Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: h.isro - 2006 December 16, 13:47:38

Cím: Gyógyulásról-betegségről
Írta: h.isro - 2006 December 16, 13:47:38
Képzeljétek!Múlt hónapban volt itt Nyíregyházán a Vajtai bibliasuliból egy csoport és kimentünk a főtérre és a környékre evangélizálni!Ami bár csak apránként volt észrevehető,de apró kis áldások jöttek a mennyből.Például,hogy én voltam köztük az egyetlen magyar és,ha Isten nincs jelen,akkor nagyon nehéz dolgunk lett volna.Heten jöttek a bibliasuliból és mindannyian amerikaiak voltak.Kettessével mentünk szerteszét és kis bibliákat és magazinokat próbáltunk szétosztani a városban.Közben embereket próbáltunk megszólítani.Ami nem minden esetben volt sikeres,de éreztem,hogy azokkal az emberekkel nem hiába találkoztunk.Mert volt egy-két ember,akik nagyon nyitottak voltak és 1,5-2 órán keresztül beszélgettünk velük.12:00-16:00-ig kinn voltunk.Mondok egy példát,amiben biztos vagyok,hogy nem véletlenül történt.Az egyik parkban találkoztunk egy emberrel,akivel ugyan én nem értettem meg magam,mert nem beszélt magyarul,de ott ültem az amerikai lány mellett és 1,5 órán keresztül beszélgettünk vele.Sikertelenül,de nem hiába.Mert nagyon nyitott volt,bár nem igazán értett velünk egyet,mégis azt mondom,hogy akkor és ott azt a beszélgetést Isten készítette el számunkra.Valamint a főtéren találkoztun egy hajléktalan nővel,ahol meg pont fordítva volt,először nem tudtam mit mondjak,mert csak arra figyeltem,hogyan tunék tolmácsolni,mikor az egészből amit ők ott nagolul beszéltek nem értettem semmit,azt Isten egyszer csak elindította belőlem a szavakat.Utána az vlt a vége,aminek szerintem még nincs vége,hogy imádkoztunk e fölött a hajléktalan nő fölött.Majdnem odáig jutottunk,hogy másnap,ami vasárnapra esik elmegyek érte és elviszem a gyülekezetbe.Akkor már vége volt az evangélizálásnak.Azóta több hajléktalannal találkoztam,akiknek ételt vittem.Isten egyszerűen csodálatos.Sokszor megyek a téren és megnézem ott vannak-e!Isten megmutatta,hogy akikhez eddig undorral viszonyodtam,most szeretem őket és nem undorodom attól sem,ha meg kell ölelnem valamelyikőjüket,mert Isten őket is nagyon szereti! :thanks: :fel: :D
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kiscsillag - 2006 December 16, 15:40:28
Isten hatalmas csodái közé tartozik,hogy megláttatja velünk,hogy más is él körülöttünk!!
 Ha felismerjük ezt, alkalmassá tesz bennünket, hogy szolgálhassunk a testvéreink felé.

Legyen dicsősség Istennek minden csodájáért,amit megláthatunk!
Ne feledkezzünk meg arról, hogy már az CSODA,hogy élhetünk!

Dicsősség az URnak!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2006 December 16, 23:35:09
Egy történet,Isten megfelelően időzített csodájáról!

Így beszél a történtekről Chuck Smith(Golgota gyülekezet alapítója):

Egy hölgy hívott fel egyszer mikor Tucsonban voltam pásztor. Azt modnta: "Oh, Chuck, imádkozz
 a kisfiamért, Dávidért. A kocsiajtó odacsukta az ujját. Voltunk orvosnál, és azt mondta, amputálni kell.
Kérlek, imádkozz Chuck, hogy Isten meggyógyítsa, és ne kelljen levágni Dávid ujját!"
Imádkoztam az anyával telefonon keresztül. A Lélek rajtam volt, és valóban jót éreztem a helyzettel
kapcsolatban. Azt mondtam: "Tudom,Isten meggyógyítja Dávid ujját! Dicsőség az Úrnak, és örvendezz! Isten
egy csodálatos munkát fog végezni!" Az orvos azt mondta Dávid anyjának, hogy vigye vissza a fiát
másnap. Addigra meg kell hoznia a döntést.Másnap az anya visszavitte a kis Dávidot a szakorvoshoz.
Az megnézte az ujjat, és azt mondta, hogy sajnos a vérmérgezés megindult, amputálni kell; a csont is zúzott,
nincs mit tenni.A hölgy felhívott. Úgy zokogott, hogy nem tudott beszélni. "Mi a baj?" - kérdeztem. Hisztérikus volt.
A nővére vette át a kagylót, és elmondta, hogy az orvos épp most amputálta Dávid ujjának hegyét, és ez
rázta meg az anyát ennyire."Mondja meg neki, hogy elmegyek hozzá" - szóltam én.
Ahogy vezettem hozzájuk, olyan mérges voltam Istenre! "Uram, miért nem gyógyítottad meg azt az ujjat?
Oly könnyen megtehetted volna! Ez Neked semmi! Tetejében még azt mondtam neki, hogy bízzon és
higyjen Benned! És most nézd, mit csináltál! Mindkettőnket cserben hagytál! Most pedig mennem kell, és beszélni vele.
Hisztérikus, és azt sem tudom, mit mondok majd!" Mikor ott voltam a házuknál, azt mondtam: "Asszonyom, mi tudjuk,
hogy minden javukra van azoknak, akik Istent szeretik... Istennek megvan a célja... Kar is lehetett volna.
Légy hálás, hogy csak egy ujjhegy... Nem is olyan rossz. Dávid megtanul majd élni vele. Egyszer majd megtudjuk Isten
céljait."Nem könnyű ilyen helyzetben tanácsot adni, de megtettem a tőlem telhetőt. Hazafelé még mindig mérges voltam Istenre.
"Uram, egyszerűen nem értem, mit csinálsz! Ha a helyedben lettem volna, minden bizonnyal meggyógyítottam volna a gyereket!"
Valóban bosszankodtam. A hitem összetört. Még egy nátháért sem tudtam volna imádkozni azon az estén.
Dávid anyjának hite is megingott. Noha próbáltam vígasztalni őt, vígasztalhatatlan volt.Másnap reggel felhívott.
Nagyon izgatott volt, és így kiáltott a kagylóba: "Chuck! Chuck! Valami történt."
- Na, most mi történt? - kérdeztem.
- Egyszerűen mesés! Dávid birkózott a testvérével, és leesett a kötés az ujjáról. Odamentem, hogy visszategyem.
Ott van egy másik rózsaszín ujjhegy növekedőben! Úgy néz ki, mint egy teljesen új hús!Elvitte Dávidot a szakorvoshoz.
Ő megnézte az ujjat és vakarta a fejét.
- Nővér, hozza ide a diagrammot. - szólt. Megnézte a jegyzetet...
- Nővér, mi megtettük, ugye?
- Igen, doktor úr - helyeselt a nővér.
- Megvan a levágott rész?
A nővér előhozta a kis üveget, benne volt az ujj az alkoholban. Az orvos a fejét rázta.
- Ez lehetetlen! Vissza tudná hozni a fiát holnap?
Az anya elvitte Dávidot másnap, és a doktor elvégezte azokat a
vizsgálatokat, amelyeket előzőleg végzett, majd így szólt:
- El tudná hozni őt holnap is?
Egy héten át Dávid anyja minden nap elvitte kisfiát a szakorvoshoz,aki csak nézte az új ujjhegyet, és vakarta a fejét.
Megröntgenezte és látta, hogy a csont sértetlen. Így szólt: "Ez valami fantasztikus!Amennyire én tudom,
az orvostudomány nem látott még ilyet. Nincs rá magyarázatom egyáltalán. De, természetesen tudja, lehetetlen, hogy
köröm valaha is nőjön rajta."
Pár héttel később a köröm is kezdett növekedni. Két hónap múlva,ha Dávid egymás mellé rakta a kezét,
nem lehetett megmondani melyik ujj volt amputálva!Dávid egy évig hetenként járt a doktorhoz. Az orvos képeket
készített, dokumentálta az egész esetet, és bemutatta az Amerikai Orvosi Egyesület folyóiratában
(Journal of the American Medical Association). A doktor zsidó volt, és Dávid anyja bizonyságot tett neki Jézus Krisztus
hatalmáról. Végül azt mondta az orvos: "Be kell vallanom, hogy ez Isten egy csodája volt." Majd én is elismertem:
"Nahát! Bizonyára bölcs Isten vagy!Messzemenően!" Ha Isten Dávidot az amputáció előtt gyógyította volna
meg, az orvos semmit sem hitt volna el az anya bizonyságából. Azt tartotta volna ésszerűnek, hogy a teste gyógyította
meg saját magát. De az amputáció után..."Megtetted, hogy az orvost meggyőzd!"
Miért korlátozzuk Istent? Mert mi korlátoltak vagyunk. Tudatosuljon benned, kihez beszélsz amikor imádkozol. Ne a problémáidra
tekints. Arra a tényre összpontosítsd figyelmedet, hogy a mindenség Teremtőjéhez beszélsz: Istenhez,
aki oly nagyszerű, oly hatalmas, és mérhetetlenül erős!
 
 
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: laci - 2006 December 27, 11:07:25
Isten legnagyobb csodája, hogy hitet tud ébreszteni emberekben. Meg tud szabadítani a bűntől, a bűnök között vergődő életet fel tudja szabadítani egy Őt dícsérő, szolgáló életté. Halleluja!  :D
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kiscsillag - 2006 December 27, 15:16:49
Halleluja  :D

Boldogok ,akik részesedhetnek ebben a csodában , amit írtál Laci!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2007 Január 31, 17:47:48
Gyógyít -e ma Jézus? Isten akarata-e a betegség? Istentől jön mint átokként a betegség? Miért vagy beteg? Isten haragjától? Isten akaratából? Mi köze van Istennek a betegséghez? Van-e célja, hogy betegen hagy? Meggyógyít-e mindenkit? Miért nem gyógyul meg mindenki? Miért.... miért... Számos kérdés foglalkoztat minket.

Nem számít mi van veled, amíg élsz, van esélyed, hogy csoda történjen veled! Soha ne add fel! Isten képes arra, hogy segítsen! Kérdés, miben hiszel. Abban, amit az orvosok mondanak, vagy abban, amit Isten mond? Legyél olyan mint a kisgyerekek, mondta Jézus. Ők aztán feltétel nélkül hisznek a szüleiknek és elfogadják amit mondanak.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2007 Január 31, 21:49:37
Sziasztok!

Jn 4,47-50
"Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van.   
Erre Jézus ezt mondta neki: "Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek."   
A királyi tisztviselő újra kérte őt: "Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem."   
Jézus erre így válaszolt: "Menj el, a te fiad él." Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult."

Jézusnak nem az a fő terve hogy a csodáin keresztül húzzon magához minket,hanem a Szeretetén,és a kegyelmén keresztül.

Tamásnak ezt mondta,amikor feltámadt Jézus,és nem hitt a többi 11-nek hogy látták Őt:

Jn 20,29   
Jézus így szólt hozzá: "Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek."

Pál kérte Jézust,hogy vegye el a tövist a teséből.(ami egy betegség volt)
Jézus meggyógyíthatta volna,de mit is mondott helyette?

2Kor 12,9   
"De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz."

Talán azért nem vette el a tövist Pál tesében,hogy el ne bizakodjon,és hogy ne legyen "erős".
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kiscsillag - 2007 Február 01, 14:55:12
"Ha egészség van minden van......jajj,csak egészség legyen!"...hányszor halljuk ezeket a mondatokat magunk körül!
Ez a világ szinte erre rendezkedik be,hogy valami módon őrizze az ember fiatalságát,egészségét,erejét. A kínálat már minden területen hatalmas.Ha ezt és ezt eszed..ha így és  így élsz...akkor jobb életed lesz, boldogabb leszel és megőrzöd egészséged,fiatalságod.....

Az Ige azt mondja,hogy ez a test a mulandóságnak vettetett alá. Romlandóságba kell öltöznie. Jönnek betegségek,talán bűneink következményei is sokszor. És jönnek betegségek,amelyek próbára tesznek minket. Megszégyenítő, hogy kétségbe tudunk esni és próbálunk szabadulni a betegségtől és ragaszkodni e világban való élethez. Pál apostol azt mondta egyszer,hogy inkább elköltözne már és Ott lenne.
Az biztos ,hogy pont akkor fogunk elköltözni ebből  a világból,amikor Isten azt mondja elég. Se előbb se később!
Az idő Isten titka.
Betegségek pedig jönnek és azt mondja Jakab,hogy imádkozzunk hittel!
Ne attól féljünk,ami a testet megöli,hisz a halál mint utolsó ellenség legyőzetett!

Jézus él és a hatalom mindenek felett az Ő kezében van!         

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2007 Február 01, 19:16:10
Azután Bethsaidába méne; és egy vakot vittek hozzá és kérik Őt, hogy illesse azt. Ő pedig megfogja a vaknak kezét, kivezeti őt a falun kívül; és a szemeibe köp és kezeit reá tévén, megkérdi őt, ha lát-é valamit? Az pedig föltekintvén, monda: Látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután kezeit ismét ráveté annak szemeire, és feltekinte véle. És megépüle, és lát messze és világosan mindent. Márk. 8:22-25

Egy vakot vittek Jézushoz, hogy gyógyítsa meg. "Ő pedig megfogja a vaknak kezét, kivezeti őt a falun kívül; és a szemeibe köp és kezeit reá tévén, megkérdé őt, ha lát-é valamit?" Arra gondolnánk, hogy mindenki előtt teszi a csodát Jézus, de inkább kivezette kézen fogva azt a vak embert a faluból. Vajon miért? Mi oka lehetett rá? Miért nem akarta, hogy lássák a többiek is? Jézus egy igen szokatlan gyógymódot választott. A szemeibe köpött és kezeit rátette. Vajon mit szóltak volna a többiek ehhez? Mi csak nevetünk rajta, de vajon a körülötte lévők nem botránkoztak volna meg? Arra azonban nem tudom a választ, hogy egyesek miért gyógyulnak meg egy szempillantás alatt, mások miért csak folyamatosan, megint mások pedig miért nem gyógyulnak meg soha. Nem tudom, de egyet biztosan, Jézus ma is gyógyít. Tapasztalom a sokéves szolgálatom alatt. Még csak elképzelésem sincs róla, hogy ki fog meggyógyulni és ki nem. Ez Isten dolga. Én csak hiszem, hogy Isten meggyógyít és ennyi elég neki. Ez az Ő akaratában van. Még a napi szükségleteinkről se gondoskodik egyformán. Arra sincs séma. Hol így, hol úgy. Van amikor szinte azonnal, van amikor várhatunk rá akár napokat, hónapokat esetleg éveket. Jézus, aki meggyógyítja ezt az embert egy egészen váratlan módon teszi azt. Beleköp a szemébe és utána teszi rá a kezét. Nem gyógyult meg azonnal, de valamit már látott az az ember, csak nagyon homályosan. "Látom az embereket, mint valami járkáló fákat." Ekkor Jézus ráteszi a kezét a szemeire ismét és ekkor következik be a látása. Ez egy folyamatos gyógyulás volt. Két részben gyógyult meg. Ezzel szól a tanítványokhoz is. Isten belőlünk kihozza a hitet. Hit nélkül lehetetlen tetszeni Istennek. Az elmúlt héten azt olvastuk, hogy Jézus beledugta a kezét a süket ember fülébe és a nyelvére köpött mert néma is volt. Most pedig ezt a vakot gyógyította meg, hogy a nyálát használta. Eléggé furcsa gyógymód, de ha Ő így gyógyít, el kell fogadnunk. Ő mindig tudja mit tesz és hogyan, milyen módszerrel.

És haza küldé, mondván: Se a faluba be ne menj, se senkinek el ne mondd a faluban. Márk. 8:26

Miért mondta ezt? Azt tudjuk, hogy kiviszi a városból, hogy senki ne lássa mit tesz, most meg azt mondja neki, hogy hallgasson. Ne legyen a tanúbizonysága, hogy mit tett vele? Lehet, csupán csak véddeni akarta a farizeusok haragjától. Véddeni akarta a világ szájától.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2007 Február 01, 20:03:28
Sziasztok!

Ugyhiszem,hogy Jézus azért választotta a gyógyulásának ezt a fajtáját,hogy a Hitüket növelje..
Mert milyen nehézséget okozott volna az,hogy csak szóval gyógyítsa meg?
Akinek a szavára a háborgó tenger,és a szelek engedelmeskednek?
Istennek minden lehetséges...Akár egy szavával meggyógyíthatta volna a vakot.

Itt a kérdés,hogy miért kettő fázisban gyógyította meg a vakot?
Itt is ugy hiszem,hogy a Hitet erősítette a vak férfiban!

Hogy amit elkezd az Úr,az be is fejezi....
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kzoli - 2007 Február 03, 10:02:09
Sziasztok!

100% vagyok abban, hogy Isten ma is gyógyít. akár orvosokon keresztül, akár természetfeletti módon.

Két dologért teszi ezt szerintem.

- Mert nagyon nagyon szeret minket és nem leli kedvét abban, hogy bennünket betegen lásson.
- Mert ezzel is a dicsőségét láttatja. Sok ember talál így Jézushoz, a bűneinek bocsánatára...
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kiscsillag - 2007 Február 03, 15:30:41
Már régebben hallottam egy AIDS-es férfi bizonyságtételét arról,hogy ismerte meg a Megváltót. Megvallotta,hogy ha nem lett volna beteg,akkor nem tudna vallást tenni arról,hogy ismeri Jézust. A fájdalmas betegségen keresztül szólította meg őt Isten. Jobb,hogy beteg és ismeri Jézust,mintha még mindig egészséges és nincs köze az Urhoz.
Nem tudhatjuk sokszor,hogy miért kerülünk bele egy betegségbe,vagy miért úgy születünk,de Isten tudja. A kellő időben kapunk választ,de lehet hogy csak Ott nála. De talán számunkra nem is a válaszok szükségesek hanem,hogy mire akar abban a helyzetben tanítani Isten minket. Legyen az egy betegség.
Jobb ha csonka-bonkán megyünk be az Üdvösségbe,mint a Tűzre.

"Mivel tehát Krisztus testben szenvedett,vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel,hogy aki testileg szenved,az elszakad a bűntől,hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralévő idejét."  1.Pét.4.1.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kiscsillag - 2007 Február 08, 11:08:44
  Odament hozzá egy leprás. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: "Akarom,
          tisztulj meg!" (Mk 1,40-41)     
   
 Egyedül vagyok. Nincs, aki segítene. Egyedül maradtam
     gondolataimmal, betegségeimmel, vétkeimmel,
     lelkiismeretemmel. Ki lenne az, aki megállna és
     meghallgatna? Ki lenne az, aki kiszabadítana vétkeim
     körforgásából? Csak jönnek-mennek az emberek, de a
     gyógyírt egyik sem hozta el beteg testemnek-lelkemnek.
     Míg egy napon megtalált egy szempár. A könyörület
     nézett velem farkasszemet. Láttam magam tisztán,
     egészen. Felragyogott előttem hőn óhajtott egészséges
     képem. Testem, lelkem szomjúhozva kapkodott e Megmentő
     felé. Kitárt karokkal ragadtam meg ezt az utolsó
     lehetőséget. Minden reményemet belé vetettem, hogy
     életem ismét értelmet nyerhessen. Utolsó mentsváramat
     láttam benne. Ő megszánt, kezét kinyújtva megérintette
     testemet-lelkemet, hogy ismét egészségessé válhassak.
     Testvér, e gyógyító tekintet téged is megtalálhat. Ha
     találkozol vele, kezét soha el ne engedd. Ő az igazi
     Gyógyító, akire lelked oly régóta vágyott. Enyhíti
     fájdalmad, és segít, hogy megtaláld igazi valódat.
     
          Aki a csillagok számát ismeri, és nevükön szólítja,
          ígérete szerint bekötözi a vérző sebet és meggyógyítja
          a megtört szívet. (C. H. Spurgeon)
     
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2007 Július 19, 10:49:54
ISten csodái a teremtés kezdete óta beszél.
Szava által összeállt a láthatatlanból a látható. Isten szavára a SEMMIBŐL létrejött a világ mindenség!

Isten csodái és szeretete már ott beszél, mikor saját képmására megteremtette az embert. Saját én tudattal, és szabad akarattal teremtette meg!
A szabad akarat, Isten csodálatos és mérhetetlen szeretetéről tanúskodik! A szabad akarat csodálatos, de ugyan akkor nagyon veszélyes is...

Isten legjobban itt mutatta meg szeretetét irántunk:

Jn 3,16
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: krisztuskovetoje - 2007 Július 30, 18:36:04
A CSODA MEGTAPASZTALÁSA

   Éltünk-e már át csodákat Jézussal járva? Mint ahogy régen, úgy ma is lehetséges az, hogy valaki Jézus útján jár és csodákat él át. Amikor a mai ember  igei vezetéssel megy az úton, pontosan úgy történnek a dolgok, hogy Isten gondviselését meglátja a minden napokban. Ez ma is lehetséges. Ismerős-e nekünk ez? Ekkor a saját ügyességünket dicsőítjük, hogy mi milyen jól járjuk Isten útját, vagy pedig Istennek a tettjeit, vezetését? Isten Igéjét olvasva át lehet élni azt is, mintha mi Jézussal járnánk. Mintha újra átélnénk ezeket a csodákat. Van, amikor a Biblia megnyílik és olyan, mintha lelki szemeink előtt játszódna le az egész. Ilyen élővé és elevenné tudja tenni Isten Szentlelkével az Igét. Ismerős-e nekünk ez? Éltünk-e már így át csodákat?
   Mert a csoda, nem káprázat, nem valami levegőben járás, hanem az amikor Jézus az Igéjével küld valahová, te pedig arra mész. Persze, ehhez az Igét olvasni kell. E nélkül ez sohase fog menni. Amikor arra mész, akkor közben csodákat élsz át. Ha valaki a Jézus Igéje által rendelt utat nem járja, az csodát sohase fog átélni. Ismerős-e nekünk ez? Vagy ez még nem olyan gyakori? Netán teljesen ismeretlen? Bennünket még Jézus az Igéjével nem is küldött sehová? Miért? Mert gyakran távolságtartással szemléljük az Ő Igéjét. Mert nem olvastuk, vagy ha olvastuk, nem vettük magunkra, hogy ez rám is igaz, hanem csak másokra igaz. Magunkra kell venni és így járni az Ige útját, akkor mi is csodákat élünk át és akkor tudjuk igazán dicsőíteni Istent. E nélkül nem lehet.
   Az Úr tanítását hallgatva e világtól idegen élményben lehet részünk. Nagyon komoly lelki élmény ez. Nem a csoda látványa, vagy a tanítás hallása. Az nem elég. A Szentlélek munkája kell a szívünkben. Hiszen sokan látták Jézus csodáit és sokan hallották az ő tanítását, mégis elhagyták Őt. Csak, ha Isten Szentlelke munkál a szívünkben – ez egy belső munka –, és ha mintegy kívülről az Ő Igéje elér bennünket írott vagy hallgatott Ige által, és a kettő találkozik, akkor élünk át csodadolgokat. Ennek mind a kettőnek meg kell lennie életünkben! Ha Isten Szentlelke munkál bennünk és az Igéje szól, akkor ez a külső csoda belsővé lesz.

                           Így bizonyosodik be a Szentlélek munkája. 
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: krisztuskovetoje - 2007 Augusztus 09, 17:49:27
GYÓGYÍTÁS

   „Tanít vala pedig szombatnapon egy zsinagógában. És ímé vala ott egy asszony, kiben betegségnek lelke vala tizennyolc esztendőtől fogva; és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni. És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből! – És reá veté kezeit; és azonnal felegyenesedék, és dicsőíté az Istent.” (Lk. 13:11)
   Mit tanít a betegségről a Biblia? Annyi nyomorúságunk, annyi bajunk van! Borzalmas csapások is érnek minket! Hogy lehetnek ezek? Mindenki volt már beteg, s előbb-utóbb mindenki lesz, még a fiatalabbak is. Ezért nézzük most a betegségnek a teológiai értelmezését. Mit tanít a Szentírás a betegségről? Ennek az asszonynak a testi betegségét Lukács evangélista, aki orvos volt és evangéliumi író, olyan alaposan leírja, hogy amikor elolvassuk, hajlamosak vagyunk azt képzelni, hogy ez az asszony csak testileg beteg. Pedig lelkileg is az.
   Amikor a történet folytatásában a 16. vershez érünk, akkor derül ki az asszony lelki betegsége. Amikor Jézus vitatkozik a zsinagógafővel, azt mondja: „Ábrahám lányát, akit a Sátán tizennyolc éve megkötözött, nem kell-e feloldani?” – Innen tudjuk, hogy a Sátán is tevékenykedett ott. Ha Jézus nem mondaná, nem tudnánk, mert mi a Sátán őkelmét nem látjuk
   Hogyan tevékenykedett a Sátán? Egyáltalán, mi a Sátán szerepe a betegségekben, a bennünket ért csapásokban? Sokan úgy gondolják, hogy a Sátán csak lelkileg tevékenykedik. Ketté is választják a dolgokat: Vannak testi és vannak lelki bajok. A testi bajokat meggyógyítja az orvos, ad rá pirulát, a lelki bajokat pedig imádsággal is lehet gyógyítani, meg aztán, jöjjön a pszichológus. A Biblia azonban ezeket nem választja szét.
   Egy amerikai orvos a hetvenes években felállított egy új betegségmodellt, nevéről Alexander-modellnek nevezik. Ma már nálunk is tanítják. Azt mondja ez az Alexander, hogy nem lehet mechanikusan elválasztani a betegséget testivé és lelkivé. Nem úgy van, hogy az ember csak testileg beteg. Az ember testileg, lelkileg beteg. Mindig az egész ember beteg. Az egész embert kell gyógyítani. Nem úgy van az, hogy a testet meggyógyítja az orvos, a lelket meg az imádság is. Hanem, miként az ember testileg, lelkileg beteg, úgy Isten testileg, lelkileg gyógyít. Istennek az eszköze az orvos. Ki teremtette azt az orvost? És ki adott neki talentumot az egyetem elvégzéséhez? Ha az orvos hitetlen, akkor is Isten eszköze. Isten az orvoson keresztül és néha orvos nélkül is gyógyít. Néha meg az orvos sem tud gyógyítani. Az orvos nem egy mindenható faktor. Isten kezében ő egy hasznos eszköz, de mindenképpen ő is az  Isten kezében van. Nem úgy van az, hogy vagy Isten gyógyít, vagy az orvos. Meg úgy sem, hogy testileg az orvos, lelkileg meg az Úr Isten. Egy ilyen képlet kiszorítaná Istent. Az anyagi világból visszaszorítaná Őt a lelki világba. Ez ellen a biblikusan hívő embernek tiltakozni kell. Az orvos Isten eszköze, a gyógyszer pedig Isten ajándéka. Épp ezért kell imádkozva bevenni.
   Azért tértem ki erre, mert itt végletek vannak a gyógyítás terén is. A racionális véglet, és a misztikus véglet. A racionalisták mindent ésszel akarnak megmagyarázni. Ezért azt mondják: amit megértünk, ott nincs Isten. Aztán amit nem értünk, valahol a homályban, lehet, hogy van Isten. Szerintük Isten csak az általuk meg nem értett területen uralkodhat. S mivel egyre több területet ért meg az ember a világból, ahogy kutat, a racionalisták istenképe egyre hátrább szorul. Nem veszik észre, hogy a rációjukat, az eszközüket is Istentől kapták. A teremtett világot, azt amit kutatnak, azt is Isten teremtette. Nem lehet az Urat így kiszorítani. Mindent az Úr adott. Az orvost, a gyógyszert, mindent. Amit csak feltalálhattak, az Istentől kapott ésszel találták fel. Az orvostudomány az anyagát az Istentől teremtett világból kéri kölcsön. A vegyészek értelme, a gyógyszerészek esze Isten adománya. Meg kell azokat Istennek köszönni. A racionalisták erre képtelenek. Azt hiszik, hogy övék e dolog. Aztán az orvos tehetetlensége megcáfolja a racionalistákat, mert van, amikor nem segít a gyógyszer sem. Tudjuk-e hány olyan csodás gyógyulás van világszerte, amikor a legnagyobb professzorok jelentették ki, hogy itt megáll a tudomány, és a beteg mégis meggyógyult. Akkor mi van? Nem tudjuk. Ez tehát az egyik véglet, hogy csak az orvos gyógyít.
   A gyógyítás terén a másik véglet a misztikusok véglete. Több szekta mindenféle orvosi segítséget elutasít. Azt mondják, aki orvoshoz megy, az nem hisz. Ezért aztán nem mennek orvoshoz, mert szerintük egyedül Isten gyógyít. Nem engedik bevenni a cukorbeteg gyógyszerét, azt mondják: te nem vagy igazi hívő. Imádkozz! Ezzel a túlzással szemben le kell szögeznünk, hogy emberi eszközök által is gyógyít a mi Urunk. Aki megveti az emberi eszközöket, az az Isten adományát veti meg. Ezért kell minden gyógyszert imádkozva bevenni. Ha Isten nem akarja, nem fog használni. Szedhetjük reggeltől estig. Ha Isten nem áldja meg, az orvos nem tud gyógyítani. Felállít egy olyan diagnózist, hogy attól koldulunk. A teljes ember beteg és a teljes gyógyítás Isten uralma alatt áll.
   Mi a szerepe akkor a Sátánnak, ha azt kérdezzük: Honnan van a betegség? Nos, akkor azt mondják, hogy a vírusoktól, a baktériumoktól, a bacilusoktól. És honnan vannak ezek? Honnan jönnek a különböző törzseik, egyre erősebb fajtájuk, annyira, hogy a fél iskola beteg, és már egy szimpla nátha is hónapokig tart? Honnan jönnek ezek a kórokozók? Nemde egy emberellenes erő bizonyítéka még egy egyszerű nátha is? Arra utal, hogy működik itt egy olyan emberellenes erő, amely deformál, fertőz, nyomorít, mindent tönkre tesz. Honnan van ez az erő?
   A teremtéstörténetben nem olvassuk, hogy Isten a betegséget teremtette volna. Nem teremtett Ő sem gyászt, sem halált, sem fájdalmat. Így betegséget sem. Azt olvassuk, hogy a teremtett világra ránéz Isten, és azt mondja: „Ímé, igen jó.” Ez a megállapítás hatszor hangzik el. Isten Ádámot nem olyan görbének teremtette, mint az Igében olvasott asszonyt! Akkor honnan van ennek az asszonynak ez a betegsége? A Sátán teremtené a betegséget? Nem. A Sátán nem tud teremteni. Nincs két Istenünk. Teremteni csak Isten tud. A Sátán a teremtett világot csak  deformálni, összezavarni tudja, s ebből a zavarból jönnek aztán a bajok, betegségek.
   Kedves Olvasóm, a halál, a betegség, a gyász, a fájdalom az ősbűn óta van. Előtte nem volt. Ezt engedte be Ádám, amikor engedett a Sátánnak. Ezt igei alapon így kell látni.
   Ismerünk olyan betegséget is, hogy valaki a hitéletében beteg. Van ilyen. Van beteges hit. Bálványimádó hit. Hitetlenség. Ez mind a hit betegsége. Hitetlenek is az ősbűn óta vannak. A bálványimádók szintén. Ezek mind, hitéleti betegségek. Vannak emberek, akik hitben és lelkileg úgy meggörbülnek, hogy  csak a földet látják. Csak a földieket. Soha nem tudnak felnézni Jézusra. Nem tudnak ránézni sem! Úgy járják az életútjukat, hogy tekintetük a földre szegezett, csak az orrukig látnak. Nem látják a távoli utat, amely a mennybe vezet. Meg vannak görbítve. Vajon nem ilyen az emberiség, olyan, mint ez a meggörbedt asszony az Igében? És miért ilyen az emberiség? Mert az ősbűnben a Sátán a nyakunkra ült. Ezt ilyen képszerűen és egyszerűen láthatjuk. Odaült a nyakunkba, mert mi fölvettük az igáját, aztán ledobni már nem tudjuk. Ilyen görbén járjuk az életutat,. Nézegetjük a földet, meg az anyagot, és gyártjuk az ideológiákat, hogy ilyen meggörbülten is milyen jó! Aztán vánszorgunk. Meggörnyeszt minket a pesszimizmus, a gyász, az öregség, a rossz tapasztalat.  Ezek a Sátán csomagjai. Így vánszorog az emberiség a bűneset óta. Ilyen görbén. És milyen jó látni az Evangéliumot, hogy Jézus azért jött, hogy bennünket ebből az állapotból

megszabadítson.
     
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: krisztuskovetoje - 2007 Szeptember 11, 19:55:18
BIOLÓGIA, EVOLÚCIÓ

   A biosz görög szó, azt jelenti: élet. A logosz pedig tudomány, illetve értelmes beszéd. Így tehát a biológia szó az élet tudománya, illetve az életről való értelmes beszéd. Ennek tudatában tegyük most fel a kérdést: Mi a biológia tudományának a tárgya?
   Günter Vogel és Harmut Angermann biológiai atlasza, egy nemzetközileg is elismert szakkönyv. E könyv bevezetőjében a szerzők arról panaszkodnak, hogy a biológiatudomány állításait az emberek nagyon gyakran félreértik. Sokan nem tudják, hogy a biológiának megvannak a korlátai. Ez a tudomány sem mindenható. – Mondják  ők.
   No, de akkor mi a biológia tudományának tárgya? Azt mondják: A biológia – mint minden tudomány –, csak a valóságot vizsgálja. A valóságnak a létét. Az eredetét nem vizsgálja, és nem is tudja bizonyítani – írják  a szerzők. Akkor mi a biológia korlátja? Nagyon egyszerűen fogalmazva, a biológia nem azt kutatja, hogy honnan van az élet, hanem azt, hogy amikor már megvan, az milyen törvényszerűségek között zajlik, miket produkál, hogyan működik. Jól jegyezzük meg: A biológia mindig a már meglévő életet kutatja és soha nem azt, hogy honnan van az élet.
   Mikroszkóp alatt meg lehet vizsgálni az életjelenséget, de magát az életet nem. Próbáljuk meg nyugodtan. És mi az élet? Nos, vizsgáljuk meg azt is és azonnal rájövünk, hogy nem tudjuk. Csak azt tudjuk megvizsgálni, hogy az élő sejt mit csinál. Sajnos tele van a televízió, a rádió, az újságok, sőt a gyerekeink tankönyve is ilyen irányú tudománytalan fejtegetésekkel. Ezért nem lehet erről tovább hallgatni. Túl sok biológus lépi át az illetékességi körét, és olyan dologról nyilatkozik, amit nem tud vizsgálni, és mindenki meghajol előtte, mert mindezt fehér köpenyben mondja.
   Korunk legveszélyesebb tanítása az úgynevezett evolúciós elmélet. A biológia gyönyörűséges tudományát teljesen megfertőzte ez az elképzelés. Az evolúció egy olyan fejlődéselmélet, amely a jelenleg ismert 1.188 000 körüli állatfajról állítja, hogy önmagától és egymásból fejlődött ki. A szemléletesség kedvéért képzeljünk el egy lépcsősort, ami egymillió-száznyolcvan-nyolcezer lépcsőből áll. Az evolúció elmélet olyat tanít, hogy ezen a hosszú lépcsősoron a víz, mint az élet, csak úgy, önmagától fölfelé folyik. Nagyon egyszerűen így lehet megragadni az evolúció elmélet tévtanának lényegét.
   Nagy zavar van e körül. Annak idején nagy vihart kavart a televízió által közrebocsátott klónozás témája. Mondogatták az emberek, hogy: no lám, az ember mindent létre tud hozni, és a tudatlan emberek még azt is mondták, hogy: az evolúció elmélet ezzel be van bizonyítva. Ez óriási tévedés! Mert, ha emberi sejtből emberi sejtet kreálunk, ez egyáltalán nem evolúció. Tudniillik, ezáltal az élet nem megy fölfelé. Az evolúció útja mindig alacsonyból magasba vezet. Ha egy halféléből egy majmot, vagy egy emberi sejtből mondjuk angyalt tudnánk létrehozni, az egy evolúciós bizonyíték lenne. Az már evolúció lenne. Mert ez fölfelé vezet. Ezért hoztam ezt a példát, a lépcsőn fölfelé folyó vízről. Mi azt mondjuk rá, hogy ez képtelenség. Sokan – akik úgy vélik, hogy az evolúció elmélete egy stabil és tudományos rendszer –, azt állítják, hogy ezzel be is van bizonyítva.
   Márpedig nem stabil, nem tudományos és nincs bebizonyítva. Hogy mennyire labilis, csak röviden. Mindenek előtt rengeteg evolúciós elmélet van, nem csak a darwini. Sorolom: Amikor Darwin fellépett, már volt a Lamark féle  a Geoffry Hilary féle, a Cuvier féle, a Wagner féle elképzelés. Aztán lett a Vries féle elképzelés, amelyből később lett a posztmutációs, a kromoszóma-, a ploida, a rekombinációs,a szelekciós, az izolációs, a migrációs, és a hibridációs elmélet. Később lett a preformációs feltevés. Ismert a Mendeli populációs elv, az ideális populációs feltevés. Itt nem fejezem be, csak abba hagyom, mert ezekből  az elvekből és feltevésekből némelyik biológus kettőt-hármat kiragad és szerkeszt egy újabb elméletet. Van olyan is, aki az egészet megpróbálja összehozni. Ez egy totális dzsungel, és nincs semmi eredménye. Egyik sem tudja bebizonyítani tudományosan, hogy neki igaza van. Ráadásul egyik evolúciós tudós a másikkal vitatkozik is, miközben – és erről nem írnak a magyar tankönyvek –, egyre nő azon biológusok száma, akik az evolúciós feltevést elutasítják. Ezek is nagyon neves biológusok.
   Criswell biológiai doktor, akinek könyve elejére John N. Moore természettudományok professzora írt előszót. Nos, e könyv 75. oldalán ezt írja: Ahány evolucionista, annyi teória van. Ezt ő írja, nem én. Más neves emberek is kimondják, hogy: az evolúció elmélet csődbe jutott. S erről Magyarországon mélyen hallgatnak. Úgy tanítják, mint egyetlen és támadhatatlan igazságot.
   Mi lehet ennek az oka? Nagyon egyszerű. Mint láttuk, az evolúció elméletet hirdető tudósok túllépték a biológia tudományának korlátait. Nem az életjelenséggel foglalkoztak – ami a korlátokon belül van –, hanem az élet okával – amely kifürkészhetetlen –, akartak  foglalkozni. Ebben a pillanatban a biológus áttévedt a filozófia szakterületére. Azt pedig tudni kell, hogy az okság, transzcendens. Az okság emberi ésszel kikutathatatlan. Aki nem tud ennyit filozófiából, azt az Eötvös Loránd Tudományegyetem filozófiai tanszékén azonnal megbuktatják. Én nagyon becsülöm a susztert a kaptafánál, de ha e suszter verseket is ír, akkor Petőfivel vetem össze, és ne mondja nekem, hogy ő suszter. Akkor ő költő, akkor teljesítsen úgy, és viselje el a kritikát. Becsülöm a biológust, de ha filozofál, akkor a filozófia mércéjével fogom megmérni, és akkor viselje is el azt.
   Az evolúció tehát nem egy szilárd elmélet, és mint látjuk, nem természettudomány, hanem spekuláció. Sohasem lehet bebizonyítani. Talán ez az oka, hogy 1999. augusztusában Amerika déli államaiban a bíróságok az iskolai tanórákon betiltották az evolúció elmélet tanítását. Más államokban az evolúciót tartalmazó könyveket lehet ugyan használni, de figyelmeztető jelzést kell rányomtatni, hogy: „figyelem, tudománytalan dolog van benne!” Ezt nem teológusok tették, hanem a szövetségi bíróságok 2001-ben.
   Hogy miért nem stabil ez az elmélet, azt már láttuk. De miért nem tudományos? Nos, a bíróság döntése azt mondta, hogy három ponton ellenkezik az evolúciós elképzelés több természettudománnyal. Nem a Bibliával! Először is: az evolúciós elképzelés azt tanítja, hogy az élet spontán kezdődött el. Csak úgy, önmagától. A természettudós Pasteur pedig azt tanította, hogy minden élet csak élőből származhat.
   Az evolúció azt is tanítja, hogy a fajok egymásból fejlődnek ki. Ezzel szemben van egy másik biológiai tudomány, a genetika, amely azt tanítja, hogy: a fajok korlátja áttörhetetlen. A gének meghatározzák a faj korlátját.
   Azt is állítja az evolúciós elmélet, hogy a fajok felfelé fejlődnek, ahogyan a víz fölfelé folyik. A kibernetika pedig azt tanítja, hogy: minden folyamat lefelé bomlik. Ez pedig az entrópia elve. A mai korszerű számítógép ipar például az entrópia elvén alapul. Míg a kibernetika bizonyít, számítógépek működnek, a genetika eredményes, a génsebészet folyik, addig az evolúció elmélet egyetlen egy bizonyítékot  nem produkált évszázadok alatt. Mi tehát az evolúció elmélet? Nem természettudomány, hanem egy olyan hit, amelynek nincs bibliája. Én pedig amikor az állatok teremtéséről beszélek, illetve írok, a hitem arra a Szentírásra épül, amelyben beteljesedett próféciák százai vannak.
   Most vizsgáljuk meg e kérdést szótanilag. Teremtés, vagy  Evolúció? Már a kérdés feltevése is téves. Ugyanis, ha az élet keletkezését két nézetre akarjuk osztani, úgy mint vallási és tudományos, akkor már az evolúció szó is téves.
   Ezért nézzük meg mit mond az Idegen szavak és kifejezések szótára magáról az evolúció szóról.
„- Fejlődés (latin) nyelvileg
-(filozófiailag) a természet és a társadalom egyik mozgási formája:
   szüntelen, fokozatos, ugrás nélküli mennyiségi változás.
-(élettanilag) a magasabb rendű szervezeteknek az alacsonyabbakból való
  kifejlődése fokozatos átalakulása.
   Tehát: mint látjuk, a meghatározásban még csak nyomokban sem találjuk az előállást, azaz a létrejövést. Azt, hogy valami soha nem volt és egyszer valamikor előállt, lett.
   Fejlődni, mozogni, fokozatosan átalakulni, kizárólag a már létező képes. Így azután az evolúció nem tesz mást, mint a teremtett létezőt fejleszti, mozgásban tartja, fokozatosan alakítja. Ilyenformán az evolúció is -  mint      olyan -, Isten teremtése, akarata, hogy az általa teremtett élet tovább fejlődjön. A fenti cím tehát akkor lenne helyes, ha úgy fogalmaznánk, hogy „Teremtés után evolúció?”
   Nagyon jól érzékelteti ezt a  3. a (filozófiai) meghatározás, miszerint „a magasabb rendű szervezetnek az alacsonyabbakból való kifejlődése.” Ha ez igaz, akkor az a kérdés adódik, hogy vajon hogyan jött létre az a bizonyos alacsonyabb rendű szervezet, melyből azután evoluálódott a magasabb rendű szervezet? Vagy talán az alacsonyabb rendű szervezetnek nincs alacsonyabb rendűsége amiből az fejlődhetett ki? Mert ha igen, akkor annak is kell, hogy legyen még alacsonyabb rendű őse! S ha a sort így folytatjuk, visszafelé, akkor eljutunk az atomi világba és innentől fogva belép a gondolatsorba az a tudományos megállapítás, miszerint az anyag legvégső állapota az információ. Márpedig az információ sem képes csak úgy magától előállni (megteremtődni). Ehhez teremtő erőre, intelligenciára van szükség, amely (Aki) mozgásba hozza az információt, hogy az evoluálódva, anyaggá rendeződjön. És itt elértük azt a pontot, amikor kimondhatjuk, hogy maga a tudomány is az evolúcióval együtt teremtődött. Azaz Valaki azt is megteremtette. S ha erre a pontra elérkezünk, megértjük azt, hogy az élet előállása csak a teremtés által lehetséges. Az evolúció pedig e teremtés folytatása, és nem az ellen-párja. Így a lét, az élet, csak egy módon jöhetett létre: Teremtés, (mozdítás) által. Mozdítani, teremteni pedig csak élő intelligencia képes. S ezt az élő intelligens valakit nevezzük ISTEN – nek. Ám az evolúciónak is nagyon fontos szerepe van az életben, mégpedig a szótári megfogalmazás szerint a már meglévőnek továbbfejlesztése, azaz evoluálása formájában.
   Ám ez a fejlesztés (evoluálás) nem azt jelenti, hogy libából kacsát, kutyából macskát, majomból embert kell fejleszteni, azaz evoluálni, hanem a megteremtett egyszerű (primitív) lényt, minőségileg kell magasabb rendű lénnyé formálni. Nos, a megteremtett ember kezdetben a primitív körülményei miatt valóban szegényesebb életet élhetett, akár a mai Pápua-Újguineai őserdő bármelyik lakója, de hiszem, hogy az agyának szürke állománya rendelkezett olyan képességgel, mint a mai emberé. Ezt még bizonygatni sem nagyon kell, hiszen napjainkban is megtörténik, hogy ha egy primitív közegben született csecsemőt, mai korszerű körülmények között nevelnek fel, egészen kiváló képességű felnőtté formálódhat (evoluálódhat).
   Az emberek az élet keletkezésének tekintetében két táborra oszlanak. Nevezetesen: a teremtést elismerőkre, azaz (hívőkre) és akik az élet véletlen létrejöttében (hisznek). Tehát nem evolucionistákra, hiszen az evolúciót, mint valaminek továbbfejlődését mindkét tábor elismeri (hiszi). Úgy vélem, hogy az élet véletlen létrejöttében hívőknek azért tompul el a látása az igazságra nézve, mert valamilyen oknál fogva tiltakozik az „ego”-juk, az „én”-jük elismerni azt, hogy létezik egy Valaki, aki ezt a világra szóló eseményt a teremtést képes volt megtenni. Ez a valamilyen ok pedig nem más, mint az ember egyik legnagyobb bűne az irigység. Már a pici emberke a homokozóban azért veszi el a másiktól a   kis lapátját, mert irigyli azt, hogy a másiknak van. S ha neki is van, akkor azért veszi el, mert a másiké szebb színű. Ismerjük a mondást, miszerint „a szomszéd fűje mindig zöldebb.” Ezért tennie kell valamit ez ellen. Három dolgot tud tenni. Az egyik az, hogy rombol, netán öl. Lerombolja, tönkreteszi, megöli a másikét, csak azért, hogy a szebb megszűnjön és ezáltal a sajátja lesz a legszebb, legjobb, stb.
   A másik az, hogy lop, plagizál. Jelen esetben Istentől elplagizálja a teremtés valóságos megtörténtét. S most ismét forduljunk az Idegen szavak és kifejezések szótárához és nézzük meg mit mond a plágium szóról. „Plágium (latin) idegen  szellemi alkotás részbeni vagy teljes eltulajdonítása.
   Nos, azt nem meri mondani, hogy „én az EMBER” teremtettem a világot, de azt sem, hogy Isten teremtette azt. Ezért csúsztat, ködösít. Azt mondja, hogy ennyi és ennyi millió évvel ezelőtt (ködös távoli múlt, amit az ember agya be sem képes fogadni), véletlenül állt elő. Mint ahogyan azt sem tudják sokan, hogy véletlen nem is létezik, de akaratlan igen.
    A harmadik dolog pedig, amit a hitetlen gyarló ember tehet(ne) az, hogy leborul e hatalmas Isten előtt.

                                 Ám neki, éppen ez a legnehezebb.     

 
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kövecske - 2007 Szeptember 13, 13:32:36
Kedves Testvérek!

Nekem az is CSODA, hogy élek...  :05:
Nekem nem természetes, hogy minden reggel (ez idáig) fölébredek...
Hogy Isten szeretete, kegyelme minden reggel megújjúl rajtam...
Nekem csoda az, amikor látom Isten teremtett világában a  rendet, a szépséget, az isteni bölcsességet.
Nem várok rendkívüli csodákat (bár tudom, vannak ilyenek)...
Nekem elég látványos, szemet gyönyörködtető csoda ha látom az éjszakai tenger fölött a teliholdat, amint ezüst utat "tör" a víz tükrében...  :05:
Amikor látom a természetben, a vizekben élő teremtmények "értelmes" életét... különös kedvencem a delfin...
Igen... ilyenkor eltölt egy végtelen boldogság, egy megfogalmazhatatlan csodálatos érzés... és nem győzök hálát adni Istennek azért a csodáért amit teremtet... hogy ennek a CSODÁNAK részese lehetek... hogy ÉLHETEK...  :05:

Köszönöm, Uram!

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2007 Október 10, 19:50:45
Így van...ez az igazi csoda! Isten millió és millió ajándékot helyezett körénk.
Istennek sok ajándékát természetesnek vesszük és azt hiányoljuk, amit még nem tudunk magunkévá. :04:

Vegyük észre, amit Isten már körénk helyezett! :05:

Isten áldását!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2007 November 28, 09:21:24
Egy tanítás részlet a gyógyulásról:
http://www.istenigyogyulas.extra.hu/index_elemei/Page353.htm
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: sion42 - 2008 Január 14, 13:53:48
Kedves Testvérek!Megfigyeltem, hogy manapság nagy divat Krisztusból egy gyógyító automatát fabrikálni.
Bedobnak egy olcsó imát, figyelmeztetik Krisztust a kötelezettségeire ezzel kapcsolatban és várják, hogy azonnal
kidobja a kért gyógyulást.
Magam is rendíthetetlenül hiszem, hogy Krisztus ma is gyógyít. Ellenben gyalázatnak és istenkísértésnek tartom, amit
az ugynevezett gyógyító összejöveteleken folyik.
Én Krisztusban nem tudok egy gyógyítógépet látni. Nekem Krisztus elsősorban megváltóm, akit szeretek.
Én úgy érzem, hogy a legtöbb ember azért nem gyógyul meg valóságosan, mert helytelen a beállítódásuk és nincsenek készen arra, hogy átvegyék a gyógyulásukat.
Nem Isten szeretete motiválja őket, amikor Istenhez fordulnak. Nem csendes alázattal ülnek Krisztus lábaihoz és nem hagyják, hogy Krisztus úgy adja át a gyógyulást, ahogyan Ő akarja. Akaratlanul is azt fejezik ki, hogy nem bíznak Istenben, ezért megszablyák, hogy Isten hogyan és mikor cselekedjen. Legyen előttünk Jób példája.


Gábor :Simon02:
 
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 12, 13:40:36
Kenneth E. Hagin Isten akarata, hogy meggyógyítson téged, mert a gyógyulás szerepel az Ő megváltási tervében

Az Írás kinyilatkoztatja nekünk Isten természetét. Azt is felfedi, hogyan viszonyul Isten a bűnhöz, a betegséghez és az erőtlenséghez. Isten természete semmit sem változott az idők folyamán. A bűnhöz, betegséghez és erőtlenséghez való viszonya sem változott. Ezt tudnod kell, ha meg akarod érteni a szent gyógyulást. Valójában hét alapvető tényt kell ismerned a szent gyógyulással kapcsolatosan. Az első:

ISTEN AKARATA, HOGY MEGGYÓGYÍTSON TÉGED, MERT A GYÓGYULÁS SZEREPEL AZ Ő MEGVÁLTÁSI TERVÉBEN.

A Biblia azt mondja, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék meg minden szó. (Máté 18:16) A következő részek Ésaiás könyvéből, Máté evangéliumából és Péter első leveléből megegyeznek abban, hogy „Ő [Jézus] vette el a mi betegségünket, és a mi fájdalmainkat hordozta.”

Ésaiás 53:4 Pedig BETEGSÉGEINKET Ő viselte, és FÁJDALMAINKAT hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő SEBEIVEL GYÓGYULÁNK MEG.

Máté 8:17 Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván:  PEDIG BETEGSÉGEINKET Ő VISELTE, és FÁJDALMAINKAT HOZDOZÁ.
Jézus valóságosan – szó szerint – elvette a betegségünk és erőtlenségünk okát. Ő elvette a mi erőtlenségeinket, és elhordozta a mi betegségeinket. Tudjuk, hogy Jézus bűnné lett értünk. Azért vette magára a bűnt, hogy mi szabadok lehessünk a bűntől, és azért vette magára a betegséget, hogy mi szabadok lehessünk a betegségtől.

1 Péter 2:24 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel GYÓGYULTATOK MEG.

Tehát Ésaiás, Máté és Péter – három tanú – elmondja nekünk, hogy Jézus nem csupán a bűneink eltörléséért ontotta ki a vérét, hanem az Ő sebeivel meg is gyógyultunk. Sokan nem hiszik ezt. Olvastam egy magyarázó jegyzetet, amelynek szerzője szerint az „akinek sebeivel gyógyultatok meg” nem fizikai gyógyulást jelent, hanem szellemi gyógyulást.
Isten azonban nem meggyógyítja a bűnös szellemét. Az Írás szerint újjáteremti azt, és az embert új teremtéssé teszi. Jeremiás és Ezékiel így prófétált az Ószövetségben: „Ímé, eljönnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izrael házával…” (Jeremiás 31:31) „…és új SZELLEMET adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nékik hússzívet.” (Ezékiel 11:19) Akik azt hiszik, hogy Isten meggyógyítja az ember szellemét, nem hiszik, hogy az ember valaha is elbukott. Nem! A bűnösnek újjá kell születnie és új emberré kell válnia.

2 Kor. 5:17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.
 
Amikor valaki meggyógyul, e régi dolgok nem múlnak el és nem lesz újjá minden; csak a betegség múlik el. Csak a beteg rész lesz újjá. (Ha van egy kelés az orromon és az a kelés meggyógyul, ettől még nem lesz új orrom. Ugyanaz az orrom van, mint azelőtt. Csak a beteg rész tűnik el.) Ezért az 1 Péter 2:24 nem szellemi gyógyulást jelent, hanem pontosan azt jelenti, amit mond. Eszembe jutott egy eset, ami az Oklahomában tartott összejöveteleim alatt történt. Elhoztak egy nyomorék asszonyt, - aki hét éve egyetlen lépést sem tett – hogy imádkozzam érte. Leültem az asszony mellé az oltárnál, kinyitottam a Bibliámat ennél az igeversnél, az ölébe tettem a Bibliát és megkértem, hogy olvassa fel. Majd feltettem neki a kérdést:

-   Az a szó, hogy meggyógyultatok, múlt időben, jövő időben vagy jelen időben van? Úgy villant át az arcán a felismerés, ahogy a neonfény felgyullad a sötétben.
-Hiszen – mondta -, ez múlt időben van! Ha pedig mi MEGGYÓGYULTUNK, akkor én is MEGGYÓGYULTAM!
-Testvérnő, megteszed, amit mondok neked? – kérdeztem.
-Hát – felelte -, megteszem, ha nem nehéz. Azt mondtam neki:
-Ez a legegyszerűbb dolog, amit valaha is megtettél az életedben. Egyszerűen csak emeld fel a kezed és kezdd el dicsérni Istent, mert te már gyógyult vagy- nem csak leszel – az VAGY!


Bárcsak láttad volna ezt a nyomorék asszonyt! Semmi bizonyítéka nem volt a gyógyulásáról – még mindig nem tett egyetlen lépést sem – mégis felemelte a kezét, felnézett és széles mosollyal az arcán azt mondta:

-Ó, drága Mennyei Atyám! Olyan boldog vagyok, hogy meggyógyultam! Ó, Uram, te tudod, hogy mennyire belefáradtam már az állandó üldögélésbe az elmúlt évek során. Annyira örülök, hogy nem vagyok már magatehetetlen és többé senkinek sem leszek terhére. Felálltam és így szóltam a gyülekezethez:

-Mindannyian emeljük fel a kezünket és dicsérjük vele együtt Istent, mert ő meggyógyult! Miután befejeztük a dicséretet, az asszonyhoz fordultam és ezt mondtam:
-Testvérem, most kelj fel és járj, Jézus nevében!


Isten és több száz ember az örök tanúm rá, hogy ez az asszony azonnal felugrott és talpra állt, ugrándozott, futott és táncolt, úgy mint az a férfi, aki bement a templomba járkálva és szökdécselve, és dicsérve az Istent. (Ap.Csel. 3:8)
Örömünkben mindannyian együtt kiáltoztunk és sírtunk vele. Azután valaki elment és mondott rólam egy hazugságot! Azt állította: „Ez a Hagin tegnap este meggyógyított egy nyomorék asszonyt.” Semmivel sem volt több közöm a gyógyulásához, mint amennyi neked vagy bárki másnak lehetett volna. Jézus gyógyította meg őt közel 2000 évvel ezelőtt, aznap este pedig egyszerűen csak tudomást szerzett erről! Arra szeretnék rámutatni, hogy bár ez a szolgálónak nevezett egyén azt állította, hogy az 1 Péter 2:24 nem fizikai gyógyulást jelent, én csupán ezt az egyetlen verset adtam annak a nyomorék asszonynak! Azt gondoltam magamban, ha ez az igevers csak a szellemi gyógyulásra vonatkozik, akkor Isten eltévesztett valamit. Szellemileg kellett volna meggyógyítania ezt az asszonyt, nem pedig testileg!

Barátaim, ez az Ige pontosan azt jelenti, amit mond és az ránk vonatkozik most. Áldott legyen Isten, az Ő sebeivel meggyógyultunk. Ő nem csupán a bűntől váltott meg minket; Ő megváltott minket a betegségtől is. Isten akarata az, hogy meggyógyítson téged. Ebben soha ne kételkedj, mert ez része az Ő megváltási tervének.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 12, 13:47:51
Kenneth E. Hagin A mi gyógyulásunk bevégzett dolog

A II. világháború idején Londonban, amikor a légvédelem szirénái egy-egy újabb légitámadást jeleztek, mindenki a legközelebbi óvóhelyre rohant. Mindenki, aki mozgott, kivéve egy idős asszonyt.
A szomszédai napközben a törmelék eltakarításával voltak elfoglalva, és a bombák által okozott károkat javítgatták. Éjjelre pedig behúzódtak az óvóhelyre.
Egy-két ilyen éjszaka után valaki felfigyelt arra, hogy az idős asszony hiányzik. Találgattak. Néhányan úgy vélték, hogy megsérülhetett, és bizonyára kórházban van. Volt, aki azt gondolta, meghalt az egyik támadásban. Mások pedig, hogy a bombázások miatt vidékre menekült.
Nemsokkal ezután az egyik szomszéd napközben szembetalálkozott vele az utcán, és megszólította:
-   Úgy örülünk, hogy előkerült, és épségben van!
-   De hát nem mentem én sehova – felelte.
-   Esténként nem jött le velünk az óvóhelyre. Hol töltötte az éjszakát?
-   Otthon aludtam – felelte csendesen.
-   Aludt? – kérdezte csodálkozva. – Hogyan tudott aludni ilyen állapotok közt?
Nem félt?
-   Nem. Amikor minap a Bibliámat olvastam, azt találtam ott, hogy „Isten nem szunnyad el, sem nem alszik” (Zsoltárok 121:4), úgy véltem, nem szükséges mindkettőnknek virrasztania.
Hasonlóan, ha Jézus viselte a mi betegségeinket – és az Ésaiás 53 azt mondja, hogy Ő ezt megtette, akkor arra sincs szükség, hogy mi viseljük. Ha az ’elviselte’ szót szemügyre vesszük a héberben, a pontos, szótörténettel bővített jelentése: ’felemelni’, ’magunkra venni’, ’elvinni’ vagy ’eltávolítani’. Tehát, amikor az Ige azt mondja, hogy „Ő viselte a mi betegségeinket”, akkor az azt jelenti valójában, hogy Ő magára vette, és eltávolította őket rólunk.
Ez a kifejezés a 3 Mózes-ben az áldozati bakra vonatkozik, ami viselte a nép bűneit. Ezt a héber szót használja a 3 Mózes 16:22 is: „hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat…” A főpap rátette kezét a bakra, és hit által áthelyezte a bakra Izrael gyermekeinek bűneit és vétkeit. Utána kivitték a bakot „kietlen földre, és elbocsátották a pusztába.” Ahogyan a bak Izrael bűneit viselte, Isten Igéje azt tanítja, Jézus ugyanígy viselte az én bűneimet és betegségeimet. A bűn és betegség eltávozott tőlem a Kálváriára, és üdvösség és egészség érkezett hozzám a Kálváriáról.
Ennek az üdvösségről szóló fejezetnek (Ésaiás 53), a negyedik versében nemcsak a ’viselte’ szót találjuk, hanem a ’hordozta’ szót is: „Pedig betegségeinket viselte, és fájdalmainkat hordozá.” E két szó ugyanaz, amit az 53:11 és az 53:12 használ, amelyek Jézus helyettesítői bűnelhordozására vonatkoznak: „és vétkeinket Ő viseli… pedig Ő sokak bűnét hordozá…”
A héberben az igék: ’viselte’ és ’hordozta’, nehéz teherre utalnak. Valóságos helyettesítést jelentenek – Ő valóban magára vette a mi bűneink terhét, azaz a mi bűntermészetünket. Ugyanígy igaz, hogy Jézus a betegségeinket viselte és a fájdalmainkat hordozta. Ezek az igék a héberben teljes eltávolítást jelentenek. Amikor Jézus a mi bűneinket, a mi betegségeinket és a mi fájdalmainkat viselte, akkor Ő elhordozta ezeket. Teljességgel eltávolította!
Minkét ige helyettesítésre utal. Azt jelentik, hogy valaki a más terhét hordozza. Ez az, amit Jézus tett értünk. Mint a mi Helyettesítőnk, elhordozta a mi bűneinket és betegségeinket. Ez az oka annak, hogy a szent gyógyulás Isten minden gyermekét megilleti. Ha ezt tudjuk, nem kérdőjelezhetjük meg Isten erre vonatkozó akaratát.
HA JÉZUS VISELTE A BETEGSÉGEINKET ÉS A FÁJDALMAINKAT HORDOZTA, AKKOR NINCS SZÜKSÉG ARRA, HOGY MI IS HORDOZZUK.
Ez a szellemi igazság valósággá vált egy asszony életében, aki eljött az egyik alkalmunkra. Lilára színeződött rosszindulatú rákos elváltozás volt az arcán.
Arra utasítottam, hogy mondja hangosan:
-   Isten Igéje szerint meggyógyultam. Hiszem, hogy ebből a rákos megbetegedésből kigyógyultam.
-   Isten Igéje szerint a rákból felgyógyultál. Mondd ki, amikor lefekszel, mondd ki, amikor felkelsz, amikor a padlót söpröd, mondd hangosan! Mondogasd mosogatás közben, mondd minden egyes alkalommal, amikor csak eszedbe jut! Az Úr vezet arra, hogy mondjam neked: tedd ezt tíz napon át!
A tizedik napon megcsörrent a parókia telefonja. Ez az asszony volt a vonal másik végén, de alig tudott megszólalni az izgatottságtól. Végül aztán megtörte a csendet:
-   A rákos kinövés egyszerűen csak lejött az arcomról! Szerteágazó gyökerei voltak. Mind kijött, és nyoma sincs az arcomon! Olyan, mint egy csecsemő bőre.
Mikor gyógyult meg ez az asszony? A tizedik napon? Nem, hanem a Kálváriánál gyógyult meg, de a gyógyulása csak akkor nyilvánult meg, amikor ezt hitte.
Úgy történt, ahogy kimondta: „Isten Igéje szerint meggyógyultam!” Úgy jött valóságba, hogy hitte: Jézus, a Helyettesítője már elviselte a betegségeit. Megfizette az árat az ő rákjáért, ezért neki már nem kell többé hordoznia!
 
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Évus - 2008 Február 12, 13:51:32
Nagyon áldott bizonyságtételek Mária köszönöm!  :026: :thanks:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2008 Február 13, 17:20:53
Kedves Testvérek,

Mikor Isten az utunkba tesz (engedi a gonosznak) betegséget - mindíg célból teszi. Olvasom ezeket a cikkeket - és nincs kétségem abban, hogy Jézus ma is csodákat tesz. Nem kaptam ebben világosságot, vagy elhívást, vagy feladatot - de azt gondolom, hogy célja van a próbáknak mindenképpen, mivel szeret minket. Nem tudok ebben a témában többet - de ezt azért le kellett írnom.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Évus - 2008 Február 13, 17:32:00
Igazad van Sándor a betegségnek többféle célja is lehet, és ha elérte a célját akkor jöhet a gyógyulás. Akkor pedig akár csodálatos módon is, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Anikó ANCSI - 2008 Február 13, 23:28:22
Személyes bizonyságom van :05:
Hirtelen bekövetkezett hosszú 4-évig tartó komoly belgyógyászati betegségből.... gyógyultam meg . Áprilisban lesz 2-éve :05: Sajnos pont ez idő volt  s már előtte is........... meglankadtam belefáradtam! Lelkileg és testileg is egyaránt megviselt. Isten kegyelméből .... meggyógyultam. Teljesen egézséges vagyok! Krisztus kegyelmében, szeretetben és Istennel való személyes imakapcsolatban élni szeretnék!  ..s élek s szeretném.... :2smitten: Magamról többet :075: Fontos volt leírnom! Meggyógyultam .... Köszönöm Istenem :05:

Szeretettel: Anikó :05: :044:

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2008 Február 15, 13:43:25
Kedves Ancsi,

Szerintem, ha komolyan akarunk vizsgálódni - és nem érzelmi alapon, akkor nézzük végig a bibliai gyógyításokat. Mikor, hogy, miért gyógyított Jézus - mi volt a célja, hol tette, mit mondott, miért mondta - és mi az oka, hogy néha titokban, hogy ne lássák, egy két alkalommal pedig plénum előtt. Egyébként nekem sem ártana ez a tanulmány, mivel foglalkoztatni kezdett ez a kérdés. Fontos lenne a pontos és igei felelet mindenki számára. Akkor szabad elkezdeni - ha mindenkinek a bibliája van a kezében.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 15, 13:57:31
Jézus a szolgálatában elkezd gyógyítani. Ézsaiás próféciájának beteljesedése történik meg. Jézus sebei árán gyógyultunk meg, olvassuk a próféciában. Ha megbetegszel, jó ha ezt közlöd a betegségeddel. Magára vette, viselte a betegségünket. Ő már elhordozta. Szeretne Isten fizikai értelemben is meggyógyítani? Igen. Megengedi a betegséget az életünkben? Igen. Meggyógyul mindenki? Nem. Az Ő céljai szerint tesz mindent. Isten meggyógyít betegségeket. Mégsem gyógyulsz meg? Találkozunk ilyennel. Akkor vádoljunk téged a hitetlenséggel? Nem. Nem szabad, hacsak ki nem jelenti az Úr miért nem gyógyultál meg, de akkor sem vádolhatunk. Van amikor mi nem tudunk magyarázatot adni, de ne is találgassunk. Bízzunk meg az Úrban, mert Ő aztán tudja mit tesz. Sokszor tapasztaltad, hogy ma is gyógyít az Úr. Ha nem gyógyulsz meg, akkor Istennek van valami oka. Kérdezd meg Tőle, de ha nem jön azonnal válasz ne keseredj el. Jézus szolgálata az, hogy Ő hordozza a betegségedet és neked gyógyulást hozzon! Te még mindig a fájdalmadban kapaszkodsz? Akkor nem hagyod, hogy Jézus elvégezze benned a szolgálatot. A te szolgálatod, hogy átadd neki. Hogyan teheted meg? Valld meg az Igét és higgy. Minden lehetséges annak, aki hisz!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 15, 13:58:07
Kezdjük el az Igéket vizsgálni, ahol az Úr gyógyít. Vizsgálujk meg tüzetesen!

“Mikor leszállt a hegyről, nagy sokaság követi Őt. És ímé eljön egy bélpoklos, leborula Őelőtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.” Máté 8:1-2

Jézus abba hagyta a hegyen a tanítást és eléjött egy leprás ember. Átverekedte magát a tömegen. Neki nem volt szabad az emberek közelébe menni. Azt kellett mondania, hogy tisztátalan, tisztátalan... Egyáltalán nem félt a következményétől. Elszánt volt ez a férfi. Lesz ami lesz. Ez nem csak egy nátha volt, hanem szörnyűséges betegség. Ki voltak rekesztve az egészséges emberektől. Közösségben nem lehettek a törvény szerint. A lepra halálos betegség volt, átvette az uralmat a test fölött. Féltek az emberek tőlük, hiszen a közelében is elkaphatta bárki. Vajon a tanítványok miképpen reagáltak arra, amikor a leprás odalépett hozzájuk? Hátra léptek, vagy megjegyzéseket tettek? Ne feledjük el, hogy Jézus még csak a szolgálata elején volt, a tanítványok meg még csecsemők a hitben, ismeretben. Tehát a félelmük nem lenne alapozatlan. Figyeljétek meg mit mond: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Nem azt mondja, hogyha megtudsz gyógyítani. Nem kételkedő szavakkal megy oda, hanem határozott kéréssel, ha akarsz bármit is tenni, tedd meg. Ma ne mondja ezt senki: Uram, ha akarod. Ne felejtsd el, ekkor még nem viselte Jézus a fájdalmainkat, betegségeinket. Azt gondoljuk, hogy csak másokkal történik ámulatra méltó csoda. Biztosíthatlak, téged is úgy szeret Isten, mint bárki mást.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 15, 14:05:08
Nézzük mi történik:

“És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. És monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik.” Máté 8:3-4

Amikor te mondod az Úrnak, akarod? Jézus válasza: - Akarom! Hajlandó vagyok rá! Meghaltam érted, bevégeztem. Ezt az embert sok éve nem érintette meg senki. Vajon mit jelentett ez neki? Jézus megérintette és azonnal meggyógyult. És monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Vajon miért mondhatta ezt? Titokban kellett tartania ameddig a pap nem minősítette gyógyultnak. Nem volt elég Jézus szava neki? Valószínű nem. Sokszor előfordult, hogy meggyógyult a beteg és amikor a hitetlenek közé került, akkor azok beszéde ismét a kételkedésbe sodorta, majd újra beteg lett. A sátán győzött felette. Jézus tudta, hogy ennek az embernek valamiért szüksége volt arra, hogy előbb a paptól hallja, hogy meggyógyult. A kiközösítést is megszüntesse a pap a törvények szerint. Neki pedig ajándékul kellett vinnie két galambot. 3 Mózes 14 -nél olvashatsz róla részletesen. Isten azt akarja, gyógyulj meg. Az Ő akarata a gyógyulás. Ez már megvan a számodra. Jézus bevégezte a Golgotán.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2008 Február 15, 14:08:49
Kedves Mária
Ez a történet tényleg így volt. Teljesen világos - mindenki tudta, leprás embert nem tud meggyógyítani ember, Naámán azt hitte, de Izraelben senki. Ennek az embernek nem állt útjába semmi - ugyanúgy Bartimeusnál ugyanezt látjuk, pedig ott a tanítványok akarják elhallgattatni. Jézus a sokaság előtt egy Messiási jelt tesz, és a leprás is - ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ha megtisztitasz, tiszta leszek. Minden mozzanatában világos a történet.

Azt egy kicsit máshogy látom, hogy fájdalmak férfia, betegség ismerője - azt inkább azzal látom összefüggésben, hogy a bűneset óta az. Aki vétkezik ellene, erőszakot tesz az ő lelkén, aki a bűnt szereti, szereti a halált. De ez inkább a kegyelem lelki kategóriája szerintem - de nem fogunk ezen összekapni, szóval szerintem. Az lenne jó, ha összehasonlítások lennének és nem vita. Így látom én - úgy látod te - és megyünk tovább. Mindenkinek hasznára lesz, ha haladni tudunk.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2008 Február 15, 14:16:14
Kedves Mária

Nincs kérdésem sok gyógyítással kapcsolatban, teljesen értem. Igazán nekem azok a történetek nem érthetők - hogy miért gyógyít titokban és ne is mondják el. Amikor a szombat napot teszi helyre, vagy Messiási jeleket tesz - azokat értem. Amik négyszemközt zajlanak.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 15, 14:19:05
A következő a százados hite:

“Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén õt, És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.” Máté 8:5-6  

Nézzük meg Lukács mit ír és vessük össze Mátéval.

“Az pedig, mikor hallott Jézus felõl, hozzá küldé a zsidók véneit, kérvén Õt, hogy jõjjön el és gyógyítsa meg az õ szolgáját.” Luk. 7:3  

A százados nagyon szerette a szolgáját, hiszen azt akarta, hogy meggyógyuljon. Ott volt a hatalmas isteni szeretet benne, mert a gyógyulását akarta. A zsidók igen jó embernek tartották. Istenfélő ember volt. Teli volt írgalommal. Száz katona vezetője volt ez a százados és volt hatalma. Sőt, méltónak találtatott a zsidók körében, mert zsinagógát építtetett nekik, és szerette a zsidó népet. Ez a százados a rómaikat képviselte, és azok szolgálatában volt. A zsidók felett uralkodtak. Nagy beteg volt az egyik szolgája. Hallott Jézusról és odaküldetett a zsidó véneket a Lukács evangélium szerint. Itt pedig azt olvassuk, hogy ő maga ment Jézushoz. Akkor most ellentmondanak egymásnak? Nem. Akkor mi a magyarázat?
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2008 Február 15, 14:24:57
Kedves Mária,

Nem, nincs ellentmondás - ennek a századosnak volt hite, a tömeg mégsem látta, hogy meggyógyult. Ott nézelődtek, hallották ezt a párbeszédet - de nem látták. A százados elindult - a többiek pedig azt is gondolhatták - majd meglátjuk, vagy sohasem tudjuk meg. Nem látták a gyógyítást. A százados hitét látták.
A kananeusi asszonynál ugyanez a helyzet - azt hiszik, jól megalázta - de nem tudják, hogy közben az a lány meggyógyult.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 15, 14:29:01
Sándor! Nem erre gondoltam. Nézd meg, az egyiknél a százados megy oda, míg a másiknál kik? Nincs ennek ellenére sem ellent mondás. De mi a magyarázata?
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2008 Február 15, 14:41:22
Kedves Mária,

Nem ellened harcolok, remélem ebben biztos vagy. Egy dolog zavart egy kicsit - egyszer megnéztem a 700 Club adását és nagy csinnadratta volt és nagy hókusz-pókusz, fényoszlopok meg minden, klasszikus amerikai giccsdiszlet. Ott voltam meglőve - hogy volt egy igeszakasz, teljesen biblikusnak találtam - és utána jöttek a gyógyítások nagyon harsány ordítozásokkal a mikrofonba. Belül nem köszönt vissza. Olyan rossz érzés volt nézni, mi zajlik Jézus nevében.
Azért mondom el, mert vannak szélsőséges esetek és szerintem kell pakolni, mindent a helyére. Akkor azt éreztem, ez nem Jézus. Azt is tudom, nem az érzések számítanak, éppen ezért írtam a kegyelem sorozatot. Tényleg az lenne jó - ha világosságunk lenne. Alázatban vagyok hidd el.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 15, 15:17:35
Sándor: "Nem ellened harcolok, remélem ebben biztos vagy."

Sándor! Eszembe sem jutott. Ha valamiben eszmecserélünk, nem jelenti azt, hogy ellenem harcoló lennél.
 :01:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 15, 15:22:17
“És Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot, Monda nékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették Őt. Mikor pedig a sokaság eltávolíttaték, bemenvén, megfogá annak kezét, és a leányzó felkelt. És elterjede ez a hír abban az egész tartományban.” Máté 9:23-26

Milyen furcsa egy szituáció ez. Sipákolnak a kislány halála miatt, de mond valamit Jézus és elkezdnek nevetni rajta. Kiküldte az Úr a gúnyolódó, hitetleneket. A kislány pedig feltámadt. Volt ennek a lánykának valamire is hite? Nem, hiszen halott volt. Egy halottnak pedig nincs hite. Az apának viszont annál nagyobb, hiszen ő ment Jézushoz, hogy támassza föl a lányát. 
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2008 Február 15, 15:30:39
Kedves Mária,

Ez a történet is úgy zajlik, kiküld mindenkit. Az apa gyógyítani hívta, nem támasztani. Nevetnek rajta - mégsem hívja be őket, hogy idenézzetek ti nevetgélők. Nem akárki van ám itt, kapj már észbe. Hanem kiküld mindenkit. Neki a kislány fontos. Nincs semmi mondanivalója. Mindegy neki, hogy beteg, vagy halott.
Nem az a kérdés, hogy Jézus gyógyit-e, hanem az, hogy hogyan. A 700-as klubbal bajom van, lehet, hogy indokolatlan - csak a bibliám ami biztos.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 15, 15:32:17
Sándor: Igazán nekem azok a történetek nem érthetők - hogy miért gyógyít titokban és ne is mondják el.

Előszöris, mert a hitetlenek letudják rombolni a hitet a gyógyultban is. A másik meg az, hogy szembesül az emberek és a farizeusok gyalázatával. Nem biztos, hogy eltudja hordozni a félelem miatt. Mivel Jézus ismeri a szíveket, tudja kinek kellett mondania, hogy ne szóljon senkinek. Ezt sem mondta mindenkinek, hogy ne szóljon, csak egyes esetekben. Példát is tudok erre. Amikor a születésétől sánta férfi meggyógyult és a szülei kérdezték, mennyire féltek a farizeusoktól, hiszen inkább hárították, hogy elég felnőtt már a fiúk, kérdezzék meg őt. Tehát a farizeusoktől való félelem miatt nem merték bevállalni a fiúk gyógyulását. Féltek, hogy kiközösítik őket a templomból. Nézd meg Jézust is mennyire megalázták sokszor a gyógyításnál. Akkor képzeld el, hogy egy hitben gyenge, hogyan merné felvállani. Volt aki hebrencskedett és annak ellenére mégis elmondta.

Így már érthető?
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 15, 15:36:35
Sándor! A 700 Clubbal semmi baj a gyógyulás terén. A tudomány beszéde van ott működésben és a gyógyítások ajándékai. Bibilikus! Ott inkább a sok politizálással van baj, akárcsak néhány egyházban. Nekünk nem politizáni kell, hanem imádkozni. Szerintem. Mivel az is Isten szolgálata, így ítélje meg inkább Ő helyettem/ tünk!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2008 Február 15, 15:43:25
Kedves Mária,
Ahogy Te értelmezed a történetet - kicsit máshogy látom, de mindegy abból a szempontból, hogy nincs nagy csinnadratta. Kérjük Isten bölcsességét. Az az érzésem, hogy akit meggyógyított az dicsőitette az Istent és képtelenség lett volna visszahúzni a betegségbe, vakságba, sántaságba, görnyedthátúságba...stb. Én is kicsit átolvasom inkább újra ezeket a történeteket ebből a szempontból, nem volt a fejemben ez a téma reggel, csak úgy jött. Igy pedig nem szeretnék felületesen belemenni.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2008 Február 15, 17:38:39
Kedves Mária,

Elolvastam most ilyen szemmel mind a két történetet - Apcsel 3 - születésétől fogva sánta, mikor Péter és János a templomkapuban Jézus nevében felszólítja a koldulót, álljon fel - és utána menne be a templomba.
Ott szembesül a sokaság a ténnyel, nem hívják ki őket a gyógyításhoz, hogy lássák.
A Ján9. ben a születése óta vak - amire a tanítványok is rákérdeznek, ki vétkezett - ez-é, vagy a szülei - Jézus azt mondja, hogy a gyógyítása szempontjából nem ez a kérdés, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Ennek a vaknak egy érdekes története kezdődik - a porból teremt neki szemet Jézus, és kéri, menjen el - mosakodjék meg a Siloám tavában. Ez a tanítványok előtt. A vak pedig elmegy - és ott megjön a látása. Teljes magányában. Gyógyultan jön vissza és nem akarják elhinni - meg is kérdezik tőle - Ő-e az. El is mondatják vele a történetet - és kérdezik, hol van aki ezt tette - de Jézus nem akar előállni. Szóval ez az a rész, amiről beszélek. Jézus - valahogy ez jellemző a leginkább rá. Ez a lélek - aki nem harsány. Persze a szülei - ahogy írtad, be.....nak mert a farizeusok nem akarnak hinni még a szemüknek sem - annyira nagy hívők, viszont a szülők nem akarják, hogy kizárják őket a zsinagógából. A vakot, a legnagyobb stressz és indulat sem zökkenti ki, sőt - úgy beszól nekik, hogy nem tudom, ti mit hisztek, de én vak voltam most pedig látok. Az egyszer-egyet mondja el nekik - csak ez magas.
A vak még nem is tudja - ki az. Ezután fog találkozni Jézussal, ahol egy szép vallomást is tesz. Nem  szemének örül, hanem - Hiszem, hogy az Isten Fia vagy - és imádá őt.
Nekem a két történet egy egész más lelkületű Jézust mutat - mint a harsány showműsorok. Valahogy nem a gyógyítás ténye a kérdés, hanem a lélek. Lehet, hogy előítéletem van - csak az igei történetek alapján nem azt a Jézust, azt a lelket látom.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 15, 18:41:47
Sánodr: Ott szembesül a sokaság a ténnyel, nem hívják ki őket a gyógyításhoz, hogy lássák.

Drága Sándor! Nem látok ebben semmi kivetnivalót, hogy kihívják a gyógyításhoz a betegeket mások előtt, hogy lássák. Tudod miért nem? Mert ez is biblikus és mondok erre is egy Igét, - mert van. Tudod ki hívta ki a beteget a tempolmba, hogy meggyógyít egy pupos idős asszonyt? Maga az Úr Jézus. Sőt, sokan voltak a templomban.

Luk. 13,11-13
És ímé volt ott egy asszony, kiben betegségnek szelleme volt tizennyolc esztendőtől fogva; és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni. És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből! És reá veté kezeit; és azonnal felegyenesedék, és dicsőíté az Istent.
 

Ha azt nézzük, hogy showműsor, akkor nézzük meg az Úr gyógyítását is. Jézusnak elég furcsa sajátosságai voltak a gyógyításnál. Ráköpött a nyelvére a némának, a kezét bedugta a süket fülébe, leköpött a földre egy csomó nyálat és abból készített sarat....Engem nem lep meg már semmi a mai gyógyításoknál.

Imádkoznak érte és az Úr végzi a dolgát. Tudod mi sokmindenben nem vagyunk az Ige magaslatán. Nem baj ha te meg másképpen látod mint én. A showműsorok valóban túlkapások, de vajon annak is, aki meggyógyul a halálos betegségéből? Ugye nem? Aki meg úgy szolgál, neki kell megálljon az Úr előtt. Egy biztos, ott is tud Isten gyógyítani és munkálkodni. Ha én olyan beteg lennék, hogy nem tudnák a tolószékből kiszállni, közben meg hallanák arról, hogy YX showműsorral gyógyít, hát a csuda bánná ha közben meg meggyógyulok. Nem? Barthimeust se érdekelte, hogy az emberek leakarták állítani.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 15, 19:18:30
Voltam egy pár éve egy ilyen úgynevezett showműsoron. Egy eléggé közismert evangélista ment Németországba. Mi is elmentünk a párommal. Többbezres tömeg volt jelen, az Úr hatalmasan munkálkodott. Isten Szelleme elkezdett mozdulni és egy 5 év körüli kisfiú szaladt előre sírva és újjongva. Mindenki odakapta a fejét, hogy mi ez. A tömeg felmorajlott: Hálleluja! Hálleluja! kiáltották szinte egyszerre. Megtudtuk: A kisfiú születésétől fogva süket- néma volt. Felrohant a színpadra és ott dicsérte Istent egy kicsit ortikulátlan hangon, de értette mindenki, mi történik. Megnyíltak a süket fülei és hallott. Mire befejezte a dicsőítést, imádást, a nyelve is megered és elkezedett beszélni. Szem nem maradt szárazon. Zokogott mindenki az Úr írgalma miatt. Nem sokára egy tolószékes hölgy szállt ki, aki nyaktól lefelé béna volt sok éve és ki volt szolgáltatva a családjának. Nekünk fogalmunk ninics mit jelent ez neki, ha nem voltunk ilyen helyzetben. Vége a kiszolgálatottságnak. Ismét a tömeg hállalujázva dicsérte Istent ezmiatt. Egy fiú, aki oxigénnel élt mert valami tüdőbetegsége volt, eldobta ennek láttán a készülékét, és urgrált örömében. Folytathatnám a sok sok gyógyulást. Voltak, akik térdre hullottak és megtértek, átadták az életüket Jézusnak ennek láttán, voltak akik hálával kiáltottak Istennek. Morajlott a tömeg a hálaadástól. Tudod valóban showműsornak tünt a sok boldog ember, Isten könyörületére.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2008 Február 15, 19:48:53
Kedves Mária,

Nem azt vonom kétségbe, hogy vannak gyógyítások - kizárólag az a kérdés foglalkoztat, hogy mikor Jézus gyógyít, az hogy történ. Mikor a Márk 3-ban a megszáradt kezút, vagy a Ján.5,5-ben úgyszíntén a Bethesda rokkantját - vagy a 18 éve megkötözött görnyedt hátú asszony esetén(Luk.13) - valóban nyilvánosságot kap a gyógyítás, de mind a három történetnek van egy gyógyításon túlmutató tanítása - és ez a Szombat. Nem szabad nekik szombaton meggyógyítani, akkor maximum a szamarárnak, vagy a marhának lehet inni adni, de az emberen nem szabad segíteni. A megszáradt kezűnél igy is kezdi, mikor középre állítja - szabad-e jót tenni szombaton. A Bethesdánál is, a 18 éve megkötözött asszony esetén is a hivatalos egyház (ördögtől valók) megszégyenítése, leleplezése a fő cél - egyben a messiási jel, akiknek elöször kellett volna észbekapni. Tudom, volt ilyen nyilvánosan végzett gyógyítás - de nem népünnepély céljából, hanem szégyenükre.

Értem amit írsz - és azt is, mennyire lennék erős - hogy nem mindenáron, ha ebbe a helyzetbe kerülnék. Nem akarok nagyszájú lenni. Vannak rossz érzéseim, nem a gyógyulásokat vitatom.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 15, 19:53:44
Sándor: Vannak rossz érzéseim, nem a gyógyulásokat vitatom.

Mik ezek? Hátha kitudjuk bokózni.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Anikó ANCSI - 2008 Február 15, 19:55:55
Nem írtam volna le ha nem lenne igaz, én valóban meggyógyultam Isten kegyelméből kedves Sándor!

Szeretettel : Anikó :05: :044:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 15, 20:07:52
Anikó! Megrősítelek, hogy elhiszem, hogy meggyógyultál és biztos vagyok abban, hogy Sándor és a többiek is elhiszik. Én ápolónő szakmával rendelkezem és sok évig körzeti nővérként dolgoztam. Nem dicsekvésképpen írom le, hanem azért, hogy igazoljam, értek a betegség diagnóziához és nem pancser vagyok benne.  :01:
Szóval, olyan szívbetegségem volt, ami talán már el is vitt volna sok éve. Ezt 20 éve diagnoszizálták. Semmilyen gyógyszert nem voltam hajlandó beszedni. Azt mondták, ha nem szedem meghalok és nem élem meg a mittudoménmár hány évet.  :01: Aztán egy aszmatikus rohamom lett és elkapott a orr fül gégész, aki megállapította, hogy azonnal műteni kell, mert orrpolypom van és nemsokára kilóg az orromon.  :01: Bocsi a horrorisztikusségért. Kikértem magamnak. Megmondtam, hogy hozzám nem nyúl senki. Ennek 16 éve. Polyp sehol. Szívrohamok sehol. Isten gondoskodásába vett. Meggyógyított és vigyáz rám.

Ha Benne nem bízhatok meg, akkor kiben? Emberben kinek orrában egy lehellet van? Ő mondta, hogy ne bízzam az emberben. Hát akkor hogyan bízhatnám rá magam?  :D Nekem még egyszer sem mondta, hogy menjek orvoshoz, mert rajtuk keresztül akar meggyógyítani. Addig nem is megyek. Neki nem kell eszköz. Ő van olyan hatalmas, hogy elvégzi ember nélkül is. Hát így jobbra nem is bízhattam volna magam. 16 éve nem látott orvos Istenen kívül.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 15, 20:17:29
Mária : 16 éve nem látott orvos Istenen kívül.

Bocsika, de igen, amikor érvényesíttettem 2 éve a jogsimat. Azt kértem Istentől, hogy segítsen, hogy ne kelljen döbbet idejönni, - mert az én koromban már csak 5 évre adják a jogsit. Elintézte Isten és belenyúlt a dolgokba. 10 évre kaptam meg. Amikor megnéztem, hogy meddig szól, megdöbbenve vettem észre a 10 évet.  :D
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Juzsa - 2008 Február 21, 23:33:30
Igen Isten gyógyít ma is és mindig is gyógyított.Hinni kell a gyógyulásban és hit által átvenni.Én bizonyságomat írom le nektek egy igen hosszú betegségről.1998-ban műtötték a bal térdemet amit ha két hetet még kések vele akkor soha többé nem hajlítom be a lábam olyan komoly volt már a baj.Egy évig sántitottam vele és kezelésekre jártam nehezen gyógyult meg.Ekkor egy éves keresztény voltam.Majd a jobb térdemet műtötték meg 1999-ben aztán minden évben vagy két évente sor került újabb műtétre. Az útolsó 2006 novemberében történt akkor egy úgymond "denksz" műtétet,az az korekciós műtétet akart csinálni az orvosom de mivel abban az évben mélyvénás trombozist kaptam így csúszott márciustól novemberre a műtét.És persze orvost is kellett váltanom mert hiába volt felülvizsgálati papírom akkor is még kifogások sora jött,hogy miért nem kapok időpontot.Aztán megműtöttek de csak tisztitó műtétem volt.És ami a fontos már egy éve semmi problémám nincs a térdemmel.Én hiszem,hogy Isten meggyógyított,mert ő mindent lát és látta azt amin keresztül kellett mennem és ő meggyógyította a lábam.A trombozisom még nem azt mondom megvan mert jó karban van tartva."Keresztény háziorvosom van aki a barátnőm is",ő mindig elenőrizteti a phrotombin szintem ami most magas egy kicsit de gyógyszert szedek álandóan mert örökletes ,genetikai.De nem csüggedek el mert,Ha a földi életem során nem is de a mennyben már nem lesz ez sem.Én megtapasztaltam a gyógyulást kétszer is a második gyógyulás ami az első volt.A fejembe történt.Az agy több részén találtak hiperintenzív gocokat minden lelet amit vizsgáltak negatív lett még a likuvor is az az agyvíz is bocsi,hogy lefordítom.Így még az orvosok sem tudták a jobbrahúzó szédülésem és a gocok okát.De ez is meggógyult nem lett újra elenőrizve mert nem akartam újból túlesni különböző kellemetlen vizsgálaton.Hittem és mai napig hiszek Isten gyógyító erejében.Persze imákat is kértem mert ebben az erőben is hiszek Márk 16:17-18. Szóval én hiszem,hogy Isten gyógyít ma is. :023: :kereszt01:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Február 21, 23:45:44
Köszönöm a bizonyságodat Juzsa! :05:

Az ÚR áldjon meg!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: emcsi1 - 2008 Február 28, 14:06:38
Juzsa, áldjon meg az Úr! Jézus a mi Gyógyítónk, jó volt olvasni a tanúságtételedet! Meg fog őrízni az Úr, és megerősít téged!
Szeretettel: emcsi :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Juzsa - 2008 Február 28, 15:43:43
emcsi és Antee köszönöm kedves szavatokat és hiszem,hogy bizonyságom által más is felbátorodik,hogy bizonyságot tegyen Isten csodálatos gyógyító erejéről.Mert ő ma és mindörökké úgyan az.És ő ma és mindörökké gyógyít.Én hiszem hisz engem is meggyógyított.Szeretettel Juzsa :thanks: :027: :081:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Február 28, 22:55:26
Közös ima Akinek betegsége van, nézze meg, vagy azok, akik szeretnének együtt imádkozni!

http://video.google.com/videoplay?docid=-2962008120782631974
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Március 08, 12:41:04
Legyen épülésetekre! Ne zárkózzatok el ezektől, mert Isten végzi a munkáját.

Orvos gyógyulása
http://video.google.com/videoplay?docid=-8748011490686496804

Bizonyságok és ima
http://video.google.com/videoplay?docid=941379009356577679

Valljátok meg
http://video.google.com/videoplay?docid=-674554603391283128

gyógyulás
http://video.google.com/videoplay?docid=-3571339521436013516


Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Március 12, 14:05:53
Sokan azt tanítják ahol gyógyulások vannak, hogy vigyázzatok mert idegen szellemekkel gyógyítanak. Jézus is szembesült ezzel.

Akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak Őeléje; és meggyógyítá azt, annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát. És elálmélkodék az egész sokaság, és monda: Vajon nem ez-é Dávidnak ama Fia? A farizeusok pedig ezt hallván, mondának: Ez nem űzi ki az ördögöket, hanemha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével. Máté 12:22-24

Jézus gyógyít ismét. Ez a valaki, egy megszállott volt, aki néma és vak is a tetejére. Ez az ő megszállottságának az eredménye volt. Minden fizikai betegség megszállottság? Nem! Jézus már gyógyított vakot és nem volt benne démon. Tehát nem minden vakban vagy némában van démon. Itt viszont nem észleljük, hogy szaggatta volna ez az ördög úgy, ahogy a gadarrait. Akkor honnan tudjuk, hogy van benne démon, ha nem csinál semmit? Várni kell az ajándékokra, Isten kijelentésére. Nem kell minden betegből démonokat űzni. A tömeg felismeri Dávid leszármazottját Jézusban, ellenben a farizeusok ráfogják, hogy Ő az ördöggel gyógyít. Nem is gondolják, hogy meghasonlás lenne, ha ez volna az igazság, hogy a sátán erejével űzi ki a sátánt. Vajon nem ez-é Dávidnak ama Fia? - kérdezik az emberek egymás között, mire A farizeusok pedig ezt hallván, mondának: Nem dehogyis! Ő nem az! Az ördöggel gyógyít! Ő nem a Dávid Fia! Kikérték maguknak. Mit válaszol erre nekik Jézus?

Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, monda nékik: Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Ha pedig a sátán a sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg; mimódon állhat meg tehát az ő országa? És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők magok lesznek a ti bíráitok. Ha pedig én Istennek Szelleme által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Máté 12:25-28 

Az Úr válasza egyszerű és érthető. Nem állna meg a gyógyulás ha Ő valóban a sátán erejével szolgálna. Összeomlana. Hogyan állna meg a sátán királysága? Nem logikus feltevés, mert Jézus a sátán birodalmát rombolja azzal, hogy gyógyítja a betegeket. Az ország ami egységes, az megáll. A Biblia említ olyant, hogy a sátán meggyógyított volna valakit? Világosság angyalává változtatja magát, mondod. Ez igaz, de az angyalok gyógyítanak? Sajnálatos, hogy vannak tanok, amik megosztást okoznak a gyülekezetek között. Isten egységet akar és nem áldozatokat! Nem is akarja összeolvasztani őket, csupán egységet akar. Nem leszünk hasznára Istennek ha ez az egység nincs közöttünk. Ha meggyengül a gyülekezet, akkor sebezhető lesz és nem használható semmire. A sátán fegyvere a megosztás! Hogyan kerülhető el? A hozzállásunkkal. Alázattal és szeretettel egymás felé.  
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: éci - 2008 Március 12, 16:03:30
Egyetértek Mária veled,az egység hiányzik, én nem értem,hogy lehet ennyiféleképpen magyarázni az Igét,amikor mindenkinek ugyanaz van leirva.Ellene kell állni az ördögnek,Igében kell járnunk, mert azt mondja az Ige, hogy megkaptad a gyógyulásodat...mert azt mondja Jézus ne gondolkodjatok ..mondván..az Ige orvosság.Amen,mert a nyelvben van az élet és a halál,a kimondott szavainkal épitünk és rombolunk,nagyon fontos ,hogy hitben járjunk ne látásban,és vegyük el a gyógyulást mert megkaptuk amen.

Éci
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Március 12, 17:00:21
Kedves Éci! :088:

Igen, megkaptuk a gyógyulásunkat. A Lelki gyógyulásunkat!
Testünk még vár a megváltásra. Nem gyógyul meg mindenki, mert Isten szuverén akaratában van.
Ne is feltételezzünk olyat, hogy ha valaki nem gyógyul meg, hogy az a hitével van összefüggésben. Vagyis hit hiánya miatt nem gyógyul meg.
Vagy azért nem gyógyul meg, mert valami még nem stimmel vele.
Ezékiás imádkozott beteg ágyán egyedül. Isten meghallgatta és meggyógyította. Ám jobb lett volna, ha nem gyógyul meg. Olvassa el mindenki az utána következendő igeverseket ( már akit érdekel ).
Vehetjük a leprást is, hogy: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz.". Jézus válasza: "akarom"!
Vegyük az egyszerű szülő gyermek kapcsolatot. A gyermek kér az anyukájától és az anyuka vagy megadja neki, vagy nem. Nem kell a gyermeknek hitben magának követelnie az adott dolgot, mert úgy is a szülő adja, vagy nem adja meg. Természetesen az sem segít, hogyha az éppen nem kívánatos tökfőzeléknek azt mondja a gyermek: "Jézus nevében tünj el a tányéromból". A tökfőzelék ott marad, az anya eképpen szól: "tessék megenni". Imádságainkban csak Istenhez szóljunk, mert csak ez van a Bibliában...

Ézs 53,5   
"És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg."

A sebeivel gyógyulánk meg! Mit jelent? Miért kellett sebeket elszenvednie Jézusnak? A bűneink miatt és nem a testünk gyógyulása miatt.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Március 12, 17:51:36
Anti! Egy anyának hol van isteni hatalma? Rossz a hasonlat. Azért a mi MIndenható Istenünk, Aki teremtett alkotott, ahhoz az anya és az apa fel sem ér! Isten bármit megtehet a hit által, de egy anya nem biztos. Ami nincs a hatalmában azt nem teheti meg. Bizony, hogy hinnem kellett, hogy megkapom a szüleimtől a babámat, mert ha nem hittem, akkor nyaggattam őket. Mi is ezt teszzük Istennel. Nyaggatjuk. Add meg Uram!...Tedd meg Uram!...

Pét. 2,24 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel szógyultatok meg.
Ésa. 53,5 És Ő 1. megsebesíttetett bűneinkért, 2. megrontatott a mi vétkeinkért, 3. békességünknek büntetése rajta van, és az 4. Ő sebeivel gyógyulánk meg.

Csak lelkiekben? Akkor miért vagy lelki beteg? Miért vannak lelkibetegek? Jézust megostorozták, 1. sebeket kapott a bűneinkért. 2. A bűnt magára vette. 3. Isten megbékéljen velünk. 4. meggyógyultunk. Ezt bizonyhogy hinni kell!

Gal. 3,13 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:

Az átok alá a betgség is alátartozik. Nézd csak meg az V. Mózes 28-at.

Természetesen lehet ölre is menni, lehet vitázni is, lehet megosztás közöttünk, de egy az Istenünk és nem üdvösségkérdése ki hiszi ezeket és ki nem. Mindenki magyrázhatja úgy ahogy akarja. Aki azt várja, hogy Isten meggyógyítsa, várja, aki hittel elfogadja hát fogadja el! Mindenki maradjon abban amit hisz. Az Igét ki lehet forgatni, de egy biztos! A kizárólagos igazság nincs egyikünknél sem!! A másik, soha nem tudni, hogy kinek mire van szüksége. Mivel nem egy egyházból vagyunk, nem egy a földi tanítónk, eltérések lesznek közöttünk! Ezt vegyétek figyelembe mielőtt válaszoltok/válaszolunk egymásnak. Az alázat és a szeretet maradjon a sorok között, akkor nem lesz hajtépés.
Van aki azt vallja, hogy Isten egyeseket meggyógyít, ketteseket nem. Ez személyválogatás lenne! Isten pedig nem személyválogató. Ez a tanítás felér azzal, hogy előre megírt élet. Te a pokolba te a mennybe mész...
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Március 12, 18:41:35
Anti írta: Ne is feltételezzünk olyat, hogy ha valaki nem gyógyul meg, hogy az a hitével van összefüggésben. Vagyis hit hiánya miatt nem gyógyul meg.

Nem bizony, nem biztos, hogy a hite hiányzik. Lehet neki akkora hite, hogy a hegyeket megmozdíthatja is vele, szeretet pedig nincs benne, mondjuk haragszik, akkor semmi az egész.

- Lehet, hogy egy megnem bocsátás van az életében. Olyan bűn, amit addig Isten sem bocsát meg. Addig elmaradnak az áldások ameddig valaki távol van Istentől a szívében. A bűn pedig mint tudjuk.... Az Ó szövben nézzétek meg, kik voltak betegek? A bűnös és az engedetlen szívűek.

- Az is lehet, hogy nem ismeri az Ige Igazságát, ami szabaddá tudná tenni.

Egy biztos! Isten nem akarja, hogy beteg legyen valaki. A szeretet erről szól.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Március 12, 19:07:39
Jogos lenne a kérdés ha valaki azt kérdezné, miért betegszik meg valaki? Isten sújt le rá? Nem!

Mondok erre egy példát. Ha bemész egy disznóólba a tiszta ruháddal, bizony átveszed a disznóól jellegzetes bűzöz szagát. Mit kell tenned? Lemosakodni és tiszta ruhába bújni. Ha viszont a piszkos ruhára felveszed a tisztát, az is átveszi a szagát.

Disznó= sátán
Disznóól= világ
Szag = bűn
Víz= Ige

Nézzük ezt biblikusan. Ebben a bűzös betegséggel, nyomorral teli világban élünk, ahol a disznó az úr. Átvesszük azt, ami ebben a világban van. Kikerülhetetlen. Ellenben az Ige megtud tisztítani bennünket. Fel lehet venni az Igét, de közben élhetjük a bűnös életünket is. Hát bizony nem lesz áldás az életünkön. Meg kell mosakodni az Igével, hogy jó illatúak legyünk.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kövecske - 2008 Március 12, 19:47:04
Kedves Éci! :088:

Igen, megkaptuk a gyógyulásunkat. A Lelki gyógyulásunkat!
Testünk még vár a megváltásra. Nem gyógyul meg mindenki, mert Isten szuverén akaratában van.
Ne is feltételezzünk olyat, hogy ha valaki nem gyógyul meg, hogy az a hitével van összefüggésben. Vagyis hit hiánya miatt nem gyógyul meg.
Vagy azért nem gyógyul meg, mert valami még nem stimmel vele.
 

Kedves Anti!  :05:

Teljes mértékben egyetértek azzal amit írsz...   
Én is ezt vallom...
Istennek hatalmában van  minden... nincs Előtte semmi lehetetlen... de hogy kivel mi a terve... mit végzett felőle... ez egyedül az Ő szuverén joga!

 Azt, hogy miért döntött pl. úgy, hogy a tanítványok közül Jánoson kívül mindegyik mártírhalált hal...vértanú is lesz... egyedül csak Rá tartozik.
Péter is szerette volna tudni, hogy Jánossal mi a terve az Úrnak... Ő ezt válaszolta:

Ján. 21,22
Monda néki Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, a míg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem!    (Károli)

 És ez így van ma is... Isten úgy tesz , ahogy  AKAR!

Én csak kérhetem Tőle azt, hogy meggyógyúljak...  azt olvasom... kérjetek...
De , hogy mit tesz, hogy tesz... az az Ő szuverén döntése...  én szolgája vagyok, nem ügyvédje... nem én szabom meg Neki mit tegyen.

Jézus azért jött, hogy megszabadítsa az embereket a bűn rabságából... hogy örök életet adjon...  hogy a lelküket mentse meg. Ez az, ami mindennél fontosabb.
Anno sem értette meg ezt Izráel népe. Olyan Messiás kellett nekik, Aki meggyógyítja őket, Aki "kenyérszaporító"..., Aki megszabadítja őket a földi nyomorúságból..., Aki felszabadítja őket az elnyomás alól .. nem a lelkükkel törődtek... a földi dolgok voltak azok, amik fontosabbak voltak...

Igen, Anti, egyetértek! A testünk megváltása még várat magára. Azt is megváltotta Jézus, de ennek beteljesedése még várat magára. Még a gyarló  romlandó  testben élünk, ami porból lett, ami megbetegedhet, és porrá lesz. Megdicsőült, romolhatatlan testet feltámadásunkkor kapunk majd (vagy aki eléri, az elragadtatáskor változik át ) ...

Nem mondom azt, hogy bennem már nincs bűn... hogy én tökéletes vagyok... mint ahogy senki nem az közülünk...de  nem hiszem, hogy ezért lennék beteg...
Isten  végtelen kegyelme az, hogy valaki egészséges, és az Ő "titka " az, hogy a másik ember miért hordoz betegséget, miért születik rendellenességgel...

Senkinek nincs joga megmondani, hogy miért is...
Nem kérdőjelezhetem meg a hitét..., sem azt, hogy Isten mit lát jónak tenni vele... :08:

Bocsika, hogy ilyen hosszú lett...


Szeretettel:
kövecske
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Március 12, 20:28:43
kövecske! Az orvostudomány is tudja, hogy a legtöbb betegség okozója a stressz,  idegesség, a harag, a gyűlölet.... felhalmozódása is lehet. Ez pedig néven nevezve a bűn következménye. Tudok olyanról, amikor sokéves gyűlöletből szabadult meg egy nő, akkor felkelt a beteg ágyából. Nagyon sok oka lehet a betegségnek. Megtudjuk nyitni magunkat a sátánnak bármivel. Lehet a hit hiánya is. Lehet, hogy ez nálad nem így van, akkor vesd el  magadtól. éci nem azt állította ezzel, hogy csak a hit hiánya az oka. Rengeteg oka lehet annak ha valaki nem gyógyul meg. De olyannal nem találkoztam a Bibliában még, hogy Isten ne akarta volna. Isten téged erre a betegségre rendelt el? Nem hiszem. Isten nem akarna meggyógyítani? Nem hiszem el! Akkor mi az oka? Erre én nem tudom a választ. Ha nem tudod ezt elfogadni semmi baj. Hidd azt, amit eddig hittél. Ne gyötörd magad olyan miatt, amit te másképpen látsz. A mártírhalál, amit felhoztál az más kategória. Tudunk tanulni egymástól, ha nyitott szívvel járunk.
 
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kövecske - 2008 Március 12, 21:41:25
Mária...Én nem akarok vitatkozni... mert azt lehetne vég nélkül...

És nem is rólam van szó...
Ez a tanítás, hogy mindenkinek meg kell gyógyulni, mert különben baj van vele... ez alapjaiban dől meg... mert nem erről szól a Biblia...hanem a lélek gyógyításáról! Az ember üdvösségéről! Ez a legfontosabb... 

A testi egészség másodlagos! Nem akarok ennek a témának "szenvedő alanya" lenni, tehát ismétlem ne legyen rólam szó...
 Én nagyon boldog vagyok, és tudom, hogy Isten mindenek felett szeret...És én így imádom Őt.. és szintén mindenek felett... Ő az életem egyetlen középpontja...

Könnyű egy egészséges embernek imádni az Istent, és hálával megköszönni az egészségét...

Könnyű valakinek hinni és hirdetni hogy Isten mindenkit meggyógyít..,különösen, ha soha nem is volt beteg a hirdető...

De ha valaki betegen szereti, imádja az Istent...aki nem kérdőjelezi meg Isten szeretetét azért mert rendelleneséggel született... aki nem lázadozik a Teremtője ellen, aki alázattal meghajol Isten akarata előtt... legyen az bármi...ahhoz nagy hit kell... ezt higgyétek el! Aki így, betegen is boldog, mert szeretheti az Urát, és Megváltóját..., akinek így is békessége van..., az nem semmi...ez tuti...

A Bibliában Jézus mindig a hitetlen embert gyógyította meg...
Nem olvasok hívő gyógyításáról...

Nem akarom felsorolni a bibliai hívő betegeket... nem is akarok semmit bizonyítani...

Azt sem én akarom megmondani, hogy az életből vett Joni Eareckson miért nem gyógyult meg, amikor rengetegen hittel, hitből imádkoztak a gyógyulásáért...

De hallottam a bizonyságát... olvastam a könyveit.. és láttam az életét bemutató filmet...

Sok tusakodáson ment keresztül... de belátta...megértette... így...hogy kerekesszékből hirdeti Isten mindent elsöprő szeretetét, és kegyelmét...így sokkal hitelesebb a bizonysága, és rengeteg embert vitt Jézushoz. Mert nem azért szereti és szolgálja az Úrat, mert meggyógyult...egyes egyedül azért, hogy Isten megállította a széles úton... magához vonta, és megváltotta az örök kárhozattól...  :05:

Ez a lényeg... ez a mindenkefeletti igazi öröm, és boldogság...amikor tudom, hogy bármi is van, Isten szeret, és Jézusban örök életem van.. békességem van..., Jézusban megbékélt velem az Atya, mert azért jött Jézus, hogy megkeresse és megtartsa ami elveszett... mert úgy szeretett, hogy életét adta értem/értünk... :2smitten:

"Világszerte sok kétségbeesett szenvedő ember találta már meg Joni bizonyságtétele által az Istenben való örömhöz vezető utat. "

"Tehetetlenségében megtapasztalta, hogy számára Isten erőforrássá lett, Aki még a nyomorúság közepette is boldoggá teheti az embert."  (Idézet a könyvből)

Kedves tesók! Így vihet egy beteg ember beteg embert..., sőt... sok egészségest is Jézushoz...
De ha egy egészséges azzal "vigasztalja"... azért nem gyógyulsz meg mert...
Azon nincs áldás... bocsánat, hogy ezt kimondom... de így igaz... mert ezzel csak még rátesz egy lapáttal a beteg "sebekre"...

Elnézést, hogy hosszú voltam... :08:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Március 12, 22:30:28
Drága kövecske! Miből következettél, hogy csak lelki gyógyulást hozott Jézus? Melyik Ige az, amelyik erről szól egyértelműen? Mert az 1 Péter 2:24 és az Ésaiás 53:4-5 nem egyéretelműsíti ezt az állításodat. Akkor senki nem lelki beteg? Mindenki meggyógyult lekiekben. Akkor imádkozni sem kell a testi gyógyulásért, mert Isten úgyis akkor gyógyítja meg amikor Ő akarja, hiába is kérik. Meg a test nincs megváltva. Vagy ki kell könyörögni imával? Vagy megadja, vagy nem? Ha meg Isten mérte ki, betegítette meg, akkor minek kellene az akarata ellen menni? Nem furcsa ez így? Nekem az. Vagy imádkozzunk hátha megadja? De azt hiszem ez csupán csak egy meddő beszélgetés lenne közöttünk és azok között akik abban hisznek amiben én. Vagyunk itt egy páran, de ti is akik nem abban hisztek amiben mi. Ebben a világban mindenki megbetegszik- Éppen a disznóóllal szimbolizáltam ezt, hogy hogyan is van. Látod, megtudjuk magyarázni mindannyian a magunk tudásával. Nem akarlak megbántani nem ez a szándékom. szerintem ne is essünk egymásnak. Mindenki higgye amit hisz, és ennyi. Csak az a baj, hogy óvatosnak kell lenni ezután ki mit ír, hogy nem legyen teológiai háború közöttünk itt a fórumon. Indulatokat szabadít föl az ellentét. Márpedig van közöttünk.

Áldott szép estét kívánok!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Március 12, 22:37:11
Még azért lenne egy megjegyzésem. Isten nem erre hívott el minket hogy vitázzunk egymással az Igéjén. Teljesen felesleges időpocsékolás lenne. Megaztán nem csak református tanok vagy baptista tanok vannak itt, így mivel máshonnan vagyunk, karizmatikusok is, mások a tanaink is. Ez szül ellentétes tanokat. Vagy elfogadjuk egymást így, vagy sem. Ez viszont az alázat kérdése és semmi más.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Ádám - 2008 Március 12, 23:47:34
Szerintem abban nincs nézeteltérés köztetek, hogy az üdvösség fontosabb-e az egészségnél, hisz Jézus mondta, hogy jobb neked fél kézzel, vagy fél szemmel bemenned az Isten országába, mint épen elveszni. Ez tény. Tény az is, hogy Jézus senkit nem bocsátott el betegen, aki hozzá fordult. Valóban megtörtént olyan is, hogy betegek közt állt, és csak egyet gyógyított meg.
Ma az egyháznak személyileg sajnos nincsenek ilyen 'fix pontjai' látható szinten, tehát Jézuson kívül. :)
Én személy szerint a Down-kórosokkal, és hasonlókkal kapcsolatban úgy érzem, hogy a csoda az emóciós készségük fejlődése például. Az is öröm, ha ki tudja fejezni magát, sőt hitre jut Jézusban, és ezt kimutatja, meg ilyenek.  Nehéz, de ilyen esetekben valóban nem ildomos, nem etikus 'eröltetni' a csodát, de nem hinném hogy ez Máriának, vagy a karizmatikus gyülekezeteknek feltétlen a velejárója... talán csak a Biblia 'felfedezésének' kezdeti szakaszában. Hiszem hogy Máriában, és más érettebb vezetőkben már van tapasztalat ahhoz, hogy mikor, kinél 'rukkoljanak elő' a gyógyulással. :) Nem hinném, hogy kérve-kéretlenül 'házalnak' vele minden hívőnél. Én úgy hiszem, az igehírdetésben bármelyikünk a megváltást hangsúlyozná ki, akár van, akár nincs beteg a hallgatóságban.
Ennek ellenére biztosan van olyan isteni késztetés is, ami adott esetben noszogathatja az embert, hogy na most viszont itt az ideje hogy hirdesd a gyógyulást. Én hiszem hogy ez akkor történik, amikor a vágy ez iránt magától megfogalmazódik valakiben (persze igeismeretből..) és ezt Isten elé viszi.
Úgy érzem azok az emberek, akik betegségük mellett élik meg a hitüket, természetesen nem lelkietlenebbek, mint aki egészségesként, és nem id gondolnám, hogy ezt bárki is vitatná. A Paxon megy néhányszor, hogy vak emberek hogyan hisznek.  Nos tény, hogy sokan, főleg karizmatikusok szeretnék, hogy ez ne maradjon így, de biztos vagyok benne, hogy Isten ilyen szinten is megélhető jelenlétét, békéjét tudja adni a szívbe, amit adott esetben a nem megfelelő időben közölt gyógyulás lehetősége megbolygathat. A fordítottja is előfordulhat... hogy valaki epedve keresi ezt az üzenetet, de a szolgáló nem hangoztatja, mert nincs ilyesmiben megtapasztalása, vagy gyakorlata. Hiszem hogy az egyház együtt egész, és egy lelkész nem kevesebb attól, hogy 'csak' a lélek pallérozásában jártas. Hiszem hogy kereshet, ajánlhat olyat, aki rendelkezik jártassággal a kijelentés, Isteni vezetés ezen területén is, ha a lelkész úgy látja, hogy erre fokozott igénye van a hozzá fordulónak. Ha nincs, nem feltétlenül szükséges, mesterségesen előidézni ezt a vágyat, mert lehet, hogy Isten a lélekkel akar behatóbban foglalkozni.

Egy biztos, én úgy érzem Isten jósága, bár a keskeny úton van, mégis tenger széles, így bárhol állapodik meg rajta az ember, Istenben marad, békessége lehet...
Hogy kinek mi a szakterülete, mire van elhívása az Úrtól, az más kérdés, természetesen az elhívás meghatározza az adott személy szolgálatát, hitgyakorlatát. Például, ha egy bokaficammal valakit fogorvoshoz viszel, az megmondja hogy bokaficam, de ha nincs nálla épp felszerelés nem tudja sínbe tenni, de ha nem tudja, mert nem látja hogy sántított, csak beültetik a székébe, biztos hogy a szájában kezd el babrálni, mert az a szakterülete. Ha megtudja, hogy bokaproblémája van, azonnal a balesetire vagy hasonló szakosztályra küldi. Ettől még nem 'sötét', ha futólag bekukkant a szájába is, hisz sose lehet tudni... talán a gyógyulás uán oda is vissza kell majd mennie, ha nem fél a szuritól! ;)
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Március 12, 23:55:16
Idézetet írta: Mária
Anti! Egy anyának hol van isteni hatalma? Rossz a hasonlat.
 

A szülő és gyerek kapcsolat alatt nem a hatalmat értettem, hanem a felsőbrendűséget ( okosabb; bölcsebb; jobban tudja hogy mi kell a gyermekének, mint maga a gyerek. ).
Az Úr rengeteg helyen hasonlítja magát szülő gyerek kapcsolathoz. Kérdezek:
Amit kérünk az Úrtól azt mind megfogja adni, mert hittel kérjük? Miért mondja az Úr, hogy:

Ézs 55,9   
"Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál."

Ézs 55,8   
"Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR."

Zsid 12,6
"mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad."

Amit a gyógyulásról írtál, hogy mindenkit meg akar gyógyítani az Úr, nem áll 100%-os alapon. Ilyet nem jelent ki a Biblia.

"Van aki azt vallja, hogy Isten egyeseket meggyógyít, ketteseket nem. Ez személyválogatás lenne! Isten pedig nem személyválogató. Ez a tanítás felér azzal, hogy előre megírt élet. Te a pokolba te a mennybe mész..."

Az ágyban fekvő bénán kívül miért nem gyógyította meg Jézus a többi beteget? Ott voltak Jézus körül! A 4 ember által vitt bénának is először azt mondta Jézus, hogy "megbocsátattak bűneid" és csak azután gyógyította meg. Ugyanis, a Lelki gyógyulásért jött el Jézus és nem a betegségek gyógyulásáért. Vannak még példák a Bibliában. Tehát személyválogató? NEM! Csak szuverén...

Róm 9,20-21
"Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: "Miért formáltál engem ilyenre?"   
Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja?"

Szeretettel,
Antee

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kövecske - 2008 Március 13, 00:58:55
Kedves Mária!

Sok igehirdetésben hallottam már azt, hogy a Jn 3,16-ban benne ban a Biblia "dióhéjban"...azaz...a Biblia eszmei mondanivalója:
Jn 3,16
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Tehát egyértelműen ezért jött Jézus, hogy örök éltet adjon... és ez nem a testem, hanem a lelkem/szellemem állapotától függ. Attól, hogy Jézus Krisztus áldozatos haláláért - aki a bűneim miatt függött a keresztfán - bocsánatot kapjak bűneimre. (és ahogy Ádám írta, jobb csonkán, félszemmel bemenni...stb.)

Lk 19,10
Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet."
ezt már írtam előbbi hozzászólásomban is, de nem vetted figyelmbe... :08:

Tehát aki elveszett állapotban van bűnei miatt...

És nem olvasom sehol, hogy "azért jött, hogy mindenkit meggyógyítson... vagy azt, hogy "úgy szerette a világot, hogy mindenkinek testi gyógyítást hozott"...

Mert az Isten tökéletes akarata ez:
1Tim 2,4
...aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.
2Pét 3,9
...mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.

Nos... ez Isten tökéletes akarata... ezekről olvasok...
De olyan Igét, ami azt akarná, hogy minden ember meggyógyuljon, olyat nem találtam sehol a Bibliában!

Ennek hiszek... ez tartom tiszta, igei tanításnak.

Persze egy szóval sem mondom azt, hogy Jézus nem gyógyít ma is... szeretett, drága, áldott emlékezetű Nagypapámat 3.infarktus után, amikor a prof kijelentette, hogy nem éri el a reggelt, meggyógyította... még ezután 4x365 reggelt élt meg... :2smitten:

Csak nem jelentem ki kategórikusan, hogy mindenkinek meg kell gyógyulnia, különben baj van a hitével... vagy mit tudom én mivel... nem az én jogom ezt megitélni...

Ez az én véleményem, ez az én hitem... ezt kifejtettem, és többé nem kivánok ehhez a témához hozzászólni!

Isten legyen a mi világosságunk!

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: yeva - 2008 Március 13, 07:37:20
Jézus mondja:

Lk 5,32
Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre."
Jn 12,47

mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem.
Jel 3,19

Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg!
Zsid 12,6

mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad."

Zsid 12,7
Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja?

Zsid 12,8
Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak.

Zsid 12,9
Azután: testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, hogy éljünk?

Zsid 12,10
Mert ők rövid ideig, a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk.

Zsid 12,11
Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.


No comment.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: E.Edit - 2008 Március 13, 09:05:08
Ebben a temaban teljesen ugyanaz a meglatasom mint Anteenak es kovecskenek.Yeva pedig roviden es tomoren megfogalmazta.Adam is nagyon jol kifejtette a LENYEGET!
A satannak egyik nagyon eredmenyes taktikaja a megosztas abszolut nem lenyegretoro kerdesekben.
Vigyazzunk ra,hogy koztunk ez ne sikeruljon neki.
Edit.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Március 13, 10:03:28
Legyen néktek a ti hittek szerint!

Ádám! Köszönöm! Jól megfogalmaztad. Igen, ezzel egyetértek!

Soha nem kételekedtem Isten szuverinításában. Egy kereszténynek fel kell növekedni és nem maradhat csecsemő! Isten nem szolgál ki bennünket folytonosan, hanem meg kell állnunk az Ő akaratában! Mi az Ő akarata, azt az Ige megmondja. Csupán borzasztó látni sokak megkötözöttségét a gyógyulással kapcsolatban. Még Igéket is keresnek a maguk igazára, kiragadva a szövegkörnyezetéből. Meg is magyarázzák, hogy nekik mennyire igazuk van. De ha nem kell a Ige a gyógyulásról, hogy felnyiljon a szemetek, akkor a port is le kell verni a lábunkról. Odébb kell állni. Abba kell hagyni. Ez is Jézus szavai. Igét bárki bármire elő tud hozni. Én bizony azt fogom hírdetni még egy haldoklónak is, hogy van reménye a felépülésére, mert Jézus akaratában ez van. Az más kérdés, hogy ő inkább megakar halni! Hát legyen. Csupán az a döbbenet, akkor minek az orvoshoz járni, ha egyszer Isten nem akar gyógyulást hozni? Ellene menni Isten akaratának? Isten nem akarja megadni, de azért elmegy, hátha mégis meggyógyul?! Vagy inkább az orvosban mint Istenben jobban megbízni? Hát furcsa dolog és gondolkodás mód. Tudom most az jön, hogy az orvost Isten azért rendelte, hogy gyógyítson. Hát Istennek kell egy ember a munkájához? Ugye mindent meg lehet magyarázni! Nem szeretném győzködni se kövecskét, sem yevát, se Editet, sem Antit semmiről. Én csupán leírtam amiben én hiszek az Ige alapján! Anti! Ez is Igei és tiszta tanítás a gyógyulásról!

Azért szeretném kihangsúlyozni kedves testvérek! Számomra a legfontosabb az ÚJJÁSZÜLETÉS!!!! Aki ismer az tudja. Az Igéitek ellenére is. Nem a gyógyulást tartom a legfontosabbnak, még ha ti így gondoljátok, annak ellenére is. Látom erre felé terelgettetek. Ellenben ismerem Isten akaratát a gyógyulás területén is. Nem fogok mást hírdetni, mert ti másképpen tudjátok. Jól legyen dolgotok és lássatok Isten akaratában a gyógyulás területén is! Nagyon elzárkóztatok ezen a területen! Sajnálom. Erről hallottatok éveken keresztül, így nem csoda, hogy abban hisztek! De a karizmatikusokat nagyon megvetitek ezen a területen, és vannak akik azt állítjál, hogy fertőzik a hamis tannal. Szerintetek melyik a hamis? Hát ítélje meg Isten! Ti ugysem tudjátok.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: éci - 2008 Március 13, 10:51:07
Bocsánat,nem volt szándékomban kavarodást okozni,de én ebben hiszek amit leirtam ,szabad akaratunk van,mindenki azt hisz amit akar .Ha valaki szenvedni akar hát tegye azt ,de ez nincs leirva hogy betegen kell leélni az életünket.Isten megváltott a törvény átka alól minden embert, amikor  betegen születik meg valaki az nem Isten akarata, az a sátán müve,de ha már igy is van Ő a legjobbat hozza ki abból is,Mi a törvény átka?-betegség,szegénység...Gal3,13-14. 29.olvassátok el nem irom le,de vissza lehet menni a 5 Mózes 28,1-14,nem egy helyen van leirva, hogy megkaptuk a gyógyulást is,csak meg kell tanulnunk elvenni,adni csak nyitott tenyérbe lehet.Tehát Isten nem válogatja meg, hogy kit gyógyit meg ,csakis rajtunk mulik ,hogy elvesszük a gyógyulást vagy szenvedünk a betegségeinktől. 
Ésaiás53,4-5...fájdalmainkat hordozá...és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.Máté 9,22 ...a te hited megtartott téged.....
kell e a hitünk a gyógyuláshoz?...és meggyógyult az asszony abban az órában.
Máté 9 ,29...legyen néktek a ti hitetek szerint.Jézus mais ugyanaz aki tegnap volt szabad akaratot ad mindenki számára,itt a példa .Máté8,17...betegségeinket Ő viselte,és fájdalmainkat hordozá. ,... én hiszem és cselekszem az Igét,nem elég csak olvasni megis kell cselekedni Máté 7,21......hanem aki cselekszi az én Mennyei Atyám akaratát. 
Mindenek előtt ami a legfontosabb a szeretet ,ami a törvény betöltését jelenti ebben kell jobbá válnunk  .

Szeretettel Éci :017: :028: mindenkinek! :ima06: :kereszt02:                                                   
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Március 13, 11:30:08
Kedves Éci! :088:

Természetesen nincs megirva az, hogy betegen kell leélnünk életünket, ahogyan az sem, hogy mindenkinek meg kell gyógyulnia.
Tehát szerinted a sátán műve az, ha betegséggel születik a gyermek? Hogy van akkor az, ha egy élő hitű házaspárnak születik
egyéb betegséggel, rendellenességgel gyermeke? A sátán volt? A sátán láncra van verve és addig mehet, ameddig Isten engedi.
Ilyen messzire nem mehet, hogy kénye kedvére valamelyik gyermeket betegséggel súlytsa.
Ahogyan az ige is mondja, nem kell többé az apák miatt a gyermekeknek szenvedni.
Nem a gyermek foga fog belefásulni, ha egrest eszik! Amikor a tanítványok megkérdezték Jézust a születése óta vak emberről, hogy
ki vétkezett, akkor tudod mi volt a felelete?
"Nem õ vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei."

Mi ez, ha nem hasonlítható egy nyitott tenyérhez?:
-Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz.
-Uram, hatalmad van, kérlek gyógyíts meg.
-Uram, tudom, hogy neked semmi sem lehetetlen. Tudom, hogy látod betegségemet, kérlek gyógyíts meg ebből.

Ez egy nyitot kéz. Nem attól nyitott a kéz, ha már elhisszük a gyógyulásunkat, vagy ha hittel magunknak követeljük.
Istennek az alázatos megtört szív tetszik és nem a tolakodó, követelő magatartás.
A törvény átka az, hogy a testünkből eredendően nem tudjuk betartani, ezért ítéletet hoz a törvény. Ha valójában a szegénységet és a betegséget
törölte volna el Jézus a kereszthalálával, akkor Pálnak miért kellett sátorkészítőként megkeresnie a betevő falatját? Miután jött a felajánlás, csak akkor tudta teljesen az idejét a tanításra fordítani. Miért kellett Pálnak betegen élnie? Miért kellett, hogy Lukács doktor a hajón legyen mellette?

Jn 16,33   
"Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyõztem a világot."

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Március 13, 11:59:57
Anti neharagudj de nem tudok elmenni ez mellett: A sátán láncra van verve és addig mehet, ameddig Isten engedi.

Ezt hol olvastad? A Bibliában nem, az biztos. Ez téves tanítás. A sátán még mindig szabadon garázdálkodik. Az más kérdés, hogy hamarosan meglesz kötözve ezer esztendőre, de ezt amit írtál, nagyon rosszul tudod.
Nagyon kérlek benneteket ne fogjátok Istenre a betegségeteket és másét sem!!!! Még egy anya is az életét adná a gyereke gyógyulásáért! yeva is szerintem ezt tenné kövecskéért. Bármit megadna, hogy egészségben lássa a gyermekét. Könyörgöm, ne fogjátok a sátán munkáját Istenre!

Ádám és Éva esetében sem volt megkötözve a sátán mégsem tehetett azt, amit akart. A megnem térteknél sem tehet amit akar. Pedig ők még nincsenek olyan védelem alatt, mint a megtértek. Elgondolkodtató? A szabadságunk viszont megvan rá, hogy megnyíljuk neki - Engedelemeskedj Istennek, állj ellen az ördögnek és elfut tőled. Jak. 4:7 - és ő bizony fog garázdálkodni. Eléggé csendben és rafkósan, ahogy ezt ma is teheti és teszi is. Nézd meg a Bibliában, nem kűrtőli maga előtt, hogy hé jövök és bekaplak! Most megbetegítelek, most ellopom az egészségedet, most ezt és ezt teszem veled, körülötted. Elhiteti veletek, hogy Isten mérte rátok, hogy tantíson valamire és a betegséggel alázatban tartson! Ez biblikus? NEM! Elhiteti veletek, hogy így jobbá tudtok válni! Soha nem tudsz jobbá válni! Istennek pedig nincs szüksége a betegségre, nyomorúságra, ahhoz, hogy te jobb legyél! Ő meghalt érted és így fogad el, amilyen vagy. Az Ő Igéje változtat meg és tesz alázatossá, de nem a ragya és nem a betegség! Te kegyelem alatt élsz, amit nem ismertek akik így beszéltek és hisztek! Mit mond Jakab, ki álljon ellen az ördögnek? Te. Azért mert valaki keresztény az teljes védelem alatt van? Az áldott állapotában semmi nem érheti? Isten adta, a baba egészségét, Isten el is veszi? Hát ez vádlás Isten ellen! Ő vádolható ilyennel?

Anti: Istennek az alázatos megtört szív tetszik és nem a tolakodó, követelő magatartás.

Te úgy képzeled el, hogy mi tolakodunk, követelőzünk Istennél?  Nagyon elszomorít, hogy ezt feltételezed rólunk. Tényleg azt hiszitek, hogy mi, akik hiszünk a gyógyulásban, és a sátánnak tulajdonítsuk a betegséget, mi nem féljük Istent és nincs bennük alázat, bölcsesség?? Hát ez fáj.  :08:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: éci - 2008 Március 13, 12:16:54
Kedves Anti Istennél nincs "ha",Ő ideadta a "ha" embernél van ,ha hiszed akkor a tied.
Róma 1,17...Az igaz ember pedig hitből él.Krisztus váltott meg minket a törvény átkától,átokká tétetvén érettün;mert meg van irva :Átkozott minden ,aki fán függ Gal 3,13.Alázatos szivel kérjük és hittel a szivünkben ,Isten megadja neked minden kérésedet amely szivből jön,hidd el.amen.
Éci
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: almácska - 2008 Március 13, 13:25:41
 
  Kedves Mária!

 Sokban egyetértek veled, mert tudom, hogy igaz amit irtál... Sokat segített rajtam az Úr a betegségeimben.
Rajtad keresztül sok mindent üzent az Úr nekem...ami a lényeg, amíg meg nem értettem a lényeget.
Mert a gyógyulás alapja Isten, de Őt kizárják, az embert pedig összezárják a betegségeivel és az "ördöggel"

 Tudod honnan tudom, én már meggyógyultam? Mert az Ige azt mondja. Honnan tudom, hogy meggyógyultatok? A Máté 8:17 azt mongja, hogy: Pedig betegségeinket Ő viselte és fájdalmainkat Ő hordozá."

 Az 1 Péter 2:24-ben pedig ez áll: .....akinek sebeivel GYÓGYULTATOK meg

 Mit ir Péter, "GYÓGYULTATOK meg" nem azt mondja, hogy majd fogtok gyógyulni...hanem azt mondja, hogy: "ti már megGYÓGYULTATOK"

 Nekem ez a szerény véleményem.. :pirul:

Szeretettel:alma
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Március 13, 17:10:27
Kedves Mária!

Mielőtt tévtanítónak ítélsz, valójában gondolkozz el a mondat értelmén. A hozzászólásodban azt írtad, hogy szabadon garázdálkodik, majd pár sorral lejjebb meg azt, hogy nem tehet amit akar. Nos... a valóság az, hogy a lánc alatt az Isteni engedélyt értettem.
Már az Ószövetségben is csak engedéllyel nyúlhatott Jóbhoz a sátán. A sátán valóban nem teszi azt amit akar ( hozzászólásodból idézve ), én ezt értettem a lánc alatt. Kérlek ne feltételezz ilyen tudatlannak, egyértelmű, hogy az 1000 éves királyságban lesz megkötözve!
Jézus kereszthalálával kisebb láncra lett fogva, mint az ószövetségi időkben. A lánc alatt nem a megkötözöttséget értem. Amint a kutya mehet addig, amíg a lánc ér, aképpen értettem a lánc hasonlatot a sátánra.

"Még egy anya is az életét adná a gyereke gyógyulásáért!"
Istennek még az anyánál is nagyobb szeretete van, ezért adta a fiát értünk.
Kérdezek:
A gyermeknek kérnie kell az anyukáját, hogy vigye el az orvoshoz? Ugye hogy miután észrevette azonnal rohan vele a dokihoz?
Mennyivel inkább indul meg az Úr kérés nélkül a szükségleteinken! Vannak dolgok, amiket kérni lehet. De nem feltétlen a gyógyulás ez.
Eszembe jut a béna kezű ember vagy a vízkóros, akit Jézus kérés nélkül gyógyított meg.

"Te úgy képzeled el, hogy mi tolakodunk, követelőzünk Istennél?

Nem kellett volna magadra venni azt, amit nem neked címeztem.
Mit nevezek én tolakodásnak? Az, ha Isten helyett mondjuk meg, hogy mi legyen. Egy céljától el nem tántorodó magatartás, ami nekifeszül a
saját szükségleteinek! Jézus tanított minket imádkozni..."A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma...".

Nagyon elszomorít, hogy ezt feltételezed rólunk. Tényleg azt hiszitek, hogy mi, akik hiszünk a gyógyulásban, és a sátánnak tulajdonítsuk a betegséget, mi nem féljük Istent és nincs bennük alázat, bölcsesség?? Hát ez fáj."

Kérlek mutasd meg, hogy hol írtam ezeket. Nem írtam olyat, hogy nem félitek az Istent, hogy nincs bennetek alázat és bölcsesség.
Nekem olyan kijelentést ne tulajdoníts, ami nem igaz. Ez az, ami valóban fájhat.

Szeretettel,
Antee

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Március 13, 17:31:11
Kedves Anti Istennél nincs "ha",Ő ideadta a "ha" embernél van ,ha hiszed akkor a tied.
Róma 1,17...Az igaz ember pedig hitből él.Krisztus váltott meg minket a törvény átkától,átokká tétetvén érettün;mert meg van irva :Átkozott minden ,aki fán függ Gal 3,13.Alázatos szivel kérjük és hittel a szivünkben ,Isten megadja neked minden kérésedet amely szivből jön,hidd el.amen.
Éci

Kedves Éci!  :05:

Nem látok olyat az igében, hogy Isten azt mondta volna: "neked adtam a gyógyulást, ha hiszel, meggyógyulsz"
A tengerbe vetett hegyet sem szó szerint kell érteni. Mert ha így lenne ez, akkor sokan dobálóznának hegyekkel.
Valóban az igaz ember hitből él! De élhet kenyér ( étel ) nélkül is, hiszen meg van írva: "Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.". Mózes és Jézus be is bizonyította. Ó és Új szövetségi példa.

A törvény átkáról már írtam pár hozzászólással feljebb...

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Március 13, 17:45:30
Kedves Anti!

Lázárom a részemről ezt a témát. Nem sok értelmét látom a kiforgatott, félremagyarázott írásoknak!

Itt a vége. Áldjon az Úr!

Szeretettel: Mária
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: yeva - 2008 Március 13, 20:56:52
Legyen néktek a ti hittek szerint!

 Én bizony azt fogom hírdetni még egy haldoklónak is, hogy van reménye a felépülésére, mert Jézus akaratában ez van. Az más kérdés, hogy ő inkább megakar halni! Hát legyen. Csupán az a döbbenet, akkor minek az orvoshoz járni, ha egyszer Isten nem akar gyógyulást hozni? Ellene menni Isten akaratának? Isten nem akarja megadni, de azért elmegy, hátha mégis meggyógyul?! Vagy inkább az orvosban mint Istenben jobban megbízni? Hát furcsa dolog és gondolkodás mód. Tudom most az jön, hogy az orvost Isten azért rendelte, hogy gyógyítson. Hát Istennek kell egy ember a munkájához? Ugye mindent meg lehet magyarázni! Nem szeretném győzködni se kövecskét, sem yevát, se Editet, sem Antit semmiről. Én csupán leírtam amiben én hiszek az Ige alapján! Anti! Ez is Igei és tiszta tanítás a gyógyulásról!

   Mária! Köszönjük szépen, hogy nem akarsz győzködni minket! Elnézést kérek, de nem értem, mi ez a felháborodás!? És mi ez az enyhe célzás? Melyik az a beteg, amelyik meg akar inkább halni?!
   Végigolvasva a hozzászólásokat, sehol nem látom, hogy valaki egy szóval is azt állította volna, hogy "Isten nem akar gyógyulást hozni!" Arról beszélünk, hogy nem "MUSZÁJ" mindenkinek meggyógyulni, mert ezt sehol nem igéri Isten, hogy mindenki meg fog gyógyulni, és senki nem lehet beteg. Mert se te, se senki más nem tudhatja, hogy mi Isten akarata egy-egy ember felől, mi az amit tervezett számára. És se te, se senki más nem mondhatja egy betegnek, hogy azért nem gyógyul meg, mert Isten ugyan meg akarja őt gyógyítani, de baj van a hitével és azért nem gyógyul meg!
Azzal, hogy egy műtét, vagy bármi más betegség esetén orvoshoz fordulunk, ez evidens!
   Senki nem megy ellene Isten akaratának azzal, ha orvoshoz megy! Tudjuk - egyértelműen, világosan - hogy orvosokon keresztül is csak egyedül az Úr gyógyít. Az orvos csak eszköz, ő csak kezel.
   Igen Mária, kell Istennek ember a munkájához! Mert amit Jézus itt a földön cselekedett, azt most rajtunk, embereken keresztül végzi. Nem jön Jézus, és nem személyesen vágja ki a begyulladt vakbeleket, hanem az orvosokon keresztül.
   Szüksége van Jézusnak a kezünkre, a lábunkra. Minket küld Jézus, hogy elmenjünk, és megsimogassunk valakit, akinek szüksége van rá. Vagy hogy elmenjünk és egy pohár vizet adjunk neki Jézus nevében.
   Igen, kedves Mária, az Úrnak szüksége van a szemünkre, hogy meglássuk azt akinek szüksége van segítségre, a fülünkre, hogy meghalljuk egy ember segélykiálltását - és még sorolhatnám.
   Istennek szüksége van arra, hogy mi itt eszközei legyünk.
 
 Te is másképp látod a dolgokat, és mi is. Ez az amit tolerálni kellene, és nem "kiborulni", ha valaki másképp vélekedik, más a meggyőződése. Kiborulás helyet, én inkább a "leborulást" gyakorolom. Előbb ha leborulok Isten előtt, akkor már elmarad a "kiborulás". :05:

  Isten adjon világosságot mindnyájunknak!


Szeretettel:
yeva 
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2008 Március 13, 21:19:11
Nem fokozni szeretném a kérdés indulatait - már egyszer végigmentünk néhány gyógyításon, és próbáltam nem a gyógyítás célját, hanem az amögötti lélek megjelenését, viselkedését, "lelkületét" átbeszélni. Nekem nem adta Isten a gyógyítás szolgálatát, adott mást. Nem adta a nyelveken szólást sem, és sok mindent nem adott - de sosem vontam kérdőre, mert elég, amit ad. Ami nyugtalanított korábban is - gyógyítások kapcsán - ma is nyugtalanít. Nagyon kellene vigyáznunk egymásra és nem csatázni. Nagyon fontos lenne - úgy vizsgálódni, hogy életveszélyes minden, ami körülvesz.
Ezért - azt szeretném kérni a testvérektől, tegyék le a saját gondolatukat és saját akaratukat Isten kezébe és kérjék az Övét. Ez biztos, ebből nem lesz baj - viszont sok baj elkerülhető lesz.
Ha Isten belenyúlt valakinek az életébe - annak következménye van, és lesz folytatás. Nem jó az sem, ha a másik formáltatását és jelenlegi állapotát számonkérjük, mivel nem tud magától olyanná lenni, amilyenné Isten formálja. A feddés szolgálata mindíg épít, javára van a másiknak - zsoltárokkal és dicséretekkel a legjobb. Arról ismerjenek meg bennünket, hogy egymást szeretjük. Akkor is, ha valaki szerint tévelyeg a másik - és viszont - akkor is. Ha Jézus meghalt értünk - ne versengjünk, ki a nagyobb. Tessék észrevenni - ki az ott melletted, aki erre indít.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: yeva - 2008 Március 13, 21:44:51
Idézet
Mielőtt tévtanítónak ítélsz, valójában gondolkozz el a mondat értelmén.

Kedves Anti!  :05:


Semmi tévtanítást nem olvastam a hozzászólásaidban. Ellenkezőleg, azt látom, hogy fiatal korod ellenére, Isten bölcsességgel áldott meg.  :05:
Azt kívánom, hogy a Szentlélek legyen a Te tanítód, adjon neked világosságot, és bölcsességet továbbra is.  :2smitten:

Róm. 14,22
Te néked hited van: tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, a ki nem kárhoztatja magát abban, a mit helyesel.


Szeretettel:
yeva
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: yeva - 2008 Március 13, 21:53:54
Idézet
Ha Isten belenyúlt valakinek az életébe - annak következménye van, és lesz folytatás. Nem jó az sem, ha a másik formáltatását és jelenlegi állapotát számonkérjük, mivel nem tud magától olyanná lenni, amilyenné Isten formálja.

Kedves Sándor!

   Egyetértek azzal amit írsz. Nem vagyunk a "szív és vesék vizsgálói", nem láthatunk a másik emberbe, nem kérhetünk számon semmit, és pláne nem ítélkezhetünk.
   De egyet tehetünk: szerethetjük úgy ahogy van, és akkor is, ha nem ért egyet velünk. Ha más a véleménye.


Szeretettel:
yeva

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: GLD46 - 2008 Március 13, 22:09:44
Kedves Tesvérek!

Sajnos csak ma volt időm végig olvasni a fórumon írottakat.
Röviden szeretném leírni lányom gyógyulását.

1987-ben mandula műtét közben, megnyomták a bolygóideget, és a kislánynál beállt a klinikai halál.
"Véletlen" épp abban az épületben, és azon a folyosón volt dr.Medek Sarolta, aki egyébként egy elismert aneszteziológus, és tapasztalt újraélesztő specialista.
Amikor látogatni mentünk a kislány már az intenzív osztályon feküdt,és gépek tartották életben.Én akkor a fiammal 8 hónapos terhes voltam. Előtte való hónapokban kezdtem el templomba járni, mivel én nem kaptam vallásos nevelést.
A látogatás után az első útunk a helyi lelkészhez vezetett, akiket megkértünk, hogy imádkozzanak a lányunk felépüléséért. Akkoriban még nem hittem, hogy Isten olyan hatalmas, hogy meg tudja gyógyítani a gyereket, de az idők múlásával egyre több "csodát" éltünk át.... Egy hét múlva úgy felépült, hogy már a kórházból is haza engedték.

A gyermekünk meggyógyult, pedig senki nem tette rá a kezét, és nem volt show müsor sem, és sem a lányomnak és se nekem nem volt akkora nagy hitem.

A gyógyulás után másfél év múlva fogadtam el az Úr Jézust személyes Megváltómnak.

Az előzőekben elmondott és a megtapasztalásom által Anti, Kövecske és Edit véleményével tudok azonosulni.

Szeretettel:GLD46
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: éci - 2008 Március 13, 23:05:17
Kedves Anti nem tényleg nem szeretnék vitát ,de van ige több helyen is, a két vak sazemének megnyilásaMáté  9,28 ...Jézus:Hiszitek-é,hogy én azt megcselekedhetem ˙(ha hiszitek).Mondának néki:Igen Uram...29 Akkor  illeté meg az ő szemeiket mondván:Legyen a ti hitetek szerint (mi szerint),következő Márk 5,34... (a vérfolyásos asszony )...olvasd el,Márk10,52...Eredj el,a te hited megtartott téged...
Éci
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Március 13, 23:12:14
Idézet
Mielőtt tévtanítónak ítélsz, valójában gondolkozz el a mondat értelmén.

Kedves Anti!  :05:


Semmi tévtanítást nem olvastam a hozzászólásaidban. Ellenkezőleg, azt látom, hogy fiatal korod ellenére, Isten bölcsességgel áldott meg.  :05:
Azt kívánom, hogy a Szentlélek legyen a Te tanítód, adjon neked világosságot, és bölcsességet továbbra is.  :2smitten:

Róm. 14,22
Te néked hited van: tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, a ki nem kárhoztatja magát abban, a mit helyesel.


Szeretettel:
yeva

Kedves Yeva!  :088:

Köszönöm amit írtál nekem! Az igét szívembe zárva megcselekedem!  :2smitten:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Március 13, 23:13:28
Kedves GLD!

Nagyon jó volt olvasni a bizonyságodat.  :2angel:
Az Úr áldjon meg!

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Március 13, 23:36:30
Kedves Anti nem tényleg nem szeretnék vitát ,de van ige több helyen is, a két vak sazemének megnyilásaMáté  9,28 ...Jézus:Hiszitek-é,hogy én azt megcselekedhetem ˙(ha hiszitek).Mondának néki:Igen Uram...29 Akkor  illeté meg az ő szemeiket mondván:Legyen a ti hitetek szerint (mi szerint),következő Márk 5,34... (a vérfolyásos asszony )...olvasd el,Márk10,52...Eredj el,a te hited megtartott téged...
Éci

Kedves Éci!  :088:

Ismerem ezeket a történeteket. De mi van azokkal az esetekkel, amiket nem a hit gyógyított meg?
A halott nemigazán tud bármiben is hinni ( Lázár, Özvegy lánya, Százados szolgája, Az ablakból leesett Eutikhosz ). Vannak olyan esetek is, mikor a hitnek nyomát se látjuk.


Ezeket a példákat azért hoztam fel, mert nem feltétlen a "fene nagy hitünkre" van szükség.
Isten nem csupán a hitünk ellenében gyógyít! Ő nem egy vidámparki játéklovacska, hogy a megfelelő pénzzel adagolva elkezd le-fel mozogni ( egyhangúan cselekedni).

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kövecske - 2008 Március 13, 23:47:32
Drága GLD46!  :2smitten:

Köszike a bizonyságtételed... :2angel:

És itt a példa, amikor Isten szuverén módon cselekszik... amikor még nem is volt hited, akkor gyógyította meg a kislányod... és nem a hiteden múlott...

Szeretetből, kegyelemből cselekedett...  :2smitten:

Áldjon az Úr - Családostúl! :037:


Szeretettel:
kövecske

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2008 Március 14, 06:56:53
Látni kell, hogy Istennek nincs szüksége a hitünkre, hogy meggyógyítson. Az más dolog, hogy meg akar tanítani arra, hogy hit által nyerhetjük el az ígéreteket.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Március 14, 07:22:27
 :D

Látni kell, hogy Istennek nincs szüksége a hitünkre, hogy meggyógyítson. Az más dolog, hogy meg akar tanítani arra, hogy hit által nyerhetjük el az ígéreteket.

Egyet értek

DE

Csak a BENNE hívő lehet VELE kapcsolatban


 :084:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: E.Edit - 2008 Március 14, 08:17:49
Idézet
Mielőtt tévtanítónak ítélsz, valójában gondolkozz el a mondat értelmén.

Kedves Anti!  :05:


Semmi tévtanítást nem olvastam a hozzászólásaidban. Ellenkezőleg, azt látom, hogy fiatal korod ellenére, Isten bölcsességgel áldott meg.  :05:
Azt kívánom, hogy a Szentlélek legyen a Te tanítód, adjon neked világosságot, és bölcsességet továbbra is.  :2smitten:

Róm. 14,22
Te néked hited van: tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, a ki nem kárhoztatja magát abban, a mit helyesel.


Szeretettel:
yeva

Kedves Antee!
Teljesen egyforman gondolkozom ezen a teren Yevaval es csak batoritni szeretnelek ujra es ujra az altala irt igevel.
Azonkivul jusson eszedbe amit irtam neked nem is olyan regen priviben. :afro:
Isten aldasat kivanom eletedre tovabbra is es kitartast,hogy megharcold a hitnek szep harcat.A jutalmad mar elvan keszitve,ebben biztos legy. :106: :066:
Szeretettel
Edit.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: E.Edit - 2008 Március 14, 09:00:43
MIERT VAN ANNYIFELE FELEKEZET?-teszik fel sokan a kerdest.
Hat azert mert emberek kiragadnak egy-egy bizonyos dolgot a Bibliabol es arra helyezik a hangsulyt.Sajnos!
A Biblia egeszeben igaz,ugy ahogy van.Sem tobbel sem kevesebbel.
A lenyeget kell szemelott tartsuk:Isten elkuldte az O Fiat,hogy megvaltson bennunket buneinkbol es orok eletunk lehessen.Krisztus vallalta az aldozatibarany szerepet,kereszthalalt halt,hogy nekunk szabad utunk legyen az Atyahoz.Sot,Isten ennel tobbet is tett,feltamasztotta OT a halalbol,igy nekunk egy elo Krisztusunk van,ezzel egyutt remenysegunk(hitunk),hogy bennunket is fel fog tamasztani majd"azon" a napon.Mindannyian akik ezt hisszuk es valljuk-orok eletunk van.
Testverek,jon a Husvet,amikor pont erre emlekezunk.
Ne a nezetbeli kulonbsegeken legyen a hangsuly,hanem oruljunk egyutt a mi feltamadott Krisztusunknak( :043:)es annak,hogy Isten gyermekei vagyunk.
Egeszsegesen vagy betegen?Nem szamit.Csak dicserjuk Ot szuntelen.Semmi nem tortenhet velunk az O tudta nelkul,meg a betegseg sem.En kerhetem a gyogyulasom,de aztan bizzam oda,hogy az legyen meg az eletemben amit O akar.Ami eppen a javamat szolgalja.Ha O ugy latja jonak,hogy betegseget kell hordoznom,hat ugy legyen.Egesz addig amig ugy akarja.Ha eletem soran meggyogyit-dicsoseg erte Neki.Ha halalomig?-dicsoseg erte Neki!
Eleg sok betegseget hordozok magamban-mint Magda-ugyhogy nem a levegobe beszelek.Azonkivul kijelentem,hogy igencsak aldasomra volt egynehany nyavalyam.Sot a jovomet is pozitivan befolyasolta ez a fajta korlat.Halat adok Istennek,hogy megengedte ezeket az eletemben.Idobe telt amig idaig eljutottam,hogy igy lassam a dolgokat,de halat adok,hogy ezeket megertettem.Teljes bekesseg van efelol a szivemben,marpedig a satan sokmindent ad de bekesseget azt nem :nem:
Az Ur Jezus azt mondta:ezen a vilagon sok nyomorusagunk lesz,de bizzunk,mert O legyozte a vilagot.Ne feljunk mert velunk van minden napon e vilag vegezeteig.
Hat kell akkor ennel tobb?

Szeretettel
Edit.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2008 Március 14, 09:36:42
Kedves Testvérek - arra szeretnék kérni mindenkit, tanulmányozzuk az igét. Aki a református igeolvasó kalauz szerint halad, gondolom rendesen felöltözött ma és a fegyverei is mások, mint a világé. Naámán történetét szeretném kicsit átfutni. Istennek megvannak a szolgái - ilyen a betegség is - mikor meg akarja mutatni magát. Azt is mondta a mennybemenetele előtt, elmegy és nem látjuk őt többé, csak mikor majd visszajön (szóval álmunkban sem). A Szentlélek által láthatjuk őt - az igén keresztül. A lelki ajándékok között is különbségek vannak, de ugyanaz a lélek.
Naámán - Sziria második embere - leprás, de elhiszi a zsidó kislánynak, hogy Izrael Istene meg tudja gyógyítani őt. El is indul - és a maga gondolatai szerint Izrael királyához megy először, mert neki ez lenne természetes. Onnan mégis hajlandó átkocsikázni Elizeus házához - ahol kap egy üzenetet: 2Kir.5.10 - Menj el és fürödj meg hétszer a Jordánban és megújul a te tested és megtisztulsz. (2 igéret)
Naámánnak teljesen határozott elképzelése volt a gyógyításáról, bár a királyi palotától már eljött.
A 11-12 verseket szedjük pontokba.  A versek így szólnak: Akkor megharaguvék Naámán és elment és így szólt. Imé, ÉN AZT GONDOLTAM!!!!   1./ hogy kijön hozzám (Elizeus ki sem ment) 2./ Előáll (ide elém) 3./ Segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét  4./ kezével megilleti a beteg helyeket (a lepráit) 5./ úgy gyógyítja meg  kiütést.  A Jordánban való megmerítkezésre pedig.  6./ Damaszkusz folvizeti jobbak és a végén mégis van egy kérdés is, nem csak kijelentései - 7./ Nem fürödhetnék meg abban?
A mi gondolataink körülbelül ilyenek - engedelmességünk is. Mindent tudni akarunk. Naámánnak nem csak a leprája gyógyult meg, hanem megtisztult (ugye a Rimmon templomával máris baja van). Nincs boldogság lelki tisztaság nélkül. Nem lehet felhúzni a fehér ruhát a leprára. A magunk rongyai hiába takarják a leprát - alul mégis ott van. Azt tanácsolom - mindenki tegye le a saját gondolatát alázatban az Urunk kezébe, megvallva annak hiábavaló szintjét. Mi többre, jobbra vágyunk - mint a mi szintünk, nem?
szeretettel Sándor
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: E.Edit - 2008 Március 14, 09:43:03
De igen,Sandor :igen:-tobbre  :afro:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: éci - 2008 Március 14, 10:06:44
Jézus tanitása a hit imájáról.
Márk 11,22-24
És jézus felelvén monda nékik:legyen hitetek Istenben.....ha valaki azt mondja ennek a hegynek...(mi a hegy?)a hegy a probléma  bármilyen (azt mondja szólj a hegyhez) .....és szivében nem kételkedik (szivből jöjjön),hanem hiszi,hogy amit mond megtörténik,meglesz néki, amit mondott.

24,Azért mondom néktek:Amit csak kivántok,amikor imátkoztok "higgyétek",hogy megkaptátok,és meglesz az néktek.

amit csak kivántok ,mi az amit kivánhatsz?bármit,amit csak szeretnél ,Isten annak örül ha téged boldognak és egészségesnek lát,mert Ő ,már odaadta neked mindezt csak el kell venned,ezért tanit meg rá az Ige.
Máté7,11....mennyivel ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak,akik kérnek tőlle?!

Drága Anti legyen neked a te hited szerint!
Áldjon az Úr.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2008 Március 14, 10:10:27
Kedves Éci,

Kérlek pontosan értelmezd az igét és ne tegyél hozzá olyat, ami nincs ott.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: GLD46 - 2008 Március 14, 10:17:32
Kedves Edit és Sándor!

Hálát adok a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a  bölcsességetekért.

Köszönöm, hogy leírtátok mindazokat, amit Isten a szívetekre helyezett, :2angel: hiszen mindannyian épülhetünk belőle.

Sok szeretet minden Tesónak  :2smitten: :GLD46Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Március 14, 10:52:46
Kedves Edit!  :05:

Nagyon szépen köszönöm a bátorításodat. :05:
Örömmel olvastam a bizonyságodat is. Igen, én is így hiszem, hogy a betegséget is felhasználja az Úr épülésünkre, fegyelmezésünkre!

Az Úr áldjon meg!

Szeretettel,
Antee

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Március 14, 10:54:04
Kedves Sándor.  :088:

Nem is gondolkoztam még el ennyire a leprás Naámán történetén. Örülök, hogy megosztottad velünk, számomra áldás volt!
Az ÚR áldjon meg!

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: éci - 2008 Március 14, 11:05:57
Kedves Sándor az Igét a bibliából irtam ki pontosan ahogy le van irva,kérlek nézz utánna.Szeretettel Éci
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Március 14, 11:07:11
 :(

Jézus tanitása a hit imájáról.
Márk 11,22-24
És jézus felelvén monda nékik:legyen hitetek Istenben.....ha valaki azt mondja ennek a hegynek...(mi a hegy?)a hegy a probléma  bármilyen (azt mondja szólj a hegyhez) .....és szivében nem kételkedik (szivből jöjjön),hanem hiszi,hogy amit mond megtörténik,meglesz néki, amit mondott.

24,Azért mondom néktek:Amit csak kivántok,amikor imátkoztok "higgyétek",hogy megkaptátok,és meglesz az néktek.

amit csak kivántok ,mi az amit kivánhatsz?bármit,amit csak szeretnél ,Isten annak örül ha téged boldognak és egészségesnek lát,mert Ő ,már odaadta neked mindezt csak el kell venned,ezért tanit meg rá az Ige.
Máté7,11....mennyivel ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak,akik kérnek tőlle?!

Drága Anti legyen neked a te hited szerint!
Áldjon az Úr.


Bizony megkapjátok, de kitől?

Kedves Éci, Mária és még akik a gyógyulás Istenét imádjátok, kedvesek vagytok nekem, ezért írok.

Amikor Dánielt és a társait  kényszeríteni akarták, életüket veszélyeztető fenyegetéssel   :( arra , hogy más Istent imádjanak, mint

ÁBRAHÁM, IZSÁK és JÁKOB ISTENÉT  :D

Akkor ők mit mondtak?  :D

Akit az Úr Jézus Krisztus megváltott, azoknak az Istene is Ábrahám, Izsák és Jákob Istene.

Nekünk is azt kell mondani amit ők mondtak.  :D

Aki tényleg meg akarja ismerni Isten igazságát, az nem hajtogatja, mint egy verkli, a gyógyulást, mert azt már mindenki megkapta, akár látszik, akár nem.

Hanem ebben is keresi Isten igazságát.

Mert nekem nagyon sok módón mutatte meg magát Isten a különböző próbákban, és az ismeretem abból ered, a VELE  való járásból, mert a Szent Szellem vezet el minden igazságra, és ez próbákon keresztül történi.

Kinek-kinek mi a próba, a magasugrónak nem ugyan azt a magasságot teszik fel, mint a kezdőnek.

Legnehezebb megszabadulni azoktól a szellemi lényektől, akik a megtérésünk előtt jó cselekedetekben nyilvánultak meg, bizony ezeket nem ítéljük kárnak és szenétnek, pedig a halott nem hoz magával semmit,

ha

 feltámadtatok Krisztussal az odafenn valókat keressétek


 :084:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Március 14, 11:43:04
Kedves Magda!  :088:

Igen, Sedrák, Misák és Abédnégó nem volt hajlandó leborulni a Nabukodonozor által építetett szobor előtt, ezért vetették őket a kemencébe!
De mit is mondtak?:

Dán 3,17   
"Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: õ ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencébõl, és ki tud szabadítani a te kezedbõl is, ó király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor elõtt, amelyet felállíttattál!"

Tehát tudták, hogy Isten képes őket megszabadítani, azonban rábízták magukat a szuverén Úrra!
Hogy egyeztethető ez össze a hit megnyilvánulásával? Vajon ők már elfogadták a megmenekülésüket? NEM!
Talán hittel maguknak követelték? NEM!

Rábízták magukat az Úrra, aki meg is mentette őket!

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kislány - 2008 Március 14, 13:30:33
Kedves Mindenki!

Olvasván a gondolatokat, a következő ige jutott az eszembe: "Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira." Róm 8,5.
Vajon a betegség hova tartozik?
Eszembe jutott még Jób története is. Isten tudta néklül semmi sem történik.
Istennek valóban mindenre van hatalma, tudom, tapasztaltam és hálás vagyok érte. Pedig akkor még (8 évesen) nem hittem. És olyan jó, hogy nem csak egészséges embereket választott ki Magának. Én sem vagyok az. Vannak titkok, amiket csak az Úr ismer. Ha gyógyulást ad, vagy ha nem, Ő akkor is ugyanaz az Isten marad aki mérhetetlenül szeret bennünket. És szerintem ne kéjrük számon egy kijelentését sem, mert nem biztos, hogy jól értelmezzük. Sokaktól ezt az igét hallom: "...mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód" 2Móz 15,26. Így van. De mi a fontosabb? A testi, vagy a lelki gyógyultság? Nekem az utóbbi. Az örök élet. Hogy itt a Földön milyen testben, milyen betegségekben kell élnünk, számít az üdvösség szempontjából valamit? Szerintem nem.

Kislány  :088:

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2008 Március 14, 13:46:21
Kedves Testvérek - szeretném a Márk 11.22-24 sőt nagyon szorosan a 25.vers is ide tartozik - egy kicsit az alapjainál megvilágítani. Az Efezus 2,8-ban teljesen egyértelmű, a hit nem tőlünk van, nem tudunk hinni - hanem Isten ajándéka. A hit, mint az Istennel való kapcsolatra szolgáló érzékszerv a bűnesetben meghalt. (nem fizikailag halt meg az ember, hanem a lelki forrása zárult el). A halott csak akkor támad fel (jelen esetben a hite), ha Az, aki teremteni tud - LÉP felénk. Nem lehet buzdítani sem, legfeljebb könyörögni.
Nem szól az ige arról, hogy Isten szeretné látni, hogy én ott boldogan futkosok valahol egészségesen. Isten, mivel nagyon jól tudja az elveszett állapotomat, a kiszolgáltatottságomat és a Sátán által nagyon szépen kinevelt és leleményessé tett óemberemet - akkor boldog, ha Neki örülök és Őt dicsőitem, mert akkor találtam vissza a helyemre. Ott leszek - az Ő tenyerén, karjaiban, vele kapcsolatban - boldog, végre tényleg ember. Isten az Igazság és Élet is - és nem az én gondolataimat akarja teljesíteni. A Szentlelke sem varázsló, akit én rendelgetek ide-oda - hanem kegyelméből küldi, hogy kijelentse Magát nekem - mert ez az én Életem megoldása. Kigyógyít hűtlenségemből - mert az az én nagy betegségem.
Kegyelemből.
A Márk 11,22-24 szakasz a fügefa története utáni versek - ahol a fa kiszárad. Átkozott, mert nincs gyümölcse. Az ember felé az üzenet - ha nincs a léleknek gyümölcs (az Igaztól, Szentlélektől, tisztától), akkor az átkozott élet, immár elkárhozott. Nem bármilyen kérést teljesít Isten - csak hinnem kell. Nem szól erről az Ige. A következő - idetartozó 25.versben, csak úgy még Jézus odateszi, : és mikor imádkozva megálltok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti Mennyei Atyátók is megbocsássa a ti vétkeiteket.
Ez is odatartozik - nem lehet levágni a végéről. Isten nélkül erre az ember képtelen. Elnyomhatja, mondhatja - de képtelen. Erre csak az képes, akinek Isten már megbocsátott - akiben ott lakik - de az pedig nem használja varázslónak.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: E.Edit - 2008 Március 14, 14:04:09
Kedves kislany!
Eloszor is koszontelek szeretettel korunkben,Isten aldasa legyen rajtad bosegesen.
Koszonom,hogy megosztottad velunk gondolataid,en egyetertek veled.
Valo igaz,hogy fontosabb lelekben egeszsegesnek lennunk inkabb mint testben,es az is igaz,hogy egyaltalan nem udvosseg kerdese,hogy egeszseges vagy beteg vagy.
Az Ur aldjon meg es varom tovabbi hozzaszolasaid.
 :074:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: almácska - 2008 Március 14, 14:16:39
 :2smitten: Nem is tudom, hogyan kezdjem el az írást mert sok indulat van most bennem....De az ,Úr hatalmas szeretete ezt le fogja csititani...Mert nagyon elindultak az érzelmek  ami sajnos nem jó  :2tickedoff: Kezdem azzal. hogy Református vagyok....de nem értek sok minden kivel egyet...sajnos. :062:...Neveket nem irok mert nem a név a lényeg, hanem azok a fantasztikus dolgok amik körülöttem történek.... :063: Az Úr csodálatos gyógyító kegyelme, hogyan müködik...Az egyik eset a hölgy ismerösömet nögyógyászatilag meg kellet volna műteni...Már a műtö asztalon volt amikor az orvos közölte vele, hogy nem kell a műtét. Na most azt kérdezitek, hogy miért nem? Mert Isten meg akadályozta .... :2smitten: felment a vérnyómása és nem tudták le vinni semmivel.. :2smitten: Egy újabb vízsgálat kimutata, hogy el tünt a daganat a méhből...Dícsőség az, Úrnak! Ma is egészséges.....Egy másik dolog  egy bácsit az autó elütötte, két ismerösöm a közelben voltak rögtön imádkozztak az Úrhoz, hogy a bácsival ne legyen semmi baj... s az Úr itt is közben járt mert a bácsi még ma is él.... :2smitten: egy 83-éves nagyapó angolul tanul...döbenet, hogy az Úr milyen csodákat tesz még ma is....nagyon sok olyan dolgot irhatnák még amit a saját szememmel láttam, s tudtam, hogy ez csak Isten műve lehet senki másé....De úgye sokan "IMAHARCOSOK" vagyunk..... Mért ha nem hiszem el azt, hogy Isten minden embert meggyógyít még ma is!!!!!!!!! Nézzetek csak szét a világban, Az Úr hatalmas kegyelme itt van közötünk, működik minden úgy ahogyan mi Imaharcosok kérjük az Úrat, hogy gyógyítson meg embereket... :2smitten:  Senkit nem szeretnék meg bántani azzal amit le irtam....Mert én hiszem és tudom, hogy Isten minden embert meggyógyít, nem csak a lelkét hanem a testét is...Mert ez az Ő akarata..Ő nem ad betegséget , Ő nem bánt minket,  Ő nagyon is szeret minket Ő nagyon türelmes Isten. :2smitten: Én nem tudok már nélküle élni!!
Ő az én Mesterem, Tanítóm,.  Mert Jézus ma is úgyan az aki volt!!!! Ő nem változik....csak mi emberek...
Jézus nem vitatkozot soha sem inkább othagyot mindenkit s csendben elment.
Ezt teszem most én is.

További áldott szép napot kivánok minden Tesvéremnek! :084:

 Isten áldása legyen rajtatok!

Szeretettel: almácska  :zaszlo: :rozsa2:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Március 14, 14:20:00
Köszönöm Almácska amit írtál.
Közben én is írtam a saját élményből.

Ezt most beillesztem:


1994-ben történt.
Megtérésemet követően ami 1988-ban volt, megszüntették a munkakőrömet a Fóti Gyermek Városban.
Mivel sok betegségem volt a leszázalékolásom kértem. 50%.ot állapítottak meg, ami minimális segélyre volt elegendő, mivel állást sem a végzettségemben, de semmilyen módon nem kaptam.
Ebből a minimális jövedelemből éltem 1993 szeptember végéig, amikor is felhívtak állás ügyben és másnap alkalmaztak.
A Mozgás Javító Általános Iskolába lettem iskola pszichológus újra.
Eztmegelőzően még takarítónőnek is elmentem volna, de sehová nem kellettem.
3 diplomával, az óvónóivel sem sikerült, mert túképzett voltam.

Szóval vissza.
Olyan terület volt a mozgás sérültség, amivel magam küzdöttem, de tanult ismeretem nem volt róla.
Megint a tanulást tettem fő feladatnak - ebből tértem meg többekközött - és a folyamatos bennlétet, hogy megismerjem a történéseket, tehát a magam ismeretére támaszkodtam.

1994 májusában szabad időből mentem továbbképzésre, és a 74-es troliról le akartam szálni, de nem bokorugró szoknyában voltam, hanem szűk szoknyában, és a járdától messze álltmeg a tróli, lendület és ugrás. fejjel földetérés.

A jobb felső karom ostorcsapás töréssel tört el.

Pillanatra elájultam - valószínű - mert amikor kinyitottam a szemen a krom máshol volt, mint ahol éreztem.

1. reakció hangosan mondom Úr Jézus segíts, és a balkezemmel megfogtam a jobb csuklóm és oda húztam ahol éreztem, hogy van.

Aztán oldalazó mozdulattal a tözsemmel alátámasztva a karom hasonfekvésből felültem a járdásra, várva a mentők kijövetelét.

A mentő a Központi Baleseti kórházba vitt.

Közben tőlem akarták megtudni milyen a sérülésem, mondtam ilyen érzésem még soha nem volt.

Érzéstelenítő gázt akartak adni, mondtam nem kérem.

A kórházban kihámoztak a ruhámból, és várták a reakcióim egyszál lepedő alatt feküdtem meszelenül és a lepedőt sem tudtam magamon megigazítani a műtő közelében több órűt vártam, majd feltoltak a kórterembe, hogy reggelre eldől mit csinálnak, mert a csontjaim szanaszét voltak.

Algopirint be kellett vennem.

Éjjel sokat kértem az Urat, hogy ne kelljen a karom műteni.

Reggel újra röntgen.

Minden kis csintszilánk visszaállt a helyére, ezért a testemhez rögzítették a jobb karom, olyan gipszet tettek fel ami csak a külső sérülés ellen védett, de nem rögzítette a karom.

8 nap után haza jöttem.
Házi betegápóló szolgálat látott el.
Az Ex. férjem akivel egy lakásban lakunk elutazott Kanadába 1 hónapra a fiunkhoz.

Ha érdekel benneteket a történet, akkor szívesen folytatom, de nem akarla benneteket terhelni.

A karom csak egy év mulva forrt össze.

Közben nagyon sok mindent megtanultam.

Ja még ezt ide kell írni:

Zsolt 37,17
Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr.


 :084:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kislány - 2008 Március 14, 14:27:15
Kedves Edit!

Köszönöm a köszöntésedet  :05: Igyekszem minél többet fent lenni, nagyon jó léleképítő oldal. Jó látni és tudni, hogy nem vagyunk egyedül Isten szolgáiként.  :060: -ezek most örömkönnyek  :05:

Kislány.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: E.Edit - 2008 Március 14, 14:30:35
Kedves Magda,szivesen olvasom tovabb a torteneted.Irj nyugodtan,szerintem mast is erdekel.Soha nem tudhatod eppen kinek szolhat akar csak egy rovid mondat is belole.
Szoval varom a folytatast :116:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: almácska - 2008 Március 14, 14:32:02
 
   :2smitten: Ezt beteszem ide,ha nem baj. :pirul:

  Ézsaiás 53
1)Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az ÚR hatalma?

 

2)Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna.

 
3)Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.

 
4)Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.

 
5)Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.

 

6)Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.

 

7)Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.

 

8)Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?!

 

9)A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul.

 

10)Az ÚR akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az ÚR akarata célhoz jut vele.

 

11)Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket.

 

12)Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért.

  Jézus  :081: téged is.
 
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2008 Március 14, 14:43:40
Kedves Almácska,

Ez az Ézsaiási szakasz Jézus. Szeretem én is. Azt hiszem - kicsit félreértettél néhány dolgot. Nem vitatjuk, hogy Jézus tud gyógyítani - a kérdés tárgya nem ez. Semmi kétségünk, hogy semmi nem lehetetlen Neki. Bármi - nincs akadály. A kérdés az volt, hogy a showmüsorok mögött Jézus lelke áll-e és mikor Jézus gyógyít - melyek a jellemző karakterei, amit a bibliából ismerhetünk. Az sem volt kérdés, hogy különféle lelki ajándékok vannak - de ugyanaz a lélek adja. Az ajándékok létezését nem kérdőjeleztük meg, hanem az "ugyanaz a lélek" cimszóról folyik az ige kardjainak csörtéje.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Március 14, 14:53:31
 :D

DICSŐSÉG ISTENNEK

2. RÉSZ

II.
Ott tartottam, hogy haza jöttem jobb karom teljesen a törzsemhez rögzítve, minden mozdulás rettenetesfájdalmakat jelentett.

A szoba kerékpárom  mellett kellett elmennem, a sűrű szükségleteim végzésénél.

Erős indíttatásom volt, hogy kerékpározzak, ezt akadályozta a nagy fájdalom.

Újra és újra erős késztetést éreztem a felszállásra.

Mellé álltam és fel akartam lépni.
Az a mozdulat kiváltotta a jobb karom automatikus mozdulását, ekkor a könyök izületem helyre ugrott, mert nem volt a helyén.

De a röntgen felvétel erre nem terjedt ki.
Tehát csak az érzésből állapítottam meg.

Ezért kellett a kerékpározást megpróbálnom.

Akkor a Sion gyülekezetbe jártam, nagyon aktív voltam, sokan ismertek.
Tudták mi történt, és elhatározták külön külön az ismerőseim, hogy meglátogatnak, hogy segítsenek.

Úgy időzítette Isten - mert ugye véletlenek nincsenek, hogy amikor egy szeméylt beengedtem, akkor még jöttek 4-5 - en.

Persze mindenkifelé én szolgáltam, mert ugye vendégek voltak.

Gondolom mindenki megállapította, hogy jól el vagyok látva, és 8-10 napig senki nem jött felém.

Aztán ismétlődött a dolog.

Ebből rendszer lett, fel kellett rá figyelnem, hogy nincs emberem, mint a Bethezda tavánál a nyomoréknak.

Aztán egy nagyon kedves barátnőm megdobott azzal az igével, amit beírtam, csak úgy kedveskedésből.
Elmesélve, hogy elesett de semmi baja neki nem történt.

Közben a kontrollok megállapították, hogy semmi változás, nem indult meg a csontosodás.

A fájdalom, és a fájdalom, már alig bírtam ki, mert éjjel a jobb oldalamon karom alátámasztásával, a legkisebb mozdulat is borzalom volt, nappal pedig szintén.

Idézet
Kedves fórumozó társam kérdésére ezekről röviden írtam a Parókia fórumon.


Elküldve: 2006. Dec. 14., Csütörtök 15:58 Hozzászólás témája: Re: Szoltál-e Istennel perlekedni? áóáőééééáóáőéééé

 
figyelő írta:      
Az egyik topicban Magda vallomása vetette fel bennem e kérdést.

Szoktál vitatkozni az Úrral? Számon kérted-e már valamiért is?
Ha nem, miért? Ha igen, mi a véleményed róla; pozitív vagy negatív dolog volt ez részedről?   


1994-ben ripityára tört a jobb felső karom, ostorcsapás törés!
Sok hónapon keresztül nem fort össze, rettenetes szenvedésem volt, házi betegápoló szolgálat látott el, mert a jobb karom a testemhez volt rögzítve.
Sokat szenvedtem megtérésem előtt sok testi betegséggel.
7 mély altatásos műtétem volt.
A lakásban egyedül tartózkordtam, mert a volt férjem elutazott Kanadába a fiunkhoz.
A látogatásomat úgy szervezte meg Isten, hogy amikor valaki jött, akkor legalább 5-6 fő jött, és nem segítettek, hanem nekem kellett őket kiszolgáknom, és jópofiskodni.
Aztán megint több napig senki sem nyitotta rám az ajtót, mert mindenki meg volt győződve, hogy van segítségem, és én nem panaszkodtam.
Csak erölködtem, csak erölködtem.
Aztán végül szakadt a cérna, és akkor mondtam, hogy nem birom tovább, ez nem emberi és mondtam, mondtam, mondtam.
Akkor kezdett el gyógyulni a karom és szünni a borzasztó fájadalom (gyógyszer érzékeny vagyok így nem szedhettem fájdalom csillapítot)
Persze aztán bocsánatot kértem TŐLE, és hálát adtam, hogy megszabadított a saját erőlködésemől.
Addig az akarat erőm a problémáim megoldására irányítottam.
Most arra, hogy legyen meg az Ő akarata.

Most már nem nevezhető perlekedésnek, de azt mondja kiálts hozzám és megfelelek.

Ez sűrűn előfordul, hogy akkorát kiáltok amekkora a torkomon kifér, és tényleg megfelel. Megszűnik a fájdalmam, ami rendszeres, idegfájdalom a kezemben.

Aztán az IGÉBEN levő ígéreteket szoktam ELÉ vinni, hogy Atyám te ezt ígérted.
Most mindent elmondtam nektek az Úr jelenlétében.

Szóval várom a biztatást, ha tényleg akarjátok olvasni.

 :084:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: almácska - 2008 Március 14, 14:56:34
 
 

 / töröltem ezt a mondatodat* /.   :057:

*moderátori szerkesztés -Antee-


   
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2008 Március 14, 15:29:36
Egy imával zárjuk le, vagy napoljuk el.
Édesatyánk. Köszönjük Neked, hogy Te adtad Jézust, aki felvette bűneinket, betegségeinket és minden akaratunkat, gondolatunkat amivel nem a Te céljaidat és terveidet szolgáltuk. Köszönjük, hogy szerettél minket és ki akarsz minket gyógyítani kígyómarta életünkből, hogy Téged dicsőitő életet élhessünk. Kérünk Téged, formálj minket, nyisd a szemünk, adj értelmet, szabadítást a magunk gondolataiból, akaratából - a Te Lelked vezessen minket, erre vágyunk, ezt kérjük. Ámen.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: almácska - 2008 Március 14, 15:37:07

    Ámen!


 Köszönöm Sándor, jobb a békesség! :2smitten: :105:


 Áldjon az Úr!

 Tesvéri üdvözlettel:almácska   :016:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Március 14, 17:03:34
Sziasztok!  :088:

Kedves Magda, várom a történek folytatását.
Az Úr áldjon meg benneteket.

Ima:

Úr Jézus! Kérlek téged, hogy add közénk a szeretet, a békesség és az alázat kötelékét. Add Uram, hogy a teológiai
eltérések ne váltsanak ki közöttünk megoszlást vagy szeretetlenséget. Hanem az kössön össze minket, hogy mindannyian gyermekeid vagyunk!

Ámen
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Március 14, 18:14:39
Sziasztok!  :088:

Kedves Magda, várom a történek folytatását.
Az Úr áldjon meg benneteket.

Ima:

Úr Jézus! Kérlek téged, hogy add közénk a szeretet, a békesség és az alázat kötelékét. Add Uram, hogy a teológiai
eltérések ne váltsanak ki közöttünk megoszlást vagy szeretetlenséget. Hanem az kössön össze minket, hogy mindannyian gyermekeid vagyunk!

Ámen

 :D

Dicsőség az Úrnak


III.


Mint említettem elutazott az Exférjem és a lakásnak azt a felét amit ő használ rendbe kellett volna tenni, főleg a parketta lakkozását, mert amikor hazajön, akkor nehezen oldható meg.

Hát hozzám láncolt jobb kézzel megrendeltem, és a folyosóra egykézzel kirámoltam a rengeteg könyvet és amit onnan kellett.

Amikor már végképp nem tudtam, akkor könyörögtem Uram segíts, és segített, vagy úgy, hogy nem okozott nehézséget az egykézzel végzés, vagy úgy, hogy jött segítő.

A kifakadásom után leszedtem a gipszet a karomról, mert említettem, hogy nem rögzítette a kart, és két vonalzót sínnek használva, gumifáslival rögzítettem balkézze karom.
Ez esti órában volt, és másnap reggel a gyógyászati boltban vettem olyan karrögzítőt, amibe bele fektettem az alsó karom és a nyakam tartotta.

Ez a befáslizás csökkentette a fájdalmat.

Természetes, hogy mind ezt nem én csináltam, mert emberileg ez megoldhatatlan, hanem minden mozdulatom pontos volt, tehát Ő csinálta, az én Uram.

Nagyon tartottam a kontrollra meneteltől, a Sion gyülekezetében testvér volt az a baleseti sebész, akihez jártam a Központi B. kórházban.

Nem dícsért meg, de azt mondta na nézzük, és elküldött röntgenre.

Annyira összeporcosodott a szilánkos csontok tömege, hogy a vizitornára, és a száraz kezelére elküldött.

Édesapámnak volt egy hasonló törése, ahol álizület keletkezett, mert nem volt jól rögzítve a karja.

Ez mindég eszembe jutott, és ilyenkor kértem, at Urat, hogy segítsen, jól gyógyuljak.


 :084:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kövecske - 2008 Március 14, 18:29:56
Drága Kislány!  :05:

Nagyon örülök neked... a bizonyságtételednek...  :2angel:

Isten hozott... a szívemből szóltál...  :2angel: :2smitten:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kövecske - 2008 Március 14, 18:44:03
Rdága tesóim, Edit, GLD, Sándor, Anti!  :088:

Annyira jó volt olvasni a mai nap "termését"... épültem az írásaitokból!   :2angel:

Olyan boldog vagyok és örül a szívem!  :2smitten:

 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!

Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.  Zsolt. 133,1;3/b

Szeretettel:
kövecske

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kövecske - 2008 Március 14, 18:49:01
Drága testvérem, Magda!   :2smitten:

Nagyon örülök a bizonyságtételednek... épülök általa... köszike... :05:

Még türelemmel várom a folytatást...  :2angel:

Áldjon az Úr!  :074:


Szeretettel:
kövecske

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: E.Edit - 2008 Március 14, 18:58:39
Kedves Magda!
Felvallalom,hogy imadkozzam erted is.
Kivancsian varom a folytatast :igen: :016:
Ugylatom nemcsak en.Tehat biztatlak,hogy folytasd :afro:

Szeretettel
Edit.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: E.Edit - 2008 Március 14, 19:23:03
Kedves kovecske!
Mint imaharcos tarsamnak irom,hogy imadkoznunk kell egymasert.A satan egyik legjobb taktikaja,hogy megossza Krisztus gyermekeit.Alljunk kozosen ellene eme munkajanak.
 :ima02:

Edit. :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sámuel - 2008 Március 14, 19:38:50
Sziasztok végigolvastam az irásaitokat,szerintetek a betegség is Isten akarata ,én hiszem,hogy Isten a gyógyulásunkat akarja.(LÁTOM HOGY egyik hozászólásból kivetted a sátán szót a másikéba bennehagytad miért ?)HISZEN TUDJUK HOGY MINDEN ROSSZ A SÁTÁNTÓL VAN.
Áldjon az Úr mindenkit
Sámuel
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Március 14, 19:45:43
 :D

Dicsőség Istennek


IV.


A hét minden napján mentem kezelésre.
Akkor még járt a Ferdinánd hídtól busz a baleseti kórházhoz, mert oda jártam.
Előtte a kerületi  rendelőbe utaltak ahol olyan gyakorlatot kellett végezni  amitől elájultam a fájdalomtól, kimozdult a porcosódó törés.

Szóval én mentem a kezelésre időre, a busz előtt pedig mindég egy kukás kocsi tartotta fel a forgalmat.

Elkéstem.
Másnap korábban indultam, a kukás kocsi is.
Remegtem a méregtől, meg a fájdalomtól.
Ez ismétlődött.

Egyszer csak felderengett, hogy most meghaltam és akkor kinek az ideje van, ki megy a kezelésre?

Ez el kezdett erősödni bennem addig míg a BIBLIA olvasásakor rá nem döbbentem, hogy most  vagyok az örökkévalóságban, vagy ha nem akkor soha sem leszek ott.

Jött a kukás kocsi, én pedig mondtam Uram TE tudod, hogy mikorra kell oda érnem én ezt is a kezedbe akarom tenni.

Megszüntek az ilyen jellegű próba tételek.

A gyógy tornászok nagyon rám bízták, hogy mennyire lehet eröltetni a gyakorlatot, de mindég erős izomlázam is lett, mert vízben is, és szárazon is egyénileg tornáztattak.

Elektromos kezeléssel pedig a megkeményedett inakat igyekeztek oldani, mert a kényszer tartástól a nyakamtól a könyökömig az izom szalagok olyanok lettek mint a pujka alsó combjában a szálkák.

Még mindég csak a porcosodás fázisában volt a törés, és az állizület kialakulása még fennállhatott.

Ez a kezelés november környékén indult.
Mint írtam májusban volt a baleset.

Munkaviszonyom jogtalanul megszüntették szeptemberben, és igazgatóm azt mondta forduljak bírósághoz, mert úgy sem nyerek, de ha igen akkor hinni fog Istenben.

Persze, hogy elindítottam a munkaügyi pert.

Elég nehéz össze szedni a gondolatokat, a szünetek között most azt kérem, hogy segítsen az Úr, abban, hogy úgy írjam le ahogy kell.

Azért nem olvasom el a leírást újra, mert nem akarok javítani.

Így is újra átélem a történéseket. :084:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Március 14, 19:49:23
Sziasztok végigolvastam az irásaitokat,szerintetek a betegség is Isten akarata ,én hiszem,hogy Isten a gyógyulásunkat akarja.(LÁTOM HOGY egyik hozászólásból kivetted a sátán szót a másikéba bennehagytad miért ?)HISZEN TUDJUK HOGY MINDEN ROSSZ A SÁTÁNTÓL VAN.
Áldjon az Úr mindenkit
Sámuel
Már kezd fájni a hajam.  :hehe:

Nem a sátán szót vettem ki, hanem azt a mondatot, hogy a sátán munkája van a hozzászólásaink mögött.
Mostmár szerintem a témát hanyagolni lehetne.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sámuel - 2008 Március 14, 20:03:17
Kedves anti én szeretek mindenkit de elsösorban az Urat szolgáljuk.Minnyáan :052: :052: :026:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: almácska - 2008 Március 14, 20:07:51


 Az Úr legyen az örizző pásztorotok! :026:

 Inkább menjünk az Úr elé és imádkozzunk mindenért!  :ima02:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kövecske - 2008 Március 14, 20:13:13
Idézet
Előtte a kerületi  rendelőbe utaltak ahol olyan gyakorlatot kellett végezni  amitől elájultam a fájdalomtól, kimozdult a porcosódó törés.


Drága Magda! :2smitten:

Nagyon-nagyon sokat szenvedtél... :04:

Én szívesen olvasnám tovább - mert nekem nagyon építő - de ha ezzel újra át kell élned a szenvedéseket... nem akarom, hogy rossz legyen neked... :047:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Március 14, 20:15:43
Kedves Almácska!

Bizony, a hozzászólásainkkal kapcsolatosan írtad. Nem haragszom, fogadd el a moderációt, a jogot fenntartom.
Indulatnak nyoma sem volt, csupán te jöttél indulattal. Hanyagoljuk ezt a témát.

Úr áldjon

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Március 15, 04:57:11
 :D
Idézet
Előtte a kerületi  rendelőbe utaltak ahol olyan gyakorlatot kellett végezni  amitől elájultam a fájdalomtól, kimozdult a porcosódó törés.


Drága Magda! :2smitten:

Nagyon-nagyon sokat szenvedtél... :04:

Én szívesen olvasnám tovább - mert nekem nagyon építő - de ha ezzel újra át kell élned a szenvedéseket... nem akarom, hogy rossz legyen neked... :047:

Szeretettel:
kövecske


Szándékomban van folytatni, de most el kell mennem és a világban kell lennem.

Kérlek benneteket támogassatok imáitokkal, hogy közben is az Úrban maradjak folyamatosan.
Edit külön köszönöm az imáidat, felszabadított.


 :084:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: E.Edit - 2008 Március 15, 07:36:43
Dicsoseg legyen erte Istennek es a mi Urunknak,Jezus Krisztusnak.
Amen. :ima02:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kövecske - 2008 Március 15, 10:22:49
Ámen!

Az Úr veled, drága Magda!  :2smitten:

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Március 16, 01:34:12
 :D

Reggeltől estig talpon voltam, 42 m2 felületet kellett tedihengerrel felkenni tapadó festékkel.

Sódert lapátolni, bútorokat áthelyezni, talaj munkát végezni.

Mielőtt elindultam az egész testem az Úr kezébe tettem, és kértem jelezzen ha pihennen kell, és a tevékenységben is Ő vigye a nehezét.

3-4 alkalommal kellett gerindcfájás miatt leállnom és pihenőt beiktatni, amikor leülésre volt lehetőségem.

Ilyenkor újra megköszöntem NEKI, hogy segíti a feladat végzést.

Most tudok az ébredésem után géphez ülni.

Nagyon nagy segítségemre volt a háttér imatámogatás.

Mivel azok akikikkel voltam ismernek, ezért csak a lényem tett bizonyságot  :afro:

DICSŐSÉG ISTENNEK csoda nap volt.


 :084:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Március 16, 01:44:16
Kedves Magda!  :D

A folytatást várom.  :afro:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kövecske - 2008 Március 16, 01:49:48
De örülök ennek a beszámolónak, drága Magda! :2smitten:

"Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van,
Tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan.
Mint titkos bánya mélyiben, formálja terveit,
De biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt."
ismered...?

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Március 16, 02:14:31
 :D

DICSŐSÉG ISTENNEK


V.


Ott tartottam, hogy rendszeresen jártam a kezelésre.
A folyosón való várakozáskor megtudtam, hogy nam aki már 6 hónapja jár kezelésre.

Ez bizony nem töltött el örömmel.

Különben is mindég az a gondolatom, hogy az Úr nem kórházakat nyitott a betegeknek.

Ezért volt az, hogy amikor Édesanyámat súrgösséggel vitték kórházba, és az orvosok kora és betegségének előrehaladott állapotában semmi jót nem mondtak.

Akkor az őt ismerő hívő embereket megkértem, hogy mint a gutaütottet vitték barátai a tetőn át az Úrhoz, vigyük mi hitben anyámat az Úrhoz.

Édesanya 9 nap múlva kijött, 2-3 hétig még arra szorult, hogy húgom és én napi váltásban gondozzuk.
A hét 1. napján reggel behozták hozzánk, pénteken pedig hazavitték a húgomhoz, akitől 3 házzal arrébb volt Édesanya háza.

Megerősödve, erővel haza ment és, több évig élt még 84 évesen teljes békeségben napközben a széken ülve lehelte ki a lelkét.

Maga látta el magát.

Szóval volt ilyen előzmény is a hívő életemben.

Mint említettem magam döntöttem el, hogy milyen mértékben veszek részt a vizitorna gyakorlataiban - mert ez csoportos volt.

Ezen a napon fájdalmaim ellenére nem álltam le.

A gyógytornász rám szólt, mi történt, hogy nem hagyom abba.

Ott a vízben a sokaságban kijelentettem,

Az Úr Jézus meggyógyított.

Ezt követte az egyéni torna.

Még ilyen intenzív feladatokat nem végeztetett velem, mint akkor.

Rettenetes izomlázam lett, és reszkettem a másnapi kezeléstől, de elindultam.

Külföldi látogató miatt leállították a forgalmat, és késve érkeztem.

Minden kezelés elmaradt valamilyen technikai probléma miatt.

Több napi pihenésem volt, a karom izmai megnyugodtak. :084:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Március 16, 14:13:48
 :D

VI.

Most el kell mondani pár háttér történést.

Kérem Istent, hogy ne az ítélkezés szelleme szabaduljon fel.

1. A megtérésemkor mindent kárnak és szemétnek ítéltem Isten ismeretéért.

Még is az első adandó alkalommal ugyan azt a tanulási modokat vettem elő.

2. Meg kellett volna írni egy éves ellemzést, amiből mindenkire következtetni lehetett volna, aki nálam megfordult, mint iskolapszichológusnál. - volt forgalmam.

3. El kellett volna utaznom az Exférjemmel a fiunkhoz Kanadába.

Én imádkoztam rendületlenül.
Miért?
Hogy ezeket ne kelljen megcsinálnom.

A baleset ebben megakadályozott, tehát nem kellett megtennem.

A munkaügyi per miatt az elemzést meg kellett csinálni, ekkor már azért imádkoztam, hogy úgy tudjam leírni, hogy azzal ne szolgáltassam ki azokat, akik név nélkül, de a jelenléti ív alapján azonosíthatóak.

Kaptam segítséget ebben Istentől és egy kézzel lepötyögem az elemzést.

Kanadába utazásra pont 10 év múlva került sor - mert Exférjem nagyon rossz egészségi állapotba került, és utólsó lehetőségnek tünt.
Ez 2004-ben volt, ő még ma is él.

Van még háttér történés, de most inkább azt írom le, hogy mit tanított meg ebből Isten.

Amikor probléma helyzetbe kerülök, akkor ne a kimenekedésért imádkozzam, hanem azért, hogy abban a helyzetben meg tudjam cselekedni az Ő akaratát.
Ehhez kérjem a segítségét.

Akkor biztos VELE vagyok, és akkor szolgálom ISTEN ÜGYÉT. :084:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: yeva - 2008 Március 16, 19:25:41
Ámen!

Kedves Magda!

Nagyon épültem az történetedből, a bizonyságtételedből!  :05:

Isten áldja meg életed hátralevő részét is!  :2smitten:

Szeretettel:
yeva
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Március 17, 05:32:55
 :D

A leletek még nem mutattak teljes rögzülést.

Még egy hónapig jártam kezelésre, aztán el kellett dontenem, hogy kezelés függő leszek e, vagy én segítek be idős emberek házi betegápolásába, mint pszichológus.

Ezt a MAZsIHISzT szervezte, több kerület Házi betegápoló szolgálatának segítségével.

Ekkorra még a saját élelmezésemet is ismét a magam kezébe kellett venni.

Ez volt a legnehezebb.

Itt értettem meg, milyen nehéz elszakadni a kényelmes szokásainktól, és használni azt a kezet, a mindennapokban is, amire azt mondtam:
 az Úr Jézus meggyógyította.

Minden esetben a hitet olyan cselekedetnek kell követni, amely tudatában van, hogy a kérése meghallgattatott.

Jak 1,
6. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.

7.  Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;
 
8.  A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.

Nem kell rögtön, hanem amikor hitet kap rá, a két dolog között akér hónapok is eltelhetnek.

Mert volt gyógyulás, ami abban az órában történt, és volt ami csak sokkal később.


 :084:


 
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: yeva - 2008 Március 17, 20:03:35
Köszönöm a bizonyságot :05:

Isten gazdag áldását kívánom.

5Móz 33,25
... élteden át tartson erőd!  :2angel:

Szeretettel:
yeva
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Március 19, 17:26:40
 :D


2007 nyarén írta az alábbiakat Mária az 1János levélhez.

Idézet
János itt a lelki növekedésről ír.
Kikről ír itt? Milyen gyerekről? Azokról, akik akkor fogadták be Jézust. Ők a gyerekek még az Úrban.
Tudatja velük, hogy a bűneik meg vannak bocsátva. Ezt a legfontosabb tudni egy frissen  megtérőnek.
Nekik még fogalmuk nincs arról, hogy Istennek mi a terve velük és valójában ki is Isten, de még a természetéről sem tudnak semmit.
Ahogy azonban növekedünk az Úrban, érettebbekké válunk.
Ezért szólítja úgy az egyes hívőket, hogy atyák. Ők már felnőttek szellemben.
Amikor valaki még gyermek az Úrban, azokat még Isten nagyon óvja, de amikor már felnőttek, akkor egyre több megpróbáltatás lesz az életükben.
 Isten megengedi ezeket a nehézségeket.
Ezektől egyre jobban növekszünk hitben megerősödünk.
Egyre közelebb kerülünk az igazsághoz, Istenhez.
A vakság és a tudatlanság nem vezet közel az Atyánkhoz, de Jézushoz sem.
János beszél az ifjakról is, akik már megvannak erősödve:

 Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten Igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.

Természetesen gyermekekként is nehézségeken, megpróbáltatásokon keresztül növekszünk, ahogyan azonban felnövekszünk az Úrban, Ő még nagyobb próbákat enged meg az életünkben, hogy még inkább erősítse az Istenbe vetett hitünket, bizalmunkat.

Amikor fiatal keresztény voltam, azt hittem az én életemben már nem lehet nagyobb próba mint ami akkor volt.

Úgy gondoltam, azt már elhordozni sem lehet.
Tévedtem.
Ma meg azt mondom, a lórúgás simogatásnak tűnik egy egy megpróbáltatáskor.
Miért van erre szükség?
Mert ezeken keresztül felnövekszünk.
Nem maradhatunk csecsemők, akik mindig másokra támaszkodnak. Ilyenkor tudhatod, hogy Isten valamit készít.
 Legszívesebben szeretném feladni az egészet, de tudom, nincs hova fordulni, ezért Istenhez futok.
Sokszor volt már az életemben ilyen.
 Feladtam.
Ma már jobban meggondolom, de azért időnként előfordul, hogy elszaladok a nehézségek elől.
A növekedéshez tapasztalatra van szükségünk.
Isten ezért engedi meg a próbákat az életünkbe, de nem hagy feljebb kísérteni, attól, amit elbírunk.

Isten akkor kezd el velünk munkálkodni, amikor mi eljutottunk saját zsenialitásunk végére és a rendelkezésre állunk.

Itt vagyok Uram, használj!
Ekkor belép és munkálkodik rajtunk keresztül.
Miért teszi ezt velünk?
Miért kell sokszor porig megalázottnak lennünk?
Ha nem így lenne, akkor saját zsenialitásunknak tulajdonítanánk a dolog sikerét és a dicsőség a fejünkbe szállna.
Ezzel szemben pedig Istennel rádöbbenünk, hogy a saját erőnkből képtelenek vagyunk valamit is megtenni.

Isten Igéje erősít meg bennünket az ellenséggel szemben, mert mindenkit megtámad a sátán bármilyen idős keresztény is az illető.
Az ember nem jut el arra a pontra itt a földön, hogy őt már semmivel sem lehet megkísérteni.
 Ez csak hiú ábránd.
Jézus amikor megkísértetett, mit mondott?
Vitába szállt az ördöggel?
 Nem, hanem idézte neki az Igét.
 Tedd azt te is és megerősödsz.
Csak az Igével tudsz megerősödni.
 


Tökéletesen egyet értek vele, és ezekre tanított meg a kartörés próbatételével az ÚR:084:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Március 19, 18:19:22
 :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng:  :040: :040:  :077: :085: :ima02: :100:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Március 19, 20:27:39
 :(

:fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng:  :040: :040:  :077: :085: :ima02: :100:
Kedves Mária ha megtennéd.
Esetleg fűznél hozzá mondatokat is  :(


 :pityereg:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Március 20, 22:25:50
Kérlek benneteket, ha ti értitek akkor tolmácsoljátok :(

:fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng:  :040: :040:  :077: :085: :ima02: :100:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: gyapi55 - 2008 Június 08, 21:46:02
Sziasztok!
Nem szoktam hozzá szólni a témákhoz,de most úgy érzem elmondanék egy  két gondolatot.,a gyógyulással kapcsolatban.A példabeszédek4:22szerintIsten igéje az egész testünk számára orvosság.A107zsoltár20.versében azt olvashatjuk hogy isten kibocsátotta a szavát és gyógyított.Az ésaiás53:4,6és az 1péter2.24szerint a gyógyulásunk elvégzett dolog Istennél.Azért miénk a gyógyulás mert az része Jézus Krisztus engesztelő áldozatának/ésaiás53.4,6Amikor Isten igéjét megvalljuk,beterjesztjük igényünket a gyógyulásra,amely már a miénk csak még nem nyilvánult meg a testünkben.Hiszem ha megfelelő tanítást kapsz és hitedet gyakorlatba ülteted,felnövekedsz arra a szintre,ahol hétköznapi dolog lesz számodra hogy isten igéjén keresztül gyógyulást vegyél.Nem szabad próba szerencse alapon meg közelíteni a dolgokat,hanem rendszeresen be kell venni Isten orvosságát, ahogy azt más gyógyszerrel tennéd!Akkor élet lesz számodra,és egészség a testednek!!Ki lehet írni a bibliából a gyógyulásról szóló igéket és meg vallani.Ha beteg vagy nem tagadod ezt a tényt de nem is akarod folyton hangoztatni,ám ha hittel szólod Isten igéjét,igényt tartasz arra hogy hogy Isten igérete megnyilvánúljon a testedben.Ámen
Nem tudom sikerül e elküldenem  mert még nem próbálkoztam,ha nem hát akkor :04: Az ÚR áldjon mindenkit!Gyapi
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: olajág - 2008 Június 09, 10:14:41
Kedves Gyapi55!  :05:

Nem akarlak elkeseríteni, se "kötekedni", de kötelességemnek tartom elmondani, hogy azzal, hogy megvalljuk az Igéket nem gyógyulunk meg; de még csak nem is a hitünk az ami miatt meggyógyulunk,- ha ugyan meggyógyulunk - testi bajainkból. Egyedül Isten kegyelmén alapuló szuverén döntése az Úrnak, hogy meggyógyít, vagy másképp dönt. Az is lehet, hogy hordoznom kell a betegségemet életem végéig, és ehhez ad az Úr áldott béketűrést.  :05:
Nem tudhatjuk Istennek mi a terve az emberekkel, kit mire hívott, kivel mi a célja. Egyesek meggyógyulnak, mások nem. És hogy miért így van ez? Ez Isten titka; amihez mi nagyon semmik vagyunk, hogy eldönthessük miért is...; nem bírálhatjuk, és nem kérdőjelezhetjük meg a döntéseit. És nem mi vagyunk elhívatottak arra, hogy megmondjuk Isten mit és hogy döntött...
Isten áldjon meg!  :05:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 09, 11:07:33
Drága Olajág!

Teljesen egyetértek a válaszoddal. Több komoly keresztyént ismerek, akik testükben betegséget hordoznak, mégis teljes szívből szolgálják Urukat. Hála legyen Megváltónknak, a mennyei dicsőségben, már senkinek nem lesz semmilyen betegsége, új testet kapunk, dicsőségest!

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: olajág - 2008 Június 09, 11:16:36
Ámen!  :2smitten:

Lehet, hogy furán hangzik, de én már várom ezt... :05:
Olyan jó lesz már ott; teljes az öröm; nem lesznek könnyek, mert Jézus letörölte szemeinkről; az Ő jobbján gyönyörűségek vannak és várnak ránk mindörökké!  :2smitten:

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Margó - 2008 Június 09, 14:03:35
Kedves Gyapi! :2smitten:


Sokféle betegség létezik! Valóban néhány napig vagy hétig türelemmel viseljük, de az idő haladtával a türelmünk is fogy és akkor úgy érezzük nem bírjuk tovább! Ez velem is így történt!

Dávid is így kiáltott az Úrhoz:  "Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem?"  Zsolt 13.2

Jób is elfárad a csapások alatt. Másokat intett, de amikor a csapás érte keserűen kiáltott:
"Inkább választom a halált, mint e csontvázat. Megvetem az életem nem kell tovább!" Jób 7, 15-16.

A hosszú szenvedésben bizony elszakadhat a reménység fonala!

20 évi pánik után én is azt mondtam: Uram vagy Te adj kiutat vagy nem akarok tovább élni!

Azt hiszem, aki ismeri ezt a betegséget annak minden megjelenési formájával nem vet rám követ!

Szabadulást és gyógyulást szabad kérni!

Szerintem a lényeg az, hogy a válaszlehetőségeket ne szabjam meg!

Az hogy hogyan válaszol az Úr az az Ő szuverén joga! Ha azt mondja, amit Pál apostolnak:

"Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célba!" 2 Kor 12.9
akkor, biztos gondoskodik az Úr arról, hogy ebben a helyzetben is megtartson!

Ha betegségből hagy még hátra hordoznivalót, akkor nekem arra is szükségem van további életemben, mint az órának, amely csak súllyal jár pontosan!

Én azt gondolom semmiképpen nem lehet az én akaratom az Övé fölé helyezni!
Bizonyára úgy jó, ahogy Ő akarja!

A mindenáron való gyógyulás és örömkereszténység szerintem a valódi istengyemeki léttől távol van!

Szeretettel!    Margó
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Június 09, 16:25:36
Az okkultizmus topicból áthelyeztem ide a mai hozzászólásokat.
Úgy gondoltam, hogy a témának megfelelő topic ez.

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: éci - 2008 Június 09, 16:45:58
Sziasztok!
Drága Gyapi55 teljesen egyetértek veled abban amit leirtál,az IGE  orvosság és ugyanugy be kell venni ,meg kell vallani és müködésbe jön az életünkben ,dicsőség az Úrnak érte,de legyen mindenkinak a hite szerint.Az Igében mult időben van leirva a gyógyulás ami azt jelenti ,hogy nem ezután fogsz hanem már meggyógyultál,hiszen Jézus felvitte a fára a betegséget ,szegénységet ,átkot,nekünk az a dolgunk ,hogy elvegyük hittel.De aki betegen akar élni ,hát megteheti szabad akaratunk van ,kérlek olvassátok figyelmesen az Igét és kérjétek a Szent Szellemet hogy vezessen titeket az igazságra.Amen.
Áldjon az Úr mindenkit!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Június 09, 17:18:23
Kedves testvéreim!

A múltban történt a gyógyulás és gyógyítással kapcsolatos megoszlás, sértés és bántás.
Kérek mindenkit, hogy ez ne ismétlődjön meg!

A két csoport közül nem az fog nyerni, amelyik csoportból többen szólnak hozzá.
Elhiszem, hogy mindenki kötelességének érzi az adott fél melletti voksolást és vélemény kinyilvánítás, azonban szerintem bölcsebb nem feszegetni a témát, mivel hitbeli és igenézeti különbségek mindig is lesznek.

Ef 4,2
"teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel"


Kérek mindenkit erre!!! (és hogy próbálja mindenki önmegtartóztatni magát és ehhez nem írni, mert úgyis a másik visszavág)

Szeretettel,
Antee

:035: :040:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: olajág - 2008 Június 09, 19:27:16
Teljesen egyetértek azzal amit Antee ír; nincs értelme egymást győzködni; Isten adjon ebben világosságot mindnyájunknak. Én csak egy nagyon rövid kis részletet szeretnék bemásolni a minap emlegetett nagyszerű kínai misszonáriusnak, Isten kiváltságban részesült szolgájának, Watcham Nee-nek az életrajzából. Nagyon bízom abban, hogy ez semmiféle vitát nem szül, és senkit nem bánt, nem sért.

 "Isten kegyelmesen meggyógyította őt a tüdőbajból, ám szuverén módon meghagyta szívének betegségét, az angina pectoris-t. Nee testvér szíve csak feleakkora volt, mint egy egészséges emberé. Bármelyik pillanatban meghalhatott. Ez önkéntelenül arra indította, hogy teljesen az Úrra bízza az életét. Egyik pillanatról a másikra létezett az Istenbe vetett hit által, és az Úr hosszú évekig megtartotta őt kegyelmes gondoskodásával és a feltámadásból eredő életerővel. Mindezeken a testi problémákon keresztül Watchman Nee olyan mértékben megtapasztalta és élvezte Isten jelenlétét, ami lehetetlen lett volna e nélkül a bonyodalmas és kimerítő betegség nélkül."

Szeretettel:
olajág

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: olajág - 2008 Június 09, 19:37:11
Drága Margó! :2smitten:

Idézet
Azt hiszem, aki ismeri ezt a betegséget annak minden megjelenési formájával nem vet rám követ!

Nem, nem vet; de nem csak az aki ismeri ennek a fajta betegségnek a megnyilvánulásait, de egyáltalán  senki nem vethet a másik emberre követ, csak abban az egyetlen esetben, ha ő tökéletes, ha nincs semmi bűne. De mivel ilyen ember nincs, így csak azt tesszük, hogy egymás terhét hordozzuk nagy szeretetben, mint igazi tesók az Úrban. :2smitten:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Dávid - 2008 Július 28, 21:57:58
Békesség nektek!

Én a saját történetem mondanám el!
Megtérésem után 2évvel kicsit már kezdtem etekintgetni a világ után!
De hála az Úrnak, kaptam tőle valamit, egy betegséget!
2008. januárjába én is belestem az influenza járványba, amely előidézett egy vesebetegséget!
És állandó gyulladásban voltak a veséim, emellett hegesedett amely egyéb egészségügyi gondokat okozott!
Pl: fehérje vizelés,--> vízlebenyek a testemen, és ezáltal 2hét alatt 20l-víz halmozódott fel a testemen,
 magas vérnyomás, koleszterinszint.
Amíg az orvosok nem tudták diagnosztizálni a helyzetem komolyságát, azt mondták, hogy 2
lehetőség vehető figyelembe: vagy csak keveset károsodtak a veséim, vagy transzplantációs listára
kerülök! Ekkor volt időm az Úrral lenni lélekben, és rájöttem, hogy istentől lett e dolog!
És akkor megnyugodtam, és tudtam, hogy bármi is tőrténik az Isten akarata!
És hihetelen nyugalmat kaptam a szívembe! Édesapám a gyülekezetünkben igehirdető volt, és ő is sokat segített a dolgok
felfogásában, az Úr által! Utánna elvégezték a vese biopsiát (szövetvétel) és kiderült, hogy csak 25%ban károsodtak a veséim
és ezáltal  nem kellett kivenniük a veséimet! És az Úr kegyelme által gyógyulásban vagyok! De a gyógyulás közben , azaz 4 hónapja
Megint erőt vett rajtam az óember, és keztem eltávolodni az Úrtól! Erre megint begyulladtak a veséim, és mehettem vissza a kórházba!
Akkor már nem volt semmi nagyobb gond, mert rájöttem, hogy mit keresek megint ott! És Atyánk szeretete által újra hazamehettem,
és visszaállt minden a gyógyuló tendenciára! De nagy szégyenemre, újra beleestem abba a hiába, hogy eltekintettem Istentől!
Olyan 2 hónapja tőrtént!
És az Úr egy ajándékkal hozott vissza! Kaptam a páromat, aki ugyanabba egyházba tartozik mint én, és tökéletesen kiegészítjük
egymást a Drága Jézus által! És sokat segít nekem mindenben, és én is próbálok minden olyan dologban segíteni amiben tudok,
Isten kegyelme által! Azóta érzem, hogy az Úrnak gondja van mindnyájunkra, és segítséget nyújt a bajban! Ha hittel járulunk elé!
Akármilyen módon is de a mi Istenünk magánál akar tartani bennünket, csak észre kell vennünk a hívását!
És ha valami ilyen dolog tőrténne veletek, akkor ne a miért legyen az első szavatok, hogy miért, hanem az hogy Köszönöm Uram!
Akármilyen nehéz is kimondani akkor is így van, mert minden ami az ő gyermekeivel tőrténik, és megmaradunk benne akkor
hihetetlen áldásokat élhetünk át! (Az Úr csodássan működik)!!!  Ámen!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Július 28, 22:42:08
Köszönöm, hogy megosztottad velünk Dávid!

Az Úr áldjon meg! :088:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: GLD46 - 2008 Július 28, 23:34:58
Szia Dávid!  :044:

Nagyon örülök, hogy megláttad Isten akaratát, és bennünket is jó tanáccsal láttál el.

"És ha valami ilyen dolog tőrténne veletek, akkor ne a miért legyen az első szavatok, hogy miért, hanem az hogy Köszönöm Uram!"

...és, hogy ebben mennyire igazad van?!  :05:

Köszönöm Dávid, Isten áldását és Szentlelke vezetését kívánom további életedre.

Szeretettel: GLD46  :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 18, 21:35:08
Csak azok olvassák el, akik hisznek az Isten gyógyító kegyelmében.

"Azok, akik Krisztus mai követőit megdorgálják miért mernek hinni és megvallani az Ő betegeket
gyógyító hatalmában, vegyék eszükbe, hogy Jézus soha sem korholt egy lelket sem azért, mert
hitt, de a hitetlenséget annál inkább korholta."

http://www.istenigyogyulas.extra.hu/index_elemei/aimeeagyogyulasrol.pdf

"Gyakran azok az emberek, akik azzal érvelnek, hogy talán nem Isten akarata, hogy meggyógyítsa őket, ugyanakkor gyógyszert szednek és minden lehetséges emberi próbálkozást igénybe vesznek azért, hogy jobban legyenek. Miért ez az ellentmondás? Miért birkózzunk Isten akarata ellen? Ha nem az Ő akarata hogy meggyógyulj, akkor halj meg. Ne harcolj Isten ellen."

http://www.istenigyogyulas.extra.hu/index_elemei/kerdesek.pdf

"– Menjen haza! – mondta most Wigglesworth. – Vegye le a pólyát reggel, és majd meglátja, addigra a daganatok eltűnnek. – Haza is ment, lefeküdt és elaludt, pedig korábban a súlyos fájdalmak miatt órák hosszat kerülte az álom. Másnap reggel az apám levette a kötést, és a daganatok teljesen eltűntek! Még csak heg vagy sebhely sem maradt rajta.”

http://www.istenigyogyulas.extra.hu/index_elemei/stormont%20egy%20ember.doc

"Az orvostudomány álláspontja szerint sokféle gyógyíthatatlan betegség létezik. Ilyenek a rák egyes formái, az ízületi gyulladás, a szívbetegség és az AIDS, hogy csak néhányat említsünk. Ez a könyvecske természetfeletti segítséget nyújthat minden gyógyíthatatlan betegséggel küszködő embernek. Isten Igéje természetfeletti. A mennyei gyógyszeres kezelés egyik módja, hogy hitet gyakorolva kimondjuk Isten Igéjét. A többi már az embereken múlik: bizalommal szedik-e az isteni orvosságot, vagy sem."

http://www.istenigyogyulas.extra.hu/index_elemei/Charlescapps1.doc
 :084: :084:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ircsi - 2008 Szeptember 19, 11:09:30
   Szia Mária!

Milyen jó,hogy megírtad ezeket.Szeretem olvasni ennek a honlapnak írásait,építő és bátórító.
Sajna sokan vannak akik nem hisznek az Isten által kapott gyógyulásban,bátorítok mindenkit,hittel semit sem kételkedve higgye,hogy ma is van gyógyulásunk az Atyától.Személyesen ismerem a honlap készítőjét,gyülekezetét,és tanubizonyságott teszek mellette,a teljes igazságot képviselik!


A mennyei gyógyszeres kezelés egyik módja, hogy hitet gyakorolva kimondjuk Isten Igéjét.

A gyógyulás fontos folyamata a hittel kimondott ige.Elhinni és megvallani:Jézus a keresztre felvitte a mi betegségeinket és a sebeivel gyógyultunk meg!A megvallótt kimondott igének hatalmas ereje van.Jézus az Ő feltámadásának erejével ma is megtud gyógyítani.
Nem csak akkor gyógyított amikor itt a földön járt,Ő mais gyógyít mert feltámadt!Legyőzte a betegséget ami a bűn következtében
jött.Eltörölte vétkeinket az Ő engesztelése álltal, és már nincs hatalma rajtunk a betegségnek,hacsak nem engedünk neki, vagy Isten
ad "tűskét" belénk.Jézussal eggyütt ültetteük a menyben,az Ő feltámadásában részesültünk,a betegség már nem úralkodhat rajtunk.
Hatalmat adott nekünk, kel ,hogy rajtunk keresztül megnyílvánuljon ereje.
 Azok pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket ûznek; + új nyelveken szólnak.
Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre + vetik kezeiket, és meggyógyulnak.  És a hitbõl való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti õt. És ha bûnt követett is el, megbocsáttatik néki.

Szeretnék megosztani pár bizonyságot veletek ami családomban történt.
A mikor gyermekeim lettek nem jártam az Urral,tudtam,hogy létezik de nem foglalkoztam vele.
Ikreim születtek és a születés közben sokat sérültek,egy pici kis szívhang volt és semmi más életjel.
Nem sok jóval bíztattak készüljek a legrosszabbra,talán nem érik meg a másnapot,de ha mégis igen fogyatékosak maradhatnak.
Önkéntelenül is elkezdtem böjtölni , könyörögni az életükért,a magam kis módján,pedig akkor még nem tudtam milyen nagy ereje is van ennek.Csak azt tudtam,hogy van Isten.Harmadnapra már biztos volt,hogy életben maradnak.Szépen kezdtek fejlődni,bár könnyen betegek lettek,de éltek és nem lettek fogyatékosak!Kb a kisebbik fiam 3é korában kiderült,hogy epilepsziás,de a torkában megáll,igy nem fetreng,aki nem ismerte nem mondta volna meg rólla.10 évesen kiderült,hogy rövidlátó és elkezdett szemüveget hordani.
Ebben az időtályban születtem újjá.Rááltam Isten igélyére,hogy Jézus sbeivel meggyógyult az én fiam,sokat imátkoztunk érte.
Eggyik nap azzal jött haza,anya nem kel a szemüveg tökéletesen látok.Dícsőség az Urnak!
Az EEG lelete is teljesen negatív lett,csodálkozott is az orvos,hogy ő még ilyet nem látott,hisz ez a betegség "gyógyíthatatlan"
DE NEM AZ URNÁL! :igen: :043:

van még bízonyságom,de azt majd legközelebb
/
Szeretettel   Ircsi
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 19, 12:57:47
Szia Ircsi!

Örülök a bizonyságodnak. Bizony akik hisznek Isten gyógyító kegyelmében és nem hisznek abban, hogy Isten nem helyez betegséget ránk, azok sok támadást kapnak különféle örödögi pratikákkal fűszerezve. Jézust is bántották és gúnyolták amikor gyógyított. Azzal vádolták, hogy az ördög hatalma alatt teszi. Volt aki engem is vádolt, hogy miért nem gyógyult meg yx és x meg meggyógyut. Talán hitetlen? Hát én ilyenkor azt szoktam mondani, ha Isten nekem nem jelentette ki, akkor felesleges találgatnom. Mivel nem én gyógyítok és nem én vagyok Isten, nem tudhatom. Egy biztos, az Igékkel erősítem és majd neki kijelenti az Úr abból amit akar. Már azzal is vádoltak, hogy az ördögtől szolgálok. Számtalan gyógyulásnak vagyok szemtanuja. Azok beszélnek csak így, akik ennek nem lehetnek részese és nem hiszik Isten ajándékait. Az Úr adjon nekik megvilágosodást.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: gyermek - 2008 Szeptember 21, 21:51:54
Drága Testvéreim!

Én is hiszek Isten gyógyító kegyelmében, sőt a gyermekem születése is szinte fájdalom mentes volt, annyira átadtam magam Isten kezébe, hogy csupán percekig tartott a fájdalom. De abban is hiszek, hogy Isten büntetése a betegség, mely sokszor áldozatokat is kíván.
Mert megvagyok győződve arról, hogy az Aids a szifilisz Isten büntetés azoknak, akik rossz életet élnek, és sajnos vannak áldozatok is, pl. aids-es vért kapott emberek, aids-be született gyermekek stb.
De arról végképp megvagyok győződve, hogy az emberek által gyógyíthatlan betegségeket az Isten egyetlen pillanat alatt képes meggyógyítani. Krisztus is általa munkálkodott, és hiszem azt, hogy most is munkálkodik, ha imádkozunk hozzá.
És ha nem kapunk gyógyulást, pedig kérve kérjük, könyörögve könyörgünk érte, nem azt jelenti, hogy az Isten nem szeret, hanem hogy az Ő dicsősége majd így fog nyilvánvalóvá lenni.
De Krisztus valóban nem egy gyógyító gép, hanem Isten szófogadó gyermeke, a mi megváltónk, általa örökösök, tehát testvérünk.

Dicsőség Istennek.

38.  Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39.  Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

A betegségek sem, a semmi másban nekem ez is benne van.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 21, 22:53:29
gyermek írta: De abban is hiszek, hogy Isten büntetése a betegség, mely sokszor áldozatokat is kíván.
Mert megvagyok győződve arról, hogy az Aids a szifilisz Isten büntetés azoknak, akik rossz életet élnek, és sajnos vannak áldozatok is, pl. aids-es vért kapott emberek, aids-be született gyermekek stb.


Minden vita nélkül, őszintén szeretném megtudni tőled, hiszen ezt te állítottad, hogy honnan ez a hited? Ha van rá Igei magyarázatod, légyszíves írd le. Köszönöm. Az Úr adjon békés napokat!

Szeretettel kérdezem: Mária
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Bence - 2008 Szeptember 21, 23:30:31
Sziasztok!

A különböző betegségek oka valóban sok esetben a büntetés, mert az emberek Istentől elszakadt életet élnek. Sokszor pedig bizonyíték a bűnre (pl. aki AIDS-esnek születik), hogy nyilvánvalóvá váljon az embereknek számára, bizonyságul szolgálva, hogy a vétek megsokasodott a Földön.

Isten áldjon titeket!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Szeptember 22, 07:29:39
Csak azok olvassák el, akik hisznek az Isten gyógyító kegyelmében.

"Azok, akik Krisztus mai követőit megdorgálják miért mernek hinni és megvallani az Ő betegeket
gyógyító hatalmában, vegyék eszükbe, hogy Jézus soha sem korholt egy lelket sem azért, mert
hitt, de a hitetlenséget annál inkább korholta."

http://www.istenigyogyulas.extra.hu/index_elemei/aimeeagyogyulasrol.pdf

"Gyakran azok az emberek, akik azzal érvelnek, hogy talán nem Isten akarata, hogy meggyógyítsa őket, ugyanakkor gyógyszert szednek és minden lehetséges emberi próbálkozást igénybe vesznek azért, hogy jobban legyenek. Miért ez az ellentmondás? Miért birkózzunk Isten akarata ellen? Ha nem az Ő akarata hogy meggyógyulj, akkor halj meg. Ne harcolj Isten ellen."

http://www.istenigyogyulas.extra.hu/index_elemei/kerdesek.pdf

"– Menjen haza! – mondta most Wigglesworth. – Vegye le a pólyát reggel, és majd meglátja, addigra a daganatok eltűnnek. – Haza is ment, lefeküdt és elaludt, pedig korábban a súlyos fájdalmak miatt órák hosszat kerülte az álom. Másnap reggel az apám levette a kötést, és a daganatok teljesen eltűntek! Még csak heg vagy sebhely sem maradt rajta.”

http://www.istenigyogyulas.extra.hu/index_elemei/stormont%20egy%20ember.doc

"Az orvostudomány álláspontja szerint sokféle gyógyíthatatlan betegség létezik. Ilyenek a rák egyes formái, az ízületi gyulladás, a szívbetegség és az AIDS, hogy csak néhányat említsünk. Ez a könyvecske természetfeletti segítséget nyújthat minden gyógyíthatatlan betegséggel küszködő embernek. Isten Igéje természetfeletti. A mennyei gyógyszeres kezelés egyik módja, hogy hitet gyakorolva kimondjuk Isten Igéjét. A többi már az embereken múlik: bizalommal szedik-e az isteni orvosságot, vagy sem."

http://www.istenigyogyulas.extra.hu/index_elemei/Charlescapps1.doc
 :084: :084:

Kedves Mária én a gyógyító kegyelmet adó ISTENBEN hiszek, most akkor nekem nem ajánlod az elolvasást.

Nem jó dolog az emberi porhüvelyt tenni a középpontba, mert kiszorítja a porhüvely teremtőjét és fenntartóját........
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: gyermek - 2008 Szeptember 22, 09:19:54
Kedves Mária!
Nem igazán értem, mit értessz az alatt, hogy igével támasszam alá a hitemet, légyszíves írd le bővebben, mit szeretnél tudni. Őszintén válaszolni fogok, csak addig nem akarok, amíg nem értem pontosan a kérdésedet.
Szeretettel: gyermek
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ircsi - 2008 Szeptember 22, 10:19:47
Sziasztok!

Isten megalkotta az embert egészségesen, Teremté tehát az Isten az embert az õ képére, Isten képére teremté õt: férfiúvá és asszonynyá teremté õket.És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó.  
A betegség az engedetlenség állttal jött az emberre.Isten nem büntet betegséggel,hanem az engedetlenség álltal jön a betegség.
A bünnek következményei vannak az ember saját maga bűne által ad jogusultságot a betegségnek.Nem Isten rakja ránk!
Sőt maga Jézus felvitte a keresztre a mi betegségeinket és az Ő sebeivel gyógyultunk meg.
Hű és igaz aki megbocsájtja bűneinket és meggyógyítja betegségeink!

Szeretettel  Ircsi :kereszt02:

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2008 Szeptember 22, 11:13:58
A betegség nem annyira Isten büntetése, mint inkább a bűnök következményei. Isten nem vizslatja a Földet azért, hogy az első megtalált bűnöst betegséggel sújtsa. A betegségekkel az ördög próbálja lerövidíteni az ember életét, hogy minnél kevesebb lehetősége legyen a megtérésre.
Ne felejtsétek el, hogy a kegyelem ideje van, ami azt jelenti, hogy Isten nem büntet, hanem várakozik a bűnök büntetése, a kegyelem korszakának a végéig.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: gyermek - 2008 Szeptember 22, 11:35:47
  És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.
24.  Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék;
25.  Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen.
26.  Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre:
27.  Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban.
28.  És a miképen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretökben megtartsák, azonképen oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek
;
Rómabeliekhez írt levél
Valóban a bűn következménye  a betegség, de szerinted Isten nem bünteti az embert, ha rossz úton jár, és tudja az igazságot? Szerintem igen, de Isten adjon bölcsességet, hogy helyesen lássuk a dolgokat.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2008 Szeptember 22, 11:44:18
Ne érts félre Anita! A felsorolt igék nem zárják ki amiről beszéltem, hiszen minden Isten hatalma alatt van. Gondold el, miért élnek vidáman és gazdagon sok bűnöző? Ha Isten sújtana minden bűnt, akkor minden bűnösnek betegnek kellene lennie. Ez a kegyelem ideje, amikor Isten alapjáraton nem büntet, ettől függetlenül Ő Isten és akkor nyúl bele az életünkbe, amikor jónak látja. Nem lehet minden csak fekete, vagy fehér.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ermaha - 2008 Szeptember 22, 11:44:36
Örökölt betegségek, örökölt átkok,örökölt bűnök.Ennek van kitéve az ember és az emberiség,nem potyára írja Isten Igéje,hogy Jézus Krisztus Átokká és Szegényé lett érettünk.Krisztus váltott meg a törvény átkától,átokká lévén érettünk.Tehát a törvényben lévő bűnökre jövő átkoktól.Ha valaki Krisztusban van,az mentes a törvény alól,és az áldozatra kell néznie.Ha valaki veszi a fáradságot és csak a törvényeket és következményeit olvassa el
az rájön arra milyen átkoknak és bűnöknek szolgáltatták ki az ősök.És milyen bűnnek a következménye lehet a testnek az állapota.Ilyenkor egy komoly bűnvallással és megtéréssel és azzal,hogy elhatárolódik ősei bűneitől,nagy tisztuláson mehet át.Nagyon komoly dolgok ezek.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ermaha - 2008 Szeptember 22, 11:48:01
Gyermek--ezek az Igék a szeplősítőkről szolnak.Egy konkrét bűnről.Aminek a következménye az AIDS. :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2008 Szeptember 22, 11:58:55
Ermaha jól írja. Igen ezeknek a következményeknek ki lehetünk szolgáltatva, de ezért kell a Szabadítót segítségül hívni mindenkinek.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 22, 13:02:19
Drága Magda! Nézd csak én mit írtam? Talán elkerülte a figyelmedet: Csak azok olvassák el, akik hisznek az Isten gyógyító kegyelmében.

Erre a te válaszod ez volt: Kedves Mária én a gyógyító kegyelmet adó ISTENBEN hiszek, most akkor nekem nem ajánlod az elolvasást.

De kedves Magda éppen azoknak ajánlottam. Tudod miért? mert senkit nem akarok megbotránkoztatni. Aki nem hisz abban, hogy Istennek van gyógyító kegyelme azok ne olvassák el, mert csak haragot válthat ki belőle. Te egy kicsit most lovagoltál a szavakon.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 22, 13:10:31
gyermek írta: De abban is hiszek, hogy Isten büntetése a betegség, mely sokszor áldozatokat is kíván.
Mert megvagyok győződve arról, hogy az Aids a szifilisz Isten büntetés azoknak, akik rossz életet élnek, és sajnos vannak áldozatok is, pl. aids-es vért kapott emberek, aids-be született gyermekek stb.


Minden vita nélkül, őszintén szeretném megtudni tőled, hiszen ezt te állítottad, hogy honnan ez a hited? Ha van rá Igei magyarázatod, légyszíves írd le. Köszönöm. Az Úr adjon békés napokat!

Szeretettel kérdezem: Mária

Nos akkor talán megpróbálom egyszerűbben. Te azt állítod, hogy hiszel abban, hogy Isten büntetése a betegség. Meg vagy győződve, hogy Isten bünteti meg azokat, akik ilyen borzalmas betegségeket kaptak el. Azt kértem tőled, hogy Igével támaszd ezt a hitedet alá. Te írtad, hogy te hiszel abban, hogy Isten büntetése aki szexuálisan elbukik. Az előző Igét, amit bettetél, nem erre vonatkozik. De azt már előttem elmagyarázták.

Előre is köszönöm az Igei bizonyságodat. Legyen egy szép napod.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: gyermek - 2008 Szeptember 22, 13:31:19
Kedves Mária!
Véleményem szerint betegség és betegség között is vannak különbségek. Mint ahogyan az orvosi meghatározásokban is mondják, szerzett vagy veleszületett betegségről van e szó.
Én abban hiszek, hogy vannak olyan  helyzetek, mikor az ember a saját bolondsága miatt lesz beteg, van amikor próbára tétetik és van olyan is, hogy egy betegség felnyitja a szemét, hogy meglássa Isten hatalmát és dicsőségét.
Igével alátámasztani azzal tudom, amivel az előzőkben érveltem.
Ahogy értelmezem, te nem hiszel ebben a verzióban, de kiváncsi lennék, te hogyan vélekedsz erről.
Legyen neked is szép napod.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 22, 15:21:19
gyermek! írta: Ahogy értelmezem, te nem hiszel ebben a verzióban, de kiváncsi lennék, te hogyan vélekedsz erről.

 Egyetértek a véleményeddel, hogy van különbség a betegség között. Azzal is egyet tudok érteni, hogy a bűn következménye a betegség. Ki mit vet, azt arat. Az is igaz, hogy van veleszületett betegség -hiszen előttem nem ismeretlen mert szakmámbavágó. Azzal viszont nem és Ige sincs rá, hogy Isten valakit megbüntet, vagy mondhajuk úgy is, hogy lesúlyt a betegséggel, mert bűnt követett el szerencsétlen pára. Ha ez így lenne, akkor se te, se én, se senki nem lehetne egészséges soha, hiszen követünk el naponta bűnt. Olyan nincs, hogy kicsi vagy nagy bűn. A Biblia bűnnek nevezi ami Isten akarata ellen van, ez legyen lázadás, vagy bármi más. Isten nem gonosz Isten. Ő maga a Szeretet. Az Ő országában nincs bűn, ugye? Isten szájában nincs átok és nincs gyűlölet, megtorlás. Ő elvárja tőlünk, hogy szeretettel bánjunk azokkal, akik ellenünk valami gonoszt követtek el, akkor Ő nem ezt tenné? Megtorolja, ha valaki elbukott? Akkor nem beszélhetünk kegyelmes Istenről. Nem beszélhetünk kegyelem időszakáról. Vagy csak azokkal kegyes, akik szeretik Őt és engedelmeskednek? -Ez vallástan és nem Igei. Ezzl csak bűntudatot és félelmet okoznak- Mi jutalmunk van, ha csak azokat szeretjük akik minket szeretnek? Vagy Istennél ez nem így van? Ő gonoszkodhat, mert Isten? Ez lenne az Ő igazsága?  :08: Ő elakar vezetni bennünket az igazságra és nem lesúlytani ránk agy kis ragyával, rákkal, csonkítással.. Akkor miért kell elváltoznunk az Ő természetére? Ha tovább is gyilkolhatok, akkor nem hasonlítok Istenre, mert Ő nem teszi. Ha Isten megbetegíti az elbukott embert, akkor meghasonlana Önmagával.

Aki szexuálisan elbukik, annak azonnal nemibetegség lenne a következménye? Számos ember elbukott és nem lett nemibeteg. Akkor Isten egyesekre lesúlyt míg másokra nem? Akkor személyválogató lenne. Márpedig az Ige nem ezt mondja. Isten mindenkit egyformán szeret. Akkor honnan származik a betegség  ha nem Istentől? Az elátkozott világból,ahol a sátán az isten az úr és ameddig a kezében van a föld, el is hittet, hogy Isten a felelős a bajokért, betegségekért. Te melyik gyerekedre tudnál lesúlytani, mert nem azt teszi amit te mondasz neki? Egyikre sem? Miért nem? Pedig nem vagy tökéletes? Mert nem akarsz neki rosszat és fájdalmat okozni. Azt javaslom, hogy ne alapozz ezekre az Igékre, amiket betettél, mert nem egy gonosz, hanem jóságos és igazságos Istenünk van. Az más kérdés, hogy a megengedő akaratában van a betegség. Az egész föld beteg a gonosz miatt. A sátán uralkodik és ha mi nem vigyázunk, bizony, hogy lesz következménye. Igyekszem Igével is előjönni amiket mondtam. Sőt, teszek be tanítást is ide, hogy jobban megértsd.

Szeretnék mindenkit megkérni! Ha nem egyezik a teológiai tudásunk, -Rész igazság van bennünk!- akkor ne támadjunk egymásra, hanem maradjunk meg szeretetben, mert ha nem, nem fogok válaszolni rá!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 22, 15:34:56
Isten akaratában van a gyógyulásod?

Ahhoz, hogy erre tudd a választ, meg kell vizsgálnod Isten beszédét. Nem jelenthetünk ki addig erről semmit, ameddig Isten nem jelenti ki magát benne. Ne mond magadtól, mert az a te meggyőződésed, hanem támaszkodj az Igére. Sajnálatos módon, mégis vannak, akik képesek e nélkül teológiai háborút folytatni a sátánnal. Az Ige döntse el ezt a kérdést. Én bizonyítom a Bibliából.

És lőn, hogy mikor az egyik városban volt, ímé volt ott egy poklossággal teljes ember: és mikor meglátta Jézust, arcra borulva kéré Őt, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem! Luk. 5:12 Luk. 5:12

Az ilyen betegség egy élő halál. Iszonyatos fájdalommal. Nem találkozhatsz a családoddal, nem lehetsz közösségben emberekkel, barátoddal. Ez a betegség ördögi dolog. Ez az ember odament Jézushoz és valamit mondott neki: - Ha akarod, megtisztíthatsz engem! Sokan itt tartanak a hitünkben. Ha akarod meggyógyíthatsz engem! Sajnálatos, hogy erre a szegény beteg ember szavára mennek oda Istenhez. - Oh Istenem! Tudom, hogy megtudsz gyógyítani, de csak ha te akarod! Hogyan fogod megtalálni Isten akaratát? Úgy, hogy nem gyógyulsz meg és azt mondod ez volt Isten akarata? Hát ez nem biblikus. Az ilyenek azt hiszik, hogy minden ami történik, az Isten akarata. Minden rossz dologért is Ő a felelős. Azt nem tudják megmagyarázni miért, de mondják. Ha fürdés közben a forró vizet nyitod meg, akkor Isten a felelős érte? Ha elgázol egy autó, mert a bicikliddel kimész elé, mert nem figyeltél, akkor ez Isten akarat volt? Ellopják a betétkönyvedet, az is Isten akarata volt? Azt hiszik, ha imádkoznak és meggyógyulnak, akkor az volt Isten akarat, ha nem, akkor nem volt az. Ez félelmetes. Nem Istentől jövő. Ez a hittető szellem hazugságai. A Bibliában nincs ilyen. Azt mondod, mindennek van oka miért történik. Igen, nem figyeltél Istenre és az Igéjére. Semmiért nem akarsz felelősséget vállalni, inkább Istenre fogod. Ebben az a kényelmes neked, hogy vagy az ördögre, vagy Istenre fogod. Ez kényelmes állapot, de hazugság!

Jézus pedig kinyújtván kezét, illeté azt, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozék tőle a bélpoklosság. Luk. 5:13

Ennek az embernek az egész teste tele van kínzó fájdalommal. Talán sehol egy olyan hely, ahol ne fájna. Messziről bűzlik a nyílt sebétől, amiből váladék folyik ki. Néhány helyen már a hús is látszik, valahol a csontja is kikandikál. Jézus nem fél tőle, hanem ráteszi a kezét és azt mondja: Akarom, tisztulj meg. Mit mondott? Akarom! Mi történt? Azonnal ez a gyógyíthatatlan betegség eltávozott tőle és meggyógyult! Dicsőség Istennek! Mit ad a tudtunkra Jézus? Azt, hogy Akarom! Gyógyulj meg. Ha te mész oda és te mondod ezt neki, neked mást mondana? Mondjuk azt: - Még várunk egy kicsit, hogy javulj meg! Még nem vagy eléggé tökéletes, de gondolkodom rajta. Jó szenvedni látni téged, mert az alázatra visz! Hát ha Jézus ezt mondaná, akkor Ő megváltozott! Akkor Isten Igéje nem mond igazat. Az Ige ezt mondja:

Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Zsid. 13:8
Folyt köv.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 22, 15:41:29
2. rész

Ha te leesel Jézus lábai elé és ezt mondod amit ez a leprás, akkor neked ha mást mondana, akkor Ő megváltozott. De ez nem igaz! Nem, nem mondana mást neked sem! Ő nem személyválogató. Téged is úgy szeret ahogy ezt a leprást. Mondta -e az Úr valakinek is azt, hogy nem akarom, hogy meggyógyulj? Hol az ilyen Ige? Tudsz erről Igét mutatni? Nem fogsz találni, mert ilyen nincs! Sajnálatos, hogy mégis hiszik, hogy egyeseket meggyógyít, másokat nem. Azt mondod, hogy a gyakorlat nem ezt mutatja. Az más. Az nem az Ige. De Jézus most is azt mondja: Akarom! Akarom, hogy gyógyulj meg! Jézus akarata ez. Ha úgy imádkozol, legyen meg a Te akaratod! Mi az Ő akarata? Az, hogy gyógyulj meg. Amikor valakit az Úr elé viszel, akkor úgy imádkozol, ha akarod, akkor üdvözítsd? Ezt valahogy könnyebben elhiszed, hogy üdvözül, de azt nem, hogy az Ő akarat, hogy meggyógyulj? Fedezed föl az akaratát a Bibliában, akkor megérted, hogy Isten akarja, hogy gyógyulj meg. Ha te ezt nem tudod elfogadni, akkor messze kerül el tőled a gyógyulásod. Ugyanabban a Bibliában van megírva, amit te is olvasol. Nekem nincs másik Bibliám. Ha megáld Isten, akkor az az akarata, ha nem akkor az. Ez a Biblia fényében hamis. Mégis azt mondod, márpedig neked van igazad és Isten akarata. Akkor nézzük meg az Igét.

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Róm. 12:2

Próbáld ki, teszteld le, találd meg, vizsgáld meg. Mit? Ami a világban történik. Ha Isten akarata lenne minden, akkor miért kellene vizsgálnod? Meg kell újítani a régit. Az változással jár. Az elmédet, gondolkodásodat kell megváltoztatni az Igével.

Mert ez az Isten akarata, a ti megszentelődésetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok; 1 Thess. 4,3

Ez Isten akarata? Igen, az. Uralkodj a testeden és ne paráználkodj. Ez Isten akarata, olvassuk. Ha nem hiszel a gyógyulásban, akkor legyél őszinte, de nem menj orvoshoz se, ha azt hiszed betegnek kell lenned. Ha Isten akarata a betegség, akkor kimentél az Ő akaratából és engedetlen vagy. Isten akarata ellen szegültél. Netán Isten azt akarná, hogy beteg legyél, akkor te nem változtathatod meg azzal, hogy gyógyszert szedsz, vagy az orvostól kérsz segítséget. Akkor te beleviszed a nővért, az orvost is a bűnbe, mert Isten akarata ellen mentek. Vagy te ezt nem így látod? Akkor valamelyik állításoddal nem mondasz igazat. Akkor gyakorold azt, amit állítasz, amiben hiszel.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 22, 15:44:40
3. rész

Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. Eféz. 5:17

Meg kell találnod, meg kell értened mi az Úr akarata az Igében. Máshol nem találod meg. Ne menj máshol keresni Isten akaratát. Milyen Igére alapozod, hogy betegnek kell maradnod, ha nincs Isten akaratában a gyógyulásod? Ha elgyengülsz, akkor nem vagy Isten akaratában. Ő azt mondta, - Légy bátor és erős! Ilyenkor azt is mondják, valami rosszat tettél és ameddig nem térsz meg, addig rajtad marad a betegség. Ez sem igei állítás. Jézus soha nem mondott olyant, hogy nem gyógyítalak meg Péter napa, mert sokat vétkeztél. Térj meg és meggyógyulsz. Ez a sátán hazugsága. Azt mondod Péter anyósa biztosan nem vétkezett. Hát ezt miért állítod? Ki jelentette ezt ki neked? - Hát ha meggyógyulok, akkor hiszem, hogy Isten akaratában volt. Látnod kell az Ő akaratát? Akkor az nem hit. Amit látsz, az nem hit. Jézus azt mondta: - Akarom, hogy meggyógyulj! Ezt hittel kell elfogadnod és akkor fogod meglátni. Nem zárhatod ki a hitet a gyógyulásból sem. Hinned kell benne, hogy Isten akarata a gyógyulás. Ne hidd, hogy van ebben szerencsés és nem szerencsés ember. Ne hárítsd a felelőséget senkire, főleg ne Istenre! Ő a Fiát oda adta, hogy meggyógyuljunk! Akkor mi van? Hittel teljes és hitetlen ember. Az van. Miért maradnak betegek a keresztények? Mert nem ismerik Isten akaratát a betegség és a gyógyulás fölött. Megkérdőjelezik az Isten beszédét, az Igét. A hited által kell magadévá tenni Isten beszédét. Engedelmeskedned kell az Igének és akkor valóságba jön a gyógyulásod. Az Igének hallásából lesz hited. A hit az nem csak úgy jön. Az sem elég, hogy hiszel Istenben. Az sem, hogy bízol benne. Hinned kell a gyógyulásodban az Ige alapján. Ha ismered már Isten akaratát, még az sem elég! El kell fogadnod.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Szeptember 22, 16:41:58
Valóban nem mindegy, hogy Isten büntet-e betességgel, vagy csak megengedi!
Úgy hiszem, hogy a Sátán nem tehet semmit se a hívő emberrel, amit Isten nem engedélyez.
Lehet, hogy nem engedné, de "megkötjük a kezét" a bűneinkkel.

Már Jób történeténél láthatjuk, ahol még a kegyelmi kor nem volt, hogy a Sátánnak az Isten beleeggyezése kellett ahhoz, hogy betegséggel súlytsa Jóbot.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Bence - 2008 Szeptember 22, 17:45:21
Idézet
Valóban nem mindegy, hogy Isten büntet-e betességgel, vagy csak megengedi!
Úgy hiszem, hogy a Sátán nem tehet semmit se a hívő emberrel, amit Isten nem engedélyez.
Lehet, hogy nem engedné, de "megkötjük a kezét" a bűneinkkel.

Már Jób történeténél láthatjuk, ahol még a kegyelmi kor nem volt, hogy a Sátánnak az Isten beleeggyezése kellett ahhoz, hogy betegséggel súlytsa Jóbot.

Ez így van.

Most teóriát megint nem akarok faragni de tényleg van különbség betegség és betegség között. Valóban Isten kegyelmi korszaka van most, amiben nem a végső ítéletének a kiteljesítése a célja. Az azonban így nem igaz szerintem, hogy "Isten a kegyelmi korszakban nem büntet". Dehogyisnem! És ítél is: lsd özönvíz, ember életkorának folymatos lefaragása "és legyen az ember életkora százhúsz esztendő!" stb.

Van, aki azért beteg, mert próbatételen megy át, van aki azért, hogy Isten gyógyító hatalma rajta megnyilvánuljon egyszer, bizonyságul az embereknek (pl. aki bele született a betegségébe). Van aki azért nagyon beteg, hogy rádöbbenjen már végre arra, hogy itt az ideje, hogy megtérjen. Van aki azért beteg, mert.... Ebbe még sok minden meghatározás beleférhet.


van aki meg azért beteg, mert félrenyelte a hideg pohár vizet...  :D (vicc)

DE: a bűn elszaporodott a Földön, következésképpen a betegségek is elszaporodtak a Földön. Szerintem Isten büntet már itt a Földön is. Szerintetek az nem büntetés, hogy ha Isten kiszolgáltatja az embereket az ördög hatalmának, hogy különböző betegségekben szenvedjenek? Mindegy hogy hogyan fogalmazunk, szerintem nézőpont kérdése.

Bár az igaz, hogy a betegség maga, nem minden esetben Isten büntetése lsd. Jób esete, vagy Pál testében lévő tövis, de az ördög munkája, minden esetben. Ő a Diabolosz, aki csak rongálni és megrontani akarja Isten munkáját, a teremtett ember testét is.


Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 22, 18:45:17
Bence írta: Az azonban így nem igaz szerintem, hogy "Isten a kegyelmi korszakban nem büntet". Dehogyisnem! És ítél is: lsd özönvíz, ember életkorának folymatos lefaragása "és legyen az ember életkora százhúsz esztendő!" stb.

Nos, te nem a kegyelem korszakából hoztál elő példát, hanem a zsidókorszakból. Ha úgy tetszik, ószövetségből. Az özönvíz és a 120 esztendő is ószövetség. Sőt menj lejebb, mert Isten már csak 70. 80 évvel elégíti meg az embert. -ószöv- Sőt Isten nem is pusztítja el soha többé a szövetsége szerint vízzel a föld lakóit.

Bence írta: Van, aki azért beteg, mert próbatételen megy át......Van aki azért nagyon beteg, hogy rádöbbenjen már végre arra, hogy itt az ideje, hogy megtérjen.

Erre légyszíves Igét hozz elő. Van ilyen a Bibliában?  :08: Az más, hogy ezt tanítják veled.

Bence írta: Bár az igaz, hogy a betegség maga, nem minden esetben Isten büntetése lsd. Jób esete, vagy Pál testében lévő tövis, de az ördög munkája, minden esetben.

Drága Bence! Egyetlen egy esetben sem szerepel az újszövben, hogy Isten bűntetésnek használja a betegséget akár jobbítás céljából is, vagy kiszolgáltatja a sátánnak az embert! Istennek nincs szüksége segítőtársra! Főleg nem arra, akitől óv minket. Pál töviséről sem vitáznék, de az sem volt betegség. Ez kitaláció. Sehol nem szerepel betegségképpen a tövis, vizsgáld meg az Igében. Még az ószövben sem.

Bence, légyszíves hozz elő Igét a szerinted helyett, ok? Akkor előrébb jutunk. Teória az van bőven.  :DCím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ermaha - 2008 Szeptember 22, 19:09:21
Már az elejétől az az Ige kavarog bennem,Hóseás 4,6--Elvész az én népem,mert tudomány nélkül való.Ez nekünk is szól,nemcsak Izrael fiainak. :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Szeptember 22, 19:19:34
Szia te Drága, hogy maradjunka az Ószövetségnél, ott van gyógyító kegyelemről szó, az Újszövetség erről nem szól
 :igen:

Hós 14,5 Kigyógyítom őket hűtlenségökből;
szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlök az én haragom.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Bence - 2008 Szeptember 22, 22:55:06
Kedves Mária!

Itt az ige, amit kértél:

1 Kor 26-30:

"26 Mert valahányszor eszitek ezt a kenyeret és isztok a pohárból, az Úrnak halálát hirdetitek, míg csak el nem jön.
27 Így hát, aki az Úrhoz méltatlanul eszi a kenyeret és iszik a pohárból, vétkezik az Úr testével és vérével szemben.
28 Próbálja meg hát az ember magát, s úgy egyék a kenyérből és igyék a pohárból.
29 Aki úgy eszik és iszik, hogy nem különbözteti meg a testet, ítéletet eszik és iszik magának.
30 Ezért van sok erőtelen és gyenge köztetek, és elég sokan alusznak is."

Pál itt arról ír, hogy sokan méltatlanul voltak az úrvacsora közösségében, méltatlanul vettek részt rajta. Lásd vétekben éltek életük bizonyos területén.

Isten ítélete erről: sokan megbetegedtek, elerőtlenedtek sőt sokan meg is haltak ti. ezt jelenti az hogy "alusznak". Isten ítél a kegyelem korszakában is, tartom a véleményem. Emlékszel Anániás és Szafíra esetére, megmentett keresztények voltak, és mégis meghaltak, mert hazudtak a Szent Szellemnek, és loptak a közös pénzből. Hát ez ítélet, ha hiszed, ha nem.

Az ószövetségi példák csak példák voltak. Tudom, hogy van különbség ó- és újszövetség között, de van sok közös is.

Másik dolog, nincs minden benne a bibliában, mégis attól még létező dolog. A próbatételen pl. Jóbot értettem.

De hiszem, hogy van, aki azért betegszik meg, mert a Sátán meg akarja rostálni a hitét. Ha, nincs igazam ebben, hát bocsásson meg nekem Isten, de ez nem hiszem, hogy egy túl nagy jelentőséggel bíró dolog lenne.

Itt egy erre utaló eset:

1 Timóteushoz 5, 23
"23 Ne légy vízivó tovább, hanem gyomrod miatt és gyakori erőtlenségedre való tekintettel használj kevés bort."

Szerintem Timóteus nem a vétkei miatt volt gyomorfájós és erőtlenségre hajlamos, hanem mert a gonosz támadta azért, mert hirdette az evangéliumot. Én ezt értettem próbatétel alatt.

Vagy, a való életből is tudok hozni példát, pl Watchman Nee, Wigglesworth mindketten leírják, hogy betegségek sulytották őket, mikor elkezdtek komolyabban szolgálni az Úrnak.

Sátán angyala kínozta Pált, nehogy felfuvalkodjon a szolgálata miatt. Ezt Isten rendelte így, megengedte a gonosznak ezt. Nem írtam mást. Ezt nevezhetjük betegségnek, de nem fontos annak nevezni. Nevezd ahogy tetszik. Nevezzük akkor állapotnak, ami biztos fájt is Pálnak...

A mély depressziósokat, meg idegbetegeket is betegeknek hívjuk sokszor, pedig csak démonok szállják meg az ilyen embert. Ilyen értelemben szerintem ez egyáltalán nem betegség, ilyen értelemben a Pál tövise sem volt az.

A megtérésre sarkalló beteg állapotot meg nem tanították, olvasnom sem kellett róla a bibliában. De olvastam egyszer egy történetet, amelyben egy férfi megtérése volt leírva. Balesete volt, és eltört a gerince. Ezután megtért. Nagyon bűnös életet élt előtte. Azt mondta, hogy nagyon hálás istennek azért, amiért eltörte a gerincét, mert így el kellett gondolkoznia az életén, és gyökeres változásokra volt kényszerítve. Megtalálta Jézust. Azt mondta, ha Isten nem töri el a gerincét, akkor a pokolra jutott volna. Ebben biztos volt. Én erre gondoltam. Most ezen megint lehet vitatkozni, hogy betegség-e. De mindenesetre mozgáskorlátozottság. Bizonyos értelemben az is betegség. Keveset tudunk mi a betegségekről azt gondolom, még az orvosok is sokszor melléfognak, és fogalmuk sincs sok mindenről....

Ha meg azon megy a vita, hogy ez isteni büntetés-e, akkor szerintem nincs értelme ennek a szócsatának.

Az hogy paráznává vált a világ, az AIDS meg a Hepatitis terjed, vírusok, járványok tucatjai tizedelték az emberiséget a történelem során. Elszaporodott a testi nyomorúság a Földön. Rengeteg beteg van. Szerintem ez büntetés. De vess meg érte, ha úgy jobban tetszik. Nevezhetjük átoknak is. Mint ahogy meg van írva az is, hogy Isten megátkozta a földet, és azután már nem termett olyan jól.

Mint ahogy hiszem azt is, hogy egy újjászületett ember sosem kárhozhat el örökre, ha már egyszer megtért, ezt is hiszem szikla szilárdan. Isten nem vonja vissza az örök élet ajándékát. Hatalmasabb ő annál. De egyesek részéről emiatt is megkaptam a lehurrogást. Mindegy, nem bánom egyáltalán, megérte a fáradságot.
Idézet
Drága Bence! Egyetlen egy esetben sem szerepel az újszövben, hogy Isten bűntetésnek használja a betegséget akár jobbítás céljából is
[/b]

Ez így nem igaz. Lásd 1 Kor 26-30. Szerinted az nem büntetés? Szerintem az az. Vagy vegyük ítéletnek, ha úgy jobban tetszik. Nem értem, ez ennyire bonyolult egyeseknek, pedig olyan egyszerű...

Idézet
Istennek nincs szüksége segítőtársra! Főleg nem arra, akitől óv minket.

Én nem is ezt írtam. Nem segítőtárs az. Azt írtam Isten kiszolgáltat minket a gonosz hatalmának, amikor betegségben vagyunk. Persze hogy Istennek nincsen szüksége segítőtársra.

De ha már itt járunk, akkor miért is vannak betegségek? Neked mi a meggyőződésed erről? Most már kíváncsi vagyok....

Remélem nem veszed sértésnek amiket írtam!

Isten áldjon meg!

Bence
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Bence - 2008 Szeptember 22, 23:06:42
Idézet
Drága Bence! Egyetlen egy esetben sem szerepel az újszövben, hogy Isten bűntetésnek használja a betegséget akár jobbítás céljából is, vagy kiszolgáltatja a sátánnak az embert!

1 kor 11,32

"32 Ha ítél is az Úr, csak nevelésünkre szolgál, hogy a világgal együtt ne sújtson ránk a kárhoztató ítélet."

Isten megítéli a keresztényeket is, még a kegyelem korszakában is. Egyszerűen a bűnnel nem tud azonosulni Isten. A bűn büntetés nélkül meg nem maradhat.

Üdvözlettel:
Bence
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Serenus - 2008 Szeptember 22, 23:18:37
Előre bocsájtom: semmit sem fogok igékkel magyarázni,több okból sem,azt hiszem semmi értelme nem lenne,hiszen az Írást (ahogy látom) mindenki a saját szája íze szerint fordítja és értelmezi,akkor meg minek... De: nem hiszek a gonosz,bosszúálló Istenben,akinek arra lenne szüksége,hogy az én hitemet betegséggel,vagy balesettel vásárolja meg. Ez nonszensz. Hogy pl. azért öli meg a születendő gyermekemet,hogy innentől Őt szolgáljam? Ez nem túl vad elképzelés szerintetek? Mert néhányan ezt állítjátok. Mégha nem is kimondva,de igéket citálva. Vajon azok akik meg lettek említve,kicsit előbb,azok a bűnösök,bűnözők,akik csodálatos egészségnek örvendeznek (már amig),tényleg átmentek a rostán? Szegény és buzgó Istenkövetők pedig nem? Ez is sántít,a prédikált és hitt szeretet fényében. Vagy mégsem erről szól Isten és a kerszténység? De akkor miről? Néha úgy érzem,egyesek szívesen szenvednek,mert úgy hiszik,gondolják,az Úr mérte ezt is rájuk,és akkor már ennek örvendezni kell. Sajnálom,és elnézést,de én még mindig Isten jóságában hiszek,máskülönben már régesrég nem lenne ember a földön.

Áldás,békesség testvéreim.  :063:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Szeptember 22, 23:19:18
Konkrét helyzetről nem olvasunk az Újszövetségben, hogy Isten betegséggel súlytott volna egy hívő embert.
Annániás és Szafira helyzete sem arról tanúskodik, hogy Isten betegséggel ver.

Ott Szentlélek káromlásról volt szó, aminek az ítéletét valamennyien jól tudjuk.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Szeptember 23, 07:01:55
Konkrét helyzetről nem olvasunk az Újszövetségben, hogy Isten betegséggel súlytott volna egy hívő embert.
Annániás és Szafira helyzete sem arról tanúskodik, hogy Isten betegséggel ver.

Ott Szentlélek káromlásról volt szó, aminek az ítéletét valamennyien jól tudjuk.

A vakság nem betegség?
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2008 Szeptember 23, 08:21:56
Azt is meg kell érteni (bármennyire nehezen fogadható el), hogy minket a "Krisztusban való élet szellemének a törvénye szabadít meg...". Egy megtéréssel nem vagyunk benne automatikusan ezekben a törvényekben, csak elköteleztük magunkat az abban való járásban. A kettő nem ugyanaz. Pontosan ezért hívő embereket is érhet baj, ha nem tanulnak meg a fenti versek szerint járni, mert "az ördög, mint ordító oroszlán körbejár keresvén kit elnyeljen" ez nem véletlenül van a hívőknek címezve. Nem vagyunk a megtéréssel automatikusan védelem alatt.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 23, 08:51:24
Előre bocsájtom: semmit sem fogok igékkel magyarázni,több okból sem,azt hiszem semmi értelme nem lenne,hiszen az Írást (ahogy látom) mindenki a saját szája íze szerint fordítja és értelmezi,akkor meg minek... De: nem hiszek a gonosz,bosszúálló Istenben,akinek arra lenne szüksége,hogy az én hitemet betegséggel,vagy balesettel vásárolja meg. Ez nonszensz. Hogy pl. azért öli meg a születendő gyermekemet,hogy innentől Őt szolgáljam? Ez nem túl vad elképzelés szerintetek? Mert néhányan ezt állítjátok. Mégha nem is kimondva,de igéket citálva. Vajon azok akik meg lettek említve,kicsit előbb,azok a bűnösök,bűnözők,akik csodálatos egészségnek örvendeznek (már amig),tényleg átmentek a rostán? Szegény és buzgó Istenkövetők pedig nem? Ez is sántít,a prédikált és hitt szeretet fényében. Vagy mégsem erről szól Isten és a kerszténység? De akkor miről? Néha úgy érzem,egyesek szívesen szenvednek,mert úgy hiszik,gondolják,az Úr mérte ezt is rájuk,és akkor már ennek örvendezni kell. Sajnálom,és elnézést,de én még mindig Isten jóságában hiszek,máskülönben már régesrég nem lenne ember a földön.

Áldás,békesség testvéreim.  :063:

Ámen és ámen!

Ezt vallom én is és sajnálom azokat a testvéreket, akik Isten bosszújának tartják ha elbuknak és betegség éri őket. Egyet nem értek. Miért fordulnak azonnal orvoshoz, ha már egyszer Isten lesújtott rájuk haragjában? Miért mész orvoshoz te is Bence vagy azok, akik hozzád hasonlóan Isten ítéletét betegséggel torolják meg az emberen?

Bence írta: "Azt mondta, ha Isten nem töri el a gerincét, akkor a pokolra jutott volna."

Ez mélységesen a szívemig hatolóan fájt Istenről és csak egy tudatlan ember állít ilyent: Isten eltöri a gerincét valakinek, mert nem akarja, hogy a pokolba jusson??  :08: Isten csonkol, lebénít, szegénnyé tesz, ragyákat tesz rád, tolokocsiba kényszerít, leprát hoz rád, rothadó, bűzös rákossá tesz, fájdalmas daganatokat tesz rád, bénává, nyomorékké tesz, csakhogy megszerezzen magának?  :08: Így kényszeríti rád, hogy megtérj, hogy jó legyél? Ez nevelő szándék? Milyen atya az ilyen?  :117: Isten nem tudna szelíden a szívemhez szólni? Isten szelíd Isten drága Bence! Nem egy kényúr! Nem egy gyilkos! Vagy aberrált őrült, aki lemészárolja a teremtményét, hogy ne a pokolba kerüljön! Sajnálom, hogy te ilyennek látod Istent! Én és sokan hála Neki, de nem! Isten kegyelme erről szólna?  :04: Isten ítélete ez lenne amiket te írsz Igéket és hozzászólást? Drága Bence! Akkor miért gyógyulnak meg azok is, akik nem fogadták el Jézus? Lehet, hogy a pokolba mennek holnap, de mégis meggyógyultak. Vagy Isten személyválogató? Aki neki szimpi, azokat meggyógyítja, akik nem, azokat nem? Hát Bence! Akkor te csak fogadd el ezt a hiteted, én távol tartom magam tőle. Szerinted az Isten ítélete az csak ragya, betegség lehet?  :08:

Bence írta: De ha már itt járunk, akkor miért is vannak betegségek? Neked mi a meggyőződésed erről? Most már kíváncsi vagyok....

Drága Bence testvérem! Meglep ez a kérdésed és mélységesen elszomorít. :04: Ha elolvasod amiket eddig írtam, akkor megérted.

Valóban kár feszegetni ezt a témát! Mindenkinek mély meggyőződése van, így jobb ha abba hagyjuk.

Engem soha nem győz meg senki arról, hogy Isten szadista lenne vagy személyválogató a szeretetéből! Én a kegyes Úrban hiszek, aki a Szeretet és a szeretete nevel. Én abban az Úrban hiszek, aki a szeretetéből tanít, nevel, dorgál, kiigazít, ha tévedek, megítél ha én nem ítélem meg magam, és ha beteg vagyok, akkor meggyógyít. Vigyáz rám és megőriz. Megszabadított az átoktól! Visszavásárol a sátántól drága vér árán! Én már az Övé vagyok és Hozzá megyek ha elhagyom a földet! Nekem nem egy kegyetlen gyilkos Atyám van, aki úgy nevel, hogy betegséggel súlyt ha nem vagyok jó!
 Én ebben hiszek. Az Istenfélelem nálam nem rettegés, hanem az Isten iránti tiszteletem.

Isten vígasztalása és bölcsessége legyen rajtunk!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 23, 08:52:28
Azt is meg kell érteni (bármennyire nehezen fogadható el), hogy minket a "Krisztusban való élet szellemének a törvénye szabadít meg...". Egy megtéréssel nem vagyunk benne automatikusan ezekben a törvényekben, csak elköteleztük magunkat az abban való járásban. A kettő nem ugyanaz. Pontosan ezért hívő embereket is érhet baj, ha nem tanulnak meg a fenti versek szerint járni, mert "az ördög, mint ordító oroszlán körbejár keresvén kit elnyeljen" ez nem véletlenül van a hívőknek címezve. Nem vagyunk a megtéréssel automatikusan védelem alatt.

Ámen és ámen!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Szeptember 23, 08:55:45
Azt is meg kell érteni (bármennyire nehezen fogadható el), hogy minket a "Krisztusban való élet szellemének a törvénye szabadít meg...". Egy megtéréssel nem vagyunk benne automatikusan ezekben a törvényekben, csak elköteleztük magunkat az abban való járásban. A kettő nem ugyanaz. Pontosan ezért hívő embereket is érhet baj, ha nem tanulnak meg a fenti versek szerint járni, mert "az ördög, mint ordító oroszlán körbejár keresvén kit elnyeljen" ez nem véletlenül van a hívőknek címezve. Nem vagyunk a megtéréssel automatikusan védelem alatt.

Bizony bizony, hiába tartom az esernyőt az unokám fejefölé is, ha ő kirohan az esőbe, bizony megázik.

Ez van az eső esik az esernyő, ill a BÁRKA csak azt védta aki időben bement, és benne maradt
 :igen:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: gyermek - 2008 Szeptember 23, 09:16:02
Kedves Bence!
Teljesen egyet értek veled. És szerintem is büntet ma is az Isten, ahogy a zsoltár író mondja: Azt bünteti kit szeret, másképp ő nem is tehet. Mária kérdésére, hogy melyik gyerekemet büntetném meg, ezt egy hittanos korszakomban olvasott szöveggel szeretném illusztrálni:
Két gyerek verekedett az utcán és oda ment hozzájuk egy férfi, az egyik gyereket arcul csapta. Egy másik férfi pedig megkérdezte, miért csak az egyiket bántja? Mire férfi így felelt, mert akit arcul ütöttem, az az én fiam, és nem akarom, hogy ne tudja, hogy rossz, amit tett.
Isten igen is próbára tesz, és akár fájdalommal is, de jó útra akar terelni.
Mert egyet értek veled, hogy kegyelem korszakát éljük, de ha az én gyermekem a tüzbe akar nyúlni, és 3 vagy 4 szóbeli fenyítésre nem megy, akkor testi fenyítést alkalmaznék. Mert inkább legyen egy kézcsapás nyoma a kezén, mint csonkaság a tűz által.
Az Úr adjon nekünk bölcsességet, hogy meglássuk az igazságot.
Ámen
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 23, 09:19:48
Legyen néked a hited szerint!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ircsi - 2008 Szeptember 23, 09:51:39
Zsolt 103.1-13
 :084:
A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensõm az õ szent nevét.
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményérõl.
A ki megbocsátja minden bûnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
A ki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.
Megismertette az õ útait Mózessel; Izráel fiaival az õ cselekedeteit
Könyörülõ és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû.
Nem feddõdik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
Nem bûneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
Mert a milyen magas az ég a földtõl, olyan nagy az õ kegyelme az õt félõk iránt.
A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tõlünk a mi vétkeinket.
A milyen könyörülõ az atya a fiakhoz, olyan könyörülõ az Úr az õt félõk iránt.


Szeretettel  Ircsi :igen:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Kingooo - 2008 Szeptember 23, 10:45:07
Én annyit tudok, és tapasztalatból beszélek, hogy Isten figyelmeztet, hogy nem jó úton járok s, ha én mégsem hallom meg az intést, mert nem akarom meghallani   :060:, bedugtam a fülemet, akkor valami baj ért s mint tudjuk,  mindenkinek a maga baja a legynagyobb. Annyi bizonyos, hogy aki Isten gyermeke és annak valaki valamit ártott, az ártó flet kicsit megleckézteti :).  Én ezért sem vagyok bosszúálló. Ellenben az sem elhanyagolható, hogy Isten tényleg a szeretet Istene, és minden nemes cselekedeté  :igen:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 23, 10:45:31
ircsi! Gyönyörűek ezek a vígasztaló Igék! Köszönöm, hogy betetted. Dávid jól ismerte az Úr szeretet kegyelmét.

"Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint."

A mi Istenünk nem egy bosszúálló Isten! Legyen hála az ő intéséért, megfeddéésért is!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2008 Szeptember 23, 11:17:55
Kedves Bence!
Teljesen egyet értek veled. És szerintem is büntet ma is az Isten, ahogy a zsoltár író mondja: Azt bünteti kit szeret, másképp ő nem is tehet. Mária kérdésére, hogy melyik gyerekemet büntetném meg, ezt egy hittanos korszakomban olvasott szöveggel szeretném illusztrálni:
Két gyerek verekedett az utcán és oda ment hozzájuk egy férfi, az egyik gyereket arcul csapta. Egy másik férfi pedig megkérdezte, miért csak az egyiket bántja? Mire férfi így felelt, mert akit arcul ütöttem, az az én fiam, és nem akarom, hogy ne tudja, hogy rossz, amit tett.
Isten igen is próbára tesz, és akár fájdalommal is, de jó útra akar terelni.
Mert egyet értek veled, hogy kegyelem korszakát éljük, de ha az én gyermekem a tüzbe akar nyúlni, és 3 vagy 4 szóbeli fenyítésre nem megy, akkor testi fenyítést alkalmaznék. Mert inkább legyen egy kézcsapás nyoma a kezén, mint csonkaság a tűz által.
Az Úr adjon nekünk bölcsességet, hogy meglássuk az igazságot.
Ámen

Nincs arról szó, hogy nem fegyelmez, de nem büntet. :119:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: gyermek - 2008 Szeptember 23, 13:12:14
5.  Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, a mi bálványimádás;
6.  Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira;
Kolossébelikhez írt levél.

Szerintetek mi az Isten haragja? Szerintem a harag büntetést von maga után.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 23, 13:57:21
gyermek! "Szerintetek mi az Isten haragja? Szerintem a harag büntetést von maga után."

Te ha haragszol, akkor minden esetben megbünteted a gyermekeidet? Véresre elvered, hogy okuljon belőle? A vonat elé lököd, hogy megtanulja mi a dolga? Megtorlod a haragodat valami szankcióval? Ugyehogy nem?

Isten haragja nem olyan mint az emberé. Ne a te elméddel gondold el Isten haragját. Isten haragja nem bűnt, átkot szül magaután. A betegség átok! Vagy igazságosnak tartod, ha valaki elbukik, akkor Isten ne kegyelmezzen meg, hanem ítéljen? Te lehet, hogy így látod, de nem ennyire durvának, hanem valami szelíd változatnak, de a betegség nem szelíd változat. Kérd meg Istent, hogy adjon erről kijelentést, hogy mit jelent az Ő haragja. Ne szó zserint vedd és ne úgy ahogy az ember haragszik.

Nem akarlak győzködni semmiről. Tudom, hogy nem érek el ezzel még nálad semmit. Valamikor én is így tudtam mint te és megértelek. Isten aztán felnyitotta a szemem és már látok.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Szeptember 23, 14:40:05
Egyértelmű szerintem az igéből, hogy Isten megfenyíti a gyermekeit. De nem feltétlenül kell úgy gondolni, hogy testi fenyítést használ.
Elég nagy büntetés az, mikor elrejti az arcát. A zsoltáros is mindig ettől félt.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: gyermek - 2008 Szeptember 23, 15:43:52
Kedves Mária!
Nem győzködésnek veszem, hanem fel szeretnéd nyitni a szemem valami felé. Hiszen egy mondás is úgy tartja, hogy nem azt jelenti hogy két ember szereti egymást, hogy egymásra néznek, hanem azt, ha egy irányba.
Mi a megváltó Krisztus és  a szerető Atya felé kell, hogy tekintsünk. Remélem, bölcsességgel ajándékoz meg engem is az Isten, imádkozz értem te is.
Hiszen azt mondja az írás, akinek nincs bölcsessége, kérjen az Istentől, aki mindenkinek szemrehányás nélkül ad.

Mivel hogy te is és én is az Isten felé akarunk nézni, sőt az örökkévaló boldogság felé, akkor szeretetben kell lennünk, és azt hiszem abban is vagyunk. Minden esetre köszönöm a magyarázó szavakat.

Egész biztos vagyok benne, hogy ezzel az volt a célod, hogy az ítélet napján ne kapjak dorgálást a Krisztustól, hogy nem úgy láttam a dolgokat, ahogyan kellett volna. Ha ebben az életben nem is találkozunk (bár remélem igen) az ítélet napján könyörgök, hogy a Krisztus jobbján állhassunk. Ahol már azután ingyen sem említtetik az a szó, hogy betegség.

Isten áldása legyen rajtad

Szeretettel gyermek
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Hilda - 2008 Szeptember 23, 16:01:21
Semmiképpen sem direkt, és azonnali "verésről" van szó! A mi Urunk nem ilyen, ráadásul, ha elhisszük ezt a feltételezést, akkor Isten igazságába vetett hitünkkel van baj. Nézzünk szét a világban, ha ez az Úr parancsára történne sokkal tisztább, és igazságosabb rendszer lenne, de sorban látjuk a tisztességtelen emberek szerencséjét, és a jóval kevésbé bűnösök nagy szerencsétlenségét.

Sokkal inkább beszélhetünk itt átokról amit sajnos szüleink is ránk hagyhatnak, és mi magunk is okozói lehetnünk.

"én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.
De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.."

Megtéréssel, és odaszánt, engedelmes hívő élettel meg lehet az átkoktól szabadulni, mert
 
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk;
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ermaha - 2008 Szeptember 23, 17:58:01
Magda irja"a vakság nem betegség"--az nem.a vakság,betegség következménye,tehát egy visszafodithatatlan állapot.A betegség gyógyitható,orvosilag.Mig a vakság nem.De Istennél semmi sem lehetetlen az Ő Dicsőségére!! :019: :017: :026:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Szeptember 23, 18:08:43
Magda irja"a vakság nem betegség"--az nem.a vakság,betegség következménye,tehát egy visszafodithatatlan állapot.A betegség gyógyitható,orvosilag.Mig a vakság nem.De Istennél semmi sem lehetetlen az Ő Dicsőségére!! :019: :017: :026:

Köszönöm a választ, Anti állítására kérdeztem
erre az igére gondolva:

Csel 13,11 Most azért ímé az Úrnak keze van ellened, és vak leszel és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szálla reá; és kerengve keres vala vezetőket.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Szeptember 23, 18:21:00
A gyógyulással kapcsolatos kérdések, válaszok és érvek a hívő és Isten kapcsolatról szólnak.
Az a mágus csatlakozott Pálékhoz, de megirígyelte, hogy kézrátétellel adják a Szentlelket az embereknek.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Bence - 2008 Szeptember 23, 20:21:59
Sziasztok!

Én a téma lezárása előtt azért szeretnék még reagálni a leírtakra.

"Nem bûneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint."

Ez az ige, nem azt jelenti, hogy Isten nem fizet meg a bűneinkért. Hanem azt, hogy nem a bűneink súlyának mértéke szerint büntet minket. Több a mi bűnünk, mint ahogyan azokért büntetést, vagy ítéletet kapunk. Nekem ezt jelenti ez az igerész.

Mária, a történetet a gerinctörött emberről nem én találtam ki, nem én mondtam el az embereknek, és nem én írtam le. Úgy értem, én is csak olvastam, nem én vagyok a szerzője. Ezt maga a gerinctörött ember mondta. Ez az ő saját bizonysága. Ha nem is tetszik, de attól még igaz.

Én nem hiszek abban, hogy a mi Istenünk egy kegyetlen Isten lenne. Abban sem, hogy ha vétkezünk akkor automatikusan súlyt minket betegséggel.
Egyszerűen nem értem, hogy miért kell magyarázkodnom, ez alap dolog. Úgy gondolom érthetően leírtam mindent. Én egyáltalán nem azt akartam kifejezni, hogy Isten kegyetlen, aki minden bünt betegséggel súlyt. Akkor nagyon nem értettél meg.

De Isten nem csak szeretet, hanem igazság is. És az igazságban nincsen hamisság, emiatt ítélet is Isten szava. És Isten ítél is, mégpedig nagyon keményen. Az istenfélelem nem csak tisztelet, hanem alázat is az Úr felé. Remélem jól érted: én pl félem az ő ítéletét is, mert az ő szava szent és igaz, az ő igéje élet is egyben, de sok esetben ítélet.

Isten nem büntet, csak fegyelmez? Hát az ítélet, a fegyelmezés, nem büntetés? Az ítélet, a fenyítés, a büntetés nem egy és ugyanaz-e??!
A biblia az "örök ítélet" kifejezés helyett egyes helyeken írja, hogy "örök büntetés".

Mt 25,46:

"46 Akkor ezek el fognak menni örök büntetésre, az igazságosak pedig az örök életre.”

A fenyítés az büntetés is egyben. Így az ítélet is büntetés is egyben.

Isten ítélete persze más, mint ahogyan azt az ember elképzelné, ez igaz. Nem is ver véresre minket azért mert vétkesek vagyunk vagy nem vet a vonat elé. Nem minden embert büntet/ítél meg azért mert vétkes úgy, hogy elveszi a  gazdagságát, vagy kettétöri a gerincét, vagy betegséget súlyt rá. Én nem is ezt írtam. Sajnálom, ha egyeseknek ez jött le.

A bűn ítéletet von maga után minden esetre, főleg ha az ember nem akar belőle megtérni. Nekem pl az is elég nagy büntetés, ha az Istennel való kapcsolatom megromlik, és eltávolodom tőle.

Orvoshoz miért megyek? Hát tudod Mária, Isten adta nekünk az orvosokat is, a rendőrséget is a tűzoltóságot is, hogy segítségünkre, gyógyításunkra legyenek. Miért ne mennék el orvoshoz, ha a Mennyei Orvosom úgy látja jónak, hogy most nem Ő fog személyesen meggyógyítani?!

Láttad már biztosan azt a videót aminek az a címe, hogy "végtagok nélkül". Hogy engedheti ezt meg Isten, hogy valakinek ilyen nyomorék testet adjon, ráadásul egy olyan embernek, aki ilyennek született, még csak nem is tehet róla. Istennek jó oka volt, hogy ennek az embernek ilyen tested adjon.

"Isten útjai kifürkészhetetlenek."

Hogy miért törte el annak az embernek a gerincét nem tudom.

Bár várj csak egy kicsit, én nem úgy értettem, hogy Isten odament ehhez az emberhez, fogta és kettétörte a gerincét, és kész. Nehogy a pokolra jusson, hanem a mennybe.

Maga ez az ember mondta, hogy nagyon hálás Istennek, amiért eltörte a gerincét, mert így megmenekülhetett az örök ítélettől. Ő maga törte össze magának a gerincét, ha így jobban tetszik. Valami baleset folytán. De ő úgy vette, hogy Isten keze volt a dologban.

Isten természetesen nem kényszerít, hogy megtérj. Ez is alapvető dolog szerintem, én tudatában vagyok ennek. A törött gerincű embert sem kényszerítette Isten, hogy megtérjen, ő maga döntött így. De figyelj mit mondott (nem én mondtam): "hálás vagyok Istennek azért, amiért eltörte a gerincemet!"

No comment.

Én egyáltalán nem olyannak látom Istent, mint amilyennek leírtad, hogy látom. Ez nem igaz. Isten könyörületes és féltőn szerető Isten. De megbüntet minket, hogy ha engedetlenek vagyunk hozzá. Nem csak ebben az életben, hanem halálunk után is (v. amikor elhagyjuk a Földet).

Isten szelíd, nem kényúr. Igaz. De rettenetes az ítélete is.

Levél a héberekhez 10, 29-31:

"29 Mit gondoltok, mennyivel súlyosabb megtorlást érdemel az, aki az Isten Fiát megtapodta, a szövetség vérével, mellyel megszentelték, úgy bánt, mint valami közönséges dologgal, és a kegyelem Szellemét bántalmazta.
30 Mert ismerjük azt, aki ezt mondta: „Enyém a megtorlás, én megfizetek.” Majd ismét: „Az Úr megítéli népét.”
31 Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni."

Isten ítlete nem csak ragya és betegség lehet, ugyan már! Nem gondolod komolyan, hogy én ezt hiszem, ugye!? Isten tartja kezében a föld folymatait, történéseit és eseményeit. Bizonyságul az Úr munkájára, miért is ne gyógyulhatna meg a hitetlen?! Ha elfogadja Isten gyógyítását, miért ne?! Sokakat ez sarkall megtérésre. De ha nem akarnak Istenből az emberek, akkor jön az ítélet. Előbb vagy utóbb. Vagy így, vagy úgy. Én mást nem is írtam.

Idézet
Én a kegyes Úrban hiszek, aki a Szeretet és a szeretete nevel. Én abban az Úrban hiszek, aki a szeretetéből tanít, nevel, dorgál, kiigazít, ha tévedek, megítél ha én nem ítélem meg magam, és ha beteg vagyok, akkor meggyógyít. Vigyáz rám és megőriz. Megszabadított az átoktól! Visszavásárol a sátántól drága vér árán! Én már az Övé vagyok és Hozzá megyek ha elhagyom a földet! Nekem nem egy kegyetlen gyilkos Atyám van, aki úgy nevel, hogy betegséggel súlyt ha nem vagyok jó!

Kedves Mária, én is ebben az Istenben hiszek. Félreértettél, ha mást gondolsz rólam. És ez egyáltalán nem mond ellen annak, amit leírtam.

Hiszek a gyógyulásban is. Ma is gyógyított például az Úr. Egyik délutáni egyetemi előadásomon nagyon elkezdett fájni a torkom. Pár percig nyelni alig bírtam. De én felkiáltottam az én Uramhoz, imádkoztam hozzá, és meghallgatott engem. Elkezdte meggyógyítani a torkomat. És most, amikor írom, már alig fáj a torkom. Pedig ez még most történt nem régen, két órája. És tudom, hogy Ő meg fog teljesen gyógyítani. Hiszek ebben. És Mária, még az orvoshoz sem kellett elmennem! Az Úr ma is gyógyít! Dicsőség neki mindörökké! Ámen.

Szeretettel:
Bence

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Bence - 2008 Szeptember 23, 20:30:24
Úgy érzem most már teljesen meggyógyultam! Mindig is hittem Isten gyógyításában, de ilyen hamar még sosem gyógyultam meg. Csodát tett velem ma az Úr!

Bence
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 23, 22:47:13
Bence írta: Hát az ítélet, a fegyelmezés, nem büntetés? Az ítélet, a fenyítés, a büntetés nem egy és ugyanaz-e??!

Nem! Bizony óriási a különbség. De hiszen ezt te is tudod. Attól, hogy te megfenyítesz mondjuk engem, még nem büntetsz meg igaz? A fenyítés szertetben megy, -márpdig Isten úgy teszi, nem is tudja másképpen- akkor kiigazít, megigazít, helyére teszi a dolgot. A büntetés az más kategória, mert annak van következménye. pl. valaki lop, akkor megfenyítik, hogy nem helyénvaló, de a bíró elítéli az a büntetés. Kiszabja a büntetést.

A gerinctörött embert pedig te tetted be példaképpen. Vagyis te egyetértettél vele, hiszen azért írtad ide példának. Ez az ő saját véleménye volt igei alapok nélkül. Soha senki nem olvasott ilyent a Bibliába, hogy azért tört el a gerince vagy lett mondjuk leprás, mert Isten azt akarta, hogy ne kerüljön a pokolba, inkább ráteszi ezeket. Te egyetértettél az illetővel és erre regagáltam. Stimm?

Bence írta: A bűn ítéletet von maga után minden esetre, főleg ha az ember nem akar belőle megtérni. Nekem pl az is elég nagy büntetés, ha az Istennel való kapcsolatom megromlik, és eltávolodom tőle.

Ezzel egyetértek. Ki mit vet, azt arat. Ha meg nem tér belőle.

Bence írta: Orvoshoz miért megyek? Hát tudod Mária, Isten adta nekünk az orvosokat is, a rendőrséget is a tűzoltóságot is, hogy segítségünkre, gyógyításunkra legyenek. Miért ne mennék el orvoshoz, ha a Mennyei Orvosom úgy látja jónak, hogy most nem Ő fog személyesen meggyógyítani?!

Drága Bence! Az Úrnak nincs szüksége orvosokra, emberekre, Ő megtud gyógyítani nélkülük is. Ez sem Igei, hogy:a Mennyei Orvosom úgy látja jónak, hogy most nem Ő fog személyesen meggyógyítani? Ez is csak magyarázat valamire. Azért mész orvoshoz, mert beteg lettél,- ebben az elátkozott világban kikerülhetetlen mert a gonosz is itt él- és megakarsz gyógyulni. Ha odateszed a hitedet, hogy ott fogsz meggyógyulni, akkor az Úr ott végzi el a gyógyítást. A hitedet nem az orvosba veted, hanem az Úrba. Ha az Úr tenné rád a betegséget, akkor az ember meg megtudna gyógyítani? Bele tudna avatkozni Isten döntésébe? Nem Érzed a bibit, hogy hol van? Az orvosnak hatalmában lenne a gyógyítás Isten nélkül, ha az akarata, hogy beteg légy? Ugye, hogy nem? Természetesen Isten gyógyít meg a gyógyszerek mellett is.

Bence írta: Hogy engedheti ezt meg Isten, hogy valakinek ilyen nyomorék testet adjon, ráadásul egy olyan embernek, aki ilyennek született, még csak nem is tehet róla. Istennek jó oka volt, hogy ennek az embernek ilyen tested adjon.

Isten soha nem ad nyomorék testet senkinek. Emlékezz, amikor Jézust megkérdezte ki vétkezett ez e vagy ennek szülei? Mit mondott Jézus? Egyik sem, hanemhogy nyilvánvaló legyen Isten dolga benne. Válaszom nincs arra, hogy ez a fiú miért lett ilyen. Tudod miért? Mert  nekem nem jelentette ki. De egy biztos, Isten nem nyomorította meg. Már az anyaméhében lett az a fiú. A sátán be tud költözni a testbe, még a disznókba is. Az anyaméhébe is betud hatolni. Az anya nem volt hívő és bizony a pici magzata ki volt téve a sátánnak. Egyetértesz?

B:"hálás vagyok Istennek azért, amiért eltörte a gerincemet!"

Isten nem törte el a gerincét!

B: "De rettenetes az ítélete is."

Tudod mi ez az ítélet ami rettenetes? Amiről a Biblia ír? Az, hogy nem mehet be a Mennybe valaki! Tudod miért nem mehet be? Mert nem fogadta el a Megváltót és a megváltását! Ez az isten ítélete ami rettenetes. Örökre el van ítélve, Istentől távol lenni a rettenetes.

B:"Bizonyságul az Úr munkájára, miért is ne gyógyulhatna meg a hitetlen?! Ha elfogadja Isten gyógyítását, miért ne?!"

Hogyan hinne Isten gyógyításában, ha nem is akarja Istent és nem is tudja, hogy Isten gyógyító? Vagy mindenki, aki beteg megtér? Ugye nem? Valóban vannak akik megtérnek, de nem mindenki és mégis meggyógyul.

Bence! De nem az Úr betegített meg ugye? Örülök a gyógyulásodnak. Kérlek, könyörgöm, legyél rövidebb, mert olyan sok a munkám és nem tudok mindig válaszolni rá. Köszönöm.  :2smitten:

Mégvalami! Szolgáltunk börtönben a párommal pár éve. Azok nem valami jó emberek te is tudod, hiszen azért vannak ott. Van közöttük gyilkos is és nem igen volt beteg talán soha. Isten nem büntette meg? Szegény keresztény meg igyekszik Istenfélelemben élni és ő meg betegséggel van súlytva? Elég fura lenne, nem?

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 23, 22:48:11
Drága gyermek!  :016: Biztos vagyok abban, hogy te is én is ahogy írtad, Jézusra tekintünk. Ma voltam a drága szeretet párommal termálba fürödtünk, -itt lakom a balcsiparton szinte és nem voltam benne idén-  :hehe: és felhozott téged nekem az Úr a medencében. Szeretettel kértem Istent, hogy adjon nekünk békés beszélgetést írásban. Megtette. Örömmel olvastalak. Természetesen ha nem is vagyunk egy véleményen mindenben, -ezzel semmi baj,- de a szeretet kell mozgasson bennünket. A vértestvérek is vannak nézetkülönbségben, de attól még testvérek és szeretik egymást. Mi is így vagyunk. Hiszen az az alázathoz tartozik ha tudunk tanulni egymástól. Abból is tanulok amit te írsz. Légy nagyon áldott!  :017: Egy az utunk!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Bence - 2008 Szeptember 24, 00:03:32
Kedves Mária! (előre szólok hosszú lesz, de nem kell válaszolni, nem baj)

A gerinctöröttről gondold úgy, ahogy akarod. Elfogadom, hogy más a véleményed, mint az enyém. Fenyít=büntet --> magyar szinonímaszótár  :01:

Szerintem nincs különbség, de nem releváns probléma.

Ha jól értem, akkor azt mondod, hogy ha beteg vagyok, keresztényként akkor nem is kéne egyáltalán orvoshoz mennem?! Semmi esetre sem?!

Jól értem, vagy félreértem?

Én láttam már olyan keresztényt, beleértve magamat is, akit nem Isten, hanem orvosok gyógyítottak meg. Vagy orvosi segítséggel Isten gyógyított meg? Te hogy látod?

Ha tehetem persze inkább imádkozom, mert hiszek abban, hogy Isten meg tud gyógyítani. De van amikor nem kapja meg az ember a gyógyítás ajándékát, szerintem.

Én írtam, nyomatékosan is, hogy a betegség nem minden esetben Isten büntetése. Van amikor Isten engedi meg a gonosznak, hogy ártson, ami nem az ember vétke miatt történik. Pl. a hitének támadása miatt, vagy ahogy írtad, azért, hogy Isten munkája rajta láthatóvá váljék. Egyébként ezt is leírtam, ha figyelted.

Én nem bonyolítom túl, ha beteg leszek nem kapásból azt gondolom, hogy most ezzel az ördög támad engem, mert olyan tökéletes vagy szent vagyok. Bár kétségtelen szerintem vannak ilyen esetek is. Először imádkozom, vagy megkérek valakit hogy imádkozzon értem. Ja és elgondolkozom azon, hogy vajon vétkeztem-e Isten ellen. Mert lehet hogy ezért vagyok beteg. Mert szerintem ilyen eset is előfordulhat.

Ha nem akar Isten a Szellemével meggyógyítani, szerintem ez nem kereszténytelen cselekedet egyébként, elmegyek orvoshoz is. Szerintem ez nem mond ellen Istennek és az igéjének. Hiszen akkor egy hívő nem is lehet orvos?! Én tudok olyan hívőről, aki orvos. De pl. Lukács is az volt.

Idézet
Ha az Úr tenné rád a betegséget, akkor az ember meg megtudna gyógyítani? Bele tudna avatkozni Isten döntésébe? Nem

Ha Isten nem akarná, hogy meggyógyuljak, akkor hiába megyek orvoshoz úgyis. De van amikor nem ő gyógyít, hanem az orvosokat használja fel erre. Szerintem ez ilyen egyszerű.

A végtagok nélküli ember szülei egyébként keresztények voltak. Ezt mondta a fiú a felvételen. Nézz utána, ha gondolod.

Ácsi bácsi, nem Isten nyomorítja meg, hanem a Sátán. Csak Isten ezt olykor megengedi a gonosznak. Hogy aztán melyik emberen, azt Ő tudja csak egyedül. Hogy miért, azt meg pláne.

Idézet
Isten nem törte el a gerincét!

Azt mondhatjuk, hogy Isten rendelte úgy, hogy neki ez megtörténjen?

Tudod Jákób egyszer harcolt egy angyallal. És megsérült a harc során. Emlékszel? Érdekes, nem? A bibliában az angyal sokszor Isten szava, Isten megelenése az ember előtt. Isten testi sérülést okozott Jákóbnak? Igen. A sátán tette? Nem. Isten tette? Igen. Na látod, néha ilyet is tesz a mi Urunk...

Eretnekséget szólok megint?

Amit én a héberekhez írott levélből idéztem, az nagyon is keresztények ítéletéről szól. Akik megtapodták Isten Szellemét, elfordultak Istentől, meggyalázták Őt. Az ige azt mondja, rettenetes ezeknek ítélete.

Azok, akik meg elkárhoznak, azoknak meg még rettenetesebb. Hitem szerint.

Nézd, nem azt mondtam, hogy aki meggyógyul az automatikusan megtér, de sokan megtérnek közülük.

Mt 5, 45: "ő napját rosszakra is, jókra is felhozza, esőt ad igazságosoknak is, hamisaknak is."

Ennek ellenére ha van aki mégsem fogadja be őt, az ítélet napján nem lehet mentsége, én azt gondolom.

próbáltam rövidebb lenni.  Nem muszály ám válaszoli, ha nincs időd. Főleg nem azonnal. Vagy nem kell mindenre reagálni, ha nem akarsz, vagy nincs időd. Nekem sincs olyan sok.

Idézet
De nem az Úr betegített meg ugye?

Nézd, nem tudok mindent. Legyen Isten dolga az, hogy miért lettem beteg. Vagy hogy miért gyógyított meg. Én ezt már nem viszem ilyen teoretikus szintre. De a betegség az a gonosz munkája, én ebben hiszek.

Jó a börtönös példa. Szerinted nem elég annak az embernek, hogy azzal a lelkiismerettel kell élnie, hogy embert gyilkolt? Vagy azzal, hogy a társadalom kivetettje és bötönben kell életének nagy részét töltenie? Ez nem elég büntetés/ítélet?

Hát tudod, van amikor az igaz embernek megy rosszabbul a sora, mint az Istentelennek... (ha csak anyagilag, vagy testileg nézzük) A Sátán nagyon haragszik a keresztényekre. Van amikor Isten kiszolgáltatja neki őket. Egy olyan népet sem nyomorgattak meg annyira a történelem során, mint a zsidókat. A gonosz gyűlöli a zsidókat is. Hogyhogy Isten választott népe ilyen viszontagságokon ment keresztül? Szóval lehetne ezt még feszegetni...

Amiket írtam, érsd általánosságban, nagyobb embertömeget feltételezve, ne konkrétan egy személyre vonatkoztatva, mert úgy tényleg nem igazak.

Pl ha azt mondom, hogy a keresztények Krisztus sebeiben meggyógyultak, és azt is mondom, hogy a keresztények ritkábban betegek, mint a világi emberek, szerintem ezzel nem tévedtem nagyot. Kb. a lényegre tapintottam. Több keresztény gyógyul meg, mint világi ember, szerintem ezzel sem tévedtem.

Nagyon összetett dolog ám ez, amiről beszélgetünk. Nem kell válaszolni, ha nincs időd, nem haragszok meg érte. Elolvasni meg el lehet 2 perc alatt is.

Isten áldjon meg:
Bence

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Szeptember 24, 00:58:18
Nem is igaz! Kell hozzá majdnem 5 perc!  :hehe:

Fenyít=büntet

Most van test szerinti büntetés, mikor jól elfenekelem a gyerekem.
Van lelki/szellemi fenyítés, mikor sarokba állítom a gyerekem.

Arról egyértelműen szó van az igében, hogy Isten fenyít. De szerinted ez mit takar?
Hogyan fenyít Ő? Sarokba állít vagy agyonüt?

Az Ószövetségben nem csak egy példa van, mikor Isten betegséggel vagy halállal súlytott valakit.
De az Ószövetség. Mi kaptunk egy új szövetséget. Ha az Ószövetség tökéletes lett volna, akkor nem kellett volna egy új szövetség!
Tehát közel van az elmúláshoz. Jézus halála óta a kegyelmi korban élünk, nem most van az Isten haragjának az ideje.

Isten fenyítésének az eszköze inkább a körülményekre hatnak. Mivel nem a testünket, hanem a lelkünket/szellemünket változtatja.
Más az, mikor betegség tör ránk. Nem Isten küldi, hanem a Sátán jön ölni és lopni...
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2008 Szeptember 24, 07:43:19
Nem igazán szólnék bele ezért csak érdemtelen megjegyzéseket tennék, ami válaszra se méltatható, mert csak következmények, de szerintem elgondolkodtató:

Az írás azt állítja, hogy akik hisznek, azokat onnan lehet felismerni: démonokat űznek, új nyelveken szólnak, betegekre vetik kezeiket és azok meggyógyulnak, ha valami halálosat isznak..., kígyókat vesznek fel...stb
Egy kicsit őszintén gondoljunk bele: ha például meggyőződésünk az, hogy nem szólhat mindenki nyelveken, akkor nem is feltétlenül akarunk, hiszen "lehet, hogy nekem nem adatott" mondhatnánk. Vagy, ha nem vagyunk meggyőződve, hogy Isten mindenkit meg szeretne gyógyítani, akkor nem fogjuk tudni meggyőződéssel=hittel rátenni a betegekre a kezünket, hogy meggyógyuljon, hiszen, hogyan is tehetnénk, mert "lehet, hogy az Isten Őt nem akarja meggyógyítani" gondolhatnánk, stb, stb.

Ebben az esetben ez az ige, hogy "ilyen jelek követik" a hívőket, értelmetlenné válik.

(Csak hozzátenném, hogy hagyjuk ki azokat az ostoba teológiai vitákat, hogy "akkor a keresztényeknek kígyókat is kellene felvenniük...". Ennél azért legyünk okosabbak  :044:)
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 24, 08:37:53
Kedves Bence! Már van az írásodban kiforgatás és teszel hozzá olyanokat, amiket te képzeltél bele.  :08: Nem kívánom már a teológiai magyarázkodást. A te tanod nem az én tanom, egyenlőre így néz ki. Nem minősítem mert jogom nincs hozzá. Megpróbáltam elmagyarázni, de nem egyezik a Bibliai tudásunk. Ennyi. Isten országában majd megtudjuk mi is az igazság. Én addig is egy kegyelemben, szeretetben teljes Istenben hiszek, aki nem súlyt le rám átokkal -betegség az átok-, hanem szerettel kiigazít, felnevel, buzdít, erősít, terelget és ha kell megint, - ezt nem gyilkossági szándékkal, ragyával, leprával teszi, meggyógyít ha beteg vagyok, ha kell orvosok által, ha abba vetem a hitemet, hogy rajtuk keresztül érem csak el. - Isten soha nem adja még az orvosoknak sem a dicsőségét! -  Én soha nem fogok abban hinni, hogy Isten megbetegít, vagy eltöri valaki gerincét, hogy ne a pokolba jusson, vagy az anyaméhében nyomorék magzatot csinál.... Lehet, hogy ez közel viszi Istenhez, de, hogy nem Ő idézte elő az fix! Ne varrjuk a sátán munkáját az Úr nyakába!  :08:  Kár lenne. Ha te nem érted, nem így tudod, akkor ne fecséreljük erre az időnket, mert elmegyünk egymás mellett. -ezt be is bizonyítom alul- Imádkozzunk, hogy Isten megmutassa a valódiságát.

Bizonyíték:
Figyelj erre a mondatodra és van egy pár ebből. Most akkor ki is gyógyít végülis?:

Bence írta: "De van amikor nem ő gyógyít, hanem az orvosokat használja fel  erre. Szerintem ez ilyen egyszerű."

Bence írta: Ácsi bácsi, nem Isten nyomorítja meg, hanem a Sátán. Csak Isten  ezt olykor megengedi a gonosznak.

Drága Bence! Eddig azt vitattuk -te állítottad, hogy Isten megbetegíti az embert azzal bünteti, és erre most mit írtsz? Amit mi eddig állítottunk.

Kívánom, hogy legyen szép a napod sok örömmel teljes!  :026:

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 24, 08:46:53
tothg írta: (Csak hozzátenném, hogy hagyjuk ki azokat az ostoba teológiai vitákat, hogy "akkor a keresztényeknek kígyókat is kellene felvenniük...". Ennél azért legyünk okosabbak  :044:  )

Gábor! Erre nagyon jó bizonyíték van a Bibliában. Mármint a kígyóra. Pál apostolt amikor megmarta a kígyó és már várták, hogy feldagadjon és meghaljon. Isten abból is kivédte, nem halt meg. Bizony igaz Isten Igéje! Ha valakit megmar a kígyó és hiszi, hogy nem hal meg tőle, akkor úgy is lesz. De bizony ott van a HISZI szó! Anélkül nem biztos hogy megy, mert nem tette volna oda Jézus a hiszi szót!

G: "Nem igazán szólnék bele ezért csak érdemtelen megjegyzéseket tennék..."

Én kifejezettem kérem hogy szólj bele és hozzá. Élvezettel olvaslak mert építő!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2008 Szeptember 24, 11:07:39
Igen Mária teljesen igazad van a kígyós dologgal kapcsolatban, inkább arra utaltam, hogy ne jöjjön senki olyan őrűltséggel, hogyha betegekre vetjük a kezeinket, akkor muszály kígyókat is felvenni... :2knuppel: :hehe:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Szeptember 24, 11:24:40
Majd gyakoroljuk ezt a karizmát Újkígyóson!  :2funny:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ircsi - 2008 Szeptember 24, 11:31:06
Egyáltalán ha lesznek :pirul:"meglátják" az összegyült Isten szentjeit :2knuppel: és gyorsan elfognak iszkolni :2funny:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 24, 11:31:35
Anti!  :2funny: Megfogjuk Újkígyóst!

Gábor! Igen, éppen azért írtam rá példát, hogy valóban senki ne jöjjön azzal az "őrültséggel" amit írtál.  :hehe: Különben is a férgek előtt a kígyókat utálom a legjobban. A világból kitudok szaladni ha hirtelen elém siklik egy. Az Úr nagyon elátkozta, -ez valahogy jól sikerült neki- mert iszonyatosan rusnya dög.  :2funny:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2008 Szeptember 24, 12:58:10
Hát azért én is kihagynám a kígyókat... :063:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Bence - 2008 Szeptember 24, 15:47:45
Sziasztok!

Én nem egy olyan Istenben hiszek, aki mindenképpen betegséggel súlyt minket ha vétkezünk ellene. Nem Isten a betegség alkotója, hanem a gonosz.

Mária nem is értem, hogy miről beszélsz a hozzám címzett hozzászólásodban.

Idézet
Drága Bence! Eddig azt vitattuk -te állítottad, hogy Isten megbetegíti az embert azzal bünteti, és erre most mit írtsz? Amit mi eddig állítottunk.

Figyelj, nem írtam ellentmondást. Isten néha azzal büntet, hogy testünket kiszolgáltatja a gonosz támadásának és megbetegszünk. Azért ezt nem minden egyes bűnbeesésünkkor történik meg. Én ezt soha nem is írtam. Legföljebb ezt összevontam egy-két állításomban, hogy Isten büntet olykor betegséggel is.
De úgy gondolom ezt elég kimerítően le is írtam már, hogy hogyan is értem. Nüansznyi dolgokon vitatkozunk.

Legyen, ahogy gondoljátok. Szívetek joga azt hinni, amit szeretnétek. Csak sokszor az, amit hiszünk nem is egyezik az isteni igazsággal. Ezt csak zárójelben mondtam. Jó megfontolni, szerintem.

Isten áldjon meg titeket!

Bence
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Serenus - 2008 Szeptember 24, 16:04:51
Bence: Legyen, ahogy gondoljátok. Szívetek joga azt hinni, amit szeretnétek. Csak sokszor az, amit hiszünk nem is egyezik az isteni igazsággal. Ezt csak zárójelben mondtam. Jó megfontolni, szerintem.

Bocsáss meg kedves Bence testvérem,de ezzel hiteket kérdőjeleztél meg,és azt sugallod,a Te hited az,mi egyezik isteni igazsággal. Szerintem ez nem túl szerencsés kijelentés. Még akkor sem,ha óvatosan fogalmazva,mintegy önmagadra is vonatkoztattad.

Egyébiránt,egy szóval tudnám jellemezni a kialakult helyzetet: igeháború.

Áldás,békesség.  :063:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 Szeptember 24, 16:38:28
Van olyan fórum, ahol folyamatosan az igeháború megy. De ez a fórum maradjon meg az alázat és a szeretet, a másokat különbnek tartott lélek vezette kis szigetnek.  :063:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Hilda - 2008 Szeptember 24, 16:44:55
ÁMEN ÁMEN!
MÉLYEN EGYETÉRTEK!
 :068: :079:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 24, 16:56:05
Azért, reméljük itt nem folyik igeháború. :06:  Azért annyira talán még nem. Ha valamit megvitatunk, nem baj, de a háború lenne, az már igen.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Bence - 2008 Szeptember 24, 18:25:06
Kedves Serenus!

Igen, hiszem, hogy igazam van, legalábbis lényegiekben. A kijelentésem pedig rám is vonatkozik, nem csak másokra értettem. Nyilván én is tévedhetek, nem vagyok Isten, vagy tévedhetetlen ha erre gondolsz. Ezt nem volt célom mondani. Érdekes, hogy nagyon sokan félreértenek, pedig szerintem egyértelműen fogalmazok.

Elnézést érte, ha nem.

szeretettel:
Bence
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2008 Szeptember 24, 20:10:09
Ne vedd magadra Bence. Nem ismerjük egymást és ebből fakadóan könnyű különféle érzelmeket képzelni a mondatok mögé.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Serenus - 2008 Szeptember 24, 20:14:36
Kedves Serenus!

Igen, hiszem, hogy igazam van, legalábbis lényegiekben. A kijelentésem pedig rám is vonatkozik, nem csak másokra értettem. Nyilván én is tévedhetek, nem vagyok Isten, vagy tévedhetetlen ha erre gondolsz. Ezt nem volt célom mondani. Érdekes, hogy nagyon sokan félreértenek, pedig szerintem egyértelműen fogalmazok.

Elnézést érte, ha nem.

szeretettel:
Bence

No...akkor nekem is igazam van! ;) :igen:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Bence - 2008 Szeptember 24, 20:29:19
Ahogy gondolod. Nem lehet senkinek sem megerőszakolni az agyát!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Serenus - 2008 Szeptember 24, 20:41:08
Most komolyan nem vetted észre a békességet,mosolygást szimbolizáló smileykat? :062:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Bence - 2008 Szeptember 24, 21:12:18
??

Most akkor mi van? Egyetértesz velem, vagy mi? Egyébként nem minta túl sokat számítana, hogy igen-e vagy nem....

Bence
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Serenus - 2008 Szeptember 24, 21:25:48
Most akkor az van,hogy a szeretet jegyében megpróbáltam tréfásan lezárni a dolgot. De nem vagy rá vevő,azt látom. Azt írtad: hiszem,hogy igazam van - erre én,hogy akkor nekem is igazam van. Értsd: mert én is hiszek. De tudod mit? Én akkor sem folytatom,Neked meg minden mindegy. Nekem viszont most visszaáll a nyugalmam és mosolygok továbbra is,mert harag nincsen bennem. :063:

Áldás,békesség.  :063:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Bence - 2008 Szeptember 24, 21:33:45
Az Úr áldjon meg téged Serenus!
Kívánom, hogy az Úr áljon meg téged békességgel és bölcsességgel!

Bence
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Serenus - 2008 Szeptember 24, 21:38:13
Szebbet,jobbat én sem kívánhatnék Neked,Bence testvérem,hát érjük be "ennyivel".  :06:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 24, 22:34:20
..és még  a nőkre mondják, hogy bonyolúltak.  :hehe:  :2funny:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Bence - 2008 Szeptember 25, 14:09:34
Bonyolult ott mind a kettő nem. A férfiaknak a nők, a nőknek meg a férfiak...  :afro:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 25, 15:53:57
 :2funny: jó csak cikizés volt a részemről.  :hehe:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Bence - 2008 Szeptember 25, 22:14:53
 :igen:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: gyermek - 2008 Szeptember 26, 11:33:18
Sziasztok!

Találtam egy jó igét arra Bence, hogy hogyan is gondoljuk mi ezt az egész beteggel való megverést. Mert én is egyetértek veled abban, hogy az Isten ad betegséget akkor, ha úgy látja, hogy nem megfelelő úton járunk. Ez számomra nem a kegyetlenségét jelzi, hanem az igazságosságát és Atyai terelgetését.
29.  Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
30.  És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.

Persze mindezt példapszéd gyanánt mondja Jézus, de az Isten is így gondolja, hogy inkább egészségtelenül (testileg) találjunk rá a helyes útra, mint egészsésesen (testileg) menjünk a pokolra.

Mert habár a gonosz kínozza a betegség által a testünket. De véleményem szerint ha az embert a saját vágyai akarják egyre lejjebb húzni, ami a szabad akarat, akkor az Istennek igenis hatalma van hozzá, hogy dorgálás, büntetés által józan észre téritse az eltévelyedett gyermeket.
És mi mindnyájan tékozló gyermekek vagyunk, de az igazságos, szerető mennyei Atyánk visszafogad, sőt hív bennünket.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2008 Szeptember 26, 11:44:46
Ha megengeded: most hallottam egy apostoli tanítótól, hogy itt (ahogy mondtad) példázat van. A kéz a cselekvést jelenti, a szem pedig a látást, gondolkodásmódot...
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 26, 11:57:37
gyermek! Figyeld csak mit mond Jézus?:  vájd ki azt és vesd el magadtól; vagy vágd le azt és vesd el magadtól Ki tegye meg? Te magad és nem azt íríja, hogy Isten teszi meg.  :08: Még visszatérek erre az igére ha érdekel, de az időm most kevés.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 26, 12:04:03
Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és vesd el magadtól; jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogynem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre. És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; jobb néked félszemmel bemenned az életre, hogynem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére. Máté 18:8-9  

Az előző Igékben arról beszélt, hogy mások mit tesznek, és a világban is elgáncsolhatnak, most viszont arról beszél, hogy te is eleshetsz magad által. A testiség nagyon gonosz. A kezedet vágd le, ha az botránkoztat meg, olvassuk. Vannak olyan dolgok amiket nem kellene látni, hallani, érinteni. Vannak olyan helyek, ahová nem kellene menned. Ezek az Igék azt jelentik, ha van olyan az életedben aminek nem kellene ott lenni, vájd ki azt onnan. Vágd le. Szabadulj meg tőle. A bűnnel csak így tudsz elbánni. Ahhoz, hogy letudd vágni a kezed, eszközre van szükséged. Ahhoz hogy szabad legyél a bűntől, eszközre van szükséged. Ez az Isten Igéje, a Szellem kijelentése által. Hívd segítségül Őt. Az örökkévalóságnak kell élned. Ez pedig csak az Úrral lehetséges. Ehhez viszont az alázatodra van szükség. Ez a szív állapotától függő. Ezt jelentik ezek az Igék.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ircsi - 2008 Szeptember 26, 12:28:28
Kedves Gyermek!


Igazad van abban ,hogy Isten megdorgál  :afro: de sohasem betegséggel, ha azzal büntetne nem volna a földön egészséges ember. :117: Az az ördög műve,amit az engedetlenségünk álltal engedtetik meg neki.A "megverés" nem az Urtól van,mert féltőn szerető Atyánk aki mindig figyelmeztet,int, az igén keresztül,v.testvéreken ,helyzeteken keresztűl, bennünket,de sohasem "ver".
A betegségeinket Jézus felvitte a keresztre,az Ő sebeivel gyógyulánk meg.Legyőzetett a betegség,nincs jóga felettünk amig az Urban vagyunk. :05:
A példázat amit írtál a szellemi testre vonatkozik,ha szószerint vennénk,már nem lennének tagjaink.
Nem a hústestünket kel vagdosni,hanem eldobni ,kivágni az életünkből azokat a bűnőket amiket elkövethetünk velük.


Szeretettel  Ircsi

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: josi777 - 2008 Szeptember 26, 14:17:11
sziasztok,    szerintem   meg  a  betegség  csapda   az   út   szélén   :2knuppel:    ha   nem   az  úton   jársz,   beleléphetsz.   olyan  mint   egy  lehejezett  akna  félrelépsz   és  buuum 
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Szeptember 26, 14:51:39
Huuu Josikám! Ez nagyon jó megfogalmazás!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Október 15, 13:53:08
Válaszom érkezik.  :D

Nos, Jób esete ószövetségi eset és nem a kegyelem időszaka. Mi viszont abban élünk. Te azt írtad, hogy: És valóban érzem, hogy mindenkire annyit mér, amennyit elbír. Majd most ez írtad: "hogy engedélyt ad a dolgok megtörténéséhez. Mert azt mondja az írás, hogy tudtom nélkül egy hajatok szála sem görbülhet meg. De tudtával és beleegyezésével akár meg is halhatunk." Ez utóbbival egyetértünk. Viszont ez utóbbi nem azt jelenti, hogy Isten méri ránk. Stimmel?  :06: Várom visszajelzésed, majd csak düllőre jutunk.  :afro:

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: gyermek - 2008 Október 15, 13:59:29
Gondolod az Ó szövetségben egy másik Isten volt, az Újszövetségben pedig egy új? Az biztos, hogy most más kort élünk, de szerintem az Isten állandó és az emberek miatt kell változtatnia a dolgokon. De az hogy megenged betegséget stb. ez kétségtelen. Mert a gonoszok, a démonok és a Sátán felett is Ő uralkodik.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Október 15, 14:23:56
gyermek írta: Gondolod az Ó szövetségben egy másik Isten volt, az Újszövetségben pedig egy új?

Nem, nem gondolom   :08: és eszemben se jutott, hogy két Isten lenne, de van ó és van új szövetség. Isten valóban állandó, de a szövetsége az már nem úgyanaz, ami volt akkor Jób idejében. Jóbra se Ő mérte rá, hanem megengedte. Ezt írtad te is. Tehát nem rámérte, hanem a megengedő akaratában volt.

gyermek írta: De az hogy megenged betegséget stb. ez kétségtelen.

MEGENGED-i! Kiemeltem ezt a szót. Ez igen, ezzel egyet tudok érteni veled.  :089: De nem is ezzel volt a nem egyetértésem, hanem azzal, hogy ránk méri Isten. Ő nem tesz ilyent. A Szeretet nem mér senkire átkot, - ami a betegség, idő előtti halál.. - amitől előtte megváltott 2.000 éve a Fiában. Érted mivel nem tudtam egyezni veled?

Te ezt, eltudod így fogadni?  :afro:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Október 15, 14:51:30
Lehet, hogy tévedek, és nem jól látom, de másról beszélsz te kedves Mária, és másról beszél a kedves GYERMEK - aki felnőtt is.

Szóval a testedre a badimaryban különféle terhellést adsz, ugy nem teher neki fél kg, de izmosodni akarsz és ezért akadályokat teszel magad elé.
Igy van ez a lelki szinten is - érzelem, értelem, akarat.
A SZELLEMI szinten is ez a szabály.

Kimérik a napi adagunkat, és nekünk kell megizmosodni  :pirul:
Vagy megfutamodunk előle.

Ábrahámnak sem kellett a fiát mindjárt a MÓRIÁRA vinni.
 :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: gyermek - 2008 Október 15, 15:16:28
Kedves Magda köszönöm a válaszod. Szerintem egy tragédiában nem csupán a meghalt az akit érint a dolog, talán sokkal inkább az itt maradottakat. Én nem értem, hogy hogy nem férhet össze az, hogy aki szeret, az néha fájdalmat okoz azzal, hogy a jó útra térítsen. Az, hogy a kegyelem korát éljük, szerintem nem egyenrangú azzal, hogy az Isten csak figyel, és majd az utolsó napon  cselekszik.
Én átokról egyáltalán nem is beszéltem. De ha már szóba hoztad, akkor megfigyelhetjük, hogy bármennyire szerette és szereti ma is az Isten az alkotását, de megátkozta a földet. Igaz ez is az Ó szövetségben van, de úgymond szankciókat kell az Istennek bevezetni, hogy a gyermekei visszatérjenek hozzá a rossz útról.
Nem biztos, hogy egy betegség átok, ha az jó célt szolgál. Mert hiszen mennyi de mennyi történet van, hogy valaki egy betegségben talál rá az Istenre. Attól hogy szankciókat alkalmaz, még nagyon szeret. Igaz, hogy Jézus már megfizetett minden bűnömért, de az Istennek érdeke, hogy megtérjen egy ember. Mert mondhatná egy tovaj, gyilkos, hogy Jézus már megfizette minden bűnömet, az Isten úgy szeret, ahogy vagyok. De az Isten fájdalmak árán is, de visszatériti magához a gyermekeit, ha azt a gyermekek is szeretnék.
Miért érdeke? Mert ő is szomorú, ha egy lélek elvész.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2008 Október 15, 15:49:56
Bocsi, hogy kotnyeleskedem, csak kérdezném, hogy olvastátok a Job könyvét? Én abban nem olvasom, hogy Isten bármit megengedett volna, az ördögnek.
A betegség meg de hogy nem átok! Nagyon is az. Krisztus sebeiben gyogyultunk meg. Ezt írja az írás. Akkor meg miféle betegség nem átok?  :2tickedoff:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ircsi - 2008 Október 15, 16:21:26
Szia Erdei!

Job könyvében olvashatunk róla,hogy az Úr megengedte az ördögnek,hogy bizonyos dolgokat megtehet Job környezetében,csak őt nemengedte bántani.
Job 1.12
Az Úr pedig monda a Sátánnak: Ímé, mindazt, a mije van, kezedbe adom; csak õ magára ne nyujtsd ki kezedet. És kiméne a Sátán az Úr elõl.

Kedves testvérem Jézus átokká lett értünk,hogy mi áldásokat örökölhessünk.
Ahogy írod az Ő sebeivel gyógyultunk meg,egyszer s mindenkorr felvitte a keresztfára a betegségeinket,átkainkat,kifizette az árát.
A betegség a mi bűneikn következménye,nem pedig átok.
Nem vigyázunk egészségünkre kellőképpen, v. szennyezzük környezetünket,
Gondolj csak az atomrobbanásra milyen következményei lettek ,amik még ma is kihatnak.stb ezt mind magunk okozzuk és ennek a következménye a betegség.Vagy ha baleset ér,figyelmetlenek vagyunk v. a másik ember az.
Jézus nem azért vitte fel ezeket a keresztre,hogy azután ezzel büntessen.Szó sincs rólla.

Szeretettel  Ircsi :kereszt01:


Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Október 15, 16:29:14
gyermek írta: Én nem értem, hogy hogy nem férhet össze az, hogy aki szeret, az néha fájdalmat okoz azzal, hogy a jó útra térítsen.

Tudod miért nem fér össze?  :afro: Ezért: 1 Kor. 13,5 Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, 1 Kor. 13,7 Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.  

Ez Isten beszéde, ezt Ő mondta nem én! Remélem Isten szavában nem kételkedsz. Ha tőlem ezt elvárja Isten, Aki maga a Szeretet, hogy ne rójam föl a gonoszt, ne tegyek éktelen dolgokat, ne gerjedjek haragra.... akkor Ő vajon megtenné?  :08: Nevelési célzattal?  :08: A szeretet nem szelíd, alázatos? Gondolod Istennek szüksége van a hatalmánál fogva arra, hogy elvegye a fiamat 34 évesen, akit nagyon szeretek, hogy megneveljen valamiből? Tudod ki szolgálna ilyen istent? Én nem az biztos!!!! Ha Ő szelidségre hív engem és Ő közben ilyen gonoszul nevelne engem, akkor nem kérek belőle! Akkor a 13 éves unokámat is nevelési célzattal sújtja ezzel? "Tanuld meg te gyerek, hogy nekem engedelmeskedsz, ezért öltem meg az apádat?" Te valami ilyenről írsz!

"Nem biztos, hogy egy betegség átok, ha az jó célt szolgál."

Igaz, hogy erdei is reagált erre, de én is szeretnék. A betegség nem átok?  :08: Akkor nézd meg az 5 Mózes 28 -at a törvény átkáról. Amiből Jézus megváltott a Galata 3:13 alatt olvasod. Milyen betegség tud jó célzat lenni? Kenneth Hagin az mondta egyszer annak, aki így gondolkodott min te: -Ha ez számodra áldás barátom és jó útra térít, akkor kérjél sokat, hogy jó legyél. Én nem kérek belőle! A gyilkosok meg röhögnek a jó egészségükben. Nevetséges nem?
Hát én is osztom K.H. véleményét.

"Mert hiszen mennyi de mennyi történet van, hogy valaki egy betegségben talál rá az Istenre."
De mennyien vannak, akik pont ezért nem!?

Kedves gyermek! Ez egy olyan téma, amiben mi soha nem fogunk egyetérteni ha te nem változtatod meg. Azt hiszem ez egy meddő dolog közöttünk.  :08:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Október 15, 16:41:59
Törvény átka:

5 Móz. 28,15-19 Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked: reád jőnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad: Átkozott leszel a városban, és átkozott a mezőn. Átkozott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd. Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. Átkozott leszel bejöttödben, és átkozott leszel kimentedben.  

Vagyis átkozott lesz az, aki nem engedelmeskedik Isten akaratának. Mi követi ezt?  Átkozott lesz a városban, a mezőn, nem lesz termése, nem lesz mit sütnie, nem lesz mit enni. Szegény lesz. Ez a szegénység átka!
 
5 Móz. 28,20 -21 Bocsát az Úr te reád átkot, bomlást és romlást mindenben, amit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetel és mígnem gyorsasággal elveszel a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, a melyekkel elhagytál engem. Hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem elemészt téged arról a földről, amelyre bemégy, hogy bírjad azt. Megver téged az Úr szárazbetegséggel hidegleléssel, gyulasztó és izzasztó betegséggel, aszálylyal, szárazsággal és ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszel.  Ez a betegség átka!

Majd folytatja tovább.

Jézus pedig ezektől váltott meg minket!
Gal. 3,13-14 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.

Gal. 3,19 Micsoda tehát a törvény?A bűnök okáért adatott, amíg eljő a Mag,-Jézus- akinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében.  

Ez a törvény addig adatott, ameddig Jézus el nem jön. Hát Ő már eljött és magára vette!

Én inkább ezt veszem el hittel!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Kingooo - 2008 Október 15, 17:17:54
1Kor 3,2     
Téjnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg: 


 Én a napokban gondolkodtam azon, hogy vajon miért kellett meghalnia nagyapámnak akkor, amikor apukám 13 éves volt ? És ő tudta, mikor fog meghalni, és közölte is apukámmal, hogy 6 hónap múlva fog meghalni. A nagyapám jó ember volt, Tudom, hogy nincsen jó ember, de a nagyapám emberi mértékhez képest volt jó és szelíd, csendes ember, ellentétben nagyanyámmal, aki nagyon szigorú ember még ma is.  Na de. Az én agyacskámban az született meg, hogy nagyapámnak, amellett, hogy nagyon beteg volt, meg kellett halnia, mert jobb volt úgy meghalni, mintha nagyanyám mellett élt volna sokáig.  Apukám biztos nagyon szomorú volt, s Isten nem akarta őt ezzel büntetni, hanem inkább megfelelőnek akarta találni a későbbi feladataira. Minden rossyban van valami jó. S apukám azt mondta, hogy 1x álmodott apukámmal, amikor nagyon beteg volt s kapott még 1 lehetőséget, vagyis Isten nem akarta még magához venni, pedig fél lábbal már bent volt a mennyben. Isten tudja, hogy nekünk, főleg nekem szükségem van apukámra, mert kell tanulnom még sokat s, ha valamit nem értek a Bibliából vagy egyáltalán a teremtett dolgokból, akkor vele megbeszélhetem s olyankon éreszhetően ott van köztünk Jézus.

 Ha végig gondoljuk eddigi életünket, akkor tudjuk, hogy semmi sem történt véletelnül, na persze ezt mi hívő emberek anélkül is tudjuk. De ha olyan dolgokra gondolunk, ami először történt az életünkben pl, először olvastunk, vagy írtunk, vagy először sütöttünk, főztünk, először csalódtunk -ami persze soha nem jó és mindig nekem a legrosszabb, de visszagondolva rájövünk, hogy végül is jól kijöttünk belőle, tehát Isten mégsem sújtott olyan nagyon bennünket - hogy ne menjek intimebb dolgokba, akkor ott lemérhetjük, hogy mennyit is bírunk el. Mert én gyermekkel értek egyet és főleg Pállal, mint a fenti idézet is mondja. Mert míg nem ismerem meg Isten nagyon és nem mélyedek bele az Igébe addig bezárhatnak egy szobába s elém tehetik a Könyvek Könyvét s ha én nem akarom olvasni, és nem imádkozom Istenhez, hogy küldjön Szentlelket az Ige megértéséhez, akkor legyen az bármiylen egyszerű szöveg, mert nem fogom megérteni, legfeljebb a Krisztus kereszthaláláról annyit fogok leszűrni, hogy neki meg kellett halnia, mert nem engedelmeskedett a farizeusoknak, és ehhez hasonló ötletek jutnának eszembe. Kezdő hívőként már megértem az Igét, de az igazi jelentését majd csak akkor fogom megérteni, amikor buzgó hívővé válok s nem csapongok ide-oda, nem köt le semmilyen tv műsor, csak az Igére figyelek s szeretet uralkodik bennem, nem áskálódok mások után, mindenkinek megbocsátottam és megbocsátok. 
 Mint Isten gyermeke s mint már szülő, tudom, hogy Isten igazi Atyaként bánik velem/velünk. tehát nem adott egyből töltött káposztát  :hehe:, hanem kezdtük az anyatejjel/anyatejpotló tápszerrel, aztán jöttek a zöldségek, gyümölcsök s szép sorban az egyre szilárduló ételek.

  Mit szólnék, ha meghalna egy szerettem ?   Most úgy gondolom, hogy így kellett lennie. Ennyi volt neki megszabva. Isten nem hibáztatnám, de Isten annyira jó, hogy a megfelelő időben tennő, amikor el tudnám viselni. Miért csak a jók mennek el ? Mert Isten Maga mellett akarja tudni őket s mi nem tudhatjuk , amit ők tudnak. Nem bírnánk el azt a tudást, amit ők tudnak.

 25. De van sok egyéb is, a miket Jézus cselekedett vala, a melyek, ha egyenként megiratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, a melyeket írnának. Ámen.  János evangéliuma


  Hiszen, hogy megrettennek emberek, amikor világvégét hirdetnek a nagy okosok ? És köztünk is vannak olyanok, akik bedőlnek ezeknek, pedig tudjuk, hogy senki sem tudja sem a napot, sem az órát, amikor Jézus Krisztus ítélni fog élőket és holtakat. Még a Fiú sem tudja.

  Ha valmiről sokat hallunk pl. egy betegségről, vagy az egészéges táplákozásról, akkor azt mondjuk bár ne tudnánk annyit, mert akkor megennénk a pacalpörköltöt, gulyást, somlói galuskét s mindneféle finomabbnál finomabb falatokat, melyek nagyanyáink ettek s 100 évig éltek, ma pedig nem szabad enni, zsírosat, cukrosat, sósat. És csodálkozunk, hogy megbetegszünk ?  Sok dietetikus azt mondja, hogy nem szabad ezt s ezt enni, mert pl. hízlal. 1x végre hallottam egy fiatal dietetikust, aki azt mondta, hogy mindent szabad enni, csak mértékkel és a megfeleő időben. De nagyon elkanyarodtam a témától s sokan mondhatnák, hogy   könnyen beszélek, mert nekem nincsenek problémáim a kilókkal. Nincsenek, annál inkább a fejemmel. Mert minden a fejben dől el. S ha Istenre hallgatunk, akkor meg is fogjuk találni a megfelelő hangokat, gondolatokat.   :igen:
   :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ermaha - 2008 Október 15, 18:23:20
Bocsi, hogy kotnyeleskedem, csak kérdezném, hogy olvastátok a Job könyvét? Én abban nem olvasom, hogy Isten bármit megengedett volna, az ördögnek.
A betegség meg de hogy nem átok! Nagyon is az. Krisztus sebeiben gyogyultunk meg. Ezt írja az írás. Akkor meg miféle betegség nem átok?  :2tickedoff:


Kérlek olvasd el a Jób:1,12--2,6.és azután ujra itéld meg mit engedett meg Isten a sátánnak.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Október 15, 19:30:30
Drága Kingooo! Te azt írtad egyetértesz a gyermekkel. Ok, de Igével alátudjátok támasztani, hogy Isten ilyen módon akar nevelni bárkit? Konkrétan, Isten csapását tudsz előhozni Igével? Ne az ó szövből, mert az a szövetség már  nem a miénk. Tehát, Jób sem tartozik a kegyelem időszaka alá. Rád mérte Isten a betegséget, -rákot, leprát, csonkolásos balesetet, vakságot, ragyát, aki számodra a legkedvesebb ember, szeretted halálát, hogy te jobbá válj? Kérlek, erre válaszoljatok gyermekkel együtt, de Igével, ne elmélettel és ne tapasztalattal támasszátok alá. Istennél nincs betegség, így adni sem tud. Ott atökéletesség van. Ő pedig a Mennyben él. -A Szent Szellem által él bennünk és ezért mindenhol jelen van- A Mennyben nincs betegség, ragya... Istentől a tökéletesség jön. A betegség, halál nem az. A betegség a sátántól van.   :08:

Jak. 1,17
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

Megváltoztatja az Igéjét ha Ő a Fiát felküldte a fára, hogy meggyógyítson minket? Akkor viszont változás lenne és visszavonná a szavát.

Jak. 1,13
Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.

Tehát, gonoszsággal nem illet minket. A betegséggel való nevelés pedig az.

Jak. 1,21
Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, -Jézust-amely megtarthatja =szozó jelentése: megváltás, megszabadítás, védelem, megmentés- a ti lelkeiteket.

A kérdésem, Kingooohoz és gyermekhez: te raknál a gyerekedre rákot, vakságot, halálos betegséget, levágnád a gyereked lábát, hogy megtanítsd arra, hogy ne hisztizzen és jó legyen, vagy ebből tanuljon? Megölnéd csak azért, mert nem fogad szót? Isten sokkal kegyelmesebb, hosszantűrő mint mi és mi mégsem tennénk ilyent a gyerekünkkel.

Neked van hatalmad a sátán munkája fölött és Jézus nevében ellenállni neki. Akkor miért kaptuk a  hatalmat, ha Isten rád méri? Ellene menni Isten akaratának? Akkor mi lenne veled?  :08:

Róm. 3,4
Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged.

1 Pét. 2,24
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Ha egyszer meg gyógyultunk, akkor mi oka lenne, hogy ránk mérje? Isten nem hazudik a beszéde ellen. Akkor mit mond az Ige, ki a hazug?
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2008 Október 15, 19:53:33
Helyesbitek, nem mondta, hogy gyilkolásszon. Az igaz, hogy tudta, hogy a Sátán mit fog tenni, de ez nem azt jelenti, hogy buzdította volna. Csupán figyelmezteti, hogy Jobhoz nem nyulhat.  :118:  
Jób 1:12  Az Úr pedig monda a Sátánnak: Ímé, mindazt, amije van, kezedbe adom; csak ő magára ne nyujtsd ki kezedet. És kiméne a Sátán az Úr elől.
Nem megengedte, eltürte. A Sátán azt is megtehette volna, hogy megduplázza a vagyonát, hogy őt ímádja. Persze bizonyított az ördög, hogy ő semmi másra nem képes, csak ölni, hiszen emberölő volt a kezdetektől. Az egy másik kérdés, hogy miért tehette meg, hiszen erre is ott van a magyarázat. :089:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2008 Október 15, 19:59:41
Mária egyetértek. De ez még Jobra is igaz. (nem Isten veri Jobot) A betegség, halál nem az Istentől van, hanem a bűnnek a következményei. Az is igaz, hogy Krisztus elvitte a mi bűneinket, vissza állította az eredeti állapotott.  :igen:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Október 15, 20:02:08
erdei! Ez szenzáció.  :2funny: Egyetértünk valamiben?  :hehe: Ezt is megéltük.  :090:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Október 15, 20:17:29
 :D
Jó téma, és jó helyen beszélünk róla
 :afro:

Gondolom, nem az "bizonygatása" a lényeg, hanem keresünk valamit ami szorosan érinti a földi létünket,
de ISTEN IGAZSÁGA.

Úgy tudom, hogy nem az eredeti állapotot állította vissza, hanem annak a lehetőségét, hogy újra választhasson, dönthessen az ember,
aki a romlandó testében éli a minden napjait.

Ez a test naponta emlékeztet engem, és téged is arra, hogy öregszik, és elmúlás alá van rekesztve.

Meg kell valljam nektek, nagyon útálom ezt az állapotot, és igencsak szeretném Káleb állapotát. Sokszor van rá hitem és meg is teszem, hogy elzavarom a fájdalmat, ezért kérdeztem munltkor az önmagát megtisztítja alatt mit értetek, mert a fájdalomtól is megamat kell megtisztítani.
Mivel?
Hát mi mással mint mosó eszközzel!

A BŰN megítéltetett, de a bűnök még itt vannak, mert csetlünk-botlunk az úton, most tanulunk járni.
A bűngyár ontja a különböző csábításra, csábulásra alkalmas gyártmányát, mert a gépei működnek, de a
BŰNEIM meg vannak bocsátva, és ez is folyamatosan működik.

Nem kell összekeverni a megváltott és a megváltatlan ember állapotát.

A megváltott joggal  használja a NEVET és a VÉRT,
a megváltatlan meg joggal van benne a gonoszság tengerében, mert a
világ gonoszságban vesztegel.

Ha a megváltott is ugyan úgy nyavalyog, mint a megváltatlan, akkor csak beszédben áll ISTEN ORSZÁGA.

Tehát fogjunk össze és erősítse egyik a másikat, most ti

engem

KÖSZI

 :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Október 15, 20:37:18
Drága Magda! Már kértem Antit, hogy helyezze át a megfelelő topicba. Úgyhogy hamarosan eltűnik innen. :hehe:

"Hát mi mással mint mosó eszközzel!"

Ez nagyon jó mondat. Valóban meg kell mosni magunkat. Az Ige az eszköz erre. Ha már ismerem az Igét, akkor valóban meg kell mosakodni vele. Az Ige gyógyszer és gyógyulás a számunkra ha már ismerjük és kinyílik. Addig nem lehet mosakodni vele.

"A BŰN megítéltetett, de a bűnök még itt vannak, mert csetlünk-botlunk az úton, most tanulunk járni."

Igen ez így van! Ez is igazolja, hogy nem Isten méri ránk, hanem bent van a világban a betegség, átok, bűn. Nekünk kell megtanulni a hitünkkel kikerülni. Ebben kell felnőnünk.

Örülök, hogy ezeket felvetetted.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2008 Október 15, 20:37:57
Erdei tesó jól fogalmazta: Isten eltűrte...
Az újszövetség két legnagyobb pillére: a megváltás és az ördög munkáinak a lerontása. Vagyis már nem kell eltűrnie Istennek, hogy uralkodjon az ördög az emberen. A kérdés az, hogy az ember eltűri-e...
Hát ez egy kicsit felületesnek tűnik, de sok igei magyarázat kellene ennek a bemutatásához. Talán majd egyszer...
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Október 15, 20:48:59
Gábor ez nagyon jó:
Az újszövetség két legnagyobb pillére: a megváltás és az ördög munkáinak a lerontása. Vagyis már nem kell eltűrnie Istennek, hogy uralkodjon az ördög az emberen. A kérdés az, hogy az ember eltűri-e...

Engedelmeskedjünk Istennek és álljunk ellen a gonosznak - ördögnek  és elfut tőlünk.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Október 15, 21:11:06
Erdei tesó jól fogalmazta: Isten eltűrte...
Az újszövetség két legnagyobb pillére: a megváltás és az ördög munkáinak a lerontása. Vagyis már nem kell eltűrnie Istennek, hogy uralkodjon az ördög az emberen. A kérdés az, hogy az ember eltűri-e...
Hát ez egy kicsit felületesnek tűnik, de sok igei magyarázat kellene ennek a bemutatásához. Talán majd egyszer...

Most már csak az a kérdés, tudjuk e, hogy melyek ezek a munkák, és hol vannak amiket le kell rontani, mert hogy az EGYHÁZNAK a TESTNEK  ezt kell megvalósítani.

Kap egy tortát aki megmondja, szóról, szóra benn van az ÍROTT IGÉBEN.

 :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Október 15, 21:16:00
2 Kor. 10,5
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;

Eféz. 6,12
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2008 Október 15, 21:22:39
Nem kell a torta. "Úgyis savanyú!"  :077:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Október 15, 21:23:05
 :095: :041: :036: :136: :137:

Ez mind a tiéd drága Mária
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Október 15, 21:23:59
Nem kell a torta. "Úgyis savanyú!"  :077:

Ez nem is szőlő
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2008 Október 15, 21:32:35
Akkor meg... hízlal. :gunyos:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Október 15, 21:35:50
Savanyú torta?  :040: Persze nem az mérgez meg ami a számom bemegy, hanem?  :086: Na mi mérgez meg?  :023: Az kap ebből a sok tortából.  :041:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Október 15, 21:40:08
Most már biztos, hogy egyedül akarod elfogyasztani, mert ki meri leírni, ill. kimondani
 :hehe:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Joschka - 2008 Október 15, 23:21:03
Milyen az a savanyú torta?

Kovászos uborka a savanyú lében áztatott kenyéren, nyakon öntve ecetes tormával?

Egyáltalán mire jó az? :010:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Október 16, 04:23:54
Milyen az a savanyú torta?

Kovászos uborka a savanyú lében áztatott kenyéren, nyakon öntve ecetes tormával?

Egyáltalán mire jó az? :010:

Jó reggelt és napot ISTEN DICSŐSÉGÉRE!

Biztos finom, ha nem a romlottságától savanyú.
A sajt torta is finom, és a sós muffinok is.
Igaz, hogy savanyút direktben, még nem kóstoltam, de a citromos túró torta nagyon jó.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2008 Október 16, 08:39:39
Igen Gábor, erről van szó! :igen:

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Moncsi - 2008 Október 16, 11:43:02

 Mária!Szerintem az mérgez meg ami a számon kijön.(A ki mondott szó)hatalmas ereje van annak amit kimondunk.Nagyon szeretnék a tortából egy kis szeletet. :041: :095:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 Október 16, 12:25:21

 Mária!Szerintem az mérgez meg ami a számon kijön.(A ki mondott szó)hatalmas ereje van annak amit kimondunk.Nagyon szeretnék a tortából egy kis szeletet. :041: :095:

 :136: :137: :095:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Október 16, 14:38:10
Moncsi! Közel laksz hozzám, vigyem, vagy jössz érte?  :039:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Moncsi - 2008 Október 16, 18:14:33
Moncsi! Közel laksz hozzám, vigyem, vagy jössz érte?  :039:

 Jaj Mária,kérlek faxszold át a sütit,bár nem vagy messze,de mégis csak 40km-re.Várom a  :095: addig :099: :132: :163:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ermaha - 2008 Október 16, 19:17:48
Nekem is küldheted,az Úrnál semmi nem lehetetlen.Ő szólt és előállott. :009: :093:      igy kell csinálni
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Október 17, 13:59:11
Péld. 4,20-22
Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. - /gyógyulás

Azt mondja Isten: Szavaimra figyelmezz. Mi a szava? Az Ige az Ő beszéde. Soha nem másítja meg! Kimondta és kész. Figyelj, mit ír a Biblia.
Azt mondja Isten: beszédimre hajtsad füledet Meg kell hallanod a -réma- beszédet, az írott -logosz- Igét.
Azt mondja Isten: Ne távozzanak el a te szemeidtőlNem felejtkezhetsz el róla. Mindig előtted kell lenni, bármi is ér.
Azt mondja Isten: tartsd meg ezeket a te elmédben. Az elmédbe kell tartanod. Gondolkodni kell rajta, hogy a hit felébredjen benned. Hit hallásból van....
Azt mondja Isten: Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. - /gyógyulás
Miért kell így tenni? Mert enélkül nincs gyógyulás! A hitet Isten nem azért adta, hogy azzal nyúzzuk Őt, hanem azért, hogy megálljunk rajta és használjuk! Ha ezeket megtettük és nincs eredmény, akkor számonkérhetjük Istent, hogy miért nem gyógyultunk meg. Isten soha nem megy az Igéje ellen. Amit Ő megmondott, azt megmondta.

Jézus azt mondta: Akarom gyógyulj meg! Legyen néked a te hited szerint!  
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Október 17, 14:35:16
Mert az Istennek beszéde - Igéje - élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Zsid. 4:12

Az Ige él! Megelevenít és hat! Erősebb az Isten Igéje mint a rák? Igen! Egy rák letudja győzni az Igét? Nem! Erőteljes az Ige ahhoz, hogy helyreállítson? Igen! Az Ige szolgál felénk ha belénk kerül! Ez csak akkor lesz meg, ha kinyitod a Bibliádat. A gyógyszer se gyógyít az üvegben. Ezért nem érnek el eredményeket sokan a gyógyulásukban és csak azt mondják, hogy Istennek ez volt az akarata. Hát nem kedves barátom! Isten Igéje csak akkor él benned, ha kinyitod a Bibliádat és beveszed az Igét abból. Miért vagy tele félelemmel? Mert a hit a szívben van és nem a testben. Meg kell újítani az elmédet, a testedet, az Igével. Az fogja megváltoztatni a körülményedet. Az Ige tesz szabaddá. A betegség nem szabadság, hanem szükség! Nincs egszség és nincs jó dolga a testednek akkor. Ameddig ezt nem teszed meg, félni fogsz. Az Ige függővé kell tegyen, mint egy narkóst a kábítószer. Mit kell tegyél ehhez? Enned kell. Az sem mindegy mit eszel, mert az vagy segít, vagy kárt okoz. Nem tudod a hitedet növelni, ha beteg vagy és akkor nem a gyógyulásról olvasol, nem azzal építed föl magad, hanem mondjuk a bővölködésről olvasol. A gyóygszer sem ott fog hatni, ha nem lázcsillapítót veszel be a lázra, hanem mondjuk hashajtót. Egyértelmű, nem jó a táplálékod. Az Ige nem jó? Nem, nem az Ige, hanem a te táplálékod nem jó. Mindig a megfelelő Igével táplálkozz, hogy a hited növekedjen azon a területen és akkor eredményt fogsz elérni. 
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Moncsi - 2008 Október 17, 15:13:31

 Köszönöm Mária!Egyetértek mindennel amit írtál!


 Ja,hát a fax az nem érkezett meg,úgyhogy sütnöm kellett. :(
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Október 17, 15:15:01
Hát nem, mert úgy gondoltam, lapos süti az nem süti.  :hehe: A faxon meghát nem megy át a kövér süti.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Moncsi - 2008 Október 17, 15:20:12
 :hehe: :040: :158: :138:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Moncsi - 2008 Október 17, 15:29:44

 A legkedvesebb barátnöm is rákos volt (mellrákja VOLT)Már megtért keresztény volt amikor ezt diagnosztizálték
 nála.Nem keseredet az Úrba kapaszkodott.Bele vetette magát az ige olvasásba,ez időtájt tértek meg a
 legtöbben az ő közremüködésével.Ha kicsit elkeseredet,csak annyit mondott:ha élünk,ha halunk az Úré vagyunk.Ennek több mint tíz éve,dicsöség az Úrnak!Meggyógyította!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 Október 17, 15:49:49
Az Ige tudja csak legyőzni a rákot! Fel kell nőni oda, hogy az Ige tudjon munkálkodni a beteg testben. Meg kell érteni, hogy mi Isten akarata a betegséggel. Van? Igen van. Jézus szolgálatában ez meg is látszott.

Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Ján. 6,38

Ki küldte el Őt? Maga az Atya. Jézus mindig világossá tette az Isten akaratát. "Akarom gyógyulj meg!" Isten is ezt akarta? Igen, mert nem Jézus akarata volt érvénybe. Bármerre ment, tanított és gyógyított. Senkit nem sújtott átokkal, betegséggel, fájdalommal. Senkinek nem mondt azt, hogy szenvedned kel, mert az Atya ezt akarja! Senkinek nem mondta, hogy azért van rajtad a rák, mert az Atya tanítani akar ezzel! Soha senkinek nem mondta, hogy megfogsz halni, mert az Atya így rendelkezett és a halál jött el rád! Azt viszont mondta, hogy a názáretieket miért nem tudta meggyógyítani! Jézus volt a hibás? Az Isten nem akarta volna? Isten nevelési célzattal nem gyógyította meg őket?

Márk. 6,3
Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-é itt közöttünk az ő nőtestvérei is? És megbotránkoznak Őbenne.

Mit tettek a názáretiek? Megbotránkoztak! Mi lett a megbotránkozás, felháborodás következménye?

Márk. 6,5
Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak nehány beteget gyógyíta meg, rájok vetvén kezeit. És csodálkozik azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat, tanítván.

Jézus az Atya akaratát akarta érvényesíteni, de nem tudta. Szinte senki nem gyógyult meg a gúnyólódás miatt. Hát lehet gúnyólódni is, de akkor túl sok csodát nem is kell várni az Úrtól.
 
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 November 04, 12:59:57
A generációs átokról néhány gondolat. Ma nagyon felkapta a fejét ez. Nézzük  meg mit ismond az Ige erről.

A nagy kérdés a következő. Ma is rajtunk van a generációs átok? Az ős szülőktől el kell fogadni a betegségüket? Ha az anya, a nagy anya a déd anya és annak anyja is rákban halt meg, akkor neked is abban kell meghalni? Mit tudunk erről Isten Igéjéből? El kell fogadni a generációs betegséget? Hamár ők, akkor te is? Ezek a csapások minket is kell érjenek? Ezekre a kérdésekre kapsz választ, ha nyitott a szíved.

Csudálatosakká - utálatossakká - teszi az Úr a te csapásaidat, és a te magodnak csapásait: nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké. 5 Móz. 28,59

Szóval akkor van gerenációs átok? Igen, valóban, de csak volt, ha megváltott vagy. Ez alól is megvagy váltva. ámen? A magodnak csapásai, a gyermekeidről van szó. Hallottál már az öröklődő betegségről? A generációs átokról? Sokan még ma is félnek ettől. Miért? Mert nem tudják, hogy ez alól Jézus megváltotta és csak beszélnek és rettegnek tőle. Egy hölgy, Amerikában leoperáltatta az egészséges kebleit, mert attól félt, hogy ő is rákos lesz mint a nagyanyja és az anyukája. Azt hitte ezzel előzi meg a rákot. Ha ismerte volna az Igét, akkor ezt nem tette volna meg. Az emberek harcolnak, beszélnek róla, mert nem ismerik Isten Igéjét. Te már nem örökölsz a dédanyádtól semmit! Te nem vagy átok alatt. Ne élj tudatlanul! Ne hagyd, hogy korlátozz az átok a betegség a félelem! Minden öröklődött, generációs betegség, ami generációról, generációra szállt, attól megváltást kaptunk. Jézus megváltott a törvény átkától! Átokká lett érted! Ne hagyd, hogy bárki elhitesse veled, hogy ez nem igaz. Ne hagyd, hogy meggyőzzenek arról, hogy van generációs átok, még akkor se hidd ezt el, ha valóban ezt látod. A sátán munkája ez és elhiteti veled, hogy igen is van ez az átok és akkor szépen meggyőzve rád teszi. Ő nem egyébért jött, hanem, hogy lopjon öljön és pusztítson. A hazugság atyja ő. Vigyázz, mert gyorsan beépül a szívedbe a hittető hazugsága. Az Igének higgy! Megváltást kaptál! Állj ellen az ördögnek a ravaszságával szemben! Nincs joga az életedben, hogy működjön. Építsd be a tudatodba! Ne engedd a szellemedbe bekerülni. Ha olyan gyülekezetbe jársz, ahol azt a táplálékot kapod, hogy van ma is generációs átok, akkor az fog beépülni a szívedbe. Megfogsz halni, ha a betegséggel táplálnak. Azok akik ezt tanítják, nem ismerik Jézus megváltói munkáját és meghazudtolják az Igét! Vallásos hazugság! Én szabad vagyok ezt mondani, mert Istennek is utálatos, ha a szavát kiforgatják. Komolyan kell venni, hogy mit engedsz a szívedbe! Életet vagy halált prédikálnak a szószékről. Vizsgáld meg az Igét és soha nem fogadj el semmit, ahol a betegséget és a halált hirdetik a szabadság helyett. Kérd ki Istentől az igazságát! A Szent Szellem ha benned van, akkor tudni fogod, hogy az nem igaz vagy igaz tanítás. Persze az emberek mindig azt mondják, nekik van igazuk, de ne az embernek higgy! Istenben kell hinni. Az igéje az Igaz! Nézd meg a Galata 3:13-at mit is mond?

Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, Aki fán függ.

Ki váltott meg? Jézus? Akkor a generációs átoktól is meg vagy váltva! Minden csapástól, minden átoktól meg vagy váltva. Eltudod ezt fogadni? Most azt mondod, de a pásztorod nem ezt tanítja! Én meg azt válaszolom erre, hogy a pásztorodnak mutasd ezt az Igét meg és ne higgy neki. Ne fogadj el semmit, ameddig nem lesz békességed. Hogyan lehetne Isten akarata, hogy beteg legyél,  ha egyszer a Fia ott függött a keresztfán? Isten ellent mondana Önmagának? Akkor ha ezt állítjuk, hazuggá tesszük Őt! Akkor most megváltott vagy nem váltott meg? Az Igéje azt mondja, megváltott minket a törvény átkától! Én az Igének hiszek! Én megvagyok váltva a törvény átkától, V Mózes 28 alól, mert Jézus magára vette az átkot ami rajtam volt. ámen
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 November 09, 16:22:52
Bemerítésem alkalmából kaptam egy könyvet Évustól. A címe: Reinhard Bonnke: Még többet.
Reinhard megemlített egy hölgyet, aki az egyik evangélizációs alaklmán meggyógyított. Nem volt csípőcsontja.
Ez a hölgy teljesen meggyógyult immár 20 éve és Isten felhasználta őt a szolgálatban.
Van egy kis film, ami bemutatja az előtte való életét és a mostanit.

A filmben ugyancsak benne van a valódi filmrészlet, amikor meggyúgyította az Úr.  :05:

http://www.jeanneilministries.org.uk/video.html
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Adnama - 2008 November 09, 16:49:45
Nemtom, en azert neha szkeptikus vagyok ezekkel a nagy gyogyulasokkal, bar, teljesen elismerem ige alapjan, hogy lehetseges... Csak nem ertem, hogy akkor miert gyogyul meg az egyik, miert nem a masik? Meg egyes gyulikben miert olyan gyakori ez, mashol miert ritkabb, ha mindketto gyakorolja a gyogyitas ajandekat, mint mai ajandekot???
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ircsi - 2008 November 09, 17:49:41
Szia Adnama!

A gyógyulás teljesen a hítünkön mulik,mennyire tudjuk hítáltal elfogadni,hogy Jézus a keresztre felvitte a betegségeinket és a sebeivel gyógyultunk meg.Ha megnézzük Jézus földi szolgálatát aki híttel hozzáment mindenkit meggyógyított.
Jézus az életünkben mindig olyan lessz amilyennek hisszük.Ha elfogadjuk teljes híttel a gyógyulást akkor meggyógyulunk,de ha kételyeink vannak akkor nem tudjuk elfogadni és Isten nem tud cselekedni bennünk.Nagyon ritkán csak kivételes esetekben az Úr megenged betegségeket.De nem ez a jellemző,Ő azért jött,hogy meggyógyítson.
Isten teljes szuvenerítása,hogy azonnal vagy fólyamatában gyógyít meg.Nekünk csak híttel el kel vennünk.
A gyógyítás ajándékát minden gyülekezet megkaphatja az egész csak a híten mullik,hogy ki tudja elvenni.

Szeretettel  Ircsi
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 November 09, 19:39:03
Nemtom, en azert neha szkeptikus vagyok ezekkel a nagy gyogyulasokkal, bar, teljesen elismerem ige alapjan, hogy lehetseges... Csak nem ertem, hogy akkor miert gyogyul meg az egyik, miert nem a masik? Meg egyes gyulikben miert olyan gyakori ez, mashol miert ritkabb, ha mindketto gyakorolja a gyogyitas ajandekat, mint mai ajandekot???

Amika!

A gyógyulás topicba írtam sokat erről és ott ha felteszel kérdéseket, akkor ha tudok válaszolok rá, akár ezekre is. Azért azt jegyezném meg, hogy nem mai ajándék és soha nem is volt.  :afro:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 November 09, 20:06:21
Szia Adnama!

A gyógyulás teljesen a hítünkön mulik,mennyire tudjuk hítáltal elfogadni,hogy Jézus a keresztre felvitte a betegségeinket és a sebeivel gyógyultunk meg.Ha megnézzük Jézus földi szolgálatát aki híttel hozzáment mindenkit meggyógyított.
Jézus az életünkben mindig olyan lessz amilyennek hisszük.Ha elfogadjuk teljes híttel a gyógyulást akkor meggyógyulunk,de ha kételyeink vannak akkor nem tudjuk elfogadni és Isten nem tud cselekedni bennünk.Nagyon ritkán csak kivételes esetekben az Úr megenged betegségeket.De nem ez a jellemző,Ő azért jött,hogy meggyógyítson.
Isten teljes szuvenerítása,hogy azonnal vagy fólyamatában gyógyít meg.Nekünk csak híttel el kel vennünk.
A gyógyítás ajándékát minden gyülekezet megkaphatja az egész csak a híten mullik,hogy ki tudja elvenni.

Szeretettel  Ircsi

Azért én még szeretném kiegészíteni azzal, hogy Isten szuverén Úr. Nem csupán az alany hitén múlik minden.
Felmerül a kérdés: Vajon Isten akarna olyat, hogy valaki betegségben szenvedjen? Nem! Mert Ő szeret minket.
De lássuk be hogy van olyan, mikor nem gyógyul meg valaki, pedig nem a hitével van a baj.

Isten tervei és Isten utai nem a miénk. Magasabbak azoknál. Van olyan, amit nem érthetünk: -miért nem gyógyult meg.
Szerintem az egy hiba, mikor egy meg nem gyógyult ember esete alapján probáljuk megmondani, hogy mi is volt a "bibi".
Könnyen jön ugyanis az, hogy: "mert nem volt hite" vagy "mert bűnben él".

Ez pedig gyilkos megállapítások tudnak lenni...
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 November 09, 20:12:02
Kicsit hasonlít ez ahhoz, amikor azt mondják, hogy nem megfelelően táplálkozik és attól van valamilyen testi problémája. (sovány,kövér, alacsony, magas stb)

A testi problémákra még mindég túl nagy hangsúlyt teszünk, pedig a testünk egy munkaeszköz a TEREMTŐ kezében.  :044:
 :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 November 09, 21:02:25
Anti írta:  Nem csupán az alany hitén múlik minden.

Bizony, hogy nem csak... hanem a nem tudásán is múlik. Bizony van aki nem ismeri, hogy számára is van kiút a betegségből Jézus vérén keresztül, mert soha nem tanították vele, vagy azt tanították, hogy betegnek kell lennie, mert Isten tanítja valamire és hasonló nem igei alátámasztással. Tehát a hit az nagyon fontos, de hit csak hallásból van és hallania az Igéből kell.

Egyébként Amika jól közelítette meg a kérdéseivel a dolgot. Elmondom nektek, hogy ahol hallják, hogy Jézus mitől váltotta meg őket, sokkal több a gyógyulás mint ott, ahol ráfogják, hogy betegnek kell legyél, mert Isten így tanít valamire. Az is igaz, hogyha valaki beteg, sokat tanul, de az Úrnak nem ez a fegyvere a tanításra. Én egy Igét sem találtam arra, hogy valakit így tanított volna móresre, vagyis jobb legyen valaki.

Ircsike írta: Nagyon ritkán csak kivételes esetekben az Úr megenged betegségeket. De nem ez a jellemző, Ő azért jött, hogy meggyógyítson.

Ezt eltudom fogadni.

Megengedi a betegséget, de olyan nincs, hogy valakit ne akarna gyógyultan látni. Az máskérdés, mégis miért nem gyógyul meg mindenki. Higgyétek el, nem Isten keze van benne!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 November 09, 22:04:06
A "Mi újság?" topicból áthelyeztem ide a gyógyulásos témával kapcsolatos hozzászólásokat.  :088:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 November 27, 14:11:18
Szeretnék betenni ide egy ószövetségi Igét, mert érdemes tanulmányozni.

2 Krón. 16,12-13
És megbetegedék Asa, királyságának harminczkilenczedik esztendejében lábaira, annyira, hogy igen súlyos volt az ő betegsége; mindazáltal betegségében is nem az Urat keresé, hanem az orvosokat. És elaluvék Asa az ő atyáival, és meghala az ő királyságának negyvenegyedik esztendejében.  

Asa lába megbetegedett és olyan súlyossá vált, hogy két évet élt csak. Ez a király nem az Úrban bízott meg, hogy megtudja gyógyítani, nem Őt kereste, hanem az orvosokat. Bizony itt elhibázhatják azok, akik az orvosokat keresik az Úr helyett.
 
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: gyermek - 2008 November 28, 22:58:12
De egészen biztos hogy vannak olyan esetek, amikor az Isten felhasználja az orvost, hogy gyógyítson. Az biztos hogy sokan mindenféle panasszal mennek az orvoshoz, pedig a lelkükből ered a betegség.
Olvastam egy könyvet, melynek a címe: Anyám hol vagy?
Ebben a könyvben sok történetet mond el az írónő, mely olyan emberekről szól, akiket vagy ott hagyott az anyjuk, vagy nem kaptak elég figyelmet.
Tehát van egy rész, melyben egy ötven éves nő szívproblémával kerül be a kórházba. Az orvos azt mondja, hogy műteni kell. Az írónő elmegy meglátogatni ezt a nőt és egy felettébb bizalmas beszélgetés következik. A nő elmondja a legnagyobb titkát, melyet még soha senkinek nem mondott el.
Mikor 3 éves volt elmentek egy rokonlátogatásra és az egyik férfirokona behívta egy szobába. Ott megmutatta neki a nemiszervét és azt mondta a kislánynak, hogyha szól valakinek, akkor meghal.
Nyolc éves korában pedig a szomszéd férfi hívta át, és megerőszakolta, és azt ő is azt mondta, hogyha elmondja valakinek, akkor meg fog halni a kislány.
Az addig nevetős és vidám kislányból félénk, visszahúzódó, búskomor lányka lett. Az édesanyjának nem merte elmondani, sőt senkinek. Habár férjhez ment, de soha nem élvezte a szexet. Elmondta az írónőnek, hogy még ma is emlékszik a szomszéd férfi bűzére.
Az írónő, aki mélyen hívő volt, összekulcsolta a kezét és elkezdett imádkozni és bátorította a nőt, hogy imádkozzanak együtt. Jézushoz imádkoztak, hogy vegye le ezt a szörnyű terhet és a betegséget, majd megkérte a nőt, hogy menjen vissza ahhoz a három, majd a nyolc éves kislányhoz és vígasztalja meg őket, hogy nem ők a hibásak azért, ami történt.
A nő rohamosan javulni kezdett,  műtétre semmi szükéség nem volt.

Az Isten kegyelme legyen a gyermekeken, akik úgy kivannak téve a felnőttek rosszaságának.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 November 29, 03:26:32
Kedves Gyermek, nagyon érdekes amit írsz.
Nekem meggyőződésem, hogy Elizeus azért kérte a balta nyelét, amikor a vízbe elmerült a fejsze, - és ez ezért került be az írott írásba -, hogy mi is a keresztet, a kereszt hatását kérjük, minden vízbe elmerült fájdalmunkra, hogy azt semmisítse meg a KERESZT.
Ha ezt teszem ISTENBE VETETT HITBŐL TESZEM.
A lelki szinten is visszamehetek oda gondolatban, de akkor a saját magam lelkienergiáját használom, és ezzel ismét felerősítem az öncsalásom.
Sokan felcserélik a kereszt botrányát, és más evnagéliumot hírdetnek - pl bővölködés evangéliumát, gyógyulás evangéliumát.

Ezeket mind megkapom, ha elfogadom a KERESZT BOTRÁNYÁT HITTEL, mert a Jézus KrisztuBAN VALÓ ÉLET TÖRVÉNYE SZABADIT csak meg a BŰN ÉS A HALÁL TÖRVÉNYÉTŐL

 :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 November 29, 11:06:19
Magda írta: Sokan felcserélik a kereszt botrányát, és más evnagéliumot hírdetnek - pl bővölködés evangéliumát, gyógyulás evangéliumát.

Szerinted azok, akik a bővölködést és a gyógyulást hírdetik, pl. jó magam is, azok és én is felcserélték és más evangéliumot hirdetnek?
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ermaha - 2008 November 29, 11:28:20
Mária,a megbocsájtást és az örök életet--megváltást--abba minden benne van és te ez is hirdeted,akkor miért volna más evangélium?--a bővölködés és a gyógyulás pedig ebbe beletartozik,mert akkor hiába való volna a keresztáldozat.

2 Kor:8,9.    Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
1Pét 2,24.    A ki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel gyógyultatok meg.
A bűnvallásra pedig ezt irja és a megbocsájtásra.
Kol 2,14.    Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;

A más evangélium nem ezt jelenti. :2smitten:


Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 November 29, 11:34:36
A gazdagság nem egyszerű és felszínes téma.
Mert mi a gazdagság? Mi az, ami gazdagnak számít? Jézus a mindennapi kenyeret és ruházatot ígérte.
Több milliárd (!!!) embernek gondja van amindennapi táplálkozással. Ezekhez képest igen gazdagok vagyunk.
A felső rétegnek számítunk hozzájuk képest. Vannak azonban olyanok, akik naponta milliókból élnek. Hozzájuk képest szegénynek mondhatnak.

Pál apostol viszont ezt mondja:

1Tim 6,8
De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.  
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 November 29, 11:51:36
Azt gondolom, hogy nagyon fontos a gyógyulás, és nagyon fontos a világban való hívő élet hirdetése.
Annál is inkább, mert szándékos sanyargatásokat hirdettek évszázadokon keresztül, és amit az ember nem hall, nem tud, nem ismer, nem olvas,abban nem is hihet.
Tehát ennek a hirdetése nagyon nagyon fontos, a hitre jutott embernek.

A kiindulás pedig még sokkal de sokkal fontosabb.
Gondolom ez a KERESZT BOTRÁNYA:

2Kor 5,15 Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak;
és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott.

Csak azokért halt meg az Úr Jézus Krisztus, akik meghaltak a világnak, a halál nem lépésenként történik, de annak a megvalósulását lépésről-lépésre munkálja ke a lelkemben a SZENT SZELLEM.
Testem naponkénti megfeszítése, indulataival és kívánságaival, ezt a célt szolgálja.
Mert a lelkünk megváltozását ránkbízta a MINDENHATÓ. - akaratunk, értelmünk, érzelmünk - ezek megváltozása folyamat, mert mindég van relytett tartalékunk, amiről még tegnap nem tudtam, az mára világos lett, és rám van bízva annak megöldöklése :2knuppel:
Ezt is csak a Szent Szellem segítségével tehetem, és ezt is kérnem kell.

 :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 November 29, 12:03:06
Magda! írta: Magda írta: Sokan felcserélik a kereszt botrányát, és más evnagéliumot hírdetnek - pl bővölködés evangéliumát, gyógyulás evangéliumát.

Magda írta: Azt gondolom, hogy nagyon fontos a gyógyulás, és nagyon fontos a világban való hívő élet hirdetése.
Annál is inkább, mert szándékos sanyargatásokat hirdettek évszázadokon keresztül, és amit az ember nem hall, nem tud, nem ismer, nem olvas,abban nem is hihet.
Tehát ennek a hirdetése nagyon nagyon fontos, a hitre jutott embernek.


Akkor most mi a más evangélium? Azt írtad, hogy akik a "kereszt botrányát" felcserélik a bővölködés és a gyógyulás evangéliumára, azok más evangéliumot hirdetnek. Majd azt írod, hogy nagyon fontos, hogy halljanak ezekről. Vagy megint én nem értelek. Köszi a válaszodat.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 November 29, 12:08:54
Magda! írta: Magda írta: Sokan felcserélik a kereszt botrányát, és más evnagéliumot hírdetnek - pl bővölködés evangéliumát, gyógyulás evangéliumát.

Magda írta: Azt gondolom, hogy nagyon fontos a gyógyulás, és nagyon fontos a világban való hívő élet hirdetése.
Annál is inkább, mert szándékos sanyargatásokat hirdettek évszázadokon keresztül, és amit az ember nem hall, nem tud, nem ismer, nem olvas,abban nem is hihet.
Tehát ennek a hirdetése nagyon nagyon fontos, a hitre jutott embernek.


Akkor most mi a más evangélium? Azt írtad, hogy akik a "kereszt botrányát" felcserélik a bővölködés és a gyógyulás evangéliumára, azok más evangéliumot hirdetnek. Majd azt írod, hogy nagyon fontos, hogy halljanak ezekről. Vagy megint én nem értelek. Köszi a válaszodat.


Volt folytatás :afro: most kiemeltem  :hehe:
 :igen:

Azt gondolom, hogy nagyon fontos a gyógyulás, és nagyon fontos a világban való hívő élet hirdetése.
Annál is inkább, mert szándékos sanyargatásokat hirdettek évszázadokon keresztül, és amit az ember nem hall, nem tud, nem ismer, nem olvas,abban nem is hihet.
Tehát ennek a hirdetése nagyon nagyon fontos, a hitre jutott embernek.

A kiindulás pedig még sokkal de sokkal fontosabb.
Gondolom ez a KERESZT BOTRÁNYA:

2Kor 5,15 Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak;
és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott.

Csak azokért halt meg az Úr Jézus Krisztus, akik meghaltak a világnak, a halál nem lépésenként történik, de annak a megvalósulását lépésről-lépésre munkálja ke a lelkemben a SZENT SZELLEM.
Testem naponkénti megfeszítése, indulataival és kívánságaival, ezt a célt szolgálja.
Mert a lelkünk megváltozását ránkbízta a MINDENHATÓ. - akaratunk, értelmünk, érzelmünk - ezek megváltozása folyamat, mert mindég van relytett tartalékunk, amiről még tegnap nem tudtam, az mára világos lett, és rám van bízva annak megöldöklése :2knuppel:
Ezt is csak a Szent Szellem segítségével tehetem, és ezt is kérnem kell.


 :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 November 29, 13:11:36
Egyébként én ezt a "kereszt botrányá" mondatot is aggódva olvasom. Én kereszt győzelméről, áldozatáról vagyok hajlandó beszélni. Én nem tudok ott botrányról. Ez nekem olyan vallásos szöveg. De ez vagyok én. Egyébként mi volt ott amit botránnynak nevezel? Előszöris definiáld a botrány szót. Nem kekeckedem, csak tudni akarom mit értesz alatta, ha már leírtad. Köszi a választ Magdám  :2smitten:

Ha ezt érted amit írtál, akkor meglep, hogy ebben mi a botrány: Gondolom ez a KERESZT BOTRÁNYA:

2Kor 5,15 Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak;
és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 November 29, 14:29:33
 :igen:

Gal 5,11 Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya.

 :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 November 29, 14:57:35
Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni; de aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya.
Mert az emberek azt mondták, hogy Pál is körül van metélkedve, így ő is a körülmetélkedést hírdeti. Erre válaszolja Pál azt, hogy ez nem így van, mert ha így lenne, akkor miért üldöznék őt folyamatosan. Pál azt tanította, hogy Jézus Krisztus teljes mértékben megfizetett a mi megváltásunkért a kereszten, és ehhez mi semmit nem tehetünk hozzá. A kereszt általi megváltás botrányos volt, ezért az emberek megpróbáltak hozzátenni dolgokat. Pált azért üldözték a zsidók, mert ő kijelentette, hogy a mózesi törvények nem vezetnek a megváltáshoz, csak Jézus Krisztus kereszten bevégzett munkája. Pál egy kissé rosszmájúan írja a tévtanítókra vonatkoztatva. Bárcsak ki is metszenék magukat, akik lázítanak titeket. Ezt az önkasztrálásra való utalást manapság igen sértőnek vélhetjük, de abban az időben Galácia volt a központja egy olyan pogány vallásnak, amely megkövetelte, hogy papjaik kiheréljék magukat, így ez elég gyakori volt arrafelé.

Ennek az Igének semmi köze ahhoz, amit te állítottál, hogy: Sokan felcserélik a kereszt botrányát, és más evnagéliumot hírdetnek - pl bővölködés evangéliumát, gyógyulás evangéliumát.
Te azt állítod, hogy felcserélték. Én viszont, hogy nem cserélték föl, mert bizony hirdetjük a gyógyulást és a bővölködést. Ennyi a részemről.  :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 November 29, 15:02:46
Miért mulasztják el az emberek elfogadni a gyógyulásukat?

Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. (Filippi 2,13)

Az első számú indok, ami miatt az emberek kudarcot vallanak a gyógyulásuk elfogadásában, hogy nem hiszik el, hogy Isten akarata az, hogy egészségesek legyenek. Sokan azt mondják: lehet, hogy a betegséggel Istennek bizonyos tervei vannak. Nem, neki ilyen tervei nincsenek!

Isten akarata számodra és számomra is az, hogy egészségesek legyünk. Tehát én egészséges maradok, mert tudom, hogy ez az Ő akarata. A Filippi 2,13 szerint Isten munkálja bennem mind az akarást, mind a cselekvést az Ő tetszésére. Ő munkálja bennem – mindennap - az Ő jó tetszéséből az én akarásomat és cselekvésemet.

A gyógyulást illetően, Isten akaratával kapcsolatban szükséges feltenned egy kérdést: hogyan tudod ezt magadban tisztázni? Hogyan fogsz rájönni, mi Isten akarata? Menj az Újszövetséghez, és találd meg a választ.

Egy végrendelet elolvasásakor valaki felolvassa az utolsó rendelkezést, akaratot - a végrendeletet. A végrendelet egy rendelkezés, és az Újszövetség (Újtestamentum=végrendelet) Isten akarata. Ez az Ő terve, célja. Amit csak akar, hogy birtokolj az életben, az mind megtalálható ebben a szövetségben.

Isten akarata nem csak az, hogy meggyógyítson téged, de az is, hogy mindenkit meggyógyítson, aki beteg. Mert a gyógyulás Isten megváltói tervében benne van. Ezt fogadd el egyszer s mindenkorra az elmédben és a szívedben. Már nincs szükség arra, hogy megkérdőjelezd. És arra sincs szükség, hogy ezen csodálkozz. Mert ezt már tudod!

Megvallás: Isten azt akarja, hogy jól legyek, hogy egészséges legyek. Az Isten akarata, hogy teljes egészségben legyek, hogy itt a földön életem teljes hosszát leéljem betegségek, gyengeségek, fájdalmak nélkül. Ez Isten akarata! Ma elfogadom az Ő akaratát!

Fordította: O.T
„Health food” (Egészséges étel) c. könyvből
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Hilda - 2008 November 29, 20:00:07
http://www.istenigyogyulas.extra.hu/index_elemei/AndyDelbridge.pdf
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ermaha - 2008 December 01, 18:34:35
A kereszt botránya kifejezés,Krisztus keresztáldozatát jelenti,amiben benne van minden,azért áldozat..
1 Kor 1,23
mi azonban a keresztre feszített Krisztust hirdetjük, ami ugyan a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig oktalanság;1 Kor 1,23

A zsidóknak azért volt botrány,mert Jézus Atyának nevezte Istent.Ez abba az időben Isten káromlás volt,büntetése halál.
A pogányoknak oktalanság volt, hiábavaló volt az áldozat,mert nem hittek benne.

1 Kor. 1,23
Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot;

A görögök pedig bolondságnak tartották. :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 December 01, 18:45:58
ermácska! Ámen egyetértek
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 December 01, 20:21:26
Galátziabeliekhez írt levél 5. rész


1.  Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
2.  Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.
3.  Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.
4.  Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.
5.  Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.
6.  Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.
7.  Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?
8.  Ez a hitetés nem attól van, a ki titeket hív.
9.  Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.
10.  Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de a ki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen.
11.  Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya.
12.  Bárcsak ki is metszetnék magukat, a kik titeket bujtogatnak.
13.  Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
14.  Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
15.  Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek.
16.  Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.
17.  Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.
18.  Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.


Zsidókhoz írt levél 10. rész


1.  Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, a melyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat;
2.  Különben megszűnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.
3.  De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek.
4.  Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.
5.  Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem,
6.  Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél.
7.  Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat.
8.  Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél a melyeket a törvény szerint visznek,
9.  Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat,
10.  A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.
11.  És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, a melyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.
12.  Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,
13.  Várván ímmár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei.
14.  Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
15.  Bizonyságot tesz pedig erről mi nékünk a Szent Lélek is, mert minekutána előre mondotta:
16.  Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat,
17.  Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.
18. A hol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.

Ez a kereszt botránya!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 December 01, 21:43:10
Aimee Semple McPherson, egy traktátusáról 

Isteni gyógyítás

Melyiket könnyebb mondani: a bűneid megbocsáttattak, vagy, hogy vedd fel az ágyad, és járj?

A bibliai időkben, mikor ezt a gutaütött embert Jézushoz hozták, Krisztus gyógyító ereje ismert és elfogadott tény volt. De amikor azt mondta, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, a fejüket rázták és káromlásnak mondták. Elismerték a hatalmat a gyógyításra, de tagadták a hatalmat a megváltásra. Ma, az emberek hozzáállása megfordult: elfogadják, hogy Krisztusnak van hatalma megmenteni, de hitetlen és tiltakozó kezeket emelnek fel, ha az Ő gyógyító erejéről esik szó.

Ám ez esetben tény, hogy a Megváltó számára nem nehezebb az egyiket kimondani, mint a másikat. Mert melyiket könnyebb mondani: a bűneid megbocsáttattak, vagy, hogy vedd fel az ágyad, és járj? Ez volt az a fogas kérdés, amit Jézus sok évvel ezelőtt a kételkedőknek feltett. A válasz ma is éppen ugyanaz. Jézus a Kálvárián nem csupán bűneinket, hanem betegségeinket is elhordozta az Ő saját testében a fán. Ő nem csupán a Megváltónk, de a Nagy Gyógyítónk is. Nem csak a vétkeinkért sebesíttetett meg, hanem az Ő sebeiben meg is gyógyultunk. Nem csupán bűneinket bocsátotta meg, hanem minden betegségünket meg is gyógyította. Krisztus tervében, és a Biblia lapjain, a lélek üdvössége és a test gyógyulása kéz a kézben járt. Az ember választotta ezeket ketté a hitetlenségével.

Mindazonáltal Isten gondolata nem változott meg soha, nem lett kisebb a kegyelme, és amit Isten egybeszerkesztett, az ember el ne válassza. Kezdetben, a betegség a bűn eredményeként jött be a világba. A Kálvárián azonban Jézus nem csak a bűneinket hordozta el, hanem a bűn következményét: a betegséget is. Ő vette el erőtlenségeinket és hordozta betegségeinket. (Mt 8:17) Ha Jézus a betegség terhét elhordozta, miért kellene nekünk ez alatt a teher alatt tovább szenvednünk?

Az emberiség szükségei sohasem változtak: a szívfájdalmaik, bánataik, testi szenvedéseik –nem változtak soha. Ő még mindig megelégítő osztályrész, aki a léleknek és a testnek minden szükségét be tudja tölteni. Ő még mindig az a Jézus, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
Amikor gyógyulásért jössz Krisztushoz, ne kérd, hogy legyen az Orvosod, addig, amíg nem tetted Őt a Megváltóddá. Vannak bűnösök, akik ha meggyógyulnak, elmennek, és annál jobban szolgálják az ördögöt. Add Jézus Krisztusnak először a szívedet, rendeld alá neki az életedet, szeretetedet, mindenedet. És aztán jöjj, és kérd meg Őt, hogy gyógyítsa meg a testedet, nem csupán tenmagadért, hanem azért is, hogy még jobban tudd Őt szolgálni, még teljesebb szívvel és még hathatósabban.

Van közöttetek beteg? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, megkenve őt olajjal az Úr nevében: és a hit imája megmenti a beteget és az Úr felemeli őt, és ha valamilyen bűnt követett el, megbocsáttatik neki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak. Igen hasznos az igaznak buzgó könyörgése. (Jakab 5:14-16) Íme, az üdvösség és a gyógyulás megint kéz a kézben jár.

Jézus vár, hogy megmentsen és meggyógyítson, vár, hogy elmossa minden bűnödet, és levegye a nehéz terhet rólad. Az áldások megnyerésének titka egy egyszerű, gyermeki hit. Higgy az Úrban, és üdvözülsz. A hit abszolút feltétel az üdvösség elfogadásában. Ugyanúgy abszolút szükséges dolog az isteni gyógyulás elfogadásához. Amikor a Máté 9,28-ban a két vak követte az Urat, könyörögve az Ő kegyelmes érintéséért, hozzájuk fordult, és azt mondta: Hiszitek-e hogy én ezt megcselekedhetem? Azt válaszolták: igen, Uram. Ekkor megérintette a szemeiket, és mondta: Legyen néktek a ti hitetek szerint – és megnyíltak a szemeik.

Amikor a Máté 9,20-ban az asszony átfurakodott a tömegen, azt mondván magában: ha csak a ruhája szélét megérinthetem, meggyógyulok, Jézus megfordult és így szólt hozzá: Lányom, vígasztalódj, a te hited meggyógyított téged.

Azok, akik Krisztus mai követőit megdorgálják amiért mernek hinni - és megvallani - az Ő betegeket gyógyító hatalmában, vegyék eszükbe, hogy Jézus soha sem korholt egy lelket sem azért, mert hitt, de a hitetlenséget annál inkább korholta. Sehol az Írásban nem szerepel az a kijelentés, hogy a csodálatosan megválaszolt imák napjai már elmúltak. Íme Krisztus utasításaiból néhány, amelyek sohasem lettek visszavonva: „Elmenvén, prédikáljatok, mondván, hogy a menny királysága közel van. Betegeket gyógyítsatok, leprásokat tisztítsatok, démonokat űzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok.” (Máté 10:7-8)

„Menjetek el széles e világba és hírdessétek az örömhírt minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözülni fog, aki pedig nem hisz, elkárhozik. És azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kezeiket betegekre vetik, és azok meggyógyulnak.” (Márk 16:15)

Ha a jelek nem követnek, valami baj van a hitünkkel. Isten Igéjének a hirdetését még mindig az azt követő jeleknek kell megerősítenie. Ámen. Rázzuk le a hitetlenség láncait és keljünk fel hitben, hogy higgyük és megvalljuk Isten hatalmas ígéreteit.

Fordította: Lengyel Gáborné
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 December 10, 13:26:38
Ezt a videot csak akkor nézd meg, ha nem borzongasz a borzasztó látványtól. Egy nigériai férfi húsa rothadásnak indult a fenekén hatalmas kiterjedésen. Isten csodát tett vele, meggyógyította.

http://www.youtube.com/watch?v=pWGxk1mU0tU&feature=related

Ezt is csak akkor nézd meg, ha nem zavar a halott látványa. Isten feltámasztotta.

http://www.youtube.com/watch?v=7CIHPor_haA
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 December 15, 18:55:16
Szeretett orvos

John G. Lake szolgálatáról röviden:
John G. Lake világméretű evangelizációs és gyógyító szolgálatot alapított, amely különösen Dél-Afrikában volt gyümölcsöző. 1914-ben Spokane-ben (Washington állam) telepedett le, ahol a nyugati partvidék mentén sok helyi közösségből álló nagy gyülekezetet alapított. Washington államban, a spokane-beli "Gyógytermek"-ben százezernél is több dokumentált gyógyulás történt. Dél-Afrikában pedig Lake több mint száz gyülekezetet alapított. Isten ereje villámcsapásként gyógyított meg ezreket. Lake igen nagy becsben tartotta Isten Igéjét. Mindaz, amit ennek következtében véghezvitt, minden keresztény számára példázza, hogy milyen lehetőségek állnak bárki előtt, aki hisz az Szentírásban, és ennek megfelelően cselekszik.

A Déli Krónika újság 1916. jan.17-i száma egy kivonatot közölt F. E. Beatty presbiteriánus (tradicionális egyház) pásztor prédikációjából. A cikk címe az volt: „A hitből való gyógyulást nem lehet elvárni.” A cikk annyi abszurd állítást tartalmaz, hogy nehéz elképzelni, hogy valójában ezt egy intelligens gyülekezetnek prédikálták.

A tiszteletes úriember először is azt állította, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak: ’ahogy az én Atyám küldött, én is úgy küldelek titeket.’ ’Továbbá azt állítja a tiszteletes úriember, hogy Jézus tevékenysége három fő területre összpontosult: a prédikálás, tanítás és gyógyítás. Ezért az egyháznak is prédikálnia kell az örökkévaló üdvösség igazságát, s az örökkévaló büntetés igazságát, tanítania Isten Igéjét, hogy az emberek megismerjék az Igét, amely bölccsé teszi őket az üdvösségre, és megismerteti velük azt a tényt is, hogy a betegek sincsenek kizárva ebből – mármint az üdvösségből, Isten királyságából. – Tehát ő azt állítja, hogy Jézus szolgálata a tanítás, prédikálás és gyógyítás. Idézi Jézus szavait: ’ahogy az Atya küldött engem, úgy küldelek én is titeket.’

Józan ésszel senki sem gondolhatja, hogy a tanítványokat bármi más célból küldte volna Jézus, mint azért, hogy azt tegyék, amit Ő tett. Vajon a tanítványok más módszer szerint próbálták elérni azt, amiért Jézus kiküldte őket, vagy amit Jézus alkalmazott? Ha a betegek meggyógyultak, akkor ki kell kutatnunk, hogy Jézus hogyan gyógyított, és a tanítványok hogyan tették ezt. Luk 1,6-ban azt olvassuk: „magához hívta a 12 tanítványt és adott nekik erőt és hatalmat minden ördög felett, és hogy betegeket gyógyítsanak. Kiküldte őket, hogy hirdessék Isten királyságát, és betegeket gyógyítsanak.”

Nem ajándékozta meg őket egy-egy gyógyszeres csomaggal, kiküldte őket nyilvánvaló isteni erővel az életükön, szellemi hatalommal a betegségek és démoni erők fölött. Az Ige bőségesen tartalmaz gyógyításokról példákat, az apostolok szolgálatán keresztül. Nem lehet kérdés bármely értelmes elme számára sem, hogy milyen módszerrel gyógyítottak.

A szamáriai ébredéssel összefüggésben az Apcsel 8,6-7 a következőket tudósítja: az emberek egy szívvel figyelmeztek azokra, amiket Filep beszélt, hallván lés látván a csodákat, amiket ő cselekedett. Tisztátalan szellemek hangosan kiáltva kimentek sokakból, akiket megszálltak, és nagyon sok néma és sánta meggyógyult. Ezek a gyógyulások nem a 12 apostol által történtek, akiknek ez az erő először adatott, hanem Filep, egy új tanítvány által.

A tiszteletes úriember továbbá azt mondja: „hiszek az imádság erejében, és abban, hogy némelyek meggyógyulhatnak ima által. Pál a korai egyház legnagyobb apostola segítségért esedezett Istenhez a gyengesége miatt, de nem gyógyult meg, sőt még enyhülést sem kapott.” Szeretném kifejteni, hogy ez a kijelentés min is alapul. Ha helyesen tudjuk olvasni az Igét, akkor láthatjuk, hogy természetesen Pál meggyógyult. Háromszor imádkozott, első alkalommal nem gyógyult meg, másodszorra sem, de a harmadik alkalom után, amikor imádkozott, közölte, az Úr mit is mondott neki: „Pál, az én kegyelmem elég neked.”

Isten kegyelme teljesen elégséges minden ember számára. És elégséges volt Pál szükségeinek a betöltésére is. Az az állítás, hogy nem gyógyult meg, az egyik évszázadokon átívelő teológiai vicc. Vajon a mi tiszteletes barátunk elvárja a mai hallgatóságtól, hogy elhiggye: Pál nem gyógyult meg, amikor imádkozott?

Újra azt állítjuk, hogy az Igében fikarcnyi bizonyíték sincs arra, hogy ő bármilyen gyógyulást is igényelt volna. A testében a tüske, mint betegség, tiszta feltételezés. Egy dolog van, amit tudunk, hogy amikor megvakult Pál, meggyógyult Ananiás kézrátevése által. De azt is tudjuk, hogy ő is sokakat meggyógyított.

Rómába tartva, mikor hajótörést szenvedett, a sziget kormányzójának apját meggyógyította, és még sokakat. Tehát az a feltételezés, hogy ő nem gyógyult meg, ugyanolyan, mintha kételkednénk abban a kijelentésben, hogy Lukács a szeretett orvos volt. Jézus is egy szeretett orvos volt, és így mindegyik apostol. S minden ember, aki gyógyulást visz a betegeknek. Szintén semmilyen bizonyítékunk nincs arról, hogy Lukács valaha is használt volna orvosságos csomagot életében. De ha így is lett volna, valószínűleg eldobta volna, amikor elfogadta az Úr Jézus erejét és szolgálatát.

Országunk tele van olyan férfiakkal, akik orvosként otthagyták a pályájukat, azért hogy az Úr Jézus Krisztus jobb útjára lépjenek. Dr. Finnis B. Yoakum, Los Angelesben városa egyik legjobb orvosaként otthagyta a praxisát, és a hit imádságon keresztüli gyógyítás, valamint a kézrátevés szolgálatát választotta, mint egy hatékonyabb módszert a betegek gyógyítására. Dr. W. D. Gentry Chicagóból, akinek tankönyvei jelentek meg, amelyek minden könyvtárban megtalálhatók, szintén otthagyta az orvosi pályát, és évek óta Jézus nevében szolgál kézrátevéssel és a hit imája által, ahogy Jézus parancsolta. Dr. A. B. Simpson New Yorkból kiváló szaktekintély az osteophat területén, szintén otthagyta az orvosi pályát, és még sokan mások így tettek. Mindannyian szeretett orvosok, de nem úgy, hogy pirulákat adnak. Ők egy magasabb iskolában végeztek.

Milyen furcsa is, amikor keresztény szolgálók kételkednek a gyógyítás valódi lehetőségében, ahelyett hogy hitüket építenék Istenben. Sokszor ők azok, akik először próbálják megmásítani a tényt, s megpróbálják megmagyarázni zavaros módszerekkel azt, hogy az Ige világos és egyszerű igazsága nem igaz. Mennyivel inkább tiszteletre méltó lenne, ha ezek a szolgáló testvérek végre elismernék, hogy Krisztus nem változott, hogy a hit ugyanolyan fontos, mint bármikor, de ők nincsenek a hit birtokában, és így nem képesek biztos eredménnyel imádkozni a betegekért. Andrew Murray tiszteletes a Dél-Afrikai Holland református gyülekezet feje, mint korának a szentje, akinek a könyveit világszerte ismerik, gyógyíthatatlan betegségben haldokolt. Az afrikai orvosok nem tudtak reményt adni neki. Londonba jött, de az orvostudomány ott sem tudott segíteni rajta. Végül elment Bagster Betsan Isteni Gyógyulás Otthonába, ahol tökéletesen meggyógyult. Így hát visszatért Dél-Afrikába, és írt egy könyvet a gyógyulás témájában, amit aztán értékesíteni akart. Kis idő múlva a holland református egyház szolgálói egy konferencián megtárgyalták a könyvet és azt mondták: „ha engedjük ezt a könyvet forgalmazni, akkor az emberek el fogják ezt olvasni, és a következő dolog már az lesz – ismerjük őket – hogy kérni fognak minket, hogy imádkozzuk a hit imádságát, ami megmenti a betegeket. De nekünk nincs erre hitünk, és így az állásunk veszélybe fog kerülni.” Így elhatározták, hogy megtiltják a könyv árusítását. Miért nem akarják, hogy az emberek meglássák az Ige világosságát? Engedjük, hogy megtudják: Jézus még ma is a Gyógyító, s Ő hatalmat ad az embereknek a Szent Szellemen keresztül, hogy gyógyítsák a betegeket, ahogy mindig is tette. Továbbá Isten Szellemét nem egy gyülekezet vagy egy vallásos szervezet adja, hanem egyenesen Istentől jön az ember lelkére.
John G. Lake

Fordította: Orbán Tibor
Az "Isten tüze" c. könyvből
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ATTee - 2008 December 25, 18:39:04
Fentebb említett eset sajnálatos. Én is olvastam Andrew Murraytól két könyvet. Nagyon áldottak. Az egyiket le is fordítottam. Címe: Teljes önátadás. Megtekinthető (amennyiben a Moderátor tesók engedik a link kitételét): ide kattintva (http://vattee.googlepages.com/to).

Ami a gyógyulást és a hit imádságát illeti, szerintem az egyik legegyszerűbb dolog a világon. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy gyermeki hittel megkérjük ISTENt a gyógyításra. Innentől kezdve már az Ő személyes döntése, hogy meggyógyítja-e a beteget, vagy valami más terve van. Hogy mikor hogyan dönt, nem tudom, de volt már ilyen is és olyan is a szolgálatom során.

Sikerességünket vagy boldogság-érzetünket azonban semmiképp sem célszerű a gyógyulás megtörténtéhez kötni. A legfontosabb dolog, hogy szeretettel imádkozunk egymásért, azzal a szívvel, ahogyan JÉZUS is megszánta az embereket. Nem magáért a gyógyulásért imádkozunk (mintegy öncélúan), hanem a másik emberért, mert őt magát szeretjük, és nem a gyógyulást, mint csodát szeretjük.

Természetesen nagy öröm, amikor elmúlik a gyötrő fejfájás, elmegy a depresszió, lemegy a stressz az emberről. Volt, hogy majdnem elmaradt emiatt a Bibliaóra. De a SZENTLÉLEK arra ösztönzött, hogy imádkozzam az édesanyáért a családban, akiknél szoktunk tanulmányozni. Imádkoztam, de kicsit ki voltam szolgáltatva ISTENnek, végülis egyedül ŐTŐLE függ a dolog. Aztán amikor abba akartam már hagyni, a SZENTLÉLEK még mindig ösztönzött, hogy folytassam. Így hát térdelve, kezet rátéve folytattam az imádságot. Az egész imádság az ISTENTŐL való kiszolgáltatottságról és a NEKI való engedelmességről szól. Miután hazamentem, hogy este űjra átjöjjek, msn-en már mondták is, hogy "anyu" jól van, gyere, tartsuk meg a Bibliaórát. ISTEN jó. Arra tanít, hogy a szolgálat TŐLE függ, hogy Ő ad zöld és Ő ad piros jelzéseket.

Azért jó úgy imádkozni, hogy az Atyára bízzuk a döntést: Legyen meg a Te akaratod és dicsőítsd meg a Te nevedet. Mert akkor nem nekünk kell kilihegnünk a csodát. Nem nekünk kell eljátszanunk a szuper szellemi hitgyógyítót, mintegy követve ezt a hagyományt annak mindenféle megfelelés-kényszereivel együtt. Egyszerűen csak megkérjük ISTENT, hogy ha van kedve, avatkozzon be, hisz NEKI van rá hatalma. S függetlenül attól, hogy megteszi-e vagy sem, mi nem leszünk rosszabb keresztények, és ŐT sem fogjuk jobban vagy kevésbé inkább szeretni. Tudjuk, hogy Ő jó, hűséges, és soha sem hibázik, és hogy minden percünk az Ő kezében van, hiszen drága áron megsárolt magának.

Szeretettel:
ATTee
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 December 25, 18:48:09
Én úgy hiszem, hogy Isten a legtöbb esetben a gyógyulás megadása mellett dönt. Függetlenül attól, hogy meg-e történik a gyógyulás.
Amúgy ha tudjuk hogy mi az Isten akarata, akkor kár mondani azt, hogy "legyen meg a te akaratod".
Lásd pl: mikor Péterék a templomba menetelkor a sántát felhúzták a földről.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 December 25, 19:23:49
Csak azt kell megvizsgálni, hogy Jézus mondott e valaha olyant, hogy nem akarja Isten a gyógyulását valakinek? Azt is meg kell vizsgálni, hogy Jézus kinek is az akaratát cselekedte? Mondta valaha is valakinek, hogy legyen Isten akarata a gyógyulásod? Ha ezeket megnézzük és nyitottak vagyunk, akkor választ is kapunk rá.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: emcsi1 - 2008 December 25, 19:35:12
Jézus válasza: "Akarom, tisztulj meg." /Lukács 5:13./
Jézus válasza: "Eredj el, és legyen néked a te hited szerint." /Máté 8:13./
Jézus válasza: "Bízzál leányom, a te hited megtartott téged." /Máté 9:22./
Jézus válasza: "És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban." /János 14:13./

Ehhez már csak annyit fűznék hozzá, hogy JÉZUS KRISZTUS TEGNAP, MA ÉS MINDÖRÖKKÉ UGYANAZ és az Atya akarata megváltoztathatatlan! Dicsőség Istennek, én meggyógyultam! És ezen semmiféle okoskodás nem változtat, mert nem szűnök meg dícsérni az Urat a gyógyulásomért. :2smitten:
Áldott ünnepet mindenkinek!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 December 25, 20:21:11
emcsi! ámen! Engem se tudnak meggyőzni, soha senki! Akkor már ketten vagyunk!  :044:

"Jézus tevékenysége három fő területre összpontosult: a prédikálás, tanítás és gyógyítás."[/b]

Ha mi a követői vagyunk, akkor ezekben is kell követnünk. A dicsőség pedig az övé. Ha valaki felemel valakit azmiatt, hogy a szolgálata során többen gyógyulnak meg mint ahol nem hiszik a gyógyulást, az nem más mint az ördög, aki elhiteti másokkal, hogy az ember dicsősége a gyógyulás. Viszont ha nem büszkélkedik, az ördög nem tud hozzá férkőzni. Emberek mit mondanak azokról, akik a gyógyítás szolgálatában állnak, az teljesen mindegy! Isten a szívek vizsgálója és nem ember!

1 Kor. 12,9
Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Szellem által;
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ATTee - 2008 December 26, 01:24:47
No, máris kaptam egy-két vádat tőletek. Köszönöm.  :(

Kedves Anti. Jézus kicsit bolond lehetett a Gecsemánéban, hogy ISTEN akaratáért imádkozott. Szerintem az egyáltalán nem a hitetlenség jele, ha valaki ISTEN akaratáért imádkozik.

Tudjuk, hogy mi ISTEN akarata: hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére.

A sántával kapcsolatban észre kell venni valamit. Őt minden nap kitették a templom elé koldulni. Péter és János nem sokkal Jézus halála és feltámadása után gyógyította őt meg. A gyógyítás csodája 40 éves korában történt meg (Csel 4:21). Kérlek, vegyük elő a logikát. Ez azt jelenti tehát, hogy Jézus nem gyógyította őt meg, holott legalább két alkalommal járt a templomban.

Ami pedig a hölgyek írását és Jézus szolgálatát illeti: el van tolódva kissé a hangsúly.

Márk 1:32-38 leír egy érdekes esetet:

32 Estefelé pedig, a mikor leszállt a nap, mind õ hozzá vivék a betegeseket és az ördöngõsöket;
33 És az egész város oda gyûlt vala az ajtó elé.
34 És meggyógyíta sokakat, a kik különféle betegségekben sínlõdnek vala; és sok ördögöt kiûze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivelhogy õt ismerék.
35 Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre és ott imádkozék.
36 Simon pedig és a vele lévõk utána sietének;
37 És a mikor megtalálák õt, mondának néki: Mindenki téged keres.
38 És õ monda nékik: Menjünk a közel való városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.

Induktív tanulmányozás alapján:
Minden beteget hozzávittek.
Sok beteget gyógyított meg.
Következés: nem mindenkit.

Másnap reggel mindenki Jézust kereste. Vajon miért?
Jézus válaszul azt mondta, hogy tovább kell menni a környező városokba.
Miért? Azért, mert ő azért jött, hogy prédikáljon.

Számára a prédikáció fontosabb volt a gyógyításnál.

Semmi baj nincs a gyógyítással, ha megfelelő biblikus hangsújjal teszik. Az első a prédikáció. A gyógyulás csak ez után jöhet a fontossági sorrendben.

Szeretettel:
ATTee
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ATTee - 2008 December 26, 01:37:08
S még valami:

A gyógyulások önmagukban még nem igazolnak egy szolgálatot.

A hegyi beszéd végén a hamis prófétákról ezt olvassuk Jézustól:

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!”


Mit akar ez jelenteni? Azt, hogy sokan éppen azzal takaróznak, hogy
1. Jézus nevében prófétálnak
2. ördögöket űznek
3. sok csodát tesznek.

Ám vegyük észre, hogy Jézus arra hívta fel a figyelmet, hogy elsősoron az Atya akaratát kell keresni és cselekeni. Akkor miért éppen a prófétálás, az ördögűzés és a csodatétel az, ami nem tetszik neki? Nyílván nem azért, mert ezek rossz dolgok. Hanem azért, mert ezekkel takarózik sok szolgáló. ISTEN a szívet nézi és az engedelmességet. Számára a hit és az engedelmesség az, ami fontos. Nem pedig a látványosság, mint Isai 7 fiánál.

Ismétlem, nem az ördögűzés ellen, sem a gyógyítás ellen vagyok. Távol álljon tőlem. Hanem az önigazolás az, aminek csapdájára felhívom a figyelmet, hogy óvakodjunk ettől.

Áldás:
ATTee
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2008 December 26, 01:43:48
Idézet
Kedves Anti. Jézus kicsit bolond lehetett a Gecsemánéban, hogy ISTEN akaratáért imádkozott. Szerintem az egyáltalán nem a hitetlenség jele, ha valaki ISTEN akaratáért imádkozik.

Nem értem, hogy hogyan következtettél erre, mikor én ezt írtam:

"Amúgy ha tudjuk hogy mi az Isten akarata, akkor kár mondani azt, hogy "legyen meg a te akaratod".

Amúgy én Jézust semmiképen nem illetném, még viccből sem "bolondnak".
Jézus emberi testben volt és szenvedett kedves Attee.


Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ATTee - 2008 December 26, 02:02:46
Megvan a bökkenő.

"Ha tudjuk, hogy mi ISTEN akarata, akkor kár..." mondod. Ez kicsit elbizakodottan hangzik szerintem. Jézus azt tanította, hogy imádkoznunk kell azért, hogy meglegyen ISTEN akarata. Amióta szolgálok, vannak vízióim, és tudom, hogy miért lettem kiküldve. De a konkrét napi gyakorlatban nem tudom, mi ISTEN akarata. Azt tudom, hogy TŐLE fügjek, maradjak alázatban őelőtte és szeressem a rám bízott embereket. De hogy mi hogyan és mikor történjen meg: na, azt nem tudom. ISTEN időzítésére várva kérem meg ŐT, hogy legyen meg a TE akaratod.

Én ezt hívom bizalomnak. Ez az ISTEN-félelem: félni attól, hogy az én akaratom hajtódjon végre az ÖVÉ helyett. S nem azt, hogy van egy tervem (amiről azt hiszem, hogy ISTEN akarata), és rákényszerítem ISTENt, hogy valósítsa meg.

Hiszem, hogy ISTEN akaratát keresve és kérve lehet a legbiztonságosabban szolgálni. Még ha ez kényelmetlenséggel és csalódásokkal is jár, és rugalmasnak is kell lennünk.

Jézus is mindenben az Ő ATYJA akaratát cselekedte, ez volt a kenyere. Szerintem éppen az a büszkeség, ha azt mondom, á, én úgyis tudom, mi ISTEN akarata, hagyjál már. Túl sok ilyen önjelölt szolgálat van...

Én inkább azért imádkozom: URAM, ha nem TŐLED van ez a dolog, akkor inkább vedd el, mert tudod, hogy én többet ártok NEKED, mint használok. Sokkal jobb, ha TE csinálod, mint ha én erőlködöm, és így csak becsapom saját magamat és másokat azzal, hogy amit csinálok, az a TE munkád, holott nem is.

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2008 December 26, 04:41:08
S még valami:

A gyógyulások önmagukban még nem igazolnak egy szolgálatot.

A hegyi beszéd végén a hamis prófétákról ezt olvassuk Jézustól:

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!”


Mit akar ez jelenteni? Azt, hogy sokan éppen azzal takaróznak, hogy
1. Jézus nevében prófétálnak
2. ördögöket űznek
3. sok csodát tesznek.

Ám vegyük észre, hogy Jézus arra hívta fel a figyelmet, hogy elsősoron az Atya akaratát kell keresni és cselekeni. Akkor miért éppen a prófétálás, az ördögűzés és a csodatétel az, ami nem tetszik neki? Nyílván nem azért, mert ezek rossz dolgok. Hanem azért, mert ezekkel takarózik sok szolgáló. ISTEN a szívet nézi és az engedelmességet. Számára a hit és az engedelmesség az, ami fontos. Nem pedig a látványosság, mint Isai 7 fiánál.

Ismétlem, nem az ördögűzés ellen, sem a gyógyítás ellen vagyok. Távol álljon tőlem. Hanem az önigazolás az, aminek csapdájára felhívom a figyelmet, hogy óvakodjunk ettől.

Áldás:
ATTee

Kedves Attila, neked ez azt jelenti amit leírtál, nekem pedig azt, hogy nem Isten megismerése a céljuk, hanem Isten javainak birtoklása.

Isten nem tagadja meg a javait sem a gonoszoktól, sem a jóktól, mert felhozza a napját - nem a jókra csak, hanem -

IGAZAKRA és HAMISAKRA is.

Kik az igazak?
Habakukk-nál olvasható
Az igaz ember pedig HITBŐL él!
Mit jelent hitből élni?
Nem azt, hogy használom hittel a NEVET,
hanem
HISZEM, hogy AKIÉ a NÉV megmutatja nekem a következő pillanatban is, hogy - pl - mit írjak ide a fórumra.
Nem veszem fel azokat a képmutató békjókat, amiket az ellenség emberi jó viselkedés címszó alatt rám akar aggatni, hanem HISZEM, hogy Ő
kiigazít,
embereken keresztül

Ezért aztán minden reakciót, ami engem fájdalmasan érint oda tudok vinni a KEGYELEM KIRÁLYI TRÓNJÁHOZ, és kérhetem attól való megtisztításom.

Ehhez az kell, hogy meg tudjon bántani a másik, és legyen mit megbocsássak
Ha ez nincs Isten nem tud velem mit kezdeni, mert még nincs bennem alázat, hogy megalázzam magam az Ő hatalmas keze alatt
 :Jezus01:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2008 December 26, 09:00:11
Magda írta: Ehhez az kell, hogy meg tudjon bántani a másik, és legyen mit megbocsássak
Ha ez nincs Isten nem tud velem mit kezdeni, mert még nincs bennem alázat, hogy megalázzam magam az Ő hatalmas keze alatt

Mindenkinek: Ez az én véleményem is, MINDENKIRE. Ebben a világban minél jobbak akarunk lenni, minél jobban önmagunkat igazoljuk, annál jobban megalázottabbak leszünk és szembesülni fogunk önmagunkkal. Kár bárkinek is azt hinnie, hogy ő annyira alázatos, hogy folyton képes követni Isten akaratát! Ha valaki ezt hiszi, igen gyorsan a sárba találja magát a büszkeségétől. A másik, egy király se kürüli maga előtt, hogy ő király, mert semmi szüksége rá. Van miről felismerni, akár csak egy szolgálót, akár csak egy keresztényt. A GYÜMÖLCSÖKRŐL.

Atti! Amikor az Úr járta a falvakat, városokat, meg volt már a megváltás? Minenkinek már kijárt a kegyelem, amibe a gyógyulás is beletartozik? Az Anti által idézett sántának viszont már kijárt a kegyelem, amikor Péterék arra mentek, mert Jézus addigra elvégezte, bevégezte. Názáretben nem tudott csodát tenni Jézus. Miért is?

Két dolog miatt nem gyógyultak meg Jézus idejében az emberek: -1, Nem volt még meg a megváltás és csak ott voltak gyógyulások, amerre az Úr járt. Akik nem mentek arra, amerre az Úr, azok nem részesültek abból a kegyelemből. 2, Mert hitetlenek voltak. Ezért jobb időben és jobb kegyelemben van részünk, mert csak kérhetjük az Ő nevében és megkapjuk. Maga az Úr hatalmazott fel bennünket! Kérjetek BÁRMIT az én nevemben, MEGADJA néktek az én mennyei Atyám! Nem tette hozzá, hogy legyen meg az Isten akarata szegény betegen. Azon kívül amikor az Úr a Gecsemáné kertben ezt mondta, - Legyen meg a Te akaratod - a saját életére mondta és azonkívül se a tanítványok, se más nem mondta! Ha mégis, légyszíves hozz elő Igét. Köszönöm.

Bármennyire is ágálsz, Jézus szolgálatának fő tevékenységei a Megváltáson kívül: a prédikálás, tanítás és gyógyítás!  Nézzd meg az arányait. Nem is elenyésző volt a gyógulás. Ha erre fektette a hangsúlyt a Biblia, akkor nekünk se ártana. Valószínű fontos Isten számára a gyógyulás, ha kiemelte ezt is a Bibliában. Nem kell lenyomni.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ermaha - 2008 December 31, 03:44:21
Sokunkat igy tanítottak imádkozni: Gyógyíts meg ha te is akarod
Dávid nem igy imádkozott. Nála nincs semmi de vagy ha az imájában.
Jézus az Atya képmása. Ezért mondta, hogy aki látott engem az látta az A tyát és azt hirdette, hogy amiket cselekedett az nem az övé hanem az Atyáé aki küldte.
A SÁTÁN FOLYAMATOSAN KÁRHOZTATJA AZ EMBERT, és eszébe jutattja a hibáit, amelyet valaha elkövetett : ezért vagy beteg, ezért nem tudsz meggyógyulni, az Istened igy fegyelmez meg téged,. Ellenségünk az ördög ily módon próbálja elérni hogy Istent a betegségek gyógyítóját hibáztassuk azért a betegségért amellyel a sátán vert meg minket.
Sokat hallottunk arról hogy, szenvedni kell Jézusért, hogy megpróbáltatások érnek majd Krisztusért. Ezek nincsenek összefüggésben a betegséggel. Krisztus soha nem volt beteg, csak amikor a megváltás során szerzett sebek beteggé tették, azért hogy mi egészségesek legyünk. Jézus mindig harcolt ezek ellen ő meggyógyította a betegeket.
A szenvedni, meg a megpróbáltatás, megfenyítés, megdorgálás., a sok baja van az igaznak------ezek a kijelentések nem fizikai betegségekre utalnak. Ezek rossz hirek, természetes szükségek, üldözések, szorongatások, verések, bebörtönzések, felfordulás, kemény munka , virrasztás, böjtölés, gyalázat stb.
Isten vár ránk hogy el fogadjuk azt a gyógyulást amelyet már rég elkészített számunkra. Higgyj Isten Fiában JÉZUS KRISZTUSBAN. Higgyj Isten Igéjében gyógyulj meg most rögtön. Nézz fel és köszönd meg az Úrnak az áldozatát amit érted tett. Egy ember nem képes mindaddig hittel imádkozni amig azon töpreng hogy vajon Isten meg akarja-e tenni azt a dolgot amit épp készülünk kérni tőle. Jézus azt mondta hogy semmi sem lehetetlen neked ( máté 17:20), ha énbennem maradtok és az én beszédeim bennetek maradnak kérjetek amit csak akartok és meglesz az nektek(jános 15:7), ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt (jános 14:14), amit csak kívántok, amikor imádkoztok HIGGYÉTEK, hogy meg is kapjátok és meglesz nektek.(márk 11:20).
A KERESZTÉNYEK SZELLEMI EMBEREK, TERMÉSZETFELETTI EMBEREK.
ISTEN IGÉRETEI NEKED IS SZÓLNAK, NYISD MEG A SZÍVED. ISTEN NEKED IS AZT MONDJA : EREDJ EL ÉS LEGYEN NEKED A TE HITED SZERINT (máté 8:13)
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ermaha - 2008 December 31, 03:50:44
http://www.youtube.com/watch?v=_Bew_G24M00

http://hk.youtube.com/watch?v=7KVdDGXMrPA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=-GJ2BdOrQvc&feature=rela ted
http://www.youtube.com/watch?v=jGbPj4Jl8wU&feature=rela ted
http://www.youtube.com/watch?v=BqlBkA9efFQ&feature=rela ted
http://www.youtube.com/watch?v=nySBCQ1EQlU&feature=rela ted
http://www.youtube.com/watch?v=oXfqqA9C3Tk&feature=rela ted
http://www.youtube.com/watch?v=QrNcYe2bYYg&feature=rela ted
http://www.youtube.com/watch?v=GMRAXtC6tr8&feature=rela ted
http://www.youtube.com/watch?v=FsDTgz6P0Bs&feature=rela ted

http://hetilap.hetek.hu/index.php?cikk=67243
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2008 December 31, 11:12:42
Szia Atteee!

A bökennő tényleg meg van. Párszor elolvastam amit írtál, egyszer reagáltam is de, az nem volt igazán építő jellegü. Ezért töröltem.
Kékkel idézek az írásodból.
"Ha tudjuk, hogy mi ISTEN akarata, akkor kár..." mondod. Ez kicsit elbizakodottan hangzik szerintem.
Ez nem így van!Ha tudjuk mi Isten akarata, az miért jelentene elbizakodotságot. Akkor, Jézus tényleg el volt bizakodva. Ha tudod akkor cselekedned kell,  Máté 12:50  Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Ez parancsolat! Nem elbizakodotság. Ha nem tudod, hogy mi isten akarata az már nagyobb baj.
Jézus azt tanította, hogy imádkoznunk kell azért, hogy meglegyen ISTEN akarata
Azt mondod, hogy másokat tanítasz, és nem tudod, hogy Isten akarata meglett. Miért kéred azt, ami már megtörtént?Gal 1:4  Aki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.
 Ez az ISTEN-félelem: félni attól, hogy az én akaratom hajtódjon végre az ÖVÉ helyett.
Két dolog, két ige:Róm 8:15  Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!Ján 15:5  Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
Szerintem éppen az a büszkeség, ha azt mondom, á, én úgyis tudom, mi ISTEN akarata, hagyjál már. Túl sok ilyen önjelölt szolgálat van...
Ján 5:17  Jézus pedig felele nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.
Ján 5:18  E miatt aztán még inkább meg akarák őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját Atyjának mondotta, egyenlővé tévén magát az Istennel.

Én inkább azért imádkozom: URAM, ha nem TŐLED van ez a dolog, akkor inkább vedd el, mert tudod, hogy én többet ártok NEKED, mint használok. Sokkal jobb, ha TE csinálod, mint ha én erőlködöm, és így csak becsapom saját magamat és másokat azzal, hogy amit csinálok, az a TE munkád, holott nem is.  
Ha ezt érzed, azonnal hagyd abba amit csinálsz, mert az tényleg nem az Úrtól van. Ezért nem kell imádkoznod, hanem azonnal abba kell hagynod, azt a dolgot. Ha már megkérdőjelezed a cselekvésedet, akkor az már nem hitből van. Róm 14:23  Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből [eszik]. Ami pedig hitből nincs, bűn az.
 :044:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2009 Január 01, 08:55:45
Ez még eszembe jutott.
Atteee írta.
Induktív tanulmányozás alapján:
Minden beteget hozzávittek.
Sok beteget gyógyított meg.
Következés: nem mindenkit.

Másnap reggel mindenki Jézust kereste. Vajon miért?
Jézus válaszul azt mondta, hogy tovább kell menni a környező városokba.
Miért? Azért, mert ő azért jött, hogy prédikáljon.

Számára a prédikáció fontosabb volt a gyógyításnál

Ez sem állja meg a helyét teljes mértékben, mármint a következtetésed.Luk 4:40  A nap lementével pedig, mindenek, akiknek különféle betegeik valának, ő hozzá vivék azokat; ő pedig mindegyikőjükre reávetvén kezeit, meggyógyítá őket.
Prédikáció és gyógyítás:
Máté 11:5  A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik;
Nézd meg a sorrendet!
 :044:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: kzoli - 2009 Január 01, 13:24:04
Vajon Isten mindenkit meg akar gyógyítani?

Ez is egy olyan téma, amiben soha nem lesz megegyezés ezen a földön…

Nem is kezdek bele egyik oldal teológiai magyarázásába, mert feleslegesnek tartom. Tudom, ha az én hitem valamiben erős, azt nem dönti meg egy kis teológiai okoskodás. Inkább a kevés tapasztalatomból merítenék most, és máris mondhatják erre közületek, hogy az én tapasztalatom nem egyenrangú a Bibliával. Ez így van.

Valahonnan Karácsony környékétől elolvastam ezt a topicot. Nem szeretnék senkinek kiragadni az írásából, az észt se akarom osztani, csupán szeretném egy-két dologra felhívni a figyelmeteket.

Én cselekszek, vagy Isten?
Azt hiszem, mindannyian megegyeztek abban, hogy nem mi gyógyítunk, hanem Isten. Felvetődött, hogy nagyzolás, nagyképűség, ha valaki azt mondja, ő tudja mi Isten akarata. Aki ezt írta, nagyon megértem a sok rossz példa miatt. Rengeteg vezető úszott el abban, hogy magát felemelte isteni szintre. Ez minden oldalon előfordul. Karizmatikusoknál, és nem karizmatikusoknál. Egy probléma okozza ezt, hogy hajlamosak vagyunk elveszíteni az ALÁZATUNKAT. Ez egy emberi dolog, de erre nagyon oda kell figyelnünk. Jézus azt mondja, „tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos vagyok”. Itt nem szellemi ajándékról beszél. Ezt meg kell tanulnunk. Ha nagyon alázatosak leszünk, még akkor sem leszünk tökéletesek. Mózes volt a földön a legalázatosabb ember a Biblia szerint, de ő sem maradt minden helyzetben alázatos.
A legnagyobb veszély, ha Isten valami olyan ajándékot ad nekünk, amivel kiemelkedünk mások közül, és ezt egyszer elkezdjük a saját érdemünknek betudni. Amikor Isten valakinek bizonyos alkalmakkor ad prófétai szót a szájába, az nem azt jelenti, hogy annak az embernek minden gondolata prófécia… Itt sokan elbuknak. Amikor ezt látják azok, akiknek esetleg pont ezek az emberek sérülést okoznak, azok bizony nem éppen szeretettel gondolnak ezekre a dolgokra. Ismét mondom, teljesen megértem ezeket a csalódott embereket, de akkor sem szabad a fürdővízzel kiönteni a gyereket. Ha csalódtunk emberekben, attól még Isten ajándékai csodálatosak. Sőt azt az embert sem szabad kárhoztatnunk, aki hibázott az ajándékkal való élésben. Gondoljunk Dávidra, mint ha most 2009-bena szomszédunkban lakna. Megöletett egy ártatlan embert, elvette a feleségét, akivel előtte csak egy egyéjszakás kalandot tervezett. Vajon hogy reagálnánk rá? Megbánta a bűnét, Isten megbocsátott neki, nekünk is meg kell. (Egy kicsit eltértem, bocsánat…)
Szóval szerintem az nem jó, ha valaki azt mondja „én nem ismerem Isten akaratát, rábízom, tegyen, amit akar, akkor legalább én nem rontok el semmit…”

Ezt nem tudom elfogadni, ez azt mutatja, hogy nem növünk fel hitben. Az én gyermekeim is gondolhatják: „ Sok a mosatlan edény a konyhában, de nem mosogatjuk el, inkább anya elmosogatja, mert ő azt jobban tudja…” Biztos, hogy a gyermekeim nem tudnák olyan gyorsan elmosogatni az edényeket, és olyan szépen, mint a feleségem, de ha nem kezdik el megtanulni, akkor mindig gyerekek maradnak.

A szellemi életünkben is fontos, hogy egy idő után magunk is megpróbáljunk cselekedni. Az előbb említettem Dávidot. Azért ő személyesen kiállt Góliáttal szemben, nem ezt mondta: „ha Istennek nem tetszik, hogy szidják, akkor ölje meg Ő Góliátot, mert ő ezt úgy is jobban tudja…”

Kedves Attee! Vannak helyzetek, amikben nekünk meg kell ismerni Isten akaratát, és ki kell lépnünk. Vannak helyzetek, amikor halljuk Isten szavát, és abban biztosak vagyunk, és azt tovább is adjuk. Vannak ajándékaink, amiket Istentől kaptunk. Ha ezek elkezdenek működni, akkor mi lépünk ki látszólag.  Nekünk kell meglátnunk egy beteget, és imádkozni érte, és adott esetben biztosak is lehetünk a gyógyulásában. Aki valóban megkapta ezt az ajándékot, az ezekben a helyzetekben Isten szavait tudja tolmácsolni, és ebben biztos is lehet. Péter, amikor kinyúlt a betegek felé, nem azt mondta, ha isten meg akar gyógyítani, akkor gyógyulj meg. Tudta, hogy Isten gyógyít, nem ő, de mivel meg volt neki a gyógyítás ajándéka, azokban a helyzetekben tudta, hogy isten csodát fog tenni. Azt is láthatjuk, hogy ezek nem minden percben működnek, és ezeket is Isten irányítja. Pál nagyon sok embert meggyógyított. Timótheust nem… pedig nagyon szerette.

Én nem élek nap mint nap a gyógyítás ajándékával. Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy Isten egyszer-kétszer megadta nekem, hogy imádkozzak betegért. Most két konkrét esetet mondanék el.

Egy állapotos asszonnyal közölték, hogy el kell vetetnie a babáját, mert egy vérömleny van a méhében, ami rothadásnak fog indulni, ezért el fog vetélni 5 hónapos terhesen. Amikor imádkoztunk ezért a nőért a feleségemmel, akkor az ima után azt éreztem, hogy ki kell hirdetnem a nőnek a gyógyulását. Megmondtam neki, hogy kihordja a babáját, és az egészséges lesz. (Így lett, Dicsőség Istennek!!!)
Egy másik nőnek egy cisztája volt. Többszöri vizsgálat, és sikertelen gyógyszeres kezelés után közölték vele, hogy meg kell műteni. Imádkoztunk érte, és eltűnt a ciszta. A doki nem tudott rá magyarázatot adni…

Azzal viszont 100%-osan ellenkezek, aki azt mondja, hogy a beteg csak a saját hite által gyógyul meg, ha nem gyógyult meg, az azért van, mert nincs hite!!!

Van ilyen is, de ez nem törvényszerű. A fenti két esetben egyik nő sem hitt abban, hogy meggyógyul az imánk után… Azonban hitre mindig szükség van ehhez. Ha nem a betegére, akkor az imádkozó emberére.

Végezetül, mindenkit meg akar gyógyítani Isten?
Tudom, mindannyian szeretitek velem együtt Istent, és el sem képzelhetjük róla, hogy valakit ne akarna meggyógyítani az Úr.
Ne kövezzetek meg, de vannak esetek, amikor Isten nem akar testi gyógyulást… Miért? …. Nem tudom 100%-ra. A Bibliában azonban azt látom, hogy Istennek sokszor szélesebb volumenű tervei vannak, mint nekünk. Vannak esetek, amikor Isten azért nem gyógyít meg valakit, mert egy nagyobb tervéhez erre szükség van. Azonban 100% biztos vagyok abban, hogy Isten azt az embert is kárpótolja, akinek megenged nagy nehézségeket az életében.

Egy bibliai, és egy mostani példa.

Jób. Azt hiszem, mindannyian ismeritek a történetét. Beteg volt, meghalt mindenkije, elveszett mindene… De az lett a vége, hogy Isten mindenből többet, és jobbat adott neki, mint amije előtte volt.
Egy baptista pásztor: Őt nem ismeritek mindannyian. 34 évesen meghalt rákban. 4 kisgyermek volt. A legnagyobb 7 éves, a legkisebb pár hónapos… Ő hitt a gyógyulásban, a feleségénél erősebb, nagyobb hitű asszonnyal nem sokkal találkoztam, imádkoztak értük a református, baptista, pünkösdi, hit, és egyéb gyülekezetekben is, még az ausztrál Hillsong gyüliben is. Személyesen, kézrátétellel imádkoztak érte olyan emberek, akik imájára már nagyon sok beteg meggyógyult. …de ő meghalt… Itt maradt a felesége a négy kisgyermekkel. Nem volt semmijük. Egy szolgálati lakásban laktak.  A babtista szeretetszolgálat vett nekik egy házat, sok embertől, nagyon sok támogatást kaptak. De kinek kellene egy meggyötört asszony 4 gyermekkel? Mára ezt az asszonyt feleségül vette egy férfi, aki nagyon szereti a gyermekeit is…

Vannak helyzetek, amikor nem látunk bele Isten tervébe. Ettől függetlenül elhihetjük, ha keresztények vagyunk, hogy Jézus bennünk él, és Ő megszán minden beteget, Ő mindenkiért imádkozna…
Ha pedig Isten adta a gyógyítás ajándékát, akkor amint észreveszed, hogy Isten használni akarja ezt rajtad keresztül, akkor azonnal lépj ki hitben, és imádkozz hittel a betegért…

Ui: egyszer egy gyülekezetben előrehívták a betegeket, hogy a vének imádkoznak értük, megkenik őket olajjal. A pásztor arra lett figyelmes, hogy még az imák elhangzása előtt a vének elkezdték mondogatni a betegeknek, ha Isten nem gyógyítja meg őket, akkor is szereti, stb… Vajon hittek ezek a vének abban, hogy amikor megkenik az olajjal az embereket, azok meggyógyulnak??? Ezt a pásztor elmagyarázta nekik ezután…
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2009 Január 01, 18:48:56
Drága Barátom Zoli! Te jól ismersz engem már jó pár éve. Tudod mi a véleményem a gyógyulásról. Isten adott lehetőséget a sok év alatt, hogy láthassam ahogy gyógyítja az embereket. A vaktól a rákosig. Én magam sem tudom sokszor, mi az oka, hogy egyik meggyógyul szinte azonnal, ameddig a másik vagy igen de később, vagy soha nem gyógyul meg. Nem jelenti ki, mert nem tartozik ránk.

Egy amerikában élő magyar szívsebész -60 feletti- hazajött szívműtétre 1 éve. Nagyon félt, hiszen jól ismerte a diagnózisát. Azzal a szívbetegséggel kevés esélye volt arra, hogy meggyógyulhat. A műtét csupán hosszabítja az életét kicsivel. A testvére hozzánk jár gyülibe és kérte imádkozzunk érte, mert hétfőn be kell feküdjön a műtéte miatt. Már minden vizsgálata meg volt. Imádkoztunk érte közössen a gyülekezettel. Isten adott kijelentést, - néven nevezte a kezelő orvosát, akiért szintén imádkoztunk. Nekem fogalmam nem volt ki fogja műteni, de kimondtam a nevét, xy. Ez bizonyság volt a családjának is és az az ember, aki soha nem járt a gyülinkbe, azt is kétlem, hogy hite lett volna a gyógyulásra, hiszen épp úgy félt a haláltól mint bármelyik beteg társa, másnap megvizsgálta újból a kezelő orvosa és azt mondta neki, hogy nem érti, mert teljesen egészséges a szíve. Még a gyógyszereit is kidobhatta. Máig jól van és praktizál. Ettől az embertől Isten valószínű nem azt várta el, amit attól, aki ismeri az igazságot. Sokkal nagyobb a felelőssége aki ismeri az igazságot mint annak, aki nem. Elvárja tőlünk az Úr ha dolgokban felnőttünk már, hogy megtudjunk állni a hitünkben.

Én is ismertem azt a nagyszerű embert és szolgálót, akit felhoztál, szinte gyerek kora óta, ezt is tudod. Sajnos de ő tele volt félelemmel. Én is sokat beszéltem vele telefonon. A félelem pedig nem hit. A "Bár csak Isten meggyógyítana!" az nem hit, hanem remény. De legyen az Úr dolga, hogy 37 évesen miért ment haza. Azt sem tudjuk tőle mit várt el az Úr a gyógyulása területén, csak találgatni tudnánk, az pedig ostobaság lenne.

Egyik testvérnőnk sírva hívott fel, hogy az anyukája haldoklik - 80 van fölött van- és most megy be hozzá a kórházba eszméletlen állapotban van már csak órái vannak hátra. Akkor kértem, hogy kérjen meg másokat is, hogy kapcsolódjanak be az imába. Pár óra elteltével felhívott és azt mondta: Képzeld, anya magához tért és azt mondta, hogy egy angyal odament az ágyához és azt mondta neki, hogy még nem mehet haza, mert sokan imádkoztak érte. A néni köszöni szépen mindenkinek az imáját, mert van még dolga amit el kell intézzen. Hát van kegyelem a számunkra.

A félelem megmérgezi a hitünket! Befolyásolja a gondolatunkat!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2009 Január 01, 19:51:03
Jézus Názáretbe ment, hogy tanítson és szolgáljon az ott élők felé. Ismerte jól az ott élő embereket, hiszen maga is ott nevelkedett föl és dolgozott ácsként.

Márk. 6,5-6
Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak nehány beteget gyógyíta meg, rájok vetvén kezeit. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat, tanítván.

Talán nem akarta meggyógyítani őket? Mit is mondtak egymás között a zsidók? Ismerjük az anyját a családját. Minek gondolja magát ez az ács Jézus?

Márk. 6,3
Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-é itt közöttünk az ő nőtestvérei is? És megbotránkoznak vala ő benne.

Vajon miért botránkoztak meg? Talán nem hallottak a szolgálatáról? Nem hallottak arról, hogy csodákat tett? De igen hallottak. A templomban hallották és látták is.

Márk. 6,2
És amint eljött vala a szombat, tanítani kezde a zsinagógában; és sokan, akik őt hallák, elálmélkodának vala, mondván: Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, ami néki adatott, hogy ily csodadolgok is történnek általa?

Akkor miért nem ébredt a szívükbe hit a gyógyulás tekintetében? Talán mert Isten Fiának hívta magát? Nem, Ő nem mondta nekik. Hanem mert hallották amikor ezt Jézus felolvasta:

Luk. 4,18-19
Az Úrnak Szelleme van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat, Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

Ők ezt nem tudták elfogadni. Úgy kezelték mint Mária és József fiát. Ők nem hitték el és így nem jött elő az az erő mint amikor a vérfolyásos asszonynál előjött és meggyógyult.

Róm. 10,17
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. 

Csak az Igéből jöhet elő a hitünk. Ha valaki nem ismeri, vagy rosszul ismeri, vagy nem hallja az Igét, annak nem jön elő a hite. A hit csak a szeretet által működik. A szeretet kiűzi az egész félelmet. Ha viszont nincs jelen a szeretet, akkor a félelem lett úrrá. A félelem pedig megbénítja a hitünket.

Amikor Jairus odament az Úrhoz, hogy beteg a lánya, szinte lezuhant az Úr lábai elé, úgy könyörgött, hogy gyógyítsa meg a lányát. -Ne feldjük még nem volt meg a megváltás- Egy férfi odament Jariushoz és azt mondta neki:

Luk. 8,49
Mikor még a szó szájában vala, eljöve egy ember a zsinagóga fejének házától, mondván néki: Meghalt a leányod; ne fáraszd a Mestert! 

Jézus nem mondta azt, hogy igen, sajno smár késő van, hanem bátorította:
 
Luk. 8,50
Jézus pedig mikor ezt hallotta, felele néki, mondván: Ne félj; csak higyj, és megtartatik.
 
Mit kellett tennie?
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2009 Január 02, 11:10:12
Most tanulom, még nem tiszta, de hátha több szem többet lát.

Akarat - szabad akarat
Hit és akarat
Hit, és akarat, és  cselekedet, beszéd.

Szeretet által munkálkodó hit.
Ami hitből nincs az bűn!

Hittem és azért szóltam.

Szabad akaratom van, annak adom akinek akarom, de meg is tarthatom, ha azt gondolom, hogy akkor már ezzel nem bocsátottam más rendelkezésére.

Mk 6,22 És ennek a Heródiásnak a leánya beméne és tánczola, és megtetszék Heródesnek és a vendégeknek, monda a király a leánynak: Kérj tőlem, a mit akarsz, és megadom néked.

Mk 10,51 És felelvén Jézus, monda néki: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig monda néki: Mester, hogy lássak.

Hitte, hogy Ő megtudja cselekedni, kérte, hogy cselekedje meg, akarta, hogy megtörténjen

Lk 18,41 Mondván: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Az pedig monda: Uram, hogy az én szemem világa megjőjjön.

Hitte, hogy Ő megtudja cselekedni,kérte, hogy cselekedje meg, akarta, hogy megtörténjen

Jn 5,6 Ezt a mint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; monda néki: Akarsz-é meggyógyulni?

Csak az akarata volt meg, de ezt már régóta akarta, azért volt ott

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2009 Január 07, 17:05:36
Re: Megdöbbentő történetek
« Válasz #19 Dátum: 2008 Február 19, 09:55:20 »

Igaz tortenet:
90 perc szivdobbanas nelkul!

Eletre kelt egy halott?!Ez nyilvan hirlapi kacsa vagy valami modern fantasy-tortenet--gondolhatja a nyugati kulturan felnott ember.Megis egy lelkesz,akit Don Pipernek hivnak,pontosan ezt elte at.Egy auto baleset utan mentoorvosok es apolok 90 percig nem eszleltek nalla pulzust.
Amikor Jezus a Foldon jart,a Biblia tanusaga szerint halottakat is tamasztott.A 21-ik szazadban talan mindez ritkan tortenik meg,bar Jezus meg mindig ugyanaz:mindenhato Isten.Vajon miert kuldte vissza Dont,sok mas embert pedig nem?Miert nem gyogyit meg minden beteget?Erre a valaszt egyedul O tudja.Mi egyet tehetunk-amit Don Piper is-bizunk Istenben,aki mindent bolcsen,a legjobb belatasa szerint cselekszik.

Érdemes megkeresni és elolvasni

 :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2009 Február 06, 13:45:34
Milyen bűnről van itt szó?

Jak 5,15 És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2009 Február 06, 13:48:56
Nem mindegy?  :hehe:
Félretéve a rossz tréfáimat, szerintem a lényeg ott van, hogy magához hívta a gyülekezet véneit, vagyis, ha rossz úton járt, nyilvánvalóan megbánta, és segítségért fordul Isten szolgáihoz, akiken keresztül Isten nyilvánul meg... vagy ilyesmi...
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2009 Március 14, 10:39:08
 :D Igen azt sűrgősen félre téve, mert a székbe, valakinek a székébe ülésről elég érdekes dolgokat ad tudtunkra az ÍROTT ÍRÁS!

Szóval, hogy miért nem mindegy?

13.  Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen.
14.  Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.
15.  És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.
16.  Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

Különösen érdekes a 16. vers sor.
egymásnak megvallásról, tehát kölcsönösségről van szó.
Ami lehet, hogy a közösség ellen elkövetett, tehát KRISZTUS TESTE ellen elkövetett bűnről, és nem vétekről van szó, mert itt az igaznak buzgóságos könyörgése, azt adja nekem tudtomra, hogy "az igaz ember hitből él"

Szóval lehet olyan betegség amely azért formál jogot az egyén testére, mert olyan bűn van az életében!

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2009 Március 14, 10:56:30
Magda írta: Szóval lehet olyan betegség amely azért formál jogot az egyén testére, mert olyan bűn van az életében!

Egyre jobb dolgokat írsz mostanság. Nekem tetszik, mert kifejezetten jók és építőek.
Egy tanítást hallottam, amiben az hangzott el, hogy ez nem igei. Sőt, sehol nincs arról szó, hogy térj meg és meggyógyulsz. Erről mi a véleményetek? 

Róm. 6,14
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

A bűn már tirajtatok nem uralkodik. Ez akkor hogy is van?
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2009 Március 14, 11:50:17
Nem uralkodik, ha nem hagyom, de ha hagyom akkor bizony újra uralmat vesz, de most már:

1Jn 1,9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

Persze ha ez van a szívemben, hogy majd megvallom, akkor bizony ne reménykedjek, mert a Jakab levélben olvasható erre is érvényes:

6.  De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.
7.  Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;
8.  A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.


Az Úr Jézus a kereszten, legyőzte, de ezt a győzelmet mindenkinek saját magának kell birtokba venni.

Ahogy a "réz kígyóra" is személyesen kellett felnézni, így  minden ígéretet mindenkinek személyesen kell valósággá tennie az életében.

Egyre inkább az a látásom, hogy a betegség tünetei akarnak uralmat venni rajtunk, de a betegség le van győzve, a tünetet pedig nekem kell legyőzni.
Persze, ha a bűnt beengedem akkor hozza magával a csatlósait is.

 :062:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2009 Március 14, 12:13:22
Magda írta: Egyre inkább az a látásom, hogy a betegség tünetei akarnak uralmat venni rajtunk, de a betegség le van győzve, a tünetet pedig nekem kell legyőzni.
Persze, ha a bűnt beengedem akkor hozza magával a csatlósait is.


Nos, itt a kulcsszó, amit írtál, a TÜNET. A tünet valami következménye és nem a gyökér. Jól látod. A gyökeret kell kiszedni és a tünet megszűnik. Nem attól pusztul el a fa, ha a lombját szedjük le, hanem attól ha a gyökerét vágjuk ki! A bűn beengedi a sátánt az életünkbe. A bűn a gyökér. Azt kell kipusztítani az Ige megvallásával. A gyenge láncszem az, ha valamivel ajtót nyitok a bűnnek. Viszont ha felismerem, ki kell dobjam. Nem Jézus dobja ki helyettem, nekem kell. Az Ige azt mondja a bűn tirajtatok nem uralkodik. Ha nem uralkodik, mégis mit keres nálam? Tehát, megvallom és hiszem az Igét! A bűn rajtam nem uralkodik! Jézus halt meg a bűnnek, így a bűn távozzon el tőlem! Ezzel tudom csak kidobni, nem a kiabálással, - ahogy néhányan teszik, hanem a hitemmel. Az Ige hallásából lesz meg a hitem. Másképpen nem fog menni. Ezért űzhetnek orrba -szájba ördögöt, ha az illető nem akar szabad lenni tőle. Ezért nincs sokszor látványos gyógyulás, szabadulás, mert nem értik az alapot, csak lombtalanítani akarnak a gyökér kivágás helyett. Ne feledd, az Ige Jézus, Ő a fejsze!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2009 Május 14, 13:48:37
Ján. 10,27-29
Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:
És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
Az én Atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.

Micsoda csoda ez is, hogy Isten megajándékozott azzal, hogy a juhai lehetünk és hallhatjuk a hangját. Az is egy csoda, hogy nem engedi el többé a kezünket. Vannak akik azt hiszek, ha Isten megszerezte magának, akkor nem véthet, mert elveszíti Isten áldott kezét. Örök élet az nem átmeneti, ahogy gondolják sokan. "És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből." Senki nem tudja már kivenni Isten kezéből azt, aki már a kezében van. Isten nem hagy magunkra a gonosz szellemvilággal. Ő mindig velünk van, bármilyen támadás is ér. A Szent Szellem bennünk él és ahová megyünk, Ő velünk van. Jézus szavai: és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből. Vannak akik azt hiszik ki lehet ragadni Isten kezéből , de ez az Ige megerősít, hogy SENKI nem tudja kiragadni onnan. Én ennek az igének hiszek. Isten nem hagy magára senkit. Ezek az igék nem lehetnek közömbösek a számunkra!

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2009 Május 21, 15:34:57
ISTENI GYÓGYÍTÁS Aimee Semple McPherson egy traktátusáról

Melyiket könnyebb mondani: a bűneid megbocsáttattak, vagy, hogy vedd fel az ágyad, és járj? A bibliai időkben, mikor ezt a gutaütött embert Jézushoz hozták, Krisztus gyógyító ereje ismert és elfogadott tény volt. De amikor azt mondta, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, a fejüket rázták és káromlásnak mondták. Elismerték a hatalmat a gyógyításra, de tagadták a hatalmat a megváltásra. Ma, az emberek hozzáállása megfordult: elfogadják, hogy Krisztusnak van hatalma megmenteni, de hitetlen és tiltakozó kezeket emelnek fel, ha az Ő gyógyító erejéről esik szó. De ebben az esetben az a tény a valóságos, hogy a Megváltó számára nem nehezebb az egyiket kimondani, mint a másikat. Mert melyiket könnyebb mondani: a bűneid megbocsáttattak, vagy, hogy vedd fel az ágyad, és járj? Ez volt az a fogas kérdés, amit Jézus sok évvel ezelőtt a kételkedőknek feltett. A válasz ma is éppen ugyanaz. Jézus a Kálvárián nem csupán bűneinket, hanem betegségeinket is elhordozta az Ő saját testében a fán. Ő nem csupán a mi Megváltónk, de a Nagy Gyógyítónk is. Nem csak a vétkeinkért sebesíttetett meg, hanem az Ő sebeiben meg is gyógyultunk. Nem csupán bűneinket bocsátotta meg, hanem minden betegségünket meg is gyógyította. Krisztus tervében és a Biblia lapjain, a lélek üdvössége és a test gyógyulása kéz a kézben járt. Az ember választotta ezeket ketté a hitetlenségével. Mindazonáltal Isten gondolat nem változott meg soha, nem kissebbült meg kegyelme, és amit Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Kezdetben, a betegség a bűn eredményeként jött. A Kálvárián, Jézus nem csak a bűneinket hordozta el, hanem a bűn következményét: a betegséget is. Ő vette erőtlenségeinket és hordozta el betegségeinket. (Mt 8:17) Ha Jézus a betegség terhét elhordozta, miért kellene nekünk ez alatt a teher alatt tovább küzdenünk? Az emberiség szükségei sohasem változtak: a szívfájdalmaik, bánataik, testi szenvedéseik ezek nem változtak soha. Ő még mindig megelégítő osztályrész, aki a léleknek és testnek minden szükségét be tudja tölteni. Ő még mindig az a Jézus, aki tegnap, ma és örökké ugyanaz. Amikor gyógyulásért jössz Krisztushoz, ne kérd, hogy legyen az Orvosod, addig, amíg nem tetted Őt a Megváltóddá. Vannak bűnösök, akik ha meggyógyulnak, elmennek, és annál jobban szolgálják az ördögöt. Add Jézus Krisztusnak először a szívedet, rendeld alá neki az életedet, szeretetedet, mindenedet. És aztán jöjj, és kérd meg Őt, hogy gyógyíts meg a testedet, nem csupán temagadért, hanem azért is, hogy még jobban tudd Őt szolgálni, még teljesebb szívvel és még hathatósabban. Van közöttetek beteg? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, megkenve őt olajjal az Úr nevében: és a hit imája megmenti a beteget és az Úr felemeli őt, ha valamilyen bűnt követett el, megbocsáttatik neki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak. Igen hasznos az igaznak buzgó könyörgése. (Jakab 5:14-16) Íme, az üdvösség és a gyógyulás megint kéz a kézben jár. Jézus vár, hogy megmentsen és meggyógyítson, vár, hogy elmossa minden bűnödet, és levegye a nehéz terhet rólad. Ezen áldások megnyerésének titka egy egyszerű, gyermeki hit. Higgy az Úrban, és üdvözülsz. A hit abszolút feltétel az üdvösség elfogadásában. Ugyanúgy abszolút szükséges dolog az isteni gyógyulás elfogadásához. Mikor a Máté 9.28-ban a két vak követte az Urat, könyörögve az Ő kegyelmes érintéséért, hozzájuk fordult, és azt mondta: Hiszitek-e hogy én ezt megcselekedhetem? Azt válaszolták, hogy ige, Uram. És ekkor megérintette a szemeiket, és mondta: Legyen néktek a ti hitetek szerint és megnyíltak a szemeik. Amikor a Máté 9:20-ban az asszony átfurakodott a tömegen, azt mondván magában: ha csak a ruhája szélét megérinthetem, meggyógyulok, Jézus megfordult és így szólt hozzá: Lányom, vígasztalódj, a te hited meggyógyított téged. Azok, akik Krisztus mai követőit megdorgálják miért mernek hinni és megvallani az Ő betegeket gyógyító hatalmában, vegyék eszükbe, hogy Jézus soha sem korholt egy lelket sem azért, mert hitt, de a hitetlenséget annál inkább korholta. Sehol az Írásban nem szerepel az a kijelentés, hogy a csodálatosan megválaszolt imák napjai már elmúltak. Íme Krisztus utasításaiból néhány, amelyek sohasem lettek visszavonva: „Elmenvén, prédikáljatok, mondván, hogy a menny királysága közel van. Betegeket gyógyítsatok, leprásokat tisztítsatok, démonokat űzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok.” (Máté 10:7-8)
„Menjetek el széles e világba és hírdessétek az örömhírt minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözülni fog, aki pedig nem hisz, elkárhozik. És azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kezeiket betegekre vetik, és azok meggyógyulnak.” (Márk 16:15)
Ha a jelek nem követnek, valami baj van a hitünkkel. Isten Igéjének a hirdetését még mindig az azt követő jeleknek kell megerősítenie. Ámen. Rázzuk le a hitetlenség láncait és keljünk fel hitben hogy higgyük és megvalljuk Isten hatalmas ígéreteit.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2009 Június 07, 08:58:21
Tudjátok, mindig tanul az ember. Ahogy egyre mélyebben ismerem az Igét, rá kell jönni, mennyire nem tudok semmit. Évek alatt sokaságot láttam meggyógyulni. Rákból, szívbetegségből, gerincsérv tűnt el, a béna járt, a vak szemek láttak, süket fülek hallottak, psorázisból, agyvérzésből...... és sorolhatnám. Láttam azonnali csodákat, mert ott azonnal gyógyult meg, de láttam, hogy folyamatosan, de olyant is, hogy nem. Mindig kérdés volt a számomra, miért nem gyógyul meg mindenki a csoda által azonnal. Hangsúlyozom, minden egy csoda számomra ami Istentől jön, de az azonnali csoda miért nem történik meg? Amikor csak a fejedben tudod a választ az nem elég. A szívedben kell kijelentést kapj, mert akkor az olyan, mint amikor leesett a tantusz, megértetem a szívemben is. Isten azt válaszolta a kérdésemre: " A csoda a hitetleneknek szól! A felnövekedés nem a csoda által jön létre!" A gyógyulás nem mindig az azonnali csoda által jön létre. Van fokozata a gyógyulásnak sokszor. Növekedni nem a csodáktól lehet, hanem az Ige hallásából. Jézus mindig prédikált, hogy hallják az Igét, és utána gyógyított, gyógyultak meg sokan. Ez ma is így van, mert Jézus nem változott meg.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2009 Június 07, 09:19:45
ISTEN AKARATA A GYÓGYULÁS     

KEITH MOORE   ISTEN MONDTA!
Honnan tudjuk, Isten akarata-e számunkra a gyógyulás vagy sem? Nincs jelentősége annak, mások mit mondanak erről. Mit mondott Ő a gyógyulásról? Emlékezz arra, hogy Isten nem személyválogató (ApCsel. 10,34.), és Ő soha nem változik (Mal. 3,6.). Tehát, amit Ő tegnap mondott nekik, ma ugyanazt mondja neked is. Isten Igéje azt jelenti, hogy Isten beszél hozzám. (Ezek az állítások közvetlenül a Bibliából lettek kivéve, apró vagy semmilyen változtatással. Az igék és a mondatok szerkezete megváltoztott, hogy személy szerint rád vonatkozzanak, és néhány esetben összegezzék a gondolatokat. Többet ezen állítások közül a következő kifejezések vezetnek be: „Ha az én parancsolataimban jártok...”, „Ha hisztek...”, „Ha engedelmeskedtek”, stb.)
Mit mondott Isten? 101 dolog, amit Isten mondott ÓSZÖVETSÉG
Isten mondta ...
1. Én vagyok az Úr, aki meggyógyítalak. (2 Móz. 15,26)
2. A te életednek ideje 120 esztendő. (1 Móz. 6,3)
3. Eltemettetel jó vénségben. (1 Móz. 15,15)
4. Érett korban térsz a koporsóba, amint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona. (Jób 5,26)
5. És a vér jelül lesz neked a házadon, amelyben te leszel, s meglátom a vért és elmegyek melletted és nem lesz rajtad a csapás veszedelemre. (2 Móz. 12,13)
6. Eltávolítom közületek a betegséget, és napjaid számát teljessé teszem. (2 Móz. 23,25. 26)
7. Egy nyavalyát sem engedek rád, hanem távol tartok tőled minden betegséget. (5 Móz. 7,15)
8. Sokáig fogsz élni a földön, és megsokasodnak a te napjaid. (5 Móz. 11,9. 21)
9. Az átkot áldásodra fordítottam, mert szerettelek téged. (5 Móz. 23,5. Neh. 13,2)
10. Megváltottalak minden betegségtől és minden csapástól. (5 Móz. 28,61. Gal. 3,13)
11. Élteden át tart a te erőd. (5 Móz. 33,25)

folyt köv
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2009 Június 07, 10:38:35
Mennyire igaz amit írtál!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Csaba - 2009 Június 07, 10:48:25
Drága Nővérkém!
Nagyon mélyek és nagyon igazak a szavaid!
Tudod mi ugrott most be erről?!
Az a BETEG vezető, aki tudatában sincs a betegsége valós voltával és súlyával!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Moncsi - 2009 Június 07, 15:49:34

 Köszi Mária!Várom a folytatást!  :2smitten: :044:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Moncsi - 2009 Június 07, 15:51:14

 Mária én is köszönöm!!  :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2009 Június 07, 18:32:47
Akkor küldöm Moncsika  :169:
12. Váltságdíjat találtam érted; tested fiatal, erőtől duzzad, újra kezded ifjúságod napjait. (Jób 33,24. 25)
13. Meggyógyítottalak téged, felhoztam lelkedet a Seolból, fölélesztettelek a sírbaszállók közül. (Zsolt. 30,2. 3)
14. Erőt adok neked, és megáldalak békességgel. (Zsolt. 29,11)
15. Megőrizlek, és éltetlek. [Megőrizlek, és életben tartalak – KJV] (Zsolt. 41,2)
16. Megerősítelek téged a betegágyadon, minden betegségedből meggyógyítalak. (Zsolt. 41,3)
17. Én vagyok a *te orcád Szabadítója és a te Istened [*a te orcád egészsége – KJV]. (Zsolt. 43,5)
18. Nem közelít csapás a te lakhelyedhez. (Zsolt. 91,10)
19. Hosszú élettel elégítelek meg téged. (Zsolt. 91,16)
20. Meggyógyítom minden betegségedet. (Zsolt. 103,3)
21. Elküldtem az én Igémet és meggyógyítottalak téged, és megmentettelek a pusztulástól. (Zsolt. 107,20)
22. Nem halsz meg, hanem élsz, és hirdeted az Én cselekedeteimet. (Zsolt. 118,17)
23. Meggyógyítom a megtört szívedet, és bekötözöm sebeidet. (Zsolt. 147,3)
24. Megsokasulnak néked a te életednek esztendei. (Péld. 4,10)
25. Egészség lesz a te testednek és megújulás a te csontjaidnak, ha Bennem bízol. (Péld. 3,8)
26. Az én Szavaim élet számodra és egész testednek egészség/orvosság. (Péld. 4,22)
27. [Az Én jó hírem] A jó hír megerősíti csontjaidat. (Péld. 15,30)
28. Az én gyönyörűséges beszédeim édesek a lelkednek, és meggyógyítják a testedet. (Péld. 16,24)
29. Az Én örömöm a te erősséged. A vidám szív jó orvosságul szolgál. (Neh. 8,10. Péld. 17,22)
30. A vakok szemei megnyílnak. Nem lesznek zárva többé a látóknak szemei. (És. 35,5. 32,3)
31. A süketek fülei megnyittatnak. A hallók fülei figyelmeznek. (És. 35,5. 32,3)
32. Ujjong a néma nyelve. A dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól. (És. 35,6. 32,4)
33. A sánta ugrándoz mint a szarvas. (És. 35,6)
34. Meggyógyítalak, és éltetlek téged. Megszabadítalak téged. (És. 38,16. 20)

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2009 Június 07, 18:33:23
35. Erőt adok a megfáradottnak. Az erőtlen erejét megsokasítom. (És. 40,29)
36. Megújítom erődet. Megerősítelek, és megsegítelek. (És. 40,31. 41,10)
37. Vénségedig és megőszülésedik Én visellek. (És. 46,4)
38. Betegségeidet viseltem. (És. 53,4)
39. Fájdalmaidat hordoztam. (És. 53,4)
40. Betegség tört össze Engem érted. [Betegséggé tétettem érted – KJV.] (És. 53,10)
41. Az Én sebeimmel gyógyultál meg. (És. 53,5)
42. Meggyógyítalak téged. (És. 57,19)
43. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. (És. 58,8)
44. Mert egészségessé teszlek téged, és begyógyítom a te sebeidet, azt mondja az Úr. (Jer. 30,17)
45. Ímé, Én hozok neked kötést és orvosságot, és meggyógyítalak téged, és megmutatom neked a békesség és igazság bőségét. (Jer. 33,6)
46. A megtöröttet kötözgetem, s a beteget megerősítem. (Ez. 34,16)
47. Ímé, *Én bocsátok beléd szellemet, hogy megéledjél. Az én Szellememet adom beléd, hogy megéledjél. [*Leheletet bocsátok beléd, és élni fogsz – KJV.] (Ez. 37,5. 14)
48. Valahova e folyam bemegy, élni fognak. És azok meggyógyulnak, és él minden, valahová e folyó bemegy. (Ez. 47,9)
49. Engem keress, és élsz! (Ámos 5,4. 6)
50. Gyógyulás van az Én szárnyaim alatt. (Mal. 4,2)

folyt köv
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2009 Június 07, 18:34:03
ÚJSZÖVETSÉG
51. Akarom, tisztulj meg. (Mát. 8,3)
52. Betegségeidet viseltem. (Mát. 8,17)
53. Fájdalmaidat hordoztam. (Mát. 8,17)
54. A betegnek van szüksége orvosra. (Én vagyok az Úr, a te orvosod). (Mát. 9,12. 2 Móz. 15,26)
55. Megszánom a betegeket, és meggyógyítom őket. (Mát. 14,14)
56. Meggyógyítok minden betegséget és minden erőtlenséget. (Mát. 4,23)
57. Legyen néked a te hited szerint. (Mát. 9,29)
58. Adok neked erőt és hatalmat minden tisztátalan szellem felett, hogy kiűzzed azokat, és hogy gyógyíts minden betegséget és minden erőtlenséget. (Mát. 10,1. Luk. 9,1)

83. A te tested az Én tagom. (1 Kor. 6,15)
84. A te tested az Én Szellemem temploma, dicsőíts Engem a te testedben. (1 Kor. 6,19. 20)
85. Ha megbecsülöd az Én testemet, amely érted megtöretett, és megítéled magadat; nem ítéltetsz meg, nem leszel gyenge, és idő előtt sem alszol el. (1 Kor. 11,29-31)
86. Gyógyítások ajándékait helyeztem el az Én testemben. (1 Kor. 12,9)
87. Az Én életem nyilvánuljon meg a te testedben. (2 Kor. 4,10-11)
88. Megszabadítottalak és megszabadítalak a halálból, és ha reménykedsz Bennem, ezután is meg foglak szabadítani. (2 Kor. 1,10)
89. Az Én Nevemet adtam neked, és mindeneket a lábaid alá vetettem. (Ef. 1,21. 22)
90. Azt akarom, hogy jól legyen dolgod, és hosszú életű légy a földön. (Ef. 6,3)
91. Megszabadítottalak a sötétség hatalmából. (Kol. 1,13)
92. Megszabadítalak minden gonosz cselekedetettől. (2 Tim. 4,18)
93. Megízleltem a halált érted. Megsemmisítettem az ördögöt, akinek hatalma volt a halálon. Megszabadítottalak a haláltól való félelemtől és rabságtól. (Zsid. 2,9. 14. 15)
94. Megmosom a testedet tiszta vízzel. (Zsid. 10,22. Ef. 5,26)
95. A lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsd föl. És lábaiddal egyenesen járj. Ne hagyd, hogy ami sánta, elhajoljon, hanem hagyd, hogy meggyógyítsam azt. (Zsid. 12,12. 13)
96. A gyülekezet vénei imádkozzanak feletted, megkenvén téged olajjal, és Én felsegítelek. (Jak. 5,14. 15)
97. Imádkozzatok egymásért, és Én meggyógyítalak titeket. (Jak. 5,16)
98. Az Én sebeimmel gyógyultál meg. (1 Pét. 2,24)
99. Az Én isteni erőm mindennel megajándékozott téged, ami az életre és istenfélelemre való, az Én megismerésem által. (2 Pét. 1,3)
100. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és vegye az élet vizét ingyen. (Jel. 22,17)
101. Szeretettem, mindenek felett azért *imádkozom, hogy .... jó egészségben légy. [kívánom – KJV.] (3 Ján. 2)

vége  http://ujteremtes.hu/1/viewforum.php?f=4
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ircsi - 2009 Június 07, 18:57:21
 :thanks:  :026:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2009 Június 07, 19:16:03
Ennyi ígéret van a gyógyulásra, mégsem fogadják el sokan.  :08:

55. Megszánom a betegeket, és meggyógyítom őket. (Mát. 14,14) Itt van kivétel? Nincs, mert Isten nem személyválogató.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ermaha - 2009 Június 08, 04:59:56
A CSODA  : friss hírek!
 
Egy egyiptomi muszlim férfi megölte feleségét, mert olvasta a Bibliát, majd eltemette újszülött babájukkal és 8 éves kislányukkal együtt.

A kislányokat elevenen temette el! Aztán jelentette a rendőrségen, hogy a nagybácsi meggyilkolta a gyerekeket. 15 nappal később egy másik családtag meghalt. Amikor elmentek, hogy eltemessék a halottat, megtalálták a 2 kislányt a homok alatt – ÉLVE!

Az ország megbotránkozott az incidensen és a férfit július végén ki fogják végezni.

A nagyobbik lányt megkérdezték, hogy hogyan élték túl, és ő a következőt mondta: „Egy fénylő fehér ruhás férfi, – vérző sebekkel mindkét kezén – minden nap eljött, hogy megetessen bennünket. Felkeltette a mamámat, hogy meg tudja szoptatni a húgomat.”

A lányt az egyiptomi nemzeti TV interjúvolta meg ahol azt mondta: „Ez nem más volt, mint Jézus, mert senki nem képes ilyet tenni, csak Ő.”

A muszlimok hiszik, hogy Jézus tette a csodát, de a vérző sebek azt jelentik, hogy Őt tényleg keresztre feszítették és teljesen világos az is, hogy most is él!

Egyértelmű, hogy egy gyerek nem tudna kitalálni ehhez hasonló történetet és teljes képtelenség, hogy túléljék a történteket egy igazi csoda nélkül!

A folytatását megtaláljátok ezen az oldalon.Nagyon hosszú lett volna!

http://www.adullam.eoldal.hu/cikkek/apostolok---profetak/martirok-hangja------a-hit-gyoztesei
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ircsi - 2009 Június 08, 10:19:29
Kedves Erma!

Köszi és utolagos ngedelmeddel tobább is küldöm,ez egy igazi csoda.  :igen:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Árvai Emil - 2009 Július 01, 17:40:12
Dér Katalin: TELJES IRÁNYVÁLTÁS (részlet)

"...Személyes életemben is voltak nehézségeim. Nagyon beteg voltam. Alapvetően lelki eredetű, pszichés természetű betegség volt ez: vegetatív neurózis, depresszióval, szorongással és mindenféle súlyos testi tünetekkel. Így éltem az életem. Innét emelt ki Isten...
...1989 húsvét vasárnapján arra ébredtem, hogy hirtelen, teljesen váratlanul kaptam a bensőmbe egy üzenetet. Ez természetesen nem szavakból állt, mégis pontosan érthető volt. Ha le akarom fordítani szavakra, valahogy így hangzott:
"Van valaki - és ez Jézus Krisztus -, aki meghalt érted. Meghalt és feltámadt. És ez ma van. Kelj fel, menj oda, és nézd meg!"
Csupán ennyi volt, de olyan elemi erővel szólt, hogy azonnal felkeltem, magamra kaptam valamit, és elindultam. Azt éreztem, hogy el kell mennem valahova, valószínűleg egy templomba. Bementem hát a legközelebbibe.
Épp húsvéti mise volt. Rengetegen voltak, hely sehol, ezért csak úgy megálltam a falnál. Nekitámaszkodtam. Nem igazán tudom, hogy pontosan mi is történt ott. Annyira emlékszem, hogy éppen a prédikáció tartott, amikor odaértem, de hogy mit mondott a pap, vagy kik álltak körülöttem, arról fogalmam sincs. Azóta sem tudom. Csak azt éreztem, hogy valami kimegy belőlem: egyrészt a betegségem, másrészt az egész addigi életemből mindaz, ami rossz volt.
A betegségemnek volt egy különös tünete: nem éreztem érzelmeket, sem jót, sem rosszat, és nem tudtam sírni sem. És akkor ott ez a négy éve felhalmozódott, elfojtott rengeteg minden kitört belőlem. Hihetetlenül megkönnyebbültem. Ahogy mentem hazafelé, tudtam én már mindent. Hogy Isten van, és szeret engem, hogy Jézus Krisztus is van, és szeret engem, és tudtam azt is, hogy meggyógyultam. Úgy is volt. A férjem csak ámult: elment egy beteg nő, és visszatért egy egészséges. A következő héten ő is jött velem a templomba..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Az eredeti riport elhangzott a Kossuth Rádióban. A Family Magazin cikke ennek a beszélgetésnek a szerkesztett változata, amelyből a fenti részlet idézve van.)
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Levendula - 2009 Október 12, 16:56:37
Ma kaptam, amit szeretnek veletek megosztani.

http://www.youtube.com/watch?v=Q4f_UNMNONA

Engem nagyon megrendített ez a film-részlet.  Számomra van mondanivalója.  Az, hogy ugye elesünk és újra és újra neki kell rugaszkodnunk, hogy felálljunk és az Úr segít ebben, hála és dicsőség neki. A másik mondanivalója, hogy tanuljunk meg az Úr kegyelméből élni és minden nap ezért halásnak lenni, hogy ellátott az Úr mindennel és nem szenvedünk hiányt. Ámen.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2009 Október 12, 17:24:44
Nagy bizonyság ez a Testvér!
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Szabolcs - 2009 December 17, 17:54:38
Általában nagy a vita a gyógyulás körül a keresztény körökben, én egy két kérdést szeretnék megválaszolatlanul összefoglalni, sok szeretettel és nem a vitáért:

Idézetet írta: Lukács 13:15-ben
Képmutató, szombat[nap] on nem oldja -é el mindenitek az ő ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi -é itatni? Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a Sátán megkötözött ímé tizennyolc esztendeje, nem kellett -é feloldani e kötélből szombatnapon?

A betegség által megkötözötteket meg kell -e gyógyítani, fel kell oldozni ahogy a juhokat a jászoltól? Jézus is ezt kérdezi: "...Nem kellet-e? Ma nem kell-e?  


Idézetet írta: Máté 15:25-ben
Az asszony pedig odaérvén, leborula előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem! Ő pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uroknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.

 Vajon Krisztus megdicsőülése után, amiről úgy beszélt Jézus, hogy ez egy jobb korszak, nem a fiak kenyere a gyógyulás?

  Hogyan lehet, hogy Jézus egy emberi akaratnak engedve meggyógyított egy embert?

 Ez a történet csak egy bizonyság Jézusról, vagy pedig üzenete van-e számunkra akik Isten gyermekei vagyunk?


 
  
Idézetet írta: Márk 5:26 -ben
És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett, Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.

 
Vajon ez a történet nem mond-e ellent a "gyógyít-ha akar"  teológiának? Vajon kezdeményezhetünk-e, kérhetjük- a fiak kenyerét?  

Idézetet írta: Ján 5:6   -ban
Ezt amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta [úgy] van; monda néki: Akarsz -é meggyógyulni?


Itt is felvetődik a kérdés: Vajon ez a kérdése Jézusnak csak abban a bizonyos időben és térben szólt csak annak az embernek, vagy pedig Isten minden gyermekének aki betegségben szenved?  

Idézetet írta:  Márk 10:48   -ban
És sokan feddik vala őt, hogy hallgasson; de ő annál jobban kiáltja vala: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!  Akkor Jézus megállván, mondá, hogy hívják elő. És előhívják vala a vakot, mondván néki: Bízzál; kelj föl, hív tégedet.  Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén, Jézushoz méne.  És felelvén Jézus, monda néki: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig monda néki: Mester, hogy lássak. Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton.

 Volt szó arról, hogy nem szabad erőszakosan akarni a gyógyulást, de vajon ez a történet nem mond-e ennek ellent?

Biztos, hogy nem a vak ember hozzáállása volt a jó a betegséghez?

Nem mi vagyunk azok a tanítványok akik el akarjuk hallgattatni akik a Mi Urunkhoz gyógyulásért kiabálnak, mondván:  " a csodák csak másod és harmadrendűek!" ?
Vajon egyedi eset volt-e Jézus kérdése:  Mit akarsz, hogy cselekedjem veled?, vagy pedig nekünk is szól-e ez a csodálatos kérdés?  


Idézetet írta: Máté 8:2 -ben
És ímé eljövén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.  És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. .... Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt,  És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.  És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt.


Vajon Jézus akaratkinyilvánítása nem egy  végleges hozzáállás, hogy Isten akarata a gyógyulás? Vagy itt is csak egy egyedi esetet látunk?

 Ha hívják Jézust ma betegeket gyógyítani vajon ma is ilyen készségesen elmegy, hogy gyógyítson?  

Visszhangzik a füleimben, hogy Jézus nem gyógyított meg mindenkit,  ez igaz ugyan, de mindenkit, kivétel nélkül meggyógyított aki ezt kérte (sokszor erőszakosan) Tőle.
 Mi változott, hogy ma már azt tanítják, hogy ha kéred Tőle a gyógyulást akkor betegen fog elküldeni, amikor ez annyira nem volt jellemző amikor itt járt közöttünk?

Idézetet írta: Máté 17:16-ban
És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajjon meddig leszek veletek? vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem....  Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?  Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bőjtölés által..

Biztos, hogy most elégedett Jézus azzal, ahogy a betegekkel bánunk?

Ha imádkozunk és nem gyógyulnak meg, akkor ez a szakasz arra tanít minket, hogy ez az ő akarata? Nem arra, hogy eljött az idő, hogy az Egyház elkezdjen könyörögni és böjtölni, hogy ez másként legyen?  


Idézetet írta: Máté 8:16-ban
 Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget; Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.

Ha ez az ószövetségi prófécia a lelki- szellemi gyógyulásról szól, akkor ezt Máté ennek a beteljesedését miért a fizikai gyógyulás csodáiban látta?

 Nem lehet-e, hogy minden gyógyulás amit Isten cselekszik nem ugyanúgy ennek a csodálatos próféciának a beteljesedése?

 Mikor váltott ez az ige a Máténál még fizikainak értelmezett gyógyulásból spirituális, mentális gyógyulássá, és vajon nem csak egyedül a tradíció az ami ezt összemossa ami áldott reménységünkkel:a feltámadással?
  

Elnézést, hogy egy kicsit hosszú voltam, de úgyérzem, hogy ebben a témában a legfontosabb kérdéseket akartam összefoglalni!

Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Guti Tünde - 2009 December 17, 18:59:45
Kedves Szabolcs!
Jól feladtad a leckét!
Jó volt olvasni az igei fejtegetésedet!  :168:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ermaha - 2010 Január 16, 04:28:17
"14Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa fekszik és lázas. 15Jézus megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, az pedig felkelt, és szolgált neki. 16Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, õ pedig szóval ûzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, 17hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: "Erõtlenségünket õ vette el, és betegségeinket õ hordozta."" (Máté 8,14-17)
"Erõtlenségünket õ vette el, és betegségeinket õ hordozta" - ebbõl az igébõl kiindulva, és még ehhez kapcsolnám az Ézs 53,4-et is: "...a mi fájdalmainkat hordozta", szeretném személyes tapasztalatomat megosztani a testvérekkel.
Január 18-án, 2002-ben, 18 óra 36 perckor történt a következõ esemény: körösrévi lelkipásztor voltam, amikor éppen egy temetésrõl igyekeztem haza azon a bizonyos szombati napon. Igen fáradt voltam és kimerült. Többen
észre is vették rajtam, hogy valami nincs rendben. A testvérek marasztaltak éjszakára, de még nem voltam elkészülve a másnapi szolgálataimmal, így rávettem magam, hogy hazamegyek. Útközben, egy adott pillanatban, elveszí-
tettem eszméletem, és 95 km/h sebességgel nekimentem egy diófának. Keservesen kikúsztam a totálkáros autóból, mire kb. három perc múlva megállt mellettem egy autó. Mentõautó volt. Elvittek a kórházba, ahol kiderült, hogy medencecsonttörésem van. Huszonegy napig mozdulatlanul és kifeszítve feküdtem a kórházi ágyban. Az ápolók marékszámra hozták a csillapítókat, mert senki nem hitte el, hogy nekem nem fáj semmi: mert õ a mi fájdalmainkat elvette és hordozta. /DZ/

Dániel Zalán Erdély

 
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Sándor - 2010 Január 26, 19:41:18
Isten képes mindenre, tehát bárkit meg tud gyógyítani. Mégsem ez a mi problémánk és nem ez a fontos. Inkább vágjuk le a kezünket, vagy vájjuk ki az egyik szemünket - csak menjünk be a mennybe. A fontossági sorrendet láthatjuk.
Jézusnak, mint messiásnak - bizonyságokra utaló jelek kellett kövessék. Ma nincs ilyen hiány, hogy Jézus bebizonyítsa, hogy ő a messiás. Jeleket vár a parázna nemzetség. Nincs. Ő maga mondta. Nem jó, ha gyógyulásokon lelkendezünk, mint Isten munkája. Nem ez a lényeg. Ma gyógyítási járvány van - evangélium helyett - ami nagyon nagy céltévesztés.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2010 Január 26, 19:50:14
A Golgota Gyülekezet alapító pásztora írta, Chuck, Smidth:

Amikor az édesanyám gyógyíthatatlan rákban feküdt a mi otthonunkban, ahol gondoztuk az utolsó napjai alatt,
nagyon nagy fájdalmai voltak. Ennek ellenére, egy angyal volt, mert soha egyszer sem hallottam őt panaszkodni
a szenvedésekről, de mindnyájan tudtuk, hogy miken megy keresztül. Amikor beosontunk néha a szobájába,
felemelt kezekkel találtuk, amint dicsőíti Istent, és így töltötte utolsó napjait. Pedig a fájdalmai miatt aludni sem
tudott. Egy reggel beosontam a szobájába, igen nehéz volt a szívem az ő állapota miatt, mert mindig nagyon
közel voltunk egymáshoz. (Azt gondolom, hogy életem legnagyobb áldásai azok a nők voltak, akiket Isten az
életembe adott: édesanyám, a feleségem, a testvérem, a gyönyörű lányaim, mindnyájan istenfélő asszonyok.)
Csendben leborultam az agy lábához és gyengéden imádkoztam: „Istenem, nem vagyok én hős, de azt kívánom,
hogy vedd el édesanyám fájdalmát, és rakd rám egy időre. Hadd viselhessem én csak legalább néhány napig,
hogy legyen egy kis szünet a szenvedéseiben. Soha életemben nem éreztem még olyan erősen Jézus Krisztus
jelenlétét, és soha nem hallottam olyen tisztán a szavait, mint azon a reggelen. Jézus ott állt mellettem, és azt
mondta: „Chuck, ez egy ostoba kérés, mert én már elviseltem az ő fájdalmait helyette.” Azt válaszoltam, hogy„ Köszönöm, Uram, és bocsássd meg Atyám, hogy ilyen ostoba voltam.” Az édesanyám azonnal meggyógyult, Isten elvette a fájdalmát, és attól a pillanattól kezdve többet soha nem érzett fájdalmat. Az Úr elvette azt. Ez egy dicsőséges megtapasztalása volt Isten érintésének és Jézus Krisztus jelenlétének.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 26, 21:52:09
 :2smitten:
Halleluja!!!
 :2smitten:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2010 Január 27, 08:48:50
„Chuck, ez egy ostoba kérés, mert én már elviseltem az ő fájdalmait helyette.”

Egy időben jó pár éve ilyeneket hallottam testvérektől. Azért fáj a nyaka, mert hordozza valakiét, az Úr ráhelyezte... Aztán egyre többen kezdték ezt átvenni. Az ember már csak ilyen, hall valamit és azt hiszi minden igei vizsgálat nélkül, hogy ez helyes. Amikor egyre többen már mondták és amikor megfájdult a derekam, eszembe jutott, talán én is hordozom valakiét? Mielőtt ebbe túlságosan belementem volna, Jézus leállított. - Én már elhordoztam! A helyettesítőd vagyok! Akkor azonnal felhozta az 1 Péter 2:24 et.

 1 Pét. 2,24 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.  

Jézust helyettem ostorozták meg, elhordozta a fájdalmaimat. Az Ő békessége van rajtam.
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 27, 08:54:30
Ámen! Így igaz!
Mint ahogy megtérni sem tudunk senki helyett. (Még ha annyira meg is akarunk menteni valakit, például a gyermekünket...)
 :044:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: maria - 2010 Március 05, 10:36:14
Ésa. 53,3-5
Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint aki elől orcánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele. Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

Ésa. 53,10
És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz

1 Pét. 2,24
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Gal. 3,13
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:
Cím: Re: Gyógyulásról-betegségről
Írta: ermaha - 2010 Március 26, 19:15:35
Rick Joyner: Ígérettel megtoldott parancs – tiszteld atyádat és anyádat

Az Ószövetségben sokszor látjuk azt, hogy Izrael összegyűlt a trombita hangjára. Majdnem minden esetben, a trombitát vagy arra használták, hogy harcba hívjanak vagy arra, hogy felkenjenek egy új királyt. A trombita volt az összegyűjtés eszköze.
 A jelenések könyvében vannak trombiták, amelyek az Úr nagyobb üzeneteinek a meghirdetését képviselik. Visszatekintve az egyháztörténelemre azt látjuk, hogy amikor az Úr küldöttei megfújták e trombitákat, elindították Isten erőteljes mozdulását, amely megváltoztatta az egyház irányát a történelemben.
 Megismételt példáját látjuk annak, ahogy néhány keresztény meghallja a trombita hangját és válaszolnak, mások pedig, akik nem hallják meg a hangot, ellenállnak ezeknek az új mozgásoknak, amelyet azok vezetnek, akik meghallották a trombita hangját. Ezzel együtt, minden trombitaszó nagy előrelépést hozott az evangélium és az igazság helyreállítása érdekében az egyházban. Mindegyik létrehozott egy elválasztást is az egyházban azok között, akik előre akartak lépni, és azok között, akik ott akartak maradni, ahol voltak.  
 A közelmúltban megfordultam a svájci Genfben. Valahányszor ott vagyok, megpróbálok elmenni abba a kápolnába és katedrálisba, ahol Kálvin János, a reformáció mozgalmának egyik atyja és John Knox prédikáltak, ez utóbbi két éves száműzetésének idején. E két embernek olyan prófétai tekintélye volt, hogy prédikálhattak ugyan egy kis településen, mégis hatottak az egész világra. Mindezt internet és televízió nélkül érték el, és haláluk után évszázadokkal is tart a hatásuk
 Egy kis csapat része voltak, akik megfújták a nagy szellemi trombitát, amely nemcsak az egyháztörténet irányát változtatta meg, hanem az emberi történelem menetét is. Üzenetük nemcsak az egyházat reformálta meg, de megszülte a demokrácia intézményét is, az igazságosság és a törvényesség magasabb formáit, sőt a tudomány néhány alapvető elvét, amely felszabadította az ismeret hatalmas növekedését.
 Mindig ámulatba ejt, amikor megállok e kicsi kápolnában, ahol prédikáltak. A kápolna akkor egy jelentéktelen kicsi faluban volt található, távol a civilizáció fő sodrától, mégis akkora ereje volt, hogy megváltoztatta az egész világot. Ez csak egy módon magyarázható – olyan igazságot hirdettek meg, aminek eljött az ideje. Megfújták a trombitát, s e hang eredete a mennyben volt, örökkévaló minőséget hordozott, ami biztosította a tartós hatást.
 Az ilyen üzenetekhez a kulcs nem a hallgatóság, hanem az üzenet eredete. Éppen ezért az alapvető odaszánásunk ne az legyen, hogy csinálunk valami nagy dolgot, hanem az, hogy az Úr akaratát tesszük. Ha az Ő akaratát valósítjuk meg, akkor nagy dolgokat viszünk véghez.
 Hogyan viszonyuljunk azokhoz, akik nem hallják azt, amit mi hallunk?
 Helyénvaló az a megállapítás, hogy Kálvin legfontosabb hozzájárulása az igazság előretöréséhez évszázados hatással az volt, amely megkívánta az üzenet értékelését: vissza a forrásokhoz (retro ad fontes). Természetesen Kálvinnak az volt a célja a vissza a forrásokhoz tanítás megalapozásával, hogy ez legyen az igazság alapja a keresztényeknek, s túllássanak az egyház dogmáin és hagyományain, és a Szentírás legyen az igaz tanítás egyedüli alapja az egyházban.
 Ahogy az emberek olvasták az Írásokat és összehasonlították tanításait az egyház gyakorlatával,  akkor az egyháznak radikális változáson kellett átmennie, hogy igazodjon a Bibliához. Ennek az eredménye lett az, amit Reformációnak vagy az egyház reformjának hívunk. Azt mondták nekünk, hogy ami meg van oldva a mennyben vagy a mennyei helyeken, az oldva van a földön is (ld. Máté 16,19). És így nemcsak az egyház változott meg, hanem megreformálódott a világi kormányzás is.
 Érdekes és fontos megértenünk azt is, hogy minden nagy reformátori igehirdető inkább meg akarta reformálni az egész egyházat, mintsem új mozgalmat elindítani különállóan a fennálló egyháztól. Azonban az egyházban nem mindenki tudta meghallani e trombita hangját, és akik nem tudták meghallani, erőszakosan ellenálltak.
 Volt idő, amikor úgy tűnt, hogy az egész reformációt elmossa az üldözés, de egyre erősebb és erősebb lett, ahogy követték Kálvin tanításait, s egyre mélyebbre és mélyebbre eresztette a gyökereit a Szentírásba, az eredeti forrásba.

Ha magának a testté lett Igének is úgy kellette válaszolni az ördög kísértéseire, hogy „meg van írva…” (Máté 4,6.7), akkor mennyivel inkább oda kell szánnunk magunkat az Igének, mint egyedüli forrásnak az egyház tanításaival kapcsolatban, és az ebből támadó erőnek, amely képes ellenállni minden ellenségnek.

 A reformáció által felszabadult igazság világossága nagy volt ugyan, de távolról sem teljes. Számos rákövetkező mozgalom segítette egyre jobban és jobban az igazság helyreállítását. Még mindig szükségünk van reformációra, és ez folyamatban is van. Minden reformációi mozgalom úgy indult el, hogy megpróbálta megreformálni az egész egyházat, de elutasították azok, akik nem hallották a trombitát, és továbbment, hogy új formát öltsön magára, s még ma is ez a helyzet.
Az új mozgalmak mindig megosztást hoztak létre az egyházban, jóllehet Isten trombitájának a meghallásából születtek. Hogyan viszonyuljunk azokhoz, akik nem hallják azt, amit mi hallunk, sőt üldöznek minket azért, mert azt állítjuk, hogy többet hallunk, mint ők?
Pál apostol írt erről az egyik legfontosabb, a rómaiakhoz írt levélben, hogy bár a zsidók megkeményedtek, ellenállnak az evangéliumnak és üldözik hirdetőit, ők mégis szeretteink az atyákért, mert megőrizték az Isten bölcsességét. Pál ezért figyelmeztette a pogányokat, akik szépen előre meneteltek az Újszövetségben, hogy ne legyenek arrogánsak a „természetes ágak” iránt, mert különben ők is kivágattatnak (ld. Róma 11,21).
Csapda az, ha arrogánssá válunk azokkal szemben, akik nem látják vagy nem hallják azt, amit mi hallunk és látunk, s ez már sokakat kivágott a további előrehaladásból.

 Tiszteld atyádat és anyádat: ez egy ígérettel és tartós gyümölcsözéssel körített parancs.

Az egyedüli ígérettel körített parancs ez: tiszteld atyádat és anyádat”, az ígéret pedig az, „hogy jól legyen dolgod, és hosszú ideig élj a földön..”(ld. Ef. 6,2-3). Sehol sem említi azt, hogy csak a nagy atyákat és anyákat tiszteljük, vagy  csak a jókat, hanem azokat, amelyek éppen adottak, akár jók, akár rosszak. Majdnem mindegyik lehet jó és rossz is, ahogy a Bibliában a legnagyobb hősök is vétettek óriási hibákat.

E parancsnak való engedelmessége tette képessé Dávid királyt arra, hogy egy olyan trónt alapítson, amely örökre megmarad, hiszen most Jézus is a „Dávid trónján ül”. Ez aztán az élettartam! Sault apjának nevezte és tisztelte őt, még akkor is, amikor Saul meg akarta ölni. Akármilyen kegyetlenül üldözte is Saul Dávidot, Dávid tisztelte őt ás házát, még Saul halála után is. Saul üldözése volt az egyik legfontosabb oka annak, hogy olyan kegyelem működött Dávid életében, amiért az Úr őt a szíve szerint való férfinek nevezte, és ami őt az Úr Jézus legünnepeltebb ősévé tette.

Sok éven át tanulmányoztam az egyháztörténelmet, és még nem volt Istennek egyetlen olyan mozdulása sem, amelyet nem üldöztek volna Isten korábbi mozdulásainak résztvevői. Ez általában azért történik, mert a féltékenység szelleme szállja meg Isten korábbi mozdulásának embereit, ami Saullal is megtörtént, s ezért üldözni kezdte Dávidot. Minden reformátor őszintén remélte az egész egyház reformját, és nem akarta elhagyni azt, de kivétel nélkül kiűzték őket, új mozgalom kezdődött, s ez ismétlődő történet az egyháztörténelemben.

Az egység fontos, és az Úr elsőrendű kívánságainak egyik népe számára. Olykor azonban „az igazság szeretetének” ki kell ütnie az egység utáni vágyunkat, ha nem akarunk megtévesztettek lenni, és része akarunk marad az Úr aktuális szándékainak. Ha meglátjuk az igazságot, akkor a mi felelősségünk az, hogy engedelmeskedjünk annak, ami olykor azt jelenti, hogy kiűznek minket, s éppen az elődünk üldöz, talán éppen az a valaki, aki megszült minket az Úrban.

Az elől haladók közül nem voltak túl sokan olyanok, akik bosszúállás nélkül válaszoltak volna üldözőiknek. Azonban azok, akik meg tudják tartani Dávid hozzáállását Saul iránt, és Pál hozzáállását legrosszabb üldözőivel, a zsidókkal szemben, aki annyira szerette őket, hogy azt mondta; életét is képes odaadni értük, hogy lássa üdvösségüket, tartós gyümölcsöt hoznak Dávidhoz és Pálhoz hasonlóan, amely mind a mai napig folyamatosan növekszik.

Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Gyöngyike - 2010 Július 31, 12:03:11
Hogyan segíthetünk búskomor barátainknak?

 

A depressziósoknak segítségre van szükségük. Ingadozó magatartásuk ellenére rá vannak utalva arra, hogy környezetük közbelépjen, még ha ez nehéz is sokszor. Némelyek dühösek vagy ingerültek lesznek, elutasítják barátaikat éppen akkor, amikor a legsürgősebben szükségük lenne rájuk. Sokan szótlanul visszahúzódnak, mintha egyedül akarnának lenni. Ilyenkor a segítség fontosabb, mint valaha. A család sokszor nem veszi észre és bosszúsan reagál a rosszkedélyű ember magatartására. Ennek következtében barátságtalan és helytelenítő szavakat kell hallgatnia, amikor megértésre és együtt érző szeretetre lenne szüksége, és kedélyállapota csak rosszabbodik. Még ha visszavonul is, valójában fél az egyedülléttől. Ne várd, hogy valamilyen formában segítséget fog kérni, ennek ellenére segíts! A Biblia mondja, hogy a szeretet barátságos magatartásban is megmutatkozik. Ha valakit szeretsz, akkor annak barátja leszel, ügyelsz rá, nemcsak amikor erős, hanem akkor is, amikor nagyon gyenge. Néhány javaslat arra nézve, hogyan segíthetünk egy depressziós emberen. A Szent Szellem ezeket a pontokat aztán a helyzetnek megfelelően kiegészíti. A felsorolás nem teljes.

1. Legyél elérhető! Ha csak emberileg nézzük is, a jelenlétünk a legfontosabb, amikor szüksége van ránk. Mindegy milyen elutasítóan viselkedik a beteg, rá van utalva, hogy kijöjjön egy önmagát romboló érzésvilágból, beállítottságból és tettekből. Nem kell beszélni, sem analizálni, sem tanácsokat adni! Ha mély kétségbeesése idején egyszerűen csak ott vagy ez szavak nélkül is mutatja szeretetedet, és enyhíti a depressziót kiváltó elutasítottság érzését.

2. Ne legyél részvéttel! Barátod a kétségbeesés völgyébe jutott, mert önsajnálatnak adott helyet. Ne abban segíts, hogy igazold őt, de ne is ítéld el. Olyasvalakire van szüksége, aki megérti őt, és nem utasítja el.

3. Segítsd új reménységhez! A depressziós embernek nincs reménysége, kétségbeesett, céljait elvesztette, magatartása negatív, nem is számol pozitív megoldással. Jó ideje már csak a csődre és a reménytelenségre gondol, és a dolgok sokszor sötétebbnek látszanak számára, mint amilyenek a valóságban. Így a legkisebb reménysugár is gyógyítóan hat rá.

Tanácsadásomon az első alkalommal csupán reménysugarat adhattam betegemnek. Ha már várhat arra, hogy valaki majd talál megoldást az ő nehéz helyzetére, akkor állapota valószínűleg a következő találkozásig javulni fog.

Egy asszony annyira meg volt győződve reménytelen helyzetéről, hogy ugyanolyan leverten ment el, mint ahogy jött. Meglepett, hogy a következő találkozásra sokkal jobb állapotban érkezett, és bár nem volt reménysége, mégis szilárd meggyőződésem által bátorságot kapott, hogy Krisztus a válasz az életére, és reménykedhet. Először az én reménységem adott neki bátorságot, aztán az segített, hogy elképzelte, mit adhat neki az Úr, végül Isten Igéje alapján ő maga is reményt merített.

4. Bátoríts, de ne vitatkozz vele! Ha barátodnak azt a reménységet közvetíted, amit Krisztus adhat, ne kudarcközpontúságára és negatív gondolataira összpontosíts, és ne mondj neki túl sok pozitívumot, mert elutasíthatja! Legyél hát türelmes és megértő.

5. Indítsd más gondolatokra! A depresszió ismertetőjele, hogy önmaga körül forog, csak magával van elfoglalva. Ha lehet, irányítsd barátod gondolatait más emberek felé. Egy depressziós betegem mesélte, hogy egy taxisofőr segített rajta úgy, hogy ő hallgatta meg annak a panaszát. „Így – vallotta be – már csupán míg hallgattam őt jobban lettem, hiszen neki nehezebb volt, mint nekem”.

6. Gondoskodj arról, hogy mozogjon! A testi mozgásban van valami gyógyító hatás, mert gyorsítja a vérkeringést, emeli a pulzust és aktivizálja a mirigyeket. Gyakran egy-egy feszített tempójú prédikáció-sorozat után egy jó futás éppúgy segített rajtam, mint az alvás, sőt néha jobban. A lelki túlfeszítettség minden erőnket elveszi, de a testi mozgás salakmentesít.

7. Segíts abban, hogy lassan újra megfelelhessen kötelességeinek! Minden embernek vannak feladatai, amiket előbb-utóbb teljesítenie kell. Ne egyszerre terheld le mindennel, hiszen lehet, hogy a felelősség súlyos terhe váltotta ki depresszióját.

8. Ne legyél feltűnően jókedvű a jelenlétében. Példabeszédek 25,20 írja: „Mint aki ecetet kever lúggal, olyan az, aki rosszkedvű ember előtt dalol.” A depressziós embert irritálja a hangos és vidám embertárs. Amikor San-Diego város tanácsa elutasította az építési engedélyt új templomunkra, kézzelfoghatóan éltem ezt át dolgozószobámban. Egyik kedves barátom, akit misszionáriusként támogattunk, hallott erről a rossz hírről és fel akart vidítani. Segíteni akart, mégis meggondolatlan volt. Széles mosollyal veregette a vállamat és ezt mondta: „Áldott legyen az Úr!” Furcsán hangzik, de indulatosan reagáltam. Nemcsak hiányos beleélő képessége miatt bosszankodtam, hanem vidám arca is ingerültté tett. Az a tény, hogy neki igaza volt, nekem pedig nem, egy cseppet sem segített. Nem részvétre, hanem megértésre lett volna szükségem! Tőle egyiket sem kaptam meg. Meg kellene próbálni a depressziós embert barátságosan, türelmesen, megértően és óvatosan felvidítani.

9. Add neki Isten Igéjét! Semmi sem segít annyira a búskomor emberen, mint ha Isten ígéreteit hallja. Búskomorsága miatt Istennel szemben fenntartásai vannak, és így lelki problémái egyetlen megoldását kerüli ki. Ha barátod megengedi, hogy a Bibliából felolvass, tedd Dávid zsoltáraiból, hiszen ő is volt búskomor és tudta, hogyan győzze le depresszióját. Adj barátodnak egy jó evangéliumi könyvet, amit személyesen ajánlasz neki.

10. Imádkozz vele hálaadással. Még a búskomor emberek is ritkán utasítják eI az imádságot. Utolsó reménységüket látják benne, de vigyázz, beszélhetsz Istennel barátodról és annak nehézségeiről, ám semmit ne mondj ellene. Az imádságban derül ki legjobban, hogy megértetted-e az ő problémáját. Ne ítéld el haragja és önsajnálata miatt. Bízd rá a Szent Szellemre, hogy meggyőzze őt erről, és adj hálát azért, amit Isten barátodért tett és ezután fog tenni. Már azáltal is javulhat az állapota, hogy megértő hálaimádságot hall.

11. Szánj rá időt! A Biblia szerint a szeretet első jele a türelem, a kitartás. Ha szeretsz valakit bizonyítsd ezt azzal, hogy sokat vagy vele együtt, amikor búskomor. Ez megint azt a bizonyosságot adja neki, hogy valóban szeretik őt.

 

Segítség a gyászolóknak

Természetes, hogy egy szeretett ember halála elszomorít. Ez Jézus Krisztus elkötelezett követőinél is így van. Éppen egyiküktől hallottam a következő mondatot: „Tulajdonképpen nem lehet felkészülni a halálra”. És bár bizonyára így van ez, a keresztyének mégsem úgy szomorkodnak, mint akiknek nincs reménységük.

Az 1Tessz 4,13-18-at egy fiatal gyülekezetnek írták, hogy a szeretett emberek halála felett érzett szomorúságukat elűzze. Ez a vigasztalás azon az ígéreten alapszik, hogy hivő hozzátartozóinkat viszont fogjuk látni. A Biblia egyik legdrágább igazsága ez. Mivel az Úr Jézus visszajön, mindazok akik bíznak benne, egy napon újra találkozni fognak. Aki gondolatait erre irányítja, kevésbé fog szenvedni. Az elszakadás fájdalma nem tűnik el azonnal, de lassan mégis csökken. A nem keresztyén gyászolót nehezen lehet vigasztalni, mivel ő „Krisztus nélkül és reménység nélkül van ezen a világon”. Néha az ilyen ember kétségbeesésében Istenhez kiált és megmenekül. Bármilyen nyomorúságot él át, szüksége van egy megértő barát közelségére, mert az ilyen pillanatokban a legrosszabb az egyedüllét. Ezt szinte minden ember tudja. Így érthető, hogy a rokonok és a barátok azonnal segítségére sietnek annak, aki házastársát, apját, anyját, vagy gyermekét elvesztette. Ha segíteni akarunk a gyászolón, Isten ígéreteiről beszéljünk neki. A nagy fájdalomban a belső üresség nem szokatlan dolog. Ha mellettünk van egy barát, aki Isten ígéreteit és hűségét tudatosítja bennünk, ez hallatlan erőt ad. Szeretetre, szeretetre és újra szeretetre van szükség ahhoz, hogy ilyenkor is barátként viselkedhessünk.

 
Forrás:http://del-fin.hupont.hu/53/hogyan-segithetunk-buskomor-baratainknak
 

 
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 31, 15:31:35
 :168:
Nagyon bölcs tanácsok, köszönöm, Gyöngyike! Sajnos most az egyik nővéremet környékezte meg a depresszió (sok baj és gond adódott az utóbbi időben a családjukban), és ebben az írásban van számomra most hasznosítható tanítás!  :168:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Gyöngyike - 2010 Július 31, 15:54:53
Szívesen, remélem sokunknak hasznára válik. :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Irma - 2010 Augusztus 01, 07:02:35
Drága Gyöngyike!
Nagyon jó, hogy betetted ezt az irást, mert tapasztalatom szerint épp a keresztények azok, akik nem tudnak mit kezdeni a depressziósokkal. Egyszerűen azért, mert nincs ismeretük. Egy depressziós könnyen megkaphatja a drága testvérektől, hogy szedje össze magát és legyen hite. De épp ezt nem tudja : összeszedni magát. Aztán megtapasztalhatja, hogy milyen hamar egyedül marad, mert a keresztények nem szeretik az elhúzódó dolgokat. Pedig egy összetört reménységű ember nem egyik napról a másikra épül meg. Milyen jó is ha az ilyen betegségben szenvedő valóban talál egy együtt érző embert. Itt is igaz, hogy a szeretet az ami képessé tesz odaállni a lelkileg szenvedő mellé. Nagyon vágyom arra, hogy Isten tudjon használni ilyen bátorytó és vigasztaló szolgálatban.

 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Gyöngyike - 2010 Augusztus 01, 08:09:56
Drága Irma! :2smitten:

Fog is használni, és használt már eddig is. Sok áldott szolgálatot kívánok neked! Mindig vannak, és lesznek köztünk olyanok, akik felé szolgálhatunk, és lehet olyan is, hogy mások szolgálnak majd felénk. Szükségünk van egymásra, hiszen egy Test tagjai vagyunk.

Senki sem gyönge mindenkor,
és senkinek sincs mindenre ereje.
Isten kegyelmi ajándéka folytán
mindenki tehet olyat , amire más nem képes.
Nincs, akinek ne lenne semmije,
és nincs olyan, akinek megvan mindene.
Mindenki rá van utalva másokra,
és mindenki megelégíthet másokat.
Manfred Siebald nyomán
 

Szeretettel: Gyöngyi

Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: O.Nikolett - 2010 Augusztus 16, 09:37:21
Sziasztok.Hála az Úrnak kezdek megerősödni.Sokat gondolkoztam és imádkoztam.Arra jöttem rá,hogy nekem sosem volt bűn megvallásom,és elképzelhető hogy ezek a régi dolgok kötnek és nem engednek egészséges,új életet kezdeni.Nemcsak magam felé van rendezni valóm,hanem a környezetemben élőkkel is.Nektek milyen élmény volt már akinek volt bűnmegvallása és bemerítkezése?
Szeretettel:Niki
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 16, 10:03:51
Örülök, hogy jobban vagy:)
 Van abban valami, hogy az embert fogni tudja bizonyos bűnök vagy meg nem bocsájtások valaki felé. De ez visszafelé is igaz!  Ha ezt az Úr a szívedbe helyezte, akkor tedd meg és gondold végig ezeket és tedd és enged helyezd le Jézus Keresztyére. Nekem bevált:)

"Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.
" János 16:33
 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: zoltan - 2010 Augusztus 16, 10:23:54
Drága Niki.

Örülök, hogy jobban vagy, és erősödsz.
Az Úr Szent Szelleme vezet téged, és ha elvezetett, erre az igazságra cseleked. Eszembe jutott Jakabb leveléből ez az ige:

Jak 5:16  Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

Sokan imádkoznak érted, és hisszük, hogy az Úr nagyon szeret és cselekedni fog az életedben.
Ted meg te is amire az Úr vezet, és meglátod az Úr megdicsőűl benned.

A bemeritgezésem nagy élmény volt számomra is, mintha a menny szált volna le, és kívánom tapasztald meg te is, mégis azt mondom, hogy az igazi bemeritkezés a szívben kell megtörténjen, a víz nem mossa le a bűnöket, Jézus ddrága vére az mossa le, de jelképezi a megtisztúl újjászületett életett, azt ami megtörtént benned, meghaltál a múltnak és feltámadtál, újjászülettél Istennek.

Kívánom hogy az Úr tartson meg, és adjon neked teljes gyógyúlást.
Sok szeretettel.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Kamilla - 2010 Augusztus 16, 10:35:07
 Drága Niki!   :2smitten:

 Atyánk nagyon, de nagyon szeret téged!
 Különleges szeretetével, jóságával vesz téged körül
 minden nap.
 Oltalmaz, támogat és felemel téged és azt akarja, ami
 neked a legjobb.
 Ezért késztet a Szent Szellem, hogy tedd le terheidet,
 tedd az Úr vállaira, mert meg akar szabadítani mindentől,
 ami Tőle és áldásaitól elválasztanak.
 Ehhez kéri az együttműködésedet, hogy megtapasztalhasd
 a csodát, amit el akar végezni az életedben, hogy megdicsőüljön
 szent Neve, és mindenki lássa, mennyire kegyelmes, jóságos
 a mi Istenünk! Aki nem csak a lelkeddel-szellemeddel törődik, hanem
 gondja van a testedre is, minden érdekli veled kapcsolatban, nincs
 olyan része az életednek, ami mellékes lenne a szemében, mert
 az Ő atyai szíve mindenre figyel és minden területen segíteni akar
 neked. Fontos vagy neki!!!

 Az Ő szeretete teljes, nincs benne semmi fogyatkozás, irgalma,
 kegyelme mindenre kiterjed. Tárd ki bátran előtte szívedet, hiszen
 Ő mindent tud, csak neked jó, ha teljes bizalommal fordulsz
 Megváltódhoz!
 És ez a bizalom átvisz téged mindenen, átsegít minden nehézségen
 és elijeszti az ellenséget, aki kárt akar neked okozni!
 Körülvesz téged az Úr az Ő szent jelenlétével, befedez elöl és
 hátul, és megfutamítja ellenségeidet!

 Légy áldott, őrizzen Megváltónk kegyelme és emeljen
 fel féltő szeretete!! Égjen az Ő tüze a szívedben és
 minden ígéret, áldás legyen igenné és ámenné életedben!!   :hehe:

 szeretettel testvéred: Kamilla   :119:    :169:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2010 Augusztus 16, 10:45:06
Sziasztok.Hála az Úrnak kezdek megerősödni.Sokat gondolkoztam és imádkoztam.Arra jöttem rá,hogy nekem sosem volt bűn megvallásom,és elképzelhető hogy ezek a régi dolgok kötnek és nem engednek egészséges,új életet kezdeni.Nemcsak magam felé van rendezni valóm,hanem a környezetemben élőkkel is.Nektek milyen élmény volt már akinek volt bűnmegvallása és bemerítkezése?
Szeretettel:Niki

A bűnvallás az nagyon fontos. Bár erről többféle kép létezik. Ugye van a gyónás, mikor egy papnak elmondod az összes bűnödet.
Van olyan, mikor egy keresztyén testvérnek mondod el és utána közösen imádkoztok.

Én például egyiket sem alkalmaztam. Az én bűnvallásom a megtérésem után automatikusan jött. Megundorodtam magamtól, és bármilyen bűnöm az eszembe jutott, azt egy imában megvallottam az Úrnak. Tehát a bűnvallás nem egy óráig tartott, hanem hetekig, mert eszembe jutott olykor egy rég elfelejtett bűn is. A bűnvallásnak pedig folytonosnak kell lennie. Ugyanis a megtérésünk és keresztségünk után is vétkezünk és fontos, hogy azokat is rendezzük az Úrral.

Ami pedig a vízkeresztséget illeti, nem használ, ha nincs az ember szíve "körülmetélve". De ez a te esetedben biztosan megvan. :afro:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Shaly - 2010 Augusztus 16, 13:57:56
Drga Niki!

Nem lehet ezeket szaavakkal leírni.
Mert nincs rá!
Valami fantasztikus érzés!
Mikor nekem volt az első bünvallásom nagyon megkönnyebbültem.
Szabadnak éreztem magam.
És a bemeritkezés egy csodás pillanat.
Legnagyobb egység az Úrral.

Nagyon örülök, hogy jobban vagy és tudom hogy az Úr megsegít téged, mert Ő segít az Ővéin.

Shalom:
Shaly!
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: zoltan - 2010 Augusztus 16, 14:41:39
Eggyet értek Antee.
Nem is lehet megtérés bűnvallás nélkűl, a megtérés első jelle, hogy meglátom azt, hogy egy elveszt bűnös ember vagyok, és azután jön az, hogy a Szent Szellem folyamatosan elkezdi napvilágra hozni, és megmutatni a bűneinket. És ezt nem azért teszi, hogy kényelmetlenűl érezzük magunkat, hanem azért mert az a vágya, hogy megtisztítson bennünket minden bűntől.
Nem elég csak egyszer tenni a bűnvallást, fojton kell tennünk, minden nap. Én minden nap este hozom az életemet az Úr elé vizsgálatra, és kérem mutassa meg hol hibáztam. Ilyenkor nagyon sok mindent megvilágít a Szent Szellem, és ilyenkor kérem az Úr bocsánatát, van úgy, hogy egész jelentéktelennek tünő dolgokat is megmutatt az Úr, és ez nagyon jó mert tudom, hogy az ő célja az hogy megtisztítson.


 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2010 Augusztus 16, 15:15:44
:afro:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Augusztus 16, 15:19:40
Sziasztok.Hála az Úrnak kezdek megerősödni.Sokat gondolkoztam és imádkoztam.Arra jöttem rá,hogy nekem sosem volt bűn megvallásom,és elképzelhető hogy ezek a régi dolgok kötnek és nem engednek egészséges,új életet kezdeni.Nemcsak magam felé van rendezni valóm,hanem a környezetemben élőkkel is.Nektek milyen élmény volt már akinek volt bűnmegvallása és bemerítkezése?
Szeretettel:Niki

Niki, de jó, hogy ujra itt vagy!  :2smitten:
Nagyon jó hogy foglalkoztat téged mert az Úr akarata, hogy ezeket megcselekedjük.
Biztos hallottál már tanitásokat a bűnvallásról, vizkeresztségről, Szent Szellemmel betöltekezésről.
Egy rövidebbet bemásolok emlékeztetőül:
A vízkeresztség
A vízkeresztség olyan szent cselekedet, amelyet Isten Igéje parancsol. A keresztségben a hívő teste teljesen a víz alá merül. Ez egy engedelmességbeli és hitbeli tett, amelyben a hívő azonosul Jézus Krisztus halálával, eltemettetésével és feltámadásával.
A vízkeresztség feltétele a Jézus Krisztushoz való megtérés és a belé vetett hit.
A vízkeresztség eredményezi a bűnök eltörlését, az óember megfeszítését és eltemetését, a föltámadott életre való újjászületést, a szív körülmetélését és a Krisztus Testébe, az Egyházba való belépést.
Szent Szellem-keresztség(Szent Szellemmel való betöltekezés)
Az újjászületés is a Szent Szellem munkájának gyümölcse, de nem azonos a Szent Szellemmel való betöltekezéssel, ami a megtérés után a második megtapasztalást jelenti a hívő életében.
Jézus Krisztus főpapi szolgálatának egyik legfontosabb része az Egyházban ma is az, hogy Szent Szellemmel keresztel. Ezáltal a hívő Isten erejének részesévé válik, ami alkalmassá teszi őt arra, hogy eleget tegyen tanítványi kötelezettségeinek (az evangélium hirdetése, bizonyságtevés, gyógyítás, szabadítás, stb.).
A Szent Szellemmel való betöltekezés leggyakoribb jele a nyelveken szólás, ami természetfölötti jel: ilyenkor a Szent Szellem szól a hívőn keresztül.
A Szent Szellem vételének feltétele a megtérés és a hit Jézus Krisztusban.
forrás: http://radio.hit.hu/hitvallas11.html (http://radio.hit.hu/hitvallas11.html)
Bűnvallás: nagy tehertől szabadul az ember. A bűnt meg kell gyűlölni, és elfordulni tőle. A bűnvallás konkrét bűnök megnevezésével történjen.

Mint látod, a viz- Szent Szellem keresztség feltétele a megtérés, a Jézus Krisztusba vetett hit, és persze a bűnvallásé is. Mivel nálad ezek a feltételek megvannak,   n e    h a l o g  a s d  !
Ha meg tudod szervezni, légyszi, irj mielőbb beszámolót, hiszem, hogy nagy áttörést fog hozni az életedben.
Nálam is - mint ahogy Shaly irta - nagy-nagy örömmel járt  mindhárom cselekedet, végig éreztem Isten jelenlétét.

Szeretettel: Zsuzsa :044:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 16, 19:40:08
 :2smitten:   :2smitten:   :2smitten:

Dicsőség az Úrnak, Niki, hogy jobban vagy! "Nagy az Úr és igen dicséretes!" Meghallgatja kiáltásunkat!
Fontos vagy Neki, szeret téged, és úgy vezeti a gondolataidat, hogy a végén betöltsd az igei igazságokat!
Ahogy Zsuzsa is írta, mindkét lépés nélkülözhetetlen!  :169:
Bemerítés víz alá - ez jelenti az óember halálát, és a vízből kiemelkedés az új szellemi emberként feltámadást. Természetesen a bűnbánat és bűnvallás után.  :168:
A Szent Szellemmel való betöltekezés is nagyon fontos, mert az Úr ez által teszi teljessé benned az Ő erejét, és megajándékoz különböző ajándékokkal, hogy szellemedben épülj, és Jézus nevét megdicsőítsd hívő életedben, ami által az egész Krisztus-Test épül.

Tudomásom szerint már sokan merítkeztek be tolókocsival együtt, tehát ha annyira megerősödsz, hogy már tudsz ülni, akkor bátran vállald fel! Aztán jöhet a többi!
De a szíved a lényeg, amit az Úr úgyis lát!
Remélem, hogy felismeréseid nyomán jön az isteni felszabadítás, és az Úr megbizonyítja hatalmát az életedben!  :169:
Ismerek olyan embereket, akiknek a gyógyulásuk függött a szellemi terhektől való szabadulástól.  :05:

Az Úré a szabadítás! Imádkozunk továbbra is érted, Niki!
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2010 Augusztus 16, 19:50:20
Mar tud ulni tolokocsiban. :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 16, 19:53:31
 :afro:   :2smitten:   :169:
Minden dicsőség az Úr Jézusé!  :088:
 :01:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2010 Augusztus 17, 16:23:45
Sziasztok.Hála az Úrnak kezdek megerősödni.Sokat gondolkoztam és imádkoztam.Arra jöttem rá,hogy nekem sosem volt bűn megvallásom,és elképzelhető hogy ezek a régi dolgok kötnek és nem engednek egészséges,új életet kezdeni.Nemcsak magam felé van rendezni valóm,hanem a környezetemben élőkkel is.Nektek milyen élmény volt már akinek volt bűnmegvallása és bemerítkezése?
Szeretettel:Niki

Szia Niki

Tudom, most megint sokaknál ki fogom verni a biztosítékot. Ezért előre is elnézést kérek, és mindenkit kérek akik másképpen gondolják és Szent Ágoston szavaival had éljek: " Ne szeressen engem jobban, mint a közös hitünket, de ő se szeresse magát jobban, mint az igazságot."

Kedves Niki

Ezt az írást tegnap kezdtem, de a villám belecsapott a gépembe.
Szóval ne gondold, hogy a bűnvallással, megszűnnek azok a dolgok amik, elszakítanának Jézustól. Az igazság az, hogy neked egyetlen bűnöd lehet ami elválaszt az Atyától, az az hogy nem hiszed, hogy Jézus az Istennek a fia. Isten számára nincs más bűn. Még akkor sincs, ha a legbrutálisabb dolgokat követed el az életedben.
Én is tettem "bűnvallást", igaz elég kurta volt, mert igazán akkor sem értettem, hogy minek? Most már tudom, hogy igazándiból, nincs rá szükség. A bűneink nem Istentől választanak el, hanem az ördögnek engednek teret az életünkbe.
Persze Sátán mindig azt fogja sugallni, hogy bűnös vagy, de ha Jézust Isten Fiának megvallod, és hiszed, hogy Ő a Krisztus, akkor nincs bűnöd. Igazándiból ez az Evangélium! Nem kell érte semmit sem tenned. Isten már mindent megtett helyetted.
Tudom, sok közösségben, csak úgy merítenek be, ha teszel bűnvallást. Inkább, emberi jó szándéknak mondanám, mint kötelező érvényűnek. Még is, kötelező.
A vízbe merítésről csak annyit, hogy abból sem kéne ekkora ügyet csinálni.
Volt idő, hogy magam is igen csak üdvösségi kérdésnek tekintettem, de nem az.
Mint mondtam, egyetlen üdvösségi kérdés van, hogy vallod e , hogy Jézus az Isten fia.
Persze nem akarlak lebeszélni, sem a bűn vallásról, sem a bemerítkezésről, csak arra akartam felhívni a figyelmedet, hogy amikor megvallod, hogy Jézus a Krisztus, akkor már új életed van! Nincsen bűnöd Isten szemében, szabad a pálya!
Persze az emberi kapcsolatokat rendezni kell, de ez akkor is igaz lenne, ha nem térnél meg. Még a hitetlen embernek is jobb, ha békességben él másokkal, hát még egy hívő embernek.
Szóval semmi akadálya annak, hogy elfogad a teljes gyógyulásodat.(ismerem a hitvallásodat) Mivel te már meggyógyultál!
Ez van!
Tudom, hogy a testvérek imája sokat számított, de azt is tudom, hogy a te hited, az enyémnél sokkal nagyobb! Igazándiból neked kéne imádkoznod értem.
Fusd meg a pályádat, és legyél áldás a Krisztus testében. (ezt Dr Deenek is kívánom)
 :2smitten: :044:


Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2010 Augusztus 17, 16:40:25
Erdei Testvérem!

A bűnvallás nélkül is van üdvösség, szerintem egyikőnk sem állította az ellenkezőjét. Nem feltétlen kell végignyálazni a múltban elkövetett bűnöket és azokat egytől-egyig végigtérdepelni.

Itt arról van szó, hogy egyes bűnöknek, szellemi háttere van. Nem kevés ember tért meg úgy, hogy a megtérése után magával vitte egyes bűneit, amelyet csak idővel rakott le az Úr elé. Mint szellemileg és cselekedve értem ezt!

Például ha valakinek élettársi kapcsolata van és megtér, még lehet nem fog tudni szabadulni a testi kapcsolatából.
Erre pedig nem lehet mondani, hogy Jézus ezért is meghalt és nincs probléma. Erről mondja Pál, hogy ezeket méltán sújtja az ítélet.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: zoltan - 2010 Augusztus 17, 17:21:21
Kedves Erdei.
Nem tudom, ha nincs szükség bűn vallásra, miért mondja az ige épp az ellenkezőjét.
Nem csak egy helyen.

1Ján 1:8  Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
1Ján 1:9  Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

Jak 5:16  Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

Idézet
Isten számára nincs más bűn. Még akkor sincs, ha a legbrutálisabb dolgokat követed el az életedben.

Ha ez igazvolna, nem volna szügség a Bibliára, vagy legalább a biblia 80 százalékát ellehetne dobni, mert nincsrá szükség.

Külömben az Ördögök is hisznek, és valják Krisztust Isten fiának, és attól még ördögök, retegnek, és itélet alá fognak esni.
Had lássuk mi a bűn, és ha teszük, bánjuk meg, valjuk meg Istennek, és kérjünk bocsánatott érte.

 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Augusztus 17, 18:28:50
Kedves Niki

Ezt az írást tegnap kezdtem, de a villám belecsapott a gépembe.
.....Az igazság az, hogy neked egyetlen bűnöd lehet ami elválaszt az Atyától, az az hogy nem hiszed, hogy Jézus az Istennek a fia. Isten számára nincs más bűn. Még akkor sincs, ha a legbrutálisabb dolgokat követed el az életedben.

 bűnvallást. Inkább, emberi jó szándéknak mondanám...
A vízbe merítésről csak annyit, hogy abból sem kéne ekkora ügyet csinálni.
... amikor megvallod, hogy Jézus a Krisztus, akkor már új életed van! Nincsen bűnöd Isten szemében, szabad a pálya!...
Lehet, Robi, hogy Te ennyire liberális vagy,  de Isten nem az!
   
1Péter 1.14-17:
"Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, a melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;
   
Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
   
Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
   
És ha Atyának hívjátok őt, a ki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét"
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 17, 18:53:59
erdei írta: "A bűneink nem Istentől választanak el, hanem az ördögnek engednek teret az életünkbe. "
abszolút igeellenes!
Ésaiás próféta szerint "Nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem olyan süket az Ő füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem csak a ti bűneitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el arcát előletek, hogy meg nem hallgatott!" Ésaiás 59:1-2.

Más helyen pedig: "Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok!" Jakab 5:16.

Nem a bűnvallással van a gond, hanem annak módjával, ahogy némelyek helytelenül gyakorolják.  :168:
Természetesen vannak esetek, amikor nincs rá lehetőség, és az Úr, mivel ismeri a szív belsejét, elfogadja a bűnbánatot akkor is, ha nincs "segítő" testvér!  :168:

Erdei Testvérem! Ezt az igét hova teszed?
"Aki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába!"  János 3:3.

Biztos vagyok benne, hogy akinek a betegsége nem teszi lehetővé a víz alá merítését, annak az Úr "elnézi", de szerintem elég sok esetben meg lehetne oldani.  :05:

De, hogy tudd: nem vitázni akartam, hiszen ismersz!  :168:
 :088:      :044:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Ani Kinor - 2010 Augusztus 17, 20:05:22
380. hsz - Nikolett-tol

Draga Niki!

Ettol jobb hirt, ma nem olvashattam volna, mint a tegnapi bejegyzesed!
Jo uton jarsz, jol gondolkodsz!
Csak igy tovabb, ahogy irtad rendezd a multbeli dolgokat, es engedj el mindent ami harag  :088:

Nagyon okos vagy, nagyon okos vagy!!!

Imadkozunk mi is erted, es emlekezz hited es bizalmad az Urba vesd kizarolag  :088:

Koszonom, hogy olvashattam toled, tovabbi aldott gyogyulast Neked!

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Moni
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Jázon - 2010 Augusztus 17, 20:40:47
Ez talán nem betegség, vagy gyógyulás, de valahogy mégis az.

A teljes történetet nem tudom, de elmesélem amit tudok.

Az a lényeg, hogy bár a nagyapámnak az apja lelkész volt, és mind a kettő szülője mélyen hívő, ő mégse volt az. 18 éves korában rászokott a cigire. Itt jön a képbe az én tudatlanságom. Van egy időszak amiről nem tudok. Lényegében itt ismerkedett meg a nagymamámmal, aki az esküvő után szintén elkezdett cigizni, de ő 3 év után abbahagyta. Valamint a nagyapám elkezdett alkoholizálni is egy kicsit.

Valamikor elköltözött vidékre (Aranyosapátiba), hogy vezessen egy öregotthont. Ez fontos lesz később.

Na aztán jöttek az unokák, és mondtuk, hogy hagyja abba a cigizést, de nem halgatott ránk.

Végül szívinfarktust kapott.
A kórház bejáratánál.
Túlélte.

Leszokott a cigiről, és az alkoholról.

Nem tudom, hogy már azelőtt megtért-e, mindenesetre, így mentette meg Isten a nagyapámat a Sátántól.

Azért volt fontos, hogy vidéken élt, mert ott "tiszta" volt a levegő. Ha a városban élt volna,
passzívan is dohányzott volna, és akkor korábban megtörténhetett volna ez, és akkor nem élte volna túl.

-----
Egyébként érdekes, a nevem azt jeletni gyógyulást hozó. Csak gondoltam leírom, mert végülis valamennyire idetartozik.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Augusztus 17, 20:53:51
Jázon, ez igen tanulságos volt, köszi! A neved olyan ritka, hogy rajtad kivül nem is ismertem ilyen nevüt, egyébként szép a hangzása és a jelentése is! Kivánom, teljesüljön életeden a neved jelentése!
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2010 Augusztus 18, 07:15:25
Kedves Erdei!
Ne bántódj meg, de jó ha eszedben tartasz egy dolgot: Amit nem "lát" az ember az vagy nincs, vagy csak nem látja!  :044:
Ha tanítasz valakit valamire, akkor tartsd észben, hogy számot fogsz adni arról, amit tanítottál, attól függetlenül, hogy jó lelkiismerettel tetted, vagy nem. Ha nem látod, vagy nem érted a bűnvallás helyét, fontosságát, attól még ne ved a bátorságot azt tanítani és hirdetni, hogy nincs rá szükség.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2010 Augusztus 18, 17:16:21
Sajna pont Niki nem olvasta,( szerintem) de sebaj, megpróbálok válaszolni, röviden és csak ott idézném a bibliát ahol ez feltétlenül szükséges.

Anteem

Igen. Én is azt gondolom, hogy a bűnvallás nem üdv kérdés.
A "megtért" embert valóban, a belső "embere" (szelleme) arra vezeti, hogy a "bűneitől" kezdjen szabadulni. Én nem mondom, hogy egy megtért ember kövessen el bűnt, sőt, abból tudjuk, hogy valóságos volt a megtérése, hogy a gondolatai az életéről kezd megváltozni.
Ettől független, Isten megbocsájtott neki, és mind addig ebben a hihetetlen kegyelemben van, míg meg nem tagadja a Krisztust.
Péter ezt háromszor is megtette, imádkozni is kellet érte, nem is akárkinek.
Ha egy testvért a szelleme nem kényszerít arra, hogy változzon Istennek tetsző élet irányába, nos az valószínűleg nem tért meg, vagy nem értette meg az Isteni akaratot.

Zoltán

Amiket idéztél Jánostól, az mind már megtért testvérekre vonatkozik, ha tetszik az egyházra. Nem pedig azokra, akik még nem, vagy éppen meg akarnak térni.
Éppen azt az igazságot idézted be, hogy a bűn nem választ el Istentől, mert Jézus ezekért a bűnökért is meghalt, és a bűnös testvér ha ráébred, hogy rosszat csinált, és elmondja azt, jogosan várja el, hogy egy másik testvér imádkozzék érte, hiszen egymás terhét hordozzuk, nem pedig egymást ítélgessük.
A másik igazság, hogy a bűn által jön be a halál, /betegség, Sátán/ ezért mondja János, hogy "imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok".

Zsuzsa2

Ez megint csak a megtértekre, az eklézsiára vonatkozik.
Ha a "liberálist" szabadságnak értelmezem, (nem szabatosságnak) akkor bátran ki merem jelenteni, hogy Isten nagyon is liberális.
Gondolj bele, hogy Isten Jézus által, a szabadság törvényét adta nekünk.

Tündém

Istent annyira nem választja el a bűn az embertől, hogy kimondottan a bűnösökhöz jött. Sőt meg is halt értük(értünk). A farizeusokat elválasztotta, mert nem ültek egy asztalhoz bűnösökkel.

Erdei Testvérem! Ezt az igét hova teszed?
"Aki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába!"  János 3:3.

Megint azt kell mondanom, hogy kinek mondta? Egy farizeusnak. Aki megvolt arról győződve, hogy tökéletes, nincs szüksége Jézusra. (Persze Nikodémus a beszélgetés után, azért már másképpen gondolkodott.)
Azt pedig tudjuk, hogy bemehet, hiszen magad is írod: "nem teszi lehetővé a víz alá merítését, annak az Úr "elnézi",
Micsoda szabadság!

tothg

Nem azt mondtam, hogy nincs rá egyáltalán szükség!(magam is gyakorlom)
A megtéréshez nem látom a szükségét, de ha esetleg a bibliából megmutatod, (mutatjátok) hogy a megtérést bűnvallásnak kell megelőznie, akkor belátom, hogy butaságot írtam. Ha viszont az eklézsiára vonatkozik a bűnvallás, akkor ne kössétek magatokat ahhoz, hogy a megtérés előtt, bűn vallást keljen tenni, vagy a bemerítés előtt.
Ha akar valaki ám tegye, nincs ezzel sem semmi baj, de ne higgye senki, hogy Isten akkor bocsátott meg neki, ha bűn vallást tesz. Isten akkor törli el a bűneit neki, mikor elfogadja, hogy Jézus az Atya egyszülött fia!
Ezt pedig Niki, megtette, el is törölte, meg is gyógyította!Ámen!

 :2smitten: :044:

Remélem rövid voltam, és még a bibliából sem "gyötörtem" senkit. :088:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 18, 19:02:59
Robi!  :168:

"Istent annyira nem választja el a bűn az embertől, hogy kimondottan a bűnösökhöz jött. " - írtad.
Ez így igaz. Érdekes. hogy néha ellentmondásnak tűnik a bibliai üzenet, de tulajdonképpen mégis egységet alkot, csak helyesen kell érteni.
Szerintem mindkettőnk állítása megállja a helyét. Köszönöm, hogy a fenti megállapítást leírtad, mert így teljes a kép!  :168:
Csodálatos, hogy az Úr gyűlöli a bűnt, és mégis eljött a bűnösök közé!  :169: Ezért lett Jézus az út az Atyához! :169:

Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2010 Augusztus 18, 19:47:38
Tündém, drága Tündém!

Néha annak tűnik. Igen. Ezért kaptuk a Szellemet, hogy megértsük.
Igen, valóban igaz, hogy megállja a helyét mind két állítás. Te, és mindenki más is, az egyházról írtatok. És helyes volt amit írtál.(úgy mint mindenki más is)
Én viszont Nikinek írtam, aki még nem tagja az eklézsiának. Viszont tudom milyen a Sátán. Azonnal vádol, öl és elvesz. Ebben az esetben feltételes módban. Vádolna, ölne, venne. Ne engedjük meg neki!
Rajtunk is múlik!
 :2smitten: :044:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: O.Nikolett - 2010 Augusztus 18, 19:57:58
olvastam én mindent,de a többiek tökéletesen kifejezik a véleményemet.lehet nem véletlenül csapott oda az a villám.ugyanis nagy bátorság kijelenteni,hogy nem fogadom el jézust.ezt 3éve megtettem és a bűnmegvallásra pedig most érzek először késztetést,hogy meg kell tennem.azt mondod nem lesz változás...meglátjuk...elképzelhető.Isten akarata legyen meg.én akkor is megteszem.rendeznem kell dolgokat ahogy a biblia irja.te pedig érdekesen gondolkozol.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2010 Augusztus 18, 20:16:46
.ugyanis nagy bátorság kijelenteni,hogy nem fogadom el jézust.

Látod, hogy félre visznek.

Persze nem akarlak lebeszélni, sem a bűn vallásról, sem a bemerítkezésről, csak arra akartam felhívni a figyelmedet, hogy amikor megvallod, hogy Jézus a Krisztus, akkor már új életed van! Nincsen bűnöd Isten szemében, szabad a pálya!
Persze az emberi kapcsolatokat rendezni kell, de ez akkor is igaz lenne, ha nem térnél meg. Még a hitetlen embernek is jobb, ha békességben él másokkal, hát még egy hívő embernek.
Szóval semmi akadálya annak, hogy elfogad a teljes gyógyulásodat.(ismerem a hitvallásodat) Mivel te már meggyógyultál!

Egyedül én állítottam, hogy Jézusban vagy.
Mehetsz a többséggel, a te dolgod.
 :044: :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: O.Nikolett - 2010 Augusztus 18, 20:28:41
Picit kijavítanám Antee-t.Sajnos megint nem tudok a székbe átülni.A gyógyszerek nagyon legyengítenek.Szó szerint egész nap vagy alszom,vagy álmos vagyok,és még a hányinger is.
Viszont annál nagyobb bennem a tűz.Meggyógyultam már.Többet is imádkozom.
Köszönöm hogy megosztottátok velem a tapasztalataitokat.Ti rengeteg erőt adtok nekem az imáitokkal és hogy ennyire szerettek.
Egyik éjjel imádkoztam,nem tudtam aludni.Amikor vissza aludtam egy gyönyörű helyet láttam.Maga volt a békesség.Nem földi hely volt. :168:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Irma - 2010 Augusztus 18, 20:36:00
Drága Niki!

Ha úgy érzed, hogy eljött az ideje - nálunk úgy mondják életrendezés - egy bűnvallásnak, akkor csak tedd meg. Nekem egy ilyen bűnvallás szabadulást hozott a depresszióból. Olyan konkrét volt a szabadulás, hogy az a pszichiáter aki majdnem 20 éve kezel, azt mondta: ezt csak Isten tehette meg.
Nagyon áldott időszak ez amikor Isten Szelleme végigvisz az elhibázott dolgokon, és miután te megvallod és bocsánatot kérsz, valóssággal érzed szellemedben a szabadulást. Hogy ez miképpen fog a testi gyógyulásban is valósággá válni ? azt Isten tudja, de Ő hűséges és szabadító és gyóyító.
A  bemerítés pedig igazi ünnep! A menny előize az az öröm, hogy Jézushoz tartozom.

Abban igaza van Erdei tesónak, hogy neked már üdvösséged van. Mert azt mondja az Ige, hogy aki Jézusra hittel tekint üdvösséget kap még abban az órában, de azért olyan jó tisztán és szabadon Jézussal járni!

Szeretettel : Irma :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2010 Augusztus 19, 01:58:57
.ugyanis nagy bátorság kijelenteni,hogy nem fogadom el jézust.

Látod, hogy félre visznek.

Persze nem akarlak lebeszélni, sem a bűn vallásról, sem a bemerítkezésről, csak arra akartam felhívni a figyelmedet, hogy amikor megvallod, hogy Jézus a Krisztus, akkor már új életed van! Nincsen bűnöd Isten szemében, szabad a pálya!
Persze az emberi kapcsolatokat rendezni kell, de ez akkor is igaz lenne, ha nem térnél meg. Még a hitetlen embernek is jobb, ha békességben él másokkal, hát még egy hívő embernek.
Szóval semmi akadálya annak, hogy elfogad a teljes gyógyulásodat.(ismerem a hitvallásodat) Mivel te már meggyógyultál!

Egyedül én állítottam, hogy Jézusban vagy.
Mehetsz a többséggel, a te dolgod.
 :044: :2smitten:

Bocsánatot kérek mindenkitől,mert rosszul fogalmaztam.
Elsősorban Nikitől.
Itt kizárólagosan arra gondoltam, hogy a többség úgy gondolja, hogy a megtérés előtt kell bűnvallást tenni. Én ezt másképpen gondolom. Nikolett is úgy gondolja, hogy kell, erre írtam, hogy akkor a többséggel van, akkor meg tegye meg.
Még egyszer bocsánat!
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 19, 14:06:58
Kedves erdei tesóm!

"Itt kizárólagosan arra gondoltam, hogy a többség úgy gondolja, hogy a megtérés előtt kell bűnvallást tenni." írtad.

Szerintem senki nem gondolta azt, hogy a megtérés előtt kell a bűnvallást és az életrendezést gyakorolni!  :168:
A Sátán nagyon pimasz módon próbálja összeugrasztani a közösségünket. Ő egy igazi "szétdobáló".
Bűnvallásra és szívbeli életrendezésre csakis az képes, aki lelkében átérezte az igai bűnbánatot. Ezt pedig Jézus végzi el. Azt mondta: "Ha felemeltetem a keresztről, mindeneket magamhoz vonzok!"

  Tünde   :044:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Augusztus 19, 14:49:08
Szia Robi. Niki 3 éve fogadta el Megváltójának Jézust. A Szent Szellem elvezeti minden igazságra, ad neki bölcsességet, ösztönzi hogy engedelmeskedjen az igének. Tűzzel ég Jézusért.
Maradjunk egységben, imádkozzunk egységben őérte, mert ahol egységben vannak az atyafiak, oda küld áldást is az Úr.
Zsuzsa :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2010 Augusztus 19, 15:55:37
Sziasztok

Persze, hogy Sátán itt is tevékenykedik, és tényleg "diabolos" (szétvető, szétdobáló)

"Arra jöttem rá,hogy nekem sosem volt bűn megvallásom,és elképzelhető hogy ezek a régi dolgok kötnek és nem engednek egészséges,új életet kezdeni"/idézet Nikitől

Drága testvéreim, én erre reagáltam!
Sajnos Nikolett nem értette meg, hogy őt már nem köti a múlt.

Niki
Érdekesen gondolkodom? Nem, másképpen! Sokan fognak jönni, akik "másképpen gondolkodnak".
 :044: :2smitten:


"Szerintem senki nem gondolta azt, hogy a megtérés előtt kell a bűnvallást és az életrendezést gyakorolni!  :168:"Guti Tünde
Tündém akkor ezt olvasd:

" Ezért késztet a Szent Szellem, hogy tedd le terheidet,
 tedd az Úr vállaira, mert meg akar szabadítani mindentől,
 ami Tőle és áldásaitól elválasztanak." /Kamilla

"Nem is lehet megtérés bűnvallás nélkűl," /Zoltán

Antee reakciója Zoltán ezen válaszára:
":afro:"/Antee

"Bemerítés víz alá - ez jelenti az óember halálát, és a vízből kiemelkedés az új szellemi emberként feltámadást. Természetesen a bűnbánat és bűnvallás után.  :168:" /Guti Tünde

Na még egy érdekesség:

"Bűnvallás: nagy tehertől szabadul az ember. A bűnt meg kell gyűlölni, és elfordulni tőle. A bűnvallás konkrét bűnök megnevezésével történjen."/Zsuzsa2

"A bűnvallás nélkül is van üdvösség, szerintem egyikőnk sem állította az ellenkezőjét. Nem feltétlen kell végignyálazni a múltban elkövetett bűnöket és azokat egytől-egyig végigtérdepelni."/Antee (itt úgy vélem, Antee arra gondol, hogy nem kell mindet konkrétan megnevezni)

 :igen:

Na, most légy okos Domokos! ;)

"A megtéréshez nem látom a szükségét, de ha esetleg a bibliából megmutatod, (mutatjátok) hogy a megtérést bűnvallásnak kell megelőznie, akkor belátom, hogy butaságot írtam." / erdei
Ez még mindig áll!
 ;)

 Még azért ezt ide beszúrnám:
"olvastam én mindent,de a többiek tökéletesen kifejezik a véleményemet."/Niki
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: zoltan - 2010 Augusztus 19, 16:24:26
Kedves Erdei.

""Nem is lehet megtérés bűnvallás nélkűl," /Zoltán" - szerintem megint félreértettél. Antee tudta mit akarok mondani

Ez a kijelentésem nem azt jelenti, hogy előbb a bűnvallás és utána a megtérés. Hannem azt, hogy a megtérés következménye a bűn vallás.
Szerintem a megtérés az mikor az ember rájön arra, hogy rosz úton jár, (hogy bűnös, és vannak bűnei), és elkezd más irányba haladni az életével. Mikor ráddöbben arra, hogy bűnös, látja bűneit, és megbánja. Az az ember aki nemlátja, hogy bűnös, vagy nem értette meg, hogy bűnös az nem tud meg térni. Mert nincs miből. Minden jó, és minden rendben van, akkor minek még megtérni, azért mondtam, hogy a megtérés együtt, jár azzal hogy az ember megérti, hogy bűnös, és azután megbánja, megvalja bűneit.

Szerintem sem, bánhatja vagy valhatja meg valaki, a bűneit, addig amíg nincs neki megtérése és újjászületése. Habár a vallásosak épp ezt teszik, meggyónnak, és azt hiszik mindenrendben van, de én nem erre gondoltm.

 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2010 Augusztus 19, 16:41:47
Erdei Tesókám!

Az egyetértést kifejező szmájlit nem csak a mondatnak az egyik felére tettem. :hehe:
Eléggé kiragadós rész volt Tőled. :2smitten: :D
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2010 Augusztus 19, 19:19:11
Sziasztok!

Tudjátok, nem az a fontos, ki mit mondott, hanem: merjünk gondolkodni. Együtt! Gondolkodni Isten Igéjén!
Ezért tartom nagyra ezt a fórumot, mert elmélkedhetünk együtt.
A legtöbb közösségbe be mész, valaki mond valamit, aztán annyi. Nesze egyed.
Bizony Antee, nagy áldása vagy az Úrnak.
Zolikám, ha megtértél, akkor Isten minden bűnödet megbocsájtotta. Utána is követünk el hibákat, ez tény, és az is tény, hogy ilyenkor jó bűnvallást tenni. Persze a legjobb, ha erre nincs szükség.
Mikor megtértem, halkan csak annyit mondtam: végre szabad vagyok.  :088: Egyszerűen megkönnyebbültem.
Azóta persze hibát hibára halmozok. Még sincsenek terheim.
Nem hiszem, hanem tudom, hogy van valaki aki hordozza a hülyeségeim következményeit. Tudom, hogy önző dolognak tűnik, hogy Jézusra mutogatok, de Ő ennek örül. Én is örülök neki, hogy van kire pakolnom. Az Atya is örül, így mindenki boldog. Miért lennék öröm rontó?  :hehe:
Tudod az volt a bűnöm, hogy nem ismertem fel ezt az igazságot:1Tim 1:15  Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. (akkor nekem csak a második hely jutott)
 :2smitten: :044:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: O.Nikolett - 2010 Augusztus 19, 20:31:58
Sajnos Nikolett nem értette meg, hogy őt már nem köti a múlt.

Először Jézust nem fogadom el,aztán bocsánatot kérsz,most meg ez.

Teljesen tisztában vagyok a helyzettel kedves Robi,de mégis inkább ahogy te fogalmazol,a többiek után mennék...
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2010 Augusztus 19, 21:02:52
Valojaban sokszor elmegyunk egymas mellett, mert egy-egy mondatot lehet sokfelekepp erteni. Ha valaki megter, az az Istenhez ter meg es feladja a bunos eletet. Ugy nem kovetheti senki Krisztust, hogy a bunos eletet magaval viszi.
Amikor meghal az O emberunk, akkor meghalunk a buneinknek is.

Ha valaki elotte lopott, akkor az a megteresekkor bocsanatot nyert. De ha a megterese utan is folytatja, akkor meg koti az eletet a multjahoz.

Van olyan is, mikor a megterese utan automatikus bocsanatot nyert, elhagyta a bunet is, de nem vagta el, vagyis nem rendezte el a kotodeseket. Ezek a szellemi szalak,  amelyeket mielobb el kell vagni.

Pelda szukseges:
Alkoholista, aki megteresekkor feladja ezt a kicsapongasat. Megbocsajtotta Isten a multbeli bunet. De az iszakos cimborak tarsasagat fel kell hagynia, el kell vagnia ezeket a kotodeseket, vagyis szalakat. Nem elheti tovabb ugy az eletet, hogy kozben kocsmakba jarkal.

A tipikus es legerosebb szalak pedig a szexualitas. Megteres elotti paraznasagok, amelyek ranehezednek a szivre es pecsetet tehetnek a jovore. Ezeket nem eleg elhagyni, megszuntetni. Ezeket vegig kell imadkozni, mert ugyan megbocsattatott, de a sebek, az emlekek es atelesek megmaradhatnak. Az elvarratlan szalak pedig pokolla valhatnak az eljovendo hazassagban.

Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Jázon - 2010 Augusztus 19, 21:56:44
A legfontosabb az, hogy a lélek begyógyuljon. Ha az megvolt, már nyugodtan mehetünk a halálba. De miért tenne ilyet Isten? Minenkinek ad elég ídőt.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2010 Augusztus 20, 10:39:58
Niki

Kérlek olvasd már el,hogy mit írtam!(nincs jelentősége, hiszen azt olvasol amit akarsz)

Anélkül, hogy tudtam volna, hogy Jézust három éve megvallottad, azt írtam:"Isten akkor törli el a bűneit neki, mikor elfogadja, hogy Jézus az Atya egyszülött fia!
Ezt pedig Niki, megtette, el is törölte, meg is gyógyította!Ámen!"


Azért kértem bocsánatot, mert durván fogalmaztam, nem azért mert úgy éreztem volna, hogy nem igaz.

Most meg ez, igen most meg ez. Akiknek szólt, értették is.
Tudod azért vannak mondatok, amik igen csak egyértelműek. Tudod a kommunikáció mindig két félen múlik, az egyik közöl, a másik vagy érti vagy nem. Vagy akarja érteni vagy nem.
Ennyi.

 :044:

Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Irma - 2010 Augusztus 20, 13:04:04
Szia Robi!

Nem is olyan fontos, hogy mindig mindent megértsünk, értem ezalatt, hogy van olyan, amikor valakivel kozekvensen félreértjük egymást, akkor nem kell azt erőltetni. Niki esetében az az üzenet, ami az Ő lelki fejlődését szolgálta, nem nálad volt elhelyezve. Van ilyen. Én is jártam már így, és ha erőltettem, akkor ez csak erősödött. Ilyenkor rá kell bízni az Úrra, és el kell hinnünk, hogy Isten használja a többieket is.

szeretettel . Irma :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2010 Augusztus 20, 15:53:57
Szia Irma!

Értem amit írsz, és igazad is van. (Niki nem úgy látja az Igét ahogy én)
Mint ahogy én sem hazudtam.
Tudod az emberben mindig van egy késztetés, hogy elmondja ami benne van, aztán vagy értik vagy nem, vagy elfogadják amit mondasz vagy nem. Számomra nem annak van jelentősége, hogy elfogadják, mert ez nem rám van bízva, nekem az a fontos, hogy elmondjam.
Ma kaptam egy privát levelet, én szívesen közzé tenném, ha az írója is hozzájárul. Szerintem nincs benne semmi bántó.Nem is értem miért nem ide írta?
Tudod azért az mindenképpen jó, hogy itt az írás "megmarad", mert nem lehet azt mondani, hogy nem ezt írtad.
Én a magam részéről megtettem, elmondtam, nem is foglalkoznék vele tovább.

 :2smitten: :044:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Irma - 2010 Augusztus 20, 18:53:24
Szia Robi!

Akkor nyíltabban fogalmazok: ne akard meggyőzni azt, akinek ez a vita erejéln felüli. Niki most egy olyan helyzetben van, amit egészséges ember elképzelni sem tud. Most amit itt folytatsz, az az amit a Biblia "felesleges" szóharcnak tekint. Nem mindig kell minden vitát, mindig végig vinni. Inkább imádságos szívvel támogasd abban Nikit, amire a Szent Szellem vezeti, most erre van szüksége. És hidd el, az élet-halál harc fényéban elhalványodik, hogy vajon kinek is van jobb Igei látása.

Robi, kedves!  Niki az a fiatal leány / talán elfelejtetted  a vita hevében / aki testében olyan mértékben van megtámadva, hogy minden mozdulatért meg kell harcolnia. Kérlek - most hogy már ismerlek, könnyebb erre kérni - tedd félre a "tamáskodó" lelkületetet, amivel pezsdited a fórumot, és őszinte, mély hiteddel állj mellé Nikinek. És majd amikor már győztesé válása teljesen nyilvánvaló lesz, akkor visszatérhettek erre a vitára. Jó lesz igy ?

megértésed köszönjük, szeretettel :  Irma  :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: O.Nikolett - 2010 Augusztus 21, 16:40:39
Sziasztok :063:

Ezek a gyógyszerek....áh....még mindig nem tudom összeszedni magam...ma is délután 4ig aludtam.
Ez így nem lesz jó.Tegnap nagyon sokat imádkoztam,hogy legalább a kocsiból megnézhessem a tűzijátékot.
Kezd sok lenni a teher,túl sok...
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2010 Augusztus 21, 17:45:26
Imádkozunk érted Kedves Niki!

2Kor 2,14
De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Augusztus 22, 09:41:15
Isten Igéje a gyógyulásról:

2Móz 15,26. És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.

Zsolt 30,3. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem!

Zsolt 41,4. Az Úr megerősíti őt az ő betegágyán; bármilyen az ágya, megkönnyíted betegségében.

Zsolt 103,3. A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.

Zsolt 107,20. Kibocsátá az ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté őket az ő vermeikből.

Zsolt 147,3. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

Péld 4,20-22 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség.

Mát 9,21- Mert ezt mondja vala magában: Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok.
Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.

Máté 23.10. Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus.


Márk 3,5. Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkódván szívök keménysége miatt, monda az embernek: Nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtá, és meggyógyult a keze és éppé lőn, mint a másik.

Luk.8.43-48.És egy asszony, ki vérfolyásban volt tizenkét esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani,
Hátulról hozzá járulván, illeté az ő ruhájának peremét; és azonnal elálla vérének folyása.
És monda Jézus: Ki az, a ki engem illete? És mikor mindnyájan tagadták, monda Péter és a kik ő vele valának: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és azt mondod: Ki az, a ki engem illete?
Jézus pedig monda: Illete engem valaki; mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem.
Mikor pedig látta az asszony; hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve és előtte leesvén, megjelenté néki az egész sokaság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult.
És ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!

Luk 9,11. A sokaság pedig ezt megtudván, követé őt: és ő örömmel fogadván őket, szóla nékik az Isten országáról, és a kiknek gyógyulásra volt szükségök, azokat meggyógyítá.

Jakab 5.13-15.Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen.
Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.
És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki


Keresztény zene: Mint az asszony... (http://www.youtube.com/watch?v=KPFZLdKHmds#)
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 22, 10:34:29
Ámen! Az Úr beszéde örökké megmarad!  :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 23, 06:38:50
Sziasztok :063:

Ezek a gyógyszerek....áh....még mindig nem tudom összeszedni magam...ma is délután 4ig aludtam.
Ez így nem lesz jó.Tegnap nagyon sokat imádkoztam,hogy legalább a kocsiból megnézhessem a tűzijátékot.
Kezd sok lenni a teher,túl sok...


 Kedves Niki!

Az Úr kegyelme az, ami megtart minket. Te ezt fizikailag is megérezted már. Úgy érzem és gondolom, hogy amint már mások is írták a te hited ad erőt nekünk is. Sok, a te fájdalmaid és problémáidhoz képest a mi kicsiny és elenyésző dolgainkkal fordulunk az Úr felé és ő segít rajtunk. Hitem szerint, te már meggyógyultál!! Dicsőség az Úrnak!
Réges régen győztes vagy minden felett, Jézus nevében!! Jó az ÚR!!!!Ámen! :2smitten: :2smitten:
„Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik;
Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van.”
Ézsaiás 26:3-4

Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2010 Augusztus 23, 11:23:43
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: ditte - 2010 Augusztus 23, 16:39:25
Drága Niki!
Az Úr ismeri minden szenvedésedet és tudja könny cseppeid számát,mert minden szenvedésünket ő is szenvedte.Nagyon szeret téged.
"Minden szenvedésüket Ő is szenvedte,és orcájának angyala megszabadítá őket,szerelmében és kegyelmében váltotta  Ő meg őket,felvette és hordozá őket..."(Ézsaiás 63,9.)
Az Úr ma is ezt tesz,mert ő tegnap és ma és örökké ugyanaz.
Az Úr áldjon meg,gyógyítson meg és erősítsen meg.
A názáreti Jézus nevében.
Ámen.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: tothg - 2010 Augusztus 25, 07:14:50
Köszönöm Robi, hogy jobban kifejtetted. Valószínű én értettem félre. Természetesen a gondolkodás megváltoztatása hozza a bűnbocsánatot és nem a bűnvallás. Persze a keresztényként elkövetett botlások esetén a bűnbocsánat elvételéhez sok esetben a bűnvallás vezethet.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: O.Nikolett - 2010 Augusztus 26, 17:55:30
Hát ez jól esett.
Nagyon köszönöm Zsuzsa :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Augusztus 26, 19:07:59
Niki de jó hogy itt vagy!   :063:
 :2smitten:  :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 26, 21:42:40
 :2smitten:   :2smitten:   :2smitten:
Az Úr áldjon meg, Niki!
        :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: zoltan - 2011 Január 09, 23:19:23
Most értem haza a gyülekezetből.

Ma eljött a gyülekezetbe az akiért imádkoztunk, nem rég tért meg, még nem merítkezet be. Az orvosok le mondtak róla, azt mondták meg fog halni, darabokban köpte ki a tüdejét. Már a tüdejének a másik fele is el kezdet bomlani amikor elkezdtünk érte imádkozni. Annyira le volt gyengülve, hogy nem bírt felkelni az ágyból. Az orvosok csodálkoztak, hogy a megmaradt tüdeje, helyre jött. Az úr Jézus Krisztus meggyógyította. Haza engedték. Két hét múlva fog bemerítkezni. Csodálatos az Úr kegyelme, szeretette, hatalma.

Dicsőség az Úrnak.

 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2011 Január 10, 02:25:18
Köszönöm Robi, hogy jobban kifejtetted. Valószínű én értettem félre. Természetesen a gondolkodás megváltoztatása hozza a bűnbocsánatot és nem a bűnvallás. Persze a keresztényként elkövetett botlások esetén a bűnbocsánat elvételéhez sok esetben a bűnvallás vezethet.

Valahogy úgy, hogy mivel a dologról, kezdek úgy gondolkodni, mint maga a Teremtő, ezért bűnbűnatra jutok, és ezt megvallom főleg Neki, de ha kell akkor annak aki ellen valamit vétettem.
Dávid Zsoltára:
Te ellened vétettem oh Isten ....
  :2angel:

Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Ani Kinor - 2011 Január 10, 07:23:16
:2smitten:   :2smitten:   :2smitten:
Az Úr áldjon meg, Niki!
        :2smitten:
Ha, hiszitek, ha nem! - GONDOL RÁNK! Nagy szeretettel néz rank, de sokkal jobb helyen, van, mint mi ! ! ! !

 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Niki! Sokszor puszilunk, már feldolgoztam, hogy elmentel, csak egy nagyon picit fáj........de az is csak azért, mert ember vagyok !  :088:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Kamilla - 2011 Január 10, 08:24:39
Most értem haza a gyülekezetből.

Ma eljött a gyülekezetbe az akiért imádkoztunk, nem rég tért meg, még nem merítkezet be. Az orvosok le mondtak róla, azt mondták meg fog halni, darabokban köpte ki a tüdejét. Már a tüdejének a másik fele is el kezdet bomlani amikor elkezdtünk érte imádkozni. Annyira le volt gyengülve, hogy nem bírt felkelni az ágyból. Az orvosok csodálkoztak, hogy a megmaradt tüdeje, helyre jött. Az úr Jézus Krisztus meggyógyította. Haza engedték. Két hét múlva fog bemerítkezni. Csodálatos az Úr kegyelme, szeretette, hatalma.

Dicsőség az Úrnak.

 :2smitten:

  hallelujah!!!   :2funny:    :hehe:

  Áldott a mi Urunk Neve!!   :2smitten:

 " Atyám! Jöjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod...!"

   Szenteltessék meg a Te Neved!!! 

       :ima02:
 
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: feszter - 2011 Január 10, 09:49:47
Dícsőség az Urnak az Ő gyógyító  kegyelméjért!  :170:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2011 Január 10, 10:49:30
Most értem haza a gyülekezetből.

Ma eljött a gyülekezetbe az akiért imádkoztunk, nem rég tért meg, még nem merítkezet be. Az orvosok le mondtak róla, azt mondták meg fog halni, darabokban köpte ki a tüdejét. Már a tüdejének a másik fele is el kezdet bomlani amikor elkezdtünk érte imádkozni. Annyira le volt gyengülve, hogy nem bírt felkelni az ágyból. Az orvosok csodálkoztak, hogy a megmaradt tüdeje, helyre jött. Az úr Jézus Krisztus meggyógyította. Haza engedték. Két hét múlva fog bemerítkezni. Csodálatos az Úr kegyelme, szeretette, hatalma.

Dicsőség az Úrnak.

 :2smitten:

Jó az Úr! :088:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Gyöngyike - 2011 Április 21, 08:04:41
Szeretettel: : Miért van szenvedés, ha létezik Isten? 

http://www.golgota.tv/?p=22191 (http://www.golgota.tv/?p=22191)

Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: feszter - 2011 Május 26, 08:59:34
Békesség néktek!


Tegnap megint korházba került a fiam, újra problémákat találtak nála, és sajnos megint volt egy kisebb műtétje.
Sokat gondolkoztam rajta, vajon mi lehet az oka, hiszenn legutobb még az alaposbbnál is alaposabban kikezelték és már gyógyullnia kellene.
Sokat imádkoztunk érte és mégis...
A győkér ott kezdődik, hogy van benne egy megbocsájtatlanság, harag és dűh a másik korházbeli orvosok iránt.Hiábba beszélgetten vele, hogy bocsájson meg, ahányszor újjabb problémák jönnek annál nagyobb az indulat benne.
Van egy nagyon ideillő mondás akinek beteg a lelke beteg a teste is.
Az örökös háborgása miatt, teret enged, hogy a betegség újra és újra megtámadja.
Ennek ellenére Úrunk nagyon kegyeles hozzá és ez a bizonyság része.
Tegnap nem volt ügyeletes a korház, nem volt szakorvos, igy elvileg felsem vehették volna.
Mivel egynapos álandó erős fájdalmai voltak, bevittük lessz ami lessz,.
Dícsőség Istennek Ő gondoskodott orvosról, mégpedig arról aki idáig műtötte, annak bekellett jönnie a szabadnapján egy átadott műtét miatt, pedig nem is volt "behívós"
./ ez azt jelenti, hogy vannak behívható orvosok akik felvállalták, ha  bármior hívjákbejönek/
Ráadásul több száz kilóméter ahonnan bejár dolgozni.
Milyen csodálatos az Úr gondviselése nemgyőzök hálákat adni.
Még aznap éjjel megis műtötte, most már csak abban reménykedem, hogy eljön a megbocsájtás a fiam részéről és a teljes gyógyulás az Úr kegyeléből.  Ámen!
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2011 Május 26, 09:23:29
Kedves Ircsi fiad elfogadta a megváltását?
 :2angel:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: m.ági - 2011 Május 26, 09:40:10
Ircsi!
Imádkozom a fiadért!
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: feszter - 2011 Május 26, 11:07:12
Köszönöm az imákat!  :2smitten:

Idézet
Kedves Ircsi fiad elfogadta a megváltását?

Kedves Magda, valamikor tizenéveskorában ,amigi gyekeztem az Úrhoz vezetni.
Aztán jött a tinikor, meg a felemás iga hátrányai... és szépen lassan eltávolodott az Úrtól.
Mivel nagykoru ezért már csak tanácsolni, szeretni és imádkozni tudok érte, várva az Úr kegyelmét, hogy megérinti újra. :ima02:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2011 Május 26, 11:26:15
Köszönöm az imákat!  :2smitten:

Idézet
Kedves Ircsi fiad elfogadta a megváltását?

Kedves Magda, valamikor tizenéveskorában ,amigi gyekeztem az Úrhoz vezetni.
Aztán jött a tinikor, meg a felemás iga hátrányai... és szépen lassan eltávolodott az Úrtól.
Mivel nagykoru ezért már csak tanácsolni, szeretni és imádkozni tudok érte, várva az Úr kegyelmét, hogy megérinti újra. :ima02:
Drága Ircsi  :2angel:
Azért kérdeztem, mert a megbocsátást említetted, és vannak dolgok, amik csak az Úr Jézussal lehetségesek.
A pszichés megbocsátás, csak elfedi a problémát és még jobban megkeményedik a szív.

Ha valamit érdekből teszek akkor , ott félre megy a kapcsolatom Istennel, még a hívő embernél is.

Pont azért adta a szabad akaratot, hogy ne érdek kapcsolatom legyen VELE.

Talán a fiadnak el lehetne mondani, hogy a legfontosabb, hogy hol tölti az örökkévalóságot, mert most már elég sokszor volt a határon, tehát tudja, milyen keskeny a mezsgye.

Bocsánat, hogy erről írok, de ezért kellene imádkozni legjobban ezért zörgetni, hogy lágyuljon meg a szíve az Úr felé.
 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: feszter - 2011 Május 26, 11:31:44
Ámen kedves Magda és teszem is.  :044:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Magda - 2011 Május 26, 11:36:48
Ámen kedves Magda és teszem is.  :044:
Én is csatlakozom hozzád!
 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Gyöngyike - 2011 Július 17, 11:49:19
"A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot." János 16:33

Nem hiszem, hogy Isten mindig gyógyít


Forrás:http://valve.freeblog.hu/tags/nemhiszem/

 Hiszem, hogy Isten bármilyen betegséget meg tud gyógyítani. Nincs számára lehetetlen. Hiszem azt is, hogy Isten bizonyos esetekben személyes ígéretet ad valakinek gyógyulása felől. Ebben az esetben igenis számon kérhető Istenen az ígérete, joggal várható, hogy megtegye, amit ígért. Persze lehet, hogy nem akkor és úgy teszi meg, ahogy várjuk.

Szóval, nem hiszem, hogy Isten ebben az életben mindig, mindenkit meg akar gyógyítani. Nem hiszem, hogy mindig az Isten akarata egy beteg emberre nézve, hogy meggyógyítsa. Úgy gondolom, hogy lesznek hívők, akik nem gyógyulnak meg fizikai betegségükből egész életükben.

Elmondom, hogy miért gondolom ezt. Nem, nem  csak azért mert nem látom történni túl gyakran. Persze nem látom, sőt nagyon-nagyon ritkán látom, de ez most mellékes (bár talán nem annyira, lehet, hogy visszatérek még rá).
A legfontosabb oka, hogy nem látom igazolhatónak az igéből. Isten legnagyobb emberei is megtapasztalták a betegségeket, sőt bele is haltak. Isten nem mindig gyógyította meg őket, inkább csak erőt adott nekik, hogy elviseljék. A leggyakoribb ige, ami miatt sokan azt gondolják, hogy _mindig_ az Isten akarata, hogy gyógyítson a következő:
"Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg." (Ézsaiás 53,5)
Meg talán még ez:
"Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet," (Zsolt 103,3)
Ezek elég meggyőző igéknek tűnnek első olvasásra, és nagyon sokan használják is őket mintegy ütőkártyaként Isten ellen, melyet, ha meglát, hanyatt-homlok menekülnie kell gyógyítani. De nem teszi, és nem is kell tennie, mert ezekkel Ő nem vállalt semmilyen garanciát erre az életre nézve.

Mert miről is van szó? Az első igében arról, hogy a Messiás elvette bűneinket és meggyógyította betegségeinket szenvedése és helyettesítő áldozata árán. Ez így is van, azonban nincs benne az igében, hogy ez mikor válik valósággá az életünkben: ebben a földi életben vagy majd később. A második ige is nagyon jól hangzik, de ha továbbolvassuk, rá kell jönnünk, hogy nem feltétlenül igaz minden esetben, ebben a földi életünkben, mert így folytatódik: "megváltja életedet a sírtól" (4.v.) Nos, azt hiszem, hogy beláthatjuk, hogy ez nem igaz földi életünkre, merthogy mindannyian meghalunk. Ha valaki szó szerint és erre földi életre vonatkoztatva érti a 3. verset, attól én számon kérem, hogy miért nem érti szó szerint a 4-t is?

De miről is van szó? A bűn, betegségek, gyűlölködés, önzés, mind-mind a bűnbeesés következményeként szakadtak ránk. Amikor Isten megtiltotta az embernek, hogy egyen arról a bizonyos fáról, azt mondta: ha eszel, meghalsz. Azonban érdekes módon a halál nem fejtette ki azonnal teljes hatását. Először az ember szelleme került tetszhalott állapotba, súlyosan roncsolódott a lelke is (bűntudat, szégyen, bűnbakkeresés), de csak később, több száz év múlva következett be a test halála. Ennek következményeként minden ma született embernek a szelleme a halál állapotában van, lelkében súlyosan torz (az eredetihez képest), teste pedig betegségeknek, öregedésnek, fájdalmaknak van kitéve.
A bűnbeesés után (sőt már előtte...) Isten elhatározta, hogy helyreállítja mindazt, ami elromlott. A Messiás lett a válasz a világ minden problémájára. Jézus eltörölte a bűnöket, elvette a betegségeket, a fájdalmakat, stb. A helyreállás azonban ugyanúgy fokozatokban valósul meg, ahogy a "tönkremenetel". Mikor valaki elfogadja Isten megváltását, Isten újjászüli, megeleveníti a szellemét. Élete során munkálkodik a lelke megszentelődésén, de már ez sem megy teljesen végbe ebben az életben, pontosan a romlott test hatásai miatt. A test megdicsőülése pedig végképp nem ebben az életben történik meg, hanem az elkövetkezőben, amikor is a romlandó elvettetik (mint egy mag), és "kikel" a romolhatatlan: a tökéletes test, amely nem ismer betegséget, fájdalmat. Ez azonban csak a halál után következik be (ill. az elváltozás után szerencsés esetben, ld. elragadtatás), annak ellenére, hogy Jézus már kifizette az új test árát, sőt Ő maga lett az új test zsengéje feltámadásakor.
Szóval véleményem szerint a test megváltása, mely tartalmazza a betegségektől való mentességet, nem erre a földi életre szóló ígérete Istennek. Így ezt nem lehet rajta számon kérni, és nem lehet elvárni, hogy Isten minden esetben gyógyítson, amikor ezt kérjük Tőle. Ennyi erővel azt is jogosan várhatnák Tőle, hogy a nők fájdalom nélkül szüljenek, a munka ne izzasszon meg, stb. Nyilván Isten kész (és akar!) Enyhíteni a fájdalmainkon, és erőt adni a szenvedésekhez, de nem ígéretszegés az Ő részéről, ha ennél többet nem tesz.

Ennél is inkább vezet tévútra, ha a fent idézett igéket valaki úgy értelmezi, hogy Isten már ebben az életben gyógyítani akar minden esetben. Ugyanis ha valamiért nem történik meg a gyógyulás (és legtöbbször nem történik meg), akkor valami okot kell találni, hogy miért nem történt meg (mert hát Istenen nem múlott). És legtöbbször ilyenkor az a kifogás, hogy a betegnek nem volt elég hite, ezért nem kapta meg a gyógyulást. Ez pedig azt eredményezi, hogy szegény beteg ember már nem csak a betegségét kell, hogy elszenvedje, hanem azt a tényt is, hogy a hitével is gond van, ő az oka állapotának, sőt Isten is elégedetlen vele. Legrosszabb esetben még ahhoz is vezethet ez, hogy megkérdőjelezi az üdvösségét is, hiszen, ha nem elég a hite a gyógyulásra, akkor hol a garancia, hogy az üdvösséghez elég hite van-e? Tehát rúgtunk egy szép nagyot abba, akinek már amúgy is fáj.
Ezért nem hiszem, hogy Isten mindig gyógyít.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Irma - 2011 Július 17, 12:12:26
Drága Gyöngyikém!

Igen, és ámen!

                                                       
           :017:

De van amikor gyógyít a mi hitünk megerősödéséért, és azért, hogy ami örömünk beteljen, és én reménykedem! :ima02:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Andika - 2011 Július 17, 12:17:40
Drága Gyöngyikém!

Igen, és ámen!

                                                       
           :017:

De van amikor gyógyít a mi hitünk megerősödéséért, és azért, hogy ami örömünk beteljen, és én reménykedem! :ima02:
Kedves Gyöngyike  :2smitten: Nagyon is jó és igaz mindez amiket itt írtál le!Ámen! :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: zoltan - 2011 Július 17, 13:05:05
Kedves Gyöngyike.

Igen  :igen:  és teljes mértékben egyetértek azzal, amit beírtál, és nagyon  jó.

 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2011 Július 17, 14:55:24
Kedves Gyöngyike, én ezt másképpen gondolom.
A bűnbe esés következménye a test halála volt. Ha elolvasod a Mózes 1:3 Isten nem mondja, hogy beteg leszel.
A halál és a betegség valójában nem ugyan az.
Sehol sem olvassuk, hogy Ádám vagy Éva betegek lettek volna. (elképzelhető, de Mózes nem említi meg)
Így a bűnnek, nem közvetlen velejárója a betegség.
Ha a saját környezetemből indulok ki, akkor sajnos azt a megállapítást kell tennem, hogy minél nagyobb gazember valaki, annál egészségesebb. Ez természetes is, hiszen Sátán az övéit nem kínozza.
Ellenben mindazokat, akiket az Úr megvett, azokat előszeretettel gyötri. Miért teheti ezt meg?
Az van, hogy nem teheti, mind addig, míg teret nem engedünk neki.
Teret pedig csak hitetlenségből adunk neki.
Talán Luther mondta: az ördög egy láncon tartott kutya, ha nem megyünk hozzá közel, nem tud minket megharapni.(lehet, hogy nem ő volt, de nagyon igaz)
Tudod, minden hitetlenség ami nem egyezik a hittel.
A hit az definiálva van:Zsid 11:1  A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
Ez olyan mély, és igaz gondolat, hogy könyvtárak telnének meg azzal, hogy ha csak megérteni próbálnánk. Hát még ha gyakorolni.
Igen, hitetlenség miatt nem látunk gyógyulásokat. (legalább is többet)
Ha megnézzük az evangéliumokban a gyógyulásokat, sok esetben ott van a hit. A betegségnél, pedig a hitetlenség.
A hit a gyógyulásra, viszont közel sem egyenlő az üdvösséggel.
Röviden ennyi.
 :044:

 
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: ditte - 2011 Július 17, 15:15:28
Drága Gyöngyike!
Be kell látnunk,nem tudunk mindent és nem tudunk mindent,hogy mit miért tesz az Úr.Mégis hisszük,hogy akik az Úréi,azoknak minden javukra van.
Történnek az igaz emberrel is rossz dolgok,ahogy a Bibliában is látjuk.Sokan életüket adták vértanúként is Krisztusért.
Ennek ellenére,hiszem,hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.
Örökké bíznunk kell az Úrban,mert Ő jót akar nekünk.Még ha  nem is értünk mindent.Tudom,hogy ezt te is így gondolod.
Az Úr áldja meg egész életedet,szellemedet,lelkedet,testedet.
Jézus nevében.
Ámen.

Szeretettel ölellek.
 :017:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Irma - 2011 Július 17, 15:22:32
Tudod Robi most az egyszer jó lett volna ha ezt nem írod meg.

Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2011 Július 17, 15:30:47
Tudod Robi most az egyszer jó lett volna ha ezt nem írod meg.

Irmám melyik részére gondolsz?
Ha az evangélium ellen írtam volna, kérlek mutasd meg hol?
Ha pedig nem mond ellent az evangéliumnak, akkor meg miért ne?
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Irma - 2011 Július 17, 16:08:59
Te egy fajta nézőpontot képviselsz az írásoddal, amit Gyöngyike feltett az azt a másik látást, amit mi itt sokan. Te is tudsz Igéket felsorolni, a feltett Irásban is voltak.  Mindegyis ez egy nyíl fórum.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2011 Július 17, 16:59:04
Drága Irmám, igaz, egy fajta nézőpontot.
 :2smitten: :044:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Torocko - 2011 Július 17, 17:06:36
Az 1980-as évek közepétől jegyzik az én betegségemet, és most így visszatekintve úgy látom, hogy én bizony csak nyertem ezáltal. Másfajta látásmódot, Isten szeretetének sokszori megtapasztalását, időt a gondolkodáshoz, időt és nyugalmat, hogy meg tudjam hallani és érteni a Lélek hívását és be tudjam fogadni az Igazságot.

Számomra a tanulság: nem kutatom az okát, eredetét, hanem mint eszközt fogadom el,  ahhoz, hogy hitben megerősödve ne legyen kétséges számomra, hogy az Úr a látszólag nagyon rosszat is abszolút jóvá változtatja, pusztán azért, mert szeret.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: zoltan - 2011 Július 17, 17:49:32
Így van drága testvérnőm.

Róm 8:28  Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik [az] [ő] végzése szerint hivatalosak.

De csak azoknak, akik Istent szeretik.
Örülök, hogy abban a nehéz állapotodban is látod Isten szeretetét, mert ez az igazi látás és hit, amikor akkor is tudom hogy süt a nap ha felhős az ég, az Úr akkor is szeret amikor nehézségeken megyek keresztül.
A legnagyobb áldás az, amikor megértem, hogy a nehézségek által, vagy próbák által az Úr nevelni formálni akar. Sokan nem értik ezt és nem látják  és nem hagyják, hogy az Úr formálja őket.

 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: zoltan - 2011 Július 17, 18:14:00
Van itt egy szomorú történetem.
 :(

Tavaly nyáron (és erről írtam itt valahol), a bemerítés előtt egy ember magához hívott bennünket, a korházba, tüdőbajban szenvedett, már nem bírt felkelni az ágyból, mert ahogy felült olyan roham jött rá, hogy a tüdejéből vért köhögött  fel és annyira tönkre ment a tüdeje, hogy az orvosok azt mondták, hogy már csak napjai vannak. Magához hívott bennünket és kérte hogy imádkozzunk érte, mert nem akar elkárhozni, nem akar így meghalni. A gyülekezetünk imádkozott érte minden alkalommal. A bemerítés alkalmára már haza engedték és jól lett, az Úr meggyógyította. A bemerítés után tisztán hallottam az Úr hangját " Menj oda hozzá és mond meg neki:  Az Úr kegyelme és szeretette meggyógyított, értékeld, és élj az Úrnak, de ha nem maradsz az Úr mellett akkor megfogsz halni."
Nagyon érdekes, ma közgyűlésünk volt és megfenyítettük ezt a testvért, és pont most hallottam, hogy a mentő a délután bevitte a korházba. Sajnos egy pár hónapja, el hagyta az Urat, hiába mentünk el hozzá többször is és intettük, és kértük, hogy térjen vissza az Úrhoz, bánja meg a bűneit, és térjen vissza az Úrhoz, de nem akarta. Figyelmeztettem és mondtam neki, hogy emlékezzen meg arról amit az Úr kijelentett nekem, de nem törődött vele.
Nagyon sajnálom, de a legjobban azt, hogy nem értékelte azt amit az Úr adott neki.  Remélem, hogy ott a korházban mégis vissza tér az Úrhoz, és ha nem is a teste, de a lelke megmenekül a haláltól.

Érdekes történet, és elgondolkoztató.

 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Gyöngyike - 2011 Július 17, 18:23:01
Drága Testvéreim! :2smitten:

Gondoltam, hogy ezzel a bejegyzéssel elindítom a lavinát. Semmi gond evvel.

Teljesen egyetértek a cikk írójával, ma találtam az interneten rá, és nagyon örültem neki, rögtön a blogomba is feltettem. A mi gyülekezetünk is karizmatikus, de nem a szélsőséges. Amit ebben az írásban olvasunk, nálunk is ezt képviselik a testvérek. Ettől függetlenül hiszünk a gyógyulásban, és imádkozunk a betegekért, de Istené egyedül a gyógyítás! Mostanában volt, hogy 2 testvérnő meggyógyult mellrákból, vagyis tünetmentes.

A testünk még nincs megváltva, az a mennyben lesz, ott kapunk dicsőséges, romolhatatlan testet.  Ott nem lesz több fájdalom, könny. Dicsőség az Úrnak!

Szeretettel:Gyöngyi
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Gyöngyike - 2011 Július 17, 18:26:19
Kedves Zoltán!

Ez tényleg nagyon szomorú, adja az Úr, hogy ez a férfi megtérjen a betegágyon! Ha belegondolunk, hogy milyen nagy kegyelem, ha egy ember a betegágyán megtér. Ez hatalmas kegyelem! Bizony sok ember akkor tér meg, ha nagyon beteg. Ez is az Úrnak szeretete! Mert Ő nem akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem, hogy megtérjen, és éljen! 
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Irma - 2011 Július 17, 18:31:19
A csodálatos az, amikor  ha nem értjük Isten útját, akkor is tudunk Benne bizni. Én hiszem és vallom, hogy Jézus Krisztus ma is gyógyít! Nemcsak hiszem hanem tudom is, hiszen engem már több betegségből meggyógyított. De azt is látom, hogy sokszor szenvednek testvéreim betegségben és nem a hitükkel van a hiba. A hiba nem is Jézus készülékében van, hiszen Ő valóban bemutatta áldozatát a betegségeinkért is. Hogy miért van mégis oly sok gyengeség, betegség a hivők között is ? Bevallom nem értem, de amit Gyöngyike feltett nekem teljesen elfogadható. Tudok én már akkor is bízni az Úrban ha éppen nem kedvem szerint alakulnak a dolgok. Ez az ami kimunkálódhat egy betegség megpróbáltatása alatt.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: ditte - 2011 Július 17, 19:43:54
Én is hiszem,hogy az Úr ma is gyógyít.Mégis van,hogy igaz emberekkel nehéz próbák történnek.
Jób jut eszembe ezekről.Fiatal keresztényként még nem szívesen olvastam Jób könyvét,de ma már megértem.
Az az egy biztos,hogy a mi Istenünk hűséges,és soha nem változik meg.
 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2011 Július 17, 20:40:55
Az van, hogy semmi baj nincs azzal amit írtok, Zoli története, meg teljesen igei. (Ján 5:14 )
Az is meg van írva: "legyen neked a te hited szerint."(Máté 8:13 ,Máté 15:28 )
Az van, hogy Krisztusban semmi nem kötelező.

Ami meg Jóbot illeti, akkor ha szereted olvasni, akkor ezen felettébb érdemes elgondolkodni: Jób 3:25  Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam.
Összevetve János ezen gondolatával:1Ján 4:18  A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
 :044: :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: zoltan - 2011 Július 17, 21:01:16
Az van, hogy semmi baj nincs azzal amit írtok, Zoli története, meg teljesen igei. (Ján 5:14 )
Az is meg van írva: "legyen neked a te hited szerint."(Máté 8:13 ,Máté 15:28 )
Az van, hogy Krisztusban semmi nem kötelező.

Ami meg Jóbot illeti, akkor ha szereted olvasni, akkor ezen felettébb érdemes elgondolkodni: Jób 3:25  Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam.
Összevetve János ezen gondolatával:1Ján 4:18  A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
 :044: :2smitten:

Drága Erdei testvérem.

Jóbra nem azért jött a próba mert félt tőle, (ha még félt is), hanem azért, hogy az Úr neve, megdicsőűljön, és hogy Jób mégjobban megismerje az Urat.

 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 17, 23:16:36
Jób vetett-és aratott! Így van ez... Vetett hitet-Aratott valóságost; Vetett Alázatot-Aratott dicséret képen, felmagasztalást! De valóban csak ennyi lenne? Erről szólna az Írás? Csak ezért került be a Szentírásunkba?      Vagy esetleg azért, hogy:   Rm 15,4    
Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.
Vannak parancsolatok-vannak tanítások- vannak előttünk példák : Nekünk ezekre figyelmezve csupán tanulnunk kell!
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2011 Július 18, 11:34:34
Jóbról egy gondolat.

Jóbot szerintem két okból érte a csapás:
1. Nem volt még megváltás.
2. Teret engedett a félelem által a Sátánnak.

Ma már csak a második lehetőség áll fenn.
 :044:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Irma - 2011 Július 18, 12:41:48
Akkor olvasd el figyelmesen Jób történetét, akiről maga Isten azt mondja: .....   És monda az Úr a Sátánnak: Észrevetted-é az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő, és bűngyűlölő..... Tehát nem azért érte Jóbot a csapás mert félt, vagy más bűnt követett el. Egyszerűen Isten megengedte a sátánnak, hogy ezt tegye Jóbbal, és azt is meghatározta, hogy meddig mehet el a sátán, az életére nm támadhatott. Van egy másik ilyen konkrét helyzet, mikor az Úr Jézus mondja : Péter, Péter, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon de Én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Számomra teljesen világos, hogy időről időre megengedi Isten a próbákat, mert nekünk szükségünk van arra, hogy lássuk hogyan is állunk a hitünkkel, az Istenhez való hűségünkkel
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2011 Július 18, 12:44:03
Jobrol bizonysagot tett Isten, hogy fedhetettlen. A satan nem talalt rajta megfogni valot, azert is ment bele abba a "jatekba" (elnezest a kifejezesert) Istennel. 

Job az elso csapasokat atelve johetett ra a felelem.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2011 Július 18, 12:46:39
Irma megelozott a valasszal. :afro: :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: feszter - 2011 Július 18, 14:16:30
Jóbról egy gondolat.

Jóbot szerintem két okból érte a csapás:
1. Nem volt még megváltás.
2. Teret engedett a félelem által a Sátánnak.

Ma már csak a második lehetőség áll fenn.
 :044:

Kedves Erdei!

Csak pár igét idéznék  minden kommentár nélkül,azt hiszem magáért beszél. :044:

Jób. 19,25
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. 
Jób. 19,26
És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent. 
Jób. 19,27
A kit magam látok meg magamnak; az én szemeim látják meg, nem más
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: erdei - 2011 Július 18, 16:13:26
Ajin kérdése a legaktuálisabb, miért került be az Írásba?
Jób nem volt Izraelita. Nem ő írta a könyvet.
Akkor ki volt Jób?
Jób könyvében sokan beszélnek, van egy mesélő, akkor ott van maga Jób, a felesége, a három barát, az ifjú Elihu és maga Isten.

Tudom sokan azt gondolják, hogy Jób helyesen beszél, ezért idézik.
Többek közt ezt:Jób 1:21  És monda: Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda, vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve.
Pedig nem az Úr vette el.
Sátán tette.

Ma már nem teheti meg! Sátán egy keresztény embert sem lophat meg!
Sátán kivetetett a menyből, LEGYŐZÖTT ELLENSÉG!

Antee, Isten tudta, hogy mi fog történni, de nem tehetett mást, hiszen Jézus véráldozata még nem történt meg.
Nem azt mondta Sátánnak, öld meg őket, vagy nyomorítsd meg. Azt mondta a kezedbe adom. Sátán pedig azért jött, hogy öljön és lopjon. Miért nem tette még gazdagabbá azért, hogy őt imádja?
Isten csupán ekkor egy dolgot tehetett, az életét nem adta, mert az élet Istentől van.
Ma már Jézus véráldozata által, megmenekültünk Sátán kezéből!
Nem kell elviselnünk semmit, amit ránk akar terhelni. Nincs hatalma!
Isten bohóca!(Luther)
Ki hisz egy bohócnak?

Irmám
Csak egyet nem mond Isten, hogy Jób meg lett váltva!
Rám meg rád már ezt mondja:
"Sátán, én ezekért az emberekért már a fiamat adtam neked. Takarodj el ezektől!"(idézet Isten, már ahogy én hiszem)

Ircsi Jóbot idézed
Akkor én meg Elihut idézném:
Jób 34:34  Az okos emberek azt mondják majd nekem, és a bölcs férfiú, aki reám hallgat:
Jób 34:35  Jób tudatlanul szól, és szavai megfontolás nélkül valók.
Jób 34:36  Óh, bárcsak megpróbáltatnék Jób mind végiglen, amiért úgy felel, mint az álnok emberek!
Jób 34:37  Mert vétkét gonoszsággal tetézi, csapkod közöttünk, és Isten ellen szószátyárkodik.
 :044: :2smitten:

Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: zoltan - 2011 Július 18, 17:10:17
Hadválaszoljak akkor én is neked rövidedn testvérem.

1. Jób igazán szólt, és erről az Úr tesz bizonyságot.

Job 42:8  Most azért vegyetek magatokhoz hét tulkot és hét kost, és menjetek el az én szolgámhoz Jóbhoz, és áldozzatok magatokért égőáldozatot; Jób pedig, az én szolgám, imádkozzék ti érettetek; mert csak az ő személyére tekintek, hogy retteneteset ne cselekedjem veletek, mivelhogy nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób.

Még adok bizonyságot Jób igaz voltáról más fórásból is:

Eze 14:14  És ha volna ez a három férfiú benne: Noé, Dániel és Jób: akkor ők az ő igazságukkal a magok lelkét megszabadítanák, azt mondja az Úr Isten.
Eze 14:20  S Noé, Dániel és Jób benne volna: élek én, az Úr Isten mondja, nem szabadítanának meg sem fiat, sem leányt; ők igazságukkal csak a magok lelkét szabadítanák meg.

Jób igaz maradt mind végig, annak ellenére, hogy igen volt amit nem értett Jób. Csak Jóbra tekintettel, nem cselekedett az Úr rettenetesen a másik hárommal.

2. Jób igazán szólt amikor azt mondta, hogy az Úr vette el, mert tudta azt az igazságot, hogy az Úr akarata és engedéje nélkül semmi sem történhet. A Sátán sem tehetett volna semmit ha nem az Úr engedi meg.
Ezen felül maga az Úr tesz erről bizonyságot:

Job 2:3  Monda pedig az Úr a Sátánnak: Észrevetted-é az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs a földön olyan, mint ő; feddhetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Még erősen áll a ő feddhetetlenségében, noha ellene ingereltél, hogy ok nélkül rontsam meg őt.  - Ki rontotta akkor meg Jóbot?

3. Jób ugyanúgy mint te meg én megvolt váltva mégpedig az Úr Jézus Krisztus halála által, ugyanúgy ahogy Ádám, vagy Ábrahám, Vagy az összes Ósz. szent.

4. A három barát mindvégig gonoszul szólt, úgy szóltak mint akik nem barátok, Jóbban csak a gonoszságot látták, és a bűnt keresték benne. Azzal a felfogással voltak, hogy a betegség és a nyomorúság az a bűn következménye, (ahogy a tanítványokban is megvolt ez a felfogés, mármint a későbi zsidó tanításban,  meg kérdezték Jézust ki vétkezet a vak vagy annak szülei, Jézus válasza azért van ez, hogy az Úr neve megdicsőüljön) , Jób barátai nem akarták megérteni azt, hogy Jób igaz volt és mind az ami vele történt az az Úr szuverén akarata volt és az, hogy az Úr neve megdicsőüljön, és hogy Jóbról bebizonyosodjon, hogy igenis igaz ember volt, és nem az áldások miat szereti Istent, hanem kész Istennel maradni a nyomoruságban is. Ez által Isten is igaznak bizonyult abban amit Jóbról mondott.
Itt ebben a történetben Isten igazsága és dicsősége forgott kockán.
És Isten győzött, és a gonosz megszégyenült Jób barátaival együtt.

Nem csak olvasni kell Jóbot hanem megérteni, megérteni a mondani valóját.

 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Irma - 2011 Július 18, 17:25:08
Kedves Zoltán testvérem!

Mindig örülök irásaidnak, de most különösképpn!

Egyszerűen nem tudom, hogy honnan veszed amiket írsz Robi! A Biblia igaz voltáról itt mindeni meg van győződve, legalábbis mindig azt hiszem.
De ez most valahogy mintha nem ezt mutatná.
Olyan egyértelműen leírja az Ige ami Jóbbal történt, nem kell belőle semmit elvenni, és főleg nem hozzá tenni. Isten megengedte a sátánnak azt amit tett Jóbbal, és Jób bár sok mindent nem értett, de hű maradt. Pedig hát elvesztett mindent, és amikor kimondta : az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Ő Szent Neve........ az egyik legszebb megvallás. Lehet, hogy te ezt meg sem érted, de egyszer mg majd rájöhetsz, hogy milyen vallomás is volt ez. Aki ilyet ki tud mondani, az megismerte az Istent. Annak lehet, hogy sok minden nem érthető, vagy homályos de a szíve  az telve van Isten ismeretével, és az már nem szaka el semmitől!
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: zoltan - 2011 Július 18, 17:46:59
Igen, valami ilyesmiről tesz bizonyságot Pál is a Rómailevélben.

Rom 8:35  Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?
Rom 8:36  A mint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.
Rom 8:37  De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki minket szeretett,
Rom 8:38  Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
Rom 8:39  Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.


 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: B.Tünde - 2011 Július 18, 18:45:04
Ezt nem értem....
 :(

3. Jób ugyanúgy mint te meg én megvolt váltva mégpedig az Úr Jézus Krisztus halála által, ugyanúgy ahogy Ádám, vagy Ábrahám, Vagy az összes Ósz. szent.....

 :( :( :( :(
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: zoltan - 2011 Július 18, 19:11:22
Ezt nem értem....
 :(

3. Jób ugyanúgy mint te meg én megvolt váltva mégpedig az Úr Jézus Krisztus halála által, ugyanúgy ahogy Ádám, vagy Ábrahám, Vagy az összes Ósz. szent.....

 :( :( :( :(

Krisztus megváltása kihatott az egész világtörténelemre.
Előbb meg kéne érteni mit jelent a megváltás.

Jób mondja:

Jób. 19,25 Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. 

Azért tudtta, az Úr kijelenteni az ő népéről azt, hogy megváltotta:

Ézs 43:1  És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

Vagy a Zsoltár írója:

Zsolt 71:23  Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek néked, és lelkem is, a melyet megváltottál.

Zsolt 74:2  Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, a melyet régen szerzettél és a melyet megváltottál: a te örökségednek részéről, a Sion hegyéről, a melyen lakozol!

Zsolt 103:3  A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
Zsolt 103:4  A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
Ézs 43:1  És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

Ézs 51:10  Nem te vagy-é, a ki a tengert megszáraztotta, a nagy mélység vizeit; a ki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak?!
Ézs 51:11  Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba jőnek, és örökös öröm fejökön; vígasságot és örömöt találnak, eltünik a fájdalom és sóhaj!
Ézs 51:12  Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? ember fiától, a ki olyan lesz, mint a fű?!


Ez pont olyan mint amikor Pál azt mondja:

Ef 2:6  És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:

Vajon mi már a mennyekben vagyunk? De az Úr úgy lát bennünket. Ott vagyunk Krisztusban.

Az Ósz. szentek is ott voltak Krisztusban az Ő halálakor, Ő értük is meghal Krisztus, az Ő bűnüket is magára vette.
A megváltás, az örök élet, az üdvösség egyedűl csak Krisztus által van.

Hab 2:4  Ímé, felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke; az igaz pedig az ő hite által él.

Ezt habakuk mondja aki Ósz. próféta, Ő is hit által élt.

Minden Ósz. szent aki hitt, az Krisztusban ott volt a Kereszten. Istennél nincs idő.

Ef 1:14  A ki záloga a mi örökségünknek [Isten] tulajdon [népé]nek megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.


 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: B.Tünde - 2011 Július 19, 08:32:28
Köszönöm Zoltán,

Igy már felfogható, bár kérdés is felmerül, akkor mire kellett az Ószövetségben a véráldozat, meg a törvények betartása...
Ok ők akkor az ószüvetség idején, nyilván nem mondtak megtérési imát, behívva Jézust a szívükbe és elfogadva (szóban kimondva) Jézus megváltását....T
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2011 Július 19, 08:55:34
A bunokert valo aldozatok bemutatasa is Jezusra mutatott elore.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: B.Tünde - 2011 Július 19, 09:16:22
tudom, bárány vére.... ;)
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: zoltan - 2011 Július 19, 16:36:55

Kedves Tünde.

Megpróbálok röviden válaszolni

1.   
Idézet
“ … bár kérdés is felmerül, akkor mire kellett az Ószövetségben a véráldozat, meg a törvények betartása...”

Ahogy Anti tesó elmondta, az áldozatok mind Krisztusra mutattak. Minden áldozat és minden szertartás ami az Ő szövetségben a szent helyen végeztek mind Krisztusra mutatott. Így amikor azok az emberek hittel és teljes bűnbánattal járultak az áldozatokhoz , és komolyan vették az Isten tiszteletett, akkor ők elfogadták azt amire azok mutattak, tehát Krisztust. Így részesülhettek a megváltásban, a bűnbocsánatban, és minden áldásban. Mert tudjuk, hogy inden áldás Krisztusba lett Ámenné, és a bakok és kosok vére nem törli el a bűnöket, csak azért fogadta el az Úr ezt mert Krisztusra mutattak.

És van még valami, ami megvilágosítást ad. Ahogy az áldozatok és az ósz. Szertartások Krisztusra mutatnak és Krisztus munkájára, úgy tesszük mi most az Úr vacsorát ami megemlékezés arról amit Krisztus tesz.  Az egyik előre tekintett, ez a mostani vissza tekint.

2.   
Idézet
“Ok ők akkor az Ószövetség idején, nyilván nem mondtak megtérési imát, behívva Jézust a szívükbe és elfogadva (szóban kimondva) Jézus megváltását....”

Nagyon tetszik ez a "megtérési ima " kifejezés, éppen úgy mint ahogy nem  olyan rég hallottam valakitől az "üdvösség imája" kifejezést.. Ezek mind olyan kifejezések és megnevezések amit a mostani tanítók, prédikátorok találtak ki. Annyira elcsépelté és értelmét vesztett lett a mai időnkben használt  "Úr Jézus gyere a szívembe ".
Mit jelent ez?
Mikor Jézust hívjuk a szívünkbe Istent hívjuk a szívünkbe. A megtérésünk több kell legyen mint egy ima elmondása, és legyen az bármilyen ima. Mert a megtérés nem beszédben áll, hanem az egy döntés, ami bűnbánaton és és az Úr iránti szeretetten alapszik, azon, hogy attól a pillanattól fogva Istennel és Istennek akarok élni.

A megtérési ima a szív állapotát mutatja.
Dávidnak gyönyörű megtérési imája van feljegyezve az Zsolt 51-ben , vagy a Zsolt 130 -ban, vagy akár olvashatod Jónás megtérő imáját Jón 2r.
A megtérés akkor is ugyan azt jelentette mint most, elfordulni a bűntől és Isten felé fordulni. Elhagyni a bűnt és Istenhez ragaszkodni. Nincs ez ma se máskép, és ha valaki azt hiszi, hogy a megtérő ima, csak annyi, hogy “Jézus Krisztus gyere a szívembe”  - az nagyon téved. A mégtérő ima együtt kel járjon a bűn vallással és azzal, hogy az ember össze kösse az életét Istennel, vagy a mi esetünkben Krisztussal. Krisztussal összekötni az életet, vagy Istennel, ugyan azt jelenti. Krisztusnak engedelmeskedni, ugyan az mint Istennek engedelmeskedni. Krisztust szeretni, ugyan az mint Istent szeretni.


Az egyik legszebb megtérésre felhívó ige az Ósz. – ben :

Jer 3:14  Térjetek meg, szófogadatlan fiak, azt mondja az Úr, mert én férjetekké lettem néktek, és magamhoz veszlek titeket, egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek titeket Sionba.


Ez 18:30  Ennekokáért mindeniteket az ő útai szerint ítélem, Izráel háza, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlástokra ne legyen gonoszságotok.
Ez 18:31  Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket; Miért halnátok meg, oh Izráel háza!?
Ez 18:32  Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!

Jóel 2:12  De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.
Jóel 2:13  És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.

Zak 1:3  Mondjad azért nékik: Ezt mondja a Seregeknek Ura: Térjetek hozzám, szól a Seregeknek Ura, és hozzátok térek, mond a Seregeknek Ura.
 

Így az Ószövetségi megtérés és bűnbánat semmiben sem különbözik a mostanitól, a lényeg ugyan az volt akkor is mint most. A középpontban mindig Isten és az ő tisztelete állt.

 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: feszter - 2011 Július 20, 11:49:21
Van itt egy szomorú történetem.
 :(

Tavaly nyáron (és erről írtam itt valahol), a bemerítés előtt egy ember magához hívott bennünket, a korházba, tüdőbajban szenvedett, már nem bírt felkelni az ágyból, mert ahogy felült olyan roham jött rá, hogy a tüdejéből vért köhögött  fel és annyira tönkre ment a tüdeje, hogy az orvosok azt mondták, hogy már csak napjai vannak. Magához hívott bennünket és kérte hogy imádkozzunk érte, mert nem akar elkárhozni, nem akar így meghalni. A gyülekezetünk imádkozott érte minden alkalommal. A bemerítés alkalmára már haza engedték és jól lett, az Úr meggyógyította. A bemerítés után tisztán hallottam az Úr hangját " Menj oda hozzá és mond meg neki:  Az Úr kegyelme és szeretette meggyógyított, értékeld, és élj az Úrnak, de ha nem maradsz az Úr mellett akkor megfogsz halni."
Nagyon érdekes, ma közgyűlésünk volt és megfenyítettük ezt a testvért, és pont most hallottam, hogy a mentő a délután bevitte a korházba. Sajnos egy pár hónapja, el hagyta az Urat, hiába mentünk el hozzá többször is és intettük, és kértük, hogy térjen vissza az Úrhoz, bánja meg a bűneit, és térjen vissza az Úrhoz, de nem akarta. Figyelmeztettem és mondtam neki, hogy emlékezzen meg arról amit az Úr kijelentett nekem, de nem törődött vele.
Nagyon sajnálom, de a legjobban azt, hogy nem értékelte azt amit az Úr adott neki.  Remélem, hogy ott a korházban mégis vissza tér az Úrhoz, és ha nem is a teste, de a lelke megmenekül a haláltól.

Érdekes történet, és elgondolkoztató.

 :2smitten:


Kedves Zoltán!

Érdeklődnék, hogy van , mi van vele azóta?  :044:

Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Július 20, 20:03:43
BIZONYSÁG EGY GYÓGYITHATATLAN BETEGSÉGBŐL VALÓ CSODÁLATOS GYÓGYULÁSRÓL !!!!!https://www.youtube.com/watch?v=D2nZsYhjltY&feature=player_embedded (https://www.youtube.com/watch?v=D2nZsYhjltY&feature=player_embedded)
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: B.Tünde - 2011 Július 21, 07:37:30
Köszönöm Zoltán


A kifejtést. Igen a megtérési ima csak egy csúny szóval élve rítus, azt elmondva kezdődik a harca az embernek az óemberével.
Az bűnbánás, életrendezés stb mert anélkül nem lesz valódi állandó kapcsolata az Atyával. De ehhez a harchoz, mivel szívébe hívta Jézust, visszatért az Atyához s már a SzentSzellem is segítségére van kérheti a segítséget "tőlük", s táplálkozva Isten igéjét olvasva, s meghallva lelkében az üzenetete az ő "irányításukkal" erősödik a hitben, szeretetben

A bűn elválasztja az embert Istentől.....Megérti ezt, elfogadja, bűnei vannak, amik csak Jézsu megváltását elfogadva lesznek megbocsájtva....Megtért kapcsolatba kerülhet az Atyéval, aki segít neki életének rendezésében is, a Szentszellem "noszogatja" mit hogyan tegyen...

A megtérés megélésem szerint gyakran újra és újra meg kell tenni, főleg akkor mikor még gyermek a hitben az emberlánya-emberfia, Isten gyermeke  ;)
S ez az, amit néha elfelejtenek megemlíteni azoknak az embereknek, akik evangelizáció alatt Jézus mellett döntenek....

Szóval se az elején se utána sem nevezhető egy "gyalog-galoppnak" a keresztyén élet, de -hogy hasonlatnál maradjak- a kantárszíj már az Atya kezében van, aki gyönyörödik gyermekeiben

...
Körül vettek a halál kötelei,
pusztító áradat rettent engem.
A sír kötelei fonódtak rám.
a halál csapdái meredtek rám...
Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam,
segítségért kiáltottam Istenemhez.
Meghallotta hangomat templomában,
kiáltásom a fülébe jutott.
(18. Zsolt.: 5-7)
..
...
Lenyult a magasból, és fölvett.
a nagy vizekből kihúzott engem,
Megmentett engem erős ellenségemtől,
gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam.
Rám törhetnek a veszedelem napján,
de az Úr az én támaszom.
Tágas térre vitt ki engem,
megmentett, mert GYÖNYÖRKÖDIK
bennem.
(18.Zsolt.: 17-20)


TTT

Ui: mi van Shomer testvérrel, rég olvastam... :04:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: feszter - 2011 Július 21, 15:10:46
Békesség Néktek!

Szeretnék pár gondolatot hozzáfűzni, hogy miként tanítja az ige, hogy fontos a szájjal való, szóban történő megvallás.Az Úr ismeri a mi szíveinket és tudja mi lakozik benn, ugyanakkor nagyon fontos ezt szájunkal , szóban is megvallani.Hitünkről bizonyságot tenni. Ennek nem csak testi szinten, de szellemi szinten is meg kell történnie.Megvallani a szelemvilág előtt, hogy már Jézus mellet döntöttünk.Kevés annyit mondani ,Jézus gyere a szívembe, meg is kell indokolni, ki is kell mondani, hogy miért.Ez semmiképpen nem célszerű ritusnak nevezni, mert fontos része a megtérésünk megvallásának.A megtérés imájának Bibliai alapjai vannak:

Róm. 10,8. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, a melyet mi hirdetünk.

5 Móz. 30,14 Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.

Róm. 10,9
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.


Mát.10,32 Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;

Róm. 10,10 Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.

2 Kor. 4,13 Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, a mint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;

Szeretettel Ircsi    :044:

Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Július 21, 16:02:23
Ámen !
 :044: :063: :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: B.Tünde - 2011 Július 21, 19:09:40
AMEN.....

kicsit máshonnan jött elő a téma....

Az ószövetségi emberek ezt a megvallást nem tudom hogy megtehették-e Jézus nevében, Jézus vére alá helyezve magukat
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 21, 20:35:44
Shalom Tünde. Rendkívül érdekes kérdést tettél fel, záró gondolatként.
A Válasz pedig még érdekesebb! Az Ó szövetségi szentírás,43 helyen Említi Jézust név szerint !!!  / Természetesen héber megfelelővel/ Jézus = Jessua= SZABADÍTÓ   Talán ez az első, és erre épül fel az Izraelita Imádságok-Hálaadások legtöbbje:   2Móz 15,2    
Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.
Tehát ha egy Izraelita Hálaadást halassz, akkor név szerint halassz Uradról, Jessuáról vagyis Jézusról.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: zoltan - 2011 Július 21, 21:41:21
Köszönöm testvérem.

Pont ezeket akartam én is írni.

A legnagyobb baj az mikor nem értjük azt, hogy mit jelent az hogy Jézus, ami SZABADÍTÓT  vagyis (mint YHWH az üdvösség, YHWH a szabadító)
A másik probléma az amikor Jézus Krisztusra, a Messiásra úgy tekintenek, mint valami új dologra, ami az Újszövetségben jelent meg. Holott a Jessua vagyis Jézus nem más mint, Izraél Szentje, Izráel Szabadítója, Izráel Megváltója, Izráel Istene - YHWH. Így aki YHWH-ban bízott és hit, az nem tett mást mint hit a Jézusban - Jessuában, és ez által volt nekik örök életük, üdvösségük, megváltásuk. Mert a Megváltás nem jelent mást mint szabadítást, ez pedig csak egy valaki által lehetséges, az Úr Jézus Krisztus által, az Úr által.

Erről beszél nekünk a Zsid.11-része, arról, hogy hogyan hittek az Ósz. szentek, azok akik most példaképeink lettek. Ők is hittük által nyerték el az ígéretet, az ígéreteket és az üdvösséget.  Az Ő hitük a mi példánká lett.

Hab 2:4  ...  az igaz pedig az ő hite által él.

A hit több mint elhinni valamit, a hitt az bizalom Istenben, a hit az engedelmesség Isten felé, a hit mindig cselekszik, méghozzá Isten szavának megfelelően és engedelmeskedve.
Erről beszéltem az elején, a mi hitünk és az Ósz. embereinek a hite ugyan azon alapszik, és mind a kettőnek a hit nyújtott üdvösséget. Mert ők is hit által nyerték el az örök életett. Mert az örök élet, az alapokkal bíró város amiben ők hittek az ígéret volt és ők elhitték. Hittek a Messiásban, úgy mint élőben, aki majd el fog jönni és szabadítást és üdvösséget szerez. Ők előre tekintettek, és mondhatnám talán nagyobb hitük volt mint nekünk, mert ők abban hitték ami a jövőben kellet megtörténjen, mi vissza tekintünk és abban hiszünk ami már megtörtént, és amiről az apostolok bizonyságot tettek. Így ők is mi is ugyan azon hit által üdvözülünk.
Ők mikor az áldozatok vére alá helyezték magukat, hit által tették azt amit Isten kért tőlük. Az a vér pedig Krisztus vérét jelképezte, az állat pedig Krisztust. Így hit által ugyan úgy ők is részesültek a Krisztus véréből, mert igaz mi is hit által járulunk a Krisztus véréhez.

Zsid 12:22  Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,
Zsid 12:23  Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, a kik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez,
Zsid 12:24  És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.

Nagyon fontos, a Zsidókhoz írt levél figyelmes át tanulmányozása, ez által megértjük azt, amiről beszélek.

 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 21, 21:49:44
Ámen !!!
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Guti Tünde - 2011 Július 23, 09:59:01
Shalom Tünde. Rendkívül érdekes kérdést tettél fel, záró gondolatként.
A Válasz pedig még érdekesebb! Az Ó szövetségi szentírás,43 helyen Említi Jézust név szerint !!!  / Természetesen héber megfelelővel/ Jézus = Jessua= SZABADÍTÓ   Talán ez az első, és erre épül fel az Izraelita Imádságok-Hálaadások legtöbbje:   2Móz 15,2    
Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.
Tehát ha egy Izraelita Hálaadást halassz, akkor név szerint halassz Uradról, Jessuáról vagyis Jézusról.

Kedves Testvéreim!

Ezért ment le Jézus az alvilágba, hogy hirdesse az evangéliumot azoknak, akik hittek az Egy Igaz Istenben, de nem tudták, mi a megváltás. (Ha nem így van, javítsatok ki!)
Úgy gondolom, hogy mindazok, akik véresáldozatot mutattak be a templomban, és tiszta szívből tették, azok hittek Jézusnak, és ők is azok között voltak, akikről így szól az Írás: "kihozott foglyokat a börtönből, és őket bátran mutogatta"... Mintegy hadi zsákmányként, mert a szellemi háborúban Jézus visszaszerezte a sötétség fejedelme által elbitoroltakat.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 23, 12:24:14
Shalom. Kedves testvérem. Akikért Jézus leszállt, hogy hirdesse az evangéliumot,azok nem azok voltak akik engedelmeskedtek a törvénynek! Róluk szemléletesen ír a Róma levél 10.Az engedelmesek, akikről írtál, hozzájuk így szólt az Úr PL.:2Krón 34,28    
Ímé én téged a te atyáid közé takarítlak, és tétetel a te sírodba békességben, és nem látják a te szemeid azt a veszedelmet, a melyet én hozok e helyre és ennek lakóira. És e szerint beszélték el ezt a királynak.Egyszerűnek tűnik a kérdés,ám távolról sem az! A pokolnak különböző szintjei voltak,és vannak. Krisztus előtt azonban volt egy hely, ahova azon emberek kerültek, akik (1) Nem hallottak Istenről! (2) akik a törvény cselekedetei által voltak engedelmesek. Ezt a helyet hívták : (SEOL)-NAK /SEM A Menny--sem a Kárhozat./Zsolt 16,10    
Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson./  Na tehát ide ment le a Messiás!
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Július 26, 16:08:37
csodálatos gyógyulásokhttp://vimeo.com/26710180 (http://vimeo.com/26710180)

 :afro: :2angel:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: feszter - 2011 Július 31, 10:06:48
Idézet
Az ószövetségi emberek ezt a megvallást nem tudom hogy megtehették-e Jézus nevében, Jézus vére alá helyezve magukat?

Szeretnék pár gondolatot megosztani veletek mennyire fontos volt a vér védelme és a megvallás mind az Ó és Új Szövetségben.


  2Móz 12,1-13 ban Egyiptomból való szabadulás isteni, csodálatos beavatkozás kor , amikor a Bárány vérét -amely Jézus vérének előképe -az ajtófélfákra  kenték , már láthatjuk hitüket a kiontott vér erejében.Vér alá helyezvén magukat megmenekültek a pusztítótól.
2.Mózes 19-24 fejezete az Úr  szővetségkötésről  szól  Izrael fiaival.Az Úr közli Mózessel rendeléseit, Mózes pedig továbbítja a népnek.A nép szájával megvallótta, hogy megfogja a rendeléseket tartani.
Mózes oltárt épít az Urnak és áldozatot mutatnak be, ennek felével meghinti az oltárt másik felét a népre hinti. A meghintés itt is  vére Jézust  vérének előképe.


 
2 Móz. 24,3 Elméne azért Mózes, és elbeszélé a népnek az Úr minden beszédét és minden rendelését; az egész nép pedig egyező szóval felele, mondván: Mindazokat a dolgokat, a melyeket az Úr parancsolt, megcselekeszszük.
2 Móz. 24,4 Mózes pedig felírá az Úrnak minden beszédét, és felkele reggel és oltárt építe a hegy alatt, és tizenkét oszlopot, az Izráel tizenkét nemzetsége szerint. 
2 Móz. 24,5 Azután elküldé az Izráel fiainak ifjait, és áldozának égő áldozatokat, és hálaáldozatul tulkokat ölének az Úrnak.
 2 Móz. 24,6 Mózes pedig vevé a vérnek felét, és tölté a medenczékbe: a vérnek másik felét pedig az oltárra hinté.
 2 Móz. 24,7 Azután vevé a szövetség könyvét, és elolvasá a nép hallatára; azok pedig mondának: Mindent megteszünk, a mit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk.
2 Móz. 24,8 Mózes pedig vevé a vért, és ráhinté a népre, és monda: Ímé a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött  ti veletek, mindama beszédek szerint.

Akik a Törvény alatt, a törvény szerint éltek, az áldozati vér védelme   alatt voltak.
A tulkok, bakok vére megtartotta őket arra az időre, amig az igazi  megváltás részesei nem lehettek.
Ez akkor történt amikor Jézus lement a Seolba és hírdette az evangéliumot, akik ezt elfogadták, együtt támadtak fel Vele.
Igy teljes bizonysággal mondhatjuk, hogy az Ó.szöv. emberei is tettek megvallást és a vér védelme. alá lettek hellyezve. Így bár vér alatt voltak, de annak nem volt olyan ereje, mint Jézus kiontott  vérének. Mivel mózesi Törvényben,  minden  a Messiás áldozatának, és személyének és a mennyeiek előképe   ezért minden Őrá mutatott, de ezek csak árnyképek, nem képesek tökéletességre juttatni az odajárulókat. 

Zsid. 9,19 Mert mikor Mózes a törvény szerint minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vevén a borjúknak és a bakoknak vérét, vízzel és vörös gyapjúval meg izsóppal együtt, magát a könyvet is és az egész népet meghintette,   
Zsid. 9,20 Mondván: Ez azon szövetség vére, a melyet Isten számotokra rendelt.
 Zsid. 9,21 Majd a sátort is és az istentiszteletre való összes edényeket hasonlóképen meghintette vérrel.
Zsid. 9,22 És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.
  Zsid. 9,23 Annakokáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztíttassanak meg, magok a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal.
 Zsid. 9,24 Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk.
  Zsid. 9,25 Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint a hogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel;
 Zsid. 9,26 Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.

Zsid. 10,14
Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Elisabeth - 2012 Július 25, 09:35:52
Shomer Testvér idézete:
Idézet
Az Ó szövetségi szentírás,43 helyen Említi Jézust név szerint !!!  / Természetesen héber megfelelővel/ Jézus = Jessua= SZABADÍTÓ   Talán ez az első, és erre épül fel az Izraelita Imádságok-Hálaadások legtöbbje:   2Móz 15,2   
Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.
Tehát ha egy Izraelita Hálaadást halassz, akkor név szerint halassz Uradról, Jessuáról vagyis Jézusról.

 :ima02:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: ditte - 2012 Július 25, 15:57:52
Csodálatos! Dicsőség az Úrnak!
 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Elisabeth - 2013 Március 04, 19:03:33
Tegnap este felmerült egy kérdés. Sokan generációs átoknak tartják, ha egy hivö családban bizonyos örököletö betegségek lépnek fel. Pl. három generáció is rákban halt meg.

Mi a véleményetek?

 :162:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Shomer ayin - 2013 Március 04, 19:39:51
Hát nekem pl. az a véleményem, hogy a véleményalkotóknak, akik erre a következtetésre jutottak, inkább a Szent Tannal kellene foglalkozniuk, és nem a babonával és a vajákos könyvekkel...A Családnak meg azt mondanám: Ezt a betegséget, sok ok is kiválthatja... káros sugárzás; aztbeszt...
De egy biztos! Isten nem hazudik!!! Ha Ő Újjá szült, és az Ő Lelke által Újjá születtünk, akkor NINCS GENERÁCIÓS ÁTOK!
Ezékiel próféta könyve 18. rész

  1. És lőn az Úr szava hozzám, mondván:
  2. Mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izráel földjén, mondván: Az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott meg bele?
  3. Élek én, ezt mondja az Úr Isten, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek Izráelben.
  4. Ímé, minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém; a mely lélek vétkezik, annak kell meghalni!
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Shomer ayin - 2013 Március 04, 19:44:09
Azt már csak csöndesen jegyzem meg: hogy a Generációs átok azokra vonatkozik, akik Gyűlölik az Örökkévalót!

S'má Yisráél:

Mózes II. könyve 20. rész

  1. És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:
  2. Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.
  3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
  4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
  5. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.
  6. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.
  7. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.
  8. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.
  9. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;
  10. De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van;
  11. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.
  12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.
  13. Ne ölj.
  14. Ne paráználkodjál.
  15. Ne lopj.
  16. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
  17. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Shomer ayin - 2013 Március 04, 19:48:16
Nem annyira bonyolult dolog ez... Csak Komolyan kell venni az Örökkévalót!

Egyébbként ezen : "Generációs átok  a Hívők számára" című őrjöngés ellen szól az Örökkévaló Igéje: A Jer.31,29-ben, de ennek egy teljes fejezetet szentel az Ezekiél 18 is...   ( ne nekem higgyetek! Olvassátok el... :044: )
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Elisabeth - 2013 Március 04, 19:59:21
ÁMEN!!!

Tudod engem az háborít fel legjobban, hogy nem elég a betegnek a szenvedés, még a lelkivilágába is beletaposnak hazugságokkal...  :2tickedoff:

Itt csupán egy kérdés merül fel: miért nem foglakoznak ezzel az Ígével???

De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.
2Móz 20,6

Vagy miért üdvösség kritériuma a betegek látogatása? Nem azt mondja az ÚR Jézus: mert meggyógyítottátok a beteget, hanem, hogy meglátogattátok. Félreértés ne essék, én is imádkozom gyógyulásért és történtek is életünkben csodálatos gyógyulások, de Isten akarata mindennél fontosabb.

Mt 25,36    
Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Elisabeth - 2013 Március 04, 20:07:47
Feltenném az ellenkérdést:

Van-e generációs áldás??? Mert ugye ezeríziglen.... aki szeret, aki engedelmes...

Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Shomer ayin - 2013 Március 04, 20:10:47
.... Végül is.... Hiszen sokaktól hallottam már, hogy nekik meg sem kell térniük, mert csecsemő korukban a Szüleik és a Kereszt szüleik már mindent elsikáltak... :119:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2013 Március 04, 20:15:14
Na igen, a csecsemő keresztség is rendíthetetlen alapon áll. Csak hogy ez az alap biztosan nem az Ige alapja... :061:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Elisabeth - 2013 Március 04, 20:16:36
 :hehe: :afro: :040:

De most komolyan nem borzasztó, ilyet kijelenteni egy újjászületett hivönek, csak azért mert beteg? A vakon születettnél is ilyenfajta bödületet olvasunk az Ígében.

Beteg voltam... Mondja az ÚR JÉZUS!!!! és meglátogattatok!!! mondja az ÚR JÉZUS!!!

Hol van itt átokról szó???

 :2knuppel:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Shomer ayin - 2013 Március 04, 20:19:12
Áldott Testvérem: Ne gondold, hogy eme "felvilágosult"- ősi értékrendet taposó- az Igét nem ismerő nemzedék nem tiltaná ki Jézust a legtöbb "gyüliből..."
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Elisabeth - 2013 Március 04, 20:35:14
Mindenesetre veszélyes játék. Mert az átkot, ami nem más mint a bün következménye a keresztfára szegezte Jézus Krisztus. Pont az átoktól váltott meg minket. Tehát aki a generációs átkot propagálja ujjászületett hivök életében, nem értékeli a Megváltás vérét.

Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: bacsipista - 2013 Március 05, 00:04:34
Világi, nem újjászületett ember életében lehet generációs átok?
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Elisabeth - 2013 Március 05, 08:10:49
Kedves Pista Testvérem!

Nem tudok erre csak röviden válaszolni, mert fontos, hogy megismerjük, mit mond Isten ezzel kapcsolatban.

Generációs átokról ebben az esetben sem beszélnék, legföbbképpen nem betegséggel kapcsolatban. Miért? Mert mindenki felelös azért, hogy elfogadja-e hitben Jézus Krisztust vagy nem. Az átkot pedig nem a betegségre vonatkoztatja az Íge, hanem az Istentöl való elszakítottság állapotára, mert ez a gyökere az átoknak. Isten nem akarja, hogy bárki is ebben az állapotban maradjon, és így elvesszen, hanem hív:

Nagyon megharagudott elődeitekre az ÚR. 3. Mondd meg azért népednek: Ezt mondja a Seregek URa: Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek URa, és én is hozzátok térek! - mondja a Seregek URa. 4. Ne legyetek olyanok, mint elődeitek, akiknek a régebbi próféták ezt hirdették: Ezt mondja a Seregek URa: Térjetek meg gonosz útjaitokról és gonosz tetteitekből!
Zak 1,2-4

Van itt még egy aspektus, ami talán nem mindjárt szembetünö, de mégis nagyon veszélyes. „Hát nem tehetek róla... az elödeim miatt vagyok átok alatt...” Na ilyet nem ismer az Íge, sem a Tánáchban, sem az Újszövetségeben. Isten mindenkinek felkínálja a kegyelmet.

Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2. Hogy mondhattok ilyen közmondást Izráel földjéről: Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle?! 3. Életemre mondom - így szól az én Uram, az ÚR -, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izráelben 4. Mert minden lélek az enyém: az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. 5. Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él: 6. nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izráel házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná felebarátja feleségét, és nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, 7. senkivel sem kegyetlenkedik, visszaadja adósának a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mezítelent felruházza, 8. uzsorát nem szed, kamatot nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között, 9. rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja, és hűségesen teljesíti: az ilyen ember igaz, ő élni fog! - így szól az én Uram, az ÚR. 10. Ha olyan fia születik, aki rabló és vérontó lesz, és csak egyet is elkövet ezekből, 11. bár apja mindezt nem követte el: eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, tisztátalanná teszi felebarátja feleségét, 12. a nyomorulttal és a szegénnyel kegyetlenkedik, mindenfélét rabol, a zálogot nem adja vissza, föltekint a bálványokra, és utálatos dolgokat követ el, 13. uzsorát szed, és kamatot vesz: az ilyen éljen? Nem fog élni! Mivel elkövette mindezeket az utálatos dolgokat, meg kell halnia, vére őt terheli. 14. Ha valakinek olyan fia születik, aki látja apja vétkeit, amelyeket az elkövet, látja ugyan, de ő maga nem követ el olyanokat: 15. nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izráel házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná felebarátja feleségét, 16. nem kegyetlenkedik senkivel, nem tartja vissza a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és felruházza a mezítelent, 17. tartózkodik az álnokságtól, uzsorát és kamatot nem vesz, törvényeimet teljesíti, és rendelkezéseim szerint él: az ilyen nem hal meg apja bűne miatt, hanem élni fog! 18. Apja azonban, mivel megzsarolta és kirabolta embertársát, és csak rosszat tett népe között, meg fog halni bűne miatt! 19. Ti ezt mondjátok: Miért nem bűnhődik a fiú is az apa bűne miatt? Ez a fiú törvény és igazság szerint él, minden rendelkezésemet megtartja és teljesíti, ezért élni fog. 20. Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, az apa sem bűnhődik fia bűne miatt. Az igaz azt kapja, amit igazságáért érdemel, a bűnös pedig azt kapja, amit bűnéért érdemel. 21. De ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él: akkor élni fog, nem hal meg. 22. Azok a vétkek, amelyeket elkövetett, nem maradnak emlékezetben. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghezvitt, élni fog! 23. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így szól az én Uram, az ÚR -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen
Ez 18,1-23

Ajánlom még a Jer 31. fejezetét is elolvasni.

Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. 19. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.
Jn 3,18-19

Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott! Marana tha!
1Kor. 16:22.    

Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azonkívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen!
Gal. 1:9.

Tehát az átok, amíg itt e földön vagyunk nem egy végérvényes állapot, mert Isten mindenkinek megadta a lehetöséget, hogy ez átok alól megszabaduljon Jézus Krisztus vére által.

Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk - mert meg van írva: "Átkozott, aki fán függ"
Gal. 3:13.       
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: bacsipista - 2013 Március 05, 08:25:33
Köszönöm Erzsike a válaszodat, így teljesen világossá vált előttem.

Igen, az ilyen embernek aki generációs átokra  hivatkozik mondatjuk, ha az Úr oltalmát keresed és megtalálod nem lehet átok az életedben.

   Fizessen meg az Úr a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izráelnek Istenétől, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél.
Ruth könyve:2:12
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Elisabeth - 2013 Március 05, 08:34:47
Dicsöség az ÚRnak és ÁMEN!

Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izráel háza! - így szól az én Uram, az ÚR. Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt.
Ez 18,30

   
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: torokildiko46 - 2013 Március 05, 11:28:48
Tegnap este felmerült egy kérdés. Sokan generációs átoknak tartják, ha egy hivö családban bizonyos örököletö betegségek lépnek fel. Pl. három generáció is rákban halt meg.

Mi a véleményetek?

 :162:
hát kedves Erzsike jó  kérdés!!!
 az én édesanyám is rákban halt meg , de én ezt nem hiszem sem a generációs átkot sem a generációs betegséget!
 az  átkot azért mert egy ujjá született nem lehet átkozott!, mert "ÚJ" az ujjban nincs régi, és a betegséget sem mert ahogy irja az ige:
II. Korintus levél:5:17   Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
Galátzia levél:6:15   Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés.

Ézsaiás könyve:53:4   Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá,...
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Elisabeth - 2013 Március 05, 11:46:21
ÁMEN!

És a betegséget nem feltétlenül test szerint gondolja az Íge:

   
És a mikor ezt hallja vala Jézus, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szükségök orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre.
Mk 2,17

 :2smitten:
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2013 Szeptember 25, 20:21:33
Az Ő sebei árán gyógyultunk meg

A mai napon a gyógyulást fogjuk kicsit közelebbről megnézni, a nyitó igénk pedig a következő:

Ézsaiás könyve 53,1-12
„Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos! Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint aki elől orcánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele. Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté. Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg! A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta vereség?! És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!”

Itt van tehát ez a sokak által emlegetett igerész, ezen belül is ez az igevers:

„És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.”

Erre az igére szoktak hivatkozni sokan, akik a testi gyógyulásban járnak közben testvéreikért, és egyben egy olyan ígéretnek veszik Istentől, ami a testünk gyógyulására vonatkozik. De mit is mondjak erről már a téma elején? Talán így kezdésnek annyit: tévtanítás.

Az Ézsaiás könyvében összesen 12 alkalommal (Károli fordítás alapján) van szó a gyógyulásról, ezen belül 5 alkalommal Ezékiás halálos betegségéből való felépüléséről beszél, de minden más alkalommal az Isten beszél a gyógyulásról, és most ezeket fogjuk kivétel nélkül közelebbről megnézni.

1.

Ézsaiás könyve 6,10
„Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be: ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon.

A gyógyulás a szívre vonatkozik. Jézus és Pál (Ap. Csel. 28) is idézi ezt az igét és mind a két esetben a megtérésre vonatkoztatják. Jézus pedig itt idézi Ézsaiás próféciáját és így meg is érteti velünk a szív gyógyulását:

Máté evangéliuma 15,7-20
„Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás, mondván: Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És előszólítván a sokaságot, monda nékik: Halljátok és értsétek meg: Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai, mondának néki: Tudod-é, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak? Ő pedig felelvén, monda: Minden plánta, amelyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik. Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. Péter pedig felelvén, monda néki: Magyarázd meg nékünk ezt a példázatot. Jézus pedig monda: Ti is értelem nélkül vagytok-é még? Mégsem értitek-é, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik? Amik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert.”

A szív gyógyulása nélkül nem láthatjuk meg Istent és erről is tesz említést Jézus:

Máté evangéliuma 5,8
„Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.”

Tehát a szív gyógyulásáról beszél az ige, vagyis lelki gyógyulás.

2.

Ézsaiás könyve 19,21-22
„És megismerteti magát az Úr Égyiptommal, és megismeri Égyiptom az Urat ama napon, és szolgálják véres áldozattal és ételáldozattal, és fogadnak fogadást az Úrnak, és teljesítik. De ha megveri az Úr Égyiptomot, megvervén, meggyógyítja, és megtérnek az Úrhoz, és Ő meghallgatja és meggyógyítja őket.

Ezzel nem is szükséges köröket futni, egyértelműen a megtérésről beszél mialatt a gyógyítást említi. Menjünk tovább:

3.

Ézsaiás könyve 30,26
„És a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak fénye, és a napnak fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint hét napnak napfénye; ama napon, amelyen az Úr beköti népe romlását, és vereségének sebét meggyógyítja!

Mi ez a vereség sebe amelyet az Úr meggyógyít? A fejezetben olvashatjuk a nép elhajlását és e miatt a rá következő ítéletet:

Ézsaiás könyve 30,15-18
„Mert így szól az Úr Isten, Izráelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségtek lett volna; de ti nem akarátok; Hanem ezt mondátok: Nem, sőt lóra ülvén, futunk; ezért futnotok kell; és gyors paripán elvágtatunk; ezért gyorsak lesznek üldözőitek. Ezer fut egynek riasztására, ötnek riasztására mind elfuttok, mígnem úgy maradtok, mint egy szál fenyő a hegytetőn, mint egy zászló a halmon. S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, akik Őt szolgálják.

Ez az ítélet, de ezután ott a kegyelem ígérete is. Tudjuk Isten igéjéből, hogy akiket fiakká fogadott, azok nevelésben, vagyis verésben is részesülnek (Zsidó levél 12,8). Ezért mondja ezt az ige:

Hóseás könyve 6,1
„Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!”

4. és egyben az 5. ige:

Ézsaiás könyve 57,17-19
„Mert a telhetetlenségnek vétkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtém magamat és megharagudtam; és ő elfordulva, szíve útjában járt. Útait láttam, és meggyógyítom őt; vezetem őt, és vígasztalást nyujtok néki és gyászolóinak, Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!

Békesség a messze és közel valóknak? Miről beszél ez az ige? A közel valók a kiválasztott nép (Izrael), a messze valók pedig a pogányok, és mindkettőnek azt mondja Isten, hogy: „békesség”! Megérteti velünk Pál ennek az igének az értelmét:

Efézusi levél 2,11-22
„Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon; Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak. Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.”

Jézus is erről beszélt:

János evangéliuma 10,16
„Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.”

Pál tehát arról beszélt, hogy ez az a békesség amelyet Jézus hirdetett, hogy akik hisznek Őbenne, azok megbékéltetnek az Atyával. Hogyan is írja az ige!?

2Korintusi levél 5,19
„Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.”

Akiket pedig Jézus megbékéltetett az Atyával, azok meggyógyultak lelkükben.

6.

Ézsaiás könyve 58,6-8
„Hát nem ez-é a bőjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.”

Ez a fejezet az Úr szemében való kedves böjtöt írja le és azokat az ígéreteket, amelyeket az igazaknak adott Isten. Hadd fordítsam meg most a gondolatmenetet. Ha itt testi gyógyulásról van szó, akkor miképpen lehet az igaz ember beteg!? Hiszen az igaz embernek adott ígéretek ezek, és nem azt mondja rá Isten, hogy: „nem leszel beteg”. Ha pedig ismételten lelki gyógyulásról van szó ebben az igerészben, akkor az Úr útján való járásból adódó lelki megtisztulást jelent.

7.

Ézsaiás könyve 53,5
„És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

Istennek ez a próféciája a Messiás, vagyis Jézus eljöveteléről tesz bizonyságot, az életéről és a haláláról, de még a feltámadásáról is. Ez a gyógyulásról szóló ige nagyon elterjedt olyan formában, hogy az a testünkre vonatkozik. Így nőtte ki magából azt a téves irányzatot is, miszerint minden Jézusban hívőnek adatott a teljes testi gyógyulás, csak hittel el kell venni.

Így épülnek fel félreértelmezett igékre összegyűlések tornyai és így rontanak le olyan lelki házakat, amelyek pedig valósággal Istennek szolgálnak. Vagyis ez alatt azt értem, hogy ezek tévesen hamis egységet alkotva, az igazi egység ellen hadakoznak. Mert hadakoznak a szentek hitén, hogy ha nem gyógyultak meg. Bűnnel vádolják őket, és szálkát keresnek a szemben, hogy megmagyarázzák a betegséget.

Péter is idézte az Ézsaiás könyve 53,5-öt és ki is bontotta nekünk, hogy ne legyenek félreértések:

1Péter levele 2,21-25
„Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek: Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott: Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre: Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához."

Félreérthetetlen, mégis sokan félreértik. Lelki gyógyulásról beszél, nem pedig testiről:

„Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.”

Akiknek nincs Pásztoruk (és itt Jézusra gondolok), azok tévelyegnek és lelkükben betegek. Akiket pedig Jézus pásztorol, azoknak nem lett hiábavaló Jézus áldozata, vagyis lelkükben meggyógyultak.

A sebei árán meggyógyulni ezt jelenti:
Sebeket kapott a bűnökért. De azok a bűnök a mi bűneink voltak, mert Ő ártatlan volt. Így gyógyultunk meg, hogy a bűneinket magára vette. Ha Isten igéjéről van szó, lelkileg kell gondolkoznunk testvérek. Mert ha Jézus a testünk gyógyulásáért kapott sebeket, akkor a bűneinkben halnánk meg, azaz nem volna megváltásunk.

Még egyszer hadd mondjam, mert nagyon fontos ezt megérteni:
Jézus miért kapott sebeket? Nemde a bűnök miatt? De kiknek a bűnei voltak ezek? Nyilván nem Jézusé, hanem a mi bűneink. Tehát a sebeket a mi bűneinkért kapta! Ebből pedig az következik, hogy nem a testünk állapotáért szenvedte el a korbácsütéseket, hanem hogy igazként állíthasson minket az Atya elé, eltörölve a mi bűneinket.

De akkor jöhet a kifogás: „talán nem volt elég Jézus áldozata arra, hogy a testünk is gyógyulást kapjon?” Rossz a kérdés, mert a testünk gyógyulásáért szükség sem lett volna Jézus áldozatára. Jézus mielőtt sebeket kapott volna, már gyógyított. Jézus mielőtt sebeket kapott volna, a tanítványok mindenféle betegségeket gyógyítottak. Meg kell értenünk, hogy a testünk megváltása még nem érkezett el:

Római levél 8,23
„Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.

Testvérek, ezek után hogy már megértettük mindezt, utalhatunk-e Jézus sebeire ha a test gyógyulásáról van szó? Már jól tudjátok, hiszen semmi köze sincs a testhez.

(skype 2013/09/25)
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Lallongonia - 2013 Szeptember 26, 12:18:58
Kedves Antee!

Ne haragudj, de nem értek egyet a magyarázataiddal, a testi gyógyulás nem az Úr visszajövetelével valósul meg, mert akkor már a hívő emberek megdicsőült testet kapnak. Annak a testnek már nem lesz szüksége gyógyulásra, hiszen egy egész más testről, mennyei testről beszél a Biblia, ami már nem lehet beteg. A mai testünknek viszont nagy szüksége van a gyógyulásra. Hála azonban az Istennek, Jézus Krisztus nem változott meg, ő ma is gyógyít.

Zsolt. 103.3 - 5
A ki megbocsátja  minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
A ki megváltja életedet  a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
A ki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul  a te ifjúságod, mint a sasé.

Jézus azt mondta Pilátus előtt: azért születtem és jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Jézus pedig meggyógyított minden beteget aki tőle várta a gyógyulását. Szeretnék számodra idézni egy részt a Máté evangéliumából:
 
Mát. 8.16 - 17
Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget;
Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván:  Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.

Azért gyógyított meg minden beteget, hogy beteljesedjék Ésaiás póféta beszéde, nem a szívet gyógyította meg hanem a testet. Ha Isten örökké való és az Isten Igéje is örökké való, akkor ez ma is így van. Sajnos nagyon sok beteg ember azért szenved és hal meg fiatalon, mert nem tanítanak neki arról, hogy Krisztus  a gyógyító, és ő nem változik meg. Persze igazat adok abban, hogy nagyon sok tévtanítás és szemfényvesztés van ma az " egyházban ", de az nem tévtanítás, ha azt mondjuk Isten a szívet gyógyítja meg? Nincs szüksége a szívünknek gyógyulásra, mert új szívet kaptunk Istentől. Aki azt mondotta kiveszi belőlünk a kőszívet s hússzívet ad helyette, amibe beírja az Ő törvényeit. Ez az újszövetség. Ha az emberek megértenék az evangélium lényegét akkor tömegesen gyógyulnának meg az emberek. 

Róm. 8.11
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz,  a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket  is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.

Azt mondja az ige: megeleveníti azt a testet ami halott a bűn miatt. A mi halandó testünket elevenné, élővé teszi, megmutatja bennünk az elkövetkezendő világ erőit és dicsőségét.Azért, mert az Isten lelke lakik bennünk, ha valóban az lakik némelyekben. Pál szava szerint akiben nincs Krisztus szelleme, az nem az övé.
 Nem akarom részletezni, nem célom beavatkozni más hitének a gyökerébe, csak azt szeretném ha az emberek meglátnák, igenis megadatott a gyógyulás. A hívőknek, azoknak akik megtérnek a bűneikből és megkeresztelkednek az Úr Jézus nevére, ez jár. Ez a fiak kenyere. Aki pedig nem hívő, azoknak a hívők imája és kézrátétele által adatik meg a gyógyulás.

Malak. 4.2
És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.


Ma azért nincs meg az egyházban ez az erő, mert nincs szívbéli megtérés, nincs Isten igéjének a teljes prédikálása, nincs meg az evangélium, ami az igazság beszéde. Azt mondják az embereknek, üdvösségük van, de nincs, azt mondják szeret titeket az Isten, és ezt az emberek elhiszik.  Pedig Isten nem a bűnösöket szereti, hanem a megtérő bűnösöket, mert Jézus azért jött, hogy a bűnösöket hívogassa megtérésre.
Az evangéliummal együtt jár a gyógyítás és ezáltal a gyógyulás is.

Luk. 7.20 - 22
Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondának: Keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván: Te vagy-é az, a ki eljövendő vala, vagy mást várjunk?
Azon órában pedig sokakat gyógyíta meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adá meg szeme világát.
És felelvén Jézus, monda nékik: Elmenvén mondjátok meg Jánosnak, a miket láttatok és hallottatok: hogy a vakok szemeik világát  veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangyéliom prédikáltatik.

Mindenkinek joga van, hogy mást várjon, senki sem fog meggyógyulni aki nem akar, de Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának evangéliumával együtt jár a testi gyógyulás.

Mát. 10.8
Betegeket  gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.

Márk. 16.15 - 19
És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.
A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben  ördögöket űznek; + új nyelveken szólnak.
Kígyókat  vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre + vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték  a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.
 
Ámen.

Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2013 Szeptember 26, 14:54:02
Kedves Lallongonia.

Én ugyan nem haragszom, mert az ellenvéleményed semmit sem nyom a latban Isten igéjével szemben. Valószínűleg félreérthetted az írásomat is, mert én nem mondtam olyat, hogy csak Jézus eljövetelével lehetséges a testünk gyógyulása. Jézus áldozata előtt is ugyanúgy gyógyított Jézus és a tanítványai is. Viszont az a felfogás, miszerint mindenkit meg akar testileg gyógyítani az Úr, sehol sincs az igében.

Messzi vagyunk egymástól az ige értelmezése terén, több olyan dolgot is írtál amit az Ige nem támaszt alá.

Idézet
A hívőknek, azoknak akik megtérnek a bűneikből és megkeresztelkednek az Úr Jézus nevére, ez jár. Ez a fiak kenyere.

Ezzel azt mondod, hogy akik valódi hittel hisznek Istenben, azok testileg is meggyógyulnak. Teóriát, gyülekezeti dogmát hozol, mert az Úr igéjében nincs ilyen.

Idézet
Aki pedig nem hívő, azoknak a hívők imája és kézrátétele által adatik meg a gyógyulás.

Tehát akkor már a hitetleneket is gyógyíthatjuk Jézus nevében!? Nem inkább a megtérésükön kell munkálkodni?

A Róm. 8.11 köze sincs a testi gyógyuláshoz, ne nyúlj Isten igéjéhez ha azt se tudod mi mit jelent. Nagyon távoli dolgokat írsz, ha valóban keresed az igazságot, akkor egyszerre csak egy dolgot hozz és azt az igével támaszd alá.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2013 Szeptember 26, 15:16:54
Két fajta hívő létezik, az egyik a saját meglátása szerint igazolja magát Isten igéjéből, a másik pedig hagyja, hogy az Isten igéje formálja át. Isten igéje úgy ad választ, ha félreteszel minden emberit tanítást. De erre a legtöbben képtelenek!
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Shomer ayin - 2013 Szeptember 26, 18:19:37
Áldott Testvérem:Lallongónia.

Tudod, sajnos a Keresztyéni körökben általános, hogy Testi dolgokat preferálnak... AZ Igét, ha teljes terjedelmében nézed, be kell látni, hogy a Lelki gyógyulásról, vagyis a megtérésről beszél az Örökkévaló.
Gondold csak meg: Elísá, ( Elizeus) Betegségben halt meg... Ha úgy van ahogy te gondolod, akkor miért lett beteg Elísa? Elfordult  volna az Örökkévalótól? Az azért nem lehetséges, mert a tetemei halottat támasztott.
Pál aki sokakat gyógyított, ( bár nem mindenkit akit szeretett volna), ő maga is több betegségtől szenvedett.

Szóval Testi gyógyulás... Nos ezen fórum tagjai, nem tagadják az esetenkénti Isteni gyógyítás valóságát! Több alkalommal tanui voltunk, hogy egy-egy Testvérünket meggyógyította az Örökkévaló az Ő nagy kegyelméből. ( ezek nem nátha jellegű betegségek voltak... Volt egy esetben amikor végső stádiumban levő, igen is halálos betegség lett a múlté, tanulságul és bizonyságul Isten dicsőségének.)
De ahogyan kezdtem is: Ezek nem általánosak. Isten dönti el, hogy kinek küld gyógyulást testi betegségből, és kinek nem. Akinek pedig nem, az nem azért van, mert kevésbé szereti azt az Örökkévaló.
Azután még valami:
Nem ide vetünk- nem is itt akarunk aratni sem! Ez a Test pedig múlandó és romlandó.
Isten Igéjéből megértettük, hogy a lélek a fontos, nem a Test. A Test egy marék por csupán... ma még van, és így... holnap máshogy... változik-öregedésünkkel egyetemben romlik is...
Jn.6,63. A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.

I.Kor.15, 34. Serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom.
  35. De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki?
  36. Balgatag! a mit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd.
  37. És abban, a mit elvetsz, nem azt a testet veted el, a mely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébét.
  38. Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét.
  39. Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké.
  40. És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.
  41. Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve.
  42. Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
  43. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.
  44. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.
  45. Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.
  46. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki.
  47. Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.
  48. A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.
  49. És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.
  50. Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
  51. Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
  52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
  53. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
  54. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.
  55. Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?
  56. A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.
  57. De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
  58. Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

Tudod Testvérem, mi, ezen a fórumon Istenben és az Ő beszédének Hatalmában hiszünk! ( és nem magunkban- a testi jólétünkben meg ilyenek...)
AZ is meg van írva: Gal.6,7. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
  8. Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.

Isten beszéde minket arra indít, ( nem mindannyiunkat ezen a fórumon, de sokunkat...) Hogy az eddigi Testi és testies gondolkodást-cselekedeteket elhagyva, Lélek általi újászületés eredményeként, éljünk és járjunk Lélek szerint.
Gal.5,24. A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
  25. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

Szóval így vagyunk mi többen is ezekkel...

( Kol ha kavod löchá.   Minden Tiszteletem a tiéd.)
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: bacsipista - 2014 Február 18, 12:02:59
Ezt a gondolatot a blogomból hoztam át, gondolva arra, hogy nem sokan olvassák a blogokat.

Jézus Krisztus felhatalmazása által írta Jakap apostol is, hogy ha valaki beteg hivassa magához a gyülekezet véneit.
Miért a véneket? Gondolom mert akik akkoriban a gyülekezet vénei - mai kifejezéssel vezetői - voltak hitben erős és jellemben megbízható, Jézust hűen követő életet éltek. És az ő hitük ami imádkozásaikban is megnyilvánult, megnyitották a mennyei áldás csatornáját.

Jakab  5, 14-15   
[14] Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében.
[15] És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.


Láthatjuk, hogy ezzel a hatalommal amit Jézus neve jelent éltek az apostolok is. Példa erre az Ékes kapunál történt gyógyulás.
Bár Péter szavai már szállóigék lettek:  "Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!" és sokan gyakorolják ezt, de kevesen érik el a hitnek ezt az erősségét. Ez csoda volt mindazok szemében akik ismerték a meggyógyítottat, és egyre többen hittek Jézus Krisztusban ezek láttán. Viszont erősödött azok tábora is akik rettegve féltették kivívott farizeusi pozíciójukat és mindent megtettel a krisztusi tanok terjedésének meggátolása érdekében.

ApCsel 3, 1-16
Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére, délután három órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: "Nézz ránk!" Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit.
Péter ekkor így szólt hozzá: "Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!" És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom Ékes-kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: "Izráelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon?
Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, a mi atyáink Istene megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a Szentet és Igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2014 Február 18, 12:22:33
Köszönöm Testvérem.

Isten szemében az első mindig a lélek, ezért a lélek megmentésén munkálkodik és nem a test gyógyulása a tökéletes akarata, az csupán eszköz a kezében. Gyógyulások mindig ott történnek, ahol Istennek hoz dicsőséget, ahol életek változnak meg, ahol Isten tiszta igehirdetése pecsételődik meg a jelek és csodák által.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: Antee - 2014 Február 20, 10:33:27
A tíz leprás története jut eszembe, akiket Jézus meggyógyított, majd csupán egy leprás tért vissza Jézushoz köszönetet mondani. A gyógyulásuk a testük javára volt, de mégis csak egy ember volt a tíz közül, akinek a lelkében is változás állt be.
Cím: Re:Gyógyulásról-betegségről
Írta: bacsipista - 2014 Február 20, 16:29:31
Azt gondolom mind a 10 megkapta a lelki gyógyulást is, csak nem éltek vele, mert a testi öröm elnyomta azt. Hányszor tapasztaljuk életünk során, hogy jócselekedeteinkkel visszaélnek és kihasználnak.