Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: maria - 2007 Szeptember 20, 16:20:12

Cím: Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 20, 16:20:12
Ide azokat a beszámolókat, bizonyságokat írjuk, amikor valaki állítólagosan a mennybe járt. Vizsgáljuk meg, ami hasznos és épülésünkre van, azt tartsuk meg. Azt ne felejtsd el, a kizárólagos igazság nem nálunk van itt a földön! Ha netán a Bibliában nem találjuk meg akkor ez az Ige jusson eszünkbe: "Ján. 21,25 De van sok egyéb is, a miket Jézus cselekedett vala, a melyek, ha egyenként megiratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, a melyeket írnának. Ámen." Megaztán nem is túl sok ismeretünk van a Mennyről. Szóval szívleljük meg ezeket.

Egy keresztény oldalról másoltam:
 " A mennyben jártam 5 és fél napot!" Dr. Percy Collett

Dr. Collett Percy 50 éven át kezelte a Dél-Amerikai Amazonas folyó Basin területén élő népeket. Hirdetvén az evangéliumot, úgy a fizikai, mint a lelki szükségeket ellátta. Hősies misszió munkája egyenrangú a katolikus Teréz nővérrel és dr. Buntain Markkal.

Egyszer egy pár évvel ezelőtt így imádkozott: ’ Uram! Ha helyesnek látod és tartod, mutasd meg nekem a dicsősséged!’

Ezután történt, hogy mikor 1982-ben egy kis csoporttal elkezdett böjtölni és imádkozni sokakért, az Úr megjelent neki és elvitte magával Percy szellem-testét.

Így töltött 5 és fél földön számított napot a Mennyekben az Atyaistennel, a Fiúval és a Szentszellemmel. Többek közt beszélt Ábrahámmal, Mózessel, Illéssel, Elizeussal, Pál apostollal és sok mással. Meglátogatta a Szellem által újjászületett hívők palotáit. A már ott élőkéit és azokét akik még a földön élnek és palotáik épülőben vannak. Megtudta, hogy részére is épül egy 700 mérföldre a belvárostól.

Tanulmányozta és meghallgatta a Mennyben használt különböző hangszereket. A menny emeleteit és azok különböző osztályait is bejárta. Megismerte a Menny sok funkcióját.

Többek közt beszélt Kathryn Kulmannal, Amy McPhersonnal, Smith Wigglesworth-szel és sok más evangélistával.

Időt töltött Jézussal. Beszélt vele a Földön nem sokára bekövetkező eseményekről – az Ezekiel 38-as csatáról, az elragadtatásról és az Armageddonról.

5 és fél nap után mennyei küldetést kapott azzal az utasítással, hogy egy bizonyos ideig hagyja abba a misszió munkáját és csak azt hirdesse amit látott, hallott és átélt a Mennyben.

Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 20, 16:22:52
InterjÚ Dr. Collettel

Riporter: Dr. Collett! Egy egész délutánt töltöttem magával s ezáltal alkalmam volt önt közelebbről megismerni, mint hívőt és misszionáriust. Beszédeiből és magatartásából látom, hogy sokat eltűrt és harcolt életében, mint egy jó katona.

DR. Collett: Abban igazat mond. Nem tudom, mennyi mérges dárdát hajítottak felém az Amazonas folyó népei. A bal karomban állt meg egyszer egy, amit saját magam húztam ki. Párducok, leopárdok és kígyók támadtak meg sokszor – de mindezek mellett a legnagyobb veszélyt az emberevő bennszülöttek nyújtották. Többször beledobtak a krokodilokkal teli Amazonas folyóba – és egyszer mérget is itattak velem. De Isten minden veszélyből csodálatosan kimentett. Sőt, inkább úgy mondhatnám helyesebben, hogy Isten természetfölötti utakon megőrzött, megtartott.

Riporter: Maga 82 éves, szemüveg nélkül olvas, 2 kilométert gyalogol egy nap, 5-6 órai alvással is megelégszik, teljes hajat visel, és jó természetű, erős ember. Azok számára akik nem ismerik a maga 5 és fél napos Mennyben járásának előzményeit, engedje meg, hogy az olvasók számára röviden beszámoljak arról.

Egy ima és böjtölés közepette történt, hogy az Úr Angyala megjelent és elvitte magával Dr. Collett szellem-testét a Védő Angyalával együtt, ugye ? Később tudta meg azt, hogy a Védő Angyala már 82 éve nem járt a Mennyben, mert maga mellé lett kirendelve a Földre. Bizonysága volt arról is, hogy az út a Mennybe kb. 6 óra hosszú volt, messze maguk mögött hagyván a napot, holdat és a csillagokat – megérkeztek egy helyre, ahol nagy dörgés, villámlás volt. Az Úr Angyala azonban megnyugtatta, hogy ne féljen, mert ezen keresztül kell menni és ez nem fog ártani. Úgy is volt.

Ezután következett egy nagy, sötét Aréna, ezután megérkeztek egy égitestre, ami külsőleg úgy nézett ki, mint a Föld. Egyszer csak egy duplaajtós kapuhoz értek, mely 2 mérföldnyi széles lehetett. A kapu megnyílt, mint egy modern áruház ajtaja. Bementek - és ez volt a Menny előtere, vagyis külső része – és onnan az Arany Kapu vált láthatóvá, mely a Szent Várost őrizte, mint egy belső Szentélyt.
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 20, 16:33:23
Dr. Collett: Igen ! Ez így volt, amint mondja.

Riporter: Az Arany Kapu ekkor megnyílt és Isten Trónja vált láthatóvá elsőként. Sőt akármerre fordult a Trón, minden szemszögből látható volt, ugye ?

Dr. Collett: Igen ! Akárhol áll az ember és nézi Isten Trónját, nem tudja szeméből elveszíteni.

Riporter: Milyen méretű volt a Trón ?

Dr. Collett: A Trón 2 mérföld magas a Szent Város alapjától számítva.

Riporter: Milyen magas a Szent Város ?

Dr. Collett: Mint a Biblia írja – 1500 mérföld – tehát 1500 mérföld minden irányban, mint egy nagy kocka.

Riporter: Szóljon a Menny különböző szolgálatairól, kérem!

Dr. Collett: A minisztériumok funkciói különbözőek. Például láttam egy osztályt, amit a Könyörület Osztályának hívnak. Ide kerülnek az összes abortált babák és az elmebeteg lelkek. Itt az angyalok egy ideig nevelik, oktatják és képezik őket arra, hogy Isten Trónja elé mehessenek megismerni az Atyát.

Aztán láttam egy Feljegyző Osztályt. Ez egy óriási nagy hely, ahol a hívők által összegyűlt hiábavalóság beszédeit gyűjtik össze arra a napra, mikor minden egyes hivőnek számot kell adni értük, hogy mindezek után kiönthessék az összest a Feledés Tengerébe.

Aztán láttam egy Ruhaszabó Szobát, ahol angyalok szorgalmasan varrják a szentek köntöseit. Mert bizony a mennyben is viselnek ruhát. Azt is észrevettem, hogy a hívők kastélyai a Szent Városban Isten Trónja köré épültek ill. épülnek. A Szent Város le fog ereszkedni a földre Isten kirendelt idejében, s amit Isten később visszahelyez a Mennybe. A hivők kastélyainak mérete arányban van azzal, hogy a hívőnek mennyi helyre van ill. lesz szüksége ahhoz, hogy vendégként fogadja azokat, akiket a Földön megnyert Jézus Krisztusnak. Minél több lelket nyer valaki Krisztusnak, annál nagyobb és alkalmasabb a kastélya. Beszéltem híres evangélistákkal és misszionáriusokkal, meglátogattam őket kastélyaikban. Építészetileg mind különböző, szóban leírhatatlan alkotások. Mikor a saját kastélyon felől érdeklődtem, Jézus maga vitt el oda egy liften, amit a Szent Szellem kezelt. Az én lakóhelyem 700 mérföldre van (még építés alatt) az alapvárostól felfelé. Percekbe telt az út. A lift elszáguldott sok kastély mellet, míg megállt a kastélyom előtt. Minden kastély - az enyémmel együtt – gyémánttal és sok másfajta drágakővel van díszítve, amiknek a neveire nem is emlékszem már. Az én lakóhelyem 7 nagy szobás. Bementünk az első szobába, ami egy fogadó szobának látszott, azonban Jézus magyarázata szerint ez egy stúdiónak felelt meg, ahonnan az egész Mennyet tanulmányozni lehet…… Mivel a Mennyek Országa oly nagy, hogy egymillió földi év alatt csak egy részét lehet megismerni. Jézus tudatta velem, hogy ebből a szobából fogom tanulmányozni Isten egész teremtését. Jézus ezután elvitt a Menny Ablakához, ahonnan Ő és az Atya kijött. Ez nem egy sötét semmi, hanem az örökkévalóságnak az eredete, ahonnan Isten jött, hogy kedve szerint tegye mindazt, amit jónak lát, és amin semmi démoni erő nem vesz hatalmat.

Riporter: Mi Jézus jelenlegi kötelezettsége ?
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 20, 16:33:46
Dr. Collett: Jézus maga az építészmérnöke és gondnoka a kastélyoknak a János 14. szerint.

Riporter: Sok kastély van építés alatt ?

Dr. Collett: Igen ! Érdekes az, hogy amikor építkezési anyagra van szükség Isten azt is szavával teremti meg. Tonnával láttam gyémántot, zafírt, onyxot.

Riporter: Miből nőnek a virágok, fák, növények ?

Dr. Collett: Földi talaj nincs, de Isten maga ad életet mindennek. A növényzet az aranyporból nő ki, ami az alapvető talaj a Mennyben. A virágok soha nem hervadnak el, a levelek soha nem hullanak le a fákról. A virágok mindig nyílásban maradnak és illatuk betölti az egész Mennyet. Amerre csak megy az ember mindig virágot talál. Leírhatatlanul gyönyörűek.

Riporter: Miből vannak az utak ?

Dr. Collett: Mind aranyból.

Riporter: Vannak országutak is ?

Dr. Collett: Az utak többnyire egyformák, csak szélességük különböző. A közlekedést Isten mennyei kocsijai bonyolítják le. Ezek 2 és 4 kerekű kocsik, tüzes mennyei paripák húzzák és a Szent Szellem által gurulnak vagy repülnek, amire éppen szükség van.

Riporter: A zsoltáros írta, hogy Istennek több, mint 20.000 kocsija van. Mennyit látott maga ?

Dr. Collett: Megszámlálhatatlanul sokat.

Riporter: Mennyi időbe került körül utazni a Mennyet, ami 2 millió mérföldes út ?

Dr. Collett: A Mennyben nincs nap sem éj. Tehát e szerint nem mérhető az, amit kérdez. A Mennyben a távolságok megtétele, mintha csak percek kérdése lenne. A Szent Szellem aki lehetővé teszi ezt. Minden elérhető, mert semmi nincs időhöz kötve. Érdekes az is, hogy bár percekbe telt a Menny körülutazása, mégis rengeteg dolgot láttam. Többek között különféle angyalokat, akik oktattak és tanítottak sok lelket, hogy mehessenek Isten Trónja elé imádni az Atyát.

Riporter: Pál apostol írja az I. Korinthus 15:44-ben, hogy két féle test van. Van hús-test és van szellem-test. A 49. versben pedig azt írja, hogy……..”ahogy a földi ember alakját magunkon hordozzuk, a mennyeinek az alakját is magunkon fogjuk hordozni”.

Dr. Collett: Igen ! Pál apostol helyesen mondja. Bizonysága ennek az, hogy én ismerek egy orvost Concerville, Oklahomából, akinek a felesége meghalt egy-két évvel ezelőtt………mikor visszajöttem a Mennyből kérdezte, hogy láttam-e a feleségét ? Válaszom az volt, hogy igen. De rajta kívül igen sok hívőt felismertem a külsejükről, akiket a földön látásból ismertem. Anyák sokaságát láttam, akik Isten Trónja előtt imádkoznak földön élő gyermekeikért. Imáik állandóan felszállnak Isten elé, kivéve a szombatot, mikor nincs imádkozás, csak az Atyaisten imádata. A Menny az imának és az imádatnak a helye. Előfordul, hogy sok ima összegyűl és mint egy áldozati tömjén száll fel Isten Trónjához.
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 20, 16:34:50
Riporter: Lesz imádkozás a Mennyben az Elragadtatás után is ?

Dr. Collett: Az imádkozás ott fenn sohasem szűnik meg.

Riporter: Kérem mondja el azt, amit fontosnak tart számunkra !

Dr. Collett: Az ember a földön három részből áll: testből, lélekből és szellemből. Mikor Isten Ádám orrlyukába lehelt, Ádám egy élő lélekké vált. Minden emberben Isten lehelete által él egy nem földi, hanem mennyei személy, ezt hívjuk szellem-személynek. A szellem-személy hasonmása a testinek. Földünk híres orvosai tanúskodnak arról, hogy operációk alatt sokszor - mikor haldoklás áll be - hangokat hallanak, ami nem a testből ered, hanem a test mellől - sőt, Londonban a Szent Tamás kórházban egy operáció alatt látták az operált ember szellem-személyét kilépni a testéből közvetlenül a halál beálltakor. Ezek az orvosok még arról is tanúskodnak, hogy ez előfordult az érzéstelenítő használatakor is nemcsak a halálozásnál. Manapság a világ sok kórházában előfordul az, hogy mikor valakit az orvosok visszahoznak az életbe, az illető igen nyomatékosan tiltakozik az orvosnál, hogy: „Már a Menny felé tartottam, miért hozott vissza ?”Mit tapasztalunk mindebből ? Azt, hogy az ember szellem-személye, mely a Mennyből ered, kiválhat a hús-testből nemcsak az ember halálakor, hanem egy lelki megrázkódtatás esetében is. Részemről akarom tisztázni, hogy az én hús-testem (tehát a test-személyem) nem ment fel a Mennybe, hanem itt maradt a földön, míg a szellem-személyem 5 és fél napot járt a Mennyben Isten akarata szerint. Ezalatt a hús-testem nem tudott semmiről, egy ájulásba esett. Elhagyván testemet oly értéktelennek láttam azt. Igaz is. Csak Isten Szent Szelleme által értékes az , amúgy emberi értékelés szerint még ma is csak 16 dollárt ér.

Magammal ellentétben Illés próféta hús-teste is felment a Mennybe a szellem-testével együtt. Így ő teljes ott fenn a Mennyben Jézushoz hasonlóan.

Riporter: Levázolná a különbséget Illéssel kapcsolatban arra vonatkozóan, hogy például az ő komplett teste is átlátszó-e, mint más szentek szellem-teste ?

Dr. Collett: Igen ! Feltétlenül ! Illés teste komplett, mint Jézusé, de már megdicsőült mennyei test-személy, mely átszellemített, s így sem idő, sem energia nem vehet rajta erőt, és természetesen ő már nem vár feltámadásra.
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 20, 16:35:19
Riporter: Látta az Atyaistent ?

Dr. Collett: Láttam Őt az arcán kívül. Mikor megközelítettem a Trónját észrevettem, hogy a bal keze tollakkal volt betakarva. Mikor leültem elé ezek a tollak körülfogtak és Isten szólt: ’’ jól van, te hűséges , derék szolga !’’

Riporter: Miért nem látta Isten arcát ?

Dr. Collett: Mert az arca homályban volt színárnyalattal takarva. Mikor Jézus felvitt közelebb hozzá alkalmam volt megkérdezni: valóban létezik 3 személy Istenben? Igen , szólt az Atya. Mi hárman vagyunk egyek !

Riporter: Látta a Szentszellemet ?

Dr. Collett: Igen ! Két formában. Először, mint Élő Víz folyója folyt ki az Atya Trónja alól, másodszor, mint egy személyt. Mondta, hogy az a szerepe, hogy betöltsön minden embert Isten Szellemével, aki hitből kéri.

Riporter: Vannak állatok a Mennyben ?

Dr. Collett: Nagyon is sok fajta. Amit Isten megteremtett a földön az megtalálható a Mennyben. Például lovak, kutyák, macskák stb. A különbség csak az, hogy a mennyeiek tökéletesek. Például a kutya nem ugat.

Riporter: Van árnyékszék a Mennyben? Van szükség toalettre ?

Dr. Collett: Nincs! Mert nincs rá szükség. Mert mehet bárki, bármikor a Bankett-Házba (ez az étkező hely), és ehet annyit, amennyit tud, nem kell utána ürítenie. Egy másik dolog. Egy nap az Úrnál 1000 év a földön. Így 24 óra alatt igen sokat megtanulhat bárki a Mennyben, amit a földön ezer évig kutathatna. Az emberi ész nem tudja az időtlenséget felfogni, ez egy igen nagy csodája Istennek. Idő, ahogy azt mi ismerjük, nem létezik a Mennyben. A zenében nincs szükség sem ütemre, sem ritmusra. Senki nem tart időt, ütemet, ritmust ott fenn. Minden időtlen az Úristen imádatával együtt.

Riporter: Melyik hangszer van legtöbbször használatban ?

Dr. Collett: A kürt! Harsonának is hívják. Ezek hívják a szenteket gyülekezésre az Atya imádására. Ezek a harsonák 5-6 méter hosszúak és különféle hangokat adnak. Jézus mondta, hogy mikor az utolsó atyai harsona elhangzik, akkor a kürtösök kimennek a Menny külső részére és ott 6 órán keresztül harsognak . Először a halottak és azután mi, akik még élünk a földön Krisztusban, felragadtatunk az Úrhoz.
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 20, 16:35:47
Riporter: Tehát ezek a kürtök, vagyis harsonák nem tartoznak a Menny általános zenéjéhez ?

Dr. Collett: Nem! A kürtölés inkább a különböző mennyei kihirdetésekre szól. A kürtök hangjára az egész Menny funkciója megáll, hogy a földről jövő hírek tudósítást kapjanak. Annak ellenére, hogy a Menny népe tud mindenről, ami a földön történik, minden ki van hirdetve. A hírek beszámolnak Isten és a sátán között folyó harcokról a hívők életében. És ha valaki üdvözül (tehát Isten Szelleme által újjászületik a János 3:7 szerint), annak híre kürtölve van, sőt harangoznak az Atya Trónja felett az angyalok. Ez egy csodálatos ünneplés.

Riporter: Volt hálószoba a maga kastélyában ?

Dr. Collett: Nem! Egy sem ! A Mennyben nincs alvás. Nincs szükség rá ! Feküdni, ülni, pihenni lehet, de nem kell hozzájuk sem ágy, sem szék. Ez ott teljesen természetes.

Riporter: A Szentszellem liftjében sem volt ülőhely ?

Dr. Collett: Nem ! Ott is csak álltunk. Mire leülhettünk volna már odaértünk !

Riporter: Mikor a Szent Város alapzatánál állt és felnézett a Trónra, milyen nagynak látszott a Trón és pontosabban hol ült az Atya ?

Dr. Collett: Az Atya igen nagy méretű személy és Ő fenn, a legtetején ül a Városnak.

Riporter: Az Atya miben különbözik Jézustól ?

Dr. Collett: Óh ! Mint már mondtam az Atya igen nagy termetű, sokkal nagyobb Jézusnál. Jézus a jobbján ül igen egyszerűen és természetesen.

Riporter: Milyen magas volt a kastélya szobája mennyezete ?

Dr. Collett: 5-6 méter magas.
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 20, 16:36:09
Riporter: Hány emeletes a kastélya ?

Dr. Collett: Nem tudom, hogy emeletes lesz. Még nem volt befejezve.

Riporter: Látható az Atya Trónja a kastélyából is ?

Dr. Collett: Igen ! A falak átlátszóak belülről kifelé, és mint már említettem akármerre néz valaki, látja a Trónt.

Riporter: Az Atya Isten közlekedik ?

Dr. Collett: Igen ! Képes ! Ő az örökkévalóságból jött elő és most Trónján ül. A Föld a lábtartója. Le tud nyúlni a lábával a Földig. Mikor leborultam előtte, megérintett a lábával …….. az is elég volt.

Riporter: Azt írja a Biblia, hogy Isten szeme keresztül-kasul fut a Földön és keresi azokat akik szíve tökéletes Felé.

Dr. Collett: Óh igen ! Ezt is megmagyarázták nekem. Isten szeme mindent lát. Szeme mindent látó. Sőt a szeme már az örökkévalóságból látott mindent és ezért mindenről tud és egyben előrelátó is.

Riporter: Megpróbált felnézni az arcába ?

Dr. Collett: Mint már említettem az arca takarva volt színárnyékokkal, és mint mondták, az Atya arca takarva lesz az Utolsó Ítéletig.

Riporter: De Jézus arcát látta, ugye ?

Dr. Collett: Óh, igen ! Csodálatos béke, szeretet és jóság árad belőle. Riporter:  Van szükség lélegzésre ott a Mennyben ?

Dr. Collett: Isten mennyei leheletét lélegzi mindenki. Isten az Élet és így ott is Ő lehel életet mindenkibe, minden élőbe. Isten az élők Istene, mondja az Írás. Nyilvánvaló az is ugye, hogy az Ószövetség szentjei, mint Ábrahám, a Paradicsomban tartózkodtak, míg Jézus fel nem szabadította a foglyokat fogságaikból. Ma már ezek a szentek is a Mennyben élnek. Ábrahám tudatta velem, hogy ő van megbízva a koldusok tanításával, képzésével.

Riporter: Mit értett Pál apostol azon, hogy jobb Krisztussal élni a Mennyben még egy tökéletlen szellem-testben is, mint itt lenn a Földön ?

Dr. Collett: Igen ! Pál utalt arra az állapotra, hogy amikor egy hívő meghal Krisztusban és rögtön az Úr jelenlétébe kerül a hús-teste nélkül, az még mindig jobb, mint a földi élet.

Riporter: Kb. hány olyan szentet látott, akik Illés prófétához hasonlóan testükkel együtt ragadtattak fel a Mennybe ?
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 20, 16:36:29
Dr. Collett: Tudtomra adták, hogy 150 ilyen szent él így már a Mennyben. Közülük magam felismertem Illés prófétát, Keresztelő Szent Jánost, egy neves norvég misszionáriust, akit az afrikai dzsungelből ismertem, egy angol hívőt, akit igen istenfélő embernek ismertem, aki eltűnt a Földről és a testét nem találták meg.

Riporter: Hallottam, maga is hiszi, hogy nem fog meghalni.

Dr. Collett: Igen ! Jézus tudatta velem, hogy csontjaim nem ismerik meg a pusztulást. Én kész vagyok az indulásra, mert ebből a világból nekem már elegem volt.

Riporter: Mire emlékszik a Földre való visszajövetele útjából ?

Dr. Collett: Egy érdekes dolog történt. Visszatérésem útján találkoztam két lánnyal, az egyik barna, a másik vörös hajú volt. Megálltunk beszélgetni. Ők is szellem-testükben voltak hozzám hasonlóan. Megkérdeztem tőlük mi történt velük a Földön. Ők levázolták az autó balesetüket, melyben meghaltak egy kaliforniai országúton. Mondták, hogy testük egy temetőben fekszik. Látták, hogy haláluk miatt édesanyjuk sír értük, mert nagyon szomorú. Megkértek engem, hogy valahogyan értesítsem szüleiket, hogy ne sajnálkozzanak értük, mert ők már jó helyen vannak, útban a Menny felé. Megígértem, hogy megteszem és ezzel elváltunk. Kb. 1 év múlva prédikáltam egy kisebb kaliforniai városban egy összejövetelen, mikor bizonyságomat elmondtam magamról és azt is megemlítettem, hogy két lánnyal találkoztam a földre való visszajövetelemkor. Egy asszony felugrott a székéről és ujjongva dicsérte Istent, mert felismerte leányait beszédemből. Az összejövetel után alkalmam volt átadni a lányok üzenetét is, hogy ne aggódjanak értük, mert igen jó helyen vannak. Megígérte, hogy soha többé nem sír értük.

Riporter: Van konyha, főzés a Mennyben ?
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 20, 16:37:36
Dr. Collett: Én nem láttam ilyent. De ne felejtsük el, hogy a Menny óriási nagy és 5 és fél nap bizonyára nem elég arra, hogy valaki mindent megnézzen. A Menny 2 millió mérföld kerületű, cirka 80-szor nagyobb a Földünknél. Egy millió földi év sem volna elég a teljes megismerésére. Érdekességként jegyzem meg, hogy a Menny igen nagy része hasonló a Földünkhöz abban, hogy hegyes, dombos, virágos, fás és erdős. De minden szebb, ragyogóbb, mint itt lenn. A szentek közül sokan ezeken a helyeken élnek és sokszor tartózkodnak itt . A Szent Városból állandóan lehet ki- és bemenni. Az Atyával mindenki személyes kapcsolatot tart akárhol él. Az Atyát mindenki imádja és rendkívülien szereti. Annyi mondanivaló van a Mennyről, hogy nem tudok mindenre emlékezni egyszerre. Például rangsor is van a szentek között a földön végzett munkájuk, szellemi eredményeik szerint. Akik csak üdvösségükkel érkeznek a Mennybe, azok mennyei kiképzésben, oktatásban részesülnek ahhoz, hogy kirendelt helyüket elfoglalhassák. A földön Krisztusban újjászületett hívőnek már teljes joga van a Mennyben mindenhez. A mennyei kiképzést nem szabad összetéveszteni a jogokkal. A kiképző iskola többnyire egy ismertetője a Mennynek, amiben a legtöbb földről érkező hívő részt vett.

Riporter: Szóljon még valamit a zenéről !

Dr. Collett: Akárki zenélhet, válogathat a sok hangszer között. Láttam rengeteg billentyűs és húros hangszert , dobokat, cintányérokat és fúvós hangszereket. Az Atyaisten igen kedveli a zenét és a vidám lármát, úgy hangban, mit hangszerben, mert Ő a teremtője mindennek és Ő élvezi, amit teremtett.

Riporter: Hallottam egy korábbi beszédéből, hogy elváltakor Jézus megerősítette azt az üzenetét, hogy hamar eljön és a világ vége bizony közeledőben van. Jézus azt is megígérte ugye, hogy Ő, Krisztus visszajön, hogy elvigye az Ő Testét, az Egyházat magával a Mennybe. (Egyház alatt értve az újjászületett hívőket Krisztusban.)

Dr. Collett: Igen ! Ez helyes ! Az Egyház (Krisztus mennyasszonya) sorsa nem az, hogy elpusztuljon, hanem, hogy dicsőségről-dicsőségbe jusson. Akik majd lehet, meghalnak a nagy üldözés idején, az Elragadtatásnál újra életre kelnek. Isten dicsőül meg mindenképp, és ez így jó, mert Isten akarata válik valóra.

Riporter: Milyen az építészet a Mennyben ?

Dr. Collett: A mennyei építészet magasan felülmúlja a földit. A legnagyobb és legszebb földi alkotások szegényesek a mennyeiekhez képest. Amilyen tökéletes a világegyetem, olyan tökéletesek az épületek is a Mennyben.

Riporter: Mondana valamit arról, hogy milyen körülményekből ragadja el Krisztus az Egyházat ?
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 20, 16:38:12
Dr. Collett: Pontosat nem tudok mondani, csak annyit, hogy Isten ígérete az, hogy az Egyház minden üldözést, megpróbáltatást és bajt átél és Isten kegyelme által győztes marad Krisztusban. Lesznek nagy tüzek a földön, a hívők keresztül mennek ezeken, de nem égnek meg. Isten erejének hatalma lesz velük minden megpróbáltatásban, mely megtartja és megvédi őket.

Riporter: Mikor kezdődik az üldözések ideje ?

Dr. Collett: A föld sok területén már elkezdődött. A 2000 év (ill. a 2 mennyei nap) Krisztus után már majdnem betelt. A Biblia szerint, mikor az idők a Noé idejéhez hasonlókká válnak, a világ kiváltja Isten ítéletét. Közeledünk az utolsó felvonáshoz ……….. a még hátralévő bibliai próféciák beteljesedéséhez.

Riporter: Más szóval ! Hamar, igen hamar viszontlátjuk a Királyt ?

Dr. Collett: Feltétlenül !

 VÉGE AZ INTERJÚNAK
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 20, 16:39:30
Kedves Olvasóm a fentieknek ! Az a kérdés mindnyájunkban felmerül, hogy korunk bölcsei és nagy nevű papjai, evangélistái, pásztorai elfogadnák-e Dr. Collett bizonyságát ? Annyit tudunk, hogy maga a pápa fogadta Dr. Collett-ot és sok irányban érdeklődött mennyei útja felől. Ez szép és jó. Abban azonban mindannyian biztosak vagyunk, hogy a szegény és egyszerű hívők szívében Dr. Collett bizonysága igen nagy reményt keltett, hiszen Jézust is csak az egyszerű nép követte és nem a gazdag és nagyságos. Pál apostol így írt erről: „ Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse.’’( I. Kor. 1:27-28).

Manapság sokat hallunk azokról, akik valamiképpen elhagyták testüket és a szellem-testükben tett rövid mennyei látogatásból egy bepillantást kaptak a túlvilágba. De ezek csak bepillantások voltak. Magának Pál apostolnak nem volt szabad mondani, sem hirdetni a Mennyben látottakat és tapasztaltakat, amikor elragadtatott a Mennybe. 2000 évvel később Dr. Collett-nak meg lett parancsolva, hogy amit látott és hallott a Mennyben azt hirdesse és prédikálja. Dr. Collett tapasztalata, a túlvilágról kapott ismerete és tudása végtelen. A fenti interjú csak egy kis ízelítő abból, hogy mi vár azokra, akik Jézus Krisztussal járnak a földön és istenfélő életet élnek, minden tekintetben a Biblia szava szerint.

Kedves Olvasóm ! Jézus mondta még a földön jártakor, hogy „ ne csodáld, hogy azt mondom néked: szükség néktek újonnan születnetek. ’’ Az üdvösség az Írás és a gyakorlati tapasztalat alapján már itt a földön kezdődik, éspedig az újjászületés pillanatában, mint ahogy a földi élet is a testi születéssel kezdődik. Újjászületés nélkül ebből kifolyólag nincs tehát semmiféle igaz, mély, maradandó boldogság, semmiféle maradandó öröm, semmiféle mély, belső békesség és semmiféle üdvösség a jelenvaló világban.

Bármiféle kegyesség, becsületesség, keresztség – legyen az gyermek vagy felnőtt keresztség - , az egyházhoz vagy egy közösséghez való tartozás, legyen az bármilyen kegyes, semmiféle úrvacsora, az embernek semmiféle erőlködése – legyen az bármilyen ragyogó - nem pótolhatja az újjászületést.

Ha újjászületés nélkül is üdvözülhetnénk, akkor Jézus Krisztusnak nem kellett volna lejönnie a Mennyből, hogy kínhalállal meghaljon. Mivel azonban sem a kereszthalál, sem a váltsághalál, sem vérének kiontása nélkül nincs bűnbocsánat, sem e világon és a másvilágon sem, ezért kellett Neki e világba jönni és életét adnia, hogy a mi újjászületésünk érdekében rendelkezésünkre álljon. A Mennybe nem lehet egyszerűen feljutni, mint azt sokan elképzelik, hanem a Mennybe bele kell születni, azaz azt a jellemet kell elnyerni, amilyen Istennek van. Máskülönben nem bírná ki az ember a Mennyet, mint ahogy egy hal sem bírná ki a szárazföldet, vagy ahogy egy fadarab sem bírná ki a tűzben anélkül, hogy meg ne égjen. Istennek ezért szeretetből minden újjá nem született embert ki kell zárnia a Mennyből, mert a Mennyben Isten közelében még nagyobb kínjuk lenne, mint a pokolban.

Kedves Olvasója a fentieknek ! Isten ismer Téged. Nem a szavakat, hanem a szándékot értékeli. Az alábbi imát ajánljuk az újjászületéshez:
Úr Jézus ! Szükségem van Rád !. Köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért a kereszten. Kinyitom életem ajtaját és befogadlak, mint Megváltómat és Uramat. Köszönöm, hogy megbocsátod minden bűnömet és örök életet adsz. Foglald el életem trónját, alakíts át engem akaratod szerint. Vége
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 20, 18:09:42
Belszélgessünk ezekről szeretetben minden vita nélkül!  

A kérdések a következők amik eszembe jutottak amikor olvastam ezt az interjút:

- Valóban épül nekünk kastély a mennyben?
- A Ján 14. valóban erről ír?
- Valóban ideláthatnak a hazament szentek a földre?
- Valóban vannak olyan állatok a mennyben amit felsoról?
- Valóban van kiképzés a mennyben?
- 150 szent elragadtatott?
- Keresztelő János elragadtatott? ....

Van erre Ige? Ha igen, melyik? Mivel bizonyítható, hogy ez az interjú valós dolog? Mit váltott ki belőled, ahogy olvastad?
Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2007 Szeptember 20, 18:30:21
Én megválaszolom a Keresztelő Jánosról feltett kérdésedet, az ige fényében :05:


Mk 6,27-29
"Azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el a János fejét.Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta anyjának. Amikor ezt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírboltba helyezték."

Az igében tisztán érthetően olvashatjuk, hogy Jánost lefejezték és sírba tették tanítványai! :06:

Isten áldását!
Cím: Re:Isten országában
Írta: kövecske - 2007 Szeptember 28, 19:11:46
   
   Nem vitát gerjesztve..., a saját véleményem, gondolatom, meggyőződésem írom, amennyire az Ige fényében megvizsgáltam a cikket, és amiről nekem az Írások beszélnek.
Nem keveset gondolkodtam rajta, nehogy '"elsiessem" a választ. :08:

   Az első két kérdésedre szeretnék válaszolni, Mária. (szerény véleményem szerint)

   Én nem hinném, nem gondolnám, hogy akkora "gigantikus palotákban" fogunk ott élni.
   Nekem a Jn 14 nem erről beszél, nem ezt üzeni.

   Igaz, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy elmegy és helyet készít, mert az Atyai házban sok hely van. Nem úgy mint ebben a világban. Itt nincs elég lakóhely, sok a hajléktalan, nincs hely a számukra. De az Atyai házban SOK hely van.

   A nagy vacsoráról szóló példázatban Urunk elmondja, hogy amikor a szolga az utcákról és terekről mindenkit behívott vakokat, sántakat, csonka-bonkákat, szegényeket  - így szólt: " Uram meglett amit parancsoltál, mégis van hely."
   Egyszer Mózes arra kérte Istent mutassa meg neki dicsőségét. Az Úr ezt mondta: "...Ímé van hely énnálam, állj a kősziklára. És amikor átmegy előtted az én dicsőségem, a a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok..." 2Móz 33,19-22 (tehát már akkor megvolt a HELY.)

   Ki a Kőszikla? - Krisztus! Azért van hely Istennél, mert a kősziklán, Krisztusban el lehet rejtőzni.
És mennyibe került az Úrnak ez a hely, ez a hajlék, amely fel nem becsülhető semmi földi kinccsel, arannyal, ezüsttel, amely értékesebb minden földi palotánál? Ezt Jézus Krisztus vérével, éltével vásárolta meg nekünk. Hogy olvassuk Mózesnél? "...kőszikla hasadékába állatlak téged..." Krisztus mint kőszikla meghasadt, sebeket kapott, egy katona dárdát döfött az oldalába - és folyt a vér. Ez volt az ára annak, hogy legyen helyünk az atyai házban. És Jézusnak, hogy bevégezze a megváltás munkáját, már csak az maradt hátra, hogy felmenjen a dicsőségbe vissza az Atyához. Ezzel lett kész a hely a számunkra.

   Péter apostol első levelének első részében ezt olvassuk:

1Pt 1,3
  Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre,
1Pt 1,4
arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra.
1Pt 1,5
Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.

   Tehát az örökség, a  mennyei hely az már fenn van tarva számunkra, akik újjászülettünk, és Isten hatalma őrizz minket, hogy el is jussunk a célig. Tehát azért jött Jézus, hogy visszavezessen minket az Atyai házba, mennyei hajlékunkba, ami készen vár ránk.

  Így hát nem hiszem azt, hogy most épülnének a "gigantikus paloták" az üdvözültek számára. (A "hely" nem ezt jelenti)

  Most ennyit...

   Ez az én véleményem, az én meglátásom és ezt senkire nem akarom "ráerőszakolni"... ha valaki másképpen magyarázza, más a véleménye, azt szívesen elolvasom...
   Ha valaki nem ért vele egyet, és szeretetben megírja miért...,  mit látok rosszul, Igével alátámassza azt  szeretettel fogadom, és tiszteletben tartom, még akkor is ha esetleg nem értek vele egyet. Ezt megígérem. Sőt még azt is, hogy fontolóra veszem a cáfolatot. :06: :05:

Szeretettel:
kövecskeCím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2007 Szeptember 29, 00:42:53
Szia Kövecske!

Egyetértek a hozzászólásoddal! :05:

A kastélyokkal kapcsolatban, még szúrja a szemem:

"A hivők kastélyainak mérete arányban van azzal, hogy a hívőnek mennyi helyre van ill. lesz szüksége ahhoz, hogy vendégként fogadja azokat, akiket a Földön megnyert Jézus Krisztusnak."

Tehát a vendégek, a megnyert lelkek. És a megnyert lelkek, akik ugyancsak megnyernek lelkeket? Azok hova menek? És ezek a lelkeknek a megnyert lelkei?
Akkor a végeredmény, hogy mindenki egy helyre fog kerülni a vendégségben. Vagy lehet én értem félre?  :02:

Itt van még az interjú folytatása:

"Minél több lelket nyer valaki Krisztusnak, annál nagyobb és alkalmasabb a kastélya."

Dániel nem azt mondta, hogy akik lelkeket nyernek meg, azoknak palotái lesznek. Hanem:

Dán 12,3   
"Az okosok fényleni fognak, mint a fénylõ égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké."

Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 29, 10:49:34
Szerintem ez a kastélydolog amolyan rangkórság lehetne? Jézus azt mondta helyet készít nekünk és nem azt, hogy házat kastélyt épít. Felmerül bennem, mi szüksége van a szellemünknek arra, hogy házban lakjon a mennyben? Tény, hogy nincs megírva minden ami a mennyben van, mert itt nincs is szükségünk erre, de mi az oka, hogy egy hívő keresztény ilyent állítson? Én nem tudom hová tenni. A Biblia szerint mindenkiről csak a jót feltételezzük. De akkor mi van ebben az esetben? Ti mit gondoltok erről?

Antee! Az ige valóban azt mondja, hogy János el lett temetve. Akkor miért állít olyant, hogy elragadtatott? No, ez egy nagy kérdés.

Jó ezekről beszélni, mert nehogy megtévesszen másokat. Ez az írás egy keresztény weboldalon van feltéve, semmi nincs melléfűzve. Ha olyan olvassa el, aki nem jártas az Igében, az elhiszi és megfogja zavarni, ha találkozik olyannal, aki mást állít. Ezért érdemes ezekről is beszélni és nem véka alá tenni.
Cím: Re:Isten országában
Írta: kövecske - 2007 Szeptember 29, 15:27:47
Sziasztok!  :05:

Érdekes és értelmes a levezetésed  Antee... valóban... a végeredmény egy csodás gyönyörű hely lehet, amiről az Írásban így olvassunk: "Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett", azt készítette el az Isten az őt szeretőknek." 1 Kor 2,9  :05:

   Nagyon ide illik az Ige Dánieltől... tényleg... fényleni fognak... (nem "vendégeskedni")   :05:

   A Márk 12,25-ben így ír: "Mert az emberek, amikor már feltámadtak a halálból, nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyekben." Tehát olyanok leszünk mint az angyalok... Ők mit csinálnak a mennyben? Kastélyokban élnek és vendégeskednek? Háát... nem hinném...
   A Bibliából úgy ismerem őket mint szolgáló lelkeket... A mennyben pedig az imádat lesz a legfőbb "elfoglaltságunk" -  szerintem... :08:
  "Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent." Jel 7,11

   Én úgy szoktam álmodozni a mennyről, ahol nem kell már semmit csinálni, nem kell tanulni... nem lesznek gondok... (van akinek gond a tanúlás  :05:), ott már mindnyájan a Szentlélektől leszünk tanítottak... valahogy így: "teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. " Zsolt 16,11

   A Jel 7,14 meg arról tudósít: "Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik."
    Tehát itt megint csak arra a meggyőződésre jutok, hogy ott  az Úrral leszünk és az Ő imádata, a neki való szolgálat lesz a legnagyobb örömünk, és az Úr velünk lesz... Nem egymással fogunk törődni, hanem együtt, egy szívvel egy lélekkel az Úrat imádjuk éjjel és nappal... ott lesz velünk... és ez valami elképzelhetetlen öröm, gyönyörűség... valahogy ilyesmire gondolok... így képzelem el.  :08:
   
    Lehet, hogy nem jól látom..., nem így lesz...?

   Egyelőre ennyi...  :05:

Szeretettel:
kövecske

Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2007 Szeptember 29, 16:45:06
Szia Kövecske!

Tetszettek nagyon az igék és a levezetéseid! :05:
Az egész interjúban a bőség és a fizikális jólét mutatkozik meg. De ahogyan Pál apostol is írta:

Róm 14,17   
"Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm."

Isten áldjon!
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 29, 19:26:47
Meg azt is mondja az Ige, hogy ott a Mennyben már színről -színre fogunk tudni mindent. Valószínű, ezt azt jelenti, hogy ott már nem leszünk képezve. Hamár egyszer Isten jelenlétében mindent tudni fogunk, akkor minek a képzés és mire? Unatkozni biztosan nem fogunk.

1 Kor. 13,12 Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.  

Anti! "Tehát a vendégek, a megnyert lelkek. És a megnyert lelkek, akik ugyancsak megnyernek lelkeket? Azok hova mennek? És ezek a lelkeknek a megnyert lelkei?"

 :igen: Ez jó, de akik megnyertek lelkeket, azok fogják fogadni azokat, akik megnyerték. Ott csak vendégek lesznek. Inkább az a kérdés, azok hová mennek, akik nem nyertek meg lelkeket.  :igen: Na azok, akkor  hol fognak lakni?

Egyet biztosra tudunk a Jelenésekből, a Mennyben is van templom és oltár is. Ezt azért ne hagyjuk ki. Hogy kastélyok vannak -e?  :mozgó:): Tényleg egy kérdés: Ha arany utak vannak, és város is, akkor házak miért nincsenek?  :igen: Vagy mégis van, csak nem kötötték az orrunkra? Hu de bonyolult!

Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 29, 20:28:11
Mi van az új Jeruzsálemmel, amely az égből száll alá?

Jel. 11,19 És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.
Jézus a Király, így Neki van trónja, ülőszéke.

Jel. 7,15 Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és a ki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettök
Akkor talán egy "kastély" van és abban él mindenki?
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 30, 10:22:59
Azt is tudjuk, hogy van tenger és folyó a Mennyben.

Jel. 4,6 És a királyiszék előtt üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz; és a királyiszék közepette és a királyiszék körül négy lelkes állat, szemekkel teljesek elől és hátul.  
Figyeljetek meg itt valamit: a királyiszék közepette és a királyiszék körül  Érdekes egy trónus lehet ez. Az biztos, hogy semmi köze a földi valósághoz, ami egy földi karosszék, trónus.

Jel. 22,1 És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jönn ki  
Azért még kastélyokra nem bukkantam  ;)

Cím: Re:Isten országában
Írta: kövecske - 2007 Szeptember 30, 22:50:17
 
   :05:

Mária, ha rábukkansz, ugye azonnal közlöd velünk is, hogy hol keressük... :06:
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Szeptember 30, 23:18:36
Tartok attól, hogy nem lesz meg.  :igen:
Cím: Re:Isten országában
Írta: kövecske - 2007 Október 01, 10:39:10
Igen..., nagy a valószínüsége...  :05:

Van egy nagyon jó könyvem Csia Lajostól: A Jelenések könyve a mai kor tükrében.
Sajnos nem nagyon van időm, de annyira jó lenne elolvasni, elejétől végig. Eddig csak "beleolvastam". Nagyon érdekes ahogy a mennyei Jeruzsálemről ír..., ahogy magyarázza az Igékből kiindulva...
Remélem lesz egy kissé több időm, mert szeretnék ebből is egy rövid kis "levezetést" begépelni.

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Október 01, 13:06:45
kövecske! Jó lenne.  ;)
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Október 03, 13:10:46
Nézzük mik is vannak a Mennyben, amik megírattak nekünk, hogy tudjuk. Tudjuk, hogy ezektől sokkal többminden van, de talán a mi szűk szavainkhoz mérten ennyit tudtak lefordítani a Mennyből.  :igen:

Jel. 4,1 Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben,...  
Tehát, van ajtó vagy kapu.

Jel. 4,2 ....és ímé egy királyiszék vala letéve a Mennyben, és üle valaki a királyiszékben;  
Tehát, trón is van, amiben ül valaki.

Jel. 4,3 ....és a királyiszék körül szivárvány van,...
Tehát, szívárvány is van.

Jel. 4,4 És a királyiszék körül huszonnégy királyiszék van; és a királyiszékekben látom ülni a huszonnégy Vént fehér ruhákba öltözve: és a fejükön arany koronák vannak.  
Tehát, a Trón körül van még 24 másik trón, amiben a Vének ülnek, és korona is van a fejükön. Tehát, van korona is.

Jel. 4,5 A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jönnek ki. És hét tűzlámpás ég a királyiszék előtt, amely az Istennek hét szelleme;  
Tehát, hang jön ki a trónusból, így tudjuk, hogy beszélnek. Van  hét tűzlámpás, ami nem más, mint Isten hét szelleme.

Jel. 4,6 És a királyiszék előtt üvegtenger van, ... és a királyiszék közepette és a királyiszék körül négy lelkes állat,....
Tehát, van üvegtenger is. A trón közepén és körülötte 4 vidám állat van.

Jel. 4,10 Leesik a huszonnégy Vén az előtt, aki a királyiszékben ül, és imádja azt, ....
Tehát, van imádat is a Mennyben.
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Október 03, 13:28:30
Jel. 5,1 És láték annak jobbkezében, a ki a királyiszékben üle, egy könyvet ...
Tehát, van könyv is.

Jel. 5,2 És láték egy erős angyalt,...
Tehát, van angyal is.

Jel. 5,6 És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani,..
Ő Jézus.

Jel. 5,8... mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, amik a szentek imádságai.  
Tehát vannak hangszerek, aranypoharak is. Ott vannak az imáink is.

Jel. 5,9 És éneklének új éneket, ...
Tehát, énekelnek is. Szóval nincs csend a Mennyban.

Jel. 5,13 Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben...
Tehát, nem csak ez a 4 állat van, hanem sokkal több.
 
Cím: Re:Isten országában
Írta: kövecske - 2007 Október 03, 21:27:14
Szia, Mária!

Igen, bánt is, hogy még eddig nem volt időm begépelni a könyvből, és a másik témát sem folytattam még...
Már csak hétvégén lesz több időm, és remélem sor kerül erre is...

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2007 Október 05, 10:50:50
Várjuk Kövecske! :05:
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2007 Október 05, 15:37:57
Jel. 8,3 És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, arany tömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyiszék előtt van.  
Tehát, van aranyból tömjén és oltár.

Jel. 15,6 És kijöve a templomból a hét angyal, akinél a hét csapás van, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellüknél arany övekkel körülövezve.
Van arany őv is és fehér ruha. Szóval, van öltözék is.

Az új Jeruzsálem:
Jel. 21,12 És nagy és magas kőfala van, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, amelyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:
Kőfal és kapuk is vannak.

Jel. 21,18-23
És kőfalának rakása jáspisból van; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város  kőfalának alapjai  ékesítve vannak mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd; Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolcadik berillus; a kilencedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist. A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből van; és a város utcája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.  

Namost a város nem házakból áll? Nem lehetnek kastélyok azokban amikről beszélnek? Talán ez utalhat rá. Mit gondoltok erről? Kiváncsi vagyok a véleményetekre.
Vannak utak is. Minek kell az út oda? Azért, hogy közlekedjenek. Tudjuk, hogy vannak a Mennyben tüzes szekerek is.
Cím: Re:Isten országában
Írta: Juzsa - 2008 Február 21, 23:00:41
Nagyon jó volt olvasni az írásaitokat,a menny engem is nagyon érdekel,mondhatom,hogy a jelenések könyvét olvastam és sok könyvet ami a mennyről ír.De kastéjról egyikben sem olvastam.Sőt  :010: ha butaság amit írok,de én konyháról sem hallottam.Ez számomra új volt.Nem lessz szükségünk ott semmire ami a földi életünkbe szükséges mint étel ítal.Minden szükségünket Isten kielégíti, neki gondja van ránk.Most is olvasok egy könyvet ami számomra nagyon sokat mutat a menyről. A címe: AMIT A MENYRŐL MINDENKINEK TUDNI LEHET. Mary K. Baxter és DR.T.L.Lowery könyve.
Vannak helyek amit megmutat Isten a könyv írójának de ott sem kastéjokrol van szó.A helyeket teremnek írja le a könyvben,"feljegyzések terme",ahol mindent feljegyeznek rollunk az adakozásrol a gyülekezeti alkalmakról,stb.Van olyan is "tárház" ezek a termek ami a tárházban vannak az áldásokat tartalmazzák Isten emberei számára.Vannak angyalok is akiknek különböző feladatuk van.
Ami a gyermekekkel történik részben betekintést nyert a könyv írolya egy magzat elvesztésében aki csak három hónapos volt de a kis lelke felkerült a mennybe és egy tökéletes emberré formálta Isten.Leírja az író azt is,hogy aki elvesztette a gyermekét vagy abortuszon esett átt találkozni fog a gyermekével és mindenki megismeri a családtagjait akit elvesztett.A múlt,jelen jövő részben. Leírja egy gyülekezetben amit láthatott. "2 Sámuel 12:22-24" Már mint a kisérő angyalával mehetett oda és mindeszt leírhatta.Látta ahogy a gyülekezeti ház bejáratánál két angyal áll mindegyik kezébe könyv volt,bent a gyülekezeti sorok között is látott angyalokat és a pulpitusnál a pásztor mellett is két angyal ált.És jegyzeteltek feljegyeszték a szolgálatot,prédikációt,az adakozást,hogy ki milyen szível adakozott.És egy részeg ember megtérését és bünbocsánatát.Csodálatos dolog arrol tudni,hogy gyülekezeteinkbe angyalok járnak és mindent feljegyeznek :angel2:
És igen amit Mária is írt vannak álatok a menyben Jelenések 5:13
A mennyet egy mozgalmas helynek írja le.Ahol minden angyal és minden megváltott szent az az mi is majd, mindenki szorgoskodik.Még nem olvastam végig a könyvet "Isten Igéje" résznél tartok.De nem olvasok lakhelyekről csak olyan helyeket mutat be ez a könyv is ahová a kölönböző feljegyzések kerülnek. Az angyalok munkáját mutatja be és a lelkek mint a meghalt gyermek lelkének teljessé munkálása.De kastélyról nem olvastam ebben a könyvben sem.
Néztem egy prédikációt is ami a "Mennyei útazásról" szól.Ott viszont az a pásztor akivel történt ez az elragadtatás emlití a saját házát és a bútorokat de nem kastélyról beszél hanem egy kertes házról,hát nem tudom,hogy kell e nekünk ott lakhely vagy lesz e egyáltalán ilyen hely számunkra.Szerintem az a lényeg,hogy oda kerüljünk és ott legyünk Isten dicsőségében.De majd még én is írok és nézelödöm olvasok informálodok ezzel kapcsolatban.Mert engem most a jelenések könyve és a mennyei házunk ami nagyon érdekel.Már mint a mennyei lakhelyünk. Nem tudom ide írhatom e de én ha valamit kapok az úrtól versben írom le és azt hiszem ez most ide vonatkozik mert a menyböl kaptam egy falatot.És nagyon jó volt átélni ott akartam maradni de még nem volt itt számomra az idő.Remélem nektek is tetszeni fog. Szeretettel Juzsa
Elragadtatástóll a mennyegzőig

Egy réten álltam,de nem egyedül,
Barátom volt velem,hogy elszálljon a félelmem.
Mondta nekem,nézz fel,és ne félj,
Ott fenn ahová mi megyünk,figyelj!

Láttam testvérek elragadtatását,láttam,
Fehér gyönyörű ruhába szálltak fel.
Féltem és rettegtem.Vajon én is felmegyek?
Barátom csítított,ne félj csak higgyen a szíved.
Hidd el az Úr téged is szeret.

És hirtelen a mennyben áltam,
S láttam a nagy ünnepi asztalt.
Csodaszép volt és hatalmas nagy,
A teríték mind,mind színarany.

De nem sokáig csodálhattam e szép terítéket,
Angyalok gyórsan tovavittek.
Egy szép szobába,ami még az ünnepi helynél is szebb:
De nem volt idő a kábulatra,
Mire észbe kaptam már ünnepi ruhába,láttam magam.

Nem értettem,Én nem lehetek méltó!
Az Úr szeret,azt tudom.
De Én mint menyasszony?!
Nem vagyok méltó erre Uram.
Tanulnom kell még, hiszen a tudásom még,
méltatlanul kevés Uram.

De az Úr rám nézett,
Lányom a Fiam vár téged.
Jó gyermek vagy és szelíd,
Megérdemled,hogy fiam menyasszonya légy.
                                       Írta: Juzsa

Cím: Re:Isten országában
Írta: E.Edit - 2008 Február 22, 10:15:31
En csak most olvastam bele ebbe a topicba,es rogton elkezdtem az elejerol az egesszet.Erdekesnek talaltam amit Dr. Collett elmeselt.Van egy 2 DVD-bol allo beszamolom Jesse Duprantis-tol aki szinten elragadtatott szellem testeben a mennybe.Kulonben o evangelista."Mennyei talalkozasok" a cime.Ahogy visszaemlekszem,szinten olyasmirol beszelt mint Dr.Collett.Mar megfogom nezni megegyszer.Mindenesetre en eltudom fogadni,hogy olyasmi lesz a mennyben,mint amit ok elmeselnek.Ne felejtsuk el,hogy sok minden emberi szavakkal le sem irhato igazan,ezert van az,hogy sokszor ugy meselik,hogy "olyan mintha...".Megprobaljak valahogy leirni szavakkal.Hogy nincs minden leirva a Bibliaban,az meg nem azt jelenti,hogy nem ugy van.Tudtommal nincs olyan resz ami teljes egesszeben leirna,hogy mi van a mennyben,csak egy kis bepillantast enged meg.Azt is eltudom kepzelni,hogy az elragadtatas soran kinek tobb,kinek kevesebb lett megmutatva.Olvastam apokrif iratokat is,pl.Pal mikor elragadtatott,hogy mit latott.Nagyon hasonlokat irt le abban is.
Szoval azert van valami a dologban,megha nem is tudunk mindent alatamasztani igevel.Kulonben pedig nem udvosseg kerdese,hogy tudjuk ezekre a pontos valaszt,inkabb erdekesseg.Persze,hogy erdekel engem is,ki ne szeretne tudni milyen is lesz majd odaat?Mindenesetre elgondolkodtat,hogy sok az azonos megtapasztalas egymastol fuggetlen emberek reszerol.Egy biztos!Csodalatos lesz,olyan amit emberi aggyal fel sem foghatunk,es onnan biztos nem fogunk visszavagyni.
Csak a sajat velemenyem irtam le,amit vallalok,es remelem nem sertett senkit.

Szeretettel
Edit.
Cím: Re:Isten országában
Írta: Juzsa - 2008 Február 22, 12:23:38
Tovább szeretném úgymond feszegetni de ez a szó ide nem is való.Inkább azt írom tovább szeretném írni az érzéseimet a mennyei helyel kapcsolatban.Nagyon örültem amit Edit írt még ha saját véleménynek is írta,igen az igaz,hogy csak betekintést kapunk a menyről,és majd csak akkor fogjuk meglátni a teljes valóságot ha oda megyünk.
Addig csak elkébzelni tudjuk,hogy mien lehet.Bár városrol ír a jelenések könyve 21:10-12 ítt ír városról a biblia de kastélyt nem szent városról ír a biblia.De hiszem,hogy meg fogjuk látni a mi lakhelyünket szinröl szinre.
Nekem az álatok a fontosak szeretem a teremtett álatok mindegyikét kivétel csak a nagy pókok és a csúszó mászók.De vesztettem már el kutyámat és cicámat is amit én szeretnék látni ótt fent a menyben.Persze nem tudom ,hogy a mi volt álatkáink felkerülnek e oda.Ez csak a saját gondolatom.Most is van két szép cicám és egy 13-éves kutyusom ők is a kedves álataim és én szeretném ha ott is velem lennének.Ez is csak saját gondolat.Én az itteni életemet is álatok sokaságával tudom elképzelni,ha saját kertes házam lenne biztos tele lenne álatokkal.És én vágyom arra,hogy a mennyben is gondoskothassak az álatokról.:pasztor02:
Nem kételkedem,hogy van igazság amit mária leírt és amit én is láttam DVD-n amit előzöleg leírtam.Sőt kaphat mindenki betekintést a mennybe én is éltem már át látomásokat és volt benne jó és rossz is.Én az utolsó időkröl láttam egy látomást.Itt ahol lakom ezen a részen láttam olyat ami valahogy megmaradt bennem.Rossz volt látni de egyben tanulságos is volt.Láttam úgy mintha föntről nézném.A környékünkön láttam ahogy tűzes golyók jönnek le a földre és ahová becsapódik minden eltűnik és nem marad se ház se nővény minden porrá lesz.Én arra is emlékszem,hogy sírtam mi lesz az emberekkel akik ott lent maradnak mi lesz az álatokkal és mindennnel amit Isten teremtett.Sírtam mert halottam a jajgatásokat.De egy kéz megérintett nézz körbe,hát én körbe néztem rengeteg ember volt körülöttem fehér ruhában,a barátaimat kerestem de nem láttam őket mert annyi ember vett körül.De felébrettem és akkor elgondolkodtam,nem szabad várnunk és pihennünk hanem menteni aki menthető.Nekem akkor ezt súgalta az amit láttam.A többit versben írtam le mert azok szépek vagy azért,hogy mások is átérezzék.Én szeretem leírni amit látok,mert ez az ajándékom is Istentől van.Szeretek verseket írni mert tudom másoknak is örömet okoz.
Na de a menny a mi örök jutalmunk amit kapunk.Én hiszem,hogy szép lesz és jó lesz.Biztos boldogok leszünk és majd akkor fogjuk látni a mi lakhelyünk pontosan.Addig csak kébzelet lehet rólla és mások elmondásai alapján nyerhetünk betekintést.Amit vagy eltudunk képzelni vagy nem.De a lényeg,hogy mindegyönk oda kerüljön,majd ott megláthatjuk mi a milyenk mi a lakhelyünk amit elkészített nekünk az atya.Addig csak kijelentéseket és látásokat kaphatunk.Én azért hiszem,hogy van valami ha nem is kastély de valami van.Bár nincs se éjjel se nappal mert az úr fényessége tölti be az egész mennyet.Tehát nem pihenünk úgy mint most nem lesz szükségünk alvásra.Pihenhetünk de azt én egy szép réten is el tudom képzelni.Nincs szebb annál ha a tisztáson madár csicsergés és sok szép virág között tudunk pihenni. :084:
A könyv amit említettem is "A menyről mindenkinek tudni lehet" abban ír arrol is,hogy minden lélek aki már ott van mindenkinek van saját feladata,tehát mindenki kap ott is munkát persze biztos vagyok abban nem fárasztó munka az amit ott végeznünk kell.És ami még tetszett akiket látott a könyv írolya mind fehér ruhát viselt olyan szép díszes ruhát és korona volt a felyükön :107:.
De ami nekem nagyon tetszett és jó volt olvasni,hogy az embereknek van egy saját angyaluk aki mindenről beszámól és mindent feljegyez.Tehát mindegyikönk mellett egy angyal van. :angel:.Persze ez is vitatható.Nem tudom.Angyalok vannak az biztos és az is biztos szerintem,hogy mindegyikönk mellé van egy rendelve.Egy ide tartozó versemet írom le nektek.
Egy új hely.

Félelmünk mind elmúlhat,
Ha megismerjük az igazi utat.
Mely egy fele vezet,
Egy boldog új helyet,egy új életbe.

Ismerd meg e helyet,
S vess el minden gyötrelmet.
Szárnyalj a szabadság felhőin átt,
Találd meg az isteni csodát.

Isteni csoda pedig csak egy lehet,
Mennyei Jeruzsálem mely otthonod lehet.
Csak hinned kell az Úrban,
Mert új otthonod a mennyekben van. :036: :105:
Cím: Re:Isten országában
Írta: atesz - 2008 Március 21, 23:01:04
Mi varjuk az Ur Jezust mikor jon....  szeretnem ha keszen tudnank varni ot es ne karbatett kezzel varjuk hanem  munkalkodjunk az O orszagaert meg a mi orszagunkert is amit szamunkra keszitett es a mi igazi othonunk nem itt van a foldi letben hanem Fenn a Mennyekben ahonnan jon a Mi segitsegunk :P:)) halas a szivem hogy az Ur elment nekem is helyet kesziteni halleluja:)
Cím: Re:Isten országában
Írta: kövecske - 2008 Március 21, 23:27:19
Ámen!

Igen... itt szétszórva élünk magyarok...  :03:
Éppen elgondolkodtam a bemutatkozós topic olvasásakor... Edit és te erdélyi magyarok vagytok... Árpi felvidéki (Szlovákia)... mi... Yeva és én, kárpátaljai magyarok... per pill Mo-on élünk... Antee "magyarországi" magyar... kint él Angliában... :05:
De olyan jóóó, hogy ha  földrajzilag szétszórva is... fizikailag távol egymástól... lélekben itt, ezen a fórumon együtt lehetünk... mint igazi tesók... mint egy Atyának gyermekei...  :2smitten:

És egyszer majd az örök hazában együtt leszünk... egy országban... nem lesz "szétszórtság"... és ez tök jóóó... :afro: :088:
Cím: Re:Isten országában
Írta: atesz - 2008 Március 21, 23:35:44
Halleluja kovecske  ugy legyen amugy a fo hogy Lelekben egyek vagyunk:P:) es Isten gyermekei vagyunk az a jo amugy ha nem vagyok tul indiszkret megkerdezhetem kovicske hany eves vagy?
    Szeretettel atesz
Cím: Re:Isten országában
Írta: kövecske - 2008 Március 21, 23:51:41
Túl indiszkrét vagy, Atesz... nem nyilatkozom... :2crazy: :2funny:

Szeretettel:
kövecske
P.S. egyébként, ha megkeresed a bemutatkozásom, akkor ott olvashatod... :2angel:
Cím: Re:Isten országában
Írta: atesz - 2008 Március 21, 23:53:38
hmm gondoltam hogy tul indiszkret leszek de azert vettem anyi batorsagot hogy megkerdezzem huu hat muszaj lesz megkeresnem a bemutatkozasod:P :07: :08:  Szeretettel atesz es bocsi a tul  indiszkerciaert:P:)
Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2008 Március 21, 23:57:17
Jó olvasást! :D
Cím: Re:Isten országában
Írta: kövecske - 2008 Március 21, 23:57:44
Nincs semmi gond... megbocsátva...(de nincs is mit)... és elfeledve...  :05:
Cím: Re:Isten országában
Írta: atesz - 2008 Március 21, 23:59:09
Hmmm hat de van mit a tul indiszkreciam es koszike kedves vagy hogy megbocsatasz:P:) amugy most olvasgatom :P:))
Cím: Re:Isten országában
Írta: Juzsa - 2008 Április 02, 17:16:15
A mennről mindenkinek tudni lehet c. könyvből egy részlet.

Az Úr utolsó kérése: Legyetek készek!

Jézus így szólt hozzám: "Térjetek meg és fogadjátok el az üdvösséget, mert Isten királysága közel van! Az én akaratom és az én Igém beteljesednek. Készítsétek az Úrnak az útját!" Ezután kijelentette: 1Timóteus 6: 17
Mond meg nekik, hogy Szellemben járjanak, és ne teljesítsék a test kívánságait (Galata 5: 16) (Galata 6: 7-8) (Galata 5: 19-24)
Jézus folytatta:
Amikor Isten Igéje beteljesedik, akkor jön a vég. Senki emberfia nem tudja a napot vagy az órát, amikor az Isten Fia visszatér a földre. Még a Fiú sem tudja mert azt egyedül csak az Atya ismeri.
Az Ige beteljesedése gyorsan halad előre. Jöjj, mint egy kisgyermek, és engedd, hogy megtisztítsalak      a test cselekedeteitől!
Mond ezt nekem: "Úr Jézus, gyere a szívembe, és bocsásd meg a bűneimet! Tudom, hogy bűnös vagyok és most megtérek a bűneimtől. Moss meg a Te véreddel, és tisztíts meg engem! Vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Hit által elfogadlak Téged, mint az én Megváltómat."
Az én szívem szerint való pásztorokat adok nektek, és én leszek a ti Főpásztorotok. Ti az én népem lesztek, én pedig a ti Istenetek leszek. Olvassátok az Igét, és ne hanyagoljátok el a gyülekezetbe járásotokat! Adjátok át nekem az egész életeteket, és én megőrizlek titeket! Soha nem hagylak el, sem el nem távozom tőletek.
LEGYETEK KÉSZEN AZ ISTENNEL VALÓ TALÁLKOZÁSRA!
Drága gyermekeim, készeknek kell lennünk arra, hogy találkozzunk az Úrral! Minden pillanatban várnunk kell az ő eljövetelét.
Az úr mindenről tud. Arról is tud, amikor elmegyünk valahová, és nem úgy bánnak velünk, mint az Úr gyermekeivel. Néha rosszul bánnak velünk, de mi akkor is a Király gyermekei maradunk.
Isten azt akarja, hogy szolg(áló)k szolg(áló)i legyünk. Azt akarja, hogy úgy szolgáljuk egymást, ahogy Ő szolgált minket.
Szentek! Isten nem ígérte, hogy "fenékig tejfel" lesz az életünk. De annak ellenére, hogy nem ígért nekünk pompát és ragyogást itt lent, kaphatunk áldásokat, gazdaságot, tiszteletet és anyagi javakat olyan mértékben, ahogy azt Ő megengedi. Mindez akkor lehet a miénk, ha felvesszük a keresztünket, és követjük Krisztust.Azt akarom, hogy légy készen! (János 3: 16) (Róma 10: 9-10,13)    :angel2: :kereszt01: :104:
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2008 December 08, 23:29:49
Kinyilatkoztatások Mennyről és pokolról

Amint 7 kolumbiai fiatalember együtt volt, Jézus Krisztus elvitte őket és megmutatta nekik a Mennyet és a poklot.
Olvasd tehát a tudósítást a Menny dicsőségéről.
Eredeti spanyol hangfelvételről készült a fordítás, és csak 6 tapasztalati tudósítás feljegyzésére volt lehetőség.
Mindegyik személy a saját benyomásai és átélései alapján mondja el a megtapasztalt dolgokat.
Németből fordította: Katharina Becker

Kinyilatkoztatások a Mennyről

1. Tapasztalati tudósítás - Ésau
Ismerek egy embert a Messiásban/Krisztusban: tizennégy évvel ezelőtt - hogy testben-e nem tudom, vagy testen kívül-e nem tudom, csak Isten tudja - ez, elragadtatott a harmadik égbe. 2.Kor. 12,2

Mindannyian együtt voltunk egy helyiségben, amint az első kinyilatkoztatásokat átéltük. A helyiség az Úr jelenlétének fényével telt meg, ez olyan intenzív és erős volt, hogy az egész helyiség világított. A helyiség megtelt az Ő dicsőségével és csodálatos volt az Ő jelenétében lenni.

Jézus szólt hozzánk: Gyermekeim, megmutatom nektek az én királyságomat, elmegyünk most az én dicsőségembe. Megfogtuk egymás kezét és felemelkedtünk. Letekintettem és megállapítottam, hogy a testeinket elhagytuk. Amint elhagytuk a testünket, egy fehér öltözékbe öltöztettünk és nagyon nagy sebességgel emelkedtünk felfelé.

Egy lengőkapuhoz érkeztünk, amely a Királyság bejárata volt a Mennyben. Csodálkoztunk azon ami velünk történik. Hálásak voltunk, hogy Jézus, Isten Fia, két angyallal velünk volt - mindegyiknek négy szárnya volt.

Az angyalok elkezdtek hozzánk beszélni, de mi nem értettük meg amit mondtak. Az ő beszédük nagyon különbözött a mi beszédünktől, és semmilyen földi nyelvhez nem volt hasonlítható; üdvözöltek bennünket és kinyitották ezeket a hatalmas kapukat. Egy csodálatos helyen voltunk és a legkülönbözőbb dolgokat láttuk. A szívünket teljes békesség töltötte el. A Biblia azt mondja, hogy Isten egy olyan békét ad nekünk, amely minden emberi értelmet meghalad; Filippi 4,7.
Az első amit láttam, egy őzike volt, és megkérdeztem az egyik testvéremet: Sandra, te is látod azt amit én látok? Most nem sírt szakadatlan mint amikor a pokolban voltunk, hanem nevetve mondta: Igen Esau, egy őzikét látok. Akkor tudtam, hogy minden valóságos - és a Menny Királyságában vagyunk. Mindazt a szörnyűséget amit a pokolban láttunk, gyorsan elfelejtettük. Ott voltunk, és örvendeztünk Isten dicsőségének. Odamentünk ahol az őzike volt - mögötte egy nagyon nagy fa állt! Az Éden-kert közepében voltunk.

Azt mondja a Biblia a Jel. 2,7-ben: Akinek van füle, hallja meg mit mond a Szellem a gyülekezeteknek! Aki győz annak enni adok az életfájáról amely Isten Éden-kertjében van. Ez a fa Jézus Krisztust/Jesua HaMasiacht szimbólizálja, mert Ő maga az örökélet. A fa mögött egy kristálytiszta vízű folyó volt. Szívesen maradtunk volna e helyen. Gyakran mondtuk az Úrnak: Kérünk, ne vígy minket el e helyről. Örökre itt szeretnénk maradni - nem akarunk visszamenni a földre. De az Úr ezt válaszolta: Szükséges hogy visszamenjetek, és elmondjátok, mi mindent készítettem azoknak, akik szeretnek engem - mert nagyon hamar visszajövök - és a jutalom is velem jön.

 Igyekeztünk bemenni a folyóba. Eszünkbe jutott az Íráshely, hogy azokból akik Jézusban hisznek, élővíznek folyamai ömölnek; Ján. 7,38.
A folyó, amelybe le- s fölmerültünk, úgy tűnt, hogy önmagában is élete van. Úgy a vízben - mint kívül - tudtunk lélegezni. A folyó nagyon mély volt, és a legkülönbözőbb színű halakat láttuk benne úszkálni. A fény a folyóban és kívül a folyón ugyanolyan erösségű volt; a Mennyben nem egy bizonyos fényforrásból jön a fény - mindenhol egyenlően csodálatos világos volt. A Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten dicsősége világít ott, és Jézus/Jesua az (*olaj-!)lámpása; Jel. 21,23. (*Különös jelentősége van itt e helyen is a pontos fordításnak, mert az egész Szentírásban az 'olaj' rendkívüli jelentőséggel bír! Megj.ford.)
Amikor megfogtuk a halakat és kiemeltük a vízből, nem haltak meg. Meg is kérdeztük az Úrtól, hogy miként van ez; Ő nevetett és azt válaszolta, hogy a Mennyben nincsen halál, sem sírás sem fájdalom; Jel. 21,4.

Elhagytuk a folyót, és futottunk mindenfelé - mindent meg akartunk tapintani és megtapasztalni. Legszívesebben mindent hazavittünk volna magunkkal - annyira elbűvölt bennünket minden, amit a Mennyben találtunk. Semmi esetre sem tudjuk megfelelő szavakkal leírni azt amivel a Mennyben találkoztunk. Amint Saul/Pál apostol a Mennybe vitetett, látott dolgokat, amelyeket a Menny Királyságának nagysága és dicsősége miatt nem tudott szavakkal kifejezni; 2.Kor. 12. Olyan dolgokat láttunk ott, hogy semmilyen módon nem lehet kifejezően leírni.

 Azután egy különösen tágas területre érkeztünk - egy csodálatos és dicsőséges helyre. Ott láttunk mi sokféle drágakövet - smaragdot, rubint, gyémántot és aranyat. A talaj a lábunk alatt színtiszta arany volt.
Aztán egy helyre értünk, ahol három, nagyon nagy méretű könyv volt. Az első egy Biblia volt színtiszta aranyból. A Zsolt. 119,89-ben olvassuk: Örökkévaló/JHWH/יהוה, szilárdan áll Szavad, örökre a Mennyben.

A második könyv amit láttunk, nagyobb volt mint a Biblia - nyitva volt, és egy angyal ült előtte és írt bele. Az Úrral együtt léptünk közelebb, hogy megnézzük amit az angyal beleír. Az angyal mindent beleírt ami a földön történik. Minden ami valaha is történt a földön beíratik, még napja és órája is. Ez egybehangzik az Úr Szavával, mely szerint könyvek nyittatának meg és az emberek megítéltetnek azokból - a beírott cselekedeteik alapján; Jel. 20,12. Amint az meg van írva - az angyal felír mindent, amit az emberek a földön cselekedtek - a jókat, és rossz dolgokat.

Tovább mentünk, oda, ahol a harmadik könyv volt. Ez még nagyobb volt mint a második! Csukva volt, de azért közel jöttünk. Az Úr felszólítására, vettük a könyvet, és mi hét fiatalember, együtt a nagy könyvet egy oszlopra helyeztük.

A pillérek és oszlopok a Mennyben csodaszépek! Nem olyanok mint a földön. Az oszlopok mint a (haj-)fonat úgy néztek ki, és a legkülönbözöbb drágakövek ékesítették. Némelyik gyémánttal, másik tiszta smaragddal, a további tiszta aranyból, és úgy tovább, a szépség végtelen variációival. Akkor megértettem, hogy tényleg Istené minden, mint ahogy az Agg. 2,8-ban áll: Enyém az ezüst és enyém az arany - mondja a Seregek (Ura) Örökkévaló/יהוה! Felfogtam, hogy Isten abszolút gazdag és Övé a világ minden gazdagsága. Azt is megértettem, hogy minden ami csak a földön van az Övé, és akik hittel kérik, szívesen ad az Ő bőségéből.

A könyv, amelyet az oszlopra helyeztünk, olyan nagy volt, hogy körbe kellett futnunk ahhoz, hogy egyet lapzhassunk rajta. Először egyáltalán olvasni is nagyon nehéz volt, mert különleges betűk voltak benne amelyeket nem ismertünk. Ezek az írásjelek különböztek minden földi írástól és nyelvtől - ez abszolút mennyei volt. Azonban a Szentszellem segítségével az a kegyelem adatott nekünk, hogy eltudtuk az írásjeleket olvasni és meg is értettük. Olyan volt ez, mintha egy kötés vétetett volna le a szemünkről, és tisztán érthetően tudtunk olvasni, mint a saját nyelvünkön.

Láttuk mind a hetünk nevét a könyvben, hogy ott állt. Az Úr azt mondta nekünk, hogy ez az élet könyve; Jel. 3,5. Megállapítottuk, hogy neveink nem voltak azonosak a földi neveinkkel - ezek új nevek voltak - így újra felismertük Isten Szavának igazságát, amikor azt mondja, hogy új nevet kapunk amit senki nem tud, csak az aki kapja; Jel. 2,17.
A Mennyben kitudtuk mondani ezeket az új neveinket, azonban amikor az Úr visszaküldött bennünket a földre, eltűntek az emlékezetünkből.

Isten Szava örök, és be kell hogy teljesedjen.
Barátaim, azt mondja a Biblia a Jel. 3,11-ben: hogy senki ne vegye el a mi győzelmi koszorúnkat vagy a helyet, amelyet az Úr nekünk készített. A Mennyben dolgok milliói vannak amelyek olyan csodálatosak, amiket saját szavainkkal nem tudunk visszadni. De egyet szeretnék érthetően mondani neked:
Isten vár ott reád! De csak azok lesznek ott akik végig kitartanak; Mk. 13,13.


folyt köv
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2008 December 08, 23:33:58
2. Tapasztalati tudósítás - Ariel

Amint a Menny Királyságába érkeztünk, egy csodálatos helyen gyönyörű kapu előtt találtuk magunkat. A kapu előtt két angyal állt. Elkezdtek beszélni hozzánk, de az angyal nyelv volt, és nem értettük. A Szent Szellem megnyitotta értelmünket e nyelv előtt, és megértettük hogy - üdvözöltek minket. Aztán megnyílt a kapu, és bementünk az Úr Jézussal - aki nélkül nem lehetett volna lehetséges - hogy a Mennybe jöjjünk.

Túláradó örömmel néztünk széjjel a Mennyben. Egy nagy fát láttunk, a Biblia az "Élet fájának" nevezi; Jel. 2,7. Aztán egy folyóhoz értünk - halak sokasága volt benne. Oly szép volt mindez, hogy egyszerűen belegázoltunk a vízbe. A víz alatt úsztunk, de a halak nem menekültek el tőlünk mint a földi vizekben. Olyannyira csodálkoztam ezen, hogy megfogtam egyet és kiemeltem a vízből. Csodákoztam rajta, hogy a hal teljesen nyugodt maradt - aztán visszaeresztettem a vízbe.

Egy bizonyos távolságból egy fehér lovat láttam, amint a Jel. 19,11-ben írva áll: És láttam a megnyílt eget, és lásd, egy fehér ló és a rajta űlő - annak neve: Hű és Igaz, és Ő ítél és harcol jogossággal. Azt a lovat láttam, amelyen az Úr lovagolni fog, amikor a földre jön, hogy gyülekezetét elvigye. A lóhoz mentem és elkezdtem simogatni - az Úr megengedte, hogy lovagoljak egyen. Ahogy a lovagoltam a lovon, egy olyat tapasztaltam, amit a földön soha: béke, szabadság, szeretet és szentség töltött be. Egyre jobban és jobban örültem annak amit a Mennyben láttam. Ebben a csodálatos Éden-kertben amit az Úr nekünk teremtett, mindennek örülni akartam.

 Láthattuk a nagy menyegzői asztalt a székekkel - nem volt kezdete sem vége - minden elő volt már számunkra készítve. Ugyancsak láthattuk az örökélet koronáját, amelyeket fel fogunk tenni. Láttuk az ízletes ételeket, amelyek terítve voltak, azoknak, akik a Bárány menyegzőjére hivatalosak.
Láttunk angyalokat, akik fehér anyagokból öltözékeket készítettek számunkra - amelyeket az Úr ad majd nekünk. Csodálkoztam mind ezeken a dolgokon.

Isten Szava azt mondja nekünk, hogy úgy fogadjuk az Ő Országát, mint kisgyermekek; Mt.18,3. A Mennyben olyanok voltunk mint a kisgyermekek. Mindennek örültünk amit csak láttunk. Az Úr megengedte, hogy lakosztályába menjünk.

Aztán egy helyre vitt minket az Úr, ahol sok gyermeket láttunk. Közöttük középen állt az Úr - és elkezdett játszani velük. Figyelt arra, hogy mindegyikkel elég időt töltsön és örült, hogy együtt lehet velük. Közel mentünk az Úrhoz, és megkérdeztük: Ezek a gyermekek ezután fognak a földön megszületni?
Az Úr válaszolt: Nem, ezek azok a gyermekek, akiket a földön abortusszal megöltek.
 Amint ezt meghallottam, mélyen megrázott - mert emlékeznem kellett arra, amit a múltban tettem, amikor az Urat még nem ismertem. Abban az időben viszonyom volt egy nővel, aki aztán terhes lett. Amikor közölte velem hogy terhes, nem tudtam hogy mit tegyek - így gondolkodási időt kértem tőle. Az idő elment, és amikor elmentem hozzá, hogy döntésemet közöljem vele, már késő volt - a gyermeket abortusszal megölette. Ez megterhelte az életem; miután átadtam az életemet az Úrnak, sem tudtam megbocsátani magamnak ezt az abortuszt.
De ezen a napon egy drága dolgot tett velem az Úr: Ariel, látod azt a kislányt ott? Ez a kislány a te gyermeked! Amint az Úr ezt mondta, és én a kislányt néztem, a seb amely hosszú ideje a lelkemen volt - elkezdett gyógyulni. Az Úr megengedte, hogy hozzá közelítsek és akkor ő odajött hozzám. A karomra vettem őt és szemeibe néztem. Akkor egy szót hallottam az ajkairól: "papa". Akkor megértettem és elfogadtam azt hogy az Úr megbocsátott nekem, de tanulnom kellett, hogy magamnak is megtudjak bocsátani.

Kedves barátom - egyet szeretnék mondani neked: Ha bűnlátásra jutottál és kérted Istentől bűneid bocsánatát, tudd, hogy akkor azok megbocsátás kaptak. Dícsérem az Urat, hogy megengedte - ezt a megtapasztalást veled közölnöm. Úr Jézus, tiszteletet és dicsőséget adok Neked!
Ez a megtapasztalás, amit az Úrral tettünk, igaz - Ő engedte meg nekünk ezeket a kinyilatkoztatásokat látni és átélni. Remélem, hogy sokan, akik ezt a kinyilatkoztatást olvassátok, áldást nyertek általa és sokaknak továbbadjátok.

Isten áldjon.
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2008 December 08, 23:41:09
3. Tapasztalati tudósítás

És letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz halál többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé - mert az elsők elmúltak. Jel. 21,4

Itt mindent szeretettel kell csinálni! Megérintett egy virágot és az behajolt az Úr kezébe - és Ő nekünk adta. Tovább mentünk és a virágok illata kísért bennünket.

Egy helyre érkeztünk, ahol egy sorban gyönyörű ajtókat láttunk. Ezek az ajtók nem voltak egyszerűek, szerények, hanem művészien kiképezve, és drágakövekkel voltak ékesítve. Az ajtók megnyíltak és beléptünk egy helyiségbe, amely emberekkel volt tele. Mindenki ment a dolga után, nagyon elfoglaltak voltak. Némelyik, bálákban vitte a vállán a ragyogó-fehér anyagot, másik aranyfonállal teli orsókat vitt, míg mások tányérokat vittek - rajta valami táblácskákat. Mind igyekezve dolgozott.

Megkérdeztük az Úrtól, hogy miért dolgoznak olyan gyorsan és nagy erőfeszítéssel. Az Úr odahívott egy fiatalembert hozzánk. Ő éppen egy gyönyörű fehér vászon bálát tartott a vállán. Odajött és tisztelettel tekintett az Úrra. Megkérdezte tőle az Úr, hogy miért visz egy ilyen bálát a vállán - az Úrra tekintett és válaszolta: Uram, Te tudod, hogy mire kell ez az anyag! Ebből az anyagból kell elkészíteni a megváltottak öltözékét, a Te menyasszonyod köntöseit. Ahogy ezt meghallottuk, nagy öröm és béke töltött el bennünket. A Jel. 19,8-ban ez áll: És megadatott neki, hogy felöltöztessék ragyogó tiszta gyolcsba - mert a finom gyolcs a szentek igaz cselekedetei.

Amint elhagytuk ezt a helyiséget, még több béke töltött el bennünket - csodálatos volt látni, hogy az Úr ilyen szép dolgokat készít számunkra, mert olyan fontosak vagyunk NEKI. Végig tekintettünk a csodálatos részleteken amiket a Mennyben láttunk - minden olyan volt, mintha élete lenne önmagában és minden Istent dicsőítette.

Aztán egy helyre érkeztünk, ahol gyermekek millióit láttuk minden korcsoportból. Amikor meglátták az Urat, hogy jön, mind ölelni akarták és szeretetét tapasztalni - mert ők nagyon nagyon szerették Őt. Jézus volt a szeretet - minden egyes gyermeknek - ott. Sírnunk kellett, amikor láttuk, hogyan kényezteti, öleli őket, és kezeiket fogta.

Láttuk amint egy angyal közelített az Úrhoz és egy vászonba pólyált bébit hozott hozzá. Az Úr megcirógatta, egy puszit adott a homlokára - és az angyal újra elvitte.
Megkérdeztük az Úrtól, hogy miért van olyan sok gyermek itt, és talán ezután fognak a földön megszületni. Az Úr elszomorodott és mondta: Nem, ezek a gyermekek nem lesznek a földre küldve! E gyermekeket mind megölték a szüleik *abortusszal - nem akarták őket. Így mind az enyém - és én szeretem őket.
(*nyisd ki!)
Lehajtottam a fejemet, és remegtem. Amikor még nem ismertem az Urat - Aki az Igaz Élet - vétkeztem, mint más emberek is. A bűneim között egy abortusz is volt. Adódott egy kis idő amikor négyszemközt voltam a Úrral, és megkérdeztem: Uram, az a bébi akit abortusszal elvetettem, itt van? Az Úr válaszolt: Igen! Oldalt mentem, és láttam egy kicsiny helyes fiúcskát. Egészen mellette állt egy angyal. Az angyal az Úrra tekintett, mialatt a kisfiú háttal állt nekünk.
Az Úr szólt hozzám: Nézd, ott van a kisfiad! Szerettem volna előről látni és hozzá szaladtam - de az angyal megállított a kezével. Azt mondta, hogy hagyjam a gyermeket először beszélni - és én hallgattam amit a kisgyermek mondott. Ő beszélt és közben a többi gyereket nézte. Megkérdezte az angyalt: Apám és anyám, ők is hamar itt lesznek? Az angyal rám nézett és válaszolta: Igen, apád és anyád úton vannak ide.

Nem tudom hogyan kaptam ekkora kegyelmet, hogy ezeket hallhattam, de a szívemben tudtam, hogy ezek a szavak voltak a legnagyobb ajándékok számomra, amit az Úr adhatott. A kisgyermek nem volt szomorú vagy bánatos, azért mert nem voltak a szülei vele. Ő csak egyszerűen várt szeretettel, amit Isten a szívébe adott.

Tovább mentünk, de én szívemen hordoztam a kisfiú képét. Tudom, hogy naponta kell valamit bizonyítanom, hogy egy napon együtt lehessek vele. Így még nagyob okom van arra, hogy a Menny Királyságába jöjjek, mert ott vár valaki engem. Vígadozni fogok Jeruzsálemmel és örvendezni népemmel. És nem fog hallatszani benne - sírás és jajgatás hangja. Ézs. 65,19.
 Aztán egy helyre érkeztünk, néhány kisebb hegy volt ott. Ott fehérbe öltözött embertömeg volt, akik kezükben zöld olajágakat tartottak. Amint az ágakat lengették, azok olajat adtak.
Isten csodálatos dolgokat készít neked! Most van az idő, hogy megnyisd a szíved!

Isten áldjon!
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2008 December 08, 23:42:17
4. Tapasztalati tudósítás

A Menny Királyságában sok csodálatos dolgot láttunk, mint ahogy az 1.Kor. 2,9-ben áll megírva: Amit szem nem látott és fül nem hallott, és amit ember szíve el nem gondolhatott, azt készítette el Isten - az Őt szeretőknek.

Amikor a Menny Királyságába érkeztünk, ez csodálatos és fantasztikus volt - mind azokat a nagyszerű dolgokat látni - és az mellett az Úr dicsőségét érezni. Valami különleges volt e helyet látni, ahol olyan nagy számú gyermek él. Igazán kijelenthetjük, hogy ott gyermekek milliói találhatóak. A Menny különböző részekre volt felosztva, melyekben a legkülönbözőbb korcsoportokat láttuk. Láttunk egy úgymondván kisgyermek-házat, amelyben 2-4 éves gyermekek voltak. Észrevettük, hogy a gyermekek a Menny Királyságában egészen normálisan nőnek fel és van iskola, ahol Isten Szavát tanítják. A tanítók angyalok voltak és dicsőítő énekeket tanítottak meg velük, amelyekkel az Úr Jézust/Jesua HaMasiacht legszebben dícsérhetik.

Amint az Úr Jézus jött, láttuk, hogy nagyon örvendett. Jóllehet nem láthattuk az arcát, de mégis érzékeltük hogy nevet - ez betöltötte az egész helyiséget. Mikor belépett, az összes gyermek odarohant hozzá! A gyermekek között láthattuk Máriát/Mirjámot, Jézus földi anyját - ő egy csodálatos asszony volt. Mi nem láttuk sem a trónját, sem valakit is, aki őt imádta volna! Ugyanúgy mint más asszonyok akik a Mennyben voltak - és mint más emberek a földön, ő is megtért Jézushoz. (Azaz neki is szüksége volt a Messiás bűnbocsátó áldozatára. Megj. ford.) Egy fehér öltözékben volt aranyövvel a derekán, és a haja a derekáig ért.

A földön sok embert hallottunk, amint Máriát mint Jézus anyját imádták - de szeretném tovább adni számotokra, amit Isten Szava mond: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem jöhet az Atyához csakis énáltalam! Ján. 14,6. Az egyetlen bejárat a Menny Királyságába: Jézus Názáretből - és nem Mária!

Láttuk, hogy sem nap sem hold nem volt ott. Isten Szava mondja a Jel. 22,5-ben: És éjszaka nem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpa fényére, sem a nap fényére, mert az Úr Isten/Adonaj Elohim fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké.

Láthattuk Isten dicsőségét. Nehéz volt nekünk a pokolban látott szörnyűséges dolgokat szavakba foglalni - ugyancsak nehéz a mennyei dolgokat és Teremtőnk nagyságát szavakba öltöztetni.
Ott létünkkor mindenhova oda akartunk futni, hogy mindent megnézzünk. Ott lehetséges volt a füvön feküdve is Isten dicsőségét érezni. Az mint egy lágy szellő, simogatta arcunkat - egyszerűen csodálatos volt.

 A Menny közepében egy nagy keresztet láttunk színtiszta aranyból. Ez nem az imádat szimbóluma volt, hanem kifejezője annak a ténynek, hogy Jézus/Jesua kereszthalála által van bejáratunk a Menny Királyságába.

Mentünk tovább a Mennyben - Jézussal együtt elbűvölő élmény volt. Ott biztosan nyilvánvaló lett számunkra ki Isten, akit szolgálunk - Jézus Názáretből. Mi láttuk Jézust - Őt mint barátot - aki sír, ha mi sírunk. Jézus a szeretet Istene, kegyelemmel és irgalommal teljes; kezét nyújtja felénk, hogy tovább segítsen az üdv útján.

Az Úr Jézus megengedte nekünk, hogy egy bibliai személyiséget megismerjünk. Dávid királlyal találkoztunk - akiről az Ószövetségben olvasunk. Nagyon jó kinézésű férfi ő, akinek arca Isten dicsőségét sugározta vissza. Láttuk őt amint Isten dicsőségére táncolt.

Mindazoknak, akik ezt a tapasztalati tudósítást olvassák, a következő Íráshelyre szeretném felhívni a figyelmét a Jel. 21,27-ből: És tisztátalanok pedig nem mennek be oda, sem olyanok akik szentségtelenek/utálatosságot és hazugságot cselekszenek; hanem csak azok akik be vannak írva az Élet könyvébe, amely a Bárányé. Továbbá még azt szeretném mondani, hogy csak a bátrak mennek be Isten Országába.

Isten áldjon.
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2008 December 08, 23:46:39
5. Tapasztalati tudósítás

2.Kor. 5,10: Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus/Messiás ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja amit megérdemel aszerint amit e testben cselekedett: akár jót akár gonoszat.

A Menny Királyságában láthattuk az új Jeruzsálemet, amelyről a Ján. 14,2-ben olvasunk: Az én Atyám házában sok hajlék van. Ha ez nem így volna, mondtam volna-e nektek: Elmegyek helyet készíteni a számotokra? Láttuk a mennyei várost és bementünk - az egy valóságos, csodálatos város! Jézus ott készíti számunkra az otthonainkat.
Láttuk, hogy a ház tulajdonosának a neve a ház előtt olvasható. Ez a város még nincs benépesedve, de készen áll számunkra. Szabad volt a házakba bemennünk, és belűlről megtekinteni. Amikor később elhagytuk a várost, elfelejtettük amit láttunk - az emléke elvétett az emlékezetünkből. Arra azonban emlékezünk még, hogy a házak oszlopai drága fém és kő díszítéssel voltak megmunkálva - tiszta aranyat is tartalmazott.
Az arany ebben városban úgy néz ki, amint a Bibliában írva van felőle - szinte átlátszó és ragyogó. A földön lévő arany a mennyeivel ragyogásban és szépségben nem hasonlítható össze.

Azután egy helyre vitettünk, ahol sok edény állt. Azokban megkristályosodott könnyeket láttunk. Azok Isten gyermekeinek a könnyei amit itt a földön ontottak. Ezek az üldözöttek könnyei és azok könnyei voltak, - akik Isten jelenlétében sírtak - a bűnbánat és hála könnyeivel. Mint értékes kincsek voltak ezek a Mennyben - úgy amint a Zsolt. 56,9-ben áll: Panaszaimat megszámláltad Te, gyüjtsd könnyeimet tömlődbe! Nincsenek-e benne az Írástekercsben?

Tovább mentünk és egy helyre érkeztünk, ahol sok lezárható rekesz volt - amelyekben különböző virágok voltak. Némely virág pompásan kinyílott, csodálatos és ragyogó volt. Azonban voltak amelyek lehajtották fejüket, sőt mások elszáradtak voltak. Megkérdeztük Jézustól, hogy mit jelentenek ezek a virágok. Ő válaszolt: Életetek olyanok mint ezek a virágok. Rámutatott egy ragyogó virágra és mondta: Ez a virág kifejezi a velem való kapcsolat minőségét. Aztán egy másikhoz ment, amelyiknek lehajlott volt a feje. Ő mondta: Lássátok, ez a személy egy krízis és nehézség miatt levert állapotban van. Van valami az életében, ami miatt megszakadt a velem való kapcsolata. Tudod-e mit teszek ezzel a megtört virággal, hogy újra egészséges és ragyogó legyen? A kezébe vett egy ilyen virágot, és mondta: Kiontom rá könnyeimet, és újra élesztem vele. Akkor láttuk, hogy ez a virág erőteljes új életre jött, felegyenesedett és színei újra tündököltek.
Aztán vett egyet az elszáradottak közül, a tűzbe dobta és közben ezt mondta: Lássátok, ez a személy ismert engem, de elfordult tőlem. Meghal nélkülem és a tűzre vettetik; Ján. 15,5-6.

Ahogy onnan eljöttünk, láttunk a távolban egy gyönyörű palotát. Nem merészeltünk ehhez a palotához közelíteni és úgy hittük, hogy erről olvasunk a Jel. 22,1-ben: És megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó mint a kristály, s Isten és a Bárány trónusából ered.
Abban a hitben voltunk, hogy a palota valószínűleg a trón közelében Isten jelenlétében van.
Mialatt a Menny Királyságában mindezeket a dolgokat átéltük, egy állandó bensőséges békét és örömet éltünk meg a szívünkben, ami minden értelmet meghalad; Filippi 4,7. Megértettük ami az 1.Pét. 1,4-ben írva áll: ...az el nem múló és szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a Mennyben van fenntartva számotokra.
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2008 December 08, 23:52:08
6. Tapasztalati tudósítás

Luk. 22,30: Hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál az én királyságomban, és királyi székekbe ülve ítéljétek Izráel tizenkét törzsét.

E mennyei helyen, megengedte Isten nekünk, hogy megláthassuk a legdicsőségesebb fogadótermet, amelyről soha nem gondoltuk volna, hogy az egész univerzumban ilyen létezhet.
Láttunk egy óriási trónt, amely két trónfotelből állt - színtiszta aranyból és drágakövekkel ékesítve - amilyenek sehol a földön nincsenek. Az óriási trón előtt állt egy asztal, amelynek a végét nem láthattuk és egy fehér terítő volt rajta - aminek fehérsége semmilyen földi fehérhez nem hasonlítható.

Amit csak elképzelni lehet mindenféle válogatott és különleges étkek voltak az asztalon. Láttunk szőlőt, amelyen narancs méretű szemek voltak - az Úr Jézus megengedte, hogy megkóstoljuk. A csodálatos ízére most is emlékszünk! Kedves Testvérem és Barátom! Mindazt ami a Menny Királyságában vár rád, el sem tudod képzelni! 1.Kor. 2,9.

Láttuk a kenyeret az asztalon - ez a manna volt - 'Isten kenyere', amiről a Biblia beszél. Megkóstolhattuk - a sok mással együtt, a csodálatos finomságokat - amik a földön nincsenek.

Mindezek várnak minket a Menny Királyságában mint a mi romolhatatlan örökségünk.
Csodálkoztunk azon, ahogy a székek az asztal mindkét oldalán sorakoztak. Mindegyik széken volt egy név. Érthetően tudtuk neveinket olvasni a székeken - de ezek nem a földi neveink voltak. Új neveink voltak azok, amit senki nem tud, csak aki kapja; Jel. 2,17.

Luk. 10,20-ban olvassuk: De ne annak örüljetek, hogy a szellemek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy neveitek fel vannak írva a Mennyben! Nagyon sok szék volt ott - és elég hely mindazoknak akik a Menny Királyságába akarnak jönni. Aztán láttunk székeket, amelyeket eltávolítottak az asztaltól. Ezek olyan férfiaké és asszonyokéi voltak, akik Isten szolgálatában elfáradtak, és az élet könyvéből nevük kitöröltetett - ezért a Bárány menyegzői vacsoráján nem vehetnek részt.

Isten megengedte nekünk, hogy megláthassunk némely bibliai személyiséget, a csodálatos szenteket. Meglepődtünk amikor megláttuk Ábrahámot. Ábrahám egy idős ember volt - de megjelenése és testalkata nem volt olyan - bölcsességben volt idős ember. A haja teljesen fehér volt - mintha üveg vagy gyémánt fonalak lettek volna. Ami azonban méginkább elcsodálkoztatott bennünket, hogy ő mégis fiatalabb volt mint mi. A Mennyben mindannyian megfiatalodunk. Szavain is csodálkoztunk - olyat mondott, amit soha nem fogunk elfelejteni. Meghívott bennünket a Menny Királyságába, és azt mondta, hogy nagyon hamar ott leszünk - Jézus Krisztus/Jesua a Messiás visszajövetele hamar bekövetkezik...
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2009 Február 21, 10:39:06
Daniel a mennyben
&feature=related

&feature=related

Gazdag ember és Lázár
&feature=related
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2009 Március 07, 20:46:15
Mary K. Baxter Amit a Mennyről mindenkinek tudni lehet című könyvéből

A kapukon belül

Isten, az Ő végtelen kegyelmében és irgalmában megengedte nekem, hogy elmenjek arra a csodálatos helyre, amit Mennynek hívnak. Hogy utazásom az Ő otthonába és vissza a földre milyen módon került kivitelezésre, nem teljesen világos a számomra, de nem kételkedhetem annak valóságában. Hogy miképpen jelentettek ki a Menny semmihez nem foghatócsodái egy hozzám hasonló egyszerű halandónak? Hadd kezdjem az elején. Egy éjszaka az Úr megjelent nekem és azt mondta, hogy egy különleges feladatra választott ki. Így szólt: "Gyermekem, kijelentem Magam neked, hogy az embereke kihozod a sötétségből a világosságra. Arra a célra választottalak ki, hogy leírd és megörökítsd mindazokat, amiket mutatok és mondok neked."Teljesen alávetettem magam Isten akaratának és megdöbbentő dolgok kezdtek történni velem. Elvitettem erről a helyről, ahol éppen voltam és magába a pokolba kerültem. Mint az öt érzékszervemnek a tudatában voltam: láttam, éreztem, hallottam, szagoltam és ízleltem. Igen, ez egy természetfölötti megtapasztalás volt. Megértettem, hogy annak is, amilyen hatást rám gyakorolt, konkrét célja volt. Miután az Úr a pokolba vitt engem, napokig nagyon szomorú volt a szívem. A szívem azok a szörnyűségek miatt volt bánatos és gondterhelt, amiket  láttam. Láttam Isten ítéletét a bűn fölött és azokon, akik a pokolba jutottak. Buzgón imádkoztam Istenhez, és kerestem az Ő vigasztalását. A fenti események kezdetétől számított harmincnegyedik éjszakán a Mindenható Isten ereje ismét rám szállt. Hajnali két órakor egy hatalmas angyal állt meg az ágyam mellett. Az angyal mögött Jézus Krisztus állt. Amint az Úr arcára pillantottam, Ő rám mosolygott, de nem szólt semmit. Isten hatalmas követe azt mondta: "Isten egy különleges feladatot bízott rám. Azért küldött ide, hogy elvigyelek a Mennybe, és megmutassam neked néhány részét." Egy pillanat múlva újra szólt: "Jöjj és lásd meg Isten dicsőségét!" Egy szempillantás alatt természetfeletti módon elvitettem az otthonomból és a Menny egyik kapujánál állva találtam magam, mellettem a mennyei angyallal. Lélegzet elállító volt az a leírhatatlan szépség, amit magam körül láttam. Úgy tűnt, mintha a mennyei lény ragyogó fénybe öltözött volna. Az angyalnak háromszög alakú szárnyai voltak, amelyek a szivárvány színeiben ragyogtak. Habár nem lepődtem meg, ámulatba ejtett Istennek ez a hihetetlen gyönyörűsége, ami körös -körül szemmel látható volt. A következő dolog, amit érzékeltem, az volt, hogy az angyal megismételt egy kiáltást, amit később még sokszor hallottam: "Íme, Isten dicsősége!" A pompás kapu, ami tündöklő fényben állt előttem, egyetlen darab gyöngyből készült. A csodálatos látványtól lenyűgözve, amit csak tudtam, mindent befogadtam abból, ami elém tárult. Ekkor az Urat sehol sem láttam, de a menny dicsősége teljesen megigézett.

Folyt köv.
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2009 Március 07, 21:16:51
Belépés a Mennybe

Amikor megérkeztünk, két nagyon magas angyal állt a kapun kívül. Mindketten csillogó palástot viseltek és kardot tartottak a kezükben. A hajuk olyan volt, mint az aranyszál és az arcuk fénylőn tündökölt. Kísérőangyalom  odalépett a kaput őrző két angyalhoz, engem pedig otthagyott egyedül. Meglepetésemben arra gondoltam:"Ó milyen dicsőségesek a Menny kapui! Milyen csodálatos, hogy személyesen láthatom mindezt!" Hirtelen rájöttem, hogy tulajdonképpen épp a Mennybe készülök belépni. Ahogy figyeltem az Úr angyalait, elcsíptem néhány szót a beszélgetésükből. Egyikük bement a kapunk és szinte azonnal egy kis könyvecskével tért vissza, A könyvnek arany borítója volt és belül az írás is arany volt. Úgy tűnik, hogy ez az élettörténetemről szóló könyv. A borítóján ott állt a nevem: Mary Karthryn Baxter. Helyeslő mosoly jelent meg az angyalok arcán. Kinyitották a könyvet. Egymásra néztek, majd általam is hallható hangon ezt mondták:"Beléphet a kapun!" Kísérő angyalom a csodálatos kapun át a Mennybe vezetett. Egyszer csak zene töltötte be az egész atmoszférát. Teljesen körülvett. És fölöttem is áradt. Átjárta az egész lényemet. Csodálatos zene és éneklés egymást követő erőteljes hullámai söpörtek végig a vidéken és úgy tűnt, hogy mindent és mindenkit elborítanak. Amikor beléptem a városba, a csodálkozástól ismét elállt a lélegzetem. Ennek a páratlan városnak a látványa leírhatatlan volt. A leggyönyörűbb és legszínesebb virágok vettek körül, amiket valaha is láttam. Mindenfelé hihetetlen növényzet burjánzott. Úgy tűnt, hogy még a virágok is életre kelnek a zene és éneklés hatására. A zene továbbra is kavargott körülöttem. Úgy tűnt, mintha én is a része lennék. Egy dolog megpróbálni bemutatni ennek a városnak a csodáit; viszont egészen más dolog tudni azt, hogy neked is részed lesz az örömében. Láttam a Menny néhány különös polgárát, akik mindannyian palástot viseltek. Ez az Ige jutott eszembe:....Ésaiás 61:10 Semmihez sem hasonlítható az a boldogság és öröm, ami az arcukról sugárzott. A Menny valóságos hely. Nem csupán emberi képzelet szüleménye. A Bibliában le van írva, hogy Jézus ezt mondta:.... János 14:1-2 A Menny egy előre (f)elkészített hely felkészült emberek számára. Mivel Isten gyermekeiként megváltoztunk és az újjászületés csodája által újjá lettünk és mivel már új teremtések vagyunk Krisztusban, öröm számunkra tudni, hogy azt a helyet, ahol az örökkévalóságot fogjuk tölteni, már elkészítette a számunkra a Megváltó, Aki megmentett minket. A Menny egy tökéletes hely. Mivel a mi Megváltónk tökéletes, mindenható és örökkévaló, a Mennynek tökéletes helynek kell lennie. Mivel olyan helyet készít ott számunkra, ahol Vele fogunk élni a teljes örökkévalóságban, örökkévaló otthonunk is tökéletes lesz. Soha semmi nem fogja egyetlen részét sem tönkretenni annak a mennyei lakóhelynek. Soha semmi olyant nem engednek be a Mennybe, ami megszencségteleníthetné vagy beszennyezné azt. Jel. 21:27A Menny mindenféle bűn és bűnös számára elérhetetlen.

foylt köv
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2009 Március 07, 21:36:46
Nem sorba írom be, mert fenn tartják a jogot, csak részeket lehet írni, de hiszem, hogy így is örömötökre lesz

Megváltott lelkek otthona

A Menny örökkévaló hely. Egyetlen ellenség sem fogja elfoglalni Isten Paradicsomát. Nem fognak omladozni az épületei, nem fognak rongálódni és nem fog elhervadni vagy kiszáradni a növényzet. Sem szmog, sem sugárzás nem fogja szennyezni szent atmoszféráját.......

Azon a semmihez nem fogható helyen a szentek csodálatos szabadulást találnak minden csalódottságból, szívfájdalomból, tragédiából és csapásból. Nem lesz többé szomorúság és bánat. Nem lesz fájdalom. Nem lesz több sírás.  Jel. 21:4 Úgy tűnt, hogy az örvendező mennyei polgárok, akiket a mennyben láttam, különböző korokból és országokból jöttek. A különböző nemzetiségek nyilvánvalónak tűntek számomra. Akkor eszembe jutott egy másik Ige, amit korábban olvastam: Jel. 5:9......

Elfoglalva Isten dicséretével

Teljes családokat láttam együtt. Mindenki boldog volt, ment valahová, mosolyogva csinált valamit. Minden arc ragyogott, amit láttam. A Mennyben minden szent elfoglaltnak tűnt. Állandóan sürögtek-forogtak.....

Amint ott álltam és ittam magamba annak a dicsőséges helynek  a tündöklését és pompáját, láttam, hogy egy óriási, csodálatos angyal jön felém az ösvényen. A kezében papírtekercset tartott, aminek aranyszegélye volt. Az angyal letette a tekercset egy egylábú asztalra, ami olyan ezüstös anyagból készült, amilyent eddig sosem láttam. A téglalp alakú asztal szó szerint fényben úszott. A tekercsre egy név volt írva. Az egyik szent felvette és elkezdte olvasni. "Jézus az igaz Építőmester" - mondta nekem egy mennyei szent.....

Ez a tekercs, amit tartok egy beszámoló a földről egy olyan emberről, aki valakit Jézushoz vezetett, aki táplálta a szegényeket, aki felruházta a mezíteleneket - aki nagy dolgokat tett Jézusért. Máté 25:31-41, 46

folyt köv.

Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2009 Március 07, 22:26:57
Könnyek a Mennyben

Azután egy különleges helyre vitettem, ahol az angyal megállított és azt mondta nekem: "Isten azt akarja, hogy megmutassam neked a könnyek csarnokát." Talán sokszor olvastál a Zsoltárok különböző részeiben a könnyeinkről és arról hogy isten  mennyire törődik velünk. Az angyalok összegyűjtik a könnyeinket és edényekbe teszik....

Szeretném elmondani neked, hogy Isten mutatott nekem egy csarnokot, a könnyek csarnokát. Olyan csodálatos volt! Az angyal elvitt a főbejárathoz, aminek nem volt ajtaja. Ahogy benéztem, azt  láttam, hogy a terem önmagában nem volt nagy, de a szentség és az erő, ami sugárzott belőle, lenyűgözött. .....

Ebben a teremben láttam egy embert, akiről úgy tűnt, hogy már részesült a megdicsőülésben. Sötét lila palástja gyönyörű volt és úgy nézett ki, mint a bársony..... ott egy gyönyörű asztal volt, amin könyvek voltak. A szobában lévő ember azt mondta Marynak, "Jöjj és lásd! Megakarom mutatni neked ezt a termet és akarom, hogy többet érts a könyvekről. Ez csak egy a sok hasonló terem közül. Én vagyok ennek a teremnek a felügyelője"

Ahogy beszélt, egy hatalmas angyal lépett be a bejárati ajtón. Maryt ez lenyűgözte teljesen. Fehér csillogó ruhában volt, aranyozott szegéllyel. Kb 3,5 m magas volt és egy arany edény volt a kezében, amiben folyadék volt. Jel. 5:8 Ez az angyal a földről hozott egy csészényi könnyet éppen. A felügyelő mondta neki, hogy megnézheti mit csinálnak vele. Az angyal átadta az edényt és egy cédulát is adott neki, amin annak a neve volt, akié a könny. Mikor kitöltötte egy másik edénybe, ami az illetőé volt, azután az asztalhoz ment, felnyitott egy könyvet és azt mondta. "Nézd!" A könyv lapja teljesen üres volt. Aztán az üvegből egy cseppet öntött a könyv első lapjára és szavak jelentek meg a lapon. Majd újra és újra csöpögtetett újabb lapokra és ismét ez történt. Azt mondta akkor a felügyelő: Azok a legtökéletesebb imák, amik a földi emberek szívéből és lelkéből felfakadó könnyek áztattak."

Mary tovább ment az angyallal egy másik helyiségbe, ahol tele volt emberekkel és menyei lényekkel. Isten dicsősége jelent meg mindenhol. Az angyal ekkor odavitte Maryt a trón elé. Isten arcát nem láthatta, de egy hatalmas felhőt igen, ahol kiábrázolódott Isten alakja. Látta a szivárványt a trón fölött. Isten szólt hozzá. Hirtelen meglátott egy könyvet egy hatalmas oltáron, ami ott volt a trón előtt. Az angyal ekkor leborult Isten előtt. Mary ámulatba volt és csak figyelt mi fog történni. Akkor egy hatalmas kéz kinyúlt és kinyitotta a könyvet. Tudta, hogy ez Isten keze volt. Hirtelen egy legcsodálatosabb illat töltötte be a helyet. Megtudta, hogy a könyvbe a szentek szívből feltört imája volt benne és az angyalokat küldi Isten, hogy vigyék a megválaszolt imákat.

Ahogy Isten kinyitotta a könyvet, lapok jöttek ki belőle és a lovon ülő angyalok kezébe repültek. Hallotta Isten hangját Mary. "Menj, cselekedd meg leányom kéréseit! Menj, vidd véghez annak a szolgámnak az imáit!". Milyen csodálatos, hogy Isten még a könnyeinkkel is foglalkozik. 2 Kir. 20:5

folyt köv
Cím: Re:Isten országában
Írta: maria - 2009 Március 08, 09:15:33
Mary leírja milyen gyönyörűséges és dicsőséges Isten trónja körül. Fennhangon ezt kiáltotta: Ó, Istenem! Milyen csodálatos szemlélni dicsőségedet, fenségedet és hatalmadat! Ekkor az angyal ismét szól, hogy még mást is megakar neki mutatni, menjen vele. Mos a Feljegyzések termébe mentek. Elámult, amikor meglátta ezt a termet, ahol a legapróbb részleteket is megőrzik. Az angyal elmondta, hogy minden fel van jegyezve, még a gyülekezettekben történt dolgok is a legapróbb részletében. Még azokról a dolgokról is, amikor nem az Úrral járunk. Fel van jegyezve, milyen lelkülettel adakozunk. Márk 12:41-44 Marynak megmutatta, hogyan jegyzik ezeket föl az angyalok.

Szünet nélkül folyt Isten magasztalása. Dicsőséges fény ragyogja be az egész Mennyet. Majd a tárházhoz értek. Ezek a termek, áldásokat tartalmaznak, amik az Isten emberei számára el vannak téve, amit nekünk kellene átvenni, mondta az angyal. A Menny a tökéletes tisztaság és már itt a földön elkészít az Úr bennünket, hogy élvezni tudjuk ha odakerülünk. A Menny tele van örömmel és Isten vágya az, hogy örömöt adjon az Ő népének. Isten már itt arra készít, hogy szabadok legyünk, mert az Ő Királyságában szabadság van. Már itt a földön megakarja gyógyítani az embereket, mert az Ő országában mindenki egészséges. Tehát, már itt készít föl arra, ami nála már tökéletesen készen van. Isten akarata legyen meg már itt a földön is az életünkben. Az Ő akarata, hogy szabadok legyünk minden ördögi dologtól, még ha mi nem is tudjuk ezt elképzelni, hogyan történhet meg. Máté 6:10. Már itt a földi életünkben megérezhetjük a Menny ízét. Ehhez az Igét kell követni! Másképpen nem fog menni. Határozd el és kérd Isten segítségét abban és Vele menni fog.

A Mennyben arra várnak, hogy igényeljük és fogadjuk el az áldásokat, amik a tárházban vannak! Isten megakar szabadítani bennünket. Isten azt akarja, hogy megismerjük a békességét. Fil 4:7 Istennek nem az a békessége, ha a gyerekeit szenvedni látja. Ő abban nem leli örömét.

A gyógyító Jézus

Lásd meg Istened dicsőségét! -hirdette az angyal. Amikor eltűnt, Jézus állt mellettem. .....

Vegyétek meg a könyvet, érdemes. http://www.immanuel.hu/index.html
Cím: Re:Isten országában
Írta: irene - 2009 Október 02, 08:46:27
Egy idős drága :2smitten: testvérnő egyik  írását tenném közzé, olyan "profin"  határozta meg a mennyország adatait  hogy megtetszett  ,,tehát:   Persze  ki tudjuk  egészíteni.... :168: :169: de ez  így  kedves :169:

Elnevezés: Mennyország

Elhelyezkedés: ismeretlen        ?

Terület: végtelen km2

Évszakok: mindig kellemesen enyhe nyár

Államforma: királyság

Király: Jézus Krisztus

Pénznem: talentum

Lakosság száma: folyamatosan nő

Jellemzés: Mennyországban mindig nappal van, de nincs Nap, mely megvilágítja, hanem Isten dicsősége az, ami fényforrásként szolgál. Területileg fel van osztva, és az új lakók, a hozott talentumok nagyságától függően kapnak házakat. Az összes ház ugyanolyan gyönyörű, és aranyból van. Értéke az ingatlanpiac aranyszabályától függ, ez pedig az elhelyezkedés! Az Úr trónjához közelebb eső házak a legértékesebbek. De nem kell aggódni a távolabb eső házak miatt sem, mert az összes rálát az Úr trónjára.

Állampolgárság: Mindenki bármikor igényelheti a földi élet során! Ima formájában, Jézus Krisztusnál lehet közvetlenül kérni, aki azonnali elbírálással megadja, vagy elutasítja. 2000 éve ingyenesen igényelhető, mert Jézus Krisztus a kereszten már előre kifizette az árát.

Feltétele: „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.” Róma10:9Más Tesó kiegészítette  valószínűsíthető méretadatokkal  szeretetből és elismerően a fenti "adatokért"  :169:

A Mennyország szerintem kocka alakú és a mérete is tudható kb.
A Jelenések könyve utal erre:

Jel 21,16 :

"És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő."

Azaz szerintem a Mennyország 12 000x 185m(egy futamatnyi=kb. 185m) =2 220 000 m élű kocka.

10 941 048 000 000 000 000 m3

Egy hatalmas kocka, amelynek kb. 2220 km mindhárom kiterjedése("annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő.").

10 941 048 000 km3

Aki nem hiszi, járjon-, vagy számoljon utána!

      érdekes  :169:
Cím: Re:Isten országában
Írta: Guti Tünde - 2009 Október 08, 18:17:03
 :044:

Áldás mindenkinek!
Szerintem ez a kocka alap a mennyei Jeruzsálemre vonatkozik, ami leszáll a mennyből,  :2smitten:  az 1000 éves országlás idejére. (Új ég, új föld.)  MAGA A MENNY BEHATÁROLHATATLAN, AKÁR A VILÁGŰR! :afro:
Vagy rosszul gondolom? :119:
Cím: Re:Isten országában
Írta: Zsotza - 2009 Október 08, 19:48:43
Én is így  emlékszem.....de  a legfontosabb:Ilyen Hely a mi célunk,óriási hogy van reménységünk!
Cím: Re:Isten országában
Írta: Guti Tünde - 2009 Október 08, 19:52:58
 :044:
Ha nem lenne menny, "csak" Jézussal élet itt a földön, nekem akkor is az lenne a menny! :igen:
Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2012 December 17, 22:10:26
Lukács evangéliuma 8,10
"Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek; egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek."

Cím: Re:Isten országában
Írta: Elisabeth - 2012 December 18, 09:01:50
Ezt a kijelentést Jézus mondja tanítványainak, amikor a magvetö példázatáról beszél. És mindjárt figyelmeztet is:

Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé."
Lk 8,18

Sokan annak idején is testiesen gondolkoztak és egy földi birodalmat vártak. Látva, nem látták Isten akaratát, el volt rejtve elölük, ezért is beszél titokról az Íge. Nem mindenkinek jelentette ki az ÚR:

Jn 14,21    
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 :2smitten:


Cím: Re:Isten országában
Írta: torokildiko46 - 2012 December 18, 09:29:30
Lukács Evangéliuma:17:20   Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el.


 :2smitten:
Lukács Evangéliuma:17:21   Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.
 :2smitten:
Róma levél:14:17   Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.I. Korintus levél:4:20   Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.


Máté Evangéliuma:28:18   És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. :ima02:
Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2012 December 18, 11:04:30
Úgy gondolom, hogy Isten országának titkait Isten Lelke jelenti ki számunkra. Isten lelke pedig a fiakban él.

5Mózes 29,29
"A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mind örökké, hogy e törvénynek minden ígéjét beteljesítsük."[/b]
Cím: Re:Isten országában
Írta: Elisabeth - 2012 December 18, 15:17:06
Isten országa Bennetek van... Mint Ildikó idézte az Ígéböl.


Felele Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való.

Jn 18,36    

Ám itt is látjuk, hogy Jézus nem törölte el a törvényt az Ö országában, mint ahogy azt sok keresztény állítja manapság.

"A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje. 17. De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne.
Lk 16,16-17

 :2smitten:
Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2012 December 18, 23:47:43
:afro:

Máté evangéliuma 5,17
"Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat."
Cím: Re:Isten országában
Írta: torokildiko46 - 2012 December 19, 09:51:29
:afro:

Máté evangéliuma 5,17
"Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat." :afro:
ÁMEN!

Lukács Evangéliuma:5:32   Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre.

jános Evangéliuma:18:37   Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra


János Evangéliuma:8:32   És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

János Evangéliuma:17:17   Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.


 :igen:

A János írása szerint való Szent Evangéliom » 1. fejezet
1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.

3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. :ima02: :ima05: :Jezus04:

 amint tudjuk az IGE JÉZUS KRISZTUS!!!
Cím: Re:Isten országában
Írta: Elisabeth - 2012 December 20, 08:41:02

Igazából a Titok már ott van az Írásokban, de Világosság nélkül nem ismerhetö fel és a testi gondolkozásúnak Titok is marad. Csak Jézus Krisztus kinyilatkoztatása által, Aki maga a Világosság, lesz ismertté a Titok, amelyet már a próféták írásai által megmondattak.

"Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. 17. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertté ne válna.
Lk 8,16-17

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal! 25. Akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint - ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, 26. de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. 27. Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen.
Róm 16,24-27
Cím: Re:Isten országában
Írta: Elisabeth - 2012 December 20, 09:07:54
Még egy Íge, ami nagyon fontos:

Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. 4. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.
2Kor 4,3-4
Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2012 December 20, 10:11:10
Erről ez az ige jutott eszembe:

Máté evangéliuma 5,6
"Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek."
Cím: Re:Isten országában
Írta: Elisabeth - 2012 December 20, 10:19:30
ÁMEN!

 :afro: :2smitten:
Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2012 December 20, 10:49:15
1Korintusi levél 2,9-10
"Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is."

:2smitten:
Cím: Re:Isten országában
Írta: torokildiko46 - 2012 December 20, 11:33:06
 :afro:
 Ámen!

 :igen:
erről eszembe jutott ez az Ige:
 János: 14:26:


Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. :026: :027:
Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2012 December 25, 12:02:58
1Korintusi levél 4,1
"Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait."
Cím: Re:Isten országában
Írta: Elisabeth - 2012 December 25, 12:19:21
Tovább vezetném a gondolatot az ezt követö Igeversekkel:

Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. 3. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon; sőt magam sem ítélkezem önmagam felett. 4. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ez tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. 5. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. 6. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg: ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen.
1Kor 4,2-6

De mi volt akkor megírva? Hisz az Újszövetség sokkal késöbb íródott! A TANACH!, amit "Ószövetség" néven ismerünk.

Tehát tartsa ahhoz magát az ember ami meg van írva....

   
És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat (TANACH!), melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.

2Tim 3,15

 :igen:
Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2012 December 25, 12:53:48
Egyetértek Erzsike!

Pál sem a János evangéliumából idézgetett...

2Timóteus 3,16
"A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,"
Cím: Re:Isten országában
Írta: Elisabeth - 2012 December 25, 13:14:09
ÁMEN!

32. Mert útálja az Úr az engedetlent; és az igazakkal van az ő titka.
Péld 3,32

Van még egy érdekes aspektus is a titokkal kapcsolatban. Pál apostol a Rómabeliekhez írt levelében beszél titokról, ám azonnal idézi a Tanáchot:

25. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.
26. És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat:
27. És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.

Róm 11,25-29

És most nézzük meg a Titkot, ami csak azoknak titok, akik nem ismerik fel az Igazságot, mert e titok le van írva Ézsaiás próféta könyvében:

És eljő Sionnak a megváltó, és azoknak, a kik Jákóbban megtérnek hamisságokból, szól az Úr.
21. És én ő velök ily szövetséget szerzek, szól az Úr: lelkem, a mely rajtad nyugoszik, és beszédeim, a melyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mind örökké!

Ézs 59,20-21

 :igen:


Cím: Re:Isten országában
Írta: Shomer ayin - 2012 December 25, 13:24:53
Még egy Íge, ami nagyon fontos:

Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. 4. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.
2Kor 4,3-4

Róma 1,16.    
Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek.
17.    
Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.
18.    
Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják.
19.    
Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten megjelentette nékik:
20.    
Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.
21.    
Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.
22.    
Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek;
23.    
És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.
24.    
Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék;
25.    
Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen.

Ezen Igék arról tesznek bizonyságot, hogy sajnos, valóban sokan vannak azok, akik az Isteni kinyilatkoztatások erejét pontossan azzal oltják meg, hogy a testi élethez próbálják alakítani, az Istennek beszédét. Emberileg vélekedve-emberileg értelmezve az Igét. Így valójában csupán azt teszik, ami ez előtt is volt... azaz: Az Isten Beszédét, külső csatolmányként-az emberi élet kiegészítéseként próbálják alkalmazni, az helyett hogy maguk, az Ige által valóban ujászületnének! (I Péter 1,23.    
Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké.)
Az is általános eset, amikor a hívők, esélyt sem adnak Istennek a kinyilatkoztatásra egy Ige jelentésével kapcsolatban az által, hogy annak jelentését-értelmét nem Istentől kérik el, hanem emberi véleményt fogadnak el arra nézve, és azt kizárólagos jelentésnek könyvelik el magukban...
Mindezekkel pedig szemben mennek tudatlanságukban az Isteni rendelésnek. Hiszen a szövetség jelen időre vonatkozó kritériuma az Istentől való tanítottság, vagyis a Tanítványság lenne a követelmény! ( Jer. 31,31-37. ; Jn.8,31 ; I Jn.2,20-24. )
Ez helyett, sokan megpróbálnak, a szövetség első szintjén megállni, pedig ezek- abba nem is kerülhetnek, hiszen az a szint nem hozhat tökéletességet, egyrészt azért, mert az áldozás a béjt ha Mikdásh lerombolása óta (templom)  megszűnt, mégpedig pontosan azért, mert megtörtént az egyszer-s mindenkorra elható tökéletes engesztelés! Másrészt meg azért, mert az emberi tanítás, soha nem képes végbevinni az újá szülést-és születést!
Erről beszél, a Zsidókhoz írt levél megírója is:  Zsid 5,12   
Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, a kiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.
Cím: Re:Isten országában
Írta: Elisabeth - 2012 December 25, 14:07:32
Teljesen egyetértek Testvérem!

Hisz e miatt dorgálta az ÚR az akkori vallási vezetöket is:

És monda nékik: Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.
Mk 7,9

És az említett Ige alapján nem csak ezeket a zsidó tanítókat nevezte az Íge vakoknak, hanem azokat is, akik ma sem értik emberi gondolkozás miatt az Evangéliumot, ám az emberi rendeleteket annál inkább mekövetelik.Cím: Re:Isten országában
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 13, 10:06:38
Róma levél:14:17   Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
I. Korintus levél:4:20   Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.
Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2013 Május 29, 19:42:45

Áldott Testvérem. Izgalommal nézek elébe a mai témának, hogy mennyire nyitja meg az Úr az igéjének kapuját. Az Isten országáról van sok elmélet, elképzelés, vagyis sokan rugaszkodnak el Isten igéjétől és érzelmeik, vágyaik alapján képzelik el. Szóljon hát Isten igéje:

Lukács evangéliuma 17,20-21
„Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.”

Tehát bennünk van és nem szemmel látható módon jön el. A következő ige segítségünkre lesz hogy jobban megértsük:

János evangéliuma 4,23-24
„De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.”

Jól tudjuk az igéből, hogy Isten kijelölt egy helyet, ahol felépült az a ház amelyet az Úr nevéről neveztek. Ez pedig Jeruzsálemben volt található, a templom, amelyben volt a Szentek Szentje és ahol az Úr szövetségládája helyezkedett el. De Jézus halála után megváltozott ez, kettéhasadt a kárpit és szabaddá vált az Út a Szentek Szentjébe, ahová amúgy csak a főpap mehetett be évente egy alkalommal. Az Isten országa már nem helyhez kötött (a templomot lerombolták és azóta se építették újjá), bár a mai napig építenek hatalmas és lélegzetelállító szépségű épületeket, amelyeket Isten házának neveznek. Pedig Isten háza mi vagyunk:

1Korintusi levél 6,19
„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?”

Tehát mibennünk él Isten, és ezáltal lesz az országa is mibennünk! Isten országa ugyanis ott van, ahol Isten az Úr. Ahol az Ő törvényét tisztelik és megtartják. Van egy nagyon szép dal, amely tartalmazza ezt a részt:

„És ahogy trónt állítunk Neked.  Jöjj, Úr Jézus foglalj helyet!”
(Jézus térdet hajtunk c. dal)

Isten országa ott van, ahol Isten trónon ül. Isten azonban nem diktatúra párti, hanem azt akarja hogy mi magunk válasszuk meg királyunknak. Éppen ezért van az, hogy Isten országa csak úgy jöhet el a mi életünkben, ha a teljes irányítást neki adjuk át. Gondoljunk csak arra az esetre, mikor Izráel népe királyt kért magának. Isten nem harcolt a néppel, megadta azt amit kértek és tudjuk Saul történetéből, hogy nem volt a javukra. De ezután Isten támasztotta Dávidot királyul és az Ő uralkodása kedves volt Isten előtt. De miért is? Azért, mert Dávid Istent helyezte trónra, ugyan Dávid király volt, de Isten akarata szerint uralkodott.

Máté evangéliuma 18,19-20
„Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

Ezt az igét sajnos többen félreértették, mert összegyűlnek olyan tervvel a fejükben, amely nem Isten akaratában van de mivel többen kérik, azt hiszik hogy megkaphatják. De Jézus megadja a kulcsot ebben az igerészben is:

„...ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől...”

Tehát nem abban egy akaraton amit éppen kérnek, hanem minden egyéb dolog felől is! Mutassatok két olyan embert, akik minden dologban egyet értve tökéletesen egyformán gondolkodnak! Ilyen nincs Testvérek, csak ha mélyen el vagyunk rejtve Jézusban. Jézus eképpen mondta:

János evangéliuma 17,22-23
„...hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek...”

Csupán akkor lehetséges ez, csakis akkor valósulhat meg ez a tökéletes egység, ha már többé nem a saját gondolataink által élünk, hanem Isten országának tökéletes polgárai lettünk. Vagyis ha Isten trónon ül a saját életünkben és már többé semmit sem cselekszünk az Ő akaratán kívül. A „minden dolog felől”-való egyetértés tehát csak úgy valósulhat meg, ha Istenben tökéletes egységünk van.

Római levél 12,1-2
„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”

Ha tehát megváltozunk, akkor már nem a mi kívánságaink, elképzeléseink élnek, hanem az Ő akarata szerint járunk közben. Jézus ezt is mondta:

János evangéliuma 14,13-14
„És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.”

Mit jelent kérni az Ő nevében? Nem azt jelenti Testvérek, hogy a mondataink végére odatesszük, hogy: „Jézus nevében” és máris megkapjuk kéréseinket. Az hogy Jézus nevében kérünk azt jelenti, hogy Jézus a nevét adja hozzá. Ha úgy tetszik, amihez Jézus az aláírását adja. Jézus nevében tehát csak úgy kérhetünk és cselekedhetünk, amely az Ő akaratában van. Gondoljuk csak el, hogy aki a király nevében szól dolgokat, bár a király nem küldte őt, az halálos ítéletet hozott magára. Jézus pedig a királyoknak Királya és uraknak Ura. Ne vegyünk szánkra könnyelműen az Ő nevét.

János evangéliuma 15,14-16
„Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.”

Jézus barátnak hív minket és tudtunkra adta nekünk, hogy mi az Ő akarata és ezért aszerint kell cselekednünk. Szintén hallottuk az előbb felolvasott ige végén is, hogy:

„akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.”

De mi van azokkal az emberekkel, akik nem csak gyakorolják, de másokat is buzdítanak arra, hogy Istentől mindenféle luxus dolgokat kérjenek? Honnan vették ezt az őrültséget, hogy Isten gazdagságot ígért az Ő követőinek? Pál szavai jutnak eszembe:

1Timóteus 6,8
„De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.”

Mégis úgy gondolják, hogy őket megilleti a gazdagság és ilyen kérésekkel bombázzák Istent. Isten pedig vajon a vesztüket akarja? Nem értik ezek az emberek azt, hogy mit kérnek maguknak. Hiszen a gazdagság a legtöbb embernek a kárhozatává válna. Csak ezt a két igét hozom hogy megértsük:

Lukács evangéliuma 18,25
„Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.”

És:

1Timóteus 6,10
„Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.”

Az ige arról is bizonyságot tesz, hogy ahol a szívünk, ott van a kincsünk (Mt 6,21). Sokak életében még nem jött el Isten országa, mert ahelyett hogy Istent ültetnék a trónra, inkább a mammonnak szolgálnak (a mammon az a „vagyon”-nak a megnevezése). Sokan szolgálnak nyilvánosan a mammonnak és nem is szégyellik. De mivel nekik ezen a földön van a szívük, ezért ne is reménykedjenek Isten országában.

Máté evangéliuma 6,24
„Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.”

Isten országa nem az anyagi gazdagságról fog szólni, ahogyan ez az ige is bizonyságot tesz erről:

Római levél 14,16-17
„Ne káromoltassék azért a ti javatok. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.”

Vagyis Isten országa nem a testi élvezetekről fog szólni.
Jézus megmondta, hogy szegények mindenkor lesznek körülöttünk:

Máté evangéliuma 26,11
„Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek.”

János pedig világosan tudtunkra adja, hogy ha elnézzük a jólétben azt, hogy a testvérünk szűkölködik, akkor nincs bennünk Isten szeretete:

1János levele 3,17
„Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete?”

Tehát arra jutottunk, hogy a gazdagság pazarlásnak minősül ha a világi javainkat inkább halmozzuk mint hogy a szűkölködőknek adnánk. De Isten országában nincs pazarlás! Erről tesz bizonyságot Jézus is, mikor a két tömeget (4000 és 5000) megvendégelése után összeszedette a maradékokat a tanítványokkal. Jézus élete tanításul szolgál olyan szempontból is, hogy Isten országában milyen törvények uralkodnak. Az Ő élete az Isten országának a törvényeiről is tanúskodik.

János evangéliuma 3,3
„Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.”

Isten országa akkor lesz nyilvánvalóvá számunkra, ha újonnan születtünk. Viszont az újjászületés feltétele a halál, másként nem lehetséges. Meg kell halnunk a saját terveinknek, akaratunknak, hogy Isten terve és akarata valósulhasson meg. Ilyenkor Isten kerül a trónra és megnyitja lelki szemeinket amellyel megláthatjuk az Ő országát. Csak ekkor beszélhetünk valódi hitről, hiszen meg van írva:

Zsidó levél 11,1
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.”

Meggyőződés és nem hiszékenység. Hiszen ha hiszünk Istennek, akkor meggyőződésünk hogy beváltja beszédét! Ilyenkor már nem reménykedünk a beszédei beteljesedésében, hanem tudjuk, hogy valóra váltja azt. Biztosan felfigyeltetek arra, hogy az ige beszél a mennyeknek országáról és az Istennek országáról. Mi a kettő között a különbség? Semmi, egyről beszélnek, csak a Máté használja a mennyeknek országa kifejezést, mindenki más az Istennek országaként említi.

De menjünk tovább a félreértelmezett igék helyes értelmezésének útján:

János evangéliuma 20,23
„Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; akikéit megtartjátok, megtartatnak.”

Felmerül a kérdés, hogy mi van olyan helyzetben, ha a testvér nem tud megbocsátani nekem, de én bocsánatért esedezem az Úr előtt? Nyilván bocsánatot nyerek, attól függetlenül, hogy a testvér nem tud megbocsátani. Isten folyamatosan felhozza igéjében, hogy a megbocsátás a természetünkké kell hogy váljon, máskülönben az átkunkká lesz.

De akkor mit akar üzenni ez az ige? Máris meg fogjuk érteni a következő igék után:

Apostolok Csel. 7,59-60
„Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék.”

Jézustól is halljuk ugyanezt:

Lukács evangéliuma 23,34
„Jézus pedig monda: Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének reájok sorsot.”

Értjük tehát, hogy mit üzennek ezek az igeversek? István és Jézus szavai, amelyben kérték az Atyát hogy ne számolja fel bűnnek azok cselekedeteit, célhoz értek (az Atya megbocsátotta azt). Ezek a felkiáltások nem azért történtek, mert kegyesség látszatát gyakorolták, hanem mert ez valóban bocsánatot eredményezett nekik. Ezt nekünk is gyakorolnunk kell Testvéreim, nem csak azoknak kell megbocsátani akik bocsánatot kérnek, hanem mindazoknak, akik ellenünk vétkeztek.

Máté evangéliuma 5,44-45
„Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.”

Így válunk Isten gyermekeivé, akik örökölni fogják az országot. Ha Isten szeretete által élünk, akkor nem fogunk senkit sem akadályozni abban, hogy megnyíljon a szemük és meglássák Isten országát.

1Péter levele 4,8
„Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez.”

Ámen

(Skype 2013/05/29)

Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2013 Május 30, 11:38:15
Hálás vagyok az Úrnak a tegnapi alkalomért is, végig a témáról beszélgettünk és menet közben is újabb kijelentéseket hallhattunk a Testvéreink szájából. :afro: Csodálatos az Úr! :2smitten:
Cím: Re:Isten országában
Írta: szandry - 2013 Május 30, 22:28:45
        "... elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: "Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." Márk 1,14b-15." (MBT-ford)

         Igen, valóban Áldott alkalom volt a szerda esti, Dicsőség érte Mennyei Édes Jó Atyánknak!,adja meg nekünk, hogy valóban naponta éljük meg, amit tanított, hogy tudatosan mindig az Ő jelenlétében éljünk, mert akkor valóban bennünk van az Ő országa!
Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2013 Május 30, 23:40:50
Ámen Testvérem, ámen!
Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2013 Július 10, 10:29:17
Jézus ezt mondta:

Lukács evangéliuma 17,21
"Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van."

Isten országában élünk, ha a szívünkben az Úr ül a trónon. Az eljövendő életünket megéljük ezen a földön is, ha az Úr akarata szerint járunk.

János evangéliuma 3,3   
"Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát."

A feltétele viszont az, hogy újjá kell születni...
Cím: Re:Isten országában
Írta: bacsipista - 2013 Július 13, 07:19:36
A mai nap reggelén ezt az igét kaptam az Úrtól:

Mt 6, 24: „Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”


Isten országában csak egy Úrnak szolgálhatok, egyedül csak az élő Istennek.
De mivel megvallom, hogy hogy Jézus Krisztus bennem él, akkor azt is meg kell vallanom, hogy Isten országának állampolgára vagyok.
Engedelmeskednem kell Isten törvényeinek és parancsolatainak.
Bár testem a világban található nem engedhetem, hogy átvegye az irányítást, továbbra is a szellememnek kell vezetnie. Szellemem nem lehet erőtlen, mert a Szentlélek erősít és vezet, amennyiben hallgatok rá.
A mammon nem veheti el figyelmem az Úr Igéjétől, Jézustól és az Ő szeretetétől, amelynek bennem és cselekedeteimen keresztül is meg kell nyilvánulnia.
Cím: Re:Isten országában
Írta: bacsipista - 2013 Július 13, 08:01:30
Előző hozzászólásomat kiegészítem még egy igével.

Nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a Lélekkel megöldökölitek, élni fogtok.
(Róma 8, 12-13)
Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2013 Július 13, 11:10:22
Pontosan Testvérem, az Úr nem arra hívott el minket, hogy álljunk és nézzük Őt, hanem hogy cselekedjünk az Ő szava/akarata szerint. Nekem ez az ige jut eszembe erről:

1János levele 2,5-6
"...Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk; Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt."
Cím: Re:Isten országában
Írta: bacsipista - 2013 Július 13, 14:07:19
Igen testvérem, úgy kell járni, vagyis úgy kell élni amint Jézus élt.

Efézus  5,2   "és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk "áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként."
Cím: Re:Isten országában
Írta: Antee - 2013 Július 13, 17:44:17
Igen és ámen. :afro: