitettél bennünk!
Kiütéd a kardot
Ellenséges kézből,
Kimentettél bajból,
Betegségből, vészből...
Enyhitetted fájdalmainkat
S ha porba gyűrtek,
Nemsokáig tűrted,
Fölemeltél védőnk lettél,
A magasba segitettél!

És, mint eddig,
Él ne hagytál irgalmadban,
Szelid szóval vigasztaltál
Bánatokban, siralmakban
Érted élünk, érted halunk,
Mind halálig magasztalunk,
Aki nagy a nagyságában,
Aki erős erejében,
S mérhetetlen dicsőséget
Rejt el az ő szent nevében,
Ki erős a viadalban,
Ha seregit ütközteti
S félelmetes, nagy hatalmát
Műveiben tükrözteti!
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2011 November 16, 09:39:00
Kedd reggeli ima

Istenem és Uram! Mely nyelv képes a Te magasztosságodat hirdetni, hatalmad csodaműveit szóba foglalni? Mi a halandó, hogy megemlékszel róla, az ember fia, hogy figyelemre méltatod? Csak kevéssel csekélyebb az isteni lénynél, dicsőséggel és disszel koronáztad őt: Urává tetted kezed művein, mindeneket lábaihoz raktál! Örökkévaló, mi Istenünk, mily hatalmas a TE neved az egész földön!
Urunk és Istenünk! Parancsszavaddal fölékesitéd a teremtés harmadik napján a földet mindennemű növéynzettel: hogy teremtményeid, melyeket majdan létesitesz, táplálékot nyerjenek. És valamitn akkor, úgy most is magadod a föld szülötteinek a mindennapi kenyeret, fölruházod a mezők liliomát, hű gondját viseled az égi madárnak, útlan bujdosónak Te evezérled nyomát, atyja vagy az elhagyott árvának...
Hála és dicséret NÉked, szünetnélküli gondoskodásodért.
De mi az a kenyér, mi fentartásunkra szolgál? Nem csak az, mely éhunket csillapitja, hanem az is, mely lelkünk szükségleteit kielégiti, amely lelkünket felemeli az anyagiság köréből, ami erényeinket növeli, ami valónkat az élet minden viszontagságán megedzi és erőteljessé teszi.
És valamint csak éhség adja meg az ételnek izét és a beteg undorodik minden éltetől, úgy lelkünk is beteggé lesz, ha nem ka isteni tápot. A lélek tápláléka: igazság és vallásosság. A mennyei kenyér ez, melyről a próféta azt hirdeti: "Napok jönnek - mondja az Úr - éhséget küldök a földre, nem kenyér utáni éhséget, hanem megérteni az Úr szavát!
Ezen elv rejlik szent prófétád azon magasztos szavában: "És tudd meg, hogy az ember nem csak kenéyrrel él, nanem mindabbül, mit az Őr rendel, él az ember!"
Megvigasztalva küldöm azért imámat Hozzád, minden jónak kútfeje, Isten! Add meg nekem és enéyimnek szükségleteinket, áldd meg oltalmaddal kezünk munkáját, ne engedd, hgoy az emberek támogatására és adományira szoruljunk, hanem lásd el Te testünket-lelkünket, a testi és lelki táplálékkal nepjaink leteltéig!
Áldassál Örökkévaló, ki kezedet megnyitva, minden élő lényt javaiddal táplálsz. Ámen
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2011 November 16, 11:34:20
Szerda reggeli ima

Világok Ura! Millió égi testet teremtettél a teremtés negyedik napján, napot, holdat, csillagokat adtál az égre, hogy megvilágitsák  a nappalt, az éjszakát, hogy jelezzék az időt s annak szakait...Ha látom e csodaműveidet, melyeket alkottál, semmiségemet érezve leborulok nagyságod előtt s imádattal rebegem: mi az ember, hogy róla megemlékezel?!
Mennyei Atyám! Én múlékony, jelentéktelen lény, mivel háláljam meg jóságodat, melyet szünet nélkül éreztetsz velem? Csak az a tudat önt belém bátorságot, hogy a legigazabb köszönet, mit a halandó ember Neked bemutathat, abban áll, ha bölcs rendeléseidet megfogadja, s magasztos erényeidet utánozni iparkodik.
Legyen a mai nap mindazon kötelességek tejesitésére rendelve, melyeknek elintézése reám várakozik. Minden cselekedetemet azzal a föltétellel akarom a mai napon megkezdeni és elvégezni, hogy Te előtted tetszést nyerjek. Minden gondolatom és tettem oda lesz irányozva, hogy lelki erőmmel embertársaim javát előmozditsam. Uram, Istenem! Szivem telve imádással és tisztelettel: bátorságom, bizalmam szilárdul, ha az élet felleges napjaira gondolok. Te kijelölted az égitestek útját, amelyen minden időben mozogniok kell, ha letűnik a nap, helyt adni a csendes éjszakának, nyugalmat és álmot adsz a fáradt földnek, majd ismét a hasadó reggel felkelt új életre, őn örömökre. Küldd idején égi malasztodat, ha  szerencsétlenség éjszakája besötétiti napjainkat, hagyd fényleni isteni kegyednek éltető napját, ha  a gond és bánat fellegei tornyosulna életünk egén, ha  a sors égő zsarátnoka megemésztéssel fenyeget: óh küldd az enyhitő árnyékot reánk.
Állj mellettem mindig, hatalmas Istenem! Tőled várom a segélyt bizodalommal. Legyen szent erőd és vigyázásod velem, hogy minden veszedelem távol maradjon tőlem! Örökkévaló! segélyedet remélem! ámen
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2011 November 16, 11:38:50
Péntek este

Sálom áléchem!

Sálom áléchem
angyali sergek,
Szálljatok hozzám
Áldva köszöntlek

Hogyha betértek
Jöttötök áldott,
És ha kimentek
Boldog, aki látott.

Jertek csak, jertek
Angyali sergek,
Sálom áléchem
Kedves vendégek

(
részletek)
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Elisabeth - 2011 November 16, 13:27:37
Az egyik legfontosabb ima a zsidóknál:

SH’MA ISRAEL ADONAI ELOHEINU ADONAI ECHAD
BARUCH SHEM K’VOD MALHUTO LEOLAM VAED
VEAHAFTA  ET ADONAI ELOHEICHA  BECHOL LEVEVCHA
UVCHOL NAFSHECHA  UVECHOL MEODECHA.


Halld, ó Izrael! Az ÚR a mi Istenünk, az ÚR az egy!
Legyen áldott az Ő dicsőséges Királysága mindörökké!
Szeresd az URat, a te Istenedet teljes sziveddel, teljes lelkeddel és teljes erőddel.Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Antee - 2011 November 16, 13:43:12
Nagyon szep! :2smitten:
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2011 November 18, 14:40:47
Csütörtök reggeli ima

Jóságnak kútfeje! Isten! Ismét eltűnt az éj, mely után teremtésed új éltere virradt. HÁnan végezték be alatta beremtményeid közül aföldi pályájukat, mig engem isteni kegyelmed megtartott, hogy gyönyörű alkotásodnak, létemnek továbbra is örvendjek.
Óh Teremtőm és Fentartóm! mily nagyok a Te műveid, mily végtelen gazdag az Általad alkotott természet! Ha szemeimet égnek emelem, számtalan égitest lebeg felettem, ha a földra nézek, millió meg millió teremtményt látok vidám életkedvvel, ha szemeim a viznek irányozom, számnélküli  állatnemet találok s mindmegannyian nagyságodat és hatalmadat hirdetik.
E töménytelen lényt atyai szereteted tartja fenn, jóságos kezed táplálja őket, Te adod meg mindegyiknek szükségletét és vigyázó szemed őrködik mindegyik jóléte felett.
Mennyei ATyám! Hozzád, ki eddig táplálóm és fentartóm valál, fohászkodom ma reggel, áldj meg ezután is áldásoddal. A hivatásom körébe eső dolgoakt, óh mi szivesen, óh mi hűségesen akarom elvégezni, csakhogy beteljesüljenek rajtam a szent zsoltáriró szavai: Ha kezed munkájával táplálkozol, üdv neked, jó neked! Tevéjeny részt akarok venni enyéim gondjaiban, teljes erőmből akarok segitésgökre lenni, s szeretettel, előzékenységgel terheiken könnyiteni.
Mindenkor meg akarok avval eégedni, mit atyai kegyedben nyújtasz, s amit nekünk rendelsz, gyermeki hálaadással fogadom és szent nevedet magasztalom érette. Legyeneks zivemből az irigység, rosszakart száműzve, ha látom, hogy mások vállalatai sikerülnek. Hiszen mindegyik gyermeked, mindegyiket közülünk egyformán szereted.
CSak az boldog valósággal, ki sorsával megelégszik. A megelégedés fölülmúlja a föld minden kincsét, nyugodt elmét ad, boldogsággal tetéz életünk lefolyásán. A gazdagság utáni vágy tehetetlenné, nyugtalanná és boldogtalanná tesz minket. Add azért, hogy megsziveleljük a nag yénekes e szavait: Irigység nélkül vedd, ha más vagyont szerez, s háza fényét gyarpitja, mert halálában nem visz az ember megával mindent, nem száll le utána födi dicsősége.
Ha azonban kegyeddel elhalmozva, áldásodraérdemesnek tartasz s többet adsz, mint amennyire szüksgéem van, úgy szentül fogadom, hogy e fölösleget előtted kedve módon fogom felhasználni. Hadd élvezzék azt az ügyefogyottak és szegények, hadd vidámuljon fel szivük a váratlan segélyen.
A tudat, hogy embertársaimon segitek, bizonyára angyobb örömmel fogja szivemet eltölteni, mint azaz élvezet, mit érzéki gyönyörökkel magamnak szerezhetnék.
Irgalom Istene! Betekintesz sivem belsejébe, tudod, hogy nem szinlelek tetetést, hanem hogy ajkaim tiszta valóságot mondanak. Megnyugodva várom oltalmadat, tudom, hogy erőt és kitarátst adsz midazon jónak teljesitésére, mit ma Előtted fogadtam. Áldassék szent neved örökké! Ámen
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2011 November 22, 12:28:29
Péntek reggeli ima

Mennyei Atyám, világnak Ura! A hétnek hatodik napját is, amelyet kegyelmedből megérni engedtél, Reád gondolva kezdem meg. E napon, amelyen dicső alkotásod, az ég és föld és minden seregök bevégeztetett, amelyen a természet örök törvényeit megállapitád, felmelem szivesemt TE hozzád, hogy gyönge szavaimmal reggeli áldozatomat bemutassam szent szined előtt.
E napon, amleyen az embert, teremtésed ékességét hsaonmásodra teremtetted: amgasztos rendeltetésemről akarok elmélkedni s lelkemet megóvni.
Folyton lebegjen előttem, hogy csakis a halhatatlna lélek az, mellyel az ember, a porszülött, Hozzád sajonlóvá lehet, hgoy a földi szépség, mint minden, ami földi, mulandó, testünk, mint a féreg teste porrá lesz s hogy ae tekintetben az ember felsőbbsége az állat  fölött semmis, mert minden test egyaránt mulandó. Viszont azon vigasztaló gondolat se távozzék szivemből, hgoy az a halhatatlan  lélek, mit belém leheltél, ha testemtől megválik, ismét fellebeg Hozzád, ahonnan származott.
Ha tehát azon erőket és tehetségeket, melyekel minket kitüntettél, meggondolom, tisztán és világosan megismerem, hogy nem e rövid földi pályafutás a mi egyedüli rendeltetésünk, hanem hogy egy tökéletesebb és boldogabb életre vagyunk rendelve, amelyre itt méltón elő kell készülnünk. Itt kell az üdvösség magvát elhintenünk, hogy amott arathassunk.
Óh, hogy e hit lelkemet áthassa, hogy ezen meggyőződés soha szivemből el ne távozzék! Akkor belátván, hogy e földön csak zarándok vagyok, minden időben arra törekedném, hgoy jámbor és tiszta életemmel kedvessséget találjak szent szined előtt, hogy méltó legyek azon sorsra, melyet választottaidnak föntartottál.
Áldj meg e végből erővel s szent törekvéssel engemet, jó Atyám! Legyen a Te akaratod s törvényed, életem élete, utam szövétneke és ösvényem világa. Ámen
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2011 November 22, 12:36:35
Csak a nők imádsága: Chálá elválasztásakor:
Báruch Átá Ádonáj Elohéjnu Melech há Olám áser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhádlik hálá min háiszá."
Dicsértessél Örökkévaló mi Istenünk, világ Királya, aki megszenteltél bennünket parancsolataiddal s emghagytad nekünk, hogy kenyerünk tésztájából chálát válasszunk el."

Dicsérem a TE szent nevedet, fennen hirdetem jóságodat sáhitattal adok hálát a kenyérért, mit nekem és enéyimnek adtál, mely életünket és kedvünket megtartja. Áldásod malasztját áraszd ki továbbra is ránk, hogy ne csak szükséget ne érezzünk, hanema szegényeknek és ügyefogyottaknak is nyújthassunk segélyt. A te jóságodban bizom Atyám, óh ne hagj el sohasem. Ámen

Ez egyike azon vallásos cselekedetnek, melyeket minden jámbor zsidó ház asszonyának hiven kell végeznie. A szen tirás ugyanis meghagyja: Tésztátok zsengéjének egy részét hozzátok áldozatul Istennek tiszteletére. A chálá tehát hálaáldozatszámba megy s emlékeztet arra, hogy földi javainkból, melyeket Isten kegyelméből élvezünk, juttasunk önként jótékny célokra is.
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: julika - 2011 November 23, 08:13:04
Szerda reggeli ima

Világok Ura! Millió égi testet teremtettél a teremtés negyedik napján, napot, holdat, csillagokat adtál az égre, hogy megvilágitsák  a nappalt, az éjszakát, hogy jelezzék az időt s annak szakait...Ha látom e csodaműveidet, melyeket alkottál, semmiségemet érezve leborulok nagyságod előtt s imádattal rebegem: mi az ember, hogy róla megemlékezel?!
Mennyei Atyám! Én múlékony, jelentéktelen lény, mivel háláljam meg jóságodat, melyet szünet nélkül éreztetsz velem? Csak az a tudat önt belém bátorságot, hogy a legigazabb köszönet, mit a halandó ember Neked bemutathat, abban áll, ha bölcs rendeléseidet megfogadja, s magasztos erényeidet utánozni iparkodik.
Legyen a mai nap mindazon kötelességek tejesitésére rendelve, melyeknek elintézése reám várakozik. Minden cselekedetemet azzal a föltétellel akarom a mai napon megkezdeni és elvégezni, hogy Te előtted tetszést nyerjek. Minden gondolatom és tettem oda lesz irányozva, hogy lelki erőmmel embertársaim javát előmozditsam. Uram, Istenem! Szivem telve imádással és tisztelettel: bátorságom, bizalmam szilárdul, ha az élet felleges napjaira gondolok. Te kijelölted az égitestek útját, amelyen minden időben mozogniok kell, ha letűnik a nap, helyt adni a csendes éjszakának, nyugalmat és álmot adsz a fáradt földnek, majd ismét a hasadó reggel felkelt új életre, őn örömökre. Küldd idején égi malasztodat, ha  szerencsétlenség éjszakája besötétiti napjainkat, hagyd fényleni isteni kegyednek éltető napját, ha  a gond és bánat fellegei tornyosulna életünk egén, ha  a sors égő zsarátnoka megemésztéssel fenyeget: óh küldd az enyhitő árnyékot reánk.
Állj mellettem mindig, hatalmas Istenem! Tőled várom a segélyt bizodalommal. Legyen szent erőd és vigyázásod velem, hogy minden veszedelem távol maradjon tőlem! Örökkévaló! segélyedet remélem! ámen

Ámen!

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: karola - 2011 December 21, 12:07:01
Ámen  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Ivett - 2011 December 22, 11:37:20
Ámen !


Szeretettel Ivett  :2smitten: :044:
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Shaly - 2011 December 27, 11:52:51
Az egyik legfontosabb ima a zsidóknál:

SH’MA ISRAEL ADONAI ELOHEINU ADONAI ECHAD
BARUCH SHEM K’VOD MALHUTO LEOLAM VAED
VEAHAFTA  ET ADONAI ELOHEICHA  BECHOL LEVEVCHA
UVCHOL NAFSHECHA  UVECHOL MEODECHA.


Halld, ó Izrael! Az ÚR a mi Istenünk, az ÚR az egy!
Legyen áldott az Ő dicsőséges Királysága mindörökké!
Szeresd az URat, a te Istenedet teljes sziveddel, teljes lelkeddel és teljes erőddel.


Ámen!
 :ima02:
Nagyon tetszik!
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Elisabeth - 2011 December 27, 21:14:21
Shabbat - Szombati imádság:

בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת:


 BARUCH ATA ADONAI ELOHEINU MELECH HAOLAM, ASER KIDISHANU B'MITZVOTAV V'TZIVANU, L'HADLIK NEIR SHEL-SHABBAT.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki törvényeiddel megszenteltél, és megparancsoltad nekünk, hogy meggyújtsuk a szombati lángokat.

Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Elisabeth - 2012 Január 07, 12:35:58
SZENT VAGY SZENT VAGY SZENT VAGY URUNK ISTENÜNK SEREGEKNEK URA!

KI VOLTÁL KI VAGY KI LESZEL ÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ


http://www.youtube.com/watch?v=qFrz9r1hoqA# (http://www.youtube.com/watch?v=qFrz9r1hoqA#)
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Harang - 2012 Január 07, 17:52:50
Ámen !  :289:
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: ditte - 2012 Január 07, 18:51:12
Ámen!
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: torokildiko46 - 2012 Január 09, 16:42:37
 :026: 
Barukh atah Adonai, Eloheinu, melekh ha'olam
Áldott vagy, Urunk, Istenünk, szuverén az univerzum

Asher kidishanu b'mitz'votav v'tzivanu
Ki megszentelt minket az Ő parancsolatait, és megparancsolta nekünk

l'had'lik neir Shel Hanuka. (Amein)
fény a fények a Chanukkah. (Ámen)


Most azért, oh Uram, Izráelnek Istene, bizonyosodjék meg a te beszéded, melyet szólottál volt a te szolgádnak, Dávidnak!
18
(Avagy lakozhatnék-é valósággal az Isten e földön az emberek között? Ím az egek és az egeknek egei téged be nem foghatnak, mennyivel kevésbbé e ház, amelyet én építettem.)
19
És tekints a te szolgád könyörgésére és imádságára, oh én Uram Istenem, meghallgatván kiáltását és könyörgését, amelylyel könyörög a te szolgád előtted!
20
Hogy a te szemeid éjjel és nappal figyelmezzenek e házra, e helyre, amelyről azt mondottad, hogy nevedet abba helyezénded, meghallgatván könyörgését a te szolgádnak, amikor e helyen könyörögne.
21
Hallgasd meg azért a te szolgádnak és a te népednek Izráelnek könyörgését, amikor könyörögni fognak e helyen; hallgasd meg a te mennyei lakhelyedből, és meghallgatván őket, légy kegyelmes!
22
Mikor valaki vétkezéndik felebarátja ellen, és esküre köteleztetik, hogy megesküdjék, és ő ide jő, megesküszik oltárod előtt ebben a házban,
23
Te hallgasd meg a mennyből és vidd véghez, és tégy igaz ítéletet a te szolgáid között, az istentelent megbüntetvén, fejére fordítván az ő útját; és az igazat megigazítván, megfizetvén néki az ő igazsága szerint.
24
Mikor pedig megverettetik a te néped, az Izráel az ő ellenségeitől, mivel te ellened vétkeztek; és hozzád visszatérve vallást tesznek a te nevedről, könyörögnek és imádkoznak te előtted e házban:
25
Te hallgasd meg a mennyből, és bocsásd meg a te népednek, az Izráelnek bűnét, és hozd vissza őket arra a földre, amelyet adtál nékik és az ő atyáiknak.
26
Mikor az ég berekesztetik és nem lészen eső, mivel vétkeztek te ellened; és imádkozni fognak e helyen és vallást tesznek a te nevedről és megtérnek bűneikből, mert te sanyargatod őket:
27
Te hallgasd meg a mennyből, és légy kegyelmes a te szolgáidnak és a te népednek, az Izráelnek; minekutána őket megtanítándod az igaz útra, amelyen járjanak; és adj esőt a te földedre, amelyet adtál a te népednek örökségül.
28
Éhség ha lesz a földön, ha döghalál, aszály, ragya, sáska, cserebogár; ha az ő ellensége szorongatja az ő birodalmának földében; ha bármiféle csapás és nyomorúság jövend reájok:
29
Aki akkor könyörög és imádkozik, legyen az bárki; vagy a te néped, az Izráel, ha elismeri kiki az ő csapását és fájdalmát, és kezeit e házban kiterjeszténdi:
30
Te hallgasd meg a mennyből, a te lakhelyedből és légy kegyelmes, és kinek-kinek fizess az ő útai szerint, amint megismerted az ő szívét, mert egyedül csak te ismered az emberek fiainak szívét;
31
Hogy féljenek téged, járván a te útaidon, míg élnek e föld színén, amelyet adtál volt a mi atyáinknak.
32
Sőt még az idegent is, aki nem a te néped, az Izráel közül való, ha eljövend messze földről a te nagy nevedért és a te hatalmas kezedért és a te kiterjesztett karodért, mikor ide jutván, könyörögnek e házban:
33
Te hallgasd meg a mennyből, a te lakóhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög hozzád, hogy megismerjék a földnek minden népei a te nevedet, és tiszteljenek téged úgy, mint a te néped, az Izráel, és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik e ház, amelyet én építettem.
34
Ha a te néped hadba megy ki az ő ellensége ellen azon az úton, amelyen elbocsátod őket; ha könyörögnek, hozzád fordulván e város felé, amelyet választottál magadnak, és e ház felé, amelyet a te nevednek építettem:
35
Te hallgasd meg az égből az ő könyörgésöket és imádságukat, és szerezz nékik igazságot.
36
Ha vétkeznek ellened (mert nincsen ember, aki nem vétkeznék) és reájok megharagudván, az ellenség kezébe adándod és őket fogságba viendik azok, akiktől megfogattak, messze földre vagy közelre,
37
És ha az idegen földön, ahol fogva tartatnak, magokba szállnak, és megtérvén, az ő fogságuk helyén könyörögnek hozzád, és ezt mondandják: Vétkeztünk, hamisan és gonoszul cselekedtünk;
38
És megtérendenek te hozzád teljes szívökből és teljes lelkökből az ő fogságuk földében, ahol őket fogva tartják, és könyörögnek hozzád, az ő földjüknek útja felé fordulva, amelyet adtál volt az ő atyáiknak, és e város felé, amelyet választottál magadnak, és e ház felé, amelyet a te nevednek építettem:
39
Hallgasd meg akkor az ő könyörgésöket és imádságukat a mennyből, a te lakhelyedről, és szerezz nékik igazságot, és bocsásd meg a te népednek, hogy ellened vétkezett.
40
Most azért, oh én Istenem, legyenek a te szemeid nyitva és füleid legyenek figyelmesek a könyörgésre ezen a helyen.
41
És most kelj fel, oh Úr Isten, a te nyugodalmadba, te és a te hatalmasságodnak ládája! A te papjaid, oh Úr Isten, öltöztessenek fel üdvösséggel, és a te szenteid örvendezzenek a jóban. :028:
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: torokildiko46 - 2012 Január 09, 18:16:49
http://www.youtube.com/watch?v=NjfFpFW9OdA# (http://www.youtube.com/watch?v=NjfFpFW9OdA#)
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: torokildiko46 - 2012 Január 09, 18:20:38
http://www.youtube.com/watch?v=TkP0h68H1M8#ws (http://www.youtube.com/watch?v=TkP0h68H1M8#ws)
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2012 Március 21, 12:46:22
Jizkor
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2012 Március 21, 12:50:53
Ofra Haza: Kaddish
http://www.youtube.com/watch?v=5hQ0OkcLKuE# (http://www.youtube.com/watch?v=5hQ0OkcLKuE#)
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2012 Március 21, 12:52:59
Maurice Ravel: Kaddish
http://www.youtube.com/watch?v=dhgdh_o53a0#ws (http://www.youtube.com/watch?v=dhgdh_o53a0#ws)
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2012 Március 21, 12:59:47
Egyszerűen ez egy szörnyűség! Az a fiatalasszony nem is tudom hogy birja ki ezeket a dolgokat, elvesztette a férjét és két gyermekét...Micsoda tragédia!
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Shomer ayin - 2012 Augusztus 11, 23:29:59
                                                                                                            Avinu Malkénu.

                                                                                                      / Atyánk Királyunk /
 
 
Atyánk, királyunk, vétkeztünk előtted!
 
Atyánk, királyunk, nincs más urunk csak te!
 
Atyánk, Királyunk, bánj velünk Nevedhez méltóan!
 
Atyánk, Királyunk, hozz ránk jó új évet!
 
 
Atyánk, Királyunk, háríts el fölülünk minden súlyos végzést!
 
Atyánk, Királyunk, semmisítsd meg gyűlölőink terveit!
 
Atyánk, Királyunk, hiúsítsd meg ellenségeink szándékát!
 
Atyánk, Királyunk, semmisítsd meg összes ellenségeinket és gyűlölőinket!
 
     Atyánk, Királyunk, némítsd el gyűlölőinket és  
      rágalmazóinkat!
 
     Atyánk, Királyunk, háríts el járványt, háborút,
     éhínséget, rabságba esést, romlást, vétket és kényszerű   
      áttérést szövetséged népe felől!
 
Atyánk, Királyunk, tarts távol mindenféle csapást örökrészedtől!
 
    Atyánk, Királyunk, bocsásd meg és nézd el összes bűneinket!
 
Atyánk, Királyunk, töröld el és tüntesd el vétkeinket és bűneinket szemed elől!
 
Atyánk, Királyunk, semmisítsd meg nagy irgalmadban bűnlajstromunkat!
 
Atyánk, Királyunk, engedd, hogy tiszta szívből megtérjünk hozzád!
 
Atyánk, Királyunk, kűldj teljes gyógyulást néped betegeire!
 
 Atyánk, Királyunk, semmisítsd meg a minket elítélő végzést!
 
Atyánk, Királyunk, legyen jó emlékezetünk színed előtt!
 
Atyánk, Királyunk, jegyezz be  minket" a boldog élet könyvébe!
 
Atyánk, Királyunk, jegyezz be minket a megváltás és
       üdv könyvébe!
 
Atyánk, Királyunk, jegyezz be  minket a megélhetés és ellátás könyvében!
 
Atyánk, Királyunk, jegyezz be  minket az érdemek könyvében!
 
Atyánk, Királyunk, jegyezz be  minket a bocsánat és elnézés könyvében!
 
Atyánk, Királyunk, sarjassz nekünk gyors segítséget!
 
Atyánk, Királyunk, növeszd meg néped, Izrael tekintélyét!
 
Atyánk, Királyunk, emeld magasra Messiásod tekintélyét!
 
Atyánk, Királyunk, telítsd meg kezünket áldásoddal!
 
Atyánk, Királyunk, telítsd meg magtárainkat bőséggel!
 
Atyánk, Királyunk, hallgass meg, szánj meg minket, és könyörülj rajtunk!
 
Atyánk, Királyunk, fogadd kegyesen és irgalommal imádságainkat!
 
Atyánk, Királyunk, nyisd meg a menny kapuit imádságaink előtt!
 
Atyánk, Királyunk, ne feledd, hogy csak por vagyunk!
 
Atyánk, Királyunk, ne küldj el minket üres kézzel színed elől!
 
Atyánk, Királyunk, legyen ez óra az irgalom ideje és jóakaratod perce színed előtt!
 
   Atyánk, Királyunk, könyörülj rajtunk, csecsemőinken és kisdedeinken!
 
   Atyánk, Királyunk, tedd ezt azokért, akiket Neved megszenteléséért öltek meg!
 
Atyánk, Királyunk, tedd ezt azokért, akiket azért mészároltak le, mert Téged egyetlennek vallottak!
 
Atyánk, Királyunk, tedd ezt azokért, akik tűzbe-vízbe mentek, hogy Neved megszenteljék!
 
Atyánk, Királyunk, torold meg szemünk láttára szolgáid kiontott vérét!
 
Atyánk, Királyunk, ha nem míértünk, tedd ezt önmagadért!
 
Atyánk, Királyunk, tégy így önmagadért, és jöjj segítségünkre! Atyánk, Királyunk, tégy így végtelen irgalmad alapján!
 
Atyánk, Királyunk, tégy így nagy, hatalmas és rettenetes Neved kedvéért, melyet mi is viselünk!
 
Atyánk, Királyunk, hallgass meg minket kegyelmesen, bár nincs elég érdemünk! Bánj velünk jóakarattal és szeretettel, és segíts meg minket
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Elisabeth - 2012 Augusztus 11, 23:34:00
Jeshua Hamashiah / Jézus, a Messiás nevében, ÁMEN!

 :ima02:
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2012 Augusztus 12, 20:30:10
Nem találom most az imakérés topikot, ezért ide teszem be:
Ma érkezett hozzám egy imakérés, egy kisgyermekkora tolószékbe kényszerült zsidó férfiért, akinél valószinűleg rákot diagnosztizáltak. Azért valószinűleg mert még szövetvizsgálatra küldték. Nincs megtérve, úgyhogy nemcsak az egészsége érdekében hanem az Úrral való kapcsolatának helyreállitásában kérnénk az imát:
Berkovics Dezső Dávid - Ashdodon lakik. Köszönjük szépen.
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 13, 08:03:50
Nem találom most az imakérés topikot, ezért ide teszem be:
Ma érkezett hozzám egy imakérés, egy kisgyermekkora tolószékbe kényszerült zsidó férfiért, akinél valószinűleg rákot diagnosztizáltak. Azért valószinűleg mert még szövetvizsgálatra küldték. Nincs megtérve, úgyhogy nemcsak az egészsége érdekében hanem az Úrral való kapcsolatának helyreállitásában kérnénk az imát:
Berkovics Dezső Dávid - Ashdodon lakik. Köszönjük szépen.

 Kedves Dafna! imádkozunk érte ! :ima02: :ima05: :ima06:
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 13, 08:06:43
117 zsoltár:
 Hallelu et Adonai, kol goyim.
Shabechuhu , kol humim,
 Ki gavar aleynu chhasdo,
 Ve emet Adonai leolam.
Hallelu! Halleluja! :ima02:
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Elisabeth - 2012 Augusztus 13, 10:01:42
Halelu et Adonai:

http://www.youtube.com/watch?v=8E7eS3kL_JU#ws (http://www.youtube.com/watch?v=8E7eS3kL_JU#ws)

 :2smitten:

Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Batiszrael - 2012 Szeptember 26, 12:00:31
Örök Istenünk, hadd feküdjünk le békességben, aztán ébressz újra minket, Urunk, életre, és feszitsd ki felettünk békéd sátrát, igazits el minket jó tanácsoddal, és segits meg minket Neved kedvéért! Oltalmazz bennünket, tarts távol tőlünk ellenséget, ra gályt, pusztitó kardot, éhinséget és nyomorúságot! Távolits el minden akadályt előlünk és mögülünk, rejts minket védőszárnyad alá, mert kegyes és irgalmas Isten és Király vagy! Induláskor és érkezéskor őrizd lépteinket ma és mindörökké! Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki örökké vigyáz népére, Izraelre! (Mááriv)
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Antee - 2012 Szeptember 26, 12:03:15
Ámen!
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Elisabeth - 2012 Szeptember 26, 13:12:28
ÁMEN! Kedves Dafna! Oltalmazzon Benneteket az ÚR, és áldjon meg!

   
Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Ézs 41,10

 :ima02:
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 26, 13:30:49
 :ima02: :ima05: :ima06:


Mózes V. könyve:26:15   Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet, és a földet, amelyet nékünk adtál, amint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet.
Zsoltárok könyve:28:9   Tartsd meg a te népedet és áldd meg a te örökségedet, legeltesd és magasztald fel őket mindörökké! :ima02:


Eszter könyve:8:6   Mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, mely érné az én nemzetségemet, és hogyan tudnám nézni az én atyámfiainak veszedelmét? :pityereg:

 :019: :ima05: :ima06:

Zsoltárok könyve:90:13   Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon.
Zsoltárok könyve:102:14   Te kelj fel, könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő.

Róma levél:11:32   Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön :019:

Lukács Evangéliuma:1:68   Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, :026:
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Elisabeth - 2012 November 19, 15:32:47
Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te neved dicsőségéért! Ments meg minket, és nevedért bocsásd meg vétkeinket! 10. Ne mondhassák a pogányok: Hol van az ő Istenük?
Zsolt 79,9-10

http://www.youtube.com/watch?v=ySASNClJo9k# (http://www.youtube.com/watch?v=ySASNClJo9k#)

 :ima02:
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Antee - 2012 November 19, 15:57:35
Nagyon szép Erzsike, köszönjük! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Elisabeth - 2012 November 19, 16:00:49
Dicsöség az ÚRnak!

 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Shomer ayin - 2012 November 19, 16:46:26
ATYÁNK,
 
 
KIRÁLYUNK
 
 
Atyánk, királyunk, vétkeztünk előtted!
 
Atyánk, királyunk, nincs más urunk csak te!
 
Atyánk, Királyunk, bánj velünk Nevedhez méltóan!
 
Atyánk, Királyunk, hozz ránk jó új évet!
 
 
Atyánk, Királyunk, háríts el fölülünk minden súlyos végzést!
 
Atyánk, Királyunk, semmisítsd meg gyűlölőink terveit!
 
Atyánk, Királyunk, hiúsítsd meg ellenségeink szándékát!
 
Atyánk, Királyunk, semmisítsd meg összes ellenségeinket és gyűlölőinket!
 
     Atyánk, Királyunk, némítsd el gyűlölőinket és  
      rágalmazóinkat!
 
     Atyánk, Királyunk, háríts el járványt, háborút,
     éhínséget, rabságba esést, romlást, vétket és kényszerű   
      áttérést szövetséged népe felől!
 
Atyánk, Királyunk, tarts távol mindenféle csapást örökrészedtől!
 
    Atyánk, Királyunk, bocsásd meg és nézd el összes bűneinket!
 
Atyánk, Királyunk, töröld el és tüntesd el vétkeinket és bűneinket szemed elől!
 
Atyánk, Királyunk, semmisítsd meg nagy irgalmadban bűnlajstromunkat!
 
Atyánk, Királyunk, engedd, hogy tiszta szívből megtérjünk hozzád!
 
Atyánk, Királyunk, kűldj teljes gyógyulást néped betegeire!
 
 Atyánk, Királyunk, semmisítsd meg a minket elítélő végzést!
 
Atyánk, Királyunk, legyen jó emlékezetünk színed előtt!
 
Atyánk, Királyunk, jegyezz be  minket" a boldog élet könyvébe!
 
Atyánk, Királyunk, jegyezz be minket a megváltás és
       üdv könyvébe!
 
Atyánk, Királyunk, jegyezz be  minket a megélhetés és ellátás könyvében!
 
Atyánk, Királyunk, jegyezz be  minket az érdemek könyvében!
 
Atyánk, Királyunk, jegyezz be  minket a bocsánat és elnézés könyvében!
 
Atyánk, Királyunk, sarjassz nekünk gyors segítséget!
 
Atyánk, Királyunk, növeszd meg néped, Izrael tekintélyét!
 
Atyánk, Királyunk, emeld magasra Messiásod tekintélyét!
 
Atyánk, Királyunk, telítsd meg kezünket áldásoddal!
 
Atyánk, Királyunk, telítsd meg magtárainkat bőséggel!
 
Atyánk, Királyunk, hallgass meg, szánj meg minket, és könyörülj rajtunk!
 
Atyánk, Királyunk, fogadd kegyesen és irgalommal imádságainkat!
 
Atyánk, Királyunk, nyisd meg a menny kapuit imádságaink előtt!
 
Atyánk, Királyunk, ne feledd, hogy csak por vagyunk!
 
Atyánk, Királyunk, ne küldj el minket üres kézzel színed elől!
 
Atyánk, Királyunk, legyen ez óra az irgalom ideje és jóakaratod perce színed előtt!
 
   Atyánk, Királyunk, könyörülj rajtunk, csecsemőinken és kisdedeinken!
 
   Atyánk, Királyunk, tedd ezt azokért, akiket Neved megszenteléséért öltek meg!
 
Atyánk, Királyunk, tedd ezt azokért, akiket azért mészároltak le, mert Téged egyetlennek vallottak!
 
Atyánk, Királyunk, tedd ezt azokért, akik tűzbe-vízbe mentek, hogy Neved megszenteljék!
 
Atyánk, Királyunk, torold meg szemünk láttára szolgáid kiontott vérét!
 
Atyánk, Királyunk, ha nem míértünk, tedd ezt önmagadért!
 
Atyánk, Királyunk, tégy így önmagadért, és jöjj segítségünkre! Atyánk, Királyunk, tégy így végtelen irgalmad alapján!
 
Atyánk, Királyunk, tégy így nagy, hatalmas és rettenetes Neved kedvéért, melyet mi is viselünk!
 
Atyánk, Királyunk, hallgass meg minket kegyelmesen, bár nincs elég érdemünk! Bánj velünk jóakarattal és szeretettel, és segíts meg minket
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Shomer ayin - 2012 November 19, 16:48:03
vö Imru: ÁMEN!


/ és mondjuk együtt: ÁMEN!/
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Elisabeth - 2012 November 19, 16:54:43
ÁMEN!


 :ima02:
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Shomer ayin - 2012 November 19, 17:18:00
http://www.youtube.com/watch?v=yYxatYs7s9M# (http://www.youtube.com/watch?v=yYxatYs7s9M#)


Avinu Malkénu = Atyánk Királyunk
/ A szöveget olvasd fentebb!/
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Shomer ayin - 2012 November 19, 17:25:24
http://www.youtube.com/watch?v=HQlRrrReua0# (http://www.youtube.com/watch?v=HQlRrrReua0#)
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Shomer ayin - 2012 November 19, 17:33:56
Yeru SALEM ...    Béke városa....

Mennyi háború-mennyi vér... Mennyi könny, és mennyi áldozat. Szinte mindenki magának akarja azt a várost, melynek a neve: BÉKE.
Ölnek és pusztítanak érte és nincs békéjük. Hazudnak -lopnak-csalnak azért, és nincs béke.

Pedig az Örökkévaló már jó előre megmondta:
Zakariás próféta könyve 4. rész

1.    
Majd visszatére az angyal, a ki beszél vala velem, és felkölte engem, mint mikor valaki álmából költetik fel.
2.    
És mondá nékem: Mit látsz te? És mondám: Látok ímé egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, a melyek a tetején vannak;
3.    
És mellette két olajfa: egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán.
4.    
És felelék, és mondám az angyalnak, a ki beszél vala velem, mondván: Mik ezek, Uram?
5.    
És felele az angyal, a ki beszél vala velem, és mondá nékem: Hát nem tudod-é, mik ezek? És mondám: Nem, Uram!
6.    
És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.[/size]

Vagy az Örökkévaló által, vagy sehogy! Az a föld a világ köldöke! (Ez.38,12)  Annak sorsáról ember nem dönthet! Az: Istené!
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Guti Tünde - 2016 November 17, 13:22:57
https://www.youtube.com/watch?v=8NIxqHJrL68

Nem értem a szöveget, de akkor is gyönyörű!
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Guti Tünde - 2016 November 17, 13:27:19
http://www.youtube.com/watch?v=yYxatYs7s9M# (http://www.youtube.com/watch?v=yYxatYs7s9M#)


Avinu Malkénu = Atyánk Királyunk
/ A szöveget olvasd fentebb!/


Ámen!
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Nekóda - 2016 December 19, 12:15:47
Adon Olam

A Világ Urát, aki uralkodott mielőtt bármi létezőt megteremtett volna, már akkor Uralkodónak hívták, mikor kedve szerint létrejött minden. S mikor mindennek vége lesz, akkor is egyedül uralkodik majd a Félelmetes. Ő volt, Ő van, és Ő lesz teljes díszében, Ő az én Istenem, és él az én Megváltóm, mentsváram a baj idején. Ő az én csodálatos menekülésem, osztályrészem bármikor, ha hozzá fordulok. Alváskor és ébredéskor kezébe teszem le lelkemet, s lelkemmel együtt testemet. Velem van az Örökkévaló, nem félek.A-don o-lam, a-sher ma-lach, b'teh-rem kol y'tzir niv-ra. L'et na'asah b'cheftzo kol azai melech sh'mo nikra. Adon olam.

V'acharei kichlot hakol l'vado yimloch nora. Adon olam.
V'hu hayah, v'hu hoveh, v'hu yihyeh b'tifarah. Adon olam.

(Chorus)

V'hu echad v'ein sheni l'hamishil lo l'hachbirah. Adon olam. B'li reishi b'li tachlit, v'lo haoz v'hamisra. Adon olam.

(Chorus)

V'hu eili v'chai goali
v'tsur chevli b'eit tsrah. Adon olam. V'hu nisi umanos li,
m'nat kosi b'yom ekrah. Adon olam.

(Chorus)

B'yado afkid ruchi
b'et ishan v'airah. Adon olam. V'im ruchi g'viati
Adonai li v'lo irah. Adon olam.
אֲדוֹן עוֹלָם אֲשֶׁר מָלַךְ,
בְּטֶרֶם כָּל יְצִיר נִבְרָא.
לְעֵת נַעֲשָׂה בְחֶפְצוֹ כֹּל,
אֲזַי מֶלֶךְ שְׁמוֹ נִקְרָא.

וְאַחֲרֵי כִּכְלוֹת הַכֹּל,
לְבַדּוֹ יִמְלוֹךְ נוֹרָא.
וְהוּא הָיָה, וְהוּא הֹוֶה,
וְהוּא יִהְיֶה, בְּתִפְאָרָה.

וְהוּא אֶחָד וְאֵין שֵׁנִי,
לְהַמְשִׁיל לוֹ לְהַחְבִּירָה.
בְּלִי רֵאשִׁית בְּלִי תַכְלִית,
וְלוֹ הָעֹז וְהַמִּשְׂרָה.

וְהוּא אֵלִי וְחַי גֹּאֲלִי,
וְצוּר חֶבְלִי בְּעֵת צָרָה.
וְהוּא נִסִּי וּמָנוֹס לִי,
מְנָת כּוֹסִי בְּיוֹם אֶקְרָא.

בְּיָדוֹ אַפְקִיד רוּחִי,
בְּעֵת אִישַׁן וְאָעִירָה.
וְעִם רוּחִי גְּוִיָּתִי,
יְיָ לִי וְלֹא אִירָא
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Guti Tünde - 2017 Február 12, 16:14:33
Nem tudom, hogy imádság-e, de valami gyönyörű ének!

https://www.youtube.com/watch?v=ux5TH9TPSMU
Cím: Re:Zsidó imádságok
Írta: Guti Tünde - 2017 Május 31, 14:26:24
Le tudná ezt fordítani valaki? Köszönöm, ha igen!

Kore L'Elohai | קורא לאלוהיי - Llamo a mi Eloha | Canta: Ben Snof

https://www.youtube.com/watch?v=AqcRy6HUe6Q