Alfa-Omega közösség

Ismerkedés => Ismerkedés és szabadidő => A témát indította: Antee - 2012 Január 30, 14:30:52

Cím: Orvostudomány
Írta: Antee - 2012 Január 30, 14:30:52
Batiszrael keresere megnyitottam a topicot.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 30, 14:33:58
Hipokráteszi eskü - avagy az orvosok eskütétele


,,Esküszöm a gyógyító Appollóra, Aszklepioszra és Hügieiára és Panakeiára és valamennyi istenre és istennőre, akiket tanukul hívok, hogy minden erőmmel és tehetségemmel megtartom a következő kötelességeimet: tanáromat, akitől e tudományt tanultam, úgy fogom tisztelni, mint szüleimet, vagyonomat megosztom vele, s ha rászorul, tartozásomat lerovom; utódait testvéreimnek tekintem, oktatom őket ebben a tudományban, ha erre szentelik magukat, mégpedig díjtalanul; továbbá az orvosi tudományt áthagyományozom fiaimra és mesterem fiaira és azokra, akik az orvosi esküt leteszik, másokra azonban nem. Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlenasszonyt sem magzata elhajtásához. Tisztán és szentül megőrzöm életemet és tudományomat. Sohasem fogok hólyagkövet operálni, hanem átengedem ezt azoknak, akiknek ez a mesterségük. Minden házba a betegek javára lépek be, s őrizkedni fogok minden szándékos károkozástól, különösen férfiak és nők szerelmi élvezetre használatától, akár szabadok, akár rabszolgák. Amit kezelés közben látok, vagy hallok - akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben - nem fogom kifecsegni, hanem megőrzöm. Ha ezt az eskümet megtartom és nem szegem meg: örvendhessek életem fogytáig tudományomnak, s az életnek, de ha esküszegő leszek, történjék ennek ellenkezője."

Mit szóltok ehhez az eskütételhez?
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 30, 14:37:25
Apollon

Apollón (görögül: Άπόλλων; a rómaiaknál Apollo) a görög mitológiában Zeusz és Létó gyermeke, Artemisz ikertestvére. A rend, a ragyogó Nap, a költészet, a jóslás, a zene, a tánc, a művészetek, az íjászat és a gyarmatosítás istene. Ő a csordák és nyájak őrzője is. Gyakori jelzője a Phoibosz azaz ragyogó, fénylő. A pestis istene is, és gyakran tisztelték benne a patkányok és a sáskák pusztítóját. Gyakran a halál isteneként is feltűnik, hiszen tegezéből olyan nyilakat lőtt ki, amelyek pestist és dögvészt hoztak a vidékre. Mégis ő a gyógyítás istene is, aki megtisztította a bűnös lelkeket, ha arra érdemesnek találta az illetőt.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 30, 14:39:30
Aszklepiosz

Apollón és Korónisz nimfa gyermeke. Kezdetben csak halandó volt, ám Zeusz az istenek közé emelte, így lett ő a gyógyítás és a gyógyhatású szerek istene. Négy gyermeke volt, akik szintén az orvoslásban értek el nagy eredményeket. Makháón a sebészet mestere, Podaleiriosz a belső bajok ismerője, Panakeia a gyógyszerkészítés értője és Hügieia a közegészségügy patrónája volt.
Az igen népszerű istenségnek igen jellemző attribútuma volt az az orvosi pálca, amelyre egy kígyó tekeredett fel. Ez a pálca ma is a gyógyszertárak cégérében látható. A kígyóknak nagy szerepük volt Aszklépiosz gyógyításában is. A kígyó egyébként jelképezte a vedlésével az újraéledő testet. Szent állata a kígyó mellett a kakas volt, amelyet gyakran áldoztak neki.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 30, 14:41:22
Hügieia

Hügieia (görögül Υγιεία, latinul Hygieia) a görög mitológiában Aszklépiosz és Épióné leánya, az egészség, a tisztaság és a közegészségügy istennője. Aszklépiosz kultuszának fontos alakja – amíg az orvos-félisten a gyógyítás megszemélyesítője, addig leánya, Hügieia a betegségek megelőzésének és a jó egészség megőrzésének megtestesítője. Testvérei: Panakeia a növényi eredetű orvosságok istennője, Iaszó a gyógyítás istennője, Ianiszkosz és Iatrosz gyógyító istenek, Makhaón (sebész) és Podaleiriosz (belgyógyász) híres orvosok voltak. Szent állata a kígyó.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 30, 14:44:27
Panakeia

Aszklépiosz és Épióné leánya, Hügieia, Iaszó, Ianiszkosz és Iatrosz testvére, a növényi eredetű gyógyszerek istennője, aki testvéreivel együtt apja kísérője volt.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 30, 14:50:14
Pár hete tudtam meg, hogy az orvosoknak egy úgynevezett hipokrateszi esküt kell letenniük, mielőtt praktizálni kezdenének. Meg mondom őszintén engem teljesen ledöbbentett, bár egy apokrif irat szerint a bukott angyalok hozták az emberiség számára azt a tudást, amit mai napig a kigyóval ábrázolnak. Már régen is feltűnt nekem, hogy a kigyó az ördögöt szimbolizálja, de az fel sem merült bennem, hogy olyan esküt kell letennie egy orvosnak, ahol istenségek illetve démonok nevére esküszik, arról már ne is beszéljek, hogy még saját magát is megátkozza...szóval én csak nézek ki a fejemből.  :199:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 30, 14:56:56
http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200108/atcsalogatott_nagyasszony (http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200108/atcsalogatott_nagyasszony)
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: ditte - 2012 Január 30, 17:44:09
Aszklepiosz

Apollón és Korónisz nimfa gyermeke. Kezdetben csak halandó volt, ám Zeusz az istenek közé emelte, így lett ő a gyógyítás és a gyógyhatású szerek istene. Négy gyermeke volt, akik szintén az orvoslásban értek el nagy eredményeket. Makháón a sebészet mestere, Podaleiriosz a belső bajok ismerője, Panakeia a gyógyszerkészítés értője és Hügieia a közegészségügy patrónája volt.
Az igen népszerű istenségnek igen jellemző attribútuma volt az az orvosi pálca, amelyre egy kígyó tekeredett fel. Ez a pálca ma is a gyógyszertárak cégérében látható. A kígyóknak nagy szerepük volt Aszklépiosz gyógyításában is. A kígyó egyébként jelképezte a vedlésével az újraéledő testet. Szent állata a kígyó mellett a kakas volt, amelyet gyakran áldoztak neki.
Hmmm. Érdekes. Ezt nem tudtam. Én azt reméltem,hogy ami a kígyó a pálcán, ami a gyógyszertárakon és a mentőautókon van az a rézkígyó, amit felemelt Mózes a pusztában.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: ditte - 2012 Január 30, 17:47:41
http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200108/atcsalogatott_nagyasszony (http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200108/atcsalogatott_nagyasszony)
Sajnos sok pogány dolgot belevettek a vallásba, amikor már eltávolodtak az Isten Igéjétől.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 30, 18:56:16
Gondolatok, amik felmerültek bennem:

Van-e joga egy társadalomnak ahhoz, hogy olyan eskütételre kényszeritsen bárkit is, ami mondjuk a vallásában tiltott dolog, mert valamilyen szakmát, elhivatást választ.
Mennyire lehet áldás alatt egy ilyen ember, akinek a démonokra kell esküdnie? Egyáltalán magában az eskü is tiltott dolog a Bibliában, arról már ne is beszéljünk, hogy a pogány istenekre nemhogy esküdni, de még nevüket kiejteni sem szabad.
Hogyan lehet egy hivő ember orvossá ezek után?
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 30, 18:58:51
Gondolatok amik felmerültek bennem:

"Senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok."

Hogyan lehetséges, hogy a 21. században eutanáziáról egyáltalán beszélgethetünk? Hogy létezik, hogy az orvostudomány eskütételével teljesen ellenkező dolgot akarnak a társadalomra rátukmálni és erre sokan bólogatnak?
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 30, 19:01:58
Gondolatok amik felmerültek bennem:

Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlenasszonyt sem magzata elhajtásához."
Hogyan létezik az, hogy az orvosi eskütételllel teljesen ellentétes erkölcsi etikával abortuszokat hajtanak végre szerte  a világban? Hogyan lehetséges, hogy ami Hipokratesz idejében bűnnek tűnt, ma elfogadott és teljesen természetes dolog?

Hogyan mehet egy hivő nő nőgyógyászati szakrendelésre? Honnan tudja, hogy az ő orvosa hány embernek volt a "gyilkosa"? Lehet-e ilyen orvoson Isten áldása?
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 30, 19:04:16
"Ha ezt az eskümet megtartom és nem szegem meg: örvendhessek életem fogytáig tudományomnak, s az életnek, de ha esküszegő leszek, történjék ennek ellenkezője.""

Hogyan kötelezhetnek egy embert arra, hogy saját magát megátkozza? Gyakorlatilag halált mond magára?
És mi van az abortuszokat végzett orvosokkal? Csak kérdezem...  :199:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: petya1962 - 2012 Január 31, 11:31:32
Közöttünk lévő orvosok bátran nyilatkozzatok! :D

Ez egy elég rázós pálya, amire tévedtél kedves Batiszrael. Mellesleg tényleg elgondolkodtató téma.

Esküvel kapcsolatosan: minden katona, ill fegyveres erők és testületek tagja esküt tesz szolgálatba lépését követően. Minden egyetemet, főiskolát végzett ember esküt tesz, amikor a diplomáját átveszi...

Ezt csak úgy mellesleg jegyeztem meg. Mint ahogy azt is csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy aki már volt kimondhatatlan fájdalmaktól szenvedő haldokló beteg ágya mellett, abban nagyon érdekes gondolatok fogalmazódnak meg halál és élet kérdésében.

Akinek volt ismerőse, akit megerőszakoltak, s emiatt állapotos lett, abban is érdekes ...

Az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit tennék, ha családomat megtámadnák, s nekem éppen a rendelkezésemre állna egy fegyver... Vagy háborúban, ahol parancs van és helyzet van...

Ezek katarzisok, mind-mind, amit az illető embernek saját magának kell feloldania. Gondolatok vannak, van egy biztos alap is, amire az ember építhet, mégis azt mondom, hogy ezek nagyon nehéz kérdések...

S leírtam a fentieket azzal, hogy nem értek egyet az euthanáziával, s nem értek egyet az abortusszal, az esküvel sem, meg a háborúval sem, meg a gyilkossággal sem... Biztos alapom is van, de mégis vannak kérdéseim.

Ugye értitek? :pirul:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 31, 11:50:53
Esküvel kapcsolatosan: minden katona, ill fegyveres erők és testületek tagja esküt tesz szolgálatba lépését követően. Minden egyetemet, főiskolát végzett ember esküt tesz, amikor a diplomáját átveszi...

Szia Petya!
Kicsit könnyebb helyzetben vannak, mint az orvosok, nekik legalább nem az összes létező görög istenre kell esküdni...
És ha már ennyi mindent megemlitettél, ne felejtsük el, hogy a biróságon a tanuknak a Bibliára kell esküdniük!
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: petya1962 - 2012 Január 31, 12:09:00
Kicsit könnyebb helyzetben vannak, mint az orvosok, nekik legalább nem az összes létező görög istenre kell esküdni...
És ha már ennyi mindent megemlitettél, ne felejtsük el, hogy a biróságon a tanuknak a Bibliára kell esküdniük![/color]

Bizonyára könnyebb helyzetben vannak...
Egyébként voltam már tanú a bíróságon, s nem kellett a Bibliára esküdni.

Egyébként az eskü a fő problémád? Meg kellene interjúvolni egy keresztény orvost, hogy ő hogyan oldotta fel ezt a katarzist... Nekem van egy ilyen ismerősöm, írok neki.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 31, 12:13:04
Kiváncsi lennék rá, de legfőképpen nem is az esküvel van a problémám, hanem azzal, hogy görög istenekre kell esküdni. Belőlem már biztos nem lesz orvos, de nem hinném, hogy ezt a szöveget el tudnám mondani, vagy legalábbis nyugodt szivvel...
Elgondolkodtam azon is, hogy vajon az itteni orvosokat is kötelezik erre? Azért ha ez igy van, elég muris mikor egy zsidó pogány istenségekre esküszik.  :104:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 31, 12:14:56
Kicsit könnyebb helyzetben vannak, mint az orvosok, nekik legalább nem az összes létező görög istenre kell esküdni...
És ha már ennyi mindent megemlitettél, ne felejtsük el, hogy a biróságon a tanuknak a Bibliára kell esküdniük![/color]

Bizonyára könnyebb helyzetben vannak...
Egyébként voltam már tanú a bíróságon, s nem kellett a Bibliára esküdni.

Egyébként az eskü a fő problémád? Meg kellene interjúvolni egy keresztény orvost, hogy ő hogyan oldotta fel ezt a katarzist... Nekem van egy ilyen ismerősöm, írok neki.

Már nem létezik az hogy csakis az igazat mondom, a szintiszta igazat, Isten engem úgy segéljen?
Amerikában én úgy láttam, hogy a Bibliára esküsznek, arra teszik a kezüket, de lehet már ott is minden megváltozott.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: petya1962 - 2012 Január 31, 12:17:44
Már nem létezik az hogy csakis az igazat mondom, a szintiszta igazat, Isten engem úgy segéljen?
Amerikában én úgy láttam, hogy a Bibliára esküsznek, arra teszik a kezüket, de lehet már ott is minden megváltozott.

Én csak a magyarországi viszonyokról tudok nyilatkozni.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 31, 12:19:09
Akinek volt ismerőse, akit megerőszakoltak, s emiatt állapotos lett, abban is érdekes ...

Kérdeznék tőled valamit: Te ha orvos lennél, tudnál abortuszt végrehajtani? Mert én nem. Csak abban az esetben ha a magzat halott, és mondjuk az édesanyát menteném meg vele. Egyébként nem.
És ha már itt tartunk, hogyan bizhat meg egy hivő asszony a saját nőgyógyászában, mennyire bizhatja az életét rá, ha mondjuk az egyik napon abortuszokat csinál, a másik napon meg életet hoz világra?

Cím: Re:Orvostudomány
Írta: petya1962 - 2012 Január 31, 12:22:42
Akinek volt ismerőse, akit megerőszakoltak, s emiatt állapotos lett, abban is érdekes ...

Kérdeznék tőled valamit: Te ha orvos lennél, tudnál abortuszt végrehajtani? Mert én nem. Csak abban az esetben ha a magzat halott, és mondjuk az édesanyát menteném meg vele. Egyébként nem.
És ha már itt tartunk, hogyan bizhat meg egy hivő asszony a saját nőgyógyászában, mennyire bizhatja az életét rá, ha mondjuk az egyik napon abortuszokat csinál, a másik napon meg életet hoz világra?

Nem tudom rá a választ! Nem vagyok orvos, mint ahogy katona sem vagyok. De végeztem főiskolát, s tettem esküt a Magyar Köztársaság szocialista Alkotmányára, mit tudom már mijére...
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 31, 12:29:01
Pedig ezek nagyon fontos kérdések. Ha valaha is szült a feleséged (gondolom igen) akkor igyekeztetek a legjobb orvost felfogadni a szüléshez. Keresztény szemszögből a legrázósabb szakma lett a nógyógyászat mint tudomány, ugyanis az orvosok nemcsak életet mentenek, hanem életet ki is oltanak, méghozzá teljesen legálisan. Azt hiszem az ilyen esetekben nekünk nem szabad a világgal azonosulni. Talán az a megoldás erre, hogy hivő orvost keres az ember?
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: petya1962 - 2012 Január 31, 12:38:10
No, újra itt vagyok:

Kettő dolog:
1./ Miután az orvoslás a görög korból származik, és az egész orvoslásnak, orvostudománynak a H-eskúhöz van köze, így javaslom ne gyógyíttassuk magunkat. Így látom logikusnak.

2./ A mai orvosi egyetemeken használatos hivatali eskü szövege:
http://stresszdoktor.hu/uploads/azeredetihippokratszieskszvegnekfordtsa.pdf (http://stresszdoktor.hu/uploads/azeredetihippokratszieskszvegnekfordtsa.pdf)

Komolyra fordítva a szót: nem okozott neked sem lelkiismereti kérdést az orvosokhoz fordulás, amikor a gyermeked beteg volt. És bocsáss meg ha a lelkivilágodba gázoltam, nem megbántani akartalak.

Egyébként a feleségem is eü dolgozó volt vagy harminc évig, aki maga is esküt tett, s dolgozott munkájában lelkiismeretesen....
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 31, 14:17:32
No, újra itt vagyok:

Kettő dolog:
1./ Miután az orvoslás a görög korból származik, és az egész orvoslásnak, orvostudománynak a H-eskúhöz van köze, így javaslom ne gyógyíttassuk magunkat. Így látom logikusnak.

2./ A mai orvosi egyetemeken használatos hivatali eskü szövege:
http://stresszdoktor.hu/uploads/azeredetihippokratszieskszvegnekfordtsa.pdf (http://stresszdoktor.hu/uploads/azeredetihippokratszieskszvegnekfordtsa.pdf)

Komolyra fordítva a szót: nem okozott neked sem lelkiismereti kérdést az orvosokhoz fordulás, amikor a gyermeked beteg volt. És bocsáss meg ha a lelkivilágodba gázoltam, nem megbántani akartalak.

Egyébként a feleségem is eü dolgozó volt vagy harminc évig, aki maga is esküt tett, s dolgozott munkájában lelkiismeretesen....

Szia Petya!

Úgy látom, nem olvastad minden hozzászólásomat. Irtam, hogy pár hete fedeztem fel döbbenten ezt a hipokrateszi esküt, tehát kb. úgy két héttel ezelőttig ez semmi problémát nem okozott nálam az orvosokkal való gyógyitásban.
Kettő: az eskü engem nem kötelez, ellenben az orvost igen. Én ugyan egyet sem szoktam átkozni, de ezek szerint ők magukat, igen.
Harmadszor: szerintem meg kéne reformálni az orvosok eskü szövegét, ha már amúgyis Magyarország is túl van egy olyan 40 éven, ahol még az Isten létét is tagadták. Mire fel esküdjenek hát a pogány istenekre?
Negyedszer: tényleg kezd lelkiismereti kérdéssé válni számomra, hogy az orvosok közül pld. a nőgyógyászok közül kihez szabad járnom, és kinek a tanácsát elfogadnom? Mert hiába imádkozom én azért hogy a szüléskor az orvossal legyen ott az Úr, ha mondjuk az a kedvtelése, hogy az alsó szinten az abortusz klinikán életeket olt ki.
És itt jön a lényeg: ha már ilyen sátánivá alakitották az orvostudományt, akkor rajtunk könyörüljön meg a Mindenható, hogy a hitünknek megfelelően tudjunk házi, családi, és egyéb orvost találni. Mert ha már imádkozunk az orvosunkért, nem árt ha tudjuk, hogy ő személy szerint "jó kezekben" van.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 31, 14:19:50
Egyébként pedig ez az egész hitetlenül félemetes...
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 31, 15:26:46
Mielőtt az orvos illetve az egészségügyi társadalmat megbotránkoztatnám, NEM ELLENÜK KÉSZITETTEM E TOPIKOT, HANEM ÉRTÜK. A Biblia ugyanis azt mondja, mi köze a világosságnak a sötétséghez? Mi köze egy amúgy Istennek tetsző elhivatásnak démonokhoz és azok imádatához? Miért kell egy ártatlan, hivatását szerető embert beskatulyázni, olyan eskütételre kötelezni, amiben saját magát elátkozza és átkot von a fejére?
Mi köze Istennek Apollonhoz? Az Apollon egyenesen az ördögöt illetve a halál angyalát is jelenti, héberül Azazel a neve. Megátalkodott, gonosz, Istentől teljesen elfordult szellemisége van. Miért kell ezt az orvostudományba belekeverni? A Sátán egyébként pont az ellenekőjét teszi, öl, rombol és pusztit. Ez homlokegyenest ellenkezik az orvostudománnyal és magával a gyógyitással is.
Minden tiszteletem az orvosoké és az egészségügyben dolgozóké!
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 31, 15:28:39
Ma megint jött egy gondolat:

Lehet eredményesebb lenne az orvostudomány, ha  a pogány istenek tiszteletét kihagynák belőle?
 Lehet ezért van az, hogyha valami jót felfedeznek, azt általában rosszra használják fel?
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: zoltan - 2012 Január 31, 15:42:18
Kedves Dafna.

Az a meglátásom, hogy az utolsó időket éljük.
Az ige mondja, hogy a gonoszság megsokasul.
Én megvagyok győződve, hogy sajnos a mai tudomány nagy részét már a gonosz uralja, és a gonosz vezetése alatt van.
A tudományok és azok fejlesztése, leginkább azok kezében van akik elutasítják Istent, vagy az Igaz Isten hitett és az azon alupuló alap igazságokat.
Persze vannak kivételek.
Azért van az, ahogy te is mondtad, hogy sajnos még a jó dolgokat is rosszra használják. Mert az emberek és az emberek gondolkodása a gonoszság alá van vetve.
Sajnos a mai tudomány a jó dolgok ellenére, (ami igen kevés, és ha jónak is látszik, ha figyelmesen megvizsgáljuk rossz származik belőle), mégis a gonoszságot hozza a világra, és a gonoszság előre törését segíti elő.

Nagyon szomorú igazság ez.
De az Úr egy napon ennek véget vet.
És felragyog a tiszta egészséges tudomány és gondolkodás.

 :2smitten:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Elisabeth - 2012 Január 31, 16:15:51
Kedves Dafnám!

Volt egy nagyon kedves gynakológus testvérnöm, aki az általad említett okok miatt feladta az állását, mint nögyógyász. OK. , ez egy döntés. DE! Ha minden orvos hasonló okok miatt felmondja hivatását, az jó megoldás? Akkor hova menjünk? Szerintem minden orvosnak lelkiismereti kérdése, hogy mit tesz és mit nem tesz.

 :2smitten:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 31, 16:26:45
Kedves Dafnám!

Volt egy nagyon kedves gynakológus testvérnöm, aki az általad említett okok miatt feladta az állását, mint nögyógyász. OK. , ez egy döntés. DE! Ha minden orvos hasonló okok miatt felmondja hivatását, az jó megoldás? Akkor hova menjünk? Szerintem minden orvosnak lelkiismereti kérdése, hogy mit tesz és mit nem tesz.

 :2smitten:

Szia Elisheva!

Hát lehet az ő helyében én is igy tettem volna, tehát ez inkább jó tulajdonság a szememben. Jó kérdés a kérdésed: hova menjünk? Nos, nagyon nagy reformokra van ezek szerint szükség, ugyanis az általad emlitett testvérnőnek sem kellett volna hivatását feladnia, ha mondjuk az egy Igaz Istenre hivatkozva lehetősége lett volna azt mondani, hogy mindent elvállalok csak azt az abortuszt nem, amelyik a baba életét kioltja. Ezek szerint nem volt rá lehetősége.
Látod ilyen gondolatok foglalkoztatnak engem ezekben a napokban...hova szabad és lehet menni? Mert tudod mit ir az Ige, hogy az ilyen ember átkot von magára...és én hiába imádkozom érte hogy legyen áldott, meg hogy legyenek áldottak a kezei, ha Isten gyűlöli azt amit csinál...úgyhogy lehetséges, hogy jelenleg a legveszélyesebb szakba a nőgyógyászat, legalábbis ha a Bibliát nézzük.
Egyébként már a szemünkbe is képesek hazudni, tisztelet a kivételnek. Saját bőrömön tapasztaltam. Azóta keresem a megfelelő orvost...
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Elisabeth - 2012 Január 31, 16:29:36
Meglátásom szerint ez egy elég komplex kérdés. Nem is annyira a tudománnyal van a gondom, hisz az értelmet az ÚR adta nekünk használatra. A fö gondot inkább abban látom, mire használja az ember a tudását.

Egy példa: Tudomány nélkül nem lehetne ilyen kapcsolatunk itt egymással a neten. Nem lehetnének áldott skype alkalmaink. De nem mindegy, hogy mire használjuk a netet!!! Mert a gonosz is ismeri ezeket a lehetöségeket.

 :2smitten:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Elisabeth - 2012 Január 31, 16:36:36
Szia Dafnám!

Van még egy probléma az orvosoknak. Nincs is annyira szabad kezük a döntésben, mint azt sokan gondolnák. Ma már un. katalógus rendszer alakult ki. Ez a szimptómád, ez a vérképérték, következik diagnosztika, azután ehhez a diagnózishoz szabott kezelés.

Vannak orvos barátaim, és ök is elmondják, hogy sokszor tényleg komoly lelkiismereti döntés elött állnak.

Másik oldalról, ami Istenünk Mindenható!!! Ö használhat eszközként bárkit! Tehát az ima az orvosokért a helyén van szerinetm. De azt is tudnunk kell, hogy ök csak eszközök. Az ÚR a gyógyító!!!

 :2smitten:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Január 31, 17:10:51
Szia Dafnám!

Van még egy probléma az orvosoknak. Nincs is annyira szabad kezük a döntésben, mint azt sokan gondolnák. Ma már un. katalógus rendszer alakult ki. Ez a szimptómád, ez a vérképérték, következik diagnosztika, azután ehhez a diagnózishoz szabott kezelés.

Vannak orvos barátaim, és ök is elmondják, hogy sokszor tényleg komoly lelkiismereti döntés elött állnak.

Másik oldalról, ami Istenünk Mindenható!!! Ö használhat eszközként bárkit! Tehát az ima az orvosokért a helyén van szerinetm. De azt is tudnunk kell, hogy ök csak eszközök. Az ÚR a gyógyító!!!

 :2smitten:

Szia Drága!

Azt hiszem fogalmazási problémáim vannak, mert másodszor értenek ma félre engem itt. Elnézést. Nagyon de nagyon sajnálom az orvosokat, hogy nincs szabad kezük és még azt is megszabják, hogy egy kétezeregynehány évvel ezelőtti esküre kötelezzék őket.
Nem állitottam és nem állitom azt, hogy tilos egy hivőnek orvoshoz járni. Nekem is az a véleményem, hogy az orvos szakmai tudását is fel tudja használni az Úr, és nem is az orvos gyógyit hanem az Isten, Ő csak eszköz az Isten kezében, mint a gyógyszerek, gyógyterápiák és sorolhatnám...
Azt sem állitottam soha, hogy az orvosokért nem érdemes imádkozni, sőt inkább nekem úgy tűnik, hogy nagyon is szükség van rá. Mert ha egy orvost csak a hipokrateszi eskü kötelezi és semmi hit nincs mögötte, akkor ki áll az ő tudománya mögött? Nem a sátán? Az Apollon meg azok az istenségek akiket ott felsorolnak? Ellenben ellensúlyozhatjuk ezt a szellemiséget a mi imáink által, hogy a Mindenható Jó Isten tudja őket használni az ő neve dicsőségére.
Kivétel ez alól a nőgyógyászat, ahol valóban meg kell válogatni hogy kivel kezeltetjük magunkat, főleg egy olyan asszony aki szülni fog, szülni szeretne, egyáltalán nem mindegy kihez jár tanácsadásra és ki hozza világra gyermekét. De ez csak a személyes meglátásom és nem kell engem követni, hiszen Ige ilyen nincs a Bibliában.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Elisabeth - 2012 Január 31, 17:25:22
Drága Dafnám!

Nagyon jó, hogy felhoztad ezt a témát és nagyon is kell ezeken elgondolkozni!!! Amennyiben lehetöségünk van rá, nagyon is meg kell gondolni, milyen orvoshoz megyünk. Csak vannak esetek, amikor erre nincs lehetöség. Itt még Bálám jutott eszembe. Hiába a parancs, nem lehetett átkozni, mert Isten még egy szamarat is felhasznált. Mégegyszer: Gondolkodjunk el ezeken a kérdéseken, nem csak az orvos- hanem más tudománnyal kapcsolatban is.

 :2smitten:

Cím: Re:Orvostudomány
Írta: petya1962 - 2012 Február 01, 11:18:50
Szép napot kedveseim!

Reagálnék az elhangzottakra. Most, mert közben le kellett nyomjak egy műszakot a gyárban...

Szóval, kedves Dafna! Újra végigolvastam az egész topicot, minden hozzászólást, s csak ugyanazt tudom elmondani alapvetően. De nem önmagamat akarom ismételni...

Ha az orvos oldalról nézzük a dolgot, nos, nem kell H- esküt tegyenek. Minden egyetemnek meg van a maga fogadalomtétele. Bemásoltam egy hivatkozást, amelyben a mai kor orvosi esküjei vannak felsorolva. Ezek egyike sem a H- eskü. S véleményem szerint nincs semmi gond ezekkel a szövegekkel.

http://stresszdoktor.hu/uploads/azeredetihippokratszieskszvegnekfordtsa.pdf (http://stresszdoktor.hu/uploads/azeredetihippokratszieskszvegnekfordtsa.pdf)

Még mindig orvosi oldalról: minden egyes beteggel kapcsolatosan nagyon súlyos döntéseket kell hozzanak naponta, sőt óráról órára, vagy inkább percről percre. Ezt borzasztóan fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, mielőtt bárminémű ítéletet hoznánk velük kapcsolatosan, esetleg pálcát törnénk felettük.
Nem gondolnám, hogy egyetlen orvos is azzal a titkolt szándékkal menne orvosi pályára, hogy akár egyetlen embert is a halálba segítsen, legyen az végstádiumos, vagy akár magzat. Tehát teszik a dolgukat legjobb tudásuk szerint. S mindegyik esetben azért, hogy - esküjükhöz híven - megmentse a beteg életét.

Ha álljon itt példaképpen egy-két történet. Ezek testközeli történetek. Az első kettő családon belüli, az egyik a feleségemé, a másik az enyém.

1./ Feleségem édesanyja volt benn a kórházban egy végelgyengüléses állapotban. A kérdés az volt, hogy gépre kapcsolják-e vagy sem. Kinek kellett ezt a kérdést eldönteni? A hozzátartozónak vagy az orvosnak? Meg lehetett volna-e menteni az életét egy gépi lélegeztetéssel? Nyilvánvaló, hogy mondjuk két héttel meghosszabbítani a haldoklását, vegetációját. Ha nem teszi gépre, akkor mondjuk három óra múlva áll be a halál. Ki döntsön? A hozzátartozó, vagy az orvos? A kórházban az orvosnak kell döntést hozni, mert a hozzátartozó nem áll abban a helyzetben, hogy jó döntést hozzon. Az orvos nem tette gépre a beteget, s a halál beállt kb három órán belül. Most akkor ez az orvos gyilkos????

2./ A másik eset az én édesanyám. Hasonló végelgyengüléses állapot, tüdőgyulladás, magas láz, szívelégtelenség. Az orvosnak megbízásunk alapján a feladata " a saját belátása szerinti cselekedet". Édesanyám 24 órán belül meghalt. Élhetett volna még 48 órán túl? Elképzelhető. Gyilkos ez az orvos???

A következő példát a feleségem mondja tollba. Az ő pályafutása alatt történt. S ez abból a szempontból lényeges, mert a betegek és hozzátartozóik végletesen tisztában vannak a jogaikkal, s meg akarják mondani az orvosnak, hogy mit tegyenek és mit nem. Nekik jogaik vannak, s adott esetben bírósággal fenyegetőznek, ha sérülni vélik jogaikat.

A páciens vastagbéldaganattal került sebészetre, s előkészítették műtétre. A páciens és hozzátartozói kikötötték, hogy vértranszfúziót nem kaphat. Mindezt vallási-lelkiismereti okra hivatkozva tették. A betegnyilatkozat, amit a műtét előtt a pácienssel aláíratnak -ez szokásos eljárás -, tartalmaz egy olyan mondatot, hogy "a műtét közben minden döntést a beteg az orvosra hárít át" A beteg és a tanúk ezt a nyilatkozatot aláírták. A műtét közben erős vérzés indult be, vérpótlásra volt szükség.
Az orvosnak ebben a helyzetben döntést kell hoznia: ha nem kap a beteg vért, akkor meghal, ha kap, akkor a beteg önrendelkezése sérül. Ha a beteg nem kap vért, de ha vért kapna, megmenekülne, s az orvos nem ad vért, akkor ez neki lelkiismereti és büntetőjogi felelőssége. Mit döntöttél volna ebben a helyzetben te? Az orvos adott vért s a beteg megmenekült. A vérvesztesége akkora volt, hogy pótlás nélkül az összes vére elfolyt volna.

S még csak ott tartunk, hogy az orvos felelőssége roppant nagy. Még nem beszéltünk arról, hogy én a beteg hogyan közeledjek az orvoshoz, milyen orvost válasszak, vagy milyent ne válasszak véletlenül sem... Mi van az én lelkiismeretemmel, s lehetne még sorolni a kérdéseket.

Cím: Re:Orvostudomány
Írta: petya1962 - 2012 Február 01, 11:36:19
Folytatom...

A feleségem volt kórháza, ahonnan nyugdíjba ment egy un. vidéki, másodosztályú kórház. Nincs sürgősségi osztálya. A sebészeti osztályról beszélünk, ami jellegét tekintve egy általános sebészet. Nem került ide balesetes beteg, csak előjegyzett sebészeti eset.

A kórház meglehetősen népszerű kórház, a megyei "nagysebészet" helyett gyakran választották a betegek ezt a kis vidéki kórházat.

Nézzünk egy kis statisztikát. Műtét elviekben munkanapokon történik. Naponta átlag 5. Ez heti viszonylatban 25, vagyis havonta durván 100 műtét. Akár folytathatom is, évente ez durván 1200 műtét. Tagadhatatlan, hogy ebből az 1200 esetből volt olyan, hogy a beteg a műtétbe belehalt. Akkor ez egy rossz kórház, rossz, esetleg "gyilkos" orvosokkal? S természetesen a szakszemélyzetet se felejtsük el, a nővéreket, műtőssegédeket, betegszállítókat...

Más...

Szülész-nőgyógyászok. Igen végeznek abortuszt. Ha statisztikailag nézzük, akkor Magyarországon egy évben durván egy nagyvárosnyi magzat nem születhet meg. A döntés részben az orvosé... Részben viszont azé a nőnemű emberé, akit a jog anyának nevez...

S végül a páciensek, betegek...

Nos, szabad orvosválasztás van. Jogod van orvost választani, s az adott orvost nem választani. S az, hogy ezt a páciens mekkora "lelkizés" kíséretében teszi meg, ez a személyes joga.

Nem egészen idetartozó történet a Bibliában, de talán érthető lesz a párhuzam. Pál apostol beszél a bálványáldozati hús fogyasztásának kérdéséről. Megeheted, vagy sem. Felszabadíthatod-e a lelkiismereted az elfogyasztására, vagy sem.

Véleményem szerint a személyes lelkiismereti kérdésben csak az adott személy tud dönteni, s csak ő dönthet. Más az ő személyes döntését nem vállalhatja át.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Elisabeth - 2012 Február 01, 11:50:19
Valóban nagy áldást jelenthet és életet menthet az orvostudomány fejlettsége. Mégis... Ez nem garancia arra, hogy minden orvos lelkiismeretesen végzi feladatát. Igen, van szabad orvos választás, és én (amennyiben lehetséges, mert sürgösségi, ill kórházi esetekben ez nem megvalósítható) élek is ezzel a jogommal. Vannak bizonyos kritériumok, amelyek alapján döntök.

Nagyon örülök, ha jó példákat hallok, de nem hallgathatjuk el azt sem, amikor felelötlenség, vagy egyébb okok miatt estleg még veszélybe is kerülhet az ember orvosi kezelés alatt, vagy után. Tudnék jó néhány ilyen esetet felhozni, ami személyes tapasztalat, de nem teszem. Mindenesetre, nekem fontosabb az ima, (még az orvosokért is) ha betegségröl van szó.

Szerintem egyébbként bárki felhozhat kérdéseket, azért vagyunk fórumon. Nekem érdekes dolgok is voltak a gondolatok között.

 :2smitten:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Február 01, 16:18:03
Szia Petya!

Nagyon nagyon sajnálom, amit kihoztál a mondandómból...
Kicsit úgy érzem, mintha kicsavarták volna...
Szóval: nem állitottam, hogy MINDEN orvos gyilkos lenne, még akkor sem, ha orvosi műhiba folytán esetleg a páciens meghal.
De: ne köntörfalazzunk, odaát az összes olyan abortuszt végző orvos, aki élő magzatot roncsol szét, az gyilkos. Nevezhetnénk "bérgyilkos"-nak is, bár igazából cselekedetéért egy fityinget sem kap, de olyan értelemben igen, hogy a magzat anyja kéri fel őt a gyilkosság véghezvitelére. Az anya bűnrészes, mindkettőnek nagy a felelőssége. Az élő magzati abortusz igenis gyilkosság, gyilkos az orvos és az anya is, aki a döntést hozza.
Az abortusz csak olyan esetben elfogadott, ha a magzat már nem él. Odaát ezekről a dolgokról is számot fogunk adni, úgy átlag emberek, mint orvosok egyaránt. Tehát - ez a speciális személyes véleményem - én nőgyógyász nem lennék, ha engem ilyen abortuszra köteleznének. Ha ezt megtagadhatom, akkor semmi akadálya. De: Az orvostudomány ezernyi más ágazatból áll, tehát egy hivő ember találhat magának más orvosi szakterületet, ami nem ellenkezik a Biblia tanitásaival.

Más: nekem csináltak orvosi műhibát, amit 9 évig cipeltem. Azt mondták, jelentsem fel az orvost, majd fizetnie kell jó sokat. Nem tettem. Tudod miért? Mert az életemet megmentette. Tehát bár kontár volt, (ezt más orvosok is igy látták) az akkori szituációban mégis életet mentett.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Antee - 2012 Február 01, 18:42:19
Ez az ige jutott eszembe:

2Mózes 21,22-23
Ha férfiak veszekednek és meglöknek valamely terhes asszonyt, úgy hogy idő előtt szűl, de egyéb veszedelem nem történik: bírságot fizessen aszerint, amint az asszony férje azt reá kiveti, de bírák előtt fizessen. De ha veszedelem történik: akkor életért életet adj."
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Február 01, 18:50:34
Ez az ige jutott eszembe:

2Mózes 21,22-23
Ha férfiak veszekednek és meglöknek valamely terhes asszonyt, úgy hogy idő előtt szűl, de egyéb veszedelem nem történik: bírságot fizessen aszerint, amint az asszony férje azt reá kiveti, de bírák előtt fizessen. De ha veszedelem történik: akkor életért életet adj."

Köszönöm. Tehát igazam van: anyukák, apukák és orvosok...mind meg lesznek itélve az utolsó napon: a Ne ölj! - parancsa szerint.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Február 01, 19:00:41
Van egy izraeli ismerősöm, aki természet gyógyászatot tanult felsőfokon. Aztán megtért és úgy döntött, hogy mindaz amit tanult, kár és szemét, nem kedves az Úr előtt! Ezzel lehet igy egy megtért nőgyógyász is, aki nem akar életeket kioltani.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Február 13, 21:45:13
Illegális abortuszok Várpalotán - száz nőt is meggyanúsíthatnak
Forrás: m1 Híradó
Gyanúsítottként hallgatja ki a rendőrség azokat a várpalotai nőket, akiken engedély nélküli abortuszt hajtott végre a helyi kórházban az egyik orvos.

Az ügyben akár száz nőt is meggyanúsíthatnak. A nyomozók folyamatosan küldik az idézéseket. Az orvost szeptemberben tartóztatták le, magzatelhajtás gyanúja miatt.

Az orvost a várpalotai abortuszbizottság egyik tagja jelentette fel. Egy terhesség-megszakításra jelentkező nő ugyanis a meghallgatásakor elszólta magát. Azt mondta, hogy legutóbb formaságok nélkül elvégezték rajta a beavatkozást. A nyomozók megnézték a nő kórlapját és kiderült, hogy az abortuszt a nőgyógyász spontán vetélést követő beavatkozásnak tüntette fel. "Azt a lehetőséget választotta, hogy meghamisította a beteg dokumentációját, mind a beutalóját, mind az ultrahangját, mind a nőgyógyászati vizsgálaton, mindenütt az szerepelt, hogy elhalt terhesség" – nyilatkozta az m1 Híradónak Móriczné Tóth Ildikó, a várpalotai kórház főigazgatója.

A rendőrség tavaly szeptemberben indított nyomozást az ügyben. Az orvos azóta előzetesben van. „A várpalotai rendőrkapitányság magzatelhajtás bűntettének megalapozott gyanúja miatt továbbra is eljárást folytat egy helyi orvos ellen. Az eset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják” – mondta Kómár Viktória, a veszprémi rendőrség szóvivője.

A gyanú szerint az orvos több mint száz esetben végzett magzatelhajtást, amikért alkalmanként 60 ezer forint körüli összeget kért. "Adat merült fel arra is, hogy a sértettekkel valamilyen fajta összebeszélést kísérelt meg a gyanúsított, ezáltal a bizonyítékok elrejtésének, eltüntetésének a veszélye is fennáll" – közölte Dülkné Pintér Zsuzsanna, a Veszprémi Törvényszék szóvivője.

A rendőrség gyanúsítottként hallgatja ki az ügyben azokat a nőket is, akiken a kórház orvosa elvégezte az illegális abortuszt. Akár száz nőt is meggyanúsíthatnak. Közülük többen kétszer, háromszor is átestek engedély nélküli terhesség-megszakításon. A nyomozók kétszáz kórlapot foglaltak le és vittek el a kórházból. Ezek közül száz esetben merült fel a gyanú, hogy az orvosnak nem volt engedélye a beavatkozásra.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: DöNdIkEeE - 2012 Március 07, 14:04:55
Van egy izraeli ismerősöm, aki természet gyógyászatot tanult felsőfokon. Aztán megtért és úgy döntött, hogy mindaz amit tanult, kár és szemét, nem kedves az Úr előtt! Ezzel lehet igy egy megtért nőgyógyász is, aki nem akar életeket kioltani.

Szerintem a legtöbb nőgyógyász belátja hogy életet olt ki ha ezt teszi. Nem sokan teszik meg csak úgy. Már szerintem egyre többen érzik át a súlyát ennek...  :118:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: DöNdIkEeE - 2012 Március 07, 14:06:20
Illegális abortuszok Várpalotán - száz nőt is meggyanúsíthatnak
Forrás: m1 Híradó
Gyanúsítottként hallgatja ki a rendőrség azokat a várpalotai nőket, akiken engedély nélküli abortuszt hajtott végre a helyi kórházban az egyik orvos.

Az ügyben akár száz nőt is meggyanúsíthatnak. A nyomozók folyamatosan küldik az idézéseket. Az orvost szeptemberben tartóztatták le, magzatelhajtás gyanúja miatt.

Az orvost a várpalotai abortuszbizottság egyik tagja jelentette fel. Egy terhesség-megszakításra jelentkező nő ugyanis a meghallgatásakor elszólta magát. Azt mondta, hogy legutóbb formaságok nélkül elvégezték rajta a beavatkozást. A nyomozók megnézték a nő kórlapját és kiderült, hogy az abortuszt a nőgyógyász spontán vetélést követő beavatkozásnak tüntette fel. "Azt a lehetőséget választotta, hogy meghamisította a beteg dokumentációját, mind a beutalóját, mind az ultrahangját, mind a nőgyógyászati vizsgálaton, mindenütt az szerepelt, hogy elhalt terhesség" – nyilatkozta az m1 Híradónak Móriczné Tóth Ildikó, a várpalotai kórház főigazgatója.

A rendőrség tavaly szeptemberben indított nyomozást az ügyben. Az orvos azóta előzetesben van. „A várpalotai rendőrkapitányság magzatelhajtás bűntettének megalapozott gyanúja miatt továbbra is eljárást folytat egy helyi orvos ellen. Az eset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják” – mondta Kómár Viktória, a veszprémi rendőrség szóvivője.

A gyanú szerint az orvos több mint száz esetben végzett magzatelhajtást, amikért alkalmanként 60 ezer forint körüli összeget kért. "Adat merült fel arra is, hogy a sértettekkel valamilyen fajta összebeszélést kísérelt meg a gyanúsított, ezáltal a bizonyítékok elrejtésének, eltüntetésének a veszélye is fennáll" – közölte Dülkné Pintér Zsuzsanna, a Veszprémi Törvényszék szóvivője.

A rendőrség gyanúsítottként hallgatja ki az ügyben azokat a nőket is, akiken a kórház orvosa elvégezte az illegális abortuszt. Akár száz nőt is meggyanúsíthatnak. Közülük többen kétszer, háromszor is átestek engedély nélküli terhesség-megszakításon. A nyomozók kétszáz kórlapot foglaltak le és vittek el a kórházból. Ezek közül száz esetben merült fel a gyanú, hogy az orvosnak nem volt engedélye a beavatkozásra.

szomorú  :(
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Március 13, 08:50:27
Szia Antee!

Hoztam egy angol cikket, mert felmerült a gyanú bennem, hogy valami olyasmiről szól, hogy az újszülött babákat is meg szabad ölni. Hallottam ugyanis erről az amerikai törvénytervezetről. Megnéznéd kérlek, hogy miről szól? És egy pár szóban leirnád ha tényleg erről van szó? Engem kiráz a hideg...

After-Birth Abortion

http://www.opposingviews.com/i/religion/premeditated-murder-newborn-babies-justified-morally-equivalent-abortion (http://www.opposingviews.com/i/religion/premeditated-murder-newborn-babies-justified-morally-equivalent-abortion)
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 09:09:04
Erröl nálunk is sokat beszéltek a médiákban, és elítélték a gondolatot.

Megjelent magyarul is két cikk:

http://idokjelei.hu/2012/03/egyes-etikusok-szerint-a-szules-utani-%E2%80%9Eabortusz%E2%80%9D-elfogadhato-gyakorlat/ (http://idokjelei.hu/2012/03/egyes-etikusok-szerint-a-szules-utani-%E2%80%9Eabortusz%E2%80%9D-elfogadhato-gyakorlat/)

http://www.punkosdi.hu/content/dermeszto-igazolni-akarjak-a-szuletes-utani-abortuszt (http://www.punkosdi.hu/content/dermeszto-igazolni-akarjak-a-szuletes-utani-abortuszt)

1Pt. 5:8.    Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte,
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Március 13, 10:44:28
Ez rettenetes! Megérett a föld az itéletre. Szóval legalizáljuk az ártaltan vér megölését. Gyönyörű, hát nem csodálom, hogy az antikrisztus törvénytipró lesz...Az emberek meg ujjonganak majd hogy Halleluja, nincs törvény mindenki élhet a saját erkölcsi normái szerint...Ez már rosszabb mint Sodoma és Gomora korában volt!
 :pityereg: :pityereg: :pityereg: :pityereg: :pityereg: :pityereg: :pityereg: :pityereg: :pityereg: :pityereg: :pityereg: :pityereg:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Március 13, 10:46:16
Egyébként az eredeti tervezet szerint én úgy tudom hogy 6 hónapos korig akarták kiterjeszteni a legális emberölést.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Antee - 2012 Március 13, 11:05:12
Szia Antee!

Hoztam egy angol cikket, mert felmerült a gyanú bennem, hogy valami olyasmiről szól, hogy az újszülött babákat is meg szabad ölni. Hallottam ugyanis erről az amerikai törvénytervezetről. Megnéznéd kérlek, hogy miről szól? És egy pár szóban leirnád ha tényleg erről van szó? Engem kiráz a hideg...

After-Birth Abortion

http://www.opposingviews.com/i/religion/premeditated-murder-newborn-babies-justified-morally-equivalent-abortion (http://www.opposingviews.com/i/religion/premeditated-murder-newborn-babies-justified-morally-equivalent-abortion)

Borzaszto!

Bocsanat Dafna, csak most tudtam a munkabol telefonon keresztul feljonni a forumra.
Borzaszto olyannyira, hogy csak az elejet tudtam elolvasni.

Nincs ra szo. Akik ilyeneket kitalalnak, azoknak kellene elvenni az eletet.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 11:51:26
Utánna olvastam németül is a hírnek.

"Az egész világon felháborodást keltett fel ez az egy etik újságban megjelent cikk. Az egyházak és az etika tanácsok messzemenöleg elítélik ezt az ötletet."

"Egyetlen egy komolyan vehetö biotechnikus sem fogja ezt a gonosz véleményt magáévá tenni..."

http://zeltmacher-nachrichten.eu/content/medizinethiker-geben-babys-zum-t%C3%B6ten-frei (http://zeltmacher-nachrichten.eu/content/medizinethiker-geben-babys-zum-t%C3%B6ten-frei)

Élesen elítélik minden államban.

Szóval azért, mert egy biotechnikus Ausztráliában gonosz, szó sincs róla, hogy azt valaki helyeselné.

 :2smitten:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Antee - 2012 Március 13, 14:00:35
Koszonom az infot! :afro:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: DöNdIkEeE - 2012 Március 13, 14:58:08
Szia Antee!

Hoztam egy angol cikket, mert felmerült a gyanú bennem, hogy valami olyasmiről szól, hogy az újszülött babákat is meg szabad ölni. Hallottam ugyanis erről az amerikai törvénytervezetről. Megnéznéd kérlek, hogy miről szól? És egy pár szóban leirnád ha tényleg erről van szó? Engem kiráz a hideg...

After-Birth Abortion

http://www.opposingviews.com/i/religion/premeditated-murder-newborn-babies-justified-morally-equivalent-abortion (http://www.opposingviews.com/i/religion/premeditated-murder-newborn-babies-justified-morally-equivalent-abortion)

Borzaszto!

Bocsanat Dafna, csak most tudtam a munkabol telefonon keresztul feljonni a forumra.
Borzaszto olyannyira, hogy csak az elejet tudtam elolvasni.

Nincs ra szo. Akik ilyeneket kitalalnak, azoknak kellene elvenni az eletet.


 :nem:  :pityereg: :176: :176: :140:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Március 13, 16:49:49
Utánna olvastam németül is a hírnek.

"Az egész világon felháborodást keltett fel ez az egy etik újságban megjelent cikk. Az egyházak és az etika tanácsok messzemenöleg elítélik ezt az ötletet."

"Egyetlen egy komolyan vehetö biotechnikus sem fogja ezt a gonosz véleményt magáévá tenni..."

http://zeltmacher-nachrichten.eu/content/medizinethiker-geben-babys-zum-t%C3%B6ten-frei (http://zeltmacher-nachrichten.eu/content/medizinethiker-geben-babys-zum-t%C3%B6ten-frei)

Élesen elítélik minden államban.

Szóval azért, mert egy biotechnikus Ausztráliában gonosz, szó sincs róla, hogy azt valaki helyeselné.

 :2smitten:

Sajnos ez nemcsak onnan ered...bár igy lenne! Én meg tudom, hogy az amerikai törvényhozásban már régen be akarták vezettetni, méghozzá 6 hónapos korig. Ha jól tudom nyakig benne van a keze a Szabadköműveseknek, meg gondolom az Illuminátusoknak is. (Az egyik kutya, a másik eb.) Igy akarják az emberiség létszámát csökkenteni, és tudvalevő hogy ki az istenük: maga a Sátán. Ha érdekel benneteket ezeknek a dolgoknak is utánanézek.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Antee - 2012 Március 13, 18:19:35
Igen Dafna, jó lenne erről többet tudnunk, hogy annál inkább imáinkba foglaljuk a dolgot.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Március 13, 19:11:03
Titkos társaságok - Szabadköműves mozgalom

Csak az egyik részt teszem fel, mert innentől kezdve mindenki meg fogja találni a többit is.
http://www.youtube.com/watch?v=Mnq52PkYQk0# (http://www.youtube.com/watch?v=Mnq52PkYQk0#)
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Március 13, 19:13:48
Titkos társaságok - Illuminátusok

Szintén csak egy részt teszek fel, innen könnyen megtalálható a többi.
http://www.youtube.com/watch?v=NO6Y1OOFKPk# (http://www.youtube.com/watch?v=NO6Y1OOFKPk#)
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Március 13, 19:18:18
Egy prédikációban hallottam hiteles információkra alapozva, hogy a népességcsökkenést határozottan ezek a sátáni csoportok akarják létrehozni, feladatuk többek között az abortusz legalizálása bármilyen formában. Ha jól emlékszem 1 milliárd alá akarják csökkenteni a föld népességét, mindenféleképpen. Ehhez hozzájárul a mérgezés, géntechnológia, nanotechnológia, szóval minden ami pusztit, rombol és öl.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: bacsipista - 2012 Május 25, 20:29:39
Ezt a hírt azért teszem ide, mert a tudomány nevére hivatkozva tették amit tettek. A bűnt felismerni és beismerni és bocsánatot kérni soha sem késő.

Bocsánatot kért a náci orvosok bűniért a német orvosi kamara (Bundesärztekammer).

A szervezet pénteken véget ért nürnbergi közgyűlésén elfogadott nyilatkozat szerint a német orvosok közössége "mélyen sajnálja", hogy a náci időkben orvosok, akik a gyógyításra esküdtek fel, az emberi jogokat sértő cselekményeket hajtottak végre. A kamara "megemlékezik a még élő és a már elhunyt áldozatokról, és bocsánatot kér tőlük" - áll a nemzetiszocialista uralom bukása után 67 évvel elfogadott nyilatkozatban.

A mintegy 450 ezer tagú szervezet hangsúlyozta: a legkegyetlenebb bűncselekményeket nem politikai utasításra hajtották végre, hanem szakmai meggyőződésből, az elkövetők között pedig ott volt a szakma számos vezető képviselője.

A kamara elismeri, hogy orvosok felelősséget viselnek "a nemzetiszocialista orvostudomány" bűneiért, és anyagi és szervezeti támogatással hozzájárul a történtek feltárásához - áll a nyilatkozatban.

A náci uralom idején ezrek haltak meg német orvosok által embereken végzett kísérletek következtében. További több mint 200 ezer embernek azért kellett meghalni, mert idegbetegség vagy testi fogyatékosság alapján életre méltatlannak minősítették őket. A kényszersterilizáltak száma 360 ezerre tehető.


Forrás: MTI

 
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Július 11, 18:25:13
Kártérítést kap az abortuszra kényszerített nő
Forrás: MTI
A kínai asszonyt hét hónapos terhesen kötelezték magzatelhajtásra, miután a helyi törvények szerint nem vállalhatott volna második gyermeket, és nem volt hajlndó kifizetni az emiatt kiszabott bírságot.


Peren kívüli egyezséggel, kártérítéssel rendeződik annak a kínai nőnek a követelése, akit hét hónapos várandós állapotban kényszerítettek abortuszra az északnyugat-kínai Senhszi tartományban.

Feng Csian-mej és férje 70 ezer jüan (2,6 millió forint) körüli összeget kapott a járási kormányzattól. A pénzt már ki is kifizették. A házaspár pekingi ügyvédje visszavonta a bírósági keresetet. Az ügyet a hivatalban lezártnak tekintik. Ez azt jelenti, hogy egyik fél sem állhat elő újabb követeléssel - közölte a járási kormányzat, amely egyben a családnak további segítséget ígért.

A házaspárnak már van egy gyermeke, s a hatályos kínai törvények szerint nem vállalhatta volna a másodikat. A 23 éves Fenget azután kényszerítették magzatelhajtásra, hogy nem volt hajlandó a terhessége miatt rá kiszabott 40 ezer jüan (1,5 millió forint) büntetést kifizetni.

A rendkívül brutális beavatkozás után Feng esete és fényképe az élettelen magzattal felkerült a világhálóra. Az ügy országos felháborodást, nemzetközi visszhangot váltott ki. A nyilvánosság által kikényszerített vizsgálat után az érintett Csenping település családtervezésért felelős vezetőjét és egy járási vezetőt elbocsátották állásából. Négy másik hivatali alkalmazott és a kórház igazgatója pedig fegyelmi büntetést kapott.

Annak ellenére, hogy a magánvádas eljárásra nem kerül sor, az ügyészek hivatalból vádat emelhetnek - mondta a család ügyvédje, ki szerint egy nőt hét hónapos terhesen abortuszra kényszeríteni bűncselekmény. Az eset hatására beérkezett hasonló panaszok kivizsgálására az országos családtervezési bizottság tíz csoportot küldött ki különböző helyszínekre, hogy "fellépjenek a törvények végrehajtása során elkövetett szabálytalanságok ellen".
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Guti Tünde - 2012 Július 13, 11:57:03
 :(
Dafna, ez rettenetes!
Ez nem "orvostudomány", hanem kivégzés...  :060:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Július 13, 12:21:26
:(
Dafna, ez rettenetes!
Ez nem "orvostudomány", hanem kivégzés...  :060:

Hát Tünde, amikor ezt a cikket olvastam, az jutott eszembe, milyen jó hogy nem Kinában születtem, mert ha ott születtem volna, nem lehetne csak egy gyermekem és ha megpróbálnám megtartani a következőt, akkor valószinűleg ez a sors várna rám. Aztán az is eszembe jutott, hogy nem ártana felvenni a kinai nőket egy imalistára, hogy ezt a borzalmat valahogy el tudják viselni. Szerintem nem lehet. Aztán az is eszembe jutott, hogy az antikrisztus törvénytipró, és ez a kinai törvény igencsak istenellenes, törvényellenes, legalizálják a gyilkosságokat, és nem engedik a házaspároknak hogy saját jogukkal éljenek, hány gyermeket neveljenek fel. Szóval ez mindenképpen nagyon sátáni dolog.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: ditte - 2012 Július 13, 20:19:42
Ezt a hírt azért teszem ide, mert a tudomány nevére hivatkozva tették amit tettek. A bűnt felismerni és beismerni és bocsánatot kérni soha sem késő.

Bocsánatot kért a náci orvosok bűniért a német orvosi kamara (Bundesärztekammer).

A szervezet pénteken véget ért nürnbergi közgyűlésén elfogadott nyilatkozat szerint a német orvosok közössége "mélyen sajnálja", hogy a náci időkben orvosok, akik a gyógyításra esküdtek fel, az emberi jogokat sértő cselekményeket hajtottak végre. A kamara "megemlékezik a még élő és a már elhunyt áldozatokról, és bocsánatot kér tőlük" - áll a nemzetiszocialista uralom bukása után 67 évvel elfogadott nyilatkozatban.

A mintegy 450 ezer tagú szervezet hangsúlyozta: a legkegyetlenebb bűncselekményeket nem politikai utasításra hajtották végre, hanem szakmai meggyőződésből, az elkövetők között pedig ott volt a szakma számos vezető képviselője.

A kamara elismeri, hogy orvosok felelősséget viselnek "a nemzetiszocialista orvostudomány" bűneiért, és anyagi és szervezeti támogatással hozzájárul a történtek feltárásához - áll a nyilatkozatban.

A náci uralom idején ezrek haltak meg német orvosok által embereken végzett kísérletek következtében. További több mint 200 ezer embernek azért kellett meghalni, mert idegbetegség vagy testi fogyatékosság alapján életre méltatlannak minősítették őket. A kényszersterilizáltak száma 360 ezerre tehető.


Forrás: MTI

Valóban szükség van az őszinte önvizsgálatra és bocsánatkérésre. Bár a sok millió emberéletet nem lehet visszahozni. Isten azonban látja az igaz bűnbánatot. Bárcsak Magyarországon is ilyen lelkület lenne sokakban.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: ditte - 2012 Július 13, 20:23:06
Kártérítést kap az abortuszra kényszerített nő
Forrás: MTI
A kínai asszonyt hét hónapos terhesen kötelezték magzatelhajtásra, miután a helyi törvények szerint nem vállalhatott volna második gyermeket, és nem volt hajlndó kifizetni az emiatt kiszabott bírságot.


Peren kívüli egyezséggel, kártérítéssel rendeződik annak a kínai nőnek a követelése, akit hét hónapos várandós állapotban kényszerítettek abortuszra az északnyugat-kínai Senhszi tartományban.

Feng Csian-mej és férje 70 ezer jüan (2,6 millió forint) körüli összeget kapott a járási kormányzattól. A pénzt már ki is kifizették. A házaspár pekingi ügyvédje visszavonta a bírósági keresetet. Az ügyet a hivatalban lezártnak tekintik. Ez azt jelenti, hogy egyik fél sem állhat elő újabb követeléssel - közölte a járási kormányzat, amely egyben a családnak további segítséget ígért.

A házaspárnak már van egy gyermeke, s a hatályos kínai törvények szerint nem vállalhatta volna a másodikat. A 23 éves Fenget azután kényszerítették magzatelhajtásra, hogy nem volt hajlandó a terhessége miatt rá kiszabott 40 ezer jüan (1,5 millió forint) büntetést kifizetni.

A rendkívül brutális beavatkozás után Feng esete és fényképe az élettelen magzattal felkerült a világhálóra. Az ügy országos felháborodást, nemzetközi visszhangot váltott ki. A nyilvánosság által kikényszerített vizsgálat után az érintett Csenping település családtervezésért felelős vezetőjét és egy járási vezetőt elbocsátották állásából. Négy másik hivatali alkalmazott és a kórház igazgatója pedig fegyelmi büntetést kapott.

Annak ellenére, hogy a magánvádas eljárásra nem kerül sor, az ügyészek hivatalból vádat emelhetnek - mondta a család ügyvédje, ki szerint egy nőt hét hónapos terhesen abortuszra kényszeríteni bűncselekmény. Az eset hatására beérkezett hasonló panaszok kivizsgálására az országos családtervezési bizottság tíz csoportot küldött ki különböző helyszínekre, hogy "fellépjenek a törvények végrehajtása során elkövetett szabálytalanságok ellen".
Borzasztó! Sajnos én is olvastam arról, hogy élő kisbabákat magukra hagytak a kórházban.
Imádkozzunk!!!!
 :060:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Július 14, 07:11:11
Az orvosok bocsánatkéréséről az a véleményem, hogy nem az Ő bűnük. Azok pedig nem kértek és nem kérnek bocsánatot, akik ezeket a borzalmakat a második világháborúban elkövették. Szoktak ide jönni mély bűnbánattal, könnyes szemekkel olyan német fiatalok, akik ezeknek a náciknak a leszármazottai, unokái, gyerekei és nyilvánosan bocsánatot kérnek a zsidóságtól, a holokauszt túlélőktől. Nagyon szép gesztus, minden tiszteletem az ővék, de az az igazság, hogy ez nem az ő bűnük. Ezt a nagypapának meg a papának kellett volna vagy kellene megtennie, ugyanis mindenkinek a saját bűnét kell megbánnia, nem pedig a szüleiét, nagyszüleiét. A mai német orvosoknak (remélhetőleg) az égvilágon már semmi köze nincsen ahhoz, amit egykor az ő kollégáik meggyőződésből kisérleteztek embereken. Nem az ő bűnük, nem nekik kéne bocsánatot kérni.
Jól nézne ki, ha mondjuk nekem itt nyilvánosan az édesapám bűneiért kéne vezekelnem és bocsánatot kérnem, hogy mondjuk rossz apa volt és minden pénzzét elitta, és én kérnék bocsánatot az ő alkoholizmusáért.Lehet ugyan, hogy ez kegyességnek tűnhet emberek szemében, de Isten a sziveket vizsgálja és mindenkinek saját tetteiért kell majd számot adnia. Mind ahogy én sem vagyok felelős az apám rossz döntései felől, ezt az Isten sem fogja nekem felróni. Szóval szép és kegyes gesztus ez az egész, de sok hűhó semmiért...
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Július 14, 07:15:10
Megjegyezném továbbá, hogy vannak dolgok amiket egy egyszerű bocsánatkéréssel nem lehet lerendezni. Mondjuk ha valakit szándékosan megölnek és az illető gyilkos bocsánatot kér, az ugyan szép gesztus, de azt akit megölt már nem hozza vissza. Nem véletlen van a Bibliában halálos bűnként feltüntetve a szándékos emberölés. Az ilyeneknek nem volt lehetőségük a túlélésre, azonnali halál járt érte. A Biblia igazsága az, ha valaki embert ölt, annak meg kell halnia.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Antee - 2012 Július 14, 09:39:28
Az orvosok bocsánatkéréséről az a véleményem, hogy nem az Ő bűnük. Azok pedig nem kértek és nem kérnek bocsánatot, akik ezeket a borzalmakat a második világháborúban elkövették. Szoktak ide jönni mély bűnbánattal, könnyes szemekkel olyan német fiatalok, akik ezeknek a náciknak a leszármazottai, unokái, gyerekei és nyilvánosan bocsánatot kérnek a zsidóságtól, a holokauszt túlélőktől. Nagyon szép gesztus, minden tiszteletem az ővék, de az az igazság, hogy ez nem az ő bűnük. Ezt a nagypapának meg a papának kellett volna vagy kellene megtennie, ugyanis mindenkinek a saját bűnét kell megbánnia, nem pedig a szüleiét, nagyszüleiét. A mai német orvosoknak (remélhetőleg) az égvilágon már semmi köze nincsen ahhoz, amit egykor az ő kollégáik meggyőződésből kisérleteztek embereken. Nem az ő bűnük, nem nekik kéne bocsánatot kérni.
Jól nézne ki, ha mondjuk nekem itt nyilvánosan az édesapám bűneiért kéne vezekelnem és bocsánatot kérnem, hogy mondjuk rossz apa volt és minden pénzzét elitta, és én kérnék bocsánatot az ő alkoholizmusáért.Lehet ugyan, hogy ez kegyességnek tűnhet emberek szemében, de Isten a sziveket vizsgálja és mindenkinek saját tetteiért kell majd számot adnia. Mind ahogy én sem vagyok felelős az apám rossz döntései felől, ezt az Isten sem fogja nekem felróni. Szóval szép és kegyes gesztus ez az egész, de sok hűhó semmiért...

Így van Testvérem. Sajnos nem gondolja mindenki így, ugyanis sokan hisznek a generációs átokban és szenvednek abban a tudatban, hogy a szüleik bűneiért viselik a csapásokat. Holott Isten nem bünteti meg a fiakat az apák bűnéért.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: petya1962 - 2012 Július 14, 09:59:40
Érdekes kérdés ez.

Egyrészt ha tőlem bocsánatot kérnek, akkor én kicsit megenyhülök. Így vagyok összerakva:). De én azt gondolom, hogy ez nem a bocsánatkérésről szól, hanem a megbocsátásról.
Kérdésem: Meddig lehet hurcolni egy sérelmet? Meddig lehet és kell gyászolni? Nem az emlékezésről beszélek, hanem a gyászról.
Nem vagyok jó zsidó hagyományokban, de ha jól emlékszem a gyászolásnak is volt egy rendje: meghatározott ideig tarthatott. Ahogy a Prédikátor is mondja ezt: rendelt ideje van. Nem 70 év!

A másik pedig a kollektív bűnvallás kérdése:

Nehémiás ismereteim szerint fogságban született, semmi köze nem volt az apák által elkövetett bűnökhöz, s hogy imádkozik?

Idézet
Neh 1:6 Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izráel fiaiért. Vallást teszek Izráel fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is és atyám házanépe is!

Tudott azonosulni népe bűneivel, s ez bűnbánatra indította.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Elisabeth - 2012 Július 14, 11:34:47
Kedves Dafna!

A Shoa (Holokauszt) miatt, mégha az elkövetök is kértek volna bocsánatot, azok akiket meggyilkoltak, már nem tudnak megbocsátani. Akkor mondjam azt, hogy értelmetlen egy öszinte bocsánatkérés, ami bünbánattal jár? Azonkivül még világi szemmel is a bocsánatkérés (mégha nem is maga követt el el a gyilkosságot)  egyértelmüen kifejezi, hogy elítéli és elhatárolja magát attól a szellemiségtöl, az antiszemitizmustól, ami ezt lehetövé tette annak idején.

Ki ellen vétkezik az antiszemita elsösorban? Az Örökkévaló Isten ellen. És Izrael Szentje lát a szívekbe, elötte nincs semmi sem rejtve. Ö pedig maga az Igazság! Elötte nincs rejtve a gonoszság és ítéletei igazak!

Mégegy: Itt Németországban az iskolálban és különbözö rendezvényekre hívnak meg “szemtanúkat”,. Holokauszt átélöket elöadásra, azzal a céllal, hogy soha többé ne fordulhasson elö még egyszer a történelemben ilyen sátáni gonoszság.

Számos gyülekezeteket ismerek, akik Istentöl és a zsidóktól bocsánatot kértek a múltjukért (elödeik múltjáért, ami egyébbkén a Bibliában is elöfordul)

Vétkeztünk atyáinkkal együtt; bűnösök, gonoszok valánk.
Zsolt 106,6    

Miénk, oh Uram, orczánk pirulása, a mi királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, a kik vétkeztünk ellened.
Dn 9,8    

Némely gyülekezet heti rendszerességgel jön össze Izraelért való imádkozásra. Izraelböl hívnak meg Testvéreket Izrael napok megrendezésére. Meg kell mondjam ezekben a körörkben nem is üti fel a fejét az Izrael-ellenesség! Imában és tettekben harcolnak az újra erösödö antiszemitizmus ellen. Szeretik Izraelt és a zsidókat, és úgy tekintenek ma is rájuk, mint Isten választott népére.

34. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom.
35. Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az én számból, el nem változtatom.

Zsolt 89,34-35

Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.
Róma 11,29

Az öszinte bünbánatnak abban áll a legmélyebb értelme, hogy elítélem a történteket, elfordulok attól, így a jelenben is meg van annak a hordozó ereje a jövöt illetöen.

Aki elítéli az Atyák vétkét, azzal ugyan nem tudja „lerendezni” a történteket, de az nem akar többé abba a vétekbe beleesni, amit az atyáik elkövettek. Itt látom az értelmét a megbánásnak.

Mi pedig akik Isten kegyelmét megtapasztaltuk, tudjuk, hogy Isten nem kárhoztatni küldte el egyszülött Fiát, hanem azért, hogy akik hisznek Öbenne megmentessenek és örök életük legyen.

18. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,
19. Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

Lk 4,18-19


Kedves Petya!

Mint aki megtapasztalta Isten szeretetét, én azokhoz, akiknek még mindig fájdalmat okoz, ha arra gondolnak, hogy családjukat meggyilkolták (egy két kivétellel, de azok is megtapasztalták a Shoa borzalmait), inkább Krisztus szeretetével és együttérzéssel fordulok. Ezzel teszek bizonyságot arról a Szeretetröl, amelyben én is részesültem.

Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.
Zsolt. 34:19.

Jézus Krisztusnak fontos volt, hogy beteljesedjenek az Örökkévaló Igéretei.   

Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet.
Mt. 12:20.

Szeretett Testvéreim, nagyon fontos, hogy ezt a témát Istenfélelemben és Krisztusunk szeretetével kezeljük....   

Cím: Re:Orvostudomány
Írta: petya1962 - 2012 Július 14, 12:39:54
Kedves Petya!

Mint aki megtapasztalta Isten szeretetét, én azokhoz, akiknek még mindig fájdalmat okoz, ha arra gondolnak, hogy családjukat meggyilkolták (egy két kivétellel, de azok is megtapasztalták a Shoa borzalmait), inkább Krisztus szeretetével és együttérzéssel fordulok. Ezzel teszek bizonyságot arról a Szeretetröl, amelyben én is részesültem.

Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.
Zsolt. 34:19.

Jézus Krisztusnak fontos volt, hogy beteljesedjenek az Örökkévaló Igéretei.   

Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet.
Mt. 12:20.

Szeretett Testvéreim, nagyon fontos, hogy ezt a témát Istenfélelemben és Krisztusunk szeretetével kezeljük....

Teljesen egyetértek áldott testvérem!

Mindössze arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a kollektív bocsánatkérés nem idegen a Szentírástól, egyrészt, másként pedig kérdés az, hogy mi könnyebb bocsánatot kérni, vagy bocsánatkérést elfogadni...

Shalom
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: petya1962 - 2012 Július 14, 12:49:33
S még egy dolog kívánkozik ide Erzsike hozzászólásának az első feléhez:

Miért kérnek bocsánatot ezek az orvosok? Talán nem azért, mert úgy érzik (s szerintem jól érzik), hogy őket egy kalap alá veszik a gyilkosokkal...?
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Elisabeth - 2012 Július 14, 14:26:23
Kedves Petya Testvérem!

Ismerve az eredeti szövegét ennek a bocsánatkérésnek, és az itteni helyzetet, biztosra tudom mondani, hogy még a holokausztátélök sem veszik a mai orvosokat egy kalap alá! Az itteni orvosok nem is érzik így!

Ám itt egy szevezetröl van szó, amely részt vett annak idején a borzalmakban.

Az itteni újság, (és nem a zsidók) tovább is lép és szorgalmazza, hogy e bocsánatkérést tettek is kövessék, és fizessenek kártérítést azoknak, akik még élnek és áldozatul estek az orvosi kisérletezéseknek, kényszer sterilizációknak, és maradéktalanul nyissák meg a nyilvánosság számára azon dokumenteket, amelyek ebböl az idöböl származnak.

http://www.sueddeutsche.de/wissen/entschuldigung-fuer-verbrechen-im-dritten-reich-aerzte-stellen-sich-ihrer-vergangenheit-1.1365330 (http://www.sueddeutsche.de/wissen/entschuldigung-fuer-verbrechen-im-dritten-reich-aerzte-stellen-sich-ihrer-vergangenheit-1.1365330)

 :2smitten:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Elisabeth - 2012 Július 14, 15:56:10
Egy rövid részletet lefordítottam az ujságcikkböl, amely tartalmazza a nyilatkozat részét:

Idézet
A nyilatkozatban egyértelmüen ellent mondanak az orvosok annak a véleménynek, hogy politikai nyomás hatására kezdödött volna a büntény. Sokkal inkább maguk az orvosok kezedeményezésére indult el ez a legsúlyosabb emberijogok elleni büntény.
Nem is egyes orvosok tettéröl van szó, hanem az orvosi kar és a medicin-ipar reprezentáló vezetöi által lett tervezve és kivitelezve. Ugyanúgy az egyetemi kutatók kiemelkedö egyéniségei és a híres kututó intézmények is részt vettek ebben a büncselekményben.

Az orvosi kar felelösséget érez, és figyelmeztetésnek szánja ezt úgy a jelen idönek, mint a jövöben.

http://www.sueddeutsche.de/wissen/aerztetag-in-nuernberg-aerzteschaft-bittet-um-verzeihung-1.1365156 (http://www.sueddeutsche.de/wissen/aerztetag-in-nuernberg-aerzteschaft-bittet-um-verzeihung-1.1365156)
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Július 14, 16:48:58
S még egy dolog kívánkozik ide Erzsike hozzászólásának az első feléhez:

Miért kérnek bocsánatot ezek az orvosok? Talán nem azért, mert úgy érzik (s szerintem jól érzik), hogy őket egy kalap alá veszik a gyilkosokkal...?

Fején találtad a szöget. Ha a mai német társadalomban nincs antiszemitizmus és nincsenek gyilkos orvosok, akkor miért kérnek bocsánatot? Nem ők tették vagonokba a zsidókat, nem ők kisérleteztek rajtuk, nem ők döntötték el ki haljon meg és ki éljen tovább...
Tudod azért Mengelének elfogadtam volna a bocsánatkérését, mert neki volt miért bocsánatot kérni. Szerintem amit Ő művelt az minden határokon túl van...de nem kérném,hogy Mengele unokája, dédunokája őmiatta kérjen bocsánatot. A generációs átokban pedig hiszek, mert az Ige mondja, hogy létezik. De ha a leszármazottak elhatárolják magukat ezektől a bűnöktől, akkor az átok nem száll a fejükre, mert az is meg van irva: "Az ok nélkül való átok nem száll az ember fejére." Tehát én nem kérnék ilyet a német orvos társadalomtól, hogy kollektiven azok bűnéért kérjen bocsánatot, amit nem ők követtek el.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Július 14, 16:51:55
Kedves Petya Testvérem!

Ismerve az eredeti szövegét ennek a bocsánatkérésnek, és az itteni helyzetet, biztosra tudom mondani, hogy még a holokausztátélök sem veszik a mai orvosokat egy kalap alá! Az itteni orvosok nem is érzik így!

Ám itt egy szevezetröl van szó, amely részt vett annak idején a borzalmakban.

Az itteni újság, (és nem a zsidók) tovább is lép és szorgalmazza, hogy e bocsánatkérést tettek is kövessék, és fizessenek kártérítést azoknak, akik még élnek és áldozatul estek az orvosi kisérletezéseknek, kényszer sterilizációknak, és maradéktalanul nyissák meg a nyilvánosság számára azon dokumenteket, amelyek ebböl az idöböl származnak.

http://www.sueddeutsche.de/wissen/entschuldigung-fuer-verbrechen-im-dritten-reich-aerzte-stellen-sich-ihrer-vergangenheit-1.1365330 (http://www.sueddeutsche.de/wissen/entschuldigung-fuer-verbrechen-im-dritten-reich-aerzte-stellen-sich-ihrer-vergangenheit-1.1365330)

 :2smitten:

És mit segit a kártérités? Soha nem kértem, és soha nem is fogok. Az a kis pénz nem fedezi azt a nagy bűnt, amit elkövettek, mondjuk a családom életében. Megfizethetetlen. Vannak bűnök, amiket pénzzel megváltani nem lehet. És mielőtt azt gondolnátok hogy megbocsátatlanság van a szivemben, állithatom, hogy nem.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Elisabeth - 2012 Július 14, 17:01:38
Kedves Dafna!

Itt nem a generációs átokról van szó! Ezért is tettem be a linkeket. Itt egy szervezetröl van szó, amely részt vett a Holokauszt borzalmaiban és azóta e szevezetnek tagjai most (és végre) jutottak el odaáig, hogy milyen borzalmas bünt követett el az a szervezet, amelynek ök is tagjai. Gondolom elég világosan indokolták meg a nyilatkozatukat:

Idézet
Az orvosi kar felelösséget érez, és figyelmeztetésnek szánja ezt úgy a jelen idönek, mint a jövöben.

Lehet hogy neked ez a véleményed a kártérítéssel kapcsolatban. Megváltoztatni valóban nem tudja a történteket, és nem is lehet pénzzel megfizetni azt ami történt, ám enyhítheti azok sorsát, akik emiatt egész életükben szenvedtek. És mindenekelött olyan hozzáállást képvisel, hogy ilyen a jövöben sohase ismétlödjön meg!!!!

Erröl egyébbként itt másképpen gondolkoznak. Itt az antiszemitizmus erösödésére aggodalommal néznek, talán mert elítélik saját történelmük alapján azt.

 :2smitten:


Cím: Re:Orvostudomány
Írta: petya1962 - 2012 Július 14, 18:36:56
Fején találtad a szöget. Ha a mai német társadalomban nincs antiszemitizmus és nincsenek gyilkos orvosok, akkor miért kérnek bocsánatot? Nem ők tették vagonokba a zsidókat, nem ők kisérleteztek rajtuk, nem ők döntötték el ki haljon meg és ki éljen tovább...
Tudod azért Mengelének elfogadtam volna a bocsánatkérését, mert neki volt miért bocsánatot kérni. Szerintem amit Ő művelt az minden határokon túl van...de nem kérném,hogy Mengele unokája, dédunokája őmiatta kérjen bocsánatot. A generációs átokban pedig hiszek, mert az Ige mondja, hogy létezik. De ha a leszármazottak elhatárolják magukat ezektől a bűnöktől, akkor az átok nem száll a fejükre, mert az is meg van irva: "Az ok nélkül való átok nem száll az ember fejére." Tehát én nem kérnék ilyet a német orvos társadalomtól, hogy kollektiven azok bűnéért kérjen bocsánatot, amit nem ők követtek el.

Nos, éppen te nem találtad a fején azt a bizonyos szöget. Amikor én arról beszéltem, hogy egy kalap alá veszik őket a gyilkosokkal, akkor éppen, hogy nem a német társadalmat említettem, hanem azokat, akik a német népet teszik felelőssé azért a szörnyűségért, amit mi Holocaustnak nevezünk.

S még egy dolog kívánkozik ide Erzsike hozzászólásának az első feléhez:

Miért kérnek bocsánatot ezek az orvosok? Talán nem azért, mert úgy érzik (s szerintem jól érzik), hogy őket egy kalap alá veszik a gyilkosokkal...?

S hogy ez mennyire így van, mi sem bizonyítja jobban, mint az, ahogy ez a történet lereagáltatott.
És mit segit a kártérités? Soha nem kértem, és soha nem is fogok. Az a kis pénz nem fedezi azt a nagy bűnt, amit elkövettek, mondjuk a családom életében. Megfizethetetlen. Vannak bűnök, amiket pénzzel megváltani nem lehet. És mielőtt azt gondolnátok hogy megbocsátatlanság van a szivemben, állithatom, hogy nem.

S nem az mondatja ezt velem, hogy engem vagy családomat soha nem értek vérre menő atrocitások. Igen! Értek! Csak megtanultam a Mindenhatótól, hogy a bűneimről meg sem emlékezik... S megtanultam, hogy a bosszúállást bízzam az igazságosan ítélőre.

Igen. Van antiszemitizmus Magyarországon, s van Németországban is! Példaértékű egy ilyen bocsánatkérés! Komoly üzenete van: csak ezt az "adást" venni kell.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Elisabeth - 2012 Július 14, 18:41:57
Kedves Petya Testvérem!
Idézet
Igen. Van antiszemitizmus Magyarországon, s van Németországban is! Példaértékű egy ilyen bocsánatkérés! Komoly üzenete van: csak ezt az "adást" venni kell.

Ez valóban így van! Van Németországban is antiszemitizmus, és mi örülünk minden próbálkozásnak, ami ezt napfényre hozza és elitéli.

 :2smitten:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: ditte - 2012 Július 14, 19:08:08
Egyetértek. Azért is örültem ennek a nyilatkozatnak, amiről Bacsipista Testvérünk írt, mert példát mutat. Sok ember, ha azt hallja valaki német, akkor lenácizza. Van ilyen sajnos. Azonban ez nyilvánvalóan nem igaz.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: k_judit - 2012 Július 14, 20:48:54
Fején találtad a szöget. Ha a mai német társadalomban nincs antiszemitizmus és nincsenek gyilkos orvosok, akkor miért kérnek bocsánatot? Nem ők tették vagonokba a zsidókat, nem ők kisérleteztek rajtuk, nem ők döntötték el ki haljon meg és ki éljen tovább...

Drága Testvérem! Olvasom időről-időre a témáról a hozzászólásokat. Több dolgot nem értek.
Először: miért rónánk fel valakinek azt, hogy az elődei tetteitől elhatárolja magát? Lehetetlennek tartod, hogy egy gyilkos gyerekei tisztességes, becsületes emberek lehetnek?
Másodszor: Szerintem azért kérnek bocsánatot ezek az orvosok, mert próbálnának megszabadulni attól a bélyegtől, ami Mengele "óta" rajtuk maradt. Sokuknak csak az a "bűne", hogy egy adott helyen, egy adott országban született.
Harmadszor: Antiszemitizmus sajnos nem csak a német társadalomban létezik, ezzel egyetértek Veled. Találkozom vele időnként közösségi oldalakon. Sajnálattal írom le, hogy ők nem fognak bocsánatot kérni  senkitől még képmutatásból sem! A megnyilvánulásaik azt igazolják, hogy azokat a borzalmakat ma is megtennék.

Idézet
Mt 6:12  És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

Azoknak nincs mit megbocsátani, akik nem vétkeztek ellenünk, akkor miért nem lehet szeretettel fordulni feléjük?
Van egy csodálatos dolog: nem kell bosszút állnunk a sérelmeinkért és a rajtunk esett borzalmakért, mert a bosszúállás és az ítélet a Mindenható Istennél van!

Idézet
Róm 12:19 Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.

Drága Testvérem?   
 
Miért kutatod mindig a szörnyűségeket? Nem tartom hasznosnak napokig rágódni a különféle lélekromboló témákon akkor, amikor ugyanannyi energiával a szépet és jót is elmondhatjuk  , ami van körülöttünk. Miért gyötröd a  saját lelkedet? Van Neked   Szerető Istened, Megváltó Jézus Krisztusod, akinél leteheted, ami terheli a lelkedet és naponta elveheted az áldásokat! Hát nem csodálatos?

Testvéri szeretettel üdvözöllek:
Judit.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Shomer ayin - 2012 Július 14, 21:12:42
Áldott Testvéreim. Az Orvosok bocsánatkérésénél el kell gondolkodnunk azon az apró "momentumon" hogy az orvostudomány több esetben: "kincsként"-hovatovább "áldásként" beszélnek a fasiszta orvosi kutatások eredményeiről... És hangoztatják némely esetekben: Nagy előrelépés volt az a kutatás, mert az etikai szabályok és törvények nem engedik meg ezen kísérleteket embereken!

Az én személyes meglátásom az: Valóban vannak akik ál bűntudattal, de mindenképp feltűnési viszketegséggel kérnek mindenért bocsánatot oly dolgokért, amiért ők biztosan nem, a felmenőik felelőssége pedig alaposan kérdéses azokban a dolgokban! Ha nem tudják miért kell bocsánatot kérni, akkor inkább fogalmazzák át a mondani valójukat!
Ezt a dolgot,(holokauszt), nem lehet egy hamis lelkesültségből elhangzott "Szlicha"-val, bocsi-val elintézni!
Előbbre viszi az ügyet, ha csak azt mondják: "SOHA TÖBBÉ SOA" ! (SOA= holokauszt)   És ezen szavaik szerint, legalább az egyházakban tenni az antiszemitizmus ellen.  Mert amikor egy Keresztény gyülekezet hivatalos állásfoglalása ebben a dologban ez: "A Zsidók csak úgy lehetnek kedvesek az Isten előtt, ha feladják a Zsidó identitásukat, és betérnek egy Keresztény gyülekezetbe..." ez már maga az Antiszemitizmus!
Azonban el kell mondanom: Ezt a fajta bocsánatkérést, csak a Németek részéről látom (én), mert ők valóban tesznek is az Antiszemitizmus ellen...
Náluk pl. elképzelhetetlen az ami ma mondjuk éppen Magyarországon zajlik...
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Július 15, 14:27:16
Kedves Dafna!

Itt nem a generációs átokról van szó! Ezért is tettem be a linkeket. Itt egy szervezetröl van szó, amely részt vett a Holokauszt borzalmaiban és azóta e szevezetnek tagjai most (és végre) jutottak el odaáig, hogy milyen borzalmas bünt követett el az a szervezet, amelynek ök is tagjai. Gondolom elég világosan indokolták meg a nyilatkozatukat:

Idézet
Az orvosi kar felelösséget érez, és figyelmeztetésnek szánja ezt úgy a jelen idönek, mint a jövöben.

Lehet hogy neked ez a véleményed a kártérítéssel kapcsolatban. Megváltoztatni valóban nem tudja a történteket, és nem is lehet pénzzel megfizetni azt ami történt, ám enyhítheti azok sorsát, akik emiatt egész életükben szenvedtek. És mindenekelött olyan hozzáállást képvisel, hogy ilyen a jövöben sohase ismétlödjön meg!!!!

Erröl egyébbként itt másképpen gondolkoznak. Itt az antiszemitizmus erösödésére aggodalommal néznek, talán mert elítélik saját történelmük alapján azt.

 :2smitten:

Drága Elisheva!

Sajnos itt Izraelben nem azok a személyek részesednek a kártéritésből, akiknek szánják. Valahol fenn elkalódnak a dolgok...Nem véletlen dolgozik a férjem a holokauszt túlélők alapitványába, vannak olyan öregek, akikre a kutya se néz rá, 1400 sekeles nyugdijjal kinyomják a szemüket, éheznek, fáznak,   és csak a Mindenható Jó Istenre bizhatják magukat. (Jelenleg a létminimum 4000 sekelnél van.)
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Batiszrael - 2012 Július 15, 14:34:59
Áldott Testvéreim. Az Orvosok bocsánatkérésénél el kell gondolkodnunk azon az apró "momentumon" hogy az orvostudomány több esetben: "kincsként"-hovatovább "áldásként" beszélnek a fasiszta orvosi kutatások eredményeiről... És hangoztatják némely esetekben: Nagy előrelépés volt az a kutatás, mert az etikai szabályok és törvények nem engedik meg ezen kísérleteket embereken!

Az én személyes meglátásom az: Valóban vannak akik ál bűntudattal, de mindenképp feltűnési viszketegséggel kérnek mindenért bocsánatot oly dolgokért, amiért ők biztosan nem, a felmenőik felelőssége pedig alaposan kérdéses azokban a dolgokban! Ha nem tudják miért kell bocsánatot kérni, akkor inkább fogalmazzák át a mondani valójukat!
Ezt a dolgot,(holokauszt), nem lehet egy hamis lelkesültségből elhangzott "Szlicha"-val, bocsi-val elintézni!
Előbbre viszi az ügyet, ha csak azt mondják: "SOHA TÖBBÉ SOA" ! (SOA= holokauszt)   És ezen szavaik szerint, legalább az egyházakban tenni az antiszemitizmus ellen.  Mert amikor egy Keresztény gyülekezet hivatalos állásfoglalása ebben a dologban ez: "A Zsidók csak úgy lehetnek kedvesek az Isten előtt, ha feladják a Zsidó identitásukat, és betérnek egy Keresztény gyülekezetbe..." ez már maga az Antiszemitizmus!
Azonban el kell mondanom: Ezt a fajta bocsánatkérést, csak a Németek részéről látom (én), mert ők valóban tesznek is az Antiszemitizmus ellen...
Náluk pl. elképzelhetetlen az ami ma mondjuk éppen Magyarországon zajlik...

Ámen. Csak tudod kezdek aggódni, mióta látom a hireket onnan. Mondjuk hogy törvényellenesnek titulálták a körülmetélést. Valahol itt kezdődik az antiszemitizmus..., mert megfojtják a zsidók identitását, azt, amitől zsidó a zsidó, hogy Ábrahám szövetségébe lépve Isten parancsára körülmetélteti a fiát. Ez nem egyfajta hóbort, hanem egy isteni elhivás. Szóval tényleg csak annyit kéne hogy Soha többé Soa és aztán nem adni lehetőséget, az ilyen jellegű törvénymódositásokra.
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: Elisabeth - 2012 Július 15, 16:36:57
Kedves Dafna!

Részemröl ezt a témát lezárom, mert nem tartom építö jellegünek, azonkivül ebböl a hozzászólásodból is kiderül, hogy tévesek az információid. Biztosan elkerülte a figyelmedet, hogy a német döntés egy 4 éves muzulmán fiú körülmetélése után lett hozva, mivel a gyerek súlyosan bevérzett, és kórházi sürgösségi beavatkozásra volt szükség. A diszkusszió, pedig alapvetöen a vallási törvények és a gyermek egésszégéhez való joga körül folyik. Ám nem érzem feladatomnak ezekkel tovább foglalkozni.

Teljesen egyetértek Judit Testvérnömmel:

Idézet
Drága Testvérem?   
 
Miért kutatod mindig a szörnyűségeket? Nem tartom hasznosnak napokig rágódni a különféle lélekromboló témákon akkor, amikor ugyanannyi energiával a szépet és jót is elmondhatjuk  , ami van körülöttünk. Miért gyötröd a  saját lelkedet? Van Neked   Szerető Istened, Megváltó Jézus Krisztusod, akinél leteheted, ami terheli a lelkedet és naponta elveheted az áldásokat! Hát nem csodálatos?

Testvéri szeretettel üdvözöllek:
Judit.

Isten áldjon

 :2smitten:
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: M.Csilla - 2018 November 08, 16:53:05
160 ezer forintot kért egy orvos a szülésért, etikai vizsgálatot kapott

Azt állítja egy kismama a Másállapotot a szülészetben nevű Facebook-csoportban, hogy a SOTE II. klinikájának főorvosa 160 ezer forintot kért tőle egy szülés után, hogy abból kifizesse a műtő bérleti díját, illetve a műtétet végző csapatot. A poszt alatt több kommentelő is hasonló tapasztalatokról számolt be, ezért "úgy tűnhet, bejáratott rendszerről van szó" - írta a 444.
A portál megkérdezte a kórházat, akik közölték: a Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának vezetője etikai vizsgálatot kezdeményez az orvos ellen, akivel szemben felmerült, hogy ügyeletes orvosként pénzt kért a szülések levezetéséért.
A Facebookon posztolt esetben sürgősségi császármetszést hajtottak végre a nőn, akinek ezért nem a saját orvosa, hanem az ügyeletes és egy rezidens vezette le a szülését. Az orvos a szülés után közölte, hogy "varratszedéskor vagy távozáskor szeretné, ha rendeznék az anyagiakat".
Néhány napja jelent meg egy kutatás, amely szerint hiába a béremelés, az orvosok jelentős része továbbra is elrakja a hálapénzt.

Forrás:  https://index.hu/belfold/2017/03/03/160_ezer_forintot_kert_egy_orvos_a_szulesert_etikai_vizsgalatot_kapott/
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: M.Csilla - 2018 November 08, 17:09:46
KÖZEL 200 EZER FT-BA KERÜL A TERHESGONDOZÁS ÉS A SZÜLÉS

http://bezzeganya.reblog.hu/kozel-200-ezer-ft-ba-kerul-a-terhesgondozas-es-a-szules
Cím: Re:Orvostudomány
Írta: M.Csilla - 2018 November 08, 17:15:51
Az orvosi eskü szövege Magyarországon

A Magyar Orvosi Kamara - törvényben[1] előírt kötelezettségnek eleget téve - megalkotta az első Magyar Orvosetikai Kódexet,[2] amelyben - többek között - az orvosi eskü alábbi, javasolt szövege is szerepel:

Én (…) esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Legfőbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek megelőzését. Az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem. Orvosi tevékenységem soha nem irányul emberi élet kioltására. A betegek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartom, bizalmukkal nem élek vissza és titkaikat haláluk után is megőrzöm. Tanítóimnak megadom az illő tiszteletet, orvos társaimat megbecsülöm. A betegek érdekében ismereteimet, tudásomat folyamatosan gyarapítom. Minden erőmmel arra törekszem, hogy megőrizzem az orvosi hivatás tisztaságát és tekintélyét. Az … Egyetem hírnevét öregbítem és megbecsülését előmozdítom.
"A Magyar Orvosi Kamara őrködik az orvosi hivatás tisztasága felett, védelmezi a hivatásuknak megfelelő magatartást tanúsító orvosokat, elmarasztalja azokat az orvosokat, akik a szakma erkölcsi szabályait, és/vagy orvosi esküjüket megszegik."[3]

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Orvosi_esk%C3%BC