Alfa-Omega közösség

Ismerkedés => Fórumozók blogjai => Torokildiko46 => A témát indította: torokildiko46 - 2013 December 30, 07:41:53

Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2013 December 30, 07:41:53
1 János: 4_16-17:
"És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet;és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.17
Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.


 
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2013 December 30, 07:48:25
2013. December 29. Vasárnap

Rázd le!
„Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe…” (Apostolok cselekedetei 28:5)

Egyszer egy paraszt öszvére beleesett egy kútba. Mivel az ember sehogy sem tudta kihúzni, elhatározta, hogy betemeti. Elkezdett földet hányni az öszvér hátára, de az öszvér, ahelyett, hogy lefeküdt volna a rádobált föld alatt, elkezdett rúgni és prüszkölni, lerázta magáról a földet, majd ráállt, és megtapodta. Ezt így folytatta egész nap, akármennyi földet hordott is rá a paraszt, az öszvér mind lerázta magáról, majd megtaposta. Végezetül, mikor a földhányás elérte a kút peremét, az öszvér csupán egyet prüszkölt, és kilépett, koszosabb, de bölcsebb öszvérként. Ami maga alá akarta temetni, csak felsegítette. Rómába vezető útja során Pál hajótörést szenvedett egy szigetnél. Amikor tüzelőnek való fát gyűjtögetett, egy kígyó a karjára tekeredett. Mit tett ő? A Biblia azt írja: „… lerázta a kígyót a tűzbe…” Van ebben a két történetében egy fontos tanulság: vagy elidőzöl a múlton, vagy lerázod, és továbblépsz az Isten által elkészített jövőd felé. Pál, akinek múltja volt, így ír: „…ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé…” (Filippi 3:14). Nos, Pál nem felejtette el a múltját, csupán lerázta, és továbblépett. „De olyan csúnyán elhibáztam” – mondod. Isten azonban azt mondja a Bibliában: „Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézsaiás 43:25). A megbocsátás néha hosszabb gyógyulási folyamat, de amíg nem döntesz úgy, hogy megbocsátasz magadnak és másoknak, és „le nem rázod a kígyót”, addig a folyamat el sem tud kezdődni.

http://www.maiige.hu/?&&&&utm_source=emailcampaign9&utm_medium

Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézsaiás 43:25)
 ez nagyon fontos  és igen  nagy szerepet  tölt be az életünkben :  a megtérés a  megbocsájtás , és igen is tovább kell lépni , nem ön sajnálkozunk , nem sírunk , hanem  hálát adunk a Mindenhatónak és tovább megyünk   a cél felé:

Filippi levél:3:14   De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

 acél a fontos  beérni a célba!!!


  és ehhez csak ezt a 2 igét szeretném hozzá tenni:
 Filippi:3:20-21:
20
Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
21
Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket
.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2013 December 30, 08:17:23
2013. December 30. Hétfő

Úgy, ahogy
„Viseljétek el egymást…” (Kolossé 3:13)

Voltál már olyan boltban, ahol leszállított áron forgalmaztak termékeket, mert azok esztétikai hibásak vagy enyhén sérültek voltak? Jelzik ugyan, hogy a termék hibás, de nem mondják meg, hol a hiba, és ha egyszer megvásároltad, nem adhatod vissza. Úgy kell elfogadnod és használnod, ahogy megvetted. Ha netán nem vetted volna észre, mindannyian az „úgy, ahogy” részlegen élünk. Állj meg, és gondolj a körülötted élő emberekre: mindannyiukban vannak erősségek és gyengeségek, erények és vétkek, igaz? Ha a tökéleteset keresed, rossz boltba jöttél. Mi a lényeg? Az egyedüli módja annak, hogy jó kapcsolatban légy valakivel az, hogy szereted és elfogadod őt úgy, ahogy van. Ne hidd el azt a mítoszt, hogy a legtöbb ember „normális”, kivéve azokat, akik a te életedben vannak. Ha erre az elképzelésre alapozol, kapcsolataid végtelen próbálkozások lesznek a másik megjavítására, irányítására, vagy arra, hogy úgy tegyenek, mintha mások lennének, mint akik. Thomas Merton mondta: „A szeretet az, amikor engedjük, hogy akit szeretünk, teljesen önmaga legyen, és nem próbáljuk mindenáron a magunk képére formálni. Ellenkező esetben csak a saját tükörképünket szeretjük benne.” A lelki érettség jele az, ha elismerjük, hogy senki sem tökéletes, és ennek ellenére elkötelezzük magunkat arra, hogy szeretjük őket. Pál azt írja: „Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is” (Kolossé 3:13). Úgy szeretni valakit, ahogy van, azt jelenti, hogy erősségeire összpontosítunk, és támogatjuk őt küzdelmei területén. „De mi van a hibáikkal?” – kérded. Íme, a válasz: „…a szeretet sok vétket elfedez” (1Péter 4:8 Károli).

http://www.maiige.hu/?&&&&utm_source=emailcampaign10&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=MAI+Ige+%3A+%C3%9Agy%2C+ahogy


„Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is(Kolossé 3:13)

 itt folytatnám az igét: Kolossé: 3: 14_17:
14
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.
15
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
17
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.

szeresük egymást , legyünk követői a Krisztusnak ,  és tegyünk meg mindent ami tőlünk telhető ,mert a Mindenható megajándékozott minket csodálatos emberekkel , és ez a legnagyobb csoda  a szeretet:
Efézusi levél:3:18   A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
Efézusi levél:3:19   És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. ámen!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2013 December 31, 08:16:56
2013. December 31. Kedd

Megváltott, megszabadított, átirányított
„Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!” (János 11:44)

Amikor Jézus barátja sírjánál állva ezt mondta: „Lázár, jöjj ki!”, négy napja halott barátja – még mindig tetőtől-talpig temetési gyolcsba burkolva – előcsoszogott. A gyolcs, mellyel holttestét körültekerték, nem hullott le róla abban a pillanatban, amikor Jézus szólt hozzá. Kellett valaki, aki leoldozza róla, hogy járni tudjon. Van ebben egy nagyon fontos tanulság: ha elfogadod Krisztust, ő teljesen megváltoztat. Ám bizonyos múltbeli tapasztalatok lelassíthatnak, lelkileg megkötözve tarthatnak, és megszabhatják, milyennek látod magadat. Így, bár a Szentlélek elkezdi a munkát, az átalakulás folyamatához szükség van mások segítségére. Ez nem egyik napról a másikra történik, idő kell hozzá. A Biblia azt írja: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre” (2Korinthus 5:17). Épp „létre jövőben” vagy! Amikor Jézus megvált, az olyan, mintha felemelkednél a sírból, múltad lepleibe göngyölve. Mik ezek a síri gyolcsok? Negatív hatások és gondolkodási minták, alacsony önértékelés, régi szokások, ártalmas kapcsolatok, stb. Ezért küld Isten embereket, hogy szeressenek téged, hogy segítsenek megszabadulni és felszabadulni képességeid kibontakozására. Fontos, hogy felismerd ezeket az embereket, és köréjük építsd életedet. Ugyanezért kell bensőséges kapcsolatot kialakítanod Istennel is imádság és bibliaolvasás által. Igéje által valós képet kapsz arról, milyennek lát ő téged. Imádság által megismered szívét, és elkezded magadat az ő szemén keresztül látni. Amikor ez megtörténik, akkor kezdesz megváltott, megszabadított és új irányt kapott életet élni.

http://www.maiige.hu/
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2013 December 31, 08:17:49
:afro:
igen valóban az Ujja születés az csodás , de megmaradni az úton , teljes megyözödéssel átélni amit ir az Ige: ahogyan Pál is mondta:

 Galátzia levél:2:20   Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.

Efézusi levél:2:5   Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)
Kolosse levél:3:3   Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.


 ez a legnagyobb és legcsodálatosabb  ajándék amit kaptunk! AZ ÉLET KRISZTUSSAL!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 01, 08:54:43
2014. Január 1. Szerda

Ebben az évben élj a boldogmondások szerint! (1)
„Boldogok a lelki szegények…” (Máté 5:3)

A következő néhány napban nézzük meg a boldogmondásokat, hogy hozzájuk igazíthassuk magatartásunkat. Jézus azt mondta: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.” Nos, ezzel nem azt mondta, hogy ellenzi, ha anyagi javakat birtoklunk; ő azt ellenzi, hogy az anyagi javak birtokoljanak minket! Isten valójában még azt is megadja, hogy jól élj, mert így támogatni tudod pénzeddel az Ő céljainak megvalósulását itt a földön. Hited mértékét azonban nem a bankszámlád egyenlegével méri. Egyik példázatában Jézus egy gazdag embert bolondnak nevezett. Nem a gazdagsága miatt, hanem mert nem Isten szerint volt gazdag (ld. Lukács 12:21). John D. Rockefeller egyszer azt mondta: „Milliókat szereztem, de ez nem hozott nekem valódi boldogságot. Mindet elcserélném arra az időre, amikor egy clevelandi irodában üldögéltem, és gazdagnak éreztem magam heti három dollárral.
A több pénz talán ad társadalmi rangot, de Isten szolgálata az Ő országában ad jelentőséget. Ez nagy különbség! Összpontosíts hát arra, ami valóban számít, élj azért, ami maradandó! A finnországi Kemiben állítólag építettek egy hatalmas jégkastélyt, amiben színház, játszótér, kiállító terem és egy kápolna is volt. A kastély falai 4 méter magasak voltak, és az épület 500 méter hosszú volt. A kápolna népszerű esküvői helyszín volt, a színház pedig 3000 férőhelyes volt. Tartottak itt rockkoncerteket, bemutattak musicaleket, modern táncos darabokat és opera előadásokat is. Egyetlen gond volt, hogy a jégkastély fenntartása több millió dollárba került, tavasszal pedig elolvadt. Érted a lényeget? Arra figyelj, ami maradandó, ne arra, ami múlandó.
http://maiige.hu/
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 01, 08:55:38
:019: :019:   nekem olvasva ezeket a sorokat eszembe jutott amit az Úr Jézus mond:
Máté Evangéliuma:6:20   Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
Lukács Evangéliuma:12:33   
Adjátok el amitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avúlnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti.

valóban  mindenki akar anyagi javakat , de  első legyen mindig  Isten igéje ,  mert ahová megyünk semmit sem viszünk magunkkal , ott  vagyon nem segit , ahogy Jób is mondta:
Jób könyve:1:21   És monda: Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda, vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!
ámen!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 02, 07:35:35
2014. Január 2. Csütörtök

Ebben az évben élj a boldogmondások szerint! (2)
„Boldogok, akik sírnak…” (Máté 5:4)

Jézus azt mondta: „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.” A gyász az az ár, amit a szeretetért fizetünk. Valaki ezt írta: „Amikor a gyász lesújt ránk, azon töprengünk: »Miért történt ez? Azért, hogy emlékeztessen minket arra, milyen rövid az élet? Azért, hogy mélyüljön a hitünk nekünk, akik itt maradtunk?« Nehéz igennel válaszolni, amikor minden olyan sötétnek tűnik. Ebben a pillanatban csak az számít, hogy enyhüljön a fájdalom. Azonban ha nem akarjuk elkerülni a nehézségeket, hanem hajlandóak vagyunk végigmenni rajtuk, akkor másként állunk hozzá a gyászhoz is. Engedjük, hogy tanítson minket.
Józsefhez hasonlóan meglátjuk, hogyan tudja Isten valami nagyobb cél érdekében felhasználni. Végső soron a gyász azt jelenti, hogy szembenézünk fájdalmunkkal Isten jelenlétében, mert egyedül ő képes begyógyítani sebeinket.” A Biblia azt mondja: „…Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás” (Zsoltárok 30:6). A reggel el fog jönni, Isten megígérte! Idővel enyhülni fog gyászod. Az a tény, hogy hajlandó vagy elfogadni a fájdalmat ahelyett, hogy elmenekülnél előle, garantálja ezt. Ez nem azt jelenti, hogy elfelejted, azt jelenti, hogy másként fogsz emlékezni: több hálával és kevesebb fájdalommal. Ez a boldogmondás két kérdésre is választ ad.
1) Mi történik azokkal, akik az Úrban haltak meg? „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek… Az én Atyám házában sok hajlék van… ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is” (János 14:1-3). 2) Mi lesz azokkal, akik itt maradnak, és tovább kell élniük? „…Isten… minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban…” (2Korinthus 1:3-4)

http://www.maiige.hu/
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 02, 07:54:12
valóban csak a Mindenható tud megvigasztalni  a fájdalmak közepette , én már kétszer is átéltem ezt , és az a reménység hogy ott majd  találkozunk a  szeretteinkkel
.„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek… Az én Atyám házában sok hajlék van… ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is” (János 14:1-3)

most eszembe jut egy nagyon kedves ige:
1 Tess:4:13-18:
13
Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységök.
14
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.
15
Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak.
16
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;
17
Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.
18
Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.


csodálatosak ezek az igék !!!   áldott legyen a Mindenható aki  életet ad nekünk!
Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 03, 07:48:19
2014. Január 3. Péntek

Ebben az évben élj a boldogmondások szerint! (3)b
„Boldogok a szelídek…” (Máté 5:5)

Macsó* világunkban a szelídséget sokszor összetévesztik a gyengeséggel. Jézus azonban a szelídséget úgy festi le elénk, mint egy fenséges csődört, aki megtanul engedelmeskedni. Nem veszíti el erejét, állóképességét, csupán – bár egykor makacsul saját akaratához ragaszkodott – most meghódol valaki más akaratának. Ezzel ér véget a betörés folyamata, most már helyesen válaszol a gyeplő irányítására. A szelídség 1) érzékenység Istenre. Egy jó házasságban a házastársak általában szavak nélkül is megértik egymás szükségeit. Az együtt töltött idő képessé teszi őket arra, hogy felismerjék, mi az, ami gazdagítja a másikat, és mi az, ami megbántja. Egymás iránti elkötelezettségük házasságuk építését tartja elsődleges fontosságúnak. Ugyanilyen az Istennel való kapcsolat is. 2) Engedelmesség Isten akaratának. A makacs szokások megtörésének kulcsa nem az, hogy a magunk erejéből küzdünk ellenük. Ezzel csak azt érjük el, hogy továbbra is a problémára összpontosítunk, ezzel is növelve annak erejét. A győzelem kulcsa, hogy Istenre figyelünk, és percről percre engedelmeskedünk neki, legyen szó akár valamilyen rossz szokásról, akár túlzásba eső kedvtelésről. „Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van” (2Korinthus 3:5). 3) Isten céljainak elfogadása. Ahhoz, hogy megértsd a különbséget az önérdek és a behódolás között, töprengj el a következő szavakon: „Azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének; odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem aszerint élnek. Pajzán dallá lesz az a szájukban, az eszük pedig nyereségen jár.” (Ezékiel 33:31). Gondolkodj el ezen! *a spanyol macho (hím) szóból átvéve, a férfiasságot egyoldalúan értelmező, agresszív, hatalomvágyó, nőcsábász személy.

http://www.maiige.hu/

Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 03, 08:09:55
nekem most ez a két ige jut eszembe a szelídségről:
Zsoltárok könyve:37:11
   A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.
Máté Evangéliuma:10:16
   Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint a galambok.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 04, 09:22:45
2014. Január 4. Szombat

Ebben az évben élj a boldogmondások szerint! (4)
„Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra…” (Máté 5:6)

Ez a boldogmondás két tévedést igazít ki az üdvözülésre vonatkozóan. Az első: csak hinni kell. A második: csak helyesen kell viselkedni. Igazság szerint mindkettő lényeges. Az újjászületés magával hozza: 1) Az igazzá nyilvánítottság helyzetét. Ha egy hegynyi jó cselekedetet gyűjtöttél is össze, még mindig nem elég, hogy kifizesd vele a mennybe a belépődíjat. Ez egyformán állt rád keresztyénné válásod előtt, és igaz most is. Ha láttad a Passió című filmet, talán elgondolkodtál azon: „Miért kellett ilyen szörnyű halállal halnia?” Íme, a válasz: „Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne” (2Korinthus 5:21). Abban a pillanatban, hogy elfogadod Jézust Megváltódnak, Isten szemében igazzá válsz. Csodálatos! 2) Az igazság állapotát. „Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban” (Róma 6:11). A megváltás nem csupán Isten szemében tesz igazzá, de igazzá tesz úgy is, hogy naponta igazságban járva élhetsz mindenki szemében. Hogyan? Úgy, hogy Isten akaratát nagyobbra értékeled, mint a magadét (ld. Példabeszédek 3:5). Úgy, hogy arra törekszel, hogy a Krisztushoz hasonló jellemvonások legyenek láthatóvá benned: „…szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás…” (Galata 5:22-23). Azt mondod, ez nagyon nehéz feladat. Igen, de nem egyedül kell megtennünk. „… az Ő képére formálódunk át az Úr Lelke által…” (2Korinthus 3:18 TLB)


http://maiige.hu/
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 05, 08:02:40
idézet:
. Abban a pillanatban, hogy elfogadod Jézust Megváltódnak, Isten szemében igazzá válsz. Csodálatos!
 ez valóban csodálatos , mert ha elfogadom az Úr legnagyobb ajándékát az Ő FIÁT   meghaltam  a bűnnek és igaz lehetek , örök életem lehet ,  van úti célom , van megváltom , van aki megbűnhődött az én bűneimért , ki fizette az én váltság díjamat!

Ján: 3: 16:
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
 Roma: 5: 8:

8
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

 és épp most olvastam a Roma: 8 fejezetét :
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
2
Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
3
Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
4
Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
5
Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
6
Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
7
Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
8
Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
10
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
11
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.
12
Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
13
Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
14
Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
15
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16
Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
17
Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
18
Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.
19
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.
20
Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette.
21
Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
22
Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.
23
Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.
24
Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
25
Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.
26
Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
27
Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
28
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
29
Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.
30
Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
31
Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
32
Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
33
Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít;
34
Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk:
35
Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?
36
Amint meg van írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.
37
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. csodálatos Isten Igéje: tanít vezet csak hagyni kell hogy Ő vezessen!!!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 05, 08:14:06
2014. Január 5. Vasárnap
 

Ebben az évben élj a boldogmondások szerint! (5)
„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” (Máté 5:7)

Ha ártasz az ellenségednek, azzal alantasabb leszel, mint ő; ha bosszút állsz, akkor úgy érzed, egálban vagytok; de ha megbocsátasz, azzal fölé emelkedsz. A Biblia azt mondja: „Ne álljatok bosszút önmagatokért! Hagyjátok azt Istenre!” (Róma 12:19 TLB). A bosszú nem édes; mindig keserű szájíz marad utána. Továbbra is csak fortyogsz belül, és nem fogod tudni élvezni Isten áldásait. Ne engedd, hogy ez történjen veled! Ehelyett inkább: 1) Bocsáss meg és felejtsd el! A meg nem bocsátás továbbra is a neheztelés körforgásában tart. Miért olyan fontos számodra, hogy bebizonyosodjon, hogy ők tévedtek és neked van igazad? Mit ér az, ha igazad van, de közben nyomorultul érzed magad? Hallgasd meg Krisztus szavait: „Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok” (Máté 6:14).
Charles Spurgeon mondta: „Ha eltemetsz egy veszett kutyát, ne hagyd kint a farkát!” Bocsáss meg tehát, temesd el, és lépj tovább! 2) Gyökerestől bánj el a haraggal! Néha magunk sem tudjuk, mi a haragunk forrása: valamilyen mélyen megbúvó megoldatlan fájdalom hatására cselekszünk. A felfokozott harag gyakran rossz felé irányul. Ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, aki megbántott, olyanokra zúdítjuk rá haragunkat, akik legközelebb állnak hozzánk. Kérd Istent, hogy mutassa meg, mi a valódi probléma, és igyekezz azt kezelni! 3) Vegyél vissza az erődből! A kegyelem gyógyít, de a meg nem bocsátás örökös áldozattá tesz. Sőt, míg te megszállottan leragadsz egy eseménynél a bosszút tervezve, a másik időközben egyszerűen csak élvezi az életet. Isten megígérte, hogy igazságot szolgáltat, hagyd csak rá! Sőt csakis azok felé az emberek felé kellene „egyenlítened”, akik segítségedre voltak!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 05, 08:48:44
Ne álljatok bosszút önmagatokért! Hagyjátok azt Istenre!   igen azt mondja az ige:

Mózes V. könyve:32:35   Enyém a bosszúállás és megfizetés, amikor lábuk megtántorodik; mert közel van az ő veszedelmök napja, és siet, ami rájok vár!
Zsidó levél:10:30   Mert ismerjük azt, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.

 jobb a megbocsájtás, ilyenkor jusson eszünkben hogy Isten is megbocsájtott nekünk:
Márk Evangéliuma:11:25   És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.

nem a harag és a bosszú  tesz minket jó emberekké  hanem a szeretet: isten szeretetét kell gyakoroljuk mik is :

I. János levél:3:1   Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.
I. János levél:3:16   Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.
I. János levél:3:17   Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete?
I. János levél:4:7   Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.
I. János levél:4:8   Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.
I. János levél:4:9   Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 06, 08:11:11
2014. Január 6. HétfőEbben az évben élj a boldogmondások szerint! (6)
„Boldogok a tiszta szívűek…” (Máté 5:8)

Legyen a szíved „ellenőrzött környezet”, mert ami ott történik, az határozza meg, hogyan reagálsz az élet eseményeire. Ha az emberekről, kedvtelésekről vagy törekvéseidről van szó, ne nyisd meg magad semmi olyan előtt, ami foglyul ejthet, cinikussá, hidegszívűvé, vagy szeretetlenné tehet. Ha ezzel nem vigyázol, elvágod magad Isten áldásaitól. Max Lucado írja Next Door Saviour <Szomszéd Megváltó> című könyvében: „A környék teljesen sík volt, és előre kiszámítható; emiatt ütött el annyira a tájtól az olajfinomító, mint egy tudományos-fantasztikus film városa. A gépek rengetegének rendeltetése egyértelmű volt. A finomító feladata az, hogy a beérkező anyagokat megtisztítja, és felhasználásra alkalmassá teszi. Ez itt a kőolajjal teszi azt, amit a szívednek kellene tennie érted: eltávolítja a rosszat, az értéktelent, és hasznosítja a jót. Jézus azt mondta: »A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót…« (Lukács 6:45). Íme, néhány kérdés, amit fel kell tenned magadnak: »Ha bírálnak, vagy semmibe vesznek, akkor visszatámadok, vagy inkább csendben maradok? Amikor túlterhelt vagyok, akkor kirobbanok vagy nyugodt maradok? Ha pletykát hallok, azt szórakoztatónak tartom? Elhallgattatom, vagy tovább terjesztem? Ha valaki megsért, akkor hosszan neheztelek, táplálom a haragomat, vagy a megbocsátás mellett döntök?« Ez mind a szív állapotán múlik.” Ha a szíved megtisztult, akkor meglátod Istent olyan emberekben, helyekben és helyzetekben, ahol azelőtt sohasem vetted észre munkáját. A zsoltáros első kézből ismerte a lelki szívbetegség veszélyeit, ezért írta: „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem…” (Zsoltárok 51:12). Ha lelki tisztulásra van szükséged, tölts időt Isten jelenlétében!
www.maiige.hu
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 08, 09:51:39
2014. Január 7. KeddEbben az évben élj a boldogmondások szerint! (7)
„Boldogok, akik békét teremtenek…” (Máté 5:9)

Egyszer két ember a vallásról vitatkozott. Az egyik végül így kiáltott: „Jól van, te úgy szolgálod Istent, ahogy te akarod, én meg majd úgy, ahogy Ő akarja!” Ha saját véleményünk az előfeltétele annak, hogy szeretjük-e a másik embert, akkor mindenkitől el fogunk idegenedni. Sok dolog, ami miatt veszekszünk, igazából nem is számít. Jézus azt mondta: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást” (János 13:35). Nem elég szeretni a békét, béketeremtővé kell lennünk. Amikor az újszövetségi gyülekezetben vita kerekedett bizonyos ételek fogyasztása kapcsán, Pál rögtön közbelépett: „Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyádfia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm; mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják… Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt…” (Róma 14:13-22). Légy tehát béketeremtő!
www.maiige.hu
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 08, 09:54:10
2014. Január 8. SzerdaEbben az évben élj a boldogmondások szerint! (8  )


„Boldogok, akiket az igazságért üldöznek…” (Máté 5:10)

Észak-Amerikában él egy érdekes fenyőfajta, a csavarttűjű fenyő. A tobozai évekig ülhetnek az ágakon, mielőtt lehullnak, és még akkor is teljesen zártak maradnak. A toboz csak akkor nyílik ki, ha nagy hőhatásnak van kitéve. Amikor nagy erdőtüzek dúlnak, és minden más fa elpusztul, a forróság kinyitja a csavarttűjű fenyő tobozait, és magjai kiszabadulnak. Így aztán ők lesznek az elsők, akik a természet segítségére lesznek az erdő újbóli benépesítésében. Jézus azt mondta tanítványainak: „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa” (Máté 5:10). Mindannyiunkban rejlik valami olyan lehetőség, ami csak akkor kerül felszínre, ha nagy nyomás alatt vagyunk, vagy megpróbáltatás tüze ér. Jób akkor tapasztalta meg ezt, amikor Isten megengedte a sátánnak, hogy próbára tegye őt. Jób elvesztette mindenét, egész vagyonát, sőt még gyermekeit is. Fájdalma súlyosbításaként még felesége és barátai megvetését is el kellett viselnie rendíthetetlen hitéért. Amikor a próba véget ért, Jób, aki kétszeresen visszakapta mindazt, amit elvesztett, így imádkozott: „Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak” (Jób 42:5).
Egy dolog hallani arról, hogyan munkálkodik Isten mások életében, és egészen más látni, amikor épp azon töprengsz: „Mit tettem, hogy ezt érdemlem?”, vagy ezt kérdezed: „Ha Isten valóban létezik, miért történik velem mindez?” Miért? 1) Mert a tűzben egészen új szemszögből ismered meg Istent és gondviselését. 2) Mitől változik az értéktelen szén gyémánttá? A nagy nyomástól és a magas hőtől! 3) A tűzben felfedezed, hogy amikor mások elhagynak, Isten akkor is hűséges marad

www.maiige.hu
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 09, 09:17:20
2014. Január 9. CsütörtökBátoríts ma valakit!
„…Epafroditosz… akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen” (Filippi 2:25)

Amikor az embereket valamilyen fájdalom éri, támaszra van szükségük, hogy újból talpra tudjanak állni. A kutatóorvosok kifejlesztettek egy csontpótló kötőanyagot, amely úgy néz ki, mint a fogkrém. Amikor beinjekciózzák a testbe, tíz percen belül megköt. Tizenkét óra alatt eléri a természetes csont szilárdságát és sűrűségét. A Science folyóirat egy tanulmányában azt írja, hogy a tudósok olyan összetételű anyagot találtak, amely szinte teljesen megegyezik a valódi csonttal. Annyira hasonlít az élő csonthoz, hogy a szervezet nem löki ki magából. Néhány héttel azután, hogy beinjekciózták a testbe, a kötőanyag helyére valódi csont nő. Az Associated Press szerint „klinikai tesztek azt mutatták, hogy ez az anyag lehetővé tette a pácienseknek, hogy hamarabb levehessék a gipszet – vagy akár egyáltalán ne is legyen rá szükségük – és sokkal hamarabb és kevesebb fájdalom árán újból mozogni tudjanak.” Pál úgy mutatja be Epafroditoszt, mint: „…testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen… Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket, mert Krisztus ügyéért került közel a halálhoz, amikor életét kockáztatta azért, hogy helyettetek szolgáljon nálam” (Filippi 2:25,29-30). Azt kérded, mire volt Pálnak szüksége? Biztatásra! Ki hozta ezt el neki? Epafroditosz, a testvér, munkatárs és bajtárs. Epafroditosz vállvetve dolgozott Pállal, küzdött vele és érte. Milyen értékes eszköz volt! Ilyen embereket keresünk krízis idején, mert ők felemelnek. Ma kérd arra Istent, hogy tegyen téged ilyen bátorítóvá, akinek szavai és tettei vigasztalást és támaszt nyújtanak másoknak. Nincs ennél nagyszerűbb hivatás!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 10, 07:57:31
2014. Január 10. PéntekNe légy olyan, mint az idősebb testvér!
„…Fiam… mindenem a tied.” (Lukács 15:31)

A tékozló fiú példázatában Jézus két különböző csoportot szólít meg: az átlagembereket és a vallási vezetőket, akik kifogásolták, hogy Jézus „bűnösöket fogad magához” (Lukács 15:2). Mind ismerjük a tékozló fiú történetét, aki végül a disznóvályúnál kötött ki. Később, amikor hazatért, apja nagy vacsorát adott a tiszteletére. Bátyja azonban nem akart ezen részt venni. Ellenkezését ezzel indokolta: „…hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút” (Lukács 15:29-30). Apja azonban ezt mondta neki: „Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied” (Lukács 15:31). Ilyesféléket hallhatsz a templomba járó emberektől, akik magukat felmagasztalják, másokat viszont leszólnak. Mindkét fiú megjárta a disznóvályút, az egyik a lázadás disznóólában, a másik a sértődöttségében. Az egyik hazatért, ahol örömmel fogadták; a másik otthon maradt és önigazságában dagonyázott. Ítélkezése miatt az idősebb fiú többet veszített, mint öccse: 1) Elveszítette annak a tudatnak az örömét, hogy apja szereti őt. 2) Idősebb fiúként apja vagyonából kétszeres részre volt jogosult, de egy pillanatig sem élvezte, hogy az övé lehet. 3) Öccse elveszett és sebzett lélekkel tért haza. Micsoda lehetőség a megbocsátásra, az irgalom gyakorlására, arra, hogy segítsen neki helyreállni, hogy mindkettőjüket gazdagító kapcsolatuk legyen egymással. Mindezt azonban elvesztette azzal, hogy ítélkezett. Ne hasonlíts rá!

www.maiige.hu
Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 11, 08:07:39
2014. Január 11. SzombatGyakorold az igazi kegyességet!
„Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez…” (Jakab 1:27)

Jézus azt mondta, hogy ha valami jót tettünk valakivel, akit bántalom ért vagy szükséget szenved, akkor azt vele tettük meg (ld. Máté 25:40). Hűha! Talán, ha legközelebb túl elfoglalt leszel ahhoz, hogy törődj a másik emberrel, ez majd megállít, és elgondolkodásra késztet. Amikor valaki ezt kérdezte: „Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” (ld. Máté 19:16), Jézus így válaszolt neki: „… add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek… aztán jöjj, és kövess engem” (Máté 19:21). Ez az ember sokaknak lehetett volna áldássá, és Krisztus tanítványai közé tartozhatott volna, de mindez nem történt meg, mert túlságosan én-központú volt. Jézus elmondott egy történetet egy gazdag emberről, aki meghalt, és a pokolba került. Nem a gazdagsága miatt került oda; bűne az önzése volt. Hagyta, hogy egy szegény ember, ellátatlan sebekkel, rongyosan, éhezve a kapujában üljön, ő pedig nem tett érte semmit (ld. Lukács 16:19-31). Másrészt ott van Zákeus, aki többszörösen beszedte az adót másoktól, hogy ő maga meggazdagodjon, de belátta mindezt, felhagyott az önzéssel és eldöntötte, hogy Jézust fogja követni (ld. Lukács 19:1-10). Egy történet szerint egy angyal meglátogatott egy gazdag embert, aki épp halálos ágyán volt. Miután az ember felsorolta mindazt, amit szeretett volna magával vinni a mennybe, az angyal így tájékoztatta: „Csak azt viheted magaddal, amit másoknak adtál.” Ne várj az adakozással halálodig, hiszen most is élvezhetnéd örömét és jutalmát! „Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban” (Jakab 1:27). Gyakorold ma az igazi kegyességet!


www.maiige.hu
Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 11, 08:18:02
valóban jobb adni másoknak is  nem lehet nézni ha valaki szűkölködik vagy éhezik , ahogyan tanit az ige  is:
Apostolok Cselekedetei:20:35   Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni
 vagy  egy mások ige:
Efézusi levél:4:28   Aki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek


 mert Isten szereti a jókedvű adakozót:
II. Korintus levél:9:7   Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 12, 09:08:04
2014. Január 12. VasárnapÁllíts fel határokat! (1)
„… a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” (Máté 5:37)

Milyen az, amikor a jóból is megárt a sok? Tudok-e úgy segíteni, hogy közben magamnak ne ártsak? Meg tudjuk-e osztani egymással életünket anélkül, hogy saját életünket feladnánk? Mikor van igazán szükség a segítségemre? Mikor kell elengednem a dolgot, és hagyni, hogy Istennel rendezzétek le egymás között? Egyensúlyt találni az „elegendő” és a „túl sok” között állandó kihívás a kapcsolatokban, és nem könnyű feladat. Főleg, ha azt a szerepet vállaltad magadra, hogy „mindenkinek, mindenben, mindenkor”; miközben az ő szerepük ez: „segítségre van szükségem, olyan kétségbeesett vagyok, tartozol nekem azzal, hogy gondoskodj rólam”. Ilyenkor te nem tudsz nemet mondani, ők pedig igent mondani nem tudnak. Néha úgy érezzük, szükségünk van arra, hogy szükség legyen ránk; de ha olyan embereknek van ránk szükségük, akik mindig elvárják, hogy valaki gondoskodjon róluk, akkor ők kerülnek vezető helyzetbe, mi pedig az idegösszeroppanás szélére. Sohasem boldogok, bármit teszel is. Ezért aztán igyekszel még többet tenni, hogy jobban örüljenek, neked pedig kevésbé legyen bűntudatod, míg végül kétszeres bajban leszel. Ők neheztelni fognak azért, mert nem adsz eleget, te pedig neheztelni fogsz rájuk azért, mert nem értékelik, amit adsz. Azt azonban egyikőtök sem tudja, hogyan törje meg az ördögi kört. Ekkor a kapcsolat olyanná válik, amit a pszichológusok a „még többet és még többet” hálójának neveznek, ahol mindkét fél neheztel és leértékeli a másikat, miközben úgy érzik, beleragadtak egy életük egészét meghatározó csapdába, amelyből mindketten rettegnek kilépni.
Házasságok, családok, barátságok, munkahelyi és gyülekezeti kapcsolatok mind beleeshetnek ebbe az „áldozat – megmentő” sablon csapdájába, ahol szükségben lévő és segítő egyaránt a „gyűlölök és szeretek” kettősét járja, és nem tud megállni! Magadra ismersz? Ha igen, máris továbbléptél egy egészségesebb, nem mérgező kapcsolat felé!

www.maiige.hu
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 13, 09:37:31
2014. Január 13. HétfőÁllíts fel határokat! (2)
„…kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok.” (1Korinthus 12:25)

Amikor házat vásárolsz, a telekhatárok pontosan megjelölik, hogy mi a tiéd, és mi nem. A jó szomszédság feltétele a jó kerítés. A Biblia azt mondja: „Ritkán tedd lábadat embertársad házába, mert megsokallja, és meggyűlöl” (Példabeszédek 25:17). Milyen közel az, ami már túl közel?
Nézzük meg három fajtáját a határoknak, amiket magunk és mások között állítunk fel. Szigorú határok. Ezek azért vannak, hogy a másikat tisztes távolban tartsák, megóvva ezzel magánéletedet, önmagadba zárt világodat. Anélkül, hogy egy szót is szólnál, magatartásod ezt mondja: „Tartsd magad távol, a birtokháborítás büntetendő!” Miért állítunk fel ilyen határokat? Félelemből. Félünk attól, hogy mások megismernek, irányítani próbálnak, árthatnak, vagy attól, hogy alkalmatlannak és alacsonyabb rendűnek érezzük magunkat. Az ilyen szigorú és merev határok akadályozzák a bensőséges kapcsolatot. Ha nem vagyunk hajlandók vállalni a sebezhetőséget vagy a kompromisszumot, akkor mindig védekezők, elszigeteltek és magányosak leszünk. Vágyunk a másik közelségére és a bensőséges kapcsolatra, mégis félünk, és ezért távol tartjuk magunkat. Azt gondoljuk: „Ha biztonságos távolban tartalak, nem tudsz fájdalmat okozni.” Ez azonban nem így működik.
Isten arra tervezett minket, hogy részt vegyünk egymás életében, a győzelmekben és a vereségekben is, nem pedig arra, hogy elszigetelten éljünk. Azért vagyunk, hogy „…kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi.” (1Korinthus 12:25-26). A merev határok megfosztanak az életedet gazdagító kapcsolatoktól. Azt kérded, mi a megoldás? Indulj el! Arra lettél teremtve, hogy adj másoknak, és elfogadd, amit ők adnak viszonzásul neked. Ha adsz, azzal magad is elégedettséget érzel, ha pedig elfogadni is tudsz, teljessé leszel. E nélkül az élet nem élet, csupán létezés.
Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 14, 08:11:40
2014. Január 14. KeddÁllíts fel határokat! (3)
„Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala…” (Példabeszédek 25:28)

Átjárható határok. A kiegyensúlyozott életet élő emberek megtalálják az egyensúlyt a személyes tér védelme és mások beengedése között. Tudják, hogy mikor mondhatnak igent arra, ami egészséges, és mikor mondjanak nemet arra, ami nem az. Az átjárható határú emberek azonban megengedik másoknak, hogy kedvük szerint ki-be járjanak életükbe, elszívják idejüket és energiájukat, megszabják véleményüket, és megfosszák őket más fontos kapcsolataiktól. Képtelenek nemet mondani, hagyják, hogy mások bűntudatot keltsenek bennük; kötelességüknek érzik megtenni, amit kérnek tőlük, mert ha nem, akkor nemtörődömnek, szívtelennek, sőt „nem-keresztyénnek” érzik magukat. Megterhelik önmagukat, családjukat, barátságaikat azzal, hogy igyekeznek teljesíteni a látszólag tehetetlen emberek végtelen követeléseit. Azt hiszik, hogy így kedvesek és segítőkészek, holott csak hagyják, hogy felelőtlenül kihasználják őket. Ördögi kör ez, melyben a „segítő” hatalmas árat fizet, gyakran érzelmi, fizikai, lelki túlterheltségben él, kapcsolatai kárt szenvednek; míg a „segített” egyre inkább úgy érzi, hogy rá van utalva a segítőjére, maga nem vállal felelősséget, úgy gondolja, joga van arra, hogy kiszolgálják, nem értékeli a segítő erőfeszítéseit, sőt olykor még neheztel is rá.
Az átjárható határú emberek nem veszik észre, hogy fejük felett ott világít a „Nyitva” tábla, odavonzva ezzel a szükségben lévő emberek áradatát, akikről aztán úgy érzik, mindegyikükért személyes felelősséggel tartoznak. A világ minden terhét magukra veszik, aztán kimerültek, idegesek, elégtelennek érzik magukat, bűntudatuk van, és kifejezetten rosszul esik nekik, ha nem tudnak mindent megoldani. Emiatt persze végül kihasználva érzik magukat. „Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma.” Értsd meg: nem tudod irányítani saját életedet, ha közben túlterhel a mások élete miatti vélt felelősség. Állíts fel határokat, és élj olyan életet, amilyet Isten szánt neked!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 15, 08:52:45
2014. Január 15. SzerdaÁllíts fel határokat! (4)
„Mindenre van erőm…” (Filippi 4:13)

Rugalmas határok. A merev határok elzárnak más emberek elől, így nem tudsz sem adni, sem elfogadni, pedig ez nélkülözhetetlen az egészséges kapcsolatokhoz. Az átjárható határok védtelenül hagynak azok előtt, akik kihasználnak, akik feljogosítva érzik magukat arra, hogy manipuláljanak, és elvárják, hogy akár saját károdra is, de gondoskodj róluk. A rugalmas határokkal rendelkező emberek azonban a saját életüket tudják élni, úgy, hogy közben egészséges egyensúlyban foglalkoznak más emberek érdekeivel is. Nagylelkűek tudnak lenni idejükkel, együttérzésükkel és anyagi javaikkal, anélkül, hogy túl nagy felelősséget vállalnának magukra. Nem adják fel Istentől kapott megbízatásukat, hogy azzá a páratlanul különleges emberré legyenek, akivé teremtette őket, csak azért, hogy mások kedvében járjanak. Azt mondják: „Kapcsolatban tudok lenni veled anélkül, hogy feladnám önmagamat!” Nem engedik, hogy mások megsértsék határaikat, és vigyáznak arra is, hogy ők se sértsék meg másokét. Nem olyanok, mint a merev határok között élő emberek. Képesek alkalmazkodni, ha a körülmények megkövetelik, és ebbe nem roppannak bele, nem lesznek védekezőek, nem sértődnek meg, nem hibáztatnak másokat. Meg tudnak birkózni a nehéz helyzetekkel, állják az ütéseket, és ha elesnek is, újra talpra tudnak állni, továbbra is tudnak összpontosítani arra, ami igazán fontos, és meríteni tudnak abból a belső erőforrásból, amit Isten biztosít nekik.
Pál ilyen ember volt. „…mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Filippi 4:11-13). Az ilyen embereket nem mások és nem a körülmények irányítják; rugalmasságuk nem gerinctelen hajlékonyság, hanem Isten irányításába vetett bizalom. Segítőkészek, de nincs bűntudatuk attól, ha nem tudnak mindenkit megjavítani. Éppen határaik teszik őket képessé arra, hogy alkalmazkodni tudjanak a körülményekhez. Gyakorolják az „Egymás terhét hordozzátok…!” alapelvét (Galata 6:2), anélkül, hogy túlpörögnének vagy túl sok felelősséget vennének magukra.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 16, 08:37:32
2014. Január 16. CsütörtökVizsgáld meg az életedet!
„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!” (Zsoltárok 139:23)

Ha ellenőrizetlen az életed, az bizony meglátszik! Gordon MacDonald írja: „Olvastam olyan írók írásait, akik azt mondták, hogy ha Krisztus követői nem növekednek, annak az az oka, hogy nem ellenőrzik, nem értékelik ki rendszeresen az életüket. Ebben a leírásban magamra ismertem. Mindig csak mentem előre, sosem néztem mélyen magamba. Sosem fordítottam figyelmet arra a fajta elgondolkodásra, ami a növekedéshez vezet. Ennek meg is fizettem az árát – újra meg újra elkövetve ugyanazokat az ostoba bűnöket, a bűntudatnak ugyanazt a nehéz súlyát cipelve. Ekkor nehéz döntést hoztam: elhatároztam, hogy minden nap megpróbálom őszintén kiértékelni lelkem állapotát. Elhatároztam, hogy magamba nézek, és leírom, hogy mit látok. Kellemetlen érzésekkel tele és szégyenkezve elkezdtem írni: »Istenem, íme, néhány olyan terület az életemben, ahol kudarcot vallottam. Nem fognak maguktól eltűnni, ennyi erővel akár meg is nézhetem őket.« Vagy: »Aggódom egy kapcsolat vagy egy rossz szokás miatt. Semmi jóra nem vezet, de nem tudom, hogyan változtathatnék.« Miután egy vagy két szakaszt leírtam, visszatekintettem a leírtakra.” Hasznos dolog lelki naplót vezetni az Istennel járásról, mert ez: 1) Arra késztet, hogy lelassíts, és megvizsgáld tetteid hatékonyságát. 2) Felszabadít arra, hogy meg tudd kérdezni magadtól: „Miért csinálom ezt? Valójában hogy érzek ezzel kapcsolatban? Mit mond nekem Isten?” 3) Ha naponta csak egy oldalt írsz is, egy év alatt 365 napnyi feljegyzésed lesz meghallgatott imádságról és tanulságos leckékről!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 17, 07:39:38
2014. Január 17. PéntekKovácsolj fegyvert gyengeségeidből!
„Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben… mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” (2Korinthus 12:10)

Pál azt írja: „…tövis adatott a testembe… háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: »Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.« Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” (2Korinthus 12:7-10). Pál megtanulta, hogyan lehet gyengesége fegyverré, ha általa közelebb kerül Istenhez. Ezt a leckét neked is meg kell tanulnod. Eugene Peterson parafrázisában így fogalmazza meg Krisztus első boldogmondását: „Áldott vagy, ha saját erőd végére értél, mert minél kevesebb maradt belőled, annál több helye lesz Istennek és az ő uralmának” (Máté 5:3 TM). Ez nem azt jelenti, hogy bele kell törődnöd jellemhibáidba vagy kudarcaidba azt mondva: „Ez van, én már csak ilyen vagyok.” Nem, szembesülnöd kell minden gyengeségeddel, meg kell vallanod, és engedned kell, hogy Krisztus vegye át az uralmat. Mindig küzdeni fogsz valamivel. Pál elismerte ezt: „Ezt a drága üzenetet átlagos életünk dísztelen cserépedényében hordozzuk, hogy senki se tévessze össze Isten összehasonlíthatatlan erejét a mi erőnkkel…” (2Korinthus 4:7 TM). Olyanok vagyunk, mint egy cserépedény: törékenyek, csorbultak, repedezettek, Isten mégis felhasznál, ha átadjuk magunkat neki, és engedjük, hogy általunk végezze munkáját.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 18, 06:27:03
2014. Január 18. SzombatGondolatok a szent sátorról (1)
„…gyűjtsenek részemre felajánlást minden embertől, akit arra indít a szíve…” (2Mózes 25:2)

Az ószövetségi szentély építésekor Isten ezt mondta Mózesnek: „Ügyelj, hogy arra a mintára készíttesd, amit a hegyen láttál!” (2Mózes 25:40). Akár kapcsolatot, akár karriert, üzletet, szolgálatot vagy gyülekezetet építünk, az mindig együtt jár néhány fontos elemmel. Az egyik ilyen alapelem az áldozat. A szent sátor építése ezekkel a szavakkal kezdődik: „Mondd meg Izráel fiainak, hogy gyűjtsenek részemre felajánlást minden embertől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt felajánlásokat!” (2Mózes 25:2). Miért kér tőlünk Isten, aki olyan gazdag, hogy aranyból kövezhetné ki utcáit, felajánlásokat? Azért, mert csak akkor szánjuk oda teljes figyelmünket valamire, ha mi magunk is befektetünk valamit abba; akkor aztán kincsként őrizzük, első helyet kap fontossági sorrendünkben, és megvédjük mindenáron. Lelkipásztor, kérd el Istentől a tervet, aztán kérd el az emberektől a pénzt – nem pedig fordítva! Tanítsd meg népedet, hogy eszerint az alapelv szerint éljen: „Adj úgy, hogy fájjon; adj, amíg már nem érzed, hogy fáj; adj, míg jól nem esik adni!” Pál így írt a macedóniai keresztyének áldozatkészségéről: „Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából.” (2Korinthus 8:2-5). Nos, hajlandó vagy áldozatot hozni?
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 19, 09:09:26
2014. Január 19. VasárnapGondolatok a szent sátorról (2)
„Ügyelj, hogy arra a mintára készíttesd, amit a hegyen láttál!” (2Mózes 25:40)

A másik alapelem, amely az ószövetségi szent sátor építését fémjelezte: a kiválóság. Isten elítéli a perfekcionizmust*, mert az megfojtja kreativitásunkat és azt a hamis látszatot kelti, mintha semmit nem fejlődtünk volna. Jézus pedig elítélte azokat, akik azért adakoznak, hogy másokban jó benyomást keltsenek. „Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat.” (Máté 6:2). Ha azonban emiatt azt gondolod, hogy bármit adhatsz Istennek, amihez csak kedved van, akkor nagyon tévedsz! A szolgálatban Isten azt várja, hogy a kiválóságra törekedj. Mózesnek azt mondta: „Ilyen felajánlást gyűjtsetek össze tőlük: Aranyat, ezüstöt és rezet… Készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam! Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját és az egész fölszerelés mintáját!” (2Mózes 25:3-9). Miért kér Isten aranyat? Mert ő nem fogad el holmi vacakságot, másodrendű dolgokat. Tudod, hol ült le Jézus, amikor a jeruzsálemi templomba ment? A persely mellett, és figyelte az emberek adakozását. Lukács feljegyzi: „Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt: »Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije volt, az egész vagyonát.«” (Lukács 21:2-4). Add Istennek a tőled telhető legjobbat! *megszállottan, betegesen tökéletességre törekvés (korábban már többször volt róla szó a Mai Igében és a Győzelem… kiadványokban is)
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 20, 07:26:17
2014. Január 20. HétfőGondolatok a szent sátorról (3)
„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot…” (Márk 16:15)

A szent sátor építésének harmadik eleme az egyenlő hozzáférés. Az eredeti elnevezés azt jelentette: „a találkozás sátra.” Ez volt az a hely, ahol Isten találkozott és kapcsolatot teremtett népével. Ezért a tábor közepén helyezte el, ahol mind a tizenkét törzs körbevette. Mindenki saját sátrának ajtajából láthatta Istent munkálkodni. Miért? Mert Isten közöttük lakott, köztük munkálkodott. Fontos tanulság van ebben számunkra. Isten nem azt nézi, hogy egy templom fehér, fekete, sárga vagy barna. Jézus azt mondta: „…felépítem egyházamat…” (Máté 16:18 NIV). Arra kaptunk elhívást, hogy mindenkinek egyenlő hozzáférést biztosítsunk Istenhez Krisztus által, tekintet nélkül a kulturális, faji vagy felekezeti különbségekre. Amikor Isten rámutat egy nagy igazságra, vagy kijelent valami fontosat, azt meg kell osztanunk másokkal, nem szabad kerítést építenünk köré! Jézus utolsó szavai ezek voltak tanítványaihoz: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Márk 16:15). És mit tettek a tanítványok? „Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel” (Márk 16:20). Az, hogy a te gyülekezeted egy bizonyos teológiát és dicsőítési stílust követ, még nem jelenti azt, hogy te első osztályon utazhatsz, míg a többiek csak a poggyászkocsiban. Nem, ha valaki bekerül Isten megváltottainak családjába, akkor testvérként kell bánnunk vele, ezt ne felejtsd el!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 21, 06:55:00


2014. Január 21. KeddAnyagi biztonság
„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek… és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek.” (Ezékiel 36:26-27)

A „Milliomos szomszéd” egy nagy példányszámban elkelt könyv, amely két olyan emberről szól, akik egy utcában laknak, majdnem egyforma házban, és hasonló munkakörben dolgoznak. Ám ötvenéves korukra egyikük anyagi biztonságban él, míg a másik adósságban úszik. A gondja nem a pénz hiánya miatt adódik, hanem amiatt, hogy nem tud várni vágyai kielégítésével. Amit akarunk, azonnal akarjuk! Sokszor a boldogságot a költekezéssel azonosítjuk, ezért ha rossz a hangulatunk, vásárolni megyünk.
Gondold csak végig: amikor legutóbb jutalmat vagy adó-visszatérítést kaptál, mi volt az első gondolatod? „Mit vehetek rajta?” Légy őszinte! Pál azt mondta: „…ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával…” (Róma 12:2). Ha a pénzről van szó, arra kell kérned Istent, hogy adjon „helyes vágyakat”. Robert Orben mondta: „Minden reggel elolvasom a Forbes magazinban a leggazdagabb amerikaiak listáját, és ha nincs rajta a nevem, felkelek, és dolgozni megyek!” A Biblia azt mondja: „Ne vesd meg a kicsiny kezdetet…” (Zakariás 4:10 NLT). A nagy dolgok kis dolgok összeadódásából keletkeznek. Tehát: add oda Istennek bevételed első tizedét, tégy félre másik tíz százalékot, és a maradékot fordítsd megélhetésedre (ld. Példabeszédek 3:9). Ha növekszik jövedelmed, akkor a növekmény felét fektesd be egy, az anyagi biztonságod megteremtését célzó számlára. Ha felhagysz azzal, hogy bevételedet az utolsó fillérig elköltsd, és elkezdesz félretenni, érdekes erő kezd működni. Ha takarékosságra fegyelmezed magad – legyen szó bármilyen kis összegről –, anyagilag, lelkileg és érzelmileg is erősödni fogsz. Egy teológus azt mondta: „A fegyelem gyökere az önbecsülés. Ha képes vagy nemet mondani magadnak, egyre jobban fogod tisztelni önmagadat.” Azon túl, hogy anyagi biztonságra segít, az önfegyelem életed minden területét gazdagítja.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 22, 07:44:53
2014. Január 22. SzerdaNégy lecke az útról (1)
„Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását.” (Példabeszédek 16:9)

Emlékszel még, amikor autós atlaszra volt szükséged egy utazáshoz? Most csak beírod a tervezett célállomást a GPS-be*, az pedig megmondja, mikor merre fordulj, milyen messze van a legközelebbi töltőállomás, és azt is, hogy mikor fogsz megérkezni. Nincs találgatás, tanácstalanság, nincsenek rossz döntések; csak válaszd ki a legrövidebb vagy leggyorsabb útvonalat, és a navigációs készülék eljuttat oda. Krisztus követőjeként a te isteni GPS-ed a Szentlélek. Ő kiválasztja az útvonalat és az időzítést, és garantálja, hogy el fogsz jutni célodba. Ha rá hallgatsz, négy fontos leckét tanulhatsz meg. Nézzük most meg őket. Először: megtanulod rábízni magad Istenre, ahelyett, hogy a saját fejed után mennél. Ha azt feltételezed, hogy az élet összes kanyarját ismered, akkor anélkül cselekszel, hogy tanácsot kérnél Istentől. Sámson azt hitte, hogy tudja, hogy működik a rendszer.
Amikor Delila elárulta a filiszteusoknak, és azok megkötözték őt, ő még mindig azt hitte, hogy elintézi az ügyet, mint bármikor addig: „Kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam! – mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr” (Bírák 16:20). A győzelmes élet teljes Istentől való függést jelent, nem önmagunkra támaszkodást! Jézus azt mondta: „nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” (János 15:5). Másodszor: megváltozik a nézőpontod. Lehet, hogy nem mindig figyelsz arra, hová tartasz, de mindig oda fogsz érkezni, ahová nézel! A nézőpontod meghatározza, milyen döntéseket hozol, milyen irányt választasz az életben. Miután drágán megfizetett azért, hogy alantas ösztöneit követte, Dávid változtatott nézőpontján, és így imádkozott: „De én rád tekintek, én Uram…” (Zsoltárok 141:8). Neked is így kellene imádkoznod.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 23, 08:31:51
2014. Január 23. CsütörtökNégy lecke az útról (2)
„Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!” (Jeremiás 33:3)

Harmadszor: megtanulod az imádság titkát. Úgy érzed, elvesztél egy ismeretlen területen, nem vagy biztos abban, mi legyen a következő lépésed? Isten az ilyen időket arra használja, hogy felhívja figyelmedet, visszahívjon magához, és arra biztasson, hogy támaszkodj rá, az erő és bölcsesség kiapadhatatlan forrására. Ne akarj mindenre egyedül rájönni! Isten azt mondja: „Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!” (Jeremiás 33:3). Vidd problémádat Istenhez, és kérd tőle a megoldást, ő nem fog csalódást okozni. „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének” (Jakab 5:16). Negyedszer: megismered a türelem erejét. Amikor a Szentlélek utat mutat, és a szívünkbe helyez egy célt vagy álmot, akkor könnyen beleesünk abba a csapdába, hogy szeretnénk, ha azonnal, egyik napról a másikra megtörténne. Pedig az időzítés sorsdöntő! És Isten tartja kezében, nem te! Isten időzítésére várni nem időpocsékolás, hanem elengedhetetlenül fontos két tulajdonságod fejlesztéséhez: a hithez és a reményhez. „Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk” (Róma 8:25). Amíg a türelmet tanulod, Isten dolgozik, és javadra rendezi a dolgokat, közben pedig olyan tulajdonságokat fejleszt ki benned, melyek által egyre jobban Krisztushoz hasonlóvá tesz. A zsoltáros azt mondta, hogy reménysége Istenben van. Te miben reménykedsz? A szerencsében? A jó gazdasági helyzetben? Az orvos prognózisában? Ameddig bármi másban reménykedsz, mint Isten kifogyhatatlan szeretetében és jóságában, mindig bizonytalansággal fogsz küszködni. Mi a megoldás? „Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél…” (Zsoltárok 112:7-8).
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 23, 08:35:34
és ezekre az igékre a válasz a 34 zsoltár amit ma kaptam egy kedves testvéremtől:

Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt és elment.
2
Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
3
Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek.
4
Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!
5
Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.
6
Akik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul.
7
Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.
8
Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.
9
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki ő benne bízik.
10
Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk.
11
Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.
12
Jőjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!
13
Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?
14
Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.
15
Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.
16
Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán;
17
Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa emlékezetöket a földről.
18
Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.
19
Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.
20
Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.
21
Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
22
A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat.
23
Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: Antee - 2014 Január 23, 09:43:41
Ámen
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 24, 23:34:41
2014. Január 24. PéntekAz elégedettség titka
„… megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek.” (Filippi 4:11)

Ha a pénz garantálná a boldogságot, akkor nem lennének a gazdagok mindenki másnál boldogabbak? A felmérések azonban azt bizonyítják, hogy gyakran nem azok. A boldog embereket nem a pénz vezérli, hanem Istentől kapott szenvedélyük. Dr. Dan Baker írja What Happy People Know [Amit a boldogok tudnak] című könyvében: „Úgy tűnt, a velem szemben ülő férfinek mindene megvan: pénz, szabadság, barátok, család. De valami, amire legjobban vágyott, nem volt meg neki: a boldogsága. Családi otthona a legtöbb embert megrémítette volna: elidegenedett gyerekek, a férj munkamániája miatt sértődött feleség, és semmi idő kikapcsolódásra, pihenésre.” Mi foglalkoztatta ezt az embert legjobban? Hogy megtartsa, amije van. Talán azt gondolod, miközben ezt olvasod: „Igen, de ez rám nem igaz. Az ő helyzetében én boldog tudnék lenni!” Nem, pénzen nem lehet boldogságot venni; nem számít, mennyi van belőle, az sosem elég. A félelem mindig ezt fogja suttogni: „Nem leszel biztonságban, ha nem szerzel többet.” Akkor hát mi a boldogság titka? Pál azt írja: „…mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:11-13). Ha arra törekszel, hogy elérd azt, ami Isten célja az életeddel, a pénz másodlagossá válik. Az igazi értékmérőd a megváltás, a lelki növekedés, a stabil otthon, jó barátok, és az elégedettség, mely abból adódik, hogy azt teszed, amire Isten elhívott. Watchman Nee mondta: „Sosem találkoztam olyan emberrel, aki azt tűzte ki célul, hogy Isten megelégedésére szolgáljon, és közben ne lett volna maga is elégedett

Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 25, 07:54:23
2014. Január 25. SzombatAggódsz a pénz miatt? (1)
„…Istened, az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére…” (5Mózes 8:18)

Az a történet, melyben Illést hollók táplálták, megtanít minket arra, hogy Isten nehéz gazdasági helyzetben is gondoskodni tud rólunk (ld. 1Királyok 17:1-7). József története arra tanít, hogy ha Isten tervét követjük, mindig meglesz minden, amire szükségünk van ahhoz, hogy túljussunk a nehéz időkön (ld. 1Mózes 41:37-57). Az anyagias társadalom egyik legnagyobb veszélye, hogy úgy érezzük, bizonyos dolgokra „jogosultak” vagyunk, még akkor is, ha igazából nem engedhetjük meg magunknak. Ahhoz, hogy legyőzzük az anyagiak miatti aggodalmat, fegyelmet kell gyakorolnunk pénzügyeinkben. Isten nem áldja meg a felelőtlenséget. Nem teheted meg, hogy adósságba vered magad, aztán imádkozol, hogy Isten húzzon ki belőle. Néha megteszi, de ha nem tanulsz hibáidból, akkor újra és újra ismételni fogod őket. Az Egyesült Államokbeli Atlanta egyik népszerű rádióműsorát Clark Howard vezeti. Minden műsorát ezzel a mondattal kezdi: „Költs kevesebbet, takaríts meg többet, és vigyázz, hogy meg ne lopjanak!” Arra utal ezzel, hogy a bankok uzsorakamatot számolnak fel a hitelekre, és arra figyelmezteti az embereket, hogy csak annyit költsenek, amennyit valóban megengedhetnek maguknak. „De én hozzá vagyok szokva egyfajta életformához” – mondod. Hát szokj le róla!
Ha nyugalmat akarsz, tanuld meg az elégedettség művészetét! Az elégedettség azt jelenti, hogy már nincsenek törekvéseid? Nem. Csupán azt, hogy hajlandó vagy várni vágyaid beteljesedésére, azt élvezed, amid van addig, míg eljutsz oda, amit szeretnél. Azt jelenti, hogy megtanulsz úgy élni, ahogy azt az ige mondja: „Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:12-13).
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 26, 06:56:36
2014. Január 26. VasárnapAggódsz a pénz miatt? (2)
„Én, az Úr, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik…” (Ézsaiás 48:17)

A legjobb módszer arra, hogy legyőzzük a pénz miatti aggodalmunkat az, ha bízunk Istenben, aki betölti minden szükségünket. Azt mondod: „Ez szép, de mit tud Isten az én üzletemről?” Többet, mint gondolnád! Ő az egész világ vezérigazgatója. A sikeres üzletvezetésről senki sem tud többet nála. Ő teremtette a világegyetemet olyan tökéletes rendben, hogy ha egy csillag az engedélye nélkül letérne akár csak két fokkal is a pályájáról, az egész univerzum megsemmisülne a kozmikus káoszban. Ám ha meg kell mozdítania egy csillagot, akkor meg tudja tenni ezt is, mint ahogy megtette a napkeleti bölcsekért az első karácsonykor. A Wall Street-i tőzsde tanulhatna tőle egy s mást. Íme egy kis rész az önéletrajzából: „Én, az Úr, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.” Ha nyereségesebb szeretnél lenni, társulj Istennel! Azt jelenti ez, hogy simán otthon maradhatsz vagy elmehetsz pecázni, Isten pedig majd fizeti a jelzáloghiteledet? Nem, Isten nem jutalmazza a lustaságot és eredménytelenséget. Egyszer egy lelkipásztor megállt, hogy megcsodálja egyik gyülekezeti tagja kertjét. „Hát nem csodálatos Isten munkája?” – kérdezte. A gyülekezeti tag egy pillanatig gondolkodott, majd ezt mondta: „Igen, de látnia kellett volna, milyen volt, mikor Isten egyedül csinálta!” Értsd meg: 1) Fel kell kelned, és dolgoznod kell. 2) Döntéseid előtt tanácskoznod kell Istennel. 3) Tisztelned kell Istent tizededdel és adományaiddal (ld. Malakiás 3:8-12). 4) Ha megtetted a tőled telhető legtöbbet, bíznod kell Istenben, hogy ő megteszi a többit.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 27, 07:29:48
2014. Január 27. HétfőMutasd ki szeretetedet most!
„…parancsot kaptunk…, hogy szeressük egymást…” (2János 1:4-5)

Minden reggel imádkozz így: „Uram, akár tudok mást is tenni, akár nem, segíts, hogy a napomat szeretetben töltsem, szeretve téged és az embereket, mert Igéd azt mondja, hogy ez az élet lényege.” Ha ezt megteszed, kedvesebben tudsz majd bánni a körülötted élőkkel. Ezt pedig észre fogják venni. Ekkor elkezdesz győzni olyan területeken, ahol korábban vesztes voltál. Minél több időt adsz valakinek, annál jobban megmutatod, hogy fontosnak tartod őt. Nem elég elmondani nekik, hogy fontosak, bizonyítanod is kell ezt azzal, hogy befektetsz az életükbe. A szeretetnek egyik legfontosabb megnyilvánulása az idő. A szeretet nem az, hogy mit gondolsz másokról, vagy mit érzel mások iránt; a szeretet az, hogy mennyit adsz magadból nekik. A férfiak számára ez különösen nehéz. Azt mondják: „Nem értem a feleségemet és a gyerekeimet. Mindent megadok nekik, amire csak szükségük van. Mit akarnak még?” Téged akarnak! A figyelmedet kérik. A szeretet annyira figyel a másikra, hogy saját magáról elfeledkezik. Az ilyen figyelem ezt mondja: „Annyira értékes vagy számomra, hogy neked adom, ami számomra a legdrágább: az időmet.” Miért a MOST a legmegfelelőbb pillanat szeretetünk kimutatására? Mert nem tudhatod, meddig lesz még lehetőséged rá! A körülmények változnak, az emberek meghalnak, a gyerekek felnőnek. Soha nincs garancia a holnapra. Ha ki akarod mutatni szeretetedet, akkor jobb, ha azt most rögtön teszed! Kivel kell tehát több időt tölteneted? Milyen elfoglaltságtól kell megszabadulnod, hogy ezt megtehesd? Az élet felhasználásának legjobb módja a szeretet, a szeretet legjobb kifejezőeszköze az idő odaszánása, és a legmegfelelőbb pillanat rá a most!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 28, 18:56:20
2014. Január 28. KeddTanulj meg hitben járni! (1)
„mert hitben járunk, nem látásban” (2Korinthus 5:7)

Itt az ideje megérteni végre, hogy mit jelent hit által élni, hiszen Isten háromszor is felhívta rá a figyelmet! (ld. Habakuk 2:4; Róma 1:17; Galata 3:11) Ez nem egy javaslat, nem teológiai vitaindító gondolat – ez Isten akarata az életedre! Egyértelmű, hogy Isten a hitet tette az élet egyetlen járható útjává! Nem kínál egyéb választási lehetőséget. „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik” (Zsidók 11:6). Álljunk meg egy pillanatra, és gondoljunk át néhány kérdést, amely felmerül ezzel az élet-átformáló igazsággal kapcsolatban: 1) Ki igaz? Pál azt írja: „tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által…” (Galata 2:16). A megigazulást (igaznak nyilvánítva, mintha sosem vétkezett volna) nem lehet kiérdemelni, ez ajándék, melyet hit által fogadhatunk el. Ha hitedet Jézusba veted, akkor Isten szemében igazzá lettél, ő teljesen elfogad. Hát nem csudajó? 2) Mit jelent járni? Pál azt mondja: „hitben járunk, nem látásban.” A járáshoz fel kell kelni, és el kell indulni. Nem üldögélhetsz céltalanul az elragadtatásra várva. A járás összetevői: motiváció – egy ösztönzés, ami elindít. Irány – egy kiválasztott cél, amit el akarsz érni. Mozgás – elkötelezed magad arra, hogy minden energiádat és erőforrásodat az Istentől kapott cél elérésére fordítod. A hitben járáshoz el kell indulnod egy állhatatos, előre tartó mozgásba, amely majd eljuttat életed Istentől kapott céljába.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 29, 18:13:42
2014. Január 29. SzerdaTanulj meg hitben járni! (2)
„Hiszek, segíts a hitetlenségemen!” (Márk 9:24)

Egy másik kérdés, amit végig kell gondolnunk: Mit jelent „látásban járni”? (ld. 2Korinthus 5:7) Azt jelenti, hogy az életedet arra alapozva éled, ahogy testi szemeddel látod a dolgokat. Döntéseidet és cselekedeteidet saját felfogásodhoz és körülményeidhez igazítod, nem pedig Isten Igéjéhez. Ha látásban jársz, akkor érzelmeid és gondolataid irányítanak. A gondolataid és érzelmeid a te gondolataid és érzelmeid. Vizsgáld felül őket! Ne engedd, hogy eltérítsenek! Használd Isten Lelke által vezetett természetedet, hogy irányításod alá vond őket! Túl sokszor vagyunk a hit és kétkedés között „a 22-es csapdájába”* szorulva, őrlődve aközött, amit átformálódott szellemünk és testi elménk mond. Egyszer egy feldúlt apa Jézushoz vitte a fiát, hogy gyógyulását kérje. Jézus azt mondta neki: „Minden lehetséges annak, aki hisz” (Márk 9:23). Ekkor a fiú apja így szólt: „Hiszek, segíts legyőzni a hitetlenségemet!” Vannak idők, amikor egyszerre éljük meg a hitet és a kétséget. Ez az ember őszintén elismerte kétségeit, Jézus mégis csodát tett érte. Ha helyreigazításra szorult volna, Jézus megmondta volna neki, miben téved. Ha hite nem lett volna őszinte, azt az Úr tudta volna. Jézus azonban elfogadta hitvallását, annak ellenére, hogy ismerte kétségeit is. Három tanulság van ebben számunkra: 1) Ne félj elismerni kétségeidet! 2) Ne engedd, hogy kétségeid legyőzzék hitedet! Bármilyen helyzetben vagy is, Isten Igéje mutatja meg Isten akaratát, állj rá! 3) Add át kétségeidet az Úrnak, és mondd: „Hiszek, segíts a hitetlenségemen!” Mennyi idő kell ahhoz, hogy megtanulj hitben járni? Egy egész élet!
* Joseph Heller a második világháború utolsó éveiben játszódó szatirikus történelmi regényének címe. A 22-es csapdája egy olyan szituáció, melyből nem lehet győztesen kikerülni.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 30, 09:01:23
2014. Január 30. CsütörtökTanulj meg hitben járni! (3)
„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.” (Róma 10:17)

Mit jelent hitben járni? (ld. 2Korinthus 5:7) Egészen más, mint látás, észérvek, érzelmek vagy értelem vezette életet élni. A hitben járás ennél többre hív. Lehetővé teszi, hogy belépjünk a természetfeletti lehetőségek birodalmába, mert Jézus azt mondta: „Minden lehetséges annak, aki hisz” (Márk 9:23). Íme, néhány szentírási alapelv a hitről, ami segíthet: 1) A hit nem emberi erőfeszítésben gyökerezik. Az önbizalom és az éles értelem nem képesít rá. Az optimizmus, a szerencse és a társadalmi összeköttetések nem segítenek hozzá. A vallásos formulák tanulása sem. 2) Isten korlátlan hatalmában és változhatatlan Igéjében gyökerezik. „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által” (Róma 10:17). Isten Igéje, ha befogadod, hogy benned lakjon, folyamatosan termi majd a hitet benned. Nem kell hozzá fogcsikorgató erőfeszítés, egyszerűen eldöntöd, hogy elhiszed, amit Isten mond, és engedelmeskedsz neki. 3) A hitben járás cselekvést kíván. „Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet” (Jakab 2:18). Amíg nem cselekszel, a hited haszontalan. „Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában” (Jakab 2:17). Abban a pillanatban, amikor elkezdesz cselekedni, hited életre kel, és arra hívja Istent, hogy lépjen az érdekedben. Ő ma is arra vár, hogy elkezdj cselekedni, hogy erre ő válaszolhasson. Még ha nincs is kedved hozzá, kérdezd meg magadtól: „Mi lenne az első lépésem a hitben, ha tényleg szeretnék tenni valamit?” Tedd meg! Így fogsz hitben járni, és annak jutalmát arathatod majd! (ld. Zsidók 11:6)
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 31, 07:21:05
2014. Január 31. PéntekIsten valóra váltja tervét érted
„Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket…” (Ézsaiás 46:10)

Nem egy tévedés vagy, amit szüleid a szenvedély hevében követtek el. Lehet, hogy amit szüleid tettek, hiba volt, de te nem vagy az. Talán azon tűnődsz: „Istenem, lehetséges, hogy a te szemedben volt valami értelme a fogantatásomnak? Tényleg arra van elhívásom, hogy valami nagyszerűt tegyek az életben? Van valami olyan különleges a személyiségemben, valami olyan élettapasztalatom, valami olyan, amivel hatni tudok környezetemre, valami, ami származásomból vagy kultúrámból ered, valami, ami annyira az én szükségeimhez és gyengeségeimhez kötődik, hogy azt senki más nem tudná pont úgy elvégezni, ahogy te akarod, csak én?” Igen. Isten ezt mondja: „Én kezdettől fogva kijelentettem a jövendőt, és előre megmondtam, amik meg se történtek még. Azt mondom: Tervem valóra válik, és amit akarok, mindent végbeviszek.” (Ézsaiás 46:10 kat. ford.).
Boldogulni fogsz, mert Isten már előre elrendelte sorsodat. Isten először a célt határozza meg, azután jelöli ki a szükséges folyamatot. Ha egy építésvezető valamit nem tud biztosan, akkor újra megnézi a tervrajzot és egyeztet az építészmérnökkel. Isten az életed tervezőmérnöke és ő az építésvezető is. Sosem zavarodik bele munkájába, mert tudja, mit tervezett, és tudja, hogyan lehet azt felépíteni. Ha ő épít valamit, akkor az a leghatékonyabban és legtökéletesebben épül. Azt gondoljuk: „Uram, miért tartasz vissza, mikor mások előrébb juthatnak? Miért tart olyan sokáig, míg az én életemben is elérkezhet az áttörés?” Isten így válaszol: „Mi áll a tervrajzban?” Isten szilárd alapot épít alád, hogy állni tudd a nyomást, ami áldásaihoz társul, és át tudd vészelni a viharokat anélkül, hogy életed összedőlne vagy megrendülne. A jó munkához idő kell. Amit érdemes birtokolni, azért érdemes küzdeni is.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 01, 06:52:25
2014. Február 1. SzombatSikeres élet
„Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed.” (Zsoltárok 119:18)

Ahhoz, hogy sikeres életet élj: 1) Nem szabad megelégedned a tegnapi eredményekkel. Ha az, amit tegnap elértél, ma is nagynak tűnik, akkor ma valószínűleg még nem tettél eleget. Pál megünnepelte mindazt, amit már elért, de arra összpontosított, amit Isten a jövőben tartogatott számára: „Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé…” (Filippi 3:13-14). 2) Nem szabad ölbe tett kézzel ülve várnod a holnapi lehetőségeket. Ha a nagy dolgokat nem tudjuk megtenni, a kicsiket pedig nem akarjuk megtenni, akkor fennáll a veszélye, hogy semmit sem fogunk tenni. A világ azok által nyer áldást, akik cselekszenek, nem azok által, akik csupán beszélnek a cselekvésről. 3) Ne engedd, hogy a kezdet határozza meg a véget! George Carver* kisgyermekkorában egyik nevelőszülőtől a másikhoz került, míg végül Maria Watkins, egy mosónő rátalált, amikor a pajtájában aludt. Ez az asszony nem csupán befogadta a kisfiút, de a gyülekezetbe is elvitte, és megismertette Jézussal. Amikor a továbbtanulása érdekében elhagyta ezt az otthont, magával vitte a Bibliát, amit az asszonytól kapott. Maria hatással volt az életére, George pedig hatással volt az egész világra, mint a modern agrártudományok atyja. Barátai közé tartozott három amerikai elnök, Henry Ford és Gandhi is. Több mint háromszáz találmánya ismert. Ám az igazán rendkívüli benne, hogy hátrányos helyzete nem keserítette el, és soha egy pillanatig sem törekedett bosszúra gyermekkorában elszenvedett sérelmei miatt. Ehelyett minden reggel imádkozva ment laboratóriumába, és ezt kérte Istentől: „Nyisd meg szememet, hogy lássak!” Hogy is ne áldana meg Isten valakit, akinek ilyen a szemléletmódja?
* George Washington Carver (1864–1943) afroamerikai botanikus tudós, feltaláló, a Tuskegee Egyetem agrártudományi karának vezetője.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 03, 05:49:31
2014. Február 2. VasárnapAngyalok
„…egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg.” (Zsidók 13:2)

Ha arról beszélünk, hogy angyalok munkálkodnak köztünk, akkor azok, akiknek még nincs szellemi világosságuk, azt gondolják, hogy ez csak afféle vallásos érzelgősség. Azért van ez így, mert hagyják, hogy az értelmük közömbösítse hitüket. Figyeld meg: 1) Az angyalok köztünk munkálkodásáról régóta tudunk. Egy angyal fogta be az oroszlánok száját, hogy Dánielt megvédje. Angyal járt Izráel serege előtt, hogy biztosítsa győzelmüket. Egy angyal jelent meg Pálnak a vihar idején, hogy tudtára adja, túl fogják élni a hajótörést. Egy angyal nyitotta ki a börtön ajtóit Péternek, hogy megmentse a kivégzéstől. 2) Angyalok vigyáznak ránk, és óvnak meg a veszélyektől. „Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon” (Zsoltárok 91:11). Ha most végiggondolod némely utadat, biztosan belátod, mennyire szükséged volt erre a védelemre! Egy idejében felfedezett rák vagy egy csodával határos megmenekülés – ez több mint puszta szerencse. Angyalok vigyáznak gyermekeinkre is. Jézus azt mondta: „Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát” (Máté 18:10). Most már tudod, hogy miért élnek túl gyermekek olyan dolgokat, amiktől a szülők halálra rémülnek. 3) Angyalok segítenek szükséghelyzetekben. „Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?” (Zsidók 1:14). Mindezek után gondolod, hogy Isten feloszlatta volna titkosszolgálatát? Gondolod, hogy ölbe tett kézzel üldögélnek munkanélküli segélyt várva? Nem, ők most is keményen dolgoznak. Lehet, hogy nem látod őket testi szemeiddel, de jótetteik körülvesznek minden nap.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 03, 05:53:21
2014. Február 3. HétfőElégedettség
„De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.” (1Timóteus 6:8)

Az elégedettség nem olyasmi, amit egy bizonyos célban majd megtalálhatunk, hanem olyan dolog, amit minden nap gyakorolnunk kell a cél felé haladva. Ha időnként eltévesztjük is az utat, gyönyörködhetünk a kilátásban a kitérő közben. Pál azt mondta: „Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek” (Filippi 4:11). Pál megtanulta, hogy ne hagyja annak, amije nincs, beárnyékolni azt, amije van. Hogyan találhatunk rá erre az elégedettségre? Három dolog kell hozzá: 1) Keresd! Dönts mellette minden nap! Juss el odáig, hogy elhiszed, nem leszel boldogabb attól, ha több mindent birtokolsz. Néha az elégedettséghez az kell, hogy egyszerűsíts az életeden. Benjamin Franklin azt mondta: „Az elégedettség teszi a szegény embert gazdaggá, az elégedetlenség a gazdagot szegénnyé.” 2) Mondd ki! Fejleszd ki magadban a képességet a „van elég” kimondására! Told vissza, amit az élet asztala kínál, és mondd: „Köszönöm, elég!” Ha fizetésemelést vagy jutalmat kapsz, ne azon töprengj, mit vásárolhatnál rajta, inkább mondd ezt: „Megvan mindenem, Uram. Hogyan fordíthatnám ezt a te szolgálatodra?” 3) Elégedj meg vele! „Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el!” (Zsoltárok 62:11). Ha mondjuk a világ összes tengerpartján lévő homok jelképezi az örökkévalóságot, akkor mondhatjuk, hogy egy homokszem jelképezi a te életed idejét. Gondold végig: te itt felőrlöd a magad kis homokszemét azzal, hogy éjjel-nappal gürcölsz, hogy a lehető legtöbbet kihozd belőle, és közben nem veszed észre, hogy Isten az örökkévalóság összes tengerparti homokját tartogatja számodra. Nem túl bölcs hozzáállás, igaz? Ahhoz, hogy elégedettek legyünk, az örökkévalóságra kell összpontosítanunk. Legyen elég az elég! Ha az életed az Igére alapozva akarod élni, koncentrálj az örökkévalóságra!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 05, 07:40:46
2014. Február 4. Kedd

Jézus Isten!
„Mi a véleményetek a Krisztusról?” (Máté 22:42)

Egyszer Jézus felvitte Pétert, Jánost és Jakabot egy hegy tetejére. Azt olvassuk: „És íme, két férfi beszélt vele: Mózes és Illés … És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak: »Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek.« De nem tudta, mit beszél.” (Lukács 9:30-33). Péter tévesen gondolkodott. A három sátor azt jelentette volna, hogy Mózes és Illés egyenlők Jézussal. Jézussal senki sem egyenlő! Ő teljesen, egészen, mindenestől, egész valójában Isten. Amikor aznap Isten szólt a mennyből, akkor Mózes, a törvényadó, Illés, a próféta, Péter, a prédikátor, Jakab, az apostol és János, a látnok mind jelen voltak. Isten azonban nem azt mondta: „Hallgassatok rájuk!” Nem, ő azt mondta: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” (Lukács 9:35 KJV). Jézus pontosan tudta magáról, hogy kicsoda. Amikor vádlói azt kiáltozták: „Te Isten fiának mondod magad”, ő így válaszolt: „Igen…” (Lukács 22:70 TLB). Sőt azt is mondta: „…aki engem látott, látta az Atyát” (János 14:9 Károli). Hallgatói teljesen megdöbbentek és felháborodtak azon, hogy saját halálát és feltámadását is előre megmondta (ld. János 10:18). Hadd fogalmazzak egyértelműen: vagy szélhámos csalónak tartod Jézust, vagy Istenként imádod őt – de ne mondd rá, hogy csupán egy híres történelmi személy! C. S. Lewis mondta: „Az olyan ember, aki olyan dolgokat mond, mint Jézus, nem nagy erkölcsi tanító, hanem vagy őrült, vagy maga az ördög. Leköpheted, megölheted, vagy lábához borulhatsz és Uradnak hívhatod, de ne állj elő ilyen leereszkedő képtelenséggel, hogy ő az emberiség egyik nagy tanítója.” Nos, mi a véleményed Krisztusról? Ő az életed Ura? Az szeretne lenni.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 05, 07:44:10
2014. Február 5. SzerdaFélelem nélküli élet (1)
„…Szolgám vagy! Kiválasztottalak…” (Ézsaiás 41:9)

Belegondoltál már valaha, hogyan tudnak az állatszelidítők irányításuk alatt tartani egy öttonnás elefántot, és hogyan érik el, hogy az ne szökjön meg? Úgy, hogy az állat gondolkodását irányítják. Amikor a kiselefántot elkezdik idomítani, egy kötelet kötnek a lábára, a kötél másik végét pedig egy földbe ásott oszlophoz kötik. Az elefánt, aki ilyenkor még nem túl erős, húzgálja ugyan a kötelet, de nem tudja elszakítani, sem az oszlopot nem tudja kidönteni. Végül feladja a küzdelmet. Attól kezdve, ha az elefánt lábát megkötik, azt hiszi, hogy nem tud elszabadulni – még ha már jó ideje elég erős is ahhoz, hogy képes lenne megszökni. Emlékszik a hasztalan küszködésre. Ez az egyik oka annak a mondásnak, hogy: „Az elefántok nem felejtenek.” Mi is ilyenek vagyunk. A gondolkodásunk lekorlátoz, ugyanúgy, mint az elefántokat, általában a félelem miatt. A félelem el tudja lopni az álmainkat. Talán a kudarctól félsz, talán az elutasítástól. Talán nem akarsz bolondot csinálni magadból. Talán félsz megpróbálni valamit, mert azt hiszed, úgysem sikerül. Ha megadod magad ezeknek a gondolatoknak, és azt hiszed, nem tudod elérni álmaidat, igazad lesz – és ezért nem is fogod tudni valóra váltani őket. A félelmeinknek gyakran semmi köze a valósághoz. Van azonban egy jó hírem: a félelmet le lehet győzni. Az első lépés a győzelemhez az, ha elhiszed, amit Isten mond rólad: „… Szolgám vagy! Kiválasztottalak… Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézsaiás 41:9-10).
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 06, 16:23:42
2014. Február 6. CsütörtökFélelem nélküli élet (2)
„Ne félj, mert én veled vagyok…” (Ézsaiás 41:10)

„Ne félj!” – ezek a szavak a Teremtés könyvétől a Jelenésekig végig ott vannak a Bibliában. Miért? Mert Isten tudja, hogy a félelem nem csupán legnagyobb ellenségünk, de állandó társunk is, és segíteni akar, hogy le tudjuk győzni. Valaki azt írta: „Gondolj úgy komfortzónádra, mint egy börtönre – egy nagyrészt saját magad által teremtett börtönben élsz. A fala a »nem megy / képtelen vagyok rá / muszáj / nem szabad« és hasonló alaptalan meggyőződések tégláiból épül, melyeket az életed során felhalmozott és megerősített negatív gondolatok és döntések alkotnak. Minden egyes félelem egy rács börtönödön.” A jó hír azonban az, hogy mivel a félelmek érzések, Istenbe vetett hittel el lehet távolítani a téves félelmeket, meg lehet szabadulni tőlük. Azt jelenti ez, hogy teljesen félelemmentesen lehet élni? Nem. Michael Ignatieff író mondja: „A félelem nélküli élet nem azt jelenti, hogy sohasem félünk. Időnként jól tesszük, ha félünk. A félelem jó tanítómester. Az viszont nem jó, ha félelemben élünk, ha engedjük, hogy a félelem diktálja döntéseinket, meghatározza, hogy kik vagyunk. A félelem nélküli élet azt jelenti, hogy szembeszállunk a félelemmel, felmérjük, és nem hagyjuk, hogy formálja és meghatározza életünket. A félelem nélküli élet azt jelenti, hogy vállaljuk a kockázatot, merünk próbálkozni. Azt jelenti, hogy nem fogadjuk el a nemleges választ, ha biztosak vagyunk benne, hogy igennek kellett volna lennie. Azt jelenti, hogy nem elégszünk meg kevesebbel, mint amennyi jár, ami jogosan a miénk, fáradságos munkánk árán.” És hadd tegyük még hozzá: nem elégszünk meg kevesebbel, mint amit Isten megígért, mint amit ő tervezett nekünk.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 10, 18:27:10
2014. Február 8. SzombatLegyőzni a kísértést
„… nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is…” (1Korinthus 10:13)

A kísértés a bűntudat érzését is magával hozza. Emiatt aztán elcsüggedünk, és azt gondoljuk: „Ha jobb keresztyén lennék, nem lennének ilyen gondolataim. Imádkoztam újra és újra. Miért nem vette el Isten?” A kísértés sohasem szűnik meg. Az imádság nem távolítja el, viszont közelebb visz Istenhez, ő pedig erőt ad a kísértés legyőzéséhez. „Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek” (Jakab 4:7).
A Biblia azt mondja: „Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” (1Korinthus 10:13). Amikor kísértés ér, sosem kell azon gondolkoznod, mi lenne a helyes. Isten világosan megmondta akaratát a Szentírásban, és nekünk adta Szentlelkét, hogy megítéljen, irányítson és erőt adjon. Sőt, tudjuk, hogy bizalommal járulhatunk „a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk” (Zsidók 4:16). Richard Blackaby írja: „Nagy hiba, ha nem vesszük komolyan a kísértést. Sokan vannak, akik azt gondolták, hogy elég erősek az ellenálláshoz, mégis alulmaradtak… Ha megkörnyékez a rossz, sose gondold, hogy immúnis vagy… térj ki a kísértés útjából… »takarítsd ki a gonoszt a magad köréből!« (5Mózes 22:21). Tartsd távol a kísértés minden formáját otthonodtól, kapcsolataidtól, és gondolataidtól úgy, hogy gondosan ápolod Istennel való szeretetkapcsolatodat, és felismered, hogy saját erődből képtelen lennél ellenállni. Amikor Józsefet paráznaságra csábították, ő elmenekült (1Mózes 39:12). A sötétség és a világosság soha nincs jelen egyidejűleg. Menekülj el a sötétségből a fénybe!”
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 10, 18:30:29
2014. Február 9. VasárnapHadd legyenek rád büszkék a gyermekeid!
„Az öregek koronája: az unokák, és a fiak ékessége: az atyák.” (Példabeszédek 17:6)

Gyermekeid most mennek végig azon a folyamaton, amelyből kifejlődik az a személyiség, akivé végül lesznek. Neveld hát őket fel úgy, hogy büszkék lehessenek rád! Ehhez kövesd ezt a hat alapelvet: 1) Biztosítsd őket szeretetedről! Tudniuk kell, hogy szereteted adott, hogy sohasem fogod visszavonni megjelenésük, eredményeik vagy tetteik miatt. Tudják meg, hogy szereted őket azért, akik, és értékük sosem kétséges a szemedben. 2) Legyen szilárd jellemed és Isten szerinti értékrended, és bennük is ezt építsd! „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól” (Példabeszédek 22:6). 3) Állíts fel egyértelmű határokat, és következetesen tartasd is be őket! Szeretik a gyerekek a szabályokat? Nem. De az elsődleges cél nem az, hogy örüljenek, hanem, hogy felelősséget tanuljanak, akkor azt majd a boldogság is követni fogja. 4) Segíts nekik, hogy felfedezzék magukban a bennük rejlő lehetőségeket! Ehhez az kell, hogy hallgasd meg őket, figyeld meg jól, és ha kiderült, mihez van tehetségük, akkor segíts azt fejleszteni! „Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak…” (Róma 12:6). 5) Ne akard belőlük önmagad másolatát készíteni! Isten minden gyermekednek egyedi és különleges személyiséget adott, ne akarj hát belőlük olyan valakit formálni, akiből sem Istennek, sem az embereknek nem kell még egy ugyanolyan. 6) Biztasd őket, hogy törekedjenek álmuk megvalósítására! „Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.” (Jóel 3:1). Lelkesedésük tüzére ne zúdíts hideg vizet, inkább élesztgesd! Ne bírálójuk, hanem legnagyobb támogatójuk légy! Ha ezt teszed, akkor büszkék lesznek rád!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 10, 18:31:26
2014. Február 10. HétfőHidd, hogy Isten a gyógyító!
„…én, az Úr, vagyok a te gyógyítód.” (2Mózes 15:26)

A Bibliában Isten sokféle nevét olvashatjuk, amelyek közül az egyik: „Jahve Rafa”, ami azt jelenti: az Úr gyógyít. Nos, ha Isten gyógyítónak nevezi magát, akkor jogod van elhinni, amit mond, és számítani rá, hogy ha eljön az alkalom, maradéktalanul be is fogja tölteni szerepét. Végtére is szavahihetősége múlik azon, hogy nevéhez hűen cselekszik-e. A zsoltáros azt mondta: „…magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet” (Zsoltárok 138:2). Azóta talán megváltozott Isten? Dehogy! Ő azt mondja: „Én, az Úr, nem változtam meg” (Malakiás 3:6). És Jézus, aki Isten „tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsidók 13:8). Ma is ugyanaz, aki valaha volt. Amit régen megtett, azt ma is megteszi. Ha tehát te magad vagy egy szeretted beteg, tedd a következő két dolgot: 1) Imádkozz hittel! A kölcsönös bizalom azt jelenti, hogy mindkét fél hisz a másiknak. Bizalmuk az akaratuk ésszerű döntése, nem érzelmeken alapul. A hit azt jelenti, hogy akaratlagos döntést hozol arról, hogy elhiszed: Isten tartani fogja magát neked adott ígéretéhez. A hit nem kétértelmű, nem mondja, hogy: „bárcsak pozitívabb érzéseim lennének”. Egyetlen ügy sem élne túl ilyen kétséges helyzetet. Jézus világosan kimondta: „…higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek” (Márk 11:24). 2) Keress hívő imatársakat! „…imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok…” (Jakab 5:16). „Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám” (Máté 18:19).
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 11, 03:17:05
2014. Február 11. KeddSzeretettel szembesítsd őket!
„…az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben…” (Efezus 4:15)

A szeretet néha megköveteli, hogy szembesítsük az embereket dolgaikkal. Ezt azonban helyesen kell tenni, és csakis bizonyos esetekben. Ha egész életedet azzal töltöd, hogy helyreigazítasz másokat, végül már nem fognak odafigyelni szavaidra, és nem lesznek barátaid. Mikor kell valakit szembesíteni valamilyen tettével vagy viselkedésformájával? Csak akkor, ha előtte választ adtál magadnak ezekre a kérdésekre: a) Fontos ez? Ha valamilyen romboló szokásról, bántalmazó viselkedésről, tévtanításról, vagy olyan helyzetről van szó, amivel önmaguknak ártanak, akkor mindenképpen fontos a szembesítés. b) Tartósan fennáll? Ha azt látod, hogy ugyanaz a dolog újra és újra megtörténik, még ha nem is nagy ügy, szeretetednek akcióba kell lépnie. c) Kiérdemelted a jogot, hogy szóvá tedd? Ha egy távoli ismerős tesz valami nem túl bölcs dolgot, akkor valószínűleg nem neked kell ezt megmondanod neki. Ha azonban valaki hozzád közel álló teszi, akkor helyénvaló, sőt szeretet-kötelesség szólni: „Ezzel magadnak ártasz.”
Pál négy dologra mutat rá a szeretettel kapcsolatosan a Korinthusiakhoz írt első levél 13. részében: 1) A szeretet nem goromba. Nem használ erőszakos, keménykezű módszereket. 2) A szeretet nem keresi a maga hasznát. Nem azon igyekszik, hogy elfogadják, viszont törekszik arra, hogy mondandóját átszűrje a jóság és kedvesség szűrőjén. Féligazságokkal azonban nem elégszik meg. 3) A szeretet nem gerjed haragra. Ha valakit szeretettel szembesítesz, ne háborodj fel azon, ha efféle haragos választ kapsz: „Ki vagy te, hogy ezt mondd nekem?” A gyógyszer nem mindig finom, de használ. 4) A szeretet nem vezet nyilvántartást a rossz tettekről. Ha megbántanak, akkor nagyon fontos, hogy helyesen kezeld azt, és aztán hagyd magad mögött. Csak így tudsz majd másokat a saját javuk érdekében szembesíteni hibáikkal.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 12, 08:18:45
2014. Február 12. SzerdaA terv és a Tervező
„Tekintsetek föl a magasba…” (Ézsaiás 40:26)

Wernher von Braun, a NASA Marshall Űrrepülési Centrumának első igazgatója, akit az „amerikai űrkutatás atyja” néven emlegetnek, egy 1974-es újságcikkben kijelentette: „Ha az ember a világmindenség törvényeit és rendjét látja, mindenképpen azt a következtetést vonja le, hogy emögött tervnek és célnak kell lennie… Minél jobban megértjük az univerzum bonyolultságát… annál több érvet találunk arra, hogy csodáljuk a benne rejlő tervet, melyre épült… kénytelenek vagyunk elhinni, hogy az a feltételezés, miszerint a világmindenség véletlenül jött létre, a tudomány objektivitását sérti… Miféle véletlenszerű folyamat eredményezhette az emberi agyat vagy a szem felépítését? … Ők [az evolucionisták] vitatják Isten létét, felszólítják a tudományt, hogy bizonyítsa azt. De valóban gyertyát kell gyújtanunk ahhoz, hogy meglássuk a napfényt? ... Azt mondják, nem képesek maguk előtt látni a tervezőt. Nos, vajon egy fizikus látja az elektront? Milyen furcsa eszmefuttatás vesz rá néhány fizikust arra, hogy valósnak fogadja el a megfoghatatlan elektront, míg elutasítja a tervező létét azért, mert nem képes őt felfogni?” Ez az elmélkedés, amit most olvasol, nem egy nyomdában történt robbanás eredménye. Nem, ha könyv van, akkor írónak is kell lennie. Ha épület van, akkor tervezőmérnöknek és kivitelezőnek is lennie kell. Ha művészeti alkotás van, akkor művésznek is lennie kell. „Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket? Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni.” (Ézsaiás 40:26).
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 19, 09:10:40
azt gondolom hogy többet nem másolom ki az  mindennapi igét  ide majd csak azt irok azokat az igéket amit én kapok az Úrtól és az én gondolataimat fűzöm hozzá  és kérlek szóljatok tik is  hozzá: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 19, 09:14:43
János: 6 :34:Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz  nem szomjazik meg soha.
 igen ahogyan a testünknek szüksége van táplálékra ugyan úgy a lékünk  is éhezik és szomjazik az Igére annak is szüksége van az Isten Igéjére hogy  megelégedjen!
Ján. 4,14
Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.

 ha nem eszünk kenyeret  ételt akkor meghalunk , ha nem  táplálkozunk az Igével a szellemünk   a lelkünk is elhal,
Amint életünk táplálék nélkül elképzelhetetlen, úgy elképzelhetetlen a hívő életünk is Jézus Krisztus nélkül! Az ember földi élete során nagyon sok táplálékkal találkozik, ezek közül némelyeket megszeret másokat elvet. Talán a földön a kenyér az egyetlen olyan táplálék, amelyet nem lehet megunni. A kenyér végigkísér minket az első falattól kezdve az utolsó falatig.
Így vagyunk a "mennyei kenyérrel- is. Az Úr Jézus Krisztus, amikor önmagát az élet kenyeréhez hasonlítja, látja a mi éhező, nélküle haldokló, koldus életünket, ezért mondhatja ezt a csodálatos kijelentést önmagára, mert számunkra az Ő Igéje az egyetlen, és nélkülözhetetlen táplálék minden napon!
Ereje nélkül ,elgyengülünk!Íze nélkül megkeseredünk!
Keresztáldozata nélkül bűnbe veszünk!  meghalunk!
Igéje nélkül éhen halunk! Nagyon nagy szükségünk van az Élet kenyerére és az Élő vízre a Messiásra aki az életét adta értünk.
Jézus nélkül valóban mindennek vége! Nélküle üres az asztalunk, üres a szívünk, üres a kezünk, üres és tartalmatlan az egész életünk! nincs értelem az életünknek!
Nagyon elgondolkoztató az a tény, hogy meddig bírja ki az ember táplálék és víz nélkül! Táplálék nélkül néhány hétig is, de víz nélkül csak néhány napig! És Jézus Krisztus nélkül, az "élet kenyere- nélkül?
 akár mennyire is fáradtak vagyunk  vagy el vagyunk foglalva nap közbe , ő a szívünkben él vele beszélünk , őhozzá imádkozunk , neki mondjuk el mi fáj , tőle kérünk segítséget , vezetést  nem tudunk élni létezni nélküle! Isten Igéje táplál erősít , és ő megsegít! áldott legyen a Mindenható aki az Ő igéjét adta nekünk!!! :019: :ima02: :ima05: :ima06:
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 21, 10:01:37
Máté:5:13
Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
14
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
15
Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.
16
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.


 hát sokat gondolkoztam ezeken az igéken: ti vagytok a föld savai:  azt tudjuk hogy  a só az ízt ad, például egy étel ha nincs megsózva nincs ize , akkor ha mik nem vagyunk só   

 épp az előbb olvastam egy témát ezzel kapcsolatban igy be másolom nektek is :


Első olvasatra, ami megfogott ebben az Igében a só és a világosság. Mindkettő önmagától független, mondhatnám, „inaktív”. Valaki kell, hogy használja azt a sót, különben csak ott áll a sótartóban. Valaki kell, hogy meggyútsa a szikrát, a gyertyát, különben nem világít, nem ad fényt. Úgy érzem, máris megkaptuk ebben a választ, hogy nem mi teszünk bizonyságot! Isten tesz Önmagáról bizonyságot bennünk és általunk másoknak. Nem nekünk kell bizonygatni, hogy mennyi változás történt az életünkben, hanem Ő fog használni eszközként mások felé.
De nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt az igeszakaszt, hogyan is ágyazódik be a zsidó gondolkodásba, a héber nyelvbe!
A sóról már sokszor beszéltünk, hogy úgy jelenik meg az Ószövetségben, mint a tisztításnak, kóserításnak, tartósításnak a jele. 3Móz. 2,13-ban így olvasunk róla:
„Minden te ételáldozatodat pedig sózd meg sóval, és a te ételáldozatodból soha el ne maradjon a te Istened szövetségének sója; minden te áldozatodhoz sót adj.”
Figyelembe kell vennünk azt is, hogy itt kifejezetten az ételáldozatról beszél. Ez pedig nem más, mint a mi hálaáldozatunk, mely „kedves illatú” kell, hogy legyen Isten előtt. Ha az ételáldozatról szóló törvényt elolvassuk, részletes leírást kapunk, hogy hogyan kellet a lisztlángból vett áldozatra olajat, tömjént tenni, és miképp kellett bemutatni kedves illatú tűzáldozatként az Úrnak. Sokszor beszéltünk már róla, hogy a liszt, amiből kenyér lesz, nem más, mint az Ige. Az olaj a Szent Szellem, a tömjén pedig a te hálaadásod. És mindezekhez nélkülözhetetlen a só, mely az egészet megtisztítja, tartósítja, ízesíti. Igen, amikor olvasod az Igét, ott vagy Isten jelenlétében, érzed az ő szavát a te bensődben, akkor ott kell, hogy legyen a te hálaadásod, és nélkülözhetetlen a só, mely az Igét tisztán, a maga teljes valójában adja eléd. Megtisztítva mindentől, ami emberi, lelki.
Amikor só szövetségről beszél itt az Ige, Istennek egy nagyon érdekes szövetségét mutatja be. A te tisztításodon keresztül akar folyamatos kapcsolatban maradni veled. Ezért kéri, hogy el ne hagyd a sót, mint Istened szövetségjelét. Ne vesd meg, amikor az Ige el kezd „kikóserítani” téged! Hanem inkább kérd, sőt, el ne maradjon a te áldozatodból a folyamatos tisztulásod!
A másik érdekesség, a világosság. Két mozzanatra lettem figyelmes: amikor a gyertyát a gyertyatartóba teszik, és fénylik azoknak, akik a házban vannak.
A héber a gyertyatartóra a menóra szót használja. És itt máris eszembe jutott az a hétágú gyertyatartó, a Menóra, mely a Szentélyben volt és világított a Szentek Szentjére. A gyertya lángját, vagyis a fényt a Menóra adja. Sokszor beszéltünk már magáról a Menóráról is, milyen jelentései vannak. Bizony, Isten maga az, aki meggyújtja benned az újabb és újabb lángokat az Ő Szentélyében. Ő maga világít benned, az Ő Szelleme teszi Életté benned mindazt, ami eddig nem élt. Az Ő tüze az, ami meggyújtja a szikrát tebenned, hogy a vele Való kapcsolatod egyre mélyebb legyen. A Menóra Istennel való folyamatos kapcsolatunk jele.
És elérkeztünk a bizonyságtevéshez. Kiknek kell, hogy világítson ez a fény? Akik a házban vannak. Én úgy érzem, nagyon gyönyörű képe ez Krisztus Testének. Ahogy az utolsó versben Jesua kijelenti, hogy nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni, így érthetjük meg, hogy ez a két példa, a só és világosság képe két törvénynek az életté tétele. Az áldozatbemutatás, és ezen belül az ételáldozat bemutatása csakis a Szentélyben történhetett. A Menóra helye és feladat is a Szentélyben volt. A Szentély pedig ma Krisztus Teste. Hol és kiknek kell nekünk bizonyságot tenni? A házban lévőknek, vagyis azoknak, akik szintén a Szentélyben vannak. Krisztus Testében kell, hogy működjön a bizonyságtevés! Itt kell, hogy folyjon az áldozatbemutatás! Itt láthatom a testvéremen Isten kezét, hogyan gyullad ki az életében újabb és újabb láng, hogyan tisztul, hogyan épül fel. A bizonyságtevés tehát nem önmagunkért van, nem önmagunk bizonygatása és nem másoknak való bizonygatás, hogy milyen ügyesek vagyunk, hanem Isten keze munkája bennünk, amit csak testvéri közösségben élhetek meg. Egy magánzó, „barlang” keresztény nem lehet bizonyságtevő, hiszen nincs benn a közösségben: ki látja akkor az ő menóráját? Ki látja, hogy milyen változások mennek végbe az életében?
A bizonyságtevés közösség építő, Krisztus Testét építő folyamat. Isten munkájának visszaigazolása. Nem a pásztor, nem valamelyik testvér szolgálatának a megköszönése, hanem csak is kizárólag Isten bizonysága! Amit mi testvérek láthatunk, és hálásak lehetünk érte, erősödhetünk, épülhetünk általa.
Elgondolkoztam ezen a szón is: bizonyságtevés, és megkerestem, hogy hol fordul még elő a Bibliában a „bizonyság” kifejezés. Károli előszeretettel használja a Szentély megnevezésére a „Bizonyság hajléka” szót. Vagy a frigyládára a „bizonyság ládáját”. Illetve a két kőtáblát, melyet Mózes a Sinai-n kapott „Bizonyság táblája”-ként említi.
Megnéztem a héberben, hogyan is adja vissza ezt a szót. Az „édut” kifejezést használja, aminek nagyon sok jelentése van még: törvény, parancsolat, bizonyság, közösség, család, az, aki a házhoz tartozó, illetve az a tóra-tekercs, melyet a király mindig magával vitt, hogy aszerint hozzon ítéletet, aszerint adjon tanácsot, szolgáltasson igazságot.
A bizonyság tehát a parancsolattá vált törvény. Az életté vált törvény bennem, mely mindig visszaigazolása Isten szavának. És ahogy a szó jelentése is jelzi, mindezt csak abban a közösségben tudom megélni és azokkal, akik a házhoz tartoznak.
Olyan jó lenne, ha megértenénk ezt, hogy nem nekünk kell erőlködni, hisz minden, ami zajlik, szinte rajtunk kívül zajlik. Az életté vált törvények mikor kiteljesednek bennünk, az nem a mi agyunknak vagy tehetségünknek köszönhető. Egyedül az Ő kezének. Ez a lényege a bizonyságtevő életnek, hogy te megszűnsz létezni, és Isten tesz bizonyságot benned.
A bizonyságtevésnek az ellentéte az eleget tevés. Amikor vagy magam bizonygatása miatt, vagy másoknak való megfelelés miatt kezdem el mondogatni, hogy mennyi minden történt velem. Ez kényszeresség, ebben nincs meg a szabadság. Valakinek meg akarsz felelni, valami elvárást be akarsz teljesíteni. Ez nem bizonyságtevés. Az eleget tevésben ott vagy te. A bizonyságtevésben te nem vagy benne. Megszűnsz. Ő van benne.
Az Ige úgy folytatódik tovább:
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
A ti világosságotok….Hoppá! Akkor most Isten világossága vagy a miénk?! Természetesen Isten világossága, amit mi tükrözünk vissza az embertársainknak.
A világosság szóra a héber itt azt a kifejezést használja, ami jelent még fényt, életet, erőt. Életerőt. Vajon látszik-e rajtad, amikor kijösz a Szentélyből és ott vagy a mindennapok eseményeiben Istennek az életereje? Látszik-e a cselekedeteiden, hogy te kihez tartozol, hogy te Krisztus Testének tagja vagy?
És itt máris megállnék, mert úgy érzem, különbséget kell tennünk bizonyságtevés és bizonyságtevés között.
Ahogy az elején említettem, Krisztus Testében kell működnie a folyamatos bizonyságtevésnek, mely építi a tagokat. A Szentélyben, Isten jelenlétében „töltődünk fel”, hogy mindazt, amit Tőle kapunk használni tudjuk a mindennapjainkban, munkahelyeinken, családunkban, stb. Azonban nem lehetünk fizikálisan mindig testvéri közösségben, hiszen munkánk során vagy akár családunkban vannak, akik még nem Krisztuséi. Az Ige itt azokról az emberekről beszél, akik a világban levő embertársaink. Nekik arra van szükségük, hogy lássák azt a fényt, azt az életerőt, amit te a Szentélyben megkaptál; hogy lássák rajtad az Életet, és így jussanak el ahhoz az Úrhoz, akihez te is tartozol. Nekik nincs szükségük „szent beszédekre”, mert talán nem is értenék, miről beszélsz. Nekik látható, kézzel fogható bizonyság kell, hogy lássák rajtad, hogy te nem te vagy. Sokszor mi is kimondjuk, hogy valami olyasmit tettem, ami nem is én voltam, mert ezt emberi erővel nem tudtam volna megcsinálni. Ez Isten munkája bennünk.
Sokszor beszélünk a „passzív evangélizálásról” -a szavak nélküli evangélizálásról, amikor a cselekedeteinket látszik, hogy valamitől mások vagyunk. Nem szólunk, csak tesszük a dolgainkat, de valahogy másképp. És ez a másképp lesz feltűnő az embereknek, akik mikor látják ezt, kérdezhetnek, és akkor el kell mondanod, miért is vagy te más, mi az, ami neked van?...
És nem téged kell, hogy illessen a jó szó! Ha pedig illet, kötelességed egy sorral feljebb adni! „Dicsőítsék a ti mennyei atyátokat” -Nem titeket!
Minden egyes bizonyságtevés Őróla szól, Őneki szól. Meg kell tanulnunk, hogy mi csak eszközök lehetünk. El kell engednünk mindent a kezünkből. Ne erőlködj, felesleges! Mert az már nem lesz bizonyság. Minden gondolat vagy tett, mely mögött emberi áll, nem bizonyság. De minden olyan gondolat, beszéd vagy tett, melyben Isten van benne, az bizonyság. Az Ő bizonysága, nem a tiéd!
Így kívánom, hogy éljünk meg egyre több bizonyságot, mely Őróla szól, Őneki szól, egyedül az Övé!
                                                                                                               
Elhangzott:
Sófár
Jesua HaMassiahban Hívő Zsidó Közösség
2008.07.23-i szerdai alkalmán

http://kehilatshofar.com/5770/htm/20080723%20SoVilagossag.html
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 22, 16:57:09
Zsoltár: 37.:1-5:
1
Dávidé. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irígykedjél a gonosztevőkre.
2
Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak.
3
Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.
4
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.
5
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.


csodálatos ez a zsoltár, valamikor régebben nem értettem és tényleg  bosszantott mikor láttam hogy a gonoszoknak semmi gondjuk nincs , mindenük megvan , nem értettem hogyan lehetséges ez???
 de az ige megmagyarázza nekünk : a Jób könyvében olvasunk mi is a sorsok a gonoszoknak? Jób. 20,5
Az istentelenek vígassága rövid ideig tartó, és a képmutató öröme egy szempillantásig való?
gyönyörködjél az Úrban , hagyd az utaidat az Úrra , bízzál az Úrban, mert az Úr szeret , hiszem annyira szeret hogy elküldte az ő egyszülött fiát  a világra:

1 Ján : 4 : 9-10:Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.
10
Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.


Az Atya nagyon és feltétel nélkül szeret bennünket. Mivel szeret minket, ezért bízhatunk Benne. Teljesen - -szellemileg, lelkileg és testileg - - a kezébe tehetjük az életünket. Egészen odaszánhatjuk magunkat Neki és az életünkre vonatkozó tervére. Gyönyörködhetünk Őbenne. Amikor szeretünk és tisztelünk valakit, akkor kedvezni szeretnénk neki és tisztelni szeretnénk őt , gyönyörködünk abban a személyben az
 Ézsaiás: 58 : 14 be olvasunk egy ígéretet is:
14
Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!
mivel szeretem isten be akarom tartani az Ő parancsolatait  ahogyan olvasunk a 40 zsoltárban is:
Zsolt. 40,9
Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. 
:Zsolt. 119,70
Kövér az ő szívök, mint a háj; de én a te törvényedben gyönyörködöm.

a 119 zsoltár nagyon csodálatosan tárja elénk azt hogy miért is kell gyönyörködni az Úrban:Zsolt.119,80-92 :

80
Legyen az én szívem feddhetetlen a te rendeléseidben, hogy meg ne szégyenüljek.
81
Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem.
82
A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem?
83
Noha olyanná lettem, mint a füstön levő tömlő; a te rendeléseidről el nem feledkezem.
84
Mennyi a te szolgádnak napja, és mikor tartasz ítéletet az én üldözőim felett?
85
Vermet ástak nékem a kevélyek, akik nem a te törvényed szerint élnek.
86
Minden parancsolatod igaz; csalárdul üldöznek engem; segíts meg engem!
87
Csaknem semmivé tettek engem e földön, de én nem hagytam el a te határozataidat.
88
A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.
89
Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben.
90
Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az.
91
A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, ami van, te néked szolgál.
92
Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.


És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek.  Zsoltár 119:47
Isten Igéje az Ő akarata. Az Ő Igéje élet és napjaink hosszú volta. Ha az Igét minden más elé helyezzük, akkor életünk minden napján áldottak leszünk. Szeretnünk kell az Ő Igéjét. Szeretnünk kell olvasni, beszélni és cselekedni az Ő Igéjét. Odaszántan alá kell vetnünk magunkat az Ő Igéjének és engednünk kell, hogy irányítsa gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. Isten Igéje a mércénk és a tanácsadónk. Ha valóban gyönyörködünk Isten Igéjében, akkor alávetjük és alárendeljük magunkat Annak. Engedjük, hogy az Ő Igéje megtisztítson és megváltoztasson bennünket.
Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással. És kedvesebb lesz az Úr előtt az ökörnél, a szarvas és hasadt körmű tuloknál.  Zsoltár 69:31-32
Akkor gyönyörködünk az Úrban, amikor dicsérjük és magasztaljuk Őt ,és amikor Ő is gyönyörködik bennünk. Isten minden egyéb áldozatnál inkább szereti a dicséretünket és az imádatunkat. Szívünkkel szeretnünk kell Őt, kedveznünk kell Neki és mindenben gyönyörködnünk kell Őbenne. Az Úr olyan csodálatos és annyira méltó. Senki és semmi nincs ezen a világon, aki és ami Hozzá lenne hasonlítható - ezért gyönyörködjél az Úrban mert Ő csodálatos és Szent!!!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 24, 07:43:57
János:8:31-32:
Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok;
32
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket

 megmaradtok az én beszédemben , az Igében maradjunk,  az Ige legyen a reggelink az ebédünk  a vacsoránk , mert nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. 5 Mózes:8:3

az igazság szabadokká tesz :
 szabad vagyok nem vagyok többé rabszolga  szolga  a bűnnek  ismerem azt aki az életét adta értem , szabadságot kaptam hogy éljek hogy megtartassam az Ő parancsolatait:! szabad vagyok  ismerem az Igazságot: mi is az:

János :14:6   Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Ő az igazság ő a Megváltóm az életem :   és akkor mondhatom az igét
 :Galátzia :2:20   Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: Harang - 2014 Február 24, 11:03:54
Ámen  :afro:
Köszönöm Ildikó az Igéket,engem is ezek foglalkoztattak ma éppen.
Dicsőség Istennek az ő szaváért.


(http://www.alfa-omega.hu/kepeslapok/index.php?step=watermark&ec_id=926)
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: Antee - 2014 Február 24, 14:10:48
Ámen
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 25, 10:07:02
Róm. 8,1
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
 mert Jézus él bennünk  és ő váltott meg minket a törvény átkától:
Gal. 3,13
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ:

 de mégis gyönyörködöm az Úr törvényében:
Róm. 7,22
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;  az lehet hogy több kevesebb sikerrel,  de Ő kegyelmes  és megsegít hogy be tudjam tartani, és meg cselekedjem az Igét  és félre teszem  az én kívánságaimat, hogy éljek ugy ahogyan Ő akarja : 
Gal. 5,24
A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt
 Gal. 5,25
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

 ehhez kérek kegyelmet én is  minden nap!
 hát nem csodálatos az Úr IGÉJE???
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: Antee - 2014 Február 25, 10:14:25
De igen. :afro:
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Március 01, 09:09:56
Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz,
nem szomjazik meg soha." Ján: 6,35

Ján. 4,14
Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.


 valóban igaz sokat gondolkoztam ahogy szüksége van a testnek a kenyérre az eledelre és a vizre, , megtérésünk után szükségünk van az Igére ,  szomjazzuk és éhezzük Isten igéjét,  sokszor munka közben is eszembe jut egy két ige  elgondolkozom rajta,  szükségünk van hogy táplálkozunk az Igével mert:

Mózes V. könyve:8:3   És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik.

Ján. 7,37
Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék

Ésa. 55,1
Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.

 olvasom a következő igét:
Ján. 4,12
Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál, Jákóbnál, a ki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is és jószága is?


 és valóban adott nekünk kutat élő kutat és minél jobban bele mélyed az ember az igében annál többet szeretne  , van egy dicséret is ami kb igy szól adj még többet magadból:

http://www.youtube.com/watch?v=vSqiknCAF30
Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2014 Június 15, 07:00:11
példa: 3:

Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd;
2
Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven.
3
Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára;
4
Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt.
5
Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
6
Minden te útaidban megismerd őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.
7
Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.
8
Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontaidnak
 L01
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Január 01, 14:27:47
Efézusi levél:1:3   Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban
Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Január 02, 10:43:21
János Evangéliuma:13:34   Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Január 03, 07:05:26
50 zsolt: 15:
És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.
Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Január 04, 09:11:57
Roma: 14:17
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Január 06, 19:29:36
zsolt: 41:
14
Áldott az Úr, Izráelnek Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Január 07, 21:55:14
3 zsolt:8
Kelj fel Uram, tarts meg engem Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet; a gonoszok fogait összetörted.
9
Az Úré a szabadítás; legyen a te népeden a te áldásod. Szela
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 22, 09:29:28
Lukács :10:21   Azon órában örvendeze Jézus lelkében, és monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 23, 09:42:41
Ján. 15,14-15
Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek.

Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 25, 10:31:53
Zsolt. 63,7
Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem;
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 27, 19:36:31
2 Ján. 1,4
Felettébb örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, a kik igazságban járnak, a mint parancsolatot vettünk az Atyától.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 28, 20:56:24
Zsolt. 32,5
Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szela.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 29, 09:21:44
Zsolt. 90,8-17

Elédbe vetetted a mi álnokságainkat; titkos bűneinket a te orcádnak világa elé.
9
Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt; megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet.
10
A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk.
11
Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?
12
Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
13
Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon.
14
Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.
15
Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk.
16
Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain.
17
És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 02, 12:42:42
1 Kor. 4,5
Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, a ki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; és akkor mindenkinek az Istentől lészen a dícsérete. :2smitten:
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 03, 07:38:58
Kolosse levél:3:16   A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 06, 07:17:03
János Evangéliuma:14:27   Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: Antee - 2015 Május 06, 10:39:59
Ámen
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 16, 09:11:21
Példb 16, 1-3
Az embernél vannak az elme gondolatjai;
de az Úrtól van a nyelv felelete.
Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt;
de aki a lelkeket vizsgálja, az Úr az!
Bízzad az Úrra a te dolgaidat;
és a te gondolatid véghez mennek.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 18, 09:07:03

Jelenések könyve:3:5   Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 19, 17:57:52
 Luk: 6:38
Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amelylyel ti mértek.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 20, 08:44:52
I. Thess:5:18   Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 25, 11:33:37
Apostolok Csel: 2.
1
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
2
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.
3
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4
És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.
5
Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
6
Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 26, 08:42:56
Zsidó : 10:
6
Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat,
17
Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem
.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 27, 10:30:40
Példa:10:22   Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 28, 08:43:23
112 zsolt:
Dicsérjétek az Urat. Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik.
2
Hős lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik.
3
Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad.
4
Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz.
5
Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi.
6
Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz.
7
Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó.
8
Rendületlen az ő szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz.
9
Osztogat, adakozik a szegényeknek; igazsága megmarad mindvégig; az ő szarva felemeltetik dicsőséggel.
10
Látja ezt a gonosz és dühöng; fogait csikorgatja és eleped; a gonoszok kivánsága semmivé lesz.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 29, 10:23:27
Zsidó : 10:
9
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.
10
Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.
11
Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.
12
Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 30, 08:29:05
Mikéás: 7:
7
De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem!
8
Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!
9
Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene; mindaddig, amíg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 31, 08:42:51
:ima02:
Jelenések:21:6 És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.7
Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 02, 20:44:38
III. János levél:1:4   Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 06, 20:17:13
Zsoltárok könyve:36:8   Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 08, 08:16:00
Roma: 8:26:
Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 09, 08:48:03
Fillipi: 2:14
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;
15
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 15, 08:10:09
zsolt:63:2   -5
Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize3
Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet.
4
Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.
5
Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet
Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 17, 15:32:57
Jeremiás: 17: 14:
Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem
:ima02:
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 23, 08:59:27
János :14:27   Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 24, 20:07:03
Zsolt. 19,8
Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.
Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 26, 22:04:30
Zsoltár:3:9 Az Úré a szabadítás; legyen a te népeden a te áldásod. Szela.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 27, 08:04:14
Ézsaiás: 55:
1
Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.
2
Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben.
3
Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.
4
Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek.
5
Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért, hogy téged megdicsőített.
6
Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.
7
Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.
8
Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!
9
Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!
10
Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
11
Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 28, 19:00:27
Zsolt:28:2   Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem kezeimet a te szentséged lakhelye felé
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 01, 10:27:21
Filippi :1:29   Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nemcsak hogy higyjetek Ő benne, hanem hogy szenvedjetek is Ő érette
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 03, 06:09:44
Efézus :4:29-32:   Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.30
És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.
31
Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;
32
Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 05, 10:03:55
Zsolt: 108  , 5:
Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod!
Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 09, 09:12:32
Zsolt. 104,33
Éneklek az Úrnak egész életemben; zengedezek az én Istenemnek, a míg vagyok!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 12, 17:37:44
Eféz. 1,18-23
És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között.
És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint
A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is
És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé
Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.
Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 14, 19:16:20
2 Tim : 3:16-17
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
17
Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítet
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 16, 08:30:18
Filippi 2,:10-11
"... hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; 11. és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 21, 20:06:39
Aki szavadnak engedelmeskedik, nagy jutalmat nyer.”
Zsoltárok 19:11
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 23, 20:14:55
1 Thess. 1,2-3:
Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban;

Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt:
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 28, 11:53:39
Zsolt. 136,1
Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 30, 16:30:22
Zsid. 11,3
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 31, 10:29:35
Jel. 22,7
Ímé eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.
Cím: Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 03, 10:25:45
Zsolt. 19,13
Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 05, 09:06:07
Ján. 15,12
Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket.

Gal. 6,2
Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.
:317: :317: :317:
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2016 Február 19, 10:04:03
Zsoltár: 100.
1
Hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!
2
Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.
3
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.
4
Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!
5
Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2016 Február 25, 08:10:58
Lukács Evangéliuma:11:28   Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2016 Június 11, 07:54:11
Vigyázz a költekezéssel!
„Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek…” (Róma 13:8)
Ha azt hiszed, hogy a lottó ötös minden problémádat megoldaná, akkor nagyon tévedsz! Azoknak, akik egyik pillanatról a másikra milliomosok lettek, csaknem fele tönkrement néhány éven belül. Miért? Ez több okra vezethető vissza: rossz üzleteket kötöttek, mértéktelen életet éltek, őrült vállalkozásokba fogtak, vagy épp sosem látott rokonok kirimánkodták tőlük a pénzt. És van még egy ok, a legnagyobb! Mivel azt hitték, hogy velük van Fortuna istennő, és Midasz királyhoz hasonlóan minden, amihez érnek, arannyá válik, folytatták a szerencsejátékot, sőt, az eddiginél magasabb szinten – és mindent elvesztettek. Értsd meg ezt: hacsak nem költesz kevesebbet, mint amennyit megkeresel, semekkora jövedelem sem lesz elég számodra! Ezért, ha bölcs vagy, nem kezdesz költekezni, ha fizetésemelést vagy valami váratlan pénzt kapsz. Csökkentsd adósságodat, mielőtt viharmadárként állandóan ott körözne körülötted, és megpróbálna megfojtani! Nincs akkora jövedelem, ami elegendő lenne, ha nem tartod ellenőrzés alatt költekezésedet. Az anyagi előrejutás egyetlen módja, ha megtagadsz magadtól bizonyos dolgokat, amiket egyébként szeretnél megszerezni, és helyette inkább takarékoskodsz a jövőre. Ha nincs benned elég önfegyelem ehhez, akkor mindig adósságban fogsz úszni. Ha a kormány eladósodik, hát megadóztatja az állampolgárokat, köztük téged. De ha te eladósodsz, magadra vagy utalva. Isten nem akarja, hogy így élj. Az igazi elégedettség nem abból adódik, hogy mindent megkapsz, amit szeretnél, hanem abból, hogy felismered az áldásokat, amiket kaptál, és megtanulod élvezni őket. Ez legyen a célod: „Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek!”
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2016 Június 30, 07:33:36
Efézusi levél:1:3Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2016 Október 01, 07:13:38
Zsidók 12:1–3. Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. (2) Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2016 Október 02, 18:26:31
Zsoltár:68:33 E földnek országai mind énekeljetek Istennek: zengjetek dicséretet az Úrnak! Szela.
Zsoltár:81:3 Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt!!!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2016 Október 11, 07:22:53
most ahogy olvastam ezt a fordítást igy megértettem , sóvárogva várni , kivánni hogy eljöjön az Úr napja:
2 Pét. 3,12
A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!
mert ha már az Urral leszünk megszünik , minden gond fájdalom nehézség:
1 Thess. 4,14
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.
1 Thess. 4,15
Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak.
1 Thess. 4,16
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;
1 Thess. 4,17
Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2016 November 11, 18:47:00
Mózes V. könyve:32:35   Enyém a bosszúállás és megfizetés, amikor lábuk megtántorodik; mert közel van az ő veszedelmök napja, és siet, ami rájok vár!
Zsidó levél:10:30   Mert ismerjük azt, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2017 Január 11, 07:52:04
I. Péter :2:24   Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2017 Január 27, 09:37:26
Ézsaiás 55: 1-3:

1
Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.
2
Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben.
3
Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2017 Január 31, 08:26:03
Jakab levél:4:8 Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
Zak. 1,3
Mondjad azért nékik: Ezt mondja a Seregeknek Ura: Térjetek hozzám, szól a Seregeknek Ura, és hozzátok térek, mond a Seregeknek Ura.
Ésa. 1,16
Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni;
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2017 Január 31, 08:28:14
2 Kor. 7,1
Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2017 Május 18, 21:40:38
Ézsaiás: 35:1-4:
1
Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike.
2
Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét.
3
Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
4
Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2017 Június 17, 22:45:03
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Zsolt34-9
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2017 Június 18, 18:37:48
Efézusi levél:2:8-22   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
11
Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
12
Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
13
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14
Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
19
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21
Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22
Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2017 Július 14, 08:59:48
Jer:10:12
Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcseségével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2017 Július 17, 11:16:33
2 Pét. 3,18
Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2017 Július 17, 11:18:15
Ján. 17,3
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2018 Január 13, 12:48:21
Fillipi, 4, 6   
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előt.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2018 Február 17, 20:07:47
Eféz. 1,3-7
Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,  Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint,Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2018 Február 18, 08:36:09
Jer. 33,6
Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit.
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2018 Február 18, 08:44:24
És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.(Malakiás:4:2)
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2018 Március 04, 08:23:13
1 Ján 4,7
Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent
Cím: Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
Írta: torokildiko46 - 2019 Szeptember 03, 18:32:25
Zsolt. 9,8
Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét!