Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: maria - 2007 Január 10, 14:43:25

Cím: Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Január 10, 14:43:25
Mk 6,3
"Nemde az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is?" És megbotránkoztak benne."Kedvesanti írta: "De talán azt is lehetségesnek tarthatjuk, hogy annyira megvetették Jézust, hogy Mária fiának mondtak."

Lehet valóban ez is, de van még Igei utálás erre, hogy legalább kettő bizonyság legyen?
Jézusról hallottam olyan tanítást, hogy fattyúnak nevezték a zsidók, de kérdésemre nem tudtak igei alátámasztást adni. Csúfolták valaha Jézust, hogy nem József az apja? Tudták egyáltalán a kívülvalók? Jó téma ez is.

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Január 10, 14:47:05
Szia Mária!

Valóban itt csak az emberi elmélkedés van,ha nincs igei alátámasztás.
De jó rajta elmélkedni  ;)

"Csúfolták valaha Jézust, hogy nem József az apja? Tudták egyáltalán a kívülvalók?"

József titokban akarta elbocsátani feleségét, mikor kitűnt a terhesség állapota.
Ugyvélem Józseftől nem tudhatták meg.
Ha tudták hogy nem József az apuka, akkor egyértelmű a második dolog, hogy valóban a Szentlélektől fogant Jézus.
Mivel ha kiszivárgott az a dolog, hogy nem József az apuka, akkor a másik dolog is vele együtt kellett, hogy kiszivárogjon, mégpedig a Szentlélek fogantatása.
Véleményem szerint nem tudták.

De ez csak az én kis "történetem" amire alapot ne vessetek :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Január 10, 14:48:50
Én is hozzáteszem a gondolatomat, kérdéseimet Anti. Ha valóban kitudodott volna, hogy Jézus nem József fia, Máriát nem kövezték volna meg a törvényeik szerint, paráznaság címén? Azt se tudták, - még a családja sem, hogy Jézus a Messiás. A tanítványok is tettek fel sok sok kérdést annak ellenére, hogy látták a Mesterük milyen csodákat tesz. Mint pl. meggyógyítja a betegeket.... Bemerítő János tudta a munkáját, de a börtönben a feltett kérdése is igazolja, hogy még csak sejtése sem volt, éppen az ő unokatestvére lesz a Messiás. Egészen biztos, József nem verte nagy dobra amit az angyal mondott neki. Abban az időben valószínű még a testvérei se voltak beavatva. Abban a kultúrában nem voltak ennyire nyitottak a szülők a gyermekeik felé mint ma. Valószínű meg se tudták volna magyarázni a gyerekeiknek. Lehet, hogy mesének vagy hazugságnak tartották volna. Kitudja? Ha fedné a valóságot, hogy tudtak róla, hogy nem József az apa, akkor a zsidók nem tettek volna róla említést a vádláskor? Nem igen hinném.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Január 10, 15:10:27
Tudták többen Jézus Isteni kilétét,de az emberek Hitetlenségei miatt nem kapott teret.
A Bölcsek tudták amikor megszületett,Erzsébet is!
De igazán érdekes,mert János nem tudta meg,pedig Édesanyja tudta!

Lk 1,41-43
"Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel,   
és hangos szóval kiáltotta: "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!   
Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám?"

János megkérdezte Jézustól a tanítványokon keresztül:

Lk 7,19   
"és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel: "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?"

János tudta,hogy eljön akinek a saruja szíját se méltó megoldani.
Vajon nem volt tisztában azzal,hogy Jézus az aki a Megváltó?

Lehet hogy másképpen képzelte el az Üdvözítő eljövetelét,azért is kérdőjelezte meg.

Mária!
Ha megtudták volna azt,hogy Mária már áldott álapotban volt mielött József érintette volna,nem tartom biztosnak hogy megkövezték volna.
A Rómaiak uralták Izraelt,és a halálbüntetés csak a Rómaiak "hozzájárulásával,kivizsgálásával" történhetett csak.

De akkor kérdezhetnénk a Parázna nő esetét,kit meg akartak kövezni,és kérdezték Jézust hogy mit gondol?Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Január 10, 18:29:50
Anti írta: "A Rómaiak uralták Izraelt, és a halálbüntetés csak a Rómaiak "hozzájárulásával, kivizsgálásával" történhetett csak."

Nem rossz a feltevésed, de akkor Istvánt hogyan tudták halálra kövezni? A halálrakövezés törvény volt, de a kereszthalál nem.

Csel. 7:59 "Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet!" Csel. 8:2 "Istvánt pedig eltakaríták kegyes férfiak, és nagy sírást tőnek ő rajta."

Azt tudtad, hogy István látta Jézust, amikor ott állt Isten jobb oldalán? Vajon miért? Várták haza Istvánt? Ennek tiszteletére a Mennyei Seregek Ura felállt?

Csel. 7,55-56
Mivel pedig teljes vala Szent Szellemmel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, És monda: Ímé látom az egeket megnyilni, és az embernek Fiát az Isten jobbja felől állani. 


A megkövezésre visszatérek:
Anti írta: "De akkor kérdezhetnénk a Parázna nő esetét, kit meg akartak kövezni, és kérdezték Jézust hogy mit gondol?"

Ebben az esetben, őt nem merték megkövezni, pedig vitték magukkal a követ. Miért nem? Mert nem a nő volt ott a célpont, hanem Jézus. Nem csak a nő volt parázna, hanem a férfi is. Azt bezzeg nem vitték oda. Miért? Mert ismerték a törvényt. Nekik nem volt szükségük Jézus beleegyezésére.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Január 10, 18:57:43
 

Anti írta: "De akkor kérdezhetnénk a Parázna nő esetét, kit meg akartak kövezni, és kérdezték Jézust hogy mit gondol?"

Ebben az esetben, őt nem merték megkövezni, pedig vitték magukkal a követ. Miért nem? Mert nem a nő volt ott a célpont, hanem Jézus.
 

Most tanultam tőled :igen: Köszönöm.

 
Idézet

Nem rossz a feltevésed, de akkor Istvánt hogyan tudták halálra kövezni? A halálrakövezés törvény volt, de a kereszthalál nem.
 

Az akkori Római törvény csak az eset kivizsgálása után történhetett meg a halálbüntetés,függetlenül hogy kereszt általi,vagy törvény általi megkövezésről szolt.

Ezt látjuk Jézus esetében.(de győzött a nép szava,és Pilátus féltette a pozicióját)

De István esetében az ott lévők "elborult" állapota által történt a megkövezés.

És ahogy a mai napon mondanánk: elsimították az ügyet a kis kitalált történetükkel.

De erre ne vessetek alapot :D csupán az én látószemszögem
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Január 10, 20:33:58
A Nagytanácsoról, Szanhedrinről István olyan vádakat mondott ellenük, amelyeket nem bírtak elviselni és ezért halálra kövezték. Istvánt azzal vádolták, hogy Mózes törvénye ellen beszél, és ők maguk sem tartották meg Mózes törvényét. A Bibliából úgy tudjuk, hogy Jézus Isten jobbján ül, de itt István nem azt látja, hogy Jézus az Isten jobbja felől ül, hanem hogy Jézus, az Isten jobbja felől áll. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. És én azt hiszem, hogy Jézus azért állt föl, hogy így fogadja az érkezésőket. Így fogad minket is?  István utolsó szava: Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt. És amikor ezt mondta, meghalt.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Január 11, 09:26:44
“És előszólítván az egész sokaságot, monda nékik: Hallgassatok reám mindnyájan és értsétek meg: Nincs semmi az emberen kívül való, ami bemenvén őbelé, megfertőztethetné őt hanem amik belőle jönnek ki, azok fertőztetik meg az embert. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.” Márk. 7-14-16

Ez egy megszívlelendő Ige, de jól meg is botránkoztathat, ha te eddig másképpen tanultad az evésről. Mennyi belemagyarázó és félrevezető tanítás van az evésről. Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt! Tehát az étel bemegy a szádon és kikerül a szervezetből. Nem azok teszik az embert tisztátalanná! Szellemi értelemben nem az az étel tesz tisztátalanná amit eszel. A szellemtestedet nem érinti az étel, amitől tiltanak. Az kimegy a hústestedből. Nem leszel tisztátalan ha cigizel, vagy iszol. Lehet, hogy ártani fog az egészségednek, de nem veszíted el a tisztaságodat Isten előtt. Nem szencségteleníthet meg ami kívülről jön. Jézus vére tisztított meg és adott életet. Ehhez semmi köze a cigarettának, alkoholnak, ételnek. Nem fogsz pokolra jutni mert még nem tudtál leszokni róla. Nem a tested cselekedete üdvözített. Az más kérdés, hogy kedves e Istennek vagy sem! Legyen füled a hallásra! “Nincs semmi az emberen kívül való, ami bemenvén őbelé, megfertőztethetné őt; hanem amik belőle jönnek ki, azok fertőztetik meg az embert.” A szívben van az igazi szellemi tisztaság vagy romlottság! Figyelmesen olvasd el a következő Igéket! Nem a külső dolgok tesznek téged tisztátalanná. Ha téged valaki külső dolgaid szerint ítél meg, hogy igaz vagy-e, nem érti Isten valóságos beszédét! Nem a cselekedeteink által igazultunk meg és nem is az által maradunk Isten fiai! Vidd a szívedet Istenhez! Mit talál abban?

“És mikor házba ment be a sokaság közül, megkérdezék Őt tanítványai a példázat felől. És monda nékik: Ti is ennyire tudatlanok vagytok-é? Nem értitek-é, hogy ami kívülről megy az emberbe, semmi sem fertőztetheti meg őt? Mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába; és az árnyékszékbe kerül, amely minden eledelt megtisztít. Monda továbbá: Ami az emberből jön ki, az fertőzteti meg az embert. Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság: Mind ezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert.” Márk. 7:17-23 

Tehát ismét elmondom, nem az tesz tisztátalanná szellemben amit megeszel hústestben, mert az kijön belőled, hanem a szívedben lévő gonosz gondolatok. Jézus felsorolja mi tesz tisztátalanná.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Január 11, 10:43:20
Sziasztok!

Istent elutasítók hajlamosak egészen bizarr dolgokat hinni és tenni.
Indiában például a világ néhány legiskolázottabb embere piszkos,egészségtelen – szinte állati – körülmények között él csak azért,
hogy Sai Baba birtokán a guru közelében lehessen.Hitük szerint életük egyik legnagyobb megtiszteltetése,
hogy a guru ürülékét fogyaszthatják.

2Thessz 2,9-11
"Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával;   
és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek.   
Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak"

Róma 1,28
„És mivel nem méltatták Istent arra,hogy
megtartsák ismeretükben,Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre
képtelen gondolkodásnak,hogy azt tegyék,ami nem illik.”
 
 

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Találo - 2007 Január 13, 20:16:11
Szeretnék hozzászolni mert nem értek egyet de ez a legkevesebb hogy én nem értek egyet de a Biblia sem ért ezzel a véleményewddel egyet.
Azt irja az ige  hogy a test a Szentlélek temploma és aki megrontja megrontja azt az Isten.
Tehát igen is nagy baj ha valaki iszik vagy cigizik mert nem szabadult meg a bünétől és nem engedte be egészen Krisztust hogy átformálja és ujjászülje.
Mi köze a sötét cselekedeteknek a világosság fiainak?

Persze a siker evangéliumok ezt hirdetik hogy nem számít mit teszel csak higgy de  Jakab azt irja hogy  ahitedet a cselekedetek bizonyitják és ha ugyan azt cselekszem mint a világ akkor a hitem csak szavakban áll és az egy nagy nulla
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kzoli - 2007 Január 13, 22:37:41
Kedves Találó!

Te szoktál enni szalámit? Esetleg szalonnát? Esetleg tartósítót tartalmazó ételt? Mennyi cukrot fogyasztasz egy nap? Minden nap tornázol? stb....

VAGY RONGÁLOD A SZENT LÉLEK TEMPLOMÁT??? Ha csak egyet nem tartasz be a törvényből... Tudod káros a dohányzás, de káros, ha este hat óra után szoktál kicsit nasizni... Az ivás meg egészen más kérdés...

Nagyon bűnösnek tartunk egy embert, aki dohányzik, mert látjuk a bűnét... de vajon Isten a külsőt nézi, vagy a belsőt? Azt hiszem Ő a szívünkre kíváncsi...

Vajon mi van ott? Vajon minden gondolatunk tiszta? Szerintem ezzel kellene foglalkozni...

Tudod pont most hallottam újra egy történetet, hogy öngyilkos lett egy olyan keresztény fiú, aki cigizett, mert "nagy okos" vallásoskodó emberek azt bizonygatták, hogy aki cigizik, az nem lehet Istené... :'( :'( :'(

100% vagyok benne, hogy Isten ezekre a másodikakra haragszik...  :nem:

Isten áldjon meg, és erősítsen meg a KEGYELMÉBEN!!!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Január 13, 23:13:18
Mt 15,17-20
"Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül?   
Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert.   
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások,
hamis tanúskodások és az istenkáromlások.   
Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert."

Szerintem nem érdemes megkérdőjelezni ezt az igét  :D

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kzoli - 2007 Január 14, 06:50:39
Még annyit tennék hozzá, hogy a dohányzás szerintem sem jó dolog... tényleg káros az egészségre, a környezetünkre is, valamint nagyon sokba is kerül...

Meg is lehet ettől szabadulni, erre példa vagyok én is. Én 10 évig dohányoztam...
De a szabadulásomat nem annak köszönhetem, hogy néhányan farizeusoskodtak velem szemben... (nem is vagy megtérve, mert dohányzol... rombolod a Lélek templomát... stb..., stb..) Engem az mentett meg, hogy megértettem azt, hogy Jézus akkor is szeret engem, ha cigizek, meg akkor is, ha nem...  :fel:

Amikor már nem is számítottam rá, akkor meg is szabadított...

Drága Találó testvérem! Nagyon kérlek, hogy ezzel a Szent Lélek templomának a lerombolásával ne dobálózz így...  :szomorkas:

Isten igéje saját magát magyarázza meg... nagyon fontos, hogy egy igét ne emeljünk ki a környezetéből... Kérlek, olvasd el ennek az igének a környezetét. Nagyon kérlek, hogy nézd meg közvetlen ez előtt az ige előtt mit mond Pál:

1Kor 6,18   Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik.   >
1Kor 6,19   Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?


Látod? Csak a paráznaságról szól ez az Ige. "csak" Ez egy nagyon komoly, és veszélyes bűn... ezért kell inkább a szívűnkbe néznünk... vajon ezzel hogy állunk? Ezt nem látják rajtunk, és szuperkeresztényeknek tűnhetünk, de Isten pont ezt figyeli...

Remélem, hogy az Ige megmutatta neked is, hogy itt mire is gondolt Pál.

Ismét azzal zárom, hogy szerintem sem jó a dohányzás, de NEM ÜDVÖSSÉGI KÉRDÉS!

Az italról meg annyit, hogy az bizony üdvösségi kérdés lehet...  :sír: mert részegesek nem örökölhetik Isten országát...

De itt sem arról van szó, hogy nem ihatsz alkoholt, csupán arról, hogy mértékkel kell inni... Pont Pál mondja Timóteusnak, hogy igyon egy kis bort, mert az egészséges, jót tesz a gyomrának... Jézus első csodája, hogy bort csinált a vízből...

Kedves Találó!

Isten nagyon gazdag áldását kívánom rád!!!
 :angel2: :taps:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Január 28, 17:00:36
Beszélgessünk a pénzről.

Isten időnként megláttatja velünk a saját hibáinkat vagy azokat a dolgokat, amelyek meggátolják az életünk folyását. Ezt azért teszi, mert tanítani akar valamire. Megmutatja, hogy tele vagyunk tüskékkel. Nézzünk egy példát. Olyan betegesen féltjük a pénzügyi dolgainkat, hogy képesek vagyunk megbántódni ha valaki arról beszél, hogy adj. Van aki ha a gyülibe hall az adakozásról tizedről, akkor felháborodik. Ez megkötözöttségben tartja. Szegénységben, nyomorban kell-e élni egy kereszténynek? Jó a szegénység, ez igaz. De mire? arra, hogy megtanítson együttérőnek lenni. Aki nem volt szegénységben, soha nem tud együttérezni! "Minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. -mondják sokan ahogy az Ige írja. Inkább ne legyen pénzem, minthogy a rossz legyen bennem." Feltesszük a kérdést. Nem a nők, nem a hazugság, nem a hitetlenség a rossznak a gyökere? Nem az távolít el a hittől? A Bibila azt írja:

1 Tim. 6,10-11
Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal. De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.

Jobb lenne ha rendbe tennénk ezen a területen az életünket? Igen! De ez a rendbetétel sokakat zavar. Sok félreértés adódik a gazdagság a bővölködő élet, prosperítás és a szegénység között. Azt hiszik sokan, ha valaki arról beszél, hogy gazdag leszek vagy szegény akarok lenni, az csak e kettő között választhat. A gazdagság ugyanis sokaknak azt jelenti, hogy hat autó, 12 szobás ház luxussal.... A szegénység, pedig rágom a küszöböt, szenvedek a megélhetésemért. -Nekem nem ezt jelenti. Itt kellene rendbe tenni az életünket. A hálaadás a megelégedés szükséges az életünkben. Ezt egy imával is megteheted. A tizedet odadni az Úrnak, egy hála a szívedből Isten felé. A gyümülcsükről ismerjük meg a termést! Az Igének legyél cselekvője, ne csak hallgatója, mert becsapod magad: Jak. 1:22. A kevésen könnyebb hűnek lenni mint a sokon. Nem azt mondja a Biblia, hogy a gazdagok nem mennek a mennybe, hanem, nem könnyű nekik, mert sok megpróbáltatáson mennek keresztül. Megváltoztatja a sok pénz a gondolkodásunkat. Le kell a bálványoknak a fejét venni, hogy ne tudjon megköztözni. Adsz a jobb kezeddel, ne tudjon a bal kezed róla. A jókedvű adakozás felszabadít. Boldog leszel, hogy te adhatsz. Mi van ha nekem ez nem megy? Nem akarok hallani a tizedről! Nem értek vele egyet? Semmi! Nem leszel beteg, nem leszel kevesebb Isten szemében. Ő akkor se szűnik meg szeretni! Kényszerből ne adj! Jó kedved sincs hozzá? Ne adj! Mit mond a Biblia mi lesz velem?

2 Kor. 9,6
Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat.
 
Szűken vetsz? Szüken kapsz. Ennyi történik veled. Próbáld ki. Fog működni az életedben. Miért? Mert Isten nem hazudik! Ha ragaszkodsz a pénzedhez, megkötöz az. A pénz szerelme megköz, olvassuk az Igében. Most vitatkozhatunk arról, hogy a tized ószöv. -e vagy sem. Működik-e vagy sem?! Egy biztos. Nekem működik. Minél nehezebben adtam, annál jobban ragaszkodtam a pénzemhez. Félelemben tartott évekig. Hogyan adhatnák a kevésből? Nekem is alig van!
Mi lesz, ha jó kedvvel adok? Mi lesz ha vetek? Lesz-e áldás rajta? Mit mond Isten erről? Hagyjam, hogy a fejemre nőjön a bálványom, vagy lefejezzem? Mi a cél az adással? Mit kezd azzal Isten? Ezt kell letisztázni magamban!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kiscsillag - 2007 Január 29, 09:25:19
Bizony komoly kísértés számunkra a pénz.

Mikor erről gondolkodom általában a Példabeszédekből eszembe jut ez az ige:

"Se szegénységet,se gazdagságot ne adj nekem!"

Sok bűnre ad lehetőséget mind a két véglet. Legfontosabb,hogy Istenben megelégedett szivünk legyen,hogy helyesen tudjunk élni azokkal az anyagiakkal,amit kapunk ebben a földi életben.
Más-más környezetbe,helyzetbe születünk és van hogy talán úgy tűnik könnyebb a jobb módban élni. Azonban ha Krisztussal élünk az életünk ezen területén is érvényes az, hogy akire többet bíztak többet kérnek számon. A szeretet cselekvése a pénzünkre is vonatkozik. Ha szükölködik embertestvérem cselekednem kell,mert olyan,mintha Jézusnak adnám.
 A pénz utáni vágy elhatalmasodott ma már az emberek szivében és azt gondolják ha minél több van, megtalálják a boldogságot és gondtalan életük lehet.
A boldog élet titka azonban Jézusban van! Ne engedjük,hogy megkeseredjen lelkünk a "pénztelenség " miatt, vagy hogy felfuvalkodjunk és távolodjunk Istenünktől ha a világ számítása szerint jól megy a sorunk.
Jakab azt mondja a levelében:
"A szegénysorsú testvér dicsekedjék méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával,mert elmúlik,mint a mező virága."

Jézusban élni azonban azt hiszem a legnagyobb gazdagságot jelenti:
".....mint szomorkodók,de mindig örvendezők,mint szegények,de sokakat gazdagítók; mint akiknek nincsen semmijük, és akiké mégis minden."  2.Kor.6.10.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Január 29, 12:15:24
Shalom írta: "Bizony komoly kísértés számunkra a pénz."

Igen az, bármelyik oldalon is álljunk. Itt nem csak a szegénységre gondolok vagy a  gazdagságra, hanem a világi vagy keresztény oldalra. Megtapasztaltam, hogyha nincs, akkor sóvárgok, lázadok, vádolok, elégedetlenkedek... Ellenben ha van, igaz, hogy örömmel tölt el, de nincs az a pénz, amire azt tudnám mondani, ELÉG! Miért van ez? Mert ki kellene cserélni az öreg autót, kellene egy garázs, fel kell újítani a lakást a ruhatárat, mert kopott már, segíteni kellene a gyerekeket anyagilag, segíteni kellene a rászorulókat.... Ha nincs erre való keret, akkor bánkódunk, hogy mi az oka, amiért így kell nyomorogni? Depresszióba sodor és élettelenné válok. A mégrosszabb esetben, a pénzszerelme megváltoztat. Bálvány lesz az életemben és elkezdem hajszolni. Az pedig megváltoztat. Megjön a várt sok, sok pénz. Igaz, hogy jobb az anyagi helyzetem, de eltávolodok az Úrtól, mert megszaporodik a munkám, így Rá nem jut elég időm. Már nem gondolok a szegényekre, nem vagyok segítőkész, mert elrabol a pénzkereset.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kiscsillag - 2007 Január 29, 14:03:05
Sok embernek azzal telik el az élete,hogy gyűjtöget , egyre többet és többet.
Ha sok van, akkor bármit elérhetek és megszerezhetek----ezt sugallja a világ!
Ezt reklámozza minden körülöttünk. Akkor ér valamit az életed,ha birtokába jutsz e világ által kínált legújjabb ámításának. És az lehet egy új autó, egy új ruha , egy újabb telefon....vagy bármi. Amire valójában talán nincs is szükségünk,de a Kísértő elhiteti velünk,hogy szükségünk van rá.
Bolond gazdag...ma éjjel elkérik a lelked! Hangzik a figyelmeztetés Istentől.

Én hiszem,hogy Isten mindig megadja azt,amire szükségünk van. Ő tudja,hogy mi is kell nekünk a megszentelődésünkhez. Sőt sokszor sokkal többet ad,mert szeret és megtanít helyesen "bővölködni" is.
Megelégedetté teszi szivünket és mozdítja kezünket, hogy segítsünk ott, ahol tudunk és szükséget szenvednek. Áldott dolog megtapasztalni azt, hogy adhatunk úgy,hogy nem is tudják rólunk, hogy mi adunk. Istennel együtt milyen jó akkor örvendezni,nagyon jó! 
Dicsősség érte a mi Urunknak!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Február 02, 09:13:34
Van aki azt hiszi az Istenfélelem azt jelenti, hogy retteg Tőle, mint az ember a csörgőkígyótól vagy a hurrikántól. Én azt értem alatta, hogy mély tisztelet Isten iránt! Mit jelent számodra az Istenfélelem?

Lehet, hogy biblikus amit teszel, de megegyeznek a te terveid Isten terveivel? Hogyan ismered fel? Isten terve és célja, hogy üdvösséget nyerjenek az emberek, majd Szent Szellemmel teljesek legyenek és szeretetben járjunk.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Zsotza - 2007 Február 02, 19:05:26
Békesség Nektek,Testvéreim! Számomra az Istenfélelem elsösorban azt jelenti,hogy félelmetes az a Valaki,akinek szolgálok.Nem haver,nem kozmikus mikulás,akinek az a feladata,hogy kielégítse a "híveinek" a kívánságait,akik "imában" követelnek szinte parancsoló hangon (szélsöséges "karizmatikus" jelenség) a mindenható Isten Úr-mindenek felett! Mózesnek le kellett takarnia arcát,amikor a Sínai hegyen megjelent! Ezéret  (is) elkeserítö,amikor Bibliakörön,házicsoport-alkalmon a Bibliát a földre teszik-a lábuk mellé-,vagy az imádság vezetö atyafi zsebre tett kézzel imádkozik-láttatok már ilyet? Nem bántani akarok senkit,de ha a köztársasági elnökkel beszélne,akkor is zsebre tenné a kezét? Még a rágógumit is kiköpné...! Lehet,hogy merevnek tűnök,bocsássatok meg nekem,de úgy látom hogy a mindenható ÚR Isten imádása,és a tiszteletlenség nem fér össze Testvéri tisztelettel:Zsoca
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kzoli - 2007 Február 03, 09:53:19
...... :(

hát zsoca..... valahogy én is így látom.... bár nem ítélném el azt, aki zsebre tett kézzel imádkozik, illetve a Bibliát a lába elé teszi a földre, de azért ezen érdemes elgondolkodni... :O

Engem is megdöbbent, amikor olyat látok, hogy valaki a kávéját, meg a szendvicsét fogyasztja a dicsőítés alatt. Nagyon fontosnak tartom, hogy a teljes Írást figyelembe vegyük. Ha megfigyeljük, akkor azok az emberek, akik Isten elé álltak, Isten jelenlétébe kerültek, azok a lábukon sem tudtak megállni, nemhogy kajcsiztak volna közben...

Persze vannak különböző helyzetek. itt arra gondolok, hogy Nem tartom jónak, ha IMÁDSÁG közben eszünk, de jónak tartom, ha EVÉS közben imádkozunk... nem tudom, ezt értitek-e? ha az a fő célom, hogy Istent dicsőítsem, akkor nem jó, ha mást csinálok közben, viszont ha eszek, sétálok, dolgozok, a strandon fekszek, stb... akkor azt hiszem, hogy beszélgethetek közben Istennel. Itt azt érzem, hogy akár eszek, akármit teszek, azt Isten dicsőségére teszem. Még azt az időt is vele akarom tölteni, amit másra kell szánnom. Ha a köztársasági elnökhöz térünk vissza, akkor vele is beszélgethetek egy közös ebéd alkalmával, illetve, ha együtt vagyunk a strandon... Ha azonban úgynevezett protokoll alkalom van, akkor valóban nem illik zsebretett kézzel dumcsizni az elnökkel.

Jézusnál is voltak szabad cselekedetek, és kötöttek is. Jézus sem ült le a zsinagógában, de a mezőn ezt megtette, és mindkét esetben Istenről beszélt.

Szóval szerintem sem illik egy kifejezetten Istennek szánt alkalmon lazáskodni, hanem meg kellene adni a tiszteletet annak az Istennek, aki annyira szeret engem, hogy Jézus Krisztust odaadta értem...
Nem hiszem, hogy kedves lenne Istzennek, amikor ezt hallja magáról, hogy  "fater", "főnök", stb... Ő az uraknak Ura, királyok Királya!!! És nagy megtiszteltetés, hogy úgy szólíthatom, hogy apukám, édesapám...

Végezetül azért azt leírnéám, hogy jobbnak tartom rágóval a szánkban, zsebretett kézzel, földre tett Bibliával Istenhez szívből szólni (ha tiszteletlenül is), mint minden tiszteletet megadva öltönyben, nyakkendőben, felemelt kezekkel, pulpitusra tett aranykötésű Bibliával úgy imádkozni, hogy a szívünk nem igaz az Úr előtt... a farizeusok is ezt tették... ők "tökéletesnek látszottak" ima közben, de nagy butaságokat imádkoztak...
emlékezzünk Jézus tanítására, amikor a farizeus hálát adott, hogy ő nem olyan nyomorult bűnös, mint a vámszedő... minden tiszteletet megadott az Istennek, mert minden törvényt igyekezett betartani, de a szíve nem volt tiszta...

Szeretném, ha az emberek minden tiszteletet megadnának Istennek (ebbe beleértem magamat is, mert én sem adom meg mindig), de jobb rágózva a mennybe menni, mint jó magaviselettel a pokolba...


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Február 03, 10:40:10
Valószínű azok a rágózó, tiszteletlenül viselkedő atyafiak, megfogják tanulni, hogy milyen tisztelet jár ki Istennek a Mindentudó, Mindent látó Atyának! Természetesen nem helyén való. Isten akarata, célja, hogy növekedjünk, épüljünk az Ő megismerésében. Amikor már felnő a gyerek, akkor nem követi el azt a sok hibát. Nem attól tisztátalan valaki, ha éppen rágózik, saruba hírdeti az Igét, vagy zsebretett kézzel imádkozik. Amikor felnő azokban, már nem teszi. Ha gyermek marad, akkor sokmindent megtesz még. Mi nem? Vajon minden kedves Istennek amit teszünk a "hátamögött"? Valóban Istennek kijár a tiszteletadás. Mindig megadjuk, vagy csak az istentiszteleti alkalmon?

Feltettem magamnak a kérdést: Ha meglátom más hibáit, szálkáit, akkor mire figyeltem oda az istentiszteleti alkalmon? Csak az maradt meg bennem? A megbotránkozás? Vajon miért nem törpült el a másik hibája a szememben? Mit gondoltok hol vétettem el?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kiscsillag - 2007 Február 03, 15:21:06
Istenfélelem!
Valahogy számomra ez a szó,hogy félelem olyan...félelmetes. Na ezt most jól megmagyaráztam :D
Szóval csak arra gondolok,hogy Istent félni,ebben sokkal több van,mint hogy egyszerűen csak féljünk úgy tőle,mint egy embertől. Mi is a félelem valójában? Ha ezen elgondolkodunk arra jutunk,hogy egy nem jó dolog. Valami negatív ize van....
Megnéztem a görögben,hogy talán különböző szót használ az Istenfélelemre és a félelemre,de nem. A "fobos",mint görög szó szerepel mind a két esetben, habár a szótár szerint,amikor Istenre vonatkoztatva használja az Irás,akkor helyesebb tiszteletnek,hódolatnak fordítani.

Számomra az Istenfélelemben ez van,olyan hódolat és tisztelet a Teremtő felé,amit senki mást nem illet. Ez pedig nem olyan félelmetes számomra,mert ha belegondolok,hogy az az Úr,aki teremtette ezt a világmindenséget és fentartja különböző erőkkel még most is, közben pedig gondja van reám is.Rám,mint Tőle elszakadt és bűnben fetrengő emberre is személyesen odafigyel. Szóval ez olyan megható és hódolatra indít. A Szent Isten lehajolt hozzám a szentségtelenre és magához ölel Krisztusért.
Ennek pedig következménye van az életemre nézve.Szeretnék kedvében járni Istenemnek,hogy annak,akit szeretek ne okozzak fájdalmat,megbotránkozást....
A szeretetben nincsen  félelem...ugyanakkor félelemmel és rettegéssel munkálkodjunk az üdvösségért...amig élünk e "feszültség" között élünk a félelem területén.
Az Úr Lelke pedig nem a félelem lelke!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Február 03, 19:12:08
Shalom írta: "A szeretetben nincsen  félelem...ugyanakkor félelemmel és rettegéssel munkálkodjunk az üdvösségért...amig élünk e "feszültség" között élünk a félelem területén."

Ezt nem értem. Kifejtenéd? Én úgy értem, hogy munkálkodni kell az üdvösségért?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kati - 2007 Február 03, 19:51:59
 Valóban, hamar meglátjuk a másik szemében a "szálkát"

 De ha ez dícsőités alatt ,történik akkor nem kerültünk be az Úr jelenlétébe.
 Mert akkor ilyen nem fordulhat elő.(sajnos már velem is elő fordult)
 De hiszem,hogy az Úr azért láttat meg dolgokat,hogy megtudjuk magunkat vizsgálni azon a tére.
 Most olvasom Kenneth E.Hagin könyvét/Hogyan harcoljuk meg a hit szép harcát.
 Építő, bátorító hiszem,hogy a Szent Szelleme vezeti.
 
Isten úgy tekint rád,hogy a múltadra nem emlékezik.Neked miért kellene rá?
Ha visszaemlékezel a múltbéli bűnökre és hibákra az akadályozni fogja a hitedet.
Isten amikor rád néz,erre a Krisztusban új emberre tekint.Krisztusban sokkal jobban nézünk ki,
mint Rajta kívül.Mi talán nem vagyunk képesek egymást Krisztusban látni,de Isten képes.
Mi természetes szemszögből tekintjük egymást,Isten azonban Őbenne tekint minket.

1.Kor 9:27 Hanam megsanyargatom testemet és szolgává teszem,hogy míg másoknak
prédikálok,magam valami módon méltatlanná legyek.
 
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kiscsillag - 2007 Február 03, 22:26:12
Szia Mária!
Bizonyára félreérthető volt ez így együtt....
Szeretetben nincsen félelem..: mivel Jézus él bennünk ,a szeretet igazítja a lépteinket,ezért nincs helye ott a félelemnek.Sem emberektől,sem hatalmasságoktól,sem attól,hogy bizonyosak lehetünk-e afelől,hogy új életünk van,üdvösségünk van,bűneink és elesésünk ellenére. Ez a szeretet mozdítja cselekvésre a kezünket.
Félelemmel és rettegéssel munkáljuk az üdvösségünket...mondja Pál a filippibelieknek. Nem arra utal,hogy bármi módon tehetünk érte valamit,mármint az üdvösségért,hanem,hogy munkáljuk. Jézusért a miénk és a Benne való hit és engedelmesség arra hív minket,hogy munkáljuk. Amit ingyen kaptunk,az üdvösséget,növekedjünk benne odaszánt engedelmességgel. Hittel vegyük,hogy Jézusnak terve van az életünkkel,a megszentelt,neki szentelt életünkkel. Erre pedig teljesen alkalmatlanok vagyunk a saját erőnkkel,de Vele munkálkodhatunk....hisz ugy folytatódik,hogy Ő az ,aki ébreszti bennünk az akarást. Akarjunk Istennel együtt akarni,hogy egyre odaszántabb legyen az életünk. Félelemmel,hogy ez nem a mi erőnk, hanem az Ővé.Meghaljunk önmagunknak és Jézus növekedjen bennünk és higgyük,hogy Ő velünk van minden dolgunkban.Az életünk minden apró részletében.
Hiszem,hogy amikor az Ővé leszünk az még csak az indulás és hatalmasan meg akarja áldani az életünket és azt akarja Isten,hogy munkálkodjunk az üdvösségünkön.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Zsotza - 2007 Február 18, 15:42:48
Kedves Testvéreim az Úr Jézusban ! Szeretnék egy új témát indítani a Fórumban,a karizmákkal,talentumokkal kapcsolatban.Ti hogy látjátok:Minden megtért,újjászületett hívőnek van valami karizmája,vagy csak a különleges szolgálatra,életpályákra kiválasztott testvérek kapnak valami kegyelmi ajándékot ?(nem a lélek gyümölcs-éről lenne szó,az egyértelmű,hogy minden kereszténynek kell teremni!) Ki hogy érti,és mit tapasztalt? Tudunk ehhez a témához alázattal,bátran hozzányúlni? Kérlek segítsetek,szóljatok hozzá,akár a személyes kétségeiteket leírva-hiszen így tudjuk egymás terhét hordozni,ha megnyílhatunk Isten,az Ige,-és egymás előtt! Tudom,hogy ez utóbbi a legnehezebb,mert óriási a kísértés hogy szép,kegyes kánaáni keresztény zsargonokall elintézzük a témát! Jahve Atyánk áldja meg a Fórumunkat ! Testvéri tisztelettel:Kovács "Zsoca"Zsolt
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Február 18, 19:28:48
Róm. 8,33 Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, Aki megigazít;

Isten kiválasztott, mert ismert engem, téged, akkor ki mer minket vádolni? A világ, a sátán és az ember vádol, kárhoztat, de Isten soha. Ő megigazított.
 
Róm. 8,34 Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk:

Nem Isten! Ő soha! Jézus azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam azt. Jézus meghalt a bűneimért, feltámadt és most ott van az Atya jobbján, hogy értem kimondhatatlanul fóhászkodjon, esedezzen. Amikor elbukok, valahogy így tudom elképzelni mi történik a Mennyben. Jézus odaáll az Atya elé és azt mondja: Nézd Atyám! Itt vannak a kereszt jelei! Én meghaltam érte és szeretem őt! Ekkor Isten elfogadja ezt az áldozatot értem.  Megbocsát és soha többé nem emlékezik meg róla. Lehet, hogy elítéled magad, mert elbuktál, de Jézus nem ítél el téged.

Róm. 8,35-36 Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? Amint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.

 Elszakaszthat minket bármi is attól, hogy Istent szeressem? Soha semmi!

 Róm. 8,37 De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Azáltal, aki minket szeretett, Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Mi már akkor győztesek vagyunk, amikor még csak a csatában vagyunk. Amikor harcolunk a dolgok ellen. Minden nehézség Istennel legyőzhető, jöhet bármilyen ellenség. Az Ő szerelme szorongat engem, Isten irántad való szeretete örökkévaló és állandó és ez nem tőled függő. Hála Neki ezért is! Tudjuk, hogy az Isten iránt való szeretetem nem tőlem függ. Én nem lennék képes rá, hogy kitartóan szeressem. Gondolok itt arra, amikor enm úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt én szeretném. Hát eléggé testi tudok lenni. De...! Ő soha nem szűnik meg szeretni! Isten nem akkor szeret, amikor jó vagyok, és nem gyűlől, amikor rossz vagyok.

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Február 18, 19:36:04
Róm. 8,28 Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az Ő végzése szerint hivatalosak.

Ez olyan jó: minden dolog a javunkra szolgál! Bármiben elbukok, félek, aggódok, stb. minden a javamra van, attól függetlenül, hogy nem értjük mi miért történik. Bármi is történjen veled, Isten megengedte, hogy megtörténjen, de tudnod kell, hogy minden az ellenőrzése alatt van. Semmi nem történik úgy, hogy ne tudna róla! Nem megnyugtató ez? Akiket Isten szeret, minden jóra fordul az életében. Újra és újra olvasd el: MINDEN a javunkra van!

 Róm. 8,29 Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.
 Eféz.1,5  Eféz.1,11  Kol.1,18

Ismer engem Isten, és kiválasztott arra, hogy a gyermeke legyek!
 
Róm. 8,30 Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Elhívott minket, megigazított és előtte már dicsőségben állunk. Ő már minket úgy lát, amilyenek leszünk. Mindezt Jézusban szereztük meg, Aki bennünk él! Ő nem úgy lát minket, ahogy mi egymást, hanem úgy mint Fiát Jézust.

 Róm. 8,31 Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

 Érdekes ahogy itt vált Pál. Kérdéseket tesz föl. Ki van ellenünk? A sátán ellenünk van, a világ ellenünk van, de Isten soha! Nem számít milyen démoni erők vannak ellened, ha Isten veled van!!

Róm. 8,32 Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
 Ján.3,16
 
Ez egy fantasztikus üzenet! "Őt mindnyájunkért odaadta" és ez a másik, "mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?" Mi soha nem adnánk oda a gyermekünket senkiért. Ha már egyszer a Fiát nekünk adta, értünk adta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Döbbenet ha ezt megérted. Nem kell könyörögnöd, kiharcolnod, nem utasítja vissza a segítséget.... Ha már egyszer ekkora áldozatot adott, mi neki a többit odaadni?
folyt. köv.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Február 18, 20:27:09
zsoca kérdezi! "Ti hogy látjátok: Minden megtért, újjászületett hívőnek van valami karizmája, vagy csak a különleges szolgálatra, életpályákra kiválasztott testvérek kapnak valami kegyelmi ajándékot?"

Jó a kérdés. Minden hívőnek van karizmája, de nem minden hívő tud róla, vagy használja. A Biblia ír egy jó néhány szellemi ajándékról, amit a Szent Szellem osztogat amint akarja. Pál ezt mondja: 1 Kor. 12,1 A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. Ma is kevesen tudják, hogy hogyan működik a szellemi ajándék, nem csak abban az időben. Sajnos, de egyes egyházakban hátat fordítanak a szellemi ajándékoknak, nem érzik a fontosságát, inkább a tradiciókra alapoznak sajnálatos módon.. Természetesen vannak túlkapások is a karizmatikus körökben.

1 Kor. 12,2
Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek, a néma bálványokhoz. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Szellem által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által.

Olvassátok el a Luk.11:11-. Ha én vágyok Isten Szellemére, akkor az Atyánk megengedné, hogy gonosz szellem szálljon meg? Ha egyszer benned él Isten, akkor a világosság él benned és a tötétség kiszorul. Kapcsolj fel egy villanyt. Mi lesz a sötéttel? Ha én Jézus Krisztust valóban az Uramnak vallom, az csak a Szet Szellem által teszem. Gondolj csak arra, hogy amikor nem voltál az Ővé, tudtad e Úrnak mondani? NEM!

1 Kor. 12,4-7
A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Szellemnek kijelentése.

Különböző ajándékok léteznek, Pál ezek közül jó párat felsorol. A római levélben is olvashatunk róla, ami itt nincs felsorolva. Lehet, hogy te is ugyanolyan szellemi ajándékkal rendelkezel mint én, mégis teljesen másként működik a Te életedben, mint az enyémben, éppenezért ne utánozzunk senkit. Amikor betölt Isten Szelleme, nem biztos, hogy te is úgy éled meg mint én. Nem biztos, hogy te is azt tapasztalod meg amit én.
 
folytatom majd
 
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Február 18, 21:51:03
Sziasztok!

Idézet
Mária írta:

Minden hívőnek van karizmája, de nem minden hívő tud róla, vagy használja.


Szelíd ellenérvem van,de ha nem jol tudom,akkor kérem a kiigazítást!  :igen:

Szoval a Görög Bibliában 3 féle előjárószocska van a Szentlélek meghatározásakor.
Már biztos olvatatok erről.de azért röviden leirom.
Amikor mellettünk van,és elvezet az igazságra,felfedi elöttem hogy mi a bűn és az itélet.(ez a görögben a para)
Amikor bennünk van,akkor lettünk Krisztusban hívő emberek.És megtértünk.(ez az en)

Itt ugyvélem megállhat(tudatán kívül) a keresztény ember.Hiszen Üdvössége van!
Mert nem kérte a Szentlélek rá szállását életére.Lehet hogy nem feltétlenül kell kérnie.

Szoval a harmadik elöljároszó az epi,amikor is a Szentlélek tulcsordul.
A Karizma erő a szolgálatra.Ugygondolom,hogy ez a Szentlélek záloga amit ír az írás.

Isten minden benne hívőnek oda akarja adni!De Jézus is mondta,hogy Kérjetek és adatik!!!

A Tanítványok már meg voltak térve,de Jeruzsálembe küldte őket Jézus,hogy várják meg míg a Szentlélek leszáll rájuk.(epi)
Vagyis hogy erőt(karizmát) kapjanak a szolgálatra.

Lehet hogy nem így van,de szerintem ha a megtérés a karizmákkal egy időben történik,akkor nem irna a Biblia két különböző kifejezést.

A Köveket még ne dobjátok rám,még maradjon a kezetekben!  :D :D :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Február 19, 16:24:13
Antee! Gerendák és kövek nélkül írom.  :igen:

A karizma, ajándékot jelent. Az is egy ajándék, hogy Jézus nevében hírdeted az evangéliumot. Az is ajándék, ha lelkileg gondozol valakit. Az is ajándék, ha bölcsen szólsz valakinek. ..... Egyáltalán nem biztos, hogy az illető tudja, hogy amit csinál, az ajándék, karizma lenne, de teszi a dolgát. Erre írtam, hogy lehet, hogy nem is tud róla, vagy nem használja, vagy....Isten személyválogatás nélkül adja az ajándékokat, karizmákat. Semmi nincs a magunk erejéből. Egy hölgyel beszéltem és neki meg volt a bölcsesség ajándéka. Döbbenet milyen bölcsen tudott reagálni dolgokra és válaszolni rá. Fogalma nem volt róla, csak amikor mondtam neki, hogy ez egy szellemi ajándék az Úrtól.

Kérdésem feléd: Ha valaki megtért, annak van üdvössége?

Téged idézlek: "A Tanítványok már meg voltak térve, de Jeruzsálembe küldte őket Jézus, hogy várják meg míg a Szentlélek leszáll rájuk.(epi)
Vagyis hogy erőt(karizmát) kapjanak a szolgálatra."

Mit gondolsz, amikor kiküldte Jézus kettesével a tanítványokat, akkor nem volt erő rajtuk?
Tudod mikor vették a Szent Szellemet a tanítványok?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Február 19, 16:47:10
Sziasztok!

Mária írta:
"Kérdésem feléd: Ha valaki megtért, annak van üdvössége?"

Van kettő fogalom:

-megigazulás
-megszentelődés

A Megigazulás egy egyszer megtörtént dolog.Amikor Isten Jézus Krisztusban igaznak fogadott el.

A megszentelődés egy folyamat,ami halálunk végéig tart.Amikor is formálódunk Jézus természetére.

Annak van Üdvössége,aki Hisz Jézus Krisztusban.És elfogadja a kegyelemből kapott Üdvösséget.Ami nem cselekedetekért van!
De természetesen a Hit együtt működik a cselekedetekkel.Ábrahám a Hit példaképe,de neki is együtt működött a hite cselekedetekkel.
(pl:mikor elindult feláldozni gyermekét)

Nem tartok ki az "igazam" melett,csak jó elemezni a Bibliát.(nehogy szektásnak tartsatok  :D)

Greg Open Beszélt a BP-i gyülekezet egyik tanításán:
(nem tudom szó szerint,de amire emlékszem)

Megtérésem után próbáltam hirdetni az igét.Alig volt pár személy a megtérésem utáni 2 évben,akivel beszélni tudtam volna az igéről.
2 év után elmentem egy xy.-n gyülibe,ahol imádkoztam és kértem az Úrat,hogy adjon meg mindent nekem,amit adni szeretne.
Akkor abban a pillanatban nem éreztem semmiféle változást,de a következő hétben már 2 embernek tettem bizonyságot Isten-ről és figyeltek arra mit mondtam nekik.

Greg-nek beindult az evangélizácio...Most pásztor a Bp-i gyüliben,de sok helyen megfordult már.

Persze nem jelenti azt,hogy elötte nem voltak ajándékai az Úrtol.


Isten áldjon benneteket :igen:
 

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Február 19, 17:00:42
Csak az Úrban dicsekszem, de én aznap hírdettem már az Igét többeknek. Nem telt el 24 óra sem.  :igen:

Én se tartok ki az igazam mellett.  :igen:

De nem válaszoltál a kérdésemre, sebaj majd megírom akkor.  :D

Ján. 20,22 És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Szellemet!

Jézus Isten Szellemét lehelte rájuk. Majd közli velük, hogy elküldi a Pártfogót, a Vígasztalót. Addig a Szent Szellem, csak azokra volt kitöltve, akiket Isten kiválasztott, papokra, királyokra. A felső házban azután beköltözött a tanítványokba, addig csak rajtuk volt.  Az igazi megtapasztalás a felházban volt látható.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kiscsillag - 2007 Február 19, 21:21:36
Az Apcs.2-ben azt olvashatjuk,hogy akiket szíven talált Péter apostol beszéde, azt kérdezik,hogy mit tegyenek!
A válaszban.....ott van,hogy térjenek meg , Jézus nevében keresztelkedjenek meg...bűnök bocsánatára és kapják a Szentlélek ajándékát!

Ebben sem személyválogató Isten...kapja,aki hozzátér! MIndenkinek a saját mértéke szerint,ahova küldeni fogja szolgálni.

Ugyanis,a missziói parancsban a tanítványokat megbízza az örömhír terjesztésével. Erőt kapnak a Lélektől Pünkösd után és  így tudnak menni.
Szolgálatba állítja az embert Isten. Oda ahova elhívja. Ez  pedig különböző és ezért az ajándékok is különbözőek. Nem mindenkinek ugyanaz a feladata,de hiszem ,hogy mindenkit elhív szolgálatra.

Ugy látom,hogy sokan azért is nem látják a saját ajándékaikat,mert nem gondolják ,hogy szolgálniuk kellene. Pedig a szolgálat nem abból áll ,hogy valakit pásztornak hív el Isten vagy "neves" evangélizátornak.
Micsoda szolgálat lehet például egy hívő nagymama élete,ha az imádságra gondolunk....

Nem lehet ok az ,hogy megtértem és az elhívásom nem egy látványos szolgálatra vonatkozik és nem csinálok "semmit".
Akkor hogy növekszem a hitben,a Krisztus ismeretében?
A megtérés nem a végállomás hanem a kezdete a keresztyén életnek.

A Lélek ajándékait az apostolok is a szolgálatra "használták"!Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Február 19, 23:51:24
Szia Mária!

Mária írta:
"Ján. 20,22 És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Szellemet!

Jézus Isten Szellemét lehelte rájuk. Majd közli velük, hogy elküldi a Pártfogót, a Vígasztalót. Addig a Szent Szellem, csak azokra volt kitöltve, akiket Isten kiválasztott, papokra, királyokra. A felső házban azután beköltözött a tanítványokba, addig csak rajtuk volt.  Az igazi megtapasztalás a felházban volt látható."

NE haragudj,de én pont fordítva tudom.
Amikor is Jézus rájuk lehelte a Szentlelket,akkor van a Görög Bibliában az "en" előtagocska.Tehát ekkor költözött beléjük!És nem rájuk.
Amikor a felsőszobában voltak akkor szállt rájuk a Szentlélek,vagyis az "epi" - erő a szolgálatra(Karizma).

Lk 24,49   
"És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel."


Kérdésedre:
"Mit gondolsz, amikor kiküldte Jézus kettesével a tanítványokat, akkor nem volt erő rajtuk?"

Egy kérdéssel válaszolnék.
Közöttük volt a 12 tanítvány?
Közöttük volt Judás?
Talán meg volt térve?

ISten utjai nem a mi útjaink.Nem kell mindent megértenünk.

Azonban ha nem volt a 12 tanítvány közöttük,akkor jövök egy másik igével.

Lk 9,1
"Miután összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett, és a betegségek gyógyítására."

Ez a felsőszobás eset elött történt.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Február 20, 09:27:03
Antee! Elgondolkodtató amit írtál. Az is elfogadható a rászemről. Jó egyébként kutakodni, mert én se tudok mindent. Ajjaj, de mennyit nem! Tanulhatunk egymástól, ameddig szeretetben tudjuk ezt tenni. Hiszem, hogy eddig jól működött ez.
De van egy érdekes dolog még. Illés nem volt a felházban, mégis rajta volt Isten Szelleme és ereje. Elizeuson is.... Az ószövetségi kiválasztott szenteken is ott volt Isten Ereje nem csak a felházban pünkösdkor. Luk. 9:1 is jól szemlélteti. De örülök, hogy leírtad, mert tovább lehet kutatni ebben is. A Szent Szellem a templomban élt az ószöv alatt. Jézus halálakor tört ki onnan. Akkor már nem vett ott lakozást, hanem Pünkösdkor mindenkire kiáradt a Szent Szellem, Jóel ezt megprófétálta. Már mi vagyunk Isten szent tempolmai és nem a templomi épületben lakik. De mit jelent, hogy minden testre kitöltöm a Szellememet? Hamár egyszer rajtuk volt Isten Ereje és Szelleme, miért kellett újra venniük a felházban? Az is igaz, hogy nem csak a 12 tanítvány volt ott, hanem 120 fő. Ebben Mária is benne volt. Mire tudok következtetni? Ő is szólt nyelveken.? Ezek nagyon érdekes dolgok és valóban az Úr titkai. A kinyilatkoztatás a miénk csak.

Kérdésedre a válasz: Közöttük volt valószínű. Meg volt térve Júdás? A megtérés a hiszek Jézusban mint megváltóban. Ő pedig hitt a Messiásban. Vagy én tudom rosszul? Nem a cselekedetei miatt mondjuk, hogy meg van térve. Nem attól van üdvösségünk és ezt tudjuk is. Az ószöv. szentek, azok voltak, akik hittek a Messiás eljövetelében, ma pedig, akik hiszik, hogy elvégeztetett a Megváltói munka, vagyis Jézus meghalt, feltámad.... Később Júdásba beleköltözött a sátán. Jézus még nem élt benne, hiszen ott volt közöttük és a Megváltás még nem volt meg addig. Jézus a feltámadás után költözött a Szent Szellemmel az emberekbe.

Isten szuverén Isten és annak adja az Erejét, akinek akarja. Még a pogányokra is kitöltetett, írja a Biblia. Nem igen tudjuk, hogy Júdást használta-e a gyógyítás szolgálatában, lehet, hogy csak azt, aki vele volt, de az is lehet, hogy igen, mert amikor visszamentek Jézushoz, beszámoltak arról, hogy mi mindent tett Isten a szolgálatuk alatt. Ebből én azt vonom le, hogy nem számít ki vagyok, ha használni akar az Úr! Nem magam miatt teszi, hanem Őmaga miatt.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Február 20, 10:50:14
Sziasztok!

Én írtam! :D

"Amikor is Jézus rájuk lehelte a Szentlelket,akkor van a Görög Bibliában az "en" előtagocska.Tehát ekkor költözött beléjük!És nem rájuk.
Amikor a felsőszobában voltak akkor szállt rájuk a Szentlélek,vagyis az "epi" - erő a szolgálatra(Karizma)."

A Görög Bibliában nincs előtag szócska az esetekben.

De ugygondolom hogy amikor Jézus rájuk lehelt akkor beléjük költözött.(nem olvashatunk karizma megnyilvánuláskor abban az esetben,igaz nem bizonyít semmit)

Amikor a felső szobában voltak,akkor egyértelműen megnyilvánult a Karizma.

Amikor kiküldte Jézus a 70(72) tanítványt,akkor felruházta Őket erővel!
Amikor a 12 tanítványt kiküldte,szintén felruházta Őket erővel!

Miért mondta hát Jézus hogy maradjanak a városban,míg erőt nem kapnak a Szentlélektől,ha egyszer már felruháztattak erővel?
Ahogy tudjuk,a Karizma is egy ISten akarata szerint megnyilvánulo ajándék.
Nem rendelkezünk mindenkor vele.Ha gyógyító ajándéka van valakinek,nem tud mindenkit meggyógyítani!Hamar munka nélkül maradnának az orvosok.
De természetesen a tanítás ajándéka és több Karizma velünk van és rendelkezésünkre áll mindenkor.
A "nagyobb" Karizmákat Isten a kezébe vette,és Ő irányítja...Mert mi nem tudunk mindenkor helyesen bánni vele.

Ugygondolom hogy amikor kiküldte a tanítványokat,akkor még egy olyan formája volt a Szentléleknek ami nem volt a hívőknek elérhető.
Csak akinek Isten akarta adni.
Viszont a felsőházas eset azt mutatta,hogy MINDENKIRE kitöltetett a Szentlélek!Akik benne hisznek...

Jóel 3,1   
"Azután kitöltöm majd Lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak."

 

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Február 20, 13:29:39
folytatom
1 Kor. 12,15-21 Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem.

Mindegy, hogy én mit gondolok a te egyházadról, attól az még Istené. A baj akkor van és van, amikor a Test tagjai harcolnak egymással! Képzeld el a testedet csak szemekkel, vagy ahogy a szemed harcol az orroddal, vagy az egyik lábad nem arra akar menni, amerre a másik vagy akezed ellentétesen működik. Kész káosz nem? De sajnos ezek vagyunk mi! Egész jól nézhetünk ki a világ szemében így, meg ha belegondolunk, mi is meg kell lássuk ezt. Minden testrész a saját dolgát akarja tenni, és senki nem akar a Szent Szellemre figyelni, hogy Ő  mit akar! Ha ez nem így lenne, sokkal áldottabbak lennénk. Szükség van az egyházakra és rád  is. Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindenkit, amint akarta. Ő alkotta és nem mi. Isten hozta létre Krisztus Testét! Ezért vigyázzunk mit mondunk az egyházakról, a Testről. Ne hidd, hogy te, mint Krisztus Testének tagja, nem vagy fontos, vagy nem számít, hogy ott vagy-e vagy sem. Igenis számítasz!

1 Kor. 12,22-25 Sőt sokkal inkább, amelyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek: És amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek; A melyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván, Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.
 
De önmagukért beszélnek ezek az igék. Melyiket emeli fel Isten? Bizony pont azokat magasztalja fel, amelyeket mi hajlamosak vagyunk alábecsülni.

1 Kor. 12,26 És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.

Bennünket mindannyiunkat Isten helyezett Krisztus testébe! Ha szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. MIÉRT? Mert egyek vagyunk Öbenne! Be kell töltenünk a szolgálatot.

1 Kor. 12,28 És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit.

Nem mindenkit, hanem némelyeket hívott el az Úr erre a kegyelmi ajándékra.

1 Kor. 12,29-30 Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévő erők-é? Avagy mindnyájoknak van-é gyógyításra való ajándéka? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é?
 
Nem, nem vonatkozik mindenkire. Tudok egyházról, ahol ráerőltetik ezeket az ajándékokat a szolgálókra, a nyelveken szólást pedig minden tagra vagy aki beteszi oda a lábát. Nem helyes!

1 Kor. 12,31 Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezenfelül még egy kiváltképpen való útat mutatok néktek.

Vajon mi ez az ÚT? A következő fejezetben tárgyalja ki Pál. A SZERETET! Kitől jön ez a szeretet, agape? Ez egy olyan szeretetről szól, amely Istentől származik.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Február 20, 13:30:41
folytatom: 1 Kor. 12,8-11Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Szellem által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Szellem szerint; Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Szellem által; Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig szellemeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása; De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.

Amikor megkapjuk ezeket az ajándékokat, nem jelenti azt, hogy ez mindig működik, de nem is követelhetem ki. Amikor az ismeret ajándéka elkezd működni az életemben, engem is megdöbbent amikor beteljesedik. Legtöbb esetben egy hátsó csendes hang mondja és nem egy orkánszerű hang. Vagy amikor a gyógyítások ajándékai jönnek működésbe, magam is meglepődök rajta. De a gyümölcsökön meglátszik. Mivel nem én gyógyítok, nem tudom kiket gyógyít meg Isten. Én csak hitben kilépek és teszem a dolgom. Sok rákos, daganatos, epilepsziás, szív-, szembeteg.....gyógyult már meg a szolgálatom során, de nem tudom mikor ki gyógyul meg. Engem is boldogsággal tölt el minden ajándék, amikor felszínre jönnek a gyümölcsök.

1 Kor. 12,12-14 Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is. Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg.  Mert a test sem egy tag, hanem sok.

Itt a lényeg. A test se egy tagból áll!, van fülünk, lábunk, orrunk, kezünk.... Ha fáj a fejed, az egész tested nyomorultul érzi magát, igaz? Ha a testünk egy bizonyos része szenved, akkor az egész testünk szenved. Mi Krisztus Teste vagyunk. Ide tartoznak a katolikusok, reformátusok, baptisták és bármelyik kisegyház, ami Isten Szelleme által lett. Senki nem mondhatja, hogy ő az igazi egyház! Ez hamis és téves tanítás! Mi mindannyian Krisztus Testének részei vagyunk és testvérek az Úrban. A menybe nem számít melyik gyüliből mentél oda. Azt is bátorság lenne kijelenteni, hogy csak ők egyedül képezik az egyházat és annak fontosságát, mert Jézus csak az övéké, bennük lakikl Gondolj csak bele, mi lenne, ha csak lábad lenne, füled és egyéb tagod nem. A lábad nem tudja elvégezni a szem munkáját..... mi mindannyian együtt alkotjuk Krisztus Testét. Egyek vagyunk Krisztusban és lehet, hogy bizonyos területeken nem értünk egyet, de attól még testvérek vagyunk az Úrban.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Február 20, 16:06:26
Antee írta: "De ugygondolom hogy amikor Jézus rájuk lehelt akkor beléjük költözött.(nem olvashatunk karizma megnyilvánuláskor abban az esetben,igaz nem bizonyít semmit)"

A karizmák működtek, már akkor is, amikor Jézus még velük volt, hiszen ördögöket űztek a tanítványok, gyógyítottak, megtérésre hívták az embereket.... 
Abban az időben a templomban élt a Szent Szellem. A kitörése után várni kellett 50 napot, hogy visszatérjen a földre. Ez volt húsvét után 50 napra. A tanítványok félelemmel voltak telve, hiszen a felházban bevoltak zárkózva, itt gondolj arra, amikor Mária Magdaléna vitte a feltámadás hírét. Ha a Szent Szellem beléjük költözött volna, akkor bizányra nem féltek volna a zsidóktól. Gondolj arra, amikor megtörtént a pünkösd, akkor Péter milyen hatalommal félelm nélkül kezdett el Igét hírdetni a többiekkel együtt. A karizmáknak igazán a működése csak pünkösd után jött el. Ezt látjuk is a szolgálatukban. Ha Isten Szelleme már akkor bennük lett volna, amikor Jézus rájuk lehelt, akkor valószínű ez az Erő már akkor is működött volna. Ezt én így látom. De, tiszteletben tartom a te nézetedet is.

Anttee írta: "Miért mondta hát Jézus hogy maradjanak a városban,míg erőt nem kapnak a Szentlélektől,ha egyszer már felruháztattak erővel?"

Ez igen érdekes kérdés. Feltételezem, hogy ez az Erő amit Jézus rájuk lehelt, az nem volt végleges. Ez is bizonyítja, ha benneük élt volna Isten Szelleme, akkor nem kellett volna pünkösdi kiáradás.

Tegyük fel, hogy beléjük volt költözve már akkor a Szent Szellem, amikor Jézus rájuk lehelt. Akkor mivel magyarázható, hogy csak a felház után volt Erő rajtuk? Netán akkor még nem adott Erőt nekik Isten?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Február 21, 00:49:29
Sziasztok!

Mária írta:
"Ha Isten Szelleme már akkor bennük lett volna, amikor Jézus rájuk lehelt, akkor valószínű ez az Erő már akkor is működött volna. Ezt én így látom."

Én ugy gondolom,hogy a rájuklehelés elött még csak mellettük volt a Szentlélek.(ez az első szint a 3-ból)
Amikor rájuk lehelt Jézus,akkor költözött beléjük.(és amikor lakozást vesz bennünk,nem biztos a Karizma.Ez a második szint a 3.-ból)
Amikor a felsőházas eset történt,akkor történt a Szentlélek RÁSZÁLLÁSA(Szentlélekben tulcsordulni) és megjelentek a Karizmák is.
(ez a harmadik szint a 3.-ból)

Rermészetesen történhet együtt a 2. és a 3. szint.
Amint láthatjuk Péter hírdetését Jézusról Joppéban.

De ugye itt marad a tanítványok kiküldetése kérdés.
Szerintem nem tudunk pontos választ adni.
Én így gondolom(egyszerűen :D ): Akorra kaptak egy erőt!Egy időre.
Lehet nem magyaráz meg semmit,de eszembe jutott az,hogy Jézus adta a hatalmat.És nem a Szentléleknek tulajdonította azt.

Azzal a próféciával jövök,mint Péter.

Jóel 3,1   
"Azután kitöltöm majd Lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak."

Tehát AKKOR töltetett ki a Szentlélek.(felsőházas eset).
Tehát Jézus megdicsőülése után.

Tehát három szintet tartok egyértelműnek:
1.,Szentlélek mellettünk van.(Jn 16,8   "És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.")
2.,Szentlélek bennünk van.(Jn 14,17   "...ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.")
3.,Szentlélek rajtunk van.(ApCsel 1,8   "Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek")

Ugyhiszem,hogy amikor mellettünk van a Szentlélek,akkor vezet el az Üdvösségre,Jézus megismerésére.
Amikor lakozást vesz bennünk,akkor ugye Szentlélek temploma leszünk és keresztény megigazult emberek.
A harmadik esetben meg Isten ajándéka száll ránk.Ugyvélem hogy sajnos ez az ajándék sokaknak nem adatik meg,mert rosszul gondolkoznak e-felöl.Talán tenni akarnak érte valamit.Vagy nem hisznek benne.De ennek ellenére Üdvözülhetnek.
Tehát szerintem a Szentlélek záloga ez.Mint amikor a jegygyűrűt(huha...igy kell írni?)adjuk a leendő házastársnak.
Kis ízelítő a Mennyek országából:)

Az igéket remélem hitelesen illesztettem be.
Nem akarom kaszabolni a Bibliát,és kiemelni részeket ami esetleg teljesen másra utal.

Alázatban akarom kutatni az igét  :D

Isten áldjon benneteket!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Március 01, 16:20:46
Egy keresztény weboldalról ollóztam: " Kedves testvérek! Az özönvíz óta talán még sohasem volt olyan nagy szükség az emberek megtérítésére, mint most, az utolsó időkben.

A gonoszság szaporodik, istenkáromlás mindenütt. Pénzimádat, intézményesített lopás, csalás, kizsákmányolás, eladósítás, nyomorba döntés. Erkölcsi züllés, abortuszok, házasságtörések, családok felbomlása, a paráznaság és a homoszexualitás nyílt ünneplése. Sátánista rock és modern művészet, okkult, keresztény-ellenes filmek, mágiára csábító gyerekkönyvek, megrontó média. Háborúk szítása és más emberiség-ellenes bűntettek sötét célokért. A gonoszságot ostorozók félresöprése és üldözése. Langyos, megalkuvó, sőt elhajló hivatalos egyház. Sátán teljes erőbedobással dolgozik.

Mint megvadult csorda a szirt széle felé, úgy nyargal az emberiség a végítélet felé. A legtöbb embernek azonban fogalma sincs saját bűnös voltáról és hit általi megtisztulásának szükségességéről, Istenről, a végítélet, a pokol és a mennyország létezéséről, az utolsó napok és az Antikrisztus közeledtéről.

Kedves keresztény testvéreink, ne nézzétek tétlenül ezt a rontást! Nekünk kötelességünk figyelmeztetni az élőket a veszélyre! Isten ránk bízta titkait, papoknak kenettünk fel a Szentlélek által, az evangéliumot kell hirdetnünk."
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Március 01, 16:22:24
Ezt is onnan ollóztam:  Az utolsó idők

Az utolsó idők

Sok jel mutat arra, és világszerte számos keresztény véli úgy, hogy az utolsó idők közel vannak.

Befolyásos emberek titkon egy világméretű összeesküvésen dolgoznak azzal a céllal, hogy létrehozzanak egy világkormányt egy világdiktátorral az élén, és rabszolgákká tegyenek minket. Összejöveteleiken háborúkról, forradalmakról, tőzsdeösszeomlásokról, tudományos és ideológiai irányzatokról hoznak döntéseket. A média sohasem tudósít ezekről a színfalak mögötti döntésekről, de az információ azért kiszivárog.

Vezetőink arról próbálnak minket meggyőzni, hogy demokrácia és szabadság felé haladunk. A kérdés az, miért hisszük azt, hogy egy demokratikus társadalomban élünk, ha véleményünket az a média formálja, amelyet egy maroknyi embercsoport tart az ellenőrzése alatt? Miért hisszük azt, hogy szabadok vagyunk, amikor a kormány, a bankok és mások hatalommal rendelkeznek felettünk?

Az emberek ellenőrzésének egyik leghatásosabb módszere az egyre jobban terjedő számítástechnika használata. Személyes, életrajzi, orvosi és pénzügyi adataink egyre halmozódnak egy állandóan növekvő, és az egész világra kiterjedő számítógépes hálózat adatbázisaiban, amelyekbe a rendőrállamok ügynökei és bürokratái egy pillanat alatt beletekinthetnek.

A távközlési vállalatok nagyteljesítményű számítógépei minden telefonbeszélgetést rögzítenek. Az állampolgárok hollétének kiderítéséhez a mobiltelefonok is hatásos eszközök. Nagyon kevesen tudják, hogy a mobiltelefonok bekapcsolás után parányi helymeghatározó eszközökké válnak, közölve koordinátáikat a telefontársaság számítógépével.

E-mail és internet tevékenységeinket is figyelemmel követik, és azokon keresztül az érdeklődési körünket, személyiségünket és barátainkat. Mivel a számítógépek modemjei kétirányú összeköttetésre képesek, ezért nemcsak mi tölthetünk le valamit a világhálón keresztül, hanem a mi gépjeinkről is letölthetőek az adatok (hacsak egy jó védőprogram meg nem akadályozza azt). Velünk csak elhitetik, hogy van magánéletünk, de tulajdonképpen már semmi sincs.

Kém műholdak figyelnek minket éjjel és nappal, amelyeknek olyan nagy a felbontóképességük, hogy meg tudják állapítani annak az újságnak a címét, amelyet az utcán olvas valaki. Videokamerák követnek minket az áruházakban, bankokban, vállalatoknál, metróban, közterületeken és utcákon. Egy részük látható, más részük rejtett, és sohasem tudhatjuk ki figyel minket! A jövő interaktív tévéiben elrejtett kamerák ugyanúgy nézni fognak minket, mint ahogyan mi nézzük a tévét. Ez nagyon hasonlít George Orwell regényében, az Ezerkilencszáznyolcvannégy-ben leírtakhoz.

Ez a globális ellenőrzési rendszer nagyon hatékony és egyre hatékonyabb lesz. Modern rabszolgákká válunk elektronikus pórázakon.

Minél több bankkártyát adnak nekünk és minél több helyen lehet azokat használni, annál kevesebb készpénz van forgalomban. Ez odáig fog fajulni, hogy a készpénzes ügyletek „gyanúsakká” fognak válni, és azt fogják nekünk mondani, hogy készpénzt csak a bűnözők használnak törvénytelen ügyletekre és pénzmosásra. Az igazi ok ellenben az, hogy nyomon akarják követni a pénz mozgását a világon, ami nem lehetséges készpénz esetén. Nemsokára beköszönt a pénznélküli társadalom és pénzügyi ellenőrzés! Gondolkodásunkat finoman és fokozatosan arra hangolták, hogy boldogan és készakarva fogadjuk el ezt a helyzetet. A módszer: fokozatos és alattomos manipuláció, hogy az emberek rá se jöjjenek, hogy átverték és becsapták őket.

Arra kell számítani, hogy a dolgok egyre rosszabbra fognak fordulni, és létre fog jönni egy globális diktatúra egy világdiktátorral az élen, aki valószínűleg a Bibliában [1] megjósolt megpróbáltatás idejének „fenevad”-ja lesz, azaz az Apokalipszis ideje alatt uralkodó Antikrisztus. Senki sem tudja, mikor fog ez bekövetkezni, egyedül csak Isten.

Nemsokára látni fogjuk egy egyetemes biometrikus azonosító, valószínűleg egy testbe ültethető kis készülék, mikrochip bevezetését, amely a kártyákat és személyazonossági igazolványokat fogja felváltani. Nagyon valószínű, hogy ez lesz az a jobb kézre vagy homlokra felteendő „fenevad bélyege”, amelyről János apostol ír a Jelenések könyvében [2]. Azok, akik nem veszik fel a fenevad bélyegét, sem a fenevad nevét, sem nevének számát, ami 666, nem fognak tudni venni vagy eladni — így valószínűleg éhenhalnak. Azokat, akik nem imádják a fenevadat, sem annak képét, ellenben hirdetik az evangéliumot, megbünteti a kegyetlen diktatórikus rendszer, és valószínűleg kivégzik őket [3]. Akik imádják a fenevadat és képét, és bélyegét magukra felveszik, a végén rosszabbul járnak, mert Isten megbünteti, a tűznek tavába veti őket [4].

Mi, keresztények, ne vegyük fel magunkra ezt a bélyeget, bármi is legyen a következménye. Jobb testben meghalni és örök életet nyerni, mint még egy pár évet élni ezen a földön, de az örökkévalóságot a tűzben tölteni. Még nem tudjuk pontosan, mi lesz ez a bélyeg, de fel fogjuk ismerni, ha eljön az ideje. Az Antikrisztust is felismerjük majd, aki minden valószínűség szerint nagyon okos és karizmatikus világdiktátor lesz, egy nagyon gonosz hazudozó és csaló, aki erejét a „sárkánytól”, azaz a Sátántól kapja. Üldözni fogja a keresztényeket és megöli őket [5], de mindenki imádni fogja őt, „a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.” [6] Néhány évig fog uralkodni, azután pedig Isten a tűznek tavába veti őt a hamis prófétával együtt [7].

Az utolsó idők eseményeit a János Jelenések könyve írja le részletesen és szimbólikusan, amelyet a Pátmosz szigetére száműzött János apostol írt kb. Kr. u. 90-ben. „Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert az idő közel van.” (Jelenések 1,3)

Kedves olvasó, ne ess kétségbe, van remény! Jézus Krisztus nem hiába halt meg érettünk. Akik életük során a hitükért szenvednek, vagy mártírhalált halnak, végül elnyerik örök jutalmukat."
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Zs - 2007 Március 28, 00:13:55
Sziasztok

Az Írás szerint még nem teljesen tiszta számomra, hogy aki meghal az hová kerül az Utolsó Ítéletig.
De ugye az biztos, hogy van aki egyből a mennybe kerül, hiszen maga Jézus mondta az egyik latornak, aki mellette függött a kereszten, hogy még aznap a mennyben lesz vele.
Ha pedig  mások egyből a pokolra kerülnek, akkor úgy logikus, hogy ott vezekelnek az utolsó ítéletig.
Hiszen annak semmi értelme nincs, hogy feltámassza Krisztus a holtakat is az utolsó ítéletre, ha egyszer így is úgyis a pokolban fogják végezni örökre.
S mivel az alábbi igékben arról van szó, hogy Krisztus hírdette az evangéliumot a megholtaknak is, így lehet abban valami, hogy az utolsó ítéletig vannak, akik 'valahol' vezekelnek, vagy nem tudom mit csinálnak..., mert bizonyára nem azért hírdette a holtaknak is Krisztus az evangéliumot, hogy ne menekülhessenek meg...
Szóval kérdés, hogy az Igében a 'tömlöcz' az hol is van vajh.

Péter 1.3
18.  Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;
19.  A melyben elmenvén, a tömlöczben lévő lelkeknek is prédikált,
20.  A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, a melyben kevés, azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által;
 
Péter 2.4
5. A kik számot adnak majd annak, a ki készen van megítélni élőket és holtakat.
6. Mert azért hirdettetett az evangyéliom a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Március 28, 01:22:25
Szioka..

Az írásban több különböző helyet említ a halottak, az gonoszok és az engedetlen angyalok és lelkek számára.
Az egyik a Tarzusz, ahol a gonosz angyalok megkötözve vannak és várják az ítéletet.

Amiről te kérdeztél, az a Hádész, más néven Seol! Ha olvastál a gazdag és a Lázár történetéről, akkor ott egy kis betekintést találhatsz.
Ugyanis amikor meghalt a gonosz gazdad és Lázár, akkor MINDKETTEN ide "szálltak" le.
De ennek volt egy jó és egy rossz oldala. Lázár a koldus Ábrahám keblén nyugodott és pihent, míg a gonosz gazdag a rossz részében gyötrődött. Ábrahám valami ilyesmit mondott a gonosz gazdagnak, mikor Lázártól egyhülést kért: Van közöttünk egy nagy szakadék, hogy senki se tudjon átmenni hozzátok és senki se tudjon átjönni hozzánk.

Lukács levelében olvashatunk hogy Jézus a halálakkor leszállt ide.
Lk 4,18
"Az ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat"

Az Ószövetségi Szentek még Jézus Krisztus kereszthalála elött haltak meg. Az Ige beszél arról, hogy lehetetlen hogy állatok vére
bűnt fedezzen el. Péter ír a levelében arról, hogy ebben a Seolban Jézus prédikált a foglyoknak.
Ugygondolom hogy a kegyelem evangéliumát osztotta meg!

Van szerintem egy igen meglepő dolog. Ez a Seol tehát a föld gyomrában van.
Az Ige beszél valahol arról ( nagyon örülnék ha megtalálnátok és elmondanátok nekem hogy hol is van ), hogy ez feneketlen mélység.

A Föld gyomrában nem lehet mélyebre menni, mert csak kifelé tudnánk jutni, mivel a föld kerek.

Ez csak egy része, a kérdéseid megválaszolásának, de biztosan más is ír neked ;)

Isten áldását nektek!
 
 

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Zs - 2007 Március 28, 14:17:10
Mivel a tisztítótűz kapcsán írtam az előzőeket is, így még kiegészítem.

Bizonyára azért gondolják a katolikusok úgy, hogy van a tisztítótűz, mert hiszen van arról ige az Írásban, hogy lángokban vannak azok, akik a pokolba kerülnek.
S azóta, hogy az előző hozzászólást írtam, kiderülhetett számomra, hogy igen, azonnal a pokolba kerül az, aki nem a mennybe...
hiszen itt az ige erről:
Lukács 16.
22.  Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték.
23.  És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.
24.  És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.
25.  Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vígasztaltatik, te pedig gyötrettetel.

Tehát, a pokolban úgymond 'tisztítótűzben' vannak a megholtak.
És azért gondolhatják úgy a katolikusok, hogy van onnan kijövetel, merthogy Jézus Krisztus a pokolban is hírdette az evangéliumot.
Igaz ugyan, hogy az is benne van az írásban, hogy azoknak, akik Noé idején istentelenek voltak.
No meg azért is gondolhatják így a katolikusok, mert voltak emberek, akik látomást kaptak a pokolról, a tisztítótűzről..
Az én álláspontom meg az, hogy talán azért szabadulhat onnét valaki az utolsó ítéletkor, merthogy ha nem szabadulhat, akkor ugyan mi értelme lenne, hogy Krisztus feltámassza őket is az utolsó ítéletre, a pokolban lévőket, ha mindenképpen oda kerülnek vissza.../?/

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Március 28, 15:43:02
Sziasztok.

jövök egy igerésszel:

Jel 20,13-15
"A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint.
És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava.
Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették."

Ez sokmindent megválaszol.
 
 
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kiscsillag - 2007 Március 29, 10:05:08
Ha jól veszem ki a szavaidból Zs, akkor úgy látod és az a véleményed, hogy akik itt a földön nem "ütöttek" meg egy megfelelő mércét Isten szine előtt, azok a pokol tűzébe kerülnek egy darabig ,hogy megtisztuljanak és méltók legyenek ,hogy Isten országába menjenek? Aztán majd az ítéletkor eldöl,hogy mi is lesz?

Ha rosszul értelmezem szavaid,akkor elénézésedet kérem....néhány gondolat hozzá...

Az Igében azt olvassuk,hogy ,aki HISZ Jézusban annak örök élete VAN!  Nem azt irja,hogy majd lesz és majd ha megérdemled stb..hanem ,hogy ha hiszel VAN! Most! Sőt tovább is megy az ige..azt mondja ítéletre sem mész,hanem átmész a halálból az életbe!
Isten nem személyválogató,nem emberi módon gondolkodik.Az Ő szava áll és igaz, tőlünk függetlenül.
 NIncs módunk kiérdemelni, megszerezni ezt a kegyelmet, hanem ajándék,mert különben soha nem
 lehetne a miénk!  A húsvéti eseményeket kísérhetjük talán jobban a mostani időben és  megérthetjük,hogy minden ,ami történt a nagyhéten, a kereszten ezért történt,mert KEGYELEM!
Aki ezt elfogadja annak már most élete van....hanem , azon pedig az Isten haragja marad,ahogy olvassuk az igében.

Azon elmélkedni pedig tényleg csak okoskodás és tőlünk végülis független , hogy mi történt akkor ,mikor Jézus alászállt a pokolba és kiket szabadított ki és miért, legyen az Isten dolga.
A miénk a kegyelem elfogadása,mert ha annak élünk,hogy majd esetleg lesz rá módunk a tűzben megtisztulni, akkor nem hiszünk és nem fogadtuk el Jézust.

szeretettel
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Zs - 2007 Március 29, 22:16:50
Szia shalom

Persze, Isten dolga, s Isten tudja, hogy mi lesz.
Csak hát ugye az ember el-eltörpreng, hiszen látván az embereket, ismerősőket, családtagokat, akik még nem tértek meg, nem éppen örömteli gondolat, hogy valaki közülük elvész esetleg....  :(
S másrészről meg, mégiscsak valahol az logikus, hogy a tűz az tisztít...
Na mindegy.
Ennek kapcsán csak azért írtam, mert egy másik topicban a tisztítótűzről volt szó, s az addigi hozzászólásokból az derült ki, hogy mindenki kizárja a lehetőségét annak, hogy az utolsó ítéletig még tisztulhatnak, s akár meg is térhetnek, akik a pokolba kerültek.
Bennem meg az van, hogy Isten igazságos, és ha oda is kerül valaki, és ott igazán megbánja bűneit, ..megtisztul,... akkor Isten csak nem veszejti el örökre.
De ezen tényleg nem érdemes sokat gondolkodni, mert amit tudnunk kell, azt Isten kinyilatkoztatta a Szentírásban.
...Bár az is igaz, hogy Jézus azt is megmondta a tanítványoknak, hogy sok dolog van, amikről nem beszélt még nekik, de majd a Szentlélek..
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Április 16, 14:17:13
Zs: "Bennem meg az van, hogy Isten igazságos, és ha oda is kerül valaki, és ott igazán megbánja bűneit, ..megtisztul,... akkor Isten csak nem veszejti el örökre."

A helyzet az, hogy az ember a földön dönthet a sorsáról, a pokolban már nem. Semmilyen tűz nem tisztítja meg a pokolban élőket. A tűz ami a Bibliában van, az nem a pokolban élők tisztításáról szól. - Ez is a sátán megtévesztő taktikája, elhitetni a tisztulás lehetőségét a pokolban. Mivel Isten igazságos, és a sátán ne vádolhassa meg, így az ítéletre elő kell jönnie onnan is mindenkinek. A sátánt eltudum képzelni mi mindent hazudik az Atyánkról a vele élőknek, hiszen ő a hazugság atyja. Valami olyasmire gondolok, hogy Isten soha nem szeretett téged. Látod, most is hová kerültél miatta, majd én a gondodat viselem csak imádj engem.... Ezt arra alapozom, hogy az élőkkel is ezt teszi.

Nekünk nem szabad feladni az imádkozást a családtagjainkért.... Szüntelenül imával kell hordozni, nem megrestülni. Az imáink pedig megválaszolásra találnak Isten előtt.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Április 16, 15:25:01
"Gyakori hibás kérdés: „Hogyan tud egy szerető Isten örökkévaló büntetésre adni az embereket?” A kérdés maga hibás, mert az általunk szolgált szerető Isten egyetlen embert sem küldött a pokolba, és nem is fog soha. A valóság az, hogy Ő a szabad akaratunk megszegésén kívül minden egyebet megtett azért, hogy ne kerülhessünk a pokolba. A szeretet Isten a Fiát küldte a keresztre, hogy az ember ne kelljen bekerüljön a pokolba. Jézus az elveszettekért jött, és Isten mindent megtett, de az ember a saját akaratának következtében megy a pokolba. A kérdés helyesen így hangzik: „Hogy lehet az embere annyira eszetlen, hogy saját választása miatt a pokolba kerüljön, amikor Isten mindent megtett, hogy megóvja ettől?” Mert ez az igazság."
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Április 17, 15:30:01
Szerintetek és a Biblia szerint, hová kerül a hívő ember szelleme, ha kilép a testből? Jézushoz egyből, vagy vár valahol a feltámadásra. Mi a feltámadás? Mi támad fel? Igével gyertek elő.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Zs - 2007 Április 17, 15:37:21
Mária:
Nagyon érthető amit leírtál. :)
S egyezik azzal is, amit mostanában olvastam.
Ráthonyi László: Látomások című írása megjelent könyvben is /nem biztos, hogy lehet még kapni.
Nekem a könyv kivonatát küldte el e-mailben.
1980-as évek elején történt vele az, ami aztán a megtérését eredményezte.
Vagyis a pokolba 'vitték' le.
Nagyon tanulságos az írás.
S hát igen, az derül ki, hogy aki oda kerül, azon nem segít már semmiféle ima, könyörgés sem.. legalábbis ezt írja..
Nos, én igazán nem tudom.
Csak az van még bennem mindig, kérdőjelként, hogy minek lesznek feltámasztva azok is akik a pokolba kerültek, az utolsó ítéletre, ha egyszer már valóban végleges rajtuk az ítélet...?


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Április 17, 16:01:37
A helyzet az, hogy mi tudjuk, hogy ők ítéletre várnak, de ők valószínű nem. Meg kell ezért jelenjenek Isten ítélőszéke előtt, hogy megtudják az igazságot! Amit eddig tagadtak, az valóságos. Mi ez? Jézus meghalt értük és feltámadott, ezért szükség lett volna, hogy elfogadják a Messiást, Akit ők elutasítottak. Ezt kell megtudniuk, hogy igaz!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Zs - 2007 Április 22, 22:58:33
Mária, az Ítélőszék előtt mindenkinek meg kell jelennie, nem?
Az Írásban ez áll.

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Április 23, 00:10:55
Szioka!

Először is Jézus ezt mondta:
Jn 5,24
"Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sõt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe."

Olvashatunk az írásban 2-fajta itéletről.

A nagy fehér Királyi trónus ( Jel 20,11 ).
Ez az a trónus, ahol megitéltetnek azok, akiknek a neve nincs beírva az Élet könyvébe.

Van egy másik "ítélő" trónus, ahol az kerül megitélésre hogyan engedtük Isten munkáját az életünkben.
Vagy esetleg még az, hogy milyen motívációkból tettünk dolgokat.

1Kor 3,11
"Mert más alapot senki sem vethet a meglevõn kívül, amely a Jézus Krisztus.   
Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát;   
az a nap fogja világossá tenni, mivel tûzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tûz fogja kipróbálni.   
Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni;   
de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Õ maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tûzön ment át."

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Április 23, 09:22:12
Igen, egyetértek Antee-val! Mi akik hívők vagyunk, Krisztus ítélőszéke elé kerülünk, ami valószínű nem lesz rossz, hiszen jutalom vár ránk, akár rosszat, akár jót tettünk. Akik viszont elutasították a Fiát, azok Isten ítélőszéke elé kerülnek. Ez pedig künönbség. A mi ítéletünk jutalma a szent Város, a menny, azoké pedig a pokol a kénköves tó akik tagadják Jézust. Elég nagy különbség nem?

2 Kor. 5,10
Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.   

Pál itt kiknek mondja? Ezt vizsgáld meg az Igében az 5. részében.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: szolgáló - 2007 Április 23, 10:06:16
Préd.3,17
De arra gondoltam,hogy az igazat is,a bűnöst is megitéli az Isten,mert minden dolognak eljön az ideje,és ő ügyel minden cselekedetre.

Egyik inditék,hogy kedvesek legyünk Krisztusnak,az,hogy mindnyájunknak meg kell állnunk itélőszéke előtt.Valójában nem az ottani megjelenés a lényeg,hanem a nyilvánvalóvá létel.A Krisztus itélőszéke fel fogja tárni életünk Krisztusért végzett szolgálatát pontosan olyannak,amilyen volt.Nemcsak a szolgálat mennyiségét,hanem minőségét is,és még inditékai is felülvizsgálatra kerülnek.
Krisztus itélőszéke az Úrért végzett szolgálatunkkal foglalkozik.Nem arról lesz szó,hogy megváltattunk vagy nem,ez már bizonyos tény.Akkor a jutalomról és a veszteségről lesz szó.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Április 23, 11:47:29
Szolgáló írta: "Akkor a jutalomról és a veszteségről lesz szó."

Ámen!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Május 15, 13:12:38
idézet: "Karácsony - egy pogány ünnep?
Először is arra a kérdésre kell választ találnunk, hogy miért december 25-én ünnepeljük Isten emberré lett Fiának szüle­tésnapját. A Bibliában egyetlen időpontot sem találunk, amely támpontot adna az úr születésnapjának megállapításá­hoz. Semmiképpen sem lehet azonban december 25! Az évnek ebben a szakában a nyájakat nem legeltették a Betlehem körüli mezőkön, ahhoz túlságosan hideg volt. Palesztina éghajlata természetesen más, mint a mienk. Decembertől februárig azonban ott is hideg van. A nyájakat általában legkésőbb október végén behajtják a legelőkről, és istállóban telelnek át.
A híres Joseph Mede hosszú, gondos kutatómun­ka után kijelentette: A népszámlálás miatt Krisztus születése­kor minden asszonynak és minden gyermeknek abba a városba kellett mennie, amilyen illetőségű volt, bár sokaknak hosszú utat kellett megtenniük. A tél közepén azonban egy ilyen út túlságosan nehéz volt csecsemőkkel utazó asszonyok és gyermekek számára. Jézus nem születhetett tehát a tél derekán. Születésekor a pásztorok a mezőn tartózkodtak, a nyájaikat őrizték, ami télen lehetetlen volt. És ha valaki úgy gondolná, hogy a tél az évnek ebben a szakában ezen a vidéken nem kemény, annak jussanak eszébe Jézus szavai: Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton mene­külnötök« (Mt 24,20). Ha pedig a tél ilyen kellemetlen időszak a menekülésben, nem tételezhetjük fel, hogy a pásztorok nyájaikkal kint tartózkodtak a mezőn, és hogy asszonyok és gyerekek hosszú, fáradságos úton voltak.

 Fontos az a tény is, hogy a 3. évszázadig a keresztyén egyházban nem ünnepelték a karácsonyt, ez a szokás csak a 4. évszázadban kezdett elterjedni. Krizosztómusz, Jézus bátor bizonyságtevője és mártírja írja 380-ban: Még tíz éve sincs, hogy megismertük ezt a napot (karácsonyt). Tertullianus egyházatya a 3. században ezt írja: A zsidóknak a Szent Szellem szemrehányást tesz ünnepeik miatt. Majd így folytat­ja: Szombatjaitokat -olvashatjuk-, újholdjaitokat és szertar­tásaitokat gyűlöli az én lelkem. Mi azonban, akiknek a szombatok, újholdak és az egykor Istennek tetsző napok semmit sem számítanak, szaturnáliákat (december 25-ét), Janus-ünnepeket (újév), téli napfordulókat és matronáliákat ünnepelünk. Ajándékok áradata érkezik, és az újévi pénz csak úgy csörög, mindenütt a játékok és lakomák zaja hallatszik. A pogány hit mégiscsak jobban bánik híveivel, egyetlen keresz­tyén ünnepet sem vesz igénybe a maga számára. A pogányok sem az úr napján (vasárnap), sem pünkösdkor nem ünnepel­nének velünk, még ha tudnának is róla, mert attól tartanának, hogy keresztyénnek tartanák őket. Mi azonban nem szégyell­jük, ha bennünket pogányoknak neveznek. Miként történhetett, hogy a karácsony december 25-i megünneplése a keleti egyház tiltakozása ellenére bekövet­kezhetett? A válasz éppannyira lesújtó, mint amennyire jel­lemző. A pogányok már jóval a keresztyénség megjelenése előtt megünnepelték ezt a napot, mégpedig a babiloni ki­rálynő fia születésének tiszteletére. A december 25-i kará­csony eredetileg pogány ünnep volt. Egyiptomban Izisznek, az egyiptomi Ég Királynőjének fia a téli napforduló körül született. Annak a napnak a tulajdonképpeni neve, amelyen a karácsony nálunk meghonosult, a Yul-nap, ami bizonyítja babiloni eredetét. Yul a gyermek vagy kisgyermek káldeus neve. A pogány világban széltében- hosszában megülték ezt a születési ünnepet. Mindig azt hitték, hogy a december 25. ünnepe pusztán csillagászati jellegű. A Nap győzelmét jelké­pezte a legrövidebb nap (invictus sol = legyőzhetetlen Nap) fölött. Emellett azonban még egy sokkal jelentősebb háttérről van szó, mégpedig - ahogy már korábban említettük­- Nimródnak, a nagy szabadítónak a születésnapjáról. Babilonban a Napot, ahol az egyébként is az imádat tárgya volt, ezen az ünnepnapon főleg nem mint világító égitestet imádták, hanem mint testté lett istent. A babiloni vallás szerves részét képezte, hogy a Nap vagy Baál (Nimród) a nagy isten. A pogány Rómában Satumus ünnepének nevez­ték. Az a mód is világosan mutatja eredetét, ahogyan a szatumáliákat Rómában ünnepelték. Caligula, a hírhedt ke­resztyénüldöző elrendelte, hogy a szatumáliákat öt napig kell tartaniuk. A féktelenség és kicsapongás napirenden volt. Ez idő alatt a rabszolgák szabadok voltak, uraik ellen mindent megengedhettek maguknak. A szaturnáliák nagy kicsapongá­saikkal megfelelnek Bacchusz nagy ivászattal egybekötött ünnepének, amelyet Babilonban thebet (december) hónap­jában tartottak. Szokásban volt - írja Berosus -, hogy az urak öt napon keresztül engedelmességgel tartoztak rabszol­gáiknak; a házban az egyik rabszolga parancsolt, és bíborba öltözött, akár egy király.

Hogy a december 25-ét az egyház elismerte a karácsony ünnepének, annak első jelét 354-ben a Philokalianus-nap­tárban találjuk. Ezzel igazodik a római gyakorlathoz, amely december 25-ét már 336-ban az úr születésnapjaként állapí­totta meg. A jeruzsálemi egyház ezzel szemben január 6-án ünnepelte Jézus születését és megkeresztelését. Jeruzsálem püspöke, Cirill, megkérdezte Juliust, Róma püspökét a pon­tos dátum felől. Julius válaszként egy számítást küldött el, amely december 25-e mellett szólt. A jeruzsálemi egyház azonban egészen 549-ig, vagy talán még tovább is ellenállt ennek a föltételezésnek, amikor is ragaszkodott a január 6­hoz. Az igazi oka Róma ragaszkodásának a december 25-höz az alkalmazkodás taktikájában rejlett, vagyis össze akarták olvasztani a szatumáliák és brumáliák pogány ünnepét Jézus születésnapjának keresztyén ünnepével, éppen úgy, ahogy az a Madonnával és a gyermekkel stb. történt. Jézus születés­napját összekapcsolták december 25-ével, hogy a keresz­tyénné lett pogányokat ne fosszák meg régóta megszokott ünnepeiktől. A Kelet keresztyén igehirdetői tiltakoztak e nyilvánvaló felszínesség ellen, amellyel az úr születésnapját ünnepelték, míg a mezopotámiai keresztyének nyugati test­véreiket bálványimádással és napimádattal vádolták! A kará­csony december 25-ei megünneplése azonban nemsokára a római egyház szerves része lett. Ezt az ünnepet még a reformáció sem tudta megtisztítani babiloni elemeitől."
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Május 15, 13:53:32
idézet: "Karácsonyfa - egy pogány szimbólum?
A karácsony ünnepéhez hozzátartozik a karácsonyfa, amely a keresztyénség európai részében annyira meghonosodott, hogy az úr születésnapjának biztos és szinte megváltozhatat­lan elemévé vált. Mi lenne a karácsony karácsonyfa nélkül?! Vegyük el az ünnepből a karácsonyfát az ajándékokkal, az ünnepi vacsorával és a szokásos felhajtással együtt, úgy nem marad más, mint ásító üresség. Az átlag keresztyénnek csak akkor van szép karácsonya, ha az ünnepélyes fényben álló fa alatt átveheti ajándékait, és át tudja adni magát az ünnep varázsának. Az már mellékes, hogy Jézus emberré lett, hogy mint Megváltó az embereket megszabadítsa a bűnből és a Sátán rabságából. Ennek a csodálatos igazságnak nem sza­bad megzavarnia a babiloni szentimentalizmusra hangolt keresztyén ünnepet. Ha vége az ünneplésnek, folytatódnak a megszokott hétköznapok, és Krisztus, az úr, továbbra sincs a trónon a keresztyének szívében. Ebből is nyilvánvaló, hogy a keresztyén karácsony mennyire átvette a pogány ünnepek zűrzavarát.
A karácsonyfa, amely az idők folyamán segített megszépíte­ni a karácsonyt, a pogány Rómában és a pogány Egyiptom­ban egyaránt ismert volt. Egyiptomban a pálmafa, Rómában a fenyőfa. A pálmafa a pogány Messiást jelképezte, Baál­Támárt (a pálmafa urát), a fenyőfa pedig Baál-Berit-re (a szövetség urá-ra) vonatkozott. Adonisz (a napisten) anyja, a nagy közbenjáró istenség rejtélyes módon fává változott, és ebben az alakjában hozta elő isteni fiát. Ha az anya fa volt, a fiúnak ágnak kellett lennie. Az asszony magvát ráadásul Zero-Astá-nak nevezték! Zero a káldeusok nyelvén ma­got, Asta pedig tüzet és asszonyt jelent. Zero-Asta tehát azt jelenti: a tűz fia vagy magva. Amikor a karjában gyermekét tartó Szemiramiszt imádták, a gyermek a Zero-Asta nevet kapta. Zero-Astának, az asszony magvának, akinek egy másik neve Ignigens, a tűzből született volt, az anyák éjszakáján fatuskó alakjában be kellett mennie a tűzbe, ahonnan másnap mint Isten ága vagy fa jött eló, hogy az embereknek isteni ajándékot adjon. Miért kellett azonban egy fatuskó alakjában a tűzbe mennie? Az isteni gyermek, aki a téli napfordulókor a nagy isten új megtestesüléseként született - miután ezt az istent darabokra aprították -, azzal a céllal jelent meg, hogy halálát megbosszulja gyilkosain. A nagy istent, akit legjobb éveiben és ereje teljében öltek meg, hatalmas faként ábrázolták, amelyet megfosztottak minden ágától, és törzsé­bő1 is alig egy csonkot hagytak. Aszklépiosz, a nagy kígyó azonban, a helyreállító élet jelképe, körbecsavarodott a fatönkön, és mellette egy fiatal fa nőtt ki a földből - teljesen másfajta fa, amelyet ellenségei nem tudtak kivágni. Ez volt a pálmafa, a győzelem jelképe.

A pogány Rómában egy másik fa állt a középpontban, a fenyőfa, amelynek más neve is volt: Baál-Berit - a szövetség ura. Ezzel erejének állandó természetére utaltak, amely, bár ellenségei elpusztították, győzelmesen feltámadt. December 25-e a pogány Rómában annak a napnak az ünnepe volt, amikor a győzelmes isten újra megjelenik a földön. A Natalis invicti solis - a le nem győzött Nap születésnapja volt: vagyis a yul-fahasáb, a halott fatönk, vagyis Nimród, akit napistenné nyilvánítottak és ellenségei levágtak. A fenyőfa gyertyáival Nimród redivivust ábrázolja ki, azaz az új életre kelt Nimródot, az agyonvert, és az új életre támadt istent!

Mindebből láthatjuk, mennyire uralja a babiloni tanítás a keresztyénséget, és még a hívő körök is hagyják magukat gyanútlanul mérgezni. A hívő ember természetesen azt vethe­ti ellene, hogy december 25-én, amikor meggyújtja a kará­csonyfán a gyertyákat, az úr születésnapját ünnepli. Aki azonban őszinte, és az említett tényeket a Biblia tanítása szerint végiggondolja, annak le kell vonnia a következtetést, hogy a szép karácsonyfa teljesen idegen a keresztyén hittől, egészen eltekintve attól, hogy az ajándékok és a szokásos felhajtás igen nagy szerepet játszanak az ünneplésben! De - szinte hallom az ellenvetést -, a bölcsek is ajándékokat hoztak napkeletről. Valóban. De kinek hozták az ajándéko­kat? Nem magának Jézusnak adták át? Megint azt kérdezheti valaki, hogy akkor ne is ünnepeljük a karácsonyt? Már említettük, hogy a korai egyház ezt az ünnepet egyáltalán nem ismerte, és csak később, a keresz­tyénné lett pogányokkal összefüggésben - és sajnos pogány értelemben - ismerte meg. Természetesen minden hívő keresztyén megünnepelheti az úr születésnapját, de nem föltétlenül a pogányoktól átvett december 25-én. És aki bibliai értelemben akarja a karácsonyt ünnepelni, az szegény hívő testvéreire gondoljon ajándékaival, hiszen amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg (Mt 25,40) - mondja Jézus. Ilyen módon akár egész évben ünnepelhetjük az úr születés­ Napját!

Nem akarom elmulasztani a szép, hagyományos karácsonyt, hiszen gyermekkorom óta titokzatos varázslatot rejt magá­ban, amitől sem gyermekeimet, sem magamat nem akarom megfosztani - mondják sokan. Közben azonban ne feled­kezzünk meg arról, hogy a babiloni pogányok ezt a varázsla­tot éppen úgy ismerték, és ugyancsak átengedték magukat annak. A menny üzenete így hangzik felénk, emberek felé: Üdvözítő (Megtartó) született ma nektek (Lk 2,11). Mi köze ennek a csodálatos üzenetnek bármiféle varázshoz, ajándé­kokhoz és ünnepi alkalmakhoz, amelyek a fő dolgot mellékes dologgá teszik?! Nincs időnk karácsonykor Jézus Krisztusra gondolni, sokkal fontosabb dolgunk van ennél, hiszen az elókészületek a szegény keresztyént teljesen igénybe veszik. Csak amikor hajlandók vagyunk a pogányságtól átvett hagyo­mánnyal szakítani, ismerjük fel, hogy ezek a dolgok mennyire átjárják egész lényünket, sőt, mennyire foglyul ejtik még az újonnan született hívő embert is, és szinte már nem is tud szabadulni ettől a babiloni varázstól (amely elbűvöli az embert).

Nos, a világ továbbra is a pogány szatumáliák példájára fogja ünnepelni a karácsonyt. Számára ez az ünnep üres és sivár lenne a pogány hagyományok nélkül - s ez újabb bizonyíték, hogy nem tud mit kezdeni az emberré lett Szabadítóval!

Amikor Izráelt Isten hatalmas kézzel kivezette Egyiptomból és a nép a pusztában vándorolt, aranyborjút készített, Egyiptom bálványimádásának jelképét, és Jahve nevében imádta azt! Éppen így a karácsonyfa sem más, mint Nimród, az új életre kelt bálvány öntudatlan imádata Isten nevében!


Teljesen mondjunk le egymás megajándékozásáról? Azt hiszem, mindig szép dolog, ha a család tagjai ajándékokkal örvendeztetik meg egymást. Jézus komoly követője azonban nem lesz hajlandó éppen az Úr születésnapját - ha egyáltalán megünnepli -, mások megajándékozásának napjává tenni.

De hogyan ünnepeljük a karácsonyt gyermekeinkkel, hiszen ezen a napon mindenütt égnek a karácsonyfán a gyertyák? Nem hagyhat­juk egyszerűen figyelmen kívül ezt a napot! - Azt hiszem, van jobb jelkép a karácsonyfánál, mégpedig a jászolbölcső! Alkalmas arra, hogy az emberré lett Megváltó születésének történetét a gyerme­kek elé állítsuk, ellentétben a Jézus születésével semmilyen kapcsolatban sem álló pogány világító fával. "
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Május 15, 14:08:09
idézet: "Húsvét
A húsvétot a karácsonyhoz hasonlóan jobban átszövik a babiloni elemek, mint gondolnánk. Először is megállapíthat­juk, hogy a húsvét nem keresztyén elnevezés. Ez a szó az egész Bibliában nem fordul elő. A magyar bibliafordításokban azonban gyakran olvashatjuk: húsvét, húsvéti bárány, húsvét napja, a húsvét ideje. Az eredeti szövegben ehelyett mindig a páska, a páskaünnep, a páskabárány, a kovásztalan kenyér ünnepe áll, de sohasem húsvét! A magyar húsvét szó a nagyböjt végével függ össze: azaz lehet már húst enni, fogyasztani. Az őskeresztyén egyházban nagyon korán megünnepelték az úr halálát és feltámadását, csak nem húsvét, hanem páska néven. Ezt az ünnepet semmilyen pogány elem nem szőtte át, mint például a később Rómától átvett böjt időszakát.
Cassia­nus, a marseille-i szerzetes, az őskeresztyén egyházat az 5. század egyházával hasonlítja össze: Tudnunk kell, hogy a 40 nap (a böjt ideje) megtartásának nem volt létjogosultsága, amíg az első gyülekezet sértetlen maradt. A böjti idöszakot, amelyet a római egyház átvett, közvetlenül a babiloni istennő imádóitól kölcsönözte. A böjtöt e tavaszi évszakban a jezidik népcsoport, Kurdisztán pogány ördögimádói is megtartják, amit mestereiktől, a babilóniaiaktól vettek át.

 A pogányok a böjtöt mint az évi nagy ünnepre való elengedhetetlen felké­szülést tartották meg Tammuz (Nimród) halálának és feltáma­dásának emlékére. Az egyház azért vette át, hogy a po­gányoknak a keresztyénséget még ebben a tekintetben is elfogadhatóbbá tegye. Arnobius és Alexandriai Kelemen egyházatyák ezt a pogány böjti időszakot úgy írják le, mint ami semmiben sem különbözik a keresztyén egyház nagyböjtjétől, amelyet az egyház erkölcstelen babiloni karne­váli ünnepségeivel együtt átvett.

Nemcsak a böjtöt vették át Babilontól, hanem a húsvéti tojást és a húsvéti kalácsot is. A húsvéti kalácsot az Ég Királynőjé­nek, vagyis Astarténak áldozták. Jeremiás próféta is utal erre a kalácsáldozatra: A fiak fát szedegetnek, az apák tüzet gyújtanak, az asszonyok pedig tésztát gyúrnak, hogy áldozati süteményeket készítsenek az Ég Királynöjének, és italáldo­zatot mutassanak be más isteneknek, és ezzel bosszantsanak. Vajon nekem okoznak bosszúságot - így szól az úr -, nem saját maguknak? Mert majd szégyen borítja arcukat! Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Lángoló haragom kiárad erre a szent helyre, emberre és állatra, a mezók fájára és a föld gyümölcsé­re. Égni fog, nem alszik ki! (Jer 7,18-20). A húsvéti tojás eredete szintén babiloni. Bacchusz (a kicsa­pongás istene, Nimródnak egy másik neve) misztériumjáté­kain az egyik éjszakai szertartás a tojás megszentelése volt. A hinduknak aranytojásuk volt, a japánok pedig ércböl készült tojást ismertek.

Kínában a szent ünnepeken színes és festett tojásokat használtak. Az ókori Egyiptomban és Görögország­ban az istentiszteletek alatt szintén tojásokat akasztottak fel a templomokban. A heliopoliszi templomban a tojást egy félholddal állították fel, egy másik tojást pedig kígyóval csavartak körül. Higinusz, a tudós egyiptomi írja Meséi-ben: Egy csodálatos nagyságú tojás - mondják - hullott alá az égből az Eufrátesz folyóba. A halak kigörgették a partra, ahol egy galamb ült rá, hogy kiköltse, és Venus jött elö belőle, a későbbi szír istennö, azaz Astarte! Így lett a tojás Astarte (Szemiramisz) szimbóluma! Bryant szerint a tojás a bárkát jelentette, amelyben az özönvíz idején az emberi faj védelmet talált, mint a csirke a tojásban, mielött kikel. Ez a világtojás volt tehát az a tojás, amelybe az emberi faj be volt zárva. A tojás használata, amelyben a világ el volt rejtve, a következöt jelenti: a tojás héberül: baitz, nőnemű alakja: baitza. A káldeus és föniciai nyelvben a baitz baith vagy baitha lesz, ami házat jelent. A tojás, amely a vízben úszott, az új világ elemeit tartalmazta, és a tojáson ülö galamb a babiloni tanítás szerint a szent szellemet jelképezte. Ezen az istenkáromló módon az 1Mozes 1,6-8-nak más magyará­zatot adtak. A titokzatos tojást a babiloni istennönek, Astarté­nak (Szemiramisznak) tulajdonították, akit a világ jótevöjé­nek tekintettek. Astarte bálványimádó hívei azt tartották, hogy ő már az özönvíz elötti idökben is élt, és minden bántódás nélkül jutott át az özönvizen az új világba. Sokan föltehették már maguknak a kérdést, vajon honnan származik a húsvéti tojás? Eredete valóban minden, csak nem keresztyén. Újra csak azt láthatjuk, hogy a Sátánnak mennyire sikerült Jézus Krisztus csodálatos feltámadását babiloni elemekkel elhomályosítania.

A hivatalos keresztyénségben nem az úr Jézus testi feltámadása, a bűn, a halál és az ördög fölötti győzelme áll a középpontban, bár a húsvétot minden évben megünneplik, hanem többek között a húsvéti tojás. A Sátán gondoskodik róla, hogy az emberek figyelmét elterelje. Kará­csonykor eszköze a karácsonyfa, minden varázslatos felhaj­tásával, húsvétkor pedig az azt megelőző, gyökeréig romlott és erkölcstelen nagyböjti időszak és a húsvéti tojás. A vallá­sos embernek szüksége van a nagy érzelmekre, mivel a keresztyén ünnepek igazi tartalmával nem tud mit kezdeni, vagy mert Jézus Krisztust nem akarja befogadni mint szemé­lyes Szabadítót és Megváltót. Ha valakinek a szívében nem vetett horgonyt az emberré lett és feltámadott Megváltóban való hit, oda betér a pogány babona, és birtokba veszi azt. Ezért figyelmeztet az Ige világosan És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asz­szonyt ülni egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt istenkáromló nevekkel, amelyn ekhét feje és tíz szarva volt, az asszony pedig bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében aranypohár, tele utálatossággal, és paráznaságának tisztátalanságaival, és a homlokára írva ez a titokzatos név: A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja (Jel 17,3-5). Az, amit fentebb pár szóval leírtunk, csak kis része a nagy Babilon utálatosságainak és paráznaságának. Ez az utálatos­ság a jelenlegi korszak vége felé egyre nagyobb méreteket ölt, hiszen a nagy Babilon nemcsak a múlt jelensége, hanem a jelené és a jövőé is. Elérkezik majd az Isten örök tanácsvégzé­sében megállapított óra, amikor ezt a paráznát és mindazt a vallási rendszert, amely nem Isten ihletett Igéjének igazságára épült, eltapossa, és jaj azoknak, akik ebből a részegítő pohárból ittak. Az úr mindnyájukat kiirtja, és sorsuk az örök kárhozat lesz (Jel 20,15). Áldás lesz azonban azokon, akik távol tartják magukat a babiloni befolyásoktól. Ezért olvashat­juk a gyülekezeteknek írott levelekben, éppen a babiloni erkölcstelenségre és tisztátalanságra való tekintettel: „Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéról az én Atyám előtt és angyalai előtt" (Jel 3,5).


The World Book Encyclopedia, 6. kötet.

A húsvét ünnepe szorosan kapcsolódik a tavaszhoz. A tavasszal megjelenő, újonnan sarjadó élet azt az új életet jelképezi, amelyet a keresztyének Jézus keresztre feszítése és feltámadása által kapnak. Az Easter szó valószínűleg a korai angol Eastre szóból származik. Egyes tudósok azt állítják, hogy Eastre a tavasz egy pogány istennájének, egy tavaszi ünnepnek vagy magának az évszaknak a neve volt. Más tudósok azt tartják, hogy az Easter szó az ősi germán eostarun szóból származik, amely hajnalt jelent. A szó lehet a latin albae szó helytelen fordítása is, ami mind hajnalt, mind fehéret is jelent. A húsvét napját a fehér szín napjának tekintették, hiszen a gyülekezet újonnan megke­resztelt tagjai fehér ruhát viseltek a húsvéti alkalmakon. A keresztyé­nek a húsvétot sok európai országban páskának nevezik, amely a héber peszah szóból származik, ami páskaünnepet jelent."
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Május 17, 09:19:07
Ezeket azért kopiztam be, mert kiváncsi vagyok a véleményetekre. Egy weboldalon találtam öket.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Május 17, 11:17:25
Szioka!

Én is tudok a húsvéti és a karácsonyi pogány eredetről, de kicsit más köntösben.

Nimród egy vadász volt, aki egy napon el ment vadászni és megölte egy vaddisznó.
A Felesége 40 nap után teherbe esett, persze Nimród már halott volt és más férfival nem volt. És így ezt szeplőtlen fogantatásnak híresztelte.
Úgy gondolom hogy ezt a sátán alakította ki, hiszen már a Mózesnél Ő is tudott a szeplőtlen fogantatásról.

1Móz 3,15
"Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod."

Az asszonynak nem magja van, hanem petesejtje...a férfinak van magja.

Amikor megszületett Nimród feleségének a gyereke, úgyhitte, hogy maga Nimródnak a lelke van a gyermekben.
A Gyermek születését úgy ünnepelte meg Nimród felesége, hogy készítetett egy arany tojást és mindenki a gyermek tiszteletére tojást festegetett.
Ezt nevezték Istár-nak, magyarul húsvét.
A gyermek felnőtt és belőle is vadász lett. Őt is megtámadta és megölte egy vaddisznó. De mi is történt? Hát feltámadt...
És ennek tiszteletére farakásokat égettek, majd másnap az elszenesedett fába egy örökzöld fenyőt állítottak, majd arannyal és ezüsttel díszítették.
Igen ismerős nem? Karácsony...

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Május 17, 21:30:28
idézet:
Nem akarom elmulasztani a szép, hagyományos karácsonyt, hiszen gyermekkorom óta titokzatos varázslatot rejt magá­ban, amitől sem gyermekeimet, sem magamat nem akarom megfosztani - mondják sokan. Közben azonban ne feled­kezzünk meg arról, hogy a babiloni pogányok ezt a varázsla­tot éppen úgy ismerték, és ugyancsak átengedték magukat annak...Nincs időnk karácsonykor Jézus Krisztusra gondolni, sokkal fontosabb dolgunk van ennél, hiszen az elókészületek a szegény keresztyént teljesen igénybe veszik. Csak amikor hajlandók vagyunk a pogányságtól átvett hagyo­mánnyal szakítani, ismerjük fel, hogy ezek a dolgok mennyire átjárják egész lényünket, sőt, mennyire foglyul ejtik még az újonnan született hívő embert is, és szinte már nem is tud szabadulni ettől a babiloni varázstól (amely elbűvöli az embert).


Nos...
Én úgy gondolom, hogy a karácsonyi herce-hurca mellett nem törvényszerű az, hogy semmit se gondoljunk a Megváltónkra...
Úgy hiszem, hogy amit eltorzított a sátán, azt Isten felhasználhatja javunkra.
Valóban a világító karácsonyfa nem Jézussal kapcsolatos és elég furi azzal ünnepelni. De ahogyan olvashatjuk átjárták lényünket...már fel sem tűnik.
De nincs baj ezzel, ha meghitt, Jézus születése hangulat van bennünk! Valóban a legnagyobb létszámban sajnos nincs köze Jézushoz a karácsony megünnepelése.
Sajnos többségben az ajándékra, a pihenésre és a kicsit jobb napra fókuszál és nem Jézus születésére.
Kezd beleivódni azonban az is már az emberbe, hogy a télapó rakja a fa alá az ajándékot...egy duci, jó humorú, szakállas bácsi piros ruhában.
A karácsonyi mesék ezekkel van tele...no meg a repülő rénszarvasok szánkóval és a pilóta ho-ho-ho kiáltásával telik meg a gyermekek emlékezete.

Azonban lehet meghitt, Jézusra emlékező szeretettel teli ünnepünk, ami elültet bennünk egy magot és nem lesznek az
elkövetkezendő napok olyanok, mint az előzőek.
 
 
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Május 22, 20:10:59
ollóztam:
Feltámadás a halálból

21. századi szenzációs történet


2001. november 30-án reggel Daniel Ekechukwu, az Onitshai "Erő Kápolnája Evangéliumi Gyülekezet" lelkésze az Owerri nevű várossal szomszédos faluban élő édesapjának vitt egy kecskét karácsonyi ajándékként barátjával, Kingsley Irukaval. Daniel vezette a húsz éves 230-as Mercédeszt. Hazafelé a meredek úton elromlott a fék. Daniel nem tehetett semmit a baj elkerülése érdekében. Az autó egyre gyorsult, és megállíthatatlanul száguldott le a hegyoldalon. Pályafutása - Danielével együtt - egy betonoszlopba való csapódással ért véget. Mivel az öv nem volt bekapcsolva, Daniel előrevágódott. Feje nekiütődött a szélvédőnek, a kormány belefúródott a testébe. Kingsley, Daniel barátja sokkot kapott ugyan, de nem érte súlyos sérülés. Daniel felé fordult azzal a reménnyel, hogy jól van, de a látvány megrémítette. Ömlött a vér Daniel orrából - fejsérülés miatt -, majd vért kezdett hányni a belső vérzés következtében.

Hamarosan segítség érkezett. Daniel csodálatos módon tartotta magát, amíg a helyi kórház rohamkocsijában - illetve annak nigériai megfelelőjében - elhelyezték. Feleségének, Nnekanak üzenetet küldtek. Még éppen életben találta Danielt, aki megkérte, hogy vigyék el családi orvosuk kórházába Owerribe. Ez egy nagy hiba volt, mert csak időt veszítettek a másfél órás utazással.
Néhány perccel a mentőbe való beemelése után Daniel érezte, hogy itt a vég. Próbált néhány utolsó szót és eligazítást suttogni Nneka fülébe. Külön kérte, figyeljen oda, hogy a gyülekezeti munka haladjon tovább. Egy-két olyan gyülekezeti helyzetről is próbált beszámolni, amiről akarta, hogy tudjon a felesége, de a hangja elbizonytalanodott, beszéde összefüggéstelen lett, majd elveszítette az eszméletét.

A sofőr teljes sebességgel, szirénázva hajtott tovább. "Sürgős eset" kiáltással rohantak be az Owerri Területi Kórházba. Daniel orvosa nem volt műszakban. Jött egy másik orvos, és megvizsgálta Daniel már ernyedt testét. Szomorú arccal fordult feléjük, mivel csak a halál beálltát tudta igazolni. Felesége, Nneka nagyon megrendült, de egy bibliavers egyre visszhangzott benne a Zsidók 11-ből: "Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat".  (Zsidók 11:35) Természetfeletti bizonyosság töltötte el. Tudta, hogy fogja még Danielt élve és egészségesen látni. A soron következő események kulcsfigurája Nneka lett.

Nneka agyába bevésődött vers nem engedte elfogadnia a tényt, hogy Daniel elment, sem azt, hogy engedje férjét eltemetni. Izgatottsága azt diktálta, hogy valamit tenni kell. Gyorsan elmentek a kórházhoz közel lakó Okoronkwo Emmanuelhez, Daniel nagybátyjához, és megkérdezték, tud-e a családi orvosról. Mivel nem tudott róla semmit, elvitte őket saját orvosához, Dr. Jossy Anuebunisahoz a St. Eunice Klinikára. Nneka határozottságát látva ez az orvos is megvizsgálta Danielt. Ő is csak azt tudta megállapítani, hogy a halál bekövetkezett. Az autószerencsétlenség napjának estéjén 11:30-at jegyeztek fel a halál beálltának.

Ezek után az orvos megírta jelentését a beteg elhalálozásáról, és megkérdezte, hogy szeretnék-e Danielt a klinika halottaskamrájában elhelyezni. Nemet mondtak. Helyette Daniel testét visszavitték az Owerrihez közeli szülőfalujába, onnan pedig a nem messze levő Ikeduru Általános Kórház halottaskamrájába. Mire a bentlakó temetkezési vállalkozó, Mr. Barlington R. Manu, is kiállította a szokásos papírokat, elmúlt éjfél, közeledett szombat hajnali egy óra.

Mivel a halottaskamrában nem volt hűtőház, Barlington úr beadta az ilyenkor szokásos injekciót, és előkészítette a testet a másnap reggeli balzsamozásra. Miután egy segédjével feltette a testet két másik halott közé, mindenki elment lepihenni.

Nem sokkal később valami különleges dolog történt. A temetkezési vállalkozó felébredt, mert "gyülekezeti éneklést" hallott a halottaskamra irányából. Felkelt és kiment szétnézni, ám az éneklés megszűnt. Tanácstalan volt, mert senkit nem talált az épület környékén. Visszament és lefeküdt. Egyszer csak megint tisztán hallja a zenét és tapsolást. Most már szinte biztos volt benne, hogy a zaj a halottasházból jön. Felkelt, de mire bement a halottaskamrába és körülnézett, az éneklés már abbamaradt. Nem volt bent más, csak a holttestek. Összezavarodva ment vissza. A zene hamarosan harmadszor is megszólalt, méghozzá nagyon valóságosan. Nagyon megrémült. Szinte pánikban elhajtott a szomszéd faluba, és felébresztette Daniel apját. Ragaszkodott hozzá, hogy a holttestet vigyék el a halottaskamrából. Ez meglepő kérés volt. Az apa megnyugtatta a férfit, hogy "Ez csak azért van, mert ő Isten embere". Így aztán a halott maradt, ahol volt. A halottaskamra személyzete a nap folyamán nem hallott több zenét. Mivel Nneka továbbra is bizonyos volt afelől, hogy a férje újra élni fog, el akarta vitetni a holttestet Onitshába, ahol Reinhard Bonnke az "Isten Kegyelme Szolgálat" épületének átadó ünnepségén szolgált. Azonban Daniel apja, aki mormon volt, kijelentette, hogy ez ügyben ő dönt. Azt mondta: "Odamegyek és hétszer ráütök a Bibliával", és ha nem kel fel, akkor Nnekanak el kell fogadnia, hogy nem fog feltámadni, és ezzel az ügyet lezártnak tekintik. El is ment, és ahogy mondta, hétszer ráütött a holttestre, de nem lett eredménye. Nneka úgy gondolta, ezt egy mormon nem értheti meg. Cselekedetével csak elidegenítette magától Nnekat. "Azért sem adom föl!" - határozta el. Nneka éppen áldott állapotban volt, mely már jól látszott. Tovább nyaggatta apósát, hogy igenis el kell vinni Danielt a Bonnke-összejövetelre. Az após látva, hogy ha nem teszi meg ezt a szívességet, akkor Nneka egész életében felróná neki, hogy megtagadta a férjével kapcsolatos kérését. Végül is beleegyezett. Másnap, vasárnap, december másodikán, elmentek a halottaskamrába, hogy elhozzák a testet. A temetkezési vállalkozó azonban aggódott. Hogy elrejtse a tényt, hogy egy holttestet elvisznek egy másfél órás autóútra Onitshába, felöltöztette a halottat, és betette egy koporsóba, mintha most vinnék temetni. Amikor megérkeztek az Onitsha gyülekezet épületéhez, a biztonsági emberek - mivel látták, hogy egy koporsót hoznak - leállították őket, és azt mondták, hagyják el azonnal a területet. Nneka azonban mindenre elszánt volt. Nemcsak az épületbe akart bejutni, hanem a gyülekezeti terembe akarta bevinni a koporsót. Izgatottságát látva a biztonságiak vezetője ellenőrizte, hogy a koporsóban tényleg volt egy halott, nem csak terrorista bombát rejtő trükk a koporsó, és engedte őket továbbmenni. Azonban az az ötlet, hogy egy koporsót vagy holttestet bevigyenek egy zsúfolt gyülekezetbe, megdöbbenést váltott ki, és zűrzavart okozott. Végül a püspök fia, Paul Jr. lelkész engedélyt kapott édesapjától, hogy a testet behozhatják az épületbe, de csak a gyermekrészlegbe mehetnek. Miután a gyerekeket a földszintre vezényelték, a holttestet felvitték az emeletre, ahol egy asztalra fektették. A püspök fia, Paul, és a gyülekezet egy másik lelkésze, Bathcomery Nkwando felment, és látták, hogy már merevek a végtagjai.

Két másik lelkész, Lawrence Onyeka és Luke Ibekwe is csatlakozott hozzájuk a test őrzésében. Reinhard Bonnke semmit nem tudott az ügyről, csak prédikált és imádkozott az emeleti nagyteremben. Egy idő múltán a lelkészek gyenge izomremegést vettek észre a holttest gyomra tájékán. A halott egyszer csak lélegzetet vett, majd egyenetlenül, szaporán kezdett lélegezni. A lelkészek nagyon fellelkesültek, gyorsan erőteljes könyörgésbe kezdtek, letépték róla a kesztyűt, zoknit és inget, és elkezdték masszírozni fejétől a lábáig, mivel, ahogy korábban írtuk, Daniel olyan merev volt, mint egy vasrúd. Ventilátorokat hozattak be, hogy Daniel több levegőt kapjon. Ahogy eljutott a hír a gyülekezeti terembe, féktelen lárma tört ki. Lawrence lelkész elmondása szerint Daniel vasárnap délután 5:15-kor, majdnem két nappal a halál beállta után, kinyitotta a szemét, felült, és nekitámaszkodott Lawrence testvérnek.

Az emberek elkezdtek beözönleni a terembe, hogy lássák a "feltámadt embert". Lawrence lelkész afeletti aggodalmában, hogy Danielnek nem marad elég oxigén, felemelte, és átvitte a nagyterembe. Közben Daniel megszólalt: "Vizet! Vizet!" Kortyonként itatták, majd meleg teát is adtak neki. Leültették az emelvényen, ahol emberek százai figyelték, miként kap erőre. A tudata még nem tisztult ki, senkit nem ismert meg, még a fiát sem, aki jött megnézni az apukáját. Az állapota folyamatosan javult, és néhány órán belül visszanyerte teljes öntudatát és kommunikáló képességét.

Élő csodává vált, és tömegek ostromolták a házát, ezért két napra elvitték egy rejtekhelyre, hogy visszanyerje teljes fizikai erejét. Az egykor halott ember nem csak feltámadt, hanem makkegészségesen kelt életre, nyoma sem maradt a halálát okozó komoly sérüléseknek. Reinhard Bonnke az alkalom végeztével elment, és eredeti tervének megfelelően felszállt a tervezett repülőjáratra. Lehet itt még bármi kétség? Hadd emlékeztessünk néhány nagyon egyértelmű tényre. Daniel két napon keresztül nem lélegzett, nem vert a szíve. Meleg éghajlatú vidéken történt az eset, nem tetszhalál volt egy hűtőházi jégkamrában. Kapott egy kíméletlen vegyszer-injekciót, hogy késleltessék a mortifikációt, elhalást. Holttestként ide-oda szállították, ráncigálták, és órákon keresztül egy levegőtlen, keskeny koporsóban feküdt. Komoly agysérülést kellett volna szenvednie. De ő mindezek ellenére él, ráadásul a betegség semmi jele nem látszik rajta. A halálból az életre való feltámadás nagy, nyilvánosság előtti esemény volt, nem egy háznál történt, titkos életrekeltés. Ha valakit ki lehet emelni ebben a történetben, akkor az Nneka. Az ő megrendíthetetlen hite akadályozta meg Daniel eltemetését azzal, hogy elvitte férjét arra a helyre, ami felől meggyőződéssel hitte, hogy ott Isten életre tudja kelteni a halottat. Reinhard Bonnket Isten emberének tartotta, és hitte, hogy ahol Reinhard szolgál, ott a hitnek olyan atmoszférája van, ahol ez a csoda megtörténhet. Nneka hite irányította az eseményeket, és hite jutalmat nyert. Hogy ki által? Ki az, aki megbecsülte Nneka hitét? Ki más, ha nem Isten.

Ami itt történt, az több, mint felejthetetlen esemény!

Üzenetet hozott a Mennyből

Daniel Ekechukwu azóta Reinhard Bonnke német evangélista oldalán járja a világot, hogy minél több embernek elmondja halálon túli tapasztalatait és feltámadását, átadva az üzenetet, amiért visszajött. Daniel Ekechukwu, kezében a saját halotti bizonyítványával van lefényképezve. "Rengeteg keresztény gyülekezetbe meghívnak azóta, sok-sok faluba, hogy elmondjam, ami velem történt. Ahogy beszélek, nagyon sokan megtérnek, és átadják az életüket Jézus Krisztusnak" - mesél Ekechukwu arról, hogy feltámadása óta nemcsak saját élete, de ennek nyomán számos más ember élete is megváltozott. Történetét azóta több nigériai napi- és hetilap is feldolgozta, az eset tanúi pedig filmen számolnak be tapasztalataikról.

Videokazettán is megtekinthető a történet. Daniel azóta csatlakozott Reinhard Bonnke "Christ for all Nations" (CfaN) szolgálatához, hogy amerre jár, beszámoljon élményeiről. "Még beszéltem a feleségemhez, amikor megláttam két férfit magam mellett - idézi fel Daniel utolsó perceit a mentőautóban, útban egyik kórházból a másikba. - Ruházatuk és nézésük pillanatnyi kétséget sem hagyott afelől, kik lehetnek, és miért jöttek. Beszélni akartam, de csendre intettek. Kétfelől kézen fogtak, és elhagytuk a mentőautót. Ezen a ponton vált világossá számomra, hogy gyakorlatilag már halott vagyok."

Nneka, a feleség visszaemlékezése szerint csak a harmadik kórházban találtak ügyeletes orvost, aki azonnal megállapította a halál beálltát, és kérte, hogy vigyék el Daniel testét, mert ő már nem tud mit tenni.
"Megdöbbentő!" - summázza a hatást a halált megállapító dr. Anuebunisa. "Egy halott, aki él!"

"Az épület előtt folyó vitáról Bonnke is értesült, és személyesen utasította a biztonsági őröket, hogy engedjenek be minket - meséli Nneka. - Akkor is csak úgy mehettünk be, hogy Danielt kivették a koporsóból, és karjánál fogva cipelték be egy alagsori helyiségbe, hogy az emberek ne ijedjenek meg." Daniel természetesen a hullamerevség állapotában volt ekkor, így a segítőknek nem volt könnyű dolguk, amikor bevitték, és két összetolt asztalra fektették.

"Olyan volt a teste, mint a szárított hal" - jegyzi meg az egyik pásztor, aki a többiekkel együtt imádkozott Daniel feltámadásáért.

"Amikor a két angyal kihozott a mentőautóból, átadtak egy másik angyalnak, aki magával vitt, hogy mutasson valamit - szól Daniel beszámolója. - Fehér színű angyal volt, a ruha nem volt levehető, és teljesen fehér volt a szeme is. Először a Paradicsomba vitt. Embereket láttam olyan fehér öltözetben, mint amilyen az angyalokon is volt. A testük úgy fénylett, hogy angyaloknak hittem őket, de a velem lévő angyal azt mondta, ők is emberek: ők azok, akik a Földön élve Istent szolgálták, a hitüket Krisztusba vetették, és igazak voltak. Istent dicsőítették, pontosan együtt énekelve és emelve a kezüket, mintha valami egyszerre mozgatná őket. Előttük volt egy nagyon sugárzó dolog, de én nem tudtam oda nézni. Annyira megragadott, amit láttam, hogy szerettem volna csatlakozni hozzájuk, de az angyal nem engedett.

Ne menj, mert még sok dolgot kell megmutatnom neked! Barátságosan kézenfogott. "Megmutatom neked a házat, amit Jézus készített."

Ezután egy nagy palotához mentünk, amelyről az angyal elmondta, hogy Jézus készítette el azok számára, akik az utolsó napon igaznak találtatnak. Az épületet össze sem lehet hasonlítani semmivel, ami a Földön található. Az angyal azt mondta, hogy a palota készen áll, de a szentek még nem készek. Jézus azért késlekedik, mert a gyülekezet még nincs készen.

Ezután az angyal egy szempillantás alatt egy hatalmas kapu elé vitt, amely a Pokol kapuja volt. Ahogy a kapu nagy robajjal kinyílt, elgyötört emberi arcokat láttam, mindenféle fajú és bőrszínű embereket. A Pokolban sírtak, kiabáltak, szenvedtek. Gyötrődtek, fokozatosan eltorzult a kinézetük, fogukat csikorgatták. Egy idő után egy pillanatra megújúltak, de újra kezdődött minden előlről. Nem láttam lángokat, de olyan volt, mintha tűzben égtek volna, és a szenvedésük kibírhatatlan volt. Egy hatalmas árok választott el a Pokol kapujától. Az egyik ember a nevemen szólított, és azt mondta: ő is pásztor volt a Földön, de elsikkasztotta a gyülekezet pénzét. Azt mondta, ha segítek neki kijönni, visszaadja a pénzt." Mindeközben Onitshában már javában folyt az ima Daniel holtteste felett. "Tudod, hogy ha most itt kellene maradnod, a Pokolra kerülnél?" - figyelmeztette Danielt az angyal. Daniel utólagos elmondása szerint azonnal tudta, miről van szó, hiszen aznap reggel egy házastársi vita folytán haraggal vált el a feleségétől. "Most már sokkal jobban félem Istent, nem vagyok hajlandó veszekedni a feleségemmel. Ha kell, inkább bezárkózom a vécébe, de nem akarok házastársi panaszokkal foglalkozni többé, hogy meg ne haragudjak" - nyilatkozta Daniel nagyon komolyan a róla készített videofilmben. Az angyal elmondta Danielnek: a Lukács evangéliumában szereplő gazdag ember kérése ebben a generációban meghallgatást talál, és Isten megengedi, hogy egy feltámadt ember "bizonyságot tegyen nekik, hogy ide, e gyötrelemnek a helyére ne jussanak". (Lukács evangéliuma 16:28) "Az angyal azt mondta, vissza kell mennem, hogy utolsó figyelmeztetésként elmondjam az embereknek, amit láttam" - összegzi Daniel a kapott feladatot.
"Amikor felébredtem, nagyon nagy zavarban voltam, mert csak egy szál nadrágot viseltem" - emlékezik Daniel (az imádkozók időközben lehúzták felsőtestéről a ruhát, miután megindult a légzése, hogy jobban masszírozhassák merev testét). "Egyfolytában a jegyzetfüzetét és a tollát emlegette" - meséli egy szemtanú. Daniel ugyanis azzal a paranccsal érkezett vissza, hogy jegyezzen fel mindent, amit hallott és látott. "Az angyal arra intett, hogy ennek a figyelmeztetésnek be kell járnia a világot. A régi életemnek vége, és szabad vagyok, elmegyek bárhova, hogy bizonyságot tegyek a feltámadásomról". "Azt tanácsolom a makacskodóknak és azoknak, akik haboznak elkötelezni magukat, hogy nyissák meg a szívüket, mielőtt még túl késő lesz. Az élet realitása nyilvánvalóvá fog válni. Amit most látunk, olyan, mint egy álom. Egy pillanat alatt semmivé lehet a pénzed, a házad, a szépséged, a kocsid. Nem fogok emlékezni egyikre sem, de Isten áldása bennem van. Amikor halott voltam, nem emlékeztem semmire, csak Isten áldására. Az emberek, akár hívők, akár nem, ezt nem hiszik el, mert még élnek. De el kell hinniük, mert túl késő lehet. Azt tanácsolom mindenkinek, hogy fusson az életéért, mielőtt túl késő lesz. Ha Isten Szelleme most megítél minket, akkor elkerüljük az újabb ítéletet. Isten Szelleme megmondja nekünk, mi a jó és mi a rossz. De ha nincs benned Isten Szelleme, nem tudod, mi a jó és mi a rossz. Lehet Bibliád, járhatsz templomba, de a végén ítéletre kerülsz. Most szólok, mielőtt túl késő lenne."


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Május 22, 20:13:10
Beollóztam mert vannak számomra ebben érdekes dolgok. De talán azt is lehet mondani a kizárólagos igazság odát van. Kérdésem: Mi oka lenne hazudni? Mi oka lenne mást mondani mint ami ott van? Akkor mégis mi van?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Május 23, 00:34:42
Szia Mária!

Elolvastam, amit beollóztál.
Számomra is érdekes. Sajnos a történet ellen kell állnom, szívesebben állnék mellette... De lehet én látom rosszul, Isten bocsássa meg.

Az alső dolog ami megütötte a szemem az a következő:

Angyal mondta a pásztornak:
"Tudod, hogy ha most itt kellene maradnod, a Pokolra kerülnél?" - figyelmeztette Danielt az angyal. Daniel utólagos elmondása szerint azonnal tudta, miről van szó, hiszen aznap reggel egy házastársi vita folytán haraggal vált el a feleségétől."

Ezt nem tudom elfogadni. Mi lenne, ha egy stresszes nap közben összeveszek az anyukámmal telefonon,
és a haragom megmarad még két órával rá, amikor is az utcán rámesik egy zongora.
Pokolra jutok? NEM! Isten a szívek vizsgálója, Isten tudja hogy mi lakik benne.
És ha a pillanatnyi nem megbocsátás miatt így is lenne, Isten nem fogja megengedni hogy egy kormány belefúródjon a testébe, mielött nem bocsájtana meg.
Az Őrangyal meg nem ment el kávészünetre. Tehát Isten nem olyan, hogy: "Na most meg vagy! Nem bocsátottál meg a feleségednek! POKOLRA!!!"
A feleségével még aznap veszett össze, és még ugyanarról a napról volt szó. Tehát még azt sem mondhatjuk, hogy lement a nap a haragjával.

Ef 4,26
"Ha haragusztok is, ne vétkezzetek: a nap ne menjen le a ti haragotokkal"

A másik meg a következő:

Úgy gondolom határozottan, hogy nem a felesége hite kellett ahhoz, hogy feltámadjon a férje a halálból.
Ha valóban ez a történet igaz, akkor a baleset Isten akarata volt és abból a célból, hogy az üzenetet továbbítsa a pásztoron keresztül az embereknek.
Ha az asszony hite mentette ki a pokolról a férfit, akkor az bizony igazságtalanság lett volna szerintem Istentől.
Akkor a többieknek azért nem adatott másik esély, mert nem volt hittel teli feleségük?
Továbbá úgy gondolom, hogy senkit se lehet visszaimádkozni a pokolból. Senki se jöhet vissza, aki már odajutott.

Mária írta:
"Kérdésem: Mi oka lenne hazudni?"

Sajnos emberek hajlamosak azt hinni, hogy segítségre szorul Isten...

Írok egy példát:

1Jn 5,7
Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek

Ezt a verset a 14.században tették hozzá, hogy kisegítség a Szent háromság fogalmát. Puszta emberi okoskodásból, buzgóságból.
A 11. és a 12.században még csak a lábjegyzetben volt megtalálható...

János leveléből a 7. verset kihagyva kellene olvasnunk:

1Jn 5,6
"Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az Igazság.

1Jn 5,7
Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek:


1Jn 5,8
a Lélek, a víz, a vér; és ez a három egy."

De nem kell aggódnunk, semmi Üdvösség fontosságú szennyeződés nincs a Bibliában! :igen:
 
 
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Május 23, 13:40:44
A kérdés, hogy "Akkor most mi van?" Arról szól, hogy most vagy cselekedetek alapján üdvözülünk, vagy hit által kegyelemből? Számomra ez mindig érdekes, hogy az emberek miért mondanak ilyeneket? Mi oka lenne hazudni? R. Bonke Tudom, hogy a kegyelmet hirdeti és most Deniel ott van az oldalán ezzel a bizonysággal. Ez meglep. Ha én nem bocsátok meg a feleségemnek és meghalok, akkor a cselekedetem tartotta meg az üdvösségemet. Ez számomra régen rossz hír lenne! Én odajutottam volna a pokolba, mert a cselekedetem nem tökéletes, néha félelmetes. Sok az engedetelenség bennem, sok hibám van amit még nem vetkőztem le. Ha egyszer a cselekedetem tartja meg az üdvösségemet, akkor minek hozzá Jézus? Akkor milyen bűnömet törölt el? Mitől szabadított meg?

"Azért értelmezzük ugyanazokat a szavakat a bibliából százan százféleképpen - mert mindnyájan magunkra szabjuk Istenünket."
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Május 25, 10:40:17
Sziasztok

Jézusra szükség van, hiszen ha lett volna bármilyen más út, akkor a Gecsemánés kertben zajlottak után mást olvasnánk a Bibliánkban.
Sajnos ez a történet igen hajlik ahhoz, ami nem igaz...

Lehet a tudatalatti, nem szándékos információferdülés által került csorba rajta, de hát kérem szépen... gondoljuk meg, hogy mit merünk ország világnak elhíresztelni.

A sátán repdes, ha csak 1 %-ot ferdíthet. Nem bánja, ha 99% igazságot hirdetnek, de benne van 1 % tévtan.
Egy hosszabb repülő utazáson 1° eltéréssel több ezer kilométer alatt, teljesen máshova érkezhetünk. A céltól egy másik országba is akár...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Május 25, 11:38:16
Antee! Van igazság abban amit írtál, de hol van és kinél az 1%? Én örülök, hogy ha csak 1% eltérés lenne közöttünk keresztények között, de sajonos sokkal több. Vannak akik azt hiszik magukról, hogy ők a philadelphia gyülekezet és ebbe a csapdába benne vagyunk mindannyian! Ha ez nem így lenne, akkor tudnánk vita nélül is együtt szolgálni. Nézd csak meg az evangéliumokat. Mindenki más szemszögből beszél mondjuk a százados beteg szolgájáról és mégis hitele mind a kettő.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Május 25, 16:55:32
Szia

Idézet
Mária írta:
"Van igazság abban amit írtál, de hol van és kinél az 1%?"

Félre értetted a hozzászólásomat. Arra utaltam, hogy a sátán örül egy kicsi megtévesztésnek is.
És egyre jobban gyakorolja ezt...
Az Édenben is fél igazságot mondott Évának a sátán:

1Móz 3,5   
"Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belõle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz."

Hazugság:                         "olyanok lesztek, mint az Isten"
Igazság a hazugságban:       "tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz."

Az 1%-os hozzászólásomban nem a keresztény élet hiányosságára gondoltam. Arra gondoltam, hogy egy picike kovász az egész tésztát megkeleszti.

pl:
Isten fiai vagyunk? Akkor hát mi is Istenek vagyunk!!!

Ez egy tévtanítás szeletke volt.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Május 25, 19:49:03
 :igen:

Én tudom mire írtad az 1% ot, értettem is. Szerintem az elenyésző lenne. A kérdésem arra szólt, hogy kinél van az 1%? Tudsz olyant, akinél csak annyi van? - Ami hamis tan. Szerintem sokkal több van attól. Beleesnek abba a csapdába, akik azt hiszik, hogy ők a philadelphiai gyülekezet, vagyis náluk még 1% tévedés sincs. Talán így érthető vagyok. Akik azt mondják, hogy ők nem térnek el se jobbra se balra az Igétől, azok a kizárólagos igazság csapdájában vannak.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kiscsillag - 2007 Május 26, 16:34:48
Sziasztok !

Már néhány napja gondolkodom, hogy elmondjam véleményemet a feljebb említett történet kapcsán. Nem volt ismeretlen előttem , bár a benne szereplő emberekről még nem hallottam.
Ahogy előttem már Antee is megfogalmazta ,jó pár félreértésre okot adó esemény van az elbeszélésben.

Bizony felveti , hogy akkor a cselekedeteinknek mekkora befolyása van az üdösségünkre nézve.
Számít-e a Krisztusba vetett hit...vagy az alapján ítéltetünk meg,amit teszünk?

Más emberek hite vagy hitetlensége meghatározza az üdvösségünket?

Van új kijelentése az Istennek felénk, akár halálon túli élmények vagy látomások, próféciák segítségével?

Sajnos felvetődött bennem a történet hitelessége is...Mi a célja az embereknek ezzel, vagy akár e történet videon való továbbadásával?

Hitet az emberben az élő hirdetett evangélium, ige teremt! Nem az győz meg bennünket, ha a halálból jött is vissza egy ember.

Adja azonban az ÚR, hogy emberek megtérésében fel tudja használni.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: petya1962 - 2007 Június 17, 23:02:22
Sziasztok! Talán még nem lefutott ez a téma.


Mi számít a hit vagy a cselekedeteink?
Azt gondolom, hogy ha a cselekedeteink, akkor Pál apostol a leveleiben nagyot hazudott üdvösség tárgyában. Természetesen nem gondolom, hogy így lenne a szitu. Éppen ezért hiszem Pállal együtt:

Ef. 2,8-9 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Július 04, 09:24:23
Bezzeg a mi időnkben

"Ma olvastam, hogy akik a 60-as évek előtt születtek, azok valódi Hősök, olyasféle igazi hollywoodi mindent túlélő fenegyerekek…. De tényleg! Gondolj csak bele, 1960 előtt születettek, azaz MI, kész csoda, hogy életben maradtunk. Nem volt mindent maximálisan felszívó hiper-szuper eldobható pelenkánk, csak „mezei” textilpelus, és Anya nagyon ügyesen fehérre tudta mosni (főzni) extra, hat nyelven beszelő mosóporok nélkül is… Nem volt minden pirosodást megelőző popsikenőcsünk, legfeljebb valamilyen kamillás valami. Nekünk még nem volt gyerekülésünk az autóban, sőt még biztonsági öv se nagyon, viszont bizton tudhattuk, hogy a gyerekágyak festékében akadt bőven ólom. A gyógyszeres és vegyszeres üvegek könnyedén nyithatóak voltak, nem volt semmi furfangos védelemmel ellátva, de még a fiókok és ajtók sem voltak felszerelve biztonsági nyitóval, és mikor bicajozni mentünk, nemhogy könyökvédőnk és sisakunk nem volt, de még rendes biciklink sem. Azért az nem volt semmi. Mi még csapból ittuk a vizet, és azt se tudtuk, mit jelent pontosan az ásványvíz. Én speciel sokáig kevertem a szódavízzel. Azt hittem az ugyanaz. Szúr-szúr. Semmi különbség a kettő között, miért pazaroljak hát rá külön szót. Mi nem nagyon unatkoztunk, ha tehettük kimentünk játszani. Igen, ki. Egész nap kint voltunk, a szüleink pedig csak sejtették, hogy élünk és megvagyunk, hiszen még Matáv telefon se nagyon volt, nemhogy mobil. Pláne nekünk! Nyáron a derékig érő fűben és közeli kiserdőkben játszottunk, mégsem lettünk kiütésesek és nem tört ránk allergiás roham. Nem tudtuk mi az a pollen, és a parlagfűről azt hittük, hogy a sárkányfű egyenesági rokona. Ha elestünk, megsérültünk, eltört valamelyik végtagunk, vagy csak szimplán betört a fejünk, senkit nem pereltek be ezért. Egyszerűen mi voltunk a hibásak. Sőt! Ha az erősebb elgyepálta unalmában a kisebbet és gyengébbet, az is rendben volt. Ez így működött, és a szüleink nem nagyon szóltak bele ebbe sem. ( Kisfiam, bemegyek az iskolába, az nem lehet, hogy téged mindenki Rambonak csúfol / - Hagyd csak anya, ez az én háborúm!) Étkezési szokásaink Schubert Norbi mércéjével mérve nap mint nap tartalmazták a halálos dózis többszörösét, de még egy Mcdonaldson edződött átlagos amerikai elhízott kisgyerek is helyből nyomna egy hátraszaltót attól, amit mi leküldtünk kaja címszóval. Gondoljunk a zsíros kenyérre, a kolbászra, a disznósajtra (ki tudja mit tettek bele), az iskolai menzára (ki tudja mit NEM tettek bele) és mégis itt vagyunk. A kakaóban nem volt A,B,C,D és E vitamin, viszont „bedeko”-nak hívták és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Szobi szörpöt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. A limonádét még magunknak kevertük és mosatlanul ettük a fáról a gyakran éretlen gyümölcsöt, a WC pereme alatt pedig a baktériumok ezreinek a kolóniái telepedtek meg a még háborítatlan nyugalomban, a preDomestos korban. Volt néhány barát, aki már ismert olyat, akinek videója volt, vagy esetleg Spectruma (az valami számítógép vót), de szó sem volt Playstationról, Nintendóról, X-Boxról, Videójátékról, 64 tévécsatornáról, műholdról és kábeltévéről, filmekről, DVD-ről, Surround Soundról, UPC-ről, internetről, Fitness-Club kártyáról vagy mobiltelefonról.. Viszont voltak barátaink! Olyanok, akikkel találkoztunk kint az utcán, a focipályán vagy a pingpongasztaloknál, vagy ha mégse, akkor egyszerűen becsengettünk hozzájuk és beengedtek. Nem kellett megkérdezni a szülőket. Sem a miénket, sem az övéket! Nem vittek és nem hoztak a szülők... Mégis itt vagyunk. Nyakunkban lógott a lakáskulcs, mikor játszani mentünk, és nem ritkán fadarabokkal, botokkal harcoltunk, labdával dobáltuk egymást, mégis itt vagyunk. Nem ütöttük ki egymás szemét, a többi seb pedig begyógyult. Focizni is csak az állhatott be, aki tudott. Akkor még volt egy íratlan szabály, amit ma nehezen értünk már meg mi is: azt csináld, amihez értesz. Aki pedig nem értett a focihoz, pláne nem tudta rendesen kirúgni az ellenfél bokáját, az csak csalódottan nézhette a játékot a rácson túlról, vagy odébb állhatott, és más játékot, más játszótársakat kereshetett magának. A szerelmet nem brazil sorozatokból tanultuk, csak egyszerűen megéltük. Boldogan szaladtunk végig az utcán az első csók után, úgy, mintha már sohasem akarnánk megállni. Nekünk a szexhez nem kellett pornófilm és sexújság, de még szálloda sem. Ha valamit rosszul csináltunk, vállaltuk a következményeket, és újra próbálkoztunk. Ha egy tanár nyakon vágott, nem szúrtuk le egy késsel és nem pereltük be, és nem sírtunk otthon a szülőknek. Sőt! Ha lehet el se mondtuk. Ismertük a törvényt, és ha vétkeztünk, szüleink nem álltak mellénk. Megtanítottak úgy élni, hogy tudjuk, mit jelent a kötelesség, a bűntudat, a jóérzés, a felelősség. Ismertük ezeknek a szavaknak a mélységét.  Ezek voltunk mi. Hősök? Talán. Hősei egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok értetlenül mosolyognak."
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Július 08, 13:23:08
 Mit gondoltok, miért van az egyházakban olyan sok szabadosság?

- Félnek szólni a bűnben élőknek?
- Netán félnek attól, hogy megsértődnek, elmennek és lecsökken a nyáj?
- Netán nem foglalkoznak vele, majd az Úr megoldja címszó?

Ti mit gondoltok mi lehet az ok? Jó lenne már szólni egymáshoz vagy véleményezni is valamit, mert itt csak mindenki ír és ír, de "beszélgetés" az nincs. Vagy hagyjuk inkább, mert akkor nincs viszálykodás?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Július 08, 21:34:20
 :D

Kedves Mária.
Felsoroltál pár lehetőséget a kérdésed alatt, és bizony ez mind megtalálható az egyházakban.
Követnie kellene minden egyháznak azt, amit Jézus mondott:

Mt 18,15-17
"Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erõsítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedõt."

Azonban ha az alany, a gyülekezetből való kitiltás után visszavágyódik a közösségbe és szakít a bűnben élésével, akkor szeretettel kell
visszafogadni!

Szükséges tehát a gyümölcsöket megvizsgálni, hogy vajon bogáncs-e, avagy szőlő?

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Július 08, 22:00:01
Antee köszi a választ!

Ma hallgattam egy tanítást, ami az ebekről szól. Az eb nem kívül van, hanem belül. Tehát, a gyülekeztekben találhatóak meg, akárcsak a báránybőrbe bújt farkasokat. A Biblia óv bennünket tőlük. Számotokra mit jelent ez az Ige?

Fil. 3,2-4
Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől: Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik szellemben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk: Jóllehet énnékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább;


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Július 08, 23:52:45
Szióka Mária! :D

Látom kiemeltél egy részt az igéből, kék színnel. Bizonyára erről szeretnél jobban véleményt olvasni.
A görögben két jelentése van a kutyának. Az egyik a kis kutya, mint amit Jézus mondott az asszonynak:

Mk 7,27
"Jézus így szólt az asszonyhoz: "Hadd lakjanak jól elõször a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak."

A másik jelentése a kutyának, ami kóbor kutyafélét jelenthet és nem egy aranyos állat jut eszünkbe róla.
Ezek a kutyák ( ebek ) támadnak és pusztítanak. Másokból táplálkozók. Őrizkednünk kell az ebektől, akik csak a saját hasukat érdekli.
De mit is mond tovább az ige? A körülmetélkedésről beszél, az az a testben megnyilvánuló különbségről. Emlékezzünk az apostolok idejében írtakra. A zsidók a pogányokat zsidókká akarták tenni először ahhoz, hogy utána üdvözülhessenek.
Még annyit, hogy az ebek gyakran az "és"-el jönnek. Tehát Jézus, és... Azonban nincs és, hanem csak Jézus!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: krisztuskovetoje - 2007 Július 15, 15:49:37
Kedves "találo" Testvérem! (és akiket még érint)


A DOHÁNYZÁSTÓL SZABADULÁSOM

   
   
   Aki még soha életében nem dohányzott, el sem tudja képzelni, hogy mekkora megkötözöttség a dohányzás. Akit Isten ettől megóvott, ha másképp nem is, önmagában mondjon el egy csöppnyi imát, megköszönve neki ezt az óriási kegyelmet!
   Még hitetlen állapotomban, huszonöt éven keresztül a dohányzás rabságában éltem. Amikor már kezdtem megérezni a testemre gyakorolt negatív hatását, többször próbáltam meg emberi erővel leszokni. A környezetem sokszor mondta gunyorosan, hogy tulajdonképpen nem is nehéz dolog a leszokás. „Csak nem kell többé rágyújtani, mindössze akarni kell!” Az akkori hitetlen barátaim, akik szintén dohányoztak, imígyen „biztattak”: „Amikor rá akarsz gyújtani, imádkozz Istenhez, hogy: „A mindennapi nikotinom vedd el tőlem ma!” És röhögtek. Akkor még mit sem tudva Istenről, én is csak nevettem az ötletükön. Azt sem tudtam akkor, hogy az az általam soha meg nem tapasztalt Isten egyáltalán létezik-e, s ha mégis igen, akkor vajon tényleg tud-e rajtam segíteni. Ám azt már többször megtapasztaltam magamon is, hogy ha a dohányos ember nem gyújt rá, annak bizony erős elvonási tünetei támadnak. Ez pedig azért van, mert a dohányos ember testében a nikotin mérgének közömbösítésére, egyfajta ellenanyag termelődik, amely leszokási kísérlet esetén, a nikotin bevitelétől megfosztott testet megtámadja. Képletesen szólva, hasonlatos ez ahhoz, mintha egy nem-dohányosnak egy ültében, egy egész doboz cigarettát kellene elszívnia. Ennek a nem-dohányosnak a szervezetét, az ellenanyag hiánya miatt, a nikotin mérge támadná meg. Ám a kísértés súlyát illetően teljesen mindegy, hogy a testet a nikotin, vagy annak ellenanyaga gyötri. A tünet mindkét esetben borzalmas. Elrettentő példának elmondom, hogy milyen iszonyú. Mindenekelőtt, a leszokást folytató ember türelmetlenné és feszültté válik. Homloka zsibbad, a tarkója viszket, a gyomra émelyeg és az egész tüdeje ég. Olykor verejtékezik, ugyanakkor fázik. Keze, lába reszket, izzad és szörnyű rohamokat áll ki. Légszomja keletkezik és levegő után kapkod. Ezenkívül testi tünetei is jelentkeznek. Émelygés, hasmenés, szédülés. Azért tudom mindezt ilyen pontosan, mert többször is megéltem. Ebben az állapotában az ember ezerszer is megbánja a leszokási szándékát. Hitetlenül is megpróbáltam „imádkozni”, ám az ima után azonnal feltámadt bennem a sóvár kérdés: „Ha tényleg van Isten és valóban segít, akkor én már többé nem is gyújthatok rá? Ó de kár!” Egy idő után arra rádöbbentem rá, hogy maga az akaratom nem szabad. A dohányzás ördöge, az élet elleni bűn okán, az akaratomat kötözte meg. Ha most visszagondolok, még az Isten megszólítása is arcátlanság volt részemről, hiszen nem hittem benne, csak az akkori „barátaim” cikizése miatt próbálkoztam. Jószerivel ezzel is az Istent káromoltam. Később orvoshoz is mentem, aki adott tapaszt, és néhány „jó tanácsot”. Vásároltam anti-nikotinos rágógumit, mindhiába. Küzdöttem egy ideig a cigaretta ellen, aztán újból rágyújtottam.  Közben azzal áltattam magam, hogy „legközelebb leszokom; de most még nem akarok.” Ám, már akkor tudtam, hogy legközelebb sem lesz másképp. Olyan is volt már, hogy egy fél évig is megálltam, azután mégis újra kezdtem. Dohányzós életemben legalább tíz-tizenkétszer leszoktam, csakhogy tizenharmadszor is visszaszoktam. „Mindössze” ennyi volt a baj.
   Ma már hiszem és vallom, sőt tudom is, hogy a dohányzásról emberi erővel leszokni nem lehet. Egyedül Jézus Krisztus veheti el azt. Minden  dohányos emberen, (köztük rajtam is), aki már leszokott és azelőtt nem is volt hívő, az Úr kegyelmezett és vette el a dohányzás kényszerét. Még akkor is igaz ez, ha az illető nem hiszi. Ha az ex-dohányos valóban leszokott, akkor az Úr szabadította meg őt. Ott az Úr kegyelme dolgozott. Csak az tudja, sőt, csak az hiszi ezt, aki már átélte. Előfordult olyan is, hogy sokáig nagyon erőlködtem azon, hogy leszokjak. Ettől olyan kibírhatatlan lett a modorom, hogy a családom kért arra, hogy gyújtsak rá. Inkább a dohányzásomat választották.
   Miután az Úr elvette tőlem a cigaretta utáni vágyat, egy hívő ismerősöm megkérdezte: „Ugye maga úgy igazán, szívből akarta és kérte Istent, hogy szoktassa le magát?” Így válaszoltam: Volt idő amikor ilyet is tettem, de miután semmi eredménye nem volt, végleg feladtam. Többé nem akartam leszokni. Jó ideig szívtam tovább, amikor is egyik pillanatról a másikra  végleg  leszoktam. Mindenféle elvonási és testi tünetek nélkül. Egy alkalommal a beidegződött mozdulattal nyúltam a cigarettás dobozért, kivettem egy szálat, s ahogy rápillantottam, a lelkem mélyén egy határozott undort éreztem. Ekkor tudatosodott bennem a dohányzós életemben először, hogy: szabad vagyok! Nemhogy nem imádkoztam ezért, hanem teljesen mással foglalkoztam. Nem kértem. Az Úr elvette. Végleg. Mert azt is csak Ő tudja, hogy melyik az a pillanat amikor ez nekem a legalkalmasabb. Abban a pillanatban tudtam, hogy rajtam többé nem uralkodik a nikotin ördöge. Pedig akkor még nem is voltam Istenhívő. Sokkal később lettem azzá. Utólag visszagondolva látom és tudom, hogy Istennek már dohányosan is kellettem, és dohányosan is szeretett engem. Célja volt és van velem. Talán a sok egyéb közül az egyik éppen ez, hogy egyszer  majd írásban is bizonyságot teszek a dohányzásról való leszoktatásában irántam tett hatalmas szabadító kegyelméről.

Dicsőség és hála neki érte!
:thanks:
Fórizs József           
                                               
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Augusztus 02, 10:32:49
Sziasztok!

Mi a véleményetek az Úrvacsoráról? Veheti egy be nem merítkezett is? :D

Isten áldását!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Augusztus 02, 12:05:20
Nem tudom, hogy a Biblia ellenzi -e, vagy alátudjuk támasztani bizton, hogy nem vehet. Ha mélyen belemegyünk a dolgokban, akkor igen is, meg nem is vehet. Ha valaki újonan születik az már alkalmas arra, hogy az Úr asztalához jöjjön és megemlékezzen Jézusról. Ő kérte ezt. Én ezt az egyetlen egy dolgot tartom ünnepnek, hiszen Jézus maga kért meg minket, hogy emlékezzünk meg... és nem tette hozzá, ha valaki nincs bemerítve, nem áldozott, nem bérmálkozott... az nem veheti. A megemlékezés pedig ünnep. Miről szól az Úrvacsora? Ha azt vizsgáljuk, akkor igen bárki. Ha valaki méltatlanul eszik vagy iszik.... Szóval ki érzi magát méltónak arra, hogy egyen, vagy igyon? Kinek nincs az életébem olyan, amit ne kellene őszintén megbánni? Mi van ha azt Isten úgy ítéli meg, hogy nem volt őszinte, de én azt hittem az vagyok? Szóval nyugodtan vegyen, hamár Jézusé az, aki nem merítkezett be. Nem a bemerítés miatt vehetünk Úrvacsorát. Ismerek olyanokat, akik kötik az Úrvacsorát a bemírítéshez. Én törvénynek tartom, mert van akit nem merítenek be, mert ilyen és ilyen az illető címszóval. Emberek döntenek felette. Egy gyülekezetben azt hallottam a pásztortól, hogy nem meríti be, mert dohányzik. Nos, akkor ő nem emlékezhet meg Jézusról? Emberek tíltják meg neki. Ha belegondolunk, akkor Júdás miért vehetett Úrvacsorát? Nem mondta neki az Úr, hogy valdd meg, hogy loptál a pénzünkből! A cselekedeteink nem tesznek semmire alkalmassá Isten színe előtt. Nem az Úrvacsora tart meg minket a kegyelemben. Ha nincs igazam, kérlek nézzétek el nekem, mert akkor nektek van igazatok. Várom érdeklődve mások véleményét szeretettel.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Augusztus 02, 16:58:39
Sziasztok!

Nekem ez jut eszembe arról, hogy ki vehet és ki nem vehet Úrvacsorát: "aki méltatlanul..." Tehát nem az, aki nem bemerítkezett, nem körülmetélt, nem bérmálkozott, stb... Tehát itt a méltatlanságon van a hangsúly.

Ki az, aki méltatlanul eszi? Úgy gondolom, hogy nem az a méltatlan, aki más gyülekezetből látogat egy másikból, vagy aki éppen bűnt követett el. Hajlamosak sokan azért nem venni Úrvacsorát, mert éppen nem érzik helyén Istennel való kapcsolatukat. Azonban attól venniük kellene. A felszólítás itt az, hogy "aki méltatlanúl" teszi! De ki teszi méltatlanul? Az akinek bűntudata van, avagy nem érzi magát méltónak? Úgy gondolom hogy semmikép se! Az a méltatlan, aki nem becsüli Jézus áldozatát, amit értünk tett. Ha úgy veszi a kenyeret és a poharat, hogy egy "nemtörődöm" hozzáállása van, aki semmibe veszi Isten áldozatát, az a méltatlan.

Szerintem egy nagyszerű bűnbánati alkalom lehet egy Úrvacsora.

Úgy gondolom, hogy az ne vegyen Úrvacsorát, aki bűnben él és nem kívánkozik ki belőle.
De szerintem az már más, mikor bűnben él, de harcol ellene és kíván kiszabadulni belőle.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: krisztuskovetoje - 2007 Augusztus 02, 17:12:10
Ahogyan a páska bárányt Jeruzsálemben kellett, úgy az úrvacsorát a lelki Jeruzsálemben, Isten biblikus közösségében kell elfogyasztani. Olyan nincs, hogy gondolok egyet és akárhol úrvacsorázom. Gyülekezeti közösségben kell elfogyasztani azt. Miért? Mert Jézus egy olyan ünnepen szerezte, amely ünnepet szintén egy meghatározott helyen kellett megtartani, nem akárhol.
   Mert az ünnepeknek is rendelt idejük van. Az egyház köteles megülni. Izráel is köteles volt megülni a páskát. Azt, hogy a gyülekezet hogyan tudja ezt gyakorlatilag lebonyolítani, maga a gyülekezet dönti el, viszont a végrehajtás módja változhat. Éppen így van az úrvacsora is. Aki megtért, hívő keresztyén, annak úrvacsoráznia kell! Azt nem lehet, hogy valaki évtizedekig kerülje a gyülekezetben az úrvacsorai közösséget. A múltkor elmondta nekem valaki, hogy ő ugyan nem jár templomba, nem úrvacsorázik, de az ő szívében van egy nagy érzés. Ez a mondat, moderátor által törölve. Az Istenben hívő keresztyén ember köteles úrvacsorázni! Ezt Isten megparancsolta!
   S hogy ki az Istenben hívő megtért keresztyén ember? Nos, az csak kettőjükre tartozik, az illetőre és Istenre. Mert aki Isten szerint megtért, azt vonzza az Úr asztala és veszi az úrvacsorát. Akik viszont csak megjátsszák a megtérést, azok számára jelentette ki az Úr, hogy: „Mert, aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának..."(1Kor 11:29) 
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Augusztus 02, 18:27:00
Chuck Smith: "A hetedik napon tehát Isten megpihent, már semmi újat nem teremtett. És Isten megszentelte, vagyis elkülönítette a hetedik napot, hogy az a pihenés napja legyen. Isten később Izráellel kötött szövetségében kérte is népét, hogy a szombatnapot mindenkor tartsák meg. Egyesek ezen a ponton felteszik a kérdést, vajon mikor kezdte el az egyház Istent vasárnap imádni. Azok az egyházban, akik mind a mai napig szombaton tartják istentiszteleteiket, Konstantint hibáztatják a változásért. Az apostolok cselekedeteiben
azonban találunk utalásokat arra, hogy a korai egyház tagjai a hét első napján, vagyis vasárnap gyűltek össze, hogy úrvacsorát vegyenek. A Korinthusiakhoz irt levelében Pál a szentek javára gyűjtött adományokra vonatkozóan megemlíti, hogy „a hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek” (1Kor. 16:2). Tertullianus, a korai egyházatyák egyike, aki korábban élt, mint Konstantin, azt írja, hogy az ő idejében sok keresztény úgy érezte, egy meghatározott
napon, mégpedig a hét első napján (vasárnap) kéne úrvacsorát venniük, mert az volt Jézus Krisztus feltámadásának napja.

 Pál a Róma 14-ben a következőket írja: „Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében” (5. vers). A Kolossé 2-ben pedig így folytatja: „Senki ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság” (16-17. vers). A szombatnapok csupán árnyékai voltak az eljövendő dolgoknak. Nem a szombatnap volt a valóság, amely az árnyékot vetette – a szombatnap mindössze az árnyék volt, amit a valóság, vagyis Jézus Krisztus vetett az Ószövetségre. A keresztények számára tehát Krisztus a szombatnap. Őbenne megpihenhetünk, ahogy felhagyunk saját próbálkozásainkkal. Krisztus a mi szombatnapunk. Az ószövetségi szombatnapok pedig mind Krisztusra mutattak, aki megnyugvást hoz. Őbenne többé nem cselekedeteink, vagy a törvény által igazulunk meg, hanem hit által – és megpihenhetünk Jézus Krisztusban. Megfigyeltem valamit azokban az emberekben, akik különösen nagy ügyet csinálnak abból, melyik napon kell Istent imádni. Észrevettem, hogy nem igazán tudnak megpihenni Istenben. Még mindig a törvény betartásával próbálnak megigazulni. Még nem léptek be a valóságba, Krisztusba, így még nem tapasztalhatták meg azt a megnyugvást, amit Krisztusban találunk. A szombatnapról szóló törvényt a 2Mózes 20 értelmében Isten Izráelnek adta, illetve azoknak a jövevényeknek, akik áttértek a zsidó hitre.
Azokra is vonatkozott továbbá, akik idegenként Izráelben éltek. Számukra a szombatnap kötelező volt. A nemzsidó gyülekezetekre vonatkozóan azonban ilyen szabállyal nem találkozunk. Az apostolok cselekedeteiben arról olvasunk, hogy egyszer némelyek Júdeából meglátogatták az antiókhiai, javarészt nemzsidókból álló gyülekezetet, és azt tanították a testvéreknek, hogy ha nem tartják meg a mózesi törvényeket, és nem metélkednek körül, nem üdvözülhetnek. Pál és Barnabás ekkor Jeruzsálembe mentek, hogy egyszer s mindenkorra tisztázzák e kérdést. Péter a jeruzsálemi apostoli gyűlés előtt bizonyságot tett Isten elhívásáról
az életében, hogy a nemzsidóknak is hirdesse az evangéliumot, és személyes tapasztalatai alapján beszámolt a Szentlélek munkájáról a nemzsidók körében. Beszédét végül egy kérdéssel zárta: „Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni?” (Apcsel 15:10). Ezután Pálra és Barnabásra került a sor, akik szintén „elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között” (12. vers), akik nem a mózesi törvények alapján éltek. Végül
Jakab kapott szót, aki a következőket mondta: „Ezért én úgy gondolom: ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől” (19-20. vers). Mindezt levélbe is foglalták, amit így fejeztek be: „Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben!” (29. vers). A levelet pedig elküldték az anthiókiai gyülekezetnek. Sehol sem találunk utalást arra, hogy a nemzsidó gyülekezetekre is vonatkozott volna a szombatnapi törvény, vagy egyéb törvények és rendelkezések. folyt. köv.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Augusztus 02, 18:30:50
2 rész: Sőt Pál később még a bálványáldozati húsra vonatkozó tilalmat is módosította a korithusiakhoz irt levelében. Pál ebben a levélben azt írja, hogy ha valaki húst vásárol a hentesnél, ne kérdezze meg, bálványáldozati hús-e az, hanem egyszerűen csak vegye meg, vigye haza, fogyassza el, és adjon érte hálát Istennek. Fogadjon el mindent hálával. Ha ugyanis nem kérdezget, jó lelkiismerettel tudja majd elfogyasztani a húst. Ha viszont megkérdezi a hentest, bálványáldozati húsról van-e szó, ő pedig azt mondja, igen, a húst rossz lelkiismerettel fogja otthon elfogyasztani. A saját lelkiismerete érdekében tehát jobb, ha az ember nem kérdezősködik. Amikor pedig valaki meghív magához vacsorázni, akkor te se kérdezd meg, vajon bálványáldozati hús van-e a tányérodon. Egyszerűen csak edd meg, amit eléd raktak – ne kérdezgess. A lelkiismereted érdekében. Mindent hálával kell elfogadnunk, önmagában pedig semmi sem tekintendő tisztátalannak. Pálnak dicsőséges szabadsága volt Krisztus Jézusban. A Róma 14:22-ben ezt írja: „Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött.” Így hát el tudom képzelni, hogy Pál például evett sült bordaszeletet, és nagy szabadsága volt ezekben a dolgokban, bár egykor épp ő volt a legnagyobb a farizeusok között. Isten tehát megpihent a hetedik napon, elkülönítette azt a napot, és szövetséget is kötött a szombatnapról népével, Izráellel. Sőt mi több, Isten egy konkrét utasítást is adott: „Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény” (2Mózes 20:9-10). Bizony nagyon jót tenne az egészségünknek, ha hetente egy napot pihenésre szánnánk – ha kényelmesen hátradőlnénk a fotelben, és édes semmittevéssel töltenénk a napot! Isten azért rendelte el a szombatnapot, mert az embernek hét napból szüksége van egy szabadnapra. Épp azért olyan sok a kimerült ember, és azért kapnak olyan sokan szívrohamot, mert az emberek
nem követik Isten utasítását, és nem pihennek meg a hetedik napon. Mi is ilyenek vagyunk. Megállás nélkül robotolunk, soha egy percre le nem állunk, hiába mondogatja a feleségünk, hogy pihennünk kellene. Pedig milyen jót tenne az egészségünknek! Nem lelkibbek lennénk tőle, de mindenképpen jót tenne nekünk, az biztos. Tovább is élhetnénk, ha esetleg ez a célunk.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kiscsillag - 2007 Augusztus 10, 23:12:11
A Sátán találkozót tartott

Ez el fog gondolkoztatni! Szánj rá időt, hogy elolvasd (Olvasd el, még ha túl elfoglalt vagy is, különösen akkor, ha túl elfoglalt vagy).

Sátán összehívta a démonokat a világ minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt mondta: ,,Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat, és hogy tudják az igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek istentiszteleteikre, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal.''  

,,Ezt akarom tenni!''  - mondta a Sátán. ,,Eltéríteni őket attól, hogy megragadják a kapcsolatot a Megváltójukkal és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot egész napon át!''  
,,Hogyan tegyük ezt?'' - kiabálták a démonjai.

,,Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok az gondolkodásukat'' - válaszolta ő.

Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön.

Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres életformát.

Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a családok darabokra hullanak, hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól!

Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyen képesek meghallani azt a 'halk, szelíd hangot.'

Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót, amikor vezetnek, hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, cd lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan és gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben és étteremben a világon nem biblikus zenét játsszanak folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba és megtöri a kapcsolatot Krisztussal.

Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal.
Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül.
Törjetek be a vezetés perceibe hirdetőtáblákkal. Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, amikből online lehet rendelni, sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel.

Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.
Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van, hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja a családokat!

Adjatok nekik Télapót, hogy eltérítsétek őket attól, nehogy megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését.
Adjatok nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az Ő feltámadásról és a bűn és a halál feletti hatalmáról.
Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl magukat, hogy kimerülten térjenek vissza.

Tartsátok őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe és Isten teremtményeit csodálják. Küldjétek el őket inkább vidámparkokba, sporteseményekre, színdarabokra, koncertekre és moziba.
Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni.

Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükből fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy elég jó cél érdekében.

,,Működni fog! Működni fog!'''  - kiabálták...

Mekkora terv volt! A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte a világon, és hogy minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy meséljenek másoknak arról, hogy Jézus hatalma hogyan változtatta meg az életüket. Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt Sátán ebben a cselben? Döntsd el te magad!

Az ,,elfoglalt'' [angolul: busy] azt jelenti:

B-eing U-nder S-atan's Y-oke -   S-átán R-abigája A-latt L-enni?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: krisztuskovetoje - 2007 Augusztus 29, 20:32:55
A BŰN IS ISTEN MALMÁT HAJTJA
   


   Nem Isten az oka a bűnnek, hanem az emberiség élete az ősbűn óta egy erőszakos, szeretettelen, önző, paráznasággal tarkított bűnfolyam. Isten pedig ennek a folyamnak a sodrását felhasználja az Ő üdvterve érdekében. Ezt a sodrást úgy fogja be az Úr, mint amikor a folyóra építünk egy malmot, ami lisztet őröl. Ilyen módon az emberiség bűnei is Isten malmát hajtják. Ezzel pedig egy üdvtörténeti látásmód bomlik ki előttünk.
   Az emberiség minden bűne, minden mocska, a ma tapasztalt minden bűnözése ellenére is Isten üdvtörténete megy végbe! Ezt nagyon erősen be kell vésni a szívünkbe, hogy az Úr Isten mindezt befogja és munkálja, és mindezek fölött is Ő az Úr. Aki ezt tudja, az tudja azt is, hogy egyúttal az én üdvösségem története is ellenállhatatlanul halad. A saját haragom, gyarlóságom, vétkeim ellenére is az Úr Isten véghez viszi azt. Innen van a hívő embereknek üdvbizonyosságuk. Az ördög mindig azt akarja, hogy: „Nézd a bűneidet és ess kétségbe!” Isten pedig azt akarja, hogy: „Bánd meg a bűneidet és tudd meg, hogy az Úr üdvösségre tud vezetni”. – Még az én akaratom ellenére is. Én csak el hazardírozni tudnám az üdvösségemet. Mivel az üdvösségem az Úr kezében van, ezért nem veszíthetem el azt.
   Ez egyrészt felemelő. Másrészt nagyon komoly figyelmeztetés. Noha a bűneinkkel is célját szolgáljuk, tudjuk meg azt, hogy Isten szándékát keresztül nem húzhatjuk. És vajon, ha Isten ilyen bűnfolyammal éri el célját, nem válik-e Isten maga is bűnrészessé? Nem kenődik-e össze a bűnnel Isten maga, aki szent? Hiszen mégiscsak belenyúl ebbe a bűnfolyóba. Nem lesz-e Isten keze piszkos? Nos, úgy van az emberiség és Isten, mint a szemétdomb és a napsugár. A Nap se lesz piszkos attól, hogy a szemétdombot süti. Másrészt virágok is nőnek a Nap melegétől a szemétdombon.
   Az emberiség szemétdombján is nőnek virágok, noha a bűneset óta mi tettük azt szemétdombbá. Mégis nőnek próféták, bírák, királyok anélkül, hogy a Napon egy szemernyi szennyfolt is keletkezne. Sőt, tovább menve, mi még ennél különbet is olvasunk a Bibliában. Isten maga el is jött ide, az emberiség bűnfolyamának kellős közepébe. Jézus Krisztusban emberi formát vett fel anélkül, hogy a bűn a legcsekélyebb mértékben is beszennyezte volna. Eljött és megváltott minket. Noha Jézus családfájánál láttuk, hogy a dávidi kis család is ugyanúgy bűnösökkel, parázna nőkkel, erőszakoskodással van tele.
   Ezek szerint tele van az én és a te családod múltja is bűnökkel. Ám a hívő ember nem a családjára büszke, hogy kitől származik. A családjukra a nácik, Hitler tisztjei büszkék. A hívő ember egyedül Jézus Krisztusban büszkélkedik. Minden emberi család története, bűnök tömkelegének története. Ha ezt tudnák a családfakutatók, akkor nem lennének annyira büszkék a kutatásaikra, hanem Jézus Krisztust kutatnák a Bibliában.
   Sokan kétségeskednek, s így beszélnek: ez a világ csak úgy folyik, s aztán ki tudja, mi lesz itt még. Egyet megtanulhatunk egészen biztosan: Ez a világ annyira Isten kezében van, hogy biztosan tudjuk, hogy minden az Úrra nézve történik. Tőle ered, és hozzá tér vissza minden. Isten lesz minden mindenekben. Még azok az emberek is akik kifejezetten nem akarják Isten uralmát, azok is Isten akaratát munkálják. A Hitlerek, a Sztálinok, a Rákosik is Isten akaratát munkálják, miközben elvesznek. Boldog ember az, aki ráeszmél, hogy ennyire kikerülhetetlen az Isten. Boldog ember az, mert először is nem félti az egyházat. Nem félti Isten ügyét, hanem munkál szabadon. S miközben munkálja,

saját üdvösségére is munkálkodik.
 
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Augusztus 29, 22:51:01
krisztuskövetője írta: A Nap se lesz piszkos attól, hogy a szemétdombot süti.

Hu ez nagyon bölcs, megragadott. Isten áldjon meg érte, hogy ide írtad!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: krisztuskovetoje - 2007 Augusztus 30, 21:21:02
KÉSZÜLETLENÜL
(A TESZT)


   Jézusnak a váratlan visszajöveteléből és az ebből fakadó pánikból sok következtetést lehet levonni. Vannak vitás kérdések. Például meg fog-e térni egész Izráel? Véleményem szerint az a valószínű, hogy nem. Engem meg lehet győzni az ellenkezőjéről, ám valószínű, hogy nem. Gondoljunk bele, hogy egész Izráel állama hirtelen felvenné a keresztyén hitet. Ennek világszerte híre menne. Bemondaná a tévé, a rádió, lehoznák a lapok, akkor pedig mindenki   felfigyelne erre. Ha pedig egy ilyen egyértelmű jel lenne, akkor nem lenne Jézus visszatérése váratlan. Akkor azt még a parányi gyermek is meg tudná mondani. Ám de váratlan lesz. Ebből következtetem, hogy az egész Izráel megtérése valószínűtlen. Mert Jézus hirtelen jön vissza, nem lesz előjele és kitör a pánik.
   És mit tesz a pánikba esett ember? Aki már élt át veszélyhelyzetet, az tudja, hogy ilyenkor az ember kapkod. Hová kap? Nos, a pánikba esett ember automatikusan odakap, ahol a  számára fontos dolog van. „Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” – mondja Jézus. (Lukács 12:34) Ez a pánik helyzetben egyértelműen megmutatkozik. A pánikba került ember elárulja magát. A végidőkben nem segít majd rajta a képmutató vallásosság. Az úgy fog lefoszlani, mint az álarc. A képmutatás eltűnik, mert a pánik egy olyan lelki állapot, hogy mindenkiből azt hozza elő, ami benne van. Lelkileg lemeztelenít.
   A pszichológusok ezt úgy hívják, hogy teszt. A teszt egy angol szó, annyit jelent, hogy próba, próbatétel. A próba megmutatja, hogy mi van belül. Amíg ilyen próbahelyzet nem áll elő, addig mindenki hazudhat, megjátszhatja magát. Ám a próbában kiderül az igazság. Mindenki hazudhatja, hogy én jó családapa vagyok, szeretem a feleségemet, a gyermekeimet. Amikor azonban elkezd égni a ház, és potyognak az égő gerendák, előáll egy próbahelyzet. Ebben a pillanatban kiderül, hogy az illető tényleg szereti-e a feleségét és a gyerekeit és akár az élete árán is menti őket a házból? Vagy pedig félrelökve mindenkit, maga menekül. Korábban, teszt nélkül hazudhatott. Ebben az égő házban elárulja magát.
   Vagy ellenség közeledik. Azonnal elkezdenek az emberek pakolni, és kiderül, hogy kinek mi a fontos. Mi kerül a kézikocsira, ki mit rak föl? Van, aki a demizsont, van, aki a könyveit, van, aki a pénzt. Van aki a gyerekét. Kiderül, hogy mivel van tele a szív. – Mert ha készületlen az illető, akkor összevissza kapkod.
   Kedves Testvéreim! Nem úgy lesz ám a végítélet napján, hogy én majd belátó leszek, okos és majd bölcsen fogok cselekedni. A készületlen ember kapkodni fog, s egy kapkodó ember hiába próbálkozik bölcsen dönteni. Nem fog tudni. Ezt mondja Jézus. Egy kapkodó embert hiába nyugtat majd a környezete, hogy nyugodj meg. Nem lehet. Csak még idegesebb lesz tőle. Annál inkább is, mivel a környezete is kapkodni fog, és nem is lesz aki nyugtassa őt. Amikor recseg, ropog körülöttünk minden, és mi azt mondjuk, hogy nyugalom, abban a pillanatban kitör a pánik. Ez így szokott lenni. Kiderül, hogy kinek hol a kincse, hol a szíve. A megtéretlen emberek mind el fognak veszni. Nem lesz úgy, hogy én majd erőt veszek magamon és viselkedem, mert Jön Jézus. Elárulja magát mindenki.
   Az Ember Fia napján amikor Jézus visszajön, több kérdést intéz az emberek felé történéseken keresztül. Az első kérdés az lesz, hogy mi vesszen oda? Mert minden veszni fog. Tesztkérdés ez a javából. Szerinted mi vesszen oda? Aki üdvözül, az tudja erre a helyes választ. Jézus az övéinek elárulja előre.  Jézus válasza nagyon radikális. Azt mondja: Vesszen oda minden.
   Aki ott nem az érkező Jézusra kíváncsi, hanem elkezd kapkodni, az megmutatja, hogy neki mi a fontos. Neki nem az Úr a fontos, hanem valami más. Mindegy mit pakol. Teljesen mindegy. A pénzt pakolja, vagy valahová rohan, vagy bújik, vagy a gyereket dugja, teljesen mindegy. Az illetőnek nem Jézus a legfontosabb. – Jézus népe mit fog tenni? Megy az Úr elé, ahogy van.  Aki az érkező Jézus helyett a gyerekei után néz, elvész. Mert a gyermeke fontosabb neki, mint Jézus. Aki az érkező Jézus helyett a feleségét keresi, az elvész, mert a felesége fontosabb neki, mint Jézus.
   Amikor az Úr megérkezik, lelepleződnek a bálványok. Az ember lelki élete olyan, mint egy piramis. A Biblia nem azt tanítja, hogy az életedben semmi érték ne legyen, egyáltalán soha, csak Isten. Nem ezt tanítja. A Biblia szerint érték az étel. Isten úgy teremtett bennünket, hogy enni kell. Érték az ital.  Innunk kell, aki nem iszik, szomjan hal. Érték a házasság, Isten házasságra teremtett minket. Érték a férj és feleség szerelme. Érték a gyermek, Istentől kapjuk. Érték a mi hazánk. Ezek mind-mind értékek. Isten törvénye külön-külön rendelkezik, hogy ezeket becsüljük meg. Csakhogy: ezek a piramis kövei. A Biblia megkérdezi, hogy ki van a piramis csúcsán? Mert ez a perdöntő.
   Az Ember Fia napjának ez lesz a másik perdöntő kérdése: A piramis csúcsán vagy Isten van, vagy bálványimádó vagy. Ez a kemény tény. Olyan nincs, hogy a piramis csúcsán nincs semmi. Minden ember életében van egy legfőbb érték, ami a többit uralja. Az Ember Fiának napja kideríti a legfőbb értéket. Ha nem Isten van a csúcson, akkor valaki, vagy valami más. Lehet, hogy önmagunk. Van, aki önmagának a bálványa. Isten pedig azt rendelte, hogy a csúcson Ő legyen. Ez nem lehet vitás egyikünk számára sem.
   Hol rendelte ezt Isten? Mindnyájan ismerjük a Tízparancsolatot: „Ne  legyenek néked idegen isteneid én előttem.” Engem ne előzzön meg senki és  semmi az életedben. Megmondja az Úr világosan az Igében: „Emlékezzetek Lót feleségére!” – Mit tett Lót felesége? Amikor Isten megmondja neki, hogy meneküljön Sodomából, ő pakolta az értékeit. Az angyalok úgy húzták ki, amikor már nem lehetett halogatni az indulást, de ő még pakolt volna. Lót kedvéért mentik meg a feleségét is az angyalok. Aztán nekik kell végül kézen fogni, hogy most már aztán gyerünk. Isten megmondja, hogy hátra ne nézz, és Lót felesége hátranéz. Ebben a pillanatban sóbálvánnyá változik. Jézus erre a jelenetre utal. Miért néz hátra Lót felesége? Mert fontosabb neki Sodoma, amit Isten megítélt, mint a kegyelem helye, amit Isten neki megad. Lótnénak ha Isten lenne fontos, rohannia kellene a közeli hegyre! Engedelmeskedni kellene annak, aki a legfontosabb. Aki nem az érkező Jézusra néz, hanem hátra, vagy bárhová fordul, az el fog veszni. Ezért mondja Jézus, „Emlékezzetek Lót feleségére!”
   A keresztyénség megtéréssel kezdődik, és utána a megszentelődésben ezt kellene gyakorolni. Ám sokan azt se tudják, mi az. Nos, a  megszentelődésnek az a lényege, hogy sorra fosztom meg magam mindentől, ami Istent megelőzné az életemben. Ezt elkezdem gyakorolni, hogy amikor majd eljön az idő, akkor gördülékenyen menjen. Tudniillik a hitet nem távolról kell nézegetni, csodálni, hanem azt gyakorolni kell. Át kell adnunk Jézusnak életünk minden területét. Ez a megszentelődés.
   Átadom az időmet, és egyre többet. Először az estéimet, ige olvasásra, csendességre. Vasárnapi alkalmakat, bibliaórákat, egyre többet. Végül a délelőttjeimet is, és a bizonyságtételemet. Végül imádkozva dolgozom, döntéseimben Istenhez igazodom, akkor lesz Úr az életemben Jézus. Át kell adnom a szavaimat. Eleinte elhagyni bizonyos dolgokat, kifejezéseket, aztán egyre többet beszélni az Úrról. Ez a megszentelődés. Átadom a családomat, a pénzemet, a házasságomat, mindent Jézus uralma alá rendelek. Ez azt jelenti,  hogy kiveszem a saját eszemet az ötleteim alól, és odaadom az Úrnak. Továbbiakban az Úr Igéje szerint bánok vele. Ez a megszentelődés, ezt kellene minden áldott nap gyakorolnunk. Aki ezt gyakorolja, az begyakorlott hitű ember lesz. Az ilyen ember a végidőben minden kapkodás helyett nyugodtan megáll. Felkészült, és tudja, mit tegyen.
   Mi lesz akkor, ha Jézus visszatérését testben nem éljük meg? Kedves Testvérem, ezt mindenképpen átéled, mert Jézussal mindenképpen találkozol. Vagy úgy, hogy Ő jön ide, ez a végidő, vagy úgy, hogy mi megyünk hozzá,  a halálos ágyról. Ott is kiderül, a végső percben, hogy kinek mi a fontos. Ki fog derülni. Ama végső perc a halálos ágyon teszt-perc lesz. Kiderül, van-e valami fontosabb neked Jézusnál. Ez ott derül ki igazán. Ott lelepleződik minden bálványimádás. Ott megvizsgáltatik, hogy begyakorlott hitű-e az illető, vagy sem. Megtért, megszentelődés útját járó ember-e az illető, vagy nem. Mert aki járja  a megszentelődés útját, az tudja, hogy kinek hitt, ki volt egész életének a központja, és ki vár rá a mennyei hazában.

Induljunk el ezen az úton!
       
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Szeptember 05, 09:23:45
Máté 25:40/b "Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel ez én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg."

A prédikátor

Egy hideg vasárnap történt. A templom parkolója hamar megtelt. Ahogy kiszálltam a kocsimból, arra lettem figyelmes, hogy a testvérek valamit sugdolóznak, miközben bemennek a gyülekezetbe. Ahogy közelebb értem, észrevettem egy embert, amint támaszkodik a templom falának. Már majdnem egészen lefeküdt, mintha aludna. Egy hosszú, nagyon rongyos viharkabát volt rajta és egy kalap a fejére húzva, hogy már az arcát sem lehetett látni. Egy nagyon kopott cipő volt rajta, amelyből már kilógtak a lábujjai. Gondoltam, hogy hajléktalan és hogy alszik, ezért nem foglalkoztam vele. Bementem a templom ajtaján. Bent elkezdtünk beszélgetni, és szóba került a kint fekvő hajléktalan is. Az emberek csak suttogtak, de senki sem volt hajlandó behívni, hogy üljön le. Én sem.
Néhány perc múlva elérkezett az istentisztelet ideje. Mindenki a prédikátort várta, hogy foglalja el a helyet, és szóljon az Igéből, amikor kinyílt az ajtó. Bejött a hajléktalan, fejét lehajtva végigsétált a padok között. Az emberek zavarban voltak és suttogtak, arcukon megdöbbenés látszott. A férfi végigment a szószékig, ahol aztán levette a kalapját és a kabátját. Elszorult a szívem. Ott állt a prédikátorunkâtor, Ő volt a hajléktalan. Senki sem szólt egy árva szót sem. A prédikátor elővette a Bibliáját és így szólt: Testvéreim, azt hiszem, nem kell mondanom, miről fogok ma prédikálni. Aztán elkezdett énekelni egy éneket:
"Ha tudok segíteni valakin, amint elmegyek mellette,
Ha tudok egy bátorító szót, ami bizakodóvá tette,
Ha meg tudom mutatni, hogy az ő útja helytelen,
Akkor már nem hiábavaló az életem."

Vajon az én életem hiábavaló?

N.N.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Szeptember 07, 16:19:42
Valóban erről beszélnünk kell.

Egy házaspár, akinek a felesége áldott állapotban volt, közölte a pásztorával, hogy nem mennek többet a gyülekezetükbe. Szeretettel elköszöntek és a vezetőjük ezt mondta nekik: "Jól gondold meg mit teszel, mert Dávid is mikor rossz döntést hozott, meghalt a gyereke."  

Akkor már tudták, hogy áldott állapotban vagyok..... írja a testvérünk.

Nektek erről mi a véleményetek?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Szeptember 08, 16:36:06
Szia Mária!

Ez szerintem nagyon szomorú... Elgondolkoztató, hogy ilyen lelkipásztor milyen könyvből tanúl?
Mert hogy nem a Bibliából, az tuti.
Szomorú, hogy egyes lelkipásztorok, ilyen szabályokkal és hazugságokkal tartják a gyölekezet létszámát. :nem:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2007 Szeptember 18, 10:12:01
Sziasztok!

Igen, szomorú...  :04:
És ez még akkor csak a gyengébb kifejezés.
Én elképesztőnek találom...
Egy gyülekezett nem attól lesz krisztusi, hogy mennyi a létszáma - véleményem szerint - hanem attól, mennyire élő. Mennyire tölti be a Szentlélek/Szent Szellem a tagjait...
Mennyire van jelen a Lélek/Szellem az alkalmakon, az öszejöveteleken.
Mennyire uralkodik közöttük az egység, a szeretet, az összetartás...az egy Úrhoz való tartozás...
Kissé "világias" kifejezéssel élve: nem a mennyiség a fontos, hanem a "minőség".
Igen... a pásztoroknak nagy a felelőségük... és akikre sok bizatott, azoktól több lesz a számonkérés.

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Szeptember 18, 22:41:24
C. S. : Évekkel ezelőtt itt a gyülekezetben találkoztam egy fickóval aki azt mondta, hogy „Chuck, szeretném, ha egy új autód lenne.” Nevettem rajta, és azt válaszoltam, hogy én nem szoktam új autókat vásárolni, mert túl nagy a leértékelődése, ezért hagyom, hogy másoknak legyen ekkora vesztesége. Azt válaszolta „Van nekem egy autókereskedésem, és szeretném, ha kiválasztanál egy új autót, amelyiket csak akarod, és a leértékelődést levonom az árából.” Elmentem a kereskedésbe és kiválasztottam a kedvenc autómat a katalógusból, minden extrával, a kedvenc színemben. Elküldték a rendelést a detroiti gyárba, legyártották, és elmentem átvenni az autót. Odaadtam a kereskedőnek a régi autómat, és az új autóval elhajtottam a kereskedésből. Életemben először volt új autóm, az új autó jellegzetes szaga is az enyém volt. Amint elindultam onnan, tudtam, hogy mindenki engem figyel, bámulja az autómat, utánam fordul és nézi, hogy milyen gyönyörű. Egész úton egyfolytában az Urat dicsőítettem. A feleségem azt kérte, hogy útban hazafelé ugorjak be egy kis tejért. Bementem a boltba, és a bevásárló kocsit tologatva is folyamatosan dícsértem az Urat, mert tudtam, hogy amikor kimegyek a parkolóba, akkor mindenki az én autómra bámul, nagyon el voltam telve ettől az érzéstől. Aztán kijöttem a boltból, rápillantottam a kocsimra és nem hittem az ememnek. Valami érzéketlen, béna alak figyelmetlenül nyitotta ki a saját kocsjának ajtaját és a vezető oldali ajtómat összekarcolta. Még haza sem értem! Olyan mérges voltam, hogy elkezdtem keresni, hogy vajon ki lehetett: minden autó ajtaját vizsgálgattam, mint egy detektív, hogy hátha megtalálom a festéknyomot. De nem találtam. Egész hazáig olyan nyomorultúl éreztem magam, szidtam az embereket, a romlott világot, utáltam mindenkit! Örülhettek, hogy nem vagyok Isten, mert akkor a fél világot azonnal a pokolba küldtem volna. Bevittem a vásárolt dolgokat a házba. A fiam ott volt nálunk, és rögtön megkérdezte, hogy „Apa, megvan az új autód?” Mondom, igen. „Hadd lássam”. Hát hogyne, válaszoltam. Kiment, elkezdte az autót próbálgatni, a gombokat nyomogatta, és egyszer csak, amint hátrább állva nézi az autót azt kérdezi: „Nicsak, mi ez itt?” Mire én: „El tudod képzelni, hogy amíg a boltban vásároltam addig egy rohadt idióta gazember.... és ismét nekifogtam a szitkozódásnak. De a fiam félbeszakított: „Apa, minden el fog egyszer égni.”
„Köszönöm, fiam – válaszoltam – szükségem volt erre. Teljesen elveszettem a perspektívámat, az új autó fényessége, a luxus elvakított, és elfelejtettem a lényeget. Az is igaz, hogy hallottam, amint az Úr szól hozzám amikor útban voltam hazafelé, hogy hol van az az öröm, dicsőség és áldás, amiről néhány perccel korábban áradoztál? Mind eltűnt egy kis karcolás miatt!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2007 Szeptember 19, 14:46:38
Nagyon jó ez a történet.
Magamra tudok ismerni benne...
Na én persze nem az autóm megkarcolása miatt borulok ki - arra esélyem sincs... na nem mintha bánnám... :06: - de  sokszor előfordul, hogy olyan csekély dolgok miatt ki tudok borulni...  :04:
A múltkor például, nem sikerült valamit megcsinálnom a gépen, és szépen, fokozatosan olyan dühbe jöttem, hogy végül elkezdtem csapkodni az egeret...  a végén  odavágtam... :08:
Utána meg annyira megszégyenültem... Isten midenek ellenére működőképesen hagyta az egeremet...
Le kellett borulnom az Úr előtt...
Milyen jó is lenne, ha előbb tudnék "leborulni"... akkor nem tudnék, vagy sokszor kevesebbet tudnék "kiborulni"...

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: zsoka29 - 2007 Szeptember 19, 17:58:12
Sziasztok.
Ezt a történetet ma kaptam a cime Aki a fiút választja azé lesz minden!
Egy jómódú ember,a fiával együtt nagy rajongója volt a ritka műalkotásoknak.Gyűjteményükben megtalálható volt minden,Picassótól Raffaelóig.Gyakran csodálták meg együtt ezeket a műveket.Amikor kitört a háború a fiú katona lett.Nagyon bátor volt,és meghalt amikor egy ütközet alatt megmentette egyik bajtársa életét.Édesapja mély gyászba borult.Majd egy hónappal késöbb kopogtattak,egy fiú állt ott.Ezt mondta "Ön nem isner engem,de én vagyok az akiért az ön fia az életét adta.Amikor engem biztonságos helyre vitt,egy golyó szíven találta,azonnal meghalt.Gyakran beszélt önröl,és arról mennnyire szeretik mindketten a művészetet.Tudom ez jelentéktelen dolog,de ezt a képet önnek festettem.Átnyujtotta a csomagot és a fia képe nézett vissza rá,a szemét könnyek árasztották el,köszönöm mivel tartozom önnek.Uram én ajándékba hoztam ezt önnek,fogadja el kérem.Az édesapa a kandalló fölé akasztotta a képet,ha valaki belépetta házba mindig ezt mutatta meg elsőnek.Pár hónappal késöbb az apa meghalt.Nagy aukciót terveztek a gyüjteményből,sok híres személy jelent meg,hogy képet vegyen.A vezető megnyitotta az árverést."A fiú képével kezdjük,ki akar licitálni?Mi a hires festményeket szeretnénk látni,tegye ezt félre.De ő folytatta.Kínál-e valaki 100 vagy 200 dollárt érte?Mi nem ezért jöttünk!A Van Goghok,meg a Rembrandtok érdekelnek minket!De a vezető hajhatatlan maradt."Én 10 dollárt adok érte több pénzem nincs,ez az ember a család kertésze volt.Tehát 10 dollár ki ad érte 20 dollárt,erre a tömeg háborogni kezdett,nem akarták tovább látni a fiú képét.A vezető lecsapott a kalapáccsal,senki többet 10 dollárért az öné a kép.Egy férfi bekiabált folytathatjuk végre?Sajnálom,de amikor megbiztak ezzel az aukcióval,egy külön záradékhoz kellett tartanom magam,amit eddig nem árulhattam el.Csak a fiú képének árverésére kerülhetett sor,aki a képet megvásárolja,örökli az egész vagyont,beleértve a műalkotásokat is.

"AKI A FIÚT VÁLASZTJA AZÉ LESZ MINDEN" ÁMEN.
Szeretettel.Zsóka.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Szeptember 19, 18:30:14
Köszi Zsóka, ez nagyon tanulságos.  ;) Hát, pechje volt
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: krisztuskovetoje - 2007 Szeptember 24, 21:38:24
 
ISTENKÉPŰSÉGÜNK
   „És monda Isten: Alkossunk embert a mi képünkre...
                                                                                             (1Mózes 1:26)

   A földi világ nincs készen addig, amíg a teremtés koronája, az ember, el nem foglalja benne a helyét. Készen vannak már a bolygók, a vizek, a szárazföld, a növények,és az állatok. Egy valaki hiányzik, az ember. A hatodik napon felhangzik a Szentháromság egy örök és igaz Istenének belső titkos párbeszéde és tanácsvégzése. „Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra.”
   Milyen lesz az ember? Mi az istenképmás? Mit jelent az Igében az, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert?
   A jobb megérthetőség miatt először azt vizsgáljuk meg, hogy mi nem az istenképmás. Nem Isten képmása az ember teste. Az ember teste Isten alkotása, de az istenképűség nem testi dolog. Miért nem? Először is nem lehet testi azért, mert a Biblia azt tanítja, hogy Isten Lélek. Másodszor: Isten képmásának pontosnak kell lennie. Ugyanis a képmás egy pontos másolat. Különben még a szónak sincs értelme. Mert, ha az istenképmás nem pontos, akkor az nem képmás, hanem torzó. Pontos másolat pedig csak egyféle lehet.
   Mit olvasunk az alapigében? Férfiúvá és asszonnyá teremtetett az ember. Akkor hogyan is lehetne a képmás testi? A férfinak és a nőnek a teste különbözik. Ha az istenképmás testi lenne, el kellene dönteni: a férfiak, vagy a nők Isten képmásai? Egy katolikus zsinat meg is tagadta a nők istenképmáságát és a lelket is. Aztán óriási vita után egyetlen szavazattöbbséggel, mégis csak eldöntötték, hogy azért a nő is valaki, a nő is rendelkezik lélekkel. Tehát, leszögezhetjük: Az istenképmás nem lehet testi dolog, mivel a férfi és a nő testileg különbözik.
   Akkor talán lelki, pszichikai dolog? Az sem. Akkor mi? Nos, nagyon egyszerű. Van egy érdekes héber szókép, ami nagyon jól megvilágítja ezt a fogalmat. Az ókorban az uralkodó megjelölte országának határát, mint azt ma is tesszük. Abban az időben ezt úgy jelölték, hogy facölöpöket vagy kőoszlopokat állítottak fel az ország körül. Ezekre a határpóznákra az uralkodó rávésette a saját képmását vagy jelvényét. Mi következett ebből? Az, hogy amikor arra járt egy idegen vándor és meglátta ezt a határpóznát, két dolgot azonnal tudott. Az egyik, hogy: ez az oszlop itt, valakinek a tulajdona. Egy királyé, aki nincs jelen, nem látható itt, de ez az oszlop mégis az ő tulajdona. Ezt a cölöpöt én nem dönthetem le büntetlenül, mert akkor a királlyal gyűlik meg a bajom. Akkor is, ha én ezt a királyt nem látom. Ez a határpózna az övé. Tehát maga az oszlop, a képmás is a láthatatlan király védelme alatt áll. A terület ura állíttatta ide. Ez volt az első, amit a legegyszerűbb vándor is – aki arra járt –, kénytelen  volt tudomásul venni. A második, amit a vándor tudott az az, hogy: ha én e mellett az oszlop mellett tovább haladok, a király felségterületére lépek. Ott pedig nem azt teszek amit akarok, hanem amit a király törvénye előír. Miért? Mert az ő országába érkeztem.
   Az ember, mint Isten képmása, ugyanezt ábrázolja ki ebben a földi világban. Ebbe a földi világba az embert Isten úgy állítja be, ahogy a király az országa határára ezeket a határjelző póznákat. Ennek pedig a funkciója a fontos, nem az anyaga. Mert az embert az Isten nevű uralkodó tűzte, állította ide le a földi világba. Ezért nem szabad az embert ebből az állapotból kimozdítani. Ha valaki mégis megteszi, annak Istennel gyűlik meg a baja. A földi világban tehát az ember így lesz „oszlopa”, azaz képmása Istennek. Első renden ez azt jelenti, hogy az ember Isten tulajdona. Aki az embert bántja, vagy elpusztítja, annak a gazdájával gyűlik meg a baja. Mert a „cölöp”, a „képmás” tehát a király-Isten tulajdona. Ahogyan Magyarország határköveit sem lehet csak úgy felrugdosni, mert a magyar állammal gyűlik meg valakinek a baja, ugyanez a helyzet az istenképmással, az emberrel is.
   Ha az ember e világba beállított képmás, jelző pózna, akkor mit jelent ez az ember számára? Mindenek előtt védelmet. Férfinak, nőnek egyaránt. Nem az alakjuk és a felépítésük a fontos, hanem az, hogy Isten védi őket. Ebben van a két nem egyenjogúsága. Nem egyformasága, hanem egyenjogúsága. És mi a másik funkció? Az, hogy az ember jel. Jelzi azt, hogy nemcsak az ember, hanem ez a világ is Isten tulajdona. Ebben a világban nem azt tehet bárki, amit akar. Hanem aki e földi világba született bele, az Isten fennhatósága alá lépett, tehát Isten törvényei szerint kell, hogy éljen. Ez azt jelenti, hogy az anyagi világ nem egy Isten háta mögötti hely, hanem ez is Isten birodalma. Ez az, amit a földi világba beállított embernek jeleznie kell. Ez az Istentől rendelt dolga.
   És mikor teljesíti az ember ezt a feladatát? Akkor, ha szüntelen tükrözi a teremtőjét. Ehhez viszont folyamatos kapcsolatban kellett lenni a teremtő Istennel. Az embernek a viselkedésével, az egész magatartásával azt kell hirdetnie, hogy: bennem és körülöttem nem gazdátlanság van, hanem egy láthatatlan király az Úr. Az embert Isten illatának kellett körüllengenie. Ez az a lelkület, ami férfiban és nőben kezdetben egyaránt megvolt. Képesek voltak Istennel kapcsolatba kerülni. Ez volt az eredeti Isten-ember kapcsolat, és az ebből fakadó isteni tükröződés volt az ősi tiszta vallás, a Paradicsomi vallás lényege. Erre egyetlen állat nem képes. Az állatnak nincs vallása. Vallástalan lény. Az ember viszont képes arra, hogy Isten üzenetét felfogja, elhirdesse maga körül. Sőt, képes arra, hogy ő maga is szóljon Istenhez. Mi tehát az istenképűség? Az embernek az a képessége, hogy Istent tükrözze ebben a világban.
   Viszont ahhoz, hogy tükrözni tudja, kapcsolatban kell lenni Vele. Az ember nem abban magasabb rendű az állatnál, hogy vallása van, hanem fordítva amiért tükrözi Istent, azért van neki vallása. Az állatnak nem kell tükröznie Istent, ezért nem adott neki semmiféle vallást. Ám, – hogy az ember tükrözni tudja Istent –, további  képességeket is kapott. Ezért kapott egy magasabb rendű értelmet, egy tiszta érzelmet és a beszéd képességét. Ezek is csak az embernél vannak meg.
              Pontosítsunk. Nem az értelem, nem az emberi érzelem, és nem a beszéd teszi az embert Isten képmásává! Hanem amit az értelme, az érzelme és a beszéde együttesen tükröz. Ahogy ezek funkcionálnak, az az istenképmás. A mi értelmünk, érzelmünk, beszédképességünk éppen ezért cél-adomány. Céllal adta Isten. Van általános adomány, például, amikor valaki bedob valami pénzt a templomi perselybe, a presbitérium arra költi, amire jónak látja. Van viszont céladomány, amikor valaki azt mondja, hogy én ezt arra a célra adom, hogy... Azt viszont csak arra szabad felhasználni. Az értelem, az érzelem és a beszéd cél-adomány. Beszédünk arra való, hogy Istenhez szóljunk. Értelmünk, hogy Őrá figyeljünk. Érzelmünk pedig, hogy Őt szeressük. Ezeket együttesen úgy használjuk, hogy tükrözzük Istent ebben a világban.
   Ám megtörtént a bűneset. Az ember elszakadt Istentől, és az isten képmás összetört. Kérdezem: Az ember a bűneset után elmebeteg lett? Nem. Eltűnt az értelme? Nem tűnt el. Érzelemre képtelen lett? Megmaradt az érzelme is. Megnémult? Nem. Tud beszélni a bűneset után is. Tehát nem értelmünk, érzelmünk, beszédképességünk, azaz pszichikumunk az istenképmás, hanem amit ez a pszichikum produkál.
   A bűneset után az ember már nem tudja tükrözni Istent, eltűnt a tiszta vallás. Ezért kellett Istennek a Kijelentéssel, azaz a Bibliával a vallást pótolnia. Mert az igaz vallás a Bibliára épül. Olyan nincs, hogy a romlott értelem magától tudja, hogy mi az igaz. Amíg az istenképmás meg volt, uralta az ember értelmét, érzelmét és beszédét. Az Istennel való kapcsolat, a vallás tiszta volt.
   A Paradicsomban nem voltak mocskos gondolatok, dühös érzelmek, nem volt trágár beszéd. Amikor az istenképmás elveszett, mindezek előjöttek. S mivé vált az ember? Embertelenné. Csak az ember tud embertelenné válni. Mert csak az ember lényege az istenképmás. Állattalan állat nincs. S ki az embertelen ember? Az, aki nem az Istenre nézve él. Elveszíti a lényegét. Legyen férfi vagy nő, öreg vagy fiatal, ha istentelenné válik, embertelenné lesz. Ez törvényszerű. Ádámnak a bűneste után nem a fizikuma változott meg. Nem lett kevesebb a csontja. Nem tűnt el sem az értelme, sem az érzelme. A pszichikuma sem veszett el és nem némult meg. Ádám a bűneset után tudott beszélni. Ám amiket mondott, azt rossz lehetett hallgatni. Ezek a képességek gazdátlanná válva megromlottak. Istencélúból öncélúvá vált az ember. És ebben a pillanatban embertelen lett.    

                                             S ez azóta is így van.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: krisztuskovetoje - 2007 Szeptember 25, 20:34:26
A KERESZTYÉN EMBER
   Az embert nem valamilyen viselkedés, hanem valamilyen viszony teszi keresztyénné. Nem a bibliai szabályok betartása tesz minket jó emberekké és nem kell ahhoz keresztyénnek lenni, hogy valaki jó ember legyen, hanem abban áll a keresztyén ember jó mivolta, hogy megkísérli visszatükrözni Isten szeretetét amelyet korábban Tőle kapott. Sokan a keresztyén életet egy normák és előírások által szigorúan rendszabályozott életnek képzelik és azt hiszik, hogy a Biblia parancsolatjai megakadályozzák, hogy a keresztyén ember élvezze az életet. Pedig pontosan az ellenkezője az igaz. Ugyanis a parancsolatok nem akadályai, hanem segítői a szabadságra vezető útnak, mivel életünk számos helyzetében gyors és biztos cselekvést tesz lehetővé. A parancsolatok nem elvenni akarnak tőlünk, hanem megajándékozni akarnak bennünket valamivel. A keresztyén ember sem tudja mindig, hogy mi a jó és helyes, ám a Biblia megbízható útmutató e téren, mivel Isten olyan értékrendet fektetett le benne, ami ide s tova kétezer éve nem avult el. De a Biblia parancsainak betartása sem tesz minket „jó” emberekké. Hasonlóan a gépkocsivezetőhöz, aki annak ellenére, hogy teljes egészében betartja a közlekedésrendészeti törvényeket, csupán ez a cselekedete még nem teszi őt jó gépkocsivezetővé. A keresztyén lét azt jelenti, hogy Isten, a bocsánatkérésünk után új életstílust alakít ki bennünk, ami totálisan elkülönül a korábbi életünktől, de elkülönül attól is, ahogyan a hitetlen emberek élnek.
   És miről lehet felismerni egy embert mint keresztyént, ha éppen nem olvassa a Bibliát, vagy nem imádkozik? Nos, például arról, hogy másképpen viselkedik a társadalmunk mai bálványaival, (pénz, hírnév, üzlet stb.) mint a hitetlen ember. Azután, gyakran beszél Istenéről, hitéről, a Bibliáról. Ezenkívül a hívő embert arról is meg lehet ismerni, hogy nem önmaga hozza meg döntéseit, hanem előbb Istene elé viszi a problémáját. A keresztyén embernek a megtéréssel, addig soha nem ismert öröm költözik a szívébe, ezért az életét a derű és a mély öröm határozza meg. És mivel a keresztyén ember sem kerülheti el azt, hogy időnként konfliktusba keveredjen, abban különbözik még a hitetlenektől, hogy szigorúan különbséget tesz az ügy és a személy között. A keresztyén ember mindig ragaszkodik a jézusi életideálhoz még akkor is, ha tudja, hogy sohasem érheti el azt, mert ez az az irány, aminek követésével válik az élet igazán élhető életté.
   A keresztyén élet tehát nem abban áll, amit teszünk, hanem, hogy Jézus Krisztus által közvetített személyes kapcsolatban vagyunk-e Istennel.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Október 02, 14:54:27
Részlet, Ray Comfort: A Pokol legféltettebben őrzött titka c. írásból

A hetvenes évek végén Isten egy utazásokkal járó szolgálattal tisztelt meg. Utazásaim során lehetőségem nyílt hozzáférni a gyülekezetek növekedési adataihoz, és nagy megdöbbenésemre azt vettem észre, hogy a Jézus mellett döntésre jutók 80-90%-a hagyja el a hitet, tér vissza a világba. Ez a modern evangelizációnak és a módszereinek az "érdeme", melyek száz esetből 80-90 úgynevezett visszaesőt termelnek.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Október 02, 21:51:56
Szia Mária!

Valóban egyes modern evangélizációs alkalmak során sok a visszaeső. Ez azért van, mert ugyan elvetik a magot, de nem öntözik. :04:
Egy nagy forgalmú helyen leszólítanak több száz embert és aki pozitívan reagál rá, vagy azt mondja hogy "befogadtam az Úr Jézust" azt megtértnek fogják fel. Fel lehet tenni a kérdést, hogy utána hova mennek? Gondoskodnak-e a szükségleteikről? A szükségletek alatt a lelki táplálékot értem. Rengeteg ember csalódik a hívőkben, mert csak a szavakat találják, a cselekedeteket nem. Ez az ige, önmagáért beszél:

Jak 2,15-16
"Ha egy férfi- vagy nõtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere,   
valaki pedig ezt mondja nekik közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az?"

Isten áldását!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Október 03, 09:14:43
Hát, ha szellemi dologról beszélünk, akkor én amondó vagyok, és tapasztalatból beszélek, hogy az őszinte megtérő éhezni fog Isten Szelleme által. Tudod, mondhatja ő akár a gyüliben is, hogy hisz Istenben, ha közben egy idő után ráun és elmegy. A titok: az elkötelezettség, az odaszánás! Kérdés, kinek? Beszéltem már sok emberrel az utcán Jézusról és voltak megtérők, voltak akik csak "úgy" mondták. Mi lesz velük? Isten gondjukat fogja viselni. Az én dolgom, hogy vessem a magot ami majd kikel. Írok erre egy példát.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Október 03, 09:17:21
Mivel nem a cselekedetem üdvözít, vagy a bemerítés, hanem a hitem Jézusban a vére árán, és az juttat be Isten országába. Nem is a cselekedetem fog megtartani, hanem Isten Szelleme Jézus Krisztusban! Nem is a gyülekezetbe való járás és nem is a Biblia olvasás, imádkozás üdvözít és tart meg. Isten Szelleme gondoskodni fog rólam. Erre példa vagy te is, mert éhező szívű vagy. Én inkább az éhező szívet hiányolom sok hívőben.
Egy lelkész azzal érvelt, hogy mi van azokkal, akik nem járnak gyülekezetbe? Mondtam, hogy nem tud épülni Isten ismeretében és kimarad a földi és mennyei áldásokból. Erre ő- Akkor elsorvad. - Miben? - kérdeztem. Erre ő- Gondoljak egy kisbabára. Mi van akkor amikor megszületik és magára hagyják? - Meghal. - mondtam. - Na, akkor mi van egy kereszténnyel, ha átadja az életét Jézusnak és nem táplálkozik? - vágott vissza a kérdéssel. Azt válaszoltam, hogy Isten nem ember, hogy eldobja az újjászületett gyermekét! Ésa. 49:15 "Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én terólad el nem feledkezem."  Amikor engem megszült, akkortól a gondomat is fogja viselni. Éheztetni fog - nem kényszerít az evésre - és én éhes leszek, vágyódni fogok a tejre a természetemnél fogva, amit belém ültetett. Lehet, hogy csak tejen fogok növekedni sokáig, de eljön az idő és éhes leszek a kenyérre is, ami Isten Igéje. Ne higgyük, hogy akik a gyülekezetbe jönnek és sokáig odajárnak, azoknak biztosan van üdvösségük is. Vizsgájuk meg a magvető példázatát, mert azt Jézus mondja. Akkor miről ismerhető fel, hogy valakinek van üdvössége? A beszédéről, cselekedetéről és a gyümölcsökről. Persze az sehogysem fér a fejemben, hogy akik szorgalmasan jártak gyülibe, miért tudnak visszatérni a világba? Mit vár a világtól, holott már tudja az igazságot mi lesz vele ha azt az utat választja Jézus útja helyett.

Beszéljünk arról, szerintetek mi okozza a visszaesésüket?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Október 03, 11:19:27
Szia Mária!

Hogy mi okozza visszaesést? Ezt a magvető példázata nagyon jól levezeti. Úgy gondolom, amint Mária is írta, hogy kell lenni a szívben egy éhségnek. Hosszú időn keresztül érlelődhet az éhség és megkaphatják Jézus személyében. De vannak olyanok is, akik addig nem éhesek, míg meg nem ízlelik. Ahogyan a mondás is mondja: "az evés közben jön meg az étvágy".

Van akik nem érzik át a súlyát a Jézus melleti döntésben. Vizuálisan úgy lehet elképzelni, hogy hátbaveregetem Jézust és azt mondom:
"Nehéz meló lehet Messiásnak lenni, ezért elfogadlak..." Nem Jézusnak van szüksége arra, hogy elfogadják! Nekünk van szükségünk rá!


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2007 Október 03, 21:19:21
Sziasztok!

Igen, én is úgy hiszem, és azt vallom, hogy aki igazán elfogadta Jézust, azt Ő, Szent Szelleme által meg is tartja... Valóban nem fog elfeledkezni róla.
De én azt is tapasztaltam, hogy a mai modern evangélizációval is gondok vannak. Erről is olvastam... egyetértettem vele...
Ma valahogy így evangelizálnak... Jézus szeret téged, jót akar neked, gyere Hozzá, boldog leszel, szükséged van a szeretetére... Persze ez igaz is... de ha az illetőnek előbb nem mondom el, hogy miért van szüksége Rá..., hogy bűnös  és megváltásra van szüksége - nem igazán "hatódik" meg, nem igazán tart igényt erre a szeretetre. De ha elmondom... és azután közlöm vele, Jézus az Aki megváltotta, Aki úgy szerette, hogy a bűneiért elszenvedte a kárhozat kínjait, azt amit neki - nekem kellene... akkor egészen másképp reagál.

Szerintem a visszaesés egyik oka lehet az is, hogy nem érezte át még az illető azt, hogy milyen lehet a kárhozat...
Nem "utálta" meg igazán a bűneit... nem siratta meg... így nem is érezheti annak súlyát... sőt jól érzi magát benne... "csalogatja" a bűn...  így visszamegy a világba.  :08:

Nem tudom, mi a véleményetek erről?

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Október 10, 18:01:40
Sziasztok!

Úgy gondolom, hogy sok oka lehet a visszaesésnek. A magvető példázatából is megtudhatunk pár okot a visszaesésre:

Mt 13,19
"Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag."  

Mt 13,20-21   
"Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik."

Mt 13,22
"Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést."   

Mt 13,23
"Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit."

1,Tehát van az útfélre esett mag: Az agyunkig eljut, de a szívünkig nem. Ez a kb: 40 cm távolság igen sokat jelent.
2,A sziklás talajra hullott mag: Örömmel fogadják és nem gyökerezik meg. A pozitív ígéreteket és az áldásokat örömmel fogadják, de amikor a nehézségek és megpróbáltatások jönnek, azt nem tudják elviselni. A csordultig öntöt pohár és a gazdagság lobog a szemük előtt.
3,Tövisek közé hullott mag: A világ csábítása, hírnév, gazdagság... és még lehetne sorolni. Az ige eljut hozzánk, de nem hoz termést, mivel az életünkben fontosabbnak tartott dolgok kapják meg az első helyet és nem Isten. Igaz ez a beszéd is:  "A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!"
4,A jó földbe hullott mag: Erről lehetne sokat írni... :05: De azért annyit, hogy a magból fa lesz. A fa gyümölcsöt terem...

Isten áldását!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Október 15, 22:48:16
GLD46 szeretné megosztani ezt velünk:

Áldás Békesség Mindenkinek!

Aki még nem ismeri,de Minden Kedves Látogatónak szeretettel küldöm Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében. Az egyik egy "kis hívő", a másik egy "kis szkeptikus". A szkeptikus azt kérdezi: - Te hiszel a születés utáni életben? - Hát persze. - mondja a kis hívő. Az itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk a születés utáni életre, hogy elég erősekké váljunk arra, ami ott kint vár bennünket! - Hülyeség! - mondja a szkeptikus. - Ez nem igaz! Hogyan nézhet ki a kinti, külső élet? - Pillanatnyilag még nem tudom,- mondja a kis hívő - de biztos sokkal világosabb, mint itt bent! Talán, lehet, hogy a szánkkal fogunk enni és a lábunkkal fogunk menni! - Nonszensz, lehetetlen! - mondja a szkeptikus. - Megyünk a lábunkkal és eszünk a szánkkal!? Micsoda hülyeség! Ez egy fura ötlet, hogyan is működhetne! Itt van a köldökzsinór, ami biztosítja a táplálékot. Nem lehetséges élet a születés után, hiszen ez a zsinór már így is túl rövid! - Hát persze, hogy működni fog, csak minden egy kicsit másként fog kinézni. -mondja a kis hívő. - Soha sem fog működni! - véli a kis szkeptikus. - Még soha senki nem tért vissza a születés után! Születés után vége az egésznek! Az élet nem más, mint egy nagy sötét tortúra! - Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés utáni élet, - mondja a kis hívő - de azt tudom, hogy találkozni fogunk az édesanyánkkal, és Ő nagyon vigyáz majd ránk! - Anya!? Te hiszel egy anyában? Hol van? - kérdezi a kis szkeptikus. - Itt van körülöttünk, mi benne vagyunk, és általa létezünk, nélküle nem létezhetnénk! - válaszolja a kis hívő. Mire a kis szkeptikus: - Soha nem láttam még semmilyen anyát! Nincs is ilyen! A kis hívő elgondolkozik egy pillanatra. - Néha, amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogy énekel, vagy érezheted, amikor megsimogatja világunkat! - mondja aztán halkan - Mindenesetre én hiszem, hogy az igazi életünk a születés után kezdődik!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2007 Október 21, 12:09:14
Ámen!  :05:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Október 21, 21:35:06
Tárgy: Igaz történet

Az eset megtörtént. Világhálón kering ez a történet, amely egy valóban megtörtént, tanulságos esetről ad hírt.

Egy kislány bement a szobájába és a szekrénykéje mélyéről előhúzott egy lekváros üveget. Kiöntötte a padlóra az üvegben lévő érméket és gondosan számolni kezdte. Háromszor is megszámolta, mert a végösszegnek nagyon pontosnak kellett lennie. Nem hibázhatott. Ezután óvatosan visszatöltötte a pénzérméket az üvegbe, rázárta a tetejét, és kisurrant a hátsó ajtón A hat háztömbnyire lévő patikába ment, amelynek ajtaja fölött a nagy vörös Indián Törzsfőnök képe volt látható. Türelmesen várt a patikusra, hogy szentelne rá egy kis figyelmet, de a patikus éppen nagyon el volt foglalva.
Tess - így hívták a kislányt - megcsoszogtatta a lábát a padlón. Semmi. Megköszörülte a torkát úgy, hogy a legkellemetlenebb hangot adja, amit csak lehet. Ez sem volt sikeres. Végül kivett egy érmét az üvegből és megkocogtatta a pult üvegét. Ez használt!
- És te mit szeretnél? - kérdezte a patikus érezhetően bosszús hangon.
- Éppen a testvéremmel beszélek Chicagóból, akit már ezer éve nem láttam - tette hozzá a patikus, mint aki választ sem vár a kérdésére.
- Én pedig az én testvéremről szeretnék beszélni veled - mondta Tess a patikuséhoz hasonlóan bosszús hangon. - Az öcsém nagyon beteg és egy csodát szeretnék venni neki.
- Tessék? - fordult hozzá a patikus.
- A neve Andrew és valami csúnya dolog nő a fejében, és az Apukám azt mondta, hogy csak egy csoda mentheti meg őt. Hát tessék mondani, mennyibe kerül egy csoda?
- Kislányom, mi nem árulunk csodákat. Sajnos nem tudok neked segíteni
- felelte a patikus, kissé megenyhült tónusban.
- Figyelj, nekem van pénzem, meg tudom fizetni. Ha nem lenne elég, kipótolom. Csak mondd meg mibe kerül.

A patikus testvére, akivel eddig beszélgetett, jólöltözött férfi volt.Lehajolt a kislányhoz és megkérdezte:
- Mondd csak, miféle csodára van az öcsikédnek szüksége?
- Azt nem tudom - válaszolt Tess könnyes szemmel - csak azt tudom, hogy nagyon beteg és Anyu azt mondta, hogy valami operációra volna szüksége De Apu nem tudja megfizetni, ezért szeretném odaadni az én pénzemet.
- Mennyi pénzed van? - kérdezte a chicago-i férfi.
- Egy dollár és tizenegy cent - felelte Tess alig hallhatóan - Ez az összes, ami van, de tudok többet is szerezni, ha kell.
- Nahát, milyen csodálatos véletlen! - mosolygott a férfi - Egy dollárés tizenegy cent - éppen az a pontos összeg, ami egy kisfiú csodájának az ára.

Egyik kezébe tette a pénzt, a másikkal kézen fogta a kislányt:
- Vezess engem haza hozzátok, szeretném látni az öcsédet és találkozni a szüleiddel. Lássuk, hátha van nálam egy olyan csoda, amit te szeretnél.

A jólöltözött férfi Dr. Carlton Armstrong volt, sebészorvos, aki az idegsebészetre specializálódott. Ingyen elvégezte az operációt, és nem telt bele sok idő, amire Andrew ismét otthon volt, épen, egészségesen. Anya és Apa boldogan beszéltek arról az esemény-láncolatról, ami idáig vezetett.

- Ez a műtét egy igazi csoda volt - suttogta Anya - vajon mennyibe került
volna?

Tess mosolygott. Ő pontosan tudta, mennyibe került a csoda: egy dollárba és tizenegy centbe. no és egy gyermek töretlen hitébe. Egy csoda nem a természet törvényeitől függ, hanem magasabb törvények működésétől.

Tudom, hogy továbbadod a labdát! Itt van, dobd hát oda valakinek, aki jelent valamit a számodra! A labda egy kör, illetve gömb, se eleje, se vége.

Együtt tart bennünket mint a Barátok Körét. De a legnagyobb kincs számodra látni és érezni azt a barátságot, amiben te részesítesz engem. Ma én dobtam feléd a barátság-labdát. Most rajtad a sor: passzold tovább valakinek, aki a
barátod. Esküszöm neked. Ha szomorú vagy . én fölszárítom a könnyeidet. Ha elfog a rémület . én eloszlatom a félelmeidet.

Ha aggodalmaskodsz . én reményt nyújtok neked. Ha össze vagy zavarodva . én segítek, hogy megálld a helyed.

És ha elveszettnek érzed magad . és nem tudod meglátni a fényt, Én leszek ate világítótornyod . mindig fényesen ragyogva Ez az én esküm. erre adom a szavamat, amíg eljön a vég. Miért? - kérdezheted tőlem ... Mert a barátom vagy.


Aláírás: ISTEN
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: diki - 2007 Október 25, 02:57:45
Megható, és nagyon szívbemarkoló a történet.
Isten útjai kifürkészhetetlenek.

diki
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Október 25, 16:36:40
diki! Akkor átjöttünk ide. Jónásról mit szeretnél kérdezni?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: diki - 2007 Október 25, 16:51:03
 Arra gondoltam vele kapcsolatban, hogy Jónás hiába ellenkezett, mégis tolmácsolta Isten üzenetét Ninivének. :01:

diki   :afro:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Október 25, 17:11:57
Jónás, Isten prófétája volt. Előljáró. Isten választotta ki. Neki engedelmeskednie kellett Istennek az akaratának. Jónást tanította az Úr, az engedelmességre, azzal, hogy próbák elé vitte. Megakarta tanítani, hogy Neki kell engedelmeskedni és nem ellenkezni. Nekünk is tanulságul kell szolgáljon ez.Természetesen ha nem engedelmeskedünk az Úrnak, az nem jelenti azt, hogy egy cet gyomrába fogunk kikötni, de nem marad el a "jutalom" érte. Tudjuk, hogy Jézus nem mindnekit köpött szembe, hogy meggyógyuljon. Vannak kivételes esetek. Istennek vannak módszerei, hogy alázatban tudjon tartani. Ott van Illés esete. Ő addig nem ment el a patak mellől, hiába száradt ki, ameddig Isten nem mondta neki. Engedelmes volt. Hagyta, hogy az Úr akarata érvényesüljön és ne az ővé.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Október 25, 17:20:22
Sziasztok!

Én is írok egy kicsit Jónásról. :05:

Jónás azért is menekült szerintem, mert tudta, hogy Isten meg fog irgalmazni Ninivének! És ez miért lett volna baj?
Mert ezt kellett mondania a Niniveieknek: "Még negyven nap és elpusztul Ninive!"
Tehát ha Isten megkegyelmez Ninivének (márpedik megkegyelmezett), akkor Jónás hamis prófétának bizonyul!

Mint tudjuk, a Mózes könyvében így szól Isten:

5Móz 18,22   
"Ha egy próféta az ÚR nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be: azt az igét nem az ÚR mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában; ne félj tőle!"

Értitek a gondolatmenetemet? :05:


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Október 25, 17:33:01
Jónás engedetlenségének következtében került bajba. Valószínű nem volt kedves a szívének a niniveiek viselkedése. Ő akart ítéletet hozni azzal, hogy azt mondta, nem megy oda. Az ítélet nem a mi dolgunk. Ezt is le kell vonnunk.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: diki - 2007 Október 25, 20:43:16
Végsősoron, akármennyire nem szeretett volna odamenni, akkor is odament és el kellet, hogy végezze a rá bízott szolgálatot. Neki nem volt szabad akarata arra, hogy másként döncsön?

Erről mit gondoltok?

diki :afro:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Október 25, 21:38:59
De volt szabad akarata, függetlenül attól, hogy úgy tűnik nem. Isten meggyőzte róla, hogy tegye meg amit kér tőle. Ne feledd, imádkozott Jónás. Kérte, hogy szabadítsa meg az Úr abból amiben van. Elég nyakas fickó volt, és nem azonnal imádkozott, eltelt egy néhány nap, de belátta, jó ha azt teszi amire megkéri Isten. Jó kis tanműhely volt neki a cetgyomra. Tudod, azért vannak kötelességeink Istennel szemben és az az engedelmesség. De ne vetitsd ki Jónást mindenkire mert ez nem lenne helyes. Azért nem kerül minden engedetlen egy cet gyomrába.  :igen: Mint írtam, nem mindenkinek köp a nyelvére vagy a szemére Jézus ha gyógyít! Abban is biztos lehetsz, ha Isten megkér valamire, mi nem teszzük meg, annak lesznek következményei. Példa: Ádám és Éva bűnbe esése. Lett következménye. Saját életünkben is vannak példák. Jobb ha engedünk az Úrnak. Amikor a szüleink neveltek, akkor jobb ha azt tettük amire megkérnek, mert lettek következményei. Attól még nem vették el a szabad akaratunkat a szüleink, mert megkértek valamire és mi nem tettük meg. Ők pedig "szankciót" alkalmaztak, mondjuk jól elfenekeltek. Isten következetes Isten! Tudja mit miért tesz. Egyben biztos vagyok, nem veszi el a szabadságunkat csak azért, mert a nyakasságunkból ki akar nevelni.

"Végsősoron, akármennyire nem szeretett volna odamenni, akkor is odament és el kellet, hogy végezze a rá bízott szolgálatot"

Isten nem kényszerítette, hanem belevezette helyzetbe Jónást, hogy megtanulja, engedelmeskednie kell. Ez a te életedben is így van és az enyémben is. Isten tanít és nevel minket. De ettől még dönthetek. Jónás is döntött. Az ő kezében volt a döntés. Az más kérdés, hogy a saját akaratát vette előtérbe. Meg lett a következménye. Isten megakadályozta Jónást a döntésében? Nem! Megtanította, hogy jobb ha abba hagyja a makacsságát.

Tudod hol hibázott sorozatosan Jónás?  

Ott, hogy nem mondta meg őszintén Istennek, hogy nem akarom ezt meg tenni. Nem akarok odamenni! Küldjél másik prófétát, mert én alkalmatlan vagyok erre, mert ismerem a niniveieket. Romlott egy nép! Halál rájuk! Tudod, mit tett? Inkább ellenszegült Isten akaratának. Nem volt őszinte. Magában bízott Isten helyett. Ítéletet hozott Isten népe, teremtménye felett. A másik, hogy nem bízott Isten döntésében sem. Nem sajnálta az embereket, nem volt együttérző. Még imádkozni sem tudott értük, inkább odébbállt. Nem járt közben próféta szívvel az elveszettekért, hanem a halálukat akarta. A hajóban inkább veszélyeztette mások életét, csakhogy az legyen amit ő akar. Isten erre hívta el Jónást? Erre hívott el minket??? Hiszem, hogy megértettél.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: diki - 2007 Október 26, 02:29:33
Most elutazom egy hétre külföldre, úgyhogy most nem tudok fórumközelben maradni. A találós kérdésre antee helyes választ adtál. Gratula.  :igen: :D :igen: :D :igen:

Isten áldjon mindenkit.

diki :afro: :afro: :afro: :afro:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Október 26, 03:54:55
Diki!!! Nagyon örültem, hogy itt voltál! 1 hét múlva gyere!!! Ne feledkezz meg rólunk. :05:

Isten vigyázzon rád az út alatt! :05:

Isten áldjon meg!


Szeretettel,
Antee

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kati - 2007 Október 26, 21:23:56

Sok keresztény könyvet olvasok és közben, jegyzetelek.
Ezekből a jegyzetekből szeretnék párat megosztani veletek.
Négy évvel ezeket irtam fel magamnak:

    Szeretetben és megbocsátásban élni nem mindig a legkönnyebb dolog.
    De Isten Igéje szerint nincs más lehetőség.
   
   A keresztény érettség egyik mutatója,hogy milyen könnyen engedjük el a sérelmeinket.
   A világi öröm a körülményekre alapoz
   A világi ember akkor boldog, amikor jól mennek a dolgok.
   Nincs folyamatosság a boldogságban,mert az mindig  a külsőségeken alapszik.
   A keresztény  öröm tud vidám és boldog lenni a körülményektől függetlenül.
   Minnél több időt töltesz az Úrral,annal vidámabb leszek.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 Október 28, 10:47:46
Kedves Kati!!!

Nagyon köszönöm neked, hogy ezt megosztottad velünk!
Bizony így van, ahogy írtad... Valamelyiket megéltem, valamelyiket láttam.

Isten áldjon meg! :05:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2007 Október 28, 13:39:04
Én is köszönöm, kedves Kati! :05:

Ez ma nekem nagyon aktuális!

Igen... nem könnyű...,
De megbocsátásban és szeretetben élni - ez a legnagyobb bizonyságtétele annak, hogy Jézusé vagyok!
Ha ezt nem élem át, ha nem tapasztalom meg - akkor mondhatok bármit, írhatok bármilyen csodálatos dolgokat - nincs hitele, nem ér semmit..., üres marad és nincs rajta Isten áldása.


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 Október 29, 09:56:02
Mikor pedig betöltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint, felvivék Őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amint megiratott az Úr törvényében, hogy: Minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék, És hogy áldozatot adjanak, aszerint amint megmondatott az Úr törvényében: Egy pár gerlicét, vagy két galambfiat.Luk. 2:22-24

Ha Isten akaratában az lenne, hogy kereszteljék meg a gyerekeket, akkor elhiheted, hogy benne lenne és olvasnánk róla egyértelműen, hogy elrendeli a bemerítést a gyerekeknek is. Jézus amikor megszületett Máriáék nem vitték a paphoz, hogy bemerítsék vagy meglocsolják vízzel. Ezzel szemben azt olvassuk, hogy bemutatták Istennek mint elsőszülött fiút és egy gerlét kellett adni a papnak, de előtte nyolc naposan körülmetélték a zsidó törvények szerint. Ez nem vonatkozik ránk. Nem kell ezt tennük. Ha ez másképpen van, - úgy, ahogy egyes egyházak teszik, akkor Jézus és Isten tévedett. A lator a kereszten megtért. Jézus azt mondta, hogy sajnos de nem vagy megkeresztelve így pokolra jutsz, vagy azt, hogy szálljon le a keresztről és merítkezzen be? Nem, nem ezt mondta, hanem azt, hogy ma még velem leszel a paradicsomban, Ábrahám kebelében. Azt is tudnod kell, hogy Jézus Testében merítkezünk be a Szent Szellem által és nem az egyházba, gyülekezetbe. Ezért nincs nálunk tagság, mi Jézus tagjai vagyunk részszerint. A bemerítés nem azt jelenti, hogy tökéletes leszel ezután. Ebben a testben élünk és bizony fogunk elkövetni gonosz dolgokat. Ebből is látszik, hogy nincs megváltás, a vízben. Ma velvették azt a szokást, hogy kielégítsék az emberek igényeit, szokásaikat, megnyugtatásukra, hogy bemutatják az Úrnak a kisbabát a lelkészükkel. Ez sem helyes. Ha ennek az Igének alapján járnak el, akkor miért nem metéltetik körül, vagy visznek galambot a lelkésznek a Mózesi törvények szerint? Miért mutatják be a lányokat? Miért mutatják be a második fiút is?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 November 09, 11:15:32
Valaki ezt kérdezte tőlem: "Azt szeretném kérdezni, hogy Isten nevét mért fordítják ÚR-nak? Most akkor Jehova vagy ÚR a neve Istennek? Vagy a Jehova név jelentése ÚR?"

Erre ti mit válaszolnátok? A legjobb válasz fogom elküldeni neki.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 November 09, 16:44:58
Szia Mária! :05:

Az emlékeim szerint, azért írták a Bibliában ÚR-nak, mivel a JHVH ( Jahveh ) nevét nem szabadott leírni.
Az "Isten nevét hiába a szádra ne vedd" parancsolat végett! Ha ellátogatsz egy zsidó web-oldalra és angol nyelvet választod az olvasáshoz, akkor a GOD ( magyarul Isten ) név helyett, ezt fogod olvasni: G~D. Tehát nem írják ki teljesen. A Mózesi időkben tudták Istennek a pontos nevét.
Tudniillik nem biztosan JAHVEH volt. Az írásokban szándékosan JHVH-nak kezdték el írni. Tehát a magánhangzók nélkül. Ebből gondoljuk, hogy Jahveh név lehetett. De esélyes még a Jehvah, vagy egyéb, hasonló magánhangzósan előforduló név. :05:

Én ennyit tudok erről.

Isten áldását!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: GLD46 - 2007 November 10, 00:16:36
Szia Mária!

A kérdésedre nem tudom a választ, de olyan érdekes, hogy a Bibliában először az Úr az 1Mózes 2.4-ben van  leírva.

A paradicsom kertjében

"Ez az égnek és a földnek eredete, amikor teremtettek.Mikor az
Úr Isten a földet és az eget teremté,"

Isten többhelyen többféleképpen jelentette ki magát:
Ézsaiás 51.15 "Hiszen én vagyok az Úr, a te Istened..."
II.Móz.15.3"Vitéz harcos az Úr, az ő neve Jehova"
II.Móz.3.14"És monda az Isten Mózesnek:Vagyok A KI VAGYOK.És monda:
               Így szólj az izrael fiaihoz:A VAGYOK köldött engem ti hozzátok"

Ezek érdekes dolgok, a válaszotok engem is nagyon érdekel.

Isten áldjon:GLD46 
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2007 November 10, 11:32:01
Sziasztok!

Én így hallottam erről a kérdésről egy magyarázatot..., hogy annyira tisztelték, és félték az Istent, hogy a nevét nem merték ki sem mondani, csak Úrnak mondták, és írták...

Ezt pedig a "Bibliai nevek és fogalmak" című könyvemből másoltam...

JEHOVA. Valószínűleg téves visszaadása a JHVH héber tetragrammnak (négy betű); Izrael Istenének a neve; eredeti kiejtése föltehetően: »Jahve«. A zsidók tiszteletből sohasem merték a nevet kimondani. Amikor később a héber írásba bevezették a punktuációt (magánhangzó-bejelölést pontokkal), a zsidó írástudók ehhez a tetra-grammhoz az »adonai« = »úr« szó magánhangzóit illesztették, és azután ezt a szót olvasták Isten neve helyett. Maga a szó valószínűleg a »lenni« igéből származik, és Isten örökkévalóságáról és változ-hatatlan hűségéről jelent ki valamit. Az ÓSZ-ben Isten e nevének tíz különböző szókapcsolata van. Többnyire »lsten« vagy »Úr« szóval fordítják ezt a nevet: JHVH; legtökéletesebben az Úr Jézus magyarázta meg a Jn 5,26-ban: »amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is!«

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: diki - 2007 November 26, 01:04:08
   Szerintetek egy ember mikor tudja azt eldönteni, hogy itt az ideje a családalapításnak (értsétek jó, kérlek), párválasztásnak?  :?: Engem most ez a téma foglalkoztat (többekközött), mert mostanság vannak olyan priódusaim mikor azt érzem, hogy most már jó lenne...  :03:

Üdv.: diki  :afro:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 November 26, 10:03:11
Szia diki!

Azt hiszem ez nagyon időszerű, hogy érezd és normális is. Engem az szokott zavarni, ha az emberek a semmivel nem mernek elindulni egy házasságba. Azt hiszik előtte kell összeszedni mindent ahhoz, hogy nősülni merjenek. Ez ostobaság. Akkor mi lesz a sok sok év alatt? Unalom, veszekedés... Én abban hiszek, ha Isten összekötött, mindegy, hogy a láthatók szerint csak egy TV-s doboz van, ahol lakhatunk. Az Atyánk, ha kiházasít, akkor nem lesz szűkmarkú. A Királynak van mit adnia a királyi gyerekeknek. A másik amit rossznak ítélek meg, hogy szinte azonnal jön a baba. Ezt sem lenne szabad, mert nincs idejük egymásra, hogy egymást szeressék. A baba szerintem csak egy házasságon belül csak kb. 2-3 év múlva jöjjön. Addig szeressék és ismerjék meg egymást. Egy nagyon jótanács még ide. Ne minden nőre higgyétek azt, hogy Isten küldte és azt kell elvenni. A lányoknál meg a fiúkra. Ha kérted, meg is kapod, de ha türelmetlen vagy, el is tévesztheted és akkor belemész egy pokoli házasságba. Az borzasztó lenne. Akkor mit tegyél? Itt is a  hit és a türelem a fő dolog. Ha kérted az Atyától, hogy az Ő akaratából legyen a pár és Ő válasszon neked, mivel átadtad, akkor meg is fogja adni. Lehet, hogy nem mikrohullámú gyorsasággal, mert Isten szereti a pácolást, akkor is maradj türelmes. Meg fogja érni. Isten nem kapkod. Lehet, hogy a másik szíve még nincs kész. A leendő párod lehet, hogy még nem hívő, vagy nincs kész a házasságra. Éretlenekkel pedig... Az biztos, hogy hívő lesz az illető. Isten nem lesz a násznagya a sátánnak! Na ennyi. Talán hasznos és megnyugtató.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: diki - 2007 December 01, 16:13:46
Szerintetek mi a célja annak, hogy megszületünk? Mindenkinek van valami feladata, még ha Istentől távol is van? Istennek vele is terve van? Vagy azzal, aki hozzá közel van, csak azokkal van célja?

Mit szóltok ezekhez a kérdésekhez? Gondolkoztatok már erről?

   diki  :afro:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Zoli - 2007 December 04, 14:03:58
Szerintetek mi a célja annak, hogy megszületünk? Mindenkinek van valami feladata, még ha Istentől távol is van? Istennek vele is terve van? Vagy azzal, aki hozzá közel van, csak azokkal van célja?
 

Szia Diki! Csak most jutottam géphez, és olvastam kérdéseidet. Úgy gondolom, hogy minden embernek van sok olyan feladata, amit Isten személy szerint őrá bízott. Aki valami miatt erre nem képes, az azt a "feladatot tölti be", hogy az ő életén át lesznek nyilvánvalóvá Isten dolgai. Pl. szeretetre hangol, vagy világossá tesz valamit az élete, viselkedése. Bármilyen távol is van Istentől, Ő adott célt az életének, vele is üdvösséges terve van. Az emberi élet célja szerintem, és nagyon leegyszerűüsítve az, hogy megismerjük Istent, és azután másokkal is megismertessük Őt. - Van egy kedves énekünk, ennek egy sora így szól: Pokol hatalma is feléd segél. - Ennek igazságát sokszor megtapasztalhattam.
Isten áldjon!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2007 December 04, 15:57:53
Hello én T. Zoli vagyok :D

A válaszom az, hogy igen, van veled és velem is terve, csak az a kérdés, te akkarsz e engedni vagy sem. Ez így van a munkahelyen is, he te neked azt mondja a beosztottad, hogy csináld meg ezt a megvető feladatot vagy megcsinálod vagy másra bízod.
Nekem nem könnyű az Úrnak engedekmeskedni, de a végén belátom, hogy neki volt igaza. A világnak is megkell feleni és Istennek is, de csak az tudja megtenni akiben Jézus pecséte már ott van.
Valaki azt mondta nekem, hogyha bizonyos dolgokat megteszel pl: amit megígérsz azt megteszed, vagy nem mondasz másokról csúnyákat, engedelmeskedsz szüleidnek és a fönöködnek, akkor Valójábban Jézust dícsőíted és a vilgnak gyűjtesz parazsat(jó pontott), de nekünk az előbbi a feladatunk, én így látom
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2007 December 16, 14:07:32
Sziasztok!

Egyetértek a hozzászólásokkal... :05:
Nincs olyan ember  - szerintem sem - akivel Istennek ne lenne terve. Még akkor is, ha távol van Tőle.
Van egy idős, nagyon kedves lekitestvérem - akit nagyon szeretek - és aki nagyon hűséges átadott életű szolgája az Úrnak. Neki a "kedvenc" kifejezése, hogy Isten minden ember életének megirta az egyéni, testre szabott "forgatókönyvét".  :05:

Rajtam múlik, hogy ezt elkérem-e az Úrtól..., hogy nyitott-e a szívem, szemem, fülem...
Meglátom, megértem, meghallom... elfogadom-e...?

Vagy a magam terve szerint... magam akarom formálni az életem... akár a szolgálatom is...
Vagy teljesen beállok Isten tervébe, azt cselekedve, amire elhívott, amire kiválasztott...
Életemet teljesen átadva azt mondom: "itt van szívem, Neked adom Úram, Neked, Ki alkotád..."    :2smitten:

Ekkor vagyok a "helyemen", ekkor megértem mi az Úr akarata velem...   :05:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 December 18, 15:25:33
Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén Őt, És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. Máté 8:5-6

Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzá küldé a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jőjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Luk. 7,3

Akkor most a százados, vagy a vének mentek oda? Ki tudja a választ erre? Van.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 December 18, 18:13:04
Hogy miért van ez?

Fogalmam sincsen.  :pirul:
Valóban az egyik Evangéliumban jelen volt a százados, a másikban meg csak hírt adó volt. A történet és az ezt következő események megeggyeznek.

Véleményem szerint ( ne okozzon botránkozást ) Lukács hibázott itt, mivel Ő csak utánajárt a dolgoknak, míg Máté ott volt Jézus mellett.
De ahhoz képest Lukács részletesebben írt az eseményekről, mint Máté. 
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 December 18, 18:27:10
Valóban erre lehetne gondolni, amit írtál Lukácsról, de.... tudjuk, hogy Isten inspirációjára készült a Biblia. Akkor ez már hibás teoria. Igazat írt mind a kettő. Akkor mi a megoldás?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 December 19, 10:42:11
Mát. 8,5-13
Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt, És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, a mikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában: Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása. És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.  

vesd össze a Luk 1-10 ig
 
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 December 19, 10:44:00
Luk 1-10
Mikor pedig minden ő beszédeit a nép hallatára elvégezte, beméne Kapernaumba. Egy századosnak szolgája pedig, a ki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén, már halófélben vala. Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzá küldé a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jőjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Azok pedig Jézushoz menvén, igen kérék őt, mondván: Méltó, hogy megtedd néki; Mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építtette nékünk. Jézus tehát elméne velök. Mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldé a százados néhány jó barátját, izenvén néki: Uram, ne fáraszd magad; mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jőjj; A miért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek: hanem csak szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam; és ha az egyiknek azt mondom: Eredj el, elmegy; vagy a másiknak: Jövel, eljő; és ha szolgámnak szólok: Tedd ezt, azt teszi. Jézus pedig ezeket hallván, elcsudálkozék ő rajta; és hátrafordulván monda az őt követő sokaságnak: Mondom néktek, ilyen hitet Izráelben sem találtam! És a küldöttek visszatérvén a házhoz, a beteg szolgát már egészségben találák.  
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 December 19, 10:55:48
Kedves Testvérek,

Beleolvastam több témába és szerintem körbe kellene járnunk a szabad akarat kérdését. Az az érzésem sokszor, illúzióink vannak magunkról. Sokszor hallom - szabad akaratot adott nekünk az Isten - biztos? Milyen lehetősége van egy bűn alá rekesztett, Isten haragja alatt élő embernek? Legyőzhetem a bűnt? Megjavulhatok? Van hatalmam valamire? (nem hatalom alá vagyok rekesztve?)
Sándor

Kedves Sándor.  :05:
A megnyitott topicot töröltem, mivel úgy láttam jónak, hogy itt van a legmegfelelőbb helye.
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 December 19, 11:00:46
Ott egyezik még, hogy Jézus bemegy Kapernaumba, hiszen ott lakott ekkor. A százados szolgája beteg, haldoklik, és nagy becsben volt tartva. A következőtől már nem.

Lukács szerint: zsidók vénei mennek Jézushoz először. Ők elmondják az érvüket, miért gyógyítsa meg a szolgáját.
Máté szerint: maga a százados kéri meg.

Lukács szerint: Jézus közeledett a házhoz a zsidó vénekkel. Ekkor eléje küldi a százados néhány jó barátját. Akkor ők elmondják Jézusnak az üzenetét: ne fáraszd magad; mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jőjj;A miért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek. Tehát, Lukács szerint nem ment Jézushoz a százados, csupán küldöttet küldött.
Máté szerint: Jézus felajánlja neki, hogy elmegy a házához és ott meggyógyítja. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.

Lukács szerint: És a küldöttek visszatérvén a házhoz, a beteg szolgát már egészségben találák.
Máté szerint:És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 December 19, 17:20:19
Ott egyezik még, hogy Jézus bemegy Kapernaumba, hiszen ott lakott ekkor. A százados szolgája beteg, haldoklik, és nagy becsben volt tartva. A következőtől már nem.

Lukács szerint: zsidók vénei mennek Jézushoz először. Ők elmondják az érvüket, miért gyógyítsa meg a szolgáját.
Máté szerint: maga a százados kéri meg.

Lukács szerint: Jézus közeledett a házhoz a zsidó vénekkel. Ekkor eléje küldi a százados néhány jó barátját. Akkor ők elmondják Jézusnak az üzenetét: ne fáraszd magad; mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jőjj;A miért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek. Tehát, Lukács szerint nem ment Jézushoz a százados, csupán küldöttet küldött.
Máté szerint: Jézus felajánlja neki, hogy elmegy a házához és ott meggyógyítja. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.

Lukács szerint: És a küldöttek visszatérvén a házhoz, a beteg szolgát már egészségben találák.
Máté szerint:És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.


Szia Mária! :05:

Lehet két százados volt ugyanabban az időben. :2angel: Tényleg nem tudom...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 December 19, 17:24:18
 :igen: Hát ez jó. Érdekes nem? De van rá magyarázat, csak ha elmondom azt, amit én tudok, akkor nem gondolkodnak le mások. Még várok. Én is úgy hallottam egy refomátus lelkésztől.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 December 19, 17:27:40
Lehet, hogy valóban a vének  mentek először Jézushoz, azután üzent a százados a szolgájával és barátaival, hogy ne jöjjön, mert nem méltó. Azután csak elment a százados Jézushoz.

Ez így jó?  :?:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 December 19, 17:34:55
Lukács ezt írja: "Mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldé a százados néhány jó barátját, izenvén néki: Uram, ne fáraszd magad; mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jőjj; A miért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek:"

Jézus közeledik a százados házához. Ekkor elküldi a legjobb barátait. Velük üzen az Úrnak. A százados nem ment Jézushoz, hiszen itt üzeni miért nem. Mert nem tartotta magát érdemesnek rá.

"És a küldöttek visszatérvén a házhoz, a beteg szolgát már egészségben találák"
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2007 December 20, 10:40:44
Maria!
Ez jo kerdes!!!Van min gondolkodni :03:
Kulonben fogalmam sincs. :nem: Kivancsian varom a megoldast :?:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2007 December 28, 08:21:02
Kedves Testvérek,

Szeretném kérni, hogy a megoldásig is jussunk el - ne csak a diagnózisig. Jerikónak nem volt megoldása belülről - pontosabban nem a megoldás felé tüsténkedtek - csak szerintük. A valóság pedig egészen más. Az ördög munkáinak lerontására kivülről jön a segítség - mert nem a mi szintünk. Még ha nem is tűnik éppen jónak a számunkra - később látni fogjuk. Kell egy bizonyos idő, hogy megfelelően lássuk a történt eseményeket. A törvény is arra jó, hogy Krisztushoz vezessen - nem arra, hogy megigazuljunk. Nem a törvény alatt vagyunk - hanem a kegyelem királyi székénél.
Sokszor vagyok Jerikóban - mikor megkötöz valami, mikor nem tudok szabadulni valamitől, ami bánt - és magába zár. Az akaratom, a gondolatom, egy elrontott lépésem - foglalkoztat és ott vagyok gúzsba kötve. Este, mikor úgy hason fekszem - és ott állok az én Megváltóm előtt -  ott történnek a fontos dolgok. Nem hazudok, nem szépítem - hogy nem akartam ezt, bocsáss meg - hanem várom a szabadítást,  szabadságot, lerontsa a falakat. Építem a falakat akkor is, mikor nem akarom - ó én nyomorult ember. Isten pedig vár rám - mert már szabaditani akar, már felemelni akar a magam begubozottságából, magam épitette falaim közül - és alig várja, hogy megtegye. Az ő igája gyönyörüséges - csak ne legyenek illuzióink magunkról - és látni fogja mindenki.
szeretettel Sándor

A hozzászólást áthelyeztem
-- moderátor --
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 December 28, 11:22:24
Kedves Sándor. :05:

Idézetet írta: Sándor
Szeretném kérni, hogy a megoldásig is jussunk el - ne csak a diagnózisig. Jerikónak nem volt megoldása belülről - pontosabban nem a megoldás felé tüsténkedtek - csak szerintük. A valóság pedig egészen más. Az ördög munkáinak lerontására kivülről jön a segítség - mert nem a mi szintünk. Még ha nem is tűnik éppen jónak a számunkra - később látni fogjuk. Kell egy bizonyos idő, hogy megfelelően lássuk a történt eseményeket. A törvény is arra jó, hogy Krisztushoz vezessen - nem arra, hogy megigazuljunk. Nem a törvény alatt vagyunk - hanem a kegyelem királyi székénél...

***

Az akaratom, a gondolatom, egy elrontott lépésem - foglalkoztat és ott vagyok gúzsba kötve. Este, mikor úgy hason fekszem - és ott állok az én Megváltóm előtt -  ott történnek a fontos dolgok. Nem hazudok, nem szépítem - hogy nem akartam ezt, bocsáss meg - hanem várom a szabadítást,  szabadságot, lerontsa a falakat.

Szeretnék pár igét írni, ami önmagát magyarázza:

Jak 4,7
"Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tõletek."

1Pt 5,8-9
"Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban."

Róm 12,2
"és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetszõ és tökéletes."

Nem látom azt, hogy a "babérunkon" kellene ülni. Elhívásunk és feladatunk van. Isten már adott erőt és útmutatást. Az ördög munkáira a megoldás kívülről jön, ahogyan írtad te is, azonban a ránk eső részt meg kell tennünk. Életem egyik legnagyobb felismerése, hogy az őszinte, teljesen kitárulkozós ima se mindig eredményes. Meghallgatott, azonban nem ér célt. Isten a vállon kopogtat és így szól:

-Már mutattam neked egy utat ezzel kapcsolatban. Ezt neked kell megvalósítanod, amire már erőt adtam. Te csak bízz, menj és lépj ki. Én veled leszek!


Isten áldását!
Szeretettel,
Antee :05:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2007 December 28, 11:31:54
Kedves Sándor!

Az áhítatban világosan megírta a szerző  - nem csak a diagnózist - de az "orvosságot is, a recepttel együtt"... :05:

Íme: Ne idezd fel ujra es ujra a multat, engedd at Istennek. O a falak lebontoja, a megrekedt beszelgetesek ujrainditoja, a megrendult bizalmak felepitoje, az osszetort szivek es kapcsolatok gyogyitoja. Segiteni akar neked, hogy ujra tudj szeretni es elni, csak fogadd el kinyujtott kezet.

Igen... ez a megoldás...
De ha csak fekszem a kegyelem párnáján, és még annyit sem teszek, hogy megfogom ezt a felém kinyujtott kezet... ha nem engedem, hogy ezt a falat az Úr lerontsa, csak tovább építem - akkor Ő erőszakkal nem megy neki buldózerrel...

Nem háríthatom rá Istenre azt is, amit -  már pedig - nekem kell elvégezni. Amikor a süllyedő Péter felkiállt: Uram ments meg engem... de nem teszi meg azt, amit neki kell megtenni - nem ragadja meg ezt a feléje kinyújtott kezet, akkor menthetetlenül elsüllyed.

Amikor Jézus azt mondja: Kelj fel, és járj... akkor fel kell állni, és járni kell... nem tovább feküdni, sopánkodni... "de Uram, én nem tudok járni... járj Te helyettem... végezd el ezt is..., várok, amig megteszed..." Így félő, hogy soha nem fogok járni... illetve nem úgy ahogy azt az Úr várja.

És akkor hiába a Kőszikla alapom, arra csak szénát, szalmát, és pozdorját építettem, mert nem marad meg a munkám... elég... még ha én meg is maradok, Isten kegyelméből!

Szeretettel:
kövecske


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2007 December 28, 11:49:27
Sándor írta: Szeretném kérni, hogy a megoldásig is jussunk el - ne csak a diagnózisig. Jerikónak nem volt megoldása belülről - pontosabban nem a megoldás felé tüsténkedtek - csak szerintük.

A felismerés már egy fél megoldás. Amikor valaki felismeri, hogy a Jerikó falain belül van és kívül hagyott mindenkit, és minden jót, akkor már van remény a szabadulásra. Ha felismerjük hol vétettük el, akkor nem vagyunk vakok, hanem látók. Ekkor tudjuk a Jerikó falait lerontani Isten segítségével.
Jer. 33,3
Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.

Nekem kell kiálltani és akkor fog Isten a segítségemre jönni. Ha bent vagyok a falak mögött és nem veszem észre, akkor jön a Szent Szellem és rávilágít miért is vagyok ott. Mivel építettem a falakat magam köré. Akkor felismerem és már tudom a dolgomat. A szerző már le is írta, mint olvassuk a napi morzsákban a megoldást. Ő általa jött a segítség a megoldáshoz valóban azoknak, akik a falak mögött vannak. Eljött a lehetőség a kitörésre. "Ne idezd fel ujra es ujra a multat, engedd at Istennek. ....."
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2007 December 28, 12:44:10
Kedves Testvérek,

Nem a feszültségeket szeretném növelni - és nem ellenségeskedni szeretnék - sajnálom, ha valakinek ilyen hatást keltek. Sokan vannak ismerőseim között is akik nem szerették az elején, hogy nagyon fehéren-feketén fogalmazok, mert vannak más szinek is. Igazuk van - szóval hordozzatok el szeretetben.
Jerikó  - én csak azt tudom, néha nem is tudom, mekkora Jerikóban vagyok - szóval kérni szoktam azt is, hogy amit nem is látok, sőt lehet, hogy mentegetem, védem, takargatom  - mert azt hiszem, hogy az jó - nyissa a szemem.
Sokszor megpróbáltam kúzdeni a bűn ellen (saját) - és volt, mikor átmenetileg sikerült is. Mégis - a végleges megoldás az volt, mikor Isten tette. Jerikónál is nagyon beszédes a csapat - mennek körbe - körbe. Biztos, hogy sokan voltak a tömegben, akik már zúgolódtak és elegük volt a nagy melegben kerülgetni ezt a bűnös várost és hülyeségnek tartották ezt az egészet - teljesen értelmetlennek. Úgy gondolom, sokan gondolkodtak azon - főpaptól a leghátsó emberig - mi fog történni. Szerintem a falak nem azért omlottak le, mert kiáltottak vagy mert megtették a köröket. (ezek vagyunk mi, mikor mentünk) - hanem mert Isten így döntött és ledöntötte.
Valahol ilyen csoda az én megtérésem is - annak ellenére, hogy kik és hogy asszisztáltak - mégis. Ilyen az is, mikor megtér valaki - annak ellenére, hogy mi segítgettük, mondtuk amit tudtunk - mégis megtér.
Ne félj te kicsiny nyáj, mert tetszett a ti mennyei Atyátoknak, hogy néktek adja.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2007 December 28, 12:57:23
Kedves Sándor!  :05:

Én egyetértek abban, hogy mindig az Isten a cselekvő, én pedig az engedelmeskedő vagyok!

Evidens, hogy Isten rombolta le Jerikó falait... de a körben járóknak engedelmeskedni kellett...
Nem mondhatták azt, - még ha zúgolódtak is - hogy : " úgyis Te rombolod le azokat a falakat, Uram, akkor minek körbejárni..."  :05:

Tudom, - hidd el - hogy egyedül képtelenség a bűn ellen harcolni - de az Úr arra hív fel, hogy engedelmesen tegyük azt ami ránk van bízva.

Az "eredményt" Ő adja... Pont úgy, mint ahogy az orvosnak cselekednie kell azt, ami az ő feladata - , műtenie kell, kezelnie kell a beteget - de evidens, hogy a gyógyulás, a gyógyítás az Isten műve.

Képzeld el, ha a műtőben azt mondaná a prof: "Uram, te úgyis meggyógyítod, akkor most minek kivenni ezt a begennyesedet vakbelet? Ülök itt szép csöndben, és várom, hogy elvégezd ezt a műtétet..." Ugye mennyire nonszensz!


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kati - 2007 December 28, 15:22:47
Kedves Tesvérek!

Érdeklődve figyelem,hogy hogyan járjátok körbe Jerikó falait.
Szabadakaratunk van.Vagy megtesszük amit az Úr mond vagy sem.
Bizony,sok olyan helyzet van amikor rajtam a sor,hogy lépjek,és "ENGEDELMESKEDJEK"
Lehet,hogy nem egészen értem,és ugy érzem,hogy ezt képtelenség megtenni,de mégis megteszem,mert engedelmeskedni akarok,és tudom,hogy az a legjobb amit Atyám mond.
Pl: ne aggodalmaskodjatok semmi felől.
Istennek mindenre van megoldása,kérjetek és adatik.
Olyan jó tudni,hogy nem vagyok egyedül.Isten mindig mindenben a segítségemre van.
Nem kell kiokoskodnom,hogy mit kell tennem.
Hálát adok,és engedelmeskedem.(ez sokszor nehéz számomra)de ha azt akarom,hogy Jerikó falai ledőljenek akkor megkell tennem,mert nekem is hozzá kell tennem a saját részemet.
Szeretettel Kati
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2007 December 28, 16:58:52
Sziasztok! :05:

Eszembejutott Kövecske válaszával kapcsolatban egy szintén Isten terve szerint megtörténő, szabad akaratunkkal együttmunkálkodó eset.
Többen átélik azt az Isteni gondviselést, mikor szűkös anyagi helyzet lévén Isten gondoskodik a szükségletről.
Épp amikor már azon gondolkozunk, hogy mit fogunk enni, akkor kapunk egy névtelen borítékot, amiben egy kisebb-nagyobb összeg található.
Isten képes a semmiből is teremteni pénzt, ám úgy tetszik neki, hogy mi is beálljunk ebbe a szerepbe. Meg akarja tanítani gyermekeivel az adakozást, az odafigyelést és azt az örömöt, amikor adhatunk.

Eszembe jut a pusztai vándorlás, amikor Mózes által kihozta Isten a népet Egyiptomból. A kivonulás után a legrövidebb úton 11 napra lett volna szükség, hogy beérjenek az ígéret földjére. Ám ebből lett 40 év. Miért? Mert nem bíztak Istenben. Ilyen, meg olyan óriásokról adtak hírt és képtelennek tartották azt, hogy megküzdjenek velük. Magukra néztek, Isten helyett... ISten terve az volt, hogy napok alatt bemenjen Izráel népe.
Ám nem így lett. A szabad akaratunkat tisztában tartja az Úr.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2007 December 28, 19:29:48
Kedves Testvérek,

Én nem mondtam, hogy ölbetett kézzel üljünk és ne tegyünk semmit - mégis olyan extrém példákkal akartok meggyőzni engem, hogy ezt nem helyesen mondtam. Elmondom, mit csinálok - és ez nagyon izgalmas, tele van csodákkal és meglepetésekkel. Ige ehhez: őt nézve változunk el.
Olvasom az üzeneteit, imádkozom Hozzá, hogy nyissa a szemem és tegyen használhatóvá - engedje meg, had legyek részese az emberek mentésének. Mivel már olyan sok dolgot rontottam el és ezt meg is mutatta - az Ö munkáját várom bennem és másban is, és hátha bevon engem is. Volt igém, mikor elindultam - mert megértettem - de szörnyű voltam, gyomroztam szegényt és semmi vágya nem volt, hogy Ő is velünk jöjjön a mennybe. Volt, hogy törvényeskedtem - de ez nem volt örömhír senkinek. Volt, hogy buzdítottam a keresőt - de nem ment neki, sőt látta - nekem sem igazán (ezt nagyon jól látják és figyelik is). Amikor megértettem, hogy minden szóért számot fogunk adni - igen megrettentem. Ne mondjak semmit fölöslegesen és főleg ne rosszul. Visszatekintve - nem szívesen emlékszem sok dologra, mikor Isten követeként szörnyű voltam. Isten nem így jött felém, a tékozló fiú elé.
Nem leértékelni szeretném az engedelmesség fontosságát - remélem senki nem ért félre. Azt is tudom, ha ennyire komolyan venné ezt minden lelkész - nem merne felmenni senki a szószékre. Nos - itt van amit mondani akarok, tetszett az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg az övéit. Szóval - próbálom minél jobban megismerni - megérteni, mivel ez változtat engem, egyre több mindent megértek (mert keresem) - és nem igérek semmit, hogy most már jó leszek, most már engedelmes leszek - csak kérek. Volt meglepetésem pozitiv értelemben is - mikor nem ismertem magamra, mennyire türelmes és higgadt maradtam - nem is én voltam. Szóval nagyon izgalmas.
szeretettel üdvözlök mindenkit
Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: yeva - 2007 December 30, 18:48:01
Üdv Mindenkinek!

Egy kis szabadságon voltam, és mire visszajöttem, nagyon sok olvasnivalóm lett, aminek nagyon örülök!  :05:

Ezt áthoztam a "Napi morzsák"-ból, gondolom, ott nem illik "beszélgetni".  :pirul:

Idézet
Isten az, ki megkeres mindenkit. De ki hallgat a hangjára? Aki hallgat a hangjára az kinyitja az ajtót és Jézus vele vacsorál.
A vele való közössége, a mi ajtónyitásunkra történik meg. Az ajtó egyik oldalán van a kilincs, a mi oldalunkon! Jézus szelíd és alázatos szívü...tanuljuk meg ezt tőle! Nem fogja berugni az ajtót ha mi nem nyitunk ajtót neki.

Valóban nem azért akadt meg Isten szeme rajtunk mert csodálatos figurák vagyunk. Hanem mert valóban megesett rajtunk a szíve és könyörült rajtunk. Milyen jó ez!

Bizony így van ez! Egyszer nagyon régen láttam egy "találó" illusztrációt erre, egy képen. Le volt rajzolva egy nagy szív, ami félig oldalnézetben volt. Kívül kopogott rajta Jézus, de kilincs csak a szíven belül volt.
Hiába zörget, ha nem nyitom meg szívem ajtaját. Bizony - bizony nem töri fel erőszakkal, és még inkább "nem fogja berugni az ajtót", ha nem nyittatik meg Előtte.
De nagyon jó, hogy Ő hosszútűrő, és sokáig zörget. Nem megy el egykönnyen. Mert nem akarja, hogy bárki is elvesszen.

Zsolt 103,8 Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.   :2smitten:


Szeretettel:yeva
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: yeva - 2007 December 30, 20:09:27
Olvasom, hogy az "örök" témáról beszélgettetek.

Sándor mondja: Nem leértékelni szeretném az engedelmesség fontosságát - remélem senki nem ért félre.

Bizony - bizony nagyon nem kellene leértékelni. Van erre egy megélt esetem.
Határozott Igét kaptam, és benne az utasítást, hogy mit tegyek. Megértettem, hogy küldetésem van. De nem akartam engedelmeskedni. Kifogásokat kerestem (mint Mózes), de végül is engedelmeskedtem. És olyan áldást hozott ki belőle az Úr, amit soha nem lesz elég alkalmam meghálálni az Úrnak!  :05:

Legyen áldott, hogy adott erőt, és halló füleket, hogy az Ő hangját hangosabban hallottam, mint az ellenségét. Így engedelmeskedtem. De nehezen ment, ellenálltam, mert azt hittem nem leszek rá képes. Azzal érveltem, hogy ha ez a Te akaratod Uram, akkor úgy is lesz, megcselekszed mindenképp, nélkülem is. Nagyon nem akaródzott megtenni. :08:

De Isten szereti az engedelmes szívű gyermekét. Sőt gazdagon megjutalmazza és megáldja! :2smitten:

Szeretettel:
yeva

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2007 December 30, 21:53:52
A engedelmességre nagyon sokféle tanulmány készült már. Volt, mikor valaki "bizonyságot tett" - mennyire más volt, mikor még nem tért meg - most meg engedelmes lett. Arra kértem mondjon 5 esetet - nem tudott. Kértem - akkor hármat - az sem ment. Engedelmesnek lenni - szeretném tudni, ki mit ért ez alatt. Néhány igei részletet azért mondanék - gonosz létetekre tudtok jót cselekedni - az előre elkészített jó cselekedetekben járjanak - jócselekedeteitek mint a szennyes ruha.
Engedelmesség - Isten terveibe beleilleszkedni (tehát állapot) - vagy szolgálok, vagy Őt figyelem (Mária - Márta). Jézus elmondta, melyik a jobb rész. Ki, miben volt engedelmes - amit megértett és megtett (tehát direkt vezetése volt, igével - személyesen, sőt később meg is győződött arról, hogy jól értette).
Tudjuk Jónás történetét is - megakadályozta-e Isten tervét? Tulajdonképpen azt sem tudjuk rájött-e arra, hogy jobb lett volna hajóval menni Ninivébe mint a cethal gyomrában - mert a végén is méltán haragszik Istenre és nyalogatja a sebeit, mivel süti a nap a kopasz fejét. Az igéből nem derül ki - mennyire szállt magába, viszont Isten üzenetét mégis elmondja és látványos a bozonyossáb - Isten küldte.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Január 02, 09:33:22
Kedves Testvérek,

Engedelmesség. Mikor Isten bevon a tervébe és akkor, azt és úgy - képtelenség magamtól. Ami nem hitből van - bűn az. A hit pedig szintén ajándék. Az ige éleszt fel, teremt újjá, nyitja a szemem, indít. Szóval nem a lábam vagyok, hanem amerre megyek és amiért megyek. Abból derül ki.
Boldogok, akik olvassák Isten igéjét. Ez az év igéje. Mindenkinek boldog új évet kívánok.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Január 02, 10:41:46
Neked is Boldog Új Évet Sándor. Isten áldjon meg! :05:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Január 02, 12:15:19
Kedves Sándor!

Legyél te is áldott, és boldog az új évben! :05:


Más. Igen igazad van, hogy "képtelenség magamtól" bármit is tennem - de ha tutira láttam, megértettem, hogy mit akar tőlem az Úr... mi az amibe be akar vonni, amit rám akart bízni... akkor viszont azt tennem kell... az tuti... még akkor is ha nem tetszene nekem...ENGEDELMESKEDNEM KELL! Ott akkor már nincs mese... :05:

Még akkor is engedelmeskednek kell, ha magamnak mást terveztem, meg mást szeretnék... :03:

Isten áldjon!

Szeretettel:
kövecskeCím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Január 02, 14:27:53
Kedves Kövecske,

Ha Ő azt akarja és érteni is fogod - még ha Te nem is akarod majd (lásd Jeremiás - mint csontjaimba rekesztett tűz) - tenni fogod. Mózes sem akart menni - és senki nem volt önjelölt, magától senki nem akart indulni. Az önjelöltek mindíg önbizalommal, valami más küldetésben járnak. Jó lenne összeszedni, hogy a biblia alapján kik a boldogok. Elég hosszú a lista.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Január 02, 16:44:24
Kedves Sándor!

Tényleg nem vitatkozási vágy hajt - őszintén... csak kérdezni szeretnék valamit.
Szerinted mindenki mindig elgedelmes? Mindig azt teszi, amit Isten mond neki?

Én megmondom őszintén, hogy kaptam feladatot... volt olyan, hogy el kellett volna mennem, valakihez, de "leráztam"... nem mentem el...
Pedig Isten küldött... csak nem engedelmeskedtem. Amikor rádöbbentem, hogy mennem kell, akkor meg már késő volt... Már nem volt kihez elmennem... :062:

Akkor most ez hogy van szerinted? Én biztos vagyok benne, hogy engedetlen voltam..., ami sokáig bántott is. :08:
Nagyon nagy bűnbánattal kellett megvallanom az Úrnak engedetlenségem, és úgy könyörögnöm, hogy bocsásson meg nekem...
És meg tette... Hála és dicséret Neki érte.

Minden hívő ember mindig engedelmeskedik? Ábrahám engedelmes volt amikor egyiptomi "kitérőt" tett...? Amikor Sárát a húgának vallotta...?

Én úgy tapasztalom, és veszem észre más hívő testvér életében is... nagyon sokszor nem engedelmeskedünk... sajnos...  :04:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Január 02, 18:23:48
Sziasztok! :D
Egyetértek Kövecske hozzászólásával. Sajnos az én életemben is előfordult, mikor mulasztottam. Holott kellett volna cselekednem.

Isten, a nagy prófétákra nagyot bízott. Nagy elhívás, nagy odaszentelés.
Isten mutat utat, ad egy útvonalat, amire rálépve az Ő akaratában járunk. De erről a szabad akaratunkal leléphetünk.

De kérném, hogy a szabad akaratos témát hanyagoljuk. Ott már elmondtuk saját véleményünket, majd Isten meggyőzi azt, kinek arra van szüksége. Mi emberek nem biztos, hogy meg tudjuk tenni.

Isten velünk! :05:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Január 02, 21:00:37
Kedves Kövecske és Anti,

Én éppen a magunkról elképzelt beteges illuziók ellen próbálok harcolni. Nem vagyok engedelmes olyan értelemben, mint ahogy az engedelmesség fogalmát sokan értik itt a fórumon. Bibliai értelemben viszont igen. Elmondom.
Isten szeretné, ha ilyen lennék, ezt tenném és én mikor hallgatni kell beszélek - mikor mondanom kellene, nem szólok. A magam érdemeit, emberek tetszését szeretem. Nagyon világos számomra, semmi jót nem tudok tenni, csak ha az én Uram - mégis használ valamire. Megadta néhányszor és én ámultam és csodáltam érte. Voltam olyan ember mellett - akivel együtt térdeltem, mikor átadta életét Istennek és én csak hallgattam, és ámultam - hogy ezt én ilyen szépen nem tudtam elmondani neki, mint ahogy most Istenhez beszél.
Engedelmességem abból áll, jövök - mint egy kisgyermek. Néha türelmetlenül, várom az én Uramnak keze mozdulását , a szabadulás örömét - és erőm megújítását. Nagyon sokat jelent Dávid imádságos gyüjteménye (zsoltárok). Ha azt kérdezi valaki - engedelmes vagyok-e - szeretnék az lenni. Ha mi cselekszünk és nem Isten - semmi fontos dolog nem fog történni. Vagy képmutatókat, vagy csüggedt embereket fogunk nevelni. Röviden talán ez a lényeg.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Január 07, 18:20:20
Sziasztok! :05:

Eszembe jutott valami, gondoltam, megosztom veletek.  :05:

Pál apostol a megtérése után kb: 14 évvel kezdte meg első missziós útját.
Az apostolok cselekedeteiben levő események kb: 40 év alatt zajlott le.
Ebben kb: 40 csoda történt. Átlagban évi 1 csoda.
A helyzet az, hogy én nem jártam utána a pontos adatoknak, amit itt leírtam, csupán tanításban hallottam.   :D

De akit érdekel, az megvizsgálhatja és elemezheti.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Január 07, 18:31:46
Mivel a téma neve "beszélgessünk szabadon", ezért beszélgethetnénk erről:

Olvashatunk arról, hogy lefejeztette Jakabot Heródes. :03: Arról is olvashatunk, hogy Péter feltámasztotta Dorkászt.
Vajon Isten miért nem egy apostolt hozott vissza az életbe, miért inkább egy nőtanítványt?  :061:

Ki mit lát ebben a történetben? Én azt látom, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. Jakabbal bevégezte Isten a célját, azonban Dorkásszal célja volt...
Látom azt is ebben a történetben, hogy Isten nem személyválogató. Egy nőtanítvány is épp olyan fontos néki, mint egy apostol.
Dorkász lehet azt gondolta, hogy a személyisége ezen a földön nem sokat változtat. Lehet te is egy jelentéktelen embernek érzed magad, akit azonban Isten használni akar nagy dolgokra. Istennek úgy tetszett, hogy Péter által feltámassza Dorkászt. Jakabot hazahívta...

Isten áldását! :05:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Január 07, 21:31:30
Szia Antee!  :05:


Szerény véleményem szerint, Istennek minden emberrel egyéni terve van..., és Dorkászra még szüksége volt a környezetének... "hisz gazdag volt jócselekedetekben"...  :pirul:

Na nem mintha Jakab szolgálatára már nem lett volna szükség... de most hallottam ezzel kapcsolatosan egy Igét, amit most idézek is itt:

1 Kor. 4.9
Mert úgy vélem, hogy az Isten minket, az apostolokat, utolsókul állított, mintegy halálra  szántakul: mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek. - írja Pál apostol...
Szeretettel:
kövecske

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Január 07, 21:36:56
Köszi Kövecske, egyet értek!  :afro:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Január 08, 11:21:48
Mindenestre Jakab járt jobban.

 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Január 08, 11:25:25
Isten hozott... :2angel:

Örülök neked...

Kifejtenéd bővebben, hogy miért gondolod így...

Szeretettel várom...  :05:

Üdv:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Január 08, 11:29:59
Bocs, inkább csak vicc akart lenni... ;)
Ő már hazaért, amíg Dorkasznak vissza kellett jönnie.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Január 08, 12:00:11
Igen... értem... :05:

Igazad van... Jakab már ott lehetett a sok szenvedés után, a tanítványság rögös, nem könnyű útjának végére érve, az Ő szerető, Megváltó Uránál...  :2smitten:

Ott már a legjobb... ott már nincs szenvedés, nincs bánat, nincs könny... teljes az öröm, és az Ő jobbján gyönyörűségek várnak mindörökké...  :2angel:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Január 08, 18:01:24
Jó is lesz majd az a nap! :2angel:

De még munkálkodnunk kell. Tegyük azt örömmel, hogy Isten örömmel fogadhassa azt!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 08, 22:03:58
Van egy ismerősöm, aki folyton azzal ostromol mindenkit, hogy imádkozzanak érte. Kérdéseim:
- Mit gondoltok mi lehet az oka, ha valaki mindig másokat kér fel erre?
- Talán nem bízik meg az Úrban?
- Nem bízik abban, hogy meghallgatja őt is?
- Mihez vezet ez?
- Van ennek veszélye?
- Kiskorúságban tartja?
- Kell figyelmeztetni rá?
- Ti szükségét látjátok, vagy rá kell hagyni?
Beszélgessünk erről. Mindenki véleménye érdekel.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Január 08, 22:13:05
Szia Mária! :05:

Én úgy látom, hogy Isten meghallgatja az első imát is, ha szívből jön. A második imánál már Isten azt mondja, hogy "jártál már nálam ez ügyben".
Fel kell ismernünk azt, hogy amikor többször megyünk Istenhez ugyanazon téma miatt, de mégsincs válasz, hogy Isten már válaszolt!

Ismerjük fel, az Úr akaratát! Lehet, hogy éppen ezt mondja: "már tudod, hogy kell bekötni a cipődet, tehát kösd be"
Arra is vigyázzunk, hogy ne erőltessük rá IStenre a mi akaratunkat. Lehet a mi nézetünkből minden passzol és jó ötletnek látszik, azonban Istennek lehet más terve van velünk.

Isten áldását! :05:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Január 09, 08:49:05
Kedves Mária!

Úgyhiszem, hogy a jelenlegi állapot, nem jó annak az embernek az életében. Így első hallásra én kiskorúságra tippelnék, valószínüleg kell tanítani, hogy a hite és a bizalma ne csak emberekben legyen. Persze ez valakinek hamar megy, valaki évek alatt tudja csak elsajátítani, időt és türelmet kell rá szakítani, ami így ismeretlenül is hiszem, hogy megvan benned... :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Január 09, 08:54:01
Kedves Antee!

Szerintem nem biztos, hogy Isten válaszol az első imára (ha szabad így mondanom). A közbenjárást nem hiába hívják közbenjárásnak, vagyis odaállok az Isten és az ember közé és kérem a kegyelmet az adott emberre, számomra ez folyamatosságot is jelent, ami kitartást és hitet igényel. (Persze most általánosságba beszélek, nem a konkrét illetővel kapcsolatban.)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Január 09, 09:05:32
Imádságok,

Mindenkor hálaadással - és az Ő akaratát keresve. Másik fontos - Istent kérem, hogy jöjjön mögém a céljaim támogatására, vagy azt kérem - vezessen. Ezt jól tudjuk - mégis jön a valóság. Kérjük, várjuk - többször is mondjuk, eröltetjük. Nem csak mi - a biblia őszinte könyv. Pál is háromszor kérte. Dávid is - meddig váratsz még Uram - rengeteg ilyen depressziós, vergődős sora zsoltára van - igen őszinte. Ezek vagyunk. Sokszor kértem én is - és nem kaptam, még meg is voltam sértve, nehezteltem Istenre. Később láttam - nagyon szeret. Egy dolog vigasztal - Jézus kimondhatatlan könyörgésekkel az Atyánál  énértem. Szóval ez az ami örömhír. Látja, érti amit kérek - tudja miért, okokat, stilusomat mindent. Sokszor vagyunk imaközösségben - imaóra, presbiteri bibliaóra, házi istentiszteletek - mikor halljuk egymás imádságait és nyilvánvaló ki milyen állapotban van, milyennek látja az Istent, miket kér és mennyire van hála vagy egyéb a szívében. Egy biztos - imádság egy nagyon jó terület, ott minél több időt eltölteni, Isten közelében. Szereti a gügyögésünket is - és érti, miért beszélünk igy vagy úgy. Gondja van ránk - nem amit kérünk - hanem úgy alapvetően, teljességgel. A megfelelő kommunikációhoz (imádságaink) a legjobb módszer, ha minél jobban ismerem Azt, akihez imádkozom - és ez nagyon személyes. Nem lehet módszereket kitalálni - teljesen tévút. Jézus élő személy, valóságos mindenható - nem módszer.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Január 09, 09:41:38
Van egy ismerősöm, aki folyton azzal ostromol mindenkit, hogy imádkozzanak érte. Kérdéseim:
- Mit gondoltok mi lehet az oka, ha valaki mindig másokat kér fel erre?
- Talán nem bízik meg az Úrban?
- Nem bízik abban, hogy meghallgatja őt is?
- Mihez vezet ez?
- Van ennek veszélye?
- Kiskorúságban tartja?
- Kell figyelmeztetni rá?
- Ti szükségét látjátok, vagy rá kell hagyni?
Beszélgessünk erről. Mindenki véleménye érdekel.

Hááát... annyira különbözhetnek erről a vélemények. És nagyon különbözőek a megtapasztalások...

Az is előfordulhat, hogy azért kéri folyton az illető a mások imaközbenjárását, mert úgy hiszi, hogy a másokért való közbenjáró imádságot Isten különösképpen meghallgatja.
És ez attól is függ, hogy mit kér, mi az a téma, amiben imatámogatást kér.
Az is előfordulhat, hogy nincs elég bizalma, és azt hiszi, hogy ha sokan sokszor, sokat imádkoznak érte, azt Isten jobban meghallgatja.

Egy bíztos... Isten ránk bízta, a közbenjáró imádságot... Nekem vannak olyan tesóim, akiket Isten különösképpen a szívemrehelyezett, és olyanokért, szinte naponta imádkozom.

Másoktól nem szoktam ilyen imatámogatást kérni magam részére. Ritkábban fordul elő... Csak valami nagyon nagy, rendkívüli esetben...
Ezzel úgy vagyok, hogy szívből hittel leteszen Isten elé az ügyemet... és rábízom... Na persze ne érsen félre senki... nem azokat a dolgokat amit nekem kell megtenni... hanem például az egészségemet... a gondviselését életem felett...stb
De ismerek egy esetet, amikor a hívő feleség, az alkohol rabságában szenvedő férjéért, 30 éven át imádkozott, míg a férj megtért, és teljesen megszabadult. Bár a férj  nem ostromolta ezzel a feleségét. Volt aki azt mondta, hogy minek imádkozol annyit... reménytelen...
De ő csak kitartóan imádkozott...
Az eredménye meglett... Megváratta az Úr... de meghallgatta...  :05:

Bocsika, Mária... nem éppen a felvetett kérdéseidre válaszoltam.  :pirul:

Szerintem én mondanám az illetőnek, hogy egyértelműen imádkozom érte, ha ezt kéri... de attól függ mit kér...
És azt... neki is imádkoznia kell... meg nem lankadva...,  mert ezzel nem "tudhatja" le az imádkozást. Én imádkozhatom  ÉRTE... de nem HELYETTE...
Mert ha csak én eszem... ő soha nem lakik jól...  :pirul:(bocsika a profán hasonlatért)

Most hirtelen ennyi jutott eszembe... :05:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Január 09, 10:45:56
Kövecske írta:
"Mert ha csak én eszem... ő soha nem lakik jól... "

Szerintem elég szemléletes a hasonlat, ehhez kell felnőni...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Moncsi - 2008 Január 09, 18:41:54
 Mária!
Úgy érzem mint ha én lennék az ismerösöd aki folyton imát kér.Többször kértem egy dolog véget imát.Nem godolom,hogy az imakérés kiskorúság.Én úgy érzem nekem már nem elég a tej nekem már szilárd ételre van szükségem.Amikor megtaláltam a fórumot nagyon,jól esett,hogy imát kérhetek,megerősített.Elözöleg már több tesótól kértem imatámogatást,de ez kölcsönös volt,viszonoztam ha tőlem kértek és kértek.Hiszek és bizom az Úrban.Lehet,hogy felkellene nöjek....???Egyszer kérni az Úrtól majd hittel elvenni.!?Talán üzenet nekem,az ismerősödről feltett kérdések...
Köszönöm kedves Mária!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Január 09, 20:02:15
Kedves Moncsi!

Én nem ismerem Máriát, de nem hiszem, hogy arról beszélt, amikor kölcsönösen imádkoztok egymásért. Ha netán igen, akkor én azt nem tartom kiskorúságnak. Én inkább úgy értettem, hogy olyan ember, aki mindíg eljár összejövetelre és állandóan a vezetőkön lóg, hogy imádkozzanak érte. Mellesleg ez sem probléma, csak meg kell tanulniuk nem csak a vezetőben bízni.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 09, 21:51:53
Szia drága Moncsi! Remélem ezt nem komolyan írtad?  :08:  Előszöris, mert te nem vagy ismerősöm, másodszor hihetetlenül közel vagy a szívemhez a hozzászólásaid miatt.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Moncsi - 2008 Január 09, 22:09:09
Drága Mária!Kérlek ne vedd a szívedre!Nem akartalak semivel megbántani,nagyon kedvelek így ismeretlenül is!!!Nagyon sokat tanultam tőled!!!Teljesen magamra vonatkoztattam ,hidd el üzenet volt nekem.Sokszor kértem imát testvérektől ,vezetőktől....Ezen változtatnom kell.Ne haragudj rám! :05:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Január 09, 22:22:05
 

Idézet
Mellesleg ez sem probléma, csak meg kell tanulniuk nem csak a vezetőben bízni.

Igen egyetértek...

Jó az ha imádkozunk egymásért, és meg is van írva:

Jak 5,16
Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.
 
De nekem akkor is a legfontosabb, hogy Jézussal való közösségem legyen mindennél, és mindenkinél fontosabb. Tudjak nagyon szoros imakapcsolatban lenni Vele... és ha  - sajnos - ez valamiért meglazul, ezt nagyon megsinylem. Nah... akkor nagyon nagy szükségem van, hogy a testvérek imáikban hordozzanak az Úr előtt. Hogy minél hamarabb álljon helyre az Úrral való kapcsolatom. Mert attól nincs rosszabb a világon, ha meglankad Jézussal való közösségem...  :04:

 Olyankor még az életnek sincs  semmi értelme... :08: :062:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 09, 22:36:40
Moncsi! Nem bántottál meg.  :D Nem is haragszom. Csak ennyi bajom legyen az életben.  :06: Lehet, hogy  félre is értettelek.  :08:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 09, 23:08:17
tothg! "Én inkább úgy értettem, hogy olyan ember, aki mindíg eljár összejövetelre és állandóan a vezetőkön lóg, hogy imádkozzanak érte."

Igen, valóban. De nem csak a vezetőn, hanem másokon is. Én úgy gondolom, hogy fel kell növekedni mindenkinek, oda, hogy nem szalad mindenért másokhoz éveken keresztül. Megtudjon állni a saját hitében és ne a másén. Lehet, hogy túl szigorú vagyok? 
:D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: sion42 - 2008 Január 11, 09:34:26


Azért gondoltam erre a témára, mert nagyon fontos szerepet tölthetnek be a házicsoportok illetve az abban működő imaközösségek, mind az egyház építésében, mind a személyes lelki fejlődésben.
Vannak olyan lelki szükségek, melyeket egy nagy gyülekezetben nem lehet úgy megélni, mint egy kisebb csoportban.
A házicsoport a hétköznapi életben fellépő problémák megoldásában sokkal jobban jelen lehet, mint a nagy gyülekezet. Itt nagyobb teret kap a hívő személyes hite, példája. Csodálatosak a csendes közös elmélyűlések és imádságok. Szeretném, ha Ti is elmondanátok a véleményeteket.


Szeretettel

Gábor :Simon02:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Moncsi - 2008 Január 11, 10:31:43
Kedves Gábor!Egyetértek veled!Nagyon nagy szügség van a házicsoportokra.Az imakéréseket is jobban meglehet beszélni.A minden napi problémákról kérdésekról is jobban,nyitottaban lehet beszélni.Isten igéjét is jobban át lehet tanulmányozni.A testvéri kapcsolatok szinten tartásához is nagy szükség van a házicsportokra.Közös imára is megfelelő és nagyon jó egy házicsopi.Virrasztásra,bünvallásra is helyett adhat egy házicsopi.Természetesen ez máshol is megoldható.
Sajnos már több mint másfél éve nem voltam házicsopin,mert kisfiamat nem tudom kire hagyni.Nagyon érzem ennek hiányát.Akinek lehetősége és ideje van menjen házicsoportba.Áldás van ezeken az összejöveteleken."Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az Úr nevében Ő is jelen van"

szeretettel.Moncsi
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: sion42 - 2008 Január 11, 12:20:12
Kedves Moncsi! Igen, nagyon értékesek ezek a bensőséges imádkozások és áhítatok, melyekkel a házicsoportokban élhetünk. Erőssen közösséget formáló a közösen megélt hit és amit ilyenkor kap az ember sokkal könnyebben válik belső értékké. Szükséges, hogy valaki lelki közösségben legyen úgymond lelki társa legyen valakinek.
Nyilván erre a házastárs a legkézenfekvőbb.
Elmondom, hogy mi a feleségemmel, hogyan cselekszünk.
Feleségem sokat van távol, ezért Szentszellem úgy vezetett, hogy telefonon keresztül tartunk áhitatott minden este.
Imával kezdünk, kérjük Szentszellemet, hogy tanítson minket és építse be a szívünkbe az Ő szavát, adjon értelmet és világosságot.
Ezután felolvasunk egy rövid szakaszt az Újtestamentumból és megbeszéjük annak üzenetét egymást is tanítva.
A végén újra imádkozunk.
Úgy tapasztaltuk, hogy nagyon hasznukra váltak ezek az áhítatok és nagyon várjuk a nap végét, hogy újra közösségbe léphessünk.
Adja Isten, hogy Te is találj valakit, akivel kialakíthatsz lelki társságot.


Szeretettel köszöntelekGábor :044:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 17, 14:20:28
Ján. 13,23 Egy pedig az Ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugszik vala, akit szeret Jézus.

Mit gondoltok ez mit jelent? Jézus csak Jánost szerette volna? Mi van Mátéval, Péterrel...

János szembesült azzal, hogy Isten hogyan látja őt. Ezt kell elmondanunk mindannyiunknak. Jézus szeret engem!  Ahogy téged lát Isten, az nem fog soha megváltozni! Te minden nap másképpen látod magad. Ő akkor is szeret téged, amikor olyant teszel, vagy gondolosz, ami nem kedves Istennek, Ő akkor sem szűnik meg szeretni téged! Lehet, hogy azt hiszed, Isten csak akkor szeret ha bibliázol, ha sokat imádkozol, ha jó vagy, ha és ha és ha ... Ezt csak te látod így. a Szeretet nem rója fel... Ne igazold magad Isten előtt. Máténak azt mondta, kövess engem! Péternek is azt mondta, - még annak ellenére is, hogy felismerte bűnösségét, kövess engem! Nekünk szükségünk van az Orvosra! Ő majd meggyógyít bennünket. Ő majd formál, alakít bennünket! Munkálkodni akar az életedben. Lát téged és időről időre változol. Isten nagyon szeret téged! Ez legyen a szemed előtt a szívedben.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: yeva - 2008 Január 17, 14:57:23
Lehet, hogy azt hiszed, Isten csak akkor szeret ha bibliázol, ha sokat imádkozol, ha jó vagy, ha és ha és ha ... Ezt csak te látod így. a Szeretet nem rója fel... Ne igazold magad Isten előtt.
   
   Annyira átéltem ezt. Amikor láttam, hogy milyen egy "fogyatékos" gyereke vagyok az Atyának, nagyon sokszor megfeledkeztem arról, hogy Isten "ok" nélkül szeret. Mindig ki kartam "érdemelni" a szeretetetét.
   És amikor semmi érdemet nem láttam magamban, csak a "melléfogásokat", a hiányosságokat, a mulasztásokat, akkor mindig szomorú voltam. Úgy gondoltam, engem nem is szeret az én Atyám. A szófogadó, egészséges, erős gyerekeit szereti.
   Még fiatalasszony voltam. Megismerkedtem egy nálam idősebb testvérrel, akit már gyerekekkel áldott meg az Úr. Egyik gyereke testi fogyatékossággal született. Nagyon megdöbbentett. Sokat beszélgettünk, és szóesett a gyermekeiről, a szeretetről. Elmondta, hogy mindegyik gyerekét nagyon szereti, és hálás az Úrnak az egészséges, okos gyerekeiért, de a szívéhez legközelebb a fogyatékos gyereke áll. Ő igényli a legtöbb szeretetet, a legtöbb törődést, mert kiszolgáltatott és gyenge. És ő vele törődik a legtöbbet.
   Nagy példa volt ez számomra, hogy a mennyei Atya is így van az Ő gyerekeivel. Nem az érdemeit nézi (mivel az nincs is nekünk, mert ha mindent megtettünk is, akkor is csak azt tettük ami a kötelességünk), hanem szeret, mert Ő a szeretet, és később az Igéből is megértettem, amikor ezt olvastam.
  "Megáldja azokat, akik félik az URat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt." A kicsinyekkel kezdi, ők az elsők. Milyen jó! :05: :2smitten:


   
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Serenus - 2008 Január 17, 17:59:33
Ebben rengeteg igazság van,nagyon jól fogalmaztál!!! :026:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Január 17, 18:11:13
Kedves Kövecske :D

Valószínűleg azért kéri ezt tőlled, mert Ő valójában erre képtelen (megkötözte őt  az ördög vagy a félelem, hogy Őt is elfogadja az Úr), Örülj neki ha zaklatnak, mert az imáid meghallgattatnak, és ne aggodj Isten keresi az alkalmatos időt arra, hogy megkeresse, és kinyílhasson a szeme.
 Üdv: Zotya :01: kitartás :afro:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Január 18, 03:20:54
Örülök, hogy itt vagytok. Nem a létszám, hanem a közösség az, ami számít. Ha sokan, ha kevesen; de alázatban, szeretetben legyünk egymással közösségben.  :igen:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Január 18, 08:15:19
 :047: Köszönöm, a bátorítást!
Igen Yeva, Péter szerette Jézust a filia a viszonzott felebaráti szeretet. A kereszténységben a szeretet három fajtája közül az agapé következik. Kérdésem tudjok, Mi mint agapé szinten szeretni, én egy embert ismerek aki ezt megtette értünk. Mikor Pétert megkérdezte 3-szor itt nagyon jól kijön. Én, mint Zotya szeretem őt, nem tudom, máshogyan, mégjobban szeretni, de virrasztok és várok rá! Nekem, is vannak viharok amikben Ő feltudd emelni :2smitten: ennél nagyobb dolog nincsen! Mikor én a kezdetekben itt voltam Antival sok szikra csiholódott, de azóta én is épültem és növekedtem, ami sok alázattal jár  :( egybenis, mert megismerhettem magam, mennyire nagy szükségem van rá, de sztem mindnyájunk is így van. és Anti szavaival élve, nem számít mennyien vagyunk itt, csak az számít. hogy melyikünk szívében lakozik az ÚrJézus. Ámen

 :DÜdv:Zotya
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: yeva - 2008 Január 18, 09:03:10
Kedves Zotya!

Agapéval szeretni, valami olyan nagy dolog, amit, ha őszinte akarok lenni, nem igen tapasztaltam meg még hívők körében sem. És saját magamban sem, sajnos, bármennyire is igyekszem. A mi szeretetünkben mindig van egy kis önzés. Én magamról nem tudnám elmondani azt, hogy szeretem az ellenségem is(ha van ilyen), és hogy az életemet adnám a barátaimért.
Anti, jól fogalmazott a versében, Jézus munkálja ki bennünk a szeretetet, az biztos, de tőlem függ, hogy mennyit merítek belőle, engedem-e, hogy betöltsön  az "élet vize". Engedem-e, hogy A SZERETET, Jézus Krisztus elfoglalja a szívem "trónját". Vagy még mindig makacsul ragaszkodom egy kis területhez ott a szívemben, ahol ÉN akarok uralkodni, ott azt teszem, amit Én terveztem el.
Nagy és komoly dolgok ezek. De Istennek semmi nem lehetetlen.  :2smitten:
Isten áldjon, és adjon további épülést, növekedést.  :05:

Kedves moderátorok, ha ez a beszélgetés nem illett ebbe a témába, elnézést kérek, és kérem az áthelyezését a megfelelőbe. Bocsánat! :08:

Szeretettel:yeva
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 19, 19:19:44
t.zoli! Ide helyeztem át ezt a témát. Köszi a megértésedet.  

Ennek az Új témának azaz elhivatása, hogy megismerhessük az evangéliumok állomásait a Mi saját életeinkben (képekben, hasonlatokban), olyan gondolatok és tények amik jelekre utal(hat)nak.

   Rohanó események

Ma mikor a vonatok menetrend szerint mennek én is rohanok, és sietek.
Azt figyelem, hogy az emberek ott ülnek a székükbe és az újságokat nézik.
- figyelik, mi történik a világban és maguk körül. Mindig történik valami.

Mikor ma reggel én is utaztam, valami hasonló érzés kerített hatalmába, szombaton is vizsgázni, megin vonatozni, de ez más fajta vonatozás volt, Isten beszélgetet, hozzám, szól, hogy nem volt eléggé győzelmes a felkészűlésed, hm...?
Te is a vonaton utazól?
- aha, igen
Gondolkoztam a sinek Bibliai proféciáin. Vajon mit akkart Józsué? Mit, amit Isten rábizott. Készítse fel a népet a Jordánon való átkelésre. Sikerült, persze. De, Ott volt még Jerikó. Józsué mondja: Az Úr velünk, de a nép aki átkelt, türelmetlenkedik történik majd valami, sikerülni fog, lesz e értelme? ezek voltak a kérdések náluk, nálunk nem???
Ma ezzekel a kérdésekkel áltam szembe, és tovább gondolkoztam a vonaton, közben olvasgattam, ami még mélyebb elméjűlésre késztett. Az utasok mással voltak elfoglalva, rám alig figyeltek, egyáltalán figyelnek ránk az emberek, nem; elvakítja őket a stressz az aggodalom >Mikor történik már valami?< én meg a megváltomra gondoltam, megint eljött egy katonás feladat, nincs taktikám ,most mi lesz, készültem de nincs semmi látszata  De Ő ott volt és mondja: "Álj meg, csendesedj el, lásd meg, hogy a rohanó események káprázata és az aggodalmak, mögött ott áll Isten szelíd hívó szava? Jöjj énhozzám!" Én segítek és a győzedelmes jobbomra állítalak, te csak figyelj rám. Jó leszáltam és elmenetm a harcok élvonalára, a szóbeli helyett írásban volt és sokkal jobb volt. 

Ismét a vonaton, most figyelem az embereket és egy kép jött be:
- Ez a vonat olyan emberekkel van teli akik az aggodásukkal és az ürességükkel a kárhozat felé rohannak, valaki leszál, Ő még megmenekülhet, de mi lesz akik nem veszik ésszre vagy elalszanak, mert van ilyen. Jó reménység jött rám, te csak ne aggodj, figyelj az Úrra, Ő megold mindent, ahogy a vizsgádat is. Immátkoztam magamban, hogy állítsd meg ezt a vonatott, hogy lehessenek megtérők. Lesznek!, lesz aki leszál és majd lesz aki felszál (róluk később), de aki leszál annak kegyelem lesz a holnapi nap is, mert nem volt az események címlapján és a vizsgázonak sem kellett fásítani az indexet
Jó érezni a mindennapi kegyelmet és szeretet, bár a lelkivakok nem látják, de bizony van és nekik is .
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Január 19, 23:49:01
akkor én is világi vagyok  :06:, /............................./ de mindegy, amúgy nem csak a keresztényekre kell gondolnunk hanem azt , hogy mindenkit a szeretet kötelékében kell hogy tartsunk, tehát a világi stilusok, társalgások esetén, oda kell figyelni de megkell érteni és segíteni neki, nem egyből lelőnni,le modizni az egy jó figyelmeztető /................../ :2knuppel:. // Kedves Zoli! Pontoztam ezt a zárójeles részt. Elnézésed kérem. Mária Az ÚrJézus, hogy csinálta...  leült a gonoszokkl és együtt volt velük.
A chet hasznos dolog, olyan hely ahhol meglehet beszélni a napi problémákat, ami nem a fórum helye, de sztem jó;
és kezeljük érzékenyen ezeket az embereket sztem, amúgy nem kirívó csak egy két esetben van ilyen. Azért láttom a hireket:A fórum erősen moderált! ez jó dolog, ne rontsa az erkölcsi morált. De a chet egy előkapuja a fórumra és hátha jobb belátásra lehet bírni az ilyen embereket, nem szabad lesarkosítani de ügyesen kell kezelni a gerjedelem nem old meg semmit, sztem csak haragot szül.
Béke :2angel:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Dani - 2008 Január 19, 23:56:12
Én addig cseteltem /Nevet töröltem***Antee***/,amíg fel nem adta.IIgaz úgy ment el,hogy megfenyegetett,hogy elkap...dehát ha Isten velünk kicsoda ellenünk?
Állok elébe!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Január 20, 00:14:11
 :2police: Mária, most miért, már megint mi a baj velem, rosszat írtam, vagy mi légyszíves írd a k2bike@freemail.hu-ra
ez most már kezd piszkálódás lenni.  :03:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Dani - 2008 Január 20, 00:16:48
Bekellene vezetni a regisztrációt a chat-re is.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Dani - 2008 Január 20, 00:19:42
Így nem lenne kedvük regisztrálni a bajkeverőknek.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Január 20, 00:22:23

 :2police: Mária, most miért, már megint mi a baj velem, rosszat írtam, vagy mi légyszíves írd a k2bike@freemail.hu-ra
ez most már kezd piszkálódás lenni.  :03:

Kedves t.zoli. Legközelebb ezt tartsd meg privát üzenetnek Mária felé! Köszönöm.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Dani - 2008 Január 20, 00:24:08
Nagyon jó ötlet az imafal,igaz már mondtam egy párszor de tényleg az! :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Január 20, 00:24:40
Bekellene vezetni a regisztrációt a chat-re is.

Így nem lenne kedvük regisztrálni a bajkeverőknek.

A chaten nem elérhető a regisztrálás. Azonban ha lehetőség is lenne rá, nem szűrné ki az sem a "bajkeverőket".
Azért vannak ott a moderátorok, hogy moderáljanak. De sajnos még kezdeti fázisban van a moderátorok ott, nem érnek rá mindig.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Dani - 2008 Január 20, 00:25:43
egyébként mit lehet tudni még a honlapról?(keletkezése...stb)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Január 20, 00:30:20
Ez a Webhely elkészítése 2006.08.03.-án indult és 2006.09.30.-án fejeződött be.
Állandó frissítéssel szolgálunk.
Ez a webhely elkészítése a keresztény Hit terjedéséért és egymásmegismeréséért készült.


Az Opera böngészőt ajánlom az oldal nézelődéséhez!
Ugyanis pár script és iframe található az oldalon, amitegyes böngészők nem tudnak megjeleníteni.
Pl: Internet explorer egyes verziója.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Január 20, 00:55:52
 :044:A döntés sarokvasa!

 Az üdvösség kapuja könyen nyílik. Egy gyerek is kínythatja. Nme kell hozzá semmi erőlködés.
Megis találod, vagy csak elmélkedsz rajta, ne probálkozz a kulcs keresésében, mert a kapu kinyílik de te kin maradhatsz!

Róm.:10,9:11/ -9Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta &otilde;t a halálból, akkor üdvözülsz. 10Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. 11Az Írás is így szól: "Aki hisz &otilde;benne, nem szégyenül meg."

Mit jelent szívből hinni?
- magamat rábízni arra,akiben hiszek
Szájjal vallást tenni?
- nem szégyelni Krisztust senki előtt
Szégyenled rá bízni az életed, ha ezt megkérdeznék tőlled?
-......

Tehát, fontos az hogy gyermeki hittel bízzunk a mi Urunkban és nem fogunk csalódni.
     
:045:      Egy kép jött be amikor még kicsi voltam, sokat sírtam egy dolog után ami akkor a legkedvesebb volt számomra és minden eszközt bevetettem ennek érdekében de a szüleim, nem vették meg, nem volt rá pénz vagy nem akarták. Én sírtam és hizelegtem, de sokszor kiharcoltam, voltak olyanok amikért nem kellett hisztiznem, az más volt, becsülendő, mert anyuka megígérte. De amikért fesztiválokat csináltam azt mindig mamám vette meg(ezt szülleimtől kérdezetm meg), kérdés az hogy jó volt ez vagy sem, én azt láttom ebben, hogy nem. Azért  nem volt, jó cselekedet, mert én könyörögtem ki, és nem is volt nagy dolog, mert 1hétre rá tönkre ment és sírtam a következő dologért. Nagyon sok mindent ígértek szülleim és be is tartották, de csak a megengedhető határok között, Vajon Isten nem ilyen, dehogy nem :01:

Most, viszont máshogy látom, amit hiszek, amit ígérnek és reálisnak tartom/ és indig kérem az Úr bölcsességét, hogy jó ez nekem, nem pazarlás?/ megfogom kapni, ebben hamarébb az Úr fog megerősíteni aztán a szülleim tettekben, és ennek jobban fogok örülni és meg is fogom becsülni.
Mert kivártam és szívből hittem. :063:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 20, 09:11:21
:2police: Mária, most miért, már megint mi a baj velem, rosszat írtam, vagy mi légyszíves írd a k2bike@freemail.hu-ra
ez most már kezd piszkálódás lenni.  :03:

Kedves t.zoli! Mivel itt kérdeztél, itt is válaszolok rá szeretettel. Nincs baj veled. Kedves vagy nekem mint testvérkém. Nem piszkálódom sem veled sem senkivel, és Anti sem, de ha valaki nevét kiírod és vélemézeded, minősíted, /akár egy szóval is/ akkor azt törölni fogom/fogjuk, mert nem a mi dolgunk egy embert bírálni. Legyen az Isten dolga. Kérlek tanulj ebből. Alázattal vettem a hozzászólásodat és maradok veled ezután is szeretetben, de van a fórumnak szabályzata és azt neked is, nekünk is és mindenkinek be kell tartani. Szeretnénk a fórum szeretetbeni tisztaságát ezzel véddeni. Biztosan nem szándékoztad az illető hölgyet bírálni, de ha feljönne ide és olvasni amit írtál,  fájna neki és nem biztos, hogy mások is szívesen olvasnak olyat, mégha nem róluk szól, akkor is. Kérlek bízzál meg a tapasztalatomban és a döntésemben, hogy helyénvaló volt. Köszönöm a megértésedet.

Testvéri szeretettel: Mária
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Január 20, 09:30:51
 :061: Hát, még nem értem, de bocsánat, elfogadom. Testvéri szeretetből :afro: :2smitten:

Béke :2angel: /Mária :063:/
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 20, 09:33:19
t.zoli! Köszönöm. Az Úr áldjon meg!  :031:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Január 20, 09:35:24
 :DUh gyors voltál.   :2smitten: Köszönöm a :047:  :044: Mária szeretlek! :01:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Január 20, 10:31:27
Sziasztok! :05:

Ide tettem át a hozzászólásokat a "szerkesztők üzenetei"-ből. Ezek ugyanis nem abba a topicba valók voltak. :05:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Január 22, 11:21:29
Sziasztok! :044:
Lenne egy kerdesem.Elore bocsatom,hogy senkit nem akarok megbantani csak erdekelne a velemenyetek.
Mennyire tartjatok fontosnak a viz altali keresztseget?Az Ur Jezus azt mondja,hogy "Aki hisz es megkeresztelkedik az udvozul..."
Sok katolikus es reformatus ember elfogadta Krisztust szemelyes megvaltojanak de nem keresztelkedik meg viz altal.Akivel eddig beszeltem rola,azt mondta,hogy az nem annyira fontos,lenyeg,hogy Szent Szellem altal legyen megkeresztelve.Vagyis eleg a gyerekkori keresztseg.De egy csecsemo meg nem tud donteni.Tulajdonkeppen a szulok dontenek,hogy milyen vallasu is legyen.Tudatos dontest csak felnott korban hozhat az ember.
Tudom-sajnos-sok egyhazba csak akkor keresztelnek meg viz altal felnott korban,ha azutan mar ahhoz az egyhazhoz tartozol.Ezzel en nemigazan ertek egyet de ez van.
Itt a forumon is vegyes tarsasag vagyunk.Ezzel nincs is semmi baj.
Szoval mit gondoltok errol?

Szeretettel
Edit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Január 22, 11:28:10
Szia Edit! :05:

Az ige így szól:

"Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül"

De hogyan is folytatódik?:

"aki pedig nem hisz, elkárhozik."

tehát az ige nem azt mondja, hogy aki nem merítkezik be, az elkárhozik, hanem azt, hogy aki nem hisz! A megkeresztelkedés csupán egy engedelmesség, de nem üdvösség szerző! :05:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: sion42 - 2008 Január 22, 11:36:56
Kedves Edit!Az én látásom a következő. Egyetértek abban Antallal, hogy ha nem keresztelkedsz meg illetve nem születsz újjá víztől, akkor is üdvözülhetsz.
Tudom, hogy azt is mindja az Ige, hogy aki nem születik víztől és Szent szellemtől az nem megy be az Isten Országába, de mégis nekem azt helyezte Isten a szívembe, hogy aki hisz az mind üdvözül.
Ugyanakkor látom, hogy Krisztus is megkeresztelkedett, alámerítetett, bemeríttetett, ezért én azt látom jó dolog Isten előtt, hogy követvén az Úrat engedelmeskedem ebben is. Lelkiismeretből.
Tehát, ha tökéletesen akarom ebben a dologban követni Krisztust, akkor hittel elfogadom Krisztust megváltómnak, megkesztelkedem víztől és Szent Szellemtől is.


Isten áldjon Benneteket.

Gábor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Évus - 2008 Január 22, 11:55:58
Gáborral teljesen egyetértek, a lator is üdvözült noha nem keresztelkedett meg.
Mivel Jézus megtette, nekünk helyes ezt követnünk.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 22, 11:57:13
Edit! A szerecsen bemerítkezett és nem a gyülijében. Ő a zsinagógába járt, az volt a gyülije. Fülöpöt az Úr odaküldte az utjába és alámerítette a vízben. Nem kérdezett semmit a múltjából, nem kellett feltárni a  múltját, nem vallotta meg a bűnét, nem presbiterek döntöttek a bemerítéséről, hanem ő maga. Itt is megmutatkozik a szabad akarat. Sajnálatos, hogy ezt egyházak nem így látják. A Biblia nem ír gyerek bemerítésről. Igaz, írja, hogy a házanépe is megkeresztelkedett, de azt nem hogy a gyerekek kimaradtak volna és azt sem, hogy nem. De nem is tudjuk mekkorák voltak a gyerekek akik otthon éltek. Lehet, hogy már felnőttek.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Január 22, 12:06:13
Teljesen egyetertek veletek!
Csak tudni szeretnem,hogy akik nem vallaljak fel a viz altali keresztseget,hogyan gondolkodnak errol.
Sion42,a te nezetedet teljes mertekben osztom.Krisztus sem azert meritkezett ala mert szuksege lett volna ra,hanem engedelmessegbol.O teljes mertekben buntelen volt,inkabb peldat hagyott rank.
Miert van az,hogy sok megtert ember mindent megtesz amit kell,csak eppen a bemeritkezest nem vallalja fel?
Nehogy felreertes essek,en nem akarok senkit gyozkodni az en igazam felol.Hiszem,hogy Isten mindenki sziveben kimunkalja azt,hogy mi az amit meg kell tennie.Vagy nem kell.
Tenyleg csak a szelesebb latokorre valo igyekezet hajt.

Szeretettel
Edit.

Antee es sion42 irasara volt ez valasz.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Január 22, 12:15:13
Maria!
Fajlalom en is azt nagyon,hogy a legtobb egyhazba nagyon proceduras a dolog.Eros tulzassal elve,konnyebben atmesz az eretsegin mint ott.De tudod mire lehet ez jo?Probara teszi az alazatod meg a kitartasod.
Letezik olyan lelkipasztor ma mar, aki bemerit annelkul,hogy az o egyhazahoz tartozz?
Nagyon tetszik a Fulop peldaja.Nem kerdezoskodik semmit,egyszeruen csak a vallomasa alapjan bemeriti.
Valojaban Krisztus egyhazaba kell bemeriteni nem egy adott nevu egyhazba.

Szeretettel
Edit
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Moncsi - 2008 Január 22, 12:16:23
Kedves Edit!Az én véleményem az,hogy Isten törvényét be kell töltenünk.Meg kell térnünk, be kell meritkeznünk,vennünk kell a szent szellemet.Ha ezt nem tesszük meg ,nem megyünk Isten országába.
Szerintem nem elég csak hinni.Ha hiszek Istenbe akkor engedelmeskedek az Ő igéjének.Azt gondolom az alámerítkezés (ez a teljes test víz alá merítését jelenti)azért fontos,hogy az ó embert eltemessük a hullámsírba.De ezt mindenki szabadon dönti el mikor teszi meg.A gyerekek  a szüleik által vannak megáldva addig ,amíg ők maguk képesek lesznek döntést hozzni a megtérésben a bemerítkezésben.Azt gondolom a gyerekinknek is szabad akarata van,nem dönthetem el én vagy más,hogy ő mit szeretne.Imátkozhatok,böjtölhetek és példát mutathatok az életemmel.

   Szeretettel:Moncsi
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 22, 13:04:19
Mivel biblikus a bemerítés, alámerítés- de nem üdvözít és nem mossa le a bűnöket, magam is szükségét látom az alámerítésnek. Nem látom okát, ha valaki Krisztusban van, miért nem merítkezik alá? Ezek gyümölcsök. Véleményem szerint aki valóban átadta a szívét Jézusnak, az alárendeli magát Isten akaratának. Akiben Jézus és a Szent Szellem benne él, azok vágynak is rá. Ez a teljesség: Jézus, Szent Szellem, alámerítés. Hol van megírva? Máté ev. 4 rész. A Jordán folyónál, Jézus útmutatást csinált. Ha Ő megtette, mi akadályoz meg minket abban, hogy ne? Nekünk Őt kell követnünk.

Szeretném letisztázni. Ha valaki nem merítkezett alá, hanem csak gyerekkori vízmeghintése volt, - bocsánat de nem találtam rá jobb szót, attól az még a mennybe kerül. Senkinek ne legyen félelme ezmiatt, hogy mi lett azokkal, akik egy öreg egyházhoz tartoztak és az egyházi szokásukhoz ragaszkodtak, vagy nem tudták, hogy ez nem biblikus, ők is az Úrhoz mentek. Az idős néniket, bácsikat már nem is kell a folyóba vagy medencébe vinni ha nem akarják. Isten elfogadja mert a szíveket vizsgálja és nem a mi vizességünket.

Szeretnék mégvalamit ehhez hozzátenni. Mi a külsőséget nézzük folyton, mert a láthatókra tekintünk. Isten nem ezt teszi, hanem a szívünket, vesénket, vagyis a belsőnket vizsgálja. Bemerítkezhetünk, járhatunk mi gyülekezetbe, imádkozhatunk, ha közben a szívünk nem tiszta Isten előtt. Ha teljesek vagyunk a Szent Szellemmel, akkor az úgyis meggyőz bennünket az igazságról. Ez a lényeg nem a formaság és nem az, hogy az egyházunknak mi a szokása. Tehát nem a víz visz be minket Isten országába, hanem Jézusban való hit. Az Isten Szelleme pedig meggyőz majd minket mit kell tennünk. Ő fog rámutatni, utat mutatni.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 22, 13:21:28
Edit: "Letezik olyan lelkipasztor ma már, aki bemerít anélkül, hogy az ő egyhazahoz tartozzon?"

Igen létezik. Én. Az egyház nem az enyém, én csupán béres pásztora vagyok Istennek. Mivel nem az egyház az üdvözítő, és nem mi emberek, hanem Isten, ezért bármikor bárki jön megteszem. Volt a Balatonba is alámerítés a nyáron is és boldogan megtettem. Isten elvégzi a munkát. Amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy menjetek tegyetek tanítványokká minden népeket, és akik hisznek megkeresztelkednek és.... akkor azt nem mondta, hogy ebből a nők maradjanak ki. Ők ezt ne tegyék. Sajnálatos az is, hogy teljes káosz van a női szolgálók miatt. Isten szuverén Isten  és Ő végzi a munkát. Mi csupán cserépedényei vagyunk az Úrnak. Nem akarok itt semmilyen vitát nyitni ezzel kapcsolatban. Isten az utolsó időkben még a csontokat is megszólaltatja és a kövek is hírdetik az Igét. Ez van ma! Aki még ott ragad le, hogy..... azokat Isten nem fogja tudni használni. Mivel nem emberek kenik fel és nem emberek adják össze az embert, nem ember meríti alá, hanem Isten, így Isten előtt nincs zsidó, nincs görök, nincs nő, nincs férfi. Mi ezeknek csupán tanui vagyunk, semmi más.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Január 22, 13:40:50
 :044: Igen, én is hasonlóan látok, mint Mária :01:

Én is bemerítkeztem, és tudom, hogy nem üdvösség kérdés, viszont engedelmesség. Ez is egy komplex dolog, mert sokan vagyunk és sok féleképen látunk ebben a témába.
Az én gondolatom: - sok mindenben gyakorlatias, mindsem hagyomány. Én nagyon sok ideig vártam az Úrtól a bemerítésemet és kértem egyben a szolgálati helyemet (tagságomat) ami fontos, nem szeretnénk csámborogni a gyülekezetek között, hogy arra kenjem ez a Krisztusi szabadság!, balgasság.
Így tehát ezzel a kérdéssel éveken keresztül küzdüttem, jöttek fellángolások, de én most akarom azonnal, de egy kádban? Ez nem méltó az Úrhoz. Az én elképzelésem az volt, hogy egy gyönörű szép ajándékkal szeretném megajándékozni az Úr Jézust, Aki engem kimentett a mocsokból, nem egy kád, nem egy közfördőben. Nem méltó hozzá. Ezek mind emberi szándékok és kívánságok, de nem láttam a lángtól az erdőt, így ezen elbuktam.
Egy testvérem, atyafi azt mondja "Nincs az Úrnak szüksége a te áldozatodra, Ő már áldozott helyetted"
 :045:

Majd jött egy kérés a gyülim felől: akkar e valaki engedelmeskedni, és én nem gondolkoztam, rávágtam: - Igen, -bár az elmémben nem is gondoltam rá, és itt a lényeg, az Úr nem a felfokozott érzelmeidre kiváncsi, hanem az engedelmességemre. Megtettem és nem lett semmi, nem lettem szebb vagy tisztább, ez egy gyűrű /pecsét/, ami nekem a mai napig kihat az életemre, egyfajta kontrol.
A bemerítésem végül úgy sült el, hogy nem én ajándékoztam meg magam, hanem az Úr a tettek helyszíne a Sebes-körös Mágor/Napsugár-Missziós Kereszténytanya előtt, pár Km-re/ Csiszár László merített, rajtam kívül még egy lánnyal egyetemben, és én annak örültem hogy akikért immátkoztam, hogy jöjjenek el eljöttek (Édesanyám aki azóta máshogy lát engem, mamám akivel sokat beszélgetek az Úrról és a döntés fontosságáról!)
Hát csak ennyit, de életem legnagyobb felfoghatatlan öröme. Értitek ti ezt? Öröm, ami sokszor fogyóban van.

 :029: :angel2: :017: :028:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Január 22, 16:17:54
Kedves Maria!

Nagyon orulok neked,hogy te mar ilyen nyitott gondolkodasu vagy. :016:
Az Ur aldja meg minden munkadat amit az O szolojeben vegzel.
Bekell vallanom,hogy en nem tudtam,hogy te lelkipasztor vagy.Annyit tudtam,hogy a siofoki gyulekezetben szolgaltok,de nem volt tiszta elottem,hogy mikent.Azzal kapcsolatban amiket leirtal a noi szolgalatokrol meg kerdeznek valamit.Azert nem priviben mert hatha valakit meg erdekel ez a tema is.
Szoval.[Keptelen vagyok igehelyeket eszben tartani,bocs]Az igeben azt irja,hogy [Pal?]"...a noknek nem engedem meg a tanitast..."Ha ezzel ervelnek a noi lelkipasztorok ellen,mit felelsz?
Oszinten szolva elottem se tiszta a dolog,csak azt erzem,hogy valami nincs rendben teljesen az elhatarolodast illetoen.
Sajnos tudok olyat aki csak azert nem akar egy bizonyos gyulekezethez tartozni mert no a predikator,marpedig az nem helyes,nem igei.Plane,hogy az Uj Szovetsegbe van ez irva.
Elore is koszi a valaszod.

Edit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 22, 17:13:48
Edit! Csak a fórumokon szoktam szembesülni ezzel. Nem igen zavar. Akik ismerik az Igét, a szövegkörnyezetével, azok nem igen szoktak kérdezni ilyent, akik nem ismerik azokkal nem foglalkozom ha vitáznak. De a Biblia ír női szolgálóról, csak a nőket nem igen emelik ki benne. Maga Pál írja: Róm. 16,1-2 "Ajánlom pedig néktek Fébét, a mi nénénket, ki a Kenkhréabeli gyülekezetnek szolgálója. Hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is."  Pál nem a szolgálókra mondja, hogy ne tanítsanak, -meg sem merte volna tenni-. A nő ne szóljon a gyülekezetben az sem, a szolgálókra vonatkozik, hanem abban az időben a nők a zsinagógákban nem is lehettek a férfiakkal együtt. Az elkülönített részből pedig nem kiabálhattak be. Nem szólhattak közbe. Abban az időben a keresztény gyülekezetek nem a zsinagógákban volt, hanem házaknál, mert féltek a zsidóktól. Itt már együtt voltak a nők a gyerekek és a férfiak is. A gyülekezeti dolgokat igazítja el Pál, nem a szolgálót az 1 Tim.-ben. Ott Timóteus volt a pásztor, és nem egy nő. Nagyon fiatal volt, amikor Pál elígazítja a nyájat, hogy ne vegyék át a tanítást Tinóteustól. Nem engedi meg, hogy tanítsanak a férfiak helyett. Nem ez volt a dolguk. Timóteust pedig tiszteljék, mint Isten szolgálóját. Pál ezért nem engedte meg, hogy a nők tanítsanak, hogy ne uralják le a férjeiket azzal, hogy okoskodnak. Sok baj volt abban a nyájban. A férfiak sem tették a dolgukat. pl. nem imádkoztak- arra is figyelmezeteti Pál a gyülit. Ehhez még tudnotok kell, hogy nem úgy zajlottak az istentiszteleti alkalmak mint ma. Ott ha felolvasták az Igét, együtt megbeszélték. Közbe lehetett kérdezni, közbe lehetett kiabálni...

8-15 Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül. Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, Hanem, amint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel. Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett:Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel. 

A következő kérdésem azokhoz, akik azt mondják, hogy a nők ne tanítsanak, hogy ezt ki jelentette neki az Úr, hogy szóljanak nekem? Általában senki nem mondja, hogy igen, hanem erre az Igére hivatkoznak. Én újra visszakérdezek. Kijelentést kaptál Istentől, hogy szólj nekem, hogy ne tanítsak? Hát nem...  Innetől nincs miről beszélni. Voltak próféta nők, elég sokat említ a Biblia. Ők vajon hol prófétáltak? Az utcasarkon? Nem kis szolgálónők voltak ám ők. Isten közvetlenül szólt a férfiakhoz is rajtuk keresztül. Gondoljatok Illésre, Jánosra.... Bizony tanítottak is. Anna egész életét a templomban töltötte és ott szólt, ott tanított. Nagy tiszteletben álló nő volt a férfiak körében.

Szóval ennyi. Ahhoz már sok éve szolgálok, hogy a gyümölcsök meglátszanak. Ez a lényeg nem más. A gyümölcsök.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 22, 17:32:50
Edit! Elég hosszúra sikeredett, de ha van kérdésed boldogan válaszolok rá, ha tudok.

Ölellek szeretettel: Mária  :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Január 22, 17:33:54
Koszi Maria :rozsa2: :017: :068:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Moncsi - 2008 Január 22, 18:30:11
(Ez a lényeg nem más.A gyümölcsök.)Írta Mária.Egyetértek Kedves Mária!
 Isten áldja meg a szolgálatodat a jövöben is! :017: :027: :084:

     Testvéri szeretettel:Moncsi
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 22, 18:32:48
Moncsi és Edit! Köszike!  :D :rozsa: Azok pedig akik nem akarják, hogy tanítsam őket, nem tanítom.  :01:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: árpi - 2008 Január 22, 20:35:32
Csak egy pici saját vélemény: akit az Úr megérintett, az képtelen hallgatni. Nem hiszem, hogy a nők, azért mert nők, felmentést kapnának ez alól. Az Úr előtt nincs férfi, nincs nő, nincs öreg, nincs fiatal, nincs semmiféle különbség.
pá.á
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 22, 20:44:40
Árpi, köszi.  :afro:
Meg a fuldokólnak nem mindegy ki menti ki?  Nem mindegy ki  dobja be a mentő ővet? :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 23, 14:01:55
Áthelyeztem ide a témádat t.zoli!

idézetet írta: t.zoli - Ma - 12:58:03
Energiaigényesség, hurrikán, olajhiány, politika és más természeti csapások, amitől az emberek félnek!

Egyre többeket sújtanak a természeti csapások

Egyre több embert sújtanak szerte a világon természeti csapások, ezek nagy része az éghajlatváltozással van összefüggésben, de jelentős hányaduk a gáttalan városiasodás eredménye - olvasható az ENSZ katasztrófa-megelőzési világkonferenciájának közleményében. Tavaly 254 millió embert sújtottak olyan természeti csapások, mint áradások, aszály, földmozgások vagy viharok.

Ez a legellentmondásosabb természeti csapás, hiszen amíg egyes területeken éheznek az emberek, addig a világ más részein túltápláltak.

Jel 6,12 - Jel 6,17 A hatodik pecsét feltörésekor természeti csapások jelentkeznek, úgy, amint ez az apokaliptika stílusához hozzátartozik.

Kérlek, benneteket ezekben a dolgokban vélemény, gondolkozzunk el, mert ebben élünk. Alkoss véleményt, támaszokdj a Bibliára!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: whiteattil - 2008 Január 23, 21:16:50
Hozzászólás a bemerítéshez.

Nálunk úgy van a gyüliben (baptista gyüli), hogy az újonnan megtérőknek van egy ilyen hívő életre és a bemerítésre való ún. felkészítés. Eközben meglehet látni ténylegesen a megtérés gyümölcseit, kicsit tapasztalatot szerez az új tesó és utána merítik be, ami nálunk eléggé ünnepélyes és bensőséges. Ennek megvan a jó és szerintem a rossz oldala is.     
- A gyülinek felelőssége van az egyének felé, nem mindegy kit vesz be a gyüli a tagjai sorába.(A bemerítéssel ugyanis nálunk teljes taggá válik a hívő a gyülekezetben.) Hangsúlyozom, NEM a baptista gyülekezetbe, hanem Krisztusba merítkezik, de ezáltal taggá válik. Ebből az eljárásból van a hátránya is, szerintem.
-Úgy tetszhet, mintha valami "vizsgán" kéne megfelelni, úgy tűnhet, mintha ezek a vezetők valami felsőbb rendűek lennének, nem nekik, Istennek kell megfelelni. Az más kérdés, hogyha valaki Istennel jár, észreveszi a hitet a másikon.
Persze nem üdvösség kérdés,de így írja az ige:
(Máté 3:13)  Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa.
(Máté 3:14)  János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jősz én hozzám?
(Máté 3:15)  Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Dani - 2008 Január 24, 11:44:30
Tegnap este láttam a viasaton egy filmet,a címe:Stigmata.Biztos tudjátok,hogy mit jelent a stigma szó.
Mi a véleményetek erről?Tényleg létezik?Vagy talán a Bibliában is benne van?Netán az emberek agyszüleménye?Várom a válaszokat!
 ;)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Január 24, 11:55:58
EN nem lattam a filmet,igy nem tudok hozzaszolni,velemenyt alkotni.
Stigma=megjeloles,belyeg,pecset--ilyesmi,ha jol tudom.
De aki biztosan tudja,javitson ki.
Esetleg ird le a temat,mirol szolt.

 :044: Edit
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Dani - 2008 Január 24, 12:04:35
A katolikusoknál elterjedt ez az "ajándék".A lényege az,hogy a legtisztább és legszentebb hívőkön időnként megjelennek a stigmák,vagyis Krisztus szenvedéseinek jelei (ostorozás,töviskorona,szegek által keletkezett sebek).Így átélik a földi emberek is Krisztus szenvedéseit.Tehát egyszer csak elkezd vérezni a keze,a feje esetleg vért is könnyezik.Már sok tudományos dokumentumfilmet láttam erről,és sok esetben tudtak rá megfelelő magyarázatot adni.
De ilyen stigma a vért könnyező Mária-szobor is, nem tudom hol,de bitos hallottatok már róla.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Évus - 2008 Január 24, 12:52:52
Lehet, hogy valóban vannak akik kaptak ilyen jeleket, hiszen az Úrnak semmi sem lehetetlen, de nem külső jegyekkel akar minket megkülönböztetni mások közül. Ami engem illet én ilyen jegyeket szeretnék: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.   :igen:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 24, 14:37:34
Dani: Így átélik a földi emberek is Krisztus szenvedéseit

Nekem azért sántit ezekben valami. Eléggé szkeptikus vagyok. Katolikus tesvéreim már előre bocsánat, mert lehet, hogy bántó lesz, de szívleljétek meg. Miért pont nekik és velük történik meg? Isten miért adná Krisztus szenvedését bárkire is? Jézussal csak félmunkátt végzett volna Isten? Miért pont csak nekik jelenik meg Mária? A reformátusoknak miért nem? Erre tud valaki válaszolni? Mindenkit kérek arra, hogy valaszadásában semmi bántó ne legyen. Lehet erről úgy is beszélni, hogy nem dugjuk a fejünket a homokba és alázattal megvitathatjuk.

Egy biztos, ez nem ajándék, mert akkor a Biblia írna róla. Legalábbis nem isteni ajándék. De ha igen, győzzetek meg róla a Biblia alapján.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: árpi - 2008 Január 24, 15:11:35
A stigmákhoz: én is eléggé szkeptikus vagyok a témával kapcsolatban. Én vallásos katolikusból lettem hívő református (még mielőtt bárki is kérdezné, nem azért lettem református, mert ez a JÓ vallás, nem hiszek ilyenben, hanem ebben a közösségben találtam meg azt, amire szükségem volt: az IGE tiszta hirdetésére, legfőképpen az egyedüli ISTENre/JÉZUSra figyelést). Sajnos tapasztaltam, hogy bizonyos "csodákra" a sátán is képes, pl. hogy megtévesszen embereket. Hiszem, hogy egyetlen stigmát kaptunk mindnyájan, hogy hordozzuk mi is a saját keresztünket, és ebbe a "keresztbe" nem csak a teher tartozik, hanem a KRISZTUSsal való megbélyegzés a lényeg. A mi stigmánk maga az Úr Jézus, az a láthatatlan és mégis látható pecsét, amelyet mindannyiunknak viselnünk kell. Hogy észre veszik ezt rajtunk az emberek?  - ez már a mi felelősségünk. :)
pá.á
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Január 24, 16:56:54
Sziasztok! :05:

A stigmával kapcsolatosan a Katolicizmus a következő igékkel támasszák alá a stigma jegyek valóságát:

Gal 6,17   
"Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen!"

Én sem hiszem, hogy a stigma jelképe valóságos lenne embereken. Ha mégis, akkor azt nem tudom megérteni, hogy miért csak a Katolicizmus vallásban élők tapasztalták meg.  :061:

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 24, 17:07:31
Gal 6,17  "Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen!"

Nos, ha Pálon a -Jézus jelei a stigma lenne, akkor bizony tudnánk róla a Bibliából. Vagyis Jézus szegeinek helyei a kezén vagy a lábán lennének, vagy a töviskorona helye, akkor tudnánk róla részletesebben. Ez pedig miről is szól?: "mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen." Ez az Ige arról szól, hogy Pál hordozta a szenvedés jeleit a testén az Evangéliumért. Jézus is az Evangéliumért hordozta. Már elege volt Pálnak a fájdalomból.

Pált megpróbálták halálra kövezni, megostorozták... Ezeknek aztán volt jelei, akárcsak Jézus testén. Számos üldözésben volt része, de ő már Jézus bélyegét, ostorcsapásokat hordozza a testében.

2 Kor. 4,10 Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben.

Ha ezt szó szerint vennénk, akkor bajba kerülnénk.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Január 24, 19:39:19
Szerintem azert csak a katolicizmusba van szo a stigmakrol mert abban a vallasban vannak jelen a "szentek" es azok minnel nagyobb tisztelete,esetenkent imadata.Velemenyem szerint ez a  satan  egy manovere amivel jol eltudja vonni a "hivek" figyelmet csak az Ur Jezusrol mint egyeduli kozbenjaronkrol.A Neki jaro tiszteletet megosztatja a tobbi "szent"-tel.Anyagi gyarapodasra is nagyon jo az egyhaznak,mert sokan penzt adnak egyik-masik szentnek valamilyen cel elerese erdekeben,vagy egyszeruen csak halabol mert valami amit szerettek volna elerni,sikerult.
Arpival ertek egyet abban,hogy az ordog munkaja lehet.Egy-egy ilyen "csoda"lattan az emberek aztan meg jobban csak a szentjeikhez fognak ragaszkodni.Az Ur Jezussal mar nem is tudnak mit kezdeni.

Nemtudom sikerult-e jol megfogalmaznom a gondolatomat,remelem nem bantottam meg senkit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: h.isro - 2008 Január 29, 19:16:31
Szeretném megvallani nektek,akik tegnap fenn voltatok a chat-en,hogy valami olyat mondtam el nektek,amit nem kellett volna,a Bibliasulival kapcsolatban.Szeretném,ha mindent,amit mondtam nektek róla,maradjon köztünk,mint egy közösség,gyülekezetben jó?Mert nem kellett volna elmondanom.Miután már elkövettem a hibát,kaptam a privátot,hogy ez a valaki arra kér,hogy maradjon köztünk a dolog.Addigra én már elmondtam néhány embernek. :pityereg:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Január 29, 19:31:06
 :047:  Szia Orsi, én nagyon remek hitben járó lánynak tekinetelek, akit az Úr formál a munkárra, én nem tudok senkitől semmit, csak tipp volt, ugyanis én is távoli munkatársuk vagyok, a Békési konfin ismertem őket meg, azóta nagyon jó, munkánk és kapcsolatunk van.
Kérlek téged tegyél le mindnet és ne enged az ördögnek, hogy vádoljon jó, én szeretlek, mint testvért tarts ki a te céljaidban és add oda az Úrnak, jó, Ő majd gondoskodik.
Én örültem, hogy megosztottad a kis élményedet és ha provokáltalak elnézést.  :026:                     Sok szeretttel   :rozsa2:    :2smitten:

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: h.isro - 2008 Január 29, 19:34:54
nem a bábmisszióval van baj,az jó volt.A Bibliasuliról nem kellett volna beszélni.Ami miatt fel voltam dobva.Tudod,ez kb.olyan volt,amikor Jézus azt mondta a tanítványainak,hogy ne beszéljetek róla,hogy mi történt itt a hegyen,de ők szét híresztelték.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Január 29, 19:35:51
 :D  Okéy, pusszancs ;)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Január 29, 19:42:49
Kedves Orsi! :05:

A megnyitott topicot összevontam ezzel a topiccal. Sok témánk van már, ezért vigyázunk, hogy ne növekedjen.

Úgy éreztem, hogy a hozzászólásaid ide is betehetőek.

Isten áldjon! :05:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 31, 16:09:23
Egy interneten megjelent keresztény könyv, címét nem írom ide, ezt olvastam: "Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus formában, fénymásolatban, vagy bármilyen más módon a kiadó előzetes hozzájárulása nélkül. Rövid idézetek illusztráció céljából felhasználhatók."

Hát nekem az ilyen könyveket még olvasni sincs kedven. Ahhoz képest, hogy számítógépen nem lehet tárolni, a világhálón fent van.

Milyen jó, hogy az Evangélium szabadon terjeszthető és nem tartotta fenn minden jogát az Úr! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Január 31, 16:13:29
 :D :D    Mária Igazad van, de engedelmeskednünk kell, ezek csak üres kartotékok, amiket az idő megesz, de a Biblia megmarad, mert Ő nap mint nap megújjul és életet add.  :2smitten:  :089:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 31, 16:18:22
Zoli! Az jutott az eszembe, ha a Bibliára is ezek lennének írva, mi lenne? Attól függetlenül, hogy a világhálón is fent van a Biblia, mégis veszik az emberek. Hiába, ami remekmű, az remekmű a Minden jog fentartása nélkül is.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Január 31, 16:26:52
Amit Zoli mond, azt én egy kicsit másképp látom.
A Bibilia Isten beszédét tartalmazza, ezért jó olvasni, de alapvaetően úgy hasznos, ha a Szellem megeleveníti. Én például nagyobb hangsúlyt szoktam fektetni az igén való gondolkodáson, mint az olvasáson.
...De visszatérve, szerintem Zoli arra gondolt (javíts ki, ha tévedek), hogy a tanítások úgymond elkopnak, de az Írás meg fog maradni. Ez összeségében nézve igaz. Mégis a megoldásokat - ahogy a tanítók szokták mondani - nem a logosz hozza, hanem a rhéma. Az Írás logosz (a betű megöl...), de a szellem által megelevenített írás, amihez magyarázatot szoktunk fűzni (másnéven prédikáció, tanítás, stb.) hozza a megoldásokat, az életet. Lehet, hogy eltűnik, de egy újabb jön a helyébe, ami által még nagyobb világosságunk lesz. Az Írás pedig megmarad alapnak, amire kell építenünk.
Ne felejtsük el, hogy az Írás csak egy része az Isten beszédének (kőszikla), ráadásul csak a kezdete, alapja...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Január 31, 16:31:02
 :2angel: :063:   Pontossan ezért fantasztikus, Isten örökéletet ad és nem kell érte, fizetnünk, ez csodálatos, de az aki szerzőijogokért kér az csak a testét táplálja.
Ebben különdözik az Isteni és Emberi szeretet, valaki a lelkét igazgatja és táplálja, valaki pedig a test élvezetekre és a test dolgaira költi, de melyik az élő és ható, ami átformál.
A Kis herceg nagyon szép mű, de van benne élet ami az örökélet lehetőségéről beszél, én úgy sejtem eggyetlen könyv beszél erről------->Biblia------- :2smitten: :088:

Milyen jó, hogy valaki máshogy gondolkozik   ;)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Január 31, 16:38:39
tothg! A Bibilia Isten beszédét tartalmazza, ezért jó olvasni, de alapvaetően úgy hasznos, ha a Szellem megeleveníti. Én például nagyobb hangsúlyt szoktam fektetni az igén való gondolkodáson, mint az olvasáson.

Végre valaki, aki így gondolja mint én. Hidd el Gábor, ez a legritkább. Amikor azt hallom, hogy ülj le és olvasd el a Bibliát egy év alatt, akkor csak mosolygok rajta. Instrukciót is adnak hozzá. Napi három igaszakasz az óból és az újból is. Azt szoktam kérdezni: Akkor most mi a lényeg, hogy kiolvassam vagy az, hogy meg is értsem? Hát én szótfogadtam a párommal együtt anno, amikor ezt mondták nekem, de rájöttem semmit nem értettem belőle. Az hajtott, hogy végezzek vele egy év alatt. Mire végeztem, ugyanolyan ismeretlen maradt a számomra mit előtte. Még most sem merném ennyi év útán is azt mondani, de jó, ismerem a Bibliát!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Január 31, 16:42:24
Amikor katona voltam én is ezt csináltam, jó keresztény akartam lenni és olvastam, és olvastam, és olvastam... Elmondom, hogy nem sok maradt meg belőle. Sokszor elaludtam rajta. Ha újra kezdhetém másképp csinálnám...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 01, 10:50:09
Sándor írta a napi igemorzsákba: Jézusnak állandóan fáj, ha az embereket nézi, bizony még akkor is, mikor minket. Nem a fizikai fájdalom volt a legfájdalmasabb neki, mikor keresztrefeszítették - nem is arról beszélt a fán sem. 

Beszéljünk erről. Ti hogy képzelitek ezt el: Jézusnak állandóan fáj, ha az embereket nézi, bizony még akkor is, mikor minket.

Ha ezt szó szerint vennénk, akkor nekünk egy depressziós Jézusunk lenne.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 01, 10:55:40
Kedves Mária,

Kérlek inkább beszéljük meg.

Nem depressziós ettől - hanem féltő mentő szeretetével - kimondhatatlan könyörgéssel ott van az Atyánál. Erről tudósít a szerelmes levelében (biblia) - hogy tudjuk. Szívesen beszélgetek az alapján, ami a könyvben van.
szeretettel
Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 01, 11:14:08
Kedves Mária,

Ne haragudj, ha megbántottalak  - kérlek bocsáss meg.

szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 01, 11:17:56
Sándor! Sokan úgy hiszik, hogy Isten valóban állandóan csak bánatos a viselkedésünk miatt! Erről szerettem volna beszélgetni vita nélkül. Ki hogyan képzeli az Úr bánatát?

Nem hargszom.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 01, 11:23:10
Sziasztok!

Odáig szerintem rendben van, hogy megszomorodik a bűneink láttán, de ez nem vehető olyan megszomorodásnak, amit mi élünk meg.
A mennyben teljes öröm van ( Zsolt 16,11 ). Nincs könny és fájdalom! ( Jel 21,4 ).

Jézus nem gyötrődik és nem érez fájdalmat a reánk nézéskor.

Szeretettel,
Antee

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 01, 11:28:49
A Biblia ír arról amit Sándor írt:

Eféz. 4,30
És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.

Tehát, Isten Szellemét meg lehet valóban szomrítani, de hogyan és milyen állapot ez Nála? Náluk depresszióssá teszi az embert előbb, vagy utóbb, de Őt nem. Akkor mit ért ezalatt az Ige, hogy szomorú?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 01, 11:33:44
Köszönöm és örülök a téma felvetésének. Nem szeretném leuralni a kérdést - nem azért válaszolok most egyből. Azt szeretném - ha bármennyire is máshogy értelmezünk néhány igeszakaszt - egymás épülésére szolgáljunk. Az az alapvető reménységem, hogy akik itt a fórumon ilyen hevesen is tudunk vitázni - akkor igenis Isten választott edényei vagyunk. Kádár Jánosnak vagy Grósz Károlynak ez sohasem okozott fejtörést és hülyeségnek tartotta volna az egészet, nekünk pedig mennyire nagy súlya van.

Isten azt szeretné, ha életünk lenne - ennek az ajándéknak a megvalósításában munkálkodik. Azt kérte, minden gondotokat rám vessétek, neki gondja van ránt, mert meg akar igazítani, fel akar öltöztetni - vár minket a mennyei esküvőre és az Uj teremtésbe már nem engedi be a bűnt. Ezen munkálkodik, megfelelő szerkóban, illatosan - Jézus mennyegzőjéhez méltóan menjünk. Nem a cuccunkat mossa, hanem öltöztetni akar.
Nem könnyű velünk, de halad. Az fáj, ha nem küdünk végig, vérig. Nem akarjuk átadni ami köt. Be akarjuk magunkat csapni, áltatni magunkat. Az a bánata, mikor a régi tömlőt szorongatjuk és a régit foltozzuk. Anániás és Zafira szintjéig megyünk - és úgy csinálunk, mintha már mindent. Nem fogja hagyni, tudom - ez a nemes harc, amit harcolok én is. Nagyon sok dolga van velünk - mire az alkalomhoz illő cucc lesz rajtunk - sok vesződés, sok elesés kell még - és fáj. Kétségem nincs benne, hogy nem hagyja abba akkor sem, mivel szeret.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Február 01, 11:36:05
Egyszer volt egy látomásom:

Elkezdődött az Istentisztelet, aztán elkezdtük az Urat dicsőíteni. Hirtelen láttam, hogy Isten arca megjelenik és megértettem, hogy amikor mi elkezdjük Istent dicsőíteni, az Úr "félbehagy mindent" és eljön az övéihez és csak azért, mert örömét leli bennünk! Láttam, átéltem, hogy az Élő Isten képes örülni az Ő népének és csak ezért képes lejönni a Mennyből. :036:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 01, 11:37:31
A Szentlélek megszomorítása az életünkben elutasított munkája.
Ami még fontos, hogy Isten nem minket gyűlöl, hanem a gonosz cselekedeteinket. Így a Szentlélek is a cselekedeteink miatt szomorodik meg.

Megszomorodása eltávozással jár, ami a bűnbánat útján újból visszatér ( ez nem azt jelenti, hogy elhagyott minket Isten, vagy a Szentlélek temploma többé nem templom ). De ISten nem lehet közösségben a bűnnel. Elfordul...kell a bűnbánat.

Jézus mikor a bűneinket a kereszten magára vette, akkor az Atya eltávozott tőle!

Tehát én úgy gondolom, hogy a megszomorodás a Lélek elutasító munkája végett jön létre.
Megszomorodás = eltávozás.

Ezek most csak gyors írások és ötletek. Megyek dolgozni.  :061:

Az ÚR áldását! :088:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kati - 2008 Február 01, 12:01:12
 :108: Szia Anti!
Kérdezném,mennyit mutatt nálatok most az óra?
Én mindjárt megyek haza(13.00 perckor(
Szeretettel Kati
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Február 01, 13:01:06
Bevallom toredelmesen testvereim,hogy en abszolut nem vagyok jo az ige magyarazataban.Ezert is sokszor nem szolok hozza dolgokhoz.Viszont ugy erzem,hogy Antee valaszaval egyet tudok erteni.De ha el is tavozik tollunk szerintem alig varja,hogy visszajohessen.Inkabb nevelesunk celjabol tavozik el,mintsem hogy haragbol.Alig varja,hogy felismerjuk,hogy megbantottuk Ot es bocsanatot kerjunk es O maris kesz ujra jonni,bennunk lenni.
Bocsanat,ha nem ertheto amit irtam de mint mondtam en nem tudok igeket magyarazni :052: Nekem ez nem adatott meg.
Remelem nem dobtok ezert kovet ram :( :kohajito:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 01, 13:02:18
Megszomorítom a Szent Lelket. A vígasztalót, vagy aki vezérel minket (azok Istennek fiai, akiket Isten lelke vezérel). Aki érthetővé teszi számomra az üzenetet, lássam a valóságot és Jézus valóságos létezéséről tesz bizonyságot - tehát az Életjeleket kapom). Mit jelent ez az én életemben.
Azt, hogy én is megszomorodom. Nem értem az igét - és nem érzem jól magam. Nincs biztonságérzetem - hogy Jézus el nem hagy, el nem marad tőlem. Lelki értelemben egy gazdátlan állapot - ami már nem élet nekem.
Valójában nem hagy el és ott van - csak meg akar állítani, ne érezzem jól magam Nélküle.
Egyszer egy nagyon szép vers kapcsán értettem meg nagyon sok igét - Túrmezei Erzsébet mikor a lábnyomokról kérdezi Jézust. Olyankor vitt. Egy lábnyom volt csak - nem elmaradt, hanem felvett.
Azt mondta, senki ki nem ragad az én kezemből - olyankor nem hiszem és kétségeim vannak. Nem hagy benne.
Azt mondta egyszer - hittel jegyezlek el téged. Ez a jegy-gyűrűnk. Baj, mikor nem fénylik és nem látszik rajtam. Az eljegyzés attól még komoly volt a részéről - nem becsap, mert Ő hűmarad.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 01, 16:38:20
:108: Szia Anti!
Kérdezném,mennyit mutatt nálatok most az óra?
Én mindjárt megyek haza(13.00 perckor(
Szeretettel Kati

Szia Kati!  :088:

Itt egy órával kevesebb van, mint Magyarországon.  :2angel:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 01, 16:46:08

Bocsanat,ha nem ertheto amit irtam de mint mondtam en nem tudok igeket magyarazni :052: Nekem ez nem adatott meg.
Remelem nem dobtok ezert kovet ram :( :kohajito:
 

Kedves Edit!  :088:

Ilyet ne is gondolj, hogy ezért bárki is megkövezne.  :2angel:
Krisztus testének tagjai vagyunk. Szem, száj, kezek, lábak, stb...

Benned ott vannak Isten ajándékai, amiken hű kell lenned ( és remélhetően hű is vagy ).

A kéznek és szájnak is együtt kell dolgoznia. A száj megbízik a kézben, hogy a villával a szájába teszi a finom falatot és a szem meg nem fél attól, hogy esetleg kiszúrja a villával. Krisztus tagjai vagyunk, mindenki azért adjon hálát, amilyen testrészet képvisel Krisztus testében!

A tanítóknak egyébként van itt egy ige:

Jak 3,1   
"Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk."

Csak az legyen tanító, akit erre elhívott az Úr...

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Február 01, 16:57:57
Koszonom Antee! :079:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 03, 17:17:16
Akkor talán leírnám, egy néhány mondatban amit ma hallottam az It-i alkalmon...


Lk 17,5
Az apostolok így szóltak az Úrhoz: "Növeld a hitünket!"

Mielőtt a tanítványok ezt kérik az Úrtól, azelőtt Jézus a megbocsátásról beszél nekik. A tanítványok nagyon nagy dolognak... szinte lehetetlennek tartják azt, hogy naponta akár hétszer is megbocsássanak annak a ki vétkezik.

Jézust kérik, növelje hitüket... Erre Jézus mit válaszol? Korrigálja az egész mentalitásukat a hitről... Azt válaszolja: "ha akkora hitetek volna mint a mustármag..."
Tehát a megoldásra váró feladatok nagyságát soha nem mérhetjük a hitünk nagyságához... hanem Istenhez... ahhoz, mekkora Isten hatalma és nagysága...
Ebben a válaszban mintha csak arról beszélne Jézus, hogy tulképpen nem baj az ha kicsi a hited... ha ezzel a kicsi, gyenge hiteddel hiszed azt, hogy Isten ERŐS... hatalmas... mert tulképpen nem az számít, hogy a te hited mire képes, hanem hogy mire képes az Isten.
Ne a te hitedben higgy... ne abban bízzál... hanem Jézus Krisztusban... abban az Úrban, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön...
A hitnek túlképpen az a lényege, hogy az ember általa elfordul ömnagától és Jézus Krisztussal kapcsolódik össze...

Soha ne magunkra nézzünk ezzel a mustármagnyi hitünkkel... soha ne a hitünkre nézzünk, ne arra hogy nem vagyok képes az erkölcsi követelményeknek megfelelni, hanem egyedül Krisztusra...

Soha nem a hitem a cselekvő... hanem Jézus Krisztus... Aki velem van minden nap amint meg is ígérte...

Talán röviden ennyi... de nekem ez a része volt a legjobb...

És nem véletlenül...
De talán erről legközelebb... ha valaki beszélgetni akar erről a témáról... "és tovább szövi a fonalat"...:088:


Szeretettel:
kövecskeCím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Február 04, 09:04:19
Ez egy érdekes téma.

Máté 21.
21 Jézus pedig így szólt hozzájuk: „Bizony azt mondom nektek: Ha hitetek volna, s nem kételkednétek, nemcsak azt tehetnétek meg, ami a fügefával történt, hanem ha ennek a hegynek azt mondanátok: Emeljenek fel s vessenek a tengerbe, megtörténnék.
22 Meg is fogtok kapni mindent, amit csak hittel imádságban kértek.”

Ha figyelembe vesszük a fenti verset (és az írást), találhatunk egyfajta "kettősséget".
Azt írja: ha van hitünk, aztmondjuk a hegynek... látszik, hogy Jézus sok tekintetben ránkbízta a hatalmaát, amely hit által működhet. Másrészt azt mondja: megkaptok mindent, amit könyörgésetekben kértek...
Nekünk tudnunk kell, hogy nem mi vagyunk az Isten, mégha csodák is történnek a szavunkra, de mégis nekünk kell "mondani", "hinni".
Vajon mikor kell "könyörögni" és mikor kell "szólni"?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: éci - 2008 Február 04, 12:03:30
Szia tothg, hát én azt tanultam ,hogy szólni kell ahoz a hegykez mond ki a hit szavát ,sőt megparancsolhatod a Jézus ne

vében annak a hegynek hogy mit cselekedjen .Mert az Ige Isten szájából jön ,teremtő szava van.A valóság soha nem változtatja meg az igazságot de forditva igaz Isten Igéje meg tudja változtatni a valóságot.Minden Ige valóságba jön ha meggyökerezik a szivedben.Töltsd meg az Igét hittel és valóságba jön az életedbe .Amen. :026: :028:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Február 04, 12:11:18
Igazad van Éci, a bennünk lévő hitnek utat kell adni, hogy meg tudjon nyilvánulni.
Azt gondolom (lehet, hogy tévedek), ez az a kérdés, amire nincs sablon. Vagyis megmarad nekünk a magunkba való bizonytalanság, hogy nem legyünk magabiztosak, hanem szükségünk legyen Istenre.
(Pedig állatira nem szeretem a bizonytalanságot... :nem:)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 04, 13:06:52
Igen, Sándor...

Egyetértek abban, hogy erre nincs sablon, és amennyire nem vagyunk egyformák külsőleg... még az ikrek között is van némi különbség... úgy nincs két egyformán megélt hitélet sem.

Én teljesen egyetértek ezzel és tudom, hogy...

 Zsid. 11,6
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.

Én is tudom, hogy a hit fontos szerepet játszik egy hívő életében... tudom azt, hogy Jézus ma is tesz csodákat... de én Jézusra teszem a nagyobb hangsúlyt, nem pedig a hitemre... mert az csak nagyon kicsi... - mustágmagnál is kisebbnyi.  Mert ha már annyi volna mint a mustármag... Jézus azt mondja, akkor már fákat lenne képes gyökerestül a vízbe fordítani...
De még ilyen nem történt... :088:
Én soha nem úgy veszem, hogy ha valami természetellenes dolog történt az életemben, vagy a körülöttem élők életében, az a hitem eredménye lenne... hanem úgy mint Isten kegyelmének megnyilvánulása...

Tudod... olvasok olyan szélsőséges nézeteket, hogy ha nem gyógyulsz meg, ez attól van, mert nincs hited. Ez nekem  valahogy úgy jön le... akkor már nem is Jézus az Aki gyógyít, hanem a "hitem"... :03:

Vannak akik a hitüknek nagyobb erőt tulajdonítanak, mint annak akinek a hitüket köszönhetik...
Vagyis nagyobb lett az ajándék, mint az ajándékozó...

De én, ezzel az icipicike hitemmel..., amit kaptam... csak az Úrra nézek... Tőle várok mindent..., mindig... mindenekben... :088:

És hogy most is meggyógyított, és még itt vagyok... nem az én hitemnek köszönhető... én így imádkoztam -"Uram, legyen meg a Te akaratod... Te tudod mit terveztél felőlem... ha úgy látod jónak, kész vagyok "hazamenni" ... de ha még célod,terved van velem... akkor legyen úgy ahogy Te akarod...
Mert tudom azt, hogy amit Te terveztél, az tökéletes... és Te a tieidnek csak a javát szolgálod..."  :2smitten:

Még itt vagyok..., örülök, és boldog vagyok... :2smitten:


Szeretettel:
kövecskeCím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: lulu - 2008 Február 04, 13:30:14
 Szia Tothg.

   Szeretettel köszöntelek, Lulu vagyok.

  A hitben erősödünk, nagyon jó példa, Márk:11:23,24  Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott. Azért mondom néktek: A mit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.   Igék erre vonatkozóan, én most egy imát szeretnék elimádkozni.

 Ezért én bátran kimondom, hogy az én szavaim a hit, az erő, a szeretet és az élet szavai.  A kimondott szavaim jó dolgokat teremnek az életben és mások életében is. Mivel én a Te Igédet választottam, egyben a Te akaratodat is elfogadom az életemben, és a Te szavaid erejével akarom beteljesíteni a Te akaratodat Jézus nevében.
(Ján:6:63, Kol:3:16)  Áldott szép napot   :033: :028: :026:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 04, 13:34:52
Kedves Kövecske,

Örülök, hogy meggyógyultál és ha valamiben tudok neked segíteni - meg fogom próbálni. Én sem vallom, hogy a gyógyulás hittől függ, Pál is 3 szor kérte - sőt otthagyta Timóteust betegen. Én azt hiszem el, ami a bibliában benne van - ha Isten ad hozzá értelmet és megnyitja az igét.
Azért ha beteg vagyok - én szoktam mondani, szeretnék meggyógyulni - úgyis látja a szívem.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Február 04, 13:55:41
 :2smitten:  Beszélgessünk szabadon.

Hogy vagytok   :?:

Milyen volt a   :033:   ?

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 04, 14:34:10
Kedves Kövecske,

Örülök, hogy meggyógyultál és ha valamiben tudok neked segíteni - meg fogom próbálni. Én sem vallom, hogy a gyógyulás hittől függ, Pál is 3 szor kérte - sőt otthagyta Timóteust betegen. Én azt hiszem el, ami a bibliában benne van - ha Isten ad hozzá értelmet és megnyitja az igét.
Azért ha beteg vagyok - én szoktam mondani, szeretnék meggyógyulni - úgyis látja a szívem.
szeretettel Sándor

Kedves Sándor!

Köszönöm szépen... igazad van...
Én is mondtam eleinte... sőt... most is volt bennem hogy szeretnék maradni... de megrémültem attól, hogy esetleg talán jobban szeretnék maradni, mint elmenni...
Pedig mindig nagy örömmel mondtam Pál apostollal, ... "nekem a meghalás nyereség"...
Attól tartottam, hogy - mivel történt valami váratlan dolog az életemben -  MOST  netán az még attól is fontosabb lett  minthogy szemtől  - szembe lássam már az Urat. És ez az amit nem szeretnék... Az Úr az ami mindentől, és mindenkitől fontosabb... és ezért imádkoztam úgy - ahogy... :2smitten:

De Isten kegyelmes... féltőn szerető Isten... és mindig tudja mi a jobb nekem... egyelőre még maradtam... legyen áldott az Ő neve!  És legyen meg az Ő akarata, mindig... mindenhol... mindenekben... :2smitten:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 04, 14:45:20
Kedves Kövecske,

A halál ellenség, így olvassuk - nincs benne, amire teremtve lettünk. Egy dolog biztos, a mi Urunk akkor is ott lesz és egyik kezéből áttesz a másikba. Hiszem, hogy tud gyógyítani, mindenható - de ha nem tenné is, akkor is áldott legyen a neve. Ha meg is gyógyit - célja van, és csak ráadás - a boldogságunk nem ettől függ.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Február 04, 15:01:26
Igen, Sándor...

Egyetértek abban, hogy erre nincs sablon, és amennyire nem vagyunk egyformák külsőleg... még az ikrek között is van némi különbség... úgy nincs két egyformán megélt hitélet sem.

Én teljesen egyetértek ezzel és tudom, hogy...

 Zsid. 11,6
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.

Én is tudom, hogy a hit fontos szerepet játszik egy hívő életében... tudom azt, hogy Jézus ma is tesz csodákat... de én Jézusra teszem a nagyobb hangsúlyt, nem pedig a hitemre... mert az csak nagyon kicsi... - mustágmagnál is kisebbnyi.  Mert ha már annyi volna mint a mustármag... Jézus azt mondja, akkor már fákat lenne képes gyökerestül a vízbe fordítani...
De még ilyen nem történt... :088:
Én soha nem úgy veszem, hogy ha valami természetellenes dolog történt az életemben, vagy a körülöttem élők életében, az a hitem eredménye lenne... hanem úgy mint Isten kegyelmének megnyilvánulása...

Tudod... olvasok olyan szélsőséges nézeteket, hogy ha nem gyógyulsz meg, ez attól van, mert nincs hited. Ez nekem  valahogy úgy jön le... akkor már nem is Jézus az Aki gyógyít, hanem a "hitem"... :03:

Vannak akik a hitüknek nagyobb erőt tulajdonítanak, mint annak akinek a hitüket köszönhetik...
Vagyis nagyobb lett az ajándék, mint az ajándékozó...

De én, ezzel az icipicike hitemmel..., amit kaptam... csak az Úrra nézek... Tőle várok mindent..., mindig... mindenekben... :088:

És hogy most is meggyógyított, és még itt vagyok... nem az én hitemnek köszönhető... én így imádkoztam -"Uram, legyen meg a Te akaratod... Te tudod mit terveztél felőlem... ha úgy látod jónak, kész vagyok "hazamenni" ... de ha még célod,terved van velem... akkor legyen úgy ahogy Te akarod...
Mert tudom azt, hogy amit Te terveztél, az tökéletes... és Te a tieidnek csak a javát szolgálod..."  :2smitten:

Még itt vagyok..., örülök, és boldog vagyok... :2smitten:


Szeretettel:
kövecske

Kövecske szerintem nekem akartad címezni nem a Sándornak... :gunyos:

Különben teljesen értem amiről beszélsz és nem is kérdőjelezem meg. Viszont amiről beszélsz az a motívum, amire próbáltam utalni az a cselekedet. Az is biztos, hogy a hitemmel én se fákat akarok kicsavarni ( :01:), de az írás nem véletlenül beszél erről. Arról meg nem is beszélve, hogy az apostolok cselekedeteiben és az evangéliumokban sok csoda hittel való szólással történt: Kelj fel, állj a lábaidra, stb.
Félreértés ne essen nem vagyok kétségbe esve, hogy miért nem tudom, csak érdekes ezen elgondolkozni.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 04, 15:07:49
Kedves Kövecske,

A halál ellenség, így olvassuk - nincs benne, amire teremtve lettünk. Egy dolog biztos, a mi Urunk akkor is ott lesz és egyik kezéből áttesz a másikba. Hiszem, hogy tud gyógyítani, mindenható - de ha nem tenné is, akkor is áldott legyen a neve. Ha meg is gyógyit - célja van, és csak ráadás - a boldogságunk nem ettől függ.
szeretettel Sándor


Kedves Sándor !

Megint egyetértek... :088:

Nem is fogok meghalni... hisz  megtérésem pillanatában átmentem a halálból az életre... :2angel:

Csak elköltözni fogok... a múlandóból, az örökkévalóba... Isten kegyelméből. :2smitten:

Tudom, hogy majd még akkor is próbálkozik a Sátán... meg akar majd ingatni... de valóban, Jézus ott lesz velem, és nem engedi majd, hogy "felettébb ingadozzam"... ezt vallom..., ezt hiszem..., ebben bízom...

Mindezek mellett, tudom, hogy az élet szép... élni jóóó...
Ha életem Ura a Mindenható...!   :2angel:

Szeretettel:
kövecske

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 04, 15:12:31
Húúú... de ciki... :08: :08:
Elnézést... :pirul:

Azt ott valóban Gábornak címeztem... nem igaz már...
Hogy lehetek ilyen figyelmetlen...  :03:
Bocsika...legközelebb körültekintőbb leszek...  :08:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Február 04, 15:13:50
'M'egközelebb legyél körültekintőbb... :2funny:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Február 04, 15:15:48
...hogy én miilyen aljas vagyok... :071:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 04, 15:20:50
Arról meg nem is beszélve, hogy az apostolok cselekedeteiben és az evangéliumokban sok csoda hittel való szólással történt: Kelj fel, állj a lábaidra, stb.
Félreértés ne essen nem vagyok kétségbe esve, hogy miért nem tudom, csak érdekes ezen elgondolkozni.

Engedelmeddel...
Szerintem a csoda a hittel való emgedelmességből történt...
Nem azért mert a beteg kimondta... hanem ahogy Jézus kimondta... a beteg hittel elfogadva, engedelmeskedett... nem mondta azt... de Uram... nem tudok felkelni... hanem hitte, hogy Jézus szavára feltud kelni és járni... :088:

Nem a saját szavára..., nem azért mert ezt előtte megvallotta..., szerény véleményem szerint...

De ha valaki ezzel nem ért egyet... nincs semmi gond... ez az én hitem, ez az én megvallásom...
És tolerálom azt, ha valakinek más a nézete, másképp valja...más a hite...  :2smitten:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 04, 15:21:57
...hogy én miilyen aljas vagyok... :071:

Te mondád... :2crazy:

 Én  meg toleráns vagyok... :089:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 04, 15:45:58
Lulut idézem: Márk:11:23,24  Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt MONDJA ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem HISZI hogy amit MOND, megtörténik, meg lesz néki, amit MONDOTT.  Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.

Amit MONDASZ! Le van ez korlátozva? Nincs. Ezt Isten mondta és nem én. A hegy egy nagyon jó szimbólikus jelkép a problémáinkra. Természetesen mindenki tudja, hogy a valódi hegy nem mozdul ki a helyéből. Állhatunk mi ott naphosszat a hitünkkel. Akkor miről beszél itt Jézus? A hegy a mi problémánk. Mi a probléma? A szükségeink. Pénz, betegség, munkahelyhiány, családi gondok, társhiány stb. Ismeri mindenki. Isten a szükségeinkről gondoskodik. Aki a szívében kételkedik, annak a "hegye" megmarad. Jézus bátorít bennünket arra, hogy higgyünk és meglesz az nékünk. Ezek az Ő szavai. Ki miben hisz, az lesz meg néki. Ez is Isten beszéde. Szükséges, hogy higgyünk, mert az Isten ajándéka az életünkre vonatkozóan. Hit nélkül nem tudunk Istennek tetszeni. Végig tanulmányoztam Isten Igéjét a gyógyulással kapcsolatosan. Azt tapasztalom, hogy vannak esetek, amikor a hit által jön meg a gyógyulás. Jézus szavai: Leányom a te hited megtartott téged. Ezt egy nagy beteg nőnek mondta Jézus. Amikor Názáretben volt, ott nem tudott sok ember meggyógyítani, mert hitetlenek voltak. Lázásnak nem volt hite és az Úr feltámasztotta. Jarius leányának sem volt hite és feltámadt. Az apjának viszont annál nagyobb. Tehát én szükségét látom a hitnek a gyógyulás területén is. Isten viszont szuverén. A hitet senkitől nem veszem el, ha abban hisz, hogy meggyógyult Jézus sebeiben a Golgotán. Ésaiás már előre megprófétálta. Ettől függetlenül, legyen néktek a ti hitetek szerint. A hitet mi kaptuk és azt azért, hogy használjuk még a gyógyulásunk területén is vagy bármi területén ami szükség = hegy az életünkben. Istené a döntés, miénk a hit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 04, 15:55:05
Kedves Mária,

A legkedvesebb gyógyítás a vérfolyásos asszonyé - aki hittel érintette Jézust. A tömegben biztos, sokan értek hozzá - de csak ez a nő volt, aki hittel.
A második - mikor négyen hoznak hordágyon, kibontják a tetőt is - és Jézus látta a szemükben a hitet.

A legmeghatóbb viszont a kananeusi asszony - és ez talán a legbeszédesebb. Nem jó a fiak eledelét a kutyáknak adni. Ez az asszony pedig nem csak a hitéről tesz bizonyságot, hanem a kegyelemről is. Itt már a hit mellé még az is párosul, tudja - ő, akár egy kutya, semmi alpja, hogy kéri, teljesen szuverén Isten, könyörül, akin könyörül. Semmit nem tud tenni érte - de ha csak a morzsák is - az is elég és óriási. Nincsenek illuziói.
Isten gyógyít ma is - nincs ebben vita. Sőt. Az lenne normális és természetes, hogy mindenki betegen haldoklik - hogy ez nem így van, az is az Ő szeretete.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 04, 15:58:13
Istené a döntés, miénk a hit.

Igen, Mária... ezzel így teljesen egyetértek... :088:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 04, 15:59:15
Mit tesz a hit az emberek életében? Nézzünk meg egy pár Igét a hit területén:
Mát. 17,19-20
Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.

Márk 6:5-6
Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak nehány beteget gyógyíta meg, rájok vetvén kezeit.
És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat, tanítván.

Márk. 9,21-24
És megkérdezé az atyját: Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig monda: Gyermeksége óta. És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt; de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek.

Mát. 8,13
És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.

Mát. 9,22
Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.  

 Mát. 15,28
Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.

Ezek az emberek Jézushoz mentek a hitükkel és meggyógyultak. Mi is odamehetünk bármikor. Voltak akinél a hit hiányzott. Mi lett azokkal? Azt olvassuk, nem gyógyultak meg.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Február 04, 15:59:43
Arról meg nem is beszélve, hogy az apostolok cselekedeteiben és az evangéliumokban sok csoda hittel való szólással történt: Kelj fel, állj a lábaidra, stb.
Félreértés ne essen nem vagyok kétségbe esve, hogy miért nem tudom, csak érdekes ezen elgondolkozni.

Engedelmeddel...
Szerintem a csoda a hittel való emgedelmességből történt...
Nem azért mert a beteg kimondta... hanem ahogy Jézus kimondta... a beteg hittel elfogadva, engedelmeskedett... nem mondta azt... de Uram... nem tudok felkelni... hanem hitte, hogy Jézus szavára feltud kelni és járni... :088:

Nem a saját szavára..., nem azért mert ezt előtte megvallotta..., szerény véleményem szerint...

De ha valaki ezzel nem ért egyet... nincs semmi gond... ez az én hitem, ez az én megvallásom...
És tolerálom azt, ha valakinek más a nézete, másképp valja...más a hite...  :2smitten:

Szeretettel:
kövecske

Hop-hop! Mi már két teljesen különböző dologról beszélgetünk.
Ugyanis csak azt kérdeztem, hogy mikor kell könyörögni és mikor kell "parancsolni" (lásd: ...Jézus nevében kelj fel és járj...). Nem a betegről beszélek, hanem arról, hogy Jézus aztmondta: "...ti nagyobb dolgokat fogtok cselekedeni... Vagyis rólunk, akik szeretnénk, hogy a betegek meggyógyuljanak...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 04, 16:13:07
Akkor szeretnék kérdezni valamit... ha valaki nem gyógyul meg... pedig hívő ember... az azért van mert NINCS HITE?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Február 04, 16:13:48
Nem értem. Ezt tőlem kérdezed?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 04, 16:14:50
Kedves Mária,

Amiket felsoroltál - teljesen egyetértek és úgy van az én bibliámban is. Semmi kétségem ezekben a történetekben, még hozzá is tudnék írni néhányat, Messiási jelek. Az Ószövetség legmeghatóbb példáját azért mégis ideírom - Naámán, aki látta annak a kis rableánynak a kétség nélküli, szilárd hitét - egy hihetetlen túrnéra indul. Óriási - ha ilyen hit másokat elindít.
Ami miatt visszafogottabb vagyok - hogy van Pál története, aki háromszor kéri és Isten azt mondja, elég neked az én kegyelmem, nem a hitével volt baj. Timóteust otthagyja betegen - miközben meggyógyít sokakat, sőt. Emiatt van kis megtorpanásom - hogy nem mi rendeljük ki, és a hitünk azért jó, ha van. Dániel könyvében is olvassuk a tüzes kemencét - kétségük nincs, meg tudja szabadítani őket - nem kérdés. Ha nem tenné is - nem kérdés.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 04, 16:15:04
Róm. 14,22
Te néked hited van: tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, a ki nem kárhoztatja magát abban, a mit helyesel.

Ésa. 53,4-5
Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Jövő idő.

Jézuson az ostorcsapások a mi sebeinket gyógyította meg. Ez a prófécia beteljesedése.

1 Pét. 2,24
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Kinek a sebeiben gyógyultunk már meg? Múlt idő.

Gal. 3,13
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ:

Mi az átok? A betegség is. lásd. 5 Mózes 28.

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 04, 16:18:18
Akkor szeretnék kérdezni valamit... ha valaki nem gyógyul meg... pedig hívő ember... az azért van mert NINCS HITE?


Nem Gábor... nem csak Tőled kérdezem a fent elhagzottakat... :088:

Úgy általában... mindenkitől... :2angel:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Február 04, 16:19:02
Kedves Mária,

Amiket felsoroltál - teljesen egyetértek és úgy van az én bibliámban is. Semmi kétségem ezekben a történetekben, még hozzá is tudnék írni néhányat, Messiási jelek. Az Ószövetség legmeghatóbb példáját azért mégis ideírom - Naámán, aki látta annak a kis rableánynak a kétség nélküli, szilárd hitét - egy hihetetlen túrnéra indul. Óriási - ha ilyen hit másokat elindít.
Ami miatt visszafogottabb vagyok - hogy van Pál története, aki háromszor kéri és Isten azt mondja, elég neked az én kegyelmem, nem a hitével volt baj. Timóteust otthagyja betegen - miközben meggyógyít sokakat, sőt. Emiatt van kis megtorpanásom - hogy nem mi rendeljük ki, és a hitünk azért jó, ha van. Dániel könyvében is olvassuk a tüzes kemencét - kétségük nincs, meg tudja szabadítani őket - nem kérdés. Ha nem tenné is - nem kérdés.
szeretettel Sándor

Az a helyzet Sándor, hogyha azt hiszed, hogy Pál tüskéje betegség volt, akkor most egy se vége, se hossza vita fog kialakulni. Ugyanis hosszú évtizedek (de lehet, hogy évszázadok) óta megy erről a vita, hogy a tüske az betegség volt, vagy pedig a Pált ért üldöztetések sorozata, amivel egy idő után már dicsekszik.

Én azt vallom, hogy nem betegség volt, de ha mindenáron a biblia betűihez ragaszkodunk, akkor leszögezhetjük, hogy nem derül ki világosan... :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 04, 16:24:26
kövecske: Akkor szeretnék kérdezni valamit... ha valaki nem gyógyul meg... pedig hívő ember... az azért van mert NINCS HITE?

Nem tőlem kérdezted, de válaszolok ha mégis. Természetesen tiszteletben tartom a te hitedet. Te abban hiszel amiben akarsz, én attól még nagyon szeretlek téged és nem is fogok megharagudni, ha nem fogadod el amit írok. Isten bölcsességét kértem, mielőtt nekifogtam ennek a témának a hozzászólásához.

Egyértelmű a válaszom: Nem. Nem azért nem gyógyulnak csak meg, mert nincs, vagy van hitük. Én idéztem pár dolgot a Bibliából. Ezeket nem én írtam. Csűrhetjük ahogy akarjuk az akkor is ott van. Azt is tudom, hogyha a szívünk távol van az Úrtól, itt beszélhetünk a bűneinkről, - harag, gyűlölet, bárminemű szeretetlenség,- az távol tart minket az Úrtól. Akkor pedig az áldások is elmaradnak. Ez is Igei. Tudom, hogy Jézus felvitte a betegségemet a keresztfára. Ezt is idéztem az előbb.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Február 04, 16:26:58
Akkor szeretnék kérdezni valamit... ha valaki nem gyógyul meg... pedig hívő ember... az azért van mert NINCS HITE?

Szerintem nem feltétlenül, ennyire nem lehet általánosítani.
itt van Mária által idézet vers:

Márk 6:5-6
Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak nehány beteget gyógyíta meg, rájok vetvén kezeit.
És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat, tanítván.


Szerintetek Jézus nem lett volna képes csodát tenni?
Szerintem Isten minden helyzetben képes rá, hiszen az Ő szava által áll minden! Az más dolog, hogy elvégezte: hit által fogja elérhetővé tenni az Isten királyságát. Szép kivétel: Az ördöngős apja nem hitt, de elismerte, hogy nem tud hinni, viszont kéri a segítséget, ezért Jézus könyörült rajta.
A Márk 6-ban szerintem nem csupán arról van szó, hogy az emberek nem hittek, hanem ők közömbösek is voltak, ezért Jézus nem eröltette rájuk az áldást.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 04, 16:30:38
Sándor! Én egyértelműen kijelentem az ige alapján, - kérlek cáfolj meg ha nincs igazam, Igével, Pál tövise nem betegség volt. Ezt is nagyon tüzetesen áttanulmányoztam. Egyetlen 1 helyen nem betegségnek említi a tövist a testben. A sátán gyötrése, de nem betegség volt. Gondold el, mennyit szenvedett a sok veréstől, kövezéstől, megalázástól.. a sok év alatt. Isten kegyelme elég volt neki, úgy ahogy nekünk is. Mi a kegyelem? Amit elengednek nekünk, annak ellenére, hogy nem érdemeljük meg. Pál szeme meggyógyult ott akkor amikor megtért. Van aki azt állítja nem, de ez alátámasztás nélküli. Azonnal leestek a pikkelyek a szeméről, írja a Biblia.

Timóteus valóban szenvedett a gyomrával, de ez lehetett múló betegség. Valószínű nem halálos korja volt.

Sándor! Pál soha nem gyógyított és egyikünk sem, csak Jézus!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Február 04, 16:32:32
Én nem szoktam kérni hitet azoktól, akik hozzám jönnek, hogy imádkozzak értük, de mindenkinek tanítom, hogy hinni kell!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 04, 16:34:01
A Biblia azt mondja: Mát. 18,19 Ismét, mondom néktek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 04, 16:40:25
Kedves Mária,

Igazad van, nem Pál gyógyított. A pikkelyek alatt én lelki korlátokat értettem, de lehet, hogy ebben is Neked van igazad. Úgy is írtam - nálam is valóság ez és nincs kételkedés bennem. Sok helyen azért azt is mondja, búneid megbocsáttattak. Valami módon érzékelteti - a bűn hozta a betegséget.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 04, 16:56:42
Sánodr: Valami módon érzékelteti - a bűn hozta a betegséget.

Igen ez így van. Sajnos az őseink miatt  lett ez velünk is. Az 5. Mózesben le van írva az átok. A Galata levélben viszont az meg van írva, hogy megváltást nyertünk alóla. Mégis miért van ez időnként, hogy rajtunk van? Hát ezt most nem vitatnám meg. Ez alatt van a betegség is, hiszen lehet róla olvasni a Bibliában. Az átok Ádámékkal került be a világba. Isten nem teremtett elátkozott világot, azzá tette az ember az engedetlenségével.

Amikor a parázna nőt, halálra akarták a férfiak kövezni, azt mondta nekik Jézus: Az vessen rá először követ, akire nem lehetne. A nőnek pedig azt mondta: Eredj el leányom és többé ne vétkezzél! Azért, hogy jobb legyen a dolga. A János 10:10 azt írja: A tolvaj -sátán- nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én -Jézus- azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 04, 17:05:49
Köszike, Mária!

Én is szeretlek téged,... :2smitten:

És én  is egyértelműen hiszem, hogy Jézus mindenre képes..., de  mivel szuverén Úr, úgy tesz mindenkivel, ahogy jónak látja. Ezért vannak hitük ellenére nem meggyógyult nagyon áldott szolgái az Úrnak ma is... pl.Joni Eareckson...  Aki kerekeskocsiban maradt, annak ellenére, hogy nagyon sokan hittel imádkoztak érte...

Nekem semmi jogom kérdőrevonni Jézust, hogy kivel miképpen cselekszik...
Bármit is engedne meg az életemben... és akkor is imádom Őt... :2smitten:
Ő az én Megváltó Krisztusom, Akinek elsősorban a lelkem/szellemem a fontos, nem a testem.  :2angel:

Legyetek áldottak!  :2smitten:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 04, 17:14:09
kövecske! Nekem semmi jogom kérdőrevonni Jézust, hogy kivel miképpen cselekszik...

Ezzel teljesen egyetértek. Foggalmam nincs és nem is találgatok, hogy ki miért nem gyógyul meg. Az én szolgálatom alatt Isten meggyógyított, vakot, sántát, törött csontokat rakott össze, szívbetegek -akiknek napjaik voltak hátra, gyerekáldást kaptak annak ellenére, hogy az orvosok lemondtak róla, vesebetegek, rákos daganatok tüntek el, melléből a daganatok eltüntek, egy fiatal lánynak aki színvak lett,- nem színtévesztő,  gerincsérv tünt el, pikkelysümörből stb. stb. gyógyított meg az Úr az Ő dicsőségére. Kinek volt hite és kinek nem? Hát ez Isten dolga és nem az enyém.  Azt is elfogadom, hogy nem gyógyul meg mindenki. Soha nem is kételkedtem ebben. A szolgálatom alatt is volt rá példa. De hiszem Istennek azt az Igéjét, akik betegekre vetik kezeiket, és hisznek, azok meggyógyulnak és hiszem a szellemi ajándékok működését, hiszem Isten szuverénítását, hiszem, hogy Isten ma is ugyan az. Nekem kell változnom.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 04, 17:16:38
Kedves Testvéreim

Az ősünk Ádám. Az a gyógyítás, mikor a vakon születettet gyógyítja - a tanítványai is kérdezik, az őse miatt vak? Jézus pedig azt modja - nem, hanem hogy megláttassék Isten dicsősége.
Mi bibliaolvasó kalauz szerint olvassuk az igét - néhány napja volt a 2 vak meggyógyítása. Azt kérdezi Jézus, hiszitek -é? Nagyon határozott válasz jön - és meggyógyítja őket. Ami viszont nagyon megnevettetett - most vettem észre először, pedig néhányszor már olvastam a bibliát - azt kéri Jézus, ne mondják el senkinek. Van humora is. Ezek a vakok nem hiszem, hogy országjáró kiránduláson voltak , hanem valószínű ott laktak a környéken - ahol mindenki tudta róluk, hogy vakok. Hogy lehet eltitkolni, hogy már nem azok? Ez nem egy vakbélgyulladás. Mennek, látnak - de nem mondják el. Lehetetlent kér.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 04, 17:22:21
Sándor írta: Az ősünk Ádám. Az a gyógyítás, mikor a vakon születettet gyógyítja - a tanítványai is kérdezik, az őse miatt vak?

Bocsáss meg, de itt sem vitázni akarok veled, de a kettő nem azonos. Jézus nem Ádámról beszélt itt. Ott a fiú szüleiről van szó.

Ján. 9,2-3
És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született?
Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 04, 18:17:02
Kedves Testvérek,

Komolyan mondom, úgy örülök. Olyan Kövecske hozzászólása is, Mária is - semmi joga kérdőre vonni Jézust, szuverén,  - tényleg nagyon jó. Bocsánat - hogy nem egyből a választ írom.

igen, tudom - Jézus arra felel, amit a tanítványok kérdeznek, mivel minden zsidó ember biztos volt, hogy valakinek a vétke miatt vak, születésétől fogva, szóval nem a maga vétkei miatt, mert akkor később vakult volna meg. Ez az indiai karma - hogy valamelyik ősöm miatt vagyok bűntetésben. Persze nem szó szerint érti Jézus, hogy nem vétkeztek a szülei - hanem hogy nem azért vak. Nyilvánvalókká legyenek benne Isten dolgai. Vakot csak Isten tud meggyógyítani, a Messiás. Nem emberi szint - ezért mondtam már így, Isten dicsősége meglátszon. Kicsit előreszaladtam - bocsánat, de ismerem az igét természetesen.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: nyunyo - 2008 Február 04, 19:22:17
  Kedves Testvéreim!

Röviden leírom azt, ami felől nekem a hittel kapcsolatban teljes békességem van.
Zsidó 11:1 A hit pedig a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.Tehát a reménylett dolgok azok, amiket szeretnék, hogy megtörténjen az életemben. Ezek a dolgok még nem láthatóak a fizikai világban. Mert amit már látunk, ahhoz nem kell hit, az már tény.
Hol működik a hitünk? -a szívünkben és nem a fejünkben. Attól hogy az eszemmel tudom, hogy benne van a Bibliában, még nem jelenti azt, hogy én hiszek is benne. Mikor újjászülettünk, elfogadtuk Jézust életünk Urának, hit által tettük meg, és nem kételkedünk benne, hogy Ő lett a mi Urunk, és a szívünkben él. Abban sem kételkedünk, hogy Ő meghalt értünk. Meg még sokmindenben nem kételkedünk. Miért kételkedünk abban, hogy Ő elhordozta betegségeinket, és az Ő sebeiben meggyógyultunk? Miért kételkedünk abban, hogy Ő betölti minden szükségünket? Legyen az szellemi, fizikai, vagy anyagi szükség. Hogyan tud a hitünk növekedni és erősödni?
Róma 10:17 A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Tehát az Igét hallanunk kell.
Hallhatjuk más szájából
Hallhatjuk a saját szánkból
Ahoz hogy a saját szánkból halljuk, ki kell mondanunk Isten Igéjét.
Fontos szerepet játszik, hogy mit mondunk ki.
Isten tudja mindennek az idejét, hiszen mindennek rendelt ideje van. Az, hogy kit mikor gyógyít meg, nem a mi dolgunk. Miért nem gyógyul meg mindenki? Hát ezt is az Úr tudja egyedül. Az áldások átvételének számos akadálya lehet. PL: harag, gyűlölet, megnembocsátás--akár másnak, akár magunknak. Ezt is egyedül az Úr tudja. Miért nem kaptam meg még amit kértem? Hát ezt is az Úr tudja. De egyben biztos vagyok!!! A hitnek van szeme. A világ azt mondja: hiszem, ha látom. Én azt tudom, látni fogom, ha hiszem. Az áldások Isten kegyelméből, szeretetéből vannak. Az Áldás jutalom a hitre, amit nem tudunk kiérdemelni. A hit átlát a viharon, a sötét felhőkön. Mindíg a végeredményt látja a pillanatnyilag létező valósággal szemben

Hát testvéreim ennyit szerettem volna veletek megosztani, és kérem elnézéseteket az esetleges hibákért.
szeretettel:nyunyo :026:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kzoli - 2008 Február 04, 19:41:04
Sziasztok!

Egy-két hozzászólást olvastam el ebben a topicban. Eszembe jutott egy ószövetségi történet. Isten képes a saját tervét is megváltoztatni a mi könyörgésünk miatt...

Ézs 38,10   Már azt gondoltam, hogy életem delén kell elmennem a holtak hazájának kapuiba, megfosztva többi évemtõl.   
Ézs 38,11   Azt gondoltam, hogy nem látom többé az URat az élõk földjén, nem láthatok többé embert a világ lakói között.   
Ézs 38,12   Hajlékomat lebontják, mint a pásztorok sátrát, megfosztanak tõle. Összetekeri életemet, mint takács a vásznat, elvágja életem fonalát. Reggeltõl estig végez velem!   
Ézs 38,13   Reggelig igyekeztem megnyugodni, de úgy törte össze minden csontomat, mint az oroszlán. Reggeltõl estig végez velem!   
Ézs 38,14   Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó, nyögtem, mint a galamb, szemeim fönnakadtak: Uram, szenvedek, segíts rajtam!   
Ézs 38,15   Mit szóljak? Hiszen amit megmondott, azt tette velem. Így múlnak el éveim lelkem keserûségében.   
Ézs 38,16   Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerõsítesz és meggyógyítasz.   
Ézs 38,17   Bizony, javamra vált a nagy keserûség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétõl, és hátad mögé dobtad minden vétkemet.   
Ézs 38,18   Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsõítenek, nem a sírba leszállók reménykedhetnek hûségedben.   
Ézs 38,19   Az élõ, csak az élõ magasztalhat téged, akárcsak én most. Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hûséges vagy.   
Ézs 38,20   Megszabadít engem az ÚR, ezért pengessük a lantot életünk minden napján az ÚR házában.   
Ézs 38,21   Ézsaiás azután ezt mondta: Hozzatok egy csomó préselt fügét, tegyétek rá a kelevényre, és életben fog maradni.


Kedves Kövecske! Nem bűn az, ha élni akarsz. Ez az életösztönünk. Sok - sok "nagy hívő" ember ragaszkodott a földi életéhez, mert Isten így teremtett meg bennünket. Volt olyan helyzet az életemben, amikor nagyon - nagyon közel álltam a halálhoz. Nem szívesen haltam volna meg... És örülök is, hogy nem haltam meg... Isten könyörülő Isten. Van akit meggyógyít, van akit nem. Két éve meghalt nagy szenvedések között egy négy gyermekes fiatal édesapa. Ittmaradt a felesége négy gyermekkel, közülük az egyik csecsemő volt... Nagyon sokat imádkoztunk érte, hogy meggyógyuljon. Nagyon sokan imádkoztak érte. Nem gyógyult meg... :(
Nagyon letörtem. Nem értettem a dolgot. Isten megáldotta anyagilag az ittmaradt családot. Kaptak egy házat, kaptak pénzt, amiből élhetnek... Most egy férjet is kap az özvegy... Jób története jutott az eszmbe... mindenét elveszítette, de nézzük meg mi a vége. Isten mindenből többet, és jobbat adott neki.

Teljesen egyetértek, hogy el kell fogadnunk, ha betegek vagyunk, hogy Istennek joga van nem meggyógyítani bennünket. Akkor is imádnunk kell Őt. Dániel könyvében, amikor bedobják a három zsidó férfit a tüzbe, akkor azt mondták. Isten megment bennünket, ezért imádjuk őt, de ha nem tenné is, akkor is imádnánk.

Isten megmentette őket...

Sokszor eljöhet az életünkben, hogy ki kell mondanunk: "LEGYEN MEG A TE AKARATOD"...

Mégis azt mondom most neked, mert úgy érzem, te ezen túl vagy. Te ezt kimondtad. Most higgy a gyógyító hatalmában az Úrnak. Fogadd el a gyógyításának a sokféleségét. Volt, aki magáért imádkozott, és meggyógyult, volt akiért sok más ember imádkozott, és meggyógyult, volt akiért Isten "nagy embere" imádkozott, és meggyógyult. Volt, akinek valami butaságnak látszó dolgot kellett ehhez megtennie, és meggyógyult, volt, aki nagy hitlépést tett, és meggyógyult, volt, aki csak beült Péter árnyékába, és meggyógyult. stb...

Igazából ez pont azt mutatja, hogy nincs varázsrecept... Én sem tudok neked nagy dolgokat mondani, csak arra bíztatlak, hogy minden nap menj Istenhez a gyógyulásodért, és kérdezd meg, mit szeretne, hogy te tegyél. Ő választ fog adni. Jézus mindenkinek megmondta mit kell tennie...vedd fel az ágyadat, mutasd meg magad a papnak, kelj fel, és járj...stb...

ha pedig azt érzed, hogy arra van szükséged, hogy Istennek valamelyik mai nagy hitharcosa imádkozzon érted, akkor lépj ebben az irányban...bátran...

A Biblia az a könyv,amiben minden benne van. Nem is szeretek más könyveket ajánlgatni. Most mégis megteszem. Ajánlom, hogy olvasd el Reinhard Bonnke MÉG TÖBBET című könyvét. Ha el szeretnéd olvasni, de nem tudod megszerezni, akkor esetleg feltenném a netre egy helyre hanganyagban. A feleségem felolvasta, hangban rögzítve lett.
Ha ezt szeretnéd, akkor a KEGYELEM honlapról tudsz nekem e-mailt küldeni.

Isten áldjon meg!!! Isten gyógyítson meg!!!

sok szeretettel:

Zoli
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 04, 19:46:48
Kedves Kövecske,

Ha nem tapintatlanság - és magunk között vagyunk - megkérdezhetem, mi a baj? Mi van veled?
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 04, 20:08:51
k.zoli: Teljesen egyetértek, hogy el kell fogadnunk, ha betegek vagyunk, hogy Istennek joga van nem meggyógyítani bennünket.

Hát akkor ha el kell fogadni a betegséget, akkor miért mennek a betegek orvoshoz? Miért várja embertől a segítséget?  Akkor bele kell törődni és nem kell Isten akarata ellen menni. Akkor nem kell imádkozni sem, ha egyszer beletörődünk abba, hogy Istennek ez az akarata.
Az nem elfogadás ha közben meg szaladok az emberekhez, hogy tegyenek valamit a gyógyulásomért. Imádkozzanak, vagy az orvosok tegyenek valamit, hogy meggyógyuljon Hát ezt nem tudom elfogadni és te ezt tudod. Ismersz elég jól engem évek óta.  ;) :D A barátságunk miatt merem ezt írni.


kövecske! Isten életet hozott neked a Fia által és nem halált. Soha ne legyen bűntudatod, hogy élni szeretnél, mert mint írtad valami váratlan dolog következett be az életedben. Attól az még nincs az első helyen. Ha nem vette át az Isten szerepét, - márpedig ismerve téged, tudom, hogy nem. Legyen csak hited a gyógyulásban és fogadd el, hogy Jézus meghalt érted is a keresztfán és elhordozta a betegségeidet is.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 04, 20:13:10
Kedves Testvérek!


Mindenkinek köszönöm szépen az érdeklődést...a segíteniakarást... a törődést. :088:

Igazán meghat ez a kedves, testvéri szeretet...

Nem akarok megbántani senkit..., ne olvasson ki senki ilyet sem a sorokból..., sem közöttük... sem mögöttük... :088:

Nem csak tudom... de én is teljes szívemmel hiszem, vallom, és megvagyok győződve arról, hogy a Mindenható Úr, az én Megváltóm Jézus Krisztusom tud és képes gyógyítani ma is...sőt... megtapasztaltam a szűk családi környezetemben ilyen gyógyúlást...

Én teljesen rábíztam magam az én Uramra és Megváltómra...hiszek Benne, bízom Benne, és tudom, hogy Ő jót akar nekem... szeret engem (érdemtelen senkit)... életét adta értem... megváltott az örök kárhozattól...

Születésemtől kezdve gondja van rám... anyám méhétől Ő az én Oltalmam, Vígasztalóm, és Gyógyítóm... az én Áldott Orvosom! És tiszta szívvel mondom ki most is... legyen meg az Ő akarata az életemben. Ő ismer engem... látja, tudja, ismeri szívem vágyát... minden gondolatát... imáit, könyörgéseit, esdekléseit... és tudom és hiszem azt is, hogy mindenre elég nekem az Ő kegyelme... :2smitten:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 04, 20:19:37
Kedve Mária!

Én megértem a Zolit! Itt arra gondol a Zoli...szerintem ... hogy nem lehet zúgolódni a betegség miatt... ezt jelenti az elfogadás..., a részemről...
Nem ZÚGOLÓDOM... nem teszem fel Istennek a szemrehányó MIÉRTEKET...
Mint Jób... ő sem vádolta soha Istent...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 04, 20:21:11
Ha így van, akkor egyetértek Zoli barátommal. Ő egyébként a világon a legjobb barát! :D Még én is félre érthetem.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 04, 20:22:47

kövecske! Isten életet hozott neked a Fia által és nem halált. Soha ne legyen bűntudatod, hogy élni szeretnél, mert mint írtad valami váratlan dolog következett be az életedben. Attól az még nincs az első helyen. Ha nem vette át az Isten szerepét, - márpedig ismerve téged, tudom, hogy nem. Legyen csak hited a gyógyulásban és fogadd el, hogy Jézus meghalt érted is a keresztfán és elhordozta a betegségeidet is.

Köszönöm, Mária!  :2smitten:

Áldjon az Úr!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 04, 20:25:07
kövecske!  :037: Tényleg senkit nem akarok megbántani, legyen mindenkinek a hite szerint! :112:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kzoli - 2008 Február 04, 20:36:26
kövecske megoldotta a rejtélyt...  ;)

Isten áldjon meg benneteket!!!

 :2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: nyunyo - 2008 Február 04, 21:10:10
  Kedves kövecske!
Te nem egy érdemtelen senki vagy az Úrnak.
Máté 13/45-46
Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.
Aki találván egy drágagyöngyre, elméne és mindenét eladván, amije volt, megvevé azt.
Ki itt a kereskedő és kiket példáz a drágagyöngy?
 Zak. 2,8
...... mert a ki titeket bánt, az Ő szemefényét  bántja.
szeretettel:nyunyo :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 04, 21:19:23
Kedves Nyunyo,

Szeretjük Kövecskét - de ez az ige az Isten országáról szól.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Adnama - 2008 Február 04, 21:23:55
Igen Sándor, valóban... De ha belegondolunk Jézus mindent hátrahagyott értünk...  :06:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: nyunyo - 2008 Február 04, 21:39:28
 Kedves Sándor! Én ezt az Igét helyénvalónak találom, mégpedig azért, mert a következőképpen értelmezem jelen helyzetben:
Jézus a Menny tisztaságát hagyta ott azért, hogy bennünket számára értékes gyöngyöket megvásároljon. Értékesek vagyunk a számára mert a saját vérével fizetett értünk.
  Én ezt szerettem volna ezzel az Igével kifejezni.
szeretettel:nyunyo   :026:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 04, 21:47:26
Mikor valaki ezt a gyöngyöt megtalálja - odaadja mindenét ezért, csak hogy az övé legyen. Ez a gyöngy Jézus. Kérlek benneteket - higgyétek el, mindenkinek fontos a véleménye - nagyon megható ez a szeretet, csak ennél az igénél felszisszentem. Nem akartam megbontani és elrontani az egymás terhét hordozzátok - hangulatot. Remélem nem haragszik rám senki.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: nyunyo - 2008 Február 04, 22:06:09
  Kedves Sándor! Szerintem nincs miért felszisszenned. Én így értelmezem, te meg úgy. Szerintem nincs ebben semmi kivetnivaló.
szeretettel:nyunyo  :zaszlo:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 04, 22:20:52
nyunyo! A te írásodra jött az ötletem, hogy megkérdezzem: Ki vagyok én Krisztusban? A kérdésem hozzátok: Ki vagy te Krisztusban? Egy értéktelen senki? vagy egy áldott gyermek?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 04, 22:25:37
Mária... érdemre nézve egy senki... de kegyelembe fogadott áldott gyermeke vagyok Istennek... ez tény és való...
De érdemem nincs Előtte semmi...
Mert érdem szerint csak a kárhozat járna nekem... de kegyelemből enyém a mennyek országa... :2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 04, 22:34:11
Kedves Sándor! Én ezt az Igét helyénvalónak találom, mégpedig azért, mert a következőképpen értelmezem jelen helyzetben:
Jézus a Menny tisztaságát hagyta ott azért, hogy bennünket számára értékes gyöngyöket megvásároljon. Értékesek vagyunk a számára mert a saját vérével fizetett értünk.
  Én ezt szerettem volna ezzel az Igével kifejezni.
szeretettel:nyunyo   :026:

Sziasztok! :088:

Valóban, én is így értelmezem az igében.

"Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez"
A szántóföld az igében a földet jelképezi.

"amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet."

Ki az, aki megtalálta? Talán mi találtuk meg Jézust? Jézus talált meg minket. Jézus jött el és Ő volt az, aki eladta mindenét.

Fil 2,7   
"hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult;"

Ki vette meg a szántóföldet ( minket )? Jézus vett meg minket és nem mi adtuk el mindenünket, hogy Őt megvehessük:

Mk 8,37   
"Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért?"

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kati - 2008 Február 04, 22:51:29
Te kiváncsi Mária,  :D megmondjam, hogy én kívagyok Krisztusban?

" Nem az vagyok, akinek érzem magam, hanem az vagyok, akinek Isten Igéje mond"
- A föd sója vagyok   (Mt 5:13)
- A vílág világossága vagyok (Mt 5:14)
 -Isten fia vagyok (Jn 1:12)
- Krisztus barátja vagyok (Jn 15:15)
- Isten fia vagyok, Atyámnak szólíthatom Őt. (Róma 8:14-15 Gal 3:26, 4:6
- Igaz vagyok és szent vagyok (Ef 4:24)
- Krisztus testének tagja vagyok (1Kor 12:278
- Mennyei állampolgár (Efez. 2:6)
- Egy szellem vagyok Ővele (1 Kor. 6:17)
- Krisztusban győztes vagyok...


Tovább is van írjam még??? :029: :043: :066: :105:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: yeva - 2008 Február 05, 08:28:15
De "megszaladt ez a topic. Elég volt elolvasni, már nem is maradt időm írni.
De talán azért annyit, mégis leírok.
Igazad van Sándor, én nagyon szeretem Kövecskét! Nekem egy drágakő. :2smitten: :114: :037:

De abban is biztos vagyok, hogy bár érdemtelennek tartja magát - és ez így is helyes - ha szerény és alázatos marad - Jézus számára is az "igazgyöngy" egy kicsike kövecskéje. Mert egyetértek Antival, a szántóföldben elrejtett gyöngy, az a világban lévő Gyülekezetet jelképezi, azaz az Eklézsiát. A hívők Krisztusi Gyülekezetét. Azt a nagybetüs Gyülekezetet, aki el fog ragadtatni.

Kati, nagyon tetszik az "igegyüjteményed".  :05:
Valóban így van. Nem ennek érzem magam én sem, de mindamellett, az Ige kijelentése szerint ezek vagyunk. Akkor elhiszem! :016:

Rohannom kell! Mindenkinek áldott napot!  :2smitten:


Szeretettel:
yeva


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 05, 09:06:59
Kedves Yeva és Antee,

Szeressük egymást és erről ismerjenek meg bennünket - így töltsük be Krisztust - és akármennyire is fogyatékkal vagyok, olyan mérce - amire én nem vagyok képes - mégis értem és nagyon szép. Nem ennek a számomra is világos célnak a megzavarása volt a célom.
Az az ige, mikor a szántóföld - ahogy élünk - mi megtalálunk valamit, ami kincs - és nem kár és szemét, szóval nem kell turkálnunk, kukáznunk többé - ez a kincs megváltoztat mindent, és odaadjuk érte amit eddig fontosnak tartottunk. Nekem ez egy nagyon szemléletes igém és fontos volt nekem Ebbe a felismerésembe jöttetek be - és nem bántani akartam senkit. Ez a drágakő Kövecske szintjét meghaladja - és szerintem Lídia sem haragszik ezért.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 09:17:00
yeva testvérkém! De régen jártál itt. Ha csak egy nap elmúlik, már hiányzol. Te meg nem voltál talán már 3 napja. Nagyon elfoglalt lehetsz. Isten adjon időt ránk is.  :D Legyen nagyon békés a napod sok örömmel.


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 09:25:44
Sándor testvérünk! Bizonyos, hogy a szándékod nem a bántás, mégis valahogy úgy jön le sok esetben. A másik, hogy úgy fogalmazol sokszor, hogy ember legyen a talpán, aki megérti azt. Kérlek, legyél egy kicsit érthetőbb és akkor nem kell folyton a szeretetre hivatkoznod és mentegetőznöd. Bocsáss meg a "szókimondásomért", de ha elakarod kerülni a folytonos falakat, akkor szívled meg amit írtam testvéri szeretettel: Mária
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 05, 09:28:51
Köszönöm és kérném, imádkozzatok ezért - egyszerűvé formáljon.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 09:52:30
ámen
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Február 05, 11:49:55
Ki vagyok en Krisztusban?

A Gondolatok es egyebb irasok topic-ban leirtam egy gyujtemenyben[vagy hogyis monjakban].Hasonlot irt Margo[ha jol emlekszem],csak ez bovebb.Nekem sokat segitett ez mikor nagyon melyen voltam onertekeles teren.
Mindenkinek ajanlom szeretettel :037:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Február 05, 11:51:44
Apropo! :045:
8-ik oldal.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 05, 11:58:52
Köszönöm Mária,

Tudod az a reményem, hogy ha túl leszünk azon, hogy mi a mi részünk - és belenézünk a szabadság törvényébe - sokkal egyszerűbb és érthetőbb leszek. Visszagondoltam néhány vitánkra és sajnálom, hogy az óemberem volt a páston és szenvedélyesen vívott megint. Hidd el, ha elkezdjük a Róma 8-t, le szeretném venni a sarumat is. Azt is tudom, ha szeretet van - Isten lelke áradt szét - és ébredést hoz, újat. Szeretem az ébredés szót, nagyon jól kifejezi a történetet. Nagyon rossz, mikor tudom is - nem az zajlik aminek kellene, nem is lesz belőle semmi jó, kijövök a láthatóba és nem hitben járok már megint. Szeretnék új lapot, Istentől már megkaptam, átvettük a történéseket, megláttam magam, mikor eltakartam. Nem eröltetek semmit - nem akarok új topicot - csak várok, úgyis van aki ezt rendezi.

szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 12:08:54
“A tizenkét apostol nevei pedig ezek: Első Simon, akit Péternek hívnak, és András, az ő testvére; Jakab, a Zebedeus fia, és János az ő testvére; Fülöp és Bertalan; Tamás és Máté, a vámszedő; Jakab, az Alfeus fia, és Lebbeus, akit Taddeusnak hívtak; Simon a kananita, és Judás, az Iskariotes, aki el is árulta őt. Ezt a tizenkettőt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be; Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz. Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.” Máté 10:2-7

Amikor ezt olvasták abban az időben a barátaik, ismerőseik, szomszédaik, házastársaik, távoli rokonaik, azt hitték ez csak vicc. Ma meg milyen hatalmas szentet csinálnak belőlük. Szent Péter, szent Jakab, szent Bertalan... Ezek az emberek nem voltak a magaslaton Izrael társaságában. Nem kaptak megfelelő képzést, írástudatlanok voltak,... és közülük hívta el Jézus a tanítványait. Simon karddal megakarta ölni a rómaiakat. Máté, meg a rómaiaknak dolgozott. Ő volt az APEH egy személyben.    Kissé sikkasztott is néha napján. Nem egy köztiszteletben álló ember vol. Figyeled, Simon utálja a rómaiakat, Máté meg egyenesen nekik dolgozik. Jézus meg ezekre bízza a jövőnket. Jézus pedig most a szomszédodra, akit eddig nem igen csíptél, most ő fogja neked hirdetni az Igét. Hát van Istennek humora nem? Jézus 12 teljesen különböző férfit hívott el, akik később megváltoztatták a világot. Abban biztos vagyok, hogy az ismerőseit, szomszédait ha megkérdeztétek volna, nem igen szavaztak volna az apostolságukra. Az Úr viszont igen. Biztos vagyok abban, akik velem nőttek föl, néhányan igen meglepődnek, ha megtudják, hogy én ma Isten Igéjét, szeretetét hirdetem. Nem igen hinnének a szemüknek ha látnák Isten mivé faragott. Az Úr azt mondja a tanítványainak: Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be; Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz. Milyen érdekes, hogy ezen a missziós úton nem akarta, hogy a pogányokhoz is elmenjenek. Valószínű nem voltak készen arra, hogy szembesüljenek a pogányok viselkedésével. Nem kellett Afrikába és Európába menniük. Nem álltak még készen arra, hogy a nagy hirt vigyék. Mi biztosan azt mondtuk volna, hogy hé Jézus! Te nem tudod, hogy ezek még nincsenek készen? Jézus viszont azt mondja. - Lányom! Te nem ismered őket, én viszont igen! Te nem ismered mire képesek értem, de te nem! Ma is azon csodálkozom, hogy Isten használ engem is. Túl fiatal voltam, amikor beállított a szolgálatban. Három hónapos keresztény. Nem jártam Biblia iskolába és nem voltam megbízhatóan kitaró és sorolhatnám miért nem választottam volna magam. Az Úr azt mondja nekik, hogy az Izraeliekhez menjenek, akik eltévedtek és mondják el nekik: Elközelített a mennyeknek országa. Hirdessék, hogy itt van Isten országa.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Február 05, 12:22:26
A gyogyulassal kapcsolatban.
Kovecske hozzaallasaval 100%-ig egyet ertek.
Egy par gondolatot azert meg irok.Arrol ahogy en latom.
Semmi nem veletlen ami velunk tortenik.Isten mindenrol tud,sot,mi tobb,csak azok a dolgok tortenhetnek meg velunk amit O megenged.Marpedig,ha megengedte,akkor biztos van valami amit elakar erni altala,tehat tanitani akar nekunk valamit.Betegseg alatt az ember tanulhat sok turelmet,alazatot,masik emberrel valo eggyutterzest,maskepp gondolkodast a vilagrol-eletrol...es meg sorolhatnam.Isten megengedhet betegseget fek gyanant is.Szemelyes tapasztalatom van erre nezve es meggyozodesem,hogy nekem kellett ez a fek.[ha valakit erdekel,hogy miert,szivesen leirom,csak nem akarom most itt huzni vele az idot].Es meg egy.Lehet,hogy azert visel betegseget valaki mert akkor jobban eltudja erni a hozza hasonlo betegsegben levoket.Gondolok itt pl.Jony-ra,vagy aki suket-nema,az a hozza hasonlok kozt mukodhet jol es igy tovabb.Tehat Isten cellal engedi meg.Nemtudom mennyire sikerult jol megfogalmaznom de probaljatok megerteni valahogy.Palnak mit felelt Isten?"Eleg neked az en kegyelmem,mert az En erom erotlenseg altal mutatkozik meg."
Es mi van,ha Palnak is "fek" volt.Szerintem nem elkepzelhetetlen ez sem.Mikor tudjuk valakirol,hogy mennyire beteg,es megis sokszor milyen "nagy"dolgokat csinal,nem merul fel bennunk a kerdes,hogy "Erre,hogy volt energiaja?"Dehogynem.Akit igazan erdekel az meglathatja Azt aki emogott van.Ilyenkor aztan sok lehetoseg van a bizonysagtevesre.
Amugy en is hiszem,hogy ma is vannak "csodak",Isten igenis megtud gyogyitani,mindazaltal az O akarata legyen meg.O az aki tudja,hogy hosszutavon mi az ami a javamra van es,hogy mi a terve velem.En mindig elkerem az aznapi erot es meg is kapom.Sokszor en magam csodalkozom,hogy ezt most hogy tudtam megcsinalni.
Nos ezek voltak az en gondolataim.Isten aldjon mindannyiotokat.


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 05, 13:05:33
Kedves Testvérek,
 
Nem Jézus hatalmának megkérdőjelezése miatt vagyok kicsit megtorpanva - hanem attól, hogy az ördög utánozni próbálja. Rengeteg okkult gyógymód lepte el az országot, orvosságok (homeopátia), varázskristály stb. Nem kell nekünk a gyógyulás annyira, hogy bármi áron. A gyógyulás mindíg csak ráadás. Nem az a boldogságunk alapja - az olyan, hogy vagy kapjuk még azt is, vagy nem.
Amikor influenzás voltam Decemberben - körzeti orvosunk szintén gyülekezeti tagunk - beszélgettünk. Ami a szervezetünk kémiai összetételét és az elemek egymásrahatását világosan befolyásolják szintén valamilyen logikus összetételű gyógyszerrel - és Isten megengedte az embernek, hogy erre rájöjjön - hogy ne haljon bele egy vérmérgezésbe, legyen penicilin stb  - az egy érthető, semmi titokzatosságot nem igénylő hatóanyag. Ha valami természetfeletti is van - ami olyan homályos - olyan rossz érzése támad az embernek, szóval kerüli - hogy olyan erővel kerüljön kapcsolatba ami nem Isteni.
Egészen biztos vagyok abban, hogy / ***** A nevet kitöröltem -moderátor- / távgyógyítása mindenkiben rossz érzést támaszt, valami olyan erő jelenik meg, ami nyugtalanná teszi az embert.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 17:54:15
Chuck Smithtől:
Kezdetben, amikor Isten megteremtette a mennyet és a földet, csupán egy ország létezett Isten országa, amely egyben a fényesség és az élet országa volt. Isten azonban az Ő országában angyalokat is teremtett, akiknek szabad akaratot adott. A legelőkelőbb angyalt közülük azonban, aki a legszebb és a legokosabb is volt egyben, elöntötte a büszkeség. Arra vágyott, hogy őt magasztalják fel Istenként, ne pedig Istent. Ő Isten akart lenni. És ezt a törekvést látjuk napjainkban is a Mormon Egyházban. Az Ő céljuk is az, hogy Istenek legyenek. Gondoljunk csak bele, hogy mivel kísértette meg a Sátán, Évát a paradicsomban? Azt mondta neki, egyél ennek a fának a gyümölcséből és olyan leszel mint az Isten, és tudni fogod mi a jó és mi a rossz. Ezzel sajnos még napjainkban is be lehet csapni sokakat, és ma is sokan szomorú módon arra törekszenek, hogy olyanok legyenek, mint az Isten. Ez az Angyal tehát, rendületlenül vágyott arra, hogy Istenként felmagasztalják, és létre is hozott egy másik országot, Isten országa mellett. Ez az ország azonban Isten országának szöges ellentéte volt, hiszen a halál és a sötétség országa volt ez, amely fellázadt Isten országa ellen. Ezért van tehát az, hogy két egymással szemben álló országot találunk ma is, az egyik Isten országa, a világosság és az élet országa, amelyben Isten uralkodik, és a Sátán országa, amely folyamatosan harcol Isten országa ellen. Ne feledjük, hogy amikor Isten megteremtette az embert, az embert automatikusan saját országába, tehát Isten országába helyezte. Hiszen Ádám és Isten között a paradicsomban a kezdetben egy csodálatos bensőséges kapcsolatot látunk, ahogy Ádám ott élt Isten országában. A sötétség országának uralkodója a Sátán azonban meglátogatta Évát és megkérdezte tőle: Mit mondott Isten, hogy mindegyik fának a gyümölcséből ehetsz? Igen, válaszolta Éva, a középső fáról azonban nem ehetek, mert akkor meghalok, azt mondta Isten. A Sátán azonban természetesen mind ezt tagadja Éva előtt, és azt mondja, de hát garantálhatom, hogy nem halsz meg, hiszen az a legcsodálatosabb fa az összes közül. Hiszen vedd már észre Éva, Isten nem viselkedik férül, valami nagyon jót próbál visszatartani tőled. Hiszen az a fa ott, amiről nem ehetsz, az a tudás fája, és mivel Isten tudja, hogy ha eszel annak a fának a gyümölcséből, akkor tudni fogod, hogy mi a jó és mi a rossz, és akkor olyan leszel, mint Isten, és Isten természetesen ezt nem akarja, és ezért tiltotta meg neked, hogy egyél arról a fáról. Pedig nem szabadna hinned neki, ki kéne próbálnod és Éva bizony hitt a Sátánnak és evett a tudás fájának gyümölcséből, sőt mi több Ádámnak is adott belőle. És mivel Ádám és Éva nem engedelmeskedtek Istennek, sőt mi több nem csak, hogy Istennek nem engedelmeskedtek, hanem helyette azt tették, amire a Sátán kérte őket, nem maradhattak tovább a világosság és az élet országában. Saját cselekedetük miatt a sötétség országába kerültek át, de nem csak Ádám és Éva volt az akik mintegy át vándoroltak ezáltal a sötétség országába, az egész emberiséget is magukkal vitték, oda, hiszen utódaiknak nem tudtak valami olyat átadni, amilyük már nem volt. Hiszen elveszítették helyüket Isten országában, ezért pedig egy emberen keresztül belépett a bűn a világba, a bűn által pedig a halál és a halál minden emberre kiterjedt, mert minden ember bűnös. Mindannyian tehát, akik Ádámtól születtek, vagyis minden ember bűnösként jön a világra. Eleve bűnös természettel születünk tehát, Pál is azt írja az Efezusiakhoz írt levelében, hogy a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint éppen úgy, mint a többiek. Hiszen a halál és a sötétség birodalmába születtünk bele. Létezik azonban egy másik fa is a tudás fáján kívül, ez pedig az élet fája, amely számunkra elérhető mégpedig Jézus Krisztuson keresztül. Ezért tehát, ha valaki szabad akaratából szeretne visszatérni Istenhez és újra a világosság és az élet országában élni, akkor ezt megteheti Jézus Krisztus keresztje által. Ádám a saját szabad akaratából távozott Isten országából. Mi pedig ugyanúgy a saját szabad akaratunkból térhetünk vissza Jézus Krisztusnak köszönhetően, aki elkészítette számunkra az utat. Ezért küldi, tehát ki Jézus tanítványait, hogy Isten országát hirdessék, hiszen mit is hirdettek a tanítványok? Azt, hogy mindenkinek lehetősége van visszatérni Isten országába, visszatérni Istenhez Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus jóvoltából ki léphetünk a sötétség és a halál országából és beléphetünk a világosságba. Visszatérhetünk Istenhez, a vele való bensőséges közösséghez megszabadulhatunk a bűn hatalmától. Ez az az Evangélium, amelyet ma is hirdetünk. Az a dicsőséges Evangélium, hogy bárki mehet Istenhez, azáltal, hogy hitét Jézus Krisztusba veti. Sokan ma is Ádámot hibáztatják saját problémáikért. Igazságtalannak érzik azt, hogy nekik kell szenvedniük Ádám hibájáért.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 17:58:28
2.rész

Emlékszem, amikor a hegyekben kirándultunk egy csoportnyi gyerkőccel, és ahogy éppen lefele jöttünk a hegyről, egy hatalmas ordítást hallottam a hátam mögött. Gyorsan odafutottam, hogy megnézzem mi történt, és azt láttam, hogy az egyik kisfiú bizony így közeli kapcsolatba került az egyik kaktusszal, ott az út szélén. Szegény fiú egy olyan kaktusz fajtába ütközött, amelyet mi csak ugró kaktuszként szoktunk emlegetni, ugyanis elég csak éppen hogy hozzá érni, ahhoz, hogy ez az egész kaktusz , mintegy rá ugorjon az emberre és hozzá tapadjon. Ezzel a kisfiúval is ez történt, mondhatni rá akaszkodott ez a kaktusz. A kisfiú persze nagyon megijedt, folyamatosan kiabált, én pedig fogtam két botot, és szépen óvatosan lepiszkáltam róla a kaktuszt. Amikor a kisfiú kezdett felocsudni, rosszallóan a következőket mondta: Ó a fene egye meg Ádámot. Én pedig elkezdtem nevetni és megkérdeztem tőle, de hát hova jársz vasárnapi iskolába fiam? Ő igy válaszolt, a baptistákhoz. Én meg csak azt mondtam, bizony, igazat mondtak ott neked. Hiszen mit is mondott Isten Ádámnak és Évának, miután vétkeztek azt mondta, legyen a föld átkozott miattad tövist és bogáncsot hajt neked. A kisfiú tehát ismerte az igét, és az igazságot, de ennek kapcsán eszembe jutott, hogy milyen sok ember Ádámot hibáztatja a saját problémáiért és a saját nyomoráért. Sokan tehát Ádámot okolják és mondhatni káromolják és nem értik, hogy, hogy lehetett Ádám ennyire ostoba. Hogy volt egyetlen egy fa, a tudás fája, amelyről nem ehettek, mégis arról ettek. Pedig az élet fája is ott állt a paradicsomban, mégsem arról ettek először. Egyre csak ostorozzuk Ádámot, miközben elfelejtjük, hogy az élet fája még most is ott áll. És nekünk ma is szabad választási lehetőségünk van. Isten akarta ezt így. Még ma is szabadon dönthetünk úgy, hogy az élet fájáról eszünk, mégpedig akkor tesszük ezt, ha hitünket Jézus Krisztusba vetjük. Akkor Istentől örök életet kapunk. De abban is mi döntünk, hogy elfogadjuk-e Istennek ezt az ajándékát vagy továbbra is világ fájáról lakmározunk, és megmaradunk a halálban. Az emberek azonban saját magukat okolhatják csupán. Sokan ugyanis ugyanolyan ostobán döntenek mint Ádám. Hiszen a saját szabad akaratukból határoznak úgy, hogy nem fogadják el Isten ajándékát, hogy nem esznek az élet fájáról, amely pedig most már Jézus Krisztuson keresztül mindenki számára elérhető. Ne feledjük, mit mondott Jézus a tanítványainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 05, 18:12:54
Nekünk volt kaktuszunk...piszkáltam is, de nem volt ugrós fajta.  :2funny:
Köszi, hogy beírtad Mária. Ezt már olvastam, jó volt újra feleleveníteni.  :afro:

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 18:32:15
Ez a történet annyira jól példázza a szabad akarat létezését... hogy szabad akaratából döntött az első emberpár is... és rosszul... :060:

5Móz 30,19 Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy elõtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!

Olyan jóó, hogy nem kell az első emberpár rossz döntésének következményét viselnünk... és mi is dönthetünk... választhatjük Jézusban az örök életet.  :2smitten:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 19:12:40
kövecske! Ámen!!!!!

Anti!  :fetreng: Elképzeltem, ahogy rádugrik a kaktuszod.  :2funny: :hehe:

http://video.google.com/videoplay?docid=-4182706508672090089
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 05, 19:16:03
Nahát..."szurkálós" kedvedben vagy?  :2funny:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Moncsi - 2008 Február 05, 19:16:59
 Na,na csak vigyázni azokkal a kaktuszokkal! :2funny: :fetreng:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 19:18:04
Én meg melléképzelem, ahogy ordibál... és valaki két bottal lefejti róla azt a szorosan "ölelő" kaktuszt... :2funny: :hehe: :hehe:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 19:19:49
Olyan jóóó hogy vagy nekünk Antee.... van kinek a rovására poénkodni... :2crazy: :afro:  :hehe:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 05, 19:21:04
 :2knuppel:... Hosszú orr, magas homlok és most egy fenékbe állt kaktusz...nahát.  :2knuppel:

 :2funny:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Moncsi - 2008 Február 05, 19:22:03
Szegény Anti! : :003: :fereng2: Kaktusz Anti üdvözölek  :hehe:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 19:22:34
kövecske! Mi lesz ha nem engedi el még a bottal sem az Antit mert annyira ragaszkodik hozzá?  :2funny: :hehe: :hehe:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 19:22:48
Na... na... Antee... kifelejtetted a sűrű hosszú hajat... :2crazy: :2funny: :2funny:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 19:24:31
kövecske! Mi lesz ha nem engedi el még a bottal sem az Antit mert annyira ragaszkodik hozzá?  :2funny: :hehe: :hehe:

Jaajj... ne már... :060:
Az nagy gond lesz, Mária... :pirul: :088: :089:

 :2funny: :hehe:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 19:25:12
Lehet, hogy nem is ott van a királyi üllepeden Anti, hanem az orrodat nem akarja elengedni, mert neki is az tetszik mint nekünk.  :2funny:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 19:26:42
 :fetreng: :fetreng: :fetreng:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 05, 19:29:01
Újból orrom a téma? Na... "beszélgessünk szabadon" a topic neve, igaz az orrom is még belefoglaltatható. :2knuppel:Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Moncsi - 2008 Február 05, 19:29:24
 :fel: :040: :034:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 19:31:23
De tudod, ugye, hogy szereteből beszélünk az orrodról... jó "hosszú téma"... :2crazy: :2crazy: :2crazy: :2funny: :2funny:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 19:35:43
kövecske  :fetreng:  :040:  Anti meg lassan szedi ki magából a tüskéket :035:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 05, 19:35:53
Persze...tudom, hogy szeretetből beszéltek az orromról.   :2smitten:

De azért tulzásba ne vigyétek. :2tickedoff: Mert még a végén így emlegetnek:

-Ismered Antee-t?
-melyik Antee-t?
-Hát tudod..., akinek olyan hosszú orra van!
-Jaaaa! Hát persze! Erről egyből eszembe jutott!   :2funny:

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Moncsi - 2008 Február 05, 19:36:31
 Anti! Bocsi,de olyan jól szorakoztam,remélem nem haragszol.Szerettünk kedves testvérem!  :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 05, 19:36:47
kövecske  :fetreng:  :040:  Anti meg lassan szedi ki magából a tüskéket :035:

Hamár egyszer beleütöttem az orromat.  :020:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 05, 19:37:35
Anti! Bocsi,de olyan jól szorakoztam,remélem nem haragszol.Szerettünk kedves testvérem!  :D

Csak szerettetek? Ugye jelen időbe akartad írni?  :2tickedoff: :2funny:  :2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 19:38:50
Mária... nem annyira tüskés a mi Anteenk... nem ez a jellegzetes ismertetőjele... inkább az a kis párbeszéd... :2funny: :2funny: :2funny:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 19:39:21
Moncsi!  :040: :040: :040: :040:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Tamás12 - 2008 Február 05, 19:39:21
(http://szomorufuzike.freeblog.hu/files/Vlindermeisje.gif)
A PILLANGÓ ÉS A VIRÁG  

Valamikor régen egy férfi Istentől kért egy virágot és egy pillangót.

Istentől kaktuszt kapott és pókmacskát. 

A férfi elszomorodott, nem értette, miért nem teljesült kérése.

Később arra gondolt: Istennek a sok emberrel rengeteg dolga van,

bizonyára valamit összekevert. 

Bizonyos idő elteltével eszébe jutott a kaktusz és a

 pókmacska,elment megnézni őket. Hogy   

meglepődött, mikor látta, hogy a tüskés csúnya

kaktusz kivirágzott, hogy a ronda pókmacska

átváltozott gyönyörű pillangóvá. Isten mindig csak

helyesen cselekszik!Tudja, mi számunkra a legjobb,

még ha nekünk néha nem is annaktűnik.Ha valamit

szeretnénk és helyette mást kapunk, HIGGYÜNK!

Higgyük, hogy a jó eljut hozzánk a legmegfelelőbb

időben.Az, amit szeretnél...... nem mindig az, amire szükséged van!Ne feledd ...

A ma TÜSKÉI holnapra VIRÁGOK lesznek!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 19:45:14
A mi kis viccelődős "tüskéink"... azok máris virágok... :084: :084:   :2angel:

Köszönjük Tamás... jó ez a kis történet... tanulságos... :088:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 19:45:21
Anti! tamás írása szerint nincs miért aggódnod, mert holnapra az össze tüske kivirágzik.  :074: Csak azon gondolkodom, hogyan mész holnap dolgozni?  :2funny: :2funny: :2funny: :hehe: :hehe: :hehe:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 19:47:03
Mária... tudod, olyan lesz az Anti... mint egy nagy virágcsokor... :2funny: :2funny: :2funny:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 19:48:36
Csak nehogy már valakinek eszébe jusson tépni róla...élő virágfának nézve... :hehe: :hehe: :hehe: :2crazy:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 19:48:51
 :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng: :fetreng:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Moncsi - 2008 Február 05, 19:49:01
 Anti!Testvéri szeretettel szeretlek!De nagyon vigyázz a kaktusz nehogy kivirágozzon az orrodon,  meg a hátsodon,mert akkor már kaktuszvirág Anti lesszel. :fetreng:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 05, 19:49:06
Na...de jó...legalább már virág vagyok.  :088:

Köszönöm Tamás a "pillangó és a virága" történetet.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 05, 19:50:00
 :offtopic: :2knuppel:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Tamás12 - 2008 Február 05, 19:50:45
Köszönöm kedves Kövecske !

Szeretek gondolkodni, és gondolatokat ébreszteni,( ha ez nem megy nagyképűségbe), Isten országáról! :008:
Szeretettel Tamás
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 19:52:06
kövecske! Én elképzeltem Anit, hogy mint egy virágbokor úgy állít be a munkahelyére. A főnöke nyomban megtérne.  :2funny: A házba szerintem nem tudják mi van nálunk fetrengek a nevetéstől. Csak Anti nehogy megint betegyél egy képet mint múltkor. :hehe: :hehe:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 19:53:51
Okés... Antee tesó... megértettük...
Köszike szépen a türelmed... és nemes humorod... :088:

Témát levettük a napirendről...
egy kis időre...   :hehe:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Moncsi - 2008 Február 05, 19:55:27
 :2funny: :hehe: :043: :fetreng: :fetreng: :fetreng:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 19:56:20
Elég, hogy ezt betette... :offtopic:

Besokkalt... sztem...  :hehe:

Jó lesz vigyázni... :2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 19:57:07
 :hehe: igen is megértettük!  :055: Rendes kislányok leszünk kövecskével.  :hehe:


 :071: de tudom, hogy nem maradt ez abba.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Moncsi - 2008 Február 05, 19:59:03

 Bocsi Mária,én is rendes kislány leszek,nem cukkolom az Antit. :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 20:01:07
Moncsi, igen te is rendes kislány leszel. Ti eltudjátok képzelni, hogy Anti morcos lett?  :hehe: :hehe: :hehe: :2funny: :2funny: Ki leszünk rekesztve a kapun kivülre.  :001: :040:

Anti :073:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Február 05, 20:01:41
Én csak most csöppentem a beszélgetésbe, de annyit leszűrtem:
ha valakit sokat bántunk (mondjuk kaktusszal), az valamilyen módon áldás lesz neki.
Tetszik!
Antee-t nagyon szeretjük! Hát áldjuk meg!

Hol van még egy kaktusz?!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 05, 20:01:46
 Szeretlek benneteket.  :2smitten::092:

De mostmár ti jöttök a listán. :089: Én már voltam párszor.  :2knuppel:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Február 05, 20:05:17
 :D :igen: Itt aztán lehet szabadon beszélgetni, kitaláltam egy szlogent, vagyis átdolgoztam  :gunyos:
 :afro: Hív a vasút vár a Volán  :2funny:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Február 05, 20:07:05
Ez igen, bár úgy hamgzott volna reálisabban, hogy hív a Volán, vár a Vasút.
Legalábbis azért, mert vártak, vagyis sztrájkoltak... :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 20:10:00
Én meg ezt is átdolgoztam: Hív a vasút, vár a kaktusz!  :hehe:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 05, 20:18:21
Megy a hajó irány észak, fütyülnek a tengerészek.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 05, 20:24:07
A tón alul a lúd átusz, tud úszni, mert átusz!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 20:29:18
Megy a hajó irány észak, fütyülnek a tengerészek.Sándor... egy kicsit módosítanék a rím kedvéért...

"Megy a hajó, irány ÉSZ-EK, fütyülnek a tengerészek!  :2funny: :2funny:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 05, 20:32:06
Szerintem az enyém is rimelt - de szabad akaratod van erre.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 05, 20:33:45
Szerintem az enyém is rimelt - de szabad akaratod van erre.

TE MONDTAD!!!!! Szabad akarat!!! :D

Ez a te szádból hangzott! :igen:

Csak viccelek.  :089: Tudod hogy testvérien szeretlek! :05:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 05, 20:37:29
Kedves Anti,

Nem meggyőzött Kövecske és Mária - olvastam 2 órával előbbi írásaikat - látom, azért foglalkoztatja őket nélkülem is - jó lesz ez. Erre van szabad akarata - de majd ezt is kicsit kiboncoljuk - ha már érdekelni fogja őket. Hálám változatlan - nem tettem hozzá a magamét, akkor bér járt volna nem kegyelem. Tudod most nem alkalmas.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 20:38:13
Köszike, Sándor... hogy beleegyezéseddel, szabad akaratból módosíthattam  :2angel:

bár csak utólagos a beleegyezésed :089:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 05, 20:48:54
A hegyen épült városunkban voltam, készülünk a vasárnapi úrvacsorára. Keresztelő János kételkedik a dutyiban, aki rokona is, ott volt Jézus bemerítésénél, tudja ki ő - ott. Mégis üzen, talán nem is te vagy akit várunk, mást kell várni? Valahol ott kezdődött ez a kényszerpálya - Évánál, tényleg ezt mondta, valóban elhiszed amit mondott? Kiszedni az embert a hitből, kételkedjen. Azóta került kényszerpályára, pótcselekvésekre - búnre, az Isten nélküli állapot természetes velejárói ezek. Ebből visszajutni, emberhez méltó életet elnyerni - mivel Isten látja, tönkre tesz minket a bűn és fáj neki - az igaz ember hitből fog élni, nem hadakozik, nem a maga eszére, nem a maga erejére, nem látásban - hanem hitben jár. Ez az örömhír. Drága volt az ára.
Gondoltam elmondom, tudom ezeket - de jó hallani, úgy megfésül kicsit belül, rendbehoz - gondja van rám.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 05, 21:03:48
Kedves Testvérek,
Remélem nem rontottam el senkinek a kedvét - azért jött, hogy megkeresse ami elveszett. Nem kellett volna leírnom?
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Február 05, 21:06:27
Egy régi klasszikus:
Elő kardom rántomat,
Le nyakodat vágomat!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 05, 21:13:48
Sándor az én kedvemet nem rontottad el. Csupán a netemmel van baj, hol ki hol be. Holnap jönnek megcsinálni.  :01:

Hosszútűrésen vagyok vele.  :hehe:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 05, 21:55:22
Kedves Mária,

Jöttem haza a gyülekezetből és vártam, hogy megnézzem Zolinkat, jó volt az igehirdetés - és észleltem, mibe csöppentem. Más volt a hangulata a csapatnak és más nekem - ennyi, remélem a neted rendben lesz.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 22:39:01
Kedves Testvérek,
Remélem nem rontottam el senkinek a kedvét - azért jött, hogy megkeresse ami elveszett. Nem kellett volna leírnom?
szeretettel Sándor

Kedves Sándor!

Nekem sem rontottad el a kedvem... és szerintem senkinek... tehát nem voltál "ünneprontó".  :05:

Valóban... nem voltunk egy hullámhosszon. Nekünk jókedvünk volt, poénkodtunk, viccelődtünk... néha előfordul velünk, hogy nevetünk egy szívbőljövőt... :088:

Neked más hangulatod volt... az igehirdetés hatása alatt voltál... nem illett bele a mi felettébb poénos jókedvünk...

Sándor, mi is örülünk az evangéliumnak... tudjuk azt, hogy Jézus kegyelmesen, és türelmesen várt ránk is... és megkeresett minket is... ez nagyon jóóó hír... és örülünk, hogy közöttünk vagy... és hogy testvérek vagyunk az Úrban! :2angel:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: yeva - 2008 Február 06, 07:51:39
Sziasztok!    :morning:

Nagy örömmel olvasom, milyen jót derültetek!  :05:
Soha ne legyetek szomorúak! Legyen mindig jókedvetek! Az egy áldás!  :2smitten:
Szeretnék én is több időt tölteni veletek, Mária, de sajnos sok a tennivalóm! Elég sokat dolgozom.

Isten áldása kísérje ezt a napotokat is!  :044:

Szeretettel:
yevaCím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 07, 17:11:06
Ezt nem írom a viccekhez, inkább elmélkedjünk el.

A sekrestyés vasárnap nem akart beengedni egy borostás, rosszul öltözött, piszkos embert a templomba?
Na, ez a szegény ember leül a lépcsőre. Odamegy hozzá Jézus, és azt mondja neki: Ne búsulj, fiam, engem sem engednek be.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 07, 17:20:36
Én hallottam egy történetet ami állítólag megtörtént ( a vicc csattanója itt is a lényeg ):

Egy asszonynak nem volt gyülekezete, ezért felkereste xy.-gyülekezetet. Ott valamiféle kérdőívet kellett kitöltenie. Miután kitöltötte, elvitte a gyülekezet pásztorának. Az asszony csak várt és várt, de nem kapott visszajelzést. Gondolta megpróbálja újra. Ismét kitöltötte a kérdőívet majd leadva valahogy így szólt:  -Már egy alkalommal leadtam egy ilyen papírt, de nem kaptam választ rá.

Erre a pásztor: -Imádkozz és kérd Isten útmutatását életedre.

Egyébként fontos megjegyeznem, hogy ez a gyülekezet a külső alapján vették fel tagjaikat. A kifestett szemű és szépítkezett nőket nem vették fel, vagy ha a ruha nem éppen a nekik megfelelő szolidítást mutatta.

Tehát leadta az asszony ezt a kérdőívet, és rá valamennyivel visszajelzést kapott, hogy elutasították a kérelmét, miszerint a gyülekezet tagja szeretett volna lenni. Az asszony valószínüleg elszomorodott. Rá x idő multán az utcán összetalálkozott az asszony és ez a pásztor.
A pásztor megkérdezte, hogy mit helyezett Isten a szívére. Az asszony ezt mondta komolyan és szívből:
-Isten azt mondta nekem, hogy ne búsuljak mert nem vettek fel, hiszen Ő is már jó ideje próbálkozik bemenni.Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 09, 17:12:43
Kalitka

 

Volt egyszer egy George Thomas nevű ember, aki lelkészként szolgált egy kis New England állambeli városkában. Az egyik Húsvét alkalmával történt, hogy vasárnap egy nagy, üres és rozsdás kalitkával ment fel a szószékhez. Az emberek felhúzták a szemöldöküket ahogy Thomas testvér beszélni kezdett.
"Tegnap ahogy a városban sétáltam megláttam egy kisfiút, amint közeledik egy kalitkát lóbálva a kezében. A kalitka aljában három kis mezei madárka csücsült dideregve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiúcskát és megkérdeztem,
"Hát neked mid van, fiam?"
"Csak néhány öreg madaram" - jött a válasz.
"Mit fogsz velük csinálni?" - kérdeztem.
"Hazaviszem őket, és szórakozni fogok velük" - válaszolta. "Incselkedni fogok velük, kihúzom a tollaikat, hogy így elkezdjenek egymással verekedni. Nagyon jól fogok szórakozni."
"De előbb-utóbb beleunsz majd a madaraidba. Utána mit csinálsz majd?"
"Hát szerzek valami macskát," - válaszolta a fiú. - "Ők úgyis szeretik a madarakat, majd odaadom nekik."
A lelkész csöndben volt egy pillanatig.
"Mennyit kérsz azokért a madarakért, fiam?"
"Tessék??!!! Miért? Uram, önnek nem kellenek ezek a madarak. Hiszen csak egyszerű mezei madarak. Nem énekelnek. Még csak nem is szépek!"
" Mennyi?" kérdezte a lelkész újból.
A fiúcska ránézett a lelkészre, mintha azt akarná mondani, hogy nem normális, majd rávágta: "10 dollár."
A lelkész benyúlt a zsebébe, kivett belőle egy 10 dolláros bankjegyet, majd beletette a fiú kezébe. A fiú egy pillanat múlva már el is tűnt. A lelkész felvette a kalitkát és óvatosan elvitte az utcácska végébe, ahol egy kis füves rész volt egy fával. Letette a ketrecet, kinyitotta az ajtaját, és gyöngéden kocogtatva a rácsokat, rávette a madarakat, hogy kijöjjenek, szabaddá téve ezzel őket.
  Nos, ez megmagyarázta a szószékre felvitt üres kalitkát, de aztán a pásztor tovább folytatta történetet.
Egy nap Sátán és Jézus beszélgettek. A Sátán pont az Éden kertjéből jött, és büszkén, dölyfösen pöffeszkedett.
"Igen, uram, megszereztem az összes embert ott lent. Felállítottam egy csapdát, olyan csalit használtam, amiről tudtam, hogy nem fognak tudni ellenállni. És mindet megfogtam!"
"Mit fogsz velük csinálni?" - kérdezte Jézus.
Sátán így válaszolt: "Oh, szórakozni fogok velük. Megtanítom, hogy hogyan házasodjanak össze, és hogyan váljanak el egymástól; hogyan gyűlöljék és bántsák egymást; hogyan igyanak, cigarettázzanak és átkozódjanak. Megtanítom nekik, hogy hogyan kell fegyvereket gyártani és bombákat, és hogyan kell ölni. Nagyon jól fogok szórakozni!"
És mit csinálsz velük, ha már kész vannak?" - kérdezte Jézus.
"Ó, hát megölöm őket." - büszkélkedett Sátán.
"Mennyit akarsz értük?" - kérdezte Jézus.
"Ó, neked nem kellenek ezek az emberek. Teljesen értéktelenek. Ha megveszed is őket, gyűlölni fognak. Leköpnek, átkoznak és megölnek majd. Neked igazából nem kellenek ezek az emberek!"
"Mennyi?" - kérdezte Jézus megint.
Sátán gúnyosan Jézusra mosolygott és így szólt: A véred, az összes könnyed és az egész életed."
Jézus így szólt: "MEGEGYEZTÜNK!" Aztán kifizette az árat...
A pásztor felemelte a kalitkát, kinyitotta a szószék ajtaját és lejött a pulpitusról.
 Kedves Barátunk, mi is szabadok vagyunk!!!

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Február 09, 17:52:46
De jooo. :D Koszi Salome,hogy megosztottad velunk :068:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 10, 13:56:34
Tudjátok az eredeti történetben ez úgy zajlik le, hogy a Sátán arra gondolt - mennyire átjárta már az ember gondolatait, érzéseit, akaratát - és így jön a Megváltó. Mivel a bölcsesség kezdete az Isten félelme - nincs neki, csak ravaszsága és nagyon alattomos. Amikor kiválasztja a 11 plusz 1-t - Jézus viszi magával az ördögöt is (egy közületek ördög) - a többi pedig tanítvány.
Mikor megszületik - meg akarja öletni, de József Egyiptomba menekül. Mikor 12 évesen tanítja a körégyülteket - József és Mária észre sem veszik, hogy otthagyták a templomban, de visszamennek érte.
Végig el akarja hallgattatni, lejáratni, megszégyeníteni - és ezzel győzni. A törvényeket sorolni, hogy bűnösnek lássák - aki bűntelen. A Sátán már örül a sikernek - és reszket az Istentől - megkorbácsolni, keresztrefeszíteni, leköpdösni - ahogy a 21.Zsoltár előre megírta. Valamikor, mikor Jézus már a kereszten van - akkor kap "észbe" - és mindent bevet a maga módján - Gyere le. Ha Isten fia vagy - szabadítsd ki magad - és jön a kudarc. Az Isten hal meg az ember helyett - mert a bűn zsoldja, a szent Isten törvénye elleni lázadás - halál. Nem jön le, sőt kéri az Atyát - nem tudják Atyám, bocsáss meg nekik, Elvégeztem.
A kígyó fejére tapos - az eszére, gondolkodására. (nem máshová) Megnyilt a kalitka ajtaja, amire nem számított, ami ellen kűzdött - azt szolgálta.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 11, 12:40:51
Kedves Sándor!

 Biblialvasó kalauzunk szerint a mai részben ezt olvassuk... amit szerintem - tuti - Te is elolvastál...

Mt 12,38-45
„Mester, jelt akarunk látni tőled" (38).

 "A gondolkodás és az élet megváltozása nem a cáfolhatatlan bizonyítékok külső kényszere nyomására, hanem a Jézus melletti döntés, és a visszavonhatatlan Jézushoz tartozás során következik be. Ha így döntöttél, akkor már nem térhet vissza a régi gonoszság (45).

Tőlem...
Mert Isten megszenteli a döntésed...mert megerősít... segít abban, hogy mindvégig megálld a nagy tusát... és persze ez is kegyelem... :088:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 11, 14:06:37
Salome! Köszönöm!  :pityereg: Úr áldjon meg!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 11, 14:30:01
Kedves Kövecske, kérlek ne aggódj miattam - elolvastam persze. Ha nem olvasom el, mit üzen az én Uram, jobb ha ágyban maradok. Légy nyugodt felőlem Nem én vagyok erős, hanem aki tart. Olyan jó lenne megnyugtatni téged, kérlek - ne csatázzunk.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 11, 14:42:51
Kedves Sándor!

Nem kell aggódnod...teljesen nyugodt vagyok... :2smitten:
Hisz láthatod, milyen jókat nevettem a Bibliai találóskérdések topicban.
Nem könnyen zökkenek ki abból a nyugalomból, és abból a békességből, amit Jézustól kaptam.

Tudod... ez a következő Ige nekem a szívem hústáblájába van vésve... :2smitten:

Fil 4,6
Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;
Fil 4,7
és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.


Remélem neked is ez van a szívedben... :088:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 11, 15:00:20
 :102: :071: :040: :fetreng:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 11, 15:08:15
Kedves Kövecske,
Nincs kétségem és nem aggodalmaskodom, hidd el, nekem is ez van a szívemben.  Isten igérete olyan, hogy már most meg lehet köszönni. Bizzuk Rá.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 15, 18:59:33
Ezt az áhítatot egy levelezőlistára küldtem ma...
Nagyon sokat mondott nekem...
Felteszem... hátha másnak is áldására lesz... :088:

Isten munkálkodik bennünk


Isten az, aki munkálja bennetek az akarást is és a véghezvitelt is.
(Fil. 2, 13)


A csüggeteg ember így panaszkodik: Túl nagyok a nehézségek, nem győzöm őket. Nem tudom a bennem levő óembert végleg elhallgattatni. Bűneim újra meg újra előtörnek. Amikor már azt gondolom, hogy most végre győztem, a gonosz csábításai ismét legyűrnek. - Ilyenkor közel állunk ahhoz a kísértéshez, hogy feladjuk a harcot. De milyen vigasztaló ez: Isten az, aki munkálja bennünk az akarást is és a véghezvitelt, a megvalósítást is.

Hogyan munkálja bennünk az akarást? Úgy, hogy bűneinket teherré teszi számunkra. Önmagunknak is elviselhetetlenné válunk. A világ és a bűn után való vágyakozásunkat rosszízűvé, sőt utálattá teszi. Szentlelke által olyan új ösztönzéseket ad szívünkbe, melyek képessé tesznek arra, hogy azt akarjuk, amit ő akar. Természetesen nem veszi el tőlünk az akarást, de erőteljesen irányítja azt. Ezért az emberi nem-akarás mindig súlyos felelőtlenség. És amiképpen az akarást elősegítette és munkálta bennünk, éppen úgy a véghezvitelt is. Ezt azáltal éri el, hogy megajándékoz minket a váltság elvégzett, befejezett tényének a hit által való világos felismerésével. Hiszen Jézus Krisztusban mindazt megkaptuk, ami az isteni élethez és a benne való járáshoz szükséges. Mihelyt Isten erre a csodálatos tényre vonatkozólag világosságot ad nekünk, hitben el is tudjuk fogadni, ami már készen van számunkra.

„Akaratom van ugyan a jóra, de hogy azt elvégezzem, nem sikerül" (Róma 7, 18) - ez arra érvényes csupán, aki nem tudja hitben szemlélni Megváltóját. Mert aki Jézust hitben elfogadta, az a Lélek szerint jár már ebben az életben. Szíve megtelik Isten és a Megváltó iránti szeretettel. Ez ad neki erőt, hogy Isten akaratát cselekedje. Mindez azért lehetséges, mert alapjában véve Isten az, aki mindezt munkálja és elvégzi bennünk. Mert hogyan állhatnánk meg egykor az Úr előtt, ha könnyelműen vennénk szabadítását? Nincs többé itt semmiféle mentegetőzésnek helye.

Maga Isten az, aki kezét nyújtja felénk. Így mi vagyunk, és csak mi vagyunk vétkesek abban, ha nem jutunk célba, nem érjük el az üdvösséget.

Carl Eichhorn: Isten műhelyében

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 15, 21:12:11
Kedves Kövecske

Tudom, hogy neked tetszik ez a cikk és nem is akarok vitatkozni - csak a szövegben nem nagyon tudok kiigazodni - mert mondatonként is ellentmond rengeteg helyen. Én olvastam már jobb cikket a másik tábortól. Olvasd el mégegyszer. Formálja az akaratunkat - de felelősek vagyunk. Akarjuk a jót - de nem tudjuk - viszont tenni kell. Megakadályoz minket, hogy felismerjük - de nagyon felelősek vagyunk. Mindezt egy nagyon rövid ige kapcsán - Isten az, aki munkálja bennetek az akarást is és a véghezvitelt is. Filippi levél. Ha ezt is , azt is - akkor ez a hosszú cikk kétségbeejtő elszántsággal valami módon mégis ránk akar valamit terhelni. Ebben az áhitatban egyetlen egy áldás volt - amit Isten mondott, amit pirossal írtál. Kérlek olvasd el mégegyszer ezt az erölködést.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 15, 21:26:17
Kedves Testvérek,

Megkértek, ne feszegessük - az élő Isten a Szent Lelkével végzi amit ebben az örömhírben tudtunkra ad. Senki nem fog a Róma 7-ből győztesen kikerülni. A Rómaiakhoz írt levélnek van folytatása, tehát van tovább. Amit az élő Isten a Szentlelkével végez - arra ne mondjuk, hogy nem - hanem majd én, nem is merem kimondani mi ez.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 16, 00:12:13
Kedves Sándor!

Elolvastam többször is... és nem találok benne semmi kivetni valót. Igen... Jézus munkálkodik bennem, mindent el akar végezni... és egyedül csak azon múlik, hagyom-e hogy formáljon, hogy irányítson, vagy én magam akarom cselekedni azt amit jónak látok.
Nem látok semmi ellentmondást, mert nem vagyok sem én sem más ember Isten számára egy madzagon rángatott bábú, és Isten nem is ilyennek teremtett bennünket.
Azt akarja, hogy minden kényszer nélkül önként szánjam oda magam az Ő követésére...
Ismered az ének sorait?
"Szívem nem ismer kényszert, önként szolgálom Őt"
Az önként azt jelenti, hogy nem vagyok kényszer alatt..., döntöttem..., nem kell semmi, senki, csak Jézus... és átadtam Neki a vezetést.

Nem... nem erőlködés... önként szabad akaratból való átadása az életemnek... és inenstől az Úr az Aki végzi bennem a munkáját...ha nem állok ellene, hogy végezhesse...

Ismered Trausch Liza néni áhítatos könyvét? A "...beszéded megelevenít..." címüt?
Szerintem ismered Istennek ezt a kiváltságosan megáldott szolgáját...

Bemásolok ide az Április 30.-i áhítatából egy részt:

 "Gondolj arra, hogy együtt élhetsz Valakivel, Akinek van hatalma. Van hatalma a gutaütött életed fölött, a tieid élete fölött, a munkatársaid, a pénzed, az anyagiak fölött. Ő mondja most neked és nekem: Vedd fel a te ágyadat, és járj. Ami eddig soha nem ment, nem sikerült, most kezdd el hittel. A gutaütött ember felkelt és hazament. Tudott menni! Te is tudsz majd engedelmeskedni, szeretni, szolgálni, megalázkodni. Akarod-e? Minden ezen múlik, mert Jézusnak nincs hatalma a te nem akarásod fölött. Mert ezt a szabadságot Isten adta az embernek. "


No comment!

Mert annyira világosan van megmagyarázva, amilyen ragyogó világosságot ad a Nap az égen!  :05:

Isten áldjon, kedves Sándor!

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 16, 07:43:46
Kedves Kövecske,

Isten megadta nekem, hogy Liza nénit személyesen ismerhettem, ó volt az első ember, akinél elállt a lélegzetem, mikor imádkozni kezdett - mintha ott állt volna Jézus, úgy mondta. Minden könyvét elolvastam (mind a 11 ott van a polcomon) - 3 hónap alatt. Isten szolgáló lánya volt. Nekem nincs kétségem.
Ami a cikket illeti - és kérlek ne hidd, hogy piszkálni akarlak. Amikor Isten azt mondja - ezt teszem veled, vagy arra rendellek, akarast is, cselekvést is - akkor szó szerint hidd el. Akkor is, ha még nem látod így. Sok ember számára ez teljesen valóság. A Róma 7-ben élők nagyon kerülni szokták ezt az igét, mert nem hiszik. Isten mulkálkodik benned - nekem efelől nincs kétségem, olyan Péteri elszántságod van, hogy tényleg gyönyörű - de még nem ért véget a formáltatásod. Van még. Nem akarok helyetted kimondani dolgokat - mert az nem jó. Hidd el - majd visszaolvasod valamikor (remélem hamarosan) - és nem szívesen fogod látni ezt a cikked. Én el képzelem amit kérsz, értem is - csak ez nem jó hasonlat. Liza néni is egy megszentelődési folyamaton ment át - sok dologról beszél a szolgálóknak tartott igehirdetései kapcsán - őszintén. Mikor Biatorbágyról bevitték a Sveizer otthonba (1998.Január) - pont ott voltam csendeshéten. Kérlek - ne ródd fel neki. Később már mondta, bizony van hatalma - és nagyon jó, hogy igy van, különben nagyon rossz lenne nekünk. Erről szól az a piros sor - hála Istennek.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 16, 09:51:50
Áthoztam ide a napi morzsákból..., szerintem ott nem a topichoz illő lenne folytatni ez a  beszélgetést...
De itt beszélgethetünk szabadon...  és szeretetben... ami a legfontosabb :05: :2smitten:

Kedves Kövecske,

Isten megadta nekem, hogy Liza nénit személyesen ismerhettem, ó volt az első ember, akinél elállt a lélegzetem, mikor imádkozni kezdett - mintha ott állt volna Jézus, úgy mondta. Minden könyvét elolvastam (mind a 11 ott van a polcomon) - 3 hónap alatt. Isten szolgáló lánya volt. Nekem nincs kétségem.
Ami a cikket illeti - és kérlek ne hidd, hogy piszkálni akarlak. Amikor Isten azt mondja - ezt teszem veled, vagy arra rendellek, akarast is, cselekvést is - akkor szó szerint hidd el. Akkor is, ha még nem látod így. Sok ember számára ez teljesen valóság. A Róma 7-ben élők nagyon kerülni szokták ezt az igét, mert nem hiszik. Isten mulkálkodik benned - nekem efelől nincs kétségem, olyan Péteri elszántságod van, hogy tényleg gyönyörű - de még nem ért véget a formáltatásod. Van még. Nem akarok helyetted kimondani dolgokat - mert az nem jó. Hidd el - majd visszaolvasod valamikor (remélem hamarosan) - és nem szívesen fogod látni ezt a cikked. Én el képzelem amit kérsz, értem is - csak ez nem jó hasonlat. Liza néni is egy megszentelődési folyamaton ment át - sok dologról beszél a szolgálóknak tartott igehirdetései kapcsán - őszintén. Mikor Biatorbágyról bevitték a Sveizer otthonba (1998.Január) - pont ott voltam csendeshéten. Kérlek - ne ródd fel neki. Később már mondta, bizony van hatalma - és nagyon jó, hogy igy van, különben nagyon rossz lenne nekünk. Erről szól az a piros sor - hála Istennek.
szeretettel Sándor

Kedves Sándor!  :088:

Ha jól értem amit írsz - remélem nincs gond az értelmemmel - akkor a Liza néni megváltoztatta a nézetét élete végén, és hogy ez az áhítatos könyv - bocs, hogy így fejezem ki - téves állításokat tanít... Hogy ne legyek durva, és ne mondjam azt, tévtanítás. Mert szinte mindenhol a döntésre, az akaratod odaszánására szólít fel.

Kérdésem? Miért terjesztik ezt a könyvet...? Miért nem vonják ki a forgalomból...? Miért olyan keresett még mindig...? Miért vezet még most is ember tömegeket Jézushoz...?

Szeretettel:
kövecske

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Február 16, 10:59:33
Kedves Sándor!

Nem tudom, ismerted-e idős Zimányi József lelkipásztort. Rendkívűli szolgálatot végzett. A szibériai fogságáról írott könyve a Tűzoszlopoddal jéghegyek között, sok embert vezetett Jézushoz.
Csak ez az egy könyve... nem beszélve igehirdetéseiről... evangélizációs sorozatairól.
Én egész kisgyermekként, személyesen is láttam... rengeteg igehirdetése van meg kazettán..., és ma már mp3 elérhetőségben is.

Egyik igehirdetéséből szeretnék egy részt idézni. Bocsánatot kérek azoktól, akik túl hosszúnak ítélik... de szerintem érdemes elolvasni...  :05:


 Az „erős fegyveres" nagyon erős, de Jézus még erősebb! Két roppant hatalom verseng az emberért. Az egyik azt akarja, hogy templom legyen, a másik azt, hogy rablók barlangja. Az ember dönti el, melyik akarata alá adja magát. Nem igaz, hogy Isten mindent elintéz. Ő valóban mindent megtett értünk. A Golgotát csak Ő állíthatta fel, Isten Bárányát csak Ő küldhette el, a feloldozást csak Ő adhatja a drága Fiában! De eldönteni, hogy kell nekem, vagy nem, ezt megtenni nekem kell.

Gadara népe azt mondta: Távozz tőlünk! - és elment. .. Mit gondoltok, abban a városban nem voltak még megszállott emberek? Nem volt senki, akinek kellett volna Jézus segítsége? De voltak... És azt mondták: - Menj el tőlünk!

Vannak, akik rendszeresen eljárnak gyülekezetbe, templomba, és azt mondják csendesen, amikor megérinti őket az Ige: - Most menj el tőlem! Ezt tette Félix is.

Két roppant hatalom küzd értünk, és mind a kettő erősebb az embernél. De csak az ember döntheti el, hogy melyiket szolgálja. Ha az egyiket szeretem, a másikat gyűlölni kell! Ha az egyikhez ragaszkodom, a másikat meg kell vetnem! A gonosz bukásra van ítélve! Véget nem érő bunhődés a harag alatt - ez a Sátán jövője. Tudja: ki nem kerülheti. A másik hatalom: a tökéletes Szeretet, a kifejezhetetlen Irgalom, gyönyörködik a megbocsátásban. Az egyik hatalom e világ fejedelme egy kis időre. A hazugság atyja emberölő volt kezdettől fogva. Azért jött, hogy öljön, pusztítson és raboljon! A másik hatalom fejedelme maga az Élet, a jó Pásztor. Azért jött, hogy övéi éljenek és bővölködjenek! (Jn 10,10) Az egyik hatalom, mint villámlás hullott le az égből és azóta le van taszítva. A másik hatalom felruházta az övéit, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjanak és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árt nekik! Lehullott az égből a bukott angyal, mert fellázadt Isten ellen. Madách nagyon jól megírta: „Az végzetem, hogy harcaimban bukjak szüntelen." De rettenetes, amikor a keresztyén ember a pártjára áll! Segíti, teret ad neki, hídfőt épít ki benne! Jaj, de sok püspökkel, esperessel, lelkésszel, lelki munkással találkoztam, akikben ki volt építve a Sátán erős hídfője és onnan árasztotta a lövegeit az evangéliumi munkára és munkásokra!

Isten temploma vagy-e, vagy a rablók barlangja? Azt mondod, én egy szalonterem vagyok - az már rablók barlangja! A maffiának csodálatos épületei vannak, és onnan jön ki a halál. A Sátánnak ezer módja van, hogy pusztítsa az embert! Vagy templom vagy, az Isten felszentelt temploma, vagy rablók barlangja! Nagyszerűen nézhet ki egy rablóbarlang, mert a Sátán, e világ fejedelme, mindennel rendelkezik, hogy berendezze, de akkor is rablóbarlang! Azért jött, hogy öljön, pusztítson és raboljon! A jó Pásztor azért jött, hogy megkeresse, aki elveszett! Hogy övéi bövölködjenek és életük legyen! Van valaki, aki még nem döntötte el, hogy melyik hatalom mellé áll? A halogatás a halál!

Elmondok nektek egy félelmes történetet. Nyíregyháza mellett prédikáltam egy evangélikus gyülekezetben, egy iskolában. Meghívtam az iskola igazgatóját, este már szabad, jöjjön el. Nem jött be. Ahol prédikáltam, amellett a terem mellett volt az igazgató irodája. Azt mondta, hogy nem ér rá! Rengeteg dolga van. Erőszakoskodni nem lehet... Mondtam: - Igazgató úr, nagyon szeretném, ha eljönne, érdekes dolgokat fog hallani! - Nem érek rá!
- És tudjátok, mi történt? Míg prédikáltam, meghalt szívrohamban! Ott találták az asztalán. Mikor kijöttünk, azt hitték, hogy már hazament. Majd mások találták meg holtan az asztalán. Nem ért rá bejönni, de meghalni ráért! Biztos volt benne - ha egyáltalán kell neki - majd lesz ideje. Utolsó meghívást kapta az utolsó órában. Nemsokára meghalt.
Mind a két hatalom elküldi szolgáit a halál pillanatában azokért, akik neki szolgáltak. A bibliai gazdag nem kérdezte abban a másik világban: - Kérem, merre van a pokol, mert oda akarok menni?!
- Vitték! Lázárt is vitték! A másik hatalom angyalai. Menni kell! És mindenki oda megy, ahhoz az úrhoz, aki itt ura volt. Akinek szolgáltál, azzal leszel örökre! És nem lehet a helyet megváltoztatni! Aki most a sötétség hatalmának szolgál, örökre sötétben lesz. Aki a világosság urának, Jézusnak szolgált, mindig fényben és örömben lesz! Válasszátok az életet, válaszátok a világosságot! Válasszátok Krisztust! Ezt senki nem teheti meg helyettetek! A legmelegebb szívű anya sem tud dönteni a fia helyett! A legszerelmesebb férj a felesége helyett! Nem lehet! Mindenki maga dönt. Ha kell nektek az Isten felkínált ajándéka, most ragadjátok meg! Ez a szó, hogy: „majd" - ez már sértés! Azt jelenti, hogy most nem éri meg, most van fontosabb... Van-e most fontosabb valami vagy valaki, mint hogy Jézust befogadd a szívedbe? Ha valaki nem ezért megy Isten házába.: a hitben élő, hogy még erősebb legyen a hitében, a templom még tisztább és szentebb legyen, vagy ha eddig nem volt Jézusé, az Övé legyen, ha nem ezért megy oda, akkor megcsalta saját magát! Saját lelkének hazudott. Mit keresnek ott azok, akik nem Őt keresik? Kérdezem: Mit keresnek ott azok, akik nem Jézust keresik? Tessék felelni rá! Zenét? Ennél sokkal érdekesebb zenék vannak, sokkal szebb termek. Ha nem Jézust keresed, mit keresel ott? És, hogy meddig keresheted, azt én nem tudom megmondani. Nem gondoltam, amikor szelíden hívtam azt az igazgatót, hogy másfél óra múlva halott lesz, nem gondoltam... Halála előtt egy kis idővel kértem, de nem ért rá. Aztán soha többet nem ért rá."

Nem idézem az evangélizáció többi részét... túl hosszú...

De sok sok ember döntött ez által az üzenet által Jézus mellett... adta át életét Megváltójának... és lett engedelmes, hűséges tanítványa az Úrnak... :088:

Szeretettel:
kövecske
 Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 16, 13:48:56
Drága Kövecske!

Nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt a prédikációt, nagyon tanulságos! Bár az emberek komolyan vennék, hogy még ma döntsenek, ne holnap, sokan valóban annyira elfoglaltak, fontosabb nekik a karrier, a pénz után futkosás stb...  Hálás vagyok az Úrnak, hogy mi igennel feleltünk az Ő hívására, ezért az Úré legyen a dicsőség!!!

Salome :2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 16, 17:00:17
Kedves Sándor!

A szabad akarat, Isten egyik legnagyobb ajándéka. Azonban ez a szabad akarat, meghatározást követel.
Létezik, egy tőlünk független isteni szuverénitás. Döntésünktől és tudatunktól független isteni vezetés, ami egy ezt megelőző nagyobb döntés következménye. Például:
Ezeket a szabad akaratunk ellenére átélhetjük. Azonban ezeket megelőzi a szabad akaratunk általi, Isten melletti döntés!
Nézzük meg, hogy mi a szabad akaratunk:
Van, ki úgy érzi, hogy nem volt választása. Nem valósul meg terve, álma, vagy akár a vágya.
Kérdezheti, hogy Miért?

Azonban Isten visszakérdez:
-Miért kéred az imádságaidban, hogy legyen meg az én akaratom?

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 16, 19:24:19
Kedves Testvérek,

Távol áll tölem, hogy Liza nénit vagy Zimányi Józsi bácsit elkezdjük pellengérezni, mert ez egy nagyon kitekert értelmezése annak, amit mondtam,nem erről van szó. Egy ige kapcsán már nagyon messze ment ez a téma és nagyon nem akarok erre menni.
Az ige, az Élő Isten kijelentése az volt - Ő munkálja az akarást is és a cselekvést is. Ha a testvéreknek már van ilyen - akkor hálásak és tudják mi is ez, akaratuk ellenére. Tudja Isten, hogy van akaratunk - és nem azt munkálja ami nekünk van/volt - hanem egy másikat.
Istentől kéri mindenki - legyen meg a Te akaratod (ne az enyém) - és ezt szuverén Isten lévén - elkezdheti bárkiben, pedig lehet, hogy csak mondogatja a sok ember. Kegyelem. 
Isten a filippi levélben nem azt munkálja amink van. A cselekvés sem arról szól, amit meg tudok tenni - mivel akkor nem mondana ilyet. Arra kérnék mindenkit - hogy inkább vegye igéretnek és kérje, várja. Sajnos már nem az én szintemen vagyunk - és nem szeretnék ilyen értelemben sem belemenni. Azt kérném inkább - ha valaki meg akarja tenni a maga részét - ne válasszon olyan igét, ami nem erről szól.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 16, 22:51:01
Akkor akár le is zárhatnánk és kezdhetnénk egy új témát.  :089:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 17, 08:37:30
Zárjuk le egy imádsággal.

Mennyei Édesatyánk. Köszönjük, hogy Te nagy dolgokat igérsz és szeretnénk áldani Téged ezért. Várjuk amit megígértél. Munkálj bennünk szerinted való akarást, hogy megcselekedd, amit mi nem tudunk. Köszönjük Neked, hogy a Te igéreted biztos. Szeretnénk, ha nagy dolgokat cselekdnél velünk és tele lenne hálával a szívünk.
Ámen
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 17, 10:39:04
Ámen
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Katus73 - 2008 Február 17, 15:46:29
Ámen.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: GLD46 - 2008 Február 17, 19:09:34
ÁMEN
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Február 17, 19:22:01
 :igen:  Ámen.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: árpi - 2008 Február 17, 19:36:40
Ámen!!! 
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Február 17, 19:48:40
Ámen!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Február 17, 19:58:33
 :fel:
Gazdag szókincs,  :042:

 :043:

és mi a téma?

 :104:

Szeretettel
Magda

 :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Február 17, 20:04:28
A félelemmel kapcsolatban azt gondolom, hogy ez nem mindég a kísértőtől jön, vsz egy jó nevelési eszköz is a nevelődésünkben. :igen:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Február 17, 20:15:20
 :2smitten: Mondjuk, hogy én már tudom, hogy hól lakok a mennyországben, remélem a szomszédom is oda fog költözni  :044:

Jót fogok vele beszélgetni.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 17, 20:23:15
Kedves Magda,

Igazad van - van mikor Isten nevelési eszközként megengedi a kísértőnek. Úgy mondja a biblia - kikér minket a Sátán, hogy megrostáljon minket (Isten céljára) - és bizony kiad minket. Isten a szeretet, és mint tudjuk, kiűzi a félelmet - tehát valahol az a célja, kicsit jöjjünk közelebb. Be kell néha vetnie ezt az eszközt, mint mikor a pásztor odaszól a pulinak - ha kilóg egy két bárányka.

A félelem - egy bizonytalanságérzés, az ismeretlentől, vagy cselekedetünktől való félelem. Lelki jelenség, a szívből jön. Mindíg a hitetlenség az oka, nem bízom eléggé Istenben - és kilépek a védelemből. Istennek fáj, mert tönkremegyek. Isten mégis kénytelen a szükséges szintig (feljebb nem) ránkengedni, formáltatásunk miatt - szeretetből.

Kedves Zoli,
Igy van, - ezeket a pillanataidat nagyon szeretem.

szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Február 17, 20:35:53
 :igen:  Egyébként tik melyik utcában laktok. Gondoltam, hogy jövöhéten egy pikniket lekellene bonyolítani, mit szóltok. :2smitten: :05:

Vagy nem jó téma  :?:

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: yeva - 2008 Február 17, 20:36:58
Tiszteletben tartva a véleményed, én másképp vélekedem, kedves Magda.
Az Úr nem akarja, hogy féljünk, Ő azt akarja, hogy gyermekei minden félelem nélkül, teljesen bízzanak Benne, minden feltétel nélkül. Tudod, amikor kicsi volt a gyermekem, volt egy kedvenc "játékunk". Fölmászott a tornác párkányára, (nem tudom mond-e valamit ez a kedves olvasóknak, tudják-e mi az, ebben a mai modern világban  :05:), ami nekem ott lent állva elég magasnak tünt. És ő onnan teljesen megbízva abban, hogy elkapom, a karjaimba ugrott, minden félelem nélkül.
A félelemből soha nem származott jó, a Biblia nagyjainak életében sem. Akár ha Ábrahámot vesszük, aki félt az éhségtől, és Egyiptomba ment. Ott meg attól félt, hogy Sára miatt megölik, és nem tisztességesen járt el.És még folytathatnánk.
A Bibliában mindennapra van egy "ne félj".  :05:
Mindazonáltal fel tudja használni az Úr, hogy formáljon általa, ha már benne vagyunk. És természetesen ki is tud hozni belőle.  :2smitten:

Szeretettel:
yeva
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Február 17, 20:48:45
365-szőr  :05:  fordúl elő, nem hiába, hogy Isten Bátorít, akkármilyen is az Életünk, Ő mellettünk áll, csak Észre kellen venünk, sokszor nem megy, mert elvakít a harag az ideg és a szeretetlenség, de Ő mindig Hű lesz hozzánk! :088:
Szüksége van ránk  :afro: Használni akkar benünket akkár itt akkár a szürke, monton hétköznapokban, mikor ésszre se veszük, hogy akikkel kapcsolatban vagyunk /munkatársak, csoporttársaink, barátok stb./ a sok mihaszna szavak por ként lepnek be.
Estére pedig azt vesszük észre, megint nem Istenre figyeltem, úgy igazán.  :061:
Ilyenkor jó, ha Mi is buzdítjuk magunkat. Istennel való szorosabb kapcsolatunkba.
Szóvval ne félj, mert megvagy váltva, félre vagy téve számomra és a szolgálatra.
Kérjük a félelem nélküli Istent, segítsen!
Ő nem fog elvetni  :igen:

 :2smitten: Sok szeretetteL: Zotya
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Február 17, 20:53:47
:igen:  Egyébként tik melyik utcában laktok. Gondoltam, hogy jövöhéten egy pikniket lekellene bonyolítani, mit szóltok. :2smitten: :05:

Vagy nem jó téma  :?:

Gondolom a tik a baromfiudvarban  :2funny:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Február 17, 20:57:33
Nem rossz hely az igemagvakat lehet csipegetni, de ekkor már csak az Urat és Jézust fogjuk Dicsőíteni, milyen jó lesz, mikor a főnök/a mi Istenünk/ elvonúl a mi utcánkban is, térde bórúlva hódolunk neki!
Milyen fantasztikus, elképzelt világ, hiszem, hogy nem fogunk unatkozni!  :2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Február 17, 20:58:43
Szia Zoli, nekem pl az a meglepő, hogy Ábrám = Ábrahámak nem mondja akkor amikor az éhség elől Egyiptomba megy, vagy akkor amikor Szárai = Sárát eladja a faraonak, félelmében.

Aztán ebből a kalandból meggazdagodva került ki az ősapánk  :109:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Február 17, 21:04:01
 :afro: Jó, felkészült nagyjábbol ismerem a sztorit!
Sokszor hállát adok hogy ő a mi hitbéli édesapánk, mert az Ő árnyékában pihengettünk, és Vártuk, hogy Jézus megszólítson és elhívjon benünnket!
Az Úr mindent jóra fordít, nekik rosszul kezdödött mégis Happy lett a vége Istennek Hála!  :2smitten:
Amit előbb írtam Álatlánosság  :06:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Február 17, 21:19:34
Tiszteletben tartva a véleményed, én másképp vélekedem, kedves Magda.
Az Úr nem akarja, hogy féljünk, Ő azt akarja, hogy gyermekei minden félelem nélkül, teljesen bízzanak Benne, minden feltétel nélkül. Tudod, amikor kicsi volt a gyermekem, volt egy kedvenc "játékunk". Fölmászott a tornác párkányára, (nem tudom mond-e valamit ez a kedves olvasóknak, tudják-e mi az, ebben a mai modern világban  :05:), ami nekem ott lent állva elég magasnak tünt. És ő onnan teljesen megbízva abban, hogy elkapom, a karjaimba ugrott, minden félelem nélkül.
A félelemből soha nem származott jó, a Biblia nagyjainak életében sem. Akár ha Ábrahámot vesszük, aki félt az éhségtől, és Egyiptomba ment. Ott meg attól félt, hogy Sára miatt megölik, és nem tisztességesen járt el.És még folytathatnánk.
A Bibliában mindennapra van egy "ne félj".  :05:
Mindazonáltal fel tudja használni az Úr, hogy formáljon általa, ha már benne vagyunk. És természetesen ki is tud hozni belőle.  :2smitten:

Szeretettel:
yeva

Kedves Yeva, nem vettem észre a beírásod.  :074: Gondolom amikor a félelemről vélekedsz, azt is figyelembe veszed, hogy a félelem megvéd bennünket.A fájdalom nagyon kellemetlen érzés, és igyekszünk elkerülni,  bizonyos dolgokat nem teszünk meg, mert félünk a fájdalomtól. :104: Vannak akik nem rendelkeznek ezzel az érzéssel nincs fájdalom érzetük, és rengeteg sérülést szenvednek el.  :076: A testünket Isten úgy teremtette, hogy abból tanuljunk.
Habár fiú megtanulta abból amit szenvedett az engedelmességet.
Nekem ez nem zárja ki azt, hogy teljes bizalommal fogadjam a Mindenható kezéből, mert csak addig, és csak úgy ahogy Ő jónak látja. Persze, ha más másként látja, az nem probléma, csak azt írtam le, ami engem ebben eligazított.

Szeretettel: Magda  :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: yeva - 2008 Február 17, 21:38:42
Kedves Magda!  :2smitten:


Igazad van abban, hogy van különböző félelem. Amiről Te beszélsz, az helyénvaló.
Bocsánat, én más félelemről beszéltem. Amikor félek a jövőtől, félek, hogy mi lesz velem, mi lesz a szeretteimmel, és így tovább.Ha Isten  szenvedéssel akar formálni  - amit néha meg is tapasztalok -  az ellen nem lázadom. Megalázom magam, és meghajlok az Úr akarata előtt!

Isten áldjon meg!  :016:

Szeretettel:
yeva
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 17, 22:21:40
Sándor: Igazad van - van mikor Isten nevelési eszközként megengedi a kísértőnek. Úgy mondja a biblia - kikér minket a Sátán, hogy megrostáljon minket (Isten céljára) - és bizony kiad minket.

Annyira nem akartam hozzászólni de nem bírtam ki :nem: szinte tépi a szívemet ez a mondatod. Sándor! Istennek szüksége van a mi nevelésünkhöz a sátánra? Ő nem tud a szeretetével nevelni? A szeretet kiszolgáltat a veszedelemnek? Isten odalök a sátánhoz, hogy jobbá váljunk? Jajjj de fájj ez nekem.

Luk. 22,31-32 Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát; De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed.  

Ószövetségi Ige ez és Jézus imádkozott Péterért. Jób esete szintén az. Nézzétek meg a levelekben, van -e olyan, hogy kikért a sátán a rostálásra bárkit is? Jézus vére nem volna elég? A sátán ki van vetve a mennyből. Isten a Szeretet! Isten nem haramia! Isten kegyelme nem erről szól amit itt írtál. Kiad a sátánnak. Mi már újjászületett keresztények vagyunk és a sátánnak semmi köze már mihozzánk. Péterék még nem voltak megváltva a vér által. Akkor még a sátán nem volt legyőzve Jézus kereszthalálával.

Drága Sándor testvérem! Te úgy neveled a gyerekeidet, hogy kiszolgáltatod a pedofilnak, csakmert kikérte tőled?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 17, 22:40:17
Mindenkinek!  Nézzük meg a 91. zsoltárt Gondolkodjatok el és kérjétek Istentől a világosságot ebben.

Zsolt. 91,1-2 Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!
 Ki oltalmában vagyok? A sátánéban? Akkor Isten kiszolgáltat? Hogyan bízhatnák meg benne, ha kiad a sátánnak?

Zsolt. 91,3 Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
 Megszabadadít, de közben nevelési célból oda is lök? Te odalököd a gyerekedet a vonat elé, hogy jó legyen? Te kiszolgáltatod a gonosznak? Akkor te kegyetlen vagy, de Isten soha nem teszi ezt. Az Ő nevelési szándéka nem ilyen.

Zsolt. 91,4 Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.
Hát ilyen az én Istenem! A védelme alatt vagyok és nem kiszolgáltatott a kezei által.
 
Zsolt. 91,5-6  Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; A dögvésztől, amely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.
Miért nem kell félnem? Mert Isten oltalma van rajtam.
 
Zsolt. 91,7 Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.
 A sátán és démonai elesnek mellőlem, mert Isten védelmez.

Zsolt. 91,8 Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését! 
Ki ez akit látsz? Nem az embert, mert nem vér és test ellen van tusakodásunk.
 
Zsolt. 91,9-11 Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá: Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz; Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
Talán ezeken az Igéken kellene megállni mindenkinek.

Zsolt. 91,12 Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
 Akkor most mi van? Ilyen védelemben vagyok, és közben Isten odalök a sátánnak nevelési célzattal?

Zsolt. 91,14-16 Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.
Hát az én szívem ezketől az Igéktől repes örömében! Ez az én Istenem! Ő ilyen! Ez a Szeretet Istene! A szeretet ezt teszi!

Kérek mindenkit, aki nem ért velem egyet! Írjatok csak 1 Igét, hogy Isten odalökött volna valakit a sátánnak, hogy nevelje azzal? Miért kéri Isten, hogy szeressük egymást, ha Ő ilyen módszerrel nevel? Aggresszívítással? A szeretet erről szólna? Semmi szüksége Istennek erre a gonosz dologra, belemegyünk mi magunk a sátán csapdájába. Azután meg nem győzünk visszamenni az Úrhoz! Igyekszünk alázattal elé menni.  
 
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 17, 23:17:21
Magda: A félelemmel kapcsolatban azt gondolom, hogy ez nem mindég a kísértőtől jön, vsz egy jó nevelési eszköz is a nevelődésünkben.

Hát még kitől? Isten adná a félelmet? Vagy nevel netán minket más is?  :02:  :nem: Én bizony nem rettegek és nem félek a Szeretettől, Aki maga Isten!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Február 17, 23:27:25

Kérek mindenkit, aki nem ért velem egyet! Írjatok csak 1 Igét, hogy Isten odalökött volna valakit a sátánnak, hogy nevelje azzal? Miért kéri Isten, hogy szeressük egymást, ha Ő ilyen módszerrel nevel? Aggresszívítással? A szeretet erről szólna? Semmi szüksége Istennek erre a gonosz dologra, belemegyünk mi magunk a sátán csapdájába. Azután meg nem győzünk visszamenni az Úrhoz! Igyekszünk alázattal elé menni.  
 

Kedves Mária NINCS ilyen ige, hogy ez lenne a sorsunk, Isten Jézusban sokkal többet adna, csak felkell nönünk  :2smitten:

Köszönöm, amúgy mindig a mi döntésünk kit választunk, de kell, hogy a rosta szóljon, mert legelább figyelmeztet!
Ez egy jó dolog, mert még Isten kezében vagyunk és a Kegyelem az ami nem engedi, hogyátessünk, akkár milyen bajban is vagyunk.

Ő nem akkar senkit a rostára küldeni, de oka van!!!! :igen:

Én sokszor leesttem, vagy elszáltam mint a pelyva, de Isten mindig megerősít!


 :044: Jó éjt nektek  :004:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 17, 23:35:02
t.zoli!  Isten Jézusban sokkal többet adna, csak felkell nönünk 

Igen Zotya! Fel kell nőni ehhez és ennek a megértéséhez is. Köszönöm, valóban így látom én is.

Ott van a baj, hogy nem tudják sokan azt, hogy mi a kegyelem és irgalom jelentése és nem tudják a szívükben, hogy Jézus miért halt meg a golgotán. Mit hordozott el és mit végzett be ott.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 18, 01:49:25
Kedves Sándor.

Mikor Jézus azt mondta Péternek, hogy kikért a sátán, hogy megrostálhasson, akkor egy meg nem tért ember volt.
A új szövetségben nem találok olyan igét, ahol egy megtért embert átadott volna Isten a sátánnak.
Pál megnevez olyan esetet, amikor átadott valakiket a sátánnak:
   
1Tim 1,20   
"Ezek közül való Hümenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a Sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent."

Ők nem voltak megtérve.
Van itt egy másik ige, ami először olvasva bizonyítaná a teóriádat:

1Kor 5,5
"átadjuk az ilyet a Sátánnak, teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak ama napján."
 

Itt átad valakiket a sátánnak. Kiket? Egy olyan embereket, akiknek még nincs üdvösségük: "...lelke üdvözüljön az Úrnak ama napján." ( tehát még nem üdvözült )

Jób esetével sem lehet jönni, mivel egy Ószövetségi esetről van szó. Nem egy megigazított, hanem egy Ábrahám kebelére tartó lélek.

Nincs az új szövetségben olyan ige, ami alátámasztaná azt az elméletet, miszerint egy hívő embert kiszolgáltatna Isten a sátánnak.
Isten megenged bizonyos dolgokat. De nem szolgáltat ki.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Február 18, 06:15:44
 :morning:  :rozsa2:  :?: Hiszem, hogy a TEREMTŐ meghatározott céllal teremtette az embert. Ez több IGÉBEN is bizonyítottnak látom  :036: sőt az egész íráson, és az örökéletet is ehhez kapcsolja az Úr Jézus Krisztus.  :kereszt02: :011: ez az Isten akarata.

Szeretettel: Magda

 :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 18, 08:36:03
Szia Magda! Neked is jó reggel! Áldja meg az Úr a napodat sok örömmel!

"Hiszem, hogy a TEREMTŐ meghatározott céllal teremtette az embert"

Igen az Úr egyetlen céllal teremtette az embert! A szeretete, hogy szeressük Őt! Csak ez volt a célja. Az elbukás az nem, de tudta, hogy elbukunk és ezért karkulálta bele a Fiát is mint üdvözítőt. Dicsőség a Magasságosnak!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 18, 08:48:33
t.zoli! Ő nem akkar senkit a rostára küldeni, de oka van!!!!

Nincs oka! Ő szeret és nem bosszul. Ha új teremtés vagy, semmi oka nincs, mert meg vagy váltva a Fiában és Ő már Jézusra néz és nem rád. Az Atya nem egy bűnöst lát már benned. Te tisztán és feddhetetlenül állsz meg előtte. Erre szolgált a vér! Jézus kiontott vére: Megmosott! Tisztára mosott! Nem vagy bűnös ember Isten előtt! Aki vádol, az a sátán.

2 Kor. 5,17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.  

Ha még is elkövetsz valamit, az istenfélelem ami benned él, odavisz esdekelve az Atyához. Ez a lelkiismereted. Tehát az istenfélelem bűnbánatot ébreszt benned és megtudod alázni magad a Szelleme által. Másképpen ez nem megy. Csak Jézussal. Ezért nem tudsz már semleges lenni a vétkeid miatt. Soha nem tudod magad jobbá tenni, semmilyen törvénnyel, önmarcangolással...  Az a sok rossz ami velünk történik, természetesen megformál minket. Alázatra visz Isten elé, mert menekülünk az Atyánkhoz ha baj van, de nem Ő idézi elő. Az újjáteremtett szellemünk visz Istenhez. Az felismeri testünk cselekedetét és alázatra visz. Ebben a világban ki vagyunk a rossznak téve. A földi uralom a sátán kezében van. Ennek a világnak a sátán az istene. De nagyobb az, Aki benned van mint aki a világban van!


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 09:17:21
Kedves Testvérek,

Elolvastam figyelmesen minden hozzászólást. A lányomat se (mint ahogy irtam Isten sem) engedem feljebb kísérteni, tehát ne túlozzunk pedofil szintű gonoszsággal. Amikor 3szor szóltam neki, hogy forró a kályha, de nem hitte - oda kellett nyúljon mégis, hogy érezze meg. Ott álltam, végig kellett nézni, annyira makacs volt - hogy nem volt más megoldás. Ott áltam, nehogy a tenyerével nyúljon, csak az ujjával egy kicsit.  Az a kísértő, aki szenvedélyes tanácsos és soha nem mond le rólam - mindíg keres valami szövetséges bennem, amivel kihúzhatna Isten védelme alól. A csodálatos Tanácsost már ismerem, szeretem, és tudom, hogy ki az a másik - aki tönkre tette az életem, de mindíg talál valamit. Én odaírtam az eredeti üzenetembe is - hogy feljebb nem enged, tehát határt húz az én Atyám. Büszkeségem, bizonytalanságom, versengésem akarja megmutatni, ami akadályozza a kapcsolat javítását. Isten megengedi, hogy észrevegyem de azt is kéri, ne kísértsük - szóval nem visszaélni kell. Az a célja a mi Mennyei Édesatyánknak, hogy szorosabban fogjuk a kezét - és akkor elmúlik  félelem. 
Nem kerülhetünk el néhány igét és tudomásul vettem, ki hogy látja ma és hogy értelmezi - mikor Pál a Korintusiaknak ír, nem a világnak ír, hanem egy gyülekezetnek. Az óembert lelkigondozni semmi értelme.
Meg fogja játszani magát, úgy fog csinálni mintha - még igéket is mondogat. Kiadni a sátánnak nevelő célból az nem az, mintha leverni a lábamról a port is. Pál itt szeretetből mondja, hogy jó akkor menj és égesd meg magad - úgyis visszajössz. Most még nem tudja, hogy ajándék az ami érte, javára lesz, de nem Pál szintje, tehát ha menni akar - elereszti, menjen.
Összeszedek néhány igét, hogy pontosan és komolyan végig tudjuk venni.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 18, 09:29:31
Sándor! A lányomat se (mint ahogy irtam Isten sem) engedem feljebb kísérteni, tehát ne túlozzunk pedofil szintű gonoszsággal.

Sándor! Nem túlzás amit írtam, csupán félelmetes nem? Hát te valami ilyesmit teszel azokkal, akikkel azt tanítod, hogy Isten kiszolgáltatja őt a sátánnak! Istennek nincs szüksége a sátán javító nevelő munkájára. A "nem hagy feljebb kisérteni" nem erről szól amit te írsz. Amikor mi belemegyünk a sátán csapdájába, akkor Isten kimenekít abból. Ő mindig fogja a kezünket és nem hagy a sátánéban. A kisértés az a még meg nem törötént esemény. Emlékezz egy egyszerű dologra. Éva kisértése a gyülömölcs és a fa volt. A szemnek kívánsága. Amikor már levette a fáról, az már nem kisértés, hanem maga az engedetlenség volt és azt követte a bűn és az átok. Nos talán így elmélkedj a kisértésen, mert az még nem a tett.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 09:45:55
Kedves Mária,

Azt írod - amikor belemegyünk a Sátán csapdájába - miért engedi? Amit te mondasz - az azt jelenti, hogy ott áll és már nem is megyünk a csapdába, pedig megyünk (ha jól értem te is).
Amikor Évát megkísérti - az a lélek, aki Isten fölé akarta helyezni magát, annyira csodálta már magát hogy teljesen elszállt - ez a kevélység, büszkeség és dicsőségvágy volt. Azt igérte, olyanok leszünk, mint az Isten - tudni fogjuk a jót és a rosszat. Sajnos megtudtuk - csak nincs szétválogatva, hanem még a jót is rosszul értjük. Nem felemelt, hanem lecsúsztunk. Kiprovokálta Évát ez a lélek, Ádám pedig már csak belesétált, ez a lelkület van jelen. Ebből a lelkületből kell visszatérni oda, ahová Isten teremtett bennünket. Nem az ördöggel hadakozni - hanem Istennek hinni.
szeretettel Sándor

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 18, 10:06:24
Sándor: Azt írod - amikor belemegyünk a Sátán csapdájába - miért engedi?

Miért engedi? Mert szabadságom van rá még hívőként is, hogy azt tegyem amit akarok, de nem fog minden használni.

1 Kor. 6,12 Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá

Sándor: Amit te mondasz - az azt jelenti, hogy ott áll és már nem is megyünk a csapdába, pedig megyünk (ha jól értem te is)

Soha nem mondtam és nem állítottam, hogy mi nem megyünk a csapdába. Azt viszont állítom, hogy nem Isten lök oda.Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 10:11:40
Kedves Mária,

Én sem mondtam, hogy odalök. Azt mondtam, kénytelen megengedni - okulásunkra, de rajta van a keze a kisértésen is és rajtunk is. Én sem odalöktem a lányomat a kályhához.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 18, 10:16:40
Sándor: Igazad van - van mikor Isten nevelési eszközként megengedi a kísértőnek. Úgy mondja a biblia - kikér minket a Sátán, hogy megrostáljon minket (Isten céljára) - és bizony kiad minket.

Te ezt állítottad amit ide tettem ismét. Erre írtam, hogy Isten nem lök oda a sátánnak senkit. A lányodat még akkor sem adnád oda a pedofilnak, ha ő kikérné tőled, igaz? Szereted őt annyira, hogy inkább megvéded még az életed árán is, nem ám kiszolgáltatod. Az Atya ezt tette velük. Az élete árán védelmezett meg minket a haláltól. A sátántól. Most meg kiadna neki, hogy jobbá tegyen minket? Ez nem fér bele Isten szeretetébe!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 10:29:30
Kedves Mária,

Nagyon szeretem mindegyik lányomat. Annyira, hogy még el is engedem, hogy lássa - igazat mondtam, mikor óvni akartam valamitől, de nem hiszi.
Vannak a tékozló fiú is, az Atya kiadja. Csúszik is rendesen lefelé. Van szó bizonyos kohászati technológiáról is a megfelelő tisztaságú nemesfémhez. Vannak igék az újszövetségben is, mikor vigyázni akar ránk, mondok néhányat:
Jel.16,13-14 Láték a sárkány, fenevad és hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijőni. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.

A szentháromság Istent akarja utánozni, megtévesztő módon. Annyira nem a mi szintünk - hogy Isten csak arra tud kérni:
1Ján.4,0 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é, mert sok hamis próféta jött ki a világba.
1Tim.4,1 A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanítására figyelmeznek.

Nekem az a végkövetkeztetésem, hogy egyedül az Ige, Isten Szentlelke és Mennyei Atyám buzgó szeretete az, ami megtart. Semmi esélyem magamtól. Ennek a fórumnak is az kell legyen a célja, vigyázzunk egymásra, minél több igét vizsgáljunk meg - hogy lássuk, mi milyen lélek.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: t.zoli - 2008 Február 18, 10:43:34
t.zoli! Ő nem akkar senkit a rostára küldeni, de oka van!!!!

Nincs oka! Ő szeret és nem bosszul. Ha új teremtés vagy, semmi oka nincs, mert meg vagy váltva a Fiában és Ő már Jézusra néz és nem rád. Az Atya nem egy bűnöst lát már benned. Te tisztán és feddhetetlenül állsz meg előtte. Erre szolgált a vér! Jézus kiontott vére: Megmosott! Tisztára mosott! Nem vagy bűnös ember Isten előtt! Aki vádol, az a sátán.

2 Kor. 5,17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.  
Ha még is elkövetsz valamit, az istenfélelem ami benned él, odavisz esdekelve az Atyához. Ez a lelkiismereted. Tehát az istenfélelem bűnbánatot ébreszt benned és megtudod alázni magad a Szelleme által. Másképpen ez nem megy. Csak Jézussal. Ezért nem tudsz már semleges lenni a vétkeid miatt. Soha nem tudod magad jobbá tenni, semmilyen törvénnyel, önmarcangolással...  Az a sok rossz ami velünk történik, természetesen megformál minket. Alázatra visz Isten elé, mert menekülünk az Atyánkhoz ha baj van, de nem Ő idézi elő. Az újjáteremtett szellemünk visz Istenhez. Az felismeri testünk cselekedetét és alázatra visz. Ebben a világban ki vagyunk a rossznak téve. A földi uralom a sátán kezében van. Ennek a világnak a sátán az istene. De nagyobb az, Aki benned van mint aki a világban van!

De, Mária, ne úgy nézzük, hogy bosszúállás,mert nem az!! A rostálás műveletével nem vagy képben, kérdem én hogy müködik szerinted :? :Szerinted nem kell, de, Igenis kell, mert még túlkapások lehetenek!. Emberből vagyunk, ezt ne feledjük!Antee írta, Péterről, hogy imátkozik,...hogy ne fogyon el a te hited, nálad nincs ilyen?
Én erre értem, Újteremtés vagyunk, de ne menjünk az elejére vissza, hanem a rostálás mint műveletnél maradjuk.
A Hitünk rostájánál, mit engedünk és mit nem!!!

 :2angel:   :044:  Shalom: Zotya   :2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: éci - 2008 Február 18, 10:51:41
Mi ez a Hit rostálás ,a Hit ott kezdődik ahol ismerik Isten akaratát.Legyen a ti hitetek szerint,minden lehetséges a Hivőnek.amen Halleluja :028:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 18, 11:11:15
Sándor írta: Nagyon szeretem mindegyik lányomat. Annyira, hogy még el is engedem, hogy lássa - igazat mondtam, mikor óvni akartam valamitől, de nem hiszi.

Nem erről van szó, megit elmész máshová. Isten ezt teszi velünk, de te nem erről írtál. Te azt írtad: Igazad van - van mikor Isten nevelési eszközként megengedi a kísértőnek. Úgy mondja a biblia - kikér minket a Sátán, hogy megrostáljon minket (Isten céljára) - és bizony kiad minket.

Ez az állítás nem igaz! Teljesen más, hogy megengedi, hogy bajba jussunk és más, hogy kiszolgáltat neki a a bajnak!

 
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 11:34:42
Kedves Mária,

Ahogy mondtam, máshogy értelmezzük - de kérlek ne haragudj ezért rám. Szerintem kiadta - de imádkozott érte. A Sátán jövőbeni sorsáról is számomra egyértelmű üzenet van az igében és az elnevezései sem igéretesek. Nem szeretnélek unszolni és szerintem mindent elmondtunk, ahogy ma látjuk.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 18, 11:41:56
Sámdor: Szerintem kiadta - de imádkozott érte.

Látod, csak szeritned. Ez elmélettan és belemagyrázás. Az ige szerint viszont nem, mert akkor miért kéri az Atyát Jézus? Hiszen Ők egyakaraton voltak. De mint mondtam, Péter az ó szöv-ben élt és nem a kegyelemben ekkor még. Ha Isten kiszolgált a sátánnak nevelési célzatból, akkor minek van a Megváltás, a kegyelem, ha még minden a régi minden? A Biblia azt írja újjá lett minden. Ebben belefér az is, hogy semmi közünk a volt atyánkhoz a sátánhoz. Akkor miért nevelne ő még minket? Hu ez badarság.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Február 18, 11:57:22
:morning:  :rozsa2:  :?: Hiszem, hogy a TEREMTŐ meghatározott céllal teremtette az embert. Ez több IGÉBEN is bizonyítottnak látom  :036: sőt az egész íráson, és az örökéletet is ehhez kapcsolja az Úr Jézus Krisztus.  :kereszt02: :011: ez az Isten akarata.

Szeretettel: Magda

 :084:

Igen nagyon fontos, amit leírsz kedves Mária.

Kérlek mutasd meg azt az igét, amikor ehhez kapcsolja az Úr Jézus Krisztus az örökéletet

Szeretettel:

Magda

:084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 18, 12:03:29
Magda!

 :?:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Február 18, 12:07:59
Magda!

 :?:

Nagyon szeretlek kedves Mária

 :042:

Jn 17,3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 12:12:01
Kedves Magda,

Kérlek - nem bántani akarlak - csak életbevágóan fontos kérdéseket beszélünk meg, még akkor is, ha nem értünk egyet. Megfelelő alázat kell és talán le is kellene venni a sarut. Tényleg ne haragudj, kérlek jól érts.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 18, 12:40:00
Magda! Csupán a kérdőjelem azt fejezte ki, nem értettem mit akartál a te idézetedre.. Köszönöm, hogy szeretsz detto.  :D  :rozsa:

Sándor! Ugye ez a felhívás, nem arra szólítja fel Magda testvérünket, hogy ő nem szólhat bele? Mert az lesúlytana engem.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 13:21:10
Nem, csak az ugráló figurák kicsit zavartak ennél a kérdésnél.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 18, 14:18:45
Sándor írta: Nem, csak az ugráló figurák kicsit zavartak ennél a kérdésnél.

Mi? Ezt nem értem.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 15:05:43
smily
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 18, 15:11:19
Sándor testvérem! Azt értettem, csak azt nem, kinek írtad.  :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 15:18:27
Magda testvérünknek.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 18, 22:12:45
Bocsika, már értem. Áldjon az Úr!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Február 22, 07:12:21
A KERESZTYÉN EMBER
   Az embert nem valamilyen viselkedés, hanem valamilyen viszony teszi keresztyénné. Nem a bibliai szabályok betartása tesz minket jó emberekké és nem kell ahhoz keresztyénnek lenni, hogy valaki jó ember legyen, hanem abban áll a keresztyén ember jó mivolta, hogy megkísérli visszatükrözni Isten szeretetét amelyet korábban Tőle kapott. Sokan a keresztyén életet egy normák és előírások által szigorúan rendszabályozott életnek képzelik és azt hiszik, hogy a Biblia parancsolatjai megakadályozzák, hogy a keresztyén ember élvezze az életet. Pedig pontosan az ellenkezője az igaz. Ugyanis a parancsolatok nem akadályai, hanem segítői a szabadságra vezető útnak, mivel életünk számos helyzetében gyors és biztos cselekvést tesz lehetővé. A parancsolatok nem elvenni akarnak tőlünk, hanem megajándékozni akarnak bennünket valamivel. A keresztyén ember sem tudja mindig, hogy mi a jó és helyes, ám a Biblia megbízható útmutató e téren, mivel Isten olyan értékrendet fektetett le benne, ami ide s tova kétezer éve nem avult el. De a Biblia parancsainak betartása sem tesz minket „jó” emberekké. Hasonlóan a gépkocsivezetőhöz, aki annak ellenére, hogy teljes egészében betartja a közlekedésrendészeti törvényeket, csupán ez a cselekedete még nem teszi őt jó gépkocsivezetővé. A keresztyén lét azt jelenti, hogy Isten, a bocsánatkérésünk után új életstílust alakít ki bennünk, ami totálisan elkülönül a korábbi életünktől, de elkülönül attól is, ahogyan a hitetlen emberek élnek.
   És miről lehet felismerni egy embert mint keresztyént, ha éppen nem olvassa a Bibliát, vagy nem imádkozik? Nos, például arról, hogy másképpen viselkedik a társadalmunk mai bálványaival, (pénz, hírnév, üzlet stb.) mint a hitetlen ember. Azután, gyakran beszél Istenéről, hitéről, a Bibliáról. Ezenkívül a hívő embert arról is meg lehet ismerni, hogy nem önmaga hozza meg döntéseit, hanem előbb Istene elé viszi a problémáját. A keresztyén embernek a megtéréssel, addig soha nem ismert öröm költözik a szívébe, ezért az életét a derű és a mély öröm határozza meg. És mivel a keresztyén ember sem kerülheti el azt, hogy időnként konfliktusba keveredjen, abban különbözik még a hitetlenektől, hogy szigorúan különbséget tesz az ügy és a személy között. A keresztyén ember mindig ragaszkodik a jézusi életideálhoz még akkor is, ha tudja, hogy sohasem érheti el azt, mert ez az az irány, aminek követésével válik az élet igazán élhető életté.
   A keresztyén élet tehát nem abban áll, amit teszünk, hanem, hogy Jézus Krisztus által közvetített személyes kapcsolatban vagyunk-e Istennel.

 :D

Igen és Ámen

 :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: mmarietta70 - 2008 Február 24, 15:50:54
Ef 4,29-32.
29 Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon
azokra, akik hallják.
30 És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára.
31 Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt.
32 Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
 

INKÁBB DICSÉRNI
Aki aggódik szívében, az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja. (Péld 12,25)  

Gyorsan odalapoztam az újságban a sportoldalra, mert kíváncsi voltam, mi történt a krikett meccsen. "Muralitharannak 10 kapura lövés sem sikerült" hirdették nagybetűkkel a címlapon. Muralitharan volt a sztár dobójátékos a Sri Lanka-i krikett csapatban. A cikkben - sokkal lejjebb, és jóval kisebb betűkkel - arról is tudósítottak, hogy Muralitharan azért jó néhány gólt dobott. Mélységes felháborodás uralkodott el rajtam. Miért azt emelik ki a főcímben, ami nem sikerült ennek a játékosnak? Miért nem dicséri meg az újságíró azért,amit a csapatért tett? Ekkor hirtelen eszembe jutott a tegnap este otthon történt dolog. Hibásnak tartottam a férjemet, mert elfelejtett megvenni egyvalamit az élelmiszerboltban. Haragom most rögtön alábbhagyott, amint rádöbbentem, hogy meg sem köszöntem a férjemnek, hogy sok szatyor bolti holmit  hazacipelt. Mielőtt egy "Kérlek, ne haragudj!" és egy "Köszönöm" szóval elintéztem volna ezt a hibámat a férjemmel, arra kértem Istent, emlékeztessen mindig arra, hogy a szőrszálhasogatás, és a kritika helyett inkább a másik megdicsérését válasszam.

Imádság: Urunk, segíts, hogy bátorító szavakat használjunk  embertársaink felé. Ámen.  

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: mmarietta70 - 2008 Február 24, 15:58:49
Közérdekű számok
Sok anyag érkezik naponta e-mailen, ezek zöme érdektelen. Igen ritka az olyan, mint ez itt alább.

Sürgős hívószámok:

Ha szomorú vagy, hívd a Jn .14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt .27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn. 15 -öt!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt .51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt .6:19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt .91-et!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt .139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége , hívd a Zsid 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11:25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1 -et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!


Figyelem!
Ezeket a számokat személyesen hívd, ne valamelyik asszisztenseddel!
Minden vonal 0-24 óráig hívható.
Oszd meg ismerőseiddel ezeket a fontos életmentő számokat!


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 27, 09:00:56
Kedves Testvérek - a mi Urunk szeretetét az Efezusi Levél 6,12-17 szakasza alapján szeretném folytatni. Ha megértjük Isten szeretetét, megújul az elménk a Lélek által. Mielőtt öltözni kezdenénk szeretnék egy kis bevezőt, miszerint a mi Urunk tudja, hogy erönk felett való út áll előttünk, ezért készíti elő ezt nekünk. Védelembe, biztonságba akar minket helyezni - és ebben a fegyverekben, öltözetben boldogan megyünk a cél felé. Ezt szeretné. Elöször az előttünk álló út szereplőit szeretném átvenni - úgy nagyjából - a különféle ruhadaraboknál úgyis részletesen megnézzük, miért is kell, mi az oka, tényleg nem fölösleges - és le sem akarjuk venni. Azt is szeretném elmondani, ne egymást figyelgessük - hanem egyfelé nézzünk. Kértem Istent, legyek egyszerű és érthető - tudom, hogy mosolygott. Minket egyedül Isten szeret igazán, Ő az aki ért hozzánk és az Ő szava teremtő szó. Szükségünk van táplálékra és élő vizre minden nap.

Mivel nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk - először kezdjük a két lelki hatalommal. Van a mi szerető Atyánk, aki nagyobb mindenkinél és van a Sátán és serege (1/3), aki Isten örömét akarja elrontani, a mi életünket tökretenni és eltéríteni minket a céltól, kihozni minket Isten szeretetéből, megtéveszteni minket - mintha Isten lenne - nagyvonalakban ennyi. És vagyunk mi - akik úgy lettünk teremtve, hogy elhiszünk sok mindent - mert hit nélkül nem működünk. Mindig kell valami, amitől az akaratunk, gondolatunk, érzelmeink mozgásba jönnek és hajt minket, uralja a cselekedetünket stb.
Egyelőre olvassa el mindenki az Ef.6,12-17 szakaszt.

szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 28, 09:46:10
A szereplők ismertetése után szeretnék még általános tényeket szeretnék leírni, mielőtt személyes bizonyságomba kezdenék. Az Isten célja, hogy nem az ördög eszközeivel - az igéret földjére elvigyen, az Ördög célja pedig ezt megakadályozni, megnehezíteni és megtéveszteni bennünket. Az igeszakasz
úgy kezdődik - MERT NEM - ami jelzi, hogy nem úgy, ahogy gondoltuk. Isten, mikor a népét kihozta a rabságból és láttuk, a Fáraó soha nem adja fel - a páskha bárány vérével megjelölt népe, eszi a bárányt - és az indulásra felövezve - (2Móz.12,11) - Derekatok felövezve, sauitok lábatokon és pálcáitok kezetekbe. Semmi másra nem lesz szükség. Sajnos sok mindenre fel vagyunk már övezve, nagyon sokféle cipőnk van és a kezünk is tele. A tusakodásunk akkor kezdődik, ha Isten egy újat kezd velünk, Isteni természet részesévé fogan bennünk egy eddig nem létező, ha már vágyunk valami másra. A másik szellemi hatalom már előre felövezett minket, óriási páncélokat cipelünk, nyulcipőtől az ólómbakancsig minden rajtunk. Az Új Teremtés, új természet és a régi óemberünk együtt indul el a vándorlásra. Mindkét lélek, szellemi hatalom jelen van.
Minkét természetem felköti a gatyót - és sajnos mi így indulunk. Az óemberem is szeretne a mennybe jutni, pedig semmi jó nem vár ott rá, azt hiszi, ott is munkálkodni tud majd - ezért, vagy pedig meg akarja akadályozni - hogy odajussak - mert teljesen érdemtelen ez nekem, mivel már nagyon sokat vétettem Isten ellen - de ott van a váltság (majd a sisak). Az Ördög egyre kétségbeesettebben, egyre inkább feldühitve munkálkodik - ami egyre jobban leleplezi, Isten szép lassan gyujtja fel a lámpákat, egyre jobban látjuk. Ez az út van elkészítve nekünk - mig célba érünk.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: éci - 2008 Február 28, 10:29:15
Drága Sándor!
Ha te újjászületett keresztény vagy,akkor egyértelmü Új ember vagy a régi elmult nem?Mit cipelsz te még mindig Új emberként?Te már megvagy váltva,már most örök életed van .Az örök életet nem akkor nyerjük el ,amikor a mennyországba leszünk,hanem már most megvan nekünk a Krisztusban.
'jános 5,13
Ezeket irtam néktek,akik hisztek az Isten Fiának nevében,hogy tudjátok meg ,hogy örök életetek VAN és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.Látod a jelen időt a vers szövegében?...általmentünk a halálból a szellemi halálból az életbe....1Ján 3 ,14 .Jézus azt mondta "...én azért jöttem,hogy életük legyen, és bővölködjenek"János 10,10.
" A régiek elmúltak ,imé újjá lett minden".Mi már most Győztesek vagyunk,"Ha Isten velünk ,kicsoda ellenünk"Róm. 8,31.
Szeretettel Éci :028: :026:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 28, 11:01:31
Folytatva az igénket - , hogy ne tanításnak vegye senki, személyes bizonyságtételemet szeretném folytatni. Az ige úgy szól - Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk. Tusakodásom. Amikor Isten egy új természettel ajándékozott meg, előzőleg vágy volt bennem, hogy valamire vágytam, amit nem tudtam megfogalmazni, ha kérdezte volna valaki - nem tudtam volna válaszolni - mi is az. Ma egy kicsit olyan Jákob vágyához hasonló ez, amire vágyott és üldözte, kergette - végül megkapta, hiába futott, hiába akarta. Tusakodás mindíg 2 fél között zajlik. Az elején emlékszem - nem mertem mondani senkinek, inkább próbáltam úgy csinálni, mint a többiek - de ez csak utánzat volt, nem tartottam ott. Egy olyan élet kezdete - amit már az elején el akart taposni a hamis bűntudat, a megbocsátás kiérdemlése, a megfelelni akarás, a megtenni a magamét - és az óemberem minden módon "rásegített". A gonoszság lelke - aki Mózes születése előtt már ki akart irtani minden kisfiút, vagy Jézus születésekor is a 2 év alatti kisfiúkat legyilkoltatja - és nem rendült meg akkor sem. Embereket övez fel a látható világban is, hogy lássunk jól. Minden cselekedet mögött szellemi hatalom áll. Nincs az embernek semmi cselekedete ami ettől független lehet. Kisfiúkat legyilkolni - meg se rendüljön, embereket készít fel, hogy végrehajtsák.
Az én új természetem - és a már felövezett óemberem - tusakodása valósággá vált. Isten azért készít fel és öltözetet ad, mivel nem játék, életbevágóan szükség lesz rá.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 28, 11:25:29
1Móz 2:18. És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. 
1Móz 2:20. És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala


Amikor Isten Ádámnak társat keresett, akkor nem talált. Vajon miért nem? Mert az állatokat Ádám alá rendelte. Uralkodhatott felettük. Olyan nem volt, aki Ádámmal egyenrangú lett volna. A társ mit is jelent? Alá van rendelve valakinek? Nem! A társ, az egyenlőarányban van. Felestárs. Namármost, Isten Évát nem Ádám alá rendelte, nem  a lábtörlőjének, hanem társának. Sok férfi összekeveri ezt a poziciót és a feleségét maga alá rendeli. - Sok nő viszont azt hiszi a férfi az alárendelt. Maradjunk a férfiaknál. A férj a feje a feleségének, de nem ő írányít mindent önzően és nem az övé az utolsó szó. A fej, nem működik önmagában, szükséges a test is, hogy együtt végezzenek munkát. Megbeszélik, hogy hogyan és miképpen. A test is így működik, egységben. Egyáltalán nem biztos, hogy mindig a férj tud jó döntést hozni. A jó társak megbeszélnek mindent, és ha nem egyeznek, akkor menjenek Isten elé azzal, mielőtt hajba kapnak. - Én gyakorlom ezt a párommal már. Ha a feleség elront valamit és bűnt követ el, pl. házasságtörést, a férj ezért nem lesz felelős Isten előtt. Ellenben ha a férj megtagadja mondjuk haragból a házzasági kötelezettségét, és ezzell hajtja bele a házasságtörésbe, akkor már felelős. Mivel szabad akarata van mindenkinek, mindenki maga felel a saját sorsáért. Ha ez nem így lenne, hanem mindenért amit az asszony rosszul csinál, a férj lenne a felelős akkor senki nem merne házasságra lépni.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: sion42 - 2008 Február 28, 11:57:05
Kedves Mária!Egyértelműen egyenrangúság van a férfi és az asszony között. Nincs birtokviszony, hanem egymás mellé rendelés van. Istennek az a parancsa, hogy sem a férfi, sem a nő nem úra testének, hanem a másik fél az, az sem jelent tulajdonosi jogot, sem alá-fölé rendeltséget. Isten itt inkább tanácsol, okít, mert tudja jól, hogy az embernek szüksége van a másikra és jogtalan lenne egymástól megvonni bízonyos örömöket.
Úgy gondolom, hogy ez, hogy ne vonjátok meg magatokat egymástól nem merül ki a szexuális kapcsolatban, hanem minden területen meg kell adnunk a másiknak ami jár neki ( szeretet, türelem, gondoskodás, stb.)
Én úgy látom, hogy akkor tud az ember, mondjuk egy férfi helyesen a feleségéhez közeledni, ha elsősorban nem a feleséget, anyát látja benne, hanem elsősorban az embert.Ezt pedig csak a szeretet tudja elvégezni bennünk.

Szeretettel


Gábor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 28, 14:40:43
Visszatérve igénkhez - mivel nem test és vér ellen, hanem .. és jön egy felsorolás. Van nékünk tusakodásunk. Fejedelemség (nem a király), hatalmasság (nagyra nőtt), sötétség világbírói, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Olvastam ezt régen is - magas volt nekem. Egyet értettem, nem az én szintem - és lelki síkon, a láthatatlanban munkálkodik - mégis látható majd a gyümölcse.
A régi természetem, amit a felsorolt 4 hatalmasság szépen kimunkált, szépen be is csomagolva vitt, hogy ne legyen nekem szükségem Istenre, eszembe se jusson - mivel ilyen az élet, ezt látom magam körül. A legnehezebben nem a rossz tulajdonságaim beismerése volt, hanem a jók. Az óemberi szeretet. Az az óemberi segítőkészség, az a szeretet elvárás és a jókodásaim - amikkel semmi bajom nem volt, még különbnek is tartottam magam. Amik úgy elvárással voltak finoman megspékelve, úgy szaga volt, de nem éreztem. Aki szomjúhozta, hogy megdicsérjék - és meg is szolgálta. Adott is indokot. Az okos ötletek - amik akkor is jók, ha nem sikerült - mert hát vannak véletlenek. Az, hogy a valós bűnöket kimagyaráztam, átírtam és átfestettem - még meg is nyugtatott régen. Elhitettem mással is, nem tehettem róla - mások kergettek bele. Mindíg volt menekülés - a rókának barlangja nagyon sok kijárattal. Leleményesen, kultúráltan és hitelesen hamisnak lenni. Nem fogtam fel, mekkora bajban vagyok. Az ördög szépen vitt, de Isten belenyúlt az életembe. Igékkel - ami éleszteni kezdett egy egészen mást.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 28, 15:37:43
 Tudok olyan pünki kereszténycsaládokat, ahol az asszony alá van rendelve a férje kénye - kedvére, mondván a nő teremtetett utolsónak, mintha az valami bűn lenne. Meghát a nő, - Éva elbukott. Arra is hivatkoznak, hogy a nő feje a férje és a feleség szerepe az alárendeltség. Ez valóban a szeretetről szólna? Ha szeretem a feleségemet, akkor annak nem a "halgass én beszélek" a neve, vagy cseléd, hanem különbnek tartom magamnál. Sőt, az első falatot is odaadja a szeretet önzetlenül a másiknak. Ezeknél a házasságoknál nem ezt látom. Haptákban áll a feleség, hogy kiszolgálja a férjét és lessi a gondolatát. Csak azt teheti, amit a férfi mond neki. Amit ő ellenez, azt nem teheti meg és kész. Hol kezdődik az alázat ilyen esetekben? Hol a határ, amikor azt kell mondani a feleségnek, hogy nem vagyok a rabszolgád? Mikor kell azt mondani, hogy "Férjem! Ezt nem teszem meg!"
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 28, 15:48:08
Kedves Mária,

Látom, nagyon fel vagy zaklatva - teljesen igazad van, amiket írsz egy nagyon torz állapot és ha még igét is mondanak, akkor teljesen félreértették. A férj feje a feleségnek - ha az a férj Isten által vezérelt vagy ha nem - egyaránt, mivel Isten így alkotta meg. Meg is látszik majd. Nagyon szomorú képeket láthatunk - mikor a lusta férj a feleséget kényszerpályára teszi, te úgy is jobban tudod csomagolásban valójában cserben hagyás ez a történet, vagy az uralkodó férj megnyomorítja a feleségét.
Isten egy testből teremtette a férfit és a nőt - Ádám bordájából - és egybeszerkeszti őket újra, egy testté. Nagy titok ez, Isten munkája. Nem rossz nőnek lenni ebben, férfinak sem. A párválasztás rovatban már érintettem ezt a kérdést - a felelős a férfi. Látjuk, hogy Ádámot hívja Isten, pedig látott mindent. Nem főnök, felelős. Amíg a férfi nincs a helyén, a nő sincs. Nem megy emberi erővel. Kérni kell. Úgy is mondhatnám - bár nem szívesen teszem, csak hogy érthetőbb legyek - fejétől bűzlik a hal. (bocsánat)
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 28, 15:57:52
Kedves Testvérek, folytatnám a fegyverzet, ruházat témaköröm a saját életemen keresztül.
Kegyelem, ha már bűnlátásra jut az ember, nem eltusolni, sőt már érdemnek akarja tartani - hanem meglátja. Sok emberrel beszélgetek - egyik sem bűnös. Ügyes, vagy élelmes - de nem bűnös. Ez a sötétség, a gonoszság világbíróinak a szintje, a gonoszság nem akar foglalkozni azzal, minek milyen következménye van - a fejedelemség, akinek senki nem mondja meg az igazat, mert nem tűri. Az igazat ne lássuk, ne vegyük komolyan, vagy magyarázzuk ki. Az Igazság pedig eljött a világba. Az utolsó itéletet megelőzi sok kicsi, ezért utolsó - és nem egyetlen. Ami belőlem jön, azt nem tudom legyőzni azzal, ami bennem van - hacsak nem történik valami bennem, ami erősebb, különben úgy maradok, maximum megjátszom - de nem nyugtat már meg, Isten tanít kérni. Tanít - hogy kommunikáljunk, beszéljünk. Mutatja és én kérdezek, kérek - és von magához. Az igéretei kezdenek el éltetni.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 28, 18:37:19
Sándor írta: Kedves Mária,

Látom, nagyon fel vagy zaklatva


Kedves Sándor! Te ezt miből vontad le?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Február 28, 23:40:04
Sziasztok!  :05:

Valószínü Sándor azért hitte (mert az Ő részéről lezártnak tekintette), ezért is tért vissza az igetanulmányozásra, azonban te folytattad a lezáratlan témát. Jó ha tisztázva van, de értelmetlen ha mindenki fújja a magáét. :088:

Az én véleményem:

A feleség egy hatalmas ajándék az Úrtól. A férfi oldalbordájából formálta és nem a talpából. Egy segítőtárs, aki kicsit sem kevesebb mint a férfi (persze nem is több). Isten szemében is egyenértékű.
A nő másabb személyiség, amit az Úr formált szándékosan abból a célból, hogy a férfi boldoggá tehesse szeretetével, odafigyelésével, gondoskodásával, megértésével. Van, aki ezeket a tulajdonságokat negatívumnak fogja fel és változtatni akarja a nőben.
Közben a férfinak kellene változnia.

A férfi nem felelős mindenben a feleségéért. A feleségnek is egy bűnös teste van, amit szabadjára engedhet (a férfi bűnétől, cselekvésétől független).
Azonban nagy arányban a férfi a felelős a feleségért, főképpen ha a feleség teljesen alárendelte magát a férjének.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Február 29, 07:21:47
 :D

4.Mózes 30, 7-8

Izgalmas szellemi törvény, amit folyamatosan tapasztalok.


 :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Február 29, 09:25:03
Anti!  :D  :2funny:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 29, 09:47:39
Az Ef.6,12 -ből úgy jutottam tovább, mikor a "mert nem, ...hanem" fordulatot megértettem. Levegőbeli hatalmasságok ellen nem úgy harcolok, hogy csapkodok a levegőbe. A kettősség bennem van, ott van Jákób, aki vágyik és ott van Ézsau is, aki egészen más. Az az új, aki később jött, Ézsau után - egy újat hozott ott belül. Felövezni magam az igazsággal - úgy tudnám elmondani, mikor este, hason fekszem és úgy lélekben ott állok az én Uram előtt, végiggondolom a napomat, mint egy gyermek (nem gyermeteg), aki úgy jött ahhoz, aki vonzza, mert valami egészen más, egészen új és olyan jó, hogy valóságosan is megtapasztalom egyre gyakrabban - és úgy bejönnek gondolatok, úgy megzavarni ezt az időt - és nem ezt akarom, hanem úgy tényleg csönd legyen minden más vonatkozásban - mégis bejönnek. Valahogy ilyen ez a hit harca. Ragaszkodom, nem akarok elkalandozni, nem engedek - hanem azt a meghittséget, azt a bizalmas, személyes előtte állást AKAROM, ami felüditi a lelkem. Nem információkat adok az én Uramnak, tud mindent, tudom. Egészen más célja van - és minden előtte eltöltött idő a cél felé visz.
Bizonyosság lesz a hitből, a reményből valóság - és ez tart meg. Nem hőmérözöm magam, hogy elég jó hivő vagyok-e már. Nem úgy nézem már, hogy jajj tetszem-e Istennek, hanem ott vagyok előtte, aki szeret és felövez, rámadja a mellvértet. Le sem veheti rólam senki. Olyan bolondok a Krisztusért - és nagyon jó ez. Mennyit lamentáltam, mérlegeltem - nem tudom hogy csinálta, a szeretetével, ott bennem.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Február 29, 14:16:41
A levegőbeli hatalmasság mindíg szövetségest keres, hogy Isten tervét nehezítse, meghiusítsa - és sajnos gyakran talál is. Ő formálta, szerinte való és bizony mozdul is, gyorsabban mint kellene. Ezt a testvérek már sokszor látták tőlem a fórumon is.(óemberem) Az igeversekből néhány fordulatot kimásolnék ide: - annakokáért - ellenállhassatok, megállhassatok, álljatok elő - szóval csupa olyan helyzet, hogy valami oknál fogva nem fogok tudni magamtól. Sokszor harcoltam és elbuktam. Sokszor meg akartam állni és elestem. Annakokáért, ha a levegőbeli hatalmasságok közötti harcban veszek részt - a menekülési útirány, az erősebbhez tartozni és nem felvenni azt a harcot, ami nem az én szintem. Az igazság mellvasa - hogy én elbuknék, de Isten megtart. Ez az igazság. Felöveztem magam, de nem jutottam előre, inkább félre vagy méghátrébb. Isten védelméből akar kizökkenteni - belülről. Néha a fejemhez kapok - és az üdvösség sisakja is kell, és újra meg vagyok hatva, ott vagyok Isten tenyerén, aki megfésül úgy belül, mikor összekócolt valami vihar - ott kivül. Sokszor át kellett már venni, hitemnek nem a buzgóság a mértékegysége, hanem a tárgya. A mindenható Istenem.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 01, 08:19:42
Ha kicsit hosszúra nyúlt volna a bevezető - elnézést kérnék, tehát rátérnék az igére.
Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel és felöltözvén az igazságnak mellvasába.
Ha világos lett számomra, hogy nincs igazságom - mikor azzal állok elő, hogy nincs, akkor tudom felvenni. Az az én Igazságom, hogy Jézus az én Uram. A Jel.1.13-ban ott van az igazság övében, amint a gyülekezetei között teljes öltözetben pásztorolja az övéit. Addig nem állok elő ide, amig a magamét hajtogatom. Az igazság mellvasa, felövezve - rajtam, ezzel kerül rám. Rendíthetetlenül (ahogy az 1Pét.1,13 ban is - elmém derekát felövezvén, józan legyek, és rendíthetetlenül ebben reménykedjek, mert más igazság nincs. Ne tántorogjak, ne sántikáljak kétfelé - mert nem visz jófelé.
Ez a felövezés - hogy minden más hatás, szándék nem tántoríthat el. Valójában egy folyamatos felövezésben kellene lennünk, állandó stresszel - amit figyelgetni, nehogy a sátán támadása felkészületlenül érjen - tönkremennénk. Isten sok helyen elmondja, felövez.(Zsolt 18,33, Péld.31,17.. Én pedig, mikor Isten megérteti velem - látom is. Már akkor felövezett, mikor nem ismertem.(Ezs.45,5)
Csak azt hittem, véletlen.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: GLD46 - 2008 Március 01, 13:17:42
Kedves Sándor!

Már régóta figyelem a hozzászólásaidat.
Számomra nagyon építő jellegűek, amit ezúton szeretnék megköszönni.
Igaz, nem ide tartozik, de szeretném megosztani az örömömet.
Tamás és Trixi meghívott gyermekek közti szolgálatra 1 hétre Biatorbágyra.

Kívánok Istentől megáldott szolgálatokat!

Testvéri szeretettel: GLD46
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Március 01, 14:26:23
De jóóó... :2angel:

Kedves GLD46!

Veled örülök az örömödnek...  :2smitten:
Az Úr áldja meg gazdagon azt a biatorbágyi alkalmat is... és minden ott történő eseményt...
No meg mindnyájunkat mindenhol...bárhol is vagyunk...bárhol is szolgálunk...bármit is teszünk... :2angel:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Március 02, 17:45:07
Mivel épp a "mi újságban" a belső békességről beszéltünk... eszembe jutott ez a kis történet... gondoltam megosztom veletek...


„Évekkel ezelőtt H.A. Ironside felejthetetlen történetet mondott el egy ausztráliai özvegyről. Ez a hölgy istenfélő asszony volt. Életét az Úrba vetett megingathatatlan hit és a feltétlen engedelmesség jellemezte iránta.
Amikor meghalt a férje, ott maradt öt fiúval, akiket fel kellett nevelnie. A 146. zsolt 9. verséből merített erőt: „Az Úr… támogatja az árvát és az özvegyet”. Ezt az igéretet magáénak vallotta. A fiúk abban a nagy kiváltságban részesültek, hogy anyjuk „az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel nevelte őket. Később elfogadták Jézus Krisztus mint Urukat és Üdvözítőjüket.
Azután kitört a háború és az öt fiatalember válaszolt hazája hívó szavára. Talán a saját kérésükre ugyanabba az ezredbe osztották be őket. Anyjuk nap mint nap az Úrnak ajánlotta őket, életüket az Ő gondjaira és gondviselésére bízva. 
Egy nap kinézett az ablakon, és látta, hogy a falú lelkésze jön, akit azzal bíztak meg, hogy értesítse a családokat, ha szeretteik meghaltak, vagy eltűntek a harcokban. A lelkész kezében egy sárga távirat.
 Úgy tűnt megáll az idő. Az asszony végre megkérdezte:
„Melyik?”
A lelkésznek nehéz volt válaszolnia… végül kinyögte:
„Mind az öt.”
Az asszony arca elsápadt. Álla remegett. Szemei megteltek könnyekkel. Ekkor ezt mondta a rá jellemző bizakodó szellemben:
„Mind az Úré volt. Magához vette őket, hogy Vele legyenek.”
Mind a ketten letérdeltek imádkozni.
„Nem volt hisztéria, sem kesergés, sem panaszkodás. Amikor hazájuk hívására elmentek otthonról, akkor a szövetséget megtartó Istenre bízta őket, és jobban ismerte az Üdvözítőt, semhogy kétségbe vonja szeretetét és bölcsességét. Olyan béke honolt a szívében, ami meghaladja az értelmet, és bizonyságtétele többet jelentett a faluban, mint az évek során tartott összes szentbeszéd.”

William MacDonald: „Rendkívüli életek”


Igen... ilyen egy Jézusban elrejtett rendkívüli élet...ami belső békéről beszél... nem tudom, ha belegondolok a helyzetébe... hogy éltem volna meg... :118:
De bízom az Úrban... hogy mindig, minden helyzetben...életem minden történésében... minden nap velem van - ígéretéhez híven - és a kellő időben, a kellő erőt, és békességet megadja...


Szeretettel:
kövecske


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Március 02, 20:57:27
Hú Kövecske. Ez szívet facsaró történet.  :060:

Egy másik megtörtént eset jut eszembe:

Amerikában az egyik templomban folyt az Istentisztelet. Egy ámokfutó berohant fegyverrel a kezében és lövöldözni kezdett.
A lövöldözésre éppen egy szolgálaton kívüli rendőr figyelt fel. Mire berohant, az ámokfutó éppen magát lőtte fejbe.
Páran ( azthiszem öten ) meghaltak és nagyon sok sebesült lett.
Az áldozatok között egy kisfiú is volt, akinek az édesapukájával egy riportot készítettek.
Feltett a riporter egy kérdést:
-A történtek által önnek megingott a hite?

Válasza:

-akinek meginog ettől a hite, annak nem is volt hite!


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Március 02, 21:14:34
Háát... ez is nagyon megrázó történet... :04:

De így igaz..., hogy az igazi hitet ami mélyre hajtotta gyökerét Jézusban - nehéz megingatni...sőt... nem mozdíthatja ki semmi...
Jöhetnek bármekkora nehezek, szomorúságok, bajok,... "viharok"... a hite fájának  "koronája" meghajlik - de gyökere soha ki nem mozdul... :2smitten:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Március 02, 21:59:19
 Egy hölgy elvált a férjétől, aki "hivő" létére nagyon ivott és a feleségét olyan terrorban tartotta, hogy az a pszichiátriára is bekerült. Már unja magányt és elkezdett imádkozni, hogy az Úr adjon társat neki. Erre a gyülijéből egy hölgy hallotta a hangos imát és azt mondta neki alkalom végén: - Te hogy mersz így imádkozni? Békülj ki a férjeddel! Isten csak egy férjet adott!

Mit tanácsolnátok ebben az esetben ezeknek a hölgyeknek?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Március 02, 22:14:22
Imádkozzon a férjéért és várjon. Szerintem nem szabadna férjhez mennie, amíg él az exférje.
Ószövetségi igét előhozva:

1Tim 5,14   
"Azt akarom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez, szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást, és ne adjanak semmi alkalmat az ellenségnek a gyalázkodásra."

A Bibliában nem találok olyat, hogy egy hívő társtól elvált Nő egy másik férfihoz mehetne, amikor még él az első férje.

Ezek csak gondolataim, persze nem mondom, hogy tutira így kell csinálni...

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Március 02, 22:25:31
Hááát...
Én nem tudok ebben tisztán látni...
Igaz, hogy Isten mindenkinek csak egy férjet adott... illetve egyet teremtett, aki hozzávaló...
De ha azt elsőre elszúrja valaki... tehát nem a neki rendelt hozzáillőhöz ment...akkor az élete valóban egy pokol...Persze nem megoldás a válás... de pokolban élni... idegosztályra kerülni... nem egy "leányálom"...
De magányosan sem jóóó... nem tudom, mit tanácsolnék neki...és most nagyon őszinte vagyok... :08:
Azt mindenképpen mondanám, hogy imádkozzon a volt férjéért, és kérje az Úr útmutatását... hogy lássa, és értse meg mi az Úr akarata...

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Colhicum - 2008 Március 02, 22:33:59
kövecske, gyönyörű a történet, amit megosztottál velünk. Egyszer Gyökössy Endre egyik könyvében arról olvastam, hogy Svájcban egy apa három fiát nevelte boldogan, békességben, élő hitben. Mindhárom fiú sziklamászó volt. Egy alkalommal megmászták volna az Alpok egyik csúcsát, s mindhárman lezuhantak. Az apa a fiúk sírkövére ezt jegyeztette fel: Tudom, Uram, lezuhantak, de most is a Te kezedben vannak. Ez számomra a végtelen, feltétlen hit, bizalom szavai azóta is.  :angel2:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Colhicum - 2008 Március 02, 22:39:29
Antee, ez is gyönyörű történet, bármilyen fájdalmas is. Egy istentiszteletet hallgattam a rádióban. A pap arról beszélt, hogy egy apának meghalt egyik gyermeke, s ő Istent hibáztatta mindezért. Aztán egy anyának meghalt az egyetlen gyermeke, s mikor megkérdezte tőle a pap, hogy Istent hibáztatja-e, azt válaszolta: Hogyan hibáztatnám Őt, hiszen már csak Ő maradt nekem. Csodálatra méltó, megingathatatlan hit. Ilyenekről jó hallani. Nem kell igazabb tanúságtétel.  :2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: éci - 2008 Március 03, 07:53:14
Szia Mária sajnálattal  olvastam ezt a történetet,de mivel jó tanécsot nem lehet adni ebben az esetben,csak azt lehet tanácsolni ,hogy imátkozzon és Isten megfogja oldani a helyzetét mert csakis Ő képes rá.Azzal pedig,hogy ott hagyta a férjét én ugy gondolom ,hogy nem követett el megbocsájthatatlan bűnt ,mert Isten sem akarná,hogy szenvedjen egy másik ember miatt.Hiszem, hogy mielőbb megoldódik a helyzetük ,mert Isten jó és segiteni fog nekik Amen.
Én igy látom :019:
Szeretettel Éci
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 03, 08:17:53
 :D

Imádkozzon a férjéért és várjon. Szerintem nem szabadna férjhez mennie, amíg él az exférje.
Ószövetségi igét előhozva:

1Tim 5,14   
"Azt akarom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez, szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást, és ne adjanak semmi alkalmat az ellenségnek a gyalázkodásra."

A Bibliában nem találok olyat, hogy egy hívő társtól elvált Nő egy másik férfihoz mehetne, amikor még él az első férje.

Ezek csak gondolataim, persze nem mondom, hogy tutira így kell csinálni...

Szeretettel,
Antee

Kicsit ragozva :044:

A házasság kötés után agysérült lett az egyik fél, és teljesen abnormálisan viselkedik.

Mi a teendője, az épp félnek  :(


 :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Március 03, 08:50:53
Egy hölgy elvált a férjétől, aki "hivő" létére nagyon ivott és a feleségét olyan terrorban tartotta, hogy az a pszichiátriára is bekerült. Már unja magányt és elkezdett imádkozni, hogy az Úr adjon társat neki. Erre a gyülijéből egy hölgy hallotta a hangos imát és azt mondta neki alkalom végén: - Te hogy mersz így imádkozni? Békülj ki a férjeddel! Isten csak egy férjet adott!

Mit tanácsolnátok ebben az esetben ezeknek a hölgyeknek?

Hat ez tenyleg nem konnyu eset!A masodik holgy reagalasat nem tudom elfogadni,milyen alapon osztogat tanacsot egy ima alapjan?Mint kulso szemlelo,konnyu valakit kritizalni.Egyaltalan megprobalta csak egy pillanatra is belekepzelni az elso holgy helyzetebe magat?Vagy csak torvenykezni akart?
Konkret velemenyt nem akarok irni mivel ahhoz jobban kene ismerni a szenvedo holgyet,azt,hogy milyen staciokon ment at,mennyi ideig tartott,mennyi mindent tett meg a helyzet megvaltoztatasara...stb.
Es igaz az is,hogy vajon az volt-e a neki rendelt tars?En ebben a helyzetben voltam.Egyet azonban biztosra allithatok.Egy ilyen helyzetet csak akkor tud egy asszony vegigcsinalni,ha tudja biztosan,hogy az a tars neki volt rendelve,tehat ebbol adodoan neki feladata van.Na marmost,ha igen,akkor az erot is megkapja hozza,megha neha ossze is roppan a teher alatt.De ujra feltud allni.Mindenesetre van egy hatar,mert,ha mar onmaga is kezd leepulni[marmint lelkileg] akkor viszont valamerre lepni kell.
Minden helyzet mas es mas.Ennyi informacio alapjan vetek volna hatarozott tanacsot adni.
De ne is szoljunk meg senkit.Mindenesetre a szeretettel valo kozeledes a holgyhoz,elbeszelgetes vele,szerintem tobbet segitene neki mint a megszolas.

Ennyi.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Március 03, 09:01:27
Edit írta: A masodik holgy reagalasat nem tudom elfogadni,milyen alapon osztogat tanacsot egy ima alapjan?

Nos, erre vártam, hogy valaki reagál. Engem is elsősorban ez zavart. Mindenki foglalkozzon a saját gerendájával. Sokkal jobban örül az Úr, ha imádkozunk a másikért és nem osztjuk az észt másoknak miközben nekünk is van vaja fülünk mögött. Az ember általában a saját bűnét a másikon olyan borzalmasnak látja. 

Valóban Isten egy férjet adott, de nem biztos, hogy ezt aki veri és terroban tartja az alkoholizmusával.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 03, 09:22:55
Ef.6,17 És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével.

Az embernek egyetlen lehetősége van a kárhozat elkerülésére. A Békesség Evangéliuma - Jézus megváltó áldozata. Nem a csodákban, nem a csapásokban (láttunk tizet is, mégse) és nem bármi másban, a bárány vérében van a szabadulás ott is, ma is. A Békesség Evangéliuma - megbékélés jóhíre - amire sokan várnak, (epekedve várják az Isten gyermekeinek megjelenését). Felsaruzva - a szívemben, amerre a lábam megy. A szolgálat védelem. A keskeny út kiváltság és öröm.

szeretettel Sándor

Kedves GLD - örülök neki, nagyon jó gyermekek között szolgálni, sok örömet és áldást kívánok a mi Urunktól neked.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 03, 11:22:15
Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, amelylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok.

Amikor már az igazság felövezve, az úton a lábam - akkor jön a pajzs. Igenis jönnek a tüzes nyilak - amik jól célzottak, tüzesek, begyulladnak - ha talál és nagyon gonosz célból úgy hirtelen jön, tényleg, mint egy nyilvessző. Jézus anyja jutott az eszembe - mikor megkapta az üzenetet a mennyből az angyaltól - forgatta szívében. Ez védte - különben pánikbeteg lett volna. A mi Istenünk beszéde a pajzs és bizony nem csak Máriánál működött. A gonosznak tüzes nyila ki akar zökkenteni, erőszakot akar tenni a lelkemen, féljek, meneküljek, bújjak a sötétbe, magyarázkodjak - legyek újra szabad préda. Isten a mi paizsunk, az Ő szava. Ha egy két nyil be is talál, mert kilógunk valahol - be is kötöz, meg is gyógyít. Ha ez nem így lenne - nekünk semmi esélyünk, hogy a kígyómarta életet kelljen folytatni.

szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Március 03, 13:28:25
Van aki azt állítja, hogy a zsidók törvénye az Ó szövetségben érvényes ránk is. Akkor most zsidók vagy keresztények vagyunK? Akkor most a zsidó törvények alatt élünk, vagy kegyelem alatt?

C.S:Az Igében azt olvashatjuk, hogy Jézusban teljesedett be a törvény. De mindemellett a korai egyházban is hamar megjelent egy ezzel kapcsolatos probléma. Amikor ugyanis az első pogányok kezdtek üdvözülni, felmerült a kérdés, hogy vajon ahhoz, hogy a pogányok kereszténnyé lehessenek, először zsidóvá kell-e válniuk. Vagyis a kérdés az volt, hogy ahhoz, hogy valaki megtérjen körül kell-e metélkednie és meg kelle tartania a jövőben Mózes törvényeit. És a korai egyházon belül is számos hívő zsidó ezt az álláspontot képviselte. És néhányan ezen zsidók közül le is mentek Anthiókiába, ahol Pál már létrehozott egy pogány hívőkből álló gyülekezetet. Néhány hívő zsidó tehát meglátogatta őket, és azt az elképzelést kezdte az ottani hívők között terjeszteni, hogy hacsak valaki nem metélkedik körül és nem tartja meg a Mózesi törvényeket, nem üdvözül. Ez a kérdés tehát egy nagyon komoly problémát okozott a korai egyházon belül, olyannyira, hogy végül egy apostoli gyűlést is összehívtak. Az Apostolok cselekedeteiben azt is elolvashatjuk, hogy mi volt a jeruzsálemi apostoli gyűlés határozata ezen problémával kapcsolatban. Ők ott kimondták, hogy a Mózesi törvények nem a pogány hívőknek szólnak, és nem kell a Mózesi törvények szerint élni valakinek ahhoz, hogy üdvözülhessen, és, hogy Isten a törvény nélkül is munkálkodni tud egy embernek a szívében. Ezért tehát csak arra kérték a pogány hívőket, hogy tartózkodjanak a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. És azt mondták, ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek, Isten áldjon benneteket. Tehát az apostoli gyűlés határozatából látjuk, hogy nem akarták a törvény terhét rárakni a pogány hívőkre. És így a szombatra vonatkozó törvényekkel sem akarták leterhelni őket. Isten a szombatnapot az emberekért rendelte el. Mert tudta, hogy az embereknek hetente egyszer egy szabadnapra, egy pihenőnapra van szükségük, amikor tényleg nem kell semmi mást tenniük csak pihenniük egész nap. Isten azért adta ezt a napot, hogy egész nap ágyban legyünk, pihenjük, és a testünknek valóban szüksége is van hetente egy pihenőnapra.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 03, 15:18:19
Mária mondta:
Van aki azt állítja, hogy a zsidók törvénye az Ó szövetségben érvényes ránk is. Akkor most zsidók vagy keresztények vagyunK? Akkor most a zsidó törvények alatt élünk, vagy kegyelem alatt?


Ha kegyelem alattinak vallom magamat, akkor igen érvényesek rám.  :D :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Március 03, 17:25:41
Magda!  :084: Akkor zsidóvá kell válnod? vagy csak egyes törvények érvényesek rád? Minek alapján döntöd el, hogy mik vonatkoznak rád az ószövetségi törvényekből? Tényleg érdekel akik így gondolják, hogy mire alapozzák.

Jézus betöltötte a törvényt, nekünk is kell? Köszönöm a válaszodat. Áldjon az Úr!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 03, 17:54:24
 :D

 Rm 11,17 Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;
 Rm 11,24 Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba.


 Zsid 8,10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.

Jobban én sem tudom megfogalmazni


 :084:


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Március 03, 18:59:31
Magda Köszönöm a válaszodat.  :084:

A korai egyház egy zsidó közösség volt, hiszen problémák merültek fel, amikor pogányokat akartak befogadni maguk közé. Az elején a korai egyház kizárólag zsidó volt, tehát a zsidók között mindig volt egy hűséges maradék Isten kegyelmi kiválasztása szerint.

Mi ágak vagyunk, minket a természet ellenére oltottak be, megkaptuk az áldásokat Istentől, amelyeket Ő Ábrahámnak és Dávidnak igért, megkaptunk minden előnyt Jézus Krisztuson keresztül, részünk van a gazdagságban, Isten teljes szeretetében és kegyelmében. De ne feledjük, hogy csak hitben állunk meg és a bátorítás arról szól, hogy abban is maradjuk.

Mi soha nem válunk zsidókká, még annak ellenére sem, hogy beoltattunk az igéretbe - vadoljfa létünkre sem. Jézus töltötte be helyettünk a törvényeiket, mi kegyelmet kaptunk, így el van engedve az adósságunk Krisztusban.

A törvény jó, ha megértjük az értelmét, de nem jó arra, amire az emberek használni akarják: hogy Isten előtt
igazként állhassanak, mert a megigazulást a törvény betartása nem eredményezheti. A törvény csak azt fogja
megmutatni, hogy hol hibáztál. Ha a megigazulás a törvényből eredne, akkor Krisztus hiába halt volna meg. A
törvény csak azért jött, hogy a romlott leki állapotunkat nyilvánvalóvá tegye, ezáltal kényszerítve arra, hogy
Isten kegyelmére bízzam magam, amely kegyelmet Jézus Krisztuson keresztül nyújtotta számomra Isten.

Az emberek azonban nagyon önelégültek lettek, mert a törvényt úgy tartották be, hogy addig csavargatták, amíg
az megfelelt a mindenkori körülményeiknek. A törvényt mindig tudták úgy értelmezni, hogy jobb színben
tűnjenek fel a többieknél, ezáltal növelve szent mivoltukat a saját szemükben. De Isten előtti igaz voltom nem
függ a törvény betartásától. A törvény csak a bűn felfedésére alkalmas.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Március 03, 19:40:58
Zsid. 8,6-13 Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.  Mert ha az az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak Mert dorgálván őket, így szól: Ímé napok jőnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új szövetséget kötök. Nem azon szövetség szerint, amelyet kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Égyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velök, mondja az Úr. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem. És nem tanítja kiki az ő felebarátját és kiki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.
 
Zsid. 8,13
Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.
 
  
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Március 03, 19:48:08
C.S:Az egész nép egy akarattal felelte: Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott.” Mózes pedig megvitte a nép válaszát az Úrnak. A nép tehát azt válaszolta, hogy: Igen, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. De nem ezt tették. Ez a szövetség azonban arra épült, hiszen azt mondja Isten: Ha engedelmesen hallgattok szavamra. Izráel népe azonban megszegte ezt a szövetséget. Mert ez a szövetség az emberek engedelmességére és hűségére épült, és Irzáel népe ennek nem tett eleget. Krisztus azután egy új szövetséget hozott el, egy jobb szövetséget; azért jobb, mert jobb ígéretekre épül. Miért is? Azért, mert az Újszövetség már nem arra épült, hogy én mennyire vagyok hűséges. Az Újszövetség Isten hűségére épül. Az Újszövetség nem az én cselekedeteimre épül, hanem Isten tetteire. Mivel tehát ez az Újszövetség Isten hűségére és az ő tetteire épül – ez egy jó szövetség, amely megállja a helyét. Számomra tehát ez a szövetség egy hatalmas áldás, és ezt szabadon élvezhetem, mert Isten hűségén alapszik. Ez az Újszövetség egy jobb szövetség, azért, mert egy jobb ígéretekre épül; mégpedig Jézus Krisztus befejezett munkájára, aki egyszer s mindenkorra feláldozta magát a kereszten. Így tehát, ha én hiszek benne: üdvözülök. Ebben a szövetségben tehát ez a feltétel, hogy én hiszek-e őbenne. Amikor én hitemet Jézus Krisztusba vetem, ő belép az én életembe, és elkezd saját képmására formálni engem. Mindez tehát nem jogosít fel engem arra, hogy csak úgy menjek, és felelőtlenül éljem az életemet és vétkezzek, amikor csak jólesik. Ebben az Újszövetségben Isten elkezd bennem munkálkodni, Jézus Krisztus képmására formálva engem és segít nekem azzá válni, akivé a törvény által sohasem válhatnék. Így egy olyan életet élhetek, ami mindennél jobb, mert most már a lélek szerint élhetek. És a lélek az, amely egyre inkább engem Krisztus képmásává formál át.

Ez tehát egy új szövetség, amely már nem a kőtáblákra épül, hanem arra, amit Isten a mi szívünkbe írt.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 03, 19:51:06
Mivel egy nagyon szép történet ez az egész - szeretném én is elmondani, miért fontos nekem az elejétől a végéig a Szentírás.
Isten az első oldalakon a teremtéssel bemutatja, hogy amit teremtett az minden nagyon jó és ebbe helyezte bele az embert, a maga képmására teremtette. Az Isten, aki lélek - egy látható teremtményben, az emberben - maga dicsőségére teremtett minket. Uraljuk (nem pejor értelemben) ezt a nagyon szép világot és örömünket leljük benne. A föld porából, a lelkét lehelte Ádámba és azt akarta, soha ne tudjuk meg mi a rossz. Ne tudni akarjunk, hanem élni azzal, amit nekünk adott, tökéleteset, emberhez méltó életet. Formált neki társat - ahogy már sokszor át is vettük, nagyon szép szimbólumot takar és üzen - az oldalbordájából. Egy testből - és majd lesznek egy testté.
Ebbe az idillbe tört be a bukott angyalsereg - akik Isten itéletét már megkapták. Az ember, aki elvesztette ezáltal az Istennel való kapcsolatát (hitét) elkezdte vesszőfutását, tudnia kellett - a hit helyett. Ott egyből elhangzik egy ígéret, hogy az asszony magja a kígyó fejére tapos. Ez Jézus.
Kicsit ugrunk. Mikor már nagyon rossz volt néznie Istennek az ember Istentelen állapotát, özönvizet küldött a földre, egyrészt a megváltozott klima lerövidítette az életünket és egy újat akart kezdeni. Noé és családja, az állatok - a csapás után új történet kezdődik.
Ábrahámot kihívja - és az üdvtörténet, az ember visszatérítése a hitbe. Tudjuk Izsák, Jákob, József történeteit, már mind valamennyire előképei Jézusnak. Mózes már egyértelmú szimbólumokat hordoz, mint közbenjáró, és Isten megajándékozza népét a törvénnyel. Tudtára adja az embereknek, mi a bűn. Jönnek a birák, királyok - és már a következmények a törvény körül állnak, vagy buknak. Ezt a népet megtartja, mert ide érkezik Jézus. Végig egyre inkább erről szól az Ószövetség - hogy a véresáldozat nem elég a törvény betöltésére. Jézus Krisztus mindörökké ugyanaz - a bárányáldozat, Mózes 3.könyve - mind mind szimbóluma a kegyelemnek, az a lehetetlenség, hogy ha nem jön Valaki, akkor nekünk semmi esélyünk, soha nem leszünk képesek a hitbe, üdvösségbe visszajutni.
Persze, az Apcsel - mikor a kegyelem megjelenik Pünkösdkor - majd Samáriában (félzsidók), majd a pogányokra is kiárad - (jelek, nyelveken szólás - jelekként a hitetleneknek) - arról szól, hogy az Isten kegyelmi korszaka kezdődött. Minden, ami prófécia volt az Ószövetségben, a szimbólumok, üzenetek (Egyiptomi kivonulás, stb...) - nélkülözhetetlenek az Ujszövetség megértéséhez. Az Új Szövetség - Jézus váltsága,Feltámadása, Szentlélek eljövetele - csupa olyan nélkülözhetetlen adomány Istentől, amit az egész megelőző 4000 év nélkülözött. Isten megkezdte azt, amit várt az emberiség. A Sátán emberi szinten is elszenvedte első vereségét - (emberi testben) - és nyilvánvaló, látható lett a 2 szellemi hatalom milyensége. Nem kell zsidónak lennem. Egyszer írtam, testi Izrael - és lelki Izrael (Isten harcosa - Jézus követői) - ugyanúgy valóság. Nem kell körülmetélkednem és nem kell a kabbalát áttanulmányoznom (Jézus is kifigurázta). Nem a zsidó törvények miatt érdekes, hogy azt most betartsam - hanem a hitem építésére fontos minden zsoltár, minden történet - az Ézsaiás könyve pedig akár már lehetne az Újszövetségben is, annyira evangélium. Tele van igéretekkel - az elveszett, elhalt hitem - újraéleszti, vezet vissza a hitbe. Ott igazulok majd meg. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ott volt, mikor a világot Isten teremtette. Tudta, hogy majd jönnie kell. Végig.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Március 03, 19:52:40
Mert ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak. Ha az első szövetség alapján is
megigazulhattak volna az emberek Isten előtt, akkor nem lett volna egy másik szövetségre szükség. Mivel azonban az első szövetség alapján ez nem történhetett meg, egy második, egy új szövetségre volt szükség.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Március 03, 19:58:56
Sándor! Köszönöm. Így értelmezem én is az Ó szövetséget Számomra is fontos a Szentírás az elejétől a végéig.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 03, 20:26:05
 :D

Hány szövetséget kötött Isten az emberrel?

 :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Március 03, 22:07:18
Magda!  :084: Hát egy párat biztosan.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Március 03, 23:10:53
Sziasztok  :D
Jó volt olvasni a hozzászólásotokat! Egyetértek veletek.  :088:

Magda kérdésére ( hány szövetséget kötött Isten az emberrel ).

Ha jól emlékszem:


Ha nem pontos, akkor elnézést kérek. Lehet, hogy még kiegészítést is igényel.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Március 03, 23:16:01
Anti! A csodálatos ebben, hogy Jézusban teljesedett be a szövetség, aminek mi is részesei lehettünk vadolajfa létünkre. Hiszen  a pogányokra - ezek vagyunk mi, kitöltetett Isten Szelleme. Jézus kiitta a haragpoharat és helyre állt minden Isten előtt, a Bárány vérével tisztára vagyunk mosva. Ez pedig el van pecsételve a szívünkben. A nevünk beíratott az ÉLET KÖNYVÉBE!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Március 03, 23:18:36
Igen, így van.  :D

Lk 10,20
"De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben."
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 04, 05:54:56
 :D

Sziasztok  :D
Jó volt olvasni a hozzászólásotokat! Egyetértek veletek.  :088:

Magda kérdésére ( hány szövetséget kötött Isten az emberrel ).

Ha jól emlékszem:

  • Ádámmal kötött szövetsége. ( ha ettek a tudás fájáról )
  • Noéval kötött szövetsége. ( szivárvány: "semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt" )
  • Ábrahámmal kötött szövetség. ( Ábrahámot elaltatta Isten és egymaga kötött szövetséget. "Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége" )
  • Mózes által adott szövetség. ( tíz parancsolat )
  • Dáviddal kötött szövetség. ( Dávidnak tett ígéret, hogy az ő magjából jön el a Messiás )

Ha nem pontos, akkor elnézést kérek. Lehet, hogy még kiegészítést is igényel.

Szeretettel,
Antee

Köszönöm Antee.

Talán a körülmetélkedés szövetségét is lényeges megemlíteni,  mert ez most is érvényben van,  na nem a 8 napos fiú gyermekre érvényes,  hanem a  FIÚSÁG SZELLEMÉT elnyertekre.

 :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Március 04, 07:34:32
Ha valaki ugy erzi,hogy az Oszovetsegi torvenyek rank-most elo emberekre-is ervenyes,akkor miert nem tart be belole minden torvenyt?Miert csak egyiket-masikat?Marpedig torvenyekbol volt eleg sok.De kerdem en,elt valaha ember aki betudta azt tartani maradektalanul?Akkor miert volt szukseg Jezusra,mint kedves es engesztelo aldozatra?Jezus ket parancsot hagyott hatra:"Szeresd a te Uradat,Istenedet...szeresd felebaratodat mint magadat..."Ebben megvan minden,sot benne foglaltatik a regi is.De benne van a neveben is:O szovetseg-UJ szovetseg.Tehat rank mar kizarolag az UJ az ervenyes,mivel most elunk.Ezenfelul az apostolok altal tanacsolt"tiltas" ervenyes meg:tartozkodni a fulvaholt allattol es a vertol.A tobbi minden benne van az Ur Jezus altal hatrahagyott ket parancsolatba.
En igy ertem.Jol ertem?

Szeretettel
Edit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 04, 08:11:53
 :D
Ha valaki ugy erzi,hogy az Oszovetsegi torvenyek rank-most elo emberekre-is ervenyes,akkor miert nem tart be belole minden torvenyt?Miert csak egyiket-masikat?Marpedig torvenyekbol volt eleg sok.De kerdem en,elt valaha ember aki betudta azt tartani maradektalanul?Akkor miert volt szukseg Jezusra,mint kedves es engesztelo aldozatra?Jezus ket parancsot hagyott hatra:"Szeresd a te Uradat,Istenedet...szeresd felebaratodat mint magadat..."Ebben megvan minden,sot benne foglaltatik a regi is.De benne van a neveben is:O szovetseg-UJ szovetseg.Tehat rank mar kizarolag az UJ az ervenyes,mivel most elunk.Ezenfelul az apostolok altal tanacsolt"tiltas" ervenyes meg:tartozkodni a fulvaholt allattol es a vertol.A tobbi minden benne van az Ur Jezus altal hatrahagyott ket parancsolatba.
En igy ertem.Jol ertem?
Szeretettel
Edit.

Kedves Edit neked teljesen igazad van, tökéletesen jól gondolod. Én egyetlen törvényt sem tudok betölteni, az én részem a magam odaszánása, annak AKI ezt megtudja cselekedni. Ő pedig azért jött, hogy a TÖRVÉNYT betöltse. Annyira használ engem, amennyire én erre képes vagyok, és amennyier átengedem engedelmesen a vezetést.
A KRISZTUS JÉZUSBAN VALÓ ÉLET TÖRVÉNYE az a tövény ami most a KEGYELMI időben érvényes azokra akik BENNE vannak. Az engedetlenségre, pedig ide hosztam a lelki morzsáknál beidézett gondolatokat.: "...es ne szomoritsatok meg az Isten Szentlelket..."[Efezus 4:30]

A "megszomorit" szo eredetije a gorog lupete szo.Azt a fajdalmat fejezi ki amit ket,egymast melyen szereto ember el at.Egy olyan ferjet vagy feleseget ir le,aki eppen felfedezte,hogy tarsa hutlen volt hozza.Kapcsolatod a Szenlelekkel nagyon fontos!Ha nem hiszed el,probalj meg egy napig nelkule elni.Mint egy szerelmes,aki allandoan szerelmere gondol es vele akar lenni,a Szentlelek is ugy vigasztal minket,vedelmez minket,iranyit minket,erosit minket,a kozelunkben akar lenni es meg akar mutatkozni nekunk.De amikor ugy cselekszunk mint a vilag,ugy beszelunk mint a vilag,es ugy reagalunk mint a vilag,akkor emiatt a Szentlelek ateli az elhagyottsag fajdalmat. Meg kell ertenunk,mennyire ertekes a Szentlelek az eletunkben,es meg kell tisztelnunk Ot azzal,hogy egyenes es elkotelezett eletet elunk.Ha helytelenul viselkedtunk,be kell vallanunk bununket es elfogadni a megtisztulast Jezus vere altal,hogy baratsagunk ismet helyrealljon.Tehat mielott ismet belevetned magadat egy ujabb kimerito napba,allj meg es imadkozz:"Szentlelek,van barmi is az eletemben,ami elszomorit Teged?Ha igen,mutasd meg nekem,hogy foglalkozni tudjak vele.Bocsasd meg,hogy magatartasommal es tetteimmel megszegyenitettelek Teged.Matol kezdve minden pillanatban arra fogok torekedni,hogy oromet okozzak Neked es ne szomoritsalak el ismet.Jezus neveben-Amen."

A Júdás levelet ismeritek?


 :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Március 04, 09:12:46
Edit írta: Ha valaki ugy erzi,hogy az Oszovetsegi torvenyek rank-most elo emberekre-is ervenyes,akkor miert nem tart be belole minden torvenyt?

Igen, ez nagy kérdés azok felé, akik még mindig az ó szöv-i törvényt akarják rátestálni a hívőkre. Olyan terhekkel jönnek, amit még maguk sem képesek betartani. Pál is kínlódott a faraizeusi lelkülettel. Amikor olvassátok Pált, az is jusson az eszetekbe, hogy ő zsidó volt. Azt is meg kell nézni, hogy mikor és kiknek szól és kikhez szól, aki éppen szól. Apcsel 15. rész éppen egy ilyen eset. A pogányokank szól és miért ülnek össze? Miben maradnak? Mindenkinek szól ez? vagy csak egy adott népcsoportnak?.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 04, 09:29:37
Az Efezusi levelben található öltözetünk, Lelki fegyvereink következő igeszakaszát folytatnám úgy, hogy minden összefügg és pont idetartozik.

Ef.6,17  Az idvesség sisakját is fölvegyétek és a Léleknek kardját, amely az Istennek beszéde.

Mielőtt az igére rátérnék, hogy jobban értsük - lassan minden védelmi felszerelés rajtunk lesz, olyan - mint mikor Jézus azt mondta, hogy elközelített az Isten országa. Nem itt van, vagy ott van - hanem egy állapot, bennem. Nem lehet utánozni, nem tudok úgy csinálni és nincs sablon sem - mert nagyon leleményes az, aki nézi az eseményeket.
Az idvesség sisakja - hogy nem kell nekem lehajtott fejjel járnom, életem legfontosabb kérdése van megoldva, Aki megkeresett, belenyúlt az életembe, megnyitotta szemeimet, megérteti lelke által a világot és Ő Magát. A sisakom tőle kaptam. A Lélek kardja, ami kétélű - mikor ott belül viaskodom, amit olyan jól tudok az eszemmel - és mégis az fontos, mit akar Ő. Egyre jobban. Ahogy haladunk az úton a cél felé - egyre jobban ismerem, egyre jobban magához köt, egyre jobb nekem, egyre szabadabb vagyok - ahol az Ige kardja kihámoz, lefaragja ami nem kell és nagyon hálás vagyok érte. (néha fáj, de utólag látom) Nagyon nehéz megfoglmazni a lélek dolgait, amit testben élünk, ebben a világban. A lélek gyümölcseivel folytatjuk.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 04, 10:50:49
Egy kis bevezetővel kell kezdenünk, hogy tisztábban lássuk az üzenetünket - tehát az elején kezdődik a baj, a gyümölcsök kérdése ott kezdődik az 1Móz.3,3 - ban:  tehát bármelyikről - DE (nyomatékkal) - DE annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten:
abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
A baj ott kezdődött, hogy hiába volt minden az emberé - mégis az az egy, a tiltott kellett. Nem tiltásra lett teremtve, hanem hitre - elbukott. A hit, mint az Istennel való kapcsolat érzékszerve - meghalt, elveszett. Nem a teste halt meg, hanem az élete - amire teremtve lett, ezért lett az élet helyett valami utánzat a következmény.
A Galata levél 5,22 és az Ef.5,9 verseket szeretném ide bemásolni:

DE (itt is ez a DE) a léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelidség, mértékletesség.
Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van.

A lélek (Isten Szentlelke munkálja), vagy az Igazság (szintén Jézus) a felülről való bölcsességével (ami tiszta) termi meg ezeket a gyümölcsöket. Nagyon is látszani fog, mennyire kirajzolódik majd a mi Urunk jellemvonása - azzal szemben, aki uralta régen az életünket, mikor az Ördög jellemvonásait hordoztuk.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 05, 08:50:11
A lélek gyümölcseit nem tudom teremni a felülről való fogantatás nélkül, nem is érthetem és maximum tudni fogom, de nem hiszem. A tudás fájáról szakított gyümölcs teljesen megmérgezte, Istentől elválasztotta az embert. Jézus váltsága nélkül nincs más lehetőség, mint az eszünkre, a magunk erejére, gondolataira, megromlott természetünkre alapozva valahogy végigharcolni a földi utat a kárhozatig. Isten csodája, ha a magát szerető, kemény szívű, okoskodó, a magáét hajtogató, mindent tudó ember, a maga totális és drámai elveszettségéből egy új életet kezdhet el. A felsorolt gyümölcsöket régen is jó tulajdonságnak tartotta, ha más ilyen - de lehet, hogy még meg is próbálta, olyan majom szeretettel, élvezkedni akart, flegma volt békesség gyanánt - akit nem lehet kizökkenteni a béketűrésből (felsőbbrendű), próbált piros pontokat gyújteni - és jókodott, hűségesnek, beszületesnek tartotta magát és próbált szelíd lenni a másikhoz úgy felülről, és a mértékletesség szóval is néhány helyen sikereket valott magáénak (különösen ott, ahol nem is tudott volna dőzsölni). Valami alapvető baj van, ami miatt mégsem lehet ez a szereplés az igazi. Ezért magyarázkodások, mások hibáztatása, bagatellizálás, kiforgatás és csúsztatások tömege jön, mert ebben váltunk igazán leleményessé, ügyessé - sokkal jobban, mint amiket jónak tartunk. A legnagyobb harc zajlik - a tudás és a hit között.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 06, 08:34:29
Jézus megváltása, vére nélkül nincs Istennel megbékélés, nincs új élet. Mindenen meglátszik, milyen a gazdája. Meglátszik az íróasztalomon, a házamon, minden szavamon - de látszik az alkotó egy szál virág komoly tanulmányozásán is. Mindíg látszik a gazda, az alkotó - kihez tartozom, kinek kicsoda az ura.
Mindkét léleknek gyümölcse van - igénk (mivel csupa jó gyümölcs) - a Szentlélek munkálta gyümölcsökről szól, az Ő munkája - felülről való, Isteni természet része. Sokszor elcsodálkozom, ahogy rávilágít mennyi tövis van, mennyi kő van, mennyire letaposott keménység van a szívember - és tudom, hogy körbekapál, szánt és nem fogja abbahagyni. Miattam teszi - mert gondja van az övéire. Sokszor gyorsan reagálok és nem értem a szeretetét. Nem állítja le. Viszont van olyan, mikor megláttat velem valamit - és kérem, szeretnék más lenni és tegye, akkor is, ha fájni fog. Olyan sokszor hatott meg, annyira tapintatosan, türelmesen, jóságosan, szelíden, türelmesen és csak lassan (ne fájjon nagyon) - kapált körbe, hogy világos legyen nekem is, valóságosan történt és megértettem az igazságot - hogy nekem nincs.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 07, 10:20:13
Kedves Testvérek

Gyümülcsök kapcsán - néhány példázatot szeretnék még idehozni. Búza és konkoly (gaz) példázatából világosan látszik, óriási magvetés folyik mindkét oldalról. A konkoly magja konkolyt fog teremni - és az igéből azt is megtudjuk - mikor az emberek alszanak, akkor vetik. Mikor nem figyel, úgy észre sem veszem, nem is tartom bajnak, olyan másnak beállított szép csomagolásban is jöhet, tévéből, társaságban, rádió, zene - szóval rengeteg csatornán. Nem vesszük észre - csak mikor dolgozni kezd. Honnan van bennem ez a vágy, ez az indulat, ez a szándék? Mitől lettem nyugtalan - miért is érdekelt ez engem, most pedig gyötör? Védelem nélkül nem lehet ebben a világban örvendezni. Nem lehet mennyei állampolgár valaki, akinek nincs erős Ura, a mi Megváltónk. Valami jót kell kapjunk, igazán jót - ne borítson el a gaz, ne jöjjenek tövisek, nehéz kövek - amik nyomnak, és ne legyen keményre letaposva, érzéketlenné téve a mi lelkünk. A búza búza marad, a konkoly pedig konkoly. Tudjátok, mikor a zsidó nép a pusztában a kigyó marástól szenvedett - és az érckígyóra kellett nézni - hogy meggyógyuljanak (nem mindenki nézett fel, nem hitte) - és sokan meggyógyultak. A kigyókat nem tüntette el Isten, azok maradtak - csak oda állított egy érckígyót. A kereszt áll nekünk, hogy értsük, lássuk és higgyünk. (ezt már leírtam a kegyelem topicban).
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Március 11, 12:13:10
Azért erről is tudnunk kell

Kicsit vesézzük ki a démonokat és az ördögöt. Az ördögök nem úgy néznek ki, ahogy azt a képeken ábrázolják. Nincs vasvilla a kezükben és nem is vörösek patával a lábukon és farokkal a hátsójukon. Valamikor ők angyalok voltak és azok ma is. A démon egy bukott angyal, aki valamikor ott élt a mennyben. Lucifer világosság angyala a jelentése. Az egyharmada angyalt magával vitte amikor fellázadtak Isten ellen. Innentől kezdve már nem angyaloknak hívják őket, hanem démonoknak. Angyalokról van szó, akik ma gonosz dolgokat tesznek. Teremtett lény a maga korlátaival. Csak egy része a teremtésnek, aki most a rossz oldalon áll. Nincs csata Isten és a sátán között. Ne higgyétek azokat a hamis tanokat, hogy ők egy szellemi háborúban vannak egymással. A kereszt győzelme diadalt aratott a sátáni erők felett. Jézus örökre rátaposott a sátán fejére. A bukott angyalok elég szervezettem működnek a világban, mert a sátán a főnökük, nem tud mindenhol ott lenni ahogyan Isten. Ezért szükséges, hogy szétszóródjanak a világban, hogy a világra csapásokat mérjenek. Mi ezzel a célja? Az, hogy távol tartson Istentől! Megakar akadályozni, hogy átadjad az életedet Istennek. Ez a cél vezeti őt. Megakar kaparintani magának. Be is vet minden praktikát, hogy ne szolgálj Istennek. Rávesz, hogy népszerű legyél. Te elfogadod és az fog hajtani, hogy az legyél. Elfog keseríteni, mert megakadályozza és abban a keserű állapotban fog tartani, hogy ne fordulj Istenhez, hanem vádold ezért Őt. Ekkor nem Istenen lesz a tekinteted, hanem a népszerűség megszerzésén. Ha viszont már Jézusé a szíved, akkor is megakarja akadályozni, hogy kapcsolatod legyen Vele. Elakar keseríteni, hogy Isten nem törődik veled azért van ez a sok bajod, gondod. Elkezd vádolni, hogy bűntudatban tartson. Ezek rejtett taktikák, ezért olyan alaptomosan jön be a szívedbe.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 14, 09:56:03
Azt hiszem nagyon fontos a két fogalmat tisztázni, mikor vádol a Sátán és mikor szomorít meg Isten. Mind a két lelki hatalom gondolatokat, állapotokat tud teremteni bennünk és fontos, hogy különbséget tudjunk tenni. Mind a két hatás hasonló - mégis teljesen más indíttatása, eredménye van. Az ördög azért vádol, hogy szedjem össze magam, nem vagyok elég jó - Isten sem örül, magyarázkodjak, szégyelljem magam annyira - hogy a magam erejéből akarjak kimászni.
Az Isten szerinti megszomorítás pedig megbánhatatlan megtérést munkál. Mindíg magához vonz közelebb, mikor a lelkével munkál.
A két lelki hatalomnak sem céljában, sem eszközében nincsenek közös elemek, a fegyvereik, módszereik is teljesen különböznek - és természetesen az elmozdulásunk iránya is teljesen ellentétes.
szeretettel
Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Anikó ANCSI - 2008 Március 14, 21:49:30
MEGBOCSÁTÁSRÓL

A keresztények életében is lehetnek próbák és olykor nehézségek is. Sajnos néha meglankadások is. A szeretet és a megbocsátás lelkületében kell állandóan élnünk, hogy az áldásban éljünk amit Jézus adott nekünk :05: Fontos, hogy megbocsássunk és szeressünk. A szeretet az élet lángja ami megeleveníti az életünket! Tudjunk megbocsátani önmagunknak is, hogy Isten kegyelmétől és szeretetétől ne távolodjunk el. Jézus mit mondott? "Menj és többé ne vétkezzél!"Ez a mondat a kulcs.

Szeretettel: Anikó ANCSI  :044:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Március 14, 23:51:06
Drága Anikó!  :2smitten:


Igen... sok próbán és nehézségen kell keresztülmenni a hívő keresztyéneknek is... hisz a próbákban edződünk, tisztulunk...

Zak 13,9
Ezt a harmadrészt is tűzbe teszem, megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom őt. Ezt mondom: Népem ő, és ő ezt mondja: URam, Istenem!


Róm 5,3
De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot,

Róm 5,4
az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet;

Róm 5,5
a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. 

Igen... a szeretet és a megbocsátás a legfontosabb... ez tuti... de vajon sikerül-e mindig...? :03:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: yeva - 2008 Március 16, 19:38:02
Ez itt a kérdés!

De Jézussal sikerülnie kell. Csak Vele érdemes élni ezt az életet, ami bizony keskeny út,és vannak rajta tövisek, göröngyök, próbák, nehézségek. De Magda testvérünktől ma megtanulhattuk:

"Amikor probléma helyzetbe kerülök, akkor ne a kimenekedésért imádkozzam, hanem azért, hogy abban a helyzetben meg tudjam cselekedni az Ő akaratát.
Ehhez kérjem a segítségét.

Akkor biztos VELE vagyok, és akkor szolgálom ISTEN ÜGYÉT."


Szeretettel:
yeva
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 16, 20:09:52
 :(


Kedves Yeva az a helyzet, hogy akkor abból ISTEN azt tanította, de valakinek levelet írva említettem, hogy

milyen jó, hogy azt leírtam, mert ebből derült ki számomra a következő:

Idézet
Jó, hogy leírtam a 6. részt, mert rávilágított, hogy Exférjjel , és Gabriellával még nem jutottam el oda az imádkozásban.
 
Szóval most jön a megtérés, mert megtérésre szomorodok
.

Ezek olyan dolgok számomra, hogy semmi más részem nincs benne, mint az, hogy kérem Istent segítsen, hogy engedelmeskedni tudjak, és minden IGÉT  be tudjak tölteni, amit nekem kell betölteni.

Pál azt mondta, hogy míg másnak prédikál, maga méltatlan ne legyen,
én pedig azért könyörgök,
hogy amit leírok azt magam maradéktalanul be tudjam tölteni.


 :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Március 16, 21:16:49
Ámen!

Így legyen ez mindnyájunk életében...  :2smitten:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 17, 05:16:30
 :D

Isten meghallgatja az igazak kívánságát.

Az igaz ember pedig hitből él, és aki meghátrál abban nem gyönyörködikaz Ő SZELLEME.


 :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Március 17, 09:43:42
Ez itt a kérdés!

De Jézussal sikerülnie kell. Csak Vele érdemes élni ezt az életet, ami bizony keskeny út,és vannak rajta tövisek, göröngyök, próbák, nehézségek. De Magda testvérünktől ma megtanulhattuk:

"Amikor probléma helyzetbe kerülök, akkor ne a kimenekedésért imádkozzam, hanem azért, hogy abban a helyzetben meg tudjam cselekedni az Ő akaratát.
Ehhez kérjem a segítségét.

Akkor biztos VELE vagyok, és akkor szolgálom ISTEN ÜGYÉT."


Szeretettel:
yeva

Kedves Yeva!  Kedves Magda!
Teljes mertekben igy latom en is.Nagyon bolcs gondolat.
Annyit tennek csak hozza,hogy:olyankor tegyem fel a kerdest,hogy azaltal a helyzet altal amibe kerultem,mit akar megmutatni,tanitani,elerni nallam  Isten.
Gondolom egyetertunk ebben.

Szeretettel
Edit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: yeva - 2008 Március 17, 19:58:18
Kedves Edit!

Jól gondolod!  :05:
Egyetértek a hozzátett mondatoddal.  :afro: :05:


Szeretettel:
yeva
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 17, 20:11:37
 :D

Nekem elképesztő, hogy olyan mondatokat mond ki Edit, amit 1989-óta folyton kérem Istentől.

Nagyon örülök nektek, nekem  ez ajándék.

Ebben az évben valami különös történik 

1998 március 8.-án utaztam el Izraelbe és junius 8.-án  jöttem haza 3 hónapot dolgoztam az Izraeli hadseregben mint polgári munkás,azokkal a kezekkel, amiről írtam.

Most pedig itt vagyok és olyan dolgok történnek, amikre csak csodálkozni tudok.

Bocsássatok meg, hogy ennyire személyes vagyok.

Nem tudom magamban tartani.


 :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: GLD46 - 2008 Március 17, 21:01:03
Kedves Magda! :063:

Olyan jó, hogy nem tudod magadban tartani....

Talán nem is gondolod, hogy hozzászólásaid álltal milyen sokan épülünk, és adunk hálát a mi Urunknak.

Szeretettel:GLD46 :2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 18, 05:52:06
 :D


Kedves Magda! :063:

Olyan jó, hogy nem tudod magadban tartani....

Talán nem is gondolod, hogy hozzászólásaid álltal milyen sokan épülünk, és adunk hálát a mi Urunknak.

Szeretettel:GLD46 :2smitten:

Köszönöm a visszajelzést kedves GLD46   :063:

Most itt új taníttatásban van részem.

Tudjátok, ha valakit hozzászoktattak, hogy mindég vesszőt kap, akkor a símogatástól sír. :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Március 18, 09:01:48
Draga Magda!
Nagyon szivenutott egy mondatod:"Tudjatok,ha valakit hozzaszoktattak,hogy mindig vesszot kap,akkor a simogatastol sir."
Hat nagyon ismerem ezt az erzest.Csakhogy a siras eme konnyei,orom es hala konnyek,nemde?
Magda kedves,fogadd szeretettel  :047:. Ujra es ujra. :047: :047: :047:

Szeretettel
Edit. :2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Március 18, 09:15:52
Drága Magda szeretünk!   :074:

1 Ján. 4,7
Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.

És mi, akik itt vagyunk Istentől születtünk... ismerjük az Istent...:2smitten:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kislány - 2008 Március 18, 10:15:00
Kedves Mindenki!

Bocsánat, de egy teljesen más, nem az alábbiakban beszélt témához illő kérdésem lenne.
Olvastam több helyen, hogy "karizmatikus gyülekezetbe járok". Ez mit jelent pontosan? Mi az a karizmatikus gyülekezet?

Előre is köszönet a válaszért  :05:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 18, 10:30:45
Kedves Kislány,

Tudod ez egy olyan kérdés, amiben viták lesznek és nem igazán épülünk. Nagyon szárazon úgy tudnám megfogalmazni, hogy bizonyos lelki ajándékok nagyobb jelentőséget kapnak és ettől a gyülekezet alapvonásai is megkülönböztetődnek. A legnagyobb ilyen gyülekezet a Hit gyülekezet - ahol hangzik az ige is, tehát az Ige munkálkodik, sok embert megszólít és Isten megtéréseket ad embereknek. Sok mindenben nem látjuk egyformán a lelki ajándékok kérdését és sok egyéb tanítást, de üdvösség kérdésében - tehát Jézus kereszthalála, megváltása és Új Teremtés kérdésében - nincs vita közöttünk. Sok nyáj van. Az egyetlen fő és tényleg lényeges kérdés - kicsoda Nekünk Jézus. Ha ebben nincs vita - akkor nincs igazán vita. Egymást építeni nem a speciális vonásokkal kell, hanem az Ige üzeneteivel - tehát igemagyarázatokkal. Gondolatban kicsit otthon jártam már ma reggel, arra gondoltam, mennyire sok emberrel fogunk találkozni, és akármennyire sokan szídják Kálvint - ő is ott lesz, és Luther és Wesley - ott leszünk a mennyben, akárhogy is ágálnak sokan ma a felismerésük miatt. Ott lesz majd a legjobb találkozni egymással is és visszagondolunk sok minden vitánkra - nevetségesnek fog tűnni.
Egy dologra figyelj nagyon - mit mond Neked az ige.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kislány - 2008 Március 18, 11:24:06
Kedves Sándor!

Köszönöm a válaszodat.

Szeretettel: Kislány  :05:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Serenus - 2008 Március 18, 11:32:18
Azt hiszem,nekem a Hit gyülekezete már túl karizmatikus is. Én leülök egy nyugodt sarokba,és úgy szólok az Úrhoz. Tudjátok: a csendben minden jobban hallatszik.  :063:

 :026: mindannyiótokat!  :063:

(értem,és köszönöm! elnézést... :08:)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Március 18, 11:49:44
Kedves Mindenki!

Bocsánat, de egy teljesen más, nem az alábbiakban beszélt témához illő kérdésem lenne.
Olvastam több helyen, hogy "karizmatikus gyülekezetbe járok". Ez mit jelent pontosan? Mi az a karizmatikus gyülekezet?

Előre is köszönet a válaszért  :05:


Kedves kislány!

Én karizmatikus gyülekezetbe járok. Számomra azt jelenti: hiszek abban, hogy a bibliában szereplő kijelentések nem vesztették el az érvényüket, (például: Márk 16.17 "akik hittek, a következő jelek fogják kísérni: Nevemmel ördögöket fognak kiűzni, új nyelveken fognak szólni, 18 kígyókat emelnek fel, s ha valami halálos mérget isznak, nem fog nekik ártani, gyengélkedőkre vetik kezüket, s azok állapota megjavul."). Isten csodatevő Isten és be akar lépni az életünk mindennapjaiba...
Röviden ennyi.  :igen:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Március 18, 12:13:36
Kedves kislany!

En a Hit gyulekezet altal tartott evangelizacion tertem meg,egy ideig oda is jartam.Majd,Isten egyertelmu utasitasa miatt visszamentem a baptista egyhazhoz-ugyanis onnan maradtam ki.Nem hitelvi problemak miatt mentem vissza.Aki igazan akarja,ott is megtalalhatja a helyet.Ha ott erzi jol magat,hat legyen.Lenyeg,hogy elo kapcsolatban legyen Krisztussal.
Egy lelkipasztor egyszer igy fogalmazott:A katolikus egyhaznal Istenen es az O munkajan van a hangsuly,a protestansoknal mar Jezuson es munkajan,a karizmatikusoknal pedig a Szent Szellemen es munkajan.
Onmagaban veve egyik sem rossz.De mint tudjuk e harom-egy.
Sajat megjegyzesem,hogy a haromat osszekene gyurni es lenne egy egesz. :05:
Abbol a szempontbol jo,hogy annyi felekezet van,mert igy nem lehet kifogasa egy embernek sem,hogy nem tud hova beilleszkedni.Es megis sajnos van.
Amugy Sandor jol megfogalmazta a valaszt,benne van minden.

szeretettel
Edit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Március 18, 12:20:11
Edit! Kérdezhtetem, hogy miért mentél el a HGY-ből?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 18, 21:14:15
Kedves Gábor,

Tudod én az idézett igéből várom a még hiányzó jeleket  - addig kicsit bizonytalankodó vagyok. Jézus a bűneink búntetését jött megfizetni, hogy megváltásunk legyen, nehogy a kárhozatban maradjunk. 
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 18, 21:28:44
Kedves Gábor,

Tudod én az idézett igéből várom a még hiányzó jeleket  - addig kicsit bizonytalankodó vagyok. Jézus a bűneink búntetését jött megfizetni, hogy megváltásunk legyen, nehogy a kárhozatban maradjunk. 
szeretettel Sándor

Kedves Sándor, igaz, hogy Gábornak intézted, de nem tudom melyik az idézett ige amiről írsz.


 :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 19, 06:58:02
Kedves Magda,

Kicsit feljebb írta Gábor a Márk 16,17 versét a kislánynak. Ebből a felsorolásból hiányolok kettőt, mert akkor lennék biztos - ha nem veszünk el belőle.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 19, 07:11:52
 :nem:
Kedves Magda,

Kicsit feljebb írta Gábor a Márk 16,17 versét a kislánynak. Ebből a felsorolásból hiányolok kettőt, mert akkor lennék biztos - ha nem veszünk el belőle.
szeretettel Sándor

Meg kell mondjam, hogy most még kevésbé értem.

Elolvastam Gábor beidézését, hát az egy szabadon fordított rész - nekem legalább is - és emberi értelmezésen keresztül szűrt.

Ahogy az Úr mondta:
Mk 7,9 És monda nékik: Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.

Az új fordítású írások nekem nagyon furcsák.

Talán, ha kifejtenéd.


 :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Március 19, 08:46:04
Edit! Kérdezhtetem, hogy miért mentél el a HGY-ből?

Kedves tothg!

Amint azt mar emlitettem,Isten egyertelmu utasitasa miatt.Talan ez volt az elso alkalom megteresem ota,hogy gyakoroljam az alazatot.Nem kis proceduraval jart a visszamenetelem,a satan meg is tett mindent,hogy ne sikeruljon.Elosszor talaltam igy szembe magam vele es munkajaval.De mivel nem az en akaratom,hanem Isten akarata volt,hogy visszamenjek,a satan munkaja eredmenytelen volt.Pedig abba a gyulekezetbe se akarta mindenki!
Ha szeretnel tubbet tudni,kerdezz privibe,szivesen valaszolok barmire.Ha itt irnek le mindent nem biztos,hogy mindenki szamara epito lenne es tartok tolle,hogy elvbeli konfliktusokat okozna.Azt pedig nem szeretnem,senki szamara nem lenne jo.Meglatasom szerint az ordog nagyon szet akar bennunket szorni,ebbe pedig nem vagyok hajlando reszt venni.
Tehat ez iranyu tovabbi kerdeseid varom priviben.Megertesedet kerem.

Szeretettel
Edit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Március 19, 08:58:56
Drága Edit! :2smitten:

Áldjon az Úr...
Adjon továbbra is felülről jövő bölcsességet!  :017:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Március 19, 09:07:11
Koszonom draga Kovecske.
 :092: :028:-neked.

Szeretettel
Edit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Március 20, 13:11:38
Kedves Gábor,

Tudod én az idézett igéből várom a még hiányzó jeleket  - addig kicsit bizonytalankodó vagyok. Jézus a bűneink búntetését jött megfizetni, hogy megváltásunk legyen, nehogy a kárhozatban maradjunk. 
szeretettel Sándor

Az a helyzet, hogy nemigazán értem mit szeretnél mondani, ha van kedved fejtsd ki bővebben.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 20, 21:42:24
Kedves Gábor,

Nem akartam senki provokálni és vitát sem akartam kezdeni, csak amikor a Kislánynak azt írod, hogy ti, akik karizmatikus gyülekezet vagytok, kígyókat vesztek fel és ha valami mérgezőt isztok nem árt nektek ...
ezeket a jeleket hiányolom. (ahogy idézted)
Az én általam megélt Istennel járás - a vele való közösség öröme, józansága, világossága nekem egy teljes egész és nincs hiányérzetem. Isten adott lelki ajándékokat is, tudod a presbitériumunk (24 egyfeleségű férfi) minden egyes tagja fontos és a gyülekezetünk teljes múködési feladatait (ami emberileg szükséges) átfogja. Isten összeszerkesztett bennünket és nagyon szeretjük egymást. Egyiknek ez a tálentuma, másiknak egész más és így mindenki egyen egyenként megkapta amit Isten neki szánt. Egy dolgot nagyon fontosnak tartunk mindannyian - ne az érzéseink, ne az eszünk, ne valami lelkesedés, hanem a hitünk által Isten szentlelke vezessen. Komoly imádság és Isten látja a szívünket. Mindenki érti - nehogy többet akarjunk. Mi így éljük hitünket és nagyon boldogok vagyunk, hálásak. Isten megtéréseket ad, küldi az embereket hozzánk - és tényleg a hegyen épült város vagyunk. Többre vágytunk, mint amire mi vagyunk képesek és megadta.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Március 21, 07:00:51
Kedves Gábor,

Nem akartam senki provokálni és vitát sem akartam kezdeni, csak amikor a Kislánynak azt írod, hogy ti, akik karizmatikus gyülekezet vagytok, kígyókat vesztek fel és ha valami mérgezőt isztok nem árt nektek ...
ezeket a jeleket hiányolom. (ahogy idézted)
Az én általam megélt Istennel járás - a vele való közösség öröme, józansága, világossága nekem egy teljes egész és nincs hiányérzetem. Isten adott lelki ajándékokat is, tudod a presbitériumunk (24 egyfeleségű férfi) minden egyes tagja fontos és a gyülekezetünk teljes múködési feladatait (ami emberileg szükséges) átfogja. Isten összeszerkesztett bennünket és nagyon szeretjük egymást. Egyiknek ez a tálentuma, másiknak egész más és így mindenki egyen egyenként megkapta amit Isten neki szánt. Egy dolgot nagyon fontosnak tartunk mindannyian - ne az érzéseink, ne az eszünk, ne valami lelkesedés, hanem a hitünk által Isten szentlelke vezessen. Komoly imádság és Isten látja a szívünket. Mindenki érti - nehogy többet akarjunk. Mi így éljük hitünket és nagyon boldogok vagyunk, hálásak. Isten megtéréseket ad, küldi az embereket hozzánk - és tényleg a hegyen épült város vagyunk. Többre vágytunk, mint amire mi vagyunk képesek és megadta.
szeretettel Sándor


Mia a probléma? Sándor te többet akarsz kiolvasni az írásomból, mint amit leírtam.
Nem azt mondtam, hogy ilyen jeleink vannak, hanem azt, hogy ebben ma is hiszünk. A fenti felsorolt jelekből, több, megjelent nálunk, igaz, hogy kígyó nem mart meg, de ha megmarna is elhinném, hogy azige beteljesedne. Mérgezőt nem tudom, hogy ittam-e, de még mindíg élek...
Mellesleg, ha az a problémád, hogy nem látod a jeleket, akkor se a karizmatikusokkal van bajod, hanem az írással, ugyanis az nem csak karizmatikusoknak szól...
Amiket írsz azok nálunk is ugyanúgy működnek, ahogy nálatok.  :igen:

Pusszantás!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: nyunyo - 2008 Március 21, 07:57:23
 Kedves Testvérek!
Előre is bocsánatot kérek, mert írásommal nem akarok senkit megbántani.
Egy ideje nyomon követem az itt történteket, és valamit nem értek. Én azt látom, ha egy karizmatikus be ír, akkor az rögtön meg van marva azért, mert az Igét elhisszük úgy ahogy van. Itt értem pl. a Márk 16/17,18-at is, vagy akár mást is írhatnék. Teljesen mindegy, hogy új fordítás vagy régi, az értelme ugyan az. Ebből nem kívánok vitatémát nyitni, csak leírtam a gondolataimat.
További áldott napot mindenkinek.
Szeretettel: nyunyo    :028: :026:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 21, 08:30:59
Kedves Nyunyo,

Nem kell bocsánatot kérned - ha így érzed, akkor biztos baj van. Az én hozzászólásaimmal nem az a cél, hogy belemarjak valakibe - hidd el. Nem volt célom, hogy valakit is bántsak azért, mert valami gonoszság vezet. Amikor ezekről a jelekről írok, elsősorban az a célom, hogy az igét vegyük komolyan és inkább arról vitatkozzunk. A Márk 16. is és minden ige nekünk szól - és én ugyanebből a célból írtam. Nem bántásból.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: nyunyo - 2008 Március 21, 08:47:32
Kedves Sándor!
Nincs baj  :048: Igazad van, az Igét vegyük komolyan, hisz nekünk szól.
Dicsérjük az Urat, legyen áldott az Ő neve
Szeretettel: nyunyo   :105:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 21, 08:52:59
Kedves Nyunyo,

Köszönöm és kérlek is, és mindenkit - ha azt érzi, hogy gonoszság van abban amit írtam - egyből szóljon.

Gábornak szeretnék még üzenni.
Nagyon kérlek, ne próbáld ki. Tényleg tetszik, hogy erős hited van, akár erre is - de ne kísértsük a mi Urunkat. Tudod Pált megmarták a kígyók és mindenki azt hitte kampec lesz mindjárt - aztán mégsem. Nem kell keresni a bizonyságot - azt Isten adja.
szeretettel Sándor

Mindenkinek
Ma van a mi Urunk megáldoztatásának emléke. Nagyon nagyon komoly örömet kívánok minden testvéremnek, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom Örüljetek. Minden okunk meg van rá.
Áldást békességet mindenkinek.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Március 21, 09:00:19
Drága Sándorom!

Eszem ágában sem volt kipróbálni. Te írtad, hogy hiányolod, reméltem nem azért, mert ezt kellene csinálnunk... ;)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: nyunyo - 2008 Március 21, 09:02:47
Kedves Sándor!
Nehogy félre érts! Én nem kimondottan rád céloztam!!!!!
Összességében nekem ez jött le, az elmúlt napok során.
Szeretettel: nyunyo   :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Március 21, 09:30:03
Kedves Testvérek!
Előre is bocsánatot kérek, mert írásommal nem akarok senkit megbántani.
Egy ideje nyomon követem az itt történteket, és valamit nem értek. Én azt látom, ha egy karizmatikus be ír, akkor az rögtön meg van marva azért, mert az Igét elhisszük úgy ahogy van. Itt értem pl. a Márk 16/17,18-at is, vagy akár mást is írhatnék. Teljesen mindegy, hogy új fordítás vagy régi, az értelme ugyan az. Ebből nem kívánok vitatémát nyitni, csak leírtam a gondolataimat.
További áldott napot mindenkinek.
Szeretettel: nyunyo    :028: :026:


Hadd szóljak ehhez hozzá és nemcsak Nyunyonak címezném, hanem mindenkinek.
Nagyon kell figyelnünk arra, hogy amikor elolvasunk egy hozzászólást, ne feltételezzük a rossz szándékot, szúrkálódást. A fórumokban és a levelezésben nincs személyes kontaktus, ezért nem tudjuk, hogy a másikat milyen motívum, vagy érzelem jellemzi. Kell, hogy a jót feltételezzük, mert itt a fórumon is többször olvastam olyan hozzászölást, ami (szerintem) nem volt rossz szándékból, mégis lehetett piszkálódásnak érteni.
Ezzel tisztában kell lenni. Ez van.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 21, 10:01:19
 :D


Kedves TESTVÉREK!

Azt gondolom, ha piszkálódásnak érzi valaki, akkor annak kötelessége világosságra hozni.

Gal 1,10 Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.


 :084:


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Március 21, 10:02:46
Miért gondolod?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 21, 10:08:43

 :D


Miért gondolod?

Tőlem kérdezed? Kedves Gábor?


 :084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Március 21, 10:12:36
Persze, bocsánat, nem volt egyértelmű.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 21, 10:25:04
 :D

Előszőr azért, mert testvérnek nevezzük egymást, és ha valamit nem oszthatok meg veled, akkor mitől vagy a testvérem  :047:

Aztán azért, mert ha tényleg volt abban bántás, a szándékom ellenére, akkor hogyan tudom korrigálni.

Már az ószövetségben felhívta Isten az ŐVÉINEK figyelmét, hogy vannak véletlenül elkövetett vétkek is.

Aztán a megbántódásomnak lehet oka:

1. az óemberi természetem
2. Isten igazságát sérti amit a másik írt.

Az 1. esetben sűrgős tisztulásra van szükségem.
A 2. esetben pedig ki kell állnom mellette, ha csak nem akarok a HIT dolgában hajótörést szenvedni.

Vsz, a jó lelkiismeretemet csak így őrizhetem, Isten és az emberek felé.
Az Igazság és a Jogosság talaján csak így állhatok.

Köszönöm, hogy ezt leírhattam.


:084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Március 21, 10:35:45
Kedves Magda!

Tulajdonképpen teljesen igazad van. Ezekkel vitába szállni nem tudok.

Csupán arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy mindenki szóvá teszi. Lehet, hogy egyszerűen elhordozza szeretetben, és kedvesen folytatja tovább, mert ez is igei, sőt...
Persze, pont arra akartam célozni, hogy a fórumon, az esetek 90-95%-ába nem akarjuk bántani egymást, csak mi képzeljük a másikról, hogy piszkálni akar, mert az írásból sokszor nem lehet kihallani a másik hangsúlyozását és sokszor félreérthető.

Köszönöm, hogy elmondtad a véleményed.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Március 21, 11:08:55
Kedves Testvérek!
Előre is bocsánatot kérek, mert írásommal nem akarok senkit megbántani.
Egy ideje nyomon követem az itt történteket, és valamit nem értek. Én azt látom, ha egy karizmatikus be ír, akkor az rögtön meg van marva azért, mert az Igét elhisszük úgy ahogy van. Itt értem pl. a Márk 16/17,18-at is, vagy akár mást is írhatnék. Teljesen mindegy, hogy új fordítás vagy régi, az értelme ugyan az. Ebből nem kívánok vitatémát nyitni, csak leírtam a gondolataimat.
További áldott napot mindenkinek.
Szeretettel: nyunyo    :028: :026:

Kedves Nyunyo!  :05:

Valójában nem marjuk a karizmatikusakat, csupán az ige fényében kifejtjük a mi hitünket, Bibliai nézetünket.
Tehát ha nem volna reagálás a részünkről a karizmatikusság felé, akkor az azt jelentené, hogy mi is úgy látjuk és hisszük.
Azonban ha valaki tiszteletlenül, lenézően írná hozzászólásait a karizmatikusság ellen, akkor az nem maradna a fórumon ( azonnal moderáció lépne érvénybe ). De amíg az ige fényében alázatban és szeretetben történik a hozzászólások elküldése, addíg nem látok semmiféle helytelen hozzáállást a karizmatikusok felé. Igével kérdezünk, érvelünk és válaszolunk...

Isten áldását! :05:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Március 21, 11:11:59
Én karizmatikus vagyok, és egyetértek Anteeval. Nem baj, ha különbözik a véleményünk.

A cél a Menny!!!

Hadd tegyek annyit hozzá, hogy Isten (és tanai) soha nem szorultak védelemre. Senkinek se kell Istent megvédeni.

 :028:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Március 21, 11:12:28
Ámen!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Március 21, 11:14:15
Kedves Magda!

Tulajdonképpen teljesen igazad van. Ezekkel vitába szállni nem tudok.

Csupán arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy mindenki szóvá teszi. Lehet, hogy egyszerűen elhordozza szeretetben, és kedvesen folytatja tovább, mert ez is igei, sőt...
Persze, pont arra akartam célozni, hogy a fórumon, az esetek 90-95%-ába nem akarjuk bántani egymást, csak mi képzeljük a másikról, hogy piszkálni akar, mert az írásból sokszor nem lehet kihallani a másik hangsúlyozását és sokszor félreérthető.

Köszönöm, hogy elmondtad a véleményed.

Én meg köszönöm, Gábor, hogy ezt leírtad...  egyetértek...:05:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Március 21, 11:19:10
Kedves Magda!

Tulajdonképpen teljesen igazad van. Ezekkel vitába szállni nem tudok.

Csupán arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy mindenki szóvá teszi. Lehet, hogy egyszerűen elhordozza szeretetben, és kedvesen folytatja tovább, mert ez is igei, sőt...
Persze, pont arra akartam célozni, hogy a fórumon, az esetek 90-95%-ába nem akarjuk bántani egymást, csak mi képzeljük a másikról, hogy piszkálni akar, mert az írásból sokszor nem lehet kihallani a másik hangsúlyozását és sokszor félreérthető.

Köszönöm, hogy elmondtad a véleményed.

Ezt még ki szeretném egészíteni ezzel az igével:

1Kor 13,4-7
"A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr."

A szeretet mindent remél is hisz! Legyen a hozzáállásunk pozitív mások felé, és ne próbáljunk a sorok között olvasni. Ha reméljük és hisszük a legjobbat, akkor nem szégyenülünk meg. Ha nem is volt igaz a reményünkben és hitünkben bizakodott legjobb feltételezés, akkor is kedvesek maradunk Isten előtt... Isten az igaz bíró, Ő tudja a szívek szándékát. Csak Ő a szivek és vesék vizsgálója.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Március 21, 11:20:43
Az-az igazság, hogy elkezdtem írni ezt az igét, de lusta voltam végig írni... :07:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: nyunyo - 2008 Március 21, 11:23:04
Én is egyet értek azzal, hogy egy a célunk a Menny és egy az Urunk Jézus Krisztus, egy Atyánk van. A lényeg, hogy szeressük az Urat és egymást.
Szeretettel: nyunyo  :105:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Március 21, 11:23:20
Köszike Anti, hogy leírtad!  :05:

Gábor, a lustaság nem erény... :2crazy:
most nem nyertél... :2crazy:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Március 21, 11:30:11
Dehogynem nyertem, Antee leírta helyettem.  :gunyos:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Március 21, 11:32:24
Látszik, hogy Krisztus teste vagyunk.
Gábor kigondolta, én meg leírtam!  :hehe:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Március 21, 11:35:20
Ezek szerint én vagyok az ész! Én gondolkodom... :036:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Március 21, 11:47:20
 :hehe:  :2funny:

Nah... Anti... ezt nem nekem mondták...  :2crazy:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 21, 12:00:42
Az a reménységünk, hogy nem az eszünk vezet, hanem Isten lelke - különben nagy bajban vagyunk.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Március 21, 12:39:03
Igen, Sándor, így igaz...  :2angel:

De mi csak poénkodtunk, tréfálkoztunk... nem kell komolyan venni... :08:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: atesz - 2008 Március 21, 18:32:59
Vettem is eszre hogy poenkodtok kovecske:P:)  amugy  en csajk anyit tudok mondani ha szerecc akkor szeretve leszel!!!:P:)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: GLD46 - 2008 Március 21, 21:49:50
Kedves Tesók!

Egy pár órája azon töprengek, hogy leírjam-e vagy sem.

De olyan öröm ez nekem, és nem tudom, hogy lesz-e még ilyen az életemben, ugyanis ma van a 17.születésnapom  ;) és  most éppen nagypéntek van. :088:
Áldom és magasztalom a mi Urunkat, és hálás szívvel köszönöm, hogy az Ő kegyelméből királyi gyermek lehetek. :ima06: GLD46
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 21, 21:56:48
Kedves Edit,

Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van. (Róm.8,28).

Ezzel az igével és az ezzel járó békességgel szeretnélek köszönteni születésnapodon.
Isten éltessen, vezessen.

szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: atesz - 2008 Március 21, 21:58:48
Isten eltessen es tertson meg kedves GLD baratom es epulj   es novekedj az Urban ezt kivanom neked remelem majd egyszer elobe is osszefutunk ha nem akkor  remejuk hogy egyszer majd a Mennyben az Ur veled GLD akkor ki lehet ellened?:P:)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Március 21, 22:06:21
Kedves GLD!

Most nagyon nem ertek valamit. :108:
Azt kerdeztek tolled,hogy miert GLD46 a neved(ha jol emlekszem Sandor-de nem biztos).
Valaszod az volt,hogy a kocsid rendszama a betuk a 46 pedig megkozeliti az eveid szamat.A 17 az eleg messze van a 46-tol!!!Probaltam keresni,de mar nemtalaltam,hol is irtad.
Szoval,hogyis van?

De azert kivanok nagyon sok boldog szulinapot Isten gazdag aldasaval. :095:
 :039: :110: :093: :090:

Szeretettel
Edit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: yeva - 2008 Március 21, 22:08:34
Kedves GLD! :05:

Az újjászületés napja, az igazi születésnap. Én is így voltam ezzel. Amikor újjászülettem, akkor kezdtem élni igazán.  :05:
Hiszen, amíg ez nem történik meg, igazából csak létezünk, vegetálunk, mert hiányzik belőlünk maga az ÉLET, Jézus Krisztus, Aki azt mondta:
"Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;"  Ján. 11,25
Ez az igazi élet!  :2smitten:

Kedves GLD! Azt kívánom, hogy egyre inkább erősödj, és növekedj a hitben, Jézus megismerésében, a kegyelemben.  :2smitten:

Szeretettel:
Éva
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Március 21, 22:09:48
Kedves Edit,

Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van. (Róm.8,28).

Ezzel az igével és az ezzel járó békességgel szeretnélek köszönteni születésnapodon.
Isten éltessen, vezessen.

szeretettel Sándor

Sandorom kedves!
Lecci lecci lecci,hadd maradjak meg en Editnek.Ha mindkettonket igy szolitassz,a vegen valami kavarodas lesz.
Koszike. :079:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Március 21, 22:12:15
Kedves Edit,
Rendben - csak most tettem kivételt, egy rendszám annyira nem alkalmas egy köszöntésre.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: atesz - 2008 Március 21, 22:16:09
hmmmm:P:) :05:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Március 21, 22:20:15
Kedves Edit,
Rendben - csak most tettem kivételt, egy rendszám annyira nem alkalmas egy köszöntésre.
szeretettel Sándor

Hat ebben igazad van :igen:
Igazan figyelmesseg volt reszedrol. :078:

Edit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: GLD46 - 2008 Március 21, 22:43:32
Kedves Tesók! :2smitten:

Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságaitokat, nagyon aranyosak és kedvesek vagytok, és nagyon-nagyon szeretlek Benneteket.

Kedves Edit, Yeva válaszolt helyettem. :igen: köszi az áldás kívánást.

Kedves Sándor, köszönöm szépen az igét, most erre igazán nagy szükségem van. :062:

Kedves Yeva és Atesz, erősödni és növekedni a hitben, Jézus megismerésében és a kegyelmében...köszike, ezt kívánom én is magamnak  :06:

Az Úr áldjon Benneteket, gazdagon.
Sok szeretettel:GLD46 :2smitten:

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: atesz - 2008 Március 21, 22:53:00
GLD tesokam hat ugyan is nincs mit  az Ur veled:P:)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: atesz - 2008 Március 22, 00:27:21
nagy szeretettel ajanlom a honlapom http://www.ateszka.mlap.hu irhatsz nyugodtan a Vendegkonyvbe vagy a sajat kis forumomba koszike szeretettel atesz:P:)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 24, 15:10:26
 :D

Kedves Testvéreim az Úrban!

Elgondolkodtam azon, hogy Ábrahám és Lót együtt jött ki Úrkaszdinból.
Elválásukig ugyan azon az úton haladtak,
és még sem ugyan azt az Istent ismerték meg,
mivel nem ugyan azokat a tulajdonságait ismerték meg Istennek.

Mire tanít ez minket?


:084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Március 24, 16:27:25
Kedves Magda!  :05:

Amint az igéből is kiderül, Lótnak a világban volt a szíve:

1Móz 19,16   
"És amikor tétovázott, megragadták a férfiak a kezét, meg a feleségének és két leányának a kezét, mert az ÚR megszánta õt. Kivitték, és ott hagyták a városon kívül."

Az angyaloknak szinte erőszakkal kellett kiragadniuk Lótot és családját...

A mi szívünk Istennél legyen és ne a világban!  :2angel:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 28, 06:21:29
 :(

Igen már Ábrahámtól való elválása is ezt bizonyítja, hogy a világi értékek vonzásában volt

:084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Március 28, 06:31:51


 :(


Idézetet írta: Oswald Chambers
Március 28. 

NINCS ITT VALAMI FÉLREÉRTÉS?

 

     "Menjünk ismét Júdeába. Szóltak neki a tanítványok: ...újra oda mégy?" (Jn 11,7.8) 

Lehet hogy nem értem meg, amit Jézus Krisztus mond, de veszélyes ezért azt állítani, hogy Ő tévedett abban, amit mondott.

Sohasem helyes, ha azt gondolom, hogy engedelmességem Isten szava iránt gyalázatot hoz Jézusra.

Egyedül az engedetlenség hoz reá szégyent.

Sohasem helyes az Ő becsületéről való elképzelésemet odatenni annak a helyébe,
amire világosan indít engem, még akkor sem, ha ez abból az őszinte vágyból fakad, hogy elejét vegyem az Ő nyilvános megszégyenülésének.

Hogy egy indítás Istentől való-e, azt annak csendes állhatatosságából tudom meg.

Ha mérlegelnem kell a mellette és ellene szóló körülményeket és kétely vagy vita támad,

akkor olyan elemet vittem bele, ami nem Istentől való és arra kell következtetnem, hogy az indítás nem volt helyes.
 
Sokan hűségesek vagyunk a Jézus Krisztusról vallott nézeteinkhez, de hányan vagyunk hűségesek Őhozzá magához?

A Jézus Krisztus iránti hűség azt jelenti, hogy oda kell lépnem, ahol semmit sem látok (vö. Mt 14,29);

a saját nézeteimhez való hűség viszont azt jelenti, hogy előbb értelmemmel tisztázom az indítékokat.

A hit nem az értelem meggyőződése, hanem azt jelenti, hogy önként átadom magam egy személynek ott is,
ahol nem látok utat.

Vitatkozol magadban, hogy bizonyos lépést megtegyél-e a Jézusban való hitből, vagy várj addig, amíg megteheted a magad erejéből?

Engedelmeskedj neki vidám, gondtalan örömmel!

Amikor Ő mond valamit és te vitatkozni kezdesz,
ezt azért teszed, mert olyan elképzelésed van az Ő becsületéről,
aminek semmi köze sincs az Ő becsületéhez.

Jézushoz magához légy hű, ne a róla vallott nézeteidhez. Hű vagy-e ahhoz, amit Ő mond neked? "Valamit mond nektek, megtegyétek!" (Jn 2,5) 
Jézushoz magához légy hű, ne a róla vallott nézeteidhez. Hű vagy-e ahhoz, amit Ő mond neked? "Valamit mond nektek, megtegyétek!" (Jn 2,5):084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: yeva - 2008 Március 31, 21:13:24
 Számomra nagy üzenete van ennek az egész áhítatnak!
De most ami különösen szíven ütött:

A hit nem az értelem meggyőződése, hanem azt jelenti, hogy önként átadom magam egy személynek ott is,
ahol nem látok utat.


Mély mondanivaló! Ahol nem látok utat, ott is átadni magam az Úrnak, és bízni Benne rendületlenül!

Úgy legyen!

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: GLD46 - 2008 Március 31, 21:22:00
Kedves Yeva!  :063:

Örülök, hogy ismét köztünk vagy, már hiányoltalak. :074:  :068:

Az Úr áldjon gazdagon. :017:

Szeretettel: GLD46 :2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: yeva - 2008 Március 31, 21:29:04
Köszönöm, kedves GLD46!  :2smitten:

Eléggé be vannak táblázva napjaim. Elfáradok. Nem igazán van már erőm géphez ülni, bármennyire is szeretnék. Hétvégén pedig vidéken voltam.

De most én is örülök, hogy "látlak"!  :2smitten:

Téged is Isten áldjon meg! :05:

Szeretettel:
yeva
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 02, 07:29:22
 :D


Gondolom ez a morzsa egy életre szóló kenyér!

Oswald Chambers

Április 2. 

MINDENT FELÜLMÚLÓ DICSŐSÉG

 

   "Az Úr küldött engem..., hogy szemeid megnyíljanak" (Csel 9,17). 

Amikor Pál visszanyerte szeme világát, szellemi látást is kapott Jézus Krisztus személyéről.

Egész hátralevő életében és igehirdetésében nem akart tudni másról,
mint Jézus Krisztusról:

"Elhatároztam, hogy egyébről ne tudjak köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig a megfeszítettről" (1Kor 2,2).

Pál szívét és gondolkozását soha többé nem vonzotta más, csak Jézus Krisztus.
Meg kell tanulnunk, hogy minden ízében épségben tartsuk a Jézus Krisztus meglátása által kapott jellemvonásunkat.

A szellemi ember maradandó jellemvonása, hogy önmaga elé állítja Jézus Krisztust, másoknak pedig értésére adja Isten céljait.

Életének minden szenvedélye Jézus Krisztusra van összpontosítva.

 Valahányszor erre az ismertetőjelre bukkansz egy ember életében, megérzed, hogy az Isten szíve szerint való ember.

Ne engedd, hogy bármi is elfordítson téged Jézus Krisztus belső szemlélésétől!

Ez a próbája annak, hogy szellemi ember vagy-e, vagy sem.

Nem szelleminek lenni azt jelenti, hogy más dolgok hatnak rád növekvő vonzóerővel.

Mióta Jézust megláttam Veszni hagytam minden mást.

 Lelkem szomjasan csodálja a Bárányt a Golgotán! 
 Azt is gondolom, hogy érdemes róla beszélgetni, hogy ezt tartjuk e a legfontosabbnak a gyakorlati életünkben, vagy csak mimeljük a HÍVŐ életet.


:084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Április 02, 08:09:51
Idézet
Mióta Jézust megláttam Veszni hagytam minden mást.

 Lelkem szomjasan csodálja a Bárányt a Golgotán!
 

Számomra ez itt a kérdés...
Most úgy felmerült bennem... így van-e...?
Valójában veszni hagytam minden mást???
Tényleg nincs semmi fontosabb...?  Jézuson  kívül nem ragaszkodom semmihez...? Valóban...?

Szomjasan csodálom-e a golgotai Bárányt...? Igazán...? Semmi más után nem szomjazom...? Még a saját "hitem" sem fontosabb...? Nem akar az nagyobb lenni mint maga Jézus Krisztus...?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Anikó ANCSI - 2008 Április 04, 20:27:28
Bizalom.... : :108:

Úgy érzem nagyon fontos a türelem és az engedelmeség , hogy Isten akarata és áldása érvényesülni tudjon az életünkben.
Főleg kezdetben ismételt Isten keresésem kezdetén.... nagyon-nagyon bizonytalan voltam egyszerűen döntésképtelen (érzékeny) bizonyos helyzetekben. .Néhány emberben bíztam s utána (ált ha nem megfontolt az ember) sebezhetőnek éreztem magam. Minden ember más és más, gondolatainkban érzelmeinkben külömbözhetünk. Egy adott kérdés esetében is másként vélekedhetnek az emberek. A fórumon is van rá példa. Egyedül feltételek nélkül csak Istenben bízhatunk.MIKEÁS 7,5" Ne higyjetek a barátnak; ne bízzatok a tanácsadóban ; az öledben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját." Szerintem egy közösségen belül sem alakítunk ki mélyebb bizalmi kapcsolatokat mindenkivel.. de fontos, hogy legyen néhány keresztény barátunk testvérünk akikel egymásért imádkozhatunk és véleményt tanácsot is kérhetünk egymástól. Példabeszédek:15,22 "Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács, de a tanácsosok sokaságában előmennek" Példabeszédek: 20,18 " A gondolatok tanácskozással erősek; és a bölcs vezetéssel folytass hadakozást" A szeretethez szükséges a bizalom. Remélem mindinkább sikerül bízni....s sikerül :05:

Szeretettel: Anikó :044:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: szolgáló - 2008 Április 04, 22:37:15
Olvasva a bizalomról ez az igevers jutott eszembe:

Zsolt. 118,8
Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.

Szeretettel szolgáló
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Április 04, 23:13:29
Sziasztok!

Ez az igevers pontosan a Biblia közepén van! :05:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 04, 23:36:32
Sziasztok!

Ez az igevers pontosan a Biblia közepén van! :05:

Szeretettel,
Antee

Igen ez egy fantasztikus dolog, nagyon meglepett engem is amikor megtudtam.:084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sándor - 2008 Április 08, 16:59:12
A többi oldalon pedig a magyarázat és indoklás.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Április 17, 23:27:06
Sziasztok!  :05:

Szeretnék veletek beszélgetni, erről az igéről:

Mt 15,22-28
"És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékrõl jött, így kiáltott: "Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!" Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: "Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik." De õ így felelt: "Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz." Az asszony pedig odaérve leborult elõtte, és ezt mondta: "Uram, segíts rajtam!"   Jézus erre így válaszolt: "Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak." Az asszony azonban így felelt: "Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak." Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!" És meggyógyult a leánya még abban az órában."

Várom a hozzászólásotokat!  :088:Szeretettel,
Antee

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 18, 03:18:51
 :044:

Az igét ismerem, de hogy mit vársz azt nem tudom?


:084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: yeva - 2008 Április 18, 08:06:17
Sziasztok!

 Kedves Anti! Azt hiszem értem mit szeretnél. Jó öltetnek tartom. Mindenki írjon egy pár mondatot, hogy mire tanítja ez a történet, mi  az üzenet ebből a történetből. Így gondolod?  :05:

Nos, akkor elkezdem.
Ami nekem ebből a történetből örökérvényű tanítás, az ennek az asszonynak az alázata, és a kitartása. Jézus kutyához hasonlította. Elfogadta. De kitartott, nem adta fel.  :05:

Szeretettel:
yeva
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Április 18, 09:28:36
Elosszor is az az asszony mintha felismerte Jezust,hogy ki is O valojaban,hiszen konkretan megnevezte.David Fia!
Tudta,erezte,hogy nagy hatalommal bir,tehat foldontuli hatalommal.Mintha azt is tudna,hogy kikhez kuldetett,hiszen azt felelte,hogy "Ugy van Uram!"Teljesen tisztaba volt vele,hogy ugyszolvan "alacsonyabb szintu" kategoriahoz tartozik.Elismerte tehat,hogy bar nem erdemes ra,nem erdemes a "nemes falatokra",megis tudta,hogy,ha csak morzsa jut neki,az a kis morzsa is nagy ertekkel bir.Alazat volt benne valosagosan,mert nem felemelkedni akart az asztalhoz,hanem csak a lehullo morzsakbol szeretett volna kapni,azt is engedellyel.
Egyertelmuen felismerte,hogy gyogyito hatalommal rendelkezik Jezus.Biztos hallotta mar ,hogy az az "ember" gyogyitott mast is meg mar.De lenyeg,hogy hitt is benne.
Kitarto volt.Biztos,hogy nem csak egyszer kialtott,kulonben a tanitvanyoknak nem lett volna miert kerniuk Jezust,hogy bocsassa el."Bocsasd el,mert utannunk kialtozik"-mondtak.Tehat tobbszor es kitartoan szolongatta Jezust.
Nem erdekelte az sem,hogy felhivja a figyelmet magara,nem erdekelte,hogy ki mit fog gondolni rolla.Csak az erdekelte,hogy egy kis "morzsa" neki is jusson,mivel tudta,hogy az eletet ado ertekkel bir.

Mar mondtam,hogy en nehezen tudok iget magyarazni,ez nem adatott meg nekem.Remelem azert erthetoen irtam le a gondolatomat.Nekem ezek jutottak eszembe elso olvasasra.

Cs.Edit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Április 18, 10:36:08
Sziasztok! :044:

Kedves Edit!  :2smitten:
Nekem teljesen átjöttek a gondolataid... remekül elmondtad... nincs a magyarázó képességeddel semmi gáz... :2smitten:

Ebben a történetben első látásra úgy tűnik, Jézus nem akar segíteni... :03:
Hallgat... tanítványainak azt mondja: "Nem küldettem..."
Az asszonynak pedig további könyörgésére azt mondja: "Nem jó..."
Úgy gondolom, az akadály, hogy segítsen rajta, az asszony eredeti közeledésének a módja volt...
"Dávid Fia" - ez az Ő legjellegzetesebb zsidó címe...
Mások, akik így közelítettek hozzá és azonnal áldásban részesültek, azok zsidók voltak, ez az asszony viszont pogány... Nem volt joga semmit kérni Jézustól, mint Dávid Fiától. Tehát közeledésének alapja volt helytelen...


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Április 18, 10:52:03
Sziasztok!  :05:

Nagyon örülök, hogy közösen tanulmányozhatjuk az igét!  :05:

Mt 15,26   
"Jézus erre így válaszolt: "Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak."

Ebben az igeversben a kutya pontos jelentése: kiskutya. Görögben κυναρίοις.
A zsidók a pogányokat kutyáknak is jelölik. A zsidók így imádkoztak: "Köszönöm Uram, hogy nem vagyok rabszolga, kutya (pogány) vagy nő."
A sorrendet megfigyelve megláthatjuk a nők értékrendjét társadalmukban.  :118:

Tehát Jézus nem pogánynak nevezte a kutya szavával, hanem kiskutyának nevezte. Tehát szerintem Jézus szeretete ebben is megmutatkozott.
Számomra már Jézus hangsúlya is nyilvánvaló ebben a történetben.


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 18, 11:18:27
Azt gondolom, hogy ebben nekünk a legfontosabb amit Kövecske leírt.

Amikor imádkozunk, megfelelően szólítjuk e meg akihez imádkozunk.

pl. Az Atyához, csak az Úr Jézuson keresztül imádkozhatunk.

Kiemelkedik itt nekem a Jogosság, és az Igazság, mint Isten legfőbb jellemzője.

Minden csak ebből következhet.

:084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: kövecske - 2008 Április 18, 13:11:05
Igazad van kedves Magda!  :05:

Amikor Jézus megérteti az asszonnyal kívülálló helyzetét..., a háznép ölebéhez hasonlítva a gyermekekkel szemben...,az asszony hite hatalmasan mutatkozik meg a válaszában. Nem mondont ellent. Felismerve most már igazi helyzetét Őelőtte,  a hit alázatos bátorságával rámutat arra, hogy még a kutya is számíthat a maga porciójára...
Nincs szándékában megfosztani Izráelt semmilyen kiváltságától... nem igényli a "gyermekek" részét...
De biztos benne, hogy kérheti a "morzsákat"...
A Jézusba vetett hite olyan nagy, hogy hiszi, Jézus hatalma akkora, amiből elég egy "morzsa" gyermeke meggyógyításához... :2smitten:
Nagy volt a hite...
Jákób jut eszembe... hozzá hasonlóan ez az asszony is tusakodik az Úrral... és felülkerekedik...
"Legyen...akaratod szerint." (Károli)
Először úgy tűnt,Jézus megtagadja tőle a legkisebb kegyet is... most megnyitja előtte hatalmas kincsesházát...

Isten adjon nekünk is hitet, hogy "szüntelenül imádkozzunk"...
Ne feledjük, az Ő késlekedése a válasszal, nem jelent föltétlen megtagadást!  :2smitten:

Szeretettel:
kövecske

 
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 18, 16:36:45
Az is izgalmas, hogy az Úr Jézus nem küldetett másokhoz, mint a zsidókhoz, és még is joga volt szólgálni a pogányok felé.

Joga lett MEGVÁLTANI minden népeket.

Igaz, hogy ez nem itt jelenik meg, de az ószövetségben egy egész könyv erről szól :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Április 22, 10:28:31
Sziasztok!

Szeretnék egy kérdést feltenni és szeretném, ha eről beszélhetnénk.
Mi az ÚR akarata? Honnan tudjuk meg, hogy melyek az Ő döntései életünkre?
Honnan tudjuk meg, hogy merre akar vezetni minket?


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Április 22, 11:22:22
Nagyon jó kérdés, és nagyon kíváncsi vagyok mindenki válaszára, ha nem haragszotok később válaszolnék.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Április 22, 22:37:06
Azt gondoltam, hogy azért többen fognak ide írni...
Buzdítani szeretném a testvéreket, az írásra!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: árpi - 2008 Április 22, 23:28:04
Ahhoz, hogy meglássam, hogy mit akar velem kezdeni az ÚR, meg kell látnom az utat melyet kijelölt számomra!
Ha csak a saját fejem után megyek, akkor csak nézek, és nem látok!
nagyon fontos: az ÚR kezébe tenni életemet, és engedni, hogy Ő irányítson

Egy személyes tapasztalat:
Az egyetem befejezése közeledett, és úgy nézett ki, hogy nem lesz munkahelyem, pedig tudtam, hogy az egyetemen a helyemen vagyok, azt tanulom, amit az ÚR kijelölt számomra (pedagógia), és hiába adtam be több helyre is a jelentkezésemet, vagy NEMleges választ kaptam, vagy egyáltalán semmilyent. 
Megmentek a záróvizsgák, már csak pár hét hiányzott ahhoz, hogy szolgálatba álljak. De nem volt hova. Képzelhetitek: háborogtam, nem volt békességem, nem értettem a helyzetemet. Olvastam az Igét, vártam útbaigazítást, annyit értettem meg, hogy valami nagy változás vár rám, és legyek türelmes. Csak ez ekkor nagyon nehéz volt.  Nem láttam kiutat - most már tudom, akkor nem is kellett.   :01:
Nem maradt más (legalább is én azt hittem), máshol kellett munkát keresnem (szakérettségim van, ezzel nézelődtem más felé). Természetesen a morgásom itt sem hagyott alább, és pár nappal a munka elkezdése előtt kiakadtam.
Ekkor volt egy alkalom, amikor néhány fiatallal közösen eltöltöttünk egy csendes7végét. Ekkor értettem meg: egész végig nem tettem meg azt, ami a legfontosabb, nem tettem le teljes egészében az Úr Jézus elé ezt a dolgot. Túl nagy befolyása volt annak, hogy mi az amit én akarok, mi az amit nem. És ekkor teljes egészében Rá bíztam magam, és végre ki tudtam teljes szívből mondani "...legyen meg a Te akaratod ..." Békességem lett, és örömmel mentem haza az alkalomról.
Másnap, mikor már nem is számítottam rá, felhívtak telefonon és közölték, hogy van egy munkahely, ahol szükség lenne rám, és mehetek tanítani. Az öröm és hála óriási volt.
Ahogy egy nagyon kedves énekem mondja:
"Az ÚR csodásan működik, de útja rejtve van, ..." Teljes mértékben ezt tapasztalta meg. Meg kellett újra tanulnom, ha Rá bízom magam, Ő megmutatja a helyes utat.

Soxor az Ő akarata nem éppen az én akaratom. De ha tudom, hogy az ÚR a legjobbat kínálja nekem, akkor én miért érem be kevesebbel?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Április 22, 23:31:11
Köszönöm Árpi!  :088:

Az ÚR áldjon!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 23, 07:44:05
.
.
Ahhoz, hogy meglássam, hogy mit akar velem kezdeni az ÚR, meg kell látnom az utat melyet kijelölt számomra!
Ha csak a saját fejem után megyek, akkor csak nézek, és nem látok!
nagyon fontos: az ÚR kezébe tenni életemet, és engedni, hogy Ő irányítson

.
.Én is köszönöm kedves testvérem
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Április 23, 08:51:51
Nos az Ur munkaja az en eletemben a kovetkezokeppen mukodik:

Eloszor is a Bibliaban leirt alapelveket tartom szem elott.Nallam ami kiindulo pont az a bizonyos "belso hang".Ugy erzem es tapasztaltam,hogy ez az ami utbaigazit.Gondolkodom dolgok felol,tervezgetek valamit es,ha tudni akarom,hogy mit is csinaljak,akkor elcsendesedem,imaban elmondok mindent ami bennem zajlik,kerek utmutatast az Urtol,aztan varok csendesen.Argus szemekkel figyelem,hogy a korulmenyek mit mutatnak.Figyelek nagyon a belso hangra,hogy mit sug.Ha egyfelekepp gondolkodom,akkor vagy van bekessegem vagy nincs.Ha nincs,akkor eleve elvetem a dolgot.Johet utmutatas akar egy kivulallo emberrel valo beszelgetesbol,pl.egy mondata nagyon megmarad bennem.
Most pl.nagy hordereju dologra keszulok.A teljes gondolatomat elmondtam Istennek,kertem,hogy,ha ugy latja,hogy ezt nekem nem kell tennem,zarja be elottem a kapukat.Ha belemehetek a dologba,akkor nyissa a kapukat,segitsen az ugyem kimenetelebe.Kozben egyfolytaba figyelek,hogy mi,hogy tortenik,ki mit mond kozben es van-e bekessegem.Imaban mindig megemlitem a dolgot es kerem,hogy akar az utolso pillanatban is,de allitson meg.Nem fogom sajnalni.Lehet,hogy most ugy tunik,hogy az a valami jo lesz,de en magam nem tudhatom mi lesz egy honap mulva,vagy akar egy-ket-harom ev mulva.De hiszem,hogy O tudja.
Sokszor elofordult az is,hogy nem tudtam megmagyarazni miert de cselekednem kellett egyfele keppen.Ereztem,hogy azt kell tennem,vagy oda mennem,vagy arra mennem.Kesobb megertettem,hogy mi miert volt.
Ugy,hogy kimondottan iget kapjak valamire nagyon ritkan fordult elo.
Ugy erzem,hogy szabadsagot kaptam Istentol,hogy dontsek dolgok felol.Ha jol dontok,aldas van azon,ha nem akkor nagyon akadozik a "fogaskerek".Ilyenkor igyekszem minnel hamarabb kiigazitani a tevedesem es levonni belole a tanulsagot.
Sok embert lattam mar aki konnyeden kijelenit,hogy:"Azt mondta az Ur ,hogy menjek,csinaljam-ne csinaljam,egyek-ne egyek,igy tegyem-ugy tegyem..." es sorolhatnam.Aztan jottek a kudarcok es mindig kimagyarazas volt a vege.
Nem!En szabadsagot kaptam,hogy donthessek-ezt ujra hangsulyozom.Ez is egyfajta vizsgatetel.Ha jol feleltem,atmegyek,ha nem,megbukok.De kiut mindig van a helyreallasra.
Szoval az a bizonyos "belso hang" iranyit engem.

Szeretettel
Cs.Edit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Április 23, 09:00:19
Annyit meg hozzatennek,hogy komoly dolgokban sosem hozok hamar dontest.Mindig varok "harom napot".
Tanitvany-nak van egy cikke a "Gondolatok es egyebb irasok"-topicba,ami nekem nagyon tetszik es melysegesen egyetertek vele."Varj harom napot" a cime.Erdemes elolvani ujra meg ujra.Bolcs tanacs mindenki szamara.

Cs.Edit :2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Április 23, 10:36:20
Én Istent úgy ismertem meg, hogy egyéni módon ragadja meg az embereket. Mondhatnám nincs két egyforma ember, aki ugyanúgy élné meg az Istennel való kommunikációt. Vannak irányelvek, amelyeket az előző hozzászólásokban jól leírtak a tesók. Én azt hangsúlyoznám ki, hogy bárhogyan is döntünk a felelősség a miénk. Ismerőseim között van olyan házaspár akik 3 gyerek után válnak, mert nem bírják egymás mellett. Az egyik fél meg van győződve, hogy Isten kijelentéséből ment férjhez, de nem volt szerelmes, és most ő bontja fel a házasságot, mondván, nem bírja tovább.
Én nem kérdőjelezem meg senkinek az Istentől kapott kijelentését, de meg kell benne állni...
 - Meg kell tanulnunk meghallani Isten hangját (nem oktatni szeretnék senkit, ezzel még nekem is vannak problémáim)
 - Meg kell tanulnunk hinni (a lehetetlenben is), ugyanis, ha elismerjük, ha nem, nem mindíg van válaszunk.
Ha jól emlékszem a Márk 11.22-ben van amikor Jézus beszél arról: ha van mustármagnyi hit, még a hegy is engedelmeskedik... Azt állítja, hogy Isten hitének kell bennünk lennie! Ez nem kevés.

Ha szolgálati területekről beszélünk, elsősorban el kell kezdeni azokban szolgálni, amikre érzünk affinitást, és ha mások is látják, hogy jó eredménye van a munkánknak, akkor jó irányba megyünk. Az ajándék helyet készít magának.
Egy biztos nem bibliai éveken keresztül kijelentésre várni a szolgálatunkkal kapcsolatban, mert kevés azoknak az embereknek a száma, akiknek Isten előre megmondta, hogy miben fognak szolgálni. Általában nem jelenti ezt ki előre az Úr.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Április 23, 10:46:11
Sziasztok!

Örülök a hozzászólásoknak. Gábor hozzászólása kapcsán szeretnék bekapcsolódni.

"Ismerőseim között van olyan házaspár akik 3 gyerek után válnak, mert nem bírják egymás mellett. Az egyik fél meg van győződve, hogy Isten kijelentéséből ment férjhez, de nem volt szerelmes, és most ő bontja fel a házasságot, mondván, nem bírja tovább."

Tehát meg volt győződve Isten akarata felől. De úgy néz ki, hogy tévedett Isten akarata felől.
A Sátán mint világosság angyala nagyon meg tudja téveszteni az embereket. Mintha Isten szólotta volna, pedig nem.

Nagyon sokan vannak úgy, hogy azt hitték, hogy Isten akaratát cselekszik. De miért értették félre? Miért nem látták, hogy ez a Sátán?
A sátán tud jönni igékkel, álmokkal és belső hangokkal. Sőt, a lelkiismeretet is befolyásolja.

Kérdésem:
Hogyan tudjuk kivédeni?


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Április 23, 11:05:03
Hát igen. Ez az ami nem megy hipp-hopp.
Meg kell ismerni Isten "belsejét", ahogy érez, gondolkodik. Nekem prófétálhatna akárki, hogy vegyek el valakit, ha nem szeretem nem fogom, mert Isten (szerintem) nem kér ilyet. Ilyennek ismerem.
Amikor döntést hozok ezeket nézem meg:
1. Mit mond az írás
2. Milyen kijelentésem van
3. Milyennek ismerem Istent
Ezek nem mindíg ugyanolyan arányba vesznek részt a döntésben, volt már olyan, hogy az írás alig nyomott latba valamit, legalábbis nem láttam, hogy Isten mit rendelkezett volna, ezért a másik kettő maradt a meghatározó.

Soha nem mertem és nem merem megkérdőjelezni azt, hogyha valaki kapott kijelentést, de figyelmeztetni szoktam, hogy ha nem ilyennek ismerem az Istent...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Április 23, 11:21:15
Valóban nagy horderejű, ha az alapján döntünk, hogy milyennek ismerjük Istent.

Az írást olykor félre is tudjuk érteni az adott helyzetünkben. Sokszor győz az, hogy "én" mit akarok, és ehhez nézem az igét...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 23, 12:30:10
Kérdés pl. neked személyesen bemutatkozott e Isten, vagy még a "Szamariaiasszony" mondásán állsz?

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Április 23, 12:44:20
Kedves Magda!

Kitől kérdezed, és mit jelent? (Én még nem találkoztam egy samariai asszonnyal se... :D)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: sion42 - 2008 Április 23, 16:33:33
Úgy gondolom, hegy ebben a kérdésben igazán fontos az Istennel való napi személyes kapcsolat. Mindaddig amíg nem tudom megkülönböztetni a szívemben Isten hangját, sátán hangjától és az én saját belső megnyilatkozásaimtól illetve a rendelkezésre álló eszközökkel, melyekből Gábor felsorolt néhányat, nem tudom felismerni a hang eredetét, addig könnyen becsapható vagyok. Én személy szerint a fentiekből a személyes kapcsolatot tartom ebben a kérdésben is e legfontosabbnak. Nyilván azonban ebben a kérdésben sincsenek standard megoldások, ellenben itt is megnyilvánul Isten sokszínűsége és egyben kegyelmények és szeretetének nagysága. Gondolok itt olyan esetekre, ahol a legfantasztikusabb módon szólítja meg az embert. Nem véletlenül említi Krisztus annyiszor a halló füleket és a látó szemeket. Itt természetesen elsősorban nam e külső fülre és szemre gondolok, bár néha azokat használva is kaphatunk vezetést. Fontosnak tartom, hogy ilyen esetekben mindig imádkozzunk és alázatos, csendes szívvel álljunk Isten elé várva arra, hogy megmutassa az igazságot. Hű és igaz Ő és hiszem, hogy mindig válaszol.

Gábor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Április 23, 16:40:29
Kérdés pl. neked személyesen bemutatkozott e Isten, vagy még a "Szamariaiasszony" mondásán állsz?Kedves Magda. Ezt kinek címezted?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 23, 16:56:45
Kedves Tothg és kedves Antee,
mivel nincs megszólítás,
ezért gondoltam,
mindenkinek aki olvassa szól.


Bocsánat, tévedtem.

Tehát mindenkinek szól aki olvassa és érintett a témában.

Sámuelnek többszőr szólt Isten.

Éli útbaigazította.

Akinek még csak a Szamáriai asszony hírdeti - ő legalább találkozott személyesen az Úrral - annak még közvetítőre van szüksége, tehát ne mondja az ellenkezőjét.

Akik egymás szájából kapkodják ki az IGÉT, azok mondják meg annak a nevét, akitől vették.

vsz.

Csak aki elfogadja, hogy ahogy engem küldött az ATYA - mondta az Úr - úgy küldelek én is benneteket a világra, azoknak szól az ÖRÖKKÉVALÓ.
.
.

Bocsánatot kérek attól, aki ezáltal sértve érzi magát.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Április 23, 17:18:02
Énszemélyesen találkoztam az úrral, és igyekszem hogy a legjobb közösségben legyek vele, éppen azért mondtam, hogy ismerem. Persze én is tisztában vagyok vele, hogy nagyon kevéssé ismertem meg Őt, hiszen egy még halandóember, hogyan ismerhet meg egy örökkévaló személyiséget... de vannak oldalai, megnyilvánulásai, szavai, amiből megismerhetjük Őt.
Csodálatos a mai korszak, mert személyes közösséget lehet élni az Úrral. Hozzáteszem nagyon szeretném már személyesen látni, de most csak erre van lehetőség.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Április 23, 18:05:44
Kérdés pl. neked személyesen bemutatkozott e Isten, vagy még a "Szamariaiasszony" mondásán állsz?Oszinten szolva nekem nem teljesen vilagos,hogy erted ezt a kerdest,kedves Magda.
Ha nem mutatkozott volna be mar,akkor nem lennek a gyermeke,marpedig O az en mennyei Atyam.A gyermek  pedig ismeri az atyjat,ha nem is teljes mertekben.Ahogy no,ugy ismeri meg egyre jobban.Istent megismerni Igejebol lehet es abbol a munkabol amit vegez az eletemben.
Erre gondoltal?

Cs.Edit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 23, 18:23:05
Kedves Edit, én csak ennyire tudom leírni, jobban nem  :016:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Április 23, 18:57:56
Remélem mindkettőnk válasza kielégítő volt.  ;)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 23, 19:08:17
.
.
Úgy gondolom, hegy ebben a kérdésben igazán fontos az Istennel való napi személyes kapcsolat. Mindaddig amíg nem tudom megkülönböztetni a szívemben Isten hangját, sátán hangjától és az én saját belső megnyilatkozásaimtól illetve a rendelkezésre álló eszközökkel, melyekből Gábor felsorolt néhányat, nem tudom felismerni a hang eredetét, addig könnyen becsapható vagyok. Én személy szerint a fentiekből a személyes kapcsolatot tartom ebben a kérdésben is e legfontosabbnak. Nyilván azonban ebben a kérdésben sincsenek standard megoldások, ellenben itt is megnyilvánul Isten sokszínűsége és egyben kegyelmények és szeretetének nagysága. Gondolok itt olyan esetekre, ahol a legfantasztikusabb módon szólítja meg az embert. Nem véletlenül említi Krisztus annyiszor a halló füleket és a látó szemeket. Itt természetesen elsősorban nam e külső fülre és szemre gondolok, bár néha azokat használva is kaphatunk vezetést. Fontosnak tartom, hogy ilyen esetekben mindig imádkozzunk és alázatos, csendes szívvel álljunk Isten elé várva arra, hogy megmutassa az igazságot. Hű és igaz Ő és hiszem, hogy mindig válaszol.

Gábor
.
.

Magam ezzel a szemlélettel értek egyet.

Érdemes végig követni Ábrahám útját, a próbatételei szempontjából, mert vsz ott mutatkozik be Isten, amikor a próbákban megállok BENNE hittel, ekkor jelenti ki újra egy új szempontból IGAZSÁGÁT, és ezzel saját magát is.

:084:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Április 23, 19:08:26
Kedves Testvérek!

Egyetértek azzal a véleménnyel, miszerint a Sátán nagyon "ügyes". Sokszor megtéveszti az embert azzal, hogy képes még a világosság angyalává is változtatni magát.
Az Igét is jól ismeri, hisz Jézust is az Igével kísértette. Úgy gondolom, ezért nagyon fontos, hogy ismerjük Isten írott Igéjét, az Ő Bibliában kijelentett beszédét. Így tudjuk megérteni, hogy a Sátán kísértéséről van-e szó, vagy Isten üzen az Ige által.
És egy biztos, Isten soha de soha nem akarja egy gyermekét sem vezetni úgy-, vagy olyan választás elé állítani, ami ellenkezik az Ige kijelentésével.
Nem hiszem el, hogy Istentől lenne, egy olyan határozott kijelentés, miszerint összeházasodhat valaki szerelem nélkül. És pláne nem akar olyat, hogy egy hívő összeházasodjon egy hitetlennel, vagy esetleg ha nem is hitetlen, de még csak egy vallásossal sem.
Mert világosan meg van írva:

"Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?"
(2 Kor. 6,14-15)

Egyértelmű a parancs, nem lehet egy hívő embernek csakis hívő társa. De sajnos nem az Ige a döntő. Sokan bedőlnek a Sátán eme félrevezetésének: "Isten rád akarja bízni, te leszel az eszköz, aki által megtér...stb".
 És előfordul, nagyon is könnyen, hogy fordítva áll majd fenn az eset. Mert ha én a mélybe nyújtom a kezem valaki felé, hogy felhúzzam onnan - ő lesz az, aki sokkal könnyebben leránt engem a mélybe. (Ez a sok felemás igában lévő házasság statisztikája).
Tehát egy ilyen házasság eleve kudarcra van ítélve, mert nem az Igére, nem a Kősziklára épül. És ha nem  is minden esetben torkollik válásba, az tuti, hogy egy idő múlva teljesen elhidegülten élnek egymás mellett.
 
Szerény véleményem szerint, minden "kijelentés" mellett, kijelentett beszéde által, az Ige által vezethet leginkább az Úr, és úgy tudhatom meg mi is az Ő akarata életemmel.

Szeretettel:
olajág


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Április 23, 19:17:45
.
.
Úgy gondolom, hegy ebben a kérdésben igazán fontos az Istennel való napi személyes kapcsolat. Mindaddig amíg nem tudom megkülönböztetni a szívemben Isten hangját, sátán hangjától és az én saját belső megnyilatkozásaimtól illetve a rendelkezésre álló eszközökkel, melyekből Gábor felsorolt néhányat, nem tudom felismerni a hang eredetét, addig könnyen becsapható vagyok. Én személy szerint a fentiekből a személyes kapcsolatot tartom ebben a kérdésben is e legfontosabbnak. Nyilván azonban ebben a kérdésben sincsenek standard megoldások, ellenben itt is megnyilvánul Isten sokszínűsége és egyben kegyelmények és szeretetének nagysága. Gondolok itt olyan esetekre, ahol a legfantasztikusabb módon szólítja meg az embert. Nem véletlenül említi Krisztus annyiszor a halló füleket és a látó szemeket. Itt természetesen elsősorban nam e külső fülre és szemre gondolok, bár néha azokat használva is kaphatunk vezetést. Fontosnak tartom, hogy ilyen esetekben mindig imádkozzunk és alázatos, csendes szívvel álljunk Isten elé várva arra, hogy megmutassa az igazságot. Hű és igaz Ő és hiszem, hogy mindig válaszol.

Gábor
.
.

Magam ezzel a szemlélettel értek egyet.

Érdemes végig követni Ábrahám útját, a próbatételei szempontjából, mert vsz ott mutatkozik be Isten, amikor a próbákban megállok BENNE hittel, ekkor jelenti ki újra egy új szempontból IGAZSÁGÁT, és ezzel saját magát is.

:084:

Az a helyzet, hogy nem igazán látok különbséget a között, amit Gábor, vagy bármelyikünk írt. Tulajdonképpen árnyalatnyi különbségeket lehet látni és pont azért, mert Isten szuverenitásából fakadóan úgy tanít minket a vele való közösségre, ahogy jónak látja.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 24, 05:59:38
Kedves Gábor!

Te azt mondod, hogy Ő úgy tanít, ahogy Ő jónak látja.

Hozzáfűzöm:

Ő ÚGY LÁTJA JÓNAK,

ahogy ki-ki egyen-egyenként tanítható.

Ő
csak a mi tanulási akarásunkat nézi, és hozzánk szabja a tanítás léptékét is.

Az biztos, hogy mindenkit a VELE VALÓ  személyes kapcsolatban tanít, és ehhez mindent, és mindenkit felhasznál.

Még az Internetet is :2angel:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Április 24, 06:57:11
Bárhogyan olvasom ugyanazt írod, amit én... :igen:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 24, 08:28:14
.
Bárhogyan olvasom ugyanazt írod, amit én... :igen:
.

Az jó :D

A kétszer mondott ugyan az nem ugyan az :hehe:

Legalább is ezt hallottam a régi öregektől :047:

Azt kiemelném:

tőled

Isten a VELE való közösségre tanít.


Ezt még nem olvastam nálad :044:

Hogy a tanulás a tudással eggyé válást jelent, nem elme növesztést, hanem változást a megtanultakkal egyesülésben.

Azzá válok amit megtanultam :D


szeretettel
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Április 24, 13:49:39
Ne haragudj, de nekem ez nem tiszta.

Én közösségbe vagyok Istennel, nemcsak tanulok róla. Beszélgetek vele. Erre lettünk hívva. Persze ezt gyakorolni, ha úgy tetszik tanulni kell.

A tudással eggyé válás az számomra elmenövesztést jelent. Azért fogalmazom így, hogy ne értsük félre egymást.
Tegyük fel, hogy valaki elmesél mindent egy emberről, akivel soha nem találkoztál, az nem ugyanaz, mintha tényleg találkoznál vele és megismernéd...
A kettő között a személyes kapcsolat a különbség.
A Jehova tanúi pont eztmondják: "Minnél több ismeretet kell szerezni Istenrő!"
Én aztmondom: "Találkozni kell vele!"

Az igazságot nem megtanulni kell, hanem megismerni, mert Ő Jézus.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: HMarci - 2008 Április 24, 14:49:53
Sziasztok!
Gondoltam megosztom veletek az én tapasztalatomat e téren.
Már volt,hogy kevésbé jelentős dologban is,mint pl. milyen nemű lesz a születendő gyermekem,(akivel épp áldott állapotban voltam)megéreztem,de nem azért mert konkrét elképzelésem volt.Egyszerűen teljesen biztos voltam benne,hogy lány lesz és így is lett és még volt néhány ilyen eset.
De 1szer (és ez a mai napig ámulattal tölt el,ha eszembe jut)határozott és azonnali választ kaptam az Úrtól.A férjemet mint Isten kereső embert ismertem meg,de már az első perctől fogva az igéből kaptam útmutatást,miszerint az Úrtól van ez a kapcsolat és bár TELJESEN Istenre bíztam ezt a dolgot,egy picit tartottam attól.hogy nehogy félre értsek valamit(mert abban már volt részem más kérdésben és abból nem kértem).
Szóval 2hónapi ismeretség után egy Istentisztelet előtti áhitat záró imáját (csak az Úr hallotta)azzal a mondattal fejeztem be,hogy:"Uram én nem tudom,csak Te tudod mi a terved velünk!?"
És abban a pillanatban az alkalmat vezető Testvér megszólalt:"Mert csak én tudom mi a tervem veletek-így szól az Úr-:békességet és nem romlást tervezek és reményteljes jövőt adok nektek.Ha segítségül hívtok és állhatatosan imádkoztok hozzám,akkor meghallgatlak benneteket.Megtaláltok engem,ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.Megtaláltok engem-így szól az Úr-jóra fordítom sorsotokat..."(Jeremiás 29:11-14)
Ez után 1évvel összeházasodtunk,de a férjem ragaszkodott hozzá,hogy még az esküvőnk előtt bemerítkezzen,mert Isten szerinti keresztény házasságban akar élni.
Nos azóta eltelt 5év,a tavalyi év borzalmas volt,de csak 8hónap után jöttem rá,hogy azért mert a férjem életében megjelent egy másik nő aki történetesen egy barátunk felesége,akikkel napi kapcsolatban voltunk.Természetesen összeomlottam,de még az nap azt az igét kaptam az Úrtól,hogy:"Hagyd abba a hangos sírást,ne könnyezzenek szemeid!Mert meglesz szenvedésed jutalma-így szól az Úr-visszatérnek fiaid az ellenség földjéről.Reménykedhetsz a jövőben-így szól az Úr-mert visszatérnek fiaid hazájukba."(Jeremiás 31:16-17) És aztán még sok olyan igét amelyik arra buzdított,hogy ne adjam fel,és hogy ebből a helyzetből is az Úr valami nagyon jó dolgot fog kihozni,de a legmeghatározóbb az az ige,amit azon az áhitaton adott az Úr.Azóta újabb 8hónap telt el és bár még nem rendeződött minden,mégis azt kell,hogy mondjam,hogy közelebb állunk a férjemmel egymáshoz mint azelőtt bármikor.Hiszem,hogy az Úr vissza tudja és vissza is fogja fordítani a férjem szívét Magához.
Hiszen megígérte,és nem ember az Isten,hogy hazudjon és nem embernek fia,hogy megváltozzon.Mond-e valamit amit meg ne tenne és ígér-e valamit,hogy ne teljesítené?!
Én hiszek Neki,mert még sosem csalódtam Benne!!!!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Április 24, 15:03:02
Ámen!

Kedves HMarci!  :088:

Egyedül Isten az, Akiben soha nem csalódhatunk. Bárki másban, férjünkben, gyerekeikben, testvérekben... mindenkiben aki él és mozog, csalódhat az ember. De az Úrban soha!
Csak ragaszkodsz az Igéhez, és csak kapaszkodj mindig az Úrba, az Ő ígéretéibe, mert azok nem változnak soha. Amit Isten megígért beteljesíti. :063:

"Ismerjétek el teljes szívetekkel és teljes lelketekkel, hogy nem veszett el egyetlen szó sem azokból az ígéretekből, amelyeket megígért nektek Istenetek, az ÚR. Mind beteljesedett rajtatok, nem veszett el abból egy szó sem." Józs 23,14

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Udika - 2008 Április 24, 15:10:38
Kedves HMarci!
Ahogy olvastam a soraidat szinte áradt belőlük a kegyelem és alázatosság.A férjed ha újra visszatalál az Úrhoz nagyon hálás lesz Neked :ima01:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Április 24, 15:41:01
Meg az Úrnak, hogy ilyen feleséget adott neki. :063:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 24, 15:53:41
Tothg írta:

Idézet
Az a helyzet, hogy nem igazán látok különbséget a között, amit Gábor, vagy bármelyikünk írt. Tulajdonképpen árnyalatnyi különbségeket lehet látni és pont azért, mert Isten szuverenitásából fakadóan úgy tanít minket a vele való közösségre, ahogy jónak látja.

Neked ebben mi a nem tiszta, mert ezt te írtad kedves Gábor :044:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Április 24, 16:03:33
Drága Magda nem maganak írtam a választ, hanem neked. Nem az én hozzászólásomat kellett volna idézned, hanem a tiedet. Bizony, nem értem a félszavaidat, nem értettem mit akartál belőle kimondani.
Sajnos ez van nehéz eset vagyok.
Bár azaz igazság, hogyha te sem érted, hogy mit nem értek, akkor már te is belekeveredtél.  :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 24, 16:22:26
Szóval, hogy te mit nem értesz, azt én tényleg nem érthetem, ebben megint egyetértésre jutottunk. :hehe:

Abba pedig megint igazad van, hogy belekeveredtem, de nem abba amit te mondasz :044:

Hanem az Úr Jézus Krisztusba keveredtem bele, vagy estem bele de TELJESEN.

Nem tudom hol volt fél szó, fél mondat lehet  :hehe: :2funny:

 :2smitten:

Ha leírod konkétan mit nem értesz akkor talán le tudom írni, bővitett mondatban, hogy félszavakból értsük egymást.  :2angel:

Nehéz esetnek meg tényleg nehéz vagyok, súly fölöslegem van, de így tetszem az Úrnak  :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Április 24, 16:39:35
Sziasztok!  :05:

Először is megköszönöm HMarcinak a bizonyságát. Jó az Úr!

Másodsorban, sajnos én is el szoktam veszíteni a fonalat, mikor Magda sorait olvasom.  :118:
Kérlek Magda, hogy fejtsd ki bővebben, mert lehet túl tömör nekünk. Bár te érted, hiszen te írtad és olvasod, azonban a
szavaid mögötti gondolatokat csak úgy lehet megérteni, ha kifejted azt. :2smitten:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 24, 16:43:33
Elveszett egy beírásom, hová lett

 :nagyonsir:
még mindég?

Írtam egy választ és elveszett, hát ennyit erről.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Április 24, 16:51:02
Kedves Magda!  :05:

Jelenleg csak nekem van jogosultságom, hogy hozzászólásokat töröljek. Nem töröltem egyik hozzászólásodat sem Magda.
Lehet, hogy éppen megszakadt a neted, miközben küldted a hozzászólást. Vagy esetleg egy pillanatnyi szerver szünet volt, ahol ez a fórum van.

Más is jelezte már ezt, hogy nem találja a hozzászólását. De ez ritkán fordul elő.
Kérlek írd meg a hozzászólásodat újból. :05:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 24, 16:59:32
Nem, nem veled egy időben írhattam , mert azért írtam le, azt, hogy még mindég, aztán néztem meg, hogy nincs ott amit írtam, nem volt kimaradás, nem volt semmi.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 24, 17:05:24
Csak azt írtam, hogy TANULÁS az ismeretszerzés, nem csak az iskolai fejtágítás, hanem  amikor megtanulok járni bébi koromban és megtanulök járni egy bénaság után.

Nem ezt írtam, de az értelme ez volt.

Én nem tudom kétszer leírni ugyan azt, mert nem értelemből írok - persze ezt sem lehet megérteni.

Az Úr mondja a bölcs és bolond példázatát, ebből mindenki megérti, hogy az Úr mit nevez tanulásnak.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Április 25, 13:04:31
Sziasztok!  :05:

Először is megköszönöm HMarcinak a bizonyságát. Jó az Úr!

Másodsorban, sajnos én is el szoktam veszíteni a fonalat, mikor Magda sorait olvasom.  :118:
Kérlek Magda, hogy fejtsd ki bővebben, mert lehet túl tömör nekünk. Bár te érted, hiszen te írtad és olvasod, azonban a
szavaid mögötti gondolatokat csak úgy lehet megérteni, ha kifejted azt. :2smitten:

Szeretettel,
Antee

Neha nekem is meg kell mozgatnom az agytekervenyeimet,hogy ertsem Magda mire is gondol.Sebaj,nem vagyunk egyformak.Addig osztjuk-szorozzuk amig megertjuk,csak te meg ne und,Magda!
Van,hogy eleg boven irok egy-egy dologrol,sokat magyarazom.Eppen azert van ez,hogy lehetoleg ertheto legyen amit tulajdonkeppen gondolok.Aki ismer szemelyesen,az tudja,hogy egyaltalan nem vagyok bobeszedu,sot ellenkezoleg.Hajlamos vagyok roviden es velosen fogalmazni,ami viszont nem mindig a legjobb.Nincs honnan tudjatok,de sokszor hosszu perceket gondolkodok egy-egy iras kozben.Meg most is.(Pedig mar kaptam olyat,hogy"Latom szeretsz sokat magyarazni").Egyaltalan nem szeretek.Sot,faraszt.De,ha akarom,hogy ertsek amit akarok mondani,muszaly bovebben fogalmaznom.

Tovabbi szep napot mindenkinek

Cs.Edit :2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Április 25, 19:04:00
Csak azt írtam, hogy TANULÁS az ismeretszerzés, nem csak az iskolai fejtágítás, hanem  amikor megtanulok járni bébi koromban és megtanulök járni egy bénaság után.

Nem ezt írtam, de az értelme ez volt.

Én nem tudom kétszer leírni ugyan azt, mert nem értelemből írok - persze ezt sem lehet megérteni.

Az Úr mondja a bölcs és bolond példázatát, ebből mindenki megérti, hogy az Úr mit nevez tanulásnak.

Kedves Magda!  :044:

Azt hiszem értelek.Legalábbis megkockáztatom ezt a hozzászólásodat megérteni. De ha mégsem erre gondoltál, javíts ki. :088:

Tehát nem az a bölcs, a tanult ember, akinek nagy a lexikális tudása. Az a bölcs, aki, amit megtanult, azt átviszi a gyakorlatba.
Jézus azokat nevezi bölcsnek, akik hallván az Ő beszédét, meg is tartják azt. Tehát ezek azok a bölcsek akik a Kősziklára építik a házukat. Itt jöhet bármilyen vihar. A ház nem dől össze!  :063:
A bolond, aki ott van, hallja a beszédet (tanul), de mégis "buta " marad. Mert nem tartja meg amit hall. Homokra épít, és a "vihar" elmossa az "építményét".
Tehát akkor vagyok TANULT, ha a bénaság után is megtanulok járni.  De ha bölcs vagyok, akkor talán azt is elkerülhetném, hogy "lebénuljak"... :063:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 25, 19:40:56
 :(
 :hehe:
 :2knuppel:
 :2funny:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Április 25, 20:01:58
Veled örülök, de a páratlan  hangulatjelekkel nem értek egyet. :2smitten: :hehe:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Anikó ANCSI - 2008 Április 25, 20:42:03
A véleményem....., hogy fontos a személyes kapcsolataink ápolása ( testvéri, baráti, stb) és az  élet aktív megélése pl:munka ,tanulás, sport,.... stb. Természetesen az Istennel való személyes imakapcsolat és a Biblia olvasása is nagyon fontos. A fórumot is lehet túlzásba vinni, ha az imént felsoroltak hátrányt szenvednek. Mértékkel használva.. azonban értékes üzeneteket és bizonyságokat tudunk ebben a formában továbbítani, de akkár csak olvasni is.Úgy érzem, hogy fontos volt a véleményem leírni.... :05:

Szeretettel: Anikó :044:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Április 27, 11:07:36
Irtam ma egy cikket a Gondolatok es egyebb irasok topicba a megbocsatassal kapcsolatba.
Elgondolkodtam magam is a dolgon es van egy eszrevetelem,mondhatnam azt is,hogy tapasztalatom.
Evek hosszu soran at dolgoztam ugymond "vilagi" emberekkel.(ambar nagyon nem szeretem ezt a kifejezest)
Dolgoztam mar hivokkel is,igy tudok kulonbseget tenni.Valoszinuleg csodalkozni fogtok,de inkabb dolgozom "vilagiakkal" mint hivokkel.Annyira masok mint amit vasarnaponkent mutatnak,hogy nekem az fajdalmas.Azonkivul a "vilagiaknal" nem tapasztaltam akkora sertodekenyseget mint a hivoknel.Nekem ez megdobbento.Kinosan ugyelni kell,hogy mit es hogyan mond az ember,mert semmisegeken mar megsertodnek.Ez pedig magaval vonja azt,hogy masnak mutasd magad mint amilyen alapjaba veve vagy.Ez pedig mar nem oszinteseg akkor.Sokan megvannak terve,keresztelkedve,meg minden ami kell,de az "En"-juk az meg mindig a regi es szinte serthetobb mint valaha.Akkora kegyes szovegeket tudnak mondani,hogy az mar "eget rengeto",de,ha az "en"-jet eri valami,kiborul a bili.Adott esetben nem az az elso,hogy megkerdezze,hogyan is gondolta az illeto amit mondott vagy tett-mert lehet,hogy csak felreertelmezesrol van szo-hanem rogton sertodotten reagal.
Miert van ez?Mondjuk,hogy az oemberi termeszetunk-vele egyutt az en-unk is- megfeszittetett Krisztussal.Megis,az EN csak megvan.Azt nem akarjuk letenni,sot apolgatjuk-dedelgetjuk,lehet akar tudtunkon kivul is.
Jo erre odafigyelni es mikor beszelgetunk valakivel,esetleg panaszkodunk valamirol,megnezni,mennyi benne az EN es az ENGEM.
Lehet meglepodunk majd az eredmenyen!

Sajat gondolatom irtam le,senki ne vegye szemelyeskedesnek.
(Lam-lam,ezt is hozza kell tenni,mert valaki meg lehet,hogy magara veszi)

Szeretettel
Cs.Edit
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Április 27, 11:20:39
"Azonkivul a "vilagiaknal" nem tapasztaltam akkora sertodekenyseget mint a hivoknel.Nekem ez megdobbento.Kinosan ugyelni kell,hogy mit es hogyan mond az ember,mert semmisegeken mar megsertodnek."

Ezt sajnos én is tapasztalom. Igen fájdalmas és rossz tanúbizonyságtétel Jézusról.
Szinte már-már hihetetlen, hogy a legjelentéktelenebb szavakon meg tudnak sértődni.
Szerintem ennek a gyökere az, hogy éreztesse az egyik a másikkal, hogy te nem is vagy annyira hívő, nem állsz
felettem Krisztus követésében. Bezzeg "én" annyira szent életet élek és vigyázok az utamra, hogy valósággal
botránkoztató volt az általad elejtett, bántónak érzett szó.

Azért sértődnek sokan a semmin, hogy éreztessék a másikkal, hogy ők nem nagyobbak Krisztusban.

Szomorú!!!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 27, 12:27:11
Talán segít,  :D

Megtérésemet követően meglepődtem azon, hogy a megbocsátás, és a sértődés, elég sok helyet foglal el a hívők életében, és persze az IGE figyelmeztetésében, mint megbocsátás.

Aztán lassan-lassan rávezetett arra a Szent Szellem, hogy azért nem haragudtam és nem sértődtem meg, mert nem okozott fájdalmat, védve voltam a fájdalomtól.

Megtérésemet követően ez a védelem olvadt el lassan.

Mi volt ez a védelem?

Pont annak az ellenkezője mint amit Edit és Anti mond
A hitetlen embert azért nem bántja a másik viselkedése, mert nem becsüli a másikat.

Nem azt nézem mit mond, hanem ki mondja szlogent biztos ismeritek.

Fájdalmat, erős fájdalmat, csak az okoz akit szeretek.

Talán érthető amit írtam.

 :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Április 27, 15:33:20
Kedves Magda!  :088:

Teljesen érthető, amit mondasz. Nagyon egyetértek. Igazi fájdalmat valóban a szeretetteimnek okozok, és fordítva is fennáll -, attól fáj a legjobban a bántás, aki közel áll hozzám.  :117:
 Ha egy vad idegentől ér bántás, az szinte "lepereg", nem veszi úgy a szívére az ember, előfordul, hogy szinte meg sem hallom - és fordítva..
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Április 27, 16:38:15
Biztos, hogy nem véletlen, de a mai igehirdetésünk Igéi:

"...és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk..." (Mt 6,12)
"...és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is." (Kol 3,13)

Olyan hatalmas üzenete volt ma az Úrnak számomra, mintha csak egyedül miattam és nekem szólt volna az az igehirdetés.
Megbocsátani mint Krisztus. És szeretni, mint Krisztus. Ez a két dolog az, amire Jézus azt mondja, hogy úgy kell tenni ahogy Ő is tette.

És ez a két dolog az, amit csak közösségben lehet megélni. Ha egyedül van az ember, nincs kinek megbocsátani, nincs kit szeretni. Ezért is van nagy szükség a közösségre.

"...szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!" (Jn 13,34)

Másképp nem lehet igazán megbocsátani, csak akkor, ha úgy tudok szeretni mint Jézus. Szeretettel megbocsátani.

Testvéreim, ahogy hallgattam az igemagyarázatot, az tudatosult bennem, mennyire nagy dolog, amikor Isten elvégzi a szívemben, hogy így tudok szeretni, így tudok megbocsátani. De talán  nincs nagyobb dolog annál, amikor érzem ezt az igazi krisztusi szeretetet a másik ember részéről, aki ellen vétettem.
Nem tudom, előfordult-e már veletek, hogy nagyot vétettetek az Úr és egy ember ellen, amit töredelmesen meg is vallottatok, meg is bántatok és biztos a tudat bennetek, hogy az Úr meg is bocsátotta. De mégis valahogy nehezen megy a feldolgozása annak, hogy ekkorát vétkeztetek. Nem tudtok magatoknak megbocsátani. És ekkor jön az aki ellen vétkeztetek, és tiszta szívből, krisztusi szeretettel megbocsát.
Akkora öröm ilyen megbocsátást tapasztalni, hogy azt nem lehet leírni, csak átélni.  :2smitten:

Szeretettel:
olajág

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: HMarci - 2008 Április 28, 16:38:20
Kedves Olajág és többi Testvérem!
Kérlek mondjátok el a véleményeteket!
Jó volt olvasni megint a megbocsájtásról.Én most a másik oldalom állok,nekem mondták többen,hogy meg kell bocsájtanom annak az embernek aki befurakodott a családomba,a házasságomba és tönkre akarta tenni és még mindig nem adta fel.De mivel én is csak így kapok bocsánatot az Atyától ezért megpróbáltam,megvallottam hogy megbocsájtottam és azt hittem,hogy sikerült is de az iránta érzett düh és sok negatív érzés azt mutatja,hogy mégsem. :060:
Kb 1hónapja olvastam egy cikket egy keresztény újságban amiben a Lukács 17:3-at idézik ahol Jézus Krisztus ezt mondta:"Ha vétkezik ellened atyádfia,figyelmeztesd és,ha megbánja,bocsáss meg neki."
De honnét tudhatom,hogy megbánta-e?Mivel nem ismerem a gondolatait!Csak a tetteit látom,ami nem azt mutatja,hogy bármit is meg bánt volna,hiszen egy pillanatra sem mondott le a családunk tönkretételéről.
Ebben az esetben hogyan bocsássak meg?????
Üdv.HMarci


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Április 28, 16:47:24
Kedves HMarci! :088:

Az ige fényében kell cselekedned. Nem tudom, hogy az az illető, aki befurakodott a férjed és te közéd, hívő-e?
Neked kell először figyelmeztetned...ez már meg is történt, de nem szakított a bűnével.
Tehát fognod kell valakit magad mellé és ketten kell felszólítanotok, hogy lépjen ki közületek. Ha még mindig nem hallgat rátok, akkor a gyülekezeti közösség elé kell vinni ezt a dolgot.

Mt 18,17   
"Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt."

De a férjeddel való kapcsolatra jobban kell törekedned, kapcsolatotokat mélyíteni...


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: HMarci - 2008 Április 28, 16:55:26
Az illető nem hívő sőt okkult háttérrel rendelkezik.
Emberileg nincs rá semmilyen befolyásom,már a figyelmeztetésen rég túl vagyunk...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Április 28, 16:58:21
Bízz a férjedben de elsősorban az Istenben. Könnyű mondani, nehezebb megélni, de ezt kell tenned...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 28, 18:24:06
Az illető nem hívő sőt okkult háttérrel rendelkezik.
Emberileg nincs rá semmilyen befolyásom,már a figyelmeztetésen rég túl vagyunk...

Kedves HMarci, mindenek előtt had mondjam meg neked, hogy érzem, milyen nagy próbát kaptál.
Ebből arra következtetek, hogy nagyon erős vagy az Úrban.

Én ilyenkor kérem, hogy segítsen, mert Ő azt mondja, hogy erőmön felüli próbát nem ad, de én ezt nem tudom elhordozni, mert nagyon nehéz.
Aztán kérem, hogy segíítsen abban, hogy hálát tudjak ezért NEKI adni.
Azért, hogy kérhetem a segítségét, ebben a nagy próbában,
Ekkor akár milyen nehéz, ha zokogok is, elkzdem a hálaadást, hogy Ő itt van és Ő segít, és Ő az akiben mindég bízhatom, mert Ő nem hagy el.

Ezt addig teszem, amíg tényleg érzem is, hogy a tehertől kezdek felszabadulni.

Aztán kérem, hogy adja az Ő bölcsességét - Jakab levélben olvashatod.

Ezt addig ismétlem, amíg nem mutatja meg konkrétan, hogy mi a teendőm.

Hár én így indulok minden testi, lelki probláma esetén.

Szeretettel
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Április 29, 09:36:52
Kedves Olajág és többi Testvérem!
Kérlek mondjátok el a véleményeteket!
Jó volt olvasni megint a megbocsájtásról.Én most a másik oldalom állok,nekem mondták többen,hogy meg kell bocsájtanom annak az embernek aki befurakodott a családomba,a házasságomba és tönkre akarta tenni és még mindig nem adta fel.De mivel én is csak így kapok bocsánatot az Atyától ezért megpróbáltam,megvallottam hogy megbocsájtottam és azt hittem,hogy sikerült is de az iránta érzett düh és sok negatív érzés azt mutatja,hogy mégsem. :060:
Kb 1hónapja olvastam egy cikket egy keresztény újságban amiben a Lukács 17:3-at idézik ahol Jézus Krisztus ezt mondta:"Ha vétkezik ellened atyádfia,figyelmeztesd és,ha megbánja,bocsáss meg neki."
De honnét tudhatom,hogy megbánta-e?Mivel nem ismerem a gondolatait!Csak a tetteit látom,ami nem azt mutatja,hogy bármit is meg bánt volna,hiszen egy pillanatra sem mondott le a családunk tönkretételéről.
Ebben az esetben hogyan bocsássak meg?????
Üdv.HMarci
Lehet, hogy sokak számára ez megbotránkoztató, de a megbocsájtás nem feltétel nélküli a biblia szerint sem.
Azt írja, hogy "bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk..."
Ehhez ad hozzá a szolga példázatát, ahol kéri a szolga a tartozás elengedését, amit meg is kap, de ő nem engedi el a tartozást, amikor kérik tőle...
Ha összevetjük ezeket az állításokat, teljesen nyilvánvaló, hogy a megbocsájtás nem kell, hogy automatikus legyen, hanem kell nyitottnak maradnunk arra, hogyha megkeresnek bennünket bocsánatkéréssel, akkor tartozunk megbocsájtani. Ha nincs hajlandóság, akkor nem köteles megbocsájtani. Nem baj, ha az ember tud megbocsájtani akkor is ha nem kérnek bocsánatot, de ezt azért jó tudni, mert az van a köztudatba, hogy ezekbe a szerencsétlen keresztényekbe, bármikor bele lehet rugni, mert úgyis köteles megbocsájtani. Nem, sőt aztmondja, ha nem bocsátjuk meg valaki bűnét az megmarad!
Az előszőr idézet részben is arról van szó, hogy bocsásson meg nekünk a mi Atyánk, mert odamentünk és elismertük, hogy hibáztunk, ahogyan mihozzánk is odajönnek és megbocsájtottunk, amikor elismerték hogy hibáztak.
Erről szól az utána idézet szolga példázata...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Április 29, 10:01:26
Egyetértek.  :088:

Van egy könyvem -, illetve egy a nagyon sok közül -  :05:, ami Joábról, Dávid hadvezéréről szól. Abban azt olvastam, hogy milyen ige ellenes volt az, amikor Joáb úgymond "rábeszélte" Dávidot, hogy bocsásson meg Absolonnak és hozassa vissza őt a száműzetésből. Dávid rááll, annak ellenére, hogy Absolon a legkisebb megbánást tanúsítaná. Nem kér bocsánatot, még is bocsánatot kap.
Mint ismeretes a Bibliából, meg is lesz a következménye. A későbbiek során Absolon fellázad Apja Dávid ellen. Összeesküvéssel megdönti a király uralmát egy időre.
Itt Dávid olyat tett, amit Isten sem tesz soha. Annak aki nem bánja meg a bűneit, nem kér töredelmes bocsánatot - annak nem bocsát meg! Automatikusan nem lesz senkié a bűnbocsánat.
Tehát, ha valaki nem tanúsít őszinte bűnbánatot az ellene elkövetett személlyel szemben, nem biztos, hogy "köteles" a másik megbocsátani.
Viszont a szeretet meg erre kötelez...
Tehát nehéz dolgok és kérdések ezek. Itt valahogy nem igazán lehet tanácsot adni. Csak kifjthetjük álláspontunkat, véleményünket, de mindenkinek magában kell azt eldöntenie, milyen alapon cselekszik, mit tesz, mit diktál neki a Lélek; miképpen bocsát meg...

Szeretettel:
olajág


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Colhicum - 2008 Április 29, 10:18:38

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem a legnehezebb dolog magamnak megbocsátani akkor, ha megbántok valakit, akár akaratlanul is. Az nem olyan fájdalmas, ha engem bántanak meg. Olyankor könnyen megbocsátok. Mindig Jézus jut eszembe a kereszten. Ha Ő meg tudott bocsátani mindazért, amit tettek Vele, akkor ez nekem sem eshet nehezemre.
Persze a te helyzeted, kedves HMarci igen nehéz, de ne felejtsd el, hogy az Úr nem állít nagyobb próba elé, mint amit ne tudnál elviselni.
Szerintem a megbocsátást nem szabad feltételekhez kötni. Teljesen mindegy, hogy a minket megbántó személy megadja-e a tartozását. Ha harag van a szívünkben, azzal mintegy falat emelünk magunk és az Úr közé.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Április 29, 10:20:34
Nekünk jó, ha megbocsátunk, de nem várja el még az Úr sem, ha gonoszkodnak veled és nem bocsájtasz meg.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Április 29, 10:28:10

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem a legnehezebb dolog magamnak megbocsátani akkor, ha megbántok valakit, akár akaratlanul is. Az nem olyan fájdalmas, ha engem bántanak meg. Olyankor könnyen megbocsátok. Mindig Jézus jut eszembe a kereszten. Ha Ő meg tudott bocsátani mindazért, amit tettek Vele, akkor ez nekem sem eshet nehezemre.

Kedves Colhicum!  :2smitten:

Pontosan így vagyok ezzel én is. Könnyen megbocsátom azt amit ellenem vétenek. De ha én vétek felebarátom ellen, bár tudom, hogy megbocsátott; tudom, hogy az Úr is megbocsátotta, mert őszintén megbántam amit vétettem ellene; de magamnak megbocsátani már sokkal nehezebben megy. :117:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Április 29, 10:30:41
Bocs nem akarok beszólni senkinek, de azért bocsátunk meg nehezen magunknak, mert nagyok az elvárásaink magunkkal szemben. Aztgondoljuk, hogy nekünk ebben már nem szabadott volna hibázni, mert ennél nagyobbak vagyunk, pedig dehogy...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Colhicum - 2008 Április 29, 10:35:31


Lehet, hogy maradt még bennünk az ó-emberből egy kevés önérzet? Bizony, meglehet  :(
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Április 29, 10:45:16
Sziasztok!

Eszembe jut Jézus és István kiáltása:
"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek."

Nem tanusítottak bűnbánatot sem a Jézus körüli, sem az István körüli emberek. Mégis kérték az Urat, hogy bocsásson meg nekik.

Fontos megjegyeznem, hogy nem elég nekünk megbocsátani...az Istennek is meg kell bocsátania.
Mert lehet én megbocsátok az ellenem vétkezőnek akiben nincs bűnbánat, de ez mit sem ér, hiszen Isten előtt nem tett bűnbánatot.
Jézus és István megbocsátottak a körülöttük levő embereknek, de fontos volt, hogy Istentől is kérjék a bocsánatot.


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Április 29, 11:09:51
Valóban ez egy Krisztusi hozzáállás, így kell csinálni!

Ne felejtsük, hogy ennek ellenére, hogy mégsem fog megbocsájtani azoknak, akik ezt nem igénylik, mert a harag napja el fog jönni...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 29, 11:24:06
Azt gondolom, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy csak és kizárólag az kapja meg a kegyelmet = megbocsátást, akinek van arra törekvése, hogy megváltozzon.

TÖREKVÉSE, és ehhez kéri a segítséget.

Ézs 26,10 Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Április 29, 13:36:23
Az en velemenyem a kovetkezo:

A megbocsatasnak van 3 lepese:
1-akarati
2-ertelmi
3-erzelmi

Eloszor is el kell dontenem,hogy akarok-e megbocsatani vagy sem.Szandekosan nem irok olyanrol,hogy kell-e.
Masodik lepesben akkor -mar,ha akarok- az ertelmemmel bocsassak meg.
Harmadszor pedig -es ez a legnehezebb- probaljam gyakorolni a megbocsatas erzelmet.Nem fog menni varazsszora,sot lehet,hogy tobbszor is imadkoznom kell azert,hogy erzelmileg is megtudjak bocsatani.Gyakorolni,gyakorolni,gyakorolni.
Ha azt varjuk,hogy elobb az erzes jojjon meg,soha nem fogunk tudni igazan megbocsatani.

Nekem ez szemelyes tapasztalatom,igy hat allitom,hogy mukodik.Es mostmar egyaltalan nem esik nehezemre a megbocsatas.

Ehhez a temahoz kapcsolodoan viszont,van egy masik dolog is:a felejtes.
"Megbocsatani megbocsatok,de soha nem tudom elfelejteni"-szokas ezt mondani az esetek kapcsan

Hat akkor,hogy is van ez? Megbocsatok,de nem felejtek?
Akkor egyaltalan tenyleg megbocsatottam?

Cs.Edit :2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Április 29, 14:49:56
Ez nagyon érdekes kérdés.
SZerintem a megbocsájtás egy döntés: megbocsájtok.
AZ, hogy mit érzek az más kérdés, hosszú távon az érzelmek követik a döntést. Sokszor összekeverjük az érzéseinket a döntéseinkkel. Attól még, hogy fáj az, ahogy megbántottak, attól még el lehet engedni a sérelmet. A megbocsájtás ugyanis az, hogy nem vágok vissza, akkor sem ha lehetőségem van rá. Vagy másképp: nem kérem számon. Az elfelejtés szép kép lenne a megbocsátásról, csak éppen nem reális, mert megvalósíthatatlan. Maximum az idő múlásával (és a memóriánk romlásával  :05: ) tudunk felejteni. Inkább arról van szó, hogy nem emlékeztetjük magunkat rá újra és újra...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Április 29, 15:10:30
Szia Tothg,
 igen egyet értek,
nekem ha sokszor eszembe jut a dolog,
akkor meg szoktam kérdezni az Úrtól, hogy mi vele a teendőm.

Volt amikor oda kellett mennem és bocsánatot kellett kérnem, hogy belőle olyan indulatot váltottam ki amivel megbántott.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Április 29, 18:04:18
Tothg mondta:

Idézet
Az elfelejtés szép kép lenne a megbocsátásról, csak éppen nem reális, mert megvalósíthatatlan. Maximum az idő múlásával (és a memóriánk romlásával   ) tudunk felejteni. Inkább arról van szó, hogy nem emlékeztetjük magunkat rá újra és újra...

Eszembe jutott, hogy amikor Jézus feltámadása után találkozik az emmausi úton a tanítványokkal, megkérdezi miért szomorúak, és amikor azt válaszolják:  "Csak te vagy-é jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod minémű dolgok lettek abban e napokon?"
Jézus megkérdezi: "Micsoda dolgok?"

Szerintetek Jézus ezt miért kérdezi? Képmutató lett volna?;  vagy tényleg úgy bocsátott meg, hogy teljesen elfelejtette azokat amik vele történtek?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Április 29, 18:19:41
Sziasztok!

Eszembe jut Jézus és István kiáltása:
"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek."

Nem tanusítottak bűnbánatot sem a Jézus körüli, sem az István körüli emberek. Mégis kérték az Urat, hogy bocsásson meg nekik.

Fontos megjegyeznem, hogy nem elég nekünk megbocsátani...az Istennek is meg kell bocsátania.
Mert lehet én megbocsátok az ellenem vétkezőnek akiben nincs bűnbánat, de ez mit sem ér, hiszen Isten előtt nem tett bűnbánatot.
Jézus és István megbocsátottak a körülöttük levő embereknek, de fontos volt, hogy Istentől is kérjék a bocsánatot.


Szeretettel,
Antee


Ez így van. Tényleg Jézus és István is imádkozik a gyilkosaiért, hogy bocsássa meg nekik az Atya, amit tudatlanságukban cselekedtek.És úgy igaz, hogy aki nem tesz Isten előtt bűnvallást, nem bánja meg a bűneit, nem is kapja meg a bünbocsánatot. Mert azt csak az kapja meg, aki valóban töredelmesen bánja azokat, és oda megy velük az Úrhoz.

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. (1 Ján. 1,9)

Én is hajlamos vagyok megbocsátani annak aki vétkezik ellenem még akkor is ha nem bánja meg, ha nem kér bocsánatot, de ezzel nem teszek jót vele. Ezt tapasztaltam a gyermekeimmel szemben.  :08:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: sion42 - 2008 Április 30, 09:44:37
Azzal, hogy megbocsátok valakinek, azzal elsősorban magamnak teszek jót, hiszen Isten parancsolja, hogy bocsássank meg mindenkinek és ne legyen harag és sértődöttség a szívemben, mert azzal a saját üdvösségemet teszem kockára, ugyanis a meg nem bocsátás olyan súlyos helyzetbe illetve lelkiállapotba hozhat, hogy nem marad hit  a szívembe. Ember haragja nem szolgálja Isten dicsőségét. Elsősorban tehát azért bocsátok meg másoknak, mert Isten ezt kéri tőlem. Másodszor azért, mert felfogtam és megértettem, hogy ez nekem is az egyetlen jó út ahhoz, hogy békességem legyen. Harmadszor pedig azért, hogy haragommal, sértődöttségemmel ill gyűlöletemmel ne helyezzek átkot a másik ember életére.
Istenem, milyen messze vagyunk még az igazi szeretettől!


Gábor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Április 30, 10:01:53
Értem, Gábor! És igazad van!  :088:

De ha nem csupán csak ez vezérel, hogy "elsősorban magamnak tegyek jót", akkor mi lehet a megoldás azokkal szemben, akiknek viszont nem válik javukra, ha úgy bocsátunk meg nekik, hogy nem bánták meg bűneiket?
Ha az ő javukat nézem, akkor mi a helyes?
Mert olyan tapasztalatom is van, hogy az ilyen nagyon vissza tud élni ezzel. Mit kellene tenni, ami az ő javát szolgálja? :08:

Szeretettel:
olajág?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Április 30, 12:36:29
Tothg mondta:

Idézet
Az elfelejtés szép kép lenne a megbocsátásról, csak éppen nem reális, mert megvalósíthatatlan. Maximum az idő múlásával (és a memóriánk romlásával   ) tudunk felejteni. Inkább arról van szó, hogy nem emlékeztetjük magunkat rá újra és újra...

Eszembe jutott, hogy amikor Jézus feltámadása után találkozik az emmausi úton a tanítványokkal, megkérdezi miért szomorúak, és amikor azt válaszolják:  "Csak te vagy-é jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod minémű dolgok lettek abban e napokon?"
Jézus megkérdezi: "Micsoda dolgok?"

Szerintetek Jézus ezt miért kérdezi? Képmutató lett volna?;  vagy tényleg úgy bocsátott meg, hogy teljesen elfelejtette azokat amik vele történtek?


Ne haragudj Olajág, de az általad idézet résznek semmi köze sincs a megbocsájtáshoz. Jézus azért kérdezte ezt, mert kíváncsi volt, hogyan gondolkodnak az esemény felől.
Ráadásul Jézus nem bocsátott meg! Azokat, akik megfeszítették és nem bánták meg számon fogja kérni az ítélet napján.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: sion42 - 2008 Április 30, 15:05:11
Kedves Olajág!Én úgy látom, hogy én megbocsátásom között és a mások bűnében maradása között nincs összefüggés, hacsaknem annyi, hogy látván az én alázatomat és megbocsátó szívemet közeledni kezd Istenhez, mert érzi, hogy más vagyok, mint akikkel eddig találkozott és kiváncsi lesz arra, hogy vajon miért tudok megbocsátani akkor is, ha úgymond jogosan lehetnék emberi szemmel nézve megsértődve.
A mi dolgunk, hogy jó példával járjunk az emberek előtt és vilátsunk a sötétségben.
Tehát válaszolva kérdésedre mindenképpen az a jó ha tiszta szívvel megbocsájtasz neki és hagyod, hogy a többet Isten elvégezze a szívében.


Gábor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Április 30, 15:52:50
Kedves Gábor! :088:

Értelek.
Én sem úgy gondoltam, hogy a kettő között összefüggésnek kellene lennie, csak arra szerettem volna választ kapni, szerintetek mi lenne a megoldás, mi az amit tehetnénk az érdekükben, mi lenne az ami számukra is a legjobb.  :088:
Egyértelmű, hogy a megtérést, és az igazi bűnbánatot Isten végzi el az emberi szívekben. Ám vannak dolgok, amiket rajtunk keresztül akar elvégezni mások éltében. Igen, a mi dolgunk a világítás ott, ahol Isten kegyelméből épp vagyunk. Teljesen egyetértek ezzel. :05:
Köszönöm, hogy írtál!
Az Úr áldása, kegyelme Veled!  :05:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Április 30, 16:05:55


Ne haragudj Olajág, de az általad idézet résznek semmi köze sincs a megbocsájtáshoz. Jézus azért kérdezte ezt, mert kíváncsi volt, hogyan gondolkodnak az esemény felől.
Ráadásul Jézus nem bocsátott meg! Azokat, akik megfeszítették és nem bánták meg számon fogja kérni az ítélet napján.

Kedves Tothg! 

Nem haragszom!  :088:
De nekem teljesen új amit mondasz! Miszerint Jézus, aki arra tanított, hogy bocsássunk meg még az ellenségeinknek is, nem bocsátott meg!
Én úgy tudom, hogy a világ minden emberének a bűnét megbocsátotta; mindenkiért meghalt a Golgotán. Nincs olyan ember, akit ne várna készen a bűnbocsánat, a kegyelem. Tehát nem mondhatja senki, hogy neki nem bocsátott meg! Csak az, akinek ez a bocsánat NEM KELL! Igen, attól ezt számon kéri. Mert az is evidens, hogy ez a bocsánat nem lesz automatikusan senkié. Mint ahogy ezt valahol már korábban írtam is.  :2angel:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: sion42 - 2008 Április 30, 16:17:36
Én is úgy gondolom, hogy Krisztus megbocsátott a gyilkosainak és azoknak is akik gyűlölték őt.

Gábor
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Margó - 2008 Április 30, 20:24:23
Nekem az a véleményem, hogy van üdvösség és van kárhozat!
Nem mindenkié a bocsánat, csak azé, aki él vele.
Jézus valóban meghalt minden bűnért de, ha valakinek nem kell a kegyelem, az a kárhozatra jut. Tehát itt Jézusnak nincs lehetősége bocsánatot adni! :(

Kedves Olajág! :integet:

Én is vívódtam már azzal, hogy érdemes-e megbocsátani, akkor is, ha emberi síkon úgy érzem jobb lenne, ha haragudnék!
Isten nézőpontjából ez egészen másként működik! Úgy gondolom mindenképpen szerettel és megbocsátással szolgálom embertársam javát /sajnos ez nálam nem mindig működik/, ilyenkor elmondom Istennek, hogy Ő szóljon és várom, hogy rajta keresztül történik változás a másik ember életében!  Tudom, Neki minden lehetséges! ... és itt jön az én alázatra- és türelemre való nevelésem!

Szeretettel:              Margó
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Április 30, 21:56:36
Kedves Margó!  :2smitten:

Köszönöm!  :05:
 Én teljesen egyetértek azzal amit írsz. Én is így gondolom.  :088:
A bocsánat készen áll, de csak azé, akinek kell, aki bocsánatot kér, aki bűnbánattal megtalálja a megbocsátás helyét.  :2smitten:
Igen, az Úrnak minden lehetséges - amit már én is sokszor megtapasztaltam; és amiért legyen dicsőség, és magasztalás, hála és dicséret nagy Nevének!  :2smitten:

Szeretettel:
olajág

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 01, 07:37:26
 :2angel: Nagyon jó, hogy beszélgettek a megbocsátásról, és annak megéléséről.

Gondolom a kettő nem ugyan az.

Mert:
Nekem azt mondja Isten bocsássak meg. Tehát megteszem, mert szeretem Istent, és Ő azt is mondja, ha engem szerettek, az én beszédeimet megtartsátok.

Most jön a következő lépés, mi legyen azzal akinek megbocsátottam.
Azt is mondja nekem Isten, hogy áldjátok akik titeket átkoznak, és áldjátok akik titeket kergetnek.

Tehát a megbocsátásom után, mivel ő engem megbántott, tehát azt elmondhatom, hogy kergetett, akkor áldom.

De mi legyen a kapcsolatommal, tegyek úgy mintha semmi sem történt volna, akkor hazug vagyok.

Tehát meg kell neki mondanom, hogy ha ő úgy csinál mintha semmi sem történt volna.

 Meg kell neki mondanom?

De mit?

Meg kell neki mondanom? Miért kell neki megmondanom, nem elég, hogy elszenvedtem tőle a bántást?

Azért hagyom függőben, hogy ti is gondolkodjatok el rajta.

Szeretettel
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Május 01, 10:20:17
Azzal, hogy megbocsátok valakinek, azzal elsősorban magamnak teszek jót, hiszen Isten parancsolja, hogy bocsássank meg mindenkinek és ne legyen harag és sértődöttség a szívemben, mert azzal a saját üdvösségemet teszem kockára, ugyanis a meg nem bocsátás olyan súlyos helyzetbe illetve lelkiállapotba hozhat, hogy nem marad hit  a szívembe. Ember haragja nem szolgálja Isten dicsőségét. Elsősorban tehát azért bocsátok meg másoknak, mert Isten ezt kéri tőlem. Másodszor azért, mert felfogtam és megértettem, hogy ez nekem is az egyetlen jó út ahhoz, hogy békességem legyen. Harmadszor pedig azért, hogy haragommal, sértődöttségemmel ill gyűlöletemmel ne helyezzek átkot a másik ember életére.
Istenem, milyen messze vagyunk még az igazi szeretettől!


Gábor

Teljes mertekben egyetertek ezen hozzaszolasokkal,en is pontosan igy latom.
Amit meg hozzatennek az az,hogy csupan nevelesi celbol -tehat,hogy a masik vegye eszre magat- nem szabad megtennem azt,hogy nem bocsatok meg.Nem az en dolgom a masik nevelese,legfeljebb imadkozom erte.Sot ezt kell tennem.
Hogy meg kell-e mondanom a masiknak? Es hogyan?
Igen,szerintem meg lehet mondani:"Nezd kedves XY,nagyon megbantottal ezzel es ezzel,de en nem akarok haragtarto lenni,hogy ezutan rossz viszonyba legyunk.En megbocsatok neked,mert ezt tanultam Krisztustol,Aki az en eletem Ura.Imadkozni fogok erted,hogy te is megtapasztald Krisztus szeretetet."
Valami ehhez hasonlot,persze esete valogatja.Kerdes,hogy hivo-e aki bantott,vagy nem.Ha nem,akkor raadasul meg "predikaltam" is neki roviden.Nem fog az csak ugy ni kimenni a fejebol,megha ugy is tesz.Ebbe biztos vagyok.
Nincs recept vagy sablon,mert minden helyzet mas.Lenyeg,hogy mi megbocsassunk,mert,ha nem,akkor a sertodottseg,harag,fajdalom,stb. ugy eluralkodik bennunk eszrevetlenul,mint gaz a vetemenyes kertben.
Ez az en velemenyem.

Cs.Edit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Május 01, 10:33:03
Jezus megbocsatott-e a gyilkosainak es gyuloloinek?
Szerintem igen.A kereszten ugy imadkozott,hogy:"Atyam,bocsass meg nekik,mert nem tudjak mit cselekesznek!"
Az Ur Jezus azert jott,hogy engesztelo aldozat legyen az ember buneert.Vallalta a kinszenvedest ertem,erted,a latorert,a gyilkosaiert,a gyuloloiert.Viszont rajtam,rajtad,es azokon mulik,hogy elfogadjuk-e ezt a kegyelmet.Egy hasonlattal elve:a birosagon mar kesz van egy rab szabadito levele a benne allo feltetelekkel,kerdes,hogy atakarja-e venni vagy sem?

Nem tudom eleg ertheto voltam-e?

Cs.Edit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 01, 12:14:15
 :117: Ha valaki bocsánatot kér tőlem és én erre azt mondom nem történt semmi, felejtsük el.

Ki ellen vétkezem?
 :044:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Május 01, 12:32:05
Nem azt mondom,hogy nem tortent semmi,felejtsuk el.Hanem,hogy rendbe,megbocsatok es orulok,hogy tudtuk rendezni a dolgot. :05:
Ennyi.Ezzel en nem ugy latom,hogy vetkeznek barki ellen is.Tiszta lappal indulhatunk tovabb.

Cs.Edit :2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 01, 13:06:40
Bocsánatot kérek Edit, ha félre érthető volt amit írtam.

Nem rólad van szó, hanem arról aki így reagál.

A kérdés? továbbra is kérdés.?  :044:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 01, 13:30:34
 
:044: Mikor bocsánat kérés valóban a bocsánatkérés?

Valójában ezt is kérdezhetném.

Ádám-Éva cselekedete után bocsánatot kért Istentől?

Amikor én megbántalak téged, ki ellen vétkezem?

Hol van a megbánás helye, megtaláltam már én?

vsz ez mind megválaszolatlan kérdés, mert különben csak imamalom vagyok, vagy egy rossz lemez, aki ismételgeti a de nem jut el a szívéig.

 :2angel:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Május 01, 14:45:34
Kedves Magda!

Úgy gondolom, bárki ellen vétek, elsősorban az Úr ellen vétkeztem. Így természetesen a megbánás helye a kereszt tövében van számomra.
És úgy vagyok vele, hogy egyértelműen az Úrhoz esedezem - nagy töredelemmel - bűnbocsánatért. Azután ugyanígy kérek bocsánatot attól is, akit megbántottam.
És tudom azt, hogy aki igazi bűnbánattal az Úrhoz megy, annak Ő minden megbánt bűnét a háta mögé veti:

Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!  (Ésa. 38,17) (Károli ford)

És azt is olvasom, hogy soha többé nem emlékszik rá:

Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. (Ézs 43,25)

Ez az ami vigasztal; ez az az ígéret, amibe bele tudok kapaszkodni; és akkor Isten elvégzi azt, hogy majd idővel magamnak is meg tudja bocsátani.

Szeretettel:
olajág

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 01, 15:26:00
Kedves Testvérek, tényleg fenséges Istenünk van, AKI állandóan bizonyságot tesz MAGÁRÓL, hogy mi bizonyságot tegyünk RÓLA.

Azt gondolom, hogy a munkamódszeréhez tartozik, hogy egymás által csiszoljon bennünket.

Ilyenkor nekünk kellemetlen érzéseink vannak, annál érzékenyebbek vagyunk, minél jobban lecsiszolt már.

Kedves Olajág, tényleg nem emlékezik úgy a dolgainkról, hogy azt felrója, de azt is gondolom, hogy nagyon rossz lenne nekem, ha emlékek nélkül élnék.
Csak a kellemetlenség érzésére nem emlékezem, hanem azt örzöm amit abból Isten jót hozott ki, ha tényleg tanultam belőle.

Ahogy József mondta a testvéreinek: ti rosszat ......

Említettem, hogy egyszer oda kellett mennem ahhoz, aki nagyon megbántott és bocsánatot kellett kérnem tőle azért, hogy olyan indulatot váltottam ki belőle, hogy annyira megbántott.

Most értem meg, hogy a megbocsátás azt jelenti, hogy én kérek bocsánatot.

Istentől főleg, hogy ilyen vagyok, hogy így kell tanítson.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 02, 10:48:14
Sziasztok! :05:

Szeretném, ha beszélgetnénk a bemerítkezésről/víz általi keresztségekről. Valójában mi a szerepe a hívő életében?
Vannak felekezetek, akik üdvösség fontosságú cselekedetnek tartják. Erre az igére is hivatkoznak:

Mk 16,16
"Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik."

Tehát szerintük itt a két feltétel az üdvözülésre: hit és a megkeresztelkedés.

Azonban a vers másik fele egyértelműen elmondja, hogy ki kárhozik el: "aki pedig nem hisz"
Tehát nem az kárhozik el, aki nem keresztelkedik meg.

Ti hogy látjátok? :05:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Május 02, 12:19:43
Kedves Antee!   :088:

Mielőtt elkezdenénk az újabb témáról beszélgetni, még szeretnék Magda testvérünk hozzászólására reagálni.

Idézet
Említettem, hogy egyszer oda kellett mennem ahhoz, aki nagyon megbántott és bocsánatot kellett kérnem tőle azért, hogy olyan indulatot váltottam ki belőle, hogy annyira megbántott.

Most értem meg, hogy a megbocsátás azt jelenti, hogy én kérek bocsánatot.

Eszembe jutott, hogy egyszer egy hozzám nagyon közel álló személlyel "összezördültünk". Nagyon bántott a lelkiismeret, őszintén megbántam, és fájt nekem, hogy olyanokat mondtam neki, amivel nagyon megbántottam, és fájdalmat okoztam neki. Odamentem hozzá, és könnyezve kértem bocsánatot; amire Ő azzal reagált, hogy átölelt és azt mondta: "Én kérek tőled bocsánatot, én váltottam ezt ki belőled". A megdöbbenéstől, a bámulattól csak a boldogságom volt nagyobb; meg mindkettőnk békessége, öröme.  :05:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Margó - 2008 Május 02, 16:56:24
Véleményem szerint a bemerítésnek vagy keresztelésnek nincs üdvösségszerző ereje! A lényeg a megtérés, bűneim megvallása és letétele.
Engem gyermekkoromban keresztek meg katolikusként és mivel nem egyházhoz tartozom, henem felekezetközi csoportba járok így nálunk nincs hangsúly a keresztelésen. Nekem az a véleményem, hogy helyesebb a felnőttkori keresztelés, mert akkor vallást tehetünk az Úr Jézus előtt - mellett, egy gyülekezethez való tartozásról.
Közben most azon gondolkodom :angel2:, hogy keresztség nélküli is megtérhet valaki és szerezhet üdvösséget?!
Úgy gondolom, igen!    Nektek erről mi a véleményetek?

Szeretettel!! :017:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 02, 17:05:44
Keresztség nélküli is megtérhet valaki és szerezhet üdvösséget?!
Úgy gondolom, igen!    Nektek erről mi a véleményetek?

Szeretettel!! :017:

Keresztség nélkül is lehet üdvözülni. A lator sem merítkezett be.
Szerintem a bemerítkezés és a keresztségek, csupán bizonyság másoknak és egyfajta odaszánás jelképe a részünkről.


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Margó - 2008 Május 02, 17:09:41
Köszönöm Antee!

Én is így gondolom!  :igen:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Május 02, 17:40:28
Sziasztok!  :044:

  Teljesen egyetértek veletek. Én is úgy gondolom, hogy a keresztség csak egy jelkép és pecsét.
Én református vagyok, így gyermekkoromban keresztettettek meg a szüleim, azzal a tudattal és szándékkal, hogy Isten szövetsége  nem csak rájuk -, akik már elfogadták ezt az Újszövetséget - hanem gyerekeikre is érvényes. Gyerekeik is az ígéret gyermekei. És így tettem én is a gyermekeimmel. Gyerekkorukban lettek megkeresztelve, mint Isten ígéretének várományosai, és a szövetség tagjai kicsi koruktól kezdve.
  Ez persze nem jelenti azt, hogy akit kicsi korában megkereszteltek, az már automatikusan üdvözül, hisz a vízkeresztségnek nincs üdvözítő ereje. Ez egyáltalán nem is üdvösségkérdés. Mert tudjuk azt, hogy egyedül kegyelemből üdvözülünk hit által.

"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van..." (Jn 3,36)
és:
"Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban." (1Jn 5,12)

Tehát csak annak lesz örök élete, aki felismerte, hogy bűnös elveszett ember, és bűnbánattal odament Jézus Krisztushoz, kegyelmét kérve. Az ilyen embernek ingyen kegyelemből örök élete van, mert onnantól kezdve, átalment a halálból az életre.

"Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." (Jn 5,24) 

És itt sehol nem olvasok arról, hogy az örök élethez szükség van a keresztségre/bemerítkezésre.

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 02, 17:46:37
Az biztos, hogy a latornak erre nem volt lehetősége.

Az is biztos, hogy sok embernek nincs rá lehetősége, de vajon aki azért nem teszi meg,
mert valaki azt mondja, hogy ez nem fontos,
de megtehetné, mint a megtért Saul=Pálnak is ezt a feladatot adta Ananiás,
akkor mi lesz annak a jutalma,
aki erre nem tett hangsúlyt, vagy elvette erről a hangsúlyt.

Jak 4,17 A ki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.

Az egész Bárkaépítés és VÍZÖZÖN, mint ennek előképe van megemlítve a Péter levélben.

Csak ennyit fűznék hozzá.

Kérem ne töröld a beírásom.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Május 02, 20:46:27
Kedves Magda!  :044:

   Itt nem arról van szó, hogy bárkit is befolyásolni akarnánk abban, vagy "lebeszélni" arról, hogy megkeresztelkedjen, merthogy ez "fölösleges". Csupán arról mondjuk el a véleményünket, hogy mit jelent számunkra a keresztség. Nem azt hogy nem szükséges, tehát ne is keresztelkedjetek meg.
   Ezt mindenkinek a saját lelkiismerete mondja meg, hogy mikor és hogy akar megkeresztelkedni. Még az is megteheti mégegyszer, aki már gyermekkorában meg lett keresztelve, ha úgy érzi felnőtten is meg akar keresztelkedni. Csakhogy majd ne már azt higgye, vagy azért tegye, mert attól tart különben nem üdvözül.
   Erről beszélgetünk. Hogy nem üdvösségszerző. Kérlek, ne értsd félre. :2angel:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 02, 21:31:53
Kedves Olajág,

kérlek mutass nekem igét arra, hogy mi az üdvösség szerző. és főleg arra, hogy mi nem üdvösség szerző.

Az igében ilyent, hogy üdvösség szerző bizony nem találok, de aki hisz, azt cselekedetei jelzik, lásd Jakab levél.

Én csak arról tudok, hogy volt 10 szűz, aztán arról, hogy az Úr nevében sok hatalmas dolgot tettek és még is gonoszttevőknek nevezte őket az Úr.

Meg arról, hogy az eb visszatért a maga okádására és a megmosódott  - bemerítkezett - diszó a sárnak fertőjébe,

Sokan megízlelik az ételt, de kevesen laknak jól vele.

A komornyiknak azt kellett tenni, akkor kimondhatja azt, hogy ez a cslekedet embereknek bizonyság.

én biztos nem.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Május 02, 22:14:33
Kedves Magda!  :05:

Én nem akarok veled vitatkozni, és gondolom, hogy nem csak én...
Nem fogom a magam véleményét és világosságát, amit Istentől kaptam senki másra "ráerőszakolni". Már írtam egy pár Igét, a Bibliából, hogy kinek van üdvössége. Egyedül Jézus vére üdvösségszerző, semmi más. Mert csak az Ő vére mossa el a mi bűneinket, ha azok miatt sírva, azokat megbánva odamegyünk Jézus keresztjéhez.
"Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1Jn 1,7)
"Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme; aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől" (Jel 1,5)

Drága Magda!

 Egyedül csak kegyelemből van üdvösségünk Jézusért!
"...és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk." (ApCsel 4,12)
"Minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek!" - (Ef 2,5)
"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;"
nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.  (Ef 2,8-9
(Gondolom, elég ennyi Ige!)
Tehát semmiféle cselekedet nem kell hozzá! Semmi! Csak hittel elfogadni; hisz AJÁNDÉK!    :2smitten:

Dicsőség Istennek!  :2smitten:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 02, 22:41:09
Ez az amikor valaki szándékosan kiforgatja Isten igazságát.

A HIT cselekedet nélkül halott.

Az ördögök is hisznek, de nem cselekszik Isten igazságát.

Az üdvösség nem egy kész ajándék,
hanem naponta a hitben járásunkkal erősítjük meg,
nem mehet be az ajtón
ami a KERSZT,
AKI NEM TÁMAD FEL AZ ÚRRAL.
Csak a kereszt lábáig mehet.

Rm 13,11 Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint a mikor hívőkké lettünk.

Ez is az ÍRÁSBAN van

Nem lehet a kerítésen bejutni, csak az AJTÓN.

Én sem hiszem, hogy bármilyen cselekedetemmel bármit is kiérdemelnék,

 ezt jó ha tudod.


De aki nem cselekszi ISTEN AKARATÁT az hiába beszél arról, hogy ő hisz.
.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 02, 22:53:07
Sziasztok!

Elmondom az ige tükrében a véleményemet.

Először is ezt az igét hozom. De kiemelném, hogy ebben az igeversben szereplő körülmetélkedést, nyugodtan lehet bemerítésre helyettesíteni (ugyanis mindkettő a szövetség jelzője):

Róm 2,28   
"Mert nem az részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van körülmetélve, hanem az részesül dicséretben - mégpedig nem emberektől, hanem Istentől -, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem szívében a Lélek által van körülmetélve."

Tehát itt nem a külső megnyilvánulás az, ami számít Istennek, hanem a belső valóság!

Másik ige, amiben Pál így nyilatkozott:
1Kor 1,14
"Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt és Gájuszt,"

Ha csakugyan olyan nagy hordereje és fontossága van a keresztelésnek, akkor mimódon "dicsekedhette" volna el Pál, hogy szinte senkit sem keresztelt meg?

Péter több prédikációjában nem említette a keresztséget, csak a bűnbánatot és Jézus áldozatát.

Szeretettel,
Antee

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Május 02, 22:53:26
Kedves Magda!  :063:

Én nem vádollak téged semmivel. És nem sértegetlek!  :05:
Nekem egyértelmű, hogy a cselekedetem az az üdvösségem jelzője, és nem a szerzője. Természetesnek tartom, hogy a hívő ember cselekszi az Isten akaratát, abban él, azt teszi.
De nem azért, hogy üdvössége legyen, hanem azért, mert tudja, hogy Jézusban MÁR üdvössége van!

Én ezért cselekszem az én mennyei Atyám akaratát; hálából, mert örök élettel ajándékozott meg Jézusban! Mert az bizony ajándék! :2smitten:

Szeretettel:
olajág

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Margó - 2008 Május 02, 22:57:55
Kedves Magda!

Bocsáss meg, de itt nem kiforgatásról, hanem két dologról van szó!

Az egyik az üdvösség, a másik a megszentelődés!  Az üdvösséghez nem kellenek cselekedetek, az ajándék! Isten kegyelméből ingyen van, nem kell érte semmit cselekednünk. Olajág összefoglalta az igéket, amiből az egyértelmű!
Az ingyen kegyelemért semmit nem kell tenned, csak elfogadnod! Természetesen a megszentelődés útján, hívő életedben már cselekszed azt, ami Istennek kedves és ige szerint való, hogy ne kelljen megállnod majd üres kézzel az Úr előtt, de ezért nem üdvösség jár, hanem az ajándék kinek-kinek cselekedete szerint.
Tehát, ha valaki elfogadja az ingyen kegyelmet, de semmit nem tesz azután sem, az is megmenekül - üdvözül -, de úgy, mintha tüzön menne át!  "Ha valakinek munkája megég kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy mintha tűzön át!" 1 Kor. 3.15

Szeretettel:    Margó

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 02, 23:57:59
Kedves Magda!

Bocsáss meg, de itt nem kiforgatásról, hanem két dologról van szó!

Az egyik az üdvösség, a másik a megszentelődés!  Az üdvösséghez nem kellenek cselekedetek, az ajándék! Isten kegyelméből ingyen van, nem kell érte semmit cselekednünk. Olajág összefoglalta az igéket, amiből az egyértelmű!
Az ingyen kegyelemért semmit nem kell tenned, csak elfogadnod! Természetesen a megszentelődés útján, hívő életedben már cselekszed azt, ami Istennek kedves és ige szerint való, hogy ne kelljen megállnod majd üres kézzel az Úr előtt, de ezért nem üdvösség jár, hanem az ajándék kinek-kinek cselekedete szerint.
Tehát, ha valaki elfogadja az ingyen kegyelmet, de semmit nem tesz azután sem, az is megmenekül - üdvözül -, de úgy, mintha tüzön menne át!  "Ha valakinek munkája megég kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy mintha tűzön át!" 1 Kor. 3.15

Szeretettel:    MargóKöszönöm, nektek teljesen igazatok van.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: E.Edit - 2008 Május 03, 10:18:41
Errol mar volt szo egyszer valamelyik topicban.
Addig 90%-ban ugy gondoltam,hogy szukseges a bemeritkezes.Azota bovultek az ismereteim.Jelenleg ugy gondolom,hogy nem udvossegszerzo,de mindenkeppen hasznos dolog.Aki tenyleg komolyan gondolja,hogy bemeritkezik es megteszi,az erzi annak a felemelo erzeset is.Ezzel is tulajdonkeppen koveti a Jezus cselekedeteit.Ha az Ur Jezus megtette,en miert ne tennem meg?Mindenesetre igenis szukseg van hozza alazatra.Ezzel nyiltan is az emberek elott,felvallalom Krisztust,jelzem,hogy nem szegyellem,hogy az O kovetoje leszek.Szinte mondhatnam,hogy kozhirre teszem!
Mindenki sajat maga dontse el,hogy megakarja tenni vagy sem.Egyikonk se lesz tobb vagy kevesebb altala.
Az egy masik kerdes,hogy az Ur hogyan ertekeli ezt.Oszinten megmondom,hogy ezt nem tudom.Valamilyen modon lesz-e kulonbseg azok kozott akik megtettek,vagy nem,hat fogalmam sincs.
Mindenesetre az ember foldi eletere van hatasa.Az,hogy mekkora,szerintem attol fugg,ki mennyire erzi fontosnak.

Cs.Edit.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: HMarci - 2008 Május 03, 16:48:37
Sziasztok!
Nekem az a véleményem,hogy az ige egyértelműen mondja,hogy "aki hisz és megkeresztelkedik,az üdvözül."
Szóval szerintem akkor van ez alól kivétel,ha az illető mondjuk a megtérése után olyan rövid idő alatt hal meg,hogy nem volt ideje megkeresztelkedni,pl a halálos ágyán,stb.
Az Úr áldjon meg benneteket!
HMarci
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 03, 16:53:41
Kedves HMarci! :05:

Fentebb lévő hozzászólásomban írtam, hogy azt az igeverset sokan félreértik, kiragadják a szövegkörnyezetből.
De előrehozom azt a hozzászólásomat ismét:

Vannak felekezetek, akik üdvösség fontosságú cselekedetnek tartják. Erre az igére is hivatkoznak:

Mk 16,16
"Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik."

Tehát szerintük itt a két feltétel az üdvözülésre: hit és a megkeresztelkedés.

Azonban a vers másik fele egyértelműen elmondja, hogy ki kárhozik el: "aki pedig nem hisz"
Tehát nem az kárhozik el, aki nem keresztelkedik meg.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Margó - 2008 Május 04, 20:02:54
"A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon és öljön,ÉN VAGYOK A JUHOK AJTAJA: ha valaki rajtam át megy be megtartatik!"

Kedves Testvérek!

Szeretném, ha beszélgetnénk a természetgyógyászatról!
Nektek mi a véleményetek erről a határmezsgyén való dologról? Igazábólúj témaként szerettem volna megnyitni, de nem vagyok elég ügyes és nem találtam meg ennek  módját!
Antee! ha jónak látod tedd meg helyettem!

Ma, amikor a csodák korát éljük, Uri Geller, Hary Potter és még sorolhatnám, valóban látunk, hallunk, olvasunk csodág gyógyulásokról. Működik a bioenergetika, a parapszihológia különböző módszerei, az egykontroll .....stb, de vajon ki áll ezek mögött?!

"mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok"               1 Thessz. 5, 21-22

Érdeklődéssel várom véleményeteket!


Szeretettel!     Margó
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 04, 21:07:34
"A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon és öljön,ÉN VAGYOK A JUHOK AJTAJA: ha valaki rajtam át megy be megtartatik!"

Kedves Testvérek!

Szeretném, ha beszélgetnénk a természetgyógyászatról!
Nektek mi a véleményetek erről a határmezsgyén való dologról? Igazábólúj témaként szerettem volna megnyitni, de nem vagyok elég ügyes és nem találtam meg ennek  módját!
Antee! ha jónak látod tedd meg helyettem!

Kedves Margó!

Témát csak én nyithatok, ezért ha továbbra is téma nyitási szándékotok van, kérlek benneteket, hogy nekem jelezzétek.
Megnyitottam egy új témát, a topic neve: Okkultizmus (természetgyógyászat, agykontroll, bioenergia...stb.)
Ide (http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,271.new.html#new) kattintva a topicba juttok.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Serenus - 2008 Május 04, 21:23:25
"A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon és öljön,ÉN VAGYOK A JUHOK AJTAJA: ha valaki rajtam át megy be megtartatik!"

Kedves Testvérek!

Szeretném, ha beszélgetnénk a természetgyógyászatról!
Nektek mi a véleményetek erről a határmezsgyén való dologról? Igazábólúj témaként szerettem volna megnyitni, de nem vagyok elég ügyes és nem találtam meg ennek  módját!
Antee! ha jónak látod tedd meg helyettem!

Ma, amikor a csodák korát éljük, Uri Geller, Hary Potter és még sorolhatnám, valóban látunk, hallunk, olvasunk csodág gyógyulásokról. Működik a bioenergetika, a parapszihológia különböző módszerei, az egykontroll .....stb, de vajon ki áll ezek mögött?!

"mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok"               1 Thessz. 5, 21-22

Érdeklődéssel várom véleményeteket!


Szeretettel!     Margó

Harry Potter egy mese. Uri Geller egy ócska ripacs,nem is értem mi módon kerülhetett képernyőre. Bár ugyanígy vagyok pl. a Mónika-show-al is,mindkettő meglehetősen káros.
Én személy szerint ezeket nem sorolnám a csodák közé. Sőt.
"Fűben,fában,orvosság van". Számomra ez a természetgyógyászat És mivel a természet is Isten ajándéka,az Ő teremtése,nem találok benne semmi kivetnivalót.
A többi már viszont a fent említett topicba tartozna. És direkt itt válaszoltam,mert a gyógynövények használatát nem sorolnám az okkultizmus gyüjtőfogalom alá.

Szeretettel
Serenus
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 04, 21:57:04
Természetesen a gyógynövények általi orvosságok nem okoltizmus körébe tartozik. Azonban a természetgyógyászat nem csupán a növények használatáról szól, hanem ebbe a távgyógyítás és a reiki is bele tartozik. Amazok okoltizmussal kapcsolatos háttérrel rendelkeznek.

Mint ahogyan a televízióban egy szakállas természetgyógyász, csukott szemmel, telefonon keresztül gyógyított:

-Fáááááááj mééééég?
-Hát...még ugyanúgy érzem a fájdalmat -mondta a hang a vonal másik végén-.
-újra megkérdezi: Fáááááááj méééééég?
-Őőő mintha egy kicsit jobban lennék...

Szóval. :118:

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Serenus - 2008 Május 04, 22:07:33
Jajj! Hát az a valaki egy...jajj! Természetgyógyász? Inkább valami bohócféle. :02: Ha megkérdeznénk egy természetgyógyászt (aki csak a természet adta szerekkel gyógyít,vagy csökkent tüneteket) az biztosan kikérné magának. Ezért mondtam: számomra a t.gy. körbe csak az tartozik. Illetve pontosítanék: illatterápia,aromaterápia. Ez az amit még oda sorolnék. És nem kötözködés,avagy szőrszálhasogatás,ez csak a magánvéleményem. :063: Viszont egyre aggasztóbbnak találok valami egészen mást: szcientológia. :02:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 04, 22:19:04
Az illatterápiát és az aromaterápiát hogyan kell elképzelni?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Serenus - 2008 Május 04, 22:23:02
A gyógynövények (és tulajdonképpen nem csak azok) illatanyagait illóolaj formájában juttatják el a szervezetbe. Akár illatmécsesben,akár fürdővízben. Csak egy kiragadott péda: levendula - nyugtató hatású. Ha valaha inhaláltál,akkor ugyanezt kaptad a kamilla gőzével. Fertőtlenítő,gyulladáscsökkentő.  :063:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 04, 22:33:59
Igen, tudom milyen az inhalálás. :088:
Egyszer náthás lettem és elhatároztam, hogy veszek egy orrcseppet.
Bementem a boltba és levettem a polcról egy orrcseppnek látszó gyógyszert.

Hazamentem, kibontottam, majd hátracsapott fejjel beadagoltam. Hírtelen felugrás és gyors iramú léptekkel köröztem a szobában, miközben csorogtak a könnyeim. Gondoltam kisebesedett az orrom belül és ezért marja. Megismételtem 3x! Meg kell hogy mondjam, egészen kitisztultam! :088:

Máriával beszélgettem a Skypon és megkérdeztem, hogy miért mart így az "orcsepp". Megkérdezte, hogy mi van ráirva.
Felolvastam: Inhaling (magyarul: inhaláló).

 :2funny:

Utána felvilágosítást kértem, hogy az mi. Elmondta...
Azóta nem csöpögtettem és mindig megnézem, hogy tényleg orcseppet veszek le a bolt polcáról. :063:

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Serenus - 2008 Május 04, 22:39:30
Jujj Te szegény! Csöpögtettél a töményből? Nem csoda hogy "kicsit" csípett! :02:

(most vigyoroghatnék,de illetlenség volna,főleg hogy néha én sem vagyok ügyesebb! :063:)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 04, 22:40:34
"Vigyorogj" csak, én már nevetve emlékezem meg róla. Tanulságos volt.  :hehe:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 11, 13:52:23
Sziasztok!  :05:

Szeretnék veletek beszélgetni, erről az igéről:

Mt 15,22-28
"És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékrõl jött, így kiáltott: "Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!" Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: "Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik." De õ így felelt: "Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz." Az asszony pedig odaérve leborult elõtte, és ezt mondta: "Uram, segíts rajtam!"   Jézus erre így válaszolt: "Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak." Az asszony azonban így felelt: "Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak." Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!" És meggyógyult a leánya még abban az órában."

Várom a hozzászólásotokat!  :088:Szeretettel,
AnteeSziasztok.  :088:

Igaz, erről már régebben beszélgettünk, de ahogyan most olvastam ezt a történetet, észrevettem valamit.
Lehet másoknak ez már kijelentett volt, vagy könnyen megtudták érteni, de nekem most mondott valami újat.

Jézus szavai a Márk evangéliumban:
Mk 7,26-29
"Ez az asszony görög volt, sziroföníciai származású, mégis azt kérte, hogy űzze ki az ördögöt a leányából.
Jézus így szólt az asszonyhoz: "Hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak."
Az pedig ezt válaszolta neki: "Úgy van, Uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból."
Erre így szólt hozzá: "Ezért a szóért mondom: menj el, leányodból kiment az ördög."

Úgy gondolom, hogy Jézus példájában a gyermekeket zsidóknak értette és a kutyák alatt (helyes fordítás szerint kiskutya) a pogányokat értette.
Ez maga Jézus is alátámassza azzal a kijelentésével, hogy "Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz."

Ez a sziroföníciai asszony megértette és hite arról tanúskodott, hogy az a morzsa (vagyis Jézus segítsége) neki is megadatott, ami a zsidók megterített asztaláról aláhullt számára. Jézus bizonyságot tett, hogy semmit sem cselekszik, csak azt, amit az Atya mond neki.
Nem arról van szó, hogy a pogányoknak nem adatott Isten kegyelméből, csupán Jézus a zsidóknak jött el mint várva várt Messiás (számunkra is Messiás, csak a zsidók között élt és cselekedett).
Ám a "szőlő" tulajdonosának a fiára támadtak és a városon kívül megölték. De mit tett a szőlő gazdája?
Másoknak adta ki bérbe, akik megtermik annak a gyümölcsét. Vadolajfák lévén beoltattunk a szelíd olajfába.
Pogányoké is lett az Evangélium!  :088:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 12, 10:48:54
Nahát, válaszokat vártam volna! :2knuppel:

Sebaj, addíg felteszem ezt a kérdést:
Van az embernek szelleme vagy csak lelke és teste?

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: éci - 2008 Május 12, 13:56:58
Sziasztok !

Igen van,az ember Szellemi lény fizikai testben.
1Kor 3,16  Nem tudjátok-é,hogy ti Isten temploma vagytok,és az Isten Szelleme lakozik bennetek?
A Szellemünk által kapjuk meg a választ az imáinkra,Ő vezet a helyes úton,világosságot ad... Ján16,13)...
Mert akiket Isten Szelleme vezérel ,azok Istennek fiai,Róm.8,14.
Éci
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: net2rist - 2008 Május 12, 14:05:53
A szerző: Pálhegyi Ferenc.

A nyelvi kérdés

A szellem szó a nyelvújítás idején keletkezett, a 19. században, valószínűleg Kazinczy Ferenc találta ki. A bibliafordító Károli Gáspár ezért még nem ismerhette. A görög pneuma első jelentése: levegő. A szavak közti rokonság nyilvánvaló: lég- lé-legzés - lélek. A szellem eredete hasonló: szél - szellő. A nyelvújítás egyik célja az volt, hogy a magyar nyelvet a tudomány számára alkalmassá tegye. Ennek megfelelően alakult a szellem szó használata is nyelvünkben. A tudományos és a művészeti alkotás szellemi munkát kíván. Szellemileg jó állapotban van az az idős ember, akinek jól működik az emlékezete és a gondolkodása; de lelki fájdalom a csalódás és a remény elvesztése. Az iskola, az alkotóház és a kulturális központ a szellemi élet színtere. Lelki élet a templomban, az imaházban, a hívők közösségében van. Lelkipásztoraink vannak, nem szellemi pásztoraink, lelkigondozásban részesül a hitbeli, önértékelési, kapcsolati stb. problémákkal küzdő ember, nem szellemi gondozásban.

A teológiai kérdés

Pontosabban: a bibliai antropológia kérdése. Hány részből áll az ember? A teremtés történetében ezt olvassuk: „Megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé." (1Móz 2, 7) A biológiai halált pedig a Biblia így írja le: „A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta". (Préd 12,7) Gondolom, kettőig mindenki tud számolni. 
Az egyetlen bibliai hely az 1Thessz 5, 23, amelyből arra lehet gondolni, hogy az író arra a három alkotórészre utal, amit a test - lélek - szellem hármassággal szoktak emlegetni „szellemes" testvéreink. Itt ui. egymás mellett szerepel a görögben a pszüché és a pneuma. Vajon szabad-e ebből arra következtetni, hogy az embert három elem alkotja? Hiszen a Márk 12,38 és a Lk 10,27 szerint négy alkotórészünkből kellene fakadnia az Úr iránti szeretetünknek. Pál szerint pedig csak egyet, mégpedig a testünket (!!!) kellene odaszánnunk élő áldozatul az Istennek (Róma 12, 1-2). Én azt hiszem, hogy Pál itt is, mint a többi levelében, az egy és oszthatatlan, tejes emberre gondol.
A „föld pora" (a test) és „Isten lehelete" (a lélek) egyesülése által lett az ember élőlénnyé (1Móz 2, 7). Ettől kezdve egyik sem működik önállóan. A keresztyének a Biblia alapján nem a lélek halhatatlanságában reménykednek, hanem a test feltámadásában; abban, hogy „az utolsó napon" a lélek új, dicsőséges testbe költözik. A test nélküli lélek eszméje nem a Bibliából, hanem Pláton filozófiájából származik, amely sajnos már az első századokban megfertőzte a keresztyén gondolkodást.
Jó, ha tudjuk azt is, hogy az Újszövetség néha szinonimaként használja a pneuma illetve a pszüché szavakat. (Egyébként a krumpli és a burgonya sem két különböző növény.) A pszüché szó olyan helyen is megjelenik, ahol a platonista gondolkodás szerint a pneumát várnánk. „Szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani pszüchéteket" -írja Jakab (1, 21). „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, mert a pszüchét meg nem ölhetik" - mondja Jézus (Mt 10, 28).

Végül vegyük szemügyre ezt a két egymásra csúsztatott ellipszist! Egyik a pneumát, másik a szómát (a testet) jelképezi. Köztük létrejön egy harmadik terület is.
Eszerint az ember két részből áll, de háromféleképpen működhet. Másképpen: szubsztanciálisan dichotom, funkcionálisan trichotom lény. De a valóságban a két alkotó  rész teljesen elfedi egymást: minden testi működésnek van lelki vetülete és fordítva.

Az ember tehát oszthatatlan egész.


(http://www.parokia.hu/breviarium/korokkesz.jpg)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Május 12, 14:42:20
Ez igen!  :05:
Isten nagy bölcsességgel áldotta meg a Feri bácsit! Ezt még nem is olvastam tőle.
Köszönöm, hogy bemásoltad. Teljesen egyetértek vele. Én is ehhez hasonló magyarázatokat hallottam. Nem írt a biblia az ember hármas "felosztásáról", csak az emberek értelmezik különbözőképpen. 
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: net2rist - 2008 Május 12, 17:05:22
Préd 7,29.    Hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak; ők pedig kerestek sok kigondolást.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Margó - 2008 Május 12, 18:29:47
Kedves Testvérek!

Épp a lélek vagy szellem témáról kaptam a minap egy e-mailt, amit megosztok veletek szeretettel!

Hegyi András cikke:


Lélek vagy szellem?


 


A lélek az emberben a személyiségnek a testtől független anyagtalan valósága. Az értelem, a képzelet hordozója. A Bibliában gyakran magát az embert jelenti. Mint ahogy a magyarban is egy település lélekszáma egyenlő lakosainak számával. A szellem is idealisztikus, test nélküli megjelenési forma, tudat, érzület. De ugyanúgy, mint a lélek, jelentheti az alkotó tudatot, a gondolkodást is. A kiváló szellemi tulajdonságokkal fölvértezett ember éles elméjű. A közszellem: közfelfogás. A szellem más értelmezés szerint lehet test nélküli természetfölöttinek képzelt lény.


Babonás elképzelés szerint egy kiszámíthatatlan, bajt hozó, ártó testetlen lény, adott esetben a halott lelke. Ha el akarjuk kötelezni magunkat akár egyik akár másik kizárólagos használata mellett, figyelembe kell vennünk, hogy mindkettőnek van pozitív és van negatív töltete, illetve bizonyos szokásos szófordulatok sem egyiket, sem másikat nem predesztinálják sem kifejezetten szakrális, sem szignifikáns módon antiszakrális irányba. Illetve a téma árnyaltabb megközelítése mégis sokatmondó.


Vegyük szemügyre a szellem és a lélek szófordulatok szerinti köznyelvi használatát! Ugyanis, ha azt akarjuk, hogy megértsenek, azokat a szavakat kell használnunk, amelyek különösebb értelmezés nélkül is világosak. Milyen szóösszetételekben vagy megszokott fordulatokban mit jelent az egyik, és mit a másik? Minden további nélkül kicserélhetők-e? Illetve tényleg többet mond-e a szellem a léleknél, vagy csupán zavart okoz az istentiszteleti gyakorlatban?


A szellemtudományok alatt a humán szakokat értjük: irodalom, történelem, régészet, filológia, filozófia, nyelvészet, pszichológia stb. De nem mondunk lélektan helyett szellemtant, mert az értelmetlen. A teológiában mint tudományban megkülönböztetjük a Szentlélekről szóló tanítást: pneumatológiát a pszichológiától, amely az emberi lélek rejtelmeivel foglalkozik.


Beszélünk az ember lelkivilágáról, de a szellemvilág alatt mást értünk. Mást jelent a lelkes, és mást a szellemes, illetve a lelkesedés és a szellemeskedés. Az embernek van, vagy lehet lelki egyensúlya, de helyette a szellemi egyensúly ma még nem használatos. Mást jelent a lelkiség: a keresztyén lelki minősége, és mást a szellemiség: egy irodalmi mű vagy művészeti alkotás erkölcsi vagy spirituális habitusa.


A lelkiállapotról tudjuk, hogy mit jelent: a hívő pillanatnyi lelki minőségét. Szellemállapot: nem jelent semmit. Lelki munka, azt jelenti: Istenért végzett munka. Szellemi munka: azt jelenti, hogy valaki az agyával dolgozik. Lelki harc: a hívő bűn elleni harca. Szellemi harc: legalábbis magyarázatra szorul, de semmiképpen nem több a lelki harcnál.


Lelki énekek: az evangéliumi közösségek ébredési énekei. Szellemi énekek: még a szellem szót erőltetők sem használják. Lélekölő: fárasztó és elfásító munka. Szellemölő: nem jelent semmit. Lelkifurdalás: a lelkiismeret figyelmeztető szava. Szellemfurdalás: értelmetlen. A lelkiismeret: egy Isten által beépített valami, amely az embert erkölcsi kérdésekben figyelmezteti a helyes útra. Szellemismeret: esetleg a spiritiszták médiumainak a szakmai jártassága? De úgy vélem, ezt a szót sohasem használják. Lelkizik: feleslegesen gyötri magát nem fontos kérdésekkel. Szellemizik? Lelket önt: akaraterőt, bátorságot kelt valakiben. Szellemet önt: értelmetlen. Lélekemelő: valami magasztos. Szellememelő: komikusnak ható szóösszetétel. Lelkész: Isten szolgálatára felavatott személy. Bevezethető-e helyette a szellemész?


Azután meglehetősen bizarr képzetek is tapadhatnak a szellem szóhoz, hiszen a spiritiszta szeánszok szellemidézése legalábbis megkérdőjelezi, hogy a magyar nyelvben szabad-e a keresztyéneknek ebbe az irányba változtatniuk régen bevált és mindenki által érthető kifejezéseiket. A Szentlélek jöveteléért való imádkozás ugyanis nem szellemidézés. A régi sámánisztikus vallásosságtól sem állt távol az okkult szellemiség. A szellem szót lidérc, kísértet értelemben is használták. Vajon abba az irányba halad a minden érdekeset felsőbbrendűnek vélő kegyesség, hogy a Szentlelket előbb utóbb Szentlidércnek vagy Szentkísértetnek nevezi, csak azért, mert így sosem hívták?


 


Különös és zavaró lenne közismert bibliaversekben a lélek szó szellemre való lecserélése:


Gal 5,16: „Intelek titeket, hogy a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságait ne teljesítsétek.” „Intelek titeket, hogy szellem szerint éljetek”: milyen szellem?


1Pt 1,9: „Eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét” helyett „szellemetek üdvösségét”. A szöveg nem ezt mondja!


1Pt 3,19: „Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált nekik” helyett: „börtönben lévő szellemek” – egészen spiritiszta tan lenne.


1Jn 4,1: „Ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket!” Vagyis ne higgyetek minden tanítónak. Ehelyett: „Ne higgyetek minden szellemnek”– no komment.


Szokás a héber ruach és nefes, a görög pneuma és pszüché, a latin spiritus és anima szavakra hivatkozni. (A latin anima egyébként nem alacsonyabb rangú lelket, hanem állatot, vagy az embernél az „állati”, testi pólust jelenti.) Általában olyanok teszik, akik nem járatosak ezekben az ókori nyelvekben, és a fordítási nehézségekről és annak szépségeiről nem rendelkeznek kellő mélységű ismerettel.


A Szentírás íróitól mi sem állt távolabb, mint a betűrágás. Hiszen a fent említett szavakból szabadon használták bármelyiket akár az Isten Lelkére, akár az emberére. De egyetlen mondatot sem találunk a Bibliában, amelyben kérdéses lenne, hogy melyikről van szó. A magyar Károli fordítás ugyanúgy, mint az 1975-ben megjelent új protestáns fordítás a legkézenfekvőbb megoldást választotta, amikor az ember lelkéről van szó a szövegben, a lelket kis „l”-lel, amikor pedig Isten Lelkéről van szó, naggyal írta. A szellem erőltetése szellemeskedés, tudálékosság. Nyelvrontás, méghozzá bizonyos kegyességi irányzat „eredményeként” az istentiszteleteinkre betolakodó nyelvrontás. Kár elrontani azt, ami jó! Mint a fenti példákból kitűnik, nincs meg az a szent specialitása, ami miatt indokolt lenne a lélek helyett bevezetni.


Sokan – egyebek között – a hitét és tudását tekintve tiszteletreméltó tudósra és elkötelezett hívőre, Csia Lajosra hivatkozva ragaszkodnak a Szentlélek helyett a Szentszellem használatára. Mintha ez pontosabb biblicitást és magasabb szintű lelkiséget jelentene.


Nézzük meg, igaza van-e neki ebben a kérdésben! Ő a nyelvújítás termékeként a szellett szóból alakult szellemet erőlteti a lélek helyett. Nem csupán a Szentlélekkel kapcsolatban, Szentszellemnek nevezve a Szentháromság harmadik személyét, hanem az emberben lévő magasabb lelki réteg leírására is ezt használja (ő a trichotómia elkötelezettje). Azonban érvei nem meggyőzőek. Amikor ma a Szentszellem, szellemben való imádság, a szellemi ajándékok emlegetése történik a Szentlélek, a lélekben való imádság, a lelki ajándékok használata helyett, csupán egy múló divatról van-e szó, amelyet használói érdekesebbnek tartanak a hagyományos és évszázadokon át bevált kifejezések helyett, vagy csupán egyfajta nyelvromlásról?


A Csia-féle nyelvhasználatról pedig csak annyit, hogy az Újszövetség fordításába is, valamint a „Bibliai lélektan” című munkájában szokatlanul és különös módon ragaszkodik bizonyos szavak elsődleges értelméhez, amikor a bibliai korban is volt nyelvfejlődés, a szavak bizonyos jelentésváltozáson mentek át, vagy más értelemben is használták őket.


Ezek az elsődleges értelmezések zavaróak. Csak remélni tudom, hogy nem tolakodik be istentiszteleteinkbe a héber bászár és a görög szarksz „hús”-ként való használata, amikor azt testnek vagy egyszerűen embernek kell fordítani, hiszen a szentíró eredeti szándéka szerint is ez a mondatbéli szerepe. Mint ahogy nem mondjuk, hogy az istentiszteleten mellettem ült a padban a feleségem húsa, hanem csak azt, hogy mellettem ült a feleségem. Pedig amaz „érdekesebb”, „csiklandozóbb”, míg emez egyszerűbb és pontosabb, sőt istentisztelethez méltóbb
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Május 12, 19:54:14
Kedves Margó!   :088:

Köszönöm, hogy megosztottad ezt velünk, egyetértek!  :2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: net2rist - 2008 Május 12, 21:05:38
...A szellem szót lidérc, kísértet értelemben is használták. Vajon abba az irányba halad a minden érdekeset felsőbbrendűnek vélő kegyesség, hogy a Szentlelket előbb utóbb Szentlidércnek vagy Szentkísértetnek nevezi, csak azért, mert így sosem hívták?... - mondja Hegyi András


Holy Ghost - mondja az angol...


amúgy, itt a forrás:
http://www2.freeweb.hu/szolgatars/05'2/tallozo.htm

nem ismertem közelebbről Hegyi Andrást, de vmi ilyesmi "irányzat" tűnt valószínűnek "látatlanban"...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Május 13, 06:58:56
Kedves Margó!

Az általad idézet írás nem egészen helytálló.
Például az 1. Péter 1.9-ben lélek van, vagyis arra a részünkre utal, amely halmazba az értelem, érzelem, akarat van, vagyis a tényleges lelkünk, oda tényleg értelmetlen lenne a szellem kifejezés.

Nem ismerem az általad idézett embert, de erős túlzásokba esik.

Fogok ehhez még hozzászólni, de szeretném mégegyszer nyugodtan végigolvasni...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Május 13, 08:09:54
Mellesleg csak hozzáteszem, mielőtt írok:
Miért megint a különbségeket nézitek a keresztények között?
Nem ez a kérdés a rákfenéje a keresztények rossz életének...szerintem...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Május 13, 09:02:32
Úgy döntöttem nem is írok véleményt, csak álljon itt két ige a Károli és az angol King James fordításból, illetve a Csia lajos féléből:

Apcs 23,8.  Mert a sadduczeusok azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek (szellem); a farizeusok pedig mind a kettőt vallják.

8.  For the Sadducees say that there is no resurrection, neither angel, nor spirit (szellem): but the Pharisees confess both.

_____________


1Thess 5,23.  Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg Urunknak, a Krisztus Jézusnak megjelenésére (megérkezésére).

23.  And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit (szellem) and soul (lélek) and body (test) be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.


Nem szabad azt tagadni, amit nem értünk, ezt régen a materialisták tették...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 13, 10:02:49
Mellesleg csak hozzáteszem, mielőtt írok:
Miért megint a különbségeket nézitek a keresztények között?
Nem ez a kérdés a rákfenéje a keresztények rossz életének...szerintem...

Én csak azt nem értem, mondom csak azt nem értem, hogy ezt a kérdést miért feszegetik, és olyan kérdéseket, amik nyilvánvalóvá teszik a különbözőséget, miért feszegetik.

Amiben hiszek azzá válok, még materialista szinten is, ílyen az ember, nem öszton lény, hanem HITLÉNY

A félelem is hit.

HIT tartományában csak a hit útján lehet haladni, aki nem képes tovább lépni az "LÓTNÉVÁ" válik

 :pityereg: :pityereg: :pityereg: :pityereg: :pityereg: :pityereg: :pityereg: :pityereg: :pityereg: :pityereg:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 13, 11:35:01
Sziasztok!  :088:

Kedves Magda! Az általam feltett kérdés (hogy van-e szelleme az embernek), csupán beszélgetésnek szántam, nem megoszlást keltőnek!
Amíg szeretetben tudunk beszélgetni róla, az nagyon jó! Azért is tettem fel a kérdést, mert engem érdekel.
Senki ne vegye támadásnak a különböző véleményeket. Egyszerű érvek, meglátások hangzanak el, amire Biblikusan válaszolni lehet.

Semmiféleképpen nincs feszegetés vagy megoszlást keltő szándék.
Merítsen mindenki egy jó adag alázatot és jóakaratot, és nem lesz baj!  :088:


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Május 13, 12:52:41
AZ a helyzet, hogy talán én értettem félre a helyzetet.
Nem olvastam minden hozzászólást, csak az utóbbikakat. Talán csak az zavar, hogy sokan "tanításokból" élnek. Ami jó, de nem lehet tanításokból fenntartani magunkat. Amikor nem a véleményünket mondjuk el, hanem egy hallott tanításrészletet, az nem jó. Lehet hivatkozni szerzőkre, de kell, hogy a jó dolgokat beépítsük az életünkbe, és arról tegyünk bizonyságot, amit megéltünk, nem amit hallottunk, különben tényleg nem több a hitünk, mint más emberekben és szavukban való hit (mint a samariai asszony beszédére hívő emberek).
MOst kérdezhtené valaki, hogy mi a hitünket nem emberek bizonyságtevéséből nyertük?
Azzal kezdődött. Hittem valakinek, aki beszélt Istenről, így odamentem Istenhez és már tőle tudom, hogy Ő tényleg valós személy...

Visszatérve, igen van az embernek szelleme, lelke és teste. Nem véletlenül tesz különbséget az írás sem. Más dolog, hogy a világi emberek mást értenek a szellemi alatt (pl.: szellemi munka). Azért értenek mást alatta, mert nekik halott ez a részük és nem ismerik. Talán rossz szó a "halott", de mindenesetre nem funkcionál. A szellem az a része az embernek, ami közösségben tud lenni Istennel.
Bárhogyan is, lehet ezekről külön tanítani, beszélni, de a hármat elvben se akarjuk külön megérteni, mert ezek egybe lettek teremtve. Kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor összefogsz 3 kártyát és szétnyitod. 3 része van az embernek, de szorosan együtműködve tud az ember az lenni, aminek teremtetett...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 13, 13:48:40
Sziasztok!  :088:

Kedves Magda! Az általam feltett kérdés (hogy van-e szelleme az embernek), csupán beszélgetésnek szántam, nem megoszlást keltőnek!
Amíg szeretetben tudunk beszélgetni róla, az nagyon jó! Azért is tettem fel a kérdést, mert engem érdekel.
Senki ne vegye támadásnak a különböző véleményeket. Egyszerű érvek, meglátások hangzanak el, amire Biblikusan válaszolni lehet.

Semmiféleképpen nincs feszegetés vagy megoszlást keltő szándék.
Merítsen mindenki egy jó adag alázatot és jóakaratot, és nem lesz baj!  :088:


Szeretettel,
Antee

Akkor elhiszem amit írtál, és reagálok rá

Szellem  -  Lélek  - Test

Van-e az embernek szelleme?
Erre azt kell mondani, hogy nincs.

Eredendően nem rendelkezik vele:
1Kor 2,14
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemi módon ítéltetnek meg

A teljes ÍRÁS Istentől ihletett, a teljes, tehát a teremtés első betűjétől a Jelenések könyvének utolsó betűjéig.
2Tim 3,16
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Pál amikor ezt leírja, még a Jelenések könyvét nem ismerte.
Pál kezét és értelmét használt fel az Örökkévaló, hogy ezt velünk akik majd olvasni fogjuk tudassa.

Miért mondom, hogy nem rendelkeztek a szellemi részükkel?
Jn 3,3
Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

Olyan dolgot mond az Úr Jézus, ami ismeretlen volt Nikodémusz előtt.
Jn 3,5
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába.

A szellem világ léte ismert volt Izrael leszármazottjainak, de nem mindenki fogadta el, és akik elfogadták, azok sem hittek mindannyian benne.
A szadóceusok elutasították, a farizeusok elfogadták, de cselekedeteikkel tagadták, ezért mondom, hogy nem hittek benne.
Ha az ember valamiben hisz, akkor annak megfelelően cselekszik.
Különben pedig magyarázkodik, megmagyarázza a bizonyítványát.
Egész addig nem lehetett az embernek szelleme, ameddig az Úr Jézus Krisztus fel nem támadt.
1Kor 15,45
Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő Szellemmé

A szellemvilág addig is használta az ember testét, erről szólnak az Úr Jézus földi munkálkodásának eseményei.
Az ember maga nem rendelkezett szellemi résszel.

A lelke által élt, és él ma is aki nem hisz a szellemi létben.

Erről nem lehet indulat nélkül beszélni, mert az embergyilkos így zárja ki azokat az örökségükből.
A lelki szintet használta Ádámnál és Évánál, és a lelki szintet használja ma is az embernél.

Meg van írva lelkekkel kereskedik.

Jel 18,13
És fahajat és illatszereket, és kenetet és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet és gabonát, és barmokat és juhokat, és lovakat és kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit.

A szellem mint egy kis újszülött kerül az emberbe, és a növekedését akadályozza az uralkodó lélek, állandóan meg kell feszíteni a testünket indulataival és kívánságaival – ami a lélek működése – ahhoz, hogy a szellemünk felnövekedhessen.

Ezt hogyan teheti az aki nem hisz a szellemi részben.
Mivel magam megtapasztaltam, és tapasztalom naponta ezt ezért mertem nektek leírni.
Ezek nem elgondolások, hanem nekem tapasztalati tényeim
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Május 13, 14:46:17
Érdekes. Így még nem gondolkoztam a szellemi részről.
Lehet, hogy így van.

Én inkább úgy láttam eddig, hogy a megváltás által a szellem kész lett, ahogy Jézus is mondja, hogy "a szellem kész, de a test erőtelen". Viszont a léleknek meg kell tanulnia hallagatni és engedelmeskedni a szellem hangjára, ami együtt beszél Isten Szellemével ("Abba atyánk"), vagyis ugyanazt mondja, ugyanarról tesz bizonyságot. Ez az a forrás is, ami létrejön bennünk, amikor Jézushoz megyünk.

Mikor elfogadtuk a megváltást, örök életünk lett, de ezt meg is kell tartani a lélek nem csinálhatja a megszokott dolgokat, hanem el kell változni az elme megújulása által, így kell munkálkodni a lelkünk üdvösségén.

Hát erről még sokmindent lehetne írni...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 13, 15:09:16
Kedves Gábor keresd ki azokat az igéket, ahol a növekedésre szólít fel bennünket a Szent Szellem.
Vagy János levelénél amikor a különböző korúakról úgy ír, mint a levelének cél állomásáról.

A lelki fejlódés ugyan úgy törvényeknek van alá rendelve, mint a testi.

A szellemi fejlődésem pedig naponta tapasztalom, mert a gyümölcs megjelenése ennek a függvénye.

Ezeket lehet lelki történésekkel imitálni, mert ott működik, de meg kell nézni az idős tempomba járóknak indulat kitöréseit, ott már a lelki fékek kezdik felmondani a szolgálatot.

A szellemi részben pedig nem kell erőt kifejteni, ott haladunk a teljes délig.

A fejlődés a növekedésnek egy összegzése, mint a látható világban pl. a növényeknél is.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Május 13, 16:47:16
El tudom fogadni, amit mondasz.

Mutatnál olyan igéket, ahol a szellemünkben való növkedésre szólít fel bennünket és biztos nem a lelkünkre vonatkozik?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 13, 17:02:02
El tudom fogadni, amit mondasz.

Mutatnál olyan igéket, ahol a szellemünkben való növkedésre szólít fel bennünket és biztos nem a lelkünkre vonatkozik?

 :angel2: :angel: :2angel:

1Pt 2,2 Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;

Nem tudom kell e bizonygatni, hogy itt a ma született csecsemőknek mondja a Szent Szellem, és gondolom nem az értelmet, mint a lelket, akarja vele tovább növeszteni

2Pt 3,18 Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen

A kegyelem szellemi természetű, mint ahogy Isten is Szellem, és az Úr Jézus Krisztus is, mert Pál írja, hogy ha ismertük is test szerint most már nem ismerjük, tehát......

Az Úr Jézus Krisztus ismeretének növekedése is csak szellemi síkon lehetséges-

Aztán hitről hitre megyünk és igazságról igazságra, tehát a tegnapi szellemem befogadó képessége úgy változik, ahogy növekszem.

Persze ezek csak HITBEN való járással lehetségesek.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Május 13, 17:15:09
Ha végiggondolod, belefér az én "teoriám"  :05: is. Ha a szellem kész, akkor a léleknek kell felnőni, hogy jó döntéseket hozzon, hogy megújuljon az elme. Nem növeszteni, kell, hanem az éretsségre eljutni, az is növekedés. A növekedésre nem szabad csak úgy gondolni, hogy valami nagyobb lesz, hanem valami, eljut, egyik pontról, a másikba, persze a helyes irányba.

Mindenesetre számomra mindkettő elfogadható.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Május 13, 17:19:41
Tulajdonképpen a megismerés is a tudatban képes végbe menni... hát nem tudom... maga az ige mondja, hogy ezek a szellmi dolgok "kibeszélhetetlenek".
Ez olyan, min amikor találkozok Istennel: megpróbálhatom leírni, de a 20%-át sem tudom átadni.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 13, 17:33:06
Igen az is elfogadható, hogy szellem szó helyett a lélek használatos.

Gondolom azt te is elfogadod, hogy a világban sok embernek az istene a hasa, az istene a pénze, az istene a gyereke, az istene az iskolai végzettsége, az istene az érzelminek nevezett élete - a szex.

Tehát ezek voltak a vezető területeink megtéréünk előtt.

Ezek uralkodtak rajtunk.

Gondolod, hogy önként átadják a teret az új teremtésnek, aki ma született meg.

Isten pedig nem uralkodik rajtunk ezt meghagyja nekünk, ha nem korlátozom a régi főnőköt, hogyan kap helyet az új.

A megváltás lehetősége ingyenes,
de
félelemmel és rettegéssel vigyétek

VÉGBE

az üdvösségeteket.

Mindent leírtam, én részemről befejeztem.

Győzködni emberi erővel teljesen felesleges.

Aki keres az talál, és a zörgetőnek megnyittatik.

Nekem kell keresnem, és nekem kell zörgetnem, más helyettem nem teheti és én sem tehetem más helyett.

Rm 12,2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Május 13, 18:05:29
Persze, miért ne lehetne a lélek szót használni a szellem helyett, hiszen sok idős így szokta meg. Amikor én idős leszek (ha megérem) akkor már nekem a szellem szó lesz bevett és biztosan nem fognak lekiabálni a fiatalok. (Ajánlom nekik  :2knuppel:  :01:)

Mindenestre sok mindenben nem fogunk teljes bizonyítékot találni, ez is pont ilyen, de nem is üdvösségi kérdés, hiszen ettől, még hit által megyünk a Mennybe nem attól, hogy elhisszük van-e szellemünk. Ezek emberi szavak, szakreális kifejezések, amelyekkel sokszor dobálozunk. Szeretnénk erőteljesen szétválasztani a kettőt, hátha jobban megértjük őket, de ez így nem fog menni. Hiába akarjuk "növeszteni" csak a lelket, vagy csak a szellemet, mindegyik "mi" vagyunk és mindkettőt érinteni fogja...
Így lettünk alkotva...:2smitten:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 13, 18:43:56
Persze, miért ne lehetne a lélek szót használni a szellem helyett, hiszen sok idős így szokta meg. Amikor én idős leszek (ha megérem) akkor már nekem a szellem szó lesz bevett és biztosan nem fognak lekiabálni a fiatalok. (Ajánlom nekik  :2knuppel:  :01:)

Mindenestre sok mindenben nem fogunk teljes bizonyítékot találni, ez is pont ilyen, de nem is üdvösségi kérdés, hiszen ettől, még hit által megyünk a Mennybe nem attól, hogy elhisszük van-e szellemünk. Ezek emberi szavak, szakreális kifejezések, amelyekkel sokszor dobálozunk. Szeretnénk erőteljesen szétválasztani a kettőt, hátha jobban megértjük őket, de ez így nem fog menni. Hiába akarjuk "növeszteni" csak a lelket, vagy csak a szellemet, mindegyik "mi" vagyunk és mindkettőt érinteni fogja...
Így lettünk alkotva...:2smitten:

Köszönöm ezt a hozzászólásod.
Ezzel hozzásegítettél, hogy betöltsek egy igét, amit eddig nem tudtam betölteni.

Köszönöm mégegyszer
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Május 13, 19:00:43
Kedves Testvérek!

  Tiszteletben tartok valamennyi véleményt, még azt is amivel nem értek egyet.
Egyik hozzászólásra sem akarok reagálni, a saját véleményemet szeretném ebben a témában elmondani.
   Egyrészt, nagyon hálás vagyok Istennek, hogy vannak tanítók, akiket nagy bölcsességgel, és "speciel", a Lélek tanítói ajándékával áldotta meg gazdagon, és ezektől mindig örömmel tanulok. És nagy szükség is van rájuk. :05:
   Másrészt azért is nagyon hálás vagyok, hogy élhetek azzal az Igével, hogy:"...mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg..."
   Továbbá azért is nagyon hálás vagyok, hogy ebben a megvizsgálásban az Úr Szentlelke az, Aki a segítségemre van. Köszönöm azt is, hogy  maga a Szentlélek az én Tanítóm, és hogy csak akkor érthetem világosan a dolgokat, ha hagyom, hogy Ő gyújtson bennem világosságot.  :2angel:
 
   Nem értem a görögöt; sem a héber, sem az arám írásokat. :08: A Károli, és az MBT fordításokat olvasom. Sehol nem olvasok ezekben az Írásokban az ember hármas "felépítéséről", miszerint test, lélek, és szellem. Bibliai ismereteim szerint az ember testből és lélekből áll; és van értelme, agya, és különféle testi szervei. :05:
 
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 1Thessz 5,23

Az agyával, az értelmével fogja fel és érti meg a dolgokat... :088:
A lélek pedig az ember halhatatlan része.

Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Mt 10,28

Amikor megtérek, amikor Jézust a szívembe fogadom, a Szent Lélek azonnal lakozást vesz bennem, és Isten gyermekévé leszek.

Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.Róm 8,16

 Vagy ahogy az 1Kor 6,19-ben olvasom:

Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? 1Kor 6,19

Nos ez az én véleményem, ezt hiszem, erről vagyok meggyőződve. De mint ahogy már említettem is valahol, ettől még mindenki más hihet azt amit jónak lát. Szabadsága van mindenkinek elmondani a véleményét; és szabadsága van azt hinni, amit akar. :2smitten:

Szeretettel:
olajág

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Margó - 2008 Május 13, 19:50:10
Kedves Testvérek!

Az én véleményem Olajágéval egyező.
Néhány gondolatot leírnék, de szándékomban nincs senkit sem meggyőzni ezekről a dolgokról és messzemenően nem akarok senkit sem megbántani!

Jó, hogy véleményt tudunk cserélni! Szerintem ez is módja Isten tisztogató szeretetének! :2angel:

Szívesen olvasom a hozzászólásotokat! Nem feltételezem senkiről, hogy szeretné megosztani a fórumon lévőket, vagy a maga oldalára igyekezne bárkit állítani. Egyedül az Úr legyen az, aki vezet bennünket és világít közöttünk!


1. A test, lélek, szellem hármas voltát az okkult tanok előszeretettel emlegetik.

2. Én az igei tanulmányaim során testről és lélekről hallottam:
"Egy a test és egy a lélek, miképpen elhívatásotoknak egy reménységében hívattatok el!" Ef.4.4
".......lélekben szolgálunk az Istennek, ................és nem a testben bizakodunk!" Fil.3.3

és sorolhatnék még számtalan ígét, de mindenhol csak testről és lélekről beszél a Szentírás, sehol nincs hármasság!

Megtérésemkor Isten Szentlelkét vettem. Uralomváltás történt az életemben, a trónra Ő került /sajnos nem minden esetben!/. Jézus bennem és én Jézusban, de számomra ez nem azt jelenti, hogy megszületett a szellemem!

A Szentlélek, ha engedem növekszik bennem, de én azt hiszem, semmiképpen nem a szellemem nő, mert nincs énbennem semmi jó!


Szeretettel! :017:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 13, 20:58:25
Kedves Anti ha lehet javasolok egy kérdést.

Mit jelent az neked, hogy hiszel valamiben?

Ez érdekelne engem más vonatkozásában is.

 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 13, 23:40:54
Kedves Magda! :D

Kérdezz csak, de fejtsd ki bővebben, mert nem értem. :D


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 14, 05:38:30
Kedves Magda! :D

Kérdezz csak, de fejtsd ki bővebben, mert nem értem. :D


Szeretettel,
Antee

Szívesen, ha megértem, hogy mit kell bővebben kifejteni :D :igen: :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 14, 10:53:12
Kedves Magda, nem vagyok a helyzet magaslatán.
Válaszoljon más a kérdésre, aki előtt világos. :igen:

Az Úr áldjon. :2smitten:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Margó - 2008 Május 14, 12:06:05
Kedves Antee! :088:

Lehet, hogy Magda ezzel a kérdéssel egy új  topik inítását javasolja? :angel2:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 14, 12:31:56
Kedves Anti ha lehet javasolok egy kérdést.

Mit jelent az neked, hogy hiszel valamiben?

Ez érdekelne engem a többiek  vonatkozásában is.
Pl. Margó, Olajág, stb
Nem gondolom, hogy téma kellene, de ezt ti jobban tudjátok.

 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: árpi - 2008 Május 14, 13:14:20
Sziasztok!  :044:

csak röviden: számomra az, hogy hiszek Valamiben, az ÉLETET jelenti. 
:igen:

pá.á

:028:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 14, 16:29:02
Amint Árpi is mondta, az életet!
Jelenti számomra még, hogy kedves lehetek az Úrnak:

Zsid 11,6
"Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik."


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Május 14, 18:40:18


Mit jelent az neked, hogy hiszel valamiben?

Ez érdekelne engem a többiek  vonatkozásában is.
Pl. Margó, Olajág, stb

Kedves Magda!

  Nem tudom pontosan mire gondolsz; mert nem úgy kérdezted, hogy mit jelent nekem a Jézusban való hit, hanem hogy mit jelent valamiben hinni.
  Akkor én most erre a kérdésre válaszolok, és nem arra, hogy mit jelent nekem az élő, Jézus Krisztusba vetett hit. De ha az is érdekel, akkor arra is szívesen válaszolok. :05:
  Hinni valamiben azt jelenti számomra, hogy hittel elfogadom, hogy van, hogy létezik, bár szemeimmel nem láthatom. Mert amit lát az ember, azt már nem kell elhinni; az már valóság, a két szemével is meggyőződhet róla. Tehát: hiszem, hogy van elmém, hogy van értelmem, akkor is ha nem látom ezeket. Hiszem, hogy van oxigén, és belélegzem, még akkor is ha szabad szemmel nem látható. Hiszem, teljes bizonyossággal meg vagyok győződve arról, hogy telik az idő, múlnak az órák, a napok az évek, bár ezeket sem láthatom. És még sorolhatnám; de gondolom ennyi is elég...
  Tehát hinni valamiben, nekem nem más, mint meggyőződni egy láthatatlan "valami" létezésében, és erre teljes bizalommal támaszkodni.  :088:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Május 14, 18:44:02
Ha beszélgetünk és nem meggyőzni akarjuk egymást  :05:, akkor hadd mondjak én is valamit.
Valaki említette, hogy a szellem, lélek, test hármast az okkult hívek szeretik emlegetni. Én jártas vagyok ezen a területen és bátran állíthatom, hogy nem emlegetik, legalábbis nem vesszőparipája, és nem szegletköve egyik okult tannak se. Az pedig biztos, hogy azok a keresztények, akik ezt vallják, nem az okkult személyektől tanulták el.
Az én feleségem hébert és görögöt tanul, méghozzá kiváló szinten, és bátran mondhatom, hogy a biblia különbséget tesz a szellem, a test és a lélek között. A lélek oldalán nyilvánvaló, hogy az érzelem, értelem, és akarat foglal helyet, azember személyiségének jelei, megnyilvánulásai. A test például nehezebb téma, mert a testre több szó van a görögben és több jelentés is. Ott például utal a fizikai testre, az ótermészetre, és van még, de abba már én se merültem bele...
A Magyar fordítások nem mai gyerekek, és nyilvánvaló, hogy még a szó kultúránk se ugyanaz, amióta lefordították. A legutóbbi tudomásom szerint Csia Lajosé. Vannak akiknaek nem tetszik, de melyik fordításban nincs hiba. A Károliban is van bőven. A szellem szót például azért nem használja Károli, mert még nem is létezett, amikor ő élt. A 20. sz. elején jelent meg, mikor még szellet (nem írtam félre) szónak mondták, és azóta változott szellemre. (Fogalmam sincs, hogy miért.)
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Margó - 2008 Május 14, 20:25:09
Kedves Magda! :05:

Számomra a legfontosabb hit a Jézus Krisztusba vetett élőhit!
Ez egyfajta lelki magatartást jelent számomra. Ezt a hitet ajándékba kaptam életem Urától /Ef.2,8/, másrészről szabad akaratomból elfogadtam /Ján. 3:16, Róm 1:16/

Az ember igazzá válásának egyetlen útja a hit!
"Az igaz ember pedig hitből él!" Róm 1:17.

Hit által jött létre a szövetségem Istennel!
"Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk!"  1 Ján. 5:4
Bennem ez a hit a legnagyobb érték!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 14, 20:42:47
Nagyon szépen köszönöm az eddigi válaszokat.

Esetleg kiegészítitek még, és írnak azok is, akik névvel nem szólíttattak meg.

Mert gondolom mindenki épül a beírásokból.

Azért írtam semlegesen és nem pont a BIBLIÁBAN gyökeredző hitre a kérdést, mert gondoltam, hogy így lehetősége van kinek-kinek választani.

Persze annyira döntő az életünkben a hit, hogy kicsit szűknek érzem Árpi leírását, de mindenki maga érzi mennyit oszt meg velem/velünk.

Ezt is köszönöm, és nem elégetlenkedek.
 :D :igen: :D :igen: :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Sámuel - 2008 Május 14, 20:55:04
Kedves testvéreim!

Én ritka vendég vagyok ebben a közösségben, de nagy szeretettel és tiszetelettel követem a hozzászólásaitokat.Én már túl vagyok egy ilyen Szent Szellemes vitasorozaton, de úgy látom ismételten felhozódott ez a téma, és én csak annyit szeretnék ehhez hozzászólni, hogy kérem a Szent Szellemet, hogy adjon szeretet és megértést mindnyájotoknak.Nyissátok meg szíveteket.A szeretet a fontos.Kérem Isten áldását rátok.
Sámuel
                                                                                                       
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Május 14, 23:12:16
Kedves Sámuel!

Téged is áldjon az Úr gazdagon!  :088:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 17, 08:47:17
Sziasztok! :088:

Tehát ha az embernek teste és lelke van, szelleme meg nem, akkor mi a helyzet az állatokkal?
Csupán csak testből állnak?

Egy idézet a zsoltárból:

Zsolt 104,24   Milyen nagy alkotásaidnak száma, URam! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel.   
Zsolt 104,25   Ott van a nagy és széles tenger! Számtalan lény nyüzsög benne: kisebb és nagyobb állatok.   
Zsolt 104,26   Ott járnak a hajók, és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele.   
Zsolt 104,27   Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt.   
Zsolt 104,28   Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jóllaknak javaiddal.   
Zsolt 104,29   Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek.   
Zsolt 104,30   Ha kiárasztod Lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét.

Vélemény?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: net2rist - 2008 Május 17, 09:36:45
vélemény: VAN ... moderáció: az is...

úgyhogy: ige (ezt csak nem húzod ki...):

Préd 3,21.    Vajjon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegy-é; és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megy-é?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Május 17, 11:46:46
Attól, hogy az ebmert Isten így teremtette ahogy, az nem jelenti azt, hogy mindenki ugyanúgy néz ki, vagy ugyanúgy lenne teremtve.
Antee, az általad írt idézetek nem feltételezik,hogy milyük van, vagy milyük nincs az állatoknak. Azt pedig ne felejtsük, hogy az ember Isten képére és hasonlatoságára teremtetett, az állatok  pedig nem, sőt az anyalok sem (a növényekről ne is beszéljünk  :01:).Ez a sokféle élőlény Isten végtelen lehetőségeit mutatja.

Egy nagyon fontos dolog, amit mindenkinek az eszébe kell vésni: ISTEN AZT CSINÁL, AMIT AKAR! Olyanokat is képes teremteni, amik sokkal nagyobb vitát robbanthatna ki a korlátok között élő emberek között, minthogy van-e szellemünk, vagy nincs. Valószínű ezért nem is köt mindent Iste az orrunkra...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 17, 16:34:27
Kedves Tothg! :05:

Az általam bemásolt igerésszel kapcsolatosan nem gondoltam, hogy az állatok hozzánk hasonlóak lennének.
Isten kikutathatatlan mélységeit úgy sem foghatjuk fel. Ám a zsoltáros hálaadása gondolkodásra késztetett.

Állatoknak tulajdonít valamilyen lelket, szellemet. Itt nem az én véleményem számít, hanem az ige mondanivalója.
Akkor az csupán egy téves nézete volt a zsoltárosnak vagy más a mondanivalója?


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Május 17, 16:52:21
Kedves Tothg! :05:

Az általam bemásolt igerésszel kapcsolatosan nem gondoltam, hogy az állatok hozzánk hasonlóak lennének.
Isten kikutathatatlan mélységeit úgy sem foghatjuk fel. Ám a zsoltáros hálaadása gondolkodásra késztetett.

Állatoknak tulajdonít valamilyen lelket, szellemet. Itt nem az én véleményem számít, hanem az ige mondanivalója.
Akkor az csupán egy téves nézete volt a zsoltárosnak vagy más a mondanivalója?


Szeretettel,
Antee


Van egy két dolog, amit össze lehet rakni:
sőt több is :088:
1. állatbőrbe öltöztette Isten Ádámot, és Évát
- itt egy beszúrás tiszta és tisztátalan állatok
2. Állat áldozatra tekintett amikor egy évre felszabadultak a bűn súlya alól
3. istálóba született
4.jászolba tették
5.Íme at Isten báránya aki elveszi a világ bűneit
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Május 17, 16:57:57
Kedves Magda! :088:

Nem a metafora vagy hasonlat formákra értettem. Sem az ember és állat közötti külső kapcsolatra, mint használati eszköz.


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Június 18, 09:46:44
Sziasztok!  :088:

Szeretném megkérdezni tőletek, hogy ki mit tud Pál szemének a betegségéről?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Hilda - 2008 Június 18, 18:06:30
Szia! Ezt találtam róla, konkrét betegséget nem említ, de talán nyújt némi információt:

"Mert bizonyságot teszek rólatok, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kivájtátok és nekem adtátok volna."

Ez egy enyhe utalás, hogy mi lehetett Pálnak a testi gyengesége: egy szembetegség. Abban az időben voltak
olyan keleti betegségek, amelyek a szemet is érintették, állandóan vörössé téve azt, folyásokkal,
gyulladásokkal, amelyekre nem volt gyógyszer akkoriban. Negatív hatással volt ez a látásra, de ránézni is
elég visszataszító volt, és igen sokan azt állítják, hogy ez volt Pál betegsége.
És ennek ellenére, nagy szeretettel fogadták őt ott Galáciában.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Június 19, 10:33:18
Kedves Hilda! :088:

Nagyon köszönöm reagálásodat. :088:
Szerintem is az az ige Pál szembetegségét igazolja. Ugyanis az általad bemásolt igének a közvetlen előzménye ezek az igék:

Gal 4,13-14
"Hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot,és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust."

És ezek az igeversek után jön az, amit te is bemásoltál:

Gal 4,15   
"Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek rólatok, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kivájtátok, és nekem adtátok volna."

Többen azt állítják, hogy Pál szembetegségéből akkor gyógyult meg, mikor Annániás elment hozzá és rátette a kezét.
Ugyanis akkor újra látott és mint egy pikkelyek estek le a szeméről. De ez az állítás szerintem nem állja meg a helyét.

Elgondolkoztatott az, hogy Pál leveleit nem közvetlen Pál írta, hanem lediktáltatta. Tehát ez is a szembetegségére utal.
Ekkor jutott eszembe Pálnak azok a mondatai, amelyeket saját kezüleg írt (szintén Galatákhoz írt levél):

Gal 6,11   
"Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel!"

Ezek a betűk igen nagyok lehettek, hogy Pál a beteg szemeivel láthassa őket.

Lukács, az egyik Evangélium író, orvos volt. Pál és Lukács a hajóutazás alatt együtt voltak. Vajon Pálnak miért volt szüksége egy orvosra?


Mindenkinek szép napot, Isten áldását!  :088:

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Hilda - 2008 Június 19, 18:13:50
Igen, több ige is alátámasztja hogy volt valami komoly egészségügyi problémája. :060:
Pálról mondta az Úr: (Apcs 9,16.)  Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni.
Pál írja magáról: (2Kor 12,7.)  És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nékem a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam.
Lehet hogy erről van szó, a kézrátételkor szerintem csak a vaksága múlt el.
Mai szemmel nézve, nem lehetett sok, földi értelemben vett "öröm" az apostol életében. :2angel: Példa értékű lehet minannyiunknak!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Június 19, 22:38:26
Igen, az apostolok példa értékűek számunkra.  :088:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Július 01, 12:24:18
Én nem bizonygatom, hogy Pálnak volt-e szembetegsége, vagy nem (végül is mit számít).
A testébe adatott tövis viszont az utalhat arra is, hogy állandóan megaláztatások érték. Legalábbis annyi bizonyíték van erre, mint arra.

A szembetegség kérdése azért nagyon fontos sok embernek, mert ha valaki bizonyítja, hogy nem volt szembetegsége, akkor nincs ami útját állja annak a tanításnak, hogy Isten mindenkit meggyógyít. Ha valaki azt bizonyítja, hogy volt szembetegsége, akkor az a tanítás fogja megállni a helyét, hogy Isten nem gyógyít meg mindenkit.
Az egész egy tanításbeli különbségből származik, és ezt akarjuk felhasználni, hogy igazoljuk azt, amiben hiszünk. Pedig erre semmi szüókség nincs. Isten képes meggyógyítani mindenkit ott ahol éppen van, hogy megteszi-e ezt, azt bízzuk Istenre és arra, akit érint, hogy hisz-e ebben. Nekünk nem érdemes senkit lebeszélni a gyógyulásába vetett hitről, de senkit sem kárhoztathatunk azért, ha ezt nem tudja elhinni, hiszen meg van írva, hogy nem mindenkié a hit...

Ezt csak azért írtam le, mert annyit tudok Pál szembetegségéről, hogy teológiai vitára használjuk fel.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Július 01, 16:46:12
Egyetértek az állításoddal, tothg, miszerint tényleg nem számít, így nincs értelme bizonygatni, hogy volt-e szembetegsége Pálnak, és hogy mi volt az a tövis az oldalában. Mivel nincsenek a Bibliában erre konkrét leírások, csak utalások, így mindenki valóban a maga hite szerint azt értelmez alatta ami neki kedvező. De a tény, hogy az a tövis ott volt,  - és bármi is volt, véleményem szerint akadályozhatta, gátolhatta a szolgálatban, és emiatt 3x könyörgött, hogy az Úr vegye el. De nem tette. És hogy miért nem? Egyedül csak Ő tudja, hogy szuverén hatalmánál fogva mit miért tesz.
 Ebből a tényből kiindulva, már nem tudok egyetérteni azzal, hogy a gyógyulás az emberi hit függvénye. Nem hiszem, hogy volna olyan beteg ember, aki ne akarna meggyógyulni, vagy ne reménykedne, ne hinne a gyógyulásában. De Istené a döntés, hogy meggyógyítja, vagy egy életen át hordoznia kell a betegségét, bármennyire nagy is a hite. És példa erre Watcham Nee élete, akinek az életrajzából egy rövidke kis részt bemásoltam a Gyógyulásról - betegségről című topicba, amit erre a linkre kattintva megtaláltok, és elolvashatja aki akarja. Érdemes elolvasni.  A téma utolsó hozzászólása. http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,63.135.html

Ide most  Philip Yancey:  Csalódás Istenben című könyvéből szeretnék bemásolni egy részt.
 
"Néhány nappal később egy mexikói étteremben mosolyogva mondta:
- Amikor utoljára találkoztunk, azt hiszem, nagyon mélyen voltam. Az élet mostanság sokkal jobban bánik velem. - ígéretes állása volt és már rég maga mögött hagyta a kudarcba fulladt szerelmet.
Beszélgetésünk nemsokára Istenre terelődött, és hamar nyilvánvalóvá vált, hogy Richárd nem gyógyult meg teljesen. Sebeit a cinizmus vastag hege borította, ám ugyanúgy haragudott Istenre, mint korábban.
  A pincérnő újabb csésze kávét töltött, és Richárd mindkét kezét összekulcsolta a csészén, a szeme pedig a sötét, gőzölgő folyadékra meredt.
- Ma már bizonyos távlatból tudom szemlélni azt az őrült időszakot - mondta. - Azt hiszem, rájöttem, mi romlott el. Meg tudom mondani a pontos órát és a percet, amikor elkezdtem kételkedni Istenben, ám az nem Wheatonban kezdődött és nem is azon az éjszakán a szobámban, amikor fennmaradtam imádkozni. - Ekkor elmondott egy esetet, ami keresztyén élete kezdetén történt.
- Egy dolog a kezdet kezdetétől izgatott: a hit fogalma. Fekete lyuknak látszott, amely bármilyen őszinte kérdést elnyelhetett. Megkérdeztem az egyetemi vezetőt a fájdalom problémájáról, mire ő szónoklatot tartott a hitről. „Higgy Istenben, akár akarod, akár nem - tanácsolta. - Az érzések majd ezután jönnek." Hitet színleltem, de most már látom, hogy a hitemet sohasem követték érzések. Csak tettettem magam.
- Már akkor egy másik lehetőséget kerestem a hit helyett, Isten létezésének megdönthetetlen bizonyítékát. Egy nap meg is találtam, méghozzá a televízióban. Miközben találomra nyomogattam a távirányító gombját, egy tömeges gyógyító istentiszteletre találtam, amelyet Kathryn Kuhlman vezetett. Néhány percig néztem, hogyan hív fel a színpadra különböző embereket és kérdezi ki őket. Mindegyikük csodálatos, természetfölötti gyógyulásról mondott el egy-egy lélegzetelállító történetet. Rák, szívbetegségek, paralízis - olyan volt, mintha az orvosi enciklopédiát lapozgattam volna.
- Miközben Kuhlman műsorát néztem, kétségeim fokozatosan megsemmisültek. Végre valami valóságosat, megfoghatót találtam. Kuhlman felszólította a zenészeket, hogy énekeljék el kedvenc énekét, a „Megérintett" címűt. Erre van szükségem, gondoltam: egy érintésre, Isten személyes érintésére. Kathryn Kuhlman ezt az ígéretet kínálta fel, és én rávetettem magam.
- Kathryn Kuhlman három héttel később egy szomszédos államba látogatott. Az egyetemen lógtam az órákról, és fél napot utaztam, hogy részt vegyek az egyik összejövetelén. A légkör hihetetlenül feszült volt
- lágy orgonazene szólt a háttérben; a hangosan imádkozó tömeg mormoló hangja töltötte be a termet. Néhányan furcsa nyelveken imádkoztak; és időnként boldog kiáltások hangzottak fel, amikor valaki felállt és bejelentette: - Meggyógyultam!
- Valaki különösen nagy hatást gyakorolt rám. Egy férfi Milwaukee-ból, akit hordágyon hoztak az összejövetelre. Amikor járt - igen, járt a színpadon, mindnyájan vadul éljeneztünk. Elmondta, hogy orvos, ez még jobban fellelkesített. Gyógyíthatatlan tüdőrákban szenvedett, és az orvosok fél évet adtak neki. Ám most, ma este hiszi, hogy Isten meggyógyította. Hónapok óta most először jár újra. Nagyszerűen érezte magát. Hála Istennek!
- Felírtam a férfi nevét, és amikor eljöttem az összejövetelről, szinte nem is a földön jártam. Eddig még sohasem ismertem a hitnek ilyen bizonyosságát. Kutatásom befejeződött; azokban a színpadon bizonyságot tevő emberekben az élő Isten bizonyítékát láttam. Ha velük kézzelfogható csodákat tud tenni, akkor biztosan nekem is valami csodálatosat tartogat.
- Annyira fel akartam venni a kapcsolatot a hit emberével, akit az összejövetelen láttam, hogy egy hét múlva felhívtam Milwaukee-ban a tudakozót és megszereztem az orvos telefonszámát. Amikor felhívtam, egy asszony vette fel.
- Beszélhetnék, kérem, Dr. S-sel? - kezdtem.
- Hosszú csend következett. - Kicsoda ön? - kérdezte végül. Azt hittem, megszűri a betegektől jövő hívásokat vagy valami hasonló feladatot lát el. Megadtam a nevemet és elmondtam, mennyire csodálom Dr. S-t, és már azóta szeretnék vele beszélni, mióta Kathryn Kuhlman műsorát láttam. Nagyon megindított a története, tettem hozzá.
- Újabb hosszú hallgatás. Majd határozott hangon, minden szót lassan tagolva így szólt: - A... férjem... meghalt. - Csak ezt az egy mondatot mondta, semmi többet, és letette a telefont."


Nos, egy bizonyíték - nem csak hitte hogy meggyógyult, hanem meg is vallotta. És egy pár nap múlva meghalt.
Ezután nem csoda ha az emberek az Istenben kezdenek el csalódni. Pedig Aki Benne bízik, és azt hittel el tudja fogadni, hogy amit Isten megenged az életében az a számára  a legeslegjobb, akkor soha nem fog csalódni. De ha elvárásaim vannak Isten felé, és azt akarom, hogy úgy legyen ahogy én tartom a legjobbnak, akkor csalódni fogok.

Bocsánat, hogy hosszú lett. :08:
 
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Július 02, 07:01:10
Nehéz dolog ezt helyesen deklarálni, én nem is tenném.
Mi csináltunk olyat (19 évesen), hogy elmentünk egy tesóhoz, akinek 2 helyen eltörött a bokája és platinát kapott. Ez pénteken volt, elmentünk vasárnap imádkozni érte. Csak annyit láttunk, hogy nagyon elkezdett remegni a lába. Hétfőn elment a dokihoz és addig rimánkodott, amíg meg nem röngenezték és teljesen megyógyult este gipsz nélkül jött haza, csak a műtét hege maradt. Ha nem tettük volna nem történt volna meg...
Szerintem hit által meg lehet gyógyulni, de Isten akkor is azt tesz, amit akar!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Július 02, 07:26:54
Én úgy hiszem, amikor csalódunk Istenbe, soha nem benne csalódunk, hanem az általunk, Róla felállított képbe.
Nehéz Őt kiismerni, hiszen az Ő természete végtelen. Nem mernék ilyeneket mondani, hogy a gyógyulásnak nem lehet fügvénye a hit. Hiszen Jézus mondta, hogy, ha hiszünk megláthatjuk Isten dicsőségét, meg azt is, hogy aki hisz, annak minden lehetséges. Ezekben minden benne van, maximum nem úgy működik, ahogy mi akarjuk...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: szbalint - 2008 Július 02, 08:12:09
Én úgy gondolom, hogy a Bibliában nagyon sok nyitva maradt kérdés van. Már a legelején kezdődik, amikor először világosságot és sötétséget teremtett az Úr (nappalt és éjszakát), majd csak utána a napot és a holdat és a csillagokat...
De nekünk nem az a feladatunk, hogy megfejtsük Isten titkait. Isten valóban azt tesz, amit akar, ami az embernek az adott pillanatban a legjobb. Legyen az betegség vagy egészség, megaláztatás vagy felmagasztalás, jólét vagy szegénység, stb. Nos, ez nem a mi dolgunk...
Viszont, ami a mi dolgunk (lenne):
- a betegek ápolása, gondozása, segítése
- a megalázottak megvigasztalása
- a szegények, özvegyek, árvák megsegítése
- a lecsúszottak felemelése
- stb.
És ez megy nehezen a kereszténységnek! De milyen nehezen!!! Elmegyünk az utcán egy fetrengő ember mellett, nem adjuk át a helyünket egy idős, beteg embernek, nem kísérjük át a vakot az úton, nem adunk adományt egy nemes célra, nem megyünk oda egy alkoholista, szenvedélybeteg emberhez bizonyságot tenni, lopunk, csalunk, hazudunk...
Tesók! Túl erősnek érzitek ezt a véleményt?! Nézzetek szét a templomokban, gyülikben, az utcán, a munkahelyeken! Még mindig túl igazságtalan vagyok?
A kereszténység (mély tisztelet a kevés kivételnek) inkább elmélkedni szeret Isten titkain. Ez miért így, ez miért úgy. Hosszú könyvek születnek egy-egy témáról, de még mindig több millió gyermek éhezik a világon!! Még mindig ezrével szívják a füvet, kínálják fel testüket gyermekeink a sötét, füstös diszkók mélyén. De nincs fontosabb annál, hogy Jónást tényleg bekapta a hal, vagy sem. Hogy az égő kemencében tényleg ott volt-e a három ifjú, vagy nem. Tényleg feltámadt Lázár, vagy meg sem halt...
Szigorú vagyok, Tesók? Ilyen mélyen nemigen volt a világ a megteremtése óta! És most kellene a lelki ébredés, a FIZIKAI segítség (természetesen az imádsággal együtt).
Ehelyett egyházak szakadnak, szekták alakulnak ezrével, hitviták dúlnak a Krisztus követők között...
Jővel Uram, Jézus!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: olajág - 2008 Július 02, 08:38:15
Jöjj! Ámen!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 02, 15:33:14
Kedves Szbálint!

Teljesen egyetértek veled, sajnos sok a testi keresztyén, és nagyon kevés a szellemi, akik valóban naponta odaszánják magukat az Úrnak. A legfontosabb lenne a személyes imakapcsolat Jézussal, és a Biblia olvasása. Az olyan kersztyénségnek nem sok értelmét látom, akik csak beszélnek Krisztusról, de nincs személyes imaéletük Urukkal, erre mondja az ige:" Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!"

A másik dolog, csalódni Istenben? Én még ilyet soha nem hallottam, pedig nem tegnap tértem meg, az Úr kegyelméből már 23 évvel ezelőtt. Ő még soha-soha nem fordított nekem hátat, nem hogy csalódtam volna Benne. Ő egy csodálatos, kegyelmes Isten, aki keresi Őt szívből, megtalálja. Sajnos én sokszor megbántottam Őt a viselkedésemmel, de Ő újra, és újra megbocsát, és amikor keresem Őt, mindig közel jön hozzám. Ő nem személyválogató, mindenkit egyformán szeret.

Ő feltétel nélkül szeret, ember nem tud úgy szeretni, ahogy Ő!!! Emberekben csalódunk, még magunkban is, de Jézus szeretetében soha!!! :2smitten:

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Anikó ANCSI - 2008 Július 02, 23:51:25
 Köszönöm ismét ezt az értékes üzenetet! Akkor tudunk Adni, ha Van.... és szükséges, hogy Maradjon is.. Te Tudod,(ismersz.. ,de természetesen Isten ismer minket a legbensőbb mélységig))) Én sokszor úgy próbáltam adni és segíteni.... ,hogy még Én is erőtlen és gyenge voltam és tudom még most is épülésre, és vigasztalásra van szükségem az Úrban. Önkéntes tevékenységet is végeztem..  Szociális terülten dolgozom és olykor nem figyeltem fel, hogy nem mindenki szorul valóban segítségre.. :03: Túl terheltem Önmagam! Istennel való személyes imakapcsolatomra olykor kevesebb időt szántam. Kedves Salome, tökéletesen igaz, a legfontosabb az Istennel való személyes imakapcsolat és a Biblia olvasása, mert ez élő kapcsolat Istennel. Érdemes Máté: 25 – részt elolvasni..

Szeretettel: Anikó :044:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: szbalint - 2008 Július 03, 08:04:07
Kedves Tesók!

A személyes imakapcsolat és a napi Biblia olvasás égetően fontos, DE NEM ELÉG.

Jakab 2,14-26

"14Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é õt a hit? 15Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nõk, mezítelenek, és szûkölködnek mindennapi eledel nélkül, 16És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna? 17Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt õ magában. 18De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidbõl, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimbõl az én hitemet. 19Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. 20Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? 21[Avagy] Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekbõl igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az õ fiát az oltárra? 22Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az õ cselekedeteivel, és a cselekedetekbõl lett teljessé a hit; 23És beteljesedett az Írás, a mely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. 24Látjátok tehát, hogy cselekedetekbõl igazul meg az ember, és nem csupán hitbõl. 25Hasonlatosképen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekbõl igazíttatott é meg, a mikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki? 26Mert a miképen holt a test lélek nélkül, akképen holt a hit is cselekedetek nélkül"

Áldáskívánással: Bálint :089:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Július 03, 10:45:43
Látszólag Jakab és Pál ellent mondanak egymásnak tanításukban. Pál hírdeti a leveleiben, hogy csak hit által lehet üdvösségünk, míg Jakab a cselekedetekkel összeköti. De valójában ezek nem ellentmondások, csupán két szemszögből van magyarázva.

Tényleg nincs üdvösség csak cselekedetek által és tényleg nincs üdvösség csak hit által.
De le kell szögezni, hogy itt a Jakab által beszélt hit az alap hit. Vagyis, hogy Isten létezik.
De az üdvösséghez az a mértékű hit kell, ami rá is bízza magát Istenre. Nem elég hinni a létezését, hanem rá is kell bíznunk magunkat Istenünkre.

A valódi Istenben bízó hit, nem meddő cselekedetekben.
Isten kipróbálja a benne hívőket és cselekedeteikben nyílvánul meg Istenről való bizonyságunk.

Mi van akkor a kereszten függő latorral? A hite számítatott be igazságul. Ha lett volna ideje még az életben, biztosan együtt működött volna hite, a cselekedeteivel. Isten a szivek vizsgálója.

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Július 03, 13:49:54
Sok látszólagos ellentmondást lehet találni a bibliában, de Jakab és Pál levele látszólag se ellentmondásos. Inkább pontos ismeretet adnak arról, hogy mit is jelent a hit, honnanjön, és miben nyilvánul meg. Az ellentmondás akkor lép fel, ha nem értjük meg például, hogy a hit nem érzés, hanem a cselekedeteink forrása. Hiszen a legtöbbször minden ember úgy cselekszik, ahogy a legjobbnak látja, vagyis a hite szerint, ami persze nem feltétlenül bibliai hit. Ha látni akarod, hogy valaki hívő-e, akkor nézd meg a cselekedeteit.

Teljesen hasonló dolog "Istenben csalódni". Az tud Istenben csalódni, aki felépített egy Istenképet magának és miután Isten másképp viselkedett ehhez a képhez képest, aztmondja, hogy Isten nem tartotta be az ígéreteit.
Én is csalódtam, de be kellett látnom, hogy Isten azért Isten, mert bármit megtehet, én pedig mire apellálhatnék...
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Magda - 2008 Július 04, 09:19:18
A kereszten függő lator adja meg nekem a példát a cselekvésre.
Ő sem tudott magától mást tenni, csak a száját megnyitni.

Én sem tudok magamtól mást tenni, csak a szám önkéntes áldozatát adni a MINDENHATÓ ÖRÖKKÉVALÓ ÖRÖKKÉ LÉTEZŐ TEREMTŐ ISTENT dícsérni
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Július 04, 14:30:06
 :D
Igen elég nehéz cselekedni leszögezett lábakkal, meg kezekkel.  :040:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Július 05, 11:17:09
Hallottam egy felekezettől azt, hogy ahol Mihály arkangyalról olvasunk, az maga Jézus.
Szerintem ez nem így van, de kíváncsi lennék, hogy miért hiszik. Ki mit tud erről?

Mihály név jelentése az, hogy: Ki olyan mint Isten.
De ettől nem arra kellene szerintem következtetni, hogy már Isten is.  :118:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Július 05, 18:36:49
Passzolom a kérdést. :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Július 05, 22:50:53
Akkor tegyél fel te valami kérdést. Beszélgessünk!  :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: szbalint - 2008 Július 05, 23:41:11
Az a kérdés, hogy Te miért nem alszol még ilyen későn, Antee?  :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Július 05, 23:43:58
Itt 1 órával kevesebb az idő!  :020:
Nem régen jöttem a munkából. :2police:

És te miért nem alszol ilyenkor?  :2knuppel:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: tothg - 2008 Július 06, 08:47:36
Nálunk már 8:45 van. Jó, hogy nem alszom...  :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Július 07, 16:35:44
Sziasztok! :088:

Szeretném, ha beszélgetnénk arról, hogy vajon el veszíthetjük-e az üdvösségünket.
Mit ír erről a Biblia? Aki egyszer megtér, az már Jézushoz tartozik és annak az üdvössége biztosan megmarad?
Vagy aki megtér az kieshet az üddvösségből?

Szeretném, ha testvériesen, békében beszélgetnénk erről.
Remélem sokan hozzászóltok. Majd csak utánatok írok.  :020:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Kingooo - 2008 Július 07, 18:19:26
Kedves Antee !

  Emberi szemmel nézve a megtérés még nem biztositék arra, hogy üdvözülni fogunk, mert addig mig Isten szine elé kerülünk göröngyös az út. A Márk evangéliuma 13. részéből választ találunk a kérdésre :

1. Mikor pedig a templomból kiméne, monda néki egy az ő tanítványai közül: Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek!
  2. Jézus pedig felelvén, monda néki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad kő kövön, a mely le nem romboltatik.
  3. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, a templom átellenében, megkérdezék őt magukban Péter, Jakab, János és András:
  4. Mondd meg nékünk, mikor történnek meg ezek; és mi lesz a jel, a mikor mindezek beteljesednek?
  5. Jézus pedig felelvén nékik, kezdé mondani: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket.
  6. Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik azt mondják: Én vagyok: és sokakat elhitetnek.
  7. Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniök; de ez még nem a vég.
  8. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad; és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok.
  9. Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak én érettem, bizonyságul ő nékik.
  10. De előbb hirdettetnie kell az evangyéliomnak minden pogányok között.
  11. Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem a mi adatik néktek abban az órában, azt szóljátok; mert nem ti vagytok, a kik szólotok, hanem a Szent Lélek.
  12. Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét; és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket.
  13. És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de a ki mindvégig megmarad, az megtartatik.
  14. Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, a melyről Dániel próféta szólott, ott állani, a hol nem kellene (a ki olvassa, értse meg), akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;
  15. A háztetőn levő pedig le ne szálljon a házba, se be ne menjen, hogy házából valamit kivigyen;
  16. És a mezőn levő haza ne térjen, hogy ruháját elvigye.
  17. Jaj pedig a terhes és a szoptató asszonyoknak azokban a napokban.
  18. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen.
  19. Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, a milyenek a világ kezdete óta, a melyet Isten teremtett, mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek.
  20. És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért, a kiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.
  21. Ha pedig akkor ezt mondja néktek valaki: Ímé itt a Krisztus, vagy: Ímé amott, ne higyjétek.
  22. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.
  23. Ti pedig vigyázzatok; ímé előre megmondottam néktek mindent.
  24. De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik,
  25. És az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek.
  26. És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.
  27. És akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig.
  28. A fügefáról vegyétek pedig a példát. A mikor ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár.
  29. Azonképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.
  30. Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzetség, a míg meg nem lesznek mindezek.
  31. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak.
  32. Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya.
  33. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.
  34. Úgy mint az az ember, a ki messze útra kelve, házát elhagyván, és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónállónak is megparancsolta, hogy vigyázzon.
  35. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel?
  36. Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva.
  37. A miket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!

 Áldott estét kivánok mindenkinek !

Szeretettel,
Kingooo
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Margó - 2008 Július 07, 21:00:58
Húúúú Antee! :03:

Nehezet kérdeztél!
Én erről mindkét módon hallottam már tanítást!

1. Akit Jézus vére megtisztított, az újonnan született vagyis a tökéletes megváltás Jézusra nézve az enyém és azé, aki elfogadja Őt, mint érte vállalt áldozatot. Isten a rám mért büntetést, amit méltán kapnom kellene, elfordította rólam és saját Fiát büntette vétkeimért. Mivel ez Istentől kapott ajándékot hitemmel elfogadtam, bűneimet megvallottam - megtértem - ezért örök üdvösséget kaptam.

2. A Zsid. 5:8 viszont, arról ír, hogy a Fiú  "...örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki."
Tehát nemcsak elfogadni, hanem megszentelődni, engedelmeskedni is kell földi életünkben.

A Zsid 3:12 szerint "Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől." 
Én ebből arra következtetek, hogy nemcsak az Istennel való tudatos szakítással lehet kiesni a kegyelemből, hanem a bűnökhöz való ragaszkodással is.

"Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maratok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjti valamennyit, tűzre vetik és elégetik. "(János 15:1-6)
  Ez az igeszakasz is arról beszél, hogy a megkapott kegyelmet el lehet veszíteni.

"Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, s megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, de elestek: azok ismét megújuljanak és megtérjenek; hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten Fiát, és meggyalázzák őt. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől; amelyik pedig tüskebokrot és bogáncsot terem, az megvetett, közel van az átokhoz, és a vége: megégetés." (Zsidó levél 6:4-8)

Számos olyan igehely van még az újszövetségben, ami arról beszél, hogy ki lehet esni a kegyelemből.
Én is azt gondolom, hogy a hívő élet felelőséggel járó harc, küzdelem, de mérhetetlen nagy csoda, amit meghálálni soha nem tudunk, de életünkkel példát kell mutatni a világ számára, ami sokszor nehéz, de Jézus vére kötelez bennünket! Szentlelke pedig segít minden helyzetben!

Végezetül pedig még annyit, hogy nap, mint nap mehetek bocsánatért, mint gyermek az Atyához, aki végig kísér Szentlelkével  földi utamon és minden lehetőségem adott, hogy a kegyelem részese legyek földi életem végezetéig és boldog találkozásom legyen drága Atyámmal odaát az örök életben!

Szeretettel!!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Július 07, 22:47:55
Kedves Kingooo és Margó!

Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásotokat. :05:

A Biblia tanulmányozása alapján én is úgy látom, hogy el lehet veszíteni az üdvösségünket.
Margó találó és fontos igéket másolt be, ami bizonyítékául szolgál ennek a teória alátámasztásának.

Még másolok be további igéket:

Jel 3,5
"Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt."

Tehát a már feljegyzet nevet is kitörölheti Jézus.

Róm 11,17-21
"Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre: "Azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam." Úgy van: azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj! Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni."

Ez az igevers arról is beszél, hogy a beoltott ág is kitörethet!

Más igei utalások is vannak még, de ezek azthiszem elég konkrétak.

Várjuk a további hozzászólásokat.  :2angel:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Margó - 2008 Július 10, 20:49:44
Tegnap volt bibliaóránk és éppen a megszentelődés és a kegyelem volt a téma.

Lelkészünk határozottan állította, hogy a kegyelemből nem lehet kiesni! Megtérésünkkor elfogadtuk Jézus váltságáldozatát ezzel a Tőle kapott kegyelmi ajándékot. Az Ő váltsága tökéletes volt, meghalt minden bününkért, azért is, amit még el fogunk követni!
Befogadtuk Isten Szentlelkét, aki munkálkodik bennünk és

"Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára."
 Fil 1:6  --- így szól az Ige!

Amennyiben azt állítjuk, hogy a kegyelemből ki lehet esni, úgy Jézus tökéletes váltságát vonjuk kétségbe! :08:

 :angel2:

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Július 11, 11:02:21
Kedves Margó!

Jó gondolatmenet.
Eszembe jutott Bily Graham evangélizációs társa, aki több ezer embert vezetett Krisztushoz.
Azonban elfordult Jézustól és Bily Graham egyik legnagyobb ellensége lett.  :118:

Igen, Jézus aki elkezdte a jó munkát be is fogja fejezni.
Azonban az embereknek megmarad az a nagy hatalom a kezében, amit szabad akaratnak hívnak.
Senki sem ragadhat minket ki Jézus kezéből, azonban mi kiragadhatjuk magunkat.

Az ige teli van azokkal az intelmekkel, hogy:

Mt 10,22
és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.

Mt 24,13
De aki mindvégig kitart, az üdvözül.

Mk 13,13
és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért; de aki mindvégig kitart, az üdvözül."


Sok egyéb felszólítással is, hogy maradjunk Krisztusban.
Jézus eltörölte nem csak a múltbeli, hanem a jövő bűneinket is. De kiknek? Akik elfogadják és megmaradnak a kegyelemben.
Jézust is követték bizonyos tanítványok, akik később elhagyták Őt.


Mindenkinek Istentől megáldott szép napot!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Bence - 2008 Július 12, 16:06:52
Drága Testvéreim!

Hogyan gondolhatja bárki azt közületek, hogy elveszítheti üdvösségét?

A Biblia erről egyértelműen biztosít minket, hogy ez soha nem történhet meg.

A Bibliának vagy azt kell mondania, hogy soha nem veszíthetjük el az örök életünket vagy azt, hogy ha nem vigyázunk, akkor elveszíthetjük azt.

Kettőt egyszerre nem állíthat. Nem mondhat ellent magának a Biblia.

Ha valamit nem értünk a bibliából, akkor az nem írhatja felül azt, amit már értünk.

Antee! Az én újszövetségemben ez így áll: 

Mk 13, 13
"13 Az én nevemért mindenki előtt gyűlöletesek lesztek! Ám, aki végig állhatatos marad, meg fog menekülni!"
Mt 10, 22
"22 Mindenki gyűlölni fog majd titeket az én nevem miatt. De aki végig állhatatos marad, megmenekül."
Mt 24, 13
13 De aki végig állhatatos marad, megmenekül.

Mitől is menekül meg? A világ törvényrontásaitól, és attól az ítélettől is, ami az engedetlen keresztényekre vár, akik elpártolnak Istentől. Fontos a szövegkörnyezet is, nem mindig szabad abszolút értelmében értelmezni egy-egy mondatot vagy szakaszt.

Tehát ezek a részek nem arról szólnak, hogy csak az fog megmenekülni az örök haláltól, aki mindvégig állhatatos. Az igét a maga valódi szellemi valójában kell és szabad érteni, mert különben nagyon félrevezethet minket.

2 Kor 3, 6:
"6 aki bennünket elégségeseknek talált arra, hogy új szövetségnek, nem betűnek, hanem szellemnek kiszolgálóivá legyünk, hiszen a betű megöl, a szellem ellenben megelevenít."

Tudok ajánlani mindenkinek, akinek kétségei vannak az üdvössége biztonságával kapcsolatban egy nagyon jó cikket:

http://www.christiananswers.net/hungarian/q-acb/acb-t006h.html

Rengeteg ige van, ami azt támasztja alá, hogy az üdvöségünk örökre szól, nem ideig-óráig esetleg évekig. Pl harminc évig tart, utána meg mivel annyira de annyira bűnös lettem, hogy életem utolsó évére már nincs is üdvösségem. Az ilyen örök élet nem is lenne örök élet!

Ebbe most gondoljatok is bele higgadt fejjel!

Másik, ha elveszíthetné bárki is az üdvösségét akkor visszakaphatja azért még valahogyan, ha nagyon szeretné és mondjuk meg is bánja a bűneit?

A Biblia nem említi, hogy lehetséges lenne a még egyszer való megmenekülés, az újra megtérés (nem bűnökből valóra gondolok).
Egyszer elég döntenie az embernek, hogy elfogadja-e Isten ajándékát, az örök életet, vagy inkább nem kér Istenből.

Sőt a Biblia említ egy esetet a héberekhez írott levélben:

Héb 6, 1-8:

"1 Ezért hagyjátok el a Krisztusról szóló kezdetbeli beszédet. Bevégzettségre kell jutnunk, nem újra rakosgatnunk az új felismerésre térésnek, a holt munkák elhagyásának és az Istenben való hitnek alapját,
2 bemerítésekről, kézrátételről, holtak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanítást.
3 Ezt, ha ugyan az Isten megengedi, meg is fogjuk tenni.
4 Mert az lehetetlen, hogy azok, akik egyszer megvilágosodtak, a mennyei ajándékot megízlelték, a Szent Szellemnek részeseivé váltak,
5 akik megízlelték az Isten nemes beszédét és az elkövetkező kor hatalmas erőit és
6 akik mégis elálltak az igazság mellől és félreestek, lehetetlen, hogy azok mégegyszer megújuljanak és új felismerésre térjenek, ők, akik az Isten Fiát maguknak újra megfeszítették, és őt kipellengérezték.
7 Mert az a föld, mely a rá gyakran hulló esőt megissza és hasznos növényt terem azoknak, akik megművelik, áldást kap Istentől,
8 de ha aztán tövist, tüskét terem, próba nem állónak nyilvánítják, átokhoz lesz közel, s a vége az, hogy elégetik"

6. vers: aki már egyszer megmenekült, annak lehetetlen hogy újra megmeneküljön. Lehetetlen többször megmenekülni, többször megtérni. Ha ezt tesszük akkor Isten Fiát újra megfeszítjük. Az egyszeri megfeszítés is elég Istennek, higgyétek el.

8. vers: ítélet azoknak a keresztényeknek, akik az igazság mellől félreestek.

Zsid 10, 26-31:

"26 Mert ha önként vétünk azután, hogy az igazságra való újra ráismerést elfogadtuk, nincs számunkra több véresáldozat,
27 hanem csak az ítéletnek bizonyos félelmes várása, és tűznek izzó heve, mely meg fogja emészteni az ellenállókat.
28 Ha valaki Mózes törvényét elvetette, az két vagy három tanú vallomására irgalom nélkül a halál fia.
29 Mit gondoltok, mennyivel súlyosabb megtorlást érdemel az, aki az Isten Fiát megtapodta, a szövetség vérével, mellyel megszentelték, úgy bánt, mint valami közönséges dologgal, és a kegyelem Szellemét bántalmazta.
30 Mert ismerjük azt, aki ezt mondta: „Enyém a megtorlás, én megfizetek.” Majd ismét: „Az Úr megítéli népét.”
31 Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni."

26. vers: egyedül Jézus az, akiben van bűnbocsánat most már, az állati áldozatok már többé nem töltik be ezt a szerepet. Ez a levél elsődlegesen a zsidó keresztényeknek íródott, hogy ne menjenek vissza az izraelita vallás gyakorlásához.
27. vers: keresztények büntetése, akik ellenálltak Isten szellemének
28-29. vers: ha Mózes törvényéének elvetéséért halál járt valakinek, akkor annak is súlyos lesz az ítélete aki megtapodja a szövetség vérét.
30. vers: Az Úr saját népét is megítéli
31. vers: Óvás a helyes hitéletre.

A Biblia nem írja egy helyen sem, hogy bárki is elveszítette volna az örök életét. Ha létezne ilyen, biztosan beszámolt volna róla nekünk, hogy tudomásunk legyen róla.

Most erre mondhatjátok, hogy rengeteg részben meg azt látjuk leírva, hogy el lehet veszítenünk az örök életünket.

Erre a fenti érvelésemmel reagálnék, tehát vagy semmiképpen nem veszíthetjük el vagy elveszíthetjük. Mindkettőt nem mondhatja a Biblia.

Azok a részek, amik úgy tűnhetnek egyeseknek - bevallom őszintén régebben nekem is úgy tűntek - hogy elveszíthetjük az örök életünket, azok általában a keresztényeknek szóló ítéleteket olvassák. Mert bizony minket is meg fog büntetni az Úr, ha elpártolunk tőle, ha nem kérünk a közelségéből, ha nem szolgálunk neki, ha tálentumainkat nem "kamatoztatjuk" meg.

Az ezer éves királyságba nem minden keresztény nyer bebocsátást ez igaz, de a biblia nem beszél az üdvösség elvesztéséről egy esetben sem.

Antee írod, hogy:

"Igen, Jézus aki elkezdte a jó munkát be is fogja fejezni.
Azonban az embereknek megmarad az a nagy hatalom a kezében, amit szabad akaratnak hívnak.
Senki sem ragadhat minket ki Jézus kezéből, azonban mi kiragadhatjuk magunkat. "

A szabad akarat valóban nagy hatalom az ember kezében és egyben veszélyes hatalom is. Nézd csak mit írtál le, kedves Antee:

"Senki sem ragadhat minket ki Jézus kezéből, azonban mi kiragadhatjuk magunkat."

Ezen csak mosolyogni tudok, már tényleg tudok is rajta mosolyogni.

A senkibe te is beletartozol ha jobban meggondolod, nem?!

Ha te magad ki tudnád ragadni magadat Isten kezéből, akkor az azt jelentené, hogy te erősebb vagy mindenkinél, még magánál Istennél is. Gondolj bele, ha még a Sátán sem képes arra, hogy kiragadjon minket Isten kezéből, akkor te képes lennél rá?

Azt hiszem valamit nem értettél meg Isten igéjéből, te nem csak Isten kezében vagy, hanem te vagy Isten kezének egyik ujja is, pl. a kisujja. Hiszen mindannyian Krisztus testének tagjai vagyunk. Hát megcsonkítaná a Krisztus a saját testét? Semmi esetre sem történik meg. Lehet beteg az egyik testrésze, de meg nem csonkítja magát. Ezt a testrészt majd meggyógyítja.

Ha pedig Jézus elkezdi a munkát és be is fogja fejezni, akkor ez azt is jelenti, hogy mindenkivel akivel elkezdte a munkát azzal be is fejezi, nem csak egy részével.

Igen az ige valóban tele van intelmekkel, mert Isten minket is meg fog büntetni, ha nem őt követjük, hanem a saját akaratunk után és bűneink után megyünk.

Isten királyságába nem mehet be bűn, ezért meg kell hogy tisztuljanak azok is, akik gonosz rabszolgának bizonyultak. Akik oktalan szüzek voltak  és lámpásukban nem vittek olajat, így nem mehettek be Uruk örömébe. Ez a mennyek királysága vagy másképpen az ezer éves királyság, hangsúlozom nem összetévesztendő a "menyországgal" úgy általában véve.

Különbségek vannak királyságok között: mennyek királysága, Isten királysága, Krisztus királysága, ezer éves királyság stb. ezeket nem szabad összetéveszteni egymással.

Nagyon meglepődtem rajtad Antee, hiszen pont a baptisták azok, akik minden áron kitartanak amellett, hogy az örök életet soha nem lehet elveszíteni!

Most nézzünk egy pár igét, ami egyértelműen alátámasztja, hogy a megmentés örökre szól:

Róm 8, 38-39:

"38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem elkövetkezők, sem hatalmak
39 sem magasságban, sem mélységben lakók, sem semmi más teremtés sem képes elszakítani minket Isten szeretetétől, melyhez Urunkban, a Krisztus Jézusban jutottunk."

János 10, 27-30:

"27 Az én juhaim hallgatnak szómra, én is ismerem őket, ők meg követnek engem.
28 Örök életet adok nekik, úgy, hogy soha el nem vesznek, senki sem fogja kiragadni őket a kezemből.
29 Atyám, aki őket nekem adta, nagyobb mindeneknél és senki sem képes kiragadni őket Atyám kezéből.
30 Én és az Atya egy vagyunk.”

Róm, 11, 29:

"29 Mert a kegyelemajándékok és Isten meghívása megbánhatatlanok."

János 5, 24:

"24 Bizony, bizony azt mondom nektek, hogy annak, aki hallja az én szómat és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, ítéletre nem megy, ellenkezőleg a halálból már átment az életre."

Ha pedig már átmentünk a halálból az életre, akkor gondoljátok, hogy vissza is mehetnénk a halálba? Ez képtelenség.

1 kor 3, 9-15:

"9 Hiszen mi Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok ti.
10 Az Isten nekem adott kegyelméhez képest bölcs építőmesterként alapot vetettem, de más épít rá. Mindenki nézzen utána, hogyan épít.
11 Hiszen más alapot senki sem vethet azon kívül, ami már benn fekszik, és ez Jézus, a Krisztus.
12 Mármost erre az alapra lehet aranyat, ezüstöt, értékes köveket, fát, szénát, szalmát építeni,
13 egyszer mindenkinek a munkája látható lesz. Ama nap ugyanis világosságra fogja hozni, mert tűzben lepleződik le. Mindenkinek a munkáját hogy minemű, a tűz fogja megpróbálni.
14 Ha valakinek a munkája, melyet épített, megmarad, bért kap majd,
15 ha valakinek a munkája megég, kárát vallja, ő maga azonban meg fog menekülni, de úgy, mint tűzön keresztül."

Tehát még azok is megmenekülnek, akik fát, szénát, szalmát, vagyis világi dolgokat építenek az alapra, bűnöket. Igaz tűzön keresztül, de az alap az megmarad, ami maga Jézus.

Isten örökre hívott el minket, nem 5 évre vagy 10-re.

Kívánom, hogy lássatok ebben tisztán testvéreim!

szeretettel:
Bence

ui.: Mindenkinek szeretettel tudom ajánlani Watchmann Nee - Isten evangéliuma c. kétkötetes könyvét, ami ezt a témát boncolgatja sokkal mélyebben.


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Július 12, 16:44:35
Kedves Bence!  :D

Az ige elmélyülésem alapján rálátást kaptam sok igére (amik felett nem szabad elsuhanni).
Az általam beidézett igerészek önmagukban is megállják helyüket és nem csupán kiragadott igerészek.

Íme egy másik ige is, ami szerintem igen egyértelmű:
Zsid 6,4-6
"Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, s megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendõ világ erõit, de elestek: azok ismét megújuljanak és megtérjenek; hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten Fiát, és meggyalázzák õt."

No komment. Az ige tökéletesen kifejti önmagát. Sőt, még arról is beszél, hogy aki elveszítette üdvösségét az már nem nyerheti vissza.

Sajnos már nem emlékszem az egyik lelkipásztor nevére, aki azt mondta, hogy azon nem érdemes okoskodnunk, hogy el veszíthetjük-e az üdvösségünket. Ugyanis az igében mind a kettőről olvasunk "bizonyítékokat" amitől csak füstölhet az agyunk, de választ nemigen kapunk.

Valójában én sem ragaszkodom ahhoz, hogy elveszíthető vagy sem az üdvösség.
De nem vagyok hajlandó szemet hunyni bizonyos igék felett azért, mert nem férnek bele a teológiámba. Isten mentsen meg ettől.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Július 12, 17:10:22

Antee! Az én újszövetségemben ez így áll: 

Mk 13, 13
"13 Az én nevemért mindenki előtt gyűlöletesek lesztek! Ám, aki végig állhatatos marad, meg fog menekülni!"
Mt 10, 22
"22 Mindenki gyűlölni fog majd titeket az én nevem miatt. De aki végig állhatatos marad, megmenekül."
Mt 24, 13
13 De aki végig állhatatos marad, megmenekül.

Mitől is menekül meg? A világ törvényrontásaitól, és attól az ítélettől is, ami az engedetlen keresztényekre vár, akik elpártolnak Istentől. Fontos a szövegkörnyezet is, nem mindig szabad abszolút értelmében értelmezni egy-egy mondatot vagy szakaszt.

Tehát ezek a részek nem arról szólnak, hogy csak az fog megmenekülni az örök haláltól, aki mindvégig állhatatos. Az igét a maga valódi szellemi valójában kell és szabad érteni, mert különben nagyon félrevezethet minket.A görögben a σωθήσεται szó szerepel, ami nem csupán megmentést és megszabadítást, hanem az üdvözítést is magában foglalja.
Tehát nem a nyomorúságtól való megmenekülésről beszél. A nagy nyomorúságban keresztyénné lett embereknek hogy igérne már megmenekülést Jézus?
Hiszen világosan meg van írva a Jelenések könyvében, hogy vértanú halált fognak halni a hitükért! Nem is fogják magukra venni a fenevad bélyegét, így meg fognak halni!

Idézetet írta: Bence
Nagyon meglepődtem rajtad Antee, hiszen pont a baptisták azok, akik minden áron kitartanak amellett, hogy az örök életet soha nem lehet elveszíteni!

Aki csak azért hisz dolgokban, mert a felekezete azt mondja, a szerintem nagy baj. A baptisták hisznek abban, hogy a víz keresztség nékül nincs üdvösség. De ez az igei látás, már lehet a múltté.

Idézetet írta: Bence
Ezen csak mosolyogni tudok, már tényleg tudok is rajta mosolyogni.

A senkibe te is beletartozol ha jobban meggondolod, nem?!

Ha te magad ki tudnád ragadni magadat Isten kezéből, akkor az azt jelentené, hogy te erősebb vagy mindenkinél, még magánál Istennél is. Gondolj bele, ha még a Sátán sem képes arra, hogy kiragadjon minket Isten kezéből, akkor te képes lennél rá?

Akkor együtt mosolygunk!  :hehe:

Ádámot és Évát sem tudta semmi kimozdítani az Édenből. Valójában nem a Sátán húzta ki őket onnan, hanem a szabad akaratuk.  :089:
Biztosan olvastál Démászról. Ő a világhoz ragaszkodott...


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Bence - 2008 Július 12, 22:13:05
Kedves Antee,

Legalább nyitott vagy! Természetesen jogod van azt hinni, amit a legjobbnak tartasz. De attól még szabad nem értenem egyet veled.

Azt azonban látni kell, hogy a biblia vagy ezt, vagy azt mondhatja, kétféle változatot nem mondhat ugyanaz az Isten, különben az írások hitelessége kérdőjeleződne meg.

Az a legjobb az egészben, hogy amit hiszünk ezzel kapcsolatban nem változtat a tényen.

A Biblia írja, hogy meg vagyunk pecsételve a Szent Szellemmel. Még egy állatról sem jön le a bőrébe sütött pecsét, akkor rólunk hogyan jöhetne le?

Természetesen nem azért kell hinni valamit, mert a gyülekezetem azt mondja. Én azért hiszem, hogy az örök életemet soha nem fogom - nem is tudom - elveszíteni, mert maga Isten mondja ezt az igéjén keresztül.

Róm 8, 38-39:

"38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem elkövetkezők, sem hatalmak
39 sem magasságban, sem mélységben lakók, sem semmi más teremtés sem képes elszakítani minket Isten szeretetétől, melyhez Urunkban, a Krisztus Jézusban jutottunk."

Nem abba estél inkább, hogy egy közhely példával éljek, hogy azt látod hogy a pohár félig üres, nem azt, hogy félig már tele?

Miért nem azokat az igéket vizsgálod inkább, amik arról beszélnek, hogy már nem veszhetsz el soha?

János 10, 28:
"28 Örök életet adok nekik, úgy, hogy soha el nem vesznek"

Nem tudom, hogyan lehet máshogy értelmezni! Úgy kapunk örök életet, hogy soha el nem veszünk. Ha el is pártolunk Istentől és bűnöket is cselekszünk, bár ezzel biztosan megszomorítjuk Isten Szellemét, és ha nem is akarunk belőle megtérni, akkor büntetést kapunk érte, már itt a Földön is és a halálunk után is kaphatunk. De még akkor is soha el nem veszünk. Nem leszünk az örök halál részesei! Ez az evangélium! Dicsőség Istennek ezért!

Igen a Zsid 6, 4-6 pont azt mondja, hogy ha valaki újra az alapot akarja lerakni, ami Jézus maga, az újra megfeszíti Jézust.

Természetesen minden igerész önmagában is megállja a helyét, de megfelelő értelmezéssel és jelentéssel. Én erre utaltam.

De ha még ragaszkodsz a verziódhoz, akkor csapjunk bele:

Írod: "Sőt, még arról is beszél, hogy aki elveszítette üdvösségét az már nem nyerheti vissza."

Ebben az esetben akkor azok, akik "elesnek" rosszabbul állnak, mint a hitetlenek. Nekik már teljesen "game over"!

Hány bűntől számítható a Zsid 6, 4-6-ban említett "elesés" szerinted? 365 db egy évben? 1000 db egy évben? Egymillió?

Akik elestek, már azok sem térhetnek meg újra. Biztos vagyok benne, hogy a levél írója azért korholta a zsidókat, mert sokszor arra vetemedtek, hogy a bűneik miatt újra megtérést tartsanak. Újra megakarták kapni az örök életüket, amit azt hittek, hogy elveszítettek. Akik ezt csinálják azonban Jézust gyalázzák meg, és újra megfeszítik maguknak.

Füstöl az agyunk!! Ez jó. Hát tény, hogy aki nyitott és kutakodik az nagyon elfáradhat, néha bele is fáradhat. De aki keres az talál.

Írod: "De nem vagyok hajlandó szemet hunyni bizonyos igék felett azért, mert nem férnek bele a teológiámba. Isten mentsen meg ettől."

Helyes nem is kell szemet hunyni. Minden igének meg van a maga célja, rendeltetése a Bibliában. Látod, én sem hunytam szemet ezek fölött a részek fölött, csak én meg vagyok győződve arról, hogy ezek mást jelentenek, mint amit most te gondolsz róluk.

Tényleg csak ajánlani tudom a Watchman Nee - Isten evangélium c. könyvet. Csodálatos könyv, hátborzongató, hogy Isten ennek az embernek mennyi mindent megmutatott és kinyilatkoztatott. Szerintem nem bánnád meg ha elolvasnád.

Szerintem a MK 13, 13; a Mt 10, 22; és a Mt 24, 13 inkább csak megerősítés, mint követelmény.

Én nem is írtam, hogy a nagy nyomorúságtól való megmenekülésről van itt szó. Úgyhogy ezt nem tudom honnan veszed.

Olyan, mint a Jel 3, 5:

"5 Így azt, aki győz, fehér ruhába fogják öltöztetni, s annak nevét ki nem törlöm az élet könyvéből. Vallást fogok tenni róla Atyám előtt és angyalai előtt."

Ez sem azt jelenti, hogy kitöröltethetnek a nevek az élet könyvéből.

Vagy egy másik: Márk 16, 15-16:

"15 Majd ezt mondta nekik: „Menjetek el az egész világba, s hirdessétek minden teremtménynek az örömhírt:
16 Hogy aki hisz és bemerítkezik, megmenekül. De azt, aki nem hisz, el fogják kárhoztatni."

Kit fognak elkárhoztatni? Aki nem hisz. Azt nem, aki hisz de nincsen bemerítkezve (lásd lator). Ezt egyébként helyesen mondtad te is.

Ez egy állítás, aki hisz és bemerítkezik az megmenekül. Valóban, az megmenekül. Az is helyes állítás lenne, hogy Aki hisz, megmenekül. De a ez a rész utal a bemerítkezés fontosságára is szerintem.

Róm 8, 38-39:

"38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem elkövetkezők, sem hatalmak
39 sem magasságban, sem mélységben lakók, sem semmi más teremtés sem képes elszakítani minket Isten szeretetétől, melyhez Urunkban, a Krisztus Jézusban jutottunk."

Az örök élet nem elveszíthető! Ha hiszitek, ha nem.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Július 12, 22:21:05
Az üdvösségkérdésén is hajba lehetne kapni, de kár lenne. Van aki hiszi, hogy nem veszíthető el, van aki nem.

Ján. 10,27-29
Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én Atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.  

Ugye mindenre van Ige? Jézus azt mondja aki az Ővé, -Az én juhaim hallják az én szómat,-, sőt, ismeri is azokat. Téged is ismer. Ha követed Őt, akkor örök életet ad, és senki nem tudja kiragadni azt, az Atya kezéből. Vagy mégis? Mit jelent az örök? Nem időleges. Mivel nem kellett cselekedni semmit az üdvösségünkért, világos, hogy nem is tudom a cselekedetekkel elveszíteni. Miért nem? Mert Isten Szelleme vezet és rávilágít hol hibáztam el. Istenfélelem költözik a szívemben és megtérek. Felnövekszem és nem követem el Isten segítségével. Ezt sem magamtól tudom megtenni, mert nem vagyok rá képes. A másik, a bűn nem fizikai, hanem szellemi, = elkülönülés Istentől. Ha a tetteimmel eltudok különülni, akkor nincs bennem Isten, hanem bűnös vagyok, vagyis Jézus nem a megváltóm. Anti amit betett Igét, arról annyit, valóban ez is igaz. De...kiről ír a Biblia?  folyt köv
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Július 12, 22:27:37
Zsid. 6,1-
Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk  tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek, A mosakodásoknak, tanításnak, kezek rátevésének, holtak feltámadásának és az örök ítéletnek. És ezt megcselekeszszük, ha az Isten megengedi.

Mit kell tenned? Fel kell nőni és elhagyni azt, ami kezdetleges beszéd. El kell hagyni a csecsemőkort. Mit kell még tenni? Törekedni kell. Mire? A tökéletességre. Elhagyni azt, hogy állandóan a halott cselekedetre alapozni a megtérést - üdvösséget- Senki nem tud önmagában jó lenni. A bűn az bűn. Nincs kicsi és nincs nagy. Tehát ki kell zárni a cselekedeti üdvösséget. Nem dicsekedhet senki, hogy ő képes volt és képes lesz megtartani. Csupán Jézus vére volt képes az örökérvényű áldozatra. A mi tetteink soha! Ez halott dolog.

Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek, És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit, És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint a kik önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt.

Kikről beszél itt az Ige? Akik: 1, megvilágosíttattak 2, megízlelvén a mennyei ajándékot, 3, részeseivé lettek a Szent Léleknek 4, megízlelték az Istennek jó beszédét 5, a jövendő világnak erőit. Tehát ezekről van szó. Mit gondoltok, kik ők? Hogyan lehet szerintetek meggyalázni Istent?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Bence - 2008 Július 12, 22:39:34
Kedves Mária!

Hajba nem akarok kapni én sem senkivel, ez csak egy higgadt vita! Ami nem baj, hogy van közöttünk. Mert ez helyre tudja rakni a másikat!

Írod: "Mivel nem kellett cselekedni semmit az üdvösségünkért, világos, hogy nem is tudom a cselekedetekkel elveszíteni."

Teljesen igaz! Köszi, hogy ezt elmondtad.
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Július 12, 22:41:32
Bence írta: "Ha el is pártolunk Istentől és bűnöket is cselekszünk, bár ezzel biztosan megszomorítjuk Isten Szellemét, és ha nem is akarunk belőle megtérni, akkor büntetést kapunk érte, már itt a Földön is és a halálunk után is kaphatunk."

Bizony követünk el bűnt, naponta a testünk megnem váltása miatt. Mit értesz az alatt, hogy: "akkor büntetést kapunk érte, már itt a Földön is és a halálunk után is kaphatunk."

Ne vedd szó szerint a hajbakapást.  :035: :040:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Július 12, 22:47:51
Kedves Bence!  :D

A helyzet az, hogy az általam írt sorokat egy teóriával kérdőjelezed meg, ami szerintem közel sem az ige mondanivalóját rejti.
Én azokkal az igékkel jöttem, amik önmagukat magyarázzák és nem olyan igékkel, amikbe én magyarázok bele valamit.

Nem jó az igéket kimagyarázni, sem belemagyarázni. Megmagyarázni kell, és én ezt ráhagyom az igére!
Mert valójában az ige megmagyarázza önmagát.

Vigyázzunk a teóriákkal, az ige valódi mondanivalóját tartsuk szem előtt.  :igen:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Július 12, 22:48:18
Mária! HIÁNYOZTÁL!  :D
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: maria - 2008 Július 12, 22:52:53
Köszi  :2funny:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Bence - 2008 Július 12, 22:55:58
Kedves Mária!

Írod: "A bűn az bűn. Nincs kicsi és nincs nagy."

Valóban a bűn az bűn és nincs különbség olyan értelemben a bűnök között, ami a valójukat érinti, tehát abban az értelemben, hogy rosszak, Isten szemében utálatosak. De! Van különbség bűn és bűn között. Bizonyíték:

János 19, 11:

"11 „Nem volna semmi hatalmad ellenem – felelte neki Jézus –, ha felülről nem adták volna neked. Ezért nagyobb annak a vétke, aki átadott engem neked.”"

Tehát vannak nagyobb és kisebb vétkek! Ez az én szerény véleményem.

Írod: "Mit gondoltok, kik ők? Hogyan lehet szerintetek meggyalázni Istent?"

A Zsid 6, 1-6-ban egyértelművé teszi a "a Szent Szellemnek részeseivé váltak" kifejezés, hogy keresztényekről van szó. A kérdés helyesen inkább úgy hangzik milyen keresztényekről van itt szó? Azokról, akik "akik mégis elálltak az igazság mellől és félreestek". Elpártoltak Istentől.

Hát meggyalázni Istent úgy lehet, hogy a Szellemének tudatosan ellenállok és nem akarok megtérni a bűneimből. Vagy pl. úgy ha a Krisztust újra meg akarom feszíteni magamnak szellemi értelemben. Ha azt hiszem, hogy elvesztettem az örök életemet és vissza akarom kapni. Ezzel kipellengérezem v. megalázom Jézust és Isten Szellemét.Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Július 12, 22:59:02
Idézetet írta: Bence
A Zsid 6, 1-6-ban egyértelművé teszi a "a Szent Szellemnek részeseivé váltak" kifejezés, hogy keresztényekről van szó. A kérdés helyesen inkább úgy hangzik milyen keresztényekről van itt szó? Azokról, akik "akik mégis elálltak az igazság mellől és félreestek". Elpártoltak Istentől.

A Szentléleknek részese azt jelenti, hogy akik Szentléleknek a részese lettek.  :040:
Akiben lakozást vesz a Szentlélek, az megtért Keresztyén ember.  :088:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Bence - 2008 Július 12, 23:14:44
Kedves Mária!

Még a te általad írtakra reagálnék:

Írod: "Bizony követünk el bűnt, naponta a testünk megnem váltása miatt. Mit értesz az alatt, hogy: "akkor büntetést kapunk érte, már itt a Földön is és a halálunk után is kaphatunk.""

A testük meg nem váltottsága miatt valóban követünk el vétkeket nap, mint nap. Nagyon nagy rálátásod van, ha ezt már látod.

Büntetés itt a Földön: (az alábbiak csak példák)

Isten közelségétől való eltávolodás
Testi betegségek
Békétlenség

stb.

Halálunk után:

Mennyek királyságába való be nem jutásunk és tűzben való szenvedésünk.

Bizonyíték:

Mt 25, 24-30:

"24 Odajött az is, aki egy talentumot kapott és így szólt: Uram, úgy ismertelek meg téged, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahol nem vetettél, onnan is gyűjtesz, ahová magot nem szórtál!
25 Féltemben elmentem és földben elrejtettem a talentumodat. Lásd, megvan neked, ami a tiéd!
26 Ura ezt felelte neki: Lomha, rossz rabszolga! Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, onnan is gyűjtök, hová magot nem szórtam!
27 A pénzváltók asztalára kellett volna hát pénzemet adnod, hogy mikor megjövök, nyereséggel kaptam volna meg azt, ami az enyém.
28 Vegyétek el azért tőle a talentumot s adjátok oda annak, akinek tíz van.
29 Mert mindenkinek, akinek van, adni fognak, úgyhogy feleslege lesz, de akinek nincs, attól azt is elveszik majd, amije van.
30 Ezt a hasznavehetetlen rabszolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott lesz csak sírás és fogcsikorgatás."

A történet a 10 szűzről. Mivel szüzeket említ a biblia, ezért itt is nyilván a megmentetteket említi, tehát keresztényeket.

Tűzben való szenvedésről, mely a keresztényeket érinti egyébként az 1 Kor 3, 10-17 is ír:

"10 Az Isten nekem adott kegyelméhez képest bölcs építőmesterként alapot vetettem, de más épít rá. Mindenki nézzen utána, hogyan épít.
11 Hiszen más alapot senki sem vethet azon kívül, ami már benn fekszik, és ez Jézus, a Krisztus.
12 Mármost erre az alapra lehet aranyat, ezüstöt, értékes köveket, fát, szénát, szalmát építeni,
13 egyszer mindenkinek a munkája látható lesz. Ama nap ugyanis világosságra fogja hozni, mert tűzben lepleződik le. Mindenkinek a munkáját hogy minemű, a tűz fogja megpróbálni.
14 Ha valakinek a munkája, melyet épített, megmarad, bért kap majd,
15 ha valakinek a munkája megég, kárát vallja, ő maga azonban meg fog menekülni, de úgy, mint tűzön keresztül.
16 Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok? S hogy Isten Szelleme lakik bennetek?
17 Ha valaki megrontja Isten templomát, meg fogja rontani azt az Isten. Hisz Isten temploma szent, s ti vagytok ez a templom."

Máté 7, 21-23:

"21 Nem mindenki fog a mennyek királyságába bemenni, aki nekem azt mondja: Uram, Uram! Csak, aki mennybéli Atyám akaratát teszi.
22 Azon a napon sokan szólnak majd így hozzám: Uram, Uram! Hát nem a te neveddel prófétáltunk-e? Nem a te neveddel űztünk-e ki ördögöket? Nem a te neveddel tettünk-e sok hatalmas csodát?
23 Én akkor ilyen vallomást fogok nekik tenni: Sohasem ismertelek titeket! Távozzatok tőlem ti, akik a törvény megrontásán munkálkodtok."

Mennyek királysága = ezer éves királyság.

Ezt nagyon sokan nem értik, de nem haragszom érte.

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Bence - 2008 Július 12, 23:17:19
Margó!

Teljesen egyetértek veled: "Amennyiben azt állítjuk, hogy a kegyelemből ki lehet esni, úgy Jézus tökéletes váltságát vonjuk kétségbe!"

Milyen igaz!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Július 12, 23:19:42
Kedves Bence!

Ezt írtad: "Mennyek királysága = ezer éves királyság."

Na most akkor. A példázatban szereplő keresztyén embereknek mondaná Jézus, hogy:
"Távozzatok tőlem ti, akik a törvény megrontásán munkálkodtok."

Tehát az ezer éves királyságba nem mennek be, de a Mennybe igen?

Várom válaszod!
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Bence - 2008 Július 12, 23:27:42
Kedves Antee!

Hát, hogy közel sem az ige mondanivalóját rejti amit írtam, azt majd Isten megítéli egyszer! Nem az a cél, hogy feltétlen tetsszen az, amit leírok, hanem, hogy az ige által megalapozott legyen.

Szerintem én nem magyaráztam bele semmit, csak próbáltam megmagyarázni, hogy mi az értelme az említett részeknek. Valóban az ige magyarázza önmagát, de kiegészítve egymást és egységet alkotva.

Tehát, ha Isten azt mondja nekünk, hogy pl. "soha többé el nem vesznek", akkor az úgy is van. De ha tovább is magyarázza nekünk, hogy felelőtlenül ne vétkezzünk ezen felbuzdulva, mert ítéletre kerülünk, akkor ezt is figyelembe kell vennünk. És féljük inkább az Istent!

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Július 12, 23:31:34
Szeretném mégegyszer hangsúlyozni, hogy én nem vagyok annak a megrögzöttje, hogy elveszítheti valaki az üdvösségét.
Ha nem így van, akkor majd Isten kijelenti nekem.

Azonban kérnélek téged, hogy azokat az igéket, amiket bemásoltam, elemezd!
Ne csak abban az oldalban "elvakulva" maradj, hanem nézd azokat az igéket, amiket én hoztam.  :089:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Bence - 2008 Július 12, 23:38:12

Az általad említett részt megelőzi a 22-es sor:

"22 Azon a napon sokan szólnak majd így hozzám: Uram, Uram! Hát nem a te neveddel prófétáltunk-e? Nem a te neveddel űztünk-e ki ördögöket? Nem a te neveddel tettünk-e sok hatalmas csodát?"

Prófétálni, ördögöket kiűzni, csodákat tenni, csak Isten Szellemével lehet. Ezen cselekedetek megtételére csak keresztények képesek.

Tehát a válasz: pontosan. Tudom, hogy ez elsőre talán több, mint merész, de ha összeveted a többi igével, akkor erre a következtetésre kell, hogy jussál.

Igen az új Jeruzsálembe bejutnak, ide minden keresztény bejut, az ezer éves királyságba meg nem mindenki. És ez még nem minden, tűzben is fognak szenvedni azok, akik felelőtlenül vétkeznek, akik a házuk építésekor az alapra (Jézusra) fát, szénát pozdorját építettek, nem pedig drágaköveket.

Nincs más logikus magyarázat!

Ezért nem szabad felelőtlenül vétkeznünk és elhagynunk Istenünket. De még ha mi el is hagyjuk őt, ő nem hagy el soha.

Mt 28, 20:

"20 s arra tanítva őket, hogy őrizzetek meg mindent, amit nektek parancsoltam. Íme én minden nap veletek leszek e kor célba érkezéséig!"

Bence


Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Július 12, 23:41:09
Íme az igék mégegyszer:

Jel 3,5
"Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt."

Róm 11,17-21
"Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre: "Azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam." Úgy van: azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj! Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni."

A görögben is elemzett igék:

Mt 10,22
és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.

Mt 24,13
De aki mindvégig kitart, az üdvözül.

Mk 13,13
és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért; de aki mindvégig kitart, az üdvözül."


Zsid 6,4-6
"Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, s megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendõ világ erõit, de elestek: azok ismét megújuljanak és megtérjenek; hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten Fiát, és meggyalázzák õt."


Mégegyszer szeretném kiemelni, hogy a szabad akarat az egy nagy hatalom a kezünkben. Csodálatos ajándék, de ez lehet a vég is.
Senki sem szakíthat ki minket ISten kezéből, de újra mondom, hogy saját magadat kiszakíthatod. Lehet vitatkozni azon, hogy itt a senkibe bele-e tartozik. De akkor mondjuk azt hogyan magyarázod, mikor Jézus azt mondta a 12 tanítványnak, hogy mind a 12-en beültök a királyi székbe és ítélkeztek. Akkor talán Júdás Iskáriótes is?  :061:
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Antee - 2008 Július 12, 23:45:16

Az általad említett részt megelőzi a 22-es sor:

"22 Azon a napon sokan szólnak majd így hozzám: Uram, Uram! Hát nem a te neveddel prófétáltunk-e? Nem a te neveddel űztünk-e ki ördögöket? Nem a te neveddel tettünk-e sok hatalmas csodát?"

Prófétálni, ördögöket kiűzni, csodákat tenni, csak Isten Szellemével lehet. Ezen cselekedetek megtételére csak keresztények képesek.

Tehát a válasz: pontosan. Tudom, hogy ez elsőre talán több, mint merész, de ha összeveted a többi igével, akkor erre a következtetésre kell, hogy jussál.

Igen az új Jeruzsálembe bejutnak, ide minden keresztény bejut, az ezer éves királyságba meg nem mindenki. És ez még nem minden, tűzben is fognak szenvedni azok, akik felelőtlenül vétkeznek, akik a házuk építésekor az alapra (Jézusra) fát, szénát pozdorját építettek, nem pedig drágaköveket.

Nincs más logikus magyarázat!

Ezért nem szabad felelőtlenül vétkeznünk és elhagynunk Istenünket. De még ha mi el is hagyjuk őt, ő nem hagy el soha.

Mt 28, 20:

"20 s arra tanítva őket, hogy őrizzetek meg mindent, amit nektek parancsoltam. Íme én minden nap veletek leszek e kor célba érkezéséig!"

Bence
Akkor erre ezzel az igével válaszolnék:
Mt 7,22-23
"Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben ûztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tõlem, ti gonosztevõk!"

Az igében kiemelt részre legyetek figyelmesek. Jézus kijelenti, hogy sosem ismerte őket.

Egyébként mit értesz az alatt, hogy tűzben fognak szenvedni? Purgatóriumban hiszel?
Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: Bence - 2008 Július 12, 23:45:48
Kedves Antee!

Kívánom, hogy jelentse ki neked is ezt Isten! Ámen!

Próbáltam elemezni rész szerinti ismereteimmel az általad említett igéket is. De inkább azt javasolnám, hogy egy részt elemezzünk részletesebben, pl. válssz egyet, és megpróbálom a legjobb tudásommal megválaszolni, de előre szólok, hogy mindentudó nem vagyok.

Cím: Re:Beszélgessünk szabadon
Írta: