Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: maria - 2009 Március 23, 18:15:29

Cím: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Március 23, 18:15:29
Patricia King: Veszélyben a házasságok

Néhány éve látomásban láttam egy démoni tanácskozást a második égben. Konferenciát tartottak arról, hogy szervezett támadást hajtanak végre a keresztény házasságok ellen. Nagyon féltek ettől az egységtől – ha egy megfutamít ezret, kettő megfutamít tízezret. Ez az élmény nagyon súlyos és felkavaró volt, és ennek eredményeképpen egy olyan időszak következett az életemben, amikor erősen közbenjártam ezért az ügyért, és ezen időszak alatt nagyon sok házasság menekült meg és állt helyre.
Lejjebb adtuk
A múlt nyáron az Úr kijelentette, hogy egy démoni gát nyílt meg, és sok házasság kerül támadás alá és végül megy tönkre, ha nem kelünk fel, és nem harcolunk. Azt mondta, hogy sokan könnyedén feladják a kapcsolatot. Az Úr felhívta arra a figyelmemet, hogy lejjebb adtuk a szövetségi kapcsolatok terén a mércét, különösen a házasság terén. Ennek sok oka van, amelyekkel most nem foglalkozom, csak annyit mondok, hogy minden ember döntése hatással van az egész Testre, és végső soron az egész világ szellemi atomszférájára. Ádáz harcot kell vívnunk a házasságért és családért, és győznünk kell. Az emberek sebzettek. A gyermekek sebzettek. A Test is sebzett. Ha egy házasság kudarcot vall, a szeretet vall kudarcot, és a szeretet kudarca minden érintettnek fáj. A legfőbb célunk a szeretet kell, hogy legyen. Harcolnunk kell a szeretetért. Fel kell emelnünk a mércét.
Nem azt mondom, hogy nem lehet indokoltan külön élni vagy elválni. Ha valaki nem érzi magát biztonságban egy házasságban, mert olyan nagymértékű a visszaélés, vagy a házastársa hűtlen hozzá, akkor gyakran fontos, hogy találjon magának egy biztos helyet, ahol meggyógyulhat és rendbe jöhet. Néha a különélés csak átmeneti, de néha sajnos végleges döntést kell hozni.
Ezt szem előtt tartva, az a józan véleményem, hogy túl sokan ugranak ki a hajóból, ahelyett, hogy megharcolnák a szeretet harcát. Túl sokan szegik meg a szövetséget, nemcsak a házasságban, hanem a családban, a barátságokban és Krisztus testében. A nagy csatákban nagy győzelmeket lehet aratni, ha végül győzünk – és ha kitartunk a szeretetben és hitben, TUDUNK nyerni. Isten mindig győzelemre vezet minket; a szeretet soha nem vall kudarcot (lásd 2Korinthus 2:14 és 1Korinthus 13:8). A szeretet nem önző, hanem mindig harcol a másik szabadságáért és jólétéért. A szeretet odaadja magát másokért.
Láttam olyan házasokat, akik nagyon nehéz helyzetben voltak. E helyzetek hatással voltak az érzelmi, de néha még a testi egészségükre is. Ahelyett azonban, hogy kiugrottak volna a hajóból, eldöntötték, hogy a szeretet fegyverével harcolni fognak. Megalázták magukat, és megálltak Krisztusban, ami biztos helyet jelentett számukra. Hitben és alázatban háborúba fogtak: SZERETETTEL. Nem változott meg azonnal a helyzetük, ők azonban megváltoztak. Elkötelezettek maradtak házassági fogadalmukhoz: „tűrésben – szenvedésben, egészségben – betegségben”, a másik „boldog és boldogtalan állapotában”. Most már olyan erős a jellemük, amit kevés más emberben láttam. Ez ritka és üdítő. Hisznek abban, hogy a házastársuk végigcsinálja, közben azonban ők is megállják a helyüket… a harcban… az életben.
Ma reggel kaptam egy prófétai üzenetet, miközben imádkoztam, amikor épp egy konkrét személyért jártam közbe, akinek problémái voltak a házasságával. Lehet, hogy ez sok más embernek is szól, akinek jelenleg küzdelmei vannak. Legyen ez számodra is bátorítás. Közel van az áttörés! Minden lehetséges annak, aki hisz. Higgyünk abban, hogy lehetséges a csodálatos helyreállás. Tudom, hogy Isten soha nem tesz az ember szabad akarata ellen, és néha semmit nem tehetsz a másik döntése ellen, ám mégis megvan az ideje, amikor ki kell állnod a biztonságos, tiszta értékek mellett.
Azok, akik harcoltatok, megálltatok és megőriztétek a szeretetet és a hitet a harcaitokban, mégsem tapasztalhattátok, hogy a társatok a megfelelő döntést meghozza, ami helyreállást hoz, szeretnélek megáldani benneteket, és megdicsérni az eddigi magatartásotokat. Tisztelet nektek. Viseljétek méltósággal. Lehet, hogy nem láttátok meg a győzelmet magában a házasságban, győzelmesek vagytok Jézussal való járásotokban. Menjetek tovább, és éljétek át az Úr jóságát, miközben új kezdetek felé vezet benneteket.
Isten prófétai üzenete a házassági harcokban lévőknek
Isten azt üzeni, hogy menjetek át minden szeretetpróbán az idén. Itt az idő, hogy szeretetet vessetek, és aratni fogtok … többet, mint a legmerészebb álmaitokban gondoltátok volna. Ez a személyes lehetőséged, hogy mélyebben megértsd, mit jelent úgy szeretni, ahogy Jézus szeretett.
Itt az idő számodra, hogy megtaláld a helyed, és megállj Jézusban, és abban a mennyei közegben élj, amit köréd áraszt – abban a világban, amiben el vagy rejtve, amiben biztonságban vagy, és gondoskodásra és befedezettségre lelsz. Ez a világ maga Krisztus, és Őbenne megvan mindaz, amire szükséged van.
Ebben az időszakban tökéletessé (teljessé) válsz a szeretetben és a hitben. Ne engedd, hogy a szeretet vagy a hit meggyengüljön, hanem erősítsd meg, ami megmaradt. Szeress tökéletesen (teljes szívvel) most. Vesd most bőségesen a szeretetet, és bőséges lesz az aratásod, téged is SOKAN fognak tökéletesen (teljes szívvel) szeretni, nem csak kevesen.
Jelenleg homályosan látsz, mint egy üvegen keresztül, de hamarosan tisztán fogsz látni. Eljön a nap, amikor teljesen megérted a dolgokat. Azon a napon örvendezni fogsz Isten jóságában, és hálát adsz neki azért az útért, amin vezetett.
Cím: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Március 26, 01:18:18
Kedves Testvérek!  :05:

Epafras testvérünk megkért, hogy nyissam meg ezt a topicot, ha jónak látjuk.
Fontos téma és nemigen beszélnek róla. Ezért helyesnek láttam a megnyitását, hiszem, hogy sokak épülésére és vígasztalására lesz.

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Március 26, 01:23:36

Csatolok egy ide kapcsolódó anyagot, ami Derek Prince anyagából való.
Naponta fel fogok másolni egy-egy részt.

Tehát:

A válás az egyik legjelentősebb szociális probléma manapság. Káros hatása nem csak a részt vevő felekre korlátozódik. Ha vannak gyermekeik, jóformán nem lehet elkerülni, hogy ez ne jelentsen nekik komoly érzelmi feszültséget. Gyakran ezek a gyerekek torzult, negatív képet őriznek meg a házasságról, családról. Azon kívül, hogy a válás során az egyén közvetlenül sérül, van egy általánosabb hatása is. A gonosz kezében a válás az egyik tő eszköz arra, hogy a családi életet összetörje, és ezáltal lerombolja az egész társadalmat. Bármely társadalom, amely szabad utat nyit a válogatás és akadályok nélküli válások előtt, saját maga alatt vágja a fát. Aki szelet vet, vihart arat.

Sajnos a válás majdnem annyira mindennapos jelenség keresztény egyházakban is, mint a nem hívő világban. Erre a területre nézve is ugyanazt a következtetést kell levonnunk: ez a jelenség elkerülhetetlenül az Egyház felbomlásához vezethet.

Mi nyitotta meg az utat ahhoz, hogy a válás ennyire elterjedté váljon a keresztények között?

Az első a házasság nem megfelelő értékelése. Az Egyház elhagyta Isten és a Szentírás ezzel kapcsolatos normáit, és inkább a világi elvárásoknak kezdett megfelelni. Valaki ezt így fogalmazta meg: A hajó a tengeren jó, a tenger a hajóban rossz. Az Egyház a világban él; ez jó, de a világnak az Egyházban semmi keresnivalója nincsen.
A másik fő ok, amiért a keresztények között a válások száma elszaporodott az, hogy nagyon sokan közülük, hogy úgy mondjam nincsenek a házasságra kellőképpen felkészülve. Úgy kelnek egybe, hogy nem ismerik világosan a házasság célját és kötelezettségeit. Gyakran nem kaptak megfelelő tanácsokat és nevelést, amely képessé tenné őket, hogy ezeknek a kötelezettségeknek eleget tegyenek. Eredmény: a házaspár egy hánykolódó csónakban érzi magát, és egyikük sem tudja, hogyan kell evezni vagy kormányozni.

Őszinte vágyam és imakérésem, hogy ez a könyv mindezekre a problémákra hasznos segítséget tudjon adni. Évszázadok óta visszatérő probléma, hogy a kereszténység nem hajlandó szembenézni a válással reális módon, vagy olyan rendszabályokat érvényesít, amelyek nem csak igazságtalanok, de nem is bibliaiak. Az egyik fő ok, ami ezeknek a rendeleteknek a megszületéséhez vezetett az volt, hogy a klérus kényszerű nőtlenségben élt. Tehát akik a szabályok megalkotásában felelősek voltak, előre tudták, hogy nekik maguknak sosem kell majd ezen rendszabályok szerint élniük. Jézus az ilyen embereknek is mondhatta volna azt, amit saját idejében a farizeusoknak mondott:

„Ugyanis súlyos és elviselhetetlen (elhordozhatatlan) terheket köt(öz)nek egybe és az emberek vállára rakják, ők maguk azonban egy ujjukkal sem akarják azokat (meg)mozdítani.” (Máté 23,4, Vida Sándor)

A farizeusokhoz hasonlóan az egyházak vezetői is leleményes utakat eszeltek ki, hogy kijátsszák saját rendszabályaikat, ha úgy volt kényelmes nekik. A gazdagok és a befolyással rendelkezők számára az „érvénytelenítés” ugyanazt eredményezte, mint a válás, de nem szegték meg általa a törvényt. Bizonyos, hogy nem szerepelt Isten tervében, hogy a házasság válással végződjön. Ez azonban nem jelenti azt, hogy önkényesen, bibliai szempontok figyelembe vétele nélkül nézzünk erre a dologra, csak azért, mert Isten nem vette fel tervei közé.

Ha megvizsgáljuk, mi hozza létre a válást, látjuk, hogy mindig az Isten útjaitól és követelményeitől való eltávolodás okozza. Sosem volt Isten szándéka, hogy az emberek egymást megrabolják. (A rablás és a válás hasonlóak, mert mindkettő a bűn megnyilvánulása a szívben.) Ennek ellenére létezik a rablás, és mind az Egyház, mind a társadalom kötelességének tartja, hogy igazságosan és józanul ítélkezzen felette.
Nincs olyan épelméjű ember, aki azt mondaná: mivel a rablás ördögi cselekedet, így alkalmaznunk kell a törvényt mindkét félre. Mindkettőjüket bebörtönözzük: azt is, aki rabolt és azt is, akit megraboltak. Nyilvánvaló, hogy ez az igazság megcsúfolása lenne.
Mégis, a válást illetően az Egyház gyakran ugyanígy reagál, amikor nem tesz különbséget a bűnös és az ártatlan fél között

A válás ördögi - jelentette ki az Egyház -, így mi mindkét félre ugyanazt a büntetést szabjuk ki; mindkettő számára megtiltjuk az újraházasodást. Ezzel azonban az ártatlan féltől elrabolnak valamit, ami az anyagi tulajdonnál sokkal fontosabb. Az a büntetés, aminek ez a személy így ki van téve, sokkal súlyosabb, mint a börtöncella fizikai realitása. Számos ember most arra érez késztetést, hogy megkérdőjelezze az ártatlan fél kifejezést.

Nem bűnös-e egy válásnál mindkét fél?
Nem kell-e mindkét felet ugyanúgy kezelni?

Épp ilyen ésszerű lenne azt javasolni, hogy a rablás mindkét résztvevője bűnös, és egyformán kell ítélkezni felettük. Lesznek, akik azt kérdezik majd: engedélyezi-e a Biblia egyáltalán valamilyen alapon is a válást? Erre a kérdésre azonban azonnal rá lehet vágni egy világos és egyértelmű igent. Ezsdrás idején, amikor a zsidók ellenszegültek Mózes törvényének, és a környező pogány népekből választottak maguknak feleséget, Ezsdrás nem csak megengedte a válást, hanem egyenesen meg is parancsolta nekik, hogy váljanak el feleségeiktől. (Lásd Ezsdrás 9,10.)

Ahhoz, hogy bibliai szemlélettel vizsgáljuk azokat a helyzeteket, amelyekben az egyik fél felbontja a házasság kötelékét, figyelembe kell vennünk három szakaszát annak, ahogy

Isten foglalkozik az emberiséggel: a mózesi Törvények előtti időszakot,
Törvény idejét,
Jézussal induló evangéliumi időszakot.

A Mózes törvényei előtti időszak Izraelben a Mózes előtti időszakban a házasságtörés büntetése a halál volt. Ezt illusztrálja az az eset, amikor Júda szexuális kapcsolatot létesített egy olyan nővel, akiről azt hitte, hogy prostituált, de aki történetesen a menye volt - Támár. Támárt eljegyezte Júda legkisebb fia, Séla. Az eljegyzést úgy tekintették, mint a házasság kezdetét; megsértése házasságtörésnek számított.
Három hónappal később felfedezték, hogy Tárcár terhes. Júda azonnal reagált: „Vigyétek ki őt, és égettessék meg!” (1. Mózes 38,24.)

De amikor rájött, hogy ő maga a felelős Támár terhességéért, nem követelte többé, hogy öljék meg. Ez a közjáték tehát világossá teszi, hogy a házasságtörés akkoriban alkalmazott büntetése a halál volt.  A házastársak közül a bűnös fél halála automatikusan felszabadította a másik felet, így az újra házasságot köthetett. 
A Törvény ideje Mózes törvénye idején a házasságtörés kötelező büntetése az elkövető nemétől függetlenül a halál volt. (Lásd 5. Mózes 22,22-24.)

Itt is, mivel a büntetés a bűnös számára halál volt, az ártatlan fél egyúttal felszabadult, így újra házasságot köthetett. Az emberek gyakran idézik Pált a Rómaiaknak írt levél 7,2. részében: „Hiszen a férj alatt élő nőt is a törvény csak az élő férjhez köti,...” De azt már elfelejtik hozzátenni, hogy ugyanaz a törvény, amely a feleséget és a férjet összeköti egy életre, halálbüntetést szab arra a félre, aki házasságtörést követ el. Ezáltal automatikusan felszabadul az ártatlan az újbóli házasságkötésre.
Továbbá az Újtestamentum következetesen hangsúlyozza, hogy Mózes törvényét egységes rendszerként kell alkalmazni. Olyan átfogó rendszerként, amelynek minden követelménye egyformán érvényes.
„Ha valaki az egész törvényt megőrzi, egyetlen egyben azonban megbotlik, minden parancs áthágásában vétkes.” (Jakab 2,10, Csia Lajos)

„Hiszen akik a törvény tettei alapján állnak, mind átok alatt vannak, mert meg írva: ’Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amit a törvény könyvében megírtak, hogy azt megtegye’.” (Galata 3,10, Csia Lajos)

Nem csak nem logikus, de nem is bibliai megtartani a törvénynek azt a követelményét, amely a feleséget a férjéhez köti egy életre, és közben elengedni ugyanannak a törvénynek egy másik követelményét, amely automatikusan szabaddá teszi őt a halálbüntetésen keresztül, ha a férj követ el házasságtörést.

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2009 Március 26, 06:23:36
Antikám,nagyon örülök én is,hogy végre van egy ilyen oldal is.Szerintem nagy szükség van arra,hogy Igei és világi szemmel beszéljünk erről a témáról.Valószínű sokan kíváncsiak lesznek rá,és sok bölcsességet  és tapasztalatot lehet általa adni és kapni. :fel: :017: :026:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Március 26, 10:46:01
Ki mi okból válik el, ezt nem firtatom, mert magán ügye. Azt viszont soha nem tudom megérteni, hogyha egy keresztény 2x3 is el válik. Van egy férfi, aki több testvérnőhöz is odament, hogy Isten azt mutatta neki, hogy ő lesz a felesége. Az egyiktől kosarat kapott, akkor odament ezzel a szöveggel a másikhoz. Keresztény feleségét hagyta el. A pásztor soha nem tanított a házasság szentségéről neki, mert hogyan is taníthatna, ha magát se tudta rendbe tenni, hiszen ő is elvált. Miért is válhat el egy keresztény? Mi oka lehet rá a paráznaságon kívül? Ha nem tudja gyakorolni a szeretetben járást a megbocsátást saját házában, hogy adhat tanácsot másnak bármiben is? Vagy azt fogja mondani hogy elválhat? Igen azt fogja, mert azzal fedi magát. Ti hogyan látjátok ezt? Sajnálatos, hogy a keresztények között is igen gyakori a válás, éppen úgy mint a világban. Ilyenkor jönnek a másikra hárítással. Én nem hanem csak ő... ő hagyott el, ő viselkedett így és így....

Mit mond ez az Ige neki vajon:

Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez, És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. Annakokáért amit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza. Márk. 10,7-9

Ez egy parancs! Isten egybe szerkeszti a házasságot? Igen. Akkor ember elválaszthatja? Az egy férfi és egy nő lesz egy testé. Itt világosan le van írva.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Március 26, 11:54:56
Mint ahogy Mária említette is, a biblia nem tiltja kategórikusan a válást - de igazán a fő kérdés, hogy mit nevezünk házasságnak. Persze, a pogányok házasságát is házasságnak nevezi - de ahhoz egészen más "igéretek" tartoznak. Elmondhatjuk, hogy van az Isten szerinti házasság és van az utánzata, majmolása. Ezért van az, hogy szerintem a nők jelentős része "házasságban" prostituálódik el. A bűneset után látjuk, mikor a világ bűn alá rekesztetett - hogy az asszony vágyódni fog és a férje pedig uralkodni. Bűntetés, vagy ítéletnek is nevezhetjük. Ez a helyzet.
Ha valakinek valóság Isten és valóság a Sátán is - akkor érti, hogy ez a valóság. Ha egy ember, aki nem tudja, hogy melyik a jobb és bal keze (Isteni mércével) - és az érzelmei és hamis romantikája, illuziói alapján szeretne házasságot kötni, nem számolva a világ törvényeivel, erőviszonyaival - akkor amennyire csak össze tudja szedni magát, és akármit is fáradozik - csak valami hasonló, valami látszat az amit elérhet. Isten, az Őt szeretőknek készített valami valóságos jót.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Kingooo - 2009 Március 26, 12:26:40
 :049:

 Mai világban nagyon divatos a válás 1-2 év, 1-2 hónap, 1-2 hét házasság után. Mivel az emberek nem ismerik Istent, azt gondolják, hogy "majd meglátjuk milyen lesz együtt" s ész nélkül összeházasodnak nem gondolva bele, hogy nem is ismerik eléggé egymást, és azt gondolják, hogy jó móka lesz, hisz mindketten szeretik egymést és ott lebeg a lila köd a szemük előtt, de majd, amikor jönnek a szürke hétköznapok, akkor rádöbbennek, hogy egyikük sem tökéletes, pedig ők azt hitték, de véleményem szerint keresztényeknél is ugyanez a helyzet. Vannak olyan párok, akik azért mennek szét , mert nem egészséges a gyerek, vagy nem lehet gyerek. A mai fiatalok, de egyáltalán a mai emberek, keresztények, vagy nem keresztények nem beszélgetnek otthon, a problémákról végképp nem s azzal érvelenek, hogy már nem tudták megoldani a problémákat. Ilyen pedig nincs. Nem vagyok ötven-hatvan éves, hogy elmondhatnám mennyi mindent tapasztaltam az életben, de nekem azt tanították s egyes tv, rádió és internetes oldalon is az van, hogy mindent meg lehet beszélni végső segítségnek ott van a pszichológus vagy pszichiáter, ha nem vagyunk hívők, de a hívőknek ott van Isten a Biblia és ott van a lelkész vagy lelkigondozó. Én így látom ezt a helyzetet. Elmondtam egy párszor, hogy nincs tökéletes nő sem tökéletes férfi s nincs tökéletes feleség sem tökéletes férj, nincs tökéletes anya sem tökéletes apa. Egyedül az Úr tökéletes. Az a baj s én is beleestem nem1x abba a hibába, hogy másoknak meg akarunk felelni, de aztán rájöttem, hogy nem attól leszek én valaki, ha fényesítve mutatom magam másoknak belül azonban kínosan érzem magam, ami majd ki is ül az arcra, hanem Istennél legyek kedves, akinek a belső számít és nekem ez az egyik kedvenc Igém:

  26. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;
  27. Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;
  28. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:
  29. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.
  30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:
  31. Hogy, a mint meg van írva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.

1 Kor. 1
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Kingooo - 2009 Március 26, 12:34:20
És ha már a felek keresztény vagy sem beleesnek az Ádám és Éva hibájába, tehát egymást hibáztatják, akkor ott a Sátán nagyon tud örülni. A legtöbb mesében az van, hogy ne hibáztassuk a másikat, hanem nézzünk magunkba előbb s utána beszéljük meg a dolgot. Inkább igazi meséket kéne nézni az embereknek s nem mindenféle valótlan történeteket, de mindezek előtt a Bibliát kéne újból megismeretetni és olvastatni az emberekkel.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Március 26, 13:34:20
Sándor! Nálatok az egyházatokban, újra lehet házasodni?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Március 26, 13:39:55
Nem lehet. Sajnos vannak viták - de nem.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Március 26, 14:02:43
Sándor! Én helyénvalónak tartom. Isten egy paráznát nem ad újra össze. Isten annak nevezi azt, aki elválik ez legyen férfi vagy nő. Valaki azt állította, csak a férfi válhat el és ha szüzet vesz el, akkor ő nem lesz parázna. Hát az Ige önmagáért beszél. Jézus szavai ezek:

Mát. 5,32
Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és aki elbocsátott asszonyt vesz el, paráználkodik.

Márk. 10,11-12
Ő pedig monda nékik: Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.

Luk. 16,18
Valaki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, paráználkodik; és valaki férjétől elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik.

Mát. 19,9
Mondom pedig néktek, hogy a ki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő; és a ki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Március 26, 15:34:24
Kedves Mária

A sajnos vannak viták - azt nem olyan értelemben írtam, hogy pedig jó lenne, hanem hogy nem mindenkinek egyértelmű. Tudod a népegyházon belül Isten népe világosan érti, viszont vannak olyan feladatok - amik alól nagyon nehéz kibújni. Már a házasságkötések is vitatémák lehetnek, hogy kell-e gúnyt üzni, hogy nem hívő embereket oda állítunk Isten elé - mert ez nem egyszerű. Nem akarok belemenni ezekbe a kérdésekbe.
A hívő ember viszont inthető igével, Isten lelke munkálkodik - tud megbocsátani, tud szeretni - szóval egészen más. A parázna nő is - mikor Jézus ír a porba - jönnek az írástudók, hogy meg kell kövezni. Csakhogy nem látjuk a férfit - mert őt is hozni kellett volna. Amit Isten az ujjával a kőtáblára írt, így kerül a porba - ugyanazzal az újjal. Nem kárhoztatja - csak többé ne tegye. Van ennek egy mély titka. A paráznaság az, mikor nem az igazival. Istennel való kapcsolatnál is - mikor kővel és fával - pedig ő az igazi szőlőtő. Nagyon szép logikája van.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Március 26, 15:46:09
Bocs Sándor, de megint kötekedek. Ezt írtad:
"A paráznaság az, mikor nem az igazival (innen hiányzik valami)."

Gondolom: "nem az igazival kötöttél szövetséget". Ebben a formában nem igaz. Ez is lehet szent, ha az ember hűséges. Isten elnézi az ember rossz döntéseit is, csak ha az ember felismeri, hogy nem jó döntést hozott, akkor vállalnia kell a következményeket. Ha döntöttem egy nő mellett és elvettem feleségül, akkor nem dobhatom félre, ha rájövök, hogy nem ő az igazi.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Március 26, 15:56:59
Kedves Gábor,

Sokan hiszik, hogy rosszul döntöttek - mert nem az igazit vették el, pedig igen. Bizony, az az igazi, aki ott szenved melletted, ne legyen kétséged. A baj máshol van. Nem baj, ha máshogy látod.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Március 26, 16:13:21
Ezzel tökéletesen egyetértek.  :afro:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Március 26, 16:54:30
A Jézussal kezdődő evangéliumi időszak

Az Újtestamentumban Jézus kifejezetten beleegyezett a házastársi hűtlenség miatti válásba:
„Én pedig azt mondom nektek, hogy mindenki, aki a feleségét elbocsátja a cédaság esetét kivéve, házasságtörővé teszi és aki elbocsátottat (elbocsátott asszonyt ) vesz el, házasságot tör.” (Máté 5,32, Vida Sándor)„Mondom pedig nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét (esetleges) cédaságon kívül, és mást vesz el, házasságot tör és aki elbocsátott nőt vesz feleségül, házasságtörő.” (Máté 19,9, Vida Sándor)

A paráznaságnak fordított szó a görög eredetiben porneia. Hagyományosan - pl. a magyar Károk fordítás is - „paráznaság”-ot használnak az ilyen esetekben. A porneia szó a tiltott, nem természetes szex minden fajtájára vonatkozott.

A következőkben közöljük a porneia néhány szaktekintélytől származó meghatározását:

„Tervezett vagy kivitelezett házasságtörés.” Expository Dictionary of New Testament Words (W. E. Vine)
„Prostitúció, erkölcstelenség törvénytelen közösülés minden fajtája, a férjes asszony szexuális hűtlensége házasságtörése...” A Greek-English Lexicon of the New Testament (Arndt and Gingrich)
„Általában tiltott közösülés” Thayer's Greek-English Lexicon

Az Újtestamentumban a porneia igei alakja a porneuó. Ezt használták többek között a következő példákban, ahol láthatóan a szó többet takar, mint a nem-házas partnerek szexuális bűnét.

Az Apostolok Cselekedetei 15,20-29-ben nem zsidó keresztényeknek parancsolják, hogy tartózkodjanak a porneia-tól. Nyilvánvaló, hogy ez nem csak a házasfelek szexuális bűnére vonatkozott.
Az 1. Korintus 5,1-ben Pál leírja, ha a férfi az apja feleségével hál az porneia. Ebben benne van a vérfertőzés és a házasságtörés is.
Az 1. Korintus 5,9-11-ben Pál azt parancsolja a hívőknek, ne társalogjanak a hittestvérrel, ha az porneia-ban bűnös. Magától értetődik, hogy ezt nem korlátozza csak nőtlen illetve hajadon személyekre. Pál hasonlóan használja a porneia-t és aporneuó-t az 1. Korintus 10,8. és a 2. Korintus 12.21-ben.
Júdás levelének 7. verse a porneia-t Szodoma és Gomora szexuális tevékenységére használja. Ezeknek a városoknak a homoszexualitás volt a fő bűne. De nincs megemlítve, hogy ez házas vagy független személyekre vonatkozik.
Világos, hogy a porneia magában foglalja a fajtalankodást, homoszexualitást, állatiasságot, vérfertőzést és házasságtörést. Jézus beleegyezett a válásba ott, ahol ezek közül az esetek közül bármelyik előfordult.

Így mind a törvény, mind a kegyelem ugyanarra a következtetésre jut a porneia-val kapcsolatban: felmenti az ártatlan partnert a házassági kötelezettségek alól.
 

Van azért egy különbség

A törvény idején a kötelékek alól való szabadulást a kötelező halálbüntetés tette lehetővé, mivel a bűnös felet ki kellett végezni. A kegyelem idején az ártatlan fél szabadulása a válás kimondásával történik meg. A válás lehetőséget ad arra, hogy a bűnös fél bűnbocsánatot nyerjen, és a felek kibéküljenek, ha a bűnbánat megfelelő.
Szabad-e ezek után a bibliai alapokon elvált ember számára az újbóli házasságkötés? Sem a Biblia nyelvezete, sem kultúrája nem utal arra, hogy ez a személy nem házasodhat újra. Ellenkezőleg, a szabadság az újraházasodással kapcsolatban nyíltan meg van említve mind az Ó-, mind az Újszövetségben.

Mózes törvényei azt mondják, ha a férfi elválik feleségétől hivatalosan, és elküldi őt, a nő megteheti, hogy „más férfié lesz.” (5. Mózes 24,1-2.) Nyilvánvaló, hogy itt nem a házasságtörést engedélyezi a törvény.

Az 5. Mózes 24,3-4-ben Mózes azt mondja, ha a nőt második férje is elbocsátja vagy meghal, az első férj nem veheti el újra. Mivel Mózes azt a férfit, akinek a nő előzőleg a felesége volt ,.első” férjnek nevezi, ezzel világosan utal arra, hogy legálisan köttetett azóta új házasság, és az „első” házasság hivatalosan ért véget.

Az Újtestamentumban Pál azt mondja:
„Asszonyhoz vagy kötve, ne keress feloldást! Fel vagy oldva asszonytól? Ne keress asszonyt! De akkor sem vétkezel, ha megházasodol…” (1. Korintus 7,27-28, Csia Lajos)

Az a személy, aki felmentést kapott (bibliai módon) a házastársával kapcsolatos kötelezettségek alól, majd később újraházasodik, nem vétkezik. Nincs semmiféle megbélyegzettsége, és nem kell, hogy alacsonyabb rendűnek érezze magát; később pedig joga van újraházasodni. Az ilyen személy nem „másodosztályú” keresztény.

A világi életben a válásokat a bíróságok mondják ki hívőkre és hitetlenekre egyaránt. A világi szempontokon túl azonban léteznek az igazságnak nem változó, szent törvényei is. Az egyik ilyen törvény, amely végigvonul az egész Biblián, hogy nem szabad az ártatlant úgy kezelni, mint a bűnöst, a bűnösnek pedig nem az a sorsa, mint az ártatlané.

Az 5. Mózes 25,1. tömören összegzi a bírák felelősségét: felmentik az ártatlant, és elítélik a bűnöst. A Példabeszédek könyvének 17,15-ös versében Salamon arra utal, hogy bármilyen elhajlás ettől az elvtől Isten erőteljes helytelenítésével fog találkozni: „Aki fölmenti a bűnöst, és elítéli az igazat, mind a kettőt egyaránt utálja az ÚrIsten.” Ézsaiás, amikor felsorolja azokat, akik magukra vonták Isten haragját, hasonló dolgot mond: „Jaj azoknak,... akik vesztegetés fejében igaznak mondják (felmentik) a gonoszt, és attól, akinek igaza van, elveszik igazát.” (Ézsaiás 5,22-23.)

Ezeket az elveket teljesen kézenfekvő módon alkalmazhatjuk a válásra is. Ugyanazzal a büntetéssel sújtani a porneia-ban vétkes házasfelet, mint azt, aki semmi ilyet nem tett, az igazak igazának eltorzítását jelentené.

Gyakori érv, hogy a házasságtörésnek is két oldala van, és nem lehet tudni, ki is okozta valójában a bűn elkövetését. De ez a szemlélet csak elhomályosítja a kérdést. Nem az a lényeges, előfordult-e önzés, érzéketlenség vagy veszekedés a felek között, hanem egyszerűen az: elkövetett-e valamelyikük porneia-t vagy sem. Ma már gyakori, hogy az egyik fél nyíltan elismeri bűnösségét.

Isten magától értetődőnek tartja, hogy az egyik személy bűnösségének megállapítása automatikusan felmenti a másikat. Mózes törvénye pedig halált rendelt el arra, aki a házasságtörést elkövette.

Bizonyos értelemben a házasság egy hivatalos szerződés, amelybe esküvel lépnek a felek. A szerződés komolyságát a letett eskü határozza meg. A manapság általánosan használt házassági eskü kb. a következő: „Szavamat adom, hogy nem hagylak el (ez jelenti a szexuális kapcsolatot)..., amíg a halál el nem választ tőled.”

Ebben az esküben két fő elem van:

A használati faktor (nem hagylak el) és idő faktor (amíg a halál el nem választ tőled).

 Ezt a két kikötést együtt kellene gyakorolni, és nem szabadna erőszakolni, hogy külön érvényesüljenek. Így ha az egyik személy megszegi a porneia-kikötést, a másikat automatikusan fel lehet menteni az idő-kikötés alól.

Hadd mondjak szemléltetésképp egy egyszerű, mindennapi analógiát. Smith bérbe ad egy ingatlant Brown-nak. A bérlet öt évre szól, de a szerződésbe belefoglaltak egy cikkelyt: Brown nem használhatja az ingatlant kocsmának. Ha Brown eleget tesz ennek a kitételnek, akkor Smith nem szegheti meg az időtartamot, nem mondhatja fel a bérletet a szerződés határidejének lejárta előtt. De ha Brown megszegi a szerződést, kocsmát nyit az ingatlanban, akkor Smith is automatikusan megszegheti az idő-kikötést és felmondhatja a bérletet.

Hasonlóképp, ha a házastársak egyike megszegi a porneia-val kapcsolatos részt, a másik fél felszabadul az idő-korlát - amíg a halál el nem választ tőled - alól.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Március 26, 17:56:20
Sándor írta: Már a házasságkötések is vitatémák lehetnek, hogy kell-e gúnyt üzni, hogy nem hívő embereket oda állítunk Isten elé - mert ez nem egyszerű.

Nos ez, mindig gondot fog okozni. Mi köze van egy nem hívőnek a templomi esküvőhöz? Vajon Isten egybeszerkeszti ezeket a házasságokat? Násznagya lesz a sátánnak? Mi köze a világnak a sötétséghez? Hát ezek jó kérdések.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: gyermek - 2009 Március 26, 22:14:52
Antee! kitértél a homoszexualitásra.  Engem egyszerűen elborzaszt ez a mai világ. A franciák több, mint 60%-a leváltaná a pápát, mert nem támogatja a homoszexualitást. Hova fajul ez a világ? A JÓISTEN tulajdonképpen a saját konokságuk miatt engedi meg az embereknek ezeket a dolgokat. De hiszek Isten kegyelmében, hogy megvilágosítja a gondolkodásukat.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Március 27, 09:11:08
Kicsit vázoljuk fel a helyzetet igei alapon mielőtt belevágunk a közepébe. Isten a bűn alá rekesztette a világot és a Sátán benyomult, hogy megrontsa azt, amiben az ember boldog lehetne és örvendezhetne a Teremtőjének. Ebben a teljesen reménytelen helyzetbe Isten megoldást készített - és a megbékélést (Vele) elkészítette és küldi a Szent Lelkét, hogy ezt megértesse. Minden bűn alá rekesztett ember - ebbe születik - a megromlott értékbe, a teljes kiforgatott valóságba és tévelyítésben kezdi "életét". Ebben próbál meg boldogulni, ahogy tud. A pogány is érzi, hogy hiányzik valami - és ha már a pornónál tartunk, - legyen ez a példa - az igazira képtelen, ezért kényszer-cselekedetekkel próbálja ezt pótolni. Szeretni nem tud, vágyai vannak. Megbecsülés alatt mást ért - és önző. Csupa olyan dolog motiválja ami lehetetlenné teszi, hogy megtapasztalhassa azt, amit Isten készített. A kényszercselekedetek soha nem adnak megoldást, a pornó sem. Nem technikai kérdés a boldogság és nem az élvezet jelenti a boldogságot.
Amit Isten egybeszerkeszt - nem ügyesség kell, nem lepedő akrobatika - hanem egy olyan egység, egy olyan összetartozás - ami ajándék, egybeszerkesztés - minden más kevesebb ennél. Nem azért nem csalom meg a feleségem, mert betartom a törvényt, hanem mert nem kell kevesebb, mint amit csak vele élhetek át. A kereszténység nem törvényvallás.
Ennyit - úgy elöljáróban - tudom, hogy kicsit felszínes, de a fontosabb pontokat azért fel akartam vázolni, hogy komolyan bele tudjunk menni a részletekbe.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Jules - 2009 Március 27, 09:26:41
Amikor Izrael szövetséget kötött Gibeonnal Isten megkérdezése nélkül, az Úr akkor is számon kérte rajtuk a megkötött szövetséget, még Saul idejében is.

Szerintem Isten előtt érvényes a világban kötött, vagy felemás házasság is, hiszen ugyanúgy két fél közötti szövetségkötés, még akkor is, ha nem ez az Úr tökéletes akarata.
J.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Magda - 2009 Március 27, 09:34:08
Amikor Izrael szövetséget kötött Gibeonnal Isten megkérdezése nélkül, az Úr akkor is számon kérte rajtuk a megkötött szövetséget, még Saul idejében is.

Szerintem Isten előtt érvényes a világban kötött, vagy felemás házasság is, hiszen ugyanúgy két fél közötti szövetségkötés, még akkor is, ha nem ez az Úr tökéletes akarata.
J.

Igen én is így látom

Zsolt 15,4 A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az Urat félőket tiszteli: a ki kárára esküszik, és meg nem változtatja.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Március 27, 09:36:33
Jules! A világ a világ előtt köt szövetséget, a hívő Isten előtt. A felemás igával van gondom. Mi köze egy hívőnek a hitetlenhez? Ha egy hívő hitetlent vesz el, abban milyen szerepe van az Úrnak? Nem lenne jobb ha megvárná még megtér és akkor kelnének egybe? Erről mi  a véleményed?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Jules - 2009 Március 27, 09:41:03
Alapjaiban véve egyet értek. Senki hívőnek nem javasolnám, hogy világi embert vegyen el azzal, hogy "majd megtér". Erre nincs semmi garancia, viszont sok problémát okozhat a világnézetbeni különbség.

Mondjuk az igazsághoz hozzá tartozik, hogy látok magam körül jól működő felemás igás házasságot is, de azért ez mégiscsak lutri.

Amit írtam, azt arra értettem, hogy nem fogadom el a válás indokául azt, hogy "hát úgyis csak polgári esküvő volt". Szövetséget kötöttek, vagy sem? Ez itt a kérdés.

Hogy Isten szemében az a szövetség mennyire volt kedves, az meg egy másik dolog.

J.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Március 27, 09:47:52
Kedves Jules,

Ahogy már korábban írtam is, a pogányok házasságát is házasságnak nevezi a biblia - csak egészen más "igéretekkel". Isten az Őt szeretőknek készített egészen mást. A házasság is bűn alá van rekesztve - de a boldog mondások között sem szerepel, hogy boldogok a házasságban élők. (Pálhegyi Feri bácsitól vettem).
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Március 27, 09:49:22
Jules! Igen, szövetséget kötöttek, mert eskü az eskü. A világ ezt gyorsan megszegi, de a probléma ott van, hogy már a hívők is megszegik mert nem tudják elviselni tolerálni egymást. Hiányzik a megbocsátás és egy idő után a szeretet is kihal. Valamikor régen nem is volt világi esküvő, hanem csak egyházi. Pl a reformátusok csak akkor esküdhetett katolikussal és fordítva, ha áttértek a vallásukra. Persze ez is borzasztó, mert nem egyházasdi Isten, egyek kellene legyünk Krisztusban, de ez volt, vagy van -e még azt se tudom. De feltételezem igen, mert az egyik ismerősünk azon gondolkodik, hogy át térjen e mert nem adja őket össze így a pap.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Jules - 2009 Március 27, 09:54:20
Kedves Sándor,

Jól mondod, Isten egész mást, sokkal többet és jobbat készített az Őbenne házasodók számára, mint amit a világ adni képes.  :afro:

Mária, a vicc(?) az, hogy a pap, aki nem hajlandó megesketni egy "másvallásút", amig át nem tér, lehet, hogy a következő vasárnap bőszen hirdeti az igét az ökumené jegyében. Mert most az a trendi...  :118:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Március 27, 10:00:40
Sándor írta: A házasság is bűn alá van rekesztve - de a boldog mondások között sem szerepel, hogy boldogok a házasságban élők. (Pálhegyi Feri bácsitól vettem).

A világ van a bűn alá rekesztve és nem a keresztény. Én már nem, mert megváltott vagyok és nem élek a bűn alatt, hanem kegyelem alatt. Nem e világból való vagyok hanem felülről születtem. Az én házasságomat nem a bűn kötötte össze, hanem Isten, így alá van vetve. A mi házasságunkat a szeretet vezeti. A hústestünk időnként előbukkan, de a kegyelem és a szeret alá van vetve, mert Isten előtt szent. A bűn nem az. A testem a bűn alatt van még, így nem is kedves Isten előtt a testiségem.

Érdekelne amit Sándor írt: Ahogy már korábban írtam is, a pogányok házasságát is házasságnak nevezi a biblia - csak egészen más "igéretekkel".

Ezt hogy látjátok és tudjátok? A pogányok házasságát Isten szerkeszti egybe? Ahhoz nem elé kell járulni? Kérdezem, mert ha ez igaz, akkor minek kötünk házasságot Isten előtt is? Köszi a válaszokat hiszen jó ha ezekben is tisztán látunk.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Március 27, 10:02:20
Nézzétek, mindenki azt eszi, amit főzött. Ha valaki felemás igába megy, akkor ott kell hűségesnek lennie (lásd Izrael szövetségét a Gibeonitákkal). Isten komolyan veszi a szövetséget, mindegy, hogy ki és kivel köti.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Március 27, 11:03:32
A pogányok házasságkötése - amit szintén írtam már - nem a gyülekezetünk gondja. Ezért sok problémát, vitát is okoz nálunk, hogy minek összeadni azokat a templomban, akiknek ez egy hamis romantika, amolyan emelni az ünnep fényét - miközben nem is érti, hogy Isten előtt mond nagyon komoly dolgokat, mivel nem is valóság neki Isten. A baj - hogy ehhez nem kellene asszisztálni, mert szerintem kompromittáljuk a mi Urunkat.
Az, hogy a pogány is házasodni akar - az természetes, mivel társas lénynek lett teremtve, csak hiányzik belőle Isten. Amennyire komolyan mondja Isten előtt - amit ott mond, annyira lesz rajta áldás, teljesen egyenes arány van ebben. Mivel a testi nem is fogja fel, nem is értheti - emberi módon, klasszikus elveszettként Uramuramozhat - mégsincs rajta áldás.
A biblia nem a pogányoknak szól - semmire nem megy vele, sőt - hülyeségnek tartja, ez mutatja, hogy elveszett. Nekünk sem a pogányok házasságával kell törődni - legfeljebb tanulságként, de ez nagyon szomorú téma. Jobb inkább azt vizsgálni, mit készített az Isten - mert az épít is.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Március 27, 11:15:59
Az Újtestamentum rendeletei szerint létezik még egy olyan szituáció, amikor egy keresztény mentesülhet a házassági kötelék alól:

Pál az 1. Korintus 7,10-15-ben írja le ezt:
„A házasoknak pedig azt rendelem, nem én, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljék el a férjtől, ha mégis elválik, maradjon házasságon kívül, vagy engesztelődjék ki, továbbá, hogy a férj ne küldje el feleségét. A többieknek én mondom, nem az Úr, ha valamely testvérnek hitetlen felesége van és a feleség meg van elégedve, hogy együtt lakjék vele, ne küldje el a feleségét. S ha valamely asszonynak van hitetlen férje, s ez megelégszik azzal, hogy vele lakjék, ne küldje el a férjet. Mert megszentelődik a hitetlen asszony a testvér által, mert különben gyermekeik tisztátalanok volnának, pedig szentek. Ám ha a hitetlen válik, váljék. Nincs rabszolgaságra vetve a férfi vagy a nőtestvér az ily dolgokban. Békességre szólott az Isten hívása számotokra.”

A 10. és 11. versszakokban Pál azzal az esettel foglalkozik, amikor két hívő házasodik össze, és megjegyzi, hogy ezt „nem én, hanem az Úr” mondja. Ezzel pedig azt jelzi, hogy ezt a szituációt Jézus már taglalta az evangéliumokban leírt tanításaiban. Az állásfoglalás világos és egyértelmű: egyik fél sem válhat el szabadon a másiktól, hacsak nem volt valamelyikük hűtlen. (Mivel Jézus az evangéliumokban már foglakozott ezzel az esettel, nem volt szükség arra, hogy Pál részletesen megismételje). Ha mégis elválnak, nem köthetnek újabb házasságot.

A 12-15. versszakokban pedig azzal az esettel foglakozik, amikor hívő és nem-hívő házasodik össze. Az a megjegyzés, hogy „én mondom, nem az Úr” azt jelzi, hogy erre az esetre Jézus nem utalt az evangéliumokban. Először is Pál a hívő feladatává teszi a házassági béke fenntartását és azt, hogy a hit számára megnyerje társát.

De ha a hitetlen fél nem így közelíti meg a dolgokat, és nem akarja fenntartani a házasságot, hanem elhagyja a hívőt, akkor a hívőnek jogában áll felbontani a szerződést, ezáltal szabaddá válik és újraházasodhat. Azonban még két további feltételnek eleget kell tennie. Először is a polgári törvények szerint kell bonyolítania az ügyet, másodszor pedig második partnerének feltétlenül kereszténynek kell lennie.

Két esetet vizsgáltunk meg tehát, amelyekkel az Újtestamentum külön foglalkozik:

az egyik a házastársi hűtlenség esete
a másik, amikor a hívőt elhagyja a nem-hívő házasfél amiatt, hogy a másik hisz Krisztusban.

Mindkét esetben, ha a feltétetek teljesülnek, a hívőnek joga van elválni és újraházasodni.
Felmerülhetnek egyéb esetek is a válással kapcsolatban, amelyek nincsenek ennyire kifejtett formában az Újtestamentumban. Nem helyes elhanyagolni ezeket az eseteket sem, és nem is indokolt, hogy túlzottan dogmatikusak legyünk ott, ahol nincs konkrét bibliai utalás. Talán azt tanácsolhatom leginkább egy jó szándékú keresztény lelkipásztornak, hogy Pállal együtt azt mondja:
„...nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelre méltó legyek.” (1. Korintus 7,25.)

Mi történjen azokkal, akik hibáztak házasságukban, elváltak valamikor, és azután jöttek üdvösségért Krisztushoz? Hogy tekint rájuk Isten?

Mivel létezik bűnbocsánat, a Biblia hozzáállása teljesen egyértelmű. A Máté 12,31-ben például Jézus azt mondja: „Ezért mondom nektek: minden bűn (vétek) és káromlás bocsánatot nyer, de a Szellem káromlása nem nyer bocsánatot,” A „minden bűn”-be belefoglaltatik a házasságtörés és az egyéb szexuális elhajlások is. Egyetlen kivétel a Szent Szellem káromlása.

Az Apostolok Cselekedeteinek 13,39. versében Pál azt mondja a zsidóknak:
„Mindazokból a vétkekből, melyekből Mózes törvényének nincs hatalma titeket igazságosakká (megigazulttá) tenni, Ő (Jézus) mindenkit igazságossá (megigazulttá) tesz, aki hisz.” Figyeld meg, mennyire teljes ez: mindenki megigazul mindenből. Ez magában foglalja a házasságtörést és a többi hasonló típusú bűnt is.

Az 1. Korintus 6,9-11-ben Pál a Korintusban élő hívőknek így ír:
„Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok Isten királyságát nem fogják örökölni? Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem puhányok, sem férfifertőzők, sem tolvajok, sem kapzsik, sem iszákosok, sem szitkozódók, sem ragadozók Isten királyságát örökölni nem fogják. Ezek voltatok néhányan, de lemosakodtatok, de megszentelődtetek, de megigazultatok a Krisztus Úrnak neve és Istenünknek Szelleme által.”

A bűnöknek ez az undorító listája felsorolja a házasságtörést és a perverziót is. De a Krisztusba vetett hit által nem csak megbocsátást nyertek, hanem Isten saját tökéletessége által megigazítattak és felmentést kaptak. Így ők Isten szemében olyanok, mint akik egész életükben sohasem követtek el bűnt. Teljesen biztos, hogy ez, felszabadítja őket annyira, hogy minden területen, a házasság területén is újrakezdhessenek mindent. Eltűnt a bűn sötét árnyéka, nincs vádlás, amely az előző életükből átszármazna az újba.

Azok, akik kétségbe vonják a bűnbánó hívőknek az életük teljes újrakezdéséhez való jogát, figyelmen kívül hagyják Péter figyelmeztetését az Apostolok Cselekedetei 10,15-ből: „Amiket Isten megtisztított, te ne mond tisztátalanoknak”.

Arra, hogy megvizsgáljuk mindazokat az eseteket, amikor egy keresztény a válás következményével találkozhat, nincs most módunk.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Március 27, 11:50:13
Azért hadd piszkáljak meg valamit:
Azt mondja: ..."paráznaság oka..."

Erről kellene egy kicsit beszélni.
A paráznaságot kizárólag a házasságon kívüli szexualitásra vonatkoztatják.
Ha egy kicsit jobban megvizsgáljuk az írás fényében ezt a kifejezést, akkor láthatjuk, hogy nem csak erre használták ezt a szót. Az ószövetségben több helyen mondja, hogy Izrael paráználkodott idegen Istenekkel. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy az Istenükkel megkötött szövetséget felrúgták azzal, hogy más isteneknek is elkezdtek szolgálni. Már ebből is következik, hogy a parázna kifejezés arra utal, hogy valaki egy szövetséget felrúg. Ez egybevág a házasságos igékkel is.
Ha ezt megértjük, akkor mindjárt egyértelmű lesz, hogy nem csak szexuális hűtlenség adhat okot arra, hogy elváljon valaki.

Például: Egy házaspár férfi tagja részeges és rendszeresen veri a családot, a feleség megtér a férfi pedig nem hajlandó abbahagyni az életmódját.
Jelen esetünkben a férfi a magaviseletével már felrúgta azt a szövetséget, amit kötött az asszonnyal. Ha a feleség ilyen helyzetben hivatalosan is elválik, akkor nem mondhatod házasságtörőnek, hiszen a szövetségük, már rég romokban hever.

Kérek mindenkit, hogy ne értsen félre: nem pártolom a válást,csupán érdekességként írtam ezt le, ha már az Írás szemszögéből nézzük a dolgokat.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Március 27, 12:04:22
Kedves Gábor,

Nem mondhatja. Nem rúgta fel. Anti erre is kitért.
Ha a hitetlen - és az ezzel járó bármilyen Istentelen szint - de nem akarja elhagyni a feleségét - mert .... /kérlek használj másik szót erre, köszönöm Mária/ lenne elhagyni, a feleség nem válhat.
Amikor a feleség azt mondja, hogy nem érdemlem meg ezt a terhet - és hogy én ilyen cseléd legyek - akkor általában úgy is imádkozik, hogy Uram, én már olyan rendes asszony vagyok, már megérdemelnék egy rendes hívő férjet. Ez borzasztó. Emberileg értem, de a pogány válik ezért.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Március 27, 12:09:46
Semmi baj. Nekem nem probléma. Csak így lesz törvény a kegyelem beszédéből. Így válik az ige emberi életeket tönkretevő halálos fegyverré. Ezt a tevékenységet az ember (a Sátán munkája nyomán) tökéletesre fejlesztette az évszázadok során...  :059:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Március 27, 12:14:48
Nem a törvény miatt. Azért nem válik, mert neki olyan van elkészítve - ami annak a szerencsétlen, bűnben vergődő férjének legfeljebb remény, de az is csak halványan. Ha még el is hagyja - akkor még az a kapcsolat is eltűnik - amit eddig az asszony betöltöt.
Érdekes, hogy elképzelsz valamit - mintha én ezt mondtam volna - és jól kiosztasz - pedig az egész csak a te gondolatodban játszódott le. Nem mondtam ilyet és nem indokoltam azzal - amire Te gondolsz.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Magda - 2009 Március 27, 12:15:04
Aztán a férfi megtért és rendesen dolgozik és amikor haza megy a munkából a feleségét mindég illuminált állapotban találja, és semmi asszonyi feladatot nem lát el a házban és a házkörül.
Meddig kell ezt természetesnek tartani
 :pirul:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Március 27, 12:31:02
Nem a törvény miatt. Azért nem válik, mert neki olyan van elkészítve - ami annak a szerencsétlen, bűnben vergődő férjének legfeljebb remény, de az is csak halványan. Ha még el is hagyja - akkor még az a kapcsolat is eltűnik - amit eddig az asszony betöltöt.
Érdekes, hogy elképzelsz valamit - mintha én ezt mondtam volna - és jól kiosztasz - pedig az egész csak a te gondolatodban játszódott le. Nem mondtam ilyet és nem indokoltam azzal - amire Te gondolsz.


Figyelj, én arra reagáltam, ami mellett ott állt a neved. Lehet, hogy az Antee fogalmazta meg, de te az én hozzászólásom után kijelentetted, hogy nincs így, mert az Antee is megírta, tehát nem képzeltem, hanem te írtad. Márpedig ez a gondolkodásmód törvényt csinál: megfogja a fogalmakat amelyek irányadásra szolgálnak és leteszi őket, mint át nem hágható pontokat. Ha ez nem törvénykezés, akkor mi? Érdekes, hogy Antee írásából nem ilyen élesen jött le, de te voltál, aki azt mondtad, hogy márpedig a férj nem törte meg a házasságot. Természetesen úgy gondolod, ahogy jól esik...
A másik idézd ide nekem, hogy mivel osztottalak ki! Hol szerepel a neved és mellette azok a fogalmak, amelyre hivatkozol. Bocs, de szerintem te képzelődsz.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Március 27, 13:42:38
Gábor - inkább hagyjuk.

Kicsit belemennék ebbe komolyabban. Szóval az asszony, akinek Isten belenyúlt az életébe, kinyitja szemét és bizonyságot ad neki az örök élete felöl - bizony egy új helyzetben találja magát. A férje pedig folytatja a kárhozatba menő útját, az ítéletnek a rettenetes várása áll előtte. Nem azért nem hagyhatja el, mert törvény - de erősíteni kell. Meg fogja tenni az ő Megváltójáért, érti is és világos is számára - de persze, hogy nem egyszerű. A testvérek erősítése, Isten szeretete - az úton tartja.
Ez az erő tartja - hogy ne essen el, vagy ha elesik fel tudjon állni és józanul láttatja vele a célt is. Ez az erő szintén jelen van nálunk.
A törvénykezés, a muszály - egy idegen lélek, ami megnyomorít. Aki törvény alatt van - az itélet. Ha már a paráznaságnál tartunk - Pált megajándékozta Isten azzal, hogy nem volt házas. Nem megtartóztatta magát - hanem ezen a téren szabadságot kapott ettől. Ha ez így működhetne a katólikus egyházban, ez alapján - akkor nem lenne pedofil egy pap sem és nem lenne annyi szexbotrány. A muszály mindíg elbukást hoz, mert Isten nem csúfoltatik meg. A hiénáról nem lehet lemosni a foltokat.

szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Epafras - 2009 Március 27, 20:50:32
Hagy szóljak én is hozzá!
A Biblia nem hangsúlyozza ki de a szelleméből következik,mindig az életet teszi az első helyre.
Ha valaki ilyan házasságban él ahol az élete veszélyben van joga van elválni.
Vitatkoztok a hitetlen házasság megáldásán.Kérdem én ki az aki elöbb házasodott,majd megtért,és utána mégegyszer elment a templomba megáldatni a házasságát?
Ep
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Március 27, 21:16:07
Epafras  írta: Kérdem én ki az aki előbb házasodott,majd megtért,és utána mégegyszer elment a templomba megáldatni a házasságát?

Amikor világi voltam, akkor a világ előtt a férjemmel összeházasodtunk. Néhány év múlva megtértünk és hamarosan úgy éreztük az Úr előtt is összekötjük az életünket. Számunkra az az igazi házasság és nem a világ előtt. Hát ez velünk történt. Tudod milyen sokan vannak így?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Március 28, 09:00:39
Isten áldását adja a férfi és a nő döntésére, miszerint az adott perctől kezdve együtt, egymást támogató társként szeretnének járni az életben ezt hívják a házasság szövetségének. Minden szövetségnek van tartalma, amire nézve hozzák. A szövetség megtörése mindaz, ami felrúgja ezeket a feltételeket. Nézzük meg csak Izraelt. Amikor idegen isteneknek szolgált, Isten azt mondta, hogy én se fogok a szövetség szerint bánni vele, hanem prédául adom a körülötte való népeknek.
És így van Sándor, ahogy mondod: az általam felhozott esetben nincs ilyen, hogy muszáj a házasságban maradni, ha beledöglesz is...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Március 28, 09:10:10
Azt lehet erősíteni, aki hagyja magát. Még a biblia is azt mondja: "Fedd meg a bolondot és szégyenedre lesz..." Mindenkinek azt kell tennie, amire látása és ereje van. Olyan emberekkel nem megyünk semmire, aki olyan, mint az öszvér, nem mozdul sehova. Életveszély esetén nem kötelessége a félnek felvállalni a másik "lelkigondozását", vagy "erősítését", ahogy Sándor fogalmazott.
Végül is ha összerakom, mit mondtál Sándor (csak az egész meglátása miatt):
A házas fél nem válhat el életveszélyben sem (nem a törvény miatt), mert erősíteni kell a másikat, de ha elválik, akkor házasságtörő lesz.
Ha kihagytam valamit Sándor nyugodtan szólj.

Én az Apámat nem ilyennek ismerem.  :119:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2009 Március 28, 09:29:27
Nagyon sok, olyan helyzet van Isten előtt amikor igen is el kell válnia a hívő/hitre jutott félnek.Mert a házassága tarthatatlan és olyan a családi élete,hogy bűnben él.Senki még Isten sem kötelezi az embert arra,hogy ilyen helyzetben éljen.Isten előtt a meg nem tért ember halott/szellemi halott/Nagyon sok esetet és helyzetet tudnék felsorolni rá.De az Ige is kimondja,mi köze van a hívőnek a hitetlenhez.A megtért keresztény életmód,sokszor olyan helyzetbe hozza a másik felet,hogy igen is választania kell.Vagy Isten vagy pedig ember.Vagy Istennek akarok tetszeni vagy embernek.És ez a házasságra is vonatkozik.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Március 28, 09:42:19
Kedves Gábor,

Nem írtam olyat, hogy akár az élete árán is, nem ebből a szempontból vállalja a megtért asszony, hogy azt teszi, amit Isten kér. Adhat Isten szabadulást a présből. Nem ilyen szempontból írtam amit írtam, mint ahogy Te elemzed. Többször mondtam már, a kereszténység nem törvényvallás. Miért írtam volna akkor most ennek a cáfolatát? A vallásos élet nem kerül sokba - ott lehet hagyni, kivágni a hitetlen pogányt. Megérdemli. Tudod, a vallásos pedig, aki okosan, szépen, helyesen döntött Isten mellett - már sok érdeme van, jobbat érdemel. Nem is akarom ezt megbeszélni. Azt hiszem, inkább kicsit visszavonulok. Nem megsértődés - csak azért írom, mert lehet, hogy van, aki erre gondol. Egyszerűen van, amit kerülni kell. Egyébként is elutazom - nem leszek csak csütörtökön.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Hilda - 2009 Március 28, 09:57:55
Sziasztok! Csak mint kívülálló kérdezem, tapasztalatotok, vagy véleményetek szerint mi az

ami miatt elcsúsznak még a stabilnak hitt keresztény házasságok is?

Igaz lehet, amiről beszélnek olyan gyakran, hogy a szexualitás a fő probléma?  :08:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Március 28, 10:07:05
Kedves Gábor,

Nem írtam olyat, hogy akár az élete árán is, nem ebből a szempontból vállalja a megtért asszony, hogy azt teszi, amit Isten kér. Adhat Isten szabadulást a présből. Nem ilyen szempontból írtam amit írtam, mint ahogy Te elemzed. Többször mondtam már, a kereszténység nem törvényvallás. Miért írtam volna akkor most ennek a cáfolatát? A vallásos élet nem kerül sokba - ott lehet hagyni, kivágni a hitetlen pogányt. Megérdemli. Tudod, a vallásos pedig, aki okosan, szépen, helyesen döntött Isten mellett - már sok érdeme van, jobbat érdemel. Nem is akarom ezt megbeszélni. Azt hiszem, inkább kicsit visszavonulok. Nem megsértődés - csak azért írom, mert lehet, hogy van, aki erre gondol. Egyszerűen van, amit kerülni kell. Egyébként is elutazom - nem leszek csak csütörtökön.
szeretettel Sándor

Ezért vannak félreértések. A legelső hozzászólásomnál leírtam, hogy az általam hozott példában veszélyben van az asszony és a gyerek, mivel a férj nem a szövetség szerint bánik a társával. Erre írtad, hogy "akkor sem válhat el, még az Antee is megírta." (Kicsit röviden idéztelek).
Elveszel a saját hozzászólásaidba.
Most akkor mégis elválhat a nélkül, hogy házasságtörőnek titulálnák?


Az eredeti megjegyzésem annyi volt, hogy a paráznaság nem csak a szexuális erkölcstelenségre vonatkozik a bibliában.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Március 28, 10:16:06
Sziasztok! Csak mint kívülálló kérdezem, tapasztalatotok, vagy véleményetek szerint mi az

ami miatt elcsúsznak még a stabilnak hitt keresztény házasságok is?

Igaz lehet, amiről beszélnek olyan gyakran, hogy a szexualitás a fő probléma?  :08:

A keresztény házasságokban többször előfordul, hogy a nagy szolgálatban elveszik a társi kapcsolat. A feleség mellőzöttnek érzi magát, esetleg a férj ne kapja meg, amit szeretne és annyira, amennyire szeretné.
Férjként elmondhatom, hogy a szexualitáson sok múlik, de a szexualitás nem lesz kiteljesedett, ha nem lobog a szerelem, a vágy. 15. éve vagyok házas és elmondhatom, hogy a feleségemmel való kapcsolatom az ágyban "fergeteges"  :063: Nem ijedjetek meg nem vulgáris, vagy erkölcstelen vagyok csak ez a téma sokszor tabu, és nem mernek segítséget kérni a bajban lévő házasok.
Igen, ha a férfinak nem oltja a szomját a feleség, akkor nagy a veszélye, hogy valaki be fogja tölteni ezt a szükséget, ugyanez igaz a nőnél is (ők inkább a lélek területén kapnak kevesebbet, mint amennyit szeretnének). Nem azért tölti be más, mert mást keresnek, hanem, mert mások felismerik a benne lévő hiányt, és kihasználják ezt.

Hát erről még lehetne beszélni...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Magda - 2009 Március 28, 10:18:10
Sziasztok! Csak mint kívülálló kérdezem, tapasztalatotok, vagy véleményetek szerint mi az

ami miatt elcsúsznak még a stabilnak hitt keresztény házasságok is?

Igaz lehet, amiről beszélnek olyan gyakran, hogy a szexualitás a fő probléma?  :08:

Hildácska mindenki kivül álló  :hehe:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Hilda - 2009 Március 28, 10:24:31
A keresztény házasságokban többször előfordul, hogy a nagy szolgálatban elveszik a társi kapcsolat. A feleség mellőzöttnek érzi magát, esetleg a férj ne kapja meg, amit szeretne és annyira, amennyire szeretné.
Férjként elmondhatom, hogy a szexualitáson sok múlik, de a szexualitás nem lesz kiteljesedett, ha nem lobog a szerelem, a vágy. 15. éve vagyok házas és elmondhatom, hogy a feleségemmel való kapcsolatom az ágyban "fergeteges"  :063: Nem ijedjetek meg nem vulgáris, vagy erkölcstelen vagyok csak ez a téma sokszor tabu, és nem mernek segítséget kérni a bajban lévő házasok.
Igen, ha a férfinak nem oltja a szomját a feleség, akkor nagy a veszélye, hogy valaki be fogja tölteni ezt a szükséget, ugyanez igaz a nőnél is (ők inkább a lélek területén kapnak kevesebbet, mint amennyit szeretnének). Nem azért tölti be más, mert mást keresnek, hanem, mert mások felismerik a benne lévő hiányt, és kihasználják ezt.

Hát erről még lehetne beszélni...

Szerintem is darázsfészek, és kiaknázatlan téma, mert sokszor a rosszul értelmezett vallásosság,
és prüdéria miatt sepregetnek mindent a szőnyeg alá, és romlik el az egész!
Ha hinni lehet a statisztikáknak a keresztény házasságok 70-80 %-ában nem megfelelő, és kielégítő
a szex, de vagy belenyugszanak, ha tudnak, vagy lépnek más irányban, pedig jobb lenne beszélni róla.
Úgyhogy Gábor tesó, ha van gondolatod, ne szégyenlősködj! Tanulhatunk ebből is, házasságban, vagy éppen előtte is.  :063:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Március 28, 10:25:45
Utolsó rész az anyagból:

Itt csak három példát adhatunk:

1. eset
Két hitetlen, elvált személy összeházasodik, és gyermekeik lesznek. Megtérnek. Helyénvaló-e azt mondani nekik: „Házasságtörésben éltek. Fel kell bontani házasságotokat, menjetek vissza előző társaitokhoz, vagy maradjatok egyedül mindketten.” Mi történne a gyerekekkel?
Nem inkább az egyezik az evangélium szellemével, ha azt mondjuk: „Isten új kezdetet adott nektek. Tegyetek meg mindent, hogy visszanyerjétek az elveszett éveket, és figyeljetek arra, nehogy visszacsússzatok.”

2. eset
Két nem-hívő személy összeházasodik, azután elválnak, de nem hűtlenség miatt. Egy idő után a férfi ismét megházasodik, a bibliai törvények értelmében ezzel házasságtörést elkövetve. Később a feleség hívővé lesz. Férjhez mehet-e azon az alapon, hogy a férje házasságtörést követett el?

3. eset
Két hitetlen személy összeházasodik, azután elválnak (mint a 2. esetben). Elveszítik egymást szem elől, a nő nem tudja, újranősült-e férje, vagy barátnőjével él-e együtt. Később a feleség hívővé válik. Szabad-e férjhez mennie vagy először be kell bizonyítania, hogy előző férje házasságtörést követett el? Mi történik, ha nem tudja felvenni vele a kapcsolatot? Nem kell-e igen óvatosnak lennünk, amikor ilyen és hasonló esetekben ítélkezünk?

Biztos, hogy annak az elvnek kell vezetnie bennünket, amelyet a Jakab 2,12-13-ban találhatunk: „Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, hogy titeket a szabadság törvényével fognak megítélni. A törvény (az ítélet) tudniillik könyörtelen azzal szemben, aki nem cselekedett könyörületet. A könyörületnek van dicsekedni valója a törvény (ítélet) ellenében.”

Az előző áttekintés rövid volt, de azért kiterjedt a válás néhány olyan aspektusára, amely befolyásolhatja a keresztényeket. A válás azonban nem csak egyszerűen befolyásolja az életet, de majdnem minden esetben mély, gyötrelmes érzelmi sérülésekkel jár együtt.
Az Ézsaiás 54,6. olyan fiatal nőt ábrázol, aki elvált: „...mint elhagyott és bántalmazott szellemű asszonyt, hívott téged az Úr Isten, és mint elutasított (megvetett) ifjúkori feleséget...” *(eredeti héber szöveg alapján) Ez a szenvedés nem szorítkozik csupán az elvált nőkre. A férfiak is gyakran legalább olyan mélyen szenvednek, mint a nők.

Az Ézsaiástól idézett rész meghatározza a sérülés pontos természetét: ez a megvetés (elutasítás). Isten csodálatos kegyelme Jézus helyettesítő áldozata által gyógyító orvosságot ajánl erre a sérülésre is. Amikor Jézust megfeszítették, magára vette mindazt a gonoszságot, amelyet az emberi faj lázadása eredményezett. Szenvedésének utolsó fázisa, amely közvetlenül halálát is eredményezte, a megvetettség (elutasítottság) átélése volt.

Ézsaiás próféta Jézusról egy olyan portrét fest, mint aki „…emberektől megvetett (elutasított) és elhagyatott volt, fájdalmak férfija…” (Ézsaiás 53,3.)
A végső elhagyottságot, elvetettséget azonban nem akkor élte át Jézus, amikor az emberek elhagyták, hanem amikor Isten, az Atya hagyta el; ez jelentette a teljes elvetettség állapotát. De el kellett viselnie ezt, mivel az emberiség bűneivel azonosult. Isten igazsága azt kívánta, hogy Isten elforduljon Tőle, saját Fiától. Becsukta fülét haláltusájának kiáltásai előtt.

Ez a végső elvetés a Máté 27,46-ban olvasható: „Kilenc óra tájban pedig Jézus felkiáltott nagy hangon, ezt mondta: Éli, Éli, lama sabaktáni? azaz: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” Az Univerzum történetében először az Atya nem válaszolt Fia kiáltására. Jézus ezt követően azonnal meghalt. Halálát az elvetettség kínja okozta. Valójában ez volt a halál pontos oka, nem a keresztre feszítés. A keresztre feszítés nem idéz elő ilyen gyors halált. Ezért mondta később Pilátus, aki mindezt nem érthette, hogy csodálja, hogy már meghalt (Jézus). (Márk 15,44.)

Jézus végső kiáltása után, amellyel atyjához könyörgött, Máté így folytatja: „Jézus pedig ismét nagy hangon kiáltott, és kibocsátotta szellemét.” (Máté 15,50.) Jézus szenvedése volt az az ár, amely az emberiség gyógyulását kifizette. „az Ő sebei által lettünk mi gyógyultakká” (Ézsaiás 53,5, Pákozdy László Márton) Ebben a gondoskodásban benne van az elvetettségben szenvedők sebeinek gyógyulása is. Jézus elszenvedte azt értünk.

Ha a házasságod felbomlása miatt ilyen sebeket hordozol magadban, itt van három egyszerű lépés, amelyek megtételével gyógyulást nyerhetsz:

Először: ismerd fel, hogy sérült vagy. Ne akard elfedezni ezt, inkább tárd irgalmas Mennyei Atyád szemei elé.

Másodszor: higgy a gyógyulásban, amelyet kizárólag Jézus helyettesítő áldozata tett lehetővé. Alkalmazd Ézsaiás szavait személyesen a saját dolgaidra: az Ő sebei által gyógyultam meg. Minden alkalommal, amikor a fájdalmat érezni kezded, ismételd ezeket a szavakat: az Ő sebei által gyógyultam meg. Ismételd egész addig, amíg a gyógyulás valóságosabb lesz, mint a fájdalom.

Harmadszor: hagyj abba minden keserűséget, neheztelést a volt pároddal kapcsolatban. A megbocsátás egy döntés eredménye, és nem érzelmi hozzáállás kérdése. Nem kell, hogy érezd: akarnod kell. Hívd segítségül a Szent Szellemet, hogy képes légy meghozni a döntést, és fenn is tudd tartani ezt az állapotot. Emlékezz meg arról, hogy az a megbocsátás, amelyet te gyakorolsz másokkal szemben, összemérhető azzal a megbocsátással, amelyet te kapsz Istentől. (Máté 6,14-15.)

Tanácsot kellett adnom egyszer egy olyan hölgynek, akinek a férje tizenöt évig pokollá tette az életét, végül elhagyta őt és közös gyermeküket. Arra ösztönöztem, hogy bocsásson meg neki.

- Tönkretett tizenöt évet az életemből - kiáltotta méltatlankodva - és azt kéri tőlem, hogy bocsássak meg neki? - Nos, ha ön azt akarja, hogy a hátralévő életét is tönkretegye - válaszoltam -, csak továbbra is nehezteljen rá.
Emlékeztettem, hogy mindig az szenved jobban, aki neheztel, és nem az, akire neheztelnek. Tekintsd te is ebből a szemszögből! Aki téged megsértett, nem is szentimentális, nem is emelkedett szellem. Nézd hát a saját érdekeidet.

Miután átmentél ezeken a lépéseken, fordíts hátat a múltbéli sérüléseknek, és kötelezd el magad újonnan az Úrnak. Neki terve van az életeddel, amit nem zavarhat meg egy férfi utáni kesergés vagy valamilyen démon.

Kövesd Pál példáját: „...azt, ami hátam mögött van, elfelejtettem, azután ami előttem van, kinyújtom kezemet s célegyenest futok a pályadíj felé, melyre az Isten a Krisztus Jézusban oda felhívott.” (Filippi 3,14, Csia Lajos)

Biztosíthatlak, hogy jó néhány válásnál szolgáltam már. Akik megtették ezeket a lépéseket, azoknak begyógyultak a sebeik. Megújították a hitüket, és elkötelezték magukat egy gyümölcsöző, beteljesült életre.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Március 28, 18:18:30
Hilda! Jó a felvetésed. Gondot okozhat, ha nem mernek erről beszélni a pásztorok vagy keresztények egymás között. Isten adta a szexuális életet, nem igen kell tabunak lennie. /a részleteknek igen/ Azt gondolom, hogy el kell jutni oda egy házaspárnak, hogy merjék megbeszélni maguk között ha valamelyik fél kevésbé igényli a szexet. Ezzel is az Úr elé lehet menni és ő segítségükre lesz. Ezt is mint mindent türelmesen ki kell várni még válasz jön rá. Nem tartom indokoltnak, hogy a szex "kicsisége" miatt félre kelljen lépni és ezzel felrúgni a házasságot. A női nem, úgy van beállítva, hogy szereti a figyelmességet, kedvességet, gyengédséget. A férfi nagyon szereti ha "anyáskodik" felette a felesége. Ők is szeretik ha törődnek velük. Pat Robertson azt mondta, ők már sok sok éve házasok, de a mai napig szép szavakkal kedveskedik a feleségének, mert felfedezte az első időszakokban, hogy nagyon nagy örömet szerzett vele és azóta is örül ha látja a felesége boldog. A nőnek szüksége van a gyengéd érintésre és ez az ágyban még áldásosabban mutatkozik meg. Ha valamelyik félnek éppen nincs "kedve" a szexhez, akkor nem jó ha rátör, és kierőszakolja a másik. A kedves, gyengéd szavakkal, érintéssel kedvet lehet csinálni. A baj ott van, ha mondjuk nem az Úrtól van a házasság, és az egyik fél nagyon nagy "étvággyal" rendelkezik míg a másik nem. Egy ideig megy, de előbb vagy utóbb ez ki fog dőlni, és akkor lép félre az éhező. Ez bizony sok vitát, viszályt eredményezhet. Mivel azt mondja a jó mondták, hogy az ágyban békülnek ki. Ebben az esetben nem ez fog történni. Sőt inkább összeveszik csak ne kelljen együtt lenniük. Na ez már nagy veszély egy házasságban.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Magda - 2009 Március 28, 19:33:18
Két elgondolkodtató dolgot említenék meg.

1. amikor megszegték a TEREMTŐ utasítását, Ádám és Éva a mezitelenségüket fedezték fel.

2. amikor Noé lerészegedett akkor az ő mezítelenségét figurázta ki a fia, és ezért súlyos átokban részesült.

Biztos, hogy fontos ismeret van itt, amit érdemes keresni.

A másik ami nagyon fontos a kéj vágy, ami széles területet ölel fel a bűn világában, és kevés figyelmet fordítanak rá a HÍVŐ emberek.

 :pirul:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Március 28, 20:27:30
Szerintem is darázsfészek, és kiaknázatlan téma, mert sokszor a rosszul értelmezett vallásosság,
és prüdéria miatt sepregetnek mindent a szőnyeg alá, és romlik el az egész!
Ha hinni lehet a statisztikáknak a keresztény házasságok 70-80 %-ában nem megfelelő, és kielégítő
a szex, de vagy belenyugszanak, ha tudnak, vagy lépnek más irányban, pedig jobb lenne beszélni róla.
Úgyhogy Gábor tesó, ha van gondolatod, ne szégyenlősködj! Tanulhatunk ebből is, házasságban, vagy éppen előtte is.  :063:


Nem vagyok nagy szakértője a házasságoknak, csak egyszerűen nálunk jól működik, ezért kitartok azon értékek mellett, amelyek a mi életünket jellemzik.
Különszoktak csinálni tanításokat jegyeseknek, és a házasoknak. Arra jutottam, hogy az jegyesek, sőt a párjukat kereső egyedülállók is nyugodtan meghallgatják a házasoknak szóló tanításokat, legalábbis én ösztönzöm erre az egyedülállókat, mert a házasoknak szóló tanításokból sokkal többet láthatnak a házasság problémáiból nehézségeiből. Engem nagyon sok minden váratlanul ért a házasságban.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Epafras - 2009 Március 29, 08:42:38
Hilda!
Elmondom neked,hogy a másik nagy veszélye a házasságoknak a kommunikáció hiánya.Nem arról van szó,hogy nem beszélümk,hanem nem halljuk mit mond a másik,vagy nem azt mondjuk amit kéne és nem úgy ahogy kéne.
Az ember szépen lassan belecsúszik,mikor feleszmél már késő.Nagyon oda kell figyelni.Engem is úgy tanitottak,
vagyis nem tanitottak,hogy két keresztény ember összeházasodik akkor minden jó, megy magától minden.Pedig a
szerelem,majd a házasság nagyon hasonlit egy gyerekhez,táplálni,nevelni,gondoskodni,és időt kell rá szánni.
Érdemes felkészülni a házasságra mert mikor élesben megy,már nincs idő az alapokkal foglalkozni,már "csinálni" kell.
Üdv. Ep
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Március 29, 08:57:05
 Én sok éve házas vagyok és nem kellett felkészülnöm a házasságra, mert nem is lehet. A házasságok nem egyformák és nem ugyan ott van a baj mindenhol, -hiszen más természetűek vagyunk, és a jól működő házasságot nem lehet elsajátítani egy kurzuson, csak az élet folyamán. A kölcsönös szeretet, tisztelet a házasság alapja. Ezt pedig mindenki ismeri és vágyik is rá.  No, ezt kell megtanulni. Ahol ez elmarad, ott lehet bármi más jó, nem fog működni. Kár bármiről is beszélni. Beszélgethetnek reggeltől estig, ha nem figyelnek oda egymásra. Szeretkezhetnek reggeltől estig, ha a kölcsönös szeretet, tisztelet nincs ott, semmit nem ér az egész csak egy letudott kötelességet. A szeretet, Jézus után az első helyre teszi a másikat és csak azután jövök én, abban minden benne van és arra el lehet mondani jó házasság. Ilyen a Gáboré és a miénk is.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Magda - 2009 Március 29, 10:37:55
Igen kedves Mária, erre írtam Hildácskának, hogy mind annyian kívül állók vagyunk, mert mindenki csak a saját bennlétét élheti meg.

Azt gondolom, hogy fel lehet készülni, sőt fel is kell készülni, de nem tanfolyamokon, hanem belsőből.
Az első lépés, hogy valódi közösségem legyen a MEGVÁLTÓMMAL, és meg is halljam a hangját, és meg is értsem az Ő AKARATÁT.

Aztán ezt a hangot akarjuk hallani a házasságban is, mert a földi létünk nem satatikus állapot, hanem dinamikus,
és:
minden napnak meg van a maga baja, nem azt mondja maga öröme, azt mondja maga baja.

A baj pedig amivel meg kell birkózni, és ha ez sikerül akkor ebből meg lesz a maga ÖRÖME.

Előbb a halál és csak aztán a feltámadás.
Halál nélkül nincs feltámadás.

 :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Március 29, 10:55:32
Magda! "Azt gondolom, hogy fel lehet készülni, sőt fel is kell készülni, de nem tanfolyamokon, hanem belsőből."

 Igen én is így látom és tapasztalom. Sokan járnak házassági tanácsadásra, nem tudom ott mi hangzik el, de aki a szeretetet és a tiszteletet adja a házastársának, annak nincs szüksége jó ötletekre, mert nem működik egyformán. Én meg úgy gondolom, hogy a betanított házasság formalítás. Vagy szívből jön vagy szívből és az nem azonos. Lehet, hogy ami Mariskának jól áll, az nembiztos, hogy Máriának is. Lehet, ami jó Mariskának, nem jó Máriának. Lehet, hogy aki odajár, az másképpen gondolja, mert előre juttatja dolgokban, de egy biztos én nem jártam és nagyon jól működik. A férjem nekem adja az elsőt és én őneki. Ez sokat segített nekünk. Csak ilyent kívánok mindenkinek. Ha egy házasságban ezek működnek, akkor ott a pénzhiányát is jobban tudják tolerálni. Különben is a tapasztalat tanít. Lehet, egy tapasztalattól ellehet sajátítani dolgokat, de én magam akarok maradni. Másnak lehet más véleménye, de adódhat nem várt dolog is, ami felrúgja az egész eddigi tanulást a házassági tanácsadótól. Én úgy gondolom, legyen ebben is az Ige a mérvadó. Isten tud segíteni.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Március 29, 11:32:01
Hilda!
Elmondom neked,hogy a másik nagy veszélye a házasságoknak a kommunikáció hiánya.Nem arról van szó,hogy nem beszélümk,hanem nem halljuk mit mond a másik,vagy nem azt mondjuk amit kéne és nem úgy ahogy kéne.
Az ember szépen lassan belecsúszik,mikor feleszmél már késő.Nagyon oda kell figyelni.Engem is úgy tanitottak,
vagyis nem tanitottak,hogy két keresztény ember összeházasodik akkor minden jó, megy magától minden.Pedig a
szerelem,majd a házasság nagyon hasonlit egy gyerekhez,táplálni,nevelni,gondoskodni,és időt kell rá szánni.
Érdemes felkészülni a házasságra mert mikor élesben megy,már nincs idő az alapokkal foglalkozni,már "csinálni" kell.
Üdv. Ep

Tökéletesen egyetértek.
Szerintem is a kommunikáció határozza meg a kapcsolat kimenetelét.

Még régebben feltettem a következő párbeszédet egy másik topicba, de van aki még nem olvasta, ezért ide bemásolom:

Kommunikáció két ember között

Tegyük fel, hogy egy fiú akit Rogernek hívnak, vonzalmat érez egy lány felé akit Melaninak hívnak.
Elhívja, hogy menjenek el együtt moziba. A lány elfogadja a meghívást és egy kellemes estét töltenek együtt.
Néhány hét elteltével meghívja egy vacsorára. Ez is nagyon jól sikerül és ezután rendszeresen találkoznak és randevúznak egymással.
Aztán egy este, mikor hazafelé tartanak, Melaniba felötlik egy gondolat, és mielőtt ezt végig gondolná ki is mondja:
-feltűnt, hogy ma este pont 6 hónapja randizunk?
Ezután csend lesz a kocsiban. Melaninak ez egy elég hangos csend. Gondolkodik magában:

-uh. Lehet, hogy zavarja amit mondtam? Lehet, hogy ő jól érzi magát a kapcsolatunkban vagy lehet azt gondolja, hogy valamilyen
 elkötelezetséget várok tőle amit ő nem akar? Vagy amiben nem biztos?

És Roger is gondolkodik.
-hu. 6 hónap?

Melani is gondolkodik.
-de hát én se vagyok biztos abban, hogy akarok egy ilyen kapcsolatot. Néha jobb lenne ha több szabadságom lenne,
 hogy legyen időm gondolkodni azon, hogy vajon akarom-e hogy ilyen határozottan haladjunk előre.
 Tulajdonképpen hová is tartunk? A kapcsolatunk mindig ilyen szinten lesz? Vagy házasság felé tartunk? Gyerekek felé?
 Egy egész életen át tartó együttélés felé? Kész vagyok már egy ilyen fajta elkötelezettségre? Egyáltalán, ismerem én ezt az embert?

Roger is gondolkodik:
-ez azt jelenti, lássuk csak...Februárban kezdtünk randevúzni, vagyis közvetlenül az után, hogy a kocsit megvettem ami azt jelenti:
 ellenőrizni kell a kilométerórát! Tyű, már rég el kellett volna mennem olajcserére.

Melani is gondolkodik.
-haragszik! Látom az arcán! Lehet, hogy teljesen félre értettem ezt az egészet? Lehet szeretne többet a kapcsolatunkból, mélyebb intimitást,
 több elkötelezettséget. Lehet megérezte, mielőtt én megéreztem volna, hogy fenntartásaim vannak?
 Igen, fogadok, hogy ez lehet! Ezért vonakodik attól annyira, hogy a saját érzéseiről beszéljen. Fél a visszautasítástól.

Roger is tovább gondolkodik.
-és meg fogom kérni, hogy ellenőrizzék a sebességváltót is! Nem érdekel, hogy mit gondolnak azok a korlátoltak,
 nem lehet normálisan váltani vele. ÉS jobb, ha nem fogják a hideg időjárásra. Milyen hideg időre? Hiszen legalább 25 fok van
 és az egész úgy mozog, mint egy szemeteskocsi! 600 dollárt kellet fizetni, ennek a rabló bandának!

Melani is tovább gondolkodik.
-lehet, hogy túlságosan is idealista vagyok. Várom a lovagot, amint belovagol fehér lovon miközben itt ülök egy tökéletesen jó fej
 fiú mellett, egy olyan ember mellett akivel élvezem az együttlétet, valakivel, aki nagyon fontos nekem és akinek úgy tünik én is sokat jelentek.
 Egy ember, aki az én önző romantikus ábrándozásom miatt szenved.

Roger is gondolkodik tovább.
-bizonyíték? Bizonyítékot akarnak? Majd adok én nekik, majd odaadom nekik a bizonyítékot, és beszúrom...

-Roger! -szólal meg Melani.
-Igen? -válaszol Roger csodálkozva.
-Kérlek ne emészd magad ezen annyira. -mondja miközben könnyek szöknek a szemébe.
 Lehet, hogy sosem kellett volna...ó annyira... -szipogva visszavonul.
-mi? -mondja Roger.
-annyira bolond vagyok -szipogja Melani. Úgy értem tényleg nincs lovag. Ez hülyeség! Nincs lovag és nincs ló sem.
-nincs ló? -kérdezi Roger.
-ugye most azt hiszed, hogy teljesen lökött vagyok?
-nem. -mondja Roger örülve, hogy legalább tudja valamire a választ.
-csak tudod...szóval időre van szükségem -mondja Melani.

15 másodperces szünet következik, melyben Roger megpróbál olyan gyorsan gondolkodni, amennyire csak tud.
És próbál valami biztonságos választ adni. Végül eszébe jut egy, amelyről azt gondolja, hogy elég biztonságos.

-jó. -mondta.
Melani mélyen megindulva megérinti a kezét.
-ó Roger! Tényleg így érzed? -mondta.
-hogy? -kérdezi Roger.
-hát az időt illetően -válaszolja Melani.
-ó, igen! -mondja Roger.

Melani feléfordul és mélyen a szemébe néz. Izgatottá téve Rogert, hogy vajon most mit fog mondani, különösen,
ha lóval kapcsolatos. Végül aztán megszólal:

-köszönöm Roger! -mondta Melani.
-köszönöm -mondta Roger.

Miután hazaviszi, Melani lefekszik az ágyára, mint egy meggyötört lélek. Hajnalig sír, míg Roger hazamegy,
kinyit egy zacskó csipszet, bekapcsolja a TV-t és azonnal teljes átéléssel bekapcsolódik két eddig soha nem hallott
Szlovák teniszező játékába. Egy csöndes kis hangocska, valahol a gondolata mélyéről azt mondja neki, hogy valami nagy dologról
volt szó a kocsiban, de meglehetősen biztos benne, hogy soha nem tudná megérteni hogy mi, így hát jobb is ha nem gondolkodik róla.

Másnap Melani felhívja a legjobb barátnőjét és átbeszélik az egész helyzetet, kerek 6 órán keresztül. A legapróbb részletekbe belemennek,
elemezve mindent, amit Melani mondott, meg Roger. Újból és újból végigmenve az egészen, kutatva minden szót, megnyilvánulást,
minden csekélységnek nagy jelentőséget adva, átgondolva minden létező lehetőséget.
A téma elemzését, még hosszú heteken, talán hónapokon keresztül folytatni fogják annélkül, hogy bármilyen biztos eredményre jutnának.
Ám ennek ellenére nem fáradnak bele. Ezalatt Roger, egy nap amikor éppen teniszezik egy Melanival közös barátjukkal, szerválás előtt megáll
egy pillanatra és azt mondja:

-Norm! Volt valaha Melaninak lova?

:fetreng:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Hilda - 2009 Március 29, 11:51:07
Hilda!
Elmondom neked,hogy a másik nagy veszélye a házasságoknak a kommunikáció hiánya.Nem arról van szó,hogy nem beszélümk,hanem nem halljuk mit mond a másik,vagy nem azt mondjuk amit kéne és nem úgy ahogy kéne.
Az ember szépen lassan belecsúszik,mikor feleszmél már késő.Nagyon oda kell figyelni.Engem is úgy tanitottak,
vagyis nem tanitottak,hogy két keresztény ember összeházasodik akkor minden jó, megy magától minden.Pedig a
szerelem,majd a házasság nagyon hasonlit egy gyerekhez,táplálni,nevelni,gondoskodni,és időt kell rá szánni.
Érdemes felkészülni a házasságra mert mikor élesben megy,már nincs idő az alapokkal foglalkozni,már "csinálni" kell.
Üdv. Ep

Epafrás ezt nagyon jól megfogalmaztad. "Kívülállóként" (  :089: ) is azt látom, hogy a szőnyeg alá sepregetnek mindent, mert nem veszik a fáradságot
a megbeszélésre, egy idő után meg már nem is értik egymást, mint két idegen.
Nemcsak hogy táplálnivaló gyermek egy harmonikus kapcsolat, hanem nagyon sok "munka" amire nem kell sajnálni az időt, energiát.
Hármas kötéllel szerintem azért lehet jól csinálni, látok boldog házasságokat is!  :044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Szabi - 2009 Március 30, 21:57:14
Elvált férfi vagyok...
A Bibliában nagyon kevés lehetőség van megnevezve, és konkrét tanáccsal-paranccsal ellátva.
A kor kérdéseinek megfelelő válaszokat adta meg Jézus, majd Pál.
Korunkban a fiatalok 80% elvált családban nő fel, ahol semmilyen használható családképet nem kap:
férj/apa, feleség/anya, családi kommunikáció, problémamegoldás, pénzkezelés, stb.
Az iskolarendszer semmilyen használható nevelést nem ad a témához.
A gyülekezetek erősen beszűkült prédikáció téma-készlete nem ad ezekhez igazán használható segítséget.
Igazából nem is szóbeli, tanítási eszközökkel lehet erre nevelni egy használható példakép nélkül felnőtt fiatalt.
Mi volt feleségemmel együtt elvált családból származtunk. Huszonévesen tértünk meg. Lelkesen égtünk Istenért.
Azt hittük, ez biztosíték lesz a jó házasságra.
Semmilyen házassági felkészítést nem kaptunk. Ezt bűnnek tartom!
A válás kódolva volt a házasságunkba.
24 évig küszködtünk, mindenfélét kipróbáltunk, teljesen más lelkialkat tipusunk, becementeződött problémáink kezelésére. Mikor a presbitériumot segítségül hívtuk (ez még az előző gyülekezet volt), ilyen tanácsokat kaptunk: "mi lenne, ha virágot vennél?" - azt hittem, hozzá vágom a vázát.
Végül a feleségem feladta bejelentette, hogy váljunk el. Három évig erőlködtem, aztán elfogadtam. Nem kényszeríthetem.
Mindketten bűnösök vagyunk és áldozatok.
Sokkal jobb férj tudnék lenni, úgy érzem - rengeteget tanultam a sok fájdalomban, küzdelemben: magamról, hibáimról, szeretetről, megértésről, kommunikációról, toleranciáról. Nem vádolok senkit, szeretem a gyerekeimet. Ők is engem és volt társam egyaránt.
Bár hihetetlenül izgalmas életet élek, nagyon egyedül vagyok, és ha találok társat megházasodom.
Szabi
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Március 30, 23:23:51
Szia Szabi! Előre leszögezem, nem vádollak és nem ítéllek el, amiért elváltál. Neked kell megállnod érte az Úr előtt és a feleségednek. Csupán reagálok amit írtál és igyekszem nagy szeretetben tenni. Kérlek ezt vedd így.

Szabi:A Bibliában nagyon kevés lehetőség van megnevezve, és konkrét tanáccsal-paranccsal ellátva.

Tudok felhozni egy pár Igét erre, szívleld meg az állításodat:
 
Márk. 10,7-9
Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez, És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. Annakokáért amit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza.

Kol. 3,13
Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is;

Eféz. 5,21
Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.

Eféz. 5,28
Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti.

Eféz. 5,33
Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.

...és folytathatnám a sort. Lehet, most azt mondod, hogy még fiatal voltál az Úrban. Elfogadom, de a Bibliában tanulmányozni kellett volna az igéket és imádkozni, összetartani a családot. A lelkész biztosan tudott volna ebben segítséget adni ha hozzá fordulsz. Az Úr meg attól még jobban. Igaz, azt írtad: Nem kaptál család képet. Sokan jobb ha nem azt a családképet követik amiben felnőnek. Te is egy más egyéniség vagy és a szülők is. Mindenki tanuló egész életében. Viszont családkép az lett volna, hogy a ti gyerekeitek ne úgy nőjenek föl, hogy elvált szülő gyerekei, mert ti már megtapasztaltátok, az milyen rossz. A Szeretet beköltözött a szívedbe és ha hagyod, hogy Ő oldja meg, akkor nem kell világi családkép. Imával sok gond megoldódik. Ha nem imádkoznak együtt a házaspárok, akkor valóban "kódolva" van a válás. A sátán nem is fogja kihagyni. A családfő nagyban felelős a házassága és családja alakulásában. Amikor Éva elbukott, Ádámot kérdte számon az Úr, mert ő volt a családfő, a fej a családban.

Szabi: Semmilyen házassági felkészítést nem kaptunk. Ezt bűnnek tartom!


Ne tartsd bűnnek. Ez olyan, mintha másokat hibáztatnál a saját hibáid/tok miatt. A Biblia a mérvadó nem az ember. Inkább ismerd el, hogy elhibáztátok. Eltévedtetek a házasságban. Ennek az áldozatai a saját gyerekeitek és nem ti.

Szabi: Huszonévesen tértünk meg. Lelkesen égtünk Istenért. Azt hittük, ez biztosíték lesz a jó házasságra.

Hidd el, a legjobb biztosíték! A megbocsájtás ott kell legyen minden nap a házasságban. Isten azt mondja, ha ti nem bocsájtotok meg, Ő se tud addig. Könnyű azt tisztelni és szeretni, aki simogat minket. A szeretet és a megbocsátás gyakorlása a legjobb helyen egy házasságban van, akivel a legtöbbet vagyok együtt.

Én azt javaslom és csak is javaslom, ha szabadok vagytok mind ketten, rendezzétek el egymás között a feleségeddel, mert ti még házasok vagytok Isten előtt! Az egyedüllét abból adódik, hogy akinek veled kéne lenni, az nincs.

A szőlőskert egy gyülekezet?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Március 31, 02:29:05
Kedves Szabi!

Hozzászólásodat olvasva eszembe jutott, hogy többen esnek hasonló hibába.
Hibának tartom ugyanis azt, hogy belsőleg nem ismertétek ki eléggé egymást.

Nem elég csupán az, hogy mind a ketten Istenért égjetek. Ismerek olyat, aki azért ment hozzá a mostani férjéhez, mert felnézett a hitére.
Mert Isten nagy embere, ki rendíthetetlen és minden erejéből szolgája. Mégis a házasságuk már az elejétől kezdve romokban hevert.
Megszámlálhatatlan sírós éjszakák és depresszió hegyek.

Ádám azt mondta Évára, mikor meglátta: "Ez most már csontomból való csont, testemből való test."
Vagyis: "Ez igen!...Tyűha de jól néz ki, ez a nő kell nekem!"

Nem csupán a külsőre, hanem a belsőre is szeretnék rámutatni, mert ez jóval fontosabb is.
Nálatok valószínüleg a kommunikáció hiánya lehetett a valódi probléma. Ráadásként még a különböző életvitel és értékrend.

Nem lehet mást okolni a rossz házasságokért. Senkinek sem tartottak fegyvert a fejéhez, miközben a boldogító "igen"-t kellett mondania...

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Magda - 2009 Március 31, 07:18:47
Mit gondoltok a próbaházasságról és a jegyességről, melyik van érvényben jelenleg, és mi a szerepük; egyáltalán van értelme beszélni róla?
 :pirul:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Március 31, 07:26:25
Az biztos, hogy a megtérés nem fog még automatikus győzelmet jelenti minden területen... bár ezzel semmi újdonságot nem mondtam.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: bettina - 2009 Március 31, 07:38:29
"Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segitő társat, hozzá illőt" 1Móz.2.18.
Ebben a hatalmas jelentőségű igében, hogy t.i. Isten szerzi az embernek a társat, a hangsúly főleg a  h o z z á i l l ő  szón van. Mivel Ő teremtett, ezért Ő tudja a legjobban, hogy ki a hozzámillő kivül-belül. Ha az ember keresi az Úr akaratát, akkor odavezeti hozzá azt a személyt, aki hozzá illő. Ha nem keresi az Úr akaratát, nem figyel imádkozva a vezetésére, az ördög is tud neki olyan társat odavezetni, hogy szegény házas aztán bánhatja amig csak él! A házasság a választásnál dől el. Szabi is azt irja, hogy nagyon különbözött a természetük. Pl: ha én szeretem magam körül a rendet, valamint magamban is rendet igyexem tartani, ésszel megtervezni az életemet, azt nézni, mi viszi előre a családot, akkor nem való hozzám olyan társ, aki  nem  tevez,  "ahogy esik úgy puffan"-módon él ösztönösen bele a világba, ráadásul körülötte mindig kosz és rumli van, akkor ez a különbözőség napi szinten vitákat gerjeszt és válásig fajul. Vagy hozhatnék más példákat...Tehát a házasság jövőjét a választás alapvetően meghatározza. Azok a házasságok a jók, ahol a 2 ember "egymáshoz illő", igy jól tudnak az életük során adódó nehézségek közt is együttműködni, előrehaladni fizikai-lelki-szellemi sikon is. Természetesen a legjobb házasságban is vannak kisebb-nagyobb problémák, de helyrehozhatók. A szeretet sok vétket elfedez. Azokban a házasságokban, amit az Úr szerez, mert Ő a házasságszerző (utalok itt Derek és Ruth Prince: Isten a házasságszerző c. könyvére, amit minden kereszténynek ajánlok) - mindvégig jelen van nemcsak egymás szeretete, hanem egymás tisztelete is. Tehát ez lenne az ideális. De sokan még világiként összekerültek, különböző természetüek, habitusúak, gondolkodásúak stb. stb. és a házasságuk padlón van - az Úr a megtérésük (vagy egyik fél megtérése után) megadhatja közbenjárásukra a bölcsességet, erőt, hogy megújuljanak egymás felé. Sokszor ehhez csoda kell! De mint tudjuk, Isten a csodák Istene.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Március 31, 08:06:42
Az biztos, hogy a legnagyobb szeretet az, amikor hajlandóak vagyunk az életünket adni a felebarátainkért. Ha ezt megtudjuk tenni a házasságban, hogy meghaljunk a saját céljaink számára, akkor sok probléma megoldódik. Én így nyertem meg a feleségemet...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Március 31, 08:25:40
A szeretet sok vétket elfedez. Ellenben ha hagyják kihűlni, akkor az nem fedez el semmit. Soha nem más az oka. Nem egy könyv, nem egy lelkész, nem a körülmények, hanem én, az ember. Ha valaki szíve ég az Úrért, akkor ez azt jelenti az első helyen az Úr van. Ha az Úr munkálkodhat az életében valakinek, akkor ezt nem külön külön csinálják, hiszen ketten egy test lettek. Ha őszintén Istenhez fordulok mert elromlott a házasság, akkor Ő még akkor is egybeszerkeszti, mert hatalma van rá. A testiséget azt nem tudja, mert ellene megy az Úr akaratának. Soha nem Istennel van a baj és azzal sem, hogy egy ellenkező természetet ne tudna egyesíteni. Olyan se létezik Isten előtt, hogy nem Ő akarta a páromat. Nem Biblikus. Természetesen ha már van, akkor a másikat már nem Ő akarja. Egy házasság soha nincs halálra ítélve, hanem a felek teszik azzá. Nem tudnak megbocsátani, hagyják kihűlni a szeretetet, nem tisztelik egymást, semmibe veszik a másikat, eltávolodnak egymástól, hagyják a testüket és a sátánt dolgozni. Egy válás mindig azért jön létre, mert eltávolodtak Istentől. Isten jelenlétébe soha nem kerül sor válásra. Minden nap megújítja, megerősíti, kedvessé teszi egymás előtt a házasfeleket.

1 Kor. 7,16
Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet?

Természetesen egy hívő ne menjen hitetlennel házasságra, mert ott gond lehet.

2 Kor. 6,14
Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?

David Wilkersen azt a próféciát kapta az Úrtól, hogy az utolsó időkben a kereszétnyek is olyan gyakran válnak majd el, mint a hitetlenek. Hát bizony ez van már. Higgyétek el, komolyan kell venni a házasságot, mert Isten előtt kell fellelni érte.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Március 31, 08:43:16
Beszélünk arról, miként romlott el  a házasság, de arról is kellene beszélni, hogy ha elromlott, hogyan lehetne helyrehozni. Mit kell tenni, hogy újra békesség és szeretet legyen? Mindenképpen Isten elé kell vinni, akár külön külön is. Én ha valamiért megbántódom a páromra, akkor azt szoktam mondani őszintén az Úrnak: "Uram! Elrontottam megint. Kérlek bocsáss meg és segíts nekem, hogy rendbehozzam, mert most nagyon haragos a szívem. Egyedül nem tudom megoldani! Szükségem van rád! Segíts, hogy úgy szeressem ahogy Te!"

Miért mondom, hogy elrontottam megint? Mert egyáltalán nem az a fontos, hogy ki kezdte a vitát. Belementem én is. Hagytam az indulataimat felülkerekedni és ezzel hibáztam én is. Nem számít a mérték, hogy ki mennyit mondott, mekkora volt a vitafellege, hanem az a fontos, hogy felismerjem, vétettem a férjem ellen. Ezért kérem Istent, hogy avatkozzon bele, mert a testem az folytatná tovább és mégdúrvább dolog lenne belőle. Amikor Istent kérem, olyan túlcsordult szeretet önti el a szívemet a férjem iránt, hogy odamegyek és bocsánatot kérek tőle, és akkor neki is megindul a szíve és ő is bocsánatot kér. Tovább nem folytatjuk a vitát és a parázs is kihűl. El kell jutni eddig minden párnak. Kérni lehet imasegítséget is másoktól ha már egyedül nem megy.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: horvathtibor - 2009 Március 31, 09:14:33
Drága Szabi
Én úgy irok ide,aki keresztül mentem ezeken a dolgokon.Elváltam az első feledégemtől paráznaság okáér és újból nösültem.Ezt nem a saját fejemtől tettem,hanem a gyülekezetünk véntestvérei mondták hogy igy csináljak.Hiába kaptam tőlük ezt a kényszerítést,mert én 3 honapig vártam.Nem tudtam belenyugodni,mert éreztem nem helyes amit teszek,de mivel a véntestvérek mind ezzel jöttek,megtettem.Ha megkérdeznéd tőlem,hogy jol tettem e hogy elváltam,azt mondanám,az életem legrosszabb dolgát csináltam,mivel Isten mind amelett hogy paráznaság okáér megengedi a válást,de nem mondja hogy váljál el feltétlen,még akkor se,ha a véntestvérek ezt ajánlják.Különösen az újraházasodás a legrosszabb,mert ameddig él a feleséged,Isten igéje által házasság törőnek  vagy nyilvánitva,még akkor is,ha a véntestvérek ebbe szemet hunynak és azt mondják,jól tetted.Drága Szebi,ahogy olvasom a te irásodat,nagyon azt mondanám,mind Mária,hogy a ti házasságotok feleségeddel megint eggyé váljon.Hogy mégjobban megerősítsem ezt a dolgot,a második feleségemmel se nagyon virágos az életem,de válásra nem is gondolok.A feleségem emliti nekem többet hogy elválik, én meg azt mondtam neki,hogy én még a törvényszéken is kimondom,ha oda kerülök vele,hogy nem válok. :nem:
Gondolkozz ezen el,hogy ne tegyél még egy rosszabb lépést.A te gyermekeidnek az édesannya,a volt feleséged.Ha újra házasodsz,a jövendőbelid csak mostoha fog lenni és nem édesanya.Az első feleségemtől maradt egy fiam.Ameddig a második feleségemnek nem volt gyermeke.a fiamat nagyon szerette.Miután lett tőle gyermekeim,még azért is megverte,mivel a volt feleségemtől volt.Igy szenvedett szegény fiam18 évet és ami még rosszabb,hogy mind a 4 gyermekemet aki a második feleségemtől lett,elene uszitotta az első feleségemtől maradt fiamnak.Az Úr könyörült a fiamon,mert magához vette egy csomo szenvedés után.2 és fél éve hogy eltemettem.Arról ne is beszéljek hogy a volt feleségemet egy léánykával vettem el,akinek egyforma szeretetet adtam a a fiammal.Mai napig is csak titokba látogatom,hogy ne legyen veszekedés a családba.Remélem megakarod kimélni magad egy csomó csalodástól és ne felejtsd,az én szüleim mikor 10 éves voltam,akor váltak el.Még most is a könny kijön a szememből,amien fájadman mentem keresztül és épp ezt a fájdalmat csináltam az és 2 gyermekemnek.Gondolkozz el ezen és kivánom,legyen neked ez a levél egy nagy felkiáltójel.
Tibi :(
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Március 31, 11:01:59
Elég szörnyű volt ezt olvasni is... Miért hagytad, hogy így viselkedjen a fiaddal a feleséged Tibi?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Március 31, 11:08:03
Hát nem tudom, azért ez elgondolkodtat. Inkább a földi pokol, mint a válás, mert hoztam egyszer egy rossz döntést? Ez elég csapdás. Attól, hogy bünteted magad, attól még nem fogod tudni helyrehozni az előző rossz döntésedet.
Mindenesetre ezt a döntést mindenkinek magának kell meghoznia, hiszen a saját élete...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Magda - 2009 Március 31, 12:22:38
Mária mondta:

Miért mondom, hogy elrontottam megint? Mert egyáltalán nem az a fontos, hogy ki kezdte a vitát. Belementem én is. Hagytam az indulataimat felülkerekedni és ezzel hibáztam én is. Nem számít a mérték, hogy ki mennyit mondott, mekkora volt a vitafellege, hanem az a fontos, hogy felismerjem, vétettem a férjem ellen. Ezért kérem Istent, hogy avatkozzon bele, mert a testem az folytatná tovább és mégdúrvább dolog lenne belőle. Amikor Istent kérem, olyan túlcsordult szeretet önti el a szívemet a férjem iránt, hogy odamegyek és bocsánatot kérek tőle, és akkor neki is megindul a szíve és ő is bocsánatot kér. Tovább nem folytatjuk a vitát és a parázs is kihűl. El kell jutni eddig minden párnak. Kérni lehet imasegítséget is másoktól ha már egyedül nem megy.

Általános érvényű szabály nem korlátozódik a házastársakra, minden társas kapcsolatnak ez az alapja

 :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: horvathtibor - 2009 Március 31, 14:44:41
Bocs,ne gondold tothg, hogy ezt nyugodtan végignéztem,mert a tőlem telhetőt megtettem,de az volt a sajnos hogy ök ötön voltak és én csak egyedül.
Ha meg valameikükre reáütöttem ezért,a feleségem bosszút ált rajtam.Minden dolgot megfogott,hogy az ő akarata teljesüljön és boszút tudjon álni ugy rajtam,mind a volt fiamon,ha nem másképp,hogy idegesitette.Ha meg megmerte ütni a fiam,akkor mér nagyobb baj volt.Még a rendörséget is kihivtam,hogy akadájozzák meg a gonoszságba,de ők se tettek semmit.Még rossz vissza is gondolni a megtörténtekre.Még a gyülekezet véntestvéreit is felhasználta elenem,hogy 16 évet terjengett egy hazugság rólam,hogy én mien kibirhatatlan vagyok és hogy a feleségem az Úrtól való meghátrálásának én vagyok az oka.Addig járt a gyülekezetbe,amig ez a hazugság terjengett,de hála legyen Úrunknak,az igazság a napfényre jött 2008 februárjába,hogy nem én vagyok a hibás az ő meghátrálásának.Most mivel a testvérektől szégyeli magát,azota nem még jön a gyülekezetbe.Ezért irtam Szebinek,hogy mielött egy lépést tenne,jol gondolja meg magát,mert még ha alá is van merítkezve,akit elvenne,nem biztos,hogy igazi hivő.
Tibi
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Epafras - 2009 Április 01, 00:09:07
Beszélünk arról, miként romlott el  a házasság, de arról is kellene beszélni, hogy ha elromlott, hogyan lehetne helyrehozni. Mit kell tenni, hogy újra békesség és szeretet legyen? Mindenképpen Isten elé kell vinni, akár külön külön is. Én ha valamiért megbántódom a páromra, akkor azt szoktam mondani őszintén az Úrnak: "Uram! Elrontottam megint. Kérlek bocsáss meg és segíts nekem, hogy rendbehozzam, mert most nagyon haragos a szívem. Egyedül nem tudom megoldani! Szükségem van rád! Segíts, hogy úgy szeressem ahogy Te!"

Miért mondom, hogy elrontottam megint? Mert egyáltalán nem az a fontos, hogy ki kezdte a vitát. Belementem én is. Hagytam az indulataimat felülkerekedni és ezzel hibáztam én is. Nem számít a mérték, hogy ki mennyit mondott, mekkora volt a vitafellege, hanem az a fontos, hogy felismerjem, vétettem a férjem ellen. Ezért kérem Istent, hogy avatkozzon bele, mert a testem az folytatná tovább és mégdúrvább dolog lenne belőle. Amikor Istent kérem, olyan túlcsordult szeretet önti el a szívemet a férjem iránt, hogy odamegyek és bocsánatot kérek tőle, és akkor neki is megindul a szíve és ő is bocsánatot kér. Tovább nem folytatjuk a vitát és a parázs is kihűl. El kell jutni eddig minden párnak. Kérni lehet imasegítséget is másoktól ha már egyedül nem megy.

Mária!
Nagyon jól irod le hogyan kell a házastársunk felé viselkedni.
Valaki ezt úgy fogalmazta meg röviden,hogy nem az számit hogy kinek van igaza,hanem
maga a kapcsolat.

Tibornak:
Én is elváltam,sajnos!
Egy válás mindig veszteség, egy megcsonkitása az életünknek.
Hivő emberként beismerése hogy én is elbuktam, valamit elmulasztottam a házastársammal szemben.Soha sem dicsőség, de ha a házastársam hűtlen és el akar menni nem tarthatom vissza.Egy házassághoz mindig két ember kell,ha a másik nem akarja folytatni be kell fejezni.Én is mindent megtettem,hogy a feleségem ne menjen el,mégsem tudtam megakadályozni.Ep
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 01, 07:21:41
Értelek Tibor. Nem hibáztatlak semmi esetre sem. Viszont ezt tudja valaki házassági szövetségnek tekinteni?
Ez kicsit olyan, mint a vallásos ember és a hívő ember. A vallásos ember magát hívőnek tekinti, de a hívő ember tudja, hogy csupán a vallás nem hozza magával a hitet. Hiába van vallásos látszat, nincs mögötte tartalom, vagyis elvesztette a célját, nincs értelme. Ha nekem ilyen lenne a házasságom, akkor nem tudnék így élni. Én (keresztény létemre) megkérdezném a feleségemet, hogy akar-e velem teljes értékű társként élni, ha nem, akkor nyugodtan elmehet, de ne tegyük tönkre egymás életét. Más dolog, amikor még lehet munkálkodni egy házasság helyreállásán és más, amikor valaki már nem hajlandóak erre a felek. Az igazi pokol nem sokban különbözik a rossz házasságtól. Meggyőződésem, hogy amikor egy helyre nem hozható házasságot fent akarnak tartani, csak azért, hogy "ne legyek házasságtörő", az nem érti igazán Istennek a tervét, hanem vallásos félelem tartja kezében az illetőt.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 01, 07:31:16
Isten megengedő akaratában volt a monogám és a ... családmodell egyaránt erre egyértelmű bizonyítékok vannak, az írott Igében. 
A válást, házasságtörést, újraházasodást, az elbocsátott asszony feleségül vételét tiltotta meg a Törvény (amúgy a Jézus is pont erről beszél).
Ez alól egy kivétel volt az asszony elbocsátása váló levéllel.
Malakiás próféta lelketlenségnek, Jézus keményszívűségnek titulálta ezt a szokást. 

Úgy tűnik, hogy az egyház a jelenlegi korszakában még mindig megengedi azt, hogy egy próféta asszony „ama Jézabel” tanítson a gyülekezetben és elhitesse az embereket, minek a következménye a paráznaság és a bálványimádás.

Az elnőiesedett, pénzre épülő bálványegyházakban (amerikai mintájú gyülekezetekben) nem számít bűnnek, ha a NŐ „tesz pontot a meddő kapcsolat végére”, vagyis, ha „új életet kezd,”
magyarul, ha”megvalósítja önmagát”.


A házasság arról szól, hogy a férfit és a nő valóságosan egybeszerkeszti Isten.
A mit Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza!

A VÁLÁS, HÁZASSÁGTÖRÉS, és az ÚJRAHÁZASODÁS /ha nincs a férjtől váló levél/ = HALÁLOS BŰN!

Magunkat és egymást tudjuk ámítani, de Istent azt nem !


[i]„És a farizeusok hozzámenvén megkérdezék tőle, ha szabad-é férjnek feleségét elbocsátani, kísértvén őt.
Ő pedig felelvén, monda nékik: Mit parancsolt néktek Mózes?
 Ők pedig mondának: Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk, és elváljunk.
És Jézus felelvén, monda nékik: A ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot;
 De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten.
 Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez,
És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test.
Annakokáért a MIT AZ ISTEN EGYBE SZERKESZTETT, EMBER EL NE VÁLASZSZA.
És odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezék őt e dolog felől.
Ő pedig monda nékik: A KI ELBOCSÁTJA FELESÉGÉT ÉS MÁST VESZ EL, HÁZASSÁGTÖRÉST KÖVET EL AZ ELLEN.
HA PEDIG A FELESÉG HAGYJA EL A FÉRJÉT ÉS MÁSSAL KEL EGYBE, HÁZASSÁGTÖRÉST KÖVET EL.”

Mk 10,2
[/i]

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 01, 07:37:42
Sebi nyomhatod... attól, hogy a bibliából ollózol nem lesz "igei", amit mondasz...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 01, 08:42:51
Gábor írta: Más dolog, amikor még lehet munkálkodni egy házasság helyreállásán és más, amikor valaki már nem hajlandóak erre a felek. Az igazi pokol nem sokban különbözik a rossz házasságtól.

Nagyon egyetértek ezzel. Egy házasságban nem szabad megvárni, ameddig eljutnak az utálatig, mert ott pokol lesz. Viszont ha mind ketten hívők és a feleség alárendeli magát a férjének és tisztelik egymást, akkor ott áldás van a házasságban. Tibor fia nagyon beteg fiúcska volt. Isten akkor sem kéri a mártíromságot. Valószínű nagyobb baj van Tiboréknál ha már a gyerekek az apukát se tisztelik. Drága Tibor, nem ítélem el a dolgodat, hogy te miért nem tudtál bekerülni a helyedre, csak amit leírtál és megosztottál már anno is a fórummal, csak azokra tudok reagálni. Sajnálom, hogy eddig fajultak a dolgok, de nem kell mártírkereszténynek lenned. Soha nincs késő! Isten bármit megtud változtatni. Nem igen hiszem, hogy a feleséged nem változna meg, ha te azt mondanád, hogy elég volt feleség. Vagy elmész, - a gyerekek maradnak, vagy megváltozol. A gyerekeiddel is keményebben kellene bánnod és akkor nem állnának az anyukájuk mellé hangoskodni. Nálatok se könnyű elbocsátani az asszonyt, ezért elgondolkodna. Ameddig látja a feleséged, hogy uralkodhat rajtad, addig tenni is fogja.

Sebi: A VÁLÁS, HÁZASSÁGTÖRÉS, és az ÚJRAHÁZASODÁS /ha nincs a férjtől váló levél/ = HALÁLOS BŰN!

Én csak egy halálos bűnről tudok. A Szellem káromlásáról. Valahol van még egy?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: bettina - 2009 Április 01, 08:56:03
Egyetértek tothg. Viszont Sebi: bocs, de  tényleg ellenkezik az Ige valódi belső tartalmával az, ahogy a betűhöz ragaszkodsz.
Egy példa:"A VÁLÁS, HÁZASSÁGTÖRÉS, és az ÚJRAHÁZASODÁS /ha nincs a férjtől váló levél/ = HALÁLOS BŰN!" - ezt úgy irod le, hogy szinte magam előtt látom a házasságtörő nőt, akire a farizeusok már kezüket felemelték, hogy a kővel lesujtsanak: a halálos bűnért végrehajtsák a halálos itéletet.....júúúújjj....az Úr mentsen meg az ilyen fanatizmustól. Jézus azonban igy szólt: "Én sem kárhoztatlak..." A Jn.8 csodálatosan bemutatja Jézus valódi természetét. Ezzel nem bátoritok fel senkit semmilyen bűnre! De szeretném, ha mindannyian Jézusra néznénk, Őt, az Élő Igét látnánk meg az Irott Igében.
Az általánositás sem szerencsés semmilyen téren, még a női szolgálatok terén vagy holmi "amerikai minta" bármire ráhúzásakor sem! Isten nem a nemekre néz, hanem az emberek szivét vizsgálja. És ha talál egy odaszánt szivű nőt, vagy férfit, azt fogja is használni!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 01, 09:38:51
bettina: És ha talál egy odaszánt szívű nőt, vagy férfit, azt fogja is használni!

ámen
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 01, 11:12:14
Szia Bettina !

Ott az Úr irgalma volt a nagy, nem pedig a házasságtörés bűne a kicsi.
A farizeusok, még nagyobb törvénytelenségben éltek, mint a parázna asszony.
Akkoriban még, a házasságtöréssel kapcsolatosan megvolt a helyes bűnismeret, az asszonyka úgy tűnik, bűnbánatra jutott. Úgy gondolom, hogy ma már ez nincs meg kellőképp.
 Gyakran beszélgetetek elvált testvérnőkkel a gyülekezetben és van egy közös dolog bennük.
Nem azt bánják, hogy hűtlenné váltak urukkal szemben, hanem azt, hogy egyáltalán megismerték őt.
Kérdezem én, van e bűnbocsánat és kegyelem, a bűnismeret és bűnbánat nélkül?


Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 01, 11:13:38
<<„Én csak egy halálos bűnről tudok. A Szellem káromlásáról. Valahol van még egy?”>>
/Mária/

Az Újszövetségi Írásokban Isten nem adott parancsolatot az embernek arra vonatkozóan, hogy bizonyos bűnöket halállal szankcionáljon.

A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.
Jn 12,48


A hitetlen élhet, akár tisztátalan állat módjára is, és csak az örökkévalóságban fog kárhoztató ítélet alá esni.


Az Ószövetségben viszont más volt a helyzet. Istennek volt saját népe Izrael.
Ők nem élhettek úgy mint a pogányok.
A Isten parancsolata volt egyben a polgári és a büntető törvénykönyv is egyben.
 Voltak, olyan szintű erkölcsi kihágások, amelyeket ha egy ember elkövetett, vagy gyakorolt, az Úr inkább szerette volna halottnak látni, minthogy abban a bűnben éljen és tegye tisztátalanná az Ő szent népét.
Isten parancsolta meg azt, hogy bizonyos súlyos bűnöket halállal büntessenek.
Az emberek sok módon és sokféleképp vétkeznek, de vannak bűnök, amikre különösképp oda kell figyelnünk. Ilyenek halálos bűnök és az utálatos bűnök is. Isten mindenkit szeret, de vannak olyan tettek, amik utálatossá teszik az embert az Ő szemében.
A kegyelem nem arról szól, hogy Isten fog ledzsungulni, ami erkölcsi szintünkre, hanem nekünk kell megszentelődni és felfejlődni az Ő erkölcsi nívójához akkor, ha az népéhez akarunk tartozni.

   
„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”
Mt 5,48
 

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 01, 11:22:57
Szia Bettina !

Ott az Úr irgalma volt a nagy, nem pedig a házasságtörés bűne a kicsi.
A farizeusok, még nagyobb törvénytelenségben éltek, mint a parázna asszony.
Akkoriban még, a házasságtöréssel kapcsolatosan megvolt a helyes bűnismeret, az asszonyka úgy tűnik, bűnbánatra jutott. Úgy gondolom, hogy ma már ez nincs meg kellőképp.
 Gyakran beszélgetetek elvált testvérnőkkel a gyülekezetben és van egy közös dolog bennük.
Nem azt bánják, hogy hűtlenné váltak urukkal szemben, hanem azt, hogy egyáltalán megismerték őt.
Kérdezem én, van e bűnbocsánat és kegyelem, a bűnismeret és bűnbánat nélkül?


Figyelj Sebi nem mindegy mekkora volt, a bűn, ha meg van bocsátva? Nincs ilyen, hogy "kicsi kegyelem". A kegyelem  Jézus vére által eltörölte a bűnöket. Ha nem törölte volna el, akkor nem hívhatnánk kegyelemnek, mert továbbra is kárhoztatva lenne az ember, vagyis nem kapott volna kegyelmet.
Nem tudom érted-e, hogy miről beszélek...

Az üzenet: szeresd az embereket, ne akard mindjárt a törvénnyel agyoncsapni. Engedd, hogy a szíved tanuljon kegyelmet Istentől és a beszédéből...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 01, 12:09:21
Attól válik egy házasságtörés halálos bűnné, hogy nem hajlandó a házasságtörést, az elkövető fél bűnként elismerni, megbánni. Az a keresztény nő aki, (sebit idézem:) - önmaga megvalósítása céljából férjét elhagyja, és mással kel egybe -, kárhoztatás alatt van!

Hogy ha nem tesznek ellene semmit a vezetők, nem intik, feddik, és végső esetben nem zárják ki a gyülekezetből, hogy őt észhez térítsék, utat készítenek neki a pokolba. Azzal meg hogy áldásukat is adják a lelkészek az új házasságra saját kezükkel vetik a gyehennára. (Ez a férfiak esetére is igaz akik ok nélkül otthagyják családjukat más nőért)

Nem igaz Epafrás ezen kijelentés: >>A Biblia nem hangsúlyozza ki de a szelleméből következik,mindig az életet teszi az első helyre. Ha valaki olyan házasságban él ahol az élete veszélyben van joga van elválni<<

A Biblia az első helyre az Istennek való engedelmességet teszi. Ez önmagunk vagy akár az életünkről való lemondással is jár. Tehát ez sem jogosítja fel az asszonyt a válásra.

De ha még sem bírja a zaklatott életet az asszonyka, és elválik:
Akkor pedig maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével! (1Kor.7;11)

Mert mit tudod te asszony hogy megmentheted e a férjedet? (1Kor.7,16)

Üdv:nagyika7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 01, 12:20:38
Nagyika drága!  :hehe:
Pont erről beszéltünk, hogy a biblia betű szerint való értelmezése halált és kárhoztatást hoz. Látom, hogy vágod az írást, de az kevés Isten akaratának a megismeréséhez.

És igaz Epafrás kijelentése. Különben Jézus vétett, amikor megbocsátott a megkövezendő asszonynak, aki bocsánatért se esedezett.

Beszélgetni is kell egy kicsit Istennel, nemcsak olvasni.

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 01, 12:24:15
Huuu de nem ismeritek néhányan Isten kegyelmét és irgalmát. De jó, hogy nem ember Ő, mert akkor senki nem jutna a Mennybe.

 Ha mindenkit kizárunk a bűne miatt a gyülekezetből, -mert attól fog észhez térni, akkor marad ott valaki? Vagy elkezdjük osztályozni a bűnöket? Nem attól fog esetleg észheztérni, hogy hallja az igét? Egy csecsemőt kizárni? Mi lesz vele?  :08:

1 Pét. 4,8
Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 01, 14:27:41
Kedves tothg.

Válaszod olvasva úgy érzem nem nekem címezted vagy valamit félre értettél. De nem egyről beszélünk…

>>És igaz Epafrás kijelentése. Különben Jézus vétett, amikor megbocsátott a megkövezendő asszonynak, aki bocsánatért se esedezett.(tothg)<<

Azokat az asszonyokat, akik férjük brutális viselkedése miatt kényszerültek a válásra azokat én nem neveztem házasságtörőnek, (azokkal a férfiak/nőkkel ellentétben akiket csak a saját kívánságuk hajt.)

Sőt tovább megyek!

Még akkor se nevezném így őket, ha Isten parancsának nem engedelmeskedve esetleg az idő multával ismét férjhez mennének.(de hogy nem lennének boldogabbak az is biztos) De ha egy asszony azért válik el  rossz magaviseletű férjétől,  mert egy jobbat helyezett kilátásba, az házasságtörésnek számít!

Ha a hívő aki keresztény létére házasságot tör, hogy máshoz menjen, és ebből nem hajlandó megtérni annak álmodozása a Mennyről üres hiábavalóság.

Értelmezd a betűt  szellemiképp:

Avagy nem tudjátok hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek az Országát?  Ne tévelyegjetek. Se paráznák se bálványimádók se házasságtörők
Se pulyák se férfiszeplősítők  se lopók se telhetetlenek, se részegesek se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Istennek országát. (1Kor.6;9-10)

 

>>Ha mindenkit kizárunk a bűne miatt a gyülekezetből, mert attól fog észhez térni, akkor marad ott valaki? (Mária)<<

Ilyet én nem mondtam.
Viszont vannak tettek amiknek ez kellene, hogy legyen a következménye ha nem tanúsít megjobbulást a vétkező.
Vagy tán semmit nem jelent már gyülekezeti a rend fogalma korunkban? És mindenki azt teszi ami neki tetszik, mert nagy az Isten kegyelme és mindent el kell tűrni szeretetből?
A Szentírás nem egy mazsolás kosár ahonnan kedvünkre kicsemegézzük belőle azt, ami füleinknek kedves.

Üdv:nagyika7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 01, 14:32:01
Idézet
Ha valaki olyan házasságban él ahol az élete veszélyben van joga van elválni<<

Ezzel én sem értek egyet,mert ilyenről szó sincs az igében.    :117:

Saját magam példájából kiindulva akkor már százszor is elvállhattam volna.

Ez nem Isten akarata,kitartóan imádkozni kell, megbocsájtani, és meglesz a gyümölcse.   :igen:

Szeretettel Ircsi
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 01, 14:59:05

>>Ha valaki olyan házasságban él ahol az élete veszélyben van joga van elválni (Epafrás)<<

>>Ezzel én sem értek eggyet,mert ilyenről szó sincs az igében. Saját magam példájából kiindulva akkor már százszor is elvállhattam volna. Ez nem Isten akarata,kitartóan imátkozni kel, megbocsájtani, és meglessz a gyümölcse.   
Szeretettel Ircsi<<

Ime egy élő példa! Meg lehet ezt cáfolni?

Az Úr adja meg szíved kérését Ircsi!

szeretettel: nagyika7 :05:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 01, 15:01:36
Bocsánat, ha félreértettem valamit, vagy valakit.

Mindenesetre a szövetség csak úgy egész, ha a felek betartják a szövetséghez tartozó kötelességüket. Ha ezt mondjuk, a férj nem tiszteli és veri a családot, akkor az a szövetség már so kminden lehet, csak nem szövetség.
Látom ismételnem kell magam:
Isten, amikor Izrael felrúgta a szövetséget, akkor odaadta őket más nemzetnek prédául. Pedig a szövetségben megígérte, hogy ezt nem teszi. Tehát Isten szövetségtörő? Nem, hanem Izrael rúgta fel a szövetséget, amit Istennel kötött.

Kedves Ircsi!
Az, hogy te kibírtad a férjed mellett, akkor is, amikor napról-napra kést tett a nyakadhoz, hogy fenntartsa a "tekintélyét", erre lehet, hogy kaptál Istentől erőt és van célja. Ezt neked kell tudni. Lehet nagy jutalommal jár ez a hűség. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a többiek bűnt cselekszenek, mert féltik a családjukat és nem így csinálják. Nem? Főleg, nem kellene véleményt formálni ha "ilyenről szó sincs az igében". Ezt te mondtad.

...és attól, hogy nincs erről szó szerint valami a bibliában, erre mondtam, hogy kell beszélgetni Istennel, mert Isten ma is megmutatja az akaratát.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 01, 16:04:18
Idézet
Ez viszont nem jelenti azt, hogy a többiek bűnt cselekszenek, mert féltik a családjukat és nem így csinálják. Nem? Főleg, nem kellene véleményt formálni ha "ilyenről szó sincs az igében". Ezt te mondtad.

Kedves Gábor!

Én egy szóval sem állítottam,hogy mások bűnt cselekesznek ha nem ugy tesznek mint én.Hanem magam példáját írtam le, és ezért véleményeztem, mert  saját életemből megtapasztaltam,hogy az az állítás nem igaz.
Én azt állítottam,hogy nem lehet oka a vállásnak a "brutalitás",

.A házasság Isten elött kötött szövetség amit nem lehet felbontani. /Csak kivételes esetekben , paráznaság büne, v maga Isten beleavatkozása,/Igen igazad van Isten ad kijelentéseket a Biblián kívűl személyesen mindenkinek, az Ő SZ.SZ. álltal,csakahogy az mindig összhangban van az írott  igével.SZ.SZ. mindig azt mondja amit Jézustól hall.Jézus maga az élő ige.
Ha valakit kivesz az Úr a brutalitás miatt egy házzasságból  és van kijelentése rá,és elvállik tegye azt,egy szóval sem fogom állítani,hogy bűnős.


I Kor 7.10-11 Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony + férjétõl el ne váljék.
 
Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét

Szeretettel Ircsi
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Kingooo - 2009 Április 01, 20:47:36
Úgy gondolom én nagyon bűnös ember vagyok, mivel a férjem nem hívő ember. Én mégsem érzem, hogy felemás igában járok, mivel tudom, hogy nekem férjemül ő kellett, hogy legyen hiszen az Úr bennünket egymásnak teremtett. Hiszem, hogy az Úr munkálkodik a férjemnben is, de még ő nem jutott el arra a szintre, hogy be is ismerje. Viszont sokszor veszekedések alkalmával én voltam az, aki nem akart békülni, és mindig ő jött oda és nem engedte, hogy elmenjek. Amikor elgondolkozom rajtunk, akkor eszembe jut, hogy inkább legyen a férjem olyan, amilyen, minthogy terrorban éljünk, igyon, megcsaljon stb. Én ezért hálát adok Istennek. Pedig más ember már rég elvált volna. No én nem hiszem, hogy a férjem megváltozik, mivel évek óta egy témán veszkeszünk, vagyis csak én jártatom a számat ő pedig hallgatja, viszont nem fogok elválni sem. Majd eljön az az idő, amikor rájön, hogy igazam van. Mindenkinek megvan a kersztje, hát azt vigye. Nekem jó tudni, hogy az Úr segít, bármikor hozzá fordulhatok minden bajommal és örömömmel, nekem ez pont elég. Ha a lelkem rendben van, akkor a testi dolgok is. Az Úrral való közösségem mindennél fontosabb, mint a vilg dolgain való rágódás.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 01, 20:52:15
Békesség néktek.
Sok gondolatot érintettetek,lehet már ez az ige is volt.
Mát. 5,28
Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.
Kérdezném testvéreim tőletek: Mit gondolt itt a Mester? Én hogyan értelmezzem. Van egy ismerősöm aki mindenkire rá csodálkozik.
Azt mondja majd meggyónom. Az ilyen paráznaságot meg lehet bocsátani? A másikat nem ?  A testem fontosabb a szívemnél?
 Ti még soha nem estetek ebbe bele ? Elváltatok utána ? Természetesen nem. A Házasság körül az utolsó időben még több  baj lesz .
Atyánk irgalmas ne legyünk irgalmatlanok.  Atyánk sokszor megbocsátott  Izráelnek. Nem a paráznaságot pártolom de a házasságot
 Isten őrzi mert 3. vannak benne. Ha gyermekek vannak  még nehezebb. Ircsi  köszöntelek ,sajnos kevés az ilyen ember egyre több
az aki elváll. Imádkozzunk a házasságokért hogy megerősödjenek . Szeretettel: Miklós tv.
Mát. 19,6
Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. A mit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válaszsza.  :kereszt01:
                                                                                                                                                
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 01, 21:15:21
Mária írta: Ha mindenkit kizárunk a bűne miatt a gyülekezetből, mert attól fog észhez térni, akkor marad ott valaki?

nagyika írta nekem: Ilyet én nem mondtam.

Valóban nem írtad, de ezt írtad: Hogy ha nem tesznek ellene semmit a vezetők, nem intik, feddik, és végső esetben nem zárják ki a gyülekezetből, hogy őt észhez térítsék, utat készítenek neki a pokolba.

 Erre írtam neked, hogyha a bűne miatt kirekesztünk valakit, akkor ki kell rekeszteni mindenkit, hogy észhez térjenek. A bűn az bűn és nem csak az a bűn amit te felvetettél. Így már érted mire írtam? Nem csak egy bizonyos bűn a bűn.


Kingooo írta: Én mégsem érzem, hogy felemás igában járok, mivel tudom, hogy nekem férjemül ő kellett, hogy legyen hiszen az Úr bennünket egymásnak teremtett.

Mi a felemás iga a Biblia szerint?  :118:

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 01, 22:26:08
Ircsi írta:
Én egy szóval sem állítottam,hogy mások bűnt cselekesznek ha nem ugy tesznek mint én.Hanem magam példáját írtam le, és ezért véleményeztem, mert  saját életemből megtapasztaltam,hogy az az állítás nem igaz.


Szóval, nem bűn, ha elválik, csak megtapasztaltad, hogy meg lehet csinálni, hogy ne váljon el.
Nem az a kérdés, hogy meg lehet-e csinálni, csak valaki nem arra akarja az energiáját pazarolni, hogy életben maradjon, hanem arra, hogy tisztességesen felnevelje a gyerekét...

Megkérlek, hogy ne állítsatok be úgy, mintha a válást propagálnám, csak szerettem volna megmutatni, hogy a "parázna" szó nem csak azt jelenti, amit a történelmi egyházak állítanak róla. De látom kevés sikerrel megy ez... sajnos

De végül is egyetértünk:
Nem mondjuk bűnösnek azt, aki elválik csak úgy zsigerből. Ha erre áment tudtok mondani az már valami...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 01, 23:35:05
Kedves Mária

Mária írta: Ha mindenkit kizárunk a bűne miatt a gyülekezetből, mert attól fog észhez térni, akkor marad ott valaki?

Nem hiszem hogy az egyházban mindenkire érvényesek lennének az alábbi felsorolások:

Most azért azt írom nektek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek...Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.(1Kor.5)

Mindnyájan sokféleképpen vétkezünk…De van a bűnöknek egy olyan kategóriája, amit ha nem követ azonnali megtérés, a gyülekezetnek fegyelmi eljárást kell indítani a vétkező ellen. Aminek a legmagasabb foka a gyülekezetből való kizárás illetve a vétkes átadatása a Sátánnak!

Mindez a közösség erkölcsi egészségének a megóvása, illetve vétkes kijózanodása érdekében szükséges.

Ha tétlenül szemléljük, hogy némely keresztények paráználkodjanak, vagy egyéb, a Pál által felsorolt bűnökben éljenek, a gyülekezetből rövid időn belül latrok barlangja lesz.

Avagy nem tudjátok-e egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja?(1Kor.5,6)
Ne tévelyegjetek jó erkölcsöt, megrontanak a gonosz társaságok!(1Kor.15;33)

Az Úr áldjon

Szeretettel: nagyika7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2009 Április 02, 04:42:26
nagyika:
Az Ige azt mondja:vessétek ki ezért a gonoszt magatok közül!
Kérdezem tőled, Jézus mikor vetette ki az embert?
Mikor jellemezte az embert gonosznak!
Az ember és a gonosz között különbség van.
Jézus tudta mi is lakik az emberben.Ő igazságosan ítélt. És soha nem az ember a hibás//esetleg csak részben//---hanem a gonosz akinek engedelmeskedik.Vannak olyan emberek akik képtelenek a megkötöttségüktől megszabadulni. Akkor vessük ki őt? --borzasztó dolog ez. Jézus csak akkor tud az emberen segíteni a szent-szellem által ,ha van olyan akit fel tud használni segítőnek. Ezen elgondolkodtál már?

Az amiről te írsz itt van és ha értelmezni akarod teljesen másról van szó az Igében.
1 Kor,5
1.    Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, a milyen a pogányok között sem említtetik, hogy valaki atyjának feleségét elvegye.
2.    És ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, a ki ezt a dolgot cselekedte.
3.    Mert én távol lévén ugyan testben, de jelen lévén lélekben, már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, a ki ekként ezt cselekedte,
4.    Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával
5.    Átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján.
6.    Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja.
7.    Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.
8.    Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.
9.    Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok.
10.    De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek.
11.    Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.
12.    Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet?
13.    A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.

Ha figyelembe veszed az 1-2 Igét akkor megérted miről beszél Pál.Viszont máshol azt is írja vegyék vissza a gyülekezetbe,meg ne eméssze a bánat!
A másik dolog pedig: csak Isten lát az emberi szívbe és Ő látja ki hogyan bánja meg az ő bűneit.Erről ember nem alkothat vélemény,mert az ítélkezés!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 02, 06:57:26
<<A házasság Isten elött kötött szövetség amit nem lehet felbontani. /Csak kivételes esetekben , paráznaság büne, v maga Isten beleavatkozása,/>>

/Ircsi/

Pontosabban; egyedül a paráznaság okáért, megengedett az asszony elbocsátása.
Erre tanította Jézus az embereket (helyesen)
A többit, mi emberek tesszük hozzá az Igéhez (helytelenül)
/például, hogy a férfit is el lehet bocsátani akkor, ha történetesen paráználkodik, vagy nem ad elég lóvét haza, vagy nem jár rendesen gyülekezetbe stb…. /
Isten Igéje szerint; CSAK IS !!!!!  a férj halála szabadítja fel az asszonyt a házassági kötelék alól.
Minden más ok belemagyarázás az IGÉBE. A férfit semmilyen okkal nem bocsáthatja el az asszony (legalább is a Biblia szerint)
Ugyanis a házasság komoly dolog, ha valaki megházasodik a mennyben is megvan kötve a frigy, akár tetszik, akár nem. Egyébként is ha lehetne válni, semmi értelme nem lenne a házasságkötésnek.
Ha lennének olyan bűnök, amik felszabadítanák a feleségeket a házasság alól, akkor azt írná a Biblia.
 Nincsenek ilyenek ! A lázadó, testi emberek ássák alá az Ige tekintélyét a maguk veszedelmére.
 

„Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, a kihez akar, csakhogy az Úrban.”
1Kor 7,39

„Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól.
 Azért tehát az ő férjének életében PARÁZNÁNAK MONDATIK, HA MÁS FÉRFIHOZ MEGY; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.”
Róma 7,3


Engedjük, meg, hogy a paráznaság fogalmát az Isten definiálja.
Ne mi magyarázzuk meg Istennek, hogy mi a paráznaság !

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 02, 07:06:39
<<Figyelj Sebi nem mindegy mekkora volt, a bűn, ha meg van bocsátva? Nincs ilyen, hogy "kicsi kegyelem". A kegyelem  Jézus vére által eltörölte a bűnöket. Ha nem törölte volna el, akkor nem hívhatnánk kegyelemnek, mert továbbra is kárhoztatva lenne az ember, vagyis nem kapott volna kegyelmet.
Nem tudom érted-e, hogy miről beszélek...>>

/Tothg/

Egyáltalán nem mindegy !

Egy hitelezőnek két adósa vala: az egyik adós vala ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel.   És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedé. E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban?   Felelvén pedig Simon, monda: Azt gondolom, HOGY AZ, A KINEK TÖBBET ENGEDETT EL. És Jézus monda néki: IGAZÁN ÍTÉLTÉL. És az asszonyhoz fordulván, monda Simonnak: Látod-é ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál: ez pedig könnyeivel öntözé az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókolál: ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szünt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented: ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minekokáért mondom néked: NÉKI SOK BŰNE BOCSÁTTATOTT MEG; MERT IGEN SZERETETT; A KINEK PEDIG KEVÉS BOCSÁTTATIK MEG, KEVÉSBÉ SZERET. És monda annak: Megbocsáttattak néked a te bűneid.  És a kik együtt ülének vele az asztalnál, kezdék magukban mondani: Ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Monda pedig az asszonynak: A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel!
Lk 7,41
 
Különben is, csak akkor van kegyelem, és akkor működik Jézus vére, ha a házasságtörő megtér az ő bűnéből.
Ha például a lázadásban élő nő, aki elhagyta ifjúsága férjét, és ha teheti visszamegy férjéhez bűnbánattal akkor, van kegyelem és bűnbocsánat.

Figyeld meg mit mond az Ige:
„És mikor nem volt nékik miből megadni”
A bűn az egy adósságnak számít szellemi módon.
Ha egy adós nem fizet, sokat számít, hogy az illatő nem tud fizetni, vagy nem akar fizetni.
Ha valaki nem akar fizetni, vagyis szánt szándékkal vétkezik, /lázadásban él/  nincs se kegyelem se bűnbocsánat !

Nem lehet véletlenül elválni. A szakítást hosszú fontolgatás, számolgatás, pereskedés előzi meg, a válni készülő testi keresztények azzal is számolniuk kell, hogy az üdvösségük elvesztése is benne van a pakliban.

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 02, 07:36:16
Hadd jegyezzek meg egy-két észrevételt, ami talán nem ide tartozik, de ebben a témában nagyon kitüremkedik:
Látszik, hogy bibliaismerő emberek vagyunk, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy a biblia általunk sokat van olvasva (  :119: ), és így fantasztikus precizitással születnek meg az ítéletek és rendelkezések, hogy "így és így kell élni", a nélkül, hogy igazán egy helyzetnek ismernénk a hátterét, vagy ismernénk a történetek által érintett személyek szívét.
Nem tudom, hogy hányan vagytok gyakorló vezetők, vagyis akik jelenleg is felelnek emberi életekért. Teljesen más, amikor egy élő eleven helyzetben kell megoldást kérni az Úrtól, mint példákon keresztül meghatározni, hogy mit mond az ige. Az utóbbi könnyebb, mert személytelenül lehet ollózni az igéből, minden felelősség nélkül.
Nálunk például volt egy válás és egyértelműen a feleség volt a hibás. A feleség nem járt tovább a gyülibe, mégis az volt a szívembe, hogy keressek kapcsolatot ezzel a nővel, ne hagyjam elkallódni. Az ige rendelkezésének ellenére biztosítottam, hogy szívesen látjuk a gyülekezetbe, és bármikor szívesen beszélgetek vele. Rá egy évre lett nyilvánvaló, hogy a férjnek legalább akkora felelőssége volt a válásban, mint a nőnek, csak látszólag volt hibásabb a nő. Szerintem ez Isten keze volt. Látjátok ilyenkor lehet hatalmasat hasalni, ha csak az írásra apellálunk.
Vagy van fogalmatok arról, hogy mit jelent a gyülekezetből való kirekesztés? Ha nem találkoztál még személyesen ilyen helyzettel, vagy nem kellett döntést hoznod ilyen helyzetben, akkor csak elképzelésed lehet. Más amikor, amikor kijelented: "ezt így kell, mert meg van írva...", vagy azt mondod, hogy "az ige ilyen és ilyen útmutatást mond".
Az egyikben él van, a másikba sokkal inkább benne van a kegyelem...

Azt se felejtsétek el, hogy az ellentmondást nem tűrő "meg van írva" kifejezést a Sátánnal szembe használta Jézus. Az emberekkel szembe a legrosszabb esetbe is tanító jellegű: "nincs-e megírva...?" kifejezést használja.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 02, 07:54:33
<<Figyelj Sebi nem mindegy mekkora volt, a bűn, ha meg van bocsátva? Nincs ilyen, hogy "kicsi kegyelem". A kegyelem  Jézus vére által eltörölte a bűnöket. Ha nem törölte volna el, akkor nem hívhatnánk kegyelemnek, mert továbbra is kárhoztatva lenne az ember, vagyis nem kapott volna kegyelmet.
Nem tudom érted-e, hogy miről beszélek...>>

/Tothg/

Egyáltalán nem mindegy !

Egy hitelezőnek két adósa vala: az egyik adós vala ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel.   És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedé. E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban?   Felelvén pedig Simon, monda: Azt gondolom, HOGY AZ, A KINEK TÖBBET ENGEDETT EL. És Jézus monda néki: IGAZÁN ÍTÉLTÉL. És az asszonyhoz fordulván, monda Simonnak: Látod-é ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál: ez pedig könnyeivel öntözé az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókolál: ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szünt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented: ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minekokáért mondom néked: NÉKI SOK BŰNE BOCSÁTTATOTT MEG; MERT IGEN SZERETETT; A KINEK PEDIG KEVÉS BOCSÁTTATIK MEG, KEVÉSBÉ SZERET. És monda annak: Megbocsáttattak néked a te bűneid.  És a kik együtt ülének vele az asztalnál, kezdék magukban mondani: Ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Monda pedig az asszonynak: A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel!
Lk 7,41
 
Különben is, csak akkor van kegyelem, és akkor működik Jézus vére, ha a házasságtörő megtér az ő bűnéből.
Ha például a lázadásban élő nő, aki elhagyta ifjúsága férjét, és ha teheti visszamegy férjéhez bűnbánattal akkor, van kegyelem és bűnbocsánat.

Figyeld meg mit mond az Ige:
„És mikor nem volt nékik miből megadni”
A bűn az egy adósságnak számít szellemi módon.
Ha egy adós nem fizet, sokat számít, hogy az illatő nem tud fizetni, vagy nem akar fizetni.
Ha valaki nem akar fizetni, vagyis szánt szándékkal vétkezik, /lázadásban él/  nincs se kegyelem se bűnbocsánat !

Nem lehet véletlenül elválni. A szakítást hosszú fontolgatás, számolgatás, pereskedés előzi meg, a válni készülő testi keresztények azzal is számolniuk kell, hogy az üdvösségük elvesztése is benne van a pakliban.nem igazán értem. A te hozzászólásodból is azt látom, hogy Jézus vére által van a bűnbocsánat. Az adós nem tud visszafizetni semmit, mert ezt Jézus vére teszi meg. Nyilván nem mindegy, hogy az illető akarja-e visszafizetni, vagy esze ágában sincs, de ilyet nem is feltételezett senki. Továbbra is azt mondom, hogy a kis bűnökkel ugyanúgy meg kell térni, mint a nagyokból, mert a kegyelem (Jézus vére által) el tud törölni bűnöket.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 02, 08:02:05
nagyika: Aminek a legmagasabb foka a gyülekezetből való kizárás illetve a vétkes átadatása a Sátánnak!

Tudod ez nagyon kemény és megfontolandó kijelentés, csak mert ott van a Bibliába. Gábor nagyon jól levázolta a feleség viszonyát. Nézzétek, ki hivatott arra, hogy bírája legyen egy embernek? Tehát, nagy felelősség valakit átadni a sátánnak. Majd ha téged átadnak nagyika, akkor másképpen fogod látni a dolgokat. Saját esetemet mondom el.

Az volt az állítólagos vezetőm szerint a bűnöm, hogy elhagytuk az egyházukat. Ott szolgáló voltam 6.5 évig. Hozzáteszem nem balhéztam, nem káromoltam a gyülijüket, csupán nem tudtunk azonosulni sok dologgal ami ott történik. Mondok egy két példát és megérted. A szolgálók körében sok válás, újraházasodás, házasságtörés, paráznaság, egyszemélyes vezetés, mindig csak az egyik félnek van igaza, aki először megy súgni a másikat. Azonnal kirúgják minden előzetes meghallgatás nélkül. Kijelentette a vezető, hogy akik tőlük elmennek, azokat átadják a sátánnak. - Később ezt az állítását tagadta, de mivel ez rengeteg szolgáló előtt hangzott el, hazugságba keverte magát- Nos ennyi éppen elég a felsorolásból. Mivel a vezető kijelentette, ez addig megmarad, ameddig nem vonja vissza. Lehet, hogy elfelejtette, de ez attól még él. Szóval, amikor eljöttünk és szeretettel elköszöntünk, nem indokoltunk semmit, attól a naptól fogva iszonyatos lelkiállapotban kerültünk napokon keresztül. Leírhatatlanul gyötört a sátán a férjemet is és engemet is. Nem tudtuk mi ez, csak elviselhetetlen szenvedésen mentünk keresztül egy héten át. Éjt nappallá téve szenvedtünk. Imádkozni nem tudtunk, olyan volt, mintha egy zárt világban lennénk. Sírtunk, aludni nem tudtunk és mardosott a lelki fájdalom egyfolytában, fogcsikorgatóan. Akkor hirtelen feleszméltem és felkiáltottam Istenhez. -Uram! Mi ez? Kérlek segíts! Akkor a belsőmben hallható hangon szólt az Úr, hogy át lettünk adva a sátánnak! Elkezdtünk imádkozni a férjemmel és megszabadított az Úr bennünket. Majd találkoztunk olyanokkal akik szintén eljöttek vagy el lettek küldve, azok is ezen mentek keresztül. Az átok ott maradt, mert a vezető nem vonta vissza? Ez nagyon könnyű kijelentés kedves nagyika, hogy át kell adni a sátánnak.

Te mit gondolsz? Egy embert, aki vétkezik elbukott, még adjuk a gyötrelemnek oda az imádkozás helyett?  :08: Tudom nem mondtad, de én kérdezem a fenti írásodra amit kiemeltem. Soha senkit nem adnék át a sátánnak. Pálnál is csak két esetben volt és valószínű nem emberek döntése, hanem Istené és ez nagy különbség. Az ember nagyot tévedhet.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2009 Április 02, 09:57:15
Sajnos nagyon sok helyen visszaélnek a vezetők a hatalmukkal.És olyanokat mondanak amik majd Isten Ítélete alá fognak esni.Ebből sokan csak akkor tudnak megtérni,ha Isten is úgy akarja és olyan helyzetet idéz elő,vagy hasonlót amit ők tettek,azért,hogy az elkövetett bűneikre figyelmeztesse őket.De vannak olyan helyzetek is,hogy Isten már nem törődik vele és csak folytatja amit elkezdett.Saulnál is ez volt.Isten ott is visszavonta az áldást és szorongatót küldött,de már nem tudott megtérni belőle.Tudta át kéne adnia a helyét Dávidnak,de még se tette.

Visszatérve a házasságra,és a válásra,Isten előtt nem csak a paráznaság által szűnik meg a szövetség.Mivel egy családnak és az asszonynak,a gyerekeknek  a feje a férfi,akár Krisztusban van és akár nem,igy mindenképpen Ő felel Isten előtt,még azért is,ha a feleség megcsalja.Mert az Ige szerint ///és az ószövetségi törvény szerint is///a
 férfi teremt és szolgáltat  olyan helyzetet,hogy a nőnek más kelljen.A férfiaknak nagyon el kellene gondolkozni egy házasságnál mire vállalkoznak.És nem pedig a nőket szapulni.Ha a férfi nem úgy viselkedik,tehát szövetséget szeg,akkor a nőnek igenis van joga a tovább lépéshez.Sőt ahhoz is,hogy találjon egy rendes társat magának.
Minden férfinek vagy nőnek az ítélkezés helyett el kéne gondolkozni,én mit rontottam el,megtette-e mindent,ami a kötelességem volt és miben hibáztam,hogyan hozhatom helyre,vagy hogyan térhetek meg belőle,hogyan kezdhetek egy új életet.Nem a bibliát kell elővenni és kikeresni a rá vonatkozó Igét,sőt szajkózni azt  amit Isten nagyon is jól ismer az Igét és tudja mi van a bibliában.Hanem meg kell imádkozni Isten vezetését olyan formában,milyen bűnök vittek ebbe a helyzetbe,és akkor a Szent-szellem elvezet olyan Igékhez és helyzetekhez amiből kiderül,miből kell megtérni és megújulni.de mindezeket csak ima és böjt által lehet elérni,a tisztánlátást.
Ha valaki egy vezetőhöz odamegy és azt mondja megcsaltak ez és ez van,akkor csak a saját szemszögéből nézve mondja el az eseményeket és nem is biztos hogy a másik fél hibázott.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 02, 10:31:32
Bennem felmerült valami. Amikor két ember Isten előtt megköti a házassági szövetséget, akkor Isten arra ráteszi a pecsétet. Elpecsételt házasság lesz belőle. Ki tépheti azt föl? Ki bonthatja azt föl?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 02, 10:40:44
Kedves Ermaha

Először is szögezzük le. Én nem tudatlan emberekről beszélek akik még a bűn fogságában élnek kik nem ismerik a megváltást.. Hanem újjászületett keresztényekről akiknek van fogalmuk az Igazságról!

>>Vannak olyan emberek akik képtelenek a megkötöttségüktől megszabadulni. Akkor vessük ki őt?(Ermaha)<<

Képtelen arra, hogy ne törjön házasságot? Hogy ne paráználkodjon, ne lopjon hazudjon?  Vagy így is lehet Krisztust szolgálni?


>>Az Ige azt mondja:vessétek ki ezért a gonoszt magatok közül!
Kérdezem tőled, Jézus mikor vetette ki az embert?(ermaha)

Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát;
Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.
Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.
Bizony mondom néktek: A mit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és a mit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. (Máté 18;15-18)

Aki paráználkodik, házasságot tör vétkezik a testvére ellen. Aki csaló úgyszintén. De a tolvaj se különb. Az én Bibliám az Ilyen testvéreket akik nem hajlandóak többszöri intésre megtérni úgy hívja hogy: Gonosz hitetlen atyafi (kár a szavakon nyargalni)
Akik a Szent helyen  gonosz kicsapongásban élnek, még ha a főpap családjához is tartoznak,  Béliál fiai!

Továbbá önmagadnak mondasz ellent. Mert míg írásod elején fejemhez vágod, hogy is mondhatok ilyet: zárjunk ki valakit a gyülekezetből, addig a mondanivalód végére érve, már Pálra utalsz aki azt a tanácsolja, hogy a bűnbánó bűnöst fogadják vissza!

Pontosan ezért kell kirekeszteni azokat akik vétekben élnek és nem engednek az intésnek:
Hogy gondolkodásmód megváltozásra jussanak! De ha nem térnének meg és megtűrik őket így a közösségben, gaztetteiket csak tovább szaporítanák, és másokat is megfertőznének vele.

Azzal hogy egy parázna, házasságtörő, stb. keresztényt a szíveden melengetsz még nem fog megtérni! Szükség van az Isteni útmutatás követésére! És ha nincs már más megoldás, ki kell rekeszteni a gyülekezetből. Vagy mi jobbak vagyunk Páltól és okosabbak?  Talán nagyobb szeretet van szívünkben?

Mivel a gonoszságot nem éri azon nyomban utol a büntető ítélet, az embereknek nő a bátorságuk a gonosztettre. (Péld.8;11)

Avagy nem tudjátok é hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja? (1Kor.5;6)


Az Úr áldjon és vezessen ermaha

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 02, 12:02:42
Kedves Mária

Az olyan szolgálóknak, akik hamisan sáfárkodnak nincs szellemi fennhatóságuk az Úrtól arra hogy másokat a Sátánnak átadjanak, különösképpen akkor nem ha az áldozat ártatlan! (akár a te esetedben)

Ahhoz hogy a Sátán a felhatalmazást a gyötrésre megkaphassa bűnösnek kell hogy találtassék a hívő, mint ahogy erről a szentírásban is olvasunk. (1Kor, 5;1-5  1Tim.1-20.)

Miként a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképpen az ok nélkül való átok nem száll az emberre! (Péld.26;2)

Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené? (4Mózes23;19)

Bár szavaival megfélemlítheti a vétlent, de nem adhatja át semmi esetre az Ördögnek a test veszedelmére.
Ez egy hibás tanítás következménye, miszerint hívőket csak úgy össze-vissza gyötörheti az őrdög, mert némelyek ezt látnák jónak…

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 02, 12:13:22
Kedves ermaha

>>Mivel egy családnak és az asszonynak,a gyerekeknek  a feje a férfi,akár Krisztusban van és akár nem,igy mindenképpen Ő felel Isten előtt,még azért is,ha a feleség megcsalja.(ermaha)<<

Tessék???

>>Ha a férfi nem úgy viselkedik,tehát szövetséget szeg,akkor a nőnek igenis van joga a tovább lépéshez.Sőt ahhoz is,hogy találjon egy rendes társat magának. (ermaha)

Jujj!!!

Érdemes a Szentírásra támaszkodni ilyen fontos ügyben nem pedig a csalóka szivünk indulataira...

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 02, 12:32:30
Bennem felmerült valami. Amikor két ember Isten előtt megköti a házassági szövetséget, akkor Isten arra ráteszi a pecsétet. Elpecsételt házasság lesz belőle. Ki tépheti azt föl? Ki bonthatja azt föl?

Ez nem olyan, hogy két ember köt egy szövetséget, azt Isten úgy "összehegeszti", hogy az szét nem fog esni többet. Hiszen akkor egy házasság se esne szét. Két ember közötti szövetségben a két embernek kell elsősorban hűségesnek lennie és ezt teszi erőssé az Úr. Például a házaséletem első éveiben voltak olyan gondolataim, hogy "elegem van, hagyjuk abba...". Ilyenkor megemlékeztem arról, hogy az én választásom mellett megkérdeztem Istent a feleségem személye felől és Őneki is tetszett. Emlékeztettem magam, hogy igazából nem elfordulnom kell a problémáktól, hanem megoldani, és tudtam, hogy a feleségem ebben partner lesz...
Tulajdonképpen nem arról kellene beszélni, hogy ki bonthatja fel, mert egyikőnk se szeretné ezt. A hűtlenség benne van a bukott emberi természetbe, ebben nagyok vagyunk. Inkább arról, miben tudunk segíteni, hogy házasságok egyben maradjanak, hogy ne csak a betűt dugdossuk a másik orra alá: "meg van írva...", hanem valóságos segítséget tudjunk adni.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 02, 12:48:33
Segíteni Isten gyermekének lehet az igével  - semmi más módon. A pogány zsigerből él, itt akar boldog lenni, senki nem halt meg érte - minek is engedne, nem is érti. A vallásos pedig beleszakad, hogy teljesítsen és múszály neki, átok alatt - törvény alatt van (Galata levél).
Nem zavarodtam bele a saját hozzászólásaimba.
Láttam, valahol valami rossz szót használtam, mert hosszú piros nagybetűs bejegyzést látok egy korábbi hozzászólásomban (már nem tudom, melyik szó volt) - akár privátban is, aki moderált  - segítsen ebben.

Nem vagyok válás párti vagy válás ellenes. Anti beidézte az ide való igeszakaszt. Ha valaki ki akarja magyarázni - tegye. Valaki pedig be akarja tartani - próbálja meg. Valakik pedig megteszik, nem azért mert muszály és mártirkodni fog és húzza az igát, hanem mert csodát vár a mindenhatótól - hiszen az is csoda, hogy a menny felé megy, Istenhez tartozik. Nem test és vér ellen van tusakodása - látja a valóságot.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 02, 14:05:22
Sándor hozzászólásához csak annyit hadd tegyek hozzá, mert megint el fogunk beszélni egymás mellett:
Az igével lehet segíteni, de nem úgy, hogy az orra alá dugod, hogy mi van megírva, hanem segíteni kell ezt normálisan gyakorlatba ültetni. Nem elég annyit mondani: "Nem válhatsz el, mert meg van írva...". Hanem segíteni kell, hogy meglássa ennek a fontosságát és erőt kell adni az útjának további folytatásához. HA csak az igét szajkózod, többet árthatsz, mint amennyit használni fog, mert nem kap igazi életet az igéből, csak az elvárást fogja látni...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 02, 14:12:35
Én házasságpárti vagyok, de ha végképpen elromlott és helyrehozhatatlan, mindent megtettek, hogy rendbe legyen, akkor van ok a válásra. Egy házasság nem lehet maga pokol.

Sebi írta: A férfit semmilyen okkal nem bocsáthatja el az asszony (legalább is a Biblia szerint)
Ugyanis a házasság komoly dolog, ha valaki megházasodik a mennyben is megvan kötve a frigy, akár tetszik, akár nem. Egyébként is ha lehetne válni, semmi értelme nem lenne a házasságkötésnek.
Ha lennének olyan bűnök, amik felszabadítanák a feleségeket a házasság alól, akkor azt írná a Biblia.
Nincsenek ilyenek ! A lázadó, testi emberek ássák alá az Ige tekintélyét a maguk veszedelmére.


A házasság komoly dolog írod. Igen ebben igazad van. A férfiaknak is az kell legyen és akkor nem lenne annyi válás. Viszont nem tehet azt a férj a feleségével, ami brutális, vagy akár megalázással jár. Abban biztos vagyok, ha a hívő férjem verne, vagy részeges lenne, -ismerek ilyent is- nem biztos, hogy hosszú ideig vele lennék még akkor sem, ha az Ige nem tér ki arra, hogy a nő válhat vagy sem. Hol tiltja, hogy a nő nem válhat el?  Jézust férfiak kérdezték a válásról és nem a nők. Rendesen meg is válaszolja neki. Az igaz, hogy ostobaság azért válni mert valamelyik nem jár vele gyülibe vagy nem keres elég pénzt....
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 02, 14:19:59
Kedves Gábor,

Nem ellenkezem veled, hanem inkább tekernék azon, amit mondtál. Csak Isten gyermekeinek segít az ige. Olyan, mint arany alma - ezüst tálcán. Semmi értelme a muszálynak - meg lehet próbálni, de semmi értelme (ha sikerül is, csak a test hízik). A biblia nem szól a pogánynak és a hitetlennek, a vallásos pedig kiforgatja.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 02, 16:23:10
Persze Sándor. Arról szó sem esett, hogy a pogányoknak szól-e. A lényeg, hogy amikor arról beszélünk, hogy az igével igazítunk helyre valakit, akkor ne csak a vers legyen szajkózva, hanem a benne lévő élet. Ez az, amit sokan nem értenek meg. A betű önmagába megöl, még ha a bibliából származik is... Ha jól emlékszem a Sátán is igével jött jézushoz, mégsem volt "aranyalma ezüsttálcán"...  :hehe:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 02, 21:25:16
Kedves Gábor,

Ebben igazad van - a kettőnk közötti vita nem ez. Szerintem igéket kell megérteni, tehát azokat kellene tanulmányozni ahelyett, hogy a véleményünkhöz keresnénk igéket.
Szerintem kezdjük el az első ismert válással - mikor Ábrahám elküldi Hágárt. Nagyon sok tanulság van benne - okai, az emberi megoldások, igéretek kitekerése, hogy is formálódott ki az, hogy Hágár már akárhová is, akár a sivatagba is (gyerekkel a karján) - csak el innen, az Isten választott házaspárja közeléből minél messzebbre. Mitől vonzó egy keresztény házspár?
Tudod az a véleményem, hogy mindenkinek annyira sajátos az élethelyzete - hogy jobb inkább egy ismert történeten keresztül vizsgálódni, úgyis magunkra ismerünk - de így tudnánk haladni közösen.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 02, 21:50:18
nagyika 7 írta:Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát;
Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.
Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.

 Kedves zarándok testvérem! Hogyan kell viselkedni a pogánnyal és vámszedővel? Én mikor pogány voltam ,törődtek velem, szerettek a Bibliából olvastak nekem. Meglátogattak Imádkoztak értem , segítettek beépülni a közösségbe. Vagy nem így kellett volna? :08:
                                                                                           Szeretettel : Miklós tv.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 03, 06:59:53
Miklós:
"nagyika 7 írta:Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát;
Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.
Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.
 
Kedves zarándok testvérem! Hogyan kell viselkedni a pogánnyal és vámszedővel? Én mikor pogány voltam ,törődtek velem, szerettek a Bibliából olvastak nekem. Meglátogattak Imádkoztak értem , segítettek beépülni a közösségbe. Vagy nem így kellett volna?
                                                                                           Szeretettel : Miklós tv."


 :afro:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 03, 08:42:02
Máté 18.15-17Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg õt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát;
 
Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettõt, hogy két vagy három tanú vallomásával erõsíttessék minden szó.

Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen elõtted olyan, mint a pogány és a vámszedõ.


Ebben az igeszakaszban nem a pogányokról van szó hanem a gyülekezetbe járó tagról aki tagja a szent közösségnek.
Ha valaki többszőri intés ellenére nem fogadja el a segítséget, és meg akar maradni bűnében, a gyülekezet megszakította vele a közösséget.
Aki ragaszkodik a bűnhöz, azzal nem vállalhat közösséget Isten gyülekezete. Ellenben ha később megtér, visszatérhet a közösségbe, újra azzal az elhatározással, hogy szentül, tisztán akar élni.
Mindazok, akik az gyülekezethez tartoznak, harcolnak a bűnök ellen. Keresztény nem élhet kettős életet.
A  gyülekezet sem adhat helyet bűnösöknek, akik nem akarnak megváltozni.

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 03, 08:52:13
Kapcsolódva a témához, mégis kicsit kanyarodva a topic eredeti kérdésköréhez - a házasságot és a gyülekezetet is gyakran hozza fel az Ige, mint szinonima. A gyülekezet a szentek közössége - amellett még sokan járnak oda, hogy kifigyeljék, bomlasszák, eltérítsék - vagy éppen a keresők.
A szövetséget Isten köti - mindíg az erősebb ajánjla fel. Ábrahámnál is így volt - Isten a kettéhasított állatok között végigmegy, Ábrahám viszont nem. (úgyis megszegné)
A gyülekezet tagjai nem üldözések és inkviziciók eszközével élnek, hanem a gyülekezetből való kizárással. Kiadni a Sátánnak - mert kikér, hogy megrostáljon. Ki kell adni. Aki Isten gyermeke, nem tud gyülekezet nélkül lenni - ezért vágyik vissza, várja a szabadulást attól, ami kirekesztette. Aki nem Isten gyermeke - az pedig legyint, szitkozódik és nagy haraggal elmegy a kárhozatba.
A házassági szövetség is szinonimája annak, ami a mennyben játszódik le. A válás oka a bűn. A békétlenség - és szeretet hiány. A bűn alá rekesztett világ természetes velejárója. Ábrahámmal is szövetséget kötött az Isten - de Ábrahám nem ment végig a kettévágott állatok között. Ezt a részt Jézus (aki betölti) - teszi meg, az azzal járó következményekkel együtt, Ábrahám helyett.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 03, 09:11:44
ircsike szia!  :044:

Hát ez így lenne biblikus. Még itt a fórumon is és bárhol. Ez is egy közösség és gyülekezés valamilyen szinten. Ismét magamról hozok fel példát. Mint írtam, abban a közösségben ahol jártunk, nincs ilyen szigor a paráznákkal, házasságtörőkkel  szemben. Az egyik felkent szolgáló, -már paráznaként lett felkenve, velünk jött el. Én kértem akkor, hogy ne tegye, de ő ennek ellenére kijött és csatlakozott hozzánk. Hosszú a történet, nem részletezem. Akkor közöltem, hogy akik házasságon kívüli kapcsoltban vannak, azok térjenek meg belőle és tanítottam róla szeretettel. Ez a szolgáló, felkereste az otthonában őket és fellázította ellenem, -ha itt maradnak meg fognak halni- majd közölte, hogy őt Isten így is szereti és szétszakította a gyülinket. A csecsemőket nem nehéz befolyásolni, megfélemlíteni. Bizony vállalni kell, hogy kiközösítjük azokat, még akkor is ha ez hátrányokkal jár. Természetesen nem azonnal kell eltávolítani a négyszemközti beszélgetés után, hiszen időt kell adni. Én mind a három lépést végig csináltam és 3 év után történt a szakadás. Megmondtam neki, hogy ne más boldogtalansága árán legyen boldog. Akkor már 16 éve volt a "kedvese" egy nős két gyerekes apának, ahol ráment a család. Ez a kapcsolat ma is tart, 20 éve. Szegény ott tart, hogy prófétának hívatja magát. Felkeresi ismét a nyájunk tagjait, hogy átok van a házukon, mert hozzám járnak és ő a pásztora nem én. Majd Igékkel bombázza amit állítólag Istentől kapott, hogy adja át neki. Az Igével ölni és rombolni is lehet.  Döbbenet, hogy a keresztények sokszor rosszabbak mint a világi emberek. Ezt a szolgálót nem kell kirekeszteni, elment magától és nem is tért meg és nem is vágyik sehová gyülibe jól el van az övéivel, így legalább nem kell szakítania a házasságtörő társával.

Sándor: Aki Isten gyermeke, nem tud gyülekezet nélkül lenni - ezért vágyik vissza, várja a szabadulást attól, ami kirekesztette

Nem hiszem, hogy vágyik vissza, elmegy máshová ahol nem rekesztik ki és rossz híredet keltik. Nálatok a reformátusoknál hány embert rekesztettek ki, mert parázna vagy házasságtörő? Elmegy a misére, a pap nem is ismeri szinte. Jól megbújik a mag kis világával és haza megy. Gyakorlatból tudom.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 03, 10:48:10
Kedves Mária,

Nálunk nincs mise - mi Istentiszteletre, Igehírdetésre járunk.
Voltak kizárások az imakörből paráznaság miatt. Hiányzott neki a kör. Jót tett neki a kizárás.
A Sátán be akar törni a gyülekezetbe is - hogy romboljon és kompromisszumot kössön Isten népe a bűnnel. Persze - egy Urvacsora alkalmával nem lehet tudni, ki milyen bűnben van, tényleg nem ismer mindenkit a lelkipásztor. El is hangzik, hogy kárhozatot eszik és iszik - aki nem tiszteli az Úr testét és vérét.
Az egyházfegyelem egy nagyon érzékeny és nagyon felelős terület. Külön adomány kell hozzá, kenet, ami Isten ajándéka. Ha van - gazdagítja a gyülekezetet, mert különben kompromittálja a gyülekezet a saját Urát - és arcunk pirulása van.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 03, 11:28:16
Máté 18.15-17Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg õt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát;
 
Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettõt, hogy két vagy három tanú vallomásával erõsíttessék minden szó.

Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen elõtted olyan, mint a pogány és a vámszedõ.


Ebben az igeszakaszban nem a pogányokról van szó hanem a gyülekezetbe járó tagról aki tagja a szent közösségnek.
Ha valaki többszőri intés ellenére nem fogadja el a segítséget, és meg akar maradni bűnében, a gyülekezet megszakította vele a közösséget.
Aki ragaszkodik a bűnhöz, azzal nem vállalhat közösséget Isten gyülekezete. Ellenben ha később megtér, visszatérhet a közösségbe, újra azzal az elhatározással, hogy szentül, tisztán akar élni.
Mindazok, akik az gyülekezethez tartoznak, harcolnak a bűnök ellen. Keresztény nem élhet kettős életet.
A  gyülekezet sem adhat helyet bűnösöknek, akik nem akarnak megváltozni.Persze ez mind nagyon szép, de hogyan fogod ezt megoldani? Amikor bejön akkor két biztonsági őrrel kidobod? Világi eszközöket vessünk be, hogy távol tartsuk magunktól a bűnt? Gondolkodj egy kicsit...  :hehe:
Mi ezt úgy oldottuk meg, ugyanis volt ilyen helyzet, hogy az illető házasságtörő kapcsolatba volt, ha el akart jönni az összejövetelre, akkor a kezdéskor mindenki előtt felszólítottuk a (pulpitusról), hogy szívesen látjuk, mert a kegyelem itt van, de térjen meg a bűnéből, mert az idejárás nem fogja bevinni a Mennybe. Ez szerintem elég ahhoz, hogy annyira megalázva érezze magát, amiről a biblia is ír, ennél többet tenni úgysem tudunk...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 03, 11:40:00
Megemlíteném, hogy a vezetőkkel másképp kell bánni az írás szerint is.
Amíg a nem szolgáló hívőkre érvényes az a bizonyos négyszemközti, aztán tanúval...stb intés, addig a vezetőket a gyülekezet előtt kell felszólítani a megtérésre. Mivel ő szolgál, ezért nem lehet, neki ezeken a területeken neki intimitást biztosítani.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 03, 13:55:01
Idézet
Persze ez mind nagyon szép, de hogyan fogod ezt megoldani? Amikor bejön akkor két biztonsági őrrel kidobod? Világi eszközöket vessünk be, hogy távol tartsuk magunktól a bűnt?

Kedves Gábor,dehogy gondolom így.Hiszen a keresztény gyülekezetekben nincs biztonsági őr,-legalább is nálunk-hanem rendező testvérek vannak akik köszöntik az érkező tagokat és vendégeket.Tisztelettel megjegyezném,hogy ismét kiforgattad a mondani valómat.Olyat írtál amit én nem állítottam és nem is fogok.Természetesen mindenkinek kell rá idő,hogy átimádkozza és kijelentés legyen a szívében róll,hogy amit tesz helytelen.
Az igében is fokozatokban írja le a feddés menetét,ami útmutatás mindenki számára.
Szeretnék egy példát írni.Ismertem egy párt akik mindketten elváltak.A rossz tapasztalatok miatt féltek,hátha ismét csőd lesz mindkettejük számára az új házasság,próbaképpen összeköltöztek. A gyüli türelmesen várt,hogy belássák ez helytelen.
Mivel nem történt változás, figyelmeztették őket,és kérték,hogy amíg nem házasok költözzenek külön.Pár hét múlva kiálltak a gyülekezet elé,bocsánatot kértek nyilvánosan és az esküvőjükig különköltöztek önmegtartóztató életet élve.


Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 03, 14:01:43
Ne haragudj Ircsi, de nem forgattam ki a szavad, hiszen nem állítottam semmit, hanem kérdeztem.  :044:
Csak vedd észre, hogy nem elég csupán azt leírni, amit ír az Írás, hanem ezt a gyakorlatba is kell ültetni és még mindíg nem tudom, hogy akarsz kizárni/kirekeszteni egy bűnöst, ha nem úgy, ahogy leírtam...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 03, 14:03:19
...és ne haragudj, hol forgattam ki a szavaidat akárhol is???
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: horvathtibor - 2009 Április 03, 14:18:23
Drága Testvéreim
Figyelmesen végig olvastam irásotokat.
Én erre csak annyit mondhatok,akár férfi,akár nőről legyen szó,mégha paráznaság okáér is válik, ne még házasodjon újra addig,amig él a párja.Még a paráznaság se ok a válásra, Isten megengedi,de nem kötelez,mert amit az Isten egybe szerkesztett,ember(akár asszony) el ne válassza!!!
Én nagyon helyesnek látom,hogy aki elválik és újra házasodik, ameddig él a párja,legyen kizárva a gyülekezetből.Sajnos,az én gyülekezetembe akkor se tudták felfogni a véntestvérek,mien nagy bünt követtek el,hogy megengedték válásomat és az újra házasodásomat,amikor Úrunk erre világosságot adot és bizonyságot adtam ebbe nekik 1992-ben.
Az Úr örizzen meg minyájunkat,hogy férre magyarázzuk az igét.Még mondhatom azt is,hogy aki mielött megismerte az Úrat elvált,de a pája se házasodott újra se ő,ott is az az én Bibliai világosságom,hogy térjenek együvé.Ha meg a párja megházasodott,egész addig ne gondoljon újraházasodásra,amig él a párja,független hogy nő,vagy férfi. :( :( :(!!!!
Az nem igaz drága Mária,hogyha kizárják ezeket a személyeket a gyüleketeből,üres marad.Lehetnek ezren is a tagok,ha bün van egy gyülekezetbe,megérzödik a szelemi hanyatlás.Akkor csudálkozunk,miért van a gyülekezetbe szellemi alvás,haldoklás és nincs fejlödés.Azért mert behunyjuk a szemünket és nem nézünk Isten igéjére.Egy cigány tesó úgy fejezte ki magát:Nekünk sokkal megfelelőbb,hogy huzzuk a Bibliát magunk után,mind hogy engedjük,hogy huzzon a Biblia maga után.Gondolkozzunk el ezen.!!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 03, 14:24:43
Sándor: Nálunk nincs mise - mi Istentiszteletre, Igehírdetésre járunk.
Voltak kizárások az imakörből paráznaság miatt. Hiányzott neki a kör. Jót tett neki a kizárás.

Bocsika, hogy misét írtam.  :06: Tévedtem, pedig tudtam, hogy a katolikusok hívják úgy. Na már mindegy, helyére tetted. Azt hiszem a kizárás egy olyan dolog, hogy tönkre is lehet tenni vele valakit lelkileg, annyira, hogy nagyobbat lehet vele ártani mint használni. Úgy gondolom nagyon meg kell vizsgálni a kizárást. Általában elintézi helyettem az Úr. Volt rá példa, hogy ki kellett zárjak testvérnőt a romboló munkája miatt. Őt még négy szem közt se lehetett megigazítani, tanuk előtt egyenesen őrjöngve lázadt. A vezetőm azt mondta, hogy küldjem el, amikor megtettem, akkor azt mondta a hölgynek, hogy eljárhat egy másik gyülinkbe a körzetben valahol. Elég következetes volt nem? A következő eset, egy barátunknak a menyasszonyát botrányos ordítozás közepette dobták ki a gyüli előtt. A vőlegényét is elküldték. Mikor felhívott a vezetőm, hogy semmilyen kapcsolatot nem tarthatok velük, akkor megkérdeztem a vőlegényt miért dobták ki? A válasz az volt: Ők nem sokára összeházasodnak és egy test lesznek. Hát ennyit a kidobásokról. Általában igyekszek szeretettel, de határozottam megoldásra jutni velük. Volt mit tanulni a sok év alatt. Ha valaki azt hiszi ez könnyű, akkor téved mert nagy a felelősség. Bár melyik döntést hozod meg, nagyon figyelni kell az Úrra és imádkozni.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 03, 14:26:20
Kedves Tibor!

Nem tudok, hozzászólni. Ahogy a feleségem fogalmazta tegnap: esetedben túl régre kell visszanyúlni, hogy újra helyesen építsünk fel újra dolgokat. Ehhez rengeteg idő és energia kellene főleg nyitott hozáállás a részedről.
Én csak annyit kérek, hogy pont azért, mert nagyon megsérültél a veled történtek miatt: legyen nyitott a szíved az "új" dolgokra (amelyek nem is újak csak neked tűnhet így), hiszen a sérülések komoly deformációt okozhatnak/okozhattak. És ne legyél megkeményedve a vezetők fele, csak azért, mert volt egy rossz tapasztalatod, hiszen ettől még nem vonta Isten vissza a nekik adott fennhatóságot. (Itt általában beszélek a vezetőkről és nem konkrétan a tieidről.)

Az Úr áldjon meg, ha bármiben segíthetek állok rendelkezésedre.  :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 03, 14:32:03
Boncolgatjuk ezt a témát és próbálunk valamiféle általános igazságot megfogalmazni, de igazából nem lehet. Minden egyes "sztori" más. Éppen ezért az ószövetségben is az volt a helyes út, hogy olvasni kellett az írásokat és a konkrétumokba meg kellett kérdezni az Urat. Ezt most is így kell, nem véglegesíthetünk minden helyzetre általános döntéseket. Nem hagyhatod ki az írást és nem hagyhatod ki az Urat sem. Bármelyik elhagyása végzetes következményekkel járhat.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 03, 14:32:37
Horváth Tibor írta:  Az nem igaz drága Mária,hogyha kizárják ezeket a személyeket a gyüleketeből,üres marad.

Szia Tibor! :044:  Ezt a mondatomat beidéznéd? Hol írtam?  :016:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 03, 15:31:19
Kedves B.Miklós. és tothg.

Szemeitek lévén nem láttok é? Füleitek lévén nem hallotok é?
Vajon a hitetlenek és hívők viszonyáról szól ez az igeszakasz?
Kérlek olvassátok el még egyszer és figyelmesebben!

Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg õt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettõt, hogy két vagy három tanú vallomásával erõsíttessék minden szó.Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen elõtted olyan, mint a pogány és a vámszedõ. (Máté 18;15-17)

 :(
n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 03, 15:40:45
Ircsi irta:
Ebben az igeszakaszban nem a pogányokról van szó hanem a gyülekezetbe járó tagról aki tagja a szent közösségnek.Ha valaki többszőri intés ellenére nem fogadja el a segítséget, és meg akar maradni bűnében, a gyülekezet megszakította vele a közösséget. Aki ragaszkodik a bűnhöz, azzal nem vállalhat közösséget Isten gyülekezete. Ellenben ha később megtér, visszatérhet a közösségbe, újra azzal az elhatározással, hogy szentül, tisztán akar élni. Mindazok, akik az gyülekezethez tartoznak, harcolnak a bűnök ellen. Keresztény nem élhet kettős életet. A  gyülekezet sem adhat helyet bűnösöknek, akik nem akarnak megváltozni.

Ime kedves tothg. és B Miklós egy rövid kommentár. Tessék leülni tanulni !   :08:

n7

Kedves nagyika7! Szeretnélek megkérni, legközelebb ne írj ebben a stílusban, mert ez nem a szeretet hangnemében íródott. Köszönöm: Mária
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Epafras - 2009 Április 03, 16:40:33
Kedves Mária,

Nálunk nincs mise - mi Istentiszteletre, Igehírdetésre járunk.
Voltak kizárások az imakörből paráznaság miatt. Hiányzott neki a kör. Jót tett neki a kizárás.
A Sátán be akar törni a gyülekezetbe is - hogy romboljon és kompromisszumot kössön Isten népe a bűnnel. Persze - egy Urvacsora alkalmával nem lehet tudni, ki milyen bűnben van, tényleg nem ismer mindenkit a lelkipásztor. El is hangzik, hogy kárhozatot eszik és iszik - aki nem tiszteli az Úr testét és vérét.
Az egyházfegyelem egy nagyon érzékeny és nagyon felelős terület. Külön adomány kell hozzá, kenet, ami Isten ajándéka. Ha van - gazdagítja a gyülekezetet, mert különben kompromittálja a gyülekezet a saját Urát - és arcunk pirulása van.
szeretettel Sándor

Kedves Sándor!
Én elvált ember vagyok, egy imakörbe járok, ahova csak elvált emberek járnak.
Van közöttünk egy asszony aki református papné volt valamikor,a férje egy másik nő miatt elhagyta,
majd házasságot kötött ezzel az új nővel.Most is református pap! Hol az egyházfegyelem? Tudok más esetet is szintén ebben az egyházban! Ez hogy müködik nálatok?
Epafras
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 03, 16:48:27
Kedves Epafras

Én ezt nagyon nem tartom helyesnek - ha egy "lelkipásztor", akinek Isten által vezetettnek kell lennie, ilyen bizonyságot tesz. Remélem nem értesz félre - és ismered a véleményemet, látásomat ezügyben, úgy a népegyházi kérdésben is. Nem vallom, hogy van tökéletes gyülekezet - mint ahogy nem volt régen sem, csak olvasd el a Korintusi levelet, hajmeresztő - ami ott zajlott. Paráznaság terén meg olyan, ami még a pogányoknál is megütközést váltott ki - mégis a megszólítást figyeld meg a levél elején.
Hogy látod ma a válásodat?
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: horvathtibor - 2009 Április 03, 21:25:26
Drága Mária
Bocs,kivánok pontsítani.Ezt irtad: Ha mindenkit kizárunk a bűne miatt a gyülekezetből, -mert attól fog észhez térni, akkor marad ott valaki?
Erre irtam hogy nem marad üresen a gyülekezet.Még egy gondolat,amiér valaki kivan zárva valami olyan bünér,azért részt vehet az összejöveteleken.
Ha véletlenül férreértettél ezért irtam ezt a hozzászollást
Tibi
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 03, 21:50:59
Kedves B.Miklós. és tothg.

Szemeitek lévén nem láttok é? Füleitek lévén nem hallotok é?
Vajon a hitetlenek és hívők viszonyáról szól ez az igeszakasz?
Kérlek olvassátok el még egyszer és figyelmesebben!
a pogány és a vámszedõ.

 Kedves zarándok testvérem!
Köszönöm a válaszod , leültem a gép elé olvasom az írásokat és szeretnék
tovább jutni. Azt látom hogy jól ismered a Bibliát ezért egyszerűbb ha kérdezlek.
Eljutottam odáig hogy figyelmeztetitek aztán kizárjátok. Az idézet végén kérlek
mond meg mit jelent amit kiemeltem mert nekem nagyon fontos.
Azt is írtátok ha megtér vissza fogadjátok.Hogyan tér meg? Ki beszél vele?
Azt is olvastam máshol ha megnövekedik a bűn a kegyelem is megnő.
Jelen esetben ezt nem lehetne alkalmazni? Ha elfordultok tőle , mit vártok hogy
ígérje meg hogy nem teszi  többet ?Tudod a kérdéseim az ilyen emberek utógondozására
irányult először is .Ma ha kizártok egy családot és nem beszélsz vele , gondolod ebben az
állapotában a mai világban törődik vele? Tovább megy egy másik közösségbe, viszi oda a
bűnét és ott új emberként a testvérek körbe veszik szeretik talán meg is tér.
Valamit azért ne felejtsünk el: az a közösség ahol ez megtörtént felelős a tagokért.
Atyánk számon kéri. Ti ismeritek a tv. minden dolgát ezért kell nekem a válaszod.
Mit csináltok az Imádkozáson kívül azért hogy a család helyre álljon.Tudjuk hogy az ilyen
családokban több gyermek is van. Szeretett testvéreim Jézus Krisztusban , irgalmasságot a családoknak.
Idézhettek igét de ahogy már beszéltetek róla az betű. Van egy végcélja a kizárásnak hogy visszafogadjátok.
Ti is tudjátok ezt amit viszont nem tudok azt írjátok meg nekem .Hogyan kezelitek ezt a helyzetet? :08:
     Szeretettel : Miklós tv.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: horvathtibor - 2009 Április 03, 22:05:23
drága B Miklos
A kizárás nem azt jelenti,hogy nem foglalkozik többet aval a személyel az ember,söt tovább  foglalkozik,hivja a gyülekezetbe,hogy halja a prédikációt.Erősiti.Nem hagyja magára.
Tibi
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 03, 22:20:04
Tibor írta:    A kizárás nem azt jelenti   Mit jelent?
 Részletesebben.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: horvathtibor - 2009 Április 03, 23:08:00
A kizárás azt jelenti,hogy nincs meg a jogod,hogy Úr vacsorából részesülj,zárt orákon(Testvéri orákon) nem vehetsz részt,nem szolgálhatsz igével a gyülekezetben és kezdő és záró imát nem végezhetsz.Amit tehetsz:Látogathatod a nyilt gyülekezeti alkalmakat,közös imába részt vehetsz.
A testvéreknek meg nagy felelőségük,hogy buzdítsák abba,hogy a kizárt személyek tudják rendezni a bünüket.Természetes,hogy a véntestvérek a gyülekezetből tehetik fegyelem alá is,ami nem más,mind egy figyelmeztető.A fegyelem alá tét is olyan mind a kizárás,csak ha nem halgat a figyelmeztetésre,utánna következik a kizárás.
Remélem elég világos voltam
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 04, 00:10:55
Kedves B Miklós

>>Ki beszél vele?<<

De hát mire eljut arra az utolsó lépcsőfokra hogy kiközösítsék már keresztül kellet, mennie egy pár elbeszélgetésen.

menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek.


>>Hogy tér meg?<<

Sándor irta: Aki Isten gyermeke, nem tud gyülekezet nélkül lenni - ezért vágyik vissza, várja a szabadulást attól, ami kirekesztette. Aki nem Isten gyermeke - az pedig legyint, szitkozódik és nagy haraggal elmegy a kárhozatba


ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedõ.

Miként a zsidók viszonyultak a pogányokhoz és a vámszedőkhöz, úgy kellet nekik is bánniuk a magát megmakacsoló testvérrel, az Úr Jézus utasítására.
Tisztátalannak és szentségtelennek kellet hogy tartsák akivel nem érintkezhettek!

A pogány Újszövetségi gyülekezetekben Pál apostol ugyanezt a fegyelmezési eljárást javasolja:

Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-e ítéletet? A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül..(1Kor.5)

De ha bűnbánatot tart az atyafi és megtér vissza kell fogadni!

Ezeken, a fegyelmi eljárásokon most még lehet jókat derülni… mert kegyelem ideje van, és a betű öl.

De ne feledjük. Péter apostol a hazugságon kapott házaspárra azonnali halálos ítéletet mondott. Pedig „csak” hazudtak…

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 04, 07:44:52
Drága Mária
Bocs,kivánok pontsítani.Ezt irtad: Ha mindenkit kizárunk a bűne miatt a gyülekezetből, -mert attól fog észhez térni, akkor marad ott valaki?
Erre irtam hogy nem marad üresen a gyülekezet.Még egy gondolat,amiér valaki kivan zárva valami olyan bünér,azért részt vehet az összejöveteleken.
Ha véletlenül férreértettél ezért irtam ezt a hozzászollást
Tibi

 :044: Szia Tibor és köszönöm, hogy helyre igazítottad magad. Előfordul, hogy eltévesszük. Nos, akkor most elmagyarázom, hogy mire írtam, ha minden bűnöst kizárnának a gyülikből, kik maradnának ott? Minden ember ó testben van és ki ezt, ki azt, de követ el bűnt. Nos, ha felveszünk egy álarcot a gyüliben, mert azt tudjuk hogyan kell, és mindenki azt hiszi rólam, milyen nagyon alázatos vagyok. Senkit nem bántok, senkivel nem vagyok haragba, ott ülök és jól elvagyok. Te azt látod, milyen szent életű vagyok, közben meg lehet még irigykedsz is kicsit rám. Hát ne tedd, mondanám, mert igaz a gyüliben álarcban ülök, de a környezetemben már nem. Sőt a mellettem ülő tesómnak kipletykállak. Te nem tudsz róla, mert diszkrét a tesóm. Ott előjön belőlem az, ami a tesóban, aki a gyüliben nem marad álarc mögött. Pletykált csendben valakinek az egyik tesóról és az kiderült. A tesó nem tudott álarc mögött maradni és kikelt magából, indulatos lett. Ordítozott a pletykálóssal mindenki előtt. Ki volt a látványosabb? Ki volt álarc mögött? Ki követett el nagyobb bűnt? Igazság szerint mindenkit ki lehetne zárni a gyüliből valamiféle bűne miatt. Van valóban helyzet amikor azt a szigort kell alkalmazni, amit nagyika ír, de vigyázni kell nagyon. Ahogy írja, nem azonnal küldenek el, zárnak ki a gyüliből. Az nem kizárás Tibor a gyüliből amit te írtál, csak részleges eltiltás dolgoktól. Áldott napod legyen!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: horvathtibor - 2009 Április 04, 08:37:40
Drága Mária
Igazad van,azok a személyek,akik kivannak zárva,nem még vannak a gyülekezeti könyvbe nyilvántartva,nem köszöntik öket.De azért az az ember is jöhet a gyülekezeti alkalmakra.Ha felmerül a kizárt tagba,hogy elakarja rendezni a helyzetét,az is lehetséges.Természetes, hogy Romániának a Moldvai részébe a testvérgyülekezetbe egy törvény van,hogy ha valaki elválik más ok miatt,mind a paráznaság,azt kizárják és soha többé nem veszik vissza.Egy feltétel van ott is,ha kibékül a feleségével és újból összeházasodik vele.Aki paráznaság okáér vált el megvan engedve neki,de ahogy újból házsodott,kizárva marad addig,ameddig él a volt felesége.Ez Bibliai.De megjegyzem,látszik az ott élő testvéreknek a szelemi fejlödésük,mert semmi képp nem alkusznak meg a bünnel.Mivel tudják a testvérek az én álapotomat,meglátogathatom az ottani testvéreket,de semmihez sincs jogom,mind amellett,hogy én nem a saját fejemtől váltam el és újból nösültem.Én tiszteletbe tartom az ők döntésüket és azt mondom:Helyesen cselekszenek velem,mivel engem se tartanak kivételnek.De megistételem:Ha egy gyülekezetben megtürik a bünt, az egyiknek elnézik,mivel egy nagy személy,a másiknak nem,mert egy egyszerü tag,ide érünk,hogy a gyülekezet nem fejlödik,hanem haldoklik.Sajnos és ijenkor ki a hibás? Nem más,mint akik szemet hunynak bizonyos bün felett és alázatoskodnak.Ez az Úr elött nem kedves és kárára van egy gyülekezetnek és maga az Úr gyermekei gyaláztatnak ezekér a dolgokér a világ elött.
Tibi
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Epafras - 2009 Április 04, 08:55:17
Kedves Epafras

Én ezt nagyon nem tartom helyesnek - ha egy "lelkipásztor", akinek Isten által vezetettnek kell lennie, ilyen bizonyságot tesz. Remélem nem értesz félre - és ismered a véleményemet, látásomat ezügyben, úgy a népegyházi kérdésben is. Nem vallom, hogy van tökéletes gyülekezet - mint ahogy nem volt régen sem, csak olvasd el a Korintusi levelet, hajmeresztő - ami ott zajlott. Paráznaság terén meg olyan, ami még a pogányoknál is megütközést váltott ki - mégis a megszólítást figyeld meg a levél elején.
Hogy látod ma a válásodat?
szeretettel SándorKedves Sándor!
Ha már igy nekemszegezted a kérdést elmondom,hogy négy éve váltam el.Magunkról csak annyit,hogy mind a ketten gyülekezetbe járó megtért keresztények voltunk,és gyülekezetben tartottuk a mennyegzőnket.
Röviden csak annyit,hogy még házasok voltunk mikor a feleségemben egy gyermek fogant egy idegen embertől.
Ennek ellenére kértem, hogy maradjunk együtt de ő elment.Most Németországban él egy másik férfival aki nem a férje.
Ma visszatekintve úgy látom,leszögezve,hogy soha többé nem akarok elválni mert nincs annál szörnyübb dolog,mégis nagyon sok dolgot nyertem vele. Láthatom hangsúlyosan az Úr megtartó és felépitő szeretetét és kegyelmét az életemben.
Már irtam hogy egy hivő ember számára a válás mindig azt jelenti, hogy valamit nem jól csináltam,nem vettem észre azt a szükséget amiben a másik volt.Hogy megértsétek,hogy mi az elválás azt a példát szokták emlegetni,hogy mikor megházasodunk olyan mintha két papirlapot ragasztanánk össze annyira hogy nem is lehet látni a toldást. Ha elválunk
csak úgy tudunk kettőt csinálni hogy széttépjük.
Az Úr kegyelme,hogy ezt a nehéz dolgot föl tudta használni arra hogy találjak egy szolgálatot amit felekezeti kötöttség nélkül tudok csinálni.Egyre nagyobb kapuk nyilnak ki ez ügyben.Nagyon sok testvért megismertem,közülük több a barátom is lett és mindig újabb lehetőségek adódnak.
Szeretettel:Epafras
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 04, 09:03:12
Az gyülekezetek annyira különbözőek, hogy nehéz összeegyeztetni a fogalmakat, a kultúrát. Mi például nem vezetünk semmi könyvet arról, hogy ki tagja a gyülekezetnek és ki nem. A gyülekezethez való tartozásunkat a hozzáállásunk határozza meg: akarok része lenni azoknak a céloknak, amelyekre a gyülekezet elkötelezte magát, vagy nem. Ez működik magától, legalábbis nálunk.
Ezt csak azért írtam, mert szeretnénk egyeztetni a gyülekezet felépítését, "szabályit", de ez nem egyszerű, hiszen más vérmérsékletüek vagyunk, mások a helyi célok és sokszor mást tartunk fontosabbnak. Azt gondoljuk, hogy az igazság "nálunk van", mert eddig működött, vagy bejött, de újra és újra észhez kell térnünk: az igazság az nem tények halmaza, hanem egy személy, akit nem lehet kisajátítani.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 04, 09:07:29


Kedves Sándor!
Ha már igy nekemszegezted a kérdést elmondom,hogy négy éve váltam el.Magunkról csak annyit,hogy mind a ketten gyülekezetbe járó megtért keresztények voltunk,és gyülekezetben tartottuk a mennyegzőnket.
Röviden csak annyit,hogy még házasok voltunk mikor a feleségemben egy gyermek fogant egy idegen embertől.
Ennek ellenére kértem, hogy maradjunk együtt de ő elment.Most Németországban él egy másik férfival aki nem a férje.
Ma visszatekintve úgy látom,leszögezve,hogy soha többé nem akarok elválni mert nincs annál szörnyübb dolog,mégis nagyon sok dolgot nyertem vele. Láthatom hangsúlyosan az Úr megtartó és felépitő szeretetét és kegyelmét az életemben.
Már irtam hogy egy hivő ember számára a válás mindig azt jelenti, hogy valamit nem jól csináltam,nem vettem észre azt a szükséget amiben a másik volt.Hogy megértsétek,hogy mi az elválás azt a példát szokták emlegetni,hogy mikor megházasodunk olyan mintha két papirlapot ragasztanánk össze annyira hogy nem is lehet látni a toldást. Ha elválunk
csak úgy tudunk kettőt csinálni hogy széttépjük.
Az Úr kegyelme,hogy ezt a nehéz dolgot föl tudta használni arra hogy találjak egy szolgálatot amit felekezeti kötöttség nélkül tudok csinálni.Egyre nagyobb kapuk nyilnak ki ez ügyben.Nagyon sok testvért megismertem,közülük több a barátom is lett és mindig újabb lehetőségek adódnak.
Szeretettel:Epafras

Nagyon dicséretre méltó, hogy nemcsak a feleséged hibáztatod a válásért, hanem felismerted, hogy lehetett benne részed neked is, hiszen egy kapcsolat, mindig két félből áll. Itt kezdődik el az igazi helyreállás és így az igazaknak ez is a javára fog válni...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 04, 10:38:16
Zarándok testvéremtől:  Ezeken, a fegyelmi eljárásokon most még lehet jókat derülni… mert kegyelem ideje van, és a betű öl.
A fórumra nagyon sokan járnak ezért szeretnék úgy kérdezni , írni hogy senkit ne vezessek félre. A legfontosabb hogy Atyánk letekint és csendben figyel bennünket és remélem helyre igazít " mert sok tanácsos által tartatik meg a nép" .Minden igével egyet értek amit leírtok az alkalmazása érdekel, ez a fontos nekem. Halálosan komoly hiszen nem a mi vérünk folyt nem is lett volna elég érte másnak kellett ezt megtenni. Hibátlan szeplőtelen bárány Jézus vére. Igen kedves testvéreim Krisztusban, levetett saruval közeledjünk ha igéket idézünk, hiszen  Isten szava: ti is tudjátok. Egy parázna nő a kútnál megjelenik, Jézus vizet kér tőle, / nagyon bűnös volt/ mégis
helyre állította. Nem beszélt vele? A kicsi Zákeus? Nála evett, vele? Egy királynak a papjai vagyunk de neki joga van számon kérni bennünket.
Ne felejtsük el, abban az időben egy városban hány gyülekezet volt? Most 2009- ben Budapesten szerintetek mennyi? Én nem tudom.Melyik közösség a gyülekezet? Biztosan tudod hogy ahol te vagy ott Jézus Krisztus az Úr? A Szent Szellem vezet? Atyámfiai férfiak, ahány közösség, annyi tanítás, közben várjuk vissza a királyt. Én keveset tudok, de kérlek benneteket, Irgalmasságot, nem kegyetlenséget. Új gondolatokat ne tegyünk hozzá, hiszen az írás nem tért ki minden részletre. Minden közösség hoz újabb /alkalmazást, liturgiát, szokást/.
Ha ma valaki figyel a bizonyságra hova küldöd ha más városban lakik? Egy paráznáért tudnánk az életünket adni? Tudom megtette a Mester. Meddig kell gondozni az ilyen bűnösöket és hogyan? A cél a helyreállítás!

Szeretettel: Miklós tv.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 04, 10:47:15
A kizárás azt jelenti,hogy nincs meg a jogod,hogy Úr vacsorából részesülj,zárt orákon(Testvéri orákon) nem vehetsz részt,nem szolgálhatsz igével a gyülekezetben és kezdő és záró imát nem végezhetsz.Amit tehetsz:Látogathatod a nyilt gyülekezeti alkalmakat,közös imába részt vehetsz.
A testvéreknek meg nagy felelőségük,hogy buzdítsák abba,hogy a kizárt személyek tudják rendezni a bünüket.Természetes,hogy a véntestvérek a gyülekezetből tehetik fegyelem alá is,ami nem más,mind egy figyelmeztető.A fegyelem alá tét is olyan mind a kizárás,csak ha nem halgat a figyelmeztetésre,utánna következik a kizárás.
Remélem elég világos voltam
     Kedves Tibor testvérem !
Köszönöm  világosan  írtál értem de én is ezt inkább fegyelmezésnek gondolom ahogy Mária írta.
                                                                Szeretettel :Miklós tv.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 04, 17:12:27
Kedves B.Miklós

Gyakorlatba átültetve a következő módon szeretném szemléltetni a kiközösítést, mint a fegyelmi eljárás egyik legmagasabb fokát a Gyülekezetben.

Valaki elbocsájtja feleségét paráznaság okán kivül és mást vesz el házasságtörő

Hogy a topic témájánál maradjunk, vegyünk egy hívő házaspárt akik újjászületett keresztények.

A férj beleszeret egy nőbe aki a feleségétől fiatalabb csinosabb. ..
A helyzet odáig fajul, hogy a férj, a megcsalt feleség akarata ellenére, (testvérek és barátok intéseit is figyelmen kívül hagyva) beadja a válókeresetet, különválik a feleségétől, egy másik városba költözik, és összeáll az idegen nővel.
Mivel keresztény hitét továbbra is gyakorolni akarja, felkeres egy testvéri közösséget, ahová beépül, és aktívan részt kezd venni a gyülekezet életében. (Istentiszteletre, imaórákra jár rendszeresen, tizedet fizet, és adakozik stb.)
Mivel jól tudja hogy a gyülekezetekben nem megengedett együttélési forma az élettársi kapcsolat ezért igyekszik törvénytelen kapcsolatát a házasság törvényes eszközével szentesíteni.
A gyülekezet vénéivel dolgát megbeszéli, de az előző házasságát amit felrúgott titokban tarja. (esetleg hazugsággal takargatja.) Megállapodásra jutnak és az esküvő napját, kitűzik.

De az eset kitudódik, és a gyülekezet vezetőségének tudomására jut a férfi házasságtörése.
Most mi a teendő ebben az esetben?

Két dolgot tehetnek.
Az első: A gyülekezet vezetői szembesítik a férfit vétkével, és kérik térjen jó belátásra, küldje el a nőt akivel házasságot tőrt ,és menjen vissza a feleségéhez, aki kész megbocsátani neki. Ha enged az intő szónak és megcselekszi azt, Istennel való kapcsolata és az üdvössége helyreáll, mivel tanúságát tette a bűnbánatának.

De ha nem enged, az illetékes gyülekezeti elöljáró hirdesse ki a férfi vétkét, és kérje meg a gyülekezet tagjait határolódjanak el tőle. Úrvacsorai közösségben vele részt ne vegyenek.                   

Ha e szankciók után a házasságtörő férfi szégyenét lelkiismereti furdalását tovább magában hordozni nem bírja és bűneit megbánva enged a presbitériumi vezetésnek bűnei bocsánatát nyeri, vétke eltöröltetett.

De ha ezek után se enged és fittyet hány a teljes gyülekezet intésének, (de elvárja hogy őt mégis teljes értékű gyülekezeti tagként kezeljék,)  akkor ki kell hirdetni a szentek közösségében, hogy egy közönséges, csaló, házasságtörő férfival van dolga a gyülekezetnek és vele senki semmilyen fajta testvéri kapcsolatot ne tartson.
A gyülekezet vezetésének további dolga annyi, hogy zárják ki őt a közösségből!

Az intések kezdetétől a teljes kizárásig fokozatokon kell, hogy átmenjen a vétkes hívő, időt adva neki a bűnbánatra! Ezt a fegyelmi eljárást  a Szent Szellem kell, hogy vezesse, az Írással harmóniában!

Hogy mi lesz a további sorsa?

Tetszik nekem Sándor fogalmazása:  Aki Isten gyermeke, nem tud gyülekezet nélkül lenni - ezért vágyik vissza, várja a szabadulást attól, ami kirekesztette. Aki nem Isten gyermeke - az pedig legyint, szitkozódik és nagy haraggal elmegy a kárhozatba.

Ha mindazt megteszi a gyülekezet amit a szentírás tár elé mint járható utat mentes annak a férfinek a bűnétől, és vére rajta.

Második lehetőség. Mivel a gyülekezet úgy kezdi őt számon tartani mint szorgalmas becsületes jóra való ember, aki a közösség munkáját  építi és anyagilag is támogatja, (nem kis összegekkel) ezért szemet hunynak vétke felett, továbbá magukban ekképpen vélekednek:
nem vagyunk tökéletesek és Isten kegyelmes, nagy az ő türelme és a szeretet sok vétket elfedez,  és e miatt nem hajlandók meginteni a Szellem és az Írás útmutatása szerint, hogy jó belátásra térvén lelkét a kárhozattól megmentsék: utat készítenek számára a pokolba.

Azzal pedig, hogy a házasságtörő parázna kapcsolatra a vének áldásukat is adják, saját kezükkel vetik a gyehennára!

Ha ezt mondom a hitetlennek: Halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen: az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg.
De ha te megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlenségéből és gonosz útjáról: ő az ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet. (Ezékiel 3;18-19)

Jézus Krisztus tegnap ma és mindörökké ugyanaz

Ámen

Az Úr legyen veletek és őrizzen meg titeket.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 04, 20:04:14
Nem tudom, szerintem ilyen nincs... Bocs nagyika szép a történet és ahogy előadtad és levezetted nincs benne hiba mondhatnám tökéletes, de az élet nem ilyen. nem hiszem el, hogy valaki ott hagyja a feleségét, az nem lesz egy ilyen lelkiismeretes szolgálatkész ember... ha mégis Istennek gondja van rá, hogy hamar lebukjon, mert "a bűnösök nem állhatnak meg az igazak gyülekezetében...
Ezért nem lehet egy példa alapján levezetni egy ilyen eljárást, mert a valósághoz nem csak a biblia kell, hanem Isten Szelleme is. Emberileg én is tudok olyan történetet mondani, amit az ige fényébe nem kérdőjelezhetsz meg, mégsem állja meg a helyét (sőt mondtam is egy hasonló igazi történetetcsak épp a fordítottját).
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 04, 20:30:45
Kedves tothg.
Egy kissé kapkodtál válaszoddal.

Személyesen ismerem ezt az embert. Első feleségét terrorban tartotta...
Majd faképnélhagyta roncsként...
Egy új gyülekezetbe ment...
Új felesége van
Vállakozó...
Sokan szeretik...
Mert "szorgalmas becsületes és jóravaló embernek látszik aki adakozik is rendszeresen"...
 :(

üdv:n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 04, 21:44:10
Kedves zarándok  testvérem !
Nagyon szomorú történet. Fegyelmeztétek, elment nem ti zártátok ki a közösségetekből.
Ismétlem nem az igét tagadom! Volna néhány kérdésem. Hogy van az elhagyott testvérnő , a gyermekek / ha van/ ?
Írtad romokban. Őt / őket/ hogyan gondozzátok? Aztán kapcsolódik az utóbbi válaszomhoz. Hogyan gondozzátok a
parázna férjet? Elmentek utána?A ti közösségetek vezetője megbeszéli a másik vezetővel a történteket?
 Abban a közösségben mindenki befogadja a történtek ellenére? Melyik közösség a gyülekezet? Az előző levelemben sok
kérdést nyitva hagytál most remélem válaszolsz rá .Köszönettel : Miklós tv. :08:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 04, 22:21:26
Kedves tothg.
Egy kissé kapkodtál válaszoddal.

Személyesen ismerem ezt az embert. Első feleségét terrorban tartotta...
Majd faképnélhagyta roncsként...
Egy új gyülekezetbe ment...
Új felesége van
Vállakozó...
Sokan szeretik...
Mert "szorgalmas becsületes és jóravaló embernek látszik aki adakozik is rendszeresen"...
 :(

üdv:n7

Bocs, a másik oldalt nem akartam megemlíteni, de te kihúzod belőlem. Ide másolom a hozzászólásom egy részét és folytatom ott, ami egy kicsit kellemetlen:

 ...valaki ott hagyja a feleségét, az nem lesz egy ilyen lelkiismeretes szolgálatkész ember... ha mégis Istennek gondja van rá, hogy hamar lebukjon, mert "a bűnösök nem állhatnak meg az igazak gyülekezetében..." (Biztosan te is ismered ezt az igét)
Ha mégis, akkor nem igaz az ige, vagy egyszerűen nem tud működik Isten Szelleme abban a gyülekezetben, és tényleg csak a betű alapján vezetik a gyülekezetet...


Adj hálát az Úrnak, hogy egyáltalán kiderült, hiszen ennek fényében nem biztos, hogy figyelemre méltó példa volt, inkább kegyelem.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 04, 22:24:12
Ha már a történetekről van szó...

Ismerek egy bukott pásztort személyesen. Több évvel ezelőtt az Úr egy gyülekezet vezetésével bízta meg. De egy óriási tragédia történt a gyülekezetében. A felesége aki dicséretekben is szolgált, házasságtörést követett el ellene még hozzá a saját apósával.

(Szeretném előre leszögezni. Saját szememmel láttam, és saját szájából hallottam.)

Ezt a pásztor nem tudta lenyelni. Az Úr ellen gerjedt haragra. Elhagyta Őt és a kis közösséget is. Az alvilágból tért meg valamikor. És oda is ment vissza. Kábítószer, utcanők, pénzbehajtás…De már sokkal keményebben...
Hosszú évek teltek el így…
Láttam őt és a társaságot is amiben mozog. Amolyan sötét fickók kiket a filmeken is láthattál már.

Idővel beférkőzött egy kis közösségbe. Mindenki tudta ki is ő valójában. De megengedték neki hogy oda járjon. És járt is. Anélkül hogy szívéből megtért volna. Teltek a hónapok
De továbbra is egy kettős életet élt. Paráznaságban és egyéb súlyos bűnökben. Kérdeztem az odajárókat miért álltok vele szóba? Miért engeditek be?

Majd meg fog térni! Majd meg fog térni! Közel van hozzá! - Volt a válasz.
De már hónapok óta ezt mondja és semmi változás! Ebből baj lesz! – Feleltem

Ahogy telt az idő, a rossz társaság elkezdte megfertőzni a jó erkölcsöt….
Először a kis közösség vezetőjének szűz leánya lett az áldozat. Bűnbe vitte…
Majd kikezdett a feleségével, de őt még idejében rajtakapta a férj!
Kegyetlen verés lett belőle…

Tovább nem folytatom a kedves olvasóra, bízom mi is a történet folytatása…

Nem okosabb és bölcsebb egyikőnk se az Úrtól. Ha Ő a kiközösítést javasolja akkor azt is kell tenni.  Oka van rá…
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 04, 22:36:19
Ircsi irta:
Ebben az igeszakaszban nem a pogányokról van szó hanem a gyülekezetbe járó tagról aki tagja a szent közösségnek.Ha valaki többszőri intés ellenére nem fogadja el a segítséget, és meg akar maradni bűnében, a gyülekezet megszakította vele a közösséget. Aki ragaszkodik a bűnhöz, azzal nem vállalhat közösséget Isten gyülekezete. Ellenben ha később megtér, visszatérhet a közösségbe, újra azzal az elhatározással, hogy szentül, tisztán akar élni. Mindazok, akik az gyülekezethez tartoznak, harcolnak a bűnök ellen. Keresztény nem élhet kettős életet. A  gyülekezet sem adhat helyet bűnösöknek, akik nem akarnak megváltozni.

Ime kedves tothg. és B Miklós egy rövid kommentár. Tessék leülni tanulni !   :08:

n7

Mivel privát levelemre nem kaptam értékelhető választ a "krisztusi" hangnem ellenére válaszolok:
Szívesen tanulok, nem vagyok nagy szolgáló, aki mindennek a birtokában van, csak érthető tanulni valót várnék, mert ennek a hozzászólásnak itt se füle, se farka, nem értem mit kellene tanulnom belőle. Ha visszanézed egypár hozzászólás már elhangzott, lehet, hogy már másról beszélünk és azért nem értem...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 04, 22:38:02
Ha már a történetekről van szó...

Ismerek egy bukott pásztort személyesen. Több évvel ezelőtt az Úr egy gyülekezet vezetésével bízta meg. De egy óriási tragédia történt a gyülekezetében. A felesége aki dicséretekben is szolgált, házasságtörést követett el ellene még hozzá a saját apósával.

(Szeretném előre leszögezni. Saját szememmel láttam, és saját szájából hallottam.)

Ezt a pásztor nem tudta lenyelni. Az Úr ellen gerjedt haragra. Elhagyta Őt és a kis közösséget is. Az alvilágból tért meg valamikor. És oda is ment vissza. Kábítószer, utcanők, pénzbehajtás…De már sokkal keményebben...
Hosszú évek teltek el így…
Láttam őt és a társaságot is amiben mozog. Amolyan sötét fickók kiket a filmeken is láthattál már.

Idővel beférkőzött egy kis közösségbe. Mindenki tudta ki is ő valójában. De megengedték neki hogy oda járjon. És járt is. Anélkül hogy szívéből megtért volna. Teltek a hónapok
De továbbra is egy kettős életet élt. Paráznaságban és egyéb súlyos bűnökben. Kérdeztem az odajárókat miért álltok vele szóba? Miért engeditek be?

Majd meg fog térni! Majd meg fog térni! Közel van hozzá! - Volt a válasz.
De már hónapok óta ezt mondja és semmi változás! Ebből baj lesz! – Feleltem

Ahogy telt az idő, a rossz társaság elkezdte megfertőzni a jó erkölcsöt….
Először a kis közösség vezetőjének szűz leánya lett az áldozat. Bűnbe vitte…
Majd kikezdett a feleségével, de őt még idejében rajtakapta a férj!
Kegyetlen verés lett belőle…

Tovább nem folytatom a kedves olvasóra, bízom mi is a történet folytatása…

Nem okosabb és bölcsebb egyikőnk se az Úrtól. Ha Ő a kiközösítést javasolja akkor azt is kell tenni.  Oka van rá…


Erről beszéltem, ennyit a gyülekezet vezetéséről...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: erdei - 2009 Április 05, 07:44:02
Kedves Nagyika7!

Szerintem az a "pásztor" akiről írtál, soha nem volt "megtérve".
Ebből fakad, hogy nem az Úr bízta meg a nyájnak a vigyázására.
Rengteg igét írhatnék, ami ezt alátámasztja.
Abban is biztos vagyok, hogy ennek voltak jelei, csak nem vették észre, vagy nem akarták észrevenni a gyülekezetében. A közösségekben, mindenki felelős mindenkiért, nem csak a pásztor, hanem "mindenki" felelős!
Persze lehet szídni, meg mindenféléket mondani a "vezetőkre", de ettől még nem változik a felelősségünk, még értük is. /nem csak magunkért vagyunk felelősek/
Az Úr szemében nincs különbség, pásztor, tanító, evangélista, vagy apostól között. Mindenkinek meg van a lehetőség arra, hogy komolyabb tisztséget töltsön be, sőt az erre való törekvés, helyes dolog.
Ami az ilyen esetben való kiközösítést illeti/amit az asszonyka tett/. Én azt gondolom, hogy nagyon meg kell fontolnia a gyülekezetek vezetésének, hogy mit tegyenek. A leg jobb, ha személyesen kérik az Úr vezetését ebben az esetben is.
Lehet, hogy ő maga is áldozat, és ténylegesen megbánta amit tett.
 :044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 05, 10:13:39
Nem okosabb és bölcsebb egyikőnk se az Úrtól. Ez egy igaz állítás!
Kedves zarándok testvérem! Az eredeti gondolatot idézném ismét.Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg õt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettõt, hogy két vagy három tanú vallomásával erõsíttessék minden szó.Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen elõtted olyan, mint a pogány és a vámszedõ. (Máté 18;15-17) Írtad hogy atyafiakról van szó igaz de olvasom a megoldást is benne. A helyre állítás a cél. A lemondást látom az emberről.Az igében nem így olvastam , utógondozásra van szüksége , sok elesett testvérnek.Te is a leírt történetben:ha ismerném őket megszámolhatnám.
Szerintem sok személy beleértve a gyermekeket ,rokonokat stb. Óriási  munka ezért idézném Erdeit: mindenkire szükség van.
Atyánk vigyáz az Ő népére mindennel ellátja hogy szabályosan tudjon küzdeni a bűn ellen. A megelőző intézkedésekről. Miért hatalmasodnak el a vétkek?
Mát. 5,23
Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:
Mát. 5,24
Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.
Úgy működik a közösségünk ahogy Ő mondja? Ki tudod zárni a gyülekezetből hogy vágy legyen benne a visszajövetelre? Nézd meg az ige gyülekezetet ír.
Kedves igen tisztelt szolgatársaim akik önként Atyánk iránt érzett hálából, szeretetből, hódolatból engedelmeskedünk neki hogy gyönyörködjön
bennünk. Értékelve azt hogy nekünk Ő sok bűnt elengedett,nem teszünk meg mindent hogy haza találjon a testvérünk. A pokol:nem nekünk készült.
Mát. 25,41
Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.   A Mester nem arra tanít hogy állhatatosak legyünk ebben a dologban is. Ma is egy ország ,egy gyülekezet de sok közösség van. Igaz ez?
Ezen a fórumon is sok vélemény elhangzik egységes? A betű eligazít bennünket melyek azok a területek ahol halál van ,a szellem pedig elvezet,
igazít, tanácsol, egy szóval életet ad. Nem csak a házasságtörésről van már szó ti is tudjátok.  :(Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 05, 21:28:27
Isten az Őt szeretőknek a házasságban egy olyan ajándékot készít, amit a pogány, vallásos és hitetlen, álmegtért soha nem fog megtudni, vagy megtapasztalni. Egy olyan egymást szeretést, olyan összetartozást, ami összeszerkeszti őket, ketten lesznek egy testté, teljesen kiegészítik egymást. Nincs semmi kétségük, Isten ajándéka ez. Nem a szabály, vagy törvény tartja vissza őket, hogy ne törjenek házasságot, hanem teljesen világos nekik, hogy bármi kevesebb, mint az egymás szeretete. A szenteknek nem szabály, hanem az igazság törvényének, szabadság ajándékának gyermekei a bún teljesen értelmetlen és nagyon nevetséges butaságának tudatával értékelik a helyzetet.
Mikor valamelyik testvérnek (idézőjelben) - házasságtörés a búne, komolyan kell venni. Ha nem érti, és nem fogja fel - a bajt, segíteni kell neki, beszélgetni - ha igényli, még imádkozni is kell, hogy adjon a mi Urunk bűnlátást neki. Nem test és vér ellen van tusakodásunk.
Nem lehet "semmit" se csinálni - mert egy nagyon rossz bizonyság és fertőz, a paráznaság lelke, annak kisugárzása, hatásai semmiféleképpen nem lehetnek a gyülekezetben. Pál is szóvá teszi az 1.Kor-ban, és a 2.Kor már nem is említi. A szentek hallgatnak az igére.
Sok minden kötöz mindannyiunkat - a szabadításunk, megszentelődésünk egész életünkön végig tart.
Nem törvény miatt kell lépni. Azt kell tenni, ami épít és vigyázni Isten gyülekezetére, ami Isten dicsőségét kell hirdesse. Nem lehet menyasszony - aki ide-oda kacsingat, nem lehet kompromisszum. A parázna egy nagyon szerencsétlen nyomorult. Nem bűntetést érdemel, hanem szabadításra van szüksége. Igy kell kezelni - de ha nem kell neki, el kell küldeni.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 05, 21:45:48
Kedves Miklós és Gábor
Ez ügyben úgy látom, most nem tudunk közös nevezőre jutni. Talán egyszer majd máskor.
Úgy érzem, mintha nem is egyről beszélnénk. Így nincs értelme.
Nem feszegetem tovább…
Miklós 113. hozzászólásodban nekem fűzött kérdéseidre nem kívánok választ adni. Személyes okok miatt.


De minden más kérdésetekre választ adtam. Még Gábornak is.  Keressétek meg a hozzászólásaim közt, és meglátjátok ott lesz.

További jó fórumozást kívánok.

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 06, 07:26:19

...De minden más kérdésetekre választ adtam. Még Gábornak is.  Keressétek meg a hozzászólásaim közt, és meglátjátok ott lesz.

További jó fórumozást kívánok.

n7


Vicces vagy... Nem az volt a kérdés, hogy adtál-e választ, hanem, hogy miről beszéltél olyan kioktatóan. ...de nem baj, neked is jó fórumozást.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 06, 10:27:42
Kedves Miklós és Gábor
Ez ügyben úgy látom, most nem tudunk közös nevezőre jutni. Talán egyszer majd máskor.
Úgy érzem, mintha nem is egyről beszélnénk. Így nincs értelme.
Nem feszegetem tovább…
Miklós 113. hozzászólásodban nekem fűzött kérdéseidre nem kívánok választ adni. Személyes okok miatt.


De minden más kérdésetekre választ adtam. Még Gábornak is.  Keressétek meg a hozzászólásaim közt, és meglátjátok ott lesz.

További jó fórumozást kívánok.     

n7

               Kedves zarándok testvérem!
Atyánk nem erre tanít bennünket. " nem vagyunk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi ..."  Amit Isten elkezdett azt be is fejezi "
Akár velünk vagy nélkülünk. Nem fórumozásnak veszem / ez alatt sem tudom mit értesz/ hanem  lehetőséget arra hogy akár
ilyen módon is  áldást , életet kaphasson valaki ha csak egy is akinek Atyánk küldi. Ha kardot rántottál legyél férfi annál is inkább
mert ez nem a tiéd amíg a földön vagy a betű szerint kell használnod. Azt gondolom nem csak öl a kard ,hanem elevenít is életet ad.
Ne futamodj meg ha nem tudsz válaszolni az nem szégyen közöttünk, én sem tudok ezért kérdezek. A személyeskedésről pedig annyit
hogy nem tudom mi volt zavaró számodra. Nem kértem neveket  :nem: természetesen nem is fogok nekem úgy sem mond sokat.
Tudtommal megoldásokat kértem hogyan oldjátok meg azt hogy ne közösségből hanem a Gyülekezetből zárjátok ki a megátalkodott bűnöst.
Valamelyik gondolatodra szeretnék még utalni tudunk egymástól tanulni szeretetben ha egymást különbnek tartjuk, így legyen Ámen.  :kereszt01:

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 06, 10:53:23
Sándor írta:Igy kell kezelni - de ha nem kell neki, el kell küldeni.
Kedves Sándor testvér igazad van egyet értek amit leírtál  de hová küldöd és mit csinálsz vele ,velük utána.
Tudod nem csak a paráznaságról ír így az ige.Tehát óriási munkáról írsz amit fel kell ismerni majd végig járni
szabályosan az ige szerint majd a végleges döntést meghozni. Aztán gondoskodni azokról a munkásokról
akik ezt megfelelő Szellemi/Lelki/  ajándékkal tudják kezelni. Érted a kérdésem ? Mekkora a baj ? Mit akar megvilágítani Atyánk.
Lehet lerázni magunkról majd a Szent Szellem elvégzi.Ő mindig végzi és mi tesszük? Ha igen akkor te tudod .
Írd ide nekem hogy én is tudjam.Vagy kérjük Őt jelentse ki .Ne találjunk ki más nyelvezetet amit senki sem ért.
Még az sem aki mondja.Még egy gyermeknek  is világos legyen .Szeretettel : Miklós tv. :05:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 06, 11:22:11
Kedves Miklós,

Alapvetően az a baj, hogy beleugrottunk a közepébe - az alaphelyzet, háttér és igei üzenetek (ebben a kérdésben) komoly tanulmányozása helyett.
A szeretet alatt nem egy hamis romantikát - egy olyan ökumenikus szentimentális tévelygést kell érteni, hanem ami használ. Amikor a paráznaság lelkülete, annak kisugárzása (tudod önigazolást, cinkost keres, van egy hangulata - amit közvetít) - nem fertőzhet a gyülekezetben. Ennek a bűnnek is ura van, aki indítja az áldozatát, hogy meg ne tudja - milyen az igazi. A gazdája - szellemi hatalmasság - erősebb az embernél. Nem tudjuk legyőzni - hanem a mégerősebb védelmébe, vezetésébe tartozva megyünk a cél felé.
Az elküldést szó szerint értem - ha nem kell neki szabadulás, ha magyarázkodik, védi amit csinál és jónak tartja, hogy issza az ördög poharát is - nem szabad asszisztálni hozzá. Nem szeretet az, hanem egy nagyon cinikus, nagyon gonosz mellébeszélés - ami semmiképpen nem használ a bűnben vergődőnek. Nem üldözzük, nincs inkvizició - hanem megkérjük, hogy az Isten igazságában gyönyörködő, Őt Urának valló közösséget ne háborgassa, ne bomlassza. Rossz bizonyság a keresőknek is, a kicsinyeknek is - ha egy ilyen szoknyapecér otthonosan mozog a hegyen épült városban. Moábita került a Szent Sátorba. Vigyázni kell. Nem ítélkezés ez - hanem a gyülekezet céljának, üzenetének tisztaságára való őrálló feladat.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: NagyGabi - 2009 Április 06, 11:58:21
Uram Isten!!!!!!!!!!!!!  :pityereg: :pityereg: :pityereg:

Köszönöm Neked drága Istenünk, hogy Te vagy a Jó Pásztor, aki utánnamész a te eltévelyedt juhaid keresésére, hogy te kihúzol minket a gödörböl, ha abba saját ostobaságunkból beleesünk, hogy te azokat a kezeidet nyújtod felénk segítségül, amibe saját bűneinkkel, MI ütöttünk lyukakat...Szent Istenünk!!!!! Segíts Nekünk is utánnamenni az elkóboroltaknak, szeretetet gyakorolni azokon akik ellenünk vétkeznek, imádkozni azokért, akik minket zaklatnak...Nem ítélkezni mások felett, hanem kegyelmet gyakorolni, és megbocsájtani, ha kell 77-szer is, ahogy azt Te tanítottad. Mert Te magad vagy a Szeretet, és amig élünk, addig ha el is tévelyedtünk volna Te tőled, megvakulván, megsüketülvén újra a sátán hazugságaitól...VAN esélyünk visszatérni te hozzád. Mert Te Istenünk KEGYELMES ÚR vagy, SZENT ÉS IRGALMAS ISTEN!!!!!!!!!

Bocsásd meg a mi bűneinket ÓÓ, URUNK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! És segíts nekünk észrevenni ha testvéreink meginognak, és azonnal oldalukra állni...Imával, odafigyeléssel, türelemmel, meghallgatással, Szeretettel és Kegyelemmel segíteni azt, aki csak éppen visszatérőben van a disznók vájújától, ahová elcsalta őt az ördög...

A Mi Kegyelmes, Szabadító, Szerető Urunk, a názáreti Jézus Krisztus nevében ÁMEN!!!!!!!!

Köszönöm, hogy Te visszahoztál engem is onnan...Dicsőség a Te Szent Nevednek Örökké!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 06, 14:05:19
  Nagy Gábor szerint:  :ima05:  Szerintem is jó hozzáállás. Ámen!
Sándor testvérem! Jézus Krisztus azért halt  meg hogy megbékéltessen az egyedüli Szent Istennel.
azokat akik befogadják Őt.  Ezért kellett megszületni testben mert csak Ő tudta ezt megtenni.A megváltásnak az elfogadásához
előbb  meg kell ismerni. Ezt azokra bízta akik már újjászülettek és önként szeretetben vállalják . Ha pedig  valamit nem értek
szerinted  akkor kezd el lehet hogy mások is épülhetnek belőle. Legyen benne természetesen a Szent Szellem/ Lélek/ tanítása.
Nagyon leragadtunk a házasság törésnél , vedd azt is kérlek figyelembe hogy az intés, fegyelmezés, elkülönítés, kizárás, bűnei körül vagyunk már.
.Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg õt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettõt, hogy két vagy három tanú vallomásával erõsíttessék minden szó.Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen elõtted olyan, mint a pogány és a vámszedõ. (Máté 18;15-17) Ezt ismerjük , mi van ez után? Az nem lehet hogy itt vége , most van igazán szükség a lelki gondozásra.   Nosza taníts, fedj buzdíts hogy épülésemre legyen.  Szeretettel :Miklós tv. :05:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 06, 14:16:19
Kedves Miklós

A válás és újraházasodás szinonimáját Jézus is használja a gyülekezetre, mint menyasszonya. Aki várja az ö Urát - és hűséges. A szövetséget Ő kötötte, a vérén váltotta meg. Ennek az előzményét már írtam, ahogy Ábrahámmal a félbevágott állatok között végigment, viszont emberi oldalon Jézus jött, hogy erre a választ, a következményeivel együtt megtegye.
Amikor kizárunk valakit, mert nem tudtuk meggyőzni, nem tudunk bűnlátást adni, nem tudunk megtéríteni valakit - mert ez Isten szuverén lépése, akkor várunk. Várjuk vissza - de nem mindenáron. Nem az a lényeg, hogy újra ott legyen - hanem hogy ne úgy legyen ott, amiért el kellett különülni tőle. Az elkülönülés a jó szó - és használjuk inkább az ébredés szót a paráznaság rabságában lévő visszavárására.
Mikor a tékozló fiú elment - és dobozódott, senki sem ment érte, hogy jöjjön. Ha látta volna valaki - azt is látja, hogy teljesen fölösleges lett volna hazacibálni, mert lélekben úgyis ott maradt volna a dorbézolásban. Azt siratta volna otthon, ahol olyan rossz.
A bukásnak (ébredésnek) vannak fokozatai. Mi kérhetjük imában, hogy Isten könyörüljön rajta. Elmondhatjuk, hogy rossz nekünk látni, hogy kikérte a Sátán és ki kellett adni. Bízunk abban, hogy csak megrostálni adta ki a mi Urunk - és visszahozza közénk, mint aki nagyon megtanulta és megértette - mi is történt vele, és jó újra otthon.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Anikó ANCSI - 2009 Április 06, 14:42:56
A Valódi szerelem című témában írtam... (bővebben) ,de szerintem inkább ide illő.

Gondolataim:

A válás mindenképp mély érzelmi sérülésekkel jár… Bűntudattal és gyakran az ember önmagával szemben önváddal is szembesül, ha valóban indíték volt a válásra, akkor is. (tapasztaltam  …)) Sajnos a keresztények körében is előfordul a válás... Mert nincs egység, nem keresztényként házasodtak, vagy „visszaestek- szerintem ilyen esetben a leggyakoribb a válás. Bár ismerek olyan házaspárokat is, akik nem keresztények s évtizedek óta házasok.  Isten, kegyelmes, megbocsát és képes begyógyítani az érzelmi sérüléseket is.  Szerintem, ha lehetséges, mindenképp érdemes megépíteni a házasságot Krisztusban…..  mert a házasság szent kötelék, Isten előtt kedves. Mindenképp, ha lehetséges, a legfontosabb, hogy a házassági kötelék megmaradjon. Ha a válás mégis megtörtént érvényes az ige: Máté: 18:18 „… amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz , és amit feloldoztok a földön, a mennyben is oldva lesz”. Sokan az indíték; a paráznaság okán válnak el (s ha a hitetlen válik)  …...  ilyen esetben is  lehetséges megbocsátani  (s a legjobb megoldás)  természetesen, ha  a másik fél nem zárkózik el tőle, ezért szerintem, akik aktívan nem hívőként élnek,vagy visszaestek, a leggyakoribb a válás. Biztosan, ha egy válás megtörtént, Isten a lelki sebeket szeretné begyógyítani…, ezért fontos, hogy türelmesek legyünk s tudjunk várni. Isten szeretete határtalan s képes megbocsátani…  A fontos, hogy önmagunknak is legyünk képesek megbocsátani, mert Isten nem vádol. Legyünk türelmesek, …. érzelem-(gondolat)  Egy keresztény, ha a későbbiekben kereszténnyel köt, házasságot  s elképzelhetőnek tartom, azt is, hogy egy keresztény által megtér egy hitetlen s összeházasodnak,  ,de biztosan nincs Isten szándékában, hogy egy keresztény menjen el a hitétől a világ felé.  Most akadtan rá. Dereck Prince: Különleges helyzetek című könyvére, amelyből szeretnék idézni:
 1) az egyik a házastársi hűtlenség esete
2) a másik, amikor a hívőt elhagyja a nem-hívő házasfél amiatt, hogy a másik hisz Krisztusban.]Mindkét esetben, ha a feltétetek teljesülnek, a hívőnek joga van elválni és újraházasodni! Felmerülhetnek egyéb esetek is a válással kapcsolatban, amelyek nincsenek ennyire kifejtett formában az Újtestamentumban. Nem helyes elhanyagolni ezeket az eseteket sem, és nem is indokolt, hogy túlzottan dogmatikusak legyünk ott, ahol nincs konkrét bibliai utalás. Talán azt tanácsolhatom leginkább egy jó szándékú keresztény lelkipásztornak, hogy Pállal együtt azt mondja:
"...nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelre méltó legyek." (1. Korintus 7,25.
Mi történjen azokkal, akik hibáztak házasságukban, elváltak valamikor, és azután jöttek üdvösségért Krisztushoz? Hogy tekint rájuk Isten?
Mivel létezik bűnbocsánat, a Biblia hozzáállása teljesen egyértelmű. A Máté 12,31-ben például Jézus azt mondja: "Ezért mondom nektek: minden bűn (vétek) és káromlás bocsánatot nyer, de a Szellem káromlása nem nyer bocsánatot,"

Szeretettel. Anikó ANCSI :044: :115:

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 06, 15:09:41
 Elkülönítő: Nagyon sokan vannak az elkülönítőben te is érzékeled az igéből?
 Ezért érdekel ,az Imán kívül mást nem lehet tenni?
A tékozló fiú esetében az atya várta haza a fiát.Nem tudom
volt -e valaki  aki beszélt neki a házban eltöltött áldásokról.
Azt tudom hogy Ő emlékezett milyen volt neki otthon .
A kérdésem itt élesebb kérlek értsd jól:Aki most az elkülönítőben van
biztosan tud különbséget tenni ?Megismerte az atyai-ház melegét?
Ha igen miért megy egy másik közösségbe és beépül, / megtér/.
Az elkódorgott bárányról mit gondolsz. A pásztornak  nem kellene elmenni a bárányért?
A farkasért nem de honnan tudod hogy báránybőrbe bújt farkas?
Amit már leírtál nem szükséges ismételned olvastam , emlékszem rá. Ha a kérdésekre
válaszolsz előrébb jutok, köszönöm. Ancsi köszönöm az írást fontos hogy tanuljunk  egymástól.
 alázatot és keresztény türelmet. Hiszen ebben az utógondozást érinted ami előrébb viszi a gondolatainkat Krisztushoz.
                                                                         Szeretettel : Miklós tv.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Anikó ANCSI - 2009 Április 06, 15:32:02
Kedves Miklós!
 Egyetértek,de szerintem ez a téma már nem a témához passzol, röviden, még ráérek... :05:

A tékozló fiú tisztában volt a pozíciójával, hogy ki is Ő, s kik is vagyunk mi? Krisztus által az Atya gyermekei. Kik az örökösök? A fiak. Akkor tudunk kérni, s akkor van jogunk, ha tisztában vagyunk a pozíciónkkal az Úr által. (Nekem is gyakorolnom kell ezt s megérteni ezt a kiváltságos helyzetet) Mert nem a szolga volt az jogos örökös a tékozló fiú esetében sem, hanem a fiú, ezért ment ismét az Atyai házba, mert tudta, hogy fiú! Valóban a pásztoroknak is tagok után lenne szükséges menni, tapasztaltam, de sajnos nincs mindig így.

Szeretettel: Ancsi  :044: :115:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 06, 21:09:41
Anikónak:   A tékozló fiú tisztában volt a pozíciójával Ezt a példát Sándornak írtam válasznak , egyet értve veled, valóban egy
                példázat amiben más szavakkal bár de azt írtam hogy a fiú tudja milyen volt az atyai- ház. Mi nem tudjuk eldönteni
                felebarátunkról hogy ő fiú vagy szolga. Ahogy írtam ezért kell elmenni érte és vissza hozni a házba.Az Atya természetesen
                ismeri a fút és tudja hogy visszajön.De mi nem vagyunk atyák. Szeretettel : :05: Miklós tv.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 06, 21:27:25
Kedves Miklós

Nem kellene ennyire belemenni, sajnálom - máshogy látjuk a tékozló fiút is. Én azért írtam ide, mert biztos vagyok abban, hogy a bűn ideig-óráig való gyönyörűsége teljesen józantalanná és vakká tette, egyszerűen rabja lett a dobzódásnak. Messze van még, hogy magába szállt.
Aki a gyülekezetből elkülönítőbe kerül - okkal kerül oda.
Kicsit ideológizálva vannak az elkülönítő lakói, az az érzésem. Megkérdezném Tőled, ha ez úgy van, ahogy Te látod - miért olyan nehéz az embernek a menny felé elindulni és miért akar a kárhozatba nyargalni? Miért olyan nyögvenyelős még a hívőnek is - hogy úgy húzza a lábát a menny felé, mint akinek olyan nagy szenvedés lenne ez. Miért nem ugrándozva, énekelve fut - mint aki nem bizonytalanra fut? Miért olyan nehéz a válás a bűntől és a jegyesség a teremtővel? Ha már ilyen jól látják, ahogy te gondolod - miért nem kap a fejéhez a sok ember? Nem mazoisták - az biztos.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 06, 21:47:52
Miklós mondta:
Kedves zarándok testvérem!
Atyánk nem erre tanít bennünket. " nem vagyunk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi ..."  Amit Isten elkezdett azt be is fejezi "
Akár velünk vagy nélkülünk. Nem fórumozásnak veszem / ez alatt sem tudom mit értesz/ hanem  lehetőséget arra hogy akár
ilyen módon is  áldást , életet kaphasson valaki ha csak egy is akinek Atyánk küldi. Ha kardot rántottál legyél férfi annál is inkább
mert ez nem a tiéd amíg a földön vagy a betű szerint kell használnod. Azt gondolom nem csak öl a kard ,hanem elevenít is életet ad.

Kedves Miklós

Tetszik nékem ez a beszéd. Maradásra bírtál… :05:

Jól mondod Miklós e kard nem csak öl. Életet is ad. Kétélű. Egyik éle öl a másik áld.
Húzzuk hát ki szablyáinkat és lássuk kié mennyire fényes!

Egy igen fület sértő hozzászólás hangzott el egy testvérnőtől. Így szól:

Ermaha mondta: Visszatérve a házasságra,és a válásra, Isten előtt nem csak a paráznaság által szűnik meg a szövetség. Mivel egy családnak és az asszonynak,a gyerekeknek  a feje a férfi,akár Krisztusban van és akár nem, így mindenképpen Ő felel Isten előtt,még azért is,ha a feleség megcsalja. Mert az Ige szerint ///és az ószövetségi törvény szerint is///a
férfi teremt és szolgáltat  olyan helyzetet,hogy a nőnek más kelljen. A férfiaknak nagyon el kellene gondolkozni egy házasságnál mire vállalkoznak .És nem pedig a nőket szapulni. Ha a férfi nem úgy viselkedik, tehát szövetséget szeg, akkor a nőnek igenis van joga a tovább lépéshez. Sőt ahhoz is,hogy találjon egy rendes társat magának.


A hozzászólására reagáltam. Választ  nem kaptam. E kijelentése mai napig ott éktelenkedik.

Kérdem én mi ebben az igazság? Hol az Úrnak az igéje amire támaszkodhatunk egy ilyen fontos döntésben?

Mi az hogy mindenképpen ő felel?

Nem meg van írva? Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. (2Kor5;10)
Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek (Róma,14;11)


Mit jelentsen ez:?
>>Isten előtt nem csak a paráznaság által szűnik meg a szövetség. (ermaha)<<

Ha  egy férj az ő feleségét megcsalná (ne történjen meg!) még ez sem adna jogot a feleségnek hogy a házasságát felbontsa!

>>Ha a férfi nem úgy viselkedik, tehát szövetséget szeg, akkor a nőnek igenis van joga a tovább lépéshez. Sőt ahhoz is,hogy találjon egy rendes társat magának. (ermaha)<<

Nem megíratott? Az asszony a férjétől el ne váljon ha pedig elválik maradjon is egyedül! (1Kor;7,11-12)

Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el (Márk 10;12)

Az én írásom szerint az nő aki ermaha tanácsa szerint cselekszik, házasságtörő!
Ne vétkezzünk az Úr ellen!

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 06, 22:05:46
 Sándor testvér! Azt írtad egy leveledben hogy szép sorjában kellene az elején elkezdeni , nem a közepébe bele menni.
                       Rá álltam a javaslatodra ezért kértelek akkor kezd el. Most meg azt írod ne mennyünk bele annyira.
                       Aztán egészen másról kezdesz  kérdezni. Azt írtam nincs meg a képességem hogy megállapítsam
                       Ki a fiú , ki a szolga , ki a bárány  ki a farkas. A bűn elkülönít bennünket Istentől és egymástól is.
                       A közösségből elküldött személyt pedig lelki gondozni kell. Nem lemondani róla és várni hogy vissza jöjjön,
                       mert idegen helyen nem ismerik és kárt tehet másokban is. Vagy ismerve őt a visszatérést munkálhatjuk.
                       Végül a kérdésem pedig az volt ti ezt hogyan élitek meg? Nem filozófia ,hanem bizonyságtétel.
                                                                                                   Szeretettel :Miklós tv.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 06, 22:14:12
Tetszik nékem ez a beszéd. Maradásra bírtál… Zarándok testvérem örülök neki remélem épülni fogok belőle.
  Ha lehet a kérdéseimre is kérlek válaszolj .  szeretettel  Miklós tv.  :05:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 06, 23:07:41
Kedves Miklós

Küldem egy privát üzenetet.

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2009 Április 07, 06:53:35
nagyika7 írta:A hozzászólására reagáltam. Választ  nem kaptam. E kijelentése mai napig ott éktelenkedik.

Ha számodra a szöveg éktelenkedik a fórumon,kérjed a moderátorokat vegyék le és töröljék!Ehhez mindenkinek joga van,majd ők eldöntik oda való-e,és fenn maradhat-e!

nagyika 7  Ne tőlem várd a választ,hanem Istentől,sót ne tőlem várjál tanítást se,hanem a Szent-szellemtől.Itt mindenki az általa megértetteket írja le,a saját világosságát.Ha valaki nem képes a saját hibáit elismerni és végig gondolni,mi -mi - által következett be az életébe,az csak Istentől várhatja a választ.
Csak egy Ige elgondolkozásra:
1Tim 5,8.    Ha pedig valaki az övéiről és az ő háznépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.-ebben minden benne van.Bár rá lehet mondani én gondoskodtam,vagy,hogy van hitem.De Isten előtt,mink van?-miben dicsekedhetünk?
1Kor 11,3.    Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten.
Ef 5,23.    Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.
Ezt csak azért tettem be,hogy lássad,ki a fej egy családban,ha a férj a feje a családnak,akkor neki kell számot adni arról Isten előtt,mi történik egy családban és miért következett be.
Abban pedig igazad van - mindenkinek számot kell adnia Isten előtt az elkövetett dolgokért,akár jó akár rossz.
Sőt gondolkozzál el a Tíz-Parancsolatról is,bár könnyű rámondani,az a zsidóknak írodott és nem abban a korban élünk,vagy a példabeszédekről.

1 Móz:19.    Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?
10.    És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.
11.    És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél.12.    És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.

Kíváncsi lennék pl: itt ki vádol kit és miért?-mit gondolsz.Vagy mivel Isten tudta mi történt,miért nem azt kérdezte meg,aki megcselekedte?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 07, 07:59:33
Az biztos, hogy mindenki a maga bűnéért felel, viszont egy válásban azért kettőn áll a vásár. Pont ezért példa Epafrás, aki elgondolkozott, hogy mit csinálhatott volna másképp, hogy a felesége ne hagyja el...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Epafras - 2009 Április 07, 08:54:28Mit jelentsen ez:?
>>Isten előtt nem csak a paráznaság által szűnik meg a szövetség. (ermaha)<<

Ha  egy férj az ő feleségét megcsalná (ne történjen meg!) még ez sem adna jogot a feleségnek hogy a házasságát felbontsa!

>>Ha a férfi nem úgy viselkedik, tehát szövetséget szeg, akkor a nőnek igenis van joga a tovább lépéshez. Sőt ahhoz is,hogy találjon egy rendes társat magának. (ermaha)<<

Nem megíratott? Az asszony a férjétől el ne váljon ha pedig elválik maradjon is egyedül! (1Kor;7,11-12)

Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el (Márk 10;12)

Az én írásom szerint az nő aki ermaha tanácsa szerint cselekszik, házasságtörő!
Ne vétkezzünk az Úr ellen!

n7
Szerintetek ma is szószerint kell érteni ezt az igét?
Ismerek egy testvérnőt, a férje 3 évvel ezelőtt elhagyta odaköltözött egy másik nőhöz vele él és már várják a közös gyereküket. A férj ennek ellenére nem akar elválni,neki jó igy is./nem hívő/ A testvérnő nemrég beadta a válókeresetet.
Ezek után ő parázna? Én nem igy látom. Talán tévedek?
Ep
[/quote]
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 07, 09:26:07
Ermaha, állításod több sebből is vérzik…

Ha pedig valaki az övéiről és az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.

Ez ige amit vélekedésed igazolására beidéztél nem a házasságról szól. Hanem a gyermek és az özvegyen maradt  szülő viszonyáról.

Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy első sorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten előtt.(’Tim.5;4)

Az Isten igéjének nem engedelmeskedő férjek feleségeinek ezt mondja az írás :

az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete által ige nélkül is megnyeressenek; látván a ti félelemben való feddhetetlen életeteket.   (1Péter 3;1-2)

Itt nem azt olvasod hogy az engedetlen férjtől szakadjon el az asszony és keressen egy jobbat. Hanem hogy tartson ki mellete Istennek engedelmeskedve, fedhetetlen életet élvén. És így meg tudja nyerni őt az Úrnak.Ha mindenképpen a férj a felelős az asszony paráznaságáért amint írod, akkor Jóbot is felelősnek tartod a feleség bűnéért. Mert Istent káromolta azzal, hogy nyomorúságában szenvedő férjéhez így szólt: Monda pedig ő néki az ő felesége: Erősen állasz-é még mindig a te feddhetetlenségedben? Átkozd meg az Istent, és halj meg! (Jób 2;9)

A fej hasonlatodhoz nincs sok hozzáfűzni valóm. Ez így badarság. Ha minden esetben a fej a hibás akkor oda jutunk hogy a férj bűnéért a Krisztus felel…

Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek (Róma,14;11)

Azzal hogy az Édenkerti bukást is beidézted, magad ellen beszélsz. A bukott  ember az aki a saját bűnét másra igyekszik hárítani miképpen te is teszed mikor ilyet állítasz: Mivel egy családnak és az asszonynak,a gyerekeknek  a feje a férfi,akár Krisztusban van és akár nem, így mindenképpen Ő felel Isten előtt,még azért is,ha a feleség megcsalja.Ermaha kardod nem csillogó. Ölsz vele. Vértől szennyes. Házasságokat hasítasz ketté vele! Olyan házasságokat amik még menthetőek. Elvágod az igének engedetlen férjek útját a megtéréshez, és a feleségeket házasságtörésre bátorítod.  Hozzászólásoddal bűnre adsz alkalmat.

>>Ha számodra a szöveg éktelenkedik a fórumon,kérjed a moderátorokat vegyék le és töröljék!Ehhez mindenkinek joga van,majd ők eldöntik oda való-e,és fenn maradhat-e! (ermaha)<<

Nem kívánok élni ezzel a jogommal. Te írtad. Neked illene visszavonni és törölni.

Ha nem teszed, továbbra is kérem hogy Isten írott igéjével mutasd be állításod igazságát! De ne tekerd ki, és ne magyarázz bele olyat amihez semmi köze.

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 07, 09:30:04
Kedves Miklós

Küldem egy privát üzenetet.

n7
Kedves zarándok testvérem!!
Köszönöm az üzenetet , az ismeretlen testvérek nevei azért nem fontosak számomra mert nem tartozik rám az ő gondozásuk. Azonban
azt látom akik ismerik felelősek a történtekért.Van egy egyéni és egy kollektív felelőség ,a mértékét Isten tudja, természetesen a
 számonkérés is az Ő joga. A legkisebb közösség a család ott a felelős az apa,anya és a gyerekek. A közösségben  a pásztor a vezetők és a
 testvérek.Aztán itt már van egy kis differenciálódás amit csak  Atyánk tud meghatározni. Várjuk  vissza a királyt és nagyon sok rendezetlen ügy van
 amit ránk bízott hogy megoldjuk a magunk területén ,lelkiismeretesen az ige fényében. Papok vagyunk egy király gyermekei, szent nép.Atyánk
 választott bennünket feladatra  hogy ne vesszen el senki " csak a hajó , vagy a veszedelem fia" tegyünk meg mindent de úgy hogy ne sértsünk
 és ne sérüljünk. Istennel semmi sem lehetetlen! Tudom adott atyánk neked  értelmet hogy sáfárkodjál vele. Ajándékot haszonra hogy a Gyülekezet
épüljön. Kérjél türelmet is hogy  ebben a témakörben elolvasd a hozzászólásokat akkor megtalálod a kérdéseimet és a fórumon válaszolj rá
hogy más is tudjon épülni általad. Nem nevekre gondolok hanem megoldásokra. Szeretettel :Miklós tv.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 07, 09:38:17
Kedves Miklós

Félreértettelek - nem a véleményem változott meg, a kérdésedre a szokásos módon válaszoltam - ahelyett, hogy tényleg a gyökerét, az egész ok-okozati tényeit néznénk meg.

A bűn az oka a válásnak és az újraházasodásnak. Az Isten nem a bűnbe, bőűnök elkövetésére teremtette az embert, mert abba csak belepusztul. Az ember egy nyitott edény, minden hat rá, befolyásolja, alakitja, formálja, neveli - ami körülveszi és egyáltalán nem szabad. Ami körülveszi - a bűn alá rekesztett világ. Ha volna szabad (mentes minden befolyásoló tényezőtől) akarata, akkor lehetősége lenne szabad (bűntől) életre is. Az Sátán, aki embergyilkos volt kezdettől fogva - csak azt nem mondta el Évának, hogy megtudod mi a jó és a rossz - de úgy, hogy nem tudod melyik a jó és melyik rossz. Összekeverve fogod megtudni. Az ember elméje teljesen megromlott, személyisége teljesen eldeformálódott - és képtelen felfogni, mekkora bajban van. Érzékeny lett, fél, képzeleg és próbál a maga ura lenni, kényszerpályán van. Ezek a kényszerképzetei, a hatások - amik érik, félelmei, bizalmatlanság stb - és a vágyak - egy olyan lehetetlen helyzetbe hozzák, amiben semmi nem biztos. Ebbe tartozik a házasság is. A fiatal srácok figyelik a lányokat - és nem látják leendő feleségüket, mert félnek, nem merik vállalni a felelősséget (most a jobbik változatot írom) - a lányok pedig ugyanígy - nem látják a férfit, akire rá merné bízni az életét, akit tisztelni, szeretni tudna. A baj - hogy nem is alkalmas rá, csak a maga személye sem világos számára.
Ez az alaphelyzet - Isten nélkül - úgy a mai korszellem - nagyjából.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2009 Április 07, 09:46:57
nagyika7---lehet,hogy az állításom,több sebből is vérzik-ezt csak Isten tudja eldönteni,nem pedig ember.
 És egyáltalán nem érzem magam bukott embernek---ahogyan te írtad---ahogyan mások felé gyakorlod az ítélkezés,úgy inkább önmagadba kéne nézni.
Erre is van Ige.Mások szemében a szálkát a sajátjában a gerendát nem veszi észre!

Ez egy fórum és Isten Igéjéről beszélgetünk,helyzetek által.Saját tapasztalatunkkal Igei világossággal  és megértéssel segítve egymást és másokat.És amíg élünk tanulunk,hogy el ne vesszünk az úton,és megtaláljuk a helyes utat,ami a mennyekbe visz, fogva és el nem engedve Jézus kezét.Figyelve az Úr által adott és kapott bölcsességre.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 07, 09:47:16


Mit jelentsen ez:?
>>Isten előtt nem csak a paráznaság által szűnik meg a szövetség. (ermaha)<<

Ha  egy férj az ő feleségét megcsalná (ne történjen meg!) még ez sem adna jogot a feleségnek hogy a házasságát felbontsa!

>>Ha a férfi nem úgy viselkedik, tehát szövetséget szeg, akkor a nőnek igenis van joga a tovább lépéshez. Sőt ahhoz is,hogy találjon egy rendes társat magának. (ermaha)<<

Nem megíratott? Az asszony a férjétől el ne váljon ha pedig elválik maradjon is egyedül! (1Kor;7,11-12)

Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el (Márk 10;12)

Az én írásom szerint az nő aki ermaha tanácsa szerint cselekszik, házasságtörő!
Ne vétkezzünk az Úr ellen!

n7
Szerintetek ma is szószerint kell érteni ezt az igét?
Ismerek egy testvérnőt, a férje 3 évvel ezelőtt elhagyta odaköltözött egy másik nőhöz vele él és már várják a közös gyereküket. A férj ennek ellenére nem akar elválni,neki jó igy is./nem hívő/ A testvérnő nemrég beadta a válókeresetet.
Ezek után ő parázna? Én nem igy látom. Talán tévedek?
Ep


Erről próbáltam beszélni. Ha valaki megtöri a szövetséget, akkor ne a másiktól kérjük számon, ha papíron is beadja az elválást.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2009 Április 07, 09:50:53
Köszönöm Gábor,legalább 1 ember akadt aki megérti mit írtam.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 07, 10:08:00
Itt mindenki arról beszél, hogy minden ember a maga vétkéért felel. Ha valaki házasságtörő. és a másik fél adja be a hivatalos válási papírokat, akkor miért nevezik azt házasságtörőnek? Semmi bibliai alapja nincs ennek, de még emberi logika se. Nem tudom, hogy lehet ilyen következtetésre jutni. Csak nehogy valaki még ezt is megpróbálja elmagyarázni...  :020:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 07, 10:10:17
>>Ez egy fórum és Isten Igéjéről beszélgetünk,helyzetek által.Saját tapasztalatunkkal Igei világossággal  és megértéssel segítve egymást és másokat.(ermaha)<<

Ermaha. Mivel ez egy nyitott forum azért kéne, hogy odafigyeljünk kinek milyen tanácsot adunk!
Azzal a hozzászólásoddal aminek visszavonását is kértem tőled csak házasságokat rombolsz!

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 07, 10:14:07
Kedves Epafras.


Míg a férj él a feleség hozzá  van kötve. Még abban az esetben is amiről te írsz. Legjobb döntés a türelmes engedelmesség. Ami gyakran hitünk próbája.

Vannak akik nem bírják és elválnak. Nem paráznák azok. De ezt egy előző hozzászólásomban már kifejtettem. Ha visszaolvasol megtalálod.

Számukra az Úr rendelete az, hogy ne menjenek ismét férjhez, vagy ha lehetőség adódik rá, béküljön meg a férjével. (1Kor.7;10-16)

A házasság egy olyan kötelék amit csak a férj bonthat fel, (paráznaság miatt.) még abban az esetben is ha a keresztény nő hitetlen férjjel lakik együtt és az igazságtalanul bánik vele.

A korok letűnése változása, nem változtat a biblia örök igazságán.
Jézus Krisztus tegnap ma és mindörökké ugyanaz.

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2009 Április 07, 10:31:00
>>Ez egy fórum és Isten Igéjéről beszélgetünk,helyzetek által.Saját tapasztalatunkkal Igei világossággal  és megértéssel segítve egymást és másokat.(ermaha)<<

Ermaha. Mivel ez egy nyitott forum azért kéne, hogy odafigyeljünk kinek milyen tanácsot adunk!
Azzal a hozzászólásoddal aminek visszavonását is kértem tőled csak házasságokat rombolsz!


Itt mindnyájan felvállaljuk önmagunkat,legalább is egy jó páran.Nem pedig egy szentkép mögé bújva az ismeretlenség homályából írogatjuk a véleményünket,sőt sértegetéseket,negatív beszédeket, ahogyan TE ezt teszed!Gondolom,majd a moderátorok //hiszen vannak hárman//és el tudják dönteni,mi a helyes és benn tartható írás.Sőt van oldal tulajdonos is aki szabad akaratából el tudja dönteni milyen vélemény maradhat benn a saját oldalán,és amit nem tart helyesnek,azt joga is van törölni,és bárki írásáról van szó,jogosan teszi.

Aki pedig azt érzi,hogy a beírtak a házasságát rombolják,nem kötelező az elolvasása.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 07, 10:40:25
Kedves testvérek  nem vagyok moderátor, csak azt látom nagyon elharapodzott a téma, ez nem épít senkit.Kérlek benneteket  ha lehet,a sérelmeiteket priviben rendezétek.   :igen:


Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Április 07, 10:57:09
Kérlek benneteket, hogy személyeskedés és utalgatás helyett, maradjunk Isten igéjénél, ami élesebb minden kétélű kardnál.
Az igét nem kell megvédeni. A szeméyeskedést pedig tényleg priviben rendezzétek le.
Vannak vendégek (nem is kevés) akik olvasnak minket, legyenek jó véleménnyel rólunk, hogy szeretetben elviseljük egymást.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 07, 11:29:59


A korok letűnése változása, nem változtat a biblia örök igazságán.
Jézus Krisztus tegnap ma és mindörökké ugyanaz.

n7


A biblia örök igazságain nem változtat, de a biblia rossz, "betű" szerinti értelmezésén se... sajnos.
Ha azt hiszed, hogy a biblia mindent tartalmaz és csak azt kell figyelembe venni, akkor az alapjaid jók, de amit építesz rá az egy deformált nem stabil építmény lesz.
Tudni kell, hogy az írás szorosan az üdvösségre tartozó dolgokat tartalmazza és útmutatást ad, hogy milyen irányba menjünk. Rengeteg dologról nem beszél, amit nekünk kell elvenni Tőle személyesen.

Példa: Azért mert te arra következtettél az írásból, hogy csak a férjnek van joga paráznaság esetén elválni, akkor hatalmas tévedésbe vagy, és kérlek a te szavaiddal:
"Mivel ez egy nyitott fórum azért kéne, hogy odafigyeljünk kinek milyen tanácsot adunk!" ...és emberi életeket tehetsz tönkre a "bibliai" elvárásokkal.  :2smitten:


Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Yehudith - 2009 Április 07, 11:32:23
Kedves Testvéreim!

A fórumot olvasva sokáig gondolkodtam, hogy megosszam-e a saját ezirányú tapasztalatomat. Végülis azért teszem, mert úgy gondolom nem rombolok, talán segítek ezzel.
Megtérésem előtt, sok emberhez hasonlóan én is elváltam. Túl korán kerültünk össze, alkoholbeteg volt (bár ezt sohasem ismerte be) és meg is törte a házasságunkat egy másik nővel. Én mégis sokáig mindent megbocsátottam és bíztam benne, hogy egyszer majd minden rendbe jön. Mindig úgy gondoltam, hogy a házasság egy életre szól. Amikor végül a válás mellett döntöttem, már az életünk volt veszélyben, az állandó éhezés, agresszió miatt. Bár nagyon fájó döntés volt, a gyermekeim miatt a válás mellett döntöttem. Nem terveztem több házasságot. Néhány év múlva mégis férjhez mentem. A férjem jó ember, mégis sokáig gyötrődtem magamban az előző házasságom miatt. Néhány év múlva mindketten megtértünk és bocsánatot kértünk az Úrtól, a házasságtörésünk miatt. Mindketten azonnal tudtuk, hogy ezt meg kell tennünk. Hálás vagyok Istennek, hogy a kegyelem időszakát éljük és az Úr hű és megbocsájtó. Enélkül mindannyian nagy bajban lennénk.
Így utólag keresztényként, mivel a létünk volt veszélyben, külön költöztem volna tőle, de nem kerestem volna senkit a helyére. Közbenjártam volna érte, hogy újra egy család lehessünk. Sok keresztény házasságot láttam már megújulni mert az egyik fél nem adta fel és közbenjárt a másikért. Tartozunk mi erősek...

Isten áldjon benneteket!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 07, 11:37:01
  Tőlem:Ne sértsünk és ne sérüljünk! Egymás őrizője vagyunk.
 Sándor testvéremtől.Ez az alaphelyzet - Isten nélkül - úgy a mai korszellem - nagyjából.
 Igazad van de még itt vannak a keresztyének, te és sokan mások akik mindent elkövetünk hogy
 Atyánk akarata érvényesüljön. Ha valakinek sértőt írtam írja meg és azonnal megkövetem.
 Közöttünk legyen rendezett minden helyzet ne adjunk felületet a gonosznak. Hanem  álljunk ellene és elfut.
                                                                                       Szeretettel : Miklós tv.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 07, 11:41:03
Kedves Testvéreim!

A fórumot olvasva sokáig gondolkodtam, hogy megosszam-e a saját ezirányú tapasztalatomat. Végülis azért teszem, mert úgy gondolom nem rombolok, talán segítek ezzel.
Megtérésem előtt, sok emberhez hasonlóan én is elváltam. Túl korán kerültünk össze, alkoholbeteg volt (bár ezt sohasem ismerte be) és meg is törte a házasságunkat egy másik nővel. Én mégis sokáig mindent megbocsátottam és bíztam benne, hogy egyszer majd minden rendbe jön. Mindig úgy gondoltam, hogy a házasság egy életre szól. Amikor végül a válás mellett döntöttem, már az életünk volt veszélyben, az állandó éhezés, agresszió miatt. Bár nagyon fájó döntés volt, a gyermekeim miatt a válás mellett döntöttem. Nem terveztem több házasságot. Néhány év múlva mégis férjhez mentem. A férjem jó ember, mégis sokáig gyötrődtem magamban az előző házasságom miatt. Néhány év múlva mindketten megtértünk és bocsánatot kértünk az Úrtól, a házasságtörésünk miatt. Mindketten azonnal tudtuk, hogy ezt meg kell tennünk. Hálás vagyok Istennek, hogy a kegyelem időszakát éljük és az Úr hű és megbocsájtó. Enélkül mindannyian nagy bajban lennénk.
Így utólag keresztényként, mivel a létünk volt veszélyben, külön költöztem volna tőle, de nem kerestem volna senkit a helyére. Közbenjártam volna érte, hogy újra egy család lehessünk. Sok keresztény házasságot láttam már megújulni mert az egyik fél nem adta fel és közbenjárt a másikért. Tartozunk mi erősek...

Isten áldjon benneteket!

Köszönjük. Nagyon életszerű történet.
Mindannyian követünk el hibákat, de senki ne kárhoztathat senkit, mert az illető az ereje végére ért és nem bírja tovább a társa közel sem szövetséges viselkedését. "...mert mit tudod te feleség, hogy megmentheted-e a férjedet..."
Ezt neki kell tudni és ő számol el ezzel. Mi maximum bátoríthatjuk, erősíthetjük, amíg csak lehet...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 07, 11:59:34
Kedves Yehudit!

Én is köszönöm,hogy megírtad,épülésünkre volt.    :thanks:  :026:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 07, 12:00:41
hadd írjak le egy nálunk most történt történetet. Előre is bocsánat, hogy nem írok konkrét dolgokat, de nem tehetem.
Valaki nálunk meggondolatlanul cselekedett és olyan helyzetbe került, hogy választhatott két nehéz és nagyon rossz döntés között. Egyik döntéssel az életét veszélyeztette, a másikkal egy komoly bűn elkövetését vonta maga után. Én és a feleségem semmiről nem tudtunk, de a feleségemnek Isten konkrétan kijelentette a problémát. Megkereste a feleségem ezt a személyt és beszélgetett vele. Tanácsot kért. Mi azt javasoltuk, hogy ne az életét féltse, inkább kerülje el a bűnt. Bár ezt finoman szeretettel tettük és biztosítottuk, hogy szeretni fogjuk, bármit is dönt.
Az illető a bűnt választotta, és a feleségem megkérdezte az Urat, mert bántotta a dolog: Miért mutatta meg neki ezt a problémát, ha nem tudtuk megoldani? Isten határozottan azt válaszolta, Ő tudta, hogy ez lesz és kellett, hogy rajtunk keresztül megtartsa ezt az embert. Ha nem lettünk volna ott az adott pillanatba, ez az ember többet nem jött volna gyülekezetbe sem. Péterrel csinálta ezt az Úr: tudta, hogy el fog bukni, de imádkozott érte, hogy amikor megtér, akkor képes legyen arra, hogy a többieket is erősítse.

Higgyétek el az élet sokkal inkább a Krisztus, mint a betű.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 07, 15:15:09
    tothg: Higgyétek el az élet sokkal inkább a Krisztus, mint a betű.
Köszönöm Gábor erre gondoltam , név nélkül érintve az eseményt és leírva a megoldást.
Ez épít engem. Természetesen a betű értelme harmóniában kell lennie a megoldásokkal.
Magyarul ma Jézus Krisztus vajon hogyan csinálná.? :044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 07, 17:15:28
>>Itt mindnyájan felvállaljuk önmagunkat,legalább is egy jó páran. Nem pedig egy szentkép mögé bújva az ismeretlenség homályából írogatjuk a véleményünket.(ermaha)<<

-A nevem: Nagy Lajos  (37.)
-Karizmatikus háttérből jövök.
-Szakképzetségem: Kőműves  (más végzetségem nincs)
-Családi állapotom: Elvált vagyok egy 18. éves leány apja.
-Fényképem kint volt. Levettem. Másnak sincs kint. Nem ez számít. (A szív a fontos nem az arc.)

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 07, 17:23:50
Ermaha mondta: Visszatérve a házasságra,és a válásra, Isten előtt nem csak a paráznaság által szűnik meg a szövetség. Mivel egy családnak és az asszonynak,a gyerekeknek  a feje a férfi,akár Krisztusban van és akár nem, így mindenképpen Ő felel Isten előtt,még azért is,ha a feleség megcsalja. Mert az Ige szerint ///és az ószövetségi törvény szerint is///a
férfi teremt és szolgáltat  olyan helyzetet,hogy a nőnek más kelljen. A férfiaknak nagyon el kellene gondolkozni egy házasságnál mire vállalkoznak .És nem pedig a nőket szapulni. Ha a férfi nem úgy viselkedik, tehát szövetséget szeg, akkor a nőnek igenis van joga a tovább lépéshez. Sőt ahhoz is,hogy találjon egy rendes társat magának.

Tegnap este kihívást intéztem azok ellen akik ezt a romboló tévtanítás védelmezik. Igazolják állításaikat a szentírás alapján. Nem érdekelnek elméletek tapaszaltok. Istennek Szent Igéjét akarom látni. Minden más, hiábavaló, üres fecsegés…

A hozzászólás írója állítását igazolni a szentírás alapján nem tudta. Válasza elégtelen.


>>Azért mert te arra következtettél az írásból, hogy csak a férjnek van joga paráznaság esetén elválni, akkor hatalmas tévedésbe vagy (tothg)<<

Te jössz Gábor, mutasd meg nekem mit mond az írás! Minimum kettő, három igét kérek állításod védelmére! Rajta kezdj bele! De ezzel az igével, amit mindig hajtasz: a betű öl, a betű öl, ne gyere! Ez most édes kevés lesz…

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Április 07, 17:26:14
>>Itt mindnyájan felvállaljuk önmagunkat,legalább is egy jó páran. Nem pedig egy szentkép mögé bújva az ismeretlenség homályából írogatjuk a véleményünket.(ermaha)<<

-A nevem: Nagy Lajos  (37.)
-Karizmatikus háttérből jövök.
-Szakképzetségem: Kőműves  (más végzetségem nincs)
-Családi állapotom: Elvált vagyok egy 18. éves leány apja.
-Fényképem kint volt. Levettem. Másnak sincs kint. Nem ez számít. (A szív a fontos nem az arc.)

n7


Valójában nem lehet megítélni senkit sem, mert nem önmagáról tesz ki képet.
Ismerek olyat, aki folyamatosan, több mint egy évig egy olyan személy képét tette ki, aki valójában nem is Ő volt.

Írásaiban viszont, nem sok kivetnivalót lehetett találni.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Április 07, 17:36:36
Ermaha mondta: Visszatérve a házasságra,és a válásra, Isten előtt nem csak a paráznaság által szűnik meg a szövetség. Mivel egy családnak és az asszonynak,a gyerekeknek  a feje a férfi,akár Krisztusban van és akár nem, így mindenképpen Ő felel Isten előtt,még azért is,ha a feleség megcsalja. Mert az Ige szerint ///és az ószövetségi törvény szerint is///a
férfi teremt és szolgáltat  olyan helyzetet,hogy a nőnek más kelljen. A férfiaknak nagyon el kellene gondolkozni egy házasságnál mire vállalkoznak .És nem pedig a nőket szapulni. Ha a férfi nem úgy viselkedik, tehát szövetséget szeg, akkor a nőnek igenis van joga a tovább lépéshez. Sőt ahhoz is,hogy találjon egy rendes társat magának.

Tegnap este kihívást intéztem azok ellen akik ezt a romboló tévtanítás védelmezik. Igazolják állításaikat a szentírás alapján. Nem érdekelnek elméletek tapaszaltok. Istennek Szent Igéjét akarom látni. Minden más, hiábavaló, üres fecsegés…

A hozzászólás írója állítását igazolni a szentírás alapján nem tudta. Válasza elégtelen.


>>Azért mert te arra következtettél az írásból, hogy csak a férjnek van joga paráznaság esetén elválni, akkor hatalmas tévedésbe vagy (tothg)<<

Te jössz Gábor, mutasd meg nekem mit mond az írás! Minimum kettő, három igét kérek állításod védelmére! Rajta kezdj bele! De ezzel az igével, amit mindig hajtasz: a betű öl, a betű öl, ne gyere! Ez most édes kevés lesz…

n7


Isten igéje kimondja, hogy a házasságtörés paráznaság, akár melyik fél is követi el.
Bár a férfiak többnejűsége látszólag ürügy lehet, ám a házasság megkötése utáni szövetség kívüli szexuális kapcsolat ugyanúgy paráznaságnak ítélendő.

Eszembejutott, hogy a Mózes 4. könyvében szó van egy esetről, amikor Izráel paráználkodott a midjáni nőkkel.
Mikor az egyik izráeli meglátta, hogy egy férfi bevitt a sátrába egy midjáni nőt, mind a kettőt megölte (egyetlen egy szúrással).
Isten ki is jelentette, hogy úgy bánt velük, ahogyan Ő is tette volna. Nem csak a nőt ítélte halálra.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 07, 22:25:53
Kedves Antee

Így van. A paráznaság, akármelyik fél követi is el bűn! Meg kell térni belőle.
De a paráznaság oka miatt a házasság kötelékének a felbontásához engedélyt csak az egyik fél kapta: a férj.
Fordítva ez nem igaz. A szentírásból bizonyítani lehetetlen, ha csak nem csűrjük-csavarjuk kedvünkre.

üdv:n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Április 07, 22:56:08
Kedves Nagyika7!

Az Ószövetségi szemléleted szerint igazad van!
De egy új szövetséget kaptunk. Hisz ha tökéletes lett volna az Ó, nem lett volna szükség egy Új-ra.

Az ige világosan kijelenti, hogy nincs többé értékrendi különbség nő és férfi között.
Pál ezt szépen felsorolja a szolga, görög, zsidó..stb. igerészben (Gal 3,28).

Pál felszólítja a nőket, hogy semmiképpen se váljanak el a férjüktől:

1Kor 7,10
A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől.

De ugyanott felszólítja a férfiakat is:

1Kor 7,11
...A férfi se bocsássa el a feleségét.

Talán "hiányos" a Biblia azon szempontból, hogy konkrétan nem foglalkozik a férfi paráznasággal.
De én választ találok abban, hogy Jézus felemelte a nők értékét a férfiak értéki szintjéig.

Isten az Ószövetségi időben is kifejtette véleményét a válásról:

Mal 2,16
Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől - mondja az ÚR, Izráel Istene -, mert erőszak tapad ruhájára - mondja a Seregek URa. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek!  

Isten a nőket helyezte szenvedő alanyba...
Mózes elrendelte a válólevelet, de Jézus elmondta, hogy bár törvénybe megkapták az engedélyt, mégsem kedves Istennek.

Gábornak viszont igaza van, hogy a betű öl...viszont a Lélek megelevenít. Hadd mutassam meg, hogy ezalatt mit értek és hiszem, hogy Gábor is valami ilyet érthetett:

A törvény világosan kimondja, hogy nem lehet munkát végezni Szombaton.
A farizeusok "fülön csípték" a tanítványokat, mikor búzát tépdestek, morzsoltak és azt megették.
Törvény? Igen. Igazuk volt a farizeusoknak? Igen. De Jézus mit mondott?
"...Irgalmasságot akarok, nem áldozatot, - nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek" (Mt 12,7).

A farizeusok a betűt képviselték, Jézus azonban a Lelket.

Szeretettel,
Antee


Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 08, 07:32:48
Ermaha mondta: Visszatérve a házasságra,és a válásra, Isten előtt nem csak a paráznaság által szűnik meg a szövetség. Mivel egy családnak és az asszonynak,a gyerekeknek  a feje a férfi,akár Krisztusban van és akár nem, így mindenképpen Ő felel Isten előtt,még azért is,ha a feleség megcsalja. Mert az Ige szerint ///és az ószövetségi törvény szerint is///a
férfi teremt és szolgáltat  olyan helyzetet,hogy a nőnek más kelljen. A férfiaknak nagyon el kellene gondolkozni egy házasságnál mire vállalkoznak .És nem pedig a nőket szapulni. Ha a férfi nem úgy viselkedik, tehát szövetséget szeg, akkor a nőnek igenis van joga a tovább lépéshez. Sőt ahhoz is,hogy találjon egy rendes társat magának.

Tegnap este kihívást intéztem azok ellen akik ezt a romboló tévtanítás védelmezik. Igazolják állításaikat a szentírás alapján. Nem érdekelnek elméletek tapaszaltok. Istennek Szent Igéjét akarom látni. Minden más, hiábavaló, üres fecsegés…

A hozzászólás írója állítását igazolni a szentírás alapján nem tudta. Válasza elégtelen.


>>Azért mert te arra következtettél az írásból, hogy csak a férjnek van joga paráznaság esetén elválni, akkor hatalmas tévedésbe vagy (tothg)<<

Te jössz Gábor, mutasd meg nekem mit mond az írás! Minimum kettő, három igét kérek állításod védelmére! Rajta kezdj bele! De ezzel az igével, amit mindig hajtasz: a betű öl, a betű öl, ne gyere! Ez most édes kevés lesz…

n7Kedves Nagyika!

Hangnemed, hozzáállásod (már amennyit látok belőle) miatt nem látom értelmét, hogy bármennyi igét is felsoroljak. Felhívásod nem nyílt szívből fakad, hanem bizonyítására az igazadnak. Meghagylak ebben. Vegyük úgy, hogy te győztél.
Gratulálok!  :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 08, 08:22:48
Én arra kérlek Gábor, hogy mindenkor legyél kész számot adni. Akárhogy kérték - válaszolj, ne itélgess, ne gratulálj, ne rajzolj szíveket.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 08, 08:35:53
Kedves Sándor!
1. Engedd meg, hogy magam döntsem el, kinek mire válaszolok, főleg azok után, hogy több neked címzett hozzászólásomra te se válaszoltál.
2. Semmilyen olyan ítéletet nem hoztam, ami ne lenne nyilvánvaló tény.
3. Miért ne gratuláljak?
4. A szívektől ne félj nem bántanak. (MIért ne rajzolhatnék? Mint tudod ez egy jelzés arra, hogy nem haragszom... Ha ebbe kételkedsz, akkor azt mondom, amit te: "ne ítélgess", mert ezt te tényleg nem láthatod.)
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 08, 08:43:18
Kedves Antee

>>Az Ószövetségi szemléleted szerint igazad van! De egy új szövetséget kaptunk. Hisz ha tökéletes lett volna az Ó, nem lett volna szükség egy Új-ra.(Antee)<<

Ha visszanézed a témához fűzött hozzászólásaimat, észreveheted benne, szinte kizárólag az Újszövetségből vettem az idézeteimet. 

>>Talán "hiányos" a Biblia azon szempontból, hogy konkrétan nem foglalkozik a férfi paráznasággal. De én választ találok abban, hogy Jézus felemelte a nők értékét a férfiak értéki szintjéig.(Antee)<<

A Szentírás egyáltalán nem hiányos e területen. Világosan elénk tárja kinek mi van megengedve a válás területén. Jézus vissza állította a nők értékét, de a házasságban egyfajta alárendeltetés érvényesül. Aminek alapja a kölcsönös szeretet.

Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől - mondja az ÚR, Izráel Istene -, mert erőszak tapad ruhájára - mondja a Seregek Ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek!

Ezzel én teljesen azonosulni tudok. Nem okoz gondot. De az Úr még az Újszövetségben is szabad döntést biztosított a férj számára. Ha hitvestársa hűtlenségen kapatott valólevelet adhat neki. Mint írtam fordítva ez nem igaz.

Továbbra is kitartok azon állításom mellet, hogy az a nő, aki férjében kivetni valót talál és elmegy tőle, hogy mással keljen egybe nem egyéb mint egy házasságtörő parázna.
Továbbá az a férfi is aki a feleségét paráznaság okán kívül bocsátja el szintén parázna és házasságtörő. Ha tettüket életük során meg nem bánják a gyehenna fiai.

üdv:n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 08, 08:47:26
Ha nem válaszolsz az jobb, mint egy ilyen gratuláció. Remélem Mária majd segít Neked, hogy ezt megfelelően lásd.

Szeretnék visszatérni az ügyre, annak komoly súlya és jelentősége alapján. Isten a teremtési rendje alapján a férfi segítőtársának alkotja meg az asszonyt. Nem szeretném a nőtestvéreket felingerelni, kérem, hogy várják meg a végét.
Az asszonytól egészen mást kér, mint a férfitól - az egymással való kapcsolatban. A férfi a felelős. Ádámot hívja elő, pedig látta mi történt. Egy válás, egy újraházasodás mindíg a teremtési rend elleni bűn és az újraházasodás nem oldja meg. A férfi a felelős - mert ebből gyökerezik az, hogy a nő, aki rá akarja bízni magát a férfira - (alapvetően erre vágyik - hacsak nem kapott gellert valahol) - és abban teljesedik ki, abban válik igazán és igazi nővé - amiben boldog lehet. Persze látunk sok olyat, hogy a férfi nem tölti be a szerepét a nő pedig a vákumot kitölti és egész jól megvannak - de mégis arról szól, hogy a férfi nem tölti be a szerepét és nem is képes rá - ezzel együtt a nő sem találja meg az Istentől neki szánt helyet - amiben kibontakozhat a teremtés szerinti nő. A válások alapja ez.
A kudarc - hogy menekül a következőhöz, mert már tapasztalata van - nem garancia semmi jóra.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 08, 08:48:01
Kedves tothg.

Nem lett volna szükséges válaszolnod kihívásomra. De megtetted. Akkor meg ne légy ilyen érzékeny. Senki nem köpött le még csak arcul sem ütöttek. Ostort sem ragadtak ellened.
Mire való ez a beszéd: >>hangnemed nem megfelelő!(tothg)<<
Forumon vagyunk. Vélemények ütköznek. Zajjal jár. Tisztességes keretek közt szabályos. Nem léptem át. Te jösz!


Folytassuk…

>>Azért mert te arra következtettél az írásból, hogy csak a férjnek van joga paráznaság esetén elválni, akkor hatalmas tévedésbe vagy (tothg)<<

Vagy bizonyítod állításod valódiságát vagy te is ölsz az igével. Mert olyan házasságokat hasítasz vele ketté, amik talpra állíthatóak.

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 08, 08:54:10
Kedveseim! Nem kellene kicsit pihentetni ezt a témát? Úgy látom jobb lenne. Ne hagyjátok, hogy az indulatok az egekig szökjenek. Úgy se tudjátok meggyőzni egymást ahogy elnézem. Kár a szeretetlenségig eljutni. Valamilyen szinten mindegyikőtöknek van igazsága, de a teljes úgyis az Úrnál van. Hamarosan itt az Úr gyönyörűséges ünnepe. Le kell nyugodni mindenkinek és Jézusra kell nézni!

 :017:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 08, 09:25:12
 Róm 14,19.    Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók.   :167:  :168:  :169:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 08, 09:36:36
Én szívesen folytatnám, most úgy benne vagyok - nem a vitát - a kérdésben, de ha pihentetni kell, tiszteletben tartom. A válás - újraházasodás kérdése komoly hozzáállást igényel. Várom a döntést.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 08, 10:18:49
Ha nem válaszolsz az jobb, mint egy ilyen gratuláció. Remélem Mária majd segít Neked, hogy ezt megfelelően lásd.


Kedves Sándor!

Nem vagyok tökéletes, de te nézd el ezt nekem, mert az erősebbek tartoznak a gyengék gyengeségeit elhordozni.
Mellesleg egyáltalán nem biztos, hogyha nem válaszolok az a jobb. Ugyanis nekem voltak olyan hozzászólásaim, amelyekben igék, vagy bibliai történetek voltak (irányodba is) és nem kaptam rá választ, reagálást. Később meg olyan hivatkozások voltak, amelyekre aza hozzászólás választ adott. Olyat ismételgetni, amire nem reagálnak fárasztó.
Akartam, hogy lássa nagyika: nem vagyok partner FELESLEGES vitában. Akkor van értelme, ha tudunk tanulni egymástól.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 08, 10:25:11
Kedveseim! Nem kellene kicsit pihentetni ezt a témát? Úgy látom jobb lenne. Ne hagyjátok, hogy az indulatok az egekig szökjenek. Úgy se tudjátok meggyőzni egymást ahogy elnézem. Kár a szeretetlenségig eljutni. Valamilyen szinten mindegyikőtöknek van igazsága, de a teljes úgyis az Úrnál van. Hamarosan itt az Úr gyönyörűséges ünnepe. Le kell nyugodni mindenkinek és Jézusra kell nézni!

 :017:
Ámen :ima05: Miközben vetekedtek az írásokból , szabályosan, ne feledkezzetek el az áldozatokról! Az imádkozás és a megbékéltetés szolgálatát ránk bízta Krisztusban szeretett testvéreim. Ha van megtapasztalásod kérlek írd ide , mint ahogy ezt már néhányan megtettétek. Ők is várják az ünnepeket, ők is szeretnének abból a boldogságból kapni az Úrtól. Szeretettel: Miklós tv. :05:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 08, 10:48:07
Én szívesen folytatnám, most úgy benne vagyok - nem a vitát - a kérdésben, de ha pihentetni kell, tiszteletben tartom. A válás - újraházasodás kérdése komoly hozzáállást igényel. Várom a döntést.
Igen: nagyon komoly!1 Kor. 7,27
Feleséghez köttettél? Ne keress elválást. Megszabadultál feleségedtől? Ne keress feleséget.  Pál apostol nem támogatja az újra házasodást.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 08, 11:00:01
Kedves tothg.

Nem lett volna szükséges válaszolnod kihívásomra. De megtetted. Akkor meg ne légy ilyen érzékeny. Senki nem köpött le még csak arcul sem ütöttek. Ostort sem ragadtak ellened.
Mire való ez a beszéd: >>hangnemed nem megfelelő!(tothg)<<
Forumon vagyunk. Vélemények ütköznek. Zajjal jár. Tisztességes keretek közt szabályos. Nem léptem át. Te jösz!


Folytassuk…


Drága barátom!
Nem válaszoltam a kihívásodra, csak levontam egy következtetést. Nem tartom szükségesnek megvédeni magam, de lehet, hogy nem ismered a fórumon használatos szmájlikat: az a szíveket "eregető" kópé azt jelzi, hogy nincs bennem semmilyen érzelmi túlfűtöttség irányodba (se harag, se érzékenység, ezek a kis kópék erre hivatottak).Ne apellálj az érzelmeimre, azzal nem mész semmire.
Az idézet beszéd arra való, hogy megmutassa, hogy hogyan látlak.  :063: Ettől függő az én válaszom most. Remélem ez nem baj?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Április 08, 11:52:44
Kedves Testvérek!

A téma lelkülete átfordult kissé személyeskedésbe, ahol szerintem a cinizmus is megjelent.
Ne kelljen már bezárni ezt a topicot. Ehhez ti kelletek, hogy a személyeskedésektől és egyéb ide nem illő magatartásformáktól tartózkodjatok.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 08, 12:10:21
Kérem nagyikát, ha bármilyen választ szeretne tőlem, akkor keressen priviben (én ezt már megtettem), ne itt provokáljon a fórumon.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Április 08, 12:11:48
Így van, privátban szabadabb a személyeskedés. Bár nem használ... :hehe:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 08, 12:24:37
1 Kor. 7,27
Feleséghez köttettél? Ne keress elválást. Megszabadultál feleségedtől? Ne keress feleséget.  Pál apostol nem támogatja az újra házasodást.

Ez egy nagyon jó tanács. Pont, ahogy a tesó írta: "Pál apostol nem támogatja", mert mint tudjuk ő javasolta azt is, hogy ne házasodjunk, mert azoknak jobb, akik egyedül vannak, de ez egyik sem betartandó törvény. Valaki nem keres, mégis talál. Az én feleségem ki volt ábrándulva a házasságból, látva a szüleit. Esze ágában sem volt megházasodni, mégis Isten neki adott engem.  :D
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 08, 13:47:02
Kedves Gábor,

Én sem vagyok tökéletes - nagyon nem. Az óemberem is nagyon gyors, leleményes és irónikus. Kérdezd meg Máriát. Be is vallom.

Csak azért, hogy egy kicsit személyesebb legyen, elmondanám, hogy 26 éve vagyok házas, szeretem a feleségem, jobban, mint mikor feleségül vettem. Isten 5 gyermeket bízott ránk. Őket is nagyon szeretem. Kifejezetten élvezem, hogy felelős vagyok értük és ez a helyzet megtanított igazán imátkozni is, tényleg alázattal kérni az én Uramat.
Feleségem nagyon csini még mindíg, jó fej, sokat nevetünk és szeretjük egymást - ki is egészítjük egymást. Ha visszanézek - mégis azt kell mondanom, nem az én érdemem. Kétségem nincs affelől, hogy Isten szeret bennünket és megajándékozott minket sok jóval és sok próbatétellel is, amik a javunkra váltak. Voltak nehéz időszakok, zavarok - de az is a javunkra vált. Reggelente együtt állunk az Urunk elé, együtt olvassuk a napi szakaszt és imátkozunk. Nagyon jó. Mi így vagyunk számontartva nála - együtt.
Soha nem az embereket hibáztatom és nem az újraházasodás érveit szoktam keresni, mikor valaki ebbe a próbatételbe kerül. Ezért kezdtem el - két részletben már a felszínt kicsit megkapartam - az alapokat tisztázni.

Pál apostol kapta a nőtlenség ajándékát. Nem megtartóztatta magát. Én nem kaptam - engem Isten házasságba helyezett.

szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 08, 15:38:29
>>Felhívásod nem nyílt szívből fakad, hanem bizonyítására az igazadnak. Meghagylak ebben. Vegyük úgy, hogy te győztél.(tothg)<<

Kedves Gábor. Nem az erőfitogtatás a célom. Annak nincs értelme.

Szavainknak súlya van. Ingadozót erősíthetünk meg, vagy dönthetünk romlásba vele.
Ha egy megromlott házasságban élő, érzelmeiben felkorbácsolt, esetleg hitében erőtlen testvérnő jön be ide olvasni, tanácsaitokból vezetést meríteni, házasságát zátonyra futtatja. Ezért is kértem ermahát, hogy írását inkább vegye le, mint másokat bűnbe vigyen vele. De nem tette. Te meg támogatod. Kértelek igazold. Nem teszed. Mert nem is lehet. Magam is megpróbáltam, de nem ment. Ez ma se fog senkinek.

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 08, 17:10:29
  Sándortól :Reggelente együtt állunk az Urunk elé, együtt olvassuk a napi szakaszt és imátkozunk. Nagyon jó. Mi így vagyunk számontartva nála - együtt. Gratulálok a családodhoz ! Köszönöm! Jó példa és követendő ebben a gonosz rohanó világban. Szeretettel: Miklós tv.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 08, 17:13:58
Kedves Gábor,

Én sem vagyok tökéletes - nagyon nem. Az óemberem is nagyon gyors, leleményes és irónikus. Kérdezd meg Máriát. Be is vallom.

Csak azért, hogy egy kicsit személyesebb legyen, elmondanám, hogy 26 éve vagyok házas, szeretem a feleségem, jobban, mint mikor feleségül vettem. Isten 5 gyermeket bízott ránk. Őket is nagyon szeretem. Kifejezetten élvezem, hogy felelős vagyok értük és ez a helyzet megtanított igazán imátkozni is, tényleg alázattal kérni az én Uramat.
Feleségem nagyon csini még mindíg, jó fej, sokat nevetünk és szeretjük egymást - ki is egészítjük egymást. Ha visszanézek - mégis azt kell mondanom, nem az én érdemem. Kétségem nincs affelől, hogy Isten szeret bennünket és megajándékozott minket sok jóval és sok próbatétellel is, amik a javunkra váltak. Voltak nehéz időszakok, zavarok - de az is a javunkra vált. Reggelente együtt állunk az Urunk elé, együtt olvassuk a napi szakaszt és imátkozunk. Nagyon jó. Mi így vagyunk számontartva nála - együtt.
Soha nem az embereket hibáztatom és nem az újraházasodás érveit szoktam keresni, mikor valaki ebbe a próbatételbe kerül. Ezért kezdtem el - két részletben már a felszínt kicsit megkapartam - az alapokat tisztázni.

Pál apostol kapta a nőtlenség ajándékát. Nem megtartóztatta magát. Én nem kaptam - engem Isten házasságba helyezett.

szeretettel Sándor

Látszólag kialakult két tábor, de igazából nincs így. Én nem pártolom az elválást, csupán megpedzettem, hogy a "parázna" kifejezés nem csak a szexualitásra utal. ...ha már beszélgetünk akkor ne csak általánosságokat vegyünk figyelembe, hogy az emberek ne gondolják magukról, hogy egy utolsó férgek, hanem Isten szeretettjei lehetnek.
Ezek részemről csak egy kis teológiai okfejtés volt és nem vallom, hogy a keresztényeknek minden helyzetbe joguk van válni. Az más dolog, hogy ez lett llevonva következtetésként. Amit, és ahogy mondtam megáll és nem miattam, hanem Isten miatt.

Lássuk be, hogy lehet olyan házasság, amiben ki kell tartani és lehet olyan, ahonnan ki lehet lépni. Persze nem kényünk és kedvünk szerint, hanem az Úr szavára. Amennyiben ebben nem értünk egyet, akkor nem tudok segíteni.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 08, 17:17:45
Legyél fair, ne utasíts valakit, hogy szedje le az írását valahonnan (ahol te nem vagy házigazda), mert a te teológiáddal nem egyezik.

Egy emberi élet lehet roncs, mert válás történt és lehet roncs, mert nem történt válás. Ha ezt nem látod be nincs semmi baj, de ne adj ultimátumot. Szerintem.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 08, 18:05:43
Írta:tothg.Lássuk be, hogy lehet olyan házasság, amiben ki kell tartani és lehet olyan, ahonnan ki lehet lépni. Persze nem kényünk és kedvünk szerint, hanem az Úr szavára.  Egy nehéz történet a teljesség igénye nélkül. Van egy hívő testvérem aki még a világban élt amikor a férjétől elvált.
A lányukat egyedül nevelte ,közben megtért. Szerette volna a férjével  rendezni Atyánk szerint a kapcsolatot de ő ezt nem akarta. A család egyedül
 maradt, leány: apa nélkül , asszony: férj nélkül. Élték az életüket a kislányból nagylány lett. A kamasz időszakban a növekvő gyermekből lázadó lett.
 A közösség imádkozott a helyzet romlott. Az anyuka sírt és továbbra is élte a közösségi életet.Nem házasodott meg , időnként próbált a férjtől
segítséget kérni. Az eredmény visszautasítás volt. Sírás, zokogás de kitartott az Úr mellett. A lázadó leány megismerkedett egy világi fiúval,
 összeköltöztek , közben megjelent egy lelki gondozó, aki azt tanácsolta hogy ne engedje az ő házában való életközösséget, mert nem házasság.
Ezért egy bűnös kapcsolat. A fiatalok a fiú anyjánál laknak. Egy ideig szerelemben. Nagyon rövid idő után megromlott ez a kapcsolat, ezért
vissza akar jönni az anyához egyedül. Testvéreim ! Krisztus értelme , szelídsége, alázata,bölcsessége van bennünk. Ránk bízta a békéltetés
 szolgálatát! Szerintem ti is valamennyien el tudtok mondani hasonló nehéz vagy nehezebb történeteket ami rátok vár megoldásra. Ezért kérlek benneteket
 nézzünk fel hitünk fejedelmére és ne ítélgessük egymást szeretetlenül hanem épüljünk és építsünk. Szeretettel: Miklós tv.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 08, 20:51:24
Kedves Miklós,

Igazán nem azért írtam le, hogy veregessétek a vállam, tényleg nem érdemlem - Isten könyörült rajtunk. Bátran, őszintén és hálával mondom ezt ki. Nem is ítélkezem mások felett , még akkor is -ha néha úgy néz ki első látásra.

Próbáltam belemenni a bűn alá rekesztett világ házasságnak nevezett próbálkozásaiba - és az egész reménytelenségébe. Az is világos, hogy lehet egy életet leélni hullaszagban, olyan becsületes semmiben - és mindenki vegetál. Azt is ismerjük, mikor a sérelmek, indulatok, törlesztések fellángolnak és ki akar rohanni a világból a házaspár valamelyik tagja. Nem azt mondom, hogy a biblia nem ismeri a válást - sőt, komolyan tanít is. Be is idéztétek az igéket.
Ez az asszony, aki nem asszisztált egy bűnös kapcsolathoz, mivel világos neki, hogy ezen semmiféle áldás nem lesz - és a lánya ezt fel sem fogja - helyesen járt el. Felnevelte a lányát, megtett mindent - és utána a lánya tudatos engedetlenségbe kezdett. Nem felel érte az anyja - de fájhat neki nézni. Ha a lánya rádöbben, felébred - Isten kegyelméből - akkor természetesen várni kell vissza a nagy nyomorúságból. Ha összeveszett a fiúval - és kényszerből jön haza - akkor is haza kell várni, csak hát nem az az öröm van, mintha ráébredt volna.
Egy dolog biztos - hogy mi menjünk a cél felé, ez a legjobb bizonyság. Szeretettel nézni, jön e valaki velünk. Nem kompromisszum a bűnnel és a világgal, hanem amit Jézus kért. Mondjuk, hogy van Isten, tényleg létezik, valóság és minden embernek Rá van szüksége.
Szóval el lehet válni - bár Isten nem ezt kéri. Ha mégis megteszi valaki, mert nem bírja - Isten nem vet el, nem veszítem el az üdvösségemet, de amit el akart végezni bennem - meg fogja tenni más módon. Ha elkezdte - folytatni fogja.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 08, 22:10:22
Sándortól:nem azért írtam le, hogy veregessétek a vállam, tényleg nem érdemlem - Isten könyörült rajtunk. "Jézusé a dicsőség ,miénk az
                 orcánk pirulása." Becsüld meg Istennek munkáját benned amit Ő munkált, jó kedvéből. Engedelmes gyermekei vagytok az eredmény
                 boldogság, öröm , békesség, szeretet , megbecsülés. Ez van megígérve és ez még csak a kezdet. Mindennap 100% de ez holnap már
                 nem elég ezért mindig növekvő ahogy te is írtad ma jobban szereted a feleségedet mint valaha. Bár sokan ráállnának hitben erre az
                 ígéretre. Kicsi országunkban boldogság lenne. Atyánk mindenkit hív magához . Mi ismerjük őt és azt akarja hogy mindenki megismerje.
                 Jönnek az áldott ünnepek amikor összejövünk rokonokkal, barátokkal ,ismerősökkel."Legyünk okosak mint a kígyó és szelídek mint a
                 galambok."Ne mulasszuk el a lehetőséget amikor bemutathatjuk a szeretetünket feléjük. :05: A testvérnőről még annyit: hogy féltve
                 szereti a lányát és nagyon fáj neki hogy azt bántják aki számára  a legkedvesebb de nem akarja elrontani a szent kapcsolatot ami
                 Istenhez köti. Sándor testvérem tudod te  milyen nehéz ez ? Én nem. Nekem is van gyermekem ,nagyon fájna ha őt bántanák.Én még
                 nem vagyok azon a szinten. Tisztelem őt az engedelmességéért és Krisztusba vetett bizalmának szilárdságáért. Ezek a mai világban
                 nekem csodák. Testvérem még nincs vége. Tudod mit csinál ? Böjtölve imádkozik, néha másokat is kér erre. Talán akadékoskodásnak
                 gondolhattad néhány kérdésemet de így már tisztább lehet előtted is hogy tudunk mi sajnos betű szerint értelmezve igéket
                  irgalmatlanul
                 szajkózni, Lélek nélkül . Aztán tördeljük a kezünket, sóhajtozunk és mentegetőzünk hogy meg van írva. Csodálkozunk hogy nem élet
                 hanem sajnos halál az eredmény. Ez fórum , bocsáss meg az írásomért, nem csak te olvasod és én, ezek a gondolatok másoknak is
                  szólnak.


.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 09, 15:41:24
Elhangzott itt a fórumon, ha egy asszonynak tönkrement a házassága akkor az Isten vezetésére, elhagyhatja az urát.

Azok akik nem elégednek meg azzal amit a szentírás mond, és inkább más „isteni vezetés” után futkosnak, hogy házasságukra pontot tegyenek, játszi könnyedén a megcsalattatás áldozatai lesznek. Nem kell sokat várniuk ahhoz, hogy az akaratuknak megfelelő hang megszülessen bennük, és testvéreikben: válj el …az Ige is kimondja,mi köze van a hívőnek a hitetlenhez…Ez a szövetség már régóta nem érvényes. Felrúgta! Válj el…

Napjainkban,(különösképp a karizmatikus közösségekben)sokan vélik hallani az Urat. Legalábbis ezt mondják… Csak a Szentírást nem hallják. Pedig az gyakran ellent mond annak amit hallottak...Baj van a hallással. Az Ige tökéletes. A szív nem. Az ellenség ezt kihasználja. Az olyan "belső hangot" ami ellentmond az Írásnak azt az Ige tekintélye, felülírja!

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 09, 16:01:08
Hát ez nehéz ügy. Attól, hogy voltak a fáraó mellett varázslók, akik (egy ideig) ugyanazokat a csodákat meg tudták csinálni, mint Mózes, attól, még Mózes csodái Istentől voltak. Attól, hogy voltak az ószövetségben hamis próféták, attól még voltak igazi próféták is (bár sokszor nem hallgattak rájuk az emberek). Attól, hogy valaki nem hallja Isten hangját, (ami egybevágó a biblia lelkületével és nemcsak a betűjével), vagy vannak akik tényleg a maguk hasznára hajtják a "belső hangot", attól még Isten szól és nem szabad elvetni, mert az maga az élet.

"Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség."
Példabeszédek 4.20-22

Ez nemcsak az írásra vonatkozik...

Hit nélkül lehetetlen ezeket a dolgokat megragadni, bármennyire szeretjük az írást.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 09, 22:06:44
Márk. 10,11
Ő pedig monda nékik: A ki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen.
Márk. 10,12
Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.

Én ebben nem látok különbséget tartalmilag. Kedves zarándok testvérem.

1 Kor. 7,9
De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni.
1 Kor. 7,10
Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék.
1 Kor. 7,11
Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét.
 Néhány ige ami volt már
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 10, 07:16:14
Kicsit én is összefoglalom, ha már ismétlünk. A hívő ember hallgat az igére és tudja, hogy az a jó, ha megteszem amit Isten kér. Nem a harag motiválja, a törlesztés, sérelmek és a megéri-e vagy egyéb érdekek. Ha megkapta azt, amit ember még csak remélni sem tud - és megismeri a pásztor hangját, aki megváltotta - akkor nem kérdés, hogy Isten kezéből fogadja a próbákat is. Nem történik semmi vele, amit Isten nem tudna, még egy hajszála sem esik le az ö szerető Ura tudta nélkül a fejéről. Az elviselhetetlennek tűnú házaspárját is Isten kezéből fogadja el.
Ennek nem a muszály és a törvény betartása a motivációja - hanem egészen más. A muszály és a törvény betartása egészen más gyümölcsökkel jár - bele fog rokkanni és tönkremegy, ha egyáltalán képes betartani.
Isten gyermeke tudja, nem test és vér ellen van tusakodásunk. Az a nagy bajban lévő társam - bún alá rekesztve - képtelen a jóra. Ha elmegy, elhagy - Isten indiítja. Ha marad, - nem küldhetem el. Semmi nincs véletlenül.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 10, 08:19:35
KERESZTÉNY PARAGRAFUS:  :2police: :D

Én nagyon súlyos hibának tartom, ha egy hívő házaspár nem imádkozik együtt már a házasságuk elején. Sokkal több bajt kitudnának védeni vele. Ha az elején nem tud a férj beállni a helyére, akkor mit vár a feleségétől? Átveszi az irányítást ebben biztos lehetsz. Ha valaki ismét a pásztorra fogja, hogy nem tanította erre, akkor azt mondom az meg hárítás. Mindenkinek a szívét vezeti Isten Szelleme és Ő hangolja rá a feleket az imára. Ja kérem, ha kihagyják az életükből az imát, akkor jön ádáméva szindróma. Keresünk bűnöst:- A pásztor az oka mert nem tanított. Hát nem, mert ha valaki rendszeresen a Bibliát olvassa, az tudja mit mond a Szellem. Amikor megtörténik a válás, akkor keresnek balekot akár a másik személyében.

 Súlyos hibának tartom, ha egy hívő egy nem hívőhöz megy feleségül. Soha nem lesz közöttük isteni egység. A nem hívő társ, nem akar hívőkkel együtt kapcsolatban lenni. A hívő pedig nagyon vágyik rá. Ezért sok torzsalkodás lesz közöttük, hacsak a hívő nem alázkodik meg a nem hívő társának, hogy ne legyen zátony. Viszont akkor ő sem tud fejlődni és csak dicsekedhet, hogy neki nagyon jó házassága van, mert megalkuszik a sátánnak. Miért írom ezt? Azért mert Isten nem mondja, hogy ne legyetek velem közösségben. Azt se mondja, hogy a hitetlen férj akaratát kell követni. Még csak feje se lehet a feleségének. Mit is tanulhatna a feleség és a gyerekek tőle? A világ dolgait. Mi köze a világosságnak a sötétséghez? Nagyon vigyázzatok, hogy kit vesztek el!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 10, 09:56:30
>>"Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség."
Példabeszédek 4.20-22
Ez nemcsak az írásra vonatkozik...
Hit nélkül lehetetlen ezeket a dolgokat megragadni, bármennyire szeretjük az írást.(tothg)<<Értelek Gábor…

Pontosan így gyártott magának pápákat az Egyház, kiknek szava szent lett mint az Írás.
És hinni kell szavaikban még akkor is ha dőreség…

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 10, 10:04:16
>>Ő pedig monda nékik: A ki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen.
Márk. 10,12Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.
Én ebben nem látok különbséget tartalmilag. Kedves zarándok testvérem.(B.Miklós)<<


Én sem.

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 10, 10:30:23
Idézet
Ha elmegy, elhagy - Isten indiítja.

Kedves Sándor ezt én egy kicsit ovatosabban közelíteném meg.A házasság egy hármas szövetség amiben az Úr is benne van.
Isten gyülőli a szöbetség felrugását.Nem kétlem olykor előfordulhat ilyen is.
Volt egy nagy szólgáló Katharina Khulman,nála fordult elő,hogy a házzassága akadályozta a szolgálatát és figyelmeztette rá Isten.
Elkelet hagynia házastársát.Az Ó szöbben is találunk példákat,de nem ez a jellemző.
csak nagyon kivételes esetekben indít valakit ilyen re az Úr.

Szeretettel Ircsi
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 10, 14:51:31
>>"Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség."
Példabeszédek 4.20-22
Ez nemcsak az írásra vonatkozik...
Hit nélkül lehetetlen ezeket a dolgokat megragadni, bármennyire szeretjük az írást.(tothg)<<Értelek Gábor…

Pontosan így gyártott magának pápákat az Egyház, kiknek szava szent lett mint az Írás.
És hinni kell szavaikban még akkor is ha dőreség…

n7Tudod mit? Legyen a te hited szerint. (Most nem gratulálok, mert az a múltkor is nem tetszést váltott ki.)  :D
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 10, 15:16:01
Kedves Ircsi,

Az ember mindíg megszegi a szövetséget. Ezért kellett jöjjön JÉzus. Mikor Isten kihívta Ábrahámot - és szövetséget kötött vele, a kettévágott állatok között csak Isten ment végig. Ábrahámnak nem engedte, mert tudta, hogy megszegi. Tudta, mi lakik az emberben. Ezt a részt töltötte be Jézus - ezért lett emberré, a szövetséget megerősítse, a szegés következményeit megfizesse és betöltse.
Ha Isten a szerint bánna velünk, mennyire szegjük meg a szövetséget - pillanatok alatt végünk lenne. Ezért kellett a kegyelem. Jézus érdeme és váltsága. Ennek örülünk ma. Örüljetek mindenkor.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 10, 16:21:09
>>Ő pedig monda nékik: A ki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen.
Márk. 10,12Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.
Én ebben nem látok különbséget tartalmilag. Kedves zarándok testvérem.(B.Miklós)<<

Én sem.

n7
Vajon jelen esetben mi a különbség az elhagyás és az elbocsátás között, Atyánk szerint.?
      Mindkettő házasságtörés. :(
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 11, 07:24:23
Az a véleményem, nem sok értelme van vitatkozni ezen a mondaton. Az élő Isten ezt a nagyon világos, érthető mondatot üzeni nekünk. Aki nem akarja érteni - az nem a mondat bonyolultsága és nehezen értelmezhető szófordulatai miatt nem érti. A fülével és a fejével van baj.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: erdei - 2009 Április 11, 08:02:44
Kedves Sándor!

"Az ember, mindíg megszegi a szövetséget. Ezért kellett jöjjön JÉzus."-idézet Sándortól.

Ezt, én nem egészen gondolom így.
Már csak azért sem, mert azt a szövetséget, amit az "emberekkel" kötött, azt Noéval kötötte, ez a szivárvány szövetség.
Amire Te gondolsz, az Ábrámmal kötött szövetség, illetve az Ebál hegyi, az nem általános, az csak egy nemzetre, illetve egy vallásra vonatkozó szövetség.
Ezért jött Jézus, hogy annak az isteni szövetségnek, minden ember a tagja lehessen, hit által, kegyelemből.

Ef 2:12  Hogy ti, [mondom], abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
Ef 2:13  Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
Ef 2:14  Mert Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két [nemzetséget], és lerontotta a közbevetett választófalat,
 :044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 11, 08:03:34
Egy keresztény családapa kiáltása! Éppen aktuális, hogy segítsünk az imáinkkal, könyörgéseinkkel ennek a felkérésnek. Ideteszem és nem az ima topicba. Talán ez elgondolkodtat benneteket is.

 
Kedves keresztyén testvéreim!
 
Egy 42 éves férj és édesapa vagyok, és ezúton kérlek ismeretlenül is Benneteket, imádkozzatok, hogy az Úr állítsa helyre egy 5 gyermekes család életét!
 
Éveken keresztül folytatott önző, hazug, gonosz életem megteremte keserű és mérgező gyümölcsét. Szeretett feleségem egy méltatlan, szégyenletesen goromba veszekedést követően úgy érezte, ennél a bizonytalan is jobb, s ez év február 12-én reggel elköltözött családi házunkból a 12 éves Petra, a 10 éves Tábita, a 8 éves Midián, az 5 éves Benita és a 4 éves Koren Viktória nevű közös gyermekeinkkel. Tettének részletei elárulták: kétségbeesett döntése végérvényes, igyekezett mindent felégetni maga mögött. Május hónapra kitűzték az első válóperes tárgyalást is.
 
Egy hét után elpárolgott a büszkeségem, éreztem, kicsúszott a talaj a lábam alól. Egy átsírt éjszakán rám szakadt az ég, ezzel együtt korábbi elhibázott életem, bűnös cselekedeteim minden terhe. Ezek azóta is napról-napra árnyékként kísérnek, a naponta ismételten átélt mély, csontjaimig hatoló bűnbánat nem hoz sem feloldozást, sem a következményektől nem mentesít.
 
Ó, bárcsak visszapörgethetném az idő kerekét, és mindent elölről kezdhetnék... de erre nincs mód. Csak sírok, és méltatlanul, érdemtelenül csodáért, kegyelemért könyörgök.
 
Nagyrészt túljutva az önsajnálaton, de mégis a gyász elviselhetetlen szorításában, a depresszió legmélyebb bugyrából kiáltva várom Megváltónk szabadítását. Nem emberi segítségben reménykedem, mégis alázatos szívvel kérem közbenjáró imádságotokat! És előre is hálásan köszönöm, ha megerősítésképpen tájékoztattok, amennyiben ennek a terhét fel tudjátok vállalni!
 
Szeretettel: Isten elcsatangolt báránya, Lacus
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 17, 07:09:23
Sziasztok !

Miről beszélünk?
Ez egy teljesen sablonos történet, ami nap mint nap előfordul „karizmatikus neoprotestáns” gyülekezetekben.
Ez a gyümölcse, a házassággal és a „legális válással” kapcsolatos hamis tanításoknak.
A hűtlen asszonynak, aki elhagyja ifjúsága férjét, valószínű, hogy a pásztora nem fogja azt mondani, hogy…
&not; az üdvösségeddel játszol testvérnő, amikor ezt teszed!
 Nem fogják emiatt se megbélyegezni, se kirúgni a gyülekezetéből, sőt inkább egy jó ügyvédet ajánlanak majd neki, aki lebonyolítja a válást. Az a valószínű, hogy amíg nem talál magának "új pasit", a közösség özvegyként fogja tisztelni, támogatni őt.
 
Lacusnak, ha szerencséje van, és valahogy mégis visszakönyörgi magát asszonyhoz, a család „trógerjaként” aki lóvét hazahozza talán még van esélye.  Sok ilyet láttam már.. gondolhatjátok. Ezután nem mint családfő, hanem  kegyelmezett bűnös, lesz Laci, akit még a saját gyerekei is lenéznek majd.
Nem érzitek, hogy megfordult a világ ??? 

<<Május hónapra kitűzték az első válóperes tárgyalást is. „>>

Szerintetek keresztény ember az, aki igaztalanok előtt törvénykezik, aki törvény elé hurcolja saját atyjafiát?

<<„elköltözött családi házunkból a 12 éves Petra, a 10 éves Tábita, a 8 éves Midián, az 5 éves Benita és a 4 éves Koren Viktória nevű közös gyermekeinkkel.”>>

Az asszonynak nem a maga tulajdona a gyermekek, azzal, hogy engedély nélkül elvitte, emberlopást követett el.
A Törvény ideje alatta ezt halállal büntette az Úr.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 17, 07:49:15
Idézet
Ez egy teljesen sablonos történet, ami nap mint nap előfordul „karizmatikus neoprotestáns” gyülekezetekben.

Kedves Sebi!

Ne gondold,hogy csak az ilyen gyülikre jellemző,nem kellene álltalánósítani,és főleg nem napokra lebontani,mert akkor nem lenne már egy házassság sem.
Sebi nagyon igazságtalan vagy ,a másik oldalt is meg kellene nézni.Mit vétett a férj Isten és felesége,és gyermekei ellen.
Mit mond az ige Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti.Laci nem töltötte be és saját maga mondja el ,hogyan viselkedett.
Idézet
Éveken keresztül folytatott önző, hazug, gonosz életem megteremte keserű és mérgező gyümölcsét.
Nem mutatott jó példát gyermekeinek sem,ezért őt terheli a felelősség.Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek.
Nagyon csunya dolgok történhettek ott,ha  valaki öt gyermekkel ugy dönt,hogy elhagyja férjét.
Nem nevezném gyerekrablásnak az elvitelüket-gondolom az apa is beleeggyezett-.
Laci megbánta tetteit ,most már csak rajta mullik,hogy helyre hozza házasságát.
Idézet
visszakönyörgi magát asszonyhoz, a család „trógerjaként” aki lóvét hazahozza talán még van esélye.
Kedves SEbi egy férjnek nem "trogernek" kell lennie,hanem családfőnek,fejnek, akinke kötelesége Isten igéje szerint gondotviselnie háza népéről,vezetni családját.Nem hiszem,hogy pénzel helyre lehet hozni egy elrontott házasságot.
Nem vagyok híve a vállásnak,reménykedem benne ,hogy az Úr meghallgatja az imákat és hellyre állhat még ez a házasság.
Imátkozom érte,hogy az Úr adjon bölcs belátást és megbocsájtó szívet,mindkettőjüknek.

Idézet
A Törvény ideje alatta ezt halállal büntette az Úr.
Kedves Sebi,nem a törvény idejében vagyunk,hanem a kegyelem idejében,Jézus Krisztusban.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 17, 09:05:48
Ircsike! Nagyon frappáns és bölcs amit írtál, érezni a szellemi vezetést benne.

Sebi! Iszonyatos olvasni téged! Szinte megborzong tőle az ember. Úgy írsz, mintha te lennél a megtestesült jó "férj" az ágyasaid meg a világ szemetei. A te gyerekeidre kellene gondolnod. Velük mi is van? Rendezd a saját házadat és utána rendezd másét. Vagyis söpörj a te házadban és utána máséban. Egyáltalán nem vagy hiteles a tanácsadásban.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 17, 09:45:46
Sziasztok

Kik szelet vetnek vihart aratnak.

Nyílván nem ártatlan a férj hogy ebbe a helyzetbe került. De szinte olvasni lehet a bűnbánata könnyeit. Ha ezek után az asszonynak  nincs kedve megbocsátania és hozzá visszamenni, tetszik vagy nem tetszik, házasságtörést követ el ellene, és az üdvösségével játszik.

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 17, 09:56:38
Ne haragudjatok, de nem kivesézésre tettem be az emailt, hanem azért, hogy hordozzuk imával. Köszönöm

"Egy keresztény családapa kiáltása! Éppen aktuális, hogy segítsünk az imáinkkal, könyörgéseinkkel ennek a felkérésnek. Ideteszem és nem az ima topicba. Talán ez elgondolkodtat benneteket is."
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 17, 10:19:25
Senki ne ELEMEZZE KI Lacus házasságát. Sebi, töröltem az írásodat!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 17, 10:19:59
Igen ítélni könnyű, de segíteni nehéz...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 17, 10:28:03
Miért imádkozzunk szerinted Mária ?
1. hogy békével elváljanak.
2. vagy hogy maradjon egyben a család.

???????
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 17, 10:36:16
Sebi! Azt hittem ez nem lehet kérdés. :08: Maradjon egybe a család.

Mit kér Lacus?

"Egy 42 éves férj és édesapa vagyok, és ezúton kérlek ismeretlenül is Benneteket, imádkozzatok, hogy az Úr állítsa helyre egy 5 gyermekes család életét!"
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 17, 10:50:09
..<< de segíteni nehéz...>>

Egyáltalán nem !
Ha az asszony féli az Istent és engedelmes az Ő beszédének, akkor egyáltalán nem nehéz.
El kell mondani neki ezt az Igét és ettől ő majd megvilágosodik.


    Mert a férjes asszony, MÍG ÉL A FÉRJ, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.
Róma 7,2


Valamint azt is el kell mondani neki, hogy ha ő megbocsát bűnös férjének, akkor az Úr neki is meg fog bocsátani.
Ha pedig nem bocsát meg, akkor neki sem lesz bűnbocsánata.
Ha tudjátok adjátok meg a címét, én majd megmondom neki szívesen ! 

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Moncsi - 2009 Április 17, 11:09:06

 Sebi!
 Úgye ezt nem gondolod komolyan,hogy te akarod megmondani ennek a hölgynek,hogy mit csináljon!?
 Először is Te egy idegen vagy,nem vagy a barátja,sem pásztorra.
 Majd én megmondom,ez a legkönnyebb!
 Ebben az esetben a férj kért imatámogatást,megbánta bűneit.Egy szívvel ,egy akarattal imádkozzunk a Atyához,
 hogy legyen meg a tökéletes akarata ebben a házaságban.Isten a helyreállítás Istenne!Én hiszem.
 Nem jut eszembe az az igehely ahol bizony Isten megengedi a kereszténynek,hogy a hitetlen férjétől,vagy feleségétől
 elváljon.Nem kielemezni szeretném ez a házasságott,messze álljon tőlem.Viszont az nem derül ki az írásból,hogy
 keresztény házasságról van-e szó.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Moncsi - 2009 Április 17, 11:24:51

 Íme az ige:IKor.7:15  Ha pedig a hitetlen elválik,ám váljék el,nem vettetett szolgaság alá a keresztény
                                    férfiú,vagy asszony az ilyen dologban.De békességre hívott az Isten.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 17, 11:28:37
Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék.
  Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét.
 Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.
 És a mely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.
 Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek.
 HA PEDIG A HITETLEN ELVÁLIK, ÁM VÁLJÉK EL; nem vettetett szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten.
 Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet?
1 Kor 7,10
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 17, 11:49:43
..<< de segíteni nehéz...>>

Egyáltalán nem !
Ha az asszony féli az Istent és engedelmes az Ő beszédének, akkor egyáltalán nem nehéz.
El kell mondani neki ezt az Igét és ettől ő majd megvilágosodik.


    Mert a férjes asszony, MÍG ÉL A FÉRJ, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.
Róma 7,2


Valamint azt is el kell mondani neki, hogy ha ő megbocsát bűnös férjének, akkor az Úr neki is meg fog bocsátani neki.
Ha pedig nem bocsát meg, akkor neki sem lesz bűnbocsánata.
Ha tudjátok adjátok meg a címét, én majd megmondom neki szívesen ! Sebi pont arra céloztam, hogy ne vesézz, hanem imádkozz! Rájöhettél volna hiszen te is a könnyebbik felét ragadtad meg nem a nehezebbet.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: whiteattil - 2009 Április 17, 12:39:03
Sziasztok!

Imádkoztam a házasság rendbejövéséért! Remélem Lacusnak igaz bűnbánat van a szívében a feleségének pedig a megbocsájtás. Tudjátok az én házasságomban is voltak szemét dolgok, amik miatt a világban már rég elváltak volna. Még verekedtünk is, sőt, még egy kés is előkerült... ronda dolog volt, de megtörtént, nincs mit tagadni. De mi túl tudtunk menni ezeken, leraktuk Jézus lábai elé, és működött az elengedés és a megbocsájtás. És egyre feljebb és feljebb lépkedtünk a házasságban, Istennel. Nem megoldás a válás, viszont ha nem ébred rá az ember a gonosz dolgaira, akkor nem tudom mi lenne a megfelelő. Ezért kell nagyon körültekintőnek lenni akkor, mikor az ember házasodni kíván. Erre való Isten nagyszerű adománya a jegyesség! Ez idő alatt sok minden kiderülhet, pl. tudjuk-e a bűnt felismerni, elhagyva tanulni belőle, újra felállni és menni előre és elengedni a bűnt, vagyis megbocsátani. És ha ezek megtörténtek, még szorosabb lesz a kapcsolat a két fél között, mert ezek a dolgok,(megvallás, bűnbocsánat stb. a Szentlélek indíttatására jönnek. És lesz győzelem!  :afro:   
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 21, 09:46:27
Ritkán nézek filmet, vagy Tv-t, de tegnap este megnéztem valamiért. Nagyon tanulságos lehet bárkinek.

Egy házaspárról szólt, akik nagyon szerették egymást. Volt egy kislányuk és szeretetben nevelték. Egy alkalommal az anya tolta a babakocsiba a kislányát, amikor összetalálkozott egy régi férfi ismerősével. Igen megörültek egymásnak. Az asszony szinte ugrált örömében, majd megpuszilták egymást. A férfi lehajolt és kivette a kocsiból a kicsit, így sétáltak tovább. A férje a szemközti kávézóban volt és látta ezt a jelenetet. Amikor haza ért a férfi este, a felesége a nyakába ugrott és egy pohár bort nyújtott felé. A férj nem tudta mire vélni a dolgot, így a felesége elmondta, hogy gyermeket vár. A férfi ideges lett és megkérdezte, hogy kitől? Talán attól a férfitól akinek annyira örült az utcán? A nő védekezett, és megpróbálta elmondani, hogy ki volt ő, de a férje nem hallgatta meg, nem hitt neki. Meggyőződése volt, hogy a megszületett fiú nem az övé. Gyűlölete egyre csak fokozódott iránta és minden buzinak elhordta és kárhoztatta már kiskorában. Sokat verte, gyötörte lelkileg a fiúcskát, a lányát viszont egyre jobban majmolta, imádta... Az anya védte a fiát, de ilyenkor ő is kapott vagy verést, vagy kárhoztató beszédet. Az asszony elköltözött a szüleihez a gyerekekkel mert nem bírta tovább. A férj, rájött nem bír a családja nélkül éli, visszakönyörögte őket. A helyzet viszont nem lett jobb, hanem még rosszabb. A fiú átadta a szívét Jézusnak 15 éves korában, így az apa még jobban gyűlölte, szidta kárhoztatta egyfolytában érte. Annyira megviselte a lányt is ez a házasság, hogy ő is az anyját hibáztatta mindenért, ahogy az apja. Tiszteletlenül beszélt vele, de az apa mindig védte az anyával szemben a lányt, amikor az rászólt. Igazságtalanul kiállt mellette. Egy alkalommal, éppen veszekedett a fiú és az apa, amikor annyira elöntötte a harag, hogy meglökte az apját, aki megütötte érte. Az anya ismét közbelépett és az apa kirohant a házból, a fiú utánafutott, hogy ne menjen el, miközben hatalmas sebességgel halálra gázolta a fiát. Teljes depresszióba esett az anya, így elzárkózott a férjétől. Másik szobába költözött. Az édesanyja is közben meghalt, akit nagyon szeretett. A lány vádolta az anyját és őt hibáztatta a testvére haláláért. Bejelentette, hogy elköltözik otthonról mert gyűlöli őt. Az anyával semmilyen kapcsolatba nem lépett, hiába hívta telefonon és hiába írt neki. Az apa hamarosan infarktusban meghalt. 6 év múlva a lány végre felhívta az anyját.

Azt hiszem elég tanulságos történet ez. Mivé lesz egy házasság és mivé lesznek a gyerekek élete egy meggondolatlan lépéstől. A szülők felelősséggel tartoznak a gyerekeik nevelésében. Micsoda poklot éltek át a meggondolatlanság miatt mindannyian.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 21, 14:36:15
Igen roszz, hogyha feltámad a féltékenység lelke egy férfiben.
Isten, ezért találta ki az átokhozó keserű vizet, hogy ez a problámát igazságosan kezelni lehessen.

 

Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ha elhajol valakinek a felesége, és hűtelenné válik iránta;
 És hál valaki ő vele közösülve, és az ő férje előtt titok marad, és elrejtetik, hogy ő megfertőztetett; bizonyság pedig nincs ellene, sem a bűnön nem kapták;
 DE FELGERJED Ő BENNE A FÉLTÉKENYSÉG LELKE, ÉS FÉLTÉKENYKEDIK A FELESÉGÉRE, mivelhogy az megfertőztetett; vagy felgerjed ő benne a féltékenység lelke, és féltékenykedik a feleségére, jóllehet az meg nem fertőztetett.
Akkor vigye a férfiú az ő feleségét a paphoz; és vigye el azzal együtt az érette való áldozatot; egy efa árpalisztnek tizedrészét; de ne öntsön arra olajt, és ne tegyen arra temjént, mert féltékenységi ételáldozat ez, emlékeztető ételáldozat ez, a mely hamisságra emlékeztet.
A pap pedig léptesse elő az asszonyt, és állassa őt az Úr elé.
És vegyen a pap szent vizet cserépedénybe; a hajlék pádimentomán levő porból is vegyen a pap, és tegye azt a vízbe.
És állassa a pap az asszonyt az Úr elé és fejét meztelenítse meg az asszonynak, és tegye annak kezére az emlékeztető ételáldozatot, féltékenységi ételáldozat az; és a papnak kezében legyen átokhozó keserű víz.
  És eskesse meg őt a pap, és ezt mondja az asszonynak: Ha nem hált veled senki, és ha el nem hajoltál tisztátalanságra a te férjed mellett, ne ártson néked ez az átokhozó, keserű víz.
 Ha pedig elhajoltál a te férjed mellől, és megfertőztetted magadat, és valaki közösült veled a te férjeden kívül,
 Miután megeskette a pap az asszonyt az átoknak esküjével, ezt mondja az asszonynak: Tegyen tégedet az Úr átokká, és eskü-példává a te néped között, megszárasztván az Úr a te tomporodat, és a te méhedet dagadtá tévén.
 És menjen be az átokhozó víz a te belső részeidbe, hogy megdagadjon a te méhed, és megszáradjon a te tomporod. Az asszony pedig mondja: Ámen! Ámen!
 És írja fel a pap ez átkokat levélre, azután törölje le a keserű vízzel.
 És itassa meg az asszonynyal az átokhozó keserű vizet, hogy bemenjen ő belé az átokhozó víz az ő keserűségére.
Azután vegye el a pap az asszony kezéből a féltékenységi ételáldozatot, és lóbálja meg azt az ételáldozatot az Úr előtt, és áldozzék azzal az oltáron.
 És vegyen egy marokkal a pap az ételáldozatból emlékeztetőűl, és füstölögtesse el az oltáron, és azután itassa meg az asszonynyal a vizet.
És ha megitatta vele a vizet, akkor lészen, hogy, ha megfertőztette magát, és hűtelenné lett az ő férjéhez, bemegy az az átokhozó víz ő belé az ő keserűségére, és megdagad az ő méhe, és megszárad az ő tompora, és az az asszony átokká lesz az ő népe között.
Ha pedig nem fertőztette meg magát az asszony, hanem tiszta: akkor ártatlan, és termékeny lészen.
 Ez a féltékenységi törvény, mikor elhajol az asszony az ő férje mellől, és megfertőzteti magát;
Vagy mikor valaki, a kiben felgerjed a féltékenység lelke annyira, hogy féltékenykedik a feleségére; az ő feleségét állatja az Úr elé. És cselekedjék vele a pap mind e törvény szerint.
És ártatlan lesz a férfi a bűntől, az asszony pedig viseli az ő bűnének terhét.
4 Móz 5,12

 
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 21, 14:46:05

A pásztoroknak és vallási vezetőknek, el kellene végre már, dönteni, hogy a házasság szövetségnek számít Isten előtt vagy sem.
Ha szövetségnek számít, akkor felejtsük el ezt a szót, hogy válás. 
A szövetség, az egy életre szóló erős kötelék. Jobb meghalni, mint felbontani a frigyet, amelyben az Úr maga is benne van.
Ha viszont modern házasság nem számít ma már szövetségnek, akkor teljesen fölösleges megházasodni.
Nincs értelme egy olyan bonthatatlan köteléket kötni, amit gyakorlatilag bármikor felbonthat egy nőnek a szeszéje, hisztériája vagy féltékenysége.
Amúgy én tiszavirág életű, „karizmatikus” együttélési formulát én nem is nevezném igazán házasságnak, mivel jelentősen eltér az igeitől.
A bibliai erkölcsi nívót, meg csak sem közelíti.
Képmutatás és alakoskodás!
Azt nevezem én házasságnak inkább, amiben atyáink éltek le életüket, mint például Ábrahám és Sára. Izsák és Rebeka Jákob és Rákhel, vagy Dávid és Abigail, és még sorolhatnám.
A korabeli szentek nem váltogatták asszonyaikat, (hűek voltak hozzájuk mindhalálig) és  főként az asszonyok sem cserélték le az uraikat.
Ideje lenne összehasonlítani az Igei házasságot, azzal férfi-nő kapcsolattal, amit mi vallásos körökben annak nevezünk.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 21, 15:05:17
Sebi, talán az lenne a kérdés, hogy feloldható -e a szövetség. Ugyanis azt elismerik, hogy szövetség, ez nem kérdés.

Sebi: A korabeli szentek nem váltogatták asszonyaikat, (hűek voltak hozzájuk mindhalálig) és  főként az asszonyok sem cserélték le az uraikat.

 :nem: nem, nem voltak hűek akkor sem.
Jézus mondja is, hogy az ő keménységük miatt adnak váló levelet az asszonynak.

Mát. 19,7-8
Mondának néki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt?
Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt.

Dávid kitől is vette el a feleséget és milyen áron is? Megölette a férjet, de előtte hált már vele. Férjes asszony volt, nem?

2 Sám. 11,2-4
És lőn estefelé, mikor felkelt Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétála: láta a tetőről egy asszonyt fürdeni, ki igen szép termetű volt. És elkülde Dávid, és tudakozódék az asszony felől, és monda egy ember: Nemde nem ez-é Bethsabé, Eliámnak leánya, a Hitteus Uriás felesége? Akkor követeket külde Dávid, és elhozatá őt; ki beméne őhozzá, és vele hála, mikor az ő tisztátalanságából megtisztult; és annakutána visszaméne az ő házához.

Mát. 19,4-5
Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonynyá teremté őket, És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. A mit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.

Isten hánnyal is adja össze őket?

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Gyöngyike - 2009 Április 21, 20:30:03
Kedves Testvérek!

Imádkozom én is ezért a családért, az Úr a csodák Istene, Ő helyretudja állítani ezt a házasságot is. Sebivel ellentétben bizony több olyan házasságot láttam, ami egykor romokban hevert, de az Úr közbeavatkozott, és ma boldogan élnek együtt ismét.

Az Úr csodálatos!!!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 21, 22:37:13
Kedves Testvérek!

Imádkozom én is ezért a családért, az Úr a csodák Istene, Ő helyretudja állítani ezt a házasságot is. Sebivel ellentétben bizony több olyan házasságot láttam, ami egykor romokban hevert, de az Úr közbeavatkozott, és ma boldogan élnek együtt ismét.

Az Úr csodálatos!!!
Csatlakozom  az imádkozókhoz. Azt gondolom Isten minden házasságot helyre akar hozni, tehát rajtunk is múlik.
 Sajnos nem minden házasság javul meg. A pásztorok ,segítők, szolgálók  felelőssége  megnövekedett.Kérlek tegyünk meg
 emberileg mindent hogy családok helyre álljanak. :ima05:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 22, 02:15:12


…., mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, a kit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged!
 NEM TETT ILYET EGY SEM, A KINEK MÉG VOLT LELKE. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok!
 MERT GYŰLÖLÖM AZ ELBOCSÁTÁST, ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene, és azt, a ki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a Seregeknek Ura. Őrizzétek meg azért lelketeket és ne csalárdkodjatok!
Mal 2,14


<<nem, nem voltak hűek akkor sem.
Jézus mondja is, hogy az ő keménységük miatt adnak váló levelet az asszonynak.>>
/MÁRIA/

Isten emberei nem adtak váló levelet asszonyaiknak, tehát hűek voltak.
Akinek volt lelke, az nem bocsátotta el a feleségét még váló levéllel sem.
A szent emberek közül egy sem volt hűtlen feleségéhez.
Ábrahám volt, az, aki elbocsátotta Hágárt, de ez egy speciális eset volt. Nem Ábrahám hűtlensége miatt kellet távoznia, hanem azért, mert Istentől való magvat keresett.
Dávid sem bocsátotta el feleségeit, hű volt hozzájuk. Az volt az ő bűne hogy bár neki száz juha volt, mégis elvette  az egyetlen báránykáját, attól, akinek csak egyetlen egy volt. Házasságtörést követett el, ugyanis Úriás ellen azzal, hogy egyetlen szeretett feleségét magáévá tette, és ezt még gyilkossággal tetézte.

<<Isten hánnyal is adja össze őket?>>
/MÁRIA/

Furcsamód akkoriban, némely Isten embere, több asszonyt is kapott az Úrtól.
Tudom, hogy nektek az a véleményetek, hogy Isten megváltozott, és ma már ilyen véletlenül sem fordulhat elő.


…néked adtam a te urad házát, és A TE URADNAK FELESÉGEIT a te kebeledbe; ennek felette néked adtam Izráelnek és Júdának házát; és ha még ez kevés volt, ezt s ezt adtam volna néked.
2 Sám 12,8


 
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 22, 02:27:41
<<Sebi, talán az lenne a kérdés, hogy feloldható -e a szövetség.>>

A nő semmiképp nem oldhatja fel, addig amíg a férj él. Paráznának mondatik ha a férje életében más férfié lesz.
Az Írás egyértelműen ezt tanítja, erről kár is vitázni.
Csak a férfi oldhatja fel a szövetséget, főként akkor, ha a feleségét más férfié teszi magáévá.
 
 
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 22, 08:12:48
Sebi: Furcsamód akkoriban, némely Isten embere, több asszonyt is kapott az Úrtól.
Tudom, hogy nektek az a véleményetek, hogy Isten megváltozott, és ma már ilyen véletlenül sem fordulhat elő.

…néked adtam a te urad házát, és A TE URADNAK FELESÉGEIT a te kebeledbe; ennek felette néked adtam Izráelnek és Júdának házát; és ha még ez kevés volt, ezt s ezt adtam volna néked.
2 Sám 12,8


Látod, Dávidnál is cáfolsz, - ugyan nem nagy dolog amit ő csinált! -mert férfi. Nem Sebi, ez nem így van. Meg is kapta érte Istentől az ítéletet. Sebi, nem szívesen térek ki a többnejűségre, mert te nem vagy nyitott másra, -zárt ajtón át meg kár beszélni- hiszen ezt szeretnéd megélni, de nem igen működik az életedben és talán el is kéne gondolkodni miért nem? Mivel téged még senki nem tudott közelebb vinni ennek az igazságához, -tudomásom van róla, hogy igen sokan próbálkoztak eredménytelenül, és nem veszed észre, egyedül vagy ezzel- és nem bennük volt a nem akarás, közlöm veled, hogy egyetlen új szövetségi igét nem tudsz felhozni arra, hogy ez másképpen lenne. Egyfolytában az ó szövből idézel, - Péteréknek -12 tanítvány- sem volt több asszonyuk, ágyasuk, pedig ők is az ószöv. alatt éltek egy ideig, legalábbis ott házasodtak meg és később léptek az újba. Isten emberei voltak. Senki nem tagadja, hogy akkor az úgy volt, -persze nem minden férfi, mert sorolhatunk egy jó párat- de Isten Jézusban hozott egy új szövetséget, amiről te hallani se akarsz, inkább levallásozod. Isten adta az új szövetséget is, amit sajnálatos módon te nem akarsz elfogadni és bele akarod hozni a te akaratodat. Az első férfinak, Ádámnak se volt ágyasa! A bűn következménye lett ami lett. Ismerjük erről a véleményedet, sérelmedet. Nem kívánlak győzködni, ebbe már sokan belefáradtak. Meg kell állj az Úr előtt te is.

Ámbár neked ez az ige nem mond semmit, de azért beteszem újra:

Mát. 19,4-5
Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket, És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté./valahogy itt nincs ágyas szó/  Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.

Akkor a férfi nem ember? Ő se választhatja szét amit Isten egybeszerkesztett? Ha ember, akkor nem... vagy most az az ige lép elő, hogy a férfi adhat elváló levelet? Akkor előjön az, amit Jézus mondott. A ti kemény szívetek miatt.... Bizony, nem másért válnak el az emberek!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 23, 07:50:12
A férfi adhatott csak váló levelet az asszonynak, ha paráznaság okáért tette, nem számított keményszívűségnek. Az asszony a férfinek nem adhatott ilyesmit.
Ha a férfi új feleséget vett a régi mellé, (és nem cserélte le a régit, mint ahogyan ma az divatos)  nem számított paráznaságnak, vagy házasságtörésnek.
Házasságtörés bűnét akkor követett el a férfi, ha más feleségével vagy jegyesével hált.
Az asszony, akkor követett el házasságtörést, ha az urán kívül egyéb férfivel hált.

Egyetérthetünk abban, hogy a poligám családmodell nem volt kezdetben az Úr tökéletes akaratában és az újszövetségi időkben sem az.
Ez az Ige is ezt bizonyítja:

A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják
1Tim 3,12


Az egy feleség tartása, úgy tűnik jó bizonyságnak számított az ősegyházban is.

A probléma azzal van, hogy az a párkapcsolat, amit mi egynejűségnek nevezünk, az esetek többségében periodikus monogámia.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 23, 08:32:44
Egyetlen kérdés:
MIÉRT KELL A TÖBB? (Bocs, hogy kiabálok)

Ha erre válaszolsz, akkor rá fogsz jönni, hogy semmi másért, csak, hogy a férfi kielégíthesse a vágyát, ami a "testből" fakad. Arra pedig aztmondja a biblia, hogy meg kell feszíteni.
Legalább azt lásd be, hogyha nem is tartod rossznak a többnejüséget, hogy az ezt cselekvő férfiak nem feszítik meg ezt a kívánságaikat, hanem "legálissá" teszik. Az ilyen emberek nem alkalmasak arra, hogy követésre méltók legyenek, pedig Jézus azt mondta, hogy tegyünk tanítvánnyá mindenkit. Én nem követnék soha olyan embernek az életmódját, aki tanít, de nem adja oda magát teljesen arra, amit képvisel.

Vagyis ha bűn, ha nem bűn a többnejüség, semmi esetre se jó példa. Magadat lehet, hogy megmented a magyarázatokkal, de mást nemigen fogsz tudni elérni, ha ilyen életmódot élsz.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 23, 08:57:29
Én a tanultak alapján, - EÜ suliban azt tanultam, hogy két fő okból van a nagyon nagy vágy. Az egyik, hogy túl sokat akar, és nincs aki elgyőzi, így keres sok nőt, a másik, hogy szereti a változatosságot. Mind a két esetben az Úrhoz kell fordulni mert ott nagy baj van. Azért ebben is van mérték.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 23, 09:07:41
Próbáltam óvatosan fogalmazni eddigi hozzászólásaimban is, most inkább elmondom, hogy miért. Az Isten a bibliában nem a szexet tekinti házasságnak. A nemi kapcsolat annak egy meghitt része - de ebben is utánzatok lehetnek, a pogányok is érzik - ez egy bizalmas része az együttélésnek.
A biblia nem szól a pogányoknak, a vallásosnak és az álmegtértnek, mert csak kiforgatja - máshogy érti és szabályokat akar felállítani a másik számára.
Van a bibliánknak egy alapvonulata - és ezt az övéi értik - Isten dicsőségére szolgál az Igazság, nem szabály alapján, hanem a fiúság lelkében. Nem szeretem a kánaáni nyelvet én sem - ezért most kicsit gyakorlatiasan.
A szex más a pogánynak és más Isten gyermekének. Egyik a gyönyört keresi, a másik többet - mert az egymáshoz tartozás közös örömével teszi, tehát nem prüdéria. Nem azért húséges, mert jó akar lenni, hanem mert bármi más - ennél mindíg kevesebb. Az Isten igája gyönyörűséges - már a övéinek.
Nagy titok ez. Az elveszettség - ennek felismerése nélkül - próbálja utánozni, anélkül, hogy értené a lényegét - tehát Isten nélkül akar valami jót. A pótlék mindíg kevesebb, mert el se jut, meg sem értheti és fel sem foghatja. A keresztény ember nem prűd - csak egy szexfilemn inkább szomorúan nevet.
A válásra Jézus azt mondta, hogy a ti kemény szívetek miatt adtok válólevelet. Férfiakkal beszél. A parázna nővel mikor beszél - aki mindíg azt hitte, hogy majd a következő férj jobb lesz és elég kitartón próbálkozott, de már csak élettársa volt mikor vízért jött - azt mutatja, hogy nem az volt a megoldás, hogy féjhezment - vagy csak összeáll. Nem ez a különbség - hanem sokkal több.
Mikor Jóbnak azt mondja a felesége - hogy inkább átkozódjon - micsoda asszony - Jób csak annyit mond, hogy ha elvettük a jót - akkor a rosszat is - Isten kezéből. Isten kezéből fogadja el - mert tudja, hogy az ö Megváltója él. Barátai , akik megdöntik a sajnálkozás és sírás világrekordját - Jóbot hibáztatják mégis. Annyira benne van az emberben, hogy a bűnnek bűntetés a következménye.
A kegyelem szól arról, hogy nem érdemlünk semmit. Akkor működik.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 23, 10:33:29
Sebi: A férfi adhatott csak váló levelet az asszonynak, ha paráznaság okáért tette, nem számított keményszívűségnek.

Ezt honnan vetted, hogy nem számított annak?  :088: Akkor hol is van a megbocsájtás? Csak a kemény szív nem tud megbocsájtani. Jézus azt mondta, 70x7x bocsássatok meg.

Mát. 19,7
Mondának néki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt?
 5 Móz.24,1
Mát. 19,8-9
Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt. Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő; és aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő.


Péld. 25,11 Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige![/b]
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Április 23, 22:57:58
Igaz, igaz! De ez is meg van írva:
'Avagy nem tudjátok-é, hogy aki a paráznával egyesül, egy test  vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté.'
Kerüljétek a paráznaságot.   
Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívűl van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik'   
          1Kor.6:16,18
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a házasságtörő fél paráznaságát nem kell, vagy nem lehet megbocsátani.
(Sajnos) gyakorlati tapasztalatból mondom, hogy meg lehet, sőt meg kell bocsátani! Azonban ez nem jelenti azt, hogy házasságban kell maradni, főként nem akkor, ha azt a házasságtörő fél nem akarja.(vö.
'Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el, nem vettetett szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott el minket az Isten.'
1Kor.7:15 ).
Nos, az egyedűl maradt hívő félnek két dolgot kell mérlegelnie:  Van-e kegyelmi ajándéka arra, hogy egyedűl maradjon?! 
Mert ha nincs:
 'Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak,hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is.De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni.
  1Kor.7:8-10
'De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.'
                 1Kor.7:2
 Kedves Testvérem, Testvérnőm,ha nincs kegyelmi elhívásod az
' egyedűlálló' életre feleslegesen erölteted!
Viszont, ha újra kívánsz házasodni tartsd szem előtt a következőket:
' Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?'
     2Kor.6:14-15
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 24, 08:37:37
<<Egyetlen kérdés:
MIÉRT KELL A TÖBB? (Bocs, hogy kiabálok)>>
/tothg


Ha tényleg kíváncsi vagy elmondom, bár ez nem tartozik szorosan a témához.
Emancipált világban élünk, ahol a nő választ, és a kapcsolat idejét is gyakorlatilag ő határozza meg. Ha úgy érzi már nem szeret vagy valamin leakad, vagy nem sikerül átvennie a kormánykereket akkor előfordulhat, hogy lefarol. Lehet akármilyen keresztény, akármilyen szuper szellemi, ha menni akar akkor menni fog. Nem fogja őt megakadályozni még az sem az ha az Írásból bebizonyítod, neki hogy a válás bűn. A tapasztalat, hogy nem érdekli ilyenkor a nőket az Írás.

No most az asszony elmegy, de az élet ettől még nem áll meg. Nem jó egyedül ezért az ember udvarolni kezd és keres, jobbat, szebbet, hűségesebbet stb.
Mire végre horogra akad az új asszony, a régi is magába száll és visszajön, mint egy tékozló fiú.
A két asszony rivalizálni fog, mint két testvér, és lesz egy kis feszültség ebből a helyzetből, csak előrefelé lehet menekülni.
Amikor egy férfit elhagy a hites felesége, frusztrált lesz és megpróbál minél több nőt begyűjteni, hogyha elhagyná is őt megint valamelyik asszony, jusson és maradjon is.

Vagyis a többnejűség úgy alakul ki, hogy az asszony hűtlen lesz, elhagy és visszajön, de mire rájön, hogy mégis téged szeret, addigra már van egy új feleség.
Egyébként a Törvény sem tiltja azt, hogy az elbocsátott asszonyt visszafogadja az ember, ha szexuálisan nem fertőztette meg magát más férfival.
Olyan is van, hogy az elvált asszony paráznává lesz, de nem jön be neki az új pasi, ezért visszakönyörgi magát. Ebben a helyzetben nem tudom mi lenne az erkölcsös, és jó megoldás.

Amikor Absalon Dávid háremébe bement, vagyis meg szeplősítették az ő ágyasházát a király nem bocsátotta el asszonyait, de szexuális kapcsolatot nem folytatott tovább velük.

Miért kell a több?  Mert az elbocsátás kegyetlenség !
       

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 24, 08:48:10
Kedves Sebi,

Próbálsz a tehénre gatyát adni - miközben olyan kedves vagy, mint mikor /ezzel nem értek egyet és kivettem: Mária/.
A biblia nem szabályozza, hogy a pogány kivel paráználkodjon és kivel ne. Nem a szex körül forog a házasság. Olyan eröltetett ez így - mert ehhez le kell értéktelenednie, degradálódnia a házasságnak - hogy komolyan tudjuk venni amit írsz. Tudod a gyümölcseiről ismerjük meg a fát. A gyümölcsöket pedig nem lehet gyógyítani. A fával van a baj.
Lehetetlen vállalkozás, hogy a zürzavarban, ahol semmi nincs a helyén, át is írtak mindent - ott az igazságot keresd.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 24, 09:12:06
Sebi írta: Amikor egy férfit elhagy a hites felesége, frusztrált lesz és megpróbál minél több nőt begyűjteni, hogyha elhagyná is őt megint valamelyik asszony, jusson és maradjon is.

Huuuu ez nagyon tetszik!  :2funny: :fetreng: Sebi, ez nevetésre késztetett. Bespeizolom az asszonyokat... :2funny: biztos ami biztos. Neked kellett volna írni a Bibliát. Sok férfitársad örülne neki.  :hehe: Félre a viccet és komolyra fordítva.

Sebi: Emancipált világban élünk, ahol a nő választ, és a kapcsolat idejét is gyakorlatilag ő határozza meg.

Ezt így azért ne hidd el és egyetlen férfi sem. A nő és a férfi is döntőképes ebben ha hívőről van szó. A világban sajnos azt kell írjam, hogy úgy működik, hogy a férfi ránéz a nőre és megkívánja szexuálisan és semmi érzelem nincs mögötte. A nő viszont érzelemmel keresi a párját. Így a férfi horogra akad, mert a nő 1000-el beindítja a férfiak hormonját. Ehhez külön ki vannak képezve az ördögtől, hogyan tegyék. Csak nézd meg az utca lányokat. Ha a férfiak nem keresnék a vágyukat, akkor azok a lányok nem állnának ott kint.

Drága Sebi! Ez a láthatók és a félelem szelleme. Talán bízzál jobban az Úrban, hogy megadja szíved kéréseit és választottját.

Sebi: Mire végre horogra akad az új asszony, a régi is magába száll és visszajön, mint egy tékozló fiú.

Ne jöjjön vissza, ha már az Úr adott másikat. Isten nem küldi vissza az előzőt. Ez egy zűrzavar és ez nem Istentől van.

Sebi: Miért kell a több?  Mert az elbocsátás kegyetlenség!

Ez biztosan így van,  :04: és sajnálom aki ezt megéli, viszont van rá megoldás. Isten Igéje azt mondja, bekötöz minden sebet és meg is gyógyítja. Bízzál meg Istenben és nem leszel elbocsátott férj. Csak Istennel tudod rendbe hozni az elrontott házasságodat, életedet. Azért örülök, hogy ez kijött belőled. Minden orvosolható, csak neked is akarni kell. Nincs hiba egyoldalúan.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 24, 09:38:50
Kedves Mária,

Elmondom, mire gondolok - hátha visszateszed, azért is - mert én odaírtam a nevem - hogy ez az én véleményem és nem a kettőnké.

Mikor hozzák a parázna nőt Jézushoz, főemberek, kővel a kezükben - és kérdőre vonják Jézust, hogy akkor most ugye jól tesszük, hogy megkövezzük. Isten a kőtáblán a maga ujjaival írta fel - ne paráználkodj.
Viszont azt is tudjuk, hogy nem írta oda, hogy a nők ne paráználkodjanak - hanem így általános alanyt használt. A nőt hozták - a férfit nem látjuk, pedig mind a kettőt meg kellett volna kövezni. Jézus pedig - ugyanazok az ujjak - a porba ír. Itt tartunk. Ezek a porba tapossák amit mondott.
Amikor a kegyesség soviniszta - és férfi párti - ez olyan, mint amit írtam - hogy visszafelé simogatja a macskát. Nem jó érzés. Lehet, hogy így érthetőbb vagyok.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 24, 10:17:21
Sándor! Úgy ítélem meg, ezzel a hasonlattal megítéled, amit ő esetleg rosszul tesz. Ez nem a mi dolgunk. De megbeszélem a modikkal és ha úgy látják tévedtem, akkor megígérem visszateszem ok?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 24, 10:28:32
Kedves Mária

Remélem Sebi jól érti amit mondok - és nem veszi úgy, hogy bántani akarom.

Sebi,

Lehet, hogy nem tűnök kedvesnek, ne haragudj, csak néha fájdalmas pakolni, hogy minden a helyére kerüljön. Velem is így van ez - sőt, néha még napokig haragszom is arra, aki belenyúlt és rendezkedik - de azután rájövök, hogy segített.
El tudsz jönni a találkozóra? Jó lenne néhány szót beszéljünk. Nem a fórumon.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 24, 10:51:13
A Szentírás nem mondja, sehol, hogy utálatos dolog a többnejűség. Annak ellenére sem, hogy a mai keresztények annak akarják tartani.

Kíváncsi lennék, miként kezelnék a „modern gondolkodású” európai keresztények azokat a többnejű testvéreket, akik más kultúrából térnek meg, ahol elfogadott és természetes dolog a poligámia. Vajon válásra ösztönöznék őket, akaratuk ellenére?  Esetleg kigúnyolnák: „testiek ők, akik csak a kívánságuknak élnek!” Vagy tán kivetnék a gyülekezetből?

Hozzászólásokat nézve valószínű, ha egy arab keresztény  ma ideköltözne három feleségével, kilenc gyermekével, sorsa meg lenne pecsételve. Nem fogadnák be. De ha hazánkfia atyafi már a harmadik asszonyt nyúzza és dobja el, minden további nélkül, összeadják a negyedikkel is!  Vagy ha egy nő, aki ostoba módon mászkál férjtől férjhez, mert egyik mellet sem könnyű a sorsa, hát akkor áldás rá! Majd csak összejön egyszer!

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 24, 11:53:22
n7: Vajon válásra ösztönöznék őket, akaratuk ellenére? Esetleg kigúnyolnák: „testiek ők, akik csak a kívánságuknak élnek!” Vagy tán kivetnék a gyülekezetből?

Ha valaki egy ilyen kultúrában tér meg, az más kérdés mintha egy keresztény, aki ismeri már az igazságot, és akkor téved el és több asszonnyal hál. Az ismeret, tudás, felelősséggel jár. Nem lehet összehasonlítani a két dolgot. Valószínű nem kérné Isten, hogy váljon el hanem megoldaná. Az is biztos, hogy nem felsége az összes, hanem csak ágyasa. A világ törvénye engedte meg neki és nem Isten. Istennek soha nem volt akarata a több nejűség. Az ember maga akarta.

Malak. 2,14-16
És azt mondjátok: Miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged! Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok! Mert gyűlölöm az elbocsátást, ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a Seregeknek Ura. Őrizzétek meg azért lelketeket és ne csalárdkodjatok!

A mai házasságnak a szereteten kell épüljön és a megbocsájtáson. Ha elválik egy feleség, bármi okán, nem kell azonnal a nyakába varrni miért teszi azt. A férj vajon bent áll a helyén? Elvégzi a fej szerepét? Imádkoznak együtt? A problémákban együtt vannak? stb stb. Persze az asszony ne szaladjon el, hanem beszéljék meg. Az asszonynak is van felelőssége. Könnyű más nyakába varrni a bajt. Ez benne van a hús természetünkbe.

n7: A Szentírás nem mondja, sehol, hogy utálatos dolog a többnejűség.

Hol van megengedve a több nejűség? Isten hol is engedte meg? Akkor nem Ádámot és Évát teremtette volna meg, hanem több asszonyt is, mert akkor hamarabb betöltötték volna a földet sokasodással. Amit Ő nem enged meg az bűn. Más kérdés, hogy az ember a bűn alatt nem tudta betölteni a törvényt, mert erre csak Krisztus volt képes. Az újszövetségben, a kegyelem időszakában sehol nem olvasol, hogy több asszonya lett volna bárkinek is. A törvény időszakában volt, de nem Istentől elrendelt. Az ó szövben nem tudták beteljesíteni, mi viszont már igen. 
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 24, 12:13:45
Sándor! Vannak dolgok amikor a szelídség lelkületével kell megközelíteni dolgokat. Nem alkalmazhatjuk mindenkinél a "fájdalmas" reakciókat. Nem szabad mindenkinek a fejére ütni. Van amikor óvatosan kell megközelíteni valakit, ha megnyílt, hogy ne záródjon be. Persze nem tudunk mindig bölcsek lenni. Én se.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 24, 12:40:51
Kedves Mária,

Így van.


Nagyika7,

Az Isten teremtette a férfit és mellé segítő társat - a nőt (egyes számban). Nem azt tanítja a biblia, hogy legyen többnejűség, csak tárgyalja, mint jelenséget. A válást is ismeri a biblia. Sőt, azt sem olvashatjuk sehol, hogy Isten tiltja egyértelműen a válást - viszont néhány szempontot megtárgyal ezügyben. Vannak vonalak, mérőzsinor - ami útmutatást ad.
Azt is tudjuk, hogy Isten egybeszerkeszti a férjet és feleséget - és nem feleségeket. Azt is megtudjuk, hogy nagy titok ez. (kinek)
Az a véleményem, hogy nem jó, ha valami hamis - és akkor azt mégnagyobb hamissal magyarázzuk. Sokan mondják, hogy ha csak olvasnák - amit mondok, akkor nagyon kemény embernek hinnének. Ezért egy kicsit lazításként elmondom, hogy lehet tönkretenni a gyermekünket (idetartozik - csak példaként).
Ha a gyermekünk elcsen egy csokit a közértben - és azt mondom, ugyan, mások gyárakat lopnak, és ez csak egy szegény gyerek, aki úgy megkívánta azt a csokit - nem kell ebből nagy ügyet csinálni.
Vagy szemtelen a tanárnővel az iskolában - és megvédem, hogy nem is csoda, mert miféle tanár az is, persze hogy odaszólt az én csodás gyermekem annak a némbernek.
Ezek a példák talán érzékeltetik amire gondolok. Ezzel nem gyógyítunk, hanem megyünk lejjebb.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 24, 12:48:43
<<Egyetlen kérdés:
MIÉRT KELL A TÖBB? (Bocs, hogy kiabálok)>>
/tothg


Ha tényleg kíváncsi vagy elmondom, bár ez nem tartozik szorosan a témához.
Emancipált világban élünk, ahol a nő választ, és a kapcsolat idejét is gyakorlatilag ő határozza meg. Ha úgy érzi már nem szeret vagy valamin leakad, vagy nem sikerül átvennie a kormánykereket akkor előfordulhat, hogy lefarol. Lehet akármilyen keresztény, akármilyen szuper szellemi, ha menni akar akkor menni fog. Nem fogja őt megakadályozni még az sem az ha az Írásból bebizonyítod, neki hogy a válás bűn. A tapasztalat, hogy nem érdekli ilyenkor a nőket az Írás.

No most az asszony elmegy, de az élet ettől még nem áll meg. Nem jó egyedül ezért az ember udvarolni kezd és keres, jobbat, szebbet, hűségesebbet stb.
Mire végre horogra akad az új asszony, a régi is magába száll és visszajön, mint egy tékozló fiú.
A két asszony rivalizálni fog, mint két testvér, és lesz egy kis feszültség ebből a helyzetből, csak előrefelé lehet menekülni.
Amikor egy férfit elhagy a hites felesége, frusztrált lesz és megpróbál minél több nőt begyűjteni, hogyha elhagyná is őt megint valamelyik asszony, jusson és maradjon is.

Vagyis a többnejűség úgy alakul ki, hogy az asszony hűtlen lesz, elhagy és visszajön, de mire rájön, hogy mégis téged szeret, addigra már van egy új feleség.
Egyébként a Törvény sem tiltja azt, hogy az elbocsátott asszonyt visszafogadja az ember, ha szexuálisan nem fertőztette meg magát más férfival.
Olyan is van, hogy az elvált asszony paráznává lesz, de nem jön be neki az új pasi, ezért visszakönyörgi magát. Ebben a helyzetben nem tudom mi lenne az erkölcsös, és jó megoldás.

Amikor Absalon Dávid háremébe bement, vagyis meg szeplősítették az ő ágyasházát a király nem bocsátotta el asszonyait, de szexuális kapcsolatot nem folytatott tovább velük.

Miért kell a több?  Mert az elbocsátás kegyetlenség !
       
 :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng:  :040: :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng:

Még szerencse, hogy a férfiak sose hibásak...  :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng:

Sebi! Ezzel a poénnal szereztél nekem egy jó napot.  :fetreng:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 24, 12:53:02
A Szentírás nem mondja, sehol, hogy utálatos dolog a többnejűség. Annak ellenére sem, hogy a mai keresztények annak akarják tartani.

Kíváncsi lennék, miként kezelnék a „modern gondolkodású” európai keresztények azokat a többnejű testvéreket, akik más kultúrából térnek meg, ahol elfogadott és természetes dolog a poligámia. Vajon válásra ösztönöznék őket, akaratuk ellenére?  Esetleg kigúnyolnák: „testiek ők, akik csak a kívánságuknak élnek!” Vagy tán kivetnék a gyülekezetből?

Hozzászólásokat nézve valószínű, ha egy arab keresztény  ma ideköltözne három feleségével, kilenc gyermekével, sorsa meg lenne pecsételve. Nem fogadnák be. De ha hazánkfia atyafi már a harmadik asszonyt nyúzza és dobja el, minden további nélkül, összeadják a negyedikkel is!  Vagy ha egy nő, aki ostoba módon mászkál férjtől férjhez, mert egyik mellet sem könnyű a sorsa, hát akkor áldás rá! Majd csak összejön egyszer!

n7


Isten soha nem kárhoztatott senkit a kultúrája miatt. Ha valaki ilyen helyről jött, így tanulta egyértelműen nem lenne probléma a többnejűség...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 24, 12:59:18
Ha bűne is annak, hogy hitetlenül a kultúrája miatt sok asszonya van, és elfogadja Jézust, akkor annak megbocsájtatik a bűne. Végül is nem az a bűne, hogy sok asszonya van - az csak a következménye, hanem az, hogy nincs benne Jézus. Gondolj csak a gyilkosra. Ha megtér, kegyelemet kap Istentől. Nem szabad korlátozni Istent.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Jules - 2009 Április 24, 14:28:09
Azért, ha megnézzük, az újszövetségi időkben is, ahol a többnejűség elég elfogadott volt a nem zsidó közösségekben, Pál több helyen is írja, hogy a vezetőket azért az egy feleségűek közül válasszák.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Április 24, 17:10:59
Sziasztok! Szép délutánt mindenkinek!
Kedves Sebi!
Hogy miért kell a több?!
Véleményem szerint azért megy tönkre a 'világi házasságok' döntő többsége, mert a felek igénylik a házasság kiváltságait, de nemet mondanak az abban foglalt kötelezettségekre. Azonban kérlek ne sorold ebbe a kategóriába a Keresztyén házasságot! Egyetértek Sándor e témában foglalt véleményével.
( De igen Sándor, te egy kedves ember vagy!!!  :-)) Amikor az ember a világból keres hivatkozási alapokat a tetteire, akkor vagy nem látja még összefüggéseiben a Szentírást, vagy nem ismeri el legfőbb tekintélyének.
E témában ajánlom ircsi írását a kegyességről, mely egyháztörténeti és teológiai csemegéket is tartogat! :-)
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 24, 17:39:02
Sándor írta: Tudod a gyümölcseiről ismerjük meg a fát. A gyümölcsöket pedig nem lehet gyógyítani. A fával van a baj.

Nagyon jó amit írtál. Menjünk kissé tovább. Sajnos de a kis gyenge hajtások /gyerekek/ is azon a fán vannak. Vajon kié a felelősség mivé lesznek ezek a hajtások? Ki nem vigyázott a fára, /családra/ hogy ne legyen vad hajtás rajta? Ki nem vigyázott a gyerekekre, hogy ne ferdüljenek el a hitélettől? Vajon nem csalódnak -e a szülőkben? Elég hitelessek lesznek a szüleik előtt amikor a megbocsájtásról hallanak tőlük? Itt már régen nem csak a vén ágakon van a hangsúly.

Mondok egy élő példát. Az egyik pásztor parázna kapcsolatban van. Amikor a lányának azt mondta, hogy házasodjanak össze, mert az nem kedves az Úr előtt, akkor a lánya azt mondta: "Te beszélsz nekem? Te hiteles vagy előttem vagy Isten előtt szerinted?"
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 24, 18:50:27
Kedves Mária

Az Újszövetségi gyülekezet, az Ószövetség alatt élő emberekből született. Akik számára nem volt idegen a poligámia. És nem egy istentelen kultúra részeként ragadt rájuk, hanem törvényesen tartották feleségeiket.

 Jól mondja Jules:
>>Azért, ha megnézzük, az újszövetségi időkben is, ahol a többnejűség elég elfogadott volt a nem zsidó közösségekben, Pál több helyen is írja, hogy a vezetőket azért az egy feleségűek közül válasszák.. (Jules)<<

Bármennyire is nagy a sikongás ellene, volt az Újszövetségnek egy olyan korszaka mikor a helyi gyülekezetbe a férfi kettő, esetleg több feleséggel sétált be és nem kellet emiatt bűnvallásra járnia.. .

Jómagam a monogámia híve vagyok. De nem vetem meg azt a testvért, aki esetleg több feleséggel tengeti életét.

Sándor

Én értem mit mondasz. Ádámnak Éva lett. De elbuktak. Bejött a bűn. Ennek egyik következménye lett ez a kificamodott házassági forma. Meg lett engedve. Nem volt bűn. Sőt: Dávidhoz így szólt az Úr Sámuelen keresztül: Én néked adtam a te uradnak házát, és a te uradnak feleségeit, a te kebledbe…(2Sámuel 12;8)

De mi már jobb helyzetbe vagyunk. Nem kell nékünk annyi asszony. Jól érezzük magunkat az egyhez való holtomiglan, holtodiglan, ásó kapa nagyharang kapcsolatban. Új szívet kaptunk. A Szellem lakik bennünk. A tökéletest kell keresni és törekedni arra. Isten tökéletes akarata az egy férfi és egy nő. Ez így jó. Aki a monogám házasélet mellet foglal állást megtalálta Isten tökéletes akaratát a házasságra nézve. Aki meg leragad a megengedő akaratnál az a maga hasznát keresi. De nem lesz vele boldogabb.

Viszont Istennek a válásról kimondott tökéletes akarata romokban hever. Az Írás tekintélye leértékelődött. Többre nézik azokat a gondolatokat, ami az önző énnek kedvez.  És még Istentől jövő vezetésnek sem pironkodnak kimondani. Szégyen…

>>azt sem olvashatjuk sehol, hogy Isten tiltja egyértelműen a válást(Sándor)<<

Pedig ott van az, csak nem akarjuk érteni.

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 24, 19:31:21
n7: Az Újszövetségi gyülekezet, az Ószövetség alatt élő emberekből született. Akik számára nem volt idegen a poligámia. És nem egy istentelen kultúra részeként ragadt rájuk, hanem törvényesen tartották feleségeiket.

Igen, valóban abból lett az újszöv, de nem is voltak vezetők a keresztény körökben és tanítva volt a gyülekezet, hogy monogámok legyenek. Az hogy törvényesen volt -e a sok feleség azt nem igen hiszem. Mire alapozod? Feleségük csak 1 volt, a többi csak ágyas nem? Én tudom rosszul?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Április 24, 21:27:57
Drága Sebi!  :D

Veled nem lehet másról beszélni, csak a bigámiáról és a tizedről.  :2knuppel: :2tickedoff: :2funny: :119: :174: :176:

De nem baj, szeretünk!  :D

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 24, 22:29:55
Kedves Mária

Rosszul tudod.

Volt egy ember, Ramataim-Czofimból, az Efraim hegységérõl való, és az õ neve Elkána vala, Jerohámnak fia, És két felesége volt néki; az egyiket Annának, a másikat pedig Peninnának hívták.(1Sámuel 1;1)

…Azután Abigail sietve készülődött, és szamárra ült, öt cselédlány kísérte. Elment Dávid követeivel, és a felesége lett. 43A Jezréelből való Ahinóamot már előbb elvette Dávid, és így ez a kettő lett a felesége.

13Võn pedig még magának Dávid ágyasokat, és feleségeket Jeruzsálembõl, minekutána Hebronból oda ment; és lõnek még Dávidnak fiai és leányai (2Sámuel 5;13)

További szép estét kivánok mindenkinek.

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 24, 22:34:02
Igazság szerint ez nem törvényes feleségnek nevezhető az én tudásom szerint. Ha bevitte a sátorba ágyasa lett, feleségének tekintette. Viszont azt is tudom, hogy a zsidóknál már a jegyben járás is feleségnek számított.

Nem Isten adta a törvényt, hogy több felesége legyen, hanem megengedte Mózes. Az emberek vettek maguknak feleségeket, velük éltek. Isten Ádámot és Évát teremtette. A helyreállítás az új szövben megtörtént.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Április 25, 00:07:05
Kedves Testvérek, Testvérnők!
Kezdem elveszíteni a fonalat! Nem értem, hogy mi ez a kardoskodás a bigámia mellett! 
Nyilvánvaló, hogy Isten akarata a monogámia volt már a kezdetekben is!:
'Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesz nek egy testté.'

 Avagy azt gondoljátok megváltozott Istennek ez irányú akarata?! A Keresztyén erkölcs Isten akaratának követésére épül! Ha megfigyelitek Pál a 1Kor. 7 részben  (is) egyes számban beszél a férjről és feleségről. Szerintetek ha valaki elkövet egy Istennek nem tetsző dolgot (pl.bigománia), akkor azt egy másik, Isten előtt utálatos dologgal
(pl. válás ) orvosolhatja?! Nem véletlen mondja Jézus:
'Én pedig azt mondom néktek:
Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és aki elbocsátott asszonyt vesszen el, paráználkodik.' Tehát nyilvánvaló, hogy ha egy bigomán pogány megtér nem bocsáthatja el a feleségeit a kereszténységére hivatkozva! Az pedig cseppet sem számít,hogy miként vélekednek a 'nyugati' keresztények erről, hanem az számít, hogy mi az igei! A biblia világos tanítást nyújt arról, hogy ha az Isten akaratába nem ütközik, engedelmeskedjünk a polgári törvényeknek! Rossz hírem van a bigománia támogatóinak: Nálunk azt a polgári törvények is tiltják!!! Igaz volt az a megjegyzés, hogy ha egy helytelenséget rögzítettek a bibliában, akkor az nem azért történt, hogy szabadságot képezzünk abból, hanem hogy okuljunk belőle! A bibliát összefüggéseiben kell értelmezni, mindig szemelőtt tartva Istennek, az adott témával kapcsolatos akaratát. Lehet, hogy érdemes lenne nyitani egy új témát a biblia értelmezési alapelvekről?!   
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 25, 07:06:02
Kedves Nagyi,

A biblia nem tiltja - sehol nem olvassuk - viszont az egész gondolatmenetéből és a teremtési rendből, Isten céljából nem a válás származik. Ilyen értelemben a válás - mint nem Isten akarata - kétségtelenül nincs Isten tervében. A válás a bűn miatt van.
Ahogy írtam már - a biblia nem foglalkozik a pogányok helyes paráználkodási rendjével, mivel nincs ilyen. A válás is ilyen kategória - hogy nem Isten akarata - ezért nem is szolgálja Isten dicsőségét.
Mi pedig - akár eszünk, akár nem eszünk - vagy megesszük a bálványáldozati húst vagy nem esszük meg - Isten dicsőségére tesszük vagy nem tesszük. Ez a vezérfönala. Ezért nem jó tanácsot adni.
Ha házasodunk, az Úrban házasodunk. Ha pogányként házasodtunk - az Ur dicsőségére és áldására várunk, hogy tisztítson, szerkesszen egybe. Ha válunk - Isten dicsőségére válunk. Nem tudom jól elmagyarázni. A kivülállóknak pedig képtelenség - mivel egészen más motiválja, hajtja - más a baja, mást ért szavakon.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 25, 07:54:29
Daba írta: Lehet, hogy érdemes lenne nyitani egy új témát a biblia értelmezési alapelvekről?! 

Van apológia név alatt találod meg. http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,117.0.html

Sándor: Ha házasodunk, az Úrban házasodunk. Ha pogányként házasodtunk - az Ur dicsőségére és áldására várunk, hogy tisztítson, szerkesszen egybe.

Valaki megkérdezte tőlem, miért nem volt elég a pogány esküvő, hiszen az is egy szövetség Isten előtt, miért kellett a gyülekezetbe is? Pont azért, amit te írtál. Sok évvel előtte esküdtünk és nem voltunk az Úrban. Amikor megtértünk, nagyon vágytunk rá, hogy Isten pecsételje el az áldásával. Akkor vált a házasságunk igazán fantasztikussá és áldottá. Nagy a különbség a két pecsét között. Aki ezt nem így élte meg mint mi, az nem tudja a különbséget.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 25, 09:08:55
Kedves Sándor

Te is magad is jól tudod, ezek nem egy szerelmetes fület csiklandozó versikék, amit ha úgy kíván a helyzet, kedvünk szerint értelmezhetjük.

A házasoknak pedig azt üzenem, nem én, hanem az Úr,: hogy az asszony férjétől el ne váljék. …és a férj se bocsássa el a feleségét! (1Kor,

A ki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el!(Márk 10;11-12)

Ha valaki elbocsátja feleségét és mást vesz el paráználkodik.(Lukács 16;18)

Ne törj házasságot!( ne paráználkodj! 2Mózes 20;14)

Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől - mondja az ÚR, Izrael Istene -, mert erőszak tapad ruhájára - mondja a Seregek Ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek! (Malalkiás 2;16)

Ha valamire azt mondja az Úr hogy ne illetve se nyílván azt is érti az alatta. Ne tedd!

Kellemes hétvégét.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 26, 08:01:13
<<Hol van megengedve a több nejűség? Isten hol is engedte meg?>>
/ Mária/


Például az 5 Móz 21,15 ben

„Ha valakinek két felesége van, az egyik szeretett, a másik gyűlölt, és szülnek néki fiakat, mind a szeretett, mind a gyűlölt, és a gyűlöltnek fia lesz az elsőszülött:
 Azon a napon, a melyen az ő fiait örökösökké teszi a maga jószágában, nem teheti elsőszülötté a szeretettnek fiát a gyűlöltnek fia felett, a ki elsőszülött;
 Hanem az elsőszülöttet, a gyűlöltnek fiát ismerje el, két részt adván néki mindenből, a mije van; mert az az ő erejének zsengéje, övé az elsőszülöttség joga.”


Az Úr még az elsőszülött jogról is rendelkezik, egy poligám család esetében.

Az egynejűség az egyházba a római joggal jött be.
A római jog kimondja, hogy egyszerre csak egy felesége lehet az embernek, azt viszont lehet váltogatni.
Isten törvénye megengedi a többnejűséget, viszont a partnerváltogatást tiltja. 
 
PERIODIKUS MONOGÁMIA= HÁZASSÁGTÖRÉS, ÉS PARÁZNASÁG

 

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 26, 08:43:00
Kedves Nagyi,

Örülök, hogy felsoroltad ezeket az igéket - és nagyon jól szemléleteti Isten tervét. Azokat az igéket is felsorolhatod, ahol pedig arról beszél az Ige, hogy mikor lehet elválni.
Amiről én beszélek, hogy az Isten által megáldott házasság való Istentől. Amit egybeszerkeszt.
Nem mondok el nagy felfedezést azzal, hogy a pogány "házasságok" zömében a nő prostituálódik, mivel az önzőség, kéjvágy és birtoklási ösztön nem a helyes kapcsolatot hozza. Nem érdemes boncolgatni.

Kedves Sebi,

Jákobnak is 2 felesége volt, sőt ágyas is szült neki - így alakult ki a 12 törzs. Nem jelent mást, mint hogy a választott nép 12 törzse is csak a bűnből jön, de Isten velük kezdi el az üdvtervét. Nem azért, mert olyan nagyszerű nép, nem azért, mert olyan tiszták - hanem mert így döntött, hogy semmivel se dicsekedhessenek. Értem az igét, amúgy a Galata levél tér ki a legjobban erre, hogy az igéret gyermeke az örökös, nem a szolgáló gyermeke. Ott azért világosan kiderül, hogy nem a Sára hitetlensége, vagy Ábrahám szeretete - hogy legyen béke, ha így akarja az asszony -hanem amit előre megmondott, az lesz.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 26, 09:51:58
Sebi! Bocsánat, nem jól írtam, "Hol van megengedve a több nejűség? Isten hol is engedte meg?" Itt a törvényre gondolta, hogy hol van megírva. Legközelebb jobban figyelek.

Ebben az Igében nem az van, hogy Isten elrendelte és az sem, hogy Ő hozott ilyen törvényt. Ez az Ige a már meglévő dolgokról szól. Isten a törvényben nem adta soha, hogy az embernek több felesége legyen. A bűn következményétől lett a több feleségük és nem Isten rendelte el, de ha már meg van akkor kellett rendelkezzen az első szülöttségi jogokról. Megengedte, de soha nem volt az akaratában éppen úgy mint a válás. Nem vonja vissza a szavát és gyűlöli. Gondolj csak Ézsaura, aki eladta az első szülöttségét. Róm. 9,13
Miképpen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.

Ők bűnös emberként szerettek, mert nem voltak megváltva, megtisztítva. Nem volt a szívük táblájára írva. A zsidók szinte mindent elvétettek, ne feledd, hogy nyakas nép volt. Ha annyira szeretnéd a több feleséget, akkor szeresd a körülmetélkedést is és tartsd be a törvényeket, áldott Istennek és egyéb dolgokat, amiket a zsidóknak kellett szertartásképpen tenniük. Vagy csak a nő kérdés nem változott meg. Sebi! Az újszövetség meghozta a változást. Ne speizolj asszonyokat, mert bajba kerülsz a megtévesztés miatt. Ha ketten lesztek egy testé, akkor nem 5 en. Inkább nyisd meg a szívedet Isten szeretete felé és ne hagyd, hogy sodorjon a gonosz a hazug megtévesztésével. Vedd már figyelmeztetésnek a sok sok intést, amit már kaptál a fórumokon Istentől másokon keresztül.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 26, 10:16:39
  Nagyika 7
Idézet
Jómagam a monogámia híve vagyok. De nem vetem meg azt a testvért, aki esetleg több feleséggel tengeti életét.

Kedves testvérem ugye ezt nem gondolod komolyan.    :035:

Nem szabad elfeletkeznünk arról,hogy már új szövetségben élünk.
Tanulmányoztam az igét és mindenhol azt javasolja,hogy a vezetők egyfeleségüek[/color] legyenek ami példát mutat a többi hívő számára.
Az Úr amikor megalkotta az emberpárt a férfinak egy feleséget adott és nem kettőt,ez volt a terv.
Õ pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a teremtõ kezdettõl fogva férfiúvá és asszonynyá teremté õket,
Az Ó SZövben ugyan  találunk több feleséget,ami akkor megengedett volt,de nem ez az alapakarata az Urnak.
Ha van feddhetetlen, egy feleségû férfiú, a kinek hívõ, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak.
Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedõ, nem rút nyerészkedõ;
A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják.

Mivel eggyenlőre evilágban élünk és vannak törvények amiket bekell tartanunk ,már ezért sem lehet valakinek több felesége,mert a törvény bünteti.

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 26, 10:23:12
"Jómagam a monogámia híve vagyok. De nem vetem meg azt a testvért, aki esetleg több feleséggel tengeti életét."

Számomra ez a mondat úgy hangzott, hogy nem vetem meg a bűnt. Isten szövetségében egy férfi és egy nő van. A bűnnel pedig nem azonosulok még úgy sem, "hogy engem nem zavar, tegyen úgy ahogy akar mert az ő dolga". Én nem megyek el az mellett, hogy egy férfi és egy nő a házasság szövetségese és nem a sok nővel.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 26, 16:22:24
Kellemes délutánt kívánok.

Kedves Sándor.

A törvényes válásra csak az adhat okot, ha az asszony hűtlenné lesz paráználkodáson fogatott.
De nem kötelező az elbocsátás. Ha a férj úgy látja jónak meg is tarthatja a házasságát a bűnbánó asszonnyal.

Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét - a paráznaság esetét kivéve -, és mást vesz feleségül, az házasságtörő.és aki elbocsátojttat vesz el az is házasságtörő."(Máté 19;9)

Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és aki elbocsátott asszonyt vészen el, paráználkodik (Máté 5;32)

Az a férfi, aki ok nélkül bocsátja el feleségét nem egyéb mint egy parázna házasságtörő! De ha az asszony hűtlensége beigazolódott a paráznaság esete megtörtént, következmény nélkül elbocsáthatja.

A Máté 5;32 igerésszel kapcsolatban gyakori a félreértés. Sokan úgy értelmezik ezt a verset, hogy a férj aki elbocsátja feleségét, még ha vétlen is az asszonyka, paráznává teszi, aki soha többé férjhez nem mehet.

De nem erről van szó. A „paráznává teszi azt” utalás a férfira mutat vissza, mint a bűn elkövetőjére, aki ok nélkül bocsátja el feleségét.  Nem az asszonyt bélyegzi meg vele, aki hű volt hozzá mégis dobva lett. A Máté 19;9 ragyogóan tisztázza ezt a félreértést. Viszont ha a paráznaság oka bizonyított, a hűtlen asszony ellen eljárást indíthat  a férj, anélkül hogy bűnt követne el. A bűnös asszonyt pedig úgy hívja biblia hogy„elbocsátott parázna nő” Bár Isten vétkét neki is meg tudja bocsátani, de tette következményekkel jár. Soha többé nem mehet férjhez! Mert aki elbocsátott nőt vészen el az maga is parázna házasságtörő lett!

Más kiút a házasságból, ami két keresztény hívő közt áll fent, nincs. De ha esetleg valami oknál fogva a keresztény hitetlen féllel él együtt és az el akar válni ám váljék...(1Kor.7;15)


Kedves Ircsi nővérem

>>Jómagam a monogámia híve vagyok. De nem vetem meg azt a testvért, aki esetleg több feleséggel tengeti életét.(n7)

>>Kedves testvérem ugye ezt nem gondolod komolyan. (ircsi)<<

A lehető legkomolyabban gondolom

Ha egy kicsit visszatekintesz, a hozzászólások közt meg fogod érteni mire is alapozom.

További kellemes délutánt.

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 26, 16:42:35
Kedves Mária

Bár önmagamat ismétlem...

n7: Az Újszövetségi gyülekezet, az Ószövetség alatt élő emberekből született. Akik számára nem volt idegen a poligámia. És nem egy istentelen kultúra részeként ragadt rájuk, hanem törvényesen tartották feleségeiket.

Bármennyire is nagy a sikongás ellene, volt az Újszövetségnek egy olyan korszaka mikor a helyi gyülekezetbe a férfi kettő, esetleg több feleséggel sétált be és nem kellet emiatt bűnvallásra járnia...

Nem pártolom a bűnt kedves Mária. De nem is kárhoztatom azokat akiket Isten sem kárhoztat.

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 26, 20:42:42
Békesség néktek Krisztus  Jézusban!
Rég voltam fenn.Olvasva gondolataitokat, elszomorodtam. :062:
Az Ó szövetségben :találtatok igei -gondolatokat az egy és több nejűségre is.
Elnézést kérek ha már volt róla szó. Felmerült bennem Isten miért engedte meg a több nejűséget?
Miért beszél több helyen az egyfeleségűekről?
Én az egyszerű halandó hogyan tegyem ezután?
Egyeztessünk hogy most én mit csináljak? Ti valamennyien keresztyének vagytok : Szeretném Atyánk akaratát cselekedni.
Tőletek kérem az egyértelmű választ, mert egyszer számot kell adni minden szavunkról Isten előtt.Nekem egy feleségem van még jelenleg. :05:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 26, 21:09:39
Szia Miklós

Hogy miért engedte meg Isten a többnejüséget? Ezen még gondolkodunk....
Miért beszél több helyen az egynejüségről? Nyílván ez a tökéletes akarata.
Hogy mit tegyél mint egyszerú halandó? Éld le életed a te pároddal. Nekünk nincs szükségünk a többnejüségre. Erre buzdíts másokat is. De ne vesd meg azokat akik más gondolkodást képviselnek. Voltak és vannak olyanok is köztünk akik több feleséggel tértek meg és élték életüket. Ne mond őket bűnösöknek mert Isten sem látja őket annak, mint némelyek ezt szeretnék.

üdv:n7

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 26, 21:28:24
Miklós, azt hiszem, - én amennyire ismerlek, van benned annyi Istenfélelem, hogy nem is lesz háremed soha.  :091:
 Ha nem ismernélek, a kérdésedre egyáltalán nem adhatnák akármilyen választ, hiszen felelős leszek érte.

Viszont jól közelítetted meg a dolgot: "Felmerült bennem Isten miért engedte meg a több nejűséget?
Miért beszél több helyen az egyfeleségűekről? Én az egyszerű halandó hogyan tegyem ezután?"


Érdeklődve várom a válaszokat.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 26, 21:32:47
 Köszönöm a jó tanácsot. Nincs jogom megvetni másokat,elítélni sem de nagyon fontosnak tartom megtalálni az okot /gyökeret/ ,miért?
 Ha meg van szerintem csak akkor van jogunk erről a témáról tovább írni mert rendkívül veszélyes kimenetele lehet.
Akaratunkon kívül állást foglalunk/ ítélkezünk/ A gyülekezetünkben egy értelműen kell tanítanunk :mit ebben a kérdésben?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Április 26, 21:58:56
Szép estét mindenkinek! Én az egyszerű földi halandó úgy látom az ige alapján, hogy az ó szövetségi Izraelben a bigámia nem az átlag emberek kiváltsága volt. Királyok, pátriárkák éltek ezen 'előnyökkel', amely nem kevés problémát  okozott számukra! Pl. Dávidnál (fél) testvér gyilkosságot, Salamonnál bálvány imádást. Sehol sem beszél az Írás arról.hogy a többnejűség igazi értelembe vett áldás lenne.  Jézus szavai is arra utalnak, hogy a közemberek esetében nem volt elfogadott a többnejűség izraelben, hiszen azt mondja: ' a ti kemény szívűségetek miatt engedte meg Mózes, hogy elválásról szoló levelet adjatok...' Nyilvánvaló, hogy ezt általában akkor tették meg a zsidó pasik, ha ráuntak az asszonyra. Hiszen házasságtörés esetén szimplán megkövezték a menyecskét. Tehát a zsidó férj, akkor vált, ha új asszonyt akart, na már most ha a bigománia elfogadott lett volna, akkor nem lett volna szűkség a válásra! Ezért mondta Jézus: 'De nem így volt a kezdetektől...' másutt kifejtve: Mert amit az Isten összekötött, ember szét ne válassza!'
Keresztényként ne Mózest, ha nem Krisztust kövessük!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 26, 22:10:01
Tudom  óriási munka kigyűjteni az összes igét ami ezzel foglalkozik de talán mi keresztyének elfogadnánk ha megvizsgálnánk a végleges
választ aminek egyértelműnek kell legyen , mindenki számára. Ez az én véleményem erről.Sajnos így rejtve marad mert nem alázattal keressük.
kettő és nem egy.Pedig Isten szerint csak egy jó válasz van.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Április 26, 23:46:25
Kedves Miklós!
Kezdem elveszíteni ennek a témának a célját! Eleve nem értem azt, hogy a válást és újraházasodást miért kapcsoltuk össze a bigámia kérdésével.
Szerintem (a Biblia alapján) elég egyértelmű, hogy egy Keresztyén gyülekezet teológiájában nincs helye a többnejűségnek. A házasság, válás és újra házasodás Keresztyén fogalma nem egyeztethető össze a pogány bigámiával!
Az a legnagyobb probléma ebben a vitatémában, hogy igehelyekkel vagdalózunk, és ahogy te is megjegyezted hiányzik az alázat, valamint a folyamatos kegyelmi szövetség korszakos sajátoságainak  vizsgálata!
Vannak a bibla-, és egyház történelemnek olyan sajátoságai, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívűl! Pl. az apostoli korszakban az apostolok  szombati Istentiszteleteken hírdették a Krisztust a Zsidóságnak, egyszerűen azért, mert a mózesi törvények szerint, a zsidók ekkor gyűltek össze Istent imádni. Ez egy etnikai jellegzetesség volt, amihez alkalmazkodniuk kellett, hogy a leghatékonnyabban szolgálhassák az evangélium terjesztését. Aztán közel 1800 év múlva jöttek pl. az adventisták és a fenti sajátoságokat figyelmen kívűl hagyva, a mózesi törvényekre hívatkozva követelik a Szombatnak, mint kizárólagos Istentiszteleti napnak a visszaállítását. A bigománia a pogányok között pont ilyen etnikai sajátoság volt. Miként hirdethették volna az apostolok eredményesen az evangéliumot, ha ezeket a pogányokat kizárták volna az örömhírből, s a gyülekezetből?! Miként beszélhettek volna a Krisztusi szeretetről úgy, hogy közben a feleségeik elbocsájtását sürgették volna, ami ellent mond a krisztusi kinyílatkoztatásnak(ti. 'paráznaság okán kívűl')?! Azonban az ige világosan beszámol arról, hogy egyházi tisztséget
többnejűek nem vállalhattak.
De ne feledjük, hogy ez egy korszakos sajátoság volt! 
Ne cselekedjünk adventista mintára, ne akarjuk visszaállítani a bigománia elfogadottságát!
Ennek lehetőségét az EU-ban a polgári törvények is kizárják. Remélem,hogy  a homo-, és biszekszuális 'házasságok' igei oldalát nem kell színtén mérlegelés tárgyává tennünk egy keresztyén fórumon!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 27, 06:54:43
<<Hol van megengedve a több nejűség? Isten hol is engedte meg?>>
/ Mária/


Például az 5 Móz 21,15 ben

„Ha valakinek két felesége van, az egyik szeretett, a másik gyűlölt, és szülnek néki fiakat, mind a szeretett, mind a gyűlölt, és a gyűlöltnek fia lesz az elsőszülött:
 Azon a napon, a melyen az ő fiait örökösökké teszi a maga jószágában, nem teheti elsőszülötté a szeretettnek fiát a gyűlöltnek fia felett, a ki elsőszülött;
 Hanem az elsőszülöttet, a gyűlöltnek fiát ismerje el, két részt adván néki mindenből, a mije van; mert az az ő erejének zsengéje, övé az elsőszülöttség joga.”


Az Úr még az elsőszülött jogról is rendelkezik, egy poligám család esetében.

Az egynejűség az egyházba a római joggal jött be.
A római jog kimondja, hogy egyszerre csak egy felesége lehet az embernek, azt viszont lehet váltogatni.
Isten törvénye megengedi a többnejűséget, viszont a partnerváltogatást tiltja. 
 
PERIODIKUS MONOGÁMIA= HÁZASSÁGTÖRÉS, ÉS PARÁZNASÁGTulajdonképpen ez a baj a törvénnyel és ez a baj, ha az írást csupán a leírtak alapján akarjuk érvényesíteni:
Mindíg mérni akarjuk, hogy mit lehet és mit nem. Amiről nincs konkrét leírás arra azt mondjuk: "...a törvény engedi", pedig sokszor erről szó nincs. Illetve igen, a törvény nem rendelkezik mindenről, hogyan is rendelkezne, hiszen akkor egy végtelen oldalú könyvet kellene nyomtatni, legalábbis egy emberi élet nem lenne elég az elolvasáshoz sem. A törvénynek annyi a szerepe, hogy rámutasson a Krisztusra, akit nekünk egy személyes kapcsolat kialakításával kell követnünk és nem az a dolgunk, hogy csupán a törvény alapján éljük az életünket (ez a zsidó nemzet dolga volt), mert akkor lesz szép vallásunk, de nem lesz Megváltónk...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Április 27, 08:06:21
Jó reggelt! 
Van különbség Isten akara és  aközött, ahogy azt az ember megvalósítja.
Nem tudom, hogy kinek mit árúl el a Teremtés története és az első emberpár fogalma! Véleményem szerint Isten akaratát a házassággal kapcsolatban (is),mert Isten nem adott több feleséget Ádámnak csupán az Évát! Azért, mert Isten eltűr bizonyos dolgokat a teremtményeitől, még nem biztos hogy helyesli is azokat! Ahogy kedves tothg testvérünk is megjegyezte
nem a törvény jóváhagyására kell tekintenünk szüntelen, hanem a Megváltó Jézusra!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 27, 08:38:56
<<Mindig mérni akarjuk, hogy mit lehet és mit nem. Amiről nincs konkrét leírás arra azt mondjuk: "...a törvény engedi",>>
/tothg/


A Törvényt Isten maga adta az emberiségnek, jobbat és igazságosabbat ez idáig még nem tudtak kitalálni még az emberek.
Szerinted csak a zsidókra vonatkozik a 10 parancsolat vagy mindnyájunkra?
A Törvény maga nem tudja jobbá tenni az embereket, viszont megadja az igaz etalont.
Megmutatja Isten véleményét a kérdéses dolgokról. A Törvény alapján tudunk csak igazságot tenni vitás helyzetek estében, amikor két olyan „testi ember vitatkozik, akikben nincs meg a megfelelő mennyiségű szeretet és istenismeret.
Eligazítást ad arra, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között.
Árnyaltabban, szent a közönséges és a tisztátalan között.
A többnejűség például az Írás alapján a „közönséges” kategóriába tartozik.
A római jog szerint viszont a bűn kategóriájába.

<<Amiről nincs konkrét leírás arra azt mondjuk: "...a törvény engedi>>

A többnejűség pont az a téma, amiről nagyon sok pontos és konkrét leírás van a Bibliában.    
Egyetlen igét vagy parancsolatot nem olvastam még sem az Ó, sem az Újszövetségben, ami ezt a házassági formát tiltaná egy átlagos hívőnek, viszont annál több konkrét példát láttam arra, hogy sok derék istenfélő, üdvözült szent élte le az életét több feleséggel.
A válást, és a házasságtörést tiltja meg /fejvesztés terhe mellett/ számos helyen és nyomatékosan az írás.  


Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 27, 08:50:11
Kedves B Miklós!

Mindig Isten akaratára kel figyelnünk.Mit tervezett eleve.Amig az emberpár az édenben volt egy férfi,egy feleség volt és nem kettő feleség.Amikor az ember bűnbe esett,engedetlen lett,bejött az életébe az amit ő akar és nem az ami Isten jó terve volt a számára.
Szerintem az engedetlenség következménye lett a több feleség is.
Mivel már az Új Szöbetségben élünk ezért Jézusra kell néznünk és az Ő akaratában járnunk.Kiifizette a bűn árát és azt mondja bűneink megvannak bocsájtva,"eredj el és többet ne vétkezz".Mind Jézus és Pál is egyfeleségről tanítanak.
Ez kell,hogy legyen a mérce életünkre.Aki másképp gondolkodik szerintem igen nagy tévedésben van és nem látja meg a Teremtő eredeti akaratát.Nem élhetünk az Ó Szöv. szerint,mert egy Új Szövetség adatott nekünk, ebben kel élnünk.Nem sántikálhatunk kétfelé.Nem gondolkodhatunk két féleképpen,csak egyféleképp,Isten igéjében és akaratában.Az ige egyértelműen egy feleségről tesz bízonyságot.Nem itélkezem senki felett,de a bűnnel nem tudok közösséget vállalni.

Szeretettel Ircsi
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 27, 08:53:29
Kedves Ircsi

Lehet, hogy félreértesz a poligám házassággal kapcsolatos állásfoglalásomban.
Meg kell értenünk, hogy léteznek ma olyan nem kis létszámú kultúrák vagy akár kisebb zsidó kolóniák, ahol az emberek az Ószövetség ideje alatt elfogadott házassági formában élnek.
Ezt vetettem fel itt a fórumon. Vajon mit tegyenek a gyülekezetek vezetői, ha egy férj három feleséggel megtér egy evangelizációs összejövetelen és benyit kilenc gyermekével a helyi gyülekezetbe, hogy szeretne odajárni. Mit tegyenek a vezetők? Válasszák el őket?
Vessenek sorsot, ki legyen a nyertes, aki a férj mellet maradhat gyermekeivel? És ha mind három asszony maradni akar, mivel biztonságban érzik mind a maguk, mind utódaik jövőjét a férj mellet? És szeretik is őt? Én azt mondom. Ne szakítsák szét őket. De ne legyen belőlük presbiter se diakónus Pál rendelkezése szerint. De ne  is tartsák őket bűnösöknek emiatt. Persze ez felvet egy igen kényes kérdést: példájukkal vajon nem e adnak bátorítást arra másoknak hogy így éljenek?

Erre mondtam én: Jómagam a monogám házasság híve vagyok. De nem vetem meg azt a testvért, aki esetleg több feleséggel tengeti életét.

Erre felvetésemre a legeszesebbnek tűnő válasz is ez volt: >> Valószínű nem kérné Isten, hogy váljon el hanem megoldaná(Mária)<<

És hogyan???

kellemes napot kivánok
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 27, 09:04:19
<<Azonban az ige világosan beszámol arról, hogy egyházi tisztséget
többnejűek nem vállalhattak.>>
/Dada/

És nem lehett a püspök „rút nyerészkedő sem „
Az asszonynak kendőt kellet viselnie ima közben, nem taníthatott és nem uralkodott a férfin.
Paráznaságnak számított az elbocsátott asszony feleségülvétele. Sok minden máshogy volt az Ősegyházban, mint a mai gyülekezetekben.   


 <<Remélem,hogy  a homo-, és biszekszuális 'házasságok' igei oldalát nem kell színtén mérlegelés tárgyává tennünk egy keresztyén fórumon!>>

A homoszexuális házasságnak nincs igei oldala.
A Törvény szerint utálatos bűn, amit az Úr halállal bűntett.


Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 27, 09:05:06
Sebi: Szerinted csak a zsidókra vonatkozik a 10 parancsolat vagy mindnyájunkra?

Csak a zsidókra, nekünk sokkal nagyobb a parancsolatunk. Ránk soha nem is volt ránk érvényesek. Mi Isten nélkül, reménység nélkül voltunk! Távol valók voltunk, közelvalókká lettünk.

Róm. 13,9
Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat.

Sebi! Te zsidó vagy, akkor rád akkor vonatkozhatott a több nejűség. Ma viszont már akárhogy is csűröd csavarod, hogy római törvény így vagy úgy, ezt az ige írja, hogy:

1 Móz. 2,24
Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.

Seb, ez ó szövetségi Ige.

Mát. 19,6
Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. A mit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válaszsza.

Márk. 10,8
És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test.

A püspöknek, diakónusnak egy felesége kell legyen. Miért? Mert ők mutatnak példát a nyáj előtt.

Nem voltak átlagos hívők az ószövben akiknek több felségük volt.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 27, 09:14:28
Áldott napot neked is Nagyika testvérem!

Igen egy kicsit félre értettelek és egyett értek azzal,ha más kultúrában van ilyen, és megtér,nem kell elitélnünk.
Isten a tudatlanság idejét elnézi.
Viszont fontosnak tartom a továbbiakban az igében való megállást,hogy már több felesége ne legyen.
Semmiképpen ne legyen példa a többi még egyfeleségű férfiak számára.   :044:  Isten adjon bölcsesség és kijelentés szellemét azoknak a pásztoroknak akiknek erről kell tanítaniuk ilyen kulturákban.
Amikor elhatározzuk,hogy Jézust követjük meg kell térni a hagyományokból,tradíciokból és Jézust követni,engedelmeskedvén az Úr eleve eltervezett akaratának.Egy férj,egy feleség.   :044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 27, 09:15:48
n7: Erre felvetésemre a legeszesebbnek tűnő válasz is ez volt: >> Valószínű nem kérné Isten, hogy váljon el hanem megoldaná(Mária)<<

És hogyan???


Erre azt válaszolom, ne gondolkodjunk Isten fejével. Tegyük föl egy ilyen család állítana be hozzám és azt mondaná, hogy ő nem hagyja el a feleségeit és szeretnének Jézushoz megtérni, valószínű nem dobnám ki őket. Majd Isten megoldja a nyáj előtt is, hiszen ezt nekik is fel kell dolgozni, meg azoknak a csecsemőknek is, akik később fognak betérni a gyülibe, akik megbotránkoznának azon, hogy hogy lehet én arról tanítok, hogy ketten egy testé lettek ez a pista meg a sok asszonyával ül itt az alkalmon. Kényes kérdés, de nem szeretnék Isten fejével gondolkodni. Én továbbra is prédikálnám az egynejűséget. Viszont ez sok új embert taszítana és el is maradna. Ez sok imával jár.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 27, 09:23:53
Kedves Testvérek,

Sok igét felhoztatok - és bármelyiken össze lehet veszni, hogy hogyan értsük. Az Övéinek - Isten azt mondja, hogy nem a válás és újraházasodás a megoldás. Vannak dogmatikai és erkölcsi igék - de alapvetően ne az igéket hozzuk elő a magunk igazának érvényesítéséhez, hanem igeileg kellene gondolkodni. Gondolkodtam, hogy milyen példával tudnám valahogy mégis elmondani - mert igazán jó példa nincs.
Van egy pogány házaspár. Ha szeretsz, én is szeretlek - ha megcsinálod, én is megteszem, üzletel, nézi a maga hasznát - és próbál jól járni. Egyik nap - a férjnek, vagy feleségnek ötöse lesz a lottón. Azt mondja magában - inkább nézek egy hozzámillőt - ez az asszony olyan csóró. Nem tudja, hogy a gazdagéknál ugyanez a játékszabály.
Ilyen az, mikor egy házaspárból az egyiket Isten megállítja és belenyúl az életébe. Megkapja, amit ember ebben a földi életben megkaphat. Elmegy - hogy most már ját nekem egy rendes, kedves keresztény férj? Mikor életében először szeretni is tud? Akkor a magát sajnálkozó vonal erősödik? Elveri a párján, hogy ő nem tért még az Úrhoz? Azt gondoljátok - hogy egy igazán új életet kapott embert el akar hagyni majd a házastársa? Nem mondom - nem mindíg lehet meggyőzni a gonoszt jóval - de Isten arra kért - ezt próbáljuk.
Nem lehet egyetérteni majd sok mindenben - de szeretet jellemzi a tiltakozást, ami épít. Ha a hitetlen arra búzdítja a gyereket, hogy csaljon, puskázzon, habzsolja az életet - persze, hogy nem szabad egyetérteni, de el is tudja majd magyarázni, hogy miért nem - mert tönkre megy a gyermek. Az igazi élet nem a hiábavalóságban van.
Tudom, hogy rossz a példa, sok helyen sántit - de valami ilyesmi.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 27, 09:32:31
n7: Nem pártolom a bűnt kedves Mária. De nem is kárhoztatom azokat akiket Isten sem kárhoztat.

Bizony ezzel én is így vagyok. Nem kárhoztatom az embert, mert hiszen ki vagyok én, aki kárhoztathatom más szolgáját? Viszont a tetteit megítélhetem és ha kell kiigazíthatom. Itt viszont nem egy embert ítélünk meg, hanem egy felvetett témát, ami a bűn következménye. Isten előtt minden bűn utálatos, akkor előttünk se lehet másképpen. Viszont ne hidd, hogy én a "kedves Mária" kárhoztatom a bűnös embert. Mondok példát mennyire nem ítélek meg bűnben élőket. Ég a szívem a bűnösökért, hogy Jézushoz vezessem őket sok sok éve és ez nem szűnik meg soha. Kerültem sok nehéz helyzetbe emiatt, de az Úr velem volt. Egy alkalommal egy homoszexuális pap bejött az alkalmunkra a "feleségével". Nem dobtam ki őket és még csak meg sem ítéltem netán kárhoztattam volna őket. Hallgatták az Igét kb 1 évig. Éjt nappallá téve telefonon is beszélgettünk, de nem engedtek a megkötözöttségükből. Sokszor úgy látszott, hogy talán most. Voltam kemény velük, szelíd és minden ami lehetséges, de teljesen elveszettek mind a ketten. Próbálkoztak másik gyülikben is, hátha elfogadják őket így,és nem kell elhagyniuk egymást, de sehol nem fogadták el az ő másságukat és így folyton menekültek valahol csak elfogadják hogy ők ilyenek. A pap egyháza elfogadta, de a "feleség" nem akart abba az egyházba járni. Én sok könnyet hullattam értük Isten előtt. A szívemen viseltem a sorsukat. Soha nem kárhoztattam őket és ma sem teszem, mert látom azt a szellemiséget, ami fogva tartja őket és nem akarnak szabaduni tőle. Hát a "kedves Mária" csak ennyire kárhoztatja a bűnben élőket.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Április 27, 09:49:04
Kedves nagyi!
Nem értem miért Máriától akarsz választ kapni az 'isteni megoldás' mikéntjéről. Hiszen Isten maga mondja:'Az én utaim nem a ti utaitok és az éngondolataim nem a ti gondolataitok, mert amennyivel magasabbak az egek a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál és az éngondolataim a ti gondolatoitoknál' Ne akarjuk Istent korlátozni a saját elképzeléseinkkel!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 27, 09:51:49
Kedves Mária

Nem kétlem Mária hogy jó tanuságtévője vagy az evangéliumnak. Az Úr vezessen mindenkor benne. :05:

>>Kényes kérdés, de nem szeretnék Isten fejével gondolkodni.(Mária)<<

Én meg pont azt mondom gondolkodjunk Krisztus fejével hisz az Ő értelme lakozik bennünk…

Apropó…

Isten kezdetben a testvérek közötti házasságot / szaporodást (ami most fertelmesnek tűnik nekünk,) nem csak hogy megengedte, hanem a tökéletes akarata is volt. Későbbiekben ezt szigorúan megtiltotta, világosan és egyértelműen. Kijelentette a tőrvényben: Tilos! És bűn! De nem így a többnejűséggel… Szabályokkal. látta el… Szent intézménynek tekintette. Nem tekintette bűnnek. Azért különös a helyzet, mert az Úr Jézus eljövetelével sem tette törvényen kívülivé a poligámiát. Megvilágosította Isten tökéletes akaratát, mi is volt a teremtés kezdetében a házassággal kapcsolatban, de nem mondta ki rá a végső ítéletet, mint itt a fórumon: bűn

Érdekes téma…

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 27, 10:13:25
N7: Én meg pont azt mondom gondolkodjunk Krisztus fejével hisz az Ő értelme lakozik bennünk…

Ésa. 55,8-9 Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!
Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!

Nekem ez pont elég arra, hogy hagyjam Istenre a döntést ebben a kérdésben.


Sebi! Salamonra hivatkozol, hogy sok asszonya volt sok gyerekkel stb. Salamon hatalmasságban lévő volt és nagyon de nagyon gazdag ember. Megtehette, hogy eltartsa őket. Felelősséggel tartozott értük. Te megtudod tenni, hogy sok asszonyt és gyereket eltarts? Felelősséggel vagy irántuk? Magyarországon ezt fel mered vállalni? Vagy nem számít holnap mit esznek a gyerekeid? Ha nem bírod megtenni, akkor elküldöd az asszonyt dolgozni, hogy csak a te vágyaid ki legyenek elégítve? Akkor máris ellenkezel az ószövetségi "mintával". Ha el kell menniük dolgozni, emancipáció lép életbe és máris joga van az asszonyaidnak.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 27, 10:24:07
<<Mindig mérni akarjuk, hogy mit lehet és mit nem. Amiről nincs konkrét leírás arra azt mondjuk: "...a törvény engedi",>>
/tothg/


A Törvényt Isten maga adta az emberiségnek, jobbat és igazságosabbat ez idáig még nem tudtak kitalálni még az emberek.
Szerinted csak a zsidókra vonatkozik a 10 parancsolat vagy mindnyájunkra?
A Törvény maga nem tudja jobbá tenni az embereket, viszont megadja az igaz etalont.
Megmutatja Isten véleményét a kérdéses dolgokról. A Törvény alapján tudunk csak igazságot tenni vitás helyzetek estében, amikor két olyan „testi ember vitatkozik, akikben nincs meg a megfelelő mennyiségű szeretet és istenismeret.
Eligazítást ad arra, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között.
Árnyaltabban, szent a közönséges és a tisztátalan között.
A többnejűség például az Írás alapján a „közönséges” kategóriába tartozik.
A római jog szerint viszont a bűn kategóriájába.

<<Amiről nincs konkrét leírás arra azt mondjuk: "...a törvény engedi>>

A többnejűség pont az a téma, amiről nagyon sok pontos és konkrét leírás van a Bibliában.    
Egyetlen igét vagy parancsolatot nem olvastam még sem az Ó, sem az Újszövetségben, ami ezt a házassági formát tiltaná egy átlagos hívőnek, viszont annál több konkrét példát láttam arra, hogy sok derék istenfélő, üdvözült szent élte le az életét több feleséggel.
A válást, és a házasságtörést tiltja meg /fejvesztés terhe mellett/ számos helyen és nyomatékosan az írás.  
"Nem tesz jobbá, de megadja az etalont"
A nem tesz jobbá azt jelenti: hiába csinálod meg nem leszel jobb. Ez így van, ha Krisztus nem vette volna fel a bűneinket, hiába tartanánk meg a törvényt, ne számítana.
Ez nem úgy van, hogy betartom a törvényt és igaz vagyok, hanem úgy, hogy élsz többet nem te, hanem él benned a Krisztus. A Krisztusnak pedig nem kell arra figyelni, hogy "jaj meg tudom-e tartani a törvényt és hogy kell azt csinálni?", mert benne van a természetében. Nem tudom érted-e? Ha ott tartunk, hogy mi jó és mi nem, akkor még eléggé kevés valósult meg bennünk a Krisztus természetéből, de ezt nem helyettesítheted azzal, hogy akkor megtartom a törvényt...

A másik, a többnejűségről nincs semmi rendelkezés az írásban, csak történelmi leírások vannak arra, hogy az adott kultúrában ez el volt terjedve és Istennek ez nem volt probléma, de ahogy változott és jöttek a kulturális változások már Pál is azt mondja, hogy a követésre méltó embereknek egy feleségük legyen.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 27, 10:41:00
Kedves Daba

>>Sehol sem beszél az Írás arról.hogy a többnejűség igazi értelembe vett áldás lenne.  Jézus szavai is arra utalnak, hogy a közemberek esetében nem volt elfogadott a többnejűség izraelben, hiszen azt mondja: ' a ti kemény szívűségetek miatt engedte meg Mózes, hogy elválásról szoló levelet adjatok...' Nyilvánvaló, hogy ezt általában akkor tették meg a zsidó pasik, ha ráuntak az asszonyra. Hiszen házasságtörés esetén szimplán megkövezték a menyecskét. Tehát a zsidó férj, akkor vált, ha új asszonyt akart, na már most ha a bigománia elfogadott lett volna, akkor nem lett volna szűkség a válásra! Ezért mondta Jézus: 'De nem így volt a kezdetektől...' másutt kifejtve: Mert amit az Isten összekötött, ember szét ne válassza!'(Daba)<<

Jobban jártak volna a zsidó farizeusok ha a törvény adta lehetőséggel élnek és inkább egyszerre lett volna több feleségük mint, hogy az elbocsátás és újraházasodás törvényével játszadozzanak. Nem azért nem éltek többnejűségben, mert nem lett volna ez elfogadott dolog, hanem mert egyszerűbbnek, és költséghatékonyabbnak tűnt, ha kiadják az útját, akire ráuntak. Úgy is lehet ezt hívni, partner csere a törvény színe alatt. Ez utálatos az Úr szemeiben…

>>Kedves nagyi!
Nem értem miért Máriától akarsz választ kapni az 'isteni megoldás' mikéntjéről. Hiszen Isten maga mondja:'Az én utaim nem a ti utaitok és az éngondolataim nem a ti gondolataitok, mert amennyivel magasabbak az egek a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál és az éngondolataim a ti gondolatoitoknál' Ne akarjuk Istent korlátozni a saját elképzeléseinkkel!(Daba)<<

Én meg azt nem értem mi kifogásolni való van abban, ha megkérdem valakitől, miként vinné véghez a dolgát, ha egy adott helyzetbe kerülne. Nekem számított ebben Mária véleménye. Vagy már ne is beszélgessünk, kérdjük meg egymást?
Így mindenre rá lehet húzni: Hagyjuk… majd csak megoldja Isten.


Üdv: n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Yehudith - 2009 Április 27, 10:46:10
"Sebi! Salamonra hivatkozol, hogy sok asszonya volt sok gyerekkel stb. Salamon hatalmasságban lévő volt és nagyon de nagyon gazdag ember. Megtehette, hogy eltartsa őket. Felelősséggel tartozott értük. Te megtudod tenni, hogy sok asszonyt és gyereket eltarts? Felelősséggel vagy irántuk? Magyarországon ezt fel mered vállalni? Vagy nem számít holnap mit esznek a gyerekeid? Ha nem bírod megtenni, akkor elküldöd az asszonyt dolgozni, hogy csak a te vágyaid ki legyenek elégítve? Akkor máris ellenkezel az ószövetségi "mintával". Ha el kell menniük dolgozni, emancipáció lép életbe és máris joga van az asszonyaidnak."

Szia Mária!
Amióta olvasom a hozzászólásokat, ezen gondolkodtam. Köszönöm, hogy felvetetted.
És ne feledjük mit mondott az Úr még a királynak is: "Csak sok lovat ne tartson, és a népet vissza ne vigye Égyiptomba, hogy lovat sokasítson, mivelhogy az Úr megmondta néktek: Ne térjetek többé vissza azon az úton!  
Sok feleséget se tartson, hogy a szíve el ne hajoljon; se ezüstjét, se aranyát felettébb meg ne sokasítsa. " (5 Mózes 17. 16-17)


Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 27, 10:58:41
"N7:Én meg azt nem értem mi kifogásolni való van abban, ha megkérdem valakitől, miként vinné véghez a dolgát, ha egy adott helyzetbe kerülne. Nekem számított ebben Mária véleménye. Vagy már ne is beszélgessünk, kérdjük meg egymást?
Így mindenre rá lehet húzni: Hagyjuk… majd csak megoldja Isten. "


 :2funny: Azért jól kivágtad magad. Mellesleg én is úgy értelmezem ahogy Daba. Mintha nem pusztán a véleményem érdekelt volna. Tudod miért?  :088: Mert így "hangzott":

"n7:Erre felvetésemre a legeszesebbnek tűnő válasz is ez volt: >> Valószínű nem kérné Isten, hogy váljon el hanem megoldaná(Mária)<<

És hogyan???"

A sok kérdőjel és a "legeszesebbnek tűnő" szavad is arra engedett következtetni, hogy én adjak választ rá. Én talán a bölcsebb szót használtam volna és akkor nem értünk félre, ha félre értettünk. 
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Április 27, 11:11:03
Bocsi nagyika lehet, hogy túl lőttem a célon! Nem azt akartam mondani, hogy ne beszélgesünk egymással! De egy olyan kérdés, hogy 'te mit tennél Isten helyében?!' számomra elfogadhatatlan! Jézus pedig nem azt mondta, hogy 'probáljatok az én fejemmel gondolkodni', hanem azt, hogy akként cselekedjetek az emberekkel, amint szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek'. Nos én férjként nem örülnék neki, hogy a feleségem több férjet akar, ezért feltételezem, hogy őt se tenné boldoggá ha más nőkkel is ágyba bújnék! Bocsás meg de a bigománia lehet, hogy odaadás a nő részéről, de egoizmus a férfiéről!
Szeretettel:Daba
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 27, 11:46:50
Daba: Bocsás meg de a bigománia lehet, hogy odaadás a nő részéről, de egoizmus a férfiéről!

Köszönöm. Ezt így látom én is. Ez nem más mint megalkuvás a nő részéről és hihetetlen undor. Nem hiszem, hogy ez egy nőnek kedves csak mert a törvény ezt mondta ki hogy kényszerítsék arra, hogy egy kényúrnak ki legyen szolgáltatva. Egyes országban, ha nem kell már neki a nő mert megunta, képes bármit elkövetni, hogy megöljék. Bármi mocskot képes ráfogni. Engem már régen megöltek volna ezzel a természetemmel egyes országokban.  :089: Azt se felejtsétek el, hogy az apák rendelkeztek a lányaik élete fölött és nem jószántából ment akár ágyasnak is. "Van 10 tehened meg borjad? Akkor az én fiamé a lányod! Kezet rá!"
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 27, 11:48:59
Kedves Mária

Kissé kezd mókásnak tűnni a helyzet…de nem gond.

-Mondom én: Jómagam a monogámia híve vagyok. De nem vetem meg azt a testvért, aki esetleg több feleséggel tengeti életét.

-Mondod te: Számomra ez a mondat úgy hangzott, hogy nem vetem meg a bűnt. A bűnnel pedig nem azonosulok még úgy sem, "hogy engem nem zavar, tegyen úgy ahogy akar mert az ő dolga".

-Kérdeztem én: akkor mi a megoldás, ha egy poligám életű család beteszi a lábát a gyülekezetbe. Váljanak el? és megszünik a bűn?

-Mondod te: Valószínű nem kérné Isten, hogy váljon el hanem megoldaná.

-Kérdem én: és hogyan ha már egyszer te bűnnek látod?

-Úgy érzem ez a válasz: majd Isten megoldja.

Értem… akkor ezt megbeszéltük….

További kellemes napot kívánok
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 27, 12:39:47
Itt azt mondja Pál, hogyha elválik az asszony a férjétől, akkor maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével. Tehát a nő is elbocsáthatja a férjét.

1 Kor. 7,10-11 Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék. Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 27, 12:45:40
Kedves Daba

>>Bocsi nagyika lehet, hogy túl lőttem a célon! Nem azt akartam mondani, hogy ne beszélgesünk egymással! De egy olyan kérdés, hogy 'te mit tennél Isten helyében?!' számomra elfogadhatatlan! Jézus pedig nem azt mondta, hogy 'probáljatok az én fejemmel gondolkodni', hanem azt, hogy akként cselekedjetek az emberekkel, amint szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek'.(Daba)<<

Semmi gond.
Vannak élethelyzetek, amikor fel kell tennünk a kérdést: Mi a megoldás? Mit tenne az Úr?
Nem az Úr helyet döntesz ilyenkor, hanem vele összhangban gondolkodsz, és így helyes döntéseket hozhatsz. Egy szimulált helyzetről kértem a megoldás lehetőségét Máriától, mit tenne szerinte az Úr? Viszont vannak éles helyzetek, amikor dönteni kell a jó és a rossz között habozás nélkül, és nem passzolhatjuk vissza labdát az Úrnak következmények nélkül, hogy Ő majd elintézi….

üdv:n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 27, 12:50:59
Talán folytatni kéne ezt az Igét is nem megállni kiragadva egy részét. Mondja, hogy nincs többé Mózesi törvény alatt Krisztus Teste, még ha zsidó akkor sem.

Róm. 7,1-6
Avagy nem tudjátok-é atyámfiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él? Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy. Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, a ki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak; Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, a mely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű óságában.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 27, 13:02:32
Idézet
mert az Úr Jézus eljövetelével sem tette törvényen kívülivé a poligámiát. Megvilágosította Isten tökéletes akaratát, mi is volt a teremtés kezdetében a házassággal kapcsolatban, de nem mondta ki rá a végső ítéletet, mint itt a fórumon: bűn

Kedves Nagyika!

Ne gondold,hogy itélkezünk mások felett,távol áljon töllünk.Maradjunk most az európai kulturában.
Az ige fényében probálja mindenki kifejteni véleményét a maga világossága szerint.
Nem embereket akarumk megitélni,hanem a helytelen cselekedetekre felhívni a figyelmet.
Jézus számunkra megvilágította az Atya tökéletes akaratát és meg kell próbálni abban élni és megérteni.
Én azt értetem meg,hogy egy feleség és egy férj, ez az Atya akarata.
Amennyiben nem járok abban bűnöm az nekem.Mert nem engedelmeskedem Istennek.
Rossz példát mutatva ezzel a "tejnek eledelével "élőknek akiket magam cselekedeteivel bűnre csábíthatok.
Másrészről megmondatott,hogy engedelmeskedjünk a felénk kirendelt hatalmaságoknak.
A világi törvény is azt mondja bűn a poligámia.Többszörös bűnt követhetek el,ha nem az Úrra nézek.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 27, 13:09:00
Kedves Mária.

>>azt mondja Pál, hogyha elválik az asszony a férjétől, akkor maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével. Tehát a nő is elbocsáthatja a férjét.(Mária)<<

Nem adott felhatalmazást az Úr arra, hogy ha nem érzi már magát jól az asszony a házasságában, vagy a férje esetleg megcsalta, szabadon kedve szerint elválhasson. Hisz előtte mondja : Ne tegye! Viszont:

Isten jól tudja: vannak rossz életű férjek akik az Igének nem engedelmeskednek, és feleségeikkel konok módon bánnak.
Tudta azt is, hogy lesznek olyan asszonyok akik nem fognak kitartani a végsőkig, és el fognak válni.
Nem kárhoztatja őket. De számukra azt a rendeletet adja, vagy béküljön meg férjével vagy további életét házasság nélkül élje le.

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: eszter - 2009 Április 27, 13:44:09
Kedves Testvérek!
A válás nem Istentől való, de a többnejűség sem, mert akkor több Évát a dott volna Évának a teremtéskor. Nem jó kicsavarni az igét, mert a Sátán köteleibe csavarodunk bele. emberek halnak meg , úgy, hogy nem töltjük be küldetéseinket, hanem saját sebeinket nyalogatjuk és megmagyarázzuk, hogy a bűn kinál kisebb és kinél nagyobb. Bizonytalan a trombita hangja a családokban is, mert a férfiak inkább választják az önnön vágyik kielégítését, mint a családban való helytállást és Isten akaratának való engedelmességet.Nem különb persze a helyzet a nők esetében sem, hol van acsaládmelege, az asszony küldetésének betöltését inkább elhagyja, sokszor még gyermeke életében sem  áll helyt. De nem ez a legnagyobb bajj, hanem az, hogy Isten népe azon vitatkozik, hogy többnejűség, vagy egy asszony kell egy férfinak és belemegy Sebi csapdájába újra meg újra. Hátha megnyugodna a lelkiismerete?! De mitől is ? Azzal, hogy igaza van?Igazad van , valóban emberi szempontból, hiszen így mindenkinek van falatnyi igazsága. De mi van Isten igazságával? Ha felhígitjuk az evangéliumot és azért nem mondjuk bűnnek a bűnt, mert félünk, hogy megijesztünk másokat az baj. Akit Isten szólít nem fogjuk elriasztani Isten igazságával.Aki pedig elriad, auzt nem érdekli Isten igazsága. Legyen egyetlen fontos. Az Úr ott a kereszten meghozta a legnagyobb áldozatot, de ez a szeretet nem simogatás volt, hanem halálos. Halál a bűnre! A szeretet nem engedhet a bűnnek, mert az áldozatot nem mi hoztuk, hanem értünk hozta az Úr.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 27, 14:31:15
Kedves Mária.

>>azt mondja Pál, hogyha elválik az asszony a férjétől, akkor maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével. Tehát a nő is elbocsáthatja a férjét.(Mária)<<

Nem adott felhatalmazást az Úr arra, hogy ha nem érzi már magát jól az asszony a házasságában, vagy a férje esetleg megcsalta, szabadon kedve szerint elválhasson. Hisz előtte mondja : Ne tegye! Viszont:

Isten jól tudja: vannak rossz életű férjek akik az Igének nem engedelmeskednek, és feleségeikkel konok módon bánnak.
Tudta azt is, hogy lesznek olyan asszonyok akik nem fognak kitartani a végsőkig, és el fognak válni.
Nem kárhoztatja őket. De számukra azt a rendeletet adja, vagy béküljön meg férjével vagy további életét házasság nélkül élje le.


n7! "De számukra azt a rendeletet adja, vagy béküljön meg férjével vagy további életét házasság nélkül élje le." Te ugyanazt elmondod amit én már előtte megtettem. Pál nem indokolja meg semmivel, hogy az asszony milyen módon hagyhatja el a férjét, paráznaság, vagy egyén brutalítás miatt. Itt az Ige újból, amiben nincs indok:

1 Kor. 7,10-11 Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék. Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét.

Teljes mértékben meg lehet érteni, hogy miért gyűlöli Isten az elbocsátást a Mal. 2:14-16. Mert nagyon sok lelki fájdalommal, gyötrődéssel, pusztítással jár a válás.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 27, 16:43:46
Kedves Mária.

Nem kétlem vannak nők, akik nem bírják lenyelni férjük hűtlenségét, és válásba menekülnek. De ez nem lehet indok… Nem kellene neki megbocsátani? Ha szívéből megbocsátott, akkor nem fog válni. Ha meg ott a keserű meg nem bocsátás elmegy. Gondolják meg az ilyen nők, hogy vannak olyan szent asszonyok a bibliában, akik életük során új vetélytárssal találták magukat szembe, és úgy élte meg az újdonsült feleségével a férje a nászéjszakát, hogy az nem számított paráználkodásnak se hűtlenségnek.
Az olyan nőnek a hisztije mögött, aki azért válik el férjétől mert az megcsalta, kétszer akkora egoista önszeretet van, mint abban a férfiban aki három feleséget tart...és ráadásúl még vétkezik is.

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 27, 16:46:24
n7! Egyetértek, hogy nem kell azonnal válni. Sőt, én is azt vallom, hogy kell a megbocsátást a szeretetet gyakorolni és ez a legjobban a házasságban a saját házában kezdődjék..
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Április 27, 17:27:19
Kedves nagyika!
A felhasználói neved alapján nőneműnek gondoltalak. Megnéztem az adatlapodat de ott nincs erről információ. Azt látom, hogy olvasod a Szentírást!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 27, 17:50:09
Daba, nagyika fiatalember.  :05:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Epafras - 2009 Április 27, 19:29:09
Nem kétlem vannak nők, akik nem bírják lenyelni férjük hűtlenségét, és válásba menekülnek. De ez nem lehet indok… Nem kellene neki megbocsátani? Ha szívéből megbocsátott, akkor nem fog válni. Ha meg ott a keserű meg nem bocsátás elmegy


Nagyika!
Jó a kérdésed,de téged csalt meg már valaki?
Esetleg a feleséged?
Esetleg abból a kapcsolatból született gyereke?
Úgy beszélsz mintha egy megcsalás megbocsájtása annyi volna mintha lenyeljek-e egy pirulát vagy ne!
Mit érezhet egy nő akit hetente kétszer-háromszor megcsal a férje?
Nem a megbocsájtás ellen vagyok csak nem vagyunk gépek.Valaki elhatározza,hogy nem csalja meg a feleségét akkor nem fogja! Nekem 18 év alatt sikerült.Nem a nőkben kéne a megbocsájtást hiányolni hanem nem megcsalni a feleséget!
Én sajnos végig mentem ezen a dolgon a feleségem megcsalt,egy gyermek született a kapcsolatból és mégis elment.
Istené a dicsőség hogy megtartott a nehéz időkben!
Epafras
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 27, 20:51:06
Testvéreim Krisztusban!
Ki volt az első férj akinek több felesége volt? Milyen volt az élete? Vizsgáld meg a többi férj életét milyen hatást ért el a több feleség az életükben?
Még az Ó szövetségben vagyunk.Mit mondott Isten a sok feleséggel kapcsolatosan? Mégis miért engedte meg? Az alap állás az egy feleségűek.
Nem Salamon a példakép./ ..csontomból való csont ,testemből való test.../ Ádámnak nem maradt volna  csont / szilánkja / sem.  :hehe:
A  régi időben a sok ló és sok feleség a hatalom , erő, gazdagság ,dicsőség jele volt. Tudom ezt már írtátok de ha ismételjük talán belátjátok hogy
igaz.Sehol nem támogatja a Szentírás hogy ez követendő, ellenkezőleg :tiltja. Kedves lelki gondozó testvéreim remélem átmehetünk az Új szövetségbe.
2009-et írunk,Magyar országon élünk.Ez a kicsiny ország nem bír el ennyi királyt ,uralkodót, ennyi ló sincs de feleség, ne tán ágyas hogy minden
férfi társam kivegye a részét.A régi időben is csak egy Salamon volt.Ha van igéd amit ide tudsz írni amiben Atyánk kéri hogy ezt tegyük lehet én is
megteszem. Ha valaki számára egyértelmű ez kérem ne nyújtsátok már tovább. Szeretettel : Miklós tv. :044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Április 27, 21:13:02
Kedves Mária.

Nem kétlem vannak nők, akik nem bírják lenyelni férjük hűtlenségét, és válásba menekülnek. De ez nem lehet indok… Nem kellene neki megbocsátani? Ha szívéből megbocsátott, akkor nem fog válni. Ha meg ott a keserű meg nem bocsátás elmegy. Gondolják meg az ilyen nők, hogy vannak olyan szent asszonyok a bibliában, akik életük során új vetélytárssal találták magukat szembe, és úgy élte meg az újdonsült feleségével a férje a nászéjszakát, hogy az nem számított paráználkodásnak se hűtlenségnek.
Az olyan nőnek a hisztije mögött, aki azért válik el férjétől mert az megcsalta, kétszer akkora egoista önszeretet van, mint abban a férfiban aki három feleséget tart...és ráadásúl még vétkezik is.

n7

Talán nincs igazam, de nem kell jobban egy nőnek megbocsátani, mint amennyire a férj bocsánatot kér. (Ha meggondolod Isten is így csinálja: megbocsát, ha kéred...)
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 27, 23:00:06
Miklós: / Ádámnak nem maradt volna  csont / szilánkja / sem.  :hehe:

Na még azt is a nők nyakába varrták volna a soviniszta férfiak. Anatómiát tanultam és eltudom képzelni magam előtt a csontváz nélküli férfiakat.  :fetreng: Hát más se hiányzott volna még a nőknek. Már úgy is alig szabad nekik valamit tenniük.  :2funny:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 27, 23:01:15
Kedves Epafrás és Daba

Világiként házasságban éltem. A kapcsolatunk mélypontra jutott. De az utolsó pillanatban Isten könyörült rajtunk és elküldte hozzánk is az evangéliumot. Megtértem teljes szívemből. A feleségem nem. Szégyelleni és gyűlölni kezdett a hitemért. Nem volt hajlandó velem élni, csak egyféleképp, ha keresztény hitemet megtagadom. Válással fenyegetett. Nem engedtem neki. Megtérésem után többé már nem élt velem házaséletet. De másokkal lefeküdt, holott előtte hűségben élt velem. Beadta a válópert. Böjttel, imával és könnyhullatással kértem számára Isten irgalmát. Ennek ellenére elment és gyermekemet is magával vitte. Ismerem azt a mély megalázást, amit egy házasfél átél, ha megcsalják rendszeresen. De a megbocsátást is ismerem. Igyekszem hogy ne ajánljak olyat másoknak, amit magam nem gyakorlok. Azóta egyedül élek. Törekszem a szent életre. Nem vagyok házasságtörő típus!

n7
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Yehudith - 2009 Április 28, 07:39:29
Nagyika írta: "Nem kétlem vannak nők, akik nem bírják lenyelni férjük hűtlenségét, és válásba menekülnek. De ez nem lehet indok… Nem kellene neki megbocsátani? Ha szívéből megbocsátott, akkor nem fog válni. Ha meg ott a keserű meg nem bocsátás elmegy. Gondolják meg az ilyen nők, hogy vannak olyan szent asszonyok a bibliában, akik életük során új vetélytárssal találták magukat szembe, és úgy élte meg az újdonsült feleségével a férje a nászéjszakát, hogy az nem számított paráználkodásnak se hűtlenségnek.
Az olyan nőnek a hisztije mögött, aki azért válik el férjétől mert az megcsalta, kétszer akkora egoista önszeretet van, mint abban a férfiban aki három feleséget tart...és ráadásúl még vétkezik is."Jó reggelt kedves testvérek!

Van egy ismerős házaspár, megtértek néhány éve. A feleség igyekezett jó keresztény feleség és anya lenni. Gyerekeket szült, gondját viselte a családnak, dolgozott és igyekezett a férje elvárásainak is megfelelni. A harmadik gyermek után a férj úgy gondolta neki kell a változatosság, a filmekben látott stílus, pózok ezért, mivel a felesége már "uncsi" lett máshol kezdett keresni. A feleség olyan naív volt és annyira bízott a férjében, hogy ebből semmit sem sejtett. Mások szóltak. Ő szenvedett, de megbocsájtott. Egyszer, kétszer, sokszor. Ma is együtt vannak (a férj abbahagyta), de valahogy nincs közöttük egység. A férj már nem úgy néz a feleségére, mint a házasságuk elején. A feleség pedig kűzd, de úgy tűnik vesztésre áll. Sajnos a gyerekeik isszák ennek leginkább a levét. Nos, csak azért írtam ezt le, mert nagyon elment a vita a feleségek hibáinak ecsetelésébe. Pedig sok házasságban nem ők a hunyók. Atyák eszik az egrest, de a fiak foga vásik bele.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 28, 08:57:54
<<Sajnos a gyerekeik isszák ennek leginkább a levét.>>
/Yehudit/

Ha elváltak volna, a nő, akkor itták volna meg igazán a gyerekek a levét.
Mivel az asszony nem vált el, bebizonyította hűségét Istene és a férje felé. Valóban illik rá a jelző, hogy "jó keresztény". Én is ismerek gyülekezetben egy olyan derék asszonyt, aki a lump, iszákos, csajozós, tékozló férjéért több mint 4 évet imádkozott. Míg a testvérnő a gyülekezetbe járt több közös gyerekükkel, mosolyogva és vidáman a férj züllött a haverjaival. Teljesen reménytelen és kilátástalan volt, hogy férje valaha megváltozik, de megtörtént a csoda. A hölgy a szeretetével, megbocsátásával, krisztusi jellemével visszanyerte férjét.
Több éve, már szinte minden alkalommal ott van az egész család a tiszteleten.
Leveszem a kalapom az ilyen derék asszony előtt, amikor meglátom.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 28, 09:02:21
Sebi:Ha elváltak volna, a nő, akkor itták volna meg igazán a gyerekek a levét.

Nem vagyok abban biztos, hogy egy borzasztó rossz házasságban nem a gyerekek isszák meg a levét ha maradnak együtt. Miben nő fel? Mivé válik? Kitől tanul?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Yehudith - 2009 Április 28, 09:09:19
Sajnos, jelenleg tényleg az látszik, hogy a gyerekek nem tudnak jól beilleszkedni, teljesíteni az iskolában. Nincs apa és családfő minta számukra. Az anyának szinte lehetetlennek tűnő vállalkozás ezt kiegyensúlyozni. És itt a férj is megtért, de a világot is szerette. Imádkozom ezért a családért, Isten kegyelméért és helyreállításáért az életükben.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 28, 12:07:20
<<Nem vagyok abban biztos, hogy egy borzasztó rossz házasságban nem a gyerekek isszák meg a levét, ha maradnak együtt.>>
/Mária/

Bűn és Boldogság. Ez a Sátán kedvenc és közkedvelt szappanoperája. Ezzel hiteti el és lázítja fel a lázadó nőket.
Ha a válás és a házasságtörés megoldás lenne, és a gyerekeknek is így lenne a jobb, akkor Isten Igéje ezt javasolná a családi problémák kezelésére.  Az Írás sehol nem erre tanít, hanem ennek pont az ellenkezőjére buzdít. Az a normális, ha egy gyereknek van anyja és apja. A családot Isten találta ki. Az Istenfélő ember családcentrikus.
A válás és a házasságtörés, mind az Ó, Mind az Új szövetség szerint bűnnek számít, nincs benne semmi szellemi, semmi magasztos, semmi hősies és semmi becsülnivaló.
Isten azt áldja meg és az fog üdvözülni, aki megtartja az Ő beszédét és Őt féli.
Ha egy családban problémák vannak az Úrhoz kell fordulni tanácsért, nem az evilági sémát kell követni.
Nincs válás, ezt légy szíves felejtsétek el !
(Csak a paráznaság okáért lehet legálisan elbocsátani az asszonyt)

Sebi, ezt a mondatot kivettem. Ne kezeld le a nőtestvéreket, légy szíves. /Jules/
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 28, 12:40:05
 Mivel a sérelmezett mondat megszűnt, ez a beírás is okafogyottá vált. /Jules/
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Yehudith - 2009 Április 28, 12:40:34
Összegyűjtöttem néhány igét a házassággal kapcsolatban. Feltűnt, hogy mindig egyes számban ír az ige.
Pl.: Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.1Móz.2.24
És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.Máté 19.5.
De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.
Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;
Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti.
Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek.
A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel,az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.
Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.
Semmi feleségeitek, feleségeihez, férjei....  :169: Gondoljátok véletlen?  :169:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 28, 13:31:21
Bizony igy igaz   :igen:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 28, 14:31:38
Kedves testvérek tisztelettel kérlek benneteket ,hogy priviben próbáljátok sérelmeitek lerendezni.    :2tickedoff:

Az acsarkodás nem épít senkit.Főleg bocsájsatok meg egymásnak és engedjetek el.   :igen:

Testvéri szeretettel   Ircsi   :044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 28, 14:38:49
<<Másrészről megmondatott, hogy engedelmeskedjünk a felénk kirendelt hatalmaságoknak.
A világi törvény is azt mondja bűn a poligámia. Többszörös bűnt követhetek el, ha nem az Úrra nézek.>>


A világi törvények szerint, egy férfinek hivatalosan egy felesége lehet, de e mellett akárhány szeretőt tarthat. Bármennyiszer lehet újra házasodni és válni. Ha ragaszkodunk a világi eskövőhöz is, akkor
egymás után sorba kell elvenni az asszonyokat és akkor így, mindegyik felveheti a férj nevét. Nálunk magyar országon így csinálják azok, akiknek több feleségük is van. A törvény nem korlátozza azt, hogy egy háztartásban hány nő élhet együtt egy férfival. Világi mércével mérvre tehát semmiféle törvénybeütközőt nem cselekszik az a férfi, aki több asszony is tart egyszerre.

 No de nézzük, most az Úr törvényét, mert igazán ez érdekel minket;
Ki követ el törvénytelenséget (vagyis bűnt),

1.   aki válik és Újraházasodik,( vagyis házasságtörést követ el)?

2.   aki a felesége mellé vesz még asszonyt vagy asszonyokat és így éli le az életét?

 

Ugyebár  Pál apostol úgy rendelte, hogy a Püspöknek vagy diakónusnak egy feleségű férfiút válasszanak az Ősegyházban.
3.   Egyfeleségű férfinak számít e az elvált ember vagy sem ?
             Egyszerre nem szabad egy püspöknek több feleséget tartani, vagy egymás után sem?
 

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: B.Miklós - 2009 Április 28, 16:24:48
Szeretem az Istent én is ahogy rólatok is ezt gondolom.
A világ gyermekeivel próbálom elfogadtatni az evangéliumot.
Elgondolkodtam a beírásaitokon,ismét írom elszomorodtam.
Ti akik ismeritek a kegyelmet ,az új élet örömét, mégsem fogadjátok el
ami egyértelmű az ige szerint .A világ paráznái megelőznek bennünket.
Kedves testvéreim mi lesz azokkal az igékkel ami sokkal árnyaltabb, nehezebb megérteni?
Ha viszont bűn a válás miért érvelünk mellette ,ha bűn a több feleség miért pártoljátok.
Ha nem egyértelmű az ige miért beszéltek még róla.Sértés, sértettség, keserűség ,
bántás alakul.Ha ne tán valaki életet szeretne változtatni , megzavarjuk ezekkel a kétértelmű
beszédekkel.Nehezítjük a moderátorok dolgát , mert megsértődünk ha valamit törölnek ,vagy
nem törölnek. Több elvált testvért fedezek fel közöttünk ,kialakult hitnézettel. Most mi van
veled testvér? Mit kérjünk együtt Atyánktól, férjedet ,feleségedet, gyermekeidet?
Ha nem ez a célotok ,csűrhetjük tovább a Gonosz eléri a célját. Szétdobál bennünket. :062: :ima05:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 28, 16:36:12
 Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak!

Szeretetben és megbocsájtásban.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 28, 16:59:44
Most itt mindenkinek leírom, a több feleségről már ne legyen szó. Mindenki maga áll meg az Úr előtt ebben, de itt már nem áll meg! Mindenki leírta a véleményét róla, más már nincs csak ismétlés. Ha valaki becsmérli a nőket, vagy szapulja, azt az írást is törölni fogjuk. Ha nem változik meg a téma, zárni fogjuk a topicot. Köszönöm a megértéseteket.

modi csapat nevében és szeretettel: Mária


Talán térjünk arra rá, hogyan lehet megmenteni egy rossz házasságot, vagy hogyan lehet elkerülni a válást. A megoldáson fáradozzunk.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Április 28, 18:36:27
 Kedves Testvérek!
A felvetett kérdés jó: 'Hogyan lehet elkerülni a válást?!' 
Akik az Urban kötnek házasságot, egy mérhetetlen előnnyel indulnak a 'világi házassággal szemben!' A világi házasságról tapasztalatból, míg a Keresztyén házasságról, a Szentlélek bibliában tett kinyilatkoztatásai által beszélhetek. Előszőr talán, arról szólnék pár szót, hogy miként nem tartható fenn egy házasság. Mert, ha ezeket a hibákat nem követjük el, jó esélyünk van arra, hogy a házasságunk műkődőképes marad.
Szóval, igazából még csak 'vallásosnak' sem mondható katolikusként kötöttem házasságot, szerelemből, minden bibliai
ismeret nélkűl! Hogy miért emeltem ki a bibliai ismeret hiányát?! Mert a Biblia Isten Szava, 'használati útasítás az élethez'! Tehát úgy kezdtem a házasélethez is, hogy csupán elképzeléseim voltak róla, nem pedig valós ismeretem...
E 'kétesélyes' kezdetnek meg is lett a nyílvánvaló folytatása! Mivel nem életrajzi regényt hanem, valódi tippeket szeretnék adni, a történetnek a tágabb tartalmát tán megírom egyszer a 'szabadon terjeszthető' rovatban :-).   
 A világi házasságok csődjéhez, a mai korokban leggyakrabban az anyagiak vezetnek! Igen, a pénz szeretete, ha van; és az azútáni vágy, ha nincs!
A másik fő ok a kommunikáció hiánya a házastársak között, harmadik helyre tenném az egoizmust, amely viszont a 'világi házasság dinamítja'! Tehát, ha ezeket az elemeket beengedjük és úralkodni engedjük a keresztyén házasságba, akkor egyrészt már nem beszélhetünk Keresztyén házasságról, más részt, megástuk a házasságunk sírját! Isten kegyelméből a szolgálatom során bepillantást nyerhettem több, csodálatosan műkődő Keresztyén házasságba. Hogy mítől működnek jól ezek a házastársi kapcsolatok?! Nos a válasz kézenfekvő:Nem a 'lakva ismerszik meg az ember' kétségbeejtő teoriájára, hanem a házasság biblikus szabályaira épűlnek! És hogy ne az én mobilom billentyűzete menjen tönkre, :-) javaslom gyűjtsük ki együtt a szóbanforgó igéket! Várom a hozzászólásaitokat, lehetőség szerint a Bibliából! :-)
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 29, 09:04:59
Hogyan lehet megmenteni egy rossz házasságot, vagy hogyan lehet elkerülni a válást? Az ige megmondja. Ez Istentől van és csak olvasni kell.

Márk. 12,30
Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.

Péld. 3,5
Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.

Préd. 5,6/a
Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez;

Eféz. 5,33
 Ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.

Kol. 3,1....
Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.

Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, a mi bálványimádás; Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira; Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban.

Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat;haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt.

És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt:

Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;

Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is; Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.

A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.

És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek,
hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.

Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, miképpen illik az Úrban.
Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek.

Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak.
Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek.

És valamit tesztek, szívből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek;

Ezután jöhet a szeretet dicsérete 1 Kor 13
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Április 29, 10:54:39
Szép volt Mária - nagyon szép a menete is.

Ha Jézus szavait idézem, a törvény summája - szeresd a te Uradat...... és szeresd a te felebarátodat, mint tenmagadat - minden benne van.
Ha szeretem a felebarátom, akkor nem hazudok neki, nem vagyok irigy rá, nem lopok tőle, nem akarok semmi zavart a feleségével, sem házával - hanem a javát keresem, mert az jó nekem. Isten nagyon szépen összefoglalta - ami nem törvény.
A törvény csak arról szól, hogy az ember beteg. Diagnózis. Isten üdvterve, a megszentelődés pedig az ember meggyógyítása - helyreállítása, a helyére állítása, ahol élete lesz a vegetálás és bűnben való vergődés, magyarázkodás helyett.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 29, 11:11:17
40 napos mentőcsomag az elromlott házasság helyreállítására.

Most az első 10-et írom.


1. nap
Határozd el, hogy ma semmi negatívat nem mondasz a házastársadnak.
Ef 4:2 Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútûréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,

2. nap
Tegyél legalább egy váratlan kedves gesztust a házastársad felé.
Ef 4:32 Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.

3. nap
Vásárlásolj valamit a házastársadnak ami azt jelzi felé: "Gondoltam ma Rád."
Rómaiak 12:10 Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelõzõk legyetek.

4. nap
Hívd fel a házastársad valamikor a nap folyamán és kérdezd meg : Tehetek Érted valamit?
Zsoltárok 139: 17-18 És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája!
Számlálgatom õket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok.

5. nap
Kérd meg a házastársad mondjon három olyan dolgot, ami zavarja vagy irritálja veled kapcsolatban. Cselekedj úgy, hogy ezeket a dolgokat ne vegye támadásnak.
Példabeszédek 27:14 Ilyennek ismerd a bölcseséget a te lelkedre nézve: ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész!

6. nap
Dönts úgy, hogy a házasságod nehéz körülményei között is szeretetteljes módon reagálsz az ingerültség helyett.
Példabeszédek 16:32 Jobb a hosszútûrõ az erõsnél; és a ki uralkodik a maga indulatján, annál, a ki várost vesz meg.

7. nap
Egy papírlapra írj pozitív dolgokat a házastársadról. Valamikor a nap folyamán, emeld ki az egyik pozitív tulajdonságát a listáról, és köszönd meg a házastársadnak ezt a jellemvonását
Korintus 13:7Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltûr.

8. nap
Oszd meg a házastársaddal mennyire örülsz egy közelmúltbeli sikerének, ami őt boldoggá tette.
Énekek Éneke 8:6 Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre, mintegy pecsétet a te karodra; mert erõs a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tûznek lángjai, az Úrnak lángjai.

9. nap
Találd meg a módját, hogyan köszöntöd ma a házastársad, úgy, hogy az a szereteted tükrözze vissza. Tedd ezt lelkesen és mosolyogva.
I. Péter 5:14 Köszöntsétek egymást szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, a kik Krisztusban vagytok.

10. nap
Tegyél ma valami rendkívüli dolgot a házastársadért.
Rómaiak 5:8Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bûnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: nagyika7 - 2009 Április 29, 23:34:34
Kedves Mária

Mivel Daba és köztem kialakult nézeteltérés Istenfélő módon rendeződött, ezért kérlek töröld le azokat a hozzászólásokat, amelyek a köztünk kialakult vitáról tesznek bizonyságot, illetve ahhoz fűződnek.

Előre is köszönöm: nagyika7

Győztetek a szeretetben! Rendben van, máris megtettem! Isten vezesse továbbra is az alázatos szíveteket! Nagyon örülök. /Mária
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Április 30, 07:16:33
11. nap
Mi az a mai szüksége a házastársadnak, amit teljesíteni tudsz? Példa: Válassz egy olyan gesztust, ami azt tükrözi, hogy „Szeretlek” és ezt mosolyogva cselekedd.
Ef 5:28 Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti.

12. nap
Bizonyítsd a szereteted azáltal, hogy készségesen engedsz egy olyan területen a házastársadnak, ami nézeteltérést okozott köztetek.
Filippi 2:4 Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.
 
13. nap
Hozzatok létre olyan egészséges szabályokat, amiket a következő nézeteltérés során betartani és alkalmazni fogtok.
Márk 3:25 És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház.
 
14. nap
Szándékosan hanyagolj el egy rendszeresen végzett tevékenységedet,azért hogy minőségi időt tudjatok együtt tölteni.
Prédikátor 9:9 No azért egyed vígassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat; mert immár kedvesek Istennek a te cselekedetid!

15. nap
A megszokott mód fölött mutasd ki a házastársad felé a megbecsülésed és tiszteleted.
I.Péter 3:7 A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel,az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.

16. nap
Imádkozz három speciális területért, ahol Istennek kívánsz dolgozni a hitvesed életében és a házasságodban.
János 3:2 Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.

17. nap
Határozd el, hogy őrzöd a társad titkait és imádkozol értük.
Példabeszédek 17:9 Elfedezi a vétket, a ki keresi a szeretetet; a ki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is.

18. nap
Készíts egy különleges vacsorát otthon és ezúttal arra koncentrálj, hogy sikerüljön jobban megismerned a hitvesedet.
Példabeszédek 3:13 Boldog ember, a ki megnyerte a bölcseséget, és az ember, a ki értelmet szerez.

19. nap
Kérd meg Istent, mutassa meg neked, hogy hol állsz a Vele való kapcsolatban. Kérj Tőle erőt és kegyelmet hogy rendezd az örökkévaló célodat.
I. János 4:7 Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.

20. nap
Merj hinni Isten szavában, és Jézus Krisztus üdvözítésében.
Rómaiak 5:6 Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Április 30, 08:40:40
Hogyan lehet elkerülni a válást?

Megtérésre van szükség ezen a területen. Vissza kell térnünk az Igéhez!

Az igemagyarázat helyett az Igét kell tanítani.

„És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket”
Jn 8,32


Nekünk erős férfiaknak akik még talpon vagyunk és nem győztek le, össze kell fogni, és fel kell venni  a harcot a „Jézabel szelleme”  ellen, és nem szabad engedni, hogy továbbra is tanítson a gyülekezetekben meg kell akadályozni, hogy bálványimádást és paráznaságot hozzon létre az egyházban.

Az Ige tekintélyével, a Szellem kardjával, le kell rombolni minden olyan tévtanítást és közszájon forgó eretnekséget ami „családellenes szektává” teszi az Isten gyülekezetét.

Csak az Ige!
Az Ige majd kijózanít!


Az írásban egyébként úgy van, hogy ha a férj  nem adott váló levelet, asszonyának, akkor az nem válhatott el tőle és egyben maradt a család. A családfő hatalmában volt eldönteni, hogy lesz válás vagy nem. Ha a nő mégis elhagyta az urát, és mással kelt egybe, házasságtörésért meg kellett halnia és annak a férfinek is, aki olyan elbocsátott nőt vett el, akinek nem volt váló levele.

Jézus azt tanította, hogy akár van váló levél, akár nincs ha valaki elbocsátott nőt vesz el, az házasságtörőnek számít. Ha a testvérnők tudnák azt, hogy válás után soha nem házasodhatnak, meg, kétszer is meggondolnák, hogy érdemes otthagyni férjeiket.

Az Ősegyházban a parázna, megbélyegzett volt az emberek szemében, nem társalkodtak vele, diszkriminálták azokat a híveket, akik alacsony erkölcsi szinten akartak élni.
A hűtlenség, nem szellemi magatartás, hanem testi és ördögi.
Furcsa, mód mégis egy fajta nimbusz övezi a paráznákat, még felekezeten belül is.
Nem szabad hagynunk, hogy ez Isten népe közt, ez továbbra is így maradjon!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 30, 09:28:49
Sebi!
Megint egyfajta lázadást érzek a soraidban. Elmondom neked, ha egy házasság jól működik és a feleség megkapja a neki járó szeretetet, tiszteletet, felnézhet a férjére, nem is megy el a férje mellől. Eszébe nem jut ráunni a jóra. Hidd el, mire eljut egy nő a válás gondolatához, azt sok minden már megelőzte. Sok könyörgés, megbeszélés szépen csúnyán, sok alázat, megaláztatás a férj felé. A kemény szív nem hall és nem lát. A férjek akkor szoktak rádöbbenni, hogy tényleg jobb lett volna változtatni. Amikor a nő elválik, már ígérnek fűt fát, meg nem tudok élni nélküled, öngyilkos leszek, mert nem bírom... stb. Ekkor már késő. A statisztika szerint a nők válnak legtöbben mert elég volt a sanyargatásból, és inkább egyedül él! Hidd el Sebi, válás ellenes vagyok, de ha nincs más megoldás és nem változik a dolog, akkor nem kell a pokol. Addig kell hallani a könyörgő feleség hangját, ameddig nem késő.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Epafras - 2009 Április 30, 09:33:52
Kedves Sebi!
Kérlek szépen hagyd már abba a nők mocskolását!
Elég unalmas újra meg újra ugyanazt olvasni tőled!
Mindig úgy írsz mintha a nők amikor paráználkodnak akkor valami ködös megfoghatatlan lénnyel tennék.Beszélj már egyszer azokról a férfiakról akik megcsalják a feleségüket!
Ha jól emlékszem az Ó szövetségben őket is megkövezték! Söpörj már kérlek egyszer a saját ajtód előtt.Beszélj arról,hogy az Új szövetségben milyen büntetés jár a parázna férfiaknak? Meg kérnélek ha nem tudsz mást írni kérlek inkább ne írj!
Szeretettel:
Epafras
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 30, 10:07:50
Én azt gondolom a mérlegnek két serpenyője van. Nem hinném, hogy többet kell a nő nyakába varrni és még azt is, amit nem ő követett el. Borzalmas hallgatni amikor valaki elválik és úgy állítja be magát, mintha ő a megtestesült ártatlanság lenne. Borzalmas, amikor mocskolja valaki az elvált társát. Ilyenkor megszoktam kérdezni és te hol hibáztál? Eddig arról beszéltél, hogy ő mit követett el és te? Ha megkérdezném a másik felet, ő mit is tudna mondani vajon?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Epafras - 2009 Április 30, 10:11:52
Ajállom neked is Sebi!


„Így szól az Úr: Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jeremiás 29:11)

„Padlóról talpra”
Felépülés válásból

Keresztyén szellemiségű konferencia elváltaknak és hozzátartozóiknak

2009. június 24. szerda – 28. vasárnap
Békésszentandrási Református Egyházközség

Mindenkit szeretettel várunk, azokat is, akik nem tartoznak egyetlen felekezethez sem

Gyermekeket is lehet hozni, nekik külön foglalkozásokat tartunk


A konferencia célja: 1.A válás friss vagy régmúlt lelki sebeinek gyógyulása
         2. Válásból gyógyító szolgálathoz munkatárs képzés

Helyszín: Református Egyházközség, 5561 Békésszentandrás, Kálvin u. 14.

Jelentkezés, információ:    istvan.horvath@h.om.org tel: 06-20-886-1121, 06-1-217-3775

Jelentkezési határidő: 2009. június 10.

Részvételi díj: 14.000. Ft a helyi iskolai kollégiumban emeletes ágyakon 12 fős szobákban,
ill. korán jelentkezőknek 18-20 ezer Ft-ért a helyi vadász házban vagy autósoknak Körös-parti nyaralókban magasabb komfortfokozat
   Az ár a szállást és a napi három étkezést tartalmazza.   Gyermekek részére kedvezmény kérhető

Befizetés: 5000 Ft június 10-ig a Magyar Evangéliumi Aliansz számlájára 11706016-20464132
   kérésre csekket tudunk küldeni

Szervezők: „Misszió az elváltakért” munkacsoport
Támogatók:    Magyarországi Református Egyház Missziói Osztály
   Magyarországi Evangélikus Egyház Női Misszió
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottság
Magyar Evangéliumi Szövetség-Aliansz

Előadók: Hivatásos pszichológusok, lelkigondozók, családterapeuták, az érintett téma szakemberei. A beszélgető kiscsoportok vezetői az ökumenikus munkacsoport tagjai, és felkért munkatársai. Többen közülük korábbi években már részt vettek hasonló konferencián.

Békésszentandrásra érdemes eljönni! www.bekesszentandras.hu weboldalon bővebb információ olvasható a településrőlProgram:


2008. június
24. szerda
16.00-18.00 érkezés, regisztráció
19.00. vacsora
20.00. Áhítat, ismerkedés

10,11,12. csütörtök-péntek-szombat
8.00. Reggeli, egyéni csendesség
9.00. Bibliamagyarázat, ima
10.00. Előadás, a téma kiscsoportos  és közös feldolgozása
13.00. Ebéd, szabadidő
17.00. Előadás
19. 00. Vacsora
20.00.  Az előadás beszélgetős, játékos feldolgozása ill. gyermekek fektetése
21.30.-21.45. Nap záró áhítat

13. vasárnap
7.30. Reggeli
9.00. Istentisztelet
10.30. Konferencia kiértékelése, záró előadás
13.00. Ebéd
14.00. Hazautazás

Az előadások témái:
1 Csüt. de. Elmúlik-e valaha is a fájdalom? (A gyógyulás fázisai)
2 Csüt. du. Hátam mögé vethetem a múltat? ( A harag, gyűlölet és keserűség elengedése)
3 Péntek de. Kapcsolattartás gyermekeimmel
4 Péntek du. Kapcsolattartás volt házastársammal
5 Szombat de. Az egyedüllét magányosságot jelent? (Újból egyedülállóként élni)
6 Szombat du. Új kapcsolat kialakítása (Mit tegyek, hogy a múlt kudarca és fájdalma ne forduljon még egyszer elő?)
7 Vasárnap de. A gyülekezet mint jövőbeni családom és szolgálatom
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 30, 11:08:35
Sebi: Az írásban egyébként úgy van, hogy ha a férj  nem adott váló levelet, asszonyának, akkor az nem válhatott el tőle és egyben maradt a család.

Sebi! Milyen áron is maradtak egybe? Ez nagy kérdés. Ha a szeretet jegyében, akkor ez nagyon jó és azzal semmi baj. Nem is kell a váló levél. Ha viszont az eltiprás jegyében, lábtörlő jegyében, megalázás jegyében, akkor jobb ha nem maradnak egybe. Netán az asszonynak minden tűrnie kell? Ez biblikus lenne? Senkinek nincs joga a másik fél ellen gyalázatosan viselkedni! A szeretet parancsa a házastársakra is vonatkoznak. Az elég szépen el mondja mit is kell tenni a másikkal. Nem csak jogaim vannak, hanem elvárásaim is a másiktól. Az elvárás a szeretet. A szeretet nem tesz olyant a másikkal, ami neki nem jó és fájdalmat okoz. A szeretet soha nem tudja leuralni a másikat, hanem maga elé engedi. A szeretet mindent meg tud bocsájtani és nem lázad, nem fuvalkodik föl, nem gerjed haragra, nem irigykedik.... Ha ez meg van egy házasságban, minek is kell gondolni elváló levélre? Ha viszont önzően csak nekem mindent, akkor ott már nagy baj van. A feleség nem boldog. Mitől is lenne az? Egy önző férjtől? Aki csak magára gondol, az észre se veszi, hogy a feleségeben egy hatalmas seb van. Te azt hiszed minden rendben van és közben a feleséged magányos.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 30, 14:03:45
Gondolkodjunk most egy magányos feleség helyében.

A férjnek sok a munkája. A feleségnek jut a háztartás, -mosás, mosogatás, főzés, takarítás, vasalás, gyereknevelés, tanulás a gyerekkel, vacsorakészítés és ez mellett dolgozik ő is. Minden nap monoton ugyan az. Este mire kész mindennel, a férj vagy a számítógép előtt ül hajnalig és a feleség lefekszik aludni magányosan, -már nem is szól érte, mert csak vita van belőle- vagy végre ágyba bújnak és akkor szeretne beszélgetni a férjével. - Drágám, van valami amit meg kell beszélnünk! A férj: "Fáradt vagyok szívem! Majd holnap beszélünk róla! Képzeld mi történt a munkahelyemen?.... és csak nyomja és nyomja.. A feleség majd talán holnap elmondhatja. A férj a vágyait fáradtan is kéri az ágyban. Másnap előről kezdődik minden. Este a feleség vacsora közben ismét felhívja a férje figyelmét, hogy beszélni akar vele. Végre eltudja a hét 5. napján mondani mi a baja. "Oda kéne figyelj rám! Nagyon nagy baj van a házasságunkkal! Elhanyagolsz és úgy érzem már nem szeretsz!" A férj reakciója: " Nagy baj???? Mi?? Talán nem eleget dolgozom értetek? Még a házasságunkat is én tegyem rendbe? Mi a bajod? Talán nem adok meg mindent a gyerekeknek? Talán nem adok haza elég pénzt???? és jön a mellébeszélés sorozata. Egyáltalán nem is érdekli mi a baj a házasságukkal. Azt hiszi minden rendben van. Majd megy zakatolva a minden napi élet harmónia nélkül. A feleség magányos lesz, hiába robotol a férje, őt nem érdekli a pénz, ha szeretetre, törődésre, simogatásra, ölelésre vágyik. A férjnek, nincs ideje a feleségére, gyerekeire, mert sok a munka. Aztán eljön a nap: A feleség azt mondja: "Elég volt! Nem akarom leélni az életemet egy mirelit férjjel!" Odaáll a férje elé: "Ha nem változik semmi, akkor elhagylak!"... vagy ha fél elválni, mert érettebb keresztény, akkor azt fogja mondani. "Soha többé ne érj hozzám! Ha rám nincs időd, akkor teszek róla!" Ekkor nem tudják a férjek mit tegyenek. Meg vannak győződve, hogy nekik van igazuk, mert szívüket, lelküket kiteszik és nem értik mi ez. Nem jönnek rá, hogy nem úgy viselkednek mint egy apának és férjnek kell. Nem tudják, hogyan kell tisztelni, szeretni a feleségüket. A feleség nem csak ágyas! Nem csak konyhatündér! Nem csak dada! Ő egy olyan személy, akit Isten szeret és tisztel. Te is kezdd úgy látni a feleségedet, ahogy Isten látja őt. "Nem tanultam és nem tudom hogyan kell a feleségemre figyelni, mert még soha nem volt!" Ez kifogás! Hallgasd meg a feleségedet ameddig nem késő! Beszéljétek meg, mire van szüksége a másiknak. Legyetek nyíltak és őszinték egymáshoz. Ne te találd ki mi a jó neki, hanem kérdezd meg tőle. Ha viszont kedves neked a másik cselekedete, akkor nyilvánítsd ki. Dicsérd meg. Ismerd meg a társadat, figyelj rá, gyönyörködj benne. Mond el neki, hogy mennyire szereted és hálás vagy érte Istennek. Jelezni fogja mi a jó neki és akkor ne szokj le róla. 50 év után is udvarolj neki. Mindig a társadra vesd a szemeidet és ő legyen az első előtted. Vigyázz, mert ha kialszik a fény, nem tudod felgyújtani többet. Lehet, hogy nem válik el a feleséged, de soha nem leszel boldog mellette. Az pedig a te életedet fogja megmérgezni és pokollá tenni.

Gondolkodjunk most egy magányos férj helyében.

A férj haza jön a munkából, a feleség ki van borulva a napi dolgoktól és a főnökétől. Majd jön a robot otthon is és csapkod mindent ami a kezében van, majd kioszt mindenkit. A férje kedveskedni akar a feleségének, de ő elutasító. Pedig gyönyörű virágot hajtott fel a virágüzletbe. Órákat járkált, hogy megvegye a legszebb vörös rózsát. Amikor átnyújtana a feleségének, az morcosan teszi a vázába, egy szája sarkából megjegyzett:"Kösz" címszóval, máris sarkon fordul. A férj szerette volna megölelni, de már nem jutott rá idő mert kifordult a konyhába. Este beesnek az ágyba. A férj szeretne kicsit odabújni a feleségéhez hogy elmondja neki mi érte ma, ami nagyon bántja őt. Bízott abban, hogy most feltörhet belőle a keserűsége és kiimádkozhatják együtt. Amikor közeledik hozzá, elutasítóan közli: "Korán kell kelnem, majd holnap megbeszéljük!" és befordul a fal felé. A holnap és a holnapután is elmaradt. A feleség hazajön ismét a munkából, mindenki látja rajta, hogy ideges, mogorva és ingerülten beszél. "Hagyjatok békén! Elegem van mindenkiből, ma nem főzök! Egyetek amit találtok!" Este kicsit lecsendesedik, a férj kissé félve, de megpróbál közeledni hozz. Ismét elutasításban van része. Ez így megy napról napra. Nyűgös, haragos, házsártos feleség, már egyre jobban elviselhetetlen. Nem közelednek egymáshoz, csak megy a vita veszekedés. A gyerekek lapúlnak és egyre jobban azt veszik észre, velük senki nem törődik, majd neki mennek a világnak. Az ő kis életük is tönkre megy, de kit is érdekel az? Elég mindenkinek a maga baja. A férj, ráun és közli a feleségével, válunk, a gyerekek válasszanak közöttünk, vagy viszem őket! Vagy ha nem válik, akkor mindenki éli szabadon az életét, megmérgezve egyre távolabb az Úrtól. Viszont az asszony is észbe kap, és rendezik a kapcsolatukat, majd agarakkal vissza és megalázza magát, engedi, hogy a férje legyen a család feje. Férjek is elvárják feleségek, hogy foglalkozzanak velük és törődjenek velük, meleg szeretettel várják őket haza családias légkörbe.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Április 30, 17:11:39
Sziasztok! Talán emlékeztek még rá, hogy hosszas monológom elején leírtam három alapvető okot, amelyek a házasság gyilkosai.
Mária utolsó hozzászólásában felfedte, hogy mit is jelent a gyakorlatban az egoizmus, a kommunikáció hiánya, és az anyagiak túlzott szerepe.
Ircsi és Mária a bibliai igék sokaságával magyarázta, hogy miként akadályozható meg a váláshoz vezető viszály! Nem értem, hogy mi itt még mindig a probléma?! Lehet, hogy az igei tanácsot, csak egy elméletben megélhető Csipke Rózsika álomnak véljük?!
Ha ugyanazokat a problémákat engedjük meg uralkodni a Keresztyén házasságban, akkor mi a különbség?! És az Úrban vagyunk egyáltalán?!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Április 30, 17:35:28
Ha ugyanazokat a problémákat engedjük meg uralkodni a Keresztyén házasságban, akkor mi a különbség?! És az Úrban vagyunk egyáltalán?!

Sajnos, de a hústest bizony néha nem tud keresztényi lenni. Nem a MONDTÁK-tól tudom, hanem személyesen. Ismerek keresztény házaspárt, ahol a férj megütötte a feleségét, ittasan. Szánja bánja, de az asszony elhagyta és nem is megy vissza hozzá. Tudok olyant, ahol a feleség összeveszik a férjével és az mint egy kocsis, úgy beszél vissza a feleségének. Ismerek olyant is, ahol a keresztény férj szeretőt tart és ez a parázna nő, a feleségénél hirdeti az igét. Ismerek olyant is, ahol a te gyereked én gyerekem miatt megy a viszálykodás otthon, mert a mostoha anya nem viseli el a mostoha gyerekét. Ismerek olyant is, aki rettegésben tartja a családját, pedig lelkész. Folytassam? Megrázóak nemde? Sajnos keresztények is tudnak világiak lenni.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 01, 07:20:48
Talán a probléma teljes körbejárásához még a kialakulását kellene átvenni. Nem az állati ösztön az, ami a baj, mert az állatok között a legerősebb gén öröklődése a cél és van egy hét, mikor a fajfenntartás a központi kérdés - szóval az ember nem elállatiasodik, hanem teljesen romlott. Bekerült a bűn, ezért elmélye eltörzult, akarata gellert kapott, érzelmei igénytelenek, nincs a helyén, ezért képtelenebbnél képtelenebb helyzeteket produkál, a mocsárban harcol - teljesen beteg. Istennek a célja - hogy kihozza, meggyógyítsa. Az új teremtés véghezvitelében egy új gondolkodás, új akarat, új látás és hallás - az ember eredeti teremtési céljához való visszavezetés zajlik. Akik ezt megélik - tudják, hogy semmi, amitől Isten megszabadított - nem érték volt, hanem halál. Az uralkodni akarás, féltékenység, élvezkedés öröm helyett - mind kevesebb, sőt rosszabb - mint amit Isten szánt nekünk.
Az egész válás kérdését - szerintem - a történelmünk írott igéjéből kellene végigvenni - elmennénk Ábrahámig, ahol még azt is látnánk, hogy mit szólt Hágár a vallásos házaspárhoz, mikor elszaladt, hogy inkább a halál.
Nem a teljes történetek vizsgálatát gondolom, hanem kizárólag a férfi-nő kapcsolatok momentumait. Nagyon is sok dologban fogunk magunkra ismerni és ez kell nekünk, lássuk világosan a halált és az életet - hogy választani fogjuk az életet.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Május 01, 08:17:49
<<Kedves Sebi!
Kérlek szépen hagyd már abba a nők mocskolását!>>


Mocskolását?

Az Úr után, talán a nőket szeretem, a legjobban, és aztán pedig lovak jönnek.
Réggebben fordítva volt, a lovakat szerettem jobban, és utána jött csak az asszony, de ebből már megváltoztam.
Talán a gyerekeket még jobban szeretem, még az asszonyoknál is.(hál Istennek sok szép gyerekkel áldott meg az Úr
 Azt nagyon fontosnak tartom, hogy a nő a megfelelő helyén legyen, talán erre érted azt, hogy „mocskolás”
Azt, hogy hol az asszony helye, azt a Biblia tüzetes és alapos olvasása közben értettem meg)
Legfontosabb női erénynek a szüzességet tartom. Az asszonyokban leginkább az engedelmességet, a szelídséget, a hűséget, a csendességet, a kitartást és a belülről áradó szépséget csodálom.
Azokkal a nőkkel szemben, akikből ezek az erények kivesztek, tartózkodó leszek, veszem a kalapom és menekülök előlük tőlem telhetően.
 A legfontosabb férfi erénynek az erőt és a hitet tartom. Lényeges a bátorság és a lovagiasság.
Azt, hogy egy nő anyáskodjon felettem, kamaszkoromig tűrtem el. Azt gondolom, hogy az a helyes férfi-nő kapcsolat, ha a nő alárendelt viszonyban van a férfival szemben (ezt is a Bibliából tanultam). Ennek a fordítottja: BŰN. 
 Sok nő van körülöttem, és sokan meg is szólnak ezért, ha nem szeretném őket, azt megéreznék és letipliznének. /barátokra és munkatársakra gondolok/

Az a normális, amikor egy férfi uralkodni tud a nőkön, a nőn, ahogy a Krisztus is uralkodik, jó módon az Egyházon.
Ha ez fordítva van az a lázadás!
Szeretem a női nemet. Komolyan mondom! Dicsérem a teremtőt, hogy ilyen nagyszerű lényt alkotott az ember bordájából mint az asszonyember.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Május 01, 08:48:25
Csakhogy azt is tudni kell, hogy az asszonyok nem szeretik ha uralkodnak rajtuk. Nem tud ebben az esetben a asszony alárendelt szerepben lenni és nem is kell. Vagy mellette van a férje vagy nem. Nincs olyan, hogy a férfi uralkodhat a nőn. A Biblia nem írja ezt. Bármin uralkodhat, de a nőn nem. A Nő se teheti meg. Ez az egymás mellé rendelt szerepe mind a kettőnek. Mindenkinek meg van a maga szerepe a házasságban és ha megcsinálják, akkor ott jól fog működni. /Persze arról senki ne álmodjon, hogy nem lesznek vitáik/ Vigyázni kell egymásra és tisztelni, szeretni, alázat, mert akkor működik jól a kapcsolatuk. Ennek hiánya nem fog együttműködést hozni. A férj nem ura a feleségének és fordítva se.

Sebi! Te, hogy látod azokat a férjeket, akik besegítenek a háztartásba?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Május 01, 10:03:29
21. nap
Szakíts ma időd imádkozni és Bibliát olvasni.
Ézsaiás 58:11És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, a melynek vize el nem fogy.

22. nap
Dönts úgy, hogy kész vagy szeretni, még akkor is, ha a hitvesed elveszítette az érdeklődése legnagyobb részét abban, hogy elfogadja azt.
Hosea 2:20 És azon a napon meghallgatom, azt mondja az Úr, meghallgatom az egeket, azok pedig meghallgatják a földet;

23. nap
Távolíts el mindent, ami akadályozza a kapcsolatodat, ellopja a szereteted és elfordítja a szíved a házastársadtól.
I. Korintus 13:7 Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.

24. nap
Azonosítsd a kéjvágy minden tárgyát az életedben ; és távolítsd el azokat.
I. János 2:17 És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

25. nap
Ha van bármi, amit nem bocsátottál meg a hitvesednek, bocsásd meg Neki ma.
2 Korintus 2:10 A kinek pedig megbocsáttok valamit, én is: mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, ti érettetek cselekedtem Krisztus színe előtt; hogy meg ne csaljon minket a Sátán:

26. nap
Kérd Isten bocsánatát a bűneidre, igazságtalanságaidra, és alázkodj meg annyira, hogy ezeket
megvalld a hitvesednek.
Rómaiak 2:1 Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, a ki ítélsz: mert a miben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, a ki ítélsz.

27. nap
Gondolkodj el, melyik az a terület, ahol a hitvesed azt mondta, nagyon nagy elvárásokat
támasztasz vele szemben . Mondd el Neki, mennyire sajnálod ezeket.
Zsoltárok 25:20 Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.

28. nap
Határozd el, hogy minden tőled telhetőt megteszel ahhoz, hogy hitvesed életében fellépő szükségeket betöltsd.
I. János 3:16Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.

29. nap
Mielőtt ma találkozol a házastársaddal, imádkozz érte név szerint és imákozz a szükségeiért is.
Ef 6:7 Jó akarattal, mint a kik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek;


30. nap
Kérd meg az Urat, hogy tárjon fel mindent a szívedben, ami fenyegeti a házasságod egységét.
Ha lehetséges beszélj erről nyíltan, és keresd Istent az egységért.
János 17:11És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, és pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Május 01, 10:09:32
Sziasztok!
Kedves Sebi és Mária! Én úgylátom azért nem juttok dűlőre a férj-feleség visszony tisztázásában, mert nem nézitek Isten Igéjét teljes összefüggéseiben! Emancipáció ide vagy oda Isten elrendezésében a férj a családfő, tehát az asszony alárendelt szerepben van és engedelmeskednie kell a férjének, ha az biblikus életvitelt folytat. Tehát a döntés és annak felelőssége a férj válán nyugszik. A feleség csak az esetben élhet a 'lázadás jogával', ha a férj írásellenes akaratát kívánja érvényesíteni.
Igehelyek: Ef.5:22, Kol.3:18; 1Pét.3:1

Drága Sebi vedd kérlek észre, hogy Istentől rendelt felsőbbséged nem hatalmaskodás, hanem odaadó szolgálat a feleséged és a családod iránt!
Igehelyek: Ef.5:25-33
Figyeld meg kérlek, hogy itt az apostol Krisztus szolgálatával állítja párhuzamba a férj szerepét! Ha a Krisztusi szolgálat velejére vagy kíváncsi olvasd el kérlek Jn.13:1-17 részeket!
S te, Mária alárendelnéd-e magad egy ilyen férjnek?!
 Szeretettel: Daba
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Május 01, 13:12:15
Daba: S te, Mária alárendelnéd-e magad egy ilyen férjnek?!

Aki megmossa a lábamat? Az én férjem a világon az egyik legjobb férj, társ. Kedves, nem leuraló, figyelmes, nem önzően magára gondol és sorolhatom tovább. Ő is tanuló ahogyan én is. nem vagyok vele zsémbes, hideg.. Nekem nincs semmi bajom azzal, hogy a férjem a fejem, mert az övé meg Krisztus és tudja hogyan bánjon velem. Nem vagyok alárendelve lábtörlőnek, nem tapos el, ahogy én se. A szeretet előzékeny és nem uralkodó. Nagyon jól működő házasságom van. Isten a legjobbat adta nekem. Vitáink vannak néha, -nem tart pár percnél tovább, de ebben is fejlődünk. Közös nevezőn vagyunk. A férjem is odaáll és mosogat ha úgy gondolja, én is festem a falat, tapétázok, mázolok, barkácsolok ha kell. Ebben is egyezünk. Ügyet is intézünk, döntéseket közösen hozzuk és a legjobbat hozzuk elő. Melyik a legjobb? Amiben békességünk van mind kettőnknek. Nem igen van zavar közöttünk. A szolgálatunkban is tudjuk kinek hol a helye és tiszteletben tartjuk. Emancipáció? Nálam ez nem szerepel. Mivel nincs olyan, hogy ez férfi munka ez női munka. Munka és megfogjuk. Építkezéskor se számított, hogy ez női ez férfi munka. Egységben vagyunk. Együtt imádkozunk, együtt olvassuk a Bibliát...egységben vagyunk. Eleinte nem így volt. Én voltam keményebb -sok nehéz, kemény próbákon mentem keresztül, míg ő nem, a férjem pedig a lágyabb, engedékenyebb típus. Már így kerültünk össze. A férjemet ez soha nem zavarta. Ahogy megtértünk és felismertette velem az Úr, kértem tegyen a helyemre. Már nem az volt amit én akartam, elkezdtük megbeszélni a dolgokat, és hagyom az Úr végezze bennem a munkáját. Még nem készült el, de el jön az idő.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Május 02, 07:59:40
„De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek MINDENBEN.”
Eff 5,24


Mindenben engedelmeskedő asszony, lenne nekünk férfiaknak az ideális nő.
Valóságban az ilyen hölgy, ma már olyan ritka, mint a fehér holló.
Mégis a jó nő efelé tendál.

Ne felejtsük el, hogy nekünk férfiaknak nem az asszonynak kell megfelelnünk, hanem az Úrnak.
Azok a férfiak, akiknek a miheztartást a feleségük határozza meg, azok a létnek egy alacsonyabb szintjére degradálódnak le.
 Normális esetben, az asszonynak a férfinak kell, hogy megfeleljen, a férfinak, meg az Úrnak.

Sokszor hivatkoztok arra, hogy mi volt kezdetben.

1 Móz 2,18
„És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.”


Az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy eredendően az asszony, a férfi szükségleteire adott válasz.
Javítsatok ki, ha tévedek.
Az embernek nem jó egyedül lenni, ez tény. Szüksége van segítőtársra ahhoz, hogy céljait elérje.
És valóban az asszonyember, nagyot tud lendíteni rajtunk, akkor ha az Istentől rendelt helyén van.
A derék asszony emeli a férfi ázsióját. 
Az emberiség a bűn következtében elkorcsosult, nagyon sok nőben nincs meg már a készség, hogy a férfi segítőtársául szegődjön.
Hatalmas rombolást tud okozni egy lázadó nő a férfi életében
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: erdei - 2009 Május 02, 08:22:08
Ebben Sebi, szerintem tökéletesen igazad van. :afro:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 02, 08:49:23
Kedves Sebi,

Kicsit előreszaladtatok - sajnos nem értem rá. Mielőtt még az 1 Móz.3. 16-17 re jutunk, van előzménye. Egylőre ideírom akkor azt, ahol most tartunk az igében, hogy ezért legyen ideírva a bűneset miatt hová kerül az ember:
Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.
Az embernek pedig monda: ...fáradságos munkával élj...

A bűneset következményeit olvassuk, szóval nem azt, hogy ettől kezdve ez a biblikus, hanem a megromlott emberi kapcsolat kilátásait. Isten hozzáillő társat alkotott Ádámnak (1 feleséget, nőneműt) és így voltak ketten az ember. Az ember társas lény, nem jó neki egyedül. Ez kapott gellert.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Május 02, 09:03:33
Tesokáim, amit Sándor írt az a biblikus: teljes összefüggésében látni az igét! 
Sebi valóban Krisztusnak kell megfelelned és nem a nőnek, de mit mond neked a következő ige a házasságban?!: 'Egymás terhét hordozzátok, ekként töltsétek be a Krisztus törvényét' (! )
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Május 02, 09:43:55
Kicsit száraznak tartom azt a mondatodat kedves Sebi, hogy nem kell megfelelni a nőnek.
Pál azt is mondja, hogy: "Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte"
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Május 02, 10:22:58
Sebi, te talán az édenbe élsz? Milyen tökéletesre vágysz? miközben te is romlott vagy ahogy a nő. Igét már kaptál rá Sándortól. Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Te uralkodásra vágysz és nem kapod meg és ez a te nagy problémád a nőkkel? Nem hagyják, hogy uralkodjanak rajtuk. Vannak szabályok, amiket neked is be kell tartanod. Én azért elgondolkodnák, vajon miért nem ad az Úr ilyen felséget neked. Sebi! Érts már meg, a szeretet nem uralkodik senkin!

Sebi írta: Az emberiség a bűn következtében elkorcsosult, nagyon sok nőben nincs meg már a készség, hogy a férfi segítőtársául szegődjön.

A férfi talán az maradt aki volt? Te egy olyan tökéletes férfi vagy, aki mellé egy ilyen alázatos nő való?

Sebi írta: Normális esetben, az asszonynak a férfinak kell, hogy megfeleljen, a férfinak, meg az Úrnak.

Nem, én nem a férjemnek akarok megfelelni, hanem az Úrnak, ahogy a férjem is! Semmiképpen nem veszem a férjemet az Úr elé! Nekem Ő az első és csak utána a férjem!

Sebi: Hatalmas rombolást tud okozni egy lázadó nő a férfi életében

Egy arrogáns, erőszakos férfi szerinted nem tud rombolni egy nőben? Egy nő lelke, érzelme kifinomultabb mint a férfiaké. Mégse veszik mindig figyelembe.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: erdei - 2009 Május 02, 11:52:40
Ez nem ószövetség.

1Pét 3:5  Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek.
1Pét 3:6  Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, akinek gyermekei lettetek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek.

Sebinek ha tetszik ha nem, bizony sok mindenben igaza van. Amit pedig legutóbb írt, abban nem hiszem, hogy nagyon lehetne "fogást" találni, mivel az igével összhangban van.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Május 02, 12:31:02
Szia erdei! Most sem bántani akarlak, csak megint nem arra írtál ami a téma.  :089:

erdei! Sebinek ha tetszik ha nem, bizony sok mindenben igaza van. Amit pedig legutóbb írt, abban nem hiszem, hogy nagyon lehetne "fogást" találni, mivel az igével összhangban van.

Semmi baj azzal, hogy a feleség engedelmeskedik a férjének addig, ameddig az nem ellenkezik Isten Igéjével. Nem erről van itt most szó. Hanem a megfelelésről.

"Sebi írta: Normális esetben, az asszonynak a férfinak kell, hogy megfeleljen, a férfinak, meg az Úrnak."

"Válaszom rá: Nem, én nem a férjemnek akarok megfelelni, hanem az Úrnak, ahogy a férjem is! Semmiképpen nem veszem a férjemet az Úr elé! Nekem Ő az első és csak utána a férjem!"

 Hol is van megírva, hogy meg kell feleljek a férjemnek? Az engedelmesség más kérdés. Azzal se megfelelni akarok neki. Sárát hoztad föl példának. Sára engedelmes volt a férjének és nem megfelelni kart neki. Más a két mondat értelme.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Május 02, 12:50:54
Sebi írta valakinek: Az Úr után, talán a nőket szeretem, a legjobban, és aztán pedig lovak jönnek.
Régebben fordítva volt, a lovakat szerettem jobban, és utána jött csak az asszony, de ebből már megváltoztam.
Talán a gyerekeket még jobban szeretem, még az asszonyoknál is.(hál Istennek sok szép gyerekkel áldott meg az Úr
 Azt nagyon fontosnak tartom, hogy a nő a megfelelő helyén legyen, talán erre érted azt, hogy „mocskolás”
Azt, hogy hol az asszony helye, azt a Biblia tüzetes és alapos olvasása közben értettem meg)


Szinte borzalmas olvasni! Egy ló sokkal fontosabb a feleségnél, mit gondolsz ez a helyén van? Tudom megtértél ebből, de ne csodáld, hogy elhagytak. Te elvártad, hogy alázatos legyen a feleséged, de te többre értékelted a lovadat meg az istállót?! Felcserélni a feleséget egy lóra? Ez Istennek való megfelelés? Felcserélni a gyerekeket a feleséggel? Nem ők a segítőtársaid, párod. Van sorrend is. Te nem tartod be a szabályokat, de veled senki ne merje megtenni? Sebi! Nem önzőség ez? Senki téged ne hagyjon el, hanem rendelje alá magát neked. Senki ne merjen lázadni ellened, mert te férfi vagy. Már megbocsáss, de egyszer a szüzek se téged akarnak, akkor mi lesz? Gondolom el is jött már ez az idő, hiszen korban vagy.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: erdei - 2009 Május 02, 14:14:38
Szia Mária!

Nem, ezt nem olvastam Sebinél.(ló) Ez  tényleg butaság.(de ezt ő is belátta)

Sárát azért hoztam, mert, hogy "urának" nevezi Ábrahámot. Abban gondolom, hogy Sebinek igaza van, hogy mindenki szeretne megfelelni az "urának". Én is. Mivel magamból indultam ki, gondolom Sára is,/meg akart felelni/ és mind azok akiket szent asszonyoknak mond a biblia.
Azt vélem, hogy a bűnnel megszűnt a mellé rendelt viszony, hiszen maga az Isten mondja:1Móz 3:16  Az asszonynak monda:....ő pedig uralkodik te rajtad.
Ez igaz minden asszonyra, mert az Úrban nincsen változás, sem annak árnyéka.
Ezért mondja Pál, jobb ha nem megy férjhez a lány.
Szellemben természetesen, tökéletesen mindegy. Ez csak a házasságra vonatkozik.
Persze ha a férj nem Istennek tetsző módon viselkedik, akkor el lehet válni tőle,/Krisztusért/ igaz ez fordítva is. 
A családban viszont nem egyenlőek a szerepek.
Én megtudok emelni 80kg-ot a nejem nem. Ő viszont másban tud többet mint én. Kiegészítjük egymást, de nem vagyunk egyenlőek. Ellenben sokkal könnyebb mind a kettőnknek, főleg ha szeretjük is egymást.   
 :044:

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Május 02, 15:59:00
31. nap
Kötelezd el magad  Istennek és a házastársadnak arra, hogy a házasságod minden más emberi kapcsolatodtól fontosabb lesz számodra.
Mózes 2:24 Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.

32. nap
Ha csak lehet, próbálj meg házaséletet kezdeményezni ma a házastársaddal olyan módon, hogy ez elismerés legyen számára.
I. Korintus 7:3 A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a férjének.

33. nap
Mondd el a házastársadnak, hogy szeretnéd ha részt venne a döntéseidben, szükséged van a perspektívájára és tanácsára.
Prédikátor 4:11 Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek; az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg?

 34. nap
Dicsérd meg a házastársad egy olyan dologért, amiért a közelmúltban észrevehető módon megnyilvánult keresztény karaktere.
I. Korintus 13:6 Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;

35. nap
Keress egy keresztény mentort. Kérd Istent, hogy vezessen a döntéseidben, és ítélőképességedben.
Példabeszédek 15:22Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek.

 36. nap
Kötelezd el magad a napi Biblia olvasásra. Ha a házastársad is nyitott rá, olvassátok együtt

37. nap
Kérdezd meg a házastársad, hogy el tudjátok e kezdeni a közös imádkozást.
Máté 18:19 Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám

38. nap
Gondold át, mi az amire a házastársad nagyon vágyik.
Készíts egy tervet arra vonatkozóan, hogyan tudod néhány vágyálmát megvalósítani.
Zsoltárok 37:4 Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.

39. nap
Tölts időt személyes imával, azután írd meg az elkötelezettséged és elhatározásod levelét a házastársadnak.
Hagyd olyan helyen, ahol a társad biztosan rátalál.
1. Korintus 13:8 A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.

40. nap
Írd le a házassági esküd megújítását és rakd ki az otthonodba.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 03, 07:22:26
Istennek van agyagkorsója és vannak vaskorsói is. Mikor ezek egymásnak verődnek - mindíg az agyagkorsó sérül jobban. Mindíg a nő az, akinek nehezebben gyógyul, a férfi pedig még inkább meg akarja mutatni, hogy ő a férfi. Olyan nyomorult helyzet ez.
Mindíg bánt, (utólag) - mikor valamin összeszólalkozunk a feleségemmel és nem hagyom. Én már rég elfelejtem, mikor neki még mindíg gyógyul a sebe. Szeretem is, vigyázni is akarok rá - dehogy akarom, hogy állandóan kötözgetni kelljen és olajjal kenegetni. Mégis elkövetem újra és újra. Annyira döbbenetes, mennyire átjárja a bűn a szeretetet, a házasságot, mindent.
A gyermekeim közül egyiket sem kellett megtanítani veszekedni, ellenkezni és haragudni. Nagyon jól ment mindegyiknek minden erőfeszítés nélkül. Viszont az egymás segítése, szeretete - nagyon nehéz.
Nem vesszük át a bűnesetet? Úgy tényleg részletesen. A másikat hibáztatom, sőt még az Istent is, meg akarom úszni, nem akarok felelős lenni - minden szépen ott van, amint bejött a Sátán az idillbe.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Május 03, 08:47:09
Sándor: Szeretem is, vigyázni is akarok rá - dehogy akarom, hogy állandóan kötözgetni kelljen és olajjal kenegetni. Mégis elkövetem újra és újra. Annyira döbbenetes, mennyire átjárja a bűn a szeretetet, a házasságot, mindent.

Ez nem tudom kihagyni. Jó volt olvasni ezeket az őszinte sorokat. A nő valahogy úgy lett teremtve, hogy finom, érzéki teremtés, a férfi pedig udvarol neki. Ez így van rendjén. Persze erről valahogy leszoknak a férjek és akkor a nőnek egy űr tátong a szívében, ami nem pótolható mással. A férjem is vigyáz, hogy hogyan szól hozzám, mert tudja, hogy ez jó gyümölcsöket terem. Egy nőt nem megalázni, leuralni kell, hanem tisztelni és szeretni -ez az udvarlás- mert nagyon sebezhető a lelke.

Sándor: Nem vesszük át a bűnesetet? Úgy tényleg részletesen.

Nem kéne inkább az ellentétét? :088: Az édenire gondolok. Tanuljanak belőle mások. De ha erre van vágyódásod, tőlem mehet. Csak úgy érzem akkor a sátán van vele dicsére és azt mindenki ismeri de a gyengédséget nem annyira.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Május 03, 16:03:28
Kedves Mária!
Szerintem, Sándor két mondatban, de mégis részletesen és igeien átvette az egész bűnesetett!
:-)
Tényleg jó volt olvasni!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 03, 21:06:44
Kedves Daba,

Ennél egy kicsit súlyosabb a helyzet, ezért egy kicsit vegyük át komolyabban.
Azt nem tudjuk, hogy honnan ered a bűn, hogy lett - mivel teljesen értelmetlen és csak bajt okoz, deformációt, torzulást és halált, megrontja az életet. Azt tudjuk, hogy az angyalsereg egyharmada fellázadt, tudjuk, hogy ezeket a szellemi hatalmasságokat Isten kivetette a mennyből - ide a földre.
Isten egy fantasztikus szép világot teremtett, amibe belehelyezte az embert - hogy a teremtő és teremtett képmása boldog közösségben legyen. Sétáltak, beszélgettek és minden nagyon jó volt. Egy dolgot kért Isten, hogy a jó és rossz tudás fájáról ne egyenek. Nem a fának van jelentősége - hanem annak, hogy Isten korlátot adott. Ezt még Ádámnak mondja el - Évát később alkotja meg.
Ebbe az idillbe, az édenbe - bejön a Sátán, akinek a célja, hogy a szent Istent haragra ingerelje a teremtményével szemben - bűnt kövessen el.
1.Moz.3,1 - A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?

Láthatjuk, hogy már a kérdés is hazugság. Azt is látjuk, hogy rejtőzik - ne lássa az ember, hogy a Sátán az, ezért egy kígyó képében jön. Azt is akarja, hogy az ember szóba álljon vele - ezért Isten egy szigorú Istennek próbálja beállítani, mint aki mindent megtilt. Ahogy előadja - az is olyan, mintha úgy csodálkozna is - hogy csakugyan? Egy fáról sem ehettek? Nagyokat túloz, hogy szóra bírja - beszédbe elegyedjen az ember.

1Móz.3,2.3. - És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcseiből ehetünk, de annak a fának gyümölcsébl, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.

Nem Ádámmal kezd, hanem az asszonnyal. Az asszony meg akarja védeni Istent, hogy dehogy is mondott ilyet Isten. Elmondja, hogy csak egy fáról, mert akkor meghalnak. Sajnos Éva egy olyan szellemi hatalommal kezdett el beszélgetni, aki sokkal hatalmasabb, intelligensebb, erősebb - és sajnos pillanatokon belül az ujja köré tekeri. Belebonyolódik Éva és már nem ő vezeti a beszélgetést.

1Móz.3,4. - És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg.
Itt egyszerűen hazúggá teszi Istent. Azt hazudja, hogy nem halnak meg - Isten nem mondta jól. Itt van a gyümölcs elkészítve. Ha Isten hazúg - akkor az ördög igaz. Ha az ördög ráveszi - akkor Isten haragja, aki szent - teljesen jogosan jönni fog.

1 Móz.3,5 Hanem tudja az Isten, hogy amely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
Az embergyilkos kiravaszkodja az embert a teremtési rendjéből, ahol ember lehet, amire teremtve lett - Istennel való közössége az igazi lételeme. A Sátán már szemtelenül tovább is megy, Istent beállítja úgy mint aki félti a hatalmát és nem akarja, hogy ők is olyan méltósággal éljenek, mint Ő. Egy gonosz Istent mutat be Évának, amit eddig még máshogy látott. Eddig azt hitte, hogy Isten jó hozzájuk - de amit most hall - az már olyan, mintha nyilna a szeme - pedig éppen most sötétül.

1 Móz.3,6 És látá az asszony, jogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért, szakaszta azért annak gyümölcséből és evék és ada vele lévő férjének is és az is evék.

Döbbenetes, hogy pillanatok alatt hová ért a történet. Nyilván minden gyümölcs kívánatos volt - de ezt meg se nézték eddig. Talán a nem szabad - és most amit hallott - egészen máshogy látta a fát - és már kívánta. Kívánság megfoganván bűnt szült és halált nemzett. Istent hazúggá tette az ember és ezzel elbukott.

Eddig menjünk el egyelőre - mert kicsit még jó lenne végigvenni a karaktereket.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Május 03, 22:14:36
Kedves Sándor! 
Ezekre a sorokra is csak azt mondhatom,mint  feljebb:
Igei és jó volt olvasni!
Úgy sejtem a folytatás is ezekhez méltó
lesz! :-)
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 04, 09:59:54
Mikor a bűn megjelenik az ember életében - az ember elbukik. Nem a bűnre lett teremtve - nem arra, hogy tiltásokkal éljen. Először nézzük meg Ádámot.
Ádámnak mondta el Isten, hogy arról a fáról ne - Éva még nem volt. Nyilván elmondta az asszonynak, mivel a Sátánnal való párbeszédből ez kiderül.
Ádám ott ül, nem szól semmit - mikor pedig Éva nyújtja a gyümölcsöt - ő is eszik. Nos. Miért nem ugrott elő, hogy állj! Miért nem szólt közbe - hogy miféle fondorlatos kérdések ezek? Miért nem szólt rá Évára, hogy ne szakítson? Miért nem akadályozta meg - és miért nem szól semmit, csak nyúl érte és még ő is eszik? Hagyta az asszonyt, hogy csinálja a maga módján? Elfogadta, hogy belesétál a csapdába és akkor ő is veletart? Nem akarta megbántani? Ráhagyta az asszonyra, pedig ő maga mondta, hogy ne? Ezt cserbenhagyásnak nevezik , ha rendesen fogalmazunk. Tegye fel a kezét - aki ismeri ezt - hagyom, hagy csinálja az asszony - mert ő ezt jobban tudja - és ott ül, nézi, hogy az asszony csinál mindent? Cserbenhagyás.
Nem akkor jön a bűn, mikor esznek - hanem már ott, mikor nem szól rá. Nem jön segíteni. Nem erősíti, hogy ellen tudjon állni. Nem veszi ki a kezéből és csak hagyja. Sőt - még ő is eszik. Nem tudja? Nem akarja? Nem fogja fel? Nem tud mit kezdeni a bűnnel? Nem elég, ha tudta? - mégis csak végignézi és még eszik is?
Mi történik itt - akinek mindene megvolt. Olyan felesége - amiről álmodni sem lehet, Istennel sétálgat a világ legszebb kertjében, millió fa - és az az 1 tilos. Az a baj? Azért hazug az Isten, mert megtiltotta?
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Május 04, 10:09:24
Sebi írta:
"Mindenben engedelmeskedő asszony, lenne nekünk férfiaknak az ideális nő.
Valóságban az ilyen hölgy, ma már olyan ritka, mint a fehér holló."

Hát én szerencsés vagyok, mert nekem ilyen nőm van. Sebi a te nőd a te választásod...  :igen:
Hozzáteszem a férfiak legalább ennyire nem ütik meg a bibliai mércét, mint a nők. (Veled az élen Sebi...)  :gunyos:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 04, 10:15:48
Kedves Gábor,

Ne haragudj, de most éppen a férfi szerepénél - pontosabban fogyatkozásainál tartunk. Nem a Sebi fogyatkozásánál, hanem általában, szóval a Tiédnél is. Csak úgy felszínesen - van neked ilyen?
Azért vettük Ádámot elő, hogy ne legyen személyeskedő. Ott tartunk, hogy már akkor, mikor megjelenik a bűn - már ott zavar támadt. Megyünk mélyebbre. Senki nem maradt ki - nincs kivétel.
Mikor Isten azt mondja - hogy uralkodni akar a férfi - akkor uralkodni akar, legfeljebb ügyesen takargatja. Egészen biztos vagyok abban, hogy Isten jól mondja.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Május 04, 10:26:09
Szia Sándor!

Sajnos csak ritkán tudok feljönni, ezért (mint észrevetted) Sebi egy régebbi hozzászólására reagáltam és nem olvastam el az utána következő hozzászólásokat. A csúfolódó hangvételemet nem kell komolyan venni (mint láthatod a grimaszokból is), csak Sebi annyit panaszkodik a nőkre, mintha ő tökéletes férfi lenne. Tudod tökéletes férfinak való a tökéletes nő, mert azoknak nem kell változniuk...
Hogy vannak-e hibáim, határozottan állíthatom, hogy nincsenek (  :2angel: ), hiszen ezért van tökéletes feleségem...  :hehe:
(Legalábbis nekem tökéletes...)
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Május 04, 11:08:22
Gábor! Akkor neked csak egy hibád van, nem tudsz hibázni.  :2funny:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Május 04, 11:18:37
 :2funny:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 04, 11:19:19
Kedves Gábor,

A csufolók széke úgyis üres volt, gondolom ezért is ültél oda, de már dolgozunk, hogy kivigyük ezt a széket, mert ha üres - még én is beülök néha.
 :172:
üdv.Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Május 04, 11:19:24
Tegnap még beképzelt voltam, ma már tökéletes!  :172: :173: :170: :174:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 04, 11:23:31
Ezt hívják evoluciónak. Egyre jobbak leszünk. Hitből van ez is.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Május 04, 11:26:13
Kedves Gábor,

A csufolók széke úgyis üres volt, gondolom ezért is ültél oda, de már dolgozunk, hogy kivigyük ezt a széket, mert ha üres - még én is beülök néha.
 :172:
üdv.Sándor

Sándor! Jól látom, szmájlit használtál?
Tudom ám, hogy csak véletlen volt!  :2funny: :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Május 04, 11:27:31
 :2funny:
Jé, Sándor viccelt! Vagy mellékattintott? :fetreng:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 04, 11:30:22
Ha valaki tökéletes, az nem kattint mellé. A szög fejére csap - sehová máshová - ugyanis annak nincs értelme.  :afro:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 04, 11:32:59
Óriási felfedezés alakul. Eddig azt hittem, hogy csak a hülyeség ragályos meg az influenza. Most viszont valami különleges esemény részesei lehetünk - mikor valami jót is el lehet kapni.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Május 04, 11:41:18
Nekem most orrdugulásom van. Talán ez az influenza kezdete? Akkor nem is írok annyit, nehogy elkapjátok... :hehe:

A képen látható, a madár influenza ellenszere!  :D
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Május 04, 11:44:15
Sándor, ha van kedved és időd olvasd el az "Adrian Plass: Egy kegyes kétbalkezes naplója" című topicot, élvezni fogod. Ott is látszik, hgy csak az utóbbi időben lett ilyen "komoly" a hangulat...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Május 04, 11:46:41
Nekem most orrdugulásom van. Talán ez az influenza kezdete? Akkor nem is írok annyit, nehogy elkapjátok... :hehe:

A képen látható, a madár influenza ellenszere!  :D

Hát ez jó. Ha minden madár ezt csinálná, akkor nem lenne ez a probléma. Be kell vezetni ezt a malacoknál is...  :D
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Május 04, 12:18:08
Sándor, én se tudom kihagyni!  :hehe: Te meg a szmájli? Nagyon jó. Látom jót tett a tali.  :2police:  :020:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 04, 15:18:53
Azért el kell mondjam, a legjobban annak örültem volna, ha az emberiség tragédiájának alapkérdéseinél a témánál maradunk. Ennél tragikusabb rész nincs a bibliában - ahol végignézhetjük, hogyan estünk ki a teremtési rendből - az életből. Azt hiszem - hogy azért jó, hogy beírtam ide - és el fogják olvasni, akiknek el kell, hogy lássák át a helyzetet.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Május 04, 16:28:10
Inkább lássuk azt, hogyan esünk bele Isten rendjébe.  :hehe:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Május 04, 20:53:29
Kedves Sándor! 
Mint láthatod néha kell a közvetlen vidámság is, ettől lesz családiasabb a légkör!
De ezt azért én sem tudom kihagyni: A 'folytatás' olyanra sikerűlt, amilyenre számítottam, s amilyen egy HÍVŐ  Reformátustól elvárható: érthető és IGEI!!!
Köszi!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 04, 20:58:08
Kedves Daba,

Kicsit el voltam ma úszva - de holnap folytatjuk.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Május 05, 09:53:50
<<Te uralkodásra vágysz és nem kapod meg és ez a te nagy problémád a nőkkel? Nem hagyják, hogy uralkodjanak rajtuk. Vannak szabályok, amiket neked is be kell tartanod. Én azért elgondolkodnák, vajon miért nem ad az Úr ilyen felséget neked. Sebi! Érts már meg, a szeretet nem uralkodik senkin!>>
/Mária/

Amúgy miből gondolod, hogy problémám van a nőkkel ?????
Miből gondolod, hogy nincs engedelmes, szép és kedves asszonyom ?

A szeretetnek és az Uralkodásnak tökéletes harmóniáját Jézustól magától lehet a legjobban megtanulni. Jézus Király, az urak ura és a királyok királya. Semmi probléma nincs az uralkodással, pozitív fogalom az Írásban.
Az uralkodást mint pejor kifejezés használjuk, talán a korunk sok forradalma, miatt : Kommunista, forradalom, szexuális forradalom, feminista forradalom stb.
 
Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.
De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben.
Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;
 Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével, az íge által.
Eff 5,23


<<Te egy olyan tökéletes férfi vagy, aki mellé egy ilyen alázatos nő való?>>
/Mária/

„A derék asszony koronája az ő férjének; de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő”

Péld 12,3


Nem vagyok tökéletes férfi, de ha egy világi istentelen, pogány lennék, akkor sem viselném el, hogy egy nő, uralkodjon felettem.
Az engedelmesség egy nőben nem, számít extrának, Az asszony alárendelt viszonya olyan természetes, mint ahogy lefelé folyik a folyó vize.
Az sem kérdés, hogy a gyermeknek tisztelnie kell a szüleit, és engedelmesnek kell lenniük vagy sem?
Az atyaság az egy Istentől való olyan státusz, ami a létünknél fogva adott. Ha egy ember életében egy betűt, sem ismer a Bibliából és egyetlen keresztény felekezetbe sem járt még, akkor is az a helyes, hogyha gyermekeit engedelmességben tarja, és az asszony is a gyerekszüléssel, a háztartással, az ágyban való helytállással, van elsősorban elfoglalva.
Ez több ezer évig jó volt úgy, a férfi uralkodott az asszonyon, nem tudom miért kellene ezen változtatni ?

Az emberi aberáció következménye, hogy a természet útját elfordították természetellenesre. A nők egy része illegális pozícióba, helyezi magát, és abban él / persz e amíg van férje/ és ezt tartja normálisnak. 
Amikor egy nőnek sikerül az ura fölé kerekednie, semmi, magasztos vagy „szellemi” vagy „krisztusi” dolgot nem tesz, sőt lázadást követ el Isten parancsolata és a természet rendje ellen. Amúgy szerencsére, nem minden nőnek vannak ilyen ambíciói. Mivel a nő gyengébb edény, testi módon nem tud hatalmat venni férje fölött, ezért sokszor szellemi eszközöket vet be, célja elérése érdekében. Ezt régen boszorkányságnak hívták. Állítólag boszorkányok nincsenek, én mégis azt mondom, hogy ha valaki a Szent Szellemen kívül, bármilyen szellemi erőt, használ fel célja elérése érekében, a varázslás bűnét követi el
 
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Május 05, 10:15:41
Sebi: Amúgy miből gondolod, hogy problémám van a nőkkel ?????

Egyfolytában degradálod őket. Uralkodj a sajátod felett és ne avatkozz más dolgába, ennyire egyszerű és nem kell lázadnod a nők ellen. Az én férjem nagyon jól érzi magát velem és nem érzi, hogy uralkodok felette. Nálunk egység van és nem alárendelés. Nagyon sok jó keresztény házasságot ismerek ahol szintén ezt tapasztalom. A férjem a szeretetét nem abban fejezi ki, hogy uralkodik rajtam. Te nem tudod eltartani a családodat mint abban a bibliai időkben. Akkor hol várod el, hogy a feleséged lábad alá kerüljön? Amióta idejársz a fórumra folyton ismétled önmagadat a nőkkel kapcsolatban. Te annyira meg vagy már kötözve ezzel a témával, hogy nem is vagy hajlandó hozzászólni másikhoz. Mit akarsz bizonyítani és kinek?

Sebi: Mivel a nő gyengébb edény, testi módon nem tud hatalmat venni férje fölött, ezért sokszor szellemi eszközöket vet be, célja elérése érdekében. Ezt régen boszorkányságnak hívták.

Te milyen szellemiséget is képviselsz azzal amiket itt írogatsz?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Május 05, 10:57:54
Sebi írta:
"Nem vagyok tökéletes férfi, de ha egy világi istentelen, pogány lennék, akkor sem viselném el, hogy egy nő, uralkodjon felettem."

Minnél többet írsz, annál nyilvánvalóbb, hogy alapból uralkodni akarsz a nőkön, a bibliát pedig csak felhasználod erre.
Bocsáss meg, de egy értelmes Istent követő ember arra használja az írást, hogy belenézzen, megnézze magát benne (mint egy tükörben) és látva a hibáit odaadja magát a változásra. Ha te jól vágod már ezt a házasságos témát (mert erről meg vagy győződve), akkor most már merészkedj olyan területekre, amikben gyenge lábakon állsz és ne azt szajkozd, hogy milyenek ezek a nők. Tudod ettől nem változnak meg.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Május 05, 15:22:06
Szia Sebi! Kaptál ma a fejedre itt már eleget! Egyetlen dolgot mégis 'csodálok' benned: bármit mondanak rád, lepörög rólad!
Tesók lehet, hogy ezt Sebi direkt csinálja?! Azé figyú má!
Ha Krisztus hatalmára és uralkodására hivatkozól, akkor azt kérlek Krisztus ALÁZATÁVAL tegyed!
Szeretettel:
Daba
 
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Május 05, 16:55:19
Ez a gáz, hogy lepereg róla, olyan mintha nem is hallaná...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Május 05, 22:41:41
<<Te nem tudod eltartani a családodat, mint abban a bibliai időkben.>>

Ezt meg miből gondolod, hogy nem tudom eltartani az enyéimet, kedves Mária?
Egyébként is az Írás gondviselésről beszél, a családfő feladata, az hogy gondot viseljen az övéiről, vagyis a saját háza népéről.
Amúgy most is bibliai idők vannak, és ugyan az Isten van az égben, mint aki régen volt. Akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.
Jahve Jire az Ő neve = Az Úr hegyén a gondviselés!

<<Akkor hol várod el, hogy a feleséged, lábad alá kerüljön?>>
 
Nem várok ilyet el, hogy a feleségem a lábam alá kerüljön, ilyet soha nem állítottam. Egy nő legyen nőies, egy férfi, meg legyen férfias.
Azt mondom csak, hogy az a normális, ha a férj feje a féleségnek, ugyan úgy, mint ahogy a Krisztus is feje az egyháznak.
Alapvetően, az átlagos nő igényli is ezt, mint ahogyan én is igénylem azt, hogy Krisztus uralkodjék azon az egyházon, ahova tartozom.

Egy leány gyerekkorában arról álmodik, hogy érte jön majd egy herceg fehér lovon és megszabadítja őt. Egy fiú arról, hogy fehér lovon, vágtat karjában, egy gyönyörű szép hercegnővel.
Gyerekkorban még normálisan gondolkoznak az emberek. A férfi és a nő teljesen másmilyen, és ez így jó.     


Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.
Ef 5,23


Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten.
1Kor 11,3
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2009 Május 06, 05:31:03
Most vizsgáljuk meg a férj részét a házassági szövetségben. Jó kiindulópontként kínálkoznak Pál szavai az 1 Korinthus- levél 11,7- ben.

"Mert a férfiúnak nem kell befednie a fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége, de az asszony a férfiú dicsősége."

Minket most elsősorban az utolsó félmondat érdekel. Az asszony, vagyis feleség a férfinak azaz a férjénak a dicsősége. Itt ugyanazzal az elvvel találkozunk, amelyet már alkalmaztunk a feleségre. Ez érvényes a férjre is.Már láttuk, hogy a feleség sikere a férjében nyilvánul meg. Pál itt azt mondja nekünk, hogy a feleség viszont a férj sikerének a bizonyítéka. A feleség a férj dicsősége, a legnagyobb eredménye. Egyedülálló módon és legfőképpen a feleség fejezi ki a férje minőségét.
Egyszer egy jól ismert evangelistát megkérdeztek egy másik hívőről, hogy milyn kereszténynek tartja. "Nem tudom megmondani- válaszolta- még nem találkoztam a feleségével." Ez bölcs válasz volt. Személyesen sosem formálnék véleményt egy házasemberről addig, amíg nem ismertem meg a feleségét, mert a feleség a férj dicsősége. Ha ő ragyog, tele van nyugalommal és biztonsággal, akkor a férje elnyerte a tiszteletemet. De ha fásult, ideges és bizonytalan, akkor azt a következtetést kell levonnom, hogy valamilyen hiba van a férjben.
A feleség mint dicsőség kapcsolódása a férjhez nagyon szépen kiábrázolódik az égitestek , a nap és a hold példájában.
A hold a napnak a dicsősége. A holdnak nics saját dicsősége.Akkor szép, amikor a napfényt visszaveri. Egy holdszikla nagyon unalmas és értéktelen darab önmagában. Semmilyen saját ragyogása, csillogása nincs. De mégis ez a legjobb fényvisszaverő anyag, amelyre az ember eddig rátalált.
Miért?
Az ok természetesen az, hogy a Teremtő elsősorban arra a célra tervezte, hogy a nap ragyogását visszaverje.Ezt teszi mindaddig, amíg valami nem kerül közé és a nap közé. De ha valamilyen más égitest , például a föld áll a hold és a nap közé, az eredmény a holdon azonnal megmutatkozik:elveszti a fényét.
Ez a példázat, híven illusztrálja a Teremtő lángelméjének egy sokkal csodálatosabb művét- a házassági kapcsolatot. A feleség olyan, mint a hold: nincs saját dicsősége. Az ő funkciója az, hogy visszatükrözze a férjét. Amikor a férje ráragyog, akkor sugárzik. De ha a teljes, nyílt közösség megtörik közöttük, mert valami közéjük lép, az eredmény megmutatkozik a feleségen.A feleség elveszíti a fényét.
A férjeknek időről időre feltétlenül ellenőrizniük kell, hogyan teljesítenek ezen a területen. Késznek kell lenniük, hogy úgy lássák a feleségük állapotát, mint a sajátjuk visszatükröződését. A férfiak sajnos gyakran könnyűszerrel észreveszik a feleségük gyengeségeit, sőt ilyenkor nemegyszer szeretetlenül, kritikusan lépnek fel. Mégis könnyen meglehet, hogy az a probléma amit olyan világosan látnak a feleségükben, valójában nem más, mint annak a problémának a visszatükröződése, amellyet kezeletlenül hagytak saját magukban.
Mit kell egy férjnek keresnie a feleségében?
Mi a bizonyítéka annak, hogy eleget tesz férji kötelezettségeinek?
Ha egy szóval kellene megválaszolnom ezt a kérdést azt mondanám, hogy :BIZTONSÁG.
Mikor egy asszony teljesen biztonságban érzi magát érzelmileg, anyagilag és szociálisan, az a legtöbb esetben elegendő bizonyíték arra, hogy a férjével jó kapcsolatban él, és hogy a férj teljesíti a kötelességeit felé. De ha egy férjes asszony állandó vagy tartós bizonytalanságnak van kitéve, az majdnem kivétel nélkül a következő két ok valamelyikére vezethető vissza: vagy a férje nem teljesíti a kötelességeit felé, vagy valami közéjük állt, ami megakadályozza a feleséget, hogy elvegye amit a férjétől meg kellene kapnia.
Melyek a legfőbb gyakorlati területek, amellyeken a férjnek teljesíteni kell a kötelességét a feleség felé? Két szóban foglalnám össze: VÉDELMEZÉS és GONDOSKODÁS.
A férj elsődleges gyakorlati felelőssége az, hogy védje a feleségét. A feleségnek biztonságban kell éreznie magát. Tudnia kell, hogy van befedezője.
Tisztességtelen dolog megkérni asszonyokat, hogy olyan felelősséget vállaljanak, mint amilyenekkel manapság terhelik őket.
Lehet, hogy bebizonyítják, hogy nagyon hathatósan helytállnak, sőt még fölül is múlják a férfiakat, de közben elveszítik nőiességüket. A legtöbb esetben az igazi, a mélyen meghúzódó ok az, hogy a férj lemond arról a felelősségről, hogy védje a feleségét. A feleségnek mindig tudnia kell, hogy van valaki, aki ott áll őközötte és minden ráirányuló agresszió, támadás és teher között.
A férj második, gyakorlati felelőssége az, hogy gondoskodjon a feleségéről. Az Írás nagyon világos ebben (Timótheus- levél 5,8):

Ha valaki nem visel gondot az övéiről és különösen a háza népéről, az megtagadta a hitet és rosszabb mint a hitetlen.

A gondoskodik szó jelentése nagyon széleskörű. Egy férjnek törődnie kell azzal, hogy ne legyen olyan terület a felesége életében, amelyről ne gondoskodott volna, akár fizikai, akár érzelmi, akár kultúrális, akár szellemi legyen is az.
Egyik fő terület, ahol a férj köteles gondoskodni a feleségéről, az az anyagiak. Általában neki kell a teljes felelősséget hordoznia a feleség anyagi szükségei iránt. Egy férfi aki ezt nem teszi meg, habár lenne rá lehetősége, majdnem kivétel nélkül elveszít bizonyos tekintélyt az otthonában. Nehéz elválasztani a pénzkeresést attól a döntési jogtól, hogy a pénzt hová költsék. De az ilyenfajta döntések a vezetéshez tartoznak.Ha egy feleség éppen annyit keres , vagy talán többet mint a férje, nagyon nehéz a férj számára, hogy hathatós vezetést tudjon fenntartani.
Tudjuk természetesen, hogy ez alól vannak kivételek. Vannak férjek, akik elvesztették az alkalmasságukat, és képtelenek dolgozni. Ilyen esetben az anyagi ellátás felelőssége a feleségre hárul át. A házassági eskű lehetőséget ad ilyesmire, mert az elkötelezettség a betegségre éppúgy szól, mint az egészséges állapotra. Az viszont helytelen, amikor az ilyen sajnálatos kivételek szabállyá próbálnak válni.

Most tehát röviden összefoglalnám a férj és a feleség kölcsönös felelősségeit a házassági szövetségi kapcsolatban.
A férj fő felelőssége a VÉDELEM és GONDOSKODÁS.
A feleség fő felelőssége a TÁMOGATÁS és BÁTORÍTÁS.
Ám ezeknek a megfelelő szintű teljesítése nem lehetséges pusztán emberi erőfeszítésből vagy akaraterőből. Ide valami többre van szükség: Istennek mindenható, természetfölötti kegyelmére.
Ez a fajta kegyelem akkor válik hozzáférhetővé, amikor mint a férj és feleség együtt elkötelezik magukat Istennek és egymásnak egy ünnepélyes szövetségkötésben. Az elkötelezés megtétele szabadítja fel Isten kegyelmét.
Ennek az elkötelezettségnek az eredménye egy olyanfajta új élet és kapcsolat, amelyet sohasem élhetnek át azok, akik előtte nem töltik be a feltételeket.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2009 Május 06, 05:36:22
Ezt egy nagyon jó cikknek tartom és szeretném,ha elolvasnátok.Nem én írtam,hanem átvettem a baráti kőrről.Érdemes rajta elgondolkodni,hogy akkor hogyan is van,mit vár el Isten tölünk?-bár nem tudom,hogy jó helyre tettem-e? Mit szóltok hozzá?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2009 Május 06, 05:38:36
A példabeszédek 31,10-31-ben Salamon festi le az egyik legszebb képet a derék asszonyról a Bibliában fellelhető leírások közül. A King James -fordítás úgy adja vissza ezt, hogy "erényes asszony". Egy másik fordítás szerint "kiváló asszony".
Egyik sem fejezi ki azonban teljeen az eredeti kifejezés erejét. Úgy hiszem Salamon valójában olyan nőről szól, aki tudja mi az: nőnek lenni.
Olyan nőnek, aki képes nőiességének legteljesebb és leggazdagabb kifejezését megadni. Vagyis olyan nő, aki sikeres nőként, sikeres asszonyként.
Salamon leírását egy kérdéssel kezdi: " Derék asszonyt kicsoda találhat?" Ez arra utal, hogy az ilyen asszony ritka.
Szeretnék rámutatni egy egyszerű de nagyon jelentős tényre. Ennek a leírásnak a kezdete, a közepe és a vége mind a férjre összpontosul. Más szavakkal : a kíváló asszony legfőbb teljesítménye a férje. Minden más, amit ettől függetlenül elér, másodlagos értékű. Így kell egy nőnek mint feleségnek mérnie az eredményeit. Már nem a saját életét éli - az élete a férjében van. A sikerét a férjében kell látnia. Jobban kell örvendeznie a férje sikerein, mint a sajátjain.
Nézzük meg a 11. versben az első mondatot a derék vagy kiváló asszonyról ( az angol fordítás szerint): " Férjének szíve bízik benne, és nem lesz hiánya nyereségben." Tehát a férjnek nem kell kimennie a világba és milliomossá lennie ahhoz, hogy bizonyítson. Sok férfi szüntelenül sikerért küszködik az üzleti életben vagy más területeken, ami elsődlegesen abból a vágyból fakad, hogy bizonyíson önmaga előtt.
Rendszerint a probléma gyökere az, hogy soha nem tapasztaltak elfogadást saját otthonukban - először a szüleik, később pedig feleségük részéről.
Ennek következményeképpen egész életükben hajszolja őket a bizonyítási vágy , hogy valahogyan elfogadást nyerjenek és bizonyítsanak. De egy olyan férj, akinek jó felesége van, nem függ mások elismerésétől , felesége megbecsülése elég neki. Mindenki más félreértheti őt , el is árulhatja , de ő tudja, hogy van valaki, akiben teljesen megbízhat, és ez a felesége.
Ilyen feleségnek lenni nagyon nagy teljesítmény.
A férj bizalma a derék, kíváló asszonyban nagyon egyszerű de életbevágóan fontos tényen alapszik: "Jóval illeti őt és nem gonosszal életének minden napjaiban." (12.vers)
A 23. vers ennek a leírának a központi része: "Ismerik a férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel." A központ újra a férj.Elismert vezető a nép között, ott ül a kapuban a tisztelet és tekintély helyén.
Salamon nyelvezete nagyon kifejező: "Ismerik a férjét" Másszóval ISMERIK MINT FÉRJET. A feleség támogatása nélkül nem lett volna képes, hogy ezt a tizteletbeli pozíciót elnyerje. Ez az elv érvényesül minden sikeres, magabiztos, tiszteletben álló férfi esetében. Nagy része annak amit látunk, valójában a feleség sikere.
A 28-29. versekben a leírás a családi képpel zárul. Először a gyerekek, majd végül még egyszer a férj.
" Felkelnek fiai, és boldognak mondják őt; a férje, és dícséri őt: Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladtad mindazokat!"
Tehát a leírás a derék, kíváló feleségről , vagyis az igazán sikeres nőről a férjjel kezdődik, a férjet állítja középpontba, és a férjjel is fejeződik be.
Tehát a férj a feleség legfőbb sikere és minden más egyéb, amit elér, másodlagos.
Mi az a jutalom, amelyet a férj a maga részéről fölkínálhat neki? Azt olvassuk: " dícséri őt". Mennyire fontos ez!
FÉRJEK! Ha van ilyen feleségetek, nincs az a fizetség, amely méltó lenne hozzá! Semmi mással nem fizethetsz neki, egydül a dícsérettel. Megteheted, hogy ezen a téren pazarló légy, mert minnél többet fizetsz, annál többet kapsz vissza. Tehát fordíts időt arra, hogy dícséred a feleségedet! Mondd neki, hogy milyen drága személy! Mondd neki, hogy milyen ízletes a főztje! Mondd el neki, hogy mennyire élvezed, hogy az otthonod ilyen tiszta! Mondd neki, hogy milyen csinos!Mondd el neki, hogy mennyire szereted! FORDÍTS ERRE IDŐT! NAGYON JÓ BEFEKTETÉS! Sokszorosan kapod vissza amit befektetsz.

Hogyan érheti el egy feleség ezt a sikert a férjével? Azt mondanám, hogy két fő felelősége van, amelyek szorosan összekapcsolódnak. Az egyik, hogy TÁMOGASSA a férjét. A mási, hogy BÁTORÍTSA őt.
Az 1 Korinthus- levél 11,3- ban Pál azt mondja nekünk, hogy a férfi ( a férj) az asszonynak ( a feleségnek) a feje". A természetes testben a döntés és irányítás helye a fej.Mégis, a fej nem tudja tartani magát. A fej függ a test többi részétől. A többi testrész - elsősorban a nyak- támogatása nélkül a fej egyedül nem tudja betölteni a funkcióját.
Ez vonatkozik a házassági kapcsolatra is. Mint fejnek, a férj fő felelőssége a döntés é a vezetés. De nem tudja betölteni ezt a funkcióját egymaga.
Függ a testtől, hogy az támogassa, támasza legyen. Bizonyos értelemben a feleség felelősége hasonlítható a nyakhoz. Ő az, aki a legközelebb van a férjéhez, akire annak szüntelenül támaszkodnia kell. Ha nem tölti be ezt a szerepét, akkor férj sem tud megfelelően funkcionálni . Ahogyan nincs más része a testnek, amely a nyak szerepét át tudná venni a fej támasztásában, ugyanúgy nincs senki más, aki meg tudná adni a férjnek azt a támogatást, amelyre a feleségétől szüksége van.
A feleség második fő felelősége az, hogy bátorítsa a férjét. A férfinak folyamatosan szüksége van felesége bátorítására. Különösen akkor mikor a legkevésbé érdemli meg. A bátorítás nem könnyű dolog a feleség számára, különösen nehézségek idején. Sokkal könnyebb szemrehányni, kritizálni.
Valójában a bátorítás olyan szolgálat, amelyet ki kell fejleszteni.
HISZEM, HOGY A FELESÉG NAGYON SOKSZOR ÁT TUD FORDÍTANI EGY ROSSZ HÁZASSÁGOT ÉS EGY SIKERTELEN FÉRJET JÓ HÁZASSÁGGÁ ÉS SIKERES FÉRJJÉ, HA MEGTANULJA HOGYAN KELL BÁTORÍTANI.
De ez önmegtagadást kíván.
Nem tudunk másokat bátorítani, hogyha elsődlegesen a magunk érdekeit nézzük. Ha te és a férjed, mindketten nyomorúságosan érzitek magatokat, mit fogsz csinálni? Elmondod neki, hogy milyen nyomorúságosan érzed magad? Vagy bátorítod őt?Ahhoz, hogy bátorítsd őt, valóban önfeláldozásra van szükség.
De ne feledd, ez a házassági szövetség lényege! Már nem magadért élsz többé.

Ez visszavezet bnnünket a kiindulópontunkra - a szövetségi elkötelezettségre. ( előző 3 cikkemben fejtettem ki bővebben). Egyedül ez tudja megadni a kegyelmet és erőt, amelyre mind a két félnek szüksége van a házasságban, hogy az sikeres legyen.JÓ TANÁCS VAGY SZABÁLYOK SORA ÖNMAGUKBAN NEM ELEGENDŐEK EHHEZ.
A keresztény házasság nem működik Isten természetfeletti kegyelme nélkül, és ezt a kegyelmet csak akkor kapjuk meg, ha a férj és feleség átadják magukat Istennek és egymásnak a szövetségi elkötelezettségben.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Május 06, 07:46:36
Minnél többet írsz, annál nyilvánvalóbb, hogy alapból uralkodni akarsz a nőkön,
/tothg/

Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.
Ef 5,23


Az egyház is egy test, amelynek különböző tagjai vannak, de a fej Jézus Krisztus. Lényegét vesztené a testhez való tartozás, akkor, ha a fej, valóságosan nem a Krisztus lenne, hanem valaki más, vagyis, ha az egyházat, nem Krisztus kormányozná.

A férj és feleség is tulajdonképp egy test, ahol normális esetben fej szerepét a férj tölti be.
 /szégyen lenne, ha ez nem így volna/
 
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sebi - 2009 Május 06, 08:12:08
Kedves Ermaha !

Fején találtad a szöget, nagyon jó cikket választottál.

<<1 Korinthus- levél 11,7- ben. "Mert a férfiúnak nem kell befednie a fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége, de az asszony a férfiú dicsősége”

A példabeszédek 31,10-31-ben Salamon festi le az egyik legszebb képet a derék asszonyról a Bibliában fellelhető leírások közül.>>>>


Salamon dicsőségéről, egyébkén maga Jézus is beszél.
Talán ember nem kapott még akkora gazdagságot és dicsőséget, és bölcsességet, mint Salamon király.
1000 lova volt a harci ménjein kívül, és ami egyedül álló; 1000 asszonyból álló hölgykoszorú díszítette az ő fejét. Fantasztikus belegondolni is. De jó volt Salamonnak!

De sajnos, Salamon is elkövette azt a tipikus hibát, amit mi férfiak olyan gyakran bebukunk.
Bár megvolt a megfelelő bölcsessége ahoz, hogy mindent jól csináljon, mégis átadta a kormánykereket az asszonyoknak, aki rossz irányba terelték az életét.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 06, 08:48:52
Kedves Sebi,

Arra kérlek, hogy ne menj így orvoshoz, ha nem tudod mi a baj. Sok tanácsot kaptál már és mondták, hogy a hívő ember belenéz az ige tükrébe - stb , szóval azt hiszem ez jó is lesz, ne csak frázis pufogtatást kapj.

Visszatérnék az emberiség történetének legdrámaibb pillanataira, hogy nézzünk bele az atyáinktól örökölt hiábavalóság mit jelent. Lassan megyünk - lassan mondom. Biztos vagyok abban, hogy tudnunk kell a diagnózist ahhoz, hogy megfelelő imakéréseink legyenek.
Ott tartottunk, hogy Ádám hallgat és nagyon bízom abban, hogy összeszedjünk a légiót minél teljesebben, ami benyomult az ember életébe - ami ma is hat és itt van, hogy zavart keltsen.
Miért hallgat Ádám - miért is hallgat a férfiember, mikor nem kéne. Nem akarom a topicot kisajátítani, de mégis arra kérném a testvéreket, próbáljunk meg ebben közösen munkálkodni, mindenkinek hasznára válik - megígérem.

Ádám azt látja, hogy a kígyó nem vele kezd el tárgyalni, hanem az asszonyemberrel, pedig vele kellene, hisz ő a férfi. Nem szól. Tudja, hogy ami zajlik - közbe kellene lépni, hisz maga mondta el a feleségének, hogy nem szabad, mégis - elveszi a gyümölcsöt, eszik és egy szót se szól. Éva - a maga női lelkével pedig azt hiszi, hogy ő megvédte az Istent, jól megmondta a kígyónak, hogy rosszul tudja - de mégis szakít és eszik. Van bennünk egy büszkeség - még ha tudnánk is tenni a jót - valahogy nem tesszük.
Ádám hallgat azért is - meg mi is - a békesség kedvéért. Ha már ő elkezdte - akkor nem szólók bele - egy ilyen álságos tisztelet ez, még vészhelyzetben is tiszteletben tartom, sőt - még mellé is állok, mikor teljesen mást kellene tenni.
Ádám nem szól rá Évára - mint Ábrahám sem szólt rá Sárára mikor nevetett, sőt még azt is mondja, hogy nem nevetett - és a Titokzatos férfi szól rá, hogy de igenis nevettél. Ábrahám is hallgat - Ádám is hallgat.
Ádám látja, hogy Éva milyen jól megfelelt az ármányos kérdésre - és azt mondja - tudod te ezt - de a Sátán sokkal ravaszabb - és a következő pillanatban már ráhangolódik a Sátán céljaira. A gyenge pontján bejön - és aztán megfogan.
Ádámnak nincs felelőségtudata, nem félti, őrzi a feleségét a bajtól - csak végignézi, hogy hát akkor csináld - pedig a tűzzel játszik. Nem férfias - sőt igazi cserbenhagyás. Mi férfiak szeretjük azt, mikor úgy leckét kap az asszony - hogy vegye észre magát - de mikor már nő a baj, nem lépünk időben - már együtt szenvedünk vele. A következmény mindíg közös.
Álságos - a te pártodon állok - szindróma, ha már evett - akkor én is, de van ennek több hátsó indítéka - komoly létszám a légió csak ebben a kategóriában is. Innen ered még a kölcsön kenyér visszajár és a bosszú is - a revans. Ha te ettél, akkor én is. (mérgez - és mérget, soha nem vezet jóra)
Fogjuk látni, hogy Isten - bár jól látta az esetet - mégis Ádámot hívja elő. Mindíg a férfi a felelős - nekünk a feleségünkkel együtt kell majd megállni Isten előtt, hogy mi lett az asszonyból mellettünk. Felmosórongy, vagy férfiszerepben kardoskodó királynő - mind a férfi rovására megy.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Május 06, 09:00:47
Sebi:
"az ágyban való helytállással, van elsősorban elfoglalva."


Sebi:
"és ami egyedül álló; 1000 asszonyból álló hölgykoszorú díszítette az ő fejét. Fantasztikus belegondolni is. De jó volt Salamonnak!"


Szerintem ha lehetőségedben állna, millió nőt tartanál magadnak.
Többszöri figyelmeztetés ellenére nem hanyagoltad ezt a témát ezért megvonom tőled a hozzászólások létrehozásának a jogosultságát meghatározatlan időre.

Romboló munkát végzel és nem építed Isten munkáját.

Isten áldjon!

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Május 06, 09:08:31
Vajon ha Sebi nőnek született vona, ugyanezen a véleményen lett volna? Beállni egy 1000 fős hárembe? Hááát... :pirul:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Május 06, 09:11:17
Én csak annyit fűzök hozzá, hogy talán nem kereszténynek kellene vallania magát,  :08: hanem beállni a mormonokhoz, ott lehet sok ágyas és paráználkodhat ameddig Isten elé nem kerül. Az igazsággal szembe kell nézni és nem mismásolni. Imádkozunk érte és az Úr kimunkálja benne az igazságot. De nyitott kell legyen erre. Higgyük, hogy eredménye lesz az imának.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 06, 09:12:47
Próbáljunk meg valami jót adni Neki.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Május 06, 09:14:21
Igen, valami jót. Ebből megtérést. De ezt csak ISten munkálhatja ki benne. Mi már rávilágítottunk a hiba forrására, a többit Isten munkálja.
A kérdés csak az, hogy ezt vajon Sebi hagyja?

Lehet előbb fel kellene ismernie.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 06, 09:37:48
Kedves Anti,

Sebinek én 2 sort írtam, a többi már a közös mühelymunkának született - benne Sebi is. Az ige tükrébe belenézni, ahogy Gábor írta - nem segít, ha nem tesszük. Azért próbáltam meg ma újra belekezdeni, mint 2 nappal ezelőtt is.
A baj gyökerét kell feltárni - mielőtt valaki műtőasztalra fekszik, különben csak a szikét látja és dehogy akar időpontot.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Május 06, 09:44:19
Kedves Sándor!

Sebi 2008 Május 14. óta nem képes a műtőasztalra felfeküdni, pedig 4-5 alkalommal időponti határt szabtunk neki hol privát üzenetben, hol a topicban. Az időpontot figyelmen kívül hagyván utolsó felszólítás ellenére sem engedte az orvosok beavatkozását.

Diagnózis: a rák előrehaladott.
Jézus az Orvos még segíthet...

Kérdés: a rák tulajdonosa vajon észreveszi és elhiszi-e, hogy rossz indulatú a daganat?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Jules - 2009 Május 06, 10:15:34
Sajnos tény: Hónapok óta kérleltük már Sebit szeretettel, máskor határozottabban, hogy hagyja el ezt a nőtestvéreket sértő és Ige ellenes témát, de hiába. :061:
Szeretjük őt, személy szerint én is fájlalom, hogy meg kellett ezt lépni, de azokat a húgainkat és nővéreinket is szeretjük, akiket minden kérés és dorgálás ellenére ismételten megbántott, megalázott.

Hallod, olvasod, Sebi?
Szeretünk. Mennek az imák érted, hogy meg tudj gyógyulni az Úrban.  :059:

Szeretettel

Jules
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 06, 10:36:26
Kedves Jules,

Persze, látom én is - és értem is. Ezért gondoltam, hogy kezdjük a bűnesetnél, mert akkor megérthetjük és megértethetjük a problémát. Azért gondoltam, hogy Ádám hallgatásánál kezdjük, mert már ott is rengeteg tanulság van, hát mikor aztán beszélni kezd - az pedig már egészen elképesztő. Az atyáinktól örökölt hiábavalóságnak születési anyakönyve van. Hagyjuk ki a hallgatást - és ugorjunk, mikor kenni kezdi és vádaskodik és semmi felelősséget nem akar csak elbújni? - hagyják őt békén? Itt annak örültünk, hogy megszólal - persze, hogy nem szent. Szerintem tudja is. Eddig hallgatott - most meg beszél. Ádámmal is így volt. Nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, különben csak a levegőt csapkodjuk.
Mi legyen? Nekikezdtem 2 napja, ma is. Nem lehet kitörölni az elmúlt 8-9 hozzászólást? Csak kérdezem.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Május 06, 10:41:34
Sebi!
Sajnálom!
Lehet, hogy erdei helyett neked kellett volna írnom a következőket: 
Hidd el, ha öt, különböző teológiai beállítottságú testvéred egybehangzó véleménye, hogy tévedsz, akkor csak saját magadnak ártasz vele, ha nem vagy hajlandó elfogulatlanul átgondolni az adott témát!
Szeretettel, testvéred a Krisztusban:
Daba
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Május 06, 10:48:57
Mennyei Atyánk! Sebi testvérünket eléd hozzuk az Úr Jézus nevében, imádsággal! Arra kérünk, hogy te nyisd fel a szemeit, hogy meglássa az Ige igazságát, amely a Te beszéded. Kérünk, hogy tisztán látása legyen a feleség rendeletedről, hogy ketten lesznek egy testé. Segíts neki, hogy megértse az Ige igazságát és megtérhessen a tévedéséből. Köszönjük, hogy neked gondod van Sebire. Hálásak is vagyunk a testvérünkért és hogy eléd vihetjük a kérésünkkel. Legyen áldott és dicső a Te hatalmas neved, örökkön örökké minden nemzet előtt! ámen
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Jules - 2009 Május 06, 11:13:29
ÁMEN.  :ima05:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Május 06, 11:17:38
És kérlek Uram, hogy Te hozd rendbe amit elrontottunk és tegyél minket alkalmassá, hogy eszközeid legyünk. Köszönjünk. Ámen.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Május 06, 11:27:39

Mi legyen? Nekikezdtem 2 napja, ma is. Nem lehet kitörölni az elmúlt 8-9 hozzászólást? Csak kérdezem.
szeretettel Sándor


Úgy gondolom, hogy attól lehet beszélni a témáról, hogy Sebi nem szól hozzá.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Május 06, 11:38:28
A probléma egyik forrása az is, hogy Sebi a száraz törvényt nézi.

Mózes válólevelet szabott ki annak, aki elbocsátja a feleségét. Törvény? Igen!
Jézus mégis mit mondott? "Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt."

Kezdetben Isten megteremtette Ádámot majd Évát! Nem Ádámot, Évát, Timit, Zsuzsát, Marcsit, Ágit...
Jézus is mit mondott? Ketten lesznek egy testté! Nem pedig többen!

A farizeusok odamentek Jézushoz teljes magabisztossággal, mivel a törvényben meg van írva.
Te is Sebi magabiztosan lépsz Isten elé a teóriáddal (mert benne van az Igében), csak nem veszed észre Isten szívét és akaratát.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Május 06, 11:52:51
Minnél többet írsz, annál nyilvánvalóbb, hogy alapból uralkodni akarsz a nőkön,
/tothg/

Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.
Ef 5,23


Az egyház is egy test, amelynek különböző tagjai vannak, de a fej Jézus Krisztus. Lényegét vesztené a testhez való tartozás, akkor, ha a fej, valóságosan nem a Krisztus lenne, hanem valaki más, vagyis, ha az egyházat, nem Krisztus kormányozná.

A férj és feleség is tulajdonképp egy test, ahol normális esetben fej szerepét a férj tölti be.
 /szégyen lenne, ha ez nem így volna/
 

ha már mindenáron hasonlítod a házasságot a Isten-ember kapcsolatára, akkor vonj is le következtetést, hogy Isten , hogyan uralkodik és ne csak azt hajtogasd, hogy uralkodni kell a férfinak. Szerintem te másképp uralkodsz, mint, ahogy Isten teszi...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: László - 2009 Május 08, 06:18:08
Sajnos tény: Hónapok óta kérleltük már Sebit szeretettel, máskor határozottabban, hogy hagyja el ezt a nőtestvéreket sértő és Ige ellenes témát, de hiába. :061:

Sziasztok !

Érdeklődnék, hogy mi volt Sebi írásaiban az igeellenes ?

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Május 08, 13:35:17
Kedves László!  :D

Mivel a fórum jól kiépített és minden hozzászólást és minden egyes lépést lerögzít IP-cím szerint, ezért egyértelműen tudjuk, hogy te Sebi vagy.
Ezért kérnélek téged Sebi, hogy ne próbálkozz más regisztrációval és ne tévessz meg azzal embereket, hogy egy más személyiséget mutatsz a fórumon.
Tíltva lettél László néven is.  :089:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: krisz - 2009 Június 19, 14:19:34
Sziasztok!

Nem akarom újra felpörgetni a témát, csak eszembe jutott, hogy Istennek volt többek között a feleségekre vonatkozóan is rendelkezése a királyok - most Salamon - esetében. Ez ellen a rendelkezés ellen Salamon már akkor vétkezett, amikor elkezdte növelni háremét. Ez egy pogány szokás volt, amit átvett. Az, hogy utána ezek a saját vallásaik felé húzták, csak a következménye volt az Isten elleni véteknek.
5 Móz. 17,14-17
Mikor bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, és bírod azt, és lakozol abban, és ezt mondod: Királyt teszek magam fölé, miképen egyéb népek, a melyek körültem vannak: Azt emeld magad fölé királyul, a kit az Úr, a te Istened választ. A te atyádfiai közül emelj magad fölé királyt; nem tehetsz magad fölé idegent, a ki nem atyádfia.
Csak sok lovat ne tartson, és a népet vissza ne vigye Égyiptomba, hogy lovat sokasítson, mivelhogy az Úr megmondta néktek: Ne térjetek többé vissza azon az úton! Sok feleséget se tartson, hogy a szíve el ne hajoljon; se ezüstjét, se aranyát felettébb meg ne sokasítsa.

Persze, ez már nem is a válás és újraházasodás témaköre, ha akarjátok, áthelyezhetitek máshova.

krisz
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Június 19, 14:48:14
Szia Krisz! :05:

Ezt az igét kerestem és nem találtam meg.
Köszi, hogy bemásoltad! :D

Salamonnak a szívét bizony elfordította az a sok feleség.
Olyannyira, hogy (az emlékeim szerint) még más isteneknek is áldozatott mutatott be.
Pedig neki megjelent Isten és hatalmasan megáldotta.
Ez is bizonyítja, hogy nem a látható dolgok tartanak meg a hitben, hanem a nem látható dolgok amikrõl meggyõzõdtünk.

Szeretettel;
Antee
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Június 20, 06:52:34
Ha valaki nem érti meg az Isten szerinti házasság (lesznek ketten egy) lényegét, akkor tévelyegni, eltorzulni fog - kényszercselekedetei, pótcselekvései lesznek, amik nem adnak békességet és boldogságot - tehát nincs megoldva. A lesznek ketten egy testté - nagy titok az Isten nélküli ember számára. Pedig negativ értelemben is így van - zsák a foltját - szokta mondani a világ. Annyit jelent, hogy a félreértések, elfajzások, paráznaságok - tehát a tisztátalan változat - igenis fertőz. Átértékeli a belesétáló értékrendjét, felfogását, hozzáállását a párkapcsolat kialakításához. Aki paráznával egyesül - maga is paráznává válik. A hozzáállása változik meg, igénytelen lesz és teljesen gúnyt űz az eredeti célból, rendeltetésből. Nem is érti, fel sem fogja - mennyire baj ez - ezért lesz olyan sivár az élete. Már így látja a másik nemet, a férfi-nő kapcsolat súlya elveszti igazi értelmét - gellert kap - és így megy tovább. Egyre lehetetlenebb helyzetbe kerül, mert már alkalmatlanná válik - tudatában, érzelmi életében és felfogásában. Ennek tömeges változatát látjuk ma a világban. Nem is elégíti ki az embert és nem is boldogok. Nincs lehetőségük rá. Isten nélkül pedig nem is fognak rendbe jönni.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Augusztus 11, 18:12:02
Tiszteld a házasságot, mert Isten is tiszteli azt

http://www.mennyeihir.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=636:tiszteld-a-hazassagot-mert-isten-is-tiszteli-azt&catid=122:hazassag
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 11, 18:31:15

  A házasság = szövetség, amelyben Isten + a férj + feleség. Elkötelezettség, amit komolyan kell venni, mert Isten is komolyan veszi! Ő minden szövetségében hűséges, igazságos.
  A szövetséget = házasságot mindenáron fenn kell tartani, kivéve a házasságtörés esetét, de szerintem még ekkor is meg kell alaposan vizsgálni az ügyet, és a megcsalt félnek, akinek lenne oka elválni, minden szempontot meg kell vizsgálnia, főleg a saját szívét, hogy meg tud-e bocsátani. Persze ehhez az is kell, hogy a szövetségtörő fél megbánást mutasson és kérje a bocsánatot. Fontos, hogy mindkét fél akarja helyreállítani a szövetséget!

   Isten pedig mindent elkövet a helyreállításért!!! Nagyobb kegyelem árad ki az életükre, ha sikerül helyreállni és a Szent Lélek segít "felejteni"!!!

   Mindent Isten dicsőségére tegyünk!!!

Kamilla  :119:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Moncsi - 2009 Augusztus 11, 19:21:25

 Köszönöm Mária és Kamilla!  :044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 13, 12:09:36
Taaláltam egy-két érdekességet a házassággal kapcsolatban. Hátha érdekel valakit:

  Az ószövetségi házasságot Isten előtt megkötött szövetségnek tartották. Ez gyakorlatilag felbonthatatlan volt. A gazdagoknál előfordult, hogy 1-2 hétig is együtt voltak a vendégek: Bírák 14:12a "És monda Sámsoh: Hadd vessek előtökbe egy találós mesét, ha megfejtitek nekem a lakodalom 7 napja alatt és kitaláljátok..." ; de a legegyszerűbb esküvő is legalább 2 napig tartott.

   Az ünnepség legfontosabb eseménye volt, amikor a menyasszonyt átvezették a szülői házból a vőlegény házába. Ez kétféle képpen történhetett: vagy a vőlegény ment el a hitveséért, vagy a legjobb barátait küldte érte, és ő csak eléjük ment.
  A tíz szűz példázata szerint a vőlegény elé szüzek mentek, akik csatlakoztak az esküvői menethez: Máté 25:1-13;  A menyasszonyt barátnői zenével, énekszóval, tánccal, lámpásokkal, fáklyás menetben kísérték a vőlegény házához.
Zsolt 45:15  "Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, sz ő társnői; neked hozzák őket."
1Móz 24:61  "És felkelt Rebeka és szolgálóleányai és felültek a tevékre, s követték azt a férfuút."

   A vőlegény fejére diadémot tettek:
Énekek Éneke 3:11  "Jöjjetek ki és nézzétek Sion leányai. Salamon királyt koronában, megkoronázza őt az anyja, az ő eljegyzésének napjára, és szíve vigasságának napjára!"

  A menyasszony gazdagon hímzett ruhába öltözött és értékes ékszerekkel díszítette magát:
Zsolt 45:14  "Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van ruhája."

   Arcát gondosan lefátyolozták:
Énekek Éneke 4:1  "Íme szép vagy mátkám, íme szép vagy, szemeid galambok fátyolod mögött."

   A héber nők nem hordtak állandóan fátylat. Ezért látták meg az egyiptomiak azonnal Szárai szépségét:
1Móz 12:14  "És lőn, mikor Ábrám Egyitpomba érkezett, látták az egyiptomiak az asszonyt, hogy az nagyon szép."

   A menyasszony viszont mindg fátylat viselt a vőlegénye jelenlétében. Ezért fátyolozta el arcát Rebeka, amikor Izsákot, a vőlegényét meglátta:
1Móz 29:23-25  "És mondta a szolgának. Kicsoda az a férfiú, aki a mezőn előnkbe jön? A szolga pedig mondta: Az én uram ő. Akkor fogta a fátyolt és elfedezé magát."
 
   Nyilvános helyen nem tartózkodhatott fátyol nélkül. Levétele megbecstelenítésnek számított. Ezért tudta Lábán becsapni Jákobot és becsempészni Leát Rákhel helyett a nászéjszakára:
1Móz 29:23  "Este pedog vevé leányát, Leát és bevitte hozzá, aki bement hozzá. És reggelre kelve: Ímé, ez Lea!"

   A fátylat csak a nászéjszaka alkalmával vehette le a férj  felesége arcáról, amely a menyegzői ünnepség első ájszakája volt.

  Szeretettel  Kamilla  :119:Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 13, 12:40:40
Köszönöm az érdekes információkat.
Vidéken még mindig szokás a három napos mennyegző.
A vőlegény megy el a mennyasszony  házához és kikéri a mennyasszonyt, és elviszi a saját  házába.
Elsőnap estebédet adnak.
Második nap van a mennyegző
Harmadik nap pedig ebédre hívják a násznépet.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 13, 13:46:18
                   "...a menyasszony, a Bárány felesége..."

Jel 21:2  "És én János láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára ékesített menyasszony."
Galata 4:26  "De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunk anyja."
Zsidó 11:10  "Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alapítója az Isten."
Zsidó 12:22  "Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez."
Zsidó 13:14  "Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük."

2Kor 11:2  "Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé."

Ef 5:26-27  "Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víz fürdőjével az Ige által, hogy majd Önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen."

Énekek Éneke 4:7  "Mindenestöl szép vagy, én mátkám, és semmi szeplő nincs benned!"


Szeretettel: Kamilla  :119:

 
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Epafras - 2009 Szeptember 12, 15:36:25
VÁLÁS
 Biblia tanulmány
1.Kor.7:1-11
(jelzések: zöld= Igevers)
(piros=elvek)


1.   „Jó a férfinak asszonyt nem illetni.” Ez házasság nélküli állapot.(1.vrs), ez lenne az ideális? Ilyen lesz a Mennyországban, de ez itt a Föld, és kevés olyan Istennek odaszánt ember él köztünk, mint Pál! Nem segít, ha valaki azzal áltatja magát, hogy ő egy Pál, közben meg majd szétveti a szex utáni vágy, és folyton folyvást elbukik ezen a téren. Tudjuk, hogy „jobb házasságban élni, mint azon kívül égni”! 9.vrs
2.   Tehát ez az „ideális állapot” (házasság nélkül) a valóságban a paráznaság melegágya, ezért van még egy jobb állapot, itt a földön, ami a házasság, ami az emberek döntő többségénél az igazán ideális megoldás. Ez a legideálisabb állapot az elváltaknak is, ugyanis a „minden férfinak legyen” magában foglalja az elváltakat is. Tehát látunk egy erős biztatást Isten Igéjében arra, hogy jobb megházasodni, mint leégni.(2.vrs)” de a paráznaság miatt, minden férfinak tulajdon felesége legyen”
3.   Nem hiszem azonban, hogy Isten azt akarná kommunikálni, hogy a szexuális hajtóerő miatt kell megházasodni, mert egy házasságban a leglényegesebb tényező az önzetlenség, az, hogy a másik fontosabb, mint én, az hogy a testem nem az enyém, hanem az övé. Ez olyan szubsztancia, aminek felismerése rávilágít egy fontos igazságra: az önzetlenség bizonyos foka, mélysége és magassága nem élhető meg egyedül, sem apácaként, sem özvegyként, sem cölibátusban, sem elváltként, CSAK EGYEDÜL ÉS KIZÁRÓLAG HÁZASSÁGBAN ÉLVE. Ezért mondja az Ige, hogy 1. Móz.2:18 „nem jó az embernek egyedül lenni”, mert bizonyos önfeláldozási folyamatokat nem élhet át máshogy, mint házasságban.(4.vrs) (Kivéve Jézust, aki az Atyával és a Szent Lélekkel élte át a közösséget!)
4.   Pál érti azt, amit sokan nem: (7.vrs) az ember létezésének központi lényege nem az, ami látható, hanem ami nem. Aki látja ezt a láthatatlant, annak mindegy hogy szex vagy nem, házasság vagy sem, mert látja a láthatatlant. De az ilyenek kevesen vannak, és a többség hadd házasodjon, mert különben vétkezni fog.
5.   Az asszony ne váljon el a férjétől! Mi ez? Hát az, hogy az asszony ne csalja meg a férjét, ne paráználkodjon, ne legyen hűtlen, azaz önszántából ne hagyja ott a férjét. Ennek semmi köze sincs a másik esethez, amikor a férj csalja meg a feleségét, amikor ő lesz hűtlen, amikor ő megy el a házasságból. Ilyenkor az asszony  nem „elválik,” hanem ő az, akit elhagytak, akit megcsaltak, akit kifosztottak, kiraboltak, megaláztak és elhagytak.10.vrs Isten igazságos Isten, nem bünteti ugyanúgy azt, akit kiraboltak, mint a rablót!
6.   A „hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével” kifejezés is arra utal, hogy amikor egy nő kezdeményezően paráználkodik, megcsalja a férjét, hűtlenné válik hozzá és elválik tőle, akkor vonatkoznak rá ezek a kifejezések: „maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével”.
A reciprocitás érvényes a férjre is, azaz a férj sem paráználkodhat, nem hagyhatja el hűtlenül a feleségét, vagy ha mégis, akkor házasság nélkül kell maradnia, vagy megbékülnie az általa megcsalt feleséggel.
 
7.   „ hogyha pedig elválik is (ok nélkül) maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével, és a férj se bocsássa el a feleségét (ok nélkül, azaz paráznaság kivételével)

8.   vonatkozó részek
9.   Mt 5:32”     Jézus mondja: „valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz el, paráználkodik”
.
Ugyanaz a következtetés:

Ne engedd, ne bocsásd, ne küldd el a feleségedet, kivéve, ha paráználkodott, mert a külvilág azt fogja gondolni, hogy csak azért küldhetted el, mert paráználkodott, és ilyen módon parázna hírét kelted, paráznává teszed, noha NEM AZ.

Ha pedig elküldött, elzavart, elbocsátott asszonyt látsz valahol, azt fogod mondani: „ez a nő biztosan paráználkodott, azért is bocsátotta el a férje, mi másért. Ezután nem találod majd alkalmasnak a házasságra, illetve ha mégis elveszed, rossz lesz a lelkiismereted, azaz paráználkodsz, gondolatban, lelkiekben, noha nem kellene azt hinned, hogy paráználkodsz, mert nem teszed. Ha pedig nem veszed el, mert paráznának hiszed, akkor parázna sorsra juttatod, hisz nem lesz számára más munka, amit megkaphat.

Mrk.10:2-12.
. Jézus válaszol kérdésre, a válást illetően, és ugyanazt mondja, mint amit feljebb olvashattunk: „aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét, és mással kel egybe, házasságtörést követ el.” Tehát itt is arra figyelmeztet az Úr, hogy el ne küldd a másikat ok nélkül, és az egyetlen ok a paráznaság, illetve el ne hagyd a házastársadat ok nélkül, ami kizárólag a paráznaság.

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Szeptember 12, 15:50:27
"Ilyen lesz a Mennyországban, de ez itt a Föld, és kevés olyan Istennek odaszánt ember él köztünk, mint Pál!"

Tudjátok engem elgondolkodtatott, hogy Pál ennyire megtartóztatta magát, vagy potenciális gondjai voltak amit nem tár elénk az Ige, mert annyira intim. Mellesleg kételkedem abban, hogy egy egészséges ember ne kívánná. Az is lehet megoldódott másképpen. Persze nem agyalom ki hogyan, de nem nehéz kitalálni. Ugyanis ha egészséges volt, akkor vágy is kellett legyen benne, hacsak nem imádkozott, hogy Isten vegye le róla. Férfiak ezt ti is tudjátok, hogy nem egyszerű nő nélkül élni. Most lehet a nővér jött ki belőlem és a tanítások.

Jézusnak miért is volt könnyű? Mert Ő megdicsőült testben volt.

"Ha pedig elküldött, elzavart, elbocsátott asszonyt látsz valahol, azt fogod mondani: „ez a nő biztosan paráználkodott, azért is bocsátotta el a férje, mi másért. Ezután nem találod majd alkalmasnak a házasságra, illetve ha mégis elveszed, rossz lesz a lelkiismereted, azaz paráználkodsz, gondolatban, lelkiekben, noha nem kellene azt hinned, hogy paráználkodsz, mert nem teszed. Ha pedig nem veszed el, mert paráznának hiszed, akkor parázna sorsra juttatod, hisz nem lesz számára más munka, amit megkaphat."

Sajnos de nem ilyen bibliai időket élünk. Ennek így kéne lenni és nem természetesnek ahogy van ez ma. Már senkit nem izgat ha valaki elvált. Módi.

Epafras, jó volt olvasni, köszi.


Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Epafras - 2009 Szeptember 12, 19:45:19
Köszi, én is úgy kaptam a szerzőjétől nagyon jónak találtam.Kicsit gondolkoztam föltegyem-e,de jók a gondolatai./féltem a felesleges vitáktól/
A szerzője vezeti a Váló-hálót.Ep.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 12, 21:38:59
Szerintem Pál annyira elkötelezte magát Istennek, az Ő munkájának, hogy
nem akart megnősülni. Elég nehéz lett volna "normális" házasságot élni, családot alapítani, gyerekeket nevelni, mert folyton úton volt.
Szerintem kapott látást Istentől arra, hogy mekkora utat kell megtennie, mennyit fog börtönben ülni, megverik, stb. és így felelősséggel nem tudott volna megnősülni.

Igenis meg lehet "állni" szexuális téren is, de csak kegylemből. Minden máshoz, ehhez is kegyelem kell.
Például valaki elvált, megtért, már nem is olyan fiatal, tele sebekkel, sok idő kell, mire begyógyulnak a sebek, telik az idő, és még nem mutatott neki Isten új társat.
Kap kegyelmet az illető, hogy ne legyen kísértése ezen a téren, mivel pl. az önkielégítés is bűn!

Isten jó, és nem enged felettébb próbálni semmijen téren!

mT 19: 12; "Mert vannak heréltek, akik anyjuk méhétől születtek annak; vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki; és vannak heréltek, akik magukat herélték ki a mennyek királyságáért. Aki be tudja fogadni, az fogadja be!"

Itt arról a merőben szellemi döntésről is szó van, amikor valaki lemond a házasságról Isten országa szolgálatának érdekében, amennyiben erre kegyelmi ajándéka van.
vö. 1Kor 7. fejezet.

Szerintem akinek tiszták a szándékai, kéri az Urat, akinél indokolt, annak megadja a cölibátus kegyelmi ajándékát.
Pl. Egy fiatalember, vagy lány legyen nyitott az Úrban való szent házasságra, családalapításra! Idejében persze.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Szeptember 13, 10:21:52

Kamilla írja:

'Szerintem akinek tiszták a szándékai, kéri az Urat, akinél indokolt, annak megadja a cölibátus kegyelmi ajándékát.
Pl. Egy fiatalember, vagy lány legyen nyitott az Úrban való szent házasságra, családalapításra! Idejében persze.'

Szóval a vatikáni állásponton is látszik, hogy a katolikus papokra nem 'kegyelmi ajándékot', hanem sokszor elhordozhatatlan terhet akasztanak!
Nos ez a szándék tisztaságától függetlenűl is egy olyan teher, amit csak Isten akaratából hordozhat el a férfi ember, nem pedig saját szándékból!


Pálról többen is feltételezik, hogy özvegy volt, de ezt csak érdekességképpen írtam, nincs kűlőnösebb jelentősége, csupán válaszképpen szántam a 'Páli potenciális zavarokra' hívatkozó tesóknak!
:hehe:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 13, 15:55:03
Kedves Daba!   :2smitten:

Egyetrétek veled!
Csak hozzátenném, hogy a nőkre ugyanez érvényes...nem lehet megállni Isten nélkül..


Mindenhez kell a kegyelem...  :169:

Kamilla
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2009 Szeptember 13, 21:10:34
Azt gndolom, hogy a Biblia meglehetősen szigorú a válást illetően, de nem kizárt (ahogyan sokan írtátok is). Véleményem szerint a következő okok lehetnek biblikus válásra (ez azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy az egyik fél nem vétkes és jogosan elválhat és újraházasodhat):

1: Bálványimádás, istenkáromlás (szívből, krónikus módon), hamis prófétálás
2: Boszorkányság, Jóslás, Szellemidézés
3: szombat (vasárnapnak) a meg nem szentelése (notóriusan, lázadó és kitartó jelleggel)
4: szexuális bűnök (homoszexualitás, bestialitás, nemi erőszak, házasságtörés, vérfertőzés)
5: gyilkosság (abortusz, verés, elhagyás (szexuális dezertálás, fizikailag elhagyni), anyagi gondoskodás tudatos elmulasztása hosszantartó jelleggel)
6: autoritás elleni lázadás, hamis tanúskodás

Mindezek a bűnök idült jelleget sugalmaznak és meg nem térést. Persze egyes bűnökből a megtérés nem jelenti automatikusan a házasság megmaradását pl. a házasságtörő feleség megtérése nem jelenti, hogy a férj nem válhat el jogosan tőle.

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Szeptember 14, 10:50:14
Azt gndolom, hogy a Biblia meglehetősen szigorú a válást illetően, de nem kizárt (ahogyan sokan írtátok is). Véleményem szerint a következő okok lehetnek biblikus válásra (ez azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy az egyik fél nem vétkes és jogosan elválhat és újraházasodhat):

1: Bálványimádás, istenkáromlás (szívből, krónikus módon), hamis prófétálás
2: Boszorkányság, Jóslás, Szellemidézés
3: szombat (vasárnapnak) a meg nem szentelése (notóriusan, lázadó és kitartó jelleggel)
4: szexuális bűnök (homoszexualitás, bestialitás, nemi erőszak, házasságtörés, vérfertőzés)
5: gyilkosság (abortusz, verés, elhagyás (szexuális dezertálás, fizikailag elhagyni), anyagi gondoskodás tudatos elmulasztása hosszantartó jelleggel)
6: autoritás elleni lázadás, hamis tanúskodás

Mindezek a bűnök idült jelleget sugalmaznak és meg nem térést. Persze egyes bűnökből a megtérés nem jelenti automatikusan a házasság megmaradását pl. a házasságtörő feleség megtérése nem jelenti, hogy a férj nem válhat el jogosan tőle.
Hát nem tudom... Nekem egy válás többet jelent, mint a kapcsolatok "statisztikai" adatainak felsorolásából eredő következményt.
Arra utalok, hogy a fent felsorolt bűnök, azok nem jelennek csak úgy meg hip-hop az ember életében. Amikor elvettem a feleségem, akkor tudom milyen volt. Ha azt veszem észre, hogy már egy ideje megcsal, vagy már egy ideje boszorkány, akkor milyen férje voltam én neki??? Csak ő vétkezett? Hát a szövetségünk nem arról szól, hogy egymás részei leszünk? Milyen kapcsolatot ápoltam vele, ha ez fel se tűnt nekem???

Én soha nem deklarálok bűnöket, amelyekért elválnék a feleségemtől, mert a kapcsolat mind a két félen múlik és nem hozhatok döntést a másikról cselekedeteiről, mintha én nem lennék részese, vagy nem lenne közöm az ő cselekedeteihez.
Csak gondoljuk végig. Mondjuk 10 év házasság után megcsalna a házastársad. Ha nem gondolkodsz el, vagy nem ülsz le vele beszélni, hogy miért történt ez, akkor nem tudod meg, hogy lehet: éppen te miattad történt. Attól függetlenül, hogy ez nem mentesíti őt a bűnéből...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Szeptember 14, 11:22:02
Teljesen egyetértek Gábor! A házastárs félrelépése a másik ember hibájából is történhet! Úgy gondolom, hogy ez a fajta félrelépés sűrű jelenség a házasságokban.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2009 Szeptember 14, 11:35:45
Azt gndolom, hogy a Biblia meglehetősen szigorú a válást illetően, de nem kizárt (ahogyan sokan írtátok is). Véleményem szerint a következő okok lehetnek biblikus válásra (ez azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy az egyik fél nem vétkes és jogosan elválhat és újraházasodhat):

1: Bálványimádás, istenkáromlás (szívből, krónikus módon), hamis prófétálás
2: Boszorkányság, Jóslás, Szellemidézés
3: szombat (vasárnapnak) a meg nem szentelése (notóriusan, lázadó és kitartó jelleggel)
4: szexuális bűnök (homoszexualitás, bestialitás, nemi erőszak, házasságtörés, vérfertőzés)
5: gyilkosság (abortusz, verés, elhagyás (szexuális dezertálás, fizikailag elhagyni), anyagi gondoskodás tudatos elmulasztása hosszantartó jelleggel)
6: autoritás elleni lázadás, hamis tanúskodás

Mindezek a bűnök idült jelleget sugalmaznak és meg nem térést. Persze egyes bűnökből a megtérés nem jelenti automatikusan a házasság megmaradását pl. a házasságtörő feleség megtérése nem jelenti, hogy a férj nem válhat el jogosan tőle.
Hát nem tudom... Nekem egy válás többet jelent, mint a kapcsolatok "statisztikai" adatainak felsorolásából eredő következményt.
Arra utalok, hogy a fent felsorolt bűnök, azok nem jelennek csak úgy meg hip-hop az ember életében. Amikor elvettem a feleségem, akkor tudom milyen volt. Ha azt veszem észre, hogy már egy ideje megcsal, vagy már egy ideje boszorkány, akkor milyen férje voltam én neki??? Csak ő vétkezett? Hát a szövetségünk nem arról szól, hogy egymás részei leszünk? Milyen kapcsolatot ápoltam vele, ha ez fel se tűnt nekem???

Én soha nem deklarálok bűnöket, amelyekért elválnék a feleségemtől, mert a kapcsolat mind a két félen múlik és nem hozhatok döntést a másikról cselekedeteiről, mintha én nem lennék részese, vagy nem lenne közöm az ő cselekedeteihez.
Csak gondoljuk végig. Mondjuk 10 év házasság után megcsalna a házastársad. Ha nem gondolkodsz el, vagy nem ülsz le vele beszélni, hogy miért történt ez, akkor nem tudod meg, hogy lehet: éppen te miattad történt. Attól függetlenül, hogy ez nem mentesíti őt a bűnéből...

Valóban nem egyik napról a másikra történik (bár olyan is megtörténhet). Egy válásban mindkét fél érintett, de nem mindkét fél hibás. Pl. a feleség mondjuk igénytelen és nem tisztálkodik rendesen meg nem valami ápolt. Ezt felhozza neki a férj, és ő próbál ebben változni csak hát nem olyan gyorsan megy. A férj ráun a várakozásra és mondjuk otthagyja. Ebben az esetben a feleség hibás? Igen. Mégis a válásnál ki hagyott ott kit? A férfi dezertálta a feleségét. VAgyis a válásnál a feleség jogszerűen elválhat és újraházasodhat és nem követ el házasságtörést ezzel. A férfi azonban soha többet nem házasodat össze.

A kérdés tehát mindig ez: van-e ártatlan fél? Ha van, akkor egyrészt újraházasodhat, másrészt a teljes örökséget (ház, kocsi, gyerekek) neki kell ítélni a Biblia szerint.

Ennek eldöltése (vagy hogy tényleg válóok-e valamilyen bűn) nem a házastársak feladata, hanem elsősorban az egyháznak (másodsorban az államnak).
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Szeptember 14, 11:42:39
Idézetet írta: athanasius
A kérdés tehát mindig ez: van-e ártatlan fél?
 

Természetesen van!

Ezt általában a "téves" házasságok okozzák. Nem ismerték meg jól egymást...stb.
Hagyhatja úgy el az egyik fél a másikat, hogy megunja, jobbat akar vagy mert kényelmesebb.
Az ilyen ember nem igazán ismerte meg az Urat!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2009 Szeptember 14, 11:49:51
Idézetet írta: athanasius
A kérdés tehát mindig ez: van-e ártatlan fél?
 

Természetesen van!

Ezt általában a "téves" házasságok okozzák. Nem ismerték meg jól egymást...stb.
Hagyhatja úgy el az egyik fél a másikat, hogy megunja, jobbat akar vagy mert kényelmesebb.
Az ilyen ember nem igazán ismerte meg az Urat!

Téves házasság nincsen, hacsak nem olyan dologról van szó hogy pl. valamelyik fél direkt megtéveszti a másikat mondjuk azzal, hogy érintetlen, majd kiderül róla hogy nem az. Ilyenkor a másik fél dönthet úgy hogy elválik tőle (persze maradhat is) és újra is házasodhat Isten áldásával.

Szvsz az hogy nem ismerték jól meg egymást az nem válóok a Biblia szerint. Persze fel lehet lázadni Isten ellen és el lehet válni így is, de ennek az egyik következménye, hogy soha többen nem lehet ilyenkor egyik elvált félnek sem családja mert nem házasodhatnak újra.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Szeptember 14, 12:20:22
Szerintem nem csak direkt megtévesztés lehet. Lehet hírtelen házasság is, amielőtt félreismerték egymást.  :020:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Szeptember 14, 14:44:27

Valóban nem egyik napról a másikra történik (bár olyan is megtörténhet).

Nem vetted észre, de pont arról beszéltem, hogy megtörténhet, de akkor ott már az alapokkal van a baj és nem az a fő kérdés, hogy ki volt a végső lépésben a hibás...

Egy válásban mindkét fél érintett, de nem mindkét fél hibás. Pl. a feleség mondjuk igénytelen és nem tisztálkodik rendesen meg nem valami ápolt. Ezt felhozza neki a férj, és ő próbál ebben változni csak hát nem olyan gyorsan megy. A férj ráun a várakozásra és mondjuk otthagyja. Ebben az esetben a feleség hibás? Igen. Mégis a válásnál ki hagyott ott kit? A férfi dezertálta a feleségét.

Kevés az a válás, ahol csak az egyik fél a hibás.
Ebben a példában túl sok a változó. Általánosan beszélünk a válásról és egy konkrét példát hozol, amiben nagyon sok a félreérthető dolog. Például ki mondja meg, hogy mennyi az-az idő, amit a férjnek várnia kell??? ... és még sok kérdést lehetne feltenni, amire jó lelkiismerettel nem adhatsz egyértelmű választ, mert ezt a helyzete válogatja. Ezeket csak az Úr tudja...
Nekem túl kockás, ahogy gondolkozol. Olyan, mintha nem gyakorlati tapasztalataid lennének, csupán akarsz felállítani egy fajta teóriát, hogyha történik egy eset, akkor gyorsan és könnyen lehessen dönteni. Ez viszont nem jó, mert csak törvénykezést szül.

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Szeptember 14, 15:10:48
Hát nem tudom tesókáim, számomra egyértelműek Krisztus szavai:
'...paráznaság okán kívűl...'
Szóval lehet itt ezen belűl a hibákat keresni, mert biztos, hogy lesznek, viszont Jézus szerint az elfogadható ok (és nem ürügy!) a válásra, a házasságtörés.
Bár gyanítom Jézus idejében erre az esetre más megoldás terjedt el izraelben:
:kohajito:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Szeptember 14, 16:04:37
Igen Daba teljesen egyetértek veled: Jézus szavai szerint nincs más lehetőség.
E mellett nagyon fontos megérteni, hogy ezt miért mondta. Szerintem azért, hogy ne azt vizsgáljuk: mikor lehet elválni.
A zsidók a törvény mellé szültek egy magyarázatot vagyis a Talmudot, hogy azok legyenek útmutatók, hogy miként érvényesítsék a törvény szavait. Szerintem ez nem volt Isten akarata. Most, ebben a korban, meg pláne nem azt kell tennünk, hogy létrehozunk újszövetségi magyarázatokat tartalmazó könyvet: "Hogyan lehet elválni egy házaspárnak, az újszövetségben?"  :02:

Nekünk nem azon kell egyensúlyozni, hogy tudunk lépkedni Isten királysága határain, hogy ne essünk át a sötétség királyságába...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Szeptember 14, 16:41:19
Személyes véleményem szerint a házasságtöréskor történő szétválás sokszor nem a
szeretet meghidegülése miatt történik, hanem a bizalom elvesztése végett.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2009 Szeptember 14, 16:50:25

Valóban nem egyik napról a másikra történik (bár olyan is megtörténhet).

Nem vetted észre, de pont arról beszéltem, hogy megtörténhet, de akkor ott már az alapokkal van a baj és nem az a fő kérdés, hogy ki volt a végső lépésben a hibás...

Egy válásban mindkét fél érintett, de nem mindkét fél hibás. Pl. a feleség mondjuk igénytelen és nem tisztálkodik rendesen meg nem valami ápolt. Ezt felhozza neki a férj, és ő próbál ebben változni csak hát nem olyan gyorsan megy. A férj ráun a várakozásra és mondjuk otthagyja. Ebben az esetben a feleség hibás? Igen. Mégis a válásnál ki hagyott ott kit? A férfi dezertálta a feleségét.

Kevés az a válás, ahol csak az egyik fél a hibás.
Ebben a példában túl sok a változó. Általánosan beszélünk a válásról és egy konkrét példát hozol, amiben nagyon sok a félreérthető dolog. Például ki mondja meg, hogy mennyi az-az idő, amit a férjnek várnia kell??? ... és még sok kérdést lehetne feltenni, amire jó lelkiismerettel nem adhatsz egyértelmű választ, mert ezt a helyzete válogatja. Ezeket csak az Úr tudja...
Nekem túl kockás, ahogy gondolkozol. Olyan, mintha nem gyakorlati tapasztalataid lennének, csupán akarsz felállítani egy fajta teóriát, hogyha történik egy eset, akkor gyorsan és könnyen lehessen dönteni. Ez viszont nem jó, mert csak törvénykezést szül.Szerintem is kevés esetben van ártatlan fél, de sem ezt sem az ellenkezőjét nem nagyon tudom pontosan, mert az egyház nem nagyon folytat tudomásom szerint vizsgálatot az egyes esetekben.

Tudom, hogy a példa nem tökéletes, csak szemléltetni akartam vele egy lehetséges helyzetet. A bűn össze tudja kutyulni rendesen a dolgokat és ezért minden eset más és más. Pláne a családi dolgokban.

Valóban nem nagy tapasztalatból beszélek, de igyekszem a dolgot megérteni jó magam is. Egyelőre  a fenti alapelvekre jutottam.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Szeptember 14, 17:11:15
Értelek athanasius.
Az ember megfogalmaz alapelveket, bizonyos dolgokban, például válás. Én is teszem, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Inkább csak a magunkévá tett alapelveket óvatosan teszem közzé, mert amíg az egyik helyzetre megoldást és eredmény hoz, a másikban elhasal. Ezért jó, hogy nem vagyunk a törvény alatt és nem kritériumoknak kell megfelelni, hanem a bennünk lévő Krisztusi természet nő a bűnök fölé a nélkül, hogy mi a saját erőnkkel próbálnánk győzni felette.
Viszont pont ezért nem hozhatunk ítéletet csupán a kritériumok alapján, csak megpróbálhatjuk megérteni, hogy mi történt és óvva inteni a többieket attól a helyzettől, látva, hogy mit szült.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: erdei - 2009 Szeptember 14, 21:01:00
Sziasztok!

Fordítva feltettétek már a kérdést? Miért mentem férjhez, vagy miért nősültem meg?
Mert a válás "annyira testi", de vajon a házasság mennyire szellemi?

 :(
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Szeptember 15, 07:05:32
Igen, ha ezt a kérdést tesszük fel az sokkal életre valóbb és több bajt meg lehet előzni, minthogy azt vizsgálni: "Mikor válhatunk el?" Az utóbbi már eső után köpönyeg...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2009 Szeptember 15, 16:02:12
Értelek athanasius.
Az ember megfogalmaz alapelveket, bizonyos dolgokban, például válás. Én is teszem, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Inkább csak a magunkévá tett alapelveket óvatosan teszem közzé, mert amíg az egyik helyzetre megoldást és eredmény hoz, a másikban elhasal. Ezért jó, hogy nem vagyunk a törvény alatt és nem kritériumoknak kell megfelelni, hanem a bennünk lévő Krisztusi természet nő a bűnök fölé a nélkül, hogy mi a saját erőnkkel próbálnánk győzni felette.
Viszont pont ezért nem hozhatunk ítéletet csupán a kritériumok alapján, csak megpróbálhatjuk megérteni, hogy mi történt és óvva inteni a többieket attól a helyzettől, látva, hogy mit szült.

A "nem vagyunk törvény alatt" kifejezést én személy szerint azzal pontosítanám, hogy "beteljesült törvény alatt vagyunk". Vagyis én azt az álláspontot képviselem, hogy az ÓSZ és ÚSZ vagyis egységesen a Bibliában megfogalmazott, Isten által adott törvények és rendelkezések mind a mai napig érvényben vannak, kivéve, ha azokat a Krisztus áldozata hatályon kívül nem helyezte. Ha ez helyes meglátása a törvénynek, akkor pedig van egy objektív mércénk aminek alapján vizsgálódhatunk a válás és házasság meg újraházasodás bonyolult útvesztőjében.

Ítéletet hozni azonban szerintem csak egy-egy eset konkrét kivizsgálása után van lehetősége az egyháznak. Nyilván fórumon nem. Alapelveket megvitetni viszont ez nagyon alkalmas hely, így ezért is teszem.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 15, 16:32:32
Pár gondolat a házasságról:

  Egy ideig Ádám kettesben volt Istennel a Kertben!
  Megteremtése előtt a nő Ádámban volt elrejtve. Nem volt karakter, nem volt autonóm személyiség. A nő teremtésének oka az 1Móz 2:18-23-ban van leírva.

1. Segítőtárs
2. Hozzáillő   => ez a kettő a bibliai kapcsolat alapja!

   Ezek az Igék alapján a nő feladata, hogy támogassa a férjét abban, amit csinál. Ezért érdemes előre eldönteni, a jegyesség ideje alatt, hogy tetszik-e neki az, amivel a férj foglalatoskodik, és ha ne, akkor jobb ha nem megy hozzá ,mert nem tudná támogatni őt. Isten azt akarja, hogy a feleség támogassa a férjét !!!

  Ádám teremtetett elsőnek! Isten a férfihoz illő nőt teremtett és nem fordítva!

  A házasság = szellemi + lelki + testi szempontból összeillő személyek egysége. Egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége, amiben Isten is benne van!
  Ezért nem jó a felemás iga! Szellemi a szellemivel passzol!!

  Mivel annak van nagyobb hatalma, aki nevet ad valakinek, pl. szülő-gyermek, ezért a férfinak hatalma van a feleség felett, mert Ádám adott nevet Évának!

   Az Istennel kapcsolatban lévő férfiban meg van az az intuitív képesség, hogy kiválassza az igazi társát.

Intuitív képesség = megragadni a dolgok belső tulajdonságát = isteni tulajdonság. Ez Ádámnak meg volt.

  Egy jó házasságban nincs ellenérdekeltség: sem szellemi, sem anyagi, se lelki szinten! értelmes módon kell együtt élni!

  A házasság nem demokratikus közösség, hanem hatalmi rend működik benne, mint az Egyházban, a munkahelyen. 

Kamilla   :119:Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Szeptember 15, 17:00:17
Értelek athanasius.
Az ember megfogalmaz alapelveket, bizonyos dolgokban, például válás. Én is teszem, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Inkább csak a magunkévá tett alapelveket óvatosan teszem közzé, mert amíg az egyik helyzetre megoldást és eredmény hoz, a másikban elhasal. Ezért jó, hogy nem vagyunk a törvény alatt és nem kritériumoknak kell megfelelni, hanem a bennünk lévő Krisztusi természet nő a bűnök fölé a nélkül, hogy mi a saját erőnkkel próbálnánk győzni felette.
Viszont pont ezért nem hozhatunk ítéletet csupán a kritériumok alapján, csak megpróbálhatjuk megérteni, hogy mi történt és óvva inteni a többieket attól a helyzettől, látva, hogy mit szült.

A "nem vagyunk törvény alatt" kifejezést én személy szerint azzal pontosítanám, hogy "beteljesült törvény alatt vagyunk". Vagyis én azt az álláspontot képviselem, hogy az ÓSZ és ÚSZ vagyis egységesen a Bibliában megfogalmazott, Isten által adott törvények és rendelkezések mind a mai napig érvényben vannak, kivéve, ha azokat a Krisztus áldozata hatályon kívül nem helyezte. Ha ez helyes meglátása a törvénynek, akkor pedig van egy objektív mércénk aminek alapján vizsgálódhatunk a válás és házasság meg újraházasodás bonyolult útvesztőjében.

Ítéletet hozni azonban szerintem csak egy-egy eset konkrét kivizsgálása után van lehetősége az egyháznak. Nyilván fórumon nem. Alapelveket megvitetni viszont ez nagyon alkalmas hely, így ezért is teszem.

Biztos vagyok benne, hogy érted miről beszélek, nem mondanám el újra. Ha esetleg mégsem...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2009 Szeptember 16, 10:41:18
Pár gondolat a házasságról:

    A házasság = szellemi + lelki + testi szempontból összeillő személyek egysége. Egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége, amiben Isten is benne van!
  Ezért nem jó a felemás iga! Szellemi a szellemivel passzol!!

  Mivel annak van nagyobb hatalma, aki nevet ad valakinek, pl. szülő-gyermek, ezért a férfinak hatalma van a feleség felett, mert Ádám adott nevet Évának!

   Az Istennel kapcsolatban lévő férfiban meg van az az intuitív képesség, hogy kiválassza az igazi társát.


Amit írtál azzal alapvetően egyet értek kivéve a házasság definícióját. Ha kvalifikálod azzal, hogy a fenti definíció a jó házasság definíciója, akkor egyet értek, de ha azt érted alatta, hogy a házasság érvényességét a fenti határozza meg, akkor nem. Két hitetlen ember házassága (még ha csak polgári is) érvényes házasság Isten előtt. Ez azért is van így, mert a házasság egy ordinancia és nem szentség, vagyis ez egy az Isten általános kegyelméből mindenki számára adott intézmény.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 Szeptember 16, 14:16:18
athanasius: Két hitetlen ember házassága (még ha csak polgári is) érvényes házasság Isten előtt.

Hááátttt! Ebben nem biztos, hogy egyezünk. Mi köze a világosságnak a sötétséghez? Isten a világosság. Mi a világosság fiai vagyunk. Isten az Atyánk és Ő ad minket össze. A sátán fiaihoz mi köze van Istennek? Összeadja a sátán fiait is? Összeadja a felemás igában lévőt is? Isten násza lenne a sátánnak? ha egy világihoz megy egy keresztény, aki már Istené?  :118: A házasságban Isten is benne van. A világiban is benne lenne? Akkor rájuk is érvényes, hogy amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el nem válassza. :108:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Szeptember 16, 14:47:32
athanasius: Két hitetlen ember házassága (még ha csak polgári is) érvényes házasság Isten előtt.

Hááátttt! Ebben nem biztos, hogy egyezünk. Mi köze a világosságnak a sötétséghez? Isten a világosság. Mi a világosság fiai vagyunk. Isten az Atyánk és Ő ad minket össze. A sátán fiaihoz mi köze van Istennek? Összeadja a sátán fiait is? Összeadja a felemás igában lévőt is? Isten násza lenne a sátánnak? ha egy világihoz megy egy keresztény, aki már Istené?  :118: A házasságban Isten is benne van. A világiban is benne lenne? Akkor rájuk is érvényes, hogy amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el nem válassza. :108:

Szerintem a házasság két ember között lévő szövetség, amit az emberek választottak maguknak. Ha két ember úgy döntött, hogy összeköti az életét, akkor arra Isten áldását adja. AZ más dolog, hogy igényelheti az ember, hogy Isten benne legyen a házasságába, mint ahogy a munkájába, vagy bármilyen tevékenységébe és kapcsolatába is.
A túl sok példázat értelmezése és hogy nem ott és úgy értelmezzük, ahol és ahogy kell ez teszi kuszává ezeket az egyszerű igazságokat.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2009 Szeptember 17, 11:22:51
athanasius: Két hitetlen ember házassága (még ha csak polgári is) érvényes házasság Isten előtt.

Hááátttt! Ebben nem biztos, hogy egyezünk. Mi köze a világosságnak a sötétséghez? Isten a világosság. Mi a világosság fiai vagyunk. Isten az Atyánk és Ő ad minket össze. A sátán fiaihoz mi köze van Istennek? Összeadja a sátán fiait is? Összeadja a felemás igában lévőt is? Isten násza lenne a sátánnak? ha egy világihoz megy egy keresztény, aki már Istené?  :118: A házasságban Isten is benne van. A világiban is benne lenne? Akkor rájuk is érvényes, hogy amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el nem válassza. :108:

Igen, összeadja. Emlékszel, hogy Jézus mit mond a Mt 25-ben, hogy ugyanaz lesz mint Noé napjaiban, hogy az emberek házasodnak és feleségül mennek. Ha a házasság csak a hívők között lenne érvényes, akkor Noé napjaiban és az eddigi századokban mindenki aki valaha megházasodott az vagy hívő volt vagy Jézus tévedett. Mivel azonban a házasság nem csak hívők között köttethet ezért érvényes mindenkire.

Hitetlenek köthettek egymással szövetséget, sőt hívőkkel is köthettek. Utóbbi nem volt jó dolog, de miután megtörtént Isten érvényesnek tekintette azt (pl. gibeoniak szövetsége Jozsuéval). Mivel a házasság két fél közötti szövetség, és mivel hitetlenek is köthetnek egymással szövetséget, sőt felemás igában is lehet szövetséget kötni ezért mint szövetségi megállapodás Isten előtt kötöttnek tekintett. Az másik dolog, hogy a hitetlenek házassága sokkal hamarabb tönkremegy mivel nem hívják segítségül Istent, a felemás iga meg elfordíthatja a hívő fél szívét és a gyerekekéét is és ezért kifejezetten rossz dolog ezt tenni. Ettől azoban a házasság még házasság marad.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Szeptember 17, 14:18:16

Igen, összeadja. Emlékszel, hogy Jézus mit mond a Mt 25-ben, hogy ugyanaz lesz mint Noé napjaiban, hogy az emberek házasodnak és feleségül mennek. Ha a házasság csak a hívők között lenne érvényes, akkor Noé napjaiban és az eddigi századokban mindenki aki valaha megházasodott az vagy hívő volt vagy Jézus tévedett. Mivel azonban a házasság nem csak hívők között köttethet ezért érvényes mindenkire.

Hitetlenek köthettek egymással szövetséget, sőt hívőkkel is köthettek. Utóbbi nem volt jó dolog, de miután megtörtént Isten érvényesnek tekintette azt (pl. gibeoniak szövetsége Jozsuéval). Mivel a házasság két fél közötti szövetség, és mivel hitetlenek is köthetnek egymással szövetséget, sőt felemás igában is lehet szövetséget kötni ezért mint szövetségi megállapodás Isten előtt kötöttnek tekintett. Az másik dolog, hogy a hitetlenek házassága sokkal hamarabb tönkremegy mivel nem hívják segítségül Istent, a felemás iga meg elfordíthatja a hívő fél szívét és a gyerekekéét is és ezért kifejezetten rossz dolog ezt tenni. Ettől azoban a házasság még házasság marad.

Én is így látom. Mondjuk szerintem nem Isten adja össze a házasokat. "Amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el nem válassza." ez inkább arra vonatkozik, hogyha egy fiú és egy lány arra adja a fejét, hogy együtt akar élni és ezt megpecsételik a szexualitással, akkor lesznek véglegesen eggyé. Erre mondja az írás, hogy egybeszerkeszti, és lesznek ketten egy test.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: zsuzsattila - 2009 Szeptember 17, 14:29:06
Sziasztok, áldjon meg az Úr mindenkit!

A házasság a paradicsombol származik, Isten rendelte el, és nem szempont, hogy hivők vagy sem. A nem hivőnek is van lelki ismerete, neki is fáj, ha megcsalják, ő is szenved a vállásnál, a nem hivő gyereke is sérül, ha szétmennek a szülők! Az más téma, hogy a világ, a törvény hogyan viszonyul a házassághoz. De az alapitó az Úr, és minden embernek adta, mint a társadalom alap intézményét.

Szerettel       Attila
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: erdei - 2009 Szeptember 17, 17:27:29
Ha mondjuk valakik összeházasodnak, de nem élnek szexuális életet, akkor azok nem is házasok?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Kamilla - 2009 Szeptember 17, 19:03:30
Sziasztok!

Az Ige azt mondja, hogy: ne legyünk felemás igában. Azok, akik már házasok és az egyik fél megtér, ne váljon el, ha a hitetlen vele akar élni. Persze, hogy megáldja az Úr a házasságot, mert különben a gyerekeknek rossz lenne.

DE: ha valaki hívő létére köt házasságot nem hívővel, az nem igei. Másrészt, én ezt úgy szoltam példával illusztrálni: a felek saját érdekében sem jó, mert képzeljünk el egy szekeret, amely elé befogtak egy lovat, hátra pedig egy másikat, és mind a kettő akarja húzni a szekeret. Vajon melyik irányba fog mennei?

A házasságban fontos, hogy egy cél felé, megegyezve, "húzzák a szekeret". Az Ige azt mondja, hogy vajon mi egyezése van Isten fiainak Béliállal? Nem tudnak megegyezni, nincs bennük egyforma szellem, nem Isten, és az Ő igazságai a cél mind a kettő fél részére. Más az értékrend...
Ez kihat minden területre: gyermeknevelés, gyülekezetbe való járás, szolgálat...

üdv: Kamilla   :119:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Szeptember 17, 20:42:23
Ha mondjuk valakik összeházasodnak, de nem élnek szexuális életet, akkor azok nem is házasok?

Egy szövetség megkötése a két félen múlik. E mellett a házasság szövetségében a szex olyan pecsét, ami eggyé teszi a két testet, tehát visszafordíthatatlanul összeolvasztja a két személy életét. Tehát a szövetség megkötése a két fél döntése és a szex teszi ezt a kapcsolatot bizonyos értelemben intimmmé, mélyebbé, mint egy barátság...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Szeptember 17, 21:13:41
Ha mondjuk valakik összeházasodnak, de nem élnek szexuális életet, akkor azok nem is házasok?

Egy szövetség megkötése a két félen múlik. E mellett a házasság szövetségében a szex olyan pecsét, ami eggyé teszi a két testet, tehát visszafordíthatatlanul összeolvasztja a két személy életét. Tehát a szövetség megkötése a két fél döntése és a szex teszi ezt a kapcsolatot bizonyos értelemben intimmmé, mélyebbé, mint egy barátság...

Sziasztok!
Robi lehetséges, hogy az idős korban kötött házasságra gondolt!
De Gábor szavaival élve úgygondolom, annak is megvan a maga intimitása, még ha aktusra esetleg nem is kerűl sor!
Az egytesté létel fogalmát én nem kizárólag a szexúális kapcsolatban látom!
Egy kedves idős házaspár jut erről eszembe.
Kati néni volt az, aki előbb távozott az élők sorából. Több mint 50 évig voltak házasok.
Kati néni halála után, Józsi bácsi arról panaszkodott, hogy úgyérzi, mintha kitéptek volna a testéből egy darabot. 2 hónapra a felesége halála után Ő is elhúnyt.
Nem állítom azt, hogy nem éltek sexuális életet, hiszen az unokáik is ennek a bizonyítékai.
Viszont, ha az egytesté válás a sex következménye lenne, akkor valószínűleg a válás fogalmát végleg eltörölhetnénk, mert akik valósággal egy testé váltak, többé nem kivánkoznak a társuk nélkűl élni!
:044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 18, 09:11:09
A hívő, kegyelmet kapott férfi - nő házasságához igéretek füződnek, amiknek valóságos alapja van. Isten gyermekei a házasságot ajándékba kapják - társai egymásnak, hogy végigmenjenek a földi szakaszon. A hitetlenek házassága pedig próbatétel és küszködés - egészen más igéretek tartoznak hozzá. Mind a kettő házasság Isten szemében - de teljesen más a célja. A hitetlen ember, a maga ostobaságával, magában bízva - nekivág, hogy utánozza, vagy inkább gúnyt üzzön a házasságból. Az ember - akármennyire is összetört az Istenképűsége - teljesen nem tud démonizálódni, tehát valamelyes akkor is megmarad valamennyi a teremtési célból - hogy próbálkozik valahogy aszerint élni, csak azt nem tudja, hogy Isten nélkül ez lehetetlen - valójában a lehetetlent erölteti, azt próbálja - úgy, hogy fel sem fogja, nem is érti és semmit nem lát ebből.
A mai világi házasságok kulcsproblémája és a kudarcok alapbaja ebből ered. Teljesen mindegy, hogy látunk olyat, hogy a becsület kedvéért mégis együtt maradnak, pedig teljesen hullaszagú az egész - csak a maguk megnyugtatásáért  mégis ezt vállalják, leginkább kényszerből, képmutatásból - de nem is tudják, hogy boldogok is lehettek volna és egészen másról szól a házasság - de ezen egy fátyol, egy köd van a szemük előtt. Végig csak kerülgetik ezt a letakart valamit, totóznak és próbálják az ismeretlent.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2009 Szeptember 18, 10:00:14
Ha mondjuk valakik összeházasodnak, de nem élnek szexuális életet, akkor azok nem is házasok?

Nem házasok. Sőt, a szexuális együttlét megtagadása a másiktól súlyos szövetségszegés.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: erdei - 2009 Szeptember 18, 17:12:59
Ez a kérdés a válaszokból következik, /Daba kivételével/ ha egy férfi nem képes szexualitásra, bizonyos okokból, /prosztata gondok, idegesség/ akkor megszegte a "szövetséget"? Ellehet válni, ha az egyik fél nem "teljesít"?
Milyen ígéretek ad Isten? Szexuális ígéreteket?
A hitetlen kap Istentől ígéreteket, a házasságával kapcsolatban?
Minden "keresztény" házasság boldog?
A feltámadás után miért nincs házasság?
Jézus miért nem nősült meg?
Dávidnak több száz felesége volt, vagy nem? Mindenkivel kellett házaséletet élnie ahhoz, hogy a felesége legyen? Rendszeresen?
Pál miért nem házasodott meg?
 :03:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Szeptember 18, 20:18:00
Ha jól emlékszem, Dávidnak "csak" 4 felesége volt. Salamonnak volt több mint ezer felesége.
Pál kifejtette, hogy azért jó nem megházasodni, mert akkor életünket jobban Istennek tudjuk szentelni.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Szeptember 18, 21:08:19
Ha mondjuk valakik összeházasodnak, de nem élnek szexuális életet, akkor azok nem is házasok?

Nem házasok. Sőt, a szexuális együttlét megtagadása a másiktól súlyos szövetségszegés.

Persze ha idősekről van szó, akkor nyilván lehet kivétel, de alapvetően a szex által válunk egy testté ez egy általános igazság, vagy törvényszerűség.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2009 Szeptember 18, 21:49:35
Ha mondjuk valakik összeházasodnak, de nem élnek szexuális életet, akkor azok nem is házasok?

Nem házasok. Sőt, a szexuális együttlét megtagadása a másiktól súlyos szövetségszegés.

Persze ha idősekről van szó, akkor nyilván lehet kivétel, de alapvetően a szex által válunk egy testté ez egy általános igazság, vagy törvényszerűség.

Ha ez kölcsönös, akkor egyet értek.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: erdei - 2009 Szeptember 19, 15:30:33
Ha jól emlékszem, Dávidnak "csak" 4 felesége volt. Salamonnak volt több mint ezer felesége.
Pál kifejtette, hogy azért jó nem megházasodni, mert akkor életünket jobban Istennek tudjuk szentelni.
Ha mondjuk valakik összeházasodnak, de nem élnek szexuális életet, akkor azok nem is házasok?

Nem házasok. Sőt, a szexuális együttlét megtagadása a másiktól súlyos szövetségszegés.

Persze ha idősekről van szó, akkor nyilván lehet kivétel, de alapvetően a szex által válunk egy testté ez egy általános igazság, vagy törvényszerűség.

Akkor Dávid, mind a négy asszonnyal egy test volt?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Szeptember 19, 17:43:21
Bizony egy test, hisz a testük eggyé vált. Viszont szerintem nem voltak "egy lelkek".
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: zsuzsattila - 2009 Szeptember 19, 20:57:25
Áldjon meg az Úr mindenkit!
Erdei tesonak egyre nagyobb a púpja! Szerintem a házasság szövetség kötés egy életre , és nem szex függő, hiszen mi is öregszünk, és változunk, de egy aranylakodalmat ülő nyugdijas dem mondja, hogy már 20 éve nem vagyunk igazi házasok.A házasság egyben felelösség vállalás is, amit a mai generácio tagad.Ha vállalod a felelüséget, idöt, pénzt, energiát igényel, amit az Úr munkájábol veszel el. Ez válasz talán Jézusra és Pálra. Hirtelen ennyi.  Szeretettel  Attila
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2009 Szeptember 19, 21:05:53
A házasság lényegét Isten meghatározta már a teremtésnél. Azt mondta, hogy "alkotok hozzáillõ segítõtársat!".
Tehát segítõtárs elsõsorban és nem szexpartner.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2009 Szeptember 19, 23:35:18
A házasság lényegét Isten meghatározta már a teremtésnél. Azt mondta, hogy "alkotok hozzáillõ segítõtársat!".
Tehát segítõtárs elsõsorban és nem szexpartner.


Ne feledd azonban, hogy a teremtéskor még nem volt bűn. Azóta azonban az egyik fontos szerepe a házastársnak, hogy megóvjon a szexuális kísértésektől és bűnöktől. 
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 Szeptember 20, 07:38:09Akkor Dávid, mind a négy asszonnyal egy test volt?

Hát ez az, amit igazán nem látunk át. Ma is szerintem sok problémánk az alapja az, hogy az emberek felelőtlenül élnek szexuális életet. Lefekszenek valakivel és ilyenkor valahogy részesednek egymásból (nemcsak testi szinten), ami eggyé teszi őket. Aztán lefekszenek mással, ahol szintén részesednek a másikból. Szerintem ez az ember természetét is nagyban deformálja. Kiszakítanak egymásból darabokat és sérülnek.
Persze erre nem tudok tudományos bizonyítékot felmutatni.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Szeptember 20, 09:32:04Akkor Dávid, mind a négy asszonnyal egy test volt?

Hát ez az, amit igazán nem látunk át. Ma is szerintem sok problémánk az alapja az, hogy az emberek felelőtlenül élnek szexuális életet. Lefekszenek valakivel és ilyenkor valahogy részesednek egymásból (nemcsak testi szinten), ami eggyé teszi őket. Aztán lefekszenek mással, ahol szintén részesednek a másikból. Szerintem ez az ember természetét is nagyban deformálja. Kiszakítanak egymásból darabokat és sérülnek.
Persze erre nem tudok tudományos bizonyítékot felmutatni.

Sziasztok!
Hát Gábor tesókám szavaira tudományos bizonyítékkal én sem szolgálhatok, csak annak felette állóval, igeivel:
1Kor. 6:15-20

:044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Epafras - 2009 Szeptember 22, 12:37:07
Kedveseim,

Októbertől segítő csoportokat indítunk elváltaknak a város több pontján és környékén; Józsefvárosban, Angyalföldön, a  XI. kerületben,  Budatétényben és Szigetszentmiklóson.

E tragédia feldolgozásában a felépülés folyamatában Isten Igéje mellett/által keressük a segítséget.

Amerikaiak készítettek egy filmsorozatot a társuktól elhagyottaknak – 1-1 rész a válási folyamat állomásaival foglalkozik (sokkos hatás, nem hiszem el állapot, harag, önvád, megbocsájtás, felépülés, újabb párkapcsolat…). Péntek esténként megnézünk egy részt és az alapján beszélgetünk oldottan. Az egésznek a célja a sebek kötözése, gyógyítása. (nem üzleti alapon!) Ha ismersz valakit, aki ilyen sebtől szenved, vagy hozzátartozóként érintett,  kérlek említsd meg ezt a lehetőséget.

Informálódás céljából hívhatja az alábbi telefonszámok bármelyikét;

Paksy Sándor  06-20 886 3321

Szloboda Hédi  06-20 886 1956

Köszönöm, hogy az információ továbbításával (egyéb listákra is) segítetek elérni a sebesülteket.

Epafras
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Guti Tünde - 2009 Szeptember 30, 08:27:31
 :060:
Az Úr gyűlöli a válást! Ezt az ige mondja. A válással kapcsolatban az Úr Jézus az Ószövetséget idézi. KEZDETTŐL NEM ÍGY VOLT! "Csak a ti szívetek keménységek miatt hagyta jóvá/engedte Mózes..." DE az Úr kezdetben nem így tervezte!
"Mert én, az Úr meg nem változom!" Malakiás 3:6.

Szerintem ha valaki elválik, maradjon úgy!
Tünde
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 Szeptember 30, 08:53:33
:060:
Az Úr gyűlöli a válást! Ezt az ige mondja. A válással kapcsolatban az Úr Jézus az Ószövetséget idézi. KEZDETTŐL NEM ÍGY VOLT! "Csak a ti szívetek keménységek miatt hagyta jóvá/engedte Mózes..." DE az Úr kezdetben nem így tervezte!
"Mert én, az Úr meg nem változom!" Malakiás 3:6.

Szerintem ha valaki elválik, maradjon úgy!
Tünde


Kedves Tündi!

Az ige azt is mondja, hogy 'jobb házasságban élni, mint égni', meg azt is, hogy 'magatokat meg nem tartóztathatjátok'

Szerintem, akkor maradjon az elvált személy házasság nélkűl, ha azzal nem enged még több bűnt az életébe!

:044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2009 Szeptember 30, 11:51:26
A férfi-nő kapcsolat és a házasság fogalma annyira eldeformálódott, a szexuális élet - mikor az erotika a szeretet helyetti pótlék - teljesen kifordul, hogy már tényleg lassan semmi sem az igazi - hogy szükséges az alapokat tisztázni, hogy értsük mi a baj. Egy mai fiatal - aki valójában gúnyt űz a házasság Isteni szentségéből, mivel fogalma sincs róla - nem is értheti, fel sem foghatja, hogy mi is a baj - tehát a megoldás teljesen lehetetlen számára.
Én újra feltenném a kérdést, hogy egy lelkigondozói szempontokat összegyűjtő igetanulmányozást kellene elkezdenünk, végigvenni az ismert házasságok (Ádám-Éva, Ábrahám-Sára, Izsák-Rebeka....) ok-okozati összefüggéseit egészen a bűnesettől. Nem végigfutni, hanem nagyon pontosan és alaposan tanulmányozni. Meggyőződésem, hogy nekünk kell először tisztában lennünk a bajokkal - hogy a saját és mások házasságának megjobbításában valós megoldásokat, tanácsokat tudjunk találni.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Epafras - 2009 Szeptember 30, 11:53:14
Kedves Tünde!
Valami elkerülte a figyelmedet! Ez nem egy társkereső klub,hanem olyan elváltak hasznos akik egy válás során megsérültek /mindenki aki elvált megsérült/ és ebből a sérülésből szeretne minél előbb felépülni.Tudod ez olyan,hogy vagy bevallom,vagy nem,de létezik.Lehet egy betegséggel otthon hetekig kínlódni,vagy elmenni egy orvoshoz és néhány napon belül felépülni!Ha többet akarsz tudni szívesen beszélek róla.Tudom neked nincs rá szükséged.
Szeretettel:Epafras
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Guti Tünde - 2009 Szeptember 30, 16:08:27
 :044:

Jaj, a végéről lemaradt, hogy maradjon házasság nélkül, VAGY BÉKÜLJÖN MEG A HÁZASTÁRSÁVAL!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Guti Tünde - 2009 Szeptember 30, 16:13:27
Ne haragudj, nem akartalak megbántani! :168:

Tudom, hogy sokkal nehezebb azoknak, akik ilyen jellegű harcokban küszködnek! :118:

De azért tényleg érdekelne röviden, hogyan sikerült győznöd és "kincset" találnod! :088:

Nem szeretnék "csak beszélni", hanem szeretettel megérteni mindenkit és úgy szolgálni, a szív szintjén!  :044:

Szeretettel: Tünde    (AZ ÚR TERVEI MINDIG TÖKÉLETESEK!) :afro:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2009 November 26, 13:07:18
:060:
Az Úr gyűlöli a válást! Ezt az ige mondja. A válással kapcsolatban az Úr Jézus az Ószövetséget idézi. KEZDETTŐL NEM ÍGY VOLT! "Csak a ti szívetek keménységek miatt hagyta jóvá/engedte Mózes..." DE az Úr kezdetben nem így tervezte!
"Mert én, az Úr meg nem változom!" Malakiás 3:6.

Szerintem ha valaki elválik, maradjon úgy!
Tünde

A fenti idézet Jézustól egy kicsit félreérthető. Nem arról van szó szerintem, hogy Isten akarata ellenére engedte meg Mózes a válást, hanem azért (kontextusában az ÓSZ-i igével a válásról), mert a zsidók nem voltak hajlandók következetesen végigvinni azt, amit a törvény előírt. A házasságtörés nagyon súlyos bűn volt (és az) és a kiszabható büntetés akár halál is lehetett. A zsidók ezt nem hajtották végre (a halál ugyanis lezárta volna a házasságot, ami csupán halálig és nem örökké tart). Ehelyett jött a válólevél, ami szimbolikus értelmben véve egy halálozási anyakönyvi kivonat, azaz szövetségi halottnak nyilvánítás volt. A tényleges halált felváltotta a szövetségi halál. Ha ez igaz, akkor pedig lehetséges a szövetségi feltámadás is. Mi mindannyian képviseltetve voltunk Ádámban, akinek halála minden utódára átterjedt és ezért szövetségi értelemben halottak vagyunk Isten számára (Ef 2,1). Ebből ment meg minket Jézus aki először szimbolikusan ugyan, de mégis valóságosan feltámaszt (melynek jele a keresztség) majd pedig ezt valóságosan is megteszi a Feltámadáskor. Így viszont van lehetőség az újraházasodásra is a vétkes félnek is, persze miután bűnbánatot tartott és rendezte az előző házasságának kötelességeit (pl. férfiak esetében gyermektartás illetve jellemzően nők esetében a mai bírósági igazságtalan határozatok miatt, akik majdnem mindig mindent az akár a válásban vétkes nőnek adnak - gyerek, ház -, visszaadni).
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 November 26, 13:31:39
Sziasztok!
Egyet értek veled athanasius!
De felmerűl itt még egy kérdés:
Felbomlik-e egy olyan házasság, amely VALÓBAN az Úrban köttetik meg?!
Változhat-e akkorát két valóban hívő ember egymáshoz és az Úrhoz fűződő viszonya, hogy eljussanak a válásig?!
Nem törik-e meg íly módon a Krisztusban lévő 'hármas szövetséget'?!
Van-e helye ezek után újabb házassági szövetségnek a Krisztusban?!
Mi a véleményetek erről?!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2009 November 26, 14:31:59
Nekem van erről az egészről egy olyan véleményem,hogy ok nélkül,semmi sem történik.Mind kettő félnek kell olyat csinálnia,hogy a házasság,házasság törésbe torkoljon.Csak sokan nem ismerik el,hogy a másik fél is hibás valamiben.
Van másik kérdés is,mi történne akkor ha Jézus is azt mondaná,bűnt követtél el,és így, bár megbocsájtok,de többé nem kellesz!Általában,ha válásra kerül a sor,akkor mind két félnek tönkre megy az élet,ezen is el kellene gondolkodni.Sőt azon főképpen,hogy ott a gyerek és neki sem mindegy,hogyan folytatódik tovább az élete.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 November 26, 14:47:23
Sziasztok!
Egyet értek veled athanasius!
De felmerűl itt még egy kérdés:
Felbomlik-e egy olyan házasság, amely VALÓBAN az Úrban köttetik meg?!
Változhat-e akkorát két valóban hívő ember egymáshoz és az Úrhoz fűződő viszonya, hogy eljussanak a válásig?!
Nem törik-e meg íly módon a Krisztusban lévő 'hármas szövetséget'?!
Van-e helye ezek után újabb házassági szövetségnek a Krisztusban?!
Mi a véleményetek erről?!

Én csak az elsőre reagálnék, a többi túl összetett.
Felbomolhat egy Úrban megkötetett házasság. Akkor nem tudna felbomlani, ha elfogadjuk a totális eleveelrendelés elméletét.
Az eseményeket 3 szereplő befolyásolja: Isten, Sátán, ember. Néha az ember magától buta. Ahogy mondani szokták: "Mindenkinek állampolgári joga, hogy ostoba legyen..."  :020:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2009 November 26, 21:41:46
Sziasztok!
Egyet értek veled athanasius!
De felmerűl itt még egy kérdés:
Felbomlik-e egy olyan házasság, amely VALÓBAN az Úrban köttetik meg?!
Változhat-e akkorát két valóban hívő ember egymáshoz és az Úrhoz fűződő viszonya, hogy eljussanak a válásig?!
Nem törik-e meg íly módon a Krisztusban lévő 'hármas szövetséget'?!
Van-e helye ezek után újabb házassági szövetségnek a Krisztusban?!
Mi a véleményetek erről?!

Minden házasság az Úrban köttetik, még a hitetleneké is, hiszen a házasság egy Isten által elrendelt intézmény, amely objektíven érvényes függetlenül attól, hogy ki mit gondol róla. Ádám és Éva az emberiség prototípusa és házassági szövetségük nem bomlott fel csak azért, mert elszakadtak az Úrtól. Valóban megtörik így a háram szövetség! Az Ige nem azt mondja, hogy a hármas kötél sosem szakad el, hanme, hogy "a háromágú kötél nem szakad el egyhamar" (Préd 4,12). A szövetségi rendszerbe ugyanis belefér a szövetségi halál (válás) és a feltámadás is (újraházasodás).
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 November 27, 07:21:36
Sziasztok!
Egyet értek veled athanasius!
De felmerűl itt még egy kérdés:
Felbomlik-e egy olyan házasság, amely VALÓBAN az Úrban köttetik meg?!
Változhat-e akkorát két valóban hívő ember egymáshoz és az Úrhoz fűződő viszonya, hogy eljussanak a válásig?!
Nem törik-e meg íly módon a Krisztusban lévő 'hármas szövetséget'?!
Van-e helye ezek után újabb házassági szövetségnek a Krisztusban?!
Mi a véleményetek erről?!

Minden házasság az Úrban köttetik, még a hitetleneké is, hiszen a házasság egy Isten által elrendelt intézmény, amely objektíven érvényes függetlenül attól, hogy ki mit gondol róla. Ádám és Éva az emberiség prototípusa és házassági szövetségük nem bomlott fel csak azért, mert elszakadtak az Úrtól. Valóban megtörik így a háram szövetség! Az Ige nem azt mondja, hogy a hármas kötél sosem szakad el, hanme, hogy "a háromágú kötél nem szakad el egyhamar" (Préd 4,12). A szövetségi rendszerbe ugyanis belefér a szövetségi halál (válás) és a feltámadás is (újraházasodás).

Egyetértek.  :afro:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Janó - 2009 November 27, 08:04:21
Kedves Mária :05:!

Nagyon örülök hogy regisztráltam erre az oldalra, mert ez azt hiszem ez nagyon nagydolog, hogy ilyen széleskörben tudunk megnyílni Isten dolgairól egymást erősítve.

A házasság és elvállás téma nagyon tetszett hisz egy ilyen dolgon estem át tavaly…Tíz év házasság után elválltunk….Nem volt kellemes de meg kellett tennem azt hiszem…Bár néha kétségeim voltak…. de nem tudtam máshogy dönteni. Imádkoztam és kértem az Úr seítségét….Nagyon nehéz erről írnom.

Amikor azt olvastam, itt „ hogy kitartónak kell lenni és meg vívni a szeretetért, egymásért a szerelmünkért a szent harcot” akkor nagyon örültem neki, mert én is így gondolom a mai napig…de nekem nem sikerült…nagyon sokáig szenvedtem emiatt, hogy hol rontottuk el…de….valahogy nem találtam rá magyarázatot…nagyon nehéz volt. Gyerekeink nincsenek…rossz hogy nem kaptunk áldást, de egyben öröm hogy más nem szenved miattunk, mert a szülők külön élnek.

Ma már nagyjából tudom, hogy hol rontottam el….nem volt bennem elég szeretet hogy visszahozzam őt ahová elment…Ki a hibás? Nincs hibás csak az van hogy vége lett…

Minden egyes alkalommal, amikor megpróbáltam visszahozni őt egyre erősebb ellenállást kaptam….nem bírtam…és én sem voltam mindig a helyzet magaslatán…ember voltam.

Az ember Isten nélkül semmi, ha a dolgok rosszra fordulnak….valaki ilyenkor Isten hibáztatja…téved. Én tudtam, hogy csak is egyedül mi rontottuk el.

Minden rosszban van valami jó :05: Istenhez fűződő kapcsolatom erősebb lett…Ő soha nem hagyott el…ott volt és védett…oltalmazott…bár én néha azt hittem egyedül vagyok nagy bajomban…de Ő nem hagyott el soha…terelgetet engem az Ő láthatatlan kezével az úton, amelyet Ő kiszabott nekem…
Bizonyos dolgok az életünkben nem mindig úgy történnek, ahogy mi akarjuk…ezt el kellett fogadnom :05:

Ma már más ember vagyok, mint azelőtt. Több szeretet van szívemben az Idegen emberekkel szemben is  és nem csak a családtagokkal vagy barátokkal, mint korábban…persze néha magányos vagyok :05: de már egyre kevesebbszer mint korábban :05:....most ezt kaptam, és el kell fogadnom. Önismeretet tanulok :05: és az Atyával együtt végzem a dolgom. Sok mindent megtanultam…de sok mindent nem tudok még :05:.

Azt hogy Újra kell-e házasodni annak, aki elvállt?

Ige, ami talán illik ide:

1KOR 7:10 Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétõl el ne váljék.
1KOR 7:11 Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét.

Azt gondolom, hogy mindkettőnek óvni kell a házasság szentségét…ezt kívánja az Úr…mert nagyon nagy harc folyik….mint már korábban te is írtad és én is igazat adok neked.

Azt gondolom, hogy nyitott füllel és szemmel, szívvel és lélekkel kell járni…és meghallani, látni és érezni az Úr akaratát…Az Ő útjai kifürkészhetetlenek.

Őszinte teljes hittel írtam amit írtam :05:

Isten áldása legyen rajtunk :05:

Janó :05:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 November 27, 08:51:06
Kedves Janó!
Hogy ki a hibás, azt keresgetni már felesleges, de nagyon jó, ha belátjuk, felismerjük, hogy hol hibáztunk. Ha ezt nem ismerjük fel az életünkben, akkor ugyanabba a hibába fogunk esni újra és újra.
A válás kérdése nagyon kényes, mert az írás szól róla, de nagyon sok kérdést mégse válaszol meg. Itt van az, hogy kell egy mély, bensőséges kapcsolat az Úrral, hogy mit tegyél és mit ne.
Itt megint belemehetnénk teológiai vitába a többi tesóval, de azt javaslom, hogy csupán az Írás ne irányítsa az életed, mert vallásos, törvénykező emberré válsz. Ha az Úrral való kapcsolatod jó, akkor helyesen fogsz eljárni, még ha esetenként az írással látszólag nem egyezik a döntésed. Nagyon ingoványos ez a terület, de az igaz ember az ő hite által él, ami hit az Isten beszédéből fakad.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Janó - 2009 November 27, 09:08:58
Kedves tothg!

Örülök hogy ezt írtad... egy mély bensőséges kapcsolatot kell kialakítani az Úrral...igen így van ....én is ezt gondolom.
Ez talán fontosabb mint az írás....azért írtam hogy látni, hallani, érezni és fogadni:)

Köszönöm a véleményed:)
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 November 27, 09:12:44
Kedves tothg!

Örülök hogy ezt írtad... egy mély bensőséges kapcsolatot kell kialakítani az Úrral...igen így van ....én is ezt gondolom.
Ez talán fontosabb mint az írás....azért írtam hogy látni, hallani, érezni és fogadni:)

Köszönöm a véleményed:)

Nem fontosabb, de nagyon fontos. A kettőnek, vagyis az írással való kapcsolatunknak és az Úrral való kapcsolatunknak egyensúlyban kell lenni egymással, hogy ne boruljunk fel. Részben ennek az egyensúlynak a felborulása miatt vannak nézetbeli különbségek a gyülekezetek között.
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 November 27, 09:53:14
Kedves tothg!

Örülök hogy ezt írtad... egy mély bensőséges kapcsolatot kell kialakítani az Úrral...igen így van ....én is ezt gondolom.
Ez talán fontosabb mint az írás....azért írtam hogy látni, hallani, érezni és fogadni:)

Köszönöm a véleményed:)

Nem fontosabb, de nagyon fontos. A kettőnek, vagyis az írással való kapcsolatunknak és az Úrral való kapcsolatunknak egyensúlyban kell lenni egymással, hogy ne boruljunk fel. Részben ennek az egyensúlynak a felborulása miatt vannak nézetbeli különbségek a gyülekezetek között.
Kedves tothg!

Örülök hogy ezt írtad... egy mély bensőséges kapcsolatot kell kialakítani az Úrral...igen így van ....én is ezt gondolom.
Ez talán fontosabb mint az írás....azért írtam hogy látni, hallani, érezni és fogadni:)

Köszönöm a véleményed:)

Nem fontosabb, de nagyon fontos. A kettőnek, vagyis az írással való kapcsolatunknak és az Úrral való kapcsolatunknak egyensúlyban kell lenni egymással, hogy ne boruljunk fel. Részben ennek az egyensúlynak a felborulása miatt vannak nézetbeli különbségek a gyülekezetek között.

Kedves Janó!

Csak annyit tennék hozzá Gábor szavaihoz, hogy az Úrral 'mély és bensőséges kapcsoltatot' az ige nélkűl nem nagyon tudsz kialakítani, viszont nem sokat ér az írás, ha ez az élő kapcsolta nem alakúl ki Isten és közöttünk!
:044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Janó - 2009 November 27, 09:57:46
Renben értem:)

Köszi a helyesbítést:) Talán a szavaim nem mindig tudják kifejezni amit gondolok...igaz...mindkettő fontos:))

Szép és áldott napot kívánok neked:)
 :05:
 :044:

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2009 November 27, 10:34:58
Ige, ami talán illik ide:

1KOR 7:10 Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjét&otilde;l el ne váljék.
1KOR 7:11 Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét.

Azt gondolom, hogy mindkettőnek óvni kell a házasság szentségét…ezt kívánja az Úr…mert nagyon nagy harc folyik….mint már korábban te is írtad és én is igazat adok neked.


A fenti igeversek értelmezésével kapcsolatban azonban nem szabad szem elöl téveszteni, hogy az egy speciális helyzetre vonatkozik, melyeket Pál küszöbön álló megpróbáltatásoknak nevez. Ez a keresztyének üldöztetésére utalhatott minden bizonnyal a 'nagy nyomorúság' vagyis a zsidó templom lerombolását megelőző keresztyénüldözésekre. Aktualitása azonban ma is van hiszen pl. egy háborús vagy más hasonló kataklizma közepette, amikor hitünk próbára van téve - hála az Úrnak ma nem ebben élünk - akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy mit tudunk bevállalni. Lehet, hogy kitartunk egy kemény kínzásban, de sokkal nehezebb megmaradni a hitünkben, ha szeretteinket, családunkiat kínozzák. Pál azt gondolom ezt mndja az idézett igeversekkel.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Szabolcs - 2009 December 29, 17:57:53
Márk 10:2  És a farizeusok hozzámenvén megkérdezék tőle, ha szabad -é férjnek feleségét elbocsátani, kísértvén őt. Ő pedig felelvén, monda nékik: Mit parancsolt néktek Mózes?  Ők pedig mondának: Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk, és elváljunk.  És Jézus felelvén, monda nékik: A ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot;  De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten.  Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez,  És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. Annakokáért amit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza. És odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezék őt e dolog felől.  Ő pedig monda nékik: Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen.  Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.

Én  hiszem, hogy a Tőrvényt tanítani kell az emberknek, de ez a párbeszéd rávilágít arra, hogy ez bizony nem elegendő ahhoz, hogy visszaszorítsuk azt az iszonyatos romlást ami a házasság területén van a világban és az egyház nagyrészét sem kíméli. Ebben a részben kiderül, a probléma gyökere nem a Törvény ismeretének hiánya, sőt itt kiderül, hogy a Törvény ezen a területen nem az Isten töléletes akarata, hanem csak megengedő Akaratát( "Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk, és elváljunk." )  jelenti ki.  Jézus viszont elhozta Isten tökéletes Akaratát, amit Ő a teremtéskor jelentett ki a házasságról.( ; " De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten.  Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez,  És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. Annakokáért amit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza." ) Tehát a Törvény általi megengedő Akaratból,( ahová tartozik a válás, többnejüség, ágyasok,) az újjászületés által belépünk Isten tökéletes Akaratába. De akkor vajon hol a probléma? Ebben a részben erre is megtaláljuk a válast bölcs Mesterünktől: A ti szívetek keménysége
A szív keménysége az ami lehetettlenné teszi a felbonthatatlan egységet egy férfi és egy nő között. Erre a kemény szívre még a mózesi tőrvény sem tudott megoldást találni, így engedélyeket tett . Ha csak a tőrvényt tanítjuk, akkor Pál tanítása szerint csak a kívánság, a keménység növekszik az emberekben. Az embereknek arra van szükségük, hogy a kemény szívtől, a "kőszívtől" megyszabadúljanak. És Ezért Jött Jézus! Ő az Aki elveszi a kőszívet belőlünk és új szívet ad nekünk amibe beleírja az Isten tökéletes tőrvényét az Ő Szelleme által. Ez a tökéletes törvény a: Szeretet! Az embereknek tehát elsősorban nem tanításra van szükségük, hanem újjászületésre! És utánna jöhetnek az új szívre épülő tanítások is!

Máté 5:27  Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!  Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.

Gyakran hallani, hogy itt Jézus megszigorította a törvényt! De valóban ezért jött volna? Hogy azt a törvény amit előtte sem tartottak meg, azt még Ő meg is szigorítsa? Nem barátaim, itt nem erről van szó. Itt a régi és az új szívről, és a törvényről amikor az még kívülről parancsolt a "régieknek" és arról, amikor az már az emberi szívben uralkodik és a szív részévé válik. Ilyen ember ,akinek a szívében volt a törvény, egyedül Jézus volt, azért mondta a "régiekkel" szemben azt, hogy "Én pedig..." Tehát itt egy szembeállításról ovashatunk: Jézus, Zsolt 40:9  {KJV 40:8} Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. és a "régiek" akikhez a törvény kívülről szól és nincs a szívükben. Tehát a Törvény a cselekedetekre korlátozódik, amikor csak kívülről parancsolja:Ne paráználkodjál!
, de ugyanez a parancs a szívünkben már a besőnkben, a lelkiismeretünkben, belülről tiltja nekünk, hogy a házasságszövetséget megtőrjük. Miért? Szeretetből!
Ez 36:25  És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.  És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.  És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Jer 31:33  Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.

Erre van szüksége az embereknek: Egy szeretni képes, önzetlen, hús szív aminek nem kell kívülről parancsolni, hogy szeressen, hanem bele van írva Isten tőrvénye. Akkor nem lesz kérdés az egyházban a válás, hanem mindenki szeretni fogja a (z ellenkező nemű) társát és Jézus Szavait nem a törvény megszigorításának látja hanem az élet és a szabadság beteljesedésének. Tudjuk jól, hogy ez a bizonyos Újszövetség Jézus vére által köttetett és az Ő halálával szabadúltunk meg attól a kemény szívből ami a teljes elkötelezettségből mindíg a kiutat keresi ezért képtelen a boldog házasságra, és az Ő feltámadásával kaptuk meg ezt az új, hús szívet amibe Isten ígérete szerin beleírja a szeretet csodálatos törvényét. Ez fogja megváltoztatni a gyülekezeteket és a bűnös, romlott embereket.
Végezetül ezekkel a csodálatos sorokkal zárom soraimat:Róm 8:1  Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.  Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.  Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.  Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
 
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2009 December 29, 19:33:58
A Biblia fehéren-feketén leirja, hogy milyen esetben engedélyezett a válás. Csakis akkor, ha az egyik fél hűtlenné válik, mert a hűtlensége által önmaga bontja fel a házassági szerződést. Ilyenkor akár az asszony, akár a férfi szakithat a házastársával, és elvileg egyedül kell leélnie az életét.
Most ide tartozik még az az Ige is, hogy aki nem tudja megtartóztatni a saját testét a szexuális kivánságoktól, az inkább házasodjon meg, vagy nősüljön meg. Aki megtartóztatott életet él, az meg maradjon egyedül.
A hűtlenség kivételével az egyházon belül semmilyen indokkal nem fogadnék el válást, ugyanis nem emberek előtt, hanem a Mindenható Jó Isten előtt kell majd számot adjak a cselekedeteimért.
Vállalom a bélyeget, hogy nagyon törvénykező vagyok. Inkább az legyek, mint kimaradjak a mennyből.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 December 29, 20:36:17
Én azt gondolom, ha valaki nem tud megbocsájtani a házastársának, az elválik. Viszont ha nem tud megbocsájtani, akkor az Ige azt mondja, Isten sem bocsájt meg neki. Nagyon fel van hígulva a válás és újraházasodás az egyházakban. Milyen példaérték ez a világ szemében? Amit Isten egybeszerkesztett, azt ember ne válassza szét. Lehet magyarázkodni, kibúvókat keresni, de ha valaki elválik, az nem jól igazgatja a saját házát, hogyan igazgatja a másét? Hogyan hiteles az evangélizálásban? Természetesen vannak esetek, amikor nem tehet róla, hogy elhagyja a társa és nem akar megbocsájtani neki, de akit elhagytak, neki meg kell bocsájtania és nem úton útfélen szapulni a volt társát.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2009 December 29, 21:16:34
Szia Mária!
A hűtlenség az egy nagyon nehéz dolog, ugyanis az ember lehet megbocsátó, de nem biztos hogy egy hűtlen házastárssal az ember egy fedél alatt akar élni. Én úgy gondolom, hogyha valaki emiatt bocsátja el a házastársát, még nem jelenti azt, hogy nem tudott neki megbocsátani. Embere válogatja. Van aki úgy megbocsát, hogy fánylat borit a múltra, de van olyan aki ezt nem birja megtenni.
Nekem van egy ismerősöm aki egyetlen egyszer félrelépett és a lelkiismerete vádolta, mig végül bevallotta a férjének. A férje azonnal beadta a válópert, jogosan, biblikusan. A hölgy azóta is egyedül él. Itt pedig "csak" egy alkalmi légyottról volt szó, nem pedig egy huzamosabb házasságon kivüli kapcsolatról.
Egyébként a férfiak ezt nem igazán tudják megbocsátani. A feleségeknek jobban sikerül.
Mindenesetre ha két ember nem fér meg egy csárdában, az nem lehet válóok. Nem lehet válóok a sok veszekedés, nézeteltérés és egyebek. Az ember ha rosszul döntött, egy életen át kell hordozza a döntése terhét...Ez van. Azért jó házasság előtt az Urat megkérdezni a leendőbelivel kapcsolatosan.
Hála Istennek én az Úrban választottam, több kijelentésünk is volt Tőle, és az évek igazolták a döntés helyességét.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2009 December 29, 21:23:17
Batiszrael írta: A hűtlenség az egy nagyon nehéz dolog, ugyanis az ember lehet megbocsátó, de nem biztos hogy egy hűtlen házastárssal az ember egy fedél alatt akar élni.

Én azt gondolom egy hívő házasságban ez nem is fordulhatna elő, ha az Úr az első az életükben. Ha előfordul és ennek okán mégis elválik, az Igei, de akkor is meg kell bocsájtania, még akkor is ha megcsalták. Ezért írtam, hogy módi már a válás a keresztények között is. Annyira fel van hígulva sokminden. Ahogy olvassuk, meghidegül a szeretet. Ma ezt éljük. Senkit nem vádolok és ítélek meg, ha elválik, magán ügye. Viszont nagyon zavar, hogy egyre több szeretet testvérem válik el. Már lassan ott vagyunk ahol a világ. Nagyon sok házasság a viszály miatt romlik meg és hagyják el egymást. Az én ismerőseim körömben sajnos ez a tapasztalat. Tele vannak gyűlölettel, haraggal egymás iránt. Köpködnek egymásra.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Zsuzsa2 - 2009 December 30, 07:05:56
"...Erre van szüksége az embereknek: Egy szeretni képes, önzetlen, hús szív aminek nem kell kívülről parancsolni, hogy szeressen, hanem bele van írva Isten tőrvénye...
Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint." - irod Szabolcs.

ÁMEN. Zsuzsa
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2009 December 30, 10:04:54
Kedves Mária!
Igen, sajnos én is tudok ilyen esetekről, de az a válás sajnos nem tartozik a "biblikus" válások közé. Sajnos hűtlenséget is lehet tapasztalni keresztény házastársak között és nem kéne hogy igy legyen! Elfelejtették az emberek, hogy az eskü (ezért is hivják esküvőnek) egy életre szól...Mit várjunk a hitetlenektől, ha a keresztényeknél is előfordul a szeretetlenség miatti válás?

Sajnos van egy másik ismerősöm is, aki a felesége hűtlensége miatt jelenleg is egyedülálló és imádkozik hogy találjon egy másik hűséges társat magának. Szomorú, hogy ilyen dolgok megtörténnek az egyházban.

Igen, tudom hogy az elvált házastársak szeretnek kigyót-békát kiáltani a másikra akár húsz év után is...Nem kéne ennek igy lennie!

Én sem szoktam megitélni az elvált embereket, sőt azokat sem, akik újraházasodnak. Igazából nem rám tartozik, ezt az Istennel kell hogy lerendezzék. Ahogy nem tudhatjuk kinek milyen társat szánt az Úr, azt sem tudhatjuk hogy a válás biblikusan jogos volt-e, illetve hogy az adott elvált fél küszködik-e azóta az önmegtartóztatással...
Bármennyire is óva int a Biblia attól, hogy az elvált felek újra házasságot kössenek, szerintem még mindig jobb egy új házasság, mint a paráznaság egy életen át. Mert azt tudjuk, hogy Pál apostolnak megvolt ez az ajándéka, de nem mindenki rendelkezik vele. Nem véletlen, hogy a katolikus papok között kirivó szexuláis kicsapongások vannak, mert rákényszeritették őket egy olyan helyzetbe, amit nem az Isten kivánt meg tőlük! Szörnyű lenne, ha minden lelkipásztor csak akkor végezheté a szolgálatát, ha egyedülálló...Az Ige nem is állit ilyet, sőt pont az ellenkezőjét!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Guti Tünde - 2009 December 30, 10:44:33
Ámen!
"GYŰLÖLÖM AZT, AKI ELVÁLIK FELESÉGÉTŐL - mondja az Úr, Izrael Istene..."   Malakiás 2:16.
Ez örökké érvényben marad, mert:
"Én, az Úr MEG NEM VÁLTOZOM!"  Malakiás 3:6.
Ámen!
 :2smitten:
DICSŐSÉG AZ ÖRÖKKÉVALÓ ÚRNAK!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Zsuzsa2 - 2009 December 30, 10:53:10
Drága Testvérek! Ismerek egy keresztény párt, a fiatal feleségnek azért kellett külső segitséggel elválni, mert utólag, már az együttélés alatt derült csak ki, hogy a férjnek súlyos személyiségzavara van, a feleség a lelki gyötrésektől súlyos állapotba került. Az élete múlt azon, hogy megszabaduljon attól az embertől. Erről a válásról mit gondoltok, érdekel a véleményetek.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Epafras - 2009 December 30, 11:22:20
Szerbusz!
Ilyen kevés tények alapján nehéz nyilatkozni,de Derek Prince-vel vallom,hogy a házasság tulajdonképpen egy szerződés, amit mind a két félnek közösen be kell tartani. Ha ezt az egyik fél nem teszi meg akkor tulajdonképpen megszűnt a házasság.Ilyenkor egyszerűbb elválni, de minden esetben meg kell vizsgálni az inditékot!
Az említett írás a topic elején olvasható és ajánlom mindenkinek akinek problémája van a házasságra vonatkozó igék megértésével.
Ep.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2009 December 30, 11:22:52
Drága Testvérek! Ismerek egy keresztény párt, a fiatal feleségnek azért kellett külső segitséggel elválni, mert utólag, már az együttélés alatt derült csak ki, hogy a férjnek súlyos személyiségzavara van, a feleség a lelki gyötrésektől súlyos állapotba került. Az élete múlt azon, hogy megszabaduljon attól az embertől. Erről a válásról mit gondoltok, érdekel a véleményetek.

Drága, sajnos azt kell, hogy mondjam, a válás nem volt biblikus. Jóban-rosszban, betegségben, szegénységben...kell kitartani!!!
Talán az volt a baj, hogy a hölgy a férjével egy olyan felekezethez tartozott, ahol a férfin nem tudtak segiteni. Gyanitom, hogy szabaditó szolgálatra lett volna szüksége, főleg ha valami tudatzavarról volt szó. Sajnálom hogy a válás helyett nem tudták felszabaditani ezt a családot az együttélésre! Nagy a felelősségünk, az ilyen családokat meg kellene menteni!
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 December 30, 11:45:50
Hát igen, a válást megelőzheti egy 'különélés' is!
Viszont nincs az az ige, amely 'öngyílkosságra' kényszerítene!
:044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 December 30, 12:19:02
Drága Testvérek! Ismerek egy keresztény párt, a fiatal feleségnek azért kellett külső segitséggel elválni, mert utólag, már az együttélés alatt derült csak ki, hogy a férjnek súlyos személyiségzavara van, a feleség a lelki gyötrésektől súlyos állapotba került. Az élete múlt azon, hogy megszabaduljon attól az embertől. Erről a válásról mit gondoltok, érdekel a véleményetek.

Drága, sajnos azt kell, hogy mondjam, a válás nem volt biblikus. Jóban-rosszban, betegségben, szegénységben...kell kitartani!!!
Talán az volt a baj, hogy a hölgy a férjével egy olyan felekezethez tartozott, ahol a férfin nem tudtak segiteni. Gyanitom, hogy szabaditó szolgálatra lett volna szüksége, főleg ha valami tudatzavarról volt szó. Sajnálom hogy a válás helyett nem tudták felszabaditani ezt a családot az együttélésre! Nagy a felelősségünk, az ilyen családokat meg kellene menteni!

Hát itt megint jöhetne egy zsák vita... Érvelhetnénk vica-verza, de sok értelme nem lenne. Maradjunk annyiban, hogy a válást nem lehet általánosítani. Általánosságban Isten nem szereti a válást, mégis lehetnek különleges helyzetek, ahol nincs más választást, de azokat ilyen távolról ne akarjuk se pozitívnak, se negatívnak deklarálni az általánosság szemszögéből.
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 December 30, 12:30:41
Drága Testvérek! Ismerek egy keresztény párt, a fiatal feleségnek azért kellett külső segitséggel elválni, mert utólag, már az együttélés alatt derült csak ki, hogy a férjnek súlyos személyiségzavara van, a feleség a lelki gyötrésektől súlyos állapotba került. Az élete múlt azon, hogy megszabaduljon attól az embertől. Erről a válásról mit gondoltok, érdekel a véleményetek.

Drága, sajnos azt kell, hogy mondjam, a válás nem volt biblikus. Jóban-rosszban, betegségben, szegénységben...kell kitartani!!!
Talán az volt a baj, hogy a hölgy a férjével egy olyan felekezethez tartozott, ahol a férfin nem tudtak segiteni. Gyanitom, hogy szabaditó szolgálatra lett volna szüksége, főleg ha valami tudatzavarról volt szó. Sajnálom hogy a válás helyett nem tudták felszabaditani ezt a családot az együttélésre! Nagy a felelősségünk, az ilyen családokat meg kellene menteni!

Hát itt megint jöhetne egy zsák vita... Érvelhetnénk vica-verza, de sok értelme nem lenne. Maradjunk annyiban, hogy a válást nem lehet általánosítani. Általánosságban Isten nem szereti a válást, mégis lehetnek különleges helyzetek, ahol nincs más választást, de azokat ilyen távolról ne akarjuk se pozitívnak, se negatívnak deklarálni az általánosság szemszögéből.

Tesókáim, Gábor mondta meg a frankót!
:2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 December 30, 12:34:01
A csudába kár, hogy nem szúrtam be még egy jó kis keleti bölcsességet, ami nagyon jól hangzik, de senki nem ért, mint például:
A fáról lehull a levél, de az állatok csak friss füvet esznek.  :2funny: :hehe:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Kingooo - 2009 December 30, 12:50:27
A csudába kár, hogy nem szúrtam be még egy jó kis keleti bölcsességet, ami nagyon jól hangzik, de senki nem ért, mint például:
A fáról lehull a levél, de az állatok csak friss füvet esznek.  :2funny: :hehe:


  Ez azt is jelentheti, hogy ne akarjunk mindenaron magasan jarni, mert leeshetunk. Az allatok okosabbak, a foldon jarnak s mindenert halat adnak Istennek, meg a friss fuert is, ami azt jelentheti, hogy agyunkat mindennap frissitenunk kene a Szent Irasban foglaltakkal.

 Vagy ez amolyan koltoi elszolas volt ?   :08:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2009 December 30, 13:52:47
Kedves Daba!

Most nem értek veled egyet, mert élő példa van számomra. Nem akartam, de mostmár beszélni fogok róla.
Van egy izraeli házaspár ismerősöm, akik megtértek. Amikor összeházasodtak, még nem tudták, hogy a férfinak skizofréniája van. Teltek az évek, aztán egyszer csak kijött rajta a betegség. Olyan komoly volt a dolog, hogy sokáig elmegyógyintézetben kezelték. Tizenöt évet húztak le igy, hogy a férfi beteg volt, a nő pedig szerette a férjét, hitt az Úrban és nem akart tőle elválni!!!
A férfit vitték mindenféle szabaditó szolgálatra, de nem történt semmi. (Már ha éppen használható állapotban volt...)
Aztán egy specialista orvos kideritette, hogy valami olyan idegbetegséggel állnak szemben, aminek csak egyetlen egy gyógyszere van. Elkezdte szedni a férfi és azóta egészséges!
Én nagyon felnézek erre a hölgyre, hogy 15 évig nem adta fel! Született nekik négy gyermekük és a férfi a tenyerén hordozza, mert kitartott mellette. Meg is érdemli. Szóval lehet igy is csinálni...., azt nem mondom hogy mindenki képes erre, de ha valamit akarunk és ha igazán szeretünk, egy ilyen házasságot is meg lehet menteni!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2009 December 30, 14:05:35
Jut eszembe: Láttátok a Tűzbiztos házasság cimű filmet? Nagyon ide való, nézzétek meg, mindjárt megkeresem a linkjét. Az a film MINDENT elmondd arról, hogyan lehet megmenteni egy elrontott házasságot, ha az ember szeret, és akarja is.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Zsuzsa2 - 2009 December 30, 14:10:12
A csudába kár, hogy nem szúrtam be még egy jó kis keleti bölcsességet, ami nagyon jól hangzik, de senki nem ért, mint például:
A fáról lehull a levél, de az állatok csak friss füvet esznek.  :2funny: :hehe:

nna ez az...hiába a lehullott levél, a friss fű kell! Hiába az ismeret,ami már rendelkezésre áll -  kell mindig minden egyedi esetre a friss kijelentés. Nem lehet sablonokat húzni a dolgokra.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2009 December 30, 14:31:06
http://www.kma-hu.com/online-tv/filmcsatorna/tuzallo.htm
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2009 December 30, 14:34:28
http://havannacsoport.lapunk.hu/?modul=mcsop&a=139135
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2009 December 30, 15:17:54
Kedves Daba!

Most nem értek veled egyet, mert élő példa van számomra. Nem akartam, de mostmár beszélni fogok róla.
Van egy izraeli házaspár ismerősöm, akik megtértek. Amikor összeházasodtak, még nem tudták, hogy a férfinak skizofréniája van. Teltek az évek, aztán egyszer csak kijött rajta a betegség. Olyan komoly volt a dolog, hogy sokáig elmegyógyintézetben kezelték. Tizenöt évet húztak le igy, hogy a férfi beteg volt, a nő pedig szerette a férjét, hitt az Úrban és nem akart tőle elválni!!!
A férfit vitték mindenféle szabaditó szolgálatra, de nem történt semmi. (Már ha éppen használható állapotban volt...)
Aztán egy specialista orvos kideritette, hogy valami olyan idegbetegséggel állnak szemben, aminek csak egyetlen egy gyógyszere van. Elkezdte szedni a férfi és azóta egészséges!
Én nagyon felnézek erre a hölgyre, hogy 15 évig nem adta fel! Született nekik négy gyermekük és a férfi a tenyerén hordozza, mert kitartott mellette. Meg is érdemli. Szóval lehet igy is csinálni...., azt nem mondom hogy mindenki képes erre, de ha valamit akarunk és ha igazán szeretünk, egy ilyen házasságot is meg lehet menteni!

Szia Batiszrael!
Ez valóban egy szép bizonyság!
Én pedig nem állítottam, hogy azonnal a válás lenne a megoldás! Ahogy Gábor mondta nem lehet az ilyesmit kívűről és ilyen távolságból megítélni! Sajnos a pszhisés betegségek nem mindig végződnek olyan idilli állapotban, mint ahogy leírtad!
Én példáúl nem szívesen ébrednék egy olyan ember mellett, aki rendszeresen az életemre tőr!
Azért gondold kérlek bele magad az említett hölgy helyzetébe!
Nem hiszem, hogy egy ilyen esetett felhozott igékkel lehetne megítélni, ahhoz azt előbb megkellene a valóságban is tapasztalni!
Sajnos voltak, vannak és lesznek is olyan emberek, akik egy-egy betegségből nem épűlnek fel. Ez nem a gyülekezet, vagy a hit hibája!
Volt már erről egy hosszabb vita itt a fórumon!
:044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2009 December 30, 18:13:43
Kedves Daba. Megértem amit irtál. Én is azt irtam, hogy erre nem mindenki képes. De a tények azért tények maradnak, a Biblia nem támogatja az ilyen jellegű válásokat. Attól még vannak, és attól még nem szabad elitélni az ilyen emberet.
Jó akkor mondok egy negativ példát is. (Bár jobb ha egymást inkább épitjük...)
Szóval van egy másik ismerősöm Magyarországon, aki fiatalkorában megözvegyült. Ott maradt egy aranyos kislánnyal egyedül. Önmegtartóztató életet élt hosszú időn keresztül, aztán egyszer szerelmes lett. Egy csinos tanárba lett szerelmes, aki meg volt térve. (Legalábbis ezt állitotta magáról.) Összeházasodtak. Egyszer találkoztam vele az utcán, kisbabát várt. Sirt és panaszkodott nekem. Azt mondta a férjének szadista hajlamai vannak, a földön rúgja, veri ahol csak éri. Nem fogja birni sokáig. Aztán egyszercsak mondta, hogy elváltak.
Nézd, bevallom őszintén hogy egy szadista mellett lehet hogy én sem birnám sokáig...
Szóval tényleg nem lehet megitélni kivülről, de az biztos hogy egy lelkipásztornak látásának kell lennie az adott házassággal kapcsolatosan, hogy bölcs tanácsokat tudjon adni. Nehéz dolgok ezek, nagyon nehezek. De bármennyire is ennek a nőnek igazat adok, a másik oldalon ott van, hogy mégsem volt bibliailag megalapozott a válás. Ez akkor is tény, ha szőnyeg alá söpörjük és nem beszélünk róla.
Egyébként az izraeli házaspár esetében pont az a gyönyörű hogy a hölgy mindhalálig kitartott volna mellette, az már egy külön áldás, hogy végre a férfi szabad a betegségéből!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2009 December 30, 18:17:41
Daba még annyit, hogy minden a szeretettől múlik. Mert egy beteg férjet lehet szeretni bármilyen baja is van. De egy szadistát, aki össze-vissza rúgdalja, pofozza az embert, az nem szereti a feleségét, és előbb-utóbb a feleségben is elhal a szeretet. Onnantól kezdve meg már nem nehéz a válást fontolgatni...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2009 December 30, 18:22:21
Ime az áldott házaspár és az én példaképem házastársi szeretetből. Kerstin. Elragadó asszony, minden férfinak ilyen feleséget kivánok!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Zsuzsa2 - 2009 December 30, 18:56:13
Köszi a fotót, nagyon szimaptikusak és áldottak  :063:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2009 December 31, 09:17:40
Kedves Daba!

Most nem értek veled egyet, mert élő példa van számomra. Nem akartam, de mostmár beszélni fogok róla.
Van egy izraeli házaspár ismerősöm, akik megtértek. Amikor összeházasodtak, még nem tudták, hogy a férfinak skizofréniája van. Teltek az évek, aztán egyszer csak kijött rajta a betegség. Olyan komoly volt a dolog, hogy sokáig elmegyógyintézetben kezelték. Tizenöt évet húztak le igy, hogy a férfi beteg volt, a nő pedig szerette a férjét, hitt az Úrban és nem akart tőle elválni!!!
A férfit vitték mindenféle szabaditó szolgálatra, de nem történt semmi. (Már ha éppen használható állapotban volt...)
Aztán egy specialista orvos kideritette, hogy valami olyan idegbetegséggel állnak szemben, aminek csak egyetlen egy gyógyszere van. Elkezdte szedni a férfi és azóta egészséges!
Én nagyon felnézek erre a hölgyre, hogy 15 évig nem adta fel! Született nekik négy gyermekük és a férfi a tenyerén hordozza, mert kitartott mellette. Meg is érdemli. Szóval lehet igy is csinálni...., azt nem mondom hogy mindenki képes erre, de ha valamit akarunk és ha igazán szeretünk, egy ilyen házasságot is meg lehet menteni!

Látod, pont erről beszélünk: az általad hozott példa olyan eset volt, ahol a kitartás meghozta a gyümölcsét, de nem történik mindenhol ugyanez csak azért, mert itt ez történt, ezt beláthatod. Már csak azért se, mert nem mindenkinek van akkora hite, mint másnak.
Mi nemrég imádkoztunk egy rákos fiatal lányért, teljes mértékben meg voltunk győződve gyülekezeti szinten a gyógyulásáról. Többször voltunk nála, nagyon nyitott volt, átadta az életét Jézusnak. Egyik este összejöttünk imádkozni érte, nagyon erőteljes imaalkalom volt, annyira meg voltam győződve a gyógyulásáról, hogy azt kifejezni nem tudom. Aznap éjjel a lány elköltözött az Úrhoz.
Nem értem mi volt a baj, de tudom, hogy Isten valamiért elvitte. Mi hittünk, azon nem múlott. Nincs mindig úgy, ahogy mi gondoljuk, vagy akarjuk...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2009 December 31, 12:20:02
Tothg!

Nekünk kötelességünk minden házasságot megmenteni. Legyen az barátunk, ismerősünk. A feladatunk az hogy segitsünk megoldani a problémát, ha lehet. Nem mindig lehet, de ha mással nem élő példaképként.
Ha az embernek jó a házassága, a házastársak tisztelik, szeretik egymást, azzal példát lehet mutatni másoknak. Sokszor ez nem elég, sokszor szavakra is szükség van.
Ha pld. engem az a fiatalasszony válása előtt megkérdezett volna, nem azt mondtam volna neki, hogy minél hamarabb váljon el, mert szadista a férje, hanem keresni valami megoldást. Lehet nem lett volna semmi, de legalább megpróbáltuk volna...Talán egy szakember, egy ideggyógyász, egy szabaditó szolgálat akármi, vagy egy hosszantartó imaharc, böjtölés, sosem lehet tudni, mi hozza meg a várt eredményt.
Feladni a legrosszabb házasságot sem szabad az első szóra!!! Ez ami nagyon de nagyon biztos.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2009 December 31, 12:24:55
Eszembe jutott még valami.
És mi van a felemás igában levőkkel?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Szabolcs - 2010 Január 01, 17:38:38
Szisztok!


Nagyon fontos ebben a témában meghatározni azt is, hogy mint jelent a házasság és vajon mit jelent a házasságtörés fogalma. Az utóbbit csak szexuális értelemben szoktuk értelmezni. De vajon házasságként definiálhatjuk-e azt a közös együt lakást ahol a "férj" üti-veri a feleséget, terrorizálja a gyermekeket, elissza a megélhetésre való pénzt, élősködik az asszonyon, a gyülekezetbe járást tiltja.Szó szerint életveszélyben és rettegésben tarja a családot. Az ilyet aligha lehet férjnek, családapának meghatározni, hanem sokkal inkább kimeríti az ellenség fogalmát! Ebben az esetben a házasság már régen nem áll fenn, a szeretet kapcsolat megtört. Felhívnám arra a kedves olvasók becses figyelmét, hogy a tízparancsolatban található: Ne paráználkodjál!igének a helyes szó szerinti fordítása: Ne törj házasságot!
Nem hiszem el, hogy Isten arra kárhoztatja az embereket, hogy együtt éljenek az ellenségükkel állandó félelemben abban a tudatban, hogy gyermekekből sérült ember lesz, akik valószínűleg maguk sem lesznek képesek a normális házasságra. Ez nem Isten akarata.Ne áldozzuk fel az embereket a betü oltárán, hanem legyünk életszerűek! Jézus amikor a szombat napi gyógyításáért vádolták, akkor egy életképpel válaszolt, hogy vajon ki nem viszi ki szombaton megitatni a juhait!
Én is kérdem,kedves hölgyeim, hogy vajon ha a gyermekeiddel sétálsz és odajön egy kocsmatöltelék és elkezdi bántalmazni a kicsiket, akkor vajon mit tesztek? Nem rendőrért kiabáltok és kéritek, hogy sürgősen szabadítsanak meg téged attól az elemtől és soha többé nem akarjátok az illetőt látni és újra átélni azt a traumát amit az okozott! Hát semmiben nem különbözik az a férfi aki brutálisan bánik családjával! Miért akarjuk arra ítélni az embereket, hogy így keljen élniük.
És miért ne lenne joga arra, hogy ilyen esetben újra átgondolja a családját! A gyermekeknek apa nélkülözhetetlen ebben a langyosodó, gonosz világban! A családnak szüksége van fejre, gondoskodóra, eltartóra és szeretetre amit egy férfi tud adni férjként és apaként! Sőt hogy egy keresztények között egy "csúnya" szót is mondjak a családnak szüksége van b-o-l-d-o-g-s-á-g-r-a! Jézus szavaival zárom szavaimat:Ne látszat szerint ítéljetek, hanem igaz ítélettel!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2010 Január 01, 20:43:03
Sziasztok!

Véleményem szerint a megházasodást nem csupán az odaszántság vagy a papír tartja össze. Mint mondják és igaz: hanem az Isten.
Ha többé pedig nincs a képben Isten, az a házasság halálra ítélt vagy felszínes!

Ha megtörik az esküt, a kötelék is szakad.

Isten megmondja nekünk, hogy miért nem szereti a válást. Mert erőszak tapad az emberek ruhájára.
Azonban van, mikor a válás nem erőszakot szül, hanem éppen szüntet!

Sablon sincsen! Bizonyságot hallottam nem is egyet, hogy a példás asszony magaviselete megnyerte a férjet!
Viszont többről tudok, ami fájdalmakkal és könnyekkel teltek. Nagy felelősség ebben tanácsot adni, minden eset más és ebben az Urat kell megkérdezni!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Szabolcs - 2010 Január 01, 20:57:15
 :05: Így van! Így értem én is!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2010 Január 04, 06:59:12

Feladni a legrosszabb házasságot sem szabad az első szóra!!! Ez ami nagyon de nagyon biztos.

Természetesen egyetértek veled. Azért idéztem csak az utolsó mondatod, mert senki nem beszélt arról, hogy első, vagy akár második, vagy harmadikszóra fel kellenne adni egy házasságot, de biztos vagyok benne, hogy ezt te is tudod, nem tudom miért írtad ezt ide, mintha mi ezt tennénk...
Itt mindenki legalább annyira ragaszkodik a házassághoz, mint te, sőt mi már harcoltunk egy pár házasságért, így nálunk ez gyakorlat is. Nem szentségtörés amiről beszélek, csak ragaszkodom ahhoz, hogy nem tudhatsz mindent, persze én se...  :088:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 04, 08:38:01
Anti azt írja: Véleményem szerint a megházasodást nem csupán az odaszántság vagy a papír tartja össze. Mint mondják és igaz: hanem az Isten.

Teljesen így igaz. Egy házasságot próbálhat ember összekovácsolni, összetartani, nem fog menni mert az egyik fél mindig azt hiszi, neki van igaza. Mai tudásommal, nagyon fontosnak tartanám a gyülekezetekben, hogy minden házasulandónak házassági tanácsadóra kellene elmennie. Felkészíteni őket egy jövőbeli életre. Erre egy nagyon tapasztalt, jó házasságban élő, igei ismeretben jártas, talán még azt is ideveszem, az Úrban idős testvér alkalmas. Csak egy ilyen testvér képes felkészíteni őket. Valóban nem egyformák a házasságok, de az alap az igen. Összekötik az életüket egymás számára kevés ismerettel rendelkező két, viszonylag idegen. Nem tudják, hogy mivel jár a házasság, hiszen elképzelésük sincs. Az a példa amit a szüleitől látnak, azok részben lehet csak példaérték. A szülők nem tárják fel az intimitásukat, persze nem is kell, de akkor máris egy torz képük van. Nagyon fontos, hogy meglegyen az udvarlási-ismerkedési idő, az azonnali összepucókodás helyett. A szerelem vak és ez is torz képet alkot a másikról. Fontos, hogy már az elején a férj jelölt kerüljön a helyére, mert később ez nehéz lesz, vagy nem is lesz meg. A nő is uralkodó a bűn következménye miatt. Ha az ara már akkor megtanulja tisztelni a vőlegényét, akkor alá is rendeli magát neki a házasságban. Ha viszont már az udvarláskor fölé kerekedik, akkor ki is alakult a rossz viszony, mert attól kezdve semmi nincs a helyén. A férj tanulja meg az Úrban vezetni a feleségét. A feleség rendelje alá magát az Úrban vezetett férjének. Innentől kezdve együtt imádkoznak, Bibliát olvasnak és szépen növekednek együtt. Könnyebb a buktatókon átmenni együtt mint külön külön. Ezek nélkül egy házasság veszélyben van, kár lenne szépíteni. Ezt kell helyére tenni. Ha nem az Úré az első hely a házasságban, akkor ember vezette élet, házasság és nem tudják alárendelni magukat Isten akaratának csak részben, akkor számíthatnak a lázadásra, válásra..... Az Úr pedig azt mondja, Ő legyen az első, akkor a házasságban is meg kell nyilvánuljon.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 04, 09:23:13
Sziasztok!
Értem én mit akartok mondani..., emberi szemszögből nézve teljesen igazatok van.
Bibliai szemszögből nézve pedig mégsem, mert Jézus azt mondta, hogy "Amit Isten egybeszerkesztett, azt ember ne válassza szét.", se pap, se pásztor, se ügyvéd, se házastárs....
Igeileg a hitetlenek között kötött házasságon kivüli válás, mind Isten elleni lázadás, akármilyen a házastárs, akármilyen nehéz körülmények között élnek. De a jó hir a "good news" az az, hogy Isten még ezt is megbocsátja, hiszen mindent megbocsát! Szóval aki már nem birja a gyűrődést és mégis elválik a Biblia tanitása ellenére, Jézus még ezt is megbocsátja, még a hivőknek is. Én csak ennyit tudok mondani.
Az biztos, ha felelősségteljes pozicióban lennék, csak a házasságtörést bontanám fel, mert nem akarnék segédkezed adni egy bibliaellenes cselekedethez...
Kedves Szabolcs, megnézem hogy a tizparancsolatban hogyan van leirva a ne paráználkodj!
Mert úgy emlékszem, nem a házasságtörést jelenti!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 04, 10:25:54
Batiszrael írta: De a jó hir a "good news" az az, hogy Isten még ezt is megbocsátja, hiszen mindent megbocsát! Szóval aki már nem birja a gyűrődést és mégis elválik a Biblia tanitása ellenére, Jézus még ezt is megbocsátja, még a hivőknek is.

Így igaz. Senkinek ne legyen bűntudata ha elvált. A vér alatt van minden, az pedig a kegyelem számunkra. Isten nem zárja ki a Mennyből ha valaki elválik és ha netán rossz döntéseket hoz. Azzal is egyetértek, hogy csak a paráznaság okán váljék el a hívő, ha nincs már más lehetősége a megbocsájtáson kívül. Viszont azon is gondolkodtam már, hogy jogos volt e az egyik ismerős testvérnőnek azt mondani a pásztorának anno, hogy a brutális, alkoholista férjétől se válhat el, holott ütötte verte őt. Ma is éppen olyan megkeserítő élete van, int 30 éve. Csak már nem tudja verni, mert nagyon beteg. Viszont ő is ráment erre.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2010 Január 04, 10:31:00
Sziasztok!
Értem én mit akartok mondani..., emberi szemszögből nézve teljesen igazatok van.
Bibliai szemszögből nézve pedig mégsem, mert Jézus azt mondta, hogy "Amit Isten egybeszerkesztett, azt ember ne válassza szét.", se pap, se pásztor, se ügyvéd, se házastárs....

Persze, de ne felejtsd, hogy Istennek az is akarata, hogy mindenki mindehol eljusson az igazság megismerésére és megtérjen, mégse lesz úgy...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2010 Január 04, 10:35:04
Sziasztok!
Értem én mit akartok mondani..., emberi szemszögből nézve teljesen igazatok van.
Bibliai szemszögből nézve pedig mégsem, mert Jézus azt mondta, hogy "Amit Isten egybeszerkesztett, azt ember ne válassza szét.", se pap, se pásztor, se ügyvéd, se házastárs....
Igeileg a hitetlenek között kötött házasságon kivüli válás, mind Isten elleni lázadás, akármilyen a házastárs, akármilyen nehéz körülmények között élnek.

Az elmélet jó. De vajon meg tudod-e mondani az összes házasságról, hogy Isten kötötte egybe? Keresztyének házasodnak úgy, hogy azt hiszik Isten akaratában van, holott meg sem kérdezték Istent. Zátonyra futott házasságok, amelyeket nem az Isten, hanem a házaspár próbált egybeszerkeszteni.Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2010 Január 04, 10:40:59
Tulajdonképpen nem fontos, hogy Isten kötött-e egybe egy házasságot, mert a párválasztást az Isten az emberre bízta, így bárkit választunk, az lesz a házastársunk. Így nem lehet azaz ok a válásra, hogy "rosszul választottam".
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2010 Január 04, 11:09:33
Tudod mennyien hiszik azt, hogy mindenkinek megteremtette Isten az egyetlen igazit?
Vagyis hogy egy adott férfinak csakis egy adott egyetlen nőt szánt neki az Isten (és fordítva). Azt hiszem ezt lehet "álomvilágnak" hívni.

Viszont szerintem elengedhetetlen, hogy Isten adja hozzá a köteléket. Számomra a kötelék egyenlő az Isten áldásával.
Vagy hogyan érted?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 04, 13:51:00
 :061:
Na és akkor mi a helyzet Sámsonnal?Valahogy nem akaródzik ráhangolódnom, pedig TUDOM, HOGY AZ ÍRÁST ISTEN IHLETTE!
De ez olyan abszurd... De annak ellenére, hogy furcsa, nem kérdőjelezem meg. Csak kíváncsi lennék a véleményetekre!
Bírák 14. ""És lement Sámson Timnába, és meglátott egy nőt Timnában a filiszteusok lányai közül...
              És monda néki az ő atyja és anyja: Hát nincsen a te atyádfiainak és az én egész népemnek leányai
              között nő, hogy te...
              Az ő atyja és anyja pedig nem tudják vala, hogy ez az Úrtól van..."        
 :061:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 04, 14:03:45
Hát, Ádámnak Évát, mint feleséget az Úr adta, a többinek nem?  :148: Ha én választok, azt Isten tiszteletbe tartja és faraghat belőle jó házasságot, ez már rajtunk áll. Egy biztos, nem fogja a szememre vetni, ha nem jól döntöttem, -Lányom, ez nem Tőlem van, most amit szakítottál, szagold is. :D Hanem azt fogja mondani, bocsássatok meg egymásnak. Éljetek szeretetben, mert rajtatok áll. A másik amit mond, mi köze van a sötétségnek a világossághoz? Abban az esetben, ha a világból keresek társat.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: erdei - 2010 Január 04, 17:20:26
:061:
Na és akkor mi a helyzet Sámsonnal?Valahogy nem akaródzik ráhangolódnom, pedig TUDOM, HOGY AZ ÍRÁST ISTEN IHLETTE!
De ez olyan abszurd... De annak ellenére, hogy furcsa, nem kérdőjelezem meg. Csak kíváncsi lennék a véleményetekre!
Bírák 14. ""És lement Sámson Timnába, és meglátott egy nőt Timnában a filiszteusok lányai közül...
              És monda néki az ő atyja és anyja: Hát nincsen a te atyádfiainak és az én egész népemnek leányai
              között nő, hogy te...
              Az ő atyja és anyja pedig nem tudják vala, hogy ez az Úrtól van..."        
 :061:

Kedves Tünde

Azért ez így hangzik teljességében:
Bír 14:4  Az ő atyja és anyja pedig nem tudják vala, hogy ez az Úrtól van, hogy ő alkalmatosságot keres a Filiszteusok ellen, mert abban az időben a Filiszteusok uralkodtak Izráel felett.
 :044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2010 Január 04, 17:36:10
:061:
Na és akkor mi a helyzet Sámsonnal?Valahogy nem akaródzik ráhangolódnom, pedig TUDOM, HOGY AZ ÍRÁST ISTEN IHLETTE!
De ez olyan abszurd... De annak ellenére, hogy furcsa, nem kérdőjelezem meg. Csak kíváncsi lennék a véleményetekre!
Bírák 14. ""És lement Sámson Timnába, és meglátott egy nőt Timnában a filiszteusok lányai közül...
              És monda néki az ő atyja és anyja: Hát nincsen a te atyádfiainak és az én egész népemnek leányai
              között nő, hogy te...
              Az ő atyja és anyja pedig nem tudják vala, hogy ez az Úrtól van..."       
 :061:

Drága Tünde.

Senki sem állította azt, hogy nem lehet az Úr akaratában olyan, hogy Isten valakinek egy konkrét személyt szánt volna.
Istennek nyilván vannak olyan tervei, ami az átlagosnál fontosabbak.  Minden valós keresztyén házasság az Úr akaratában van.
De mi választunk, lehet a tizediket, akit az Úr az illető elé vitt.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 04, 19:07:40
Szabolcsnak megnéztem héberül az ó-szövetséget.
Ime ez áll benne:
לו תנאף
Lo tináf.
Szó szerint ez azt jelenti: Nem fogsz paráználkodni. Szó sincs a házasságtörésről, igaz, a házasságtörés IS paráznaság. De ha CSAK  a házasságtörés lenne az, akkor a hitetlen emberek akiknek sok szexuális kapcsolatuk van, nem lennének bűnben...

Ha a tizparancsolat parancs lenne, akkor igy lenne irva:
Ál tináf! NE PARÁZNÁLKODJ!
Erről már egyszer irtam, hogy a törvénytáblán nem parancsolatok voltak, hanem kérések. Nem mindegy ha azt mondom valakinek Szeress ezért ne paráználkodj! (mert ezzel azt fejezed ki, hogy Engem - mármint a Mindenhatót nem szeretsz) vagy pedig azt mondom valakinek Ha szeretsz, nem fogsz paráználkodni - egyszerűen azért, mert szeretsz engem.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 04, 19:12:38
Batiszrael írta: De a jó hir a "good news" az az, hogy Isten még ezt is megbocsátja, hiszen mindent megbocsát! Szóval aki már nem birja a gyűrődést és mégis elválik a Biblia tanitása ellenére, Jézus még ezt is megbocsátja, még a hivőknek is.

Így igaz. Senkinek ne legyen bűntudata ha elvált. A vér alatt van minden, az pedig a kegyelem számunkra. Isten nem zárja ki a Mennyből ha valaki elválik és ha netán rossz döntéseket hoz. Azzal is egyetértek, hogy csak a paráznaság okán váljék el a hívő, ha nincs már más lehetősége a megbocsájtáson kívül. Viszont azon is gondolkodtam már, hogy jogos volt e az egyik ismerős testvérnőnek azt mondani a pásztorának anno, hogy a brutális, alkoholista férjétől se válhat el, holott ütötte verte őt. Ma is éppen olyan megkeserítő élete van, int 30 éve. Csak már nem tudja verni, mert nagyon beteg. Viszont ő is ráment erre.

Kedves Mária! A pásztoroknak nagyon nagy a felelősségük! Pont erről beszéltem, jobb Istennek tetszeni, mint az embereknek, bármiről legyen is szó. Egyébként édesanyám is végig kinlódta az életét az édesapám miatt, (lenne miről mesélni) és sosem jutott eszébe megtérése után hogy elváljon, pedig bőven volt rá oka...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 04, 19:15:23
Sziasztok!
Értem én mit akartok mondani..., emberi szemszögből nézve teljesen igazatok van.
Bibliai szemszögből nézve pedig mégsem, mert Jézus azt mondta, hogy "Amit Isten egybeszerkesztett, azt ember ne válassza szét.", se pap, se pásztor, se ügyvéd, se házastárs....
Igeileg a hitetlenek között kötött házasságon kivüli válás, mind Isten elleni lázadás, akármilyen a házastárs, akármilyen nehéz körülmények között élnek.

Az elmélet jó. De vajon meg tudod-e mondani az összes házasságról, hogy Isten kötötte egybe? Keresztyének házasodnak úgy, hogy azt hiszik Isten akaratában van, holott meg sem kérdezték Istent. Zátonyra futott házasságok, amelyeket nem az Isten, hanem a házaspár próbált egybeszerkeszteni.

A rossz döntéseinket sokszor egy életen át kell hordoznunk. Nem Isten a hibás, ha "csak" szerelemből házasodtunk és nem pedig az Úr akaratában. Egy kereszténynek be kell azt látni ha tévedett, de a házasságból ezért nem léphet ki, mondván: bocsánat, tévedtem.
Tudod ismertem egy házaspárt akik hosszú éveken át boldog házasságban éltek, mig a férfi egyszer úgy gondolta, nem az Úrtól van a házassága. Ott hagyta a feleségét négy gyermekkel és mégcsak tartásdijat sem fizet. Ilyet nem szabad tenni!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 04, 19:18:13
Tudod mennyien hiszik azt, hogy mindenkinek megteremtette Isten az egyetlen igazit?
Vagyis hogy egy adott férfinak csakis egy adott egyetlen nőt szánt neki az Isten (és fordítva). Azt hiszem ezt lehet "álomvilágnak" hívni.

Viszont szerintem elengedhetetlen, hogy Isten adja hozzá a köteléket. Számomra a kötelék egyenlő az Isten áldásával.
Vagy hogyan érted?

Kedves Anti! Én is "álomvilágban" élek, maximálisan tudom, hogy a férjemnek kellett elvennie engem. Szerintem is egyetlen igazi van, és van mikor egy nem igazit igazivá formál az Isten. Neki mindenre van hatalma. Ha a nem igazi igazzá lesz, akkor már nem számit a rossz döntés.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Antee - 2010 Január 04, 22:00:05
Lehet kicsit kategorikusabb kell lennem, hogy megértsenek.

"Isten teremté Pétert, aki Alaszkában él. Ugyancsak teremté Bettit, aki Afrikában él. Egy céllal teremtette őket, hogy egymásé legyenek!"
Ez így rendjén?

Vissza kell menni az alapokhoz. Miért teremtette Isten a házasságot? Azért, hogy segítőtársak legyenek egymás életében, együtt harcoljanak és örüljenek.
Az adott embereket sem azért születtek az adott helyen, hogy össze tudja őket boronálni Isten. Istennek van "A" terve, ami lehet nem fog összejönni az ember ostobasága miatt, de Istennek mindig van egy "B" terve.

Ahogy pedig mondtad, a nem igazi is válhat igazivá, de csakis az Isten csodálatosan formáló keze által.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 05, 02:30:55
 :2angel:

Szia Anti esetleg pontosítanál?

Anti mondja, Anti gondolja, hogy Istennek van egy "A" terve és van egy "B" terve,
vagy Anti ezzel a tanítással szimpatizél.

Én nekem nem ilyen Istenem van, az én Istenemnek, csak "Egy terve van"

Én ebből az alapállásból indulok ki, és ebből az alapállásból ismerem meg az én TEREMTŐMET.

Mert:

Idézet
Jób 36,3 Tudásomat messzünnen veszem, és az én teremtőmnek igazat adok.


és:

Idézet
4Móz 23,19 Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?


Megismerhetetlen az a dolog, ismétlem dolod, ami hol ilyen, hol olyan, az ember meg teljesen megismerhetelen, ha az ő igene, nem igen, és a neme, nem nem.

Mennyivel inkább érvényes ez a TEREMTŐRE, Ő pedig ISTEN ISMERETET akar!

 :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 05, 06:53:16
Lehet kicsit kategorikusabb kell lennem, hogy megértsenek.

"Isten teremté Pétert, aki Alaszkában él. Ugyancsak teremté Bettit, aki Afrikában él. Egy céllal teremtette őket, hogy egymásé legyenek!"
Ez így rendjén?

Vissza kell menni az alapokhoz. Miért teremtette Isten a házasságot? Azért, hogy segítőtársak legyenek egymás életében, együtt harcoljanak és örüljenek.
Az adott embereket sem azért születtek az adott helyen, hogy össze tudja őket boronálni Isten. Istennek van "A" terve, ami lehet nem fog összejönni az ember ostobasága miatt, de Istennek mindig van egy "B" terve.

Ahogy pedig mondtad, a nem igazi is válhat igazivá, de csakis az Isten csodálatosan formáló keze által.

Kedves Anti! A példád nagyon jó! Had mondjam, hogy élő példa vagyok arra, hogy ha valaki x helyen születik akkor találkozhat egy olyannal, aki pedig y helyen születik! Az Istennél nincsenek határok!
Tizennyolc éves koromban megkérték a kezem. Egy csinos, jóképű és családcentrikus fiú. Hosszú időn keresztül udvarolt nekem. Látszólag minden "összeillett", de csak látszólag. Egy idő után terhessé vált számomra a kapcsolat és nem tudtam hogyan szabaduljak belőle, mert nem akartam fájdalmat okozni.
A fiú imádkozni kezdett, ha nem az Úrtól vannak a jövőre vonatkozó tervei, akkor mutassa meg. Igy egy Istentisztelet után én kaptam lelkierőt az Úrtól, hogy megmondjam neki azt, amit már régóta éreztem: nem teremtett egymásnak az Isten. Persze ezt nem volt könnyű elfogadnia. De megtette és rá egy hónapra találkozott az igazival. Olyan gyorsan peregtek az események, hogy pár hónap múlva meg volt az esküvője, és olyan testvéri szeretetben váltunk el, hogy az esküvőjére is elmentem!!! A fiú csak pár kilóméterre lakott (elvileg) tőlünk, bár hozzá kell tennem, hogy a szülei kitagadták a hitéért, úgyhogy sok hivő családba befogadták.
A jelenlegi férjem pedig egy teljesen más országban született, teológiai főiskolán találkoztunk össze. A férjem mindig azt mondja, nekem azért kellett odamennem, hogy vele találkozzam!
Az első lett volna a megengedett akarata Istennek, a mostani pedig a teljes akarata.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Január 05, 07:30:24
Lehet kicsit kategorikusabb kell lennem, hogy megértsenek.
"Isten teremté Pétert, aki Alaszkában él. Ugyancsak teremté Bettit, aki Afrikában él. Egy céllal teremtette őket, hogy egymásé legyenek!"
Ez így rendjén?
Vissza kell menni az alapokhoz. Miért teremtette Isten a házasságot? Azért, hogy segítőtársak legyenek egymás életében, együtt harcoljanak és örüljenek.
Az adott embereket sem azért születtek az adott helyen, hogy össze tudja őket boronálni Isten. Istennek van "A" terve, ami lehet nem fog összejönni az ember ostobasága miatt, de Istennek mindig van egy "B" terve.
Ahogy pedig mondtad, a nem igazi is válhat igazivá, de csakis az Isten csodálatosan formáló keze által.


Igy van. A tökéletes mindig az A terv, amiből rossz döntéseink miatt lesz  lesz A-tól Z-ig-változat...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 05, 08:25:01
 :2angel:

Gondolkodtatok már ezen a szóösszetételen:

MEGENGDŐ AKARAT

A gyermekemnek azt mondom, hogy ne nyúljon a konektorba, de, ha ő azt akarja, akkor én is azt akarom.

 :08:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 05, 09:55:42
Szerinted Isten miért nem fogta meg Éva kezét, hogy ne vegyen a tiltott gyümölcsből?  :062:
Bár ez lehet, hogy elég rossz példa.
Saját életünkben hányszor előfordul, hogy emberi döntéseket hozunk, amiről csak később derül ki, hogy elhamarkodott és rossz döntés volt. De az Úr hagyta, hogy menjünk a magunk feje után. MEGENGEDTE, de eredetileg Ő nem azt AKARTA.  :168:
Sokszor sajnos az ilyen "megengedés" miatt nyöghetjük a következményeket. DE ISTEN A JAVUNKAT MUNKÁLJA MÉG AZ ILYEN HELYZETEK UTÁN IS!    (Róma 8:28.)

Isten Jónást Ninivébe küldte. AKARATÁBÓL.
Jónás elmenekült Tarziszba..ENGEDTE NEKI Isten, de viharral jelezte, hogy valami nincs rendjén!
S Jónás a hal gyomrában elmélkedhetett, mi volt Isten akarata, és hogyan állhat bele újra.
NEM MUSZÁJ NEKÜNK MINDIG A VIHART ÉS A HAL GYOMRÁT VÁLASZTANI...  :168:

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 05, 10:13:57
 :2angel:

Kedves Tünde, gondolom én vagyok a "szerinted"  :2smitten:
Ha leírnám akkora vihart kavarnék, hogy meg sem állnánk, na meddig(?) hát a Mennyekországáig  :2smitten:

Szóval nem emeltem ki kellőképen, hogy a két szó nem fér őssza
a
megengedő
és az
akarata

Az Ő AKARATA, hogy az igazság ismeretére eljussunk, de eljussanak a láthatatlan lakói is Isten Királyságának.

Idézet
1Pt 1,12 A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, a melyeket most hirdetnek néktek azok, a kik prédikálták néktek az evangyéliomot az egekből küldött Szent Lélek által; a mikbe angyalok vágyakoznak betekinteni

Mi itt demonstráljuk Isten sokféle bölcsességét.

Én pl. hálát adok a teljes eddigi életem minden percéért, mert az mind Isten Igazságának megismerését szolgálja.

 :2smitten:

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2010 Január 07, 07:14:15
Tudod mennyien hiszik azt, hogy mindenkinek megteremtette Isten az egyetlen igazit?
Vagyis hogy egy adott férfinak csakis egy adott egyetlen nőt szánt neki az Isten (és fordítva). Azt hiszem ezt lehet "álomvilágnak" hívni.

Viszont szerintem elengedhetetlen, hogy Isten adja hozzá a köteléket. Számomra a kötelék egyenlő az Isten áldásával.
Vagy hogyan érted?

Én csak egyszerűen gondolok erre: aki a mai törvény szerint köti össze az életét a másikkal, vagyis házasságot köt, azt Isten elfogadja és házzasságnak tekinti.
Erre szoktuk mondani: Ha valakit választottál, mert szeretsz, azt később szeretni kell, mert választottad! Vagyis a hűség és mkitartás csak rajtunk áll.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 07, 09:54:31
Van egy testvérünk, - legyen a neve Sára, aki egy X gyülibe jár a barátja, - legyen a neve Péter Y-ba. Sára beleszeret Péterbe és tervezik a házasságukat. Mielőtt ez létrejönne, el kell dönteni ki melyikbe menjen, mert így nem maradhat, de mind a ketten szeretik a gyülijüket. Péter enged és így már harmónia van közöttük, hogy akkor együtt járnak Sára gyüliéjbe. Erősödik a szerelem, közeledik a házasság és járnak Sára gyülijébe tanácsadásra. Ott közlik Péterrel, hogy azokat a családtagjait, akik Péter gyülijébe járnak, fel kell számolja, nem tarthat velük kapcsolatot. Péternek ismét döntenie kell. Családját felszámolni, gyülijét elhagyni, mert oda járnak reformátusok, katolikusok... vagy a menyasszonyát hagyja el? Sára nem enged ebből, mert ő hű a gyülijéhez és inkább vége a jegyességnek, Péter mehet.

Ez nem vicc, hanem a valóság. Érdekel a véleményetek. Kinek mit tanácsolnátok?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2010 Január 07, 12:52:29
Én csak egy kérdést tennék fel.A leendő feleségnek a jegyesség alatt uralkodni kell vagy a kapcsolatért engedelmeskedni?
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2010 Január 07, 13:16:47
Amikor egy 'lelkész' családi kapcsolatok felszámolását sürgeti, mert azok más keresztyén felekezethez tartoznak, ezzel kikíáltja az egyházát a többi gyülekezet fölötte állónak.
Ez a  szektásodás kristálytíszta jele: 'elszigetelni'! Lehet, hogy az illető személy sokat tud a felekezete teológiájáról, de színte semmit Krisztus testéről és az Úr akaratáról!
:044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Sándor - 2010 Január 07, 13:46:57
Jézus teljesen világosan tanít a válásról. Alapgondolata az, hogy szeressétek egymást, ne zugolódjatok egymás ellen, ne elégedetlenkedjetek - ezt kéri. Kivéve paráznaság okán. Ez az egy, mikor nincs kérése, nincs igérete és nincs az sem, hogy az erőt megadja hozzá. A paráznaság az egy komplett probléma - ahol nem csak az van, hogy aki csal az nem szereti a másikat, hanem az egész férfi - nő kapcsolatból gúnyt üz. A sexualitás nincs a helyén, nem lehet ellene küzdeni. Ebből csak szabadulni lehet - ami nem emberi szint. A testi érintkezés, a sex nem a helyén van, hanem elértéktelenett, céltévesztés történt - és ezért nincs is megbecsülve, mivel nem azt jelenti, mint kellene.
Azért csal valaki, mert nincs a helyén, mert nem tiszteli a házastársát, nem szereti és még csak nem is érdekli, hogy mit tesz vele. Ez egy egész légió - ami olyan mint a hiúság. A hiúsággal nem lehet harcolni. Ha eteted  - olyan, mint a Tamagochi - mindíg éhes marad, mivel ez az alaptermészete, ami nem változik. Ha nevelni akarod, megsértődik. Ha cukkolod, haragra gerjed. A paráznaság több ennél - képtelenebb mint a hiúság. Jézus sem igéri azt, hogy a paráznaság, ami megtöri a házasság szentségét - mi forrasszuk össze és majd segít. Nincs ilyen ígéret. Ez az egyetlen - amire azt mondja, hogy teljesen rossz. Nem egy eset, hanem az egész rossz.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2010 Január 07, 14:09:31
Sándor,elősszőr olvasd el miről van szó. :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2010 Január 07, 14:13:38
Jézus sehol nem kérte azt,hogy valaki egy leendő házasságért,mindenkinek aki a baráti körébe tartozik,család és testvérek,fordítson hátat.Ez nagyon komoly dolog.Egyáltalán megér annyit az a kapcsolat?-szerintem nem.Mi lesz akkor később? :2smitten:

Mária kérdezi.Ez nem vicc, hanem a valóság. Érdekel a véleményetek. Kinek mit tanácsolnátok?
1Tim 2,12     
A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Január 07, 14:41:46
Van egy testvérünk, - legyen a neve Sára, aki egy X gyülibe jár a barátja, - legyen a neve Péter Y-ba. Sára beleszeret Péterbe és tervezik a házasságukat. Mielőtt ez létrejönne, el kell dönteni ki melyikbe menjen, mert így nem maradhat, de mind a ketten szeretik a gyülijüket. Péter enged és így már harmónia van közöttük, hogy akkor együtt járnak Sára gyüliéjbe. Erősödik a szerelem, közeledik a házasság és járnak Sára gyülijébe tanácsadásra. Ott közlik Péterrel, hogy azokat a családtagjait, akik Péter gyülijébe járnak, fel kell számolja, nem tarthat velük kapcsolatot. Péternek ismét döntenie kell. Családját felszámolni, gyülijét elhagyni, mert oda járnak reformátusok, katolikusok... vagy a menyasszonyát hagyja el? Sára nem enged ebből, mert ő hű a gyülijéhez és inkább vége a jegyességnek, Péter mehet.

Ez nem vicc, hanem a valóság. Érdekel a véleményetek. Kinek mit tanácsolnátok?

- "Péter enged"..., ahelyett hogy bölcsességet, tanácsot kérne az Úrtól.
Családi kapcsolat felszámolásához nyomós indok kell: pl. ha ki akarnák tagadni a hite miatt, megakadályoznák hite gyakorlásában stb.
 Péter álljon a sarkára, kérjen az Úrtól vezetést a gyülekezetválasztáshoz, mert
valószinűleg egy 3. (nem törvénykező) gyülekezet vár rájuk...
- "Sára nem enged" - ...és Péternek talán egy másik menyasszonyt tartogat az Úr.

Ilyen patthelyben azt tanácsolnám, hogy függesszék fel egy időre a jegyességet, vizsgálják felül érzelmeiket, keressék az Úr vezetését a jó megoldáshoz.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 07, 15:16:05
"Csak ODA küld áldást az Úr..., ahol egyetértésben lakoznak az atyafiak!"
Hát...  :08: nem tanácsos EGYSÉG NÉLKÜL kezdeni egy házasságot, mert kérdéses, mennyire lesz áldott...  :061:

Szerintem is hagyjanak időt maguknak, hogy érett döntéseket tudjanak hozni! "Pihentessék" addig a "sodródást" az idő forgatagában!  :044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 07, 15:36:53
Jézus sehol nem kérte azt,hogy valaki egy leendő házasságért,mindenkinek aki a baráti körébe tartozik,család és testvérek,fordítson hátat.Ez nagyon komoly dolog.Egyáltalán megér annyit az a kapcsolat?-szerintem nem.Mi lesz akkor később? :2smitten:

Mária kérdezi.Ez nem vicc, hanem a valóság. Érdekel a véleményetek. Kinek mit tanácsolnátok?
1Tim 2,12     
A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.

A jelenlegi tapasztalataimmal a hátam mögött.  :2angel:

Annyira új a házasság, hogy ilyen még nem volt az életükben, annyira más a férfi nézőpontja és a nő nézőpontja, hogy ketten alkotnak egy egészet.

Legfontosabb ennek a tudatosítása, erre kell koncentráljanak az Úr jelenlétében, és nem arra, hogy a régi kapcsolat rendszert hogyan őrizzék, vagy számolják fel.
folytatom de úgy ugrál, hogy az csak na. - átjöttem operába  :06:

Meg kellene szokni, hogy két szemüvegen keresztül látják ettől kezdve a dolgokat, és nem meggyőzni egymást arról, hogy valamelyiküké a jó szemüveg.

De milyen nehéz ez, hajjajj, ha még bele is szólnai a kívülvalók, akkor el is mégesítik a dolgokat.

Na itt kell eldönteni, hogy mi egymáshoz tartozunk e, vagy a kívüllevők értékítéletétől függünk.

 :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2010 Január 08, 07:19:57
Tudom Mária, hogy valós amiről beszélsz. Ha annál maradunk, hogy ez egy példa, akkor én az elején kötnék bele ebbe a döntésebe: a "Péter enged" kifejezés arra a következtetésre juttat, hogy ez egyszerű emberi döntés volt és nem kérdezték meg az Urat. Ha az Úr véleménye alapján járunk gyülekezetbe, akkor nem gondolom, hogy ilyen helyzetbe kerülnének. Ha most már ilyen helyzetbe kerültek, még erőteljesebben keresném az Úr véleményét, hogy mit tegyek, mert ezen az emberi döntések csak rontanak.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2010 Január 08, 10:10:39
Gabikám,bocsi,hogy ebbe beleszólók,de még azt is meg kellene fontolni,hogy,kit kell kinek követni.Ezt még az elején le kellett volna tisztázni.Az Úrra nézni és úgy dönteni az eljegyzésről.Ha olyan emberekről beszélünk,akik Isten útján járnak,akkor vele és az Ő akaratában kell lennie mindennek.Általában a nő szokta követni a társát és nem fordítva.
De sajnos itt eszmei ellentétekről van szó.És az ilyesmit szerintem követni nem szabad.Az ítélet az Úré.Vagyis itt az egyik gyülekezet ítélkezik a másik felett.Milyen lesz az a házasság,ami nem az Igén alapul? :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Irma - 2010 Január 08, 12:16:19
Lehet, hogy már ott vakvágányra került Péter, amikor földi mérlegelés után a Sára gyülijét választotta. És abból gondolom, hogy ez földi döntés volt, mert ha Istentől nyert házastárs Sára, akkor ezek a kérdések nem is jelentkeznek ilyenformán. Akkor Isten mindent a maga idején a legjobb módon elrendez. De a Péter helyében nagyon elgondolkoznék - még földi szemmel is - hogy csatlakozzak-e egy ilyen kizárolagosságot követelő egyházhoz. Ennek nagyon "szekta" szaga van és ott a valódi, igazán megáldott házasság megélésére nemigen lenne a későbbiekben sem lehetőség, és jobb még most visszakozót fújni, és magát megalázva Isten vezetését kérni, mintsem később egy nagyon elrontott házasság romjain szenvedni. :kereszt01:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 08, 12:21:23
A kérdése Péternek az, hogy ti mit szólnátok, és mit tennétek, ha ez a ti gyülitekről derülne ki?
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2010 Január 08, 13:07:13
Én egyetlen felekezetben sem maradtam meg, amelyek kizárólagosság igényével léptek fel a hit, az üdvőzítő igazság, vagy Krisztus fölébe helyezték a tanításaikat!
Kedves 'Péter', tudom, hogy ez számodra sem valódi kérdés!
Mindenesetre sajnálom, hogy ilyen lehetséges a keresztyénségen belűl!

:044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2010 Január 08, 13:08:24
Gabikám,bocsi,hogy ebbe beleszólók,de még azt is meg kellene fontolni,hogy,kit kell kinek követni.Ezt még az elején le kellett volna tisztázni.Az Úrra nézni és úgy dönteni az eljegyzésről.Ha olyan emberekről beszélünk,akik Isten útján járnak,akkor vele és az Ő akaratában kell lennie mindennek.Általában a nő szokta követni a társát és nem fordítva.
De sajnos itt eszmei ellentétekről van szó.És az ilyesmit szerintem követni nem szabad.Az ítélet az Úré.Vagyis itt az egyik gyülekezet ítélkezik a másik felett.Milyen lesz az a házasság,ami nem az Igén alapul? :2smitten:

Nyugodtan szólj bele.  :088: Szerintem a férfi nő kapcsolatát most ne keverjük bele. Tételezzük fel, hogy a férfi döntést hozott és a nő követte.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2010 Január 08, 13:11:29
A kérdése Péternek az, hogy ti mit szólnátok, és mit tennétek, ha ez a ti gyülitekről derülne ki?

Én nem tudok többet mondani előbb kikérném az Úr véleményét.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 08, 13:17:44
A kérdése Péternek az, hogy ti mit szólnátok, és mit tennétek, ha ez a ti gyülitekről derülne ki?

Megint csak bocs, de engem most sokkal jobban zavar, hogy milyen országos közösség az, ahol a főfőfőfőfőfő vezető többszörösen elvált, és az új társ is többszörösen elvált.

Van e ott még valami ami a KERESZTRE mutat?

 :02:

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 08, 13:32:13
A kérdése Péternek az, hogy ti mit szólnátok, és mit tennétek, ha ez a ti gyülitekről derülne ki?

Megint csak bocs, de engem most sokkal jobban zavar, hogy milyen országos közösség az, ahol a főfőfőfőfőfő vezető többszörösen elvált, és az új társ is többszörösen elvált.

Van e ott még valami ami a KERESZTRE mutat?

 :02:


Ha egy gyülire gondolunk, márpedig abban biztos vagyok, akkor ott a főfőfőfő vezető vált el többszörösen a társa nem többször, hanem egyszer. Biztosan van ott is ami a keresztre mutat, mert rájuk is érvényes az, hogy ahol ketten hárman összejönnek az Ő nevében, akkor Ő ott van közöttük. Isten a bárányokat nem sújtja mert a főfőfők megtévedtek. Egyben viszont biztos vagyok, a gyümölcsök meglátszanak és nem hitelesek a boldog házasság és a megbocsájtás tanításaiban. Én azt gondolom Isten megbocsájtott a főfőfő vezetőknek ha bocsánatot kértek a rossz döntésükért. Az elhívásukat Isten nem vonja vissza, gondolj Dávidra. Más kérdés mi lesz amikor ott fognak állni Isten előtt és az is más kérdés, miben hitelesek.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 08, 14:13:57
Drága Mária nem gondolom, hogy ott valaki is elfogadta a kereszt botrányát, nem gondolom, hogy ott valaki amikor bemegy az újjászületés fűrdőjébe, akkor tudja, hogy ezzel elfogadja a látható, de főleg a láthatatlan szellemi lények előtt, hogy ő is meghalt KRISZTUSSAL, és amikor kijön, akkor mindent maga mögött hagy és él többé nem ő, hanem él benne a KRISZTUS.

Ők hitetők, akik sokakat félrevezetnek, és ezt országosméretekben teszik. mert ők a látható példák.

Beállnak az ajtóba, és aki be akar menni azt nem engedik.

 :060:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 08, 14:32:42
Drága Magda!

Amikor sok évvel ezelőtt kiáltottam az Úrhoz, hogy adjon nekem egy Bibliát, akkor vallásos leszek, Isten megadta egy Hit Gyülekezetes testvérnő személyében, - én nem ismertem, soha nem is láttam, aki bekopogott és átadta a férjemnek, hogy nekem hozta. Majd mikor hazaértem nagy volt bennem a csodálkozás, ez hogyan lehetett és olvasni kezdtem a Bibliát, majd hamar rájöttem nem értek semmit, így kértem egy gyülekezetet Istentől. Hamarosan egy nő a házunkból feljött, aki szintén nem tudott a kérésemről, csupán tudta, hogy riporter vagyok egy rádiónál és mondta van egy ember aki ingyen gyógyít. Nekem nővérnek ez nagy szó volt, mert a főnökön zsebet varrt a cipőjére is, hogy kapjon a betegektől. Annyira belelkesedtem tőle, visszafogni csak az Úr tudott volna. Hosszú történet de csak röviden írom. Felmenetem Bp- re, hogy egy ingyen gyógyítóval riportot készítsek. Amikor beléptem az épületbe jöttek hozzám emberek azt se tudták én ki vagyok és mondták a bizonyságukat. Kértem várjanak mert elő kell vegyem a magnómat mert én riporter vagyok és felveszem őket. Gőzöm nem volt róla, hogy ez egy gyülekezet. Amikor elkezdődött a dicséret, bementem a terembe és azonnal folytak a könnyeim. Nem vagyok egy sírós és nem értettem mi ez? Mi ez a szokatlan belső érzés? Hol vagyok én? Isten hová hoztál? Mond már el! Mért sírok és nem úgy ahogy eddig ismertem? Mi ez? A könnyeim csak folytak és folytak, miközben egyre boldogabban éreztem magam. Annyira átjárt egy ismeretlen érzés, amivel soha addig nem találkoztam. Isten szólt hozzám: - Én vagy, akit kerestél! Én meg csak sírtam és tudtam belül, hogy ez egy személyes találkozás a Teremtőmmel. Mindenkit áttudtam volna ölelni annyira boldog és tiszta voltam.

Én ott fogadtam be Jézust abban a gyülekezetben ahol a főfőfő elvált többször és meg is nyilvánul bennem Isten Ereje, dicsősége. Ott születtem újjá. Isten még egy ilyen helyen is megtud érinteni. Más kérdés miért nem vagyok már ott közel 10 éve. De ezt nem jelentheted ki testvérem róluk amit írtál.  :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 08, 14:56:02
 :2angel: Drága Mária, ha nem ott, és nem ilyen körülmények között indulsz el a hited útján, akkor ott tartanál ma ahol vagy?

Na persze költői a kérdés, Isten még a kövekből is tud szólgálókat készíteni, és keresztül visz a mocsáron, de ha te a mocsárhoz ragaszkodsz akkor Ő, már mint Isten nem erőszakos, és nem vezet tovább.

Elküldöd a legkisebb gyermekedet a szomszédba, kérje el a bácsitól a baltát, a gyerek oda megy és kéri a baltát.
Persze a szomszéd nem adja oda neki.
Mire ő elsírja magát, de hát anyukám azt mondta kérjem el!
Anyukád mondta?
Igen az anyukám!
Ekkor oda adja neki a baltát, mert a te nevedben ment, te küldted!!!

Jézus NEVÉBEN, csak oda mehetek, ahová Ő küld.

 :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 11, 10:19:19
Van egy testvérünk, - legyen a neve Sára, aki egy X gyülibe jár a barátja, - legyen a neve Péter Y-ba. Sára beleszeret Péterbe és tervezik a házasságukat. Mielőtt ez létrejönne, el kell dönteni ki melyikbe menjen, mert így nem maradhat, de mind a ketten szeretik a gyülijüket. Péter enged és így már harmónia van közöttük, hogy akkor együtt járnak Sára gyüliéjbe. Erősödik a szerelem, közeledik a házasság és járnak Sára gyülijébe tanácsadásra. Ott közlik Péterrel, hogy azokat a családtagjait, akik Péter gyülijébe járnak, fel kell számolja, nem tarthat velük kapcsolatot. Péternek ismét döntenie kell. Családját felszámolni, gyülijét elhagyni, mert oda járnak reformátusok, katolikusok... vagy a menyasszonyát hagyja el? Sára nem enged ebből, mert ő hű a gyülijéhez és inkább vége a jegyességnek, Péter mehet.

Ez nem vicc, hanem a valóság. Érdekel a véleményetek. Kinek mit tanácsolnátok?

Először is, had szögezzem le a Lelkipásztornak nincsen joga másnak a magánéletébe beleszólni. Ez az első. A második pedig az, azt kellene a kedves jegyeseknek biztosan tudni, hogy "csak" szerelmesek vagy Isten egymásnak rendelte őket. Ha igen, akkor semmi sem állhat az útjukba. DÖNTENI KELL! Ha a két gyülekezet kutya-macska barátságba van egymással, akkor talán egy harmadikat kellene találni ami mindkettőjük számára jó és elfogadott. Ez a köztes megoldás. Semmiképpen sem szakitanám meg a kapcsolatot a rokonaimmal egy Lelkipásztor vagy egy gyülekezet kedvéért, ez egyáltalán nem biblikus! Hogyan lássák bennem a Krisztust, ha hátat forditok nekik? Miért, mit vétettek ellenem? Viszont ragaszkodnék foggal-körömmel a vőlegényemhez, és nem érdekelne senkinek a véleménye a drága Jó Istenen kivül és átgázolnék minden akadályon, hogy a vőlegényemet sose veszitsem el, pláne nem ilyen butaság miatt!
Az élet rövid, jobb kettőnek mint egynek, főleg ha megvan a hármas kötél, tehát hajrá, győzzön az Úr és a szerelem!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 11, 10:36:11
Párválasztásban egyébként senkire és semmire nem szabad hallgatni Jézuson kivül!
Ha van belső bizonyosság, akkor mindenen át kell gázolni!
Ha én és a férjem arra figyeltünk volna mit sustorognak a hátunk mögött és még a szemeinkbe is, az életbe soha de soha nem házasodtunk volna össze!!!
De megtettük és életünk egyik legjobb döntése volt!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 11, 10:42:00
Még annyit ehhez az egész históráihoz. Nekem is volt egy ilyen Lelkipásztorom, aki beleszólt a magánéletembe. Akkor éppen óvónőként dolgoztam, a gyülekezetben pedig én voltam a dicsőitő csoport vezetője. A pásztorom úgy gondolta hogy az óvónői munkám annyira leterhel, hogy a gyülekezeti szolgálatot nem tudom miatta végezni és arra kért, hogy keressek más munkahelyet.
Hát én erre elmentem egy másik gyülekezetbe, mert nem akartam lázadó lenni. Azóta az a gyülekezet nem létezik, kiderült hogy mások felett is próbált uralkodni és sokan nem birták a gyűrődést.
Vannak dolgok amiben az Úr egyenesen vezet minket, nincs szükségünk sem pásztor sem más tanácsaira.
Az én házasságomat illetően annyiféleképpen kijelentette magát az Úr, hogy az lett volna vétek, ha nem figyelünk oda rá.
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2010 Január 11, 11:17:08
Sziasztok!
Felmerűlt a lépéseket sürgető pásztor felelőssége!
Bizony olyasmit követel amihez nincs joga!
Van itt néhány újabb kérdés:
Megszokott eljárás ez 'Sára' gyülekezetében?
Miként vélekedik erről a kérdésről a tagság és a vezetőség?
:044:
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 11, 11:25:37
Sziasztok!
Felmerűlt a lépéseket sürgető pásztor felelőssége!
Bizony olyasmit követel amihez nincs joga!
Van itt néhány újabb kérdés:
Megszokott eljárás ez 'Sára' gyülekezetében?
Miként vélekedik erről a kérdésről a tagság és a vezetőség?
:044:

Az emlitett Y-nak én személyesen ismerem az X menyasszonyát. Speciel az egyik legeslegjobb barátnőm. A történet valós tényeken alapszik.
Mivel a hátteret elég jól ismerem azt kell hogy mondjam, hogy X gyülekezete csak ezzel a másik felekezettel kapcsolatosan van fentartásokkal, amire speciel elég nyomós oka van. Én nem minősitem egyik gyülekezetet sem, a lényeg az, hogy jelenleg két dudás nem fér meg egy csárdában, ezért én egy harmadik megoldást javasolnék az Y helyében, ha nem óhajt az X gyülekezetébe járni. De csak akkor, ha a házasságról határozott kijelentésük van. Ez nem egy nehéz dolog, megoldható. A barátnőmet ismerve, teljes jószándékból és az Úr iránt való tiszteletből és szeretetből cselekszik és arról is meg vagyok győződve hogy azt a bizonyos Y úriembert szereti. De itt nem a szerelemnek, hanem az Úrnak kell győzedelmeskednie.
Remélem nem voltam indiszkrét és sikerült palástolni mindkét fél személyiségét.
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2010 Január 11, 11:56:47
Kedves Batiszrael!
Én pedig 'Sára' gyülekezetét ismerem, s ez a hozzállás már megbocsájts, de nem egyetlen gyülekezetre korlátozódik.
A náluk megtért testvérek 'hitetlen' rokonaival szemben is ugyan ilyen 'toleranciával' viseltetnek!
És ez nem egy-egy pásztor önhatalmú cselekedete, hanem vezetői színtről származó álláspont!
Kedves Batiszrael az érmének két oldala van! Időnként érdemes azt a 'felét' is megvizsgálni, amely nem annyira csillogó!

:2smitten:

Daba
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 11, 13:42:09
Daba egy ilyen konfliktus nem szabadna hogy két egymásnak teremtett embert szétválasszon. Ha ez megtörténik, akkor én megkérdőjelezem, hogy egyáltalán akarja-e az Úr ezt a kapcsolatot?
Egyébként most nem értem hogy mit irtál, mert az előző hozzászólásodban azt irtad nem tudod miről van szó, most meg azt irod, nagyon is tisztában vagy vele.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2010 Január 11, 13:47:29
Nagyon sokan tudják,melyik gyülekezetről és kikről van szó,még sem írják ki.Ez az ő magánügyük.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2010 Január 11, 14:06:31
Daba egy ilyen konfliktus nem szabadna hogy két egymásnak teremtett embert szétválasszon. Ha ez megtörténik, akkor én megkérdőjelezem, hogy egyáltalán akarja-e az Úr ezt a kapcsolatot?


Két ember közötti kapcsolatos kérdésekbe sose az a kérdés, hogy az Úr mit akar, hanem az, hogy a két ember a kapcsolatkötés előtt megismerte-e egymást és megbeszéltek-e sarkalatos pontokat. Isten tiszteletbe tartja a választásunkat és abba is meg tud áldani minket.
Viszont mi ne akarjuk belevonni Istent egy olyan kapcsolatba, ahova az illető személyek nem vonták be.
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2010 Január 11, 14:20:05
Kedves Batiszrael!
Tudom kikről és mely gyülekezetekről van szó!
Nem akarok és nem is fogok konkrétizálni, mert a két Testvérnek ez valóban magánügye!
Az viszont nem magánügye egy gyülekezetnek, hogy családi kapcsolatokat tesz tönkre és más keresztyén gyülekezetektől való elszakadásra kényszerít embereket!
 Továbbra sem a szóbanforgó gyülekezettel szeretnék foglalkozni, hanem egy szellemiséggel, amely Krisztus testének egységét igyekszik gátolni!
Ezt a szellemiséget úgy hívják, hogy elszigetelődés!
A keresztyéneknek nem egymástól, hanem a világtól kell elhatárólódniuk!
Ez a szellemiség pontossan ellentétje annak, amivel Mária is próbálkozik (hídépítés)
Krisztus teste az egyetemes gyülekezet úgy lett megalkotva, hogy felekezetektől függetlenűl összetartozzon és egybevágyakozzon!
Azt hiszem legjobb bizonyítéka ennek ez a fórum!
Az elhangzott próféciák többsége, falak ledöntéséről beszél!
Nem a világ és a keresztyénség között kell falakat ledönteni, ahogy ezt néhány testvér értelmezi!
A keresztyénségnek sosem szabadna olyanná válnia, mint amilyen a világ, de sajnos ebben az írányban változott évszázadokon keresztűl a történet!
A világ pedig sosem lesz olyan, mint a keresztyénség, mert nem is teheti!
A falak és szakadékok egyenlőre Krisztus testében vannak!
Ostoba gondolat azt feltételezni, hogy ez az Úr akarata, hát nem az!
Nem a római katólikus egyház által elképzelt ökomenista törekvésekről beszélek, mert ott nem a Szent Szellem, hanem a pápa lenne a 'kapocs'.
Szóval aki a keresztyén egység ellen kardoskodik, legyen az pásztor, püspök, pápa, vagy egy felekezet, az az Úr akarata ellen cselekszik és az Ő haragját fogja kiinni!

:2smitten:

Daba 
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2010 Január 11, 14:28:35
Drága Testvérek! Ismerek egy keresztény párt, a fiatal feleségnek azért kellett külső segitséggel elválni, mert utólag, már az együttélés alatt derült csak ki, hogy a férjnek súlyos személyiségzavara van, a feleség a lelki gyötrésektől súlyos állapotba került. Az élete múlt azon, hogy megszabaduljon attól az embertől. Erről a válásról mit gondoltok, érdekel a véleményetek.

A házasság alapvetően egy olyan szövetség két fél között, ami holtig tart. A halállal a szövetség megszűnik. Azt gondolom, hogy ez a halál azonban nem feltétlenül csak testi halál lehet, hanem szövetségi értelemben vett halál is. Isten azt mondta az emberpárnak, hogy ha esznek a tiltott fa gyümölcséről, akkor meghalnak. Ettek, de nem haltak meg...testileg, de meghaltak szövetségi értelemben. Isten szemében halottak lettek. Hasonlóképpen "meg lehet halni" egy házasságban is. Olvastam olyan beszámolókat, ahol az egyik házastárs, miután megcsalta párját de még nem derült ki, olyan volt mint egy élőhalott, egy zombi, mintha...meghalt volna. Ilyen módon tehát lehetséges a válás, mert a halállal az ember újraházasodhat.

A családtagjait verő ember pedig kimeríti az elhagyás fogalmát az 1Kor6,15 alapján. Azaz, az által, hogy nem gondoskodik családjáról, hogy veri és bántalmazza őket, az által ő maga tulajdonképpen elhagyja, halálára hagyja családját. Ezért a válás indokolt lehet.

Más: megbocsátnai és mégis elválni egy teljesen legitim opció és nem ellentmondásos szerintem sem. Ha egy bűnöző a bíróságon megbocsátást kér a sértett családjától és azok megbocsátanak neki, attól még az ítéletet - joggal - végrehajtják.

Azonban szerintem nem szabad szem elöl téveszteni, hogy minden családjogi témában elsősorban az egyháznak kellene bíráskodni és jó, az adott esetet alaposan kivizsgálásán nyugvó ítéletet hozni. Ehelyett a keresztyének a hitetlenekhez mennek igazságért (és születnek meg a rettenetes bírósági ítéletek).
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 11, 14:42:46
 :2angel:

KETTEN LESZNEK EGY TESTÉ!

Uram ezt te rosszúl tudod, mert Atha.... (oly bonyolilt, hogy nem látom kimondani),eről mást mond, szerinte ez így meg így van, kérlek Uram javítsd ki az igédet  :pirul:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Kamilla - 2010 Január 11, 15:12:33

 Mivel a házasságban a férjé a szellemi vezetés jogköre, mert ő a nyaka Jeusának és
 pap is a családjában, ezért már amikor azt írtátok, hogy a férfi engedett, már akkor lehetett tudni, hogy ennek nem lesz jó vége.
  A két gyülekezet pillanatnyilag kibékíthetetlen szellemi ellentétben áll egymással, mivel az egyik kivált a másikból, lázadás történt és ez azóta is fennáll, nem lett lerendezve az Úrban! És ha csak ez történt volna! De a gyűlölködés, rágalmazás, oda-visssza alapon megy ma is!
 Ilyen helyzetben óhatatlan, hogy a gyülkezetek tagjai azzal a szellmiséggel legyenek átitatódva, amely a saját gyülijükben van!
 Az a szellemiség, amely lázadásra van alapozódva, sosem fogja engedni, hogy a hívő visszamenjen oda, ahonnan a gyökerek kiszakadtak, és nem fogja engedni, hogy egy olyan hívővel legyen harmóniában, aki nem ebben a kiszakadó szellemben van! Ez felemás iga! Ennek a két embernek már az elején el kellet volna ezen nagyon komolyan gondolkoznia!

  Szerintem lehet azt tudni már akkor, amikor találkozik két ember, bármilyen célból, bármilyen minőségben: barát, testvér, férfi-nő, hogy szellemben tudnak-e egyek lenni!
 A beszélgetésekből az Úr dolgairól, közös imákból ezek ki kell hogy derüljenek, hamar!

  Már itt a fórumon is lehet ezt látni, pedig itt nincs először semmilyen személyes kontaktus! Csak írogatunk = a szív bőségéből szól a száj, és leképezzük a másik bensejét, a bennünk lévő szellem kijelentést ad a másikban lévő szellemiségről!

  Hát még, amikor találkozunk is! Főleg többszöri alkalommal!

  Itt szerintem az lehetett a baj, hogy mindketten a saját képmásukra akarták formálni a másikat, vagy keresték az arany középutat és végig halogatták az egyértelmű döntéseket ez ügyben, nem merték "kenyértörésre" vinni a dolgot, hátha magától megoldódik, mert szerelmesek voltak és tudjuk, a szerelem rózsaszínű világot mutat, nem a teljes valóságot!

 Jeusa azt mondja, hogyan járhatnának ketten egy úton, ha nem egyeznek meg?

 Ha egy férfi feladja meggyőződését, de nem szívből, hanem csak megalkuvásból, kompromisszumból, akkor annak sohanincs jó vége. Megjegyzem egy nőnek se jó ez.

  A legnagyobb probléma mégis az, hogyha egy embernek nincs SZEMÉLYES, élő közössége, vezetése az Úrral, hanem ennyire függ egy egyháztól, egyházi vezetőktől, akkor meg van kötözve! Szellemében nem tud szabad lenni arra, hogy közvetlenül vegye az Úrtól az kijelentéseket, neki, személyre szólóan, hanem mindig bevett tanításokra, látásokra, már-már tradíciókra figyel, amik lehetnek jók, de nem neki, nem az adott helyzetre szólnak! Nem rhéma neki! Másnak lehet az volt, de neki nem az!

 Az utolsó időkben  - most- nagyon fontos, hogy legyen ilyen személyes kapcsolatunk az Atyával, Jesuával, a Szent Szellemmel, forródrótunk a mennyel, mert egyre zavarosabbak lesznek az idők és nehéz lesz külön választani a test és a Szellem hangját. Jónak látszanak majd a dolgok, de nem az Ige szerint! Ezért mondja az Ige, hogy mindent vizsgáljatok meg Szellemben és csak azt tartsátok meg, ami jó = Igei, a Szent Szellem kijelentéséből van! Fontos, hogy ismerjük Istenünk hangját, a Jó Pásztorét, és ne kövessünk mást!


  szeretettel: Kamilla   :119:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 11, 15:16:57
Azt hiszem legjobb bizonyítéka ennek ez a fórum!
Szia Daba, sajnos éppenhogy azt lehet észrevenni, hogy bizony a felekezeti hovatartozás nagyban befolyásolja a testvérek gondolkodásmódját igy az úgynevezett ökumenizmus teológiai értelemben nem igazán működik. De erre én is csak nemrégen jöttem rá.
Sokáig hive voltam az ökumenikus dolgoknak, de ma már úgy látom, sajnos a felekezeti tanitásbeli különbözőségek miatt nem igazán lehet megvalósitani.
Látod két karizmatikus azon is hajba tud kapni, hogy hogyan és kiből kell démont
űzni???
Aztán ilyen apróságokon is vitatkozunk hogy elhagyható-e a véreshurka evése, vagy nem???
Pedig ez aztán tényleg nem egy bonyolult teológiai kérdés, és mégsincs egység, mindenki a magáét fújja, velem egyetemben.
Szóval magában az "ökumenikus" szeretetben hiszek, de már az együttmunkálkodásban nem igazán. Ha két ember több teológai szemponból nem ért egyet, az hogyan tudna együtt munkálkodni?
Nehéz kérdés ez kedves Dabám, méghozzá igen-igen nehéz...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 11, 15:21:17
:2angel:

KETTEN LESZNEK EGY TESTÉ!

Uram ezt te rosszúl tudod, mert Atha.... (oly bonyolilt, hogy nem látom kimondani),eről mást mond, szerinte ez így meg így van, kérlek Uram javítsd ki az igédet  :pirul:
Kedves Aranyos!
Szerintem valamit félreértettél Athanasius hozzászólásából. Nem lehetséges???
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2010 Január 11, 15:24:12
:2angel:

KETTEN LESZNEK EGY TESTÉ!

Uram ezt te rosszúl tudod, mert Atha.... (oly bonyolilt, hogy nem látom kimondani),eről mást mond, szerinte ez így meg így van, kérlek Uram javítsd ki az igédet  :pirul:

Nem értem megjegyzésednek a lényegét. "Ketten lesznek egy testté?" Mit akarsz mondani ezzel? Ennek így, magyarázat nélkül, kb. annyi köze van a véleményemhez, mint annak, hogy ki hogyan szereti a káposztás tésztát. Én speciel sósan és borssal...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2010 Január 11, 15:28:51


Nem értem gúnyos megjegyzésednek a lényegét. "Ketten lesznek egy testté?" Mit akarsz mondani ezzel? Ennek így, magyarázat nélkül, kb. annyi köze van a véleményemhez, mint annak, hogy ki hogyan szereti a káposztás tésztát. Én speciel sósan és borssal...

Hogy mered keresztény létedre??!!!
Ennek nincs semmi bibliai alapja. Cukorral! Az igen!! ...de sóval???? Ezért a szentségtörésért komoly ítéletre számíthatsz!  :hehe:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 11, 15:31:35
:2angel:

KETTEN LESZNEK EGY TESTÉ!

Uram ezt te rosszúl tudod, mert Atha.... (oly bonyolilt, hogy nem látom kimondani),eről mást mond, szerinte ez így meg így van, kérlek Uram javítsd ki az igédet  :pirul:

Nem értem megjegyzésednek a lényegét. "Ketten lesznek egy testté?" Mit akarsz mondani ezzel? Ennek így, magyarázat nélkül, kb. annyi köze van a véleményemhez, mint annak, hogy ki hogyan szereti a káposztás tésztát. Én speciel sósan és borssal...
Bocsáss meg hogy beleszólok, de szerintem úgy gondolja, hogy szembefordultál a Bibliával.
Éppen ezért kérdeztem meg Tőle vajon nem értett-e félre valamit a hozzászólásodban???
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 11, 15:52:44
Athan: ..ki hogyan szereti a káposztás tésztát. Én speciel sósan és borssal...

Huu én is így de még cukrot is teszek rá.  :hehe: Ahogy te eszed, az eretnekség a káposztával szemben.  :2funny:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 11, 16:09:19
 :2angel:

Köszönöm Batiszrael, valóban:

Idézet
A házasság alapvetően egy olyan szövetség két fél között, ami holtig tart. A halállal a szövetség megszűnik. Azt gondolom, hogy ez a halál azonban nem feltétlenül csak testi halál lehet, hanem szövetségi értelemben vett halál is. Isten azt mondta az emberpárnak, hogy ha esznek a tiltott fa gyümölcséről, akkor meghalnak. Ettek, de nem haltak meg...testileg, de meghaltak szövetségi értelemben. Isten szemében halottak lettek. Hasonlóképpen "meg lehet halni" egy házasságban is. Olvastam olyan beszámolókat, ahol az egyik házastárs, miután megcsalta párját de még nem derült ki, olyan volt mint egy élőhalott, egy zombi, mintha...meghalt volna. Ilyen módon tehát lehetséges a válás, mert a halállal az ember újraházasodhat.

Itt az a személy halt meg, szellemben, aki csalt, de tőle a házastársa válhatna el a gondolatmenet szerint, az pedig nem lett olyan mint egy "zombi"

A csalónak nincs jogossága az elbocsátásra, csak a megcsaltnak, de az sem vált el valójában, mert azt írja Pálnál a SzentSzellem, maradjon házasság nélkül.
Tehát a kötelék amit egybeszerkezst Isten nem szűnik meg.

Én még el sem költözhettem, mert velem akart lakni a volt férjem akitől 1964-ben váltam/válunk el.
Irgalmas Szamaritánius módjára kellett megtegyem 2009 Pészahjáig, akkor fordult a helyzet és júliustól a feleségének mondott, addig nem.
Most pedig megtapasztaltam ahogy belőlem, a testemből szálanként húzták ki a kapcsolatot.
Rettenetes élmény volt, akkor csak azt éreztem, hogy szétdarabolnak.
Leszakgatta a láncaimat, valóban leszakgatta.

 :2smitten:
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2010 Január 11, 16:16:38
Azt hiszem legjobb bizonyítéka ennek ez a fórum!
Szia Daba, sajnos éppenhogy azt lehet észrevenni, hogy bizony a felekezeti hovatartozás nagyban befolyásolja a testvérek gondolkodásmódját igy az úgynevezett ökumenizmus teológiai értelemben nem igazán működik. De erre én is csak nemrégen jöttem rá.
Sokáig hive voltam az ökumenikus dolgoknak, de ma már úgy látom, sajnos a felekezeti tanitásbeli különbözőségek miatt nem igazán lehet megvalósitani.
Látod két karizmatikus azon is hajba tud kapni, hogy hogyan és kiből kell démont
űzni???
Aztán ilyen apróságokon is vitatkozunk hogy elhagyható-e a véreshurka evése, vagy nem???
Pedig ez aztán tényleg nem egy bonyolult teológiai kérdés, és mégsincs egység, mindenki a magáét fújja, velem egyetemben.
Szóval magában az "ökumenikus" szeretetben hiszek, de már az együttmunkálkodásban nem igazán. Ha két ember több teológai szemponból nem ért egyet, az hogyan tudna együtt munkálkodni?
Nehéz kérdés ez kedves Dabám, méghozzá igen-igen nehéz...

Kedves Batiszrael!

Szeretettel kell megjegyeznem,hogy több dologban is rosszúl vontál le következtetéseket!

1, Mint mondottam nem az ökomenikus törekvésekről beszéltem, hanem Krisztus akaratáról, hogy az újjászületett testvérek között egy a 'testtel' jellemezhető közös kapcsolat legyen.
Attól mert én 'láb' vagyok Krisztus testében, nem mondom a 'törzsnek', hogy maradj meg magadnak nem tudok egyűtt szolgálni veled!
Úgye a 'fej' meg továbbra is Krisztus, tehát az Ő akaratának kell érvényesűlnie, s nem a 'lábnak', nem a 'kéznek', nem a 'törzsnek' kellene döntéseket hoznia!

2, Sajnos 'kívűről'
lehet, hogy nem látod a fórum müködésének lényegét!
Nincs azzal semmi próbléma, hogy másként látunk és vitatkozunk!
Én példáúl nagyon sokat tanúltam itt tőletek, főként az emberi értékekről!
Amit nem látsz kívűről pl. az hogy Máriával is sok mindent másként látunk, de ez nem állhat közénk, hogy Istent KÖZÖSSEN és SZERETETBEN SZOLGÁLJUK!
Ha össze is különbözünk, nem mondjuk egymásnak:
'Ha Te szolgálsz itt, akkor én nem jövök föl!'
Közös a célunk,hogy ez a fórum Isten dícsőségére müködjön!
Amúgy ültünk már egyűtt egy asztalnál Mária, Gábor és neje, meg én, más-más teológiai nézőponttal Istent dícsőítve!
Amíg egy gyülekezetnek, vagy egy-egy keresztyénnek fontossabb a teológiai álláspontja, mint Krisztus ügye addig van az elkeseredett kérdés: Miként szolgálhatnánk egyűtt?!
:044: 
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2010 Január 11, 16:17:34
:
Itt az a személy halt meg, szellemben, aki csalt, de tőle a házastársa válhatna el a gondolatmenet szerint, az pedig nem lett olyan mint egy "zombi"

A csalónak nincs jogossága az elbocsátásra, csak a megcsaltnak, de az sem vált el valójában, mert azt írja Pálnál a SzentSzellem, maradjon házasság nélkül.
Tehát a kötelék amit egybeszerkezst Isten nem szűnik meg.

Én még el sem költözhettem, mert velem akart lakni a volt férjem akitől 1964-ben váltam/válunk el.
Irgalmas Szamaritánius módjára kellett megtegyem 2009 Pészahjáig, akkor fordult a helyzet és júliustól a feleségének mondott, addig nem.
Most pedig megtapasztaltam ahogy belőlem, a testemből szálanként húzták ki a kapcsolatot.
Rettenetes élmény volt, akkor csak azt éreztem, hogy szétdarabolnak.
Leszakgatta a láncaimat, valóban leszakgatta.

 :2smitten:

Pál, ahogy korábban már kifejtettem, nem általános rendelkezésként mondja, hogy maradjanak úgy ahogy vannak és ne házasodjanak meg, hanem a küszöbön álló keresztyénüldöztetések miatt. Ez ránk, egyelőre nem vonatkozik, persze egyéni krízisek ugyanilyen alapelv miatt indokolttá tehetik, de általánosságban nincs olyan veszedelem, mint ami a korabeli keresztyénekre várt.

Azonban nem igazán értem, ami veled történt: 1964-ben elváltál, de 2009-ig nem költöztetek szét, majd pedig a feleségének mondott és aztután mégis szakítottatok?
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 11, 16:22:02
Mondom én, hogy szólni kell az Úrnak!

Mert Pál nem is azért írja, hanem egész másért, és itt félre vezeti a mai emberkéket :062:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2010 Január 11, 16:27:40
Ha van egyéb javaslatod, azt szívesen elolvasom. Nem kell egyet érteni velem, én csak a véleményemet osztottam meg. Ha nem tetszik, írd meg, de úgy, ahogy szeretnéd, ahogy akarod, hogy mások is véleményt alkossanak rólad.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 11, 16:30:19
 :2angel:
Drága Athanasius!
"Én" meghaltam, és a hulláról csak egy vélemény lehet - gondolom magamról, mert erre szólít fel az ÍROTT ÍRÁS

 :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Szabolcs - 2010 Január 11, 16:49:00
Athan: ..ki hogyan szereti a káposztás tésztát. Én speciel sósan és borssal...

Huu én is így de még cukrot is teszek rá.  :hehe: Ahogy te eszed, az eretnekség a káposztával szemben.  :2funny:

De remélem a töpörtyűs túrós csuszára nem raksz cukrot!  :2knuppel:   :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2010 Január 11, 16:51:03
Athan: ..ki hogyan szereti a káposztás tésztát. Én speciel sósan és borssal...

Huu én is így de még cukrot is teszek rá.  :hehe: Ahogy te eszed, az eretnekség a káposztával szemben.  :2funny:

De remélem a töpörtyűs túrós csuszára nem raksz cukrot!  :2knuppel:   :2smitten:

Nem az kizárólag vérrel jó... Ja bocsi, ez nem az a topic...  :hehe:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 11, 17:04:43
Athan: ..ki hogyan szereti a káposztás tésztát. Én speciel sósan és borssal...

Huu én is így de még cukrot is teszek rá.  :hehe: Ahogy te eszed, az eretnekség a káposztával szemben.  :2funny:

De remélem a töpörtyűs túrós csuszára nem raksz cukrot!  :2knuppel:   :2smitten:

Na ne verekedj mán te.  :2funny: Deee  :2funny: és nagyon finom. Nem próbáltad még ki? Akkor nem is tudhatod, hogy milyen fini.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2010 Január 11, 17:45:25
Szóval,Szabolcsom,már csak azért,hogy kettő bizonyság legyen,egy Máriáé,egy pedig az enyém.Szóval a túrós csuszát,vagy tésztát én úgy csinálom,megsütöm apró kockában a füstölt szalonnát és arra a tészta,arra a túró,majd jön a kicsi fiam és rátesz 1 kiló kristálycukrot és jol bekajál.Én csak 1 kanál cukorral eszem.Próbáld ki milyen finom,ja és a tejföl,hát az is egy pohárral. :005: :027:

Ja a káposztás tészta,azt amikor majdnem vége a sütésnek,cukorral és borssal pirosra sütöm,rá a tészta,amikor kajáljuk,még só,bors,és kristálycukor.Ez azért van,mert a fiam azt mondta,ha nem recseg akkor nincs benne élvezet.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Szabolcs - 2010 Január 11, 18:11:30
.Szóval a túrós csuszát,vagy tésztát én úgy csinálom,megsütöm apró kockában a füstölt szalonnát és arra a tészta,arra a túró,majd jön a kicsi fiam és rátesz 1 kiló kristálycukrot és jol bekajál.Én csak 1 kanál cukorral eszem.Próbáld ki milyen finom,ja és a tejföl,hát az is egy pohárral. :005: :027:1Ko 13:11  Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illõ dolgokat.   :hehe:  :044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2010 Január 11, 18:20:54
Jó vagy Szabolcs. :fetreng: :fereng2: :086:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Moncsi - 2010 Január 11, 19:12:34
Szóval,Szabolcsom,már csak azért,hogy kettő bizonyság legyen,egy Máriáé,egy pedig az enyém.Szóval a túrós csuszát,vagy tésztát én úgy csinálom,megsütöm apró kockában a füstölt szalonnát és arra a tészta,arra a túró,majd jön a kicsi fiam és rátesz 1 kiló kristálycukrot és jol bekajál.Én csak 1 kanál cukorral eszem.Próbáld ki milyen finom,ja és a tejföl,hát az is egy pohárral. :005: :027:

Ja a káposztás tészta,azt amikor majdnem vége a sütésnek,cukorral és borssal pirosra sütöm,rá a tészta,amikor kajáljuk,még só,bors,és kristálycukor.Ez azért van,mert a fiam azt mondta,ha nem recseg akkor nincs benne élvezet.

 Nagyon jó kis tészta receptek ;)de ez a topic más címet visel. :fetreng: :hehe: :119:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: athanasius - 2010 Január 12, 11:52:21
Szóval,Szabolcsom,már csak azért,hogy kettő bizonyság legyen,egy Máriáé,egy pedig az enyém.Szóval a túrós csuszát,vagy tésztát én úgy csinálom,megsütöm apró kockában a füstölt szalonnát és arra a tészta,arra a túró,majd jön a kicsi fiam és rátesz 1 kiló kristálycukrot és jol bekajál.Én csak 1 kanál cukorral eszem.Próbáld ki milyen finom,ja és a tejföl,hát az is egy pohárral. :005: :027:

Ja a káposztás tészta,azt amikor majdnem vége a sütésnek,cukorral és borssal pirosra sütöm,rá a tészta,amikor kajáljuk,még só,bors,és kristálycukor.Ez azért van,mert a fiam azt mondta,ha nem recseg akkor nincs benne élvezet.

Legkirályabb a felkockázott szalonna mikróban pirosra sütve: gyors, szagtalan és nagyon ízletes...
Nem gondoltam, hogy ennyire népszerű lesz az ételes hasonlatom :088:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 12, 11:53:32
Szabolcs: 1Ko 13:11  Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illõ dolgokat.   :hehe:  :044:

 :2funny: akkor gyerekként te is így etted? Most jól elárultad magad.  :fetreng: Váló ok, ha van rajta cukor?  :hehe: hogy maradjunk a topictémánál.  :169:
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 12, 12:12:26
Azt hiszem legjobb bizonyítéka ennek ez a fórum!
Szia Daba, sajnos éppenhogy azt lehet észrevenni, hogy bizony a felekezeti hovatartozás nagyban befolyásolja a testvérek gondolkodásmódját igy az úgynevezett ökumenizmus teológiai értelemben nem igazán működik. De erre én is csak nemrégen jöttem rá.
Sokáig hive voltam az ökumenikus dolgoknak, de ma már úgy látom, sajnos a felekezeti tanitásbeli különbözőségek miatt nem igazán lehet megvalósitani.
Látod két karizmatikus azon is hajba tud kapni, hogy hogyan és kiből kell démont
űzni???
Aztán ilyen apróságokon is vitatkozunk hogy elhagyható-e a véreshurka evése, vagy nem???
Pedig ez aztán tényleg nem egy bonyolult teológiai kérdés, és mégsincs egység, mindenki a magáét fújja, velem egyetemben.
Szóval magában az "ökumenikus" szeretetben hiszek, de már az együttmunkálkodásban nem igazán. Ha két ember több teológai szemponból nem ért egyet, az hogyan tudna együtt munkálkodni?
Nehéz kérdés ez kedves Dabám, méghozzá igen-igen nehéz...

Kedves Batiszrael!

Szeretettel kell megjegyeznem,hogy több dologban is rosszúl vontál le következtetéseket!

1, Mint mondottam nem az ökomenikus törekvésekről beszéltem, hanem Krisztus akaratáról, hogy az újjászületett testvérek között egy a 'testtel' jellemezhető közös kapcsolat legyen.
Attól mert én 'láb' vagyok Krisztus testében, nem mondom a 'törzsnek', hogy maradj meg magadnak nem tudok egyűtt szolgálni veled!
Úgye a 'fej' meg továbbra is Krisztus, tehát az Ő akaratának kell érvényesűlnie, s nem a 'lábnak', nem a 'kéznek', nem a 'törzsnek' kellene döntéseket hoznia!

2, Sajnos 'kívűről'
lehet, hogy nem látod a fórum müködésének lényegét!
Nincs azzal semmi próbléma, hogy másként látunk és vitatkozunk!
Én példáúl nagyon sokat tanúltam itt tőletek, főként az emberi értékekről!
Amit nem látsz kívűről pl. az hogy Máriával is sok mindent másként látunk, de ez nem állhat közénk, hogy Istent KÖZÖSSEN és SZERETETBEN SZOLGÁLJUK!
Ha össze is különbözünk, nem mondjuk egymásnak:
'Ha Te szolgálsz itt, akkor én nem jövök föl!'
Közös a célunk,hogy ez a fórum Isten dícsőségére müködjön!
Amúgy ültünk már egyűtt egy asztalnál Mária, Gábor és neje, meg én, más-más teológiai nézőponttal Istent dícsőítve!
Amíg egy gyülekezetnek, vagy egy-egy keresztyénnek fontossabb a teológiai álláspontja, mint Krisztus ügye addig van az elkeseredett kérdés: Miként szolgálhatnánk egyűtt?!
:044: 
Szia Daba!
Az Ige szerint egy akaraton kell lenni MINDENBEN ahhoz, hogy pld. egy közös ima meghallgatásra találjon. Ezért mondtam azt, hogyha két keresztény ember teológialiag nem fér össze, akkor nem tudnak együtt imádkozni de még együtt szolgálni sem.
Nekem pld. van egy házaspár ismerősöm, ahol a férj római katolikus, a feleség pedig pünkösdi karizmatikus. Fogalmam sincs hogy milyen a házasságuk mert a két felekezet tanitása annyira messze van egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől. Mondjuk az egyik nyelveken imádkozik, a másik meg azt sem hiszi el, hogy ilyen manapság létezik...
Ezért mondtam azt, hogy ilyen szempontból nem igazán látom hogy működne az ökumenizmus. Sem családi szinten, sem pedig felekezeti szinten. A hasonló elveket valló felekezetek ugyan össze tudnak fogni, de ahol túl nagy a távolság a két tanitás között, ott nem igazán.
Látod kedves Dabám, még a vérevés tisztázása is olyan viharokat kavart itt, mint egy kitörő vulkán..., pedig ez aztán nem egy "komoly teológiai kérdés".
A felemás igát nemcsak úgy kell elképzelni hogy egy hivő ne menjen hitetlenhez, hanem sokszor (sajnos) más felekezűhez sem, ha nem tudnak megegyezni a Biblia tanitásait illetően.
Most képzeld el milyen viharokat kavarhat egy házasságban, ha az egyik fél szentül meg van győződve róla az Ige alapján, hogy a hölgy menstruációs ciklusában házaséletet élni tilos, mig a másik meg határozottan meg van róla győződve, hogy ez csak a zsidóságnak adatott...
Ezért hoztam fel ezt a példát, mert személyesen is ismerek olyan családot, akik nemhogy ezt tartják be, de még azt a bizonyos 7 napot is, amit az ó-szövetség emlit. Mindketten karizmatikusok, az egyik zsidó, a másik pedig nem. Az egyik alkalmazkodott a másikhoz és szeretetben elhordozzák ezt a plusz terhet is, ami nem is teher a számukra tulajdonképpen.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Epafras - 2010 Január 12, 12:39:57
Szia Dafna!
Tudom nem nekem írtad a hozzászólást,de hagy jegyezzek meg két dolgot!
Szerintem amit a katolikus és karizmatikus ellentétről írtál nem teljesen fedi a valóságot mert ugye létezik karizmatikus katolikus is és ha Isten a Szentlelkét adja a katolikusoknak akkor más miért mondja az ellenkezőjét! Ha olvastad Derek Prince életét akkor tudod,hogy volt egy katolikus bíboros barátja,akinek a templomában többször prédikált, akin keresztül megismerte a második feleségét!Nem kéne ilyen fehéren-feketén látni mindet!Szerintem a katolikus egyházból is meglepően sok ember el lesz ragadtatva az elragadtatásnál!
Szeretettel:Ep.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 12, 12:47:32
Szia Dafna!
Tudom nem nekem írtad a hozzászólást,de hagy jegyezzek meg két dolgot!
Szerintem amit a katolikus és karizmatikus ellentétről írtál nem teljesen fedi a valóságot mert ugye létezik karizmatikus katolikus is és ha Isten a Szentlelkét adja a katolikusoknak akkor más miért mondja az ellenkezőjét! Ha olvastad Derek Prince életét akkor tudod,hogy volt egy katolikus bíboros barátja,akinek a templomában többször prédikált, akin keresztül megismerte a második feleségét!Nem kéne ilyen fehéren-feketén látni mindet!Szerintem a katolikus egyházból is meglepően sok ember el lesz ragadtatva az elragadtatásnál!
Szeretettel:Ep.
Szia Epafrás! Én nem mondtam, hogy nem lesznek elragadtatva, ehhez nekem nincsen jogom. Ez a JÓ Isten feladatköre, nem az enyém.
Akikről beszélek, az egyik nem karizmatikus. Én pld. nem tudnék egy római katolikus férfi felesége lenni, mert az Ige szerint nekem kéne alkalmazkodnom hozzá, mert Ő lenne a családom Feje. Nekem nem menne. Lehet hogy megbotránkoztató amit irok, de ha választanom kéne egy katolikus templom és egy zsinagóga között, inkább a másodikat választanám, mert ott legalább nincsenek szobrok amitől engem kiráz a hideg. Lehet hogy nincsen igazam, de a családi egységet ÉN semmiképpen sem tudnám képviselni egy római katolikus testvérrel! Lehet hogy ez az én emberi gyengeségem...
De neked nem kell mondanom, hogy két embert két különböző egyházhoz való tartozás is szétválaszthat..., tehát mégiscsak van valami alapja annak, amit irok.
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2010 Január 12, 12:56:12
Szia Batiszrael!
Hát ami a 'véres kérdést' illeti, magában a témában én nem látok szakadásra okot adó problémát!
Éngem nem zavar ha Robi véreshurkát eszik, Ő eszi nem én. Ettől még a szememben nem Istentelen!
Amúgy Te még mindíg az ökumenizmusról beszélsz, én pedig sosem beszéltem arról!
A menstruáció közbeni házasélet elhagyásához pedig nem kell sem zsidónak, sem keresztyénnek lenni, elegendő a józan ész!
Mondjuk arra az imára, amit egy római katólikus, Szűz Máriához intéz sosem mondanék áment, viszont Istent nem csak egy közös ima elmondása által lehet közössen dícsőíteni!
Ha csak azt keresném mindig, hogy hogyan nem lehet egyűtt szolgálni egy másik teológiai beállítottságú személlyel, akkor nem sok gondom lenne az egyetemes gyülekezetre.

:2smitten:

Daba
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 12, 13:01:46
 Egy fiatal házaspárról olvastam itt a neten, akik befogadták a házukba albérletbe az egyik pásztor házaspárt, akik folyton démonokat űztek.  

"...És egy szép napon kiderült, hogy a rossz érzések okai ti vagytok? Ekkor "született" meg a Tallér-szellem?

Valahogy így. Azt gondolom, hogy már az is hiba volt, hogy fiatal házasként egymás hegyén hátán laktunk. A mi szobánkat Sándorékétól egy duplaajtó választotta el, amit "befalaztunk" valamivel. A szobánk ajtaja üveges volt, amire függönyt szereltünk. Ha vissza akartunk vonulni, elhúztuk a függönyt. Egy idő után arra lettünk figyelmesek, hogy miközben mi a szobánkban vagyunk, a házban a testvérek elkezdtek szellemi harcot folytatni. Főleg a "bujaság szellemét" űzték. Eleinte nem is értettük, csak később jöttünk rá, hogy ez a mi visszavonulásunkkal van kapcsolatban.
Nos, mindketten olyan családból származunk, ahol a szülők szerették egymást és élvezték a házasélet örömeit is. Számunkra is ez természetes volt. De a "bujaság szelleme" akkor is "támadásba lendült", ha csak olvasni vagy beszélgetni húzódtunk vissza a szobánkba. Mindenesetre elképzelheted, milyen kínos volt újra kijönni a szobánkból. Éreztük magunkon, hogy miket képzelnek ránk kivetítve és ifjú házasként kínosnak éreztük a szituációt. Ez mindenkit zavarba hozott!"

.....  Ilyen előzmények után történt, hogy Sándor egy napon meg is kért bennünket, hogy a legjobb az lenne, ha elköltöznénk a házból. ...  A Mészáros utca közelében találtunk egy albérletet, amit a saját fizetésünkből álltunk... Sándor azzal a hírrel várt, hogy meg van szervezve, hogy elhagyjuk az országot...Amikor Sándor bejelentette, hogy minden meg van szervezve a disszidálásunkhoz, azt gondoltam, hogy lehet, hogy mégis ez az Úr akarata? ....

Fogalmunk sem volt, hogy mit jelent az: egy idegen ország, aminek a nyelvét sem beszéljük, barátok és támasz nélkül, két kisgyermekkel, nincs munka, nincs otthon, nem tudsz kommunikálni, azt sem tudod, mi hogyan működik... Ha előre tudtuk volna, hogy min kell keresztül mennünk, biztos, hogy nem vágunk bele....

- Mivel disszidensként az a veszély fenyegetett, hogy a házunkat az állam elkobozza, Sándor javaslatára ingyen és bérmentve öt testvér nevére írattuk....

1981. december 15-én indultunk el, két héttel karácsony előtt. Amikor a taxival áthajtottunk az Erzsébet hídon (Gábor 2 éves és három hónapos, Eszter nyolc hónapos volt, Éva pedig Annie-val terhes), az a kép jött elém, ahogy Jákob menekülve átkelt a Jordánon....

 A londoni pályaudvaron várt ránk az a szolgáló testvér, aki a papírjainkat kicsempészte. Nála töltöttük az első éjszakát elég furcsa körülmények között. Nem volt ugyanis fűtés és rettenetesen hideg volt....

Az elutasító határozat azon a napon érkezett meg, amikor Annie lányom megszületett. Köteleztek, hogy két héten belül hagyjuk el az országot, ráadásul laknunk sem volt hol. Meg kellett kérnem az orvosokat, hogy Éva hadd maradjon néhány napot még a kórházban, mert nincs hova mennünk... Ez volt az abszolút mélypont. Nemrég megmutattam a gyerekeknek ezt a határozatot. Már elég felnőttek ahhoz, hogy lássák, hogyan kezdődött angliai tartózkodásunk, mennyire ki voltunk szolgáltatva....

Egy egyedülálló angol testvérnő fogadott be bennünket kis lakásába, de lassan elege lett a három pici gyerek sírásából. Egy magyar keresztény család sietett a segítségünkre Bradfordból, felajánlották, hogy lakjunk náluk egy-két hétig... Még négy hónap múlva is ott voltunk, de a házat közben eladták és az új tulajdonos költözni akart. Negyedszer is otthontalanok lettünk......
forrás: http://www.freeweb.hu/vakszemtanu/cikk1.htm
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 12, 14:11:16
Szia Mária! Köszi a beirást. Érdekes volt.
Szerintem is van "bujaság szelleme", de az nem ugyanaz mint a "paráznaság szelleme", mert a bujaság az olyan dolgot takar, ami természetellenes. Bujálkodni pld. egy homoszexuális pár tud.
A házasságkötéshez hozzátartozik a házasélet is. A kettő nem elválasztható, sőt a "szaporodjatok és sokasodjatok" törvény érvényes rá.
Tehát egy házaspárnak "kötelessége" házaséletet élni, viszont házasságon kivül "paráznaság"-nak számit. Hogy egy házaspár bujálkodik-e, ezt csak ők és csak a Mindenható Jó Isten tudhatja..., mert ugye (hála Istennek) nem láthatunk bele a másik fejébe és hálószobájába...
Az Igében viszont le van irva, hogy a férj tartózkodjon a feleségétől a havi baja alatt. Ezt nem minden keresztény család tartja be, vannak akik igen. Az a kérdés, hogy valaki mennyire dobta félre az ó-szövetség tanitásait, és mennyire "csak" az új-szövetségi tanitások szerint él.
Egyébként szerintem egy házasságban az is bűn, ha valaki úgy gondolja, hogy a házasélet vétek. Mert ilyet sehol sem lehet olvasni a Bibliában, tehát a szent házasságban a frigiditás mint olyan nem elfogadott állapot. Abból is szabadulni kell!
ui: Nem vagyok benne biztos hogy az interneten talált irás hiteles.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 12, 14:27:35
Mária egyébként nagyon szeretlek, úgy ahogy vagy. Tetszik az Úrhoz való hozzáállásod, klassz lehet a gyülekezeted. Csak igy tovább!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 12, 14:43:48
Ehhez a témához jöhetne még a cicomázás, ugyanis sok férjnek az a problémája, hogy a felesége ugyan elcsábitotta, de már nem igazán törekszik a megtartására. A férfiak ugye olyan feleséget választanak magunknak, akik az Ő szemeikben szépek. Nem számit, hogy te meg én mit gondolunk egy adott hölgyről, a férjének az mindig szép, már ha ad magára...
A feleségek beleesnek (főleg a keresztények) abba a hibába, hogy nem adnak magukra, azt gondolják, akkor kedvesek az Úr előtt, ha kis szürke egérnek néznek ki...Pedig ez nem igy van!
Kedves asszonyok, elsősorban a férjeiteknek kell vonzóként és szépként megjelenni. Nem árt odafigyelni magunkra milyen ruhákat veszünk fel, milyen a frizuránk, használunk-e illatositószereket stb...
Akinek a férje nem szereti a sminket, ne sminkelje magát, akié meg szereti az meg tegye meg érte. Had érezze a férfi minden körülmények között, hogy az Ő felesége a világ legszebb felesége, hogy büszkén menjen végig vele az utcán.
Egyébként a zsidó vallás homlogyenest mást tanit ezekről a dolgokról, mint a muszlim. A zsidóságban a férfiak a tenyerén hordják a feleségeiket, kötelességük drága, szép ruhákat venni nekik, elhalmozni mindennel, mert úgy tartják ha a feleségüket gondozzák, a saját maguk dicsőségére teszik.
És ez igy is van. Ha meg akarod tudni, hogy jó-e a pásztorod, a helyén van a családjában, csak nézz rá a feleségére. Ha a felesége nyugodt, ápolt, és sugárzik az örömtől, az a pásztor helyén van a családjában és valószinűleg alkalmas egy gyülekezet vezetésére is.
Ahol az asszony szomorú, nem ad magára, ott a férfi nincs a helyén!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 12, 14:47:18
Batiszrael írta: ui: Nem vagyok benne biztos hogy az interneten talált irás hiteles.

Hiteles vagy sem, ezt nem tudhatjuk valóban, de ott van és olvashatjuk. Ezt mindenki maga döntheti el. Mivel felvállalta a "pórul járt" pásztor a neveket, a sajátját is, a felelősség az övé, hogy mi igaz ebből és mi nem. Induljunk ki magunkból. Én nem merném ezt megtenni ha nem lenne igaz. Én azt gondolom nem is ez a kérdés számomra, hogy ez igaz vagy sem, mert ha hiteles, akkor nagy bajban van a szolgáló aki ezt tette. Mivel lehetősége volt a másik házaspárnak is az interjúra, de ők elálltak tőle, így ezt tudjuk elfogadni. Ítélőbírája semmiképpen nem lehetünk a személyeknek, -Isten óvjon is meg ettől-, csupán a dolgot ítélhetjük meg. Ha ez valóban így volt, akkor elég megrázó nekem. Számomra sajnálatos, hogy csak az egyik oldalt olvashattuk.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Január 12, 15:29:43
Batiszrael írta: ui: Nem vagyok benne biztos hogy az interneten talált irás hiteles.

Hiteles vagy sem, ezt nem tudhatjuk valóban, de ott van és olvashatjuk. Ezt mindenki maga döntheti el. Mivel felvállalta a "pórul járt" pásztor a neveket, a sajátját is, a felelősség az övé, hogy mi igaz ebből és mi nem. Induljunk ki magunkból. Én nem merném ezt megtenni ha nem lenne igaz. Én azt gondolom nem is ez a kérdés számomra, hogy ez igaz vagy sem, mert ha hiteles, akkor nagy bajban van a szolgáló aki ezt tette. Mivel lehetősége volt a másik házaspárnak is az interjúra, de ők elálltak tőle, így ezt tudjuk elfogadni. Ítélőbírája semmiképpen nem lehetünk a személyeknek, -Isten óvjon is meg ettől-, csupán a dolgot ítélhetjük meg. Ha ez valóban így volt, akkor elég megrázó nekem. Számomra sajnálatos, hogy csak az egyik oldalt olvashattuk.

Kedves Mária, olvashatjuk, de minek?
 Az interjúalany hiteles ember.
A másik személy nem  meghallgatva.
Eszemben sincs pártoskodni, csak ennyit fűzök hozzá:
nem szeretem a múlt felemlegetését. Tegyük fel, hogy egy keresztény ember nem járt el tisztességesen, vagy valakinek kárt okozott a múltban. Túl buzgó, túl szuperszellemi volt. De tegyük fel, hogy az eltelt évek alatt az Úr szólt a lelkiismeretéhez,mi nem tudhatjuk, hogy időközben rendezte-e ezt a bűnt? Ha igen, akkor Isten azt megbocsájtotta, a felejtés tengerébe vetette, és többé nem emlékezik meg róla. Mi minek tegyük?
Például itt-ott néha feltűnik P.T. keresztény evangélista, zenész(... sokoldalú tehetséges és az Úrnak odaszánt ember,jó  családapa)  régi énje a médiákban, és láthatjuk benarkózva őrjöngeni, balhézni, káromkodni a Rock-téritő  c. filmben. Borzalmas látvány. Ezt se szeretem nézni, mert az Úrban már egy új életet, egy új személyiséget kapott. A régiek elmúltak, és imé, újjá lett minden.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 12, 16:14:42
Zsuzsa írta: De tegyük fel, hogy az eltelt évek alatt az Úr szólt a lelkiismeretéhez,mi nem tudhatjuk, hogy időközben rendezte-e ezt a bűnt?

Tegyük félre ezt a témát, ami vagy igaz, vagy nem. Ez érdekes amit írtál érdemes odafigyelni rá. :afro: Ha én elkövettem veled szemben régen egy olyan bűnt, ami téged családodat, gyerekeidet megkárosított, ezért hajléktalan, munkanélküli lettél stb. akkor szerintetek annyi elég: -Uram! Bocsáss meg! Elvétettem. Nem kell veled szemben valahogy eljárnom? Nem kell eléd állni és a legkevesebb bocsánatot kérni tőled? Én úgy gondolom, könnyű Istentől bocsánatot kérni, akit nem látok, de attól nehéz, akit látok. Valóban elengedi Isten nekem ezt az adósságomat? Ti, hogy látjátok ezt? Elég fontos kérdés ez.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 12, 16:26:17
Kedves Mária!
Ha valakit Te kárositasz meg, vagy miattad válik hajléktalanná, természetesen nem elég az Úrtól bocsánatot kérni, attól a személytől is bocsánatot kell kérni, ha lehet helyrehozni az elrontott dolgokat. Ez van mikor lehetetlen. Ez kb. olyan mint mikor valaki abortuszra megy hitetlenként, és hivőként megbánja tettét, de a gyerek attól még meg lett gyilkolva, visszacsinálni már nem lehet...  :pityereg:
Ha az emlitett beirásodra céloztál, akkor pedig ott annak a házaspárnak volt a hibája, hogy csapot-papot ott hagyott, szellemileg éretlen emberek voltak, mert nekem hiába mondaná a pásztorom vagy szellemi vezetőm hogy költözzek Honoluluba, ha nekem ezt az Úr nem mondja. Hála Istennek mindenkinek személyes kapcsolata van az Úrral, nincs szüksége senki közbenjáróra...
Ha az emlitett család feje ment a maga feje után..., hát kérem szépen, annak el kell hordozni a következményeit is. Nekem ez a véleményem.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 12, 16:37:42
Saját életemből had hozzak egy példát.
Először a férjem kapta meg hogy Izraelben kell élnünk.
Aztán én is megkaptam.
Mielőtt alijáztunk volna egy kedves valaki megkeresett és olyan ajánlatott adott nekem, hogy azt hiszem minden keresztény loholt volna utána!
Azt mondta, egy keresztény szervezetnek kellene dolgoznom, kapok ingyen lakást, fizetést, mindent, sőt még a Continental Singers csoportot is beindithatom (ez az amit Izraelbe is elhoztam) kapok hozzá helyet ahol csinálhatom, ezenfelül egy egyház védnöksége alatt fogok állni!!!
NEMET MONDTAM!
Jelenleg nincs saját lakásom, az albérletet is alig tudom kifizetni, nincs mögöttem semmilyen szervezet, nem dolgozom az Úr munkájában, nem kapok fizetést ilyen munkakörben és a Continental Singers szolgálatot sem tudtam elkezdeni, nincs hozzá se pénzzem, se helyem, és nincs mögöttem semmilyen egyház védnöksége!
De határozott meggyőződésem, hogy a HELYEMEN VAGYOK, OTT VAGYOK AHOL AZ ÚR LÁTNI AKAR ENGEM, a többi nem számit!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 12, 16:38:23
Batiszrael írta: Ez kb. olyan mint mikor valaki abortuszra megy hitetlenként, és hivőként megbánja tették, de a gyerek attól még meg lett gyilkolva, visszacsinálni már nem lehet...

A hitetlen ha abortuszra megy és megtér, akkor az Úr megbocsájt neki és nincs bűne, nem is kell a magzatától bocsánatot kérni, a véleményem szerint, hiszen, a bűnét Jézus eltörölte a vérével az újjászületéskor, él többé nem ő, hanem a Krisztus él benne. Úgy gondolom ez nem egy jó példa a kérdésemre. Ha viszont hívőként követem el az abortust, az megint egy új téma. A kettő nem azonos.  :2smitten:

Batiszrael írta: Ha az emlitett beirásodra céloztál, akkor pedig ott annak a házaspárnak volt a hibája, hogy csapot-papot ott hagyott, szellemileg éretlen emberek voltak, mert nekem hiába mondaná a pásztorom vagy szellemi vezetőm hogy költözzek Honoluluba, ha nekem ezt az Úr nem mondja.

Sajnálatos, de nincs mindenki felnőve arra a szintre, hogy mindig tudja, mi a helyes és mi nem, ahogy te is írtad, szellemileg éretlenek voltak. Ugye, hallottunk szellemi nyomásról?  :2smitten:

Batiszrael írta: Ha az emlitett család feje ment a maga feje után..., hát kérem szépen, annak el kell hordozni a kövekezményeit is. Nekem ez a véleményem.

Visszakérdezek drága testvérkém. - Ha valóban igaz ez a hír, nem tisztségem eldönteni. Valóban csak ők hibáztak? A felelősség csak őket terheli? Csak az egyik fél viseli a terheket?  :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 12, 16:41:37
Saját életemből had hozzak egy példát.
Először a férjem kapta meg hogy Izraelben kell élnünk.
Aztán én is megkaptam.
Mielőtt alijáztunk volna egy kedves valaki megkeresett és olyan ajánlatott adott nekem, hogy azt hiszem minden keresztény loholt volna utána!
Azt mondta, egy keresztény szervezetnek kellene dolgoznom, kapok ingyen lakást, fizetést, mindent, sőt még a Continental Singers csoportot is beindithatom (ez az amit Izraelbe is elhoztam) kapok hozzá helyet ahol csinálhatom, ezenfelül egy egyház védnöksége alatt fogok állni!!!
NEMET MONDTAM!
Jelenleg nincs saját lakásom, az albérletet is alig tudom kifizetni, nincs mögöttem semmilyen szervezet, nem dolgozom az Úr munkájában, nem kapok fizetést ilyen munkakörben és a Continental Singers szolgálatot sem tudtam elkezdeni, nincs hozzá se pénzzem, se helyem, és nincs mögöttem semmilyen egyház védnöksége!
De határozott meggyőződésem, hogy a HELYEMEN VAGYOK, OTT VAGYOK AHOL AZ ÚR LÁTNI AKAR ENGEM, a többi nem számit!

Kérdezem: Miért zártad ki magad ebből az áldásból? Miért választottad a nyomort, amit áldásnak mondasz, holott nem érzed jól magad benne? Nem is érezheted.  :2smitten: Köszi a választ.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 12, 16:42:21
Valóban csak ők hibáztak? A felelősség csak őket terheli? Csak az egyik fél viseli a terheket?
A felelősség mindig a család fejéé, vagyis a család férfi tagjáé. Ő felelős a család helyzetéért és főleg azokban a döntésekben ami kihatással van egész családjára. Nekem ez a véleményem. Elrontotta, helyre lehet hozni, tovább kell lépni, nem kéne másra kenni a saját elrontott döntésemet, ez olyan mikor Ádám azt mondta az Úrnak: hát nem én akartam, az asszony akit mellém adtál...  ;)
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 12, 16:45:41
Kérdezem: Miért zártad ki magad ebből az áldásból? Miért választottad a nyomort, amit áldásnak mondasz, holott nem érzed jól magad benne? Nem is érezheted.   Köszi a választ.
Nem mindig éltem nyomorban. Amiben most vagyok az eléggé annak tűnik. A nyomoromra nem mondom hogy áldás, azt mondom hogy átok. Azt tudom, hogy nekem itt kell lennem, itt van szüksége rám az Úrnak. Ha Afrikába lenne, akkor oda kéne költöznöm, még nyomorultabb helyzetbe...
Én bizom az Úrban hogy ennek hamarosan vége lesz, és anyagi áldásban is részesülök majd.
Igen, tényleg utálom ezt a szegénységet amiben vagyok, de az Urat szeretem és csendesen tűrök és várom az Úr szabaditását.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 12, 16:50:40
Valóban csak ők hibáztak? A felelősség csak őket terheli? Csak az egyik fél viseli a terheket?
A felelősség mindig a család fejéé, vagyis a család férfi tagjáé. Ő felelős a család helyzetéért és főleg azokban a döntésekben ami kihatással van egész családjára. Nekem ez a véleményem. Elrontotta, helyre lehet hozni, tovább kell lépni, nem kéne másra kenni a saját elrontott döntésemet, ez olyan mikor Ádám azt mondta az Úrnak: hát nem én akartam, az asszony akit mellém adtál...  ;)

Drága! Ezt így nagyon egyszerűen írod le, hogy a fej a férj és ő a felelős. Tudod, mikortól? Azonnal? Nem, hanem amikor felnőtt erre a szerepre. Valóban felelős minden ember a sorsáért, döntéséért ebben igazad van és hordozza is a felelőtlen döntését. Viszont nem zárhatjuk ki a másik felelősségét sem, aki előidézte. Isten igazságos és Ő tudja a valós igazságot. Nem keresek felelőst, nem az én dolgom, csupán jó ezeket megvitatni ha valaki netán haszonló helyzettel találkozik, mert ezek legyenek tükrök előttünk. Tanuljunk más hibáiból.  :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 12, 16:54:51
Azért írtam áldásnak, mert azt választottad. Számodra ez volt a jó döntés. Általában az emberek a jót választják. Talán így érthető miért írtam áldásnak mondtad. Ha a családodnak felkínálnak egy áldottabb lehetőséget, akkor nagyon nyomós oknak kell lenni, hogy ne azt válassza. Mi van ha rosszul döntöttél a férjeddel együtt?

Küldök neked egy gyönyörű dalt:

&NR=1
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 12, 16:57:05
Azonnal? (kérdezed)
Igen, azonnal. A férj a házasságkötéstől feje a családnak, a családért egyedül Ő felelős az Isten előtt!!!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Batiszrael - 2010 Január 12, 16:59:49
Azért írtam áldásnak, mert azt választottad. Számodra ez volt a jó döntés. Általában az emberek a jót választják. Talán így érthető miért írtam áldásnak mondtad. Ha a családodnak felkínálnak egy áldottabb lehetőséget, akkor nagyon nyomós oknak kell lenni, hogy ne azt válassza. Mi van ha rosszul döntöttél a férjeddel együtt?

Küldök neked egy gyönyörű dalt:

&NR=1
Tündér vagy! Ha jól hallom spanyolul énekelnek, a leggyönyörűbb nyelv a világon! Eldöntöttem, hogy meg fogom tanulni, nagyon szeretem! Köszönöm!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 12, 17:14:15
Bocs, most olvastam vissza mire írtad, de én írtam rosszul. A fej valóban azonnal, de a döntések nem azonnal leszek igazán jó döntések. Így talán érthető vagyok. Nagyon sokat kell növekedni, mire már igazán jó döntéseket hoznak. Sok buktató van benne. Isten meg is áldotta őket kint, ahogy olvastam az egész cikket. A felelősség mind a két félt terheli. Mindegyiknek meg van a maga szerepe, felelőssége. Viszont nem várható el egy fiatal hívőtől, hogy úgy legyen fej, ahogy mondjuk 10 év múlva. Ez a lényeg amit akartam írni. Tudjátok, nagyon könnyen mondjuk ki a hibás, ha nem mi vagyunk az érintettek. Példát írok rá.

Amikor mentünk Pécsett a szerpentinen a Mecsekbe, már nagyon zavart, hogy akárhányszor megyünk el a motorbalesetben meghalt fiú helyszínén lévő jelölés mellett, amit a szülők állítottak föl, mert csak terjeszkedik s terjeszkedik, ahelyett, hogy gyógyulna a sebük, inkább tépik. Akárhányszor mentünk, mindig azt vettük észre, hogy már kész emlékmű van ott, tujákat is ültetett. A következő alkalommal már fekete márvány emlékmű a fényképével és csak egyre szélesedik, és már kész virágüzlet is van ott. Mintha ott temették volna el. Borzalmas látvány. Amikor én kerültem ebbe tavaly a fiammal, már nem volt olyan nagy szám. Más bőrében tudjuk  mi a helyes és mi nem.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 12, 17:16:28
 :2angel:
Sokszor előfordul, hogy az ember nem a MEGVÁLTÓHOZ megy, hanem a megváltást hírdetőhöz.
Simon a mágus, is hűn bemerítkezett, de a "hűn" szó inkább a saját gondolatihoz volt hű, mint ahhoz aki miatt bemerítkezett.

Az utolsó időben olyan hálónak kell lenni, ami mindenfélét összefog.
Ez történik napjainkban, aztán hogy kiből mi lesz, az attól függ, hogy ISTEN IGAZSÁGÁT KERESI E, vagy továbbra is emberek véleményéhez ragaszkodik.

Lehet, hogy az eset megtörtént, és az is lehet, hogy tényszerűen mondta el és jegyezte le aki kérdezett, esetleg az elmondó, és a lejegyző utólag megkérdezte, hogy ezt miért engedte meg Isten?, mit kellett nekik ebből megtanulni, elfogadták, hogy ISTEN ISKOLÁJÁBA járunk(?).

Péter megkérdezhette személyesen az Úr Jézus Krisztust János vonatkozásában.
Tudjuk mit válaszolt erre az Úr.

 :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 12, 17:22:26
"Sokszor előfordul, hogy az ember nem a MEGVÁLTÓHOZ megy, hanem a megváltást hírdetőhöz."

Igen addig, ameddig nem tanulja meg, hogy mit kell tennie. Ebben is elbuktunk már sokan. Viszont azt se felejtsük el, hogy vannak nagyon erős karizmatikus, leuraló emberek kihasználva a gyengéket. Nem is veszik észre, csak később, hogy mekkora csapdába estek. Agymosás. Balekok voltak, mondjuk ki nyugodtan. Viszont Isten a felelőst elő veszi ám. Megfogja vizsgálni az igazságot. Az igazi bűnbánó szív nem elégszik meg azzal, -Jól van Uram, megbántam, bocsánat és sírok egy sort, hanem elrendezi az érintett féllel és nem azt hiszi én nem csináltam semmit.. Az is felelős, aki ilyen cikket tesz föl, hogyha valakinek az elbukásához járult hozzá, vagy milyen lelkülettel tette föl a netre.
Azért ismerjük el, minket is már átvertek. Kihasználták a gyengeségünket.  :089:

Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2010 Január 12, 17:23:25
Elolvastam az éríntett cikket az elejétől a végéig!
Tekintsünk el a szóbanforgó emberek személyétől!
Inkább nézzük a dolgot (az eleve téves) gyülekezeti felépítés szemszögéből!

Adva van egy Istentől felkent pásztor, annak szellemi tekintélyével.
Másrészről adva van egy, a pásztor fennsőségének önmagát alárendelő tanító.
(s a ketelyük között és felett a nagy semmi, majd utánna Isten)
Szóval a pásztor tekintélye szavával meggyőzi a tanítót (s távollétében a gyülekezetet), hogy egy olyan démoni befolyás részese, amely nem kivánatos a gyülekezetben.
Ezek után, színtén a pásztori tekintélye által emigrációba javasolja a tanítót és családját.
Nem múlasztja el, hogy a házaspár túlajdonában lévő ingatlan túlajdonjogát másoknak játsza át, megjegyzem egyetlen fillér nélkűl!
Eltellik 20 év, s a tanító békejobbot nyújt a pásztornak.
A válasz fenyegetőzés!

Testvéreim reakciója: Közben elrendezhette az Úrral, nem kell bojgatni a témát!

Kedves Testvéreim!
Mi és hol lett itt elrendezve?!

Megköszönném, ha igei alapokon kifejtenétek!

:2smitten:

Daba
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Január 12, 19:52:00
Elolvastam az éríntett cikket az elejétől a végéig!
Tekintsünk el a szóbanforgó emberek személyétől!
Inkább nézzük a dolgot (az eleve téves) gyülekezeti felépítés szemszögéből!

Adva van egy Istentől felkent pásztor, annak szellemi tekintélyével.
Másrészről adva van egy, a pásztor fennsőségének önmagát alárendelő tanító.
(s a ketelyük között és felett a nagy semmi, majd utánna Isten)
Szóval a pásztor tekintélye szavával meggyőzi a tanítót (s távollétében a gyülekezetet), hogy egy olyan démoni befolyás részese, amely nem kivánatos a gyülekezetben.
Ezek után, színtén a pásztori tekintélye által emigrációba javasolja a tanítót és családját.
Nem múlasztja el, hogy a házaspár túlajdonában lévő ingatlan túlajdonjogát másoknak játsza át, megjegyzem egyetlen fillér nélkűl!
Eltellik 20 év, s a tanító békejobbot nyújt a pásztornak.
A válasz fenyegetőzés!

Testvéreim reakciója: Közben elrendezhette az Úrral, nem kell bojgatni a témát!

Kedves Testvéreim!
Mi és hol lett itt elrendezve?!

Megköszönném, ha igei alapokon kifejtenétek!

:2smitten:

Daba

Kedves Daba és Mária!
A leirt esettel kapcsolatban ismét csak az a véleményem, hogy  nem tartozik rám, ezért nem kell kifejtenem, hogy szerintem ki hogy stb, tehát ebből a nézetből hozok  igét:
Péld.26.l7:Kóbor ebet ragad fülön, aki felháborodik a perpatvaron, ami nem őt illeti.
Nem tartozik rám az se, hogy egy pásztor - akinek nyilvános lejáratása a cél - hogyan számolt vagy nem számolt el Istennel, és jóvétételt adott-e vagy nem, mindenki az Urának áll vagy bukik.

Mária, ezt irtad:
"Tegyük félre ezt a témát, ami vagy igaz, vagy nem. Ez érdekes amit írtál érdemes odafigyelni rá. Ha én elkövettem veled szemben régen egy olyan bűnt, ami téged családodat, gyerekeidet megkárosított, ezért hajléktalan, munkanélküli lettél stb. akkor szerintetek annyi elég: -Uram! Bocsáss meg! Elvétettem. Nem kell veled szemben valahogy eljárnom? Nem kell eléd állni és a legkevesebb bocsánatot kérni tőled? Én úgy gondolom, könnyű Istentől bocsánatot kérni, akit nem látok, de attól nehéz, akit látok. Valóban elengedi Isten nekem ezt az adósságomat? Ti, hogy látjátok ezt? Elég fontos kérdés ez."

A személyes érintettség folytán már nem térhetnék ki előle.
Miattad hajléktalan lettem volna (ami  kizárt: Zsolt 37,25  "Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé."
Világi biróságra két keresztény ne menjen,úgyhogy feljelentenélek a Mennyei Atyámnál, a tartozásod elengedném és megbocsájtanék neked. Isten visszaadná nekem a többszörösét! úgy, mint annak a károsultnak is a történetben. És ha te is pásztor lennél mint a valóságban, nem járatnálak le a nyilvánosság előtt, hanem az itéletet egészen az Úrra biznám. Legalábbis, szeretnék ilyen igei módon eljárni. Én felelek Isten előtt az én részemért, te meg a tiedért. Külünben nincs ebből a történetből mit tanulni,tanulságul ott van  nekünk az Ige.

Volt egy szomszédunk, aki egy darabot elvett a telkünkből jogtalanul, és nem engedett.Ráadásul állandóan gerjesztette a háborúságot, nagyon gonosz dolgokat tett ellenünk. Egyszer megúntam, és megtettem a feljelentést Atyámnál, utána pedig megbocsátottam, elengedtem neki mindent, és erre az illető - minden látható  reményteli kilátás ellenére!! - hirtelen elköltözött. Távozásával visszatért a nyugalom, dicsőség az Úrnak!
 :2smitten: :044:

Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2010 Január 12, 20:47:21
Kedves Zsuzsa!
Elfogadom az álláspontodat, bár arra nem igazán találok magyarázatot az igében, hogy egy pásztor vagy egy 'egyszerű hívő ember' esetében miért is kellene
'kétféle mértéket, fontot' alkalmazni.
Ha tegyük fel az illető személy nem lenne pásztor, hanem csak egy 'tisztség nélkűli gyülekezeti tag', akkor senkiben nem merűlne fel, hogy egy lejáratási kampány részese!
A pásztorok számonkérhetetlenségének tana nem véletlenűl származik onnan, ahhonnét!
Mondtam, hogy tekintsünk el az éríntett emberek személyétől, mert nem a konkrét személyek miatt érdemes az ilyen eseteket megvizsgálni, hanem maga a szituáció vett fel súlyos egyházfegyelmi, egyházkormányzati kérdéseket!
Abban a gyülekezetben, ahol egy tagot ilyen és ehhez hasonló igazságtalanságok érnek, s még csak lehetősége sincs az IGEI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSRA, ott a pásztor gyakorlatilag bármit megtehet, 'majd Isten előtt felelek'- jelszóval! Bocsánat, de ez a biblikus egyházmodell megcsúfolása!
Az Úr pásztorokat rendelt a gyülekezete fölé nem pedig kiskirályokat.
Mégegyszer mondom a 'történetet' a személyektől teljesen elvonatkoztatva értékeltem!
Egyetlen általam látógatott gyülekezetben sem engedhetne meg magának következmények nélkűl egy ilyen esetet a gyülekezet pásztora, legyen az karizmatikus, vagy 'történelmi'!

:2smitten:

Daba
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 12, 21:32:29
OFF. mivel nem tudom hogyan kapcsolódik a váláshoz és az újraházasodáshoz


Kedves Daba, nem tudom az ellenérzésed miből táplálkozik, de több alkalommal olvastam, hogy erről számot adtál.
Az említett igehírdetőt, 1988-ban ismertem meg, és sem az akkori anyagi helyzete, sem a mentalitása, nem igazoja a történteket.
Különben van ige ami a vezetők megítélését más mértékkel méri, mert két tanúnak az állítását igényli a presbiterekre, lehet vitatni, hogy ez mit is jelent, de nem lehet vitatni azt, hogy több mint 20 éve töretlen a fejlődés, pedig sok gáncsot kapott, és most is kap.

Az elfogult embernek az ítéletét, pedig nem szabad elfogadni, mert részrehajló, és szerintem Isten káromló, aki ezt teszi, erről tanított épp az elmúlt héten a mi pásztorunk.
A mi gyülekezetünkben nincs másik közösségről itélgetés, és nincs "elszipkázás", meghallgatják a problémáját, igyekeznek segíteni, de nem igyekeznek a negatív dolog megerősítésére, mert ez mindég azt mutatja, hogy mi / én mennyivel különb vagyok.

Amikor Bálám látta a tábort, akkor ISTEN SZAVÁT SZÓLTA, és érdemes megszívlelni, hogy a MINDENHATÓ milyen szavakat adott a szájába.

Én nagyyon hálás vagyok Istennek, hogy ott keresett meg, és ott kezdett Ő MAGA VEZETNI.
Nagyon hálás vagyok azokért a szólgálókért akik felém szolgáltak, még azokért is hálás vagyok amik nagyon keserűek voltak, mert Krisztus keresztjéhez képest csak egy csepp a tengerben, és az én ATYÁM engedte meg, hogy belőle tanuljak.

 :2smitten:
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2010 Január 12, 21:57:09
Kedves 1Aranyos!

Az általad említett szolgálóhoz fűződő viszonyom, és az előző téma nem éríntí egymást!
Megpróbálom nagyobb betűkkel leírni:
A SZÍTUÁCÍÓT az ÉRÍNTETT SZEMÉLYEKTŐL TELJESEN ELVONATKOZTATVA ÉRTÉKELTEM!

Sajnos ezt már nem tudom egyértelműbben leírni!

Amúgy nem tudom, hogy észrevetted-e, hogy az Ószövetségben is 2-3 tanúbizonyságra volt szűkség a vádak megerősítéséhez!
Tehát nincs semmiféle kívételes pozícíó, ha téged vádol valaki, akkor biblikus igazságszólgáltatásnál 2-3 tanút illik hoznia ellened!

Ha pedig valakiről konkrét mondandóm van, ne aggódj azt nem fogod célozgatásnak érteni a részemről!

:2smitten:

Daba
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 12, 22:05:27
Kedves Daba meg kell mondjam én ezt a szituációt nem tudom elképzelni, ez a fantasztikus regények színvonalán van nekem, ha nem olvastam volna hogy konkretizál, akkor fikciónak vélném, így pedig az írójáról van inkább képem, meg azokról akik ennek hitelt adnak.

Nem aggódom, semmifelől nem aggódom, mert akkor már is a bűnbánatot is gyakorolhatom.

Tényleg csodálkozom, hogy ez téma, főleg, ha fiktív dolognak tekintitek, kérlek írj nekem igét arról, hogy a MINDENHATÓ fiktív dolgokat mond, vagy arra kérdez.
Vam ilyen ige az ÍROTT ÍRÁSBAN?!
 :062:
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2010 Január 12, 22:37:34
Kedves 1Aranyos!

Úgy látom nem értjük egymást!
Nem az én dolgom eldönteni, hogy a történet fiktív -e, vagy sem!
Maradjunk annyiban, hogy a történet mindkét alanya valós személy, ahogy a szerkesztő is az!
Maradjunk annyiban, hogy nem névtelenűl vádaskodott valaki, valaki ellen.
Arról nem is beszélve, hogy az illető színtén szolgáló, tehát neked is óvatossan kellene közeledned feléje, ha már 'rágalmazónak' mínősíted!
Azt az apróságot vedd kérlek figyelembe, hogy közeli jóbarátok voltak, valószínűleg szorosabb emberi kapcsolatban, mint amilyenben Te voltál az egyik féllel.
És nem utolsó sorban azt is vedd figyelembe, hogy mindkét fél részére biztosítva van a nyílatkozás lehetősége, de az egyik fél nem kívánt élni vele!

Ennyit a történet személyi oldaláról!
A lényeg továbbra is az a kérdés, hogy elszámoltatható-e a pásztor, vagy sem?
Ez a történet pedig egy megfelelő szítuációval szolgált a téma megbeszéléséhez!
Viszont abban teljessen igazat adok neked, hogy már megint eltérűnk a topic témájától!
Úgyhogy szeretettel megkérlek benneteket, hogy az esetleges válaszokat ismét a 'Beszélgessűnk
szabadon' topicba írjátok meg!
Amíg Anti ismét rendet csínál utánunk ezt a topicot lezárom!
Köszi a türelmeteket!
:2smitten:
Daba
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Január 12, 22:40:05
A téma a házassággal kezdődött és így került ide. Egy újságban jelent meg és itt is fent van a világhálón, bárki számára elérhető.

Örülök, hogy ez a téma, ilyen békésen lett viszonylag kitárgyalva. Megy ez nekünk.  :2smitten:  Köszönöm nektek, hogy sikerült úgy írni róla, mindenkinek, hogy nem volt egymásnak ugrás, viszály belőle, pedig elég kényes téma. Úgy gondolom már nem is kell tovább ragozni. Bármi az igazság, az Úrnál van és Ő tudja. Nélküle nem történik semmi, hogy ne tudna róla. Tehát az Ő tudtával történik minden. Áldást kérünk azokra, akiket érintett ez a dolog. Isten a Bíró, majd ő dönt.


Áldottak legyünk örömökben, szeretetben, békességben az Úr félelmében és dicsőségében! Az Ő kegyelme áradjon ki ránk! Őrizzen meg bennünket és vigyázzon ránk Vegyen körül bennünket a védelmével! Mi pedig hálát mondunk Atyánknak!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: maria - 2010 Február 24, 07:54:34
A világi emberek általában a problémáik miatt keresik Istent, mert szeretnének szabadulni tőle. Istenben bízva mint utolsó reménység. A sátán pedig felfogja használni ha elvált a keresztény, vagy szolgáló.

Miért veszélyes a válás a keresztények részéről?

Ha oda megy egy rendezetlen kapcsolatban élő, vagy már elvált keresztény örömhírt hirdetni, egy világihoz, akinek éppen az a gondja, hogy zátonyra ment a házassága, de szeretné megmenteni, akkor megkérdezi a keresztényt, - a sátán tudja mivel kell kezdeni- a te házasságod amióta hívő vagy, hogy működik Istennel? A válasza a kereszténynek: az enyém nem működik, mert elváltam. Te viszont tegyél meg mindent, hogy az jól működjön. Egy világi erre mit fog kérdezni? Isten nem segített ebben? Akkor valahogy elboldogulok nélküle is.

Miért veszélyes egy szolgáló részéről a válás?


Ha odamegy az alkalmára egy rossz házasságban élő világi ember, mert össze van törve és várja a segítséget. A világi először nem Istent látja, hanem a szolgáló életét és magát a szolgálót. Ez természetes, hiszen gőze nincs, hogy neki kire kell néznie. Valakitől megtudja, hogy a pásztor is éppen válófélben van, akkor mit tesz a világi? Két dolgot, föl kell és Isten ellen fordul, ha még egy szolgáló házasságát se tudja megmenteni, akkor az enyémet se tudja. A másik, azt mondja, nekem ne prédikáljon az ilyen ember. Ha a saját házasságában se tudott szeretetben, megbocsájtásban járni, akkor nekem miért papol erről? Nem hiteles prédikátor. Az ige azt mondja:

1 Tim. 3,5
Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?

1 Tim. 3,7
Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 24, 08:49:55
Ámen!
A tanítók és pásztorok egyébként súlyosabb ítélet alatt lesznek, pont a rájuk bízott nyáj miatt.  :119:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Irma - 2010 Február 25, 10:20:18
Miért is veszélyes a válás egy keresztény számára? - tünődöm, hogy hogyan is fogalmazzam meg ami bennem erre a kérdésre megfogalmazódott. Egyszerű válasz az az : mert Istennel szembehelyezkedni nagyon veszélyes dolog. Már pedig az Úr egyértelműen kijelentette : gyülölöm az elbocsájtást. Tehát a Biblia álláspontja világos. De hogy is van ha akkor ha valaki megtérése előtt vált el? Akkor is tilos számára az újraházasodás? Nem maradt a kereszt alatt ez a bűn is? Azt gondolom minden eset egyedi, és mindenkinek magának kell megharolnia az Úr előtt, hogy hogyan legyen tovább, mert Isten a szövetségkötést mindig komolyan veszi, ha az ember nem is gondolja ezt olyan komolyan. Én elvált ember vagyok. És a házasságkötés és a válás abban az időszakban történt, amikor nagyon távol voltam Istentől, amikor visszatértem az Úrhoz már elvált voltam, és pontosan tudom mekkora kár keletkezett az életemben ennek következtében. A házasságban ketten egy testté lesznek és a váláskor ez a házasság-test kap halálos sebet, amit az Úr ugyan meg tud gyógyitani, de a helye örökre megmarad az elszenvedő életén, és a következményeket hordozni kell mig élünk.
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2010 Február 25, 11:29:40
Sziasztok!
Nem vitatkozni szeretnék, csak elgondolkodtam az olvasottakon.

Tehát, ha odamegy a keresztyén szolgáló a hitetlenhez, aki éppen a házassága nehéz időszakát éli, s elhangzik az ominózus kérdés.
Nos mennyivel barátságosabb a következő válasz:
'Kizárt, hogy elváljunk, mert az nem kedves Isten előtt, amúgy pocsék házasságban élek'
Mit akarok ezzel mondani?!
Idejelenne, ha a szabad akaratukra igencsak kényes keresztyének ne varrjanak mindent Isten nyakába!
Nem Isten fogja megmenteni a keresztyén ember házasságát!
Nem kell rögtön démonokat látni, ha valami nem működik!
Isten senkitől sem vette el a szabad akaratát, hanem helyreállította, ha ez egy idő után nem működik, akkor az egyénben van a hiba.
Az újjászületett keresztyénben ott van a Szent Szellem, tán mindkét félnek reá kellene hallgatnia!
Kizártnak tartom, hogy egy újjászületett keresztyén dacból fontolgassa a válást!

:044:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: vándor 7 - 2010 Február 25, 14:41:59
Tünde írta :"De hogy is van ha akkor ha valaki megtérése előtt vált el? " Engem is érdekel  hogyan  van ez?
                Bocsánat  hogy  kiollóztam ezt az egy mondatot. :104:
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2010 Február 25, 14:55:16
Sziasztok!
Nem vitatkozni szeretnék, csak elgondolkodtam az olvasottakon.

Tehát, ha odamegy a keresztyén szolgáló a hitetlenhez, aki éppen a házassága nehéz időszakát éli, s elhangzik az ominózus kérdés.
Nos mennyivel barátságosabb a következő válasz:
'Kizárt, hogy elváljunk, mert az nem kedves Isten előtt, amúgy pocsék házasságban élek'
Mit akarok ezzel mondani?!
Idejelenne, ha a szabad akaratukra igencsak kényes keresztyének ne varrjanak mindent Isten nyakába!
Nem Isten fogja megmenteni a keresztyén ember házasságát!
Nem kell rögtön démonokat látni, ha valami nem működik!
Isten senkitől sem vette el a szabad akaratát, hanem helyreállította, ha ez egy idő után nem működik, akkor az egyénben van a hiba.
Az újjászületett keresztyénben ott van a Szent Szellem, tán mindkét félnek reá kellene hallgatnia!
Kizártnak tartom, hogy egy újjászületett keresztyén dacból fontolgassa a válást!

:044:

Tulajdonképpen egyetértek...
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2010 Március 21, 04:30:32
Tökéletes nő. Vizsgáljuk meg, hogy milyen a Biblia által leírt női ideál!

Szívből szereti az Urat:
„Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó.”Péld, 31:30.

Szerelmet ébreszt, kedves, és szép:
„Szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő, keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel.” Péld, 5:19.

Megbízható:
„Ura szívből bízik benne.” Péld, 31:11.

Támasz nyújt egy életen át:
„Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát.” Péld,31:12.

Dolgos:
„nem kenyere a semmittevés” Péld, 31:27.
Házias:
„Fölkel még éjjel, ételt ad háza népének, és rendelkezést szolgálóinak.” Péld,31:15.

Irgalmas:
„Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek.” Péld,31:20.

Igényesen öltözködik, és ad magára:
„Színes szőtteseket készít magának, lenvászon és bíbor az öltözete.” Péld, 31:22.

Ízléses:
„Mint disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése.” Péld 11:22.

Tisztességes:
„A kedves asszony a tisztességhez ragaszkodik.” Péld, 11:16.

Bölcs:
„Az asszonyi bölcsesség építi a házat” Péld, 14:1.

Hűséges:
„a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint... Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz” Róma,7:2-3.

Alázatos az Úr igéje iránt, és nem okoskodik:
„az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek” 1Kor, 14:34.

Férjét tiszteli:
„mindenki úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.” Ef, 5:33.

Engedelmes:
„Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak” Ef, 5:22.

Szereti férjét és gyermekét:
„neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék férjüket és gyermekeiket” Tit, 2:4.

Tud magán uralkodni:
„feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket” 1Péter 3:1.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2010 Március 26, 18:35:34
Derek Prince: Válás és újraházasodás

A válás az egyik legjelentősebb szociális probléma manapság. Káros hatása nem csak a részt vevő felekre korlátozódik. Ha vannak gyermekeik, jóformán nem lehet elkerülni, hogy ez ne jelentsen nekik komoly érzelmi feszültséget. Gyakran ezek a gyerekek torzult, negatív képet őriznek meg a házasságról, családról. Azon kívül, hogy a válás során az egyén közvetlenül sérül, van egy általánosabb hatása is. A gonosz kezében a válás az egyik tő eszköz arra, hogy a családi életet összetörje, és ezáltal lerombolja az egész társadalmat. Bármely társadalom, amely szabad utat nyit a válogatás és akadályok nélküli válások előtt, saját maga alatt vágja a fát. Aki szelet vet, vihart arat.

Sajnos a válás majdnem annyira mindennapos jelenség keresztény egyházakban is, mint a nem hívő világban. Erre a területre nézve is ugyanazt a következtetést kell levonnunk: ez a jelenség elkerülhetetlenül az Egyház felbomlásához vezethet.
---Mi nyitotta meg az utat ahhoz, hogy a válás ennyire elterjedté váljon a keresztények között?

---Az első a házasság nem megfelelő értékelése. Az Egyház elhagyta Isten és a Szentírás ezzel kapcsolatos normáit, és inkább a világi elvárásoknak kezdett megfelelni. Valaki ezt így fogalmazta meg: A hajó a tengeren jó, a tenger a hajóban rossz. Az Egyház a világban él; ez jó, de a világnak az Egyházban semmi keresnivalója nincsen.

A másik fő ok, amiért a keresztények között a válások száma elszaporodott az, hogy nagyon sokan közülük, hogy úgy mondjam nincsenek a házasságra kellőképpen felkészülve. Úgy kelnek egybe, hogy nem ismerik világosan a házasság célját és kötelezettségeit. Gyakran nem kaptak megfelelő tanácsokat és nevelést, amely képessé tenné őket, hogy ezeknek a kötelezettségeknek eleget tegyenek. Eredmény: a házaspár egy hánykolódó csónakban érzi magát, és egyikük sem tudja, hogyan kell evezni vagy kormányozni.

Őszinte vágyam és imakérésem, hogy ez a könyv mindezekre a problémákra hasznos segítséget tudjon adni. Évszázadok óta visszatérő probléma, hogy a kereszténység nem hajlandó szembenézni a válással reális módon, vagy olyan rendszabályokat érvényesít, amelyek nem csak igazságtalanok, de nem is bibliaiak. Az egyik fő ok, ami ezeknek a rendeleteknek a megszületéséhez vezetett az volt, hogy a klérus kényszerű nőtlenségben élt. Tehát akik a szabályok megalkotásában felelősek voltak, előre tudták, hogy nekik maguknak sosem kell majd ezen rendszabályok szerint élniük. Jézus az ilyen embereknek is mondhatta volna azt, amit saját idejében a farizeusoknak mondott:

"Ugyanis súlyos és elviselhetetlen (elhordozhatatlan) terheket köt(öz)nek egybe és az emberek vállára rakják, ők maguk azonban egy ujjukkal sem akarják azokat (meg)mozdítani." (Máté 23,4, Vida Sándor)

A farizeusokhoz hasonlóan az egyházak vezetői is leleményes utakat eszeltek ki, hogy kijátsszák saját rendszabályaikat, ha úgy volt kényelmes nekik. A gazdagok és a befolyással rendelkezők számára az "érvénytelenítés" ugyanazt eredményezte, mint a válás, de nem szegték meg általa a törvényt. Bizonyos, hogy nem szerepelt Isten tervében, hogy a házasság válással végződjön. Ez azonban nem jelenti azt, hogy önkényesen, bibliai szempontok figyelembe vétele nélkül nézzünk erre a dologra, csak azért, mert Isten nem vette fel tervei közé.

Ha megvizsgáljuk, mi hozza létre a válást, látjuk, hogy mindig az Isten útjaitól és követelményeitől való eltávolodás okozza. Sosem volt Isten szándéka, hogy az emberek egymást megrabolják. (A rablás és a válás hasonlóak, mert mindkettő a bűn megnyilvánulása a szívben.) Ennek ellenére létezik a rablás, és mind az Egyház, mind a társadalom kötelességének tartja, hogy igazságosan és józanul ítélkezzen felette.

Nincs olyan épelméjű ember, aki azt mondaná: mivel a rablás ördögi cselekedet, így alkalmaznunk kell a törvényt mindkét félre. Mindkettőjüket bebörtönözzük: azt is, aki rabolt és azt is, akit megraboltak. Nyilvánvaló, hogy ez az igazság megcsúfolása lenne. Mégis, a válást illetően az Egyház gyakran ugyanígy reagál, amikor nem tesz különbséget a bűnös és az ártatlan fél között

A válás ördögi - jelentette ki az Egyház -, így mi mindkét félre ugyanazt a büntetést szabjuk ki; mindkettő számára megtiltjuk az újraházasodást. Ezzel azonban az ártatlan féltől elrabolnak valamit, ami az anyagi tulajdonnál sokkal fontosabb. Az a büntetés, aminek ez a személy így ki van téve, sokkal súlyosabb, mint a börtöncella fizikai realitása. Számos ember most arra érez késztetést, hogy megkérdőjelezze az ártatlan fél kifejezést.

    * Nem bűnös-e egy válásnál mindkét fél?
    *
      Nem kell-e mindkét felet ugyanúgy kezelni?

Épp ilyen ésszerű lenne azt javasolni, hogy a rablás mindkét résztvevője bűnös, és egyformán kell ítélkezni felettük. Lesznek, akik azt kérdezik majd: engedélyezi-e a Biblia egyáltalán valamilyen alapon is a válást? Erre a kérdésre azonban azonnal rá lehet vágni egy világos és egyértelmű igent. Ezsdrás idején, amikor a zsidók ellenszegültek Mózes törvényének, és a környező pogány népekből választottak maguknak feleséget, Ezsdrás nem csak megengedte a válást, hanem egyenesen meg is parancsolta nekik, hogy váljanak el feleségeiktől. (Lásd Ezsdrás 9,10.)

Ahhoz, hogy bibliai szemlélettel vizsgáljuk azokat a helyzeteket, amelyekben az egyik fél felbontja a házasság kötelékét, figyelembe kell vennünk három szakaszát annak, ahogy

   1. Isten foglalkozik az emberiséggel: a mózesi Törvények előtti időszakot,
   2. Törvény idejét,
   3. Jézussal induló evangéliumi időszakot.

A Mózes törvényei előtti időszak Izraelben a Mózes előtti időszakban a házasságtörés büntetése a halál volt. Ezt illusztrálja az az eset, amikor Júda szexuális kapcsolatot létesített egy olyan nővel, akiről azt hitte, hogy prostituált, de aki történetesen a menye volt - Támár. Támárt eljegyezte Júda legkisebb fia, Séla. Az eljegyzést úgy tekintették, mint a házasság kezdetét; megsértése házasságtörésnek számított.

Három hónappal később felfedezték, hogy Tárcár terhes. Júda azonnal reagált: "Vigyétek ki őt, és égettessék meg!" (1. Mózes 38,24.)

De amikor rájött, hogy ő maga a felelős Támár terhességéért, nem követelte többé, hogy öljék meg. Ez a közjáték tehát világossá teszi, hogy a házasságtörés akkoriban alkalmazott büntetése a halál volt.  A házastársak közül a bűnös fél halála automatikusan felszabadította a másik felet, így az újra házasságot köthetett.

A Törvény ideje Mózes törvénye idején a házasságtörés kötelező büntetése az elkövető nemétől függetlenül a halál volt. (Lásd 5. Mózes 22,22-24.)

Itt is, mivel a büntetés a bűnös számára halál volt, az ártatlan fél egyúttal felszabadult, így újra házasságot köthetett. Az emberek gyakran idézik Pált a Rómaiaknak írt levél 7,2. részében: "Hiszen a férj alatt élő nőt is a törvény csak az élő férjhez köti,..." De azt már elfelejtik hozzátenni, hogy ugyanaz a törvény, amely a feleséget és a férjet összeköti egy életre, halálbüntetést szab arra a félre, aki házasságtörést követ el. Ezáltal automatikusan felszabadul az ártatlan az újbóli házasságkötésre.

Továbbá az Újtestamentum következetesen hangsúlyozza, hogy Mózes törvényét egységes rendszerként kell alkalmazni. Olyan átfogó rendszerként, amelynek minden követelménye egyformán érvényes.

"Ha valaki az egész törvényt megőrzi, egyetlen egyben azonban megbotlik, minden parancs áthágásában vétkes." (Jakab 2,10, Csia Lajos)

"Hiszen akik a törvény tettei alapján állnak, mind átok alatt vannak, mert meg írva: 'Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amit a törvény könyvében megírtak, hogy azt megtegye'." (Galata 3,10, Csia Lajos)

Nem csak nem logikus, de nem is bibliai megtartani a törvénynek azt a követelményét, amely a feleséget a férjéhez köti egy életre, és közben elengedni ugyanannak a törvénynek egy másik követelményét, amely automatikusan szabaddá teszi őt a halálbüntetésen keresztül, ha a férj követ el házasságtörést.
A Jézussal kezdődő evangéliumi időszak

Az Újtestamentumban Jézus kifejezetten beleegyezett a házastársi hűtlenség miatti válásba:
"Én pedig azt mondom nektek, hogy mindenki, aki a feleségét elbocsátja a cédaság esetét kivéve, házasságtörővé teszi és aki elbocsátottat (elbocsátott asszonyt ) vesz el, házasságot tör." (Máté 5,32, Vida Sándor)"Mondom pedig nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét (esetleges) cédaságon kívül, és mást vesz el, házasságot tör és aki elbocsátott nőt vesz feleségül, házasságtörő." (Máté 19,9, Vida Sándor)

A paráznaságnak fordított szó a görög eredetiben porneia. Hagyományosan - pl. a magyar Károk fordítás is - "paráznaság"-ot használnak az ilyen esetekben. A porneia szó a tiltott, nem természetes szex minden fajtájára vonatkozott.

A következőkben közöljük a porneia néhány szaktekintélytől származó meghatározását:

    * "Tervezett vagy kivitelezett házasságtörés." Expository Dictionary of New Testament Words (W. E. Vine)
    * "Prostitúció, erkölcstelenség törvénytelen közösülés minden fajtája, a férjes asszony szexuális hűtlensége házasságtörése..." A Greek-English Lexicon of the New Testament (Arndt and Gingrich)
    * "Általában tiltott közösülés" Thayer's Greek-English Lexicon

Az Újtestamentumban a porneia igei alakja a porneuó. Ezt használták többek között a következő példákban, ahol láthatóan a szó többet takar, mint a nem-házas partnerek szexuális bűnét.

    * Az Apostolok Cselekedetei 15,20-29-ben nem zsidó keresztényeknek parancsolják, hogy tartózkodjanak a porneia-tól. Nyilvánvaló, hogy ez nem csak a házasfelek szexuális bűnére vonatkozott.
    * Az 1. Korintus 5,1-ben Pál leírja, ha a férfi az apja feleségével hál az porneia. Ebben benne van a vérfertőzés és a házasságtörés is.
    * Az 1. Korintus 5,9-11-ben Pál azt parancsolja a hívőknek, ne társalogjanak a hittestvérrel, ha az porneia-ban bűnös. Magától értetődik, hogy ezt nem korlátozza csak nőtlen illetve hajadon személyekre. Pál hasonlóan használja a porneia-t és aporneuó-t az 1. Korintus 10,8. és a 2. Korintus 12.21-ben.
    * Júdás levelének 7. verse a porneia-t Szodoma és Gomora szexuális tevékenységére használja. Ezeknek a városoknak a homoszexualitás volt a fő bűne. De nincs megemlítve, hogy ez házas vagy független személyekre vonatkozik.
    * Világos, hogy a porneia magában foglalja a fajtalankodást, homoszexualitást, állatiasságot, vérfertőzést és házasságtörést. Jézus beleegyezett a válásba ott, ahol ezek közül az esetek közül bármelyik előfordult.

Így mind a törvény, mind a kegyelem ugyanarra a következtetésre jut a porneia-val kapcsolatban: felmenti az ártatlan partnert a házassági kötelezettségek alól.
 
Van azért egy különbség

A törvény idején a kötelékek alól való szabadulást a kötelező halálbüntetés tette lehetővé, mivel a bűnös felet ki kellett végezni. A kegyelem idején az ártatlan fél szabadulása a válás kimondásával történik meg. A válás lehetőséget ad arra, hogy a bűnös fél bűnbocsánatot nyerjen, és a felek kibéküljenek, ha a bűnbánat megfelelő.
Szabad-e ezek után a bibliai alapokon elvált ember számára az újbóli házasságkötés? Sem a Biblia nyelvezete, sem kultúrája nem utal arra, hogy ez a személy nem házasodhat újra. Ellenkezőleg, a szabadság az újraházasodással kapcsolatban nyíltan meg van említve mind az Ó-, mind az Újszövetségben.

Mózes törvényei azt mondják, ha a férfi elválik feleségétől hivatalosan, és elküldi őt, a nő megteheti, hogy "más férfié lesz." (5. Mózes 24,1-2.) Nyilvánvaló, hogy itt nem a házasságtörést engedélyezi a törvény.

Az 5. Mózes 24,3-4-ben Mózes azt mondja, ha a nőt második férje is elbocsátja vagy meghal, az első férj nem veheti el újra. Mivel Mózes azt a férfit, akinek a nő előzőleg a felesége volt ,.első" férjnek nevezi, ezzel világosan utal arra, hogy legálisan köttetett azóta új házasság, és az "első" házasság hivatalosan ért véget.

Az Újtestamentumban Pál azt mondja:
"Asszonyhoz vagy kötve, ne keress feloldást! Fel vagy oldva asszonytól? Ne keress asszonyt! De akkor sem vétkezel, ha megházasodol." (1. Korintus 7,27-28, Csia Lajos)

Az a személy, aki felmentést kapott (bibliai módon) a házastársával kapcsolatos kötelezettségek alól, majd később újraházasodik, nem vétkezik. Nincs semmiféle megbélyegzettsége, és nem kell, hogy alacsonyabb rendűnek érezze magát; később pedig joga van újraházasodni. Az ilyen személy nem "másodosztályú" keresztény.

A világi életben a válásokat a bíróságok mondják ki hívőkre és hitetlenekre egyaránt. A világi szempontokon túl azonban léteznek az igazságnak nem változó, szent törvényei is. Az egyik ilyen törvény, amely végigvonul az egész Biblián, hogy nem szabad az ártatlant úgy kezelni, mint a bűnöst, a bűnösnek pedig nem az a sorsa, mint az ártatlané.

Az 5. Mózes 25,1. tömören összegzi a bírák felelősségét: felmentik az ártatlant, és elítélik a bűnöst. A Példabeszédek könyvének 17,15-ös versében Salamon arra utal, hogy bármilyen elhajlás ettől az elvtől Isten erőteljes helytelenítésével fog találkozni: "Aki fölmenti a bűnöst, és elítéli az igazat, mind a kettőt egyaránt utálja az ÚrIsten." Ézsaiás, amikor felsorolja azokat, akik magukra vonták Isten haragját, hasonló dolgot mond: "Jaj azoknak,... akik vesztegetés fejében igaznak mondják (felmentik) a gonoszt, és attól, akinek igaza van, elveszik igazát." (Ézsaiás 5,22-23.)

Ezeket az elveket teljesen kézenfekvő módon alkalmazhatjuk a válásra is. Ugyanazzal a büntetéssel sújtani a porneia-ban vétkes házasfelet, mint azt, aki semmi ilyet nem tett, az igazak igazának eltorzítását jelentené.

Gyakori érv, hogy a házasságtörésnek is két oldala van, és nem lehet tudni, ki is okozta valójában a bűn elkövetését. De ez a szemlélet csak elhomályosítja a kérdést. Nem az a lényeges, előfordult-e önzés, érzéketlenség vagy veszekedés a felek között, hanem egyszerűen az: elkövetett-e valamelyikük porneia-t vagy sem. Ma már gyakori, hogy az egyik fél nyíltan elismeri bűnösségét.

Isten magától értetődőnek tartja, hogy az egyik személy bűnösségének megállapítása automatikusan felmenti a másikat. Mózes törvénye pedig halált rendelt el arra, aki a házasságtörést elkövette.

Bizonyos értelemben a házasság egy hivatalos szerződés, amelybe esküvel lépnek a felek. A szerződés komolyságát a letett eskü határozza meg. A manapság általánosan használt házassági eskü kb. a következő: "Szavamat adom, hogy nem hagylak el (ez jelenti a szexuális kapcsolatot)..., amíg a halál el nem választ tőled."

folyt:
 
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2010 Március 26, 18:36:55
Derek Prince: Válás és újraházasodás.--2..

Ebben az esküben két fő elem van:

    * A használati faktor (nem hagylak el) és idő faktor (amíg a halál el nem választ tőled)

 Ezt a két kikötést együtt kellene gyakorolni, és nem szabadna erőszakolni, hogy külön érvényesüljenek. Így ha az egyik személy megszegi a porneia-kikötést, a másikat automatikusan fel lehet menteni az idő-kikötés alól.

Hadd mondjak szemléltetésképp egy egyszerű, mindennapi analógiát. Smith bérbe ad egy ingatlant Brown-nak. A bérlet öt évre szól, de a szerződésbe belefoglaltak egy cikkelyt: Brown nem használhatja az ingatlant kocsmának. Ha Brown eleget tesz ennek a kitételnek, akkor Smith nem szegheti meg az időtartamot, nem mondhatja fel a bérletet a szerződés határidejének lejárta előtt. De ha Brown megszegi a szerződést, kocsmát nyit az ingatlanban, akkor Smith is automatikusan megszegheti az idő-kikötést és felmondhatja a bérletet.

Hasonlóképp, ha a házastársak egyike megszegi a porneia-val kapcsolatos részt, a másik fél felszabadul az idő-korlát - amíg a halál el nem választ tőled - alól.

Az Újtestamentum rendeletei szerint létezik még egy olyan szituáció, amikor egy keresztény mentesülhet a házassági kötelék alól:

Pál az 1. Korintus 7,10-15-ben írja le ezt:
"A házasoknak pedig azt rendelem, nem én, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljék el a férjtől, ha mégis elválik, maradjon házasságon kívül, vagy engesztelődjék ki, továbbá, hogy a férj ne küldje el feleségét. A többieknek én mondom, nem az Úr, ha valamely testvérnek hitetlen felesége van és a feleség meg van elégedve, hogy együtt lakjék vele, ne küldje el a feleségét. S ha valamely asszonynak van hitetlen férje, s ez megelégszik azzal, hogy vele lakjék, ne küldje el a férjet. Mert megszentelődik a hitetlen asszony a testvér által, mert különben gyermekeik tisztátalanok volnának, pedig szentek. Ám ha a hitetlen válik, váljék. Nincs rabszolgaságra vetve a férfi vagy a nőtestvér az ily dolgokban. Békességre szólott az Isten hívása számotokra."

A 10. és 11. versszakokban Pál azzal az esettel foglalkozik, amikor két hívő házasodik össze, és megjegyzi, hogy ezt "nem én, hanem az Úr"mondja. Ezzel pedig azt jelzi, hogy ezt a szituációt Jézus már taglalta az evangéliumokban leírt tanításaiban. Az állásfoglalás világos és egyértelmű: egyik fél sem válhat el szabadon a másiktól, hacsak nem volt valamelyikük hűtlen. (Mivel Jézus az evangéliumokban már foglakozott ezzel az esettel, nem volt szükség arra, hogy Pál részletesen megismételje). Ha mégis elválnak, nem köthetnek újabb házasságot.

A 12-15. versszakokban pedig azzal az esettel foglakozik, amikor hívő és nem-hívő házasodik össze. Az a megjegyzés, hogy "én mondom, nem az Úr"azt jelzi, hogy erre az esetre Jézus nem utalt az evangéliumokban. Először is Pál a hívő feladatává teszi a házassági béke fenntartását és azt, hogy a hit számára megnyerje társát.

De ha a hitetlen fél nem így közelíti meg a dolgokat, és nem akarja fenntartani a házasságot, hanem elhagyja a hívőt, akkor a hívőnek jogában áll felbontani a szerződést, ezáltal szabaddá válik és újraházasodhat. Azonban még két további feltételnek eleget kell tennie. Először is a polgári törvények szerint kell bonyolítania az ügyet, másodszor pedig második partnerének feltétlenül kereszténynek kell lennie.

Két esetet vizsgáltunk meg tehát, amelyekkel az Újtestamentum külön foglalkozik:

   1. az egyik a házastársi hűtlenség esete
   2. a másik, amikor a hívőt elhagyja a nem-hívő házasfél amiatt, hogy a másik hisz Krisztusban.

Mindkét esetben, ha a feltétetek teljesülnek, a hívőnek joga van elválni és újraházasodni.
Felmerülhetnek egyéb esetek is a válással kapcsolatban, amelyek nincsenek ennyire kifejtett formában az Újtestamentumban. Nem helyes elhanyagolni ezeket az eseteket sem, és nem is indokolt, hogy túlzottan dogmatikusak legyünk ott, ahol nincs konkrét bibliai utalás. Talán azt tanácsolhatom leginkább egy jó szándékú keresztény lelkipásztornak, hogy Pállal együtt azt mondja:

"...nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelre méltó legyek." (1. Korintus 7,25.)
Mi történjen azokkal, akik hibáztak házasságukban, elváltak valamikor, és azután jöttek üdvösségért Krisztushoz? Hogy tekint rájuk Isten?

Mivel létezik bűnbocsánat, a Biblia hozzáállása teljesen egyértelmű. A Máté 12,31-ben például Jézus azt mondja: "Ezért mondom nektek: minden bűn (vétek) és káromlás bocsánatot nyer, de a Szellem káromlása nem nyer bocsánatot," A "minden bűn"-be belefoglaltatik a házasságtörés és az egyéb szexuális elhajlások is. Egyetlen kivétel a Szent Szellem káromlása.

Az Apostolok Cselekedeteinek 13,39. versében Pál azt mondja a zsidóknak:
"Mindazokból a vétkekből, melyekből Mózes törvényének nincs hatalma titeket igazságosakká (megigazulttá) tenni, Ő (Jézus) mindenkit igazságossá (megigazulttá) tesz, aki hisz."

Figyeld meg, mennyire teljes ez: mindenki megigazul mindenből. Ez magában foglalja a házasságtörést és a többi hasonló típusú bűnt is.

Az 1. Korintus 6,9-11-ben Pál a Korintusban élő hívőknek így ír:
"Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok Isten királyságát nem fogják örökölni? Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem puhányok, sem férfifertőzők, sem tolvajok, sem kapzsik, sem iszákosok, sem szitkozódók, sem ragadozók Isten királyságát örökölni nem fogják. Ezek voltatok néhányan, de lemosakodtatok, de megszentelődtetek, de megigazultatok a Krisztus Úrnak neve és Istenünknek Szelleme által."

A bűnöknek ez az undorító listája felsorolja a házasságtörést és a perverziót is. De a Krisztusba vetett hit által nem csak megbocsátást nyertek, hanem Isten saját tökéletessége által megigazítattak és felmentést kaptak. Így ők Isten szemében olyanok, mint akik egész életükben sohasem követtek el bűnt. Teljesen biztos, hogy ez, felszabadítja őket annyira, hogy minden területen, a házasság területén is újrakezdhessenek mindent. Eltűnt a bűn sötét árnyéka, nincs vádlás, amely az előző életükből átszármazna az újba.

Azok, akik kétségbe vonják a bűnbánó hívőknek az életük teljes újrakezdéséhez való jogát, figyelmen kívül hagyják Péter figyelmeztetését az Apostolok Cselekedetei 10,15-ből: "Amiket Isten megtisztított, te ne mond tisztátalanoknak".

Arra, hogy megvizsgáljuk mindazokat az eseteket, amikor egy keresztény a válás következményével találkozhat, nincs most módunk.

Itt csak három példát adhatunk:

1. eset
Két hitetlen, elvált személy összeházasodik, és gyermekeik lesznek. Megtérnek. Helyénvaló-e azt mondani nekik: "Házasságtörésben éltek. Fel kell bontani házasságotokat, menjetek vissza előző társaitokhoz, vagy maradjatok egyedül mindketten." Mi történne a gyerekekkel? Nem inkább az egyezik az evangélium szellemével, ha azt mondjuk: "Isten új kezdetet adott nektek. Tegyetek meg mindent, hogy visszanyerjétek az elveszett éveket, és figyeljetek arra, nehogy visszacsússzatok."

2. eset
Két nem-hívő személy összeházasodik, azután elválnak, de nem hűtlenség miatt. Egy idő után a férfi ismét megházasodik, a bibliai törvények értelmében ezzel házasságtörést elkövetve. Később a feleség hívővé lesz. Férjhez mehet-e azon az alapon, hogy a férje házasságtörést követett el?

3. eset
Két hitetlen személy összeházasodik, azután elválnak (mint a 2. esetben). Elveszítik egymást szem elől, a nő nem tudja, újranősült-e férje, vagy barátnőjével él-e együtt. Később a feleség hívővé válik. Szabad-e férjhez mennie vagy először be kell bizonyítania, hogy előző férje házasságtörést követett el? Mi történik, ha nem tudja felvenni vele a kapcsolatot? Nem kell-e igen óvatosnak lennünk, amikor ilyen és hasonló esetekben ítélkezünk?

Biztos, hogy annak az elvnek kell vezetnie bennünket, amelyet a Jakab 2,12-13-ban találhatunk: "Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, hogy titeket a szabadság törvényével fognak megítélni. A törvény (az ítélet) tudniillik könyörtelen azzal szemben, aki nem cselekedett könyörületet. A könyörületnek van dicsekedni valója a törvény (ítélet) ellenében."

Az előző áttekintés rövid volt, de azért kiterjedt a válás néhány olyan aspektusára, amely befolyásolhatja a keresztényeket. A válás azonban nem csak egyszerűen befolyásolja az életet, de majdnem minden esetben mély, gyötrelmes érzelmi sérülésekkel jár együtt.
Az Ézsaiás 54,6. olyan fiatal nőt ábrázol, aki elvált: "...mint elhagyott és bántalmazott szellemű asszonyt, hívott téged az Úr Isten, és mint elutasított (megvetett) ifjúkori feleséget..." *(eredeti héber szöveg alapján) Ez a szenvedés nem szorítkozik csupán az elvált nőkre. A férfiak is gyakran legalább olyan mélyen szenvednek, mint a nők.

Az Ézsaiástól idézett rész meghatározza a sérülés pontos természetét: ez a megvetés (elutasítás). Isten csodálatos kegyelme Jézus helyettesítő áldozata által gyógyító orvosságot ajánl erre a sérülésre is. Amikor Jézust megfeszítették, magára vette mindazt a gonoszságot, amelyet az emberi faj lázadása eredményezett. Szenvedésének utolsó fázisa, amely közvetlenül halálát is eredményezte, a megvetettség (elutasítottság) átélése volt.

Ézsaiás próféta Jézusról egy olyan portrét fest, mint aki ".emberektől megvetett (elutasított) és elhagyatott volt, fájdalmak férfija." (Ézsaiás 53,3.)
A végső elhagyottságot, elvetettséget azonban nem akkor élte át Jézus, amikor az emberek elhagyták, hanem amikor Isten, az Atya hagyta el; ez jelentette a teljes elvetettség állapotát. De el kellett viselnie ezt, mivel az emberiség bűneivel azonosult. Isten igazsága azt kívánta, hogy Isten elforduljon Tőle, saját Fiától. Becsukta fülét haláltusájának kiáltásai előtt.

Ez a végső elvetés a Máté 27,46-ban olvasható: "Kilenc óra tájban pedig Jézus felkiáltott nagy hangon, ezt mondta: Éli, Éli, lama sabaktáni? azaz: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?" Az Univerzum történetében először az Atya nem válaszolt Fia kiáltására. Jézus ezt követően azonnal meghalt. Halálát az elvetettség kínja okozta. Valójában ez volt a halál pontos oka, nem a keresztre feszítés. A keresztre feszítés nem idéz elő ilyen gyors halált. Ezért mondta később Pilátus, aki mindezt nem érthette, hogy csodálja, hogy már meghalt (Jézus). (Márk 15,44.)

Jézus végső kiáltása után, amellyel atyjához könyörgött, Máté így folytatja: "Jézus pedig ismét nagy hangon kiáltott, és kibocsátotta szellemét." (Máté 15,50.) Jézus szenvedése volt az az ár, amely az emberiség gyógyulását kifizette. "az Ő sebei által lettünk mi gyógyultakká" (Ézsaiás 53,5, Pákozdy László Márton) Ebben a gondoskodásban benne van az elvetettségben szenvedők sebeinek gyógyulása is. Jézus elszenvedte azt értünk.

Ha a házasságod felbomlása miatt ilyen sebeket hordozol magadban, itt van három egyszerű lépés, amelyek megtételével gyógyulást nyerhetsz:

Először: ismerd fel, hogy sérült vagy. Ne akard elfedezni ezt, inkább tárd irgalmas Mennyei Atyád szemei elé.

Másodszor: higgy a gyógyulásban, amelyet kizárólag Jézus helyettesítő áldozata tett lehetővé. Alkalmazd Ézsaiás szavait személyesen a saját dolgaidra: az Ő sebei által gyógyultam meg. Minden alkalommal, amikor a fájdalmat érezni kezded, ismételd ezeket a szavakat: az Ő sebei által gyógyultam meg. Ismételd egész addig, amíg a gyógyulás valóságosabb lesz, mint a fájdalom.

Harmadszor: hagyj abba minden keserűséget, neheztelést a volt pároddal kapcsolatban. A megbocsátás egy döntés eredménye, és nem érzelmi hozzáállás kérdése. Nem kell, hogy érezd: akarnod kell. Hívd segítségül a Szent Szellemet, hogy képes légy meghozni a döntést, és fenn is tudd tartani ezt az állapotot. Emlékezz meg arról, hogy az a megbocsátás, amelyet te gyakorolsz másokkal szemben, összemérhető azzal a megbocsátással, amelyet te kapsz Istentől. (Máté 6,14-15.)

Tanácsot kellett adnom egyszer egy olyan hölgynek, akinek a férje tizenöt évig pokollá tette az életét, végül elhagyta őt és közös gyermeküket. Arra ösztönöztem, hogy bocsásson meg neki.

- Tönkretett tizenöt évet az életemből - kiáltotta méltatlankodva - és azt kéri tőlem, hogy bocsássak meg neki? - Nos, ha ön azt akarja, hogy a hátralévő életét is tönkretegye - válaszoltam -, csak továbbra is nehezteljen rá. Emlékeztettem, hogy mindig az szenved jobban, aki neheztel, és nem az, akire neheztelnek. Tekintsd te is ebből a szemszögből! Aki téged megsértett, nem is szentimentális, nem is emelkedett szellem. Nézd hát a saját érdekeidet.

Miután átmentél ezeken a lépéseken, fordíts hátat a múltbéli sérüléseknek, és kötelezd el magad újonnan az Úrnak. Neki terve van az életeddel, amit nem zavarhat meg egy férfi utáni kesergés vagy valamilyen démon.
Kövesd Pál példáját: "...azt, ami hátam mögött van, elfelejtettem, azután ami előttem van, kinyújtom kezemet s célegyenest futok a pályadíj felé, melyre az Isten a Krisztus Jézusban oda felhívott." (Filippi 3,14, Csia Lajos)
Biztosíthatlak, hogy jó néhány válásnál szolgáltam már. Akik megtették ezeket a lépéseket, azoknak begyógyultak a sebeik. Megújították a hitüket, és elkötelezték magukat egy gyümölcsöző, beteljesült életre.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Szabolcs - 2010 Május 03, 20:05:00
Márk 10:2  És a farizeusok hozzámenvén megkérdezék tőle, ha szabad -é férjnek feleségét elbocsátani, kísértvén őt. Ő pedig felelvén, monda nékik: Mit parancsolt néktek Mózes?  Ők pedig mondának: Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk, és elváljunk.  És Jézus felelvén, monda nékik: A ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot;  De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten.  Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez,  És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. Annakokáért amit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza. És odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezék őt e dolog felől.  Ő pedig monda nékik: Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen.  Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.

Én  hiszem, hogy a Tőrvényt tanítani kell az emberknek, de ez a párbeszéd rávilágít arra, hogy ez bizony nem elegendő ahhoz, hogy visszaszorítsuk azt az iszonyatos romlást ami a házasság területén van a világban és az egyház nagyrészét sem kíméli. Ebben a részben kiderül, a probléma gyökere nem a Törvény ismeretének hiánya, sőt itt kiderül, hogy a Törvény ezen a területen nem az Isten töléletes akarata, hanem csak megengedő Akaratát( "Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk, és elváljunk." )  jelenti ki.  Jézus viszont elhozta Isten tökéletes Akaratát, amit Ő a teremtéskor jelentett ki a házasságról.( ; " De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten.  Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez,  És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. Annakokáért amit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza." ) Tehát a Törvény általi megengedő Akaratból,( ahová tartozik a válás, többnejüség, ágyasok,) az újjászületés által belépünk Isten tökéletes Akaratába. De akkor vajon hol a probléma? Ebben a részben erre is megtaláljuk a válast bölcs Mesterünktől: A ti szívetek keménysége
A szív keménysége az ami lehetettlenné teszi a felbonthatatlan egységet egy férfi és egy nő között. Erre a kemény szívre még a mózesi tőrvény sem tudott megoldást találni, így engedélyeket tett . Ha csak a tőrvényt tanítjuk, akkor Pál tanítása szerint csak a kívánság, a keménység növekszik az emberekben. Az embereknek arra van szükségük, hogy a kemény szívtől, a "kőszívtől" megyszabadúljanak. És Ezért Jött Jézus! Ő az Aki elveszi a kőszívet belőlünk és új szívet ad nekünk amibe beleírja az Isten tökéletes tőrvényét az Ő Szelleme által. Ez a tökéletes törvény a: Szeretet! Az embereknek tehát elsősorban nem tanításra van szükségük, hanem újjászületésre! És utánna jöhetnek az új szívre épülő tanítások is!

Máté 5:27  Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!  Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.

Gyakran hallani, hogy itt Jézus megszigorította a törvényt! De valóban ezért jött volna? Hogy azt a törvény amit előtte sem tartottak meg, azt még Ő meg is szigorítsa? Nem barátaim, itt nem erről van szó. Itt a régi és az új szívről, és a törvényről amikor az még kívülről parancsolt a "régieknek" és arról, amikor az már az emberi szívben uralkodik és a szív részévé válik. Ilyen ember ,akinek a szívében volt a törvény, egyedül Jézus volt, azért mondta a "régiekkel" szemben azt, hogy "Én pedig..." Tehát itt egy szembeállításról ovashatunk: Jézus, Zsolt 40:9  {KJV 40:8} Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. és a "régiek" akikhez a törvény kívülről szól és nincs a szívükben. Tehát a Törvény a cselekedetekre korlátozódik, amikor csak kívülről parancsolja:Ne paráználkodjál!
, de ugyanez a parancs a szívünkben már a besőnkben, a lelkiismeretünkben, belülről tiltja nekünk, hogy a házasságszövetséget megtőrjük. Miért? Szeretetből!
Ez 36:25  És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.  És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.  És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Jer 31:33  Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.

Erre van szüksége az embereknek: Egy szeretni képes, önzetlen, hús szív aminek nem kell kívülről parancsolni, hogy szeressen, hanem bele van írva Isten tőrvénye. Akkor nem lesz kérdés az egyházban a válás, hanem mindenki szeretni fogja a (z ellenkező nemű) társát és Jézus Szavait nem a törvény megszigorításának látja hanem az élet és a szabadság beteljesedésének. Tudjuk jól, hogy ez a bizonyos Újszövetség Jézus vére által köttetett és az Ő halálával szabadúltunk meg attól a kemény szívből ami a teljes elkötelezettségből mindíg a kiutat keresi ezért képtelen a boldog házasságra, és az Ő feltámadásával kaptuk meg ezt az új, hús szívet amibe Isten ígérete szerin beleírja a szeretet csodálatos törvényét. Ez fogja megváltoztatni a gyülekezeteket és a bűnös, romlott embereket.
Végezetül ezekkel a csodálatos sorokkal zárom soraimat:Róm 8:1  Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.  Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.  Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.  Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
 
Cím: Re: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Csaba - 2010 Május 03, 21:55:53
Ámen!
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: Epafras - 2010 Június 13, 21:04:50
Szerbusztok, mindenkinek áldott estét!
Szeretném az idei nyaralásunk meghívóját egy kicsit elkésve, de mégis mindenki számára hozzáférhetővé tenni.Ha valakit érdekelne nyugodtan jelentkezzen. Epafras
Válóháló Nyári Tábor
Békésszentandrás,
2010.07.26-08.01.Keresztény tábor nem csak keresztény elváltaknak!
(A gyerekeknek külön foglalkozásokat tartunk.)


A konferencia célja: 1. A válás friss vagy régmúlt lelki sebeinek gyógyulása
         2. Válásból gyógyító szolgálathoz munkatársképzés


Helyszín: Református Egyházközség, 5561 Békésszentandrás, Kálvin u. 14.


Részvételi költségek:
Regisztrációs díj: 1500Ft/fő
Étkezés: önellátás vagy igény szerint reggeli: 335Ft/fő, gyermekeknek 280Ft, ebéd: 470Ft/fő, gyermekeknek 440Ft, vacsora: 375Ft/fő, gyermekeknek 305Ft (az árak a létszám függvényében valamelyest változhatnak).
Szállás: 500-3000 Ft/nap/fő igényektől függően, több helyen üdülési csekket is elfogadnak,
Szálláshelyek: sátras, padlós-matracos puritán megoldásoktól a Körös parti üdülőkig többféle komfort fokozatban.

Jelentkezés: Fodor Tímea fodor.thimcsi@gmail.com, Tel.: 06-70-342-6800

Határidő: 2010. június 15-ig 5000 Ft/fő előleget a Magyar Evangéliumi Aliansz számlájára 11706016-20464132 kérjük befizetni, kérésre csekket tudunk küldeni.

Előadók: Lelkigondozók, családterapeuták, az érintett téma szakemberei. A beszélgető kiscsoportok vezetői az ökumenikus munkacsoport tagjai és felkért munkatársai. Többen közülük korábbi években már részt vettek hasonló konferencián.

Békésszentandrásra érdemes eljönni! www.bekesszentandras.hu weboldalon bővebb információ olvasható a településről.
Szabadidős programlehetőségek: Szarvasi Arborétum, strandolás, csónakázás, horgászás, lovaglás
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2010 Június 20, 18:25:44
http://szerko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=300:mi-a-hazassag&catid=39&Itemid=100059 (http://szerko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=300:mi-a-hazassag&catid=39&Itemid=100059)

                              Mi a házasság?--Írta: Martini Zsolt

A szexuális kapcsolat automatikusan házassá tesz?
Nem! A Biblia az ilyen, házasságon kívüli kapcsolatot paráznaságnak nevezi, ha még mindkét fél egyedülálló is. Ha azonban egyikõjük, vagy mindkettõjük házas, akkor ez házasságtörést jelent!
Egyedül akkor tiszta, és elfogadott a szexuális kapcsolat Isten szemében, ha elõbb házasságot kötünk - ami ma Magyarországon a polgármesteri hivatalban, anyakönyvvezetõ elõtt történik, (emellett persze fontos a gyülekezeti/templomi házasságkötés is keresztények esetében)- és azután leszünk egy testté.


Az I.Mózes 2,24-ben azt olvassuk, hogy:”Annakokáért elhagyja a férfi az õ apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté”.

A szülõknek ez az elhagyása és a házastárshoz való ragaszkodás - teljes, és végleges elkötelezõdés - mindíg nyilvános házasságkötés keretében történt, sohasem titokban! Csak ezután következhetett az, hogy egy testté lettek, vagyis szexuális kapcsolatot létesítettek.

Az V.Mózes 22,28-29 -ban ez áll: “Ha valaki el nem jegyzett szûz leánnyal találkozik, és megragadja azt és vele hál, és rajtakapják õket: akkor a férfi, aki vele hált, adjon a lány apjának ötven ezüst siklust, a leány pedig legyen feleségévé. Mivelhogy meggyalázta azt, nem bocsáthatja el azt teljes életében”.

Ha valaki el nem jegyzett szûz leánnyal hált annak pénzbüntetést kellett fizetnie a lány apjának és feleségül kellett vennie a lányt. Tehát a szexuális kapcsolat még nem tette automatikusan házastársakká õket. Ezután még feleségül kellett vennie a lányt.

Az V Mózes 22,23-24 ezt írja: “Ha szûz lány van jegyben egy férfival, és megtalálja azt valaki a városban, és vele hál: vigyétek ki mindkettõjüket annak a városnak kapuja elé, és kövezzétek meg õket kõvel, hogy meghaljanak. A leányt azért, hogy nem kiáltott a városban, a férfit pedig azért, hogy meggyalázta az õ felebarátjának feleségét. Így tisztítsd ki a gonoszt Izráelbõl”.
[/u]
Ha valaki egy eljegyzett szûz leánnyal hált meg kellett halnia mind neki, mind a lánynak mert: “...meggyalázta az õ felebarátjának feleségét” Tehát a Biblia már a jegyességet is házasságnak tekintette, holott abban még nem volt szexuális kapcsolat. Ebbõl is látható, hogy nem a szexuális kapcsolat tett egy férfit, és egy nõt házastársakká. A szexuális együttlét csakis, mint a korábban már létrejött a házasági szövetség utólagos megkoronázása volt elfogadható Isten szemében, és ez ma is így van!

Elfogadhatjuk házasnak azt a párt, akik hûségesen élnek együtt hosszú idõ óta, csak éppen papírjuk nincs?
A Biblia ilyen kategóriát nem ismer, hogy házasság nélküli hûséges együttélés, csak a házasság keretén belüli, illetve kívüli szexuális kapcsolatról beszél.
A bibliai példák is azt mutatják, hogy a házasságkötés mindíg nyilvános szövetségkötési aktus volt, amit egy konkrét eseményhez lehett kötni, és nem az idõ tette házasokká a tartósan együttélõ párokat. A mózesi törvény alatt ilyen nem is volt lehetséges, mert miután a szexuális együttlét két egyedülálló között házasságon kívül megtörtént azonnal össze kellett házasodni, ennek alternatívája pedig a nyilvános megkövezés volt! Békés együttélés házasságon kívül egyáltalán nem volt lehetséges!

János 4,16-18: “Monda neki Jézus: Menj el, hívd a férjedet és jöjj ide! Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: nincs férjem; mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad."

A János 4,18-ban Jézus azt mondta a samáriai asszonynak, hogy az a férfi ,akivel jelenleg együtt él nem a férje! Tehát együtt éltek, volt nyilvánvalóan szexuális kapcsolat is közöttük, és mégsem fogadta el Jézus ezt a kapcsolatot házasságnak. Pedig a korábbi öt kapcsolatát elfogadta annak, mert azt mondta: öt férjed volt, és az akivel most együtt élsz nem a férjed! Ha nyilvános házasságkötési aktuson házasságot kötöttek volna, Jézus nem beszélt volna vele így! Az elsõ öt kapcsolata házasság volt, ez a hatodik pedig paráznaság! Egyébként maga az asszony is tisztában volt vele, hogy az a férfi, akivel együtt élt nem a férje, hiszen azt mondta: Nincs férjem. Ha Jézus ilyen nyilvánvaló különbséget tett a két együttélés között, akkor nekünk is különbséget kell tennünk! Nem tehetünk egyenlõségjelet az együttélés, és a házasság közé!

A Bibliában azt látjuk, hogy minden kornak megvoltak a saját házasságkötési szokásai, amelyek a különbözõ kultúrákban, és korszakokban eltérhettek, de bizonyos alapvetõ vonások közösek voltak bennük.(Sámson esetében például hét napig tartó lakodalmat rendeztek Bír.14,10-20
Jézus idejében pedig ott volt a kánai menyegzõ János 2,1-2 ) Az egyik ilyen volt a nyilvánosság elõtti szövetségkötés. A házasság sohasem volt kizárólag két emberre tartozó belügy. Azzal a társadalmi közeggel is mindíg egyértelmûen tudatni kellett, amelyben az adott férfi és nõ élt: Mi mostantól kezdve egymáshoz tartozunk, és más személy számunkra többé nem jöhet szóba szövetséges-szexuális partnerként. Amíg ez a nyilvános elkötelezõdés nem történt meg, az a kapcsolat nem számított házasságnak az adott kultúrában, és Isten szemében sem! Például ott van Jákob és Ráchel (Lea) házasságkötése (I.Mózes 29,21-23) Csak akkor mehetett be a menyasszonyához, miután nyilvánosan házasságot kötöttek, elõtte nem.


A Biblia tanítása mellet van egy logikai érvelés is, ami a nyilvános házasságkötés szükségességét támasztja alá.
Ha két ember házassá válik attól, hogy hûségesen élnek együtt hosszú ideig egymással és nem csalják meg a társukat közben, akkor már csak az a kérdés, hogy mennyi idõ elteltével válnak õk Isten elõtt házasokká? Öt, tíz, vagy húsz év után? Ki jogosult annak eldöntésére, hogy mennyi idõ tesz egy hûséges párkapcsolatot Isten szemében házassággá?
Mondjuk 3 hónap hûséges együttélés még nem számít házasságnak, de 6 hónap már igen?
Ezen az alapon némelyek azt is gondolhatják, hogy egy fél év, ami manapság hosszú idõnek számít egy párkapcsolatban, vagy egy-két év házassá tette õket Isten szemében. Ez a 'házasság' annyi ideig tart majd, amíg ebbõl a kapcsolatból valami miatt kilépve a felek majd valaki máshoz lesznek hosszú ideig 'hûségesek', és így tovább.

Van különbség a paráznaság és a házasságtörés között?

A Bibliában megjelenik a paráznaság, és a házasságtörés is. Mindkettõ illegális szexuális kapcsolat a házasság szövetségén kívül. Ugyanakkor a paráznaság két olyan személy-egy férfi és egy nõ- közötti illegális szexuális kapcsolatot ír le, akik nem házasok, míg a házasságtörés, ahogy a neve is mutatja azt jelenti, hogy egy házas személy -akár férfi, akár nõ- olyan partnerrel létesít szexuális kapcsolatot, aki nem a házastársa. Hadd támasszam ezt alá a Bibliából.

Galata 5,19 “ A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság...” házasságtörés a görög 'moikia' szóból származik, ami azt jelenti: házasságtörés; míg a paráznaság a görög 'porneia' szóból származik ( ma is használjuk a pornó, pornográfia kifejezéseket, melyeknek szintén az a görög szó a gyökerük). Tehát ez két különbözõ dolog, amit két külön szó ír le. A két ember közötti paráznaság nem szövetségtörés, mert a két személy nem volt más személlyel szövetségi (házassági) kapcsolatban, persze ezzel együtt ez is szexuális bûn.
Nem akkor válsz paráznává (ami nem szövetségtörés), ha az elsõ szexuális partneredet elhagyva egy másik személlyel is lefekszel, hanem akkor válsz paráznává, ha házasságon kívül (elõtt) szexuális kapcsolatot létesítesz valakivel!


Ádám és Éva, illetve Izsák és Rebeka házassága kivétel lenne a házasság fenti meghatározása alól?
Van, aki úgy gondolkodik, hogy a szexuális kapcsolat megkezdése tesz házassá egy férfit, és egy nõt, és ezt Izsák és Rebeka házasságkötésének bibliai leírásával igyekszik alátámasztani.

I.Mózes 24,67 : “Izsák pedig bevitte Rebekát Sárának, az õ anyjának sátorába. És elvette Rebekát és lett néki felesége és szerette õt.”
Ennek a szemléletnek a hirdetõi úgy érvelnek, hogy mivel itt nem olvasunk nyilvános házasságkötési aktusról, tehát nem is volt. Egyszerûen csak bevitte anyja sátrába, vagyis szexuális kapcsolatot létesített vele, és ez automatikusan házassá tette õket.

-Vajon Izsák teljesen egyedül élt a pusztában? Hol volt apja Ábrahám, és hol voltak a szolgák és a szolgálók akkor?
-Vajon egyszerûen csak meglátta Izsák Rebekát a mezõn, szerelmesek lettek egymásba, lefeküdtek egymással, és azontúl együtt éltek mint házasok?


-Ne felejtsük el, hogy Ábrahám szolgáján keresztül nyilvánosan történt a lánykérés és a jegyességi ajándék átadása, a szülõk beleegyezése és a megkért menyasszony, Rebeka is igent mondott Izsáknak, bár még nem is látta akkor, sõt Izsák is elõre igent mondott jövendõbeli házastársának, mielõtt még látta volna, mert engedelmes volt apjának, Ábrahámnak, aki feleséget hozatott neki Isten vezetése szerint. Tehát ebben a házasságkötésben minden nyilvánosan zajlott, és nem csupán Izsák és Rebeka magánügye volt ez a házasságkötés! Tudtak róla, és támogatták mindkét oldalról a szülõk (Ábrahám, illetve Bethuel és felesége), a rokonság ( Rebeka bátyja, Lábán) és mindkét család szolgái, akik a házuknál szolgáltak. Rebekát már, mint Izsák eljegyzett feleséget indították útnak a szülei Izsákhoz.
Nyilvánvaló, hogy Rebeka megérkezésérõl tudomást szerzett Izsák egész családja is, apjával Ábrahámmal, és szolgáival együtt!
-Azt se felejtsük el, hogy a Bibliában nem minden házasságkötés van részletesen lejegyezve, de ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna nyilvános szövetségkötés minden esetben.
Vegyük például Jákob és Ráchel házasságkötését. Miután Jákob nyilvános házasságkötés keretében feleségül vette Ráchel helyett Leát, mert Lábán becsapta õt, újabb hét év után feleségül vette Ráchelt is.


I.Mózes 29,28: “Jákob tehát aképpen cselekedék, kitölté azt a hetet (hét évet); ez (Lábán) pedig néki adta Rákhelt, az õ leányát feleségül”.
Itt sincs leírva, hogy ez nyilvános házasságkötés keretében történt-e, mégis nyilvánvaló, hogy igen, hiszen hét évvel korábban ugyanott, Lábán házánál, nyilvános szövetségkötés, mennyegzõ keretében vette el Jákob Leát feleségül.
Ádám és Éva házasságkötésénél persze nem voltak jelen más emberek, mivel akkor még csak õk ketten voltak az egyedüli emberek a földön így az õ esetükben Isten közvetlen jelenlétében és tanuskodásával házasodtak össze. Megvolt, aki összeadta õket (az Atya ) és a két tanú ( a Fiú és a Szent Szellem).
Erre az igerészre viszont csak azok hivatkozhatnak, akik egy lakatlan szigeten élnek, vagy a sivatag, vagy õserdõ egy emberektõl teljesen elhagyatott zugában, és éveken keresztül nincs lehetõségük kapcsolatot teremteni a külvilággal. Nos, ebben az esetben talán Isten is elfogadja õket házasoknak, ha házasságot kötnek, és egy testté lesznek. De még ebben az esetben is nyilvánosan házasságot kell kötniük utólag, ha lehetőségük nyílik valahogy visszatérni a civilizációba.

Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2010 Június 20, 19:46:03
Zsoltival, volt egypár levélváltásunk erről a témáról...
Jó fej srác.  :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2010 Június 20, 21:16:31
Ugy hiszem ez a téma nagyon aktuális.És beszélni kell róla.Isten előtt ez olyan bűn,ami kihat még az utódok életére is. :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2010 Június 21, 07:12:37
A beszélgetésünkben arra próbáltam rámutatni, hogy a szexuális kapcsolat összeköti a két ember életét. Nyilván nem lesz házas, mert a házasság elkötelezettségből származik. Viszont amikor házasságot kötünk, akkor a szexuális kapcsolat teszi azt elszakíthatatlanná, mert egy testté válunk.
Az ószövetségben ezért nem kövezték meg azokat, akik házasság nélkül együtt háltak, ha utána az illető férfi kifizette a "büntetést" az apának, és el vette a lányt. Persze látszik, hogy ilyen házasságkötés nem egy vonzó dolog, és látszik, hogy a pár nem tanult meg uralkodni magán, de mégis legális lett.
Vannak világi emberek, akik 30 éve együtt élnek házasságkötés nélkül, de úgy élnek, mint házasok: hűségesek elkötelezték magukat egymásnak, stb. Hogy miért nincs papír erről, azt nem tudom (talán azért mert egyszerű, emberi rendelésnek tartják a házasságot, mivel Istent nem ismerik), de nem tartom paráznának e kapcsolat miatt ezeket az embereket. Világiakról beszélek!
Nem ítélem el ezeket az embereket és ezt Zsolti nem tudta feldolgozni.  :169: :2smitten:
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2010 Június 21, 07:42:53
Gabikám,azért aktuális ez a téma,mert keresztények között is kezd eluralkodni az a nézet,nem kötnek házasságot,hogy ne kelljen elválni,címszó alatt.
Sőt vannak,akik aktív keresztények voltak,majd elváltak és élettársi kapcsolatot tartanak fenn,távol Istentől,pedig tudják,hogy bűn.Nagyon szomorú,hogy idejutott ez a világ.Sőt inkább a nagy egyházat válasszák,mert ott ez nem számít.És nem akarnak egyedül élni.De később mi lesz?-arra egyik sem gondol!Már semmi megkötöttséget és felelősséget nem akarnak vállalni egymásért.Már családot sem akarnak,minek az címszó alatt.Vagy arra hivatkoznak,el is kell tartani,vagy pedig akkor gyerektartást kell fizetni.Mi lesz ezekkel a volt keresztényekkel?-nekem fájnak az ilyen dolgok.Jézus nem ezt érdemli meg.Ő nagyon sokat szenvedett azért,hogy minket megváltson.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: tothg - 2010 Június 21, 07:47:46
Hát egyrészt, aki keresztény, annak nem kérdés, hogy kell-e házasságot kötni a szexuális élet előtt. Akinek kérdés, az nem biztos, hogy keresztény...  :169:
Az is igaz, hogy a világban is ez tendencia, hogy tudatosan nem házasodnak, hogy ne kelljen elválni, ha megunják egymást. Ez egyértelműen parázna szellem.
Én csupán azt próbálom megértetni az emberekkel, hogy ne általánosítgassanak a tanításban. Valahol lehet általánosítani, valahol nem.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2010 Június 21, 07:57:28
Ebben nagyon igazad van.Sajnos a volt keresztények között is vannak a házasságban félrelépések.Ahhoz,hogy egy házasság idáig eljusson,ahhoz az kell,hogy a teljes nemtörődömség uralkodjon a házasságban.És aki félrelép,később rájön,helytelen volt,bocsánatot kér,de nincs sem megbocsájtás,sem pedig folytatás és helyreállás.Pedig sokszor a másik fél miatt alakulnak úgy a dolgok.Hosszú évek munkája semmivé válik,egyik megy jobbra a másik balra.És ugyan ott folytatja ahol a másikkal abbahagyta.
Cím: Re: Válás és az újraházasodás
Írta: ermaha - 2010 Június 22, 16:18:41
MIKOR VÁLHAT ÉS HÁZASODHAT ÚJRA EGY KERESZTÉNY ??

Korábban a kérdés bibliai úton való megválaszolása inkább csak tudományos kísérletnek számított, valószínûleg azért, mert a válás annyira idegen volt a választ keresõktõl. Manapság viszont, amikor a válás tragédiája már nemcsak a gyülekezeten, hanem a közeli barátokon és a rokonokon keresztül is beférkõzik minden keresztény életébe, nagyon fontos, hogy a kérdés megválaszolásához ne csak a Bibliát használjuk fel, hanem együttérzéssel közelítsük meg a témát.

Elõször is a házasság Isten szemében egy élethosszig tartó elkötelezettség, se több se kevesebb. Noha néhány esetben az ótestamentum engedélyezte a válást, Krisztus világossá tette számunkra, hogy Isten elképzelése más. Egyszer feltettek neki egy kérdést "õ így válaszolt: "Nem olvastátok-e, hogy a Teremtõ kezdettõl fogva férfivá és nõvé teremtette õket? Majd így folytatta: "Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza." (Máté 19,4-6).

Ez nagyon egyenes válasznak tûnik, és mégis Jézus a következõ nyilvánvaló kivétellel zárta feleletét: "Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét - a paráznaság esetét kivéve -, és mást vesz feleségül, az házasságtörõ… és aki elbocsátottat asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el." (Máté 19,9; Máté 5,31-32).

A fentiekbõl az tûnik ki, hogy a házastárs házasságon kívüli kapcsolatának felfedezése kellõ alapot nyújt a váláshoz. Valóban, Isten nagyon sokra tartja a hûséget - mind a menyasszony, mind a võlegény részérõl - mint a boldog és hosszan tartó házasság alapját. A paráználkodás az ó- és az újtestamentumban is elítélendõ bûn.

Manapság viszont, a szexuális szabadosság korában, a fentiek eléggé sûrûn szolgáltatnak alapot a válás