Alfa-Omega közösség

Ismerkedés => Fórumozók blogjai => Árvai Emil => A témát indította: Árvai Emil - 2017 Október 28, 14:36:12

Cím: Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2017 Október 28, 14:36:12
SZEREPLŐK

Angyalok, Mária, József,
pásztorok, bölcsek, Heródes,
Jézus, Simeon, Anna.
Betlehem sok siralma.

Csendes éj, égi jelek;
istállóban született;
te meg én mint fogadós,
Krisztusnak mindig adós.

(Á.E. 2017. okt.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2017 Október 29, 16:17:15
HŰTŐMÁGNES

Csak röviden,
csak tömören:
sokunk itt lenn
nem egykönnyen.

Csak tömören,
csak röviden:
nyelem könnyem,
hol van Isten.

Csak röviden,
csak tömören:
kicsiny hitem
nagy örömem.

(Á. E. 2017. okt.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2017 November 01, 18:19:51
MIATYÁNK

Bánattal tán térdelek le,
boldogságban állok fel,
találkoznom oly jó Vele;
ha nem is szól, - átölel.

Langy lelkem itt újra lobban,
míg Ő tisztít legbelül;
látván, hogy tud mindent jobban,
szív gyógyul, szó csendesül.


(Á. E. 2017.okt.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2017 November 05, 18:01:12
VÁR(R)OM

Kertész ha jő, vizsgál újra,
meddő fám csak útba' van?

Csodáidnak csodálója
hadd lehessek még, Uram!

Kincsem is volt, áldott remény,
ám félelmem eltemet.

Vágyva várom: fölemeljél
önmagamból engemet.

(Á.E.)

Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2017 November 23, 06:31:20
DŐLT A VÉR, ELDŐLT A HARC

Nagy véradónk, oh áldott Jézus!
Élet-osztó vér ömölt sebedből,
szent győzelem. Ma támad még, húz
hátra harc, de harmadnapra eldől.

(Á.E.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2017 December 31, 07:18:26
JERIKÓI VAK

...És akkor - mint színes képeskönyv - újra
nyílik a világ neki is. Még most sok
egyszerre: hunyorog, szemét behunyja,
ajkán mosoly, a pilláján könny tolong.

Meggyógyult a vak! Szinte azt se tudja,
mi mindent nézzen, még káprázó szemmel...

Indul tovább a nép, izgalmas útra;
köztük siet már ő is: boldog ember.

(Á.E.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Január 18, 07:46:44
PÁL MEGRAGADTATÁSA
(Filippi levél 3. rész)

Megragadott Krisztus Jézus,
megfogott, kezébe vett;
üldöztem, de foglyul ejtett
és magával ragadott,
Ő az Úr a földön-mennyben,
Ő az Úr már a szívemben:
rabja lettem és szabad,
kincsem vesztve gazdagabb.

(Á.E)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Január 26, 10:12:02
JÉZUS-FORRADALOM

Értünk halt, hogy megszabadítson
bűneink mély kötelékeiből.
Végig küzdött, fel nem adta, így dőlt
el a harc a javunkra bizton.

Vad tusa folyt a halál, pokol
ellen. Általa sok rab szabadult
ki a bűn börtönéből, s nyílt a múlt
temetőjén őszinte mosoly.

Hála van ma szívemben ezért,
végtelen békesség, szent nyugalom.
Bátor szelídségével akarom
követni a győzelmes Vezért:

nem gyűlölni-bántani senkit,
áldást kérve arra is, aki nem
szeret, mert nem tud még s tehetetlen.
Én sem tudtam; újjá lettem itt

Jézusnál, más ember: kicserélt.
Forradalmi lett ez a változás!
Önzés, önimádat trónfosztott; más,
jobb oltár dicséri kegyelmét.


(Á.E.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Február 08, 07:44:30
Mennyei jelszó (Solus Christus)

Kérdi a jelszót a Menny kapujánál
Péter, a szent tagadó.
Reszket a bensőm, a rémület átjár:
nem jut eszembe a szó.

Kérdezi: tettem-e jót eleget tán?
Voltam-e annyira jó,
hogy fölös érdem a bűnnel is elbán',
s lészen-e szebb a való?

Kéne varázsszó: bő alamizsna talán?
Böjt, ima, szentkép szív-szoba tiszta falán?
Zord penitencia bús veritéke mit ér?!...

Jaj, mi se számít! Váltságnak egy sem elég.
Tűz, noha tisztít, lángjába' minden elég.
Bűnt letörölni csak egy tud: a krisztusi vér.


(Á.E., 2017. nov-dec.)
(A reformáció emlékére íródott, mondanivalója: üdvösség csak Jézus érdeméért van)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Február 15, 16:21:37
Pálfordulás

Bűnödhöz hűtlen legyél,
csald meg végleg vétkedet:
megragadd az Úr kezét,
Néki add csak szívedet!

Bálvány itt hajléktalan,
elfelejtve rossz szokás,
kísértés hoppon marad:
Jézus él, pálfordulás.

(Á.E.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: torokildiko46 - 2018 Február 17, 20:14:21
Mennyei jelszó (Solus Christus)

Kérdi a jelszót a Menny kapujánál
Péter, a szent tagadó.
Reszket a bensőm, a rémület átjár:
nem jut eszembe a szó.

Kérdezi: tettem-e jót eleget tán?
Voltam-e annyira jó,
hogy fölös érdem a bűnnel is elbán',
s lészen-e szebb a való?

Kéne varázsszó: bő alamizsna talán?
Böjt, ima, szentkép szív-szoba tiszta falán?
Zord penitencia bús veritéke mit ér?!...

Jaj, mi se számít! Váltságnak egy sem elég.
Tűz, noha tisztít, lángjába' minden elég.
Bűnt letörölni csak egy tud: a krisztusi vér.


(Á.E., 2017. nov-dec.)
(A reformáció emlékére íródott, mondanivalója: üdvösség csak Jézus érdeméért van)


igen köszönöm a verset! valóban csak Jézus  vére mossa el minden bűnünket!! Áldott legyen a Mindenható  Isten aki elküldte értünk az Egyszülött  Fiát!!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Február 19, 07:06:04
Tartozás

Jézus, jaj, megbocsáss!
Kínjaidnak én is
voltam okozója! -
Hálámat lerója
bármi jó és szép? Hisz
óriási tartozás!

Egész életemre
adósává lettem,
lekötelezetté:
mi Atyánk engedé
szenvedni helyettem,
szögezni keresztre.

Váltsága nem évül;
kényszerpálya, ami
meg nem másítható. -
Vajon a tékozló
fiúra valaki
várt az Apján kívül?

Tartoztál Őneki,
tartozol Őhozzá.
Jött, felszabadított,
örökbe fogadott.
Hazaértél: most már
hagyd magad szeretni.

(Á.E.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Március 17, 08:16:59
Aki szeretett engem
(Pál apostol mondja)

Megragadott Krisztus Jézus,
szeretete szorongat;
szenvedésén gondolkodva
lelkem ismét lángra kap.

Ő tett értem a legtöbbet;
szívem Golgotára néz.
Üldöztem, de foglyul ejtett:
átölelt az átszúrt kéz.

Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Május 11, 06:42:53
UTOLSÓBÓL ELSŐ

Kivégezték, akár egy rablót,
mint egy utolsó rabszolgát.
Átvette a legnagyobb rangot,
megkezdte az uralkodást.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 08, 06:30:49
MUTATOK JÉZUSRA

Nem voltam, nem vagyok
s nem leszek elég jó,
mindhiába,
hogy saját jogon
legyen jogom
a mennyei vacsorára.

Tán angyal faggat ott:
ki hívott, mi hozott,
honnan van e szép fehér ruhád?
Mutatok Jézusra,
mosoly a válasza,
így lépek a gyöngykapun át.

Mert Jézus azért jött,
kiket bűn fertőzött,
bennünket megmentsen mind.
Oly nemes gesztus ez,
hálára kötelez,
balga, ki félvállról legyint.

"Vagy magunkban hiszünk,
vagy Istenben hiszünk."
- mondta egy kolléganőm.
"Higgyetek Istenben
és higgyetek énbennem!"
- szólt Jézus, nagy megmentőnk.

"Ki vagy Te? Mit tegyek?"
- hullt térdre Saul, s lett
később Pál apostol.
"Nem csapsz be? - kétkedsz tán -,
Nem bízom, mert van ám
sok huncut ál-apostol!"

Nincs nagyobb szeretet,
mint aki életet
ad önként másokért.
Lásd, Jézus szenvedett,
kegyetlen szenvedett:
kegyelmet kínál, hogy élj.

Tudsz jobbat Jézusnál?
Nem bírok élni már
Nélküle értelmesen.
Jöjj hát, csodáljuk Őt,
irgalmas Megmentőnk,
egyetlen reményem.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 08, 07:58:25
ÉLETBIZTOSÍTÁS

Mit nyújthat nékem egy életbiztosítás?
Kényelmes koporsó, díszsírhely-megváltás...
Egyetlen dolgom most: fizessek, fizessek,
egyetlen reményem: szépen eltemetnek.
Baleset esetén könnyíti költségem;
könnyemet törölni nem jön el senki sem.

Jézus úgy fizetett hatalmas összeget,
életét letette, Mennyben hogy ott legyek.
Ez aztán igazi élet-biztosítás!
Örök üdvösséget nem is adhat itt más.
Vétek mérge ellen csak Krisztus kínálhat
biztos orvosságot: ez a bűnbocsánat.

Jól döntöttem, mikor Jézust választottam,
kegyes hívására igen-t válaszoltam:
teljes a biztonság, isteni ígéret,
teljes a boldogság, hittem az Igének.
Életünk ha néha magányos, vagy fárad,
megállunk, Rá nézünk: szeretete árad.

Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 08, 08:01:46
KÖZKEGYELEM!

Szükséged van-e bűnbocsánatra?
Isten ingyen adja most Jézusért.
Amíg nyitva a kegyelem ajtaja,
csak el kell fogadni, amit az Úr ígért
azoknak, akik elfordulnak
a bűntől és Istent keresik.

Be kell vallanom: voltak, vannak
vétkeim, sajnos tán lesznek is,
fontos számomra az amnesztia,
ki kell használnom a lehetőséget:
átvállalta a büntetést Isten Fia,
újat kezdhetek, tartozás nem éget.

A holnap felől sem kell aggódnunk,
segít az Úr, Szent Lelkét adja,
ha kérjük. Sok nyomasztó gondunk
könnyíti irgalmas hatalma.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 08, 08:03:50
JÉZUS VÉRE

Jézus vére folyt azér',
hogy ruhánk ma hófehér.
Kibékített Jézus által
Isten minket önmagával.
Mint tékozlót atyja várta,
Mennyország ajtaja tárva.

Hív a szent szó szüntelen:
bízzál, lehetsz bűntelen.
Hogyha veszni vágyod vétked,
az Ég biztos segít téged.
Meglepődsz tán te is ezen:
sikerült a lehetetlen!

Jó az Úr, nem mostoha,
bűnösökre vár csoda,
nem ítélet ostora:
tisztulhatunk, mint soha.
Add a szíved most oda!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 08, 08:07:56
FOGD KEZEM MÉG

Kertész ha jő, vizsgál újra,
meddő fám csak útba' van?

Csodáidnak csodálója
hadd lehessek még, Uram!

Fölparázslik hűlt reményem,
terved úgyis végbemegy.

Nyújtsd kezed hűn, tarts erősen,
el ne essék gyermeked!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 24, 11:01:37
BARTIMEUS (NEM!) CSALÓDIK

Ott lohol, nézd, Jézus után a
gyógyult vak ember Jerikóból.
Izgatottan keresi olykor
tekintetével, nehogy már a

tömegben szem elől tévessze.
Nem, nem akar lemaradni a
Mester sikeréről: tán itt a
lehetőség, hogy sok téveszme

dugába dőljön, és győzzön ma
végre az óhajtott igazság.
Sejti, hogy annak van igaza,

aki szeret. - Aki szereti
még ellenségét is, önmagát
nem kímélve (jaj!) a keresztig.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 26, 17:50:09
FILIPPI  LEVÉL

Megkötözött rab.
Bár menekülne, de most lehetetlen.
Börtöne mégsem üres: csöndes imára való hely,
ketten az Úrral.
Persze, meg írhat a távoliaknak.
Jön - megy a látogató, viszi Pál levelét:
"Kedveseim! Mert örömöm nagy, ..."
-  rója a Biblia új sorait
szeretettel
a megkötözött rab.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 27, 08:17:41
BÖRTÖNLEVÉL

Nem valami szívderítő élmény
bent dekkolni zordon börtön mélyén;
Pál apostol rövidebbet húzta,
fölvirradhat derűre, borúra.

Mégsem ér rá unatkozni bőven,
imádkozik ráérő időben;
vendégeit vigasztalja bátran,
bizonyság ő császár udvarában.

Érdeklődik, áll-e még az egyház,
néki már hű temploma a fegyház;
oly szívesen látogatná őket,
ám helyette írással vesződhet.

Ilyesmiket körmölget a sitten:
Én vagyok a legboldogabb itten;
örvendek, mert megvalósul terve,
Úr Igéje nincs bilincsbe verve...


Szentírás lesz. Nem gondolná akkor,
évek múltán kincset ér a pár sor;
amit küldött száz embernek egyszer,
majd milliók olvassák nemegyszer.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Október 02, 09:58:44
ZÁKEUS

Kicsire nőtt:
termete alacsony, rangja magas.
Mindenre képzett adók ügyében,
főnök a pénzpiacon.
Kiskapuk, nagy-kapok - megteheti.

Nagyra nőtt, dús lombú
vadfügefa Jerikóban.
Vándornak árnyékot,
koldusnak potya-kaját ad,
megmászni könnyű.
Erre fut Zákeus: csábító lelátó,
nem páholy, de erkély - fönt terem.
Itt jön már a Názáreti!

Most ér a fa alá, népes menet.
Fent rögtön kiszúrja, Ő lehet az,
ott tolong körötte sok kíváncsi...
Jaj, megáll, fölnéz; (szent egek!)
pislog a vámszedő, ágat szorítva;
torkát is markolja valami...

Tudsz jobbat Jézusnál?...

Zákeus nagy napja lett a mai!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Október 19, 05:53:53
KEGYELEM

Sok vallás, hitvallás, filozófia
döngeti az öröklét kapuját
kétkedőn.

Végül, ha csöngetünk,
ajtót nyit belülről
Jézus.

(Lukács 18:10-14)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 December 03, 13:04:12
JÓZSEF, AZ ÁCS

Ő nem szavak embere, úgy látszik,
hangját szinte alig hallani;
dolgos kéz nem bír fölös beszédet.

Titkait se kürtölé világgá,
álmait, meg angyalok tanácsát;
épp elég az áldás súlya, terhe.

Betlehemben pásztorok meséltek
éjidőn jött fényes látomást.
Öröm és gond egyszerre a gyermek.

Döbbenet, hogy mért keres halálra
nagy király egy csöppnyi életet.
Jó s gonosz egymást nem tűrheti.

*

Nő a gyermek, elmarad kezünktől,
Istenét szólítja apjaként...
Szárnyalását aggódva csodáljuk.

Hírek jönnek, tőlünk messze jár,
műhelyemben nem segít ma már;
elröpült, mint fészkéből madár.

Halnom így jó: áldás terhe, súlya
nem nyomasztja fáradt szívemet;
felnőtt ember, ő felel magáért.

Végső csendbe ballag éltem útja,
rég nem látott angyal integet...
Aki hű volt, épp elég soká élt.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 December 19, 21:17:25
AJTÓ

Becsuktam. Csönd lett hirtelen.
Béke lengte át szobám,
megbújt a félelem.

Felhívtam Őt, (Édes Atyánk),
úgy vágytam újra hallani
békét adó örök szavát.

És szólt: Ne félj, mert én vagyok
a kezdet és a vég!


Bár lelkem néha még vacog,
fenn tündökölt az ég.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 December 21, 04:30:04
Bűn

Minden bűnünk halálos
lett nagypénteken Őneki.

Véresen komoly tehát,
mit dob kezed vagy ejt ki szád.

Már a szándék is lehet
gonosz: óvd szíved és szemed!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 December 28, 07:24:50
ÚJJÁSZÜLETÉS

"Ne menj el éntőlem, bűnös ember vagyok,
vétkemből tisztulni, gyógyulni akarok!"

Egyetlen reményem Isten irgalmára
Jézus közbenjáró élete, halála.

"Itt vagyok, szeretnék más emberré lenni,
tisztátalan bennem ne maradjon semmi!"

Nagy csodát tett az Úr, újjászült egészen,
saját gyermekévé lettem a szemében.