Alfa-Omega közösség

Ismerkedés => Fórumozók blogjai => Torokildiko46 => A témát indította: torokildiko46 - 2013 Január 19, 15:23:07

Cím: GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 19, 15:23:07
 KEDVES  TESTVÉREIM!
 MA MUNKA KÖZBE SOK MINDENEN GONDOLKOZTAM! EZEKET A GONDOLATOKAT SZERETNÉM MEGOSZTANI VELETEK, DE KÉRLEK HOGY TIK IS OSSZÁTOK MEG VELEM , VELÜNK A TI GONDOLATAITOKAT
:thanks: :028:


 MA EZEN GONDOLKOZTAM MUNKA KÖZBE HOGY MIT IGÉRT ÉS MIT NEM ÍGÉRT NEKÜNK AZ ÖRÖKKÉVALÓ ISTEN :055: :055:

Tehát ma ezen gondolkoztam:
mit  igért és nem igért nekünk ISTEN??? :254: :290: :290: :?:


 Isten nem igért nekünk fájdalom nélküli napokat, nem igért csak vidám mosolygós napokat, nem igérte hogy nem lesznek nyomorúságok , harcok  vagy megpróbáltatások az életünkben, ahogy azt sem igérte hogy mindig napsütéses napok lesznek , viharok és esők nélkül, de viszont Megígérte  hogy megsegít és ad erőt minden napra és a megpróbáltatások közepette is megvigasztal, és letöröl minden könnyet a szemeinkről , igért egy utat egy világosságot  és még igért jutalomként örök életet az Ő jelenlétében, igért égy  Szabadítót egy Megváltót akit el is küldött : NÁZÁRÉTI   JÉZUS KRISZTUS
 Nós tehát akkor lásunk pár igét is :

 34 zsoltár:
20 Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.
21 Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
22 A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat.2Timóteus :3:
12 De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.

de van reménységünk:
 JÓB.19:25:
25
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.

 jános: 3:
16
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
17
Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa


Jelenések könyve:21:4   És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

János Evangéliuma:6:47   Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak.

János Evangéliuma:17:3   Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
 és most várom a hozzászólásokat és  a ti gondolataitokat is :104:


 :thanks: :028:
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: Elisabeth - 2013 Január 19, 21:44:12
Így van, drága Ildikó!

Egy Ige jutott eszembe:

Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. 8. Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük gonosz cselekedeteiket látva és hallva. 9. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára.
2Pt 2,8-9

 :2smitten:
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokkarol - 2013 Január 20, 20:24:27
KEDVES  TESTVÉREIM!
 MA MUNKA KÖZBE SOK MINDENEN GONDOLKOZTAM! EZEKET A GONDOLATOKAT SZERETNÉM MEGOSZTANI VELETEK, DE KÉRLEK HOGY TIK IS OSSZÁTOK MEG VELEM , VELÜNK A TI GONDOLATAITOKAT
:thanks: :028:


 MA EZEN GONDOLKOZTAM MUNKA KÖZBE HOGY MIT IGÉRT ÉS MIT NEM ÍGÉRT NEKÜNK AZ ÖRÖKKÉVALÓ ISTEN :055: :055:

Tehát ma ezen gondolkoztam:
mit  igért és nem igért nekünk ISTEN??? :254: :290: :290: :?:


 Isten nem igért nekünk fájdalom nélküli napokat, nem igért csak vidám mosolygós napokat, nem igérte hogy nem lesznek nyomorúságok , harcok  vagy megpróbáltatások az életünkben, ahogy azt sem igérte hogy mindig napsütéses napok lesznek , viharok és esők nélkül, de viszont Megígérte  hogy megsegít és ad erőt minden napra és a megpróbáltatások közepette is megvigasztal, és letöröl minden könnyet a szemeinkről , igért egy utat egy világosságot  és még igért jutalomként örök életet az Ő jelenlétében, igért égy  Szabadítót egy Megváltót akit el is küldött : NÁZÁRÉTI   JÉZUS KRISZTUS
 Nós tehát akkor lásunk pár igét is :

 34 zsoltár:
20 Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.
21 Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
22 A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat.2Timóteus :3:
12 De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.

de van reménységünk:
 JÓB.19:25:
25
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.

 jános: 3:
16
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
17
Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa


Jelenések könyve:21:4   És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

János Evangéliuma:6:47   Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak.

János Evangéliuma:17:3   Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
 és most várom a hozzászólásokat és  a ti gondolataitokat is :104:


 :thanks: :028:


 igen ezeken sokszor én is gondolkoztam , sok kérdés volt bennem is : Hogy MIÉRT??? miért mik , miért én , miért történik ez velünk,
 sokan mikor megtérnek azt hiszik hogy most már happy lesz az életük, igaz valamikor én is ezt hittem , de igazán csak akkor kezdődik a harc és mindennapi   küszködés: és sokan a mózes 5, 28 = vallják meg és azt hiszik , én megvallottam és áldott leszek , de ott van  a: HA  is csak azt figyelmen kívül hagyják , Ha halgatsz, például: 5 mózes: 28=1=
1 Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;

 :019:

 de olvassuk a Timóteus levélben is hogy harcolni kell:


1Timóteus 6,12
 
12 Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Február 05, 14:29:06
 :019:
A keresztről való beszéd
1 Kor 1: 17-18:

17
Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.
18
Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje


 

Istennek ereje Jézus Krisztus keresztjéből sugárzik felénk. Hit által lehetünk részesei.


1Kor 1:26-29 :
"Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek; Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse; Hogy ne dicsekedjék Ő előtte egy test sem.


Ez az Ige elsősorban egy hívő gyülekezethez szól. Ez tulajdonképpen egy nagyszerű hír azoknak, akik e világban semmit nem számítanak, akiknek szavuk nem sokat jelent, akik csak egyszerű emberek, akik talán, mint ahogy az Ige is mondja a világ bolondjai, a világ erőtlenei, akiket semmibe nem vesznek. Ilyeneket választ ki Isten magának az Ő céljaira. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak ilyen emberek juthatnak el hitre, és Isten országába

Jézus szavai nagyon vigasztalóan hatnak, bár ez embereknél lehetetlen, Istennél minden lehetséges. Ez egy nagyon fontos Ige számunkra.

Márk Evangéliuma:10:27   Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges.

Máté Evangéliuma:19:26   Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.
Márk Evangéliuma:9:23   Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokkarol - 2013 Február 09, 23:39:35
Zsoltárok könyve:25:10   =Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják

Isten kegyelmes irgalmas és hűséges,  amit ő kimond az mind igaz ő nem ember és nem hazudik, amit kimondott az Ő szava , Igéje által az mind beteljesedik, és ha mik is hűségesek vagyunk hozzá, ő megsegít és megjutalmaz,, és ahogy megígérte velünk marad a világ végéig=
Máté Evangéliuma:28:20   Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig
 ezért adjuk tovább hogy Ő jó hűséges és Mindenható :ima05: Ő ma is szól hozzánk az Ő iGÉJÉN KERESZTŰL :019:
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Február 14, 21:29:13
ÁMEN!
:igen: :igen:
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Február 27, 12:33:57
Roma : 8:38-39
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. a napokban mikor minden hullám össze csapot felettem minden  lehetetlenek tűnt , már majdnem uralkodott a depresszió rajtam olvastam ezt az igét, és elgondolkoztam, végtelenül egyedülálló helyzetben éreztem magam, akkor olvastam ezt az igét, és eszembe jutott hogy azoknak akik Isten szeretik  minden a javukra válik, hát egyből minden világos lett előttem és elgondolkoztam: hogy Isten gondot visel rólunk annak ellenére hogy nem úgy látjuk  hogy azt hiszük  minden össze dőlt , és  semminek nem látjuk az értelmét!
  a sok kérdések hogy miért pont velem történik minden , miért engedi meg Isten  sok miért van, sok kérdés , de találtam egy választ:
 Jeremiás: 30: 17:
Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te sérülésedből, azt mondja az Úr.

akkor megértettem hogy Ő megvigasztal a legnagyobb bajok közepette is:

Zsoltárok könyve:40:13   Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen; utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem.


a sok baj a sok betegség a sok nélkülözés és sok minden aminek ki vagyunk téve nap mint nap ez a sok.. nem tud elválasztani ISTEN SZERELMÉTŐL:
 Róma: 8:35-39:


35
Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?
36
Amint meg van írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.
37
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. :ima02:
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Március 15, 08:06:38
 :?:
a tegnap beszélgettem  a  munkatárásimmal , és azt mondták hogy nincs Isten, mert ha volna akkor nem engedné meg ezt , meg azt a sok nyomorúságot, de elmondtam nekik hogy Isten féltő szerető , és a legrosszabb pillanatokban  is mellettünk ál, megsegít , megvigasztal,
 de mivel szabad akaratunk van  a mi tetteink következményit, kell viselni, amikor vétkezünk , és rosszat teszünk Isten szomorú de   mégis szeret minket  , tehát mik rontottuk el  dolgokat  a rossz döntésekkel: de Könyörülő az Úr , késedelmes a haragra és nagy kegyelmű: :019:


Zsoltárok könyve:86:15   De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú!
Zsoltárok könyve:103:8   Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
Zsoltárok könyve:103:13   Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: Jazmin - 2013 Március 15, 11:17:10
Igen.Az emberek kizarjak Isten eletukbol,aztan csodalkoznak,hogy mik tortennek...Könyörül az Ur,ha megbánjuk amit tettünk,de a bün büntetése az halál.Isten szereti a bűnöst de a bűnt nem.  :05:És a bűn az égig hatol mint Nóé idejében.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokkarol - 2013 Március 16, 20:53:43Zsoltárok könyve:86:15   De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú!
Zsoltárok könyve:103:8   Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
Zsoltárok könyve:103:13   Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.


Titus levél:1:4   Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: Elisabeth - 2013 Március 17, 14:00:30
:?:
a tegnap beszélgettem  a  munkatárásimmal , és azt mondták hogy nincs Isten, mert ha volna akkor nem engedné meg ezt , meg azt a sok nyomorúságot, de elmondtam nekik hogy Isten féltő szerető , és a legrosszabb pillanatokban  is mellettünk ál, megsegít , megvigasztal,
 de mivel szabad akaratunk van  a mi tetteink következményit, kell viselni, amikor vétkezünk , és rosszat teszünk Isten szomorú de   mégis szeret minket  , tehát mik rontottuk el  dolgokat  a rossz döntésekkel: de Könyörülő az Úr , késedelmes a haragra és nagy kegyelmű: :019:


Zsoltárok könyve:86:15   De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú!
Zsoltárok könyve:103:8   Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
Zsoltárok könyve:103:13   Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.


Hát igen... Furcsa kreatur az ember. Ha jól megy akkor megveregeti a saját vállát, ha gond van, akkor Istent akarja felelösségre vonni.

Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;
5Móz 30,19

 :igen:
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Július 23, 16:39:51
ISTEN VÁLASZAI
 :igen:
ISTENNEK MINDENRE VAN VÁLASZA!

 Biztos lehetsz abban, hogy Isten szeret téged, és Mennyei

Atyádként fog gondoskodni rólad.
Isten válaszai:
Minden negatív dolog esetén azt kell mondanunk magunknak, hogy

Istennek van mindenre egy pozitív válasza.

Azt mondod: Ez lehetetlen.
Isten válasza: Minden lehetséges.
 Lukács 18,27 :Ő pedig monda: Ami embereknél lehetetlen, lehetséges

az Istennél.
Azt mondod: Túl fáradt vagyok.
Isten válasza: Nyugalmat adok neked.
 Máté 11,28-30:
Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és

megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
29
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én

szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
30
Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.
Azt mondod: Senki sem szeret igazán.
Isten válasza: Én szeretlek. János 3,16:Mert úgy szerette Isten e világot,

hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne

vesszen, hanem örök élete legyen.
 János 13,34:
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én

szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást
Azt mondod: Nem tudom tovább folytatni.
Isten válasza: Az én kegyelmem elég ehhez. 2 Kor. 12,9:Egynek hit

ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy

Lélek által;
Zsolt. 91,15:Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok

háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
Isten válasza: Vezetni fogom lépteidet. Péld. 3,5-6:Bizodalmad legyen az

Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
6
Minden te útaidban megismerd őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.
Azt mondod: Nem tudom a dolgokat megvalósítani.
Azt mondod: Nem tudom megcsinálni.
Isten válasza: Mindent meg tudsz csinálni. Fil. 4,13:3
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Azt mondod: Nem vagyok képes.
Isten válasza: Én képes vagyok. 2 Kor. 9,8:Az Isten pedig hatalmas arra,

hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor

teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,
Azt mondod: Nem éri meg.
Isten válasza: Miattam megéri. Róma 8,28:
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van,

mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
Azt mondod: Nem tudok megbocsátani magamnak.
Isten válasza: Én megbocsátok neked. 1 János 1,9:Ha megvalljuk

bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson

minket minden hamisságtól Róma 8,1: Nincsen azért immár semmi

kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test

szerint járnak, hanem Lélek szerint.
Azt mondod: Nem tudom megvalósítani.
Isten válasza: Betöltöm minden szükségedet. Fil. 4,19:Az én Istenem

pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint

dicsőségesen a Krisztus Jézusban
Azt mondod: Félek.
Isten válasza: Nem a félelem szellemét adtam neked. 2 Tim. 1,7 :Mert

nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és

szeretetnek és józanságnak lelkét
Azt mondod: Mindig aggódom és reményvesztett vagyok.
Isten válasza: Vesd minden gondodat RÁM. 1 Péter 5,7:Minden

gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok
Azt mondod: Nincs elég hitem.
Isten válasza: Mindenkinek adok hitet a saját mértéke szerint. Róma
12,3:Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek

közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni;

hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit

mértékét.
Azt mondod: Nem vagyok elég okos.
Isten válasza: Bölcsességet adok neked. Péld. 2,6:Mert az Úr ád

bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik. 1 Kor.

1,30:Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn

nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:
Azt mondod: Egyedül érzem magam.
Isten válasza: Sosem foglak egyedül hagyni, vagy elhagyni téged. Zsid.
13,5:Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled..
Ámen!
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Július 30, 11:22:52
SZERINTEM EZ AZ igazi  SZABADSÁG!
Galata 5:1–26. Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. (2) Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ. (3) Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. (4) Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. (5) Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. (6) Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. (7) Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak? (8) Ez a hitetés nem attól van, a ki titeket hív. (9) Kis kovász az egész tésztát megkeleszti. (10) Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de a ki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen. (11) Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya. (12) Bárcsak ki is metszetnék magukat, a kik titeket bujtogatnak. (13) Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. (14) Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (15) Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek. (16) Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. (17) Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok. (18) Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. (19) A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. (20) Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, (21) Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. (22) De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. (23) Az ilyenek ellen nincs törvény. (24) A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. (25) Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk. (26) Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.

Galata 6:1–18. Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. (2) Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. (3) Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg. (4) Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése és nem másra nézve. (5) Mert kiki a maga terhét hordozza. (6) A ki pedig az ígére taníttatik, közölje minden javát tanítójával. (7) Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is. (8) Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. (9) A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. (10) Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel. (11) Látjátok, mekkora betűkkel írok néktek a saját kezemmel! (12) A kik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre; csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek. (13) Mert magok a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt; hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek. (14) Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, a ki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak. (15) Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. (16) És a kik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izráelén. (17) Ennekutána senki nékem bántásomra ne legyen; mert én az Úr Jézusnak bélyegeit hordozom az én testemben. (18) A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel atyámfiai! Ámen


 :016:

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

 Csak egy kis példával hadd illusztráljam ezt. Valaki egyszer meglátott egy kislányt, aki a még kisebb testvérkéjét vitte a hátán. Megszólította:

„Nem túl nehéz terhet cipelsz te, kislányom?” A lányka így felelt: „Ez nem teher, ez a testvérem!” Valahogy így vagyunk a mások terheivel, amint magunkra vesszük: nem teher az, hanem sokkal inkább áldás, ahogy az elébb mondtam:

meggazdagodás!


Vagy egy másik, nagyon közismert, de nagyon szemléltetőhasonlatot hadd mondjak: Nagyon hideg télen egy vándor fáradtan, kimerülve, dideregve leült az út szélére, már elzsibbadtak a tagjai, szemét az álom kerülgette, ha elalszik, menthetetlenül megfagy... Egyszerre nem messze önmagától meglátott valakit, egy még fáradtabb vándort, a hó már félig betemette. Erre utolsó maradék erejével odavonszolta magát hozzá, elkezdte dörzsölni, megmenteni azt a másikat a biztos fagyhaláltól. És addig dörzsölte, melengette, míg maga is kimelegedett bele, újra életre kelt és most már ketten folytatták tovább az utat vígan. Valahogy így van az is mindig, amikor valaki kész segíteni egy másik valakin. Mások terhének a magunkra vállalása csodálatos módon nem hogy szaporítaná, súlyosbítaná a terheket a saját vállunkon, hanem inkább a sajátunkat is könnyíti. Ha valaki nem akar összerogyni a terhek alatt, amiket rárakott az élet: vegye magára másokét, segítsen hordozni mások terhét: majd meglátja, hogy milyen új erőre kap maga is, és hogy fölfrissül benne az elbágyadt lélek! Ez a parancs, hogy egymás terhét hordozzátok: kiderül, hogy nem is parancs, hanem áldás, ajándék, kiváltság: persze hogy az, hiszen éppen ezért nevezi ezt Pál apostol a Krisztus törvényének!

Ez a szó: hordozni: gyakorító ige, folyamatos cselekvést jelent, nemcsak pillanatnyi aktust. Benne van a huzamos, a kitartó, a meg-megújuló cselekvés. Ez a hordozás sokféle formában történhetik: mások terhének a hordozása minden olyan cselekedetünk, amelyből a másik megérzi, hogy nem közömbös számunkra a baja, a szenvedése, hanem foglalkoztat bennünket, segíteni akarunk rajta. Lehet az egy komoly beszélgetés vagy vígasztalás, egy részvétteljes, meleg tekintet vagy kézszorítás, talán egy kis karácsonyi csomag a betegágyon, vagy mint ma: anyagi áldozással való hozzájárulás ahhoz, hogy komoly segítséget kapjanak ismeretlen, távoli embertestvéreink rengeteg mindenféle szenvedéseik enyhítésére, testi és lelki sebeik gyógyítgatására! És mindezeken felül az imádság. Naponkénti imádságainkban a legtávolabb élőemberek terheit is eredményesen hordozhatjuk.

„Egymás terhét hordozzátok!” Egyetlen Valaki töltötte be ezt a törvényt maradék nélkül ezen a földön, az, Aki adta: Jézus! Ő volt az, Aki mindnyájunk legnagyobb terhét, bűneink súlyát Magára vette és a végsőkig, egészen a keresztfa haláláig elhordozta. Ezt a terhet már sem nekünk, sem másnak nem kell többé hordoznunk, és ehhez a teherhez képest minden más terhe az életnek már csak elenyészőcsekélység... Ez az Őteherhordozása nemcsak példa a számunkra, hanem erőforrás, ebből merítve lehet nekünk is betöltenünk eredményesen, áldást jelentőmódon a Krisztus törvényét!


Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Augusztus 06, 21:45:09
János Evangéliuma:14:6   Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

Az Úr Jézus azt mondja: "Én vagyok az út, az igazság (valóság) és az élet." Krisztus a mi utunk, Krisztus a mi igazságunk és Krisztus a mi életünk. Ha tehát valaki azt szeretné, hogy utat mutassunk neki az üdvösségre, ha valaki igazságot keres, legyen az akár az igaz élet, akár az Isten előtti megigazulás, és ha valaki azt szeretné, hogy új élete legyen, ezt egy személyen keresztül és egy személyben találja meg, Krisztusban.


 szóval az Egyetlen  járható ÚT ! Nincsenek  szentek sem Mária sem János , Pál vagy bárki más CSAK JÉZUS! természetesen tiszteletben tartom  Máriát , Pál, és  Jánost  és a többieket is de Imádkozni Imádni CSAK A Mindenhatót és csak JÉZUS KRISZTUSON KERESZTÜL!!!!
 lássuk csak egy Ige:


 :019:

János Evangéliuma:3:16-21:
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
17
Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
18
Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
19
Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
20
Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;
21
Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.
szóval  Isten a Teremtő a Mindenható az Örökkévaló szeret minket és elküldte az Ő EGYSZÜLÖTT FIÁT   aki meghalt értünk  meghalt az én  a te és mindnyájunk bűneiért!
 megüresítette magát és emberi formában  le jött ide  a földre:

Filippi levél:2:7   -11Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;8
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
9
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való;
10
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
11
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Példa:12:27 Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság. Nahát akkor nézzük is meg ki az Igazság??? Jézus Krisztus: ezért is mondta hogy:János :8:32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. szóval Megismerjük Őt Jézus és Ő szbadá tesz! mit is jelent a szabadság??? eddig rabok voltunk , a sátán rabságában , megismervén az igazságot Jézust szabadságot kaptunk:de kérdés az milyen szabdságot??? a választ csak az Igében találjuk meg:II. Korintus :3:17.Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.és a János:8:36:Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
szóval ez a szabadság:I. Korintus :7:22 :Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképpen aki szabadságban hívatott el, Krisztusnak szolgája.Jakab levél:2:12 Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.
I. Péter levél:2:16 Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái.
II. Péter levél:2:19 Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.
de int is az ige miket a szabadsággal kapcsolatba:Galátzia levél:2:4 Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melylyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek:
Galátzia levél:5:1 Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
Galátzia levél:5:13 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
Jakab levél:1:25 De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.I. Korintus levél:8:9 De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképpen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek.
megszabadultunk a rabságtól és van reménységünk:Róma levél:8:21 Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.reménységünk van:Jób is ezt kérdezte:Jób könyve:17:14 Hol tehát az én reménységem, ki törődik az én reménységemmel?
a válasz az Igében van:
Zsoltárok könyve:62:6 Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.
Zsoltárok könyve:71:5 Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!
Zsoltárok könyve:73:28 De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
Zsoltárok könyve:78:7 Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.
Zsoltárok könyve:119:49 Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, amelyhez nékem reménységet adtál!
Zsoltárok könyve:119:74 Akik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:81 Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:114 Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:116 Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
Zsoltárok könyve:119:147 Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.
Zsoltárok könyve:146:5 Boldog, akinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;Apostolok Cselekedetei:2:26 Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszikApostolok Cselekedetei:24:15 Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak
a hit hőseinek is nagy reménységők volt: Ábrahám például:Róma levél:4:18 Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod. Van reménységünk: az ÚR:
Róma levél:5:2 Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.csodálatos ige: reménységünk van:
Róma levél:5:4 A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet,
Róma levél:5:5 A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.
Róma levél:8:21 Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
Róma levél:8:24 Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
Galátzia levél:5:5 Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Hitből ! Hiszünk Istenben a Mindenható és örökkévaló Istenben a mennynek és földnek teremtőjében, Hiszünk Jézus Krisztusba az Atya egyszülött Fiában akit értünk adott:János 3:16:Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.ha hiszünk benne örök életünk van! HIT:
Ábrahám is hit:Mózes I. könyve:15:6 És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul. mások is hittek:Zsoltárok könyve:106:12 És hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét.Máté Evangéliuma:15:28 Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.Márk Evangéliuma:2:5 Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid.Márk Evangéliuma:5:34 Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.Márk Evangéliuma:10:52 Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton. Az ÚR felszólit hogy legyen hitünk:Lukács Evangéliuma:8:25 És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki? sokan pedig hitek :Lukács Evangéliuma:8:48 És ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!Lukács Evangéliuma:18:42 És Jézus monda néki: Láss, a te hited téged megtartott.János Evangéliuma:4:50 Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment.
János Evangéliuma:4:53 Megérté azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki a Jézus, hogy: a te fiad él. És hitt ő, és az ő egész háza népe.
HIT:miben hiszünk tehát:Apostolok Cselekedetei:3:16 És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akit láttok és ismertek; és a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára.tehát hiszünk az ő nevében: kinek a nevében:JÉZUS NEVÉBEN:Máté Evangéliuma:1:21 Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.a szabaditó nevében: JÉZUS NEVÉBEN HINNI:Apostolok Cselekedetei:4:10 Legyen tudtotokra mindnyájotoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben.
Apostolok Cselekedetei:4:30 A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.
Apostolok Cselekedetei:19:17 Ez pedig tudtokra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájokra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve. és ezzel el köszönök ma:II. Thessalonika levél:1:12 Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.ámen

Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Augusztus 21, 10:59:26
Jézus választása

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.”
(János evangéliuma 15. fejezet 16. vers)

Az a mód, ahogy Jézus kiválasztotta tizenkét tanítványát, teljesen ellentétes mai világunk elüzletiesedett és sikerorientált gondolkodásával.

Hiszen, ha az egész világot megmozgató feladatra szeretnénk embereket kiválogatni, akkor nem egyszerű halászokat, lázongó lelkű zelótákat, hitetlenkedő Tamásokat választanánk, hanem magasan kvalifikált, iskolázott, elismert, mindenki által tisztelt és megbecsült és persze anyagilag is jól prosperáló személyeket.

Olyanokat, akik komoly referenciával rendelkeznek, legalább három nyelven beszélnek, több éves szakmai gyakorlatuk van. Kiváló szónoki képességgel bírnak és anatómiai ismeretekkel rendelkeznek.

Valószínű, ha Jézus kicsit jobban körülnézett volna, biztos akadtak volna megfelelőbb személyek is, akikből egy ütős szupercsapatot hozhatott volna létre, ám neki más terve volt.

Olyanoknak szavazott bizalmat, akik nem érdemelték meg, olyanoknak, akik a legnagyobb bajban otthagyták, akik megtagadták, akik még három és fél év után sem értették, mit is akar igazán. Ahogy Pál írja:

„A világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse: Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.” (1Kor.1:27-29)


fórrás:Bibliai Ige gondolatok

Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: bacsipista - 2013 Augusztus 21, 20:29:58
Róma 6,20-23   

[20] Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. [21] De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál! [22] Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. [23] Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokkarol - 2013 Augusztus 21, 20:50:58
Fegyelmezés és a jellem csiszolása

"Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!"
(Jób 5:17)

A megpróbáltatások és akadályok Isten fegyelmező eszközei; a sikernek Isten által megszabott feltételei... Egyes emberekben olyan képességeket és hajlamokat lát meg, amelyek helyesen irányítva, használhatók lehetnének műve előbbre vitelében. A gondviselő Isten különféle helyzetekbe és körülményekbe viszi bele őket, hogy felfedezzék a jellemük előttük is rejtett fogyatékosságait. Alkalmat ad nekik arra, hogy ezeket a hibákat kijavítsák, és hogy alkalmassá tegyék magukat szolgálatára. Sokszor beleengedi őket a szenvedések tüzébe, hogy megtisztuljanak.

Az a tény, hogy próbákat kell elviselnünk, tanúsítja azt, hogy az Úr valami értéket lát bennünk, amit fejleszteni akar. Ha nem látna bennünk semmi olyat, amivel nevének dicsőséget szerezhetnénk, akkor nem fordítana időt a csiszolásunkra. Értéktelen köveket nem vet a kohójába. Értékes érc az, amelyet Ő tisztít. A kovács tűzbe veti a vasat és az acélt, hogy megtudja, miként viselkednek ezek a fémek. Az Úr beleengedi választottait a szenvedések kohójába, hogy meglássa, milyen a természetük, és hogy alkalmassá tehetők-e szolgálatára.

Talán azt gondoljuk, hogy saját szívünket tanulmányozva, és saját mércénk szerint kell csiszolnunk cselekedeteinket, de ez nem így van. Ez a javítás helyett csupán rontást eredményezne. A munkának a szívben kell elkezdődnie, és ha ez megtörténik, akkor lelkületünk, szavaink, arckifejezésünk és cselekedeteink is tanúskodni fognak a bennünk végbement változásról. Ha megismerjük Krisztust az által a kegyelem által, amelyet oly bőségesen áraszt ránk, az életünk megváltozik... Alázattal kijavítjuk minden helytelenségünket és jellemhibánkat. A szívünkben lakozó Krisztus alkalmassá tesz bennünket a mennyei családba való beilleszkedésre.
A keresztény nem tarthatja meg bűnös szokásait és jellemhibáit... Bármilyen természetű hibáid is vannak, az Úr Lelke képessé tesz azok felismerésére, és kegyelmet ad az azok feletti győzelemhez. :044:
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: bacsipista - 2013 Augusztus 22, 08:40:00
1. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. 2. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. 3. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, 4. az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; 5. a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.
Róma 5, 1-5

Igaz is, a megpróbáltatások által változik hitünk. Vagy erősebb lesz, vafy gyengébb. A megpróbáltatásokban ismerhetjük fel jellemünk hiányosságait és tehetünk annak megjobbítása érdekében.
A megpróbáltatások során fényre kerülnek mindazok a dolgok melyek nem kedvesek Isten előtt, és azok elhagyása által értékesebbekké válhatunk.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Augusztus 25, 07:52:09
ÚJ EMBER

A kereszt napja az a nap volt melyen az egész világ keresztre lett feszítve Jézusban. Jézus emberi testet kapott, jelentése hogy az isteni és az EMBERI eggyé vált őbenne. Önmaga egy személyben képviselte AZ EMBERT! Pilátus azt mondta: Íme az EMBER!
Őbenne élünk mozgunk vagyunk! Minden Őbenne lett megteremtve. Ő meghalt! Mit jelent ez? Hogy mindenki meghalt Őbenne. Jézus teste az EMBERT testét, az EMBERISÉG együttes testét képviselte, szignifikálta!

Mikor Ő ott függött én, te és mindenki aki ember ott függött! Ő megbékítette magához a VILÁGOT! Mikor felemeltetem mindeneket magamhoz vonzok! Jézusban az emberiség egyesült a kereszthalállal. Az ádámi generációnak VÉGE! Ő volt az utolsó Ádám! Az ádámi vonal megtört! Őbenne egy teljesen új emberiség született.

János 12- Ha a gabonamag nem hal meg nem terem gyümölcsöt. De ha meghal SOK gyümölcsöt terem. Bizony megtörtént! Jézus meghalt és Őbenne az új emberiség megszületett! Mindenki számára az új élet megszületett! A te születésedhez nem volt választásod. Ugyanúgy az újrateremtésedhez sem volt semmi közöd. Ezt Ő végezte el.

Jézus lett az elsőszülöttje az ÚJ Teremtésnek! Az Új teremtés tehát létrejött! Őbenne az EMBER meghalt! Az EMBER feltámadt! AZ EMBER lett a trónra ültetve! Az új élet megszületett és ezt az új valóságot és életet kínálja fel Isten ma mindenkinek Krisztusban. Ha hiszel és Krisztusba kerülsz hit által, hozzáférsz ehhez az új élethez. Aki nem hisz, az a sötétségben marad! Az emberiségnek hirdetnünk kell az új teremtést hogy meghaltak Jézusban és egy új életet kaptak mind és ehhez hit által van hozzáférés, nem cselekedetek által! Aki hisz ÜDVÖZÜL!
Cím: GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Augusztus 26, 18:32:26
Semmi nem választhat el

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van.”

Rómabeliekhez írt levél 8:38-39

Pál apostol időnként nehezen érthetően fogalmaz. Mestere volt az akkori Írásoknak, törvények, zsidó hagyományoknak. Érvelései, levezetései logikusak, világosak. Ezt látjuk itt a Rómabeliekhez írt levél 7., 8. fejezetében is, amikor a hívő ember belső harcát írja le. Régi, bűnös természetünk állandóan elő akar törni, legyőzni jóra való törekvésünket, megakadályozni az Istennel való járást. Gondolatmenetének a végén úgy ír, mint egy zsoltáríró, akik igazán költői módon fogalmazzák meg Istennel szerzett, személyes tapasztalataiakat.

A győzelem titka egyszerűen Krisztus győzelmének igénylése a bennünk élő Szentlélek által. Amikor megkeresztelkedünk, jelképesen egyé válunk Krisztussal. Ez egyrészt azt jelenti, hogy bűneink a kereszthalála által el vannak törölve, másrészt új életünket ő irányítja minden tekintetben:

„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Galata 2:20)

A felnőtt, érett döntésen, és elköteleződésen alapuló keresztség ezt a mély tapasztalatot jelképezi. Bemerítkezni a vízbe - mintegy meghalni a régi életünknek, otthagyni a múltat a hullámsírban, és feltámadni egy új életre. A Krisztussal való egyesülés olyan erős kötelék, amit égen-földön semmilyen erő, vagy hatalom nem képes szétválasztani.
:Jezus04:
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Augusztus 30, 13:51:55
:019:
Isten mindig beszél!

Az Ő hangja körbejárja a világot, mint a menny állomásának rádióhullámai. Ahogy sok rádióhullám van, amely mindig működik, várva valakire, hogy felfogja a jelzést, Istennek is megvan a maga „rádióállomása”, és várja az embereket, hogy hangoljanak rá.

Sokan mondják azt, hogy nem hallják Istent beszélni. De Jézus azt mondja a János 10:27-ben:

 „Az én juhaim hallják az én hangomat, én ismerem őket, és ők követnek engem.”

Sokan hallották már Őt, de nem ismerték fel a módjait annak, ahogyan Ő beszél. Másoknak talán azt kell megtanulniuk, hogy hogyan hangoljanak rá jobban.

Isten egy olyan Személy, aki sóvárogva vágyik a kapcsolatra azokkal a lényekkel, akiket Ő teremtett.

Ez a könyv egy tízes listát mutat az Ő sok beszédmódja közül. Az Ószövetségben egy szamáron keresztül beszélt, úgyhogy Ő bárhogyan képes beszélni, ha akar!

Remélem, hogy te megtanulod meghallani Isten hangját és vezetését, hogy megkezdhess egy csodálatos áldásokban bővelkedő életet!

 Az ima: a mi Istent hívó telefonunk

Az ima: beszélgetés Istennel. Az imának kétirányú párbeszédnek kell lennie Istennel. Olyan, mintha telefonálnál. Először beszélsz, utána pedig meghallgatod, amit mondanak.

Korábban azt gondoltuk, hogy az ima csak arról szól, hogy mi beszélünk Istenhez. Dicsőítünk, elmondjuk a kéréseinket, közbenjárunk és imádkozunk a Szellem által. És mindez bibliai.

Mégis, mihelyt Isten kész választ vagy üzenetet adni, mi letesszük a „telefonunkat” egy „Ámennel”. Minden imádság során időt kell szakítanunk arra, hogy figyeljünk és meghalljuk Őt.

 Mikor halljuk meg Istent?

Isten azt mondja, hogy „szüntelenül imádkozzunk”, vagyis egész nap beszélgetnünk kellene vele, amikor vezetünk, főzünk, zuhanyozunk, játszunk vagy dolgozunk. Kellene, hogy legyenek különleges alkalmaink az összpontosított ima és beszélgetés számára is, egy bizonyos időpontot, helyet és helyzetet kiválasztva erre.

A Bibliában Mária, Lázár nővére, háromszor volt Jézus lábainál. Mindez éppúgy jó, mint rossz időkben is történt. Egyszer akkor ült az Ő lábainál, hogy hallgassa az Ő beszédét, amikor a nővére vacsorát készített.

Egy másik alkalommal Mária Jézus lábaihoz borult, amikor meghalt a fivére. „Bárcsak hamarabb jöttél volna!”- mondta sírva. De aztán meghallotta az Ő szavait: „Én vagyok a feltámadás és az élet!”, és Ő később fel is támasztotta Lázárt a halottak közül.

Az utolsó alkalommal, amikor a lábainál volt, megkente az Ő lábait drága kenettel. Elárasztotta Őt az ő szeretetével, imádatával, és mindazzal, ami Mária számára értékes volt.

Jézus úgy döntött, hogy életének utolsó hat napját a keresztre feszítése előtt, az összes lehetséges hely közül Mária otthonában fogja tölteni az ő testvéreivel, Lázárral és Mártával együtt. Talált egy olyan helyet, ahol szeretetben volt része. Talált egy olyan személyt, aki szeretett vele kapcsolatban lenni minden időben.

Jézus azt akarja, hogy Hozzá menjünk bármilyen okból és bármikor! Éppen úgy, ahogy Mária ezt választotta, Ő azt akarja, hogy mi is ugyanúgy hallgassuk Őt, beszélgessünk vele a csalódásainkról és egyszerűen csak szeressük Őt!

 Egy hely, ahol Istent meghalljuk

Isten hangjának a meghallására edzettem magamat reggelenként, a konyhaasztalnál ülve. Úgy neveztem el ezt, hogy „reggeli Jézussal”. Fogom a Bibliámat és a jegyzetfüzetemet. Leírom a kéréseimet és az imádatomat is az Úrnak. Azután várok és hallgatok. Ahogy imádkozok  és kapcsolatba lépek Vele, Isten beszél, és én leírom, amit az Úr mond nekem. A jegyzeteimet napokra és évekre visszamenőleg is nyomon tudom követni, és ez bátorít, hogy Isten igazán beszél hozzám, és megválaszolja az imáimat. vannak is évekre visszamenőleg jegyzeteim  , már a megtérésem pillanatától kezdve is  , és oly jó újra elolvasni  ezeket!

Az embereknek különféle módszereik vannak, amelyek segítik őket a Jézussal való kapcsolatteremtésben az ima során. Néhányan egy imakendőt tesznek a fejükre, ami egy sátort jelképez, míg mások egy erre rendszeresített szőnyegre fekszenek, vagy egy bizonyos fotelbe ülnek. Néhányan a padlóra fekszenek, míg mások térdelnek. Bármi legyen is az a speciális hely, pozíció vagy eszköz, amit valaki alkalmaz, mint például a Biblia, jegyzetfüzet, vagy hangszeres dicséret, az a fontos, hogy nyissuk ki a szellemünket, és lépjünk be a spontán képek és szavak folyamába, ahogy kapcsolatot teremtünk Istennel! Nem az  a fontos hogy ülsz  , állsz , térdepelsz , fekszel , a fontos hogy  nyisd meg a  szíved és lelked az Úr a Mindenható előtt, a fontos hogy tápláld a lelked az Ő Igéjével az Ő beszédével! mert az Ő beszéde élet!!

János Evangéliuma:6:27   Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Augusztus 31, 19:34:19
Felszabadító bűnvallás

„Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. Szela. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szela.”
(32. Zsoltár 3-5. vers)

Forró nyár volt. Vakáció. Az önfeledt játékot az étkezésen kívül nem szakította félbe semmi. A tanévben elhanyagolt játékok hada elborította a szobát. Erőddé vált az asztal, a szék, a szekrény, melyért véres küzdelmet folytattak a plüssmacik, babák, kisautók, építőkockák, sőt még anyáék porcelánedényei is.

Ám egy szép napon, pont ebből lett a baj. Mikor a kisautók és macik egyesült serege végső rohamra készült az üveges vitrint védelmező csészék és tányérok ellen, egy ügyetlen csupor megcsúszott az egyik bástyán és menthetetlen zuhant a padlóra, ahol apró darabokra tört.

Jaj, Jancsi most mi lesz? Ha ez kiderül, nem lesz délután strandolás, és elmarad a megígért fagylaltozás is. Gyorsan szedjük össze a darabokat, a fiókban van ragasztó. Ó, hova is való ez a sok apró darab? Á, ez nem fog menni. Inkább beteszem ebbe a dobozba, később majd megint megpróbálom.

Aznap már nem volt több támadás.  Jancsi tűzszünetet hirdetett, és szokatlan módon elpakolta játékait. Ebéd közben sem nagyon akart nyilatkozni anyu faggatózására, hogy ki is áll nyerésre.

A strandon sem volt igazán felszabadult a lubickolás, és valahogy most még az a két gombóc fagyi is alig ment le. Egész végig azon töprengett, mi lesz, ha nem sikerül később sem megragasztani az eltört edénykét, és mi lesz, ha észreveszik, hogy hiányzik?

Hazaérve a dobozt, mint a kis csupor koporsóját elásta mélyen a téli dunyhák alá. Itt nem fogják megtalálni, gondolta. Ám a vacsoránál olyan furcsán néztek rá. Biztos volt benne, hogy anyu már mindent tud, mégsem szól semmit.

Egyszer csak nem bírta tovább. Jancsi átkarolta mamája derekát és sírástól elcsukló hangján csak annyit mondott: Én… Én… Én…
Tudom, Tudom. - volt a szelíd válasz, - ne sírj, minden rendben van.


Mai Igénk arra hív, hogy ne titkolózz, ne emészd magad tovább! Mennyei Atyád tudja jól, hogy mit törtél össze eddigi életed során, de ennek ellenére vár, hogy megbocsáthasson.

Gyere sírd ki magad szerető karjaiban!
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Augusztus 31, 21:33:28
A legnagyobb ajándék

„Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet.”
Jób könyve 10:12


Életet adott neked, és már jóval azelőtt megálmodott veled valami különlegeset, mielőtt szüleid fejében elindult volna a vezérhangya. Életet adott neked, lehetőséget. Esélyt arra, hogy Ember legyél igazán.

Sokszor annyira borúsan látod a hétköznapokat, olyan reménytelennek a hivatást, amit végzel, kibírhatatlannak a rokonságot és kilátástalannak a jövőt, hogy elfeledkezel arról, nem a magad akaratából jöttél erre a világra. Isten akart téged, ahogy engem is és mindannyiunkat. Isten akarta, hogy megszüless, Ő adta az életet és duplán kifizette az árát, ezért felelősséggel tartozol neki.

Felelősséggel, hogy hogyan is éled meg a mindennapokat, mit veszel észre, és mennyit is adsz te magad bele. Felelősséggel azért, hogy meglátod-e a Gondviselés kezét, vagy mindent a véletlen művének, a szerencse forgásának ítélsz.

Hát döntsd el ma, hogy végre kinyitod igazán a szemed! Döntsd el ma, hogy ezután más lesz, és élni fogsz igazán, tudatosan! Vedd észre a mindennap apró csodáit, a napfelkelte százszínű sugarait, melyeket Isten neked festett olyan gondosan. A családod, rokonaid gazdag sorát, hogy még élnek, még ott vannak körülötted, még van kit felhívni, még van kinek mesélni és kiönteni a szíved.

Vedd észre azokat a körülményeket, melyek Isten gondviselését tükrözik: a tető a fejed fölött, a meleg víz, ami zubog a csapból, a két lábad, ami elvisz oda, ahova menned kell, a két karod, melyekkel átölelheted a melletted állót, az értelmed, hogy tudsz gondolkodni, dönteni, érezni, és talán mindezt szavakban is megfogalmazni.

Vedd észre a munkád örömét, hogy alkothatsz, hatással lehetsz mások életére, még ha apró területen is. Hogy tehetsz valamit az „élhetőbb világért”. Vedd észre, hogy mindezt Ő adta neked azért, hogy élj velük, kamatoztasd, és a történet végén szeretettel nézhess Isten szemébe, mert gondviselésén keresztül megismerhetted az igazi arcát.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Szeptember 01, 08:12:43
:019: gyógyítás:
14. Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem! Jer.17:14;

Először lelki szabadulásról van szó, hogy lelkileg meggyógyuljunk, és utána a fizikai gyógyulást megkapjuk, de úgy, hogy könnyebben eltudjuk viselni a fizikai betegségünket! A betegség nagyon sok szenvedést okoz, de ha odafigyelünk Isten szavára, akkor sokkal könnyebben eltudjuk hordozni, és ezzel a fizikai betegséggel tudunk másoknak segíteni, hogy könnyebb legyen az ő életed is, és persze a te életed is könnyebb és áldásos lesz! Isten tudja, hogy mire van szükséged! De Ő azt akarja, hogy megtört szívvel járulj Hozzá, és meg fog gyógyítani téged!
Adja Isten, hogy így megtudjon téged és engem gyógyítani! "ÁMEN"
 ez az ige szakasz nagyon tetszik nekem:
Márk Evangéliuma:5:34   Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Szeptember 01, 08:49:32
Ragadd meg az életet!

„Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.”
Pál levele az efézusiakhoz 2:10

„Elmúlt a jó idő, megtört a rend, és néhány mondat, és egy nevetés dallama visszacseng...”(Zorán: Elmúlt a jó idő), ahogy véget ért a nyár, és kezdődik egy újabb szakasza az életnek. Vége a pihenésnek, még ha nem is volt olyan hosszú, mint amilyennek szeretted volna, már elborít a munka, és valahol a szíved mélyén áhítozol az év végi szabadság után. És jönnek újra a kérdések: miért vagyunk itt? Mi értelme ennek az állandó körforgásnak, munkának és pihenésnek, a hónapok, évszakok váltakozásának? Mi értelme az életnek?

Isten ma reggel válaszol neked, de talán egy kicsit bővebben, mint ahogy azt várnád. Ő volt az, aki megalkotott téged, és nem vagy a véletlen szüleménye. A világegyetem Ura, a Mindenható akarta, hogy létrejöjj, hogy élj. Az anyag az Ő keze formálásának engedelmeskedve állt össze Emberré, de mindezt nem pusztán hobbiból tette. Nem céltalan bolyongásból teremtett, nem vaktában lövöldözve születtél meg pont te, hanem azért, mert különleges terve van veled.

Életet adott, hogy élj igazán, hogy légy Társ, légy Őrizője a testvérednek. Életet adott, és elkészített számtalan jó lehetőséget, jó cselekedetet, melyek rád várnak, hogy Vele véghezvidd őket, és Isten álma valóra váljon.

Azért alkotott meg, hogy képviseld Őt itt a földön, hogy élj Emberként minden körülményben, élj úgy, mint aki tudja magáról és a többiekről is, hogy Isten megismételhetetlen, egyedi, hihetetlenül értékes alkotása.

Hát élj mától fogva ennek fényében! Élj igazán, élj Istennel, és ragadd meg azokat a lehetőségeket, melyeket Ő készített el csak neked!


II. Korintus levél:5:17   Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Szeptember 06, 07:58:45
Rosszért jóval fizetni!

„Ne mondd ezt: Ahogy ő tett velem, én is úgy teszek vele, megfizetek mindenkinek cselekedete szerint!”
Példabeszédek 24. rész 29. vers

Jössz még te az én utcámba! Egyszer volt Budán kutyavásár! Jó tett helyébe jót ne várj! Majd még megkeserülöd! Kígyót melengettem! Ott is fogsz sírni, ahol senki nem lát! Még azt is megbánod, hogy megszülettél!
Ugye milyen sok szép magyar mondattal ki tudjuk fejezni a fenti igeverset?

Szeretném, ha ma reggel egy kicsit velem gondolkodnál. Képzeld el, hogy épp ő, akitől aztán tényleg nem vártad, nagyon megbántott. Magadban azon gondolkodsz, hogyan tudnád visszaadni neki. Ha lehet, kamatostul. Amikor nem számít rá. Hogyan fog majd nézni?! Micsoda arcot fog vágni hozzá! És elkezdesz dolgozni a megoldáson. Végre megvan! Megelégedetten hátradőlsz és várod a pillanatot.
Végre! Végre sikerült! A legváratlanabb pillanatban úgy betartottál neki, hogy szinte kővé meredt.
És most próbálj meg nekem őszintén válaszolni.
- Boldog vagy?
- Igazán boldoggá tett, amit csináltál?
- Semmi kis halk lelkiismeret-hangja sem szólalt meg?
- Nyugodtan aludtál, miután a részleteket megtervezted?
- Amikor sikerült a műved, felszabadultan tudtál örülni? Nevetni? Úgy igazán – szívből örülni?
Tudod, mivel lehet a legnagyobbat alakítani? Ha olyasmit teszel, amit igazán nem vár! Ha a rossz helyébe jóval fizetsz. Egyszer próbáld csak ki. Aztán figyeld a meghökkent arcot.
De ez csak az egyik része a dolognak. A másik, hogy mi történik Benned? Hidd el, olyan igazi megelégedéssel tudod majd nyugtázni, amit tettél. És hát ez sokkal felemelőbb érzés.
Rosszért rosszal fizetni – bárki tud.

Máté Evangéliuma:5:44   Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.
:2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: bacsipista - 2013 Szeptember 06, 08:13:50
Ildikó, olyan érdekes, hogy éjjel, mielőtt lefeküdtem megírtam egy rab bizonyságát a megbocsátásról. Teljes mértékben kapcsolódik az általad leírt üzenethez.

Megbocsátás   http://alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,896.msg129118.html#msg129118

Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Szeptember 08, 09:49:31
Ildikó, olyan érdekes, hogy éjjel, mielőtt lefeküdtem megírtam egy rab bizonyságát a megbocsátásról. Teljes mértékben kapcsolódik az általad leírt üzenethez.

Megbocsátás   http://alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,896.msg129118.html#msg129118


:igen: :igen: :D
 kedves Pista testvérem kérlek szépen másold ide is ki én elolvastam, de ha ide írod ez egy folytatás a gondolatmenetnek!!! :afro: :afro: :afro: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: bacsipista - 2013 Szeptember 08, 14:39:36
A börtönmisszión mondta el egy fogvatartott, hogy amikor elítélték és bekerült óriási harag és gyűlölet volt benne azok iránt akik elősegítették a lebukását. Majd fokozódott a harag benne, amikor megtudta, hogy felesége összeállt valakivel, és ezért már a válópert is beadta.  szörnyű volt ez a teher, és úgy érezte, nem hagyhatja ezt bűntetlenül. Elkezdett magában tervezni egy tökéletes bosszút, amelyben feleségét és annak élettársát is megkínozza, megöli őket és elrejti holttestüket, és ha kell utána saját életét is eldobja. Hónapokig szövődött benne a terv és úgy érezte, hogy teljesen hibátlan, és elkezdte számolgatni a hátralévő éveket, hónapokat , napokat, amelyek egyre jobban rövidülnek és közelebb viszik terbének végrehajtásához.
Titokban tartotta tervét. amikor egyedül volt a pokol mélységeihez kiáltott erőt kérni és a bosszúvágyát fenntartani.
A börtönben volt egy rab akiről mindenki tudta, hogy befogadta Jézust az életébe. Erős, de szelíd ember volt. egy alkalommal ez a társa megszólította őt és azt mondta neki, hogy "Jól gondold meg amit tervezel, mert ha megteszed még halálod után sem lesz békességed."
Teljesen ledöbben ennek hallatán és megkérdezte, hogy" honnan tudod te mindezt, hiszen soha senkinek nem beszéltem róla?"
Mégjobban meglepődött amikor az volt a válasz, "Az Úr adta a számba a szavakat, hogy mondjam el neked."
Akkor este az ágyában elkapta a zokogás. Nem tudta hosszú ideig abbahagyni, cellatársai is értetlenkedve nézték a mindig oly erős ember összeroppanását.
De csak gondolták, hogy az volt, mert a sírás kimosta belőle a gyűlöletet és bosszút. Elmondta, hogy könnyei között fájdalmat érzett és ahogy folytak a könnyei úgy szabadult meg gonosz terveitől és betöltötte a békesség szelleme.
A börtönben rendszeresen tartottak istentisztelet,amelyre elment, és befogadta Jézus Krisztust az életébe.
Feleségének írt egy levelet, amelyben megbocsátott neki, és áldást kívánt kapcsolatára.
Így lett a gyilkos indulat, bosszúvágy helyett békesség és szeretet az életében.  Elég volt egy érintés az Úrtól amely a szívébe talált.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokkarol - 2013 Szeptember 09, 09:38:40
 :afro: ez nagyon jó bizonyság kedves István testvérem! :044:
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: ditte - 2013 Szeptember 11, 09:18:00
A börtönmisszión mondta el egy fogvatartott, hogy amikor elítélték és bekerült óriási harag és gyűlölet volt benne azok iránt akik elősegítették a lebukását. Majd fokozódott a harag benne, amikor megtudta, hogy felesége összeállt valakivel, és ezért már a válópert is beadta.  szörnyű volt ez a teher, és úgy érezte, nem hagyhatja ezt bűntetlenül. Elkezdett magában tervezni egy tökéletes bosszút, amelyben feleségét és annak élettársát is megkínozza, megöli őket és elrejti holttestüket, és ha kell utána saját életét is eldobja. Hónapokig szövődött benne a terv és úgy érezte, hogy teljesen hibátlan, és elkezdte számolgatni a hátralévő éveket, hónapokat , napokat, amelyek egyre jobban rövidülnek és közelebb viszik terbének végrehajtásához.
Titokban tartotta tervét. amikor egyedül volt a pokol mélységeihez kiáltott erőt kérni és a bosszúvágyát fenntartani.
A börtönben volt egy rab akiről mindenki tudta, hogy befogadta Jézust az életébe. Erős, de szelíd ember volt. egy alkalommal ez a társa megszólította őt és azt mondta neki, hogy "Jól gondold meg amit tervezel, mert ha megteszed még halálod után sem lesz békességed."
Teljesen ledöbben ennek hallatán és megkérdezte, hogy" honnan tudod te mindezt, hiszen soha senkinek nem beszéltem róla?"
Mégjobban meglepődött amikor az volt a válasz, "Az Úr adta a számba a szavakat, hogy mondjam el neked."
Akkor este az ágyában elkapta a zokogás. Nem tudta hosszú ideig abbahagyni, cellatársai is értetlenkedve nézték a mindig oly erős ember összeroppanását.
De csak gondolták, hogy az volt, mert a sírás kimosta belőle a gyűlöletet és bosszút. Elmondta, hogy könnyei között fájdalmat érzett és ahogy folytak a könnyei úgy szabadult meg gonosz terveitől és betöltötte a békesség szelleme.
A börtönben rendszeresen tartottak istentisztelet,amelyre elment, és befogadta Jézus Krisztust az életébe.
Feleségének írt egy levelet, amelyben megbocsátott neki, és áldást kívánt kapcsolatára.
Így lett a gyilkos indulat, bosszúvágy helyett békesség és szeretet az életében.  Elég volt egy érintés az Úrtól amely a szívébe talált.
Köszönöm kedves István! Milyen csodálatos a mi Urunk!!!
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Szeptember 14, 10:21:51
NÉZZ TÚL A LÁTHATÓN!

A látható és a természetfölötti nem függ össze szükségszerűen:

"...de az Úr nem vala abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jöve, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott." (1Királyok 19:11-12.)

A természetfelettit leginkább a látható akadályozza! Igen, a látható akadályozza, hogy felismerjük Isten természetfeletti erejét. Mindenki hajlamos Istent beskatulyázni a feltűnő jelenségek világába. Valójában az a legáltalánosabb oka annak, hogy a keresztények arról panaszkodnak, hogy nem hallják az Úr hangját, mivel hallható hangra várnak. Isten hangjának meghallásához a legfőbb követelmény azonban csupán az, hogy hajlandók legyünk a halk és szelíd hangra figyelni.

A halk és szelíd hang

Sokan már előre bedugták Istent a látható jelenségek dobozába, ezért, noha Ő szól, ők soha nem hallják. Mi a baj az érzékelhető dolgokkal? Először is, ahhoz nem kell hit, hogy egy látható dologra reagáljunk! Ahhoz azonban kell hit, hogy engedelmeskedjünk a szellemünkben megszólaló csendes hangnak. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.

Az évek során rájöttünk, hogy akár egy jelentős döntés, akár egy szükség miatt imádkozunk, az Úr hangja sosem hangosabb vagy halkabb. Egykor ez elszomorított, mert az ésszerűség azt diktálná, hogy Isten drámaibban beszéljen nagy döntések előtt és kevésbé lelkesedjen a kicsik miatt. Ez azonban nem így van.

Miért? A Szent Szellem nem változik. Ő ma is hitet kér. A hit a hallott halk és szelíd hang alapján való cselekvés.

Az Úr hangja meghallásának több kulcsa van.

1. Ne igényeld, hogy az Ő hangja érzékeinkkel felfogható legyen! Ritkán ilyen.

2. Ne félj a kudarctól! Szabad vagy arra, hogy tévedj. A felelőtlenségre viszont nem vagy szabad. Ismerd el, ha úgy gondolod, Isten hangját hallottad, az eredmény mégis azt bizonyítja, hogy ez nem így volt!

3. Maradj éber! Ne engedd, hogy a szellemed elaludjon, ami akkor következik be, ha napokig nem imádkozol komolyan! Az ima és dicsőítés gerjeszti fel Isten halk és szelíd hangját.

4. Mivel a kimondott szónak teremtő ereje van, döbbenj rá, hogy az ördög gyűlöli, ha hallod Isten szelíd hangját! Állj ellene, amikor akadályoz az imában és az Istenre való figyelésben! (Jakab 4:7.)

5. Ismerd fel, hogy az elme akadályoz leginkább a hallásban! Aztán eddzed szellemedet hálaadással, dicsőítéssel és imával!

6. Létfontosságú a Szellemben való imádkozás. Imanyelved megnyitja az emberi szellemet az Úr hangjának meghallására.

Számíts rá!

Várd el Istentől, hogy szóljon! Sokan azért nem hallják Isten hangját, mert nem hiszik, hogy Ő szólni akar. Ebben pedig nem szabad kételkednünk. Ha kárhoztatást (kemény ítéletet) érzünk magunkon, aminek isteni eredetéről az ördög meg akar győzni minket, akkor nem számítunk arra, hogy meghalljuk Isten hangját. Meg kell dorgálnunk és le kell ráznunk magunkról ezeket az érzéseket és úgy kell odamennünk Istenhez, mint az ártatlan gyerekek, azzal az elvárással, hogy Ő szólni fog.

Akármilyen, akár kicsi, akár nagy dologban kérsz vezetést Istentől, először is ismerd fel, hogy az, akihez fordulsz, hajlandó nagylelkűen és kárhoztatás nélkül válaszolni. Bátorítsd magadat ezzel az igazsággal! Egy adakozó Istenhez mégy oda, Aki akar szólni hozzád (Jakab 1:5.).

Amikor imában egy bizonyos kérdést felteszel Istennek, hinned kell, hogy a következő pár percben, bármit is hallasz, az a Szent Szellem hangja lesz!

A dolognak az a kulcsa, hogy fizikailag nem lesz érzékelhető ez a hang, igazából nagyon gyenge lehet, de Isten pontosan azt mutatja meg neked, ami a válasz az imádra.

A kalandozó elme

Imádkozáskor vigyáznunk kell a szórakozottságra. Az Úrra kell összpontosítanunk, hogy felfogjuk, mit közöl velünk a Szent Szellem hangja.

Sok, ha nem a legtöbb hívő úgy gondolja, hogy Istennel évente egyszer, de legfeljebb kétszer élhetünk át valamit. Az evangélium jó híre az, hogy Isten folyamatosan beszél, nem szünetekkel; csak mi hallunk szünetekkel! Ismét rá kell döbbennünk, hogy saját tevékeny elménk a legnagyobb ellenségünk. A 'zajos' és kalandozó elme a Szent Szellem hangjának gátja.

Pontosan ezért nehéz imádkozáskor addig imádkozni, amíg el nem érjük a békesség állapotát. Kicsit hasonlít ez arra, amikor kimegyünk egy olyan szobából, ahol házibuli zajlik, egy teljesen csendes szobába. Ha kitartunk az imában, akkor ezzel elhagyjuk a zajos 'szobát' a nap minden gondjával, és belépünk abba a szobába, ahol jobban tudatában vagyunk az Úr csendes, mégis félelmetes és hathatós jelenlétének.

Az elme ebben a békés és csendes helyen kezd behódolni az Úr jelenlétének, és mi elkezdhetjük meghallani, mit mond Ő a trónról.

A legtöbb embernek gondot okoz a kalandozó elme. A természetes, földi körülményekre vagyunk ráhangolódva, ahol folyamatosan érnek minket a hatások az érzékszerveinken keresztül, és reagálást követelnek tőlünk. Ez a 'nyüzsgés' annyira belénk ivódott, hogy furcsa számunkra csendben ülni az Úr előtt, ezért az ilyesmit unalmasnak és értelmetlennek nyilvánítjuk. Nyilvánvaló, hogy szellemünket nem szoktattuk rá az odafigyelésre.

A valódi gyümölcsöt azonban akkor látjuk meg, amikor együttműködünk a Szent Szellemmel, és az Ő segítségével tevékeny és nyugtalan elménket alávetjük az Ő jelenlétének
Cím: GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Október 21, 13:17:17
GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!

Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.”
Ézsaiás 41:10-11

„Ne félj! Legyél bátor!” – mondjuk sokszor, mint tapasztalt szülők a bátorító szavakat gyermekünknek. Persze azért néha mi is félünk. a napokban is megtapasztaltam, 50 éves vagyok de féltem ,   A jövőtől, az ismeretlentől, a kihívásoktól, a betegségektől, de azért  én vigasztalom magam az igével :Mózes V. könyve:31:6   Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlök, mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tőled, sem el nem hágy téged.
Mózes V. könyve:31:8   Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled; el nem marad tőled, sem el nem hagy téged: ne félj és ne rettegj! ez az ige  jutott eszembe pénteken is  a férjem műtéte előtt!

Valószínűleg neked is megvannak a magad félelmeid. Ezek lehetnek belülről fakadó, vagy kívülről támadó érzések. Egy-egy régi kudarc, bukás könnyen elveszi a kedvünket az újbóli próbálkozásoktól. Megsebzett önbecsülésünk, eltorzult énképünk, belső bizonytalanságaink, alkalmatlanságunk érzése… mind olyan terhek, melyek folyamatosan nyomaszthatják lelkünket.

A külső támadások sem mindig könnyen peregnek le rólunk. Bántó kritikák, alaptalan vádaskodások, létbizonytalanságot okozó életkörülmények szorongáshoz, belső feszültséghez vezetnek. Félünk.

A jó hír az, hogy Isten ismeri ezeket a félelmeket. Ő ismer minket:Mózes II. könyve:33:17   Monda azért az Úr Mózesnek: Megteszem ezt is amit kívántál; mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged.  NÉV SZERINT !  EZ NAGYON HOZZÁM SZÓLT! MENNYI ERŐT ADOT EZ AZ IGE!!! Ő jobban ismer minket mint mi magunk is, eszembe jut ahogy olvastam, hogy még  a gondolatainkat is ismeri , ja és  hogy még a hajunk szálait is  számon tartja:Máté Evangéliuma:10:30   Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak.
tehát minden tud rólunk nyitott könyv vagyunk a Mindenható előtt,
  Tudta annak idején azt is, hogy Ádám és Éva, nem azért bújt el a bokrok mögé, mert mezítelenek voltak, hanem mert féltek. Féltek attól az Istentől, akivel korábban mély, őszinte beszélgetéseket folytattak. A kapcsolat megtört, mert valakinek a szavára jobban figyeltek. Több hitelt adtak a Csábító hangjának, mint Isten figyelmeztetésének. Van ez sokszor a  mai napon is , megtörténik velük is ...

Bármilyen hétköznapi félelmeink is vannak, a probléma gyökere itt van. Megtört kapcsolatok (Isten-ember; ember-ember; ember-teremtett világ), eltávolodás, menekülés.
 János az írja levelében, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. A szeretetben nincs félelem.I. János levél:4:18   A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mennyire igaz!!!!valóban ahol szeretet  van akkor ott már van kapcsolat is!!! és nem is akármilyen, ha mik testvérek szeretjük egymást , kapcsolatba vagyunk egymással , és mivel a Mindenható IGÉJE a legfontosabb a z életünkben , egy eős kapcsolat jön létre , : egy hármas  kötél:
Prédikátor könyve:4:12   Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.

 

Istennel az emberekből eltűnt a félelem. Istennel a félénk és dadogó Mózes kiállt a Fáraó elé egy rabszolga nép érdekében. Istennel a „pehelysúlyú” Dávid szembeszállt az ólomsúlyú Góliáttal. Istennel az emberek elindultak az ismeretlenbe, bementek a tüzes kemencébe, győzetek a többszörös túlerővel szemben, szembenéztek a halállal.
 ezt megtapasztaltam , féltem , mindenféle gondolatok voltak bennem , féltem. elkezdtem imádkozni , és ha nem is voltam hangos , mert nem lehetett, , de tudtam hogy meghallgat mert Ő a szívemben él! és ha nem mondtam ki a  számmal a  szavakat , a  szívemben a  lelkemben és az agyamban is  ott volt ! és meghallgatott!

Isten több száz alkalommal leírta a Bibliában, hogy „NE FÉLJ”! Nem véletlenül. A vele való igazi szeretetkapcsolatban a HIT biztonságban érezhetjük magunkat. ahogyan mondjuk hogy a HIT hegyeket mozdít el , áttöri a gátakat: egy ige jutott eszembe , amit az Úr Jézus mondott:
Máté Evangéliuma:17:20   Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.
Lukács Evangéliuma:17:6   Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engedne néktek., Mustármag, kicsi , ép most néztem mert van itthon minden reggel egy kiskanálal veszek be , kicsi erős mustármag!
 ezek az Igék  nekünk is szólnak:
Ézsaiás könyve:41:10   Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Ézsaiás könyve:41:13   Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobbkezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!   ez az IGé élővé vált bennem többször az évek folyamán 
Ézsaiás könyve:41:14   Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel, én megsegítlek, szól az Úr, a te megváltód, Izráelnek Szentje!
Ézsaiás könyve:43:1   És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Minket is kiválasztott magának nevünkén szólít az ÚR!!! ISMERI A NEVEMET!!! CSODÁLATOS!!!
 de hát tudjuk hogy Ő az Úr nem hagy el és velünk van mindenkor:
Máté Evangéliuma:28:20   Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! Velünk marad  a világ végezetéig!!!! soha nem hagy  el!  akkor csak ezt tudom mondani: ÁMEN! JÖVEL URAM JÉZUS!!


 :ima02: :ima05: :ima06:
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: bacsipista - 2013 Október 21, 14:32:59
Ámen!

2 Mózes  14, 13   

De Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket.

Ne adjuk át magunkat az aggodalomnak, a félelemnek. Jézus vezet minket, mint jó pásztort, Ő találkozik először minden ártó ellenséggel és meg véd minket. Dávid sem ijedt meg Góliáttól, hanem bátran kiállt ellene, mert tudta, hogy az Úr nem fogja őt cserben hagyni.
Lehet, hogy ellenségünk, nehézségeink , gondjaink oly hatalmasnak tűnnek, mint Góliát óriás termete, vagy, mint az egyptomi hadsereg hatalmas ereje, de az Úr arra kér minket, hogy ne a láthatókra, hanem őrá figyeljünk. és ha felemelt fejjel járunk az Úrra tekintve, nem győzedelmeskedhet az Igazság ellen.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 Október 23, 10:43:48
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 November 02, 11:08:47
         Félelem!!!
 a félelemről eszembe jut egy történet amit 2007 ben hallottam  Temesváron amikor  Reinhard Bonnke tartott egy tűz konferenciát , és  a napokban eszembe jutott ez a történet: román és angol nyelven hallottam  de megpróbálom magyar nyelvre fordítani:
 volt egyszer egy nagyon gazdag ember  aki nek egy három szintes háza volt és nagyon gazdag volt , minden nap gyönyörködött a gazdagságában ,  és büszke volt nagyon magára.
 egy reggel történt hogy kopognak a ház ajtóján , ki megy a gazdag ember és kit lát? maga az Úr Jézus  volt ott , be hívta  és azonnal körbe vezette az Urat megmutatta neki hogy milyen szép háza van , és hogy megmutassa hogy ő vendég szerető is megkérte az Úr Jézust hogy maradjon nála egy pár napig , és elvezette az első  szintre egy ici pici szobába .
 később halott egy nagy dörömbölést az ajtón , ki lehet???? ki ment és maga az ördög volt ott aki erőszakkal be akart menni a házba, kis dulakodás után sikerült ki zárni az ördögöt , nagyon félt a gazdag ember,  és  eszébe jutott hogy ott van nála az Úr, fel is ment hozzá megkérdezte hogy miért nem segített neki mikor dulakodott az  ördöggel?   az Úr azt válaszolta neki : én vendég vagyok nálad eben a pici szobában te  vagy  a ház ura!
a gazdag ember sokat gondolkozott és  úgy döntött ad egy nagy lakosztályt  az Úr  Jézus részére, ezt meg is tette , de következő nap reggel szintén egy nagy dörömbölés az ajtón, az ember fél nagyon de  gondolta most itt van az Úr Jézus megvédi , és bátorságát össze szedve ki nyitotta az ajtót , az ördög  be akart hatolni a házba , sokat dulakodtak , az ember már nagyon félt igy látta hogy legyőzi őt az ellenség, de valahogy mégis sikerült be zárnia az ajtót, jól össze verve  fel futott az Úrhoz , és kérdezte hogy miért nem védte meg  az ördögtől aki nagyon össze verte, a válasz az volt hogy : én vendég vagyok itt te vagy  a ház ura.
 sokat gondolkozott a gazdag ember aki már nem volt büszke magára és a nagy gazdagságban sem bízott , nagyon félt,  akkor elment az Úr Jézushoz , át adta a ház kulcsait neki és ezt mondta:
 kérlek uram mától te legyél e ház Ura  és az életem Ura is   nem kell nekem semmi más csak az élet  veled  . és ezzel ő be ment a kicsi szobába.
 következő reggel arra ébredt fel hogy hatalmas dörömbölés  hal az ajtón, nagyon félt , de mikor hallotta a lépéseket az ajtó felé és  a kulcs zörgését eszébe jutott hogy nincs mitől félni  hiszem az Úr Jézus A ház Ura, de azért le ment a lépcsőn, és mit látott???  az Úr Jézus ki nyitotta az ajtót és az ördög meghajolva elnézést kért és elfutott,
 tanulság  : ne csak egy kis részben legyen Úr a szívedbe: hanem add át neki az egészet  az egész életedet:


Isten azért teremtett meg téged, hogy betöltsd az Ő tervét itt a földön. Senki nem léphet helyetted abba a tervbe, amit neked kell betöltened. Ha az ellenség, a félelem vezet, nem tudod betölteni azt célt amire az Úr elhívott. Isten már a teremtés előtt látott téged és terve, célja volt veled. Van az életedben egy ajtó, ahol Jézus zörget és kopogtat. Halld meg a hangját és engedd be az életedbe ha még nem lakik nálad.
 Jelenések: 3: 20:
20
Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.

Hogy kit engedsz be ezen az ajtón, egyedül rajtad múlik. Senki nem léphet be azon a te engedélyed nélkül, még Jézus sem. Szabad akaratod van, és csak te érvényesítheted azt. Sokan kopogtatnak azon a bejáraton, nem csak az Úr, hanem a Félelem, Aggodalom, Bánat, Harag, Gyűlölet stb. Más szóval, az ellenséged is. Amikor az ikrek, a Félelem, Aggodalom zörget be, te hogyan reagálsz rá? Ez egy elgondolkodtató kérdés, de csak két lehetőséged van. Vagy beengeded, vagy nem. Senki nem kényszeríthet rá, hogy hogy dönts. Mi történik akkor ha kiszólsz, mert nem ismered a szándékukat: Gyertek be! Az ajtón ekkor kimegy a Hit. Ők ketten nem férnek meg egymással. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, írja a Biblia. A Félelem kéz a kézben jár az Aggodalommal és takarítani tértek be hozzád. Nem tűrik meg nálad a Szeretetet, Nyugalmat. Kisöpörnek mindent ami nem hozzájuk tartozik. Alapos nagytakarítást végeznek, hogy ők vehessék át a hatalmat.
2 Mózes: 15: 16/a:16
Félelem és aggodalom lepi meg őket;

A csontjaidat sem kíméli a Félelem, felemészt mindent amit az útjában talál. Nem kímél senkit és semmit. Nincs benne alázat, irgalom, könyörület. Mindent könyörtelenül végez. A Félelem szól hozzád de olyan módon végzi, hogy ott csengjen a füledben nehogy megfeledkezz róla. Rád tör a pusztító amikor a legnagyobb nyugalomban, békességben, biztonságban érzed magad. Nem kérdez, szó nélkül rombol le mindent amit az útjában talál és amit felépítettél magadban.
Jób :4:14   Félelem szálla rám, és rettegés, s megreszketteté minden csontomat.

Jób :15:21   A félelem hangja cseng az ő füleiben; a békesség idején tör rá a pusztító!

Ha beengeded a Félelmet akkor számíthatsz rá, hogy rombolni fog és rabságba vezet. Megfigyelted már, hogy te hogyan reagálsz ezekre a dolgokra? Ilyenkor elbújnak, elrejtőznek az emberek. Nem keresik a társaságot, gyülekezetet, Istent. A Félelem börtönében élnek, az Aggodalom bilincseibe verve és a Borzalom vert tanyát a szívükben.
Zsoltár :55:6   Félelem és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül engem.

Hatalmadban áll, hogy kirúgd ha már beengedted a szívedbe a Félelmet, Aggodalmat. Ha a Félelem marad nálad, nem tudsz növekedni. Nem tudod elpusztítani, de nem kell vele együtt élned! Isten országában nincs Félelem, oda ő nem mehet be, mert ki van rekesztve örökre. Ott nem tud megélni, mert nem talál megfelelő társat, ahol lakni tudna. Száműzd a félelmet és a társait. Hogyan tudod megtenni? Az Igét hallanod kell és ki is kell mondanod! Az Atyánk azt mondja ne félj!
5 Mózes: 31:8:
Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled; el nem marad tőled, sem el nem hágy téged: ne félj és ne rettegj!

Józsué :1:9   Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.

Ruth könyve:3:11   Most hát, édes leányom, ne félj! Mindent, amit mondasz, megteszek néked; mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derék asszony vagy.
Ézsaiás könyve:41:10   Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.

Ézsaiás könyve:41:13   Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobbkezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!


Jeremiás könyve:30:10   
Te azért ne félj, oh én szolgám Jákób, azt mondja az Úr, se ne rettegj Izráel; mert ímhol vagyok én, aki megszabadítlak téged a messze földről, és a te magodat az ő fogságának földéből; és visszatér Jákób és megnyugoszik, és bátorságban lesz, és nem lesz, aki megháborítsa.

Lukács Evangéliuma:8:50   Jézus pedig mikor ezt hallotta, felele néki, mondván: Ne félj; csak higyj, és megtartatik.
Lukács Evangéliuma:12:4   Mondom pedig néktek én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak.
Lukács Evangéliuma:12:7   De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok.
Lukács Evangéliuma:12:32   Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.
Apostolok Cselekedetei:18:9   Monda pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: Ne félj, hanem szólj és ne hallgass:

Jelenések könyve:1:17   Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó,
Jelenések könyve:2:10   Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.

Bármi történhet, ne feledjük, hogy az Úr előttünk jár és a veszedelmeket elhárítja tőlünk. Ne engedjünk a látszatnak, ne adjuk át magunkat a rettegésnek. Bízzunk az Úrban hiszem megígérte hogy velünk marad és  nem hagy el .

az Az Úr bátorít, aggódás és félelem  helyett inkább keressük őt, hálát adva mindazért amit már eddig tett értünk,  tárjuk elé hálaadással  a kívánságainkat :
 Filippi 4: 6-7:
6
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
7
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 November 07, 12:44:07
egy nagyon érdekes cikket olvastam  gondolom megosztom veletek:
 

. Létezik-e Isten? Jézus Krisztus Isten legtisztább, legpontosabb kijelentése magáról.

Miért Jézus? A nagyobb világvallásokban körülnézve azt találjuk, hogy Buddha, Mohamed vagy Konfucius mind prófétaként vagy tanítóként határozta meg magát. Egyikük sem állította, hogy egyenlő lenne Istennel. Jézus viszont meglepő módon igen. Ez választja el őt a többiektől. Azt mondta, hogy „Isten létezik – most épp őt nézitek”. Beszélt ugyan a Mennyei Atyáról, de nem mint valami tőle külön álló valakiről, hanem úgy, mint aki egy vele. Egy olyan egységről beszélt, ami az egész világon egyedülálló. Jézus azt mondta, hogy bárki, aki látta őt, látta az Atyát, és bárki, aki benne hisz, az Atyában hisz.

Azt mondta: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”14 Olyan dolgokat állított magáról, amelyek csakis Istenre igazak: hogy képes az embereknek megbocsátani a bűneiket, felszabadítani őket a rossz szokások alól, bőségesebb életet adni nekik, és végül örök életet adni a mennyben. Más tanítóktól eltérően, akik az emberek figyelmét a szavaikra irányították, Jézus saját magára, a saját személyére irányította a figyelmet. Nem azt mondta, hogy „kövesd az utasításaimat és megtalálod az igazságot.” Azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”15

Mivel bizonyította Jézus, hogy Ő Isten? Olyan cselekedeteket hajtott végre, amelyekre az emberek nem képesek. Csodákat tett. Meggyógyította az embereket – vakokat, nyomorékokat, süketeket –, néhányukat még a halálból is feltámasztotta. Hatalma volt a tárgyak felett, a semmiből ételt teremtett, annyit, hogy az elég volt több ezer ember jóllakatására. A természettel is tett csodákat. Egy tó felszínén sétált, megparancsolta a dühöngő viharnak, hogy csillapodjon le. Sokan azért követték Jézust, mert a csodáival folyamatosan a gondoskodott szükségleteikről. Azt mondta, hogy „ha nem akarjátok elhinni, amit mondok, legalább a csodák miatt higgyetek.”16

Jézus Krisztus Istent úgy mutatta be, mint egy kedves, szerető valakit, aki tisztában van az én- központúságunkkal és különböző hiányosságainkkal, mégis őszintén kapcsolatra vágyik velünk. Jézus megmutatta, hogy bár Isten ítéletet érdemlő bűnösökként tekint ránk, a szeretete erősebb, ezért egy másik tervet dolgozott ki számunkra. Isten maga emberi formát öltött, és felvállalta a bűneinkért járó büntetést. Furán hangzik? Lehet, de például sok apa örömmel cserélne helyet a rákos gyermekével, ha tehetné. A Biblia azt mondja, azért szerethetjük Istent, mert Ő előbb szeretett minket.

Jézus helyettünk halt meg, hogy megbocsátást nyerhessünk. Az általunk ismert összes vallás közül egyedül Jézusban látjuk Istent lépéseket tenni az emberiség felé, és gondoskodni arról, hogy kapcsolatunk lehessen vele. Jézus az isteni szív szeretetéről tesz tanúbizonyságot, amikor a szükségleteinkről gondoskodik, és magához vonz minket. Jézus halála és feltámadása miatt új életet kínál nekünk. Elnyerhetjük a megbocsátást, Isten teljes elfogadását és őszinte szeretetét. Azt mondja: „A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.”17 Egy cselekvő Istent láthatunk itt.

Létezik-e Isten? Ha tudni akarod, kutass Jézus Krisztus után. A Biblia azt mondja, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”18

Bár megtehetné, Isten nem kényszerít minket arra, hogy higgyünk benne. Ehelyett rengeteg utalást adott a létezéséről ahhoz, hogy önként válaszoljunk neki. Csak néhány ezek közül a Föld és a Nap tökéletes távolsága, a víz egyedülálló kémiai tulajdonságai, az emberi agy, a DNS, az Istent ismerő és erről tanúságot tevő emberek, a szívünket és elménket folyamatosan foglalkoztató gondolat, hogy van-e Isten, illetve Istennek az a vágya, hogy Jézus Krisztuson keresztül megismerjük őt.

forrás: http://www.everystudent.hu/a/letezik.html

Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2013 December 26, 09:10:23
  A Megbocsájtás  ideje!Máté: 18: 21-22:

21
Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is?
22
Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is


Emlékszel arra, amikor…? Ezt a kérdést sokszor halljuk a karácsonyi időszakban. Családunkkal és barátainkkal felidézzük az elmúlt ünnepek emlékeit, élvezettel gondolunk vissza a régi dolgokra, amíg egyszer elkerülhetetlenül eszünkbe jut olyasvalami, amit szeretnénk inkább elfelejteni.
Hirtelen újra érezzük a fájdalmat. Egy szülői kritika tüskéje, egy barát be nem teljesített ígérete, visszautasítások, csalódások, szívfájdalmak…
Mit kezdjünk az ilyen emlékekkel? Évről évre magunkkal kell cipelnünk, mint sok más terhet?
Nem. Ledobhatjuk őket. Valójában le is kell dobnunk. És erre egy mód létezik: a megbocsátás.
A megbocsátás egyszerű dolognak tűnik. Mégis, valójában kevesen tesszük meg. Úgy gondoljuk, hogy a megbocsátás egy lehetőség csupán az életben, amit alkalmazhatunk, ha akarunk. De ez nem így van. Alapvető követelmény minden hívő számára. Valójában, ami Istent illeti, a meg nem bocsátás bűn.
A Máté 18:23-35:
Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival.
24
Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentommal vala adós.
25
Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije vala, és fizessenek.
26
Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.
27
Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.
28
Kimenvén pedig az a szolga, találkozék egygyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol.
29
Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.
30
De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik.
31
Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uroknak, amik történtek vala.
32
Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem:
33
Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad?
34
És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik.
35
Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szivetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket
.
Jézus elénk tár egy példázatot, ami jól illusztrálja a szörnyű következményeit. A történet egy szolgáról szól, aki több millió forinttal  megfelelő összeggel tartozott valakinek. Amikor a tartozás esedékessé vált, a szolga esedezett az urának: „Uram, legyél türelmes velem, és mindent visszafizetek.” Az úr annyira megszánta őt, hogy eltörölte az egész adósságot!
Nem sokkal később ugyanez a szolga megkeresett valakit, aki sokkal kevesebbel tartozott neki. A szolgatársa nem tudott fizetni, de ő nem törődött a könyörgésével, és börtönbe csukatta.
Amikor az ura ezt meghallotta, haragra gerjedt. Magához hívatta a gonosz szolgát, és átadta a hóhéroknak, amíg vissza nem fizeti a tartozását.én tapasztalatból mondom sokszor elengedtem a tartozást és nem  tudom elmondani milyen jó érzés volt,
Figyeld meg a meg nem bocsátott tartozás nagyságát.  A kis adósságok dühítenek fel minket a leggyakrabban. Apró-cseprő neheztelések férj és feleség vagy testvérek között. Apró meg nem bocsátások, amelyek túl jelentéktelennek tűnnek ahhoz, hogy foglalkozzunk velük. Vigyázz! Ezeket az adósságokat használja a sátán, hogy gyötörjön téged.
Végül is, Jézus hegyet kitevő adósságokat törölt el neked. Megengedheted magadnak, hogy nagylelkű légy, és elengedd mások filléres adósságait.

Máté Evangéliuma:6:12   És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;

Tölts időt a z Úrral hadd mutasson rá a meg nem bocsátásra benned. Majd térj meg, és engedd el azt magadtól.
Márk Evangéliuma:11:25
   És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.

Legyen ez a karácsony több az emlékek idejénél. Legyen a felejtés ideje, legyen a  megtérés ideje , kezd ujra az egészet , tegyél mindent az Ő lábai elé
Lukács Evangéliuma:11:4   És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok. És ne vígy minket kisértetbe; de szabadíts meg minket a gonosztól.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokkarol - 2013 December 26, 15:10:15
ámen!
 Máté : 6:1
Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.
2
Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
3
Te pedig amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;
4
Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
5
És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
6
Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
7
És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
8
Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.
9
Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
10
Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
11
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
12
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;
13
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
14
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
15
Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: bacsipista - 2013 December 27, 17:44:16
Ámen.

Máté 6,2

Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.


Máté  23, 13-15   
[13] "Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt: ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni." [14] ("Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztok: ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra.") [15] "Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, a gyehenna fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál."
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokkarol - 2013 December 28, 15:14:08
MINDENRE ELÉG ERŐ!
"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít." Fil.4:13.-vers;

A napokban olvastam egy történetet egy hölgyről, aki egyszer hallott Jézus feltámadásáról, és ez olyan mélyen megérintette, hogy szinte nem tudott másról beszélni. Minden ismerősétől, barátjától, rokonától megkérdezte, hogy ismerik-e a húsvét történetét, és már mondta is, hogy mi az a történetben, ami őt rendkívül szíven ütötte. Olyan meggyőzően és szeretettel beszélt Jézus golgotai áldozatáról, határtalan szeretetéről, hogy mások szíve is megnyílt és kezdték más szemmel nézni a világot.

A hölgy kapott egy levelet orvosától, hogy egy bizonyos napon jelenjen meg a rendelőjében. A hölgy elment, és a váróteremben, mivel várnia kellett, elkezdett beszélgetni a mellette ülőkkel kedvenc témájáról. Egyre többen hallgatták, volt, aki könnyes szemmel. Amikor rákerült volna a sor, az orvos azt mondta az asszisztensének, még ne hívjuk be, mert ő ott kint a betegek között egy másfajta terápiát alkalmaz. S amikor végül behívták, az orvos szomorúan közölte vele a hírt, hogy megtámadta szervezetét a „KÓR” és nem sok ideje van már hátra. A hölgy egy pillanatra elgondolkozott, majd mosolyogva így szólt:

Doktor úr, szeretnék minél előbb befeküdni a kórházba a kezelésekre, hogy szobatársaimnak beszélhessek Jézusról, míg még van rá időm.

Hogyan lehet egy halálos hírt félelem nélkül, mérgesség, elkeseredés nélkül fogadni?

Hogyan lehet egy veszteséget elhordozni?
Hogyan lehet bántalmazást eltűrni?
Hogyan lehet békességgel a szívünkbe - élni?

Ha elfogadjuk Krisztust, aki erőt ad, és aki megerősít minket, hogy el tudjuk viselni a bántalmazást!
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2014 November 08, 15:29:59
Emlékezz rá, hogy a Sabbath a nyugalom napja szent legyen.

 :289: :ima02: :ima05: :019:
Cím: GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Január 20, 18:41:07
:2smitten: :2smitten: :2smitten:


 a kislányom aki anya  lett irt egy  verset román nyelven , nagyon szép ! megpróbálom  le  fordítani magyarul,
 Román változat :

Nu-am sa-ti spun copilul meu ,
 ca  urcusul  nu e  greu
am sa-ti spun si am  sa-ti  cer
sa  privesti mereu spre cer,
 nu,  am sa-ti spun  ca  lumea- e buna
 nimeni,  asta  nu  o sa  iti spuna
dar in lume  traim noi
 nuferii  cresc  din  noroi.
 daca  poti si iti sta in fire
 lasa in calea  ta  doar safire!
  nu arunca  margaritare
 celore  care nu sint in stare,
 sa asculte ,  si sa  pretuiasca
 sfatul bun   si vorba   cereasca
 mergi curat pe  drumul tau
 luminat de Dumnezeu.
 te iubesc !  cat   traiesc eu
 tot copil vei fii mereu
 ruga-mi sfanta  si fierbinte
 te insoteste  tine  minte!!

 és  a magyar változata:
( amit én fordítottam)

Nem azt fogom mondani  gyermekem,
 hogy  a felfelé menetel nem nehéz
 Azt fogom mondani , és kérni foglak,
hogy tekints  mindig az égre.
 Nem, azt fogom mondani hogy ez a világ jó
,ezt senki nem fogja  neked  mondani
 de  ebben  a világban élünk mik
 és  a liliomok a  sárból is  nőhetnek
, ha  tudnál és  van  lehetőséged
szórd az utadat zafírokkal!
Ne  dobd  a gyöngyöket azoknak akik nem  képesek
  hogy  értékeljék a  jó  tanácsot,
 és a mennyei   beszédet
te csak menj tisztán a  te utadon
 amit  megvilágosít neked Isten!
   szeretlek!  amiig én élek
te  mindig gyermek leszel
 szent és  forró imám kísér  téged ezt tartsd észben ! ne  feled!
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Január 23, 09:17:40
 :317: :317: :317:  ma hoztam egy veret amit egy kedves  testvér irt a  facebook on :
Siess, siess, magas helyekre, Repülj Repülj déltől keletre. Szívben az Ige, szájban a kard, készülj én népem, mert itt van a harc.
Essen az eső, fujjon a szél, minden ember hozzád meg tér
Mennyei jel, és csoda vár ránk, mint mennyei harmat jön el hozzánk.
Én népem, kedvesem nyisd ki a szíved. Mennyei honban kürt szava zeng
Jön a király, gyere elé, minden ami tiéd, legyen övé,
Szeretlek Uram, te vagy istenem, mindenem tied, benned az életem.


 :ima02: :ima02:
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: bacsipista - 2015 Január 24, 10:30:35
Ildikó szép versek. Lányod szeretete, féltése és tanítása egyaránt benne van a versben.
Próbáltam románul elolvasni. Szépés dallamos sszecsengése van a sorvégeknek.

Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Február 01, 10:00:39

Pál 1. levele a korinthusiakhoz 13, 2.
S ha jövendőt tudok is mondani és minden titkot és minden bölcsességet ismerek is, és olyan teljes hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen énbennem: semmi vagyok.
épp olvastam egy idézetet:
Szeretet irányítja a bíróságot, a tábort, a ligetet, az embereket a földön és a szenteket a magasban, mert a szeretet a mennyország, és a mennyország a szeretet.
Sir Walter Scott
valóban semmi sem vagyok a szeretet nélkül mert Ő maga aki teremtett minket és mindent Ő a Szeretet!
Pál 1. levele a korinthusiakhoz 13, 4-8:
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha.
elgondolkoztam , ha valakit szeretünk a gyermeket , férjet, szülőt stb... bármit tesz picit haragszunk de megbocsájtunk mert szeretünk, Isten is szeret és megbocsájt ha hozzá megyünk megbánással és alázattal, mert Ő annyira szeret minket hogy elküldte az Ő egyetlen Fiát! hogy aki hisz benne el ne vesszen hanem örök életet nyerjen! mekkora szeretet
és most egy két idézet a szeretetről:
Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved.
Margarete Seemann
Mindenki annyit él, amennyit szeretett. Aki szeretetet nem adott, semmit nem adott. Aki szeretetet nem teremtett, semmit nem teremtett.
Lev Tolsztoj
Pál levele a galatákhoz 6, 9-10.
A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.
itt a pénteki napon ami történt velem szeretném leírni.
az egyik lépcsőházban lakik egy nő Csilla a neve , mindenki dilisnek mondja stb... valóban egy kedves nő , mindig fehér és világos kékben van öltözve, szép tiszta , elmegy a z uton simogatja a fákat üdvözli a nővényeket ezért sokat le hülyézik.
péntek ott takarítok abban a lépcsőházban ahol lakik , épp megyek be amikor Csilla megjelenik, kérdezem : megvárjalak??? ó nem még a kis bokrokat üdvözölni szeretném jön a válasz, mégis megvárom a teli vödör vízzel a kezemben , és rá mosolygok,
be megyünk a lifthez megfogja kezem rám néz és ezt mondja: csodálatos vagy jó a lelked, tiszta a tekinteted ,sok szeretet van benned, őrizd meg ezt mindig , Isten mondta figyeljek rád mert kedves vagy és ahol vagy világosságot és szeretett hozol , és megpuszilt és átölelt, a többi emberekre akik nem tiszták nem figyelek hiába gúnyolnak..
meglepődtem nagyon heart hangulatjel heart hangulatjel
Pál levele a rómaiakhoz 2, 6-10.
Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni: azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad; azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd.
szerintem amíg élünk tegyünk meg mindent amit tudunk , jót tenni az a legnemesebb dolog .
egy idézet:
Az igazi szeretet ajándék: nem kérheted, és nem is követelheted, ahogyan ő sem kér, és nem követel semmit. Van, ha életre hívod; és nincs, ha elvárod, hogy legyen. Földi eszköznek semmi hatalma felette.
Akhilleusz Tatiosz
Máté evangéliuma 6, 19-21.
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.
ahol van a szived ott a kincsed is , kérdés mi van a szívedben, igazi gyöngyöket gyűjteni oda fentre .heart hangulatjel
idézet:
Az ember egy napon rádöbben arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az, hogy valaki szeresse őt igazán.
Johann Wolfgang von Goethe
Lukács evangéliuma 6, 30-31.
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.
és valóban sokszor megtapasztaltam hogy jobb adni mint kapni, lehet az egy szép szó is .
és egy idézet:
Legyen szíved, mely sosem válik kővé, legyen kedved, mely sosem gyullad haragra, és legyen érintésed, mely sosem bántalmaz.
Charles Dickens
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
Biblia
Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat.
Antoine de Saint-Exupéry
Tudod, mi a virág?
A földnek jósága;
Tudod, mi a jóság?
A lélek virága.
Petőfi Sándor
Élj szeress szeress és élj ahogy a te Istened akarja ahogy Ő vezet mert Ő teremtett téged
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Február 13, 22:20:50
Gal. 5,26
Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.
 hanem inkább:
Eféz. 4,2
Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,

és:
Eféz. 5,21
Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.
 azért  vetkőzzük le  az ó embert és    a régi énünket és  :
Kol. 3,12
Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
szeresük és  tiszteljük egymást:
Róm. 12,10
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.

Fil. 1,27
Csakhogy a Krisztus evangyéliomához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangyéliom hitéért;

Fil. 2,13
Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
és  végre:
1 Pét. 5,6
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején
Cím: GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Február 21, 01:11:01
91 zolt:
Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.
2
Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem; ő benne bízom!
3
Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
4
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és páncél az ő hűsége.
5
Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
6
A dögvésztől, amely a homályban jár; a döghaláltól, amely délben pusztít.
7
Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.
8
Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
9
Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
10
Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz;
11
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
12
Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
13
Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
14
Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
15
Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
16
Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.


Zsoltárok könyve:91:11   Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.


Zsolt. 34,8
Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket :019: :ima06: :ima05: :ima02:


Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: bacsipista - 2015 Február 21, 10:37:24
Ámen.

(http://1.bp.blogspot.com/-6SE7dVeoaUA/UgulAtureoI/AAAAAAABNYY/pM_PBam8MB8/s1600/%C3%A9l%C5%91.jpg)
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Február 21, 10:40:24
nagyon jó kép !!! köszönöm ! Ámen az igére!!! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Február 25, 20:16:17
egy érdekes gondolatom volt :
imádkoztam és azt hallottam a szívemben: Nem kell félned , Ne félj mert veled vagyok , és éreztem félelmet de viszont Nem féltem Bíztam benne mert Ő igaz és hűséges, , különbség van hogy érzek félelmet és félek , nem félek Ő velem van mellettem van, kértem Tőle erőt hogy bármi is is van tudjunk ezen is keresztül menni , mert Ő mindig mellettünk van , nyugtalan voltam de az ima hatására megnyugodtam, békességet adott! Ő aki igaz és Szent és Hűséges!
tudtam hogy sok a gond tudtam hogy viharban vagyok , de érdekes nem féltem , tudtam hogy a nagy viharban Isten velem van hiszem megígérte hogy nem hagy el velem lesz bármin is kell keresztül mennem, és a vége az ige szerint lesz: az Istent szeretőknek minden a javukra válik.
csodálatos az Úr kegyelme!!!

I. Korintus levél:2:9 Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.

Zsoltárok könyve:34:20   Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.
Cím: GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 09, 17:07:53

  Bátoritás:
…A kinek sebeivel gyógyultatok meg.” (1 Pét. 2.24) Olyan sokszor köszöntem már meg az Úrnak, hogy a kereszten szenvedett sebei által én meggyógyulhattam, de ezeket a sebeket soha nem gondoltam igazán végig. Megköszöntem, de nem éreztem át igazán, hogy a mi Megváltónk mit vállalt magára, mennyi szenvedést, gyötrődést – testi és lelki – fájdalmat.  És hogy mindezt azért vállalta, hogy minden gyötrelemtől, szenvedéstől, betegségtől, vagyis az ördög minden munkájától szabaddá tegyen engem, és mindazokat, akik ezt hittel elfogadják. Isten igéjében azonban megláttam azt a minden emberi értelmet felülhaladó szeretetet, amely arra indította, hogy értünk és helyettünk felvállalja azt az iszonyatos szenvedést, amelytől oly rút, nem emberi lett ábrázata, hogy sokan eliszonyodtak Tőle. (Ésa 52,10) Megláttam a szörnyű sebeket, amiket gonosz kezek ejtettek rajta. Azt a lelki gyötrelmet, amit végig élt már a Gecsemáné kertben. Megláttam hogy a testének minden centiméterét sebek, szörnyű sebek borították, s én – és valamennyien, akik hiszünk az Ő megváltó, helyettesítő áldozatában – ezekben a sebekben nyertünk gyógyulást. Mikor elért a szívemhez ez a „…minden ismeretet felülhaladó szeretetet. (Eféz 3,19) akkor már csak leborulni tudtam az Ő lábai elé, és szívből megköszönni mindazt, amit helyettem és értem megtett, s amiről Ő maga a Szent szellem által (a Zsoltárokban, az Ó- és Újszövetségi írásokban) így tesz bizonyságot:  „Az én szívem reszket bennem és a halál félelmei körülvettek engem. Félelem és rettegés esett énreám és borzadály vett körül engem” (Zsolt 55,5.6) „A halál kötelei vettek körül, a halál tőrei fogtak meg engem.” (Zsolt 18,5.6)  Igen, Ő szomorkodott és rettegett, (Mát. 26.38) vállalva a félelmet, hogy én szabad legyek minden félelemtől, és félelem nélkül szolgálhassam Őt. (Luk 1,74) Gyötrődött, vállalta hogy gyötrődjön, és nyugtalanná váljon az Ő lelke, (Ján. 13.21) és békességem büntetését is Ő viselte (Ésa 53,3-5), hogy az én lelkemnek nyugalma és békessége legyen, és betölthessen azzal a minden emberi értelmet felülhaladó békességgel, amit csak Tőle kaphatok. (Fil 4,7) Szomorkodott, vállalva, hogy a szomorúság Őt sújtsa le, (Zsolt. 69.27) hogy én örökös örömben élhessek Vele, és eltűnjön minden fájdalom és sóhaj. (Ésa 51,11) Szorongattatott, hagyta, hogy gonosz angyalok serege vegye körül, és szorongassa. Engedte, hogy körülvegyék, mint egy ostromlott várost, (Zsolt. 22.17) hogy fogva tartsák, gyötörjék és bántsák. Hogy megkínozzák lelkét is, azért, hogy az én lelkem felszabadult legyen, és a lelkemnek jó dolga legyen. (3Ján.2) A Szent Szellem által Ő maga mondta, hogy az Ő lelke elcsüggedt Benne. (Zsolt 42,7.8) És Vállalta ezt is, hogy az én lelkemet már semmi csüggedés el ne érhesse. És adhasson rám dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett. (Ésa 61,3) Engedte, hogy Őt megkötözzék, és ítéletre adják azért, hogy nekem átadhassa a mennyország kulcsait, és felhatalmazzon arra, hogy amit megkötök a földön, az a mennyben is kötve legyen, és amit megoldok a földön, az a mennyben is oldva legyen. (Mát 16,19; Mát.18,18) Felhatalmazzon arra, hogy én megkötözhessem a hatalmast (Mát 12,29) az erőset (Márk 3,27) hogy  megnyissam a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjam, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és minden igát széttépjek (Ésa 58,6) az Ő Szent Szellemének vezetésével és hatalmával.           Hátát odaadta a verőknek (Ésa 50,6) és hagyta, hogy megostorozzák (Ján 19,1) és véres barázdákat szántsanak az Ő hátán, hosszúra nyújtva barázdáikat (Zsolt 129,3) ezáltal törte össze az én terhes igámat, és hátam vesszejét, az engem nyomorgatónak botját (Ésa.9,4)           Hagyta, hogy az Ő fejére töviskoronát tegyenek, és megcsúfolják és meggyalázzák (Mát 27,29.30) azért, hogy az én fejemre színarany koronát tegyen, (Zsolt 21,4) az én Istenem kenetolaját. (3Móz 21,12) Tűrte, hogy nádszállal verjék fejébe a töviseket, és ezzel súlyosan megsebesítsék az Ő fejét (Mát 27,29.30) azért, hogy az én fejemen semmiféle fájdalom és betegség ne tudjon úrrá lenni. Sőt, hogy fejemnek még egy hajszála se veszhessen el (Luk 21,18) és hogy örök öröm legyen az én fejemen, és eltűnjön életemből a fájdalom és sóhaj (Ésa 35,10)           Oda adta arcát a szaggatóknak (Ésa.50,6), hogy arcul csapdossák (Mát 26,67; Luk.22,63.64) és oda tartotta arcát az Őt verőknek (J.Siralm 3,30) hogy arcát ököllel verjék. (Márk 14,65) Vállalta, hogy oly szörnyen meggyalázzák és megsebesítsék az Ő fejét és arcát, hogy sokan eliszonyodtak Tőle, oly rút, nem emberi lett ábrázata (Ésa 52,10) és nem volt az Ő ábrázata kívánatos (Ésa 53,2) az emberek előtt. Mindezt azért, hogy az én arcom ragyogjon, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Az én arcom ép és egészséges legyen, és rajta az Ő dicsősége ragyogjon, és arcom mindig örömtől ragyogó legyen. (Ésa 60,5) Hogy arcomon betegség, sérülés, vagy fájdalom úrrá ne lehessen. Az Úr Jézus hagyta hogy halálba vigye a gyilkos indulatú beszéd, amelyről a Szent Szellem így tesz bizonyságot, az Ő szenvedéseiről beszélve: Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái. Feltátották rám szájukat mint a ragadozó és ordító oroszlán (Zsolt 22,13.14) és kiáltoztak és ordítoztak: Feszíttessék meg! (Mát 27,22; Márk 15,13; Luk 23,21.) Ezért nincsen immár semmi kárhoztatásom, (Róm 8,1) mert az Úr Jézus mindezeket értem és helyettem vállalta és szenvedte el. Ezért én már nem megyek a kárhozatra – nem  kerülök ítélet alá – hanem  átmentem a halálból az életre (Ján 5,24) Aki ellenem összegyűl, elesik általam, mert meg van írva: Egy ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenem perbe száll, kárhoztatok, mert igazság által lettem erős, s ezt az igazságot az én Megváltó Istenem szerezte meg nekem. Ő szenvedte el a halált bűneimért, és feltámadott az én megigazulásomért (Ésa 54,14-17; Róm.4,25; Zsid.2,9)           És ment az Úr Jézus  a Golgotára, emelvén a keresztfát, amelyre gonosz kezek felfeszítették szent testét (Ján 19,17.18) helyettem és értem – ahogy azt Isten elrendelte, hogy megtörténjen. (Róm.3,25) Eközben úgy hanyatlott el, mint az árnyék az ő megnyúlásakor, mert térdei tántorogtak (Zsolt 109,23.24)  kínjaitól és sok lelki és testi gyötrettetésétől, és ezt is vállalta. Ezért az én lábaim nem tántorodnak meg (Zsolt 66,9) és nem engedi meg az én Istenem, hogy a lábam inogjon, hanem őriz engem (Zsolt 121,3) és bátorsággal járom az én utamat (Péld 3,23) mert megszilárdította az én lépteimet, s ha elesek sem terülök el, mert támogat engem az én Uram. (Zsolt 37,23.24)           Hagyta a mindenség Ura, hogy kezeit és lábait átlyukasszák, és összeroncsolják benne csontjait. (Zsolt 22,17; J.siralm 3,4) Engedte, hogy durva kezek verjenek hatalmas szegeket kezeibe és lábaiba, és az Ő szent teste függjön ég és föld között azért,  hogy az én lábaimat tágas térre állítsa, (Zsolt 31,9) és kiszélesítse lépésemet alattam, s olyanná tette lábamat, mint a szarvasé. (Zsolt 18,34.37) És Ő megszabadított, és megerősített, hogy kezemet nyújtsam a szűkölködőnek (Péld 31,20) és az Úr Jézus nevében betegekre vessem kezemet, hogy azok meggyógyuljanak megszabaduljanak (Márk 16,18) Ezért erősek az én kezeim és lábaim, és sem betegség, sem sérülés, sem fájdalom nem vehet erőt rajtuk. Az Úr Jézus szemei elbágyadtak (Zsolt 69,4) és szeme világa is elhagyta (Zsolt 38,11) és szemei elsenyvedtek (Zsolt 88,10) a szörnyű kíntól, így szabadította meg szemeimet a könnyhullatástól (Zsolt 116,8) hogy eltöröljön Isten minden könnyet az én szemeimről (Jel 7,17) És betöltötte a törvényt, amely kimondja, hogy: Szemet szemért! (2Móz 21,24) És adta az Ő szemét az enyémért, hogy az enyém már soha el ne sötétüljön, hanem lássak messzire és világosan. (Márk 8,25)           És az Úr Jézus vállalta azt a minden képzeletet felülmúló szenvedést, amelytől nyelve az ínyéhez tapadt (Zsolt 22,14) hogy az enyém ép és egészséges legyen, hogy az én nyelvem alatt mindig magasztalás legyen, (Zsolt 66,17) és hirdesse minden napon az Ő igazságát és dicsőségét. (Zsolt 35,28) Az én szám teljen meg minden napon az Ő dicséretével (Zsolt 71,8) és szájam beszélje az Ő igazságát, és minden napon az Ő szabadítását (Zsolt 71,15.24), hogy a szám megtelhessen nevetéssel és nyelvem vigadozással, és örvendezve mondhassam, hogy: Hatalmasan cselekedett velem az Úr! (Zsolt 126,2.3)           Az Úr Jézus vállalta azt a szenvedést, amitől torka kiszáradt (Zsolt 69,4) hogy az én torkomtól eltávolítson minden betegséget és fájdalmat, hogy Isten dicsőítése legyen az én torkomban (Zsolt 149,6)          Vállalta hogy az Ő belső részei megháborodjanak és szétolvadjanak benne (Siralm 1,20; Zsolt.22,15), hogy nekem minden belső szervem ép és egészséges legyen, és  az Ő terve szerint tökéletesen és hibátlanul működjön. És az Ő gyűlölői így gúnyolták: Szabadítsd meg magadat és szállj le a keresztről, (Márk 15,30) de Ő engem akart megszabadítani, ezért nem szállt le a keresztről, hanem hagyta, hogy csontjai széthulljanak – amikor már izmai és a csontjait összetartó izületek, inak szétszakadtak – annyira, hogy így szólt: Megszámlálhatnám minden csontomat. (Zsolt 22,15.18) Ezt a szenvedést is elvállalta, hogy amikor meghallom a szabadításáról szóló jó hírt, az én csontjaim megerősödjenek (Péld 15,30) és hogy a csontjaimat összetartó, és befedő minden izület, ín és izom tökéletes épségben legyen, és tartsa szilárdan az én csontjaimat, amelyeket Ő ruházott fel bőrrel és hússal, és Ő fedezett be inakkal. (Jób 10,11) És az Úr Jézus élete látható legyen az én testemben, (2 Kor. 4.10) mert én az Ő testének tagja vagyok, testéből és csontjaiból való, (2Kor 4,10; Eféz.5,30) ezért sem csapás, sem baleset még csak nem is közelíthet hozzám. (Zsolt 91,7) Fájdalomnak, betegségnek nincs joga a csontjaimat összetartó inakhoz, izületeimhez, izmaimhoz és csontjaimhoz, mert az Úr Jézus már eltávolította ezeket tőlem azáltal, hogy magára vette és elhordozta azokat. És az Ő dereka megtelt gyulladással és testében semmi épség nem maradt, (Zsolt 38,8) mert az én bűneimet – sőt  az egész világ bűnét – magára vállalta. (1Ján 2,2) Ezek súlyos teherként borították el, ereje felett (Zsolt 38,5) azért, hogy megmentsen és megszabadítson engem, hogy én ne legyek fáradt, sem tántorgó, és még derekam öve se oldódjék meg. (Ésa 5,27) Sőt felövezhessem derekamat igazlelkűséggel, (Eféz 6,14) ezért semmilyen gyulladásnak, fájdalomnak nincs joga és helye az én derekamban. Olyan szörnyű szenvedéseket élt át, amelyek következtében szíve olyan lett, mint a viasz (Zsolt 22,13)  és megtört Benne és beteg lett. (Zsolt 69,21.22) Az Ő szíve sebesíttetett meg  (Zsolt 109,22) (Ján 19,34) így gyógyította meg az én szívemet, (Zsolt 147,3) hogy az én szívem megelevenedjen (Zsolt 69,33) és az Ő isteni élete ritmusára verjen, és én az Ő szent igéjével vallhassam, hogy szívem erős, Benne bizakodó. (Zsolt 112,7) És a legnagyobb gyötrelem közepette így kiáltott fel : Én Istenem, én Istenem! miért hagytál el engemet? (Mát. 27.46)  Őt, Isten Fiát bűneink elszakították Istentől, szörnyű sötétség borult rá, (Zsolt 88,7) s megízlelte a szellemi halált, az Isten nélküli állapotot is. A Benne lévő világosság – az ÉLET – oltódott ki (Ezék.32,7) azért, hogy nekem örök életem legyen (1 Ján. 5.11) és mindig az Ő jelenlétében, az Ő dicsőségének fényében élhessek. Utolsó szavaként pedig kijelentette: „…Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátotta  szellemét.” (Ján. 19.30) Így végeztetett el, hogy én vehessem az Ő Szent Szellemét, azt az örökkévaló Szellemet, amely újjászül, megszentel, (1 Kor. 6.11) és vezérel minden utamon. (Róm. 8.14) Kifizette az adósságomat, nem aranyon vagy ezüstön, hanem szeplőtelen, drága vérén váltva ki a sátán fogságából, és átvitt az Ő országába. (Kol.1,13) Hiszen dárdával döfték át oldalát és szívét, (Ján 19,34) hogy az Ő szent vérének (1 Pét. 1.19) utolsó cseppje is kihullva, eltörölje az én bűneimet, megtisztítson, megóvjon minden gonosztól, (Jel. 1.5) és utat nyisson számomra a szentélybe való bemenetelre. (Zsid. 10.19)
http://bovitettbiblia.blogspot.hu/2015/04/a-kinek-sebeivel-gyogyultatok-meg-1-pet.html
Cím: GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 10, 21:29:56
Uram! Taníts minket imádkozni, hogy mindinkább lelki emberekké válhassunk! Ámen


Zsolt 69,14:
Én pedig néked könyörgök, oh Uram; jókedvednek idején, oh Isten, a te kegyelmed sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel.

Életünk második felében, amikor már oly sok mindent megismertünk, megtapasztaltunk a világból, sőt arra is rájöttünk, hogy ez a földi világ számunkra nem örök, akkor elkezdünk foglalkozni a magunk sorsával, s szeretnénk megérteni: kik is vagyunk valójában, s miért éltük addigi életünket úgy, ahogyan… Ilyenkor hirtelen fontossá válnak szüleink, nagyszüleink, az ősök, mert úgy véljük, hogy készségeinkben, személyiségünkben, mozdulatainkban és döntéseinkben valahogyan, titokzatos módon, de ők is benne vannak… egyszóval nagyon fontossá válik az “Én”…

“De én hozzád imádkozom…” – Bizony nem tudjuk félre rakni az “Én”-t! Ahogyan Illés is azt hitte, hogy a nyomorúság idején egyedül maradt meg hűségesen az Istennél – pedig rajta kívül még volt hétezer igaz Izraelben – ugyanígy mi is azt érezzük néha, hogy egyedül maradtunk az Istennel, pedig rajtunk kívül még sok-sok lélek veti bizodalmát az Úrba. Ilyenek vagyunk (ilyen az ember!); szavaink és cselekedeteink “árulkodnak” rólunk, azaz jól megmutatják milyenek is vagyunk valójában.
 és  most eszembe jutott ma   többször    a szeretet: van egy  magyar ének : Lehet a szívben is zivatar
Tudom szeretet nélkül minden ház üres
Minden város lakatlan
Minden zseni ügyetlen
Céltalan üzenet a palackban

Istent arra kérni, hogy szeretettel hallgasson meg minket és hűségesen segítsen , Isten  ezt folyamatosan teszi. Ha nem tenné, akkor nem lenne Gondviselő Isten, márpedig Ő az, velünk van életünk minden pillanatában. Nyilvánvaló, hogy a mi erős “Én”-ünk – mint a zsoltárosnál -, mondatja ki velünk a föntihez hasonló nagyon is emberi kérést: szeretettel és hűséggel legyen irántunk az Isten; jóllehet nekünk kellene szeretni és hűségesnek maradni…? ? ?

A hívő ember nagyon jól tudja: omnia est gratia, azaz minden kegyelem. Kegyelem az egész élet, s benne azok a kiváltságos pillanatok, amikor kimondott és ki nem mondott gondolatainkkal odahajlunk Isten felé. Amikor lendületét veszti a fiatalkori görcsös akarásunk (Minden történésben benne lenni, csak nem lemaradni semmiről!) – azaz elkezdünk böcsülni -, akkor visszatekintve látjuk meg Isten mentő szeretetét életünkben, s tágul ki az előttünk álló ismeretlen jövő. Ha nincs meg életünkben ez a felismerés, hogy az Isten az Isten, akkor már a holnap is aggodalommal tölt el, a holnapután, a személyes végünk, a halál pedig végképp rettegéssel…
 Az imádkozó, hívő ember azonban minden gondját Mennyei Urának kezébe tesz le, és minden megoldást onnan fogad el, és ezért nemcsak hogy nem fél, de az előtte nyiladozó jövőben, annak minden történésében is Teremtőjének gondviselő szeretetét látja…
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 17, 09:22:53
ABC
A Küszködsz a hívő életedben? Megoldás: „…adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek” (Róm 6,13).
Á A nyelveddel van problémád? Megoldás: „Áldom az Urat mindenkor, állandóan Őt dicséri a szám” (Zsolt 34,2).
B Vonakodsz szolgálni? Megoldás: „…bátran szólják Isten Igéjét” (Fil 1,14).
Cs Zaklatott vagy? Megoldás: „…csendes vizekhez vezet engem” (Zsolt 23,2).
D Legyőzve érzed magad? Megoldás: „De hála legyen az Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket…” (2Kor 2,14)
E Emlékszel a kudarcokra? Megoldás: „…egyet cselekszem: ami mögöttem van, azt elfelejtve … futok egyenest a cél felé….” (Fil 3,14)
É Kétségbe vonod az Igét? Megoldás: „Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, Igédben reménykedem” (Zsolt 119,147).
F Szükségben vagy? Megoldás: „Fordítsd felém füledet, és segíts meg!”
(Zsolt 71,2)
GY Lehangolt vagy? Megoldás: „…győzelmes jobbommal támogatlak”
(Ézs 41,10).
H Rosszkedvű vagy? Megoldás: „Hálát adok a Krisztus Jézusnak, … aki
megerősített engem…” (1Tim 1,12)
I Bánatos vagy? Megoldás: „…igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem”
(Zsolt 51,16).
J Lusta vagy és nem kezdeményező? Megoldás: „…jó cselekedetre törekszik” (Tit 2,14).
K Elcsüggedtél? Megoldás: „Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben
… mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős” (2Kor 12,10).
L Gyötör a Sátán? Megoldás: „Legyőzték őt (a Sátánt) a Bárány vérével
és bizonyságtételük Igéjével” (Jel 12,11).
M Nehézséged van? Megoldás: „Minden gondotokat őreá vessétek, mert
neki gondja van rátok” (1Pt 5,7).
N Nincs bizodalmad? Megoldás: „Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy
Isten egyedül” (Zsolt 86,10).
O Akadályok állnak előtted? Megoldás: „Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!” (Zsolt 91,2)
Ö Rosszak a körülményeid? Megoldás: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek” (Fil 4,4).
P Kételkedő a szíved? Megoldás: „Pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt...” (Zsolt 78,38)
R Ingadozik a hited? Megoldás: „… a reménység hitvallásához szilárdan,
ingadozás nélkül ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett” (Zsid 10,23).
S Aggodalmaskodsz? Megoldás: „Semmiért se aggódjatok … mindenkor
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt” (Fil 4,6).
SZ Rossz a vérmérsékleted? Megoldás: „A szeretet … nem gerjed haragra…” (1Kor 13,5)
T Úgy érzed, lefelé süllyedsz? Megoldás: „Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által…” (1Pt 1,5)
Ú Gyenge vagy? Megoldás: „… az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!”
(Neh 8,10)
V Tehetetlennek érzed magad? Megoldás: „…van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Fil 4,13).
Z Úgy érzed, Isten hallgat? Megoldás: „…zörgessetek, és megnyittatik nektek” (Lk 11,9)
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 24, 20:01:08
Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség. (Példabeszéd 4,20-22)

Így is mondhatnánk: az élet szava, az egészség szava. Mindezek Isten Igéjében vannak! Mit is mond itt? „Figyelmezz a szavaimra”, azaz „adj az Igének osztatlan figyelmet, minden mást zárj ki. Figyelmezz, hajts a füledet a szavaimra, azaz igyál a füleiden levő kapukon keresztül.” Nyisd meg a füleidet Isten szavaira, mondásaira. Ha erre megnyitod, akkor viszont be kell zárnod másra. Vagyis nézd és hallgasd, és ne engedd hogy eltávozzaak a szemeidtől. Mi ne távozzon el? A „szavaimtól”! Azaz folyamatosan nézd az Igémet. És tartsd meg a szíved közepén. Miért? Mert ez az élet. Az élet szavai, Igéje.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 25, 09:30:19
én ma az áhítatok at olvasva megragadott néhány gondolat , ezért ma ezt szeretném veletek megosztani:
Építő gondolatok Joel Osteen
Az áldás völgye:
Életünk során mindannyian keresztülmegyünk nehéz időkön. Amikor a völgyben vagyunk, könnyű elbátortalanodni, és azt gondolni, soha nem lesz jobb a helyzetünk. Gyakran ez az az időszak, amikor elveszítjük a szenvedélyünket.
Azonban a Biblia beszél az áldás völgyéről. Talán ellentmondásnak tűnhet: „Nem lehet, hogy völgyben vagyok, és mégis áldott legyek. A völgyben csüggedt vagyok. Ezzel a betegséggel küszködöm. A munkahelyemen nem bánnak velem rendesen.” A völgyet valami negatív dolognak látjuk. „Amint kikerülök ebből a helyzetből, sokkal jobb lesz a hozzáállásom.” Megtanultam, hogy Isten nem mindig mozdítja el a völgyet, hanem a völgyben áld meg.
Dávid ezt mondta: „Isten asztalt terít nekem ellenségeim szeme láttára.” Nem mondta, hogy „Isten minden ellenségemet eltávolítja, mindentől megszabadít, ami aggaszt.” Nem, a problémák közepette, a nehézségek közepette készít asztalt számomra. Nem feltétlenül kell megszabadítania belőle, Ő meg tud szabadítani benne.
A Bibliában olvashatunk arról, amikor Izsák nagy éhínséget élt meg (1 Mózes 26). Isten nem vitte el arról a helyről, hanem ott áldotta meg, ahol volt. Istennek nem kellett őt megszabadítania az éhínségből; az éhínség közepette áldotta meg. Lehet, hogy a völgyben vagy és a harcodat vívod az egészséged, a pénzügyeid terén, vagy éppen jogi téren. Isten tudja, hogyan fordítsa a csatameződet az áldások mezejévé. Ne csüggedj! Készen kell állnod, mert a völgy nem marad a vereség völgye, hanem a győzelem völgyévé fog változni. Amiről azt gondolod, hogy a veszteségek és szívfájdalmak völgye, azt Isten az új kezdetek és egy nagyobb beteljesülés völgyévé fogja tenni: az áldások völgyévé.
A negyedik napon összegyülekeztek az Áldás-völgyben, hogy ott áldják az Urat. Ezért hívják azt a helyet Áldás-völgynek még ma is. (2 Krónikák 20:26)
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 28, 11:19:14
szüntelen imádkozzatok! :2smitten:
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 30, 20:10:49
Mindig örülni
Joel OsteenMindannyiunk számára reális lehetőség, hogy elveszítjük az örömünket, hogy elkedvetlenedünk. De Isten szándéka nem az, hogy csupán elviseljük az életet, hanem hogy élvezzük azt. Már reggel eldől, hogy egy napunk győztes lesz-e vagy vesztes. Amikor reggel felkelsz, az elmédet kell megfelelő irányba állítanod. Lehet, hogy az érzéseid azt mondják: "fáradt vagyok, nincs kedvem felkelni, dolgozni menni még annyira sem. Nem akarok a problémáimmal foglalkozni, még a gyerekeimmel sem. Annyi problémám van…"

Ha ezekkel a gondolatokkal akarod eltölteni az egész napot, biztos hogy rossz napod lesz. A hitedet rosszul használod. Meg kell fordítanod a helyzetet. Mondd: „ez a nap egy nagyszerű nap lesz, valami nagyszerű fog velem történni ma. Istennek fontos az én jövőm, s Ő jóindulattal fog beavatkozni ma is. Várom, hogy új lehetőségek, istentől való kapcsolatok, természetfeletti áttörések jöjjenek ma.” S ezzel már fel is készítetted magad a győzelmekre, a helyreállásra, növekedésre.

Isten azt fogja mondani angyalainak: „figyelitek? Ez a gyermekem várja az én jóságomat. Várja, hogy növekedjen, bővölködjön, annak ellenére hogy a gazdaság rosszul működik. Azt várja, hogy egészséges legyen, az orvosi diagnózis ellenére. Azt várja, hogy az álmai beteljesüljenek, annak ellenére, hogy nincs erre lehetőség.” Ha a napodat így kezded, Isten azt fogja mondani az angyalainak: „menjetek, dolgozzatok! Intézkedjetek, hogy jól alakuljanak a gyermekem dolgai. Adjatok áttörést az életébe. Intézzétek el, hogy a megfelelő emberekkel találkozzon a megfelelő pillanatban. Nyissátok meg a megfelelő ajtókat a számára.” Ezután jelenik meg Isten jósága, szokatlan módon az életedben.

Jónéhányatoknál tudom, hogy a nagy áttörések így jelentek meg az életetekben. Egy kicsit módosítottatok a reggeleteken, jobb attitűdöt vettetek fel, és sokkal hatékonyabbá váltatok: új ajtók nyíltak meg, új barátokkal találkoztatok, s áttörést tapasztaltatok meg azon a területen, amiért korábban imádkoztatok. Csak annyi kell ehhez, hogy reggel, mikor felkelsz, ne a vereséget várd, hanem a győzelmet. Isten jóindulatát, növekedést, áttörést várj.

A napod első néhány perce meghatározza, mi történik veled később. Ha semmire sem akarsz gondolni, akkor evilág biztos, hogy negatív gondolatokkal árasztja el az elmédet. Voltál már úgy, hogy reggel csak úgy feküdtél az ágyban, és egyszer csak az elmúlt nap összes hibája az eszedbe jutott? Az összes probléma, ami beárnyékolta a jövődet? Az ellenséged gondoskodik arról, hogy rossz gondolatok miatt csak rosszat várj, és egy nagyon rossz napot készítsen elő neked. Ne ess ebbe a csapdába. A Kol 3:2 azt mondja: Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.

Legyél kezdeményező. Ha felkelsz, Dáviddal együtt mondd: „ez az a nap, amit az Úr szerzett nekem. Nem érdekel, mit érzek, a körülmények milyenek, hogy a gazdaság összeomlás előtt áll, hogy az orvos tegnap mit mondott nekem. Úgy döntöttem, hogy az örvendezést választom. Úgy döntöttem, hogy ezt a napot is boldogan fogom átélni. Nem engedem, hogy mások ellopják az örömömet. Nem engedem, hogy a csalódottság letörje a jókedvemet. Nem a problémáimra fogok nézni, vagy a hibáimra. Döntöttem, és élvezni fogom ezt a mai napot is.”

Reggelenként azt szoktam mondani: „Atyám, köszönöm, hogy ez egy áldott nap lesz, maikor tőled kapok áldásokat. Egy olyan nap lesz, mikor valaki számára áldás leszek, és elfogadom a te jóságodat egy még nagyszerűbb formában.” Mit is csinálok ilyenkor? Meghatározom az egész napom lefolyását.

Reggel már keresem, ki az, akinek áldás lehetek. Keresek valakit, akihez jó tudok lenni. Akit bátoríthatok, akit felemelhetek. Tehát azt várom, hogy először is áldott napom lesz, másodszor hogy valamit fogok kapni az Úrtól. Azaz Isten jóságát még nem tapasztalt módon, nagyobb mértékben fogom megkapni. Hogy Isten jósága megjelenik az életemben a mai napon. Természetfeletti áttöréseket várok. Nemcsak azt várom, hogy áttörések lesznek, hanem azt is, hogy amikor segítek valakinek, Isten engem is megsegít. A gondolataimat úgy készítem fel, hogy várom Isten jóságának még nagyszerűbb megjelenését az életemben.

Hallottam egy történetet egy 92 éves férfiról. Annyira friss, amennyire csak lehet. Reggel 8-kor már felöltözötten, tökéletesen megborotválkozva, haját makulátlanul elkészítve kezdi a napot. Már csak homályosan lát - a felesége, közel 70 évesen elköltözött az Úrhoz -, ő pedig beköltözött egy idősek otthonába. Amikor megérkezett, néhány órát türelmesen várakozott a recepciónál. Egy fiatal hölgy jött, hogy elvezesse őt új szobájába. S ahogy a tolókocsival mentek a szoba felé, a fiatal hölgy nagy részletességgel kezdte leírni a szobát, hogy milyen nagyszerű kilátás nyílik belőle, hogy milyen kényelmes a karosszék.

A férfi azonban félbeszakította: „nagyon szeretem azt a szobát!” A hölgy nevetett: „uram, még nem is látta. Néhány perc és ott leszünk.” De a férfi azt mondta: „a boldogság nem attól van, hogy látunk-e valamit - a boldogság egy döntés kérdése. Akár szeretem a szobát, akár nem, akármilyen is a bútor, valójában attól függ, hogy a gondolataimat hogyan készítem fel.”

Szeretem ezt a fajta hozzáállást. Ehhez hasonlóan kell az elménket felkészítni, hogy élvezzük a napunkat. Azt is várnunk kell az elménkben, hogy ez egy áldott, természetfeletti év lesz. Lehet, hogy lesznek visszacsúszások, a körülmények kedvezőtlenül alakulnak, de ez az elmémet nem változtatja meg. Lehet, hogy a gazdaság hatással van a cégemre, de a gondolatomat ez nem változtatja meg. Tudom, hogy Isten ennek ellenére bővölködésben fog tartani. Lehet, hogy a betegség megváltoztatja, hogyan érzem magam, de nem változtatja meg a gondolataimat. Én már döntöttem: ezt a napot is boldogan fogom leélni. Barátom, a boldogságod nem attól függ, mi történt veled, hanem hogy az elmédben mit vársz.

Most arra kérlek, az elmédben készítsd fel magad, hogy a mai napod is teljes örömben fog lezajlani. Hogy minden nap győzelmet várva fogsz felkelni. Egyik reggel korán kisétáltam a kertünkbe, és gyönyörködtem a madarak énekében – a kis madarak hangosan énekeltek, a nagyobbak megpróbálták elnyomni őket, úgy tűnt, mintha egy nagy házibulit tartottak volna ott fenn, az ágak között.

Meg akartam kérdezni tőlük: „hé madarak, nem olvastátok a mai újságot? Nem olvastátok, mi történt a tőzsdén? Ha olvastátok volna, nem örülnétek itt ennyire. Úgy tesztek, mintha minden olyan nagyszerű lenne.” De a madarakkal semmi gond nem volt, ők valami titkot tudnak: tudják, hogy mennyei Atyjuknak gondja van rájuk. S úgy döntöttek, hogy a reggelt énekelve kezdik, és élvezik a napjukat, függetlenül attól, hogy mi veszi körül őket. Nekünk is így kellene elkezdeni minden napunkat. Kelj fel reggel, és töltse meg a házad a hálaadás éneke. Kezdj el mosolyogni, döntsd el, hogy élvezni fogod az életedet.

1Thess 5:16 Mindenkor örüljetek (legyél boldog a hitedben, és legyél boldog a szívedben folyamatosan, és mindig – angol ford.) Figyeld csak, mit mond az Úr: milyen hosszú ideig legyél boldog és örömteli? Milyen hosszú ideig kell derűsen élni? Annyi ideig, amíg az emberek jók hozzánk, amíg jól érezzük magunkat, amíg a gazdaság jól működik? Nem. Az Ige szerint folytonosan, mindig. Akkor is, amikor jól mennek a dolgok, és akkor is, amikor rosszul. Amikor süt a nap, s amikor esik.

Amikor sötét felhők gyülekeznek a fejed fölött, úgy érezheted az élet tele van rossz dolgokkal. De mindig emlékezz: a sötét felhők felett süt a nap. Mindig. Lehet hogy nem vagy képes a napot látni a felhők miatt, de ez nem jelenti azt, hogy a nap nincs ott. Épp csak a sötét felhők eltakarják. A jó hírem számodra az, hogy a sötét felhők csak átmenetiek. Nem maradnak ott mindig. A nap marad ott mindig!

Ebben az átmeneti időben is őrizd meg az örömödet, légy boldog. Ne engedd, hogy néhány felhő megkeserítse az életed. Az eső esik az igazra és a hamisra egyaránt. Ez azt jelenti, hogy mindannyian kerülünk nehéz helyzetbe. Igazságtalanságok történhetnek velünk, kísértések, próbák. De tudd, amikor benne vagy egy nehéz próbában, Isten mindig megsegít. Ha nehézségeken mégy keresztül, de az arcodon mosoly, a szívedben Istent dicsőítő ének van, a próba után jutalom vár téged.

Gyakran a nehéz időkben kedvetlenség vesz erőt rajtunk. Mondhatod: „Joel, a cégem rosszul megy, nehéz idők járnak rám. Az orvosom nagyon rossz diagnózist adott nekem. Nagyon aggaszt engem egy bírósági tárgyalás.” Az emberi természet hajlamos arra, hogy ilyenkor aggódó és letört legyen. Az Ige szerint viszont pont az ellenkezőjét kell tennünk.

A Jak 1,2 szerint teljes örömnek tartsátok, mikor különféle kísértésekbe estek… Hát, ennek bizony nem sok értelme van. Tényleg úgy gondolja az Úr, hogy nehéz időkben legyünk tele örömmel? Pedig úgy gondolja. Amikor elveszíted az örömödet, akkor az erődet is elveszíted. Ha valamikor szükséged van az erőre, akkor bizony a nehéz időkben. Ha egy nehezen nevelhető gyermeked van, akkor sok erőre, energiára van szükséged. De csak akkor lesz erőd, ha az örömödet nem veszíted el.

Ha pénzügyileg ellehetetlenültél, ha súlyos betegség fenyeget, vagy egy fontos kapcsolatod veszélybe került, az ilyen helyzetekben könnyű kiszáradni, keserűvé, elkedvetlenedetté válni. Ekkor van szükséged az erőre, hogy fel tudj állni. Hogy meg tudd harcolni a hit nemes harcát. De csak akkor tudod megőrizni az örömödet, ha tudod, hogy a próba végén jutalom vár. S minden akadályoztatás után új lehetőségek nyílnak ki. Minden ellenállást növekedés követ. S ha tudom, hogy bár igazságtalan, ami történt velem, és bár nehéz helyzetben vagyok, ennek ellenére megőrzöm a jó hozzáállásomat és teljes örömömet, akkor ez a helyzet nem vet vissza, hanem inkább segíteni fog az előremenetelben, I áttörésének az átvételében, hogy Isten még több jó dolgot hozzon az életemben.

A kulcs: hogyan is kezeled az ilyen nehéz helyzeteket. Ha panaszkodsz, akkor benne maradsz. Ha negatív és keserű maradsz, nem fogsz átmenni a próbán, pedig a segítség és a kimenekedés a rendelkezésedre áll. De mert nem tartod örömnek a próbát, elmulasztod az új lehetőségeket, amelyek a növekedésedet segítenék elő. Isten új lehetőségekkel ajándékoz meg, ha pl. valaki megsért téged, akkor nem fogsz emiatt szomorkodni, hanem teljes örömnek tartod. Mert tudod, ez csak egy próba, és a végén egy fantasztikus új lehetőség vár. Ahelyett hogy panaszkodnál, tartsd teljes örömnek. Én örömnek tartom ezt a próbát, és tudom, hogy az Úr betölti minden szükségemet.

Ha valami csalódás ér, az érzelmeid azt mondják: itt az idő, hogy behúzd a kéziféket, és szomorkodj egy kicsit. És hirtelen elborít az önsajnálat. De ahelyett, hogy engednéd az érzelmeidet elhatalmasodni, beszélj magadhoz: „azonnal felállsz, és összeszeded magad. Jó, igenis jó napod lesz ma.” Így tudod a próbát sikeresen megvívni. Így tudod teljes örömnek tartani. Ha nehéz időket élsz át, ne csodálkozz, ha nehéznek érzed az életet, és megpróbál téged lenyomni a szellemi valóság. Ne lepődj meg, ha mindenünnen ilyen gondolatok jönnek: „soha nem fogsz kijönni ebből. Kész, vége. Nincs újabb esélyed.” Ne higgy ezeknek a hazugságoknak. Ne engedj az érzelmeidnek. Nem az érzelmeid a főnökök. Te vagy a főnök. Ne engedd, hogy az éned kezdjen beszélni hozzád, te kezdj beszélni az énedhez.

Ha reggel felébredsz, és a gondolataidba az jön: „hű, ez egy ritka nehéz nap lesz” - ne egyezz meg ezzel, és ne mondd: „igen, tényleg nagyon sok problémám van, soha nem sikerül ezeket megoldanom már.” Fordítsd meg inkább a helyzetet, és beszélj magadhoz, valld meg a hitedet: „Igenis jól fogom magam érezni, átkerülök a nehézségeken, meg fogom oldani a problémákat – mert Isten megsegít és helyreállít.” Ha korán reggel már az a gondolat jön, hogy a mai napon bizony semmi esélyed sincs, beszélj magadhoz: „Ez egy nagyszerű nap lesz, Istennek gondja van a jövőmre, alig várom, hogy meglássam, mit készített a mai napra.

Mit is csináltál? Örömnek tartottad a próbát. Dávid is ezt tette. Ez a lehúzó, nehéz hangulat majdnem elrabolta a jövőjét Dávidnak. Depressziós lett, de ahelyett, hogy hagyta volna elhatalmasodni, elkezdett beszélni magához: miért csüggedsz, kedvetlenedsz el én lelkem? Helyezd a reményed Istenbe. (42,11 zsoltár) Más szavakkal ezt mondta: „Dávid, mi a baj veled? Miért csüggedtél el? Miért vesztetted el az örömödet? Isten még mindig a trónon ül. Ő jó dolgokat készít neked. Vesd a reményedet újra Istenbe.”

Amikor a letargia el akar borítani, tedd ugyanazt. Nézz bele a tükörbe, és mondd azt: „fejezd be, tessék örülni!” Vedd fel ezt az új hozzáállást, amiről most hallottál. Nem fogunk vereségben maradni, mert a reményünket Istenbe vetjük. Manapság annyi bizonytalanság történik körülöttünk, rengeteg rossz hírt kapunk. Ha nem vagy óvatos, ezek mind lehúznának, letargiába taszítanának. Nincs öröm, nincs lelkesedés. Minden olyan rosszá válik ilyenkor.

De az Ige megmondja, mi a teendőd: Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére! (Ézs 61:3)

Ha csüggedés próbálna elborítani, és magadban azt gondolod, hogy semmi jóra sem számíthatsz már ebben az életben, a jó napjaidat elmulasztottad – az első dolog, amit meg kell tenned, hogy a csüggedés palástját hajítsd el magadtól, és ezzel együtt az önsajnálat kabátját is vesd le. Kerekedj felül a csüggedésen, és vedd fel új kabátként a dicséretet.

Kezdd el megköszönni azokat a dolgokat, amiket Isten már elvégzett az életedben. Köszönd meg neki, hogy nagy győzelmeket adott az életedben, hogy milyen messzire hozott már téged. Majd egy lépéssel menj tovább, és köszönd meg neki azokat a győzelmeket, amik még előtted állnak. Köszönd meg az új ajtókat, amiket meg fog nyitni számodra, hogy a nehéz helyzeteket meg fogja fordítani, hogy a jövőben is az Ő jóindulata lesz veled. Ha ezt megteszed, új örömöt fogsz megtapasztalni. És meglátod, a hited növekedni fog. Többé nem áldozatnak fogod érezni magad, hanem győztesnek.

Egy dolgot megtanultam: nem maradhatsz vesztes állapotban, ha elkezded dicsérni az Urat. Nem maradhatsz kedvetlen, és csüggedt, ha hálát adsz az Úrnak a szabadításért. Ha felveszed a dicséret palástját, a csüggedés el kell hogy távozzon tőled.

Van amikor nem érzed magad képesnek, hogy hálát adj, azért mondja az Úr a Zsid13,15-ben, hogy ajánld fel a dicséret áldozatát. Isten tudja, hogy ez nem mindig könnyű. S van idő, mikor azt kell mondanod: Uram, nem érzem, hogy hálát tudok most adni neked. Minden rossz irányba fordult, letört vagyok, magányos. De tudom, hogy Te még ott ülsz a trónon, tudom, hogy jó vagy, hogy mindig jó vagy. Ezért én úgy döntök, hogy dicsérlek téged. Úgy döntöttem, hogy hálát adok neked mindenképpen. Amikor a dicséret áldozatát viszed az Úr elé, akkor történnek természetfeletti áttörések a mennyben.

Ezt tette Pál és Silás is. Éjfélkor börtönben voltak. Igazságtalanul megverték őket, és vajon mit tettek? Panaszkodtak? Sajnálták magukat? „Istenem, nem volt szép dolog hogy magunkra hagytál. Hol voltál?” Nem. Ők dicséretet énekeltek az Úrnak, és hálát adtak Istennek. S azt mondták Neki: „tudjuk, te nagyobb vagy a mi problémáinknál, tudjuk, hogy te még mindig ellenőrzés alatt tartod ezt a helyzetet, és képes vagy kivinni minket erről a helyről.” És tudjátok, éjfélkor egy földrengés kinyitotta a cellák ajtajait, sőt, a láncok is leestek a lábukról, és már szabad emberként sétáltak ki a börtönből.

Mivel kezdődött? Hogy a dicséret áldozatát vitték az Úr elé. Bármelyikünk képes arra, hogy ilyen hozzáállása legyen. Amikor könnyen mennek a dolgok, mindannyian tudunk hálát adni az Úrnak, de mi van, ha egy börtön mélyén csücsülsz? Hol vagytok, akik reggelenként győzelmet vártok, bár ezt semmi nem indokolja. Amikor minden körülmény azt mondja: nehéz napod lesz. Hol vannak azok az emberek, akik azt mondják: bár az orvos diagnózisa szerint beteg vagyok, de én ennek ellenére hálát és dicséretet adok Neked Uram. Uram, Hálát adok neked, bár még nem látom a kimenekedés útját.

Ha körbe nézek ebben a gyülekezetben, nagyon sok ilyen embert látok. Mert tudom, hogy nagyon nagy hitű emberek vannak itt. Tudom, hogy sokatok jogosan panaszkodhatna, sajnálhatná magát, akár depressziós is lehetne, ehelyett hálát adtok az Úrnak, és mosolyogtok, akkor is jól döntötök, amikor rossz dolgok vannak az életetekben. Ezért vagyok biztos benne, hogy még nagyobb győzelmeket fogtok megtapasztalni. Szükséges, hogy a látásotokat merjétek megnagyobbítani. Végre vegyétek észre, hogy Istennek nincsenek korlátai. A legjobb napjaitok még most következnek.

Isten győzelmeket készített a jövőtökben, melyek a csodálatotokat fogják kivívni. Szokatlan dolgok fognak történni az életetekben, lehet hogy nehéz időszakon mégy át, de soha ne feledd, az ellenség a legkomolyabb fegyvereit akkor veti be, amikor tudja, hogy Isten valami nagyszerű dolgot készít neked. Amikor a legsötétebb időket éled, akkor vagy a legközelebb a győzelemhez. Az ellenség a leghatékonyabb fegyvereit már elhasználta ellened, ne kezdj el ilyenkor panaszkodni, hanem add továbbra is a dicséret áldozatát az Úrnak.

Jer 33:11 Örömnek szava és vígasság szava, vőlegény szava és menyasszony szava, és azoknak szava, kik ezt mondják: Dícsérjétek a Seregek Urát, mert jó az Úr, mert örökkévaló az ő kegyelme; a kik hálaáldozatot hoznak az Úr házába, mert visszahozom e föld népét a fogságból, mint annakelőtte, azt mondja az Úr.

Amikor a szádban öröm hangja csendül fel, és az öröm áldozatát viszed az Úrnak, akkor a foglyot az Úr megszabadítja, és az Ő sikerét helyreállítja.
Ebben az Igében két szót szeretek: visszahozza – megfordítja -, és helyreállítja.

Amikor tele vagy örömmel, és a dicséret áldozatát adod az Úrnak, Ő akkor fogja a dolgokat az érdekedben megváltoztatni, a kedvezőtlen helyzeteket megfordítja, amiket elloptak tőled, azt visszaadja. De ez nem fog megtörténni, ha panasszal van tele a szád, ha negatív vagy, keserű. Ez akkor történik meg, amikor öröm hangjával van tele a szád. Ha reggel zsoltárral ébredsz. S ha minden napod örömmel kezded, mosollyal az arcodon.

Nem mindig indokolt az öröm, de rázd le az elkedvetlenedést. Ha így élsz, Isten tudni fogja, kész vagy arra, hogy megfordítsa a helyzetedet, és helyreállítson. Megfordítsa a helyzetet, mikor egyre kedvezőtlenebb az életed, amikor a céged nehéz időket él át, vagy megfordítja a bírósági tárgyalást, sőt az egészségeddel kapcsolatban is képes megfordítani a helyzetedet.

Isten helyreállít, és visszaad mindent, ami a tiéd volt. Visszaadja az ellopott éveket, amiket az ellenség tönkretett. Emberi kapcsolataidat is helyreállítja. Ez azért történik meg, mert öröm van a szádban, és a boldogság szavai, mert a dicséret áldozatát viszed az Úrhoz. Az Ige azt mondja: örvendezz az Urban mindenkor.

Az öröm nemcsak azt jelenti, hogy énekelsz az Úrnak örömmel, hanem a szád mosolyra derül, megfordulsz a tengelyed körül, és felfelé nézel. Tudod, hogy úgy is tudsz örülni, ha egyszerűen mosolyogsz? Amikor nehéz idők járnak, és sokan lógó orral járkálnak, és aggodalmaskodnak, csüggedtek – te pedig mosollyal az arcodon jársz, nem feltétlenül azért, mert okod van rá, hanem hitből mosolyogsz. Mert tudod, az arckifejezéseddel azt üzened: bízom benned Uram. Bár nem érzem így magam, de úgy döntöttem, bízom Benned. Mikor a nehéz időkben mosolyogsz, akkor is a dicséret áldozatát viszed az Úr elé.

A nehéz napokban talán a legnehezebb mosolyogni. Sokan ilyenkor lógó orral járnak. Úgy tűnik, mintha mindenüket elveszítették volna. S jönnek hozzám szomorúan: „Joel, én örvendezek az Úrban.” Miközben szomorúak! Figyelned kell arra, hogy a szavaid, az arcod és a szíved összhangban legyenek. Ha meghallod, hogy egy kismadár hogyan örvendezik, tudod, hogy minden rendben lesz. Hogy Isten csatározik most érted. Tudod, hogy senki nem vehet ki az Ő kezéből. Tudod, hogy a győzelmet Isten már elkészítette számodra. S tudod, hogy egyetlen ellened készült fegyver sem lehet jószerencsés. S ami most károdra volt, azt Isten fel fogja használni a megsegítésedre.

Ami a szívedben van, engedd hogy megjelenjen a külsődön is. Az örvendezésed ne csak szavakban álljon, de az arckifejezésed is ezt sugallja. Örvendezz felemelt kezekkel, mosolyogva. Az örömödnek sohasem szabad rejtve maradni. Te vagy a világ világossága, ne rejtsd el a fényt. Akárhová is mégy, lássák a te örömödet. Mondhatod: Joel, most semmi okom, hogy örvendezzek. Tudod, nagyon sok gondom van. Összefogtak az ellenségeim. De tudod mit? Ekkor kell a leginkább mosolyognod. Ekkor kell a hitedet gyakorolnod. Amikor valaki udvariatlan, durva veled, és legszívesebben ugyanilyen lennél vele, ekkor kell a legjobban mosolyognod. S miért? Mert igen nagy örömnek tartod ezt a helyzetet.

Ha valaki az autópályán szabálytalanul előz, és nehéz helyzetbe kerülsz, ahelyett hogy tülkölnél neki, és vörös képpel ordítanál vele, ehelyett inkább ránézel, és mosolyogsz. Tudod, mit csinálsz ilyenkor? A dicséret áldozatát viszed az Úr elé. Vannak helyzetek, mikor nagyon nehéz ez. Mikor a gyermeked lesütött szemmel jön, és közli, leöntöttem cékla lével a fehér kanapét – mosolyogsz. A dicsér áldozatát viszed Istennek. Vagy: munkatársad mindig pletykál rólad, és rosszat terjeszt a hátad mögött. Utána odamegy hozzád, és megkérdezi : „segítenél ebben a projektben?” Ahelyett, hogy azt kérdeznéd: „nem szégyelled magad te szemétláda?!” Inkább rámosolyogsz és azt mondod: teljes örömmel. De azért magadban mondhatod: „Uram, ennél nagyobb dicséret áldozatát még nem vittem eléd.”

Egyszer Viktóriával mentünk a reptérre, és két bőrönddel várakoztunk a reptéren. De nem engedtek át, mert a biztonsági tiszt szerint folyadékot vittünk a csomagban. Viktória mondta is: Joel, elfelejtettem, és vizet tettem a bőröndbe. De én azt hittem, hogy Viktória a másik csomagra gondolt, és én nem vettem ki az enyémből a vizet. A biztonsági tiszt felhergelte magát, és úgy beszélt velem, mintha főbenjáró bűnt követtem volna el. Rám kiáltott: „nem hallotta? Azonnal nyissa ki!” Nem éreztem, hogy mosolyognom kellene, mindenről akartam tudni ebben a pillanatban, csak nem az örömről.

Akkor magammal kellett beszélni: „Joel, neked udvariasnak kell lenned, mert te pásztor vagy. Nem emlékszel, miket prédikáltál?” És széles mosolyt erőltettem az arcomra, de meg kell mondanom, nagyon hamis mosoly volt. S mikor vége volt ennek a megalázó helyzetnek, mondtam: „Uram, ezért nagy jutalmat várok…”

Testvérek, örömnek tartsátok mindig a próbákat. Határozd el magadban, hogy mindig örömnek fogod tartani, akármilyen helyzetbe is kerülsz., mindennap úgy kelj fel, hogy győzelmet várj. Az elmédet irányítsd jó irányba. S valld meg, hogy ez egy nagyszerű, áldott nap lesz, mikor Isten áldásai jelennek meg az életedben. S nem baj, akármi is jöhet aznap, ne veszítsd el az örömödet. Tanuld meg a dicséret áldozatát odavinni az Úrhoz. Ha megtartod az öröm hangját, nem képes az ördög vereségben tartani téged. Mert Isten megígérte, hogy megfordítja a helyzetedet, és megjutalmaz téged. S nem csak ezért, hanem mert ha az örömöt megőrzöd, az erőt is megőrzöd, ami képessé tesz ara, hogy minden akadályt legyőzz, minden támadást visszaverj. És azzá tudsz válni, amivé Isten tervezett.

Fordította:
Orbán Tibor
Cím: GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 10, 08:26:18
Légy az, akinek Isten teremtett
Nagyon kedvelem József történetét. Józsefet nagyon szerette édesapja. Megkülönböztetett figyelme bizonyítékaként, egy csodálatos színes köntöst ajándékozott neki, tizenkét fia közül a legkisebbnek.

A köntös József kiválasztottságát, valamint édesapja szeretetét és jóindulatát szimbolizálja, azonban Isten védelmét és kenetét is jelképezi.

Gondolhatod, hogy József bátyjai milyen féltékenyek voltak. Egyébként sem nagyon kedvelték őt. Valójában, annyira irigykedtek és haragudtak rá, hogy eltervezték, megválnak tőle. El is érkezett a nap, amikor erre lehetőségük nyílt. Elvették tőle a cifra köntösét és egy verembe dobták. Végül, egyik testvérének megesett rajta a szíve, és kérésére az életét megkímélték, viszont eladták rabszolgának.

Érdekesnek találom, hogy először a köntösét vették el tőle. Ez azt jelképezte, hogy megpróbálták megfosztani az identitásától, a védelmétől és a kenetétől.

Nem sokkal később, Józsefet Egyiptomba vitték és Potifárnak, egy magas rangú embernek adták el. József szorgalmasan dolgozott, és elnyerte Potifár jóindulatát. Bár a köntösétől, amit földi édesapjától kapott, megfosztották, nem hagyta, hogy megfosszák az igazság ruhájától, amit Mennyei Atyjától kapott. A Biblia beszámol róla, hogy József kiváló munkát végzett Potifár házában, és kitűnt a többiek közül. Potifár felesége is szemet vetett rá. Megpróbálta elcsábítani, de József erős maradt és ellenállt. Erre az asszony megragadta a köntösét. Amikor látta, hogy nem tudja elvenni tőle az igazság ruháját, elvette tőle a köntösét. Majd pedig hazudott a férjének, és végül József börtönbe került. 

Azonban, itt még nem ér véget a történet. Bár József többször a padlón találta magát, ő újra és újra felállt, és győzött. Hűséges maradt Istenhez, és Isten minden képzeletet felülmúlóan megáldotta őt.

József története emlékeztet minket arra, hogy az emberek megpróbálhatnak megfosztani az identitásunktól; az igazság és Isten védelmének és jóindulatának a ruhájától. Ügyelnünk kell és vigyáznunk, hogy ez semmiképpen sem történhessen meg. Ne add oda az igazság ruháját az emberek elfogadásáért cserébe. Légy az, akinek Isten alkotott. Lehet, hogy időnként a padlóra küldenek, de Józsefhez hasonlóan Isten kegyelméből te is fel fogsz állni! Állj erősen Krisztus hitében és ne hagyd, hogy a világ megfosszon az igazság ruhájától!

„Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit.” (Ézsaiás 61:10)
Victoria Osteen
http://www.ahitatok.hu/victoria-osteen/565-legy-az-akinek-isten-teremtett.html
Cím: GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 14, 18:41:47
Annak a szemében vagyok a legértékesebb, aki hat órán át nagy tusában harcolt értem, és ott maradt a szegeken hűségesen - így szerzett meg magának. Kiválasztott születésem előtt, és egész életemen át bátorított, vigasztalt.."
részlet Tűzoszlopoddal a jéghegyek között -Zimányi József életrajza c.könyvből.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 16, 08:06:56
Építő gondolatok John Eldredge

Bánj jól a szíveddel
A saját szívünkkel való törődés nem önzés; igazából ezzel kezdődik a szeretet.

Igen, mások érdekében törődünk a saját szívünkkel. Ellentmondásnak tűnik? Pedig, egyáltalán nem az.

Mit tudsz másoknak adni, ha a szíved üres, kiszáradt és letört? A szeretet a legfontosabb. A szíved nélkül viszont nem tudsz szeretni, és nem tudsz jól szeretni, ha a szíved nincsen jól.

Amikor arról van szó, hogy másokat szeressünk, tudnod kell ezt: ahogyan a saját szíveddel bánsz, úgy fogsz bánni a többiek szívével is. Ez a bölcsesség rejlik Jézus szavaiban, amikor azt mondja, szeressünk másokat úgy, mint magunkat (Márk 12:31). Ha elutasító vagy a saját szíveddel szemben, akkor a másokéval is az leszel. Ha saját szíveddel szemben a tökéletesség a mérce, akkor a másokéval szemben is az lesz. Ha a teljesítmény és a hatékonyság a legfontosabb elvárás a saját szíveddel szemben, akkor ugyanezt a nyomást fogod mások szívére helyezni.

„De” – tiltakozol – „másokkal szemben nagyon irgalmas vagyok, csak magammal szemben vagyok irgalmatlanul kemény.” Évekig így érveltem. Azonban, a dolog nem így működik. Ha meg is próbálunk másokkal szemben irgalmat gyakorolni, miközben saját magunkat ostorozzuk, akkor mások látni fogják, hogyan bánunk a saját szívünkkel, és azt fogják gondolni, hogy előbb vagy utóbb ugyanezt fogjuk velük is tenni. És igazuk van. Végül, elkerülhetetlenül, velük is kemények leszünk.

Bánj hát jól a saját szíveddel!

Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! (Példabeszédek 4:23)
Cím: GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 20, 19:46:19
A létező legjobb befektetés
2015. június 09. 03:00 - angie.keyr
Mondd meg nekik, hogy használják a pénzüket arra, hogy jót tegyenek. Legyenek gazdagok jó cselekedetekben, örömmel adjanak azoknak, akik rászorulnak, és mindig készek legyenek arra, hogy megosszák azt, amit Isten adott nekik. Ha így tesznek, valódi kincseket gyűjtenek a mennyben maguknak - ez az egyetlen biztos befektetés az örökkévalóságra. És gyümölcsöző keresztény életük lesz itt a földön is. (Timóteus 6:18-19, TLB fordítás)
A nagylelkűség egy befektetés. A Lukács 16:9 ezt mondja: "Használd a világi javaidat mások hasznára." Már többször mondtam, hogy a pénzeteket nem vihetitek magatokkal. Amerikában a halottasházban öltönyt is lehet venni. Azoknak, akiknek nincs öltönyük, de abban szeretnék, hogy eltemessék őket. Tudod mi a különbség a halottasházban kapható öltöny és egy más öltöny között? Az, hogy amit a halottra adnak, azon nincsenek zsebek! Ez tényleg így van! Nincs rá szükség, mert nem tudsz mit magaddal vinni. De van, amit előre tudsz küldeni.

Hogyan tudod ezt megtenni? Úgy, hogy olyan emberekbe fektetsz, akik oda mennek.

A Bibilia ezt mondja a Timóteus 6:18-19-ben: "Mondd meg nekik, hogy használják a pénzüket arra, hogy jót tegyenek. Legyenek gazdagok jó cselekedetekben, örömmel adjanak azoknak, akik rászorulnak, és mindig készek legyenek arra, hogy megosszák azt, amit Isten adott nekik. Ha így tesznek, valódi kincseket gyűjtenek a mennyben maguknak - ez az egyetlen biztos befektetés az örökkévalóságra. És gyümölcsöző keresztény életük lesz itt a földön is."

Isten azt mondja, hogy minden alkalommal, amikor nagylelkű vagy egy szükségben lévő emberrel, egy baráttal vagy a szomszédoddal, kincset gyűjtesz a mennyben. A földön eltöltött éveid száma nagyjából 80, legfeljebb 100 esztendő. Az örökkévalóságban sok száz millió évet fogsz tölteni. Hol van nagyobb szükséged egy jól feltöltött számlára?

Nincs nagyobb befektetés, mint az, amikor Isten országába fektetsz be. Amikor másokon segítesz, amikor az idődet, pénzedet vagy bármidet, amid van másokba fekteted, akkor tulajdonképpen a mennyei életedbe fektetsz be. Ez egy biztos befektetés, jó hozammal, és még meg is őrzik.  Remek a jutalék is, és nincs kockázat.

Ilyen befektetést nem találsz máshol!
Cím: GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 20, 19:52:35
Tudod, milyen szerepet szán neked Isten?
2015. július 20. 03:00 - Florabell
„Mindannyian kaptunk szellemi ajándékot, hogy egymást tudjuk segíteni." (1 Korinthus 12,7 NLT fordítás)
Isten teljesen egyedi szerepet szán neked az Ő családjában.

Ez egy szolgálat, amit végzel, és erre ajándékot kaptál Istentől. „Mindannyian kaptunk szellemi ajándékot, hogy egymást tudjuk segíteni." (1 Korinthus 12,7 NLT ford.)

A helyi közösséget arra tervezte Isten, hogy ott felfedezd, fejleszd és használd az ajándékodat. Lehet, hogy más szolgálatod is van, de a gyülekezeti szolgálatod az elsődleges. Jézus nem azt ígérte, hogy a szolgálatodat fogja építeni, hanem azt, hogy az egyházat.

Része vagy Krisztus küldetésének a világban. Amikor Jézus a Földön járt, Isten a fizikai testén keresztül munkálkodott, ma viszont a szellemi testén keresztül. Az egyház és a gyülekezet Isten földi eszköze.

Nemcsak azért vagyunk itt, hogy megmutassuk Isten szeretetét azáltal, hogy szeretjük egymást, hanem azért is, hogy elvigyük az ő szeretetét a világ többi részére. Ez egy hihetetlen kiváltság, és ennek mindannyian részesei vagyunk.

Krisztus testének tagjai vagyunk: az ő keze, lába, szeme és szíve. Rajtunk keresztül munkálkodik a világban. Ehhez a munkához egyen-egyenként mindannyian hozzátehetünk.

Pál apostol azt mondja, "Krisztus Jézus által arra lettünk teremtve, hogy csatlakozzunk az ő munkájához; a jó munkát ő előre elkészítette számunkra, és ezt a munkát jó, ha elvégezzük." (Efézus 2,10 MSG ford.)
Cím: GONDOLATOK IGE ALAPJÁN! elgondolkoztató ige részek
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 25, 12:39:59

Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít.   
1Kor 10,23Valóban szabad akaratunk van minden szabad, de ahogy olvassuk is  nem  minden használ: olvastam ma ezeket az igéket:

1 Kor. 6,12
Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek a hatalma  alá:
Kor. 6,13
Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.

 
 szóval szabad  nekem  de akkor már  nem vagyok az Urré mert akkor a bűn a  sátán uralkodik rajtam ha  ezeket  megteszem, kaptam szabad  akaratot hogy  követhessem az én megváltómat  vagy  sem: van szabad akaratom hogy válasszak élet  vagy  halál ,
 menny  vagy  pokol , és  ez  nem mindegy ??? ??? ???
 isten adta útmutatóul nekem az Ő igéjét az  megtanít , vezet
 és  ha  valamit az ige  bűnnek mond az  Bűn  például  ezt az egész szakaszt el kell olvasni hogy  megértsük mit szabad  nekem meg mit  nem ,
1 Kor. 6,9
Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,
1 Kor. 6,10
Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.

1 Kor. 6,11
Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.
1 Kor. 6,12
Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá.
1 Kor. 6,13
Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek
1 Kor. 6,14
Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által.
1 Kor. 6,15
Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.
1 Kor. 6,16
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté.
1 Kor. 6,17
A ki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.
1 Kor. 6,18
Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.
1 Kor. 6,19
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?
1 Kor. 6,20
Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.


 Szóval akkor  most meglehet érteni hogy  minden szabad de nem minden használ????
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 31, 20:24:50
Annyira  csodálatos a mi URUNK! Ö türelmes és hüséges. Nem ember az ÚR, hogy visszavonná a Szavát. Tulajdonképpen ez a mi reménységünk talaja.  Ö irgalmas, igazságos, és célja, hogy teremtménye üdvözüljön. Aki pedig szereti az Urat, az már nem egy szabályrendszerben van megkötözve, hanem felszabadult a jó cselekedetekre.

Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
Ef 2,10
Mert Ő csodálatos Szent  Mindenható kegyelmes Teremtő
Zsolt. 100,3
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.
Tit. 2,14
A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
Tit. 3,5
Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 06, 14:49:45
Rosszcsont, de alázatos


Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. (Máté 18:4)
Érdekes, hogy Jézus egy kisgyermek példájával illusztrálta az alázatot. Bár igaz, hogy a gyermekekben van egy bizonyos tisztaság és taníthatóság – nem úgy, ahogy sok felnőtt esetében – , ugyanakkor nem önzetlenek. A csecsemők teljesen önközpontúak a születésükkor, csak arra koncentrálnak amit ők akarnak és. A szülőknek kell kinevelniük belőlük ezt a fajta önközpontúságot.
Jézus ezeket a gyermekeket választotta az alázat példáiként, mivel az alázat domináns jellegzetessége az Istentől való függés az önmagunktól való függés helyett, és a gyermekek minden tekintetben, teljes mértékben szüleiktől függenek. Hozzájuk fordulnak szeretetért, bölcsességért, ellátásért, védelemért és az élet áldásaiért. Jézus itt arról az alázatról tanított, amikor az ember teljes mértékben Isten kezébe helyezi önmagát.
Az alázat útja valószínűleg nem működhetne, ha nem lenne Isten. Egyszerűen letaposnának minket azok, akik előnyt látnának bennünk. Az alázat egy hitbéli lépés – hit abban, hogy Isten a bíró és a támogatás tőle jön. (Zsoltár 75:6, 7.) Ő az öntelteknek ellene áll és kegyelmet ad az alázatosoknak. (1. Péter 5:5.) Amikor bízunk benne és hitben kilépünk, akkor mindennel ellát bennünket, amire csak szükségünk van.
Az alázat az, amikor Istenben bízunk, nem pedig magunkban. Ezért könnyű alázatosnak lenned, amikor kudarcot vallasz, és nehéz alázatban maradnod, amikor sikereket érsz el. Ma, amikor arra törekszel, amire Isten elhívott és azokban az ajándékokban tevékenykedsz, melyeket neked adott, emlékezz meg arról, hogy ki hívott el téged, és ki adta számodra ezeket az ajándékokat. Ahogy alázatban jársz, mindenben Őrá bízva magad, meg fogja veled osztani mindazt a szeretetét, bölcsességét, erejét, amire szükséged van. Ellát, védelmében részesít és olyan módon áld meg, amiről nem is álmodtál.

Andrew Wommack
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 20, 11:40:23
5 Móz. 4,39
Tudd meg azért e mai napon, és vedd szívedre, hogy az Úr az Isten, fent a mennyben, és alant e földön, és nincsen több!

Csak Ő az Isten egyedül!!
Ő szent hatalmas és irgalmas, Ő a Teremtőnk!

Ésa. 44,8
Ne féljetek és ne rettegjetek! Hát nem mondtam-é meg és nem jelentém előre? Ti vagytok tanuim! Hát van-é rajtam kivül Isten? Nincs kőszál, nem tudok!
Cím: GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 27, 20:59:37
 :ima02: :ima06:

 segits  Uram jobb emberré  lenni!
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 30, 09:11:02
hoztam reggelre  egy  ki tanulmányt amit én kaptam e-mailbe:

Töltekezz be azzal, ami épít,
mielőtt betöltene az, ami rombol!
Ahogy reggelinél eldönthetjük, mit töltünk a poharunkba, úgy tudatosan döntenünk kell min­den reggel arról is, hogy mivel töltjük meg gondolatainkat, aminek gyümölcsét a nap folyamán aratni fogjuk.

Töltekezz be nyugalommal – mert Jézus megígérte, hogy velünk lesz, és vele békességben fogunk járni. Töltekezz be hittel – mert Isten a javadra dolgozik, és az ő nevében teljes biz­tonságérzettel, bátran léphetsz. Töltekezz be Isten üzenetével, mert igazságai sikeressé tudják tenni a napodat. Töltekezz be az Atya szeretetével is, mert enélkül üres és haszontalan lesz minden.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 01, 07:08:55
Szeresd  felebarátodat :
Szeretni felebarátomat  nem azt jelenti hogy  csak a barátaimat szeretem, sőt azokat akik  gyűlölnek  szeretem ,imádkozom értök , és  ha  tudok bármi jót tenni megteszem mert szeretnék példát mutatni  hogy mit is  jelent Isten gyermekévé lenni,  meg szeretném mutatni   nem  beszédben hanem tettekben  hogy  milyen jó  az Úr és  kegyelmes,gondolkozok hogy abban a helyzetben mit tenne  Jézus

Az  előbb olvastam egy  igét  ami elgondolkoztatott:
Róm. 15,5
A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint


milyen indulat volt Krisztus  Jézusban???
Ő  meghalt értünk mikor még  bűnösök voltunk, nem csak  a barátaiért halt meg hanem a bűnösökért , értem...
 nos  kérdésem amin elgondolkoztam én :
 ki tudna ilyet tenni ? meghalni nem egy  csald  tagért  egy jó barátért hanem a legnagyobb ellenségért meghalni???

Mát. 5,43
Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.
Mát. 5,44
Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.
Mát. 5,45
Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
Cím: GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 07, 07:03:41
KIHEZ MEHETNÉNK ???

Kihez mehetnénk HA NEM AZ ÚRHOZ?

sokszor kérdezgettem magamtól mikor szükségem van : kihez mehetnénk??? ki az aki megsegit akihez menekülhetünk, ha baj van ha nehézségeink vannak ha betegek vagyunk ??? vannak jó barátok akihez fordulhatunk , de nem mondhatunk mindent el a barátoknak a testvéreinknek ,a házastársunknak! akkor kihez lehet menni??? olvastam egy két igét :

Zsoltár :142:6 Hívlak téged, oh Uram; s ezt mondom: Te vagy oltalmam és örökségem az élőknek földén;

Zsolt. 16,5
Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat.

Ő az aki melletünk van aki soha nem hagy el sohasem fáradt soha nem utasit vissza hogy nem érek rá , gyere máskor , Ő az aki teremtett aki életet adot és leheletet nekünk: Ő akinek a Neve Vagyok ! Ő a Jahve JIRE A gondviselőnk: olvasunk a 1 mózes: 22: 14:
És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-jire-nek. Azért mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés. Ő mindig gondott visel rólunk, még akkor is amikor nem is veszük észre vagy akkor is ha alazunk!
Sámuel II. könyve:22:3 Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.
Zsoltár:32:7 Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örömével!
zsolt 4:9 : Békességben fekszem le és legott elaluszom : mert Te Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakózást!!
eszembe jutott egy kedvenc dalszöveg az eszter királyné imájából:
Kihez mehetnék,ha nem az Úrhoz
A felségeshez, a hatalmashoz
Oltalmam vagy nékem,váram,kősziklám
Könyörgésem hallgasd meg,
Figyelj most reám!
szóval kihez máshoz mehetnénk csak is őhozzá az Úrhoz mert Ő Mindenaható, Oltalmazó , kösziklánk ,Várunk Könyörgést meghalgató!
a 91 zsoltárt olvasom:
1
Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.
2
Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem; ő benne bízom!
3
Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
4
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és páncél az ő hűsége.
5
Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
6
A dögvésztől, amely a homályban jár; a döghaláltól, amely délben pusztít.
7
Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.
8
Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
9
Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
10
Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz;
11
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
12
Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
13
Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
14
Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
15
Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
16
Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.

Ahogyan Dávid is mindig Istenhez menekült mindig őhozzá fordult ha bajban volt segitségért ha pedig hála volt a szivében akkor hálaadásal:
Zsolt. 57,2
Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába menekülök, a míg elvonulnak a veszedelmek.

Zsoltárok könyve:43:5 Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.
Zsoltárok könyve:57:10 Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és zengedezek néked a nemzetek között.
Zsoltárok könyve:79:13 Mi pedig, a te néped és a te legelőd nyája, hálát adunk néked mindörökké, s nemzedékről-nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet!

az Úr Jézus a drága Megváltónk is azt mondta hogy mennyünk hozzá ha megfáradtunk ha terheink vannak:
Máté :11:28 Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket
szóval kihez mehetnénk ha fáradtak vagyunk , ha elestünk , ha betegek vagyunk , ha bármi baj vagy gondunk van???
az Úrhoz, a Mindenhatóhoz, az Oltamazónkhoz , a várunkhoz mert Ő az akihez menekülhetünk , Ő megszabadit mert Ő a szabaditó:

Jób. 5,19-21:

Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.
Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől.
A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik.
ma is érvényesek ezek az igék , régiek de mégis ujjak és végérvényesek, mert az Úr megigérte nekünk , ma is mehetünk a kegyelmi királyi székhez:
Zsidó levél:4:16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

mert a kegyelmi királyi székénél vár a főpapunk aki szeret minket az életét adta értünk, a védő ügyvédünk:
Zsidó :4: 14-16:

14
Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.
15
Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.
16
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.
Tudom nem vagyunk tökéletesek , nem vagyunk bűn nélkül , hibázunk, vétkezünk , elesünk , de az Úr szeret mert azért küldte el az Ő egyszülött fiát :

I. János levél:4:9 Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.
van védőügyvédünk aki esedezik értünk:
Róma levél:8:26 Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Róma levél:8:34 Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk:
Nagyon hálás a szivem hogy ha örömöm van ha bánatam van ha bármi van van kihez menyek , Ő mindig megsegit és melettem van ! hálával olvasom a Dávid zsoltárait amik nagyon jól vissza tükrözik az Úr kegyelmét és szeretetét: akkor hadd mondjam el én is a zsoltáros szavait:
Zsoltár:18:4 Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.
Zsoltár :34:2 Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!

Zsoltár :51:17 Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet!
Zsoltár :145:21 Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké!

befejezésül hadd olvassam fel nektek:
Róma:8. fejezet

1
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
2
Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
3
Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
4
Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
5
Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
6
Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
7
Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
8
Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
10
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
11
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.
12
Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
13
Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
14
Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
15
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16
Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
17
Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
18
Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.
19
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.
20
Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette.
21
Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
22
Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.
23
Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.
24
Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
25
Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.
26
Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
27
Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
28
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
29
Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.
30
Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
31
Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
32
Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
33
Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít;
34
Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk:
35
Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?
36
Amint meg van írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.
37
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. ámen!!!
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: ditte - 2015 Szeptember 08, 12:50:47
Ámen.

Ma pont ez az utolsó igeheky nagyon aktuális számomra.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: ditte - 2015 Szeptember 08, 12:52:02
Senki nem szakíthat el minket Isten szerelmétől, amely van a mi Urunkban, Jézus Krisztusban.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 13, 11:39:00
Jób. 28,15
Színaranyért meg nem szerezhető, ára ezüsttel meg nem fizethető.
 Péld.3,13-18  Péld.8,11-19
Jób. 28,16
Nem mérhető össze Ofir aranyával, nem drága onikszszal, sem zafirral.
 Péld.16,16
Jób. 28,17
Nem ér fel vele az arany és gyémánt, aranyedényekért be nem cserélhető.

Jób. 28,18
Korall és kristály említni sem való; a bölcseség ára drágább a gyöngyöknél.

Jób. 28,19
Nem ér fel vele Kúsnak topáza, színaranynyal sem mérhető össze.
 Zsolt.19,11
Jób. 28,20
A bölcseség honnan jő tehát, és hol van helye az értelemnek?

Jób. 28,21
Rejtve van az minden élő szemei előtt, az ég madarai elől is fedve van.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 19, 08:07:57
Fügefa  példázata:
    Mondott nekik egy példázatot is: "Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind: 30. amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. 31. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten országa.
    Lk 21,30-31

    Miért nevezi meg a többi fák között névszerint a fügefát Jézus? én azt gondolom hogy azért a  fügefa  mert kétszer terem gyümölcsöt, igy a keresztény is  többször  teremjen   nem csak egyszer de :
A fügefa példázata

A bibliai szimbolizációs értelmezések szerint a fügefa valóban Izrael nemzetét jelképezi (így nem csupán Júdát, lásd pl. Hós. 9:10). Tény az is, hogy maga Krisztus határozottan a végidők kontextusában, pontosabban a visszatérésének egyik fontos előjeleként említi a fügefa virágzását:

Máté 24:29-35 29 Ama napok nyomorúságát követően tüstént elsötétül majd a nap, a hold nem sugároz fényt, a csillagok az égből lehullanak, és a mennyei hatalmak meginognak. 30 Akkor aztán láthatóvá lesz az égen az ember Fiának jele. Akkor gyászolni fognak a föld összes törzsei, és meg fogják látni az embernek Fiát, ahogy az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel eljön. 31 Akkor hangos kürtszóval szét fogja küldeni angyalait, hogy az ég egyik szélétől a másik széléig a négy szél irányából őhozzá gyujtsék kiválogatottait. 32 A fügefától tanuljátok el ezt a példázatot. Ha a fügefa ága kizsendül, és levelek hajtanak ki rajta, tudjátok, hogy közel a nyár. 33 Így akkor is, mikor majd mindezeket beteljesülni látjátok, tudni fogjátok, hogy közel van ő már a küszöbön. 34 Bizony azt mondom nektek, hogy az a nemzedék nem múlik el addig, amíg mindezek meg nem történnek. 35 A menny és a föld el fognak múlni, de az én beszédeim el nem múlnak.,

Mit vétett a fügefa, miért átkozta meg Jézus?
Márk 11:13-14:
"És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles vala, odaméne, ha talán találna valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talála; mert nem vala fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus, monda a fügefának: Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki."
Ez egy szimbólikus cselekedet volt. A fa Izrael jelképe is volt. Miután Jézus kimondta szavait a fának, bement a Templomba, és ostorral kiűzte onnan az árusokat. Isten már megítélte Izraelt, mivel nem ismerte fel a meglátogatása idejét. Ezt mondta Jézus Izraelről:

"Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét."

Jézus keresztrefeszítése után 40 évvel a jeruzsálemi Templomot lerombolták, és a népet elűzték a földjükről.

"A fejsze immár a fák gyökerére vettetett. Minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágnak és tűzre dobnak.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 23, 07:31:39
Jom kippur – az engesztelés napja

A kürtzengés ünnepe után tíz nappal, tisri hónap tizedikén beköszönt a következő nagy ünnep: a Jom kippur. Ez rendkívül fontos nap volt a zsidó nép számára az évben, mert ezen a napon szerzett engesztelést a főpap Izrael egész népe, papsága és önmaga számára. „…a hetedik hónapnak tizedikén az engesztelés napja van…“ (III. Móz. 23, 27).

A történelmi Izraelben, amikor még állt a Templom, hatalmas bűnvallás történt ezen az ünnepen. Izrael egész népe könyörgött Istenhez, hogy a bűnbánati napon fogadja el a bemutatott áldozatokat. Ettől függött a következő év áldása, szellemi szabadsága, hisz a bűnöktől való szabadulásra a népnek csak egy év múlva volt lehetősége. Az ünnepre három Igerész vonatkozik: a III. Móz. 16. fejezete azt írja le részletesen, hogy mit kell cselekednie a főpapnak. A III. Móz. 23. a néphez szól, és a IV. Móz. 29, 7-11 az előírt áldozatokat foglalja össze.

A Mindenható a „szombatok szombatja”-ként nevezi meg ezt az ünnepet (III. Móz. 16, 31), és „örökkévaló rendtartás”-ként adja Izraelnek. Az ünneppel kapcsolatban négy alkalommal is emlékezteti a népét az Örökkévaló, hogy „örök rendtartásul” rendeli (III. Móz. 23, 21; III. Móz. 16, 29; III. Móz. 16, 31; 3 Móz. 16,34). A III. Móz. 23, 21 hozzáteszi, hogy „örök rendtartás legyen ez nemzetségről nemzetségre minden lakhelyeteken.” Emiatt a zsidóság a szétszóratásban, „minden lakóhelyén” különösen fontosnak tartja az ünnep megtartását a mai napig.

Úgy tűnik, mintha az Újszövetségben eltűnne a Jom kippur. Legalábbis a keresztény tanítók nem foglalkoztak vele túlságosan sokat, és az ünnepet évente a rendelt idején meg sem szokták említeni. A Cselekedetek könyve egy helyen ugyan konkrétan említi: „… amikor már amiatt is veszélyes volt a hajózás, mert a nagyböjt (Jom kippur) ideje elmúlt, Pál megintette a hajózókat…” (Csel. 27, 9 – Csia), de ez nem túlságosan lényeges hivatkozás az ünnepre. Az ünnep legkésőbb október elejére esik, és Pál emlékeztetve arra, hogy a Jom kippur már elmúlt, csak az ősszel egyre viharosabbá váló időre akart figyelmeztetni.

Sokkal lényegesebb „leírást” találunk a Jom kippur beteljesedéséről a Zsidó levél 8-9. fejezetében, amelyhez tartalmilag sok tekintetben a 7. és a 10. fejezet is hozzá tartozik. Jesua betöltötte a törvényt (Mt. 5, 17), és keresztre feszítésével ezt az ünnepet is. A Jom kippur a golgotai kereszten bemutatott áldozat „másik arca”. Legtöbbször csak a peszáh ünnepét – Isten Bárányát, mint tökéletes peszáhi áldozatot – hozzák párhuzamba a golgotai kereszttel. Azonban Jesua minden egyes áldozatot betöltött, és Isten újszövetségi Igéje különösen kiemeli a kereszthalállal kapcsolatban a peszáh és a Jom kippur tökéletes betöltését. Az engesztelés napján elvégzett főpapi engesztelés most már a kereszt által az időben folyamatosan él, és árad a megszerzett engesztelő kegyelem. A Jom kippur bűnbocsánatában, és a benne adott, kiteljesedett áldásban élünk.

A Jom kippur tehát be lett töltve, azonban vannak olyan áldásai, amik még nem lettek valósággá. Mint ahogy az őszi ünnepek mindegyikénél, úgy van az engesztelés napjának is olyan üdvtörténeti jelentése és ígérete, ami a közeljövőben fog beteljesedni.

 

JOM KIPPUR A TEMPLOM FENNÁLLÁSA IDEJÉN

Az új szövetségben betöltött Jom kippur előképét megtalálhatjuk a jeruzsálemi Szentélyben bemutatott áldozatokban, ahol pontosan betartották Isten Tórában adott parancsolatait.

„A Jóm kippúr ugyanakkor rendkívül komoly és ünnepélyes nap volt Izrael papsága számára is. A főpap egész évben ezen az egyetlen egy napon léphetett be a Templomban a Szentek szentjébe, és csak ekkor állhatott meg Isten dicsőségének jelenlétében. Ehhez a megfelelő szent öltözetet kellett magára öltenie, amely tiszta fehér lenvászonból készült, szemben az egyéb alkalmakkor viselt színes köntössel, amelyet az aranyból készült melldísz ékesített. A főpap azonban ezen az egy napon olyan fehér vászonruhát öltött, amelyet soha máskor nem viselt…”[1]

A Templom lerombolása előtti időkben komoly rendelkezésekkel biztosították, hogy az ünnep zökkenőmentesen végbemenjen. „Kulcsfontosságú dolog volt az egész nemzetre nézve, hogy főpapjuk gondatlanságból nehogy rituálisan tisztátalanná váljon, és így ne végezhesse el a Jóm kippúrkor esedékes kötelezettségeit. Hogy ezeknek a rettenetes kilátásoknak elejét vegyék, a főpapnak már egy héttel a Jóm kippúr előtt el kellett hagynia az otthonát és be kellett költöznie a Templom épületegyüttesén belül található főpapi rezidenciába. A hét során a főpapot kétszer meghintették a veres üsző hamvával, hogy ily módon végképp kizárják annak lehetőségét, hogy esetleges holttest érintése miatt tisztátalanná váljon. Ez volt ugyanis a rituális beszennyeződésből való megtisztulás szokásos eljárása (4Móz 19, 1-10).

Ugyanakkor a biztonság kedvéért egy helyettes főpapot is kijelöltek arra az esetre, ha az első számú jelölt netán elhalálozna, vagy minden elővigyázatosság ellenére mégis tisztátalanná válna. Ez a második jelölt rendszerint a főpapi hivatalban soron következő személy volt…

A rendszeres templomi szolgálatokat az év nagy részében nem a főpap látta el, Jóm kippúr előtti héten azonban egyedül ő mutatta be az áldozatot. A közelgő ünneppel kapcsolatos minden kötelezettséget igen hűségesen végrehajtotta, akár a vérrel meghintésről volt szó a hüvelyk- és mutatóujjával, akár a füstölőoltár meggyújtásáról, akár a menóra (a mécstartó) karbantartásáról, akár arról, hogy pontosan betanuljon és memorizáljon minden mozdulatot, amelyet a nagy napon majd meg kell tennie. Egyetlen apró hiba és máris óriási katasztrófa és gyalázat szakad az egész nemzetre – Izrael áldozatai érvénytelenné válnak és a nép bűnei ott maradnak befedezetlenül.”[2]

Röviden összefoglalva így zajlott le az ünnep:

A főpap először bevallotta bűneit az Örökkévaló előtt, hiszen tisztátalan kézzel nem mutathatott be áldozatot az egész népért. A bűnei megvallása során a JHVH-t, Isten kimondhatatlan nevét háromszor ejtette ki a főpap (III. Móz. 16, 6). Ahányszor elhangzott a Név, a papok és a Templom udvarában összegyűlt nép a földre borult, és azt kiáltotta: „Áldott legyen az Ő Neve, Akinek dicsőséges királysága örökkön örökké tart.”[3] Majd a főpap megáldozott egy bikát bűnért való áldozatul magáért és a papságért.

Amikor ő már tisztán állt Isten előtt, akkor egyforma méretű és színű két kecskebak várta. Egy aranyedénybe két aranytáblácska volt belehelyezve. Az egyikre az volt írva: „JHVH-nak”, a másikra: „Azazelnek”. A főpap ezek közül húzott, és így sorsolta ki, hogy melyik kecskebak kié legyen. Így engedte át Istennek a választást. Az egyik állatot, JHVH-ét feláldozták, a másikat kiküldték a pusztába.

A jelképében a két bak Jesua áldozatában is visszatükröződik. A két bak, mint egy egész adta együttesen azt az áldozatot, ami a nép bűneiért szerzett engesztelést. Jesua – hasonlóképpen az egyik kisorsolt kecskebakhoz – JHVH-é volt. Egész életében Atyjának szolgált, előtte járt bűntelenül minden cselekedetében. Jesua így JHVH áldozata, az Istennek bemutatott tökéletes, egyszeri és megismételhetetlen áldozat. De emellett a bűneinket is magára vette, és valóságosan rajta voltak a bűnök, amit a pusztába küldött bak jelképezhet. Jesua annyira magára vette az egész emberiség bűneit, hogy azt írja az Ige, hogy „bűnné lett érettünk.” (II. Kor. 5, 21). Isten bűnné tette értünk Jesuát, így Ő azonosult a bűnnel. A kereszten elvégzett tökéletes áldozat két arca lehet ez a két bak, amelyek e kettősségükben hoztak engesztelést Izraelnek, és a kereszten már az egész emberiségnek is.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 23, 08:24:26
Építő gondolatok Joyce Meyer
Ne aggódj, imádkozz!
Semmi felől ne aggódjatok! Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok! Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van!” (Filippi 4:6, EF)

Hány problémát sikerült már megoldanod aggódással? Mennyi időt töltöttél aggódással olyan dolgok miatt, amik végül nem történtek meg? Jobb lett bármi is amiatt, hogy aggódtál felőle? Hát persze, hogy nem!

Abban a pillanatban, amikor elkezdenél aggódni, add át a nyugtalanságodat Istennek. Dobd le magadról a problémák súlyát, és bízz teljes mértékig Istenben, hogy vagy megmutatja, mit tegyél, vagy Ő maga intézi el a dolgot.

Az ima a sikeres élet titka. A földön eltöltött ideje alatt, Jézus is imádkozott. Mindent Istenre bízott – az életét és a hírnevét is. Mi is megtehetjük ugyanezt. Ne bonyolítsd túl az Istennel való kommunikációt. Higgy Benne és kérd Tőle azt, amire szükséged van, egyszerű, bizalommal teljes imában.

Erőt adó gondolat: Aggódással nem érek el semmit. Teljesen az Úrban bízom.
http://www.ahitatok.hu/joyce-meyer/571-ne-aggodj-i...

több igét is olvasunk hogy ne aggódjunk , mert az emberi természet olyan aggódós féle...
Mát. 6,25
Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?

Mát. 6,26
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?

Mát. 6,27
Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?

Mát. 6,28
Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;

Mát. 6,29
De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.

Mát. 6,30
Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?

Mát. 6,31
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?

Mát. 6,32
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.

Mát. 6,33
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.

Mát. 6,34
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.

1 Pét. 5,7
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.


tehát imádkozzunk:
Eféz. 6,18
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
Kol. 1,9
Azért mi is, a mely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben,

Legyetek nagyon áldottak ma is !
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 26, 07:17:29
 :2smitten:
Szeretet:
Igen mert ahogy  tudjuk az Úr Jézus  igy fogadott el minket ahogy  vagyunk ahogy  voltunk  , bűnösek , tele  hibákkal és  vétkekkel , mert Ő szeretett minket mielőbb mi szerettük , és  életét adta értünk , azért olvasunk az igében is  hogy a szeretet kiűzi a félelmet, mert aki szeret valakit nem fél . a szeretet a kulcs  az életünkben:
 ha  szeretek valakit nem tehetek   neki semmi rosszat:
Róma :13:10   A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet.


valóban  a szeretet a legszebb szó  d emilyen nagy  mélységei vannak:
Mát. 22,37
Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

Mát. 22,38
Ez az első és nagy parancsolat.

Mát. 22,39
A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

Mát. 22,40
E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

1 Tim. 1,5
A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet:
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Október 06, 09:03:44
Példb 6, 20-23
Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját,
és anyád tanítását el ne hagyd.
Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba.
Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol,
őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled.
Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság,
és életnek úta a tanító-feddések.
Péld. 1,8
Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.
Péld. 3,3
Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára;
Péld. 3,23
Akkor bátorsággal járod a te útadat, és a te lábadat meg nem ütöd.Péld. 3,24
Mikor lefekszel, nem rettegsz; hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz a te álmod.
Zsolt. 19,9
Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Október 15, 08:13:19
Az imameghallgatás hatalmáról nagy bizonyságtétel Ámós próféta. Elgondolkoztatott a következö Igevers:

Ezt mutatta nekem látomásban az én Uram, az ÚR: Íme, egy sáskarajt teremtett a sarjúfakadás kezdetén, amikor már nőtt a sarjú a királyi kaszálás után. 2. És amikor a föld egész növényzetét meg akarták enni, ezt mondtam: Ó, Uram, URam! Bocsáss meg! Mi lesz így Jákóbbal, hiszen oly kicsiny? 3. Megbánta ezt az ÚR: Nem történik meg! - mondta az ÚR. 4. Ezt mutatta nekem látomásban az én Uram, az ÚR: Tüzet hívott elő ítéletre az én Uram, az ÚR, és az megemésztette a nagy mélységet. Mikor már a földet kezdte perzselni, 5. ezt mondtam: Ó, Uram, URam, hagyd abba! Mi lesz így Jákóbbal, hiszen oly kicsiny? 6. Megbánta ezt az ÚR: Ez sem történik meg! - mondta az én Uram, az ÚR.
Ámós 7,1-6

Vannak akik a mai eseményekre azt mondják (kissé közömbösen), hogy ezeknek a nyomorúságoknak meg kell történnie. Valóban úgy lenne, hogy passzívan kell figyelnünk? Szerintem nem. Isten ma is imameghallgató Isten, és akarja, hogy imádkozzunk Hozzá még a nyomorúságos idökben is.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 Október 24, 09:28:54
"Atyámfiai ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, a mely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában; És rátekinttek arra, a kin a fényes ruha van, és azt mondjátok néki: Te ülj ide szépen; és a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé: Nem mondtatok-é ellent magatoknak, és nem lettetek-é gonosz gondolkozású birákká?'' ( Jakab 2:1-4 )

  elgondolkoztató ez az ige , mai nap is  sokan igy  vannak és  igy  gondolkoznak aki  gazdag az  legyen az  első sorokban ültetve. aki szegény  valahol hátul, de  ez nincs  rendjén...
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 November 07, 06:52:15
Építő gondolatok Joyce Meyer
Ne add fel a szeretteiddel kapcsolatban!Joyce Meyer unokájának a bizonysága.

Amikor 18 éves lettem elköltöztem otthonról, pedig semmiképpen nem mondhatom, hogy nehéz életem lett volna. Nagyszerű családom van. A nagyszüleim Joyce és Dave Meyer, tehát egyértelműen úgy nőttem fel, hogy tudtam, mi a helyes és mi a helytelen.

Azonban mégis a függetlenséget választottam; összepakoltam a dolgaimat és egyszerűen nem mentem haza.

Néhány évvel korábban, a középiskola első évében egy új baráti körhöz csapódtam. Gyakorlatilag minden időmet velük akartam tölteni, és olyan dolgokat csinálni, amit a családom ellenzett.

Mire elköltöztem otthonról, addigra már dohányoztam, ittam és kokaint is használtam. Végül mindenféle drogot kipróbáltam, amit csak el tudtok képzelni. De nem csak használtam, hanem árultam is. Többször börtönbe kerültem emiatt. Amit lehet, mindent megtettem azért, hogy egyre távolabb kerüljek Istentől.

Volt egy albérletem, ahová a barátom, Nate, is beköltözött. Együtt ittunk és együtt drogoztunk. Mindenünket egyenlően megosztottuk egymással.

Abban az időben a drog fontosabbá vált számomra, mint bármi más, és ez rengeteg problémát okozott. Nate-tel mindig más lakásba kellett költöznünk, mert mindenhonnan kirúgtak minket, amiért hangosak voltunk. A szomszédaink számtalanszor kihívták a rendőrséget miattunk. Szinte megszokott dolog volt, hogy rendőrök jöttek hozzánk, megbilincseltek és kábítószer után kutattak.

Egyik este nagyon magam alatt voltam. Veszekedtünk Nate-tel, és elegem lett a rendőrségi ügyekből is. Akkor már évek óta nem beszéltem Istennel, de azon a ponton elkezdtem imádkozni, és Isten azt mondta, ha most azonnal nem megyek haza a szüleimhez, akkor már soha többé nem fogok.

Hajnali háromkor felhívtam anyukámat, majd apukám eljött értem. Nem mondom, hogy a szüleim repestek az örömtől, hogy hazatértem. Korábban voltak hiányosságaim az őszinteség terén, és rengetegszer hazudtam nekik. Senki sem bízott meg bennem. Egy öcsém és két húgom van, akik nem akartak tudomást venni rólam.

Bezárkóztam, hónapokig szinte ki sem mentem a szüleim házából. Azután, elkezdtem gyülekezetbe járni, munkát kerestem, és közmunkát is végeztem a korábbi drogügyek miatt.

Miközben én azon dolgoztam, hogy rendbe tegyem az életem, Nate heroin túladagolásban meghalt. Tudtam, hogy én is lehettem volna a helyében. És azt is tudtam, hogy teljesen bele kell vetnem magam Isten Igéjébe, és hogy nem nézhetek vissza.

Annak ellenére, hogy rengeteg energiát fordítottam arra, hogy elfussak Isten elől, Ő mégis megmutatta nekem, hogy törődik velem. Soha többé nem fogok kételkedni a szeretetében. Mára csodálatos kapcsolatom van Vele. El sem tudom képzelni, hogy úgy hozzak döntést az életemmel kapcsolatban, hogy előtte ne mennék Hozzá. És el sem tudom mondani, mennyire hálás vagyok, hogy adott nekem egy második esélyt és egy teljesen új életet.

Ámulatos, hogy mennyi mindent kaptam, mióta az Ő útját járom. Másfél évvel azután, hogy hazaköltöztem, a gyülekezetben megismerkedtem Tanna-val, aki a feleségem lett. Három éves kisfiúnk a legcsodásabb gyerek a világon. Minden nap alig várom, hogy hazaérjek és vele legyek. Az egész családom bizalmát is visszanyertem.

Februárban megkértek, hogy osszam meg a bizonyságomat egy Joyce Meyer konferencián. Nem szeretek emberek előtt beszélni, így nagyon izgultam. Azonban, nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy a nagymamám felkért. A lábam remegett, de Isten megsegített, és tudtam, hogy vannak ott olyanok, akiknek pont arra van szükségük, hogy hallják, amit mondok.

Bár olyan családban nőttem fel, ahol minden Istenről szólt, valahogy soha sem sikerült személyes kapcsolatba kerülnöm Vele. Mindahányszor bajba kerültem, az anyukám megpróbált visszarántani, azonban, vannak olyan gyerekek, akiknek maguknak kell megtanulniuk a leckét – én egy ilyen gyerek voltam.

A konferencián a Példabeszédek 22:6-ot osztottam meg, ami így szól: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Ez Istennek egy hatalmas és bátorító ígérete.

Ha a gyermekedet, vagy más szerettedet próbálod Isten követésére tanítani, - és az illető mindent megtesz azért, hogy minél távolabb kerüljön Tőle – ne csüggedj el. Ne veszítsd el a reményt. Imádkozz tovább. Tedd azt, amire a Szent Szellem vezet, azután hagyd Isten kezében a dolgot. Ő nagyon szereti a szerettedet és mindent megtesz érte.

„Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” (Filippi 1:6)

Ne add fel a szeretteiddel kapcsolatban!

Joyce Meyer

Magyar fordítás: ahitatok.hu
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 December 11, 10:03:13
életprogram:
Köszönd meg mindennap a szabadítást! Köszönd meg a megbocsátást! Köszönd meg az örök életet! Köszönd meg, hogy most már Isten gyermeke
vagy, mert erről Isten ígéretet tett a Bibliában! (Kol 1,12; Jn 1,12)

2. Olvasd naponta a Bibliát! A Biblia hitbeli bátorságot, új erőt és belső szilárdságot ad. Megmutatja a helyes utat az örök cél felé. Máté : 4,4;  Ap Csel 17,11)

3. Örülj! Van rá okod, hiszen egy örökkévaló, nagyszerű jövő felé tartasz. (1Kor 2,9)

4. Élj Isten parancsai szerint! Ezzel is bizonyítod, hogy szereted Őt. Ezáltal példa leszel mások számára is. Érdemes Istennek engedelmeskedned, Ő
gazdagon megáld téged. (Róm 12,1-2)

5. Csatlakozz egy bibliahű keresztyén gyülekezethez! A közösség az azonos gondolkodásúaknak nagyon fontos! Kapcsolódj be a gyülekezet munkájába!
(Csel 2,42)

6. Mondd el másoknak, hogy az életed most már az Úr Jézusé! Magyarázd el nekik, hogyan találtad meg a szabadulás útját! (1Tesz 1,8-10)

7. Valld meg hitedet azáltal is, hogy megkeresztelkedsz (bemerítkezel) az Úr Jézus Krisztus nevében! Isten várja ezt. (Csel 2,41)
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2015 December 26, 10:47:00
A Megbocsájtás ideje!
Máté: 18: 21-22:
21
Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is?
22
Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.
Emlékszel arra, amikor…? Ezt a kérdést sokszor halljuk a karácsonyi időszakban. Családunkkal és barátainkkal felidézzük az elmúlt ünnepek emlékeit, élvezettel gondolunk vissza a régi dolgokra, amíg egyszer elkerülhetetlenül eszünkbe jut olyasvalami, amit szeretnénk inkább elfelejteni.
Hirtelen újra érezzük a fájdalmat. Egy szülői kritika tüskéje, egy barát be nem teljesített ígérete, visszautasítások, csalódások, szívfájdalmak…
Mit kezdjünk az ilyen emlékekkel? Évről évre magunkkal kell cipelnünk, mint sok más terhet?
Nem. Ledobhatjuk őket. Valójában le is kell dobnunk. És erre egy mód létezik: a megbocsátás.
A megbocsátás egyszerű dolognak tűnik. Mégis, valójában kevesen tesszük meg. Úgy gondoljuk, hogy a megbocsátás egy lehetőség csupán az életben, amit alkalmazhatunk, ha akarunk. De ez nem így van. Alapvető követelmény minden hívő számára. Valójában, ami Istent illeti, a meg nem bocsátás bűn.
A Máté 18:23-35:
Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival.
24
Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentommal vala adós.
25
Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije vala, és fizessenek.
26
Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.
27
Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.
28
Kimenvén pedig az a szolga, találkozék egygyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol.
29
Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.
30
De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik.
31
Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uroknak, amik történtek vala.
32
Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem:
33
Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad?
34
És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik.
35
Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szivetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.
Jézus elénk tár egy példázatot, ami jól illusztrálja a szörnyű következményeit. A történet egy szolgáról szól, aki több millió forinttal megfelelő összeggel tartozott valakinek. Amikor a tartozás esedékessé vált, a szolga esedezett az urának: „Uram, legyél türelmes velem, és mindent visszafizetek.” Az úr annyira megszánta őt, hogy eltörölte az egész adósságot!
Nem sokkal később ugyanez a szolga megkeresett valakit, aki sokkal kevesebbel tartozott neki. A szolgatársa nem tudott fizetni, de ő nem törődött a könyörgésével, és börtönbe csukatta.
Amikor az ura ezt meghallotta, haragra gerjedt. Magához hívatta a gonosz szolgát, és átadta a hóhéroknak, amíg vissza nem fizeti a tartozását.
Figyeld meg a meg nem bocsátott tartozás nagyságát. A kis adósságok dühítenek fel minket a leggyakrabban. Apró-cseprő neheztelések férj és feleség vagy testvérek között. Apró meg nem bocsátások, amelyek túl jelentéktelennek tűnnek ahhoz, hogy foglalkozzunk velük. Vigyázz! Ezeket az adósságokat használja a sátán, hogy gyötörjön téged.
Végül is, Jézus hegyet kitevő adósságokat törölt el neked. Megengedheted magadnak, hogy nagylelkű légy, és elengedd mások filléres adósságait. én tapasztalatból mondom sokszor elengedtem a tartozást és nem tudom elmondani milyen jó érzés volt,
Máté Evangéliuma:6:12 És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;
Tölts időt a z Úrral hadd mutasson rá a meg nem bocsátásra benned. Majd térj meg, és engedd el azt magadtól.
Márk Evangéliuma:11:25
És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
Legyen ez a karácsony több az emlékek idejénél. Legyen a felejtés ideje, legyen a megtérés ideje , kezd ujra az egészet , tegyél mindent az Ő lábai elé
Lukács Evangéliuma:11:4 És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok. És ne vígy minket kisértetbe; de szabadíts meg minket a gonosztól. ámen!
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2016 Január 20, 11:14:56
Amikor kimerülés fenyeget (1)
„Itt van a nyugalom, adjatok nyugalmat a fáradtaknak!” (Ézsaiás 28:12)
1) Túlérzékenység, ingerlékenység. Olyan dolgoktól, melyek egyébként nem zavarnak – például egy eléd vágó autótól vagy egy barátod bosszantó szokásától –, most azonnal ideges leszel. 2) Nyugtalanság. Egy homályos érzés, hogy valami nincs rendben… legszívesebben elmenekülnél… fáradt vagy, mégsem tudsz elaludni. 3) Kényszeres munkamánia. Éjszaka is ellenőrzöd, nem jött-e új email… képtelen vagy kikapcsolni, vagy szabadságra menni… még a családoddal töltött időt is folyton félbeszakítja valami. 4) Érzelmi zsibbadtság. Nem „érzel” semmit, sem jót, sem rosszat. Félsz, hogy ha utat engednél érzelmeidnek, azok elborítanának. 5) Menekülő viselkedésforma. Kényszeres evés, ivás, költekezés, tévénézés, pornográfia, internetezés. Nincs kedved, sem akaraterőd a mozgáshoz, a barátokkal való kapcsolattartáshoz, még a kedvenc hobbidhoz vagy egy jó könyvhöz sem. Már a hivatásod sem érdekel. Robotszerűen teszed a dolgod, anélkül, hogy átéreznéd, ki vagy, és mire hívott el Isten. Ki vagy szolgáltatva mások elvárásainak és saját belső kényszereidnek, mert nincs benned egy mérce, amihez mérhetnéd ezeket a követeléseket. Elhanyagolod magad. Nincs időd rendesen enni, egy nagyot sétálni, eleget aludni, még a leghétköznapibb teendőkre sincs, mint például kitakarítani, vagy kivinni a szennyest. 6) Gyűjtögeted az erődet. Attól félsz, hogy az emberek az utolsó csepp energiádat is elszívják, ezért magadba zárkózol, és őrzöd, ami még maradt. Elhagyod a lelkedet építő szokásokat. Azokat a dolgokat, melyek máskor energiával töltöttek fel, és amelyekről tudod, hogy javadra vannak – imádság, olvasás, naplóvezetés, önvizsgálat –, most tehernek érzed. Ha ezek közül bármelyik ismerősen hangzik, akkor valószínű, hogy a kimerülés küszöbén vagy. Ideje odafigyelned erre! Beszélj Istennel, és állíts fel új fontossági sorrendet!Amikor kimerülés fenyeget (2)
„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!” (Zsoltárok 46:11)
Amikor őrült rohanásban élsz, csak ne kelljen kárhoztatnod magad valamely kudarcod miatt a lelki életben, akkor ideje, ahogy Kristin Armstrong mondja: „érszorítót tenni az elfoglaltság sebére, különben elvérzünk lelkileg. Az, hogy többet teszünk, és gyorsabban tesszük, nem juttat el a nyugalomhoz. A kikapcsolódás csak pillanatnyi menekvés. Előbb vagy utóbb meg kell állnunk. A Zsoltárok 46:11 így szólít fel: »Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!« Amikor nyugton maradásra vagyunk kényszerítve, a teher, melyet cipelünk, óriásinak tűnik, a magányosság elviselhetetlennek. Azt hisszük, hogy a lendület majd mozgásban tart, és nem kell gondolkodnunk, éreznünk, nem kell tudomásul vennünk, hogy előbb vagy utóbb úgyis meg kell állnunk.”
Amikor úgy érzed, lelki feltöltődésre van szükséged, ne a telefont kapd fel, hanem menj a trónhoz! Bármilyen jó barátaid vannak is, nem tudják betölteni a szükségeidet úgy, mint Isten! Jézus azt mondta: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek” (Máté 11:28). Tekintsd ezt úgy, mint személyes meghívást egy beszélgetésre, ahol nyugodtan elmondhatod, hogyan érzel. Keress magadnak egy erre elkülönített helyet, ahol egyedül lehetsz Istennel, és igyekezz gyakran felkeresni ezt a helyet! Ne csak azt mondd el neki, mire van szükséged, figyelj oda arra, amit ő szeretne neked elmondani! Ne kapkodj, ne akarj visszasietni az őrületes taposómalomba! Maradj Isten jelenlétében, ott megérted, ő nem akarja, hogy egyedül cipeld a terheidet! Ami a leglényegesebb: mi, emberek arra szoktunk időt szánni, amit fontosnak tartunk, ezért először is állíts fel helyes fontossági sorrendet: „keressétek először az ő országát és igazságát” (Máté 6:33). Ne feledd: „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” (Jakab 4:8)!Amikor kimerülés fenyeget (3)

… így szóltak hozzá: »Mindenki téged keres.«” (Márk 1:37)
Brenda Jank szerint a kimerültség mögött sokszor a bűntudat rejlik. „Minden alkalommal, amikor lelkiismeret-furdalásból igent mondunk valamire, egyúttal nemet mondunk valami fontos dologra. Napunk huszonnégy órából áll, és ha képesek vagyunk is arra, hogy egyszerre több dolgot csináljunk, akkor is vannak bizonyos korlátai annak, hogy mennyi feladat végezhető el egy nap alatt. Gyakorlottak vagyunk abban, hogy elhanyagoljuk azokat a dolgokat, melyek pedig a legfontosabbak az életben. Ingerlékenyek és türelmetlenek vagyunk szeretteinkkel. Nem alszunk eleget. Napokon át eszünkbe sem jut Isten jelenléte.”
Felismered ezeket magadon? Amikor elterjedt a híre, hogy Jézus meggyógyította Péter anyósát, akkora tömeg gyűlt köré, hogy késő éjszakáig kellett szolgálnia feléjük. Amikor másnap reggel titokban elment egy nyugodt helyre imádkozni, tanítványai a keresésére indultak, „és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: »Mindenki téged keres«” (Márk 1:37). Figyeld csak meg Jézus válaszát: „Menjünk máshova…” Ő azt választotta, hogy a Szentlélek vezetését követi, és nem hagyja, hogy a hamis lelkiismeret-furdalás diktáljon neki. Ne feltételezd, hogy a világ összes gondját-baját neked kell megoldanod, inkább mondd ezt, ha kérnek tőled valamit: „Először hadd imádkozzak ezért, majd aztán válaszolok.” Aztán imádkozz, hallgass figyelmesen Isten válaszára, és mielőtt döntesz, tedd fel magadnak ezt a kérdést: „Ha igent mondok erre, az azt jelenti, hogy nemet kell mondanom valami fontos dologra?” Fel kell ismerned, hogy mire kaptál elhívást életed ezen időszakában. Őszinteség, alázat és bátorság kell ahhoz, hogy következetesek maradjunk. Ha olyan helyzettel szembesülsz, amiről tudod, hogy többletterhet ró rád, ha te hajlandó vagy is felvállalni, biztos, hogy vállalni akarod azt is, hogy veled együtt a családodnak is fizetnie kelljen az árát? Gondolkodj el ezen!
https://www.facebook.com/IdezetekIstenrol/?fref=ts
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2016 Február 06, 08:50:41
Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai.
 

Ma lett üdvössége

"Jézus így felelt neki: „Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia." (Lk 19,9)

Úgy hangzik ez Jézus ajkán, mint egy megfellebbezhetetlen bírói ítélet: Zákeusnak üdvössége van. Gondolkozzunk el minden szaván:

Ma - ez világos határ a tegnap és a holnap között. Zákeus életének egy szakasza lezárult, és egy új kezdődött. Addig Jézus nélkül élt, mostantól Jézusnak mint Úrnak akar engedelmeskedni. Nem mindenkinél ennyire éles a határ, van előzménye is a megtérésnek, de az bizonyos, hogy minden igazi újjászületés ezt jelenti: azelőtt és azóta.

Lett - ez nemcsak arra utal, hogy addig nem volt, hanem arra is, hogy ez teljesen befejezett történés. Jézus mondta: „aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van..., átment a halálból az életbe." (Jn 5,24) A bűnbocsánatot nyert hívő bizonyos lehet az üdvösségében. Azután is követ még el bűnöket, de már belépett Isten országába.

Az üdvösség azt jelenti: együtt él Jézussal, a Szentlélek irányítja. Aki visszatalált a mennyei Atyához, annak van üdvössége. „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek..." (Jn 1,12) Addig nem voltak azok, de a Jézusban való hit által Isten gyermekeivé lettek. Nem a haláluk után, hanem már itt. A halálunk után már nincs lehetőség erre.

Ennek a háznak - ez nem azt jelenti, hogy Zákeus egész háznépe is üdvözült. Az üdvösséget mindenkinek személyesen kell hittel elfogadnia. De az, hogy Zákeus új életet kapott Jézustól, családjához is közel hozta az Isten országát. Az újjászületett hívő túlmutat magán, mint afféle mágnesezett ember másokat is Jézushoz vonz.

Van már üdvösségem Jézusért? Hozzá vonz másokat is neki engedelmes életem?
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2016 Február 19, 09:46:55
Szerintetek hogy van ez az adakozással? Tényleg a teljes adakozásunkat le kell adni a gyülekezetnek, vagy adakozzunk inkább oda, ahol a szükség ténylegesen nagyobb?

 a válasz egyszerű:
épp ezt irtam ma  be:
 Jakab levél:1:27   Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.

Zsoltárok könyve:82:3   Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot!


Lukács Evangéliuma:6:35   Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek: mert ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal.
Lukács Evangéliuma:6:38   Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amelylyel ti mértek.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2016 Február 25, 08:07:03
Róm. 8,1
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
mert Jézus él bennünk és ő váltott meg minket a törvény átkától:
Gal. 3,13
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ:
de mégis gyönyörködöm az Úr törvényében:
Róm. 7,22
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint; az lehet hogy több kevesebb sikerrel, de Ő kegyelmes és megsegít hogy be tudjam tartani, és meg cselekedjem az Igét és félre teszem az én kívánságaimat, hogy éljek ugy ahogyan Ő akarja :
Gal. 5,24
A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt
Gal. 5,25
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
ehhez kérek kegyelmet én is minden nap!
hát nem csodálatos az Úr IGÉJE???
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2016 Június 10, 09:09:07
"Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben: az Atya, az Ige és a Szent Szellem; és ez a három egy.
És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön: a Szellem, a víz és a vér; és ez a három is egy.
Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az Ő Fiáról.
Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette Őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tett az Ő Fiáról.
És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten; és ez az élet az Ő Fiában van.
Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.
Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében."
1János 5:7-13
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2016 Június 16, 08:46:07
Mert mint elhagyott és megkeseredett szívű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened: Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek; Búsulásom felbuzdultában elrejtettem orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.
Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize; miként megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek.
Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.
Oh, te szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való! Ímé, ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak. Rubinból csinálom falad párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drágakövekből; És gyermekeid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz gyermekeid békessége. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem éntőlem lesz! Aki ellened összegyűl, elesik általad. Ímé, én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint: és én teremtettem a pusztítót is a vesztésre!
Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr."
Ésaiás 54:6-17.
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2016 November 11, 00:55:44
A legszebb könnycsepp

 

Angyalt küldött a földre a Jó Isten, hogy vigye fel az égbe a legszebb könnycseppet.

Az angyal bejárta az országot, világot. Végre rátalált egy özvegy édesanyára, aki egyetlen gyermekének koporsója felett hullatta könnyeit. Minden könnycseppje igazgyöngynek látszott, szikrázott rajtuk a napsugár. Az angyal azt gondolta, hogy könnyen teljesítette a feladatot. Túl korán örvendezett. Isten ugyan megdicsérte őt szorgalmáért, de azt mondta, hogy szebb könnycsepp is van a világon.

Az angyal ismét útnak indult. Másodszor egy ártatlan kisfiú könnyét vitte az égi trónus elé, de ezzel sem teljesítette feladatát. Újból a földre röppent. Villámgyorsan gyűjtögette a legkülönbözőbb könnycseppeket: Hálakönnyből, keserű csalódásból kihullajtottat, bánatos édesapáét, szomorú édesanyáét, haldokló emberét... Isten azonban mindezekre azt válaszolta: szebb könnycsepp is van a világon!

Szomorú volt az angyal mert nem tudta teljesíteni Isten kívánságát. Bele is fáradt a sok keresésbe. Betért egy templomba pihenni. Úgy gondolta hiába minden igyekezete, a legszebb könnycseppre soha sem talál rá.

A templom félhomályában egyszer csak egy embert vett észre, aki félrehúzódva keserűen zokogott. Saját bűneit siratta, nem talált vigaszt, mert átérezte szörnyű tettét: az Istent bántotta meg. Ezért folyt a könnye és meleg esőként áztatta a poros követ. Az angyal nyomban mellette termett: szemkápráztatóan ragyogott valamennyi könnycsepp, miközben tarsolyába gyűjtögette őket. Érezte, hogy végül mégis sikerül teljesítenie a rábízott feladatot. Valóban a könnycseppek oly szépek voltak, hogy az angyal nem tudta levenni róluk a tekintetét.

Amikor a könnycseppekkel odaállt a Jó Isten elé, dicséretben részesült. Isten így szólt hozzá:

- Látod nincs szebb ragyogás, nincs aranyosabb fénysugár, mint ami a bánat könnyéről verődik vissza. Mert a bánat fakasztotta könnycseppek igaz szeretetről tanúskodnak, és csillogásukkal a bűntől megmenekült szabad ember szépségéről győzik meg a világot. A bűntől felszabadult ember az örökkévalóság fényét sugározza.

Ha vétkezel, szállj magadba és őszintén bánd meg bűneidet. Isten a megtérő bűnösnek mindig kész megbocsátani.


Zsoltár:51:19   Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2019 Május 02, 15:07:28
A Megbocsájtás ideje!
Máté: 18: 21-22:
21
Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is?
22
Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.
Emlékszel arra, amikor…? Ezt a kérdést sokszor halljuk a karácsonyi időszakban. Családunkkal és barátainkkal felidézzük az elmúlt ünnepek emlékeit, élvezettel gondolunk vissza a régi dolgokra, amíg egyszer elkerülhetetlenül eszünkbe jut olyasvalami, amit szeretnénk inkább elfelejteni.
Hirtelen újra érezzük a fájdalmat. Egy szülői kritika tüskéje, egy barát be nem teljesített ígérete, visszautasítások, csalódások, szívfájdalmak…
Mit kezdjünk az ilyen emlékekkel? Évről évre magunkkal kell cipelnünk, mint sok más terhet?
Nem. Ledobhatjuk őket. Valójában le is kell dobnunk. És erre egy mód létezik: a megbocsátás.
A megbocsátás egyszerű dolognak tűnik. Mégis, valójában kevesen tesszük meg. Úgy gondoljuk, hogy a megbocsátás egy lehetőség csupán az életben, amit alkalmazhatunk, ha akarunk. De ez nem így van. Alapvető követelmény minden hívő számára. Valójában, ami Istent illeti, a meg nem bocsátás bűn.
A Máté 18:23-35:
Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival.
24
Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentommal vala adós.
25
Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije vala, és fizessenek.
26
Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.
27
Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.
28
Kimenvén pedig az a szolga, találkozék egygyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol.
29
Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.
30
De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik.
31
Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uroknak, amik történtek vala.
32
Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem:
33
Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad?
34
És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik.
35
Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szivetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.
Jézus elénk tár egy példázatot, ami jól illusztrálja a szörnyű következményeit. A történet egy szolgáról szól, aki több millió forinttal megfelelő összeggel tartozott valakinek. Amikor a tartozás esedékessé vált, a szolga esedezett az urának: „Uram, legyél türelmes velem, és mindent visszafizetek.” Az úr annyira megszánta őt, hogy eltörölte az egész adósságot!
Nem sokkal később ugyanez a szolga megkeresett valakit, aki sokkal kevesebbel tartozott neki. A szolgatársa nem tudott fizetni, de ő nem törődött a könyörgésével, és börtönbe csukatta.
Amikor az ura ezt meghallotta, haragra gerjedt. Magához hívatta a gonosz szolgát, és átadta a hóhéroknak, amíg vissza nem fizeti a tartozását.
Figyeld meg a meg nem bocsátott tartozás nagyságát. A kis adósságok dühítenek fel minket a leggyakrabban. Apró-cseprő neheztelések férj és feleség vagy testvérek között. Apró meg nem bocsátások, amelyek túl jelentéktelennek tűnnek ahhoz, hogy foglalkozzunk velük. Vigyázz! Ezeket az adósságokat használja a sátán, hogy gyötörjön téged.
Végül is, Jézus hegyet kitevő adósságokat törölt el neked. Megengedheted magadnak, hogy nagylelkű légy, és elengedd mások filléres adósságait. én tapasztalatból mondom sokszor elengedtem a tartozást és nem tudom elmondani milyen jó érzés volt,
Máté Evangéliuma:6:12 És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;
Tölts időt a z Úrral hadd mutasson rá a meg nem bocsátásra benned. Majd térj meg, és engedd el azt magadtól.
Márk Evangéliuma:11:25
És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
Legyen ez a karácsony több az emlékek idejénél. Legyen a felejtés ideje, legyen a megtérés ideje , kezd ujra az egészet , tegyél mindent az Ő lábai elé
Lukács Evangéliuma:11:4 És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok. És ne vígy minket kisértetbe; de szabadíts meg minket a gonosztól. ámen!
Cím: Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
Írta: torokildiko46 - 2019 Május 13, 12:37:32
Jer. 17,7
Áldott az a férfi, a ki az Úrban bízik, és a kinek bizodalma az Úr;
Jer. 17,8
Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, a mely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.