Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2012 December 03, 14:46:08

Cím: A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2012 December 03, 14:46:08
A témához kapcsolódó hozzászólásoknak.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Shomer ayin - 2012 December 03, 15:00:59
Hűűűűűűűű  Köszönjük Testvérem.  Milyen szép szoba.... :hehe:

És hamár itt vagyunk. Mi a gondolatotok erről, mik lehetnek a Hit cselekedetei? lehet -e összefüggésben az engedelmességgel?

Van nekünk ugye, ez a sokak számára megütköztető kijelentés: A Kegyelem nem cselekedetek által adatott. Ugyanakkor szinte a teljes szentírás a Hitből fakadó cselekedetekre hív.
Mi a véleményetek? hogyan gondolkodjunk erről?
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Shomer ayin - 2012 December 03, 15:13:10
............ Vagy engedtessék meg nekem, hogy picit provokatív legyek....

Ha valóban úgy van, hogy a cselekedeteinkből láttatik meg a hitünk, illetve, a Hitünk a cselekedeteinkben válnak teljessé, akkor sok mai hívő, mivel mutatja fel a Hitét véleményetek szerint? Hiszen nagyon sokan preferálják azt a nézetet, hogy nem kellenek a hitbéli cselekedetek. Ezért a hitük jó mélyen el is van rejtve.
Sokan azt gondolják, hogy abban áll a hitvallás, hogy fülbesúgva-fültanúk kizárásával elmondja hogy hisz Jézusban. Ezzel szemben azt látjuk a Szentírásban, hogy a Hitvallásunk, a Hitünk megélése! És ez  esetben, a cselekedetek beszélnek a Hitbéli meggyőződésünkről....

 :104:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Shomer ayin - 2012 December 03, 15:30:54
Jól elbeszélgetek itt magammal.... :hehe:

Na nem baj... Esetleg előferdülhet az is, hogy sokan azért berzenkednek ettől a felhívástól, mert akkor nem csak magukkal kellene foglalkozniuk?

Jézus mondja: Mt 16,25   
Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.

most azon morfondírozok: azért de macerás a hívők élete...  Jn 6,38   
Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem.

Ha ez így van, és Ő nekünk ezt a példát adta, akkor ugye... nos igen... vagy ti nem így látjátok?
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2012 December 03, 15:31:40
   
A ki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, minden pogányok között, az ő nevéért;
Rm 1,5
    
A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.
Róm 3,31

Szóval Pál egyáltalán nem volt azon a véleményen, hogy hiábavló lenne a törvény, a Tóra!

 :igen:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Shomer ayin - 2012 December 03, 15:34:30
Köszönöm Testvérem. Így van! És ezzel tehát, mivelhogy a Tóra nem egy tilalmi rend, mint ahogy sokan gondolják, hanem Életszabály ami választható, tehát így ezek szerint van összefüggés a Hit cselekedetei és az Engedelmesség között...
Erre gondoltál te is Testvérem ?
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2012 December 03, 15:37:26
Pontosan! Honnan tudnám meg Isten akaratát, ha nem az Ö saját Szavaiból! Jézus is a Tórát magyarázza a Hegyi Beszédben, még magasabb szintre emelve, mégpedig a szív állapotát vizsgálva.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Shomer ayin - 2012 December 03, 15:44:46
Úgy tehát, az Örökkévalóról való ismeret szerzésének, illetve az Ő akaratának megismeréséhez, a leg kézenfekvőbb "ÚT"... az Isten Igéje! Ezt állítod hát, ugye Testvérem?
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2012 December 03, 15:50:38
Nemcsak állítom, hanem meg vagyok gyözödve!

Nézd Testvérem, az egész életünk cselekedetekböl áll, akár jót, akár rosszat teszünk. Söt a semmittevés is egy fajta cselekedet. A cselekedetkröl látszik meg, hogy élünk.... Valahol a cselekedeteink által ismernek meg legjobban a körülöttem lévök. Ha csak a szám jár, hát....  :167:

7. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:
8. Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.

Róm 14,7-8

Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2012 December 03, 16:05:14
"A thiatirai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Isten Fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérchez: 19. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és állhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél.
Jel 2,18-19

És hogyan értelmezzük a következö Igét? Mert ugy gyülekezetként volt hitük.

"A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van: Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. 2. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt.
Jel 3,1-2

Az ÚR komolyan gondolja a cselekedeteket....
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Shomer ayin - 2012 December 03, 16:27:56
Nemcsak állítom, hanem meg vagyok gyözödve!

Nézd Testvérem, az egész életünk cselekedetekböl áll, akár jót, akár rosszat teszünk. Söt a semmittevés is egy fajta cselekedet. A cselekedetkröl látszik meg, hogy élünk.... Valahol a cselekedeteink által ismernek meg legjobban a körülöttem lévök. Ha csak a szám jár, hát....  :167:

7. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:
8. Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.

Róm 14,7-8

 :afro:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: irene - 2012 December 03, 18:42:44
Kedves Testvérem Shomer ajin kérdezed:.."Van nekünk ugye, ez a sokak számára megütköztető kijelentés: A Kegyelem nem cselekedetek által adatott. Ugyanakkor szinte a teljes szentírás a Hitből fakadó cselekedetekre hív.
Mi a véleményetek? hogyan gondolkodjunk erről?"


I. Timóteus levél:5:10   Akinek jó cselekedetekről bizonysága van; ha gyermeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorultakon segített, ha minden jó cselekedetben foglalatos vala.
Igyekezzünk mindenkivel jót tenni, ezáltal válik nyilvánvalóvá hitünk Istenben."

Ábrahám esetében... 
22
Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;
23
    És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám......
24
    Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.
26
Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.

A kegyelem- ajándék -ingyen- semmit sem cselekedvén érte .....csak hinnünk kell!
Ha tévesen látom, szeretettel veszem a kiígazítást... :168:
köszönöm testvérem
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2012 December 03, 21:53:10
Habár Shomer Testvért kérdezed, kedves Irénke, de engedj meg kérlek egy gondolatot...

Mi is a "kegyelem"? Mikor van rá szükség?

Ha valakit büntett miatt elítéltek, akkor le kell ülni a büntetést, halálbüntetés esetén pedig a halál következik. Amíg nincs ítélet, nincs is szükség a kegyelemre. Namármost, az adott bünös szánja, bánja amit tett, és könyörög kegyelemért. Jóvátenni nem tudja büntettét, ezt nagyon jól tudja!
Szóval az ítélet és a megbánás megelözi a kegyelemben való részesülést. Ám azután, mivel elfordult (megtért) korábbi bünös életétöl, soha többé nem akar vétkezni. Engedelmes akar lenni a törvénynek. Ezt azonban a cselekedetei fogják igazolni, mert ha azok nem hitelesítik, akkor üres beszéd volt az egész megbánása.

Tehát a kegyelem valóban nem megérdemelt, hanem Isten ajándéka, de nem olcsó!

28. A ki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra irgalom nélkül meghal;
29. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?
30. Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.
31. Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.

Zsid 10,28-31

 :2smitten:

 :2smitten:


Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: irene - 2012 December 04, 13:41:00
 Kedves Elisabeth   

Értékes és igaz gondolataid nagy szeretettel megköszönöm, és szívesen fogadom. 
Ajándék  tiszta szívvel odaszánt szolgálatod, bölcsességgel telve adod át nekünk.
Tudom mennyire szereted és követed az Örökkévaló Istent.
Sokat tanulok tőled  köszönöm.
Krónikák I. könyve:17:27   
Most azért tessék néked megáldani a te szolgádnak házát, hogy legyen állandó mindörökké előtted; mivelhogy te, Uram, megáldottad, legyen azért áldott mindörökké.

szeretettel
 
 :284:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: torokildiko46 - 2012 December 04, 14:29:45
 :igen: a Hit cselekedetei! ez nagyon jó téma kedves Shomer ayin testvérem! jó ötlet volt! kezdjük talán definiálni :
 mi is a hit????
Isten Igéje alapján természetesen!:
 :019:kezdjük tehát az ősatyánkkal Ábrahámmal: Ő hit Isten beszédének és Mózes I. könyve:15:6   És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.
 nem tudta hová megy csak egyszerűen hit Istennek!
 szóval mi is a HIT: a nem látott dolgokról való meggyőződés! mert Istent nem látjuk de hiszünk benne tudjuk hogy Van volt és lesz! ő a VAGYOK!

szóval Ábrahám:Róma levél:4:3   Mert mit mond az írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ő néki igazságul.
 tudjuk tehát hogy őt kihívta az ÚR  az ő népe közül , nem tudta hová megy de Hit és engedelmeskedett a  Mindenhatónak: sok sok példát olvashatunk:

Zsidó levél:11:1   A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
Zsidó levél:11:3   Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Zsidó levél:11:4   Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél.
Zsidó levél:11:5   Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek.
Zsidó levél:11:6   Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
Zsidó levél:11:7   Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett.
Zsidó levél:11:8   Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.
Zsidó levél:11:9   Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.
Zsidó levél:11:11   Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.
Zsidó levél:11:13   Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.
Zsidó levél:11:17   Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte,
Zsidó levél:11:20   Hit által áldá meg a jövendőkre nézve Izsák Jákóbot és Ézsaut.
Zsidó levél:11:21   Hit által áldá meg a haldokló Jákób a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott.
Zsidó levél:11:22   Hit által emlékezett meg élete végén József az Izráel fiainak kimeneteléről, és az ő tetemeiről rendelkezett.
Zsidó levél:11:23   Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától.
Zsidó levél:11:24   Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya fiának mondják,
Zsidó levél:11:27   Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.
Zsidó levél:11:28   Hit által rendelte a páskát és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket.
Zsidó levél:11:29   Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, amit megpróbálván az égyiptomiak, elnyelettek.
Zsidó levél:11:30   Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, midőn hét napig köröskörül járták.
Zsidó levél:11:31   Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel.
Zsidó levél:11:33   Akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték.
Zsidó levél:11:39   És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet.

 és most eszembe jutott mit is mondott az Úr Jézus: ha annyi hitünk volna mint egy mustármag , tudjuk hogy a mustár mag picike: és mégis csak ennyit hit:
Márk Evangéliuma:4:31   A mustármaghoz, amely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb,

Lukács Evangéliuma:17:6   Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engedne néktek.
 megint eszembe jutnak a gyerekek , ! ők nagyon csodálatosak, mindent hisznek!
 és ha nem leszünk mik is olyanok mint ők:Máté Evangéliuma:18:3   És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. :Jezus04: :027: :026:


Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2012 December 05, 16:18:46
Az Ige alapján megismerhetjük Isten akaratát, és engedelmeskednünk kell az ÚRnak. Emellett van egy személyes vezettetés is. Ha az ÚR szólít, akkor nem tétovázhatunk, hanem el kell indulni.

Egy ilyen megtapasztalásom volt sok évvel ezelött. Szólított az ÚR. Kivezetett minket egy gyülekezetböl, hogy új szolgálati területre vezethessen. Természetesen a gyülekezet meghasonlásnak, hittöl való elszakadásnak vélte e lépést, de mi meg voltunk gyözödve, hogy követnünk kell az ÚR elhívását. Évek elteltével látjuk, mennyire helyes volt az ÚRra és nem testvérekre hallgatni.

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy bárki is hagyja el gyülekezetét. Söt! Ha odaállította az ÚR, végezze a szolgálatát Isten akaratában. De ha valakit elhív az ÚR más területre, ne akadályozzuk az engedelmességben.

 :2smitten:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2012 December 07, 09:46:55
A hit cselekedeteit aki nem érti, különféle látható megnyilvánulásokban látja és keresi. Ez okból annyi ferde és Istentelen dolgot eredményez, amely által szintén megbélyegeztetik a kereszténység a hitetlenek által. Ugye van a jól ismert fetrengéses őrjöngések, állati nyelvek utánzása, rákiabálás, testvérből való démonűzések, a megtéréshez kapcsolódó kötelező nyelveken szólások és minden efféle Istentelenség (!) amely által káromoltatik a hitetlenek között az a név, amiről neveztetünk. Még ha magunkra hozunk szégyent, az még nem lenne akkora baj. De hogy Istenre is szégyent hozunk mindezzel, az bizony több mint szomorú.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2012 December 25, 18:16:19
Teljesen egyetértek!  :afro:

A hit cselekedetei amúgy sem a gyülekezetben kezdödik, hanem a hétköznapok szürkeségében. Akkor, ha szüksége van a szomszédnak segítségre, ha szomorú a kollegám, ha beteg az ismerösöm, ha idöt kell szakítani a házastársra, a gyermekekre. Szóval nem a kirakatban mutatkozik meg a hit cselekedete.

23. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek;
24. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.
25. A ki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás.

Kol 3,23-25

 :2smitten:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2012 December 31, 14:14:25
Nemrégen olvastam egy zsidó újságban:

Nem az engedelmesség mentette meg annak idején Izael népét, hanem a bárány vére.

De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és tirajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. 14. Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az ÚRnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek!
1Móz 12,13

De engedelmesség nélkül, sohasem került volna a vér az ajtófélfára. Ez pedig a hit cselekedte volt, mert hittek az Örökkévaló Szavának.

Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?
Jak 2,20

Mi lett volna, ha ugyan hisznek, de nem engedelmeskedtek volna Istennek?

 :2smitten:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2012 December 31, 14:28:32
Valóban elég érdekes dolgot írt...  :061:
Az engedelmesség az ami számít, ezt láthatjuk az egyiptomiak esetében is mikor az Úr jégesővel sújtotta őket. Azok az egyiptomiak akik hallgattak az Úr beszédére, azok behajtották a jószágaikat, szolgáikat és az engedelmességük által megmentették azokat.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2012 December 31, 14:36:36
Valóban így van, és itt sem az engedelmesség mentette meg öket, hanem az Örökkévaló! Azért is fontos ez, hogy mégcsak véletlenül sem tulajdonítsuk magunknak a szabadítást, hanem annak adjuk a dicsöséget, Akit ez megillet! Az engedelmesség a mi feladatunk, de a Szabadítást az ÚR végzi és ehhez szükséges a Megváltás Vére!
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Shomer ayin - 2012 December 31, 15:17:57
Nemrégen olvastam egy zsidó újságban:

Nem az engedelmesség mentette meg annak idején Izael népét, hanem a bárány vére.

De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és tirajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. 14. Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az ÚRnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek!
1Móz 12,13

De engedelmesség nélkül, sohasem került volna a vér az ajtófélfára. Ez pedig a hit cselekedte volt, mert hittek az Örökkévaló Szavának.

Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?
Jak 2,20

Mi lett volna, ha ugyan hisznek, de nem engedelmeskedtek volna Istennek?

 :2smitten:

Ha csupán Hitt volna Ábrahám az Istennek, de ezt nem párosította volna a Hitből fakadó cselekedettel, még mindíg valahol Hárán városában ücsörögne...
A Hit melletti bizonyságtétel: a Hit diktálta cselekedet!
Azaz, Ahogyan Jakab is mondja: A Cselekedeteimből mutathatom fel a hitemet! Mert ha Hiszek Istennek, akkor azt kell tennem amit mond! Ez a Hit- ez az Engedelmesség!
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Shomer ayin - 2012 December 31, 15:20:25
Ismeritek azt a viccet az Öregemberről, aki a hitében hitt az árvíz idején....  meg is halt!
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2012 December 31, 15:28:42
 :igen: :hehe:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2012 December 31, 15:31:03
Egyetértek Testvérem. :afro:

1Sámuel 15,22
"Akkor ezt mondta Sámuel: Talán ugyanúgy tetszik az ÚRnak az égő- és a véresáldozat, mint az engedelmesség az ÚR szava iránt? Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél!"
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2012 December 31, 15:48:54
ÁMEN!

 Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és tirajtatok nem lesz pusztító csapás,
1Móz 12,13

Ha meglátom a vért... Már itt találkozunk Jézus Krisztussal, Aki Isten Szava itt is. Csak a vér láttán lesz élet!

E vér által ment meg minket a haláltól. De ha nem engedelmeskedünk hitben, nem fogja látni a vért (az ajtófélfán). Hogy engedelmességben cselekedni tudunk az Ö kimondhatatlan kegyelme és szeretete.

 :2smitten:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2012 December 31, 16:09:48

Ezenképen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, a mik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy: Haszontalan szolgák vagyunk; mert a mit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük.
Lk 17,10    

 :2smitten:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 01, 10:37:18
Titus levél:3:5   -8:
Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
6
Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;
7
Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.
8
Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek; :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2013 Január 16, 12:03:35
Nóé azért lett megmentve, mert megépítette a bárkát, vagy azért építette meg a bárkát, mert meg lett mentve?

 :?:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Shomer ayin - 2013 Január 16, 12:15:20
Na ez érdekes kérdés Testvérem... Nekem is van egy ilyen kérdésem: Mire jutott volna Noé, ha csak a kiválasztásában bízva, nem építette volna meg a bárkát :290: 
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2013 Január 16, 12:35:50
 :afro:

Akkor most átfogalmazom kicsit a kérdést....


Mivel meg lett mentve Nóé, parancsot kapott a bárkaépítésére, és mivel megépítette a bárkát, meg lett mentve....

Jézus már elvégezte a megváltás munkáját, mielött megszülettem. De parancsot adott:

"Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat,
Jn 14,15

Jézus pedig Isten Ígéje, és beszéde...

Ha nem, akkor pedig nem épül meg a bárka.

 :280:

Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Shomer ayin - 2013 Január 16, 13:08:01
I Péter 3,18.    
Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;
19.    
A melyben elmenvén, a tömlöczben lévő lelkeknek is prédikált,
20.    
A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, a melyben kevés, azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által;
21.    
A mi minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által;

22.    
A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2013 Január 16, 13:12:53
ÁMEN!

Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Január 21, 12:29:31
A tegnapi napon ismét egy olyan megnyilvánulásba futottam, amit ugyan hittel megvallásnak hívnak, de nem látok semmilyen összefüggést az igében, amely alátámasztaná azt. "Hittel megvallom..." és azt mondanak utána, amire éppen vágynak.

Mit gondoltok erről?
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2013 Január 21, 13:23:05
Modjuk, ha utánna azt mondják amira vágynak, akkor a saját vágyaikban vetett hitük van. Vagy nem jól értem?

 :2smitten: :pirul:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Január 21, 13:35:44
Igen, ezekben a saját vágyak vannak benne, és egyfajta varázsszóként kezelik az ilyen megvallásokat.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2013 Január 21, 13:40:34
Saját vágyaink???

A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.
Mk 8,34

Gondolom, hogy nekünk önmagunkat,  vágyainkkal együtt meg kell tagadni, ha Jézussal akarunk járni.

Nekünk a Mennyei Atya akarata a legfontosabb, és nem a saját vágyaink.

 :2smitten:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Január 21, 14:45:06
Egyetértek! :2smitten:

Jézus sem önmagáért élt, hanem azért, aki elküldte Őt. Az Atyáért élt!
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2013 Január 21, 18:24:27
Egyébbként, gondolom, hogy a mi hitünket megvallani elsösorban a világ elött kell. Világítani is a sötétségben szükséges. De ott sokan annyira asszimilálódnak, hogy a környezet észre sem veszi, hogy hívö az illetö.

 :2smitten:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Január 21, 18:43:52
Jézust ha szánkkal megvalljuk, de cselekedeteinkkel tagadjuk őt, akkor a szánk saját magunk ellen fog tanúskodni. Ha bizonyságot teszünk a cselekedeteinkkel az Úrról, akkor a beszédünk is érni fog valamit!
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2013 Január 21, 18:56:23
Mindkettöre szükség van. Van olyan, hogy valaki nagyon is "keresztényként" viselkedik, de szájjal megvallani Megváltóját, már nincs bátorsága. Azután van olyan, aki szájjal vall, de viselkedésével el veszi szavának hitelességét.

Szituációtol is függ, hogy melyik történik meg elsönek. De a kettönek abszolút egységet kell alkotnia.

 :2smitten:

Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Január 21, 19:01:06
:afro: :2smitten:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: bacsipista - 2013 Január 27, 10:16:52
Idézet
Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt,
 aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt. Máté 10,32-33
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2013 Január 27, 14:46:36
ÁMEN!

 :2smitten:

Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: ditte - 2013 Január 27, 16:24:44
Ámen!
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Jazmin - 2013 Január 28, 10:08:21
      Nemrég a vasárnapi iskolában a béna ember történetét meséltem a gyerekeknek,akit a négy barátja vitt Jézus elé,de mivel az ajtón nem tudtak bemenni a sokaság miatt,a háztetöt bontották meg.(Márk 2:1-12) Ez is a hit cselekedete volt.Mert ha nem hittek volna ,akkor nem mentek volna Jézushoz,még a tetőn keresztül is. Ez példa számomra,hogy ha hiszek akkor cselekedjek is és ne hátráljak meg,ha akadály is van előttem...mert hajlamos vagyok a meghátrálásra óemberi természetemnél fogva. Legyünk a HIT emberei!! :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: bacsipista - 2013 Január 28, 10:23:55
      Nemrég a vasárnapi iskolában a béna ember történetét meséltem a gyerekeknek,akit a négy barátja vitt Jézus elé,de mivel az ajtón nem tudtak bemenni a sokaság miatt,a háztetöt bontották meg.(Márk 2:1-12) Ez is a hit cselekedete volt.Mert ha nem hittek volna ,akkor nem mentek volna Jézushoz,még a tetőn keresztül is. Ez példa számomra,hogy ha hiszek akkor cselekedjek is és ne hátráljak meg,ha akadály is van előttem...mert hajlamos vagyok a meghátrálásra óemberi természetemnél fogva. Legyünk a HIT emberei!! :2smitten: :2smitten:

(http://kepfeltoltes.hu/121203/b_na_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)

Jázmin, ez azért van mert félünk az elutasítástól, a megszégyenüléstől és a bátortalanság erőt vesz rajtunk. De a kérjük hasonló helyzetekben az Úr segítségét akkor vezetni fog minket, és sarokba térdeltethetjük az óemberünket.

"Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz."
 Józsué 1,9
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Jazmin - 2013 Január 28, 10:32:22
 Köszönöm testvérem!  :088:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Jazmin - 2013 Március 04, 10:32:45
Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az?” (Jakab 2: 15-16)
A Biblia azt mondja, hogy a hit olyasvalami, amit teszünk, nem pedig csak érezzük.Másképp kifejezve: a hit több puszta érzelgősségnél. Képzeljük  el, hogy kimegyek az utcára és meglátok valakit, aki nincstelen és hajléktalan. Látom, hogy ez az ember éhes és fázik, szállásra és ruhára lenne szüksége. Vajon az én erős hitem bizonyítéka lenne az, ha odamennék hozzá és valami ilyesmit mondanék neki: „Fel a fejjel! Ne aggódj, légy inkább boldog! Érezd jól magad! Vágj jó képet, mosolyogj!”A hit azt mondja: „Teszek valamit azért, hogy enyhítsek a fájdalmaidon.”
Amikor valakiről látjuk, hogy szükségben van, teszünk valamit érte. Nem elég egyszerűen odadobni egy „Imádkozom érted”-et. A Biblia azt mondja, hogy a hitünket cselekedetek által mutatjuk meg.Nekem ezen a téren is tanulnom kell,és változnom.Mert olyan könnyen kész vagyok mondani,hogy "imádkozom érted". Adjon az Úr ebben is növekedést nekünk.
 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Március 04, 10:52:51
Egyetértek Testvérem. :afro:

Az ige is mondja:

1János levele 3,18
"Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal."

Az érzelmekkel kapcsolatban még az jut eszembe, hogy sokan az érzelmek hatására döntik el, hogy az adott dolog Istentől jövő-e, vagy sem. Ha fojtogatja a sírás és majd kiugrik a szíve, akkor már ezzel Istentől jövőnek tudja be! De ez nem hiteles, ettől még nem biztos, hogy az Úrtól van. Sok tanító és vezető az érzelmekre hegyezi ki az üzeneteket és ha az betalál, akkor el is fogadták a hangzottakat, még ha Istentelen dologról is van szó! Bár az ige tükrében nézve nem állja meg a helyét, mégis rendíthetetlen tudatában vannak, hogy a bizonyságuk Istentől jövő! Képesek azt mondani, hogy ez nincs az Igében, ez új kijelentés! Mintha meg változott volna Isten. Mekkora a sötétség...
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: bacsipista - 2013 Március 04, 11:14:11
Ezek az érzelmek okozhatnak nem csak sírást, hanem háborgást is.
Hallok valamit az Istentiszteleten ami megérint. Nem akarok egyetérteni vele, ezért háborogva megyek haza, de a hallottak nem hagynak békén, lelkiismeretem elém tárja az igazságot. Megnyílik a szemem, felismerem hibámat, vétkemet, bűnömet és cselekedni kezdek.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Március 04, 11:19:11
Igen Testvérem. De amit leírtál az a jó eset! De mennyien vannak azok, akik hallják ugyan de nem fogadják be? Ilyenkor jön a lázadás, az egység megbomlása vagy a gyülekezet elhagyása.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2013 Március 04, 12:08:17
Egyszer egy testvérnö elmondta Istentisztelet után, hogy mennyire boldog és olyan jól érezte magát, az éneklés is csaodálatos volt, egyszóval hatalmas áldást érzett. Megkérdeztem, miröl szólt a tanítás... "Hát..." - hebegett egy kicsit, "azt már pontosan nem is tudom... "

De az érzelem ebben az esetben "csúcs" volt.

 :2smitten:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: bacsipista - 2013 Március 04, 12:31:17
Jó a társaság, remek a dicsőítés, annyi mindenről tudunk beszélgetni az istentisztelet előtt, alatt után ...
Jó gyülekezet az ahová tartozom ...

Ezek mind az érzelmi kereszténységre vonatkoznak, amikor nem a hit és a Szentírás tényei vezetnek , hanem az érzelmek.
Az érzelmek időnként ellentétbe kerülhetnek a Szentírással, az Úr szavával és nehéz engedelmesnek lenni. Szelídnek maradni amikor robbanni akarok, alázatosnak lenni amikor én jobban meg tudnám oldani a nehézségeket, megbocsátani annak akinek a lábai elé szívem szerint gödröt ásnék, hogy eltűnjön a szemeim elől ... és még sok hasonló dolog ami az érzelmekre épül.

A mi életünket az élő hitnek kell vezetnie, amelyben az érzelmek alárendelt szerepet játszanak. Ez nem jelenti azt, hogy ki kell zárni az életünkből, hiszen Jézus is kimutatta érzelmeit.

szeretet
Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: "Asszony, íme, a te fiad!"
János 19,26

harag
Jézus pedig ezt látván, haragra gerjede és monda nékik: Engedjétek hozzám jőni a gyer-mekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.
Márk 10:14 

öröm
Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték neki mindazt, amit tettek. Akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük külön egy Bétsaida nevű városba. De amikor a sokaság észrevette, utánament. Jézus örömmel fogadta őket; beszélt nekik az Isten országáról, és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította.
Lukács 9,10-11

szomorúság

És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és gyötrődni.
Máté 26:37

Ezekből az idézetekből is láthazjuk, hogy Jézusnak is voltak emberi érzései mind az mellett, hogy ő volt az Isten fia.
De nem az érzelmei vezették, hanem az Atya felé forduló alázata és engedelmessége.

Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: "Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te."
Máté 26,39


Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2013 Március 04, 12:59:59
Köszönöm, Pista Testvérem, ezt nagyon jól megfogalmaztad!

Adja az ÚR, hogy az érzelmeink is az Örökkévaló akaratából fakadjanak, mert akkor nem lesznek ezek az érzelmek kongóan üresek.

 :2smitten:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: ditte - 2013 Március 04, 18:07:29
Az is gyakran előfordul, hogy sokan csak a "pozitív" igéket szeretik hallani, de a kemény eledelt nem akarják enni. Pedig Isten teljes Igéje a mi megtartásunkra való, mert nem csak kenyérrel éle az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Március 04, 18:42:39
Igen. :afro:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Március 20, 19:49:16
Hit hősei

Zsidó levél 11,1-40
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél. Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy. Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytől, még pedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszökbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte, Akinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked mag; Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Hit által áldá meg a jövendőkre nézve Izsák Jákóbot és Ézsaut. Hit által áldá meg a haldokló Jákób a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hit által emlékezett meg élete végén József az Izráel fiainak kimeneteléről, és az ő tetemeiről rendelkezett. Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya fiának mondják, Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét; Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Hit által rendelte a páskát és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket. Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, amit megpróbálván az égyiptomiak, elnyelettek. Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, midőn hét napig köröskörül járták. Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; Akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat; mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is; Megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, Akikre nem volt méltó e világ, bujdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak.”

Engem kezdettől fogva foglalkoztatott a hitnek eme hősei, akik hatalmas eszközök lettek Isten kezében. Megbecsült edények, amelyek nem közönséges használatra valók. A hit hősökben mi a közös? Mindannyiuk életében megtalálhatóak a hitnek cselekedetei! Nem csupán hittek és beszéltek róla, hanem megcselekedték mindazt, amire az Úr elhívta őket. De számunkra mi az üzenet ebben?

Zsidó levél 12,1-2
„Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült”

Tehát a hit hőseinek a bizonysága példaként adatott nekünk, mégpedig követendő példának!

Jakab levele 5,17-18
„Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését.”

Az ige folyton elénk tárja azt a tényt, hogy aki a helyes úton keresi Istent, az meg is fogja találni. Mi több, Isten ígéreteit is megkapja! Az Istennek átadott élet megszentel, megtisztít és példaként állít mások elé.

Jakab levele 4,8
„Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.”

A mi életünk pont annyira lehet hasznos Isten kezében, amennyire átadjuk azt neki! Mert ugyan sokan lépnek Isten útjára, de kevesen igyekeznek rajta. Egyikőnk számára sem lehetetlen az, hogy hatalmas eszközök legyünk az Úr kezében. A kérdés mindig az, mennyire szánjuk oda magunkat neki.
Akarsz Illés vagy Mózes lenni? Élj úgy ahogyan ők éltek, és olyanná leszel. A kulcsa, az Úrhoz való hűség, minden áron. De nem akár milyen úton lehet közeledni Hozzá. Csak Jézus által, Jézusról pedig tudjuk, hogy Ő az Ige! Tehát az Isten Igéjén keresztül lehetséges mindez. De nem csak hallgatóként, hanem tevékeny megtartóként, ahogyan az ige is utal erre:

Jakab levele 1,25
„De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.”

Van egy ige ami látszólagosan ellent mond mindannak amit az előzőekben mondtam. Lássuk ezt az igét:

Római levél 9,1-16
„Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Lélek által, Hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívemnek fájdalma; Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisztustól az én atyámfiaiért, akik rokonaim test szerint; Akik izráeliták, akiké a fiúság és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni tisztelet és az ígéretek; Akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izráeliták azok, kik Izráeltől valók; Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik néked a te magod. Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az ígéret fiait tekinti magul. Mert ígéretnek beszéde ez: Ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz. Nemcsak pedig, hanem Rebeka is, ki egytől fogant méhében, Izsáktól a mi atyánktól: Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól, Megmondatott néki, hogy: A nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Miképpen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondunk tehát: Vajjon nem igazságtalanság-é ez az Istentől? Távol legyen! Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annakokáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.”

Ezek az igeversek által megalapult több irányzat is, ami hatalmas lélekszámban örvend és gyarapodik a mai napig lélekszámban! Egy közülük a predesztináció vagy a még ennél is híresebb kegyelemben fetrengő langyos balga szüzek! Úgy értelmezik, hogy nem kell futni, nem kell akarni, csak nyugi mert minden rendben van! Van egy ige még, amelyet segítségül hívnak, hogy alátámasszák mindezt:

Filippi levél 2,13
„Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.”

Tehát ha követjük a gondolataikat, akkor most ott tartunk, hogy nem kell akarni, mert az Úr majd gondoskodik arról, ha akarnunk kell. Vagyis; ha nem akarom, akkor az már nem az én hibám, hiszen Isten nem munkálja bennem az akarást.
De mit mondjak minderről? Ez az értelmezés és felfogás kés azoknak a szívébe, akik megértették az Istentől kapott elhívásukat, és minden gondolatukkal és igyekezetükkel Isten felé tartanak.
Most pedig térjünk rá ezeknek az igéknek a helyes értelmezésére. Előzőekben, a római levél 9. fejezetéből az első 16 verset olvastam. Akkor most folytatom a 17. verstől:

Római levél  9,17-33
„Mert azt mondja az írás a Faraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annakokáért akin akar könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Mondod azért nékem: Miért fedd hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene? Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így? Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon? Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek, És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene? Akikül el is hívott minket nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is, Amint Hóseásnál is mondja: Hívom a nem én népemet én népemnek; és a nem szerettet szeretettnek. És lészen, hogy azon a helyen, ahol ez mondatott nékik: Ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hívatni. Ésaiás pedig ezt kiáltja Izráel felől: Ha Izráel fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövenye, a maradék tartatik meg. Mert a dolgot bevégezi és rövidre metszi igazságban; mivel rövidesen végez az Úr a földön. És amint Ésaiás előre megmondotta: Ha a Seregeknek Ura nem hagyott volna nékünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók. Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, még pedig a hitből való igazságot; Izráel ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe, Amint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és aki hisz benne, nem szégyenül meg.”

A fáraó történetéből kiderül, hogy az első 5 alkalommal a fáraó keményítette meg a saját szívét, majd ezek után Isten keményítette meg a fáraó szívét 5 alkalommal. Továbbá azt se felejtsük el, hogy Izrael 430 évig Egyiptomban élt és bizonyságot tettek az Örökkévalóról! De lássuk csak az imént felolvasott igerész utolsó verseit:

„Izráel ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe, Amint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és aki hisz benne, nem szégyenül meg.”

Itt az egész fejezet kulcsa, mégpedig a hit! Mert aki akarja, és küzd érte, még nem fogja megkapni, csak ha hit által teszi! Pál eképpen mondja:

2Timóteus 2,5
„Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.”

Isten lefektette a szabályokat, miképpen lehet Őt imádni, hozzá közeledni, vezetésére számítani! Aki ugyan igyekezett és akarta, de nem Isten rendeletei szerint tette azokat, az elrettentő példaként maradt fennt számunkra. Példaként ott van Áron két fia, akik idegen tűzzel áldoztak Istennek majd ezért meghaltak, vagy ott van Uzziás király aki bement a templomba áldozatot bemutatni Istennek, ami miatt leprás lett. Istent tehát csak az Ő Igéjén keresztül lehet megközelíteni. Ez az egyedül járható út Istenhez, amelyet Jézus taposott ki nekünk. Az ige ezt mondja:

Máté evangéliuma 5,6
„Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.”

Ha keressük és kutatjuk az Istentől kapható táplálékot, akkor Ő táplálni fog minket. De ebből sohasem elég, hiszen akik valamit is kapnak Istenből, azoknak még több kell, sohasem betelve! Térjünk vissza a Filippi levélre:

Filippi levél 2,13
„Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.”

Ez az igevers is egyike a széles körben félreértelmezett igéknek. Vajon kiben nem munkálja Isten az akarást és a munkálást? Isten mindenkiben munkálja, már akivel közösségben van! De akik hátra dőlve hivatkoznak erre az igére és meggyőződve hirdetik életükkel (mivel szabadosok – nem pedig szabadok) addig fel sem mérik azt, hogy tulajdonképpen nincs közösségük Istennel! Mert akik közösségben vannak Vele, azokban többé nem az EGO él, hanem Jézus! Ha pedig Jézus él, akkor nem csupán az ige hallgatói, hanem tevékeny megtartói is! Sajnos sokan mutogatnak Istenre és bújnak Mögé, de elfelejtik azt amit Jézus mondott:

János evangéliuma 12,48
„Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.”

Összefoglalva tehát mi az üzenet számunkra? Akik megbecsült edények akarnak lenni, azok törekedjenek Isten akarata szerint élni, hogy minden jó cselekedetre alkalmasak lehessenek. De miért is én mondom ezt? Hiszen ezt gyönyörűen írja az ige:

2Timóteus 2,19-21
„Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez: "Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja! Egy nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fa- és cserépedények is; amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas.”

Egyikőnktől sincs távol az, amit Mózes, Dávid , Illés vagy Dániel elértek. A kérdés csupán az, mi mennyire akarjuk Istent???

2Korintusi levél 7,1
„Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.”

(skype 2013/03/20)
 
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Elisabeth - 2013 Március 21, 14:21:55
Köszönöm, kedves Antee az áldott tanítást.
 :afro:

A tanítás alapján tünödök.... A Jelenések könyvében a gyülekezetek cselekdeteik alapján lettek megítélve és nem a hitük alapján. Hány gyülekezet és hívö van, akire ráillik, amit a szárdiszi gyülekezetnek üzent Jézus.

Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy."
Jel 3,1

Az a neved....  Mindenki azt hiszi rólad. Talán tele vagy aktivitással a gyülekezetben, talán a kegyesség látszata látszódik.... és mégis: halott vagy, -mondja Jézus. De Megváltónk nem  csak megállapítja az igazságot, hanem ad lehetöséget a megtérésre:

Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. 3. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg! Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. 4. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. 5. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. 6. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!"
Jel 3,2-6

Ébredj fel! Tartsd meg azt amit hallottál, térj meg.   

Aki gyöz... Harcoljuk meg a hit nemes harcát, mert nem egyedül kell megharcolnunk, nem vagyunk e harcban magunkra hagyva:

Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az.

2Kor 1,21    

Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Március 21, 15:59:08
Igen. Ma is akadnak olyan "élő" gyülekezetek, ahol nem Isten igéjéről beszélnek.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: torokildiko46 - 2013 Március 21, 19:01:05
Kedves Anti! Köszönöm a  tanítást
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

sok példa van a bibliába amik azért írattak meg hogy mik tanuljunk belőle, példa két :
Róma levél:15:4   Mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.
 :019:

 feltétel nélkül hinni bízni benne , az életünket az Ő kezében tenni ez az igazi  Hit! :thanks:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Március 21, 19:40:13
Filippi levél 2,13
"Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből."

Ebben az igeversben nem azt olvashatjuk, hogy "adja", hanem hogy "munkálja" az akarást.
Isten pedig munkálja mindazokban, akik közösségben vannak Vele!

Csia Lajos szerinti fordítás:

Filippi levél 2,13
"Hiszen Isten munkálja bennetek az akarást is azért, mert ez az ő helyeslésével találkozik."
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Jazmin - 2013 Március 22, 10:28:06
 Kedves Anti! Köszönöm az áldott tanítást!
Hit hősei..Hősökről beszélünk.Akik hőstettet hajtottak végre.Hit nélkül nem tudták volna megtenni.Vagyis az Élő Istenbe vetett hit nélkül.
Anti irta:
Idézet
Tehát ha követjük a gondolataikat, akkor most ott tartunk, hogy nem kell akarni, mert az Úr majd gondoskodik arról, ha akarnunk kell. Vagyis; ha nem akarom, akkor az már nem az én hibám, hiszen Isten nem munkálja bennem az akarást.De mit mondjak minderről? Ez az értelmezés és felfogás kés azoknak a szívébe, akik megértették az Istentől kapott elhívásukat, és minden gondolatukkal és igyekezetükkel Isten felé tartanak.
Hát igen.. :061: Kényelem....Restség..Mintha Istenre vetnénk minden felelösséget.És mit szólnak az ilyenek a szabadakarathoz amit Isten adott nekünk? Ha mi Őt válasszuk,és az Ő követését,akkor megigérte,hogy munkálkodik és nem hagy egyedül soha..De ha nem Őt válasszuk akkor annak következménye lesz..
Jelenések könyve 22,11    
Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Március 22, 11:02:48
Egyetértek Testvérem! :afro:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Szeptember 18, 19:47:09
Ézsaiás könyve 5,1-7
„Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az Ő szőlőjéről! Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen; Felásta és megtisztítá kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot építtetett, sőt benne már sajtót is vágatott; és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vadszőlőt termett! Mostan azért, Jeruzsálem lakosi és Juda férfiai: ítéljetek köztem és szőlőm között! Mit kellett volna még tennem szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett?! Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel; elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapodtassék; És parlaggá teszem; nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak! A seregek Urának szőlője pedig Izráel háza, és Júda férfiai az Ő gyönyörűséges ültetése; és várt jogőrzésre, s ím lőn jogorzás; és irgalomra, s ím lőn siralom!”

Bizonyára ismerősen cseng ez az igerész, hiszen Jézus szájából is hallhattuk ezeket az igéket. Izrael házáról szól, amiről tudjuk, hogy be is teljesedett. De Isten igéje nem avult el, hasonlóképpen a mai napon is üzenetet továbbít a számunkra. Isten ahogyan megkérdezte, ma is kérdezi:

Mit kellett volna még tennem szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett?!”

Vajon ezt kérdezi a mai kereszténységtől is? Bizony hogy ezt. Jézus áldozatát sokan nem értik, beszélnek ugyan a kegyelemről, de nem értik, hogy Isten továbbra is engedelmességet kér! Jézus eljött és mindent meg tett velünk, életét adta értünk, Szentlelkét küldte nekünk, teljes uralmat adott a testünk felett. Természetellenes az, ha vad gyümölcsöt termünk, mert minden feltétel adott ahhoz, hogy jó gyümölcsöt teremjünk Isten dicsőségére.

Efézusi levél 2,8-10
„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

Általában ezt az igét csak a 9. versig szokták idézni azok, akik kézzel lábbal hadakoznak az mellett, hogy nem cselekedetekből van üdvösségünk, és ezért testiesen élnek. Mert valóban nem a cselekedetek által nyerjük el az üdvösséget, hanem hit által. De ha valódi hitünk van, akkor a cselekedeteink sem maradnak el! Tehát a 10. vers bizonyságot tesz arról, hogy jó cselekedetekre lettünk teremtve, azaz jó gyümölcstermésre. Most pedig nézzük meg Jézus szájából azokat az igéket, amelyekről azt mondtam az elején, hogy ismerősen csenghettek:

Máté evangéliuma 21,33-46
„Más példázatot halljatok: Vala egy házigazda, aki szőlőt plántála, és azt gyepűvel körülvevé, sajtót ása le benne, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazék. Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett vala, elküldé szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét. És a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverék, a másikat megölék, a harmadikat pedig megkövezék. Ismét külde más szolgákat, többet mint előbb; és azokkal is úgy cselekedének. Utoljára pedig elküldé azokhoz a maga fiát, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni. De a munkások, meglátván a fiút, mondának magok közt: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét. És megfogván őt, kiveték a szőlőn kívül és megölék. Mikor azért megjő a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Mondának néki: Mint gonoszokat gonoszul elveszti őket; a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idejében. Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki e kőre esik, szétzúzatik; akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt. És a főpapok és farizeusok hallván az ő példázatait, megértették, hogy róluk szól. És mikor meg akarák őt fogni, megfélemlének a sokaságtól, mivelhogy úgy tartják vala őt mint prófétát.”

Az ige tehát arról tesz bizonyságot, hogy elvétetett a szőlő Izráel-től és másnak adatott, hogy megteremje a gyümölcsét. Kik ezek a mások? A beoltatottak, vagyis a keresztények. De itt már az elején érdemes tisztázni, hogy nem másik szőlőről beszélt az Úr, hanem ugyanazon a szőlőről, csak más népről. Értjük? Nem másik szőlőt adott, más szabályokkal és más szerszámokkal. Ugyanaz a szőlő, ezért mondja az írás is:

Ézsaiás könyve 2,2-4
„Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok; És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde; Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.”

Fegyverekből kapákat? Dárdából metszőkéseket? Nem véletlen, elvégre a szőlőbe megyünk Testvérek. De hogyan is mondta az ige!?:

„mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde”

Vagyis nem új tanítás, hanem a hamisítatlan táplálék, amelyről Jézus mindvégig szólt. Mert ha kell az Úrtól való tanítás, akkor az a Sionból fogjuk megkapni. Sion (Cion) jelentése: erődítmény. Lássuk meg a Sion jelentésében is az Úr üzenetét:

Jeremiás könyve 16,19-21
Oh Uram, én erősségem, én bástyám és én menedékem a nyomorúság idején! Hozzád jőnek majd a nemzetek a föld határairól, és ezt mondják: Bizony hamis isteneket bírtak a mi atyáink és hiábavalókat, mert nincs köztük segíteni tudó. Csinálhat-é az ember magának isteneket? Hiszen azok nem istenek! Azért ímé, megismertetem velök ez úttal, megismertetem velök az én kezemet és hatalmamat, és megtudják, hogy az Úr az én nevem.”

Akinek pedig ez nem kell, azok saját magukat vágják el az Úrtól. Hiszen egy nyáj van, aki pedig ehhez a nyájhoz nem akar tartozni, az a nyájon kívül találja magát. Pál is megmondta:

Római levél 11,17-23
„Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre: "Azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam." Úgy van: azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj! Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét: azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatsz. Viszont ha ők nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket.”

Vagyis nincs más lehetőség, beoltatunk, vagy kivágattatunk! De hova oltatunk be? Azoknak helyére, akik kivágattattak. Hiszen azok azért vágattak ki, mert hitetlenek voltak, mi pedig azért oltattunk be, mert azt a hitet várja tőlünk Isten, amely hit hiánya miatt amazok kivágattattak. Az előző alaklommal mondtam, de most is hadd mondjam, hogy nyomatékosítsam: amit Isten elrendelt, hogy az Izraeliták abbahagyjanak, azt a kereszténység folytassa??? Ez lenne az evangélium? Hadd bontsam ki:

Isten gondoskodott arról, hogy már majdcsak 2000 éve ne legyen Jeruzsálemben templom. Ez pedig azért van, mert Jézus volt a tökéletes engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Most gondoljunk csak bele, mit érezhetnek azok a zsidók, akik nem hisznek Jézusban és nem tudják az állat áldozatokat bemutatni a bűneikért!? Isten ezért romboltatta le a templomot és azért nem engedi megépíttetni, mert már nem akar bűnért való áldozatokat, hanem csak engedelmességet (Zsid 10)! Ez kellene hogy legyen a kereszténységben is az evangélium, de mi van ehelyett? Az van, hogy nem baj ha bűnbe esel, menj Jézushoz aki megbocsátja azokat! Tévtanítás! Jézus ezért jött el, hogy többé ne legyünk a bűnnek a szolgái (Jn 8,31-36), hatalmat adott a testünk bűnei felett (Róm 6,10-14). Mégsem élnek ezzel a keresztények, inkább élnek lazán a testiségben, és a bűnt cselekvése közben hisznek az üdvösségükben. Testvérek, hozhatnék ezekre egy vagon igét az alátámasztásra, de már ezekről beszéltünk, vagyis amit akarok ezzel mondani; ideje megcselekedni. Engedelmesség és nem áldozat!

A beoltatással folytatólagosan:

Jelenések könyve 21,9-13
„És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét. És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz; És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, amelyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei: Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről három kapu: napnyugotról három kapu.”

Az angyal azt mondta Jánosnak, hogy a Bárány feleségét mutatja meg, és erre megmutatta a Mennyből alászálló nagy Jeruzsálemet. Ennek tizenkét kapuja volt, és a kapukon Izrael fiai tizenkét törzsének a nevei! Ezeken a kapukon fogunk bemenni, nincs tizenharmadik kapu a kereszténységnek. Vagyis beoltatnak Izraelbe azok, akik Jézusban valódi hittel hisznek. Mert akik beoltatnak, azok Izraeliták lesznek:

Galátzia levél 4,28
„Mi pedig, atyámfiai, Izsák szerint, ígéretnek gyermekei vagyunk.

Ábrahámnak a magvából született Izmael is, mégsem Izraelita ő. Tulajdonképpen Izmael leszármazottai a mai arabok. Akik ígéretet kaptak, azok lettek Ábrahám fiai, és ugyancsak azok lesznek Krisztus gyermekei, akik szintén ígéretet kaptak. Mert mondhatjuk, hogy: „Jézusé vagyok!”, de ha nem cselekedjük az akaratát, akkor valójában nem vagyunk az Övé.

Lukács evangéliuma 3,8-9
Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik.”

A mai napon is szól hozzánk ez az ige, de hogy segítsek egy kicsit az értelmezésén, cseréljük fel Ábrahám nevét Jézuséra:

Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Jézus a mi atyánk! mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Jézusnak. Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik.

Jézus megannyi helyen gyümölcstermésre hívott el minket és nem a felszínes követésére.

(Skype 2013.09.18)
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Jazmin - 2013 Szeptember 19, 09:57:49
Amen! Aldott tanitas Testverem! :2smitten:
  Jo cselekedetre vagyunk teremtve,amiket elore elkeszitett Isten,h azokat tegyuk.Teremnunk kell,mert ha nem kivagattatunk. Szerintetek azzal,ahogy kinezunk ,oltozunk ,viselkedunk nem kellene jobb gyumolcsot teremnunk? Mert ha oszintek vagyunk lathatjuk,hogy manapsag mar sajnos nem lehet megkulonboztetni hivot hitetlentol kinezet alapjan. Es ez nem jo.Ez is egy cselkedete a hitnek ,hogy ne legyunk olyanok mint a vilag. Szerintetek?
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: bacsipista - 2013 Szeptember 19, 10:46:39
Sajnos nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha elmondják a befogadó imát, elmennek a gyülekezetbe a vasárnapi istentiszteletre, sőt még a körbehordott perselybe is adakoznak akkor már teljesítették keresztény kötelességüket. Ez viszont óriási tévedés.

Jézus azt mondta:

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,"

Mt 28:19.

Nem elég az igét hallgatni, a hallottakat cselekedni is kell.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Szeptember 19, 11:05:09
Amen! Aldott tanitas Testverem! :2smitten:
  Jo cselekedetre vagyunk teremtve,amiket elore elkeszitett Isten,h azokat tegyuk.Teremnunk kell,mert ha nem kivagattatunk. Szerintetek azzal,ahogy kinezunk ,oltozunk ,viselkedunk nem kellene jobb gyumolcsot teremnunk? Mert ha oszintek vagyunk lathatjuk,hogy manapsag mar sajnos nem lehet megkulonboztetni hivot hitetlentol kinezet alapjan. Es ez nem jo.Ez is egy cselkedete a hitnek ,hogy ne legyunk olyanok mint a vilag. Szerintetek?

Testvérem, tulajdonképpen úgy hiszem, hogy nem a ruha teszi az embert. Nyilván nem úgy kell öltöznie egy hívőnek, hogy bűnös kívánságokat gerjesszen másokban, hiszen erre int minket az ige is.

Római levél 13,14
"hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne."

Viszont ha valaki szeret csinosan öltözni, azzal szerintem semmi baj.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Szeptember 19, 11:06:00
Sajnos nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha elmondják a befogadó imát, elmennek a gyülekezetbe a vasárnapi istentiszteletre, sőt még a körbehordott perselybe is adakoznak akkor már teljesítették keresztény kötelességüket. Ez viszont óriási tévedés.

Jézus azt mondta:

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,"

Mt 28:19.

Nem elég az igét hallgatni, a hallottakat cselekedni is kell.

Igen Testvérem, amit leírtál, az pont a vallásos emberre igaz. A vallás pedig nem üdvözít, csak a Jézusban való valódi hit.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Jazmin - 2013 Szeptember 19, 13:04:34
Amen! Aldott tanitas Testverem! :2smitten:
  Jo cselekedetre vagyunk teremtve,amiket elore elkeszitett Isten,h azokat tegyuk.Teremnunk kell,mert ha nem kivagattatunk. Szerintetek azzal,ahogy kinezunk ,oltozunk ,viselkedunk nem kellene jobb gyumolcsot teremnunk? Mert ha oszintek vagyunk lathatjuk,hogy manapsag mar sajnos nem lehet megkulonboztetni hivot hitetlentol kinezet alapjan. Es ez nem jo.Ez is egy cselkedete a hitnek ,hogy ne legyunk olyanok mint a vilag. Szerintetek?

Testvérem, tulajdonképpen úgy hiszem, hogy nem a ruha teszi az embert. Nyilván nem úgy kell öltöznie egy hívőnek, hogy bűnös kívánságokat gerjesszen másokban, hiszen erre int minket az ige is.

Római levél 13,14
"hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne."

Viszont ha valaki szeret csinosan öltözni, azzal szerintem semmi baj.


Igen,termeszetesen nem baj,ha csinosan oltozik valaki. A "nem a ruha teszi az embert "igaz,viszont nem a Bibliaban van megirva. De ez az igevers igen:
Idézet
1Timóteus 2,9-10
Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkelHanem, amint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.
Ha valaki keresztyennek vallja magat,megis kihivoan oltozik,annak csak a neve keresztyen.Mivel ha valaki ujjaszuletik,a regi elmulik es ujja lesz minden..A MINDEN,az tenyleg minden.  :2smitten:
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Szeptember 19, 13:20:47
Igen, erre az igére gondoltam én is miközben írtam a hozzászólásomat. Nagy ámen erre az igére és ennek a megtartása kellene hogy legyen minden keresztény életében.

Viszont mint sok másra is, erre is igaz az, hogy egyes emberek azon megbotránkoznak, ha egy asszony nadrágban van. Mert számukra csakis a szoknya elfogadott. Náluk ez a mérce, míg másoknál a nadrág teljesen elfogadott.

De jöhetek az Úr igéjével is, mégpedig Énókh könyvével, miszerint a bukott angyalok tanították meg az asszonyokat a szemfestésre és egyéb dolgokra.

Úgy kell élnünk, hogy ne botránkoztassunk meg senkit, de vannak megbotránkozók, akik csak alkalmat keresnek és a látható dolgokban látják az Istentiszteletet.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: bacsipista - 2013 Szeptember 19, 15:57:44
Nálunk is volt egy gyülekezeti rendezvényen egy idős baptista néni, aki megszólta a lányokat a szoknya miatt.  Hivatkozott a Bibliára,
 
Nő ne viseljen férfiholmit, férfi se öltözzék női ruhába, mert utálja Istened, az ÚR mindazokat, akik ilyet tesznek. (5Mózes 22,5).

Nem igazán tudtuk meggyőzni arról, hogy ez a figyelmeztetés azoknak szól akik nők lévén férfinak akarnak látszani, vagy fordítva.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Szeptember 19, 16:18:30
Úgy értem, hogy Isten elvárja, hogy mindenki őrizze meg az indentitását, a nő ne akarjon férfiasan kinézni, a férfi se akarjon nőies lenni, mert ez Isten szemében utálatos. De ha egy nő felvesz egy nadrágot, az nem azért teszi, hogy férfiasan nézzen ki.

Olyan ez, mint a bálványáldozati hús.
Ha valakit nem érdekli hogy bálványnak áldozták és az elfogyasztásával nem botránkoztat meg senkit, akkor nem követ el bűnt.
Ha pedig valaki azért eszi, mert bálványnak áldozták, azzal bűnt követ el.

Mind a két esetben elfogyasztásra kerül a bálványáldozati hús, de csak az egyik példában számít bűnnek. Ezért ha egy nő azért hord egy nadrágot hogy férfias legyen, az bűnt követ el, de ha azért hordja mert kényelmes, akkor viszont semmi baj nincs ezzel. Ha pedig egy olyan közösségbe megy, ahol megbotránkoznának benne, akkor vegyen fel szoknyát és ne kérkedjen az Istentől kapott szabadságával más megbotránkoztatására. Ez ugyanis bűnnek számítana neki.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Jazmin - 2013 Szeptember 20, 12:21:40
Egyetertek  kedves Antee. :05:  Viszont nemcsak a nadragrol van szo .Hanem arrol is,hogy feloltozes helyett levetkoznek .Tul sokat mutatnak meg magukbol.Szemermetlenul oltoznek.Ezzel felhivjak magukra a figyelmet..Ilyesmi egy Krisztus-i emberhez nem illik,sot aki keresztyen nem is teszi ezt.Lehete ilyesmi feletek nincs( bar ketlem ) de itt van, sajnos. :04: Mit mondd a vilag,ha ilyet lat??' Ezek sem kulonbek mint mi.''Szentek kell legyunk a vilagban,az elvetemult emberek kozott.
     1Péter levele 1,16 
Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

Nemre hallgattam egy tanitast.Ha van idotok hallgasatok meg. :05:


Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 Szeptember 20, 12:38:18
Igen Testvérem, vannak e téren nem kis gondok.
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: Antee - 2013 December 11, 20:09:01
Ami nincs hitből az bűn

Kedves Testvérem, a mai napon erről a bűnről fogunk többet megtudni, hogy miért számít bűnnek a hitetlenség. Pontosabban nem a szokványos hitetlenségről fogunk beszélni, hanem azokról a cselekedetekről, amelyek nem hitből történnek. Elsőként az ige:

Római levél 14,15-23
„De ha a te atyádfia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Ne káromoltassék azért a ti javatok. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Jó nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyádfia megütközik vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Te néked hited van: tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Ami pedig hitből nincs, bűn az.” (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/romai-level/14/?page=1)

A mai üzenet is csakugyan a szigorú valóságot fogja elénk tárni, ami az Isten követését illeti. Mert miért bűn az, ha nem hittel eszünk? Először is tisztáznunk kell, hogy ez az igazság nem csak az evésre vonatkozik, hanem mindarra, amit hit nélkül cselekszünk. De hogy lehet bűn abból, ami nem 100%-os hiten alapszik? Úgy testvérek, hogy ha valami olyat cselekszünk, amiben nem vagyunk biztosak hogy szabad, akkor bár lehet hogy önmagában a cselekedetben semmi rossz nincsen, de felvállaltuk azt, hogy lehet vétkezünk az Úr ellen.

Meg is érkeztünk a mai alkalom fő mondanivalójára és üzenetére, hogy Isten egy olyan kapcsolatot vár el tőlünk, amely cselekedetekben nem határol el Tőle. Vagyis ha valaki felvállalja azt, hogy most lehet vétkezik az Úr ellen, akkor az már bűnt követ el. Mert ha van egy döntési lehetőségünk, amelyben nem vagyok biztosak, akkor arról azt mondja Isten, hogy: ne tedd! Nehogy vétkezz ellenem!

És mi a szigorú üzenet ebben? Az testvérek, hogy a mai kor hívő társadalma természetesnek veszi azt, ha az Úrral és a bűnnel közösséget vállalnak. Rátolják Istenre a felelősséget és elengedik magukat, és élnek saját vágyaik és akaratuk szerint. És így megláthatjuk a szigorú üzenetet ebben, hogy Isten ránk tolja a felelősséget ebben is, hogy ha igazán szeretjük Őt, akkor az ellene való vétektől és bűntől ily módon is irtózni fogunk. Ha tehát nem vagyunk abban biztosak amit tenni akarunk, akkor inkább ne tegyük, nehogy vétkezzünk az Úr ellen. De hogy lehetünk biztosak a dolgunkban? Először is kell ismeret, ami az ige által lehetséges. Az igeismeret pedig egyenlő az Úr ismeretével, ami által megítélhetjük, hogy mi az Istennek jó és hasznos:

Római levél 12,1-2
„Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/romai-level/12/?page=1)

Elérkeztünk egy újabb részhez, amely a legtöbbekben kényelmetlenséget, sőt lázongást vált ki. Pedig az ige elég egyértelműen tudomásunkra hozza, hogy ha meghaltunk a világ számára, akkor élünk Krisztusért. Ebbe pedig a testünk is teljesen beletartozik. A testünk minden tagját az Úr szolgálatára kell(ene) adnunk, mint ahogyan azt az ige is mondja:

Római levél 6,19
„Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.” (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/romai-level/6/19/?page=1)

Vagyis cselekedjünk igazságot, járjunk Isten beszéde szerint! Térjünk vissza a nemrégiben olvasott Római levél 12. fejezetére:

Római levél 12,1-2
„Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/romai-level/12/?page=1)

Tehát megkaptuk ehhez is a kulcsot, ami által megítélhetjük, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ezt pedig úgy tudjuk megítélni, ha nem szabjuk magunkat a világhoz. De miben ne szabjuk magunkat a világhoz? Itt az egyik baj, ami miatt nem tudják Isten akaratát az emberek, mert félmunkát végeznek. Nem lehet egyik lábbal a világban, a másik lábbal Isten országában élni. Vagy itt, vagy ott! Tehát a kérdésre a válasz az, hogy: mindenben!

Sofóniás könyve 1,9
Azon a napon megbüntetem mindazokat, akik átugrálnak a küszöbön, akik megtöltik uralkodójuk palotáját erőszakkal és csalással.” (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/sofonias-konyve/1/9/?page=1)

Szigorú tehát ez a mai üzenet? Akkor szigorú, ha nem akarnánk cselekedni, csak kötelességből. De ha szeretetből tesszük mindezt, akkor már nem a szigorú törvényt látjuk, hanem az életünket, amely el van rejtve Istenben. Ezért van az, hogy aki az Úr útján jár, az nincsen a törvény alatt. Mert a törvény egyrészt a bűn felismerésére adatott.

Római levél 7,7
„Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.” (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/romai-level/7/7/?page=1)

De akik valósággal megtértek Istenhez, azoknak nem kell rettegniük a törvénytől, mert Jézus betölti abban az emberben, aki mindent átadott Neki.

Római levél 8,1-8
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.” (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/romai-level/8/?page=1)

De ha nem adtuk át magunkat teljesen az Istennek, akkor a törvény alattiak maradunk, akiken uralkodik a törvény és az által a bűn is a tagjaikban. Leegyszerűsítve mindezt: akiben valósággal Jézus él, az teljesen be fogja tölteni a törvényt, mert Jézus uralkodik teljesen felette. Ezért mondtam, hogy ezek az emberek nincsenek a törvény alatt, mert a törvény a törvényszegők miatt adattak:

Római levél 6,14
„Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.” (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/romai-level/6/14/?page=1)

Továbbá hogyan is folytatódik?

Római levél 6,15-23
„Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre. Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál. Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/romai-level/6/?page=1)

Annyira lelkesen mondják sokan, hogy mi már nem a törvény alatt vagyunk, hanem a kegyelem alatt, pedig egyáltalán nem értik mit mond az ige! Mert azt hiszik, hogy Jézus kegyelme arra van, hogy bármennyi bűnt kövessek is el, üdvösséggel jutalmazzon. Istenkáromlás! Az a kegyelem (és erről már többször is beszéltünk), hogy Isten bennünk lakozva véghez tudja vinni az akaratát, mivel legyőzte Jézus a bűnt a halandó testében, és ez által bennünk is le tudja győzni, már akik Őt tették meg életük Urának:

Római levél 6,5-7
„Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól.” (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/romai-level/6/?page=1)

Akik pedig bár vallják Jézust, de nem adnak át mindent Neki, azokban nem tud uralkodni teljesen Jézus (mivel nem lett átadva Neki minden), ezért követnek el bűnt Isten ellen lépten-nyomon.

Testvérek, meg kell értenünk, hogy Jézus nem igázza le a Benne hívőket. Nem ily módon uralkodik rajtunk, hanem csak oda megy be, ahol ajtót nyitottak Neki:

Jelenések könyve 3,20
„Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.” (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/jelenesek-konyve/3/20/?page=1)

Meg kell értenünk, hogy a házasságunk Jézussal úgy maradhat fent, ha mi is hűek leszünk hozzá. Mindenben engedelmeseknek kell lennünk és hitben kell követnünk Őt. Mert először hinnünk kell az Ő beszédének, és ha megadja, akkor azután meg is érthetjük a beszédét. De ha csak úgy cselekszünk miután megértettük, akkor az már nem hitből való cselekedet.

Ezt az egész üzenetet pedig az látja szigorúnak, aki nem hajlandó mindent odaadni Istennek. Mert Isten követése nem a kegyelmének az elfogadásában merül ki, az csupán az első lépés, már ha lépésnek lehet nevezni. Vagy mindent, vagy semmit, meg kellene mindenkinek érteni, Isten az egész életünket kéri, nem csapán egy részét:

Márk evangéliuma 8,34-35
„A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.” (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/mark-evangeliuma/8/?page=1)

Ebben a példázatban szereplő keresztről már beszélgettünk, értjük, hogy a kereszt alatt nem azt kell értenünk, hogy például valami betegségünk vagy szolgálatunk van. A kereszt jelentése a halál, méghozzá a testi halál, amely mindig ott van velünk, a kereszt által emlékeztetve, hogy ne a testünk akarata szerint éljük hátralevő időnket, hanem Isten akaratában. Erről beszél Péter is:

1Péter levele 4,1-5
„Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől, Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt. Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Ami miatt csudálkoznak, hogy nem futtok velök együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván. Akik számot adnak majd annak, aki készen van megítélni élőket és holtakat.” (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/1peter-levele/4/?page=1)

Testileg szenvedni? Nem mond ez ellent a mai kor egyes tanításainak, amely testi egészséget és anyagi jólétet hirdet? Mert mi a célja a testi szenvedésnek? Elsősorban az, hogy ne kerekedhessen felül a lelkünkön. Mert csak úgy tudunk lélek szerint járni, ha nem a testünk kívánságai irányítanak minket, hanem a bennünk lakozó Jézus. Mert ha valakin uralkodik a teste, abban nem lett teljessé Isten uralkodása. Nem véletlen, hogy Lukács evangéliumában naponkénti keresztről olvasunk:

Lukács evangéliuma 9,23
„Azután így szólt mindnyájukhoz: "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem.” (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/lukacs-evangeliuma/9/23/?page=1)

Miért kell naponként a keresztet felvenni? Mert a testnek nem kényelmes a kereszten való függés, le akar jönni. Viszont nekünk ott kell tartani:

Kolosse levél 3,1-11
„Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás; Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira; Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt. És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt: Ahol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.” (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/kolosse-level/3/?page=1)

(Skype 2013/12/11)
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: István_2 - 2014 December 28, 20:58:32
EZT MONDOM A LELKEMNEK:
Sajnálom, de nem adhatom lejjebb annál, mint amit mennyei Atyám elvár tőlem! Ezt pedig a tökéletesség. Még ha emberileg lehetetlennek tűnik is, teljes akaratommal és teljes erőmmel erre kell törekednem, mert Ő parancsolta:
„Szentek legyetek, mert én szent vagyok!” I. Péter 1:16.
Teljes igyekezettel kell futni pályámon – úgy küzdeni, mint aki nem levegőt vagdos -, a mennyei elhívás jutalmára!
Ez csak radikális elhatározással, Isten iránti szenvedélyes szeretettel lehetséges: tökéletes engedelmességben, tökéletes odaszánásban, hogy tiszta és az Úr számára elkülönített maradhasson a szívem.
Az Úr Jézus Krisztus példát hagyott mindenben, betöltve a törvényt, és engedelmeskedve a kereszthalálig. Ezt mondta az övéinek:
„Legyetek azért ti tökéletesek, amiként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” Máté 5:48.
Fellebbezésnek helye nincs! Jézus megmentett, s elköteleztem magam az Ő követésére. Szeretem Őt, ezért nem engedhetem alacsonyabbra a mércét az Ő szavainál:
„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok!” János 14:15.
Életem végéig tartó program ez, miközben várom Jézus visszajövetelét: tökéletességre jutni az igazságban, a szeretetben, szentségben, hűségben és alázatban. Saját erőmből lehetetlen, de nem érhetem be kevesebbel, és még kudarcaim sem tarthatnak vissza a folytatástól! Ugyanis Jézus nem szűnik meg esedezni értem az Atya jobbján, irgalmas és szent Főpapként közbenjárva, kegyelméből minden segítséget megadva a győzelemhez.
Érte, meg akarok tenni minden tőlem telhetőt, mert szabadítóm lett és Istenem! Ismeri a szívemet, elszántságomat, de gyengeségeimet és megfáradásaimat is.
Ezt mondom azért a lelkemnek:
Felveszem a keresztet, és leteszem a saját érdekeimet. Felveszem a keresztet, és leteszem a saját vágyaimat. Felveszem a keresztet, és leteszem az akaratomat. Krisztust kell követnem!
Cím: Re:A hit cselekedetei
Írta: István_2 - 2014 December 30, 22:30:50
O. Géza otthagyta az orvosi egyetemet, hogy az Úrnak szentelhesse az egész életét. Egy kis törékeny, de hatalmas bölcsességgel megáldott emberke. Az elhívása a cigányok felé van. Csodálatos odaszánással végzi a nem is olyan egyszerű szolgálatát. Én most a nehezebb oldalát írom le, hogy megértésetek legyen, hogy nem is olyan könnyű neki időnként. Előfordult, hogy kemény öklökkel nézett szembe, nagyon megverték, de nem adta fel. Jézusról mindenkinek hallania kell bármi áron. Boldogan mesélte el ezeket a kis történeteket amiket kiragadtam. Nagy élvezettel hallgattam.

Egy alkalommal amikor hirdette az evangéliumot a romák között, meghívták egy ebédre. O. Géza elfogadta örömmel. Amikor a legszebb evőeszközt tették elé, rádöbbent, hogy az, az övé volt.

Egy másik alkalommal, ellopták a fényképezőgépét, nem igen mert szembeszállni velük. Hirdette az Igaz Utat, és hirtelen megszólalt az Úr bölcsességével feléjük fordulva. "Egy kis időre tudom csak kölcsönadni a fényképezőgépemet, mert csak addig tudom nélkülözni. Köszönöm, hogy hamarosan visszahozzátok" Aztán visszaadták neki.

Bement a sok kis romagyerekkel az egyik templomba. Sokat mesélt nekik a szeretetről. A gyerekek meg akarták ismerni azt a helyet. Megmosakodtak és szép ruhát öltöttek magukra. Nagyon izgatottak voltak a kis lurkók. Megjelent a pap és azt mondta neki: "Miért hozta ezeket ide? Bemocskolja velük a templomot"

Aztán rengeteg élményt tudna ő maga is mesélni, ami nem ilyen negatív történet. Ő soha nem adja fel! Nagyon szereti a romákat, és boldogan viszi nekik az örömhír üzenetét.   

De amiért ezeket leírtam.
 Nem csak a piros szőnyegen kell tudni hirdetni az Igét, hanem akkor is, amikor mások már régen feladták volna. Akkor is, ha nem tudod előre mi vár rád.