Alfa-Omega közösség

Ismerkedés => Fórumozók blogjai => Somer ajin => A témát indította: Shomer ayin - 2011 December 19, 18:30:10

Cím: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Shomer ayin - 2011 December 19, 18:30:10
Ebben a kérdéskörben beszélgethetnénk arról miért lehet egy szolgálat eredménytelen?
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Shomer ayin - 2011 December 19, 18:34:48
Talán vitaindítóként, előadnám az én meglátásomat ebben a kérdésben.

Bizony Testvérek, az Evangéliumot sokan-sokféleképpen hirdették már eddig is, hogy pedig az emberek nagy része nem figyel fel rá, annak több oka is lehet. Első sorban az, és amiről még kevesen beszéltek: Melyik Evangéliumot hirdeti? A "Jólét" evangéliumot?  A környezetétől el és Kiragadott evangéliumot? Egy gyülekezet vagy felekezet Evangéliumát? Ezekből rengeteget hirdetnek -rengetegen... Ám ahogy Pál is mondta:Gal.1,6.    
Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok.
7.    
Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát.
8.    
De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok.
9.    
A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.
Mindezeken túl, Még a Jézus által küldött Szent evangélium sem jár általános elfogadással sajnos, hiszen: 1, Préd 3,1    
Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.
Mert a próféta is megmondta:Jer 10,23    
Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését!
Azon egyszerű oknál fogva:   Jn 6,65    
És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki.
És ha mindezeknek tudatában vagyunk is, Az Evangélistán rengeteg múlik! Hiszen először is: Ki Hirdeti az Evangéliumot?
Mert Pál erről így nyilatkozik:   1Kor 3,9    
Mert Isten munkatársai vagyunk...   / Tehát Pál tisztában volt azzal, hogy Isten nélkül semmit sem tehet!/
Ezen kívül még mindig van itt egy elengedhetetlenül fontos dolog!
Isten Igazságairól, már sokan beszéltek, akik bírtak az intellektuális ismerettel ez ügyben... Ez az embereket nem igazán érinti meg!
Ám amikor Jézus beszélt.... Az más volt! Arra mindenki felfigyelt! : Mt.7,28.    
És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán:
29.    
Mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
Ezért mondja Pál Is:1Kor 4,20    
Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.
Hiszen Jézus azt mondta:Mt 5,20    
Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.
Tehát ha valaki kövekre vésett Igéket mormol, tehát intellektuális ismeretre épít annak igyekezete hiába való...
Nem így azok akik élik is amiről beszélnek! Ez hát az erő-ez a hatalom!
Mert Lukács is ezt prezentálja az Apcsel első soraiban:   Csel 1,1    
Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, a miket kezdett Jézus cselekedni és tanítani...
Tehát, mintegy felhívja a figyelmet: Cselekedni...és tanítani... előbb megélni... azután beszélni arról !

Ez hát az én álláspontom ebben a kérdésben. Kíváncsi lennék azonban többek véleményére is ...
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Antee - 2011 December 19, 18:41:15
Ebben a kérdéskörben beszélgethetnénk arról miért lehet egy szolgálat eredménytelen?

Az egyik a sok közül amikor nem az Úr akaratában járva törekszünk előre. Például akinek megadatott a tanítás ajándéka, annak nem dicsőítésvezetői szolgálatban kell helyt álljon.
Lehet olyan ajándéka is, viszont fel kell ismernie Isten elhívását egy adott szolgálatra.
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Shomer ayin - 2011 December 19, 18:44:22
Na igen... Válogatunk a szolgálatok között... kinek mi tetszik? ki mit szeretne tenni? ki miben szeretne kibontakozni? ki mely területet érzi közel magához-vagy kinek mi jut a gyülekezetben !?  Ám ezen motívumok egoizmusról árulkodnak...
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Elisabeth - 2011 December 19, 18:54:08
Kedves Testvéreim!

Ahogy olvastam most Shomer Testvérünk hozzászólását, meg aktuálisabb lett az a gondolatom, ami a tegnapi beszélgetések után fogalmazódott meg bennem. Miért van ennyi felekezet? Mert Jézus Krisztusnak nem ez volt az akarata, hiszen Ö egységért imádkozott.
Pont a tanítók saját tanai és azok sokszor hajmeresztöen ellentétes véleményei vezettek ahhoz, hogy a Jézus Krisztus által kívánt egység egyre jobban szétomlott, és ma már megszámlálhatatlan felekezethez vezetett, amelyek természetesen mind úgy látják, hogy ök az "igazik".

Itt csak egy segíthet: Vissza az élö Ígéhez, vissza Jézus Krisztus és Isten szavaihoz! Csak így lesz eredményes a szolgálat...

Shalom, Békesség

 :2smitten:
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Antee - 2011 December 19, 18:59:09
Szerintem kedves lehet Isten szemében, ha egy-egy szolgálati gyümölcsre vágyunk.
Az emberi természetből adódik, hogy kívánjuk a látványos szolgálatokat, Krisztus testén belül a tekintélyes testrészekké válni.
Viszont elsődlegesen alá kell rendelődnünk Neki és nagy becsben kell tartanunk azt, akármilyen szolgálatot is szán nekünk.
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Batiszrael - 2011 December 19, 19:16:10
Szerintem kedves lehet Isten szemében, ha egy-egy szolgálati gyümölcsre vágyunk.
Az emberi természetből adódik, hogy kívánjuk a látványos szolgálatokat, Krisztus testén belül a tekintélyes testrészekké válni.
Viszont elsődlegesen alá kell rendelődnünk Neki és nagy becsben kell tartanunk azt, akármilyen szolgálatot is szán nekünk.

Jó, ha a vágyaink megegyeznek Isten akaratával. Ha nem, hiába vágyunk olyasmire, amit Isten nem nekünk szánt.
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Batiszrael - 2011 December 19, 19:20:45
Nem a vágyainkkal van a probléma, hanem ahogy Shomer Ájin Testvérünk mondta, az egoizmussal. Az egyházba beférkőzött a szeresd felebarátod mint magad helyett, szeresd magadat mint magadat, és innentől kezdve jaj annak a testvérnek, akinek nagyobb kenete, szellemi látása, vagy bármiféle különleges áldása van, mert azt ki kell túrni-fúrni a helyéről, mert hát ez igy van rendjén...
Éppen a minap beszélgettünk a férjemmel egy itteni szolgálatról, és megjegyeztem, hogy egy másik testvér sokkal jobban végezte azt a szolgálatot, jelenleg olyan haldoklófélben van...Erre azt mondta a férjem, hogy ha tudnám, hogy mennyit harcoltak ellene, hogy kitúrják a helyéről..., hát gratulálok, sikerült, a szolgálat meg haldoklik.
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Elisabeth - 2011 December 19, 19:34:59
Ok, Testvéreim, de mit nevezünk sikertelen szolgálatnak???

 :148:
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Batiszrael - 2011 December 19, 19:39:18
Ok, Testvéreim, de mit nevezünk sikertelen szolgálatnak???

 :148:

Hát például ez az eset az. Amikor valaki fel van kenve egy szolgálatra, és addig túrják-fúrják olyanok, akiknek erre nincs akkora kenetük hogy a végén kénytelen feladni a szolgálatot és akkor egy szolgálat el kezd haldoklani...vagyis mikor a testvérek nem tudják hol a helyük és mindig a másé kéne nekik.
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Batiszrael - 2011 December 19, 19:45:04
Sikertelen lehet egy szolgálat társak nélkül vagy anyagi fedezet nélkül.
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Elisabeth - 2011 December 19, 19:46:49
Hát ebben teljesen igazad van, kedves Batiszrael! De mi van akkor, ha sokan követnek olyan szolgálókat, akik egozentrikus és jólét evangéliumot hirdetnek. Látszólag nagyon gyümölcsözök...

 :2smitten:
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Batiszrael - 2011 December 19, 19:54:26
Hát ebben teljesen igazad van, kedves Batiszrael! De mi van akkor, ha sokan követnek olyan szolgálókat, akik egozentrikus és jólét evangéliumot hirdetnek. Látszólag nagyon gyümölcsözök...

 :2smitten:

Ha jól vettem ki a soraidból a sikerteológiáról beszélsz. Szerintem vannak akiknek bejött és ezért meg vannak győződve róla, hogy amit hirdetnek, az biblikus. De a legtöbbnek nem jön be, és azok meg azt hiszik, hogy átok alatt vannak...Tényleg vannak ilyen jól gyümölcsöző szolgálatok, de nem hiszem azt, hogy Isten mindenkit gazdagnak akar látni. És fontos, hogy nem azért térek meg, hogy gazdag legyek, hanem azért mert üdvösséget kapok. Ez a legszörnyűbb az egészben, hogy akik ezt hirdetik valami olyasmit plántálnak a tanitványokba, hogy azért kövesd az Urat, mert gazdag leszel. Nem tudom, de az én bibliámban ilyen evangélium nincsen...
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Elisabeth - 2011 December 19, 20:01:34
Idézet
Nem tudom, de az én bibliámban ilyen evangélium nincsen...

Az enyémben sincs.... :afro:

De ök nagyon gyümölcsözönek tartják.

 :280:
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: zoltan - 2011 December 19, 22:15:23
Sokszor mi a "sikeres szolgálatott" az emberek, a követők, számában mérjük.

Vajon Jézus három és fél évi szolgálata mennyire volt eredményes, ha a sikert a követők számában mérjük?

Pl. James Hudson Taylor nagy Kínai evangélistát, sikertelennek tartották, mert hosszú évekig semmi eredménye nem volt szolgálatának, egyetlen ember sem tért meg.
Aztán a kitartása meghozta gyümölcsét.

 :2smitten:
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Elisabeth - 2011 December 20, 13:37:46
 :afro:

A látványos sikerekröl is ír az Íge:

1. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.
2. Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, a hogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utczákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
3. Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;
4. Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
5. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
6. Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
7. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
8. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

Mt 6,1-8

 :2smitten:
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: bari - 2012 Február 24, 21:39:02
Sziasztok!
Bari vagyok.Szeretném frissíteni a témát. nem az ember sikertelenségéről, hanem a ˝szolgálatról".
Máté 17:14  És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdre esvén ő előtte,
Máté 17:15  És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe.
Máté 17:16  És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani.
Máté 17:17  Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajjon meddig leszek veletek? vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem.
Máté 17:18  És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva.
Máté 17:19  Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?
Máté 17:20  Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.
Amikor a juhok felé való szolgálat nem igazán müködik , hát az mítől van? :(
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Shomer ayin - 2012 Február 25, 12:07:28
Shalom Testvérem. Köszönöm neked ezt a kérdést, aminek mijenségéből és minőségéből láthatom azt hogy téged igen nagy mélysége is érdekel a Szent Tannak, és nem csupán felszínes ismeretre törkszel! Isten áldjon meg érte, és az Ő Igéjét tegye ragyogó fényességgé feletted!

Ebben az általad felemlített történetben lehetünk tanui az Első MESSIÁSI CSODÁNAK (!) amit Jézus betöltött! A három ilyen Messiási csoda létezik. Azokat a csodákat nevezzük Messiási csodáknak, amiket csak is Isten cselekedhet meg! Valaminek a helyreállítását megteheti akár angyal is, akár ember is... de teremteni-bűnöket megbocsátani-SÜKETNÉMA DÉMONT KIŰZNI CSAK AZ ISTEN KÉPES! Ez a történet a süketnéma démon kiűzése...
Jézus pedig azért fordul úgy a tanítványaihoz ahogyan fordul, mert az övéivel vetekedtek mások! azok megszégyenítéséül szólt ily "gorombán" a saját tanítványaihoz Jézus! Ezzel mintegy azt mondva: "mit szerencsétlenkedtek? " miért tesztek úgy, mintha nem tudnátok hogyan kell? miért játsszátok a tudatlant??? MK.9,14.    
És mikor a tanítványokhoz ment vala, nagy sokaságot láta körülöttök, és írástudókat, a kik azokkal versengenek vala.
15.    
És az egész sokaság meglátván őt, azonnal elálmélkodék, és hozzásietvén köszönté őt.
16.    
Ő pedig megkérdezé az írástudókat: Mit versengetek ezekkel?

Ám valójában ezt csak Ő tehette meg... 
Démonokat előtte is űztek, és ennek a tevékenységnek volt hagyománya, és volt egy menete... Elsőként megszólították a démont! mivel a démon így megtudta hogy többé nem rejtett a jelenléte, meg is nevezte magát, tehát kiadta magát. Ekkor a felszólításra mennie kell! Ám nem így a süketnéma démon... nem hallja a megszólítást, és felelni sem tud... csak Isten parancsolhat neki!
Az ilyen irányú sikertelen szolgálatoknak három alapvető oka ismert :Nincs ismerete a szolgálónak a szolgálatról; Nem Isten küldi a szolgálót-ill. Nem Isten dicsőségére tenné amit tenne. (saját dicsőségét keresi)!
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: bari - 2012 Február 26, 19:10:36
Kedves Shomer ajin!

Köszönöm válaszod!Szeretnék még mélyebbre evezni, nem csak egy történet ,nem megértése miatt vettem  fel a fonalat, hanem a mindennapi
élet sikertelen szolgálatai miatt!Ezt sem kritikusként, vagy külső szemlélőként teszem ,mert benne vagyok, és nem tudom, es nem akarom elfogadni a tehetetlenséget a sok nyomorult juhocska láttán.A három alapvető okkal egyetértek, hozzátéve egy negyediket, a szolgáló szívének állapotát.Ez összefügg az előző hárommal.A hitre, vagyis meggyőződésre gondolok.Nehezen ragadtam billenytyűt az első hozzászólásomhoz, mindig volt egy gondolat bennem"mit akarsz öreg?".Egymás hite által épülni, felbuzdulni, aztán ha hírét venném ,hogy valahol már eljutottak  :igen:a szükséges igazságra, hát oda elmennék!Mit tehet az ember hogy a szolgálat eredmányes legyen?
Szeretettel Bari
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: zoltan - 2012 Február 26, 21:28:28
Kedves Testvérem.

A kérdés az, hogy mit értesz, sikeres szolgálaton.
Mi a sikeres szolgálat, és miben mérhető le?


 :2smitten:

Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: bari - 2012 Február 27, 13:15:13
Isten áldjon Zoltán tesó!

Én két kategóriára bontom.Az első, amit megtehetek, szeretettel szolgálok az emberek felé.Bátoritással, gondoskodással, türelemmel ha van anyagiakkal stb.A második, amit Isten tehet meg rajtam keresztül , lerontva a sátán munkáját egy ember életében, gyógyítással, szabadítással, vagy amire szükség van.A siker számomra az, ha a szolgálat eléri a célját.Természetesen ebben mérhető le eredményességeis.
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: zoltan - 2012 Február 27, 17:30:20
Békesség, kedves testvérem.

Örülök, hogy ezeket elvégezte benned az Úr.

Én itt az eredménnyeségről szeretnék elgondolkodni.
Úgy gondolom, hogy egy szolgálat akkor eredményes (és én írtam rosszul, sikerest írtam, habár a kettő közel áll egymáshoz), ha azt tesszük amit az Úr mond. Akkor eredményes egy szolgálat, ha az az Úr iránti engedelmességből fakad, akkor amikor az Úr dicsősége és megdicsőítése a cél.

Az eredmény nem mindig látható, nem mindig lemérhető, és nem mindig azonnali.
Ha „eredményesen” elültetek egy magot, az több nap után bújik elő a földből, és több hét vagy hónap, vagy akár év kell ahhoz, hogy gyümölcsöt hozzon, hogy a munkámról el lehessen mondani, hogy eredményes.

Nagyon sajnálom azokat a szolgálat tevőket, akik az ő szolgálatuk eredményét vagy gyümölcsét azonnal akarják látni, lemérni, vagy értékelni. Nagyon szomorú, ha valakit azután ítélnek meg, hogy eredményes vagy sem, hogy mennyire látszik azonnal a munkája eredménye, gyümölcse.

Pál valahogy úgy beszél:

1Kor 3:6  Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést.

Ezért:

1Kor 3:7  Azért sem a ki plántál, nem valami, sem a ki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.

Ezért mindig az eredményes munkás az Úr, és aki az Úr munkatársa,  mert mi Isten munkatársai vagyunk,  1Kor 3:9   

A fontos mindig az, hogy Isten munkálkodjon.
Más a vető, más az öntöző és más az arató, és ezek mind egy munkát végeznek és egy eredményben, gyümölcsben részesülnek.

Jézus azt mondta a tanítványoknak:

Ján 4:38  Én annak az aratására küldtelek titeket, a mit nem ti munkáltatok; mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok.

Ha nagy az aratás, akkor kinek a munkája sikeres, eredményes, az aratóé, vagy aki egész évben a palántákat nevelte, gondozta.

Nézd nem mindig az a sikeres az az eredményes, nem az akinek a munkáját lemérheted.

Egy másik példa:

Vajon, a Kármelhegyi misszió eredményes volt? – atoll függ, igaz, hogy, milyen mércét használunk.

Ma aztmondanánk, nem volt eredményes.

Isten szemszögéből, eredményes volt mert Illés pont azt tette amit az Úr mondott neki.

Vajon pünkösdkor ki volt eredményes Péter, vagy a Szent Szellem aki együtt munkálkodott a tanítványokkal.

Apcs 2:47  Dícsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel.

Mondhatjuk úgy, Péter, a Szent Szellem kezében.

Isten szolgája, és ebben benne van a z a szó ami a legfontosabb, az a szolga, Isten akaratának végre hajtója.
Isten hű szolgája egy dolgot kel tegyen, hűségesnek lenni az Urához.
Nem az eredményt, a sikert kutatni. Nem a látszatra menni.

A keresztyénség azért ment félre, azért bukkantak fel a siker evangéliumot hirdetők, és azért népszerűek mert a látszatra mennek, a lemérhető, látványos eredményeket kutatva és kergetve.
Számukra az a siker, ha több ezren hallgatják őket, a több százan meggyógyulnak, ha hatalmas tömeg jön előre felnyújtva a kezét, hogy ők meg akarnak térni ...

Jézusnak ez nem számított, neki eredményes volt az, amikor egy parázna, samáriai asszonnyal el tudott beszélgetni, és meg tudta mutatni neki a Messiást.
Jézusnak eredményes volt az a beszélgetése is, amit azzal a gazdag ifjúval folytatott aki megszomorodva hagyta őt ott, nem lett az ő követője.

Jézus sokkal több időt töltött el személyes beszélgetésekkel, mint nagy szavak pufogtatásával, nagy tömegek előtt elmondott szónoklatokkal.

Persze tett, nagy csodákat is, halottakat támasztott fel, betegeket gyógyított, ördöngösöket szabadított meg, ez is a munkájához tartozott, munkájának része volt, de sosem tartotta az eredményesség lemérésének.

Jézus azt mondta, számára az eredményes, ha azt tudja tenni amit az Atya mond, és soha nem is tett, nem is mondott mást csak amit az Atyától látott, és hallott.

Ha az eredményeket keresük, két tévedésbe eshetünk, vagy elcsüggedünk, mint Illés, vagy siker hajhásszokká válunk, siker központúvá.

Az igazi érték, az mindig a szívben születik meg, az igazi értéket, mindig a mennyből lehet látni.
Az értékelést mindig az Atya adja, és nem az emberek, nem én magam, az Atya adja a mennyei seregek előtt.

Az eredményes munkához, csapat munka kell. A csapat vezér Krisztus, a csapattársak, pedig a gyülekezett együtt. Mert munkatársak vagyunk.
És nem kisebb, annak a szolgálata aki nap mint nap meg tudja harcolni a térdein az imádság nehéz, de szép harcát (és legtöbbször a siker az őket illeti, aki a térdükön állnak a pásztorért). Nem kisebb a szolgálata annak az egyszerű munkásnak, aki a gyárban tesz bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról, beszédben és életével, és van, hogy látja eredményét, és van hogy nem.

Én, úgy gondolom, hogy nem lehet lemérni, hogy egy munka eredményese vagy sem.
Sőt, inkább úgy mondom, hogy minden munka, amit hittel, az Úrért teszünk, eredménye van, és lesz.

Ezekkel az igékkel zárnám.

Ef 6:10  Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.

1Kor 15:58  Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

Légy bátor és erős, tedd azt amit az Úr mond, és akkor biztos eredményes lesz a szolgálatod, még akkor is, ha ebből te semmit sem fogsz látni.

Sok szeretettel

 :2smitten:
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: ditte - 2012 Február 27, 17:49:44
Nagyon tetszett, amit írtál Zoltán Testvérem. Köszönöm.
Fontos a hűség, hogy hűségesek legyünk és engedelmesek, ott ahol vagyunk.
Ahogy Pál apostol testhez hasonlította az egyházat (valóban Krisztus Teste), minden tagnak, a legjelentéktelenebbnek tűnő tagnak is meg van a maga feladata és fontos minden tag.
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: bari - 2012 Február 27, 22:34:40
Sziasztok!

Én is ezeket mondanám bátoritásul, ha ujra elölről kezdhetném! ;)Teljesen egyet értek, de elmentünk egymás mellett, azt hiszem.Talán nem fejeztem ki jól magam.
 [iA siker számomra az, ha a szolgálat eléri a célját.[/i] Magamat idéztem.

Nem a mikrofonszorongató álmaira,elvárásaira gondoltam, hanem arra a konkrét dologra amikor a beteg, beteg marad.megkötözött, megkötözött marad stb.

Máté 10:7  Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.
Máté 10:8  Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.

Márk 16:15  És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.
Márk 16:16  A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Márk 16:17  Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.
Márk 16:18  Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

Ézs 53:4  Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!
Ézs 53:5  És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.Dicsőség Istennek!

Ezüst tálcán aranyalma legyen belőle. :01:

Szeretettel, reménységgel, Bari

ui:ha tudtok helyet ahol múködik szóljatok!
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Elisabeth - 2012 Február 28, 08:20:48
Kedves Bari!

Talán jó lenne az Ige tükrében átértékelni a "siker" fogalmát!

"Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 22. Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? 23. És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!"
Mt 7,21-23

"Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36. mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38. Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 39. Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? 40. A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg."
Mt 25,34-40

Elsö prioritás: Isten akaratának cselekvése....  Nekem már volt nagy áldásomra egy nagyon komoly betegség, de volt, hogy az ÚR meggyógyított. Bízzuk Rá és szuverén akaratára, a szolgálatunkat. Mert nem "mi" gyógyítunk....

 :2smitten:
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: bari - 2012 Február 28, 10:47:56
 Kedves Elisabeth!

Köszönöm soraidat.Még a gonosztevők is arra hivatkoznak:Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát?
Vagyis nem üdvösségi feltétel az Úr nevében való eredményes szolgálat, és forditva:nem is üdvözít!

Egybe cseng Péter szavaival:
Apcs 3:11  Mikor pedig ragaszkodék Péterhez és Jánoshoz az a sánta, a ki meggyógyult, az egész nép álmélkodva összefuta ő hozzájok a tornáczba, mely Salamonénak neveztetik.
Apcs 3:12  Mikor pedig ezt látta Péter, monda a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi reánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy az járjon?Apcs 3:13  Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene, a mi atyáinknak Istene megdicsőítette az ő Fiát, Jézust, kit ti elárulátok, és megtagadátok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja.
Apcs 3:14  Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadátok és kívánátok, hogy a gyilkos ember bocsáttassék el néktek,
Apcs 3:15  Az életnek fejedelmét pedig megölétek; kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai.
Apcs 3:16  És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, a kit láttok és ismertek; és a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára.

Péter szivében a prioritás Jézusé volt, amire Ő, tanította őt.

Minden héten megyek egy pszichiátriai intézetbe dicsérettel szolgálni imaórán,ma délután is.Sütök nekik süteményt és viszek nekik üdítőt.Tudom ezért jutalmam lesz Istentől, de ettől nem fognak meggyógyulni.De most leborulok Isten előtt és könyörgök, hogy a hiányzó rész is legyen meg!

Szeretettel:bari :2smitten:
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Antee - 2012 Február 28, 11:07:19
Aldjon meg Teged az Ur a szolgalatodban!

Sikertelen szolgalat mindaz, amely vegul nem az Urra mutat.
Az Urert valo legkisebb szolgalat megelozi a hatalmas szolgalokat, akik maguknak keresnek dicsoseget.
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Elisabeth - 2012 Február 28, 11:14:03
Remélem, kedves Testvérem, nem úgy érezted, hogy az Igéket Rád vonatkoztatom. Alapvetöen szerettem volna rámutatni, hogy óvatosnak kell lenni, ha egy Igét izolálnak, a Biblia többi igazságától és egy elméletet állítanak fel!

Megvagyok gyözödve, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökre ugyanaz! Tehát ma is történnek gyógyulások, szabadulások, csodák... Magam is tanúja vagyok ennek.

Amikor a tanítványok sikertelenek voltak, mit is mondott Jézus nekik?

Mk 9,29    
Ő pedig monda nékik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és bőjtöléssel.

Tegnap az esti Igeolvasásom alkalmával olvastam a következö Igéket:

Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! 7. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! 8. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted. 9. Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, 10. ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. 11. Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.
Ézs 58,6-11

Mindenekelött a legfontosabb Isten akaratáért könyörögni, és elfogadni azt, hogy Isten szuverén és nem manipulálhatjuk a saját akaratunk szerint. Kizárólag az Ö dicsöségére történik minden!

Azt a veszélyt látom ebben az elméletben, hogyha nem müködik úgy ahogy az elképzelték, akkor jön a hibáztatás, vagy a paciensnek nincs elég hite, vagy a szolgálónak... Az, hogy Istennek mi a véleménye meg sem kérdezik. (Nem Rólad beszélek)

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. 16. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
Zsid 4,15-16

Légy áldott továbbra is a szolgálatodban!

 :2smitten:

Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: zoltan - 2012 Február 28, 12:47:10
Kedves Testvérem.

Nem nem testvérem.
Nem mentünk el egymás mellett, ha csak nem vagyunk egymással szemben.

Én sem a mikrofon szorongatásról beszéltem, hanem az Úr akaratának megértéséről, és cselekvéséről.

Az igazi szolga, azt teszi amit az Ura mond.
Pál úgy gondolta, Ázsia felé kéne mennie, az Úr máskép gondolta.

Pál úgy gondolta, meg kéne szabaduljon, a tövistől, amit a Sátán angyalától kapott, az Úr máskép gondolta.

És sorolhatnám.

Mi azt gondoljuk az a beteg meg kéne gyógyuljon, Krisztus lehet máskép gondolja. Mert lehet az a betegség lesz az ami életett ad neki, ami közelebb viszi Krisztushoz.

Ahogy Elisabeth, kedves testvérnőnk említette, nem a csodák számítanak.

Itt is igaz az a mondás amit, Jézus mond :  „ mit ér az ember ha az egész világot is megnyeri, de lelkében kárt vall „ ; mit ér ha az embereket meggyógyítod de a lelkük beteg marad, és el vesznek.
Megszabadítod őket a démonoktól, de szívük üres marad, mert nem ismerik meg Krisztust, és azután még gonoszabbak lesznek (Máté 12:43-45.)
Ha pedig Krisztust megismerik, és a Szent Szellem beköltözik a szívükbe, akkor onnan a démonoknak menniük kel.

Tanulmányozd a Bibliát és lásd meg, hogy a csodák nem győzik meg az embereket, a csodák nem tudják őket megváltoztatni.

A HIT hallásból van, és nem a csodák által, nem a látás által.
Az embereknek, nem a csodákat kell vinni, hanem az Urat, Isten célja az, hogy az emberek megismerjék Krisztust, és higgyenek benne.

Az ige aztmondja: -törekedjetek a szeretetre, kívánjátok a szellemit , leginkább a  Prófétálást (1Kor 14:1 ). Miért nem azt mondja, hogy kívánjátok a csodatevéseket, vagy a gyógyítást? Miért a prófétálás? Mert a prófétálás, az Úr igéjének közlése, az Úr szavának, üzenetének átadása az emberek felé, mert az emberek így fogják megismerni az Urat és megtérni, és hinni, mert a Hit hallásból van..
Isten azért küld bennünket munkába, hogy lelkeket nyerjünk meg neki, és nem azért, hogy csodákat tegyünk.
Nem vagyok a csodák, és a gyógyítás ellen, nem tagadom, de tudom, hogy az Úr mindig az ember Szellemére tekint előszőr, lelki és szellemi szükségleteire. Mt.9.1-7

Be idéztél egy igét, kiragadva az egész Bibliának a kontextusából.
Biztos vagy benne, hogy ezt úgy kell érteni, ahogy azt elképzeled

Ha azt mondod igen, akkor magad felet mondasz ítéletet.
Miért?

Az ige itt azt mondja:
Márk 16:16 -18
A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.

Tovább, mi a hit bizonyítéka?

Azokat pedig, a kik hisznek,” – tehát aki hisz ... te hiszel?

Akkor azokat -

„ilyen jelek követik:
-   az én nevemben ördögöket űznek;
-   új nyelveken szólnak.
-   Kígyókat vesznek föl;
-   ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik:
-   betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

Na már most, ha te hiszel, követnek ezek a jelek? Teszed őket? Képes vagy rájuk?
Ha nem  - akkor nem hiszel, nem hittél? - akkor talán még idvességed sincs? Mert az ige azt mondja aki nem hisz az elkárhozik.
Látod, ezért mondtam, hogy nagyon kell vigyázni az ige kiragadásával, mert félre magyarázható.
Hiszünk, (te és én), de nem mindenki kapja ezeket az ajándékokat, nem mindenkit követnek ezek a jelek.
Az Ézsaiási ige, pedig az ember, az emberiség lelkéről, szelleméről, beszél, nem a testről. Ézsaiásnál a betegség, a bűnt jelenti. Ézs 1.5-6 – ez az emberiség erőtlensége és betegsége a BŰN. Ézsaiásnak ezt a részét is tanulmányozni kéne, és jobban megértenénk, az Ézs.53-at
Az embereknek a bűntől való szabadulást, kel hirdetni, hogy van lehetőség a bűnből való szabadulástól, van lehetőség szabadnak lenni a bűntől, van lehetőség egy új életben járni, egy egészséges, normális életet élni, olyat amit az Úr tervezet az embernek.

Zsid 12:12  Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl,
Zsid 12:13  És lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon.

Mit jelent itt a meggyógyulást, ha nem azt, hogy aki sántikál az Úr útján, sántikál szellemben, az meggyógyuljon. Hogy végre, úgy szolgálja az Urat, ahogy kel.

Zsid 12:14  Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a mely nélkül senki sem látja meg az Urat:

Zsid 12:15  Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztettessenek.

Mit jelent a megfertőztetés?

Zsid 12:16  Ne legyen senki parázna vagy istentelen,

Ez az igazi betegség. A bűn. Ezt kel meggyógyítani, az emberek szívét. Ezt kell hirdetni, ezt kell helyre állítani, ebben kel, megerősíteni az embereket és a testvéreket, a gyülekezettet. (Még ott a pszihiátrián is, a legnagyobb gond a Bűn, és a Krisztus nélküliség.)


Milyen érdekes, hogy nagyon sokan szeretnének abban a kegyelemben részesülni amiben Pál, azoknak az ajándékoknak részeseinek aminek Pál, viszont nagyon kevesen akarnak részesülni abban az életvitelben amit Pál élt meg, azokat a harcokat megharcolni amiket Pál megharcolt, azokat az üldözéseket és szenvedéseket megtapasztalni amiket Pál megtapasztalt. Pál nem csak az ajándékokat tekintette kegyelemnek, hanem a szenvedést is.

2Tim 3:10  Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet,
2Tim 3:11  Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr.
2Tim 3:12  De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.

 :2smitten:
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Elisabeth - 2012 Február 28, 14:48:06
Teljesen egyetértek, kedves Zoltán Testvérem!

Különösen megérintett:

Idézet
Milyen érdekes, hogy nagyon sokan szeretnének abban a kegyelemben részesülni amiben Pál, azoknak az ajándékoknak részeseinek aminek Pál, viszont nagyon kevesen akarnak részesülni abban az életvitelben amit Pál élt meg, azokat a harcokat megharcolni amiket Pál megharcolt, azokat az üldözéseket és szenvedéseket megtapasztalni amiket Pál megtapasztalt. Pál nem csak az ajándékokat tekintette kegyelemnek, hanem a szenvedést is.

2Tim 3:10  Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet,
2Tim 3:11  Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr.
2Tim 3:12  De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.

 :2smitten:
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Elisabeth - 2012 Március 16, 21:49:55
Nagyon sok energiát vetnek be manapság némely gyülekezetek atraktivitásuk érdekében. Kreativ aktivitásokat rendeznek (pl. keresztény színjátékok, pantomim stb.), horibilis összegeket költenek elektronikus berendezésekre, hogy a mai mondern „dicsi“ :167:-nek jobb minöséget adhassanak, mindezt azzal a céllal, hogy minél többen jöjjenek és maradjanak a gyülekezetekben. Nem probléma az sem, ha kopott farmernadrágba és testhezálló szűk ruhákba jönnek az Istentiszteletekre. Fő az, hogy jönnek. (Itt nem hitetlen látogatókról beszélek).

Az egyházi irodalom és zenei piac virágzik. :167: Sokan olvassák az irodalmakat, ám a Bilia-ismeretük nem éppen a kívánatos szinten mozog.
Sokszor az a benyomásom, hogy fontosabbnak tartják az emberek kívánságát, mint Biblia tiszta Igazságait. Sőt sokszor még a Bibliát is a tömeg igényéhez igazítják. Törekednek a világ elismerésére. :167:

Ám hogyan reagálnak a következő kérdésekre:
•   “Ha valaki utánnam akar jönni, tagadja meg magát?”
•   Az emberi erőtlenség felett Isten erejének hatalma
•   Az elhivatáshoz méltó élet (Gal.4,1-5)
•   Izráelért való ima
•   Óvás a hamis tamítóktól
•   A szegénysorsú testvér (Jak.1,9-11)
•   A szenvedések értelme (Kol.1,24)

Lehetne még tovább sorolni ezeket a témákat.

Imádkozzunk megújulásért, ahol a Biblia, Isten Szavának szuverén, mindenek fölötti autorítása újra a helyére kerül.

 :2smitten:

Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Antee - 2012 Március 16, 21:53:32
Teljesen igazad van testvérem!
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Elisabeth - 2012 Március 16, 22:51:19
Sokkal fontosabb lenne a tálat belül tisztán tartani, mint kivülröl polírizni, hogy fényes legyen. (Bocs, lehet, hogy ez most kicsit kemény volt  :pirul:)

 :2smitten:
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Antee - 2012 Március 16, 23:02:08
Nem baj Testvérem, nem baj hogy kemény volt. :afro:
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Elisabeth - 2012 Március 16, 23:07:04
Köszönöm, Testvérem!

 :2smitten:
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Batiszrael - 2012 Március 17, 07:23:38
Sokkal fontosabb lenne a tálat belül tisztán tartani, mint kivülröl polírizni, hogy fényes legyen. (Bocs, lehet, hogy ez most kicsit kemény volt  :pirul:)

 :2smitten:

Általában a farizeusok szokták gyakran emlegetni a bibliai farizeusokat...felemlegetve, hogy bezzeg ők... a nem zsidók...azért csak felismerték a messiást...a zsidók meg még erre is képtelenek...aztán ha a szegény testvér nem tud gyülekezetbe járni, vagy még kenyér sincs az asztalán, nem baj az, hiszen átok alatt van szegény, és ha már átkozott, akkor mi meg verjük le a port a lábunkról, dugjuk be a fülünket, ha a szegény a mennyig kiált! Sokan fogják mondani Uram, Uram...Ő meg azt fogja mondani: Nem ismerlek benneteket!
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Batiszrael - 2012 Március 17, 07:26:24
Sajnos egy kezemen meg tudom számolni itt hány pásztor foglalkozik a nyájának nemcsak a szellemi táplálásával, hanem a fizikaival is, akiknek a nyájból egy bárányka fontosabb, mint a gyülekezeti hangfal.  :pityereg:
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Antee - 2012 Március 17, 10:13:23
A jó pásztornak pedig életét kellene feláldoznia a juhokért. Nem a halál áldozatáról beszélek, hanem az élet áldozatáról, amikor is élnek a juhokért.
Elterjedt sajnos az is, hogy a juhok élnek a pásztorért és nem fordítva.
Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: sogorom - 2015 December 07, 19:28:25
Néha türelemre van szükség akkor, amikor több évig gyülekezetbe járó keresztények.Ugy értekeznek a megtérések számáról mint a zöldségesek  piacon.
Egy alkalommal azt olvastam, Kenet Hagin egy kiadványában, hitből való gyógyuláshoz.
Először az a rendithetetlen meggyőződés szükséges  hogy aki a teremtő akaratának megfelelően kiván gyógyitani .Az képes is gyógyitásokat
Isten ujra teremtő segitségében szolgálva elvégezni.
Az igehirdető szolgálat folyamában szerintem a fent irtakhoz hasonlóan.
Mind a szolgálat tevőnek mind ,a szolgálat elfogadójának.

Abban a rendithetetlen meggyőződésben kell lennie (vagy  égnie) hogy aki az eőadást tartja , annak a munkáját végzi ell. Aki  megbocsáthatja a bünöket.
De ha legbeül  a lelkében  azt érezné hogy invesztálásról vagy növekedésrő van elsősorban szó .Akkor bisztos hogy csak arról lehet it szó, és mind az előadó  mind a hagatóság érzi eszt legbelül a lelke mélyén.

Véleményem szerint azok a keresztény szolgálat tevők, akik a karier vagy az elismerés miat kerülnek a gyülekezetek szolgálai spaletályára.
Ön kritikai gyakorlatot tarthatnának, bele gondolva hogy az Istennek háza nem  pláza és a lelkiépitő szolgálat nem a marketinges munka csoport.
Ezt nem rosz indulat céljából mondanám , Hanem annak  vágyálomnak a kifelyezése okán   hogy menyire  áldásosabb  lehetne a szogálati élet ha nem ezt látnák éreznék az Istent  kereső embertársaik.

No de hát kivagyok én. Vagy az egyszerü tanitványok óhajai  is válósá lehetnek egyszer..

Cím: Re: Sikertelen szolgálatok...
Írta: Guti Tünde - 2017 Február 16, 20:07:21
Áldott Testvéreim!

Olvasgatva ezeket a régebbi hozzászólásokat, egy igevers jutott eszembe:

"Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem."

Ésaiás 55:10-11.

Amennyiben Isten Igéjét szólja szánk, az az Ige megcselekszi, amit az Úr akar, és nem tér vissza üresen. (időpontról nincs szó)
Amennyiben Isten Igéje az alapja, motivációja cselekedeteinknek, a véghezvitel módjának zsinórmértéke szintén az Ige, és maga az Úr az, aki a cselekedet időpontját meghatározva küld és vezet, akkor "szerencsés lesz ott, ahova" elküldte a szolgálót.

A szolgálat eredményessége mindig az Úr iránti engedelmesség függvénye. Csakhogy az Úr gondolatai messze magasabbak az emberénél, így az eredményesség kérdésének kategóriáját is át kell értékelnünk.

Mert az eredmény vagy siker nem mindig pozitív. Amikor megtérésre hívtak a szolgálók, és ezrek jöttek bűnbánattal, csodálatos eredmény volt.
De amikor Isten döntése csapásként és ítéletként mutatkozott meg, az is eredmény volt: Isten Szava megteremte gyümölcsét.

Egy vezető szolgáló sohasem tulajdoníthatja magának vagy gyülekezetének a növekedést, és igazából a hívők sem hízeleghetnének az elöljáróknak ilyesmivel! Ez veszélyes csapda.

Az Úr kegyelméből tágas és dús legelőkön legelteti, csendes vizekhez vezeti a pásztor a nyájat. De mind a füvet, mind a vizet a juhok nagy Pásztora biztosítja. Ahogy magát az életet is.  :2smitten: