Alfa-Omega közösség

Evangélium => Izraeliták => A témát indította: Antee - 2012 Május 14, 17:51:30

Cím: Zsidó hagyományok
Írta: Antee - 2012 Május 14, 17:51:30
Dafna kérésére a topicot megnyitottam.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 18:41:08
Kasrut
Mózes II. könyve:23:19   A te földed zsengéjének elsejét vidd el a te Uradnak Istenednek házába. Ne főzd meg a gödölyét az ő anyjának tejében.
Mózes V. könyve:14:21   Semmi holttestet meg ne egyetek; a jövevénynek, aki a te kapuidon belől van, adjad azt, hogy egye meg azt, vagy add el az idegennek, mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek. Ne főzd a gödölyét az ő anyja tejében.


A neten kiskecske, kecskegidaként forditják.
Nézzük meg az eredeti szöveget:
LO TEVÁSEL GDI BÁHÁLEV IMO
és
LO TEVÁSEL GDI BÁHÁLEV IMO
Mindkét helyen szó szerint ugyanaz szerepel:
Nem fogod megfőzni a GDI-t az anyjának tejében.
(Ne főzd meg)
Fogalmam sincs hogy hivják magyarul ezt az állatot, csak sejtéseim vannak róla, talán zerge lehet??? De hoztam róla képet.
Én úgy tudom, hogy a régi magyar nyelvben a gödölye nem kifejezetten kecskét jelentett, hanem emlős állatot. Sajnos nem találok ilyen jellegű feljegyzéseket a neten. Mindenesetre azt leszögezhetjük, ez az állat nem a házi kecske, aminek gondolták.

A kasrut egy zsidó hagyomány, ami ezeken az ó-szövetségi igéken alapszanak. Ezt a mózesi parancsot kibővitve használják napjainkban, elválasztva a húsos és tejes ételeket. A mai rabbinikus törvények szerint sem főzni, sem keverni nem szabad a kettőt, tehát csak az az étel kóser (zsidók számára elfogyasztható) ahol a hús és a tej nem keveredik egymással. Kivétel ez alól a hal, amit nem tartanak húsnak.
A keresztény egyházakban sajnos a következő Igéket a kasrutra vonatkoztatják, nagyon helytelenül: Apcsel: 11
Én Joppé városában imádkozám; és láték elragadtatásban egy látást, valami alászálló edényt, mint egy nagy lepedőt, négy sarkánál fogva leeresztve az égből; és egészen hozzám szálla:
6
Melyre szememet rávetve megnézém, és látám a földi négylábú állatokat, a vadakat és a csúszómászókat és az égi madarakat.
7
Hallék pedig szót is, mely ezt mondja vala nékem: Kelj fel Péter, öljed és egyél!
8
Mondék azonban: Semmiképpen sem, Uram; mert soha semmi közönséges vagy tisztátalan nem ment be az én számba.
9
Felele pedig nékem a szózat másodszor az égből: Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.

Itt semmiképpen sem az eredeti kasrutról van szó, hanem Péter elhivásáról, hogy a nemzetek felé is szolgáljon, ne csak az izraeliták felé.

A zsidó hagyományokban megmaradt teljes mértékben hogy a húsokat nem lehet tejes dolgokkal fogyasztani. Ha a gdi emlős állatot jelent az Igében csupán, akkor nem szabadna a szárnyas állatok húsát odasorolni, ugyanúgy, mint a halakét.

A kasrut nemcsak a tejes és húsos ételek elválasztásáról szól, hanem vannak állatok amelyeket tisztának, illetve tisztátalanoknak mond az Ige. Az izraelita számára a tiszta állatok fogyaszthatóak, mig a tisztátalanok nem.
De ezt majd a következő felszólalásomban folytatnám...
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 18:43:50
izraeli Gdi
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Shomer ayin - 2012 Május 14, 19:11:53
izraeli Gdi
Testvérem. Bár nem vagyok szakértő a témában, de ez egy Antilop ha jól látom...

Minden tiszteletem a Rav-oké, és nálam tanultabbak-é. Értem azt az Igét, amelyre alapozva szabályozták a kóser konyhát. /"Ne főzd a gödölyét az ő anyja tejében./"

Az én gondolatom az erről, hogy itt a Kanaánita bálványáldozat ellen szólt az Úr, és nem a mi táplálkozásunk alapszabályait tanítja. Hisz Ő maga is evett húst tejjel! (Mózes I. könyve 18. rész )


Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 14, 19:46:12
A mi táplálkozásunk alapszabályait Jézus Krisztus kijelentette:

1. És hozzá gyűlének a farizeusok és némelyek az írástudók közül, a kik Jeruzsálemből jöttek vala.
2. És látván, hogy az ő tanítványai közül némelyek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, panaszkodának.
3. Mert a farizeusok és a zsidók mind, a régiek rendelését követve, nem esznek, hanemha kezöket erősen megmossák;
4. És piaczról jövén sem esznek, ha meg nem mosakodnak; és sok egyéb is van, a minek megtartását átvették, poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszolyáknak megmosását.
5. Azután megkérdék őt a farizeusok és az írástudók: Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret?
6. Ő pedig felelvén, monda nékik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, a mint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem.
7. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai.

13. Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, a melyet rendeltetek; és sok effélét is cselekesztek.
14. És előszólítván az egész sokaságot, monda nékik: Hallgassatok reám mindnyájan és értsétek meg:
15. Nincs semmi az emberen kívülvaló, a mi bemenvén ő belé, megfertőztethetné őt; hanem a mik belőle jőnek ki, azok fertőztetik meg az embert.
16. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.
17. És mikor házba ment vala be a sokaság közül, megkérdezék őt tanítványai a példázat felől.
18. És monda nékik: Ti is ennyire tudatlanok vagytok-é? Nem értitek-é, hogy a mi kívülről megy az emberbe, semmi sem fertőztetheti meg őt?
19. Mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába; és az árnyékszékbe kerül, a mely minden eledelt megtisztít.
20. Monda továbbá: A mi az emberből jő ki, az fertőzteti meg az embert.

Mk 7,1-7; 13-20

 :2smitten:

Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 19:47:42
Szia Shomer Ájin!

Hát ezt el tudnám fogadni, ha időrendileg is megegyezne a dolog, csak Ábrahám előbb született, mint Mózes. Igazából nem tudjuk, hogy miért került ez a parancs bele a Bibliába, de benne van, én is hallottam sok magyarázatot erre, többek között ezt is, hogy a pogány bálványáldozati húsokat keverték tejjel és ezért hozta ezt a törvényt a Mindenható. Csak az a baj, hogy Isten SEMMIVEL NEM MAGYARÁZZA, mi próbálunk magyarázatokat találni. Szerintem mindegy miért, a légyeg hogy kétszer is benne van.

Elég nehéz beszélni róla igy, ha kecskének forditották, igazából ha az én sejtéseim megalapozottak akkor elsősorban itt nem is kifejezetten csak a Gdiről van szó (ez csak egyetlen állatfaj) hanem az emlős vagyis elevenszülő állatokról.
Ha ez igy van, véleményem szerint az emlős állatokat nem kéne saját tejükben főzni, tehát kivétel ez alól minden madár és a hal is.

Hallottam olyan dolgot is hogy ott a hálev nem is tejet jelent, hanem zsirt, vagyis az állatokat saját zsirjukban nem szabad megfőzni.
Felmerül még egy kérdés: ha valóban a bálványáldozati húsok miatt került ez bele a Tanachba, miért csak a Gdit emliti meg? Vagy a pogány vallásokban csak Gdit áldoztak tejjel? Maga a Biblia tesz tanúságot róla (lásd Gé-Hinnom völgye) hogy akár gyermekeket is áldoztak a bálványoknak.
Szóval nem is olyan egyszerű megválaszolni a felmerülő kérdésekre...

Aztán az is lehetséges (de ez sincs a Bibliában) hogy Jeshuának kellett egy ilyen közegben megszületnie, ilyen elkülönitettségben lennie, hiszen olyan példák vannak az Igében, hogy valakinek nem szabadott levágni a haját, vagy pld. ha fogadalmat tett (názir) nem ihatott bort stb...Nem tudom a választ, csak hangosan gondolkodom.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 19:53:05
A mi táplálkozásunk alapszabályait Jézus Krisztus kijelentette:

1. És hozzá gyűlének a farizeusok és némelyek az írástudók közül, a kik Jeruzsálemből jöttek vala.
2. És látván, hogy az ő tanítványai közül némelyek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, panaszkodának.
3. Mert a farizeusok és a zsidók mind, a régiek rendelését követve, nem esznek, hanemha kezöket erősen megmossák;
4. És piaczról jövén sem esznek, ha meg nem mosakodnak; és sok egyéb is van, a minek megtartását átvették, poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszolyáknak megmosását.
5. Azután megkérdék őt a farizeusok és az írástudók: Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret?
6. Ő pedig felelvén, monda nékik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, a mint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem.
7. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai.

13. Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, a melyet rendeltetek; és sok effélét is cselekesztek.
14. És előszólítván az egész sokaságot, monda nékik: Hallgassatok reám mindnyájan és értsétek meg:
15. Nincs semmi az emberen kívülvaló, a mi bemenvén ő belé, megfertőztethetné őt; hanem a mik belőle jőnek ki, azok fertőztetik meg az embert.
16. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.
17. És mikor házba ment vala be a sokaság közül, megkérdezék őt tanítványai a példázat felől.
18. És monda nékik: Ti is ennyire tudatlanok vagytok-é? Nem értitek-é, hogy a mi kívülről megy az emberbe, semmi sem fertőztetheti meg őt?
19. Mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába; és az árnyékszékbe kerül, a mely minden eledelt megtisztít.
20. Monda továbbá: A mi az emberből jő ki, az fertőzteti meg az embert.

Mk 7,1-7; 13-20

 :2smitten:

Szia Elisehva!

Én nem a kereszténységről beszélek (vannak ott is bőven hagyományok amik nem biblikusak) hanem az izraelita hagyományokról. A messiási zsidó közösségekben kettős a felfogás, vannak akik ezt komolyan veszik, vannak akik meg nem. Itélkezni egyik tábor felett sem óhajtok. De most még csak nem is a messiási mozgalmakról illetve hivőkről beszélek, egyszerűen az izraelita vallásról.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Shomer ayin - 2012 Május 14, 19:57:20
 :hehe:   Áldott testvérem. valóban egy-két héttel hamarabb volt Ábrahám mint Mózes.... :hehe:

Ámde nem is ők a fontosak ebben az aspektusban, hanem maga az Örökkévaló! Aki Volt-Van -Lesz. Ő a törvényadás előtt is ugyan az volt-mint az után! Ezért nem gondoltam, hogy a törvényadás az Ő személyére is befolyással lett volna. De az biztos hogy az én ismeretem erről a dologról, (kóserság) szégyenteljesen csekély... És ezt szégyenlem. Nem is vitatkoznék erről a témáról, éppen a csekély ismeretem miatt.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 14, 20:05:07
Kedves Batiszrael!

Az ÚR Jézus Szavait idéztem, amit az emberi rendeléskkel kapcsolatban mondott. Nem ítélkeztem, ám legyen fontos nekünk az ÚR Jézus Szava, mert azt idéztem be, független attól ki miként vélekedik.

Ha olyan keresztény hagyomány lenne ide beírva, amelyek nem Biblikusak, hasonlóan megvizsgálnám az Ige tükrében.

 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 20:07:26
KASRUT

III. Mózes 11

Itt van lefektetve a következő törvénye a kasrutnak:
Tiszta állatok:
- kérődző állat, egészen kettéhasadt körmű (pld. marha)
Tisztátalan: teve,  hörcsög, nyúl, disznó
A vizben élő állatok közül:
- Aminek uszonya és pikkelye van
Tisztátalan: aminek nincs uszonya vagy pikkelye
Madarak közül tisztátalan:
sas, keselyű, halászsas, sólyom héjafélék, hollók, strucc, bagoly, sirály karvalyfélék, kuvik, vöcsök fülesbagoly, bölömbika, pelikán, dögkeselyű, gólya, szarkafélék, bóbos banka, denevér.
Tisztátalan minden rovar, kivétel: vándorsáskafajta, kövisáskafajta, szöcskefée, marokkói sáska
Tisztátalan: menyét, egér, gyikfélék, gekkó, kaméleon, tarkagyik, csiga vakondok.

A hagyomány tisztelő zsidóság ezért marha húst, bárány húst, csirkét és pikellyes, uszonyos halakat eszik. Ez jellemző Izraelre, kivétel ez alól, ha egy bolt nem rendelkezik a rabbinátus által elfogadott kasrut engedéllyel. Egyre több van ilyen, mióta sok orosz üzlet nyilik itt.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 20:09:49
Mielőtt nyilvános megkövezésben részesülnék, a topikot csak ISMERETSZERZÉS  céljából nyittattam, semmi egyéb. Sokat beszélünk az izraelitákról, meg beszélünk a júdaizmusról, de nagyon sokan nem is tudják mi is az. Nos, a júdaizmushoz hozzátartozik a hagyományok őrzése és megtartása is.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 20:11:42
Egyébként ez az egyik olyan parancsolat, amelyet a hölgyeknek kötelességük betartani, már a hagyományőrző zsidó családoknál. Hogy most egy messiáshivő család ezt mennyire tartja fontosnak vagy nem fontosnak, az legyen az ő dolguk. Mint irtam, egyik tábor felett sem itélkezem.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 14, 20:17:26
Kedves Batiszrael!

Senki sem kövez meg.

Javasolnám, hogy a hagyományok ismertetésénél írd be azt az Ígét, amelyek a hagyomány alapját képezik. Így azoknak is áttekinthetöbb lesz, hogy melyik hagyomány "emberi" és melyik hagyomány, amely Isten örök parancsolata alapján érvényes ma is, akik nem igen ismerik ki magukat ebben a témában.

Mert úgy gondolom, ez nagyon fontos tényezö!

 :2smitten:

Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 20:18:06
5. Azután megkérdék őt a farizeusok és az írástudók: Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret?
6. Ő pedig felelvén, monda nékik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, a mint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem.
7. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai.

Drága Elisheva!
Köszönöm ezt az Igét, jó is hogy betetted, mert hoznám az eredetét. Ez drága Salamon királytól ered a zsidó hagyományok szerint, mármint a rituális kézmosás. Itt erről van szó, amit Jeshua elitélt, hogy e nélkül is szabad étkezni. A hagyományörző zsidó a következőképpen ül asztalhoz:
"Báruch Átá Ádonáj, Elohéjnu Melech há Olám áser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál netilát jádáim."
Áldott vagy Te Urunk Istenünk a Világ Királya, aki megbarancsoltad nekünk hogy kezet mossunk." Ehhez van egy kics csöbör, amit csak erre a rituális kézmosásra használnak.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 20:19:02
Kedves Batiszrael!

Senki sem kövez meg.

Javasolnám, hogy a hagyományok ismertetésénél írd be azt az Ígét, amelyek a hagyomány alapját képezik. Így azoknak is áttekinthetöbb lesz, hogy melyik hagyomány "emberi" és melyik hagyomány, amely Isten örök parancsolata alapján érvényes ma is, akik nem igen ismerik ki magukat ebben a témában.

Mert úgy gondolom, ez nagyon fontos tényezö!

 :2smitten:

Amint látod Kedves, mindig az Igével kezdem...Puszillak!
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 20:22:22
Szóval részemről a Kasrut végére értem, mert valóban nem szándékom az emberi parancsolatok fitogtatása itt. A Kasrut sajnos NEMCSAK a Tanach parancsolatain áll, hanem bizony rabbinátus által elfogadott szabályrendszeren is. Ehhez hozhatnám segitségül a Shulhan Aruch cimű könyvet, ami a zsidó élet alapjait fekteti le. De minek is tenném? Nem akarok senkit sem júdaizmusra betériteni, csak akarok adni egy képet a Bibliából, hogy hogyan is él egy izraelita, illetve miért is él úgy, ahogy él.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 14, 20:25:05
Még visszatérve tejes hagyományhoz...

Isten megadta választott népének a parancsolatokat. Mármost létezik sok, hadd nevezzem kerítés törvénynek. Ezeket, az emberi törvényeket, mint kerítést, az Isten által adott parancsolatok köré rendelték, azzal az okkal, ha ezt nem léped át akkor nem fogod az Isten által adott parancsolatokat sem átlépni. Ezt viszont nem az Örökkévaló rendelte el, hanem, emberek. Ebböl lett azután, hogy egy zsinagógának két konyhája van. Egy a tejes ételek fözéséhez, a másik pedig a húsos ételek elkészítéséhez. Ilyet az Örökkévaló soha sem rendelt el!

Részemröl szeretném, ha megmaradnánk Isten Szavánál és Ígéjénél. És legyen ez az aspektus az információkban is tisztán látható.

 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 20:33:10
II. Mózes 30/34-38

Azután ezt mondta Mózesnek az Úr: Végy fűszereket, azaz illatos gyantát és szagos borostyánt, erős illatú mézgát, fűszereket és tiszta tömjént egyenlő mértékben. Készits belőle fűszerezett illatáldozatot, ahogyan a kenetkeverő késziti: sózva, tisztán és szentül. Morzsold szét egy részét, és tedd a bizonyság elé a kijelentés sátrában, ahol megjelenek neked. Igen szentnek tartsátok ezt! De ha magatoknak készitetek illatszert, ne ebben az összetételben készitségek, tartsátoke zt az Úrnak szentelt illatszernek! Mindenkit ki kell irtani népe közül, ha ilyet készit, hogy azzal illatositsa magát.

Nem is olyan régen beszéltünk a testvérekkel a tömjénezésről. Igazából a Bibliában nincs tömjénezés, hanem "jóillatú tűzáldozat az Úrnak" például ilyen van. Van egy speciális keverék amit nemzedékről nemzedékre adnak át a zsidóságban, majdan ha újra lesz Bét há Mikdás vagyis Templom, akkor mindaz meglegyen az Úr számára ami az Övé.
Itt a vallásos boltokban is lehet kapni ezt a speciális fűszerkeveréket, nekem is van az otthonomban, és félre van téve az Úrnak. Azonkivül, hogy néha megszagolgatom, csak a vitrint disziti, mert félem annyira az Urat, hogy nem merném elégetni, hogy jó illatot csináljak vele.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 20:38:48
Még visszatérve tejes hagyományhoz...

Isten megadta választott népének a parancsolatokat. Mármost létezik sok, hadd nevezzem kerítés törvénynek. Ezeket, az emberi törvényeket, mint kerítést, az Isten által adott parancsolatok köré rendelték, azzal az okkal, ha ezt nem léped át akkor nem fogod az Isten által adott parancsolatokat sem átlépni. Ezt viszont nem az Örökkévaló rendelte el, hanem, emberek. Ebböl lett azután, hogy egy zsinagógának két konyhája van. Egy a tejes ételek fözéséhez, a másik pedig a húsos ételek elkészítéséhez. Ilyet az Örökkévaló soha sem rendelt el!

Részemröl szeretném, ha megmaradnánk Isten Szavánál és Ígéjénél. És legyen ez az aspektus az információkban is tisztán látható.

 :2smitten:

Eisheva, teljesen egyetértek. Mint irtam a kasrut sajnos nemcsak a bibliai parancsolatokból áll, hanem a rabbinátus által hozott parancsolatokból. Ezekre direkt nem tértem ki. Az volt fontos számomra, hogy a Bibliában lássák meg, mi is a gyökere a kasrutnak. Honnan ered. A topik cime pedig hagyomány, ebbe pedig beleférnek azok a dolgok is, amit nem az Úr parancsolt, hanem emberek parancsolatai csupán. Senkit nem akarok félrevezetni, tudatosan kértem ezt a topik cimet. Légy áldott!
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 14, 20:45:42
Kedves Dafna!

Köszönöm, hogy megértetted, amit szerettem volna mondani. Vannak un. hagyományok, amelyek valóban Isten "örökérvényü" parancsolata, és így ma is érvényes. Ezeket nem szabad "törvénykezés" címszó alatt érvénytelennek tekinteni. Vannak olyan rendelkezések is, mint pl. az áldozatok, amelyek Jézus Krisztusban teljes mértékben betöltettek, és mivel Ö a tökéletes áldozat, így Ö is a válasz ezekre a parancsolatokra is.

Tudom, hogy elég komplex kérdés a hagyományk kérdése, de ha szem elött tartjuk, és ezt láthatóvá tesszük, hogy melyik valóban Isten parancsolata és melyik emberi parancsolat, sokkal könnyebben eligazodnak ebben a kérdésben testvéreink is, akik még nem nagyon ismerik ki magukat.

 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 20:49:31
Nem vagyok teljesen bizonyos abban, ha majd Jézusunk, Királyunk itt Király és Főpap lesz, egyáltalán nem lesznek áldozatok. Ez az én személyes és speciális véleményem, lehet hogy rossz, de úgy gondolom, hogy a bűnért illetve a vétekért való áldozat fog megszűnni, mert ez az amit egyszer s mindenkorra a mi Megváltónk elvégzett a számunkra. A Tanachban vannak más jellegű áldozatok is, például emlitettem a jó illatű tűzáldozatot, de lehetne mást is, szerintem ezek a dolgok újra életre fognak kelni, majd abban az időben. Lehet hogy most sok badarságot összehordtam, Shomer Ájin neked mi a véleményed?
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 14, 20:55:22
15. Annakokáért ő általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.
16. A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.

Zsid 13,15-16

 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 20:56:12
Erre gondoltam:
II. Mózes 37/25-29
"Elkészitette az illatáldozati oltárt is akácfából. Hossza egy könyök, szélessége egy könyök, tehát négyzet alakú volt, két könyök magas, és vele egy darabból voltak a szarvai. Bevonta szinarannyal a tetejét és oldalait körös-körül, és a szarvait is. Készitett rá köröskörü aranyszegélyt. Két aranykarikát is készitett hozzá a szegély alá, kétoldat kindkét oldalára. Ezek voltak a rudak kengyelei, ezeken hordozták az oltárt. A rudakat akácfából készitette, és bevonta arannyal. Elkészitette a felkenéshez való szent olajat és a fűszerzett illatáldozatot tisztán, ahogyan a kenetkeverő késziti."
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 14, 20:58:12
14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
15. Bizonyságot tesz pedig erről mi nékünk a Szent Lélek is, mert minekutána előre mondotta:
16. Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat,
17. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.
18. A hol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.

Zsid 10,14-18

 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 20:58:31
15. Annakokáért ő általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.
16. A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.

Zsid 13,15-16

 :2smitten:

Szia! Ez az Ige nem cáfolja amit én irtam. A dicséret áldozata nagyon fontos dolog, meg az is, hogy felépüljön itt a Templom, hiszen ide várjuk vissza Jeshuát a Messiást. Gondolataim arról szóltak, abban az időben vajon hogyan fog zajlani a templomi szolgálat. Valami lesz ott, az Úr Neve dicsőségére. Biztosan lesz dicséret áldozata is.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 21:00:05
14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
15. Bizonyságot tesz pedig erről mi nékünk a Szent Lélek is, mert minekutána előre mondotta:
16. Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat,
17. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.
18. A hol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.

Zsid 10,14-18

 :2smitten:

Pontosan erről beszéltem én is. Nem lesz többé bűnért való áldozat. Ugyanazt mondjuk.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 14, 21:00:45
 :afro:

Erröl szól az Íge is!

 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Shomer ayin - 2012 Május 14, 21:01:39
Nos Testvérem, vannak örök érvényű rendelések- ünnepek amelyek nem fognak megszűnni. Ilyen pl.: a "Szukkot" azt gondolom, valószínűleg a Bét haMikdas ra vonatkoztatva is vannak örök érvényű rendelések. Hiszen meg van írva:2Móz 25,40    
Vigyázz, hogy arra a formára csináld, a mely a hegyen mutattatott néked.  Természetesen az Örök mécsest, és a véráldozatot biztosan leszámítva!
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 21:04:07
Nos Testvérem, vannak örök érvényű rendelések- ünnepek amelyek nem fognak megszűnni. Ilyen pl.: a "Szukkot" azt gondolom, valószínűleg a Bét haMikdas ra vonatkoztatva is vannak örök érvényű rendelések. Hiszen meg van írva:2Móz 25,40    
Vigyázz, hogy arra a formára csináld, a mely a hegyen mutattatott néked.  Természetesen az Örök mécsest, és a véráldozatot biztosan leszámítva!
Én is igy gondolom. Sokan hivők nem is tudják, hogy ugyanolyan módon várniuk kéne a Bét há Mikdás felépitését, mert az összefüggésben áll a Messiás Jeshua visszajövetelével.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 21:05:47
Antee, rettenetesen meg vagyok rémülve! Ha úgy gondolod hogy ez a topik megbotránkozást szül a hivők között, töröld, bocsánatot kérek Tőled. Jó szándékkal inditottam, senkit sem akarok félrevezetni, azt gondoltam, hogy érdekes lesz azoknak akik ide betévednek.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 14, 21:11:54
Nem kell megrémülni, kedves Dafna!

Talán amire megkérnélek Benneteket, hogyha a héber szavakat használjátok, akkor írjátok a magyar megfelelöjét is oda. Így érthetöbb mindenki számára.  :afro:

Pl. Szukkot: Sátoros ünnep (3. Móz 23,34-44; Zak 14,16)

 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 14, 21:36:01
Egy másik ilyen örökérvényü rendelkezés Istentöl a Shabbat, a szombat...

A szombat megindokolása az Íge szerint visszatér a teremtéshez, jóval a törvényadás elött.

És egyben elöre vetíti jelentését, mint célt:

Munkái készen voltak a világ teremtése óta, 4. és valahol így szól az Írás a hetedik napról: "És megnyugodott az Isten a hetedik napon minden alkotó munkája után." 5. Itt viszont ezt mondja: "Nem mennek be az én nyugalmam helyére." 6. Mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt, 7. egy napot ismét "mának" jelöl ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogyan előbb mondtuk: "Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!" 8. Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. 9. A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. 10. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. 11. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében.
Zsid 4,3-11

 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Antee - 2012 Május 14, 22:03:38
Antee, rettenetesen meg vagyok rémülve! Ha úgy gondolod hogy ez a topik megbotránkozást szül a hivők között, töröld, bocsánatot kérek Tőled. Jó szándékkal inditottam, senkit sem akarok félrevezetni, azt gondoltam, hogy érdekes lesz azoknak akik ide betévednek.

Szia Testvérem!

Nem hinném, hogy ez a téma a kukába volna való. Lehet erről beszélgetni békességben.
Talán nem éppen úgy megy a téma, mint ahogyan az várható lett volna, de meg kell azt mindenkinek értenie, hogy egy-egy téma többféle megvilágításban mehet, kinek-kinek nagyobb fontosságú és kiemelt részekkel.

Ezekkel semmi baj sincsen, meg kell őrizni a békességet a testvéri szeretettel és akkor baj nem lehet.

:2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 14, 22:27:39
Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. 5. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, 6. hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját. 7. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. 8. Mert mondom: Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. 9. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan meg van írva: "Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek." 10. Ezt is mondja: "Örüljetek, népek, az ő népével együtt." 11. És ezt is: "Dicsérjétek, ti népek mind, az Urat, és dicsőítse őt minden nép." 12. Ézsaiás pedig így szól: "Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik: benne reménykednek a népek." 13. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.
Róm 15,4-13

Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. 8. Mert mondom: Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket.

A judaizmus tulajdonképpen Jeshuában, a Messiásban, Jézus Krisztusban jut el teljességére! Megerösítette az atyáknak tett ígéretet!

De Benne nincs választófal:

Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. 13. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor "távol" voltatok, "közel" kerültetek a Krisztus vére által. 14. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, 15. miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. 16. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, 17. és eljött, és "békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek". 18. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
Ef 2,12-18

 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 08:37:10
KASRUT

A kasrut igy lesz teljes:
III. Mózes 7/22-23
"Azután igy beszélt Mózeshez az Úr: Mondd meg Izráel fiainak, hogy a marhának, a báránynak és a kecskének a kövérjéből semmit ne egyenek meg."
A Bibliában a "kövérje" a zsirt jelenti. A kasrut szerint semmilyen állatnak nem szabad a zsirját megenni, ezért csak olajakat használnak.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 08:40:54
NIDA törvény

III. Mózes 15/28

"Ha az asszony megtisztul folyásától, számoljon még hét napot, és azután már tiszta."

Ha az asszonynak mentsturációja van, tisztátalannak számit a házaséletre. Amikor ennek vége van, számolnia kell még hét napot és egy rituális fürdőben (Mikve) alá kell meritkeznie, hogy újra tiszta legyen.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 08:44:31
Megtaláltam azt a törvényt is, amit az Úr nem oldott fel az étkezéssel kapcsolatosan, ime:
III. Mózes 17/10-16
"Ha Izrael házából vagy a köztük tartózkodó jövevények közül valaki bármilyen vért eszik, ellene fordulok annak az embernek, aki vért evett, és kiirtom népe közül. Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést. Ezért mondtam Izráel fiainak: Senki se egyék vért közületek, a köztetek lakó idegen se egyék vért......."
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 15, 10:29:08
Habár nem kell a pogányokból megtérteknek zsidóvá válni, mégis a vérevés, a paráznaság, a bálványozás és a fulladt állat fogyasztása egyébbként az Újszövetségben is tiltva van nemzetbelieknek is:

A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szentlelket, mint ahogyan nekünk, 9. és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket. 10. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? 11. Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők."

Ezért én úgy gondolom: ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, 20. hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől.
Apcsel 15,8-11; 19-20

 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: E.Edit - 2012 Május 15, 11:13:59
Kedves testvereim!

Informacio szinten valoban erdekes ez a tema de vigyazzunk,hogy meg is maradjon ezen a szinten.
Az en szemelyes gondolatom a kovetkezo: Mirank,akik Krisztusban uj teremtesek lettunk,egyforma ertekrendek kell,hogy ervenyesek legyenek.Fuggetlenul attol,hogy milyen nemzetisegunek szulettunk. Beirok egy par igeverset amire en hagyatkozom:

1Timotheus4:1-5.

1.A Lelek pedig nyilvan mondja,hogy az utolso idoben nemelyek elszakadnak a hittol,hiteto lelkekre es gonosz lelkek tanitasaira figyelmezven.
2.Hazug beszedueknek kepmutatasa altal,kik megvannak belyegezve a sajat lelkiismeretokben.
3.Akik tiltjak a hazassagot,surgetik az eledelektol valo tartozkodast,melyeket Isten teremtett halaadassal valo elvezesre a hivoknek es azoknak,akik megismertek az igazsagot.
4.Mert Istennek minden teremtett allata jo,es semmi sem megvetendo,ha halaadassal elnek azzal;
5.Mert megszenteltetik Istennek igeje es konyorges altal.


Titus1:15.

Minden tiszta a tisztaknak:de a megfertoztetetteknek es hitetleneknek semmi sem tiszta;hanem megfertoztetett azoknak mind elmejok,mind lelkiismeretok.

1Korint.10:23-33.

23. Mindent szabad nekem,de nem minden hasznal;minden szabad nekem,de nem minden epit.
24. Senki ne keresse ami az ove,hanem kiki azt,ami a mase.
25. Mindent,amit a meszarszekben arulnak,megegyetek,semmit sem tudakozvan a lelkiismeret miatt.
26. Mert az Ure a fold es annak teljessege.
27. Ha pedig valaki meghiv titeket a hitetlenek kozul es el akartok menni,mindent,amit eletek hoznak,megegyetek,semmit sem tudakozodvan a lelkiismeret miatt.
28. De,ha valaki ezt mondja nektek:Ez balvanyaldozati hus,ne egyetek meg a miatt,aki megjelentette,es a lelkiismeretert;mert az Ure a fold es annak teljessege.
29. De nem a tulajdon lelkiismeretet ertem,hanem a masiket. Mert miert karhoztassa az en szabadsagomat a mas lelkiismerete?
30. Ha pedig en halaadassal veszek reszt,miert karomoltatom azert,amiert en halakat adok?
31. Azert akar esztek,akar isztok,akarmit cselekesztek,mindent az Isten dicsosegere miveljetek.
32. Meg ne botrankoztassatok se a zsidokat,se a gorogoket,se az isten gyulekezetet.
33. Mikeppen en is mindenkinek mindenben kedveben jarok,nem keresven a magam hasznat,hanem a sokasaget,hogy megtartassanak.


Ez csak egy kis toredeke annak amit ezzel kapcsolatban belehetne irni.
Amit gyerekkoromba tanultam szuleimtol az az,hogy a vert es a fulvaholt allatot nem esszuk. Amelyik allat fulladas altal pusztult el,annak ugyanis nem folyt ki a vere. Az allat lelke pedig a vereben van,amit hagyunk elfolyni.
Minden mast,sajat egyeni izlesunktol fuggoen,halaadassal fogyasztunk el.

 :2smitten:

Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: kata2 - 2012 Május 15, 12:20:44
Kegves Dafna,szeretettel udvozollek testverem,remelem eljut hozzad ez a par sor. orulok ennek a topicnak,engem nagyon erdekel a tema. Fiatal korom ota vonz valami mefoghatatlan a zsido nep fele.erdekel a tortenelme,a hagyomanyok a szokasaik.szerintem ez nem veletlen ,mert az Ur azt akarja hogy az O kivalasztott nepet megismerjek a jovevenyek is.Egyebkent a godolye fiatal nosteny kecske .egy eves koraig igy hivjak,a zerge.oz stb kicsinye is godolye. Aldjon meg az Ur ,bekesseg kata2 :044: :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 12:32:40
Kegves Dafna,szeretettel udvozollek testverem,remelem eljut hozzad ez a par sor. orulok ennek a topicnak,engem nagyon erdekel a tema. Fiatal korom ota vonz valami mefoghatatlan a zsido nep fele.erdekel a tortenelme,a hagyomanyok a szokasaik.szerintem ez nem veletlen ,mert az Ur azt akarja hogy az O kivalasztott nepet megismerjek a jovevenyek is.Egyebkent a godolye fiatal nosteny kecske .egy eves koraig igy hivjak,a zerge.oz stb kicsinye is godolye. Aldjon meg az Ur ,bekesseg kata2 :044: :2smitten:
Köszönöm szépen. Akkor ez igazolni látszik, hogy a gödölye illetve Gdi elképzelhetően nem egy fajta állatra vonatkozik, hanem a nőstény, illetve elevenszülő állatokra.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 12:35:42
Kedves testvereim!

Informacio szinten valoban erdekes ez a tema de vigyazzunk,hogy meg is maradjon ezen a szinten.
Az en szemelyes gondolatom a kovetkezo: Mirank,akik Krisztusban uj teremtesek lettunk,egyforma ertekrendek kell,hogy ervenyesek legyenek.Fuggetlenul attol,hogy milyen nemzetisegunek szulettunk. Beirok egy par igeverset amire en hagyatkozom:

1Timotheus4:1-5.

1.A Lelek pedig nyilvan mondja,hogy az utolso idoben nemelyek elszakadnak a hittol,hiteto lelkekre es gonosz lelkek tanitasaira figyelmezven.
2.Hazug beszedueknek kepmutatasa altal,kik megvannak belyegezve a sajat lelkiismeretokben.
3.Akik tiltjak a hazassagot,surgetik az eledelektol valo tartozkodast,melyeket Isten teremtett halaadassal valo elvezesre a hivoknek es azoknak,akik megismertek az igazsagot.
4.Mert Istennek minden teremtett allata jo,es semmi sem megvetendo,ha halaadassal elnek azzal;
5.Mert megszenteltetik Istennek igeje es konyorges altal.


Titus1:15.

Minden tiszta a tisztaknak:de a megfertoztetetteknek es hitetleneknek semmi sem tiszta;hanem megfertoztetett azoknak mind elmejok,mind lelkiismeretok.

1Korint.10:23-33.

23. Mindent szabad nekem,de nem minden hasznal;minden szabad nekem,de nem minden epit.
24. Senki ne keresse ami az ove,hanem kiki azt,ami a mase.
25. Mindent,amit a meszarszekben arulnak,megegyetek,semmit sem tudakozvan a lelkiismeret miatt.
26. Mert az Ure a fold es annak teljessege.
27. Ha pedig valaki meghiv titeket a hitetlenek kozul es el akartok menni,mindent,amit eletek hoznak,megegyetek,semmit sem tudakozodvan a lelkiismeret miatt.
28. De,ha valaki ezt mondja nektek:Ez balvanyaldozati hus,ne egyetek meg a miatt,aki megjelentette,es a lelkiismeretert;mert az Ure a fold es annak teljessege.
29. De nem a tulajdon lelkiismeretet ertem,hanem a masiket. Mert miert karhoztassa az en szabadsagomat a mas lelkiismerete?
30. Ha pedig en halaadassal veszek reszt,miert karomoltatom azert,amiert en halakat adok?
31. Azert akar esztek,akar isztok,akarmit cselekesztek,mindent az Isten dicsosegere miveljetek.
32. Meg ne botrankoztassatok se a zsidokat,se a gorogoket,se az isten gyulekezetet.
33. Mikeppen en is mindenkinek mindenben kedveben jarok,nem keresven a magam hasznat,hanem a sokasaget,hogy megtartassanak.


Ez csak egy kis toredeke annak amit ezzel kapcsolatban belehetne irni.
Amit gyerekkoromba tanultam szuleimtol az az,hogy a vert es a fulvaholt allatot nem esszuk. Amelyik allat fulladas altal pusztult el,annak ugyanis nem folyt ki a vere. Az allat lelke pedig a vereben van,amit hagyunk elfolyni.
Minden mast,sajat egyeni izlesunktol fuggoen,halaadassal fogyasztunk el.

 :2smitten:

Drága Edit!
Lenne egy kérdésem hozzád, ha a kereszténység számára fontos, hogy vért ne egyen, miért nem tanulják veszik át a kasrut azon részét, hogy hogyan is kell kóserolni egy húst? Nem kekeckedni akarok, tudod ez engem nagyon régóta foglalkoztat annál is inkább mert jártam teológiai főiskolára. Én tanittatnám. Tudod ha a népnek nincs tanitva hogy hogyan nem lehet vért enni, milyen technikai megoldásai vannak, akkor hogyan fog vér nélküli ételeket késziteni?
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 12:45:50
RÓMA 14. RÉSZ
A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit.
2
Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehetik; a hitben erőtelen pedig zöldséget eszik.
3
Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik; és aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta őt.
4
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon.
5
Emez az egyik napot különbnek tartja a másiknál: amaz pedig minden napot egyformának tart. Ki-ki a maga értelme felől legyen meggyőződve.
6
Aki ügyel a napra, az Úrért ügyel: és aki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. Aki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ád az Istennek: és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ád az Istennek.
7
Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:
8
Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.
9
Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék.
10
Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? avagy te is miért veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan oda állunk majd a Krisztus ítélőszéke elé.
11
Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja.
12
Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek.
13
Annakokáért egymást többé ne kárhoztassuk: hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátokfiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást.
14
Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában: hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja.
15
De ha a te atyádfia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt.
16
Ne káromoltassék azért a ti javatok.
17
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
18
Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált.
19
Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók.
20
Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi.
21
Jó nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyádfia megütközik vagy megbotránkozik, vagy erőtelen.
22
Te néked hited van: tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel.
23
Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Ami pedig hitből nincs, bűn az.

Szerintem a kasrutra nagyon is vonatkozik ez az új-szövetségi igeszakasz. Ha egy zsidóval ülsz asztalhoz, nem szabad megbotránkoztatnod vagy olyasmire kényszeritened, amiben az Ő hite gyenge. Nem egy egyszerű kérdés ám itt Izraelben ez a dolog, ugyanis még a világi zsidó sem hajlandó sokszor táref vagyis nem kóser ételt fogyasztani. Ha megakarod nyerni Őt Krisztus számára, akkor érdemes érte engedelmeskedni, hátha ezáltal Őt Krisztusnak megnyered.
Itt a gyülekezetekben pld. ha összejövetel van, nem szoktak tréfli dolgokat tálalni. Hogy kinek mi van az otthonában, az meg mindenkinek a saját hitén múlik. Mint irtam, én egyik tábort sem itélem el, illetve meg.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 15, 12:59:45
 :afro:

19. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem.
20. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem;
21. A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg.
22. Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket.
23. Ezt pedig az evangyéliomért mívelem, hogy részestárs legyek abban.

1Kor 9,19-23

Az egység Krisztusban nem jelent egyformaságot. Mint ahogy a férfi és a nö között megmarad a külömbség, mégis Krisztusban egyek!

 :2smitten:  :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 13:01:39
TÁLIT ÉS CICIT

IV. Mózes 15/37-41
"Azután ezt mondta Mózesnek az ÚR: Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, hogy csináljanak bojtokat a ruhájuk szegélyére nemzedékről nemzedékre és tegyenek a szegélyen levő bojtokra kék bibor zsinórt. Arra való ez a bojt, hogy valahányszor ránéztek, emlékezzetek az Úr minden parancsolatára, teljesitsétek azokat, és ne csábitson el titeket sem a szivetek, sem a szemetek, amelyek paráznaságba vihetnek benneteket, ha ne emlékezzetek, és teljesitsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek előtt. Én, az Úr vagyok a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket EGyiptomból, hogy Istenetek legyek. Én, az Úr vagyok a ti Istenetek!"

A kék bibor szálhoz egy tengeri állat, a chilazon véréből nyerik a festéket. A szine az ég kék jét hivatott felidzéni, mert aza tisztaságot jelképezi. Mivel ez igen-igen drága, általában fehér cicit-szálakat használnak. A cicit négy végén lévő bojton pontosan 613 csomózás van.
Ez a felsőruhája meggyőződésem, Jeshuának, Messiásunknak is volt.


Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 13:11:13
Nida törvény szülés után

III. Mózes 12.
"Azután igy beszélt Mózeshez az Úr: Igy szólj Izrael fiaihoz: Ha egy asszony fogan, és fiút szül, tisztátalan lesz hét napig, ugyanolyan tisztátalan, mint a havi tisztulás idején. A nyolcadik napon metéljék körül a fiú szeméremteste bőrét. MÉg harminchárom napig maradjon otthon az anya, mig megtisztul a vértől. Semmiféle szent dolgot nem érinthet, a szent helyre sem mehet be, mig el nem telnek tisztulásának a napjai. Ha pedig leányt szül, két hétig lesz olyan tisztátalan, mint a havi tisztuláskor, és hatvanhat napig kell otthon maradnia, mig megtisztul a vértől. Amikor eltelnke a fiú vagy leány miatti tisztulásának napjai, akkor vigyen el egy esztendős bárányt égőáldozatul, egy galambfiókát vagy egy gerlicét pedig vétekáldozatul a kijelentés sátrának a bejárata elé, a paphoz. Az pedig mutassa be az Úr szine előtt, és végezzen engesztelést az asszonyért, akkor tisztává lesz vérfolyása után. Ez a törvény vonatkozik a fiút vagy leányt szülő asszonyra. De ha nem telik neki bárányra, akkor fogjon két gerlicét vagy két galabfiókát: egyet égőáldozatul, egyet vétekáldozatul. A pap pedig végezze el az engesztelést az asszoynért, és az tiszta lesz."

Innen is tudhatjuk például azt, hogy Jeshua szülei Mirjám és Joszef igen-igen szegények voltak.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 13:19:40
LUKÁCS 2/21-32

"Amikor a nyolc nap elmúlt, és körül kellett őt metélni a Jeshua nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai felvitték Jeshuát Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint meg van irva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát." ......
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: E.Edit - 2012 Május 15, 13:48:52

Drága Edit!
Lenne egy kérdésem hozzád, ha a kereszténység számára fontos, hogy vért ne egyen, miért nem tanulják veszik át a kasrut azon részét, hogy hogyan is kell kóserolni egy húst? Nem kekeckedni akarok, tudod ez engem nagyon régóta foglalkoztat annál is inkább mert jártam teológiai főiskolára. Én tanittatnám. Tudod ha a népnek nincs tanitva hogy hogyan nem lehet vért enni, milyen technikai megoldásai vannak, akkor hogyan fog vér nélküli ételeket késziteni?


Kedves Dafna!
A koser dolgokrol nemigazan vannak ismereteim.Ehhez szerintem az is kozrejatszik amilyen kulturaba szulettem.
Annyira nem boncolgattam ezeket a dolgokat.Amennyit en tudok,ahogy tanultam es gyakorlom,az a kovetkezo:
Varoson,tombhazban lakom,tehat nem vagok semmilyen allatot,hanem a meszarszekbol veszem. A vernek a nem eveset en arra ertem,amit hagynak kifolyni,nem ami az izomzatba marad.Ugyanis az itt elo emberek (ebben a kulturaban),egy talban gyujtik ossze a vert es hagymasan keszitik el.Azt mondjak,nagyon finom. Aki falun el es disznot vag,az pedig csinal veres hurkat. Na ez az amit en (mi hivok,itten) kerulok. A vasarolt hust jol megmossuk es ennyi.Nem gondolnam,hogy tovabbi problemat kene csinaljak belole.

Nem tudok erre jobban valaszolni. Sajnalom.
 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 15, 14:03:05
Kedves Edit!

Szerintem a legtöbben itt a fórumon, hasonlóan, mint Te, megvesszük a húst a hentesnél, vagy a boltba. teljesen elég, ha megmossuk és úgy elkészítjük. Nem is igen lenne lehetöség arra, hogy kóser módon vágott húst fogyasztjunk. Izraelben pedig fordítva van. Ott csak kóser módon vágott és elkészített húst lehet kapni. Ugy érzem, hogy a legföbb, hogy hálaadással vegyük Isten kezéböl, hogy gondoskodik a mindennapi eledelünkröl!

 :2smitten:

Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Shomer ayin - 2012 Május 15, 14:26:40
TÁLIT ÉS CICIT

IV. Mózes 15/37-41
"Azután ezt mondta Mózesnek az ÚR: Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, hogy csináljanak bojtokat a ruhájuk szegélyére nemzedékről nemzedékre és tegyenek a szegélyen levő bojtokra kék bibor zsinórt. Arra való ez a bojt, hogy valahányszor ránéztek, emlékezzetek az Úr minden parancsolatára, teljesitsétek azokat, és ne csábitson el titeket sem a szivetek, sem a szemetek, amelyek paráznaságba vihetnek benneteket, ha ne emlékezzetek, és teljesitsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek előtt. Én, az Úr vagyok a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket EGyiptomból, hogy Istenetek legyek. Én, az Úr vagyok a ti Istenetek!"

A kék bibor szálhoz egy tengeri állat, a chilazon véréből nyerik a festéket. A szine az ég kék jét hivatott felidzéni, mert aza tisztaságot jelképezi. Mivel ez igen-igen drága, általában fehér cicit-szálakat használnak. A cicit négy végén lévő bojton pontosan 613 csomózás van.
Ez a felsőruhája meggyőződésem, Jeshuának, Messiásunknak is volt.

Áldott testvéreim. Én úgy tudom azért fehér a cicett, ( bojt), mert ez a gyász színe... hiszen a gyász, mert lerombolták a Templomot, minden Örömben,( Esküvőn a fehér kendőbe csavart pohár törése) és Imában ( Talesz-Imasál) is képviseli magát...Erről mindenkor megemlékeznek,(ruházat) és gyászukat ily módon is kimutatják.

Ám én is használom természetesen ezt a cicett-et, és bár az ami nekem van, az is fehér... én nem a gyász miatt, hanem azért mert más színűt jelenleg nem lehet kapni Magyar o-n. Úgy tudom Israél-ben is csak a Jemeniek használják a kéket-vagy a karmazsint...De igazából csak abban vagyok biztos hogy csupán egy földrész Judaitái használnak más (Eredeti) színt... nem biztos hogy a Jemeniek azok...
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 15:20:35
Szia Shomer Ájin!
A fehér bojt az itt Izraelben nem a gyász miatt van, egyszerűen a másik nagyon drága, mert a kék zsinórt csak a biborcsiga szinéből lehet nyerni, és nagyon sok kell hozzá.
A Bét há Mikdás Templom miatti gyász miatt van valóban az esküvőkön a pohártörés és még valami, a bejárati ajtó felett nem szokták lefesteni a falat, de ez is csak a háredi vallásos családoknál fordul elő.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 15:23:14
Kedves Edit!

Szerintem a legtöbben itt a fórumon, hasonlóan, mint Te, megvesszük a húst a hentesnél, vagy a boltba. teljesen elég, ha megmossuk és úgy elkészítjük. Nem is igen lenne lehetöség arra, hogy kóser módon vágott húst fogyasztjunk. Izraelben pedig fordítva van. Ott csak kóser módon vágott és elkészített húst lehet kapni. Ugy érzem, hogy a legföbb, hogy hálaadással vegyük Isten kezéböl, hogy gondoskodik a mindennapi eledelünkröl!

 :2smitten:

Ezzel nem értek egyet, mert ha nem is kóser módra van levágva az állat, nagyon sokat jelent az előkészületeknél a hús vértől való kikóserolása. Éppen ezért mondtam, hogy a kasrut ezen részét tanitanám, legalább a teológusok legyenek tisztában azzal, hogy mi is az a vértelenités. A kasrut többi része amúgy sem vonatkozik a népekre, de ezt nem ártana megtanulni. Tudom hogy ezzel a felfogással olyan vagyok mint a fehér holló.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 15:35:14
Szia Elisheva!

Még az előző hozzászólásomhoz csatolnám ezt. Én úgy vagyok ezzel a vérevés tiltással, ha már valóban a kasrutot úgy tekintik a hivők hogy teljesen felesleges dolog, akkor legalább az, amit komolyan vesznek, komolyan is gyakorolják. Mert nem elég az, hogy tudom azt, hogy tilos vért ennem, hanem tudnom kell azt is, hogy milyen módon tudom azt megoldani, hogy minél kevesebb vér legyen egy húsban. Ezt pedig csak a júdaizmus által tudom megtanulni, nem szégyen tanulni a zsidóságtól, ha van bibliai alapja. A háziasszonyok pedig azért nem veszik ezt komolyan, mert a tanitók az egyházban sem veszik komolyan. Ha komolyan vennék, akkor nem lennének hivők, akik véres hurkát esznek, és lenne éhség valóban arra, hogy a húsok vérmentesen kóserolva legyenek. És igenis, ha valakinek van családi háza és mondjuk disznót ölnek, ők is tudják a disznónak a vérét a földre engedni, ahogy a Bibliában irva vagyon. Ez akarat kérdése csupán. De nem itélekezem senki felett, csak egy kicsit ezen a területen megreformálnám úgy az egyetemes egyházat, hogy vissza az Igéhez, ha nem is a Tanachhoz, de az Új-szövetséghez mindenképpen! Mert aki azt mondta, hogy ne paráználkodj, azt is mondta hogy ne egyél vért.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 15:38:19
Még valamit. Kérdezem, hány lelkipásztornak a felesége tudja, hogy hogyan kell elkésziteni az Úrvacsorát úgy, hogy az ne legyen hámec? Érdekli őket egyáltalán? Nem az Isten megcsúfolása az ilyen? És ők tehetnek róla? Nem a tanitók, akik nem tanitják őket meg rá?
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 15, 15:54:27
Szia Elisheva!

Még az előző hozzászólásomhoz csatolnám ezt. Én úgy vagyok ezzel a vérevés tiltással, ha már valóban a kasrutot úgy tekintik a hivők hogy teljesen felesleges dolog, akkor legalább az, amit komolyan vesznek, komolyan is gyakorolják. Mert nem elég az, hogy tudom azt, hogy tilos vért ennem, hanem tudnom kell azt is, hogy milyen módon tudom azt megoldani, hogy minél kevesebb vér legyen egy húsban. Ezt pedig csak a júdaizmus által tudom megtanulni, nem szégyen tanulni a zsidóságtól, ha van bibliai alapja. A háziasszonyok pedig azért nem veszik ezt komolyan, mert a tanitók az egyházban sem veszik komolyan. Ha komolyan vennék, akkor nem lennének hivők, akik véres hurkát esznek, és lenne éhség valóban arra, hogy a húsok vérmentesen kóserolva legyenek. És igenis, ha valakinek van családi háza és mondjuk disznót ölnek, ők is tudják a disznónak a vérét a földre engedni, ahogy a Bibliában irva vagyon. Ez akarat kérdése csupán. De nem itélekezem senki felett, csak egy kicsit ezen a területen megreformálnám úgy az egyetemes egyházat, hogy vissza az Igéhez, ha nem is a Tanachhoz, de az Új-szövetséghez mindenképpen! Mert aki azt mondta, hogy ne paráználkodj, azt is mondta hogy ne egyél vért.

Shalom, kedves Dafna!

Gondolom ez a köszöntés is a zsidó hagyományhoz tartozik! :089:

Testvérem, sehol nem mondja az Íge, hogy a rav döntse el, hogy a húst miként vértelenítjük. Lényege az, hogy follyon ki az állat vére.
A húst pedig minden háziasszony meg szokta mosni, márcsak a higénia miatt is.

23. Csakhogy a vérét meg ne edd, hanem a földre öntsd azt, mint a vizet.
5Móz 15,23

 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 16:01:09
Szia Elisheva!

Tényleg nem irja, hogy a rabbi döntse el, de azért ebben a kérdésben a zsidóságnak sokkal nagyobb a tapasztalata mint a népeknek. Több ezer éve csinálják, valahogy eldöntötték hogy hogyan is lehet vérteleniteni a húst vagy pld. a májat. Ha tanitanák, még mindig ott a lehetőség, hogy valakit ez akkor sem érdekel, de akit meg igen, az tudná hogy hogyan is csinálja. Meg mondom az igazat, nekem sem volt fogalmam róla hogy mit kell csinálni a hússal, mig nem szembesültem a júdaizmussal. Nekem sem tanitotta senki, csak azt hogy ne egyek vért. Mert az tilos. Eddig azt hiszem minden egyház eljut. Az pedig hogy nem kóser módra van levágva egy állat, nem menti fel a háziasszonyt, hogy ezt félválról vegye. Nagyon sok szegény zsidó család is van, akik mivel nem élnek Izraelben, nem tudnak olyan húst megvenni, ami eleve kóserul lett levágva. Akkor is kóserolják.
Nekem egyébként valószinűleg egy rabbi elájulna a konyhámtól, mert a rabbinátus által igen csak nem nevezhető kósernak, nekem az a lényeg, hogy az Isten szerint legyen az.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 16:08:21
DIETETIKUSOK TOLLÁBÓL
Az ételkészítés törvényei az Ószövetségben I.

Az Ószövetségben olvasható mózesi törvények között fontos helyet foglalnak el a kasruttörvények, azaz az étkezési előírások. Ezeket a napjainkban élő hithű zsidók is kötelezően betartandóknak tekintik. Mi lehet a célja Istennek az étkezési előírásokkal? Vajon van bármiféle egészségre nevelő hatása?

Az étkezési szabályok az alábbiak:
1. Csak tiszta állat húsa fogyasztható. A Szentírás a zsidó nép számára különbséget tesz tiszta és tisztátalan állatok között. Az előbbiek közé tartozik a szárnyasok közül a csirke és a pulyka, a szárazföldi állatok közül pedig a hasított körmű (villás patájú) szarvasmarha, kecske és juh, míg a vízi állatok közül az a tiszta, amelynek pikkelye és uszonya is van (pl. ponty és busa).
2. A húst vérteleníteni kell. A hús vértelenítésére szolgáló eljárás a kóser állatvágás, illetve a maradék vér eltávolítására szolgáló kóserolás. A kóser állatvágásnak szigorú szabályai vannak. A műveletet csak képzett, hivatásos mészáros (sochet) hajthatja végre, a chalefnak nevezett vágóeszközzel, amelynek legfontosabb tulajdonsága, hogy az éle sehol sem lehet kicsorbulva.
3. Tejes étel nem fogyasztható együtt húsos étellel.

A kóserolásra két módot ír elő a zsidó törvény:
1. Az első a fél órán át tartó vízben áztatás, majd ezt a kisózás, végül a háromszori vízzel való öblítés követi.
2. A második eljárás a tűzön sütés.

Vizsgálatokkal próbáltuk alátámasztani az ételkészítéshez felhasznált kóser (azaz zsidók által fogyasztható) és nem kóser hús közti különbséget. Arra kerestünk választ, hogy az előírásoknak van-e bármiféle táplálkozástudományi vonatkozásuk.

A vizsgálatokat csirkén végeztük. Egy kóser vágással is foglalkozó húsfeldolgozó üzemből szereztük be az iparilag vágott húst és a kóser húst, amelyet rituálisan vágtak és vértelenítettek. A vágás ugyanazon a napon történt, tehát egy állományból származtak az ugyanolyan korú és táplálású állatok. Mind a kóser, mind az iparilag vágott állatokból öt–öt csirke teljes mellehúsát vásároltuk meg.
A méréseket az Országos Húsipari Kutatóintézet munkatársai végezték. A vizsgálati mintákat különféle programoknak vetettük alá; sor került pH-mérésre, műszeres színvizsgálatra, az összpigmenttartalom és a vágási ellenállás mérésére, a csepegési veszteség megállapítására, valamint különböző kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi vizsgálatokra.

A pH-mérést huszonnégy órával az állatok levágása után kezdtük. A három sózott és három kontrollcsirkemellen három–három pH-mérést végeztünk, s ezeknek az átlagát használtuk a számításoknál. A hagyományos és a kóserra vágott csirkemell nem különbözött egymástól a pH tekintetében. Ezt matematikai-statisztikai vizsgálattal, egyutas varianciaanalízissel támasztottunk alá. A kapott átlagos pH-értékek csaknem azonosak voltak.

A műszeres színvizsgálattal a bőr alatti felület metszéslapján mértük a felületi színt. Egy csirkemellen tíz mérést végeztünk, így a hat mintán összesen hatvan mérésre került sor. A méréseket Chromameterrel végeztük diffúz megvilágítás mellett. Megállapítottuk, hogy a kóser csirkemell sötétebb, a színe pirosabb és kevésbé sárga volt.

1. táblázat  Csirkemellek színjellemzői

 
L*
a*
b*
H
43,959
2,313
2,274
K
42,219
4,242
0,941
H: hagyományos vágású csirke húsa
K: kóser vágású csirke húsa
L* = világossági fok (értéke 1 és 100 közötti, minél nagyobb az érték, annál világosabb a felület);
a* = piros szín intenzitása; b* = sárga szín intenzitása. (E két utóbbi színjellemző is 1 és 100 között lehet, minél nagyobb az érték, annál pirosabb, illetve sárgább a felület).

Az összpigmenttartalom a húsban levő hemtartalmú komponensekből állapítható meg. A hemet szerves oldószerrel extraháltuk, majd tízórás állás után leszűrtük. A hagyományos és a kóserra vágott csirkemell mioglobintartalma a matematikai-statisztikai értékelés alapján nem különbözött érdemben egymástól. Miután a mioglobin sötétbordó színű alkotója a húsnak, ezért a nagyobb mioglobintartalom sötétebb és pirosabb színt eredményez. Ezt kaptuk előzőleg is, a műszeres színmérés során (2. táblázat).

2. táblázat  Csirkemellek mioglobin-tartalma (mg/g hús)

 
 
átlag
H1
0,15
 
H2
0,17
0,167
H3
0,18
 
K1
0,19
 
K2
0,18
0,183
K3
0,18
 
 
A vágási ellenállást állományvizsgáló berendezéssel, Warner–Bratzler-mérőfejjel vizsgáltuk. A hagyományos csirkemellek vágási ellenállásának értéke szignifikánsan nagyobb, tehát az ilyen állat húsa keményebb, rágósabb és szívósabb, mint a kóserra vágott húsé.
A csepegési veszteség vizsgálatakor a bemért szeleteket polietilén tasakban 4 oC-on, felfüggesztve tároltuk úgy, hogy a felületük nem érintkezett a fóliával. A húsdarabot öt nap után lemértük, így a csepegtetés utáni tömeget kaptuk. A matematikai-statisztikai kiértékelés alapján a kétféle minta csepegési vesztesége között nem volt szignifikáns eltérés. Ez azt jelenti, hogy a vágás és az előkészítés módja nem befolyásolta a hús víztartó képességét.
A kémiai vizsgálatok során mindkétféle hús esetén három–három méréssel vizsgáltuk a víz-, a zsír-, a fehérje- és a sótartalmat. A kóser hús nagyobb víztartalmának az az oka, hogy a sózás után vízben áztatják, így a só vízkötő képessége révén a víz nagy része a szövetek között marad. A zsírtartalom a hagyományos csirkénél kissé nagyobb, de nem számottevő az eltérés. Ezt feltehetően a vágás előtti állatok válogatása okozhatja, mert az ugyanabból az állományból származó, kóserra vágott csirkék némileg kisebb méretűek voltak. A fehérjetartalomban a kétféle vágás között nem volt érdemi különbség. A legnagyobb eltérést a sótartalomban figyeltük meg. Ez a különbség szignifikáns, s az az oka, hogy a kóserra vágott csirkét sóban tartják, így az beleivódik a hússzövetbe (3. táblázat).
3. táblázat: Csirkemellek kémiai összetétele (%)

 
víz
zsír
fehérje

H1
72,3
2,78
24,54
0,18
H2
72,4
2,56
24,8
0,17
H3
73,51
1,9
24,34
0,08
átlag
72,74
2,41
24,56
0,14
K1
73,62
1,48
24,06
0,83
K2
74,65
1,84
22,59
0,82
K3
73,85
0,96
24,03
1,07
átlag
74,04
1,41
23,56
0,91
 
Mikrobiológiai vizsgálatokkal a nulladik és a negyedik napon is elvégeztük a mikrobák mennyiségének meghatározását. A mikrobaszám a kóserra vágott csirkemell esetében egy nagyságrenddel kisebb volt; ez azt jelenti, hogy a kóserra vágott csirkemell élelmiszer-biztonsági szempontból jobb, mert kisebb a csíraszáma. Ez a vágást követő sóban tartásnak köszönhető, ezért a hús tovább eltartható. Sajnos, az eredmények azt mutatták, hogy mind a hagyományos, mind a kóserra vágott csirkemellek pozitívak voltak szalmonellára, s a kóliszámuk felette volt a megengedett határértéknek. A többi mikrobiológiai jellemző megfelelt az előírásnak (4. táblázat).
4. táblázat: Csirkemellek mikrobiológiai eredménye


A szubjektív érzékszervi vizsgálatok során a rágósságot, a lédússágot és az ízt ellenőriztük. Az alábbi megállapítást tehetjük:
- a kóserra vágott hús puhább, porhanyósabb, könnyebben rágható, mint ezt a vágási ellenállás mérési eredménye is alátámasztja,
- a kóserra vágott hús szaftosabb, lédúsabb, mint ezt a a nagyobb víztartalom is bizonyítja,
- a kóserra vágott hús harmonikusabb, teltebb ízű (azaz ízletesebb); ez a nagyobb sótartalommal magyarázható,
- a kilenc vizsgálatot végző személyek egyöntetűen szárazabbnak, szálkásabbnak találták a hagyományos húst.
Összefoglalva az mondható, hogy a kóserra vágott csirkemell állományi, érzékszervi és mikrobiológiai tulajdonságai sokkal jobbak, mint a hagyományos csirkemelléi.
További kutatásokat igényel, hogy a nátriumszegény étrendben adható-e kóserolt hús.
 
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 15, 16:09:08
Shalom, kedves Dafna!

Európában nagyon sok zsidó él, aki megveszi a húst, és legfeljebb megsozza, majd lemossa. Itt nincs lehetöség a sarkon kóser húst venni. Lehet, hogy az ultra ortodoxok megengedhetik maguknak, de ez nem jellemzö az európai zsidókra. Nem mindenki él az ultra ortodox hagyomány szerint. Legkevésbbé tartom jó dolognak, ha ebböl törtvénykezést alakitunk ki. Nekünk Isten Ígéje a fontos. Maradjunk meg mégegyszer kérlek ennél.

Informatívnak indult ez a topik, és nem pedig kioktató céllal.

Kérlek vedd ezt figyelembe!

Szeretettel

 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 16:12:31
http://www.hazipatika.com/eletmod/veszelyben/cikkek/meddig_hus_mitol_dog/20060207170959 (http://www.hazipatika.com/eletmod/veszelyben/cikkek/meddig_hus_mitol_dog/20060207170959)
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Május 15, 16:14:35
Shalom, kedves Dafna!

Európában nagyon sok zsidó él, aki megveszi a húst, és legfeljebb megsozza, majd lemossa. Itt nincs lehetöség a sarkon kóser húst venni. Lehet, hogy az ultra ortodoxok megengedhetik maguknak, de ez nem jellemzö az európai zsidókra. Nem mindenki él az ultra ortodox hagyomány szerint. Legkevésbbé tartom jó dolognak, ha ebböl törtvénykezést alakitunk ki. Nekünk Isten Ígéje a fontos. Maradjunk meg mégegyszer kérlek ennél.

Informatívnak indult ez a topik, és nem pedig kioktató céllal.

Kérlek vedd ezt figyelembe!

Szeretettel

 :2smitten:

Szia Elisheva!

Ha számodra ez kioktatás, akkor nekem ezen a fórumon semmi helyem sincsen. Ha már Te sem érted amit mondok, akkor kár itt bármit is hozzászólnom. Részemről elhagytam a topikot, és gondolkodom a fórumon is. Nekem nincsen tálentumom tanitásra, nem áll szándékomban senkit oktatni, kioktatni. Véleményt meg ezek szerint nem nyilvánithatok. Légy áldott! Antee, kérlek töröld ezt a topikot! Köszönöm! BOCSÁNATOT KÉREK MINDENKITŐL, HOGY EZ AZ ÖTLETEM TÁMADT. NAGYON NAGYOT TÉVEDTEM.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Antee - 2012 Május 15, 16:24:27
Szia Dafna!

Nem hinném, hogy szükség lenne ilyen hozzáállásra. Hiszen már a fórumot is elhagynád azért, mert ebben a dologban nem értenek veled egyet.
A topicot sem kell törölni, meg kell tanulni úgy fórumozni, hogy az indulatok helyett az alázat szabaduljon el.

A vérevés nem jó dolog. De amit Te állítasz kedves Dafna, az erősen törvény szagú, amitől pedig Jézus megváltott minket.
Mert hát semmi sincsen, ami bejutva a gyomorba tisztátalanná tenne. Ezt pedig nem én mondom, hanem Jézus mondja.

Ha minden vértől megtisztítottan eszed a húst, akkor jól teszed, áldásodra lesz.
De ha te ezt olyanra erőlteted aki amúgy jó lelkiismerettel és hálaadással fogyassza másképpen a húst, akkor te ítélkezésbe, míg a másik megszomorodásba jut.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: E.Edit - 2012 Május 15, 19:32:22
Nekem is mar nagyon "torvenyeskedo" ize kezd lenni a dolognak. Szerintem a sziv tisztasaga elorebbvalo.
Mar megint bejon az,hogy sertodunk??? ( Csak koltoi kerdes volt!!!,nem kell valaszolni ra!)
Mindegyikonk tegye a sajat nyugodt lelkiismerete szerint,ki-ki amint megvan gyozodve felole,es ahogy megertette.
Egyikonknek sem szabad a masikat barmiert is karhoztatni.

Szomoru vagyok,hogy ez az erdekes tema ide jutott. :060:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Június 26, 14:30:29
Gyanúsítottként hallgatott ki egy fővárosi rabbit a rendőrség

Különleges személyes adattal való visszaélés ügyében gyanúsítottként hallgatták ki Radnóti Zoltánt, a Mazsihisz újbudai Bét Sálom zsinagógájának rabbiját - tudta meg az Index.


Az Index keddi cikkében az olvasható, a napokban ujjlenyomatot vett, bűnügyi fotókat készített a rabbiról az illetékes kerületi rendőrség. A rabbit a Mazsihisz egyik korábbi fontos pozícióban lévő alkalmazottja jelentette fel, mert a rabbi kiderítette róla, hogy a vallási szabályok szerint nem zsidó származású.

Radnóti Zoltán blogjából kiderült, a gyanúsítás mögött lényegében az áll, hogy a Mazsihisz egyik befolyásos alkalmazottjáról, E. O.-ról kiderítette, a zsidó vallási szabályok szerint nem vehet részt a zsidó liturgia bizonyos szertartásaiban, mivel anyai ágon nem zsidó, hanem katolikus származású.

A rabbi szerint a Mazsihisz vezetői "cinkos némasággal figyelték", hogy őt, a budapesti és az országos hitközség közgyűlési tagját és elöljáróját egy nyilvánvalóan vallási kérdésben megalázó büntetőeljárás alá vonják. "Úgy tűnik, Önök fel sem fogják, milyen precedenst jelenthet ez a hatósági önkény, nemcsak az egész honi zsidóságra, de az összes többi vallási felekezetre nézve is" - írta a blogján Radnóti Zoltán.

Az Index szerint a rabbi blogjából az is kitűnik, hogy az ügy nem csupán E. O. vallási hátteréről szól, hanem egy kiterjedtebb ellentétről, amely megosztja a hitközség vezetését. Közzétett posztjaiban Radnóti azt is állítja, hogy a mostani rabosítást milliós pénzek, végkielégítések kifizetése is megelőzte - olvasható az internetes lapban. Az MTI megkereste a BRFK-t az ügyben, de egyelőre nem kapott választ az írásban feltett kérdésekre.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Július 06, 13:15:05
Vita a körülmetélés körül

A zsidóság elleni támadásnak tartja a Wiesenthal-központ a szigorú vallási előírást elítélő német bírósági döntést.


Felszólította a német hatóságokat a Simon Wiesenthal Központ, hogy érvénytelenítsék a kölni bíróság döntését, amely büntetőjogi következményekkel járó cselekménynek minősítette a gyermekkorúakon vallási okokból végzett körülmetélést.

Az antiszemitizmus ellen harcoló Los Angeles-i székhelyű központ két vezetője, Marvin Hier és Abraham Cooper rabbi Angela Merkel német kancellárnak írt levelében úgy vélekedett, hogy a kölni bíróság döntése "támadás a judaizmus alapjai ellen". Emlékeztettek arra, hogy immár 3500 éve minden zsidó kisfiú átesik a körülmetélésen, és ez nem holmi szeszélyes szokás, hanem a zsidókat időtlen idők óta jellemző biblikus elv.

A kölni tartományi bíróság a múlt héten úgy foglalt állást, hogy a beavatkozás sérti a gyermekkorúak önrendelkezési jogát, amely az indoklás szerint előbbre való a vallásszabadságnál. A határozat kimondja: a körülmetéléssel várni kell addig, amíg az érintett nagykorú lesz, és önállóan, saját belátása szerint dönthet a beavatkozásról.

A bírósági döntés nagy felzúdulást váltott ki a németországi zsidó és muszlim közösségek körében, amelyek a vallásszabadság megsértésének tekintik az ítéletet. Tiltakozott a németországi katolikus és a protestáns egyház, valamint a Zöldek pártja is.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Július 06, 14:26:24
A németországi hivatásos sebészorvosok szövetségének elnöke, Professzor Hans-Peter Bruch kijelentette, hogy a körülmetélésnek nem csak vallási oka van, hanem higénia szempontjából is fontos, mert megelözi a fertözéseket. Manapság igen sokan metéltetik körül a gyermekeket vallási szempontokat ignorálva, csupán orvosi indokokból. Tehát orvosi szempontból is támogatott.

Azonkivül sajnálja a kölni döntést, mert a társadalomban békétlenséget és szakadást hoz.

E döntés (ami csak vallási okokra hivatkozik) csak azért lett jogerös, mert az érintett orvos nem fellebbezett, mivel felmentették.

http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/recht/article/816798/expertin-warnt-aerzte-beschneidungen.html (http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/recht/article/816798/expertin-warnt-aerzte-beschneidungen.html)

 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Július 20, 19:14:37
http://www.thekotel.org/ (http://www.thekotel.org/)
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Július 22, 15:37:48
TRUMOT ÉS MÁÁSZEROT

Adományok és tizedek

24 féle adomány jár a kohenoknak, Áron leszármazottainak, a papoknak.
Az első a TRUMÁ GDOLÁ - nagy adomány
Kötelező adni, de nincs megszabva, hogy mennyit.
Lehet: 1/40-et, 1/50-et és szűkmarkúan 1/60-at.
Öt gabonafajta
szőlő - vagy bor
olajbogyó
olivaolaj
csak Izrael földjén termettből.

 ELSŐ TIZED: - lévitának kell adni
MÁSODIK TIZED:  Jeruzsálembe kell vinni.
SZEGÉNY TIZED: ez azokban az években jár a szegényeknek, amikor nincs második tized.
Hat évig mindenkinek kötelező TRUMÁ GDOLÁT - NAGY ADOMÁNYt  adni a kohenoknak.
A tized első tizede a Lévitáé. A Lévitának pedig a tized tizedének tizedét kellett a kohenoknak adni.
Második tized: az első, második, negyedik és ötödik évben jár csak.
Szegény tized: harmadik és a hatodik évben jár.
A tizedből levont tized a MÁÁSZER RISON, ez a lévitákat illeti meg.
Ez a két tized  TRUMÁ MÁÁSZER KODES, vagyis elkülőnitett, szent, nem kohennak tilos enni belőle. Csak rituális tisztaság állapotában fogyaszthatták a papok.
Ha mindent elkülönitett egy paraszt, akkor kb. 88 %/ -a maradt meg a teljes termésének. Ezenfelül az első, második, negyedik és ötödik évben még második tizedet is le kellett vennie, elvinni Jeruzsálembe és ott elfogyasztani.

Nagyjából az első tized az, amit az egyházak átvettek ezekből a törvényekből, és kötelezővé tették tagjaik számára. Pedig: ha mondjuk van 100 Ft-om, akkor abból 9 forint lenne a kohenoké, 1 Ft a lévitáké és ezen felül pedig szegény tizedet is kéne fizetni, 3-6 években, tehát a tized fizetés ennél több kell legyen.
a trumá gdolá tehát a 9 ft, a máászer rison pedig az 1 ft.
Ezenfelül pedig a második  tized, amit Jeruzsálemben kellett elfogyasztani, vagy pedig szegénytizeddé vált.
Aztán van a MÁÁSZER SENI,
további 9 % - ez jár a szegényeknek.
Ha megfigyeltétek a lévitának a tizedből is tizedet kellett fizetnie a kohennak, tehát 1 Ft-ból 10 fillért amit ő a tizedből kapott. (100 Ft-al számolva)
Második tized helyett van a harmadik és hatodik évben a szegénytized.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Július 22, 15:46:46
Bocsánat, az előbb kihagytam, hogy a tizedfizetés micvája a judaizmus szerint Izrael földjéhez köthető, magyarul Izraelen kivül nem alkalmazható.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Július 22, 15:56:19
SZEGÉNYEKNEK JÁRÓ ADOMÁNYOK


(Izrael földjéhez kapcsolódó micva)
első adomány a PEA:
a mezők szélét nem szabad learatni, a szegényeknek kell azt hagyni, a gabonaföld 1/60. részének learatatlannak kell maradnia.
Aztán van az OLELOT  és a PORÁ
Ehhez tartozik az olafja, az olajfa diszét kötelező volt meghagyni, 1/60. részben.
PEÁ:
szociális micva, LEKET és PERET. Leket a tallózás, peret a böngészés.
Az arató marokra fogja a kalászt, néhány leesik ezt nem szabad felvenni, a szegényeknek kell hagyni.
A PERET vonatkozik a szőlőfürtök levágására, ott is a visszamaradt leesedt gyümölcsöt tilos volt felszedni.
Ezenfelül:
kamat és indexnövekmény nélküli kölcsönnyújtás, szegény tized, smita év, minden hetedik évben a szegényeknek adott kölcsönök elévültek.
Az új termésből pedig addig tilos enni, amig az új gabonát nem mutatták be az Úr szine előtt. Ez külföldön is érvényes micva.
Még van, majd legközelebb folytatom a bikurimmal és a chalával.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Július 22, 18:36:52
BIKURIM

A bikurim a gyümölcsök zsengéje, ezt a Szentélyben kellene feláldozni az oltáron és a kohennak ani, mint a 24 kohanita adomány egyikét. Ezt az imát mondták el:
"Ráátá hine hábáti et rásit pri há ádámá áser natata li Adonai"
"láttad hogy ime eljöttem és elhoztam Izrael földjének első gyümölcsét, azt, amit adtál nekem J.H.V.H."
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Július 22, 18:46:41
Chala vétel

"Szólj Izrael fiaihoz, mondd nekik: Amikor bementek abba az Orszába, amelybe Én bevezetlek benneteket, akkor, ha esztek az Ország kenyeréből, adjatok (emeljetek fel) adományt az Úrnak. Tésztátok elsejéből adjatok az Úrnak adományt nemzedékeiteken át.

Ez csak Izrael földjén kötelező és csak akkor, ha az egész izraelia nép ott települ meg.
Chala vétele: tésztagyúrás végeztével kell vetni. Ha elfelejtik, akkor is kötelező pótolni. Az öt gabonafajtának a tésztájára kötelező.
Ez az ima tartozik hozzá:
"Báruch átá Adonáj Elokéjnu melech há olám áser kidsánu bemicvotáv ucono leháfris hálá."
"Áldott vagy Te, Urunk Istenünk a világ királya, aki megszentelt bennünket a parancsolataival, és megparancsolta nekünk, hogy chalát vessünk a tésztából."
A chala vetés a háziasszony micvája, a nőkhöz fűződő parancsolat.
(1700 gramm tészta felett kötelező)
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Antee - 2012 Augusztus 23, 15:56:10
Áldott Testvérek!

A ide nem illő hozzászólásokat áthelyeztem a 8. fórumtalálkozó (http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,1276.0.html) topicjába.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Jules - 2012 Október 02, 10:44:25
Sziasztok, szeretett testvéreim!

Segítséget szeretnék kérni a hozzá értőktől. A csatolt képen szereplő tárgyat egy izraeli szuveníreket árusító weboldalon találtam.
Kicsit meg vagyok zavarodva, mert úgy tudtam, hogy ez a forma muszlim jelkép (Fatima keze). Van ennek a szimbólumnak valami zsidó eredete, vagy valaki csúnyán összekavarta a dolgokat?
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Shomer ayin - 2012 Október 02, 10:56:01
Shalom Áldott Testvérem. Ez a tárgy, a Yad ... vagyis kéz.
Több esetben, és több dolog miatt használatos, bár meg kell mondanom nem általánosan.
Van amelyik a szemmel veréstől óv, van amelyik úti imát tartalmaz, van amely otthoni áldásra van...
Az Ima minden esetben a hátoldalán van. A Forma ugye kéz alakú, ezért nevezik kéznek-vagyis Yad-nak.
Ezen a yad-on, aminek a képét linkelted, a Hósen látható, ami a Főpapi mellvért. Gondolom a Főpapi áldás van a hátlapjára írva, de csak gondolom, mert ilyet még nem láttam...
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Shomer ayin - 2012 Október 02, 11:02:56
JA igen... Mindenképpen Zsidó hagyományhoz köthető, ám erre azt szoktam mondani: Vékony jég.... Mert minket ugye az Örökkévaló oltalmaz, és nem egy tárgy.
Bár azt is megvallom nekem is van ilyen, de csak emlékként, mert egy nagyon kedves barátomtól kaptam Isráélből.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Október 02, 11:04:28
Kedves Jules!

Ez valóban zsidó szimbólum, és jelentése: Isten védö keze

Chamsa a neve és a chamesch szóból van levezetve, ami ötöt jelent.


 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Shomer ayin - 2012 Október 02, 11:10:25
Ez egyébként pont a Gonosz szemétől óvna... legalábbis ezt várják tőle. Ez van az aljára írva.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Október 02, 11:12:30
Hát igen, kicsit a talizmán irányba megy...

 :2smitten:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Jules - 2012 Október 02, 11:15:02
Köszönöm az útbaigazítást, Szeretteim!  :2smitten:
Ezek szerint ez a szimbólum olyan régi lehet, hogy mind a zsidó, mind az arab kultúrában használják?
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Shomer ayin - 2012 Október 02, 11:16:54
Nos Igen Testvérem, Erről van szó.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Jules - 2012 Október 02, 11:18:16
Ez egyébként pont a Gonosz szemétől óvna...

Veszek egy ilyet, hátha nem szúr ki az ellenőr, amikor bliccelek a metrón....  :071: :040:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Október 02, 11:19:31
 :fereng2: :fel: :rozsa2:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Shomer ayin - 2012 Október 02, 11:27:49
Ha esetleg valamiért így nem működne, te még mindíg eltakarhatod vele a szemét.... :hehe:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Jules - 2012 Október 02, 11:29:14
 :afro: :hehe:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Antee - 2012 Október 02, 11:43:34
:hehe:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: bacsipista - 2012 Október 02, 13:00:41
Ez egyébként pont a Gonosz szemétől óvna...

Veszek egy ilyet, hátha nem szúr ki az ellenőr, amikor bliccelek a metrón....  :071: :040:

Bocsás meg, de erről eszembe jutott, hogy amikor az ellenőr kérte a jegyeket és bérleteket ellenőrzésre egy hang megszólalt:

Tudja anyád, hogy kéregetsz?
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Shomer ayin - 2012 Október 02, 13:20:23
 :2funny:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Shomer ayin - 2012 Október 02, 13:22:54
Hát igen, kicsit a talizmán irányba megy...

 :2smitten:

Pontosan Testvérem. Úgy is mondhatnánk: Kabala... vagy még inkább: Kabbalah....esetleg: Kabbalisztika...
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Október 02, 13:53:49
Hát igen... Hasonló ez ahhoz, amikor valaki rózsafüzért hord magánál talizmánként. Úgy gondolja, hogy az megvédi egy esetleges ellenörtöl...  :114:

 :269:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: ditte - 2012 Október 02, 14:57:57
 :hehe:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Október 02, 15:20:08
Sziasztok, szeretett testvéreim!

Segítséget szeretnék kérni a hozzá értőktől. A csatolt képen szereplő tárgyat egy izraeli szuveníreket árusító weboldalon találtam.
Kicsit meg vagyok zavarodva, mert úgy tudtam, hogy ez a forma muszlim jelkép (Fatima keze). Van ennek a szimbólumnak valami zsidó eredete, vagy valaki csúnyán összekavarta a dolgokat?
Szia Jules!
Én is megirnám a véleményemet a hámszával kapcsolatosan. Szerintem teljesen ördögi a dolog. A zsidó kultúrába meg egyszerűen csak belepottyantotta a sátán. Én speciel semmilyen formában nem tűröm meg a lakásomban, legyen rajta úti ima, áldás, hósen, bármi más, főleg azért mert valóban olyan mint a talizmán. A vallásos zsidók között sokan valóban egy olyan tárgyként kezelik, ami valamitől óv..., hasonlóan a babonákhoz. Szerintem rossz dolog, nem az Úrtól van.
Hasonlóképpen viszonyulok a lubavicsi rebbe képéhez is...
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Október 02, 15:33:07
Őt sem tűröm a lakásomban...LUBAVICSI REBBE

http://www.youtube.com/watch?v=rWw1PGVJAzo# (http://www.youtube.com/watch?v=rWw1PGVJAzo#)
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 02, 19:12:56
Áldott testvéreim! ezzel is okosabb lettem :afro:
 valóban kabalának használják , én is járok egy kedves héber családhoz ott viszont ez a kéz van  a falon,ki teszem a képeket: az egyiken rajta van a z én kezem a másik pedig úgy ahogy van ott lehet ennek más jelentősége van?
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Október 02, 20:16:52
Nem Ildikóm, sajnos ez ugyanazt jelenti. A sátánnak nagyon jól sikerült a jó dolgokba is belemásznia...gondolok itt áldásokra, amiket pld. ráirnak, attól a kéz még nem az Úré...
Fogok keresni a pontos hátteréről dolgokat, ha emlékezetem nem csal, hivőként igencsak hátborzongató volt...most is marad az állitásom, semmi köze nincsen a judaizmushoz, főleg nem a Szent Istenhez.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Október 02, 20:29:21
A fiam mondta: a legrégebbi Hamsa úgy nézett ki, hogy a kézben egy szem volt látható. Eredete pedig egy muszlim ember feleségének halott kezének a pecsétje, azt mondják, hogy szerencsét hoz, és héberül úgy mondják, "Bli ájin hárá", ez azt jelenti, hogy "a gonosz beavatkozása nélkül". A mostani időkben csinálnak sima hámszákat szem nélkül, szemmel, csak szemet, vagy olyan hámszát, aminek mindegyik ujján van egy szem. A vallásos zsidók pedig erre irnak némely áldást.

(uti áldás, házi áldás, gyermek áldás stb...)
Szóval nekem úgy tűnik, hogy ez nem a gonosztól őriz meg, hanem a gonoszt viszi be ahhoz, aki ebben hisz, vagy birtokolja.
Nem kell velem egyetérteni, én erről meg vagyok győződve, én hajigálom kifele a lakásból, ha esetleg hozzám kerül valami oknál fogva.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Október 02, 20:32:19
Kaptam pld, két kulcstartót is, az egyik olyan volt, hogy a szupermárketekben a bevásárlókocsihoz lehetett használni pénzérme helyett. Ameddig nem  volt más, a hámszát lecsiptük róla a férjemmel, aztán kaptam egy olyan kulcstartót, amin rajta volt a Dávid csillag, egy sziv és a hámszá...mondanom sem kell, hogy a hámszát kidobtam a kukába...
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Október 02, 20:37:34
Őt sem tűröm a lakásomban...LUBAVICSI REBBE

http://www.youtube.com/watch?v=rWw1PGVJAzo# (http://www.youtube.com/watch?v=rWw1PGVJAzo#)

Őt pedig azért nem tűröm meg, mert egyes vallásos körökben messiásként tisztelik.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Jules - 2012 Október 02, 23:52:36
Őt sem tűröm a lakásomban...LUBAVICSI REBBE

http://www.youtube.com/watch?v=rWw1PGVJAzo# (http://www.youtube.com/watch?v=rWw1PGVJAzo#)

Őt pedig azért nem tűröm meg, mert egyes vallásos körökben messiásként tisztelik.

Valószínűleg ő akadna ki ezen a legjobban, ha Ábrahám kebeléről ide látna...  :03:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Október 03, 07:40:49
Nem hinném, mert Ő már biztosan tudja hogy nem ő a messiás...
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Jules - 2012 Október 03, 09:18:28
Én is erre mondtam.  :119: Biztos nem tetszene neki, hogy messiásként akarják megjeleníteni.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Október 03, 18:00:04
Akkor ezek szerint egy hullámhosszon vagyunk...ez jó!
 :taps: :fel: :078: :105:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Október 16, 12:45:45
Ne fozd meg a godolyet az anyja tejeben.
Nos, az eredeti szoveg szerint mivel a heber nyelvben nincsenek maganhangzo jelek *ez csak kesobb keletkezett mint az o-szovetseg*
az eredeti szovegben csak annyi all: h.l.v. A h.l.v.-t igy ketfelekeppen lehet forditani: halav - vagyis tej- kent, illetve helev - vagyis zsir-kent.
Lehetseges hogy az egesz zsidosag tevedett abban, hogy a tejes-husos eteleket kulonvalasztotta?
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Antee - 2012 Október 16, 13:08:11
Ezt a héber Testvéreink tudnák jobban megválaszolni.
Amit én gondolok az az, hogy Isten azért adta ezt a parancsolatot, hogy a pogány (Istentelen) szokásokkal semmiképpen ne azonosuljon a népe. Ha a pogányok csupán az ízéért fogyasztották volna, akkor úgy gondolom, Istennek nem lett volna azzal baja, ha a népe is fogyasztja. Viszont nem az ízéért ették a pogányok, hanem hamis istentiszteleti szokás volt, az én információm szerint termékenység növelő gyógymódra használták. Ezzel már viszont baj van, ezt Isten népe ne vegye át.

Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Shomer ayin - 2012 Október 16, 13:09:54
Ézsaiás 25, 6. És szerez a seregek Ura minden népeknek e hegyen lakodalmat kövér eledelekből, lakodalmat erős borból; velős, kövér eledelekből, megtisztult erős borból;

"Kövér" eledel az az "zsíros"... semmiképpen sem gondolnám hogy a "helev" lenne a helyes értelmezése a mássalhangzóknak.
Másban azt gondolom hibát követtek el, de ez véleményem szerint abban adódott, hogy általánossá tették a hús és a tej egyidejű fogyasztására vonatkozó tilalmat. Ezt pedig erre alapozom: Mózes I. könyve 18. rész

1.    
Megjelenék pedig ő néki az Úr a Mamré tölgyesében, és ő űl vala a sátor ajtajában, a hő napon.
2.    
És felemelé az ő szemeit, és látá, hogy ímé három férfiú áll ő előtte. És látván, eléjök siete a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát.
3.    
És monda: Jó Uram, ha kedves vagyok te előtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgádat.
4.    
Hadd hozzanak, kérlek, egy kevés vizet, és mossátok meg a ti lábaitokat, és dőljetek le a fa alatt.
5.    
Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy erősítsétek meg a ti szíveteket, azután menjetek tovább, mert azért tértetek be a ti szolgátokhoz. És mondának: Cselekedjél, a mint szólál.
6.    
És besiete Ábrahám a sátorba Sárához, és monda: Siess, gyúrj meg három mérték lisztlángot, és csinálj pogácsát.
7.    
A baromhoz is elfuta Ábrahám, és hoza egy gyenge kövér borjút, és adá a szolgának, az pedig siete azt elkészíteni.
8.    
És vőn vajat és tejet, és a borjút, melyet elkészített vala, és eléjök tevé: és ő mellettök áll vala a fa alatt, azok pedig evének.

És bár ez a jelenet valóban a törvényadás előtt történt, ám tudjuk hogy az Örökkévaló ugyan az, és nála nincs változás!

Ugye Testvérem, te voltál aki arra is rámutattál, hogy a héber szövegben a hús helyett: "Gdi" szerepel, ami lehet talán zerge, vagy antilop... a Fordításokban :"Kecske" szerepel.... ám valamiért a rabbínikus tanítások, mindenféle húsra vonatkoztatják a tilalmat, a tejjel történő egyidejű fogyasztására irányulóan...

Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Október 16, 13:42:14
En is igy gondolom, ahogy irtad, hogy sajnos rosszul lett forditva, meg a Karoli Gaspar is godolyet ir, ami emlos allatot jelent, ahelyett, hogy a Gdi allatot forditottak volna le magyar nyelvre. Az is elofordulhat, hogy csak erre az egy allatra vonatkozott ez a tilalom.
Abraham esete viszont nincs ellentetben a mozesi torvenyekkel, csak latszolag. A toreny szerint ugyanis egyutt FOZNI nem lehet, nem egyutt fogyasztani.
Legy aldott! Mar alig varom hogy legyen sajat gepem, hogy tudjak csatlakozni az esti imaalkalmakhoz. Igy nem sikerul.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Október 16, 16:58:57
Most hogy meg melyebben belelatok a zsidosag vallasos gondolkodasmodjaba, nekem ugy tunik, hogy azert lett tomenytelen mennyisegu parancsolatok betartasa, mert a Tanachon kivul Isteni kijelentes rangra emeltek a szobeli Torat. Pedig csak a Tanach az, amit ennyire komolyan kell venni. De mielott barki is megkovezne oket, ne felejtsuk el, hogy a keresztenyseg sem csinalt mast, ok is letrehoztak dogmakat, olyan dogmakat, amikhez talan nem kellene ragaszkodni. Es azt se felejtsuk el, sok hivo kereszteny is fontosabbnak tartja ennek vagy annak a pasztornak, ironak a muveit, mint magat a Bibliat.Szoval nekunk is van vaj a fulunk mogott boven...
Sot, valahogy a zsidosagban sokkal jobban tisztelik az eloljaroikat meg akkor is, ha nem értenek vele egyet. Van mit tanulni toluk, mi hajlamosak vagyunk egymasnak esni, nekik meg valahogy a Talmudban megfer mindenfele kovetkeztetes. Nem tudom hogy csinaljak, de mukodik naluk.
Itt van pld. a dohányzás kérdése, szabad-e, vagy nem? Üdvösség kérdése vagy nem? A Bibliában nincs ilyen Ige egyetlen egy sem. Mégis valahogy a lelkiismeretünkben érezzük, hogy a dohányzás azért nem jó, mert önpusztást végez. A dohányosok a mennybe jutnak? Jó kérdés. Az Ige azt mondja, ha valaki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Mégis felállitottunk egy dogmát, ami semmilyen Igén nem alapszik, hogy a cigarettások elkárhoznak, sőt, odáig eljutottunk, hogy azok a Szent Lelket szomoritják meg. A Szent Lelket pedig nem feltétlenül a dohányzással lehet megszomoritani, a dohányzástól csak egy fekete tüdőt, vagy esetleg rákot kapunk. A Szent Lélek akkor szomorodik meg, ha felfaljuk egymást, ha nem szeretjük egymást és ha a jót rossznak mondjuk, a rosszat pedig jónak. Az ilyen magatartáson nincs áldás. Én is csak tanulok, próbálok megfelelni,elsősorban nem másoknak, hanem a Mindenható Jó Istennek.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Shomer ayin - 2012 Október 16, 17:18:30
Áldott Testvérem, Isten áldjon téged. Kérem az Örökkévalótól, hogy nagyon sokan olvassák el soraidat, és térjenek az ötleteléseik helyett inkább Istenhez, e sorok által. Nagyon Igaz amit írtál. kol ha kavod.   ( minden tiszteletem.)
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 Október 16, 19:12:41
Teljesen egyetértek én is kedves Dafna!

Tájékoztatásként felrakom Jurek Schulz írását, aki az ortodoxiában nevelkedett és egyetemi évei allat ismerte fel Jézusban a Messiást és azóta szolgál mint Messiáshivö teológiai elöadó több országban is. Ebben az írásban a Jeruzsálemi templommal való kérdéseidre is megtalálod a választ, kedves Dafnám. Benne vannak az évszámok.

Miként vezetett a Talmud a zsidó identitáshoz

 

Jurek Schulz

 

A Tenach, a héber Biblia, melyet a keresztények Ószövetségnek neveznek, a következő részekből tevődik össze:

 

Tóra (Parancsolatok) Mózes öt könyve

Nevím (Próféták) Józs., Bír., Sám., Kir., Ézs., Jer., Ez., Hós., Jóel, Ám., Abd., Jón., Mik., Náh., Hab., Zof., Hag., Zak., Mal.

Ketuvim (Írások) Zsolt., Péld., Jób, Ruth, Énekek., Préd., J.Sir., Eszt., Dán., Ezsd., Neh., Krón.

Az egyes részek kezdő betűi alkotják a TeNaCh nevét. Miként vésődött be a zsidó nép életébe a Tóra, azt a Bibliából olvassuk. Az Isten akarata szerinti élet a parancsolatok alapján mutatkozik meg.

 

A szíve-lelke

A jeruzsálemi Templom Kr.e. 967-ben készült el és Isten jelenlétét képviselte. Salamon király építtette. Itt imádták Istent és itt mutatták be áldozatukat. Ám Kr.e. 586-ban a babiloniak Nebukadneccar uralma alatt lerombolták a Templomot, ami az Istenben hívő zsidóknak nagy megpróbáltatást jelentett. Hogy engedelmeskedjenek Isten parancsolatainak? Nem volt tovább lehetséges a bűnökért való véres áldozat bemutatása. Ezért a Babiloni száműzetés ideje alatt megalapították a „kis Templomot”, a zsinagógát. Itt tisztelték és imádták mostmár Istenüket.

 

A centrumban

A száműzetésből való visszatérés után Kr.e. 515-ben felszentelték a második Templomot. A 24 focipálya nagyságú építmény a legimpozánsabb épület volt az akkori világban. Majd Izráel perzsa, görög, ptolemai és szeleukidai uralom alá került, ám a megaláztatás tetőfokát az Antiochus IV Epiphanes szeleukidai uralkodó alatt érte el. Kr.e. 167 dec. 6.-án a Templom Zeus Olympus istennek lett szentelve. A zsidókat kényszerítették a görög kultúra átvételére, többek között disznót és más tisztátalan állatot kellett áldozniuk Zeus isten oltárán a templomban. Egy véres felkeléssel válaszoltak a zsidók, ahol igen sok mártírnak a vére folyt, de eredménnyel járt. Kr.e. 164 dec.14.-én felavatták a Templomot újra, amire mai napig a „Chanuka” ünnepe emlékeztet.

 

Fordulópont

Ebben a korszakban alakult meg a farizeusok pártja, akik az emberek megigazulását és szentségét az Isten által kapott parancsolatok megtartásában látták. Megpróbálták az egész életet szisztematikusan alávetni az Isteni rendeleteknek. Felállítottak egy általános papságot: a zsinagógai Bibliatanulmányozás és az imádság nemcsak a papi arisztokrácia feladata, hanem minden zsidó személyé.

Az asszimiláció veszélyének elkerüléséhez, mint a hellenizmus korában, egy olyan rendszerre volt szükség, amely az egész világon elkötelezte a zsidókat. Kibővítették a szóbeli törvényeket, az írott parancsolatok mellett, magába foglalva a mindennapi élet legkisseb területeit. Természetesen a 613 parancsolatból igen sok vonatkozik a Templomi teendőkre, melyek még ma is többször alkotják a különböző diszkussziók támáját. E rendeletek érvényesek az étkezésre, a Shabbat és az ünnepek megtartására, az esküvőre, a temetésre és a tisztasági parancsolatokra is. Célja, hogy az Ige magyarázata Isten Igéjét tisztán adja tovább. A tóra vallásos betartására konzentráltak a farizeusok.

 

A lényeg

A római birodalom kezdetével Kr.e. 64-ben megalakult egy tobábbi csoport, a Zéloták pártja, akik fegyveres ellenállást tanúsítottak. Bezavarták Izráelt a háború borzalmaiba, amely Kr.u. 70-ben a város és a Templom teljes lerombolásával végződött. Kr.u. 70 aug. 6.-án betiltották a napi áldozatot, Aw hó 9.-én, a zsidó időszámítás szerint, pedig leégették a Templomot. Pontosan ugyanazon a napon, amikor Nebukadneccar uralma alatt Kr.e. 586-ban lerombolták a Templomot!

Megint nem lehetett a Templom Jeruzsálemben az Isten-imádat központja, így ezt a feladatot újra a zsinagógák vették át. A Temlom papi tisztségét a „szellemi papok”, illetve rabbik végezték, akik elsősorban tanítók voltak.

A „Minján”-ban írták elő, hogy mikor, hol és hogyan kell imádkozni. A „Tíz-személy-ima” azt mondja, hogy ha tíz férfi imádságra összejön, akkor egy „kis Templom” lett az imádsághoz létrehozva. A „S’ma Israel” (Zsidó hitvallás) és a „S’mone Eszre” (Tizennyolckérő-ima) is pontosan meg lett határozva.

 

A rendszer

Ami ma is érvényes az ortodox zsidóknál, az nagyrészben Kr.u. 70-ben az írástudó Hillel iskolájában, Javnében lett eldöntve, ahol fontosnak tartották rendszerezni a Templom nélküli zsidóság formáját. A Hillel iskola leszármazottjai egészen az ötödik századig tagjai voltak a zsidó tanács elöljáróságának, a Szanhedrin utódjának, amely a főtanács volt. Hillel maga apai részről Dávid házából származott, Júda törzséből, anyai részről pedig Benjamin törzséből. Tekintélye olyan nagy volt, hogy ma azt mesélik róla: „Amikor a Tórát Izráel elfelejtette, eljött Ezsdrás, az írástudó Babilonba a népet a tórára emlékeztetni. Amikor azonban újra megfelejtkeztek, akkor Hillel volt az aki Babilonba jött megmenteni a Tórát a felejtés elől”(„Die Weisheit des Talmud”, Elie Wiesel, 19 oldal).

Hillel fia, Jochanan ben Zakkai lett a bibliát követő korszak Judaismusának vezető személyisége. Az ő érdeme, az összes ma is érvényes fejtegetések , a Tóra rendszerezése és magyarázata. Ebből a szóbeli Tórából keletkezett a második században a „Misna” (ismétlések). Jehuda ha Nasi volt a Misna utolsó főszerkesztője, aki végül is hat rendszert fejlesztett ki, amely komplett előírja a zsidó ember teljes életének szabályait, a bölcsőtől a koporsóig, azonkívül a családi élet kapcsolatát.

 

Gyűjtemény

A Misnát is különféleképpen értelmezték és magyarázták. Ezeket az értelmezéseket (Midrasim) és magyarázatokat(Aggadot) Gemarának (Beteljesült) nevezik.

A Talmud (szószerint: tanítás) egy monumentális mű, melyen kb. 2800 személy dolgozott több évszázadon keresztül. Német nyelven majdnem 10 000 oldla van 12 kötetben. A Talmud ma is világszerte kötelező az ortodox zsidóknak. Két változata van: a jeruzsálemi Talmud (Talmud Jerushalmi, kb. 250-1450 Kr.u.), és a babiloniai Talmud (Talmud Bawli, 200-1520 Kr.u.). A babiloniai Talmud háromszor olyan terjedelmes, mint a jeruzsálemi Talmud.

 

Tartalom

A Talmud tartalma a Tóra szövegéből és a hozzátartozó értelmezésekből, Misna, Gemara és egyébb fejtegetésekből tevődik össze, mint a francia rabbi Shlomo ben Jitzak (11. század) kommentárjai, akit egyébbként Rasinak is neveznek, melyet a babiloni Talmud tanításaiban található. Így a Talmud egy oldalán megtalálható a Misna, a megfelelő Gemarával és a hozzátartozó kommentárral.

Ebben a terjedelmes műben találjuk meg a törvényes előírásokat (Halacha), és az elmesélő, lelki épülésre alkalmas fejtegetéseket (Haggada).

 

A középpontban

A mai napig azt vallják a rabbik, hogy ők az igazi útódai Mózesnek, a prófétáknak és a farizeusoknak. Az általuk értelmezett Talmud a Misnából és Gemarából a gyülekezet részére kötelező. Ez a bibliai kor után keletkezett ortodoxia napjainkban is létezik. A zsidó nép a többi néptől való elkülönülésének a parancsolata és ezek a törvényes rendeletek segítettek abban, hogy Isten népe a következő kétezer évben a diaszpórát is túlélték. Ugyanakkor feltűnő, hogy a Talmud theologiai tanulmányozása a Tórára (Mózes 5 könyve) konzentrál és a Tenach többi könyveit kevésbbé tartja fontosnak.

http://www.amzi.org/html/talmud1.html (http://www.amzi.org/html/talmud1.html)

 :2smitten:
 
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: E.Edit - 2012 Október 17, 09:26:51
Köszönöm Erzsike,hogy betetted ezt az írást ide. Jó volt így röviden és tömören,történelmileg olvasni erről.

 :rozsa: :016:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Október 18, 16:10:44
Szombat

39 fele fo munkat tilos vegezni szombaton.
Miert?
Mert ezek a tevekenysegek a szentelybeli szolgalathoz voltak nelkulozhetetlenek.

I. Peter level 2/9

Ti pedig valasztott nemzetseg, kiralyi papsag, szent nemzet, megtartasra valo nep vagytok, hogy hirdessetek Annak hatalmas dolgait, aki a sotetsegbol az o csodalatos vilagossagara hivott el titeket.

Szia Shomer Ajin!
Hoztam szamodra egy kerdest:
Ha azert tilos 39 munkat vegezni szombaton, mert az a papi szolgalathoz tartozott * mert ugye a papok a szolgalattal nem szentsegtelenitettek meg a szombatot* akkor ha mi is papsag vagyunk es kiralyi nemzetseg Jeshua vere altal, akkor mi is olyanok vagyunk  mint a cohenok? Vagyis nem vetkezunk ha olyan dolgot teszunk amit az Isten dicsoitesere hasznaltak? (Jo kerdes, ugye? - majd meg hozok ilyeneket.)
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 Október 18, 16:20:24
Szombat

Hoztam meg egyet Shomer Ajin:

Ha szombaton tilos utazni es autot vezetni, mert a gyertyat be kell gyujtani hozza, mi fontosabb:
- Megtartani a tuzgyujtasra vonatkozo parancsolatot? vagy
- Gyulekezetbe jarni?

Melyik a fontosabb szerinted?
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 November 11, 17:55:22
Csak a Szentélyben lehetett hangszert használni. A női hang is tilos, mert "erotikus kisugárzásával megzavarja a férfiakat, és vágyakat kelt bennünk."
Hoztam egy halachikus törvényt.
Miért nincs a zsinagógákban hangszer használat? Mert csak a Szentélyben szabadott szombaton zenélni.
Miért nincsenek női kántorok? Mert a női hang "erotikus kisugárzásával megzavarja a férfiakat, és vágyakat kelt bennük."
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Batiszrael - 2012 December 01, 10:45:28
Kardos Péter főrabbi: Egy el nem hangzott beszéd

Fáj, nagyon fáj!

Fáj, hogy nem tudták megvárni, míg elmegy az utolsó közülünk… már csak négy- vagy ötezren vagyunk… sokan kórházi ágyakon, leépült emlékezettel vegetálnak.


Fáj, nagyon fáj.

Alig vagyunk már, akik emlékezünk arra a napra. 1944. április 3-ára, amikor a család felnőttei ráhajoltak a Singer varrógépre, mások kézzel varrták kabátjainkra, ingeinkre – a sárga csillagot.

Fáj, nagyon fáj.

Fáj mint rabbinak, hogy néhány órával ezelőtt hazudnom kellett. Hazudni a 91 éves Klári néninek, aki kórházi ágyán azzal fogadott: Rabbi úr! Igaz, hogy visszajöttek a nyilasok?
Ugyan, Klári néni. Honnan veszi ezt?
Hát mondják… Meg hogy össze is akarnak írni bennünket. A parlamentben mondták…
Ugyan, Klári néni! Maga elhiszi, hogy 2012-ben a magyar parla¬mentben ilyen elhangozhat???
Ezután rám nézett, és önkéntelenül lejjebb húzta hálóinge ujját – de azon így is átütött egy szám, egy tetovált szám.
Szégyenből vagy félelemből takarta el… ki tudja?

Fáj, nagyon fáj.

Fáj az is, hogy hazudtam. De mostantól MINDEN Klári néninek hazudni fogok.
TŐLEM ne tudják meg az igazságot. Legalább életük alkonya legyen nyugodt és tiszta.
Mi meg szégyelljük magunkat, hogy lehetővé tettük, hogy nem akadályoztuk meg, hogy rég elfeledni remélt mondatok időről időre ismét elhangozhatnak az ország házában.
És EZT hagyjuk gyermekeinkre és unokáinkra - örökségül.

Kedves Barátaim!

Ránézve erre az épületre, nekünk, túlélőknek nemcsak a tervező, Steindl Imre neve ugrik be – de az első zsidótörvények szülőházának is tekintjük.
Ennek a háznak falai 70 évvel ezelőtt már hallottak hasonló felszólalásokat.
Akkor büdös zsidók voltunk, ma nemzetbiztonsági kockázat vagyunk!
Bennünket már egyszer FELMÉRTEK!
Bennünket utána MEGJELÖLTEK.
Bennünket utána elhurcoltak, megkínoztak és meggyilkoltak.
Bennünket nem a nyilas politikus szavai borzasztottak el, hanem a többiek reagálása. A levezető elnök párttársé, akinek csupán annyi mondanivalója volt: Képviselő úr! Önnek 1 perce van…
A többiek aludtak rá egyet…
Végül.
Nekem csak egyetlen kérdésem van a kormány felé. Minden ha¬sonló alkalommal kiadnak egy azonos szövegű közleményt, amelyben van egy mondat: MINDENT megteszünk azért, hogy ne ismétlődhessenek meg… stb.
Kérdésem: MI AZ A MINDEN?

Fáj, nagyon fáj!

Köszönöm, hogy eljöttetek!
Köszönöm, hogy meghallgattatok!
A mai délután jelmondata legyen: MINDANNYIAN EGYÜTT JERUZSÁLEMÉRT – MINDANNYIAN EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT!

(Elhangzott volna a december 2-i tüntetésen, a Kossuth téren.)
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Elisabeth - 2012 December 01, 19:29:15
 :pityereg: :ima02:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: bacsipista - 2012 December 04, 22:13:40
Örökölt gyűlölet. Nem tudják, hogy miért. Csak, mert ezt hallották otthon, a szüleiktől, az irigyektől. Szégyen, hogy ilyesmi megtörténhet.
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: torokildiko46 - 2012 December 05, 09:03:26
 :( :(
 valóban ez nekem is nagyon fáj! :(
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: Harang - 2013 Június 20, 09:45:28
A Siloám taváról és a Templom mikvéiről szóló film, ha nem értitek is érdemes végig
  :2smitten: Dafna Ben Yakov http://youtu.be/-kqwSkH8lr8 (http://youtu.be/-kqwSkH8lr8)
:afro:
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 17, 14:44:42
A fák újéve
Egyik kevésbé kiemelkedő, ám mégis oly kedves, manapság egyre népszerűbb ünnepünk, héber neve szerint Tu bisvát, svát hónap 15-ike, a fák újéve.

Hajdan, az ősi Izraelben, ilyenkor ültették a fákat, mert a törvény előírta, hogy az első három évben nem volt szabad enni a fa gyümölcséből, a negyedik évben pedig fel kellett vinni a termést Jeruzsálembe, hogy — amint azt a Talmud előírta — "elárasszák friss gyümölccsel az ország fővárosát". A fa gazdája csak az ötödik esztendőtől kezdve fogyaszthatta szabadon termését.

A gyümölcsfák tisztelete igen nagy volt már Mózes korában is, hiszen törvény írta elő: termő gyümölcsfát kivágni tilos, még háború esetén is. Az ostromlók nem építhettek sáncot a gyümölcsfák kivágásával: "Hát ember-e a mező fája, hogy ellene hadat viselj?" - olvassuk Mózes ötödik könyvében.

A Talmud szerint a világon négyféle teremtmény található: az élettelen (szó szerint: domém = hallgatag), a virágzó (poréách), az élő (cháj) és a beszélő (mödabér). Ebből a sorrendből kivételt képeznek a fák, amelyek bizonyos mértékig azonos fokon állnak a beszélővel, az emberrel. Sőt, "ha kivágnak egy élő fát, a Nap és a Hold is elsötétül". Holott őseink - kétezer évvel ezelőtt még nyilván nem hallottak az ózonréteg elvékonyodásáról...

Mi a fák újévén tizenötféle, fán termő (lehetőleg Izraelben is honos) gyümölcsöt fogyasztunk. Izraelben a gyerekek az iskolából kirándulnak a természetbe, és mindegyikük egy fát ültet a nevére.

Az ősi Szentföldön ilyenkor már vége az esős időszaknak, a fák virágozni kezdenek, elsőként a mandulafa - erről szól az egyik, az ünnepen énekelt kedves dal. Lélekben mi is ott vagyunk ezen az ünnepen az ősi-új földön, Izraelben.

Újabban szokássá lett, különösen iskolákban, óvodákban, hogy ezen a napon a fiatalok számára kisebb műsoros összejövetelt, úgynevezett tu bisváti szédert tartsanak, ahol együtt fogyasztják el a különféle, finom gyümölcsöket.

A Tu bisvát ünnepét megelőző szombatot "a dal szombatjának" (sabat sírá nevezzük, mert ekkor olvassuk fel a Tórából Mózes diadalénekét, )

A dal szombatja

          A fák újévét megelőző szombatot nevezik így hagyományosan. (Héberül: sabat sirá.) Ilyenkor olvassák fel a Tórából Mózes diadalénekét, amelyet a Nádas-tengeren való csodálatos átkelés után írt. A felolvasás mindmáig ősi, hagyományos dallammal hangzik el a zsinagógában. Ugyancsak ekkor olvassák a prófétai szakaszok közül Debóra énekét, amely időszámításunk előtt 1200 körül keletkezett az észak-izraeli Hacor városa félelmetes seregének legyőzése alkalmából.

            Ilyenkor nálunk, Európában, ahol még - az izraeli időjárással ellentétben - még jócskán tart a zimankós tél, szokássá lett, hogy a szombatot megelőzően némi élelmet készítsenek ki az énekes madarak számára. A kedves szokást jó lenne, ha ma is sokan gyakorolnák...


forrás:http://www.zsido.hu/vallas/tubisvat.htm
Cím: Re:Zsidó hagyományok
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 17, 16:03:13
A fák újéve
Egyik kevésbé kiemelkedő, ám mégis oly kedves, manapság egyre népszerűbb ünnepünk, héber neve szerint Tu bisvát, svát hónap 15-ike, a fák újéve.

Hajdan, az ősi Izraelben, ilyenkor ültették a fákat, mert a törvény előírta, hogy az első három évben nem volt szabad enni a fa gyümölcséből, a negyedik évben pedig fel kellett vinni a termést Jeruzsálembe, hogy — amint azt a Talmud előírta — "elárasszák friss gyümölccsel az ország fővárosát". A fa gazdája csak az ötödik esztendőtől kezdve fogyaszthatta szabadon termését.

A gyümölcsfák tisztelete igen nagy volt már Mózes korában is, hiszen törvény írta elő: termő gyümölcsfát kivágni tilos, még háború esetén is. Az ostromlók nem építhettek sáncot a gyümölcsfák kivágásával: "Hát ember-e a mező fája, hogy ellene hadat viselj?" - olvassuk Mózes ötödik könyvében.

A Talmud szerint a világon négyféle teremtmény található: az élettelen (szó szerint: domém = hallgatag), a virágzó (poréách), az élő (cháj) és a beszélő (mödabér). Ebből a sorrendből kivételt képeznek a fák, amelyek bizonyos mértékig azonos fokon állnak a beszélővel, az emberrel. Sőt, "ha kivágnak egy élő fát, a Nap és a Hold is elsötétül". Holott őseink - kétezer évvel ezelőtt még nyilván nem hallottak az ózonréteg elvékonyodásáról...

Mi a fák újévén tizenötféle, fán termő (lehetőleg Izraelben is honos) gyümölcsöt fogyasztunk. Izraelben a gyerekek az iskolából kirándulnak a természetbe, és mindegyikük egy fát ültet a nevére.

Az ősi Szentföldön ilyenkor már vége az esős időszaknak, a fák virágozni kezdenek, elsőként a mandulafa - erről szól az egyik, az ünnepen énekelt kedves dal. Lélekben mi is ott vagyunk ezen az ünnepen az ősi-új földön, Izraelben.

Újabban szokássá lett, különösen iskolákban, óvodákban, hogy ezen a napon a fiatalok számára kisebb műsoros összejövetelt, úgynevezett tu bisváti szédert tartsanak, ahol együtt fogyasztják el a különféle, finom gyümölcsöket.

A Tu bisvát ünnepét megelőző szombatot "a dal szombatjának" (sabat sírá nevezzük, mert ekkor olvassuk fel a Tórából Mózes diadalénekét, )

A dal szombatja

          A fák újévét megelőző szombatot nevezik így hagyományosan. (Héberül: sabat sirá.) Ilyenkor olvassák fel a Tórából Mózes diadalénekét, amelyet a Nádas-tengeren való csodálatos átkelés után írt. A felolvasás mindmáig ősi, hagyományos dallammal hangzik el a zsinagógában. Ugyancsak ekkor olvassák a prófétai szakaszok közül Debóra énekét, amely időszámításunk előtt 1200 körül keletkezett az észak-izraeli Hacor városa félelmetes seregének legyőzése alkalmából.

            Ilyenkor nálunk, Európában, ahol még - az izraeli időjárással ellentétben - még jócskán tart a zimankós tél, szokássá lett, hogy a szombatot megelőzően némi élelmet készítsenek ki az énekes madarak számára. A kedves szokást jó lenne, ha ma is sokan gyakorolnák...


forrás:http://www.zsido.hu/vallas/tubisvat.htmés most csatolok egy képet amit ma kaptam  a facebook on a föld körüli utazás  lapomon : a leirás  a képról van!


United With Israel
13 órája

This week soldiers of the Gaza Division planted trees with children as part of the Tu B'shevat holiday tradition. January 13, 2014
Photo: Israel Defense Forces


Ezen a héten katonák a Gázai övezett  ültetettek fákat  gyerekekkel részeként a Tu B'shevat ünnep hagyománya. szerint 2014. Január 13.
Fotó: Izraeli védelmi erők


 a link a képhez vezet:
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1604508_692587974107514_1451018908_n.png