Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2012 Június 22, 23:26:56

Cím: Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Antee - 2012 Június 22, 23:26:56
Itt egy lehetőség Testvéreim, hogy e témában megosszuk egymással mindazt, amit megértettünk az igéből vagy amit már meg is éltünk.
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Antee - 2012 Június 22, 23:38:16
Elsőként hoznám a testvéri szeretetet.
Jézus parancsa ez volt:
"Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok."
(János evangéliuma 13,35)

Szerintem ebben is van mit fejlődnünk! Furcsa elképzelések vannak a testvéri szeretetről. Nem a galatai levélben olvasottak számítanak mércének, hanem a szomszéd, a munkatárs vagy az egyik közeli rokon.

Ha valóban megértené mindenki a valódi szeretet fogalmát és azt valóságosan is tudná gyakorolni, akkor nagyobb összefogás is lenne.

Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Június 22, 23:50:42
Teljesen egyetértek Testvérem.

Hányszor ejtenek sebeket a testvéreken csupa jó indulatból és szeretetböl. Pedig az igazi szeretet nem helyezi magát a másik felé, öt jól kioktatván. A szeretet soha nem is bánik tiszteletlen módon a másikkal.


Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
Rm 12,10    

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Antee - 2012 Június 23, 00:06:11
Igen Testvérem!

A szeretet nevében pedig nem kellene a másik fejét belenyomni a múltban elkövetett bűnökbe.
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Június 23, 00:09:39
Még a jelenlegibe sem! Azzal nem lesz semmi sem megoldva!

Hogy is mondta az ÚR Jézus? Az dobja az elsö követ, aki nem bünös...

 :kohajito:

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Antee - 2012 Június 23, 00:13:42
Jézus dobhatta volna a követ, mert Ő nem bűnös. Mégsem tette...
Mégis mi akik kegyelemből állunk, feljogosítva érezzük magunkat az ítélkezésre...
Áldást a kivételnek! :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Június 23, 00:16:34
Sokszor talán nem is annyira ítélkezésröl van szó, hanem valahogy szeretnék meghatározni emberi módon, mit kellene a másik Testvérnek tennie. Azt, hogy Isten útjai kikutathatatlanok, ök valahogy nem látják, mert elöírják Isten újtjait.... Vagy nem jól látom?

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: bacsipista - 2012 Június 23, 00:32:35
A szeretet  kötelékébe tartozik a tisztelet.

A tízparancsolatban benne áll:

כַּבֵּד אֶת־אָבִיךָ וְאֶת־אִמֶּךָ לְמַעַן יַעֲרִכוּן יָמֶיךָ
Kabbéd et-á`víchá vəet-i`mmechá, ləmaan jaaríchún já`mechá
Tiszteld atyádat és anyádat, azért, hogy meghosszabbodjanak napjaid


Szeretem szüleimet annyira, hogy nem vagyok tiszteletlen velük szemben. Szeretem és tisztelem őket, mert megtartom Az Úr parancsát, és nem csak félelemből hanem Isten iránt érzett szeretetemből is.

Éppen ezért úgy érzem, hogy a szeretet első megnyilvánulási helye és közege a család.  (A keresztény család közösségébe az Úr is beletartozik.)
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Június 23, 00:36:55
ÁMEN! Kedves Testvérem!

Idézet
Éppen ezért úgy érzem, hogy a szeretet első megnyilvánulási helye és közege a család.  (A keresztény család közösségébe az Úr is beletartozik.)

És ennek a közegnek Jézus Krisztus a föje! Ö tartja össze szeretetével!

 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: bacsipista - 2012 Június 23, 00:46:01
Sokszor talán nem is annyira ítélkezésröl van szó, hanem valahogy szeretnék meghatározni emberi módon, mit kellene a másik Testvérnek tennie. Azt, hogy Isten útjai kikutathatatlanok, ök valahogy nem látják, mert elöírják Isten újtjait.... Vagy nem jól látom?

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Úgy gondolom, hogy mindenkinek van egy értékrendje. Aki annak alapján él, beszél és cselekszik az abba belefér. Aki viszont eltér attól az un. "bűnös," kárhoztató, nem szeretem típushoz tartozik, akit az ember megítél vagy elítél.
Ez valósul meg általában egy-egy ima kapcsán is amikor előírjuk az Úrnak, hogy mit tegyen, és ha nem azt cselekszi akkor fel vagyunk háborodva, vagy azt mondjuk, hogy nem hallgatta meg a kérésünket.
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Június 23, 01:03:10
Nagyon értékes gondolat, kedves Testvérem!

Érdemes elgondolkoznunk rajta, és megvizsgálni önmagunkat, nem vetítjük e bele a másik személybe, vagy az imába a saját testies vágyainkat...

 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: bacsipista - 2012 Június 23, 01:38:39
Elkövetjük a hibát nem is egyszer. Van egy elképzelésem valamiről. Általánosságban megpróbáljuk elfogadtatni a másikkal. Vagy megnyerem az ügynek, vagy nem. Sok esetben Istent teljes mértékben kihagyjuk terveinkből, rá csak akkor van szükség ha nem sikerült, ha segítség kell mert kudarcot vallottunk.
Testies vágyainkat próbáljuk megvalósítani lelki ráhatással, zsarolással, vagy másféle egyéb praktikákkal.
Például megakadályozom társamat, hogy megosszon egy bizonyságot, amely egy hibás döntést tartalmaz. Nem mondhatja el, mert az ront a keresztény megítélésemen, bár intő példaként szolgálhatna mások számára. Ez a büszkeségünket sértené, vagy a rólunk kialakított képen ejtene foltot.
Kérek imában valamit, amire voltaképpen nincs is szükségem, és csak arra lenne jó, hogy büszkélkedhessek vele.
És még lehetne sorolni példákat mert számtalan sokat találhatunk saját életünkben is. De erre is van megoldás.

10 "Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő.
11 A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is.
12 Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek.
13 A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek.
14 Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik."
Lukács 18,
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Június 23, 10:55:16
Nyugalmat csak Jézusnál találunk...

   
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
Mt 11,29    

 :Jezus04:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Antee - 2012 Június 23, 11:49:06
Igen és ezt meg kell tanulnunk tőle! :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Antee - 2012 Június 23, 11:52:54
Nagyon sok olyan dolog van, amit Jézus elvár tőlünk. Ugye először is szeretetet kíván tőlünk, de a szeretet az egy nagy gyűjtőhalmaz!
Most a hűség jutott eszembe. Hűséget kíván tőlünk az igéje iránt is. Hűséget a követésében!

Nem szereti a hűtlenséget. Nyugodtan lehet hasonlítani a férj-feleség kapcsolatára is. Isten is élt nem egyszer ezzel a hasonlattal.
Bár ebben a kifordult Világban nem ritka a házasság berkein belül a nyitott párkapcsolat. Méghozzá úgy, hogy mind a két fél tud róla és elfogadják.
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Június 23, 11:59:36
Mennyire így van Testvérem!

Isten sohasem fog alkalmazkodni a világ "divat" ideológiajához! Az Ö mércéi nem függenek emberi véleményektöl.

Ami pedig a kapcsolatot és a hüséget illeti, tudjuk, hogy féltönszeretö Isten. Nem fogja játszani sohasem a második hegedüt.

23. Vigyázzatok, hogy az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségéről, a melyet kötött veletek, el ne felejtkezzetek, és ne csináljatok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, a miképen megparancsolta az Úr, a te Istened.
24. Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő.

5Móz 4,23-24

Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Antee - 2012 Június 23, 12:11:40
Igen! :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Június 23, 13:04:47
Jézus nem csak elvár tölünk valamit, hanem könyörög is értünk, és Ö a mi Közbenjárónk a Mennyei Atyánál.

Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
Jn 17,11

Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.
Zsid 8,6

Megváltónk közbenjárása nélkül semmilyen elvárásnak nem tudnánk mi megfelelni. Ö az aki megigazít és munkálja bennünk az akarást is. DE! Engedelmeskedni nekünk kell!

 :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Antee - 2012 Június 23, 13:29:57
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Shomer ayin - 2012 Június 23, 14:11:41
Nagyon sok olyan dolog van, amit Jézus elvár tőlünk. Ugye először is szeretetet kíván tőlünk, de a szeretet az egy nagy gyűjtőhalmaz!
Most a hűség jutott eszembe. Hűséget kíván tőlünk az igéje iránt is. Hűséget a követésében!

Nem szereti a hűtlenséget. Nyugodtan lehet hasonlítani a férj-feleség kapcsolatára is. Isten is élt nem egyszer ezzel a hasonlattal.
Bár ebben a kifordult Világban nem ritka a házasság berkein belül a nyitott párkapcsolat. Méghozzá úgy, hogy mind a két fél tud róla és elfogadják.

Sőt... Ha valaki Az Igéhez nem hű, akkor Jézushoz nem hű az a valaki! Mert Jézus az Isten Igéje! Pál az Úrral való kapcsolatunkat, az e világban megélt házastársi kapcsolathoz hasonlítja! Tudva azt, hogy a házasság nem az anyakönyv vezető előtt köttetik-nem is ott kezdődik! És nem a bíróság előtt végződik, hanem abban a pillanatban kimondja a házasságtörés tényét, amikor az egyik fél "kikacsint" a házasság kötelékéből!!!
Így van ez az Úrral való kapcsolatunkban is...
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Antee - 2012 Június 23, 14:28:49
Pontosan!
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Június 23, 17:52:28
   
Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.
1Kor 5,8    

 :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Június 25, 19:04:12
Jézus Krisztus elvárja tölünk az egyenességet, és semmi ellen sem lépett fel oly határozottsággal, mint a képmutatás ellen.

Ő pedig felelvén, monda nékik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, a mint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem.
Mk 7,6    

A képmutatás mögött mindig a hazugság lelke áll.   

Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az igazak a tudomány által megszabadulnak.
Péld 11,9


Isten maga az egyenesség és ezt várja el tölünk is minden területen.

Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!
5Móz 32,4

Jézus Krisztusról szóla prófécia a Malakiás könyvében:

Igazság törvénye volt az ő szájában, és nem találtatott álnokság az ő ajkaiban; békességben és egyenességgel járt velem, és sokakat megtérített a bűnből.
Mal 2,6

12. Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl,
13. És lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon.

Zsid  12,12-13

 :pasztor05:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: bacsipista - 2012 Június 26, 08:44:15
Jézus elvárja tőlünk a gyengéd szeretetet. Olvashattuk a Bibliában, hogy Jézus szíve  gyengéd volt mindig az elesettek, és a betegek irányában. Nem csak akkor gyógyított amikor felkérték rá, nagyok sok olyan esettel találkozhatunk amikor kérés nélkül változtatott az emberek életén, állapotán, sorsán.

11 Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt.
12 Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte.
13 Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"
14 Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: "Ifjú, neked mondom, kelj fel!"
15 Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának. Lukács 7


Visszaadta a síró anyának az egyetlen kincsét, a fiát.

Egyszer egy bűnös asszony közeledett Jézushoz, akit vendéglátói ismertek, és elítéltek életmódja miatt.

37 Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástromtartóban.
38 Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; csókolgatta a lábát, és megkente kenettel.
39 Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: "Ha ő volna ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér: bűnös."Lukács 7


Megbotránkoztak vendéglátói az asszony cselekedetén arra gondolván, hogy Jézus, ha ismerné az ő életét nem engedné, hogy megéríntse őt.

Meglepődtek amikor Jézus

48 Az asszonynak pedig ezt mondta: "Megbocsáttattak a te bűneid." Lukács 7

És Jézus amerre járt megszánta az elesetteket. A  megszánás a szeretet megnyilvánulása,  Nem hangoskodott, nem dicsekedett, hanem tette azt amit tőlünk is elvár.

35 Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget.
36 Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Máté 9


Ugyan ez a gyengéd szeretet nyilvánult meg benne amikor jóllakatta a tanítását hallgató 5000 férfit és családját, mert nem engedte, hogy éhesen induljanak vissza távoli lakhelyükre.

Talán a gyengéd szeretetet lehet könyörületességnek is nevezni. Tőlünk is ezt várja el jézus, hogy könyörületesen szeressünk. Erről pedig nem csak az evangéliumokban olvashatunk,  Ézsaiás próféta is írt erről:

1 Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.
2 Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Ézsaiás 61
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Június 26, 10:25:58
ÁMEN!!!

   
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
Rm 12,10
   
Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt.
Tit 3,2

Kövessük az ÚR Jézust ebben is...

 :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Antee - 2012 Június 26, 10:37:49
Ámen!
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Június 30, 18:14:03
Jézus Krisztus elvárja tölünk, hogy bízzunk Benne, és bátorít is szavaival.

Jn 16,33    
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.

Sehol nem mondja az Íge, hogy nem lesznek nehézségeink, Söt! Lesznek kísértések, lesznek próbák,  lesznek támadások és lesz harc! DE! az Ö keze és ereje tart meg, ezért is mondja: Bízzatok, ne féljetek!

Mi harcolunk, mert harcolnunk kell, de az Örökkévaló Istené a gyözelem!

 :2smitten:

Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Antee - 2012 Június 30, 20:30:11
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Július 01, 09:33:08
   
De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.
Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

Jn 4,23

 :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Antee - 2012 Július 01, 11:06:00
Ámen!
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Antee - 2012 Július 01, 11:09:15
Isten elvárja azt, hogy ne csak szolgáljunk, hanem időt is töltsünk vele!

"Az Úr azonban így felelt neki: "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz,
pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle."

(Lukács evangéliuma 10,41-42)
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Július 01, 11:37:48
ÁMEN!

Erröl Billy Graham jut eszembe, megtaláltam magyarul is...

"Ha még egyszer újra kezdeném, több időt töltenék elmélkedéssel és imádkozással, és azzal, hogy elmondjam az Úrnak, mennyire szeretem és imádom Őt, és hogy várom azt az időt, amit együtt fogunk tölteni az örökkévalóságban."

http://merenyizoltan.hu/index.php/cimlap/innen-onnan/itemlist/tag/csendess%C3%A9g (http://merenyizoltan.hu/index.php/cimlap/innen-onnan/itemlist/tag/csendess%C3%A9g)

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Július 01, 16:28:40
Jézus Krisztus elvárja tölünk, hogy Isten Szava kapja meg az életünkben az abszolút prioritást! Az Örökkévaló parancsolatai szentek! Az emberi hagyományok sohasem lehetnek mérvadók az életünkben és nem ragaszkodhatunk azokhoz... Úgy érzem, nagyon is aktuális a figyelmeztetés.

Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. 8. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok." 9. Ezt is mondta nekik: "Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassátok a magatok hagyományait.
Mk 7,7-9

 :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Antee - 2012 Július 01, 16:39:34
Igen Testvérem! :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Július 01, 16:42:27
Arra gondoltam, hogy tulajdonképpen a hagyományok sokszor szétválasztanak, Isten Ígéje viszont egységben tud minket tartani.

 :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Július 02, 09:55:41
   
Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint a galambok.
Mt 10,16

De vajon mit is jelent konkrétan ez az Íge a mindennapi életünkben.

 :?:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: bacsipista - 2012 Július 02, 16:11:11
Ma a dolgaimat intézve hazafelé menet a buszmegállóban egy mentőautó állt amelyben szorgos és segítő kezek ápolták a benne lévő bajbajutottat. Nem tudtam, hogy mi történt, de a gondolataim szárnyaltak, és jöttek a különböző feltevések:
- biztosan rosszul lett a melegtől,
- elesett és eltörött valamije
- talán a környező hát valamelyikéből hozhatták a lakásából a mentőbe,

És egyszer csak belém csapott egy felismerés. A gondolataimban megjelent a felszólítás: Ne állj itt tétlenül, hanem imádkozz felebarátodért!
Elszégyelltem magam, mert a kíváncsiság elterelte figyelmemet. Hiszen Jézus ilyen esetekben elvárja tőlünk, hogy segítsünk a bajba-jutotton. Olyannak éreztem magam, mint a pap és a lévita akik tovább mentek segítségnyújtás nélkül. Igaz, hogy tevékenykedtek már a sérült körül, de ez csak emberi ténykedés volt. Az igaz és hathatós megoldást a viszont Jézus Krisztus gyógyító érintése, kenete adhat.
Imádkoztam a betegért és bocsánatot kértem az Úrtól figyelmetlenségemért.
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Július 03, 20:30:22
Türelmet...

Elgondolkoztam az ÚR Jézus Szavain:

26. És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe.
27. És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképen.
28. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes buzát a kalászban.
29. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.

Mk 4,26-29

A vetéstöl az aratásig elég sok idö telik el. Nem vagyunk mi sokszor türelmetlenek? Figyeljük meg a különbözö szakaszokat: először füvet, azután kalászt, azután teljes buzát a kalászban.

És: ő maga sem tudja miképen.

Tehát nem a mi erölködésünk gyümölcse a búza, hanem a Teremtö Isten munkája.

Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. 8. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van.
Jak 5,7-8

 :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2012 Október 13, 11:48:41
Jézus Krisztus tanítványságot vár el tölünk, követést, teljes odaadással.

A ki nékem szolgál, engem kövessen; és a hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és a ki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.
Jn 12,26

Mondja vala pedig mindeneknek: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem.

Lk 9,23

 :pasztor05:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2013 Február 19, 19:20:44
Jézus tiszteletet vár el tölünk.

22. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;
23. Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt.

Jn 5,22-23

 :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: mylastage - 2013 Február 19, 20:32:52
Sziasztok!

Az Úr összefoglalta kijelentései teljességét:

1Pét 1:
15.    
Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
16.    
Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

Szóval, legyünk Krisztushoz méltó szentek!
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: bacsipista - 2013 Február 19, 21:21:22
Sziasztok!

Az Úr összefoglalta kijelentései teljességét:

1Pét 1:
15.    
Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
16.    
Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

Szóval, legyünk Krisztushoz méltó szentek!

És ha már szentek vagyunk éljünk és szolgáljunk úgy ahogyan az Úr elvárja tőlünk.

1Péter 2:9
  Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2013 Február 19, 21:33:39
Idézet
És ha már szentek vagyunk éljünk és szolgáljunk úgy ahogyan az Úr elvárja tőlünk.

Úgy legyen!

12. Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,
13. Várván ímmár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei.
14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
15. Bizonyságot tesz pedig erről mi nékünk a Szent Lélek is,

Zsid 10-12-15

Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
Jn 17,17

ÁMEN!
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Antee - 2013 Február 21, 10:39:23
Ámen!

1János levele 2,6
"Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt."

(!!!)
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2013 Február 22, 10:58:35
ÁMEN!

Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.
Jn 15,4

Jézus Krisztus nagyon sok helyen beszél az engdelmességröl. Akkor miért hiszik sokan, hogy elég a hit?

Mondjuk ég a ház és te ott ülsz bent a szobában, majd hirtelen valaki kiált neked: "Gyere gyorsan ki, mert ég a ház!" Te hiszed, amit mond az illetö, és azt is, hogy ég a ház, de ülve maradsz, mert olyan kényelmes pihenni. Akkor most mi van? Elég a hit, hogy megmenekülj?

Csak úgy jött most ez a gondolat...  :pirul:

 :2smitten:
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Antee - 2013 Február 22, 11:33:21
Igen, a megmeneküléshez nem elég a helyzet felmérése és a szemlélése. Az igazi hit az cselekvő. Aki hisz Istenben (megismerte), az már nem lesz ugyan az, mint előtte.
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Jazmin - 2013 Február 22, 13:04:10
Ámen!

1János levele 2,6
"Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt."

(!!!)

Erről jut eszembe az a kérdés,hogy "Mit Tenne Jézus?".Ez igevers szerint,úgy kell járnunk ahogy Ő járt.Milyen jó lenne ha ezt mindig meg tudnám kérdezni őszintén,mielött bármit is teszek..
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2013 Március 01, 10:41:19
"Mit tenne Jézus?" Errröl egy Igeszakasz jut eszmbe:

Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött engem." 25. "Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. 26. A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. 27. Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. 28. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. 29. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek. 30. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. 31. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta: keljetek fel, menjünk el innen."
Jn 14,24-31

Adja az ÚR, hogy nyitottak legyünk arra, hogy a Szent Lélek megtaníthasson mindenre Jézus Krisztusban, Aki a Atya akaratát cselekedte és engedelmes volt mind halálig.
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: bacsipista - 2013 Március 01, 10:53:00
Jézus azt cselekedte amit az Atyától vett. Nekünk is az Úr szavait kell szólnunk, kizárva saját elképzeléseinket, vágyainkat és ötleteléseinket.

Ján 12:49 Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.
 
Cím: Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
Írta: Elisabeth - 2013 Március 01, 11:22:14
ÁMEN!

Ezért nem lehet Istent, Jézust és a Szent Lelket szétválasztani. Tökéletes az egység!

Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. 10. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. 11. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. 12. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. 13. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. 14. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.
Róm 8,9-14