Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2012 November 12, 23:08:27

Cím: A 12 apostol idejében
Írta: Antee - 2012 November 12, 23:08:27
Áldott Testvéreim.

Úgy gondolom, hogy mintegy 2000 évvel ezelõtt az apostolok idejében "jól mentek" a dolgok.
A mai idõben nem látni azt a hitet és egyben megélését a közösségekben. Persze próbálják felül múlni az apostolok csodáit és hitüket, de a csümölcsök vagy elmaradnak vagy férgesek.

Mik azok, amelyeknek helyre kell állniuk a mai egyházban? Mi hiányzik most, ami akkor meg volt?
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: torokildiko46 - 2012 November 13, 09:03:10
 :019:
 kedves  Anti!
 én úgy gondolom hogy ma hiányzik a Hit!
az  a hit a mély hegyeket mozit el:
Máté Evangéliuma:17:20   Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.

Lukács Evangéliuma:17:6   Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engedne néktek.


 csak egy mustármagnyi Hit!
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: E.Edit - 2012 November 13, 11:48:30
Ami hiányzik szerintem egyebek mellett persze,az "első szeretet".

Idézet
A mai idõben nem látni azt a hitet és egyben megélését a közösségekben.

Ebben van igazság persze,de én nem merném határozottan kijelenteni,hogy sehol nincs meg,mert nincs tudomásom (mert nem is lehet) minden közösségről. Hinni szeretném,hogy azért még akad olyan,ahol ez megvan,mégha vannak is átmeneti gondok.
 :08:
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Antee - 2012 November 13, 12:12:24
Nyilván nem alkothatunk minden felekezetről véleményt, nem is erre hívott el minket az Úr. Péternek is azt mondta Jézus, hogy mit tartozik rád ha Jánost megtartja az Úr amíg eljön? Azt mondta Péternek, hogy csak kövesse Őt! Tehát mindenkinek saját magáért kell számot adnia.

Az viszont tény, hogy az apostoli időkben valóban megélték az egységet. Ezrek adták el mindenüket, alkottak egy közösséget és a vagyonukat is egyenlően szétosztották egymás között. Élték mindazt amit Jézus határozott felőlük. Valóság volt minden és nem csak beszéltek róla.
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: E.Edit - 2012 November 13, 12:39:44
Ezt csak azzal egészíteném ki,hogy szerintem nem is annyira felekezeti hitvallásból vagy gyakorlatból kell kiindúlni,mert felekezeten belül is lehetnek különbségek. Egy ugyanazon felekezet egyik közössége melegebb légkörű,tisztább tanítást ad tovább,míg egy másik,nem annyira gyakorolja a szeretet parancsát és még egy kicsit emberi törvénykezéseket is alkalmaz. Sőt! Az éppen aktuális pásztoruk behatására ugyan az a közösség,változhat is.
Nekem ez a tapasztalatom.
 :2smitten:
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: E.Edit - 2012 November 13, 12:46:47
Idézet
Az viszont tény, hogy az apostoli időkben valóban megélték az egységet.

Ezt nem is vitatom. Általában mikor indul valami új,mindig nagy a buzgóság,nagy az odaszánás,nagy az elszántság és elkötelezettség. Később aztán ez alábbhagy,ahogy jönnek a problémák. Most is,ha indul egy új közösség (nem felekezet!),tele vannak buzgósággal,szeretettel,tenni akarással. Aztán ez alábbhagy és jön a rideg valóság:- ők is csak gyarló emberek,akiknek kegyelemre van szükségük.
Az apostolok idejében is voltak elég problémák,kaptak is emiatt leveleket.
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Antee - 2012 November 13, 13:27:03
Az apostolok jól igazgatták a gyülekezetet. Voltak problémák a gyülekezeti tagokkal, de nem voltak megalkuvók. Nem a létszámra mentek...
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Elisabeth - 2012 November 13, 16:06:56
Majd így szólt hozzájuk: "Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban." 45. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, 46. és így szólt nekik: "Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, 47. és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. 48. Ti vagytok erre a tanúk.
Lk 24,44-48

Az apostolok Jézus Krisztus által értették meg az Írásokat, ami nem más mint a Tanach. Ez volt a gyökerük, és nem vágták al magukat a gyökerektöl.
Megmaradtak az Isten Ígéjében, amit megnyitott értelemmel adtak késöbb  tovább.

Talán ma is vissza kellene térni a Gyökerekhez.

 :2smitten:
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Antee - 2012 November 13, 16:16:18
Bizony, sokan elutasítják az ószövetséget, ezzel Isten szavát söprik le az asztalról.
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Elisabeth - 2012 November 13, 16:24:30
Sokan úgy gondolják, hogy az a zsidóknak adatott, nem kell a Tórával foglalkozni. De hol ismerhetjük meg Isten akaratát? Az Ö Beszédén át. A megértéséhez viszont Jézus Krisztus ad megújult értelmet azoknak, akik az Ö vére által újjászülettek.

 :2smitten:
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Elisabeth - 2012 November 13, 20:19:34
Azon gondolkoztam el, hogy vajon mit szóltak volna az apostolok, ha bármely tanító azt mondta volna, az Ószövetség már nem érvényes elég nekünk az Újszövetség...  :167:
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Elisabeth - 2012 November 13, 21:02:27
Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. 29. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. 30. Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.
Apcsel 20,28-30

 :2smitten:
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Antee - 2012 November 13, 21:33:38
Azon gondolkoztam el, hogy vajon mit szóltak volna az apostolok, ha bármely tanító azt mondta volna, az Ószövetség már nem érvényes elég nekünk az Újszövetség...  :167:

Hááát, igen hevesen szaggatták volna magukat. Pál sem Jakab levelét vagy János evangéliumából idézett és tanított, hanem az úgynevezett ószövetségből...
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Elisabeth - 2012 November 14, 13:13:57
Így van! Ha az Írásokról van szó, az az Ószövetség/Tanach.

Szerintem annak sem örültek volna az apostolok, ha a görögök azt mondták volna nekik:
"Titeket elvetett az ÚR, mostmár mi vagyunk a lelki Izrael..."

Azért elég fura nézetek alakultak ki...

 :2smitten:
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Antee - 2012 November 14, 14:00:36
A tanítványokról mindenki jól tudja, hogy mennyire tudták az írásokat, és mennyire tisztán tanították azokat. De azt már sokan elfelejtik, hogy ők nem egymásból merítettek, hanem az ószövetségből, beszédeiket abból vett igékkel magyarázták és egyben meginghatatlanul alátámasztották mindazt, amelyet Jézus szájából hallottak!
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Elisabeth - 2012 November 14, 14:09:50
Az igazság az, hogy el sem fogadtak volna el egy Messiást, amely nem töltötte volna be a próféciákat. Isten Önmaga pecsételte meg így Felkentjét! Mindenben egyeznie kellett a történteknek az Ígéretekkel. Pont erre utal számtalanszor Jézus Krisztus is. Különben bárki mondhatta volna....

Nem a csodák, hanem a próféciáknak, Istennek ígéreteinek beteljesedése volt a döntö!

 :2smitten:

Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Antee - 2012 November 15, 10:29:59
Igen Erzsike. De mégis milyen szomorú, hogy azok ellenére sem ismerte fel mindenki Jézusban a Megváltót.
Nincs ez ma sem másképp. Az igazi Jézust sokan nem ismerik. Vannak jézusok akikben hisznek, de az egy elferdült Istenkép, saját fülük és szívül szerint alakítgatják. Pedig fordítva kellene hogy legyen, Jézusnak kellene átformálnia a szívet.Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Antee - 2012 November 15, 10:36:09
Mit ahogyan akkor sokan hitték, hogy felálltja a királyságát, legyőzi a rómaiakat és megkezdi uralkodását.
A mai időben is rengetegen a békességről beszélnek, és a nyugodalmas életről. Pedig ez közel sincs így, még harc van:

Máté evangéliuma 10,34    
"Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot.

Jeremiás könyve 8,11    
"Népem baját úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják: Békesség, békesség! - de nincs békesség!"

Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Elisabeth - 2012 November 15, 19:58:12
Jézus Krisztus mondja a tanítványainak:

Akkor ő így szólt hozzájuk: "Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! 26. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?" 27. És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.
Lk 24,25-27

Az Íráok pedig nem más, mint a Tanach / Ószövetség!

 :2smitten:
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Antee - 2012 November 15, 20:10:21
Egyetértek Testvérem.

Ezt olvashatjuk az igében:

Apostolok cselekedetei 5,12-13
"Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan a Salamon csarnokában tartózkodtak egy akarattal, de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket."

"...de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni."

Miért volt ez Testvérek? Mit gondoltok erről?
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Elisabeth - 2012 November 15, 20:32:12
Idézet
"...de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni."

Többre becsülték az emberek és az akkori vallásos emberek véleményét, mint az Isten Ígéjéhez való hüséget. Olyan ez, amikor Ézsau eladta egy tál lencséért az elsöszülöttségi jogát.

Ma is sokan ragaszkodnak inkább a vallási vezetökhöz, mint Isten Ígéjéhez!

Bármi, ami megelözi Isten akaratát és Ígéjét az életemben, bálványimádás az!

 :2smitten:
Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Antee - 2012 November 15, 20:53:25
Teljesen igaz amit írtál, viszont én látok valami mást ebben az igeversben.

"senki nem mert"

Abban a fejezetben, előtte olvasunk Anániás és Safira történetéről és a halálukról. Úgy gondolom, hogy a kívülállókra félelem szállt.

Cím: Re:A 12 apostol idejében
Írta: Elisabeth - 2012 November 15, 21:14:24
Igen, ez is szerepet játszott, föleg azoknál, akik nem vették komolyan Isten Ígéjét.... Az apostolok nem bántak nagyon finomkodóan pl. a hamis prófétákkal:

Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgálóleány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. 17. Követte Pált és minket, és így kiáltozott: "Ezek az emberek a Magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek!" 18. Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek: "Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle!" És az még abban az órában kiment belőle. 19. Amikor látták urai, hogy odalett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket.
Apcsel 16,16-19

Pedig még csak nem is mondott valótlant a leány....  :2knuppel:

 :2smitten: