Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2013 Január 06, 14:51:55

Cím: Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 06, 14:51:55
Áldott Testvéreim. Szerintetek egy gyülekezet létezhet-e dogma nélkül? Hogyan keletkeznek a dogmák, és mit kell azokkal kezdenünk?
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Január 06, 18:18:50
Utána néztem a szó értelmének a wikin:

"A dogma (görögül: δόγμα) egy vallás, ideológia vagy más szerveződés megkérdőjelezhetetlen doktrínája vagy meggyőződése."

Sajnos emberi értelmezéseket, törvényeket tartanak megkérdöjelezhetetlennek (hú, de hosszú szó  :pirul:). Már nem Isten Ígéje a Köszikla, hanem az emberi ötletelések. Peig az Íge felszólít, hogy vizsgáljuk meg, mit fogadunk el, és mit nem...

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
Rm 12,2
    
Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.
1Jn 4,1
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 06, 18:45:31
Egyetértek Erzsike. :2smitten:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 06, 18:48:04
A kérdésem az lenne, hogy szerintetek lehet gyülekezet dogma nélkül?

A gyülekezetek a hitvallásukat az igével támasztják alá. Mégis annyiféle hitvallás és gyülekezet létezik, de mindegyikőjük meggyőződése, hogy helyesen értelmezik Isten igéjét. Kell egyáltalán hitvallás?
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Január 06, 18:58:14
Hát... Igazad van! Ma már annyi felekezet létezik, hogy legyen ember a talpán, aki még kiismeri magát közöttük.

De ez volt Isten akarata?

Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 06, 20:08:32
Istennek nem az volt az akarata, hogy különböző felekezetek szülessenek. Mégis sokan gondolják ezt arra hivatkozva, hogy ha valaki nem érzi jól magát az adott szokások miatt, akkor átmehet egy olyan gyülekezetbe, amely neki tetszik.

Milyen fura volt ezt leírni...neki tetszik. Ez nem tetszés kérdése, Isten igéje az első és minden más érdemtelen. Ha végre az lenne mindenhol első helyen, akkor nem volnának többé dogmák.
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 07, 00:03:55
A dogma szó a görög „dokein” igére vezethető vissza. Dokein annyit jelent: „hinni”, „vélni”, „helyesnek tünni”, „elhatározni”. A „dogma” főnév fő jelentése: „ami helyesnek bizonyult”. Az ókorban használták személyre és tanra vonatkoztatva egyaránt. Az ókorban volt egy mellékjelentése is: egy uralkodó személy döntése, határozata, törvénye. (Ez utóbbi jelentésben fordul elő többször a görög nyelvű Bibliában is a dogma szó.)[1]

érdekes: hinni , vélni , vagy ami helyesnek bizonyult..... HINNI??? de ez nem a Hit  mert az a szívünkben  van írva:
,31
Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával.
32
Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.
33
Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.


A /felekezet megnevezését töröltem *Antee*/ dogmatikájában a hittani tételeket bizonyosságuk és kötelező erejük szerint minősíteni szokták.
 de vajon nekünk szükségünk van ezekre a Dogmákra???  Nem  , nem hiszem , az amire szükségünk van az Istennek az igéje, Isten ismeret , igazság  ismeret,

János Evangéliuma:8:32   És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

 :016: :016: :rozsa:


és valóban annyi féle egyház van és annyi vallás, de minek??? egy Isten   van:
I. Timóteus levél:2:5   Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,


Róma levél:3:30   Mivelhogy egy az Isten, aki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által.

I. Korintus levél:8:6   Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa.

Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Január 07, 10:31:51
Egyetértek Veletek kedves Testvéreim!

Nem is találunk semmilyen utalást a Bibliában különbözö vallásokra, felekezetekre. Miért? Mert az emberi találmány. A Biblia egyet ismer: Az Örökkévaló Ígéje, amely megjelent Jézus Krisztusban, és Ennek hitböl, vagy hit által való elfogadása. A hit pedig cselekedetek által él. Nincs megannyi pásztor, nincs megannyi akol Isten országában.

Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, 15. ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért. 16. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.
Jn 10,14-16

Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 07, 11:49:39
Valóban az akkori közösségek, bármilyen távolságra is voltak egymástól, egy gyülekezetnek számítottak.
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 07, 12:56:45
Istennek egyetlen menyasszonya van. Isten a szívet vizsgálja és nem a hitvallást. Aki az Ő akaratában jár, annak a hite nem hiábavaló. Aki valóban törekszik Istent megismerni, az meg fogja ismerni az ige által. Így a szív jó termőföld lesz az Úr igéje számára és az teremni fog jó gyümölcsöket. Isten az Ő egyházának az építésére hívott el minket, nem felekezetek építésére.
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Január 07, 13:22:02
 :afro:

Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.
Jel 2,10

 :ima02:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 07, 13:24:36
Ámen
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: ditte - 2013 Január 07, 13:42:17
Istennek egyetlen menyasszonya van. Isten a szívet vizsgálja és nem a hitvallást. Aki az Ő akaratában jár, annak a hite nem hiábavaló. Aki valóban törekszik Istent megismerni, az meg fogja ismerni az ige által. Így a szív jó termőföld lesz az Úr igéje számára és az teremni fog jó gyümölcsöket. Isten az Ő egyházának az építésére hívott el minket, nem felekezetek építésére.
Így van. Krisztus a fej, mi pedig az Ő testének tagjai.
 :2smitten:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 07, 14:24:49
 :igen:
Ámen! Krisztusnak egy teste van ( egy egyháza)  egy menyasszonya   :pasztor05: egy pásztor van és egy nyáj :Jezus04:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 07, 14:47:34
Így van Testvéreim. Mégis annyi felekezet és egyben fal is létezik. Az egység csupán felekezetek között található meg (ott sem mindig). Mindenki a saját felekezetét igyekszik építeni, pedig mindannyiunknak élő kövekké kellene válnunk és úgy részeseivé válni Isten egyházának. Mert nem klikkesedésre hívott el minket az Úr, hiszen egyetlen teste van Krisztusnak és azoknak mi vagyunk a tagjai. Nem mondhatja az egyik felekezet a másiknak, hogy nincs rád szükségem...
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Január 07, 18:55:00
Sajnos ez nem olyan egyszerü. Némely dogmatikus szabályok oly erösen korlátozzák a hívek gondolkozását, hogy nem egyszer kerül komoly, és néha még a lelkiismeretet is megterhelö konfliktusba az, aki Isten Szava szerint akar élni. Pedig ez semmiképpen sem Isten akarata.

Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.
1Kor 1,10

Igen az ösgyülekezetekben még fontos volt az egy értelem, és az egy vélemény.

 :2smitten:Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 08, 14:43:19
Megterhelik Isten gyermekeit emberi rendeletekkel és ez által nem engedik, hogy Istenben elmélyüljenek.

Máté evangéliuma 23,15
"Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, a gyehenna fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál."

Ez ma sincsen másképp. Emberi dogmákkal felülírják Isten igéjét. Az akkori farizeusok és írástudók valóban elpirulnának a mai Istentelen törvények láttán.
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Január 08, 14:56:20
 :afro:

Pedig érdekes módon az ÚR Jézus azt mondta, hogy az Ö igája könnyü...


Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.
Mt 11,30    


Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.
Jn 5,3    

Ez a legfontosabb!

 :2smitten:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 08, 15:24:39
pedig egy evangélium van , amit hirdetni kell, egy tanítás kellene elvileg hogy legyen amit az Úr parancsolt nekünk:
Márk Evangéliuma:16:15   És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. :019:

miért kell kiforgatni  vagy hozzá tenni ahhoz amit Ő megparancsolt nekünk??? nem értem , igy téves tanítások alakulnak ki  és akkor mi jutalma lehet annak aki mást tanít??? :?: :?: :?:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 08, 15:52:10
Annak a jutalma elmarad, helyette büntetést kap...
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 08, 16:02:21
 :( ez igy van sajnos! erről eszembe jutott ez az ige:

Máté Evangéliuma:7:23   És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők. :pityereg:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 08, 16:29:10
Egy gyülekezeti vezetőnek, legyen az tanító vagy lelkipásztor, nagy felelőssége van. Hiszen rájuk van bízva a nyáj!
Viszont sokan a felelősséget felcserélték a nagyképűséggel. Ettől függetlenül Isten ítélete még ugyanaz marad...

Nem a nyájból kell táplálkozni, hanem a nyájat kellene táplálni.
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 08, 16:33:30
Egy gyülekezeti vezetőnek, legyen az tanító vagy lelkipásztor, nagy felelőssége van.

Nem a nyájból kell táplálkozni, hanem a nyájat kellene táplálni.

ez Igaz , csak sajnos ez nem igy  van! kérik a tizedet és neki van nagy házuk , hatalmas telkük , luxus kocsik , nem irigylem őket, nem azért irom, de hol van az akkor: hogy Ingyen kaptátok ingyen adjátok? :(
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 08, 17:09:25
Ez jó kérdés Testvérem. Bizonyára a Pál által sorokra apellálnak, hogy méltó a munkás a maga bérére (1Tim 5,18). Vagyis akik az evangéliumot hirdetik, abból kell hogy éljenek. Viszont azt már elfelejtik, hogy maga Pál a két kezével dolgozott azért, hogy meg ne terhelje anyagilag a gyülekezetet (pl: ApCsel 20,34). Ő volt az, aki ingyenessé tette az evangéliumot (1Kor 9,18). Továbbá elfelejtik azt az igét, miszerint ha élelmünk és ruházatunk van, elégedjünk meg vele (1Tim 6,8). Plusz ott van az a csodálatos ige is, hogy azért hogy valakinek könnyebbsége legyen, azért másnak ne legyen nyomorúsága (2Kor 8,13).
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Január 08, 19:16:16
Most olvasván az Open Door legújabb indexét a keresztényüldöztetéssel kapcsolatban, valahol mégjobban szégyenletesnek tartom, ha dogmák miatt falakat emelnek. Túl jól megy a soruk... :2tickedoff:  Nincs mit csinálni? :2knuppel:

El kellene tényleg már gondolkozni, mit akar Isten és az Ö Páska Báránya.


Csak imádkozni tudok, hogy nyissa meg az ÚR a szemeket és értelmet, megérteni az Ö SZENT AKARATÁT !

 :ima02:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 08, 20:12:24
Igen, a mércét mindig Istenhez kell tenni és nem a körülményeinkhez vagy a testvéreinkhez.
Sokan beszélnek hogy kell az ébredés, de nem beszélni kellene róla, hanem felébredni...
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Január 08, 20:22:12
Ma szinte minden hírcsatorna hozza nálunk az OPEN DOOR indexét.

Szomorú, hogy amíg a "szabad" országokban egyre kevesebb keresztény van, az üldözött területeken és délamerikában a keresztények száma a 70-es évek óta megduplázódott. Véletlen lenne?

 :104:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 08, 20:39:51
Aki az ige szerint jár, az követi Jézust. Aki pedig Jézust követi, azoknak részük van az üldöztetésekben is. Az üldöztetés egyben a gonosz őrjöngése, így akiket nem üldöz, azokat nem tekinti igazi ellenfeleknek.
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Január 08, 20:58:12
Úgy gondolom, tanulhatunk üldözött Testvéreinktöl. Emberi dogmáért nem gondolom, hogy az életüket adnák oda. Nekik Isten és Jézus Krisztus van az elsö helyen. Ezért van az, hogy igen intenzíven misszióznak, ami ez eröteljes növekedéhez vezetett. A dogmát hamar fel lehet ismerni, még akkor is, ha Igékkel támasztják alá: Erötlen!

Az Erö Isten Szavában Jézus Krisztusban van!

 :2smitten:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 08, 21:08:27
Ámen kedves Erzsike !
 :019: mert Isten országa :I. Korintus levél:4:20   Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 08, 21:10:44
Ámen
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Január 08, 21:18:07
ÁMEN!
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Guti Tünde - 2013 Január 09, 12:59:51
 :2smitten:
Szeretett Testvéreim!

Nagyon tetszettek a hozzászólások ebben a témában!  :168:
Igen, fontos átgondolni, hogyan és mi célból hozta létre az Úr Jézus, az Ő drága Szentlelke által az Egyházat! Fontos összevetni napjaink gyülekezeti szerkezetét, hitvallását az első tanítványok hitelveivel!
Nekem nagyon sokat jelent ebben a témában 2 könyv.
Gayle D. Erwin: A Jézus-stílus
Frank Viola: A gyülekezet újra gondolása


Áldás mindenkinek!  :044:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 09, 13:30:19
Kedves Tünde. A könyveket ugyan nem olvastam, de a hozzászólásoddal egyetértek. :2smitten:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 09, 13:38:00
Egyik komoly probléma az, mikor valaki hosszú ideje az Úr útjára lépett és ez idő folytán felszedett igei látását és Isteni ismeretét az ige fölé emeli. Az Úr útjára való lépést követően, folyamatosan az igéhez kell hasonlítanunk magunkat. Hiszen az ige tükör, ami által megláthatjuk magunkat, hogy miben és hogyan állunk. Késznek kell lennünk mindent félredobni, ha az Úr igéje ellen megy. Legyen ez akár hosszú évek alatt felépített igei látás is. Pál is példánk ebben, Ő hajlandó volt újra kezdeni az Istennel való járását, pedig ő rabbi volt.
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Január 09, 13:48:24
Nahát, kedves Anti ezzel tökéletesen egyetértek!!!

 :fel: :taps:

Sokszor nem is vesszük észre, mennyire befolyásolják más emberek meglátásai gondolkozásunkat. Meg kell aláznunk magunkat Isten Szava elött és engedelmeskedve hagyni, hogy Ö, az Örökkévaló formálja életünket Szent Szavában, Jézus Krisztusban. Ehhez viszont fel kell adni, mindent, ami nem Isten Igéjének Köszikláján, hanem emberi homokon épült.

 :2smitten:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 09, 13:50:58
Igen. :2smitten:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 10, 17:51:42
Ha az ige útjáról egy picit letérnek, de nem térnek vissza az igéhez, akkor az az út egyre és egyre messzebb fog vinni Istentől.  :118:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Január 10, 21:13:14
Ezt saját magam tapasztaltam meg. Régebben olvastam sok könyvet, és sok mindent csak egyszerüen elfogadtam. Azután az ÚR egyre jobban a szívemre helyezte, hogy tanulmányozzam imádkozva az Ígét. Utólag láttam mennyi minden, ami csak úgy mondva volt, más, ha azt a szövegkörnyezetbe visszahelyezem. Mindenesetre ma már nagyon megválogatom, mit olvasok, és mindig az Íge tükrében megvizsgálva.

A prédikációkkal is hasonló a helyzet. Úgy gondolom, hogy nagy felelösségünk van Isten iránt, abban, hogy ismerjük meg az URat, az Ö TISZTA Ígéjében.

 :2smitten:

Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 10, 21:47:12
Egyetértek. Az Istent Jézuson keresztül ismerhetjük meg. Róla pedig tudjuk, hogy Ő az Istennek Igéje...
Az Ige útjáról nem szabad lelépnünk, de ha mégis megtörténik, akkor gyorsan vissza kell menni, hiszen ez az út vezet az életre...
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Január 10, 21:54:47
Így van!  Teljesen egyetértek!

 :2smitten:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: bacsipista - 2013 Január 11, 08:08:36
Az Úr tanítását az Biblia igéiben találhatjuk meg.  A Bibliából lehet idézeteket kiragadni és azt megmagyarázni a szöveg környezete hiányában is. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy mindenki a saját szája íze szerint fogalmazza át a kiválasztott igeszakaszt.
Ezeket lehet szabállyá és törvénnyé tenni. Ezekre épülhet egy gyülekezeti hitvallás is, amelyet kötelező betartani. És ezekben az esetekben elrugaszkodtunk Isten igéjétől.

Nagyon durva példa, de benne van a Bibliában az is, hogy " Nincs Isten." Zsoltárok 14,1
Aki ezt állítja igazat állít. De teljességében ez áll a Bibliában: "Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. ... Zsoltárok 14,1"
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Január 11, 09:46:09
Igen. A szövegkörnyezete határozza meg, hogy hogyan értelmezhető az adott igevers.
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Május 03, 22:14:06
Szeretnék még itt kitérni egy kritériumra, ami elengedhetetlen a megértés szempontjából. Az egész Szent Írás arról szól, hogy SZENT az ÚR, az Örökkévaló és Mindenható Isten! Ha olvassuk a Tanachban, megismerhetjük Isten akaratát nem csak a Szavai által, hanem az Ö cselekedetei által is. Nem volt és most sem ajánlatos az Ö rendeleteit elszellemiesítve átlépni, vagy komolytalanul venni. Próbálták volna saját értelmezés szerint hirdetni, amit Isten szólott, nagyon gyorsan befejezték volna. Nem segített a kibeszélés, nem segített a magyarázkodás sem. Féltön szeretö Isten, aki nem adja át másnak az Ö dicsöségét.

Tudom én, hogy milyen nagy az ÚR, nagyobb a mi Urunk minden istennél. 6. Amit csak akar az ÚR, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben. 7. Felhőket hoz fel a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső, szelet bocsát ki kamráiból. 8. Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, emberre, állatra egyaránt. 9. Jeleket és csodákat vitt véghez Egyiptomban a fáraón és összes szolgáján. 10. Sok népet vert meg, hatalmas királyokat ölt meg: 11. Szíhón emóri királyt, Ógot, Básán királyát és Kánaán összes királyát. 12. Országukat örökségül adta, örökségül népének, Izráelnek. 13. URam, neved örökkévaló, URam, téged fognak emlegetni nemzedékről nemzedékre. 14. Mert igazságot szolgáltat népének az ÚR, és megkönyörül szolgáin.
Zsolt 135,5-14

Abszolút igazságos, de könyörülö azokhoz, akik hozzá térnek. Sajnos manapság ledekradálják Istent egy jóságos misztikummá, aki azért van, hogy az emberek kívánságait teljesítse.

Csürik csavarják az Igét addig, mig oda nem jutnak, hogy veszketö fülük megnyugszik.

Emlékezzünk meg Isten cselekedeteiröl is, hogy mégjobban megismerjük és megértsük Szavát és akaratát.

Tehát a Tánách nem csak valami történelmi tanulmány, hanem Isten hatalmas cselekedeteinek és Szavának tanúbizonysága!

Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: bacsipista - 2013 Május 04, 08:45:19
Legnagyobb probléma az amikor Isten kijelentéseit, rendelkezéseit átirják saját elképzeléseikhez, vágyaikhoz, céljaikhoz alakitva és attól nem térnek el, törvényt csinálnak belőle.
Ilyen az amikor az amikor az újjászületett hivőnek hónapokat, éveket kell várnia a bemeritkezésre, mert a gyülekezet ezt a módszert törvényesítette. Bűnredezést kell végrehajtani lelki gondozók előtt, aki nem mindig mentesek emberi gyarlóságoktól és megszegik a rájuk vonatkozó titoktartási kötelezettségüket. Csak a gyülekezet pásztora hirdethet igét, nők nem hordhatnak nadrágot és sok-sok hasonló emberi törvény és emberi elvárás neheziti meg az Úrral való kapcsolat felvételét.

"Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófécia eme könyvének beszédeit hallja: Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben;"

Jel 22:18.
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Shomer ayin - 2013 Május 04, 09:06:01
Már a kezdetektől meg van írva: Döbárim 4. rész

  1. Most pedig hallgass ó Izráel a rendelésekre és végzésekre, a melyekre én tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, a melyet az Úr, a ti atyáitoknak Istene ád néktek.
  2. Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, a melyeket én parancsolok néktek.

És ismét: Döbárim 12, 32. Mindazt, a mit én parancsolok néktek, megtartsátok, és a szerint cselekedjetek: semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból!
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: bacsipista - 2013 Május 04, 09:10:58
Köszönöm testvérem  :afro:

V Mózes (döbárim – igék; Deuteronomium – a második törvénykönyv; a törvény summája)
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Shomer ayin - 2013 Május 04, 09:11:49
Jajj nagyon köszönöm Testvérem a "fordítást". Mindenkitől elnézést kérek... :08:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Shomer ayin - 2013 Május 04, 09:22:56
... És az is írva van: Ézs 26,10   
Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát.
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Shomer ayin - 2013 Május 04, 09:24:23
És ez egyebekben azt is jelenti, hogy aki eltér-( megveti ) az Örökkévaló tanításától-az Igétől... az hiába reménykedik!
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Shomer ayin - 2013 Május 04, 09:28:44
Jut eszembe... Kérdésem lenne... igazából több is: 1; Isten Igazságát felül írhatja -e a gyülekezeti tanítás?
2; Mikor és hol rendelte az Úr, ( Isten Igéje) a gyülekezetek létre hozását?
3; Ha az ember a gyülekezet vezetőinek enged, szemben az Isten tanításával, nos ezt az úgy nevezett alázatot tolerálja-e az Örökkévaló???
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: bacsipista - 2013 Május 04, 09:47:06
26Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat,
27hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket.
Zsidók 10, 26-27


Részemről mindhárom kérdésedre nemleges a válaszom.

Isten igazsága örök és állandó
"Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad."
Zsolt 111:3.


Azt olvashatjuk a Bibliában, hogy külnböző városokban voltak gyülekezetek ahol összejöttek a hívők és tanultak, imádkoztak és dicsérték az Urat.
Jézus, sem azt mondta tanitványainak, hogy épitsetek gyülekezeteket hanem
19. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20. tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté 28, 19-20

A harmadik kérdésedre pedig a legfelső, a Zsidók 10, 26-27 a válaszom.
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Shomer ayin - 2013 Május 04, 10:06:01
Köszönöm Testvérem.
Van itt egy szándékos félrevezetés a Szent Tan fordítóitól...:   1Th 2:14 Mert ti, atyámfiai, követõi lettetek az Isten gyülekezeteinek, a melyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivelhogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól,

Nos valójában ez egy szándékos félrefordítás, éspedig minden fordításban így is van ez az Ige... Pedig az eredeti: " Mert ti atyafiak, tagjai lettetek az Isten gyülekezetének, amely Jeruzsálemben van..."

Erről tett bizonyságot a Úr, és így teljesedik be a Prófécia! Mert: Jn.10, 16. Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.

Nincs utasítás gyülekezetek- felekezetek létrehozására!!! Nincs létjogosultsága a megosztásnak, vagy a felekezeti Teóriáknak!
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Május 04, 10:28:44
Sajnos a nyomás a báránykákra enorm! Aki nem követi a gyülekezeti alapelveket, lázadónak lesz nyilvánítva, ami sokszor fenyítékkel, illetve kizárással végzödhet. Ezzel hihetetlen módon rabszolgaságban tartják az embereket, némely gyülekezet azt is állítja, ha ki vagy zárva, akkor az üdvösségedet is elveszted. Nem kevés nehézséget vállal magára, aki bátorságot kapott arra, hogy kiálljon Isten Ígéje mellett.  De nincs más ÚT, csak az ÍGE!

Arra az Ígére hivatkoznak, hogy

Jn 20,23    
A kiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; a kikéit megtartjátok, megtartatnak.

Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: bacsipista - 2013 Május 04, 11:08:39
"Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, ..."
Zsidó 10,25


sokan hivatkoznak a fenti igére, ezzel megkötözve azokat akik észlelik, hogy nincsenek rendben a dolgok a gyülekezetükben. Sőt ez még megspékelik azzal, ha elhagyod átok fog rád nehezedni,  és hogy ez igaz is legyen akár az összegyült gyülezet átkozza meg a távozni akarót vagy már eltávozottat.
Én úgy gondolom, ha valaki az Úr gyermeke azon nem fog az átok, hanem visszaszáll az átok, mint a bumeráng.

Az ÚR nem fog megbocsátani, sőt fölgerjed az ÚR haragos indulata az ilyen ember ellen, és rászáll arra minden átok, ami meg van írva ebben a könyvben. Még a nevét is eltörli az ÚR az ég alól.
5Móz 29, 19

Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Shomer ayin - 2013 Május 04, 14:33:07
"Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, ..."
Zsidó 10,25


sokan hivatkoznak a fenti igére, ezzel megkötözve azokat akik észlelik, hogy nincsenek rendben a dolgok a gyülekezetükben. Sőt ez még megspékelik azzal, ha elhagyod átok fog rád nehezedni,  és hogy ez igaz is legyen akár az összegyült gyülezet átkozza meg a távozni akarót vagy már eltávozottat.
Én úgy gondolom, ha valaki az Úr gyermeke azon nem fog az átok, hanem visszaszáll az átok, mint a bumeráng.

Az ÚR nem fog megbocsátani, sőt fölgerjed az ÚR haragos indulata az ilyen ember ellen, és rászáll arra minden átok, ami meg van írva ebben a könyvben. Még a nevét is eltörli az ÚR az ég alól.
5Móz 29, 19


Valóban hallottam már én is, hogy a Zsidó levél 10,25-öt ily módon forgatják ki, és ezzel így támogatják alá a maguk gyülekezetének a kizárólagosságát...
Azonban amikor azt az Igeverset visszahelyezzük a maga környezetébe,tehát a teljes fejezettel egyben olvassuk, megértjük hogy egészen mást jelent, mint amit tanítanak róla...
A Zsidók, ne válljanak nemzetbelivé, és a nemzetbeliek, ne akarjanak külsőképpen Zsidóvá válni! ( pl.: körülmetélés...)
Ugyanis ez a két gyülekezés volt egykor. Voltak a Judaiták, és a Messiási Júdaiták.
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Május 04, 14:42:09
Pontosan! Az szakadás az eredeti ösgyülelkezettöl jóval késöbb, Kr.u. 325-ben kezdödött és csak azután jöttek létre a felekezetek, amik ma már egymás ellen is harcolnak. Nem ez volt Isten akarata!

Jézus egységért imádkozott, olyan egységért, aminek Ö maga az alapja, mint alapkö! Olyan egységért, amely komolyan veszi Isten Ígéjét és szentnek tartja.

Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Május 04, 15:29:55
Egy Íge jutott még erröl eszembe:

Ti pedig, én juhaim, így szól az Úr Isten, ímé én ítéletet teszek juh és juh között, a kosok és bakok közt. 18. Avagy kevés-é néktek, hogy a jó legelőt legelitek, hogy még legelőitek maradékát lábaitokkal eltapodjátok? és hogy a víz tisztáját iszszátok, hogy még a maradékát lábaitokkal felzavarjátok? 19. És az én juhaim a ti lábaitok tapodását legelik, s lábaitok zavarását iszszák! 20. Annakokáért így szól az Úr Isten hozzájok: Ímé én, én teszek ítéletet kövér és ösztövér juh között, 21. Mivelhogy oldallal és vállal eltaszíttok és szarvaitokkal elökleltek minden erőtelent, míg szétszórván, azokat kiűzitek; 22. És megtartom az én juhaimat, hogy többé ne legyenek zsákmányul, és ítéletet teszek juh és juh között.
Ez 34,17-22

Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: bacsipista - 2013 Május 04, 15:30:46
Ámen!
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Guti Tünde - 2013 Május 04, 17:30:25
Sajnos a nyomás a báránykákra enorm! Aki nem követi a gyülekezeti alapelveket, lázadónak lesz nyilvánítva, ami sokszor fenyítékkel, illetve kizárással végzödhet. Ezzel hihetetlen módon rabszolgaságban tartják az embereket, némely gyülekezet azt is állítja, ha ki vagy zárva, akkor az üdvösségedet is elveszted. Nem kevés nehézséget vállal magára, aki bátorságot kapott arra, hogy kiálljon Isten Ígéje mellett.  De nincs más ÚT, csak az ÍGE!
[/b][/i][/color]


Ismerős helyzet...  :062:
Elisabeth, csak áment tudok mondani a hozzászólásodra!

Pista, idézlek, ez a helyzet is ismerős...  :061:

""Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, ..."
Zsidó 10,25

sokan hivatkoznak a fenti igére, ezzel megkötözve azokat akik észlelik, hogy nincsenek rendben a dolgok a gyülekezetükben. "
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: bacsipista - 2013 Május 04, 17:41:46
Igen. sajnos adott a lehetőség a visszaélésre, amikor az Úr igéje nem rendeltetésszerűen van alkalmazva.
Talán még az is gyülekezeti dogmának róható fel. ha szóvá teszik a helyes iránytól való eltérést. Büntetés jár annak aki nem tud azonosulni a vezető félrelátásval. Vagy kizárják, vagy megfosszák minden gyülekezeti jogától. Mert, ha valaki elfogadja a gyülekezeti hitvallást el kell fogadni a vezetői látást is. Ha nem fogadja el a hitvallást, akkor csak sima látogatója lehet a gyülekezetnek, szavazati jog nélkül. Az persze nem baj ha ennek ellenére a tizedet fizeti.
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Május 04, 19:16:15
Az emberi elöírások a testi gondolkozásból erednek akkor is, ha megpróbálják azokat Igével alátámasztani. Ne tedd ezt, ne tedd azt, légy tökéletes, mintha ök tökéletesek lennének. Pont az ilyen testies gondolkozástól óvta Pál apostol a Galatabeli gyülekezetet.

Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg! 2. Csak azt szeretném megtudni tőletek: a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a Lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? 3. Ennyire esztelenek vagytok? Amit Lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni?
Gal 3,1-3
Cím: Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Zsotza - 2013 Május 04, 23:04:20
Fontos,és  szükséges  lenne megkülönböztetni
az üdvösség  Útját -ami  az  Evangélium-megkülönböztetni
a  Biblia értelmezésétől
Az  elsőhöz  ragaszkodnunk kell,és azt  hirdetni,
a  másodikban  egészséges  szabadságot kell biztosítani,
és  alázattal  elfogadni a  különbözőségeket.
Éppen  ezért   totális  tévútnak  tartom
a  megtérés  valódiságát  a dogmákon keresztül  lemérni.

Ha  a  Szentháromság  értelmezésén, vagy  az elragadtatás  sorrendjén,
a  bemerítkezésen, vagy  a  nyelveken szóláson
múlna  az  üdvösség, akkor   Jahveh  Atyánk  Királyságában
csak  néhány  sztár-igehirdető, teleevangélista,és  teológia-professzor lenne.
De  hála  felséges  URunknak, az  Ő  Asztalánál  a  diploma  nélküli,
analfabéta, megvetett , bűneit  megbánó Megváltottnak is  helye  van!
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Elisabeth - 2013 Május 05, 15:45:34
Kedves Zsotza!

Tökéletesen egyetértek.

Mint annak idején, ma is sok helyen megdorgálnák Jézust, amiért nem egy emberi dogma szerint viselkedik.

Szeretném hozzá beidézni Jézus Szavait ezzel kapcsolatban:

Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. 17. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket."
Mk 2,16-17
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Június 05, 14:26:13
Elgondolkoztató, hogy az emberek mindig valami fix dolgot akarnak ami mindig a szemük előtt lehet. Mint az aranyborjú is amelyet Izrael népe imádott a pusztában, miközben Mózes az igaz és egyetlen Istennel volt a hegyen. Hasonló a gyülekezeti hitvallás is, amelyet dogmának kezelnek. Dogma jelentése: amit kételkedés és gondolkodás nélkül el kell fogadni.

Célszerű lenne nem hitvallásokat kreálni, hanem hitvallásként a Bibliát megélni!
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Shomer ayin - 2013 Június 05, 15:18:05
idézetet írta Anti: "Célszerű lenne nem hitvallásokat kreálni, hanem hitvallásként a Bibliát megélni!"

Áldott Testvérem, ez nagyszerű gondolat...
Tudod: ahogy írod is a dogmáról: "Dogma jelentése: amit kételkedés és gondolkodás nélkül el kell fogadni."

Talán azért ragaszkodnak sokan a dogmákhoz, mert ha esetleg az avatatlanok kérdeznének, akkor kiderülne, hogy nem tudnak válaszolni... :hehe:
Cím: Re:Gyülekezet dogma nélkül?
Írta: Antee - 2013 Június 05, 15:47:06
Hát igen... :hehe: