Alfa-Omega közösség

Ismerkedés => Fórumozók blogjai => Árvai Emil => A témát indította: Árvai Emil - 2017 Október 28, 14:36:12

Cím: Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2017 Október 28, 14:36:12
SZEREPLŐK

Angyalok, Mária, József,
pásztorok, bölcsek, Heródes,
Jézus, Simeon, Anna.
Betlehem sok siralma.

Csendes éj, égi jelek;
istállóban született;
te meg én mint fogadós,
Krisztusnak mindig adós.

(Á.E. 2017. okt.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2017 Október 29, 16:17:15
HŰTŐMÁGNES

Csak röviden,
csak tömören:
sokunk itt lenn
nem egykönnyen.

Csak tömören,
csak röviden:
nyelem könnyem,
hol van Isten.

Csak röviden,
csak tömören:
kicsiny hitem
nagy örömem.

(Á. E. 2017. okt.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2017 November 01, 18:19:51
MIATYÁNK

Bánattal tán térdelek le,
boldogságban állok fel;
találkozni oly jó Vele:
ha nem is szól, - átölel.

Langy lelkem itt újra lobban,
míg Ő tisztít legbelül;
látván, hogy tud mindent jobban:
szív gyógyul, szó csendesül.


(Á. E. 2017.okt.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2017 November 05, 18:01:12
VÁR(R)OM

Kertész ha jő, vizsgál újra,
meddő fám csak útba' van?

Csodáidnak csodálója
hadd lehessek még, Uram!

Kincsem is volt, áldott remény,
ám félelmem eltemet.

Vágyva várom: fölemeljél
önmagamból engemet.

(Á.E.)

Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2017 November 23, 06:31:20
DŐLT A VÉR, ELDŐLT A HARC

Nagy véradónk, oh áldott Jézus!
Élet-osztó vér ömölt sebedből,
szent győzelem. Ma támad még, húz
hátra harc, de harmadnapra eldől.

(Á.E.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2017 December 31, 07:18:26
JERIKÓI VAK

...És akkor - mint színes képeskönyv - újra
nyílik a világ neki is. Még most sok
egyszerre: hunyorog, szemét behunyja,
ajkán mosoly, a pilláján könny tolong.

Meggyógyult a vak! Szinte azt se tudja,
mi mindent nézzen, még káprázó szemmel...

Indul tovább a nép, izgalmas útra;
köztük siet már ő is: boldog ember.

(Á.E.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Január 18, 07:46:44
PÁL MEGRAGADTATÁSA
(Filippi levél 3. rész)

Megragadott Krisztus Jézus,
megfogott, kezébe vett;
üldöztem, de foglyul ejtett
és magával ragadott,
Ő az Úr a földön-mennyben,
Ő az Úr már a szívemben:
rabja lettem és szabad,
kincsem vesztve gazdagabb.

(Á.E)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Január 26, 10:12:02
JÉZUS-FORRADALOM

Értünk halt, hogy megszabadítson
bűneink mély kötelékeiből.
Végig küzdött, fel nem adta, így dőlt
el a harc a javunkra bizton.

Vad tusa folyt a halál, pokol
ellen. Általa sok rab szabadult
ki a bűn börtönéből, s nyílt a múlt
temetőjén őszinte mosoly.

Hála van ma szívemben ezért,
végtelen békesség, szent nyugalom.
Bátor szelídségével akarom
követni a győzelmes Vezért:

nem gyűlölni-bántani senkit,
áldást kérve arra is, aki nem
szeret, mert nem tud még s tehetetlen.
Én sem tudtam; újjá lettem itt

Jézusnál, más ember: kicserélt.
Forradalmi lett ez a változás!
Önzés, önimádat trónfosztott; más,
jobb oltár dicséri kegyelmét.


(Á.E.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Február 08, 07:44:30
Mennyei jelszó (Solus Christus)

Kérdi a jelszót a Menny kapujánál
Péter, a szent tagadó.
Reszket a bensőm, a rémület átjár:
nem jut eszembe a szó.

Kérdezi: tettem-e jót eleget tán?
Voltam-e annyira jó,
hogy fölös érdem a bűnnel is elbán',
s lészen-e szebb a való?

Kéne varázsszó: bő alamizsna talán?
Böjt, ima, szentkép szív-szoba tiszta falán?
Zord penitencia bús veritéke mit ér?!...

Jaj, mi se számít! Váltságnak egy sem elég.
Tűz, noha tisztít, lángjába' minden elég.
Bűnt letörölni csak egy tud: a krisztusi vér.


(Á.E., 2017. nov-dec.)
(A reformáció emlékére íródott, mondanivalója: üdvösség csak Jézus érdeméért van)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Február 15, 16:21:37
Pálfordulás

Bűnödhöz hűtlen legyél,
csald meg végleg vétkedet:
megragadd az Úr kezét,
Néki add csak szívedet!

Bálvány itt hajléktalan,
elfelejtve rossz szokás,
kísértés hoppon marad:
Jézus él, pálfordulás.

(Á.E.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: torokildiko46 - 2018 Február 17, 20:14:21
Mennyei jelszó (Solus Christus)

Kérdi a jelszót a Menny kapujánál
Péter, a szent tagadó.
Reszket a bensőm, a rémület átjár:
nem jut eszembe a szó.

Kérdezi: tettem-e jót eleget tán?
Voltam-e annyira jó,
hogy fölös érdem a bűnnel is elbán',
s lészen-e szebb a való?

Kéne varázsszó: bő alamizsna talán?
Böjt, ima, szentkép szív-szoba tiszta falán?
Zord penitencia bús veritéke mit ér?!...

Jaj, mi se számít! Váltságnak egy sem elég.
Tűz, noha tisztít, lángjába' minden elég.
Bűnt letörölni csak egy tud: a krisztusi vér.


(Á.E., 2017. nov-dec.)
(A reformáció emlékére íródott, mondanivalója: üdvösség csak Jézus érdeméért van)


igen köszönöm a verset! valóban csak Jézus  vére mossa el minden bűnünket!! Áldott legyen a Mindenható  Isten aki elküldte értünk az Egyszülött  Fiát!!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Február 19, 07:06:04
Tartozás

Jézus, jaj, megbocsáss!
Kínjaidnak én is
voltam okozója! -
Hálámat lerója
bármi jó és szép? Hisz
óriási tartozás!

Egész életemre
adósává lettem,
lekötelezetté:
mi Atyánk engedé
szenvedni helyettem,
szögezni keresztre.

Váltsága nem évül;
kényszerpálya, ami
meg nem másítható. -
Vajon a tékozló
fiúra valaki
várt az Apján kívül?

Tartoztál Őneki,
tartozol Őhozzá.
Jött, felszabadított,
örökbe fogadott.
Hazaértél: most már
hagyd magad szeretni.

(Á.E.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Március 17, 08:16:59
Aki szeretett engem
(Pál apostol mondja)

Megragadott Krisztus Jézus,
szeretete szorongat;
szenvedésén gondolkodva
lelkem ismét lángra kap.

Ő tett értem a legtöbbet;
szívem Golgotára néz.
Üldöztem, de foglyul ejtett:
átölelt az átszúrt kéz.

Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Május 11, 06:42:53
UTOLSÓBÓL ELSŐ

Kivégezték, akár egy rablót,
mint egy utolsó rabszolgát.
Átvette a legnagyobb rangot,
megkezdte az uralkodást.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 08, 06:30:49
MUTATOK JÉZUSRA

Nem voltam, nem vagyok
s nem leszek elég jó,
mindhiába,
hogy saját jogon
legyen jogom
a mennyei vacsorára.

Tán angyal faggat ott:
Ki hívott, mi hozott,
honnan van e szép fehér ruhád?
Mutatok Jézusra,
mosoly a válasza,
így lépek a gyöngykapun át.

Mert Jézus azért jött,
kiket bűn fertőzött,
bennünket megmentsen mind.
Oly nemes gesztus ez,
hálára kötelez,
balga, ki félvállról legyint.

"Vagy magunkban hiszünk,
vagy Istenben hiszünk."
- mondta egy kolléganőm.
"Higgyetek Istenben
és higgyetek énbennem!"
- szólt Jézus, nagy megmentőnk.

"Ki vagy Te? Mit tegyek?"
- hullt térdre Saul, s lett
később Pál apostol.
"Nem csapsz be? - kétkedsz tán -,
Nem bízom, mert van ám
sok huncut ál-apostol!"

Nincs nagyobb szeretet,
mint aki életet
ad önként másokért.
Lásd, Jézus szenvedett,
kegyetlen szenvedett:
kegyelmet kínál, hogy élj.

Tudsz jobbat Jézusnál?
Nem bírok élni már
Nélküle értelmesen.
Jöjj hát, csodáljuk Őt,
irgalmas Megmentőnk,
egyetlen reményem.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 08, 07:58:25
ÉLETBIZTOSÍTÁS

Mit nyújthat nékem egy életbiztosítás?
Kényelmes koporsó, díszsírhely-megváltás...
Egyetlen dolgom most: fizessek, fizessek,
egyetlen reményem: szépen eltemetnek.
Baleset esetén könnyíti költségem;
könnyemet törölni nem jön el senki sem.

Jézus úgy fizetett hatalmas összeget,
életét letette, Mennyben hogy ott legyek.
Ez aztán igazi élet-biztosítás!
Örök üdvösséget nem is adhat itt más.
Vétek mérge ellen csak Krisztus kínálhat
biztos orvosságot: ez a bűnbocsánat.

Jól döntöttem, mikor Jézust választottam,
kegyes hívására igen-t válaszoltam:
teljes a biztonság, isteni ígéret,
teljes a boldogság, hittem az Igének.
Életünk ha néha magányos, vagy fárad,
megállunk, Rá nézünk: szeretete árad.

Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 08, 08:01:46
KÖZKEGYELEM!

Szükséged van-e bűnbocsánatra?
Isten ingyen adja most Jézusért.
Amíg nyitva a kegyelem ajtaja,
csak el kell fogadni, amit az Úr ígért
azoknak, akik elfordulnak
a bűntől és Istent keresik.

Be kell vallanom: voltak, vannak
vétkeim, sajnos tán lesznek is,
fontos számomra az amnesztia,
ki kell használnom a lehetőséget:
átvállalta a büntetést Isten Fia,
újat kezdhetek, tartozás nem éget.

A holnap felől sem kell aggódnunk,
segít az Úr, Szent Lelkét adja,
ha kérjük. Sok nyomasztó gondunk
könnyíti irgalmas hatalma.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 08, 08:03:50
JÉZUS VÉRE

Jézus vére folyt azér',
hogy ruhánk ma hófehér.
Kibékített Jézus által
Isten minket önmagával.
Mint tékozlót atyja várta,
Mennyország ajtaja tárva.

Hív a szent szó szüntelen:
bízzál, lehetsz bűntelen.
Hogyha veszni vágyod vétked,
az Ég biztos segít téged.
Meglepődsz tán te is ezen:
sikerült a lehetetlen!

Jó az Úr, nem mostoha,
bűnösökre vár csoda,
nem ítélet ostora:
tisztulhatunk, mint soha.
Add a szíved most oda!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 08, 08:07:56
FOGD KEZEM MÉG

Kertész ha jő, vizsgál újra,
meddő fám csak útba' van?

Csodáidnak csodálója
hadd lehessek még, Uram!

Fölparázslik hűlt reményem,
terved úgyis végbemegy.

Nyújtsd kezed hűn, tarts erősen,
el ne essék gyermeked!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 24, 11:01:37
BARTIMEUS (NEM!) CSALÓDIK

Ott lohol, nézd, Jézus után a
gyógyult vak ember Jerikóból.
Izgatottan keresi olykor
tekintetével, nehogy már a

tömegben szem elől tévessze.
Nem, nem akar lemaradni a
Mester sikeréről: tán itt a
lehetőség, hogy sok téveszme

dugába dőljön, és győzzön ma
végre az óhajtott igazság.
Sejti, hogy annak van igaza,

aki szeret. - Aki szereti
még ellenségét is, önmagát
nem kímélve (jaj!) a keresztig.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 26, 17:50:09
FILIPPI  LEVÉL

Megkötözött rab.
Bár menekülne, de most lehetetlen.
Börtöne mégsem üres: csöndes imára való hely,
ketten az Úrral.
Persze, meg írhat a távoliaknak.
Jön - megy a látogató, viszi Pál levelét:
"Kedveseim! Mert örömöm nagy, ..."
-  rója a Biblia új sorait
szeretettel
a megkötözött rab.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 27, 08:17:41
BÖRTÖNLEVÉL

Nem valami szívderítő élmény
bent dekkolni zordon börtön mélyén;
Pál apostol rövidebbet húzta,
fölvirradhat derűre, borúra.

Mégsem ér rá unatkozni bőven,
imádkozik ráérő időben;
vendégeit vigasztalja bátran,
bizonyság ő császár udvarában.

Érdeklődik, áll-e még az egyház,
néki már hű temploma a fegyház;
oly szívesen látogatná őket,
ám helyette írással vesződhet.

Ilyesmiket körmölget a sitten:
Én vagyok a legboldogabb itten;
örvendek, mert megvalósul terve,
Úr Igéje nincs bilincsbe verve...


Szentírás lesz. Nem gondolná akkor,
évek múltán kincset ér a pár sor;
amit küldött száz embernek egyszer,
majd milliók olvassák nemegyszer.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Október 02, 09:58:44
ZÁKEUS

Kicsire nőtt:
termete alacsony, rangja magas.
Mindenre képzett adók ügyében,
főnök a pénzpiacon.
Kiskapuk, nagy-kapok - megteheti.

Nagyra nőtt, dús lombú
vadfügefa Jerikóban.
Vándornak árnyékot,
koldusnak potya-kaját ad,
megmászni könnyű.
Erre fut Zákeus: csábító lelátó,
nem páholy, de erkély - fönt terem.
Itt jön már a Názáreti!

Most ér a fa alá, népes menet.
Fent rögtön kiszúrja, Ő lehet az,
ott tolong körötte sok kíváncsi...
Jaj, megáll, fölnéz; (szent egek!)
pislog a vámszedő, ágat szorítva;
torkát is markolja valami...

Tudsz jobbat Jézusnál?...

Zákeus nagy napja lett a mai!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 Október 19, 05:53:53
KEGYELEM

Sok vallás, hitvallás, filozófia
döngeti az öröklét kapuját
kétkedőn.

Végül, ha csöngetünk,
ajtót nyit belülről
Jézus.

(Lukács 18:10-14)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 December 03, 13:04:12
JÓZSEF, AZ ÁCS

Ő nem szavak embere, úgy látszik,
hangját szinte alig hallani;
dolgos kéz nem bír fölös beszédet.

Titkait se kürtölé világgá,
álmait, meg angyalok tanácsát;
épp elég az áldás súlya, terhe.

Betlehemben pásztorok meséltek
éjidőn jött fényes látomást.
Öröm és gond egyszerre a gyermek.

Döbbenet, hogy mért keres halálra
nagy király egy csöppnyi életet.
Jó s gonosz egymást nem tűrheti.

*

Nő a gyermek, elmarad kezünktől,
Istenét szólítja apjaként...
Szárnyalását aggódva csodáljuk.

Hírek jönnek, tőlünk messze jár,
műhelyemben nem segít ma már;
elröpült, mint fészkéből madár.

Halnom így jó: áldás terhe, súlya
nem nyomasztja fáradt szívemet;
felnőtt ember, ő felel magáért.

Végső csendbe ballag éltem útja,
rég nem látott angyal integet...
Aki hű volt, épp elég soká élt.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 December 19, 21:17:25
AJTÓ

Becsuktam. Csönd lett hirtelen.
Béke lengte át szobám,
megbújt a félelem.

Felhívtam Őt, égi Atyánk,
úgy vágytam újra hallani
békét adó örök szavát.

És szólt: Ne félj, mert én vagyok
a kezdet és a vég!


Bár lelkem néha még vacog,
fenn tündökölt az ég.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 December 21, 04:30:04
Bűn

Minden bűnünk halálos
lett nagypénteken Őneki.

Véresen komoly tehát,
mit dob kezed vagy ejt ki szád.

Már a szándék is lehet
gonosz: óvd szíved és szemed!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2018 December 28, 07:24:50
ÚJJÁSZÜLETÉS

"Ne menj el éntőlem, bűnös ember vagyok,
vétkemből tisztulni, gyógyulni akarok!"

Egyetlen reményem Isten irgalmára
Jézus közbenjáró élete, halála.

"Itt vagyok, szeretnék más emberré lenni,
tisztátalan bennem ne maradjon semmi!"

Nagy csodát tett az Úr, újjászült egészen,
saját gyermekévé lettem a szemében.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2019 Október 31, 14:18:11
A BIBLIA
Sorai közül Tekinteted
néz rám, szívemre fókuszál;
lobbantson lángra szereteted,
mint legcsodálatosabb fénysugár!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2019 November 01, 05:39:45
"Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon."
(János evangéliuma 6:40)


SÍRFELIRAT
Azért, hogy éltem, hálát
adok. Nincs vége: vár a jobb, a másik.
Jézusért az igazak álmát
alszom a feltámadásig.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2019 December 21, 19:25:47
LÁMPÁSAINK KIALUSZNAK?
(Máté 25:1-13, Máté 24:12)

Gyűjts olajat, fényt ma teljes erővel, testvér:
"nőnek az árnyak", s ki tudja, mi' hosszú ez éj!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2019 December 25, 07:31:47
 ÉRKEZIK A MEGVÁLTÓ!
(Máté ev. 1:21)

Első gyermekkel vajúdik Mária;
szentséges hely most az istálló;
kint halvány holdvilág, tündöklő csillag:
érkezik mindjárt a Megváltó.

Ameddig próbáltuk elleplezni,
bűnünk benn mardosott, égetett.
Istenünk fog minket gyógykezelni:
Fiának vére mos vétkeket.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2019 December 26, 07:13:57
KARÁCSONYI KÉTSOROS

Bűnömet egy kereszt húzhatja át;
jászolnak a fájából faragták.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2019 December 31, 19:40:46
SZILVESZTERI SZÁMVETÉS

Koptatta testünk-lelkünk az élet?
Nem baj, ha szívünk fényesebbé lett;
s harcokon karcolt arcokon belül
Szentlélek jó gyümölcse édesül.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Január 01, 12:46:30
ÚJÉVI ÖNVIZSGÁLAT

Szolgálni az Úrnak nagy kiváltság,
bár ami a fontos, nem is látják:
azt, hogy mi motivál. Gondolhatnak bármit,
ha jéghegy-valómnak töredéke látszik.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Guti Tünde - 2020 Január 03, 19:17:10
ÚJÉVI ÖNVIZSGÁLAT

Szolgálni az Úrnak nagy kiváltság,
bár ami a fontos, nem is látják:
azt, hogy mi motivál. Gondolhatnak bármit,
ha jéghegy-valómnak töredéke látszik.

Milyen igaz gondolatok, testvérem! Áldjon az Úr!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Január 03, 20:21:12
MEGVÁLTÓ

Akit vert bűneink ostora.
Aki lett bűnösök orvosa.


TÖRVÉNY ÉS KEGYELEM

Véd a kereszt, mint kerités.
Átölel, hogyha nekimész.

Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Január 25, 18:07:32
NE FÉLJ

Amíg a Mester hajónkban ül,
ne félj, tanítvány, árboc ha dűl.

Mikor magunkban indít Ő útnak,
bárkánk hulláma - ösvény az Úrnak.

......................................................................
(Jézus lecsendesíti a vihart, jár a vízen.
Máté ev. 8. és 14. r.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Március 22, 16:34:40
ELLENANYAG
Gyűlölni a gyűlöletet,
megvetni a megvetést,
szeretni a szeretetet,
könnyekkel is magvetést.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Április 08, 19:42:02
ÜNNEPSOROLÓ

Virágvasárnap: karrier csúcsa.
Nagypéntek: váltság elvégeztetett.
Húsvét: a remény feltámad újra.
Pünkösd után - más ember lehetek.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Április 09, 14:30:55
RAJONGÓK
(Jézus megkenetése Betániában)

Túlzó pazarlás volna
talán a kiöntött drága kenet
lábamra, homlokomra?
Ím, temetésemre készítenek!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Április 10, 15:54:11
GECSEMÁNÉ

Alkonyatba némuló olajfák;
tanítvány-szem és -szív nehezül...

Fölzúg az éj,  izzó, tüzes fáklyák:
Júdás érkezik,  nincs egyedül.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Április 11, 07:36:40
TAGADÁS UTÁN

Magában csalódott Péter,
énkép (kártyavár) dőlt romba.
Rostán ha kihull a polyva,
messze száll pünkösdi széllel.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Április 13, 08:20:56
Angyal áll a sírnál:
Jézus él, ne sírjál!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Április 25, 06:26:06
NAGYPÉNTEK ESTE

Bár sziklasír várta végső pihenésül,
s őrök vigyázták, pecsét, félelem;
már győztesnek járó koszorúja készült,
hervadhatatlan és tövistelen.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Május 02, 11:35:24
LÓT

Régóta gyötörte lelkét
sok bántó erkölcstelenség:
elérte hát, hogy kirekesszék.
Akiknek ő szólt, kinevették.
Végül is angyal unszolta, kérte:
most meneküljön, mindennek vége,
betelt a pohár Sodomában!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Május 19, 07:08:47
ZÁKEUS
(aki látni akarta Jézust)

Fára kapaszkodván  megpillantja végre.
Életébe kerül:  régi életébe.

Rosszallja a jónép (ilyen csoda nem kell?) :
hírhedt fővámszedő vendége a Mester!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Guti Tünde - 2020 Május 19, 10:19:09
Köszönöm, Testvérem, nagyon jó vers!  :311:
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Május 20, 07:18:10
Köszönöm, Testvérem, nagyon jó vers!  :311:
-
Köszönöm szépen. (Ezt a Zákeus című 4 soros verset 4 hónapig írtam, variáltam.)
Üdv.: ÁE
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Május 29, 07:22:47
A TÉKOZLÓT
egy valaki várja
vissza
ablakában állva
sírva
.......................................

(Lukács ev. 15.r. nyomán. A tékozló fiú történetének pozitív szereplője, az apa: aki szeret midenkit; akit nem szeret senki.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Június 14, 17:57:47
TÉKOZLÓ 

Tékozló fiút csábos szabadság
messze elcsalt: lett önkényes árva.
Apjuk, a megunt, még visszavárta.
Jófiú-bátyja  sajnálja magát.Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Július 10, 06:02:35
ILLÉS

Két aranyborjú, most még Jézabel:
próféta jobb sorsot nem érdemel?
Nábót kertje furcsán gazdát cserél.
Jöjjön már a tűz, vagy tüzes szekér!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Guti Tünde - 2020 Július 11, 11:29:31
De jó, Testvérem, hogy komoly, nagy igazságokat ilyen tömören fogalmazol meg!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Július 15, 07:00:06
De jó, Testvérem, hogy komoly, nagy igazságokat ilyen tömören fogalmazol meg!

Köszönöm.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Július 15, 07:02:47
LÓT SODOMÁBAN

Szép kis társaságba keveredtem én:
nincs erkölcsi mérce, itt mindent szabad.
Nem tűrik a korholó igét;
behódolsz, vagy kitaszítanak.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Július 17, 08:03:18
Vétek vakít, bűn becsap,
jót és gonoszt keverünk;
megbízható mérce csak
egy, az Ige van nekünk.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Július 21, 07:13:07
BAÁL-PEOR
(IV. Mózes 25. rész)

Elcsábult a nép, kötözte
mézesmadzag-gúzs: paráznaság.
Fájdalmában sok igaz sír;
köztük zokog Eleázár fia, Fineás...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(v.ö.: Jer 8:23,  ApCsel 20:31, II.Kor 2:4, Filippi 3:18)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Augusztus 04, 19:50:13
Ábel (az első)

Végzetes hibája:
jobb volt, mint a bátyja.
Első helyen áll a
mártírok sorába'.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Augusztus 30, 14:47:55
JEREMIÁS

Messze elkerült az összes siker,
hű voltál mégis. Tudtad: győzni kell.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 Szeptember 15, 09:52:09
JÓZSEF ÉS POTIFÁRNÉ

Most légy erős, József:
Potifárné üldöz.
"Több bátorság kell ma
erényhez, mint bűnhöz." *

Csábító csapdája
futásra késztet;
rágalom ellen
nincs menedéked.

Rabszolgasorsnál
rosszabb is jöjjön:
mint sötét álom,
elnyel a börtön.

(* Cseri Kálmán után)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 November 30, 08:18:18
BIBLIAVERS
(I.Péter 2:23)

"Gyaláztatván, viszont nem gyalázott;
szenvedvén is, nem fenyegetőzött:
bízta az igazán ítélőre." - S látod,
sírját már hiába őrizték az őrök!
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 December 06, 20:34:03
Jel 22:16

Fényét veszti nap és hold,
elvakít az éjszaka;
már csak egy csillag ragyog,
hajnal fényes Csillaga.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 December 13, 11:34:48
TÉKOZLÓFIÚK

Örökség felével harsány "viszlátfater" :
végre azt csinálok, amit akarok!

Nagyobbik felével néma "tűnjelöcsém" :
boldogtalan légy ám! (Én itt az vagyok.)
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 December 27, 11:47:38
Bárányfelhők az égen.
Jó Pásztor itt járt régen,
életét od'adta értem;
üdvünkért Övé az érdem.

Ember embernek farkasa.
Jó Pásztort átszúrta szög vasa,
folyt ki a vére a fára,
sok bűnnek bocsánatára.

Halálnak árnyéka: alagút.
Jó Pásztor azt mondta, Ő az Út,
elvezet atyai házig,
szeretet kivirágzik.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 December 29, 07:51:43
Volt egyszer egy Jó Pásztor,
jó dolgot tett jó párszor.
Tartozásunk lerótta,
keresztjével áthúzta.
Börtön zárja letörve,
menekülhetsz belőle.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 December 29, 08:07:04
Jó Pásztor életét adta.
Nehéz foglalni szavakba.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2020 December 30, 05:56:20
Eklézsiánk kétezer éve
kezdett a bárka-építésbe.
Mosolyog rajtunk a hű aszály:
műemlék lesz így a szűk uszály.
Ám Illés próféta leborulva
látja már az eget beborulva.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Guti Tünde - 2020 December 30, 12:34:36
 :311:
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2021 Január 05, 04:00:27
VITÁN FELÜL (borverseny)

Új bor pezseg, tömlőt repeszt,
lehet vitatkozni:
jobb az új, vagy jobb az ó.
Legjobb nem vitázni.

Legjobb bor a kánai,
mely nem is szőlőből lett:
víz volt előbb. Aztán az Úr
vízből bort teremtett.

Tanítványok vitatkoznak,
ki a nagyobb. - S lám csak,
"kövekből is támaszt az Úr
fiat Ábrahámnak".
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2021 Január 06, 12:01:54
Utolsó idők?

Megáll az ész meg átcsorog
könny és veríték hitünk palástján.
Ne rémülj el, maradj a vártán;
fölmentő sereggel számolok.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2021 Január 21, 06:15:52
Uram

Jó ma így kettesben: Te meg én;
végre őszinte lehetek.
Köztünk maradjon: hiányod fáj;
Néked mi fájunk, emberek?
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2021 Február 06, 07:52:31
Élet fája

Letöröl szívemről minden könnyet,
nem leszek ideges tényleg többet.
Én tudtam jobban, s balgává lettem;
életnek fája gyógyítja lelkem.
Cím: Re:Új verseim
Írta: Árvai Emil - 2021 Március 07, 11:51:26
Golgota

Eldőlt a sorsom,
míg folyt a vére:
rabjaként lettem
ott szabad végre.

(János ev. 12:32)