Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2012 Október 26, 15:44:43

Cím: Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Antee - 2012 Október 26, 15:44:43
Áldott Testvérem.

A topic címe kissé hosszúra sikerült és csak így sikerült megfogalmaznom.
Mint tudjuk, nem mindenki üdvözül, aki Jézus nevét vallja. Sokak kényelembe helyezve magukat azt hiszik, hogy jó úton vannak és majd egyszer részesei lesznek az mennyeieknek. Mások pedig igyekeznek és szorgoskodnak abban a hitben, hogy jó úton járnak és végül ők is öröklik majd a Mennyet.

Viszont ama nap amikor az Úr elé állunk, meg fognak sokan bukni a tisztaság vizsgáján és a pokolra kerülnek.
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Antee - 2012 Október 26, 15:51:29
Üdvösségem van! Nincs ami által elveszíthetnénk azt! -hallom sokszor.
Mekkora sötétség ez!?

Milliók ismerik meg Jézust, befogadják a szívükbe, majd próbálnak keresztény életet élni. De a naponkénti keresztet nem hajlandóak felvenni, nem járnak a Világ Világosságában (Jézus nyomdokaiban), szabadosságban élnek, testiességgel törődnek; ilyenek örökölhetik Isten országát?
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Elisabeth - 2012 Október 26, 17:14:48
Kédéssel válaszolnék kedves Anti.

Akiket most leírtál, azok tényleg megismerték Jézust?

 :?:
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Antee - 2012 Október 26, 17:35:02
Megismerték a létét és a kegyelmi felajánlását, de magát Jézust nem.
Bár vannak akik megismerték Istent és úgy távolodtak el tőle. Ezeknek még nagyobb büntetésben lesz részük.
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Elisabeth - 2012 Október 26, 17:46:48
Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2. Ő kezdetben az Istennél volt. 3. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. 4. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten (Fiú, Károly ford.), aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.

Jn 1,1-4; 14; 18


Tehát Kit jelentett ki Jézus? Az Örökkévaló Istent és az Ö Beszédét.

Akkor, most ha Jézust ismerjük...   Hogy is van ez?

 :2smitten:
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: ditte - 2012 Október 26, 23:14:53
Ezek az emberek  sajnos elfelejtik, hogy Jézus azt mondta: Nem minden, aki azt mondja nekem: Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
 :(
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Elisabeth - 2012 Október 27, 08:38:46
Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. 12. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 13. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. 14. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. 15. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. 16. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
Zsid 4,11-16

 :2smitten:
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Elisabeth - 2013 Március 09, 15:56:42
A tegnapi Pro Christ prédikációban, mint már emlíettem a széles és a keskeny útról beszélt U. Parzany. Nagyon elgoldolkoztató amit mondott.
Miért járnak sokan a széles úton. Mert vágynak elismerésre, biztonságra, baráti szeretetre. Úgy gondolják, ha már ennyien ebbe az irányba mennek, nem lehet téves. (Egyébbként ezt használja az un. tömegpsychológia is). Mivel sokan vannak, biztonságosnak tünik. Lehet, hogy a keskeny úton alig vannak, és ott vezetés nélkül hamar el is tévedne az ember. A sok között a széles úton megkaphatja a vágyott elismerést, és olyan barátokat, akik szimpatikusak. Azonkivül kényelmesnek tünik. Csak ebben egy a probléma: ez az út a veszedelemre visz!!!

Még az jutott eszembe erröl, hogy vajon miért vitte ki a sivatagba Isten választott népét, miután kiszabadította Egyiptom rabszolgaságából hatalmas kézzel. Miért egy olyan vidékre, ahol nélküle nem lehetett volna túlélni a vándorlást. Neki kellett megadni az irányt, merre és mikor menjenek, Neki kellett vizet fakasztani, Neki kellett Mannát és fürjeket adni eledelül és kényelmesnek pedig egy sivatagi vándorlást igazán nem lehet minösíteni.

De pont ez volt a lényeg! Meg kellett tanulni azt, amit Jézus Krisztus kijelentett:

5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
6. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.

Jn 15,5-6

Igen keskeny az az út, fel kell adnunk biztonságunkat, elismerés utáni vágyunkat, és meg kell tanulni tökéletesen Isten vezetésére és oltalmára hagyatkozni. Egy biztos: Ez az ÚT vezet az örök életre!!!

 :2smitten:
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Antee - 2013 Március 25, 09:47:52
Ti mit gondoltok, miért keskeny az az út és miért szoros az a kapu, amely az életre vezet? (Mt 7,14)
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Jazmin - 2013 Március 25, 10:00:45
Azért keskeny az út és szoros a kapu,mert nem fér  át rajta a bün,és  az úton sem fér mellénk a bün..Ha mégis vétkeznénk,akkor ez a nagyon keskeny út "kényszerít" ,hogy ujbol és ujbol megtérjünk.Nem férnek rá hiábavaló dolgok.Csak mi és az  Úr.
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Antee - 2013 Március 25, 10:37:06
Tetszik Testvérem a gondolatod és a megfogalmazásod! :afro:

Úgy gondolom, hogy mély üzenete van ennek, például ez is:
Azért is keskeny, mert nekünk egyedül kell járnunk rajta, hisz meg van írva:

Római levél 14,12
"Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek."

Sem a gyülekezet, még a lelkipásztor sem mehet az egyénnel. Más hite nem üdvözíthet, ezért marad az egyén, az Út (Jézus) és az Ajtó (Jézus). 
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: ditte - 2013 Március 25, 11:14:09
Azért keskeny az út és szoros a kapu,mert nem fér  át rajta a bün,és  az úton sem fér mellénk a bün..Ha mégis vétkeznénk,akkor ez a nagyon keskeny út "kényszerít" ,hogy ujbol és ujbol megtérjünk.Nem férnek rá hiábavaló dolgok.Csak mi és az  Úr.
Így van.

Azért szoros a kapu és keskeny az út, hogy ne sántikáljunk kétfelé.
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Elisabeth - 2013 Március 25, 11:28:08
Kedves Testvéreim!

Kiegészíteném Antee testvérünk gondolatát:

Idézet
Úgy gondolom, hogy mély üzenete van ennek, például ez is:
Azért is keskeny, mert nekünk egyedül kell járnunk rajta, hisz meg van írva:

Római levél 14,12
"Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek."

Nem vagyunk egészen egyedül a keskeny úton:

21. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim:
22. Akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad.
23. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet.
24. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem.

Zsolt 73,21-24

Jézus azt mondta, vegyük fel a keresztet és úgy kövessük Öt. Ez szenvedéssel is jár. Aki a szenvedést elutasítja, és inkább választja a kényelmes életet, az már a széles úton sétálgat.

Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, az Isten Lelke megnyugszik rajtatok. 15. Közületek tehát senki se szenvedjen mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. 16. Ha azonban valaki mint keresztyén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. 17. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? 18. És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? 19. Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is - jót cselekedve - ajánlják lelküket a hű Teremtőnek.
1Pt 4,14-19

Igen, kedves Ditte, nem sántikálhatunk kétfelé, nem szolgálhatunk két ÚRnak.

 :2smitten:
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Antee - 2013 Március 25, 11:59:36
Kedves Erzsike! Mint ahogy írtam a hozzászólásban, ott az egyén van jelen és Jézus.  Ezért is írja az ige:

Zsoltárok 119,133
"Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!"

Az Ige (Jézus) az, aki fogja a kezünket és vezet az úton! :2smitten:
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Elisabeth - 2013 Március 25, 12:47:00
Igen, sokan olvassák az Igét, olvassák Jézus Szavait az Evangéliumokban, de a szívükig nem jutnak el a Szavak. Isten Szavát csak a Szent Lélek által fogjuk megérteni és a Lélek segít erötlenségünkön, hogy engedelmesek is lehessünk Isten beszédének, Jézus Krisztusnak.

Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. 19. Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen Szentlélek. 20. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, 21. tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre.
Júd 1,18-21

 :2smitten:

Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Jazmin - 2013 Március 25, 13:36:11
 :05:  Én még azon is elgondolkodtam, hogy ....kevesen vannak akik megtalálják.

 Máté 7:14 Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják."
Miért van az,hogy az emberek,inkább a széles és kényelmes utat akarják?Ott viszont sokan vannak.Az ördög elvakitja őket,és csak azt látják,ami pillanatnyi élvezetet ad nekik...de az út végét homályban tartja...ami a veszedelemre visz.
Annyira hálás vagyok az Úrnak nagy kegyelméért,hogy megtalálhattam a keskeny utat! Bárcsak minél többen megtalálhatnák!!
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Antee - 2013 Március 25, 14:13:15
Szerintem ott a gyökeres probléma, hogy nincs Istenismeret. Amikor azt mondják, hogy elég elfogadni a kegyelmet, akkor nem abban az Istenben hisznek amiben mi hiszünk.  Ugyanis ha mi nem cselekszünk irgalmasságot, úgy Isten sem fog irgalmasságot cselekedni velünk. Erről szól a Máté 18. fejezet a 23-as verstől. Vagy itt ez a rövid, de sokat mondó ige:

Jakab levele 2,13
"Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot...

Így járnak sokan széles úton, mivel nem ismerték meg Istent...
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Elisabeth - 2013 Március 25, 14:40:25
Teljesen egyetértek, kedves Jázmin és kedves Antee!

Azon gondolkozom, hogy sokan vannak akik ugyan vallásosak, de Isten Ígéje és a Lélek által nem születtek újjá.

Valóban nem a  cselekedetek által adatott a megváltás. De hogyan legyenek irgalmasok, hogy engedelmeskedjenek, hogy keressék az Istenismeretetet, ha nem történt meg az Újjászületés, ami nem egy befogadó ima elmondása, hanem egy életre szóló döntés.

De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, 5. nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, 6. akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, 7. hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. 8. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöljárni: ezek jók és hasznosak az embereknek. 9. De kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiábavalók. 10. A szakadást okozó ember elől egy vagy két megintés után térj ki, 11. tudván, hogy az ilyen ember kivetkőzött önmagából, bűnben él és magában hordja ítéletét.
Tit 3,4-11

 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Antee - 2013 Március 25, 14:57:19
Egyetértek! :afro:
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: Elisabeth - 2013 Március 25, 15:23:24
Mégvalami: Ha egy szúrós kaktuszgyümölcs kerül a kezedbe, biztos lehetsz, hogy nem az olajfáról származik...

 :2smitten:
Cím: Re:Üdvösségre igyekezők de pokol felé tartók
Írta: ditte - 2013 Március 25, 18:30:14
Amikor Isten kegyelméből újjászületik egy ember Krisztusba, az csak a kezdet. Mint amikor az ember megszületik, éppúgy a való életben és a hitbeli életben is növekednie kell.
 :2smitten: