Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2006 Október 03, 00:14:32

Cím: Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2006 Október 03, 00:14:32
Mit mond a Biblia?Hogy is van?Mi történt?És mi lesz?
Itt választ kaptok erre.

 :)
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2006 Október 04, 23:31:10
(Mt 7,14)"Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják."

Valóban keskeny...Miért is?
Mert könnyebb a világot követni.A bűn ideig-óráig való gyönyöréért azonban nem éri meg!

Fel kell ismernie az olyan embernek,hogy "ez igy nem mehet","nincs értelme".
Sokan vannak kik felismerik ezt,de kevesebben akik tesznek is valamit.

Könnyebb hibáztatni igaz?
Ismert fel,hogy egy vagy a milliárd emberek közül.
És gondolj abba bele,hogy lehetsz olyan,aki példa lehet bárkinek!
Az esély adott...csak helyesen kell hogy dönts!

Légy aki épít!És nem az,aki rombol.


Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: kiscsillag - 2006 November 11, 17:20:33
Minden ember eljut arra a gondolkodásában egyszer , hogy értelmet keres az életére...honnan jön és hova tart. Sok a csábítás a világban,amik a megoldást kínálják. Lehet, hogy azt gondolod ha többet kipróbálsz,akkor egyszer csak rátalálsz arra,ami a te utad.
A Szentírás azonban azt mondja..egy út van,ami az üdvösségre visz.
Jézus útja!  Lépj rá erre az útra!  Meglásd, célba érsz!!!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2007 Január 04, 18:51:20
Szólj te is a témához. Rágjuk le a "csontot"! Addig írjunk egy témáról, ameddig csak tudunk ismétlés nélkül. Ismerjük meg jobban a Bibliában történteket! Ha van más információd az éppen aktuális témáról, akkor írd ide. Most pl. a Bemerítő Jánosról.

Ki ez a bemerítő János? Édesapja Zakariás, aki pap volt. János is pap volt, mivel ez a tisztség az apáról fiúra szállt. Édesanyja Erzsébet, Jézus rokona, Márián keresztül. Otthagyta a papi elhívását és a pusztába kezdett el tanítani. Nem riadt vissza a szolgálati nehézségek miatt. Bátran kimondta amit ki kellett mondania, nem volt korrupt, megalkuvó. Tudta, hogy egy nap eljön Valaki, Aki átveszi a helyét, de neki addig készíteni kellett az Úr útját. Ő a legutolsó próféta az Ószövetségben. Heródes király börtönében halt meg. Fejét vették. Lezárta szemeit ezen a világon, de felnyitotta a Mennyben Isten színe előtt....
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: laci - 2007 Január 04, 19:02:20
Keresztelő János?

Vízzel keresztelt, ahogy mondta is:

"Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy a saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket, kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét: a gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel." Lk 3(16-17)
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: kzoli - 2007 Január 04, 19:09:05
Jézus azt mondta, hogy János volt az, akiről a próféták beszéltek, hogy Illés szellemével eljön...

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2007 Január 04, 20:27:41
Milyen hatalmas mennyei ajándék volt számára, hogy alámeríthette a világ Megváltó Urát. A Jordánban neki alkalma volt a szentháromsággal együtt lennie. Hallhatta Isten hangját, miközben a Szent Szellem rászállt mint egy galamb Isten Fiára.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: kicsi alma - 2007 Január 04, 20:32:33
"A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást láttott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt."

 Lukács.1:21
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2007 Január 07, 23:05:03
Keresztelő János volt,aki teveszőr ruhát viselt,és erdei méz,és sáska volt az eledele.
Hirdette a megtérést.Előkészítette az utat Krisztusnak.

Ézs 40,3
"Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek!"

És Ő volt,akiről megmonda Jézus: Asszonytól nem született nagyobb,mint Ő.

És vonakodott alámeríteni Jézust,nem véletlenül.  ;)

Mt 3,14   
János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta:
"Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?"
 
 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2007 Január 21, 15:31:05
Mennyek országa = Isten, az angyalok, szeráfok, kerubok, megváltottak örök lakhelye, igéret földje.
Trónus = Isten ülőhelye
Megtérés = Gondolkozásváltás, befogadni Jézust a szívünkbe.
Bűn = ítélettel, halállal jár, endetlenség, lázadás
Megváltó = halálból kiszabadító
Kárhozat = vád, gyötrelem
Áhítat = elmélkedés Istenről
Istentisztelet = Bibliai előadás, engedelmesség Isten felé
Kegyelem = Isten megadja, annak ellenére, hogy nem érdemelnénk meg
Irgalom = Nem azt kapjuk, amit kiérdemelnénk
Dicsőítés = Isten ünneplése
Imádás = Isten felmagasztalása
Imádkozás = beszélgetés Istennel négyszemközt v. csoportosan
Keresztény = Jézus követője, tanítványa
Ige = Isten beszéde, a Biblia
Kereszt = kivégző eszköz
Pokol = halál és a gyötrelem helye
Démonok = sátán cimborái, ügynökei
Kenyér, bor = Megemlékezés
Áldás = Boldogsággal járó túlcsordulás, Istentől
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2007 Január 22, 00:42:09
Mit mond a Biblia az Üdvösségről?
Hogy lehet üdvösségünk?

Cselekedeteink által?
NEM!

Törvények betartása által?
NEM!
("Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt" Róm 8,3 )

Hogy van Üdvösségünk?
Ef 2,8
"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez."
 
Milyen csodálatos ez  :igen:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: szolgáló - 2007 Június 22, 15:37:18
Csak a BIBLIA...
... vezet el az üdvösségre,amelyet mindnyájunknak meg kell nyernünk.
...segítségével lehet egészséges imaéletünk,hogy meghalljuk a hozzánk szóló Isten szavát.
...alapos ismerete által tanulunk meg különbséget tenni az Ószövetség és az Újszövetség között,és történelmi szemlélettel gondolkodni,hogy ne essünk gyorsan múló ideológiák és ábrándképek csapdájába.
...által tudjuk megkülönböztetni a Szent Szellem munkáját az idegen szellemek befolyásától.
...Igéinek helyes "hasogatása"által tudjuk legyőzni a hitélet gyermekbetegségeit:a törvényeskedést és a rajongást.
...mutatja meg nekünk az üdvtörténetet,azaz Isten népének történetét itt e Földön.
...lehet Isten gyermekeinek egészséges "kenyere",mindennapi tápláléka.


                                                                                         H.Brandenburg
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: krisztuskovetoje - 2007 Július 12, 20:06:49
A BIBLIA

   Csupán attól, hogy vallásosak vagyunk, (ha egyáltalán azok vagyunk) sejtelmünk sincs Istenről, de ha sejtésünk lenne is, tudásunk végképp nincs. S talán éppen ezért van az, hogy a hitetlen emberek szinte irtóznak a Biblia olvasásától. A szó legszorosabb értelmében, semmit nem tudunk az Istenről, de hiszen nem is tudhatunk, mert Ő ettől Isten. Mert ha már emberi ésszel „tud”-ható lenne, akkor az már nem Isten lenne. Pontosan ez a misztérium. Az Ő misztériuma. És ugyanilyen misztérium az örökkévalóság is.  Ez már a gondolkodásunk határfogalma, mert ezt a valóságot sem vagyunk képesek még elgondolni se. Képtelenek vagyunk érzékelni, elképzelni, egyszerűen nincs rá fogalmunk. Sötétben tapogatózunk, amikor Istenről, hitről, örök életről, halálról beszélünk. Nincs rá sem gondolat, sem emberi szó. Nem is tudom, milyen jogon gondoljuk el az elgondolhatatlant, és milyen jogon akarjuk megérteni a megérthetetlent?
   Mert ha a másvilágba minden további nélkül átnyúlhatnánk, vagy átláthatnánk, akkor az már nem is lehetne másvilág. Bárki is megkísérli, hogy érzelmeivel tapasztalja meg az Istent, vagy beszéljen Istenről, törvényszerűen visszaérkezik az emberhez, az emberi megtapasztalásokhoz. Mert az ember vallásossága teljesen bizonytalan alapon áll, hacsak Isten maga át nem töri a közte és az ember között emelkedő falat, és Ő meg nem szólít bennünket.
   A keresztyén gondolkodás éppen ez: Isten szól hozzám. Ezért a keresztyénség, a kijelentés vallása. Ugyanis Isten beszél, mert Ő egy személy. A személy pedig egy olyan lény, aki önmaga tudatában van, ki tudja magáról mondani, hogy „én”, s ezáltal képes kapcsolatot teremteni és kapcsolatban lenni bárkivel. A keleti vallások ki nem mondanák azt, hogy Isten személy, inkább olyan kifejezéseket használnak, mint erő, vagy hatalom. Ám a keresztyének számára Isten személy.
   Igen ám, de Isten hogyan szólhatna hozzánk másképpen, mint emberi módon? És ha így szól hozzánk, hogyan ismerjük fel, hogy Istenről, vagy Isten szaváról van szó? Nos, ha meg akarok érteni egy bibliai szöveget, lépésről lépésre kell közelítenem a lényegi középponthoz, hogy az ember által leírt szó  Isten szavává válhasson számomra. Ezért mindig fel kell tennem magamnak azt a kérdést: Mi is áll itt ebben a mondatban? S ha tényleg meg akarom érteni, akkor újból és újból előveszem a Bibliát és ismét elolvasom azt a bizonyos homályos részt. Ez a jó kezdet.
   Csak akkor érthetjük meg valóban a bibliai szöveget, ha magunkévá tettük az abban leírt tapasztalatokat és az életünkkel, az életmódunkkal válaszolunk rá. A bibliai szövegek akkor érnek el a szívünkig, ha az, az egyetértésünkkel párosul, s az Ige értelme a fejünkből a szívünkbe áramlik. A Biblia igazsága az egész lényünk válaszát követeli meg. A Biblia nem csupán egy információt szerző hely, hanem lelkünk, az Isten lelkével való átitatódásának az eszköze is.
   A Biblia szava, Isten Lelkének hátrahagyott „lenyomata”. Isten Lelke sehol másutt nem hagyott hátra világosabb és fontosabb lenyomatot, mint éppen a Bibliában. Ha tetten akarjuk érni Isten jelenvalóságát, akkor csak a Biblia kijelentései között találhatunk rá. A Bibliát nem lehet regényolvasás-szerűen olvasni. Szükséges  A BIBLIA

 Szükséges a szövegét különféleképpen hangsúlyozni, mert a szövegrészletek világosságai kizárólag Krisztus felől közelítve tárulnak föl. Tulajdonképpen Isten Igéje nem is igazán a Biblia, hanem Jézus Krisztus maga, és kizárólag az Ő tiszteletteljes imádásával és a neki való engedelmes magatartásommal közelíthetek hozzá. Mert Isten ennek az élő Igének közvetítésével akar találkozni velem. És ezek után hogyan fedezhetem fel Isten Igéjét a Biblia sorai között?
   Nos úgy, hogy ha az Ő imádásával és a Neki való engedelmességgel olvassuk azt. Aki a Neki kijáró tisztelet és imádság nélkül nyitja fel a Bibliát, az ne csodálkozzon azon, hogy csupasz emberi szavakba botlik, mert az csupán az Isten kijelentésének csomagolópapírja. Azzal az elhatározással közeledjünk az Igéhez, hogy: „hajlandó vagyok követni azt, amit az Ige mond nekem.” Máskülönben a Biblia betűi önmagába bezárt szöveggé lesznek számomra.  Mindezeken kívül a Bibliából meríthetjük azt a nagyon fontos reménységet is, hogy Isten szava képes megerősíteni és megvigasztalni minket az életnehézségeink idején is.
   Összefoglalva: A Biblia nem más, mint az emberi szavak törékeny edényében felfogott Isteni szó. Ezért aztán, a Biblia egy olyan könyv, amely

két világot köt össze.

Fórizs József           
       
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: krisztuskovetoje - 2007 Július 17, 21:02:14
A BIBLIA MISZTÉRIUMA

   A hitetlen világ – éppen azért, mert hitetlen – képtelen elfogadni azt a tényt, miszerint e könyv tartalmát Isten maga írta, illetve néhány kiválasztott ember közreműködésével íratta le. Nem gondolom, hogy eme írásom elolvasása után, mintegy varázsütésre, minden hitetlen ember hinni fogja a Szentírás megszületésének Isten általi valóságát, csupán néhány elgondolkodtató ténnyel szeretném alátámasztani e Könyv egyediségét, különlegességét, hatalmát, és ezek által szeretném elgondolkoztatni a szkeptikusokat.

Nos, gondolkozzunk csak!

   Az egész világon nem írtak még egy olyan könyvet, amelynek annyi ellensége lett volna, mint a Bibliának.
   A Biblia az az egyedüli könyv, amelyet az évezredek során annyian és annyiszor égettek el millió számra, s mégsem voltak képesek végleg kiirtani.    A Biblia az a könyv, aminek soha egyetlen egy cáfolata sem íródott meg. Néhányan ugyan hozzáfogtak ehhez a munkához, de a feléig sem érve, élő hitre jutottak, Isten gyermekeivé lettek.
   A Biblia az az egyetlen könyv, amelyből az emberiség megtudhatja, hogy az ember honnan jött, hová tart, és hogy mi célból vagyunk itt e földön.
   A földkerekség minden könyve közül egyedül a Biblia magaslik ki tisztaságával, hitelességével és hatalmával.
   A Biblia az egyedüli könyv, amely alkalmas arra, hogy tanácsoljon, felemeljen, vigasztaljon, gyógyítson és az örök üdvösségre vezessen. Ám azt is megmutatja, hogy mi következik azokra, akik nem annak utasítása szerint élnek.
   A Biblia az egyetlen könyv, amely sohasem évül el, s minden kor embere számára időszerű.
   A Biblia az az egyetlen könyv, amelyből évezredek óta sok millió pap prédikál ugyanarról más-másképpen, és sok  milliárdan hallgatják alázattal és teljes egyetértésben.
   A Biblia nemcsak a legkeresettebb, hanem a leggyűlöltebb könyv is az egész világon.
   A XXI. század elején, amikor az emberiség nagy többsége felvilágosultnak tartja magát, több ország határán könnyebb becsempészni vegyi fegyvert, mint Isten életet adó beszédét, a Bibliát.
   A Biblia az a könyv, amelyet nem csak magát, de annak olvasóit is máglyákon égettek el, s ennek ellenére a Biblia tovább él.
S miért van ez a mérhetetlen gyűlölet, az elpusztítási indulat a hitetlenekben?
Nos, erre is maga a Biblia adja meg a legtisztább választ.
   Mert a Biblia az egyedüli könyv amely leplezetlenül mutat rá a hitetlenségből eredő bűnökre, és ezt nagyon nem szeretik az emberek.

Ugye? 
      
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Magda - 2008 Február 17, 08:39:18
Mt 12,39 Ő pedig felelvén, monda nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kiván; és nem adatik jel néki, hanemha Jónás prófétának jele


Feltettem magamnak a kérdést: Tudom e, hogy ez mit jelent? Nem nem tudom, honnan is tudhatnám. Jó régen tettem fel ezt a kérdést, szinte akkor, amikor előszőr olvastam. kb 19 éve. Azóta elő-elő kerül. olyankor mindég újra megrágom -->> kérődzöm rajta mint a tiszta állatok.  ;) Gonosz nemzetség  :(  igen gonosz és parázna nemzetségbe születtem, eredendően az vagyok, csak a kegyelem által vagyok aki vagyok. Mim van amit nem kaptam volna, ha pedig úgy kaptam, akkor ezt mindenki megkapja. Tőlem függ, hogy másnak mennyire lesz kívánatos.
Ha ne tudom kívánatossá tenni, akkor elrettentő kell hogy legyen. Rémísztő, félelmetes. :(

2Kor 2,15 Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között  élet illatja, vagy halál illatja

A romlott hús szaga, penetráns, elrettentő.

Jónás 3 napig az emésztő nedvek között, igaz utána a tenger sós vize biztos regenerálta, de a Niniveieknek biztos látványos volt.

A MINDENHATÓ ISTEN ne tudott volna arról, hogy Jónás, hogyan viszonyul Isten akaratához?

Persze, hogy tudta.

Niniveieknek ilyen JEL kellett.
Elrettentő jel :101:

Imádkozom, hogy engedelmes jel legyek/legyünk.

Mert JELEK-nek hagyott itt bennünket az Úr.

 :Jezus04:

szeretettel: Magda

:084:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2008 Február 17, 10:47:50
Igen kedves Magda! :05:

Igen, valóban kell, hogy jel legyünk a bűnös nemzedéknek. Kell hogy a világ világossága, a föld sója legyünk.

Add Uram, hogy bizonyságot tegyen életünk Rólad!
Ámen
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2008 Február 17, 12:46:23
Kedves Magda,

Amit a jelenlegi állapotom szerint meg tudok érteni - Jónás jele kapcsán azt röviden elmondanám.
A parázna nemzetség (futkos mindenhova, mindent elhisz - csak Istenre ne kelljen figyelni) jelt kíván, hogy biztos legyen abban, hogy tényleg Ő a Messiás. A gyógyítások, egyéb jelek - nem elegek.
Jónás példáját azért mondja, mert nem érthető félre, mint jel. Elküldi Isten Ninivébe - teljesen ellentétes irányba megy. El tudja mondani, hogy a Magasságos Isten prófétája. Tudja, hogy miatta pusztul minden körülötte. Isten küldi a vihart, küldi a cethalat. Egy dologban nem kellett Jónást kényszeríteni - itéletet tud mondani. Semmi egyébre nem volt képes magától. Örülni sem tud.
Isten pedig - ráébreszti Ninivét, hogy szükségben van - bocsánat, kegyelem kell nekik - egy egész város ébredését látjuk. Jónás pedig elkülönül - behúzódik egy jó nagy levél alá, az árnyékba. Isten küld egy férget - és erre pedig rázni kezdi az öklét méltán. Jogosan haragszik szerinte. Óriási dolgok történnek, neki pedig maradnak a kis ügyei, engedetlenségei, beszólni beszólt - de semmi egyéb, örülni sem tud.
Ezt teszi eléjük - mint tükröt. A meddig szenvedlek még titeket - egyik helyzetét látjuk, mikor Jézus ki is mondja. Nincs jel - tükör van.
Kb én így értem ma.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Magda - 2008 Február 17, 13:21:09
Jónás nagy próféta volt, elég kemény időben élt, ás az akkor hatalmon levő király sem az Úr akaratát kereste.

2Kir 14,25
(Ő szerezte vissza az Izráel határát Emáthtól fogva a pusztasági tengerig,)

az Úrnak, Izráel Istenének beszéde szerint, a melyet szólott volt az ő szolgája, Jónás próféta, az Amittai fia által, a ki Gáth-Kéferből való volt.

Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy erről is olvashatunk az ÍRÁSBAN.
 :05:

Gondolom túl tengett benne a nemzeti öntudat
 :035:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: kövecske - 2008 Február 17, 14:01:39
Ha megengedtetik nekem... szeretném elmondani...  :05:

A Jónás haragjában azért volt egy kis - úgymond jogosság...
Mert aki nem igazat prófétált...hamis próféta volt...
Jónás pedig méltán hihette, hogy Isten őt hamis prófétává tette...Ő azt prófétálta, hogy "még 40 nap és elpusztul Ninive"...
De Isten könyörült a városon, és Jónás próféciája nem következett be... akkor... ott...
Nem az irgalmas könyörő Istent látta, hanem azt aki őt - úgymond - "hazuggá" tette...

Pedig Jónás igazán megtapasztalta... Isten nem veti el az embert... minden engedetlensége ellenére, szólt az Úr MÁSODSZOR is Jónáshoz...

Ez is Isten csodálatos türelméről... hűségéről beszél... szól, újból, és újból... :088:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2008 Február 17, 15:41:58
A hamis próféta a Sátánnal együtt a tűzbe vettetik, mivel a Sátán követe, az ő igehirdetője volt, hogy elhitesse az embereket. Jónás nem láthatta előre, Isten pedig nem mondja el neki előre, tehát nem tudhatja a történet végét, ami már befolyásolná előre őt.  Isten csak egy üzenetet ad - 6 szót, itélkezést - ezt mondja el.
A példázatnak nem az az üzenete, hogy Isten hamis prófátát ad a népnek - amit Jézus példaként tesz a sokaság elé. Jézus azért hozza ezt a példát - lássuk a természetünket és tudjuk meg, Isten könyörülni akar.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2008 Február 17, 22:34:19
Jónás nem láthatta előre, Isten pedig nem mondja el neki előre, tehát nem tudhatja a történet végét, ami már befolyásolná előre őt. 


Jón 4,2   
"Így imádkozott az ÚRhoz: Ó, URam! Gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam! Azért akartam elõször Tarsísba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod."
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 09:20:49
Kedves Anti,

Ez a cethal gyomrában - ahogy Jézus is 3 napig a halál birodalmában - a Jónás jele. Itt van egy vallomás, tudtam, hogy nem elpusztítani akarod őket, hanem kegyelmezni nekik. Ez nem hamis próféta, nem a Sátánnal beszél, ez, hogy Isten könyörülni akar - és ráijjeszt Ninivire, hogy szüksége van a kegyelemre - nem megtévesztés. A hamis próféta azt mondta volna - Gyerekek, örüljetek minden napnak, és mindenki legyen boldog.
Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2008 Február 18, 11:20:22
Kedves Sándor.

Az ige azt mondja, hogy:

"Gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam! Azért akartam elõször Tarsísba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod."

Tehát tudta már Jónás a Tarsísba menekülése előtt ( mikor még el sem indult ), hogy megfog kegyelmezni Ninivének.

Így valós az az állítás, miszerint Jónás félhetett attól, hogy hamis prófétának fog feltünni.

Isten áldását.


Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 11:40:53
Kedves Anti,

Értem amit mondasz - hidd el. A hamis próféta kifejezéssel van bajom. Tudod a Szir hadsereg egy nagyon kegyetlen és nagyon vérszomjas hatalom volt. Jónás nem örült, amit Isten tervez. Nem a hamis prófétaságtól félt, hanem hogy ezeknek a kárhozatra méltó vadorzóknak Isten meg akar bocsátani.
Az első hozzászólásomban próbáltam túl egyszerűen a pontokat összeszedni - Isten elhívja, feladatot ad - célját is elmondja. Ezek után - az ítélkezés lelke - elviszi ellentétes irányba, mondani tudja, hogy ő a Magasságos Istennek a szolgája - csak megtenni nem. Gondold el - 3 napig egy cethal gyomrában vagy - és utána duzzog, hogy jött a féreg és nincs árnyék a kopasz fejének. Hihetetlen, milyen állapotban vagyunk. Isten küldi a vihart, küldi a cethalat, küldi a férget, bűnlátást ad Ninivének, hamut szórnak a fejükre, zsákba öltöznek (kész csoda) - Jónás pedig az itéletet szerette volna látni. Nem hamis próféta, hanem ember, de Isten akkoris keresztülviszi amit eltervezett.
Értettem amit mondtál - csak a szóhasználattal akartam, hogy vigyázzunk.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2008 Február 18, 23:07:30
Köszönöm Sándor, mostmár értem!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2008 Március 11, 11:26:28
Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál: Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda menvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét szellemet, gonoszabbakat őmagánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Máté 12:43-45

Lehet -e démon egy keresztényben? A Biblia sehol nem utal erre. A keresztény nem lehet megszállott. Olvassuk, hogy egy démon elhagy egy embert és kóborol valamerre. Aztán visszatér és azt látja, hogy üres az élete, kiadó ez az ember, akkor odahívja a haverjait is, hogy beköltözzenek. Ennek az embernek kongott az élete. Üres volt. Isten sem lakott benne. A démonok üres otthonokat keresnek. Ha Isten Szelleme betöltötte volna, akkor nem lett volna üres. Vannak akik erre az Igére alapoznak, hogy visszatért a démon a kereszténybe. Igen csakhogy az az Ige, hogy nagyobb az, Aki bennem van, mint az, aki a világban van, akkor mit mond őnekik? Az Élet Könyvében ha benne van a neved, akkor Isten lakik benned és nem a sátán. Istennel szemben a sátánnak nincs hatalma. Akkor mit jelent az, hogy ki van söpörve és fel van ékesítve? Azt, hogy az az ember ha megszabadult, akkor megnyugszik, békessége van így ki van takarítva, de üres. Nincs benne senki és semmi. Akkor a sátán ismét visszamegy több démonnal és beköltözik oda. Mivel már nem egyedül van, hanem többedmagával, sokkal rosszabb dolgokat fog elkövetni mint eddig. Gonosszabbá fog válni az élete az előzőtől.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2008 Március 14, 10:09:22
Az idézett igeszakasz arról szól, hogy nem csak bocsánat kell bűneinkre, hanem új Úr az életünkre. A Sátán nem fog lemondani rólunk, adja az ihletet, igézeteit, indulatait belénk - szenvedélyesen, makacsul, bele nem törődve abba, hogy elvesztett minket. Szeretné Isten is bosszantani, az Övéiből egy szerencsétlen, nyomorult embert formálni - hogy olyan bizonyságok legyünk, ami elriasztja az embereket Isten keresésétől. A Sátán nem lusta, nem hanyag és nem dilettáns. Szeretne kapcsolatban lenni velünk, kommunikálni pedig különösképpen.
Éva, a bűneset előtt - beszédbe elegyedik egy olyan szellemi hatalommal, ami messze felette áll, Isten után a második legintelligensebb lény. Éva még ki is osztja - nem úgy van Sátán, nem azt mondta, amit te mondasz - hanem csak egy fáról. (mond egy nagyot - egyetlen fáról sem?) - annyira nonszensz - hogy Éva beszédbe elegyedik azzal, aki pillanatokon belül az ujja köré tekeri. Nem leszünk okosabbak a Sátánnál. Egy jó dolog van - ha kerülöm, nem foglalkozom vele, nem űzök ördögöt (nagyon örül neki, jó ki show) - hanem az én Istenem védőkarjaiban örvendezek. (Mihály arkangyal sem intélkezik, vagy dorgálja meg - azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr - Zak.3,2). Mi csak egy tűzből kikapott üszög vagyunk - mielőtt teljesen felemésztett volna a bűn, a törvény tüze.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2008 Március 14, 16:44:19
Kedves István.  :088:

Bizonyára elírtad ezt a mondatodat. De ha nem, akkor kérlek magyarázd meg:

"Szeretné Isten is bosszantani, az Övéiből egy szerencsétlen, nyomorult embert formálni - hogy olyan bizonyságok legyünk, ami elriasztja az embereket Isten keresésétől."

Másik mondatodat idézem:

"Éva, a bűneset előtt - beszédbe elegyedik egy olyan szellemi hatalommal, ami messze felette áll, Isten után a második legintelligensebb lény."

A Jelenések könyve írja, hogy egy angyal, akinek még a nevét se említi az ige, megfogja a sátánt és megkötözve a mélységbe dobja ( Jel 20,1-3 ).
Tehát ennek fényében úgy gondolom, hogy a sátán is egyike a többi angyalnak, akinek önmagában nincs nagyobb hatalma.
Természetesen az igéből azt is tudjuk, hogy az Úr trónja körül volt még a bukása előtt, aki hatalmasságban olyan nagy volt, mint egy szeráf vagy egy főangyal.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2008 Március 18, 10:50:56
Kedves Anti,

Igen, lemaradt egy t betű - helyesen: szeretné Istent is bosszantani. A Sátán célja: Isten lejáratása, bosszantása a teremtményén keresztül, az ember tönkretétele, lelkile vakká és süketté tenni minél jobban. Azt szeretné, ha minél jobban összetörne az Istenképűsége (saját képmására teremtette), minél nevetségesebb, Istentelenebb és bűnösebb legyen.

A másik - Éva, esete. Igy van, a Sátán és serege (1/3 része az angyaloknak) - a szellemvilág 2 tagjából az egyik. Az embernél magasabb rendű. Isten bölcsességét nem érheti el, hatalmát sem - de az emberi elmébe gondolatokat, álmaiba üzeneteket, érzéseket, akaratokat munkálhat - és az ember, ha nem áll Isten védelme alatt - nem tudja uralni. Az ember hall mindent, hat rá - és csak az ujjászületett ember tudja megélni, hogy a bűn uralma megtört. Az egyeduralmának vége. (nem teljesen, csak az uralkodói kényszerhelyzet szünt meg). Éva vitázni kezd egy nála sokkal hatalmasabb erővel, aki intelligensebb, szellemi lény. Nem tette jól. Pillanatokon belül az ujja köré tekerte. Nekünk az a tanulság - ne vitázzunk, hanem Isten oltalmába kerüljünk. Jó illat, só, üzenet legyünk azoknak - akik a Sátán uralma alatt élnek. A Sátán legyőzött hatalom, csak nem veszi tudomásul, nem törődik bele - és teljesen jogtalanul és szemtelen módon garázdálkodik az emberen - amihez soha nem volt joga. A Jelenések könyvében olvashatjuk amikor a mélységbe dobják - de egyelőre a parázna asszony vörösben résznél tartunk, ahogy körülnézünk.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2008 Március 18, 11:15:46
Kedves Sándor!  :088:

A "t" betű hiányára nem is gondoltam.  :pirul: De úgy valóban értelmes mondat.

A hozzászólásoddal egyetértek! A gonosz ( sátán és bukott angyal serege ) a második legnagyobb hatalom. :afro:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: kövecske - 2008 Március 18, 19:50:44
Sándor mondja:
Idézet
Éva vitázni kezd egy nála sokkal hatalmasabb erővel, aki intelligensebb, szellemi lény. Nem tette jól. Pillanatokon belül az ujja köré tekerte.

És így van ez ma is... Aki szóba áll vele, azt pillanatok alatt tőrbe csalja...
Ezért lenne nagyon jó rögtön észrevenni "cselszövését"... és soha nem állni szóba vele...
De amennyire inteligens - annyira ravasz...és akár a világosság angyalává is változtatva magát képes hatalmába keríteni az embert, ha nincs teljesen elrejtve Jézusban... és nem ismeri fel, hogy amit világosággnak lát, tulajdonképpen nem az... és mögötte a Sátán áll.
Mint ahogy Jézusnak is az Igékkel jött... úgy az embert is félre tudja vezetni így...az Igével is...
És nagyon-nagyon jól kell ismerni a Jó Pásztor hangját, hogy felismerjük - ez csak a "béres" hangja... :061:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2008 Március 18, 21:02:01
A Pásztor hangja.

Tudjátok, mikor először megértettem - amit már annyiszor hallottam, sőt mondtam másoknak is, hogy higgyék el - ott belül rádobbant. Valahogy más lett ugyanaz a mondat. Mint aminek hatalma van, úgy kilógott az egyszerű emberi beszédből. Sok könyvet elolvastam ezután - és megszólaltak a mondatok, néhány különösen személyes lett. Így rajzolódott ki egyre valóságosabban, hogy van egy ország, Isten országa - és tényleg létezik. Úgy örülök ennek, mert nagyon nyomorult lenne az életem enélkül - persze nem tudtam, mikor ezt még nem érthettem, addig volt, mint ami mindenkinek van - abba születik. Ebben változik az életem, minél jobban megismerem Jézust, annál jobban tartozom hozzá és igenis valósággal változtatja az életem, gondolkodásom, érzelemvilágom és mindent. Látásom, felfogásom. Megadja, hogy egyre jobban értsem is. Nem tudok mást tanácsolni senkinek, imádság és olvasás. Öszinte kíváncsiság. Nem vagyunk képesek Jézus nélkül semmi jóra. Szentlelkével vezet. Egyre jobban különbséget fogunk tenni a hangok között. A lelki ajándékok is megerősítik ragaszkodásomat. Nem kérés az, hogy legyünk bizonyságok - hanem a "legyen" szó teremtő jelentése szükséges. Ha a jó Pásztor terel, füves legelőkre, nyilt térre - a sivatagból, beszükült vergődésemből - nem lehet eltitkolni, nem lehet véka alá rejteni, mivel mindenen látszik.
Jó illat és felelősség. Nagyon rossz látni, mennyire szeretnének az emberek valami jobbat találni mint Jézus. Mennyire elkeseredetten, elszántan.
Nagyon hálás vagyok az én Megváltómnak és Mennyei Atyámnak, hogy belenyúlt az életembe.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2008 Augusztus 15, 09:29:38
Fantasztikus amikor Isten kijelenti az Igét. Szinte szárnyalok, amikor valamit megértet velem. Amikor már azt hiszem, hogy nincs már semmi amit tudni kellene arról az Igéről, akkor váratlanul és hirtelen megérkezik egy újabb kijelentés róla. Döbbenet milyen fantasztikus Istenünk van! Jajj de imádlak Uram!

Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és böjtölés által. Máté 17:19-21

Mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Ami egy jó kérdés, hiszen korábban a tanítványok hatalmat kaptak Jézustól a démoni erők fölött. Most azonban mégsem tudták megtenni azt, amire hatalmat kaptak. Vajon miért nem? Mi volt az oka, ha egyáltalán volt? Jézus egyszerűen válaszol: A ti hitetlenségetek miatt. Mégis mitől alakulhatott ki bennük ez a hitetlenség? Valami okozta. Vajon mi? Nézzük meg a Lukács evangéliumban a választ.

Luk. 9:38-40 És ímé egy a sokaság közül felkiálta, mondván: Mester, kérlek téged, tekints az én fiamra; mert nékem egyetlen egyem: És ímé a szellem megragadja őt, és hirtelen kiált; és szaggatja őt, annyira, hogy tajtékot túr, és nehezen megy el tőle, szaggatván őt. És kérem a te tanítványaidat, hogy űzzék ki azt, de nem tudták.  

Nos, a szövegkörnyezetet is érdemes figyelmbe venni. Kilép egy férfi a tömegből és azt mondja, hogy nem tudták kiűzni a démont a fiából. A tanítványok tehát nem értik, hogy most miért nem voltak képesek arra, hogy megszabadítsák a fiút, holott ez máskor működött, hiszen ha emlékeztek, Jézus figyelmezette őket, hogy ne örüljenek annak, hogyha kimentek a démonok az emberből, hanem annak örüljenek, hogy a mennybe fel van írva a nevük. Továbbra is a kérdés, hogy mi lehetett az ok. Az, hogy látták  a sátán munkáját ahogy félelmetes módon megnyilvánult a fiúban. A tömeg odaszaladt, hogy lássák, hogy mi történik, így elképzelhető, hogy ez elvette a bártorságukat -csak gondolj magadra- és a láthatókra kezdtek nézni, ami viszont levette a tekintetüket az Úr hatalmáról. Bizony ez velünk is megtörténik. Elkezdünk a láthatókra nézni és azzal levesszük a tekintetünket az Úrról. Ahogy elkezdjük nézni a sátán félelmetes munkáját, megnyilvánulásait, akkor elfeledkeznünk Isten hatalmáról és erejéről. Bizony előfordul, hogy olyan borzalmas látványba lesz részünk, hogy a félelem lesz úrrá rajtunk és ez hitetlenséghez fog vezetni. "A ti hitetlenségetek miatt."
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Magda - 2008 November 28, 17:02:41
Igen elfajult nemzetségnek mondja az Úr a korabeli zsidókat, akkor mi most mik vagyunk?

 :118:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Magda - 2008 November 28, 17:03:47
Nem tudtam hovaá tenni, hát ide raktam, talán nem érdektelen

http://hetilap.hetek.hu/index.php?cikk=7888&print=1
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2008 November 28, 19:40:30
Igen elfajult nemzetségnek mondja az Úr a korabeli zsidókat, akkor mi most mik vagyunk?

 :118:

Kegyelemben élők, akik Isten fiainak neveztetnek, mert azok is vagyunk.  :089:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Meli77 - 2008 November 29, 20:34:30
Miért kellett Jézusnak meghalnia?

(rövidített vált.)

Isten messzemenően előkészített egy rendkívüli eseményt, egy részletesen kidolgozott terv részeként: azt, hogy maga Isten, Jézus Krisztus eljön erre a földre, megszületik emberként, tanít, és az életét adja az emberiségért. A biblia számtalan helyen tanúsítja, hogy Isten nem ötletszerűen viszi végbe az Ő akaratát, hanem pontos tervet valósít meg. Pál apostol az Efézusi levél első fejezetében beszél arról, hogy Isten ezt a tervet örök idők előtt meghozta, arra nézve, ha bekövetkezik egy kisiklás a Teremtésben, akkor azt hogyan fogja helyreállítani.
Miért jött Jézus?"Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett."
"a föld pedig romlott volt Isten előtt és megtelt a föld erőszakoskodással."
Mindannyian vétkeztünk."Egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek".
Mi a megoldás?
Próbáljuk áttekinteni, milyen probléma várt megoldásra Isten részéről.

Itt az ember. Bűnt követett el. Ragaszkodik a bűnhöz, sokszor eszmeileg is, és szokás szintjén is. Felelős a bűnéért, de ugyanakkor rabja is a bűnnek, nem képes önerőből másképpen cselekedni. De az ember nem csak áldozata a bűnnek, mindenki felelős saját bűneiért. A bűnt nem lehet meg nem történtté tenni, ez rendezést kíván.

Róm. 6.23 szerint a bűn zsoldja halál. Fizetsége is, de természetes következménye is. Isten nem csak a szeretet Istene, hanem a jogosság és az igazság Istene is. Nem teheti, hogy a bűnre azt mondja, hogy nem számít. A bűn árát meg kell fizetni, a jogosság és igazság ezt kívánja.

Isten azonban végtelenül szereti az embert, és meg akarja menteni. Nincs rá más oka, csak a szeretet.
Mind jog szerint, mind a dolgok természetes következményei szerint halál vár minden emberre, Isten azonban meg akarja őket menteni.


Hogy az embert meg lehessen szabadítani a halálból, ehhez az szükséges,

-hogy az embernek tudatára ébredjen, hogy mi a bűn, és hogy az rossz és gyűlöletes dolog.
-fel kell ismertetni vele, hogy ebből szabadulnia kell, ahhoz, hogy élete lehessen
-valakinek magára kell vállalnia a bűnök büntetését az ember helyett, hogy az kegyelmet kaphasson
-az embernek ösztönzést és erőt kell hogy kapjon ahhoz, hogy szakíthasson a bűnnel
-egyáltalán látnia kell, hogy lehetséges a bűntől való szabadulás, kell hogy legyen számára egy követhető példa, ez is nagyon fontos.
Mát. 20.28-ban ezt mondta Jézus: "az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért."

Miért csak Jézus?Szükséges, hogy az ember belsőleg átalakuljon. Nem az számít, hogy ki mi minden rosszat követett el korábban az életében. Nem a bűnök száma, súlya a probléma alapvetően, hanem maga a bűn, a bűn elve, az önzés beidegződése, ami hosszú távon halált és pusztulást eredményez. Ez az elv a gyökere a tetteknek. Hiába vágjuk le egy halálos növény termését, leveleit, ha a gyökere megmarad, tovább él, és újra ki fog hajtani. A gyökerét kell kihúzni a földből, és akkor nem fog tovább ártani. Tüneti kezelés (a bűn jogi rendezése) még nem elég: az okát kell megszüntetni a bűnbetegségnek, kevesebb nem elég. Jézus beszél erről Lukács evangéliumában, a 13.1-9-ben:

"Jöttek pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki hírt mondának a Galileabeliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. És felelvén Jézus, monda nékik: Gondoljátok-e, hogy ezek a Galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi Galileabelinél, mivelhogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképen elvesztek. Vagy az a tizennyolc, a kire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképen elvesztek. És ezt a példázatot mondá: Volt egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve; és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. És monda a vinczellérnek: Íme három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok: vágd ki azt; miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén, monda néki: Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg köröskörül megkapálom és megtrágyázom: És ha gyümölcsöt terem, jó; ha pedig nem, azután vágd ki azt."

De bűnhöz ragaszkodva, legyen az kicsi, vagy hatalmas, nem mehet be az ember Isten országába. Meg kell térni, meg kell változni. A vallási címkék is eltűnnek: szektás, történelmi egyházi, katolikus, baptista, református vagy bármi: egyetlen egy marad: Jézus által bocsánatot nyert ember, Isten fogadott gyermeke. Isten nem teheti meg, hogy veszélybe sodorja azt a világot, amit azoknak készített, akik szabadulni szeretnének a bűntől. Az újjáteremtett Földön nem kaphatnak helyet olyanok, akik a bűn életrendjét vallják a magukénak.
Miért? Azért, mert az emberiség ugyanott folytatná, ahol abbahagyta. Ha az ember nem szakít gyökeresen a bűnnel, akkor az újjáteremtett világban is folytatódna a rossz, a halál, a bűn.

A többi teremtmény érdekében, és az igazságosság miatt nem lehet a bűnhöz ragaszkodóknak örök életet adni!

Ésa. 26.10-ben azt olvassuk, hogy "Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát." Hiába nyerne kegyelmet a gonosz, aki azonosul a bűnnel, aki örömét leli benne. Ez a kegyelem nem szolgálna a javára, csak alkalom lenne a további, még súlyosabb vétkezésre.A bűn büntetést kíván, igazság és jog szerint. Akik elfogadják Jézus Krisztust személyes megváltójuknak, azok bűneit Isten megbocsáthatja. Megbocsátja, de csakis azáltal, hogy Jézus, mint ártatlan áldozat a bűnös helyére áll, mivel ő már elszenvedte a bűnök végső büntetését az ember helyett. Ehhez az kell, hogy az ember belássa a bűnös voltát, és igényelje Jézus helyettesítését, elfogadja Isten szabadítását. Azok azonban, akik elutasítják Istent, nem fogadják el a helyettes áldozatot, nem nyerhetnek bocsánatot. Ha nem adják át a bűneiket Jézusnak, ezek az övék maradnak. Ez az emberi élet tétje: belátjuk-e, hogy a bűn rossz, és szabadulni akarunk-e tőle, vagy pedig nem.

Ján. 14.6-ban ezt mondja Jézus: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam." Nincs más út Istenhez, csak Jézus Krisztus által, az ő áldozatát elfogadva. Kell, hogy valaki az ember helyébe állva átvállalja magára a büntetést. "

" az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatta a bűnt a testben." Jézus küldetésének egyik célja volt, hogy "kárhoztassa a bűnt a testben", vagyis megmutassa azt, hogy lehetséges az embernek itt a Földön is bűntelen életet élnie. De tegyük gyorsan hozzá: nem a saját erejéből, hanem Isten segítsége és ereje által, amit Ő mindenkinek kész bármelyik pillanatban megadni. Ha még mindig van valaki, aki nem ért azzal egyet, hogy Jézusnak nem volt könnyebb dolga, mint nekünk, érdemes otthon figyelmesen elolvasnia Zsidó 4,15-öt, ahol Pál azt írja, hogy Jézus megkísérttetett mindenben, hozzánk hasonlóan. Ugyanazokat a kísértéseket szenvedte, mint mi. De itt azt olvastuk, hogy hozzánk hasonlóan kísértetett meg. De ez nem azt jelenti, hogy kevésbé érték volna a kísértések, éppen fordítva. Jézust nagyobb kísértések érték, mint minket, és nem volt semmivel kedvezőbb helyzetben, mint bármelyikünk, mégis tudott bűntelen életet, győzelmes életet élni. Jézuson Sátán mindent végigpróbált, ami csak az eszébe jutott. Az összes fegyverét, csalását, csábítását felvonultatta ellene, hogy elbuktassa. Minden lehetséges módon megpróbálta elveszíteni, de kudarcot vallott. Jézus tud tehát mindenkinek segíteni, mivel nincs olyan kísértés, amit Sátán ki ne próbált volna rajta, tapasztalatból tud tehát segíteni az embernek. Jézusnak nehezebb dolga volt, mint a miénk, mert mindig ott volt neki a kísértés, ami nekünk soha nem lehet, hogy Jézus vegye vissza az Isteni hatalmát, amit letett, és ezzel győzzön. Egy szót szól Jézus az Atyának, és máris vége minden szenvedésének. Igen, de akkor az emberiség mindörökre elveszik. De Jézus ide emberként jött el, és emberként akart győzni, hogy megmutassa, hogy lehetséges a győzelem az Isten ereje által minden egyes ember számára. Végigjárta előttünk az utat, hogy lássuk azt, hogy lehet és kell ellenállni a bűnnek, van szabadulás a mi számunkra is.

Még valamin érdemes elgondolkodnunk, hogy miért is nem lehetett más ember a helyettes áldozat. Tegyük fel: ha volna valaki aki csak ember, és bűntelenül él, és meghal. Egy ember hány ember helyett tudna csak meghalni? Egyért, nem? Ha valakit pénzbüntetésre ítélnek, és én befizetem azt az összeget, nyilván nem engedik szabadon az összes adóst, nem igaz?
De ha valaki képez egy alapot, amiből minden ember helyett befizetik azokat az összegeket, amelyekre azokat ítélik, más a helyzet. Egy ember, egy véges ember (ha létezne bűntelen, de nincs), odaadhatná az életét egy másik véges emberért. De végtelen számú véges emberért csak maga a végtelen, örök életű Isten lehet a helyettes, és senki más. Az önmagában való élet, amely Isten sajátja, végtelenül értékesebb a mi életünknél, a teremtményi életnél. Megvan a fedezet minden ember számára, és Isten ezt mindenki számára felkínálja.

Meghalna-e valaki az ellenségeiért?


Fontos meglátnunk, hogy Isten ezt milyen körülmények között tette. Pál apostol ezt írja Róm. 5.7-8-ban: "Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt." Amikor még semmi remény nem volt felőlünk, Jézus már akkor az életét adta miértünk. Nem csak azokért, akik elfogadják Őt, hanem mindenkiért. A sok milliárd emberért, aki ma él vagy valaha élt, vagy a jövőben élni fog. Isten ebből a világból semmit nem tud átvinni az örök életre, mert minden bűnnel fertőzött. Csak azokat az egyes embereket tudja megmenteni, akik ebből a fertőzésből hajlandóak meggyógyulni.
Jézus ezt mondta János evangéliuma. 3.16-ban: "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Isten Jézust adta helyettünk halálra, a mi jogos büntetésünket Ő szenvedte el, akinek semmi bűne nem volt. Előre odaadta az Atya Jézust, hogy ha valaki hisz őbenne, örök élete legyen. Ha csak egyetlen ember lett volna a történelemben, aki Őt követni akarja, Jézus azért az egyetlen emberért is meghalt volna. Ha valaki hisz: akárki, kortól, nemtől, elkövetett bűneitől függetlenül részesülhet Jézus megmentő áldozatában. Nem kell senkinek félnie, hogy a bűnei túl nagyok lennének ahhoz, hogy Jézus elfogadja őt. Mindenki, aki bánja a bűneit, bátran mehet Jézushoz. Ján. 6.37-ben ezt mondja Jézus: "Mindenki, akit nékem ad az Atya, én hozzám jön; és azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem." Legyünk bármilyen bűnösök, bármilyen romlottak, lássuk magunkat bármilyen szennyesnek, úgy ahogyan vagyunk, Jézushoz kell mennünk, és kérnünk, hogy tisztítson meg bennünket, és Ő ezt megteszi. Megbocsát és megtisztít a rossztól. Mát. 9.13-ban ezt mondja Jézus: "... nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre."
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2008 November 30, 07:32:34
Szia melli77

Csak arra szeretnélek kérni, ha idézel, akkor írd ki légyszi, hogy kitől. (ezt mástól is kérném) Mert lehet, hogy elszeretném az egészet olvasni. :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2008 November 30, 07:47:16
Mária!

Köszönöm ezt a biblia magyarázatot, nagyon jó. /hitetlenség/ Tényleg. :afro:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2008 December 02, 17:09:50
Kenneth Copeland   A tűzbe borítva

Jakab levél 3,5-6 Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja élet[ünk] folyását, [maga] is lángba boríttatván a gyehennától.
 
 
Szavak. Használd őket jól, és hegyeket mozdítasz el. Használd a szavakat rosszul, és egész életed lángba borul.

„De Copeland testvér – mondhatod – nehezen tudom elhinni, hogy a nagy katasztrófákat néhány egyszerű szó okozhatja. Egyáltalán nem látom az összefüggést a kettő között!”

Nézd meg újra az igét, melyet a Jakab levelében olvasol: „csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!” Használtál már valaha vékonyka gyújtóst, amit aztán a fahasábok alá tettél?

Mi történt?

Nagy valószínűséggel a tűz egyik hasábról a másikra terjedt, míg végül az egész nagy lánggal elkezdett égni. Miután kialudt a tűz, hiába is próbálnád megkeresni a hamuban azt a kis gyújtóst, amitől kigyulladt az egész. Nem találnád, elégett teljesen, nyoma sem maradt.

A nyelv is hasonló ehhez. Először megfertőzteti a testet, utána tűzbe borítja az egész életedet, annyira, hogy már nem is tudod, mi volt az oka az egésznek. Azok a szavak, amelyek belobbantották ezt a tüzet, mélyen el vannak már temetve a hamuban. Úgy, hogy soha nem fogod megtudni, hogy egyáltalán ott voltak.

Tehát soha ne becsüld alá a szavaid erejét. Biztosíthatlak, a sátán sem teszi. Folyamatosan azon erőlködik, hogy letérítsen a helyes irányból. A fájdalmak, betegségek, rosszkedv tüzes nyilait lövöldözi rád, csak azért, hogy hitetlen szavakat beszélj – szavakat, melyek végül lángba borítják az életedet.

Ne hagyd, hogy sikerrel járjon a taktikája! Inkább oltsd el a tüzet, az Efézusiaknak írt levél 6,16 utasításait követve. Tedd azt, amit Pál apostol mond: „mindenek fölött vegyétek fel a hit pajzsát, mellyel megolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát.”

Beszéld a hit szavait, és oltsd el a tüzet, mielőtt kigyulladna, még ma!

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland Ministry által engedélyezett ford.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2008 December 05, 22:48:28
Kenneth E.Hagin  10 ok, ami miatt szükséges nyelveken szólni

Központi igazság: a nyelveken szólás egy folyam, aminek soha nem szabadna kiszáradnia. Meggazdagítja a szellemi életedet. Apcsel 2,4 1 kor14,4 Ján14,16-16 Róm 8,26  Júdás 20

Pál apostol hosszan írt és beszélt a nyelveken szólásról. Nyilvánvalóan gyakorolta is, amit prédikált, hiszen az 1kor14,18-ban azt írta: „hála Istennek, én is rendszeresen szólok nyelveken, és kívánom, hogy minden hívő tudja meg, milyen áldás és milyen erőforrás ez a napi életében.

Célom az, hogy bemutassam azokat az alapvető okokat, amelyeknek alapján állítom, hogy minden kereszténynek szükséges nyelveken szólnia. További célom, hogy segítsem a keresztényeket abban, hogy meglássák azokat az áldásokat, melyek az övéik lehetnek a Szent Szellem ereje által.

1.ok: Apcs 2,4: És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.

A nyelvek egy jel. Isten Igéje azt tanítja, hogy amikor a Szent Szellem betölt minket, más nyelven beszélünk, ahogy Isten Szelleme adja nekünk. A nyelvek egy azonnali nyilvánvaló jele a Szent Szellembe való bemerítkezésnek. Tehát az első ok, amiért a hívőknek más nyelveken kell szólniuk az, hogy ez természetfeletti bizonyítéka annak, hogy a Szent Szellem a hívőben lakozik.

Az Apcsel 10-ben olvashatjuk, hogy amikor Péterrel együtt zsidó atyafiak is elmentek Kornélius házához, meglepődtek, látván hogy a Szent Szellem ajándéka kitöltetett a pogányokra is. Ugyanis úgy gondolták, hogy ez csak a zsidóké.

Honnan tudták ezek a zsidók, hogy Kornélius házanépe megkapta a Szent Szellem ajándékát? „MERT HALLOTTÁK ŐKET BESZÉLNI nyelveken, és magasztalták Istent.” Apcs 10.46.

A nyelveken szólás természetfeletti jel volt, hogy a pogányok ugyanazt az ajándékot kapták, mint ők.

2.ok: a nyelveken szólás szellemi épülésre. 1Korinthus 14,4: Aki nyelveken szól, magát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi.

A Korinthusiaknak írt levélben Pál bátorítja a hívőket, hogy folytassák a nyelveken szólás gyakorlatát, mind az imádásban, mind az imádkozó életükben, hogy ezáltal épüljenek szellemben, és építsék magukat.

„1Kor14,2: mert aki nyelv-en beszél, nem embereknek szól, hanem Istennek. Mert ember nem értheti meg, azonban szellemében ő titkokat szól.” A Weymouth fordítás szerint: „isteni titkokat szól.” Pál itt nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten egy isteni, természetfeletti eszközt adott az Egyháznak, amivel közvetlenül Vele kommunikálhatunk.

A 14.versszakban Pál azt állítja: „mert ha én ismeretlen nyelven imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen.” Figyelj fel arra, amit hangsúlyoz: „az én szellemem imádkozik.” Az Amplified Biblia azt mondja: a szellemem (a bennem levő Szent Szellem által) imádkozik.

Isten szellem. Amikor nyelveken imádkozunk, a szellemünk közvetlen kapcsolatban van Istennel, aki szellem, és közvetlenül beszélünk Vele, isteni, természetfeletti módon.

Howard Carter, aki a Nagy-Britanniai pünkösdi egyház szuperintendánsa volt évekig – s aki a világon az első pünkösdi bibliaiskolát alapította -, azt mondta, hogy a más nyelveken szólás nem csak nyilvánvaló bizonyítéka a Szent Szellemmel való betöltésnek, hanem egy folyamatos megtapasztalás kell, hogy legyen a hívő egész életében. Hogy milyen célból? Azért, hogy velünk együtt imádja Istent. A nyelveken szólás egy folyam, aminek soha nem szabad kiszáradnia. Meggazdagítja a szellemi életedet.

3. ok: A nyelveken szólás emlékeztet minket arra, hogy a Szent Szellem bennünk lakozik, és állandóan jelen van. Ján14,16-17: a nyelveken szólás által való imádkozás és Isten imádása segít, hogy állandóan tudatában legyünk annak, hogy Ő jelen van, és a bensőnkben lakozik. Ha tudatában lehetek ennek mindennap, akkor ez hatással van arra, hogyan is élek.

Egy szolgáló 12 éves lánya egyszer annyira begurult, hogy durván és otrombán beszélt az édesanyjával. Egy evangélista, aki meglátogatta őket, tanúja volt a jelenetnek. Mikor a kislány felnézve meglátta őt, és rájött, hogy tanúja volt a „nagyjelenetnek”, nagyon zavarba jött és könnyekben tört ki.

Az evangélista megkérdezte a kislányt, vajon a Szent Szellem betöltötte-e őt? A kislány azt válaszolta, hogy igen. Az evangélista emlékeztette, hogy a Szent Szellem benne él. Végül együtt imádkoztak, és a kislány kérte az Úr bocsánatát. Mikor imádkoztak, a kislány elkezdte Istent nyelveken imádni. Amikor befejezték, az evangélista azt mondta: van egy titok, ami segít megzabolázni az indulataidat. Ha mindennap nyelveken imádkozol, és imádod Istent, segít abban, hogy tudatossá váljon benned a Szent Szellem jelenléte. S ha emlékezni fogsz rá, hogy ő benned lakozik, nem fogsz ilyen csúnyán viselkedni.

Az evangélista évekkel később visszatért ebbe a gyülekezetbe, ahol találkozott ezzel a lánnyal, aki azt mondta: „Soha nem felejtettem el, amit mondtál. Amióta találkoztunk, mindennap imádkoztam és imádtam Istent nyelveken, és azóta soha nem jöttem ki a sodromból.”

Sajnos mindannyian ismerünk olyan hívőket, akik Szent Szellemmel betöltöttek, mégis gyakran dühbe gurulnak, és olyasmit is kimondanak, amit nem kellene. Pusztán azért, mert nem élnek úgy szellemben, ahogy kellene.

Olyan könnyű bosszankodni és csalódottnak lenni, ha nem vagyunk tudatában az Ő jelenlétének. Azonban ha időt töltünk, és közösségben vagyunk vele, akkor a bensőnkben levő jelenléte tudatossá válik.

4.ok: nyelveken való ima Isten akaratával összhangban tartja az imádkozásunkat. Róma 8,26 szerint a nyelveken imával az önzőséget ki tudjuk iktatni az imáinkból. Ugyanis ha saját gondolataim szerint imádkozom, lehetséges, hogy az nem lesz Isten Igéjével összhangban.

Gyakran az imáink hasonlatosak ahhoz az öreg földműveshez, aki mindig így imádkozott: „Istenem áldj meg engem, a feleségemet, a fiamat és az ő feleségét. Szóval négyünket, de többet ne.” A Róma 8,26-ban Pál nem azt mondja, hogy nem tudjuk, hogyan kell imádkoznunk, hiszen tudjuk: az Atyához imádkozunk, Jézus Krisztus nevében. Ez a helyes módja az imádkozásnak. Azonban nem elég tudni, hogyan imádkozz, ha nem tudod, hogy mit, vagy miért imádkozz. Pál azt mondta: „...nem tudjuk, miért kellene imádkoznunk, de a Szellem maga jár közben értünk, nyögésekkel, amit nem tudunk kifejezni.” (Amplified Bible) (Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. )

P.C. Nelson szerint ez esetben a görög szó jelentése: a Szent Szellem közbenjár értünk fohászkodásokkal, nyögésekkel, melyek érthető beszéddel nem fejezhetők ki. Sőt, tovább ment és rámutatott arra, hogy a görög szó nem csak azt jelenti, hogy nyögések hagyják el az ajkainkat, hanem nyelveken is szólunk.

Ez megegyezik azzal, amit Pál mondott az 1kor14,14-ben: amikor imádkozom ismeretlen nyelven, a szellemem imádkozik. Vagy az Amplified Bible szerint: a szellemem (a Szent Szellem által, aki bennem van) imádkozom.

Nyelveken szóláskor a szellemed imádkozik a Szent Szellem által, aki benned van. A Szent Szellem, aki benned van, adja a kifejezéseket, és ezeket a szellemedből szólod. Te szólod – ő adja a kifejezést.

A Szent Szellem ezáltal segít téged imádkozni úgy, hogy az összhangban van Isten akaratával, ahogy a dolgokért kellene imádkoznunk. Ez nem valami olyan, amit a Szent Szellem nélküled tesz. Nem nyög vagy beszél nyelveken tőled függetlenül. Ezek a bensődből jönnek, és a te ajkaidat hagyják el. A Szent Szellem nem fogja a mi imádságunkat elimádkozni értünk. Ő azért küldetett, hogy bennünk lakozzon, mint segítő és közbenjáró. Nem ő a felelős a mi imádkozó életünkért, elküldetett, hogy segítsen nekünk imádkozni. Más nyelveken szólni egy olyan imádság, amihez a Szent Szellem adja a kifejezéseket. Ez a Szent Szellem által irányított ima, amely kizárja az önzésnek még a lehetőségét is az imáinkban.

Nagyon sokszor az emberek a saját gondolataik szerint imádkoznak, és úgy változtatják meg a dolgaikat ima által, hogy az nem Isten akarata, és nem a legjobb számunkra.

Ha Isten népe valamit akar, ami nem Isten legtökéletesebb, vagy tökéletes akarata, Ő gyakran mégis megengedi azt.

5. ok: A nyelveken szólás serkenti a hitet. Júdás 20.
Az ötödik ok, amiért minden hívőnek nyelveken kellene szólnia, hogy serkenti a hitünket, és segít megtanulnunk, hogyan is bízzunk még jobban Istenben. Mivel a Szent Szellem természetfeletti módon adja a szavakat, amiket imádkozunk, hitre van szükség, hogy nyelveken szóljunk. Hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz a következő szó, amit kimondok – Istenbe vetett bizalmam által mondom ezt ki. És ha ezen a területen bízom Istenben, ez segít engem abban, hogy más területen is így tegyek.

Egy nagyszerű keresztény asszony tagja volt annak a vidéki gyülekezetnek, amit egyszer pásztoroltam. Nagyon szerette az Urat, de gyomorfekélye volt, és féltek az orvosok, hogy ez rákossá válik. A férje jól keresett, de minden bevételük az orvosokhoz vándorolt. Néha meglátogattam őket.

Ahogy az asszony Szent Szellem keresztséget vett, nem sokkal később újra meglátogattam őket. Feltűnt, hogy mindent megevett, amit csak megkívánt, míg korábban csak kevés bébi tápszert és tejet tudott enni, és még ez is nehezére esett.

Megmagyarázta, hogy mi is történt: „nemcsak Szent Szellem keresztséget kaptam, és más nyelven beszéltem, de a gyógyulásomat is. Tökéletesen egészséges vagyok!”

Nagyon sokszor láttam hasonlót. S miért is mondtam el ezt a történetet? Tudjuk, hogy Szent Szellem keresztség nem gyógyít meg minket. azonban a nyelveken szólás segít minket abban, hogyan tudjunk még jobban megbízni Istenben.

Átengedni a nyelvünket, a Szent Szellemnek hogy más nyelveken szóljunk, egy óriási lépés afelé, hogy minden részünket Istennek adjuk.

(Folytatása a jövő héten következik.)

Fordította: Orbán Tibor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Magda - 2008 December 06, 19:39:13
Jonah (Jónás) „férgének“ rejtélye megoldódott
„És rendelt Isten, az Örökkévaló egy ricinus cserjét (kijkajon), és az felnőtt Jonah fölé, hogy árnyékot adjon a feje fölé, megszabadítsa őt a rosszkedvétől. És nagy örömmel örvendezett Jonah a ricinus miatt. És rendelt Isten a hajnali pirkadat feljövetelekor egy férget, és reggelre megrágta a ricinus cserjét és az elszáradott.“ (Jonah 4,6-7)

A fenti idézetben olvassuk, amint az Örökkévaló egy gyorsan növő növényt rendelt, hogy a prófétának árnyékot adjon. De utána megengedi a próféta nagy mérgére, hogy egy féreg jöjjön, mely a növényt egyetlen éjszaka úgy megrágta, hogy másnapra kiszáradt.
Biblia kutatók és biológusok már hosszú ideje megegyeztek abban, hogy ez a gyorsan növő növény ricinus cserje. Annál inkább rejtélyes, hogy melyik „féreg“ vagy „hernyó“ (hebr. tola'at) száraztotta ki egy éjszaka után a növényt. A ricinus közismerten mérgező növény, levél-kivonata kitünő szer rovarok ellen. Nem volt tudomás egy állatról sem, hogy ricinussal táplálkozna.

Azonban 2002-ben Izráelben a kutatók a medveszövők (Bärenspinner) családjában egy új pillangó fajt fedeztek fel, mely az „olepa schleini“ nevet kapta. Időközben alapos kutatást végeztek ezen állatnak az életmódja felől.

A meglepő eredmény: Az újonnan felfedezett pillangó fajnak a hernyója kizárólag ricinus cserjéről táplálkozik. Egy szokatlan táplálkozási módja van, melynek következtében, esetenként a növény nagyon gyorsan elhal. Ezenkívül fényérzékeny és kizárólag szürkületben ill. éjszaka aktív.

Jonah próféta ricinus cserjéjének „féreg“ rejtélye ezzel megoldódott - és a Biblia tudósításának megbízhatósága (újra) igazolódott.

HfI Herzen für Israel
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2009 Február 14, 06:39:13

http://istenigyogyulas.extra.hu/

Egy nagyon értékes oldal,Isten által elhívott emberek írásaival.---ajánlom figyelmetekbe,le is lehet tölteni.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Február 14, 14:28:27
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam. Ján 14:6

Mond el az embereknek, Jézus azt mondja, Ő az út. Ennek az útnak a végén van egy ajtó, ahol beléphetünk Isten országába, ahol megtaláljuk az igazságot és az életet, az Atyát. Az út nem arra való, hogy az emberek azon megtelepedjenek, berendezkedjenek, hanem az út arra való, hogy azon járjanak, előre haladjanak. Ezen az úton, szüntelenül fejlődnünk kell. Az úton haladás, az egy folyamat. Lesznek rajta viharok, kitérők. Tudjuk, hogy le is lehet térni róla jobbra és balra, mert elágazik. Ha nem ezt az utat folytatjuk, hanem letérünk, akkor tudnunk kell, hogy azon nincs ott az Élet és az Igazság. Tönkre is tehetjük az utunkat a folytonos viszálykodásokkal, félelmekkel, szeretetlenségekkel, rossz döntéseinkkel. Céltalanul is lehet rajta haladni, élve a kis langyos hívő napokat. Nem csinálok semmit, nem is árthat nekem senki. Az is előfordul, hogy az úton felépítjük a mi saját kis Bábel-tornyunkat, hogy az égig érjen. Valahogyan el kell érnünk Istent a magasságban, valahogyan segítenünk kell magunkon. Elkezdjük magunk megoldani a problémáinkat. Nem avatjuk bele Istent. Próbálkozni lehet, de nem sok jó eredménye lesz. Miért tesszük ezt? Mert az ember biztonságra és kézzelfogható dologra vágyik. Elfelejtkezünk arról, hogy csak a hit látja a láthatatlant. Mindig valamilyen módszert találunk, hogy segítsünk magunkon. Azt is tudjuk, hogy el lehet fáradni és meg lehet állni, meg lehet pihenni az úton. A célhoz viszont csak akkor juthatunk el, ha folyamatosan haladunk előre. Jézus nem mondta, hogy ezek nem lesznek meg ha az Úton vagyunk. Azt se mondta, hogy nem lesznek nehézségeink, harcaink, de azt azonban mondja, hogy nincs más út, csak egyedül Ő. Nem lehet más vezetőnk, csak Jézus. Nem csak mondja, hogy szeret bennünket, hanem meg is teszi és tapasztaljuk is. Lehet, hogy különböznek az autóink színe, márkája, de az úti célunk az egy. A kérdés csak az, hogy ezt az életutat Jézussal tesszük e meg vagy nélküle? Jézus azt is mondja magáról, Ő az Igazság. Mit jelent ez a szó, igazság? Azt, hogy Ő hiteles. Az igazság számomra az, hogy az Isten szeretet és törődik velem. Saját kezéből táplál minket. Ez pedig mindent elmond Róla.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 16, 11:09:53
Sándor, nem kell új topicot nyitni, itt is megoldhatjuk ez is megfelel annak. Mivel kérted a korinthusi levelet többször, hát akkor legyen az.

1 Kor. 1,1-2
Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi. Az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magukén és a miénken: .

Pál azt mondja, hogy Jézus hívta el apostolnak és nem a saját akaratából lett az. Sosthenessel együtt üdvözli a korinthusi gyülekezetet. Mit tudunk erről a városról? Kereskedelemmel foglakozott és nagyon rossz életet élő emberek lakták. Kimagasló volt az erkölcstelenség. Nem véletlenül volt ott Pál, hiszen tudjuk, hogy a pogányok apostola volt. Ez a város pedig a pogányok városa volt Görögországban. Híres színházuk, játékaik voltak. Tehát Pálék itt jártak. Viszont volt egy gyülekezete is. "Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van," Természetesen nem csak ez az egyetlen gyülekezet volt Istené, mint ahogy ma vannak akik kategorikusan kijelentik, ők az egyedüli üdvözítő egyház. Ez tévedés, mert Istené minden gyülekezet, ahol az Ő Fiát megvallják. Ahhoz, hogy Krisztus Teste lehess, újjá kell születni és nem egy tagságon keresztül lesz az. - ebbe most nem megyek bele, majd lesz róla szó később- Miért így mondja, hogy Isten gyülekezete, arra is kitérünk később. Talán elöljáróban annyi, hogy megosztás volt közöttük. Van itt egy fontos, amit kiemelnék ismét: "a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek," Sajnálatos, hogy vannak egyházak, akik csak bizonyos Bibliai és közülük kiemelt embereket hívnak szenteknek, holott az Ige egyértelműen elmondja, hogy minden hívő szent. Tehát, nem kiemelt személyek a szentek, hanem mi a hívők. Pál azt mondja:"akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magukén és a miénken" Bárhol a világon, amikor Isten nevét hívják segítségül, Istenhez kiáltanak, akit Uruknak tekintenek. Istent senki nem tudja kisajátítani. Ő mindenki Istene. Sőt, senki más nevét nem lehet segítségül hívni. Imádkozhatnak Máriához, Józsefhez, de csak Isten nevét lehet csak segítségül hívni.

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 16, 12:05:31
1 Kor. 1,3-6
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok Őbenne, minden beszédben és minden ismeretben, Amint megerősíttetett tibennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel.

Nekem nagyon kedves köszöntés a kegyelem és békesség néktek. Sokkal elterjettebb lehetne ez a köszöntési forma. A sorrend is érdekes, először van a kegyelem szó és csak utána a békesség. Talán azért, mert ameddig nem kapunk kegyelmet Istentől, addig nem lesz békességünk. Talán itt még kiemelném az "Úr Jézus Krisztustól" nem a názáreti Jézus teljes családnevét jelenti. Nem vezeték és keresztnévről van szó. Az "Úr" nem a neve, hanem a rangja,- felettünk lévő Úr, a "Jézus" a neve és a "Krisztus" vagy akár Messiás szót is használjuk, a felkent jelentéssel bír, vagyis Jézus fel van kenve. A Krisztus görög és a Messiás a héber kifejezése. Fantasztikus kiemelni a következő mondatot is amit Pál említ: "Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok Őbenne, minden beszédben és minden ismeretben," Meggazdagodtunk Őbenne, a beszédben és az ismeretben is. Fantasztikus tudni, hogy ismerhetjük Őt és hogy a beszédünk is elárul, hogy Hozzá tartozunk, akár csak Péter eseténél amikor ott volt a templomudvarba és vádolták, hogy Jézushoz tartozik. Szeretem ha ezzel vádolnak. Kifejezetten boldoggá tesz engem. Szeretek tanúbizonysága lenni Jézusnak! Ez pedig a beszédemről és az Ő ismeretéről árul el engem. Most jön a lényeg, ami szintén fontos a keresztények számára.

1 Kor. 1,7-8
Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését, Aki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján.

Később látni fogjuk, hogy Pál mennyire kirészletezi a kegyelmi ajándékokat és annak működését, mert sajnos a korinthusi gyülekezetben rosszul használták ezeket a kegyelmi ajándékokat. Meg is kell fedje őket emiatt. Mit mond itt Pál? Nem szűkölködnek a kegyelmi ajándékokban. Felhívja a figyelmüket erre az áldásra. Ez ma is van? Igen van, de erre is később térek ki, amikor odaérünk a 12,13,14 fejezethez. Természetesen ma is láthatunk túlkapásokat, testiségeket ezeknek az ajándékoknak a működése közben, de még mindig jobbnak tartom, minthogy egyáltalán ne legyen. Ettől nem szentebb egy szolgáló sem, ha ezt Isten Szelleme működteti. Nem azért kapja valaki, hogy ő nagyobb a többitől, hanem az Úr maga miatt adja a gyülekezetek épülésére... Tehát, a korintusiak nem szűkölködtek a karizmákban. Pál mondja is, hogy vágyjatok a szellemi ajándékokra, karizmákra. Itt megjegyzem, hogy a karizmatikusok ettől kapták a nevüket és nem egy rákfene az, hanem Istentől jövő ajándékok. Tehát, várjuk Jézus megjelenését mi is. Ő erősít meg minket, hogy feddhetetlenségben állunk majd meg amikor eljön a nap, hogy ott állunk az Úr előtt. Ezt soha senki nem felejtheti el, mert Ő erősít meg bennünket ebben és ezt senki nem veheti el tőled ahogy tőlük se.

Jézus engem feddhetetlenül, hibátlanul mutat majd be az Atyának amikor ott fogok előtte állni. Az Ő vére tisztára mosott és most növekszem az ismeretben egyfolytában.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Április 16, 14:14:41
Érdekes dolog, hogy egy ilyen bűnökkel teli gyülekezetnek nem azt mondta Pál, hogy nem az Úrtól vannak az ajándékok, vagy nem azt mondta, hogy ne használjátok addig, amíg nem megy tökéletesen...
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 16, 14:19:09
1Kor.1,1
Pál, Jézus Krisztusnak , Isten akaratából elhívott apostola és Sosthenes, az atyafi.

Tudjuk a levél írójának személyét, aki mindent kárnak és szemétnek tartott már Jézus ismerete nélkül. Világosan ki tudja jelenteni minden elhívott, hogy ő elhívott - mivel személyesen kapta az elhívást, nevén szólítva. Az is kitűnik, hogy semmi dicsekedés nincs benne - az ö Urával dicsekedik, mint akinek ebben nincs érdeme - Isten akaratából, elhívott ember. Apostol is egyben - mint szemtanú, ami nem örökölhető. Elmondja azt is hogy egy atyafival együtt írja - tudjuk, hogy valami betegség gátolta Pált, vannak levelek, ahol megtudjuk azt is, hogy az aláírás van az ő kezével - Páléval, a többi segítséggel íródott. Isten választott edénye - akinek azt a tisztséget szánta, hogy ébresztő legyen a pogányok között - és sokat szenvedjen az Isten dicsőségére.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 16, 14:28:01
1Kor.1,2a
Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek.....

Ez egy olyan levél, amit az Isten gyülekezetének kézbesít a Lélek - akik ezt érteni fogják. Lélekből - lélekbe. Bele olvashatnak mások is - de mást jelent nekik. A korintusi szó - egy csófoló szó volt, akire azt mondták, hogy korintusi - az sértő volt. Ott alakul ez a gyülekezet tényleg a romlottság és a sötétség közepén. Onnan hívja ki azt a kis csapatot - ahol elkezdi a munkát Isten Pálon keresztül. A Krisztus Jézusban megszentelteknek - annyit jelent, hogy elfogadták Jézus váltságát és ez alapján megszenteltek, jóllehet ez még ma nem látszik rajtuk. Az elhívott szentek - Isten számára elkülönítettek - arra a célra, hogy megismerjék az Istent és minél jobban kilógjanak az elveszettségből. Egy világméretű harc apró bizonyságai, mely hírdetni hívatott a Sátán ostobaságát, emberellenes voltát - és hogy Isten a győztes. A bűnből, a nagy nyomorűságból fognak jönni a világosságra, az életre.

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 16, 14:29:10
Sándor! Légyszíves ne menj bele Pál beteg volt -e vagy sem, mert akkor igen elmegyünk megint a témától. Egyenlőre maradjunk a levélnél és igéről- igére menjünk, mert akkor megint zavar lesz csak. Majd ha odaérünk a tövishez, akkor írunk róla. Köszi

Viszont ha ilyen lassúsággal megyünk előre, akkor soha nem érünk a végére. Amit írtam, egyetértesz vele eddig?

Gábor! Nagyon jó a hozzászólásod. Köszi
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 16, 14:40:58
Szerintem van időnk bőven. Remélem nem unalmas. A karizmáktól is messze vagyunk még, abba se menjünk bele, ne bátorítsd Gábort, menjünk sorba.

1.Kor.1,2b
Mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a mgokén és a miénket.

Azért választottam el, hogy jól kijöjjön - a gyülekezetben azoknak szól, akik már az Övéi illetve akik az Övéi lesznek - és sajnos vannak ott még emberek, akiket nem sorol fel az ige, nekik a levél nem szól. (vallásoskodni fog, álmegtért, rombolni jön, tévtanító - mindenhol mejelennek, ahol érték van. A hamisat nem kell utánozni, csak az igazit.


1.Kor.1,3
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

kegyelem és békesség csak Istentől van ugyanis Ő az ura ennek a kategóriának. Az embergyilkos békétlenséget és törtetést, egy kilátástalan harcot indít az emberekben - reménytelen helyzetbe hozva, pótcselekvéseket generálva - kergeti. Nem is érti, nem is fogja fel - hogy ez a pár szó mekkora érték, mivel nem neki szól. Akiknek szól, azoknak megtartó erő - akiknek hülyeség - elvesznek.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 16, 14:46:58
Sándor írta: "ne bátorítsd Gábort, menjünk sorba."

Igen is Sándor  :2funny:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Április 16, 14:49:48
Szerintem van időnk bőven. Remélem nem unalmas. A karizmáktól is messze vagyunk még, abba se menjünk bele, ne bátorítsd Gábort, menjünk sorba.


Bocsi Sándor, így kezdődött:
"1 Kor. 1,7-8
Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök..."

Miért mondod, hogy sietek?  :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 16, 15:17:30
1Kor.1,4
Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott.

Az elhívott szenteket nem dícséri meg, hogy jól döntöttek, mivel nincs szó ilyenről. Istennek ad hálát, hogy úgy döntött felőlük, hogy érteni fogják a kegyelem beszédét, érteni fogják azt - miben tengődtek eddig életük elvesztegetett idejében. Istennek hála, ami Istentől van - az Istenért. Nem azért hívta ki őket a világból, hogy nekik jó legyen (persze közvetve ez ezzel is jár - bár nem itt a földön igazán) - hanem hogy Isten hatalma és győzelme megmutatkozzék. Adatott nekik. Hálával áldozik - tudja, hogy embernek lehetetlen - mint ahogy Pál sem a maga szabad akaratából lett apostol. Van ebben a versben egy kis biztatás is - ha tétova lenne valaki közülük, hogy tényleg én vagyok? Én is beletartozom? Isten felőlem is így döntött? Van egy ilyen elbizonytalanító erő - amit ez az ige felold bennük. Mondom - azoknak szól, akik alhívottak - vagy most kezdik észlelni, hogy azok.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 16, 15:21:23
1.Kor.1,5 Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok Ő benne, minden beszédben és minden ismeretben.

A kulcs szó - Ő benne. Tudják, hogy a világ bölcsessége egészen más, akár egy kis töredék alapján is. Az ismeret pedig nagyon fontos - mivel abban kell hinni. Nincs olyan, hogy nem ismerem az igét, de hiszek. Isten bölcsességére szükségünk van, Isten ismeretre is - ahogy lát, ahogy véleményt mond, ahogy értékeli a helyzetünket - mind a hitünket építi. Istennek a mi butaságunkra nincs szüksége - bölcsességet pedig Ő ad.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 16, 15:21:27
Sándor ezt megragadom: "Mondom - azoknak szól, akik elhívottak - vagy most kezdik észlelni, hogy azok."

Kik az elhívottak?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 16, 15:30:24
akik értik.


1.Kor.1,6
Amint megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel.

Az evangélium, miszerint Jézus meghalt a bűneimért, hogy megbékéltessen az Atyával - a bűnösöknek, akik kegyelemre várnak és értik, hogy nincs mentség - örömhír. Ez a bűnismeret, a vágyódás, a hiány és a kegyelemre szorultság egyáltalán nem jellemző a megromlott emberi természetre. Ha van mód és igény - akkor szívesen kitérnék a váltság törvényi és kegyelmi tartalmára az Isten, az ember és a Sátán szemszögéből.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Április 16, 15:38:37
1.Kor.1,5 Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok Ő benne, minden beszédben és minden ismeretben.

A kulcs szó - Ő benne. Tudják, hogy a világ bölcsessége egészen más, akár egy kis töredék alapján is. Az ismeret pedig nagyon fontos - mivel abban kell hinni. Nincs olyan, hogy nem ismerem az igét, de hiszek. Isten bölcsességére szükségünk van, Isten ismeretre is - ahogy lát, ahogy véleményt mond, ahogy értékeli a helyzetünket - mind a hitünket építi. Istennek a mi butaságunkra nincs szüksége - bölcsességet pedig Ő ad.


Ez például egy nagyon jó példa arra, hogy mire valók Istennek bizonyos ajándékai. Ugyanis az ajándékok arra is adattak, hogy megértsük Isten konkrét tervét. Ha erre csupán a biblia adatott volna, akkor nem kellene azt kibontani, magyarázni.
A fenti magyarázattal teljesen egyetértek, de nem több, mint egy általánosság. Ha magyarázni/kibontani akarjuk az írást, akkor azt kellene elmondani, hogy, hogy érjem el, hogy ne az én butaságomat tegyem, hanem azt, amivel meggazdagodtam. Ennek elmondásához is tudnom kell használni azt, amivel meggazdagodtam, különben csak emberi magyarázat lesz, ami nem rossz, de a célját nem tudja mélységében elérni...
Nem bántani akarlak Sándor nem mondasz rosszakat, csak egy példa volt...
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 16, 15:42:59
Sándor itt álljunk meg egy szóra

"a bűnösöknek, akik kegyelemre várnak és értik, hogy nincs mentség"

De van mentsége mindenkinek Jézusban. Akik a kegyelemre várnak és már tudják, hogy van mentség, azok már igazán nem is várják, mert felismerték Jézusban a kegyelmet. Ez a mondatod így nem okés.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 16, 15:48:01
Kedves Gábor,
Jó lenne sokkal jobban belemenni én szívesen tenném. Akár 1 versről lehetne egész nap beszélni. Reméljük, lesz olyan vers, ahol meg is tesszük. Minden ige - igével magyarázható és az igék egymásra, egymáshoz épülnek, annyira tökéletesen szép.

1Kor1,7
Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölkötök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését.

Isten népe nem ebben a világban érzi jól magát, várja az Urát vissza, aki újjá teremt mindent, új eget és földet várunk. A kegyelmi ajándék - (bocs Gábor)  - az üdvösség, ami minden más szükölködést felülír. Nem csak kenyérrel él az ember. Aki megkapta a kegyelmet, el kezdi érteni az Istent, rádöbben, hogy a kárhozatba tartott - és nem is tudta. A kegyelmi ajándék Istent dicsőíti, hálára indít - és arra vár, hogy jöjjön vissza az Úrunk. Ameddig pedig még nem jön, azt nézi - ki fogja érteni, ki jön még velünk - kik a testvéreim még, akik még nem tudják. Mit lehet tenni azokért. Aki próbált már megtéríteni valakit, az rájöhetett, hogy lehetetlen. Álmegtértet tudunk gyártani, bebeszélni neki és még hajtogatni is fogja, hogy igen igen, de kegyelmet ajándékozni csak az Isten tud.

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Április 16, 15:57:01
Kedves Gábor,
Jó lenne sokkal jobban belemenni én szívesen tenném. Akár 1 versről lehetne egész nap beszélni. Reméljük, lesz olyan vers, ahol meg is tesszük. Minden ige - igével magyarázható és az igék egymásra, egymáshoz épülnek, annyira tökéletesen szép.Számomra nem elég, hogy szép, azt szeretem, ha szól és nem általánosságokat beszélünk.


1Kor1,7
Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölkötök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését.

Isten népe nem ebben a világban érzi jól magát, várja az Urát vissza, aki újjá teremt mindent, új eget és földet várunk. A kegyelmi ajándék - (bocs Gábor)  - az üdvösség, ami minden más szükölködést felülír. Nem csak kenyérrel él az ember. Aki megkapta a kegyelmet, el kezdi érteni az Istent, rádöbben, hogy a kárhozatba tartott - és nem is tudta. A kegyelmi ajándék Istent dicsőíti, hálára indít - és arra vár, hogy jöjjön vissza az Úrunk. Ameddig pedig még nem jön, azt nézi - ki fogja érteni, ki jön még velünk - kik a testvéreim még, akik még nem tudják. Mit lehet tenni azokért. Aki próbált már megtéríteni valakit, az rájöhetett, hogy lehetetlen. Álmegtértet tudunk gyártani, bebeszélni neki és még hajtogatni is fogja, hogy igen igen, de kegyelmet ajándékozni csak az Isten tud.


Ha csak az üdvösséget jelentene a kegyelmi ajándék, akkor nem mondaná: "semmi(féle) kegyelmi ajándék..."
Nyilvánvaló, hogy itt minden másra is utal: ajándékokra, felhatalmazásokra, stb, hiszen ezeket is kegyelemből kaptuk. Gondold el, ha meg is vannak bocsátva a bűneink, akkor se járna semmilyen ajándék automatikusan nekünk. Azok kapják, akik élni akarnak az örökséggel, mint Isten fiai. Ez is kegyelmi ajándék...
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 16, 16:12:29
Sándor szerinted csak az üdvösség a kegyelmi ajándék? Akkor mit szólsz ezekhez az Igékhez? Várom válaszodat.

1 Kor. 7,7
Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; de kinek kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, egynek így, másnak pedig úgy.

Mindenkinek más üdvössége van?

1 Kor. 12,4
A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.

Az üdvösségben van különbség? Itt többesszámban beszél a kegyelmi ajándékról. Az üdvösség többesszám? Sok van belőle?

2 Tim. 1,6
Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által.

Fel lehet gerjeszteni az üdvösséget? Az üdvösség kézrátevéssel van?

1 Pét. 4,10
Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai;

Az üdvösséggel lehet sáfárkodni?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 16, 16:21:41
Fogunk menni tovább - mert nem csak felsorolja, hanem annak használatát is a kívánatos felé terelgeti - ott azokon a helyeken kitárgyaljuk. A különféle aspektusok szerinti kegyelmi ajándék a saját magam bűneire és az atyával való megbékélésre valamint Jézus győzelmére.

Máriának is szeretnék válaszolni.
Tudod voltam vallásos is és álmegtért is. Egy hívő családban nőttem fel, de nagyon untam magam a templomban. Ismertem a történeteket, el tudtam mondani az evangéliumot is - csak nem jelentett valóságot számomra. Azután keresni kezdtem Istent (már 33-34 éves voltam) és jöttek a térítők. Mondták, hogy higgyem el - és mondjam ki, döntsek - és ha döntöttem, akkor üdvösségem van. Dontöttem és mutatták az igéket. El akartam hinni. Egy évig hezitáltam, mikor Isten könyörült. Amikor megértettem, hogy nem azért üdvözülök, mert én olyan okosan és jól döntök, nem úgy, mint azok, akik megérdemlik, hogy el is kárhozzanak, ha már ilyen buták - tudtam, hogy nem stimmel. Isten könyörült. Azt nem értettem és a fogja voltam, hogy én intéztem - miért nem történik semmi? Én vállaltam - és nincs bizonyosságom. Az az ige nyutatott meg, hogy mert én örökkévaló szeretettel szerettelek téged, ezért terjesztettem ki reád az én irgalmasságomat. Azt is megkaptam, hogy hittel jegyeztelek el téged, hogy megismert a te Istened. Nem tudtam hinni. Aztán kaptám.
szeretettel sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 16, 16:24:22
Sándor szerinted csak az üdvösség a kegyelmi ajándék? Akkor mit szólsz ezekhez az Igékhez? Várom válaszodat.

1 Kor. 7,7
Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; de kinek kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, egynek így, másnak pedig úgy.

Mindenkinek más üdvössége van?

1 Kor. 12,4
A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.

Az üdvösségben van különbség? Itt többesszámban beszél a kegyelmi ajándékról. Az üdvösség többesszám? Sok van belőle?

2 Tim. 1,6
Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által.

Fel lehet gerjeszteni az üdvösséget? Az üdvösség kézrátevéssel van?

1 Pét. 4,10
Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai;

Az üdvösséggel lehet sáfárkodni?


Sándor! Erre válaszolj légyszíves.. Ne menj tovább ameddig nem tisztáztuk le.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 16, 16:33:42
Én csak azt tudom mondani, hogy a 7.fejezet és a 14 fejezet is még jóval odébb van. Az a véleményem, hogy akkor értjük meg, ha sorba megyünk - nem véletlenül kerültek oda, abba a részbe ezek az igék és nem már itt az első köszöntéseknél egyből a nyelveken szólásról beszél Pál.
Abban állapodtunk meg, hogy elmondom én amit nekem jelent, elmondod Te - és megyünk tovább, nincs civakodás, nincs raportra parancsolás - hanem kultúrált fórumot tartunk.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 16, 16:36:07
Sándor! Így nem megyek tovább. Ha nem vagy hajlandó válaszolni erre, akkor itt a vége a részemről. Ez nem vita, igével jöttem elő, amit te hamisan állítottál, -cáfoltam igével. Te nem tanulni akarsz, hanem tanítani engem. Nem kérem akkor köszi.  :044:

idézlek: 1Kor1,7
Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölkötök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését.

Isten népe nem ebben a világban érzi jól magát, várja az Urát vissza, aki újjá teremt mindent, új eget és földet várunk. A kegyelmi ajándék - (bocs Gábor)  - az üdvösség, ami minden más szükölködést felülír.


Pál írt már az elején a kegyelmi ajándékról és nem én.

idézlek: Én csak azt tudom mondani, hogy a 7.fejezet és a 14 fejezet is még jóval odébb van. Az a véleményem, hogy akkor értjük meg, ha sorba megyünk - nem véletlenül kerültek oda, abba a részbe ezek az igék és nem már itt az első köszöntéseknél egyből a nyelveken szólásról beszél Pál.

Én nem erről tettem be igéket, ne beszélj mellé. Te állítottál valamit, én pedig cáfoltam IGÉVEL.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 16, 18:01:02
Sándor! Idézlek a szabadon terjeszthető topicból, te írtad: "Nem a magam igazát mondtam, meg vagyok győződve erről - mindíg én akartam ragaszkodni az igéhez minden egyéb feldolgozás helyett."

Hát most itt van a lehetőség, hogy az Igére válaszolj. Miért nem teszed meg? Mert szembesültél azzal, hogy nem jól tudod az Igét?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 16, 18:09:13
Kedves Mária,

Azt szeretném kérni, hogy ne úgy kezeljük a Korintusi levelet, ami a leghosszabb levél - hogy arról szól, hogy a nyelveken szólás biblikus. Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy még alig kezdtük el, máris arról kell beszélni. Ez a levél rengeteg tanítást ad, komoly útmutatás életbevágóan fontos dolgokban. Az a néhány vers pedig szintén benne van, de ahhoz, hogy megértsük - tudnunk kell, miért és hogyan jönnek azok az igék.
Ha most itt arról kezdünk el beszélni, hogy ott, már az elején, a 7 vers arról szól, hogy Pál is mindenkinél jobban tud nyelveken szólni, és én ebbe belemegyek - akkor nem ismerem az igét. Mert nem ez a lényege, ezen kívül Pál mást is mond azon túl. Kérlek, hogy inkább menjünk sorba.
Most imaórára futok,  - ezért csak holnap tudom folytatni.
Sok mindent sikerült azért átvenni - örülök.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 16, 18:15:33
Sándor, mellébeszélsz. Senki nem mondta, hogy nyelveken szólásról beszéljünk. Te azt állítottad, hogy az üdvösség az egyedüli kegyelmi ajándék. Igéket hoztam elő, amivel cáfoltam, hogy ez nem igei amit állítasz. Te most egyfolytában másfelé akarsz terelni. Nem fog menni. Várok választ. A kérdésem: Hiszed e Isten írott Igéjét vagy sem? Ha az a válaszod, hogy igen, akkor válaszolj arra amit kérdeztem, mert addig nem folytatom. Ott van a kérdésem.

1 Kor. 7,7
Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; de kinek kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, egynek így, másnak pedig úgy.

Mindenkinek más üdvössége van?

1 Kor. 12,4
A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.

Az üdvösségben van különbség? Itt többesszámban beszél a kegyelmi ajándékról. Az üdvösség többesszám? Sok van belőle?

2 Tim. 1,6
Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által.

Fel lehet gerjeszteni az üdvösséget? Az üdvösség kézrátevéssel van?

1 Pét. 4,10
Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai;

Az üdvösséggel lehet sáfárkodni?


Sándor! Erre válaszolj légyszíves.. Ne menj tovább ameddig nem tisztáztuk le.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 16, 18:24:58
Sándor! Az érdekel, hogy elismered -e, ezeknek az Igéknek alapján, hogy van több kegyelmi ajándék az üdvösségen kívül vagy sem? Elismered -e, hogy rosszul tudtad eddig? Később rátérünk, hogyha odaérünk mik azok a kegyelmi ajándékok, mert van sok.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 16, 21:30:48
Kedves Mária,

Sajnálom, hogy ennyire kihoztalak a béketürésből. Természetesen elismerem, hogy több kegyelmi ajándék van. Elhiszem, amit a biblia mond. Üdvössége egy féle van, az egyformán adatott. Nem lehet felgerjeszteni az üdvösséget. Nem lehet sáfárkodni az üdvösséggel. Nem lehet kézrátétellel üdvösséget adni.

Amit Gábor írt, az alapján nincs igazam. Én ott feltettem egy kérdést, hogy a kegyelem, amit ajándékba kaptunk - mit jelent Isten oldaláról, az ember oldaláról és a váltsághalált halt Jézus szemszögéből.

Megpróbálom most úgy, hogy ne legyen félreértés - és kicsit egyértelműbben. A kegyelem, ami már a köszöntésnél is megnyugtatásul szolgál és minden kegyelmi ajándék gyanánt bizonyságuk lehet - akiket szenteknek nevez, elhívottaknak - sajnos jönni fog majd néhány ige, ami alapján érteni fogjuk, hogy először Pál meg akarta nyugtatni őket, hogy kegyelem alatt vannak, megbékéltette Jézus az Atyával őket, a váltsághalál elég mindenre - mielőtt rátér a gyülekezet gyalázatos állapotának részletezésére. Nem akartam ennyire előremenni - de fontos, hogy a kegyelem és az Isten bölcsessége egészen különös, és nem a logikus szó illik rá. Szenteknek, elhívottaknak, minden kegyelmi ajándékkal ellátottak - akik olyan paráznák, hogy még a pogányok között is ritka, az úrvacsorából egy teljesen felháborító lakomát csapnak, ahol a gazdagok degeszre zabálják magukat és a szegényeknek pedig csorog a nyáluk, pártütések vannak, aki Apollósé másik Pálé... , versengenek, és majd látjuk még, mi minden zajlik ott - szóval nem igazán érthető a mi szóhasználatunk szerinti szentek, barátaim, elhívottak stb. megszólítások. Ez egy olyan csürhe még, ami egészen döbbenetes - viszont szól hozzájuk az Isten, ezért van igéretük. Minden kegyelmi ajándék - ami teljesen ki van forgatva, azt hiszik, högy jó az úgy és akkora káosz, amit Pál alig győz helyrerakni.
Ezért akartam sorba menni. Egyelőre a köszöntéseknél tartunk.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 16, 21:44:58
Sándor! Ne sajnáld, mert nem hoztál ki a béketűrésemből, de valahogy meg kellett állítsalak, és csupán tisztázni akartam valamit, ami csak most sikerül. idézlek: "Természetesen elismerem, hogy több kegyelmi ajándék van" Eddig se kellett volna várni, de valószínű nem voltál a tudás birtokában ha nem írtad azonnal, vagy.... de ennek már nincs jelentősége. Tisztáztuk, elismerted, hogy van más kegyelmi ajándék az üdvösségen kívül is. Akkor folytassuk tovább és ha nem értek valamit, akkor újra csak kérdezek ahogy te is tedd meg bátran, mert egyáltalán nem biztos, hogy én tudom jól. A kizárólagos igazság nincs egyikünknél sem. Ennek fényében vizsgálódjunk, de az Úr szeretetében. Köszönöm
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 17, 08:20:01
Kérlek emlékezzél arra, mikor elmondtam, hogy nálunk is számtalan kegyelmi ajándék működik, és ha nem a mai értelemben használnánk, akkor nevezhetnénk magunkat karizmatikus gyülekezetnek. Vissza is kérdeztél - és felsoroltam. A mi véleménykülönbségünk nem a Te általad feltett kérdésekben vannak - azok teljesen alapkérdések, amiket eddig is vallottam - és birtokában voltam ennek a felismerésnek, ugyanis beszéltem róla.

Az a véleményem, hogy inkább haladjunk az igetanulmányozásban. A keresztelés kérdése, a hamis hierarhia, mikor a sákramentumok és lelki ajándékok felül értékelődnek az igének, ami megront mindent.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 17, 08:37:04
Sándor én már eljutottam eddig, te le vagy maradva a 8. -al.

1 Kor. 1,7-8
Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését, Aki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján.


Később látni fogjuk, hogy Pál mennyire kirészletezi a kegyelmi ajándékokat és annak működését, mert sajnos a korinthusi gyülekezetben rosszul használták ezeket a kegyelmi ajándékokat. Meg is kell fedje őket emiatt. Mit mond itt Pál? Nem szűkölködnek a kegyelmi ajándékokban. Felhívja a figyelmüket erre az áldásra. Ez ma is van? Igen van, de erre is később térek ki, amikor odaérünk a 12,13,14 fejezethez. Természetesen ma is láthatunk túlkapásokat, testiségeket ezeknek az ajándékoknak a működése közben, de még mindig jobbnak tartom, minthogy egyáltalán ne legyen. Ettől nem szentebb egy szolgáló sem, ha ezt Isten Szelleme működteti. Nem azért kapja valaki, hogy ő nagyobb a többitől, hanem az Úr maga miatt adja a gyülekezetek épülésére... Tehát, a korintusiak nem szűkölködtek a karizmákban. Pál mondja is, hogy vágyjatok a szellemi ajándékokra, karizmákra. Itt megjegyzem, hogy a karizmatikusok ettől kapták a nevüket és nem egy rákfene az, hanem Istentől jövő ajándékok. Tehát, várjuk Jézus megjelenését mi is. Ő erősít meg minket, hogy feddhetetlenségben állunk majd meg amikor eljön a nap, hogy ott állunk az Úr előtt. Ezt soha senki nem felejtheti el, mert Ő erősít meg bennünket ebben és ezt senki nem veheti el tőled ahogy tőlük se.

Jézus engem feddhetetlenül, hibátlanul mutat majd be az Atyának amikor ott fogok előtte állni. Az Ő vére tisztára mosott és most növekszem az ismeretben egyfolytában.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 17, 08:46:36
Hű az Isten, aki elhívott titeket az Ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre, Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. 1 Kor. 1,9-10

Isten hívott el minket, hogy közösségünk legyen Jézussal. A közösség azt is jelenti, hogy megosztunk egymással dolgokat. Jézus mindenét megosztotta velünk, mert nekünk nem volt semmink. Ha Ő megoszt velünk mindent, akkor ez azt jelenti, hogy minden az Övé és semmi nem a miénk. Mi csak sáfárai vagyunk azoknak. Kérjük Istent, hogy jó sáfárai lehessünk az ajándékoknak amiket kaptunk. Pál azt kéri Jézus nevében a korinthusiaktól, hogy ne legyen közöttük szakadások és egyféleképpen szóljanak. Egy adott gyülekezeten belül bizony nem jó, ha másképpen beszélnek, mert szakadáshoz vezet. Gondold csak el, ha a te gyülekezetedben sokfélét mondanak, akkor abból mi lesz? Viszálykodás és elmennek a testvérek megsértődve, magukkal rángatnak másokat is. Előhozta Pál a problémákat, ami abban a gyülekezetben volt. Azt kéri tőlük, hogy legyen újra egység közöttük. Mi is volt ez a gond? Isten dolgaiban az írásokban nem egyeztek meg? Nem, nem abban volt a gond, a következő Igék mutatják meg mi volt az.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 17, 08:56:29
1.Kor.1,8
Aki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján.

Jézus visszajön, igazi hatalommal, mindenki meg fogja látni - ahogy mondta, akkor látjuk Őt legközelebb. Azt is tudjuk, hogy soha nem leszünk hibátlanok, hogy soha nem leszük képesek minden vétek nélkül élni - és ezt tudja a mi Urunk, itt élünk a földön, ahol a bűn egyre természetesebb, testben. Ezért nem is ez az üdvösségünk feltétele, hanem hogy az Ő váltsághalála, ami a mi bűneinkre fizeti ki a számlát - adja meg a feddhetetlenséget. Hallottam egyszer egy nagyon jó hasonlatot, mint egy jó focicsapat, ahová ha belépek, kapok egy szép mezt. Lehet, hogy nem focizok jól, de a mez, ami rajtam van - mutatja, hogy hová tartozom. Nem az én érdemem, kapom. Ebben erősíti Pál ezeket a testvéreket - ami a bűn megtálását is eredményezni fogja. Nem akarok szégyent hozni a mezre. Ez egy nagyon megható, nagyon hálára indító póló - amiről álmodni sem mert senki, aki megkapta. Még mindíg egy olyan köszöntésnél tartunk - ahol inkább bátorítás, amiben hinni sem akarnak, vagy nem mernek - erősíti Isten őket Pálon keresztül.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Epafras - 2009 Április 17, 09:07:38
Kedves Sándor!

"Kérlek emlékezzél arra, mikor elmondtam, hogy nálunk is számtalan kegyelmi ajándék működik, és ha nem a mai értelemben használnánk, akkor nevezhetnénk magunkat karizmatikus gyülekezetnek."

Szeretném megkérdezni,hogy itt mire gondolsz?
Szerintem,nincs olyan,hogy mai értelemben vett kegyelmi ajándék.
Esetleg Ó vagy Új szövetségi,de ennek sincs értelme.
Jó lenne,ha állításod néhány igével alátámasztanád!
Szeretettel: Epafras
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 17, 09:40:51
Kedves Epafrás - sorba megyünk, nem szeretném most mégegyszer elmondani. Szerinted - és szerintem közti különbséget pedig tiszteletben tartjuk.

1Kor.1,9
Hű az Isten aki elhívott titeket az Ő Fiával a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.

Egy nagyon sok vitát kiváltó igevers. Számomra azt jelenti, hogy Isten nagyon jól tudja, hogy Nélküle képtelenek vagyunk a szerinte való jóra. Nem szórakozik velünk, hogy elhív és én féljek, hogy megfelelek-e. Erről számtalan igevers adott bizonyosságot nekem, hogy nem lehet kiesni, ha elhívott. Hű - tehát el nem hagy. Pál nagyon jól tudja, mi folyik a Korintusi gyülekezetben - ez még mindig egy olyan lelkigondozói gyakorlat bevezetése, amiben Isten megnyugtatni szeretné az övéit, hogy nem véletlenül vannak ott, nem büntetés lesz, hanem nevelés. Az övéi hallgatnak a szavára. Azok a problémák, amiket az 1.Kor-ban olvasunk a második levélben már nem jellemzőek. Hű, elhívott - és szükség van arra, hogy hallják az Isten üzenetét, ami majd megváltoztatja őket.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 17, 09:58:39
1Kor.1, 10a
Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére...

Pál közösséget vállal velük, mint testvéreivel - atyám fiai vagytok. Az egész lelkülete, bensőségessége - egy nagyon tapintatos és közvetlen megszólítással kezdi a kéréseit. A levél második szakasza kezdődik - mert nem csak azt kell tisztázni, hogy kik ők, kik vagyunk egymásnak - hanem komoly okai vannak a levélírásnak. A közös pont - amitől testvérek - hogy közös az Uruk, Jézus Krisztus nevére váltak azzá, az Atya Jézussal való közösségre hívta el mindnyájukat. Pálért és a tejnek italával éledező csecsemőért ugyanúgy halt meg Jézus. Pál úgy odaül közéjük szinte, mint Jézus is odaült a bűnösök közé. Efezusból írja ezt a levelet nekik, onnan is féltő szeretettel figyeli a "gyermekeket".
 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 17, 10:08:46
Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg?  1 Kor. 1,11-13

Mi volt a legfőbb gond abban a gyülekezetben? Versengések voltak közöttük. Miben nyilvánult ez meg? Abban, hogy egy része Pálhoz tartozónak, a másik része Apollóshoz tartozónak, a következő Péterhez tartozónak és volt akik helyesen Krisztushoz tartozónak vallotta magát. Sajnos ma is szembesülünk azzal, hogy a pásztorukat veszik előtérbe a keresztények. A mi pásztorunk xy és kihagyják belőle Jézust. Vajon részekre szakítható-e Krisztus? Olyan szomorú az, amikor az emberek darabokra szaggatják Krisztus Testét. Én katolikus, én református, én hites, én baptista, én evangélikus, én nazarénus... Hol van Jézus? Ezzel hagyjuk, hogy megosztás legyen Krisztus Testében. Mi nem katolikusok vagyunk és a többi, hanem Jézus tanítványai, követői. Ki feszíttetett meg? Nem Jézus? Ki halt meg értünk? Nem Jézus? Akkor miről beszélünk? Kinek a nevére merítkeztünk be? A gyülekezetére? A pásztorodéra? A vallásodba? Mégis azt mondják, hogy azért katolikus vagy református, mert ott keresztelkedett meg. Téves és hamis tanítás. Senki nem az egyházába, gyülekezetébe keresztelkedett meg, hanem Jézus nevére, Jézusba! Tegyük fel a kérdést: Krisztus részekre szakítható? Ő azt mondta, legyünk egyek Ővele! Mi lesz azzal, aki nem keresztelkedett meg vízzel? A pokolba jut? Nem, nem a víz tisztít meg bennünket a bűneinktől. Pál se keresztelt szinte senkit és Jézus se. Ha viszont a bemerítkezés nélkül nincs üdvösség, akkor amit Pál tett, halálos bűn, mert azok, akiket tanított, nem jutottak be a Mennybe.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Április 17, 10:17:11
Kedves Epafrás - sorba megyünk, nem szeretném most mégegyszer elmondani. Szerinted - és szerintem közti különbséget pedig tiszteletben tartjuk.

1Kor.1,9
Hű az Isten aki elhívott titeket az Ő Fiával a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.

Egy nagyon sok vitát kiváltó igevers. Számomra azt jelenti, hogy Isten nagyon jól tudja, hogy Nélküle képtelenek vagyunk a szerinte való jóra. Nem szórakozik velünk, hogy elhív és én féljek, hogy megfelelek-e. Erről számtalan igevers adott bizonyosságot nekem, hogy nem lehet kiesni, ha elhívott. Hű - tehát el nem hagy. Pál nagyon jól tudja, mi folyik a Korintusi gyülekezetben - ez még mindig egy olyan lelkigondozói gyakorlat bevezetése, amiben Isten megnyugtatni szeretné az övéit, hogy nem véletlenül vannak ott, nem büntetés lesz, hanem nevelés. Az övéi hallgatnak a szavára. Azok a problémák, amiket az 1.Kor-ban olvasunk a második levélben már nem jellemzőek. Hű, elhívott - és szükség van arra, hogy hallják az Isten üzenetét, ami majd megváltoztatja őket.


Nem válasz csak megjegyzem:
Ez a vers és amit mögötte értünk az sokszor tényleg nagyon különböző. Valaki ebből a versből elindulva leszögezi, hogy Isten hívott, tehát akit nem hívott az nem tud jönni. Tehát nem harcolhatunk az üdvösségért. Aztán továbbmennek ezen a szálon: az ajándékokat is Isten osztja, tehát azt se lehet "megszerezni", nem érdemes "buzogni érte", mert ha Isten adja, akkor van, ha nem akkor nincs.
Vannak mások akik azt mondják, hogy Isten hívása mindenkinek szól, hiszen Isten nem személyválogató. Az üdvösséget valóban nem lehet megszerezni, de kell munkálkodni, hogy át tudjuk venni. Aztán tovább mennek: az ajándékokat is Isten adja, de nyilvánvalóan állítja Pál, hogy törekedjünk hasznos ajándékokra, tehát valószínüleg Isten szívesen ad, ha kérünk tőle.

Észre kell vennünk, hogy a legtöbb teológiánk következtetés, amit az írásban látunk, és az a hit, amit kapunk általa az határozza meg az életünket. Én aztláttam, hogyha emberek ebből a hitből cselekedtek, mindíg történt valami, de amikor meg vagyunk győződve, hogy nem tehetünk semmit, akkor nem is lesz a hitünknek számottevő cselekdete.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 17, 10:18:51
1.Kor 1, 10b
...hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyen köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.

Bármelyik bibliai versen még komoly hívők között is lehetnek viták. Akár a legegyszerúbb történeten, egy kenyérszaporítás üzenetén is lehet fontos más és más egy - egy testvérnek, de ez nem ellentmondás, hanem más a személynek szánt üzenete. Nem ütik egymást, nem úgy más - hanem az üzenete. Itt Pál nem ezt tiltja, hanem ami szakadásokat okoz. Egyek lenni - nem a tévelygésben - hanem ugyanazon értelemben. Ugyanaz a Lélek - mondhat mást, de nem ellentéteset. Ezért lehet megvitatni - de semmiképpen nem civakodni. Sajnos Korintusban nem a kívánatos vita zajlik, fogjuk látni az okokat is - nem a mennyei karrieristák versengenek, hanem nagyon is emberi, vagy inkább óemberi. Az igazi megvitatás helyett egy indulat uralja a csapatot.

Kedves Gábor
Ez az ige nekem ezt jelenti, nekem az van odaírva.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 17, 10:22:31
1Kor.1,11
Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek.

Pál fájdalommal figyeli ami Korintusban zajlik. Hallja a híreket - sok rosszat - és tenni akar valamit. Atyámfiai - újra ez a megszólítás. A versengés - ki a nagyobb - nem tudják, miféle lélek lakozik e mögött.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Április 17, 10:25:32


Kedves Gábor
Ez az ige nekem ezt jelenti, nekem az van odaírva.


 :2funny: Vicces vagy. Ha azt jelentené, akkor nem vonnál le további következtetéseket. (Ami nem baj, csak ne állítsd, hogy te nem következtetsz.)
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 17, 10:33:31
Gábor: "Az üdvösséget valóban nem lehet megszerezni, de kell munkálkodni, hogy át tudjuk venni."

Róm. 10,9-10
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Gábor: "Aztán tovább mennek: az ajándékokat is Isten adja, de nyilvánvalóan állítja Pál, hogy törekedjünk hasznos ajándékokra, tehát valószínűleg Isten szívesen ad, ha kérünk tőle."

Jak. 1,5
Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.
Luk. 11,13
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 17, 10:35:21
Kedves Gábor,

Biztos vagyok abban, hogy a kenyeret úgy jó szeletelni, hogy szép sorban és nem szét trancsirozni. Az igéhez szólj hozzá és ha neked más a véleményed - írd oda az igékhez. Nem bánt amit csinálsz, nem is lep meg - csak tényleg szeretettel kérlek - ne a szétzilálás ügyében munkálkodj.

1Kor1,12
Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: én Pálé vagyok, én meg Apollósé én meg Kéfásé én meg a Krisztusé.
Nagy kísértés - nem is hagyja ki a kísértő. Szólják Isten üzenetét és az emberek megszeretik, lehetőség arra, hogy gellert kapjon az egész, az ördög nem is hagyja ki. Bizonyára nagyon hatásosan és értelmesen szólták az igét és az óemberi szív, az az érzékeny, szentimántális - leragad az embernél. Nagy veszély a sztár igehírdető - amúgy nem fog több ember megtérni akkor sem, legfeljebb egy csomó álmegtért is kimegy és mondogatja, amit a szájába adnak, olyan magával ragadó a hangulat - és azután nem történik semmi. Itt nem ez a változat, hanem az elhívottak között is felüti a fejét ennek a csapdának a gyümölcse. Egyik sem talált fel vallást, hanem a kapott üzenetet adják tovább. Nem a magukét - hanem amit kaptak. Pált nem az bántja, hogy nem mindenki ő érte van oda, hanem az egész jelenség. Ez ellen tiltakozik - hogy valaki azt mondja, hogy ő Pálé, az nem segít rajta.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 17, 11:28:19
1Kor1,13
Vajon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg?

Krisztus a fej és az Ő egyháza a teste. Ez nem osztatott részekre. Az ökumené pedig nem tudja megoldani, hogy egyesíteni akarja a Krisztust, mivel nem azt akarja egyesíteni - ugyanis azt nem kell. Lehetnek Isten gyermekei bárhol, azok annak a testnek a tagjai, részei - és ezt nem emberi erővel szervezik. Sok felé jártam, találkoztam keresztényekkel Iránban, Pakisztánban - vagy Sri Lankán is, vagy Tanzániában - még ha nem is tudtunk beszélni suahéli vagy urdu nyelven nem tudok - mégis tudtuk, hogy testvérek vagyunk. Ott nincsenek álmegtértek - szemben a mecsettel, vállalva az üldözést. Nincs kétségük, hogy nem a lelkipásztor adja a bocsánatot, nem miatta üdvözülünk - hanem az idősebb testvér segít felfedezni az elhívásom értelmét, tartalmát és célját. Amikor Isten üzen, az úgy megdobban belül. Ismerjük a pásztor hangját - és az mindíg teremtő szó, ami hat és változást hoz, visz az életre, világosságra. Pál ebben eszköz (még akkor is, ha nem is akármilyen - eszköz).

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 17, 11:56:45
Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krispust és Gájust, Hogy valaki azt ne mondja, hogy a magam nevére kereszteltem. Megkereszteltem azonban Stefana házanépét is, ezenkívül nem tudom, hogy valakit mást kereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen. 1 Kor. 1,14-17

Pál hálát ad Istennek, hogy nem sok embert merített be. Miért? mert akkor senki nem mondhatja róla, hogy az ő nevében történt. Ez bizony egyértelművé teszi, hogy nem üdvösség kérdése a vízalámerítés. Ha ez lett volna, Pál biztosan nem hagyta volna ki a többi apostollal együtt. Nem az ő dolguk volt - mondhatod. De az is az övéké lett volna, ha olyan életbevágóan fontos, mint az üdvösség. A vízkeresztség, csak külső jele annak, hogy belül ki lakik. Egy pecsét. Nem üdvösségkérdése a víz alá merítés, attól még bárki bejuthat a Mennybe, ha nincs bemerítve. Pál vigyázott arra is, hogy nehogy az embereket a bölcselkedő beszéd vonzza, hanem inkább a Szent Szellem munkája, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Április 17, 11:59:17
Kedves Gábor,

Biztos vagyok abban, hogy a kenyeret úgy jó szeletelni, hogy szép sorban és nem szét trancsirozni. Az igéhez szólj hozzá és ha neked más a véleményed - írd oda az igékhez. Nem bánt amit csinálsz, nem is lep meg - csak tényleg szeretettel kérlek - ne a szétzilálás ügyében munkálkodj.

1Kor1,12
Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: én Pálé vagyok, én meg Apollósé én meg Kéfásé én meg a Krisztusé.
Nagy kísértés - nem is hagyja ki a kísértő. Szólják Isten üzenetét és az emberek megszeretik, lehetőség arra, hogy gellert kapjon az egész, az ördög nem is hagyja ki. Bizonyára nagyon hatásosan és értelmesen szólták az igét és az óemberi szív, az az érzékeny, szentimántális - leragad az embernél. Nagy veszély a sztár igehírdető - amúgy nem fog több ember megtérni akkor sem, legfeljebb egy csomó álmegtért is kimegy és mondogatja, amit a szájába adnak, olyan magával ragadó a hangulat - és azután nem történik semmi. Itt nem ez a változat, hanem az elhívottak között is felüti a fejét ennek a csapdának a gyümölcse. Egyik sem talált fel vallást, hanem a kapott üzenetet adják tovább. Nem a magukét - hanem amit kaptak. Pált nem az bántja, hogy nem mindenki ő érte van oda, hanem az egész jelenség. Ez ellen tiltakozik - hogy valaki azt mondja, hogy ő Pálé, az nem segít rajta.


Ezt szó szerint kikérem magamnak. Nem munkálkodok a szétziláláson, csupán leírom a véleményem, amelyeknek alapja van és nem csak általánosságok. Ha észrevetted ennek a topicnak a neve: "Mit mond a biblia", nem pedig az, hogy "Szóljatok hozzá a Sándor művéhez" Tudom, hogy zavartalanul szeretnéd ontani a benned lévő ismeretet, de ha valaki mást mond, attól még ne nevezd szétzilálónak. Úgy tüntetsz fel, mint aki Isten tökéletes mesterművét igyekszik tönkretenni. Ennyire ne koncentrálj a te munkádra... vagy nyiss egy saját oldalt, ahol nem zavar meg senki.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 17, 12:01:07
Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. 1 Kor. 1,18

A világi embereknek ha a keresztről és Jézusról beszélsz, bolondságnak tartják. Egyesek elkezdenek gúnyolódni, és elutasítják az evangélium örömhírét. Nem hisznek Jézus halálában és feltámadásában. Nem hisznek a kereszten elvégzett munkában. Mi viszont tudjuk, hogy igaz volt és ezáltal tartatunk meg. Dicsőség Istennek érte.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 17, 12:30:43
Sándor! Én kicsit előre mentem, mert nem leszek ma már és addig te munkálkodj.

Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcsességét és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcsességét? 1 Kor. 1,19-20

Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcsességét? De bizony, hogy azzá tette. Sok elméletet már megváltoztattak. Már ez evolúciós elmélet is megdőlt. Az előember elmélet is. A föld kora is már sokszor változott a tudósok állítása szerint. A földet is laposnak nevezték és megdőlt, mert már gömbölyű. Szóval, a világ bölcsessége megszégyenült egy párszor. Isten bolondsággá tette e világ bölcsességét. Az Ő beszéde pedig szinte semmit nem változott. Esetleg az emberek egyszerűsítették a lefordítással.

Mert minekutána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse azokat, akik hisznek. 1 Kor. 1,21

Isten az igazi bölcsesség Forrása. Pál azt mondta, hogy a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent. Nem az ember éri el Istent, hanem Isten az embert. Ő talált ránk. Emberi bölcsességgel, erőlködéssel nem érjük el Istent soha. Meg se lehet Őt érteni csak a Szent Szellem által. Az igehirdetésen keresztül mutatta meg Isten magát az embereknek, hogy azok üdvözülhessenek.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 17, 12:50:20
Kedves Gábor
Kicsit megállunk, mert nem a nagy bölcsességem akart továbbmenni, hanem ez az igeszakasz nem a felvetett kérdést taglalja. Erről bővebb tanítások vannak a Római levélben. Nem szerettem volna ezt az igen érzékeny kérdést jobban kifejteni, mivel ez már igen komoly indulatokat keltett ezen a fórumon, ki is voltam tiltva egy darabig. Ezért voltam kénytelen csak a szükséges mértékben megemlíteni - mivel az ige ezt mondja, tehát mondani kellett. Sehol sincs egy szó sem arról a jelen vizsgált igeszakaszban, hogy mit kell munkálkodni. Elhívottaknak szól a levél - akik ott ülnek, még sokan nem is fogják fel, mit jelent az elhívásuk, bűnökben élnek - mégis megjelentek ebben a közösségben. Nem kell kikérned magadnak. Nem akart bántani senki. Nem magam körül forgok - és nem nyakas vagyok, csak egyszerűen muszály tartani az igei versek menetét.

Még néhány észrevételt tennék a 12-13 versekhez. Nagyon nagy veszély, ha egy gyülekezet nem veszi észre ezeket a hibákat. Előbb utóbb tévedhetetlennek fognak tartani egy vezetőt - és ez meg sem állt a katólicizmus szép kiteljesedéséig. Az Isten népe az ige vezetésére hallgat. Nincs hierarchia - hanem vannak Isten karizmái. Van, aki tanító lesz - meg is kapja hozzá a képességet. Mindenhez, ami szükséges - Isten gondoskodni fog. A hívő csoport igényes igehallgató is egyben. Nem a sovány legelőt kedveli, vagy a bogáncskórós tajgát. Meg is becsüli viszont az Isten által kapott üzenetet - és szeretet közösség jön létre. Nem istenítik az igehírdetőt, hanem megbecsülik, mint Isten ajándékát.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 17, 13:02:06
1Kor.1,14-16
Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek kivéve....., hogy valaki azt ne mondja.... volna. (Máriánál a teljes igeszakasz)

A keresztelő - egy sakramentum (mint az úrvacsora) - ami egy szimbóluma, földi látható jelképe egy mennyben lezajló eseménynek. Ezt egy szerényebb keretek között - de látható jegyekkel egy nagyon szép bizonyságtétel. Nem a ceremónia adja a súlyát, hanem egy bizonyságtételről kell hogy szóljon. Amint Jézus meghalt, vére pedig a bűneimre bocsánatot szerzett, eltörölte - ennek egy szimbólumaként, mivel ez kiderült rólam is, hogy igaz számomra - egy megható hasonlat, hogy mint ahogy a víz mossa le testi koszt. Olvashatjuk azt is ebben az igeszakaszban is (máshol is) - hogy Stefana házanépét is megkeresztelte - tehát gyermekeket is. A gyermek keresztség viszont az ószövetségi körülmetéléshez is kapcsolódik egy kicsit. Abba a szövetségbe - abba a megmosatásba, bűntörlő áldozati vérbe - hozzuk alázatosan a gyermekeinket, hogy reményünk van, ahogy ígérte, hogy mind én, mind az én házam népe - és ez a kérés van a szívünkben.
Amikor hitetlen emberek jönnek ceremóniázni, hagyományt őrizni - és elmondatják velük, amit nem is értenek - semmi értelme. Gyakorlatilag gúnyt űznek, kompromittálják a keresztelő szentségét, a mi Urunkat. Isten könyörülhet - de nem gyönyörködik a maga választotta Istentiszteletben.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 17, 13:14:35
Sándor: "Abba a szövetségbe - abba a megmosatásba, bűntörlő áldozati vérbe - hozzuk alázatosan a gyermekeinket, hogy reményünk van, ahogy ígérte, hogy mind én, mind az én házam népe - és ez a kérés van a szívünkben."

Itt álljunk meg egy szóra!

Hát ez így nekem nem okés és nem igei. A víz nem ad üdvösséget és nem is törli el a bűnt. A víz nem mossa le a bűn szennyét rólunk. A csecsemőket bemutatták az Úrnak az ó szövben. Ha egy csecsemőt meghintenek vízzel, attól ő még olyan bűnös mint ahogy megszületett. Ha felnő, a víz mit se használ neki ha meghal Jézus nélkül. Az üdvösséghez -mennybejutáshoz- nem a víz a fontos, hanem Jézus vére. A víz pedig nem a vér. Mi lesz ha meghal a csecsemő, vagy a kis gyerek? Az Úrhoz kerül, mert az olyanoké Isten országa. A víz csak vizessé tette, de nem jelképe az üdvösségének, mert ő még nem vallotta meg a szájával Jézust. Róma 10:9-10. Egy hitetlen család gyereke is az Úrhoz kerül ha meghal fizikailag és nem a pokolba, attól függetlenül, hogy nincs meghintve vízzel.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 17, 13:42:28
Kedves Mária,

Ugyanezt írtam. Nem a keresztelő ceremóniája a fontos, hanem ha ez bizonyságtétel, mert Jézus vére megmosott. Ugyanezt írtam. Ami a mennyben - mikor örülnek az angyalok, minden bűnös hazatérésének, a Krisztus véréért - úgy ünnep a földön, mikor ennek szimbóluma a vízzel való keresztelés.

Gyermekkeresztség esetén pedig - a szülők bíznak az igéretben - és ezzel a hittel hozzák a gyermeket.

A keresztelő nem üdvösség kérdés, hanem az üdvösségünkről szóló bizonyság. Hálaünnep.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Április 17, 13:53:15
Kedves Gábor
Kicsit megállunk, mert nem a nagy bölcsességem akart továbbmenni, hanem ez az igeszakasz nem a felvetett kérdést taglalja. Erről bővebb tanítások vannak a Római levélben. Nem szerettem volna ezt az igen érzékeny kérdést jobban kifejteni, mivel ez már igen komoly indulatokat keltett ezen a fórumon, ki is voltam tiltva egy darabig. Ezért voltam kénytelen csak a szükséges mértékben megemlíteni - mivel az ige ezt mondja, tehát mondani kellett. Sehol sincs egy szó sem arról a jelen vizsgált igeszakaszban, hogy mit kell munkálkodni. Elhívottaknak szól a levél - akik ott ülnek, még sokan nem is fogják fel, mit jelent az elhívásuk, bűnökben élnek - mégis megjelentek ebben a közösségben. Nem kell kikérned magadnak. Nem akart bántani senki. Nem magam körül forgok - és nem nyakas vagyok, csak egyszerűen muszály tartani az igei versek menetét.


De ki kell kérnem, mert a fenti magamentésed nem adja meg az okát miért munkálkodnák én a szétziláláson, azonkívül, hogy a hozzászólásaimmal nem értesz egyet.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 17, 14:47:58
Kedves Gábor,

Ha az adott igeszakasz, amit tárgyalunk és próbáljuk megfejteni a mondanívalóját nem arról tanít, hogy mit kell nekünk tennünk - akkor nem arról beszélünk. Ha arról tanítana - akkor meg arról kell beszélni. A Korintusi levelet vesszük versről versre. Nem magyarázkodás - hanem nézd meg, és látni fogod, senki nem bánt téged, nem kell törleszteni semmit és nincs bennünk olyan, hogy direkt téged hanyagolunk és  ki kell kérned magadnak.

1Kor.1,17
Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hírdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.

Bármi, ami az ige fölé nő - megnyomorítja a gyülekezetet. Ha fontosabbá válik - akkor szertartás lesz és semmi köze a hithez. Pált Krisztus küldte. Nem magától jött, hanem jönnie kellett. Az egész hitélet alapköve az evangélium - minden abból fakad, a keresztelő is arról tesz bizonyságot és nem fordítva. Nem emberi beszéd - hanem egy olyan bölcsesség - ami lélekben szól, lelkiekhez lelkieket. A bűn kérdés, a kegyelem és az Istennel való megbékélés üzenete - és személyessé válása Isten műve minden ember életében, ami nem csupán egy ismeret, egy szólás - hanem valóság.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 17, 15:26:39
1Kor.1,18 Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.

Megint egy érzékeny kérdéshez érkeztünk és igyekszem csak a szükséges mélységig elmenni. Az óembere senkinek nem alkalmas arra, hogy örüljön az evangéliumnak. Akik megtartatnak - ahol Isten elkezdte a jó munkát - azoknak viszont Isten ereje. Már az is, hogy érti ezt a mondatot. Nem az elveszetteknek szól ez az ige, mint ahogy egyetlen ige sem szól nekik, mivel hülyeségnek tartják az egészet - hanem akik megtartatnak, azoknak biztatás, megnyugtatás - bizonyosság. Nem a szavak - hanem ami történik vele, arról szól az ige, csak olyan jól meg van fogalmazva - de érti. Tudja, hogy ez az!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 17, 15:29:29
a 19-20-21 versekhez semmi további hozzáfüznivalóm nincs, Mária leírta amit írhatnék.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Április 17, 15:31:36

1Kor.1,17
Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hírdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.

Bármi, ami az ige fölé nő - megnyomorítja a gyülekezetet. Ha fontosabbá válik - akkor szertartás lesz és semmi köze a hithez. Pált Krisztus küldte. Nem magától jött, hanem jönnie kellett. Az egész hitélet alapköve az evangélium - minden abból fakad, a keresztelő is arról tesz bizonyságot és nem fordítva. Nem emberi beszéd - hanem egy olyan bölcsesség - ami lélekben szól, lelkiekhez lelkieket. A bűn kérdés, a kegyelem és az Istennel való megbékélés üzenete - és személyessé válása Isten műve minden ember életében, ami nem csupán egy ismeret, egy szólás - hanem valóság.Sándor írta:
"Nem emberi beszéd - hanem egy olyan bölcsesség - ami lélekben szól, lelkiekhez lelkieket."

Ez honnan jött, mert nem ebből a versből az biztos.
Ráadásul ez a vers nem arról beszél, hogy vannak a beszédek között különbségek, hanem arról, hogy a bölcseség, amely van neki, az nem szólásban van elsősorban, hanem másban.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 17, 16:12:35
Kedves Gábor,

Nagyon örülök, hogy bekapcsolódsz. Természetesen én is kiváncsi vagyok, hogy Neked mit üzen ez az ige. Mások bekapcsolódásának is örülnék - nem igazán a Máriával való távfutásnak szántuk az igevizsgálatot.
Csak az adott igeszakasznál próbáljunk maradni, mert különben nehéz lessz visszanézni és ide-oda ugrálni.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Április 17, 17:00:27
Sándor a sértegetés után ne alakoskodj most már légyszíves, nem most kapcsolódtam be...
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Április 17, 17:04:05
Fejezzük ki érzéseinket a témával kapcsolatban:

 :176: :174:


 :2funny: Bocsi  :020: :pirul:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Április 17, 17:10:45
    :offtopic:     :055:      :035:       :112:      :156:     :174:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Április 17, 17:13:28
 :hehe: :afro:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Április 17, 17:19:39
Ja, sok beszédben elmaradhatatlan a vétek...
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 17, 21:12:45
Gondolkodtam hazafelé a 19-21 igeverseken, hogy egy kicsit a gyakorlati oldalát jobban megértsük. Kétségtelen, hogy Isten bölcsesége a teljesség. A világ okossága és az Istentől kapott bölcseség két össze nem hasonlítható kategória.
A világ okossága az igazságot Isten nélkül kutatja, az Igazság forrásának Urát hagyja figyelmen kívül - és így iparkodik az igazságot feltárni. Lehetetlen vállalkozás - kilátástalan. Isten nélkül nincs igazi megoldás semmire csak okoskodás és hiábavaló próbálkozás, ugyanis az embergyilkos, a hazúgság atyja áll a reménytelen erőfeszítés hátterében motiváló erőként. Egy lázadás az igazság ellen - egy hamis igazságot eröltetve.
A bölcseség kezdete az Isten félelme - mivel az esély itt kezdődik, hogy valaha kitudódjék a világ, az igazság ismeretére eljusson és a megoldást felismerhesse és az élete értelme világosságra jöjjön.
Isten nélkül lehetetlen. Az ember magából, magától ilyenre képtelen. Ismeretei lehetnek - mint a görögök, akik a tudomány keresték - vagy lehet vallásos, mint a zsidók és jelt kívántak - de emberi okoskodás a maximum lehetőség.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 17, 23:42:04
Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot; Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. 1 Kor. 1,22-24

Még Péter számára is hihetetlen volt, hogy Jézus meg fog halni. Bolondságnak tűnt neki is, pedig ővele volt minden nap. Ott voltak az írások a zsidók előtt, mégse hittek, hanem megbotránkoztak és jel kellett nekik. A görögök meg kibölcselkedni akarták és bolondságnak tartották Jézus haláláról és feltámadásáról szóló tanítást.

Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél. 1 Kor. 1,25

Miért mondja Pál, hogy Isten bolondsága? Mert az emberek egy része annak tartotta a keresztről szóló beszédet. Ha Istent erőtelennek hiszik sokan, akkor is tudni kell az Ő erőtelensége is erősebb lenne a miénknél.

Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek; Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse: Hogy ne dicsekedjék Őelőtte egy test sem.  Kor. 1,26-29

Miért tette Isten azt, hogy a világ bolondjait választotta ki magának? Azért hogy megszégyenítse a bölcseket. Miért az erőteleneket választotta ki magának? Azért, hogy megszégyenítse az erőseket. Főleg azért, hogy senki ne tudjon előtte dicsekedni. A maguktól bölcs emberek maguknak adnák a dicsőséget és az emberek is rájuk tekintetének Isten helyett. Isten pedig nem akarja, hogy az emberek saját erejükkel kérkedjenek. Úgyhogy a gyengéket, lenézetteket használja.

Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lett nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul: Hogy, amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. 1 Kor. 1,30-31

A mi megoldásunk a kereszten volt. Jézus magára vette a mi bűneinket, büntetésünket. Jézus elszenvedte az én büntetésemet. Nincs mivel mással dicsekedni csak az Úr Jézussal! ámen
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Április 18, 07:40:25
Sándor: "Abba a szövetségbe - abba a megmosatásba, bűntörlő áldozati vérbe - hozzuk alázatosan a gyermekeinket, hogy reményünk van, ahogy ígérte, hogy mind én, mind az én házam népe - és ez a kérés van a szívünkben."

Itt álljunk meg egy szóra!

Hát ez így nekem nem okés és nem igei. A víz nem ad üdvösséget és nem is törli el a bűnt. A víz nem mossa le a bűn szennyét rólunk. A csecsemőket bemutatták az Úrnak az ó szövben. Ha egy csecsemőt meghintenek vízzel, attól ő még olyan bűnös mint ahogy megszületett. Ha felnő, a víz mit se használ neki ha meghal Jézus nélkül. Az üdvösséghez -mennybejutáshoz- nem a víz a fontos, hanem Jézus vére. A víz pedig nem a vér. Mi lesz ha meghal a csecsemő, vagy a kis gyerek? Az Úrhoz kerül, mert az olyanoké Isten országa. A víz csak vizessé tette, de nem jelképe az üdvösségének, mert ő még nem vallotta meg a szájával Jézust. Róma 10:9-10. Egy hitetlen család gyereke is az Úrhoz kerül ha meghal fizikailag és nem a pokolba, attól függetlenül, hogy nincs meghintve vízzel.

Szia Mária!

Ne becsüld le a vizet!
1Ján 5:8  És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér; és ez a három [is] egy.
Nem tesz különbséget a vér, a víz és a Szellem között. Egyenek nevezi őket.
Apcs 22:16  Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét.

Az, hogy ki hova kerül, azon meg nem érdemes morfondírozni. Majd a cselekedeteink meg ítélnek bennünket.
 :044: :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 18, 10:17:48
1.Kor.1,22 - Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek.

Az igaz Istenismeret és hit hiányának klasszikus pótcselekvései. Jézus úgy mondta, hogy ez a parázna nemzetség jelt kíván. Kaptak is - mégsem ért semmit, mert nem segít. A jel mindíg olyan, hogy még több kell és egyre erőteljesebben. Láthatunk is már egészen extrém jeleket is egyre jobban überelő szektákat, mégsincs békesség. Remélem nem bántok meg senkit, de mikor kukorékolnak a földön fetrengve - ennek a vonalnak egy már egészen nyilvánvaló gyümölcse. Jézus paráznának nevezi ott a zsidókat - és a választott nép, akinek azt szánta, hogy bármelyik nép rájuk néz - kétségük se legyen, hogy Isten létezik - erre lettek kiválasztva - egy bálványt faragtak a maguk elképzeléseiben. Nem tudták befogadni, hogy Isten meghal a bünökért a kereszten. Azt várták, hogy majd Isten kiemeli őket az összes nép fölé - és majd uralkodni fognak. Erre vágytak - ezt az Istent várták - ezeket a jeleket kívánták. Bosszantotta őket, mikor kapták a jelt, hogy Samáriában is kiáradt (fél zsidók) a Szentlélek és később a pogányokra is.
A görögök pedig különböző filozófiákat alkottak - mert kellett valami. Izgatta őket az emberi lét alapkérdése. Rengeteg tudomány, nagyon szép filozófia született - mind nélkülözte az igazság alapelemeit. Ezt nem logikailag lehet kikövetkeztetni - hanem Isten mondja el és hit kérdése.
Mind  két kategória olyan - mintha egy süket ember beállna táncolni, nézi, nézi - csak neki nincs zene - és próbálkozik jól érezni magát. Teljesen ördögi megtévesztés áldozata.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 18, 10:25:46
1Kor.1,23
Mi pedig Krisztust prédikáluk, mint megfeszítettet, a zsidoknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot

Krisztust prédikálni nem sziporkázás, hanem hogy Jézus meghalt a bűneinkért, hogy váltságunk legyen. Semmi sztorizás, semmi jópofizás - hanem Krisztusra tereljük a figyelmet. Ezért fáj Pálnak, hogy a korintusiak pártoskodni kezdtek, Apollós pártiak, vagy Péter tetszett nekik (Kéfás) - mert nem az ember a lényeg. A görög ezért sem értette. A tudomány - emberi érdem. Hallgatták Pált az Aeropagoson és azt mondták, érdekes. Lehet, hogy meghallgatjuk majd legközelebb. Zsidók pedig olyan megváltót várnak, mint amilyen JÉzus második eljövetele lesz, hatalommal - és összegyűjti az övéit. Botrány, hogy a kereszten meghal az Isten, nem tudják elhinni. Az ismert próféciáknak azon részét várják, amik a második eljövetelére vonatkoznak és nem azt, ahol szamáron jön a te királyod. Átjukasztják kezeit. Ruháira sorsot vetnek. Nem az a baj, hogy a zsidók nem hisznek az újszövetségben, hanem a saját bibliájuknak nem hisznek, ami a kezükben van.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 18, 10:34:29
Sándor! "Láthatunk is már egészen extrém jeleket is egyre jobban überelő szektákat, mégsincs békesség. Remélem nem bántok meg senkit, de mikor kukorékolnak a földön fetrengve - ennek a vonalnak egy már egészen nyilvánvaló gyümölcse."

Mit nevezel szektának? Gondolom itt a hitesekre gondoltál. Ők szerinted azok lennének?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 18, 10:41:16
Nem ismerem a hiteseket, leszámítva azt a köpködős videórészletet - ezt egy Kanadában működő rajongó közösségről írtam, de működnek már Koreában is.

1.kor.1,24
Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét.

Kicsit a másik oldalról szeretnék belemenni a kereszt titkába. A Sátán tudja, hogy az ember bűne gátat vet, hogy Istennel jó kapcsolatba kerüljön és méltó lesz a kárhozatra. Ezért akarja, hogy bűnökben éljen, mert Isten útálja a bűnt és a zsoldja halál. Jézus, a Krisztus - viszont úgy leplezi le, hogy bűn nélkül meg kell halljon, ami felfedi a Sátán hamisságát és megtöri a törvényt. Ártatlanul, kizárólag mások bűne miatt - megölik. A bűnnel átjárt világ képtelen kilépni önmagából, mivel a Sátán uralja és embergyilkos volt kezdettől fogva. Az ember nem azt az életet éli, amire Isten teremtette - hanem egy teljesen eltorzult, az ember számára alkalmatlan létet szenved. Mikor Jézus meghal - pedig nincs bűne - a Sátán hatalma vereséget szenved. Nem azért hal meg, mert bűnös, hanem mert bűn alatt van az ember - és emberré lett.
Mikor Ábrahámmal szövetséget kötött - és a félbevágott állatok között nem engedi végigmenni Ábrahámot, tudja Isten - hogy képtelenség Ábrahámtól, hogy be fogja tartani. Nem engedi. Jézus viszont emberré lesz és megteszi - a szövetségszegés bűntetésének következményét. Erre nem számít az ördög - és ezt Isten üzeni az embernek - hogy ennyire szereti. Erre a görög filozófia, vagy emberi elme - hogy ilyet kitaláljon - nem képes. Ezért kell elmondani. A teremtés, és nem evolució , a bűn kérdés és nem vezeklés - mind olyan kategória, ami nem logikus, hanem hit kérdése. Hitet pedig szintén Ő adja.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 18, 10:46:04
Leszektáztál valakit az előbbi írásodba. Újra felteszem a kérdést. Mit nevezel szektának? Ha már használtad ezt a szót. Sokan nem ismerik a hiteseket mégis szektázzák őket. Ez nem lep meg, hogy ítélkeznek anélkül, hogy nem ismerik őket, ez ugyanis jellemzi a mai öreg egyházakat. A saját fülemmel hallottam egy református lelkésztől. Amikor visszakérdeztem miért táplálja a nyáját ezzel, talán ismeri őket? Netán járt abba a gyülibe? Azt mondta nem de neki elég volt hallani és látni a TV be és egyébként is az összes szekta, ami nem az ő egyházukból való. Ezt katolikustól is hallottam.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 18, 10:48:24
én nem szektáztam le a hiteseket - csak mondtam egy példát, ami extrém - és keresztényeknek tartják magukat. Megneveztem egy eseményt, egy jelenséget - és azt minősítettem. Kérlek ne tulajdoníts nekem többet - mivel nem tettem többet.

1Kor.1,25
Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél.

Az az ige jutott eszembe, hogy tetszett az Istennek, hogy az igehírdetés bolondsága által tartsa meg az ő népét. Kicsit irónikus ige, de hogy jól értsük - a mi okos fejünk az ég világon semmit nem ér. Lehetünk nagyon nagy tudósok, komoly elismeréssel, díjakkal - mégis, ha egy egyszerű tanulatlan ember elkezdi olvasni az igét és megérti - nem cserélne a Nobel díjassal. Tudja, hogy az a nagy eszével fog elveszni. Azt is tudja, hogy nem azok erősek, akik sokan vannak - hanem akivel az Isten van. Isten hatalma - mivel Ő alkotta az embert, a fizikai és lelki törvényeket is! -törvényei vannak - bölcsen igazgat mindeneket és az övéi ebben reménykednek. Ez az egyetlen használható és értelmes remény létezik a földön.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 18, 10:53:03
Sándor! Bocsáss meg, de nem megyek el mellette!!

Én nem írtam, hogy a hiteseket szektáztad le, csak azt írtam, gondolom rájuk gondoltál. Majd visszakérdeztem, hogy ők azok? Én csak rákérdeztem és az nem ugyan az. Tehát ha nem ők, akkor kik a szekták?
Figyelj újra beteszem:

Én írtam:
Sándor! "Láthatunk is már egészen extrém jeleket is egyre jobban überelő szektákat, mégsincs békesség. Remélem nem bántok meg senkit, de mikor kukorékolnak a földön fetrengve - ennek a vonalnak egy már egészen nyilvánvaló gyümölcse."

Mit nevezel szektának? Gondolom itt a hitesekre gondoltál. Ők szerinted azok lennének?

Tehát ha nem őrájuk gondoltál, akkor kire? Kik a szekták?

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 18, 11:04:51
Kedves Mária,

Bár szerintem nagyon fontos kérdéseket veszünk az ige mentén - és pont erről tanít Pál, sőt egyre jobban és mélyebben bele fogunk menni - az elmúlt 25 verset összefoglalnám, mit tudtunk meg eddig - akiket szektáknak lehet nevezni. Az ige szerint - szóval nem az én véleményemet írom le, hanem amiben egyetértettünk. Szekta az, amikor valami Isten fölé emelkedik, valamit túlhangsúlyoz és más ül a központi helyen, mint akinek kellene. A kitárgyalt igék alapján például az, hogy embert dicsőitenek, én Kéfásé vagyok. Én a pápa tévedhetetlenségében hiszek. (azt mondják, Krisztus földi helytartója - ami azért kell nyilván, mert nincs jelen). Nem akartam ebbe belemenni - de az is szekta, ahol a vallásosság lesz a bálvány. A keresztelő például. Túlzott jelentőséget, bálványt csinálnak a keresztelésből ahelyett, amit jelent. A jeleket kívánják és nem az Isten szavát. Nem a jelekben van az üzenet. Erre írtam a földön fetrengő kukorékolókat - hogy mivel nem elég a jel, mert nem tölti be a tényleges hiányt - ezért még több és még nagyobb kell - de sohasem elég. Ma a szekta egy pejor kifejezés, biblikus értelemben viszont az - ami valamit túlhangsúlyoz és az ige fölé emeli, fontosságát meghaladó szintre fokozza. A Sátán nem bánná, ha csodákat várnák, ha ítélkeznénk - hogy ki merítkezhet be, mintha az lenne a lényeg. Nem akarom nagyon részletezni - ha tudunk haladni az igékkel - szépen sorban jönni fognak. Még az urvacsorából is lehet bálványt csinálni, nagy örömére az ördögnek.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Moncsi - 2009 Április 18, 11:09:52
 Vigyázzunk kiket nevezzünk szektának! Szerinted Sándor az el sem képzelhető,hogy azért kukorékol vagy röfög
 mert korábban ezeknek az állatoknak a vérét fogyasztotta az illető?Esetleg nem tudta,hogy evvel a cselekedetével
 azonosul az állattal.Az Istentiszteleten szabadító alkalom volt,és ezért kukorélkolt, röfögött stb.Erről mi a véleményed?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 18, 11:16:29
Kedves Moncsi,

A gadarénus, mikor szabadult - ott ült Jézus mellett és életében nem volt még olyan józan, mint akkor. Nem ismerek olyan történetet a bibliából, ami igazolná ezt a helyzetet. A józanság lelke józanná tesz - csak ilyen történeteket ismerünk.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 18, 11:17:42
Sándor! Akkor ennek alapján, amit írtál, akár ti is szekták lehettek vagy bármelyik gyülekezet. A bálvány imádása nem szekta még. Olyan gyorsan szektáztok másokat, mintha ők nem lennének a testvéreitek, csak mert kukorékolnak vagy ugatnak... Inkább nevezd megtévesztésnek, de ne szektázz könnyelműen mert nem bölcs dolog. Nagyon jellemez benneteket reformátusokat, hogy szekta mindenki aki nem református.

Szekta jelentése: "zárt csoportosulás valamely közösségen belül.
Köznapi és szűkebb értelemben a szekta szó olyan, általában vallási (tágabb értelemben esetleg társadalmi) csoportra utal, mely törvénybe ütköző, illetve a társadalom egy jelentős részének számára szélsőségesen destruktív nézeteket vall (például gyilkosság-öngyilkosság szükségessége, fizikai önfeláldozás), illetve ilyen cselekedetekre hív fel, vagy pedig a társadalom által „konstruktívnak” minősített elveik ellenére az illető kisközösség tagjai (különösen vezetőik) mégis destruktív gyakorlatot folytatnak. Például: Azok a vallási/tágabb értelemben társadalmi csoportok, melyek a zaklatásig vagy a törvényességet túllépve követik, üldözik azokat a tagjaikat, akik kiléptek szervezetükből."
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 18, 11:20:35
Kedves Mária és Moncsi

Szerintetek vannak szekták - vagy nincs is egyáltalán? Ha vannak, mik azok? Szerintem jobb lenne menni inkább az igékkel tovább - de ha már megálltunk, akkor várom a Ti véleményeteket is. Én elmondtam a véleményem. Sajnos a református egyháznak is vannak szektásodási hajlamai, nincs mit tagadni, harcolunk ellene.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Moncsi - 2009 Április 18, 11:30:28

 Sándor!Mária már egyértelmüen leírta mi a szekta jelentése. Nem szeretném újból. Viszont ez megdöbentett,hogy
 a saját egyházadat következőképpen ítélted meg:"Sajnos a református egyháznak is vannak szektásodási hajlamai,
 nincs mit tagadni, harcolunk ellene."Kérdésem mi a szektásodási hajlam,konkrétan ha szabad?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 18, 11:47:18
Sándor, van szekta, de ők nem keresztények. Nem a testvéreid az Úrban és nem követik Jézust. Vigyázni kéne azzal, hogy mikor és hol használjuk a szekta szót. A kisegyházak nem szekták!!!

Az egyik leghíresebb történelmi destruktív szekta az Indiában és környékén működő ún. fojtogató szekta, a Thug szekta, akiket a hajdani brit birodalmi kormány irtott ki. Kicsit későbbi korokból itt van például a Felsőbb Forrás (UFÓ kultusz 36 halottal) vagy, Shoko Asahara-féle Aum vagy más néven Aleph öngyilkos szekták.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 18, 11:56:57
Kedves Moncsi,

Én nem az egyházamban hiszek, és nem bálványozom. Amiért Református vagyok - az a hitvallása. A Heidelbergi Káté és a 2.Helvét hitvallás szerintem a teológia csúcsa, valamint Kálvin instituciója - ami összefoglalja közérthető nyelven - teljesen igei. Nem azért vallom, mert református vagyok - hanem mert tényleg nagyon jó, magam is bizonyságot nyertem erről - és olyan jól meg van fogalmazva.
Bárcsak úgy működnénk, ahogy ott nagyon világosan és szépen le van írva. Isten engem oda helyezett - és ott vagyok hálás szolgája, sokan jönnek - és Isten megtéréseket ad. Nagyon sok testvérem van és hálásak vagyunk Istennek, tényleg szeretjük is egymást nagyon.
A református egyház, mint népegyház - sajnos nem makulátlan. Katolizálódik - szeretni kezdi a hierarchiát. Az ökumenével is bajom van - szerintem nem az a szeretet, ha a kárhozatba menőknek azt sugalljuk, hogy az is jó. Szerintem egy cinikus szeretetlenség. Bajom van a keresztelések kiforgatásával is. Sok bajom van. Isten mégis gondját viseli ennek a gyülekezetnek és kétségtelen életjeleket ad, hogy létezik. Szól az ige, ébredést ad, hálás szíveket teremt. Megyünk a kijelölt utunkon.
Tudod a Korintusi gyülekezetre, vagy a Thessalonikai, vagy akármelyikre ha ránézel - kapták a levelet, nem is akármilyet - mind szól nekünk is. Ezért örülök, hogy elkezdtük az igét tanulmányozni. Mind nekünk szól.
Nem a kisegyházak a szekták, a Jelenések könyvében szereplő 7 gyülekezetből a filadelfiai a legkisebb. Nem a mérete alapján szekta valaki, hanem hogy mennyire hű. Ez a gyülekezet csak dicséretet kapott. A mérce az ige és nem a létszám.

Mikor a hamis pénzt vizsgáló szakembereket kiképzik, az eredetit tanulmányozzák minél jobban - ettől lesznek éberek. Nem a hamisat vizsgálgatják, azoktól csak a zavar nőne. Ezért lenne jó az igazit nézni nekünk is.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Április 18, 12:01:45
De ki az igazi egyház?  :D A református egyházra gondoltál?

Mindenki a saját egyházát tekinti a Filadelfia gyülekezetének. :061:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 18, 12:09:05
Sándor: Nem a mérete alapján szekta valaki, hanem hogy mennyire hű.

 :?: Ezt meg honnan vetted? Mire alapozod? Szerintem ne fejtegesd mi a szekta, mert egyre rosszabb dolgokat írsz.  :08: Javaslom nézz utána mi a szekta mielőtt a fejedre hagyatkozol, mert nem jó információ van benne. Nem bántani akarlak ezzel, de ha valamit állítasz, akkor cáfolni kell ha az nem okés. Te elolvasod egyáltalán, amit írok a szektáról?  :04:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 18, 12:16:28
Kedves Anti,

Az egyház az, aminek a Krisztus a feje. Mondhatnánk úgy is, hogy az a menyasszony, aki várja a vőlegényt - és nem kacsingat jobbra-balra, hűséges. A vőlegénynek nem kell csak a hű.
Jézus a maga vérén szerezte - tehát azoknak a közössége, akiket elhívott. Az üdvözültek alkotják az egyházat.

Kedves Mária,

Nem jó, ha csak utalgatsz - és nem mondod el, hogy szerinted van-e szekta és az mi. Kimásoltál valamit az értelmező szótárból - ami egy fogalmat próbál meghatározni, de ettől még nem válaszoltál. Amit én írtam, az alapján - kicsit komikus is lesz - a katolikus egyház, mint a legnagyobb "egyház" a legnagyobb szekta.

szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 18, 12:20:05
szerintem jobb lett volna menni tovább az igékkel - mindegy mostmár, belebonyolódtam. Megígértem, hogy meglátogatok 2 családot, holnap pedig mégtöbb dolgom lesz. Hétfőn tudok jönni újra.
Szerintem így is sokat haladtunk.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 18, 12:26:40
Én írtam: "Sándor, van szekta, de ők nem keresztények. Nem a testvéreid az Úrban és nem követik Jézust. Vigyázni kéne azzal, hogy mikor és hol használjuk a szekta szót. A kisegyházak nem szekták!!!"
Sándor! Ezek a saját szavaim és nem a szótár. Itt írtam. Olvass vissza és leírtam mi a szekta. Viszont nem én állítottam a keresztényekről, hogy szekta, hanem te, így inkább neked van mit magyaráznod, hogy a keresztényeket, Jézus követőit miért szektázod le?! A legjobb információt írtam a szektáról, a szótár szerintit, ugyanis az a jó meghatározás és nem a gyűlölködő, féltékeny egyházaké, mert inkább arra hagyatkozom és nem a mende -mondákra, kitalációkra épülve, hogy leszektázzam a hívő testvéreket, mert esetleg nem igei amit tesznek. Szektázod a testvéreidet, akiknek azonos Atyjuk van mint neked. Egyetlen Istent imádnak, akit te. Kétlem, hogy a katolikus egyház a legnagyobb, de ha így van, az is csak papíron. Összeíráskor megkérdezték mi a vallása és annak alapján mérték föl. Talán az életében soha nem is járt ott, de katolikusnak vallja magát, mert gyerekként ott hintették meg vízzel és be van tagnak jegyezve, -még én is, pedig nem járok oda sok ezred magammal- és ez van a reformátusokkal is. Ennyit a legnagyobb egyház névről. Tudod mi a legnagyobb Egyház neve? Krisztus Teste!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 18, 12:30:48
Sándor: szerintem jobb lett volna menni tovább az igékkel - mindegy mostmár, belebonyolódtam.

 Én nem tudok elmenni mellette. Nem az Igével kell futni, ha közben van mit kiigazítani a magyarázatában. Ez fórum és lehet megvitatni dolgokat.

Sándort idézem: Amiért Református vagyok - az a hitvallása. A Heidelbergi Káté és a 2.Helvét hitvallás szerintem a teológia csúcsa, valamint Kálvin instituciója - ami összefoglalja közérthető nyelven - teljesen igei. Nem azért vallom, mert református vagyok - hanem mert tényleg nagyon jó, magam is bizonyságot nyertem erről - és olyan jól meg van fogalmazva.

A Biblia nem ír olyanról, hogy reformátusok vagytok, katolikusok vagytok, /ez nekem kicsit máris Pálé, Apollosé, Péteré vagytok/ hanem azt írja, Krisztus követői, tanítványai. Már eleve ez sem stimmel a "teológia csúcsa". Ilyen nincs! Ez a te/ti véleményed/véleményetek. Nem állíthatod, hogy teljesen Igei, mert akkor azt állítod, hogy csak ti vagytok a tökéletes egyházak. Olyan pedig nincs. Pont ezért vannak eltérések közöttünk, mert egyikünk se tudja tökéletesen.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: nagyika7 - 2009 Április 18, 19:37:56
>>Nem a mérete alapján szekta valaki, hanem hogy mennyire hű.. A mérce az ige és nem a létszám.(Sándor)<<

Ez igaz. Helyesen határoztad meg Sándor.  A Szentírástól való eltévelyedés szüli a szektákat. Ennek a magja az Egyházban van. A gonosz hintette el ezt a konkolyt. Fonákságokat kezdenek el tanítani, és ez szakadásba torkollik, a tanítványokat pedig maguk után vonják. (apcsel.20;29-30)

>>A Heidelbergi Káté és a 2.Helvét hitvallás szerintem a teológia csúcsa, valamint Kálvin institúciója - ami összefoglalja közérthető nyelven - teljesen igei.(Sándor)<<

A gyermekkeresztségről szóló tanítást leszámítva, valóban két kiváló műről van szó. Érdemes elolvasni. Igazi gyöngyszemek. Különösképp Kálvin institúciója.

n7
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 20, 08:48:51
Kedves Mária,

A mi vitánknak nem az az oka, hogy én református vagyok. Én nem a református egyházat propagálom, sajnos nem vagyunk a filadelfiai gyülekezet, mint ennek a felekezetnek tagja, fel is soroltam néhány fontos jelenséget, ami nem jó. Azért akartam az igével foglalkozni, mivel nincs más esélyünk - és az a legbiztosabb.
Sajnos nem mondhatom el, hogy mindenki testvérem. Még a reformátusok között is csak kevés testvérem van. Azok sem a testvéreim, akik leborulnak egy szobor előtt, ha Jézushoz imátkozik is - besorolja egy listába a halottak közé (Szent Antal, Szent Margit, Jézus, Szent Jakab....) mert ez Istengyalázás, spiritiszta szeánsz és akkor még csak felszínesen célozgattam. Ha testvéreim lennének, nem kellett volna a reformáció.

Nem gondolom, hogy a szeretet egy szentimentális érzelmesség, hogy meg kell védeni a szegény tévelygőket, nehogy elgondolkodjon - ahogy megy a kárhozatba. Cinizmusnak tartom. Vigyázni kell, egyetértek - hogy kiket, hogy vizsgálunk, de kizárólag az ige alapján szabad.
A Református Egyház hitvallási iratait nem azért tartom jónak, mert én református vagyok - hanem mert néhányat elolvastam, és az alapján. Nem tudom, hogy Téged sértett ez - vagy neked valamelyik hitvallási irat jobban bemutatta az igazi egyház lényegét?

Felelős vagyok - és nem az érdekel, hogy az ige valakit megsebez, mert Isten igéje tényleg kétélű kard. Viszont be is kötöz. Akarjuk-e, hogy kiderüljön, ha baj van - vagy illedelmesen ne beszéljünk róla, mert az a szép?
A Korintusiaknak írt levelet tényleg "tejnek itala" szinten próbáljuk átvenni. Amennyire fontos - annyira megyünk bele. Ha végigértünk - lehet, hogy a csapatnak megjön a kedve - és belemegyünk mélyebben is néhány részbe. Nincs jobb javaslatom, szeretetből.
tényleg szeretettel Sándor.


Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 20, 09:58:24
Szia Sándor! Áldott napod legyen!

Sándor: Azok sem a testvéreim, akik leborulnak egy szobor előtt, ha Jézushoz imátkozik is - besorolja egy listába a halottak közé (Szent Antal, Szent Margit, Jézus, Szent Jakab....) mert ez Istengyalázás, spiritiszta szeánsz és akkor még csak felszínesen célozgattam. Ha testvéreim lennének, nem kellett volna a reformáció.

Ez érdekelne engem, mert számomra érdekes amit írtál: Neked a megtévedtek nem a testvéreid, mert leborulva imádkoznak egy szobor előtt? Attól, hogy a cselekedeteiben rossz úton van, megtagadod őket mint testvéreket? :08: A reformáció szerintem a megtévesztett, hamis tan miatt kellett és nem azért mert ők nem keresztények. Vagy te nem így gondolod? A következő amit kérdezek, hogy neked kik a testvéreid? Nekem azok, akik elfogadják Jézust Isten Fiának a cselekedeteiktől függetlenül.

Sándor: Nem gondolom, hogy a szeretet egy szentimentális érzelmesség, hogy meg kell védeni a szegény tévelygőket, nehogy elgondolkodjon - ahogy megy a kárhozatba.

Ha viszont szembesíted a megtévedtségével, akkor eltapos, meggyaláz, ítélkezik feletted, más szellem van benneddel ironizál, vádol stb... Itt is van példa a fórumon elég sokszor. Már én is voltam minden, sőt voltunk, mert szembesíteni akartuk, hogy téves úton jár.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Április 20, 10:37:46
Kit sorolhatunk a testvéreink közé? Gondolom, akik örököstársaink a Mennyben.

AKik leborulnak egy szobor előtt és Krisztust hozzásorolják a többi halott szenthez, azok tévelyegnek.
De nem ítélem meg őket, attól lehet, hogy szívük Jézusé és üdvözülni fognak.

Kötelességemnek tartom viszont, hogy felhívjam figyelmét a tévelygésére. Nekem ment már szét jó barátságom ez miatt.
Katolikus volt ugyanis és vallásosan gyakorolta azt...
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 20, 11:05:26
Anti írta: Kötelességemnek tartom viszont, hogy felhívjam figyelmét a tévelygésére. Nekem ment már szét jó barátságom ez miatt.

Engem meg megköveztek már egy páran érte.  :08: Sajnálatos, hogyha figyelmeztetve van, akkor támad, megsértődik, rossz hírt keltő. Viszont te megtetted amit kellett. Egy 97 éves bácsitól megkérdeztem a minap, akinek őszintén ég a szíve az Úrért és nagy bölcsességgel van megáldva, hogy miért van az, hogy megsértődnek a keresztények, haragos indulatokkal vannak tele, kiigazíthatatlanok, de még csak elgondolkodni se akarnak rajta.... Azt válaszolta, vannak akik béresek! Vannak akik mindenkinél nagyobbak akarnak lenni a másiktól! Nem tudják, hogy a bárányokat nyírni kell. Mindenki tanító akar lenni és senki nem akar a nyájba, az akolba helyet foglalni. Inkább örülnének, hogy kopogtathatják a körmüket az akolba. Nem tudják, hogy a tanítókra milyen felelősség hárul. A nyáj, a tanítvány, akarja tanítani a "mesterét". A nyúl viszi a puskát. A keresztényekből hiányzik az alázat, mondta. Ez a baj.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Április 20, 11:18:13
Milyen igaza van!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 20, 13:05:07
Kedves Mária,

Mikor a hamis egyház teljesen bibliaellenes, stresszelő, félelmet keltő, embereket megnyomorító hatalma és Isten szava között választott egy jelentős számú embercsoport, amit Luther összegyűjtött és vitaanyagnak kitett a Wittenbergi kapura - ezt a történelmi eseményt reformációnak nevezzük. Valójában egy olyan döntést látunk, hogy a hamis egyház vagy Isten igéje - ahol elébe tette Isten a népnek az életet és a halált és arra kért, válasszuk hát az életet.
Vannak kificamodások - mikor egy lelki gondozás során helyére lehet rántani a bajt (igével) és máris megy tovább rendesen egy testvér - a helyes irányba. Ezek nem üdvösségét meghatározó kérdések többnyire. Ilyen van bőven nálunk is, egyházi szinten is, emberi szinten is.
Ha egy egyháznak viszont már az alaphitvallása is bibliaellenes - az nem tévedés, hanem eretnekség. Érdekes nem, hogy pont ők nevezték eretneknek a megtért protestánsokat és vitték máglyára, gályarabságra, hátratételt szenvedtek ezért, üldöztetést. A tévedhetetlen egyház - szeretetmegnyilvánulásai. Ezért vagyok érzékenyebb az ökumenére - mert gyakorlatilag a reformáció kigúnyolása és a mártírok megvetése - másrészt Jézus kompromittálása. A Galata levél kimondja, hogy lehet üdvözülni - de érdemek alapján biztos, hogy nem. Ha egy "egyház" érdemekre akarja búzdítani a híveit - az embergyilkos, mégha a világ szemében hasznosnak is tűnik. Nem kificamodás ez, hanem tévtan.
Nem ítélkezés ez - mert a katolikusok közül is reménységünk, hogy lesznek testvéreink - de azok ki fognak jönni onnan. Nem fogja jól érezni magát a Szentjobb körmeneten, és a füstölős hokusz-pokuszon. Ha ma még jól érzi magát - akkor még szólítgatni, hívogatni kell - onnan ki.
Majd folytatom.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 20, 13:20:51
Vannak testvéreim a helyi baptista gyülekezetben is, voltam bemerítésen is náluk, olyan szeretet volt - amit meg is irigyeltem. Vártak és ott ültem az első sorban - és láttam a 3 fiatal arcát is jól - tényleg ragyogtak. Nincs értelme vitatkozni ezen a kérdésen - tetszett, amit láttam. Viszont ha valaki megjelenne, hogy nem bal kézzel kell a vizet önteni, hanem jobb kézzel - és ezen problémázna - az viszont babona.
Vannak evangélikus testvéreim is. Vannak keresztény evangéliumi közösségek - ahol szintén vannak testvéreim. Mindenki szereti a megváltóját. Nem érzelgősség ez, de megható. Az alapján erősödik ez a szeretet és a kapcsolat, hogy ugyanúgy keresik az Isten akaratát, tanulmányozzák az írásokat és a Szent Lélek kijelenti, megnyitja nekik az igét. Ha életemben először találkozom egy ilyen testvérrel, 5 perc után olyan, mintha ezer éve ismernénk egymást. Nem kell összebarátkoztatni minket - testvérek vagyunk.
Vannak viszont olyan próbálkozásaim - ilyen volt néhány kisérletem az utcánkat látogató Jehova tanuival. Tényleg megsajnáltam őket. Mindenre volt igéjük, csak egészen máshogy értették - így tanították meg nekik. A tanításnak nagyon komoly felelősége van, minden szóért számot fogunk adni. Jól is van ez így - mert alázatban tartja az embert.
Azt is el kell mondanom, hogy találkoztam olyan "keresztény" csoporttal is, akik csodálkoztak, hogy én még olvasom a bibliát - mert velük személyesen beszél az Isten. Olyan bibliaellenes dolgaik voltak - hogy hajmeresztő. Nem tudok igazán semmit megbeszélni ezzel a csoporttal - tudjuk, hogy ami az Ige fölé nő - vagyis akar, így kezdődött a bűn. A Bűn eredete - ami egy teljesen értelmetlen, megmagyarázhatatlan, hogy hogy került ilyen az Isten csodálatos teremtett világába.
Azt a végére hagytam, mert lehet, hogy sokakat bánt - de az sem a testvérem, akik köpködi az embereket, hogy mos éppen Szent Lelket oszt. Még beszélni róla is rossz érzés.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: irene - 2009 Április 20, 13:44:49
"Nem ítélkezés ez - mert a katolikusok közül is reménységünk, hogy lesznek testvéreink - de azok ki fognak jönni onnan. Nem fogja jól érezni magát a Szentjobb körmeneten, és a füstölős hokusz-pokuszon. Ha ma még jól érzi magát - akkor még szólítgatni, hívogatni kell - onnan ki."-  Sándor írta

a  napokban  történt...egy régi  ismerősömmel találkoztam egy  helyen várakozva sorunkra.
Beszélgetni  kezdtünk többek között a hit dolgairól is/ ő katolikus!/ ...megdöbbenésemre ezt jegyezte  meg:-"jobban örülnék ,ha nem ehhez a  szektához tartoznál,  hanem  valamelyik nagy egyházhoz, a négy közül"- :168: mire én: -ez rosszul esett,de örülök, hogy egyikhez sem mert szabad vagyok!!
....éreztem hogy  hatalmas szakadék tátong közöttünk és mély csend.....
"Erőt vettem"
 a szekta fogalmát körülírtam neki pár mondatban,  egyáltalán nem értem miért tart annak?
-megmagyarázni  nem tudta,csak nézett maga elé ..........- annyira elsötétült a vallásosságával..
-úgy gondoltam egy az Isten,  a célunk  az  üdvösség?  kérdeztem /
 
-az ÚR JÉZUS  KRISZTUS-ról mint Megváltómról tettem bizonyságot.
- nem vallásos vagyok ,hanem "hívő keresztény".
- JÉZUS NINCS A KERESZTEN  FELTÁMADT és ÉL az ATYA jobbján ül a mennyben  
-Elküldte Szent Lelkét a földre, aki  által most szólok...aki békességre és megbocsájtásra  int... a Szent Lélek
hallatán  tiltakozva kezébe vett egy újságot  és dühösen rám szólt, hogy hagyjuk abba ! -nem akar erről beszélni ....megsértődött , arca eltorzult...én meg csak pislogtam...
mély döbbenet után pár perc múlva  figyelmeztetett a LÉLEK , kérjek tőle bocsánatot az "erőteljesebb" ...megtettem..
bement a rendelőbe..mit hallok? -elárult!!!-....és csak  mondta vélt sérelmeit...
kijőve, látni kellett volna ahogy zavarodottan nem mert a szemembe nézni ...
én szeretettel köszöntem el tőle és áldást kívántam.
-amikor beléptem a rendelőbe pár pillanatra megfagyott a légkör, de helyreállt mindenki és a maga gondolataival tette tovább a dolgát......
megjegyzem: az asszisztens anyukája és nővére szintén gyülekezetbe járnak, a doktornőnél is vannak  jelek
a megtérésre...
egyre jobban kiéleződnek kapcsolataink!
/a kat. templom, a refm.egyház és gyülekezetünk 100 m-es körzetben vannak egymás mellett/
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 20, 14:30:30
Sándor! Hát a sorvadt jobb körmenet engem is kihoz a szeretetből ez nem vitás, mert megjegyzést teszek. Ezer felé száll a hajam, amikor ezt látom. Engem is bosszant, hogy csak ők az üdvözítő egyházak. Az se igei, hogy ostyával úrvacsoráznak és a bort nem kapják meg a hívek. Nem tetszik, hogy halott szenteket kérnek föl, hogy járjank közbe értük.... ezektől függetlenül, mégis a testvéreink. Amivel irene találkozott, már én is szembesültem egy alkalommal. Az autóban ült a kat. pap és onnan beszélt hozzám. Amikor kérdezte járok e templomba, - mivel a válaszom "nem" volt, rákérdezett, akkor melyik szektába járok? Ezt nem tudtam szó nélkül hagyni. "Abba amelyikben ön! Jézus Krisztus szektájába! Ő a Mesterem és Megváltóm, ahogy önnek! Sőt, annak a szektának szolgálok, amelyiknek ön! Mivel csak egy Isten van és egy egyház, így akár tetszik akár nem, egy az utunk!" Majd elkezdtem hirdetni neki Krisztust, szóhoz se tudott jutni. Ámult és bámult. Majd megkérdeztem: "Mit gondol, jó a szektám?" Azt válaszolta, sok ilyen katolikus hívő kellene mint maga! Azt válaszoltam, hogy talán abba a szektába kéne járjon ahová én és akkor lesz! Tudod, Sándor testvérem, ettől függetlenül amit felsoroltunk akár te vagy én, nekem ők akkor is a testvérkéim az Úrban. Hiába térdelnek Mária szobra előtt és imádkoznak hozzá, -ez nem üdvösség kérdése, hanem tévtanításnak a következménye. Az én keresztény testvéreim azok, akik hisznek az Úr Jézusban és nem a tökéletes, hibátlan, makulátlanok. Az évek folyamán majd megváltoznak, ha nem, Isten kegyelme végtelen. Ott is van megújulás. Mivel nem az üdvözít, hogy mit tesznek, annak lesz következménye, de nem lesznek kirekesztve a mennyből ezért. Ha valaki ki lesz rekesztve, az azért lesz, mert nem hisznek az Úr Jézusban. Azok az antikrisztusok és ők valóban nem tesónk.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 20, 14:34:14
Sándor: Azt a végére hagytam, mert lehet, hogy sokakat bánt - de az sem a testvérem, akik köpködi az embereket, hogy mos éppen Szent Lelket oszt. Még beszélni róla is rossz érzés.

Én még nem láttam, hogy köpködtek volna, de azt igen, hogy a mikrofonba rájuk lehelt. Mit szólnál ha a szemed előtt ráköpnék egy néma nyelvére és meggyógyulna? Vagy az újaimat a fülébe dugnám a süketnek?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 20, 14:57:20
Kedves Mária,

Kérlek ne menjünk bele - már egyszer próbálkoztunk ebben a kérdésben zöldágra vergődni. Nekem továbbra is az a véleményem, hogy Isten meg tudja bocsátani a bűnöket és hogy látható legyen, meg is gyógyította őket, hogy legyen látható jel is. Isten tud gyógyítani ma is - nem kérdés, de nem ettől üdvözül az ember. Mikor Isten kihozta népét egyiptomból - 10 óriási jelt láttak, majd a Vörös tenger is kettényilt. Éjjel tüzoszlop, nappal pedig felhő - és mégis aranyborjút csinálnak. Ennyire józantalan az ember, elkeserítő - milyen állapotban van.
Lehelni sem lehet a Szent Lelket embernek. Isten lehellt - Ádámba, nem kell utánozni.
Nem folytatjuk a Korintusi levelet inkább? Minden szépen sorra fog kerülni - és ott amikor az igében odaérünk, akkor ott a választ is meglátjuk. Nem kell nekünk ezen törni a fejünket, Isten gondoskodni fog.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Április 20, 14:58:06
Jelenések 21 8.    A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak  és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.

Ha valaki élete során nem tér meg a bálványimádásból annak nem lesz hellye a mennyben.Az igében több hellyen is olvashatjuk.
Most nem sorolgatnám.Jézus elhordozta bűneinket,és megvannak bocsájtva,de,hogy érvényes legyen nekünk is megkell térni a bűneinkből.Amig valaki a bálványimádásban van biztos,hogy nem a mennybe fog kerülni.Isten a tudatlanság idejét elnézi,mindenkinek ad lehetőséget a megtérésre,de ha ez tudatosan visszavan utasítva annak sulyos következményei lesznek.
Igen felelősek azok is akik ilyen tévelygésbe viszik a hívőket,de mindenkinek a saját maga cselekedeteiről kel számot adnia.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 20, 15:08:35
Sándor: Nem folytatjuk a Korintusi levelet inkább?

 Ez csak egy kis kitérő volt. Ma nem tudom folytatni, mert nem igen érek rá, de fogjuk jó?

Sándor: Lehelni sem lehet a Szent Lelket embernek. Isten lehellt - Ádámba, nem kell utánozni.

Ján. 20,22 És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:

Ján. 14,12
Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.

Mi nem tesszük azt, amit Jézus tett? Én hiszek Jézusba és ne tegyem amit Ő tett?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 20, 15:24:22
Rendben - amikor Neked jó - folytassuk inkább az igék vizsgálatát. Nem kell rohanni.
A Ján 14,12-t is meg lehet vitatni, hogy mit jelent,de akkor, ha az egész főpapi imát egyben átnézzük.
Ez a legbelsőségesebb része a bibliának - mikor Isten és a fia belső kapcsolata elénk tárul.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: gyermek - 2009 Április 20, 22:13:27
Kedves Mária!

Szerintem nem teljesen igaz az, amit írtál,

 Az én keresztény testvéreim azok, akik hisznek az Úr Jézusban és nem a tökéletes, hibátlan, makulátlanok. Az évek folyamán majd megváltoznak, ha nem, Isten kegyelme végtelen. Ott is van megújulás. Mivel nem az üdvözít, hogy mit tesznek, annak lesz következménye, de nem lesznek kirekesztve a mennyből ezért. Ha valaki ki lesz rekesztve, az azért lesz, mert nem hisznek az Úr Jézusban. Azok az antikrisztusok és ők valóban nem tesónk.

Szóval itt olyan, mintha azt mondanád, hogy bármit lehet tenni, nem lesz semmi következménye, ha hiszünk Jézusban.

A Szent írás azt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül holt.

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Április 20, 22:58:27
Kedves Gyermek!

A hit által van üdvösségünk. Pál is megírta. A hit együtt működik a cselekedetekkel. Van hit, ami nem élő hit (csak pl: tudja hogy van Isten de nem fogadta el üdvözítőjének), és ez lehet meddő.

Üdvösségünket nem veszíthetjük el, csak a Szentlélek káromlással.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 20, 23:07:24
gyermek! Nem, nem írtam és nem is mondom azt, még csak véletlenül sem, hogy nem lesz következménye a cselekedeteknek. Lesz, az Ige írja. Viszont nem a cselekedetek által üdvözül senki, hanem a hit által és azok keresztény testvéreink, még ha katolikusok is akkor is!!! Amit írtam, ugyanis róluk írtam! Bizony, a hit, cselekedetek nélkül halott. Mit cselekszik? Megvallja a szájával Jézust és Ő majd formálja alakítja amilyenné szeretné látni az Övéit. Én nem tudok megváltozni, de az ige megváltoztat. Senki nincs magára hagyva. Isten bennem él, a Szent Szellem temploma lettem, sőt, királyi pap is.

Lehet, hogy van aki azt gondolja Isten irgalma és kegyelme véges és haragos. Nem. Éppen ez tesz bennünket alázatossá, ha ezt felismerjük. Ha kárhoztatna, akkor még rosszabbat váltana ki belőlünk, mert mi más természettel rendelkezünk mint Ő. Megszégyenülünk Isten előtt és változást hoz ez bennünk. Legyen hited arra, hogy Isten megbocsátó Isten és nem kárhoztató. Isten a mi reménységünk nem a vádlónk.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Április 21, 06:54:30
Az, hogy valaki tudja, hogy van Isten az nem üdvözít ("az ördögök is hiszik és rettegnek"). Sőt nagyobb felelőssége van annak, hiszen tudja, hogy van, mégsem engedelmeskedik. Természetesen meddő dolog arról beszélni, hogy ki üdvözül és ki nem, de a bibliai hit arról beszél, hogy elhiszem és ezért cselekszem... A passzív hitre soha nem mondanám senkinek: "Jól van tesó, minden rendben van."
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 21, 07:24:00
Gábor írta: de a bibliai hit arról beszél, hogy elhiszem és ezért cselekszem...

Sőt, Gáboréhoz azt is hozzátenném, hogy az üdvösség az egyszeri és nem folyamatos. A megszentelődésem pedig az, folyamatos. Napról napra megújulok és változom. Tehát nem a cselekedeteim határozzák meg, hogy üdvözültem -e, hanem az, hogy hiszem és kimondom a számmal, hogy Jézus az Isten Fia, aki testben megjelent, meghalt és feltámadt. - A Biblia nem mondja, hogy az ördög megvallja Jézust, hanem csak azt, hogy hiszi. - Az fog jó cselekedetekre bírni, hogy Ő már bennem van. Én, önmagamtól csak egy bűnös halálra ítélt vagyok Jézus nélkül. A gyümölcsökről ismertetünk meg, hogy Istenhez tartozunk vagy sem. A jó cselekedete senkit nem vitt még a Mennybe.

Gábor írta: A passzív hitre soha nem mondanám senkinek: "Jól van tesó, minden rendben van."

Nem bizony! A passzív hit felismerhető épp úgy, mint az, hogy ki az, aki valóban hisz. Felelősséggel jár az, ha valaki már ismeri az igazságot. A tetteink nem üdvözítenek bennünket. Aki ezt hiszi, az nagy tévedésben van és csak görcsöl, hogy jó legyen Isten előtt. Isten előtt nem tudunk a tetteinkkel tisztábbak lenni, csak Jézus vérével, de az egyszer s mindenkorra ment be a Mennybe, hogy eltörölje a bűnt. Nem elfedni, hanem eltörli. A Biblia azt is mondja, hogy a beszédedről ismertetel igaznak vagy hamisnak. Ki az igaz? Aki Jézusé. Aki nem tagadja Jézust Testben megjelentnek. Az ördög ezt vallja? Nem! Inkább még lebeszél róla, holott tudja, hogy itt volt. Jézus elmondta, hogy Ő az Út, az igazság és az Élet, senki nem mehet az Atyához, csak Őáltala. Itt nem szerepel, hogy üdvözülsz ha jó leszel! Engem az sarkal a jó cselekedetekre, hogy Isten Fia bennem él. Ő formál és alakít az Igével. Ahogy növekszem az Ige ismeretében, úgy változok meg. De ez nem üdvösség már, mert az meg van. Én hiszem, hogy a mennybe jutok és nem a pokolba, mert időnként kiesek a szeretetből. Indulat és harag tud bennem lenni, de a szellemem azonnal jelez és megtérek belőle. Isten megbocsát és többé nem emlékezik meg róla. Te még lehet, de Ő nem.

Hiszem, mert Jézus a szívemben él és ott is marad örökre. Jézus üdvözít, tart meg kegyelemből hit által és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka, hogy senki ne dicsekedjen! A cselekedeteim pedig az enyém. A jó cselekedeteim pedig az üdvösségem megnyilvánulása, annak a következménye és ez az isteni természetemből fakadó. Az se én vagyok, mert nem tudok jó lenni önmagamban. Ezért jár ki a dicsőség  és hála Istennek.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Április 21, 09:23:40
Kedves Testvérek!

Az üdvösség kérdéséhez szeretnék pár gondolatot hozzáfűzni. Mélyen azonosulok Mária álláspontjával! Kb. 3 éve foglalkozom szektalógiával, s azt kell mondjam,hogy a keresztény szekták egyik alapeleme a 'cselekedeti üdvösség'. Azaz Jézus Krisztus mindenre elégséges váltságáldozatát megpróbálják kiegészíteni az un. 'átkozott És- sekkel'. Ezek a kényszerített ' kötelező üdvösségi cselekedetek'  szigetelik el ezeket a felekezeteket a Keresztyénségtől. Figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy nem a hitet hozzuk létre a cselekedetekből, hanem az élő hit gyümölcseiként teremnek a cselekedetek! Ahogy Jakab is írja: 'halott a hit cselekedetek nélkül'. Azonban ahogy azt Mária is megállapította: Az üdvösség kegyelemből van, hit által, Jézus Krisztusban!
Ámen
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Április 22, 00:01:30
Kedves Sándor!
Ugyan már hozzászóltam ma ehhez a témához, de csak most láttam meg azokat a gondolataidat, amelyeket a katolikus egyházzal kapcsolatban felvetettél. Elöljáróban elszeretném mondani neked, hogy 38 évvel ezelőtt éngem is katolikusként kereszteltek meg, s katolikus családban nőttem fel. Ma kijelenthetem számodra, hogy a katolikus egyházat a keresztyénség legnagyobb szektájának tartom. Azonban úgy korrekt, ha megvizsgáljuk az érme másik oldalát is! Azt szeretném megértetni csupán veled, hogy miért beszélünk a katolikus (Római Katolikus) egyház esetében 'ficamról' és nem a gyökerekig visszanyuló tévtanításokról.
Talán már te is hallottál arról,hogy maga a katolikus szó az egyetemes egyház megjelőlésére szolgál. Ezt a kifejezést már a 2.századi egyházatyák is használták, amikor a 'Római' jelzőnek még híre sem volt. Azonban szeretnék 2 évszámot kiemelni az általad nem éppen szimpatizált 'Római Katolikus'  egyház és 'Római Keresztyénség' idejéből: Kr.u. 325,  Nicea:Krisztus istensége. Kr.u.397 Laodicea: a Szentírás kánonja. Tetszik nekünk vagy sem, ezek a keresztyénséget alapjaiban befolyásoló kérdések a Katolikus Római egyházban tisztázodtak. Eltudod képzelni, hogy ez a Szentlélek munkája nélkül létrejöhetett volna?! Kétségtelen, hogy a katolikus egyház lábacskája kificamodott, s letért a biblikus útról. Nélkülőzi az Igaz egyház ismérveit úgy mint: Biblikus   egyház vezetés, biblikus tanítás, biblikus egyházfegyelem, a sákramentumok biblikus kiszolgáltatása, (Keresztség, Úrvacsora),
Élőhítű - hitvalló gyülekezet. Az általad említett reformáció lassan úgyan ebbe a cípőbe jár! De ettől még mindkét egyház betöltötte azt a szerepét, amelyet a Teremtő az adott történelmi korban rájuk szabott! Ne feled el kérlek, hogy Mennyei Atyánk a tetteinket az indítékainkkal együtt fogja vizsgálni. Az üdvösség megvalósítója pedig a Krisztus és nem a mi teológiai ismeretünk, mely rész szerint van meg bennünk!
ui. Bocsi a hosszas okfejtegetés miatt!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 22, 07:51:53
A szekta, -utálatos a szívemnek ez a szó, mert kategorizál az öngyilkos szektákkal, a kificamodott, elferdített tanok jutnak eszükbe az embereknek róla és válogatás nélkül használják mint bélyeget minden nem katolikusra vagy reformátusra-  ha már a vallásról beszélünk, mint szekta, akkor szinte már mindegyikre lehet alkalmazni, hiszen jócskán eltért attól, amit Jézus tanított, képviselt.... A Biblia tanításától, szellemiségétől lényegesen eltér bármelyik mai tanítás. A fiatal egyházak, igyekeznek visszatérni a bibliai alapokhoz. De sajnos ők is kialakítottak egy számukra szuper és csak is a kizárólagosságot. Azért nem hasonlítunk a sadduceusokhoz, farizeusokhoz, akik az akkori kor szektásai voltak, hiszen azért bennünk van egy közös, az Úr Jézus Krisztus! Bennük viszont nem volt. De hát ezt ítélje meg Isten. Viszont úgy látom, még ha ki is vagyunk ficamodva valamilyen szinten, alapjaiban egyezünk. Az első időszakokban a keresztényeket is szektázták, mert eltértek az akkori vallás tanaiktól. Ma viszont, aki nem katolikus, azt szekta szóval minősítik, mert magukat tartják a korai egyház képviselőinek. Hát azért nagyon jó, hogy az én "szektám" vezetője Jézus! Őnélküle, nem jöhetett volna létre és nem is állna fent a Kősziklára épített Ház -nem Péterre, akik erre a Kősziklára építkeznek, azoknak jöhet a szél vagy árvíz....
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 22, 09:34:28
Kedves Daba,

Milyen jó, hogy Isten intézi az ügyeinket. Hiába katolikusnak kereszteltek - mégsem ez számít.
Tudod az ősegyház és a kereszténység kezdete - szépen indult, persze - akkor sem volt tökéletes, de igazán Konstantin okozta az igazi bajt, mikor államvallássá tette és minden babonás, kuruzsló és misztériumvallás bekerült a kereszténységbe, mert kötelező lett. Isten nem szereti a szinkretizmust.
Nagyon tetszik nekem a Jelenések első néhány képsora, mikor a mi Urunk sétál a kandelláberek között, a teljes gyülekezet (7) gyertyatartóit gondozza - hogy tiszta legyen a fénye, ne kormoljon, tiszta legyen az olaj - semmi disznózsír vagy faggyú ne kerüljön bele és küldi a leveleket.
Nem azért vagyok református, mert a református egyház tökéletes, hanem mert a hitvallását jónak tartom. Az emberiség történelme halad - tudjuk, hogy Rómának még szerepe lesz, bár nem igazán irigylésre méltó - mivel még akkor is működni fog, mikor Jézus visszajön. Nagyon buzgó - csak hát nem a jó magot szórja. Efezus már eltűnt - filadelfia pedig még felragyog. Azt is tudjuk, hogy nem az egyházak üdvözülnek - hanem az emberek. Nem a katolius egyháznak volt érdeme - hogy annak idején kanonizáltak - mert aztán mégis beletettek apokrif iratokat. Nem lehet megélni a múltból, arra hivatkozni, hogy akkor az is jó, amit most csinálnak. Igy lett a pápa tévedhetetlen. Ha nem az ige a mérce, akkor kell valaki, aki eldönti.  Az első pápa Péter? Aki nős volt - mégis cölibátus?
Nem csodálkozom, sőt én magam is azt szoktam tanácsolni hívő testvéreknek - akik olyan vidékről jönnek, ahol semmit nem tudok nekik tanácsolni, hogy hová menjenek - hogy otthonaikban gyüljenek össze, imátkozzanak és olvassák az igét. Isten gondoskodni fog róluk. A plébános és a ref.lelkész már egy követ fújnak. Azt szoktam kérdezni, hogy a reformáció Istentől volt, vagy a Sátántól?
Nem csak hogy az utolsó időket, hanem a végidők felé haladunk nagyon feszes tempóban. Rossz látni, hogy minden elromlik, minden tönkremegy - Isten a református egyházba helyezett el. Sokan jönnek, ide könnyebben bejönnek az emberek. Ott várjuk őket, akiket Isten küld. Nem  református egyház, hanem emberek. Nagyon sok református fog elkárhozni.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 22, 10:14:48
Szia Sándor! Kiragadok egy jó mondatodat: "Isten a református egyházba helyezett el."

Igen, ez egy jó mondat a szívemnek és nem az, hogy református vagyok, katolikus vagyok.... Nekem ez kicsit pálos, apolosos... kié is vagyok? Az egyházamé, vagy Istené? Istené az egyházam és így én is az Övé vagyok. Értem Jézus ontotta a vérét és nem az egyházam. Azért vannak kemény berögződések, amiktől nem tudnak elrugaszkodni. Ezt kéne sokaknak megtanulni, hogy Isten odahelyezett be, abba a gyülibe és addig ott szolgálok, ameddig ő ott akar látni. Sajnos sokan pont ezért nem hallanak, hogy lépni kell, mert túlságosan is földbe gyökereztek az egyházukban. Mivel nem igen volt széles e világra víve az evangélium és csak teológiai háborúk dúltak, így nem igen hallottak Istentől. Engem is behelyezett valahová, ahol végzi rajtam keresztül a munkát, még ha ez olykor olykor nem is látványos, de a magvetés nem is szokott annyira látványos lenni. Viszont a gyümölcse az igen csak áldásos.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 22, 10:19:35
Szerbusz Mária,

Tudod az Apollosé vagyok, vagy Kéfásé vagy Pálé - mind azt jelzi, hogy kiskorú. Nem a mondanivalóra figyel, hanem az emberre. Nagy csapda ez - mikor nagy sztárok jönnek megtéríteni a népet. Bill Graham maga mondta el (viccnek szánta), hogy egy repülőtéren találkozott egy részeg emberrel - és az nagyon lelkesen üdvözölte őt. Kicsit zavarban volt - de az csak hajtogatta, hogy én a maga beszédére tértem meg, azóta is sokszor emlékezem arra a nagy bulira a stadionban. Magának köszönöm, maga térített meg. Bill Graham annyit mondott - igen, látom.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 22, 10:22:59
Hát, az ember valóban Isten nélkül csak ennyire megy. Itt nem B.G re utalok.

Sándor: "Nagy csapda ez - mikor nagy sztárok jönnek megtéríteni a népet."

Én nem így látom. B.G. megtette ami rá volt bízva, az az ember siklott ki.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Április 22, 14:19:41
Kedves Mária!
Bocsáss meg nékem,ha kellemetlen érzéseket keltettem benned a szekta szó használatával! Nem szoktam meggondolatlanul használni ezt a jelzőt. De az olyan egyházaknál ez sajna elkerülhetetlen, ahol a bibliai tanítást felcserélik a 'szent'hagyományokkal, 'utolsó prófétákkal', emberi tekintéllyel.

Kedves Sándor!
Egy egyházhoz a múltja éppen úgy hozzátartozik, mint a jelene. Ha a Református egyháznak csak a jelenét ismerném, akkor elgondolkodnék azon,hogy mi köze van Kálvinhoz. Azt nem állítom,hogy rossz helyen vagy ott! Azonban ha kezded magad valahol rosszul érezni, akkor az biztos, hogy nem Isten akarata, hogy ott maradj!
(Kedves Mária, ebben megint összhangban vagyunk! ;-)).Írtad, hogy a hibát Konstantin követte el, amikor a katolicizmust államvallássá tette. Vajon kisebb probléma e az, hogy a Református egyház, katolikus mintára 'népegyházzá' szerveződött?!
Igen, abban igazad van, hogy minden egyházban lesznek elkárhozók. :-( De ne feled, hogy minden keresztyén egyházból lesznek üdvözülők is!:-)
Szeretettel testvéred a Krisztusban:
Daba
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Április 22, 14:28:56
Egyszerűen az idő múlásával minden egyháznak szembe kell néznie, hogy (ahogy nevezve lett) népegyházzá, alakul. Nézzük meg akármelyik gyülekezetet, például a Pünkösdi gyülekezeteket. Vannak olyan helyek, ahol a lelkület nem jobb, mint egy református templomba, vagyis alakul át rituálékká. Bocsánat a reformátusoktól, nekem sok református barátom van, itt inkább arról az évtizedes, évszázados folyamatokról beszélek, amely idő alatt a friss lendület az idő múlásával hagyománnyá formálódik mondhatnám észrevétlenül. Ha ismeri valaki a Hit Gyülekezetét régebb óta, akkor ott is lehet látni ezt a folyamatot. Ez a folyamat önmagában nem rossz, ha nem válik hagyománnyá mondjuk egy nagy vezető élete, hozzáállása, hanem tudják követni frissen Isten tervét.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 22, 15:26:23
Kedves Mária!
Bocsáss meg nékem, ha kellemetlen érzéseket keltettem benned a szekta szó használatával!


Daba! Nem okoztál kellemetlenséget vele, különben se te kezdted.  :088: Azért nem vagyok annyira érzékeny. Én is leírtam a véleményemet róla, ennyi, de mellesleg kedves volt tőled, hogy figyelmes voltál.  :089:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Április 22, 17:51:49
Kedves tothg!
A 'népegyház' kifejezést nem sértésnek szántam! Amúgy nekem is több Református barátom van, s köztük lelkész is.  Ezzel a kifejezéssel csupán Sándor testvérünknek  szerettem volna felhívni a figyelmét arra a tényre, hogy a Református egyház követte a katolikus mintát: A 'mennyiség' a 'minőség felett'. Bocsáss meg, de elképzelhetetlennek tartom, hogy ahol biblikus egyházvezetőség és biblikus egyház fegyelem van, szükségszerűen kialakuljon a népegyház. Tehát ott, ahol az létrejön valami rosszul és nem biblikusan működik!
Szeretettel:Daba
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Április 22, 17:55:15
A népegyház kifejezést én még nem hallottam, és nem is vettem sértésnek.  :D
Inkább csak használtam, bár lehet, hogy rosszul és nem "népegyházat" kellett volna használnom, de ettől ezek még kialakulnak. Amiről írtam az nem rossz irány, egyszerűen csak történik.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Április 23, 09:20:20
Engem nem sért a népegyház kifejezés, magam is ezt a szót használtam magunkra többször is.
Azt is írtam, hogy nagy baj, hogy katolizálódik - mert ebben semmi jó nincs. Amikor a reformációt elindította Isten - az embereknek akkora reménységük volt, hogy óriási templomokat építettek - volt hitük, hogy majd az egész falu, vagy a környék is ide fog járni valamikor - és már előre építették nekik is.
Kálvin nagyon szépen és hétköznapi módon magyarázta a biblia alapüzeneteit. Olvastam Spurgeont is - nagyon hasonlóak, predestináció tekintetében is. Azt is tudjuk, hogy még Genfben sem lett olyan gyülekezet, amiről Kálvin elmondhatta volna, hogy - ez az! Tudjuk, hogy hiányzik Jézus onnan a gyülekezet éléről - hogy Ő maga álljon ott, hogy ne értsük félre, ne zavarjon be semmi.
Persze, Jézus akaratát és vezetését kérjük így is - és vezet is minket, mi nem vagyunk tökéletesek.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 29, 16:38:00
Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. Luk. 10,19

Ez az Ige, neked szól! Sokan nem is tudják, hogy van hatalmuk, pedig minden újjászületett kereszténynek tudnia kell erről. Tisztázzuk le a hatalmat mit is jelent. Magasan felül valaminek. Uralkodást is jelent. A hatalom átruházható. Kenneth Hagin a rendőrrel jól illusztrálja a hatalmat. Képvisel valakit, egy felsőbb szervet. A saját erejével izmával nem tudja megállítani az autót, de egy egyszerű kéz felemeléssel, vagy síppal is megtudja tenni. Beszélünk más hatalomról is. Tegyük fel, adok neked egy meghatalmazást, hogy felveheted a pénzemet, akkor te azt úgy teszed meg, mintha én magam tenném meg, mert felhatalmazott vagy rá. Az én nevemben cselekszel és ez olyan, mintha én tenném meg. A hatalom már a miénk, megkaptuk Istentől. Jézus a Menybe ment, ott neki nem kell gyakorolni ezt a hatalmat, mert nincs mi fölött. Az ördög feletti hatalom itt kell a földön. Ő átruházta a hatalmát az Egyház számára, amit el akar végezni azt a Testen keresztül fogja megtenni. Az Úr, fölötte van a sátánnak. A Fej Jézus, a Test mi vagyunk. A talp pedig a testen van. A sátán pedig a talpunk alatt van, mert le van győzve. Megkaptuk azt a hatalmat, ami az ellenségre elég, ezért el kell kezdenünk használni! A hatalmunk nem azt jelenti, hogy az egész világon, vagy városok felett, netán emberek felett uralkodhatunk. Mégis sok keresztény ezt gyakorolja. Erre nem kaptunk hatalmat, mert nem a talpunk alatt vannak. Nem tudod elsajátítani ezt a rád ruházott hatalmat, ha csak egyszer hallasz róla és nem gyakorlod. Újra és újra forgatnod kell az Igét a szívedbe, ki kell mondanod, hogy kijelentést kapj róla, hit ébred benned és csak ekkor tudod alkalmazni. Ezekhez azt is tudnod kell ki az ellenséged és ki vagy te Krisztusban. Jézus azt mondta, a hatalmunk kiterjed a sátánra, mégis sok hívő le van győzve, meg van semmisítve az ellenség által. Ilyenkor azt mondják, ez azért van, mert ezt ők nem kapták meg csak a tanítványok. Ha ez az Ige rád nem vonatkozik, akkor a többi se és akkor az újjászületés se vonatkozna rád. Ez így nem igaz, csak az ördög hazugságára hallgatsz. Jézus azt mondta, hatalmat adok nektek: az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. Tisztázzuk le, ki is a te ellenséged? Aki haragszik rád? Aki megbántott? Nem, az Ige szerint nem ember. Akkor ki?

Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Eféz. 6,10-12

folytatom
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Április 29, 16:58:51
Legyél erős az Úrban és az Ő hatalmas erejében. A sátán felett nem a te erődből van a hatalmad és ne a te erődre támaszkodj, mert akkor legyőzött leszel. A mi hatalmunk Istentől van! Tőle kaptunk felhatalmazást, amikor azt mondta, adok néktek hatalmat, hogy .... Neked véges erőd van, de Istené végtelen. Egyáltalán nem számít te milyen erős vagy. Nem számít, hogy kigyúrtad e magad és gyönyörű muszklijaid vannak. Azzal legfeljebb csak a fizikai világban érhetsz el valamit de a szellemvilágában semmit. Mi az Isten fegyvere? Az Ige a kardunk, amivel a sátánt és a cimboráit kell lekaszabolni. Nincs más fegyvered amit bevethetnél ellene. Ha ismered az Igét, megtudsz állni a ravaszságával szemben. A kérdésem az volt, ki az ellenségünk? Itt világosan megtudjuk, hogy nem az ember. Nekünk nem vér és test ellen kell mennünk, hanem a gonosz szellemek ellen. Mégis folyton azt nézzük, ami előttünk van, mert az emberre haragszunk meg, mégse ellene kell harcolni. Vegyünk egy mai gyakori példát, a politikusokat. Vannak akik imádkoznak, hogy távozzanak a székükből és legyen valaki más, aki belőlük nagyobb szimpátiát váltott ki. Pál soha nem prédikált vagy imádkoztak a politikusok ellen, de a rabszolgatartás ellen sem. Amit a mai egyházak megtámadnak, ő soha nem tette. A Biblia azt mondja, engedelmeskedjünk a vezetőknek. Nagy alázat egy olyan vezetőnek engedni, aki nem azt teszi ami nekem jó. Isten nem személyválogató. Ő helyezte be a politikusokat a székükbe és ezt tiszteletbe kell tartani.

Mindenki engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; akik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-é pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dícséreted lesz attól. Mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, a ki gonoszt cselekszik. Annakokáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is; mivelhogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, az adót; akinek a vámmal, a vámot; akinek a félelemmel, a félelmet; akinek a tisztességgel, a tisztességet.  Róm. 13,1-7

Önmagukért beszélnek ezek az Igék. Soha nem olvasunk olyant, hogy fosszuk meg a hatalmától a hatalomban lévőt, csak mert sanyargatja az embereket. Nekünk nem test és vér ellen kell hadakozni, hanem a mögötte állóval. Ne kritizáld, ne kárhoztasd az embert. A szellemi hatalomban lévő ellen menj az imáddal. Imádkozz a hatalmasságban lévőkét, hogy jobb életed legyen és az Isten ereje elvégzi helyetted. Bízd Istenre. Szellemi dolgokkal előrébb tudunk jutni, mint a lázadásunkkal, vagy transzparensekkel. Az ima már sok mindent megoldott. Elítélni könnyű bárkit. Fel kell ismerned, hogy a hatalomban lévőkön keresztül akar a sátán téged tönkretenni. Megakarja állítani a te jó létedet rajtuk keresztül és ez a tünet. A gócot kell kiirtani nem a tünetet. Ha a tünetet elfeded és a góc megmarad, ismét elő fog jönni újra és újra, ameddig nem győz le. Az ördög áll a hatalomban lévők mögött, ő a góc és befolyásolja őket. Imádkozd le Isten erejét rájuk és megváltoznak. Én nem ebből a világból való vagyok. Istennél nincs gazdasági válság! Meg se lehet fosztani a Trónjától! Mivel Ő az én forrásom és a tiéd is, miért is kellene aggódni?

Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, 1 Tim. 2,1-3

Számon kérhető tőlünk, hogy megtesszük -e. Isten pedig meg is fogja tenni. Ha nem működik jól valami az országunkban, felelősek vagyunk érte, ha nem imádkozunk értük. Nálunk nincs királyság, de van miniszterelnök, rendőr főnök és egyéb hatalomban lévők. Miért kell imádkozni? Azért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. A mi javunkra lesz, ha imádkozunk értük. Nekünk változik meg az életünk tőle. Ha kárhozat alá visszük, milyen magok fognak kikelni?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Július 24, 12:19:57
Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét, annak hiábavaló az istentisztelete. Jak. 1:26

Ha valaki istenfélő, vagyis istentisztelő, de nem tartja féken a nyelvét, saját magát is becsapja. Érdekes, hogy azt írja Jakab, “látszik köztetek”, ez azt jelenti csak látszik, de nem úgy éli meg. Másképpen él mint ahogy beszél. Nincs azonos hullámon a cselekedete a szájával és ez képmutatás. Másképpen beszél mint ahogy él. Azt mutatja ő mennyire Istent tisztelő ember, de a beszéde elárulja, hogy hol van a szíve. Káromkodik, kárhoztatja önmagát, másokat, pletykál, más dolgába avatkozik. Meg kell térni belőle, abba kell hagyni.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Július 24, 15:24:49
Mennyire igaz!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Július 24, 15:36:51
Az az áldás számunkra, hogyha el is buktunk benne, - márpedig az ujjunk visszafelé kell mutasson, - van lehetőség megtérni. Én is elvétem és fogom is sokszor, de a vér ott van és megmos Isten előtt folyton. A juhok a karámban időnként megmosásra szorulnak a sok rájuk rakódott piszok miatt. Jézus vére tisztára mosta a bűnös Máriát, -engem, Isten előtt. Úgy is megfogom tanulni előbb vagy utóbb, hogyha áldásban akarok élni, akkor jobb ha engedelmeskedem a szeretet parancsának. Megtanulok vigyázni, őrködni a kimondott szavaim felett. Ha növekedni akarok az ismeretben, van lehetőségem. Van lehetőségem a megtérésre is. Ha megtértem, Isten többé nem emlékezik meg róla. Ez erőt ad, hogy folytassam és ne üljek a bűntudatban tovább a saját börtönömben. A bűnbánat elvezet a megbocsájtásra és tovább folytathatom az utamat. Ez is Isten kegyelme felénk.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Július 27, 09:10:09
1. János 1.
1 Azt, ami kezdettől fogva volt, aminek fül – és szemtanúi voltunk, amit szemléltünk és kezünk kitapogatott az élet Igéjéből,
2 – mert láthatóvá lett az élet, s mi szemlélői is voltunk, tanúságot is teszünk róla, hirdetjük is nektek, mint az örökéletet, mely az Atya felé fordulva volt, de nekünk láthatóvá lett,
3 – szóval, ami szemünk előtt áll és fülünkbe hangzik, azt hirdetjük nektek is, hogy ti is közösségben lehessetek velünk. Mi magunk pedig az Atyával vagyunk közösségben, valamint Fiával, a Krisztus Jézussal.
4 Ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök (örömünk) teljessé váljék.


János elmondja, hogy arról tudunk bizonyságot tenni, amit megismertünk tapasztaltunk. Ilyenkor a másik ember betekintést kap abba, hogy milyen az én közösségem az Úrral. Nem tudod ezt kikerülni, ha csak hallomásból ismered Istent, az meg fog látszani, amikor a másikkal beszélsz és az is meg fog látszani, ha élő közösséged van az Úrral. Ha közösségben vagy olyanokkal, akiknek közösségük van az Úrral, az örömödre fog válni.


5 Az az üzenet, melyet tőle hallottunk és veletek tudatunk, a következő: Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.

Isten személyét, igazságát tekintve két választása van az embernek: világosság, vagy sötétség. Itt nincsenek színek, árnyalatok. Vagy a sötétségbe vagy, vagy a világosságba.


6 Ha azt mondanánk, hogy közösségben vagyunk vele, és a sötétségben járnánk, hazudnánk, és nem cselekednénk őszintén (igazságot).
7 Ha ellenben világosságban járunk, ahogy ő világosságban van, közösségben vagyunk egymással, és Fiának, Jézusnak vére megtisztít bennünket minden vétektől.

Honnan tudod, hogy világosságban vagy? Nagyon egyszerű: közösségben élsz-e a szentekkel. Ennyi. Amikor a szentekkel vagy közösségben, az Úrral vagy közösségben. Sőt azt mondja, hogy a bűneidből és tévedéseidből való megtisztulásra is ebben a közösségben van lehetőséged.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Július 27, 12:02:54

Sziasztok!
Részlet tothg hozzászólásából:
'7 Ha ellenben világosságban járunk, ahogy ő világosságban van, közösségben vagyunk egymással, és Fiának, Jézusnak vére megtisztít bennünket minden vétektől.

Honnan tudod, hogy világosságban vagy? Nagyon egyszerű: közösségben élsz-e a szentekkel. Ennyi. Amikor a szentekkel vagy közösségben, az Úrral vagy közösségben. Sőt azt mondja, hogy a bűneidből és tévedéseidből való megtisztulásra is ebben a közösségben van lehetőséged.'
Így igaz tesókáim, amint a hozzászólás többi része is teljesen biblikus!
Egy csöppet azonban meg kellenne állnunk a 'szentek' fogalmánál!
Az ige a szentek közössége alatt, a megtért, Krisztusban újjászületett hívők közösségét érti!
Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy kikkel vállalunk közösséget a gyűlekezetben, s főként nem mindegy, hogy kikkel vállalunk közösséget az Úr asztalánál!
'Tán a Metodista egyház legnagyobb bakija is ebben nyílvánúl meg!)
Szóval a Szentek közösségének fogalmával már több felekezet is visszaélt, amikor tagságával szembeni  tekintélyének, ezen tantétel által kívánt érvényt szerezni!
Azt hiszem ezügyben Gábor és Zsoca tesónk is tudna mesélni!
Már megint elérkeztem a szentek közösségének egy alapvető feltételéhez, ez nem más, mint a megreformált, hitvalló egyház!
Ez pedig megint a 'tablettás kérdéseimet' éríntí a
Biblikus egyházmodellt:
-Biblikus egyházvezetés
-Biblikus egyházfegyelem
-Biblikus tanítás
-Sákramentomok biblikus kiszolgáltatása
-Élőhitű, hitvalló gyülekezet
Ezek nélkűl tesókáim miként beszélünk a szentek közösségéről?!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Július 27, 12:08:54
Válasz nélkül javítanám a hozzászólásomat a biztonság kedvéért: nem a "szentek közöségét" írja az írás, hanem "minket", azaz az egész gyülekeztet. Ott bizony vannak tiszábbak és még kevésbbé tisztábbak, de ez az üzenet lényegét tekintve lényegtelen. Én nem választanám külön az odajáró embereket, hanem a gyülekezet egészéről beszél az írás.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Zsotza - 2009 Július 28, 04:23:22
Valóban,megtapasztaltam,ahogy Daba Testvérünk írja: "Szóval a Szentek közösségének fogalmával már több felekezet is visszaélt, amikor tagságával szembeni  tekintélyének, ezen tantétel által kívánt érvényt szerezni!
Azt hiszem ezügyben Gábor és Zsoca tesónk is tudna mesélni! " Bizony,voltak/vannak visszaélések,torzulások... :-(! Nem gondolom magamról,hogy nálam van a "megfejtés kulcsa"...A "Szentek közössége" alatt korábban bennem egy _jó értelemben_ "válogatott",komoly,odaszánt (hit)életű "maradék-gyülekezet" fogalma élt,-mint ahogy Izraelben -általában- szintén egy kis maradék ragaszkodott állhatatosan Jahveh-hoz... Ehhez képest találtam olyan Igéket,amely "kiterjeszti" az általam_is_ gondolt "határokat" --->> 1.Korinthus 1:2:"Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken" ***  1Korinthus 6:2 "Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre?" Pál apostol szent(ek)nek (!)  nevezi azt a Korinthusi gyülekezetet,ahová a legtöbbünk nem kívánkozna,-és én a tagok cselekedetei alapján-nem tudnám szent(ek)nek nevezni. Ezért is  h a j l o k  arra a (f)elismerésre:A Krisztus által az Atya minden újjászületett hívőt szentnek tekint- az érettségétől függetlenül,- a Cél:összhangba hozni a cselekedeteimet az elhívatásommal-hogy  tudjak "világítani"
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Július 28, 07:03:16
Én is így látom: amíg egy személy ragaszkodik az elhívásához és gyülekezetéhez, akkor ő szent, mert Isten "elválasztásában" akar lenni, attól függetlenül, hogy még hibákat követ el. Az írás szerint a gonoszok nem állhatnak meg az igazak gyülekezetében, így aki nem szent, az nem fog a gyülekezetben megmaradni, hosszú távon semmiképpen sem. A fent idézett rész viszont nem erről szól.

János apostol fent idézett írása inkább arról szól, hogy nyilvánvalóvá tegye a gyülekezet létezésének értelmét. Összegezve: nem azért vannak gyülekezetek, mert "így alakult", vagy "ez a trendi", hanem Isten ahhoz a tervéhez tartozik, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. A hívő életpályát nem lehet győztesen megfutni gyülekezet nélkül.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Július 28, 08:30:58
Gábor ez a zárómondatod nagyon jó volt: "A hívő életpályát nem lehet győztesen megfutni gyülekezet nélkül." nem véletlenül van ez az Ige, Zsid. 10,25 El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget.

Nincs kibúvó, el van rendelve mindenkinek a gyülekezet. Az más kérdés, hogy vannak hívők, akik sehol nem érzik jól magukat, mert folyton hibákat keresve, találva, kifogásokkal mennek el. Kóborló bárányok- keresztények. Jézus előbb vagy utóbb "eltöri" a lábukat, ahogy a juhász a folyton kóborló bárányokét és utána bekötözi, majd a nyakába teszi, hogy bensőséges kapcsolat alakuljon ki közöttük. Nem lehet egészségesen fejlődni nyáj nélkül!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Július 28, 11:03:16
A megváltottak gyülekezete nem helyhez kötött - de mégis vannak ismérvei. Az Isten igéjét helyesen szólják, a tagok megszentelődési folyamata nyilvánvaló és a sakramentumokkal helyesen élnek. Isten kezemunkája nyilvánvalóan látszik - a jelenlétével megszenteli a közösséget. Ezt a közösséget - akiket Isten lelke vezérel - nem is akarják elhagyni. Itt a kóbórló - helyét nem találó keresők, vagy csak zavartkeltők esetét látjuk, akiknek nincs világosságuk, ezért nem is találják a helyüket. A gyülekezet nem arra való, hogy jól érezzem magam, hanem hogy rendbe jöjjek. Az imádság sem arra jó, hogy elmondjam Istennek a vágyaimat, hanem hogy megértsem azt amit Ő akar és adjon hozzá erőt, vezetést. A világból jövő - testi ember elképzelései egészen mások.
Van azért egyházfegyelem is. Ha valaki egy gyülekezet tagja - akkor oda járjon. Nem lehet ide-oda futkosni, mindenféle fertőzést összeszedni - aztán azt sem lehet tudni, mi ellen harcolunk, mikor újra előkerül. Rengetet energiát visz el és nem ezzel kellene foglalkozni.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Július 28, 11:53:44
Sándor: A gyülekezet nem arra való, hogy jól érezzem magam, hanem hogy rendbe jöjjek.

Igen, ezt sok testvérünknek meg kellene érteni a szívében. Akkor nem lenne vándorlás. A másik, hogy arra is rá kéne jönni, hogy nem a tökéletes emberek gyülekezési helye.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Július 28, 18:47:47
Szép estét!
Tesókáim, nagyon sok fontos észrevétel hangzott el.
De szerintem nem teljesen egyről beszélünk!
1, Természetesen szűkség van a gyülekezetekre,s a gyülekezetben való tagságra!

2, A Krisztusban való újjászületés nem azt jelenti, hogy tökéletes gyülekezetet alkotunk.
Viszont nagy különbség van az igaz, de tökéletlen egyház és a hamis között!!!
Ugyanígy különbség van az igaz, de tévelygő egyház és az igaz, hitvalló egyház között!
Az egyik hírdeti, a másik viszont hírdeti és CSELEKSZI az evangéliumot!

3,' A gyülekezet nem azért van, hogy ott jól érezzük magunkat!'
Érdekes megállapítás ez tesókáim!
Mert, ha egy gyülekezetben az újjászületett testvérek nem érzik jól magukat, akkor ott valami nagyon rosszúl működik!

4, Kell-e a 'vándormadár' szemlélet?!
Nem, nem kell, abban az esetben, ha egy egyház hajlandó a szűkséges reformációkra, korrekciókra!

5, Nem 'ítélhetjük' meg egymást...
Nem kell megítélni senkit, mert mindenki megismerhető a gyümölcseiről!
Az egyházfegyelem nem ítélkezés, hanem védekezés, a közösség érdekében!
Persze a szemeket belehet csukni...
Így kezdődnek a problémák!

6, A gyülekezetben, ahogy megjegyeztétek vannak 'jók és kevésbé jók' vegyesen. Nem ezzel van a gond!
A kérdés az, hogy melyik szellemiség 'úralja' a gyülekezetet!

Szóval pl. amikor a többszörösen házasságtörő életmódot folytató tesó zavartalanúl együtt Úrvacsorázik a többiekkel, akkor valószínűleg kezdem magam rósszúl érezni a gyülekezetben, amikor a szolgálat szolgáltatássá válik, akkor hól vannak az igei szabályok?!
Amikor inkább hallgatunk, nehogy valaki ítélkezésnek vélje a szavunkat, akkor túlajdonképpen kivel vállalunk közösséget?!
Amikor a biblikus egyházvezetés helyett, emberi tekintély úralkodik, kell-e maradnom?!
Amikor az igének ellentmondó tanítások szűletnek, elhagyván elhagyhatom-e a
'saját gyülekezetemet'?!

Tévedés bárhól előfordúlhat teológiában, de amikor ez mellé csatlakozik a biblikus egyházvezetés és egyházfegyelem hiánya is, akkor miféle keresztyén egyházról, vagy gyülekezetről beszélünk?!

Én ezen ismérvek alapján beszélek biblikus-; avagy világi egyházmodellről!
Szeretettel:
Daba
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Július 28, 20:18:16
Daba: Szóval pl. amikor a többszörösen házasságtörő életmódot folytató tesó zavartalanúl együtt Úrvacsorázik a többiekkel, akkor valószínűleg kezdem magam rósszúl érezni a gyülekezetben, amikor a szolgálat szolgáltatássá válik, akkor hól vannak az igei szabályok?!

Tudod testvérem, ez elgondolkodtatott engem. Házasságtörő és a tolvaj, aki pénzt lopott, van e valami különbség? Az első Úrvacsorán egy tolvaj és áruló is részesült belőle. Maga Jézus adta a kezébe. A másik, hogy hol van a határ az Úrvacsora vételnél? Méltatlanul enni.... Ki méltó rá? Szóval kérdések halmaza merült fel bennem.

Daba: Amikor a biblikus egyházvezetés helyett, emberi tekintély úralkodik, kell-e maradnom?!


Hát ez is kérdés, hogy az Úr mutatja e meg, vagy a másik oldalon megtévesztésből?! Az emberi tekintély borzasztó, de ha Istentől van, akkor felemelő. Ha valóban emberi, akkor a leuralás megmutatkozik a manipulációval, és frusztrált lesz, akkor menjen el valóban, de kérni kell újat az Úrtól. Nem jó sokáig közösség nélkül lenni, mert megszokás lesz belőle. 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Július 28, 21:09:35

Idézetet írta Mária:

'Tudod testvérem, ez elgondolkodtatott engem. Házasságtörő és a tolvaj, aki pénzt lopott, van e valami különbség?'

De még mennyire, hogy van KEDVES TESTVÉRNŐ!
:2smitten:
A különbség DRÁGA NŐVÉRKÉM a Múltidő, vagy a 'folyamatos jelenidő'!

 
'Az első Úrvacsorán egy tolvaj és áruló is részesült belőle. Maga Jézus adta a kezébe.'

Valóban így volt!
De nem árt megjegyezní, hogy Judás első Úrvacsorája, egyben az útolsó is volt!
Az pedig megint más lapra tartozik, hogy a 11 leült volna-e valaha Judással, a Kereszthalál után! 'A másik, hogy hol van a határ az Úrvacsora vételnél? Méltatlanul enni.... Ki méltó rá? Szóval kérdések halmaza merült fel bennem.'

Bocsáss meg Szívem, de bennem nem merűl fel kérdések halmaza ez ügyben!:
'Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok.
De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek.
Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó.
Az ilyennel még együtt se egyetek'
1Kor.5:9-11
Pál itt nem az Úrvacsoráról beszél, de szerintem nem kell nagy bátorság a párhuzamhoz!
A folyamatosan vétkeiben  élő tesó, mit keresne az Úr asztalánál!
Elsősorban az ő érdeke, hogy eltíltsák onnét!
Vö. 1Kor. 11:27-31,+1Kor.10:21-22
:2smitten:Daba: Amikor a biblikus egyházvezetés helyett, emberi tekintély úralkodik, kell-e maradnom?! [/b]

Hát ez is kérdés, hogy az Úr mutatja e meg, vagy a másik oldalon megtévesztésből?! Az emberi tekintély borzasztó, de ha Istentől van, akkor felemelő. Ha valóban emberi, akkor a leuralás megmutatkozik a manipulációval, és frusztrált lesz, akkor menjen el valóban, de kérni kell újat az Úrtól. Nem jó sokáig közösség nélkül lenni, mert megszokás lesz belőle.'

Mária, az emberi tekintély úral, az Istentől való pedíg szolgál!
De neked ezt nem kell magyarázzam!
(Jn.13:1-17)

Nővérkém tőlem még ember nem hallotta azt, hogy jobb néki gyülekezet nélkűl maradni!
De csak azért, hogy tartozzon valahová, ne ugorjon bele semmibe!
:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Július 28, 21:47:16
Daba: A folyamatosan vétkeiben  élő tesó, mit keresne az Úr asztalánál!

Jó ez a mondatod. Mégis van rá precedens. A baj, hogy őt egyáltalán nem is zavarja, mert meggyőzi magát.

Daba: De csak azért, hogy tartozzon valahová, ne ugorjon bele semmibe!

Ez is jó. Így van, helyén való. Ne ugráljon, hanem várja ki, ameddig Isten bevezeti, addig meg épüljön az Ige tanulmányozásán. A kérdés ismét előjött bennem. Vajon tanulmányozza? Mi lesz vele ha mégsem? Kész van arra, hogy éhezzen? :117:

Valóban az ige azt írja, a paráznával ne álljunk szóba. Kérdésem, akkor mit kell tenni vele? Hogyan térhet meg, ha nem mondhatom el neki, mit tegyen? Valóban hagyjam magára? Ma ilyen kérdezősködős napom van.  :088:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Július 28, 22:19:10
Nővérkém, itt az ige nem a világ paráznáiról, hanem az atyafiakról beszél!
Már pedig egy Krisztusban megtért testvér az igét is ismeri!
A helytelen testi kívánságról is tudja, hogy az bűn!
Tehát amikor egy ilyen tesóval megvonja a gyülekezet a közösségvállalását, akkor azzal pontosan azt adta a tesó tudtára, hogy nagy bajban van!
Természetesen a bűnbánó bűnöst újra szeretettel kell a közösségbe fogadni, időt bíztosítva számára az önvizsgálathoz.
A hitvalló egyházakban, ahól a lelkész szolgál és nem szolgáltat, mindenképpen több figyelmet áldoz az ilyen személyre, mielőtt az Úr asztalához bocsátja!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Július 28, 22:51:35
Daba: Tehát amikor egy ilyen tesóval megvonja a gyülekezet a közösségvállalását, akkor azzal pontosan azt adta a tesó tudtára, hogy nagy bajban van!

A kérdés, hogyha csecsemő, márpedig az, akkor tudja, hogy bajban van? Nem inkább megsértődik az olyan és el is fordul? Ha ki van téve a szűre, akkor mitől fejlődne? Mit gondolsz erről?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Július 29, 00:03:31
Nos, két dolgot tisztázzunk először!
1, Az a testvér aki a bűneiben van, nem fejlődik sehová!
2, Aki a bűneiben van, annak nem fejlődésre, hanem gyógyúlásra van szűksége!
'Aki megvónja a pálcát az ő fiától, gyűlőli azt'
A fenyítékre szűkség van, még ha nem is tűnik örvendetesnek!
Az a tesó, aki a bűneiben van, önámításban van, hiszen miként van közösségben Krisztussal?!
 Lehet, hogy kegyetlenűl hangzik, de a népegyház és a hitvallóegyház között különbség van abban is, hogy az előbbinél a 'mennyiség', az útóbbinál pedig a 'mínőség' számít!
Mi történik, ha egy testvér a fenyítésen 'besértődik' és odébb áll?!
 Bocsánat, de Isten elvárása a Szentélételünk, s nem a bűneink melengetése!
A 'kiközösítés' a legsúlyosabb fenyítés, amit az egyház alkalmazhat a tagjaival szemben.
Nyílvánvaló, hogy nem egy gyermeki csíny miatt alkalmazzák valakivel szemben!
A pásztor elsődleges feladata a nyáj őrzése,táplálása, gondozása.
Az a bárányka, amely nem hallgat a 'Főpásztor' szavára és intésére, lehet hogy nem az, aminek mutatja magát!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Zsotza - 2009 Július 29, 04:49:15
Köszönöm kedves Fórumtársak,hogy ez az izgalmas,és nehéz téma nem sikkad el "keresztény panelek" (be)építésével....Hála URunknak,és köszönet Nektek! Hajnalban,munkába indulás előtt olvasom most a legfrissebb "termést" Nem baj,hogy nem látunk egyformán...mindannyian  formálódunk- a legfontosabb,hogy érvek,és vélemények "ütköznek",-és nem személyek. Istennek hála. Atyánk adjon továbbra is higgadtságot,és türelmet! No,---> irány a munka! :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Július 29, 06:39:54
Szia Zsoca!
A keresztyén vitába nem ütközhetnek személyek egymással, mert az veszekedés!
A vita épít, a veszekedés rombol, s ahogy Pál mondaná: 'Most azért megmarad a hit, remény, szeretet; e három, s ezek között LEGNAGYOBB A SZERETET'!
Én úgy vélem, az Alfa-Omegát (a fórumot is :hehe:) ez jellemzi a legjobban!
:igen:
ui. Jó munkát testvérem!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Július 29, 07:19:30
Szép estét!
Tesókáim, nagyon sok fontos észrevétel hangzott el.
De szerintem nem teljesen egyről beszélünk!


Igen, ezt próbáltam érzékeltetni, hogy nem egyről beszélünk.
A biblia ír arról, hogy gyülekezet nélkül nem tudod befutni az elhívásodat, nem lehet teljes életet élni. Amiről te kezdtél el beszélni az más és most ahhoz nem szeretnék hozzászólni.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Július 29, 08:03:46
Szép estét!
Tesókáim, nagyon sok fontos észrevétel hangzott el.
De szerintem nem teljesen egyről beszélünk!


Igen, ezt próbáltam érzékeltetni, hogy nem egyről beszélünk.
A biblia ír arról, hogy gyülekezet nélkül nem tudod befutni az elhívásodat, nem lehet teljes életet élni. Amiről te kezdtél el beszélni az más és most ahhoz nem szeretnék hozzászólni.
 

Szia Tesókám!
Igen, igazad van gyülekezet nélkűl nincsen hitbeli beteljesedés!
Krisztus testén kívűl, nem lehet Krisztus testéhez tartozni!
:hehe:
Ebben szerintem mindannyian egyetértünk!
:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Július 29, 08:14:34
Itt vonnám össze a két "utat". Kiteszik a gyüliből vagy maga ment el, a tény valamiért nem jár. Ha kiteszik, azért mert valamiből gyógyulnia kell, hogyan fog, ha nem hallja az Igét? Csak az Ige hoz gyógyulást. A másik, ha maga megy el, mert megsértődik valamin. Hogyan fog gyógyulni? Ki segít neki abban? Lehet a válasz az lesz, Isten vigyáz rá. Viszont mi van, ha nem hall Istentől? A csecsemő bizony hallhat máshonnan is és nem tudja elkülöníteni. pl. saját szavát, ellenfél szavát és Istenét. Ha túl sokáig kóborol a világban elnyelettetik. Ti hogy látjátok?

A párhuzamos téma, az Úrvacsora vétel. Az öreg egyházak amikor adják az Úrvacsorát, kimegy a bűnös is, hiszen honnan látja át a lelkész, hogy ő előtte paráználkodott? Kimegy és veszi. Akkor mi történik?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Július 29, 08:55:07
Hali Nővérkém!
Szóval még mindig szegény szerencsétlen bűneiben megátalkodott, s kizárt tagnál tartunk!
Előszőr azt mondanám, hogy tetszik vagy sem, a biblikus, Istennek tetsző egyházmodell, s annak fegyelmi kérdései a bibliában lettek rögzítve. Ha elismerjük a teljes írás ihletettségét, akkor felesleges más módszerek után járkálnunk
szegény bűneikben megállapodot testvéreink miatt!
Mi történik, ha valaki méltatlanúl Úrvacsorázik?!
Ítéletet eszik és iszik MAGÁNAK!
Ha a pásztor nem tud róla, akkor nem az ő gondja, de ha tud a kizáró okokról, s mégsem tíltja el a testvért, akkor cinkosa lesz az Úr asztala meggyalázásában!
Ő is haragra ingerli az Úrat!
Én így látom e kérdést!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Aata - 2009 Július 29, 09:05:26
Hali Nővérkém!
Szóval még mindig szegény szerencsétlen bűneiben megátalkodott, s kizárt tagnál tartunk!
Előszőr azt mondanám, hogy tetszik vagy sem, a biblikus, Istennek tetsző egyházmodell, s annak fegyelmi kérdései a bibliában lettek rögzítve. Ha elismerjük a teljes írás ihletettségét, akkor felesleges más módszerek után járkálnunk
szegény bűneikben megállapodot testvéreink miatt!
Mi történik, ha valaki méltatlanúl Úrvacsorázik?!
Ítéletet eszik és iszik MAGÁNAK!
Ha a pásztor nem tud róla, akkor nem az ő gondja, de ha tud a kizáró okokról, s mégsem tíltja el a testvért, akkor cinkosa lesz az Úr asztala meggyalázásában!
Ő is haragra ingerli az Úrat!
Én így látom e kérdést!

Olvastam a legújabb vitatémát, igyekeztem végiggondolni mindent, de azt hiszem még túlzottan csecsemő az én hitem ahhoz, hogy ennyire mély kérdésekben is helyt tudjak állni. Mindössze daba szavaihoz szeretnék hozzászólni - minden szavaddal egyetértek, kivéve abban, hogy "eltiltja". Felmerült bennem ugyanis a kérdés, hogy vajon az eltiltás-e a feladata, vagy csak az, hogy szóljon neki, mert különben ezzel bajba sodorja önmagát a testvér? Egyébként ha a pásztor minden Úrvacsora előtt felhívja az egybegyűltek figyelmét, hogy méltatlanul csak átkot vehetnek, akkor ő megtette amit meg kellett tennie.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Július 29, 10:46:59
Hát érdekes téma valóban.  :088: Tudok gyülekezetet, egyik kedvencem, pl a Golgota, ahol minden vasárnap Úrvacsoráznak. /lehet már alább adták, de ha van golgotás, akkor szóljon közbe/ az utolsó ismeretem az volt. Én ott nem hallottam, hogy a bűneid távol tartanak az Úrvacsorától. Akkor mi van?  :061: A pásztor ítéletet von magára?  :061: A másik, hogy csak a nagy bűn tart távol, a kicsi nem? Mert akkor van kis és nagy bűn. A kicsi nem számít, de a nagy az már igen? Nem azért kérdezem mintha én nem tudnám a választ rá, hanem érdekel ti hogyan tudjátok. Minden kérdésem szelídlelkülettel történik. Mivel nincs szelíd lelkű smilley így ezt meg kell írjam.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Aata - 2009 Július 29, 12:01:44
Szerintem a pásztor feladata a figyelmeztetés, feddés, tiltás, azonban az egyénnek kell meghoznia a döntést arról, hogy ezek ellenére vesz-e az Úrvacsorából. A pásztor szerintem csak ennyiben felelős mások tetteiért. A régi prófétákat is csak figyelmeztetés céljából küldte az Úr (lásd Jónás és Ninive), de magát a döntést nem hozhatta meg helyettük. Itt is erről van szó.
Kis és nagy bűn között nincs különbség. Az ige ezt írja:

I Korintus 11,26.    Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.
27.    Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.
28.    Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból,
29.    Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét.


Szerintem tehát nem kis és nagy bűnről beszélünk, hanem arról, hogy a testvér méltónak érzi-e magát arra. Amúgy ennek a szabálynak van egy komoly haszna is. Ha valaki bemerített tag, és mégsem úrvacsorázik, akkor vele a lelkész elbeszélgethet, megtudva, mi terheli a lelkét
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Július 29, 12:30:26
Aata: Ha valaki bemerített tag, és mégsem úrvacsorázik, akkor vele a lelkész elbeszélgethet, megtudva, mi terheli a lelkét

hu de érdekes mondat ez. Engem a tag szó is zavar, de ez titeket ne zavarjon.  :063: A biblia nem ír tagságról és ebben is elmentek más irányba. Persze megmagyarázzák, hogy miért jó tagnak lenni. A tagság nem lehet kötés semmiben. Amikor azt hallom felvettek tagnak 1 év után a gyülbe, ez apszolute nem helyén való. Sőt csak akkor merítkezhet be és vehet Úrvacsorát, ha tagja a gyülinek, ami lehet akár 3 év is. Mondok egy példát. Mondjuk én karizmatikus, soha nem mehetek ki mondjuk egy katolikus templomba Úrvacsorázni. Az más kérdés, hogy nem is akarok, de gyónás nélkül ott senki nem vehet vacsorát, mert ott nem egész, hiszen a pap issza a bort csak. Jézus befogadása, a bűntől tisztított meg. Én tiszta vagyok előtte és feddhetetlen az Ő vére miatt. Ez tesz engem "méltóvá" az Úr emlékezetére. Van e bűnöm, ha egyszer tisztára vagyok mosva? Ha van, akkor a vér nem mosott meg. Ha megmosott, akkor nincs. Akkor hogy is van ez? Bűnös vagyok Isten előtt vagy sem?  :03:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Július 29, 12:58:28
Itt vonnám össze a két "utat". Kiteszik a gyüliből vagy maga ment el, a tény valamiért nem jár. Ha kiteszik, azért mert valamiből gyógyulnia kell, hogyan fog, ha nem hallja az Igét? Csak az Ige hoz gyógyulást.

Itt szerintem egy kicsit másról lehet szó. Nem olyan embert tesznek ki, akinek gyógyulnia kell, legalábbis nem arra van szüksége elsősorban. Hadd mondjak egy példát:
Nálunk volt egy vezető, aki bűnt követett el. Kértük, hogy álljon a gyülekezet elé és vallja meg, kérjen bocsánatot a gyülitől (is) és hagyja el ezt a bűnt. Ezt nem akarta. Azt javasoltuk, hogy addig ne látogassa az alkalmakat, amíg ezt a döntését nem változtatja meg. Ha mégis eljönne az alkalmakra, akkor senki nem fogja kidobni, de az összejövetel elején, mindenki előtt, úgymond a "pulpitusról" lesz emlékeztetve a cselekedetére és fel lesz szólítva, hogy tegye meg, amit meg kell. A többi tag miatt van erre szükség, hogy mindenki tisztán lásson. Persze így nem járt, aztán egyszer eljött és megtette. Utána szívesen fogadtuk volna, de nem jött.
Persze ezek az emberek sérültek is, de a gyógyulásuk az engedelmességükkel fog elindulni.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Július 29, 13:01:38
Gábor: Persze ezek az emberek sérültek is, de a gyógyulásuk az engedelmességükkel fog elindulni.

Ez az. Jó ez amit írtál. Viszont, ha nem gyógyul mi lesz vele és belőle? Vesszen el? Hagyjuk magára, vagy menjünk utána, hogy hé testvér, meddig tűröd még a haragot vagy ilyesmi... vagy várjunk ameddig megalázza magát? Itt is hol a határ?  :03:

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Július 29, 13:03:51
Nem értem, amit írsz. Aki nem akar Isten beszéde szerint járni, az nem jár. Szerintem ennyi. Aki nem akar meggyógyulni az nem fog, azokat Isten se tudja meggyógyítani.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Július 29, 13:08:43
Gábor! Dehogynem érted, hiszen válaszoltál rá. Ez van. Ha nem alázza meg magát, nem tud gyógyulni, bárki is menne utána. Nálunk az egyik gyüliben, két testvérnő, egymásnak ugrott. Sokan voltunk fültanui, de nem tudtuk leállítani az ordítózót. Akkor elmaradt és elment másik gyülibe. 2 hónap után rájött neki ott nem jó. Visszatért és bocsánatot kért a testvérnőtől. Most azt várom, mikor teszi meg a gyülekezet előtt. Az is szükséges, de nem engedem szőnyeg alá.

Ez más kérdés: Mondok egy saját példámat, a visszafogadjuk mert megalázta magát címszó. Amikor mi kijöttünk a volt gyülinkből, -minket nem dobtak ki, magunktól jöttünk el, úgy döntöttünk, visszamegyünk 3 év után. Felhívtam a vezetőt alázatosan és azt a minősíthetetlen hangot amit megütött, rádöbbentünk, oda soha többé... Mi van ebben az esetben?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Július 29, 13:27:56

Aata: Ha valaki bemerített tag, és mégsem úrvacsorázik, akkor vele a lelkész elbeszélgethet, megtudva, mi terheli a lelkét
Mária:

'hu de érdekes mondat ez.'

Szerintem is érdekes, de a mondandója nem rossz!
Bár az valóban kérdéses, hogy egy gyülekezetben mikortól tekintünk valakit a gyülekezet tagjának.
A legtöbb helyen ez a keresztséghez van kötve, s nagy valószínűség szerint az apostoli egyházban is ez volt a gyakorlat.
Itt van a hatalmas elcsúszás az apostoli egyház és a modern egyház között, mert Péter és Pál idejében elég volt a keresztség felvételéhez annyi, hogy 'higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz', addig a modern egyházak többsége teológiai dogmatikák elfogadásához köti a keresztséget.
Itt kezdődik a puritán evangélium meggyílkolása!

Mária:

'Engem a tag szó is zavar, de ez titeket ne zavarjon.  :063: A biblia nem ír tagságról és ebben is elmentek más irányba. Persze megmagyarázzák, hogy miért jó tagnak lenni. A tagság nem lehet kötés semmiben. Amikor azt hallom felvettek tagnak 1 év után a gyülbe, ez apszolute nem helyén való. Sőt csak akkor merítkezhet be és vehet Úrvacsorát, ha tagja a gyülinek, ami lehet akár 3 év is.'

Igen, erről beszélek: A teológiai ismeret Krisztus elé kerűl!
Másrészről viszont, aki nem tagja a szövetségnek, az ne is akarjon az áldásból, csak azért, mert az 'olyan menő dolog'!
 

Mária:
'Mondok egy példát. Mondjuk én karizmatikus, soha nem mehetek ki mondjuk egy katolikus templomba Úrvacsorázni. Az más kérdés, hogy nem is akarok, de gyónás nélkül ott senki nem vehet vacsorát, mert ott nem egész, hiszen a pap issza a bort csak.'

Hát 32 évig katolikus voltam, Úrvacsorát egyszer sem láttam ott, csak 'áldozást', nem kell minden áldozás előtt gyónni, mert az 'áldozás' minden misének része!
Bárki bemehet az utcáról, s csak annyit kell tennie, hogy amikor a pap azt mondja, hogy:
'Krisztus teste!', akkor egy Ámennel válaszolva kinyítja a száját, hogy a pap bele helyezhesse az OSTYÁT.

Mária:
'Jézus befogadása, a bűntől tisztított meg. Én tiszta vagyok előtte és feddhetetlen az Ő vére miatt. Ez tesz engem "méltóvá" az Úr emlékezetére. Van e bűnöm, ha egyszer tisztára vagyok mosva? Ha van, akkor a vér nem mosott meg. Ha megmosott, akkor nincs. Akkor hogy is van ez? Bűnös vagyok Isten előtt vagy sem?  :03:

Nővérkém, aki szándékosan a bűneiben marad, a fenti szavaidra hivatkozva, azt feddje az ige, s ne  én!
2Pét. 2:9-22.+Zsid.3:26-27,28-29

:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Aata - 2009 Július 29, 13:32:39
Ezekre a dolgokra van egy útmutatás, csak éppen nem jut eszembe az igevers, és nagyon nem találom. Arról szól, hogy ha veszekedés van a gyülekezetben, akkor meg kell próbálni 1 tanúval odamenni és meggyőzni, ha nem megy, akkor többen odamenni stb. De kár hogy nem találom, pedig szerintem nagyon illene ide...  :02:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Július 29, 13:41:26
Ezekre a dolgokra van egy útmutatás, csak éppen nem jut eszembe az igevers, és nagyon nem találom. Arról szól, hogy ha veszekedés van a gyülekezetben, akkor meg kell próbálni 1 tanúval odamenni és meggyőzni, ha nem megy, akkor többen odamenni stb. De kár hogy nem találom, pedig szerintem nagyon illene ide...  :02:
Aata tesókám, lehet, hogy erre gondolsz?!
Mt.18:15-17
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Július 29, 14:03:58

Ez más kérdés: Mondok egy saját példámat, a visszafogadjuk mert megalázta magát címszó. Amikor mi kijöttünk a volt gyülinkből, -minket nem dobtak ki, magunktól jöttünk el, úgy döntöttünk, visszamegyünk 3 év után. Felhívtam a vezetőt alázatosan és azt a minősíthetetlen hangot amit megütött, rádöbbentünk, oda soha többé... Mi van ebben az esetben?

Hát sok választási lehetőséged nincs.  :169:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Aata - 2009 Július 29, 14:16:33
Ezekre a dolgokra van egy útmutatás, csak éppen nem jut eszembe az igevers, és nagyon nem találom. Arról szól, hogy ha veszekedés van a gyülekezetben, akkor meg kell próbálni 1 tanúval odamenni és meggyőzni, ha nem megy, akkor többen odamenni stb. De kár hogy nem találom, pedig szerintem nagyon illene ide...  :02:
Aata tesókám, lehet, hogy erre gondolsz?!
Mt.18:15-17

Pontosan Daba, ez volt az, nagyon köszönöm! :)

Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát;
Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.
Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.


Ebben szerintem minden benne van.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Július 29, 14:32:10
Ezt Mária esetében meg se tudnád tenni, hiszen nem enged be a gyülibe, hogy mindenki előtt megfedd...  :hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Július 29, 15:55:13
Híjjj nye te Gabi!
Nem kóstolgatjuk a pásztorokat, főként még ha modi is!
:2knuppel:
:hehe:
:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Aata - 2009 Július 29, 18:43:31
A szabályt nem én találtam ki, ráadásul még Újszövetségi is az ige.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Július 29, 18:53:41
A szabályt nem én találtam ki, ráadásul még Újszövetségi is az ige.


Semmi baj a 'szabályoddal'!
:hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Július 29, 19:41:17
Ezt Mária esetében meg se tudnád tenni, hiszen nem enged be a gyülibe, hogy mindenki előtt megfedd...  :hehe:

Hát ezt nem bírtad kihagyni mi?  :gunyos: :hehe:


Ezekre a dolgokra van egy útmutatás, csak éppen nem jut eszembe az igevers, és nagyon nem találom. Arról szól, hogy ha veszekedés van a gyülekezetben, akkor meg kell próbálni 1 tanúval odamenni és meggyőzni, ha nem megy, akkor többen odamenni stb. De kár hogy nem találom, pedig szerintem nagyon illene ide...  :02:

 :hehe: Tanuk előtt ordibált. Elment, de Isten meggyőzte és visszatért megtérve.  :afro: Nagyon jó kis gyüli lett. Minőségi munka folyik ott. Minőségi Mesterrel.

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Aata - 2009 Július 29, 20:34:27
:hehe: Tanuk előtt ordibált. Elment, de Isten meggyőzte és visszatért megtérve.  :afro: Nagyon jó kis gyüli lett. Minőségi munka folyik ott. Minőségi Mesterrel.

Akkor ez a jobbik eset, örülök neki nagyon!  :06:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Július 30, 08:52:58
Most szeretnék belépni ebbe a beszélgetésbe, mert Máriánál volt egy fontos rész, csak azt alá szeretném húzni. Isten meggyőzte. Ha nem teszi - marad olyan, amilyen volt. Lehet szídni, lehet ítélgetni - de ez semmi jót nem épít, csak a test hízlalása és az ellenkezés fokozása.
Ha Isten nem lép - akkor nem tudunk engedni, nem tudunk adakozni, nem értjük a szavát helyesen és semmit sem tudunk cselekedni, ami Tőle való lenne.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Július 30, 09:09:07
Híjjj nye te Gabi!
Nem kóstolgatjuk a pásztorokat, főként még ha modi is!
:2knuppel:
:hehe:
:2smitten:

 :hehe:

Talán félreérthető volt a mondat. Azt akarta jelenteni, hogy Mária nem tudja megfeddeni az idézett ige alapján, hiszen be se engedik abba a gyülibe. Ezt nem én mondtam, hanem Mária.

Hozzáteszem ne felejtsük el, hogy a vezetőket nem az Aata által idézet ige alapján kell megigazítani. A vezetőkkel nem ilyen "finom" a biblia...
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Július 30, 09:32:32
Valószínűleg meg sem feddném az Igével sem, mert nem fogadnák el. Hiszen a közelükbe nem juthatok, persze magam már nem is akarok. Két vagy három tamubizonyságon áll meg a vezető elleni vád. Nekem van rá ennyi tanum. Isten a legfontosabb tanu és bennem is végzi a munkát, hogy ne a sérelem vezessen. Kértem is, hogy tisztítson meg a felrakódott szennytől amit beengedtem a haraggal. Először nekem kellett és kell megszabadulni ha megbántottak. Meg kellett bocsájtani, hogy szeretni tudjam tovább őket. Ezt is Isten volt kénytelen kimunkálni bennem. Tudom szeretni azt is, aki megbántott. Megnyugszik a szívem és eltölti az irántuk való szeretetem. Persze ebben is gyakorlópályán vagyok, mert nem tökéletes még mindenki felé.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Július 30, 09:38:07
Mária írta:
"Valószínűleg meg sem feddném az Igével sem, mert nem fogadnák el. Hiszen a közelükbe nem juthatok,"

Na erről beszéltem...Igazából nemcsak a 2-3 tanú, hanem "mindenki előtt" az irányelv. A vezetőnek nincs lehetősége arra, hogy négyszemközti intést kapjon.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Július 30, 09:39:10
Arra az Igére alapoztam, hogy persbiter ellen vádat csak.....
 1 Tim. 5,19
Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra. Tehát arra értem, hogy amit írtam róluk, azt ennyi tanu előtt tehetem meg, hogy ti elfogadjátok. Bocs, ha nem voltam világos. Őket még ennyi tanu előtt sem feddném meg. Ameddig ők nem kérnek bocsánatot, addig ez előttem áll. Olyan, ami megvan még. Kérdés Isten előtt is? Erről mi a véleményetek? A megbocsájtás feloldozza a vezetőket? vagy nekik is fel kell ismerni a vétküket és lerendezi?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Július 30, 09:57:28
Nem értettünk félre én csak Aata igéjére nézve írtam le ezt a dolgot.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 02, 20:56:32
Titus 3.4-7,8,14
4 Mikor azonban megmentő Istenünk jóságos volta és az emberekhez való kedvessége felragyogott,
5 kimentett bennünket, nem igazságosságban véghezvitt tettek alapján, melyeket állítólag mi tettünk, hanem könyörületének következményeképpen az újonnan születés fürdőjén és a Szent Szellem megújításán keresztül,
6 akit Megmentőnkön, a Krisztus Jézuson át gazdagon kiöntött ránk.
7 Hogy miután kegyelme igazságosakká tett, az örökélet reménységének megfelelően örök sorsrész elnyerői lehessünk.
8 Megbízható az ige, s azt akarom, hogy e dolgok felől teljes biztonságot nyújts hallgatóidnak, hogy azok, akik Istenben hívőkké lettek, azon jártassák eszüket, hogy hogyan lehet nemes tettekkel a többiek élére kerülni. Ezek szépek és hasznosak az embereknek.

Az üdvösségünk nem cselekedetekből van, mégis miután ezt Isten nekünk adta, arra szólít fel, hogy „nemes cselekedettel” járjunk elől. A cselekedeteink nem az üdvösségünkért való fizetséget jelentik, hanem Isten erre hívott minket.
Mi a cél? A többiek élére kerülni. Sokan kivételes emberek privilégiumának tekintik, hogy „elöljárók” legyenek, vagyis elől járjanak, de ennek mindenki motívumában ott kell lennie. Nem engedhetsz annak a vádló gondolatnak, beszédeknek hogy „Maradj nyugton!”, „Erre neked nincs ajándékod!”, stb. Isten felszólít téged erre a keresztény-karrierista hozzáállásra.

Zsidó 5.12
12 Mert bár ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy Isten mondásainak kezdeti elemeire tanítsunk titeket.

Csak néhányunknak adatik a tanítás?
Ez mindenki dolga. Lehet, hogy némelyek ezt nagyobb tehetséggel teszik majd, mert karizmát kaptak, de ez nem jelenti azt, hogy neked ezt nem kell tenni.
Ha még nem ismered még a benned lévő ajándékot, nem tiszta még előtted, hogy mire hívott el téged Isten, akkor is el fogsz jutni arra a szintre, amikor tanítanod kell. Talán nem mindig, mindenhol, de bizonyos helyzetekben bizonyos emberek rád vannak bízva, akiket neked kell segítened a tanítással.
Tehát, ha normálisan növekszel az Úrban, akkor ez működni fog az életedben.

Zsidó 6.10-12
10 Mert nem oly igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék munkátokról és szeretetetekről, melyet neve iránt tanúsítottatok, mikor a szenteket kiszolgáltátok, sőt ki is szolgáljátok.
11 Ám azt kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanezt a serénységet tanúsítsa mindvégig, hogy a reménység teljes bizonyosságára jussatok,
12 hogy ne legyetek restek, hanem azoknak utánzói, akik hiten és hosszútűrésen át az ígéreteket örökrészül fogják kapni.

Nem „szerénységet” kell tanúsítani, hanem SERÉNYSÉGET. Nem baj, ha szerény vagy, de a szerénységed nem foghat vissza téged a cselekvésbe. A serénység aktivitást jelent.
Nem engedd, hogy a gyülekezeted „székes-egyház” legyen, ahol csak ülnek és hallgatnak, mint a moziban.

Zsidó 10.24-25
24 és vizsgáljuk egymást avégett, hogy ki-ki a másikat szeretetre és nemes tettekre ingerelje,
25 amellett ne hagyjuk abba a nála való összegyülekezésünket, mint ez némelyeknek szokásuk, hanem bátorítsuk egymást, éspedig annál inkább, minél gyorsabban látjátok közeledni azt a napot.

A 24. versben lévő kijelentést kétféleképen is lehet értelmezni, attól függően, hogy melyik fordítást nézzük.
Az egyik a jelen fordítás. A másik azt mondja, hogy vizsgáljuk egymást és a másik helyes hozzáállása, ingereljen bennünket nemes tettekre.
Bármelyiket nézzük, egymást vizsgálatára szólít fel, de nem a másik hibáinak a keresésére, hanem, hogy bátorítást vegyünk, vagy adjunk, hogy „nemes tettekre” indítsuk magunkat és egymást.

„Nemes cselekedetek” nélkül van örök életünk, de ha most nem akarjuk ezt elkezdeni, akkor a Mennyben mit fogunk csinálni???

Ez legyen kihívás mindenki számára, hogy ne elégedjen meg soha azzal, amit tesz, hanem, mindent tegyen meg, amihez csak ereje, hite van.

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 02, 21:15:11
Hijj de aranyos volt ez a mondatod Gábor: Tehát, ha normálisan növekszel az Úrban, akkor ez működni fog az életedben.

Lehet nem normálisan is?  :2funny: Belegondoltam, hogyan lehet nem normálisan is növekedni. Csak jó kedvem van.  :089:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 02, 21:46:55
Szerintem az általános tanítói mandátum a puritán evangélium hírdetésére vonatkozik.
Sajnos sokan ezt összetévesztik a teológiai tételek megfogalmazásával és hírdetésével!
Könnyű felismerní az ilyen önjelölt tanítókat, mert teológiai véleményűk a Krisztus elé kerűl!
Ajánlott olvasmány a témához Jak.3:1
és a többi vers!
:igen:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 03, 10:31:46
Hijj de aranyos volt ez a mondatod Gábor: Tehát, ha normálisan növekszel az Úrban, akkor ez működni fog az életedben.

Lehet nem normálisan is?  :2funny: Belegondoltam, hogyan lehet nem normálisan is növekedni. Csak jó kedvem van.  :089:

 :D
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 03, 10:34:44
Szerintem az általános tanítói mandátum a puritán evangélium hírdetésére vonatkozik.
Sajnos sokan ezt összetévesztik a teológiai tételek megfogalmazásával és hírdetésével!
Könnyű felismerní az ilyen önjelölt tanítókat, mert teológiai véleményűk a Krisztus elé kerűl!
Ajánlott olvasmány a témához Jak.3:1
és a többi vers!
:igen:


A gyülekezetekben annyian vannak akik ülnek és néznek, mint a moziban, hogy még nem azon kell aggódni, hogy mi lesz az önjelölt tanítókkal.
Inkább bátorítani kell az embereket erre...
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 03, 15:24:30
Szerintem az általános tanítói mandátum a puritán evangélium hírdetésére vonatkozik.
Sajnos sokan ezt összetévesztik a teológiai tételek megfogalmazásával és hírdetésével!
Könnyű felismerní az ilyen önjelölt tanítókat, mert teológiai véleményűk a Krisztus elé kerűl!
Ajánlott olvasmány a témához Jak.3:1
és a többi vers!
:igen:


A gyülekezetekben annyian vannak akik ülnek és néznek, mint a moziban, hogy még nem azon kell aggódni, hogy mi lesz az önjelölt tanítókkal.
Inkább bátorítani kell az embereket erre...


Ó én nem akartam korlátozni az evangélium hírdetésében senkit!

De nem árt körbenézni tesókám!
Nézdd meg, hogy a keresztény 'toplistán' mi vezet a teológia, vagy a Krisztus?!
Az Alfa-Omega egy kivételesen jó hely ezügyben!
Én csak ezért vagyok még mindig itt!
+ hát a te kedvedért!
:hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 03, 17:02:35
Tudtam, hogy a személyiségem varázsa foglyul ejtett. Remélem szabadító szolgálat nem kell...  :2funny:

Különben őszintén szólva nem nagyon nézek "körül", mert csak szörnyülködök, viszont a magam környezetében ezért vállalom a felelősséget, mert itt itt vagyok..
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 03, 17:11:10
Ügyes válasz, elfogadom!
:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 03, 17:17:12
Daba: Én csak ezért vagyok még mindig itt!
+ hát a te kedvedért!

Te.... te...... jelző nélkül (http://image.hotdog.hu/_data/members0/772/557772/images/MSNmag./smileyk/donald/donald4.gif) Akkor mi is van velünk?  Mi miattunk nem? Tényleg kell szabadító szolgálat neki :hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 03, 18:04:02
Nővérkém!
A 'csak ezért' előtt is volt néhány szó!
Kérlek bátran vegyétek magatokra!
:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 03, 18:16:52
 :2funny: nagyon tetszett, hogy kiragadhattam.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 04, 21:40:45
Isten a népét az igéjén keresztül, Szent Lelke segítségével vezeti, formálja és teremti újjá. A gyülekezetben igével kell feddni, a kificamodásokat helyrerántani. Amit nem lehet igével elrendezni, azt nem szabad sehogy sem elrendezni. Az Övéi hallgatnak az igére - a többivel pedig teljesen fölösleges a vesződés, legfeljebb képmutat majd és úgy csinál, hívősködni fog.
Az Isten szava az, ami tökéletessé teszi az övéit minden jó cselekedetre, a hallásra, a megfelelő látásra és az egészséges értékítéletre. Semmi más nem alkalmas erre a célra. Ezért fontos a szolgálók megfelelő megvizsgálása, mint elhívás, mint talentum és kapott feladat. A gyülekezetben felmerülő feladatok elvégzésére Isten kijelöli a megfelelő embereket - és meg is adja a szükséges képességet, adottságot ehhez. Nem elhívott igehírdető az, aki nem is érti az igét és félremagyarázza. Az elhívás meglétének mérőzsinórja pedig szintén az ige - hogy igeszerű-e. Akár diakónus is - vagy az iratterjesztésbe szolgáló testvér. Gyermekmunka, vagy az öregek lelkigondozása - mind része az egymás terhét hordozzátok és mindenki a maga terhét hordozza szép összefüggésnek. Az nem diakónia, ha valaki elmegy ebédet osztani, vagy mint Teréz anya - aki  bekötözte szegény hindu sebeit, de semmi használhatót nem mondott. Az ebédosztások a Blahán, vagy a ruhaosztások nem a mi feladatunk.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 04, 22:15:54
Sándor: Az nem diakónia, ha valaki elmegy ebédet osztani, vagy mint Teréz anya - aki  bekötözte szegény hindu sebeit, de semmi használhatót nem mondott. Az ebédosztások a Blahán, vagy a ruhaosztások nem a mi feladatunk.

Én nem vagyok biztos abban, hogy amit Teréz anya csinált, az nem a mi dolgunk és nem mondott használható dolgot. Irgalmas szamaritánus jut eszembe.  Nem tudok ezzel egyetérteni amit írtál. Isten azt az asszonyt, nagyon nagy áldásban használta, mert Ő hívta el. Jézus maga mondta, ha van két inged, add oda az egyiket annak, akinek nincs és lehet még igét előhozni. Azt nem mondja hogy a diakónia ezt ne tegye. Mire ez a fenti állításod? Köszi a válaszodat.

Sándor: Az Isten szava az, ami tökéletessé teszi az övéit minden jó cselekedetre, a hallásra, a megfelelő látásra és az egészséges értékítéletre.

Csak ezt emelem ki. Akkor nem értem amit felül idéztem és ezt. Akkor most a dolgunk vagy nem a dolgunk? Kérlek, ezt gondold végig.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 04, 22:41:04
Bocsi, hogy Sándor előtt hozzászólok, de szerintem az indíték fontos!
Nem merűltem bele a katolikus egyház szentjeinek mindennapjaiba, de nem hiszem, hogy Teréz anyát a becsvágy vezérelte!
Hogy mennyit tudott átadni Krisztusból az embereknek, azt majd az Úr ítéli meg!
Tesókáim Krisztust nem a teológiával kell az emberek közé vinni!
Addig is míg megértjük végre, érdemes Mt. 25:31-46-részeken valóságossan elmélyedni!
Szeretettel:
Daba
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 05, 06:48:50
Sándor ne felejtsd el, hogy nem a teológiával, hanem cselekedetekkel kell szeretni.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 05, 09:01:36
Igen nagyon fontos,hogy Isten  igazságában rendezzünk le dolgainkat.Mert az ige kétélű kard,sziklazúzó pőrőly.
De ahogyan Pál is tanítja,
1 Kor. 13,2
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
A szeretetnek hosszútűrőnek és kegyesnek kell ,hogy legyen bennem mások iránt.
Soh nem szabad igy gondolkozni,"felesleges vesződés"ak. 5,20
Tudja meg, hogy a ki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez.
.Amikor ugy látszik külsőleg ,hogy valakire nem hat az ige soha nem szabad feladni,mert Isten munkálkodni fog,
Ne felejtsük Isten igéje sohasem tér vissza üresen.Van akire azonnal hat,van akire késöbb.
Gal. 6,1
Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 05, 09:10:36
Teréz anya Krisztus szeretetével igen nagy munkát végzett,oda szánt életével.
Én csak tisztelni tudom érte.


Idézet
Az ebédosztások a Blahán, vagy a ruhaosztások nem a mi feladatunk.
Idéznék egy református diakoniai szolgálatról.

Szolgálat a gyülekezet környezetében.
A közvetlen környezetünkben élő,hitben nem járó,misszios iirányultságu diakoniai gondozásra
Mát. 25,40
És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.

Környezet figyelés,segítés,irányítás,kordináció-hajléktalan gondozás
Estleges meleg étel ruha, édesség,tea,,élelmiszer, a gyülekezeti miszióval,a Református szeretetszolgálattal közösen
Stb.

http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:1DdMGi1y5YcJ:oromhirek.hu/diakonia/webirodaim/webiroda6/hatter1/modellek/gy.diakonia.tervek.misszioi.eveben2008..pdf+diakonus+feladata&hl=hu&gl=hu
Itt el lehet olvasni.
Kedves Sándor éppen ellenkezőjét állítod a diakóniai szolgálatról,mit a saját egyházad.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 05, 09:13:12
Kedves Testvérek,
Nagyon fontos kérdést fogunk átvenni, előljáróban elmondanám, hogy a Krisnások mindíg karácsonykor és húsvétkor ellepik a Cora és Tesco parkolót, gyűjtenek, hogy adjanak egy tányér levest a szegényeknek. Nem szoktam adni. Nem a szegényekkel való törődés a bajom, hanem hogy Krisnát vetítik oda, mint aki segít - nem adhatok így. Mindíg kötődik egy ideológia a hamis diakóniához. Egyébként adakozni szeretek, nézem is, hogy hova adhatok.
Sokszor jártam Kalkuttában, mindenki ismeri Teréz anyát - az emlékét, hogy milyen rendes ember volt, igazi keresztény. Csak egyet nem tudnak, mi az, hogy evangélium. Ismerek sok történetet - mikor egy kisfiút elütött egy autó, ápolták, simogatták a fejét, bekötözték és mondták neki, hogy mert ő most szenved, szereti őt az Isten. Szóval ez egyszerűen nem igaz - sőt. Meggyógyult és ment tovább a kárhozatba. Sok katólikus propaganda szól erről a szolgálatról - de egyetlen élő hitű gyülkezet sem született, csak hasonló emberi segítő szolgálatok.
A metodisták utcai evangélizációja (üdvhadsereg) arról szólt, hogy levest, szappant, evangéliumot. Teljesen biblikus volt. A világnak nagyon sok baja van, rengeteg a szegény ember, a bajban levők - és várják a segítséget. Persze, hogy segíteni kell - de nekünk a lélekmentés a célunk, hogy akik az evangéliumra várnak - azok meghallják. Isten dicsőségét kell bemutatni, nem a mi jókodásunkat. Kell gyüjteni - de nem elég.
A Korintusi levelet szerintem mégis át kellene venni, mert a 13.fejezet önmagában - előzmények és okozatok nélkül - csak mint kedves a fülnek, szép zene - fog hatni, amiben hajlamos az ember a szentimentalizmusra.
Mehetünk részletekbe.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 05, 09:37:55
Sziasztok!
Tesókáim, abban azért van igazság, amit Sándor  az előbb írt!
Az adakozás, segítségnyújtás az evangélium nélkűl, pusztán humanitáriánus jócselekedet!
Ha viszont egy hamis ideológia csatlakozik hozzá, akkor többet árt, mint használ!
:044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 05, 10:04:40
Igen ebben Sándornak igaza van,sok hamis diakonus is van.
Viszont csak a magam véleménye szerint a jó cselekedet is már egy lépés lehet,magaviselet álltal is megnyerni embereket Krisztusnak.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 05, 10:13:49
Kedves Ircsi,

A lényeg nem a cselekedetben van, hanem az indíttatásában, tehát kinek az eszköze vagyok. Tehát ha a legkisebb atyámfiának- akivel közös az Atyám, vagy ha inni adok tanítvány nevében - tehát nem általában adok inni - szóval Jézus maga is tesz egy szükítő jelzést az igében.
Az önkormányzatok feladataiból átvenni még nem misszió. Örök élet szempontjából egyáltalán nem. Az egész vagyonomat szétoszthatom - mégis semmi. Nem kevés, hanem semmi - Isten mércéjén. Ne dédelgessük magunkat testvérek, hogy olyan jó jókodni.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 05, 10:16:49
Sándor elgondolkoztam azon amit írtál.
A krisnásokkal nem foglalkoznék, hiszen tudjuk, hogy semmi közünk hozzájuk./már a hitükhöz/ Vasárnap voltam Somogyvámoson, hát én inkább sajnálom őket. Nem ítélem el azokat az embereket, majd a mi Urunk megítéli őket, az Ő evangéliuma által. Azért ne feledjük, hogy igen adakozóak, és irgalmasságot is gyakorolnak.
Ami a samaritánus cselekedetét illeti, nos az sem a Krisztusban való hit által cselekedet. Jézus mégis példaképpen hozza fel, és nem csak példa, hanem bizonyság is.
A Teréz anyásra meg ez az eset jutott az eszembe:
Luk 17:15  Egy pedig ő közülök, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval;
Luk 17:16  És arccal leborula az ő lábainál hálákat adván néki: és az Samariabeli vala.
Luk 17:17  Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilence pedig hol van?
Luk 17:18  Nem találkoztak akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen?
Luk 17:19  És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited téged megtartott.
Ha a Krisztusnak nem tértek meg, látva a gyógyulásukat, akkor egy asszonynak miért térnének meg. Ez nem az asszony bűne, aki a kapott mértékével kiábrázolta a Krisztust. Bizony az életével, hirdette a Krisztust! Ez minden szónál többet ér. (egyébként szavakkal is hirdette az evangéliumot)
Ami a lélek mentést illeti meg a "jókodásunkat" erre meg ez ugrott be:
Jak 2:14  Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit?
Jak 2:15  Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül,
Jak 2:16  És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?
Jak 2:17  Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.
Jak 2:18  De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.
 :044:

  
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 05, 10:23:29
Kedves Erdei,

Kicsit elmentünk egymás mellett - azt hiszem, szóval én nem a cselekedetek fölöslegességéről beszéltem. A Jakab levél nagyon jó idézet - de nem igazolja Teréz anyát.  A 10 leprás példázata szintén nem igazolja Teréz anyát, pedig lehet, hogy neki nagyobb sikere volt, mint JÉzusnak - sokkal többen visszajártak hozzá - mint 10ből 1. Mert nem nyúlt a lelkükhöz. Emberi síkon humán segítség - amitől még simán elkárhozhatott.
Az ige nélküli gyógyítás. Mint a vérfolyásos asszony - aki máris meg akart lépni, amint érezte, hogy rendbejött. Teréz anya azt mondta volna, hogy látod, jó, hogy megfogtad a kötényemet, látod, meg is gyógyultál és szeretettel megsimogatta volna az arcát és nézte volna, ahogy boldog örömmel az asszony eltűnik a tömegben, egészségesen megy tovább a kárhozatba.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 05, 12:58:54
Sándorom
"Teréz anya azt mondta volna,"(idézet Sándortól)

Drága Sándorom, na erről kéne leszokni. Azt "mondta volna".
Maradjunk annyiban, hogy nem mondta.
Meg az a sok volna ne volna.

Teljesen mindegy, hogy Isten egy "katolikus" testvérünket hívja el szolgálatra, vagy "pünkösdit", esetleg "Jehova Tanúját" vagy éppen egy Krisztusban nem is hívőt. Ő mindannyiunk teremtője, legyen Krisnás, Budhista, Metodista, vagy éppen ateista. Minden emberre úgy kell tekintenünk, mint Isten képmására. Jézus sem csak értünk halt meg, /akik hiszünk benne/ hanem az egész teremtett világért.

Ami még eszembe jutott, hogy Jézus sem nyúlt a lelkükhöz /bélpoklosok/. Ha még is, akkor kérlek írd meg hogy hol.
Az ember saját belátására van bízva, hogy megtér vagy sem. Ott egy tért meg.
Sehol nem olvasom, hogy a másik kilencet Jézus kárhoztatta volna.

Én nem ismertem Terézt személyesen,és katolikus sem vagyok. Azt viszont tudom, ennek az asszonynak a cselekedeteiből, hogy nálam sokkal nagyobb hittel rendelkezett, és minden tiszteletem és becsülésem kijár neki.
 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 05, 13:14:37
Abban egyetértek Sándorral, hogy nincs cselekedet indíték, belső kéztetés nélkűl!
Gyakran szoktam figyelni az embereket, amint a búszpályaudvaron a koldulóknak adakoznak vagy sem.
Van aki, egyszerűen elzavarja a koldust, van aki zavartan toporog, majd adakozik, s van aki rögtön a pénztárcájába nyúl és mosolyogva ad!
Egyikük sem cselekedett indíték nélkűl!
Van amikor az adakozást nem lehet evangélizációval egybekötni, mert egy hírtelen szítuáció eredményezí.
Lehet, hogy nincs spontán időd, lehetőséged a Krisztus evangéliumának hírdetésére, de mégis érzed a késztetést, ezért futtában és örömmel adsz!
Itt is megvolt az a belső motivácíó, amellyel szavak nélkűl is szolgáltad az Úrat!
Amit, testvérem Sándor egy picit kisarkítottál az nem más, mint az adakozás, segítségnyújtás és az evangélizálás szűkségszerű összekapcsolása.
A két dolog működik egymásnélkűl is testvérem!
Mert ne azért jöjjön hozzám valaki az evangéliumot hallgatni, mert arra számít, hogy mellette kap majd némí 'alamizsnát', segítséget!
Másrészről ne gondolják rólunk azt az emberek, hogy azért adakozunk, hogy Krisztust is szólhassuk!
Az adakozásnak, missziónak más és más a célja, s nem lehet az egyik a másiknak feltétele testvéreim! Mert könnyen eshetünk így a 'számítás' csapdájába, s akkor oda az adakozás és oda az evangélium!


'Krisna tudatú hívők magyarországon'

Tesókáim, ne tévesszen meg az ördög benneteket!
A krisnások, budhisták stb. az ellenkezőjét hírdetik annak, mint mi keresztyének!
Hiába csomagolják a tanaikat jócselekedetek közé, ők azt hírdetik, hogy van örök élet Krisztus nélkűl is!
Ők Krisztus keresztjének ellenségei!
Nem róluk beszél  a Római levél 2. és Mt. 25. része!
Ők mindannyian hallottak Krisztusról, tehát ha dívatból vagy 'meggyőződésből' mást választottak és másban rögződtek meg, nincs mentség számukra!
Nincs bennük semmi, amit csodálnunk kellenne!
Ne említsétek őket egy lapon se Teréz anyával, se más keresztyénekkel!
:044:  
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 05, 13:40:01
Igazán megrázó időnként, hogy milyen lebecsmérlő mondatokat kell olvasni. Sajnálatos, hogy ez a szívből jön elő. Teréz nem pásztor volt és nem is tanító, nem is evangélista. Kedves Sándor, nem volt feladata, hogy tanítson, de ami rá volt bízva, meg is tette, hiszen megállt ez a szolgálata sok sok évtizeden keresztül. Abban is biztos vagyok, ahogy az életútját olvastam, hogy ami rá volt bízva, szívéből tette. Meg is harcolta a hit szép harcát, mert igen sok nehézségen ment keresztül, amin te soha. Viszont amit csinált, te soha nem leszel képes ezzel a hozzáállással elvégezni. Terézt nagyon keményen támadta a sátán és bizony ott volt a leprások között, nem félt tőlük, hanem fogta a kezét, simogatta a verejtékes arcát, vigasztaló szavakkal bátorította a haldoklókat, éjt nappallá téve ápolta a betegeket, etette, itatta őket, enni adott a szemétdombon élelem után kapirgáló gyerekeknek, tanította őket olvasni, írni, beszélt nekik Jézusról .... Amikor az épületből kiakarták dobni őket, amit berendezett kórháznak, nem adta föl, hanem harcolt érte az élete árán is... Én nagyon büszke vagyok Istenre, hogy Terézt így tudta használni. Ő aztán irgalmas szamaritánus volt. Gondolj csak arra példázatbeli szamaritánusra. Nem hirdette az Igét, hanem azt tette ami rá volt bízva.

Teréz ha megsimogatta volna az arcát a betegnek, - meg is tette,- mint ahogy írod gúnyból, lehet sokszor többre ment vele, mint az erőszakos térítéssel, arrogáns lefitymálással. Sándor! Kérlek, hogy Teréz anyát, hagyd ki az ítélkezésedből, mert nem jó útra visz. Hidd el, te se végzed velem együtt olyan flottul a dolgodat, akkor meg miről beszélünk. Annyira lebecsmérlő időnként a hozzászólásod, hogy tartok tőle nem kedves ez Istennek. Teréz mit tett? Az az ő dolga és Istené.

Abban sem vagyok biztos, hogy egész Kalkutta Teréz kezében volt. Talán erre is gondolhatnál, hogy nem mindenki volt nyitott Jézusra, hanem elég volt neki a fizikai segítség. Ez pedig nem Teréz dolga volt. Mi nem egy egész várost, országot kapunk, hanem egy tenyérnyi helyet, ahol munkálkodni kell. Abban biztos vagyok, hogy sokat imádkozott a betegekért és Isten könyörült is rajtuk. Kizártnak tartom, hogy nem beszélt a hitéről, meggyőződéséről. A tetteivel is felhívta Jézusra a figyelmet. Adott és adott, az életét adta Teréz ezért a szolgálatáét. Semmi nem kellett neki a világból, csak ápolhassa a betegeket....
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 05, 13:53:58
Isten a népét az igéjén keresztül, Szent Lelke segítségével vezeti, formálja és teremti újjá. A gyülekezetben igével kell feddni, a kificamodásokat helyrerántani. Amit nem lehet igével elrendezni, azt nem szabad sehogy sem elrendezni. Az Övéi hallgatnak az igére - a többivel pedig teljesen fölösleges a vesződés, legfeljebb képmutat majd és úgy csinál, hívősködni fog.
Az Isten szava az, ami tökéletessé teszi az övéit minden jó cselekedetre, a hallásra, a megfelelő látásra és az egészséges értékítéletre. Semmi más nem alkalmas erre a célra. Ezért fontos a szolgálók megfelelő megvizsgálása, mint elhívás, mint talentum és kapott feladat. A gyülekezetben felmerülő feladatok elvégzésére Isten kijelöli a megfelelő embereket - és meg is adja a szükséges képességet, adottságot ehhez. Nem elhívott igehírdető az, aki nem is érti az igét és félremagyarázza. Az elhívás meglétének mérőzsinórja pedig szintén az ige - hogy igeszerű-e. Akár diakónus is - vagy az iratterjesztésbe szolgáló testvér. Gyermekmunka, vagy az öregek lelkigondozása - mind része az egymás terhét hordozzátok és mindenki a maga terhét hordozza szép összefüggésnek. Az nem diakónia, ha valaki elmegy ebédet osztani, vagy mint Teréz anya - aki  bekötözte szegény hindu sebeit, de semmi használhatót nem mondott. Az ebédosztások a Blahán, vagy a ruhaosztások nem a mi feladatunk.
szeretettel Sándor

Kedves Erdei,

Kicsit elmentünk egymás mellett - azt hiszem, szóval én nem a cselekedetek fölöslegességéről beszéltem. A Jakab levél nagyon jó idézet - de nem igazolja Teréz anyát.  A 10 leprás példázata szintén nem igazolja Teréz anyát, pedig lehet, hogy neki nagyobb sikere volt, mint JÉzusnak - sokkal többen visszajártak hozzá - mint 10ből 1. Mert nem nyúlt a lelkükhöz. Emberi síkon humán segítség - amitől még simán elkárhozhatott.
Az ige nélküli gyógyítás. Mint a vérfolyásos asszony - aki máris meg akart lépni, amint érezte, hogy rendbejött. Teréz anya azt mondta volna, hogy látod, jó, hogy megfogtad a kötényemet, látod, meg is gyógyultál és szeretettel megsimogatta volna az arcát és nézte volna, ahogy boldog örömmel az asszony eltűnik a tömegben, egészségesen megy tovább a kárhozatba.
szeretettel Sándor

Sándor: Ne dédelgessük magunkat testvérek, hogy olyan jó jókodni.

De nagyon jó jókodni a te szavaddal élve. Én nagyon szeretek adni enni, inni bárkinek és szeretem ha örülnek neki. Lehet nem is kell mást tennem, csak egy szelet kenyeret adni és az illető elgondolkodik mi ez? Hintheted az Igét ha közben a gyomra üres, mert nem rád fog figyelni. Azt javaslom mindenkinek, ha Isten arra indít, hogy csak adj, akkor tedd azt nyugodtan. Péld. 3,28 Majd küld arra másik munkást, aki aratni fog az Úrnak. Isten gondoskodik és ez az Ő dolga, mi meg semmivel ne tegyünk többet, mint ami ránk van bízva, mert csak árthatunk. Ha csak enni kell adni, vagy akár csak egy kis pénzt, tedd azt és ne hirdesd az Igét, ha nem indít Isten. Majd az Úr küldeni fogja akit arra jelölt ki, te csak törd át az utat ha kell a jó tetteiddel.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 05, 15:37:37
Daba azt mondtad, hogy van igazság abban, amit Sándor mondott.
A fél igazság az nem igazság. Most lehetne itt véleményezni különböző helyzeteket és embereket (pl.: Teréz anya), de minek? Istentől fogják megkapni a maguk jutalmát a munkájukért.
Az, hogy a jótékonyság igei, vagy nem, arról nem kellene vitát nyitni, mert az írás egyértelműen rendelkezik. Hogy ezt ki, hogyan teszi az kinek-kinek a lelkiismeretére van bízva.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 05, 15:47:27
Kedves Erdei,

Kicsit elmentünk egymás mellett - azt hiszem, szóval én nem a cselekedetek fölöslegességéről beszéltem. A Jakab levél nagyon jó idézet - de nem igazolja Teréz anyát.  A 10 leprás példázata szintén nem igazolja Teréz anyát, pedig lehet, hogy neki nagyobb sikere volt, mint JÉzusnak - sokkal többen visszajártak hozzá - mint 10ből 1. Mert nem nyúlt a lelkükhöz. Emberi síkon humán segítség - amitől még simán elkárhozhatott.

szeretettel Sándor

Ha észreveszed Jézus se nyúlt a 10 leprás lelkéhez, csak hozzámentek gyógyulásért és Jézus kérdés nélkül meggyógyította őket.
Ha nekünk ezt nem kell tenni, mert nincs értelme, akkor Jézus miért tette?
A szeretet nem haszonlesésből indul ki:
"Van-e értelme adnom? Inkább nem adok, mert úgyse tér meg!"
Ez eléggé gázos gondolkodásmód, ha nem haragszol, legalábbis ez nem szeretet.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 05, 15:53:35
Kedves Gábor,

Jézus megkérdezte, hol van a többi 9? Az is gázos?
Nem a jó cselekedeteket akartam blamálni - érdekes, hogy ennyire szélsőségesen értetted amit mondok. Azt mondtam, hogy nem az a dolgunk - hogy emberi szép jócselekedeteket csináljunk.
Ami nem hitből van - bűn az. A másik ember, aki bajban van - elsősorban az a legnagyobb baj, hogy a kárhozatba megy. Az is baj, hogy éhes - nem azt mondtam, hogy más nincs, csak rangsoroltam. Szerintem nem gázos.
Jézus nem azt mondta, hogy nem baj, hogy nem jöttek el azok 9-en, a lényeg, hogy már nem leprások - hanem kérdezte, mivel a lepra volt a kisebbik baj.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 05, 15:56:38
Kedves Gábor,

Jézus megkérdezte, hol van a többi 9? Az is gázos?
Nem a jó cselekedeteket akartam blamálni - érdekes, hogy ennyire szélsőségesen értetted amit mondok. Azt mondtam, hogy nem az a dolgunk - hogy emberi szép jócselekedeteket csináljunk.
Ami nem hitből van - bűn az. A másik ember, aki bajban van - elsősorban az a legnagyobb baj, hogy a kárhozatba megy. Az is baj, hogy éhes - nem azt mondtam, hogy más nincs, csak rangsoroltam. Szerintem nem gázos.
Jézus nem azt mondta, hogy nem baj, hogy nem jöttek el azok 9-en, a lényeg, hogy már nem leprások - hanem kérdezte, mivel a lepra volt a kisebbik baj.
szeretettel Sándor

Kiszámítható volt a válaszod.  :gunyos:
Pont erről beszélek, hogy neked nem azt kellene számolgatnod, hogy statisztikailag hányan reagáltak helyesen Jézus tevékenységére, azaz ő dolguk, hanem azt kell tenned,a mit Jézus. Még ha értelmetlennek tűnik is.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 05, 15:59:50
Kedves Gábor,

Egyszerűen máshogy gondolkodunk. Jézus pontosan tudta, hogy a 9 nem fog visszajönni.
Nekünk pedig az a feladatunk, hogy nézzük - ki jön még a mennybe, ki tart velünk és nem azt, hogy van e szép cipője, mert akkor veszünk egyet neki. Persze, fontos - hogy vannak nyomorúságok és ha lehet segíteni kell, de elsősorban nem az.
Értem amit mondasz, mégsem hiszem, hogy erényt kellene kovácsolni belőle - hogy leckét adj. Egyszerűen másról beszélünk mind a ketten.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 05, 16:05:06
Sándor írta:
"Értem amit mondasz, mégsem hiszem, hogy erényt kellene kovácsolni belőle - hogy leckét adj."

Nem értem ezt a mondatot, de az látszik, hogy zavar téged, hogy nem tudsz rá válaszolni. Miért bánt ez téged? Én azt írtam le, ami történt. Egyszerűen tudtam, hogy ezt fogod válaszolni. Ennyi.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 05, 16:11:35
Amikor adok, akkor igyekszek nem számításból adni (hogy megtérjen), hanem könyörületből és szeretetből. Jézus is ezért gyógyította meg a leprásokat. Persze én is nézem, hogy ki tart velünk a mennybe, de ezt nem az adásnál teszem.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 05, 16:12:47
Kedves Sándor!

Az adakozás,szegények segítése nem önkormányzat feladata csak,hanem a miénk is.

Mát. 25,42
Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;
Mát. 25,43
Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem.
Mát. 25,44
Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?
Mát. 25,45
Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.

Mát. 5,7
Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
Jak. 2,13
Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, a ki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.

Az irgalmas szív csak akkor tud munkálkodni,ha meg van benne Jézus szeretete,ha betudja tölteni a szeretet parancsolatát.
Szeresd felebarátodat mint önmagad.
Az adakozó,irgalmas szív is egy Szellemi  ajándék Istentől, ami a szeretet által tud munkálkodni,
Ha valakiben nincs ilyen ajándék az valóban ugy fogja fel,hogy nem az én dolgom,adakozni,segíteni ,tegye csak az állambácsi.

Idézet
Az egész vagyonomat szétoszthatom - mégis semmi. Nem kevés, hanem semmi - Isten mércéjén
Igy van abban az estben ha szeretet nincs meg bennem és azt szeretetnélkül teszem amit teszek, az valóban semmi. Isten előtt.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 05, 16:14:50
Jakab 2.16
És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 05, 16:16:03
Kedves Sándor!

Az adakozás,szegények segítése nem önkormányzat feladata csak,hanem a miénk is.

Mát. 25,42
Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;
Mát. 25,43
Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem.
Mát. 25,44
Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?
Mát. 25,45
Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.

Mát. 5,7
Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
Jak. 2,13
Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, a ki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.

Az irgalmas szív csak akkor tud munkálkodni,ha meg van benne Jézus szeretete,ha betudja tölteni a szeretet parancsolatát.
Szeresd felebarátodat mint önmagad.
Az adakozó,irgalmas szív is egy Szellemi  ajándék Istentől, ami a szeretet által tud munkálkodni,
Ha valakiben nincs ilyen ajándék az valóban ugy fogja fel,hogy nem az én dolgom,adakozni,segíteni ,tegye csak az állambácsi.

Idézet
Az egész vagyonomat szétoszthatom - mégis semmi. Nem kevés, hanem semmi - Isten mércéjén
Igy van abban az estben ha szeretet nincs meg bennem és azt szeretetnélkül teszem amit teszek, az valóban semmi. Isten előtt. :afro:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 05, 16:32:12
"Van-e értelme adnom? Inkább nem adok, mert úgyse tér meg!"

Sándor az Ige ezt mondja:

Péld. 3,28 Ne mondd a te felebarátodnak: menj el, azután térj meg, és holnap adok; holott nálad van, amit kér.

Sándor: Jézus pontosan tudta, hogy a 9 nem fog visszajönni. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy nézzük - ki jön még a mennybe, ki tart velünk és nem azt, hogy van e szép cipője, mert akkor veszünk egyet neki.

Igen tudta és mégse mondta nekik, hogy nem gyógyítalak meg mert nem térsz meg, nem jössz a mennybe. Tudod miért? Mert Ő nem személyválogató.

1 Ján. 3,17
Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképen marad meg abban az Isten szeretete?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 05, 16:54:28
Anti! Ezt a hsz -emet nem tegnap éjjel írtam az is biztos: « Válasz #226 Dátum: Tegnap - 22:15:54 »
Ezt a témát ma kezdtük el.  :hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 05, 17:23:01
No itt megint kezd valami félresíklaní tesókáim!
 
1, Gabikám a 'hajas baba club' nevében mondom néked, ha valakinek a mondandójában igazat találok, akkor az igazságtartalmával egyetértek, még ha a Római pápa is az, aki mondja!
Ettől még nem leszek pap a vatikánban!

2, Senki nem állította, hogy adakozni csak azok részére üdvösséges, akik megtérést mutatnak.

3, Nagyon helytelen dolog valakinek a missziós szolgálatát a felekezeti hovatartozása, vagy teológiai ismerete alapján megítélni! Mert ugyan Teréz anya lehet, hogy keveset tudott az eleve elrendelésről, s tán többet gondolt Mária szerepéről, de mindent tudott Krisztusról, ami a puritán üdvösséghez szűkséges!
Tesókáim lehet, hogy azt gondoljátok, hogy a 'puritán' kifejezés a vesszőparipámmá vált!
Senkit sem akarok megbántani, de az evangélium hirdetése nem azonos a felekezetünk hitvallásának népszerűsítésével!
 
Aki katolikus, református, baptista, adventista, karizmatikus stb. teológiai tantételek, dogmatikák alapján minősítí keresztyén testvére evangélizációs törekvéseit, az már rég elferdítette az evangélizálás fogalmát! Az evangélium ugyanis Krisztusról szól és nem a mi írásértelmezésünkről!

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 05, 18:55:28
Daba: 2, Senki nem állította, hogy adakozni csak azok részére üdvösséges, akik megtérést mutatnak.

De igen, Sándor éppen erről írt. Nem hinném, hogy félrementünk volna. Akkor olvasd el végig mert szerintem te lemaradtál. Éppen Teréz anyát cikizte a szolgálatával, hogy mit tett miközben az emberek mennek a kárhozatra. Ideteszem, mert ebben nincs mit félre érteni, csak aki akarja:
"Nekünk pedig az a feladatunk, hogy nézzük - ki jön még a mennybe, ki tart velünk és nem azt, hogy van e szép cipője, mert akkor veszünk egyet neki."
"Az Övéi hallgatnak az igére - a többivel pedig teljesen fölösleges a vesződés, legfeljebb képmutat majd és úgy csinál, hívősködni fog."
"Az nem diakónia, ha valaki elmegy ebédet osztani, vagy mint Teréz anya - aki  bekötözte szegény hindu sebeit, de semmi használhatót nem mondott. Az ebédosztások a Blahán, vagy a ruhaosztások nem a mi feladatunk."
"Teréz anya azt mondta volna, hogy látod, jó, hogy megfogtad a kötényemet, látod, meg is gyógyultál és szeretettel megsimogatta volna az arcát és nézte volna, ahogy boldog örömmel az asszony eltűnik a tömegben, egészségesen megy tovább a kárhozatba."
"Ne dédelgessük magunkat testvérek, hogy olyan jó jókodni."
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 05, 19:12:11
Upsz! 1000 bocsi, ezen tényleg átsíklottam!
:pirul:
 
Sándor testvérem, csak tanácsként mondom, hogy beszélj ezekről a dolgokról a lelkészeddel, mert ennek köze nincs a református hitvalláshoz, Kálvinhoz és legfőképpen nincs köze a BIBLIÁHOZ!
Veszélyes szélsőség amit hírdetsz testvérem!
:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 05, 19:16:22
Sziasztok!

Ahogy olvastam ezt a párbeszédet eszembe jutott pár gondolat:

  Jézus tudta, hogy:
- Júdás el fogja árulni;
- Péter 3x meg fogja tagadni;
- Isten népe, a zsidók,
- a test szerinti testvérei Barabbást fogják választani;
- az apostolokat sok helyen üldözik majd;
- sokan lesznek, akik elutasítják majd Őt;
- a megtértek is néha elgyengülnek, esetleg elbotlanak;
- mi itt fogunk beszélgetni  :D

    .... és mégis, mégis!!! Vállalt mindent az emberért, akit legjobban szeret a teremtményei közül.

  Miért?! Azért mert azt is látta előre, hogy milliónyian fogjuk imádni az Atyát és a Bárányt a mennyei vacsorán!!! Azért, mert Isten hűséges és véghez viszi a tervét!!
És nem is hagyott minket egyedül. elküldte a Szent Szellemet, Aki jobban tesz bizonyságot, mint mi, jobban meggyőzi az emberek szívét, mint mi. Nekünk Rá kell hagyatkoznunk, mert ha nem ezt tesszük, ha testből cselekszünk, ha ítélkezünk, akkor kevélykedünk. A kevélyeknek pedig Isten ellen áll!

   üdv: Kamilla

    
 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 05, 19:36:33
Igen Kamilla, erről van szó!
A Szentlélek pedig a Krisztust hírdetí és nem a dogmatikát!
:igen:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 05, 21:28:01
Kedves Mária és Daba,

Nem tudom, miért értelmezitek amit írtam úgy, ahogy aztán végül egyet is értettetek. Amikor azt írtam, hogy csak igével szabad a gyülekezet gondjait megoldani - ott még az egyházfegyelemről volt szó, a feddésről - most pedig beidézitek, mintha az adakozásról írtam volna. Ez nem szép, vagy pedig nem figyeltetek rendesen.
Azt írtam, hogy az igére csak az Övéi fognak hallgatni - és az számít. Nem jelenti azt, hogy adakozni, segíteni csak annak szabad - aki megtérést mutat - szeretném látni, hogy értitek, kiforgattátok amit mondtam.
Amit firtattok - kicsit megfordítanám. Ha valakik összeállnak, hogy segítsenek a szegényeken, gyújtsenek és egy ilyen jószolgálatot végezzenek - szeretetvendégségeket tartanak, bekötözik a sebeket, inni adnak - látogatnak - akkor ezek keresztények? Ha éppen hinduk, vagy muzulmánok teszik, vagy egészen hitetlen emberek - akkor azokat Jézus megdícséri, mint tanítvány nevében? Meglátogatták JÉzust és inni adtak neki és felruházták? Tényleg úgy gondoljátok - hogy Jézus ezekre gondolt? Ennyi és kész? Vagy ha ezt a katólikus teszi - az azért más - mert hát ugye az keresztény, tehát ilyenek a keresztények - ilyen jók. Így gondoljátok? Én erre mondtam, hogy ha van egy jótékonysági akció - egy gyújtés a szegényeknek, egy jó levesre karácsonykor - (ami keresztény ünnep - tehát jobb lenne egy másik napot választaniuk) - akkor az keresztény diakónia? Mégegyszer mondom - nem ez az igazi dolgunk. Nem erről kell szóljon a szolgálatunk. Önkormányzati feladat. Attól, hogy kereszténynek nevezett csapat végzi attól még semmi köze a kereszténységhez. Az a baj, hogy a Szent Lélek öröme és igazolásának hiánya egyre több álkeresztény gyülekezetet terelget ebbe a "jószolgálatba" - hogy történjen valami. Mutatni, milyen jók vagyunk mi keresztények. Tudjátok - a te adományod titkon legyen. Menj el látogasd meg az özvegyeket és árvákat. Nem kell nagy dobra verni - hogy álljon elő, aki szegény - itt adjuk a levest ingyen. Nem tudom kedves Daba - mi veszélyes abban amit írok- bibliaellens dolgokat - szerintem nem kell félni tőlem.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: nagyika7 - 2009 Augusztus 05, 21:42:10
Kedves Sándor

Világos és érthető volt gondolatmeneted, harmóniában az Írással.

üdv:n7
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 05, 23:31:27
Upsz! 1000 bocsi, ezen tényleg átsíklottam!
:pirul:
 
Sándor testvérem, csak tanácsként mondom, hogy beszélj ezekről a dolgokról a lelkészeddel, mert ennek köze nincs a református hitvalláshoz, Kálvinhoz és legfőképpen nincs köze a BIBLIÁHOZ!
Veszélyes szélsőség amit hírdetsz testvérem!
:2smitten:


Kedves Sándor tesókám!
Most volt időm részletesen átnézni a hozzászólásaidat ebben a témában, az elsőtől az utolsóig!

Teréz anya missziós szolgálatának megítélésén kívűl, azt kell mondjam, hogy hatalmasat hibáztam a hozzászólásod megítélésében!
Nincs mentségem, s nem is kívánok mentséget keresni a feljebb olvasható tanácsomra és megjegyzésemre!
A lelkészi beszélgetésre és tanácsra nekem van szűkségem, mégpedig sürgőssen!
:pirul: :pirul:
:pirul:
 Az Alfa-Omegán a jővőben folytatandó moderátori tevékenységem
alaposan fontolóra fogom venni!

A felűletességből származó véleményformálásom miatt őszíntén kérem elnézésedet !
Szeretettel és tisztelettel:
Daba
:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Augusztus 06, 01:59:13
Daba meg akar lógni!  :2knuppel: :hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 06, 07:05:12
Daba irta:
"Gabikám a 'hajas baba club' nevében mondom néked, ha valakinek a mondandójában igazat találok, akkor az igazságtartalmával egyetértek, még ha a Római pápa is az, aki mondja!
Ettől még nem leszek pap a vatikánban!"

 :D
Inkább csak arra gondoltam, hogy a világ is tele van fél igazságokkal: (Lásd: "A mozgás egészséges, ezért a jóga is egészséges" Ez is egy fél igazság.) A fél igazságok teszik elfogadhatóvá az igazságtalanságot, és így lesz az igazság (tényszerüség) igazságtalansággá.
Sándor talán csak attól fél, hogy a mi állításunk szerint a szeretet nevében mindenkinek adnunk kell, és így senkinek nem mondunk nemet, amíg csak tönkre nem megyünk anyagilag. Mi nem erről beszélünk, mert a szeretet ezt nem teszi.
Nekem van egy ismerősöm, akinek sok gyermeke van. Nagyon rosszul állnak anyagilag. Volt, hogy segítettünk pénzzel. Aztán felismertük, hogy hiába fogunk pénzzel segíteni, minden el fog folyni a keze közül, így ha segítünk, akkor is csak természetes dolgokkal (kaja, stb) és tanáccsal, hogyan tudja rendezni az életét, hogy ne legyen ilyen helyzetben.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 06, 07:22:39
Kedves Daba,

Örülök annak, amit írtál, nem magam miatt - és nem kell lemondani a moderátori feladatról. Jót fog tenni. Sok tényező befolyásolt és az ego sajnos sokszor győz.
Még egy kérdést szeretnék feltenni a többieknek. A harag napja - jutalmazás napja történet egy részét már láttuk, sajnos hiányosan lett beidézve. Jézus azt mondja, meglátogattatok, felruháztatok - szóval atyám áldottai - ezt mondja az Övéinek. Ez itt nem egy kedélyes asztalbeszélgetés, ahol úgy mindenki mond valamit ami eszébe jut, a helyzet nem olyan. Azt kérdezik - mikor? Nem emlékeznek rá? Szeretném, ha néhány felesleges kört megspórolhatnánk - ezért mondom előre - nem álkegyesség ami zajlik. A helyzet annyira súlyos, hogy ilyenről ott szó sincs. Miért mondja ezt Jézus és miért kérdeznek így vissza? Ha osztották a sok ételt, a sok jó keresztény - hát akkor most meg nem emlékeznek? Miről van szó.
Teréz anyának a történetét meg kell ismerni - nem csak a katólikus propaganda szintjén - hanem tényleg. Nem is akartam ebbe mélyebben belemenni, mint amennyit már leírtam.
Örülök ennek a témának - függetlenül attól, hogy miként zajlott le - azt hiszem átvettük a kérdést mégis, én a magam részéről szívesen megyek új témára, minden fontos ehangzott.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 06, 07:32:16
Sándor ne felejtsd el, hogy az általad idézett igében nem keresztényekről van szó, hanem a nemzetekről és az ítélet arról szól, hogy ők hogyan álltak Isten népéhez. Tehát itt nincs szó arról, hogy mi keresztények hogyan adakoztunk. Az "övéi" kifejezés pont azt mutatja, hogy azért az övéi, mert jót tettek a tanítványaival, így az övéinek nevezte őket az Úr.

Hidd el nincs veled semmi bajom, csak amiket megfogalmaztál azt nem láttam teljesnek. Nem állítom, hogy nem látod jól, csak lehet, hogy nem sikerült jól megfogalmaznod.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 06, 08:40:14
Sándor

Én azt gondolom, hogy az írásaidból, (itt legalább is) sugárzik a felsőbbség tudat. Nem Krisztus tudatod, hanem kiválasztott tudatod van.
Ennek a következménye, hogy minden ami nem egyezik a vallásoddal, az alacsonyabb sorba kerül. Gyakorlatban ez azt jelenti hogy aki nem úgy gondolkodik,hisz vagy él mint te is, az automatikusan megy a kárhozatra.
Míg magadról úgy gondolkodol, mintha automatikusan mennél az üdvösségre.
Ezt Jézus úgy hívja, hogy a farizeusok kovásza.
Nem vonom kétségbe, sem a tudásodat, sem a hitedet. Ellenben a gondolkodásod helytelennek tartom.
Mikor olvasom amit írsz, nem mindig tudom egyből megfogalmazni a gondolataimat, de belül érzem, hogy valami nem stimmel. Szerintem ezzel nem vagyok egyedül.
Tulajdon képen Gábor fogalmazta meg, hogy ezek féligazságok.
Jézus a szolgálatról tanított, az alázatról, a cselekedetekben megnyilvánuló szeretetről. Jézus nem egy felekezetért halt meg, nem egy közösségért, nem a benne hívőkért, hanem az egész világért.
Csak Krisztus kegyelmén múlik, ki üdvözül és ki nem.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 06, 09:06:55
Kedves Gábor és Erdei,

Higgyétek el, sokszor nem is válaszolok, mivel semmi jó nem épülhet, a téma felvetése is már fonák és az elvárási terelgetés, hogy mit kellene nektek válaszolnom - az is nyilvánvaló, pedig a válasz nem az.
Senkit nem szeretnék megbántani - és azt is tudom, hogy Isten kegyelme az alapja a ti és az én életemnek is. Semmi jó nincs, amit ne Isten adott volna. Ennek a fórumnak nem az a célja (részemről) - hogy elnyerjem a tetszéseteket az elvárásotoknak megfelelően. Isten pedig szuverén. Szerintem inkább menjünk tovább, ha már elkezdtük a jó cselekedeteket - adakozást - hogy akkor mi a motivációja a missziónak. Csak azért, hogy ne hozzak fel újabb példát - maradnék Teréz anyánál, mivel ez már úgyis kiváltott némi felháborodást. Sok hindunál ott van Teréz anya képe a Ganes szobor és Káli Istennő képe között. Ott füstölögnek neki - mint a nagy szent asszonyról - de Káli Istennőnek adnak hálát érte. MInd hindu maradt. Fogalmuk sincs megváltásról, JÉzus kereszthalálának üzenetéről. Nos - hálával áldozzál az Úrnak, és a jó kedvű adakozót szereti az Isten - nézőpontból szeretnék a misszió - tehát a keresztény gyülekezet igazi feladata, elhívása és értelme - alapjairól beszélni. Nem tudom, mehet-e - ilyen feltételekkel.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 06, 09:30:19
Semmi baj Sándor.
Azt azért tartsd észben: nem mindegy, hogy azért nem válaszolsz, mert nem tudsz, vagy azért, mert nem értesz egyet, vagy azért, mert megsértődtél, stb. Amikor nem válaszolsz, akkor ez nem derül ki. Nem helyes, hogy nem válaszolsz és utólag jegyzed meg, hogy téged mennyire félreértenek. Ne tedd ezt, ez nem jó.

Lehet, hogy te az alapokról beszéltél, de ez számomra nem volt egyértelmű. E mellett az alapokhoz hozzátartozik az adakozás, attól függetlenül, hogy milyen teológiát ragasztasz mellé és hogy számodra ez mekkora fontossággal, vagy lényegtelenségel bír. Ne feltételekkel menjen, hanem te is legyél nyitott, ha valaki nem az alapok tekintetében akar beszélni róla.

Legalább az általad felhozott igére, amire legutóbb válaszoltam reagálhatnál. Hiszen nem tudjuk, hogy most másképp gondolod, vagy rosszul idézted, vagy bármi. Elvégre te mondtad: "Még egy kérdést szeretnék feltenni a többieknek."

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 06, 10:22:06
Kedves Gábor,

Erre az írásodra sem válaszolnék legszívesebben, mivel semmit sem fog építeni, de mégis megteszem. Ne legyél ilyen nagyvonalú - hogy semmi baj, azután pedig végig cikizel, ugyanis nincs összhangban.
A legalább válaszolj - azt jelenti, hogy bár engem tartasz gőgösnek - mégsem egy megszeppent írással toporogsz.
A felajánlott opcióid - hogy mi is van, mikor nem válaszolok - hiányos. Vannak olyan helyzetek, amiker kerülni kell az értelmetlen vitát. Ezt tanácsolom Neked is.
Az adakozás, jókodás, magam dicsősége és hogy én megsértődtem - mind olyan felvetés, ami nem úgy van és nincs értelme beszélni róla. Védekezni sem szeretnék ezügyben - mert tényleg nem fontos.
Az adakozás indíttatása nem teológiai vagy felekezetbeli kérdés - én semmiféle teológiát nem ragasztok sehová. Én mondtam 2 igét - erre Te azt mondod ragasztok. Nem tudom, mit kellene válaszolnom. Teljesen nyitott vagyok a beszélgetésre - a civakodásra és kötözködésre pedig nem.
A jókodás megítélésének kulcskérdését tettem fel - hogy ne ragadjunk bele a katólikuskodásba meg reformátuskodásba vagy karizmatikuskodásba. Szörnyű, hogy nem lehet rendesen az igéről beszélni.
Most megkérdezem a feltett kérdésem gyakorlati szempontból. Azt mondja valaki, legyél hálás az Úrnak és jó kedvű! Erre Te? Mit teszel? És látni fogjuk a gyümölcsöket is - hogy fogsz levest adni és miért. Mennyit ér az özvegyasszony 2 fillérje. Nagyon szép téma - kár lenne leragadni a személyeskedési problémáknál.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 06, 11:22:14
Kedves Gábor,

Erre az írásodra sem válaszolnék legszívesebben, mivel semmit sem fog építeni, de mégis megteszem. Ne legyél ilyen nagyvonalú - hogy semmi baj, azután pedig végig cikizel, ugyanis nincs összhangban.
A legalább válaszolj - azt jelenti, hogy bár engem tartasz gőgösnek - mégsem egy megszeppent írással toporogsz.
A felajánlott opcióid - hogy mi is van, mikor nem válaszolok - hiányos. Vannak olyan helyzetek, amiker kerülni kell az értelmetlen vitát. Ezt tanácsolom Neked is.
Az adakozás, jókodás, magam dicsősége és hogy én megsértődtem - mind olyan felvetés, ami nem úgy van és nincs értelme beszélni róla. Védekezni sem szeretnék ezügyben - mert tényleg nem fontos.
Az adakozás indíttatása nem teológiai vagy felekezetbeli kérdés - én semmiféle teológiát nem ragasztok sehová. Én mondtam 2 igét - erre Te azt mondod ragasztok. Nem tudom, mit kellene válaszolnom. Teljesen nyitott vagyok a beszélgetésre - a civakodásra és kötözködésre pedig nem.
A jókodás megítélésének kulcskérdését tettem fel - hogy ne ragadjunk bele a katólikuskodásba meg reformátuskodásba vagy karizmatikuskodásba. Szörnyű, hogy nem lehet rendesen az igéről beszélni.
Most megkérdezem a feltett kérdésem gyakorlati szempontból. Azt mondja valaki, legyél hálás az Úrnak és jó kedvű! Erre Te? Mit teszel? És látni fogjuk a gyümölcsöket is - hogy fogsz levest adni és miért. Mennyit ér az özvegyasszony 2 fillérje. Nagyon szép téma - kár lenne leragadni a személyeskedési problémáknál.
szeretettel Sándor


Erre a hozzászólásodra priviben fogok válaszolni, hogy bizonyságot tegyek a többiek előtt is arról: nem szócsatát akarok vívni és nem "ütök vissza" mások előtt a sértő megjegyzéseidre, hogy ne szégyenítselek meg.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 06, 13:01:59
Idézet
Még egy kérdést szeretnék feltenni a többieknek. A harag napja - jutalmazás napja történet egy részét már láttuk, sajnos hiányosan lett beidézve. Jézus azt mondja, meglátogattatok, felruháztatok - szóval atyám áldottai - ezt mondja az Övéinek

Kedves Sándor mivel én idéztem a Máté 25. fejezetéből a példázatot arra ,hogy nem csak az önkormányzat feladata szolgálni az elesettek felé hanem a legfóképpen a miénk., mert számon lessz kérve.
Most alátámasztva egy Református professzor által küldőm az ő magyarázatát,hátha neki jobban elhiszed amit ez az ige kijelent.
Nekem nem az a fontos,hogy magam megértett kijelentését alátámasszam,hanem,hogy Isten igéjének igazságára eljussunk.

dr. Varga Zsigmond Reformárus  vallástörténész professzor tanítása.

 Ez az ítélet nem véletlenül „szigorú” az egyház népe iránt, és nem véletlenül „enyhe” azok iránt, akik földi életükben formai tekintetben nem tartoztak hozzá az egyházhoz. Az ítéletnek egyetlen alapja van: az embernek a másik ember iránt tanúsított, Isten irgalmasságára válaszoló irgalmassága, bármely helyzetben, az „egy szükséges” formában. Mindebben Jézus teljes egészében vállalja a közösséget a segítségre szoruló emberrel; nem úgy, hogy mögötte eltűnik a nyomorúságban levő ember, hanem úgy, hogy minden segítségünkre szoruló embertársunk mögött felragyog az ő személye: minden ilyen ember egy az ő „legkisebb testvérei” közül. Megdöbbentő a beszéd csattanója: a király döntésére adott válasz a két csoport részéről: formájában tökéletesen párhuzamos, de tartalmában két külön világba vezet. Az áldottak azért lehetnek részesei a világ teremtése óta elkészített uralkodásnak, mert a leghalványabb számítás sem érvényesült tetteikben. Az embert embernek látták, ez indította őket könyörületre és szolgálatra: tetteiknek Krisztussal való összefüggését csak maga Krisztus állapítja meg. Az átkozottak pedig azért jutnak arra a sorsra, amelyet Isten nem is az embernek, hanem az ellene lázadó ősi ellenségnek és táborának, az embertelenségnek és bűntársainak szánt, mert önzésükben sejtelmük sem volt arról, hogy amikor közönnyel mennek el a segítségükre utalt ember nyomorúsága mellett, akkor magatartásuk a legsötétebb istentelenség: Krisztus meggyalázása, mint minden embertelenség. A kárhozat meghirdetése egyszerre sújtja az ember nyomorúsága iránti közönyt és a számító vallásosságot.

Szeretettel Ircsi

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 06, 13:34:28
Sándorom, akkor legyünk konkrétak.

"Ezért fontos a szolgálók megfelelő megvizsgálása,"

Kérdésem ki vizsgálja meg, és milyen alapon?

"A gyülekezetben felmerülő feladatok elvégzésére Isten kijelöli a megfelelő embereket - és meg is adja a szükséges képességet, adottságot ehhez."

Arról honnan van bizonyosságod, hogy Isten jelölte ki őket? Mik a képességek és adottságok?

"Az nem diakónia, ha valaki elmegy ebédet osztani, vagy mint Teréz anya - aki  bekötözte szegény hindu sebeit, de semmi használhatót nem mondott."

Talán ott voltál, mikor Teréz bekötözte a sebeket? Vagy honnan veszed, hogy semmi használhatót nem mondott?

"Ismerek sok történetet - mikor egy kisfiút elütött egy autó, ápolták, simogatták a fejét, bekötözték és mondták neki, hogy mert ő most szenved, szereti őt az Isten. Szóval ez egyszerűen nem igaz - sőt."

Szerinted mi nem igaz? Az, hogy Isten szereti?

"Meggyógyult és ment tovább a kárhozatba."

Ezt milyen alapon jelented ki?

"Isten dicsőségét kell bemutatni, nem a mi jókodásunkat."

Ezt hogyan teszed meg?

"Tehát ha a legkisebb atyámfiának- akivel közös az Atyám, vagy ha inni adok tanítvány nevében - tehát nem általában adok inni - szóval Jézus maga is tesz egy szükítő jelzést az igében."

Ezt hol találom a bibliában?/tanítvány nevében) Jézus nem tett különbséget a kútnál ha jól emlékszem, Ő mindenkinek akar inni adni, vagy nem?

A másik ember, aki bajban van - elsősorban az a legnagyobb baj, hogy a kárhozatba megy.
 
Megint, az a kérdésem mi alapján mondod valakire, hogy a kárhozatba megy? Milyen alapon jelented ezt ki bárkiről?

"Nekünk pedig az a feladatunk, hogy nézzük - ki jön még a mennybe, ki tart velünk "

Ezt mi alapján mered kijelenteni, hogy te a menybe mész,és azok akik veled tartanak?

"Ha valakik összeállnak, hogy segítsenek a szegényeken, gyújtsenek és egy ilyen jószolgálatot végezzenek - szeretetvendégségeket tartanak, bekötözik a sebeket, inni adnak - látogatnak - akkor ezek keresztények? Ha éppen hinduk, vagy muzulmánok teszik, vagy egészen hitetlen emberek - akkor azokat Jézus megdícséri, mint tanítvány nevében? Meglátogatták JÉzust és inni adtak neki és felruházták? Tényleg úgy gondoljátok - hogy Jézus ezekre gondolt?"

Megint mi az a tanítvány nevében? Igen, én azt hiszem, hogy Jézus meg dicséri. Tudod csak azért mert önmaguknak törvényei ők, akik a törvényt nem ismerve betartják a törvényt. Irgalmasok, akik ellen nincs ítélet.

"karácsonykor - (ami keresztény ünnep"

A karácsonyt mint keresztény ünnepet melyik bibliából olvastad ki? Nem egy torz katolikus ünnep, akiket te nem igazán szívlelsz? Viszont az ünnepeik tetszenek?

"Az a baj, hogy a Szent Lélek öröme és igazolásának hiánya egyre több álkeresztény gyülekezetet terelget ebbe a "jószolgálatba" - hogy történjen valami."

Azt megint honnan tudod, hogy az "álkeresztény" gyülekezet?

Ezekre igazán válaszolhatsz, mert nem olyan komplikált kérdések.
 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 06, 13:36:43
Ircsim ez igen találó!
 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 06, 13:43:41
 :068:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 06, 16:48:32
Sziasztok!
Kamilla vagyok. Nem tudom ontosan mi a probléma, de van egy pár gondolatom:

   Amikor frissen megtért voltam, és elkezdtem istentiszteletekre járni, tanításokat hallgatni, olvasni az igét és kezdtem beépíteni az életembe a hallottakat és látottakat, mikor észrevettem bizonyos változásokat és felfogtam, hogy tényleg bűnbocsánatom van, és hogy "más" vagyok mint előtte, és "más" mint a körülöttem élők, akkor én is hajlamos voltam "különbnek" tartani magamat! Kicsit össze voltam kuszálódva! Nem csoda, mert minden új volt! Ez nem rosszindulat, csak "zavar". Szerintem.

   Észre vettem, hogy mások mit tesznek rosszul, mi az ami nem igei, persze csak a mindenkori igeismeretemnek megfelelően. Ez azért volt, mert bűnismeretre jutottam, ami azelőtt nem volt bennem!
   Kritikusan láttam más vallásúakat, főleg a katolikusokat, mert abból a háttérből jöttem. Láttam a különbséget a misék és az istentiszteletek között. Láttam a különbséget a templomba járók és a gyülekezetbe járók között. Láttam a különbséget a pap és a pásztor között, stb. És jobban tetszett/szik az, "amiben" most vagyok!
   Amikor az ember még "zöld", akkor hajlamos a túlzásokra, éretlenül nézi a dolgokat, inkább érzelemből, mint szellemből. Idő kell ahhoz, hogy ez megváltozzon!

   Most - már eltelt jó pár év az Úrban - kicsit érettebben látom ezeket a dolgokat. Az érettséghez hozzájárult, hogy Isten párszor "helyre tett", volt úgy, hogy szégyelltem magam a gondolkodásomért, mersze magamban, az Úr előtt, nem megalázva. Mióta "lementek" rólam ezek az előítéletek és megtapasztaltam, milyen jó, hogy engem sem ítélgettek, mikor hibáztam, azóta tudom szeretni embertársaimat és Jézus szemével, hitben látni őket. Nem én vagyok a Megváltójuk, és a Megtartójuk!

   Nem tudom Sándor hány éves keresztény/megtért, de lehet, hogy nála is ez a probléma. Fontos különbséget tenni a vallási tanítások, ideológiák és az emberek személye, cselekedetei között.

  Fontos, hogy mielőtt kimondanánk valamire, hogy rossz, vizsgáljuk meg közelebbről! Beszélgessünk azokkal, akiket kritikusan látunk, ismerjük meg őket, a motívumaikat.
  Fontos tisztában lenni a fogalmakkal. Semmiképpen ne ítéljünk idó előtt! Főleg ne az emberek öröklétben betöltött helyéről! Úgy gondolom, hogy csak a Teremtő tudja azt, hogy ki hova jut a végén! Azt is csak Ő tudja, hogy mi lesz a mi sorsunk!

  Sokszor, amikor látom, hogy más felekezetűek mennyit munkálkodnak azon - pl. a Máltai, a Babtista szeretetszolgálat; Vöröskereszt, stb - hogy az embereken segítsenek, elgondolkozom, hogy nekem is tenni kellene valamit, az imán kívül! A szeretet cselekedetekben is megnyilvánul! Lehet, hogy főleg azokban?! Legtöbbször, ha módom van rá anyagilag támogatom ezeket a szolgálatokat. Különben szerintem ezek a szolgálatok nem üdvözítő erejűek, de Isten mindenképp "díjazza" őket, kedvesek előtte!  :012:

   Legfontosabb, hogy tudatosítsuk: mindannyiunkért Jézus Krisztus halt meg!!

   Remélem nem bántottam meg senkit, nem volt szándékomban. Bocs a körmondatokért! Így "jött ki" egy szuszra! Szóban könnyebb!!  :088:

  Szeretettel: Kamilla


 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: nagyika7 - 2009 Augusztus 06, 18:24:34
Szépnapot a fórumnak

Azok a keresztény szervezetek akik a világ felé, a kereszt üzenete nélkül végzik a karitatív jellegű szolgálataikat, nem tesznek egyebet mint kicsúfolják a keresztet. Az Evangélium hirdetése a legfontosabb feladata a Krisztus szolgáinak. Majd ezt követi a jótékonykodás, de legelsősorban a hitünk házanépével! A hangsúly eltolódott.( Erre szándékozott Sándor a figyelmet felhívni.) Hírnevet és megbecsülést, elismerést a társadalomban. Ezt nyújtanak ezek a szervezetek az egyháznak.  

Minap szem és fültanúja voltam egy eseménynek: Egy keresztény testvér anyagi bajba került. A gyülekezete vezetőihez fordult segítségért. Kenyérre és egyéb alapvető élelmiszerekre lenne szüksége naponként. Kukákból kiszedett alumínium sörös dobozokat, üvegeket gyűjt és adja le a Tesco-ba  A gyülekezet vezetői elutasították kérését mondván: nem engedheti meg magának ezt a Gyülekezet. Viszont megengedték neki imaalkalom után, hogy az imaház hűtőjét kiüríthesse, ami zömében lejárt szavatosságú élelmiszereket tartalmazott (láttam!) Ezt kapta. Míg ereje volt fizette a tizedet!

Persze a gyülekezet költi a pénzt a hátrányos helyzetű kissebség támogatására focilabda játékok ruha élelmiszer stb. Illetve azon töri a fejét hogyan lehetne uniós pályázatot megnyerni, amivel a város hajléktalanjainak a gondját tudná viselni, mert az jó pont a város vezetés előtt. (közben szép kastélyban nyújtózkodik szabadidejében Vajtán)

Missiózni akarnak a jócselekedetekkel. De az ilyen fajta „új evangélizáción”ami nem a kereszt üzenetére épül az emberek csak színből térnek meg, és járnak gyülekezetbe. Az anyagi javak vonzották oda őket ez is tartja őket ott.

Az Egyház elsődleges feladata, hogy hirdesse az evangéliumot, tegye tanítvánnyá a nemzeteket nem ,hogy ruhát burgonyát és babgulyást osztogasson válogatás nélkül.

Hamár jólelküsködni akar akkor miért nem a saját házában számolja fel először szegénységet? Persze, mert azt nem adják le a híradóban és az újságokban. Ha majd a saját falain belül rendet teremtett, akkor nyisson kifele jótékonykodni ilyen mértékben ahogy teszik ma. Egyébként csak lyukas tarisznyába önti a pénzt.  :062:

üdv: n7
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 06, 19:39:10
Sziasztok Tesókáim!
Látom az adakozás- evangélizálás témájából sikerűlt eljutnotok a 'ki üdvözűlhet, ki nem üdvőzűlhet' kérdéssorhoz!

Nos, ebben a témában teológia mentesen a következőt tudom mondani mind a Református, mind a Karizmatikus oldal képviselőinek:
'Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában.
Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az Ő Fiáról.
És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az Ő Fiában van.
Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.
Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az  Isten Fiának nevében.'
1Jn. 5:10-13
'Sajnos' a puritán evangélium, az ilyen kinyílatkoztatások összesége, van akinek unalmas, mert nincs miről vitatkozni róla!
Nekik ajánlom a teológia válfajait a reformátustól- karizmatikusig!
Akiket pedig inkább érdekel az 'unalmas', de mégis üdvőzítő Krisztus, nekik a megreformált hitvalló egyházat javaslom, bár tudom, hogy vannak, akik szerint erre sincs szűkség!
Szeretettel:
Daba   
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 06, 20:30:12
'Sajnos' a puritán evangélium, az ilyen kinyílatkoztatások összesége, van akinek unalmas, mert nincs miről vitatkozni róla!
Nekik ajánlom a teológia válfajait a reformátustól- karizmatikusig!
Akiket pedig inkább érdekel az 'unalmas', de mégis üdvőzítő Krisztus, nekik a megreformált hitvalló egyházat javaslom, bár tudom, hogy vannak, akik szerint erre sincs szűkség!
Szeretettel:
Daba   
Dabám nincs olyan, hogy puritán evangélium. Evangélium van. Jelzők nélkül.
Szerinted melyik egyház a megreformált hitvalló akit javasolsz?

Nagyika7

Sándor egy szóval nem írta amit te írsz.
Ami azt illeti, ez egy egészen más kérdés amiről te írtál.
Sok igazság van benne, de hangsúlyozom Sándor nem erről beszélt.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Augusztus 06, 20:34:37
Sziasztok Tesókáim!
Látom az adakozás- evangélizálás témájából sikerűlt eljutnotok a 'ki üdvözűlhet, ki nem üdvőzűlhet' kérdéssorhoz!

Nos, ebben a témában teológia mentesen a következőt tudom mondani mind a Református, mind a Karizmatikus oldal képviselőinek:
'Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában.
Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az Ő Fiáról.
És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az Ő Fiában van.
Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.
Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az  Isten Fiának nevében.'
1Jn. 5:10-13
'Sajnos' a puritán evangélium, az ilyen kinyílatkoztatások összesége, van akinek unalmas, mert nincs miről vitatkozni róla!
Nekik ajánlom a teológia válfajait a reformátustól- karizmatikusig!
Akiket pedig inkább érdekel az 'unalmas', de mégis üdvőzítő Krisztus, nekik a megreformált hitvalló egyházat javaslom, bár tudom, hogy vannak, akik szerint erre sincs szűkség!
Szeretettel:
Daba   

Ez tetszett... :hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 06, 22:00:33
'Sajnos' a puritán evangélium, az ilyen kinyílatkoztatások összesége, van akinek unalmas, mert nincs miről vitatkozni róla!
Nekik ajánlom a teológia válfajait a reformátustól- karizmatikusig!
Akiket pedig inkább érdekel az 'unalmas', de mégis üdvőzítő Krisztus, nekik a megreformált hitvalló egyházat javaslom, bár tudom, hogy vannak, akik szerint erre sincs szűkség!
Szeretettel:
Daba   
Dabám nincs olyan, hogy puritán evangélium. Evangélium van. Jelzők nélkül.
Szerinted melyik egyház a megreformált hitvalló akit javasolsz?

Nagyika7

Sándor egy szóval nem írta amit te írsz.
Ami azt illeti, ez egy egészen más kérdés amiről te írtál.
Sok igazság van benne, de hangsúlyozom Sándor nem erről beszélt.

Kedves Robi!
 A puritán jelzőt, sajnos magára az evangéliumra vagyok kénytelen használni, mert sajnos katólikustól- karizmatikusig, mindenki másként értelmezi az evangéliumot!

Tudod a puritán evangélium alatt,ahogy írtam már magát a bibliai kinyilatkoztatást értem, teológia és dogmatika nélkűl!
S képzeld el testvérem, ennek annyira egyszerű az üzenete, hogy a magamfajta szellemi fogyatékos is megérti!
:igen:
A megreformált hitvalló egyház pedig az, amely az evangéliumot abban a bárki által érthető formában hírdeti és éli meg, ahogy az apostolok is tették!
A megreformálás alatt én a helyreállítást értem, nem teológiai és dogmatikai, hanem BIBLIAI ALAPON!

:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: nagyika7 - 2009 Augusztus 06, 22:08:30
Kedves Erdei

Most vagy te olvasol figyelmetlenül és érted félre Sándort vagy nekem van a szövegértelmezéssel gondom…Majd Sándor eldönti.

Nekem végig az jön le Sándor hozzászólásaiból, hogy nem ért egyet azzal az általános jótékonykodással, (ami esetekben intézményrendszerszerűen) zajlik az egyházban, a világ felé, mert hiányzik belőle a kegyelem közvetítése. Vagyis nem az Üdvösség hirdetése, a juhok begyűjtése, elsődleges szempontjuk ezeknek a humanitárius szervezeteknek, hanem földi bajok orvoslása ha kell Krisztus hirdetése nélkül is. Sándor kitért arra is, hogy ezzel semmi hasznot nem hajtanak az Isten országára nézve hanem csak a szervezetüknek szereznek hírnevet dicsőséget amint a farizeusok is tették.

Teréz anyát ismerte az egész világ. És örültek is neki, és mindenféle jót mondanak róla. De nekem az ilyen sántít…. Az Úr Jézus azt mondja: Jaj nektek ha mindenféle jót mondanak rólatok az emberek (Lukács 6;20)

Az, hogy kitértem olyan dolgokra is, amiről Sándor nem beszél az nem jelenti, hogy félre is értettem őt. Pusztán rá akartam világítani arra, hogy köztünk is vannak bőven szegények. Akkor meg miért az ablakon dobálja ki az Egyház az adományokat olyanoknak, akik nem is a testvéreik.

Nem kell félreérteni. Nem a jótékonykodás ellen beszélek Egy kereszténynek ha lehetősége adódik tudni kell segítenie az idegenen is.

Viszont az irgalmas szamaritánus sem azért utazgatott, hogy bajbajutottakat keresgessen, akiken segíteni tudna. Haladt a maga útján, tette a dolgát, és szembetalálta magát a bajbaesettel. Emberségesen ellátta.

Az egyháznak is így kéne tenni, haladni a számára Istentől kijelölt úton, és segíteni az olyan bajbajutottakon akik az útjába kerülnek. Viszont ma nem ez van. Keresztény szervezetek az egyház fő küldetéséről elfeledkezve járják a világot humanitárius feladatokat ellátva, de a lélek halálos sebére nem visznek orvosságot. A testet jóllakatják, de a lélek éhen hal. Ruhákat osztogatnak de Isten előtt mégis mezítelenül maradnak a lelkek. Röviden összefoglalva így értem Sándort ez a mondanivalója. De ha nem biztos kiigazít.

Üdv:n7
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: virág - 2009 Augusztus 07, 02:07:33
Sziasztok!


Annyit szeretnék hozzáfűzni a beszélgetéshez, hogy - mivel kétszer is elhangzott, hogy honnan tudja az ember akár magáról, akár másról, hogy üdvösségre jutott, hogy van olyan, hogy üdvbizonyosság.
Az újjászületett hívő egészen bizonyosan tudja magáról azt, hogy üdvössége van. Ez a fajta 'magabiztosság' azonban nem gőgből, nem az ego-ból táplálkozik, hanem a Szentlélek munkálja ki a hívők lelkében (szellemében). Ez a Szentlélek belső bizonyságtétele.

Másokkal kapcsolatban valóban nem lehet tudni, hogy üdvözülnek-e, csupán jó reménységgel lehetünk afelől, hogy a Mennybe jutnak. Amíg itt él a földön valaki, megtérhet Jézushoz, még az utolsó pillanatban is.


Üdvözlettel, virág
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 07, 06:51:22
Kedves Nagyi,

Köszönöm, hogy ilyen egyszerűen összefoglaltad az eddigieket. Csak azért, hogy mégis a választ megtaláljuk a kérdésre - visszatérnék a már idézett 2 tételre, miszerint a jókedvű adakozót szereti az Úr és hálával áldozzál az Úrnak. Ez a két szempont megfelelő értelmezése biblikus választ fog adni minden testvéremnek.
Senki nem tud hálás lenni felszólításra, sem jókedvű. Alapvetően már oka kell, hogy legyen - ami miatt az lett az ember valamitől, itt csak egy emlékeztetésről van szó. Olyan ez, mint például én nagyon szeretem a fehérhúsú öszibarackot, olyan igazán finom. Most, hogy eszembe jutott, összefut a nyál a számban. Ilyen ez a két ige is. Eszembe jut - és tudom máris, jókedvem lesz és hálás vagyok. Nem instrukció vagy elvárás hanem barack. Ha ezt érti valaki, akkor ad úgy, ami Isten szerinti. Ez össze is köt minket. Tíz százalék értelmesen, jó célra - a többi meg csak hogy megyünk az úton, arra a szükségletekre. Mindent kaptam - a pénztárcámat is. Amit az Úr szolgálatára adok, az az értelmes rész.
Nem feladat az adakozás, hanem vízválasztó. Itt válik el az ingyenleves is. Hitből adom - vagy mi is zajlik? Miért adom a tizedet? Megfelelni akarok? JÓ ADNI? - és tetszelegni? Nem kell hazudni - nincs értelme Isten előtt. Az özvegyasszony 2 fillérje olyan, amit irigylek - sajnos azért még nem tartok ott, pedig tudom, hogy Isten gondot visel rám, mindennek Ura, a mennybe tartok és csak ideiglenes vándor vagyok - de fontos céllal. Ez teszi értelmessé a földi életet is. A többi mind hiábavalóság.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 07, 06:59:34
Sziasztok! :169:

   1833-1845-ig működött az Oxfordi mozgalom, amely a futurista irányvonalhoz tartozott. Szerintük a római katolikus egyháznak és a protenstáns egyházaknak újra egyesüklnie kell majd (ökomenizmus). és az egyben az Antikrisztus eljövetelének egyik előjele lesz.
    A millenniumra vonatkozó teológiai elképzeléseknek három formája van:
1. Az ezeréves királyság már elkezdődött
2. Tagadja az ezeréves királyság létét.
3. A messiási országot a jövőbe helyezi.

    Az első irányzathoz több protenstáns tartozott, közöttük Zinzerdorf gróf (1700-1760), aki pietista volt. Szerintük az aranykor nem a Messiás eljövetelével kezdődik, hanem a világ megtér emberi erőfeszítés és evangélizálás útján.
    Így az evangélium náluk szociális, azaz társadalmi evangélium lett, amely a társadalom megújulását célozta.  
  Az evangéliumnak valóban van társadalommegújító ereje, de az evangélium nem azonos pusztán ezzel.

    A szociális evangéliumról egy teológus írta: "A szociális megújulás hirdetése az evangélium rovására történt. Azok, akik úgy magyarázták, hogy az ezervéves királyság már megkezdődött, azt a reményt keltették, hogy az igazságosság mindjobban érvényesül. Összakapcsolták ezt a humanista tanítással és a fejlődéselmélettel, amelyek az emberi haladást hirdették.                                        

     Ennek a tanításnak a képviselői hajlottak arra, hogy a modernizmussal együtt haladjanak. Így valójában elfordultak a hittől, a fő hangsúlyt az egyház egyesülésére és a szociális evangéliumra tették."

   A szociális evangélium tanítása  abból a tévhitből ered, hogy az egyház meg fogja változtatni a világot, vagyis hirdetni fogja az evangéliumot, az emberek megtérnek, a Szent Lélek kiárad az embrekere és így eljön az aranykor, aminek a végén visszajön a Messiás. Ennek eredményeként az evangéliumi hit következményeire, a prosperitásra, a hatalomban való részesedésre olyan nagy hangsúlyt tettek, hogy feladtk az igazi szentséget, amelyet az Úr Jézus Krisztus visszajövetelének várása munkl ki.

   A szociális evangélium  elmélete két eszmét hozott be az egyházi gondolkodásba:
  - humanizmust, melynek vannak találkozási pontjai a kereszténységgel, és az
  - evolúciót.

   Sokan tévesen a megváltást, a Messiás eljövetelét természetes fejlődés folyamatainak végeredményeképpen értelmezik.

   üdv: Kamilla   :119:

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 07, 07:40:21
Sziasztok!
 Sok értékes gondolat hangzott el a napnak igen korai szakában!
:hehe:

Az üdvbizonyságtól az egyháztörténelemig!

Valóban kell, hogy a hívőnek üdvbizonysága legyen erről szól 1Jn 5:10-13 is!
Ez pedig teológiától és dogmatikától független!


Az adakozás tiszta indíték nélkűl Isten előtt nem sokat ér!
Mt. 6:1-4

 Az ökomenizmus
bekövetkezendő esemény!
Amikor a katolikus püspök misézik a református templomban, s mikor a református püspök kijelenti, hogy a katolikus egyházban felismerni véli az igaz egyház jegyeit, akkor itt már jogosan beszélhetünk a közös egyházi érdekek létrejöttéről!
A nagy kérdés csak az, hogy ezzel a Krisztus-; vagy pedig a saját tekintélyüket kívánják  megszilárdítaní?!
:044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 07, 07:55:43
Nekem nem annyira jön be, hogy kereteket csinálunk teológiából. Elhangzott itt elmélet, ami szerint jó az adakozás és lehete ÁLTALA hirdetni az evangéliumot és elhangzott elmélet miszerint adakozással nem jó hirdetni evangéliumot. Itt be lettek citálva példák.
Ugyanoda lyukadunk ki, mint más témákba: Isten tudja, hogy mikor melyikre van szükség. Személyesen az Ő utasításait kell követni és nem lehet egy fajta szemléletet magunkévá tenni. Valamikor ez kell valamikor az. Ha ebben nem tudunk egyetérteni, az már sokkal inkább probléma, mert ha csak az egyikhez ragaszkodnánk, akkor csupán az üres teológia és az elmélet rabjai vagyunk.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 07, 08:02:41
Dabám,a "puritán" szó, sajnos nem új keletű, az evangéliumok értelmezésénél. /kálvinizmus-puritánok/
Ha jól tudom, az evangéliumokat, egyik egyház sem írta át, tehát  maga egyszerűségében olvasható, bár melyik közösségben. Amennyiben magadfajta "szellemi fogyatékos is megérti" tanítás nélkül, akkor én nem mondanám rád, hogy "szellemi fogyatékos" lennél. Sőt, éppen ellenkezőleg! :088:
Dabám, nagyon egyszerű a képlet, kettő vagy három tanú bizonyságára. Ha olyat hallasz a mi nincs a bibliába le írva, vagy pont az ellenkezőjét mondják, vagy más igehely nem támasztja alá a magyarázatot, akkor az sántít.
"evangéliumot abban a bárki által érthető formában hírdeti és éli meg, ahogy az apostolok is tették!"
Miért tudsz olyat, aki nem így tesz? Nem a saját nyelveden hallod az Igét?
Azt meg, hogy ki hogyan éli meg, hát azzal ne foglalkozz. Inkább azzal törődj, hogy te hogyan éled meg.
Egyébként az apostolokat sem értették meg,és nekik sem tért meg mindenki, valamint az ő tanításukat is hamar kiforgatták. :04:

Nagyika7

Idézek egy pár mondatot Sándortól, mert ez egyáltalán nem arról szól, hogy a közösségek miként adakoznak, vagy sem, vagy, hogy mi megy a gyülekezetekben.

"Ismerek sok történetet - mikor egy kisfiút elütött egy autó, ápolták, simogatták a fejét, bekötözték és mondták neki, hogy mert ő most szenved, szereti őt az Isten. Szóval ez egyszerűen nem igaz - sőt."(vagyis ezt a kisfiút nem szereti az Isten, sőt ...)
"A másik ember, aki bajban van - elsősorban az a legnagyobb baj, hogy a kárhozatba megy." (ezt úgy hívják, hogy kárhoztatás, ami meg azt illeti, az nem akkora baj ha éppen éhezel, hiszen ha azt vallod mint Sándor, akkor úgy is a menybe mész, így nem is értem miért gond, ha éhezik a testvéred) :088:
"Tehát ha a legkisebb atyámfiának- akivel közös az Atyám, vagy ha inni adok tanítvány nevében - tehát nem általában adok inni - szóval Jézus maga is tesz egy szükítő jelzést az igében."( a "szűkítő jelző" új nyelvtani fogalom, az hogy mit jelent a "tanítvány nevében" még mindig nem tudtuk meg)

Persze idézhetnék még, mert ezek a .........(moderáltam magam) ezek bizony, nem arról szólnak amiket te írtál.
Amit most írt Sándor az megint nem arról szól, hogy a gyülikbe hova adják vagy nem adják azt amivel rendelkeznek.

Virág

Úgy van ahogy írtad. Nekünk úgy kell minden embertársunkra tekinteni, hogy mindenki a menybe megy, mert meg fog, vagy már a szívében meg is tért.
Meg ítélhetjük az emberek cselekedeteit, de az embereket nem ítélhetjük el. Amit tesznek azt nem kell szeretnünk, de aki teszi, azt igen, mert Jézus is ezt tette. Azt írja az írás, "úgy szerette a világot", nem a zsidókat, keresztényeket, muszlimokat, ... a "világot", kegyelme minden emberre elhatott. Ha Ő nem kárhoztat senkit, akkor én milyen alapon tenném?

Sándorom "Csak azért, hogy mégis a választ megtaláljuk a kérdésre". Én kerestem a kérdéseimre a válaszaid, de nem találtam. :063:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 07, 08:10:08
Gabi

Nem "csak" adakozásról van itt szó, hanem irgalmasságról is.
"Ismerek sok történetet - mikor egy kisfiút elütött egy autó, ápolták, simogatták a fejét, bekötözték és mondták neki, hogy mert ő most szenved, szereti őt az Isten. Szóval ez egyszerűen nem igaz - sőt."(Sándor)
Ez irgalmassággal egybekötött evangelizálás!
Na erre mondani, hogy nem helyes!?
Azért van amin nincs mit vitázni!
 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 07, 08:17:14
Mindent Isten dicsőségére tegyünk! Csak hitből, szívbéli meggyőződésből, Istennek akarva tetszeni, nem magunknak!  :love:
Csak AGAPÉBÓL!
És IMA, IMA, IGE!  :169:
Meg kell nézni a gyümölcsöket: ha jó meg kell tartani, ha rossz el kell vetni.
Arra kell menni, azt kell tenni, amit Isten Szelleme és a lelkiismeretünk mond! A miénk, nem a másé! akinek a szíve tele van Igével, annak jól működik a lelkiismerete is. Nem?

üdv: Kamilla   :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 07, 08:42:25
Szia Robi!
Igazad van a puritán kifejezés valóban nem újkeletű!
Valóban használta magára a reformáció egy mozgalma! A puritán szó alapjelentése: 'egyszerű'. Ha szánsz egy kis időt a világot közel1600 évig úraló katólikus dogmatikára, akkor megfogod érteni, hogy ez a mozgalom, ébredés miért volt Istentől! A puritán jelző alatt én még sem őket értem!

Robikám tévedsz, magának az evangéliumnak és Újszövetségnek a szövegét is meghamísították már!
Ha megkéred 'Zsoca' tesónkat, biztos mesél róla neked!

Azonban az evangélium üzenetét nem csak úgy lehet meghamísítaní, hogy átírják az ihletett szöveget!
Pl. Ha felcserélik a hit és a cselekedetek szerepét, máris Krisztus mindenre elégséges Váltságművét ássák alá!

Ha akarod látod, ha nem akarod nem látod, de ez van jelen a világban!
Az evangélium nem értelmezés, hanem kinyilatkoztatás kérdése!
:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 07, 09:10:34
Dabám

Szerinted Istentől való "ébredés", királyt lefejezni, ezreket lemészárolni, katolikus családokat kiirtani? Ugye nem az. Nem beszélve egy földrész lakosságának szinte teljes kiirtásáról. Mert a puritánok ezt is tették.
Én nem vagyok egyháztörténész, de "mozgalmak" "reformációk" mindig voltak, vagy akár "szakadások" is.

Nem tudom, hogy az "evangéliumot" át írták volna.

A "világban" mindig ez volt. Azt viszont nem értem, hogy krisztusi ember létedre, miért foglalkozol a világgal?
Vagy nem olvastad, hogy nem e világból valók vagyunk, és hogy ne erre a világra legyen gondunk?Vagy azt, hogy az oda fel valókat keressétek?

Az evangélium, maga a kinyilatkoztatás amit meg kell értenünk. Nincs újabb és újabb kinyilatkoztatás! A biblia olvasásával, azon való gondolkodással, beszélgetéssel, tanítással, életünk megváltoztatásával, teljes átadással jutunk el a megértéshez. Ez egy folyamat.
A világot nem tudjuk megváltoztatni, magunkat viszont igen. 

 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 07, 09:22:58
Kedves Erdei,

Nagyon sajnálom, hogy félreérthető volt számodra, amit írtam, ezért az általad többször beidézett példámat most mégegyszer. Mikor az autó elüti a kisfiút és odamegy Teréz anya - elviszik és bekötözik, ápolják - ezzel semmi bajom nincs, de ez ettől még nem keresztény. Az viszont, hogy azt mondta - szeret téged az Isten, mert szenvedsz - ez teljesen baromság. Isten nem azért szereti, mert fájnak az összetört csontjai - teljesen hamis. Ez a kisfiú ezzel azt tudta meg, ami számára egyébként sem volt idegen - mikor látta, ahogy korbácsolják magukat, vágásokat tesznek a testükön a hindu szertartásokban - hogy ha szenvedek, szeret az Isten. Ez teljesen idegen a bibliától. A kisfiút megtartotta a tévelygésben - ájtatos módon elkerült minden lényegi kérdést - és ment tovább a kárhozatba, mint hindu. Azt látta, hogy ezek a keresztények nagyon rendes emberek, ellátták a sebeit - és még meg is nyugtatták, hogy szenvedni nem rossz dolog. Teljesen hamis. Nem is értem, hogy miért vagy felháborodva - hogy mi az, ami miatt nem érted a bajom.
Isten szereti a bűnében vergődő embert, akit ki akar onnan szabadítani, a halálból, az élő víz nélküli vegetálásából. Úgy szereti, hogy megváltotta  - meghalt helyette, hogy váltságot adjon a bűnre. Ez a kisfiú ebből semmit nem hallott és nem is mondta neki senki. Egy nagyon hamis evangéliumot kapott - mint ahol a szenvedés kiváltja Isten szeretetét. Ezen a földön egyetlen ember volt aki ártatlanul szenvedett - ez Jézus. Istent nem hatja meg, ha szenvedünk - hanem a megtört szívet munkálja.
Összefoglalva - Teréz anya munkálkodásában - az örök élet szempontjából csak félrevezetést és hamis tanítást látok.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 07, 09:27:50
Robi! A Francia forradalom nem azonos a Reformációval!
:hehe:
 Szerinted a keresztyéneket honnan hívta el az apostoli egyház?!

Mintha az előbb még azt állítottad volna, hogy mindenkivel törödnünk kell!  
:044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 07, 09:38:02
Kedves Daba,

A francia mészárlás az ébredés népét írtotta, vagy kergette el Franciaországból - ezek voltak a hugenották, menekültek Svájcba, Hollandiába - ahol komoly ébredést és a reformáció erősödését támogatták. A katólikusok nem bírták az élő igét és aki Jézust vallotta megváltónak - kivégezték, óriási vérengzés volt. A francia ébredés így lett vérbefojtva - ezután jött a felvilágosodás Franciaországban, Russzó és a többiek - mindenféle okkult és szentimentális Istenképpel.
A magyar ébredést is indulatok követték - gályarabság, vagyonelkobzás, földönfutóvá tenni (nem lehetett napszámos sem a református sok helyen). Nem az jellemző, hogy a reformátusok gyilkoltak. Sajnos volt rá példa - de az már egy gellert kapott reformátusság volt.

A hamis egyház a végidőkben - mint ahogy a Jelenések könyve 7 gyülekezetének utolsó levele is mutatja (a 7 levél egyben egyháztörténet is) - már egyetlen dicséretet sem kap Laodicea. Azt is látjuk, hogy meglesz még akkor is, mikor Jézus visszajön. A teljesen langyi és semmire sem használható ökumené - ahol a szinkretizmus szépen lecsiszol minden ellentétet olyan laposra, él nélkülire. Jézus nem szereti az olyan menyasszonyt - aki mindenfelé kacsintgat és nem hűségesen várja az Urát.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 07, 09:54:52
Idézet
Az ökomenizmus
bekövetkezendő esemény!
Amikor a katolikus püspök misézik a református templomban, s mikor a református püspök kijelenti, hogy a katolikus egyházban felismerni véli az igaz egyház jegyeit, akkor itt már jogosan beszélhetünk a közös egyházi érdekek létrejöttéről!
A nagy kérdés csak az, hogy ezzel a Krisztus-; vagy pedig a saját tekintélyüket kívánják  megszilárdítaní?!

Szeretném pár gondolattal felvázolni,hogyan áll hozzá a katolikus egyház az ökumenéhez.

A Vatikán által meghirdetett ökumenikus közeledésben azonban a katolikus egyház, mint "első az egyenlők között", sajátos szerepet jelölt ki magának a keresztény egység megteremtésében. Az "ökumenizmus katolikus alapelveit" összefoglaló zsinati dokumentum leszögezi, hogy az egyháznak "a tanítóhivatal megnyilatkozásaival összhangban" kell bekapcsolódnia az ökumenizmusba, "nehogy a hívek meggondolatlan lépéseket tegyenek az egység felé vezető úton", ami már "ártana az egység ügyének". A határozat hangsúlyozza, hogy fontos különbséget tenni a katolikus egyház és más egyházak egységtörekvése között, mert az egyház egységén nem ugyanazt értik a katolikus egyházban, mint a protestáns egyházakban. Jóllehet a Vatikán elismerte a keresztény értékeket a római katolicizmuson kívül is, jogot formált arra, hogy az egységkeresést a saját irányítása alá vonja
 Az üdvösség eszközeit hiánytalanul csak Krisztus katolikus egyházában találhatjuk meg, amely az üdvösség egyetemes eszköze
Fontos azt is szem előtt tartani, hogy a zsinat az együttműködést tekintve határozott különbséget tett ortodox és protestáns egyházak között: az ortodox egyházak apostoli eredet?ek, ennélfogva érvényes papságuk, szentmiséjük és szentségeik vannak, szemben a történelmi protestáns egyházakkal, amelyekkel "csak" a keresztség és a Szentírás elfogadása kötheti össze a katolikusokat.
 Az ortodox egyházak és a protestánsok között "lényegi különbség" van, melynek értelmében az ortodox felekezetek valóban egyházaknak nevezhetők, a többi keresztelő közösségek viszont "nem egyházak a szó sajátos értelmében".

Egy: ökomenizmus nem jöhet létre úgy, hogy több ezer vallás van, és mindegyiknek más és más a tanítása, nincsenek egységben az igével,és csak egy tartja magát igaznak.Jézusnak az az akarata,hogy eggyek legyünk álltala és benne.
János 17:21
Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint Te énbennem Atyám, és én Tebenned… hogy
tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy Te küldtél engem.  

Az egység alapja, hogy az egyházban minden tag megtért ember legyen, hiszen Isten csak azokat tudja vezetni Szellemével, akik engedelmesek neki ésalárendelik magukat akaratának.A valóság  ma mutatja, hogy az egység megőrzése nem sikerült.,a külömbőző tanítások miatt.
Az ökumenikus gondolkodás ma  olyan,hogy  ha , minél több hitelvet feladunk, lényegtelennek tartunk,annál több minden tűnik elfogadhatónak
Tartsuk fenn látszólag az egységet - anélkül, hogy igazán megvizsgálnánk azokat a pontokat, amelyekben nem értünk egyet, igy a igyekeznek a vitát és a kényes kérdések megbeszélését kerülni.Az ökumenizmus nem törekszik az tanításbeli különbségek felszámolására, így csak látszólagos egységet alkot., nagy összemosás az egész.
A Krisztust követő ember bár szabad, de nem akar eltérni a bibliai tanítástól és gyakorlattól.
Mert nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram,
hanem csak az, aki cselekszi az én Mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama
napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki
ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti gonosztevők! (Mát 7: 21-23)

Az ökumenizmus a “megbékélt különbözőségek” úta, de nem a valódi igazságban való egység.
“A másik kölcsönös elfogadása a maga másságában  éppen a különbözőségek fennmaradását munkálja. Ez
csak kísérlet a bibliai egység imitálására, a vitatkozások mellőzésével.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 07, 10:56:34
Sándor félreértettél, az mellett kívántam szót emelni, amiről beszéltél, ezért mondtam Robinak, a reformáció nem azonos a Francia forradalommal!

Ircsi!
Az ökomenizmus minden oldalról az, ahogy a katólikusok értelmezik, ebben nincs különbség Református, Ortodox és stb. között!
'Együtt dícsőitjük az Istent, mert az egyház érdekei ezt kívánják, de azért mégis csak nálunk van az üdvözitő igazság'- így vélekednek magukban, az más lapra tartozik, hogy a vatikán ezt írásba is adja!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 07, 11:01:55
Bocs Daba

Kedves Ircsi
 
A Ján.17.21-t nem kell munkálnunk - semmi szükség rá, mivel ha egy testvérrel találkozom, 2 mondat után tudom, hogy közös az atyánk. Amit emberi erővel kell szervezni - az meg akkor sem lesz, ha a fejünk tetejére állunk, akkor sem - csak akkor, ha olyan langyi lesz, ami senkit nem bánt.
Tudod sok muzulmánnal én is egyetértek - hogy 1 Isten van. Ebben az egyben - a következő mondatban már vitatkozni fogunk. Ezért viszont nem érdemes egységet eröltetni.
A babilon misztériumvallás (Rómát nevezi a biblia nagy babilonnak)  - arról szól, hogy alulról építkezik, mint a bábel tornya. Meg kell tenni a magunkét, ki kell érdemelni az Isten tetszését ... stb. Teljesen hamis. Isten megkönyörül - és adta a reformációt. Az ökumené pedig az ördög válasza.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 07, 11:30:14
Igen igyvan nem akarok vitatkozni senkivel,csak megpróbáltam ecsetelni a "magam kis értelme",megértése szerint,milyen veszélyei vannak az ökunizmusnak,mi a célja,és miért helytelen.

Áldott szép napot mindenkinek   :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 07, 11:32:41
Bábel = Babilon = 'zűrzavar'. a vízözön után Sineár síkságán letelepedett korabeli emberekben született meg Bábel építésének gondolata (1Móz 11. fej.) = önmaga dicsőségét kereső emberi civilizáció első gigantikus vállalkozása volt.

   Ádámtól a vízözönig: az ember önmaga volt a hatalom, rendelkezett saját magával, azt csinált, amit akart és tudott. Nem korlátozta sem államhatalom, sem Isten. Az ember a szabadságát a bűn és a gonosz szolgáratára használta, ezért az emberiség gonosz szellemi lények rabságába került, kivéve Noé és családja. A pusztulás lehetősége miatt a bábeli összefogásban a félelem játszotta a főszerepet. Nyíltan szembe helyezkedtek Isten Igéjével = "Töltsétek be a földet!' (1Móz 9:1) A félelmet látszik igazolni a Sineár jelentése: 'oroszlánok földje'

   Bábeli torony: az Isten Igéjét kiszorító és megvető emberi szövetséget, egységet is jelképezi.
    Kezdetben Bábel népe egy etnikum volt: egy nyelv, egyféleképpen beszélt, stb. Egységes erejük miatt gondolhatták, hogy Isten nélkül is képesek minden céljukat elérni.

   A babiloni szellem elhomályosítja a hamis egységet szorgalmazók előtt azt a nyilvánvaló tényt, hogy a megváltó Istennel való egység hiánya miatt az emberi szövetségek, összefogások és erőlködések eredménye, átmeneti sikerek után, mindeddig a zűrzavar és a szétesés volt.

  Az égigérő torony = az Isten ellen lázadó, a mennyei otthont semmibe vevő, a látható világba foggal-körömmel kapaszkodó, önmagát és helyét kereső, a saját sorsát irányítani akaró, valamint az emberi mivoltát a teremtő Isten fölé magasztaló teremtmény halálos tévútjainak mementója.

   Eredmény = szétszóratás, egymással való meghasonlás.

   A megváltást semmibevevő ember a szellemi, erkölcsi fejlődés hiánya miatt kísérli meg szinte minden korszakban a bábeli szisztéma megvalósulását a földön.

  Babilon királyáról Ézsaiás 14:1-14; olvashatunk.

   Lázadó programja: öncél, önmegvalósítás, önimádás, önfelmagasztalás, öndicsőítés = minden szellemi és emberi romlás, bukás okai! Amikor a teremtmények önmaguk erejéből akarják magukat egy magasabb létezési szintre felemelni = evolucionista antropológia.

   Sátán legfőbb törekvése: Ábrahám Istenét kizáró, Jézus Krisztust megtagadó népekből s azok vallásaiból az egész földre kiterjedő egységes szervezetet létre hozni, amely által az Isten jelenlétét képviselő népeket és embereket - Izrael és az Egyház = olyan emberek közössége, összessége, akik hisznek a Názáreti Jézus Krisztusban, az Élő Isten Fiában, aki a Messiás - kiszorítsa a földről.

   Babilon királynője: Ézsaiás 47:1-6; - hosszú ruhás hölgy, arcát fátyol borítja és szűz lányhoz hasonlít. Hatalmi pozíciója a királyi trón.
A felszín alatt: bujálkodó, kegyetlen zsarnok, aki kizárólagos uralomra tör az országok fölött.
   Fő jellemvonása: álnokság = mást mutat kívül, mint ami a bensejében van.

    Jelenések 2:20  "DE van egy kevés panaszom ellened, mert megengedted amat asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozatokból egyenek."


üdv: Kamilla  :119:


Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 07, 14:33:42
Sándor, nem volt nehéz félre érteni, hiszen nem azt írtad, hogy azt mondták neki, hogy Isten szereti ha szenvedsz. Hanem azt írtad,hogy Isten szeret.
Ettől független úgy érzem, hogy ítélkezel.
Tudod én úgy gondolom, hogy egy küzdőnek nem azzal kell foglalkoznia, hogy mások hogyan küzdenek, hanem azzal, hogy ő megnyerje a maga harcát.
Majd a bíró eldönti, kit zár ki, vagy ki jut tovább, ha tetszik ki küzdött szabályosan.
Abban viszont biztos vagyok, hogy ez a harc nem emberek ellen folyik, hanem szellemiségek ellen. Nem Teréznek hívják az ellenségem, és sem nem pópának, sem pápának, sem Pistának vagy ki tudja kinek, hanem Sátánnak. Ő pedig szellem. Nem test és vér ellen.....

Daba
A puritánok(kálvinizmus) nem Francia forradalmat, hanem Angol forradalmat csináltak. Vezetőjük Cromwell, egy hithű kálvinista volt./Egyes történészek szemében királygyilkos diktátor, mások számára szabadságharcos. Az ír katolikusok ellen hozott intézkedései okán egyes történészek népirtással vádolják./

"Szerinted a keresztyéneket honnan hívta el az apostoli egyház?!"
A választott népből választott Jézus tanítványokat.
Persze a kérdésed igen abszurd, hiszen pont a katolikusok nevezik magukat apostoli egyháznak.
Mert az apostolok nem képeztek külön "egyházat". Ilyet sehol nem olvasol a bibliába. A korai keresztények, zsinagógákban gyülekeztek össze./apostolok idejében/

"Mintha az előbb még azt állítottad volna, hogy mindenkivel törödnünk kell!"
Ilyet soha nem írtam, és nem is állítottam! Ez lehetetlen is volna.
Ha egyetlen írásomba ilyet olvasol, akkor kérlek idézd be.
Mindenkivel törődni, vagy minden emberben Isten képmását látni, azért közel sem azt jelenti.
Jézus mikor prédikált, nem ment el Kamcsatkába gyógyítani és prédikálni,(nem törődött velük?) viszont mikor meghalt, akkor meghalt a kamcsatkaiakért is.
Nekünk azt kell látni, hogy ő értük is meghalt, és nem azt, hogy nem ment oda személyesen.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 07, 19:32:43

erdei írta:

Daba
A puritánok(kálvinizmus) nem Francia forradalmat, hanem Angol forradalmat csináltak. Vezetőjük Cromwell, egy hithű kálvinista volt./Egyes történészek szemében királygyilkos diktátor, mások számára szabadságharcos. Az ír katolikusok ellen hozott intézkedései okán egyes történészek népirtással vádolják./

Robi, ez olyan, mintha x-y felekezetet,  magukat hithűnek tartó tömeggyílkosok által kívánnál jellemezni!

 
Daba kérdezi:

"Szerinted a keresztyéneket honnan hívta el az apostoli egyház?!"

 Robi válasza:

'A választott népből választott Jézus tanítványokat.'

Stop!!!

Nem azt kérdeztem, hogy honnét hívta el Jézus az apostolokat!Robi írja:

'Persze a kérdésed igen abszurd, hiszen pont a katolikusok nevezik magukat apostoli egyháznak.'

Lehet!
Sztálin meg a munkásosztály barátjának nevezte magát!
Ha te a katólikusokat érted az apostoli egyház alatt, arról nem én tehetek!

így folytatja Robi:

'Mert az apostolok nem képeztek külön "egyházat". Ilyet sehol nem olvasol a bibliába. A korai keresztények, zsinagógákban gyülekeztek össze./apostolok idejében/'
 
Bocsi a 'korai
keresztények' kifejezést hól olvastad a Bibliában?!
És a 'Szentháromságot'?!

Most akkor mi legyen, tagadjuk meg Istent, mert a Biblia ebben a fórmában nem említí?!
 
Daba írta:
"Mintha az előbb még azt állítottad volna, hogy mindenkivel törödnünk kell!"
 

Robi válasza:

'Ilyet soha nem írtam, és nem is állítottam! Ez lehetetlen is volna.
Ha egyetlen írásomba ilyet olvasol, akkor kérlek idézd be.
Mindenkivel törődni, vagy minden emberben Isten képmását látni, azért közel sem azt jelenti.'

Értem kérem, akkor ezentúl majd szelektálok:
'Antee benned csak Isten képmását látom!'
Óóó te nagyon bejösz nekem 'Virág', veled majd törődöm is!'
 
Robi írja:

 'Jézus mikor prédikált, nem ment el Kamcsatkába gyógyítani és prédikálni,(nem törődött velük?) viszont mikor meghalt, akkor meghalt a kamcsatkaiakért is.
Nekünk azt kell látni, hogy ő értük is meghalt, és nem azt, hogy nem ment oda személyesen.'

Tényleg nem ment oda személyesen!
Ezért így szólt:
'Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népet ...'
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 07, 20:26:31
Dabám

A kálvinizmust ugyan úgy cinikus politikára használták fel, mint a legtöbb keresztény irányzatot, legyen az katolikus, vagy református.
Sajnos minden ember által alkotott teológiában, ez benne van.
Nem ismerem Kálvin tanításait pontosan, de arra mindenképpen lehetőséget ad, hogy valaki különbnek érezze magát másoknál.
Jellemezni? Hmmm....
Teréz cselekedetei, gyógyítás, sebek bekötözése, segítség nyújtás. A konzekvencia? "Összefoglalva - Teréz anya munkálkodásában - az örök élet szempontjából csak félrevezetést és hamis tanítást látok. "/idézet Sándortól/
Gondolom egy ember gyilkos munkájában(Cromwel) pedig az igaz hitet és a Krisztus. Vagy mégsem?
(Dabám néha olvassál Spinozát is.)

Mivel nem definiáltad, hogy mit jelent számodra "apostoli egyház", ezért mertem a köztudatba beépült jelentését felemlíteni.(utólag is megteheted)
Hogy én azt gondolom vagy sem, ez kiderül a válaszomból, "pont a katolikusok nevezik magukat apostoli egyháznak."
Olvasd pontosan amit írok, még ha dühít is.
Sztálinnal jó példálózni, mert pont ide való.

"Bocsi a 'korai
keresztények' kifejezést hól olvastad a Bibliában?!
És a 'Szentháromságot'?"
Nincs ilyen kifejezés a bibliában.Megint egy általánosan elfogadott jelző, az első tanítványokra, hogy "korai keresztények". Írhattam volna, hogy az első tanítványok. Vagy csak tanítványok. 
1Ján 5:7  Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szent Lélek: és ez a három egy. Azt gondolom, hogy ezt nem lehet félre érteni! Legfeljebb direkt nem elhinni.

Butaságot sikerült írnod, ellenben tőlem nem sikerült idézned.

Így is van, hirdetni kell az evangéliumot. Én azt gondolom, a legjobb a ha jó példával teszed, nem kardal, és mások lenézésével, hanem alázattal, szeretettel, sebek bekötözésével. Ahogy Jézus tette.
Ján 13:20  Bizony, bizony mondom néktek: Aki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be; aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.
Ehhez méltóan kell viselkednünk.

 :044:
Sándorom, én még mindig hiszem, hogy te is fogsz nekem válaszolni.
 :08:

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 07, 21:31:59
Robi ki kell ábrándítsalak, megint csak én válaszolok neked!

Hát nem tudom, hogy mire alapoztad, hogy bárkit is lenézek, de sajnálom, hogy így gondolod!
Kálvinról meg azt kell mondjam, hogy nem forgatom gyakrabban a könyveit, mint a vatikáni íratokat!
Sajnálom, ha ezzel is csalódást okoztam!
:igen:
Ja, hogy sikerűlt butaságot írnom neked, azzal nem igazán leptél meg!
Nem tehetek róla, nem nőtem még fel a szintedre!
De tudod én ilyen h ü ly é n  is jól érzem magam!
Drága Robikám, én nagyon bírlak téged, s régen elmúlt már az az idő, hogy kitudjál akasztaní a stílusoddal!
Őszíntén mondom élvezem amikor éngem 'fikázól' !
Lehet, hogy nem csak h ü ly e, hanem valami perverz mazóista is vagyok!
:hehe:
 
Ha falra mászól is, akkor sem tudsz meggyőzni arról, hogy nem Krisztusért teszed, amit teszel!
Szóval én továbbra is szívesen veszem a provokatív stílusodat, s igyekszem is a kérdéseidre a képességeimből tellő válaszokat adní!
Viszont, ha másokkal szemben is megengeded ezt a stílúst magadnak, akkor nemes egyszerűséggel törlöm a hozzászólásodat!
Ha nem teccik perejjjé be!
:hehe:

Hidd el tesókám nincs harag, csak van ami megengedett itt a fórumon és van ami nem!
Van akit nem tudsz megbántaní, de esetleg másokat elűldözöl!
Szóval ne kimélj!
:hehe:
:2smitten:  
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Augusztus 07, 21:43:48
A kék sarokban a legnagyobb elszántsággal küzdõ Erdei, aki technikai gyõzelmeirõl ismert.
A piros sarokban a puritán bajnok ( :hehe: ), aki legtöbb gyõzelmét kiütéssel szerezte! A pofonokat kiválóan álló, aki sosem hátrál meg!

Lássuk a mérkõzést, mi inkább csak nézõk legyünk! :hehe:

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 08, 06:31:18
Kedves Erdei,

Ne haragudj, nem illetlenségből, vagy lenézésből nem válaszolok. Egyszerűen zavarba hoz, hogy mit kezdjek a kérdéseddel. Tudod valami hasonló volt Magdával sokszor. Nem tudtam mit kezdjek a kérdéseivel - és inkább nem írtam semmit. Mégegyszer - ne haragudj, nem lenézés. Egyszerűen máshogy gondolkodunk és nem látom a metszéspontot.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 08, 08:20:27
Dabám

Ki fikázott? Már bocsi.

"Értem kérem, akkor ezentúl majd szelektálok:
'Antee benned csak Isten képmását látom!'
Óóó te nagyon bejösz nekem 'Virág', veled majd törődöm is!'"
Ne haragudj, erre írtam, hogy butaság. Ezt nem tudom másnak nevezni.

Sándor
"Egyszerűen zavarba hoz, hogy mit kezdjek a kérdéseddel. Tudod valami hasonló volt Magdával sokszor. Nem tudtam mit kezdjek a kérdéseivel - és inkább nem írtam semmit."

A következő zavarba hozó kérdéseket tettem fel, azokra amiket írtál. :/kékkel amiket te írtál/

"Ezért fontos a szolgálók megfelelő megvizsgálása,"
Kérdésem ki vizsgálja meg, és milyen alapon?

"Meggyógyult és ment tovább a kárhozatba."
Ezt milyen alapon jelented ki?

"Isten dicsőségét kell bemutatni, nem a mi jókodásunkat."
Ezt hogyan teszed meg?

"tanítvány nevében"
Ez mit jelent?

Engem az hoz zavarba, hogy mit kezdjek olyan kijelentésekkel, amiket még az sem tud megmagyarázni aki leírta.
 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 09, 07:54:25
Kedves Erdei,

Szolgálók - egyetlen mérce, hogy igei-e, Isten dicsőségét szolgálja-e - nálunk a presbitérium felelős ezért. Ha valami nem igeszerű - meg kell beszélni.

Ha valami más is történt volna, mint hogy csak meggyógyult - akkor az lett volna a nagyobb horderejű dolog, tehát Istent dicsőítette volna- nem Teréz anyát.
Azok Istennek fiai, akiket Isten lelke vezérel. A lélek tesz bizonyságot - amibe megtiszteltetés résztvenni. Soha nem gőgös lesz ettől az ember.

A tanítvány a mesterére figyel. Mindent megkérdez, mert így érzi jól magát és jó ez neki így.

szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 09, 08:15:24
Sándorom, köszönöm, hogy válaszoltál.

 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 09, 13:31:58
  "Tanítvány nevében":

Máté 10:42  És aki inni ad egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet 
                    tanítvány nevében, bizony mondom nektek, el nem vesztheti jutalmát.


Márk 9:41  Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a
                  Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmát.


   Az egész szövegkörnyezet azt mutatja, hogy Jézus arról beszél a tanítványainak, hogy Ő teljes mértékben azonosul velük. Ezért aki áldja őket, áldást nyer, aki átkozza, bántja őket, Jézussal kerül szembe.
   Ez szerepel az Ábrahám áldásai között is.
   A tanítványok nyugodtak lehetnek afelől, hogy nem nekik kell a döntő harcot megvívniuk, mert azt már Jézus megvívta helyettük, és ennek a győzelemnek az áldásaiból mindannyian részesülhetnek, feltétel: tanítvány legyen = Krisztusé legyen!
   "Az Úr ismeri az Övéit!"

   Szerintem: Kamilla  :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 09, 14:11:37
Kedves Robi és Sándor!
Mindkettőtőknek köszönöm, hogy Krisztusban maradva tisztáztátok a témát!
:2smitten:
:044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Epafras - 2009 Augusztus 10, 09:04:36
Kedves Tesók!
Valahol időhiány miatt lemaradtam.Szeretnék valamit kérdezni tőletek.Kaptam valakitől egy írást aminek nem tudom ki az írója.Jó lenne ha segitenétek hogy megtudjam ki az. Itt közlöm az írást.Segítségeteket előre is köszönöm.Segitségül talán csak annyit,hogy olyan ember írta akit itt a fórumon egyesek nem tartanak sokra.
Szeretettel:Epafras


Íme az ajtónál állok és kopogtatok.

Jel. 3:20.


Valóban, a szíved ajtajánál állok éjjel-nappal. Akkor is, amikor nem figyelsz, akkor is, amikor kételkedsz benne, hogy én lehetek, én ott vagyok. Várom válaszod legkisebb jelét is, még a legkisebb elsuttogott hívást is, amely megengedi, hogy belépjek.

És akarom, hogy tudd, hogy bármikor is hívsz engem, én valóban jövök – mindig, késedelem nélkül. Csöndesen és láthatatlanul jövök, de végtelen hatalommal és szeretettel hozva Szent Szellemem ajándékait. Könyörületemmel jövök, azzal a vággyal, hogy megbocsássak és meggyógyítsalak, és olyan szeretettel, amely meghaladja értelmedet – olyan szeretettel, melynek oly nagy minden darabja, mint az a szeretet, amelyben én részesülök az Atyától.
(Ahogy az Atya szeret engem, úgy szeretlek én is titeket….Ján. 15:10.)

Jövök …… vágyódva, hogy megvígasztaljalak és megerősítselek, hogy felemeljelek és bekötözzem a sebeidet. Elhozom neked az én világosságomat, hogy szétoszlassam a sötétségedet és a kételyeidet. Eljövök hatalmammal, hogy hordozhassalak téged és minden terhedet, eljövök kegyelmemmel, hogy megérintsem a szívedet, átalakítsam az életedet és békémet adom neked, hogy lecsendesítsem a lelkedet.

Ismerem egész bensődet – mindent tudok rólad. Számontartom minden hajszáladat. Életedben semmi nincs, ami ne lenne számomra fontos. Követtelek téged az évek folyamán és mindig szerettelek téged, még a tévelygéseidben is. Ismerem minden egyes problémádat. Ismerem a szükségeidet és a gondjaidat is. És igen, ismerem minden bűnödet. De ismét mondom, hogy szeretlek – nem azért, amit tettél, vagy nem tettél – magadért, a lényedért szeretlek, azért a szépségért és méltóságért, amelyet Atyám adott neked, amikor a saját képére megteremtett téged. Ez az a méltóság, amelyet gyakran elfelejtettél, ez az a szépség, amelyet bűnöddel elhomályosítottál. De én úgy szeretlek téged, ahogy vagy, a véremet ontottam azért, hogy visszanyerjelek. Amikor csak hittel kérsz engem, kegyelmem megérinti életedben mindazt, ami változtatásra szorul és megadom neked az erőt, hogy kiszabadítsd magad a bűnből és annak romboló hatalmából.

Tudom, mi van a szívedben – ismerem a magányosságodat és ismerem a sérelmeidet, ismerem elvetettségedet, elítéltségedet és megaláztatásaidat. Én mindezt elviseltem már előtted. És mindezt érted viseltem, hogy így részesülhess erőmben és győzelmemben. Különösen ismerem a szeretet iránti szükségedet, tudom, hogy mennyire szomjazol rá, hogy szeressenek és becsben tartsanak. De milyen gyakran hiába szomjaztál, önző módon keresve ezt a szeretetet – belső ürességedet múló gyönyörökkel próbáltad betölteni – a bűn még nagyobb ürességével. Szeretetre szomjazol?
Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyon…. Ján. 7:37.
Megelégítelek és betöltelek téged. Szomjazol arra, hogy megbecsült legyél? Képzeletedet felülmúlóan becsüllek téged – annyira, hogy meghaltam érted a kereszten.

Rád szomjazom – igen, ez az egyetlen mód rá, hogy leírjam irántad való szeretetemet. Rád szomjazom. Szomjazom arra, hogy szeresselek és Te viszontszeress engem. Ennyire értékes vagy számomra. Rád szomjazom. Gyere hozzám, és én betöltöm a szívedet és meggyógyítom a sebeidet. Új teremtménnyé teszlek és békét adok neked még a megpróbáltatásokban is. Rád szomjazom. Sosem szabad kételkedned könyörületemben, abban, hogy elfogadlak, hogy vágyom megbocsátani neked, szeretnélek megáldani és az életemet benned élni. Rád szomjazom. Egyáltalán nem számít ha úgy érzed, hogy a világ szemében nem vagy fontos. Számomra az egész világon senki nem fontosabb, mint Te. Rád szomjazom. Nyílj ki felém, jöjj hozzám, szomjazz rám, add nekem az életedet – és én bebizonyítom, hogy milyen fontos vagy a szívemnek.

Nem ismered fel, hogy az Atyának már megvan a tökéletes terve életed átalakítására ettől a pillanattól kezdve? Bízz bennem. Kérj engem minden nap, hogy lépjek be és vegyem gondjaidba életed, és én megteszem. Megígérem neked Mennyei Atyám előtt, hogy csodákat teszek az életedben. Miért teszem ezt? Mert rád szomjazom. Csak azt kérem tőled, hogy bízd magad teljesen rám. A többit én megteszem.

Most is látom a helyet, amelyet Atyám készített neked Országomban. Emlékezz, hogy zarándok vagy ebben az életben, úton hazafelé. A bűn sosem elégíthet ki, sosem hozhatja meg a békét, amelyet keresel. Mindaz, amit rajtam kívül kerestél, csak még üresebbé tett téged, ezért ne ragaszkodj e világ dolgaihoz. Mindenekelőtt ne szaladj el tőlem, amikor elesel. Késedelem nélkül gyere hozzám. Amikor elém hozod a bűneidet, megadod nekem azt az örömöt, hogy Üdvözítőd lehetek. Semmi sincs, amit ne tudnék megbocsátani és meggyógyítani, tehát gyere most és szabadítsd meg a lelkedet a tehertől.

Nem számít, hogy milyen messze tévedtél, nem számít, hogy milyen gyakran feledkeztél meg rólam, nem számít, hogy milyen nagy a kereszt, amelyet hordozol ebben az életben – van egy dolog, amelyre azt akarom, hogy mindenkor emlékezzél, egy dolog, amely soha nem változik – rád szomjazom, igen rád, éppen úgy, ahogy vagy. Neked nem szükséges megváltoznod ahhoz, hogy elhidd a szeretetemet, mert a szeretetemben való hited fog téged megváltoztatni. Elfelejtesz engem, de én mégis a nap minden pillanatában kereslek téged – a szíved ajtajánál állok és kopogtatok. Úgy találod, hogy nehéz ezt elhinni? Akkor nézz a keresztre, nézd a szívem, amelyet átszúrtak érted. Nem értetted meg a keresztemet? Akkor ismét figyelj azokra a szavakra, amelyeket ott mondtam, mert ezek tisztán elmondják neked, hogy mindezt miért viseltem el érted:  „SZOMJAZOM…..” Ján. 19:28.
Igen, rád szomjazom. Amint a zsoltár vers többi része, amelyet imádkoztam, mondja rólam: „Kerestem, aki szánakozzon rajtam, de nem akadt senki sem….” Zsolt. 69:21.

Egész életedben keresem a szeretetedet – sosem szűntem meg keresni, hogyan szeresselek és vártam, hogy viszontszeress engem. Te sok más dolgot kipróbáltál a boldogságodat keresve – miért nem nyitod meg a szívedet nekem most rögtön, jobban, mint valaha tetted?

Amikor csak kitárod előttem a szívedet, amikor csak elég közel jössz hozzám, újra és újra hallani fogod, amint szólok hozzád, nem emberi szavakkal, hanem a lélek szavával: „Nem számít, mit tettél, szeretlek téged önmagadért. Jöjj hozzám nyomorúságoddal és bűneiddel, bajaiddal és szükségeiddel és minden szeretet iránti vágyaddal. Szíved ajtajánál állok és kopogtatok…. Nyisd ki nekem, mert rád szomjazom.”

„Jézus Isten, ezért az Ő szeretete, az Ő szomja
Végtelen. Ő, a mindenség teremtője,
Kéri teremtményei szeretetét.
Szomjazza a szeretetünket….
Visszhangzik-e a lelkünkben e szó:  SZOMJAZOM?”

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 10, 09:21:08
Epafras: Segitségül talán csak annyit,hogy olyan ember írta akit itt a fórumon egyesek nem tartanak sokra.
Szeretettel:Epafras


Drága Epafras! Azt hiszem ilyen nincs és remélem nem is lesz soha ezen a fórumon. Ha valaki ír valamit, az még nem jelenti azt, hogy nem tartják sokra a testvérek egymást, legfeljebb az írásával nem értenek egyet. Ha az igaz lenne, amit írtál, akkor igen csak beszélnünk kellene a szeretetről. Az Istentől jött szeretet, ezt nem is engedheti meg.
Áldott napod legyen!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 10, 09:46:27
Kedves Epafras,

A Jelentések 3,20 sokszor szerepel arminiánus igehirdetések evangélizációs igéjeként. Mégis szeretnék néhány dolgot hozzáfüzni, mivel nem csak arminiánus nézetű hívők vannak.
Először talán az ige környezetét szeretném röviden. Laodicea egy teljesen lelangyosodott, ökumenizált gyülekezet lett - ami azt hiszi gazdag, semmire sincs szüksége. Tehát egy gyülekezetnek szól, nem a pogányoknak - akiket megtérésre hívunk.
A magyarázat úgy ábrázolja Jézust, mint akinek nincs kulcsa, nincs zár kívül, hogy be tudjon jönni - ott kivül toporog szegény és nagyon szentimentális a hangulat. Miközben nála vannak a pokol és menny kulcsai az élet és halál kulcsai, a Dávid kulcsa is - más kulcsról pedig nem tudunk. Az ember pedig ott van benn - és ki tudja zárni a mindenhatót, mert nála van a kulcs, a kilincs. Szóval engem ez bánt. Ilyen Isten nincs - akit ki lehet zárni, mert akkor az itélet elől is el lehetne zárkózni.
Nem arról van szó, hogy sokra tartok-e valakit, akinek ilyen Isten képet tanítottak - és meg kell tegye a magáét - mert hát ezt tanították neki. Az a véleményem, hogy ez az igevers semmiféleképpen nem arról szól, mint amire használják sokan. Nem akarok mélyebben belemenni. Ilyen Isten nincs - aki ott toporog és tördeli a kezét, hogy mi lesz most - lép-e az ember vagy szomorúan mennem kell. Ilyen Isten nincs.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 10, 09:52:00
Hát bizonyára erre az igére sokféle magyarázatot lehet hozni.
Ez az ige számomra nem azt jelenti, hogy Isten toporog és nem tud mit tenni, hanem azt, hogy nem akar, amíg az ember önként nem nyitja ki az ajtót.
Sajnos ilyen emberekkel lesz tele a pokol, akik nem nyitották ki a szívüket Isten előtt.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 10, 09:55:11
Meg olyanokkal, akik azt mondják hogy Uramuram - nem a te nevedben...? Mikor nem adtunk?.... Ilyenek is lesznek.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Jules - 2009 Augusztus 10, 10:02:40
Kedves Sándor!

Igazad van, ezt az igét elsősorban hívőknek írták, de azt gonolom, ez áll a pogányokra is.

Egyébként számomra nem a tehetetlenül toporgó és kezét törtelő Jézus képét mutatja ez az ige, hanem azét az Úrét, aki - bár megtehetné - nem akar önkényesen betörni bárki életébe is, hanem megvárja, hogy behívják, beengedjék.

Emlékezz vissza Jézus földi szolgálatára: néhány kivételtől eltekintve (naini özvegy fia) mindig Őhozzá mentek, vagy néha hívták Őt, nem pedig Jézus kezedményezte, hogy "ugyanmár hadd gyógyítsalak meg". Ő csak egyszerűen ott volt, lehetett hozzá jönni és senkit sem utasított el.

Szeretettel

Jules
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 10, 10:11:03
Kedves Jules,

A fórumtalálkozón beszélgettünk erről és egyáltalán nem  célom, hogy erőszakosan bárkit meggyőzzek, hogy úgy gondolkodjon, mint ahogy én látom. Pál apostolnál sem látunk hívást, sőt. Mózesnél sem, Lévi sem kérdez vissza. A kegyelem, elhívás - ellenállhatatlan. Többször nekifutottunk ennek a témának - számomra világos, hogy nem emberi szint erről meggyőzni valakit.
Az biztos, hogy láttam már emberi döntést - nagy retorikai hatásvadászattal. Mentek ki az emberek tömegével - még a 10 éves gyerek is pityergett, annyira megható volt és mindenki ment nyitni az ajót. Mégsem történt semmi. A korintusi levelet sajnos nem vettük tovább - Pál ott maga mondja, nem rétori módon mentem. Nem hatásvadászként. Én komoly csapdát látok a Jel.3,20 ilyen szentimentális átíratában. Ez az ige nem szól arról, hogy mi lesz, ha nem nyitja meg - akkor elkárhozik. Ez belemagyarázás. Itt csak azt olvassuk, hogy kinyitja - vele vacsorál. Élő egyház lesz. Soha nem az egyház üdvözül, hanem az emberek egyenként. Ez gyülekezeteknek szól - és nem arról a megtérésről - hanem az elhajlásokból. Szívesen belemegyek a 7 levél egyháztörténeti kronológiájának végigvizsgálatába - a laodiceai az utolsó idők romlott egyháza már. Semmi dicséret. Nincs szó arról sem, hogy van olyan kilincs, vagy kulcs az embernél - ami kizárja Istent bárhonnan az ember életéből. Ilyen csak a hamis egyháznál lehetséges - nem embernél.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 10, 10:24:01
Sándor: Tehát egy gyülekezetnek szól, nem a pogányoknak - akiket megtérésre hívunk.

Sándor: Én komoly csapdát látok a Jel.3,20 ilyen szentimentális átíratában. Ez az ige nem szól arról, hogy mi lesz, ha nem nyitja meg - akkor elkárhozik. Ez belemagyarázás.


Nézzük a szövegkörnyezetét is. Valóban csak a laodiceaiaknak szól? Jel. 3,19-21 Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében.

Jézus azt mondja: Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.

Akkor ezek szerint, ha az Ige csak annak az egy gyülinek szól, akkor csak azokból szeret valakiket Jézus? A térj meg! csak nekik szól? A pogányságnak nem? Jézus nem többesszámban beszél, tehát valakihez szól. Akkor csak ennek az egy gyülinek az ajtajában áll és kopogtat? Csak nekik lehet bebocsájtani Jézust? Akkor mégiscsak be kell engedni az Urat? "ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót" Az Ige azt írja! Úgy gondolod ma nincsenek laodiceaiak? Úgy gondolod csak egy gyülinek kell megtérnie?  :08: Miért baj az ha egy személyre vetítik ki és mondják neki, hiszen Jézus is egyesszámban beszél? Aki meghallja... Nem kellene ennyire farizeusiként látni az Igét. Szólhat az bizony bárkinek is. Akár neked is vagy nekem is. Isten ettől olyan csodás, hogy Ő bárkit megtud szólítani az Igén keresztül. Nem kell vaskalaposként értékelni Isten beszédét. Mit mond a Szellem az Igével az a lényeg. Bizony ott áll naponta Isten az ajtóba és vajon be engeded -e? Vagy csak a gyülid engedi be? Csak egy gyüli győzhet, adhat üdvösséget? Csak egy gyüli ülhet az Úrral a királyi székben? Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében. Látni kell az Igét és érteni. Akinek van füle az hallja mit mond az Ige, aki nem, az nyissa meg és hallani fog. Gondolkodj el ezeken.

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 10, 10:40:10
Hát bizonyára erre az igére sokféle magyarázatot lehet hozni.
Ez az ige számomra nem azt jelenti, hogy Isten toporog és nem tud mit tenni, hanem azt, hogy nem akar, amíg az ember önként nem nyitja ki az ajtót.
Sajnos ilyen emberekkel lesz tele a pokol, akik nem nyitották ki a szívüket Isten előtt.

Gábor! Ezt csak azok értik meg, akik nem a predesztinációval üdvözülnek, hanem kegyelemből hit által ami nem tőlünk van, hanem Isten ajándéka, hogy senki ne tudjon dicsekedni. Azzal nincs mit dicsekedni, hogy felismerem Jézus nélkül ki vagyok, mert meghallottam hogy a nevemen szólított és megnyitottam a szívem ajtaját neki, hogy ő beléphessen és én tovább Vele élhessek, mert többé nem én vagyok, hanem Krisztus él bennem. Hát nincs mivel dicsekednem. Ő talált rám, Ő kopogtatott az életem ajtajában, de nekem kell meghallanom, hogy beléphessen. Ez az üdvösségünk.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 10, 10:43:23
Hát igen a Kálvinizmus (amit nem is Kálvin talált ki szegény), eléggé kizárja az embert sok valóság (igazság) felismeréséből.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 10, 11:20:50
Kedves Mária,

Aki okosan dönt az kegyelemből üdvözül? Aki pedig azt vallja, hogy azért tudtam hálával választ adni, mert Isten formálta ki bennem, az pedig nem kegyelemből? A predestináció az az egót támadja - semmiféleképpen nem a kegyelem helyettesítője, sőt.

Gábor,

Ugye Te, aki mondtad, hogy nem ismered Kálvin tanításait - csak véleményed van - nem gondolod, hogy most neki állunk Kálvinról vitatkozni. Szerintem vedd a fáradtságot és olvasd el. Javadra fog válni. Nem kell félni tőle.


Mivel már sokszor felcsaptak az indulatok, mert nehéz elfogadni, hogy az embernek nincs semmi érdeme és ez felháborít sokakat - én nem szeretném folytatni ezt a vitát.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 10, 13:05:05
Kedves Sándor!
Nem ismerem olyan mélyen, de annyira igen, hogy merjek véleményt mondani róla.
Mint leveledbe említetted ne próbáld meghatározni a hozzászólásomból, hogy hogy mit gondolok (jelen esetbe félek-e, vagy nem). Legyél annyira korrekt, hogy legalább a saját javaslataidat tartsd be.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 10, 13:15:05
Kötekedés nélkül mindenkinek mondom, hogy nagyon fontos, amit Sándor mondott:
"csak véleményed van"
Igen valóban csak véleményem van, de látni kell, hogy mindenkinek "csak" véleménye van, hiszen a bibliai dolgok mind hit által működnek. Luthernek és Kálvinnak (és a többieknek) is "csak" véleményei voltak, amikről meg voltak győződve, illetve ami mellett kiálltak.

Senkinek nincs megdönthetetlen bizonyítéka, mert ha lenne, akkor már mindenki azt követné...
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2009 Augusztus 10, 14:04:30
Tesókáim,megint a teológiai vita,-ki hogyan látja!  Én nagyon komolyan és imádkozó szívvel áttanulmányoztam,bár nem szeretek belefolyni a vitáitokba,-de én teljesen másképpen látom ezt az írást.Próbáljátok úgy olvasni,mi az üzenet benne!-Mit akar Isten üzenni általa!-És azt,hogy kinek,nem tudom.Az akinek szól,még a helyzete  is ki van mondva.Ha bizonyos szavakat sorrendbe rakunk,meg lehet látni milyen emberhez szól. De mindenkinek van biztos olyan dolog az életében amiből még nem tért meg.
Nekem az a meggyőződésem és meglátásom,hogy ez egy olyan prófécia,üzenet Istentől valakinek,aki már régen segítségért kiált hozzá!-- ami csak egy embernek szól, és hiszem,hogy mégis mindenkinek! Hiszem,hogy Isten üzenni bárki által tud,még így is.Az is lehet,hogy ez a berakás azért jött létre,mert Isten a sok segélykiáltásra így tud válaszolni neki.
Az is lehet,hogy feljár az akinek ez az üzenet szól.És biztos vagyok benne,hogy Isten üzenete egy fájó lelkű és beteg, megvetett embernek szól.-vigasztalásul,reménységül!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 10, 14:47:10
Kedves Sándor! Ismerjük a predesztinációs tanodat, nem kérek most sem belőle, mert nem igei. Én akkor is kitartok többed magammal az mellett, hogy Isten nem rendel a kárhozatra senkit. A pokol nem az embereknek készült! és pont. Erről nincs mit beszélni. Viszont tudomásodra hozok valamit, amit te nem hiszem, hogy tudsz, ha igen akkor tévedtem. Reinhard Bonnke német evangélista 1,5 millió, azaz másfél millió ember előtt tanított erről az Igéről -láttam- és úgy, ahogy az előttem szólók értelmezték. Megtérésre hívta vele az embereket. Megértették, és mentek előre megtérni. Isten jól tudta, hogy Bonnke miről fog prédikálni nekik, hitem szerint Isten vezetése alatt szólta. Mit gondolsz, Isten küld oda ennyi embert, hogy megtérjenek, ha Bonnke hamis tanító lenne? Vagy ez az Ige csak annak az egy gyülinek szól?

Mi van ha éppen a te egyházadnak szól, ha már ennyire ragaszkodsz hozzá, hogy más üzenete nem lehet?

Szeretettel írom és kérdezem, mielőtt nekem esnél. Köszönöm.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 10, 15:00:47
Sajnos szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy mindent meg lehet magyarázni és hadd használjam kétértelműen ezt az igét: "nem mindenkié a hit..."
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 10, 15:06:30
   Szerintem a laodiczeai egyház olyan egyház, ahol a nép véleménye, szokásai, a tradíciók döntenek, és nem az Isten Igéje. Nem Jézus krisztus a fej, hanem az emberek.

   Ha most körülnézünk, nagyon sok egyházban ez van, és ráadásul még megtalálható a többi egyházkorszakban fellelhető negatív vonások is: Bálám és Jézabel tanításai is. Az egyházak zöme összeolvad a világgal, főleg azért, hogy anyagi javakhoz és társadalmi befolyáshoz jussanak. Ezért a hívők erkölcsi - szellemi élete romlik. Nem lehet megalkudni! Jézus sem tette!

  A Szent Szellem progamja a számukra a 18. vsz.ban:

1. "Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat" = hitet
2. "..fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen" = a hit cselekedeteit ragassza hozzá
3. "..szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet" = a Szent Lélek kenetével

  A győztes Egyház olyan keresztényekből fog állni, akik elfogadják az újjászületést, az Igének való engedelmességet, a Szent Lélekkel való betöltekezést és a kenetet.

  Tehát azokat, akiket kiválaszt ebből a langymeleg, önhitt és öncsaló gyülekezetből és akik elfogadják Jézus Krisztust személyes döntésük alapján.

   "..vele vacsorálok és ő én velem" = az Úr üzenete a személyes közösség létrehozása az Atyával, a Fiúval és a Szent Lélekkel, ahhoz hogy le tudjuk győzni a laodeciai ártalmakat.

  Én ezt így látom az Ige alapján.

Szeretettel:
         Kamilla  :119: 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 10, 15:12:17
Kedves Mária,

Annyira felindultál, hogy már nem is arról írsz, amit én írtam. Vaskalapos vagyok és oda vagyok a gyülekezetemért stb - nem tudom, hogy mit kellene válaszolnom. Szerintem olvasd el újra. Az elrendelést valló méginkább a kegyelemből üdvözül - ha lehet fokozni.

Arra, hogy igeellenes lenne - szintén arra kérlek, hogy gondold át a Ján.15,16 -t,  Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket és én rendeltelek el titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek, és a Róma 8,30-t  -akiket pedig eleve elrenelt, azokat el is hívta igéket. Nem akartam ószövetségi igét mondani, hogy könyörülök, akin könyörülök. Kérlek ne mondd, hogy igeellenes, amit én mondok. Ha valakit rendel, akkor elhívja, ha valakit nem rendel el - akkor nem hívja el. Ott van a Te bibliádban is.

Mégegyszer azt szeretném kérni, hogy ne vaskalapozzon senki, hanem mondja azt, hogy nála ez máshogy van. Nála Ö volt a kulcsfigura, hogy döntött, mert addig Isten nem lépett - és menjünk tovább. Nem kell azért engem cikizni, mert azt vallom, hogy nálam ez nem így van.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 10, 15:21:12
Kedves Sándor! Amint írtam, hogy ne ess nekem, sajnos nem kerültem el, hogy nekem ugorj.  Ezek a te gondolataid, agyalásod és nem az én írásom: "Annyira felindultál, hogy már nem is arról írsz, amit én írtam. Vaskalapos vagyok és oda vagyok a gyülekezetemért stb - nem tudom, hogy mit kellene válaszolnom. Szerintem olvasd el újra. Az elrendelést valló méginkább a kegyelemből üdvözül - ha lehet fokozni."

Így szoktál általában védekezni. Ne magyarázz bele az írásomba ha megkérhetlek. A te indulatodat ne vesd ki rám. Köszönöm. A másik, hogy soha nem ítéltelek meg.. Ha igen, írd ide hol írtam rólad ilyent, hogy te vaskalapos vagy? Megkérlek külön, hogy tedd ide. Annak is örülnék, ha a támadásod, rágalmad helyett válaszolnál a kérdésemre, amit Bonnkreról írtam.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 10, 16:59:06
   Elnézést hogy már megint közbe szólok, bár úgy látom, senkit sem érdekel!

   Az eleve elrendelésről a véleményem az Ige alapján:
Róma 8:28-30;
     "Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van; mint
     akik az Ő végzése szerint hivatalosak.
     Mert akiket elve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához
     hasonlatosak legyenek, hogy Ő legyen az elsőszülött sok atyafi között.
     Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is
     igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette."


   Minden emberről el van döntve, hogy megtérjen, mert az Atyának minden gyermeke fontos!!

    DE az emberek szabad akaratától függ, hogy figyelembe veszik e ezt az isteni döntést az életükben! Isten mindenkit hív, hiszen Jézus mindenkiért meghalt, nem csak egyesekért!! De ha rossz választ adnak a hívásra, a felkínált esélyre, akkor Isten nem tesz erőszakot rajtuk, Ő nem olyan, mint az ember ellensége, a sátán, aki nem kérdezi meg, hogy mit akarunk? Akarunk-e betegek, szerencsétlenek, stb. lenni!!!

  Isten eleve kijelöl, majd elküldi a meghívót, és aki elfogadja, az megigazul és elkezd megdicsőülni.

   El van döntve az is, hogy Isten Fia képmásához hasonlóvá kell válnunk.  :169:

  Az ember dönthet, hogy elfogadja, vagy nem!!

Kamilla  :119:

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 10, 17:08:35
Bocs Kamilla a kevés reakcióért. Talán azért nem reagáltunk, mert az eleve elrendelés témája már drasztikusan ki volt vesézve egyszer és nem igazán akar az ember hozzányúlni. Aki nem akar az nem hisz benne, aki akar az hisz benne.
Sajnos nem mindenkié a hit. Ez igaz arra is hogy nem mindenki látja tisztán, hogy Isten tökéletesen tiszteletben tartja a szabad akaratot. Azt is mondhatnám alázatosan, hogy én nem látom jól és lehet, hogy Isten tényleg nem hajlandó minden embert elhívni és megmenteni. Ezt majd döntse el Isten, hogy kinek van igaza.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 10, 17:27:35
Tudom, sajnos így van ez!

  Azt látom, hogy némelyek kibúvónak használják az eleve elrendelést, és félre magyarázzák: "- Hát, ha Isten eleve eldöntötte, hogy én nem térek meg...Ha már előre meg van írva a sorsom, akkor nem tehetek ellene... Úgyis az lesz meg, ami a sorsban meg van írva..!"
 
   De ezek csak kifogások, hogy kívánságaiknak megfelelően, amerre éppen áll az eszük, azt tegyék! Vagy ahogy éppen jobban tudnak érvényesülni, amerre a szél fúj!

  Így lerázzák magukról a felelősséget és nem veszik észre, hogy lázadnak Isten ellen!

Kamilla  :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 10, 19:17:09
Kamilla!  :afro:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 10, 19:21:20
Köszi! Istené a dicsőség!

Kamilla  :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 10, 20:50:23
Kedves Tesókáim!
Bátran magyarázzátok Isten igéjét és a Krisztust továbbra is a teológia Krisztus fölé történő helyezésével!

Számomra továbbra is ezt mondja Jézus személyesen:


1,  'Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya VONJA AZT, aki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon'
Jn. 6:44

'De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek.
Mert eleitől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek,
és ki az, aki elárulja őt.
És monda: Azért mondtam, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki.
Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül és nem járnak vala többé ő vele'
Jn. 6:64-66

 2, 'Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál'
Jn. 10:9

' Monda néki Jézus
Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.'
Jn. 14:6

3,  'És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.
Mt. 10:39
'Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; A RÉGIEK ELMÚLTAK, ímé újjá lett  minden.'
2Kor. 5:17
'Aki megtalálj az ő életét, elveszítí azt; és aki ELVESZÍTÍ AZ Ő ÉLETÉT ÉN ÉRETTEM, MEGTALÁLJA AZT.'
Mt. 10:39
 
4, 'Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát:'
 Mivelhogy az Isten volt az, aki
Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő büneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét.'
2Kor. 5:17-18

'Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedűl igaz Istent, és akit elkűldtél, a Jézus Krisztust'
Jn. 17:3

Nem értem miért jó az, ha az igét nem önmaga, hanem a teológia magyarázza!

:044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 10, 21:03:27
Daba: Bátran magyarázzátok Isten igéjét és a Krisztust továbbra is a teológia Krisztus fölé történő helyezésével!
Nem értem miért jó az, ha az igét nem önmaga, hanem a teológia magyarázza!

Na ezt fejtsd ki, mert én nem értelek. Az Igét nem lehet magyarázni? Mert ha magyarázzák akkor teológia? Vagy mit értesz ezalatt. Ez nekem nem érthető de lehet másnak se.   :020: :118: :089:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Augusztus 10, 21:40:09
Remélem nem baj, hogy belekotyogok.

"Nem értem miért jó az, ha az igét nem önmaga, hanem a teológia magyarázza!"

Lehet azért nem érthetõ annyira, mert szerintem tartalmazott egy kis egészséges cinizmust! :hehe:
Egyszerûbbre fordítva:
Az ige önmagát magyarázza. Mire jó a teória, a filozófia, ha az igében úgy is meg van írva.
Sokaknak viszket a fülük és új dolgokat szeretnének hallani. Sokszor a teológia megcsavarja az ige egyszerû üzenetét.

Bocsánat Daba, ha nem jól fejtettem ki azt, amit szerintem mondani akartál azzal az egy sorral.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 10, 22:39:45
Antikám azt mondtad, amit én magam is válaszoltam volna!
:igen:
Nővérkém, nem avval van baj, ha érthetővé kívánjuk tenni az igét!
A próbléma ott kezdődik, amikor ezekhez értelmezési
'kereteket'
(teológiát) használunk ott is, ahól az ige önmagát magyarázza!
Aztán amikor az igei magyarázat nem fér bele a saját teológiai beállítottságunkba, akkor ebbe a beállítottságba  próbáljuk belemagyarázni az ige szavait!
Óóó  nem újdonság számomra, hogy Krisztus és a teológia szétválaszthatatlan!
Persze, ha egy karizmatikus tesó orra alá dörgöljük a Krisztust református 'teológiai köntösben', akkor rögtön megváltozik a vélemény ez ügyben, s ez fordítva is igaz!
Ilyenkor mindkét fél teológiai tévedésről beszél!
Néhányan pedig az igével az igéről!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 11, 00:12:23
AZ a helyzet, hogy bármit hozzáfűzöl az igéhez (hogy érthetőbb legyen) az már egy magyarázat, vagyis egyfajta teológia (ami valakinek tetszik, valaki meg másképp látja). Sőt, már a különböző fordítások is bizonyos látószögben, azaz magyarázatban készülnek, amit az adott fordító éppen megértett. Ez egyszerűen kivédhetetlen.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 11, 07:46:01
Jó reggelt!
Igen, Gábor ilyen értelemben igazad van.
Mégis azt mondom neked, hogy a szövegfordításoknál keletkezett értelmezési, magyarázati torzulások
igazából csak akkor változtatják meg az ihletett szöveg lényegi mondandóját, ha a fordító eleve teológiai meggyőződésének bízonyítása céljából áll hozzá!
Pl. Jehova Tanúi
Új Világ Fordítása!
Az eredeti szöveg kétségtelen ihletett, de úgyvélem, itt nem a szavak hangalakján, hanem azok üzenettartalmán van a hangsúly!
:044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 11, 08:20:09
Viszont mindenkinek van teológiai meggyőződése...  :169:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 11, 08:39:27
Daba: Óóó  nem újdonság számomra, hogy Krisztus és a teológia szétválaszthatatlan!

Találsz olyant, hogy csak Krisztust hirdetik és nincs teológiája? Mert akkor én is odamegyek! Akkor az maga a tökéletes. Keresheted, de soha nem találod meg. Mindenkinek van meggyőződése még neked is.

Daba: Nővérkém, nem avval van baj, ha érthetővé kívánjuk tenni az igét!

Ha valaki érthetővé akarja tenni az Igét, azt magyarázni kell és máris teológia, vagy tévedek?  :088:  

Miért ne lehetne a Jel 3:20 at magyarázni úgy is, hogy aki meghallja Jézus hangját és beengedi, akkor közösségbe lép vele? Mert ez már teológia? Tudjuk, hogy akinek nincs a szívében Jézus annak bizony ott áll az élete ajtajában és bebocsájtást vár. Isten senkire nem tör rá. Éppen Ő az, Aki megtalált és a szabad akaratunkból mi döntünk, hiszen szabadsága vagyunk elhívva nem pedig rabságba.  :016:

Egyébként megjegyzem, Epafras tett fel egy kérdést tegnap Dátum: Tegnap - 09:04:36 . Senkit nem érdekelt? Mit gondoltok ki írta amit betett????? Igen meglepő volt nekem is amikor megtudtam.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 11, 09:17:06
Kedves Mária,

Azt kérted, hogy ne farizeusi módon értékeljem az igét és ne vaskalaposan. Szegény Gábor meg azzal jön, hogy nem mindenkié a hit. Tudod mind a kettőtöknek igaza van, csak nem értem a címzést és hogy pont ti mondjátok.
Ennyit a személyeskedésről.

Ha az a mérce, hogy hányan vannak egy stadionban, vagy mekkora egy templom - akkor a katolikus vallás a győztes. Augusztus 20-án a szentjobb körmenet pedig kiemelkedően az - mivel nagyon sokan vannak. Tehát nem az a mérce, hanem az - hogy mennyire igei. Nem az érzelmeink, nem a saját gondolataink - hanem hogy mit mond az ige. Kizárólag - vaskalaposan, farizeusi módon - vagy lélek által.
Ha valaki elhiszi, hogy Nála nélkül semmit sem cselekedhetünk (mármint jót) - akkor jó döntést sem tudunk hozni nélküle. Nem is illik abba a képbe, amit Isten rólunk mond, hogy mind elhajlott és képtelenek a jóra, nincs csak egy is aki keresné az Istent. Ahhoz, hogy ez az állapot változzon, Istennek lépnie kell. Aki elkezdi - mivel nem mi keressük - ezt is Ő mondta - ki is fogja munkálni. Amikor az ember rájön, hogy Istennek igaza volt, mivel még keresni sem tudtam, nemhogy ilyen horderejű döntést hozni - akkor az Úri imádság azon részét is öszintén tudja mondani, hogy legyen meg a Te akaratod. Dehogy kell nekem szabad akarat - soha nem is volt, csak az ördög akarta elhitetni. Ezért tanított Jézus, hogy kérjem ezt. Nem bonyolult teológiai farizeusképző ez. Az alázat bizonyos fokán az ember ezt belátja. Azt is tudom, hogy mindennek rendelt ideje van. Nem lehet eröltetni - ezért nem is akartam folytatni - de hogy igeellenes lennék - kénytelen voltam válaszolni. Nem jó a sokaságot alapul venni, mivel a keveseké a kegyelem. Az sem érv, hogy a sokaknak van igazuk - mivel az Igében van az igazság. Azt kell megérteni. A hit pedig ajándék. A kegyelem azt jelenti, hogy olyan döntés születik, amiben semmi szerepem nincs. Olyan állapotba helyeznek - a harag alól - ahol egyébként semmi keresnivalóm nem lenne. Nem függ attól, hogy kérem-e. Senkinek sem jár. Nem azért van Isten, hogy mi jól érezzük magunkat és kérjünk - az imádság arra szolgál, hogy vezessen és az akarata legyen meg.

szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 11, 09:23:06
Kedves Kamilla,

Az elrendelésről világosan tanít a biblia. Sokan kimagyarázzák és ahogy írtad, ilyen butaságokra használják. Ezek mind pogány gondolkodásnak a szüleményei. A kegyelem ellenállhatatlan és számtalan példáját ismerheted meg a bibliából. A legmarkánsabban Pál esetét javaslom, mikor neki is megjelent, mint egy idétlennek. Nem engedelmesen esett le a lóról. Nem is tudta, kivel találkozik, mivel meg is kérdezi. Egyet felfogott - neki itt most semmi aktív szerepe nincs - csak történnek a dolgok vele.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 11, 09:40:22
Sándor:"Annyira felindultál, hogy már nem is arról írsz, amit én írtam. Vaskalapos vagyok és oda vagyok a gyülekezetemért stb - nem tudom, hogy mit kellene válaszolnom. Szerintem olvasd el újra. Az elrendelést valló méginkább a kegyelemből üdvözül - ha lehet fokozni."

Kértem, hogy tett ide ha ilyent írtam rólad. Nos, ez volt a válaszod rá:

Sándor: Azt kérted, hogy ne farizeusi módon értékeljem az igét és ne vaskalaposan.

Még mindig azt kérem, tedd ide amivel vádolsz a fenti írásoddal. köszönöm


Kedves Sándor! Mit vetítettél ki magadra amit írtam, az a te döntésed volt. Erre most nem referálok, mert értelmetlen. Veled mint emberrel, kihangsúlyozom, semmi bajom és soha nem is mondok rád semmit. Ennyi. Viszont amiket írtál, igen kiemelkedő figyelemmel fogom kísérni, hogy milyen válaszokat kapsz rá. Számomra az nem igei, amit írtál. Fenntartom most is. Áldott, szeretettel teljes napot kívánok!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 11, 10:22:57
Kedves Mária,

Azt kérted, hogy ne farizeusi módon értékeljem az igét és ne vaskalaposan. Szegény Gábor meg azzal jön, hogy nem mindenkié a hit. Tudod mind a kettőtöknek igaza van, csak nem értem a címzést és hogy pont ti mondjátok.
Ennyit a személyeskedésről.


 :D
Poénkodni akartam vele, csak nem akartam megsérteni a Sándort, de ha már e nélkül is személyeskedésnek veszi akkor leírom az igazi poént:
A "nem mindenkié a hit" igével igazolni lehet a Kálvinizmust, hiszen a kálvinisták nem kaptak hitet arra, hogy az ember szabad akaratból dönthet.  :2funny: :fetreng:
Bocs Sándor ne vedd magadra. A jelenlévők mindig kivételek.  :169:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 11, 11:06:28
Sziasztok!
Persze mindenkinek van teológiai meggyőződése, így nekem is:
Jézus, Isten Fia meghalt értem, s megváltott, feltámadt és ma is él!
Most, hogy ezt ti az eleve elrendeléssel, vagy nélkűle magyarázzátok, az alapigazságot nem képes befolyásolni!
Ezért nem is zavar, hogy ki, s miként értelmezi !
:044:

:2smitten:
 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 11, 11:21:32
Sziasztok!
Persze mindenkinek van teológiai meggyőződése, így nekem is:
Jézus, Isten Fia meghalt értem, s megváltott, feltámadt és ma is él!
Most, hogy ezt ti az eleve elrendeléssel, vagy nélkűle magyarázzátok, az alapigazságot nem képes befolyásolni!
Ezért nem is zavar, hogy ki, s miként értelmezi !
:044:

:2smitten:
 

Nekem nem tetszik a teológiád Daba! Az a baj vele, hogy a tegnapra a régiekre mutat és onnan említi a mát: "ma is él". Ez feltételezi, hogy a múltban Isten sok csodát tett, de ma már csak mondogatjuk, hogy él.
Az én teológiám így hangzik:
Jézus, Isten Fia meghalt értem, s megváltott, feltámadt és holnap is élni fog!
Ez előre mutat. Bátorságot ad arra, hogy érdemes hitben előre menni.


 :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng:

Nem is gondoltad, hogy milyen teológiai mélységek rejtőznek meg a teológiád mögött mi?  :hehe:

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2009 Augusztus 11, 11:35:19
Gabikám,nem egyszerűbb lett volna leírni,hogy Jézus Krisztus tegnap,ma és mindörökké ugyan az?
 :2tickedoff:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 11, 11:37:16
Drága Tesókám!
Amikor az első mondataid olvastam, hát hirtelen nem Krisztus jutott eszembe...
:hehe:
:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2009 Augusztus 11, 11:42:32
Ha nekem szól,akkor melyiket,mert az egész egy mondat.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 11, 12:09:55
Bocsi ermaha!
Gábornak írtam!
De neki sem haragból, hanem a poén kedvéért!
:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 11, 12:16:39
Azt hiszem a legjobban én értem azt, hogy van rajta sapka - vagy nincs rajta sapka. Sokszor átvettük.
Ha valamit mondok - nem igei. Ha igét mondok, farizeusi. Ha válaszolok - nem arra válaszolok. Ha kérdezek - mintha mást kérdeztem volna. Ezért mondtam, hogy inkább vegyünk egy levelet és szépen menjünk végig. Tudom, hogy volt már nekünk igen egyszerű bibliai történetünk - azt hiszem a parázna asszony volt?  - ahol a végén kiderült, hogy a legkisebb részben sem volt közös véleményünk, nemhogy mélyebb kérdésekben. Mégis úgy gondolom, hogy kell az én változatom is a csokorba.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 11, 12:39:57
Sándor, én mindenki véleményét és hitbeli meggyőződését meghallgatom, sőt ha nem támadja a Megváltás isteni szűkségességét, még tiszteletben is tartom!
Másoktól sem várok el többet a saját hitem felől!
:044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 11, 12:45:30
Drágáim! Ezeket olvassátok el és nézzétek meg. Ez az asszony, saját életével élte meg az evangéliumot.

Teréz anya szavai:

"Ha azt szeretnénk, hogy az emberek hallják a szeretet üzenetét, el kell küldenünk a világba. A lámpásba olajat kell töltenünk, hogy égjen."

http://www.diashow.hu/vallas/593
"Istent látom minden emberi lényben. Amikor a leprások sebeit mosom, úgy érzem, mintha magát az Urat ápolnám. Hát, nem egy csodálatos tapasztalat?"

"Az abortusz, gyilkosság az anyaméhben. A gyermek Isten ajándéka. Ha nem akarják őt, adják nekem!
Ha elítélitek az embereket, nincs időtök szeretni őket....   Én egy kis ceruza vagyok Isten kezében."

1930-tól 1948-ig földrajzot és hittant tanított a kalkuttai Szent Mária szerzetesi iskolában, melynek 1944-től igazgatója lett. 1946-ban egy alkalommal Darjeelingbe kellett utaznia lelkigyakorlatra. A vonaton a harmadosztályú kocsiban óriási volt a tömeg, és megdöbbenve tapasztalta azt a nyomort és szegénységet, amely az indiaiak többségének kijutott. Ekkor ébredt rá küldetésére, arra hogy nincs joga arra, hogy a kolostor békéjében, kényelmében éljen, miközben az emberek, akiket szolgálni jött, nyomorognak. Küldetést érzett arra, hogy elhagyja a kolostort, megossza sorsát a szenvedőkkel és Jézust követve a szegények között szolgáljon.

1979-ben Teréz anyának ítélték oda a Nobel-békedíjat. Amikor átvette a díjat, megkérdezte: „Hogyan segíthetjük elő a világbékét?” Nagyon egyszerűen válaszolt: „Menjünk haza és szeressük a családunkat.” Az ünnepi banketten való részvételt lemondta, és a kapott 6000 dollárt Kalkutta szegényeinek juttatta el. ...Halálakor a rend a világ 123 országában 610 missziót működtetett, ahol több mint 4000 apáca és több mint 100 000 önkéntes ápoló dolgozott.

Még fogok keresni róla dolgokat, hogy bebizonyítsam, igen is tett dolgokat Jézussal és sokkal többet talán mint mi.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 11, 12:50:27
Azt hiszem a legjobban én értem azt, hogy van rajta sapka - vagy nincs rajta sapka. Sokszor átvettük.
Ha valamit mondok - nem igei. Ha igét mondok, farizeusi. Ha válaszolok - nem arra válaszolok. Ha kérdezek - mintha mást kérdeztem volna. Ezért mondtam, hogy inkább vegyünk egy levelet és szépen menjünk végig. Tudom, hogy volt már nekünk igen egyszerű bibliai történetünk - azt hiszem a parázna asszony volt?  - ahol a végén kiderült, hogy a legkisebb részben sem volt közös véleményünk, nemhogy mélyebb kérdésekben. Mégis úgy gondolom, hogy kell az én változatom is a csokorba.
szeretettel Sándor

Drága Sándor! Ez pedig mosakodás, már meg bocsáss érte. A gyerekemnek azt mondanám, ne nyaldosd a sebeidet, mert felesleges időtöltés, inkább tedd amit kértem. Te bevádoltál a testvéreim előtt, de még most sem IDÉZED be, hol ítéltelek meg. Ismét köszönöm előre is, ha beteszed. Elmondom, nincs mit betenned ezért csinálod ezt, amit csinálsz. Talán bíztam benne, hogy elismered. No, ez van. Persze ettől még kedves vagy a szívemnek.  :089:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 11, 13:26:53
Gabikám,nem egyszerűbb lett volna leírni,hogy Jézus Krisztus tegnap,ma és mindörökké ugyan az?
 :2tickedoff:

Csak be akartam mutatni, hogy egyszerű szavakból az ember így csinál teológiát sokszor. Olyan megállapításokat tesz egy mondatról, ami nincs benne, de a mondat nem is tagadja, ezért elfér... Egyszerűen így születnek a hamis tanok.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 11, 13:28:05
Drága Tesókám!
Amikor az első mondataid olvastam, hát hirtelen nem Krisztus jutott eszembe...
:hehe:
:2smitten:

Vigyázz mit mondasz, mert a végén rád bizonyítom, hogy buddhista vagy.  :2funny:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 11, 13:39:17
Azt hiszem a legjobban én értem azt, hogy van rajta sapka - vagy nincs rajta sapka. Sokszor átvettük.
Ha valamit mondok - nem igei. Ha igét mondok, farizeusi. Ha válaszolok - nem arra válaszolok. Ha kérdezek - mintha mást kérdeztem volna. Ezért mondtam, hogy inkább vegyünk egy levelet és szépen menjünk végig. Tudom, hogy volt már nekünk igen egyszerű bibliai történetünk - azt hiszem a parázna asszony volt?  - ahol a végén kiderült, hogy a legkisebb részben sem volt közös véleményünk, nemhogy mélyebb kérdésekben. Mégis úgy gondolom, hogy kell az én változatom is a csokorba.
szeretettel Sándor

Tényleg nincs miért sajnálnod magad. Egyszerűen - ahogy mondtad - másképpen látjuk. Nem látjuk a biblia egészét, valóságát abban, amiket megállapítasz. Valószínűleg te se látod a mienkben, azért kötekedésnek veszed, amikor nem értünk egyet veled. (Ne mond, hogy nem veszed kötekedésnek, hiszen te idézted a sapkás viccet, ami a kötekedésről szól.) Senki nem mondja, hogy nincs helye a hozzászólásaidnak, de nyilván látod, hogy ez nem egy zárt teológiájú fórum, és nem határozzuk meg, hogy ki jöjjön ide. Nem tehetünk róla, ha a teológiádban egyedül érzed magad itt.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 11, 15:16:51
Kedves Mária
Beidézem, ahogy kérted.

Sándor: Tehát egy gyülekezetnek szól, nem a pogányoknak - akiket megtérésre hívunk.
......
Nem kell vaskalaposként értékelni Isten beszédét. Mit mond a Szellem az Igével az a lényeg. Bizony ott áll naponta Isten az ajtóba és vajon be engeded -e? Vagy csak a gyülid engedi be? Csak egy gyüli győzhet, adhat üdvösséget?  ....
Látni kell az Igét és érteni. Akinek van füle az hallja mit mond az Ige, aki nem, az nyissa meg és hallani fog. Gondolkodj el ezeken.


Szeretnélek megnyugtatni,elgondolkodtam ezen és azért tudtam írni róla. Nyitva van a fülem. Nem vaskalaposan értékelem. Szerintem én értem az igét jól, nem kell kioktatni, hogy értsem és nyissam meg a fülem. Ez nem az igék közös tanulmányozása, hanem megpróbálsz hülyének beállítani. Ezt tetted az adakozásnál is - ahol beidéztél Dabának egy olyan hozzászólásom, amit egészen másra írtam.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 11, 16:20:33
Akkor figyelj Sándor!

Te írtad nekem Sándor:"Annyira felindultál, hogy már nem is arról írsz, amit én írtam. Vaskalapos vagyok és oda vagyok a gyülekezetemért stb - nem tudom, hogy mit kellene válaszolnom. Szerintem olvasd el újra."

Sehol nem írtam, hogy vaskalapos vagy!!! Azt sem, hogy odavagy a gyülekezetedért! Annyira nehéz elismerni, inkább tetézed. Állati nehéz neked elismerni: -"Mária! Tényleg nem írtál ilyent, elnézést!"
Azt is írtad, rágalomnak, hogy felindultam. Érdekelt volna, hogy hol? Idézet persze nincs rá. Ezzel szemben ezt írtad felindulásból nekem,-ez nem a szeretet szava:
Sándor: "Ez nem az igék közös tanulmányozása, hanem megpróbálsz hülyének beállítani.

Már megbocsáss, de ez a szeretet tőled? Köszi ennyi elég is volt.  :044:
Ahogy Gábor írta: "Egyszerűen - ahogy mondtad - másképpen látjuk. Nem látjuk a biblia egészét, valóságát abban, amiket megállapítasz. Valószínűleg te se látod a mienkben, azért kötekedésnek veszed, amikor nem értünk egyet veled. (Ne mond, hogy nem veszed kötekedésnek, hiszen te idézted a sapkás viccet, ami a kötekedésről szól.) Senki nem mondja, hogy nincs helye a hozzászólásaidnak, de nyilván látod, hogy ez nem egy zárt teológiájú fórum, és nem határozzuk meg, hogy ki jöjjön ide. Nem tehetünk róla, ha a teológiádban egyedül érzed magad itt."

Egy folytában ítélkezel Teréz anyán, a katolikusokon... vedd már észre, nem helyén való ez. Hogy lehet, veled szinte kevesen értenek egyet, szinte alig? Akkor talán meg kéne vizsgálni miért is.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2009 Augusztus 11, 16:32:29
Daba,gondoltam,kérlek bocsáss meg,csak egy kicsit kekeckedni akartam.Néha olyan jókat írtok,hogy legalább ezen derülhetek.
Gabikám kérlek te se haragudjál meg érte,értettem én mit írsz.Nagyon szeretlek benneteket.
 :017:  :031: :026:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 11, 17:33:08
Kedves ermaha!
Nincs miért megbocsátanom, hiszen haragudni sem volt okom!
:hehe:
:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 11, 17:55:41
Tesókáim, ezt az 'észrevételemet' a modi szobába írtam eredetileg, de kiírom ide, a fórumra is, mert bánt ahogy egymást marjátok!

Szóval én eltudom fogadni, azt az igei kinyílatkoztatást, hogy Jézus a szívünk ajtajánál áll, s várja, hogy szívünket megnyítva befogadjuk. Nem tőr rá senkire erőszakkal!
Ugyanakkor eltudom fogadni azt a teológiai értelmezést, hogy az embernek semmi érdeme sincs abban, hogy Jézus egyátalán  ott áll és várakozik!
Ez nem más, mint a Mindenható Isten leereszkedése az emberhez, kegyelemből!

'Az érmének két oldala van'-szokták mondani a világban, s mindkét fél a saját teológiai látószögéből vizsgálja az 'érme'
egy-egy oldalát.
Közben azt teszitek, amit a világ, nem akarjátok látni azt a vékony kis élt, amely az érme két oldalát összekapcsolja és az érmét érmévé teszi!
 Ezen a vékony kis felűleten él a Megváltó egymáshoz kapcsoló szeretete!
Ne nézzetek át rajta!
Szeretettel:
Daba
:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 11, 18:07:14
Teljesen egyetértek!!!  :048:

Kamilla  :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 11, 18:26:42
Daba: Szóval én eltudom fogadni, azt az igei kinyílatkoztatást, hogy Jézus a szívünk ajtajánál áll, s várja, hogy szívünket megnyítva befogadjuk. Nem tőr rá senkire erőszakkal!

Daba! Már nem ez a téma.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 11, 19:26:53
Tényleg nem ez a téma konkrétan!
A lényeg viszont változatlan!


:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 11, 19:43:18
Kicsit fáradt vagyok, de megígérem, hogy holnap komolyan, részletesen átvesszük a Laodiceai gyülekezet angyalának írt levelet.
Előljáróban néhány dolgot, hogy ne legyen olyan nehéz haladni.
Ha be akarok menni valahová, akkor kopogok. Itt Jézus az ajtót zörgeti - egész pontosan erőteljesen jelez az ajtón. Nem arról van szó, hogy ott áll kinn és nem tud bejönni, hanem jelez.
Hiába nyitja valaki az ajtót, ha Jézus nem zörget.
Mikor a tanítványok bezárkóztak és féltek, bár az ajtó zárva volt, Jézus megjelent közöttük középen.
A Laodiceai gyülekezet már teljesen eltávolodott JÉzustól - teljesen igeellenes, evangéliumellenes "gyülekezet" - az utolsó idők romlott egyháza.
Tudjuk, a Filadelfiabeli gyülekezetnek írt levélből, hogy Jézusnál van a Dvid kulcs - aki megnyitja és senki be nem zrja és bezárja és senki meg nem nyitja - és imé nyitott ajtót ad eléjük, amit senki be nem zárhat. A nyitott ajtó akkor látszik a sötétben, ha megnyitja valaki és bejön a fény - különben fogalmuk sincs arról, hogy ajtó is van.
Az, hogy Isten nem töri ránk az ajtót - erről az ige nem beszél - sem arról, hogy mi van akkor, ha valaki nem nyitja meg - akkor elkárhozna. Akkor nem fog vele vacsorálni - azt hiszem ennyit tudunk.
Az pedig nyilván képtelenség, hogy Jézus ott kinn toporog és várja, hogy megszánjuk és beengedjük szegényt végre - mivel ez nem megtérés, a biblikus búnfelismerés és megröt szív igei alapjától teljesen idegen légkör és aktus. Holnap végigmenyünk szó szerint komolyan.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 11, 21:08:49

Sándor írja:

'Kicsit fáradt vagyok, de megígérem, hogy holnap komolyan, részletesen átvesszük a Laodiceai gyülekezet angyalának írt levelet.
Előljáróban néhány dolgot, hogy ne legyen olyan nehéz haladni.'

Sándor testvérem engedd meg, hogy az előljáróban írt dolgokat is megvizsgáljuk, hogy egyátalán lesz-e közös kiindulási pont!


'Ha be akarok menni valahová, akkor kopogok. Itt Jézus az ajtót zörgeti - egész pontosan erőteljesen jelez az ajtón. Nem arról van szó, hogy ott áll kinn és nem tud bejönni, hanem jelez.
Hiába nyitja valaki az ajtót, ha Jézus nem zörget.
Mikor a tanítványok bezárkóztak és féltek, bár az ajtó zárva volt, Jézus megjelent közöttük középen.'

Sándor, Jézus itt nem kopogott!
S az ajtók sem azért voltak zárva, hogy Jézust tartsák kívűl, hanem a zsidóktól való félelem miatt!
Ez nem egy szimbólikus igehely, hanem történetleíró ige, ne magyarázd ezzel a Jelenések könyvét!

 
'A Laodiceai gyülekezet már teljesen eltávolodott JÉzustól - teljesen igeellenes, evangéliumellenes "gyülekezet" - az utolsó idők romlott egyháza.
Tudjuk, a Filadelfiabeli gyülekezetnek írt levélből, hogy Jézusnál van a Dvid kulcs - aki megnyitja és senki be nem zrja és bezárja és senki meg nem nyitja - és imé nyitott ajtót ad eléjük, amit senki be nem zárhat.'

Ez viszonta Jelenések könyvéből származó ige, nem egy 'fizikai ajtóra vonatkozik'!
vö.
'Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál'!

 'A nyitott ajtó akkor látszik a sötétben, ha megnyitja valaki és bejön a fény - különben fogalmuk sincs arról, hogy ajtó is van.'

A jelképes igében, Jézus mégsem azt mondja, hogy 'én nyítom meg az ajtót', hanem, hogy 'ha valaki meghallja az én szómat és MEGNYÍTJA AZ AJTÓT'...
 
'Az, hogy Isten nem töri ránk az ajtót - erről az ige nem beszél - sem arról, hogy mi van akkor, ha valaki nem nyitja meg - akkor elkárhozna.'

Biztos így van ez Sándor?!
vö.
'A felfüggesztett gonosztevők közűl pedig az egyik szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is!'
Luk. 23:39

Isten rátörte e latorra az 'ajtót?


 'Az pedig nyilván képtelenség, hogy Jézus ott kinn toporog és várja, hogy megszánjuk és beengedjük szegényt végre - mivel ez nem megtérés, a biblikus bűnfelismerés és megtört szív igei alapjától teljesen idegen légkör és aktus'
 Nos itt az ige nem azt írja, hogy Krisztusnak lenne szűksége szánalomra!
vö.
Jel. 3:17
 Várom az igeértelmezésed!

:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 11, 22:02:28
Daba,gondoltam,kérlek bocsáss meg,csak egy kicsit kekeckedni akartam.Néha olyan jókat írtok,hogy legalább ezen derülhetek.
Gabikám kérlek te se haragudjál meg érte,értettem én mit írsz.Nagyon szeretlek benneteket.
 :017:  :031: :026:

Ugyan már ilyenről szó nincs, miért haragudnánk... :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 12, 08:55:46
Kedves Testvérek - Áldott napot kívánok mindenkinek.
A református testvérek gondolom elmosolyodtak ma reggel, ugyanis a számunkra mára kijelölt igeszakasz pont a mai kérdésünk - Jelenések 3,14-22. Szeretném, ha komolyan és a lehető legpontosabban megérthetnénk az élő Isten üzenetét.
Elöljáróban annyit szeretnék mondani, hogy a 7 levél nem a pogányoknak szól. Laodicea - akármennyire is megromlott, elhajlott - nem a pogány világ, hanem ahonnan kiszorult Jézus. Nem megtérés amiről olvasunk, mint alapmegtérés - hanem a megszentelődési folyamat megtérései, inkább visszatérés, korrekció - a ficamok helyrerántása a kérdés. A 7 gyülekezet gyertyatartója között sétál JÉzus, onnan diktálja Jánosnak a leveleket. Az egész igeszakasz pontos felépítése - Isten tisztázza, hogy kicsoda is ő, majd elmondja - hogy mindent tud, nem tetszik neki ami zajlik - most még nevén szólítja őket, de ott van a fenyegetés, hogy többé nem ejti ki a száján őket, - majd a tévelygésük frappáns diagnózisa, gyógymód - feddés (akiket szeret, azokat megfeddi) - és a központi helyre való visszatérés ajánlása, mint a probléma megoldása - és ígéretek. Mint látjuk majd, itt van ajtó (Jézus) - tudják is, van gyertyatartó is (1 a 7ből) - és az alaptanítás számunkra az, hogy nem az egyházban hiszünk, hanem JÉzusban - és ez alapján formálódik majd az egyházunk is. Az egyház nem üdvözül - hanem a tagok, és az egyház nem tévedhetetlen.
Szeretnék részletesen menni versről versre komolyan. Mint tudjátok - én egyébként dolgozom, tehát ha már egyszerűen és röviden le tudom írni, akkor jövök versről versre.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 12, 11:15:45
Jel.3,14
A levelet diktáló Jézus elmondja, hogy kicsoda is Ő. Őáltala, Őbenne teremtette Isten a világot és Ő az Ámen is. A tulajdonos jogán ír, mint aki alkotott mindent és joga van bármire. Alkotta a földet, de a törvényeket is (lelki és fizikai egyaránt) - és aszerint működik illetve csődöl be minden. Ő az Amen is - ami azt jelenti, hogy úgy legyen. Nélküle egy hajszálunk sem esik le a fejünkről, de akár egy veréb se pottyan le a fáról, parancsol a szélnek és amit elhatároz az meglesz. Itt a király mutatkozik be - a királyok királya - fogjuk látni a koldusnak. Itt még nevén nevezi őket - a laodiceai gyülekezet. Szeretettel hajol le hozzájuk - mint aki nem örül, hogy tévelyegnek és teljesen más a valóság, mint amit hisznek. (ez hiszékenység - nem a biblikus hit)
Isten jön - mert nem Laodice keresi, nem is tudják, hogy azt hogy is kell csinálni - azt hiszik minden rendben.
Jel.3,15
Isten pontosan látja és érti is, ami zajlik a gyülekezetben. Szépen kimaradt az első szeretet, az örömhír életet adó ereje, olyan langyi, lágymeleg lett. A lágymeleg se nem üdít, se nem forrósít fel - olyan langyos leves, ami nem jó. Vagy forró lenne, vagy üditően hideg - de ez az, amit senki nem szeret és semmi hatást nem tesz, mint a "nem kell belőle".
Jel.3,16
Így nem kell, kiköplek a számból - azt jelenti, nem ejtem ki a neved, nem mondom, nem szólítalak - az atyánál kimondhatatlan könyörgésekkel közbenjáró JÉzus nem mondja ki a nevét - ez annyit jelent, leveszi a kezét róluk. Nem méltó, nem az övé - ha nem kap fenyítést.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 12, 12:11:54
Jel.3,17
Itt  egy olyan kontrasztot látunk, ami tükrözi a világ és Isten mércéjének a különbségét. Azt hiszi a laodiceai gyülekezet, hogy gazdagok, sokra vitte és semmire sincs szüksége. Olyan jól elvannak, nyüzsögnek - szépen meg van a kialakult szokásrend, látszatra olyan, mintha Istentisztelet zajlana - és teljesen elégedettek ezzel. A gazdagság (földi) mindíg olyan, ami elaltat. A legnehezebb a Rózsadombi villák között bibliát osztani. Senkinek nem kell, annyira meg vannak keményedve, hogy teljesen hülyének nézik az embert. Akik elvesznek - azoknak ez bolondság.
Jézus pedig erre az állapotra azt mondja, hogy nem tudod, hogy nyomorult vagy, szánalomraméltó, szegény, vak és mezítelen. Az jutott eszembe, mikor Jézus a kereszten azt mondja az Atyának, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Fogalmuk sincs, melyik a jobb és a bal kezük. Ezzel a lehetetlen helyzettel éli az ember az életét - miközben azt hiszi, hogy rendben van minden. Egészen addig, amíg nem tudja, hogy mi a tényleg normális - addig. Minden hitetlen ember eszement, fogalmuk sincs, mekkora bajban vannak. Amíg nem tudják meg, amíg nem szól bele Isten az életükbe - semmi esélyük arra, hogy ez megváltozzon. Képtelen a jóra, fel sem foghatja, meg sem értheti. A jelen igeszakaszban viszont Isten könyörül, szól. Elmondja, hogy mi az igazság.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 12, 14:40:41
Jel.3,18
Az evangélim lényege van tömören megfogalmazva ebben az igeversben, az aranyalma ezüst tálcán.
Mikor Isten kijelenti magát, igéjén keresztül teszi. Szava teremtő szó. Soha el nem múlik, a világ megég - de az Ige megmarad. Tűzben megpróbált. Azt is megtudjuk ebből, hogy Ő szólít fel, hogy vegyük Tőle. Ez lakozzék a szívünkben gazdagon, ne gyűjtsünk kincseket, amiket a rozsda és a moly megemészt. Azt is kéri, vegyük a fehér ruhát. Ez takarja el a mi igazi lényünket - Jézus érdemeit nézze a mi Atyánk, ne a mi bűneinket és a jókodásunkat. Jól takarjon - ne lássék ki a szégyenünk. Isten annyira szent - hogy csak Jézus érdemeiért tekint minket gyermekeinek. A jócselekedeteink is mint a szennyes ruha - vegyük komolyan. Szemeinket pedig kenjük meg gyógyító írral  - ezt nem tudom pontosan. Olvastam egyszer, hogy ennek a gyülekezetnek volt egy fő bevételi forrása, hogy ilyen gyógykenőcsöket gyártottak szembajokra - hogy másokat gyógyítsanak, miközben ők nem látják igazán a valóságot - nem tudom, mennyire áll meg ez a magyarázat - és igaz-e, az igéből számomra nem derül ki.
Jel.3,19
Akiket szeret az Úr, azokat megfeddi és megfenyíti. A fiak a feddést elfogadják az atyjuktól. A fattyak pedig fel vannak háborodva, hogy hogy jön ehhez, hiszen nem is az atyám. A fiaknak minden a javukra válik - tudják, hogy nincs az a feddés és fenyítés, amit nem érdemelnének, a hitetlen pedig csak kapni akar. A cél - hogy a szenvedések is - azt a munkát végezzék, hogy a tűzben megpróbált aranyhoz hasonlóan egyre jobban világítsunk. Ehhez rengeteg ficamot kell visszarántani, ami sokszor fáj. Nem az alapmegtérésről van szó, az első szeretetről, hanem a megszentelődés folyamatáról.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 12, 15:50:17
Jel.3,20
Nézd, az ajtó előtt állok. Itt én egy váltást látok több szempontból is. Itt a ragozás is és a címzés is személyessé válik. Nem az a kérdés, hogy ki zörget, hanem hogy zörget. Ő keres mindíg, ha én hütlen vagyok, Ő hű marad. Az életünk középpontjából kikerült és tudjuk, hogy van ajtó, tudjuk, hogy Jézus az - és nem kopogtat, hanem zörget. Ez inkább üzenet mint egy egyszerű kopogás, hogy ott kinn toporogna - inkább felrázó, figyelmeztető jelzés. A gyülekezet azon tagjainak szól, aki meghallja az igét. Nem a gyülekezet üdvözül. Ha valaki - az már nem a gyülekezet. Vallom, hogy akinek van füle az meg is nyitja - mivel lélekből -lélekbe tart az ige, ha valakiben benne van, az reagál is és jól. Az ígéret pedig az, hogy vacsorál velem. Nekem az Úrvacsora jut eszembe. Nem reggeli, vagy ebéd - hanem vacsorálunk az Úrral. Ami az Ő haláláról, a mi megváltásunkról szól, arra emlékeztet. A szövetségről - amit Ő kötött, ugyanúgy mint annak idején Ábrahámmal, ahol Ábrahámot nem engedte átmenni a kettévágott állatok között. Jön és megerősíti velem a szövetséget - ami megerősít engem, a Vele való kapcsolatomat, amire jó visszaemlékezni, felidézni és Jézus a helyére kerül. Középre, ahol a méltó helye van.
Jel.3,21
Nem akárhová vár bennünket - az atya Királyi székében fogunk ülni vele. (ez hosszú, külön téma, ha érdekes átvesszük).
Jel.3.22
Akinek van füle - annak van füle. Nem tudunk magunknak fület adni. Aki kapott halló fület - hálás lesz tőle.

szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 12, 16:22:27
Kedves Sándor!

Nagyon jól összefoglaltad ezt az igehelyet. Lenne pár észrevételem:

Jel 3:17; - szerintem itt a gazdagságot úgy is lehet értelmezni, hogy manapság az egyházak tele vannak tanítókkal - tanításokkal; látásokkal; kijelentésekkel; és ezek magyarázataival. Csodák is történnek az igehírdetések, evangélizálások során, Isten demonstrálja erejét, kegyelmté, hatalmát.
  Némelyek ezért azt gondolják, hogy ők már mindent tudnak, nálik van a kulcs, a megoldás, és a mennybejutás módjának "leírásai". Sőt némelyek azt hiszik és hirdetik, hogy csak általuk lehet üdvözülni!!

Jel 3:18; - "fehér ruhák" =
Jel 19:7-8 "Örüljünk, és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a Bárány mennyegzője és az ő felesége elkészítette magát.
És adatott annak, hogy felöltözzék tiszts és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.

Hát ennyit szerettem volna hozzáfűzni.

Kamilla  :119:Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 12, 17:28:57
Kedves Sándor!

A gyógyírra írnék pár gondolatot.Jézusnak ez a tanácsa a szellemi vakság ellen volt.Jól írtad nem látják igatzán a valóságot.Annyira elteltek önmagukkal,hogy már nem is támaszkodtak a SZ.L. vezetésére.
 Ebben a korszakban, amikor a világ a legnagyobb sötétségben van ,nagyon fontos  a SZ.L.álltal kijelentett  mennyei igei útmutatásás elfogadása,mivel a hellyes látást akarja ellponi a sátán..
.Péld. 29,18
Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul; ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen boldog!


Szeretettel  Ircsi
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 12, 21:43:09
Köszönöm Kamilla és Ircsi,

Lehet sok mindent érteni  - kinek - mit mond. A lényege az igeszakasznak mégis az, hogy nem az egyház üdvözít. Az Isten gyermekei az utolsó idők romlott egyházában is meghallják Istent - és kijönnek onnan. Nem gátolja meg a hamis tanítás sem és semmi nem állhat Isten útjába.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 13, 07:59:00
Sándor

Szépen összefoglaltad az igéket. Csak gratulálni tudok érte.
Bár tudod a szokásos, nem mindenben fogadom el a következtetéseidet, de ez semmit nem von le munkád értékéből.

Csak egyetlen kérdésem lenne:(na jó három)
Melyik vagy melyek a romlott egyház/ak?
Ha kijönnek az "romlott egyházból", akkor hova mennek-mehetnek?
Ha az "egyházban" való lét, önmagában nem üdvözítő, akkor kik a hivatalosak?

 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 13, 09:32:06
Kedves Erdei,

A 7 gyülekezet felöleli a teljes keresztény egyházak körét  és ebből most a laodiceait néztük meg. Véleményem szerint - a 7 gyülekezetnek írt levél egyben egy egyháztörténeti áttekintés is - laodicea pedig az utolsó idők romlott egyháza, de a kérdésed szempontjából ennek nincs jelentősége.
A hamis tanokat valló, az igét elferdítő és Jézust már teljesen kiszorító egyház ott áll és a keresőknek álmegoldást kínál. Az igazi helyett egy utánzatot, vagy alternatívát.
Azután jön az ember - körülnéz - mert valami elkezdődött benne, hiányérzete van, nem érzi jól magát a világban - és azt látja, óriási a választék. Rengeteg szekta, egyház, misszió - és azt hallja, hogy mind jó - tessék tiszteletben tartani egymás hitét - mindegyikünk hivő, tehát szeressük egymást. Nos - erről próbáltam írni tegnap, hogy JÉzus nem ezt mondja. Neki egy egyháza van, aki hozzá hű és nem langyi. Viszont az embert, aki betéved Laodiceába - annak szól. Azok hallják meg, akiknek van fülük.
Nem a látható egyház az, ami üdvözít, viszont a "hivatalosak" - ahogy Te nevezed őket - azok mind ugyanannak az egyháznak a tagjai, csak különféle akolban élnek. Ha találkoznak, 2 perc alatt kiderül, mintha 1000 éve ismernék egymást.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 13, 12:45:20
Sziasztok!

Szeretnék figyelembe ajánlani egy erre a témára vonatkózó könyvet.

Watchman Nee A gyülekezetek-Bukása és visszatérése.


Szeretettel  Ircsi  :044:  :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 13, 18:32:36
               Mária  éneke

  = Kiben munkálkodik, és kiben nem munkálkodik az Úr.

Luk 1:46-55;

46-47. "Akkor mondta Mária: Magasztalja az én lelkem  az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben."

48-49.  "Mert rátekintett az Ő szolgálólányának alázatos állapotára; mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségnek, mert nagy dolgokat cselekedett velem a Hatalmas; és szent az Ő neve!"
Zsolt 99:3  "Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, - szent az!"

50.  "És az Ő irgalmassága nemzetségől nemzetségre van azokon, akik Őt félik."
Zsolt 103:11  Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az Ő kegyelme az Őt félők iránt."

51. "Hatalmas dolgokat cselekszik karjának ereje által, elszéleszti az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat."
Ézsa 52:10  "Feltűrte az Úr szent karját minden nép szeme előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását!"

52.  "Hatalmasokat dönt le trónjaikról és alázatosokat magasztal fel."

53.  "Éhezőket töltött be javaival, és gazdagokat küldött el üresen."
1Sám 2:5  "A megelégedettek bérért szegődnek el, éhezők pedig nem lesznek; s míg a magtalan hét gyermeket szül, a sok gyermekű megfogyatkozik."

54. "Felvette Izraelnek, az Ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzen az Ő irgalmasságáról."
   Ézsa 41:8-10  "De te Izrael, én szolgám, akit én elválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak magva. Te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondtam neked: Szolgám vagy te, elválasztottalak és meg nem utáltalak. Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak."
   Ézsa 54:5 "Mert férjed a te Teremtőd, Seregek Ura az Ő neve, és megváltód Izraelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik."
   Jer 31:3  "Messzünnen is megjelent nekem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat."

55. "(Amiképpen szlt a mi atyáinknak), Ábrahám iránt és az ő magva iránt örökké!"


  Isten akkor áld meg, ha személyes kapcsolatban vagy a Názáreti Jézus Krisztussal, él a szellemed, nem a bűn és a halál uralkodik rajtad, hanem Isten kegyelme és Szelleme.

52-53. vsz.: a laodiceai vallás önteltséghez visz = materialista "jóllakottság"hoz: "Semmire nincs szükségem, mindenem meg van!"
  Ha beteg, akkor vannak kiváló gyógyszerek, gyógymódok; szép ruhák, munkahelyek, gazdagság.

DE: szellemi és lelki szinten nincs semmijük! = önelégültség. Ezért nem  tudnak kérni Istentől. Öncsalásban vannak.


Kamilla  :119:

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 13, 20:38:39
Szia Kamilla

  "Isten akkor áld meg, ha személyes kapcsolatban vagy a Názáreti Jézus Krisztussal, él a szellemed, nem a bűn és a halál uralkodik rajtad, hanem Isten kegyelme és Szelleme."

Mit értesz áldás alatt?
 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 13, 20:50:11
Szia! Isten áldjon!

Gondolom nem komoly ez a kérdés. Biztosan tudod mi az áldás.

üdv: Kamilla  :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 14, 07:28:07
Szia Kamillám!

Azt tudom, hogy nekem mi az "áldás", de azt nem tudom, hogy neked mit jelent.
Mint ahogy egészen azt sem értem, mit jelent az, hogy "személyes kapcsolat a Názáreti Jézus Krisztussal".
Azt sem egészen értem, hogy miképpen függ össze a kettő?

Én azt gondolom, hogy ez a mondat, hogy:
"Isten akkor áld meg, ha személyes kapcsolatban vagy a Názáreti Jézus Krisztussal, él a szellemed, nem a bűn és a halál uralkodik rajtad, hanem Isten kegyelme és Szelleme."
ha nem tisztázzuk le, akkor nagyon sok félre értésre adhat okot.
Alapvetően azért, mert olyan dolgot tesz feltételes módba, ami megkérdőjelezi a hitét azoknak a testvéreknek, akik esetleg nincsenek "áldás" alatt. Gondolom, ez a mondat azért hívőknek szól, mert aki nem hisz, azt eleve nem is érdekli.
 :044:
 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 14, 21:34:22
Szia Kamilla!

Hát, választ megint nem sikerült kapnunk, de se baj, már kezdek hozzászokni.

Minek is kérdezni, meg kekeckedni, le írtad, úgy van azt kész. Így is van ez rendjén.
Hiszen, ki meri meg kérdőjelezni X.Y pásztor kijelentéseit? Az már maga az ítélkezés, sőt eretnekség.

Aztán a gyülekezetedben szegény, vagy beteg valaki, olyantól meg el kell fordulni, hiszen nincs "személyes kapcsolata". Mivel nincs áldás alatt, ezért a szelleme sem él, mi mástól lenne szegény, vagy éppen beteg, ha nem attól, hogy a bűn és a halál uralkodik rajta.

Volt idő, mikor én is így gondolkodtam. Elhúzódtam egy öreg testvéremtől, mert nem tetszett az illata, mert öreg és szegény volt, és ez engem zavart.
Most is könnybe lábad a szemem. Nem az öreget, magamat sajnálom. Remélem, csak én emlékszem arra, hogy ilyen is voltam.

Tudod aki így gondolkodik mint a le írt mondatod szerzője, azt én tényleg sajnálom, remélem azért, hogy megtud változni.

 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 14, 21:55:45
Kedves Erdei!

Kicsit több türelmet, ha lehet! Köszi!

  ÉN itt arra gondoltam, hogy ha valaki önelégült, úgy érzi, hogy nincs szüksége Istenre, az Ő álsására, javaira, mert testben van: úgy gondolja mindene megvan természtes szinten, nincs szüksége megtérésre, bűnbocsánatra. Isten ellátására, stb.

   Jézus azt mondta, hogy aki szomjas, jöjjön hozzá és igyon! Élő vizet! = Szent Szellemet! Laodeciában nem volt élő víz, más városokból hozták a vizet, ami menet közben langyos lett, mert elvesztette frissességét. De a város lakói megelégedtek ezzel, nem fúrtak saját kutakat = a mások áldásából, vizéből éltek!

   A laodiceai mentalitás veszélye: nem akarnak Istenért buzogni, de ellene sem akarnak állni = langyosak.

   Jézus, mint Főpap imádkozik a hidegekért = az ellenségesen viselkedőkért, hogy térjenek meg. Imádkozik a forrókért = akik keresik Isten Országát, áldásért.

  DE: a langyosért nem imádkozik, kiköpi előbb-utóbb.

  Hogyan függ össze ez a Názáreti Jézus Krisztussal? A Megváltóval? A Felkenttel? Az Alfával és Omegával? Azzal, Akiért minden lett teremtve, aki oka, alapja és célja a teremtésnek???? Isten Fiával??? Akin keresztül lehet menni az Atyához??? Háááát....!

  Szerinted hogy lehet egy keresztény "nem áldás alatt"" Hiszen ha Krisztusban van, akkor áldásban van!
  De aki nem keresi Őt, az Atyát, az ellátását, gondviselését, az nincs áldásban! Nem??


   Gondolom akad újabb kifogásod, találsz hibát az írásomban. Nem akartam most válaszolni, de sikerül mindenkit úgy beállítanod, hogy kellemetlenül érezze magát, és mindenképp magyarázkodjon, és ha lehet minél hamarabb.
   Biztos találsz kivetnivalót. Nem is akartam válaszolni, csak holnap, mert fáradt vagyok, hajnalban keltem és dolgoztam 10 órát! De provokálsz, és ezért válaszoltam.
Lehet, hogy legközelebb nem így lesz, mert edződöm!


  Áldott, békés éjszakát kívánok neked!

üdv: Kamilla  :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 15, 12:07:13
Szia Kamilla!

Köszönöm, hogy válaszoltál.
Tudod, ez a mondat nagyon elterjedt, az "amerikás" közösségekben. Nem te vagy az első, akitől ezt hallom. Biztosan nem is az utolsó.

"Isten akkor áld meg, ha személyes kapcsolatban vagy a Názáreti Jézus Krisztussal, él a szellemed, nem a bűn és a halál uralkodik rajtad, hanem Isten kegyelme és Szelleme."

Ennek a mondatnak semmi köze az önelégültséghez, hogy nincs szüksége Istenre, hogy nincs szüksége megtérésre, bűnbocsánatra stb.
Tudod mi ez a mondat?
Sokan abba a hibába estek, hogy a hívőknek "jár" az anyagi világban a jó lét, az anyagi gazdagság. Hiszen az egy áldás.
Nos nehéz megmagyarázni, hogy az ígért anyagi javak hol maradnak el? Hiszen fizette a tizedet, adakozott a hívő, a "pásztor" meg arról beszélt, minél többet ad valaki, annál többet kap. Hol van akkor az áldás?
A "pásztornál", aki igen jó anyagi körülmények közé került, na nem a hívők által, hanem a hiszékenyeken keresztül.
Ezt egyre többen felismerik, és kezdik számon kérni a sok szélhámoson, hogy most mi van? (Amerikában egy millió vállalkozás jelentett csődöt, a válság kezdete óta) Nem csekély számú keresztény  közösség ment tönkre. Templomokat, gyülekezeti termeket zárnak be.(nem csak Amerikában)
Meg van a válasz. "Isten akkor áld meg, ha személyes kapcsolatban vagy a Názáreti Jézus Krisztussal". Jó duma nem?
Mit jelent a személyes kapcsolat? Ki tudja. Erre nincs válasz.  Csak a blődli. Mert az amit írtál azt nálunk csak úgy hívják, mellé beszélés.
 
"Szerinted hogy lehet egy keresztény "nem áldás alatt"" Hiszen ha Krisztusban van, akkor áldásban van!
  De aki nem keresi Őt, az Atyát, az ellátását, gondviselését, az nincs áldásban! Nem??"

Igen, szerintem minden ember aki vallja, hogy Jézus a Krisztus, bemerítekezik hit által, ami által a Krisztus testébe kerül, akkor már áldásban van!
Ezt nem én állítom, hanem Pál:Gal 3:14  Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.
Bizony nincs itt személyes kapcsolat, meg keresgélés, meg a többi hablaty.
Ellenben, ha a Bibliából megmutatod nekem, hogy "Isten akkor áld meg, ha személyes kapcsolatban vagy a Názáreti Jézus Krisztussal" és ez nem a bemerítésre vonatkozik, hanem az utánra,  hogy csak akkor vagy áldott, ha személyes kapcsolatod van, akkor bocsánatot kérek. Addig meg maradjunk annyiban, hogy egy nagyon elferdített, téves tanítás.
 :044:

Tudom azt gondolod, hogy valami személyes vagy ilyesmi. Nem az. Nem is ismerlek. Ez egy szellemiség, ami szerintem nem az Úrtól van.Sok közösségben felütötte a fejét. Amerikában azt csak úgy hívják "Hit biznisz".
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 15, 12:43:50
  Én csak azt tudom, hogy az én Istenem, Ábrahám, Izsák, Jákob Istene, Jézus Krisztus Atyja, akiben hiszek, Övé a mindenség!! Ő mindennek: a Földnek, az embereknek, a láthatatlanoknak és láthatóknak, az anyagi dolgoknak is Ura! 
  Az én Istenem gazdag Isten!!! És meg akar engem áldani anyagilag is!!  :hehe:

  Sőt!!!
Csak Tőle várom ezt a fajta áldást is!!! Mert ez jó nekem!!! És meg is áld!!!  :2smitten:
 

  Megáldotta a pátriárkákat, a szövetség népét, megáldotta az apostolokat, a tanítványokat szellemi és anyagi javakkal.

   "Alap járaton" minden embert megáld, mert felhozza a napot jókra és gonoszokra, esőt ad a földre, hogy teremjen.

  DE: az őket szeretőknek olyat készít, amit szem nem látott, fül nem hallott és emberi szív meg sem gondolt!!! És nem csak MAJD ad, hanem MOST is!!!

   Én abban hiszek, hogy nem tudnám a kezemet sem felemelni, ha Ő nem adna hozzá erőt!! Nekem megtérésem után minden áldásom: szellemi és anyagi, egészen biztosan Istentől van!!! Én erről vagyok meggyőződve!

  Te pedig kedves Erdei azt hiszel amit akarsz!

   Legyen mindekttőnknek az ő hite szerint!!!


  Isten áldjon és hozzon ki a keserűségből!!!

Szeretettel: Kamilla  :119:


Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 15, 13:59:21
Kedves Erdei!

Írásodból valóban árad a keserűség és a csalódottság.
Nem volna szabad mindenki egy kalap alá venni és azt gondolni,hogy xy pásztor ezt tette akkor a többi is olyan,ez nagy tévedés.
Isten országában vannak jó és vannak rossz gyümölcsöt termő fák,de azért ha egy megromlott nem biztos,hogy a többi is az.
Igen Ábrahám összes áldásait örököltük Jézus Krisztusban.Mikor vagyunk az ővé? , ha megvan a személyes kapcsolatunk vele,
mert az Ő juhai hallják a hangját.Egy élő közöségben kell lennünk Krisztussal,kell,hogy legyen egy telefonvonalunk hozzá.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 15, 14:04:20
Sziasztok Tesókáim!
Érdekes dolog az áldás kérdése!
Isten valószínűleg minden gyermekét olyan mértékben áldja meg az anyagiakkal, amennyire szűkségét látja.
:hehe:
Hogy ki milyen anyagi körülmények között él, annak Isten 'valódi' áldásához semmiköze!
Nézzétek csak meg Dávid királyt és Keresztelő Jánost!
Ki állíthatja azt közölünk, hogy eltérő anyagi és társadalmi helyzetük ellenére ne lett volna valamelyikük Isten áldása alatt!
Robi amiről te beszélsz, az sajnos valóságos dolog, Isten áldását emberi feltételekhez szabják:
'Adakozzatok, hogy Isten megáldjon benneteket!'
Na ez tényleg hit-marketing, de Isten áldásaihoz semmiköze!
:044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Augusztus 15, 14:09:12
Lehet érdekesnek fogjátok tartani, de szerintem vannak áldott nem hívõk, akiket Isten azért áldott meg, mert megtartották parancsolatait.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 15, 14:35:30
(http://Hogy ki milyen anyagi körülmények között él, annak Isten 'valódi' áldásához semmiköze!)

Dehogynem kedves Daba!

Luk 6,38.    Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a melylyel ti mértek.

Késöbb írok részletesebben  :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 15, 14:37:16
Lehet érdekesnek fogjátok tartani, de szerintem vannak áldott nem hívõk, akiket Isten azért áldott meg, mert megtartották parancsolatait.


Ez igyvan Anti,Isten ad esőt hívőnek és hitetlennek egyformán   :afro:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 15, 14:40:14
Mikor Istent választod, akkor be kerülsz a Krisztus testébe, ez jelenti minden, hangsúlyozom minden keresztény ember számára, az Istennel való közösséget.
A kérdésemre amit kérdeztem, hogy van e más fajta személyes kapcsolat a bibliában ami az áldáshoz szükséges, nos nem jött idézet. Mert ilyen nincs.
Ugye milyen egyszerű, ami nincs azt nem lehet idézni.
Lehet a másikra azt mondani, hogy keserű, meg csalódott, ellenben igét azt ugye nem olyan könnyű találni.
Mondhattam volna x.y pásztor helyett x.y pápát, vagy pópát. Persze akinek nem inge ....
Személyes kapcsolat? Na mi az a személyes kapcsolat?
Vagy nem ez van írva:Zsid 8:11  És nem tanítja kiki az ő felebarátját és kiki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig.
Tessék cáfoljátok meg az igét!
Balga és buta tanítást elfogadtok, de az igére nem figyeltek.

Daba, e szerint a tanítás szerint, Pál egy igazi lúzer volt, keresztelő János és maga Jézus is. Hiszen nem volt semmijük. Sőt nem is vágytak rá. Bizonyára nem volt személyes kapcsolatuk.

Antee egyet értek, sőt még olyanok is vannak akik nem tartották meg. Nekik bizonyosan van személyes kapcsolatuk.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Augusztus 15, 15:16:12
Nem értek egyet azzal a tanítással, miszerint Isten gyermekeinek gazdagoknak kell lenniük!
Mikor Péterék a templom felé igyekeztek, találtak egy sántát amint koldult.
Mit mondott neki Péter? "Aranyunk és ezüstünk nincsen..."

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Augusztus 15, 15:31:16
Fontos tisztázni azt is, hogy ki számít gazdagnak?
Egy BMW autóval rendelkezõ, szegénynek érezheti magát egy Ferrari tulajdonos fényében.
Valakinek meg nincs hová lehajtania a fejét...

1Tim 6,8
"De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele."  

Mezitelenül jöttünk a világra! Azt hiszem elég gazdagok vagyunk...
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 15, 16:49:40
Kedves Erdei!

Veled nem vitatkozom mert elmegyünk egymás mellett,értelmetlen vitát jóbb kerülni.Azért  még szeretett testvérem vagy az Urban.  :2smitten:

Kedves Anti!

Senki nem állítota azt,hogy Isten gyermekei csak gazdagok lehetnek.
Viszont azt  sem mondja,hogy feltétlenül szegénynek.Van anyagi és van szellemi áldás is.
Jézus is mondta,hogy szegények mindig lesznek közötetek,bocs ha nem pontos az idézet.
Tényleg relatív,hogy ki érzi magát szegénynek,ki gazdagnak.
Daba nagyon jól megfogalmazta,hogy mindenki annyit kap amennyire szüksége van.
Itt a vita tárgy ez az egy mondat,ami indulatokat váltott ki,Erdeiben.
(http://"Isten akkor áld meg, ha személyes kapcsolatban vagy a Názáreti Jézus Krisztussal, él a szellemed, nem a bűn és a halál uralkodik rajtad, hanem Isten kegyelme és Szelleme.")

"Isten akkor áld meg, ha személyes kapcsolatban vagy a Názáreti Jézus Krisztussal, él a szellemed, nem a bűn és a halál uralkodik rajtad, hanem Isten kegyelme és Szelleme."
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 16, 01:21:41
 
Robi írta:

'Mikor Istent választod, akkor be kerülsz a Krisztus testébe, ez jelenti minden, hangsúlyozom minden keresztény ember számára, az Istennel való közösséget.'

Nem állítottam mást én sem!'A kérdésemre amit kérdeztem, hogy van e más fajta személyes kapcsolat a bibliában ami az áldáshoz szükséges, nos nem jött idézet. Mert ilyen nincs.
Ugye milyen egyszerű, ami nincs azt nem lehet idézni.
Lehet a másikra azt mondani, hogy keserű, meg csalódott, ellenben igét azt ugye nem olyan könnyű találni.
Mondhattam volna x.y pásztor helyett x.y pápát, vagy pópát. Persze akinek nem inge ....
Személyes kapcsolat? Na mi az a személyes kapcsolat?
Vagy nem ez van írva:Zsid 8:11  És nem tanítja kiki az ő felebarátját és kiki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig.
Tessék cáfoljátok meg az igét!
Balga és buta tanítást elfogadtok, de az igére nem figyeltek.'

??????!!!!!!!!!


'Daba, e szerint a tanítás szerint, Pál egy igazi lúzer volt, keresztelő János és maga Jézus is. Hiszen nem volt semmijük. Sőt nem is vágytak rá. Bizonyára nem volt személyes kapcsolatuk.'

Robikám erre céloztam én is, ha nem tűnt volna fel!
:hehe:

'Antee egyet értek, sőt még olyanok is vannak akik nem tartották meg. Nekik bizonyosan van személyes kapcsolatuk.'

Nincs olyan teremtmény, akinek ne lenne
személyes kapcsolata Istennel!
Viszont az egyátalán nem mindegy, hogy milyen ez a kapcsolat!
Isten áldásaiból ugyan mindenki részesedik (még tudtukon és akaratukon kívűl is)
Azonban az áldások bizonyos fajtái csak a hívőknek vannak fenntartva!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 16, 07:44:05
Nem neked írtam Dabám :127:

Ircsim, nem velem vitázol, hanem az igének mond ellent az a tanítás, amit elfogadhatónak tartasz.
Ettől még a többi, lehet jó, ez nem az.
Azonkívül, arra sem kaptam még választ, mi az "áldás" számotokra,mint ahogy az sem derült még ki, mi is az a "személyes kapcsolat".
Ezért Ircsim mi nem egymás mellett megyünk el, hanem te és Kamilla mentek el a kérdések mellett.
Antee felvetése teljesen jogos, hogy az anyagi áldásokra gondoltok amikor ezt idézed be:Luk 6,38.    Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a melylyel ti mértek.
Ebből csak arra lehet gondolni, hogy az anyagiakra gondoltok.
 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 17, 10:05:30
Sziasztok!

Nem fogok sok igét felsorólni,mindenki vizsgálja meg maga.

Isten amikor megteremtette a világot és az embert,mindent az embernek adott.
Nem egy szűkölködő körülményt,hanem jólétet kapott az ember.
Napi személyes  kapcsolatban volt az Urral ,beszélt bele,aki megmonda mit tehet és mit ne tegyen.
Adigg élvezhette a kapott jólétet amig az Uron voltak szemei és fülei nyítva a tanításra.
A történetben olvashatjuk,hogy egy pillanatra elkezdett kételkedni Isten szavában,hallgatott a gonosz sugalmára  és elveszítette áldásait.
Miatta átok jött a földer és az emberiségre./Természetesen ebből Krisztus megválltott minket/
Ezért nagyon fontos napokapcsolatban lenni az Urral,hallani az Ő szavát,mert a kísértő mindig azt lesi mikor csaphatja be az embert, mikor lophatja el áldásait..
1 Pét. 5,8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
Mát. 26,41
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen. Itt a nyítja az Urralvaló  személyes kapcsolatnak,közösségnek,az IMA.
Jézus Krisztusban mi is örököltük Ábrahám áldásait.Mind anyagilag,mind szellemileg.
Isten bővólködésre hívott le minket mind anyagilag,mind szellemileg,részint hogy magunk sem szűkölödjük,részint,hogy építsük belőlle Isten királyságát.
Ugyan is Isten emvereket használ céljai elérésére és nem az égből fogja a pént" leszórni".
A szellemi áldásokat a SZ.L:ken keresztül kapjuk meg, melyhez feltétlenül szükséges napi  szoros,kapcsolatban lenni az Urral.
Igen megkaptuk az álsásokat Jézusban,de ha nem vagyunk résen ugyanugy el is veszíthetjük.Nem elég,hogy bekerülünk a Krisztus testében,
hanem meg is kell állnunk.Elég egy véletlen" félrepillantás" és az ördög már meg is lop bennünket.
Nem tartom helyesnek összehasónlitani Jézus,Keresztelő JÁnos,Pál körülményeit a miénkel. Jézus egyálltalán nem volt szegény, hiszen a minenség Ura,
Bár ideig-óráig azzá tette magát,hogy álltala Ábrahám áldásaiban meggazdagodhassunk.Ők szellemi ajándékokal voltak megálldva,mindennap szoros kapcsolatban lévén az Úrral.
Jézus sokszor elvonult, éjszakákat töltött együtt az Atyával ,komonikált vele,hogy eltudja venni az Atya akaratát.
Kedveseim írtam anyagi és szellemi ajándékokról,és még nagyon sokat lehetne,de ennyivel magam részéről befejezném.

Szeretettel  Ircsi
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 17, 10:22:17
(http://Azonkívül, arra sem kaptam még választ, mi az "áldás" számotokra)

Kedves Erdei!

Nekem  az a  szellemi áldás,hogy Jézus megválotott,kifizette értem az árat,és már mennyei állampolgár vagyok. SZ.L.álltal vannak lelki ajándékaim amivel építhetem Isten országát,királyságát.Anyagi áldás,álltalla beléptem Ábrahám áldásaiba,áldott vagyok bemenetelemben,áldott vagyok kijövetelemben,és áldott az én mosótekenőm, és a kelesztő tekenőm, ez álltal áldott az én családom is.
Bár mostanában kisebb mértékben,de a feleslegemből tudok adakozni Isten országának építésére.
Tudok bővőlködni,ismeretes vagyok szükölködésben is ,de  mindenkior,mindenre van erőm a Krisztusban aki ma is megerősít engem.  

Szeretettel Ircsi
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 17, 10:52:23
Nem biztos, hogy jól látom, de a következőt értettem meg az írásból:
Jézus bűntől való szabadítását ingyen kapjuk, hitünk által. Ehhez nem tartozik semmi más. Az ember rendezheti a bűnét és tiszta lappal állhat Isten elé. Persze ez magával vonja a következő lépést:
János 1. részében írja: "Akik befogadták Őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek."
Ez azért vált lehetővé, mert Jézus felszabadított a bűnös életünkből, de ez nem lesz automatikusan a mienk, hogy bűnbocsánatot nyertünk. Ezt döntések egyfajta sorozatával tehetjük a magunkévá, méghozzá azon döntéseinkkel, amikor napról-napra megtagadjuk magunkat és meghalunk a magunk számára és el kezd bennünk Jézus élni.
Galata 2.20
"...élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus."

Minden áldás (a bűnbocsánaton kívül) ehhez a hozzáálláshoz van kötve. Szerintem...
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 17, 11:13:53
(http://Galata 2.20
"...élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus." 
Minden áldás (a bűnbocsánaton kívül) ehhez a hozzáálláshoz van kötve. Szerintem...)


 :fel:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 17, 12:09:18
Ircsi: Jézus egyáltalán nem volt szegény, hiszen a mindenség Ura,

De még mennyire, hogy nem volt szegény. Ha arra gondolunk, hogy a ruháján is osztóztak... Ha az egy ócska rongy lett volna, akkor kinek kellett volna? Sőt, sorsot húztak, hogy ne kelljen szétszakítani, hanem egybe legyen valakié. Jézusnak saját otthona is volt Kapernaumban. Ameddig a szülői háznál volt, az egész családját eltudta tartani a jól menő ács szakmájával.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 17, 16:53:17
Ámen Mária!!!

5Móz 28:1  "HA pedig szoralmasan hallgatsz * az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden Ő parancsolatát, amelyeket én ma parancsolok neked, akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;"[/i]

*26:18-19  "Az Úr pedig azt kívánja kimondatni veled, hogy az Ő tulajdon népévé leszel, amiképpen szólt neked, és minden parancsolatát megtartod.
Hogy feljebbvalóvá tegyen téged minden nemzetnél, amelyeket teremtett, dicséretben, névben és dicsőségben és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, amint megmondta."

*3Móz 26:3-4  "HA az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek: esőt adok nektek idejében, és a föld emgadja az ő termését, a mező fája is megtermi gyümölcseit."

5Móz 28:2  "És rád szállnak mind ez áldások és * megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára."

*30:8-10  "Te azért térj meg és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, amelyeket én e mai napon parancsolok neked.
És bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a barmodnak gyümölcsében, a te jódra. Mert hozzád fordul az Úr és öröme lesz benned a te jódra, amiképpen öröme volt atyáidban.
Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván parancsolatait..
és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez."

  A következő igék: 2-8; - az anyagi áldásokról szólnak szerintem!

A 11. vsz: szintén - "És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban:..."

   És ebben Isten örömét leli!!! Halleluja! Miért? Azért mert szófogadó gyermekei vagyunk, hallgatunk a szavára, és Ő ezért megáld = megjutalmaz minket!!
Az Atyának öröme telik ebben!

  Áldások = szellemi + lelki +anyagi javak!!


  A "hallgatás" feltételez valamiféle közösséget nem? Szerintem szükséges, hogy kapcsolatban legyen a két fél egymással. Ahhoz,hogy megértsük amit hallunk, meg kell kérdeznünk a hallott dolgok értelmét attól, aki szól hozzánk = IMA!
 
  Istennek az szerez dicsőséget, ha a gyermekek jól élnek. Az egyházaknak sem mindegy hogy milyen anyagi állapotban vannak a tagok és milyen a szívük, mert az az ideális, ha a tagok tartják el az egyházukat, nem pedig az állam!
 
Most ennyit.

Sok szeretettel: Kamilla  :119:

 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 17, 18:23:27
Sziasztok
Tesókáim!
Jézus valóban a mindenség Úra, de e világ javaival nem bővőlködött.
Ő maga mondta:
'Még a rókáknak is van barlangjuk, de az emberfiának nincs hól a fejét lehajtania'.
Emlékezzetek a gazdag ifjú esetére!
Miért nem követte Jézust?!
'Ha tökéletes akarsz lenni, eregy add el a vagyonodat és osszad szét a szegények között'
Ha Jézus akkora anyagi gazdagsággal rendelkezett volna, mint Dávid, vagy Salamon, valószínűleg egész izrael követte volna!
Tesókáim ne ámítsátok magatokat, Krisztus nem igért anyagi jólétet a követőinek!
'Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket e földön..., mert ahól a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is'
vagy:

'Nem szolgálhattok egyszerre két úrnak!'

Isten, a szűkségleteinkről és nem a vágyainkról való gondoskodásra tett ígéretet!

Jakab is figyelmeztette a korai keresztyéneket:
'Kéritek, de nem kapjátok meg, mert nem jól kéritek, hogy  gerjedelmeitekre költsétek azt.'
Jak. 4:3
Ne tévesszenek meg azok a pásztorok és testvérek benneteket, akik az anyagi jólétet az áldással magyarázzák! A gyümölcseikre tekíntsetek ne a pénztárcájukra, mert az nem mérték!
:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 17, 20:45:46
Látom, egyedül fogok maradni a nézeteimmel.
Nem baj.
Én úgy gondolom, hogy amikor valaki hiszi és vallja, hogy Jézus a Krisztus akkor onnantól kezdve tiszta, személyes kapcsolatba lép Istennel, azáltal, hogy elfogadja Jézus váltság áldozatát. Én azt hiszem, hogy abban a pillanatban bűnbocsánatot nyert az az ember. Ha abban hinnék, hogy ez döntések sorozatával érhető el, akkor bizony még a "törvény alá" lennék rekesztve. Az üdvösség nem "cselekedetek" által van, ellenben a jó cselekedetek, még akkor is sokat nyomnak a latba, ha nem vallom, hogy Jézus Istene fia. Én azt gondolom, hogy amiről Gábor írt, az inkább a hitben vagy a megismerésben való előre menetelünk testi szinten is. Ezt már maga Jézus az Ő Szent Szellemén keresztül munkálja ki. Vagyis már ekkor (mikor az ember képes tovább lépni magán) él bennünk a Krisztus, ha tetszik személyes a kapcsolat.
Mikortól személyes akkor?
Attól a pillanattól, hogy hiszem, és ki is mondom, hogy Jézus a Krisztus az Istennek egyszülött fia.
"Isten akkor áld meg, ha személyes kapcsolatban vagy a Názáreti Jézus Krisztussal,"
Ez a mondat rész megkérdőjelezi azt, hogy valóban hiszi e valaki amit mond, vagy valóságos a megtérése.Holott ezt a következtetést nem az anyagi helyzetéből, vagy az egyházban betöltött pozíciójából, vagy a világban elfoglalt helyzetéből, esetleg az általa gyakorolt ajándékokról kell megítélni, hanem a cselekedeteiből.
Ha az "áldások", bármihez kötve lennének, akkor azt Isten közölné./a megtérésen kívül/ Úgy, ahogyan azt az ószövetség népével is közölte. (Ebál hegy)
Ami Jézus anyagi helyzetét illeti, nos az erős félre értés, hogy azért vetettek a ruházatára sorsot, mert olyan sokat ért. A valóság az, hogy nem ért az egy fabatkát sem, de a próféciának be kellett teljesednie. "Zsolt 22:19 Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek."
Ez sokkal inkább egy fricska a zsidóknak.
Képzeljük el, hogy Jézus azt mondja a gazdag férfinak, oszd szét a te vagyonodat, a szegények közt, miközben Ő egy értékes ruhában parolázik. Hát persze van ilyen, aki ezt így mondja, csak az nem Jézus.
Foglalkoznék még egy két szót, a sokszor emlegetett "Ábrahám áldásával".
Ábrahám áldása Jézusban teljesedik be (Galata 3 az egész)
Isten egyetlen feltételt szab, az áldásokhoz, ígéretekhez, hinni kell, hogy Jézus Isten fia, Ő a Krisztus.
Minden más ellent mondás a bibliával. Nincs "ha". Illetve annyi, hogy hiszed vagy nem hiszed, hogy Ő a Krisztus.

U.i.:
"Ez azért vált lehetővé, mert Jézus felszabadított a bűnös életünkből, de ez nem lesz automatikusan a mienk, hogy bűnbocsánatot nyertünk."/idézet Tothg
Azért az érdekes, hogy amikor azt írtam régebben, hogy a jó cselekedetek,még akkor is sokat nyomnak az üdvösségre jutásban, ha azt nem egy  Krisztusban hívő teszi, azonnal kaptam, hideget meleget, igék tömkelegét, hogy ez helytelen gondolkodás. Mert, hogy nem cselekedetekből.....
Most, hogy azt olvasom, hogy nem automatikus a bűnbocsánat, a Krisztusban hívőknek, meg semmi reakció. Sem igék, sem kifogások. Még arra sincs semmi, hogy döntések egyfajta sorozata által, kezd élni bennünk a Jézus.
Nem vitának szántam, csak mint érdekességet jegyeztem meg.

 :059:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 17, 21:09:45
Kedves Kamilla!

Látom az  ószövetség az nagyon megy:
"5Móz 28:1  "HA pedig szoralmasan hallgatsz  * az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden Ő parancsolatát, ....."
Nos akkor nézzük mi mindent tartasz be:
2Móz 16:29  Lássátok meg! az Úr adta néktek a szombatot; azért ád ő néktek hatodnapon két napra való kenyeret. Maradjatok veszteg, kiki a maga helyén; senki se menjen ki az ő helyéből a hetedik napon. Magyarán a szombat minden előírását tartod.
3Móz 11:7  És a disznót, mert hasadt körmű ugyan és egészen ketté hasadt körme van, de nem kérődzik; tisztátalan ez néktek. Nem eszel semmilyen tisztátlant.
Még sorolhatnám a tiltásokat /több száz van/ amiket te ugyebár betartasz, hiszen te magad hivatkozol Mózesre. Hiszen azért az is ott van,"minden Ő parancsolatát."
Tudod, azóta eljött Jézus,és egy kicsit, megváltoztak a szabályok. :044:
Máté 6:19  Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;
Máté 19:21  Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem.
Luk 12:33  Adjátok el amitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avúlnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti.
Ugye ennyi is elég az idézetekből.
Szóval azért ez egy kicsit más mint Mózes. Ettől független vannak anyagi áldások, amiket nem "dicsekvésre" ad az Úr, hanem szolgálatokra.
Daba igen jó részeket idézett, elég egyértelműeket.
 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Zsotza - 2009 Augusztus 17, 21:34:23
Én nem érzem Erdei Fórumtárs írásában a keserűséget....inkább a szeretetet,és a féltést,hogy ne fogadjunk el semmilyen tanítást,keresztény irányzatot-még ha bármilyen vonzónak is tűnik.    Meg kell vizsgálnunk minden tanítást az Ige fényében,és levonni a következtetést. Én úgy látom-az Ige alapján,hogy akik Istennel közösségben élnek,azok áldottak-de nem minden esetben egészségesek (fizikailag),nem feltétlenül jómódú (anyagilag). Sajnos,az "Siker-evangélium",vagy "Ego-evangélium" hatása érződik hazánkban is.    Nem az a baj,hogy valaki öt diplomás,sikeres,jóképű,vonzó testalkatú,és vagyonos-hanem az az eltévelyedés_ahogy én látom_, hogy mércét csinál az evilági sikerből (pénz,egészség,vonzó megjelenés,stb. ...) Gondoljunk csak bele:A hit-hősök olyan embereket is találunk,akiket  csapásokat,elutasításokat,és üldözést szenvedtek el! Zsidókhoz írt levél 11:36-40:  "Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük.  36Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is.  37Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket; juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok,  38akikre nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. 39És mindezeken, noha hit által elnyerték az Írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret,  40mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre."    Ők áldottai voltak Istennek? Én hiszem,és vallom:Igen!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 17, 22:30:24

Robi!

Így teljes, amit tothg-től idéztél!:

'Jézus bűntől való szabadítását ingyen kapjuk, hitünk által. Ehhez nem tartozik semmi más. Az ember rendezheti a bűnét és tiszta lappal állhat Isten elé. Persze ez magával vonja a következő lépést:
János 1. részében írja: "Akik befogadták Őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek."
Ez azért vált lehetővé, mert Jézus felszabadított a bűnös életünkből, de ez nem lesz automatikusan a mienk, hogy bűnbocsánatot nyertünk. Ezt döntések egyfajta sorozatával tehetjük a magunkévá, méghozzá azon döntéseinkkel, amikor napról-napra megtagadjuk magunkat és meghalunk a magunk számára és el kezd bennünk Jézus élni.
Galata 2.20
"...élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus."

Szóval eleget tudok ahhoz Gáborról, hogy tisztában legyek a szavai mondandójával!
(Ha esetleg tévedek, akkor majd kijavít, azt viszont majd én kimoderálom!
:hehe: )
Szóval én úgy értelmezem Gábor fenti szavait, hogy azt akarja mondani, hogy annak lehetőségét, hogy egyátalán megállhatunk Isten előtt Krisztustól kapjuk, de hogy ez valósággá váljon szűkséges újjá születnünk a Krisztusban!
Ez valóban nem egyik pillanatról a másikra történik, hanem valóban döntéseink sorozatával kell támogatnunk az Új teremtésünket!
Tulajdonképpen ezzel veszi kezdetét az új életünket átszövő megszentelődés.
De ezeknek a döntéseknek a lehetőségét is a szabadító Krisztusnak köszönhetjük!

Szóval Gáborral másként látjuk a teológiát (még a fogalmát is :hehe: )
De ez semmi gondot sem okoz számomra abban, hogy lássam azt a tényt, hogy Új teremtésben van a Krisztusban!

 Annak idején én is 'követ dobtam rád' :2knuppel:  a cselekedeti üdvösség miatt, főként, amikor együtt hoztad fel a samaritánus, kommunista és muszlim emberek üdvőzítő jó cselekedeteit!
Szóval az ilyen embereket, ahogy Sándor tesónk mondaná a 'jókodásuk' csak akkor mentheti meg, ha soha nem hallottak a Krisztusról!
Nekünk pedig Jézust kell hírdetnünk!
Van egy berber ismerősöm, egyszer beszéltem neki Jézusról, erre ő azt mondja nekem:
' Mi is ismerjük Jézust, de ő nem Isten Fia, hanem 'csak' egy próféta volt!'
Mit mond Jézus?!
'Aki engem megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom az én Mennyei Atyám előtt!'
Tehát Reszki nem tesz mást, mint csupán csak azt tagadja, hogy Jézus a Krisztus!
Nézz utánna, hogy mit mond erről a storyról a biblia!
Mire lesznek elegendőek így Reszki jó cselekedetei?!
:044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 18, 09:56:29
Nyilvánvaló, hogy amit mondtam az hiányos. Igyekeztem hátralépni 23 lépést és onnan "lefesteni", hogy hogyan látom Jézus művét. Az anyagi témát is nagyon sok oldalról lehet boncolgatni. Egyetértek azzal, hogy Isten nem milliomosokká akar tenni (bár vannak olyanok, akiknek ezt szánta Isten, mert tudnak vele bánni, és Isten tudja őket használni ebben), de szem előtt tarthatjuk azt is, hogy Isten az ige szerint meg akarja tölteni a pénztárcánkat is. Ebben a dologban én megint csak nem "szülnék" egy sablont, mert ez személyenként másként fog működni. Valakinek az az üzenet, hogy tanuljon megelégedni azzal, amije van, van akinek az, hogy bátran lépjen, mert Isten meg fogja áldani anyagiakban.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 18, 12:57:13
Önmagában a megtérés nem elég ahoz,hogy az áldás áttörjön az életünkben..A megválltás lehetövé teszi számunkra hogy beálljon a változás az életünkre,.hogy többé ne legyünk,szegények,elnyomottak,betegek. sikertelen A megválltás megalapozza ennek a jogát és.jogosultá tesz az áldásra.
De ez még nem azt jelenti,hogy birtkoba is veszem.Van aki birtokba veszi és van aki nem.Ezekre nem jön az áldás és egy idő után megkeserednek.Az áldásokat csak hitáltal,Isten igéjében bízva tudjuk  birtokólni és elvenni.A mennyben minden áldás elvan készítve számunkra,amit Isten kész ránk árasztan.,Megkell ragadnunk Isten igéreteit, be kell menni az igéret földjére.
Az ördög az aki az áldásainkat elakarja lopni.Rá állni hittel az igére,ahol Isten van ott nővekedés és plussz van


Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 18, 16:42:20
 Kedves Ircsike!

Nem akarok vitázni veled, s főként nem akarlak kioktatni, de rakjuk helyére a dolgokat!

Idézett tőled:

'Önmagában a megtérés nem elég ahhoz,hogy az áldás áttörjön az életünkben.A megváltás lehetővé teszi számunkra hogy beálljon a változás az életünkre,hogy többé ne legyünk,szegények,elnyomottak,betegek, sikertelenek.'

Nos, ha valakinek a foga fáj, máris betegnek mondható, ha megfázik úgyszintén. Istennek hatalmában áll ezeket a betegségeket megszűntetni!
Sehól nem találsz rá bibliai bizonyítékot, hogy egy hívő ember ne lehetne beteg, szegény, üldözött vagy  világi szemmel nézve sikertelen!
Sőt a világban tapasztalhatod, hogy a világi ember Krisztus nélkűl is lehet fizikailag egészséges, lehet sikeres és csak ritkán válik üldözötté!
 

 'A megváltás megalapozza ennek a jogát és jogosultá tesz az áldásra.'

Milyen áldásra ircsike, 'világi áldásokra'?!
Pénzre, sikerre, üldözéstől mentes életre?!

De hát kiket nem üldöz e világ?
Jézus azt mondta, hogy evilág az ővéit fogadja be, nem pedig a hívőket!'De ez még nem azt jelenti,hogy birtkoba is veszem.Van aki birtokba veszi és van aki nem. Ezekre nem jön az áldás és egy idő után megkeserednek.'

Most miről beszélsz ircsi, mitől keseredik meg a hívő ember, attól hogy a világ szemében szegény és sikertelen?!


'Az áldásokat csak hit által, Isten igéjében bízva tudjuk  birtokólni és elvenni. A mennyben minden áldás elvan készítve számunkra,amit Isten kész ránk árasztani.'


Ez így van ircsi!
De a megfelelő helyen és időben!

Olvasd el kérlek a Luk.16:24-25  és Luk. 12:16-34 részeket!


' Megkell ragadnunk Isten igéreteit, be kell menni az igéret földjére.'


Ircsike, ezt szimbolikusan értsd, mert kánaán földjét, a földi jó létet, Isten választott népe kapta ígéretként és áldásként!
Ha ezt az igét a földiekhez kötöd, a földiekhez fogsz ragaszkodni!
De nekünk ennél különb ígéretünk van!
Ésa. 65:17; Jel. 7:16-17 
 

'Az ördög az aki az áldásainkat elakarja lopni.'

Igen, a fenti áldásainkat!


'Rá állni hittel az igére,ahól Isten van ott nővekedés és plussz van'

Igen nővekedés, úgy, mint a gyermek Jézusnál!
vö. Luk. 2:39


Mondtam néked, hogy Spurgeon a kedvenc igehírdetőim közé tartozik.
Látom, hogy te is nagyon szereted!
Viszont meg kell ismerned ezt a kedves reformátort ahhoz, hogy a szavait és igehírdetését annak értsd, aminek ő szánta!

:2smitten:
 
:044:Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 18, 16:50:39
Zsoca nagyon örülök, hogy megértetted amit írtam, és annak még jobban, hogy ezt a kérdést nagyon hasonlóan látjuk.

Dabám, szerintem amikor valaki fel jön a vízből, az új teremtés. Nincs folyamat, meg támogatás stb. Az a Krisztusban van. Ha tetszik, belépett az ajtón. Ha valami nem tiszta a keresztségről, (bemerítés) arról is beszélgethetünk. Addig legyen itt ennyi: 2Kor 5:17  Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.Ján 3:5  Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
Aki pedig bemerítkezik az újjá született.

Gábor én azt gondolom, hogy egy szolgálat lehet anyagi áldás alatt, az nem az én "pénztárcám", hanem az Úré. Ami az én anyagi jólétemet illeti, Isten gondoskodik arról, hogy ne lássak hiányt semmiben. Szükségleteinkről gondoskodik. Isten tudja, hogy kell ennünk, öltözködnünk stb. sőt ilyen téren még többet is kaphatunk mint amit feltudunk használni. Ez nem azt jelenti, hogy ez csak akkor jár nekem "ha, személyes kapcsolatom" van Istennel. Ez minden keresztény embernek jár, mert ez Isten akarata.
Abban egy látásunk van, hogy ennek a megértése egy folyamat, de ennek a folyamatnak nem a "ha" az alapja, hanem a "hit". Nem buta megmagyarázhatatlan mondatokkal kell egymást terhelnünk, (mert eddig senki sem magyarázta meg a személyes kapcsolatot) inkább arra kell buzdítani egymást, hogy merjünk hinni  azokban a dolgokban, amit Isten nekünk adott, és azokat bátran minden testvérünk fogadja el, és ne arra gondoljon, hogy azért szenved hiányt, mert nincs "személyes kapcsolata" Istennel.

Ircsim, Zsoca csodálatosan kifejtette, hogy a mi hitünk nem egy "siker" történet.
Mindenki aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus és azt valja is, már bement az "ígéret földjére".
Kol 1:13  Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;
Nem kell itt megragadni semmit, csak el kell hinni. Na ez a nehéz. Nem is mi megyünk, Ő vitt be minket. Hatalmas Isten bölcsessége.
Gondolj bele, Pál mit mond a szolgáknak:
1Kor 7:21  Szolgai állapotban hivattattál el? Ne gondolj vele, sőt ha szabad lehetsz is, inkább élj [azzal].
Ugye ez nem éppen az elnyomottak siker történetére való buzdítás?
Az ördög, nem tudja az áldásainkat ellopni. Ő egészen mást akar.
 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 18, 17:50:57

Robi írta:

Dabám, szerintem amikor valaki fel jön a vízből, az új teremtés. Nincs folyamat, meg támogatás stb. Az a Krisztusban van. Ha tetszik, belépett az ajtón. Ha valami nem tiszta a keresztségről, (bemerítés) arról is beszélgethetünk. Addig legyen itt ennyi: 2Kor 5:17  Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.Ján 3:5  Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
Aki pedig bemerítkezik az újjá született.'

Robikám biztos vagy te abban, hogy aki feljött a vízből, az újjá is született?!
A víz itt csak jelkép, 'segédeszköz' ,ha úgytetszik fizikai jel, de a lényeg szellemben megy végbe!
Amit te mondasz az némi képpen a baptista teológia tévedésére emlékeztet:
'Merítkezz alá és már üdvözültél is'


Hogy mi a személyes kapcsolat Istennel?!

Hogy ki által van személyes kapcsolatunk, arról nem hiszem, hogy többet kell írnom Jézus Krisztus nevénél!
Hogy miben nyílvánúl meg a személyes kapcsolat, számomra ezt egy Ó szövetségi ige kettőssége fejezi ki leginkább:
'Nyomorúságodban hozzám kiáltasz, én megszabadítalak, te pedíg dícsőitesz éngem'
Szóval Robi, ha Istenhez kiáltasz, ha Ő meghallgat téged és válaszól, akkor elmondhatod, hogy személyes kapcsolatod van Istennel!
A hívő ember azonban nem csak nyomorúságában szólongatja Istenét, hanem jóban és rosszban egyaránt!
Kell az ember életében a bizonyság, hogy van személyes kapcsolata Istennel, mert ez egyfajta visszaigazolása annak, hogy Új teremtésben van!
Az ádámi természet (ó ember) elszakít Istentől, a Krisztusi természet pedig fiakká tesz!
Amíg a személyes kapcsolatot valaki nem tapasztalja meg valóságában, addig a fenti szöveg, csak teológiai blabla lesz számára!
Aki víztől és lélektől is újjá született, az mind megtapasztalja Isten személyes kapcsolatát!
Aki fűrdés gyanánt alámerítkezik, az nem kerűl Új teremtésbe a keresztség által!
:044:Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 18, 18:29:45
 
     :afro:

Kamilla  :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 18, 19:22:21
Daba ezt jó volt olvasni,köszönöm.

A "szétcincált" írásomra majd késöbb írok. :044:

Áldott estét az Úr áldjon meg.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Augusztus 18, 20:15:37
Szeretnék pár igét és gondolatot hozzáfûzni Jézus "gazdagságáról".
Biztosan emlékeztek arra a történetre, mikor az adó fizetésével kapcsolatban kísértették Jézust.
Jézusnak kérnie kellett pénzt, hogy megmutathassa a császár képét rajta.
Miért kért? Mert nála nem volt!

Másik történet pedig, mikor ki kellett Jézusnak fizetnie a templomi adót.
A hal szájából került elõ az ezüstpénz és nem Jézus zsebébõl!

Persze Júdás volt a pénztáros, mindenük közös volt, csakhogy Júdás gondoskodott, hogy a pénzeszacskó ne legyen túl nehéz.
Jézus a 3.5 éves tanítványokkal  járása alatt egyszer sem dolgozott (legalábbis nem olvassuk).
Miért? Mert Õ a jobbik részt választotta.

Késõbb az asszonyok segítették missziójukat anyagi áldásokkal!
A ruháját pedig azért sem tépték ketté, mert köntös volt, ami hosszában volt két részbõl összevarva.
Ketté szakításával használhatatlanná  tették volna.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 18, 20:43:55
Szia Daba!

Bárkitől elfogadom a jó tanítást .
Amiket írtam nem Spurgeontól való tanítás,hanem egy régi igehírdetés része,a lényeget kiemelve,hogy ÍJézus kereszthalála  által milyen áldásokat örököltünk.
Van aki ezt elfogadja,van aki nem.Magam sem akarok senkit kioktatni,csak azt íróm amiben nekem is bizonyságom van.
Hiszem,hogy örököse vagyok mindannak amit Jézus megszerzett a kereszten értem,érted és mindenkiért.
Már írtam,hogy nem csak anyagi áldások,hanem szellemi, testi, áldások örökösei is vagyunk.
Ez mind a miénk csak hit álltal el kell venni.Nem tévtanításokat akarok közzétenni,csak azt amit az igében olvashatunk.

Ésa. 53,5
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Mát. 8,17
Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.
1 Pét. 2,24
A ki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel szógyultatok meg.

.
2 Kor. 8,9
Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok
Fil. 2,6
A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,

 

2 Kor. 5,21
Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.
Kol. 1,14
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;


Gal. 3,14
Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.
Gal. 3,29
Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.

Olvasd csak micsoda igéretek és ez mind a miénk ingyen kegyelemből,nem kell mást tenni csak hít által elvenni amit Jézus elkészített számunkra.
Anyagi,testi,szellemi áldások mind,mind  a miénk.És ez csak egy kis részecske,rengeteg mindenről lehetne még írni, menyi minden áldás van nekünk elkészítve.


Szeretettel Ircsi
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 18, 20:53:50


Gábor én azt gondolom, hogy egy szolgálat lehet anyagi áldás alatt, az nem az én "pénztárcám", hanem az Úré. Ami az én anyagi jólétemet illeti, Isten gondoskodik arról, hogy ne lássak hiányt semmiben. Szükségleteinkről gondoskodik. Isten tudja, hogy kell ennünk, öltözködnünk stb. sőt ilyen téren még többet is kaphatunk mint amit feltudunk használni. Ez nem azt jelenti, hogy ez csak akkor jár nekem "ha, személyes kapcsolatom" van Istennel. Ez minden keresztény embernek jár, mert ez Isten akarata.
Abban egy látásunk van, hogy ennek a megértése egy folyamat, de ennek a folyamatnak nem a "ha" az alapja, hanem a "hit". Nem buta megmagyarázhatatlan mondatokkal kell egymást terhelnünk, (mert eddig senki sem magyarázta meg a személyes kapcsolatot) inkább arra kell buzdítani egymást, hogy merjünk hinni  azokban a dolgokban, amit Isten nekünk adott, és azokat bátran minden testvérünk fogadja el, és ne arra gondoljon, hogy azért szenved hiányt, mert nincs "személyes kapcsolata" Istennel.


Nem kell itt megragadni semmit, csak el kell hinni. Na ez a nehéz. Nem is mi megyünk, Ő vitt be minket. Hatalmas Isten bölcsessége.

 :044:

Általánosságban hallottam már ezt az "én pénztárcám (kocsim, házam, stb) az Úré". Ez egy olyan érthetetlen és megfoghatatlan általánosság nekem, mint neked, hogy mit értenek a keresztények a "személyes kapcsolaton".  :063:

A személyes kapcsolat megint olyan dolog, amit mindenki másképp él meg. Ez függ az adott ember egyéniségétől, elhívásától, stb. Valaki úgy éli meg, hogy reggelente 3 órát imádkozik, valaki ezt egészen másképp teszi. A személyes kapcsolatra Jézus hívta fel a figyelmet, az állandó "szüntelen imádkozzatok" felhívással. Az imának nagyon sok formája van, így ezeket nem sorolnám fel.

Ha "nem kell itt megragadni semmit" akkor miért nehéz hinni? A hitnek nagyon sok köze van a megragadáshoz. Nem elméleti, hanem gyakorlati szinten.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 18, 21:09:05
Dabám

Na akkor: ab ovo.

"Isten akkor áld meg, ha személyes kapcsolatban vagy a Názáreti Jézus Krisztussal, él a szellemed, nem a bűn és a halál uralkodik rajtad, hanem Isten kegyelme és Szelleme."

Mert én erről a mondatról próbálom kifejteni, hogy nem egyeztethető az igével.

"Robikám biztos vagy te abban, hogy aki feljött a vízből, az újjá is született?!
A víz itt csak jelkép, 'segédeszköz' ,ha úgytetszik fizikai jel, de a lényeg szellemben megy végbe!
Amit te mondasz az némi képpen a baptista teológia tévedésére emlékeztet:
'Merítkezz alá és már üdvözültél is'"

Igen, biztos vagyok.
Az szomorú, ha ezt te keresztény létedre nem fogadod el. Mert akkor a keresztséget, (baptizmó) kérdőjelezed meg. Ezzel magának Jézusnak a bemerítkezését is kétségbe vonod. Sőt, gyakorlatilag mindent ami a keresztségről szól.
Sajnos kevered az üdvösség és az újjá születés fogalmát.
"Merítkezz alá és már üdvözültél is!" ez a te gondolat meneted, mert én erre még csak nem is utaltam.Én ezt írtam: "Aki pedig bemerítkezik az újjá született.'" Itt egy szó nincs az üdvösségről.
Dabám, nem a lényeg, hanem minden, szellemben megy végbe.


Én továbbra is állítom, hogy minden keresztény ember, személyes kapcsolatban van Istennel, ebből kifolyólag, nincs "ha", és egyetlen keresztény emberen sem uralkodik a halál, és a bűn.
Azt pedig senkinek nincs joga megkérdőjelezni, egy másik testvéréről, hogy valóban Krisztusban van, mind addig, amíg azt a cselekedetei nem mutatják, hogy ő nem Krisztusé.

Itt nem az a kérdés, hogy ki által, hanem, az hogy ha nem vagy anyagi gazdagságban, nem vagy sikeres, esetleg beteg vagy, akkor valóban Krisztusban vagy e? Na ez itt a kérdés?
Meg az, ha mindez rád jön, szegénység, betegség, sikertelenség akkor a bűn és a halál uralkodik e rajtad, még akkor is, ha kereszténynek mondod magad.

A személyes kapcsolatot, tudod nem mindenki éli meg látványosan.
Sokan magukban tartják, személyes megtapasztalásukat, mert annyira belsőséges, annyira csak nekik szól, nem lesznek anyagiakban gazdagabbak, nem lesznek sikeresebbek, sőt lehet, hogy haldoklanak, de abban a reménységben mennek el, hogy elkészített helyük van a mennyeknek országában, és ezt senki nem kérdőjelezheti meg.

A krisztusi természet, soha nem az alapján ítél meg valakit, hogy az anyagi világban mi látható valakiből.
A krisztusi természet, senkinek nem mondja, hogy te csak megfürödtél, mert te szegény vagy, mert te büdös vagy, mert te beteg vagy.
A krisztusi természet, imádkozik a betegekért, adakozik a szegényeknek, együtt örül a sikeres emberrel, és együtt érez a nyomorúságban lévővel.
A krisztusi természet , nem vádol, nem bélyegez meg.
A krisztusi természet, nem rekeszt ki senkit Isten áldásából, hanem maga válik embertársainak áldására.

Na arra a mondatra, melyet oly nagyon védtek, ez mind nem igaz. Mert nem a krisztusi természet diktálta.

 :2smitten:
 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 18, 21:16:05
Gabi

Igen egyetértek veled.
Miért nehéz hinni?

Zsid 11:1  A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Mert az ember könnyebben hisz a szemének, mint a szívének.
 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 18, 21:56:52
Igen ezért mondtam, hogy van köze a ragaszkodáshoz.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 18, 22:11:51
 Robi írta:

'Dabám

Na akkor: ab ovo.

"Isten akkor áld meg, ha személyes kapcsolatban vagy a Názáreti Jézus Krisztussal, él a szellemed, nem a bűn és a halál uralkodik rajtad, hanem Isten kegyelme és Szelleme."

Mert én erről a mondatról próbálom kifejteni, hogy nem egyeztethető az igével.'

Bocsi Robi, de te kérdeztél az Istennel való személyes
kapcsolatról (is)!


"Robikám biztos vagy te abban, hogy aki feljött a vízből, az újjá is született?!
A víz itt csak jelkép, 'segédeszköz' ,ha úgytetszik fizikai jel, de a lényeg szellemben megy végbe!
Amit te mondasz az némi képpen a baptista teológia tévedésére emlékeztet:
'Merítkezz alá és már üdvözültél is'"

'Igen, biztos vagyok.
Az szomorú, ha ezt te keresztény létedre nem fogadod el. Mert akkor a keresztséget, (baptizmó) kérdőjelezed meg. Ezzel magának Jézusnak a bemerítkezését is kétségbe vonod. Sőt, gyakorlatilag mindent ami a keresztségről szól.
Sajnos kevered az üdvösség és az újjá születés fogalmát.
"Merítkezz alá és már üdvözültél is!" ez a te gondolat meneted, mert én erre még csak nem is utaltam.Én ezt írtam: "Aki pedig bemerítkezik az újjá született.'" Itt egy szó nincs az üdvösségről.'

Robi egyetlen szó sincs az üdvösségről?!
Tesókám, ahogy Pál sem tagadta meg a körülmetélkedést azzal, hogy kijelentette 'nem az a körűlmetélés, ami a testen kűlsőképen van' , én sem tagadtam meg a Keresztséget azzal, hogy azt állítom, hogy nem a test kűlsőképpen történő fűrdője a keresztség!
Robikám, aki újjá nem születik Jézusban, az nem üdvözűl!
Tehát a Krisztusban való újjászületéskor bizony, hogy az üdvösségről is beszélünk!

'Dabám, nem a lényeg, hanem minden, szellemben megy végbe.'

Merítkezzél alá ví z nélkűl!
:hehe:
 
A fizikai bemerítésed vízben és testben történik.
A szellemi pedig a Szentlélekben!
Ha ez  az életed során nem történik meg, akkor csupán a keresztség egy szövetségi jel lesz, amit ép oly feleslegesen vettél magadra, mint az a zsidó, akinek csak a testét metélték
körűl, de a szíve érintetlen maradt!
vö. Róma 2:29
Talán megérted a párhuzamot!
Folyt.köv.

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 18, 22:31:51
Robi írta:


'Én továbbra is állítom, hogy minden keresztény ember, személyes kapcsolatban van Istennel, ebből kifolyólag, nincs "ha", és egyetlen keresztény emberen sem uralkodik a halál, és a bűn.
Azt pedig senkinek nincs joga megkérdőjelezni, egy másik testvéréről, hogy valóban Krisztusban van, mind addig, amíg azt a cselekedetei nem mutatják, hogy ő nem Krisztusé.'

Nézd csak nagy betűkkel írom:
EGYETÉRTEK VELED A FENTIEKBEN!'Itt nem az a kérdés, hogy ki által, hanem, az hogy ha nem vagy anyagi gazdagságban, nem vagy sikeres, esetleg beteg vagy, akkor valóban Krisztusban vagy e? Na ez itt a kérdés?
Meg az, ha mindez rád jön, szegénység, betegség, sikertelenség akkor a bűn és a halál uralkodik e rajtad, még akkor is, ha kereszténynek mondod magad.'

N. S. és a karizmatikus teológia egyes követői számára ez lehet, hogy 'kérdés', de számomra ez nem az!
 Ugyanis annak, hogy beteg vagy-e, szegény vagy-e, sikertelen vagy-e, semmi köze sincs az újjászületésedhez!
Ha valaki ezek alapján ítéli meg a testvérét, az nem a gyümölcseire, hanem a körülményeire tekint!

Ugyan ezt a hibát követik el azok is, akik egy testvér Isten előtti állapotát a siker, egészség, vagy anyagi jólét alapján ítélik meg!

'A személyes kapcsolatot, tudod nem mindenki éli meg látványosan.
Sokan magukban tartják, személyes megtapasztalásukat, mert annyira belsőséges, annyira csak nekik szól, nem lesznek anyagiakban gazdagabbak, nem lesznek sikeresebbek, sőt lehet, hogy haldoklanak, de abban a reménységben mennek el, hogy elkészített helyük van a mennyeknek országában, és ezt senki nem kérdőjelezheti meg.'

Én sem állítottam az ellenkezőjét!

'A krisztusi természet, soha nem az alapján ítél meg valakit, hogy az anyagi világban mi látható valakiből.'

Hát erről beszélek én is tesókám!

:044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Augusztus 19, 08:29:53
"Németh Sándor és a karizmatikus teológia egyes követői számára ez lehet, hogy 'kérdés', de számomra ez nem az!"

Drágaságok! Egyáltalán nem tartom bölcs dolognak ezt a mondatot. Talán nem kellene senki nevét kiírni, mert nem ez a mi dolgunk. Inkább írjatok általánosságban, hogy kinél mi lehet kérdés és mi nem. Németh Sándor se tévedhetetlen, -valószínű nem is tartja magát annak- akár ahogy te, ti, mi se! Nem hinném, hogy jól esne, ha elkezdenénk kritizálni az Isten szolgálóit, hogy hol tévednek. Gondolkodjatok el ezen.

Áldott napot!  :044: :016:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 19, 08:53:36
Szép napot tesókáim!
Bocsi, tényleg hiba volt N. S. nevét kiírnom, ezek után E.G.W. ,
J. S. és mások is így fognak szerepelni nálam!
Drága N. S. !
Bocsásd meg, hogy a neveddel merészeltem fémjelezni a teológiádat! 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 19, 09:32:00
Az nem gáz, ha valaki nevével fémjelzed az ő teológiáját. A gáz az, amikor azthiszed, hogy az az ő teológiája és nevével fémjelzed, miközben nem helytálló az állításod.  :063:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 19, 10:02:21
Idézet
Drága N. S. !
Bocsásd meg, hogy a neveddel merészeltem fémjelezni a teológiádat!

1 Kor. 4,5
Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, a ki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; és akkor mindenkinek az Istentől lészen a dícsérete.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 19, 10:12:13
Idézet
A ruháját pedig azért sem tépték ketté, mert köntös volt, ami hosszában volt két részbõl összevarva.
Ketté szakításával használhatatlanná  tették volna.


Szia Anti!

Az ige azt írja,hogy nem volt varva.

Ján. 19,23
A vitézek azért, mikor megfeszítették Jézust, vevék az ő ruháit, és négy részre oszták, egy részt mindenik vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig varrástalan vala, felülről mindvégig szövött.

Szeretettel Ircsi   :044:

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Augusztus 19, 11:20:29
Igen Ircsi, én tévedtem. Elírtam, kösz a kijavítást!  :afro:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 19, 11:32:33
Az nem gáz, ha valaki nevével fémjelzed az ő teológiáját. A gáz az, amikor azthiszed, hogy az az ő teológiája és nevével fémjelzed, miközben nem helytálló az állításod.  :063:

Igen, igazad van Gabi!
Hibáztam!
Nem tagadom az elfogúltságomat az illetővel szemben!
Talán egyszer majd kinövöm!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 19, 11:51:59
Idézet
Drága N. S. !
Bocsásd meg, hogy a neveddel merészeltem fémjelezni a teológiádat!

1 Kor. 4,5
Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, a ki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; és akkor mindenkinek az Istentől lészen a dícsérete.


:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 19, 20:31:05
Még valamit hozzátennék. Aztán kész.
Hiszem, hogy egy keresztény embernek sem kell betegnek lennie, szegénynek, vagy sikertelennek.
Viszont azt gondolom, hogy ez nem valamilyen megmagyarázhatatlan "személyes kapcsolaton" múlik, hanem azon, hogy mennyire tudjuk megváltoztatni gondolatainkat, világlátásunkat, mennyire hisszük el, amit ki mondunk.
Ebben tökéletesen egyetértek Gáborral, hogy ez idő és egy folyamat, egy "út". Ez az út, pedig maga Jézus Krisztus.
Ezért minden ember, aki ezt az "utat" választotta, az kapcsolatban van Istennel.
Van aki csak pár lépést tesz meg ezen az úton, van aki kilométereket. Vannak akik letérnek, van aki a szélén megy. Vannak akik visszafordulnak, van aki feladja, és vannak kevesek, akik végig mennek.
A ki hátrább tart, még nem ismer annyit mint aki előrébb van, de ez nem azt jelenti, hogy nincs hite, vagy az ördög uralkodik rajta. Csak még nincs ismerete, bizonyos dolgokban, még van amit nem fogad el.
Én mindenkinek szívből kívánom, hogy tartson ki, tartsunk ki, és menjen-menjünk végig.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 19, 20:55:18
 :afro:

Kamilla  :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 19, 21:26:06
Még valamit hozzátennék. Aztán kész.
Hiszem, hogy egy keresztény embernek sem kell betegnek lennie, szegénynek, vagy sikertelennek.
Viszont azt gondolom, hogy ez nem valamilyen megmagyarázhatatlan "személyes kapcsolaton" múlik, hanem azon, hogy mennyire tudjuk megváltoztatni gondolatainkat, világlátásunkat, mennyire hisszük el, amit ki mondunk.
Ebben tökéletesen egyetértek Gáborral, hogy ez idő és egy folyamat, egy "út". Ez az út, pedig maga Jézus Krisztus.
Ezért minden ember, aki ezt az "utat" választotta, az kapcsolatban van Istennel.
Van aki csak pár lépést tesz meg ezen az úton, van aki kilométereket. Vannak akik letérnek, van aki a szélén megy. Vannak akik visszafordulnak, van aki feladja, és vannak kevesek, akik végig mennek.
A ki hátrább tart, még nem ismer annyit mint aki előrébb van, de ez nem azt jelenti, hogy nincs hite, vagy az ördög uralkodik rajta. Csak még nincs ismerete, bizonyos dolgokban, még van amit nem fogad el.
Én mindenkinek szívből kívánom, hogy tartson ki, tartsunk ki, és menjen-menjünk végig.

Ámen
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 19, 22:01:53
Azt hiszem egy kicsit ünneprontó leszek már megint, mikor már mindenki egyetért és közös nevezőre jutottatok. Ne haragudjatok - nem a békétlenséget szeretném csiholni.
Mennyire tudjuk megváltoztatni mi a mi gondolkodásunkat? Mégha foyamatnak is nevezem. Annyira, amennyire ki tudok ugrani a bőrömből. Amennyire a hiéna foltjait le tudom vakarni. Nem azt mondom, hogy ne is akarjam - mielőtt még valaki félreértene. Persze, hogy szeretném. Ezért kérem Istent, hogy csináljon velem valamit, mert láttatja velem, mennyire jó lenne nekem.
Tudjátok - a nekem is meg kell tennem a magamét - iskolát ismerem. Erről szól a jogrend is, próbálják az embereket jobb belátásra bírni. Azért nem árt,ha valaki a rendőrt is ellenőrzi, meg azt is aki a rendert ellenőrzi - és folytathatnám.
Ki vagyok én? Aki majd összeszedem magam egyre jobban? Miből? Megállom, hogy nem teszem - és pedig tenném? Úgy nézek ki, mint aki már majdnem szent? És még el is hiszem? Nos ez nem hit. Ez önáltatás.
Az a véleményem, hogy a magunkét akkor tesszük meg, ha hálaadással - mármint, hogy hála, hogy jöhetünk a mi Urunkhoz - kérhetjük Istent, hogy nyissa a szemünk, a lelke munkálkodjék, és vágyunk a vele való közösségre egyre szorosabban - nos ez változtat meg minket igazán. Őt szemlélve változunk el. Nevelni csak Isten tud - szabadítani is. Nem Isten tetszését kell elnyernem, hogy idenézz, milyen helyes és engedelmes gyermeked vagyok ám már? Tessék megdícsérni - mert én nagyon is tudom, mi tetszik Neked - ezért teljesítek én ilyen szépen - szóval ez egy szentimentális illuzió. Nekünk nem tetszelegni kell.

szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 19, 23:12:30
Sándor kedves testvérem nem vagy ünneprontó!
Mert nem tudod elrontani az ünnepünket!
Az újjászületéstől jutottunk a témában idáig, a Krisztus bennünk történő lakozását érintve.
Nem vitatuk azt, hogy a Jézusban való új teremtés nem a mi érdemünk!
De tesókám Istennel együtt lehet működni és ellene is lehet állni!
Senki nem állítja, hogy az egyűttmüködés valamiféle érdem, de azt sem állítjuk, hogy szűkségtelen!
'Közeledjetek az Istenhez, és Ő is közeledni fog hozzátok'
Nem beszél itt az apostol semmiféle érdemről, hanem a szűkséges egyűttműködésről!
Igen, tudjuk hogy még az akarást is Isten munkálja bennünk, tehát ez sem a mi  érdemünk!
De mégis azt mondom van okunk az ünneplésre, mert Isten mindezt megtette értünk!
Testvérem ez nem önámítás, hanem a reménylet dolgoknak valósága és a nem látható dolgokról való meggyőződés!
Röviden: HIT
Nem foszthatsz meg senkit sem ettől a teológiával!
Ha Isten szabadítását nem illő ünnepelni, akkor mond el kérlek mit tegyünk!
Öltözzünk zsákruhába, s szórjunk hamút a fejünkre?!
Mégegyszer mondom, nem az ember önmegváltásában, hanem Krisztusban jutottunk közös nevezőre!
Ha akarod áment mondasz rá, ha nem akarod nem kell!
Mindettől függetlenűl tiszteletben tartom a véleményed!
:2smitten: 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 20, 08:18:56
Kedves Sándor

"Mennyire tudjuk megváltoztatni mi a mi gondolkodásunkat? Mégha foyamatnak is nevezem."
1Kor 13:11  Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
Hát körülbelül ennyire.

"Tudjátok - a nekem is meg kell tennem a magamét - iskolát ismerem."
1Ján 3:7  Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiként Ő is igaz:
Ez jó iskola, János is ismerte.

"Úgy nézek ki, mint aki már majdnem szent? És még el is hiszem? Nos ez nem hit. Ez önáltatás."
Zsid 10:10  Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.
1Pét 1:15  Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
Ezek szerint a Isten áltató, mert azt mondja, hogy megvagyunk szentelődve?
Pálról nem is beszélek, aki a gyülekezetekben lévőket rendszeresen "szentnek" nevezi.

"kérhetjük Istent, hogy nyissa a szemünk, a lelke munkálkodjék, és vágyunk a vele való közösségre egyre szorosabban - nos ez változtat meg minket igazán. Őt szemlélve változunk el."
Ez így is van.

"Nem Isten tetszését kell elnyernem, hogy idenézz, milyen helyes és engedelmes gyermeked vagyok ám már? Tessék megdícsérni - mert én nagyon is tudom, mi tetszik Neked - ezért teljesítek én ilyen szépen - szóval ez egy szentimentális illuzió. Nekünk nem tetszelegni kell."
Zsid 11:6  Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
Kol 1:10  Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében;
De hogy nem, nagyon is.

Sándorom, én azt gondolom, hogy ha valamit még nem fogadtál el az igéből akkor azt egyesszám első személyben tedd.
Így valahogy: "én nem vagyok szent,mert nem fogadom el, hogy Jézus vére megszentelt" vagy "én csak egy bábú vagyok, akinek nincs szabad akarata, mert nem fogadom el, hogy Isten szabad akarattal, és cselekvő képességgel látott el" vagy "én nem akarok Istennek tetszeni, mert erre nincsen képességem" és a többi.
Nincs ezzel semmi baj, mert te így látod magadat. A baj azzal van, hogy másokat is így látsz.
 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Augusztus 24, 07:02:18
Értem Sándor, hogy arra akarsz kilyukadni, hogy nem mi változtatjuk meg a gondolkodásmódunkat, hanem Isten. Tulajdonképpen van benne igazság, de látni kell, hogy ebből az embernek ki kell vennie a részét és nem mindig csak Istenre fogni, hogy "majd Ő elintézi" ez sokszor csak egy jó szándékból kiinduló, de helytelen alázat. Sokan gondolják azt, hogy az alázat azt jelenti: "Nem én, hanem Isten..." Pedig az alázat azt jelenti, hogyha Isten mond valamit, akkor azt megteszem. Pl.: Isten azt mondja: "Változtassátok meg a gondolkodásmódotokat." Akkor nem azt kell mondani: "Én erre képtelen vagyok, majd Isten.", hanem neki kell állni, még ha tényleg lehetetlennek tűnik számomra és Isten pedig végig fogja vinni a folyamatot
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 24, 13:06:13
Sajnálom, hogy ennyire félreérthető vagyok, de azt is, hogy félre is értitek. Nagyon félrement ez a kérdés és ezt most kibogozni már nagyon szöszmötölős lenne - de bízom abban, hogy úgyis előkerül majd valahogy részleteiben, úgy könnyebb lesz.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 25, 19:28:21
  Az elme megújításának a célja, hogy az elme el tudja választani a jót a rossztól, a bűnt az igazságtól, hogy meg tudja különböztetni Isten akaratát az emberi, ill. az ördögi akaratoktól.  Ef 4:23; 1Pt 1:13;

  A megújult elme fontos velejárója a Jézus Krisztus visszajövetelébe vetett reménység és ez ismertetőjele is.
Ez a reménység (a lélek bátorságos horgonya) egyensúlyban, józanságban és derűben tartja a hívő érzelmeit is.

       ELME  MEGÚJÍTÁSA

Ef 4:24-25;
1. felvenni az új elmét = befogadni az Igét, az igazságot, szentséget, tisztaságot +
    levetni a régi ember gondolatait, indulatait, szokásait: Ef 4:22; 16; 28-29;

Jak 1:21-22; = tökéletes ellentéte a racionalizmusnak!

  A valóságos megtérés, fordulat ( metanoia), megelőzi az elme-megújulást.
A megújulás feltétele = az újjáteremtett, lágy, töredelmes, igazságra nyitott szellem, amely közösségbe került a Szent Szellemmel. Ezután tud bejutni a prédikált Ige az új szívbe és fel tud jutni az elmébe (hat az érzelemre, értelemre, akaratra).

Akadálya a megújulásnak = felejtés.

2Tim 3:14-16; 5Móz 6:6-9;  - az igékkel élnie kell Isten népének, az életük részévé kell válnia, mert tele van az örök élet Szellemével.

5Móz 8:2; 6; 14; - felejtés ellenszere = emlékezés!: 2Pt 3:1-2; Péld 7:1-4;

2. Magaslatok lerombolása - szellemi fegyverek - 2Kor 10:4-5; Jer 1:10;

   A hamis ideológiák mögött gonosz szellemek vannak.

3. A belső békesség elnyerése - gondolataink tisztítása, megszentelése.
Fil 4:6-8; = az Úr elrejtése a világ zajától, feszültségeitől
Ef 5:10-11; = elszakadás a sötétség gyümölcstelen cselekedeteitől.

4. A kijelentés Szellemének erősítése - Ef 1:17-19; Zsid 6:18-19;
    A megújult elme védelme az üdvösség sisakja, a reménység sisakja által történik. A reménység a lelket Isten jelenlétéhez köti, a Szentek Szentjéhez.

5. Az elme megújulásában a beszéd szerepe döntő - Jézus beszéde az emberek között: szellemi és ugyanakkor természetes, józan, egészzséges, nem testi és nem "szuperszellemi".
Hit beszéde! - Mk 11:23; 91. Zsolt; Jak 3:2-10;

   Látni, hogy bizony van tennivalónk!!

szeretettel: Kamilla  :119:
 Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2009 Augusztus 25, 20:51:46
Ez szép summája volt a dolgok ezen lényegének.
Köszi Kamilla
 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 25, 21:03:10
Dicsőség Istennek!

Szívesen!

Kamilla  :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: irene - 2009 Augusztus 26, 14:04:40
...köszönöm én  is  Kamilla  :afro: :2angel:

  légy áldott  :2smitten: 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 01, 15:51:58
Kedves Testvérek,

Istennek a Református Egyházban élő gyermekei az igeolvasó kalauz szerint a Mózes 1.könyvét olvassa. Kicsit ott ragadtam még Ábrahámnál  - bár már Jákob harcolt ma reggel a Jabbók révénél.
Szerintem a hit atyjának életét érdemes lenne végigtanulmányozni - nekem amin megakadt a gondolatom és foglalkoztat, hogy mit keresett ott Hágár? Miért hozta magával Sára, ha egy igen kellemetlen időszakra emlékezteti - mikor a fáraó ágyasa lett. Miért küldi be hozzá a férjét? Mi minden van itt felsorolva.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 01, 18:11:43
 1Móz 16;

  Amikor Szárai 76 éves lett, és még mindig nem született gyermeke, Hágárt, egyiptomi szolgálóját feleségül adta Ábrámnak.
  A kor örökösödési törvényei szerint ez egyáltalán nem számított erkölcstelennek, sőt az ebből a korból származó agyagtáblák arról taníúskodnak, hogy meddő házasság esetén a feleésg kötelessége volt örökösről gondoskodni. - úgy ahogy Szárai tette.
   Ábárm és Szárai esetében azonban ez egy pogány gyakorlat volt, amellyel nem az Úr vezetését követték.

   Ábrám 86 éves volt, amikor Ismael = "az Úrtól kért" megszületett, aki csak akadályozta Isten ígéreteinek beteljesedését.
   Szárai az elbizakodottá lett Hágár életkörülményeit Ábárm jóváhagyásával annyira megnehezítette, hogy a szolgáló végül elmenekült a háztól.
   

Kamilla   :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Szeptember 01, 18:19:17
1Móz 16;

  Amikor Szárai 76 éves lett, és még mindig nem született gyermeke, Hágárt, egyiptomi szolgálóját feleségül adta Ábrámnak.
  A kor örökösödési törvényei szerint ez egyáltalán nem számított erkölcstelennek, sőt az ebből a korból származó agyagtáblák arról taníúskodnak, hogy meddő házasság esetén a feleésg kötelessége volt örökösről gondoskodni. - úgy ahogy Szárai tette.
   Ábárm és Szárai esetében azonban ez egy pogány gyakorlat volt, amellyel nem az Úr vezetését követték.

   Ábrám 86 éves volt, amikor Ismael = "az Úrtól kért" megszületett, aki csak akadályozta Isten ígéreteinek beteljesedését.
   Szárai az elbizakodottá lett Hágár életkörülményeit Ábárm jóváhagyásával annyira megnehezítette, hogy a szolgáló végül elmenekült a háztól.
   

Kamilla   :119:

Igazán nem szokásom kötekedni (kérdezd Robit!) és vitatkozni sem
(kérdezd Máriát!)
:hehe:
de én úgy tudom, hogy Hágár nem megszökött, hanem Ki lett dobva!
De lehet, hogy csak a Bibliában van így leírva!
:igen:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 01, 18:32:22
Kedves Testvérek,

Menjünk sorba - majd azt is remélem érteni fogjuk, miért csattant az ostor mégis Hágáron.  Ott kezdjük, hogy Ábrahám letagadta a feleségét, hogy mentse a bőrét. Szárai pedig a fáraó ágyasa lett, bekerült a hárembe. Ez a Hágár a kis szolgálóleánya volt, gondolom arra, hogy szépen megfésülje, beillatozza - hogy mikor jön a fáraó, kivánatos legyen. Nem hiszem, hogy az elsődleges feladata a haremhölgyek felé az volt, hogy megkenje a kenyeret. Szóval ezt a szolgálóleányt, aki nem egy kellemes életszakaszt juttat az eszébe - elhozza? Én már sokszor elolvastam ezt a szakaszt, de most kezdtem el érteni. Szerintem Ábrahám miatt hozta el, hogy ott legyen a szeme előtt - mint a lelkiismeret furdalója. Nem tudom elképzelni, hogy ha ez le lett volna rendezve - tehát Ábrahám bocsánatot kér és tényleg megbánja, kisírják magukat - akkor is elhozta volna. Valahol egy rendezetlen ügy ez, mint egy csomó a zsebkendőn.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 01, 18:55:44
Daba!

Az én Bibliámban így van írva:

1Móz 16:6b;
   "Nyomorgatja vala azért Szárai és az elfuta ő előle." = ellehetetlenítette Hágárt, így nem maradt választása.


  Nagy divat ez manapság is!!!
  Úgy látszik nem tartott sokáig a "befogadás" .   :igen:Kamilla   :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ircsi - 2009 Szeptember 01, 19:12:47
1Móz 16;

  Amikor Szárai 76 éves lett, és még mindig nem született gyermeke, Hágárt, egyiptomi szolgálóját feleségül adta Ábrámnak.
  A kor örökösödési törvényei szerint ez egyáltalán nem számított erkölcstelennek, sőt az ebből a korból származó agyagtáblák arról taníúskodnak, hogy meddő házasság esetén a feleésg kötelessége volt örökösről gondoskodni. - úgy ahogy Szárai tette.
   Ábárm és Szárai esetében azonban ez egy pogány gyakorlat volt, amellyel nem az Úr vezetését követték.

   Ábrám 86 éves volt, amikor Ismael = "az Úrtól kért" megszületett, aki csak akadályozta Isten ígéreteinek beteljesedését.
   Szárai az elbizakodottá lett Hágár életkörülményeit Ábárm jóváhagyásával annyira megnehezítette, hogy a szolgáló végül elmenekült a háztól.
  

Kamilla   :119:

Igazán nem szokásom kötekedni (kérdezd Robit!) és vitatkozni sem
(kérdezd Máriát!)
:hehe:
de én úgy tudom, hogy Hágár nem megszökött, hanem Ki lett dobva!
De lehet, hogy csak a Bibliában van így leírva!
:igen:Kedves Daba a kidobás később történt.   

1 Móz. 21,14
Felkele azért Ábrahám jó reggel, és vőn kenyeret és egy tömlő vizet, és adá Hágárnak, és feltevé azt és a gyermeket annak vállára s elbocsátá. Az pedig elméne, és bujdosék a Beérseba pusztájában.   :167: :168: :169:

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Szeptember 01, 19:27:40
Daba!

Az én Bibliámban így van írva:

1Móz 16:6b;
   "Nyomorgatja vala azért Szárai és az elfuta ő előle." = ellehetetlenítette Hágárt, így nem maradt választása.


  Nagy divat ez manapság is!!!
  Úgy látszik nem tartott sokáig a "befogadás" .   :igen:Kamilla   :119:


Kedves Kamilla!
Szó sincs arról, hogy végetért volna a be-; és elfogadásod!
Kiváncsi voltam valamire, ennyi az egész!
A kíváncsiságom a másik topicban is fenn áll!

Kedves ircsi!
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat, kiigazításodat!
Nem arra voltam kiváncsi, hogy téved-e Kamilla, vagy az Ige!
:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 01, 19:31:02
Kedves Daba!

Nem tudom mire vagy/voltál kiváncsi, de ha lehet, most tesztelj mást!

köszi

Kamilla  :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Szeptember 01, 19:48:15
Bocsáss meg Kamilla, nem állt szándékomban megbántani!
Nincs több kérdésem és 'tesztem' se!
Csupán érdekel, hogy kik tanítanak a fórumon!
 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 01, 19:53:32
Kedves Daba!

Ja, akkor azt ellenőrited, ismerem-e az Igét, a Bibliát? Hát egy kicsit ismerem, egy ideje tanulmányozom. De még sok a tanulni valóm!!

Én is érzem, illetve látom, hogy "sok" vagyok!

Vissza is vonulok egy kicsit, hogy másnak is teret adjak.

Elnézést, hogy raboltam az időtöket. Senkit sem akarok az írásaimmal terhelni.
Inkább olvasom, amit írtok.

Elnézést kérek.

szeretettel: Kamilla  :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Szeptember 01, 21:11:04
Kedves Kamilla!
Tévedtsz!
Amit közkincsre adtsz, az építő, s örülök, hogy aktívan fórumozól!
Nagyon tetszik az Isten iránti buzgoságod, e tekintetben ircsire emlékeztetsz! :2smitten:
Én nem vagyok az ellenséged, elég, ha a legelső hozzászólásod körűlményeire visszagondolsz!
Aztán elgondolkodtsz rajta...
:2smitten:
Daba
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Szeptember 02, 07:10:05
Mindenesetre tévedés volt lemenni Egyiptomba, pláne szolgát hozni onnan...
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 02, 09:18:28
Áldás, Békesség

Szóval azon gondolkodtam, mennyire természetes az, hogy egy nő, akinek igen komoly sérelme, megalázása volt, elhoz egy szolgálólányt, pedig az lett volna természetes, hogy semmi ne emlékeztesse őt erre az időszakra. Azt hittem, a nőtestvérek őszintén előjönnek a kérdés kapcsán - mert ezt szerintem ŐK jobban meg tudnák fogalmazni, mint én. Bátorítanám ŐKET.
Nekem sokszor van olyan helyzetem, mikor nem is veszem észre, hogy a feleségemet megbántom. Pedig tényleg szeretem őt és vigyázni szeretnék rá, nemhogy még én tegyem tönkre. Rám kell szólnia és ez nem baj, mégis sokszor vár vele. Máshogy látunk néhány dolgot - mikor ugyanazt nézzük, ő más szempontból, olyan érzelmi oldalról látja - és ahogy Cseri Kálmán mondta - így együtt látjuk teljesen körbe az ügyet teljesen. Mi férfiak - társra szoruló teremtmények - a feleségünkkel együtt leszünk egy egésszé.
NOs a hit atyjának nevezett Ábrahám valós személyiségjegyei és Sára megalázásának - ne beszéljünk róla - helyzetének gyümölcsét látom Hágárban. A választott nép, volt elég szolgálólánynak való a saját népben is, eddig sem kellett Egyiptomba menni, hogy legyen ilyen Sárának - most pedig ezzel a teherrel, onnan elhozza az ott kapott szolgálólányt. Nem hátrahagyja ezt a szakaszt - hanem egy felkiáltójelet hoz, aki ráadásul nem is zsidó. Egy egész légió van mögötte. Ennek a lerendezetlen bűnnek komoly következményei lesznek - egészen a mai napig kihat, Izraelt szorongatja az Ismael népe.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 02, 09:46:57
Kedves Sándor!

Én nem vagyok a feleséged, de én másképp látom ezt!

Amikor Ábrám hite megrendült az éhínség idején, valóban Isten tökéletes akrata ellénre ment Egyiptomba. Megkérte Szárait, hogy ott ne mint a felesége, hanem mint a húga mutatkozzon be, hogy meg ne öljék miatta Ábrámot.
   A fáraó valóban magához vette Szárait, de emiatt Isten csapásokat bocsátott rá és családjára!
   Amikor valaki bekerült a fáraó háremébe, nem rögtön azzal kezdődött a "pályafutása", hogy ágyba vitte a fáraó, hanem felkészítési idő volt, lásd. Esztert! Ott is 1 évig készítették Esztert, mielőtt a királyhoz került, nem azonnal! Csak az volt a lényeg, hogy másé ne legyen a nő, hanem a fáraó a magáénak tudja!

  Nem gondolom, hogy Isten megengedte volna azt, hogy megszeplősítsék Szárait, Izsák leendő anyját, a Hit atyjának feleségét!! Sőt, mivel már Ábrám felesége volt,   még az is kiderült volna, hogy nem szűz és ez nem lett volna neki jó!!!

    És noha az Egyiptomba való utazás nem Isten vezetése volt, Ő mégis Ábrám javára fordította!!! Gazdagabban tért vissza Kánaánba!!!

  Az idegen szolgáló pedig egyáltalán nem volt kuriózum akkoriban!!!

  Minden javára van az igaznak!!!


Már bocs, hogy közbeszóltam!!!

szeretettel: Kamilla   :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Szeptember 02, 09:52:27
Hát igen ez mindig nézőpont kérdése.
Általában azért (is) olvassuk az írást, hogy tanuljunk belőle: Az egyik központi üzenete ennek a résznek (szerintem), hogy milyen felesleges vargabetűket képes csinálni az ember, ha nem ragaszkodik Isten tervéhez (még akkor is, ha jót hoz ki belőle Isten).  :063:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 02, 10:24:59
Kedves Kamilla,

Az igéből nem igazolható a Sárával kapcsolatban leírt gondolatod. Az, hogy Isten biztos nem engedte, mert hát mégiscsak Ábrahám felesége - ilyen igehírdetést én is hallottam már - de semmi alapja nincs, az ige inkább azt támasztja alá, hogy bizony Sára bekerült a hárembe.
Eszter a feleség szerepére készült nem a hárembe, szűzesség szempontjából sem látom így a helyzetet, ahoy leírtad. Ha számított volna a szűzesség, akkor Ábrahám nem félt volna elmondani, hogy a felesége. Egyszerűen megölték volna és viszik az asszonyt a hárembe minden 1 éves előkészület nélkül.  Egy biztos, hogy más értelemben olvassuk ugyanazt.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Szeptember 02, 10:43:50
Kedves Sándor alapja lehet, hiszen okulásunkra irattak meg ezek a történetek, vagyis le lehet vonni belőlük következtetést, ami, mint észrevetted többféle is lehet. Az majd kiderül, hogy melyik volt a hasznosabb...
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Szeptember 02, 11:04:16
Sziasztok!
Az ige azt írja, hogy Sára bekerűlt a Fáraó háremébe, viszont abban Kamillának igaza van, hogy az ige inkább útal arra, hogy nem kerűlt a fáraó nemi kapcsolatba vele!
Viszont eltudom képzelni, hogy Sára számára milyen trauma lehetett, hogy Ábrahám szó nélkűl átengedte a fáraónak!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 02, 11:21:27
   Ha belegondolunk, hogy csak ketten, Ábrám és Szárai voltak azok, akik igazán hittek Istennek, szűkebb értelemben pedig csak Ábrám volt az, aki teljesen odaszánta életét Istennek és az ígéretekre nézett, de nem volt könnyű neki abban a barbár, istentelen környezetben!

   Ábrám előtt nem volt emberi példa, neki "csak" a Teremtő szava, ígérete volt, amikor kijött Úr városából, abból a politeista, bálványimádó városból és a környező népek is ilyenek voltak.
   Amikor éhínség lett, megrendült picit a hite, ezért ment Egyiptomba, de Isten látta ezt, nem gonoszságként könyvelte le!

   Isten végig segített neki/nekik, és oltalmazta őket: "veled leszek" !!!! Akkoriban pedig ilyen szokás volt, hogy a fáraó meg is ölhette azokat a rokonokat, akik nem engedték át azt a nőt, aki ő kinézett magának. Barbár, pogány volt!
   Ábrám és Szárai ismerte azt a szokást, de az éhség erősebb volt, és akkor ennyire futotta a hitükből, de Isten kipótolta ezt a hitet! Miért ne tudta volna megőrizni Szárait! Minket is megőriz! Tud és akar megőrizni!
   Nem gondolnám, hogy ha megszeplősítik Szárait az ugyanolyan lett volna az üdvtörténet szempontjából, mintha nem!!! Ez volt az "alap-lerakása"!

   Egyébként számomra összeegyezhetetlen Isten természetével, kegyelmességével, jóságával az, hogy megengedte volna a pogány, istentelen fáraónak, hogy megszeplősítse annak a feleségét, akit Isten válaszott, akit a mai napig a hit atyjának nevezünk, örök példaképünk!!!

szeretettel: Kamilla   :119: 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Szeptember 02, 11:27:16
Hát igen. Én nemrég hallottam egy elméletet egy zsoltárról.
Zsolt 51,7.
Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.


Azt állítják, hogy ez a vers alapján Dávid törvénytelen gyerek volt. Ezt azzal is igazolják, hogy nem akarta Isai megmutatni Sámuelnek, amikor eljött királlyá kenni Isai fiát.  :hehe:

Klassz nem?  :2crazy:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 02, 11:41:15
   Azt gondolom, hogy éppen az, hogy Szárai megmenekült tisztán ebből a helyzetből, nem járt úgy, mint a többi nő, pont ez növelte a hitüket, bizalmukat az Úrban, amire nagy szükségük volt végig, de itt az elején meg pláne! Hogy megtartja Őket a Mindenható a veszélyek közepette! Csak bízzanak benne!   :2smitten:

  Ezért is tudott aztán Ábrám később imádkozni, hogy Isten áldja meg a fáraót és házanépét, és nyissa meg az asszonyok méhét!

   Isten megmutatta, hogy Ő mást, jobbat készített, mint amiből kijöttek.
   Az ő útjuk során, majd az exodusz alatt is, végig Isten megmutatta mi a különbség Őközötte és az idegen istenek között, mi a különbség aközött, amit Ő ad a benne bízóknak, az Őt félőknek, a Vele járóknak, és aközött, amit a világ nyújt, amiből kihozott minket Fia által!!!    :2funny:

szeretettel: Kamilla   :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: nagyika7 - 2009 Szeptember 02, 11:56:37
Szia Kamilla

>>Ezért is tudott aztán Ábrám később imádkozni, hogy Isten áldja meg a fáraót és házanépét, és nyissa meg az asszonyok méhét!(Kamilla)<<

Ez a történet nem az egyiptomi fáraóval esett, hanem Abimélekkel, Gérárnak királyával.:

Könyörge azért Ábrahám az Istennek, és meggyógyítá Isten Abiméleket, és az ő feleségét, és az ő szolgálóit, és szűlének. Mert az Úr erősen bezárta vala az Abimélek háza népének méhét, Sáráért az Ábrahám feleségéért.(1Mózes20;17-18)

üdv:n7
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 02, 12:06:13
Hello Nagyi, rég láttunk.

Kedves Kamilla,

Nem vagyok híve a szentimentális érzelgősségnek, hogy azt vegyük alapul, mi mit nem várunk el Istentől, hogy Ő ilyet vagy olyat tehet vagy nem tehet. Itt nem Isten vezette őket Egyptomba - és semmi alapja annak amit te Istentől elvársz. Maga Jézus mondja el, hogy a Siloám tornya rádölt az imádkozó emberekre. Azt is tudjuk, hogy Tituszt beengedte a Jeruzsálemi templomba és disznókat áldoztak és a vérüket összekeverték az ürülékkel.
Van a szenteknek állhatatosságuk - de van határa is. Azt is tudjuk, hogy JÉzus maga fogott korbácsot, mikor a farizeusok hamis Istenképe volt a téma és üzleteltek az imádság házában. Szeretném kérni, hogy ne próbáljunk meg ilyen szinezetet adni a kérdésnek. Sára bekerült a hárembe. Ez biztos. Hozta magával Hágárt - miért?
Ábrahám nem kért bocsánatot. A hit atyja Egyiptomba ment, mert nem hitte, hogy Isten megtartja. A hit atyja nevetett először, mikor igéretet kapott, hogy fia lesz - később pedig Sára is. Ábrahámnak nem a cselekedetei tulajdoníttattak érdemül, hanem a hite - amit aztán kapott. Itt olyan nagy hitbeli cselekedetekről nem beszélhetünk, maximum olyan keresésről - az ismeretlen szólítgatásáról. Ne szépítsük. A biblia egy őszinte könyv, pontosa leírja, milyenek vagyunk, kár kiszinezni szebbre.
Miért hozta el Hágárt - én még mindíg ott tartok.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 02, 12:11:42
Húúú köszönöm nagyika, hogy szóltál! Tényleg!

De ez a történet mutatja, hogy Isten ott is vigyázott Sárára, és nem engedte, hogy bármi rossz dolog történjen vele!

Sőt nekik is, és a filiszteus királynak is megmutatta, hogy Ő jó, Ő a Gyógyító és hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik = Ábrahám tévedéséből is hasznot húzott.

Ráadásul Abimélek álmában Isten prófétának nevezte Ábrahámot, ez a "próféta" szó első előfordulása a Bibliában.


Köszönöm a korrekciót!! Isten áldjon!   :044:

Kamilla   :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Szeptember 02, 12:18:16
Hello Nagyi, rég láttunk.

Kedves Kamilla,

Nem vagyok híve a szentimentális érzelgősségnek, hogy azt vegyük alapul, mi mit nem várunk el Istentől, hogy Ő ilyet vagy olyat tehet vagy nem tehet. Itt nem Isten vezette őket Egyptomba - és semmi alapja annak amit te Istentől elvársz. Maga Jézus mondja el, hogy a Siloám tornya rádölt az imádkozó emberekre. Azt is tudjuk, hogy Tituszt beengedte a Jeruzsálemi templomba és disznókat áldoztak és a vérüket összekeverték az ürülékkel.
Van a szenteknek állhatatosságuk - de van határa is. Azt is tudjuk, hogy JÉzus maga fogott korbácsot, mikor a farizeusok hamis Istenképe volt a téma és üzleteltek az imádság házában. Szeretném kérni, hogy ne próbáljunk meg ilyen szinezetet adni a kérdésnek. Sára bekerült a hárembe. Ez biztos. Hozta magával Hágárt - miért?
Ábrahám nem kért bocsánatot. A hit atyja Egyiptomba ment, mert nem hitte, hogy Isten megtartja. A hit atyja nevetett először, mikor igéretet kapott, hogy fia lesz - később pedig Sára is. Ábrahámnak nem a cselekedetei tulajdoníttattak érdemül, hanem a hite - amit aztán kapott. Itt olyan nagy hitbeli cselekedetekről nem beszélhetünk, maximum olyan keresésről - az ismeretlen szólítgatásáról. Ne szépítsük. A biblia egy őszinte könyv, pontosa leírja, milyenek vagyunk, kár kiszinezni szebbre.
Miért hozta el Hágárt - én még mindíg ott tartok.
szeretettel Sándor

Hát azért ez se teljesen áll. Jakab mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Tehát, ha Ábrahámnak nem lettek volna cselekedetei, akkor nem lenne a hit hőse!!!
Inkább megint Isten jóságát látjuk, hogy Ábrahámnak nem számította be a rossz cselekedeteit, amit nem hitből tett.
Arról meg ne is beszéljünk, hogy a zsidó 11-ben a hit hőseinek cselekedetei vannak felsorolva nem Isten cselekedetei. Arra célzok, hogy nem vagyunk egy "utolsó férgek", ahogy te gondolod.  :167:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 02, 12:34:46
Kedves Gábor,

A hit hőseinél Isten kegyelmét látod, nem azt, hogy tökéletesek voltak. Ráháb elrejtette a kémeket és ott van, de azért tudjuk, hogy emberi mércével nem az a helyzet, prostituált volt. Azt is tudjuk, hogy Dávidot is megdicséri Isten, de tudjuk Betsabét és az egész nevelési módszerét - ami pokollá tette az egész háza életét, egy nyugodt perce nem volt életében, viselve a következményeket, amiből származtak a rossz nevelési módszerei is.
Azt hiszem, túl nagy fába vágtam a fejszémet. Azt hittem, elkezdünk egy lelkigondozói gyakorlatot Ábrahám és Sára kapcsán - de nem fog menni.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Szeptember 02, 12:58:19

Szia nagyika!
A hajnalcsillagját néki, de rég vóltál már itt tesókám!
:hehe:

Sándor írta:


'Miért hozta el Hágárt - én még mindíg ott tartok.
szeretettel Sándor'

Sándorom bocsi, de te tettél fel egy kérdést, lehet, hogy leragadtunk annál!
Szóval bökjed ki már végre, szerinted miért hozta Sára magával Hágárt!
Milyen lelki gondozói munkába kezdett ezzel?
Ez kimondottan 'szakmailag' érdekelne éngem!
Előre is köszi ha folytatod!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Szeptember 02, 13:16:24
Kedves Gábor,

A hit hőseinél Isten kegyelmét látod, nem azt, hogy tökéletesek voltak. Ráháb elrejtette a kémeket és ott van, de azért tudjuk, hogy emberi mércével nem az a helyzet, prostituált volt. Azt is tudjuk, hogy Dávidot is megdicséri Isten, de tudjuk Betsabét és az egész nevelési módszerét - ami pokollá tette az egész háza életét, egy nyugodt perce nem volt életében, viselve a következményeket, amiből származtak a rossz nevelési módszerei is.
Azt hiszem, túl nagy fába vágtam a fejszémet. Azt hittem, elkezdünk egy lelkigondozói gyakorlatot Ábrahám és Sára kapcsán - de nem fog menni.
szeretettel Sándor

Tudom, hogy te ebben Isten kegyelmét látod és az is. Ezt senki nem kérdőjelezheti meg. Annyiban különbözik a látásunk, hogy te semmilyen szerepet és felelősséget nem osztasz az embernek, mint önálló lénynek. Mi adunk szerepet és felelősséget.
Bármit is jelent számodra a zsidó levél mondani valója ott mégis az EMBER TETTEI-ről beszél, ezt egyszerűen nem tagadhatod.
Nagyon, nagyon szépen megkérlek  :2angel: , hogy a mi látásunkat ne annak tituláld, hogy mi az embert tökéletesnek látnánk, vagy olyan dicsőséget tulajdonítanánk, ami az Istent illeti. Úgy tűnik számunkra, hogy ezzel a ferdítéssel, a te látásodnak akarnál nagyobb hitelességet szerezni, de ez tisztességtelen. Lehet, hogy nem látjuk jól, de ettől még ne rakj rá valótlan állításokat.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 02, 13:28:02
Kedves Daba,

Tudod ha valami igemagyarázatba kezdek, vagy valami mélyebb megvitatást szeretnék, jönnek a szétziláló privátüzenetek, más gondolatok és folyamatos nyomás, hogy kizökkenjek, hogy ne csináljam. Így szokott ez lenni. Persze, hogy jobb lenne nem leállni, csak hát mégis elmegy a kedvem és már nem tudom folytatni. Pénteken is nagy lelkesen belevágtam - de hamar kizökkentettek. Délután pedig temetésre kellett mennem, szombaton pedig a főnököm jött meg Amerikából. Vasárnap reggelre rendbe jöttem és írtam egy keveset, mielőtt elmentem Istentiszteletre. Hétfőn pedig elég gyorsan szétziláltak. Ha figyelmesen végigolvasod ezt a mai napot, akkor te sem lennél vidám, ennyire félrevinni és a lényegtelen érzelgősségeknek ekkora súlyt adni, aminek semmi köze az Iráshoz - nem könnyű kezelni.

Nekem az a véleményem, hogy egy büszke nő, (SÁRA) - aki a felsőbb társadalmi réteg asszonya - a megaláztatását egy ilyen hallgatós, magába folytott módon kezelte. Azt hiszem, hogy a háremben eltöltött idő lerendezetlensége nem a felejtést, hanem az emlékeztetést motiválta és odatartva Ábrahámnak, hogy mindig úgy beleverje az orrát. Ez az indulat ott van - és nem egy héber lányt ajánl Ábrahámnak, hogy az szüljön, hanem ott már kiállt - Hágárhoz menj be. Ábrahám, a hit atyja pedig belemegy - mert nem akar vitatkozni, nem akar ellene állni, megteszi, amit a feleség kér, csak ne legyen vita. Soha nem veti a szemére, hogy meddő - de látjuk, mikor megszüli Izsákot- teljesen a fia köti le az életét, még az Úr dolgait is elhanyagolja és nem az történik, hogy Sárával olyan boldoggá válik a házassága. Mikor Sára meghal - az pedig a lebukás - teljesen felszabadul az öreg és még igen sok gyereke lesz. Ez a történet nagyon sok üzenetet tartalmaz. Nekünk szól.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Szeptember 02, 13:36:03
Kedves Daba,

Tudod ha valami igemagyarázatba kezdek, vagy valami mélyebb megvitatást szeretnék, jönnek a szétziláló privátüzenetek, más gondolatok és folyamatos nyomás, hogy kizökkenjek, hogy ne csináljam.

Kedves Sándor!
Én küldtem neked privát üzenetet, ezért hadd vegyem magamra. (Nem tudom, hogy más küldött-e, de ez most lényegtelen.) Én akkor küldök privát üzenetet, ha azt a hozzászólásba már nem írnám le, hogy ne szégyenítselek meg mások előtt. Ez nem feltétlenül a Sátán támadása, már bocsánat. Lehet, hogy Isten figyelmeztetése. Esetleg ezt is számba vehetnéd. Tudod rajtad kívül is vannak még szentek...  (Még ezen a fórumon is.) :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Szeptember 02, 13:48:24


Nekem az a véleményem, hogy egy büszke nő, (SÁRA) - aki a felsőbb társadalmi réteg asszonya - a megaláztatását egy ilyen hallgatós, magábafolytott módon kezelte. Azt hiszem, hogy a háremben eltöltött idő lerendezetlensége nem a felejtést, hanem az emlékeztetést motiválta és odatartva Ábrahámnak, hogy mindíg úgy beleverje az orrát. Ez az indulat ott van - és nem egy héber lányt ajánl Ábrahámnak, hogy az szüljön, hanem ott már kiállt - Hágárhoz menj be. Ábrahám, a hit atyja pedig belemegy - mert nem akar vitatkozni, nem akar elleneállni, megteszi, amit a feleség kér, csak ne legyen vita. Soha nem veti a szemére, hogy meddő - de látjuk, mikor megszüli Izsákot- teljesen a fia köti le az életét, még az Úr dolgait is elhanyagolja és nem az történik, hogy Sárával olyan boldoggá válik a házassága. Mikor Sára meghal - az pedig a lebukáős - teljesen felszabadul az öreg és még igen sok gyereke lesz. Ez a történet nagyon sok üzenetet tartalmaz. Nekünk szól.
szeretettel Sándor

Sára nem hinném, hogy ezt bosszúállásból, vagy haragból tette volna. Pont ellenkezőleg. Egy feleségnek szégyen lenne az, hogy az örökös nem tőle származna. Ha én megszégyeníteném a feleségem, akkor ő még kevésbé akarná, hogy egy szolgálótól szülessen örököse a férjének. Ez csak gyengítené a férjével való viszonyát. Márpedig a nők eléggé függtek akkor a férfiaktól.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 02, 13:59:23
Én nem írtam egyetlen egy privit sem!   :06:

   Ábrahám Gérárból Beér-Sebába költözött, 100 éves korában valószínűleg itt született meg Izsák " nevető".  Izsák csoda gyermek volt, Jézus Krisztus előképe.
   Ábrahám problémájára tehát nem Ismael megváltoztatása volt a megoldás - ami nem is történt meg -, hanem Izsák születése.

   Pál Izsák és Ismael kapcsolata alapján arról tanít, hogy a test szerint való (Ismael) gúnyolódik a szellem szerint valón (Izsák) - Ismael és Izsák természete között kibékíthetetlen ellentét feszül.

   Hágár és Ismael elűése szükségzerű volt: Gal 4:24;, Hágár a törvényt, Ismael a bűnös, testi természetet, Izsák természetfeletti születése a szabadság törvényét illusztrálja.

   Sára halála után Ábrhám újra megnősült. Keturáhtól még 6 fia született: Isten teljesen megújította ifjúságát. Ennek ellenére e kapcsolat Izrael történelmében nem hozott áldást; elég Midián születésére gondolnunk, akinek utódai később sokat ellenségeskedtek Izsák leszármazottaival, az izraelitákkel.

  Ábrahám 175 éves korában halt meg, Sára mellé temették el Makpelá barlangjában. Ő az egyetlen ószövetségi szent, akit Isten barátjának nevezett: Ésa 41:8;

   Ő mindazoknak atyja, akik hisznek Krisztusban: Gal 3:7;

  Az Igék a Károli fordítású Bibliából vannak. Egy kis köze van az írásomnak az Íráshoz.

szeretettel: Kamilla   :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Szeptember 02, 14:36:23
Sziasztok!
Annyit szeretnék hozzáfűzni a hozzászólásokhoz, hogy ez nem egy teológiailag cenzurázott fórum! Mindenkinek joga van elmondania a meggyőződését, s viselnie a mások nem tetszését!
Nekem is van személyes meggyőződésem, de Moderátorként nem az a dolgom, hogy annak érvényt szerezzek, s az sem hogy mások teológiáját támogassam, vagy aláássam!
Szeretném felhozni nektek 'erdei' Robi példáját!
Sok mindent másként látunk, néha csináljuk a 'műsort', de mégis jó a viszonyunk!
Azért, mert másként látjátok az igét nem kell egymást becsmérelni, kölcsönösen kiutálni!
Vitatkozni, megvitatni lehet, az áskálódáshoz meg kell egy arra célra készűlt fórumot keresni!
Én  azért nem használom a privit másokkal szembeni problémáim kinyílvánítására, mert nem vagyok tévedhetetlen, s így időnként az orromra tudtok koppintaní, amit külön köszönök!
 :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Szeptember 02, 14:49:11
Daba írta:
"Én  azért nem használom a privit másokkal szembeni problémáim kinyílvánítására, mert nem vagyok tévedhetetlen, s így időnként az orromra tudtok koppintaní, amit külön köszönök! "

Ezt a mondatodat nem értem. Hiába olvastam el 3x.  :D
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Szeptember 02, 17:11:29
Daba írta:
"Én  azért nem használom a privit másokkal szembeni problémáim kinyílvánítására, mert nem vagyok tévedhetetlen, s így időnként az orromra tudtok koppintaní, amit külön köszönök! "

Ezt a mondatodat nem értem. Hiába olvastam el 3x.  :D
A 'színfalak mögött' priviben lehetőség van arra, hogy kizárólag az önellenőrzésre támaszkodva mondjuk el egymásnak, egymásról a vélt vagy valós sérelmeinket, problémáinkat.
Lehet, hogy írunk olyanokat, amit itt kint a fórumon nem tennénk meg!
(most nem arról beszélek, hogy nem akarsz valakít leégetni!)
Párszor már kaptam visszhangot, hogy 'ezt nem így kellett volna...'
Persze az ego elsőszőr rögtön lázadni probál, de mivel 'kivűlállótól' kapom a  feddést, a józan ész azt diktálja, hogy legalább átgondoljam!
A legtöbbször azt látom, hogy lehet még a retorikámon finomítaní!
:igen:

:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Szeptember 03, 07:08:09
Értelek. Na én pont a zárójeles mondatod tárgyáról beszélek. Erre nagyon jó a privi.
Én nem írok olyat priviben, amit ne mernék kiírni a fórumon. Hanem olyat írok, aminek a tényei megszégyeníthetik a másikat a többiek előtt nyilvánosan és ezt elkerülendően írok privit. Általában az lenne a célja ennek, hogy az illető egy kicsit lásson tovább, mint addig. Legalábbis ne értelmezze felületesen mások hozzászólását.
Hozzáteszem nem mindig van értelme. Megdöbbentő, hogy emberek priviben néha olyan módon nyilvánulnak meg, amilyen oldalukat nyilvánosan nem mutatták.  :118:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Szeptember 03, 09:18:59
Gábor: Megdöbbentő, hogy emberek priviben néha olyan módon nyilvánulnak meg, amilyen oldalukat nyilvánosan nem mutatták.  

Hát igen, erre van a privi. Képzeld el, ha itt levennénk az álarcunkat, mi lenne itt. Lemondanék a kereszténységemről is.  :hehe:

Azért azt nem kell kihagyni, a privátban is ott az Úr mint szemtanú.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 05, 07:10:42
Én azt szeretném kérni, hogy senki ne legyen tapintatos velem, hogy privátban ír, nehogy megszégyenítsen. Inkább vállalom a nyilt üzenetet mindenki előtt, "'megszégyenítéssel" együtt.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Szeptember 05, 20:14:24
Most már tudom Sándor. Így lesz. (Bár ott tisztább képet kaptam rólad.)
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 11, 16:54:24

    AZ UTOLSÓ BÁLVÁNY FELFEDEZÉSE

  Jézus szolgálata során találkozott egy gazdag zsidó fiatalemberrel. Kiváltságos családba született, és valószínűleg vallásos nevelést kapott: Lk 18:18-24;

  Jézus a szívébe látott a fiatalembrnek, és fölfedezte a bálványt, ami szellemileg blokkolta, akadályozta őt. A gazdag ifjú sikeres volt. Egy égető kérdés mégis nyugtalanította a szívét: "Jézus, mit tegyek, hogy örök életet nyerjek?"
 
  Jézus különbözőképpen válaszolt erre a kérdésre, de ennek az ifjúnak azt mondta, adja el mindenét, osszon alamizsnát a szegényeknek, azután kövesse Őt. Nem minden gazdag embernek mondta ezt.

   Az Úr átszúrta az ifjú szívét és megtalálta ott utolsó bálványát. Az utolsó bűn, mindig egy bálvány. Valami, amit jobban szeretünk, mint Istent. Mindig szívünk egyik titkos zúgában rejtőzik. 100 % -ban az Úré kell lennünk!

  Vajon hogyan lehetünk teljesen átadottak? Mit kell tennünk érte? Milyen lépseket kell megtennünk, hogy minden akadály lerombolódjon bennünk és hatékony szolgái lehessünk Istennek?

Kamilla   :119:Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 12, 07:27:04
Én azért még egy apró részletet hozzátennék, miszerint azt hitte, hogy a parancsolatokat kiskora óta megtartja. Sok féle hit van. Ez nem az üdvözítő hit.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Szeptember 12, 07:30:30
Sándor! Jó képet vágsz.  :hehe: Jó a képed, így legalább személyesebb vagy.

Kérdésem lenne hozzátok. Tegnap beszéltem egy pásztorral és a téma az volt: Be van írva mindenki neve az élet könyvébe és az ítéletkor törlik ki, vagy csak az üdvösséggel íródik be, amikor Jézust befogadta?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Moncsi - 2009 Szeptember 12, 10:53:26
Mária! Az igében ezt olvashatjuk.Jel. 20:12 "És látám a halottakat,nagyokat és kicsinyeket,állani az Isten elött, és könyvek nyittatának meg ,majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve,és megítéltetnek a halottak  azokból,a mik a könyvekbe voltak írva,az ő cselekedeteik szerint.
  a zsolt. 69:29 "Töröltessenek ki az élők könyvéből,és az igazak közé ne írattassanak."
  a 2Mózes 32:32 "De most bocsásd meg bünöket,ha pedig nem,törölj ki engem a te könyvedből ,a melyet írtál"

 Az igében az olvassuk,hogy mindenki neve szerepel az élet könyvébe és az ítéletkor törlik ki.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Szeptember 12, 11:16:11
Jó a kép Sándor!  :afro:

Annó még Bencével volt nagy vitánk az üdvösség elvesztéséről. Én is úgy gondolom, hogy kitöröltetnek az Élet könyvéből nevek.
Azt nem tudom, hogy mindenkié alapból benne van-e vagy csak a megtértek neve töröltetik ki, ha elhagyják az Urat.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2009 Szeptember 12, 11:40:53
Szerintetek mit jelent,ha elhagyják az Urat.Ha valaki nem tud gyülekezetbe járni,mert nincs rá lehetősége,akkor az szerintetek megtagadja Jézus?-mit szóltok hozzá? Csak filóztam a leírtakból. :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Szeptember 12, 11:48:53
Nekem már több mint 4 éve nincs gyülekezetem, ettől még nem tagadtam meg Jézust.  :089:
Sőt, az első évek alatt épültem a legtöbbet, pedíg nem is volt gyülekezetem. A gyülekezet kell és keressük is, hogy hol lehetnénk építő tagok.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Moncsi - 2009 Szeptember 12, 12:02:26

 Ermácska!Azt gondolom azért mert elhagy valaki egy gyülekezetet,ez nem az jelenti,hogy Jézust is megtagadja.
 Viszont nagyon fontosnak tartom a közösségben(gyüliben)megélt Istennel való közös kapcsolatott.(jelenlétet)

 Véleményem szerint az hagyja el az Urat aki vissza megy a világba,nincs személyes kapcsolata Istennel.Nem imádkozik,
 nem böjtöl,nem vesz részt szolgálatokban.
 
 Attól mert valaki kigyökerezik a gyülekezetből,(nem jár)nem feltétlenül azt jelenti,hogy elhagyta az Urat.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Szeptember 12, 12:15:03
A kérdésnél maradva: Mindenki neve benne van az Élet Könyvébe amikor megszületik és az ítéletkor kitörlik, vagy csak azoké akik az Úré, azok vannak beírva? Vagyis azoké, aki lefogadták Jézust.

Szia Magda, régen láttunk.  :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 12, 12:58:24
A gyülekezet témához:

Szerintem fontos a gyülekezethez tartozás. Azt tapasztaltam, hogy ha egy ideig nem mentem, akkor bizony "lemerült" az "aksi", azaz kimerültek az "olaj" tartalékaim.
A gyülekezet számomra az a hely - többek között - , ahol le tudom tenni a terheket, az Úr megszabadít, és betölt friss tűzzel, olajjal, a többi megváltottal tudom Istent imádni, dicsérni, magasztalni, a felkent prédikált igén keresztül megismerem az Úr aktuális üzenetét, ami nekem ill. a gyülekezetnek szól, a tesókkal beszélgetve áldást lehet megosztani, erősödik a hitünk egymás bizonyságai által.

Az Úr is Gyülekezetben, Egyházban "gondolkozik", akinek adta a kulcsokat, a szolgálati ajándékokat, akiken keresztül megáldja a hívőket.

Én juhnak tartom magam, aki a Főpásztoré, de a Főpásztor adott pásztorokat, akik terelik a nyájat, legeltetik, az Úr itatja őket,....

Fontos az Ige mindhárom formájával táplálkozni, "találkozni", mert így rendelte Isten a megtartatásunkat.

Itthon is lehet dicsérni Istent, hallgatni az Igét, de a gyüliben más....

szeretettel: Kamilla   :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2009 Szeptember 12, 13:10:10
Szerintem,ha valaki megtér és elismeri Jézus Krisztus keresztáldozatát és bevallja bűneit. vagyis Isten és ember előtt kijelenti és megvallja,hogy bűnös ember és érte is meghalt Jézus. Elismeri azt,hogy Jézus  meghalt,az ő bűneiért, és elhiszi azt,hogy Jézus Isten Fia,szerintem akkor kerül be az Élet könyvébe.Az Ige kimondja minden ember bűnös,akkor az újszülött,már bűnös emberkeként jön a világra.Vagyis az Ádámi bűnnel terhelve.Én így értelmezem.

A másik dologra visszatérve,nagyon sokan vannak akik,megtérnek járnak egy ideig a gyülekezetbe,majd valamilyen oknál fogva elmennek.Vannak olyanok is akiknek az egészségi állapotuk nem teszi lehetővé az ottlétet.Az ilyenekre gondoltam.
Azt mondja az Ige,aki nem eszi az én testemet és nem issza az én véremet,tehát fontos volna a gyülekezetbe járás.
De mivel Isten soha nem hazudik és nem változik,igy Krisztusban lévőnek tekinti,szerintem.:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 12, 13:28:04
Persze...

Csak az a kérdés, hogy meg tud-e állni Krisztusban?

Én azt tapasztaltam, hogy nehéz, mert az ördög lecsap arra a juhra, aki egyedül van, vagy elkóborol és gyakran küld olyanokat, akik nem a tiszta eledelllel etetik, főleg, ha nincs megalapozott igeismerete, ahhoz meg idő kell.

A gyülekezetben jut az ember tejhez, majd kemény eledelhez, kap feladatokat, amik szintén formálják, ráadásul nem érzi magát egyedül, feleslegesnek...

Isten munkáját magányosan nehéz végezni...

És nem utoldó sorban, szerintem fontos, hogy az ember tekintély alatt legyen.Én mint nő elmondhatom, hogy ez fontos (mert ugye a sátán is Évát csapta be...)

De a férfiaknak is, ebben a világban főleg, mert nagyon elterjedt a "mama kisfia" mentalitás és meg lehet nézni a férfiakat!
Keveset látni, aki felveszi a terheket és fel lehet rá nézni!!!

Kamilla  :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 12, 13:49:09
Az Élet Könyve témához:

Szerintem az Efézusi levél 1:1-14 - ig igéket nagyon érdemes ebben a témakörben áttanulmányozni.

Nekem most nincs rá időm, mert mindjárt megyek "rácsatlakozni a mennyei áramkörre"
= aksi töltés és enni, inni!!
Dicsőség érte Istennek!!!   :hehe: :hehe: :hehe:

szeretettel: Kamilla   :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Szeptember 12, 14:21:50
Ez az Ige szerint pedig nincs mindenki neve beírva az Élet Könyvébe, pedig ők a földön élnek:

Jel. 13,8
Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.


Nem azt írja, hogy ki lett törölve, hanem azt, hogy nincs benne.

Jel. 20:12 És látám a halottakat,nagyokat és kicsinyeket,állani az Isten elött, és könyvek nyittatának meg ,majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve,és megítéltetnek a halottak  azokból,a mik a könyvekbe voltak írva,az ő cselekedeteik szerint.

Itt pedig nem csak az Élet Könyve nyílik meg, hanem a könyvek, tehát több könyvről ír.


Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 13, 07:39:55
Efézus 1:3-14;

(SZPA fordítás):
1:3; "Áldott a mi urunk, Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott bennünket valamennyi szellemi áldással a mennyekben, Krisztusban,

1:4; annak megfelelően, ahogy a világmindenség alapjainak letétele előtt kiválasztott minket Benne arra, hogy szentek és hibátlanok (teljesen épek, fogyatékosság nélküliek = akárcsak az áldozati állat a Törv. előírásai szerint)
legyünk az Ő színe előtt szeretetben,
utalások:
2Tim 1:9;  
  "Aki megelevenített minket, és elhívott szent elhívással, nem a mi tetteink, hanem saját előre kitűzött céljának és kegyelmének megfelelően, amely a Krisztus Jézusban örök idők előtt megadatott nekünk,"
Róm 11:29;
  "Az Isten kegyelmi ajándékai és elhívása ugyanis visszavonhatatlanok."

1:5;  "és előre kiválasztott (előre elkülönített, latin: praedestinare) magának bennünket arra, hogy fiaivá fogadjon" utalások:
Róm 8:29;
  "Akikről ugyanis már előre így döntött, azokat előre ki is jelölte arra, hogy saját Fia képmásához váljanak hasonlóvá, azért, hogy Ő legyen az elsőszülött a sok testvér között;"

1:6-11;
  "Jézus Krisztus által, szívbeli szándékának megfelelően (gör. eudokia = héb. rácón és héfec: "tetszés, jókedv, jóindulat") ama kegyelem dicsőségének magasztalására, amellyel megáldott (kegyelembe fogadott) minket a Szeretettben; Akiben a váltságunk van az Ő vére által és a vétkek elengedése kegyelmének gazdagsága folytán, amelyet bőven kiárasztott ránk, teljes bölcsességgel és értelemmel tudtunkra adva akaratának titkát, amelyet szívbeli szándékának megfelelően előre eldöntött Őbenne a kijelölt időszakok beteljesedésének rendjére nézve;   vagyis hogy újraegyesítse a mindenséget a Krisztusban, mindazt, ami az egekben, s mindazt, ami a Földön van, Őbenne...."

1:12-13;  
   "akiben örökösökké is váltunk annak az előre meghozott döntése alapján, aki működésben tartja a mindenséget saját akaratának terve szerint,
akiben ti is, miután hallottátok az igazság szavát, megmenekülésetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, le vagytok pecsételve a megígért Szent Szellemmel,
aki örökösödési jogunk garanciája a váltságdíj kifizetésére és az Ő dicsőségének magasztalására.
"[/b]
utalások:
Róm 8:16;
  "A Szellem maga tanúskodik együtt a mi szellemünkkel, hogy Isten gyermekei vagyunk."
2Kor 5:5;
  "Isten pedig, aki éppen erre készített elő bennünket, a Szellem zálogát adta nekünk."

szerettel: Kamilla   :119:
 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 13, 09:06:58
Itt csatlakoznék most be a beszélgetésbe.(Efezusi levél címzettjei) Azok, akik a cselekedeteik szerint lesznek megítélve - szerintem nem kérdés, semmi jóra nem számíthatnak. Az Élet könyvébe pedig a világ teremtése előtt állt össze a lista. Tudom, hogy most sokak felmordulnak, de mégis szeretném, ha nem velem vitatkoznátok most. Én is leírom a véleményem - és más is írja le. Az tud engedelmeskedni, azt tud megtérni, aki kapja az engedelmesség lelkét, a Szentlelket - aki kijelenti az ember számára az ige mondanivalóját, tartalmát és értelmét - tehát nem emberi szint. Az embernek semmi esélye nincs, hogy megfeleljen - rengeteg predestinációs ige van erre. Ha viszont Isten nélkül nem megy - akkor a könyvbe nincs mindenki beírva - viszont aki be van írva, az  nem is a cselekedetei alapján lesz megítélve.
Már egyszer érintettem - hogy több ítélet lesz - és az utolsó ítéletet megelőzi az 1000 éves királyságba, földi messiási birodalomba való bemenetel. (cselekedetek is számítanak - de az nem az üdvösség).
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Szeptember 13, 09:56:31
Olvasgattam a hozzászólásaitokat Máriától kezdve.
Szóval, ha valakit nem kell az 'életnek könyvéből' törölni, akkor az nyílvánvaló, hogy nem is volt oda beírva.
Ebből az alaphelyzetből kiindulva újra csak a vitához fogunk érkezni az biztos, mert akik az életnek könyvében alaphelyzetben be sem voltak írva, azokért nem is halt kereszthalált Krisztus (tehát a 'mindenkiért'- elmélet, már ebből a sebből is vérzik!)
A másik fontos tényező, hogy akik az eleve elrendelés lehetőségét minden írányból kizárják, azoknak őszíntén érdekel a véleménye azzal kapcsolatban, amit Mária felvetett:
Vannak, akik nincsennek beírva az életkönyvébe, vajon mikor és ki döntött erről?!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Szeptember 14, 11:06:07
Én ragaszkodom ahhoz, hogy kell a gyülekezethez való tartozás, de nyilvánvalóan van olyan helyzet, amikor nincs az ember környékén gyülekezet, vagy olyan gyülekezet, amiben rész tud lenni az ember. Szerintem ilyenkor az Isten ad kegyelmet... egy idő után meg egy gyülekezetet... :-)

Én együtt voltam katona egy fiatal sráccal, aki a katonaságnál adta át az életét Jézusnak. Kiderült, hogy zsidók a nagyszülei és kaptak Izraeltől egy olyan ajánlatot, hogy költözzenek ki Izraelbe és telepedjenek le ott, és biztosítanak számukra munkát. A katonaság után rögtön kiköltöztek. Az illető sokáig nem tudott gyülekezetbe járni és fiatal keresztény létére egyáltalán nem veszett el, hanem épült! Pár év múlva olyan helyre került, ahol volt egy gyülekezet és oda jár, azóta már dobol a dicséretben.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Szeptember 14, 11:23:03
Én is szeretnék megtanulni dobolni!  :igen:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 14, 11:56:00
Kedves Anti,

Először vegyél egy dobot és 2 ütőt. Ne drágát - csak egy olyan kezdő készletet.
szeretettel Sándor


Az Efezusi levél címzettjei létező csoport, azért lett nekik címezve, semmi tévedés nincs. Én magam is igazolom, én megkaptam és örülök neki, értem is. Szóval nem a címzéssel van baj.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Szeptember 14, 12:21:15
 :hehe: :afro:

Lehet a lakók nem örülnének neki...  :hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 14, 13:17:03
Legyél velük türelmes. Meg kell nekik mondani, hogy csak az eleje nehéz, mikor már menni fog, akkor ők is nehezen bírnak majd a lábukkal, hogy verjék a ritmust.
Mikor a legnagyobb lányom hegedülni kezdett - én is ezt mondtam a szomszédoknak. Akkor még a belvárosban laktunk Pesten. Kértem 2 év türelmet. A hegedű borzalmas az első 2 évben. Szerintem a dob jobb.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2009 Szeptember 14, 14:42:33
Anti vigyázz, az EK-ban üldözik az audio-terrorizmust!
:hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Szeptember 14, 16:38:53
Lehet, hogy a feleségemnem nem volna hozzám 2 év türelme!  :hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 15, 11:09:00
a feleséggel viszont meg kell beszélni. Lehet, hogy azt szeretné, ha hegedülnél. A kettőt valahol a cimbalomnál lehet összefésülni.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Szeptember 15, 11:29:31
Tényleg főnök, hogy megy a zongora???  :D
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Szeptember 15, 11:31:45
Ja, hát igen. A zongorával is úgy voltam, hogy jó lenne megtanulgatni... ezért vettem egy komolyabb zongorát (Korg) amin kénytelen vagyok használni, mivel túl drága ahhoz, hogy hagyni álljam porosodni.  :hehe:

Most éppen a Fur elise-t próbálom Beethoven-től. Hát, nem túl nagy sikerrel még... :hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Szeptember 15, 11:39:31
Hát ez remek! És mikor lesz a bemutató? (Nagy-szin-pad! Nagy-szin-pad!)
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 15, 12:59:25
A für Elise nem aktuális már neked Anti. Próbáld meg a living next door to Elise-t.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Szeptember 15, 15:24:27
Hát ez remek! És mikor lesz a bemutató? (Nagy-szin-pad! Nagy-szin-pad!)

Nagy színpad? Köszi, de nem szeretem a nyers tojást, sem a paradicsomot só nélkül.
Örülök, ha a közvetlen környezetem elvisel. :hehe:

Sándor. Sajnos nem ismerem azt a dalt. Esetleg tudsz linket küldeni?

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 16, 13:32:12
Kedves Anti,

Részemről ez csak egy gyenge vicc volt. A für Elise (Erzsikének) zenéléstől azért óvtalak, mivel mikor igent mondtál a feleségednek, azzal nemet mondtál a többi 3 milliárdnak, Erzsikének is.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Szeptember 16, 14:06:05
Kedves Anti,

Részemről ez csak egy gyenge vicc volt. A für Elise (Erzsikének) zenéléstől azért óvtalak, mivel mikor igent mondtál a feleségednek, azzal nemet mondtál a többi 3 milliárdnak, Erzsikének is.
szeretettel Sándor

Huuuu ez jóóóóó Sándor!  :2funny:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2009 Szeptember 16, 16:46:05
Jóvan, nem akarok én semmit sem Bözsitől!  :020:
Na, mostan magyarázkodhatok az asszonynak.  :hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Október 06, 16:01:07
Illés szólt egy ifjú tanítványának, hogy menjen el Rámóth Gileádba egy korsócska olajjal és menjen be oda, nézze meg, hol van Jéhu. Öntse rá az olajat négyszemközt és mondja meg neki, hogy Isten királlyá tette őt Izrael fölött. Amikor ezt megtette, azonnal menjen el onnan semennyi idő ne töltsön ott. Amikor odaért, behívta Jéhút a házba és azt mondta neki: Azt mondja az Úr, Izráel Istene: Királlyá kentelek téged az Úrnak népén, az Izráelen, Hogy elveszítsed Akhábnak, a te uradnak háznépét; mert bosszút állok az én szolgáimnak, a prófétáknak véréért, és mind az Úr szolgáinak véréért Jézabelen. És kivész egészen az Akháb háza, és kigyomlálom mind az Akhábhoz tartozókat, még az ebet is, mind a berekesztettet, mind az elhagyottat Izráelben; És olyanná teszem az Akháb házát, mint Jeroboámnak, a Nébát fiának házát, és mint Baasának, az Ahija fiának házát. Majd ezzel folytatja: Jézabelt pedig az ebek eszik meg Jezréel mezején, és nem lesz, aki eltemesse őt. És kinyitván az ajtót, elfutott. És mikor Jéhu kiment az ő urának szolgáihoz, mondja nekik: Békességes-é a dolog? Miért jött e bolond hozzád? És mondja nékik: Hiszen ismeritek ez embert és az ő beszédét! És azok azt mondták: Hazugság! Mondd meg az igazat. És monda: Így s így szóla nékem, mondván: Azt mondja az Úr: Királlyá kentelek téged Izráelen. Akkor nagy sietséggel ki ki mind veszi az ő ruháját, és alája terítették a grádics felső részére és megfuvatták a harsonákat, és kikiálták: Jéhu uralkodik!

2 Kir. 9,30-33
És mikor Jéhu Jezréelbe ment és Jézabel ezt meghallotta, arczát megékesíté kenettel, felékesítette fejét, és kitámaszkodott az ablakon. És mikor Jéhu bevonult a kapun, monda: Békesség van-é, óh Zimri! uradnak gyilkosa? Ő pedig feltekintve az ablakra, monda: Ki van ott velem? Ki? És alátekintett két vagy három főember. És monda azoknak: Vessétek alá őt. És aláveték, és az ő vére szétfrecskendezett a falra és a lovakra, és eltapodtatá őt.

Ronda egy halál. Mivel királyné és király lánya is volt Jézabel, el kellett temetni. Viszont amikor odaértek, csak a koponyáját és a lábait és a keze fejeit találták meg.

2 Kir. 9,3637
És visszamenvén, megmondák néki, és ő monda: Ez az Úr beszéde, a melyet szólott az ő szolgája, Thesbites Illés által, mondván: Az ebek eszik meg Jézabel testét a Jezréel földén, És olyan lesz Jezréel földjén a Jézabel teste, mint a mezőn a ganéj, úgy, hogy senki meg nem mondhatja: Ez Jézabel!Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Október 06, 22:53:55
Isten pontosan elmondta előre, hogy mit határozott és azt hogyan hajtja végre. Még a kutyákat is előre bejelentette, hogy Jezabel lesz a vacsora - tehát őket is odarendelte. Olyan ez, mint mikor Jónásért is küldött egy cethalat. Minden pontos menetrend szerint zajlik. Péter csodálatos halfogásánál is látjuk, hogy a halak, akik akkor a mély vizben szoktak tanyázni - a természetes viselkedésük helyett jönnek a hálóba - ami szakmailag és a természet megszokott rendjével teljesen ellentétes.
Jezabel vagy Akháb semmit sem tehetett a prófécia beteljesülése ellen. Judás sem. Ézsau sem. Pál apostol sem.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Október 07, 07:07:19
Jéhut például Illésnek kellett volna királlyá kenni, ő mégse tette, ezért Elizeus csinálta meg. Mégiscsak lehet mást tenni, az más dolog, hogy nem kellene...
Nyilván a prófécia ellen nem lehet, de a prófécia ellen senki nem is akar, főleg Pál apostol nem.  :hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Október 07, 08:09:42
 :119: :hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2009 Október 07, 13:22:14
Szóval Pál engedelmességből esett le a lóról, mert nem akart ellenállni. Elég extrém.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Október 07, 14:22:09
 :hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2009 Október 07, 14:30:16
Szóval Pál engedelmességből esett le a lóról, mert nem akart ellenállni. Elég extrém.

Nézd, ha vakító fényeséget látnál a Mennyből, akkor te se egdelmességből, vagy engedetlenségből esnél le a lóról. Csak úgy leesnél...
Ennek semmi köze az engedelmességhez, próféciához meg pláne...
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 Október 07, 14:36:41
Attól tartok, ha Isten hangját és jelenlétét ilyen élesbe hallanánk, látnánk ahogy Pál is, akkor mi is a földön kötnénk ki. Még ló se kéne hozzá, attól tartok.  :169: Bizony sokszor előfordul, hogy ettől az Isteni Erőtől a földön a térdünkön kötünk ki, vagy leborulunk előtte. Ezt se azért teszem mert engedelmes vagyok, vagy mert prófétálták, mert akkor mindig ezt tenném ....
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2009 Október 07, 15:18:42
Úgy gondolom, hogy míg Jézus az igaz Barátunk, Testvérünk, Isten az Atyánk, ez nem jelenti azt, hogy "haverkodhatunk", és hagyjuk "elpárologni a szívünkből az istenfélelmet!
Közel vagyunk az Úrhoz, de sokkal-sokkal jobban meg kell alázni magunkat!  :03:  Legalábbis nekem!  :168:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 December 11, 14:27:42
http://www.ekgy.hu/files/audio/bibisk1/1_Alapozas_a_kosziklara.pdf

ALAPOZÁS A KŐSZIKLÁRA
A keresztény élet egy építkezéshez hasonló: Júd.20-21. 1Pét.2:4-5. Ef.2:22. Apcsel.20:32. 1Kor.3:9-10.
Az építkezés mindenkori meghatározója az alap.

A KERESZTÉNY ÉLET KIZÁRÓLAGOS ALAPJA: JÉZUS KRISZTUS!

1Kor.3:11. 1Pét.2:6. És.28:16. Apcsel.4:12.
Jézus kijelentése az alapról: Mt.16:13-18. A keresztény élet alapja nem Péter, mert Jézus azt mondja: „…te Péter (Petros) vagy és én ezen a kősziklán (petra) építem fel az én
anyaszentegyházamat…”
Petros: kis kı, kavics Petra: nagy kőszikla Jézus nem azonosította Pétert a kősziklával, hanem szembeállította azzal! Dávid is prófétál zsoltáraiban az igazi kőszikláról: Zsolt.18:3. Zsolt.62:2-3. Az Úr az én kősziklám! Hogyan kezd az ember építkezni erre az alapra, amely maga Jézus Krisztus? A Mt.16:13-18. alapján 4 fontos tényt állapíthatunk meg Jézus és Péter kapcsolatáról:

SZEMBESÜLÉS KIJELENTÉS ELISMERÉS MEGVALLÁS

Találkozás, szembesülés: - személyes módon, közvetítı nélkül
Kijelentés: - közvetlenül az Atyától Zsid.13:8. Jn.16:13-14.
Elismerés: - Péter igazságként fogadta el ezt a kijelentést 2Tim.1:12.
Megvallás: - nyilvánosan megvallotta a felismert igazságot

HOGYAN ÉPÍTKEZZÜNK AZ ALAPRA?
Mt.7:24-27. Az alapozás minőségéről szóló példázat. Jézus beszédeit nem elég hallgatni, de meg is kell
cselekednünk. A két ház közötti különbség nem a kiállt viharokban, megpróbáltatásokban
volt (Apcsel.14:22.) hanem az alapok minőségében.
Luk.6:46-49.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 December 11, 14:31:21
Folytatás

Alapozáskor le kell ásnunk a kőszikláig (Jézusig). Az alapból ki kell dobnunk:
- vallásos tradíciót
- előítéleteket
- előzetes vélekedést
- hitetlenséget Zsid.4:2.
- lázadást
A Biblia a hitünk alapja, mert az építkezés Isten Igéje által történik: Apcsel.20:32. Jézus Krisztus névben és természetben is azonos Isten Igéjével: Jn.1:1,14. Jel.19:13. A Biblia Isten írott Igéje – Krisztus Isten személyes Igéje.
A tanítványság próbája Jézus beszédeinek a megtartása: Jn.14:21-23.

Júdás kérdése: „Uram mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat és nem a világnak?”
Júdás kérdésére Jézus a 23. vsz-ban válaszol, amely 4 létfontosságú tényt közöl Isten Igéjével kapcsolatban:
1. Krisztus igazi tanítványát Isten Igéjének a megtartása különbözteti meg a világtól!
2. A tanítvány Isten iránti szeretetének legfőbb próbája Isten Igéjének megtartása!
3. Krisztus, Isten Igéjén keresztül jelenti ki magát annak a tanítványnak, aki ezt az Igét megtartja és annak engedelmeskedik!
4. Isten Igéje által az Atya és a Fiú együtt jönnek el a tanítvány életében, hogy vele lakjanak! HALLELUJA!!!!
A szeretet próbája: Isten Igéjének a megtartása: 1Jn.2:4-5.
A kinyilatkoztatás eszközei: Apcsel.2:17.
- próféciák, álmok, látomások
A Szentírás az a legnagyobb tekintélyű, legmagasabb rendű eszköz, amelyen keresztül Isten szól az İ népéhez! A kijelentés minden más formáját gondosan meg kell vizsgálnunk a Szentírással való összevetés által!
Követendő elv: 1Thessz.5:19-21. És.8:20. „Ha nem ennek az Igének megfelelően szólnak, az azért van, mert nincs bennük világosság.” ISTEN IGÉJE MINDENEK FELETTI MÉRCE!

Az utolsó idők vallásos csalásaitól, hamis kultuszaitól (Mt.24:23-25. 1Tim.4:1-3.) Isten Igéjének ismerete és az abban való hit véd meg. Az Ige képessé tesz bennünket a sátáni tévelygések, csalások felismerése. Isten Igéje és Isten Szelleme mindig tökéletes egységben, harmóniában munkálkodik együtt: Zsolt.33:6. 1Móz.1:2-3. „Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük.”
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Moncsi - 2009 December 11, 14:40:42

 Nagyon köszönöm Mária,hogy a gyülekezetünk bibliaiskolás tanításait tetted be. :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2009 December 11, 14:57:51
 :129: igen tudom és nagyon építő. Ezt hallgatom éppen. Gondoltam megosztom mással is. Ámbár ez csak vázlat, de ott van a hallgatható anyag is. Érdemes másnak is hallgatni és a figyelmébe ajánlom. Micsoda finom enni valók vannak, Istennek hála érte.

http://www.ekgy.hu/2009_alapozo_bibliaiskola
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Január 08, 11:00:53
Sokszor teszik föl a kérdést, mi a Biblia? Az is csak egy könyv.

A Bibliát amikor először a kezedbe veszed, valóban nem más mint papír és rajta betűkkel, vagyis egy könyv. Amikor olvasod és beleéled magad, kijelentést kapsz a Szent Szellemtől róla, akkor már nem papír és betű, de nem is egy könyv, hanem Szellem és Igazság! A Szellem munkálja ki bennünk a megértést. Érintést kell kapj Istentől és akkor már nem csak Szellem és Igazság, hanem Élet is. Ha ezeket nem éled meg, akkor valóban csak egy könyv marad a számodra.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Január 26, 15:12:46
Szeretném ha beszélgetnénk a teremtés sorrendjéről.

Mi volt előbb:
-Ádám teremtése vagy Lucifer bukása?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 26, 16:13:01
 :044:
Szia Anti! Örülök, hogy olyan jól vagy, hogy már témát is dobsz!  :088:

Szerintem Lucifer bukása volt előbb, különben hogy tudott volna máris ott ólálkodni kígyó formájában az Édenkertben, hogy elcsábítsa Évát.

Másik érvem, hogy Isten azért teremtette meg az embert, hogy URALKODJON a Földön. Tehát az oda száműzött démonvilágon is!

Harmadik ok: az Úr vágyott rá, hogy a bukott angyalok serege helyett legyenek olyan teremtményei , akik AZ Ő KÉPÉRE ÉS HASONLATOSSÁGÁRA LETTEK MEGALKOTVA, azaz PARTNERI KAPCSOLATRA alkalmasak a Vele való szeretetközösségben, és LEHETŐLEG NE BUKJANAK EL, NE LÁZADJANAK FEL ÚGY, MINT LUCIFERÉK... (Mennyire fájdalmas lehetett Istennek az ember bukása... már olyan hamar...)

Hát ennyi. Nekem nagyon tetszett a felvetett kérdés! Remélem, más is aktívan hozzászól!  :168:

Tünde
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Január 26, 16:42:16
Tökéletesen egyetértek veled,sőt még hozzáteszem azt is,hogy akkoriban a kigyó lábakon járt.Ezért átkozta meg úgy Isten,hogy attól kezdve a porba csusszom. :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Január 26, 17:30:55
Tudjátok ez egy érdekes dolog, amit Anti felvetett. A Biblia azt mondja Ésa. 14,12 Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Január 26, 18:14:34
Ezékieltől másolok ki pár verset, szerintem mind Luciferről szólnak:

Ez 28,13
Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakő borított: rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján elkészültek.

Ez 28,14
Fölkent kerúbot adtam melléd, hogy oltalmazzon, Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt járkáltál.

Ez 28,15
Feddhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned.

Ez 28,16
A nagyarányú kereskedés közben megteltél erőszakkal, és vétkes lettél. Azért száműztelek az Isten hegyéről, és elkergetett az oltalmazó kerúb a tüzes kövek közül.

Ez 28,17
Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Ledobtalak a földre, látványossággá tettelek a királyok számára.

Ez 28,18
Sok bűnöddel, álnok kalmárkodásoddal meggyaláztad szentélyeidet. Azért tüzet gyújtottam benned, és megemésztett téged, hamuvá tettelek a földön mindenki szeme láttára.

Ez 28,19
Akik csak ismertek a népek között, szörnyülködnek rajtad. Rettenetes véged lett, nem lesz belőled soha semmi.

Tehát ha a fenti versek a sátánról szólnak, akkor az elbukása előtt még az édenben volt. Ott, ahol Ádám és Éva.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Január 26, 18:26:19
Szerintem ezek a versek is róla szólnak.
Ézs,14,11.    
Kevélységed és lantjaid zengése a sírba szállt; fekvő ágyad férgek, és takaró lepled pondrók!
12.    
Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál!
13.    
Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.
14.    
Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.

Bocsánat Máriám,már betetted,légyszi töröld ki.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2010 Január 26, 19:37:30
Kedves Anti,

A Sátán bukása volt előbb, ezért kellett a tiltás. A bűn már itt volt a földön - mikor az embert Isten megteremtette. Tudta azt is, hogy ahol bűn van, ott az ember el fog bukni. Igy volt. Ma sem tudja kezelni az ember a bűnt.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 26, 21:54:14
 :062:
Mit gondoltok? A pokol valóban a Fold magjában van?  :119:
Ott található kb 6000 C fokos lávató... S ez igazából LENT van.  :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Január 26, 22:31:49
Kedves Anti,

A Sátán bukása volt előbb, ezért kellett a tiltás. A bűn már itt volt a földön - mikor az embert Isten megteremtette. Tudta azt is, hogy ahol bűn van, ott az ember el fog bukni. Igy volt. Ma sem tudja kezelni az ember a bűnt.
szeretettel Sándor


Sziasztok!
Először is az én biblia fordításaimban (mindegyikben!)
Ez. 28:14,16-ban magáról sátánról állítja az írás, hogy oltalmazó kérub volt!
Főnök ez neked szólt!
:2smitten:

Kedves Sándor tesókám!
Azt a nézetedet, hogy Ádám teremtésekor már a bűn itt volt a földön, nem tudom osztani!
Hiszen így szól a biblia a 6. napról:
'És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó'
1Móz. 1:31

Tesókám, gondolod, hogy ebbe az édeni idilbe belefér egy kis bűn?!

:2smitten:
:044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Január 26, 23:39:40
A halál még akkor nem volt jelen, hiszen csak a bűn által lépett be a halál.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Január 27, 08:54:58
:062:
Mit gondoltok? A pokol valóban a Fold magjában van?  :119:
Ott található kb 6000 C fokos lávató... S ez igazából LENT van.  :119:

A pokol a föld bugyrában van, de mi köze van a fizikai lávának, a szellemi dolgokhoz? Hallottam erről Tünde már én is, de ez elgondolkodtatott. A szellem átmegy simán a fizikai tűzön, neki az nem árt, nem is érinti.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Január 27, 11:32:36
Sziasztok!

Az igéből arra következtetek, hogy a pokolban levők még nem kaptak testet. Nincs ott fizikai fájdalom.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: dezman - 2010 Január 27, 11:55:59
jó magam nem voltam apokolban és nem is szeretnék odajuttni, de vanak emberek akkik meg jártákmár e helyet. elmondásuk szerint le másolodik a főldi dolgok,mint pld a sebek, ugy mond ha valakit le szúrnak az a seb őrőkre ott marad és a fájdalma szárszorta nagyob, mivel tőbszőrősen érzékenyeb a lélek. a mássik hogy kőnyen meg lehet hogy főldi láva ammi főld kőzepén van az a pokol és hatásal van a szelemi dolgok hoz, mint ahogy a itt fent. mint a betegség, háboru,stb,stb. ugy szintén a mennyei dolgok is jelen van a fizikai meg nyilvánulássok mint a gyogyúlás.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Január 27, 13:25:10
Sziasztok!

Az igéből arra következtetek, hogy a pokolban levők még nem kaptak testet. Nincs ott fizikai fájdalom.


Ez is érdekes és elgondolkodtató, mert a Lázár és a gazdagnál azt mondja, hogy gyötrettetem -e lángban és mártsa Lázár az újait vízbe. Gyötrelem helyének nevezi. A kérdés, ezt hogyan érzi? A nyelvet is említi, tehát a szellemtest hasonló lehet a fizikaihoz. Amikor én találkoztam Jézussal, volt keze, lába, teste, sőt amikor Tamás is látta azt mondta, tegye a sebeibe az újját. Viszont az is igaz, megdicsőült volt már ekkor az Úr.

Luk. 16,24 És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.

Jézus olthatatlan tűzről beszél a Márkban. Ez is érdekes, féreg van ott: Márk. 9,44 Ahol az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik. Fogcsikorgatás is van. Tehát valami iszonyatos hely ahol éreznek.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Január 27, 13:49:56
Igen, én is gondoltam Lázár és a gazdag esetére. Viszont a tüzet, ettől nem gondolom valós tűznek.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Január 27, 14:24:43
Én se, hiszen nem égnek el, de talán a gyötrelem olyanhoz hasonló mint a tűz, ami éget. Vajon a víznek milyen szerepe van az oltásban, hűsítésben itt?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Január 27, 14:40:48
Szerintem nincs is szerepe, hiszen nem kapott vizet hiába is kért.

Egy példa jutott eszembe, hogy efféleképpen is lehetne értelmezni:

A gazdag a pokolban van, nem olvassuk azt, hogy lázadt volna az ítélete ellen. Jól tudta, hogy miért van ott és hogy megérdemli.
A bűntudat ránehezülve égeti a lelkiismeretét, amit tett Lázárral. Kérte Ábrahámot, hogy küldje el Lázárt hozzá. Talán bocsánatot keresett?
Lehet a víz éppen ez lett volna? De számára már nincs bocsánat, ott már mindennek késő.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Január 27, 15:14:14
Eltudom képzelni: A víz a bűnbocsánat, a tűz a bűn. A tűz, mint bűn, égeti őt és várja a vizet, a bűnbocsánatot. Ahogy a víz oltja a tüzet, úgy a bűnbocsánat a bűnt. Mivel ott már nincs lehetőség, így a bűn égeti, gyötri.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Sándor - 2010 Január 27, 16:30:35
Kedves Daba,

A teremtett világ nagyon jó, ahogy Isten megteremtette. Arra mondja. A föld sivár, kopár volt és sötét. Ebbe hozott életet. A tiltás maga ellentétes a teremtési renddel - hogy arról a fáról ne egyél. Ha eszel arról, meghalsz. Tehát a bűnnek az emberre van vágyódása. Mert ott van. Ha nem lett volna ott - tiltani sem kellett volna.
Mikor Isten azt mondja, hogy úgy szerette a világot, hogy az Ö egyszülött fiát adta, akkor sem a bűn alá rekesztett világról beszél, hanem arról, hogy szeretné kihozni oda, amilyennek lennie kellene. Azt is mondja, hogy ne szeressétek a világot,  másik helyen pedig - aki a világot szereti, nincsen meg abban az Isten szeretete. Ezt csak úgy érthetjük meg, ha végiggondoljuk, hogy mit jelent itt és ott a világ.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Január 27, 19:48:39
Arra még nem gondoltatok,hogy a tűz valódi és a fájdalom amit éreznek az is,viszont mivel a test az földi és itt marad fizikailag,igy ott szellemi testük van és éreznek.Hiszen a biblia Gyehennát emleget,ami valójában egy szemétégető volt régen,valós tűzzel.Azt is írja az Ige mélységes pokol.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Január 27, 20:52:43
Kedves Anti,

A Sátán bukása volt előbb, ezért kellett a tiltás. A bűn már itt volt a földön - mikor az embert Isten megteremtette. Tudta azt is, hogy ahol bűn van, ott az ember el fog bukni. Igy volt. Ma sem tudja kezelni az ember a bűnt.
szeretettel Sándor


Sziasztok!
Először is az én biblia fordításaimban (mindegyikben!)
Ez. 28:14,16-ban magáról sátánról állítja az írás, hogy oltalmazó kérub volt!
Főnök ez neked szólt!
:2smitten:

Kedves Sándor tesókám!
Azt a nézetedet, hogy Ádám teremtésekor már a bűn itt volt a földön, nem tudom osztani!
Hiszen így szól a biblia a 6. napról:
'És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó'
1Móz. 1:31

Tesókám, gondolod, hogy ebbe az édeni idilbe belefér egy kis bűn?!

:2smitten:
:044:


Az első emberpár édenbe helyezésekor sátán már levettetett:
"A föld kietlen és puszta vala" - bibliakutatók megegyeznek abban, hogy ez egy itélet utáni állapot volt. Ezt a "tohu" "bohu" kifejezést követi a következőkben a teremtés leirása.

Az ember azzal a "hátrányos helyzettel" indult, hogy a gonosz kisértő az édenben ott  volt.
Az édenben ott van az ember,a jó és gonosz tudásának fája, ott az isteni tiltás, jelen van Isten, alkonyatkor sétál, beszélget Ádámmal, Évával - és jelen van a kigyó: Sátán, aki emberölő kezdettől fogva. Ez a kezdet: ott van az életet adó Isten, és az emberölő Sátán. Középen a tiltott fa, és a mérleg nyelve A SZABAD AKARAT. Nincs eleve elrendelés: Ádám és Éva döntésén múlt ott és akkor minden. A felállás ma is ugyanaz: a Jó és Gonosz, a két pólus között dönt mindenki minden időben saját szabad akaratából. Ki-ki ahogy dönt, úgy eszi annak gyümölcsét. Isten minden információt és segitséget megad Igéjében. Jézus Krisztusban megjelent a kegyelem, ami lehetővé teszi, hogy őszinte bűnbánat és bűntől való elfordulás esetén vérével tisztára mos, és lehetőség van ismét tiszta lappal indulni. De mit is mond Jézus? Jn.5,14: többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Január 27, 21:33:02
Idézet
Az első emberpár édenbe helyezésekor sátán már levettetett:
"A föld kietlen és puszta vala" - bibliakutatók megegyeznek abban, hogy ez egy itélet utáni állapot volt. Ezt a "tohu" "bohu" kifejezést követi a következőkben a teremtés leirása.

A héber "tohu waw bohu" valójában az alaktalan és üres tartalmát foglalja magában.
Továbbá az ige világosan beszél arról, hogy a bűn által lépett be a halál. A bűn pedig Ádám elbukása által.
Tehát nem volt halál Ádám előtt! Így nem is beszélhetünk réselméletről, hogy a Mózes 1 fejezet 1. és 2. verse között akár millió év is lehetett.
6000 éves a föld.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Január 27, 22:38:18
Idézet
Az első emberpár édenbe helyezésekor sátán már levettetett:
"A föld kietlen és puszta vala" - bibliakutatók megegyeznek abban, hogy ez egy itélet utáni állapot volt. Ezt a "tohu" "bohu" kifejezést követi a következőkben a teremtés leirása.

A héber "tohu waw bohu" valójában az alaktalan és üres tartalmát foglalja magában.
Továbbá az ige világosan beszél arról, hogy a bűn által lépett be a halál. A bűn pedig Ádám elbukása által.
Tehát nem volt halál Ádám előtt! Így nem is beszélhetünk réselméletről, hogy a Mózes 1 fejezet 1. és 2. verse között akár millió év is lehetett.
6000 éves a föld.


Tohuvabohu – ahol nincs jelen Isten

A tohu és bohu (körülbelül "üresség és pusztaság") a Bibliában legtöbbször ítélet következtében létrejövő állapotot jelent. Isten ítéletének pusztító hatását és az annak következtében beálló tohu-állapotot Ézsaiás Edom ellen mondott próféciája is jól szemlélteti: "Elporhad az ég minden serege, és az ég mint írás egybehajtatik, és minden serege lehull, miként lehull a szőlő levele és a fügefáról a hervadó lomb. Mert megrészegült fegyverem az égben, és ímé leszáll Edomra, átkom népére, ítéletre (…) és fölvonják rá a pusztaság (tohu) mérőkötelét és a semmiségnek (tohu) köveit." (34,4–11) Ugyanezeket a szavakat használja Jeremiás próféta is a babilóni fogságba hurcolt zsidók után hátramaradt, elpusztított Júdeára is (4,23): "Nézek a földre, de íme, kietlen és puszta."
De ha a Teremtés könyvének második versében leírt katasztrófa-állapot Isten ítéletének következménye, mi válthatta ki magát az ítéletet?
A réselmélet követői szerint az ősvilágot Isten tartományokra osztotta fel, és ezek igazgatására természetfölötti lényeket jelölt ki, akik Isten helytartóiként kormányozták uralmi térségüket. A pre-ádámi világok angyalok irányítása alatt álltak. Erre utalhat a Zsidókhoz írt levél kijelentése is, amely szerint Isten "nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot..." (2,5), vagyis a helyreállított és megváltott világot – szemben az ősvilággal – nem angyalok, hanem emberek fogják igazgatni. A Szentírás állítása szerint az univerzumban a különböző szférák közötti harmóniában a törést és a drámai ellentétet az ember teremtése előtti korban az angyali rendekben-szervezetekben bekövetkezett lázadás idézte elő. Ezt a gonosz támadást Hélél ben Sáhár, vagyis "Ragyogó (Dicsőséges, Dicséretet mondó, Fényes), Hajnal fia" nev? (a kifejezés szerkezete – "X ben Y" – juttatta arra a következtetésre már az ókori rabbikat is, hogy személynévről van szó) főangyal/kérub vezette Isten mindenhatósága és világterve ellen. Néhány bibliamagyarázó szerint Lucifer lázadásának közvetlen célja nem a Teremtő volt, hanem a Felkent (Messiás) pozícióját, rangját kívánta megszerezni a lázadásában őt követő angyalok együttműködése által. Lucifer, a "Fényhozó" (a fenti héber név latin megfelelője) szellemi lény, akiből lázadása következtében Istennel szembeszegülő Sátán ("Ellenség") és a Sötétség Fejedelme lett. /Grüll Tibor/
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Január 27, 23:04:55
Azt is vegyük figyelembe, hogy a Isten Szelleme lebegett a vizek fölött. Ennek is volt célja, mintha őrizné valamitől, valakitől. Különben minek tette volna?

1 Móz. 1,2
A föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vala a mélység színén, és az Isten Szelleme lebeg vala a vizek felett.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Január 27, 23:20:35
Nem lehetett élő dolgok a földön, mert egyértelmű, hogy a halál Ádám idején jött be!
Nem pusztult el akkor semmi sem.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2010 Január 28, 06:33:03
Én is a réselméletet vallottam egy ideig, de nyilvánvaló, hogy minimum annyi érv szól ellene, mint mellette, sőt...
Semmilyen tanítót nem akarok megbántani, de nyilván nemcsak nekünk kell tanulni új dolgokat, de a tanítóknak is. Pontosan ezért nehéz a tanítóknak, mert sokszor könnyű igével alátámasztani egy valósnak vélt történést, vagy állapotot, csak nehéz utána elfogadni egy másik hasonló logikai felépítésű magyarázatot, mert az első már nagyon tetszett. Arról nem is beszélve, hogy a teremtésről kapott kijelentések felszínesek, vagyis éppen csak annyit mutatnak meg, amennyi szükséges,így ne akarjunk a bibliából messze menő következtetéseket levonni, azokról, amiket Isten nem akart most az orrunkra kötni. Itt válik nyilvánvalóvá az is, hogy a biblia az ember üdvösségére tartozó fontosabb dolgokat tartalmazza, és nem egész, vagyis nem "ő" a tökéletesség. Nem tartalmaz mindent, például, hogy vajon mi volt a teremtés előtt, csak mi próbálunk a szavak alapján mindenféle következtetésekre jutni, ami nem helyes. Nem véletlenül mondta Jézus a zsidóknak: "Kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van az örök életetek..."
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Január 28, 10:17:07
Még az is rejtve van előttünk, hogy minek vannak a sok bolygók, még olyanok is, amiket az ember nem fedezett föl. Mivel Isten nem teremtett felesleges dolgot és talán azt is eltudom képzelni, hogy nem is azért vannak azok ott, hogy nekünk legyen mit megtalálni, hanem valami célja volt vele.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Január 28, 11:38:09
A csillagok hirdetik Isten dicsőségét, már ezért sem feleslegesen vannak az űrben.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Január 28, 17:37:32
Van, aki nem hiszi Isten tud érzelemből szeretni. Isten örül és énekel nekünk a szerelméből.

Sof. 3,17 Az Úr, a te Istened közötted van; erős Ő, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az Ő szerelmében, énekléssel örvendez néked.

Dicsőség Neki, hogy nem csak mi énekelnünk Neki, hanem Ő is nekünk. Oh Atyám! Nincsen szó rá, mennyire boldoggá tettél ezzel az Igéddel! Segíts, hogy hallja is a szellemem ez énekedet, és érezzem az örömödet.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 28, 17:55:36
"A szeleket teszi szolgáivá, a tüzet hírnökévé."  (Valamelyik zsoltárban olvastam.)

SEMMIT SEM TEREMTETT OK NÉLKÜL. Az Ő terve tökéletes!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Február 10, 16:49:38
Sziasztok!

Szerintetek Isten csupán Ádámot és Évát teremtette vagy esetleg másokat is teremtett utánuk?
Kíváncsian várom válaszotokat.  :063:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Február 10, 17:41:36
Mire vagy kiváncsi Tesókám?!

Kain felesége mozgatja a fantáziádat?!

Csak Gyöngyi meg ne tudja!

:hehe:

:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Február 10, 17:47:39
Neeem, Kain akár a testvérét is elvehette. Akkor a gének még igen tiszták voltak.  :hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Február 10, 18:43:57
Örülök, hogy ezt válaszoltad!
:igen:

Ádám és Éva bűnbeesése után Isten nem teremtett más embereket!
Isten egyetlen teremtményét sem teremtette alaphelyzetben bűnősnek.
Tehát ha Ádámék után másokat is teremtett volna, akkor
1, vagy lennének bűntelen emberek is a földön, vagy
2, Az újonnan teremtettek is bűnbe estek volna!
Ez is lehetetlen, mert akkor hiteltelen lenne a biblia, hiszen az Ádámtól származtatja mindannyiunk bűnét!
szerintem.
:044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: virág - 2010 Február 10, 21:27:46
Sziasztok! Szerintem csak Ádámot és Évát teremtette az Úr.

 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Február 11, 17:34:04
Teljesen igazatok van, Daba szépen alátámasztotta igékkel. :afro:

A 1 Mózes első és második fejezetében olvashatjuk a teremtés menetét. Mit gondoltok, miért van leírva kétszer?
Az első fejezetben megteremtette Isten az embert a saját képmására.
Majd a második fejezetben azt olvassuk, hogy megformálta az embert a föld porából és életet lehelt az orrába.

Én úgy vélem, hogy az első fejezetben olvasottak szerint, mikor megteremtette a saját képmására az embert, akkor az embernek még nem volt teste!
Akkor viszont téves az a hiedelem, hogy a "képmás" alatt a testünk kinézete rejlik! Valójában a szellemünk ami Isten képmása!

Viszont még egy probléma merült fel, ami ezt az elméletet keresztül húzza. Az első fejezetben a "képmás teremtés" után azt olvassuk, hogy:
"...férfivá és nővé teremtette őket." majd "Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet."

Ez viszont test nélkül igen nehéz.  :hehe:

Viszont az első és a második fejezet nem sorrendben van, tehát néhány vers sorrendje nem időrendben történt volna?


Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 11, 19:12:30
Nagyon-nagyon tetszik a fejtegetésed, Antee!
Erre még nem is gondoltam, hogy a szellemünk teremtetett Isten képmására...

De valamelyest mégiscsak isteni a testünk is, mert amikor (hú, melyik könyvben is... talán Ezékiel vagy Ézsaiás) ír arról, hogy láttam egy "öregkorút"... Valószínű, Istenre utalt...  :061:

Viszont Isten NEMTELEN szellem. Tehát a "férfiúvá és asszonnyá" az mindkettő Istenből származik, hiszen így teljes az EGY TEST.    :08:

Érdekes ezen filózni...
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2010 Február 12, 10:15:49
Az is lehet, hogy a termtés nagy vonalakban való leírása után (1. rész), a 2. részben az ember teremtését egy kicsit jobban kibontva mondja el. Erre utalhat a 4. vers is, ami után elkezd részletezni. Meggyőződésem az írott ige alapján, hogy Isten először a testet hozta létre, abba lehelte a Szellemét, és ennek következtében jött létre a lélek, az egyéniség is.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Február 12, 10:31:34
De ha az ember felépítését nézzük: Szellem-Lélek-Test.
Amikor az orrába lehelt azt mondta, hogy így lett az ember élő lénnyé.
Az élőlény alatt vajon mit kell értenünk? Isten élőlény?

Ha valaki él, attól élőlény? Vagy csak azok, akiknek táplálékra és levegőre van szüksége?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Február 12, 11:54:44
De ha az ember felépítését nézzük: Szellem-Lélek-Test.
Amikor az orrába lehelt azt mondta, hogy így lett az ember élő lénnyé.
Az élőlény alatt vajon mit kell értenünk? Isten élőlény?

Ha valaki él, attól élőlény? Vagy csak azok, akiknek táplálékra és levegőre van szüksége?
De ha az ember felépítését nézzük: Szellem-Lélek-Test.
Amikor az orrába lehelt azt mondta, hogy így lett az ember élő lénnyé.
Az élőlény alatt vajon mit kell értenünk? Isten élőlény?Anti de nehezeket kérdezel... :)   szerintem is úgy van, ahogy Gábor mondja: miután Isten az Ő örökkévaló  Szellemét lehelte belé, akkor vált élő szellemmi lénnyé, ezáltal lett szellemének kapcsolódása Istennel. Utána jöhetett létre a lélek (értelem-érzelem-akarat)
A hármas tagozódás is Istenhez tesz minket hasonlóvá. Az állatoknak nincs szellemük. Olyan csodálatos "prototipusa" Istennek az ember, hogy még az angyalok is szivesen lennének a helyünkben. A bűneset után, amikor szellemünk a halál állapotába került, sok ismeretet elvesztettünk - szerintem, de nem biztos, hogy jól gondolom. Mert az ujjászületés után viszont helyreállt a kapcsolat Istennel, tehát kaphatunk az életrekelt szellemünkbe ismét uj ismereteket, kijelentéseket...csak gondolkodom...
Isten élőlény-e? Ő maga az ÉLET. Az életet adó.
Ha valaki él, attól élőlény?  nem tudom. Pl. tekinthetjük a Földet is  e g y   élő egységnek, tökéletes összhangban él és működik minden rajta és benne levőkkel (legalábbis amig az emberiség ezt a harmóniát meg nem rontotta), és az Ige azt mondja, hogy Isten a kövekből is támaszt fiakat, szerintem az él, aminek Isten életet ad, és az lehet bármi. Jelen fizikai világunkban azt tartjuk élőnek, akiknek levegőre, táplálékra van szükségük.A mennyben minden él, olvastam beszámolókat olyanoktól, akik elragadtattak, és azt mondták, hogy szavakkal kifejezhetetlen, ahogy minden él, pl. amikor beleült egy fotelba, az mintha élne, felvette testének formáját, és szinte körülölelte...vagy amikor Jézussal fürdött az Élet vizében, arról a vizről is az volt a benyomása, hogy él...szóval ha ott leszünk, alaposan megváltoznak majd az életről a fogalmaink, ez biztos.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Február 12, 12:08:03
Nagyvezírem, bölcsek eme kérdések!
Mondtam én, hogy olvasol a sorok között!
:igen:

A Biblia több helyen is élőnek mondja Istent.
Pl. 'Rettenetes dolog az ÉLŐ Istennek kezébe esni', vagy 'Isten igéje ÉLŐ és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél..', vagy maga az Úr Jézus Krisztus mondja: 'Én vagyok az út, az igazság és az ÉLET...'

Isten, mint olyan ÉLŐ, de felette áll minden emberi fogalomnak!
Lehet-e élő(LÉNNYÉ) az Isten?!
Jézus Krisztus testé létele reá a legjobb válasz!
:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2010 Február 12, 12:11:27
De ha az ember felépítését nézzük: Szellem-Lélek-Test.
Amikor az orrába lehelt azt mondta, hogy így lett az ember élő lénnyé.
Az élőlény alatt vajon mit kell értenünk? Isten élőlény?

Ha valaki él, attól élőlény? Vagy csak azok, akiknek táplálékra és levegőre van szüksége?

Sajnos csak otthon tudom megnézni, hogy az eredetiben mit ír (élőlény, vagy lélek, vagy... akármi).
Ha élőlény van, akkor szerintem csak annyit akar jelenteni, hogy ugyanaz az élet került belénk, ami Istenben is van. Egyértelmű, hogy Isten ÉLŐlény, hiszen belőle származik az élet.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Február 12, 12:34:41
Sajnos nekem nincsen görög ószövetségem... :118: Ha megnézted légy szíves írd be.  :063:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2010 Február 12, 12:44:39
Görög nekem sincs, de héber...  :063:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 12, 12:53:42
Szerintem amikor Isten életet lehelt Ádám orrába, azzal valami isteni is bekerült. Nem lennénk különben különbek az állatoknál.
Nekünk az Istentől származás miatt van pl. lelkiismeretünk!  :168:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Február 12, 13:28:25
Így igaz Tündi, ahogy írod!
A Szellem és a Lélek egysége, amely magában hordozza bennünk Isten képmását, ne a hús-vér test!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: tothg - 2010 Február 12, 13:51:09
Az se baj, ha az hordozza nem?  :hehe: Nem mintha ezt mi döntenénk el...  :089:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Február 12, 14:55:04
:hehe: Persze, igazad van Gábor!
Csak azt akartam mondani ezzel, hogy az ember hajlamos önmagáról megformázni az Istent!
Pl. a katólikusok Isten ábrázolása is jól mutatja ezt, amikor az Atya Istent is emberi alakkal formázzák meg!

:044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: dezman - 2010 Február 14, 08:21:46
a teremtésnél visszatérve, mikor az embert teremtete pusztán csak egy agyag adény volt,  ez után isten szelleméből adot az emberbe, igy vált élővé,. mikkor agyag edény volt akkor még nem volt élő az ember, miuttán kapot egy lelket igy vált élő lényegé. de egy volt istenel, ugy mond egy akkaraton voltak. a hasonlatoságot mind testi mind szelemi szinten érthető, a szabad akkaratot ugyan ugy élvezhete az ember mint isten, az ember akkor minden tulajdonságal rendelkezet mint az isten. csak véges formában, mi vell halando volt. bűnbe esés otta az ember halott istennélkűl, jézuson keresztűl váltunk élőké ujjbol. szellemi szinten. 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Február 14, 10:50:43
Kedves Testvérem Dezman! :044:

Hogy érted azt, hogy a Teremtés után, Ádám és Éva halandó volt?!

Úgy gondolod, hogy Isten eleve halandónak teremtette az embert?!

Nem a bűn által vált az ember halandóvá?

Te nem így látod?

:2smitten:

DabaCím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 14, 12:13:33
 :061:
Bocs, hogy megelőzöm Dezmant, de nyilvánvaló, hogy "a bűn által jött be a halál" az ember életébe!
Ezért (IS) kellett Jézusnak legyőznie azt!  :168:

Azért (IS) űzte ki Isten Ádámot és Évát az Édenből, nehogy egyenek az élet fájáról, és BŰNEIKBEN, AZAZ HALÁLBAN kelljen örökké élniük!

Ha nem lett volna bűneset, nem lettek volna eltiltva az élet fájától sem.  :168:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Február 17, 12:28:19
Hallottam már többektől, hogy Jézus tanítványai amikor a Mesterükkel jártak, újjá voltak születve, mert rájuk lehelt és vettek Szent Szellemet. Kérdés, ez valóban igaz az Ige szerint?
1, Ha ez igaz lenne, akkor Jézus véráldozata nem kellene és elég lenne ha ránk lehelt volna.
2, Ha ez igaz lenne, akkor a tanítványok előbb támadtak föl mint az Úr és így nem Ő az elsőszülött a halattak közül.
3, Ha ez igaz lenne, akkor a tanítványok megelőzték a Mesterüket.
4, Ha ez igaz lenne, akkor Szent Szellemmel teljesek lettek volna és akkor mindent értettek volna és nem kellett volna Jézust kérdezniük, mert hallottak volna Istentől közvetlenül, ahogy Illés is.

Nekik is szükségük volt a véráldozatra, nem kaptak felmentést és újjá kellett születniük. Mikor történt az újjászületésük? Pünkösdkor, a felsőházban. Jézusnak a véráldozatot be kellett mutatni előbb Istennek. Jézusnak be kellett mennie az örök érvényű vérrel az Atya elé, hogy megáldozott az emberek bűnéért, hogy szabadok lehessenek. Jézus elküldte maga helyett a Vigasztalót, Pártfogót. Csak rajta keresztül érthetjük meg hittel a kereszt munkáját.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Február 17, 15:35:53
Jezus nem a feltamadasa utan lehelt tanitvanyaira? Mikor az ajtok zarva voltak es O hirtelen megjelent a szobaban.
Vagy volt egy ezt megelozo eset is, mikor rajuk lehelt?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 17, 16:21:06
 :061:
Úgy emlékszem, hogy akkor lehelt rájuk, amikor kiküldte őket betegeket gyógyítani és ördögöket kiűzni.  :119:
De ettől függetlenül volt szükségük a betöltekezésre!
Egy pohárban víz van félig. Igaz, hogy VAN benne. De ha teletöltjük, akkor MEGTELT!  :168:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Február 17, 16:28:50
Megkerestem az igét:
Jn 20,22
Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket!

Abban biztos vagyok, hogy ekkor vettek is Szentlelket! Nonszensz lenne, ha mégsem!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Jules - 2010 Február 17, 16:45:10
Igen, vettek Szentlelket. De mit mond Jézus, amikor Pünkösdöt ígéri?

"János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg"

Azt ugyebár tudjuk, hogy az itt használt baptidzó szó eredetileg elárasztást, alámerítést jelent, pl ezt használták az elsüllyedt csónakra is, amikor körülötte és benne is víz volt. Egy dolog venni a Szentlelket, megint más teljesen átitatódni Vele.  :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Február 17, 17:01:12
Igen Jules! Viszont ahogyan Tünde is mondta, a pohár lehet félig is!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Február 17, 17:11:56
Anti! Ezen én is gondolkodtam,hogy félig,  de kérdés a Szent Szellem csak félig jön belénk, vagy a tanítványokba? Nem hinném, így elvetettem. A másik amin elgondolkodtam, hogy más alámerítkezni Szellemben ahogy Jules is írja és más betöltekezni vele, venni általa az Erőt. Nem a Szent Szellem az Erő, hanem jön vele. Illésék is vették  mint próféták és a királyok is, de nem lakott bennük. Ha bennük lakott volna, akkor itt lett volna már a földön és akkor ez az Ige, hogy elküldöm a Vigasztalót, akkor nem lenne igaz. A tanítványok azzal a Szellemi Erővel tudtak kimenni ördögöt űzni. Hatalmat adott nekik, hogy kígyókon, skorpiókon tudjanak taposni és az ellenség nem árthat nekik. Ti, hogy tudjátok?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 17, 17:24:12
 :061:
Igen, a próféták és a tanítványok vitték a fáklyát. Amikor betöltötte őket a Szent Szellem, akkor ők maguk lettek a fáklya...
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Február 17, 17:37:02
Sikerült Tünde feltölteni az éneket, a maradékot is így csináld, este letöltöm őket!  :afro: -modik, ne töröljétek :afro:-

Mária! A görög megkülönbözteti, mikor a Szentlélek bennünk van és amikor Megkereszteltetünk (Szentlélek keresztség)!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Február 17, 17:39:33
Anti! Mit ír a görög ott, ahol rájuk lehel Jézus? Az alámerítés által lehet bennünk. Rajtuk lehetett, de bennük nem volt. Mit ír erről? Megnézted?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Február 17, 18:21:11
Amiről beszélgettek tesókáim, ez a 'Saul a próféták között'- esete.
Nyilvánvaló, hogy a Szent Szellem valóságos lakozást csak pünkösd után vehetett az emberekben, hiszen így szólt az igéret.
Mert Saul egyszer az életében prófétált, ettől még nem vált prófétává!
Amikor az Úr Jézus Krisztus egy határozott céllal kiküldte tanítványait, nem részesűltek a Szent Szellem keresztségben.
Az más lapra tartozik, hogy Jézus valóságossan adott nékik a Szent Szellemből.


Viszont a Szent Szellem keresztségnek valós szűksége az Úr engesztelő áldozata és mennybe menetele.
Jn. 7:39
Volt idő, amikor az Úr Jézus tett bizonyságot a földön, s akik hittek benne követték Őt, ma ezt a szolgálatot a Szent Szellem végzi, s akik hisznek, azokban lakozást vesz. :044:  
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Február 17, 18:38:21
Igen, Daba én is így tudom.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Február 17, 18:41:24
Érdekesség még a Szent Szellem Istenről, hogy az Ószövetségben embereken keresztűl munkálkodott.
Pünkösdkor kiáradt a Szent Szellem jelenleg Önmagában is jelen van a Világban.
Ajándékokat oszt, közbenjár stb.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Február 17, 19:36:36
A gorog ujszovetseg oldalon meglehet nezni. Sajnos erre most nincs idom, epp dolgozom.
Szerintem is Punkosdkor aradt ki a Szentlelek! Viszont Jezusnak hatalma volt annak adni, akinek csak akart.

Masik tema lehetne, hogy mikor kuldte el Jezus a Szentlelket. Hisz az en meglatasom szerint, a feltamadasa utan kozvetlen felment az Atyahoz! Attol, hogy akkor mar esetleg elkuldte, nem jelenti azt, hogy ki is aradt a Szentlelek.

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Február 17, 19:43:04
Ti bele gondoltatok mit jelent, hogy bennünk van Isten? Nagyobb Aki bennünk van... Mit jelent ez?
Ki Isten? A teremtés Ura, a Bölcsesség, a Szeretet, a Hatalom, az Erő, az Igazság, az Élet.
Ez mit jelent? Isten hordozója vagyok! Isten a szellememben van! Erős vagyok az Úrban és az Ő hatalmas Erejében. Tele vagyok Isten Erejével! Tele vagyok Szeretettel! Tele vagyok Bölcsességgel! Tele vagyok tudással! Tele vagyok ötletekkel! Nem szenvedek vereséget, mert Ő nagyobb attól, aki a világban van! Nézz farkasszemet a sátánnal és mond el neki ezeket.  :089:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Február 17, 21:16:59
Isten valóban bennünk van!
Maga a Szent Szellem Isten költözött belénk.
A szellemünkben van, a szellemünk pedig a testünkben.
Ezért is mondja Pál 'nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma?'

Bennünk van és mi Benne mozgunk, élünk.

A Mindenható Istenhez nem hasonlítható senki és semmi
Ő maga az igazi csoda!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Február 17, 21:41:49

Anti írta:

'Masik tema lehetne, hogy mikor kuldte el Jezus a Szentlelket. Hisz az en meglatasom szerint, a feltamadasa utan kozvetlen felment az Atyahoz! Attol, hogy akkor mar esetleg elkuldte, nem jelenti azt, hogy ki is aradt a Szentlelek.'

Szerintem a válasz Lukács evangéliuma 24:49-ben van!

Ez a vers időrendben ott tart, hogy Krisztus már feltámadt, járt az Atyánál és többször megjelent a tanítványok számára.
'És ímé én elküldőm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.'

Jézus még itt is jövőidőben beszél nem azt mondja, hogy már elküldte a Szentlelket, hanem hogy elfogja küldeni.

Luk. 24:50-53-ben olvashatjuk, hogy Jézus fenti szavai után közvetlenűl fel ment a mennyekbe, az apostolok pedig engedelmeskedve szavainak Jeruzsálemben maradtak.
Ezeknek  az eseményeknek a  közvetlen folytatása Acs.1- 2. rész a Szentlélek kitöltéséről, ami tulajdonképpen nem más, mint a Szent Szellem Isten önálló megjelenése és szolgálata a világban.


 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Február 17, 22:11:02
Isten valóban bennünk van!
Maga a Szent Szellem Isten költözött belénk.
A szellemünkben van, a szellemünk pedig a testünkben.
Ezért is mondja Pál 'nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma?'

Bennünk van és mi Benne mozgunk, élünk.

A Mindenható Istenhez nem hasonlítható senki és semmi
Ő maga az igazi csoda!


Daba! Azzal együtt, hogy a Szent Szellem bennünk van, Isten és Jézus is bennünk van. Mind a hárman. Fantasztikus, nem? Szerintem ha felfognánk, hogy Ki az, Aki bennünk él és tudnánk a szívünkbe, akkor olyan sokminden másképpen lenne. Isten hordozói vagyunk. Döbbenet ezt felismerni, hogy mivel jár ez.  :058:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Február 17, 22:14:48

Ámen!

Így igaz!

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Február 17, 22:25:02

Anti írta:

'Masik tema lehetne, hogy mikor kuldte el Jezus a Szentlelket. Hisz az en meglatasom szerint, a feltamadasa utan kozvetlen felment az Atyahoz! Attol, hogy akkor mar esetleg elkuldte, nem jelenti azt, hogy ki is aradt a Szentlelek.'

Szerintem a válasz Lukács evangéliuma 24:49-ben van!

Ez a vers időrendben ott tart, hogy Krisztus már feltámadt, járt az Atyánál és többször megjelent a tanítványok számára.
'És ímé én elküldőm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.'

Jézus még itt is jövőidőben beszél nem azt mondja, hogy már elküldte a Szentlelket, hanem hogy elfogja küldeni.

Luk. 24:50-53-ben olvashatjuk, hogy Jézus fenti szavai után közvetlenűl fel ment a mennyekbe, az apostolok pedig engedelmeskedve szavainak Jeruzsálemben maradtak.
Ezeknek  az eseményeknek a  közvetlen folytatása Acs.1- 2. rész a Szentlélek kitöltéséről, ami tulajdonképpen nem más, mint a Szent Szellem Isten önálló megjelenése és szolgálata a világban.

Azt lehetségesnek tartod, hogy a feltámadása után közvetlen felment az Atyához? Mielőtt még megjelent volna a tanítványoknak?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Február 17, 22:25:46
Én teljesen lázba jöttem ettől a felismeréstől, hogy Isten hordozója vagyok és ez mit is jelent egészében és mivel is jár. Tudom, hogy bennem él, de amikor kijelentődik nekem valami, attól ugrálok örömömben. Lehet nektek nem jön le úgy, mert nekem "esett le", de megosztottam veletek, hátha.... Bele kell gondolni, hogy Aki bennem él, Őáltala ötletek jönnek. Farkasszemet nézhetek a sátánnal, mert ő van legyőzve nem én!!!!! Lehet, hogy csodálkoztok minek örülök, de a kijelentés amit ezzel kaptam a szívemben tűzbe jön.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Február 17, 22:35:43

Antikám!
Szerintem Jézus
közvetlenűl a feltámadása után nem járt az Atyánál.
Vö.Jn.20:17
De mielőtt a tanítványoknak megjelent, legalábbis mire Tamásnak megjelent, valószínűsíthető, hogy már járt az Atyánál.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Február 17, 22:43:17
Amikor feltámadt, Máriával találkozott. Jézus neki azt mondta, hogy ne érintse őt, mert még nem ment fel az Atyához.
Sőt, üzenetet küldött a tanítványoknak, hogy:

Jn 20,17
Jézus ezt mondta neki: "Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez."

Miért üzenne meg valamit a tanítványoknak, hogyha később úgy is személyesen átadhat? Szerintem ez a vers egyértelművé teszi azt, hogy a tanítványok találkozása előtt az Atyánál járt!

Egy ide kapcsolódó ige:

Ef 4,8
Ezért mondja az Írás: "Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek."

Hitem szerint Jézus a halálakor a Seol-ban járt, ahol Evangéliumot hirdetett az ott levőknek! Feltámadásakor pedig a magával vitte a megtérteket!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Február 17, 22:50:44
Mária én nem csodálkozom az örömödön, örülök, hogy örülsz!
:igen:

Isten bennünk van, ahogy mi is Őbenne!
Sajnos arról nem vagyok meggyőződve, hogy mi mindig akkora örömet szerzünk-e számára, mint amit Ő adott most Néked!

:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Február 17, 22:58:25
Mária én nem csodálkozom az örömödön, örülök, hogy örülsz!
:igen:

Isten bennünk van, ahogy mi is Őbenne!
Sajnos arról nem vagyok meggyőződve, hogy mi mindig akkora örömet szerzünk-e számára, mint amit Ő adott most Néked!

:2smitten:

Igen, DICSŐSÉG ISTENNEK! Valamit megértettem.  :058: Ajtó nyílt meg!! A megértés ajtaja.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Február 17, 23:05:15
Amikor feltámadt, Máriával találkozott. Jézus neki azt mondta, hogy ne érintse őt, mert még nem ment fel az Atyához.
Sőt, üzenetet küldött a tanítványoknak, hogy:

Jn 20,17
Jézus ezt mondta neki: "Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez."

Miért üzenne meg valamit a tanítványoknak, hogyha később úgy is személyesen átadhat? Szerintem ez a vers egyértelművé teszi azt, hogy a tanítványok találkozása előtt az Atyánál járt!

Egy ide kapcsolódó ige:

Ef 4,8
Ezért mondja az Írás: "Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek."

Hitem szerint Jézus a halálakor a Seol-ban járt, ahol Evangéliumot hirdetett az ott levőknek! Feltámadásakor pedig a magával vitte a megtérteket!


Egyet értek Tesókám!

1Pét. 3:18-20 is beszél erről, de hogy kiket vitt magával abban megoszlik a teológusok véleménye, én pedig nem tudom!
:hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Február 17, 23:16:56
  :hehe: :afro: :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Február 18, 08:44:03
Anti! Az én tudásom is ez amit írtál.

Legyen áldott Jézus, hogy bőséget hozott nekünk a vérével! Áldottak vagyunk Őbenne! Kinek mit jelent áldottnak lenni?! Ki Isten? Mire képes Ő? Aki benned él, mire képes? Az Úr öröme világosságot hozzon nektek ebben! Nyissa fel a szemét a legyőzötteknek, hogy KI AZ, AKI benne él! Győztesek vagyunk Krisztusban! Miben? Mindenben! Mert Ő mindenek felett való Úr!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Február 18, 10:22:11
Ámen!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Február 18, 16:27:11
Drágaságok!  :058:

Isten keze az életeden van! Te nem egy senki vagy! Isten Ereje van benned! A Szent Szellem temploma vagy! Meg kell tanulnod örülni akkor is, ha nehézségek vesznek körül! Tanulj meg örülni a bajban is, mert úgyis te nyered meg a csatát! Ne rémülj meg a kihívásoktól! Ne ijedj meg az ellenségtől, ha felbukkan valahol az életedben! Úgy is te nyered meg a csatát! Isten van veled! Lesznek kihívásaid, mert a hited meg lesz próbálva. Akkor se a csöndes életet válaszd magadnak! Ne arra rendeszkedj be, csak mert a dolgok nem jönnek mindig könnyedén. Ez azért van, mert a nyomorgató közbe akar lépni. Különböző embereket küld az utadba, hogy bántsanak, ártsanak neked, de te akkor is tanuld meg, hogy szeretned kell őket! mert csak így jutsz el a következő szintre. Az ellenség mindig körbe körbe jár, hogy elnyelje azt, akit el tud nyelni. Azért jár körbe, mert nem tud megközelíteni, csak a távolból figyel, hogy lecsaphasson az áldozatára. De te ne feledd, Maga Isten lakik benned! Őt hordozod magadban. hallelujah
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 18, 18:03:36
 :169:
Halleluja! Köszönjük a bátorítást, Mária!
 :169:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: maria - 2010 Február 18, 19:05:38
Ha elér a szívetekig, akkor győzelem. Ha csak írás marad, akkor semmit nem ér.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 18, 20:39:25
Így igaz!
Nekem ez mond nagyon sokat, és tetszik, hogy nem csupa happy, amiről írsz, hanem igenis tudomásul kell vennünk, hogy vannak és lesznek próbák, kísértések, nem szeretem napok és olyan harcok, ahol bizony erőt kell kifejtenünk!

"Lesznek kihívásaid, mert a hited meg lesz próbálva. Akkor se a csöndes életet válaszd magadnak! Ne arra rendezkedj be, csak mert a dolgok nem jönnek mindig könnyedén. Ez azért van, mert a nyomorgató közbe akar lépni. Különböző embereket küld az utadba, hogy bántsanak, ártsanak neked, de te akkor is tanuld meg, hogy szeretned kell őket! mert csak így jutsz el a következő szintre."

El is küldtem jó pár tesómnak!  :044:
Fel kell nőnünk a "teljes felszerelésben" gyakorlatozáshoz!  :08:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Február 19, 12:17:43
Sziasztok!

Egy másik témáról beszélgethetnénk, ami a következő:

-mely betegséget tekinthetjük a sátántól jövőnek és melyeket nem!

Szerintem van különbség!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 19, 13:18:34
 :061:
Az Úr küldte a gonosz lelket, hogy gyötörje Sault. Ez valamilyen idegrendszeri rohamban mutatkozott meg szerintem., hiszen gyilkolási hajlamban nyilvánult meg és depresszióban.

A fáraóra és Egyiptom népére is Isten küldte a bajt: elhullottak az állatok, aztán...  meghaltak az elsőszülöttek.

Jóbnál viszont csak MEGENGEDTE a betegséget.  :118:

Nagyon nehéz megállapítani napjainkban, hogy mikor honnan jön a próba, baj.  :08:

De azt tudnunk kell, hogy minden, ami minket ér, az az Úr tudtával történik, és mivel szeretjük Őt, a javunkat munkálja. Ez nem egy balga beletörődést jelent, hanem teljes nyitottságot az Úr felé, hogy Ő bogozza ki a gabalyodást.

Minden esetben ad világosságot az Úr, ha kérjük és kivárjuk a választ, hogy ellene kell menni harcban, vagy keresnünk kell a miértjét.

Bár tudok olyan esetről is, a mi gyülekezetünkben történt több is, ahol senki sem értette a dolgok kimenetelét. Ilyenkor be kell látnunk, hogy emberi elménk korlátolt, és van, amit "Tükör által homályosan látunk..."  :168:

Legfontosabb, hogy az Úrba gyökerező bizalmunk és hitünk ne inogjon meg!  :169:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Február 23, 06:03:21
Az ember három dimenziója

Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.   — 1Thessalonika 5,23.

Mérhetetlenül nagy segítségedre lesz a szellemi növekedésben, ha különbséget tudsz tenni a szellemed és a lelked között. Sok ember hiszi azt, hogy a szellem és a lélek ugyanaz. Még prédikátorok is! Úgy prédikálnak a lélekről, mintha az lenne a szellem.
A kettő azonban nem lehet ugyanaz. Ha az Ige alapján állíthatnánk azt, hogy a test és a lélek ugyanaz, akkor azt is állíthatnánk, hogy a szellem és a lélek is ugyanaz.
Zsidó 4, 12. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait
Az Ige azonban azt mondja, hogy Isten Igéje által a lélek és a szellem szétválasztható. Segít megérteni az ember három dimenzióját, ha kizárásos alapon végiggondolod a következőket:
(1) Testemmel a fizikai világhoz kapcsolódom.
(2) Szellememmel a szellemi világhoz kapcsolódom.
(3) Lelkemmel az értelem és az érzelmek világához kapcsolódom.
Az ember szellem. A szellem az embernek az a része, amelyik ismeri Istent. Az embernek van lelke — az értelem, az érzelmek, az akarat. És testben él.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 10, 09:29:53
 :044:

           NÉZZ A LÁTÁSON TÚLRA!

 

   Az út egyik szélén befagyott az elolvadt hóból összegyűlt

tavacska.   A  másik  oldalon  pici,  puha  zöld  levelecskék

sarjadoznak  a  fákon,  az  új élet jeleit hordozva magukban.

Éles  kontraszt!  Mindkettő  valóság,  egyszerre  látom,  bár

teljesen  ellentétes  körülményről  tanúskodik.  A  remény

bennem él, tudom,  hiszem a tavasz érkezését!

   Hányszor megtéveszt a látvány!  Mennyire csalóka, amit

érzünk, tapasztalunk, becsap a pillanatnyi élmény! Hogy

el  tud  keseríteni  a  türelmetlen  csalódottság  még  a  lelki,

szellemi élet területén is! Mit látunk?

 

    „Még mindig nem érkezett meg az isteni válasz!

     Hol késnek a jó megoldások?

     Hol marad az Úr segítsége?”  –  sajnálkozunk  kitéve

magunkat a Sátán szorongatásának.

 

Pál így tanít: „Hitben járunk, nem látásban!” II. Kor. 5:7.

 

„Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk,

 kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldöztetünk,

de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk!”

 II. Kor. 4:8-9.

 

   Más helyen hozzáfűzi ezeket a számomra annyira kedves

igéket:

 

   „Mint  bánkódók,  noha  mindig  örvendezők,  mint

szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül

valók, és mindennel bírók. A mi szánk megnyílt néktek…”

 II. Kor. 6:10-11.

 

NÉZZÜNK  MESSZEBB,  FELJEBB,  EGÉSZEN  AZ

ÍGÉRETEKIG!

 

2010. márc.  10.                                Guti Tünde

  :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Március 12, 06:07:04
  A harmadik parancsolat

A május végi délután fülledt, virágillattól terhes levegője édes békét terített a tanyára. A természet lélegzetvisszafojtva élvezte a tegnapi zápor és a mai meleg termékenyítő hatását. Csak a közeli méhes rajainak mézkereső röpködése, zümmögése adta a zenét a nagy csendhez. Isten szeretetét ragyogta minden.
A gyerek kijött a konyhából, maszatos száját törölgetve; még le sem nyelte az ebéd utolsó falatját, egyenesen a tornác végében lévő vackához ment, előhúzta bakójából a könyvét s végignyújtózkodott kényelmesen. Alig vette észre, hogy apja megérkezett a faluból s berontott a lakásba. Félhangosan, kántáló hangon mormolta a másnapi leckét, a mondatok végét sajátosan felkapva:
Harmadik parancsolat. A te Uradnak Istenednek nevét hiába fel ne vedd! Egyszer, kétszer, hússzor fújta egymás után. Ne csodáljuk, hogy egy tizenegy éves gyermek fejében olyan nehezen megy be, hiszen a nagyok évtizedek alatt sem tanulják meg.
Belülről egyre erősödő veszekedés zaja hallatszik, de a gyerek, mint aki hozzá van szokva az ilyesmihez, csak annyiban vesz róla tudomást, hogy a zajjal lépést tartva, mindig hangosabban mondja a mondókáját: mert nem hagyja az Úr, büntetés nélkül azt, aki az Ő nevét hiába felveszi.
Már szinte kiabálás-számba ment a tanulás, mikor az indulattól fülig vörös, eltorzult arcú ember kijött a konyhából. Durva, istenkáromló, trágár szavak ömlöttek ajkáról. Megállt az ajtóban, felhördült, megtörölte homlokát kötőjével. A gyerek, nehogy azt gondolják róla, hogy hallgatózott, egész erővel belekezdett újból a leckéjébe: A te Uradnak Istenednek nevét hiába fel ne vedd!Nem mondhatta tovább. A felbőszült ember vad ordítással fordult a gyermeknek és a káromlások özönei között ezeket lehetett hallani:
- Ki vagyok én neked, rongy kölyök! Még lemersz engem tegezni? Még te akarsz engem tanítani, figyelmeztetni?
A gyermek, félősen összehúzta magát és gyámoltalanul, pityeregve mondta: Igen, nem én mondom ezt, hanem a parancsolat
- Úgy hát! - kapta fel a szót az ember - parancsolva van neked, hogy mit mondjál nekem. Az a gyönyörű bibliás anyád, hogy az, az parancsolta. Na, én nem parancsolok, csak adok, nesze!
Felkapott egy jókora somfabotot, végig akart húzni a gyereken, de az ösztönösen kezét tartotta elé, így a rettenetes ütés a karját érte, amely abban a pillanatban aláhanyatlott. A gyermek pedig az ijedtségtől és a fájdalomtól elájult.
Nem nézett rá az apja, hanem, mint aki igazságot szolgáltatott, egy és megkönnyebbülve, de állandó morgás közben kivonult az istállóba. Az elájult gyermek ajka megrángatódzott, mintha a félbe maradt leckét mondta volna tovább: mert nem hagyja az Úr, büntetés nélkül azt, aki az Ő nevét hiába felveszi. Ezt azonban már csak a konyhából kilépő, sápadt, összetört asszony látta. Odaosont gyermekéhez, felemelte a megütött kis kezet, de jaj, az megreccsenve hanyatlott vissza. Szédülés fogta el, elvágódott a gyermeke mellett.
A gyermek nyöszörgése, jaja térítette magához. Amikor a rettenetes valóság ott állott előtte, majd megszakadt a szíve. Már erősen duzzadt a gyermek karja, nem volt idő a tétovázásra, vinni kellett az orvoshoz.
Úgy gondolta, hogy maga is befogja a lovakat és behajt a városba, az istállóajtó azonban be volt reteszelve; tudta, hogy hiába zörget, férjét nem lehet felkölteni szeszes álmából. A szomszédokhoz szaladt. Majd megfulladt a pár száz méteres futásban, hiába, bezárt ajtót talált, nem volt a tanyában egyetlen élő lélek sem. Nem tehetett mást, neki indult a gyermekével a tíz kilométeres városi útnak.
A nap éppen búcsúcsókot váltott a földel, amikor útra keltek. A gyerek roppant fájdalmával alig tudott menni. Az anya megpróbálta hátára, majd ölébe venni, de nem sikerült. Jó pár kilométert megtettek már, nem bírták tovább. Leültek egy útszéli fa alá, majd az anya félre ment egy kicsit, hogy a gyerek ne lássa és sírva imádkozott.
Hintózörgésre lettek figyelmesek és nemsokára ott állott előttük az uraság kocsija, mely az urakért ment a városba. A szép holdvilágos estében száguldva ment a hintó s rövidesen a kórház kapuja előtt állott meg. Egy fél óra múlva a kórházi ágyon szepegett a kis tanyasi gyerek, kívül pedig a kórház falának támaszkodva sírt egy asszony.
Éjfélre járt az idő, mikor felébredt az ember. Feje szédült, gyomra émelygett. Tapogatódzva kiment az istállóból, megindult a ház felé. Könnyen bemehetett, minden ajtó tárva-nyitva volt. Öngyújtójából tüzet csiholt, meggyújtotta a lámpát. Szétnézett. Mindenütt nagy csend, üresség fogadta. Se asszony, se gyerek. Nem tudta megérteni, mi történt. Nem emlékezett hirtelenjében semmire. Megállt, szétnézett, gondolkozott. Majd nagyot kiáltott: Zsófi!!! Pista!!! hol vagytok? Semmi nesz. Bejárta az égő lámpával a kamrát, padlást, színt; sehol senki.
Bement a szobába ismét, az asztalra tette a lámpát s tekintete megakadt a nyitott könyvön, a Biblián. Csak úgy bele nézett hirtelen s megakadt a szeme egy helyen: Eljő a mi Istenünk és nem késik, megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint Bosszúsan becsapta a könyvet. Kezdett már derengni agyában a délutáni esemény. Itt találta a feleségét a Biblia mellett, pedig megtiltotta neki, hogy a kezébe vegye. Hát igen, azért vágta az arcába. Meg aztán azért is, hogy sírt. Miért sír az ő felesége? Tán őtet szánja? Azt nem tűrheti el. De, hát a gyerek? Kivitte a lámpát a tornácra. A vackon is nyitott könyv hevert, bosszúsan ment oda, felkapta, nézi.
Harmadik parancsolat: A te Uradnak, Istenednek nevét hiába fel ne vedd! Mintha világot gyújtottak volna agyában, kezdett emlékezni rendesen, és kezdte megérteni a dolgot. Hát nem az anyja parancsolta neki, hogy azt mondja? Szegény gyerek, tört ki önkéntelenül is belőle a sajnálkozás,  nagyon szerette a gyerekét,méltatlanul ütöttem meg. Mindennek ez az átkozott könyv az oka. Földhöz csapta teljes erejéből a hittankönyvet.De hova lehettek? Hát azért el kellett őt hagyni? Hát nincs neki ahhoz joga, hogy megverje a feleségét és a gyermekét? Ki parancsol az én portámon? - ordította, ahogy csak kifért a száján. Szörnyű mérgében a földhöz vágta az égő lámpát, mely szerencsére nem gyulladt ki. Nagy sötétség borult a házra. Zsebét megtapogatta, megérezte benne még a megmaradt pénzt s nekivadulva, semmire nem gondolva, megindult a város felé.Nagy csend kísérte mindenütt. A tanyasi kutyák is elaludtak már, egyetlen vakkantás se hallatszott. A korai derengésben egy imbolygó alak árnyképe közeledett felé. Ösztönösen megmarkolta a somfabotot, minden eshetőségre készen. De nem volt rá szükség, nemsokára kivehette, hogy egy szegény asszony közeleg felé. Az asszony megszeppenhetett, mert le akart térni az útról. Ámde a férfi, már kíváncsiságból is, eléje került, szembe nézett vele.
- Zsófi! tört ki a férfiből a meglepetés,  te itt jársz?  Rosszat sejtve, ijedten faggatta: Hol a gyerek?
- A gyerek a kórházban van, István,  felelte remegő, elcsukló hangon az asszony.  Majd gipszbe teszik a kezét, azt mondta a főorvos úr, hogy remélhetőleg nem lesz belőle komoly baj, majd szépen összeforrad a csontja.
A férfi csak állt, egy szót sem szólt. Nem látszott a homályban, hogy harmatoz a szeme. Alig tudta visszatartani magát, hogy hangosan fel ne zokogjon. Hosszú percek teltek el úgy, míg erőt vett magán és megszólalt:
- Na gyere Zsófi, menjünk haza.

Fojtó, néma csendben, de annál erősebb lelki tusában égve ment egymás mellett hazafelé Veres István és felesége.
Otthon nagy meglepetés fogadta őket. Az éhes lovak türelmetlenkedésükben összekavarodtak az istállóban és egy másfél éves gyönyörű csikó, a tanya dísze, belecsavarodva a kötőfékbe, élettelenül ki volt meredve.
Megtorpanva állottak meg e nagy csapás előtt. Nagy volt a kár, hisz az előbbi napokban ígértek érte háromszáz pengőt. Az ember még jobban megtört. Nincs nála most semmi nyoma a dacnak, a dühösködésnek. Ziháló melléből keserves sóhaj tör elő, feleségéhez fordulva elcsukló hangon mondja:

- Zsófi te! Hej, de megbüntetett engem az Isten! Tudod, azt tanulta a fiú, nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, ki az Ő nevét hiába felveszi! De én mondom neked, hogy az én számon káromlás nem fog kijönni többé! Eredj Zsófi, míg én itt elrendezem a dolgokat, vesd meg az ágyat, de elébb keress valami szépet a Bibliából, mert akarom, hogy nekem is olvass belőle!
Még a nap is másként sütött a tanyára. Hazahozták a gyereket a kórházból. A bal karján még ott fehérlik a gipszkötés, de már nincs semmi komolyabb baj. Nem lehet vele bírni, megy holnap az iskolába, mert nem akar osztályt ismételni. Ott fekszik most is s tanulja a régen félbehagyott leckét: A te Uradnak Istenednek nevét hiába fel ne vedd! Az apa bent van a hátsó szobába, behallik a gyerek tanulása. Megindul a könny két szeméből, letérdepel a rengő előtt, a gyerek nem hallja, csak az, akinek mondja: Én Istenem, köszönöm, hogy megtanultattad velem is a leckét, köszönöm, hogy nem csak büntetni, hanem kegyelmezni is tudsz!

Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi.
II. Mózes 20: 7.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Március 15, 04:54:07
Kenneth E. Hagin: Ne aggodalmaskodj

Isten az emberrel a szellemén keresztül tart kapcsolatot. Amikor Isten Igéjét prédikálják egy olyan bűnösnek, aki még sohasem hallotta az Evangéliumot és ez az ember bizonyosságra jut, az nem egy fizikai érzés – nem is az értelmébõl fakad.

Lehet, hogy meg sem értette, mégis mélyen a belsejében történt valami. Isten Szelleme Isten Igéjén keresztül kapcsolatba kerül a bûnös szellemével.

Amikor az ember válaszol Isten hívására, az Evangélium üzenetére, a szelleme újjászületik. A szelleme újjáteremtetik az örök élet befogadása által. Az örök élet befogadása a legcsodálatosabb esemény az életben. Ezt hívjuk újjászületésnek. Ezt hívjuk új teremtésnek. Isten a saját természetében részesít minket, az Õ lénye kerül valóságosan a mi emberi szellemünkbe.

Ezt írja le a 2Korinthus 5,17..- Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
  18.- Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;

Röviddel azután, hogy újjászülettem, megígértem Istennek: „Semmiben sem fogok kételkedni, amit olvasok a Te Igédben, és alkalmazni fogom az Igét a gyakorlatban.”

Minden világosság és áldás volt az Igében addig, amíg el nem jutottam a Máté 6,25-höz. Megtudtam egy széljegyzetből, hogy a görög szöveg így szól itt: „Ne nyugtalankodjatok a holnap felől.” Az utalások szerint Isten azt mondja: „Ne aggódjatok.” Én azonban tele voltam aggodalommal! Nem elég, hogy félhalott voltam a szívbetegségem miatt, számíthattam rá, hogy az aggodalmaskodás előbb-utóbb a sírba visz!

„Uram — mondtam —, ha nekem aggodalmaskodás nélkül kell élnem, akkor belőlem nem lehet keresztény!” Hirtelen minden sötétnek, homályosnak tűnt, nem tudtam világosságot venni az Igéből. Gyötört a lelkiismeretem, mert a gyakorlatban nem alkalmaztam az Igét.

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 15, 16:05:11
Kedves Testvérek! Ezen az oldalon olvastam ,betegségről és depresszióról,szeretnék megosztani pár gondolatot.   Betegségről tudnod kell ,hogy minden betegség orvosolható.Aki Jézusra talált önmagában, az vagy kigyógyul betegségéből, vagy nem jelent tovább problémát számára betegsége,mert megérti, hogy küldetését mások felé,boldogságát önmaga felé,ez nem érinti.Tehát közömbössé válik betegségével szemben.De mindehhez valóban Jézusra kell találnia önmagában. A depresszió a reménytelenségnek egy olyan megnyilvánulása , amely az élő hit alázatával gyógyítható! A hit alázata nem más, mint olyan szilárd kapaszkodás Istenben,amely kapaszkodás nem erőt vesz ki belőletek,hanem ellenkezőleg,erővel tölt fel a napi munkátok elvégzéséhez.A hit alázata megérteti veletek azt hogy csak azt kell megtennetek,amit kell ,s azt mindig meg tudjátok tenni. A hit alázata megérteti veletek azt hogy Isten nem vágyaitokhoz, nem elképzeléseitekhez, hanem a feladataitokhoz adja a kegyelmét. Sziasztok:Laci. :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Március 15, 17:28:14
Ámen!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Március 19, 06:09:11
A cél - Kenneth Hagin

hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítõ Istenünk elõtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. — 1TIMÓTHEUS 2,2-4.


//1. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,
  2. Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
  3. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,
  4. A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson. //

Isten nem azért mondja, hogy tegyünk meg valamit, hogy kitöltse valamivel az üres helyeket a Bibliában. Célja van vele. Azért kell imádkoznunk a hatalomban lévõkért, hogy a keresztények csendes és nyugodalmas életet élhessenek. Isten törõdik velünk, és munkálkodni fog az érdekünkben, még akkor is, ha azok, akik a hatalomban vannak, nem keresztények.
Isten alapvetõ célja az, hogy mi szabadon terjesszük az Evangéliumot. Ha a kormány nem stabil, az Evangélium terjesztése akadályoztatva van. A politikai felfordulások, a háború, az utazási korlátozások és más megszorítások akadályozzák az Evangélium terjesztését.

Jézus azt mondta:„És az Isten országának ez az  Evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.” (Mát. 24,14.)

Megvallás: Atyám, köszönetet mondok Neked a vezetõinkért. Köszönetet mondok Neked, mert Te meghallgatod és megválaszolod az imát és mert folyamatosan munkálkodsz az érdekemben.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Március 20, 05:37:34
Összhangban Isten gondolataival!

Mert mint aki számítgatja a falatot magában, olyan ő.
(Az angol fordítás szerint: Mert ahogy gondolkodik az ő szívében, olyan ő.)
 
(Példabeszédek 23: 7 Mert mint a ki számítgatja a falatot magában, olyan ő: egyél és igyál, azt mondja te néked; de azért nem jó akarattal van tehozzád. )

Meg szoktál-e állni, hogy elmélkedj a gondolataidon? A Biblia azt mondja, hogy ami a bensőnkben történik – gondolataink, hozzáállásunk, és motívumaink – fontosabbak Isten számára, mint ami kívül történik, a cselekedeteinkben. Becsaphatod az embereket egész nap azzal, hogy a helyes dolgokat mondod, de a Szentírás azt mondja, Isten a bensőt nézi a szívünkben. Ő azt akarja, hogy a gondolataink és hozzáállásunk megegyezzenek az Ő Igéjével, hogy megtapasztalhassuk az Ő ígéreteinek valóra válását az életünkben.

Ne feledd, életed azt a pályát fogja követni, amit az elméddel szabsz meg. Amikor gondolataidat Isten gondolataihoz szabod, életed azt a pályát fogja követni, amit Ő elkészített számodra. A Jeremiás 29-ben olvashatjuk, hogy az Ő gondolatai a mi javunkra vannak. Az Ő gondolatai a mi békességünkre vannak. Az Ő gondolatai a mi győzelmünkre vannak! Ezért ma hozd összhangba gondolataidat az Ő gondolataival úgy, hogy elmélkedsz az Ő Igéjén. Hadd hulljanak be mélyen a szívedbe az Ő ígéretei, hogy előre haladhass a győzedelmes életbe, amit Ő készített számodra!

Ima:
Istenem, Atyám, ma alárendelem életem minden területét Neked. Segíts, hogy gondolataim egy sorba álljanak a Te Igéddel. Hozd emlékezetembe a Te ígéreteidet ma, ahogy elmélkedem Terajtad. Jézus nevében. Ámen.

Fordította: Horváth Lídia
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Március 21, 04:06:21
KENNETH Hagin
Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget?– Zsidó 1:14

Gyerekkorunkban legtöbben hallottunk arról, hogy van egy őrangyalunk, és akkoriban ez nagyon megnyugtatott minket. Jó volt tudni, hogy valaki megvéd minket a sötétben a szekrényajtó mögött bujkáló és az ágyunk alatt leselkedő szörnyektől.Azonban ahogy teltek az évek, kinőttük a gyermeki félelmeinket. A képzeletbeli teremtmények, amelyek egykor olyan valóságosnak tűntek, eltűntek az elménkből – és sajnálatos módon a legtöbbünk esetében az angyalok is erre a sorsra jutottak.Az angyalok azonban nem csak a gyerekek képzeletében léteznek! Erőteljes szellemek, akiket Isten az üdvösség örököseinek szolgálatára küldött.

A Zsidó 1:14-ben szereplő üdvösség szó a görög soteria szóból ered, és azt jelenti, szabadítás, védelem az evilági dolgoktól. Gondolkozz el ezen! Isten azzal a nyilvánvaló szándékkal teremtette azt a rengeteg dicsőségesen erőteljes szellemi lényt, hogy megvédjenek és megőrizzenek bennünket a világ gonosz erőitől.

Ne felejtsd el, a Zsoltárok 103:20 szerint Isten Igéje hozza mozgásba az angyalokat. Tehát ha bajban vagy, ne húzd magadra a takarót, és ne sírdogálj amiatt, hogy milyen szörnyű is a helyzeted. Szóld az Igét! Adj valamit az angyalaidnak, amire reagálhatnak! Azután légy türelmes, és hagyj nekik időt a munkára. El fogják végezni a dolgukat!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Március 22, 11:26:26
1Tim 2,5--Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
6.--A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,


........Megdöbbentő, de végső eredményként az állapítható meg, hogy Mária neve alatt lényegében ősi pogány istennők kultusza folytatódik tovább. Ezek többségét még az erőszakos térítéssel katolikussá tett, de régi isteneikhez továbbra is szívósan ragaszkodó európai népek a klérussal kialakult kompromisszum nyomán menekítették be a hivatalos egyházba Mária neve alatt. E folyamattal szoros összefüggésben a későbbi századok folyamán még erőteljesebben pogány istennők képére formálódott át a bibliai Mária alakja........
........Már a XII. századtól egy híres himnusz pontosan e néven szólítja meg (Ave regina coelorum = Üdvöz légy egek királynéja!). A kultusz betetőzéseként XII. Pius pápa 1954-ben bevezette Mária királyságának megünneplését is. Mindezzel Máriát ismét csak az egyik ősi pogány istennő vonásaival ruházták fel......
http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/199908/a_maria_kultusz_eredete
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Március 24, 06:21:27
Az élet törvénye
Az igazi HIT---elhisszük amit Isten mondott és alkalmazzuk is!
Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.         — Róma 8,2.

Dr. John G. Lake misszionáriusként ment el Afrikába 1908-ban. Azon a vidéken, ahol élt, bubópestis tört ki. Emberek százai haltak meg. Ő gondozta a betegeket és temette el a halottakat. Végül az angolok küldtek egy segélyhajót gyógyszerekkel, és egy orvosi alakulatot.
---Az orvosok felkérették Lake-t a hajóra, és megkérdezték tőle: — Mit használt Ön eddig, hogy megvédje magát?” Uraim — felelte Lake —, én hiszem, hogy az Élet Szellemének törvénye Krisztus Jézusban megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
--- Ameddig én az élet ezen törvényének a világosságában járok, egy baktérium sem fogja rám akasztani magát. — ---Jobb lenne, ha a mi megelőző gyógyszereinket használná — győzködték az orvosok. — Nem — mondta Lake —, de úgy vélem, önök szívesen elvégeznének egy kísérletet velem.
---Vegyenek mintát abból a habból, ami kijön az áldozatok tüdejéből a halál bekövetkezte után, és vizsgálják meg a mikroszkóp alatt.
---Azt fogják látni, hogy rengeteg baktérium marad még életben egy ideig az ember elhalálozása után.
---Azt a habot tegyék a kezembe és vizsgálják meg a mikroszkóp alatt. Ahelyett, hogy életben maradnának, a baktériumok azonnal el fognak pusztulni.” Az orvosok elvégezték a kísérletet, és amit Lake mondott, igaznak bizonyult. ---Amikor az orvosok azon morfondíroztak, hogy vajon mi okozhatta ezt, Lake azt mondta: “Ez az Élet Szellemének a törvénye a Krisztus Jézusban.” 

Az Élet Szellemének a törvénye a Krisztus Jézusban megszabadított engem a bûn és a halál törvényétõl.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Március 26, 06:44:07
Élő víznek folyamai

Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Szellemről, akit az Őbenne hívők vesznek majd: mert még nem vala Szent Szellem; mivel-hogy Jézus még nem dicsőítteték meg... János 7,37–39.

---Jézus a vizet a Szent Szellem jelképeként jelentette ki.
---Figyeld meg: két különböző megtapasztalásra utal a tegnapi és a mai igehelyünk. Az egyik, az újjászületés: vízforrás (kútfej) tebenned, amely örök életre buzog fel. A másik, a Szent Szellemmel való betöltekezés: folyamok.
Nem csak egy folyó — hanem folyamok.
---A víz a kútban (az üdvösség) egy célt szolgál: téged áld meg, a te javadra van. A folyamok azonban (a Szent Szellemmel való betöltekezés), kiáradnak belőled, hogy másokat áldjanak meg. A Szent Szellemmel való betöltekezésnek az a célja, hogy te lehess áldás mások számára.
---Némelyek azt mondják: „Ha újjászülettél a Szellemtől, tiéd a Szellem, másra már nincs szükséged.” Ez azonban nem így van, csak mert ittál a vízből, nem jelenti azt, hogy telve vagy vízzel. Az újjászületést követő megtapasztalás a Szent Szellemmel való betöltekezés — e betöltekezés eredményeként pedig élő víznek folyamai ömlenek az ember bensejéből (a szelleméből).

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 07, 09:50:58
 :044:

                    FÉNY AZ ÉGEN


   Éles csíkot látok a horizonton. Még félhomályban úszik az udvar, a hajnal csak dereng, de a madarak ébresztő dalára felriadnak a lakók.
   Fényes sáv választja el a nyomasztó, sötét felleget, feloldani próbálja a tájra telepedő, terhes búskomorságot.
   Cinkénk egyfolytában mondja a magáét, mint egy szűnni nem akaró morzejel. Nem így szokta…
   Az ég alján olyan különös a napsugarak áttörése, hogy önkéntelenül felvillantja bennem Jézus dicsőséges eljövetelének képét:
   „Mint a villámlás napkelettől napnyugatig…” – írja az ige. A világosság élesen elhatárolódik a sötétségtől. Pál tanítja a gyülekezetet, hogy „Mi nem vagyunk a sötétség fiai, tehát ne is aludjunk, mint némelyek!”
    A  NAPPAL  FIAINAK  NEVEZI  A  HÍVŐKET.  Ez komoly önfegyelemmel jár! A „némelyek” azok, akik semmit nem vesznek észre. Sem az idők jeleit, sem szívükhöz szóló figyelmeztetést. Veszélyes dolog szeretni a sötétséget, és halálos kimenetelű a halogatás!
   
   Világító szalagként húzódik a fényárban úszó rés a látóhatár szélén. Mintha a menny nyitott volna ajtót, hogy irányt mutatva beterelgesse a tévelygőket… Nagy bajban van, aki alszik, és az sem jár jobban, aki nem gondol a későbbi sötétségre, nem hordva magánál tartalék olajat a viharlámpájához!
   Mert olyan idők közelednek, amikor élet-halál kérdése az, hogy van-e elég világosságod, tüzed, fényed, szereteted! Van-e benned elég hajlandóság, elszántság a harcra, kitartásra, az úton fegyelmezetten járni, szabályszerűen küzdeni és Jézushoz a végsőkig ragaszkodni?!

   Neked mi jut eszedbe, ha ilyen fényt látsz a sötét égen, mint a ma reggeli?


2010. ápr. 7.                                          Guti Tünde


www.gutitunde.eoldal.hu
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Április 07, 11:27:59
http://www.gotquestions.org/Magyar/Noi-lelkeszek.html

Kérdés:Női lelkészek / prédikátorok? Mit mond a Biblia a nők szolgálatáró

Válasz: Talán nincs is vitatottabb téma a mai egyházban, mint a nők lelkipásztori / prédikátori szolgálata. Emiatt nagyon fontos, hogy ne a férfiak és a nők harcaként nézzük ezt a kérdést. Vannak nők, akik hiszik, hogy a nők nem szolgálhatnak lelkészként és hogy a Biblia korlátozza a nők szolgálatát – és vannak férfiak, akik hiszik, hogy a nők is prédikálhatnak, nincs korlátozva a szolgálatuk. Ez a kérdés nem a sovinizmusról vagy a diszkriminációról szól, hanem a Biblia értelmezéséről.


1 Timóteus 2:11-12: “Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal. A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben.”
---Az egyházban Isten különböző szerepeket szán a férfiaknak és a nőknek. Ez azért van, mert így lett teremtve az emberiség (1 Timóteus 2:13) és mert így jött be a bűn a világba (2 Timóteus 14). Isten, ahogy Pál apostol írja, megtiltja a nőknek azt a szerepet, hogy férfiak lelki tanítói legyenek. Ez eleve kizárja, hogy nők szolgáljanak lelkészként, hiszen ebben prédikálás, tanítás és férfiak feletti lelki hatalom is van.
1Tim,2,13- Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva.
  14. És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett:
  15. Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.

Sok kifogás van a nők lelkészségét tiltó eme nézet ellen. Az egyik gyakori az, hogy Pál azért tiltotta meg a nőknek a tanítást, mert az első században ők általában tanulatlanok voltak. Viszont az 1 Timóteus 2:11-14 sehol sem említi a tanultságot. Ha a képzettség a szolgálat mércéje lenne, akkor Jézus legtöbb tanítványa nem lett volna alkalmas. Egy második elterjedt kifogás, hogy Pál egyedül az efézusi nőket tiltotta a tanítástól (az 1 Timóteust az efézusi lelkésznek, Timóteusnak írta). Efézus városa ismert volt Artemisz templomáról, aki egy hamis görög / római istennő volt. Artemisz dicsőítését nők végezték. Ugyanakkor az 1 Timótues sehol sem említi Artemiszt, Pál sem említi Artemisz imádatát a tiltás okaként az 1 Timóteus 2:11-12-ben.

A harmadik ellenérv az, hogy Pál csak férjekről és feleségekről beszél, nem pedig férfiakról és nőkről tágabb értelemben. A görög szavak az 1 Timóteus 2:11-14-ben valóban férjekre és feleségekre utalnak. Viszont az alapvető értelme ezeknek a szavaknak férfi és nő. Sőt, ugyanezek a görög szavak vannak a 8-10 versekben is. Csak a férjek emeljenek fel tiszta kezeket az imában harag és kétkedés nélkül (8. vers)? Csak a feleségek öltözzenek tisztességesen, legyenek istenfélők és jót cselekvők (9-10. vers)? Persze, hogy nem. A 8-10 versek egyértelműen férfiakról és nőkről szólnak, nem csak férjekről és feleségekről. A szövegösszegfügésben nincs semmi jele annak, hogy ez a 11-14 versekben már férjekre és feleségekre változna.

Még egy gyakori ellenvetés a női pásztorok ilyen értelmezése ellen Mirjám, Debóra, Hulda, Priszcilla, Fébé, stb. – nők, akik vezető pozícióban voltak a Bibliában. Ez az érv azonban figyelmen kivül hagy néhány fontos tényezőt. Debórával kapcsolatban azt, hogy ő volt az egyetlen női bíró a 13 férfi bíró között. Hulda volt az egyetlen női próféta a több tucat férfi között, akiket a Biblia említ. Mirjám azért került kapcsolatba a vezetéssel, mert Mózes és Áron testvére volt.

A királyok korának két legkiemelkedőbb asszonya Atoljá és Jézabel voltak – egyikük sem az istentől való női vezetés példája.

Az Apostolok Cselekedetei 18. fejezetében Priszcilla és Akvila úgy jelennek meg, mint Krisztus hűséges szolgái. Priszcilla neve kerül először említésre, valószínűleg azért, mert “előkelőbb” szolgálata volt, mint a férjének. Viszont Priszcilláról sehol sincs írva, hogy olyan szolgálatban tevékenykedett volna, ami ellenkezik az 1 Timóteus 2:11-14-gyel. Priszcilla és Akvila befogadta Apollóst az otthonába “és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját.”
(Ap Csel 18:26. És ez kezde nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallgatta őt Akvila és Prisczilla, magok mellé vevék őt, és nyilvábban kifejtették előtte az Istennek útát. )

A Róma 16:1-ben Fébét úgy említik, mint “szolga” (eredeti fordításban diakónus), nem pedig mint “szolgáló” (eredeti fordításban püspök) – tehát nincs odaírva, hogy tanított volna Fébé a gyülekezetben. A tanítás képessége a püspököktől van elvárva, nem a diakónusoktól (1 Timóteus 3:1-13; Titusz 1:6-9). A püspökök és a diakónusok is úgy vannak jellemezve, mint “egy feleségű férfiak”, “a gyermekei hívők”, “tiszteletreméltó”-k. Ráadásul az 1 Timóteus 3:1-13 és a Titusz 1:6-9 hímnemű főneveket használ a diakónusok / püspökök esetében.

Az 1 Timóteus 2:11-14 világossá teszi az okokat. A 13. vers adja meg az okot azokra, amiket Pál a 11-12-ben felsorol. Miért ne tanítsanak a nők és legyen hatalmuk férfiak fölött? Azért, “mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután, és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe.” Ez az ok. Isten megteremtette Ádámot és aztán Évát, hogy segítője legyen Ádámnak. A teremtésnek ez a rendje általánosan alkalmazható az emberi dolgokra a családban,
(Efézus 5:22-33
  22. Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.
  23. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.
) és az egyházban. A tény, hogy Éva lett becsapva az oka annak, hogy miért ne legyenek pásztorok a nők és miért uralkodjanak férfiak fölött. Emiatt néhányan azt gondolják, hogy a nőknek azért nem szabad tanítaniuk, mert könnyebben becsaphatók. Ez az elképzelés vitatható... ha a nők könnyebben becsaphatók, akkor miért lenne nekik megengedve, hogy tanítsák a gyerekeket (akiket könnyű félrevezetni) és más nőket (akik ezek szerint még könnyebben becsaphatók)? A szöveg nem ezt állítja. A nők nem taníthatnak férfiakat és nem lehet szellemi hatalmuk fölöttük, mert Éva be lett csapva. Emiatt Isten a férfiaknak adta a tanítás elsődleges hatókörét a gyülekezetekben.

A nők a vendéglátás, kedvesség, tanítás és segítségnyújtás ajándékaiban kiválóak. A szolgálat jelentős része függ a gyülekezetekben a nőktől. Nincs megtiltva nekik a nyilvános ima vagy a prófétálás (1 Korinthus 11:5), csak a lelki dolgokról tanítás és hatalom a férfiak felett. Sehol nem tiltja a Biblia a nőknek a Szentlélek ajándékainak gyakorlását (1 Korinthus 12. fejezet). A nők, mint ahogy a férfiak is, elhívást kaptak, hogy szolgáljanak másoknak, bemutassák a Lélek ajándékait
(Galata 5:22,. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
  23. Az ilyenek ellen nincs törvény.
)
 és hogy hirdessék az Evangéliumot az elveszetteknek.
(Máté 28:18-20; Apostolok Cselekedetei 1:8; 1Péter 3:15).

Isten elrendelte, hogy egyedül a férfiak szolgáljanak tanítói pozícióban a gyülekezetben.

 Ez nem azért van, mert feltétlenül jobb tanítók, vagy mert a nők alsóbbrendűek vagy kevésbé intelligensek lennének (ez nem így van). Egyszerűen Isten így alkotta meg az egyház működését. A férfiaknak kell példává lenniük, mint lelki vezetőknek – az életükkel és a szavaikkal. A nőknek nem kell ekkora hatókörrel rendelkező szerepet vállalniuk. Bátorítaniuk és tanítaniuk kell más nőket.
(Titusz 2:3-5
3. Hasonlóképen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók;
  4. Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjöket és magzataikat szeressék,
  5. Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék.
  A Biblia nem tiltja nekik a gyerekek tanítását sem.
Egyedül a férfiaknak való tanítás és a felettük való uralom van megtiltva. Ez logikusan magába foglalja a nők lelkészi / prédikátori szolgálatát is.

Ettől még egy nő sem lesz kevésbé fontos bármilyen értelemben, mindez inkább segít nekik a szolgálat olyan területeire fókuszálni, amikhez Isten ajándékokkal látta el őket.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Április 07, 12:25:50
Hát igen, ez a kiméletlen bibliai valóság!
Annyit még hozzátennék a történethez, hogy Akvila és Prisczilla példájából én úgy látom, hogy a nők részt vehetnek a gyülekezeten kívűli evangélizációban.
Pál a Római levél 16:3-ban gondolom nem véletlenűl nevezi Akvilát és Prisczillát munkatársainak a Krisztusban!
Mindazon által azokban a gyülekezetekben, ahol a férfiak lemondtak a főségükről és nőt ültettek pásztornak maguk fölébe, nem a mi dolgunk 'kívűről' letaszítani a hölgyeket a szószékről!
 Gamáliel tanácsa megfontolandó!

'...mert ha emberektől van e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz;
Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt; nehogy esetleg Isten ellen harcolónak is találtassatok'
Acs. 5:38-39 
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Április 10, 16:49:51
Sziasztok!

Szerintetek Isten szerint mi a hazugság?
Tudatos téves állítás vagy ha van mögötte rossz szándék?

Mert nem minden "téves állítás" mögött van rossz szándék.

Remélem érthető vagyok.  :hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Április 10, 22:34:35
Ki nem állhatlak!
Látod ez egy hazúgság, mert SZÁNDÉKOSAN VALÓTLANT ÁLLÍTOTTAM!
:hehe:

:2smitten:

   :2smitten:


      :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Április 10, 23:08:33
Én is!  :hehe:

Lehet nem jól fejeztem ki magam. Én azt kérdem tehát, hogy bűn-e a szándékos valótlan állítás, ha nincs semmiféle rosszakarat mögötte?
Mondok egy példát. :hehe:

Gyöngyinek volt már, hogy azt mondtam hogy ezt és ezt kap ajándékba és végül valami sokkal jobb dolgot kapott, hogy örüljön!
Szóval? :2crazy:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Április 10, 23:23:36
:174:

Hát Antikám a szándékos megtévesztés fogalmáról a következőt mondja az ige:
'Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; ami pedig ezeken felűl vagyon, a gonosztól vagyon.'
Mt. 5:37

Ettől függetlenűl Isten is megpróbálta Ábrahám hitét, amikor azt kérte tőle, hogy áldozza fel Izsákot...

Persze ezt nem lehet egyszíntre hozni a mi emberi mesterkedéseinkkel!

:2funny:

Úgyhogy ne játsz a tűzzel, mert bepisilsz!

:hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Április 11, 12:17:43
 :020: :hehe:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Április 13, 14:27:16
Pal apostol a hit nagy embere beteg volt?
A tuske a testeben mi is egesz pontosan?
Kijelenthetunk valami biztosat a Szentiras alapjan?


Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2010 Április 13, 20:21:41
Anteem, mi ez a provokáció? :(Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Április 13, 22:14:22
Sziasztok!

Én nem csinálnék ebből a kérdésből dogmát, sem azzal, hogy beteg volt, sem azzal, hogy 'MIT KELL' a tövis alatt értenünk.
Egy biztos, Pál számára nem volt kellemes a dolog, de miután megkapta a dolog miértjére a választ nem könyörgött ellene az Úrhoz.
Ennyit biztosan tudhatunk...
A többinek meg nincs jelentősége.
:044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Április 13, 22:21:00
Anteem, mi ez a provokáció? :(

Ezt nem értem. Miért provokáció? Kifejtenéd?
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Irma - 2010 Április 13, 22:30:49
Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az Ige erről nem beszél konkrétan, mert igazából tényleg nem fontos. Valami olyan dolog volt, ami visszatérően okozott problémát Pál apostol számára, ami arra késztette, hogy alázatban maradjon.
Egy olyan jól képzett, művelt embernek nem biztos, hogy éppen a testi fájdalom az, ami alázatosságra készteti. Sok minden lehet / talán a mai sztár-szolgálóknak is jó lenne egy ilyen "tövis"/ és igaza van Csabának nem ez a fontos, hanem ahogy Pál apostol a dologhoz állt. Háromszor könyörgött, Isten nem vette el, soha többé nem esik szó róla. Elfogadta, hogy ezzel együtt kell élnie. Bármi legyen is, egyáltalán nem akadályozta meg szolgálatának betöltésében. Ezért nagy példa lehet nekünk. :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Április 13, 22:31:02
Sziasztok!

Én nem csinálnék ebből a kérdésből dogmát, sem azzal, hogy beteg volt, sem azzal, hogy 'MIT KELL' a tövis alatt értenünk.
Egy biztos, Pál számára nem volt kellemes a dolog, de miután megkapta a dolog miértjére a választ nem könyörgött ellene az Úrhoz.
Ennyit biztosan tudhatunk...
A többinek meg nincs jelentősége.
:044:

Akkor úgy néz ki, hogy csak nekem van meggyőződésem ennek kapcsán. Bár nem jelenti azt, hogy akkor ez így is van.
Josephus az első századi zsidó történetíró beszél Pál szembetegségéről. Hogy ez most mennyire hiteles vagy sem, azt Isten tudja.

De hogy az igéhez ragaszkodjunk:
Pál hajóútjai során Lukács vele tartott (a szeretett orvos). Igaz ez még nem feltétlen bizonyítja a betegségét. De sokkalta inkább a következő igék:

Gal 4,13-14
Hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust.

Csupán csak fáradt lehetett vagy csak öreg? Nem hinném...
Az ige folytatólagosan:

Gal 4,15
Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek rólatok, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kivájtátok, és nekem adtátok volna.

Csak egy mondás volt Pál részéről a szem példázat? Vagy az előző mondata (testi erőtlensége) és az azt követő "szem szójáték" konkrét dolgokra mutatott volna?

Számomra Pál betegsége több mint valószínű.

Provokáció nélkül:
Antee

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Irma - 2010 Április 13, 22:32:59
Kedves Anti!

Meg lehet, hogy így van.  :igen:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Április 13, 23:05:33
Antikám, a véleményem azonos a Tiéddel, egyrészt a történelmi beszámolók miatt, másrészt az igei összefüggések alapján.
Viszont egyáltalán nincs kedvem egy újabb 'lehet-e beteg a hívő ember?!'-vitához!

Már színte hallom a másik tábort: 'Sebei által gyógyúltatok meg...'
 
:2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Április 13, 23:47:03
Ja igen!  :hehe:  :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2010 Április 14, 07:02:18
Pal apostol a hit nagy embere beteg volt?
A tuske a testeben mi is egesz pontosan?
Kijelenthetunk valami biztosat a Szentiras alapjan?A provokációt az alatt értettem, ahogy a kérdést megfogalmaztad.
Az első mondat után, nyugodtan pontot is tehettél volna.
A másik amit Csaba is ír, hogy ez mindig vita tárgya: lehet e egy hívő ember beteg?

Ki merem jelenteni, az aki tökéletesen betölti a Krisztus törvényét, nem lehet beteg.
Azt viszont tudom, hogy én még ilyen emberrel nem igazán találkoztam, bár lehet, csak nem tudtam róla.
Pál sem volt tökéletes, ezért mondja neki az Úr: elég neked az én kegyelmem. Miért volt szüksége kegyelemre, a megtérése után? Azért amiért nekünk is, mert még mindig követünk el hibákat, ha tetszik bűnt. Így van, hogy az ördögöt be engedjük az életünkbe, vele a betegséget is.
Ellenben kegyelem alatt vagyunk, és ha bűnt is követett el az ember, az Úr megbocsát.
 :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Április 14, 07:26:40
Antikám, a véleményem azonos a Tiéddel, egyrészt a történelmi beszámolók miatt, másrészt az igei összefüggések alapján.
Viszont egyáltalán nincs kedvem egy újabb 'lehet-e beteg a hívő ember?!'-vitához!

Már színte hallom a másik tábort: 'Sebei által gyógyúltatok meg...'
 
:2smitten:

Akkor most a "másik tábort" hallod, vagy az Igét?: "sebei által gyógyultatok meg..."
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Április 14, 07:33:43
Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az Ige erről nem beszél konkrétan, mert igazából tényleg nem fontos. Valami olyan dolog volt, ami visszatérően okozott problémát Pál apostol számára, ami arra késztette, hogy alázatban maradjon.
Egy olyan jól képzett, művelt embernek nem biztos, hogy éppen a testi fájdalom az, ami alázatosságra készteti. Sok minden lehet / talán a mai sztár-szolgálóknak is jó lenne egy ilyen "tövis"/ és igaza van Csabának nem ez a fontos, hanem ahogy Pál apostol a dologhoz állt. Háromszor könyörgött, Isten nem vette el, soha többé nem esik szó róla. Elfogadta, hogy ezzel együtt kell élnie. Bármi legyen is, egyáltalán nem akadályozta meg szolgálatának betöltésében. Ezért nagy példa lehet nekünk. :2smitten:

Én is igy értelmezem. Isten a kijelentések nagysága miatt adta a "tövist" Pál testébe, hogy "felettébb el ne bizakodjon" - Isten tökéletesen ismerve Pált, teljes alázatban tartotta mindvégig hogy beteljesithesse azt a rendkivüli szolgálatot, amit neki adott.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Április 14, 07:53:48
Antikám, a véleményem azonos a Tiéddel, egyrészt a történelmi beszámolók miatt, másrészt az igei összefüggések alapján.
Viszont egyáltalán nincs kedvem egy újabb 'lehet-e beteg a hívő ember?!'-vitához!


:2smitten:

Nem is  kell erről ujabb vita: legyen minden hivőnek a hite szerint.
Ha valaki elhiszi amit Isten mondott az Igéjében erről és hacsak nem szól őhozzá is úgy mint Pálhoz, akkor ellene megy hittel minden betegségnek: hittel megragadja és megvallja önmagára nézve Istennek az  idevonatkozó igéreteit. Mert Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
Biztos ezen a listán is vannak bizonyságok arról, hogy Isten él, "mindezideig munkálkodik", és megválaszolja imáinkat. Igéje sem tér meg üresen mely szájából kijött, hanem megcselekszi amiért elküldetett.
Ha valaki meg úgy hiszi, hogy a betegséget Isten adta neki valami céllal, akkor annak is legyen a hite szerint.
Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.Róma14,8 :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Április 14, 08:00:04
Én is!  :hehe:

Lehet nem jól fejeztem ki magam. Én azt kérdem tehát, hogy bűn-e a szándékos valótlan állítás, ha nincs semmiféle rosszakarat mögötte?
Mondok egy példát. :hehe:

Gyöngyinek volt már, hogy azt mondtam hogy ezt és ezt kap ajándékba és végül valami sokkal jobb dolgot kapott, hogy örüljön!
Szóval? :2crazy:


Részemről meg tudnám bocsájtani...akár naponta is  :hehe:
Ebben eddig nincs rossz.
Csak van egy hátulütője. Úgy kezdődik, hogy csak egy kis ártatlan és jószándékú "hamis állitás", aztán...szóval  a rászokási veszély miatt legyünk óvatosak, mert egyszer majd minden hiábavaló beszédünkért számot kell adnunk.
Szeretettel: Zsuzsa :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Április 14, 08:22:03
Én is sokat filóztam Pál tüskéjén,sőt volt úgy,hogy csak is ilyen formában olvastam el Pál leveleit,mi lehet a tüske.És arra a következtetésre jutottam vele kapcsolatban,hogy Saul üldözte a keresztényeket,majd ebből megtérve,hűen az elhívásához,hirdette az Evangéliumot.Na és itt jön a bibi!!!---Ahogyan Ő üldözte a keresztényeket valamikor a hitük miatt!-szinte őtet is mindig üldözték!Az,hogy a szemével problémák lehettek,erről hallottam a legtöbbet.DE mivel egyedül élte le az életét,saját elhatározásból,arra is lehet gondolni,hogy ez kísértette őt.Egyedül akart élni,de még is szeretett volna társat.És ebben meg kellett állni és Isten ebben segítette,de mindig könyörögnie kellett neki érte.
Ez mind csak filozofálgatás,tény az,szeretett volna szabad lenni,DE!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Április 14, 08:51:25
:044:

                    FÉNY AZ ÉGEN


   Éles csíkot látok a horizonton. Még félhomályban úszik az udvar, a hajnal csak dereng, de a madarak ébresztő dalára felriadnak a lakók.
   Fényes sáv választja el a nyomasztó, sötét felleget, feloldani próbálja a tájra telepedő, terhes búskomorságot.
   Cinkénk egyfolytában mondja a magáét, mint egy szűnni nem akaró morzejel. Nem így szokta…
   Az ég alján olyan különös a napsugarak áttörése, hogy önkéntelenül felvillantja bennem Jézus dicsőséges eljövetelének képét:
   „Mint a villámlás napkelettől napnyugatig…” – írja az ige. A világosság élesen elhatárolódik a sötétségtől. Pál tanítja a gyülekezetet, hogy „Mi nem vagyunk a sötétség fiai, tehát ne is aludjunk, mint némelyek!”
    A  NAPPAL  FIAINAK  NEVEZI  A  HÍVŐKET.  Ez komoly önfegyelemmel jár! A „némelyek” azok, akik semmit nem vesznek észre. Sem az idők jeleit, sem szívükhöz szóló figyelmeztetést. Veszélyes dolog szeretni a sötétséget, és halálos kimenetelű a halogatás!
   
   Világító szalagként húzódik a fényárban úszó rés a látóhatár szélén. Mintha a menny nyitott volna ajtót, hogy irányt mutatva beterelgesse a tévelygőket… Nagy bajban van, aki alszik, és az sem jár jobban, aki nem gondol a későbbi sötétségre, nem hordva magánál tartalék olajat a viharlámpájához!
   Mert olyan idők közelednek, amikor élet-halál kérdése az, hogy van-e elég világosságod, tüzed, fényed, szereteted! Van-e benned elég hajlandóság, elszántság a harcra, kitartásra, az úton fegyelmezetten járni, szabályszerűen küzdeni és Jézushoz a végsőkig ragaszkodni?!

   Neked mi jut eszedbe, ha ilyen fényt látsz a sötét égen, mint a ma reggeli?


2010. ápr. 7.                                          Guti Tünde


www.gutitunde.eoldal.hu

 Tünde de klassz ez is!!!Dicsőség az Úrnak! Jó kis ébresztő.
 "Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus."ef.5.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Április 14, 09:06:14
Antikám, a véleményem azonos a Tiéddel, egyrészt a történelmi beszámolók miatt, másrészt az igei összefüggések alapján.
Viszont egyáltalán nincs kedvem egy újabb 'lehet-e beteg a hívő ember?!'-vitához!

Már színte hallom a másik tábort: 'Sebei által gyógyúltatok meg...'
 
:2smitten:

Akkor most a "másik tábort" hallod, vagy az Igét?: "sebei által gyógyultatok meg..."


Szia Zsuzsa! :044:

'Nincs Isten...'

Ezt is kilehet ragadni a Bibliából...

Nem az a kérdés, hogy megtud-e gyógyítani valakit az Úr Jézus Krisztus, hanem az, hogy kell-e ebből dogmákat gyártva a betegségben szenvedő testvérek  hitállapotát mérlegelgetni, s kijelenteni: 'Hivő ember nem lehet beteg, s Pál sem volt az!'
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Április 14, 10:04:55
Antikám, a véleményem azonos a Tiéddel, egyrészt a történelmi beszámolók miatt, másrészt az igei összefüggések alapján.
Viszont egyáltalán nincs kedvem egy újabb 'lehet-e beteg a hívő ember?!'-vitához!

Már színte hallom a másik tábort: 'Sebei által gyógyúltatok meg...'
 
:2smitten:

Akkor most a "másik tábort" hallod, vagy az Igét?: "sebei által gyógyultatok meg..."


Szia Zsuzsa! :044:


'Nincs Isten...'

Ezt is kilehet ragadni a Bibliából...

Nem az a kérdés, hogy megtud-e gyógyítani valakit az Úr Jézus Krisztus, hanem az, hogy kell-e ebből dogmákat gyártva a betegségben szenvedő testvérek  hitállapotát mérlegelgetni, s kijelenteni: 'Hivő ember nem lehet beteg, s Pál sem volt az!'

Már bocsánat, de ez nem kiragadás,"SEBEIBEN GYÓGYULTATOK MEG" hanem ez idézése egy rendkivül jelentős üzenetet hordozó Igének! És.53,5. És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Prófécia Jézus Krisztus engesztelő áldozatának minden Megváltásban hivő emberre kiható gyümölcséről, áldásáról!!!!! Alapige szivünk hústáblájába vésve Szent szellem által.
Egyébként senki nem mérlegelgeti a betegek hitállapotát - mindenki sajátmaga mérlegeli és éli meg minden élethelyzetére vonatkozóan  a s a j á t   h i t é t . . A hit meg hallásból, a hallás meg Isten igéje által van.
Csaba, mint mondtam előbb is, legyen mindenkinek a   " h i t e    s z e r i n t "!
Mt 8,13:  És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.
Jézust idézni ugye azért még nem dogmagyártás??????
Dogmagyártást személyszerint visszautasitom.
De azért nincs harag....ugye? :055:
Zsuzsa

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Április 14, 10:43:29
Örülök, hogy visszaútasítod a dogmagyártást!
:igen:
Persze, hogy nincs harag!
Tudod Jézus sebek nélkűl a testén is tudott betegségeket gyógyítani!
De nem a betegségeink miatt, hanem a bűneink miatt sebesítetett meg!
A kereszthalálra nem azért volt szűkség, hogy pl. egy keresztyén ne legyen rákos, ezt az Úr Jézus a sebei nélkűl is bármikor meggyógyíthatja!
Sebei által a szellemünk nyert üdvösséget, s nem a testünk!
Ez az igazi gyógyulás, amit az Úr Jézus Krisztus Váltságáldozata szerzett: a bűnöknek bocsánata!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Április 14, 12:13:54
Pal apostol a hit nagy embere beteg volt?
A tuske a testeben mi is egesz pontosan?
Kijelenthetunk valami biztosat a Szentiras alapjan?A provokációt az alatt értettem, ahogy a kérdést megfogalmaztad.
Az első mondat után, nyugodtan pontot is tehettél volna.
A másik amit Csaba is ír, hogy ez mindig vita tárgya: lehet e egy hívő ember beteg?

Ki merem jelenteni, az aki tökéletesen betölti a Krisztus törvényét, nem lehet beteg.
Azt viszont tudom, hogy én még ilyen emberrel nem igazán találkoztam, bár lehet, csak nem tudtam róla.
Pál sem volt tökéletes, ezért mondja neki az Úr: elég neked az én kegyelmem. Miért volt szüksége kegyelemre, a megtérése után? Azért amiért nekünk is, mert még mindig követünk el hibákat, ha tetszik bűnt. Így van, hogy az ördögöt be engedjük az életünkbe, vele a betegséget is.
Ellenben kegyelem alatt vagyunk, és ha bűnt is követett el az ember, az Úr megbocsát.
 :2smitten:

Ha pontot tettem volna, akkor kijelentésnek számított volna.
Viszont ha ezt a kérdést sem szabadott volna feltenni, akkor a Szűz Máriás hozzászólásokat sem kellett volna leírni hanem hagyni!? :167:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Április 14, 12:15:06
Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az Ige erről nem beszél konkrétan, mert igazából tényleg nem fontos. Valami olyan dolog volt, ami visszatérően okozott problémát Pál apostol számára, ami arra késztette, hogy alázatban maradjon.
Egy olyan jól képzett, művelt embernek nem biztos, hogy éppen a testi fájdalom az, ami alázatosságra készteti. Sok minden lehet / talán a mai sztár-szolgálóknak is jó lenne egy ilyen "tövis"/ és igaza van Csabának nem ez a fontos, hanem ahogy Pál apostol a dologhoz állt. Háromszor könyörgött, Isten nem vette el, soha többé nem esik szó róla. Elfogadta, hogy ezzel együtt kell élnie. Bármi legyen is, egyáltalán nem akadályozta meg szolgálatának betöltésében. Ezért nagy példa lehet nekünk. :2smitten:

Én is igy értelmezem. Isten a kijelentések nagysága miatt adta a "tövist" Pál testébe, hogy "felettébb el ne bizakodjon" - Isten tökéletesen ismerve Pált, teljes alázatban tartotta mindvégig hogy beteljesithesse azt a rendkivüli szolgálatot, amit neki adott.
Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az Ige erről nem beszél konkrétan, mert igazából tényleg nem fontos. Valami olyan dolog volt, ami visszatérően okozott problémát Pál apostol számára, ami arra késztette, hogy alázatban maradjon.
Egy olyan jól képzett, művelt embernek nem biztos, hogy éppen a testi fájdalom az, ami alázatosságra készteti. Sok minden lehet / talán a mai sztár-szolgálóknak is jó lenne egy ilyen "tövis"/ és igaza van Csabának nem ez a fontos, hanem ahogy Pál apostol a dologhoz állt. Háromszor könyörgött, Isten nem vette el, soha többé nem esik szó róla. Elfogadta, hogy ezzel együtt kell élnie. Bármi legyen is, egyáltalán nem akadályozta meg szolgálatának betöltésében. Ezért nagy példa lehet nekünk. :2smitten:

Én is igy értelmezem. Isten a kijelentések nagysága miatt adta a "tövist" Pál testébe, hogy "felettébb el ne bizakodjon" - Isten tökéletesen ismerve Pált, teljes alázatban tartotta mindvégig hogy beteljesithesse azt a rendkivüli szolgálatot, amit neki adott.

Félreértés ne essék, a tövist nem Isten adta hanem a sátán. Isten csak hagyta a tövist és nem vette el!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2010 Április 14, 13:51:37
A biblia a betegségeket, csapásokat, mindig össze hozza a bűnnel.
Nem szabad elfelednünk, hogy Jézus tanítása szerint, még a rossz gondolat is bűn.
Azt pedig egyikünk sem tudja, hogy a másiknak néha /vagy mindig/ mi jár a fejében.
Vagy a nyelvünkel is sok bűnt követünk el.
Ezért a kegyelem folyamatos, nem csak egyszeri. Ezért nincs is mivel dicsekedni.
Pál ember volt, olyan mint mi.
A Sátán pedig ismerte a gyengéjét.
Isten pedig úgy döntött, hogy Pál ne fuvalkodjék fel, nem vette le rólla ezt az átkot.
Ezzel nekünk is pédát mutatva, hogy ne nézzük le beteg testvéreinket, ne forduljunk el tőlük.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Április 14, 13:59:53


"Félreértés ne essék, a tövist nem Isten adta hanem a sátán. Isten csak hagyta a tövist és nem vette el!"

A Biblia igy fogalmaz: tövist "kaptam", máshol: tövis "adatott testembe",  csak a pontosság kedvéért, nincs megnevezve  ki adta. Az viszont már meg van irva, hogy Pál kérésére Isten nem vette el.Az első felénél feltételezésre hagyatkozva,  valószinűbb hogy Sátán küldte a gonosz angyalt, nem Isten. Ugyhogy kösz hogy felhivtad a figyelmemet Anti  :afro:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Irma - 2010 Április 14, 15:54:18
Kedves Erdei!

Már meg ne haragudj, de nem durva erre még csak gondolni is :

"...Ezzel nekünk is pédát mutatva, hogy ne nézzük le beteg testvéreinket, ne forduljunk el tőlük..."

Bár ha jól belegondolok van egy olyan elterjedt nézet, különösen karizmatikus körökben, hogy aki hitben jár az nem lehet beteg. Ezért aztán ha valaki megbetegszik számíthat még arra is, hogy a "kedves testvérek" még hitét is kétségbevonják.
Pedig testünk megváltása még nem történt meg, és így időről-időre előfordul a "legkülönb" hivővel is, hogy megbetegszik. Igaz ha jól belegondolok nem is nagy "divat" a beteglátogatás. Pedig min látjuk Isten egyik legnagyobb szolgálója testi erőtlenségről ír levelében.

Édesanyám egész földi életében tartotta magát ahhoz a Jakabi Igéhez : "....13.    Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen.
14.   Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.
15.   És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. ..."  és nem volt szüksége gyógyszerekre.  Vágyom arra, hogy én is tudjak hitben teljesen az Úrra hagyatkozni minden dolgomban, igy ebben is.

 :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: erdei - 2010 Április 14, 16:45:33
Drága Irmám

Sajnos valóban, aki szegény vagy beteg attól elfordulnak.
Valóban, a pünkösdi karizmatikus közösségeknél tapasztaltam ezt a jelenséget.

Kedves Zsuzsa

2Kor 12:7  És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nékem a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam.

Jak 1:13 Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.

Egyértelmű, kitől jött az "áldás".

 :044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Irma - 2010 Április 14, 18:34:38
Azt hiszem, hogy abban nincs nézeteltérés köztünk, hogy : minden jó és tökéletes ajándék felülről származik. Ami nem ebbe a kategóriába tartozik, azt a nagy "szétdobáló" hozza az életünkbe, de ebben az esetben / és azóta is sok más esetben is / Isten az aki a könyörgő szóra, nem veszi el hanem meghagyja. Ebben az esetben szinte mindegy is, hogy mi volt az, de valóban nagy a valószinűsége, hogy valamilyen betegség. De Pál apostolnak visszatérően fájdalmat okozott. Amerre Pál apostol jár két dolog történik biztosan, valamilyen üldöztetés és plántálódik egy gyülekezet. Csodák sokasága, jelek, gyógyulások történik és őmaga testileg gyengélkedik. Ezt nem lehet könnyű elhordozni, pláne ha hozzávesszük, hogy az akkori evangelizáció milyen messze más volt a mainál. Képzeljük csak el Pál apostolt, amint az Ismeretlen Istenről prédikál a görögöknek, akik a test tökéletességét tartották fontosnak és jön egy ember, erővel és hatalommal prédikál, de aztán kiderül a testi gyengesége. És mégis az evangélium terjed. Van valami fantasztikus abban, hogy Isten egy testi gyengeséggel küzdő embert ruház fel ezzel a szolgálattal. Csodálatosan kedves a mi Istenünk! Engem nagyon meghat ez, hogy a Biblia tudósít erről minket, így olyan gyenge és méltatlan embernek is van reménye, mint én vagyok.
Köszönöm Uram !  :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Április 24, 04:46:41
Mennyei Valuta

És amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. (Máté 21: 22)

A természetes világban pénzt adunk cserébe a dolgokért, amiket akarunk, és amire szükségünk van. De a szellemi világban a hit az, amit cserébe adunk. A Biblia azt mondja, hogy amikor imádkozunk, ha van hitünk, meg fogjuk kapni, amiért imádkozunk.

A hit mennyei valuta. A hit hegyeket mozdít. A hit természetfeletti ajtókat nyit meg. A hit tetszik Istennek. Mi a hit? Az, hogy egyszerűen hiszel Istennek és az Ő Igéjének. Az, hogy hiszel jóságában, és tudod, hogy Ő megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik. A hit az, hogy elhiszed, hogy Isten ígéretei igazak. Az, hogy engedelmeskedsz az Igéjének. Honnan jön a hit? Mindenki a hit egy mértékét kapja. A Róma levél azt mondja, hogy a hit Isten Igéjének hallásából növekedik. Minél többet hallod Isten Igéjét, annál valóságosabb lesz az életedben, és annál könnyebb lesz hinni az Ő ígéreteinek.

Nem számít, mennyi hited van ma, határozd el magad, hogy engedelmeskedsz Isten Igéjének. S ahogy hallod és engedelmeskedsz az Igének, hatalmat kapsz hit által - és ebben előre fogsz haladni -, hogy birtokba vegyél minden jó ajándékot, amit Isten tart fenn számodra!

Ima a mai napra:
Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Igéd hatalma munkálkodik az életemben. Alávetem magamat Neked ma, és kérem, hogy a hit-magok a szívemben erősödjenek meg. Megnyitom a szívemet Neked, és kérlek Téged, hogy távolíts el bármely kételyt vagy hitetlenséget, hogy teljes szívemmel szolgálhassalak Téged életem minden idejében. Jézus nevében. Ámen.


Fordította: Horváth Lídia        //
http://mindenlehetseges.shp.hu/hpc/web.php?a=mindenlehetseges&o=joel_osteen:_mennyei_valuta_jsxP
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Május 02, 08:05:01
Bibliai elmélkedések - Valóban minden út egy helyre vezet?

Sok embernek az a véleménye, hogy bármelyik úton keresi az ember Istent, végül megtalálja. Vagyis, minden út őhozzá vezet. Ez azonban a Biblia szerint nem így van. Jézus ezt mondta:

"Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket." ( Mt 7,13-20 )

Vagyis Jézus megkülönböztet szoros és tágas kaput, keskeny és széles utat. A szoros kapuról és keskeny útról azt mondja, hogy kevesen találják meg. Kevesen, ha összehasonlítjuk azoknak a számával, akik a tágas kapun mennek be, és a széles úton járnak. Vagyis Jézusnak az a véleménye, hogy egyetlen út vezet az életbe, és minden más út a veszedelembe vezet. Ő ezt mondta magáról:

"És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok; az útat is tudjátok. Monda néki Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy; mi módon tudhatjuk azért az útat? Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam." ( Jn 14,3-6 )

Vagyis Jézus maga az út minden ember számára. Vagyis az út nem egy hely, egy módszer vagy tanítás, egy vallás, hanem egy személy. De Ő nem csupán az Út, Ő a Kapu is.

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, a kik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok. Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál." ( Jn 10,7-9 )

Jézus azt állítja magáról, hogy Ő az Ajtó és Ő az Út. Vagyis a Biblia minden módszert, minden tanítást, minden vallást a széles úthoz sorol, ahol nem a Názáreti Jézus Krisztus az Ajtó és az Út. Ezt egyértelműen ki is mondja:

"Legyen tudtotokra mindnyájotoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, a kit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben. Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé. És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk." ( ApCsel 4,10-12 )

A Biblia szerint nincs más név, nincs más ajtó és nincs más út. Ezért, ha valaki nem a megadott módon közeledik Istenhez, akkor csalódni fog. Ráadásul önmagát csapja be és senki mást nem hibáztathat.

Jakab ezt mondja:"Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek."

( Jk 4,8 ) Ez hívőkre vonatkozik, de a közeledés minden ember számára adott lehetőség, aki a Szent Szellem vonzását érzékeli. A közeledésnek azonban megvannak a szabályai.

http://canadahun.com/forum/blog.php?b=15035
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Május 03, 13:01:33
A szellemek megítélése

A keresztények négyféle szellemet különböztethetnek meg:
(1) a Szent Szellemet (János 1:32-34);
(2) jó angyalokat (Apostolok cselekedetei 12:1-11);
(3) gonosz szellemeket (Apostolok cselekedetei 16:16-18) és
(4) az emberi szellemet (Lukács 9: 53-55).
A Zsidó 5:14 elmondja, hogyan lehet szert tenni gyakorlatra a szellemek megkülönböztetése terén: "Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre."
A gyakorlat alapvető fontosságú a keresztény életben, mert ha a szellemünk és az érzékeink gyakorlottá válnak a jó és a rossz megkülönböztetésében, akkor ez nemcsak nekünk magunknak segít, hanem ezáltal mások felé is tudunk szolgálni, és védelmet kapunk a hamis tanításokkal szemben is. Ez az ajándék gyakran látomásokon (Jelenések 16:13-14) és álmokon (Máté 1:20-21) keresztül jön.

Ha éretté válsz, meg tudod különböztetni a jót a rossztól, a Szent Szellem használni tud a szellemek megkülönböztetésében.
Ez az ajándék segíthet
(1) a nyomorúságban levő és gonosz szellemek által elnyomott emberek megszabadításában (Apostolok cselekedetei 16:16-18);
(2) az ördög szolgáinak a felismerésében (Apostolok cselekedetei 13:9-11);
(3) az ördög cselvetéseinek leleplezésében, azért hogy a munkáját meg lehessen kötözni (Máté 18:18-20);
(4) a hibák leleplezésében (János 16:16, 1. Timóteus 4:12, 2. Péter 2:1); és
(5) azoknak az ördögi csodatevőknek a leleplezésében, akik nem Jézus nevét magasztalják fel (1. Korintus 12:3, 1. János 4:1-3).
A közmondás szerint a gyakorlat teszi a mestert. Nagy gyakorlatra van szükség ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól.
Nem elég azonban gyakorlatra szert tenni; táplálkozni kell az Igével. Figyeld meg, hogy Jézus a szavával, az igéjével űzte ki a gonosz szellemeket.(Mk.5.8,34,4l...)
 /Marilyn Hickey/
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 03, 15:44:58
"Jézus a szavával, az igéjével űzte ki a gonosz szellemeket.(Mk.5.8,34,4l...)"

Ámen!  :169:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Május 08, 04:20:36
ISTEN GONOSZ LENNE?

     Sajnos sokan vélekednek úgy, hogy a betegségek, járványok, balesetek, katasztrófák Istentől származnak. Egy gonosz Isten-kép alakult ki ezekben az emberekben, ezért nem is gondolnak arra, hogy Isten maga a szeretet.
(1Ján. 4,16-. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet;és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. )

Egyetlen gyermekét szerető szülő sem cselekszik gonoszságot magzatával. Csemetéjét nem úgy tanítja meg a forró kályha veszélyére, hogy nekinyomja a kezét. Hanem figyelmezteti a veszélyre, s ha ennek ellenére hozzányúl, akkor az fájdalmasan érinti, de tanulni fog belőle. Isten sem gonosz, nincsenek csapások az eszköztárában. A Mindenható is figyelmezteti népét, de nem mindenki veszi Őt komolyan. Az Úr segítő karját nyújtja a teremtményei felé, de nem mindenki tart igényt az oltalmazó kézre. 

Jób 34,10. 12. …Távol legyen Istentől a gonoszság, a Mindenhatótól az álnokság! Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!

Jak. 1,13. 17. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, Ő maga pedig senkit sem kísért. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.


     A félreértések, a rossz berögződések a Szentírás szövegének helytelen magyarázatából erednek. A helyes értelmezés világossá teszi, hogy Isten egy szerető Isten, aki soha el nem hagy, és mindig a te oldaladon áll.
(Zsid. 13,5- Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, a mitek van; mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled)
A helytelen fordításokból fakadó félreértéseket Kenneth E. Hagin az alábbiak szerint világítja meg a REDEEMED FROM POVERTY, SICKNESS, AND SPIRITUAL DEATH – Megváltás a szegénység, a betegség és a szellemi halál átkától – című könyvében:

    »Az 5 Mózes 28,15-22.; 27-29.; 35.; 58-61. Igékből világosan láthatjuk, hogy a betegség a törvény átka. Az itt felsorolt halálos betegségek – a 61. vers alapján valójában minden betegség – részei az Isten törvényének megszegéséért járó büntetésnek.
    Ezeknek az Igéknek a King James féle fordítása arra vezetne bennünket*, hogy elhiggyük: Maga Isten helyezi a betegségeket és kínokat az Ő népére, mivel így szól: “Megver téged az Úr...”
 
 Dr. Robert Young, a Tanácsok a Biblia értelmezéséhez szerzője rámutat, hogy az eredeti héberben az Ige inkább megengedő értelemben áll, nem pedig okozatiban. Valójában így kellett volna fordítani: “Az Úr meg fogja engedni, hogy megverjenek ... az Úr meg fogja engedni, hogy ezek a csapások rád szálljanak...”.
   
A King James Version-ban sok más Ige is okozati értelemben került lefordításra. Az Ésaiás 45:7 például így hangzik: “én alkotom a fényt, én teremtem a sötétséget; én szerzek békét, és teremtek gonoszt: én, az Úr teszem mindezeket a dolgokat.” Teremt Isten gonoszt? Nem. Ez ördöggé tenné Istent. Isten talán engedélyezi a gonoszt, de nem Ő teremti azt.
    Az Ámós 3:6 a King James-ben kijelenti: “Megszólal-e trombita a városban, hogy az emberek ne félnének? Lehet-e gonosz a városban, amit nem az Úr tett?” Ha Isten elkövet gonosz dolgokat, akkor nincs joga megítélni az embert a vétkéért. De Isten nem tett gonoszt; csak megengedi a gonoszt, mint következményt igazságossága folytán. Hatalmas különbség van az elkövetés és az engedélyezés között.
   

Az 1 Sámuel 16:14 azt mondja, amikor Saul király hibázott “az Úrnak Szelleme eltávozék Saultól, és gonosz szellem kezdé gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett.”
    Valójában az történt, hogy Saul a vétkével megtörte az Istennel való közösséget és Isten megengedte, hogy az ördögtől származó gonosz szellem gyötörje őt.

   
Nem, Isten nem küld csapásokat és betegségeket a népére, ahogy ezek a versek mutatnák. Isten Igéje nem azt tanítja, hogy ezek a dolgok közvetlenül Istentől jönnek.
    Amikor Isten népe megszegte az Ő parancsolatait, nem álltak többé az Ő szent védelme alatt. Nem tehetett mást, megengedte az ördögnek, hogy rájuk hozza ezeket a gyötrelmeket. Bűnük és rossz cselekedeteik miatt szálltak rájuk azok a halálos csapások.
    Az 5 Mózes 28 számos betegséget sorol fel, az engedetlenség átkaként. Közéjük tartozik a döghalál, tüdőbaj, láz (minden fajtáját beleértve, mint a tífusz, skarlát, hastífusz, himlő, és minden más kitörő láz), gyulladás, égés, Egyiptom fekélye, rühesség (minden bőrbetegség), viszketegség, elmebaj és vakság.
    A 60. vers alapján hozzátehetjük ehhez a listához: “Egyiptomnak minden nyavajája, melyektől irtóztál”. A 61. vers pedig mindenre kiterjedővé teszi: “Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, amelyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében.”

   
Ezek alapján leszögezhetjük, hogy a betegségek és kórok a törvény átkának részei – és ránk kellene szállniuk. De dicsőség Istennek, “Krisztus váltott meg minket a törvény átkától” azzal, hogy eltörölte vérével a bűnünket, az engedetlenségünket. (Gal. 3:13)
   
Áldás a betegség vagy átok? Isten Igéje kijelenti, hogy átok. Mégis sokan hiszik, hogy Isten “megáldja” a gyermekeit betegségekkel és kórokkal. Isten Igéje szerint a betegség átok, az egészség pedig áldás!
   A betegség a jólét megtörése. A betegség fájdalom és szenvedés. Rabszolgává teszi a családot és a barátokat, akiknek gondoskodniuk kell beteg szeretteikről. A betegségek és kórok az emberiség ellenségei. A betegség tolvaj és rabló.«

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Csaba - 2010 Május 08, 08:52:39
Jó reggelt Tesókáim!

Én azért elidőznék picit a fenti tanításnál!

Isten nem gonosz, nem szerzője a bűnnek és nem is igazságtalan, ezek bibliai tények!

Egyiptom uralkodója a faraó egy bálványimádó volt, aki önmagát is Istennek tekintette!

A 'tíz csapás' nem gonoszság, hanem igazságos ítélet volt egyiptomon és a faraón, amint a tűz Sodomán és Gomorán.

A fenti okfejtegetés megint oda vezet, hogy lefektet egy dogmát: 'a beteg keresztyén átok alatt van, s a hitében van a probléma'
Bla-bla és hablatty!

Most akkor a megváltott keresztyén törvény alatt van, vagy kegyelem alatt?!
Ha kegyelem alatt akkor, hogy lehet rajta a törvény átka, az az a betegség?!

Tesókáim, ha a betegség kizárólag a törvény átka lenne, soha egyetlen ember sen lenne beteg, aki befogadta az Úrat, mert Jézus a törvény átkától már megszabadított bennünket!
Mert mi is a törvény átka?
Az, hogy az ember képtelen betartani!
'a betű megől...'
Jó lenne már ezt az igét egyszer a saját szövegkörnyezetében értelmezni!Én inkább hagynám Istent saját suverén hatalma által működni!:044:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Irma - 2010 Május 08, 10:14:52
Drága Testvéreim!

Előljáróban annyit, hogy csak a Csaba hozzászólását olvastam, mert most el kell mennem. De annyit már most le akarok szögezni, csak azok kedvéért, akik valami betegségben szenvednek és talán már meg is kapták a "nincs elég hited" választ. Bátorodjatok testvéreim! A testünk megváltása még ezután lesz meg, és ez a földi sátorház bizony sokszor megromlik, de épületünk van a mennyben, egy soha meg nem romló, örökké tartó hajlék, ahol már nem lesz több sírás, fájdalom, mert a régiek elmúlnak. Ott már letöröl Isten minden könnyet... de itt a földön még van betegség, van fájdalom, vannak veszteségek. Gyakran éppen azokat érik ezek akik szilárdan állnak hitükben Istenben.

Néha egy-egy betegség nagy  igazságok megértéshez is elvezethet.

 :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Május 11, 05:45:15
    NiceLife hírlevél-----------Bizalom Istenben,--Bosszú,irgalom,lelkiismeret.//kaptam//

Van 3 olyan személy, akiket kiemelkedően fontosnak tartok a Bibliai szereplők közül. Nem egy részletes jellemzést szeretnék most róluk leírni, nem. Sokkal inkább olyan érdekes vonásokat szeretnék megragadni ezen szereplők életében, olyan momentumokat amelyekből tanulhatunk, amelyek hasznunkra lehetnek hitéletünkben. Szeretném ha a körülményeket és a sokszor véletlennek tűnő eseményeket helyükre rakva igazi buzdítás lehetne mindennapi életünkre az, amit ma olvashatunk.

De kikről is van szó és mit tanulhatunk Tőlük?
Józsefről, akinek az élete sem sokon múlott, amikor testvérei meggyűlölték Őt. Dánielről, aki rabszolgaként került az akkori világ központjába. Végül, de nem utolsósorban Márdokeusról, aki Dánielhez hasonlóan nem volt hajlandó meghajolni.


József történeténél érdekes lehet megnéznünk az Ő fivéreinek dühét, irigységét. Talán fel lehet vetni a kérdést, hogy jogos volt e az ő féltékenységük József iránt? József gyakorlatilag az irigység, a bosszú áldozata lett - legalábbis ez a történet eleje. Minden bizonnyal megölték volna, ha Isten nem hat egyikük szívére, így "csak" eladták rabszolgának.

Sokszor úgy tűnik nagyon rossz dolog történt az életünkben, nem értjük és azt mondjuk miért Istenem, miért pont én? Vagy csak bosszankodunk. Ilyenkor nehéz lehet, de érdemes arra gondolni, hogy lehetne rosszabb is.. Lehet hogy nem véletlenül van ez az egész. Vajon mit hoz ki Isten ebből, mit akar tanítani nekem? Mindhárom történetben voltak olyan mély pontok, ahol nagyon könnyű lett volna feladni.
De pont ezért érdemes bajainkban és gondjainkban emlékeznünk ezekre az emberekre, és arra ahogy megmenekültek, felemelkedtek onnan, ahonnan azt hinnénk nincs kiút, és arra is, hogy Isten ma és örökké ugyanaz. Ő nem változik, ma is az a szabadító és gondoskodó Isten mint egykoron.

" Ugyan melyiketek hosszabbíthatja meg az életét csak egy arasznyival is azzal, hogy aggodalmaskodik?"
"Sőt még a fejeteken a hajszálakat is mind számon tartja. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek, mint a verebek"
(Lukács 25)


Felesleges az aggodalom, a kétségbeesés, ugyanis Istennél semmi sem lehetetlen, és ezt jól példázza József Dániel és Márdokeus története is. József és testvérei életében a bosszú és irgalom szerepe. Most olvassunk kicsit bele József történetébe egy kicsit:

"Izrael jobban szerette Józsefet, mint a többi fiát, mivel öreg korában született. Ezért egy ujjas köntöst csináltatott neki. Mikor bátyjai látták, hogy jobban szereti, mint összes többi fiát, meggyűlölték, és nem tudtak vele barátságos szót váltani." (Mózes 37:3-4)

Jogos volt a testvérek irígysége? Számít egyáltalán, vagy mentség arra a tettükre, amit tettek? Vajon a másik ember tényleges vagy feltételezett igazságtalansága ad okot vagy mentséget a gonosz tettre, szóra? Hogy tudjuk ezt a sérelmet letenni Isten lábai elé?
Maradva a történet szereplőinél - József testvéreinél - nézzünk meg egy olyan esetet, ahol szintén megmutatkozott a "nem hagyom annyiban" elv. Ahol a bosszú felülkerekedett mindenen.

Dina meggyalázása
"Dina, Lea lánya, akit Jákobnak szült, egy napon elment meglátogatni a vidék leányait. Amikor Szichem, a vidék fejedelmének, a hivvita Hámornak a fia meglátta, elrabolta, vele hált és erőszakot követett el rajta. A szíve vonzódott Dinához, Jákob lányához. Szerette a lányt és barátságosan beszélt vele. Szichem így szólt apjához, Hámorhoz: "Szerezd meg nekem ezt a lányt, hogy a feleségem legyen." Jákob megtudta, hogy lányát, Dinát meggyalázták. De mivel fiai a nyájnál voltak a mezőn, visszatérésükig Jákob hallgatott."

Ezután pedig szövetséget köt e két nép, és az összes férfi a körülmetélés miatt seblázban feküdtek gyanútlanul a városban. De mi történék e történet végén?

"A harmadik napon azonban, amikor seblázban feküdtek, Jákob két fia, Simeon és Lévi, Dina testvérei kardot ragadtak, merészen rátámadtak a városra és megöltek minden férfit; Hámort és fiát, Szichemet is megölték karddal. Dinát kihozták Szichem házából és elvonultak. Jákob fiai azután rátámadtak a megöltekre, kifosztották a várost, mivel meggyalázták húgukat. Elvitték nyájukat, barmaikat, s mindent, ami a városban és a mezőn volt. Egész vagyonukat, minden gyermeket és minden asszonyt elvittek, s elraboltak mindent, ami a házakban volt."

Az az érdekes a bosszúban, hogy még csak nem is próbál igazságos lenni . sokkal többet akar elvenni, sokkal inkább megkárosítani a másikat az "azért is", "majd megmutatom" elv alapján.

Nagyon érdekes a történetben, hogy a sajnálatos eset után, azt olvassuk, hogy "Szerette a lányt és barátságosan beszélt vele". Mit jelent ez?
Egy filmben úgy volt ez megjelenítve, hogy megbánta, hogy így cselekedett ez a férfi, és próbálta volna a lehető leginkább tisztességes úton eljárni -utólag is-, még e szörnyű dolog ellenére is. De mi volt Jákób fiainak a válasza minderre? Vajon az Ő Dia iránti szeretetükből fakadt ez a tragikus tett, vagy valami más volt az indító erő?

1Kor13 egész világosan beszél a szeretetről: "nem gerjed haragja, nem rója fel a gonoszt"

No de képzeljük bele magunkat ebbe a tragikus eseménybe mint apa, mint testvér, mint rokon . mit tennénk? Tudnánk e irgalmat, kegyelmet gyakorolni, vagy pedig a magunk kezébe vennénk a dolgot, hogy most mi igazságot, revansot veszünk? Ha valaki bosszút áll, mi lesz? Megkönnyebbül, jó lesz, vagy megoldás egyáltalán?

Viccesen szólva egy filmben ez volt erre a kérdésre a válasz: "Nem, de jobb lesz a közérzetem". Viccet félre téve, tényleg nem képes elvenni azt a nyomást, azt a szívszúró fájdalmat, amit képes adni egy ilyen tragédia, még ha csak egy apróbb sérelemre gondolunk is. "Amilyen ítélettel mértek, olyannal mérnek néktek" mondja az ige. Ha mi nem ismerünk kegyelmet, irgalmat, akkor az Isten is megtagadja Tőlünk majd azt egy napon.
Amikor Jézus elmondta a Mi Atyánkot, abban is fontosnak tartotta megemlíteni: "Bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek."
Ismét fontos lehet e kérdésen elgondolkozni: Jogos volt a bosszú? Vagy helyes volt ez az út, amelyet választottak?

Emberileg talán igen, a jogosságot sokan odatennék, hisz joguk volt visszavágni. Sok gond viszont pont abból van, hogy a sérelmekből erőt gyűjtve lesi az ember, hol tudja a másikat megkárosítani, visszacsapni, bosszút állni. S végül olyanok leszünk, amilyenek nem is gondoltuk, hogy lehetünk, talán észre sem vesszük mivé váltunk. Láthatjuk, hogy József testvérei nem csak egy esetben lettek tettlegesek haragukban.

De mit mond Jézus erről? A bosszúról, az irígységről?
"Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van: "Enyém a bosszú, én majd megfizetek" - mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval."
(Róma 12:19-21)

Micsoda? Ha valaki bánt, ha valaki rossz velem, még én legyek jó? Hogy képzeli ezt a Szentírás? Hát én teljesen alázkodjak meg a másik előtt? -kérdezhetnénk. A rosszat jóval, hogyan? Jézus azt tanítja,hogy a rosszat jóval kell meggyőzni,és Ő erről példát is adott az emberiségnek ,ami azóta is töretlen fénnyel hírdeti ezt az Igazságot. Isten azt üzeni: ne ítélj, hagyd meg ezt az ítéletet nekem! Ha mi magunk ítélünk, elvesszük Istentől az ítéletnek a jogát, ha mi akarjuk elintézni, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy csak egyre inkább elmérgesedik a dolog; a másik hogy inkább megkeményedik annak az embernek a szíve, aki a bosszút táplálja.

A záró momentum József történetéből
Képzeljük el azt magunk előtt, hogy mi lett volna, ha József szívében fele annyira ott lett volna az a "nem hagyom annyiban, megbosszulom" elv, amikor ott álltak kiszolgáltatva neki testvérei. Emlékezhetett volna arra a sok rosszra, amit tettek vele, hogy milyen szenvedéseken kellett átmennie . de nem, nem fizetett a rosszért cserébe rosszal. Egyszerűen csak ennyit tudott mondani: Gyertek testvéreim, hadd öleljelek meg titeket, igen én vagyok az József.

És most figyeljük meg az ige jelentőségét: A rosszat győzd meg jóval!
Próbáljunk meg beleérezni József testvéreinek egy kicsit a helyébe magunkat, próbáljunk meg belenézni a szívükbe. Vajon ez az egész végkifejlet, nem-e inkább a jó irányba mozdította el Őket, mintsem a rossz felé. Biztos vagyok benne, hogy a fivérek életében ez egy jelentős nap volt, a változás napja, és sok minden megváltozott az Ő viselkedésükben. Elgondolkodtató nemigaz? József helyesen cselekedett, Isten szerint. És talán épp ezért lett olyan mesébe illően szép a történet vége. Mekkora különbség!

Néha csak egy kicsit csendben kell maradnunk és várni az Úrra, és türelmesnek lenni:
"Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az Úrra utaidat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben és várj az Úrra!" (Zsoltár 37:4-7)

Hiszünk a Biblia szavának? Hiszünk Isten kijelentésének? Elsődlegesnek kell lennie, hiszen vágyunk Isten után, keressük Őt. Így el kell hinnünk ezt is: "jogodra fényt derít". Talán nem azonnal, talán nem emberi gondolkodás szerint minél hamarabb, minél inkább .. Isten tudja a legmegfelelőbben .. csak bízzuk rá magunkat.

József történetének üzenete ez ma nekünk: Igenis megéri türelmesnek, alázatosnak, és irgalmasnak lenni.

Meghajolni vagy nem hajolni?
Csak egy apró mumentum erejéig szeretnék kitérni Dániel és Márdokeusra.
Márdokeus és Dániel sem volt hajlandó meghajolni. Míg Márdokeus Hámán előtt, Dániel egy aranyszobor előtt nem volt hajlandó meghajolni, imádni azt, a történetet már fejből tudjuk.
Még ma is, visszatekintve, egyesek komolyan azt állítják, hogy Márdokeus kissé túlfeszítette a húrt. Meglehet. De azt nem tudjuk, mi minden késztette tettére. Tegyük fel, hogy volt benne egy csepp hajthatatlanság, legalábbis meggyőződéses férfiú volt, és nem félt az elvhű élettől. Inkább vállalta volna a halált, mintsem hogy feladja azt, amit helyesnek hitt. Ha úgy tetszik, mondd, hogy fanatikus volt, de Isten parancsát nézve tett így, és volt mersze e parancs szerint élni.

Dánielnek is az volt az egyik legnagyobb baja más szemében hogy Isten parancsát feljebb helyezte az uralkodó parancsánál, miszerint hajoljon meg, vagy legalábbis csak csináljon úgy. . Márdokeus sem volt képes erre . pedig körülöttük mindenki megtette ezt .. vajon nem e volt ereje a tömegnek, a tömeg vonzásának? Mégis hogy voltak képesek ennyire erősek maradni? Mi a tanulságunk ebből? Nem mindig az a jó amit sokan csinálnak . nem mindig az a jó a helyes, ami még épp belefér amit tesz mindenki, vagy amit elfogadottnak tart a közvélemény.

George Washington mondta egyszer: "Igyekezz ébren tartani szívedben a mennyei tűz kicsiny szikráját, a lelkiismeretet!"

Apropó lelkiismeret: A lelkiismeretünkre bármikor hagyatkozhatunk?
NEM! A lelkiismeret becsapható, elnyomható, előbb utóbb egy üresen kongó semmihez hasonló valami lesz. A tömeg és mi magunk is alakíthatjuk, elnyomhatjuk azt.Nem véletlen olvassuk: "Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halaira menő út." (Példabeszédek 14:12).Más szóval, megeshet, hogy addig teszünk valamit, amíg Végül a lelkiismeretünk elhallgat. A szívünk megkeményedik, nem ítéli el többé a huni.

A lelkiismeret fontos
A lelkiismeret az a halk, belső hang, amin keresztül a Szentlélek a jóra, az igazságra és a kötelességre kíván rávezetni. Ha viszont figyelmen kívül hagyjuk lelkiismeretünk szavát, ha elutasítjuk, nem fogadjuk el figyelmeztetéseit, bűnös természetünk megkeményedik (lásd Zsidók 3:13). Észre sem vesszük, és a bűn alattomosan becsaphat, szokássá merevedhet.

Mi a teendőnk tehát lelkiismeretünk tisztán tartásával kapcsolatban?

1. lépés
Kezdjük azzal, hogy megfogadjuk a figyelmeztetéseket, amelyeket Isten a lelkiismeretünk által akar tudatosítani bennünk! Még ha torzult is a becsületünk és a lelkiismeretünk, a mindenható Isten akkor is azon keresztül kíván elérni. Mondjunk igent Istennek, mikor a jó döntés felé húz a szívünk! Válaszoljunk, amikor a lelkiismeretünk által figyelmeztet, hogy valami nincs rendben! Van egy régi mondás: "Ott kell elkezdeni, ahol vagyunk.", "Egyetlen lépéssel kezdődik még az ezer mérföldes út is."Talán Isten éppen arra akar rávezetni, hogy meglegyünk valamit? Tegyük megl A lelkiismeret által szól hozzánk az imában? Feleljünk neki! Arra késztet a Szentlélek, hogy változtassunk valamit az életünkön? Hajoljunk meg hatalma előtt, és változtassunk!

2. lépés
A lelkiismeret megtisztítása érdekében tett következő lépés, ha gondolatainkat Isten Igéjével töltjük be. A Biblia erkölcsi elvei megvilágosítják a lelkiismeretet. Nem sodorhat magával a tömeg, ha a lelkiismeretünk az Igében gyökerezik. Ha Isten Igéjét a szívünkbe fogadjuk, még az erkölcsi relativitást követő világban is képesek leszünk különbséget tenni a jó és a rossz között. Isten mércéje abszolút. A jó nem attól válik azzá, hogy én magam jónak ítélem. Nem lehet egyszerűen azzal eldönteni, hogy mi a jó, ha hallgatok az erkölcsileg romlott lelkiismeretemre. Isten az Igéjében határozza meg, mi a helyes, és kinyilatkoztatja az igazságot. Törvénye adja a társadalom erkölcsi elveit, egy keretet biztosít, amelyen a társadalom nyugszik.
A zsoltáros világosan rámulat, milyen fontos Isten törvényének vezetését követni:
"Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által? Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól! Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened." (Zsoltárok 119:9-11)
Később így imádkozik: "Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát" (18. vers).

Mély vallásosság jellemezte azt a kort, amelyben Luther Márton felnőtt. Az emberek gyakorlatilag rettegtek Istentől. A keresztények féltek a purgatóriumtól, mert azt hitték, hogy bűneikért lakolva, lelküknek évekig szenvedni kell, mielőtt nagy sokára bejuthatnak a mennyországba. Az egyház viszont ajánlott erre valami megoldást. Azt tanították, hogy a bűnbocsánat megvásárolható, és így a hívek lerövidíthetik a purgatóriumban töltendő idejüket. Nem nehéz elképzelni, hogy milyen virágzó üzlet lett a bűnbocsátó cédulák árusítása!
Luther Márton viszont elkezdte tanulmányozni a Bibliát. Hatott rá, amit Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levelében olvasott. Felfedezte, hogy a kegyelmet Isten ingyen adja, és egyedül csak Ő képes a bűnösöket megigazítani. Luther ennek alapján arra következtetett, hogy Isten kegyelmét nem lehet eladni és megvásárolni.
Károly király, a Német-római császárság uralkodója egy gyűlést hívott össze, amelyen hercegek, főméltóságok, előkelő egyházi személyek vettek részt. Luther egyedül állt előttük, hitét képviselve.
Ezek pedig Luther szavai:
"Nem fogadom el a pápák és a tanácsosok tekintélyét, amelyek ellentmondanak egymásnak, hacsak meg nem győznek a Bibliából, és tiszta érvekkel. A lelkiismeretem Isten Igéjének rabja. Nem tudok, és nem is akarok visszavonni semmit, mert a lelkiismeret ellenére cselekedni nem helyes, és nem is biztonságos. Isten engem úgy segéljen! Ámen"

Az okos és bolond
A bibliai történet, mely szerint a bolond a homokra építi a házát, melyet elsodorja a természet erői, nem más mint az életünk háza. Ez a ház a mi életünket jelképezi .. Valószínűleg mind a két ház látszólag szép volt. Az okos és a bolond emberé is, de végül csak az okos emberé maradt épen, mivel az alap nem volt hasonló a bolond emberéhez. Mert a lényeg azon volt, hogy az alap, a háznak az alapja, életünknek az alapja Ki legyen, vagy milyen dolgok? Jézus a kőszikla, ha Ő az alapja életünknek, és a Biblia szavához viszonyítjuk a dolgokat, Isten szavához mérjük a dolgokat, hogy vajon mi a jó és mi a rossz, akkor világos választ kapunk az élet minden kérdésére . ha meg akarjuk látni a választ természetesen. A lényeg, hogy merjük vállalni azt, hogy hibázhatunk, hogy nem vagyunk tévedhetetlenek, rendeljük alá életünk mindennapján döntéseinket Istennek. Úgy tegyük a mindennapi dolgokat, hogy ne felejtsük el, mit kért Isten tőlünk többek között, talán e két dolog az egyik legfontosabb.

Szeressük az embertársainkat, mint magunkat. És hagyjuk meg az ítéletet neki.

Legyünk szelídek, igazságosak, irgalmasok, ahogy Jézus Krisztus kérte Tőlünk. Azért szeretné , mert szeret minket, szeret minket annyira, hogy életét adta értünk, ez nem akármilyen szeretet! .Ami fölött csak úgy átnézhetünk .. ---Hát jó, meghalt, de én szeretnék élni, szeretném megvalósítani önmagam, teljesen csak magamra figyelek, nem érdekel senki és semmi . míg teljesen el nem távolodunk Őtőle.

Dániel, József, és Márdokeus életének különösebb mélyebb vizsgálódásai nélkül is láthatjuk, hogy pár dolog feltétlenül szükséges, ha változni akarunk, vagy ha megakarunk maradni a hitünkben akkor is, hogyha nehézségek, igazi kőkemény kihívások jönnek, amikor a tömeg sodrásával szemben kell haladnunk, amikor bátornak kell lennünk, amikor úgy érezzük mélyebbre már nem is süllyedhetnénk.

LEGYÜNK TÜRELMESEK! (mint József)
Isten sosem feledte el híveit . nem olyan Ő, mint az sokan feltételezik .. Nem hall nem lát, visszavonult mondják sokan. Jézus él! És megmutatkozik mindenki életében, aki tiszta szívvel bízik benne. S ne legyünk rövid látóak, bízzunk Istenben: Ő tudja igazán mi jó nekem!

LEGYÜNK SZELÍDEK (mint József)
Nem jelent mást, mint ellent mondani emberi énünknek, az egó kiteljesedésének. Persze, legyen egészséges önbizalmunk, de ne felejtsük: A biblia azt mondja, hogy a szív csalárdabb minden dolognál . ne hagyjuk szabadjára indulatainkat, haragunkat, bosszúvágyunkat. József történetében láthattuk hova vezet a Bosszú elmérgesedése és a megbocsátani tudó lelkület; két teljesen más véglet alakulhat ki attól függően, hogyan döntünk.

LEGYÜNK BÁTRAK (mint Eszter) és HŰSÉGESEK (mint Dániel)
A mai nap megemlített bibliai szereplőknek nélkülözhetetlen tulajdonsága volt a Bátorság? Enélkül ugyan hogyan lehetne kiállni Isten igéje mellett, Isten törvénye mellett minden esetben. Mi, akik tudatában vagyunk abban, hogy egyszer lesz egy üldözöttség, egy teljes kivetettség azok számára, akik a Szombatot ünnepelik, nem kell e az apró hétköznapi dolgokban is kiállni büszkén hitünk mellett, mindig alázattal képviselve Isten számára fontos értékeket?

LEGYÜNK ALÁZATOSAK (mint Dániel és József és Eszter is)
Jézus Krisztusnál senki sem alázkodott meg jobban. És ezt nem akármiért tette. Érted és értem, hogy örök életet nyerhessünk általa, hogy legyen hosszú távú értelme az életünknek. Ha úgy érzed igazságtalanok veled, csak gondolj erre, hogy Ő mi mindent viselt el érted: leköpték, ütötték, gyalázták, végül keresztre feszítették.

Zárszóként pedig szeretném a lelkiismeret tisztaságának fontosságát megerősíteni:
Ha a lelkiismeretünk Isten Igéjében gyökerezik, akkor mi is elkerülhetjük, hogy elsodródjunk a tömeggel. Mi is képesek leszünk ellenállni korunk erkölcsi gonoszságainak. Képesek leszünk becsületes életet élni becstelen időkben, tiszta életet élni a tisztátalanság közepette, türelmet tudunk gyakorolni a haraggal jellemezhető korban, és meg tudunk bocsátani a keserűség és neheztelés idején.
Ha Isten Igéje megvilágosítja elménket és lelkiismeretünket, képesek leszünk világosságot vinni a világba.
      

Czékmán Attila (klinnsy)//http://adventista.hu/nicelife/cikkek/bizodalom/bosszuirgalom.php
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 11, 10:17:01
Kemény beszéd, de szükségünk van a "felnőtt" táplálékra!  :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Irma - 2010 Május 11, 10:50:16
Mindíg nagy vigasztalás volt számomra, hogy Isten még a verebecskéket is számon tartja, és hányszor - mint most is - a szívemig hatolt a vigasztalás, hogy az én Atyám drágábbnak tart a "verebecskéknél" és gondol rám. Különösen nagy vigasz amikor az ember az elfelejtettség, elutasítottság kemény pusztáján megy át. Köszönöm.
 :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Május 15, 03:19:32
Joel Osteen           Isten feléd irányuló gondolatai.

És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája! Számlálgatom őket: többek a fövénynél. (Zsoltár 139: 17 – 18)

Tudod-e, hogy Isten éppen most is rólad gondolkodik? Állandóan gondolkodik rólad. Mindig a gondolataiban vagy. Tudod-e, hogy min gondolkodik? Nem arról, amit rosszul tettél az életedben. Nem, Ő azokról a jó dolgokról gondolkodik, amiket a jövődre tartogat. A Jeremiás 29:11 azt mondja, hogy az Ő gondolatai a javunkra vannak. Az Ő tervei arra vannak, hogy sikeressé tegyen bennünket, és jövőt és reménységet adjon nekünk. (Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.)

Tudod-e, még min gondolkodik? Azon, hogy mennyire szeret téged. Nem haragszik rád, hanem őrülten „szerelmes” beléd! Hadd hozzon ez a szeretet biztonságot a szívedbe és elmédbe. Csak végy most egy mély lélegzetet, és szívd magadba szeretetét és békességét. A Biblia azt mondja, hogy a teljes szeretet kivet minden félelmet. Amikor elfogadod az Ő szeretetét, az kiűzi a félelmet, és teljes bizonyosságot ad, hogy megragadd a jó dolgokat, amiket fenntart számodra.

Ima a mai napra:

Istenem, Atyám, köszönöm, hogy gondolsz rám ma. Köszönöm, hogy szeretsz engem, és munkálkodsz az életemben. Elfogadom a Te szeretetedet, amely kiűz minden félelmet. Tégy engem újjá, ahogy Rólad elmélkedem. Jézus nevében. Ámen.

Fordította: Horváth Lídia
http://mindenlehetseges.shp.hu/hpc/web.php?a=mindenlehetseges&o=joel_osteen:_isten_feled_iranyulo_gondolatai_Vr4U
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 15, 14:51:33
 :169:
Köszi ermaha!

"Tudod-e, hogy Isten éppen most is rólad gondolkodik? Állandóan gondolkodik rólad. Mindig a gondolataiban vagy. Tudod-e, hogy min gondolkodik? Nem arról, amit rosszul tettél az életedben. Nem, Ő azokról a jó dolgokról gondolkodik, amiket a jövődre tartogat. "

Ez annyira kedves és bátorító gondolat!
 :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Május 17, 05:49:53
Az  élet igéje //2009 ápr//

Szomjaztál-e  már valaha a végtelenre?
Érezted-e valaha szívedben az emésztő vágyat, hogy átöleld a mérhetetlen mindenséget?
Vagy  más szavakkal:voltál-e  már magadban elégedetlen  azzal, amit csinálsz,  és azzal, ami vagy?
Ha  így van, akkor boldogan  fogod felfedezni azt  az életszabályt, amely  elvezet téged az áhított  teljességre, s nem  engedi,hogy elfecséreld napjaidat.

 
Van  az evangéliumnak egy  elgondolkodtató mondata,  amelyet ha csak egy  kicsit is megértünk,  ujjongással fogadunk. Sűrítve  megtaláljuk benne mindazt,  amit az életben tennünk  kell. Összefoglalja mindazokat  a törvényeket, amelyeket  Isten az emberi szív  mélyébe vésett.

Hallgasd  meg:„Amit akartok azért,hogy az emberek tiveletek cselekedjenek,mindazt ti is úgy cselekedjétek velük;mert ez a törvény és a próféták.” (Mt 7,12).
Ezt  a mondatot nevezik „aranyszabálynak”.Ismerte  már Seneca és Kínában  Konfuciusz.

Krisztus  mondta így, de már  előzőleg ismerték az  egész világon. Benne  volt az Ószövetségben.
És még sokan mások. Már ebből is látszik, hogy Isten mennyire fontosnak tartja: azt akarja, hogy minden ember életének ez legyen az alapszabálya.

Hallgasd  meg még egyszer: Szívesen  olvassuk, úgy hangzik,  mit egy jelmondat.„Amit akartok,  hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták.”
 
Így szeressük minden felebarátunkat, akivel a nap folyamán találkozunk!

Képzeljük  magunkat az ő helyzetébe,  és úgy bánjunk vele,  ahogyan szeretnénk, ha  velünk bánnának, ha  a helyében lennénk.
 
A  bensőnkben lakozó hang,  Isten hangja rávezet  majd arra, hogyan találjuk  meg a szeretet legalkalmasabb  kifejezését.
Éhezik valaki? –  Én magam vagyok éhes – gondoljuk, és adjunk neki enni.
Igazságtalanságtól  szenved? – Én vagyok  az, aki elszenvedi!
Eltévelyedett  valaki, és kétségek  gyötrik? – Mintha  velem történne. És  mondjunk neki vigasztaló  szavakat, gondjait osszuk  meg vele! Ne nyugodjunk  meg, amíg azt nem  látjuk, hogy lelke  megkönnyebbül és megszűnnek  a kétségei.
 
Ismerek  valakit, aki nyomorék? – Annyira  akarom őt szeretni,  hogy szinte saját testemben  és szívemben érezzem  az ő fogyatékosságát.  A szeretet majd rávezet  a legmegfelelőbb magatartásra,  ami megérezteti vele,  hogy nemcsak egyenértékű  másokkal, hanem a kegyelem  segítségével ő még  több is náluk, hiszen  mi keresztények tudjuk,  milyen nagy értéke  van a szenvedésnek.
 
Tegyünk  így mindenkivel,anélkül,  hogy bármiféle megkülönböztetést  tennénk rokonszenves és  ellenszenves, fiatal és  öreg, barát és ellenség,  honfitárs és külföldi,  szép és csúnya ember  között… Az  Evangélium szava mindenkire vonatkozik.
 
Mintha  általános felzúdulást  hallanék…Megértem…  Talán egyszerűnek tűnik,  amit mondok, mégis  micsoda változást kíván!  Mily messze van ez  megszokott mindennapi gondolatainktól,  cselekedeteinktől!
Bátorság!  Meg kell próbálnunk! Egy  ily módon eltöltött  nap felér egy élettel.  És estére nem ismerünk  magunkra.
 
Valami  soha nem ismert öröm  áraszt el bennünket.  Erő költözik belénk.  Isten velünk lesz,  mert Ő azokkal van,  akik szeretnek.
 
Napjaink  így válnak teljessé.  Néha talán csökken  a lelkesedésünk, és  kísértést érzünk, hogy  elbátortalanodjunk, hogy  abbahagyjuk az egészet.  És vissza szeretnénk  térni korábbi életünkhöz…
 
Csak  ezt ne! Bátorság! Isten megadja nekünk a kegyelmet. Kezdjük mindig újra! Ha kitartunk, észre fogjuk venni, hogyan változik meg körülöttünk lassanként a világ.
 
Megértjük  végre, hogy az evangélium  a legcsodálatosabb élet  hordozója, fényt gyújt  a világban, ízt ad  létünknek,
magában hordozza minden problémánk megoldását.
 
És nem nyugodhatunk mindaddig, amíg nem közöljük rendkívüli élményünket másokkal is: barátainkkal, akik meg tudnak érteni, rokonainkkal és mindazokkal, akik felé  ösztönzést érzünk arra, hogy elmondjuk. És íme, újjászületik a remény.
 

„Amit akartok,hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták.”

„Az élet igéje”, a Fokoláre Mozgalom havi kiadványa. Grafika: Anna Lollo és don Placido D’Omina (Szicíli-Olaszország)

http://www.fokolare.hu
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Május 17, 05:57:19
Chiara Lubich      A 40-es évek elején Chiara Lubich alig több, mint húsz éves tanítónő volt szülővárosában, Trentóban. Az igazságot kereste, s ezért beiratkozott filozófia szakra a velencei egyetemen. Háborús időket éltek, és ott, a rombolás, a gyűlölet és az erőszak közepette fölfedezte, hogy Isten az egyetlen Ideál, ami megmarad. Fölfedezte, hogy Isten a Szeretet. Ez teljesen megváltoztatta az életét, és általa sokakét. Felismerték, hogy életük célja az, hogy hozzájáruljanak Jézus végrendeletének megvalósításához: „legyenek mindnyájan egy”.
Idővel megértették Isten tervét is ezzel kapcsolatban: hogy eggyé tegye az emberiség nagy családját.
Az elmúlt hatvan év története ennek előjeleit mutatja. A hétköznapokban megélt evangéliumból megszületett egy új lelkiség, az egység lelkisége, mely társadalmi és lelki vonatkozásban is életet adott egy nemzetközi megújulási mozgalomnak, a Fokoláre Mozgalomnak.
      
Az Élet Igéje – 2010. május   //Életige

 Az Életige mindig az adott hónap liturgiája szerint felolvasott szentírási részletből származik, és Chiara Lubich fűz hozzá magyarázatot.
86 nyelvre fordítják le, és kb. 14 millió emberhez jut el a sajtó, a rádió, a televízió és az internet segítségével.

"A világnak az evangéliumra van szüksége.
Egyetlen igéje is meg tudná változtatni a világot.
Ezért éljük az Életigét.
Mindenki élheti, mert Jézus minden ember számára fény.""Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki." (Jn 14,21)

Jézus utolsó beszédének középpontjában a szeretet áll: az Atya szeretete a Fiú iránt és az ember szeretete Jézus iránt, ami azt jelenti, hogy megtartjuk parancsait.

Akik hallgatták Jézust, azoknak nem volt nehéz felfedezniük, hogy szavaiban a Bölcsesség könyvének sorai visszhangoznak: „A (bölcsesség) szeretete a törvényeinek a megtartása” (vö. Bölcs 6,18), és – a Bölcsességet – „könnyen felismerik, akik szeretik” (vö. Bölcs 6,12). De Jézus szavaival – hogy kinyilatkoztatja magát azoknak, akik szeretik Őt – leginkább az az ószövetségi gondolat cseng össze, melyet a Bölcsesség könyve első fejezetének második versében olvashatunk, hogy az Úr kinyilvánítja magát azoknak, akik hisznek benne.

A most javasolt ige értelmében tehát aki szereti a Fiút, azt az Atya is szeretni fogja; a Fiú is viszontszereti majd, és kinyilatkoztatja magát neki.

"Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki".

Ahhoz azonban, hogy Jézus kinyilatkoztassa magát, szeretnünk kell.

Elképzelhetetlen olyan keresztény, akiben nincs lendület, akinek ez a szeretettöltés nincs a szívében. Az óra nem jár, nem mutatja az időt – mondhatni nem is óra –, ha nincs benne elem. Ugyanígy a keresztény sem érdemli meg a keresztény nevet, ha nincs benne állandó készség és törekvés arra, hogy szeressen.

Jézus összes parancsolatát ugyanis ez az egy foglalja össze: szeressük Istent és a felebarátot, akiben Jézust kell látnunk és szeretnünk. A szeretet nem puszta érzelem, hanem élet, mely testvéreink, főként a mellettünk élők szolgálatában lesz kézzel fogható: sok apró, alázatos szolgálatban.

Charles de Foucauld ezt mondja: „Ha az ember szeret valakit, valóságosan a másikban él; a szeretet által benne lakik, benne él. Többé nem önmagában él, hanem ’elszakad’ énjétől, és önmagán ’kívül’ létezik.”

Az ilyen szeretet útján hatol belénk az Ő fénye, Jézusé, aki megígérte: „Aki szeret engem, annak kinyilatkoztatom magam.” (vö. Jn 14,21) A szeretet a fény forrása: ha szeretünk, jobban értjük Istent, aki szeretet.

Ezért még inkább szeretünk, és még inkább elmélyül a kapcsolatunk felebarátainkkal.

A fény, Istennek ez a szeretetteljes ismerete tehát az igazi szeretet záloga és bizonyítéka. Különböző formákban tapasztalhatjuk ezt meg, más színt, saját árnyalatot ölt mindnyájunkban. Ugyanakkor vannak közös tulajdonságai is: megvilágosítja Isten akaratát; békét ad, derűt, és Isten igéjének mindig új megértésével gazdagít. Melengető fénye ösztönöz, hogy egyre biztosabban és gyorsabban járjuk életünk útját. Amikor a lét árnyai bizonytalanná teszik lépteinket, vagy sötétség akadályozná a haladást, az evangéliumnak ez az igéje emlékeztet majd, hogy a szeretetben újra kigyullad a fény; hogy a szeretetnek egy apró gesztusa (egy fohász, egy mosoly, egy szó) is elegendő, hogy máris feltűnjön egy fénysugár, és folytatni tudjuk utunkat.

Amikor éjszaka biciklizünk, s egy pillanatra megállunk, sötétbe borul minden, de ha újra tekerni kezdünk, a dinamó elegendő fényt szolgáltat ahhoz, hogy lássuk az utat.

Így van ez az életben is. Ha azt akarjuk, hogy felragyogjon a hit és a remény fénye bennünk, elég mindig újra lendületet venni a szeretetben: az igazi szeretetben, mely ad és semmit sem vár.
Chiara Lubich

Az Élet Igéje, 1999. május. Megjelent: Új Város, 1999. 5. szám
http://www.fokolare.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=303
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Május 22, 08:31:37
Kedves testvérek, ezt a könyvrészletet szeretettel ajánlom, lévén PÜNKÖSD:

A Szent Szellem cselekedetei

Hanem vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön rátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamariában és a föld végső határáig. - Apcsel:8

Van olyan, hogy egyszerűen csak együtt akarsz lenni Jézussal? Amikor az Apostolok cselekedeteinek könyvét olvassuk, akkor azt a könyvet olvassuk, amelyben Jézus "együtt van" a hívőkkel a Szent Szellem személyén keresztül, és ez a normális állapot. Mondhatnánk azt is, hogy a hívőknek így kellene működniük. Így indult útjára az Egyház.És azt is tudjuk, hogy nem vereséggel fogja befejezni ezt az utat. A Biblia szerint ahogy Jézus van, úgy vagyunk mi is. Jézus maga mondta, hogy "aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem". (János 14:12) A Szent Szellem megeleveníti az Egyházat, hogy meglátszódjon, kik vagyunk igazából Krisztusban - és hogy ki Krisztus bennünk. Minél jobban megértjük ezt, annál inkább tudunk működni a természetfölötti szinten.

Az Apostolok cselekedeteinek könyve arról szól, hogy a hívők felismerik, kik ők Krisztusban és hogyan működhetnek a természetfölötti szinten a Szent Szellem által. A mi időnkben a hívőknek ez a normális "működési módja", vagyis azoknak a dolgoknak, amelyek az Apostolok cselekedeteiben vannak feljegyezve ma is meg kellene történniük a mi életünkben, mivel bennünk is ugyanaz a Szent Szellem lakik.

Nézzük meg először Jézus mennybemenetelét az Apostolok cselekedetei 1:9-10-ben: És mikor ezeket mondta, az ő láttukra felemelkedett, és felhő fogta el őt szemeik elől.

Képzeljük el milyen megrázkódtatást jelentett az apostoloknak, amikor látták, hogy Jézus fizikai teste eltűnik a szemük elől! Három és fél éven át Isten jelen volt Jézus Krisztus hús-vér testében. Istenségének bizonyítékai meggyőző erejűek voltak: emberek támadtak fel a halálból, vak szemek és süket fülek nyíltak meg, a bénák jártak, a leprások megtisztultak, ötezer ember kapott enni, és emellett még a vízen is sétát tett - mindezt a Szent Szellem ereje által. Most egyszer csak ez a test, amelyben "elkezdett cselekedni és tanítani" (Apostolok cselekedetei 1:1) eltűnt a felhők között!

Jézus nem szűnt meg létezni; de a mi kedvünkért a fizikai teste eltűnt a szemünk elől azért, hogy utat készítsen annak az új, sok hívőből álló testnek, amelyben majd tovább fog "cselekedni és tanítani". A teste az Egyház - egy természetfölötti jelenség, ami hasonlóan az ószövetségi égő csipkebokorhoz ég, de nem ég el. (2. Mózes 3) Isten az égő csipkebokorból szólt Mózeshez, és most, ezerötszáz év elteltével, az egész világhoz akart szólni az Egyházának "égő csipkebokrán" keresztül.

Az Egyház célja, hogy cselekedjen és tanítson a Szent Szellem kitöltetése által. Jézus csodáinak és tanításainak folytatódni kell egészen ennek a világkorszaknak a végéig, amikor majd Jézus visszatér. Az Egyháznak jelek és csodák égő, fénylő lámpásának kell lennie.

Pünkösd napján Isten lángra lobbantotta a tüzet.
A Szent Szellem pünkösdi kitöltetésének a célja az Apostolok cselekedetei 1:8 szerint az volt, hogy erővel ruházza fel azokat, akik a felházban tartózkodtak, azért, hogy Jézus tanúbizonyságai legyenek:

Hanem vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön rátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamariában és a föld végső határáig.

Ez nemcsak annyit jelent, hogy beszélünk Jézusról; hanem egyúttal tanúbizonyságot, bizonyítékot is.Bár Jézus, aki Isten létezésének fizikai bizonyítéka volt, elment, a bizonyság, a bizonyíték ott maradt mindenkinek az életében, akiben a Szent Szellem lakott. Jézus feltámadásának és a Szent Szellem kitöltetésének tanúbizonysága vagy bizonyítéka ma is nyilvánvaló. A világnak ma Jézust a sok tagból álló Testén keresztül kell meglátnia.

Krisztus igazi Teste mindig természetfölötti jelenségeket fog bemutatni a világnak, ahogy azt Jézus is tette.

Amikor Péter felállt, hogy prédikáljon, miután vette a Szent Szellemet, akkor egy olyan emberből, aki néhány nappal korábban még félt és lapított, hirtelen próféta, apostol és evangélista lett, akinek a szívében Isten tüze égett. Péter kétség nélkül tanúja, bizonysága volt annak, hogy amit Jézus még akkor kezdett el, amikor fizikai testben volt jelen, folytatódott - ez esetben egy galileai halászemberen keresztül.

A Szent Szellem cselekedetei, amelyeket az Egyházon keresztül hajt végre, ma benned és bennem folytatódnak. Isten égő csipkebokrai vagyunk - tűzben égünk, de nem égünk el. A külső és belső nyomások megpróbálhatják kioltani ezt a lángot, Isten szelleme azonban örökre ott ég azoknak az embereknek a szívében, akik újjászülettek. Az Apostolok cselekedeteinek könyve azt mondja el, hogyan gyúlt lángra ez a tűz, hogyan győzött minden olyan kísérlet fölött, amely igyekezett volna kioltani, és hogyan terjedt tovább győztesen az egész világon.


--------------------------------------------------------------------------------


Lépj be a Szent Szellem új dimenziójába, friss erejébe és egy új kapcsolatba Istennel a Szent Szellem által. Lásd Őt úgy, mint Segítődet! Fel vagy öltöztetve a Szent Szellem kenetébe, és ez a kenet benned marad. Te magad vagy az a templom, amelyben Isten jelenléte lakik.

Hiszem, hogy Istennek csodálatos terve van az életedre nézve.
Már anyád méhében ismert téged. Elküldte Jézust, hogy meghaljon érted, és neked ajándékozta a Szent Szellemet. Semmit nem kell tenned érte, csak kérned. Ahogy belépsz Istennek ebbe az ajándékába, és működni kezdesz benne, Ő használni fog téged a dicsőségére.  

forrás: Marilyn Hickey: A Szent Szellem a te segitőd c. könyve
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Május 23, 04:41:53
Joel Osteen:Emlékeztesd magad.           

El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. (Józsué 1: 8)

Amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy tervezted, vagy valami váratlan történik, panaszkodva körbejársz, és a legrosszabbra számítasz? Vagy Isten Igéjéhez fordulsz, és emlékezteted magadat az Ő ígéreteire?

A Biblia azt mondja, hogy a hit Isten Igéjének hallásából származik. Kell, hogy legyen hited ahhoz, hogy működésbe hozd Isten Igéjét. Amikor nehézségek jönnek, és kísértésbe esel, hogy kiborulj, emlékeztesd magad: „Ez nem fog sikerülni ellenem. Lehet, hogy beszélnek rólam. Lehet, hogy rossznak tűnik. De tudom, hogy Isten az én Védelmezőm. Ő gondot fog viselni rám. Tudom, hogy Isten az Ő tenyerében hordoz engem.”

Amikor emlékezteted magad Isten ígéreteire, nem kell aggodalmaskodnod. Tudod, hogy Isten még mindig a trónon ül. Tudod, hogy az a probléma nem maradni jött, hanem elmúlni. Így hát ma emlékeztesd magad az Ő ígéreteire, és tápláld hitedet, hogy előre haladhass abban a győzelemben, amit Ő készített számodra!

Ima a mai napra:

Mennyei Atyám, köszönöm Neked minden egyes drága ígéreted. Elhatározom, hogy elmélkedek ma az Igéden, amely életet hoz a lelkemnek. Tölts be engem a Te békességeddel, ahogy megállok hitben, amíg meg nem látom a győzelmet, amit számomra tartogatsz. Jézus nevében. Ámen.

Fordította:
Horváth Lídia                 
http://mindenlehetseges.shp.hu/hpc/web.php?a=mindenlehetseges&o=joel_osteen:_emlekeztesd_magad_WHf9

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Május 30, 09:45:50
http://www.filadelfiaigyulekezet.org/index.html
http://www.filadelfiaigyulekezet.org/hazugsagokatizedkorul.html
Mivel ez az oldal szerzői jogvédelem alatt áll,igy nem tudok áthozni írásokat,csak engedéllyel.Azt előre meg kell kérni.

Nagyon sok Igei fejtegetéseket tartalmaz,sok Igei igazságot.Érdemes átnézni és elolvasni,akinek van rá ideje.
Jó olvasást!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Május 31, 08:12:14
Nem hagylak egyedül

Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tõled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülõ Urad. Ésa. 54:10

Minden megkísértésünkben és próbánkban olyan segítõnk van, Krisztus, aki bennünket soha sem hagy cserben. Mellettünk van bûn elleni harcainkban, és nem enged elmerülni. Ha szemeinkkel nem is láthatjuk Õt, hittel mégis halljuk hangját, és megnyugtató szavait:

”Ne félj, veled vagyok. Én vagyok az élõ! Pedig halott voltam, és íme élek örökkön-örökké, és nálam vannak a pokolnak és halálnak kulcsai!” Én hordoztam bánatodat, átéltem küzdelmeidet és elszenvedtem megkísértésedet, ismerem a gyötrelmet amely mélyen ég a szívedben, és amelyet más ember meg nem érthet. Ne gondold, hogy egyedül vagy és elhagyatott, nézz rám, és élj.

Nincs olyan reménytelen helyzet, amelybõl Isten ne tudna megszabadítani. Sem ember, sem ördög nem sodorhat olyan körülmények közé, ahová Mennyei Atyánk keze nem érne el. A kilátástalan kudarcot dicsõséges gyõzelemmé változtatja. Amikor az Istentõl elrendelt idõ elérkezik, minden nehézség szertefoszlik, minden akadály eltûnik. Semmi sem állhat Isten tervének, akarata teljesedésének útjába. Isten minden pillanatban közbeléphet, hogy sorsunkban gyökeres változást hozzon létre. Kilátástalan a helyzeted? Nem jelent semmit, hogy te nem látsz kivezetõ utat. Isten látja azt is ami a te szemed elõtt rejtve van.
Lehet, hogy a próbák súlya alatt roskadozol, és úgy érzed, nem tudsz átvergõdni az akadályokon. Talán elvesztettél valakit, vagy valamilyen szorult helyzetbe kerültél, vagy egyéb csapás ért, és úgy látod, helyzeted reménytelen.

Minden emberi törekvés kudarcba fulladt. Nem látsz semmi megoldást. Ha eljutottál eddig, egyet ne veszíts el: a bizalmat Istenben. Nála semmi sem lehetetlen. Az Õ keze mindig képes segíteni. Az Õ füle kérésünk elõtt mindig nyitva van. Amikor úgy látod, hogy mindennek vége, akkor érkezett el Isten cselekvésének ideje. Õ soha sem fogy ki az eszközökbõl, melyekkel dicsõ szándékát megvalósíthatja. Isten akarata, hogy be tudjon lépni az élethelyzeteidbe, és ki tudja egyenesíteni minden utadat. Minden egyes helyzetben tud Isten segíteni. Ámen.

Garamszegi Marika
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Június 05, 05:38:52
Joel Osteen;Egy a szükséges dolog.

De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle. (Lukács 10:42)


A mai világban a legtöbb ember úgy találja, hogy az élet hiánytalan, teljes. Van több, mint 500 TV csatornánk, korlátlan számú weboldalunk, hogy böngésszünk az interneten; vannak mobiltelefonjaink és PDA-ink, hogy a nap 24 órájában kapcsolatban lehessünk.

Ahova csak nézel, állandóan van valami tennivaló vagy valamiféle szórakozás. Ha nem vigyázunk, beleesünk abba a csapdába, hogy azt gondoljuk, mindig el kell foglalni magunkat valamivel. De Jézus arra hív bennünket, hogy csendesedjünk el, mert valójában csak egy a szükséges dolog.

Egyszer hallottam, hogy azt mondták, mi lenne, ha úgy bánnánk a Bibliánkkal, mint ahogy a mobiltelefonunkkal. El tudod képzelni, hogy az emberek a liftekben, az előcsarnokokban és a bevásárlóközpontokban a Bibliáikat lapozgatnák egész nap? Látnál embereket, akik közlekedés közben és a piros lámpáknál az Igét olvassák és tanulmányozzák?

Nem mintha ezt kellene tenni, azt akarom csupán ezzel mondani, hogy egyensúlyban kell élnünk az életünket, és Isten Igéjének kell elsőbbséget adnunk. Figyeljünk oda, és ne engedjük, hogy az élet szórakozásai távol tartsanak bennünk attól az egyetlen dologtól, ami szükséges.

Ima a mai napra:
Mennyei Atyám, ma szívemet és lelkemet Terád hangolom. Elhatározom, hogy leteszem az élet szórakozásait, és Téged teszlek első helyre, mert Te vagy az egyetlen dolog, ami szükséges. Segíts nekem, hogy elmémet Rád fókuszálva tartsam, ahogy egész nap Téged dicsérlek. Jézus nevében. Ámen.

Fordította: Horváth Lídia
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Június 10, 05:23:26
Isten betölti minden szükségedet   Bibliai Igék

Istennek az akarata az, hogy a szükségleteink be legyenek töltve. Minden szükségletünk!

Kenneth Hagin magyarázatával kiegészítve


Filippi  4,19   Az én Istenem pedig befogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a krisztus Jézusban.

Istennek az akarata az, hogy a szükségleteink be legyenek töltve. Minden szükségletünk!  A Filippi  4,19 minden szükségletet magába foglal, ( a minden azt jelenti, hogy minden ) Legyen szellemi, fizikai vagy anyagi.

Senki ne gondolja, hogy Istent nem érdeklik a mi anyagi szükségleteink, ez a vers olyan szövegkörnyezetben van, amely pénzügyi dolgokkal foglalkozik. Pál anyagiakról, pénzügyekről beszélt itt.


5 Mózes  28, 12-13  Megnyitja  az Úr az Ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját,  és kölcsönt  adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt,  És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszel és nem alábbvaló.

A keresztények azért követnek el folytonosan hibákat és buknak el, mert a szellemük, aminek vezetni kellene, őket, úgymond börtönbe van zárva. Minden olyan ember, aki elzárja a szellemét, és sohasem hallgat rá, egy életre nyomorék lesz. Könnyű prédájává válik az önző és számító embereknek.

Az az ember viszont, aki hallgat a szellemére, feljut a csúcsra.

Malakiás 3,10-12: Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura.

2Korinthus 9,6-7: Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. Ki-ki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kényszerűségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Lukács 6,38: Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.

Példabeszédek 19,17  Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jótéteményét megfizeti néki


http://www.hotdog.hu/magazin/magazin_article.hot?m_id=35538&a_id=689573&h_id=115805 (http://www.hotdog.hu/magazin/magazin_article.hot?m_id=35538&a_id=689573&h_id=115805)
 szerző:furko Bill
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Június 12, 10:32:34
Joel Osteen           Növeld a befogadóképességedet.

Szélesítsd ki sátorod helyét, és hajlékidnak kárpitjait terjesszék ki; ne tiltsd meg; (Ézsaiás 54: 2)


Isten sok áldást tartogat a számodra! Olyan kegyelem van Nála a jövődet illetően, amit soha el sem képzeltél. Olyan helyekre akar elvinni, amelyekről soha nem is álmodtál. De ahhoz hogy mindezekből az áldásokból részesülhessünk, növelnünk kell a befogadóképességünket.

Gondolkodj el erről: ha van egy egygallonos (kb. 5 literes) vödröd, és valaki ötven gallont akar neked adni, akkor a probléma nem az ellátással van.

A probléma az, hogy nincs elég kapacitásod, hogy átvedd az ötven gallont. De ha megszabadulsz attól a kicsi konténertől, és szerzel valami nagyobbat, akkor képes leszel többet átvenni. Ha azt gondoljuk, hogy már elértük a határainkat, a probléma nem az, hogy Istennél nincsenek meg az anyagi javak, vagy hogy nincs meg a képessége.

A probléma az, hogy a mi „konténerünk” túl kicsi. Ki kell tágítanunk a látásunkat, és helyet kell készítenünk az új dolgoknak, amelyek Istennél vannak számunkra. Ez legyen a hozzáállásunk: „Bár a gazdagság itt lent van, de tudom, hogy Isten még mindig a trónon ül. Tudom, hogy bárhova is megyek, az Ő jósága és irgalma követ engem.” Amikor így gondolkozol, akkor növeled a befogadóképességedet, hogy azt a bővölködő életet élhesd, amit Ő tartogat számodra.

Ima a mai napra:

Mennyei Atyám, ma elhatározom, hogy növelem a képességemet, hogy kapjak Tőled. Elengedem az én korlátolt gondolkodásomat és régi beidegződéseimet, és megnyitom magam mindennek, amit Te tartogatsz számomra. Mutasd meg a Te útjaidat, hogy Veled járhassak. Jézus nevében. Ámen.


Fordította: Horváth Lídia
http://mindenlehetseges.shp.hu/hpc/web.php?a=mindenlehetseges&o=joel_osteen:_noveld_a_befogadokepesseged_XXNl
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Június 13, 16:41:19
http://www.facebook.com/mindenlehetseges?v=wall#!/note.php?note_id=132238240125722&id=120095848001360&ref=mf

A hívő öröksége

Megosztás
 2010. június 6., 23:37
Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés... (
Ézsaiás 54: 17- Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.
)

Neked, mint Jézusban hívőnek, vannak bizonyos kiváltságaid, mert Jézushoz tartozol. Amikor Őt választottad, Isten egy olyan vér vonalat helyezett köréd, amelyen az ellenség nem tud átmenni. Amíg Őt tartod az első helyen, van egy védelem-kordonod, egy kegy-kordonod, egy irgalom-kordonod, amelyek úgy vesznek körül téged, mint egy védőpajzs. Amikor nehézségek jönnek, Isten azt mondja, hogy mivel az Ő gyermeke vagy, mivel tiszteled Őt, még ha kialakult is az a probléma, végül mégsem lehet sikeres. Végül is nem fog ártani neked. Isten meg fogja azt fordítani, és a te hasznodra fogja használni. Neked, mint hívőnek, ez az örökséged!

Figyeld meg, nem azt mondja, hogy soha nem lesznek problémáink. Nem. Az élet tele van nehézségekkel. Isten azt az ígéretet teszi, hogy amikor a dolgok ellened jönnek, mivel szövetségi kapcsolatban vagy Ővele, megmaradhatsz békességben, tudva, hogy az nem lesz sikeres. Ő már kikövezte az utat számodra, hogy győzelemben élj életed minden területén!

Ima:

Mennyei Atyám, köszönöm Neked az Igédben található ígéreteket. Ma elhatározom, hogy elfogadom a Te igazságodat, ami szabaddá tesz engem. Hittel megvallom, hogy egy ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Jézus nevében. Ámen.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Június 18, 09:00:33
Közbenjáró EGY VAN Isten és az emberek között
.
"... egy az Isten, EGY  A  KÖZBENJÁRÓ  is Isten és emberek között, az ember KRISZTUS  JÉZUS , aki váltságul adta önmagát mindenkiért..."3 Tim 2,5             
                                                                         
Zsid 9,15  És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
                                                                                                     
                                                                                                               
"Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez;  az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez; AZ ÚJ SZÖVETSÉG KÖZBENJÁRÓJÁHOZ, ___JÉZUSHOZ___ és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére.  Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól! Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk.  Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: "Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem az eget is." ...Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk emésztő tűz. "      (Zsi. 12:22-29.)
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Június 18, 09:45:54
Mit mond a Biblia a tetoválásról és a piercingről?     
Írta: Administrator   
2010. június 17. csütörtök, 06:12

Az ószövetségi törvény azt parancsolta a zsidóknak: “Ne vagdaljátok be testeteket halottért, és ne végezzetek magatokon tetoválást. Én vagyok az ÚR!” (3 Mózes 19:28)
Tehát, bár a mai hívők nincsenek az ószövetségi törvény alatt (Róma 10:4; Galata 3:23-25; Efézus 2:15), a tény, hogy volt törvény a tetoválás ellen, elgondolkoztató.
Az Újszövetségben nincs róla szó, hogy egy hívőnek legyen vagy ne legyen tetoválása.

A tetoválással és piercinggel kapcsolatban jó leszt végiggondolni, hogy tudjuk-e őszintén, tiszta lelkiismerettel kérni Istent, hogy áldja meg és használja ezt a saját céljaira. “Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!” (1 Korinthus 10:31)
A Biblia nem parancsol a tetoválás és testékszer ellen, de arra a hitre sem ad okot, hogy Isten tetoválásokat vagy testékszereket akar rajtunk.

Egy másik kérdés a szerénység.
A Biblia azt tanítja, hogy öltözködjünk szerényen, tisztességesen (1 Timóteus 2:9).

Ennek egyik szempontja, hogy amit el kéne takarni, az valóban el legyen takarva.

Az alapvető jelentése a szerénységnek az, hogy ne vonjuk magunkra a figyelmet.

A szerényen öltözködők nem akarják magukra vonni a figyelmet.
A tetoválás és a piercing viszont felkelti a figyelmet.

Ebből a szempontból nem szerények.

Fontos igei elv olyan témákról, amikről a Biblia konkrétan nem rendelkezik az, hogy ha kétséges valamiről, hogy tetszik-e Istennek, akkor a legjobb nem csinálni. “Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn.” (Róma 14:23)
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a testünk, akárcsak a lelkünk, Istenhez tartozik, aki megváltotta. Bár az 1 Korinthus 6:19-20 nem szól közvetlenül a tetoválásról vagy a piercingről, mégis ad egy elvet: “Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?

Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” Ennek a nagyszerű igazságnak fontossá kell válnia, amikor arról van szó, hogy mit teszünk, hová megyünk a testünkkel.
Ha a testünk Istenhez tartozik, akkor jobb, ha egyértelmű “engedélyünk” van, mielőtt megjelöljük tetoválással vagy piercinggel.

http://keresztyen.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=248:mit-mond-a-biblia-a-tetovalasrol-es-a-piercingrl&catid=55:bekueldoett-cikkek&Itemid=2
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Június 20, 11:43:57
Isten a hit Istene!

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik./Zsid,11,6/

Mert ne feledjük a Jakab 2,26-ot: Mert amiképpen a test halott szellem nélkül, akképpen a hit is halott cselekedetek nélkül.

Zsidó 11:1 A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

1.       Hit által kapott kijelentést Noé, Istentől a még nem látott dolgok felől, és Istent félve készítette el a bárkát házanépe megmentésére.

2.       Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölni fog, és kiment, nem tudván, hová megy. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátrakban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örököstársaival.

3.       Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora (90 éves) ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.

4.       Hit által áldotta meg a jövendőkre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut.

5.       Hit által áldotta meg a haldokló Jákób, József mindkét fiát, és botja végére hajolva imádkozott.

6.       Hit által emlékezett meg élete végén József az Izráel fiainak kivonulásáról, és az ő tetemeiről rendelkezett.

7.       Hit által rejtegették Mózest az ő szülei, születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától.

8.       Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják, inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét; Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.

9.       Hit által keltek át a Vörös tengeren, mintha szárazföld lett volna, amit megpróbálván az egyiptomiak, elnyelettek.

10.   Hit által omlottak le Jerikónak kőfalai, midőn hét napig körüljárták.
És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élétől, felerősödtek az erőtlenek, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.
!
2010.02.10 (14:28)
szerző: [Furko_Bill]

http://www.hotdog.hu/magazin/magazin_article.hot?m_id=35538&a_id=658481&h_id=116734 (http://www.hotdog.hu/magazin/magazin_article.hot?m_id=35538&a_id=658481&h_id=116734)
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Június 20, 11:52:28
Bibliáról                Bibliai Igék

"Az Istentől kiment egyetlen Ige sem térhet hozzá vissza üresen.

Isten azt mondta: „Gondom van az Igémre, hogy beteljesítsem azt.” (Jeremiás 1,12)

Isten be fogja teljesíteni az Ő Igéjét, ha te rendületlenül kitartasz mellette!"

2 Timótheus  3, 16-17   A teljes Írás Istentől  ihletett  és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,Hogy tökéletese legyen az Isten embere ,minden jó cselekedetre felkészített.

Az emberi okoskodás helyett Isten Igéjének kell uralkodnia  a gondolkodásod felett.
Az Igét a Szent Szellem adta nekünk. Ha az Ige uralkodik felettünk, akkor a Szent Szellem uralkodik a gondolkozásunk felett!


Az írott Ige adatott nekünk, arra, hogy fejlessze, alakítsa, formálja, és jó erőben tartsa a szellemi természetünket - és ezt semmi más, csakis az ige fogja végrehajtani. AZ Igéről való olvasás nem teszi meg.

Isten ezért akarja azt, hogy elmélkedjünk az Ő Igéjén.
2Péter  1, 20-21  Tudván először azt, hogy az Írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

Az Ige és a Szellem megegyezik. Honnan tudhatod, hogy valami isten Szellemétől van?

Ha nincs összhangban az Igével, akkor nem a Szellemtől van.

A Szellem és az Ige megegyeznek! A Biblia Isten Szellemének ihletésére született.

Vizsgáld meg a vezetésedet az Ige világosságában.

1Péter  1,25  De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet örömüzenetként hirdettek néktek.

Ézsaiás  40, 8   Meg szárad a fű elhull a virág¸de Istenünk Igéje mindörökre megmarad!

János  20, 30-31  Sok más jelt is tett ugyan Jézus az Ő tanítványai előtt, amelyek nincsennek megírva ebben a  könyvben ;  ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az Ő nevében.


Jézus sok olyan dolgot tett, ami nincs feljegyezve János Evangéliumában és a többi evangéliumban. Ami azonban fel van jegyezve az evangéliumokban, az bizonyos célból került feljegyzésre.

Mi ez a cél? „… hogy higgyétek, hogy Jézus a krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az Ő nevében.”

A cél az, hogy megkapjuk az örök életet! Mint kereszténynek tudnod kell, hogyan segíthetsz másoknak, hogy ők is megkapják az örök életet.

AZ első lépés, hogy olvassák el vagy hallgassák meg azt, ami le van írva az evangéliumokban, hogy megtudják, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és hogy Isten Fiaként Ő tette elérhetővé a szellemi életet a szellemileg halott ember számára.

A János 3,15-16 megmutatja nekünk, mimódon: „Hogy  valaki, hiszen Ő benne ( Jézusban), el ne vesszen, hanem örök életet legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki, hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ézsaiás 55, 8-9  Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr!  Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!

Ézsaiás  55, 10-11  Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot  ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:  Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldöttem.

Az Ézsaiás 55,11 egy olyan igevers, amit állandóan használni kellene az imáinkban.

Ez az imaélet gerince. Az Istentől kiment egyetlen Ige sem térhet hozzá vissza üresen.

Isten azt mondta: „Gondom van az Igémre, hogy beteljesítsem azt.” (Jeremiás 1,12)

A King James- Biblia széljegyzete szerint:” Ügyelek arra, hogy az én szavamat végrehajtsam.”

Isten be fogja teljesíteni az Ő Igéjét, ha te rendületlenül kitartasz mellette!

Isten elé kell vinni az Ő Igéjét és emlékeztetni kell arra, hogy Ő mit mondott.

Róma  4, 17….Az előtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket. 

Ha Ábrahám a szerint hitt amint megmondatott, akkor nézzük meg, hogy pontosan mi is mondatott meg? Miben hitt Ábrahám?

Amikor Ábrám (ahogy addig neveztetett) kilencvenkilenc éves volt, az Úr azt mondta neki:

„Ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává tettelek téged.” (1Mózes 17,5)

Figyeld meg Isten nem azt mondta, hogy: „teszlek majd”, hanem azt: „Ezt tettem veled.”

Amikor Isten ezt az ígéretet tette, Ábrahám még gyermektelen volt.

És nem az mondatott Ábrahámnak, hogy higgye, hogy atya lesz (jövő idő).

( Azok akik „majd meg fognak kapni” valamit, sohasem kapják meg. ugyanígy járnak azok is, akik azt mondják, „Egyszer majd üdvözülni fogok.” Vagy: „Majd meg fogok gyógyulni.”)

Nem!

A hit mindig jelen idő! Ábrahámnak abban kellet hinnie, hogy ő népek sokaságának atyjává tétetett.

Mert láthatod, a hot úgy szólítja azokat a dolgokat, amelyek nincsenek, mint meglévőket. És azok ettől jönnek létre!

Zsidó  4, 12  Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek  és  a  léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli  a  szívnek gondolatait és szándékait.

Ahhoz, hogy erős légy hitben, legelőször meg kell bizonyosodnod Isten Igéjének sérthetetlenségéről. Tudnod kell, hogy a Biblia pontosan az, amit kijelent magáról – Isten Igéje – Istentől való kinyilatkoztatás a számunkra!

A Biblia, Isten hozzánk szóló beszéde, ma! Nem csak a múlt és a jövő könyve, a jelené is; olyan könyv, ami most szól hozzánk. Egy olyan üzenet, amelyben Isten lehelete van, amelyben Isten lakozik, amelyet Isten ihletett. De a számodra csak akkor válik élővé, ha elfogadod, és erre alapozva cselekszel.

Az Ige éppen olyan, mint ha személyesen az Úr Jézus Krisztus lenne jelen és Ő szólna hozzám.

1Péter  1,23  ….Istennek Igéje által amely él  és megmarad örökké.

Újszövetség

Zsidó  7,22  Ennek megfelelően egy jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.

Zsidó  8, 6   Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.

Az Ószövetségben mindvégig találunk olyan embereket, akik megértették és elfoglalták helyüket a szövetségben. Józsué kettéválasztotta a Jordán folyó vízét. Parancsolt az időnek, hogy álljon meg. Illés olyan tüzet hozott le az égből, ami nem csak az áldozatot, hanem magát az oltárt is megemésztette.

Dávid hős vitézei teljes védettséget élveztek a halállal szemben háború idején, mindaddig, amíg szem előtt tartották a szövetséget. Amikor olvasol róluk, azt gondolod magadban:”ezek szupermenek”.

Az Ószövetségben majdnem minden imát a szövetséghez tartozó emberek mondtak el. Ezekre az imákra válasznak kellett érkeznie.

A hívőket ma ugyanazok a szövetségi jogok illetik meg, mint azokat a hívőket, akik az ó szövetség alatt éltek.

Valójában nekünk egy jobb szövetségünk van, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Ezért nekünk meg kell tudnunk tenni mindazt, amit ők megtettek, sőt még többet is, mert nekünk egy új szövetségünk van, egy jobb szövetség, amely nagyobb ígéretek alapján lett megkötve.

Zsidó  8,13   Mikor újról beszél, elavulttá tette azzal az elsőt, ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.

Szerző:Furko Bill
http://www.hotdog.hu/magazin/magazin_article.hot?m_id=35538&a_id=684825&h_id=115263 (http://www.hotdog.hu/magazin/magazin_article.hot?m_id=35538&a_id=684825&h_id=115263)
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Június 22, 15:43:17
Tiszteld atyádat és anyádat: ez egy ígérettel és tartós gyümölcsözéssel körített parancs.

Az egyedüli ígérettel körített parancs ez: tiszteld atyádat és anyádat”, az ígéret pedig az, „hogy jól legyen dolgod, és hosszú ideig élj a földön..”(ld. Ef. 6,2-3). Sehol sem említi azt, hogy csak a nagy atyákat és anyákat tiszteljük, vagy  csak a jókat, hanem azokat, amelyek éppen adottak, akár jók, akár rosszak. Majdnem mindegyik lehet jó és rossz is, ahogy a Bibliában a legnagyobb hősök is vétettek óriási hibákat.

E parancsnak való engedelmessége tette képessé Dávid királyt arra, hogy egy olyan trónt alapítson, amely örökre megmarad, hiszen most Jézus is a „Dávid trónján ül”. Ez aztán az élettartam! Sault apjának nevezte és tisztelte őt, még akkor is, amikor Saul meg akarta ölni. Akármilyen kegyetlenül üldözte is Saul Dávidot, Dávid tisztelte őt ás házát, még Saul halála után is. Saul üldözése volt az egyik legfontosabb oka annak, hogy olyan kegyelem működött Dávid életében, amiért az Úr őt a szíve szerint való férfinek nevezte, és ami őt az Úr Jézus legünnepeltebb ősévé tette.

Sok éven át tanulmányoztam az egyháztörténelmet, és még nem volt Istennek egyetlen olyan mozdulása sem, amelyet nem üldöztek volna Isten korábbi mozdulásainak résztvevői. Ez általában azért történik, mert a féltékenység szelleme szállja meg Isten korábbi mozdulásának embereit, ami Saullal is megtörtént, s ezért üldözni kezdte Dávidot. Minden reformátor őszintén remélte az egész egyház reformját, és nem akarta elhagyni azt, de kivétel nélkül kiűzték őket, új mozgalom kezdődött, s ez ismétlődő történet az egyháztörténelemben.

Az egység fontos, és az Úr elsőrendű kívánságainak egyik népe számára. Olykor azonban „az igazság szeretetének” ki kell ütnie az egység utáni vágyunkat, ha nem akarunk megtévesztettek lenni, és része akarunk marad az Úr aktuális szándékainak. Ha meglátjuk az igazságot, akkor a mi felelősségünk az, hogy engedelmeskedjünk annak, ami olykor azt jelenti, hogy kiűznek minket, s éppen az elődünk üldöz, talán éppen az a valaki, aki megszült minket az Úrban.

Az elől haladók közül nem voltak túl sokan olyanok, akik bosszúállás nélkül válaszoltak volna üldözőiknek. Azonban azok, akik meg tudják tartani Dávid hozzáállását Saul iránt, és Pál hozzáállását legrosszabb üldözőivel, a zsidókkal szemben, aki annyira szerette őket, hogy azt mondta; életét is képes odaadni értük, hogy lássa üdvösségüket, tartós gyümölcsöt hoznak Dávidhoz és Pálhoz hasonlóan, amely mind a mai napig folyamatosan növekszik.

http://biblia.network.hu/blog/biblia_klub_hirei/tiszteld-atyadat-es-anyadat (http://biblia.network.hu/blog/biblia_klub_hirei/tiszteld-atyadat-es-anyadat)
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Június 26, 12:26:12
Szánd oda magad!
http://www.facebook.com/mindenlehetseges?v=wall# (http://www.facebook.com/mindenlehetseges?v=wall#)!/notes/minden-lehetseges/szand-oda-magad/132315943457359

"Róm 6:12-19 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban: Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? De hála az Istennek, hogy [jóllehet] a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre."

Látjuk a fenti Igékből, hogy mivel kegyelem alatt vagyunk, és nem törvény alatt, szabadságunkban van odaszánni magunkat a bűnre, és odaszánni magunkat Istennek! Mivel a halálból életre keltünk, s a bűn nem uralkodik többé rajtunk, odaszánhatjuk magunkat az igazságnak a megszenteltetésre. EZ A MI DOLGUNK! Nem azért, mert az Ószövetségi törvényeknek engedelmeskednénk, ugye? Hanem azért, mert most már, hogy újjászülettünk, a kegyelem munkálkodik bennünk, és indít minket, hogy a JÓT cselekedjük, ami Istennek, a mi Édesapánknak kedves. Bár az ellenkezőjét is tehetnénk, erre is szabadságunk van - de az apostol felszólít: SZÁND, ENGEDD, ADD ÁT MAGAD Istennek! Ne a bűnt szolgáld most, hogy már szabad lehetsz tőle, hanem cselekedj a megigazultságodból fakadóan - hiszen el vagy különítve Isten céljaira.

A fenti Igeszakasz is azt mutatja, hogy bár Isten kegyelmet ad, amely által újjászülettünk (vagy aki még nem, az tegye meg, fogadja be Jézust a szívébe, hogy Istennel élhessen örökké!), és kegyelmét a továbbiakban sem vonja meg, de a kegyelemmel NEKÜNK KELL ÉLNI, KEZDENI VALAMIT! Ez saját döntésünk nap mint nap, és a döntésünket - amelynek mindig tettbeli következménye van - Isten tiszteletben tartja. Bátorítalak hát, hogy hozz jó döntéseket, és járj elkötelezetten Isten útján!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Július 04, 06:15:34
http://mindenlehetseges.shp.hu/hpc/web.php?a=mindenlehetseges&o=uk7dvtq48j_k5l_EHC (http://mindenlehetseges.shp.hu/hpc/web.php?a=mindenlehetseges&o=uk7dvtq48j_k5l_EHC)

Dávid imája és próféciája//réma,élő Ige//-zárójelben,az eredeti jelentése a szónak//

Eféz. 2,1 [Vele (az Úr Jézussal) együtt] Titeket is megelevenített [életre keltett; feltámasztott], akik [megölötten] holtak valátok a ti vétkeitek [hibás lépéseitek, botlásaitok, eleséseitek] és bűneitek [céltévesztésetek] miatt, [következtében]*

*Dávid így imádkozik és prófétál az Úr Jézusról, aki elhozta az üdvösséget, és az örök életet: „Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. (Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél). Hogy el ne térjünk tőled (És mi nem pártolunk el tőled; Többé nem hagyunk el téged).

Eleveníts meg minket (Tarts életben bennünket) és imádjuk (áldjuk, és segítségül hívjuk) a te nevedet. Seregek Ura, Istene! Állíts helyre minket (újíts meg bennünket); világoltasd (ragyogtasd ránk) a te orcádat (jelenlétedet), hogy megszabaduljunk (és megmenekülünk. (szódzó) bűnbocsánatot, megmenekülést (rossztól, veszélytől, ártalomtól, betegségtől, balesetből, bűnökből. Mindenfajta problémából, bajból); megszabadítást (mindenfajta veszedelemből, gonosz szellemi lényektől /démonoktól/; oltalmazást; biztonságot; állandóságot; jólétet (bővölködést anyagi és szellemi javakban); jóllétet (egészséget); boldogságot, megtartatást nyerünk)! (Zsolt. 80,18-20)

Hiszen: „Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat (csodáidat). Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a te karodat (hatalmadat) e nemzetségnek (nemzedéknek), és minden következendőnek a te nagy tetteidet. Hisz a te igazságod, oh Isten, felhat (fölér) a (magas) égig, mert nagyságos (hatalmas) dolgokat cselekedtél (vittél véghez); kicsoda hasonló te hozzád (ki olyan, mint te), oh Isten?!

Aki sok bajt (kakosz: rosszat, szerencsétlenségeket, viszontagságokat) és nyomorúságot (thlipszisz: nyomást, szorítást, szorongattatást, megpróbáltatást, gyötrődést, szorongást) láttattál (mutat, megmutat, rámutat, kimutat) velünk, de ismét (újra) megelevenítesz (újra életet adsz; életre hívsz), és a föld (feneketlen) mélységéből (abüsszosz: a pokol feneketlen mélységéből) ismét felhozol (kiemelsz) minket” (Zsolt. 71,17-20)

Csodálatos ígéret az Ószövetségben, amely előremutat Jézus Krisztusra, aki elhozta számunkra az üdvösséget (2.bekezdésben - érdemes ezen elmélkedni, ez maga az evangélium!) és az örökéletet. Ragadjuk hát meg a mi üdvösségünk szarvát, Jézus Krisztust!
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Július 09, 09:15:10
http://www.gotquestions.org/Magyar/Szentharomsag.html (http://www.gotquestions.org/Magyar/Szentharomsag.html)

    
Mit tanít a Biblia a Szentháromságról?


Kérdés: Mit tanít a Biblia a Szentháromságról?

Válasz: A legnehezebb dolog a Szentháromsággal kapcsolatos keresztény elképzelésben az, hogy nem lehet pontosan elmagyarázni. A Szentháromságot egy emberi lény képtelen teljesen megérteni, pláne megmagyarázni. Isten végtelenszer hatalmasabb nálunk, ezért nem várhatjuk el, hogy teljesen meg fogjuk érteni Őt. A Biblia azt tanítja, hogy az Atya Isten, hogy Jézus is Isten és hogy a Szentlélek is Isten. Azt is tanítja, hogy csak egy Isten van. Megérthetünk néhány dolgot a Szentháromság különböző személyei közötti kapcsolatról, de az egész felfoghatatlan emberi elmével. Ez persze nem azt jelenti, hogy az egész nem igaz, vagy nem a Biblián alapul.

Ne felejtsd el ennek a témának a tanulmányozáskor, hogy a “Szentháromság” szó nem szerepel az Igében. Ez egy kifejezés, ami megpróbálja Isten hármasságát kifejezni, azt a tényt, hogy Ő 3 egyszerre létező, örökkévaló személyiség. Értsd jól, ez NEM jelenti azt, hogy 3 Isten van. A Szentháromság 1 Isten aki 3 személyből áll. Semmi rossz nincs a “Szentháromság” szó használatában, még ha nincs is benne a Bibliában. Gyorsabb kimondani, mint azt, hogy 3 egyszerre létező, örökkévaló személyiség, akik 1 Istent alkotnak. Ha ez gondot jelent számodra, akkor fontold meg: a nagyapa szó sincs benne a Bibliában. Ugyanakkor tudjuk, hogy vannak nagyapák a Bibliában, például Ábrahám volt Jákób nagyapja. Tehát ne akadj fent a “Szentháromság” szón magán. Ami igazán számít az az, hogy amit a szó KÉPVISEL, az benne van az Igében. A bevezetés után íme néhány igevers a Szentháromságról:

1) Egy Isten van: 5 Mózes 6:4; 1 Korinthus 8:4; Galata 3:20; 1 Timóteus 2:5.

2) A Szentháromság három személyből áll: 1 Mózes 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Ézsaiás 6:8; 48:16; 61:1; Máté 3:16-17; 28:19; 2 Korinthus 13:14. Az ószövetségi részekben a héber nyelv ismerete segítséget jelent. Az 1 Mózes 1:1-ben a többesz számú “Elohim” van használva. Az 1 Mózes 1:26; 3:22; 11:7 és Ézsaiás 6:8 pedig a többes számú “mi” –t használja. Ez az “Elohim” és “mi” KÉTSÉGTELENÜL több, mint két személyre vonatkozik. Az angolban vagy a magyarban csak két forma van: egyes és többes szám. A héberben három forma van: egyes, kettes és többes szám. A kettes szám KIZÁRÓLAG kettőt jelent. Általában a héber páros dolgokra használja, mint a szem, a fül, a kéz. Az “Elohim” és a “mi” szavak többes számúak – több, mint kettősek – tehát biztosan három vagy több személyre utalnak (Atya, Fiú, Szentlélek).

Az Ézsaiás 48:16 és 61:1-ben a Fiú beszél, miközben az Atyára és a Szentlélekre utal. Hasonlítsd össze az Ézsaiás 61:1-et a Lukács 4:14-19-cel, hogy lásd, hogy a Fiú beszél. A Máté 3:16-17 leírja Jézus bemerítésének eseményét. Itt látható, hogy Isten, mint Szentlélek leszáll Istenre, mint Fiúra, miközben Isten, mint Atya kifejezi örömét a Fiúban. A Máté 28:19 és a 2 Korinthus 13:14 is példái a Szentháromság 3 különböző személyének.

3) A Szentháromság tagjait több szakasz is megkülönbözteti egymástól: Az Ószövetségben az “ÚR” nagybetűs kifejezés az “Úr”-ról szól (1 Mózes 19:24; Hóseás 1:4). Az “ÚR”-nak van egy “Fia” (Zsoltárok 2:7; 12; Példabeszédek 30:2-4). A Lélek is meg van különböztetve az “ÚR”-tól (4 Mózes 27:18) és “Isten”-től (Zsoltárok 51:10-12). Isten, a Fiú meg van különböztetve Istentől, az Atyától (Zsoltárok 45:6-7; Zsidók 1:8-9). Az Újszövetségben a János 14:16-17 az, ahol Jézus beszél az Atyáról, hogy elküldi a Segítőt, a Szentlelket. Ebből is látszik, hogy Jézus nem tartotta magát az Atyának vagy a Szentléleknek. Vedd figyelembe azokat az alkalmakat az evangéliumokban, amikor Jézus az Atyával beszélt. Önmagához szólt? Nem. A Szentháromság egy másik személyéhez beszélt – az Atyához.

4) A Szentháromság minden tagja Isten: Az Atya is Isten: János 6:27; Róma 1:7; 1 Péter 1:2. A Fiú is Isten: János 1:1, 14; Róma 9:5; Kolossé 2:9; Zsidók 1:8; 1 János 5:20. A Szentlélek is Isten: Apostolok Cselekedetei 5:3-4; 1 Korinthus 3:16 (Megtelni Szentlélekkel – Róma 8:9; János 14:16-17; Apostolok Cselekedetei 2:1-4).

5) A belső sorrend a Szentháromságon belül: Az Ige megmutatja, hogy a Szentlélek alá van rendelve az Atyának és a Fiúnak, a Fiú pedig alá van rendelve az Atyának. Ez egy belső kapcsolat, ami nem tagadja meg a Szentháromság bármely személyének isteni voltát. Ez egyszerűen egy terület, amit a mi véges agyunk nem tud felfogni a végtelen Istennel kapcsolatban. A Fiúval kapcsolatban lásd: Lukács 22:42; János 5:36; János 20:21; 1 János 4:14. A Szentlélekkel kapcsolatban lásd: János 14:16; 14:26; 15:26; 16:7; és főleg János 16:13-14.

6) A feladatai a Szentháromság független tagjainak: Az Atya a tökéletes forrása és oka: 1) a világnak (1 Korinthus 8:6; Jelenések 4:11); 2) az isteni kijelentéseknek (Jelenések 1:1); 3) az üdvösségnek (János 3:16-17); és 4) Jézus emberi tetteinek (János 5:17; 14:10). Az Atya a KEZDEMÉNYEZŐJE mindennek.

A Fiú az ügynök, akin keresztül az Atya a következőket elvégzi: 1) a világ teremtése és fenntartása (1 Korinthus 8:6; János 1:3; Kolossé 1:16-17); 2) isteni kijelentések (János 1:1; Máté 11:27; János 16:12-15; Jelenések 1:1); és 3) üdvösség (2 Korinthus 5:19; Máté 1:21; János 4:42). Az Atya teszi mindezt a Fiú által, aki az ő segítője.

A Szentlélek az, akin keresztül az Atya megteszi: 1) a világ teremtését és fenntartását (1 Mózes 1:2; Jób 26:13; Zsoltárok 104:30); 2) az isteni kijelentéseket (János 16:12-15; Efézus 3:5; 2 Péter 1:21); 3) az üdvösséget (János 3:6; Titusz 3:5; 1 Péter 1:2); és 4) Jézus tetteit (Ézsaiás 61:1; Apostolok Cselekedetei 10:38). Ezeket mind a Szentlélek ereje által teszi az Atya.

Egyik népszerű illusztráció sem teljesen pontos a Szentháromságról. A tojás (vagy alma) azon bukik el, hogy a héj, a fehérje és a sárgája a tojás részei, nem maga a tojás. Az Atya, Fiú és Szentlélek nem Isten részei, hanem ők Isten. A víz példája már jobb, de még mindig nem írja le tökéletesen a Szentháromságot. A folyadék, a légnemű gőz és a szilárd jég mind a víz formái. Az Atya, Fiú és Szentlélek nem Isten formái, hanem mindegyikük maga Isten. Tehát ezek az illusztrációk adnak egy képet a Szentháromságról, de ez nem pontos. Egy végtelen Isten nem ábrázolható véges módon. A Szentháromságra koncentrálás helyett az a tény a fontos, hogy Isten nagysága és végtelensége egy magasabb rendű természet, mint a miénk. “Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai!” (Róma 11:33-34)
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 09, 10:22:37
Ermaha 692-es hozzaszolasod  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 09, 10:54:32
 :2smitten:   :2smitten:   :2smitten:
Csodálatos Urunk van! Köszi ermaha! Gyors voltál!  :169:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Július 09, 11:22:43
Ermaha 692-es hozzaszolasod  :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Érthetőbben meg tudnád magyarázni?-ha volnál szíves-köszönöm.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Július 09, 12:35:22
Pontosabban ez a hozzászólásod:
http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php?topic=43.msg64104#msg64104 (http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php?topic=43.msg64104#msg64104)
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Július 09, 12:48:48
Antikám,kerestem de ilyen és ez az írást sehol nem találom.Még úgy sem,hogy beklikkelted. :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 09, 13:20:26
tokeletesen levezetted a Szentharomsagot
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Július 09, 13:33:01
Nem én,hanem az aki az oldalt kezeli.És ennyi Igét én nem tudtam volna felsorolni,ehhez nincs meg sem az ismeretem, sem pedig a tudásom.A dicsőség pedig az Úré, :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Július 09, 14:07:50
Szia Ermaha!

Minden hozzászólásnál van egy sorszám a dátum előtt. pl: « Válasz #692 Dátum: 2010 Július 04, 06:15:34 »

Ezen az oldalon van a 692-es hozzászólásod. Ez a hozzászólásom pedig a 701. :05:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Július 09, 18:23:49
Ilyen írás nincs sehol. :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Július 09, 18:41:09
http://mindenlehetseges.shp.hu/hpc/web.php?a=mindenlehetseges&o=uk7dvtq48j_k5l_EHC (http://mindenlehetseges.shp.hu/hpc/web.php?a=mindenlehetseges&o=uk7dvtq48j_k5l_EHC)

Dávid imája és próféciája//réma,élő Ige//-zárójelben,az eredeti jelentése a szónak//

Eféz. 2,1 [Vele (az Úr Jézussal) együtt] Titeket is megelevenített [életre keltett; feltámasztott], akik [megölötten] holtak valátok a ti vétkeitek [hibás lépéseitek, botlásaitok, eleséseitek] és bűneitek [céltévesztésetek] miatt, [következtében]*

*Dávid így imádkozik és prófétál az Úr Jézusról, aki elhozta az üdvösséget, és az örök életet: „Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. (Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél). Hogy el ne térjünk tőled (És mi nem pártolunk el tőled; Többé nem hagyunk el téged).

Eleveníts meg minket (Tarts életben bennünket) és imádjuk (áldjuk, és segítségül hívjuk) a te nevedet. Seregek Ura, Istene! Állíts helyre minket (újíts meg bennünket); világoltasd (ragyogtasd ránk) a te orcádat (jelenlétedet), hogy megszabaduljunk (és megmenekülünk. (szódzó) bűnbocsánatot, megmenekülést (rossztól, veszélytől, ártalomtól, betegségtől, balesetből, bűnökből. Mindenfajta problémából, bajból); megszabadítást (mindenfajta veszedelemből, gonosz szellemi lényektől /démonoktól/; oltalmazást; biztonságot; állandóságot; jólétet (bővölködést anyagi és szellemi javakban); jóllétet (egészséget); boldogságot, megtartatást nyerünk)! (Zsolt. 80,18-20)

Hiszen: „Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat (csodáidat). Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a te karodat (hatalmadat) e nemzetségnek (nemzedéknek), és minden következendőnek a te nagy tetteidet. Hisz a te igazságod, oh Isten, felhat (fölér) a (magas) égig, mert nagyságos (hatalmas) dolgokat cselekedtél (vittél véghez); kicsoda hasonló te hozzád (ki olyan, mint te), oh Isten?!

Aki sok bajt (kakosz: rosszat, szerencsétlenségeket, viszontagságokat) és nyomorúságot (thlipszisz: nyomást, szorítást, szorongattatást, megpróbáltatást, gyötrődést, szorongást) láttattál (mutat, megmutat, rámutat, kimutat) velünk, de ismét (újra) megelevenítesz (újra életet adsz; életre hívsz), és a föld (feneketlen) mélységéből (abüsszosz: a pokol feneketlen mélységéből) ismét felhozol (kiemelsz) minket” (Zsolt. 71,17-20)

Csodálatos ígéret az Ószövetségben, amely előremutat Jézus Krisztusra, aki elhozta számunkra az üdvösséget (2.bekezdésben - érdemes ezen elmélkedni, ez maga az evangélium!) és az örökéletet. Ragadjuk hát meg a mi üdvösségünk szarvát, Jézus Krisztust!


De igen, van ilyen. Amit beidéztem, az a 692. amelyet fent említett Ani. :05:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Július 09, 19:04:30
Antikám,Tünde a szentháromságról kért Igéket.Ha szerinted benn van már akkor kérlek töröld ki.


Guti Tünde         --Ez itt Tünde kérése,ezért tettem be.De nem oda
ahova írta.De ha ennyi problémát okoz ha teszek be valamit,akkor ezt mellőzni fogom.


    * Testvérünk
    * *
    *
    * Hozzászólások: 1812
    *
          o Profil megtekintése
          o www.gutitunde.eoldal.hu (http://www.gutitunde.eoldal.hu)
          o E-mail
          o Privát üzenet (Nem elérhető)

Re:Tegyél fel kérdéseket
« Válasz #3348 Dátum: Tegnap - 18:23:30 »

    * VálaszVálasz
    * Idézet

 :044: Jó volt elolvasni az előttem szólókat!  :afro:

Az elmúlt hónapok során volt alkalmam levelezni egy emberrel, aki tagadja a Szentháromságot. Még mielőtt azt gondolnátok rólam, hogy meggyőzött, szeretném hangsúlyozni, hogy nem kételyek miatt, hanem a hitem megerősítése miatt szeretném, ha valaki segítene feltérképezni ezt a témakört! :08:

Tudok én is jó pár igét erre vonatkozóan, de lehet, hogy ti "kapásból" tudjátok az összes idevonatkozó kijelentést pl. Páltól vagy magától Jézustól.

Ha van erre már régebben megnyitott topic, akkor bocsánat!  :063:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Augusztus 05, 12:47:28
Jerry Savelle      Kétféle út ahogy élhetsz.

Isten a Bibliában elmondja: Ő azt akarja, hogy egyre jobban és jobban éljünk. Jób 22:21 Bízd csak magadat ő reá és légy békességben: ezekből jó származik reád.

Az Ige alapján látjuk a folyamatot: ahogy egyre közelebb vagyunk Istenhez, Ő megáld minket, mi pedig egyre közelebb kerülünk hozzá. Harmincnyolc éve tértem meg, és megtanultam, ha azt akarom, hogy az életemből a legjobbat hozzam ki, Istennel kell járnom. Ha Isten legjobbját akarod az életedben, az Ő útját kell választanod. Minél jobban akarsz élni, annál több időt kell töltened Istennel.

Mikor először olvastam a Filippi levélben Pál szavait: bárcsak megismerhetném Jézust még jobban - nagyon meglepődtem! Hiszen Pál apostol akkor már egyes teológusok szerint tíz, mások szerint harminc éve volt megtérve. Azt biztosan tudjuk, hogy Pál apostol ebben az időben talán mindenkinél jobban ismerte Jézust. És mégis azt mondta: bárcsak megismerhetném Őt még jobban! Megfigyelheted, hogy még Pál is, aki a legközelebb volt hozzá, úgy beszél: még közelebb szeretnék kerülni. Én is sok éve tértem meg, és nagyon sok jó időt töltöttünk együtt Istennel. Gyakran néztem, újra és újra, ahogy Isten a lehetetlent cselekedte az életemben. De Pál apostollal mondom: nem akarok ücsörögni azon, amit már tudok, hanem éhes vagyok arra, hogy még jobban megismerjem őt. Még mindig keresem Őt, kutatom az Írást, fejleszteni akarom a kapcsolatom Istennel.

Visszatérve Jóbra, azt mondja: minél inkább megismerem Őt, annál inkább ellát engem. Jób 22,25: És akkor a Mindenható lesz a te nemes érced és a te ragyogó ezüstöd. (Tedd a Mindenhatót a te aranyaddá, és az Urat a te drága ezüst kincseddé - Amplif.ford.; Igen, a te Mindenhatód lesz a védelmeződ, és sok ezüstöd lesz - King James ford.) Az egyik kulcs, hogy növekedj Istenben az, hogy egyre többet ismerj meg Belőle.

Hogy Isten legjobbját megkapjam, a dolgaimat Isten szerint kell tennem.

Honnan tudhatjuk meg, hogyan kell a dolgainkat Isten szerint tennünk? A Biblia pont erre szolgál. 2 Sám 22,31 Az Istennek útja tökéletes; Az Úrnak beszéde tiszta; Pajzsa ő mindeneknek, akik ő benne bíznak.
Arról beszél, hogy Isten szava megpróbált, megvizsgált (angol ford.), és jónak bizonyult. Vagyis minden egyes esetben, mikor Isten Igéje működésbe lép – sikeres. Ha megnézzük a szótárban, ez azt jelenti, hogy mindig tökéletes, semmiféle hiba nincs benne, és nem hibásodik meg. Tehát Isten útja a Biblia szerint nem hibás, az Ő útjából nem hiányzik semmi. Isten Igéje mindig működik, amikor működésbe hozod – ezt jelenti a „tökéletes”, vagyis Isten Igéje megvizsgált, átment a próbán, a vizsgán.

Persze mondhatják: „megpróbáltam, de nem működött”. Ez azonban nem igaz, egyszerűen nem lehetséges. Testvérem, ha így volna, akkor a Biblia félrevezető, hamis lenne. Ám a Biblia azt mondja, Isten útja tökéletes. „De Jerry testvér, ismerek olyanokat, akik megpróbálták, és nekik nem működött.” Én pedig azt mondom, legfeljebb ismersz olyanokat, akik úgy gondolták, hogy nem működik. De az Ő útja tökéletes. Ha egy Igét elfogadsz, de közben azon gondolkodsz, hogy ez igaz lesz-e az életedben vagy sem, akkor egész életedben küzdeni fogsz. Isten útja tökéletes, és ha az életemben nem valósul meg, nem azt mondom, hogy Isten Igéje volt a hibás, hanem én hibáztam el valahol. Nehéz beismerni, hogy néha hibázik az ember, ugye? Értsétek meg: Isten nem hibázik! Az Ő útja tökéletes. És Igéje átment a próbán, teszten, és megvizsgált.

Ha a szívedben eldöntötted, hogy Isten Igéje igaz, tökéletes, és ha áldást, növekedést akarsz, akkor a dolgaidat Isten szerint kell intézned. És ha így végzed a dolgaidat, akkor a Biblia szerint minden egyes esetben lesz eredmény!

A Biblia más részében azt találjuk, hogy az ember csak kétféle módon tud élni, cselekedni a földön. Tudjuk, hogy Isten Igéje megpróbált, útja tökéletes, és ha nekünk nem sikerül, nem Isten útja, Igéje a rossz. Nos, az egyik mód, amiről azt mondja a Példabeszéd 14,12: van út, ami jónak látszik. Az 1 Sám 12,23 pedig: megtanítalak Isten útjára. Tehát lehetséges Isten útjának a követése. Csak akkor kapod meg Isten legjobbját, ha az útján jársz, ha a dolgaidat Isten szerint végzed. Van egy út, ami jónak tűnik, és van egy, ami tényleg Isten útja. Itt van például a tizedfizetés. Ha valaki azt mondja: „most nem engedhetem meg magamnak”, ez az ő szemeiben nyilván jónak tűnik. „Inkább fizetem az életbiztosítást, mint a tizedet.” – gondolja. Ekkor mit tesz? Ami a szemeiben jónak látszik, de Isten legjobbját nem fogja megkapni az életében. Isten azt mondja: hozd be a tizedet, mert az az enyém, és szent. Ez a tizedfizető azonban így vélekedik: ebben a hónapban nem tudom befizetni, mert sok a számla, nehéz idők járnak, a házam népéről kell gondoskodnom, stb. Majd később.

Ez logikus, okos lépésnek tűnik, de a Biblia szerint ez az út csak jónak látszik. Isten a legjobbját azonban nem tudja neked odaadni, ha ragaszkodsz a saját utaidhoz. Akkor kapod meg Isten legjobbját, ha Isten útja szerint cselekszel, mert Isten útja tökéletes. Ha azt mondod: ez a hetem nagyon vacak volt, de annál inkább befizetem a tizedet, mert Isten Igéje azt mondja, hogy akkor megnyitod a menny csatornáit, és rám árasztod minden áldásodat. (Mal.3,10) Ez az ember az Isten szerinti utat választotta. És mert Isten útja tökéletes, eredményt fog látni. Lehet hogy nem a tizedfizetés napján, de még nem is huszonnégy órán belül látja meg, ám Isten azt mondta, ha az Ő útján jársz, akkor rád árasztja az áldásait, és ezt a pokol sem tudja visszatartani.

Tehát van saját szemeidben jó út, és van egy Isten szerinti jó út.
Példabeszéd 11,24: Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. (Aki szabadon ad, még többet nyer, más visszatartja, de szegénységre jut – ang.)

Aki nem tartóztatja meg a járandóságát. Aki Isten szerinti módon cselekszik, minden helyzetben vet, nemcsak vasárnap, nem tartja vissza a magot. A másik a saját szemei szerint tűnik jónak. Az Isten szerint cselekvő pedig a magvető, aki minden helyzetben magot vet. Ebben az Igében tehát minkét típusú ember megtalálható. Az egyik tudja, hogy Isten Igéje tökéletes, és aszerint éli az életét, a másik viszont az alapján tesz, ami jónak tűnik. Az Ige azt mondja: visszatart, pedig vetni kellett volna, s mivel a vetés idején nem vet, az Ige szerint szegénységre jut, szükségbe kerül. Soha nem lesz elege, mindig hiányban fog szenvedni. Azért mert az élete olyan dolgokon alapul, ami csak látszólag jó.

Hasonlóan ahhoz, aki az érzései szerint cselekszik, aszerint, amit úgy érez, hogy jó, vagy aszerint, amit lát. Ez az a hívő, aki azt mondja: akkor fogom hinni, ha látom. Számára ez látszólag jó: ha az én gyógyulásom, csodám megjön, akkor dicsérem Istent. Azt gondolja, ez Isten szerinti. Hogy ez jó. Pedig a másik út az, amikor azt mondod: bár még nem látom hogy meggyógyultam, de Isten Igéje ezt mondja, tehát előre dicsérem Őt ezért. Mert tudom, Isten nem fog cserbenhagyni ebben a helyzetben, ezért örvendezek már most annak, amit Isten az Igéjében megígért. Ez az Isten szemében helyes út. Vagy így, vagy úgy fogod élni az életedet. Nincs harmadik út, csak ez a kettő.

Vagy azt teszed, ami igazán jó, vagy pedig azt, ami helyesnek tűnik a szemeidben. Ha eljön a pillanat, amikor eldöntöd: úgy teszek, ahogy Isten mondja, eljönnek a jó napok az életedben!

Most már értheted, miért mondja Dávid a Zsolt.27,11-ben: Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt.

1969-ben Copeland testvér prédikált úgy, ahogy még soha senkit nem hallottam. Akkor elhatároztam, az életemet Isten szerint akarom élni. S akkor jött a szívembe ez a mondat: Uram, taníts az utadra, szeretném tudni a te utadat. Eddig a sajátomat jártam, és nem sok siker koronázta. Ez esetben bizony elmondhatom: Jerry nem jó ura a saját életének. Nem voltam jó ura az életemnek. Mert mindig úgy döntöttem, ahogy számomra jónak tűnt. Pál apostol mondja az Apostolok cselekedeteiben, amikor indulni készül valahová: a Szent Szellem által nekem jónak tűnik ez az út. Én azonban akkor nem voltam Pál apostol, nem a Szent Szellem által éltem az életemet. De akkor rájöttem, hogy létezik Isten útja, és az tökéletes, és attól kezdve a szívem kívánsága az volt: Uram taníts a te utadra. Belefáradtam a saját utaimba, ami csődbe és a pokolba visz. Ez az út szegénységet, hiányt hoz. Soha nem voltam szegény, de hiányt bizony hozott az életembe. S azt mondtam: Uram, már unom, hogy állandóan pórul járok. Hogy csak létezem. És nagyon elfáradtam ebbe.

Persze nem tudtam meg egyetlen éjszaka, hogy mi Jézus útja, sőt, őszintén szólva még most sem ismerem tökéletesen Jézus útját, de legalább amiket ismerek, azokról azt tudom mondani: működnek! Nagyon utálnám magam, ha akkor nem imádkoztam volna ezt: Uram, taníts engem a te utadra.

Ha ma egy keresztény azt imádkozná, hogy az Úr tanítsa az Ő utjára, de nem jár rajta – akkor nincs mentsége. Hiszen nagyon sok információhoz hozzá lehet jutni még a Biblián kívül is – keresztény könyvekből, prédikációkból, stb. -, hogy az ember ne tévedjen el.

Mt 6,33 keresd előbb Isten országát és az Ő igazságát, és mindezek megadatnak neked. Másképpen: keresd előbb Isten országát és az Ő igazságát és akkor növekedés lesz az életedben. Hiszen minden megadatik – Istentől csak jó jön, s akkor ez növekedést jelent. (Amplified fordításban: keresd, célozd meg, küzdj, harcolj érte, Isten királyságáért és igazságáért [hogyan is kell szerinte való módon tenni, és hogyan légy igaz], és mindezek a dolgok akkor mellesleg neked adódnak.)

Jézus mondja: ha Isten legjobbját akarod: a bővölködést, gyógyulást, akkor azt tedd, ami igaz. Példabeszéd 11,24: van, aki bőségesen szór, és mind jobban bővölködik. Vagyis Isten egyre jobban és jobban megáld téged. Tehát ha egyre jobban akarsz bővölködni, szórd a magot. Keresd, minden egyes alkalommal ragadd meg a lehetőséget, hogy adj. Isten egy új szintre fog juttatni, és egyre többet fog adni neked. Biztos, hogy nem egyetlen este alatt fogod megtalálni, mi Isten útja az életed minden területén, de kell egy nap, mikor elkezded. Én harmincnyolc éve megtettem. Copelandék negyven éve. És még mindig tesszük.

Minden egyes alkalommal, mikor a Bibliát a kezembe veszem, rájövök, mennyire kimeríthetetlen. Ha azt mondod, a Bibliát már annyira ismerem, hogy egyetlen kijelentést nem kaphatok már belőle – javaslom, végy egy Igét, és kezdd el kutatni. Rá fogsz jönni, mennyi kincs van benne, amit soha nem hallottál még. És utána ne csak hallgatója, de cselekvője is légy, kövesd, tedd. S mivel Isten Igéje tökéletes, és nincs semmi hiba benne – akkor már tudhatod, számíthatsz Istenre életed minden percében.

A gond a keresztényekkel az, hogy azt gondolják, nem minden alkalommal működik. Ezért sokan túl korán feladják. Sokan nem is tudják, hogy éppen akkor, mikor feladták, milyen közel volt már az áttörés. Ha éjszaka az ördög felébreszt, és azt mondja: nincs tovább, akkor ez jelent valamit. Én szeretem, mikor az ördög azt mondja: nincs kiút, nincs kiút. Mert ez azt jelenti, hogy a szabadulás már nagyon közel van! Azt jelenti, hogy az ösvényeden már nagyon közel van az Úr szabadítása, az áttörés!

Tehát: akarod Isten legjobbját? Akkor tedd a dolgaidat Isten szerint. A zsoltáros mondja: taníts Uram a te utaidra. És ha felfedezel valami igazságot, azt tartsd meg. Ha azt olvasod, járj szeretetben – akkor járj szeretetben. Ha azt mondja: kerüld a vitatkozásokat – akkor tégy így. Ha azt olvasod: bocsáss meg – bocsáss meg. Ha azt mondja az Úr: adj, akkor adj, s ha azt: szórj – akkor szórj. Mert ez esetben úgy teszel, ahogy valóban helyes, és nem csak annak látszik. Mert ami jónak látszik, az romlásba visz. Ami pedig Isten szerinti, az a bővölködő, és egészséges életet hozza.  Ámen!

Fordította: Orbán Tibor
http://www.mindenlehetseges.hu/ (http://www.mindenlehetseges.hu/)
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Ani Kinor - 2010 Augusztus 05, 13:26:04
Csodalatos!

Ember nem tud olyat mutatni a Bibliabol, ami nem az epulesunket, Lelkunk vedelmet szolgalja!
Nagyon jo ez az anyag is.

Tenyleg komolyan szoktam irni, en mast nem olvasok, csak a Bibliat.

Es ugye a lenyeg, EVANGELIUM - OROMHIR   :2smitten: :2smitten: :2smitten: onmagaert beszel.

Sorra okozol ma oromot, ermaha!!!! Ilyenkor vilagga tudok szaladni jo kedvemben  :169:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Augusztus 06, 15:08:01
http://szegedma.hu/hir/szeged/2010/08/egy-nemzet-szellemi-ebredese.html (http://szegedma.hu/hir/szeged/2010/08/egy-nemzet-szellemi-ebredese.html)

 Terhes Nóra                             Egy nemzet szellemi ébredése
2010. augusztus 4., szerda

„Mert amint lehull az eső és a hó az égből, és nem tér oda vissza, hanem megitatja a földet, termékennyé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én igém is, mely számból kijön: nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem megteszi, amit akarok, és véghezviszi, amiért küldtem.” Iz. 55,10-11

A szellemi ébredés ez esetben nem az intellektus vagy a nemzeti öntudat felismerését jelenti, nem etnikai vagy esetleg értelmiségi alapú identitásbeli kérdés.
Ha kimondjuk azt a szót „ébredés”, akkor mögötte valami alvó állapotot feltételezünk, amiből felkel és tudatára ébred egy személy. Ugyanakkor, ha azt mondom „szellemi ébredés”, akkor a halott emberi szellem ébredését tekintem Jézus Krisztus megváltó erejében. Egy ember megtérését követheti sokak megtérése, akár egy város és akár egy ország nagy erejű szellemi ébredése.

Ahol a lovak új parancsszót tanultak

Volt egy ország, ahol a szénbányában igát vonó lovak zaftos káromkodás alatt dolgoztak, mígnem egy nap az állatok teljes értetlensége mellett elfogytak az átkozódó parancsszavak. A huszadik század elején Walesben futótűzként végig söprő megtérési hullám a szénbányászok szívét is megérintette. Elfeledték még a káromkodást is, így négylábú munkatársaiknak új parancsszavakat kellett tanulni, érteni a gazda akaratát ütlegelés nélkül is.
A bíróságon egy nap az ülésező bíró üres lapot szemlélt maga előtt, nem volt aznapi eset, olyan bűntett, ami tárgyalás alá került volna. A rendőrök hasonló tanácstalan helyzettel szembesültek: a csirkefogók, gazemberek köddé lettek. Mintha egy utópisztikus mese közepébe csöppentünk volna, ahol csak a mesélő fantáziája szabhatna határt a további csodákba illő eseményeknek. Mi állt mindennek a hátterében?

A Menny irányába…

Egy nemzet szellemi ébredésért imádkozott egy ifjú, aki már tizenévesen szénbányákban dolgozott, de már ekkor felelősséget érzett az evangélium terjedése iránt. Evan Roberts szüntelenül imádkozott nemzetének szellemi ébredéséért. Majd huszonöt évesen kijelentést kapott, arról, hogy Walesben még egy előtte soha nem látott ébredés következik be. Barátjának elmondta, hogy látja, amint a walesi emberek az égbe emelkedve a Menny irányába tartanak. A fiatal Roberts elhagyva a szénbányát tanítani kezdett, arról, hogy miként szükséges a keresztényeknek megalázva önmagukat átadni életüket a Szent Lélek átformáló, vezető erejének.

Amikor a Szent Szellem söpör végig az utcákon

Hívő csoportok járták esténként az utcákat, ahol gyakran magukba roskadt embereket találtak, – szinte hihetetlen-, de bűneik terhe alatt rogyadoztak. A fiatal keresztények betámogatták őket a frissen alakult gyülekezetekbe, ahol a megváltás várt rájuk: Jézus Krisztus kereszthalálát elfogadva átadták Istennek életüket. Hat hónap elteltével több, mint százezer ember fogadta el Jézus Krisztust megváltójának, kora hajnalban keltek, hogy a munka előtt még Istentiszteletre igyekezhessenek, a bányák bejárataira igehelyek kerültek.

Nem a humán elvhű buzgalom, hajtotta ezt a nemzetet, valamilyen emberiség által kikiáltott „megfelelő” irányba, hanem Isten élő Lelke érintette meg az ország ezreit, majd százezreit a megtérésre. Nem emberi gyöngyöző, verejtékező homlokok, és nem is a tradicionális szokások merev láncolta szólította meg a sokaságot: egyedül és kizárólag Isten hívta az övéit. A történtek kihatást gyakoroltak egy ország teljes életére: gazdaságára, közügyeire. Mindez nem utópia, nem meseszövés: a szellemi ébredés megérinthet egy várost, egy országot, egy kontinenst, de az óceán határokat sem ismeri. Ebben a nem emberi kezdeményezésben elmondhatták:

„Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel! – azt mondja a Seregeknek az Ura.
(Zak 4:6)”
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 06, 15:22:01
 :2smitten:  Csodálatos beszámoló és üzenet!  :169:
Dicsőség az Úrnak!  :2smitten:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Irma - 2010 Augusztus 06, 16:18:20
Ez az amire nekünk, magyaroknak is szükségünk van! :2smitten:

Istenem imádkozom e nemzetért, a magyar népért könyörgök Uram....!

IMA MAGYARORSZÁGÉRT (http://www.youtube.com/watch?v=UD1AFgJ0Cng#)

 :ima02:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 06, 18:15:51
Ámen!  :05:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Augusztus 09, 12:26:59
http://www.mindenlehetseges.hu (http://www.mindenlehetseges.hu)

Keith Moore: Gyümölcstermés - 1. rész//Gyümölcstermő keresztény élet//

Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.  Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyü gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. (Ján 15:8-9)
 
Mit olvasunk, miért választott ki téged az Úr? Hogy menj, és hozz gyümölcsöt, és a te gyümölcsöd maradjon meg. Mert akármit kérsz az Atyától, meg fogja adni.
 
Miért hívott el minket az Úr? Egyszerű: hogy gyümölcsöt teremjünk. Istennek kezdetektől a gyümölcstermés, a növekedés volt a gondolataiban. S mi mit gondolunk erről? Tudjuk, hogy milyen gyümölcsről beszél itt az Úr?
 
Jézus azt mondja: én vagyok az igazi szőlőtő, az Atya a szőlőműves. „Minden ág, ami rajtam van” – te egy ág vagy? Mindannyian szőlővesszők vagyunk az igazi szőlőtőn. Minden szőlővesszőt, mely nem terem gyümölcsöt, le fog metszeni. Ez elég kijózanító, ugye? A gyümölcstelenségnek nagyon komoly következményei lehetnek.
 
Hányan járnak gyülekezetekbe, s gondolnak arra, vajon gyümölcstermők-e? Milliónyi keresztény csak kipipálja a gyülekezetbe járást, s azt hiszik, hogy ez, és hinni Jézusban, már elég. Ám ha valaki a gyümölcstermést kezdi el piszkálni, megsértődnek, és új pásztort keresnek. Pedig a pásztor azért van!

Sokan azt gondolják, a pásztornak az a dolga, hogy tanácsot adjon, virrasszon, gyümölcsöt teremjen. „Beteglátogatás? Miért? Nem ezért fizetjük a pásztort?” -  gondolják.
 
Gondoskodunk arról, hogy gyümölcstermők legyünk. Minden szőlővesszőt, amely gyümölcsöt nem terem, levág az Úr. Amelyik pedig gyümölcsöt terem, lemetszi. Ez sem jó, de sokkal  jobb, mint ha elhajítana és megégetne. Mert azért metsz meg, hogy még több gyümölcsöt teremj. Az Úr olyan bölcs, egymásra épülnek a tettei, bármit is cselekszik a gyülekezetben.
 
Az Úr folyamatosan öntöz az áldásaival, épít, ránk önti a kijelentések sokaságát, táplál, felépít. De eljön az idő, mikor az Úr várja: mit termelsz gyermekem? Mit vár az Úr? Gyümölcsöt. Bizony, bizony, tőled is, tőlem is. És mindenről gondoskodott annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk tenni. Gondolj a kertedre: elvetetted a magot, gondoztad, öntözted, gyomláltad, és várod, hogy teremjen. És joggal várod: mikor lesz végre termés? Az Úr is ezt várja: hogy te és én gyümölcsöt teremjünk.
 
A másik dolog: azokat a gallyakat, amelyek nem teremnek, levágja, amelyek pedig gyümölcstermők, megmetszi. Ne úgy nézd ezt, mint egy negatív dolgot. Ha még nem teremtél gyümölcsöt, van remény, hogy fogsz. Minden gally képes erre. Nem érdekes, hogy már 15 éve egyetlen egyet sem teremtél, akár most azzá tudsz válni. Az Úr olyan kegyelmes, hogy még az utolsó időben is a segítségedre siet, mert megígérte, hogy kárpótol azokért az évekért, amelyekben meglopott a szöcskő, a hernyó, a cserebogár.
 
Nézzük Jézus 3,5 évét. Mit tudnál te 1-2-3 év alatt tenni? Isten még mindig a trónon ül, van időd barátom. Emlékszem, a Rhéma Bible Centerben tanítottam, és jött egy 80 éves házaspár a bibliaiskolába. Egész életükben gyülekezetbe jártak, de 80 évesek elmúltak, mikor egy házicsoportban rájöttek, még nem születtek újjá. Azt mondták: „Moore testvér, nem akarunk üres kézzel a mennybe menni. Ha már újjászülettünk, szeretnénk valamit tenni, gyümölcsöt teremni. Megtették, és gyümölcstermők lettek. A hölgy ifjúsági vezető lett. Volt valami, amit el tudott mondani nekik.
 
Az aratás nagy, túl sok munkásra van szükség. Az aratás mindenkire igényt tart. Jézusnak minden ágra szüksége van, hogy gyümölcsöt teremjen. Vajon lehetséges, hogy aki eddig nem volt gyümölcstermő, elkezdje? És aki az volt? Még többet fog teremni! Sokkal, de sokkal többet.
 
Az Ige, amit beszélek, megtisztít titeket. Maradjatok énbennem...
Az ág nem tud gyümölcsöt teremni, csak ha a szőlőtőn marad. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Maradjatok énbennem. Nélkülem semmit sem tudtok tenni.
 
Tudunk bármit is tenni? Gyümölcsöt teremni? Nem, csak ha össze vagyunk kötve Vele. Aki nem marad énbennem, az elszárad, és összegyűjtik és tűzre vetik, és megég. Minél inkább kapcsolatban vagy Jézussal, annál több élet van benned, életet adó erő van benned, és annál több gyümölcsöt tudsz teremni. Hol? Az ágon. Amelyik nincs a szőlőtőn, az nem tud gyümölcsöt teremni, mert nem kap életet. Látod, mindennek, ami blokkolja a Jézussal való kapcsolatodat, az a következménye, hogy elszáradsz.

Látom, nagyon sok keresztény ebben az állapotban van. Az életük kiszáradt, a kreativitásuk, örömük, a keresztény élet izgalma eltűnt, elszáradt. Csak egy halott, unalmas, gyümölcstelen életet élnek. Mert valami elvágta az életet. Közötted és Jézus között van valami. Egy blokk. Egy úttorlasz. S persze ha a gally elszárad, nem képes gyümölcsöt teremni.

Kinek van olyan kívánsága, hogy az akadály tűnjön el, és miért? Hogy semmi ne akadályozza Jézus életének beáradását az életünkbe. Hogy bőségesen teremj gyümölcsöt. Az Igében az van: ha ti bennem maradtok, és én bennetek, ....abban dicsőül meg az Atya, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Így lesztek az én tanítványaim.

Minden ág képes változást átélni. Azok az ágak, amelyek eddig nem produkáltak, ezután gyümölcsöt teremnek. S amelyek sokat teremtek, még többet fognak. Ez fog tetszeni az Úrnak. Ha szeretjük az Urat, engedelmeskedünk neki. S akkor rügyezni fog és gyümölcsöt teremni a gyülekezet, és Ő megjelenik közöttünk.

1Kor 3:9-10 szerint mi munkások vagyunk. Te Isten munkása vagy. Istennek az épülete és szántóföldje vagy. Ugyanaz a kép, mint amit Jézus mondott a szőlőtőre és vesszőre. Mi Isten épülete vagyunk: Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá. igehely

Ha nem Jézus Krisztusra építed az életed, nem tudsz tovább építkezni. S mindenkinek, aki erre az alapra építkezik, minden embernek, minden ágnak a munkája nyilvánvalóvá válik. Mert a nap közeleg, mikor a munka megítéltetik tűz által, a tűz pedig mindenkinek a munkáját megpróbálja. S az, akinek munkája megmarad, jutalmat vesz. Az a nap közeleg, s mindannyiunk munkája megpróbáltatik. S akinek a munkája megég, sok szenvedése lesz, bár ő maga megmenekül. Nem arról beszélünk, hogy az alapján fogsz mennybe vagy pokolba kerülni, amit tettél. Mindent elveszíthetsz, de még a mennybe kerülhetsz. Ez elég megnyugtató. De jobb, ha végig gondoljuk, hogy hosszú évek munkája semmivé válhat.

Mindannyian a saját élethosszunkat töltjük. Vannak, akik most kezdték el, vannak, akik félúton vannak, mások a vége felé. De nagyon kevés napunk van, hogy így élhessünk, mint ma. Mi csak ezt a fajta életet ismerjük, ugye? Sokan úgy gondolják, ezt a fajta életet tudják élni örökké. Felkelnek, elmennek a munkába, a gyerekeket iskolába viszik, dolgoznak, majd hazamennek, tv-t néznek, füvet nyírnak, megetetik a kutyát, elmennek sétálni – s abban a tudatban vannak, hogy örökké ezt fogják tenni. De hirtelen arra ébrednek, hogy már nem így van. A mi élethosszunk nagyon rövid időszak. Annak ellenére, hogy sokan hisznek az újra megtestesülésben, a reinkarnációban – csak egyszer próbálhatod meg barátom! Az életed után jön az ítélet!
A legdrágább tulajdonunk az időnk. Nem a házad, nem a kocsid, nem is a pénzed. Az időd nem helyettesíthető semmivel. Minden pénznél többet ér. Nem tudod az idődnek az árát kiszámolni. S hogy bölcs vagy bolond vagy, az határozza meg, hogyan töltöd az idődet. Csak a bolond pazarolja a soha vissza nem térő idejét haszontalanságokra. De az emberek nagy része ezt teszi minden nap. Úgy tesznek mintha az örökkévalóságig így élnének. Minél idősebb vagyok, látom, az emberek mennyi tervet készítenek, ami soha nem valósul meg.

Ha szellemben látnád a földet, akkor látnád, hogy minden pillanatban milliók hagyják el. A Biblia a halált egy távozásnak írja le. Mintha egy nagy-nagy repülőtérre mennénk. Az érkezési oldalon jönnek a csecsemők, az indulási oldalon pedig távoznak. A szellem nem hal meg, csak elhagyja a testet. És bizony te meg én, nagyon rövid idő múlva odaát leszünk.

De van egy jó hírem: még itt vagyunk a földön, és része lehetünk Isten tervének. És van egy nagy előnyünk is: nem élünk céltalanul, nem kell találgatnunk, miért vagyunk itt. Mert szolgálhatjuk Istent, a seregek Urát. Adatott nekünk a Szellem fegyverzete. Adatott nekünk Ő, aki a nagyobb, és adatott egy feladat. Jó katonák lehetünk, elvégezhetjük a feladatot, teremhetünk gyümölcsöt a Mesternek. Van vágyad arra, hogy ezt megtedd? Hiszed, hogy ha akarod, tudsz gyümölcsöt teremni? Ha pedig van alkalmad teremni, akkor tudsz tízszer, húszszor, százszor többet, mint eddig?

A Korinthusi levél arról beszél, hogy minden amit tettünk, meg lesz próbálva Isten ítélő tüzétől. Adott egy 40 éves keresztény, aki építkezett, de mikor jön az ítélet tüze, lehet hogy semmi sem marad. Lesznek, akiknek a munkája megmarad, mint arany és ezüst. Jézus azt mondta: a test semmit sem használ, a Szellem az, ami megelevenít. S amit testben cselekedtél, amit testben vetsz, testben is aratod. Ha szellemben vetsz, szellemben is fogsz aratni. (Galata levél) Ha a vágyaid, kívánságaid alapján élsz, saját magadnak, az élvezeteidnek, ez el fog égni. Jön a tűz, és eltűnik. Semmi nem marad belőle. Az ítéletkor kiderül, mi az amit testben cselekedtél, saját magadtól, és mi az, amit az Úr útmutatása szerint, hitben.

De ha el is telik az életében 40 év, ha hisz Jézusban, akkor megmenekült. Ha azt gondolod, hogy csak az számít, hogy hiszel Jézusban, bizony ez így van, s annál inkább, ahogy a nap közeleg. A talentumok példázatát ismeritek? Tudjuk, hogy a menny nem szocialista. A szocializmus úgy képzelné el, mindenkinek ugyanaz a kocka lakása lesz, ugyanolyan méretű, mindenki egyenlő lesz – de ez nem így van. A feltámadáskor úgy fogunk különbözni, ahogy a csillagok különböznek egymástól. Az egyik csillag sokkal nagyobb, erősebb fényű, mint a másik. Fantasztikus lesz majd csillagnak lenni. Ha van lehetőség rá, hogy világosabb légy, erősebb fényű – miért nem akarod? A jutalom sem olyan lesz, mint az iskolai gyűléseken, hogy mindenkinek ugyanazt osztják ki. Az egyiknek lehet, hogy azt mondja az Úr: vedd gondozásodba ezt a tíz várost, a másiknak öt város jut, és lehet olyan, akinek semmi sem.

Az, hogy a munkánk eltűnik-e, attól függ, hogy mit cselekszünk e testben. Ettől függ, hogy semmink sem lesz, vagy a munkánk megmarad az örökkévalóságra. S mi úgy ragyogunk majd, mint a megtisztított arany. S itt jön a képbe Isten bölcsessége: a Példabeszéd 9-ben: mi a legfontosabb fizikai dolog, amit birtokolhatunk? Az idő. Igaz, a tested is egy nagyon fontos fizikai valóság, de az is az idő alá van vetve. Az időnk a legfontosabb birtokolható valóságunk. Tehát mi az igazán értékes az életünkben? Ami pozitív hatással van az időnkre, ami azt felszabadítja.

Kaptunk jó néhány levelet ostoba emberektől a szolgálatunk repülőgépe miatt, hogy mennyire drága. De ez a repülőgép napokat takarít meg a szolgálatunkban, és olyan helyekre is el tudunk menni, ahová egyébként nem lenne lehetőségünk. Igen, drága, de van valami, ami még drágább: az idő.

Az Úrnak adnánk napokat az életünkből, és olyanra adnánk, ami nem lenne ennyire értékes. Ha vissza tudnátok vásárolni időt, amit egyébként elveszítenétek, akkor az értékes lenne a számotokra? Hiszen az értékes számodra, ami az életminőségedet javítja.

Mennyire produktív az életed? Képes vagy-e a dolgaidat fele annyi idő alatt elvégezni? Ez is időt szabadítana fel az életedben, és képes lennél időt szakítani arra, ami értékesebb, ahelyett, hogy elvesztegetnéd azt. Mi az, ami által felszabadulhat az időd? Nos, ez a bizonyos értékes dolog az Isten bölcsessége, és Isten áldása.

Isten bölcsessége által meglátjuk, hogy azt az időt, amit eddig elvesztegettünk, hogyan tudjuk produktívabban eltölteni, és még több gyümölcsöt teremni. Mert tudod, nemsokára az életed letelik.
folyt--
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Augusztus 09, 12:29:15
folyt--

Pdb 9,10:A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség. Mert én általam (a bölcsesség) sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit (életed meghosszabbodik).
Barátom, ez ok arra, hogy felpattanjunk, és körbevágtázzuk a termet, ha valóban hiszed Isten Igéjét. Mert nemcsak arról van szó, hogy az időd sokasodik meg, hanem az az időd is vissza jön, amit egyébként elvesztenél. Napjaid megsokasodnak: ez több időt jelent. Életed évei megnövekednek.

Ez több mint idő, ez növekedést jelent. Isten bölcsessége és áldása képessé tesz arra, hogy többet teremjél rövid idő alatt, mint az elmúlt 10 évben! Ha kérjük, ha hisszük ezt, ha képesek és készek vagyunk az életünket kiigazítani, akkor Ő gyümölcsözővé tesz minket. Sokkal gyümölcsözőbbé, mint ahogy el tudnánk képzelni. Ez a mi jövőnk. Ez a jövője ennek a gyülekezetnek is, az életünknek is. S mi a cél? Több gyümölcs, nemcsak egy picivel, hanem sokkal többel. S olyan gyümölcsről beszélünk, ami meg is marad. Ez az a gyümölcs, amit a tűz nem éget meg, hanem sokkal ragyogóbban jön ki belőle, nem fog eltűnni, megemésztődni. Nos, ez izgatottá tett?

A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség. Mi van, ha nem hisz valaki Istenben? Akkor elvesztegeti az életét. Nem számít, hogy ő a leggazdagabb, vagy a legtöbb kitüntetése van. Ez nem tesz valakivé. Amikor eltűnik a világ, nem marad semmilyen valuta, nem lesz bankszámlád, ha valaki megnyeri is az egész világot, de a lelkét elveszíti – mit fog tenni? Elvesztegette az életét. Egész nap dolgozott, korán kelt, késő éjszakáig dolgozott, és mindenkinél többet keresett – s mit jelent ez? Semmit. Sokkal többet vesztett, mint bárki más. Az ember lelke felbecsülhetetlen értékű. Hiszem, hogy az Úr meg fogja mutatni neked most, mi az, ami fontos, s mi nem, mi az, amit tenned kell, és mit nem, mi az, amin változtass, és még többet tedd, s min kellene változtatnod, és kevesebbet tenned. Hogyan érhetünk el kevesebb idő alatt jobb eredményt? Isten bölcsessége, kegyelme, áldása – erről szól a bővölködés. A gazdag embernek van választási lehetősége, a szegénynek nincs.

Ahelyett, hogy egész évben azzal foglalkoznál, aminek nincs gyümölcse, felszabadít az Úr, hogy gyümölcsöt teremj, hogy Őérte és a Királyságért tudj dolgozni. Mikor megtértem, az életem tele volt sürgősebbnél sürgősebb dolgokkal, amiket tennem kellett. „Uram, szeretnék több időt adni a szolgálatra.” „ Fiam, ha az idődet rám fordítod, én biztosítok forrásokat, hogy ne kelljen ezekkel foglalkoznod.” – mondta.

Sok keresztény ideje nem értékes az Úr számára. Nem csinálnak semmit. Amit tesznek, semmi értékkel nem bír az Úr országában. De ha az idődet az Úr számára fordítod, Ő képes eszközöket, forrásokat adni, hogy még több időt tudj ráfordítani. Mit gondolsz, ha nagyon sok keresztény ember most annyi pénzt kapna, hogy nem kellene holnaptól dolgoznia, mit csinálna a szabadidejével? Semmit. „Beteljesedett az életem, most jön a Hawaii.” – gondolná. És nem csinálna semmit, ami értékkel bír.

Hogy tudod megmutatni az Úrnak, hogy többet tennél érte, ha több időd lenne? Úgy, hogy az a kis időt, amid van, az Úr érdekében használod fel. Van olyan kifejezés: „szabad pénz”, amit arra fordítasz, amire akarsz. Ugyanígy van szabad időd is, amit úgy töltesz el, ahogy jónak tetszik. Az Úrnak megmutathatod, hogy ezzel az idővel mit kezdesz. S ez alapján az Úr tudja, mit tennél, ha több időd lenne.

Emlékszem, amikor a szolgálatba beléptem, az Úr biztosított nekem számítógépet  - pedig akkor ez még nehéz volt - , sőt személyzetet, akik segítettek. Az Úr keze megjelent az életemben, gondoskodott, megvédett. Adott nekem egy repülőgépet, internetet, tv csatornát – többet tudsz elvégezni így egy nap alatt, mintha saját magad lennél. 10 év kemény munkáját egy nap alatt el tudod végezni.  Sokkal többje van az Úrnak, mint amit eddig kaptam, külön-külön mindegyikünk számára. Az a cél, hogy minden egyes ág gyümölcsöt teremjen, és még többet. Hisztek ebben, szentek?

S mivel is kezdődik ez? Az Úr félelmével. Vond be a dolgaidba. Nézz rá, tiszteld Őt, kérd Őt, összpontosíts Rá. Mert általam a napjaid megsokasodnak, s az életed napjaid megnövekednek.
Kolossé 1,10  Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében;

Hogyan tudod ezt megtenni? Úgy, hogy növekszel Isten ismeretében. Őbenne van a bölcsesség. S nagy része ennek a bölcsességnek úgy jön az életedbe, ha a bölcsesség szelleme vezet téged. Isten Szelleme, aki benned van, Ő a bölcsesség szelleme. Ő vezetni fog Isten bölcsessége szerint, de Rá kell nézned. Mindennap, reggel, délben, délután, este, minden pillanatodban. Én, a feleségem és a stábom tagjai mind megtanultuk, hogy így kell élni.

Az emberek mondják nekem: így oszd be az idődet, úgy oszd be. A válaszom ilyenkor: „nem én osztom be.” Mások kérdezik: „mit csinálsz Moore testvér?” „ Mindennap felkelek, s mielőtt bármibe is fognék, elkezdem vizsgálni a szívemet: vajon mit csináljak ma, és hogyan tegyem?” De sokakat ismerek, akik fejest ugranak a napjukba, s még csak nem is imádkoznak. S aztán rájössz, hogy az elmúlt 10 évet így élted le. Így vesztegetik el az idejüket, az életüket az emberek.

Sok dolog, amiről azt gondolod, hogy meg kell tenned – nem kell megtenned, biztos vagyok benne,. Emlékszem egy szombatra, sok sok évvel ezelőtt, nagyon-nagyon elfoglalt voltam. Egy barátom hívott fel telefonon, hogy gondja van a kocsijával, s arra kért, segítsek neki. Akartam is, épp vettem a cipőmet, de tudtam, minden dologban vizsgáljam meg a szívemet. Az Úr azt mondta: ne menj most, inkább imádkozz. „De Uram, mennem kell, a kocsit meg kell javítani!” Példabeszéd: bízz az Úrban teljes szívedből, a magad értelmére ne támaszkodj. Sokszor tettem ezt korábban – elvesztegettem az időmet. De tanultam belőle. „Ó, ezt most nem fogom elrontani.” Nem mondtam a barátomnak, mikor megyek, tehát meg fog bocsátani. Félretettem mindent, és elkezdtem imádkozni. Fél órát, 45 percet. Aztán: „Uram, mehetek? Már nagyon kellene.” Az Úr: „imádkozz tovább.”

Olyan környezetből jöttem, hogy amikor tenni kellett, akkor én tettem. Most pedig ott ültem, és csak imádkoztam. S már előre kértem a barátomtól elnézést, de az Úr egyre csak azt mondta, imádkozzak. Végül 3 órát imádkoztam. Ahogy ezt tettem, az Úr elkezdett mutatni dolgokat: hogy ilyen okok miatt napok estek ki.

Légy őszinte magaddal: mit is csinálunk? Munka - munka – munka. Pénzt költesz, majd munka – munka - munka. Majd rájössz, abszolút feleslegesen töltötted az idődet. Az Urat elmulasztottad. S napokat vesztettél el, amiket már soha nem nyersz vissza. Jobban kell intézni a dolgainkat. Már nincs elvesztegetni való időnk. Ki tudja megmondani, mit kellene csinálnod, s mit nem? S mikor, hogyan, kivel kellene csinálnod?

Az Úrnál megvannak a megfelelő idők és módok, a bölcsesség bizony kifizetődő. Saját magad nem fogod kitalálni, de van a bensődben Valaki, a Nagyobb – csak bízz Benne, kövesd Őt, s el fog vezetni téged oly módon, hogy a napjaid sokkal hatékonyabbak lesznek, nem fogod elvesztegetni az idődet, erőfeszítéseidet, pénzedet.

Szükséges lelassítani magad. Sokkal jobban figyelj a döntéseidre, jobban válogasd meg, mit teszel, sokkal fontosabbak legyenek a döntéseid, vizsgáld meg mindig a szívedet, hogyan akar vezetni az Úr. S akkor nem fogod a pénzed, energiád, időd elvesztegetni. Annyi embert ismerek, akiknek elfolyik az idejük, és kiégnek. De nem kellene ennek így lenni. Csak azért, mert valaki felhív, és azt mondja, csináld ezt meg azt - én nem erről a vezetésről beszélek. „Jó, de egy nagy kiárusítás van a bevásárlóközpontban.” Igen, de ez nem vezetés... „Ó, de ingyen bónuszokat adnak, ha itt vásárolok.” Tudod, ez sem vezetés. Vannak ilyen események, mikor az emberek hiábavalóságokkal töltik az egész hétvégét, nem imádkoznak, nem ellenőrzik a szívüket - rossz helyen vannak, rossz időben, s a dolgok csak történnek.

Másik hasonló eset több mint 20 évvel ezelőtt történt Tulsában, ahol egy barátom meghívására a gyülekezetében akartam prédikálni. S az Úr azt mondta, ne menjek. Ne menjek?! Ismételjük csak az Igét: a magad értelmére pedig ne támaszkodj. Akkoriban tanultam, hogyan vezet az Úr. Nem biztos, hogy az Úr mondja, ne menjek egy összejövetelre prédikálni. Lehet, hogy nem is az Úr. Ezért felöltöztem és beültem a kocsiba, de az Úr megint mondta: „ne menj! Fordulj vissza!” Arra gondoltam: ez biztos nem az Úr. A barátomat is becsapnám, és ez egy nagyon jó összejövetelnek tűnik. Bementem hát az épületbe. Ott várakoztam, de az utolsó húsz percben emberek mentek ki a pulpitushoz, és olyan dolgokat mondtak, ami teljesen Ige ellenes volt. S akkor hagytam el az összejövetelt. A következő nap kaptam egy hívást az ország másik részéről. Mondta: hallottam egy tegnapi összejövetelről, ahol furcsa dolgok történtek, de ahol Keith Moore testvér ott van, az biztos jó. Én pedig szégyelltem magam: „ó Uram, bocsáss meg...”

Aztán még magyarázkodhattam a rákövetkező napokon, a következő héten... Érzelmi viharok. S bizony ezt nevezzük elvesztegetett időnek. Mi lett volna ha nem megyek el? Mondhattam volna, nem voltam ott, ne hívjatok. De én ott voltam, ráadásul az első sorban, amit a videó is felvett. Bizony megéri követni az Úr vezetését, az Ő bölcsességét, tudja mi az, ami elveszi az idődet, ami nem éri meg. Van ami sokba kerül, van ami meg nagyon sokba.

Várd az Urat, és bízz benne. Vizsgáld meg a szívedet, és várd hogy az Úr szóljon. Ha Ő azt mondja hogy nem, akkor nem kell köntörfalaznod, nyugodtan megmondhatod, hogy Ő mondta. Ő az Isten, bízz benne. Ez nemcsak prédikátoroknak szól, hanem Isten minden gyermekének. Isten Szelleme kell hogy vezessen téged, a bölcsesség szelleme.

Úgy kell kezdenünk, hogy folyamatosan vizsgáljuk a szívünket. És mikor kinyitod a szemed reggel, mit teszel? Kimegyek fogat mosni, stb., stb. Hát, meg kell változtatnod a szokásaidat. Vizsgáld meg, mi van a bensődben, mit mond az Úr szelleme? És a vizsgálat eredményeképpen csináljam amit akartam, vagy ne? Nem elég feltételezned, hogy meg kell csinálnod, de meg is kell kérdezned. Amikor csak feltételezel valamit, az büszkeség. Az alázatosság kérdez. S tudod, hogy ez képes megváltoztatni az életedet? „Igen, de hívtak, és nekem mennem kell.” Várj! Emlékeztek, mikor Lázár nővére hívta Jézust? S mikor nem érkezett meg, Mária azt mondta: ha itt lettél volna, nem halt volna meg a fivérem.

Jézust azonban az Úr Szelleme úgy vezette, hogy később menjen oda. Ha nem a Szent Szellem vezet téged, hanem a barátaid hívásai, akkor nem fogod meglátni az Úr csodáit.

Szükségünk van arra, hogy ne vesztegessünk el több időt, hogy ne kövessünk el sok hibát? Kezdjünk el olyan életet élni, mikor a Szent Szellem vezet minket.

Péld 11:30 Az igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a bölcs. Milyen gyümölcsről beszél az Úr? Az Úr elvárja hogy gyümölcsöt teremjünk? Igen. Itt az élet fájának gyümölcséről van szó. Amilyen dolgokat teszünk, ahogy az Úr vezet, az életet fog teremni, és nem lesz veszteség, hanem hasznos, értékes lesz, élet lesz benne. Megérinti más emberek életét, megeleveníti őket. Nem lenyom, hanem megelevenít. Nem halál jön ki, hanem még több élet. S aki megnyeri a lelkeket, az bölcs.

Arról beszéltünk, hogy az időnket jól használjuk ki. S látjuk, aki lelkeket ment meg, az nagyon hasznos időtöltés. Elértünk már jó néhány embert, mióta itt vagyunk ebben a városban. De nem vágysz arra, hogy még több embert érj el? Hogyan tudnánk ezt megtenni? Úgy gondolom, a válasz: Tudjuk, aki lelkeket ment meg, az bölcs.

Dán 12:3 Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.
A Korinthusi levélből korábban idéztük: a szentek, az igazak úgy fognak fényleni, mint a csillagok. Tehát aki sok embert ment meg, mint a csillag fénylik, örökkön örökké. Hiszem, hogy már vannak bizonyos gyümölcseink. S már sikerült elérni, hogy sokan megtérjenek. De hol vannak a milliók? Ez az Úr akarata. Részt akarsz ebben venni? Az idődet, a forrásaidat erre akarod fordítani? Hogy az emberek az Úrhoz menjenek, és
Isten jósága arra indítsa őket, hogy megtérjenek, és megváltozzon az életük? És szeretnéd, hogy azok, akik már hívők, tovább fejlődjenek az Úrban?

Vajon akik önkéntes munkában CD-ket és DVD-ket csomagolnak össze, amiket aztán kiküldünk, jól töltik az idejüket? Igen! Vagy akik takarítják a gyülekezetet, hogy tiszta legyen, mikor összejövünk, vagy a parkolószolgálat...

Vajon Isten képes megmetszeni téged, hogy még több gyümölcsöt teremj, és tudj 10-, 20-, 100-szoros gyümölcsöt hozni? Hogy eltávolítsa mindazt, ami akadályozza azt?

A választ neked kell megadni.

Fordította: Orbán Tibor
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Augusztus 11, 16:25:55
Sziasztok!

Szerintetek az asszonyoknak gyakorolniuk kellene a bekötött fejjel való imádkozást?
Erről mit gondoltok és mit mond a Biblia?

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Augusztus 11, 16:28:08
Arra van a hosszú haj,fátyol gyanánt.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Kamilla - 2010 Augusztus 11, 16:47:39
 Sziasztok!   :044:

 Igen hosszú haj, bár manapság már divat a rövid is, akkoriban
más volt.... :06:

  Én szoktam kendő alatt imádkozni, nem bekötve, hanem a fejemre
  borítva, és leborulva Urunk elé és azt tudom mondani, nagyon jó!
  Nem mindig, hanem amikor érzem, hogy ez a vezetése az Úrnak, ill.
  ha azt érzem, hogy most nagyon jó lenne egészen közel kerülni a
  Trónhoz és mindig sikerül!    :2smitten:

  Segít lényegretörően imádkozni, mert valahogy figyelmeztet, hol is
  vagyok = az Atya előtt, és bensőségesebb így...  :169: és
  a meghallgattatás is "biztosabb"...  :01:

  hát kb ennyi...ha felhoz még valamit a Szent Szellem, megírom...  :afro:

 Legyetek áldottak!   :119:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Augusztus 11, 16:56:30
1Kor 11,5  Minden asszony pedig, a ki befedetlen fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyiretett volna.

 11,6 Mert ha az asszony nem fedi be fejét, nyiretkezzék is meg, hogy ha pedig éktelen dolog asszonynak megnyiretkezni, vagy megberetváltatni, fedezze be az ő fejét.

 11,7 Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége; de az asszony a férfiú dicsősége.

 11,10 Ezért kell az asszonynak hatalmi jelt viselni a fején az angyalok miatt.

 11,15.    Az asszonynak pedig, ha nagy haja van, ékesség az néki; mert a haj fátyol gyanánt adatott néki.


Az eltelt időszak alatt,mióta megtértem,én egyetlen testvérnőt láttam befedett fővel a gyülekezetben,az is orosz származású volt.És náluk régen is ez volt a szokás.A régi kinti gyülekezetében.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Augusztus 11, 18:35:02
Arra van a hosszú haj,fátyol gyanánt.


A hosszu haj nem az imadkozasra adatott. Meg van irva, hogy ha fedetlen fovel imadkozik az asszony, akkor legalabb vagja le a hajat.

Az angyaloknak megtetszett a nok hosszu haja, es azok teherbe ejtettek a noket.
Miattuk kell befedett fovel imadkozniuk.

Eleg bizarrnak tunik, de errol ir az ige.
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 11, 18:51:15
 :061:
Talán ezt az utasítást csak a korintusi nőknek írta Pál... Úgy emlékszem, hogy nincs ott a levél végén ez a befejezés:

"Olvastassék fel az összes gyülekezet előtt!"  Ez a kérés több levél végén megtalálható. Mit gondoltok?  :08:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Augusztus 11, 21:07:14
En szemely szerint ugy hiszem, hogy ez egy globalis ige, vagyis mindenkire vonatkozik.

Mi ertelme lenne annak, hogy Pal az egyik gyulekezetben olyan parancsolatot adna, amelyet egy masik gyulekezetben szabadon kihagyhatnak?

Valoszinuleg csak ebben a gyulekezetben nem gyakoroltak, ezert masnak nem volt feddes.

Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Irma - 2010 Augusztus 11, 22:35:39
Én egy tanításban azt hallottam, hogy azért írta ezt Pál apostol a korinthusi nőknek, mert ott nagyon elterjedt volt a prostitúció, és az ilyen hölgyeknek volt a szokásuk a hosszú kiengedett hajjal járni, és Pál mintegy védelmül írta, hogy mindenképpen elválasztódjanak ezektől. Bocs ha nem jól tudom. :06:
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Antee - 2010 Augusztus 11, 22:51:57
Igen, erről én is hallottam. De én ezt nem tudom 100%-os magyarázatnak elfogadni, mivel nem voltam ott és a történészek is tévedhetnek. Viszont a Biblia nem. Pál kifejti az okát is, mégpedig; "angyalok miatt is."
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: zoltan - 2010 Augusztus 12, 22:32:55

Egyetértek veled Antee, én is így látom.
A mi gyülekezetünkben, szinte minden nő befedi a fejét, mi ezt komolyan vesszük.
És azért mert csak a korintusi levélben  esik szó erről, azért még nem jelenti azt, hogy nem kell komolyan venni. Sőt ahogy mondod, meg is indokolja: az "angyalok miatt ".

Sok szeretettel
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 12, 23:07:01

Egyetértek veled Antee, én is így látom.
A mi gyülekezetünkben, szinte minden nő befedi a fejét, mi ezt komolyan vesszük.
És azért mert csak a korintusi levélben  esik szó erről, azért még nem jelenti azt, hogy nem kell komolyan venni. Sőt ahogy mondod, meg is indokolja: az "angyalok miatt ".

Sok szeretettel


Itt is kendőben ülnek a nők a gyülekezetben!
Ők Románok,náluk is ez a szokás ige alapon.Sőt ahogyan látni  a nők külön is ülnek!

Esti Isus ce din morti ai inviat-Toflea-Rugul Aprins (http://www.youtube.com/watch?v=uXLvtgfNItQ&feature=related#)
Cím: Re:Mit mond a Biblia?
Írta: ermaha - 2010 Augusztus 13, 04:36:08
1Kor,11,13. Magatokban ítéljétek meg: illendő dolog-é asszonynak fedetlen fővel imádni az Istent?

„Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten. Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik vagy prófétál, szégyent hoz a fejére. De minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik vagy prófétál, szintén szégyent hoz a fejére, mert ugyanolyan, mintha megnyírták volna. Mert ha az asszony nem fedi be a fejét, akkor vágassa le a haját, ha pedig szégyen az asszonyra hajának levágása vagy leborotválása, akkor fedje be a fejét. Mert a férfinak nem kell befednie a fejét, mivel ő az Isten képe és dicsősége, az asszony ellenben a férfi dicsősége… Ezért tehát kötelessége az asszonynak, hogy függősége jelét viselje a fején, az angyalok miatt is.” (1 Kor 11, 3-7, 10 Új ford.)

Pál apostol ebben az Igeszakaszban versengést, vitát nem tűrően elrendeli a Szentlélek által, –és ettől az időponttól kezdve ez Isten Igéje –, hogy amikor az asszonyok a gyülekezeti alkalmakon, vagy azokon kívül bárhol és bármikor imádkoznak vagy prófétálnak (az Úr Jézus Krisztusról tesznek bizonyságot /Jel 19, 10/), fedjék be a fejüket.

 Ennek legegyszerűbben egy kendő viselésével tudnak eleget tenni. Egy asszonynak tehát be kell kötnie egy kendővel a fejét arra az időre, amíg prófétál (nyilván csak olyan gyülekezeti alkalmakon fordulhat ez elő, ahol kizárólag nők vannak jelen!), illetve amíg (akár hangosan, akár önmagában) imádkozik. „… minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik vagy prófétál… szégyent hoz a fejére…”

Miután Pál a thesszalonikaiaknak írott első levelében a szüntelen imádkozásra szólít fel minden újjászületett hívőt (1 Thessz 5, 17-Szüntelen imádkozzatok. ), az asszonynak – amennyiben ennek a felszólításnak eleget kíván tenni – szinte egésznap, „szüntelenül” bekötött fejjel kell járnia.

Jó ha tudjuk, hogy a Szentlélek által ihletett eredeti görög szövegben az egész 1 Korinthus 11-ben az „asszony” szó helyén mindenhol a „güné” szó szerepel. Ez magyarra fordítva nem csupán asszonyt jelent, tehát nem csupán férjnél levő nőt, hanem egyszerűen, általánosságban „nő”-t jelent. Tehát, az Úr Jézus Krisztusnak ez a kendőviselésre vonatkozó rendelkezése a még férjhez nem ment leányokra is vonatkozik, ugyanígy az özvegyasszonyokra és a férjüktől elvált nőkre is, azaz valamennyi női személyre.

Ezek alapján tehát minden „nő”-nek be kell fednie a fejét, aki prófétál vagy imádkozik („szüntelenül”), ha ki akarja fejezni szívbéli engedelmességét az Úr Jézus Krisztus felé.

Az Ige teljességéből az tűnik ki, hogy a teremtés rendjéből következően a férjes asszonynak feje a férfi, és emiatt a férjes asszonynak különben is (akár prófétál, akár nem, akár imádkozik, akár nem) a fején kell viselnie a férfitól való függőségének a jelét, és nemcsak a gyülekezetben, hanem mindenhol és minden időben.

Hogyan olvastuk? „… kötelessége az asszonynak, hogy függősége jelét viselje a fején…” Ezzel tudja kimutatni a világ és a szellemvilág felé (még az angyalok felé is), hogy ő már elkelt, mások számára már nem szabad ember, már hatalom alá van rendelve, már van védelmezője. Már függ valakitől, tartozik valakihez, egyben örömmel feltárva mindenki előtt, hogy „kellett” valakinek, valaki őt választotta ki, mert ő egy olyan érték, akit – „holtamiglan-holtodiglan” – egy életre meg akart szereznie magának valaki.
(Őseink még azt mondták, amikor egy addig pártában járó leány férjhez ment, hogy „bekötötték a fejét”. Ez a kifejezés és gyakorlat, csak ebben az Istentől elfordult világban tűnik idegennek az emberek előtt!)

Bizony az ördög munkája, hogy ezt a hatalmi jelet, a függőségi viszonynak ezt az Isten által elrendelt egyszerű jelét, a kendőviseletet – a nő újabb félrevezetése által – arany karikagyűrűre tudta változtatni. (Ne feledjük, a férfiak ebben a dologban is újfent gyengének bizonyultak, hiszen a gyűrűt ők vásárolják meg!)
Az utolsó időben, amelyben élünk, valamennyi asszonyt (tisztelet a kivételnek!) rá tudott szedni tehát az ördög arra, hogy ne takarja el mások elől a szépen (és drága pénzen) ápolt haját, ha már az a Teremtő Istentől amúgy is ékességként, díszes fátyolként adatott neki.
 (Ne feledd: ez az ékesség a házasságkötés után már csak arra szolgálhat, hogy otthonában az asszony – kendő nélkül – csak és kizárólag az egy életre őt választó szerető férjének mutassa meg magát teljes szépségében!)

Hogy miért időztünk el ezzel a kérdéssel ilyen hosszan? Mert szerettünk volna megfelelő nyomatékot adni annak a hatalmas szégyennek, amit – ha megfelelő rend lenne a gyülekezetekben (és ennek hiánya ismét a férfiak gyengeségének az eredménye!) – el kellene szenvednie valamennyi olyan keresztyén nőnek, aki engedetlenné válik az Úr Jézus Krisztus szóban forgó Igéjével szemben, és képes nyíltan és öntörvényűen szembemenni azzal.
Olvashattuk: „Mert ha az asszony nem fedi be a fejét, akkor vágassa le a haját… szégyen az asszonyra hajának levágása vagy leborotválása…

Tagadhatatlan, hogy a női hiúság egyik alapvető, ha ugyan nem a legalapvetőbb pillére a női küllem, a női szépség. Ennek kiteljesedéséhez, éppen a teremtői akarat következtében is elengedhetetlen a