Alfa-Omega közösség

Ismerkedés => Fórumozók blogjai => Árvai Emil => A témát indította: Árvai Emil - 2012 Január 15, 20:52:43

Cím: Vers
Írta: Árvai Emil - 2012 Január 15, 20:52:43
MEGTARTÓNK

Minden mozog, süllyed,
változik vadul...
Verdeső szívünknek
biztos pont: az Úr.

Sokan sokféleképp
emlegetik Őt...
Trónja megáll mindég;
hullunk, esendők.

Segítségért kiált
Hozzá valaki:
volt tékozló fiát
tartják karjai.

Á. E.
Cím: Re:Vers
Írta: ditte - 2012 Január 15, 21:06:37
Köszönöm Testvérem.
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2012 Április 14, 17:50:05
JÉZUS

Álruhás királyfi,
izgalmas szitu:
Isten Fia járt itt
inkognitóban...

Kudarcot vallot-
tunk, nem hittünk neki...

Száguld velünk a "Titanic" ...

Valaki sír...
    
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2012 Október 01, 16:37:49
KERESZTÉNY VALLÁS

Üldözték bizony,
amikor új volt.
Sokak számára
régi lett mára,
s értéke nincsen.
Ám ha a Bibliát felnyitom,
megszólal belőle
Isten.
Cím: Re:Vers
Írta: ditte - 2012 Október 01, 18:33:16
KERESZTÉNY VALLÁS

Üldözték bizony,
amikor új volt.
Sokak számára
régi lett mára,
s értéke nincsen.
Ám ha a Bibliát felnyitom,
megszólal belőle
Isten.
De szép.
 :2smitten:
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2012 December 10, 21:47:07
GYERMEK SZÜLETIK

Pár lépés Betlehem,
most ez is sok:
már egyre sűrűbbek
a fájások.

Lassan sötétedik...
Józsefen gond:
nem tudja, hol lakik
régi rokon.

Nem baj, egy fogadó
kell hogy legyen,
kérdi is épp attól,
ki ott megyen.

... Ám zárva kapuja,
hervad remény:
hiába kopognak,
nincs hang, se fény.

Leszáll az éjjel, fent
csillag ragyog;
valahol zengenek
szent angyalok.

Sírnak szülők is, - de
sír a Gyermek!
Legnagyobb szülöttje
Betlehemnek.

(2012. dec. 9-10.)
Cím: Re:Vers
Írta: bacsipista - 2013 Augusztus 15, 11:54:27
Köszönöm.
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2013 Szeptember 25, 16:20:58
JÓSIÁS KIRÁLY

Elkésett hátraarc, szemben az árral,
süllyedő hajóra új kapitány:
jó szándék kevés, ha kódolva kudarc;
éljen a király, meghalt a király.

Régi példa reménytelen harcra,
szívszorító "csakazértis-jó"-ra:
egy fecske bár nyarat nem csinál,
"Boldog Herceg" mellett hull a hóra.

(olv.: Biblia II. Krónika 34-35.r., és Oscar Wilde: A boldog herceg)
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2013 December 01, 16:58:08
Sóvárgunk víz után, az élő víz után,
Isten után sóvárog a lelkünk.
Házába kell boldogan sietnünk!
Áldozatunk - hódolat és hála csupán.
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2013 December 03, 16:10:59
Amikor szépeket álmodik Ádám,
Istennel van, Édenben járván;
mosolyog, mint egy kisgyermek,
aki csak örül az életnek.

Szemét kinyitva belé hasít
a zord valóság, ami van itt.
Ezért hát ébren is visszaszökik
olykor, gondolatban: imádkozik.
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2013 December 25, 06:15:38
KI GYÓGYÍT?

Nem fogadta a fogadó,
kegyetlen király kinyírni akarta.
Szegény pásztorok, gazdag bölcsek
egy követ fújtak: leborultak.
Leborultak egy csecsemő előtt.
Amikor felnőtt, bizonyított:
testi-lelki bajból kigyógyított.

Leborultam, meggyógyultam.

(Á.E.)
Cím: Re:Vers
Írta: Harang - 2013 December 25, 07:27:32
Ha leborulunk nem kiborulunk  :2smitten:
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2013 December 28, 08:09:03
DIÓTÖRŐ

Goldolat'im, izgága pók a hálón,
cikáznak.
Megfogva már s feltörve nem
kemény dió a sors: mákod van,
megbocsáthatsz,
mint tenéked, úgy te is.
Ég kegyeltje, BoldogUlj!
Életet Kívánok, szép napokat,
egy héten hetet.
Havat, hogy összehordd,
s jó ember épüljön - belőlem.
Magammal kell kezdenem,
még ha nehéz is.
"Minden győzelemmel
könnyebb lesz a harc!"

S boldogabb az arc,
szebb a szív.
BUÉK!


Cím: Re:Vers
Írta: bacsipista - 2013 December 28, 12:13:16
Köszönöm.
Én is boldog új évet (365 napot) kívánok.
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2014 Január 02, 16:32:27
RELATIVITÁS-GYAKORLAT

1.

Sok szabálytalan között
abnormálisnak tűnik a szabályos.
Két kőtábla eltörött,
hétfejű relativitás hatályos.

2.

Más szemében szörnyen szúrhat szálka is;
magaméban megfér még a szálfa is.
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2014 Február 14, 06:19:18
GYÓGYKEZELÉS

1.
Más szemében szálkát vettem észre.
S gerendámtól szabadultam végre!
(Ez kegyelem.)

2.
Keserű is javamra lehet.
Könnyek tartják tisztán szememet.
(Szívemet.)

Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2014 Április 17, 17:09:02
LESZÁLLT AZ ÉJ...
(részlet a passióból)
 
Leszállt az éj a városra.
Kigyúlnak apró mécsek;
rab - szabadságát álmodja;
szabadra - les már a végzet.

Szorul a hurok: készen áll
a hóhér és az áldozat.
Most utoljára vacsorál
együtt egy lelkes kis csapat.

Búcsúzik tőlük a Mester.
Vacsorát oszt, lábukat mossa,
példát mutat még egyszer...

... Zuhannak aztán álomba.
Éber csak két feszült ember:
Áldozat, és árulója.

Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2015 Július 16, 16:54:49
EMBERI SORS

Mi itt a nyüzsgésben,
Robinzon ott:
fürkészünk homályos horizontot:
valakit várunk.

Valaki vár.
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2015 Július 21, 16:32:15
ESZEDBE JUTHAT

Himbál hajónk az élet tengerén...

Míg te ringatózol, eszedbe juthat:
vannak ám jócskán hajótöröttek,
vannak sokan, kik fuldokolnak
körötted...
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2016 Január 04, 06:31:48
ÚJÉVI KÉRÉS

Szavak zenéje, költemény!
Aki a verseket szereti,
rossz ember nem lehetne,
mégis:
jómagam éppen küszködöm.

"Tiszta és szent": mércének már-már túl magas.
Hegymászót hegycsúcs: vonz ez a cél,
nem maradt más mérték
tiszta, szent Úr Jézus okán.

Óh, segíts!
Véred kifolyt, hogy változtass át,
(kincsedről álmodó cserépedényt,)
belülről mossál meg
engem is.

(2016. január 1-2.)
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2016 Január 08, 07:50:15
Isten-re várva

Életünk függönyén túl
ott hallgat
Ő.

Hallgat?

Beszédes hallgatás!
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2016 Január 28, 06:49:49
VÉLEMÉNYKÜLÖNBSÉG

Istenről az emberek véleménye
ahányan vagyunk
majdhogynem annyiféle.

Fontosabb hát, hogy
mi a véleménye
rólam
Istennek.

Úgy hiszem, ennyi:
 "Bűnös vagy, mégis
 szeretlek!"
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2016 Január 28, 06:51:48
AZ IMA
 
menekülés a földi valóságból
                   e szörnyű valóságból
a mennyei valóságba

menekülés Őhozzá
akinek mindenki drága

(talán)
még
én is
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2016 Január 29, 06:56:14
ELVÉGEZTETETT

Tehetek valamit az üdvösségért?
Jézus már megtett mindent.
Elismerem, hogy amit Ő tett,
az a minden.

Tehetnék valamit Jézusért?
Jézus teheti csak
Szent Lelkével
jóvá a szívem.

Maradt erénynek egy:
a hála,
ezért a meg nem érdemelt,
de annál jobban szomjazott
szeretetért.
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2016 Február 01, 16:22:40
MEGÉRKEZÉS

Kérdik a jelszót a Menny kapujánál;
 "Jézus!" "Jézus!" - zeng itt is, ott is.
 Tárul a fény, amit annyira vártál,
 legszebb hang hív, neveden szólít...
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2016 Február 02, 16:25:14
MEGVÁLTÁS

'Meghalt a Fiam'
- mondhatta az Atya.
Nagy csönd, hatalmas csönd
lehetett akkor a Mennyben.

"A templom kárpitja pedig
fölülről az aljáig
kettéhasadt..."
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2016 Február 03, 06:43:48
(Apósom verse:)

id. Lestár Péter (1917-2008):
 
TÖMÖRÍTÉS

Jézus Krisztus, fogd kezemet,
Hogy meneteljek melletted,
Hogy járjak a Te utadon;
A szívemet néked adom.

Megkötözték a kezedet,
Pilátus elé így vezettek;
A katonák korbácsoltak,
Tövisből koronát fontak.

Kezed-lábad átalverve,
Így szegeztek a keresztre;
Szent véreddel megmosdattál,
A Golgotán értem haltál.

Köszönöm a kegyelmedet,
Így nyertem én üdvösséget,
Én-érdemem nincs énnekem,
Ezért dicsér az énekem.

Helyettem volt ez áldozat,
Nem fenyeget a kárhozat,
Keresztfádon értem haltál,
Harmadnapra feltámadtál.

Nyitva áll a menny kapuja,
Halleluja, halleluja!
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2016 Október 10, 06:17:57
HUSZ JÁNOS

Szép szobra Prága főterén áll:
fölnézek rá,
tovább megyek...
Emléke még most is prédikál,
lenni szent áldozattá
hogyan lehet.
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2017 November 28, 07:20:29
Régi verseim:

MOST CSENDRE VÁGYOM

Most csendre vágyom - de magamban is,
hol gondolatoknak már zaja nincs.

Kérdéseimet is csendre intem;
halk, szelíd hangot keresek éppen.

A találkozás csendjére vágyom:
a Mindenható, hogy rám találjon.

(Á.E.)

--------------------------------------------

ISTENNEK ÍROM

Segíts, Atyám, látom a jót,
bárcsak ma sikerülne!
Hol erős, hol gyenge vagyok,
ne adjam föl kimerülve.

Magammal csatázom, magamban küzdök,
s oly könnyen kialszik lángom.
Lobbantsad lángra újra az üszköt,
világítson a világon!

(Á.E.)


Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2017 November 28, 07:38:24
Régi verseim:

A MAGÁNY

Isten nélkül árva az ember,
nem gyógyul pénzzel, szerelemmel;
sikeres pálya mit sem ér,
ha szíved szomja elkísér.

Boldog családban is talány,
mért kínoz néha a magány.
Mindig marad egy hiányérzet:
tudja-e valaki, mit érzek?
Érti-e valaki lelkemet,
mit kimondani nem lehet?

Ki tett ide erre a földre,
mint bábut a játékmezőre?!
Mi okból, mi célból tett ide?
S van-e értem aggódó szíve?
Izgul-e értem igazából,
ki egy vagyok több milliárdból?

Halló! Valaki beleszól?
Vagy bolygok csak, mint meteor,
nem felel más, csak a visszhang,
s életem célja: egy sírhant?...

Tudod, Jézus már bizonyított:
halálával Ő ajtót nyitott.
Imában beléphetsz: rád várnak!
...és itt vége a nagy magánynak.

(Á.E.)
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2017 November 29, 07:31:24
Régi verseim:

ELVESZETT PARADICSOM

...S elzárták az Éden kapuját;
Ádám, s minden ember kinn rekedt.
Bejutni magunktól nem tudnánk;
belülről van egy kulcs: a kereszt.

Így döntött a Mennyei Tanács,
nem volt könnyű döntés, gondolom:
Isten Fia áldozza magát
fel bűneinkért a vérpadon.

S elérkezett az a nehéz nap,
amire az egész világ várt:
kulcs fordult... a Messiás meghalt...
s kinyitotta Éden kapuját!

Halott volt a harmadik napig.
S akkor, mint egy új "ős-robbanás",
mely minden átkot s gúzst szétszakít,
robbant a hír: van feltámadás! ...

Az emberiség ősi álma
beteljesült. Hála az Úrnak!
Elveszett Paradicsomába
Jézussal ki-ki visszajuthat.

(Á.E.)


Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2017 November 30, 06:49:55
Régi verseim:

A MEGOLDÁS

Ballagsz az élet útjain...
Egy titkos kamera figyel,
szavaid, gondolataid
rejtett mikrofon veszi fel.

Kiskorból emléked kevés;
talán rád nyomta bélyegét,
tudat alatt hordozod és
anélkül tán, hogy értenéd.

Aztán gyerekkor, ifjúkor,
szülők, barátok, iskola...
A félelem itt ért utol,
és jött a magány is lopva.

Felnőtt vagy, és mint kisgyerek
szeretet után sóvárogsz,
hogy fontos légy valakinek,
s gazdagítsad a világot...

Ballagsz életed útjain;
a szemeddel azt keresed,
kit érdekelnek szavaid,
és önmagadért ki szeret?

...És ekkor, kétezer évnek
ködösített távolából
egy névnek betűi égnek,
mint messzi neonreklámok;

és mától szívedben suttog
a legédesebb ismeret,
mit ember valaha tudott:
Isten szeret. Isten szeret!

Mert Jézus bizonyította,
hogy szeret az Isten téged!
Ha hiszed, bizony boldog vagy;
s nem öl meg e földi élet.

(Á.E.)
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2017 December 01, 07:59:05
Régi verseim:

VÁGYAK ÉS VALÓSÁG

MI VAGYUNK ADÓSOK

Krisztussal kereszten két lator függött;
egyik rákiáltott: Tégy csodát velünk!
Másik alázattal kérte az üdvöt...
Mi vagyunk adósok, nem Isten nekünk.

ISTEN TÖBBET KÍNÁL

Beérnéd kevéssel: egészség, család,
hetven-nyolcvan évig békében élni...
Isten többet kínál: mennyei hazát,
örökre akar Ő boldoggá tenni!

JOBB ADNI, MINT KAPNI

Magadra gondolsz, mikor Istent kéred,
s féltve őrzöd saját élet-tervedet...
"Jobb adni, mint kapni". Félre önzésed,
gyámolítsd a nálad szegényebbeket!

A BOLDOGSÁG

Szeretnéd, ha ismert, sikeres lennél,
vagy legalább boldog - szép társ oldalán...
Mindkettő mulandó, "csalfa, vak remény",
ideig-óráig boldogít talán.

"Add nekem szívedet!" - ajánlja Jézus,
biztos boldogságot a megtérés ad.
Vágyak viharából békés révbe jutsz,
szolgálhatsz örömmel nemes célokat.

(Á.E.)
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2017 December 02, 09:41:30
Régi verseim (kisebb változtatásokkal):


JÉZUS SORSA

Sokaság tolongott hallani, látni,
Őt keresték az ünnepen...
Egy napon elhagyták mind egy szálig,
nem kellett Jézus senkinek sem.

Úgy beszélt, hogy csak hallgattak bölcsek,
visszarettentek a katonák...
Egy napon mégis botokkal jöttek,
megverték, nevettek, kigúnyolták.

Kezében volt égi hatalom,
rá fényes jövő várt, hírnév, karrier...
Kezébe szögeket vertek egy napon
kalapáccsal, meg a bűneinkkel...

...Kétezer év elmúlt azóta;
most se kell sokaknak, csak mesében.
Így fordult, látod, Jézus sorsa;
ó, pedig sorsunk van kezében!

(Á.E.)


------------------------------------------------------------


VAKVILÁG

Mosolyog rajtad a modern világ:
"Értelmes ember, s Biblia-mesét hisz!"
Ne bánd, csak folytass buzgó imát:
világ-formáló lehet egy térd is.

Mert nem a vesztes oldalon állunk:
Jézusé minden győzelem.
Mi vagyok azok, akik már látunk;
minket már elért a kegyelem.

Térdre hullsz: lehet, földrengés támad,
megremegnek bús börtönök;
fölnyílnak ajtók, lehullnak zárak;
s valaki megtér könnyek között.

(Á.E.)
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2017 December 04, 07:06:08
Régi verseim:

PROGRAMHIBA

Másnapos haragnak
szövődményei vannak:
lefagyott mosoly,
vírusos memória...

Nem sors ver!
Rossz szoftver!
Aki keres, az talál
javítnivalót magán.

Megszakadt az égi kapcsolat?
A jó tanácsadó szerint
fölgerjedt lázat
csillapít alázat.

Hibás programnak
miért kellene
végig lefutnia?

(Á.E.)

-----------------------------------------------

SZÓKERESŐ

Szívem tolltartó; kotorászok
puha ceruzáért, s ha tompa
nem baj, csak ne legyen goromba,
nem rajzolok épp csatabárdot.

Rajzolok inkább halvány reményt,
hogy szót ért még ember és ember,
s tudunk egymásnak szeretettel
életet adni, lelki segélyt.

Mert én már vitázni nem bírok;
előre fáj minden sérelem,
amit kapok és amit adok.

Puha ceruzáért kutatok
hát: várj egy kicsit, mert keresem
a legszebb szót, hisz Neked írok.

(Á.E.)Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2017 December 04, 07:23:43
KISPRÓFÉTÁK NAGY IGÉI
(7 vers)

Hóseás könyvéből

Elhagyott a saját népem,
akit szerettem, nem szeret!
Nem vagyok fontos, nem kellek
nekik; kidobva Kincsük az útfélen.

Kit illet barátság, tisztelet?
Bizodalmát odadta másnak.
Elfeledkeztek rólam, már csak
én hordom szívemben népemet:

mint férj búsul hűtlen társa után,
úgy szánom őt, aki csalfán s bután
nélkülem próbál ma boldogulni...

Egyszer, ha szíve fog megfordulni,
s meglátja, mennyire szeretem őt:
térdre hull hűséges Ura előtt.

-------------------------------------------

Jóel próféta nyomán

Miféle fegyver szerencsés, midőn
bús sáskahad, felhőzve napot,
éji gyászt borít ránk délidőn,
s varázsol kertből sivatagot?

Élő víz mikor s hogy árad
életre kelteni kiszáradt
mezőkön elalélt nyájat?
Minden kéz hiába fárad,

erőt merítni nincs mivel.
Halálos álom borulhat ránk,
ha bajba kerülve hallgat a szánk.

Ó, ha nincs ébredés, sírni kell!
Szívet szaggatón, mígnem eljő
könnyeink kamatja: áldás-eső.

-----------------------------------------------

Ámós próféta

Ha szól az Ég, a föld remeg!
A nyájtól így ma fölkelek
kiáltva jaj-t e nép után,
ki tévelyegni bír csupán.

Fáj paloták nagy nyugalma,
szüntelen való lakodalma;
árnyékában szép falaknak
koldus örülne két falatnak.

Szomszéd nép közt nincs egy barát,
amelyik ne uszulna rád,
amikor épp bajba kerülsz.

Mint ingoványba, úgy merülsz
el lassan, jön ítéleted;
bűnt szaporít csak itt életed.

-------------------------------------------------

ABDIÁS PRÓFÉTA INTELME
(prófécia Edom ellen)

Sziklán, magasan laksz, tudom,
biztonságod ez adja.
Még sincs benned irgalom,
hogy megsegítsd a bajba
jutott testvéredet, sőt
még örvendsz is bukásán.
Nem szánsz szegény szenvedőt,
nem sírsz veszte láttán:
utolér hát téged is.
Kőből van a szíved is.
Azt hiszed, hogy jobb vagy másnál,
mert az éppen porba hull?
Fölsegíti őt az Úr
kegyelme, s teszi áldássá!

-----------------------------------------------

MIKEÁS

Mit mindhat egy próféta, a látó?
Leleplezi népe tetteit.
Szomorú a pőre valóságtól;
képmutatók nem is kedvelik.

Gonoszság van házak, szívek mélyén,
nem csoda, hogy kiábrándító
az élet, s nem boldog élmény;
testünkre, lelkünkre rátipor.

Gonoszságnak gonoszság a bére:
el fog jönni, meg van már ígérve;
s magunkon - jaj! - nem segíthetünk.

Sorsunk mégsem oly reménytelen:
Életet vajúdik Betlehem:
Szabadító születik nekünk!

------------------------------------------------------


NÁHUM PRÓFÉTÁT OLVASVA

Birodalmak omlása hatalmas,
elenyészik minden nagy erő;
véget ér egy korszak, új idő
jön, s nem tudni még, kit emel magas
helyekre, más népek fölé
e hullám, e földrengés,
a sors, - vagy főleg és
leginkább a mindörökké
biztos égi trón. Mert van égi
hatalom is: Ő az igazságos,
rendíthetetlen. Ítéli
ellenségeit, ellene senki se
állhat, jogosan kormányoz.
... S bármi nagy, elpusztul Ninive.

-----------------------------------------------

HABAKUK PRÓFÉTA
a Káldeus birodalomról

Jaj-jaj, mert bűnös népemet
még nagyobb bűnös kerítette
hatalmába! - Nem értem ezt;
sóvárgok méltó feleletre:
ó, vajon meddig tűri az Ég?
s kap-e az igaz jutalmat?

Íme a válasz: Minden kincs el-ég,
máglyaként ég majd a zsarnok alatt.

Mert végül mindenki megítéltetik:
semmi büszke bálvány akkor nem segít;
rabló nagy népeket rabul ejtenek...
Az igaz megszabadul, hite által él.

Porból suttogja sok rommá lett kastély:
bűnös kezek zsákmányt tűz-nek gyűjtenek.


(Á.E.)
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2017 December 08, 06:57:34
Régi karácsonyi verseim:


KARÁCSONYI GYERMEKVERS
 
Egyszer egy királyfi öltözött szegénynek,
vizsgálni szándékát emberi szíveknek:
aki befogadta, azt ő is meghívta,
elvinni magához - királyként jött vissza.
 
Egyszer Isten Fia embernek öltözött,
csodás Mennyországból e Földre költözött;
királyi ruháját miattunk levette,
isteni életét érettünk letette...

-----------------------------------------------------------

NAPKELETI BÖLCSEK
 
Messze keletről a bölcs karaván
rója az ösvényt a csillag után;
poros út, izzadság nem számít, mennek
meglesni titkát a történelemnek.
 
Látszólag csöndes színpad megett
valami készül: angyalsereg
áll sorfalat, majd kórusba kezd...
Ó nagy titok! ki látja ezt?
 
Néhány kinn alvó hajléktalan
bámul a Napba, bár éjszaka van;
menyasszony szül és kisgyerek sír;
Augusztusz mindenkit összeír...
 
Keleti mágusok fáradtan mennek,
egy miatt jöttek, egyet keresnek;
palota, templom nem rejti mégse,
istálló mélyén meglelik végre;
 
térdre is hullnak boldog-fáradtan:
"Eljöttél végre! hiszen Nálad van
minden bölcsesség titka és kulcsa..."
- Sokáig imádják így leborulva.
...
 
Csöndes a színpad, tűnik a menny,
fordul velünk a történelem,
s várjuk, királyként milyen lehet
Ő, aki akkor megszületett.

------------------------------------------------------

BETLEHEM
 
Jöttek a bölcsek, királyt kerestek;
rá is találtak - hajléktalanul.
Istállót melegre barmok leheltek.
Csillagot ringatott égi azúr.

------------------------------------------------------

BETLEHEMTŐL NÁZÁRETIG
(karácsonyi gyermekvers)
 
Téblábolok ma Betlehem körül:
mit kezdjek jászollal, gyermekkel,
pásztorral, bölcsekkel;
angyalok kara is minek örül?
 
...Egyszer csak mindez eltűnik:
menekül József, Mária,
velük a kincs, Isten Fia;
Heródes-hadsereg feltűnik:
 
üldöz a gonosz egy igazat;
ölné, de mégsem teheti:
küldetés vár rá, így Neki
meghalni most még nem szabad...
 
...Csöndes lesz újra Betlehem;
csoda, majd gyász, s majd hétköznapok...
- De Názáretben már titkot csattog
a szerszám egy szerény ácsműhelyben!

-------------------------------------------------------------

HAJLÉKTALAN KARÁCSONY
 
Sötétedik, és nincs még szállás.
Erősebb, gyakrabb lesz a fájás.
 
Hiába no, ha több a vendég,
a gazdagoké az elsőbbség.
 
József már ideges; Mária nem,
sóhajtozik csak csöndesen.
 
Végül egy koldus mit tanácsol:
istállót mutat, benne jászol.
 
Bölcsőnek jó lesz; mossák a jászlat:
mégiscsak titkon királyfit várnak...
 
...Csillagot gyújt aztán fölöttük az ég:
királyok Királya, üdvözölve légy!

---------------------------------------------------------------

FENT ÉS LENT
 
Kincses napkeletről mágusok és bölcsek
királyfi-nézőbe Júdeába jönnek.
Fent a fővárosban mit se tudnak róla;
Betlehembe mennek ős-próféta-szóra.
 
Megtelik a kis hely vendégfogadója,
dörzsölheti markát boldog fogadósa.
Sok külföldi vendég arannyal is penget;
csillagászok talán? égre gyakran lesnek!...
 
Egy szegény ácsmester, Názáretből jövet,
benn a panzióban nem talál már helyet;
pedig menyasszonya gyermeket vár éppen.
 
Krízis-helyzetben most hajléktalan-szálló
kinn a faluvégen egy csöndes istálló.
Gyermek lent a szénán; csillag fenn az égen.

------------------------------------------------------------------

BETLEHEMBEN

Ott lépett a menny a földre.
Hétpecsétes titkok törve.
Gyermekként megérkezett.
Valóság, nem képzelet.

Kelet bölcse térdre hull,
elismerve: Ő az úr.
Rongyos pásztor itt nem fél:
gazdag-szegény mind elfér.

Gyilkos király üldözi,
láb-alól majd' elteszi.
Még nem sújthat rá halál:
egyszer, később, rátalál...

---------------------------------------------

GYERMEK SZÜLETIK

Pár lépés Betlehem,
most ez is sok:
már egyre sűrűbbek
a fájások.

Lassan sötétedik...
Józsefen gond:
nem tudja, hol lakik
régi rokon.

Nem baj, egy fogadó
kell hogy legyen,
kérdi is épp attól,
ki ott megyen.

... Ám zárva kapuja,
hervad remény:
hiába kopognak,
nincs hang, se fény.

Leszáll az éjjel, fent
csillag ragyog;
valahol zengenek
szent angyalok.

Sírnak szülők is, - de
sír a Gyermek!
Legnagyobb szülöttje
Betlehemnek.

-------------------------------------------------------

KARÁCSONYVÁRÁS

Hócsend, halk zene, bájgli
illata - teljesül gyermeki álom.

Kérlek, tanítsál, kedves karácsony,
szüntelen Jézusra várni.

---------------------------------------------------------

KARÁCSONY

Leég a gyertya, lehull a levél,
elfogy az étek, megy az ünnep...
Ám a Biblia tovább beszél,
szavai mindennap gyönyörűek.


(Á.E.)

--------------------------------------------------------

KARÁCSONYI BOLDOGSÁG

Isten nagy titkáról lebbent föl a fátyol,
mikor Betlehemben bölcső lett egy jászol.
Akkor is foglalt volt minden szív és szálló,
így lett szülőszoba egy szerény istálló.

Itt és most ki lesz az, aki befogadja,
szívét és életét Úr Jézusnak adja?
Angyalok örvendtek Krisztus születésén;
ugyanígy ujjongnak egy szív megtérésén.

Találsz-e valakit, járd be a világot,
akinek szívügye a te boldogságod?
Isten alig várja azt, hogy befogadjon,
s minden másnál nagyobb boldogságot adjon!

(Á.E.)
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2017 December 27, 15:49:06
Régi verseimből:

MÚLÓ IDŐ

Eltelt az év. A régi naptárt
újra cseréljük. Mondják: feledd
mi rossz volt, nem lehet
nyögni több éven át
múlt terhét, szorongásait.
Mondani könnyű - gondolod,
s fürkészed, néked mit hozott
örömöt-bánatot, mit tanít
a most jelen még, holnap emlék;
lettél-e jobb, bölcsebb;
titokban ezt szeretnéd,
beérni, nem botolni többet:
másoknak egyszer lehetsz még
emlék te is... (Ha egyáltalán velünk még törődnek...)

(Á.E.)
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2018 Január 04, 08:23:00
Régi verseimből: nagy Igék, kis versek

---------------------------------------------------

Jónás példája

"Hangosbemondó: Figyelem!
Jónást lenn várják a halban!"...

Nem vicces; megtörtént velem:
belehulltam s belehaltam

már majdnem, míg partra hányt a
cet; s számot vetve magammal
eldőlt, hogy mennem kell, hátha
életet mentek szavammal.

Nemsoká' elnyelt a város...
Nagy vihar előtti csendben
vészjóslón szólt a magányos

próféta, mint félreverten
zúgna harang, harsogná most
hangosbemondó: Figyelem!!...

----------------------------------------------

Jeremiás próféta

Sötét van,
sötétet látok:
mint zúdul pusztulás rátok
hamarosan.

Úgy zokog valami bennem!
Előre siratom azt a vészt,
amit már érzek és emészt;
mindentől elment a kedvem.

Nem érti senki a fájdalmam.
Mindig lesz valahogy - legyintnek többen.
Pusztába kiáltott szó szavam.

Zajlik az élet köröttem;
szerepem szinte komolytalan...
Jaj, milyen küldetéssel jöttem!

------------------------------------------------------

Keresztelő János halála

Sok erősnek látszó férfi belül gyönge,
bor és nők egykönnyen elveszik eszét.
Heródes egy táncért egy lánynak esküdözve
ígér bármit, akár országa felét...

Ekkora sikerre nem számít a leány;
kisiet anyjához, adjon ő tanácsot.
Néz nagyot az asszony: vagy viccel a király,
vagy most megnyerhetik ketten a világot...

Mit kérjen leánya? - anyja gondolkodik;
régi ellenfelén jár e gondolat:
börtönben ül, ám Ez veszélyes még ott is...

Így szól hát a lányhoz, bátorítólag:
- Heródes lehet hogy tréfálkozik,
de én nem: kérd fejét annak a Jánosnak!

------------------------------------------------------------------

Az Út

"Vak voltam, most látok. Vak voltam, most látok!"
- így bizonygatja egy vakon született.
Hallottak gyógyulni sántát, süketet;
ám ekkora csodát még senki se látott.

Kérdezik szüleit... tanácstalanok:
szenzáció... jó, de pont szombatnapon?!
El kéne dönteni, miféle hatalom,
ami e reformer rabbinak adatott.

Törvény vagy kegyelem?
Szabály vagy szeretet?
Idegtépő tusa tudós fejekben...

Ő megy tovább, míg vitáznak benn;
várják sokan még betegek...
vár rá egy hóhér a Hegyen...

------------------------------------------------------

Lázár, jöjj ki!

... S jön ki a sírból Lázár.
Hagyja, hogy reszkető kézzel
balzsamos leplét vegyék el,
s bámulják, ahogy járkál.

Van, aki sír örömében.
Egy nyugodt szempárt lát ott:
Ő szólította, az áldott;
boldog, hisz nem látta régen.

Kérdik most: hogy van? mit kér?
Kőre leültetik, nézze,
mennyire ámulnak: ím' él!

Fáradtság lepi meg. Nénje
már fut kenyérér', vízér',
folyvást az Eget dicsérve...

-------------------------------------------------------

Apostolok csodatétele

Péter és János a templom kapujába'
koldusba ütközvén, sorsában megszánva,
pénzük ím nem lévén, ám hittel teljesen,
gyógyítást tettek a nyomorék betegen.

Szabadkozva kezdte az apostol: "Nincs pénzem..."
Lehajolt: "Többet kapsz: kelj fel, az Úr nevében!"
Talpra állt a béna, járni, ugrálni kezdett;
Péter meg prédikált csodára gyűlt tömegnek.


(Á.E.)
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2018 Január 18, 07:40:16
Régi verseimből:

SZÓSZÖVŐ VERSEK
(megadott szavakkal kellett verset írni)

álmos-fáradt-éhes-mégis-szép-lesz-vidám-szeretet
HAZAFELÉ
Álmosan, fáradtan,
éhesen érkezem bár,
mégis az est
szép lesz és vidám:
szeretet vár.

apró-gyermek-kedv-szívemben-szerettem-egyedül-égett-más
A REMETE ÉS A GYERMEK
Ó, apró gyermek,
kedv támadt szívemben, látod!
Szerettem én egyedül, csendben,
de égett egy furcsa vágy bennem
másképp is szeretni a világot...

csend van-angyalok-kulcsra zárva-gyertya-kísértés-alszik
TEMPLOM
Csend van, és angyalok;
pislog a gyertya lángja;
kísértés alszik a küszöbön,
szája
a Jelenlét-től kulcsra zárva.

babér-harcolni-háborút-szelíd-járok-vershez-enyém-szó
ÜLJ LE A VERSHEZ
Babért aratva
háborút harcolni
kellene inkább?
Szelíd nyomokba
lépve (de halkan)
járok-e jobban?
Ülj le a vershez:
nézd, enyém ez asztal,
rajta a szó.

(Á.E.)

Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2018 Június 22, 11:21:44
Régi verseimből:
......................................................................

LEGENDA

Süllyed a Titanic. Kegyetlen köd van.
Segítség messze. Kevés a csónak.
Valaki mégis, utolsónak,
énekbe kezd, már elhalóban:

"Hadd menjek, Istenem, mindig feléd..."
Hullámok csapnak, roncsok süllyednek;
örvénylő árból ím legendák születnek...
Csillagok hallgatják énekét. --

... Elsimul víztükör; felszáll a köd;
gyászol a könnyes-sós némaság.
Szél kap föl, dúdol új balladát;
alszik egy dal lenn a roncsok közt.

-----------------------------------------------------------------

GYÓGYÍTHATATLAN

Csapdából szabadult állat
sebeit nyalogatja.
(Nem tudja, mi az: bocsánat;
nem is foglalkoztatja.)
Egész éjszakát átvonít.
Mindig csapdával álmodik.

--------------------------------------------------------------

BETEGEN

Fekszünk, mint harctéren sebesültek;
álmaink kifosztva menekülnek;
nincs erő, csak jajgatás az élet;
emlékek közt sírdogál a lélek.

------------------------------------------------------------------

BARÁTAIM

Nevetés, Sírás: két jó barát.
Előbbi humorral földerít;
másik eljön, hol senki se lát,
s könnyével könnyíti könnyeim...

--------------------------------------------------------------------

KÉRDÉSEK KÉRDÉSE

Van egy nagy kérdés
mindnyájunk szívében.
Tán nem is kérdés,
inkább kiáltás.
Válaszra várva
visszhangzik bennem:
ki szeret engem?!

Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2018 Június 24, 14:10:01
Régi verseimből:
....................................................................

TÉKOZLÓ FIÚ

Untam a jólétet, azt a tiszta rendet,
amit élveztem bár, mégsem értékeltem.
Vártak a kalandok; magam ura lettem,
mikor kizsaroltam örökségemet.

Míg a pénzem tartott, szabad ember voltam,
mindent megtehettem, de inkább a rosszat.
Aztán szolga-sorban hizlaltam disznókat,
éhesen, rongyosan, s jaj, magányosan.

Napnál világosabb így lett a számomra:
otthon a béres is szolgál boldogan,
jóban gyönyörködve szíve és a gyomra.

Elindultam haza. Apám nagyon várt ott:
Ő a szeretetét tékozolja jobban...
Új életet kaptam, mikor megbocsátott!

-------------------------------------------------------------------

MODERN TÉKOZLÓ FIÚ

Untam a banánt
untam apámat
kértem a lóvét
irány-surány

nagybetűs élet
pénz és szabadság
míg egyszer minden
elfogyott

itt állok pőrén
se pénz se posztó
kéne kis meló
legyen kaja...

Vágytam a többre
mint Ikarosz
kárral tanultam
hogy mi a rossz

Ádám és Éva
hű fiaként
vesztve az Édent
nyertem nyomort

mennék már vissza
szégyen és bánat
elveszítettem
Édesapámat!

-------------------------------------------------

TÉKOZLÓ FIÚ HAZATÉR

1.

Egyre szegényebben, egyre árvábban...
Hazafelé vezet egy szó: "Megbántam!"

2.

Kint az ajtó előtt köhintget párszor,
bekopog, toporog, rázza le a port...
... És amit útközben fölmondott százszor:
azt, hogy munkát keres, béresnek valót,
- nem tudja kinyögni már a zokogástól.

----------------------------------------------------------


"ÉN VAGYOK AZ ÚT" (Jézus)

Rongyosan bár, de énekelve
menetelnek tékozló fiúk,
vissza, vissza, boldog reménnyel:
van már az atyai házig Út!

Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 01, 11:34:25
(Régi verseimből:)
---------------------------------------

ŐSZ

1.

Reggel már fázom... igaz,
tegnap még átölelt a nap,
elpirult, s szaladt... El-vérző fák alatt
rőt ravatal: hullt lomb, tavalyi gaz.

Néha-néha meglegyint:
avart kavart a szél.
Erdő-rét halkan elalél...
jő a tél... didergünk megint.

2.

Festi a fákat lágy napsugár,
potyognak színes könnyeik:
szemfödél fáradt földre itt...
Langy légben gyászos varjú száll.

Előkerülnek kóborló cinkék,
szekrények zugába hantolt kabátok;
hűlt kályha gyomrában ébred zsarátnok;
kaparó torkomra meleget innék.

Síelni készül az ifjúság,
hóesést várnak gyermekek...
Őszülő nagyszülő elmereng:
ezt a dalt már nem neki húzzák...
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 10, 07:42:52
(Régi írásaimból)
...........................................

JÉZUS   (1-6.)

1.

Isten titka volt karácsonyig.
Nagy karriert e földön nem csinált,
bár körötte megbolydult a világ;
de hiába volt sok ellenkezés,
elterjedt híre,
híve sem kevés,
míg másoknak, sokaknak
mindmáig titok maradt.
Isten titka:
Isten Fia:
Jézus.

2.

Magányos volt, mert nem értették;
kitehette a szívét-lelkét,
megcsodálták,
és elfeledték.

Pedig Ő örök hűségre vágyik,
szerelmes, szent frigyre mindhalálig;
ki lesz az igazi,
így elválik.

3.

Kimondottan, kizárólag
csak miattunk, csak miértünk
lett lakója a jászolnak,
várományosa
bitónak.

4.

Jött Jézus;
látszólag semmi sem változott,
csak kinyílt a mennybe egy ajtó;
az Ajtó:
Jézus.

5.

Jött Jézus:
információ első kézből;
kizárólagos képviselő,
teljhatalmú megbízott;
egyetlen igazi közvetítő
Isten és ember között:
Jézus.

6.

Jött Jézus:
betelt a szomjazók szomjúsága,
betelt a várók váradalma:
eljött a Messiás.

De...
betelt a pohár is:
mindenki bíráját,
Isten Fiát
halálra ítélték
bűnös emberek.

Ennél rosszabbat nem tehettek.

De ennél jobb se származott még
ártatlan kínból:
egyetlen mentségünk az ítéletkor,
hogy Jézus már szenvedett helyettünk.

Megmenekültünk!!!
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 11, 06:56:32
(Régi irásaimból)
..................................................................

ISTEN SZERET   1-4.

1.

Ha Jézus értem halt meg, ha Isten szeret:
akkor bizony nyitott kapukat döngetek!
Nem az Úr haragszik, megbékélt már régen;
én kételkedtem az Õ szeretetében.

2.

Egyet elég tudni a boldogsághoz,
igen, egyet:
bár nem voltál jó, de Jézusért, látod,
Isten szeret!

3.

ISTEN SZERET. Kóstolgatom
a szavakat s a gondolatot;
feldob e hír, bár régen tudom,
most mégis újra boldog vagyok.

4.

"Isten szeret."
Biztos így van.
Az egész Biblia erről szól...

Néha érzem;
sokszor hiszem;
inkább az eszemmel szuggerálom:
- nekem is szól ez az Ige;
- mért lennék én kivétel;
- (akarom, hogy szeressen!)

"Úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta..."

Ez tény.
Uram, köszönöm.
Köszönöm!
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 12, 05:47:51
(Régi írásaimból)
......................................................

ISTEN SZERET

Nem azért szeret, mert jó vagyok,
de mivel szeret, hát jó leszek.
Boldog vagyok, ha jó vagyok:
kicserélte a szívemet.

.......................................................

MIÉRT ÉLEK

Életünk értelme:
Istenhez visszatalálni.

Sok megoldást kínálnak ma erre,
de Jézus azt mondta: "Én vagyok az út."

Jézus az ajtó a mennybe,
egyetlen megoldás
arra a kérdésre:
miért élek?

Jézus teszi a kezemet
Isten kezébe:
Gyere, te árva, itt a Szülőd!

Ez a szeretet.
Ez a béke.

........................................................

MENNY - HAZA

Van olyan szomjúság,
nem víz után,
amit Isten elégíthet meg csupán.

Van oly magány, mit nem gyógyít ember,
csak Isten, az önzetlen szeretettel,
mely mindig ad.

Őhozzá úgy is mehetek,
mint apjához egy szomorú,
csalódott gyerek.

Elfáradt szívre ott
vár terített asztal.
Új erőre kap, kit Isten megvigasztal.Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 22, 08:20:47
(régi írásaimból)

.......................................................

A DUNÁNÁL

fájó zúgás mindkét parton
álmunk - csendünk hullámsírban

középen
az árral szemben
kétség örvénye szívemben


(2003.)

..........................................................................

TÖRTÉNELMI LELKIZÉS

"Könnybe mártott tollal" kéne írni:
szívünk kemény, nemcsak két kezünk;
nem tudunk a mások baján sírni;
nem fáj, mikor magunk vétkezünk.

Háborúból háborúba mentünk.
Egyikünk se jobb a másiknál.
Kiábrándult egész nemzedékünk;
iramot már csak a pénz diktál. -

Küzdeni-bízni, mégis, érdemes:
még ha érdemnek senki se nézné,
akkor is légy jó és becsületes:
"a jövő a béke emberéé".


(1997.)
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2018 Október 05, 06:02:43
(Régi verseimből)
...............................................

MÁRTÍROK (K)ÚTJA

ütnek vagy köpnek
melyik jobb, mondd meg

rajtad röhögnek
maró gúny fojt meg

kínzóid módszerét
nem te választod meg

utolsó szó jogán
mondj mégis
áldást

aztán már senkivel
nem cserélnél

---------------------------------------------------

IMÁDKOZNI

Van, aki nem tud imádkozni,
az Istenhez nincs egy jó szava.
Van, aki úgy tud imádkozni,
hogy nem jut szóhoz az Úr maga.

Van, akit imája fölemel,
bejut az égi trónterembe;
béke és boldogság tölti el,
erőt kap hitre, szeretetre.
Cím: régi írásaimból
Írta: Árvai Emil - 2018 Október 29, 09:25:58
Életünk, halálunk... (ennyi?)

Megszületünk, felnövünk és
álmaink sorba halnak el;
marad a munka, megélhetés...
Lejár az óra, nem húzza fel
már senki.

Amikor meghalunk, tárgy leszünk,
X kiló romlandó matéria.
Sírnak bár, akiket megelőztünk,
megy tovább minden, nincs hiba...
(Nincs hiba?)


---------------------------------------------------

Sztár-sztori

Előírva jókedv, képmutatás;
szem-szájnak ingere jut bőven...
Néha kis kínos kijózanodás...
Legvégül csend a temetőben.


----------------------------------------------------

Voltunk-e
(a halálról és Jézusról)

Tényleg rövid az élet,
az élők mind elenyésznek;
egy-két nemzedék múlva,
voltunk-e, senki se tudja.

Egyedül az ér csak valamit,
hogy szerettem szívből Valakit:
Ő lenyúl a halálba értem,
mint halász a gyöngyért a mélyben.
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2019 Szeptember 21, 08:21:50
IGE

Igét az Égből - még ha fáj is!
Szűnik a szívem szomja máris.
Aztán, ha fáj is, csak gyógyszer az;
forgat, mint edényt a fazekas.
Ráállhatok szikla-szavára:
nem sodor el ez élet árja.
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2019 Október 05, 15:18:22
ESTI ÁMULAT

Ha ámulva bámulod ezt a világot,
jusson eszedbe egy szép gondolat:
Aki megteremtett csillag-milliárdot,
Fiával üzente: fiává fogad.
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2019 Október 30, 16:30:07
SZÍV-TETIZÁTOR

Mellkasodban ver egy kis dob,
üt egy taktust éjjel-nappal;
játszhatsz rá sok jó dallamot
mosolyoddal, szép szavakkal.

Lemerül az elem egyszer,
elhallgat a dob, a dallam...
Folytatjuk a dicséretet
nagy mennyei énekkarban!
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2019 Október 31, 07:41:47
AZ EGYHÁZ TITKA

Jó és rossz tettek, könyvtárnyi könyv,
más-más, változó liturgia...
egy titkot rejt, s ez az öröm:
Jézus a Megváltó, Isten Fia.
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2019 November 03, 18:03:52
PRÉDIKÁTOR KÖNYVE

Minden hiábavalóság, panaszolja Prédikátor
könyve. Mégis, az élet ajándék.
Bölcs, aki a számadással számol,
s úgy él, mint igaz. Mert nem szabadna másképp.
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2020 Január 21, 05:31:57
(régi írásaimból:)

CSAK JÉZUS

Édenben (már) a kísértőre hallgattunk;
Nagypénteken nem Jézus, - Barabás kellett.
Mindig a rosszabb részt választottuk...
Mit tehet Isten? - Ingyen ad kegyelmet.

Nem vagyunk rá méltók, nincs hozzá jogunk:
üdvösség csak Jézus érdeméért van.
Messze felülmúlja legeslegszebb álmunk,
olyan nagy kincs rejlik ez ajándékban!
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2020 Február 19, 06:22:38
(régi írásaimból:)

KÜLÖNC

Dicsérem Jézust, bár furcsa e hang,
nem divat ez most és nem szokás.
Modern városban templomharang:
hangok között egy antikvitás.

Megunták Őt, kit nem ismernek,
Szentet tagadnak bűnösök.
Megírom mégis ezt a verset:
kereszt az antennák között.
Cím: Re:Vers
Írta: Árvai Emil - 2020 Február 21, 08:59:45
(régi írásaimból)

PÁL EFÉZUSI LEVELE

Nem érdemeinkért
s nem jog szerint,
de mert Isten döntött,
mert Ő kiválasztott,
Jézusban miénk az áldás
(Magára vette az átkot).

Ezért élhetünk kegyelemből,
méltóan az elhíváshoz,
alázatban,
szeretetben,
igazán,
bátran...

És a legjobb rész,
a színről színre látás,
még hátravan!