Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: h.isro - 2007 Január 20, 18:16:39

Cím: Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2007 Január 20, 18:16:39
Mert nem szégyelem az evangéliumot,hiszen Isten ereje az,minden hívőnek üdvösségére!Róma 1,16! ;)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kiscsillag - 2007 Január 28, 21:27:28
Egészen mélyen a szivembe helyezte Isten a mai nap folyamán, hogy bizonyosságom  legyen afelől,hogy Ő JÖN!

Jézus betartja az ígéretét! Még várja sokak megtérését,de jön vissza!

Ha ezt naponta tudatosítom magamban és így végzem a "szürke" hétköznapokban a munkámat,akkor a munka szolgálattá lesz. Semmi nem lesz fontosabb csak az,hogy várjam Őt vissza és készen legyek Jézus fogadására. Hűségesnek bizonyuljak ! Azon munkálkodjam,hogy emberek elé éljem Jézust és üdvösségre jussanak!
Ez az életünk értelme és célja!

Jézus Jön! :angel2:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2007 Január 30, 00:24:18
Sziasztok!

Kaptam egy Igét az Úrtól.
Gondoltam megosztom veletek  :D

Ismerjük biztosan a Bibliából hogy Péter háromszor tagadta meg Jézust.

Mt 26,69-75
"Péter ezalatt kinn ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgálóleány, és így szólt: "Te is a galileai Jézussal voltál."   
Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta: "Nem tudom, mit beszélsz."   
Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgálóleány, és ezt mondta az ott levőknek: "Ez a názáreti Jézussal volt."   
Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel: "Nem ismerem azt az embert."   
Kis idő múlva az ott álldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: "Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad."   
Akkor átkozódni és esküdözni kezdett: "Nem ismerem azt az embert." És nyomban megszólalt a kakas.   
Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: "Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem." Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt."

Jézus mikor harmadjára jelent meg a feltámadás után tanítványainak,a Tibériás tengernél jelent meg nekik.
Mikor Péter megtudta hogy az Úr az,kiúszott a partra.
Mikor a többiek is odahajóztak,leültek,és ettek.
Akkor Jézus HÁROMSZOR kérdezte meg Pétert,hogy szereti-e!
Szerintem összefüggés van a két történet között.
Szerintem Jézus,a Pétert gyötrő lelkifájdalomból akarta kihúzni.

Ugygondolom,hogy a minket gyötrő,kárhoztató itéletekből ki akar húzni minket Jézus.
Reménytelenül tekintetünket se merjük felé emelni,mert saját kezünkkel vertük be a szegeket a testébe...
De Ő megbocsátott nekünk....a kereszten nem hiába szenvedett!
Teljes reménységgel szaladjunk hozzá,bármit tettünk is!Szerető két kezébe vár minket!

1Jn 1,9   
"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól."

Gyönyörű Istenünk van!Álmodni se lehetne szebbet.......
 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kicsi alma - 2007 Január 30, 16:32:37
 

     "Csak Istennél csendesül el lelkem,
      tőle kapok segítséget."  /Zsolt. 62:2./  Milyen áldott a bizonyosság, mikor tudom, "tőle kapok segítséget".
  Számíthatok rá. Istentől jön a segítség, és senki mástól.
  Ővé minden dicsőség, mert egyedül Ő tud és Ő fog megszabadítani.
  Bizonyosan megteszi akkor és úgy, ahogy Ő azt jónak látja.
  Megszbadít a kétségekből, a szenvedésekből, a rágalmazásokból,
  és minden szükségünkből. Noha mindennek egyelőre még semmi jelét
  nem látjuk, ne térjünk el semmiképpen se az Úr akaratának teljesítésétől,
  hiszen az Úr irántunk való szeretete és hűsége felől semmi kétségünk sem
  lehet. Nem sokára meglátjuk most még rejtett útjait, ezért Dicsőítsük irgalmáért
  már előre is......
       Ámen.!
                   :angel:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2007 Január 31, 15:40:08
Márk. 1,11
És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.

Isten szól hozzád a Mennyből, hogy gyönyörködj az Ő Fiában, Akit nagyon szeret. Te is a szerelemes Fia lettél, ha befogadtad Jézust az életedbe. Bármilyen nehézségekkel nézel is szemben, mindig jusson eszedbe, hogy Isten gyermeke vagy.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kati - 2007 Február 07, 11:33:48
A napokban sok ígét kaptam az Úrtól
Nagyon nagyon keresem akaratát.
Ef4:2-4
Legyetek mindig alázatosak,szelídek és türelmesek,és isteni szeretettel viseljétek el egymást !
A Szent Szellem a békesseg kötelékével vesz körül,és így köt össze benneteket.
Minden igyekezettel arra törekedjetek,hogy ezt az egységet őrízzétek meg.
Csak egy Test van és egy Szent Szellem,mint ahogy ugyanarra az egy reménységre hívott meg
Isten benneteket.

Gal.6:9
Ne fáradjatok bele,hogy jót tegyetek!
Ha kitartóan végezzük munkánkat akkor időben aratunk ! Rajta hát !
Amíg van lehetőségünk,addig tegyünk jót mindenkivel,de leginkább azokkal
akik hitünk családjához tartoznak.

(egyszerű fordítás-ból)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2007 Február 09, 15:33:29
Ezt a harmadrészt is tűzbe teszem,megtisztítom őket,ahogyan az ezüstöt tisztítják,megpróbálom őket,ahogyan az aranyat próbálják.Ő segítségül hívja nevemet,én pedig meghallgatom őt.Ezt mondom:Népem ő,és ő ezt mondja:Uram,Istenem!(Zak 13,9).
A másik,amit szintén ma reggel kaptam:"Minden mérgesség,fölgerjedés,harag,lárma és káromkodás kivettessék közületek,minden gonoszsággal együtt.(Ef 4,31)


Mind a két ige akkor jött,amikor szükségem volt rá,még nem emésztettem meg,de tudom,hogy már régóta bűnbánatra van szükségem és ezek az igék most megmutatták,a részleteket.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kicsi alma - 2007 Február 09, 22:43:37
"Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok."   (Ef.4:32.)


  Nyelvedet--amit Istentől kaptál-kedves, csendes,
  békés beszédre használd, és egy napon Isten ajkáról is
  könyörületes szavakat fogsz hallani... :angel:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2007 Február 27, 10:05:29
Tegnap kaptam egy igét,ami arra utalt,hogy nekünk nem karizmániásoknak,hanem karizmatikusoknak kell lennünk.Iste nad egy igéretet,de azt mondja,addig ne csináljunk semmit,amig Ő azt nem teljesíti be.Meg várakoztat minket.Mi miért nem várunk sokszor?Felemészt,ha olyan dolgokkal foglalkozunk,ami nem a mi dolgunk.A törvényeskedés kioltja a Szent Lelket.Isten Őrülten szerelmes belénk.Nem bizonyságot teszek,hanem én magam vagyok Krisztus tanúja.Bocsi,de ezt ki kellet adnom magamból! :thanks:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2007 Február 28, 12:23:24
"Mint most született csecsemők, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek." 1Pét. 2:2  

Ezt kell tenned! Ha rászánod az időt, fáradságot, akaratod, és nem csak félig adod oda magad Istennek, akkor elindul a növekedés. Abban a te részednek is ott kell lennie, ahhoz, hogy a Teremtőnk is oda tudja tenni az Ő részét. Ugyanis, nem egyedül mész a fejlődés útján végig! Mindenki képes arra, hogy szellemi érett legyen, ez csak rajtad áll. A növekedés lassú folyamat, amely igénybe veszi az egész életünket. Nem megy egyik napról a másikra. Ez egy folyamat. Azt is tudnod kell, hogy nem az igei ismereted, tudásod - pl. tudod az igehelyeket fejből - hozza meg a növekedést. Ez önmagában kevés. Sokkal többre van szükséged! Élned kell az Ige szerint, vagyis cselekedd azt.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2007 Március 12, 16:07:38
"Azt pedig tudjuk,hogy akik Istent szeretik,azoknak minden a javukra szolgál."-irja Pál apostol(Róm.8,28).Csodálatos igevers egy olyan fontos kijelentéssel,amely néha összezavar olyan keresztyéneket,akik megpróbáltatásokat élnek át,vagy egyéb támadásokat szenvednek el.Valóban mindezek a bajok a javunkra lennének?
 Ahogy az Úr Jézus egykor Pétert kérdezte,úgy kérdez ma minket:"Szeretsz engem?"Ez a döntő,ezen múlik a dolog.Ha Istent valóban szeretjük,akkor mindent jól végez el számunkra.
"Az ÚR javamra dönti el ügyemet.Uram,örökké tart szereteted,ne hagyd el kezed alkotásait!"(Zsolt.138,8) :love:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2007 Március 21, 16:45:03
"Sokféle szándék van az ember szivében,de csak az Úr tanácsa valósul meg."(Péld.19,21)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2007 Április 28, 09:59:33
Tartsatok tehát bűnbánatot,és térjetek meg,hogy eltöröltessenek a ti bűneitek.Ap.csel.3,19


"Miért olyan határozott az üzeneted?Miért beszélsz mindig a bűnről és a bűntudatról,ahelyett,hogy Isten szeretetéről beszélnél,ahogyan azt Jézus is tette?"-szólt hozzám szemrehányóan egy harmincöt éves asszony."Jézus tényleg olyan sokat beszélt a szeretetről és keveset a bűnről?"-kérdeztem."A Bibliában azt olvassuk,hogy a szolgálata kezdetén az Úr Jézus azt mondta az Őt hallgatóknak,hogy térjetek meg,és higgyetek az evangéliumban.(Mk.1,15)Az élete során állandóan arra figyelmeztette az embereket,hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg ,különben elvesznek.Ezt a feladatot adta a tanitványainak is,amikor felment az Atyjához.A Lk.24,47 azt mondja:"...Hirdetni kell az Ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között."És az Apostolok cselekedeteiből egyértelműen kiderül,hogy a tanitványok milyen engedelmesen teljesitették a rájuk bizott feladatot.Isten megtérésre felszólitó parancsa az első,csak ezután lehet szó Isten szeretetéről.Lehet,hogy ez fájdalmas de mindenképpen egészséges."
Beszélgető partnerem elgondolkodott a válaszomon,majd igy szólt:"Most már értem.Néha nekem is fájdalmat kell okoznom a pácienseimnek,tudja,ápolónő vagyok.De ez szükséges a gyógyulásukhoz.Néha én is sajnálom őket,de ez az egyedüli megoldás."Az ő szakmai tapasztalata jó példaként szolgált erre az igazságra.Meggyőződött ennek a szükségességéről,meghajolt Isten Igéje előtt,és hitt az evangéliumnak.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2007 Május 03, 11:03:41
Jn 13,34
"Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást."

Jézus nagyon egyszerűen beszél a fontos dolgokról. Mindenütt a szeretetre mutat rá. A törvény betöltése, ha szeretjük felebarátunkat, mint magunkat.
És csak úgy tudjuk szeretni Istent is, ha szeretjük felebarátainkat. Hogy azokat cselekedjük embertársainkkal, mint amit mi szeretnénk hogy cselekedjenek velünk.
Rámutat arra Jézus, hogy szeressük Istenünket teljes erőnkből, szívünkből, lelkünkből és elménkből.
Jézus tudta hogy szeretjük magunkat. Csak egy példát hadd mondjak:
Ha egy csoportképet veszel a kezedbe, kinek az arcát keresed meg először?
Vagy elég csak a hétköznapokba néznünk. Kinek nézed meg a tükörben,hogy hogyan áll a haja reggelenként? Kinek mosod meg a fogát?  :D
A törvény betöltése tehát a szeretet.

 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kiscsillag - 2007 Május 03, 14:08:53
Jézus így szólt Lévihez: "Kövess engem!" Az pedig
          felkelt és követte őt. (Mk 2,14)     
     Csak úgy nézelődünk. Álldogálunk vagy üldögélünk, és
     nézzük a környezetünket. Megfigyeljük az embereket.
     Méregetjük őket. Ruhájukat, mozdulataikat, esetleg egy
     egész cselekvéssorukat megfigyeljük. Próbáljuk
     kitalálni gondolataikat; felfedezni működésükben a
     rációt, vagy elcsípni személyük sajátosságának jeleit.
     Ők az embertársaink. Próbáljuk megtalálni bennük azt a
     pontot, ami közös velünk. Ami kapcsolatban tart velük.
     Az emberlét titkai. Lévi ül a vámszedő helyen. Ül, és
     nézegeti az arra járókat. Méregeti őket. Kapcsolatba
     kerül velük: mit visznek, hova mennek, mennyit
     fizetnek neki. A munkáját végzi. Nem történik semmi
     különleges. Talán már unja is. Jézus megy az úton.
     Megy, és figyel az emberekre. Ő nem a ruhájukat,
     külsejüket méregeti; az embert figyeli. Ő az Isten,
     aki ismeri az emberlét titkát. Látja, mi dolgozik az
     emberben, amikor ül, és csak nézegeti a többieket. Az
     egyedüllét félelme, az embertárstalanság, az
     önmagunkba fojtott szeretetéhség. Megy. Nézi Lévit.
     Kövess engem! Gyere, és mozdulj ki a szeretetlenség
     üres tespedéséből! Kövess engem!
     Lévi felkelt, és követte őt. Hitt.
     
     Jézus szólít, követjük-e
     mi is naponként meghalva és feltámadva az Isten
     szeretetében? Élünk-e az idő teljességében?
       
     
     
         
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2007 Május 03, 20:02:28
Lk 19,2-5
"Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól.
Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá:
"Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom."

Zákeus...
Zákeus, egy fővámszedő. Semmire sem becsülhették vámszedő mivolta miatt. Sőt, Ő nemcsak vámszedő, hanem fővámszedő volt!
A rómaiak bízták meg a zsidókat a vám beszedésére. Annyi vámot szedhettek be az emberektől, amennyit nem szégyelltek.
A rómaiaknak egy meghatározott összeget be kellett juttatniuk, a többit megtarthatták. A vámszedőket megvetették a zsidók.
Nem lehettek tanúk a tárgyaláson és a zsinagógákba se látták őket szívesen. A zsidók egyenesen a pokolba gondolták a vámszedőket. Üdvösségük esélyét kizárták.
Jézus megszólította a nevén: Zákeus! Lehet Zákeus megdöbbent ahogy hallotta Jézus szájából a saját nevét...Nem sokan szólíthatták a nevén, valószínűleg szívesebben használták a zsarnok, a kutya és a vámszedő megszólítást.
Jézus meglátta a zsidók által lenézett fővámszedő igazi kivoltát. Belelátott a szívébe és megszólította.
Jézus ezen az úton Jeruzsálembe tartott. Samáriából jött és Jerikón keresztül ment Jeruzsálembe. De miért is fontos ez?
Azért, mert nem kellett volna bemennie Jerikóba, ugyanis ez kerülő volt Jézusnak. De bement Jerikóba. Miért?
Mert Zákeus Jerikóban volt... Elment hozzá! Hozzád is elmegy és kopogtat. Neveden szólít!

Nyiss ajtót neki, ne küldd el, mert nem tudhatod hogy mikor jön utoljára!
 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2007 Május 04, 10:16:35
"Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme: újjá lett minden." 2 Kor. 5:17

Isten megbékélt velünk a Fia által. Pilátus megkérdezte a zsidókat: Mit akartok tehát, hogy cselekedjem ezzel, akit a zsidók királyának mondotok? Ezt mindenkinek el kell döntenie, neked is. Vagy hiszel vagy nem hiszel Jézusnak! Vagy elfogadod Őt, vagy elutasítod! Ez a döntés a te kezedbe van adva. Senki nem döntheti el helyetted, csak te. Szabadságod van ebben. Vagy megtagadod, vagy elfogadod! Nincs más választásod! Vagy a törvénytelenséget, vagy a törvényt választod. Vagy az Életet, vagy a halált. Láthatod, nincs arany középút. Vagy, vagy! Az életed és a halálod a te kezedben van, te döntesz felette. Pilátus bíró volt, mégis az embereket hagyta, hogy döntsenek helyette. Behódolt a tömeg akaratának, ugyanakkor tudta, hogy hibásan hozta meg az ítéletét. Az embereket választotta mert a világot akarta megnyerni magának. Abban a pillanatban amikor kimondtad a döntésedet, Isten tiszteletben tartja. Akár így, akár úgy hozod meg azt. Ha hiszed, ha nem, de bizonyos értelemben mindnyájan Jézus Krisztus bírái vagyunk. Elfogadjuk az Ő istenségét, vagy elutasítjuk? Elfogadjuk, hogy valóban Isten Fia volt, vagy pedig azt valljuk, hogy egy csaló volt? Elfogadjuk -e, hogy valóban a világ bűneiért jött el meghalni és valóban feltámadt a halálból, vagy az egész csak egy hazug csalás? El kell döntenünk, hogy hiteles tények, vagy hazug információk! Ezek a dolgok, nem az Ő sorsa felett dönt, hanem a mi sorsunknak a meghatározója. Jézus az Aki, Aki volt, és Aki mindig is lesz. Ő nem változik és a változásnak még csak az árnyéka sincs nála! Én vagyok saját magam felett az ítélő bíró. Ahogy döntök, az fogja meghatározni az életemet akár most itt a földön, akár az ítélet napján. A döntésed megfogja határozni, hogy hol fogod tölteni az örökkévalóságot. Pilátus, mint mondtam, behódolt a tömeg akaratának, pedig a szívében tudta mi a helyes, tudta, hogy mit kellene cselekednie, mégis mások befolyásolták a döntéshozatalban. Nem tudott kiállni az igazsága mellett. Lehet, hogy most a te életedben is van ilyen nyomás. Ne hagyd, hogy mások döntsenek helyetted! A szívedben tudod, hogy mi az igaz és mi a helyes, tudod, hogy mit kellene tegyél. Ne engedd, hogy a külső nyomás hatására más döntést hozzál, hanem engedj az igazságnak. A te életed, te rendelkezel vele. Ki lehet sétálni Jézus nélkül a világba, de kimehetsz Vele együtt. Isten nem fog kevésbé szeretni mert rosszul döntesz. Ameddig itt vagy a földön, addig Ő nem adja fel! Addig van lehetősége kinyúlni érted, de tudnod kell, a szíved ajtaján csak belülről van kilincs. Te nyithatod azt ki, hogy Jézus beléphessen azon. Ő nem erőszakoskodik. Tiszteletben tartja a döntésedet.


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2007 Június 03, 20:20:55
Megvan az ideje a hallgatásnak,és megvan az ideje a beszédnek.Prédikátor 3,7

Amikor feltörte a hetedik pecsétet,csend lett a mennyben,mintegy fél óráig.Jelenések 8,1

A bölcs prédikátor mindent földi megközelítésből ír le,mint amik a "nap alatt "történnek.Ennek eredményeként el kell kezdenünk gondolkodni,és előbb-utóbb el kell jutnunk a mennyei dolgokig.Voltak időszakok,amelyek különleges jelentőséggel bírtak,mert Isten beszélt.Ez a régi próféták idejében volt,illetve,amikor az Úr Jézus,Isten Fia itt járt a földön.Isten által szólt hozzánk,emberekhez.De voltak olyan időszakok is,amikor csönd volt.Gondolj a Jézus születése előtti évszázadokra.

Körülbelül 2ooo éve hallhatják az emberek Isten hírvivőítől:"...térjetek meg,hogy eltöröltessenek a ti bűneitek"(Ap.csel.3,19).Ez a figyelmeztetés azonban nem tart örökké.Egy másik csendes időszak követi majd,és jaj az embereknek,ha Isten elhallgat!Mert akkor már csak az "ítéletnek a félelmes várása"marad(Zsid.1o,27).

Egy kisvároska lakói annyira hozzászoktak az ott működő kazán zakatolásához,hogy ez éjszaka sem zavarta már őket.Egyik éjszaka azonban áramkimaradás miatt abbamaradt a zakatolás.Mindenki felébredt,és az egész város izgatott lett.

Kedves barátom,talán te is hozzászoktál már Istennek a kegyelemről szóló üzenetéhez,és nincs hatással rád.Ha Isten csendje fog egyszer felébreszteni,lehet,hogy már túl késő lesz!Hallgas a figyelmeztetésre!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2007 Június 05, 16:29:24
Életemnek ereje az Úr,kitől rettegnék?(Zsolt.27,1)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2007 Június 16, 01:50:52
Szabad akaratunk van, ami Isten hatalmas szeretetére mutat. Vigyázzunk a szabad akaratunkkal!
Vigyázzunk az imádságainkra! Imádságainkban mondjuk ezt: Istenem, legyen meg a te akaratod!.
Isten a legjobbat akarja neked, hiszed-e ezt? Ne ragaszkodj görcsösen ahhoz amit akarsz, mert a végén megkapod!

Megkapod, azonban elveszted azt, amit Isten szánt volna neked!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2007 Június 18, 19:46:45
A mi harcterünk

"Mert Istenetek,az Úr, veletek megy,harcol értetek ellenségeitek ellen,és megsegít benneteket" (5Móz.2o,4).

Nincs más ellenségünk,csak Isten ellenségei.Nem emberek ellen harcolunk,hanem a szellemi romlottság ellen.Az ördög ellen viselünk hadat,az istenkáromlás, a tévelygés és a kétségbeesés ellen, melyeket ő sorakoztat fel ellenünk. A bűn seregei ellen harcolunk, a tisztátalanság, az iszákosság, elnyomás, hűtlenség és az istentelenség ellen.Komolyan küzdünk mindezek ellen,de nem karddal és dárdával,mert hadviselésünk fegyverei nem testi fegyverek.
Az Úr, a mi Istenünk,gyűlöl minden gonosz dolgot,ezért harcol velünk.Meg akar szabadítani minket,ezért segít,hogy nemes harcot tudjunk vívni,és elnyerjük a győzelmet.Bízhatunk,mert ha Isten mellett maradunk,Ő is mellettünk marad.Mivel ilyen hatalmas szövetségesünk van,harcunk kimenetele nem lehet kétséges.Nem azért,mivel az igazság végül is győz,hanem azért,mert a mindenható Isten az Atyánk,azért mert Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön,és mert a Szent Szellem ellenállhatatlanul munkálkodik az emberek között.
Krisztus harcosai,vegyétek magatokra a szellemi fegyverzetet!Hadakozzatok Isten nevében,és hittel ragadjátok meg a szabadulást!Ne múljon el ez a nap sem a Krisztus ügyéért és a megszentelődésért folytatott küzdelem nélkül.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kicsi alma - 2007 Június 18, 22:06:34


      Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. ( Fil 4,7 )

Ahol civakodástól hangos a ház, onnan menekülnek a családtagok is. Az ismerősök is távol tartják magukat az ilyen helytől. Ahol azonban békesség van, oda szívesen érkezik haza a fáradt családfő, az iskolás gyermek, és tér be a jóbarát is. A békesség felülről való, Istentől érkező ajándék. Mögötte ott rejtőzik Isten megbocsátó szándéka éppúgy, mint gyermekeinek békességre törekvése. A hangos szó igazságunk hiányát és tehetetlenségünket jelzi, míg a békesség mindig Isten békességének a továbbadása.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kicsi alma - 2007 Június 25, 17:41:20
 


       "Aki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét; az pedig tiszteli, aki könyörül a szűkölködőn." (Péld. 14.31)

Az anyagiak egyenlőtlenséget szülnek az emberiségben, az evangélium viszont egyenlőséget teremt. A misszió hitelességéről van szó. Érezték az első gyülekezetek gazdagjai, hogy hitük nem lesz hiteles, ha gyülekezeteik szegényeivel szemben meglevő óriási hátrányuk, a gazdagságuk megmarad. Ezért eladták vagyonukat, vagy egy részét, és beadták a gyülekezetbe, hogy az evangélium szerinti egyenlőséget megteremtsék. Tolsztoj mondja: "A gazdagsággal nem lehet jót tenni. Ha a gazdag ember jót akar tenni, mindenekelőtt meg kell szabadulnia gazdagságától."
Valamikor gyülekezeteink a szegények gyülekezeteinek számítottak. Ma viszont nem áradnak a szegények a gyülekezeteink felé. Mi történt? Az egyik ok laodiceai: "meggazdagodtam". Pedig Jézus megszegényítette magát, hogy gazdagokká lehessünk. A vagyont gyüjtő egyház és atyafiság elveszti a lelkét.
Iving Crisztoll amerikai publicista mondja: "Minden intézmény, amely elveszíti lelkét, szükségképpen elnyomóvá is válik, még ha az elnyomás gondolata távol is áll tőle."
A vagyont gyűjtő, világi tudás alapján szerveződő egyház elnyomóvá is válik és csődbe jut, mert az Úr akarata, hogy Krisztust követő, önmagát megszégyenítő közösségnek legyen jövője.
Ezért szól a Biblia szigorúan a keresztyén gazdagok felé (pl. Jak.5. 1-6, 1Tim.6.17-19, Jel. 18.) Hamarosan ítélkeznek a világi gazdagság felett, ha te úgy akarod, kincseddé lehet szegény atyádfia. Hát tedd azzá!


 Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2007 Július 26, 09:20:52
Zsolt.37,1-11

Dávidé. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre!
Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonyadnak, mint a zöld növények.
Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz.
Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!
Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:
világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.
Légy csendben és várj az Úrra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja!
Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak a rosszra visz!
Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet.
Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös, de nyomát sem találod.
Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek.

Atyánk, segíts emlékeznünk hűséges és megbízható lényedre. Taníts bízni benned és követni szavad.
Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: almácska - 2007 Augusztus 21, 21:06:46
    Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldöttem.

– Ésaiás 55:11

     
 

Tudtad, hogy a harc színtere a problémáddal kapcsolatban az elmédben és a szádban van? Ha az ördögöt fejbe csapod az Igével, és a gondodat Istenre veted, győzedelmeskedni fogsz.


De figyelmeztetlek, hogy nem mindig könnyű az Igéhez ragaszkodni. Az ördög tudja, hogy ha nem tudja ellopni tőled az Igét, akkor ki fogod kényszeríteni a vereségét az Ige által.

 
Tehát ne lepődj meg, ha egy gonosz szellemet küld, aki Isten Igéjével szembeszáll. Ha beteg vagy, talán azt fogja mondani neked: „Nem gyógyultál meg. Tudod, hogy a gyógyulás már nem létezik. Még ha létezne is, neked akkor sem működne. Talán másnak működik, de neked nem.”

 
Ha ilyeneket mond neked, ne vedd be! Ne kezdj el aggodalmaskodni, és azt gondolni, „Attól félek, nem fogok meggyógyulni. Nem érzem magam egészségesnek. Valószínűleg csak egyre romlani fog az állapotom.”

 
Emlékeztesd magad erre: az Ige végzi el a munkát, nem az, aki ragaszkodik hozzá. Bárkinek működik, aki működteti. Neked éppúgy működik, ahogy Jézusnak, amikor a földön járt.

 
Jézus azt mondta a sátánnak: „meg van írva”! Nem számít, mit mond neked az ördög, ne engedd el az Igét. Mondd meg az ördögnek, hogy mi van megírva a helyzeteddel kapcsolatban. Engedd, hogy az Ige harcolja meg a harcát. Minden alkalommal le fogja győzni az ördögöt!

 
 Ez igy is fog történi mert az Úr, küldöt nekem egy  igét máson keresztül de csodálatos volt .Mikor megkaptam nem fogtam fel.De mamár tudom, hogy mit jelent.   Hálával tartozóm az Úrnak mert Márián keresztül küldte az Úr, ezt az igét amivel én harcolok a gonosz ellen.

1Pt 2,24
"Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. "

Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2007 Augusztus 24, 16:08:50
ISTEN GONDVISELÉSE
Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? (Mt 6,26)

Röviddel házasságkötésünk előtt férjem elveszítette állását. Két hónappal később terhes lettem, még ekkor se volt egyikünknek sem munkahelye. Ennünk kellett, fizetnem kellett havonta az orvosi vizsgálatokért, és minden egyéb költségünket is állnunk kellett. Nehéz időszak volt ez mindkettőnk számára.
Isten azonban valamiképp belépett körülményeinkbe, és betöltötte minden szükségünket. Amikor alig volt mit ennünk, Isten küldött valakit, aki ennivalót hozott. Amikor az egyik szombaton éppen azon tanakodtunk, mit fogunk most enni, egyik rokonunk, aki eddig még meg sem látogatott bennünket, családostul eljött hozzánk. Annyi ennivalót hoztak, hogy a szomszédoknak is adhattunk. Még azon a héten egyik idős lelkészünk és felesége a gyermek számára szükséges holmikkal ajándékozott meg.
Ezek a tapasztalatok arra tanítottak, hogy nem kell aggodalmaskodnunk, mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk, hiszen bízhatunk Istenben. Talán nem látjuk, hogyan szolgál ez a javunkra, de tudhatjuk, hogy Isten jelen van körülményeinkben, és gondot visel holnapjainkraISTEN GONDVISELÉSE
Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? (Mt 6,26)

Röviddel házasságkötésünk előtt férjem elveszítette állását. Két hónappal később terhes lettem, még ekkor se volt egyikünknek sem munkahelye. Ennünk kellett, fizetnem kellett havonta az orvosi vizsgálatokért, és minden egyéb költségünket is állnunk kellett. Nehéz időszak volt ez mindkettőnk számára.
Isten azonban valamiképp belépett körülményeinkbe, és betöltötte minden szükségünket. Amikor alig volt mit ennünk, Isten küldött valakit, aki ennivalót hozott. Amikor az egyik szombaton éppen azon tanakodtunk, mit fogunk most enni, egyik rokonunk, aki eddig még meg sem látogatott bennünket, családostul eljött hozzánk. Annyi ennivalót hoztak, hogy a szomszédoknak is adhattunk. Még azon a héten egyik idős lelkészünk és felesége a gyermek számára szükséges holmikkal ajándékozott meg.
Ezek a tapasztalatok arra tanítottak, hogy nem kell aggodalmaskodnunk, mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk, hiszen bízhatunk Istenben. Talán nem látjuk, hogyan szolgál ez a javunkra, de tudhatjuk, hogy Isten jelen van körülményeinkben, és gondot visel holnapjainkra.

Imádság: Drága Istenünk, adj hitet és bizalmat, hogy tudjuk, te betöltheted minden szükségünket. Ámen.

Ha nem is látjuk hogyan, de Isten gondot visel rólunk.
Ndona Ouma (Nairobi, Kenya)

IMÁDKOZZUNK A MUNKANÉLKÜLIEKÉRT!


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: almácska - 2007 Augusztus 27, 19:04:15
   

       "Márta ekkor így szólt Jézushoz: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten." Jézus ezt mondta neki: "Feltámad a testvéred!" (Jn 11,21-23)


Ismerős a helyzet? Uram, miért nem segítettél? Számon kérjük az Istent! Uram, ha itt lettél volna, ha segítettél volna, akkor nem történne velem semmi rossz. De, Uram, te olyan sokszor elhagysz. Vádoljuk az Istent. Vádoljuk, hogy miért engedi meg a rosszat a világban. Vádoljuk háborúkért, egyéni sorscsapásokért, tragédiákért. Vádoljuk, mert Isten megfelelő bűnbak a számunkra. Mindenkinél nagyobb, mindenben illetékes, mindenben van hatalma. Mindenben van hatalma, tehát érdemes vádolni.
Hatalma van, és szereti az embereket. Azokat az embereket, akik állandóan vádolják. Akik vádolják, és kérik őt: segíts meg minket, mert Isten olyan Isten, aki a rosszat is jóra tudja fordítani. Aki azt tudja mondani Mártának: feltámad a testvéred. Aki nem elutasítja az ellene forduló embert, hanem megvigasztalja, segíti és bátorítja. Irgalmas Isten az Úr, nem hagy el téged és senkit sem az ő népéből. Csak hidd, hogy számára nincs lehetetlen.


Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk! (Antoine de Saint-Exupéry)

Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: almácska - 2007 Augusztus 28, 22:49:52

      A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok. (2Pt 3,15)


Születésünk pillanatától bűnösök vagyunk, még ha ez sokszor elfogadhatatlannak tűnik is. És napról napra csak rosszabb lesz. Észre sem vesszük, és hibát hibára halmozunk. Kibúvókat keresünk, mindent megmagyarázunk, és megpróbáljuk magunkkal elhitetni, hogy igazából jók vagyunk. Túl messze van már a hiba forrása. Felbolygatná az életem, ha visszatérnék rá és megpróbálnám kijavítani.
Aztán egyszer csak leroskadunk, és nincs tovább. Addig ássuk a gödröt, míg azt vesszük észre, hogy már nem tudunk kimászni. Túl mélyre sikerült, és most nem látjuk a kiutat. És saját erőnkből nem is tudnánk kijutni.
De Isten jósága, elnézése és türelme végtelen. És ez, ahogy Pál írja, megtérésre ösztönöz (Róm 2,4). Ő vár. Nem akarja, hogy elvesszünk. Vár ránk mérhetetlen türelemmel minden elesésünkben, minden értünk nyúló kézben és felénk sugárzó mosolyban. Nem lehet olyan mély a gödör, hogy ne jusson el hozzánk legalább egy sugara Isten felénk áradó türelmes szeretetének. És ez a mi egyetlen reménységünk az üdvösségre.


Isten, a te atyád mindennél nagyobb. Szeretete drágább az emberek szereteténél, segítsége hatalmasabb a nyomorúságodnál, bocsánata erősebb bűneidnél.

Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: almácska - 2007 Augusztus 29, 20:04:07
   

           A LEGMEGHITTEBB BIZALOM

 

   "Nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét?" (Jn 11,40). 

Valahányszor egy új lépést teszel előre a hitéletedben, ráakadsz valamire hétköznapi körülményeidben, ami hitednek ellentmond. A józan ész nem hit és a hit nem józan ész. Az egyik természettől való, a másik szellemi. Tudsz-e bízni Jézus Krisztusban ott is, ahol józan eszed nem tud bízni? Bátran kiállsz-e Jézus Krisztus kijelentései mellett akkor is, ha a mindennapi élet tényei azt kiáltják: "Ez hazugság!"? Fent a hegyen könnyű mondani: "Ó, igen, én hiszek Istenben, hogy Ő megteheti" - de újra le kell jönnöd a démonoktól megszállt völgybe és szembe kell nézned olyan tényekkel, amelyek hitedet - amit vallottál fent a hegyen -, gúnyosan kikacagják. Valahányszor hitem programja tisztán áll előttem, mindannyiszor keresztezi valami, ami ellene mond. Mondd ezt: Hiszem, hogy Isten minden szükségemet kielégíti - aztán fussak kifosztottan, minden kilátás nélkül, hadd lássam, kiállom-e a hitpróbát, vagy még valamivel alacsonyabbra esem vissza. A hitet ki kell próbálni, mert csak harcok által lehet személyes tulajdonoddá. Milyen próba előtt áll most a hited? A próba vagy azt bizonyítja majd, hogy a hited valódi, vagy megöli hitedet. "Boldog, aki énbennem meg nem botránkozik" (Mt 11,6). Végcélunk, hogy higgyünk Jézusban! Bízzál benne rendületlenül, akkor mindaz, ami ér, erősíti majd a hitedet. Hitéletünk folytonos próbatétel és az utolsó nagy próba a halál. Bárcsak mindig csatarendben tarthatna meg Isten. A hit kibeszélhetetlen bizalom Isten iránt, amely még álmában sem gondol arra, hogy Ő nem fog mellettünk állni. 

 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: almácska - 2007 Augusztus 31, 12:56:33
     Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene. (1Kor 14,33)


Zűrzavaros állapotok közepette a teljes tanácstalanság keríti uralmába az embert. A szabályok érvényüket vesztik, és az anarchia viszonyai között már semmi sem árulja el, mi a jó és mi a rossz, ki az ellenség és ki a jó barát. A hangzavarban az ember csak a biztonság hiányát érzi, s hamarosan félelem vesz rajta erőt. Elképzelni sem tudja, mire számíthat. Ha azonban megjelenik a káoszban Isten világossága, minden megváltozik. Attól kezdve már van, amire számíthatsz: Isten megbocsátó szeretetére. Ettől kezdve a szeretetben való engedelmesség mentén rendeződhet el az életed. Hiszen ha a mennyei Atya kegyelmét és az érted Krisztusban adott váltságát őszinte, bűnbánó szívvel elfogadod, rendeződik a kapcsolatod Istennel. Hiszen ő békességet szerzett neked Jézus Krisztus által. A békesség Istene pedig rendet teremt életed minden területén. Már van tájékozódási pont, ami alapján eligazodhatsz. Nem leszel többé tanácstalan, hiszen a Csodálatos Tanácsos áll már melletted. A tőle kapott békességben egyértelműek lesznek a szeretet szabályai, s ebben a szeretetben már nyoma sincs a félelemnek. Tisztázódnak az emberi kapcsolataid, és egyenessé lesznek a gondolataid. Mert Isten felfoghatatlan békessége megőrzi a szívedet és a gondolataidat Krisztus Jézusban.

Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: almácska - 2007 Szeptember 14, 13:01:11
     
       Milyen jó, hogy rád bízhatom magamat, Istenem!      "Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem." (Zsolt 32,8b)


Rossz helyen szálltam le a buszról, és eltévedtem a városban. Képtelen vagyok kitölteni az adóbevallásomat. Nem találom azt a hivatali szobát, ahova átirányítottak az ügyemmel. Nem tudom, melyik újságot olvassam, melyik politikusnak higgyek? Nem tudom, mire lennék alkalmas: legyek tanár, orvos vagy inkább menedzser? Minden összekuszálódott. Csetlek-botlok a 21. század kulisszái között. Világfaluban élünk; nem történhet semmi a földgolyón úgy, hogy pár perc múlva ne tudna róla sok millió ember. Ilyen értelemben a világ leszűkült, kisebb lett, de mégis végtelenül összetettebb, átláthatatlanabb. Ismerjük fel helyzetünket, de ne essünk kétségbe: Isten is ismeri azt, és nemcsak azt ígéri, hogy kézen fog és vezet, hanem megtanítja nekünk, melyik úton járjunk. Isten önállóságra nevel bennünket, mint egy jó szülő aki tudja, hogy akkor nevel egészséges felnőttet gyermekéből, ha nem korlátozni akarja szeretetével, hanem támogatni. Isten akkor is rajtunk tartja a szemét, amikor járni tanulunk, és közben megbotlunk vagy elesünk; de az Ő keze mindig ott van, hogy belekapaszkodjunk, ha egyensúlyunkat elveszítettük.

   Ámen.


"Azt akarod, hogy megszabadítsalak? Akkor hát ne kényeskedj, ne okoskodj és ne oktass. Bízd rám magad: elégséges Urad leszek. Én választom meg az utat, amelyen kedvemre járj. Ha nem úgy megy, mint elgondoltad, ne hidd, hogy véged van. Csak magadnak ártasz ezzel, engem pedig gátolsz. Nem értelmedhez igazodva, hanem értelmedet meghaladva kell ennek meglenni. Süllyedj értelmetlenségbe, s akkor az én értelmemet adom neked." (Luther)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2007 Szeptember 16, 16:34:07
   "Atyám, Dicsőítsd meg a Te nevedet!" Jn 12,28

   Sokat kaptunk Krisztus tanításaiból, ez az Ige viszont egy ritka pillanat, ahol az Úr saját szívét jelenti ki. A 26-ik verssel befejeződik egy hitbeli kérdésekkel foglalkozó tanítói szakasz, és most előragyog maga az Ember Fia.
   "Mit mondjak? Atyám ments meg engem ettől az órától!" Küszöbön álló halálára tekintve hirtelen szorongás tölti el a keserű pohár miatt. Utat enged érzéseinek, mégsem beszél gondatlanul.
   Amikot itt az Atyához szól - mint amikor az embereknek prédikál -, a kereszt fegyelme alatt áll. "Ezért jutottam erre az órára." Nem mondhatom: "Ments meg engem ettől!" Csak annyit tudok mondani: "Atyám, dicsőítsd meg a Te nevedet!"
   
   Ha szíved szomorú, akkor is figyelj oda mit beszélsz! Urunkról végy példát!

   Watchman Nee: "Asztal a pusztában"

   Ma nagyon megérintett ez az Ige... és ez a rövid magyarázat...
   Hirtelen indulatból, sokszor mondok olyat, amit azután, rövid idő múlva nagyon megbánok.  :08:
   Kérem az Urat, és bízom benne, hogy megtisztit ettől is, és megdicsőül bennem úgy, hogy lehessek mindig magasztalására az Ő Szent Nevének!
   
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2007 Szeptember 17, 16:23:58
 
"Emlékezzetek Lót feleségére! Aki Meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti, megtartja azt". Lk 17,32-33

  "Ha nem tévedek, az Újszövetségben ez az egyetlen szakasz szól csak arról, hogyan fogunk válaszolni az elragadtatáskor Isten hívására.
   Abban a pillanatban nyilvánvaló lesz majd, mi a szívünk igazi kincse. Ha maga az Úr a kincsünk, nem fogunk hátranézni.
   Könnyen megtörténhet, hogy jobban vonzódunk Isten adományaihoz, mint az Adományozóhoz, sőt az is, hogy jobban ragaszkodunk az ő munkájához, mint hozzá magához. De aki a háztetőn van, annak nem szabad visszatérni a holmijáért.
   Hadd tegyem ezt világosabbá. Egy könyv megírásával vagyok elfoglalva és bár nyolc fejezettel elkészültem, további kilenc még hátra van. Az Úr nagyon a szívemre helyezte ezt a munkát. Tegyük fel, ekkor jönne a hívás: "Jöjj ide!", én pedig így válaszolnék: "De mi lesz a könyvemmel?" Nem úgy lesz-e, hogy az önmagában értékes munka, amit lent a házban végzek ide köt a földhöz?
   A döntő kérdés mindig ez: hol van a szívem?"


   Watchman Nee: "Asztal a pusztában"

Igen... el kellett gondolkozzam...  mi, ki a legfontosabb? Tényleg... hol van a szívem?
Fontosabb-e az Ajándékozó, mint az ajándék...?
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2007 Szeptember 20, 17:16:05
Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói. (Jak 1,22)

Évekkel ezelőtt, még nem volt számítógép, ezért kézzel javítottam a teszteket. Amikor először ellenőriztem az "Írásos Utasítások Követése" című részt, azt gondoltam magamban: Ezt a részt mindenki 100 százalékosan teljesíteni fogja! De nagyon meglepődtem, amikor csak néhányan érték el a száz pontot. Ennyire nehéz lenne az írott utasításokat követni? Pedig ez alapvető követelmény bármilyen hivatali poszt betöltéséhez. Ha ilyen kevés pontot értek el sokan ebben a részben, vajon hogyan követik az emberek az írott utasításokat nemcsak egy vizsgán vagy a munkában, hanem a mindennapi életükben?
Végül magamnak is feltettem a kérdést: Vajon követem-e Isten írott parancsait? Amikor az 1Thessz 5-öt olvasom, Isten nekem szóló írott parancsaival találkozhatok. A 12. vers azt mondja, hogy tiszteljem az elöljáróimat. Akkor is, ha nem értek egyet a főnökömmel? A következő vers arra buzdít, hogy éljünk egymással békességben. Akkor is, ha a bátyám elfelejtette a születésnapomat? Amikor azt mondja a 14. vers, hogy biztassuk a bátortalanokat, és karoljuk fel az erőtleneket, ez azt jelenti, hogy főzzek, takarítsak az idős szomszédomnak, és vigasztaljam? Követem az Isten írott parancsait? Félve kérdezem, és a válasz az, hogy elbuktam. Nyilvánvalóan soha nem leszek tökéletes, de nem hagyom abba a próbálkozást.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy jobban tudjunk engedelmeskedni, és azt tegyük, amit te kérsz. Ámen.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kati - 2007 Szeptember 29, 22:27:25
A győztesnek járó jutalomért futok.

Igaz,még nem értem el ezt a célt.Még nem vagyok olyan,mint amilyennek Isten akarja,hogy legyek.
De állandóan azon igyekszem, hogy ezt a célt elérjem, és erősen megragadjam, ahogy Krisztus is erősen
megragadott engemet. Testvéreim, tudom, hogy most még nem értem el ezt a célt.
De erre az egy dologra figyelek:elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekezem előre.
Azért küzdök, hogy elérjem ezt a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat.
Isten maga hívott el bennünket arra Krisztus Jézus által, hogy ezt a díjat megkapjuk.

Egyszerű Újszövetség Filipp 3:12-14
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2007 Szeptember 29, 23:11:25
Szia Kati!

Igen, ez az egyszerű Újszövetség! Erre az igeversre szeretnék írni kicsit:

"De erre az egy dologra figyelek:elfelejtem azt,ami már mögöttem van,és teljes erővel igyekezem előre."

Tovább kell lépni a múltból... Ami mögöttünk van, azt elfelejtve kell előre haladni. Nem a múlton rágódni, hanem a jövőre öszpontosítani!
Meg kell bocsátani magunknak is, ha már egyszer Isten is megbocsátott. Az óemberünket hátra kell hagyni és az új emberünket Istenre bízni és úgy előre menni!
Egy ide passzoló ige:

Lk 9,62   
"Jézus pedig így felelt: "Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára."

Az akkori időkben úgy szántottak, hogy egy távoli fát, vagy egyéb tárgyat kinéztek maguknak és arra öszpontosítva húzták a sorokat az ekével.
Ha levették a szemüket a kiszemelt pontról, vagyis "hátratekintettek", akkor a sorok nem lettek egyenesek. Mi keresztények is így vagyunk...
Ha levesszük szemünket Jézusról, akkor a tervezett útról letérünk és bizony görbe sorokat húzunk! Ne tekintsünk hátra, maradjon mindig a szemünk előtt Jézus!

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: almácska - 2007 Október 01, 23:01:51
"Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet  oh Isten nem veted te meg!"
(Zsoltár.51:19.)
 
Gyakran szomorkodúnk rossz cselekedeteink miatt, de ez még nem bűnbánat. A valódi bűn miatti szomorúság a Szent Lélek munkájának eredménye.
Ha látjuk bűnösségünket, egyetlen percig se várjunk, hogy magunkat megjavítsuk. Sokan azt gondolják, nem elég jók ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjenek. De vajon saját erődből megjavulhatsz-e?
Őrizkedjetek a hosszas habozástól! Ne vájatok erősebb hitre, kedvezőbb alkalomra, vagy szentebb jellemre! Magunktól semmit nem érhetünk el. Amint vagyunk, úgy kell Krisztushoz mennünk.
Jézus nélkül, semmi vagy, csak Ő az  aki segíthet minden bajban. Üres az életed nélküle. Lehetsz te gazdag, boldog házas, vagy szép autód meg aranyaid, ha Jézus nincsen a szívedben akkor mitöl lehetsz te boldog ember.

Soha..... :08:

 Ámen!

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2007 Október 05, 11:13:08
Sziasztok!

Lk 5,37-38
"Senki sem tölt új bort régi tömlõbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlõt, és elfolyna, sõt a tömlõ is tönkremenne. Hanem az új bort új tömlõbe kell tölteni."

Miért nem lehet új bort régi römlőbe tölteni? Az akkori időkben kecskebőrt használtak tömlőnek. Az állatot megnyúzták egybe, elkötötték a lábaknál és a nyaknál. Ez az állati bortömlő, az idő hatására kiszáradt és ezért kemény lett. Az új bort azért nem lehetett beletölteni, mivel
a bor érlelődik, és kémiai reakció hatására gázt termel. A tömlő megfeszül és megreped...

A vallásos ember a szabályokban találja az életét. A megszokott ritulgiák és szabályok alkotta életben élnek és élni is akarnak.
Jézus azt mondja, hogy az új szövetséget, az új kinyilatkoztatást, a kegyelemből való üdvösséget, nem kell összekeverni a törvény által hitt
üdvösséggel. Jézus új bora új tömlőbe való! Talán írhatom így is: Jézus új szövetsége befogadó szívbe való.

Ef 2,8   
"Hiszen kegyelembõl van üdvösségetek a hit által, és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez;"

Tehát hogy van üdvösségünk? Kegyelem + semmi.

Kegyelemből...kegyelemből... és nincs "de..."

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2007 Október 05, 18:46:23
Igen...  :05:

És legyen bár az a szív kőkemény is .. de ahogy eldől benne, hogy szüksége van a kegyelemre, ha behívja szívébe Jézust... Jézus betér abba a megnyított szívbe... és "kicseréli"...
Új szívet ad...  :05:

Ez 36,26
Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2007 Október 09, 00:47:52
Mt 13,44   
"Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet."

Jézus egyik példázata. Sokak ezt a magyarázatot úgy értik és magyarázzák, hogy mi hívők miután megtaláljuk Jézust, mindenünket eladjuk, hogy Jézus a miénk lehessen. Azonban ez így nem Igaz.
Aki valójában eladta mindenét, az Jézus volt. Jézus eképpen imádkozott:

Jn 17,5   
"és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielõtt még a világ lett."

Jézus feladta azt a dicsőséget, ami a világ teremtése előtt már az övé volt. A reá váró megaláztatás, veszedelem és fájdalom nem ált útjába, hogy véghezvigye célját. Az irántunk érzett szeretete olyan nagy volt ( van ), hogy nem törődött azzal, amit el kellett szenvednie.
Jézus tehát eladta mindenét, hogy megvásároljon minket! Figyeljük meg, hogy: "örömében elmegy...". Jézus reánk tekintett és látta a kincset bennünk, ami a teremtés idejében a bűnbeesés előtt élt bennünk. Az üdvösség terve elkészült, Jézus eljött értünk...és magához fog venni minket.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2007 Október 23, 13:49:19
„ Légy készen reggelre, és jöjj fel reggel a Sinai-hegyre, és állj ott elém a hegy csúcsán! Ne jöjjön veled senki... (2Mózes 34,2-3)


Ez a világ, amelyben ma élünk, nem mondható a nyugalom, a békesség honának. Életünk olyan, mint egy rohanó áradat, amely könyörtelenül magával akar ragadni bennünket. Információk töltik be a lelket, a tudatot, minden percünket. Amikor eljön az este, a várva várt nyugalom, a megpihenés ideje, máris ott van a holnap gondja, a feltornyosúló problémák, a megoldandó feladatok terhe.
Ezért fontos, hogy miként kezdjük az új napot. Van-e időnk Istennel beszélgetni? Tudunk-e csendességben lenni Őelőtte? Tudunk-e imádkozni?

„Jöjj fel reggel a Sínai-hegyre!" Légy készen találkozni a mindenség Urával. Ne menj bele az új nap forgatagába, mielőtt Istennel nem beszéltél! Ne nézz más emberek arcába, amíg nem láttad Isten arcát! Nem lesz győzelmes életed, ha a magad erejével kezded el a napot. Ne indulj el a napi munkádba, amíg nem beszélted meg a gondokat Isteneddel! Légy csendben és egyedül, még a hozzád-tartozók nélkül is, amíg nem léptél életed Ura és Megváltója - Jézus Krisztus elé. Bibliáddal a kezedben találkozzál Ővele, és olvasd el, mit üzen neked ma, hogy személyének befolyása határozza meg egész nap gondolataidat, döntéseidet és cselekedeteidet.

Állj ott a „hegy csúcsán", és foglald imába hálaadással kéréseidet! Tedd az Ő hatalmas kezébe minden terhedet, mert Ö visel gondot rólad. Amikor imádkozol, gondolj az Ő jelenlétére, és tedd őszinte szívvel, nem csak megszokásból, mert az ima nem haszontalan időtöltés. Isten nagyon komolyan veszi, amit mondunk, sokkal komolyabban, mint ahogy gondoljuk. Kérünk dolgokat, de nem hisszük, hogy megkaphatjuk. És Isten erre is azt mondja: „Legyen a te hited szerint!"

Jó mindig készen lenni, már korán reggel találkozni és beszélgetni Ővele (Zsolt 108,2-5). Amikor a nap felkel, és új fényt hoz, amely elűzi a sötétséget, zengjen a szívünk hárfája háladalt hűségéért, kegyelméért és azért a végtelen szeretetért, amelyet Jézus Krisztusban nyertünk.

Vetés és Aratás

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2007 November 02, 11:52:01
Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. János 12,26


Egy misszionárius az utcákat rótta egy téli estén, nyirkos időben. Az időjárás kegyetlensége és az emberek barátságtalansága teljesen letörte, és mélységesen elkeseredett. Betért egy ismerős házba, hogy egy kicsit kipihenje magát. A lakás félig nyitott ajtaján át egy nőt pillantott meg, aki gyertyafénynél varrt, olyan gyorsan, hogy alig lehetett követni a tű mozgását. Hirtelen abbahagyta a munkát, vetett egy pillantást a majdnem tövig égett gyertyára, majd kétszer olyan sietve varrt tovább. Azt mondta: „Sietnem kell, mert a gyertyám ki fog aludni, és nincs másik." E szavak szíven találták a misszionáriust, mintha Isten szólt volna hozzá. Felpattant, és azt mondta: „Nekem is mun­kálkodnom kell addig, amíg nappal van, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat."

Titusz római császárról az a hír járta, hogy esténként meg­kérdezte az udvarában élő embereket, hogy a nap folyamán kivel szemben gyakorolt kegyet. Egyszer azt a választ kapta: „Senkivel szemben, ó, Császár." Erre ő így válaszolt: „Baráta­im, ezt a napot elvesztegettem!" Milyen nemes gondolkodásról tesznek bizonyságot ezek a szavak! Titusz pogány volt, nem ismerte azt, aki tökéletes kijelentést adott nekünk Isten szere­tetéről. Mégis az volt a véleménye, hogy nem szabad egyetlen napnak sem elmúlnia anélkül, hogy valakivel jót ne cseleked­ne.

 - És mi? Mi megtapasztaltuk annak a szeretetét, aki a mennyből lehozta a szeretetet a földre. Ő a saját személyében tett arról kijelentést, aki maga a szeretet. Vajon hány nap telt el már az életünkből anélkül, hogy igazán az Urat tartottuk volna szem előtt, neki szolgáltunk volna hűségesen, és mások felé szeretetet gyakoroltunk volna?

Jó Vetés

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2007 November 03, 10:39:55
Kedves Kövecske! :05:

Valóban elgondolkoztató, hogy mivel töltjük ki a napunkat. Sokszor a kedvtelésünk és a hétköznapi átlagos problémák tölti ki napjainkat.
Oda kell figyelnünk, hogy ne Mártához hasonlítsunk. Legyünk Mária, aki Jézus lábainál ül és figyel minden szavára, ami tőle származik. :05:


Legyünk a világ világossága és a földnek sója! Legyünk, aki jó cselekedeteket gyakorol embertársain. :2angel:


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kati - 2007 November 04, 00:16:44
Sziasztok!

Hálás vagyok az Úrnak,hogy "élő"adásban megtapasztalhadtam a Kolossé 3/14-16

Legfőképpen pedig szeressétek egymást,mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé.
Isten arra hívott el benneteket,hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben és mindig hálásak legyetek Istennek,hiszen mindnyájan Krisztus "testének"tagjai vagytok!
Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek,és lakjon veletek együtt.

Tanítsátok és tanácsoljátok egymást mindenféle bölcsességgel.
Hálás vagyok az Atya a kegyelméért,hogy  megcselekedte ezt ma köztünk.
Köszönöm Istenem
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2007 November 04, 00:17:53
Ámen!  :05:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2007 November 04, 13:08:26
Mert a mi Istenünk emésztő tűz. Zsidók 12,29


Nagyon elterjedt a frázis a ,jó Isten"-ről, aki a ,jó emberek" (ha egyáltalán van ilyen) hibáival szemben elnézőnek mutat­kozik. Ez azonban hamis felfogás.

Igaz, hogy Isten az Ő Fiában, Jézus Krisztusban a szeretet Isteneként jelentette ki magát. Ő úgy szerette a világot, „hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (János 3,16). Ez azonban nem teszi Istent azzá a „jó Istenné", aki időnként behunyja egyik szemét. Nem, hanem egyedül „akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban" (IJános 5,12). Ehhez a tényhez kell tartanunk magunkat.
Egykor Isten a Sínai-hegyen félelmetes kísérőjelenségek közepette adta Izrael népének a törvényt, amely meghatározta a minimális követelményeket, amelyeket a népnek be kellett töltenie, hogy rendben legyen Istennel. A törvény azonban bebizonyította, hogy ezt egyetlen ember sem tudja megtenni. Ezért aztán Isten, irántunk érzett szeretetében elküldte Fiát, Jézus Krisztust. De ez nem az Ő szentsége árán történt. Isten a maga szent igényei tekintetében még mindig ugyanaz az Is­ten, aki annak idején a Sínai-hegyen volt, amikor emésztő tűz képében jelent meg.

Hogyan lehet egy Isten, aki maga a világosság, ugyanakkor szeretet is? Ő, akinek a szentsége maradéktalanul meg kell, hogy kapja, ami megilleti, hogyan bocsáthat meg mégis? A Biblia nagy üzenete az ezekre a kérdésekre adott felelet. Krisz­tus, Isten Fia volt a helyettes áldozat. Istennek a bűn fölött érzett egész haragja Őt találta el teljes erejével a golgotái ke­reszten. Most Isten igazságos alapon kínálhat bocsánatot az embereknek. Ezt mindenki megkapja, aki Krisztusban hisz.

Jó Vetés
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2007 November 06, 11:07:28
Sziasztok! :05:

Szeretném megosztani veletek, hogy milyen igét kaptam az Úrtól:

2Kor 12,9   
"De õ ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erõm erõtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erõtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem."

Mit jelent az, hogy elég nekem a kegyelmem?

Én személyszerint úgy hiszem, hogy a tövis lehet betegség, de lehet éppen egy bűn is.
Én a bűn értelmezésére hajlok. Valószínüleg Pál egy megkötözésből akart volna szabadulni, Istenhez való odafordulás eredményeként.

Azonban Isten így felelt: "Elég neked az én kegyelmem..."

Nekem az üzenet az az, hogy Isten meghagyta Pál-ban ezt a tövist, mert alázatban tartotta. Isten ez által alázatban és közel tartotta magához Pált. A tövis eredményeképpen Pálnak jobban szüksége lett Istenre, mint a tövis nélkül.

Helyettesítsük be a magunk életében! Ugye az összetöretés, hogy mi nem vagyunk képesek szabadulni bizonyos dolgoktól, közelebb visznek Jézushoz? Szerintem jobban tudjuk értékelni kegyelmét.

De a főbb üzenet az az, hogy a tövis által mi jobban alázatban vagyunk Isten előtt, mint a tövis nélkül. Mivel szükségünk van Istenre...
E tövis által Isten kezében formálhatóbbak is vagyunk. Jobban Isten irányítása alatt...

Az alázatot szereti az Úr és nem a gőgöt...Inkább a kegyelemmel élő alázatos embert, mintsem a kegyelem nélkül élő gőgös embert.


Isten áldását!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2007 November 14, 14:21:59
Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. (Róm 8,28)
 A múlt évben tanévkezdés előtt autóbalesetet szenvedtem. Amikor megpördültünk az autóval, még aludtam és az első éber pillanatokban alig kaptam levegőt. Vegyes érzésekkel töltött el, amikor rám tették az oxigénmaszkot. Újabb éber pillanataimban toltak valahová, én teljesen mozdulatlan voltam, és nem tudtam, fel tudok-e kelni valaha. Harag támadt bennem Isten iránt. De a fenti ige is megszólalt bennem. Imádkozni kezdtem: Uram, segíts, hogy el tudjam hinni, amit ebben az igében mondtál. És a rossz érzésemet mintha elvágták volna, úgy éreztem, hogy boldog vagyok és a helyemen vagyok, mert pont az történt velem, aminek történnie kellett.
A baleset után még nyolc hétig viseltem a nyakrögzítőt, de hálás voltam, hogy tudok sétálni. A kórházból hazatérve, s papírjaimat rendezve, megakadt a szemem néhány dokumentumon. Mi maradt volna utánad, ha meghalsz - kérdeztem magamtól, - ezek a papírok és a ruhák a szekrényben? Hová tették volna a nyelvvizsga bizonyítványt, az igazolványokat és a többi írásos emlékeket? Arra jutottam, az az igazi érték, amit másokban hagyunk, amikor melléjük állunk egy nehéz helyzetben. Megértettem, hogy naponként meg kell erősödjek abban, hogy ott a helyem, azok mellett, ahová az Úr helyezett.

Imádság: Add Urunk, hogy lássuk meg az érdemtelenül kapott kegyelmedet a megpróbáló eseményekben is. Ámen.  
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2007 November 14, 17:47:59
Kedves Szolgáló!

Nagyon köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk! :05:

Isten áldjon meg!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2007 November 21, 11:55:48
Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az Ő füle süket, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választanak el titeket Istentől. Ézsaiás 59,1-2

Képzeld el a következő, szörnyű jelenetet:valaki fuldoklik, és utolsó csepp erejével segítségért kiált. De senki sem hallja! A sorsa meg van pecsételve.
És mi van, ha Isten marad csöndben?Ilyenkor szokták azt mondani, hogy nem is létezik.Ne vond le túl hamar ezt a következtetést! Ézsaiás próféta egy másik, talán egészen váratlan magyarázattal szolgál:Istennek van füle, és jól is hall. Sőt, hatalmában áll, hogy megmentsen bennünket, még ha nem is teszi. Vajon miért?
Hadd állapítsam meg a következő három tényt:

 1. Az ember nem alkudozhat Istennel egyenrangúan, nem követelhet rajta semmit, hiszen akkor Isten nem lenne a mindenható Isten és Teremtő.
 2. Isten személyisége a szentség és az igazság egyedüli igaz ábrázolása. Ő nem tűrheti a  bűnt és az igazságtalanságot. A mi gonoszságunk az, amely elválaszt tőle.
 3. Isten megismertette velünk elvárásainak a minimumát.

Sajnos, mi nem engedelmeskedünk azoknak, gyakran vonakodunk megszívelni őket.
Ha Isten csendben marad, annak az lehet az oka, hogy olyan sokszor szólt már hozzánk életünk során, hogy most arra vár, hogy végre odafigyeljünk, és engedelmeskedjünk az akaratának.
Ha Isten hallgat, akkor az  a megfelelő idő, hogy felé fordulj.Olvasd a Bibliát, hogy megismerd, milyen is Ő , és hogyan változtatja meg az életedet.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2007 November 21, 13:42:19
szolagáló írta: Olvasd a Bibliát, hogy megismerd, milyen is Ő, és hogyan változtatja meg az életedet.

Ez nagyon megszívlelendő dolog. Sokan azt hiszik más út is van arra, hogy megismerjék Istent. Hát nincs. Kár kreálni bármit is a bölcselkedő dobozunkban, a valóság nem az, hanem csak a Biblia. A Bibliát, hogyan értheted magyarázó nélkül?
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2007 November 23, 13:34:29
A mai és a tegnapi Igét is szeretném megemlíteni,ami az alfa-omegán van.Mind a kettő bátorítás volt számomra.A mai nap folyamán,amikor dicsőítés közben a Bibliaiskolához írtam az önéletrajzomat és a lelkiönéletrajzomat,Isten elkezdte elém tárni mi a célja velem a Bibliaiskolában és utána.Isten rengeteget foglalkozik velem és teljesen megnyugodtam,hogy Isten az,aki elhívott.Lehet,hogy ez nem pont ide illik ez a szövegkörnyezet ebbe a témába,de mivel kapcsolódik az igékhez ezért bátorkodtam ideírni.Én nem tudom,hogy Isten mit fog ebből kihozni,de azt tudom,hogy jót.Isten akar valamit kezdeni velem és a családom életével,úgy gondolom,hogy még sok feladat vár rám.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2007 November 23, 13:40:39
Az Úrra tekintek szüntelen,nem tántorodom meg,mert a jobbon van.Zsolt 16,8 és Az Úr nem vonja meg a jót azoktól,akik ártatlanul élnek.Zsolt 84,12.Ja és aminek nagyon örülök,hogy az utóbbi néhány hétről az összes igét megjeleníthetném,mert mindegyik bátorító és megelégítő volt a számomra!Isten tudja mikor mire van szükségem.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: almácska - 2007 November 26, 11:44:39
   " Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled." (Mt 5,25)Vezess a halálból az életre, a hazugságból az igazsághoz!
Vezess a kétségbeesésből a reménységhez, a félelemből a bizalomhoz!
Vezess a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békéhez! Engedd, hogy békesség töltse meg szívünket és világunkat!

Ámen! :pityereg:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2007 November 26, 12:04:15
Máté 7:7. Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. 

almácska, lehet, hogy ez neked is bátorításul fog szolgálni, de nem csak neked, hanem nekem is az volt. Ezt az Igét olvastam ma. Higgyük el, hogy Isten mindent meg tud adni, amire szükségünk van. Nem kellene leértékelni az Ő hatalmát. Mi nem kaptunk hitetlenség, elbátortalanodás szolgálatát! Örüljünk annak, hogy nem azt kapjuk amit megérdemelnék. Ez a kegyelem. Ne viselkedjünk úgy, mintha a pokolba tartanánk, hamár egyszer Jézus a szívünkben van!. Ha hisztek Istenben, akkor nyugodalomban vagytok!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: almácska - 2007 November 27, 11:57:23

 Köszönöm Mária! Sokat számit  nekem amit rajtad keresztül üzent az  Úr!

" Szálljon reám, Uram, a Te kegyelmed, a Te szabadításod, amint megígérted." Zsolt. 119:41


Ehhez a fohászhoz azt hiszem, nem kell mást hozzáfűzni.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2007 November 27, 14:39:26
Monda néki:Te vagy-é a Krisztus vagy mást várjunk?....És boldog,aki én bennem meg nem botránkozik.(Mt 11,3.6)
Ezek az igék,a tegnapi tanításhoz kapcsolódtak.A gyüliben a Mátét tanulmányozzuk most.Ami igazán tetszett az egészből,hogy ebben a kérdésben,ami a 3-as versben van rejtőzik egy másik kérdés,amit János a gondolataiban fogalmazhatott meg,mert nem azért kérdezte meg Jézust,hogy Ő-e a Krisztus,mert nem tudta,mert Ő volt az aki,akkor mindenkinél jobban tudta,hogy ki Jézus,hanem mert félt és azt gondolta magában,hogy:Ha te vagy a Krisztus és igaz,hogy a vakok látnak,halottak támadnak fel stb.,akkor én miér vagyok itt a börtönben.Ha János,akit Jézus a legnagyobbnak tartott feltette a Miért kérdést,akkor mi miért ne tennénk fel sokszor.De Jézus azzal,hogy a kereszten azt mondta:Én Istenem,én Istenem miért hagytál el engem,akkor ezekkel a MIÉRT?-jeinkkel azonosult és Ő az,aki mindenkinél jobban tudja ezekre a választ.Pont ezek között a miértek között,akar Isten minket megpróbálni,hogy ilyenkor mennyire bízunk benne?Vagy hagyjuk,hogy a MIÉRT-jeink megemésszenek?Isten azt szeretné,ha ezeket a miérteket neki adnánk,még akkor is,ha nem értjük.Nehéz,de nincs más megoldás.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2007 December 01, 01:33:24
Én is kaptam ma ( ma? Vagyis tegnap :05: ) egy igét.
A jól ismert Mária és Márta történetét. Mindig megdöbbent ez a történet, mivel van, amikor felismerem magam benne ( Mártát ).

Márta házában volt Jézus, de mégis elvakította a szolgálat. Ott volt Jézus körül de nem volt Jézussal! Ez azért nem mindegy...
Mennyire elmehetünk az Úr mellett, miközben úgy hisszük, hogy ott vagyunk vele.

Ott forgolódunk Jézus körül, de nem vesszük észre, hogy szólongat minket. Márta! Márta!
Lehet így válaszolunk: "Uram várj egy kicsit...hadd tegyem meg még ezt és azt és utána szabad leszek". De azzal nem számolunk, hogy kicsúszunk az időböl és csak egy kis idő jut Istenre, vagy semmi... Isten kopogtat a válladon, hogy fordulj meg és lásd meg Őt!

Így szól neked: "teremthettem volna helyetted robotokat, aki mindig pontosan azt teszi, amit mondok neki. Mindent megtenne és kiszolgálna engem. De téged azért teremtettelek, hogy közösségben legyél velem, mert fontos vagy! Szeretlek és veled akarok lenni!"

Legyünk hát olyanok, akik betöltik valódi szerepüket: Akik Istennel és nem csak a munkában vannak!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2007 December 01, 11:52:19
Ámen.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2007 December 01, 11:59:48
Anti! Tedd ezt is a morzsákhoz. Jó gondolatok.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2007 December 01, 21:54:58
Köszi Mária! :05:

Tényleg...a morzsák. :05: Még van munka vele...de már alakulgat. A Januári már majdnem megvan. :2funny:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2007 December 06, 16:17:20
Jézus Krisztus megtörte  a halál erejét.(2 Tim. 1,1O)

Mi történik a halál után?

Semmi  sem olyan biztos, mint a halál! A halál nem tesz senkivel kivételt. Gazdag vagy szegény, jó vagy gonosz: mindenkinek meg kell halnia. De a halál után minden tovább folytatódik. Erről a  Biblia részletesen beszámol. A legfontosabb kérdés az: én hol leszek a halál után?
Jézus Krisztus azt mondja: " Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre." (János 5,24).
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2007 December 08, 01:19:01
Köszönöm Szolgáló, hogy megosztottad velünk! :05:

Valóban, a halál nem válogat...
A halál valódi jelentése az elválasztódás. A halál nem a teljes megsemmisülésnek a fogalma!
A halál egy változás...és valaminek a kezdete!

Egy megszokott példát hoznék, a hernyó és a pillangó példáját. Ez a metamorfózis.
Mi is meg fogunk változni! Lehet, hogy elváltozni! :05:

1Kor 15,52   
"Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk."

Uram...add kérlek, hogy a kegyelmedből "pillangó" lehessek!

Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2007 December 09, 16:50:00
Zsolt. 139,14
Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.

Arra gondoltam... Mi lett volna ha Isten az embert  azonos külsővel, azonos ujjlenyomattal, azonos hajlamokkal teremtette volna meg? :03:
 Húúú... ez nagyon  vigasztalan lenne...
 De olyan csodálatos, hogy Isten az Ő teremtésében súlyt helyezett az egyéniségre és a sokféleségre...
 Isten előtt minden ember összetéveszthetetlen, mindegyik más. Mindegyiknek meg van a maga "útja", a maga "pályája", a maga küldetése, a maga szolgálata. Isten mindegyik emberben örömét akarja lelni, azt akarja, hogy -  betöltve hivatását - dicsőítse Őt.
De az ember ezt a hivatását csak akkor tudja betölteni, ha Jézus Krisztus vére által megszabadul bűneiből. Csak így tudhatja meg mi az Isten akarata, terve vele. Mi az amire ki van választva, mi a "megkülönböztetett" feladata.  :05:

Uram, add, hogy világos legyen előttem, előttünk!


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2007 December 13, 16:50:03
SEGÍTÉSRE KÉSZEN
Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. (Jak 1,22)

Az egyik jelzőlámpás kereszteződésben gyakran elaraszoltam a sarkon álló hajléktalan férfi mellett. Kényelmetlenül éreztem magam. Ha messzebbről észreveszem, talán sávot váltok, hogy távolabb legyek tőle, amikor meg kell állnom a sarkon. Napok múltán arra gondoltam, adhatnék neki legalább egy gyümölcsöt, vagy egy üdítőt, de semmi sem volt nálam.
Tegnap az ebédnél összegyűltünk barátaimmal, hogy elolvassuk a napi áhítatot. Azzal a kérdéssel foglalkoztunk: "Hogyan mutattad ki mostanában Krisztus szeretetét valaki felé, aki soha nem tudja azt visszafizetni? " Rögtön a hajléktalan ember jött elém. Bizony, nem keresztyén szeretettel viszonyultam hozzá. Úgy döntöttem, a következő naptól megváltoztatom a hozzáállásomat.
Gondosan beraktam egy kis zacskóba egy almát, egy darabka sajtot, egy müzli szeletet és egy palack ásványvizet. Munkába menet már vártam, hogy ott találjam az embert. De nem volt ott. Szomorúság töltött el, mert elmulasztottam egy Krisztusnak való szolgálatot. Azóta rendszeresen viszek magammal valami ennivalót, hogy adhassak az utcán koldulóknak. Krisztussal szeretnék találkozni.

Imádság: Istenünk, bocsásd meg, amikor átmegyünk az utca másik oldalára, és elfordulunk valakitől. Segíts késznek lenni gondoskodó szereteted közvetítésére. Ámen.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Zoli - 2007 December 13, 20:42:25
Ámen.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2007 December 25, 10:58:19
Ha hiszed Isten Igéjét, - nem elég ha csak az elmédben hiszed, akkor ezt be tudod fogadni a szívedbe mint igazságot, akkor ma győztes leszel!

Fill. 4:4-9 Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is éntőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.  
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2007 December 29, 00:09:48
Egy igét kaptam az Úrtól. :05:

Jak 1,2-3
"Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez."

Ez az ige, mindig is elgondolkoztatott. Hogy lehet örömmel fogadni egy kísértést? Azonban az ige, nem a kísértést emeli ki mint örömöt, hanem a hitünk próbáját, majd a győzelmét! De hányszor elbukunk a megkísértéskor...

De ne túlélni akarjuk a kísértést! Hanem azt lássuk meg, hogy Isten mit akar kihozni belőle! Akkor abból győzelem lehet!

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Sándor - 2007 December 29, 09:49:41
Nagyon jó, mikor már Isten felügyelete, védelme alatt kerülök kísértésbe - mert céllal történik az én javamra.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Katus73 - 2007 December 29, 16:31:31
Idézek William MacDonald-től a Jakab 1,2-3-hoz, nekem sokat jelentett, és jelent, mind a mai napig:
"Ne lázadjatok! Ne lankadjatok meg! Örvendezzetek!
Ezek a problémák nem ellenségek, amelyek azon vannak, hogy tönkretegyenek benneteket.
Ezek barátok, amelyek azért jöttek, hogy segítsenek nektek a keresztyén jellem kifejlesztésében."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: almácska - 2007 December 30, 14:13:13 
"Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekeszitek is."
(I.Thessalonika 5:11)
 
A tökéletes korsó...

 
Élt egyszer egy paraszt, aki szamarára kötött két nagy korsóban hordta mindennap a vizet a forrásról a falujába. Az egyik korsóból - ütött-kopott, tele sérülésekkel, repedésekkel -, az út alatt rendszerint az összes víz kifolyt. A másik: új és tökéletes, egy csepp víz sem folyt ki belőle.
Az öreg repedezett korsó egyre megalázottabbnak és haszontalanabbnak érezte magát, annál is inkább, mivel az új korsó nem mulasztotta el egyetlen alkalommal sem, hogy tökéletességét fitogtassa.
- Én egy csepp vizet sem veszítek el!
Egy reggel az öreg korsó feltárta a szívét gazdája előtt:
- Tudod, tisztában vagyok korlátaimmal, képességeimmel. Időt, fáradtságot és pénzt pazarolsz miattam, hiszen mire a faluba érünk, én már teljesen üres vagyok. Bocsásd meg a gyengeségem és a sérüléseim!
Másnap, az úton, a gazda odafordult a repedezett korsóhoz és így szólt hozzá:
- Nézd csak az út szélét!
- Csodálatos! Telis-tele virágokkal!
- Ez egyedül a te érdemed - szólt a gazda. - Te öntözted mindennap az út szélét. Vettem egy csomag virágmagot, majd elszórtam az út mentén. Anélkül, hogy tudtad volna, mindennap öntözted őket.

 
Mindannyian tele vagyunk sérülésekkel, sebekkel, ám, ha akarjuk, Isten a mi fogyatékosságunkkal csodát tehet.

Bruno Ferrero nyomán


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: E.Edit - 2007 December 30, 18:58:44
Huuu!Ez nagyon jo gondolat volt. :igen:
Koszi,hogy megosztottad velunk :thanks:
Szamomra sokat momdott.Sokszor kuszkodom a repedezett korso altal elmomdott erzesekkel.Nagyon haszontalannak erzem en is sokszor magam :(
Ha nem ereznem Krisztus szeretetet,nem is tudom mi lenne velem. :szomorkas:
Szerencsere O mindig velem van es batorit :047:
Halleluja :036:

Edit.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: yeva - 2007 December 30, 19:32:31
Nagyon tanító jellegű ez a kis történet.  :05:

Ma kaptam én is az iwiw-en, nagyon jó volt!

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: almácska - 2007 December 30, 21:23:16
 Ezt a kicsi történetet ma kaptam az internetröl, nekem nagyon tetszik.  Sok szeretettel.A kréta

Az egyik egyetemen volt egy ateista filozófia professzor. Az volt az elsődleges célja, hogy diákjainak bebizonyítsa, Jézus nem létezik. Az egész szemeszter erről szólt. Senki sem mert vele vitatkozni, mert olyan vehemenciával érvelt, hogy rögtön lehordta azt, aki meg merte kérdőjelezni állításait.

A semester végén a 300 diáknak mindig feltette azt a kérdését: „Van-e még olyan valaki, aki hisz Jézusban? Álljon fel!”

A 20 év alatt soha senki sem mert felállni, pedig voltak a diákok között keresztények is. Tudták, hogyha valaki feláll, akkor ezt fogja neki mondani: „Te egy komplett bolond vagy! Egy egyszerű példa egyből rá is mutat. Ha ezt a krétát, ami a kezemben van leejtem, akkor összetörik. A Mindenható számára – ha tényleg olyan mindenható – nem jelentene gondot, hogy ezt megakadályozza. Mégis minden évben darabokra törne a kréta, ha elengedném.”

Nem olyan régen egy keresztény fiú került a csoportjába. Már hallotta a professzor hírét. Tartott is tőle. A fiú egész tanévben imádkozott azért, hogy majd legyen ereje felállni, és felvállalni a hitét a professzor és csoporttársai előtt.

Végül eljött a nagy nap. A professzor szokásához híven újra feltette a kérdést: „Ha van valaki a csoportban, aki még mindig hisz Jézusban, álljon fel!” A keresztény fiú erőt vett magán és felállt. A 300 fős csoport megdöbbenve nézett rá és kiváncsian várták a professzor reakcióját.

Az azonnal neki rontott és üvöltötte: „Te bolond! Ha létezne, akkor meg tudná akadályozni, hogy ha ezt a krétát a földre dobom, összetörjön!”

Erre, ahogy dühében földhöz akarta vágni a krétát, az hirtelen kicsúszott az ujjai közül, és a nadrágján végig gurulva ért földet, ahol szépen lágyan tovább gurult a diákok felé, és nem tört össze.

Mindenki döbbenten nézett. A professzor elvörösödött, meredten nézett és végül szégyenében kirohant az óráról.

Ezután a keresztény fiú kiállt és bizonyságot tett Jézusról. Megosztotta csoport társaival azt, hogy Jézus igenis élt, él és élni fog, aki szeret minket és eltörölte a bűneinket.


(ismeretlen szerző)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2007 December 31, 15:33:55
Kedves Testvérek!

Ezzel az Oswald Chambers által írt áhítattal szeretnék itt is nagyon áldott, békés, Istenben gazdag újabb esztendőt kívánni minden kedves fórumozónak, akár aktív tag, akát olvasó, akár Vendég! Isten adjon szebb és boldogabb jövőt mindnyájunknak, amiben reménykedünk is!  :05:


"Követni fog Izrael Istene" (Ézs 52,12).


A tegnapból nyert biztonság.
"Isten visszahozza, ami elmúlt" (Préd 3,15). Az év végén buzgón kutatjuk, mit tartogat Isten nekünk a jövőben, és mégis könnyen felébred bennünk a félelem, ha a tegnapra gondolunk. Mai örvendezésünket Isten kegyelmében könnyen tompítja a múlt bűnei és a vétségek emléke. De Isten a múltnak is Istene; azért engedi meg a tegnapra való visszaemlékezést, hogy a jövőre nézve azok segítségével előbbre vigyen minket, nehogy a jelenben felületes biztonságérzésbe ringassuk magunkat.

Biztonság a holnapra.
 "Mert előttetek megy az Úr" (Ézs 52,12). Ez a drága kijelentés mutatja, hogy Isten akkor is őriz minket, amikor mi elmulasztunk magunkra vigyázni. Ő őrködik, nehogy megint kudarcot valljunk, ami bizonyára bekövetkeznék, ha nem Ő lenne a mi "hátvédünk". Isten keze visszanyúl a múltba és lelkiismeretünket figyelmezteti a visszaemlékeztetés által.

A ma biztonsága.
"Mert ne sietséggel jertek ki" (Ézs 52,12). Amint most a következő' évre "kivonulunk", ne a túláradó öröm "sietségével", de ne is felületes gondatlansággal tegyük, hanem kitartó erővel, hiszen tudjuk, hogy Izrael Istene előttünk megy. A tegnap helyrehozhatatlan bűnökkel vádol: sok alkalmat elmulasztottunk, amelyek soha vissza nem térnek, de Isten ezt a megsemmisítő megszégyenülésünket a jövőre nézve alkotó meggondoltsággá formálja át.

 Hagyd pihenni a múltat - de Krisztus szívén pihenjen. A helyrehozhatatlan múltat hagyd ott az Ő kezében és lépj ki - Ővele - a kikerülhetetlen jövőbe.


Oswald Chambers: "Krisztus mindenekfelett"
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Január 01, 10:52:47
Kedves Testvérek!

Ebben az áhítatban benne van minden, amit az új év első napján kívánni szeretnék Nektek!


„Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között." 2Moz 12,2


Az újévi elhatározások jók, csak éppen könnyen összetörnek. Az újévi imádságok még jobbak; mert felszállnak Isten trónusához, és mozgásba hozzák a meghallgattatás kerekeit. Ha ma egy új esztendő kezdeténél állunk, gondolkodjunk el a következő imádság felett.


„Úr Jézus, ma ismét egészen Neked szentelem magamat. Azt akarom, hogy ebben az évben is vedd kezedbe életemet, és használd fel a Te dicsőségedre. Vedd egész valómat, hadd adjam neked mindenem.

Kérlek, óvj meg a bűntől és mindattól, ami szégyent hoz nevedre!

Add, hogy engedjek Igéd tanításának. Szeretnék benne előre haladni. Ne engedd, hogy a »régi nótát fújjam«.

Legyen ez évi jeligém: »Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem« (Jn 3,29).
Legyen minden dicsőség a Tied! Segíts, hogy ne magamnak kívánjam azt!

Taníts meg arra, hogy minden döntésemet imádság után tegyem. Aggódom, nehogy a magam értelmére támaszkodjam. »Tudom Uram, hogy az ember nem ura élete útjának, és a rajta járó nem maga irányítja lépteit* (Jer 10,23).
Szeretnék meghalni a világnak, sőt a barátok és ismerősök dicséretének vagy korholásának is. Adj nekem osztatlan, tiszta vágyat arra, hogy azt tegyem, ami Neked kedves.

Óvj meg attól, hogy másokat kritizáljak, és rosszat mondjak róluk. Segíts abban, hogy szavaim embertársaim épülésére és hasznára váljanak.

Vezess el a bajban levő lelkekhez! Szeretnék én is - miként Te - a bűnösök barátja lenni. Add, hogy sírni tudjak az elveszettek miatt! Add, hogy úgy lássam az embereket, mint ahogy Üdvözítőm látta őket, mígnem szememet elhomályosítják a könnyek! Add, hogy részvéttel tekintsek a tévelygő juhokra, és az Úr iránti szeretetből szeressem őket!

Úr Jézus, óvj meg attól, hogy hideg, keserű és cinikus legyek, hogy közönyössé váljak, akármi történjék is velem, keresztyénségem miatt!

Vezess a pénzzel való gazdálkodásban is! Segíts, hogy hűséges sáfár legyek mindazokban, amiket rám bíztál!

Segíts minden pillanatban arra gondolnom, hogy testem a Tiéd! Add, hogy ez a hatalmas igazság egész magatartásomat befolyásolja!

És, Úr Jézus, könyörgök azért, hogy legyen ez az év a Te visszajöveteled éve! Vágyva vágyom arra, hogy színről színre lássalak és imádattal boruljak eléd. Maradjon eleven a boldog reménység a szívemben ebben az évben, és oldjon le mindarról, ami ehhez a földhöz köt, sőt, tartson állandóan a várakozás készültségében. Ámen. Jöjj, Uram Jézus!"William MacDonald: „Ösvényem világossága”
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Január 01, 11:10:35
Róm. 3,4
Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Moncsi - 2008 Január 01, 12:03:46
Kedves Testvéreim! Szeretnék mindannyiótoknak Istennel teljes, békés, boldog, szeretben gazdag új évet kíváni! :026:
Az Úr az én villágosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége. Kitől remegjek?/zsolt.27:1/
A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk./Galata 6:9/ :2kiss:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2008 Január 04, 17:35:45
Ma ezt az igét kaptam az Úrtól, úgy gondoltam megosztom veletek...


Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél.
(Zsoltár 139, 14)

A zsoltáríró magasztalja Istent, hogy olyan csodálatos teremtményt alkotott, mint az ember. így azután az sem vak véletlen, ha egy ember születik a világra. Isten könyveibe még a nap is bele van írva, amikor formáltattunk (Zsolt 139, 16). Isten szeme minden egyes embert már jóelõre lát és felmér. Milyen vigasztalás ez például házasságon kívül vagy más szomorú körülmények között született embereknek. Hitre jutva hányan nyugtalankodnak közülük, vajon egyáltalán Isten akarata szerint való-e a létük. Lehetnek születési körülmények, melyek Isten akaratával ellentétesek, de az, hogy valaki egyáltalán a világra jött, nem Isten akaratán kívül történt. Hiszen õ nemcsak a csillagokat ismeri nevükrõl, hanem minden egyes ember létét is megszabja. Õ ad lelket neki, így különböztetve meg õt az állatoktól.

Az embert nemcsak sajátos belsõ élete teszi istenképûvé, hanem már tisztán testileg is csodálatos, Istentõl kapott vonásokat hordoz. Egyenes testtartása arra utal, hogy nem csupán lefelé, hanem felfelé is tud tekinteni. Szabad homloka mögött gondolkodási készsége rejlik. Az Ige szerint a homlok gyakran az ember jellemét fejezi ki. Így beszél például parázna homlokról (Jel 3, 3), de
olyanról is, amelyre Isten pecsétie kerül. Egyszer majd az õ neve ragyog a homlokokon (Jel 7, 3; 22, 4). Csodálatos isteni ajándék a két kezünk. Tudunk velük mûködni, alkotni, dolgozni, Isten hasonlatosságában: Az ember az egész teremtett világ záróköve. Mint valami gyújtópontba, futnak össze benne Isten hatalmának és teremtõi bölcsességének sugarai.

Az embernek viszont Istentõl kapott tagjait eszközként kell az õ szolgálatára és dicsõségére használnia, egész testét mint áldozatot neki ajánlva. Az ótestamentumi fõpapok homlokán aranytábla volt, ezzel a felirattal: „Az Úrnak szenteltetett!" Ez a mi rendeltetésünk is. De mennyire visszaélünk tagjainkkal, a bûn szolgálatába állítva azokat! Mennyit vétkezünk kezeinkkel, testünkkel, mások testével! Ha Isten mindezért lesújtana ránk, megérdemelnénk.

Micsoda nagy dolog, hogy Jézus nemcsak lelkünket, hanem testünket is megváltotta vére árán. Tehát nemcsak szívünknek és lelkiismeretünknek, hanem testünknek is meg kell szenteltetnie. Istennek az az akarata, hogy testünk is õt dicsérje és magasztalja.
Carl Eichhorn: "Isten műhelyében" c. könyvéből
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: yeva - 2008 Január 13, 14:00:19
A mai napra a református bibliaolvasó kalauz szerint, ez a rész van kijelölve:

13 Vasárnap    Mt 6,5-15
„...mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle" (8).

Sokszor olyan határozottan állítjuk, hogy tudjuk, mire van szükségünk. Ennek megfelelően tele vagyunk kérésekkel. Szeretnénk rábeszélni Istent ezek teljesítésére, azzal, hogy az ő dicsőségét szolgálják. A jézusi "legyen meg a te akaratod" azonban arra tanít, hogy Isten jobban ismeri a szükségeinket, mint mi magunk. Van-e bátorságom, hitem azt elkérni, amit Isten akar készíteni a számomra?

Bíró Botond


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Moncsi - 2008 Január 13, 18:26:43
 
 Ma a 136.zsoltárt kaptam az Úrtól.
 1."Magasztaljátok az Urat,mert jó mert örökkévaló az ő kegyelme.
 2. Magasztaljátok az istenek Istenét,mert örökkévaló az ő kegyelme.
 3.Magasztaljátok az uraknak Urát,mert örökkévaló az ő kegyelme.
 4.A ki nagy csodákat művel egyedül,mert örökkévaló az ő kegyelme.

 23.A ki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban,mert örökkévaló az ő kegyelme.
 24.És megszabadított minket ellenségeinktől,mert örökkévaló az ő kegyelme.
 25.A ki eledelt ad minden testnek,mert örökkévaló az ő kegyelme.
 26.Magasztaljátok az egek Istenét,mert örökkévaló az ő kegyelme.

 Szeretettel.Moncsi

 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Január 15, 10:44:25
Jóel 2:15-16. Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést! Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet; hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat; menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a menyasszony is az ő szobájából. 
 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Moncsi - 2008 Január 15, 13:40:25
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Moncsi - 2008 Január 15, 13:55:41
KRISZTUS VÉRE:
--megsemmisítette a sátánt(Zsidó2,14)
--megsemmisítette a haláltól való félelmet(Zsidó2,15)
--megtisztítja a lelkiismereteket(Zsidó9,14)
--megtisztítja a mennyei dolgokat(Zsidó9,23)
--bizodalmat,bátorságot ad(Zsidó10,19)
--tökéletességet ígér(Zsidó13,20)
--garantálja a második eljövetelt(Zsidó9,28)

Meg van írva,hogy Jézus vére által bűnbocsánatom van.Meg van írva,hogy Krisztus vére által meg vagyok váltva,Isten visszavásárolt engem.Meg van írva,hogy Krisztus vérével befedezhetem a gondolataimat,a munkámat,a mindennapi életemet,és ez a vér az egész életemet megoltalmazza.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Január 19, 01:24:48
Ha nem haragszotok, szeretnék megosztani Veletek a napi csendességemből egy falatot! Füle Lajos: 365 napon című áhítatos könyvecskéjéből!  :01:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Január 19, 01:28:26
FL 2008.01.19.

AZ ÚR AZ ÚR!

Ki magából istent csinál,
megcsúfolja azt a Halál.
Az ÚR az Úr! Rá néz a hit,
Isten meg nem csúfoltatik.

"Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. "
Zsolt 1,1
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: E.Edit - 2008 Január 19, 09:10:52
Kedves Arpi!

Dehogy haragszunk,sot nagyon orulunk,ha irsz :igen: Minnel tobb jo gondolatot ossz meg velunk.
Szivesen vesszuk :066:

Udv,Edit. :044:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dani - 2008 Január 19, 23:17:53
"Ne félj a tökéletességtől! Úgysem éred el sohasem."     Salvadore Dali

Háh ez nagyon jó! :igen:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Január 20, 01:53:30
FL 2008.01.20.

LEGYEN MEG!

Többféle baj, kór árnya hint rám
baljós jelet, fáj itt meg ott.
Legfontosabb kérésem immár:
"Legyen meg az akaratod!"

"Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod."
Máté 26,42
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Január 21, 00:13:04
FL 2008.01.21.

VAN-E?


Kérdezte egyszer tőlem valaki:
"Van-e második születésnapod?"
- Igenis - mondtam - van: amikor Ő,
Jézus elhívott és befogadott.

"Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek."
János 1,13

 
Mindenkinek nagyon szép & áldott hetet kívánok!  :D
pá.á
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: t.zoli - 2008 Január 21, 06:19:06
 :044:Hát nekem, nem pont Újjászületésből kaptam ma hajnalban, de rám nehezedett a már nálunk az ifiben feldobbot Megújúlás Nagy kérdése. Számomra már nem kérdés!

 :ima02:        - Szeretnénk Uram teljes Szívemből az Újruhámat ami sok mocskot feszeddet, a Te véredben
                     Újra megtísztúlni, Segíts , én :016: és Bízok benned.

2Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek,  3tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez.  4Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. /Jakab 1:2-4/

 :ima02:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Sándor - 2008 Január 21, 09:17:21
Kedves Zoli,

Tudod nekem is a Jabak levél jutott eszembe. Isten gyermeke felfedezi, mivel kinyilt a szeme - mit talált az ördög bennem, ami a munkájához kell - hogy növelje és halált nemzzen. Nem Isten kísért - hanem a bennem lévő óemberi maradványok, azok éledezni akarnak. Sokan mondják, hogy Ján.3,16 - és szeretik ezt az igét nagyon, pedig a többi igében van az oka és miértje, hogyanja.
szeretettel üdvözöllek - Sándor
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Január 22, 08:07:25
FL 2008.01.22.

SUGÁRZÓ ARCOK

Vannak sugárzó arcú keresztyének,
akiknek az Úr mondott valamit.
Feléje ujjong lelkükben a hit,
és amit mondott, abból hittel élnek.

"És elváltozék előttök, és az ő orcája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség. "
Máté 17,2
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Január 22, 19:35:39
zsolt. 103:8-14 Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk. 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Január 23, 08:22:54
FL 2008.01.23.

VALÓSÁG

Nem hazudik: az örök élet
VALÓSÁG, nem üres ígéret.
Ne kérdezd hát, hogy biztos-é?
VALÓSÁG az, a KRISZTUSÉ.

"Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében."
1 János 5,13
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Január 24, 14:59:22
FL 2008.01.24.

MAGAD ADTAD

De sokat adtál nekem, ISTENEM!
Sokpénzű ember ugyan nem vagyok,
de íme, itt vagy minden nap velem!
Magadat adtad nekem, ISTENEM.

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka."
Jakab 1,17
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Január 26, 00:36:51
FL 2008.01.26.

NEM VAGYOK JOBB

Nem vagyok jobb ma sem, mint rég,
de mert a hit drágakincsét
KRISZTUSOMNÁL megtaláltam,
megszentelt a vére által.

"Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság."
Péld 15,6
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Január 26, 00:39:47
Ámen!  :05:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Január 27, 11:18:00
FL 2008.01.27.

MIDENRE


Minden nappal fogy az erő,
de naponta velem van Ő.
s belőlem bár mi sem telne,
mindenre van erőm BENNE!

"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít."
Filippi 4,13
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Január 27, 11:24:50
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Január 28, 10:12:56
FL 2008.01.28.

LEGYEN KEDVED

Legyen kedved az áldáshoz,
idődet az ÚRNAK áldozd,
s minden napon legyen veled
"elkészített cselekedet"!

"És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek."
János 8,29
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Január 28, 10:17:36
Úgy legyen!  :088:

(Bocsika! Árpi, ezek a kis "négysorosok" a Te gondolataid? - ha nem túl személyes... ) :08:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Január 28, 10:23:08
Szia Kövecske!

A versek Füle Lajostól származnak!   :igen:
Van egy kis áhitatos könyv: FL: 365 napon, ebből írom a versikéket. Nem én írtam, de szívből jönnek. Nagyon szeretem, nagyon találó gondolatok.  :2angel:

Mindenkinek szép napot, megyek vissza melózni  :(
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Január 28, 10:39:59
Nekem személy szerint nagy áldásomra vannak ezek a mindennapi Igék!

Legyen áldott napod, és sok erőd - no meg jókedved - a melóhoz... :hehe:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Január 28, 11:04:08
Sziasztok! :088:

Örülök a versecskéknek és igéknek, amit beteszel Árpi! Áldjon az ÚR téged!
Fel a fejjel, én is megyek melózni. :089:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Január 28, 18:35:52
 :D
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Január 29, 08:12:59
FL 2008.01.29.

VOLT EGYSZER

Volt egyszer egy vallomásod,
s örömödnek nem volt híja:
magasztaltad, Ki megváltott!
Ma csupán csak nosztalgia?

"Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt."
1 Tim 6,12
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Január 29, 10:12:08
Húúú... ez is nagyon jóóó...

Igen... a harc...

Most eszembe jutatta:

Zsid 12,4
Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig,

Zsid 12,5
és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek mint fiaknak szól: "Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged,

Zsid 12,6
mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad."

Igen... a bűn elleni  harcban még a VÉRIG valló ellenállás hátra van...

Köszike... Árpi... ez az üzenet is nagyon naprakész...
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Január 29, 15:04:13
 :igen:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Január 30, 08:07:00
FL 2008.01.30.

MEGVÁLTOZTATHATÓ


A múlt megváltoztatható!
Fehér lehetek, mint a hó,
ha bűneim a kegyelem:
JÉZUS szent vére fedi el.

"Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál."
Zsolt 51,9

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Évus - 2008 Január 30, 08:28:41
Márk. 11,23
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott.

Ez az igét a Smith Wigglesworth titkai c. könyben olvastam tegnap este, és mióta itt vagyok veletek, sokkal többet és mást jelent nekem. Jézus azóta sem változott mióta ezt kimondta, csak én vagyok a hibás ha nem veszem elég komolyan a szavait és nem teljesen arra építek.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Január 30, 09:23:07
Évus! Jó, hogy itt vagy velünk. Az Úr áldja meg a napodat és egy Igét küldök neked.

Ésa. 41,10-13
Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ímé, megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, akik veled perlekednek. Keresed őket és meg nem találod a veled versengőket; megsemmisülnek teljesen, a kik téged háborgatnak. Mivel én vagyok Urad, Istened, a ki jobbkezedet fogom, és a ki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Évus - 2008 Január 30, 11:31:37
Nagyon köszönöm Mária!  :031: :026:

Nagyon szeretek itt lenni veletek ennyi szerető tesó között.  :029:  :028:  :017:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Január 31, 08:19:26
FL 2008.01.31.

ISTEN EREJE


Az erőtlen ereje nő,
ha hinni kezd, félnie nem kell.
A hit a legnagyobb erő:
ISTEN ereje - az emberben.

"Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben."
Efézus 3,16

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: lulu - 2008 Január 31, 08:32:21
 Ámen.

 Eféz:1:3 Eféz. 1,3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, 
 :ima02:
 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Január 31, 11:09:10
Gal. 6,1-5 Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg. Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése és nem másra nézve. Mert kiki a maga terhét hordozza.


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Február 01, 11:38:49
FL 2008.02.01.

SZIRMOK

Pillézve hull a hó,
fehér szirmok fekete fákra...
Épp így hullt tavaszon
ránk is a cseresznye virága.

"Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."
Máté 5,16

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: nyunyo - 2008 Február 01, 14:06:35
Mivelhogy ragaszkodik hozzám... Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt...
          Zsolt 91/14,15
Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.
          Jer 33/3
És amit imátságotokban kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek
          Máté 21/22
Ez nem az összes igehely az ima témájában. De arra elegendő, hogy lángra lobbantsa a szívünket. Elegendő arra, hogy elkezdjünk imátkozni. Miért? Mert Isten mondta nekünk: --Én válaszolni fogok.-- A mindenható Isten az, aki TÖBB MINT ELEGENDŐ. Ő megigérte, hogy válaszol azoknak, akik szeretettel ragaszkodnak Őhozzá!

 :028:  Szeretettel:nyunyo
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Sándor - 2008 Február 01, 14:15:44
Az imátkozás, a Vele való beszélőviszony - az övéinek a kiváltsága.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Február 02, 11:21:56
FL 2008.02.02.

DÉRBEN A FŰ

A dér a fű nehéz keresztje,
hiába áll felékszerezve,
csupán halotti pompa ez.
Tél jön, hó-szárnyú szél neszez.

"Mondja vala pedig mindeneknek: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem."
Lukács 9,23
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Február 03, 17:04:47
FL 2008.02.03.

ADD MEG MAGAD!

Ne úgy tekintsd URAD, ember,
mintha ellenfeled lenne!
Ne harcolj az Ige ellen,
add meg magad - kegyelemre!

"Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által."
Róma 5,10

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Február 04, 00:24:24
FL 2008.02.04.

ÚTON

Öreg vagyok, de nem vagyok magányos,
úton vagyok sok kor- és eszmetárssal...
Közel vagyunk már az atyai házhoz,
s hiszünk egy boldog, szent találkozásban.

"Ne vess meg engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!"
Zsoltárok 71,9
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Február 04, 11:14:15
Bízzatok Őbenne mindenkor,ti népek;öntsétek ki előtte szíveteket;Isten a mi menedékünk.
Egyszer szólott az Isten,kétszer hallottam ugyanazt,hogy a hatalom az Istené.
Tied Uram a kegyelem is. Zsoltárok 62:9,12-13a.
A tegnapi Istentisztelet alap igéje volt ez,amiről tanított a pásztorom.Három ószövetségi személyt hozott aztán fel,akik kapcsolódtak az igéhez.
 1.Anna:akit lenézett volt a többi asszony között,mert neki nem volt gyermeke.Azt nem tudom,hogy Isten előtt milyen gyakran öntötte ki a szívét.Még részegnek is hitték,de őt ez nem érdekelte.Csak kitartóan imádkozott.Akkor még nem is gondolta,hogy Isten őt fogja felhasználni arra,hogy az akkori idő egyik legnagyobb prófétáját világrahozza.
 2.Dávid:akinek a paráznaságból született gyermeke halálosan megbetegszik és meg is hal.Dávid,a gyerek betegsége alatt nem evett,nem ivott,nem mosakodott,nem borotválkozott,csak imádkozott ezér a gyermekért.Mikor meghalt a gyermek,akkor sem keményítette meg a szívét.Abbahagyta a böjtölést,de az imádkozást folytatta és minden alkalommal kiöntötte a szívét Isten előtt.Sokan csodálkoztak,hogy pont akkor hagyta abba a böjtölést,amikor meghalt a fiú.Tudta,hogy a böjttel nem hozza vissza a fiút,akit Isten magához vett.Viszont továbbra is Istenben bízott,mert tudta,hogy amit Isten tesz az jó.
 3.Ábrahám:Akinek Isten sok utódot igért.Első ránézésre furcsának tűnhetett,hogy soknépek atyjának szólítja,ugyanakkor azt kéri tőle,hogy áldozza fel az egyetlent,akit szeret.Amikor már minden kellék meg volt az áldozat bemutatásához,Izsák megkérdezte Ábrahámot,hogy hol az áldozati állat.Ő azt mondta,hogy Isten majd gondoskodik róla és aztán együtt visszamegyünk a lakhelyre.Ábrahám tudta,hogy fel kell áldoznia a fiát,de még akkor is bízott Istenben,akinek van hatalma arra is,hogy visszaadja neki a fiát.Akkor,amikor Ábrahám már rápakolta a fát Izsákra és,már majdnem feláldozta,mikor szólt Isten szólt neki,hogy nem kell megtennie.Mikor még ezt nem tudta,hogy ez egy próba Istentől,én el sem tudom képzelni mit érzett akkor,amikor arra gondolt,hogy azt a kést neki kell beleszúrnia az egyetlen szeretett fiába.Milyen fájdalom lehetett ez neki.Azt meg méginkább nem tudom felfognihogy mit érzett Isten sok évvel később,amikor ugyanennek a hegycsoportnak egy másik pontján Isten viszont feláldozta a saját fiát.Jó tudni,hogy Ábrahámnak ezért nem kellett feláldoznia Izsákot,mert ezt Isten megtette az Ő Fiával.Fel nem tudom fogni ezt a szeretetet.Egyszerűen kimondhatatlanul hálás vagyok ezért Istennek.Isten áldjon meg titeket ezzel az Igével.Csak bátran merjétek kiönteni Isten előtt a szíveteket.Senki nem tudja úgy átérezni a helyzeteiteket,mint Isten,a szerető Apa,aki feláldozta az egyetlen Fiát.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Évus - 2008 Február 04, 12:07:19
Fel nem tudom fogni ezt a szeretetet.Egyszerűen kimondhatatlanul hálás vagyok ezért Istennek.Isten áldjon meg titeket ezzel az Igével.Csak bátran merjétek kiönteni Isten előtt a szíveteket.Senki nem tudja úgy átérezni a helyzeteiteket,mint Isten,a szerető Apa,aki feláldozta az egyetlen Fiát.

Ez nagyon áldott üzenet, köszönöm. Soha nem tudok betelni azzal, hogy Isten ilyen emberekért engedte meghalni a fiát mint én.  :08:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Február 04, 13:23:47
meg én.... :pirul:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Serenus - 2008 Február 04, 13:36:46
"Azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett."
(Luk 19,10)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kati - 2008 Február 04, 13:53:37
Amit Isten megígért,azt csak hit által kaphatjuk meg.Ez azért van igy,hogy ajándékba kapjuk, kegyelemből
Róma 4:16A
Újszövetség(egyszerű fordítás)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Február 05, 17:46:19
Mt 16,26
"Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?..."

Pénz, siker, hírnév, tekintély.
Sokak kendvenc és célratörő szavai. Azonban ezek a földi élvezetek nem nyújtanak valódi megelégülést.
Akik mégis ezeket hajszolják, azok egy olyan bálvány felé futnak, ami nem tud eleget adni.
A földi élvezetek felé törő ember, mindig többre vágyik.
Egy folyamatos versengésről szól élete, amiben egy, vagy több versenytárs feletti győzelem a cél.
Azonban célratörésében alacsonyabb rendre csökken a valódi érték!
Lelkében kárt vall, földi gyümölcsei megrothadnak...
Miközben az értéknek hitt értéktelen dolgokat hajszolja, magakörül mindent romokban hagy.
Családjának meghitt pillanatai elillantak, az igazi barátságokat feladta.
Megérte? A választ, azthiszem te is jól tudod...

Legyen nekünk a mai üzenet az, hogy a valódi érték felé vessük tekintetünket!
Legyünk azok, akik kincset gyüjtenek a mennyben:

"...ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el."

Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 17:59:02
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Tamás12 - 2008 Február 05, 18:09:02
Megfáradtam a világi szellem elleni harcokban, és kértem az Urat:
Addj Uram erőt hogy ki tudjak törni a csapdából!
Hitből mondtam nemet a munkaadómnak nem szolgálhat az ember egyszerre két urat!
És most hogyan tovább?--méláztam és az Úr azt mondta, INDULJ!
Elmentem egy testvérgyülekezet alkalmára tegnap és kaptam igét:

Ézs 40:31  De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!


Ma telei volt a nap ajánlatokkal és áldással, a családomban is a beszélgetés témája , hogyan rendelkezett az Isten a családi életről!
Ez nagy boldogság számomra hogy Isten dicsőségét említhetem a bölcsessége megmutatásával!
Hála néked Uram hogy teret nyersz a szívekben a velem élők körében!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Február 05, 18:17:03
Szia Tamás!  :044:

Köszike a bizonyságtételed! :088:

Igen... nincs jobb mint az Úrban bízni... nincs jobb, mint a halló fülek... és ha meghallva az INDULJ-t - engedelmesen elindulni!  :2angel:

Családoddal együtt, áldjon az Úr, Tamás! :088:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Moncsi - 2008 Február 05, 18:28:38
"Jézus Krisztus bűnné tette magát értem,hogy Isten fiává legyek.Nem aranyon és ezüstön váltott meg engem,hanem az ő tulajdon vérével,az én apámtól ,anyámtól örökölt  hiábavaló életemből" 1Péter 1:18-19
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Február 06, 10:36:12
Isten ma a Tit.2,5-ből szólt hozzám,ami így hangzik:"Legyenek mértékletesek,tiszták,háziasak,jók,férjöknek engedelmesek,hogy az Isten beszéde ne káromoltassék."

Szerintem ez az Ige számomra önmagáért beszél.Tudom,hogy Isten mire célzott vele.A lehető legpontosabban,a legjobb időben küldte nekem ezt az üzenetet.Mondhatnám úgyis,hogy ez egy jó kis Atyai fenyítés volt.Imádkozzatok értem,hogy ebből tanuljak és,hogy a gyakorlatban is kimutassa rajtam keresztül azt,ahogyan hatott rám.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Február 06, 11:07:46
h.isro! Ebben a kérésedben is legyen meg az Úr akarata az életed fölött. ámen

2 Pét. 3,9
Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Február 06, 11:17:01
Mk 7,32-34
"Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta õt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét; azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: "Effata, azaz: nyílj meg!"

Jézus egyik gyógyítását láthatjuk e történetben.
Ebben a versben nagyon jól megmutatkozik Jézus, személyre szóló kommunikációja gyermeke felé.
Jézus félrevonja a süketnémát, az őt körülvevő tömegből. Már többször elgondolkoztam azon, hogy miért nem akarta Jézus azt,
hogy az emberek meglássák miközben meggyógyítja a süketnémát. Elmélkedésemben arra jutottam, hogy a süketnéma
félrevonásának célja, az emberek megbotránkoztatásának elkerülése volt az oka!

Valószínü, hogy a gyógyítási módszer botránkoztatott volna. De akkor miért így gyógyított Jézus?
Mint ahogy a vakot gyógyította ( kézenfogva félrevonva, szemére köpve ) közben hitét növelve,
úgy hatott kommunikációja a süketnémára is. Ha szóval gyógyította volna, azt nem hallotta volna.
De amikor ujját fülébe dugta, akkor a süketnéma tudta, hogy Jézus valamit éppen tesz vele.
Amikor már a nyelvét is megérintette, akkor már biztosan értette Jézus "szavát", hogy éppen mit tesz.
Mikor pedig felnézett, jelezve, hogy kitől jön a szabadítás, akkor a süketnéma megtudta, hogy nem
holmiféle varázslás, hanem Isten általi gyógyítás történt.
Ez a "pantomi" előadás Jézustól, juttassa eszünkbe a hozzánk való kommunikációját.
Mert téged és engem, mindig a saját nyelvünkön szólít meg!

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Sándor - 2008 Február 06, 11:42:29
Amit majd hall - mivel füle lett, azt mondja is el - megelevenített nyelvvel.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Február 08, 09:11:15
FL 2008.02.08.

KÉSZÜLÖK MÁR

Készülök már én is veletek,
barátaim, hulló levelek.
Kezdem már a végső földi dalt,
testem földbe, lelkem égbe tart.

"És amiképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is."
I Kor 15,49


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: yeva - 2008 Február 09, 10:36:41
Zsolt. 27,1
"Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?"


Ha teljes hittel és bizalommal belemerülünk Isten nagyságába és szeretetébe, ami megjelent Jézus Krisztusban, akkor nem ingadozunk az élet viharaiban. De ha hagyjuk, hogy bármi is megzavarja a közösségünket Istennel, abban a pillanatban megingunk, és viszonylag kis események is kihoznak bennünket a sodrunkból. Így életünk a körülményeink játékszerévé válik.
Önmagunkban nem elég az erőnk ahhoz, hogy szembeszálljunk a nehézségekkel, de Istenben szilárd támaszt találunk.
Ő biztonságban keresztül visz minden próbán, és nincs mitől félnünk.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Serenus - 2008 Február 09, 10:54:53
"Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz az néktek."
(Márk 11,24)

"Tanítsátok meg Istenben bízni azokat, akiknek nincsen bizalmuk önmaguk iránt, akik az önbizalom hiánya miatt visszariadnak a felelősség hordozásától. Ilymódon sokan, akik eddig háttérben voltak és tehetetlenségükkel csak terhére voltak a világnak, Pállal együtt így kiáltanak fel: »Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít« (Fil 4,13). Kérhetjük bűneink bocsánatát, kérhetjük a Szentlelket, kérhetünk Krisztus jellemével megegyező jellemet, kérhetünk bölcsességet és erőt, hogy akaratát teljesíthessük, valamint minden adományt, amelyet Ő megígért. De aztán hinnünk is kell, hogy megkapjuk ezeket, és hálát is kell adnunk értük, ha elnyerjük őket... Az adomány benne foglaltatik már az ígéretekben. Miután kéréseinket az Úr elé terjesztettük, nyugodtan mehetünk a dolgunkra, és biztosak lehetünk abban, hogy Istennek van hatalma megadni azt, amit ígért. Az az adomány, amely hitben már most a tulajdonunkká lett, akkor lesz valósággá, amikor arra a legnagyobb szükség van."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Február 09, 12:03:36
Ján. 8,34 Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.

Az Úr megerősíti amit mond, hiszen azt mondja nyomatékot adva: "Bizony, bizony" Ez felismerés kell legyen az életedben. Ha rászoksz a bűnre, az elkezd kisérteni és szolgálni fogod. Úgy leszel viszaeső, és szolga, ha elkezdesz először kisdolgokban hazudni, pletykálni, haragudni...majd rabja leszel. Bánt és bűntudatod van, de már rászoktál és cselekszed, mert szolgálod a bűnt. Szégyeled magad, de már kezd egy ördögi körré válni. Jézus bele akar avatkozni és megakar szabadítani ettől. Ő megtudja tenni. Kérd meg, hogy tegyen szabaddá! Ismerd el, hogy mit tettél. Imádkozz, hogy az Úr legyen irgalmas hozzád. Isten annyira szereti Jézust, hogy neked, Rajta keresztül megbocsát!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Február 10, 00:30:31
ApCsel 10,14
"Semmiképpen nem, Uram,..."

Mennyire abszurd és botrányos válasz.
Egy ellenkező magatartás és kijelentés.
De mielőtt még elítélnénk Pétert, tartsuk előtte önvizsgálatot!
Hányszor esett már meg velünk az, hogy Isten szavára nemet mondtunk?
Persze nagyon jól megtudjuk magyarázni az elutasító válaszunkat,
azonban a szívünkben levő lázadást nem tudjuk eltakarni.
Nézzük meg közelebbről, hogy mi lehet a mi életünkben az elutasító válasz.

Gyökere egy burok, amit magunk köré helyezünk.
Ez a burok egy olyan terület, ahol még IStennek sem engedjük meg a változtatást.
Lehet engednénk a változtatást, csak a vágyak, tervek, megvalósítások, vakká vagy szűkebb látókörűvé tesznek minket.
Szintén ez is beszél valamiről: Isten iránt való bizalmatlanságunkról.

Legyen az üzenet ma számunkra, hogy bizalmunkat Istenbe vessük.
Ha akarata szét is szedi életünket, az azért lesz, hogy egy jobbat rakhasson össze.
Egy olyan életet, amiben helyére kerülnek az általunk szétrobbantott részek!

Jer 18,4
"...Ekkor egy másik edényt készített belõle a fazekas, ahogyan azt jónak látta."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Sándor - 2008 Február 10, 07:18:33
A fazekasnak nincs akadály, semmi nem állhat útjába ha másikat akar készíteni.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Február 10, 22:38:08
FL 2008.02.11.

AZ ÉLET KÖNYVE (Jel 3,5)

Az Élet Könyve lapjain nevek.
Ott tartja számon Isten azokét,
akiken nem lett úrrá a sötét,
akik helyett a Krisztus vérezett.

"Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt."
Jelenések 3,5
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Serenus - 2008 Február 11, 12:43:00
Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. (Zsolt 103,10)

Isten szabadított meg minket, és ő hívott el szent
hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját
végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők
kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk.
(2Tim 1,9)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Február 12, 08:15:29
FL 2008.02.12.

ÍGY LEHETEK

Leszállott az égből a földre,
hogy bűneink itt eltörölje
vére árán, szörnyű keresztjén.
Így lehetek én is keresztyén.

"Mert azt adtam előtökbe főképen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneninkért az írások szerint."
I Kor 15,3

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Február 13, 08:21:21
    FL 2008.02.13.

FL 2008.02.13.

EMLÉKEZÉS

Vezetőkre emlékezem,
kik hirdették nekem az Igét,
megmutatva az Atya szívét,
majd elengedték a kezem.

"Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ."
Zsid 13,17

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 13, 09:44:07
MEGREPEDT NÁDAT NEM TÖR EL


"Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg." Ézsaiás 42,3

 

Röviden úgy szeretném megfogalmazni ezt az Igét, hogy Isten irgalmas, tapintatos, figyelmes, olyan szerető szíve van, amelyik megérti az embert. Tudja, és érti a gondolataidat is. Figyelj nagyon, próbálj belül csendben lenni, mert Isten személyesen hozzád, a megrepedt nád életedhez kíván szólni. A lelki repedésekről szeretnék beszélni, mert a Biblia elsősorban lelki könyv. Sokszor már gyermekkorban kezdődik a repedés, amikor a gyermek olyan dolgokat lát, amiket nem szabadna. Aztán folytatódik a repedés az iskolában, vagy az első szerelemben, amikor nem úgy történnek dolgok, ahogyan elképzeltem. Jön a házasság, ami nagyon sokszor az élet legnagyobb törése. Az ember azt gondolja, hogy mindig szeretni fogjuk egymást, aztán az első szeretetlen szavak után úgy érzi, hogyan lehet ezt túlélni? Van-e egyáltalán ép rész még a nád életeden? A repedés oka mindig a bűn. Gondolj arra, hányszor mondtál valami olyan mondatot, amivel melletted talán tönkrement valaki. Bár az az irgalmas, tapintatos szeretet lehetne bennünk is, amivel Jézus nézett minden emberre. Jézus nem csak "nem tör", hanem a pislogó gyertyabelet sem oltja ki. A mi gyertyánk belül a hitünk. Nem az, amit nagy hangon mondasz, hanem ami belül, rejtetten van. Nagyon kicsi fény, de már világít, már ég, már melegíti a szívedet. Nagyon vigyázz a magadéra is, a másokéra is! "A törvényt igazán jelenti meg." Jézus életében nem volt bűn, álnokság, tiszta volt a kívánságtól, az indulatoktól. Ő nem csak mondta a törvényt, hanem betöltötte.

 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Február 14, 08:11:05
FL 2008.02.14.

INDULJ!

Ne maradj ily elárvult,
indulj URAD elébe,
istentelen magányból
istenes közösségbe!

"Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal."
1 Ján 1,3
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kati - 2008 Február 14, 08:59:34
Zsolt. 90:16 "Láttassék meg a Te műved a Te szolgáidon,és a Te dicsőséged azoknak fiain."

A Vele való kapcsolatod miatt te magad válsz áldássá az emberek számára.
Akármilyenek a körülményeid,az Úr dicsőségét semmi nem tudja letörölni rólad!
Átélted a vigasztalást,és viszed tovább,mert a Vigasztalóval vagy bensőséges kapcsolatban.
Minden megígért,kimondott Szót nyomon követ a megvalósulásáig,gondja van az Ő Beszédére!

Kijavítottam a hozzászólásodat.  :088: ***Antee***
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kati - 2008 Február 14, 13:03:03
Antee,köszönöm,hogy figyelsz :096:
 :
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Február 15, 09:19:05
FL 2008.02.15.

ISMERI

Testvér a testvért néha félreérti,
sőt egyet-egyet olykor meg se lát,
de ismeri az ISTEN az övéit,
és felmutatja bennünk Önmagát.

"Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok."
Máté 23,8
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kati - 2008 Február 15, 09:24:58
ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2008 Február 16, 08:27:23
Zsolt 51,12-15.

12 Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!
13 Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem!
14 Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen,
15 hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád.

 Segíts, Urunk, hogy nyitott legyen életünk a te szent munkád előtt! Ámen.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Sándor - 2008 Február 16, 08:34:23
Kedves Szolgáló,

A legkedvesebb zsoltárom - olyan jó ez, Hála az Urnak.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2008 Február 16, 08:49:47
Örülök :05: :05: :05:, az a jó benne hogy naponta szükségünk van ezek betöltésére az életünkben.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Február 18, 10:28:01
FL 2008.02.18.

AZ ÖRÖK MANNA


A manna nem tárolható,
csupán naponta szedve jó
a soha meg-nem-unható
örök manna: az égi SZÓ.

"És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget."
Zsolt 78,24-25
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Február 19, 08:06:36
FL 2008.02.19.

TÜRELEM

Lélek gyümölcse, türelem,
teremj, teremj meg újra bennem,
taníts meg teljesen elviselnem
azt is, ami tőlem idegen.

"Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet."
Zsid 10,36
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Február 19, 11:45:13
Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Róm. 1,18

Mit jelent az Isten haragja? Nem azt, ami az emberé. Isten nem az emberre haragszik, hanem gonoszságra és a hitetlenségre. Isten nem él bűnben, így az Ő haragja nemoylan mint a miénk, nem áztatja gyűlölet. Benne nincs bűn és emiatt nem gyűlöl és nem haragszik abban az értelemben, ahogyan mi képesek vagyunk haragudni egymásra. Nem hasonlíthatjuk magunkat Istenhez a haragunkban. Ő nem olyan mint mi, ahogyan egymásra képesek vagyunk megharagudni. Ő megbékélt Jézusban az emberrel. Ha minket felbosszantanak, akkor egymásra megharagszunk és meggyűlöljük egymást. Ameddig nem békélünk meg, addig bármilyen borzalmakra képesek vagyunk. Isten nem tűri a gonoszt és a hitetlenséget, ez az Ő haragja. A Hitetlenség Isten ellen van, míg a gonoszság az ember ellen. Isten célja, hogy megmentse az embert és nem elveszítse. Mi a baj velünk emberekkel, amiért ez a célja? Az ember nem szereti Istent, gyalázattal illeti Őt. Az embert nem érdekli a gőgében Istent. Az ember pedig tele van gonoszsággal, haraggal, indulattal, paráznasággal, idegen istenek imádatával, hitetlenséggel .... Ember az embert gyilkolja a bűne miatt. Isten viszont szereti változatlanul az embert, de a bűnét gyűlöli. Nem mondhatja senki, hogy nem ismeri az igazságot. Mi az igazság? Jézus a Krisztus! Bekerült a tudatunkba, hogy mi a jó és mi a rossz, mivel Isten beleírta. Ezt az igazságot is ismeri mindenki.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mmarietta70 - 2008 Február 19, 11:50:49
Tarts meg minket, mi szabadító Istenünk. I. Krónika 16:35

Segíts meg minket, szabadító Istenünk, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk Téged!

 :026:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Február 19, 12:57:26
Mert ami az Isten felől tudható nyilván van őbennök; mert az Isten megjelentette nékik: Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek. Róm. 1,19-20

Nem lehet védekezni azzal, hogy nem ismeri Istent. Bekerült a tudatunkba az első emberpár elbukása következtében, hogy mi a jó és mi a rossz, mivel Isten beleírta azt. Ha körülnéz az ember a világban, látja, hogy van annak egy különlegessége. Nézz magadra. Milyen ismeretlen annak működése. Nézz a fizikára, kémiára, mennyire tudományos és ismeretlen. Úgy tűnik, hogy valaki kell ahhoz, hogy ezt összerendezze. Eszébe sem jut, hogy ezt mi csak kutatjuk, más Valaki meg már elkészítette azt. Az ember mégis keményfejű és kételkedő. Egyértelmű, látható választ vár mindenre, ezáltal eljuthat a Teremtőhöz, mégsem akar. A tudomány nem hiszi a Bibliát, neki más bibliája van. Nem akarja elfogadni, hogy ha van teremtés, azt valakinek meg kellett teremtenie. Ez az Isten, Akit nem akarnak elismerni. Az ő bibliájuk egy elmélettan, egy kiagyalt tan. Azért elmélet, mert arra vigyáztak, hogy bármikor megtudják változatni, megtudják dönteni. Ők azt vallják, hogy minden ami van, az véletlenül van. De mi az a véletlen? A semmiből állt elő? Akkor most miért nem áll elő? Azért mert a véletlen megszűnt volna? A kérdésem, hogyan alakult át az a bonyolult egysejtű, kétsejtűvé, majd több sejtűvé? Mégis mennyien inkább abban hisznek mint a Teremtőben. Nincs ember, aki ne hallott volna Istenről. Az más kérdés, hogy nem akarja hallani, mert az elmélettan átmosta az agyát. Senki nem állhat majd meg úgy Isten előtt, hogy azt mondja, velem soha senki nem közölte, hogy van Isten. Mert ami az Isten felől tudható nyilván van őbennük; mert az Isten megjelentette nékik. Az emberben benne van istentudat, hiszen Ő alkotta meg. Abban az esetben amikor elismeri, hogy létezik Isten, mint Teremtő, akkor onnantól kezdve már nem lesz önmaga. Csak az ostoba ember mondja az ő szívében, hogy nincs Isten. Pedig egyszerű lenne a megoldás. Meg kellene kérdezniük Istent! Ő fog rá válaszolni nekik. Ez tettem én is. Megkérdezte, létezik -e valójában. Megakartam ismerni, az akkoriban még ismeretlen Istent. Megakartam tudni, hogy valóban olyan -e, mint amiket hallottam róla. Valóban Ő teremtett meg mindent? Valóban úgy szeret ahogyan hallottam? Megmondta. Én soha nem tagadtam, de nem élt bennem. Az elmém tudta, hogy létező, de a szívem nem ismerte. A tudomány nem tudja bebizonyítani, hogy Isten nem létezik, csak tagadja minden indoklás nélkül, vagy kreál olyant, ami nem volt elfogadható a számomra. Azt mondtam: - Isten! Ha tényleg létezel, akkor gyógyíts meg és .... Isten meghallotta a kiáltásomat és itt vagyok. Nem kételkedem többé a létezésében. Rákellett jönnöm, hogy nem az értelmemmel fogom Istent megismerni, hanem a szívemmel.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kati - 2008 Február 19, 13:09:48


Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Február 20, 08:39:12
FL 2008.02.20.

KÖDBEN A FA

Minthogyha lélek volna a
kúszó ködökben lenn a fa.
Fejére búcsú csöndje ül,
s szálló ködökkel elröpül.

"Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem a csendességben."
Zsolt 94,17
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Február 21, 07:59:07
FL 2008.02.21.

KÖZÖS FELADAT

Rontsátok le a lelki falakat,
bontsátok el a kerítéseket!
Kicsinyes viták, eltörpüljetek!
JÉZUSNAK élni közös feladat.

"Mert Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat."
Efézus 2,14
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Február 21, 11:05:49
Ámen!

Árpi... köszi... ez nagyon jóóó... :088:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Február 21, 11:37:33
Árpi, ez nagyon jó, köszi.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Február 21, 19:32:19
 :D

Soli  Deo Gloria
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Február 22, 08:15:20
2008.02.22.

MEGTÉRNEK-E?

Szeretteink megtérnek-e,
kikkel összeláncolt az élet?
Lesz-é vajon új élete
csak egynek is? - Bíztass, ígéret!

"Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám."
Máté 12,50
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Február 22, 09:20:38
Szia Árpi!  :044:

Nagyon jóóó a "négysoros"... és nagyon jóóó az Íge is... :088:

De nekem most a versike kérésére egy másik Ige "ugrott" be... ha nem haragszol... :08:

ApCsel 16,31   
Õk pedig így válaszoltak: "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!"

Ez egy nagyon-nagy Ígéret!  :088:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: éci - 2008 Február 23, 10:34:30
Isten azt akarja,hogy fejlődjünk és bőségben legyünk.
János 3,2  Szeretet barátom  kivánom ,hogy mindenben jól legyen dolgod és légy egészséges,mint ahogy jó dolga van a lelkednek.
A fenti igeversek anyagi,fizikai és egyben szellemi jólétről szólnak.Azt kell tennünk csupán ,hogy a megfelelő módon értékeljük a dolgokat,-a földi dolgokat kevésre becsüljük és a megfelelő dolgokat helyezzük az első helyre.
Zsoltárok 1,1-3
Boldog ember az ,aki nem jár gonoszok tanácsán bünösök útján meg nem áll,és csúfolódók székében nem ül;hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége,és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.És olyan lesz,mint folyóvizek mellé ültetett fa,amely megadja gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el;és minden munkájában sikeres lészen.
A mi jólétünk Isten akarata.
Halleluja amen
Szeretettel Éci :029:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Február 23, 11:35:25
Mt 5,13
"Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek."

Jézus rámutat a hívő emberek jellemzőjére. A sót használja hasonlítási alapul.
Milyen funkciót tölt be, és mire is használják a sót?
Elsősorban ételízesítőnek. Mint a sótlan leves, olyan a világ a hívő emberek nélkül. Ahogyan az a kevés só megízesíti a levest, úgy a hívő emberek ( akik kisebb létszámban vannak, mint a hitetlenek ) ízt adnak a világnak.

Másodsorban tartósításra is használták. A nyers húst bedörzsölték sóval, és ezáltal a hús romlási sebessége lelassult.
Ahogyan a só konzerválja a húst, aképpen a hívő emberek is konzerválják a világot ( nem romlik olyan gyorsan ).

Harmadsorban a sót használták a föld termékenységének növelésére. De csak abban az esetben, amikor már másra nem lehetett a sót használni. Ahogyan a földbe került só amit csak eltapostak, olyan a hívő ember, akiben nincs "íz".

Legyünk azok, akik tartósítják és ízt adnak a világnak.
Viszont ne legyük azok akiket eltaposnak, mert nem töltik be a só funkcióját.

Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Február 23, 11:51:16
Amióta megértettem a só szerepét, igen boldog a szívem és szeretem ezt az Igét. Bizony nagyon jó, amikor megsózzuk a környezetünket Isten Igéjével. Hatással vagyunk a környezetünkre, mint a só a környeztére, amikor azzal vegyül. Egyáltalán nem mindegy, a só csak magában van-e, vagy hatást gyakorol a környezetére. A só, semmit nem ér ha nem fejtheti ki a hatását. Egy keresztény se sokat ér, ha nem hírdeti az Igét, nem viszi a sót és nem sóz. Huuu, :D remélem érthető voltam.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Február 23, 16:36:12
Én értettem.  :D

Amúgy én mindent sósan eszek.  :hehe:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Február 23, 17:51:16
Mt 5,13
"Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek."

Jézus rámutat a hívő emberek jellemzőjére. A sót használja hasonlítási alapul.
Milyen funkciót tölt be, és mire is használják a sót?
Elsősorban ételízesítőnek. Mint a sótlan leves, olyan a világ a hívő emberek nélkül. Ahogyan az a kevés só megízesíti a levest, úgy a hívő emberek ( akik kisebb létszámban vannak, mint a hitetlenek ) ízt adnak a világnak.

Másodsorban tartósításra is használták. A nyers húst bedörzsölték sóval, és ezáltal a hús romlási sebessége lelassult.
Ahogyan a só konzerválja a húst, aképpen a hívő emberek is konzerválják a világot ( nem romlik olyan gyorsan ).

Harmadsorban a sót használták a föld termékenységének növelésére. De csak abban az esetben, amikor már másra nem lehetett a sót használni. Ahogyan a földbe került só amit csak eltapostak, olyan a hívő ember, akiben nincs "íz".

Legyünk azok, akik tartósítják és ízt adnak a világnak.
Viszont ne legyük azok akiket eltaposnak, mert nem töltik be a só funkcióját.

Ámen

Bocsánat, de úgy tudom, hogy a konyhasó, amit étkezésre használnak káros a növényekre.

itt van egy idézet ezzel kapcsolatban:

Veszélyes ionok
A legolcsóbb és legáltalánosabban használt sóféleség a konyhasó (nátrium klorid), amely egyben a legveszélyesebb is. A konyhasó vízben oldva nátrium- (Na+) és klorid- (Cl–) ionokra bomlik. A klorid-ionokat a gyökerek könnyen felveszik, majd a szállítónyalábokban eljutnak a levelekig, ahol levélszél-perzselődést (klorózist) okoznak. A nátrium ionok a növény nedvkeringésébe jutva gátolják a klorofillképző magnézium ion beépülését a sejtekbe. Ezen kívül a kálium felvételét is akadályozzák, amelynek relatív hiánya betegség- és stresszérzékenységet okoz. Káliumhiány miatt a következő évi hajtórügyek nem fejlődnek ki, illetve a vesszők ne érnek be, nem tudnak áttelelni. A konyhasó ezen kívül úgynevezett fiziológiai szárazságot is okoz, mivel a sóval telített talajoldat töményebb a növényben keringő nedvnél, így a gyökerek vízfelvételének ozmotikus akadálya van. Ezért van az, hogy öntözés és a csapadék ellenére sem jutnak elegendő nedvességhez a növények. A só továbbá rombolja, tömöríti a sokhelyütt amúgy is rossz talajszerkezetet, megváltoztatja annak kémhatását (pH-ját) és tápanyag-összetételét.

 :084:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Február 23, 18:01:31
Magda, ez így van és jó, hogy felvetetted amit írtál, de.. én hallottam valamit erről.

Valakitől hallottam, hogy az a só nem ilyen párlat volt mint a mai és az hamar elveszítette a hatását. Valami gyenge só volt 2000 éve és az utcára, utakra a porba dobták, amin jártak. Én még emlékszem s szerintem te is, a korunknál fogva, hogy voltak olyan durva sók, amiknek alig volt ízük. Nem voltak olyan finomítottak mint most. Sok volt benne a kő, szemét. Az nem volt használható semmire. Ezek nem károsítottak semmit, hasznavehetetlenek voltak. Volt olyan, ami viszont tisztított volt valamennyire, Jézus erről a sóról beszélt.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Február 25, 00:02:30
Tized

A tized egyike a félreértett isteni "törvényeknek", amelyet elavultnak, vagy hiábavalóságnak ítélnek.
Azonban a tized nem csupán egy törvény, hanem egy szívbe beírt adakozás.
A mózesi törvények előtt már több száz évvel tizedet adott Ábrahám. A tized az Istené.
Tizedünk megadásakor valójában a dolgunkat tesszük és nem egy jócselekvést végzünk. Bár Isten megáldja azokat, akik ezt végzik.

Mal 3,10   
"Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek URa. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bõséges áldást árasztok rátok."

Jézus is beszélt a tizedről, ami bizonyítja az el nem avultságát.

Lk 11,42   
"De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteménybõl, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni!"

Végezetül jöjjön egy ige, ami rámutat a cselekvés kivitelezésére!

2Kor 9,7
"Mindenki úgy adjon, ahogyan elõre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerûségbõl, mert "a jókedvû adakozót szereti az Isten".

Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Február 25, 00:18:58
Ámen!

 :05:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Február 25, 09:37:17
Zsid. 7,7-8 Pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, a ki bizonyság szerint él:  

Nagyon örülök, hogy Isten megáldotta a szívemet és tizedfizető lehetek. Az Úr azt mondta, adjatok, néktek is adatik. Nem azt mondta, hogy előbb kapok és utána adok. Istennek nincs szüksége a mi pénzünkre, tizedünkre. Ő a szívünket akarja szabaddá tenni a megközöttségtől. Ha már felszabadultál, akkor adsz és Ő megtudja azt áldani. Ha semmit vetsz, semmit aratsz. Ha a szándóföldedbe nem vetsz magot, nem is lesz mit artanod arról. A maggal két dolgot tehetsz. Vagy megeszed és nem lesz mit vetned, de nem is lesz mit enned az elkövetkezendő hónapokban, de ha elveted és csak néhány napig szűkölködsz, meg fog jönni az aratás. Isten amikor azt mondta, hogy tizedet fizessünk, azt a Ő szolgálatára tesszük. Ha bemegyek a Hiltonba ebédelni, akkor ott fogok fizetni és nem a vásárcsarnok restijében. Akinek van füle a hallásra, hallja mit mond neki Isten ezzel kapcsolatban.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Február 25, 10:29:03
Ámen!

 :05:

Egyetértek... így van...  :2angel:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Sándor - 2008 Február 25, 20:38:34
Ahogy az Anti idézte - a jókedvű adakozót szereti az Úr, aki hálával áldozik. Az tudja megtenni, akinek van miért hálásnak lennie és nagyon jó kedve van, nagy dolgokat cselekedett benne az Úr. Ha nem ez van, akkor üzletelni akar az óember, vár valamit érte, utánozza a hívőket, képmutat - gyakorlatilag itéletére fizet. (Anániás és Zafira)
A szegény asszony 2 fillérje - aki többet ad, mint a gazdagok - tudja, hogy az Isten gondoskodik majd róla. A teljes odaadás aki rá meri bízni magát teljesen Istenre.
A tized egy nagyon szép alkalom - a zsengéjéből, a legelején adjam, ezzel kezdjem - nem ami marad.
szeretettel
Sándor


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Február 26, 00:28:52
Fil 4,4   
"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek."

Pálnak ez a felszólítása rámutat a keresztyén élet egyik jellemzőjére. Egy belső öröm, egy tudat, hogy kié vagyunk és hová tartunk. Ezzel párosul egy belső béke és megnyugvás.

Ennek életünk minden pillanatában ott kell lennie! Félreértés ne essék, mert ezalatt nem egy szünet nélküli ujjongást értek, ami a legtragikusabb pillanatokban is kell hogy jellemzőnk legyen.
Hanem egy tragikus pillanatban is megőrzött lelkiség, ami megnyugszik Isten akaratában.
Egy belső öröm, ami bízik Isten szuverén akaratában, vezetésében.

Legyünk azok, kik teljes életátadással bíznak az Úrban, nagy-nagy örömmel!

Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Február 26, 00:54:54
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Katus73 - 2008 Február 26, 16:24:35
ÁMEN.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Február 29, 11:32:47
Mt 27,46   
"Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: "Éli, éli, lamá sabaktáni!" azaz: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?"

"Miért hagytál el engem" -hangzott el Jézus szájából. Nézzük meg, hogy miért is hagyta el az Atya.
Az Atya szent és bűnt gyűlölő Isten. Nincs közösségben a bűnnel és nem tolerálja azt. S mint tudjuk, Jézus magára vette a bűneinket,
ezért fordult el tőle az Atya. Jézus megtapasztalta azt, amitől úgy hiszem, a legjobban félt.

Jézus, miután kibocsátotta Lelkét, a holtak hazájába szállt le. A holtak hazájáról beszélt Jézus, a Lukács evangéliumában, ahol Lázár és a koldus történetét említi meg. Ez nem egy példázat volt, hanem egy valós megtörtént eset. Ezt onnan is tudhatjuk, hogy neveket említ meg, amit a példázataiban sosem használt ( Samaritánus, vámszedő ki ezt mondta: "légy kegyelmes nekem bűnösnek" ).

Két része volt a holtak hazájának. Ábrahám kebele, ahol vártak az Ószövetségben meghalt, de Jézus előképében hívő lelkek a megváltásra ( Jézus halálára és feltámadására ), és a pokol, ahol a kegyelmet el nem fogadó lelkek gyötrődtek.
Mi, akik hiszünk Jézusban és elfogadjuk kegyelmét, szabad utat kaptunk a Mennyországba! Ábrahám kebele nincs többé, hiszen Jézus
kereszthalálával és feltámadásával kiürítette azt: "Felment a magasságba, foglyokat vitt magával".

Legyünk bűntelenek, hogy az Istennel való közeli kapcsolat ne szakadjon meg. Természetesen, mikor újra hozzá megyünk, akkor nem küld el.
Egy Jézusban hívő ember nem érzi jól magát a bűnben. Mikor vétkezik, a vétke egy falat emel közte és Isten között.

Ám ezt a falat Isten lerombolja, a töredelmes bűnvallásunkra! Szent az Ő neve örökké!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Évus - 2008 Február 29, 11:58:58
Ez végtelenül csodálatos üzenet, sosem lehet eleget olvasni, sem pedig megérteni ezt a végtelen szeretetet.  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Március 02, 00:00:48
Jn 16,33   
"Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyõztem a világot."

Ezt az igeverset sokan csak átfutják szemükkel, figyelmen kívül hagyják és tovább lapoznak.
Ám ez az igevers a keresztyén élet egyik jellemzője, amit szemünk előtt kell tartanunk.

Megtérésem első éveiben egy olyan életet hírdettem a hitetlen embereknek, ami egy gondtalan élet Istennel.
De ez nem volt igaz. Ha valaki a gondtalan élet végett dönt Jézus mellett, az hamar vissza fog menni a világba.
Jézus sosem ígért gondtalan életet. A hitetlenek valójában a nyomorúságban megélt békességünket fogják megirígyelni.
Látni fogják, hogy ugyanúgy ott van a nyomorúság az életünkben, csak máshogy megyünk át rajta, mint ők.
Békességgel, Istenben bízva.

Legyünk azok, akik a nyomorúságban is hírdetik Jézus nevét.

Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Március 02, 00:17:43
Ámen!

De jóóó... így igaz...
Szívemból szól ez a kis áhítat...bár én soha nem hirdettem, és nem hittem a gondtalan életben Jézussal...
Mert ha a Mester sok szenvedésen és nyomorúságon ment át... a tanítványai sem lehetnek "feljebbvalók"... :088:

De ha a világ azt látja, hogy Isten gyermekeinek a nyomorúságban is békességük van... az sokkal vonzóbb, mintha csak azért szeretném Istent, mert jól mennek a dolgaim.

Köszönöm!  :05:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Március 02, 05:46:31
 :D

Ezt akkor kaptam amikor megtértem, de újra és újra megkapom, és folyamatosan nyitja ki az Úr 1988-óta.

 
18.  És eljegyezlek téged magamnak örökre,
és
pedig
igazsággal
és
ítélettel,
kegyelemmel
és
irgalommal
jegyezlek el.
 
19.  Bizony,
hittel jegyezlek el téged magamnak,
és
megismered az Urat
.


Nem mult időben van az eljegyzéés, hanem jelen időben:

Igazsággal

keressétek előszőr Isten országát és Isten IGAZSÁGÁT

Itélettel történik az eljegyzés

Minden dolgom folyamatos ítélet alatt van
, de nem én ítélem meg, hanem az AKI eljegyzett

Kegyelemmel történik:

Amikor ráébredek, hogy kegyelemre szorulok, akkor kérem ezt a kegyelmet, én kérem a kegyelmet

Irgalmat találok, ATTÓL AKI eljegyzet

HINNEM kell ebben

Ekkor ismerem meg az URAT.

 
Hitről -->> hitre
Igazságról -->> igazságra
 


 :084:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 03, 10:05:21
FL 2008.03.03.

ÉRTEM

Voltam Tamás, kételkedő,
Simon Péter, hűtlenkedő,
Barabbás is, halál fia...
Értem kellett meghalnia!

"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem  a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem."
Galaták 2,20Sziasztok! A múlt 7en nem voltam, Isten kegyelméből táborozni voltunk, nagyon áldásos volt. Gedeon történetét vettük  :DCím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Serenus - 2008 Március 03, 10:13:49
Mert ő ellát a föld határira, ő lát mindent az ég alatt.
Jób 28,24

Ekképen a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elveszszen e kicsinyek közül.
Mt 18,14

"Isten minden teremtményét ismeri, számon tartja, látja, ha elkóborolt és elveszett bárányként élünk, ezért küldte a jó Pásztort, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. Hagyod magad megtalálni?!"
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Március 03, 10:14:47
Szia Árpi!  :05:

Észrevettem ám, hogy nem vagy... :089:
Hinyoztak a kis "négysorosok" is... :088:

De jóóó... örülök, hogy áldásos volt a heted... :2angel:

Ez a hétköznapi teendőkkel tele heted is legyen áldott... nem csak a "pihenéses"..
Azaz, jóóó a hegyen Jézussal... Péter sem akart lejönni... de szükség van Isten gyermekeire a "völgyben"... :05:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 04, 08:17:25
FL 2008.03.04.

HA NEM VAGYOK

Ha nem vagyok a KRISZTUSÉ,
hogyha nem Ő, hanem az én
uralkodik, nincsen remény:
tönkre megy, ki mellettem él.

"... lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben."
Efézus 3,17
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Március 04, 09:52:47
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Március 04, 17:58:13Rm 11,2 Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről? a mint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván:

Magda! Áttettem ide, ezt az Igét, mert a morzsákban nem ez a téma. Köszönöm megértésedet. - Mária -
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Március 04, 18:15:20
Magda! Valóban nem vetette el a zsidó népet, csupán megvakította az elméjüket az engedetelnségük miatt. Majd eljön az idő, amikor tisztán fognak látni. Most nem ők az Evangélium hírdetői, hanem az Egyház. Krisztus Teste. A keresztények. Jézus követői. Ha a zsidók követik Jézust, akkor azok is. De ma egységesen keresztényeknek esetleg zsidó keresztényeknek hívják őket. - Messiásban hívő zsidóknak is.

Szeretettel: Mária  :084: :091:

Róm. 11,25-27 Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen. És így az egész Izráel megtartatik, amint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat: És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.

Isten most a zsidókon kívüli közösségekben munkálkodik, egészen addig, amíg ők teljes számban meg nem térnek
 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Március 04, 18:21:24
“Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Szellem káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Még aki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de a ki a Szent Szellem ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Máté 12:31-32

Mi a Szellem káromlása? Aki nem hiszi Jézust! Ez az egyetlen bűn nem bocsáttatik meg. Ez igazolja, hogy még a gyilkosoknak is megbocsát Isten. Semmilyen bűn nincs akkora, mint a halálos bűn. Mi ez? A Szellemnek a kijelentését megtagadni. A Szent Szellem ugyanis Jézust jelenti ki a világnak. Az Úr azt mondta: “A bűn az, hogy nem hisznek énbennem.” Ezt pedig csak a Szellem jelenti ki nekünk. Egyetlen egy módja van annak, hogy bűnbocsánatot nyerjünk. Sehogy máshogy nem lehetséges ez, csak Jézus Krisztus által. A Szent Szellem ráébreszti az embert saját bűnösségére, és Jézus Krisztusra mutat, mint megoldásra. Nincs más Út az Életre, az Atyához! „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” A farizeusok már túlságosan bent voltak az erdő sűrűjében. Elutasították Jézust azzal, hogy azt állították Róla, a sátánnak szolgál. Innen már nincs vissza út a számukra, már nem tudtak megváltozni ebből. Jézus ezért hozta fel nekik a Szellem káromlását. Aki ennyire vakon elutasítja a Megváltóját, az káromolja a Isten Szellemének a kijelentését.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Március 05, 16:48:42
Mt 28,20b
"...és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

Milyen bíztató szavak! Egy ígéret, ami a miénk. Jézus ígéretei igazak és megkérdőjelezhetetlenek.

Életünk során vannak olyan pillanatok, hogy nem érezzük magunk mellett Jézust. De ez miért is van?
Azért, mert a bűn falat emel Isten és ember között. Valójában mi kerülünk távol Istentől és nem Ő hagy el minket.
Bűnbe esésünk által megszakad a meghitt kapcsolat, és egy hiányérzet vesz erőt rajtunk.
Azonban ha megbánjuk bűneinket és Jézushoz megyünk bűnbánati imával, akkor Ő nem fog elküldeni ( Jn 6,37 ).
Ekkor visszaáll a meghitt kapcsolat Istennel.

A hívő emberek is bűnbe esnek, hiszen nem sikerül minden kísértés felett uralkodniuk.
A kegyelem mindenre elég. Ám aki visszaél a kegyelemmel és szándékosan vétkezik, annak nincs mentsége ( Zsid 10,26 ).

Legyünk azok, akik nem vétkeznek. De ha vétkezünk is, a kegyelem legyen a kenyerünk!

Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Március 06, 08:00:12
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Március 06, 10:06:46
ámen De mennyire éltető szavak ezek, amikor a szívünkhöz tud szólni.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 06, 12:38:56
FL 2008.03.06.

VASÁRNAPI KERESZTYÉNSÉG

A vasárnapi keresztyénség
nem part és nem erő,
a szívben meglapul a kétség,
ha nincsen közel Ő.

"Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok Őt segítségül, amíg közel van."
Ézsaiás 55,6
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 07, 08:58:02
FL 2008.03.07.

FEGYVERKEZNI


"A hit szép harcát" harcolom,
hát fegyverkezni van okom,
felvéve - roppant nagy a tét -
az ISTEN minden fegyverét.

"Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait."
Zsidók 4,12

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Március 07, 11:21:40
Lk 9,59   
"Egy másikhoz pedig így szólt: "Kövess engem!" De ő ezt kérte: "Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat."

"Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat." - mondta Jézusnak. Jézus eképpen felelt:
"Hadd temessék el a halottak a halottaikat,...". Ebben az igeversben nem arról van szó, hogy Jézus nem engedi eltemettetni az édesapját. Ahogyan a törvény is mondja: "Tiszteld apádat és anyádat". Pont Jézus hírdetett volna tiszteletlenséget a szülők iránt? Semmiképpen sem! Valójában ezt értette a Jézushoz való beszédében: "Engedd meg, hogy addig apámmal lehessek, amíg meg nem hal. Ahogyan Illés elhívta Elizeust és megengedte, hogy búcsút vegyen a szüleitől, aképpen Jézus is megengedte volna az édesapa temetését. Valójában, ha halott lett volna, akkor nem Jézus körül lett volna ez az illető.
Jézus egy másikhoz így folytatja beszédét: "Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára." Ezzel azt mondta, hogy ha elhatároztad, hogy követsz engem, akkor az eddigi legfontosabb dolgok alám kerüljenek!
Mt 10,37 "Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám;..."

Legyünk azok, akik Jézust követve hátra nem tekintenek! Húzzunk egyenes sorokat, mert hátratekintgetésünkkel bizony, görbévé tehetjük.

2Kor 6,2
"...Íme, most van az üdvösség napja!"
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Március 07, 18:19:48
Ámen!


Lk 9,23
Azután így szólt mindnyájukhoz: "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem.

Igen... ha nem így követem Jézust... ha van valami ami miatt még tétovázom... ha nem feszítem keresztre mindennap az indulataimat, az "énemet"... ha nem tagadtam meg magam... ha még nem adtam át egészen az életem... mindenem... nem vagyok méltó Hozzá...

Bárcsak teljes valóság lenne ez az Ige az életemben... és mindannyiunk életében... 

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Serenus - 2008 Március 08, 12:11:52
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást
szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy
szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki,
hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

János 13,34-35
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Március 08, 12:59:24
 :D


Fil 4,8 Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.


 :084:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Március 09, 10:42:58
1Jn 4,9-10
"Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.   
Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelõ áldozatul bűneinkért."

Ez az igevers mélyen megtapintja a szeretet fogalmát. Mi bűnös emberek, kiknek még a jó cselekedetei is koszos ruhához hasonlóak,
könnyen szerethetik a tökéletes Istent (Zak 3,2). Nem ez a mély szeretet.
A mély és valódi szeretet az, hogy a tökéletes Isten szereti, a tökéletlen embert.
Ez a szeretet önzetlen és cselekvő! Ez meg is nyilvánult, mikor az Atya az egyszülöt fiát adta a világért.
Jézus szavai jutnak eszembe, amiben kérte, hogy szeressük ellenségeinket. Ehhez fel kell nőnünk! A szeretet a Lélek gyümölcse és nem
összekeverendő a Lélek ajándékaival. Ahogyan a gyümölcs érik a fán, aképpen érleli Isten bennünk a szeretetet.
Nem kell erőlködnünk, ahogyan a fák sem erőlködnek gyümölcsterméskor. Csak el kell fogadnunk az Úrtól jövő érlelő vizet.
Meg is tagadhatjuk, de akkor éretlen gyümölcseink maradnak, amik össze is fonnyadhatnak.

Legyünk azok, akiknek gyümölcsei érettek és másokat felüdítenek.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 10, 10:02:27
FL 2008.03.10.

FÉLHOMÁLY

Mennyi vétkünk magába zárja
önismeretünk félhomálya!
Hisz az ember magát se látja,
csak Ő, Ki a szívet vizsgálja.

"Mert amit cselekszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem."
Róma 7,15
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 11, 08:09:08
FL 2008.03.11.

IGAZSÁGOK

Saját igazságom? Nincs, és jaj, ha van:
fertőzött ruhával ámítom magam.
Krisztus igazsága vált csak tőle meg,
ajándékul adja, s kincsemmé lehet.

"És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján."
Filippi 3,9

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Március 11, 12:32:01
Ámen!

Teljesen egyetértek... mégis annyi vita van, amikor azt bizonygatjuk egymásnak, hogy "nekem" van igazam...
Az én látásom a helyes... ez márpedig csak így helyes...
És ilyenkor már nem is látjuk igazán, hogy mi az Ige, az Isten igazsága... :118:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: tothg - 2008 Március 11, 12:45:12
Így van nem kell annyit bizonygatni, hogy kinek van igaza.
Annyit elég tudni, hogy nekem van...  :D
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Március 11, 13:36:02
 :hehe: :hehe:

Okés, Gábor... vettem a "lapot"... :2knuppel:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Évus - 2008 Március 11, 13:41:11
Így van nem kell annyit bizonygatni, hogy kinek van igaza.
Annyit elég tudni, hogy nekem van...  :D

Milyen jó hogy megint itt vagy Gábor, ez hiányzott nagyon.  :igen: 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 11, 15:13:10
Sziasztok!

Gábor teljesen igazad van, "...hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján."
Filippi 3,9

 :D
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: lulu - 2008 Március 11, 15:31:11
Máté:11:28-29
Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és megterheltettetek,
 én megnyugosztlak titeket.

Vegyétek föl magatokra az én igámat,
és tanuljátok meg tőlem,
hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok:
és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Szeretettel, Lulu :ima02: :Jezus01: :Jezus04: :pasztor05:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: tothg - 2008 Március 11, 16:20:40
Sziasztok!

Gábor teljesen igazad van, "...hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján."
Filippi 3,9

 :D

Látjátok amikor az ember nagyot és bölcset akar mondani, akkor biztos mellényúl, de ha valami butaságot mond (lásd tothg hozzászólását), akkor meg beletrafál...
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 11, 20:29:56
szia Gábor!  :044:

Nem nyúltál mellé, én csak leírtam amit mindannyian tudunk! Mindannyiunknak Igaza van!  :igen:

Teljes mértékben 1etértek Veled!  :afro:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 12, 08:11:14
FL 2008.03.12.

TANÚ LESZ RÁ


Én hited nem mérlegelem,
amit mondasz, elég nekem.
Tanú lesz rá az életed,
hogy kicsoda az ÚR neked.

"Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közötettek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét."
Róma 12,3

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Március 12, 10:00:56
Tök jóóó ez a kis "négysoros"...

Milyen igaza van... nehogy már arra vetemedjem, hogy valaki hitét mérlegeljem...
Igen... az életünk a legnagyobb bizonyíték...  :05:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: tothg - 2008 Március 12, 12:34:11
Árpi aranyos versikéket ír. Nekem is tetszik!

Így tovább Árpi!  :afro:

Mikor adod ki az első verses kötetedet?  :D
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 13, 08:30:27
FL 2008.03.13.

HIT ÉS VALLÁS


A hit nem magyaráz,
cselekszik, harcol, éltet...
A vallás csigaház,
mélyében nincsen élet.

"Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában."
Jakab levele 2,17


Sziasztok!  :044:

 :igen:

Már régebben írtam, hogy a négysorosak nem tőlem vannak, Füle Lajos, magyarországi evangéliumi költő írta őket, és 365 napon c. áhítatos könyvéből másolom őket. Már évek óta olvasom, és az ÚR csodálatosan gazdagít általuk; örülök & remélem ha számotokra is áldássá válnak.
Mindenkinek nagyon szép napot kívánok!

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Március 13, 11:13:38
Szia Árpi!  :D

Bizony hogy áldásunkra! :igen:
Legyen neked is szép napod, az Úr áldjon!

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 14, 07:52:29
FL 2008.03.14.

SZÜKSÉGEM VAN


Szükségem van élő hitedre,
- a tiedre is - hát segíts,
tekints két feltartott kezemre,
s ha lankadok, emeld te is!

"Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra űljön; Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig."
2 Mózes 17,12


 :D
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Március 15, 04:53:40
 :DIdézet
Mt 7,24 Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:25.  És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
 


Idézet
Mt 7,26 És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:27.  És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.
 

Érdemes felfigyelni arra, hogy a próbák nem különböznek azoknál

akik hallják az Úr Jézus Krisztus beszédét

Akik nem is hallják, hanem:

Idézet
2Tim 4,3 Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;


azoknak nem kell a próbáktól félni.

Aki pedig hallja az Úr Jézus Krisztus beszédét az fegyverkezzen fel:

Idézet
Jn 16,33 Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.


1Thess 5,15 Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.


 :084:

Hozzászólásodat áthelyeztem ide. Szeretettel: Antee
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 15, 11:07:16
FL 2008.03.15.

NE TÉKOZOLD EL

Ne tékozold el magadra idődet!
Hányan vannak, kik irgalomra várnak!
Az életed majd számon kérik tőled,
jó lesz, ha hála integet utánad.

"Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én odaérek, más lép be előttem."
János 5,7
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: yeva - 2008 Március 16, 19:32:22
Ez is nagyon jó. Összepasszol  a mai "áldott üzenetek"-kel. Neki sem akadt "embere". Egy egész gyülekezet ment el egy hajléktalannak tűnő, félig alvó ember mellett, és senkit nem érdekelt, ki az, él-e, hal-e? :03: :04:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 16, 19:53:18
FL 2008.03.16.

MEG TUDNÁD TENNI?

Mondd, te meg tudnád Érte tenni,
amit az a kicsit lenézett
gazdag ifjú nem tett: szegénynek,
KRISZTUSODÉRT szegénynek lenni?

"Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet."
Márk 10,21

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 17, 10:04:00
FL 2008.03.17.

CSAK EGY VERS

Végül csak egy vers lesz a fontos,
melyet az angyalkar citál:
János 3,16 - sorsod -,
boldog lehetsz, ha rád is áll.

"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
János 3,16Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Március 17, 10:13:14
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: E.Edit - 2008 Március 17, 10:18:33
Nagyon szeretem ezeket a kis verseket.
Isten aldjon meg kedves Arpi ezen szolgalatodert.
Ezekre is szukseg van.

Olyan csodalatos,hogy Isten annyira sok formaban szol hozzank.Nekunk csak nyitott fulunk es szivunk kell legyen a sok jo befogadasara.

Ur Jezus!
Segits,hogy mindig keszen lehessunk meghallani es megerteni uzeneteid.Segits,hogy az igenek ne csak hallgatoi,hanem megtartoi is legyunk.Segits,hogy szivunk mindig nyitott legyen arra amit mondani akarsz nekunk.Dicsoseg es magasztalas illet Teged orokkon orokke.Nagyon szeretlek Ur Jezusom.Amen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 17, 18:59:50
 :D

Ámen.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: yeva - 2008 Március 17, 19:43:33
Ámen!

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 18, 08:13:09
FL 2008.03.18.

NE KÖNTÖSÖDET

Ne köntösödet terítsd le Elé,
a szíveden át hadd vigyen útja!
Virágvasárnap ajánld Neki újra,
önként, örömmel, hisz úgyis Övé.

"Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem."
Zsoltárok 51,12
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Március 18, 08:49:39
 :D

Csodálatos, köszönöm kedves Árpi.


 :084:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 18, 20:49:22
Nagyon szívesen!  :D
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mmarietta70 - 2008 Március 19, 09:55:05
Legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Efézus 6:10

Manapság sokszor van szükség erőre. Erőre a gyász, a munkanélküliség, pénztelenség idején. Igazán erősek, pedig csak akkor lehetünk, ha bízunk a mi Istenünk, a mi Urunk hatalmas erejében. Csak akkor tudjuk elhordozni a terheket.

 :088:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Március 19, 10:10:08
Ámen!

 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 19, 10:11:10
FL 2008.03.19.

A VALÓSÁGRÓL

Minden valóság TŐLE van,
minden valóság BENNE van.
Ő a valóság énnekem:
JÉZUS KRISZTUS az életem.

"Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség."
Kolossé 1,19
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Március 19, 10:18:46
Úgy legyen!  :088:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mmarietta70 - 2008 Március 19, 10:35:20
 :088:

Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Colhicum - 2008 Március 19, 13:40:24

Árpi, nagyon szépek ezek a négysorosak. Köszönöm Neked!
 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Március 20, 11:02:17
Dán 3,17-18
"Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: õ ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencébõl, és ki tud szabadítani a te kezedbõl is, ó király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor elõtt, amelyet felállíttattál!"

Sadrak, Mésak és Abédnegó. Három férfi, akik ismerték Isten hatalmát. Ugyanakkor, az Ő szuverén akaratába helyezték életüket.
Bíztak az Úrban, semmit sem követelve. Lehet már megesett veled az, hogy valaki gúnyolódott eképpen:
"Hol van a te Istened? Miért nem segít rajtad?" Ez a valaki bizonyosan nem tudja, hogy nem attól keresztyén a keresztyén,
hogy problémamentesen jó a dolga. Valójában nehézség és nyomorúság veszi körül a keresztyén embert (Jn 16,33).
De vajon meglátják e Isten Fiát, ahogyan a nehézségek és nyomorúságok tüzében ott van velünk? Nebukadneccár meglátta e három
férfi között a tűzben. Sadrak, Mésak és Abédnegó olyan kősziklán álltak, amelybe vetett bizalmuk mozdíthatatlanul gyökerezett.
Az Istenbe vetett bizalom a nyomorúságtól megmenthet. De mi több, nyomorúságban a halál után is beszél!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 20, 13:56:21
FL 2008.03.20.

JÉZUS KRISZTUS


Máté MESSIÁSNAK látja, ábrázolja,
Márk evangélista írásában SZOLGA,
Lukács személyében EMBER-KRISZTUST láttat,
s hittel hódol János az ISTEN FIÁNAK.

"Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat néki, amiket ő maga cselekszik; és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csudálkozzatok."
János 5,20


 :D
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Március 20, 19:05:06
Dán 3,17-18
"Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: õ ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencébõl, és ki tud szabadítani a te kezedbõl is, ó király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor elõtt, amelyet felállíttattál!"

Sadrak, Mésak és Abédnegó. Három férfi, akik ismerték Isten hatalmát. Ugyanakkor, az Ő szuverén akaratába helyezték életüket.
Bíztak az Úrban, semmit sem követelve. Lehet már megesett veled az, hogy valaki gúnyolódott eképpen:
"Hol van a te Istened? Miért nem segít rajtad?" Ez a valaki bizonyosan nem tudja, hogy nem attól keresztyén a keresztyén,
hogy problémamentesen jó a dolga. Valójában nehézség és nyomorúság veszi körül a keresztyén embert (Jn 16,33).
De vajon meglátják e Isten Fiát, ahogyan a nehézségek és nyomorúságok tüzében ott van velünk? Nebukadneccár meglátta e három
férfi között a tűzben. Sadrak, Mésak és Abédnegó olyan kősziklán álltak, amelybe vetett bizalmuk mozdíthatatlanul gyökerezett.
Az Istenbe vetett bizalom a nyomorúságtól megmenthet. De mi több, nyomorúságban a halál után is beszél!

Nagyon jóó Igét kaptál Anti... :05:
Igen... ez itt a kérdés...
Vajon a nyomorúságomban meglátják-e rajtam... életemen: "ott van vele, az ő Istene"...  nyugalmam, békességem beszél-e...?
Vagy csak azt látják, hogy semmivel nem vagyok különb a hitetlenektől... azoktól, akik a bajban a nyomorúságban kétségbeesnek... "jajveszékelnek"...
Ha valami nem úgy van ahogy szeretném..., ha valamit nem kaptam meg amit kértem... akkor tudok-e hittel megállni az Úrban...? vagy elkezdek "ingadozni"... kételkedni...

Uram, köszönöm, hogy szeretsz..., köszönöm, hogy ismerhetem a Te hatalmadat... köszönöm, hogy megnyugodhatok a Te akaratodban... köszönöm, hogy amit Te cselekszel velem, az nekem a legjobb, mert megtapasztalhattam, hogy a Te terved az életemmel, az egy tökéletes terv... köszönöm, hogy Te a tieidnek mindennel, mindig csak a javát szolgálod!
Légy áldott Uram! Imádlak..., dicsérlek..., magasztallak! :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Zoli - 2008 Március 20, 21:31:49
NAGYPÉNTEK

Mt 15, 29-39.
Jézus fizikai kínszenvedését még a körülötte álló emberek is fokozták. Gúnyolták, csúfolták őt, aki kiszolgáltatott helyzetében nem védekezhetett. Igen, az ember - akkor is, ma is - sokszor ilyen kegyetlen a másikkal.

„Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni.” Talán nem is voltak tudatában a gúnyolódók annak, hogy Jézus küldetésének lényegét mondták: Embereket megmentett, önmagát feláldozva.  A természetes emberi gondolkodás ez: önmagamat mentem, magammal törődöm.  A Jézus szerinti azt jelenti: nem csupán önmagamért vagyok. Embertársaimért is. Segítem őket az élet-úton járásban, segítek mások mentésében.

A gúnyolódók mellett voltak, akik jelre vártak Istentől. Igen, az ember - akkor is, ma
is - sokszor jelet akar látni, kézzelfoghatót. Ha ez és ez történik, akkor majd hiszek.  Isten azonban nem a csodák emberfeletti pillanataiban akar találkozni és együtt lenni az emberrel, hanem ott, ahol valóságosan élünk: csodák nélküli, bűnökkel, nehezekkel teli életünk közepén. Ezért utasította el Jézus már életében is a jelkívánást, és most, haldoklása közben is: nem szállt le a keresztről. Ha megtette volna, akkor vigasz nélkül maradunk, szívünkben irigységgel: Könnyű volt neki...!  De Jézus végigment az úton. Bizony nem volt könnyű Neki!

Ha van örömhír Nagypénteken, akkor ez: Jézus nem önmaga mentésével volt elfoglalva, ott maradt a kereszten - miattunk, hogy megláthassuk az Atyaisten szeretetét irántunk.

A keresztrefeszítésekhez egy római századot volt szokás kivezényelni. Így történt
ez Jézus esetében is.  Amikor azután meghalt Jézus, különös események történtek Jeruzsálemben. A templom kárpitja kettéhasadt. Máté evangéliuma arról is tudósít, hogy a sziklák meghasadtak, a sírok megnyíltak, a föld megrendült. De nemcsak a föld remegett meg. Az ott álló százados lelke is beleremegett a történtekbe, és ezt mondta: „Bizony, ez az ember Isten fia volt!” Megrendítő vallomás. Pogány katonatiszt, akinek az egy igaz Istenhez vajmi kevés köze volt - úgy beszél a kivégzett emberről, mint az Isten fiáról! A megkínzott holttestben Azt ismerte fel, Aki másokat megmenteni, önmagát feláldozni élt a földön. Jézusban Isten akarata, szeretete, üdvösséges terve valósult meg.

Bizony, Isten Fia volt!  Számunkra azt hirdeti Nagypéntek, hogy Isten Fia testét-vérét értünk adta. Szenvedése és halála nagyszerű áldozattá, érdeme örök érdemmé vált. Áldozatára nem felelhetünk mással, mint neki odaadott, odaszentelt élettel.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Március 20, 23:42:36
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 21, 10:36:51
FL 2008.03.21.

NAGYPÉNTEK

Micsoda csend! Hat óra... végig-
csorog a vér a fán, a fára...
A Golgota csendjében érik
ISTEN örök vigasztalása...

"És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve."
Zsidók 9,12


 :D
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 22, 13:37:45
FL 2008.03.22.

AMI TÖBBET ÉR

Van ami többet ér,
mint tenger pénz, arany:
Kinek ISTENE van,
annak legtöbbje van.

"Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem."
Filippi 3,8
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 23, 16:33:06
FL 2008.03.23.

MINDIG TÖBBEL

Ahogy évekkel nő korom,
én mindig többel tartozom
az ÚRNAK, KI itt van velem,
hisz jól meg nem köszönhetem.

"Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért."
2 Kor 9,15
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: GLD46 - 2008 Március 23, 17:59:18
Kedves Árpi!

Ez nagyon megható, ezt is Te Írtad?

Valóban mennyi mindennel tartozunk az Úrnak!
Ha csak egy napod nézünk is, nem hogy az éveket! Igaz 50-esek? :063:
Olyan jó tudni, hogy kegyelemre szorultak vagyunk, és ha jól megköszönni nem is tudjuk, de a szívünk hálaadással és dicsőítéssel lehet URUNK felé.
Ámen! :2angel:
Szeretettel:GLD46 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Március 23, 20:52:55
Kedves Edit!  :05:

Árpi hozzászólásának első két betűje ( FL ) a szerző monogramját jelöli: Füle Lajos.  :05:

Szeretettel,
Antee


 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 25, 14:03:10
FL 2008.03.25.

KI ÁLDÁSRA VÁR

Ki áldásra vár ott,
Nála meg is kapja:
kit Jézus megváltott,
meg is változtatja.

"Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt."
Titusz 2,14


 :D Sziasztok! Köszi Antee a pontosítást!   :igen:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 26, 10:00:51
FL 2008.03.26.

ÉRTÜNK ÁLL

Értünk áll a kereszt,
hol Jézus áldozott.
Micsoda oltár és
micsoda áldozat!

"És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben."
Kolossé 1,20
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 27, 08:24:28
FL 2008.03.27.


ÖRÜLJETEK VELEM!

Húsvét közeleg (elmúlt:) megint,
csodák szent fénye kel:
a sírból angyal int:
Örüljetek velem!

"És ezt mondván, megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat."
János 20,20
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Március 28, 02:06:52
1Tim 6,8-9
"De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába,
sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik."

Pálnak szavai, amit a Timóteushoz írt levelében olvashatunk. Ennek a kijelentésnek súlypontja a megelégedettség,és nem az anyagi hovatartozás.
Több felekezet vallja és tanítja a gazdagságot, mint egy hittel elkérhető áldást, minden keresztyén számára.
Ám ha ez így lenne, akkor Pálnak szavai valójában ezek lettek volna:
"Ha csak ételünk és ruházatunk van, akkor hittel kérjük az Urat, aki mindent meg fog adni hitünk és kéréseink szerint."

Pálnak, a hit nagy emberének olykor sátorkészítéssel kellett eltartania magát, aminek hatására csak kevés időt tudott, az
evangélium hírdetésére szentelni. Pálnak része volt szűkölködésben és a jólétben egyaránt, mégis minden körülmény között
elégedett tudott lenni. Péter és Jakab sem volt gazdag: "Ezüstöm és aranyam nincsen,...".
Jézus sem volt gazdag! Volt, amikor a hal szájából kellett megszereznie a templomadót. Másik helyen Ő maga kért mástól pénzt,
hogy megmutathassa az érmén, a császár képét. Ne feledjük azt sem, hogy Jézus egy jászolban született.
Mária és József is szegények voltak, hiszen csak két galambfiókát tudtak vinni áldozatnak, Jézus körülmetélésekor.
A mózesi törvények szerint bárányt kellett ilyen esetben bemutatni, de ha nem telt bárányra, akkor két gerlicét vagy két galambfiókát
kellett vinni. Jézus tehát egy szegény családban nevelkedett, aki nem pompában és hintókon közlekedett.

Jézus szavaiban a gazdagság, mint ígéret nem szerepel!
Jézus eképpen tanított imádkozni: "mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma".
Továbbá tanított minket, hogy szerezzünk magunknak kincseket a mennyben, a hamis mammonnal ( anyagiakkal ).

Emlékezzünk vissza az alapigénkre: "De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele..."
Amit Jézus is ígért, az az étel és ruházat. Ugye ennél neked is több van? Azthiszem igen...
Valójában tényleg gazdagok vagyunk!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 28, 08:15:26
FL 2008.03.28.

TALÁLKOZTUNK

Feltámadott! Itt megy előttem,
örvendezem az örülőkkel,
nem követve sohase mást már...
Találkoztunk - a Golgotánál.

"Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él."
János 11,25
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Március 28, 17:42:00
Kedves Anti!  :05:

Megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon jó Igét kaptál... :2angel:

És bölcsességet a magyarázatához...
Nagyon egyetértek...a szívemből szóltál... így gondolom, ezt tapasztalom én is... :088:
Nem az anyagi gazdagság a lényeg...hanem hogy gazdagok legyünk lelkiekben...
Mert mit érne ha az egész világot is megnyerném, de lelkemben kárt vallanék... :118:
És ha az Úr Jézus Krisztus az enyém... akkor Vele együtt mindent megkapok, amire szükségem van... :2angel:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: GLD46 - 2008 Március 28, 21:01:47
Sziasztok!


....és kölönben is, nem az a szegény akinek nincs, hanem az, akinek a sok sem elég.

Szeretettel: GLD46  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Március 31, 19:43:44
FL 2008.03.31.

VISSZAJÖN!

Az ember tervezni szeret:
a harmadik évezredet
vázolja, túl a sarkkörön...
DE - JÉZUS KRISZTUS visszajön!

"Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen."
Jelenések 1,7
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: yeva - 2008 Március 31, 21:02:39
Sziasztok!


....és kölönben is, nem az a szegény akinek nincs, hanem az, akinek a sok sem elég.

Szeretettel: GLD46  :2smitten:

Milyen igaz megállapítás!  :05:

Szeretettel:
yeva
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: yeva - 2008 Március 31, 21:04:30
FL 2008.03.31.

VISSZAJÖN!

Az ember tervezni szeret:
a harmadik évezredet
vázolja, túl a sarkkörön...
DE - JÉZUS KRISZTUS visszajön!

"Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen."
Jelenések 1,7


Ámen! Úgy legyen!  :05:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 01, 15:04:58
FL 2008.04.01.

SZÓSZÉK

A világ első szószéke örök,
rá nem figyelni többé nem lehet:
egy HALDOKLÓ függ a világ fölött,
s Igéje hangzik: "Elvégeztetett!"

"Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak."
Galata 6,14
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 02, 08:41:33
FL 2008.04.02.

AJÁNDÉKUNK

Mindennapi ajándékunk
az IGE, hisz vele
JÉZUS adja Magát nékünk:
AZ ÉLET KENYERE.

"Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jön, semmiképen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha."
János 6,35
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 03, 08:14:49
FL 2008.04.03.

MARADJ VELEM!

Meghaltál, hogy örökké éljek,
bűnné lettél, hogy bűntelen
legyek, ha megtisztít a véred.
FELTÁMADOTT! maradj velem!

"Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben."
2 Kor 4,10
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 03, 09:49:50
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 03, 10:04:14

Várva vártam az Urat… és meghallotta kiáltásomat. (I.)
Zsolt 40,2Dávidot ifjú korában kenték fel királynak, mégis sokáig kellett várnia, míg valóban király lett. Kb 15 évet, és ez alatt az idő alatt, sok ellenséggel… sok veszéllyel kellett megküzdenie…
Mégis várta az Urat…várta ígérete beteljesedését… és várakozása őszinte volt.

Minden ember vár valamit. A beteg gyógyulást, az egészséges valami cél elérését…
A kérdés, hogyan vizsgázunk a várakozás alatt…

Dávid hűségesen várt sok ellenség és háborúság között…valóban „pusztulás vermében” volt, onnan várta az Úr  szabadítását…

A várakozás nem könnyű dolog…
Mi is kerülünk nehéz helyzetbe, nyomorúságokba, bajokba… mi is várjuk az Úr szabadítását…
Dávid „egyenes és tökéletes szívvel járt az Úr előtt”… úgy várta…
Nincs arra példa a Szentírásban, hogy ha valaki hűségesen várt az Úrra – csalódott volna!
Dávid életében is valóság volt, hogy Isten meghallgatta kiáltását, sziklára állította, és új éneket adott szájába: az Úr dicséretét.

A várakozás nem gyengeség, nem tétovázás… a várakozáshoz kitartás kell. Istennek mindig megvan a terve, és ezt nem könnyű kivárni, mert azt gondoljuk, hogy Isten késik, és igyekszünk beleavatkozni…

Tanuljuk meg, hogy Isten SOHA NEM KÉSIK…


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mmarietta70 - 2008 Április 03, 10:12:08
 :2smitten:

Szia! Kedves kövecske!

De jó!...Köszönöm, hogy ezt megírtad és megosztottad... :afro:

Úr áldása legyen mindenkin, adjon kedves mindnyájatoknak testi-lelki jó egészséget!!!!

Szeretettel : Marietta  :088:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Április 03, 11:16:09

Várva vártam az Urat… és meghallotta kiáltásomat. (I.)
Zsolt 40,2Dávidot ifjú korában kenték fel királynak, mégis sokáig kellett várnia, míg valóban király lett. Kb 15 évet, és ez alatt az idő alatt, sok ellenséggel… sok veszéllyel kellett megküzdenie…
Mégis várta az Urat…várta ígérete beteljesedését… és várakozása őszinte volt.

Minden ember vár valamit. A beteg gyógyulást, az egészséges valami cél elérését…
A kérdés, hogyan vizsgázunk a várakozás alatt…

Dávid hűségesen várt sok ellenség és háborúság között…valóban „pusztulás vermében” volt, onnan várta az Úr  szabadítását…

A várakozás nem könnyű dolog…
Mi is kerülünk nehéz helyzetbe, nyomorúságokba, bajokba… mi is várjuk az Úr szabadítását…
Dávid „egyenes és tökéletes szívvel járt az Úr előtt”… úgy várta…
Nincs arra példa a Szentírásban, hogy ha valaki hűségesen várt az Úrra – csalódott volna!
Dávid életében is valóság volt, hogy Isten meghallgatta kiáltását, sziklára állította, és új éneket adott szájába: az Úr dicséretét.

A várakozás nem gyengeség, nem tétovázás… a várakozáshoz kitartás kell. Istennek mindig megvan a terve, és ezt nem könnyű kivárni, mert azt gondoljuk, hogy Isten késik, és igyekszünk beleavatkozni…

Tanuljuk meg, hogy Isten SOHA NEM KÉSIK…
Kedves Kövecske!  :088:

Nagyon jó volt olvasni! Isten sosem késik.  :088:
Várjuk a folytatását.  :2angel:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 04, 07:47:34
FL 2008.04.04.

ADD TUDNOM!


Add tudnom, amit értem tettél,
add értenem, mit elvégeztél,
nyisd meg szemem fénylő csodádra:
a Golgotára!

"És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig."
Efézus 3,19
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Április 04, 08:43:45
FL 2008.04.04.

ADD TUDNOM!


Add tudnom, amit értem tettél,
add értenem, mit elvégeztél,
nyisd meg szemem fénylő csodádra:
a Golgotára!

"És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig."
Efézus 3,19Csodálatos:084:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 04, 10:59:13
Várva vártam az Urat… és meghallotta kiáltásomat. (II.)
Zsolt 40,2


A Szentírásban több példát találunk arra nézve is, hogy aki nem várta ki türelmesen az Úr ígéretét, csak önmagának ártott.

Ábrahám nem volt elég türelmes, pedig Isten megmondta, hogy Sárától ad fiút neki. A Hágártól született Izmáel akkor is megbontotta a békességet, háborúságot szerzett…sőt…utódai, az arabok máig sem tudnak megbékélni Izráel népével.

Rebeka is türelmetlen volt, nem tudott várni, pedig megkapta az ígéretet, még áldott állapotában, hogy a „nagyobbik szolgál a kisebbnek…” – azaz, hogy Jákóbé lesz az elsőszülöttségi áldás.
Mégis azt a tanácsot adja Jákóbnak, hogy csalással szerezze meg… (1Móz 27,8-30)
Ennek is meglett a következménye…

Dávid arról is beszél, hogy amikor az ember vár, akkor az Úr cselekszik. A bukás ott van, hogy az ember nem bízza az Úrra a tervezést…
Maga készít tervet, ami pedig nem mindig egyezik Isten terveivel…

A türelmetlenséggel nyugtalanság jár… a türelmes várakozással pedig csodálatos békesség, mert ehhez a Szentlélek járul…

Hagyjuk, hogy Isten Szentlelke munkálja ki bennünk az Úrra való várakozást…
Várjuk türelemmel az Ő ígéreteinek beteljesedését!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Április 04, 16:29:06
Kedves Kövecske!  :05:

Nagyszerű igét kaptál. Köszönöm az Urunknak és neked.  :2angel:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Április 06, 10:49:16
Lk 23,42   
"Majd így szólt: "Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba."

Két lator a kereszten, közöttük Jézus, az Istennek Fia.
Ez a két lator káromolta Jézust, akárcsak a körülöttük levő tömeg. Mégis, az egyik lator felismert valamit.
Ez a valami, Valaki volt. Jézus! Jézus, aki a köpködésre, verésre, gúnyolódásra és megvetésre nem felelt átkozódással.
Sőt! Az Atya bocsánatáért esedezett érettük. Jézus szenvedéseiben, magaviselete által beszélt.
A lator, gúnyolódása közepette felismerte Jézus Istenségét. A másik lator megdorgálása után eképpen szólt Jézushoz:
"Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba." Valójában ez a lator, nem az utolsó órákra halogatta megtérését,
hanem az első adandó lehetőséggel élt! Ne halogasd a döntést, mert nem tudod, hogy mi lesz holnap.
Élj te is a mai nappal, és fogadd el Uradnak Jézust!
"Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!" (2Kor 6,2).
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 06, 11:31:30
Ámen!

"Ma még lehet, ma még szabad,
Borulj le a kereszt alatt!" - ahogy egyik kedves énekünk mondja.  :05:

Zsid 3,7-8
Ezért, amint a Szentlélek mondja: "Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket..."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Április 07, 05:35:42
 :D :D :D

.
.
.
Oswald Chambers

Április 7. 

MIÉRT NEM BESZÉL NYÍLTAN

 

   "Megparancsolta nekik, hogy senkinek ne beszéljék el, amit láttak, csak amikor az Ember Fia a halálból feltámad" (Mk 9,9). 

Ne beszélj semmit róla, amíg az Ember Fia benned fel nem támadt!

Amíg a feltámadott Krisztus nem uralkodik annyira az életedben, hogy megérted, amit a történelmi Krisztus tanít.

 Amikor belsőleg megfelelő állapotba jutottál, Jézus szava olyan érthetővé lesz, hogy csodálkozol, miért nem értetted meg azelőtt.

Nem érthetted meg előbb, mert nem voltál még abban az állapotban, hogy elviselhetted volna.

Urunk nem titkolja el ezeket a dolgokat;
de nem tudjuk elviselni addig, míg szellemi életünk megfelelő érettségre el nem jut.

"Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok."
Közösségbe kell jutnunk az Ő feltámadt életével,
mielőtt egyetlen szavát is elhordozhatnánk.

Tudunk-e valamit arról, hogy Jézus feltámadt életének részeseivé lettünk? Ezt az a tény bizonyítja, hogy szavát kezdjük megérteni.

Isten semmit sem jelenthet ki nekünk,
ha az Ő Szelleme nincs bennünk.

Egyetlen makacs állásfoglalás megakadályozza Istent abban, hogy valamit is kijelentsen nekünk.

Ha valamelyik tantétel felől megcsontosodtak a nézeteink, Isten világossága nem fér hozzánk többé azon a vonalon.

Ez a tompa állapot feloldódik abban a pillanatban,
mihelyt az Ő feltámadt élete munkálkodni kezd bennünk.

 "Senkinek se beszéljék el ..." Olyan sokan elmondják, amit a megdicsőülés hegyén láttak.

Valamiről látást kaptak és bizonyságot tesznek róla,
de életük nincs összhangban azzal,
az Ember Fia még nem támadt fel bennük.

 - Mikor ölt majd testet benned és bennem?


 
Mikor ölt majd testet benned és bennem?


:084:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 07, 10:20:56
FL 2008.04.07.

FÉNYBEN

Sault fény ragyogta körül,
s nem gondolt többé semmi mással,
követte JÉZUST száz veszély
között nem szűnő ragyogásban.

"De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangyéliumáról."
ApCsel 20,24
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 07, 10:47:11
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Április 07, 11:25:16
FL 2008.04.07.

FÉNYBEN

Sault fény ragyogta körül,
s nem gondolt többé semmi mással,
követte JÉZUST száz veszély
között nem szűnő ragyogásban.

"De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangyéliumáról."
ApCsel 20,24


Jó az Úr
Ámen és Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Április 08, 00:08:29
 :D

Lukács 12.

47.  És a mely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg;
 
48.  A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.
 
49.  Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha az immár meggerjedett?
 
50.  De keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem; és mely igen szorongattatom, míglen az elvégeztetik.
 
51.  Gondoljátok-é, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak e földön? Nem, mondom néktek; sőt inkább meghasonlást.


A kereszt halál keresztségéről olvasok, Ő a szolga akire sokat bíztak, és ahogy Őt küldte az Atya a világra, úgy küld engem is a világra.:084:
 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Április 08, 00:22:46
 :DIdézet
.
.
.
Oswald ChambersÁprilis 8.

AZ Ő FELTÁMADÁSÁNAK RENDELTETÉSE"Avagy nem ezeket kellett-e szenvednie a Krisztusnak és úgy menni be az ő dicsőségébe?" (Lk 24,26)

Urunk keresztje a kapu az Ő életébe: feltámadása azt jelenti, hogy most már hatalma van átadni nekem az Ő életét.

Ha újjászülettem felülről, a feltámadott Úrtól elnyerem az Ő igazi életét.

Urunk feltámadásának az a rendeltetése, hogy "sok fiat vezet dicsőségre" (Zsid 2,10).

Rendeltetésének betöltése adja neki azt a jogot, hogy minket Isten fiaivá tegyen.

Sohasem vagyunk olyan kapcsolatban Istennel, mint Isten Fia, de a Fiú bevisz minket a fiúság helyzetébe.

Amikor az Úr a halálból feltámadt, teljesen új életre támadt fel, olyan életre, amelyben testté létele előtt nem élt.

Olyan életre támadt fel, amely nem is létezett azelőtt.

Az Ő feltámadása azt jelenti nekünk, hogy minket is az Ő feltámadt életébe emel be, nem hagy meg régi életünkben.

Jön egy nap, amikor majd a mi testünk is hasonlóvá lesz az Ő dicsőséges testéhez, de már most megismerhetjük az Ő feltámadásának erejét és járhatunk új életben.

"Hogy megismerjem Őt és az Ő feltámadásának erejét" (Fil 3,10). "...amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket néki adtál" (Jn 17,2).

Az örök élet tapasztalati elnevezése: "Szent Szellem", aki itt és most az emberekben munkálkodik.

A Szent Szellem az az isteni személy, aki növekvő hatalommal tapasztalattá teszi nekünk a váltságot.

Hála legyen Istennek azért a dicső és felséges valóságért, hogy a Szent Szellem ki tudja formálni bennünk Jézus Krisztus igazi természetét, ha engedünk neki.
.
.
.

:084:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 08, 08:12:13
FL 2008.04.08.

MIKOR AZ EGEK


Mikor az egek beborulnak,
és az élet is havat hoz ránk,
és nem leljük Felé az utat,
az ISTEN MAGA jön el hozzánk.

"Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres.
Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?"
Máté 16,3
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 08, 14:41:30
"Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt,
és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: "Íme, az Isten Báránya!"
Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust." Jn 1,35-37


János és András Keresztelő János tanítványai voltak. Sokat hallottak tőle az eljövendő Messiás felől…
Egyszer csak János rámutat Jézusra: "Íme az Isten Báránya"…
János és András az addig hallott beszédeket Jánostól, a Messiás felől úgy a szívébe zárta, hogy amikor ezt hallották, azonnal követték Jézust.
Otthagyták Jánost, addigi mesterüket, és nem őt követték már tovább, nem hozzá ragaszkodtak, hanem ahhoz, Akinek útját János megkészítette az ő szívük felé is!

Mi milyen bizonyságtevők vagyunk? Krisztus felé készítjük-e az utat? Túlmutatunk-e magunkon Krisztusra… Tudunk-e úgy bizonyságot tenni a Megváltónkról, hogy az Ő személye, Jézus Krisztus ejti rabul annak a szívét, akinek bizonyságot tettünk Róla?

Jézus amikor látta, hogy követik, megfordult és megkérdezte: "Mit kerestek?"
Ami azt jelentette, "mit akartok… miért követtek?"

Ezt a kérdést nekünk is tisztázni kell magunkban…
Mit akarunk…, mit várunk Jézus Krisztustól? Földi, vagy mennyei dolgokat?
Ha földieket keresünk… várunk… csalódni fogunk!

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: éci - 2008 Április 08, 15:43:00
Szia Kövecske ,lenne egy kérdésem ,mit értesz ezalatt,hogy...Ha földieket keresünk...várunk ...csalódni fogunk!
Köszi Éci :thanks: :031: :026:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Április 08, 16:37:14
"Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt,
és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: "Íme, az Isten Báránya!"
Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust." Jn 1,35-37


János és András Keresztelő János tanítványai voltak. Sokat hallottak tőle az eljövendő Messiás felől…
Egyszer csak János rámutat Jézusra: "Íme az Isten Báránya"…
János és András az addig hallott beszédeket Jánostól, a Messiás felől úgy a szívébe zárta, hogy amikor ezt hallották, azonnal követték Jézust.
Otthagyták Jánost, addigi mesterüket, és nem őt követték már tovább, nem hozzá ragaszkodtak, hanem ahhoz, Akinek útját János megkészítette az ő szívük felé is!

Mi milyen bizonyságtevők vagyunk? Krisztus felé készítjük-e az utat? Túlmutatunk-e magunkon Krisztusra… Tudunk-e úgy bizonyságot tenni a Megváltónkról, hogy az Ő személye, Jézus Krisztus ejti rabul annak a szívét, akinek bizonyságot tettünk Róla?

Jézus amikor látta, hogy követik, megfordult és megkérdezte: "Mit kerestek?"
Ami azt jelentette, "mit akartok… miért követtek?"

Ezt a kérdést nekünk is tisztázni kell magunkban…
Mit akarunk…, mit várunk Jézus Krisztustól? Földi, vagy mennyei dolgokat?
Ha földieket keresünk… várunk… csalódni fogunk!Köszönöm Kövecske!  :05:

Legyünk jó bizonyságtevői Krisztusnak! :2angel:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 08, 19:09:21
Szia Kövecske ,lenne egy kérdésem ,mit értesz ezalatt,hogy...Ha földieket keresünk...várunk ...csalódni fogunk!
Köszi Éci :thanks: :031: :026:

Szívesen elmondom...  :05:

Amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, az emberek nagy örömmel, üdvrivalgással fogadják... Hozsannát kiáltoznak...

Jn 12,13
pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: "Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael Királya!"

És tulképpen mit is vártak Tőle...? Hogy helyre állítja a királyságot Izraelben... hogy Izrael királya lesz... hogy megszabadítja őket a római elnyomás alól, hogy egyenesen a királyi palotába megy... mert egy földi dolgokkal ellátó, "kenyérszaporító", felszabadító Jézust, földi királyt akartak...de Ő ehelyett mit tett...?
Az Atyja házába ment, a templomba és kiűzte onnan a "kufárokat", a kereskedőket, akik "latrok" barlangjává tették az Úr házát...
Jézus nem azért jött, hogy földi jólétet adjon, hanem hogy megszabadítson a bűn rabságából... hogy  meghaljon a bűneinkért, miattunk, érettünk, helyettünk... hogy halálával örök éltet adjon, hogy az Atyát kiengesztelje... hogy a kegyelem a miénk lehessen...

De ez nem kellett... és akik földi dolgokat vártak... és látták, hogy nem azt teszi, amit vártak Tőle... otthagyták.. és az a tömeg, amelyik hozsannázott, egy néhány nap múlva csalódottan "feszítsd meg"-et üvöltözik... :04:

Nah... így van ez ma is... aki földi dolgokat vár Jézustól... és nem a megváltást... ha csak Jézus "ajándékaira" vágyik, de nem kell neki maga Jézus Krisztus, nem Ő az élete középpontja... akinek fontosabb az ajándék, mint az Ajándékozó, az lehet ma is épp olyan csalódott marad, mint anno Izrael népe.

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: yeva - 2008 Április 09, 07:50:56
Kedves Kövecske!  :05:

Jól látod a dolgokat, teljes mértékben egyetértek!
Bizony-bizony, ez az igazi evangélium:
Lk 19,10
Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet."
Jn 3,16
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.


De amint nem ez volt fontos akkor sem, amikor Jézus a földön járt, ma sem igazán ezt akarják, nem erre vágynak, az emberek. Fontosabb a földi jólét. Ma valahogy azt tapasztalom, hogy egy "újfajta" evangélium lépett érvénybe, másat hirdetnek, mint ami a Biblia valós tanítása.
Ez elszomorító, és érthetetlen. :04:
Mt 6,19
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják,
Mt 6,20
hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.
Mt 6,21
Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is."


És még egy Igerésszel be is fejezem.

Jak 5,1
Tehát, ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt!
Jak 5,2
Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly,
Jak 5,3
aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is.Szeretettel:
yeva
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 09, 08:12:44
FL 2008.04.09.

A SZENTLÉLEKRŐL


Az ATYA küldi el JÉZUS nevében,
övéihez az Ige által ér el,
bennük marad, a lelkükben lakik...
Kegyelem által adatik!

"A rád bízott drágakincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által."
2Tim 1,14
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 09, 09:09:03
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 10, 08:26:05
FL 2008.04.10.

ÁLDÁSSÁ LENNI

Áldássá lenni... De jó is volna!
Félretenni mindent, mi gátol,
s lenni csak a SZENTLÉLEK tolla,
mely folyton ír de nem magától.

"Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangyéliuma áldásának teljességével megyek."
Róma 15,29
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 11, 07:34:29
A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik.
Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: "Megtaláltuk a Messiást" - (ami azt jelenti: Felkent).
Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: "Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni" - (ami azt jelenti: Kőszikla). Jn 1,40-42András az első alkalommal amint találkozik a  testvérével bizonyságot tesz neki, ezt mondja: „Megtaláltuk a Messiást!” – és Jézushoz vezeti.

Ilyen egy igazi bizonyságtétel… Nem eszmefuttatás Jézus felöl…, nem győzködés…, nem sok beszéd…
Átélt dolgokat, tényeket közölt. Mintha csak hallanám: „Én megtaláltam. Hogy te mit teszel az a te dolgod? Ha akarod, elvezetlek hozzá.”
És Simon akart találkozni Jézussal.

A bizonyságtétel a családon belül talán a legnehezebb terület. Nem kell sokat beszélnünk – beszéljen az életünk arról, hogy megtaláltuk Őt – és Vele, Általa, Érte élünk!

Amikor Jézus Simonra tekintett, megmondta ki ő, és hogy ki LESZ…
Az Úr tudja kik vagyunk. Kinek, a fiai-lányai… Ismer minket, mindent tud rólunk…
De milyen boldogító az, hogy azt is tudja, azt is látja, amivé leszünk… amivé formál majd bennünket, miután Hozzá jöttünk és engedelmesen követjük Őt!

Uram add, hogy miután Hozzád mentünk hűségesen kövessünk…!
Tudjuk, hogy Téged követni, csak Neked áldozott, teljesen odaszánt élettel lehet!
Kérlek, munkáld ki ezt bennünk!

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 11, 09:22:49
Ámen!  :D
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 11, 09:23:17
FL 2008.04.11.

BETEG A LOMB

Beteg a lomb, már hullni kész,
nem fölfelé, a földre néz.
Hajába szél kap, ráijeszt,
és hullni kezd, és sírni kezd...

"Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára."
Zsolt 33,13-14
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Április 11, 11:23:22
A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik.
Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: "Megtaláltuk a Messiást" - (ami azt jelenti: Felkent).
Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: "Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni" - (ami azt jelenti: Kőszikla). Jn 1,40-42András az első alkalommal amint találkozik a  testvérével bizonyságot tesz neki, ezt mondja: „Megtaláltuk a Messiást!” – és Jézushoz vezeti.

Ilyen egy igazi bizonyságtétel… Nem eszmefuttatás Jézus felöl…, nem győzködés…, nem sok beszéd…
Átélt dolgokat, tényeket közölt. Mintha csak hallanám: „Én megtaláltam. Hogy te mit teszel az a te dolgod? Ha akarod, elvezetlek hozzá.”
És Simon akart találkozni Jézussal.

A bizonyságtétel a családon belül talán a legnehezebb terület. Nem kell sokat beszélnünk – beszéljen az életünk arról, hogy megtaláltuk Őt – és Vele, Általa, Érte élünk!

Amikor Jézus Simonra tekintett, megmondta ki ő, és hogy ki LESZ…
Az Úr tudja kik vagyunk. Kinek, a fiai-lányai… Ismer minket, mindent tud rólunk…
De milyen boldogító az, hogy azt is tudja, azt is látja, amivé leszünk… amivé formál majd bennünket, miután Hozzá jöttünk és engedelmesen követjük Őt!

Uram add, hogy miután Hozzád mentünk hűségesen kövessünk…!
Tudjuk, hogy Téged követni, csak Neked áldozott, teljesen odaszánt élettel lehet!
Kérlek, munkáld ki ezt bennünk!Kedves Kövecske. A szívem szerint írtál!  :088:

Köszönöm neked, az Úr áldjon meg. :2angel:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Április 11, 11:23:59
Köszönöm neked is Árpi a verset!  :088:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Április 12, 01:45:18
 :D


Idézet
Oswald Chambers:

Április 12. 

AZ Ő URALMA BENNÜNK

 

   "A halál többé rajta nem uralkodik, ...hogy pedig él, az Istennek él. Azonképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek" (Róm 6,9-11). 

Örök élet vele
Az örök élet volt az az élet, amit Jézus Krisztus emberi síkon bemutatott;

és ugyanez az élet - nem pedig utánzata - bontakozik ki a mi halandó testünkben is, amikor Istentől születünk.

Az örök élet nem Istentől való ajándék;

az az örök élet, hogy Isten önmagát adja.

 Az a hatalom és erő, amely Jézusban testet öltött,
bennünk is kiábrázolódik,
egyedül Isten mindenható kegyelme által,
mikor végre döntöttünk a bűn tekintetében.
"Vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok" (Csel 1,8).
Nem a Szent Szellem ajándéka ez az erő,
hanem maga a Szent Szellem az erő;
nem csak valami,
amit Ő ad.
Az az élet, ami Jézusban volt,
a mienk lesz az Ő keresztje által,
 ha egyszer elhatározzuk,
hogy azonosítjuk magunkat vele.

Ha nehéz rendbe jönni Istennel,
azért nehéz,
mert nem akarjuk
végleg eldönteni a bűnkérdést.
Amint ebben döntünk,
Isten teljes életében részesülünk.
Jézus Krisztus azért jött,
hogy az élet végtelen teljességét hozza:

"...hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig" (Ef 3,19).

 Az "örök" életnek nincs semmi köze az időhöz,
ez az az élet, amit Jézus élt, amikor itt lent járt.

Az örök élet egyetlen forrása az Úr Jézus Krisztus.

A legerőtlenebb szent is megtapasztalhatja Isten Fia istenségének hatalmát,
ha egyszer kész arra,
hogy önmagát "elengedje".
Saját akaraterőnk

legkisebb maradványa is kioltja bennünk Jézus életét.

 Meg kell maradnunk az "elengedésben" és lassan,

de biztosan egészen át fog járni bennünket Isten nagyszerű,
teljes élete,
és az emberek úgy vesznek tudomást rólunk,
mint akik együtt voltunk Jézussal (Csel 4,13). 
Saját akaraterőnk

legkisebb maradványa is kioltja bennünk Jézus életét.

 Meg kell maradnunk az "elengedésben" és lassan,

de biztosan egészen át fog járni bennünket Isten nagyszerű,
teljes élete,
és az emberek úgy vesznek tudomást rólunk,
mint akik együtt voltunk Jézussal (Csel 4,13).

:084:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 12, 10:02:24
 Oswald Chambers mondja:

"Az a hatalom és erő, amely Jézusban testet öltött, bennünk is kiábrázolódik, egyedül Isten mindenható kegyelme által, mikor végre döntöttünk a bűn tekintetében.
"Vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok" (Csel 1,8).
Nem a Szent Szellem ajándéka ez az erő, hanem maga a Szent Szellem az erő; nem csak valami, amit Ő ad.
Az az élet, ami Jézusban volt, a mienk lesz az Ő keresztje által,  ha egyszer elhatározzuk, hogy azonosítjuk magunkat vele.

Ha nehéz rendbe jönni Istennel, azért nehéz, mert nem akarjuk végleg eldönteni a bűnkérdést.
Amint ebben döntünk, Isten teljes életében részesülünk. "

Nah... Itt egy gyönyörű példa a "döntésekkel" kapcsolatosan...


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Április 12, 10:31:54
 :(

Erő, erő, de milyen erő

 :08:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 12, 11:01:31
...amely ritkán jön elő...  :hehe:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Április 12, 11:05:49
...amely ritkán jön elő...  :hehe:


 :059:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 14, 10:11:20
FL 2008.04.14.

EGY CSILLAG

Egy csillag, itt a fűben,
s ott fönn is: messzi fény.
Közöttük ezredévek
s egy élet: az enyém.

"A nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!"
Ézsaiás 9,2
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 14, 10:48:58
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 15, 08:03:50
FL 2008.04.15.

ÜRESJÁRAT

A munka sok... ki vet, arat,
elfárad, hisz ereje véges.
Üresjáratú napokat,
URAM, akkor se engedélyezz!

"Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába."
Máté 9,37
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: yeva - 2008 Április 15, 08:08:30
Annyira aktuális, és igaz!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: E.Edit - 2008 Április 15, 08:14:30
Amen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 15, 09:37:46
"Harmadnap menyegző volt a galileai Kánában… Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre." Ján 2,1-2


Ez volt az első természeti csoda, ami által Jézus kinyilvánította dicsőségét. Megmutatta, hogy Ő hatalmas Úr, az Isten Fia.

És olyan jó, hogy ezt a hatalmas Urat, Isten Fiát, meglehet hívni… elmegy…, bemegy mindenhová, ahol csak hívják… ahol várják…, ahol szükség van Rá…

Jézust tanítványaival együtt hívják meg…
Olyan csodálatos üzenet…
Ahol Jézus van, ott helye van a tanítványának is. Ezt maga Jézus akarta így: "Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet…”  (Ján 17,24) És e történet során meg is látták az Ő csodálatos dicsőségét…

De igaz fordítva is - ahol a tanítvány van, ott van Jézus is…
Hiszen szívünkben hordozzuk, mert lakozást vett bennünk hit által.
Így, aki újjászületik hit által, annak a családja minden tagja kapcsolatba kerül Jézussal, ha akar, ha nem…
Ezért van nagy felelősség a hívő emberen… mindenütt az Urat, Megváltóját képviseli…
De felelősség van a környezetén is, mert állást kell foglalnia azzal szemben, Akit képvisel a hívő ember: Jézus Krisztussal szemben...

Hogy képviselem Uramat… Mesteremet…?
Tudom-e úgy, hogy a környezetemben élők Mellette kívánjanak állást foglalni… hogy kívánatos legyen a Benne elrejtett élet a körülöttem élők számára…?

Úgy legyen!

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Április 15, 10:25:53
Ámen! :2angel:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 16, 08:09:20
FL 2008.04.16.

TALÁLKOZNOD KELL VELE

Itt Jézust elkerülheted,
tagadhatod létét bátran,
de találkoznod kell Vele
majd az örökkévalóságban.

"Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút."
1 János 2,22


 :D Milyen jó, hogy nekünk ez JÓHÍR!!!  :igen:  (mármint a találkozás  :afro:)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 16, 09:40:30
Igen...  :05:
És nem csak majd az örökkévalóságban...
Olyan jóóó, hogy már itt ebben az életben találkozhattunk Vele... találkozhatunk naponta... sőt... Vele élhetünk, már itt ezen a földön..., ebben az életben!  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Április 16, 10:54:06
Mk 10,17   
"Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte, azt kérdezte tőle: "Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?"

Jézus válasza: "Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül."
Vajon ezt Jézus miért mondta? Hiszen Jézus maga a jó Isten! Tehát itt valamire Jézus rámutat.
E történet folytatásakor megfigyelhetjük, a gazdag ember kérdését: "Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? (Mt 19,20)"
Úgy gondolom, hogy ez a gazdag ember jónak tartotta magát. Igazolni is próbálta Jézus előtt magát, ezzel a kijelentésével:
"Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva." Ám Jézus rámutatott a fogyatkozására:
"Egy valami hiányzik még belőled: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj,
és kövess engem." Itt ez a nagy bilincs, ami Istenhez nem engedte. A gazdag ember szomorúan elment, de Jézus nem ment utána és nem mondta:
"Várj, beszéljük meg!" Ez félelmetes! A szabad akaratunk, ami életbe vagy halálba vihet!
De nem elég eladni vagyonunkat, hanem Jézust is követnünk kell!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 16, 11:03:19
Ámen!

Nagyon megszívlelendő... "előbb ad el... aztán kövess"...
Sok olyan emberrel találkoztam, aki "felemás" úton járna inkább... azt is szeretné megtartani... és úgy követni Jézust... vagyis...a világ is... Jézus is kell...
De az áhítatból kitűnik...a kettő együtt nem megy... és Jézus nem kényszerít senkit...

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Április 16, 15:01:53
Péld. 16,3
Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid véghez mennek.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 17, 00:32:22
"Ekkor kötélből korbácsot csinált és kiűzte őket… a  templomból.
…Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva: „A te házad iránt érzett féltő  szeretet emészt engem.” Jn 2, 15;17


Jézus megtisztította a templomot, mert féltő szeretettel szerette.
Az 1 Korintusi levél 3.rész 16.-17. versében ez áll: Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?
Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.

Ha egyszer Isten gyermeke lettem... ha egyszer a szívembe fogadtam Őt… nem élhetek akárhogyan, mert Ő féltő szeretettel szeret.
Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? (1Kor 9,19)

Mivel az Övé vagyok Ő megtisztít! Nem enged meg akármit az életemben. Ha kell ostort ragad és felforgatja életem folyását.
Halála és feltámadása által lettem az Övé. Vére, élete által vásárolt meg magának. Így lettem temploma… ezért joga van fenyíteni, tisztogatni.

Kedves Testvérem, elismered-e Istennek ezt a jogát életed felett? Megtapasztaltad-e már, hogy javadra fenyít… hogy mindennel a javadat szolgálja… hogy féltőn szeret… hogy drága vérén megvásárolt, hogy Övé vagy…
Ő tudja legjobban mire van szükséged. Bízd Rá magad bátran!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: yeva - 2008 Április 17, 07:00:53
Ámen!


Nagyon jó azt tapasztalni, hogy valóban rábízhatom magam! És aki Benne bízik, soha nem csalódik. :2angel:
 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 17, 08:02:39
FL 2008.04.17.

INGYEN KEGYELME


Ingyen kegyelme őrködik felettem,
azért ingyen, mert megfizethetetlen,
hisz érte semmit nem tettem s tehetnék,
de hálás lennem mindenkor lehet még.

"Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által."
Róma 3,24(Ez az egyik kedvencem)  :igen:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Április 17, 10:37:55
"Ekkor kötélből korbácsot csinált és kiűzte őket… a  templomból.
…Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva: „A te házad iránt érzett féltő  szeretet emészt engem.” Jn 2, 15;17


Jézus megtisztította a templomot, mert féltő szeretettel szerette.
Az 1 Korintusi levél 3.rész 16.-17. versében ez áll: Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?
Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.

Ha egyszer Isten gyermeke lettem... ha egyszer a szívembe fogadtam Őt… nem élhetek akárhogyan, mert Ő féltő szeretettel szeret.
Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? (1Kor 9,19)

Mivel az Övé vagyok Ő megtisztít! Nem enged meg akármit az életemben. Ha kell ostort ragad és felforgatja életem folyását.
Halála és feltámadása által lettem az Övé. Vére, élete által vásárolt meg magának. Így lettem temploma… ezért joga van fenyíteni, tisztogatni.

Kedves Testvérem, elismered-e Istennek ezt a jogát életed felett? Megtapasztaltad-e már, hogy javadra fenyít… hogy mindennel a javadat szolgálja… hogy féltőn szeret… hogy drága vérén megvásárolt, hogy Övé vagy…
Ő tudja legjobban mire van szükséged. Bízd Rá magad bátran!

Köszönöm kedves Kövecske! :05:


Szeretettel,
Antee
Jézus valójában rendet tett abban a templomban, az asztalok felforgatásával és a kalmárok kiűzésével.  :05:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 17, 19:58:03
Igen, kedves Anti...! :05:

És ugyanúgy rendet tesz bennünk is - ha nem állunk ellene...ha hagyjuk, hogy rendet tegyen az Ő Szent Lelkének templomában is...  :088:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Április 18, 00:33:37
Jn 4,34   
"Jézus ezt mondta nekik: "Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját."

Ez kell számunkra is, hogy eledelünk legyen.
Akárcsak a kenyeret, amit mindennap többször magunkhoz kell vennünk, olyan folytonossággal kell Istenünk akaratát cselekednünk!
Mert nem csak kenyérrel kell élnünk, hanem az Isten igéjével is, amit megtartunk.

Legyen lelked asztalán mindenkor jó cselekedet, amelyeket Istenünk akaratából cselekszed!

Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: yeva - 2008 Április 18, 08:15:53
Ámen!

  Milyen jó is lenne, ha valóban ilyen folytonossággal és szorgalommal tenném Isten akaratát, és nem a magamat. :08:
Sajnos nem így van. 
  Előfordul, hogy elkezdek valamit, mert biztosra veszem, hogy ez az Úr akarata, ezt most rám bízta. De amikor nincs áldás rajta, amikor kudarcot vallok, akkor jövök rá, nem is az Úr akarata volt, csupán az enyém.  :03:
  Amit meg az Ő akaratából kellett volna megtennem, azt sajnos elmulasztottam.
Nem tudom, veletek előfordult-e már ilyen?  :08:


Szeretettel:
yeva

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Április 18, 08:31:32
A vége pedig mindennek közel van.Annak okáért legyetek mértékletesek és józanok,hogy imádkozhassatok.1Pt 4,7

Boldogok azok,a szolgák,kiket az Úr,mikor hazamegy,vigyázva talál.Lk 12,37
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 18, 09:38:57
FL 2008.04.18.

A MEGÉRKEZÉSRŐL


A "Romlás városából"
a "döntés kapuján át"
érkezhetünk meg Hozzád,
JÉZUS. Fogadd hálánk!

"Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál."
János 10,9
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 19, 10:49:29
”Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere.
 Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: "Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az Isten."
Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát." Jn 3,1-3 (I)


Mit jelent nekünk az újjászületés?
Röviden: Jézus Krisztus megszületése bennünk…
 Ahogy Máriában megfogant és élt az Úr testileg, ugyanúgy lélekben/szellemben megfogan és él Jézus Krisztus abban, aki újjászületett.
Az ilyen ember felülről, Istentől született…

Miért fontos ez…? A Károli fordításban a  rész 7. versben azt mondja Jézus: „Szükség… nektek...”
Mert „ha valaki újonnan nem születik nem látja meg Isten országát…, nem mehet be Isten országába”
Az 1Jn 5,12-ben meg ezt olvassuk: A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.

Jézus Krisztus az Élet! Ha Ő nincs bennem… életem sincs…
Bármilyen szelíd, vallásos vagyok… bármenyit imádkozom és olvasom a Bibliát… vagy akármit is… hiába teszek…
„Mert ami testtől született, az testi…, és  „ test és vér nem örökölheti Isten országát…”

”Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében”… Jn 1,12

Testvérem… befogadtad már… Isten gyermeke vagy…?
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Április 19, 10:52:18
Köszönöm Kövecske!  :05:

Isten kegyelméből újjászülettem!  :2angel:
Dicsőség az Úrnak!

Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: kövecske - 2008 Április 19, 10:53:56
Ámen!  :05:

Halleluja! :2angel: :2angel: :2angel:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 19, 13:44:42
FL 2008.04.19.

NAGY KÉRÉS

URAM, szívem kérése nagy:
forrástiszta örömöt adj!
Tőled legyen derűs kedvem,
s mindig továbbcsörgedezzen!

"Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor."
1 Péter 1,7
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: E.Edit - 2008 Április 20, 08:42:52
URAM!

Az en szivem is epekedik ilyen forrastiszta oromert.
Kegyelmedbol,kerlek ajandekozz meg vele.
Amen.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: yeva - 2008 Április 20, 08:53:18
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 20, 11:41:09
FL 2008.04.20.

FIGYELNEK

Lehet sok lelki fegyverem,
de abból nem lesz győzelem,
ha ímmel-ámmal harcolok,
és - figyelnek az angyalok!

"... szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek."
Róma 6,13
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 21, 07:50:55
FL 2008.04.21.

MENNYIT

Ó mennyit, mennyit énekeltem,
s mennyi ének maradt még bennem!
az ÚRÉ a szöveg, a dallam,
ha menni kell, viszem magammal.

"A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak."
Kolossé 3,16


Mindenkinek áldott, szép és végre tavaszi hetet kívánok! á
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Április 21, 09:01:09
Neked is kedves Árpi! :05:

Az ÚR áldjon meg.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Április 21, 09:13:29
FL 2008.04.20.

FIGYELNEK

Lehet sok lelki fegyverem,
de abból nem lesz győzelem,
ha ímmel-ámmal harcolok,
és - figyelnek az angyalok!

"... szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek."
Róma 6,13


Ámen és Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 22, 08:29:20
FL 2008.04.22.

VÁRLAK, URAM

Várlak, URAM, már nem mint Gyermeket,
de mint hatalmas Megváltót, AKI
minden hívást képes meghallani,
Ki értünk jön, és még ma itt lehet.
(ÁMEN)

"Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt."
Zsoltárok 130,6
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: E.Edit - 2008 Április 22, 08:40:43
Jojj el,Uram Jezus!
Amen.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 23, 08:38:05
FL 2008.04.23.

BARKA

Bújik a csöpp kis barka még,
de él, mozog... nézem, csodálom,
minthogyha pelyhes kiscsibék
csücsülnének a barna ágon.

"A diófás kertekbe mentem vala alá, hogy a völgynek zöld fűveit lássam; hogy megnézzem, ha fakad-é a szőlő, és a pomagránátfák virágzanak-é?"
Én 6,8
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 24, 09:24:41
FL 2008.04.24.

VEDD SZÁMBA!

Az, hogy fedél lehet feletted,
kegyelem, az is, hogy szeretnek.
Vedd számba hát mindazt a jót, mi
mindennapi érték, valódi!

"Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van."
Máté 6,32
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 25, 08:34:22
FL 2008.04.25.

EGYBEGYŰJTÖD

Megáll minden ígéreted,
bár itt még bűn és halál van,
egybegyűjtöd Te népedet
az örökkévalóságban.

"Az Istennek ígéretében  sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti."
Róma 4,20-21
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Április 25, 20:03:41
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 27, 15:59:10
FL 2008.04.27.

A CÉL

Krisztust kövesse, aki él!
Számomra is csak ez a lényeg,
s a hosszú távú cél a Cél:
hogy megváltottan hazaérjek.

"Aki nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya."
János 12,26
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Április 27, 16:39:04
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 28, 10:14:15
FL 2008.04.28.

ÖRÖK FÉNY

Meg-meglepik árnyak
olykor életem,
de örök fény vár rám
túl az életen.

"És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké."
Jelenések 22,5

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 29, 08:39:47
FL 2008.04.29.

KIK ÖSVÉNYT HAGYTAK

Akik ösvényt hagytak ránk örökül,
emlékük is megáldó üzenet.
Dicsérjük ŐT, KI rajtuk könyörült,
s hűségesen kövessük hitüket!

"Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket."
1 Thesszalonika 5,12
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Április 30, 08:20:40
FL 2008.04.30.

A NAPRAFORGÓK


Bárcsak az ember mindig így figyelne!
A napraforgók gyönyörű fegyelme
mindig lenyűgöz. Vágyakozva érte
kitartom én is lelkemet a fényre.

"Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz."
Zsoltárok 112,4

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Május 01, 12:30:16
Lk 19,5
"Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: "Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom."

Jézus szavai, amit Zákeushoz intézett. Sokan megütköztek azon, hogy Jézus egy fővámszedőnél szállt meg.
Zákeus otthona valójában rabló barlangja volt. Csalásból és zsarolásból megszerzett vagyona volt.
Lehet még az ágy is, amin Jézus aludt... Sokan előbb tisztogatják magukat a bűnüktől, és csak azután akarnak Jézussal közösségben lenni.
De Jézus hajlandó belépni, a bűnnel teli életedbe! Az életed ajtaján zörget, nyiss ajtót neki!
Meglásd be fog menni, és örömödben, s az Ő erejével, minden oda nem valót, ki fogsz tisztítani!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: E.Edit - 2008 Május 01, 12:38:55
A magunk erejebol nem is tudunk a buneinktol szabadulni.Legfeljebb szonyeg ala seperni a "szemetet".Akkor meg olyan bucka lesz belole,amibe sajat magunk fogunk hasraesni (pofara esni).
Jezus segit takaritni,csak hivjuk be!Es ami meg fontos,hogy adjuk at aztan az uralmat neki ,mert nem azert segit takaritni,hogy majd mas lakjon benne.Hanemhogy O legyen azutan a "hazigazda".

Cs.Edit :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 01, 19:59:58
FL 2008.05.01.

MIKÖZBEN

Miközben szárnyra kel imám,
transzcendens ihlet száll le rám,
benne a LÉLEK magva van,
s ének csírázik, dal fogan.

"Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre. Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz."
Zsoltárok 119,171-172
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 02, 15:51:06
FL 2008.05.02.

ÖSSZEFORRHAT

Ha nem is mind tart ég felé, sok út
vezet oda a Jézus Krisztus által.
A vallástétel ma sok szólamú,
de összeforrhat szent harmóniában.

"Mind ez egész föld énekeljen az Úrnak, napról-napra hirdessétek az Ő szabadítását."
1 Krónikák 16,23
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 03, 11:32:50
FL 2008.05.03.

ESŐ UTÁN


Eső után hogy énekel az erdő,
hogy zeng a rét, hogy tapsolnak a fák!
Nekem is hála fakad a szívemből:
fennhangon áldom velük az Atyát.

"Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön."
Énekek 2,12
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 04, 16:33:00
FL 2008.05.04.

IMÁDSÁGOK


Tudják, kik az URAT imádják:
nincs meg-nem-hallgatott imádság,
csak nem teljesített kérés, ha
az válik a javunkra néha.

"Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat."
Zsoltárok 6,10
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 05, 10:09:37
FL 2008.05.05.

KIÁLTS!

Ha köznapok filléres gondja
bizalmadat meg-megrabolja,
s kétség, hiány szívedre bút hoz,
ne késlekedj! Kiálts az Úrhoz!

"Minden gondotokat Ő reá vessétek, mert Néki gondja van reátok."
1Péter 5,7
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 05, 10:40:13
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 06, 13:37:37
FL 2008.05.06.

SZÍVBÉLI IMÁDSÁGOK

Életerő és biztatás van
minden szívbéli imádságban,
Ki mit sem kér, mit sem köszön meg,
koldusa lesz égnek s a földnek.

"Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szent Lélek által. Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre."
Júdás 1,20-21
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 06, 13:42:20
Ámen!  :088:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 07, 08:10:25
FL 2008.05.07.

Ó JÉZUSOM

Ó Jézusom, hadd kérjelek:
szólíts Te meg ma engemet,
hogy hadd legyek én is Tiéd!
Ontál helyettem drága vért.

"Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!"
János 5,14
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Május 08, 13:30:05
Te azért a munkának terhét hordozzad,mint a Jézus Krisztus jó vitéze.2Tim 2,3

Ez az Ige ma reggel több okból is szíventalált.
-Mostanában kezdtem el a 2Tim-t tanulmányozni.
-Mert belőlem ez a lelkület hiányzik belőlem.
Megvallom előttetek,hogy az itthoni háziszolgálatban az utóbbi időkben szinte egyáltalán nem vettem részt.Mindannak ellenére,hogy tudtam,hogy a szüleimnek igaza van,tegnap először hallgattam végig úgy édesapámat,hogy nem szóltam kközbe semmit.Tegnap átéreztem azt a helyzetet,amit a szüleim érezhetnek,különösen a tegnap esti veszekedésnél.Az,hogy van két felnőtt lányuk,egy majdnem felnőtt fiuk és ennek ellenére szinte,minden házkörüli munka rájuk hárul.Meg mondom őszintén,hogy sok ideje töprengtem már azon,hogyan lehetne ezen változtatni,de a töprengés nem oldott meg semmit.Igazából a Szent Lélek segítségét várom,hogy ajándékozzon meg olyan szolgálat készséggel,amire a szüleim nem neveltek rá.Az,hogy láttam tőlük valamit,az nem jelenti azt,hogy rá lettem nevelve.Viszont az az időszakmár elmúlt,hogy én ezért hibáztassam őket,mert nincs jogom.Olyan szolga lélekre van szükségem,amivel örömmel,szónélkül tudok valamit végigcsinálni,anélkül,hogy a szüleim szólnának érte.Szóval,én most csak egyet tehetek,megalázom magam és hallgatok.Illetve,hagyom,hogy a Szent Lélek neveljen.Formáljon igazi nővé,később feleséggé és anyává.Bocsánat a hosszúságért,de engem ez az Ige ma reggel nagyon szíven ütött.

-----------------------
Te azért a munkának terhét hordozzad,mint a Jézus Krisztus jó vitéze.2Tim 2,3
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Május 11, 14:30:56
Kedves tesók!Engedjétek meg,hogy megosszam veletek az élményt,amit ma a gyülekezetben átéltem az ApCsel 2,1-17-nek köszönhetően.Isten egyértelműen nekem szánta ezt a mai alkalmat.A keresztény gyülekezetnek igazából születésnapja a Pünkösd,amikor is létrejött az első gyülekezet illetve nekünk születésnapunk van öröktől fogva,mert a gyülekezet Isten öröktől fogva való tervében is benne volt.Amikor a Szent Lélek kitöltetett,a tanítványok különböző nyelveken kezdtek el beszélni.Az ott lévő emberek csodálkoztak,hogy ezek az egyszerű,tanulatlan izraelita emberek,honnan tudják az ő nyelvüket.Sokan azt hitték,hogy ezek az emberek részegek,de amikor Péter határozottan felállt és kijelentette,hogy nem részegek,hanem ez az az idő,amit Jézus nekik megígért,hogy megerősíttetnek a Szent Lélek által.Nem tudom mennyien lehettek ott akkor,amikor a Szent Lélek kitöltetett.A pásztorom felsorolt néhány embert,akik Jézus földi életében találkoztak Jézussal és megváltoztatta az életüket,meggyógyította őket stb.,akik részt vehettek,ott lehetttek,akkor,amikor kitöltetett a Szent Lélek,akik elmondhatták Péterrel együtt,hogy ez az,amiot az Úr megígért nekik.Például ott lehetett a samáriai asszony,lehet ott volt Lázár,Márta és Mária,ott lehetett a házasságtörő asszony,vagy az ember,aki 38 évig volt beteg stb.Ezek az emberek,mind elmondhatták,hogy Jézus maga az Isten Fia és elmondhatták Péterrel együtt,hogy ez az,aminek el kellett jönnie.Vagy például ott lehetett Nikodémus is.Ahhoz,hogy ezek az emberek újjászülethessenek ill.ahhoz,hogy mi újjászülethessünk,történnie kellett valaminek,mégpedig annak,hogy Jézus azonosuljon velünk és kivásároljon minket a rabszolgaságból,kihozzon minket Egyiptomból(a Világból).Amit tudnunk kell,hogy a Jézus első és második visszajövetele között időszakot aratás időszakának nevezzük.Ez az idő a Szent Lélek ideje.Amit tudni kell azokról az emberekről,akik találkoztak Jézussal és valamilyen oknál fogva a bűnüknek,a hibáiknak köszönhették azt az állapotot,amiben benne voltak,hogy mindannyiukkal személyesen,négyszemközt beszélt.Jézus megváltoztatta az életüket,megbocsátott nekik.Jézus mindig kettesben beszélt ezekkel az emberekkel,nem a tömeg előtt,nem hangosan beszélt ezekkel az emberekkel,hanem személyesen és négy szemközt.Jézus a magacsendességében,a magaidejében mindig ott van,ahol éppen lennie kell.Jézus négyszemközt akar velünk takálkozni.Személyesen,másoktól elzárt környezetben,helyen akarvelem beszélgetni.Jézus soha nem fogja mások előtt kiteregetni a bűneinket.Jézus az,aki tudja milyen megalázottnak,megvetettnek,lenézettnek lenni.Én nagyon hálás vagyok Istennek,hogy mindezt elmondta nekem az igén keresztül,a pásztoromon keresztül.Orsi
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: tothg - 2008 Május 12, 08:17:53
Pünkösd az egyház szülinapja.

Az egyház születése nagyon hasonlít egy ember születéséhez. Jézus földi szolgálata alatt hordta ki a magzatot, ahol fejlődött még szemmel nem látható módon. A tanítványok sem tudták, hogy kik is lesznek valójában, ahogy egy magzat sem tudja az anyja méhében, hogy ő egy ember lesz.
Aztán Jézus fájdalmasan, a halálával szülte meg az egyházat.
Ebbe az megszült, testbe pedig belelehelte az Ő szellemét hogy megéledjen.
(Amikor a lányom született, akkor az első percben meg se mukkant. Kitisztították a légzőjáratokat, de élettelenül feküdt, aztán az orvos, mást tenni nem tudván elkezdte pofozgatni, mire hirtelen, mint aki magához tér, megéledt. Olyan volt mintha abban a pillanatban lehelték volna bele az életet.)

Hát boldog szülinapot Isten népe!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 12, 12:34:42
 ;) köszi!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 12, 12:35:05
FL 2008.05.12.

HITED SZERINT

Te másként szólsz, másként hiszel,
de neked is az ÚR izen,
a LÉLEK szól, vigasztal, int, ...
Legyen neked hited szerint!

"Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek."
János 14,26
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 12, 12:48:07
Hiányoztak ám ezek a kis négysorosok. :05:

Milyen áldás, hogy mindnyájunknak az "Úr izen"; kinek-kinek aszerint, amire éppen a legnagyobb szüksége van.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 12, 12:58:12
A legnagyobb üzenet a mai igehirdetésen nekem (többek között) ez volt:

"...az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett."
(Jn 16,11)

Milyen nagyszerű üzenet, hogy nem a bűnös ember ítéltetett meg, hanem a világ fejedelme.  :088:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 13, 08:27:57
FL 2008.05.13.

ELVÁLASZTJA


ISTEN LELKE lebeg fölöttünk ...
A lelkünk puszta föld, de Fény jön,
s elválasztja bennünk az Isten
a világost a sötétségtől.

"Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába."
Kolossé 1,13

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 13, 22:28:58
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 14, 08:33:58
FL 2008.05.14.

SEBEZ - KÖTÖZ

A keresztyén gőg megsebez,
az Agapé óv s bekötöz.
A LÉLEK által lehet ez:
Testvér vagy, várlak ... Ugye jössz?

"Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert Ő szaggatott meg és Ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!"
Hóseás 6,1
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 15, 11:28:22
FL 2008.05.15.

TALPIG REMÉNYBEN

Ígéretével millió virágnak
az almafák talpig reményben állnak,
hódolva egy hatalmas, ősi rendnek;
helyük betöltve várnak, majd teremnek.

"Mint az almafa az erdőnek fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt. Az ő árnyékában felette igen kívánok ülni; és az ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek."
Énekek 2,3


 :105:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 16, 07:46:44
FL 2008.05.16.

LOBOGÓ FÁKLYA

Lobogó fáklya az önismeret,
behatol lelkünk minden zegzugába,
hogy fényében az ember látva lássa,
kicsoda is, hogy ISTEN kit szeret!

"És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig."
Efézus 3,19


 :092:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 19, 10:11:03
FL 2008.05.19.

SZEGÉNYEK

Vannak, akik maguknak élnek,
s bár gazdagok, mégis szegények:
koldusbotot visznek, a vágyat ...
Rabjai ők már e világnak.

"Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra; hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők..."
1 Timóteus 6,17-18


 :028:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 19, 11:27:38
De jó ez a kis "versike". 

Istené a dicsőség! :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 19, 14:13:08

"Erre megkérdezte tőlük: "Hát ti kinek mondotok engem?"
Simon Péter megszólalt, és így felelt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." Mt 16,15-16

  Egy nagyon fontos, nagyon lényeges kérdés: kicsoda Jézus Krisztus?
Eszembe jut: láttam valahol egy képet, ami ennek a kérdésnek a fontosságát igyekezett megmutatni. Egy hatalmas kérdőjelre akasztva, láncon függött a földgolyó; körülötte sok-sok kérdőjel. A kép felírása pedig így szólt:
„Mi a véleményed Jézus Krisztusról? Ki Fia Ő?A világ sorsa függ rajta!”
Valóban ettől függ a világ sorsa – de egyéni sorsunk is – hogy milyen választ adunk erre a kérdésre.
Másokról talán nagyon is meg van a véleményed, de Jézusról még nem értél rá gondolkozni. Nem érdekel; van ettől fontosabb dolgod!
  Talán azt gondolod, nélkülözhetetlen – de csak mások számára, neked nincs Rá szükséged. Talán a legnagyobb, a legjobb embernek tartod Őt, példaképnek; talán prófétának, vagy tanítómesternek. De ez mind kevés! Ő a Krisztus, az élő Isten Fia!
 Nekem Ő a Megváltóm Aki megmentett, kihozott bűneimből, régi elveszett állapotomból egy új éltre. És ezután boldog, felszabadult életet élhetek, aminek a vége: üdvösség, örök élet.
  Erre az életre keskeny út vezet; ami nehéz; ami buktatókkal van tele, de Jézus maga az, Aki felemel, aki erőt ad, Aki támogat erős jobbjával, Aki soha el nem hagy; Akinek kegyelme és hűsége örökké tart, szeretete soha el nem fogy!
  Testvérem! Számodra ki Jézus? Ismered Őt mint Megváltódat? Ma még dönthetsz, ma még elfogadhatod Őt, ma még megismerheted, most még élsz; de soha nem tudhatod, melyik percben lehet már késő, mikor ér véget a lehetőség.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Május 19, 16:54:31
Nekem Krisztus az Élet értelme.  :088:

Köszönöm az áhitatot!

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 20, 08:30:56
FL 2008.05.20.

VISSZARETTEN

Az önzés olyan primitív,
a szerzés vágya oly kegyetlen!
Akit az ÚR megigazít,
az mindkettőtől visszaretten.

"Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe."
Lukács 19,8


 :016:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 21, 08:25:52
FL 2008.05.21.

ISTEN ORSZÁGA

Örök valóság itt és odaát,
ország, hol ISTEN mindörökké áld,
KRISZTUS uralma áldássá tele,
benne az új ég s föld ígérete.

"A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre."
Zsoltárok 145,13


 :angel2:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Május 21, 23:29:24
Az alap ige a Római levél 4.része.

Ezt olvassátok el.Életemben másodszor ekkor tapasztaltam meg,mit jelent Szent Lélek által Igét tanulmányozni.

1-5.vers:
Mivel önmagamtól képtelen vagyok jót cselekedni,nem is igazulhatnék meg cselekedetek által.Pontosan ezért kaptam én is a Krisztusba vetett hitemet kegyelemből,mert csak Ő tud megigazítani és csak Ő tud jócselekedetekre indítani
6-10.vers:
Boldogok,akiknek megbocsátattak az ő hamisságaik,és akiknek elfedeztettek az ő bűneik.(4,7)
-Ez az Igevers azt jelenti,hogy Isten minden bűnömet megbocsátotta,ezért lehetek boldog
-Nekem ezt kell hirdetnem,hogy bűnösek vagyunk,de a bűneink súlya,az el lett hordozva,ez által nyertünk bocsánatot.
-Ha azt akarom,hogy az emberek boldogok legyenek körülöttem,meg kell nekik bocsátanom,ha vétkeztek ellenem.
"Mt 18,21-22."

Boldog ember az,akinekaz Úr bűnt nem tulajdonít.(4,8)
-Boldog lehetek,mert Isten nem úgy néz rám,mint bűnösre,mint gonosz szolgára,hanem szeretettel,kegyelemmel.
-Nekem ez a dolgom,hogy ezt elmondjam másoknak:Ha elismered,hogy bűnös vagy és ezt bevallod Istennek,a te bűneid súlyát többé nem neked kell hordoznod.Sőt Isten sem úgy fog tekinteni rád,mint egy bűnösre.
-Az,hogy Isten elvette tőlem a bűneim súlyát,megintmegbocsátásra indít és arra,hogy ne úgy nézzek arra a valakire,mint,aki vétkezett ellenem,hanem tudjak testvérként rátekinteni.
11-15.vers:
Isten nem azt nézi,hogy ki körülmetélt vagy ki nem hanem,hogy ki az,aki hittel,elfogadva a kegyelmet és a megbocsátást,követi Jézust.Isten az ígéretet,hogy örökösök lehetünk nem a törvény által adta,hanem a hit által.Mert,ha Isten törvény által igért volna,a megváltásnak semmi értelme nem lenne és eleve elvesznénk.Mert a törvény haragot nemz:ahol pedig nincsen törvény,ott törvény ellen való cselekedet sincsen.
16-20:
Isten dicséretre,imádatra méltó,hogy nem a törvény által,a cselekedetek által igazít meg,hanem a kegyelembe vetett hit által.A Jézusba vetett hit a reményt is valósággá teszi,sőt olyan dolgokat is,ami számomra lehetetlen.
21-25:
Isten,amit igért 100%-osan meg is cselekszi akkor is,ha mi azt hisszük,késik vele.Isten ígérete nem csak az Ő igazságát hirdeti,hanem minden ember megigazulását,aki hiszi,hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból. :2smitten:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Május 21, 23:36:41
Kedves Orsi!

Köszönöm, ez nagyon áldásomra volt. :088:


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 22, 08:09:57
FL 2008.05.22.

FŐRENDEZŐ

Mi mindent megtesz Ő,
a nagy FŐRENDEZŐ,
felül minden elképzelésen!
Hálával és ámulva nézem...

"... azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr."
Jeremiás 9,24


 :043:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 22, 09:10:21
Én is csak így nézhetem; csak így nézem... :05:

Ahogy olvasom az Igét, most tűnt fel nekem először a sorrend: ...aki kegyelmet, ítéletet és igazságot...
Milyen csodálatos, hogy Isten előbb kegyelmét adja, és kegyelemre ítéli a megtért bűnöst. Jézus igazságával ruházza fel; különben nem lenne aki megmenekülhetne.
Micsoda emberi ésszel felfoghatatlan, önzetlen, áldozatos szeretet! Valóban "felül minden elképzelésen" :2smitten:
Köszönöm Uram!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Május 22, 10:31:14
Jak 4,17   
"Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak."

Ezt az igerészt, mindig az emberekhez szóló üzenetnek tekintettem. Behelyettesítve az én, és a mások életére.
Ez így jó is, és üzenet minden embernek. Azonban többet is rejt ez az ige, és Isten jellemét reánk nézve árulja el!
Ez az ige Istenre is igaz. Ha Ő tudna jót tenni veled, de nem tenné, bűne lenne az. De mint tudjuk, Isten bűntelen.
Vajon mi is az a jó, amit meg kell tennie? Az, ami először átmegy Isten Igazságosságának szűrőjén, és a következményeknek mérő mérlegén.

Isten igazságosságának szűrője:

Isten következményeknek mérő mérlege:

Van még valami, ami mentség a jó nem cselekvésének. Ez pedig: a jónak elhagyása a mégjobbért.
Feladhatom az egyik barátomnak való segítségemet a munkájában, egy éhező ember szükségleteiért!

Legyen ez az üzenet ma számunkra:

Mt 6,33
"De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek."

Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 22, 10:40:51
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 23, 07:47:18
Ámen!  :igen:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 23, 07:48:58
2008.05.23.

FELISMERIK

Sok vágy jobblétre szenderül,
mélyül a csend kívül, belül,
s megnyílt fülek felismerik
Isten közelgő lépteit.

"Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek..."
Jelenések 2,7


 :028:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Május 23, 10:16:23
Kedves Árpi!  :088:

A kis versről ez az ige jutott eszembe:

Zsolt 37,4
"Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!"
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Május 23, 10:26:59
1Pt 4,12   
"Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket."

Érezted már úgy, hogy olyan dolgok történnek meg veled, aminek nem szabadna megtörténniük?
Valószínüleg velem együtt elmondhatod, hogy igen. De mi ezután a reakciód?
Érthetetlenül állsz az ég felé nézve és megkérdőjelezed Isten szeretetét, igazságosságát és gondoskodását?
Megijedsz, hogy rázza a vihar az életed csónakát? De valamiről megfeledkezel ijedségedben.
Mégpedig arról, hogy Jézus is ott van veled a csónakban! Ha másnak van vihar az életében, akkor azt lehet, hogy természetesnek is veszed.
Örömmel mondod neki a bátorító igéket. De ha a te életedben van vihar, lehet felkiáltasz:
"Mi ez Uram?" Vagy: "nem törődsz azzal, hogy elveszünk? (Mk 4,38b)"
Ilyenkor nem alkalmazod saját életedre a másnak elmondott bátorító és vígasztaló igéket. Tedd a szádra a kezedet mint Jób, és tarts bűnbánatot.
A keresztyén élet nem hozza magával a jobb és könnyebb életet. A keresztyén élet a kereszt hordozása.
Az addigi önző élet feladása, ami többé már nem rólad szól, hanem Istenről és a felebarátaidról.
Viszont megkérdezheted: "Mi a jutalmunk? (Mt 19,27)"

A jutalmad örök, és több mint gondolnád...

Mt 5,12
"Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben..."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Május 23, 13:36:16
Vigyázzatok és imádkozzatok,hogy kísértésbe ne essetek;mert jóllehet a lélek kész,de a test erőtelen.Mt 26,41!
Istenmanem véletlenül juttatta eszembe ezt az igét.Hálás vagyok neki,hogy Ő meg akar óvni
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 24, 09:25:33

Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. Jn 7,14 (I.)


   Ebből az igeversből kitűnik, hogyan viszonyult Jézus az emberekhez. Két dologra mutat rá.

 1.  Nem félt az emberektől. A fejezet első verséből tudjuk, hogy meg akarták ölni Őt. Ennek ellenére mégis felment Jeruzsálembe, a templomba, és nyilvánosan tanított, hogy teljesítse az Atya megbízását. Tudta, hogy senki sem árthat Neki, amíg el nem végzi a rábízott munkát. És bár azt is tudta, hogy ezek után a bűnösök kezébe adják, és megölik, mégis bátran, félelem nélkül végezte szolgálatát.
   Ha ma szétnézünk a világban, azt látjuk, hogy sok ember fél. Talán soha nem volt ennyi depressziós, pánikbeteg ember, mint a mai időkben. Az emberek félnek a jövőtől, életük alakulásától- mi lesz velem, hogyan tovább?; félnek a betegségtől, a természeti katasztrófáktól és még sok mindentől. De az Ige ezt mondja az 1Jn 4,18-ban:
  A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.
  Valaki megszámolta, hogy a Bibliában 365-ször fordul elő ez a biztatás: „Ne félj”. A hívő ember nem a „félelem lelkét vette, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét.”

  Kedves félelmektől gyötört testvérem! Jöjj Jézushoz! Fogadd el az Ő szeretetét és ne félj semmitől. Nála békesség és nyugalom vár rád. Ha Jézusban megbékélsz Istennel, akkor nincs semmi kárhoztattatásod, és nem kell aggódnod, félned semmitől.
  Ha elmerülsz Jézus szeretetében, ha beteljesedsz ezzel a szeretettel, akkor többé már nem félsz, mert tudod, hogy Ő mindennel a javadat munkálja.
 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Május 24, 10:12:57
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: éci - 2008 Május 24, 10:16:53
1jános 4,16
És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.
Az Isten szeretet;és aki szeretetben marad,az Istenben marad,és az Isten is őbenne.
Amen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Május 24, 10:26:19
Róm 14,17
"Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm;

Kedves testvérem. Lehet, hogy megérthetetlen számodra, és fel nem tudod mérni Isten országának szépségét.
Ha Ismernénk és felfognánk, könnyen erőt tudnánk meríteni a nehéz körülményekben tudván, hogy milyen örök,
dicső és minden romlástól és bűntől mentes otthon vár reánk. Bele kell merülni és felfedezni, hogy milyen is az eljövendő hazánk.
Felfedezése és megértése örömöt és boldogságot nyújt a mindennapunkra.
Az alapigénk betekintést ad, lássuk melyek ezek:

Igazság:
Isten igazságos, azonban a földi élet nem. De képzelj el egy olyan életet, amelyben nincs ítélet.
Nincs ítélet, mert nincs bűn. Nincs bűn, mert nincs igazságtalanság!

Békesség:
Isten, a békesség Istene. Földünk a békétlenség lakhelye. De képzelj el egy olyan életet, amelyben nincs bűn.
Nincs bűn, mert nincs már Kísértő (Sátán). Nincs többé Kísértő, mert igazság van.
Békénk pedig azért van, mert igazság van!

Szentlélekben való öröm:
Földünk, a boldogtalansággal elszaporodott lakhelye. Azonban a Szentlélekben való örömöt, ebben az életben is,
bár impulzusokban tapasztalhatjuk meg. De képzelj el egy olyan életet, amelyben Szentlélekkel megtelve
ujjongunk nagy örömmel, ahogyan Jézus is tette a Lk 10,21-22. részében.
Ahol nincs többé a Szentléleknek megszomorítása és templomának szennyezése. Hanem egy megdicsőült test,
amellyel színről színre látjuk Atyánk, és Megváltónk teljes dicsőségét, amelynek ragyogása megtölti lelkünk egész teljességét!

Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 25, 07:37:40

Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. Jn 7,14 (II.)


  A második dolog, amire rámutat az Ige, hogy Jézus tanította az embereket. Nem nézett arra, hogy mennyien gyűlölték, megvetették. Azt sem nézte, hogy az Ige magva útszélre, köves helyre és tövisek közé is esett; szórta a magot, hirdette az Igét, mert az Atya rábízta.
  Ma vannak elhívott, úgymond „hivatalos” „beiktatott” lelkészek, akiket az Úr különösképpen megáldott és megbízott ezzel a szolgálattal, a tanítással. De mindezek mellett valamennyi hívő feladata a magvetés. Ezt olvassuk az 1Pt 2,9-ben:

   Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.

   Ez a feladatunk! Ne legyünk „nagy tanítók”, de az életünkben megtapasztalt csodálatos szabadulásokat, áldásokat osszuk meg, hirdessük az Úr nagy tetteit; kegyelmét, szeretetét, hűségét! Soha nem tudhatjuk, hogy bizonyságtételünk által kiben mit "vetettünk" el. Lehet, hogy nem mi leszünk az "aratók", de vetni, de szórni az Ige magvát, mindenképpen a feladatunk. A környezetünkért, a szeretteinkért, azokért akik a közelünkben élnek felelősek vagyunk.
 Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: lulu - 2008 Május 25, 08:03:07
Áldott napot mindenkinek!

Róma/10,9-11. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról,és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.

Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást
az üdvösségre.

Mert azt mondja az írás: Valaki hisz Őbenne, meg nem szégyenül.

Üdvösség-nek, fordított- görög, héber, jelentése: szabadítás, biztonság, megőrzés, gyógyulás, egészség- fogalmát jelenti.

Isten áldjon benneteket, Lulu
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: lulu - 2008 Május 25, 08:09:33
 :028: :Jezus04:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Május 25, 10:47:11
Préd 8,8
"...Háború idején nem engednek szabadságra senkit..."

Jézus a Tábornok és te vagy az egyik katonája. Az ellenség tör előre ellened és már messziről hallod lépéseit, melyekkel feléd tart.
Jézus a Tábornokod felszólít: "Tüzet nyiss!"
Hiszel a Tábornoknak és parancsára megnyitod a tüzet? Vagy bizonytalan vagy, hogy aki jön valóban ellenség?
Nem nyitottál tüzet, és az ellenség már egy kőhajításnyira van tőled. Feltűnik neked, hogy szurony van nála,
amilyen az ellenségnél szokott lenni. Jézus a Tábornokod másodjára felszólít: "Tüzet nyiss!"
De te a parancs ellenére gondolkodni kezdesz: Talán azért jön, hogy a mi oldalunkra áljon. Hiszen látja, hogy fegyver van nálam
és nem volna esélye a szuronyával." Az ellenség már alíg pár méterre van tőled, és szuronyát már egyenesen feléd szegezve szúrásra készen.
Ekkor egy dörrenést hallasz, és az ellenség holtan esik össze. A Tábornok kezében füstölgő fegyver...
Közlegény!-kiáltja a Tábornokod. Vonulj vissza a táborba! Míg pihensz, addig itt leszek és tartom a frontot.
A közlegény visszavonult, majd később hivatta magához a Tábornok. A közlegény határozott hangon így szólt a Tábornokához:
"Uram, kész vagyok leszerelni! Nagy hibát követtem el, nem engedelmeskedtem a parancsának!"
Jézus a Tábornok eképpen felelt a közlegényének: "Máskor higgy nekem és engedelmeskedj a parancsnak.
A leszerelési kérelmeddel kapcsolatosan pedig azt a határozatot hozom, hogy menj vissza a táborba és pihend ki magad.
Addig én tartom a frontot, mert az ellenség nem nyugszik. Azt pedig jól jegyezd meg közlegény, "háború idején nem engednek szabadságra senkit"!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 26, 10:05:59
FL 2008.05.26.

IDEJE MÁR

Ideje már megértened,
hogy életed, közérzeted
attól függ, kihez viszonyulsz,
hogy "leborulsz, vagy kiborulsz"?!

"Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!"
Zsoltárok 95,6


 :028:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Május 26, 10:09:09
Inkább a leborulást választom.  :05:Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Május 26, 10:14:08
Józs 3,13
"És mihelyt a Jordán vizét érinti a papok lába, akik az ÚRnak, az egész föld Urának a ládáját viszik, a Jordán vize kettéválik, a felülről lefelé folyó víz megáll, mint egy gát."

Isten, gyermekei előtt jár és nyit, valamint zár ajtókat. Azonban nekünk ki kell lépnünk hitben.
A papok, akik a szövetség ládáját vitték, először a Jordánba kellett lépniük, és csak azután vált az ketté.
Könnyebb azt mondani, hogy: "Uram, hiszem hogy előttem jársz. De először válaszd szét az előttem levő tengert,
bontsd le az előttem tornyosuló falat, mutasd meg hatalmadat a problémám felett, és ezután bátran és hitben kilépek!"
De nehezebb azt mondani: "Uram, cselekszem és hittel követlek! Megteszem a lépéseket és te nyiss vagy zárj be előttem ajtókat.
Akaratod legyen meg Uram!" Bizony lehet, hogy nyitott ajtókra találsz. De ha zárt ajtókra lelsz, vigyázz, hogy hited ne lanyhuljon el!

Zsolt 18,30
"Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 26, 10:45:32
Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert.
Tanítványai megkérdezték tőle: "Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?"
 Jézus így válaszolt: "Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Jn 1,1-3


  Aki születése óta vak, annak fogalma sincs a földi élet sok dolga felől. Nem ismeri a színeket, az ég kékjét, a virágok pompáját, a hegyek fenségét. Nem ismeri szerettei csillogó szemét, és sok - sok dolgot.
  A lelki vak helyzete hasonló; teljesen tudatlan Isten dolgai felől: nem látja Isten szeretetét az éltében.
  Nem látja, hogy e földi életen túl van mennyei élet. Nem látja, hogy Isten hogyan és mennyit munkálkodik őérette is. Nem látja, nem érti az Ige csodálatos gazdagságát, mert a hitetlensége miatt vak mindezek meglátására.
  A tanítványok megkérdezik, hogy ki vétkezett, amiért ez az ember vakon született?
Jézus azt feleli: "Nem ő vétkezett, nem is a szülei…” – Mit jelent ez?
  Talán azt, hogy ezek az emberek bűntelenek lettek volna? Egyértelmű, hogy nem! Hanem azt, hogy Jézus magára vállalta minden ember bűnét, és aki vak, az nem a bűnök miatt, hanem hitetlensége miatt vak.
  De Jézus mond valami fontosat: azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei.
  Vagyis Isten engedte, hogy eláradjon a bűn, hogy nyilvánvalóvá legyen az ember nyomorúsága, Isten nélkül a boldogtalansága, a vaksága; de mindezekben Isten nyilvánvaló tette az Ő dolgait. Mit is?
  Isten a nyomorult emberen mutatta meg az Ő szeretete mérhetetlen gazdagságát; megmentő kegyelmét, türelmét, irgalmát, áldozatának nagyságát, amikor egyetlen Fiát tette a Golgota oltárára. Ha nem lennének nyomorult emberi életek, akkor is láthatnánk Isten nagyságát, teremtő hatalmát, bölcsességét, dicsőségét az Ő teremtményeiben; de nem látnánk meg Isten legbelsőbb lényét, azt, hogy Isten a szeretet. Nemcsak, hogy szeret, hanem Ő maga a SZERETET. És ez rajtunk, szeretetre teljesen méltatlan embereken mutatkozott meg, lett nyilvánvaló.
  Testvérem! Te megláttad-e már, Isten nagy szeretetét az életedben?
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Katus73 - 2008 Május 26, 20:44:12
Isten engedte, hogy eláradjon a bűn, hogy nyilvánvalóvá legyen az ember nyomorúsága, Isten nélkül a boldogtalansága, a vaksága; de mindezekben Isten nyilvánvaló tette az Ő dolgait.

Úgy látom, hogy nemcsak hitetlen életemben engedte ezt meg, hanem hívőként is megengedi Isten, hogy meglássam nyomorultságomat, hogy e testben mennyire nincs semmi jó, és milyen nagyon rá vagyok szorulva az Ő irgalmára.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Május 27, 02:08:07
Most napokóta a Római levelet tanulmányozom.Ma megint megtapasztaltam,hogy milyen az,amikor a Szent Lélek jelenlétében tanulmányozhatom az Igét,hogy Isten magán a Lelkén keresztül szól hozzám.


Róma 7

1-5:
A törvény uralkodik az emberen,amig él.Mi meghaltunk a törvénynek a Krisztus teste által,ami azt jelenti,hogy mivel Isten,a kegyelmét abban mutatta meg,hogy Jézus meghalt és feltámadt a törvénynek,hogy nekem ne kelljen Isten törvénye által elítéltetnem,hiszen maga Isten,aki létrehozta a törvényt,ugyanez az Isten,aki feltétel nélkül szeret és megszabadít a törvény alól,ami alapján én csak halálra ítélt lennék,csak arra lennék méltó,hogy meghaljak.

6-10:
Azért haltunk meg Krisztussal a törvénynek,hogy a kegyelem által megújulva szolgáljunk a Léleknek,mert a törvény által ránk kiszabott ítéletet,ami maga a halál Krisztus magára vállalta.A törvény nekünk,akik megújultunk nem ítéletet jelent,mert azt már Jézus elhordozta,hanem ez a törvény azért van,hogy ezáltal felismerjem,hogy bűnös vagyok és felismerjem,hogy hálával tartozom Istennek azért,hogy számomra már nem jelent ítéletet a törvény.Minélinkább nem akarok valamit megtenni,hogy a törvénynek megpróbáljak megfelelni,annálinkább nem fogok tudni ellenállni a kísértésnek,hogy vétkezzek.Ez az,ami miatt a törvény nekem halálomra van.Mert az állandó törvénynek való megfelelni akarás miatt,saját magamat gyötröm,mert tudom,hogy nem tudok megfelelni a törvénynek.Pont ez az,ami által nekem arra kéne indíttatnom,hogy kegyelemért,vezetésért,tanácsért kiáltva Istent hívjam segítségül.


11-15:
Nem a törvény az,ami nekem halált jelent,a bűn az,ami törvény által nekem halált szerez.A törvény az,ami rá akar ébreszteni arra,hogy bűnös vagyok.A törvény lelki,de éntesti vagyok.Nem ismerem,amit teszek.Azt teszem,amit nem akarok,tehát a bűnt.A törvény nekem abban segít,én azt tudomásul vegyem.Ha nem veszem tudomásul,hogy bűnös vagyok,akkor azt sem tudom tudomásul venni,amit Jézus tett értem és helyettem.Ebben az esetben a törvény maga lesz az,ami elítél.

16-20:
Ha azt cselekszem,amit nem akarok,azt már a bennem levő bűn teszi.Megegyezem a törvénnyel,hogy jó és tudatában vagyok annak,hogy nem a törvény a rossz,hanem én vagyok a rossz,aki a bűnt cselekszem.

21-25:
Isten a törvény által ráébreszt arra,hogy bűnös vagyok,tehát nincs más választásom,mint kegyelemért és szabadulásért kiáltani ahhoz,aki magára vette az ítéletet,amit én a törvény által érdemeltem volna. :2smitten: :2smitten:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 27, 08:28:29
2008.05.27.

NE FÉLJ, CSAK HIGGY!


"Ne félj, csak higgy!" - szól a LÉLEK,
Ne félj, csak higgy az Igének!
Akik hisznek, élve élnek,
kik nem hisznek, félve félnek.

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre."
János 5,24


 :017:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 27, 08:33:54
Ámen!  :05:

Jó ilyen Igékkel "nekimenni" a napnak!  :2smitten:
Köszi szépen, Árpi!  :05:


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 27, 09:17:13
Úgy látom, hogy nemcsak hitetlen életemben engedte ezt meg, hanem hívőként is megengedi Isten, hogy meglássam nyomorultságomat, hogy e testben mennyire nincs semmi jó, és milyen nagyon rá vagyok szorulva az Ő irgalmára.

Kedves Katus!  :05:

Jól látod! És nem vagy ezzel a  meglátásoddal egyedül; mert ezt olvassuk a Szentírásban:

Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Róm. 3,23

Így valóban csak az Ő irgalma az, amire nagyon rá vagyunk szorulva mindnyájan!
És milyen nagy vigasztalás, hogy Ő adja ezt az irgalmat; kegyelemmel hajol le hozzánk.  :2smitten:
És nem fárad el soha, megbocsátani újból és újból; és nem szűnik meg az Ő kegyelme és szeretete, mert az örökké tart!   :2smitten:

Dicsérjétek az URat! Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Zsolt 106,1
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Május 27, 11:46:44
Jn 15,15   
"Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak,
mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek."

Kik vagyunk Jézusnak?
Fiai vagyunk, barátai és örökösei! Tenyerébe vésett be minket és nevünkön szólított. Olyan értékesek, hogy Jézus
eladta mindenét és feláldozta magát értünk. De mik lehetünk még Jézusnak?
Dicsősége, bizonyságtevői és kedves jó illatai!

Legyünk hát a hegyen épült város, a világ világossága és a föld sója!
Azok, akiknek cselekedetei Őróla tesznek bizonyságot!

Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Katus73 - 2008 Május 27, 15:03:11
Jn 15,15   
"Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak,
mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek."

Kik vagyunk Jézusnak?
Fiai vagyunk, barátai és örökösei! Tenyerébe vésett be minket és nevünkön szólított. Olyan értékesek, hogy Jézus
eladta mindenét és feláldozta magát értünk. De mik lehetünk még Jézusnak?
Dicsősége, bizonyságtevői és kedves jó illatai!

Legyünk hát a hegyen épült város, a világ világossága és a föld sója!
Azok, akiknek cselekedetei Őróla tesznek bizonyságot!

Ámen


ÁMEN
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 28, 08:05:10


"Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok;
megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket." Jn 8,31-32


  Mit mond itt Jézus, a benne hívőknek? Mikor lesznek szabadok, és valóban az Ő tanítványai? Ha megmaradnak az Ő beszédében! Vagyis, ha az Ő beszéde, Igéje, behatol a szívűkbe és átformálja őket; megváltoztatja a gondolkodásukat, az életüket.
   Ez így van ma is! Nem elég azt hinni, hogy van Isten. Ezt még az ördögök is hiszik, sőt rettegnek is Tőle. Nem elég hinni, hogy Jézus valamikor élt, csodákat tett, meghalt, feltámadott, mennybe ment. Nem ez nem elég, ha ezt tudva semmi nem változik meg az életemben. Nem elég tudni, hogy bűnös vagyok és Isten mégis szeret, úgy, hogy a Fia Jézus meghalt értem a kereszten, ha ez a tény nem ráz fel, ha ez a szeretet nem járja át a szívem, az életem; ha ez nem hoz semmi változást bennem, ha ezek után ugyanúgy élek, mint eddig: a bűn, a szenvedélyek, a világ és saját énem rabszolgájaként.
   De ha megtartjuk az Ő Igéjét, az Ige bennünk marad, akkor szabadok leszünk.
Megkérdezem: Szabad vagy? Nem könnyű a szabadulás, de Jézusnak minden lehetséges. Ezt olvassuk:

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan"...Mt 11,28

”Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." (8,36)

    Kedves Testvérem!  Hozzá mentél már? Megszabadított a Fiú? Ha igen, valóban szabad vagy!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 28, 10:22:56
FL 2008.05.28.

ÖRÖM

Öröm, hogy nem vagyok magam,
hogy örömöm KRISZTUSBAN van,
s hogy elkísér végül haza
kegyelme, bűnbocsánata.

"És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre."
Filippi 1,25


 :043:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Május 28, 10:31:07
Mt 5,41   
"Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre."

A római katonáknak megvolt a joguk, hogy egy mérföldnyi távolságra kényszerítsék fegyverhordozás céljából a zsidókat.
Tehát ha segítette egy mérföldig egy római katonát, akkor a kötelességét végezte.
Azonban egy újabb mérföldnyi segítség felhívta valamire a katona figyelmét.
Micsoda lehetőség a bizonyságtételre!
Neked is van kötelességed? Ha csak azokat végzed, -Jézus szavaival élve- haszontalan szolga vagy.
Ha kötelességed felett teljesítesz, akkor az életed egy bizonyságtétel lesz!
Másokat érdekelni fogja a másságod és akkor erejében telt lesz a bizonyságod!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 29, 08:15:10
FL 2008.05.29.

TEMETÉS UTÁN

Tavasz van, a csírák kibújnak,
s TE engeded, URAM, hogy lássam.
Ne hagyj helyet bennem a búnak,
vigasztalj a feltámadással.

"Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért."
Zsoltárok 42,6


 :026:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Május 29, 09:57:32
Jn 11,33
"Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott,...Jézus könnyekre fakadt."

Jézusnak lelke megrendült és sírva fakadt. De kit siratott? Azt, aki meghalt és tudta, hogy feltámad? Nem!
Jézus látva az ott sírókat, megindult ezen és könnyekre fakadt. Jézus együtt érez a szenvedőkkel.
Ha szenvedsz tudd, hogy nem egyedül szenvedsz.

Jézus ott van veled és feltámasztja a reményed!

Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 29, 13:46:22
Ámen!


"Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek." Jer 29,11
Így van! Isten szava igaz, és örökké megáll! Amit Ő megígér, azt soha meg nem másítja, azt Ő beteljesíti.  :2smitten:

"Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött." Zsolt 89,35

És soha nem késik el az ígéretekkel:

"Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják" 2 Pét. 3,9


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Katus73 - 2008 Május 29, 14:06:04
Kedves Olajág!

Nagyon jó volt olvasni az Igéket, és a hozzáfűzött apró magyarázatokat. Kifejezetten nekem szólt!

Dicsőség ISTENNEK!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Május 29, 14:59:06
Ámen!

"Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen." 1Pt 5,11  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Május 30, 07:43:19
FL 2008.05.30.

"EGYIPTOM KINCSEI"


Bár még elérhetők,
nem vesznek már hatalmat,
"Egyiptom kincsei"
lelkemtől messze vannak.

"Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett."
Zsidók 11,26


 :105:

Mindenkinek nagyon szép napot, áldott és szép 7végét!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Május 30, 10:31:15
ApCsel 12,5-6
"Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter - két bilinccsel megkötözve - két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt."

Péter a börtönben, miközben katonák veszik körül. Másnap valószínüleg kivégzés, ahogyan Jakabot is lefejezték. De Péter nyugodtan aludt.
Mi volt az oka, hogy ilyen békésen aludt? Úgy hiszem, hogy Péter Jézus szavaira emlékezve hitte, hogy nem halhat meg:
"Bizony, bizony, mondom néked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál;
de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod." (Jn 21,18)

Jézus megprófétálta Péternek, hogy megéli az öregkort. Többé már nem az a Péter volt, aki a viharban hánykolódó csónakban
megkérdőjelezte Jézus szavát: "Menjünk át a tó túlsó partjára!" (Lk 8,22) De mi volt Péter reakciója, miközben a viharra és a hullámokra tekintett?
"Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" (Mk 4,3)
Ám itt egy Istenben bízó Pétert látunk, aki nem Jakab lefejezésére gondol, hogy hasonló sorsra jut, hanem Jézus szavának hisz!

Isten azt mondta, hogy Ő soha nem hagy el és nem távozik el tőled. Szeme mindenkor az ő gyermekein van.
Azt mondta, hogy gondodat viseli! Hiszed-e, hogy vagy olyan fontos neki, hogy gondodat viseli és ezért nem kell aggódnod a holnapért?

Mt 6,34
"Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Május 31, 10:15:25
Mt 11,29
"Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek."

Figyeljünk fel Jézus felszólítására: "tanuljátok meg tőlem..." A szelídség és az alázat, nem velünk született tulajdonságok.
Ezek gyümölcsök, amik megérlelődhetnek bennünk. Ez Isten munkája, ami csak a közreműködésünkkel válhat sikeressé.
Van értelme a szelídségért és az alázatért imádkozni? Nincs! Térdről talpra kell állni és cselekedni!
Mikor Izráel a Vörös tenger előtt állt és közeledett az egyiptomi sereg, Mózes imádkozni kezdett.
De Isten utasította, hogy most nem imádkozni, hanem cselekedni kell:

2Móz 14,15-16
"Akkor ezt mondta Mózesnek az ÚR: Miért kiáltasz énhozzám? Szólj Izráel fiaihoz, hogy induljanak útnak.
Te pedig emeld föl a botodat, nyújtsd a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izráel fiai a tenger közepén."

Mikor Ákán bűne miatt elhullott harminchat ember, Józsué imádkozni kezdett. De Isten utasította, hogy imádkozás helyett cselekedni kell:

Józs 7,10;12
"Az ÚR azt felelte Józsuénak: Kelj föl! Miért estél arcra?"
"...Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtani valót."

Legyünk érettek a hallásra, hogy megértsük mindazt, amit már megmondott az Úr!

Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Katus73 - 2008 Május 31, 11:33:19
ÁMEN
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Június 02, 08:40:44

"Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen." Jn 14,27

   Nyilvánvaló, hogy a békességre minden ember vágyik; és a világ is ad valamilyen békességet. A világ külső békességre igyekszik: pl. ne legyen háború,  ne zavarjon senki és semmi. Tudjuk azonban, hogy ez kevés; szörnyű háború dúlhat a szívben is. Békétlenné tesz a lelkiismeretfurdalás, az önvád, de az is, ha egy másik embert vádolok; az irigység, a harácsolás, a harag, a szenvedélyek; egyszóval a bűn! A békétlen ember szembefordul Istennel, embertársaival végül még önmagával is.
   Hogyan juthat az ember békességre? A 2Kor 5,18 szerint:
"Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát."
  Ezért, „mintha Isten kérne általunk, a Krisztusért kérünk: béküljetek meg az Istennel.”
Tehát az igazi békességre akkor jut el az ember, amikor megérti: Eddig Isten ellen lázadtam, Istent ellenségnek tekintettem – de Ő nem tart ellenségének; Isten megbékélt velem, pedig lenne oka a haragra, mert bűneim égbekiáltóak. Isten azért békült meg velem, mert Fia, Jézus Krisztus meghalt ezekét a bűnökért. Most pedig arra kér Isten, hogy béküljek meg vele.
  Kedves Testvérem! Ha megbékülsz Istennel, akkor megbékülsz a sorsoddal, helyzeteddel, az emberekkel is; egyszóval mindennel. Krisztus lesz a békességed; egyszerűen nem félsz, még akkor sem, ha emberileg félned kellene.
 

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Június 02, 10:22:10
Így igaz!  :088:

Egy ige jutott eszembe:

1Jn 4,18
"A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Június 02, 10:22:47
Mt 16,15
"Erre megkérdezte tőlük: "Hát ti kinek mondotok engem?"

Te kinek mondod Jézust? Mások mondhatják embernek, prófétának vagy tényleg Isten fiának.
De nem mások bizonyságtételéből kell élned, hanem a saját bizonyságodból, amint az Isten kijelentette magát neked.
De valójában ki neked Jézus? Az, aki Ura életed felett? Nem elég hinni, hogy Ő az Isten fia!

Jak 2,19b
"Az ördögök is hiszik és rettegnek."

Egy napon minden térd meg fog hajlani. Azoké is, akik a tűznek tavába vettetnek!
Két fajta térdhajtás lesz:
-az egyik önszánt és lélekből túlcsorduló hódolattal teljes
-a másik viszont kényszeredett térdhajtás lesz

Szintén két osztályrész lesz: az egyikben igazság, a másikban reménytelenség lesz!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Június 03, 08:24:41
FL 2008.06.03.

AZ ÉLET KÖNYVE

Az Élet Könyve lapjain nevek,
ott tartja számon ISTEN azokét,
akiken nem lett úrrá a sötét,
akik helyett a KRISZTUS vérezett.

"És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki útálatosságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a Bárányé."
Jelenések 21,27


 :027:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Június 03, 20:32:56
Szia Árpi!  :05:

Már hiányzottak a kis négysorosok. Remélem, hogy mihamarabb kigyógyulsz az influenzából, és hűségesen beírogatod!
Az Úr áldjon, és gyógyítson meg!

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Június 04, 08:10:02
FL 2008.06.04.

JAJ ANNAK....


Jaj annak, akivel
JÉZUS szóba nem áll.
Heródes Antipás,
ítélet ez: halál!

"Kérdezé pedig őt sok beszéddel; de ő semmit nem felele néki."
Lukács 23,9


 :017:

 :thanks: , hogy gondoltok rám!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Június 04, 09:48:26

”És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.” Jn 14,13 (Károli ford.)


  Akármit?! Micsoda lehetőség! Akkor kérek egészséget, hosszú, boldog földi életet, sok pénzt, sikert…
  De van egy bökkenő! Az Úr így mondja: „Akármit kértek az én nevemben…” Kérhetek ilyen dolgokat Jézus nevében? Mit jelent az Ő nevében kérni? Csak annyit, hogy a végére odateszem: „ mindezt Jézus nevében kérem?”
  Nem!! Ez sokkal komolyabb ennél. Jézus nevében CSAK olyat kérhetek, amit Ő is akar, amit Ő is kérne, sőt, amivel Ő bízott meg.
  Kérhetek-e Jézus nevében pl. sok pénzt? Nem!! Hiszen Ő azt mondta: „Ne gyűjtsetek magatoknak sok kincset a földön…” ( Mát. 6,19) „Nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete.” (Luk 12,15)
  Ahhoz, hogy az Ő nevében kérjünk, nagyon szoros kapcsolatban kell lennünk vele, és ismernünk kell Őt, sőt megbízatásunk kell legyen Tőle. Mert pl. beszélhetek-e a miniszterelnök, vagy bárki más nevében, ha nem bízott meg vele?
  A Szent Lélek az, aki által megismerjük az Urat, és Aki megtanít kérni is. A Róm 8,26-28-ban ezt olvassuk:
  „Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.”

  Jól megfigyeltük az Igét? Amit kérnünk kell, nem tudjuk. De Isten tudja! Egy valamit azonban mi is tudhatunk, hogy minden a javunkra van!
  Hogy szól alapigénk? „…hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban”.

Kedves Testvérem! Olyan dolgokat kérünk, amelyek dicsőítik az Atyát és a Fiút??
Vagy vágyainktól hajtva olyan dolgokat kérünk, ami saját magunkat dicsőíti, ami kedvteléseinket szolgálja?
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Június 05, 08:24:48
FL 2008.06.05.

CSENDESSÉG

Hódolattal és tisztelettel
hajolni az örök Igére,
várva, hogy a szívemig érne,
s fény gyúlna ki újra felettem.

"Mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett."
2 Kor 4,6


 :028:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Június 05, 10:25:30
Ámen!  :088:

Lk 4,4
"Jézus így válaszolt neki: "Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Június 05, 22:56:11
Kedves tesók!Ma esete megint egy tanításon keresztül szólt hozzám Isten,amit szerenék veletek megosztani.Az alap Ige:Ef 6,10-14
Szellemi harcok:
Ez az Ige rettenetesen bátorít és bizonyásgot akar adni ebben a háborúban.

10.vers:
Nem mindenki értékeli a szépet,a tisztát,a csodát,amit Pál az előző részekben említ.Éppen ezért kell Isten erejében megerősödnünk,mert egyedü nem megy.Ide ember feletti erő kell az-az Isten.
11.vers:
Nem vagyunk meztelenül kidobva a csatatérre.Ő eszközöket ad a kezünkbe.Az ördög mesterkedik.El akar érni minket,anélkül,hogy mi észrevennénk.Itt felhoz egy példát.:Veszekszem valakivel,Sátán azt hisz nyert ügye van.Viszont,ha Istenhez közeledünk a testvéremmel,bocsánatot kérünk,megbocsátunk,rendezzük a kapcsolatot,akkor az ördögnek futnia kell.(én ezt a múlthéten tapasztaltam).
12.vers:
Nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk.Test és vér=halandó ember.Nem emberek az ellenségeink,akkor is,ha mi annak látjuk őket vagy ők annak látnak minket.Krisztus már legyőzte a szellemi erőket.Lesznek vesztes csatáink,de a háború végeredménye győzelem Krisztus győzelme által.
13.vers:
Nem minden napunk gonosz.Ha azt érezzük,hogy a halálárnyékában vagyunk,legyen tudatunkban,hogy Isten mindenegyes csatában ott van mellettünk és irányít,terelget az Ő vesszejével,botjával.A feladatunk ellenállás,helytállás,annak megtartása,ami már a miénk lett.
14.vers:
Az igazság=való igaz a mi övünk és mellvasunk.Jézus nélkül nem élünk a való igazságban,hiszen Ő maga a teljes igazság.
Megigazulás=Isten igaznak nyilvánít minket.Ha Isten engem elfogad,ahogyan a Fiát is elfogadja,nekem is el kell fogadnom saját magmat és nem kell folyton igazolnom magamat,bizonygatnom az önigazamat.Az ördög azt akarja,hogy elbizonytalanodjunk abban,hogy Krisztus elfogad minket.Istennek nevelnie kell.Az,hogy vétkezünk,miközben Isten nevel minket,ez nem kérdőjelezheti meg a helyzetünket,azt,hogy Isten elfogad minket
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Június 06, 09:18:20
FL 2008.06.06.

EGY GONDOLAT

Egy gondolat
sugárzik át a csenden,
az éjszakán, a múló éveken:
AZ ÚR KÖZEL!

"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!"
Filippi 4,4-5


 :028:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Június 09, 09:57:33
"Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.” Jn 17,24 (olvasandó a Jn 17. rész)

   Ebben a részben Urunk úgynevezett főpapi imája van feljegyezve. Akkor mondja, amikor „eljött az óra”; nyílván a szenvedés és a halál ideje. Így szólítja meg Istent Atyám. Példamutató ez az egyszerűség: nem halmozza a jelzőket, mert nem érzelmi alapon közeledik Istenhez még ekkor sem, A „halál árnyékának a völgyében” sem.
   „Akiket nekem adtál” vagy „akiket nekem adtál e világból” kifejezést hétszer említi meg imájában az Úr. Kik is ezek?
   Elsősorban a 12 tanítvány, de a 20. vers szerint mindazok is, akik az ő beszédükre hisznek Jézusban; és a 2. vers lapján mindazok, akiknek örök életük van.
   Mit tett Jézus ezekkel, az övéivel?
  Először is örök életet adott nekik. Ez a kiindulás. Nekünk talán ez a cél, de Isten szemében ez az alap, hogy további munkáját végezhesse bennünk és általunk.  A 3. versben azt olvassuk:”Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust”.
  Hogyan lehet Őt megismerni? Az Ő kijelentése által; amennyit kinyilatkoztat Jézus által a Szentlélek által, Igéje alapján. Kiknek? Az Írásokból tudjuk, hogy elrejti ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kicsinyeknek jelenti ki. Először tehát kicsivé kell lennünk, olyanná, mint a gyermek; mert csak így tudjuk Igéjét elfogadni hittel, okoskodás nélkül.
  Másodszor: a 9. vers szerint könyörög azokért, akik az övéi. Nem csak itt ebben az imájában; a Róm 8,34 szerint „most is az Isten jobbján van és esedezik érettünk.”
  Harmadszor: a 11. vers szerint azért imádkozott, hogy Isten tartson meg, őrizzen meg minket e világban. Nagy bíztatás ez nekünk. Jézus nem csak azért jött, hogy megkeressen, hanem meg is tart mindvégig.
  Negyedszer: az alapigénk szerint azt akarja, hogy ahol Ő van, ott legyünk mi is.

Testvérem, hadd kérdezzem meg: ott leszel?
 
 

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Június 10, 08:54:36
„Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!” Jn 17,11


   Ebben az igeversben Isten népének az egységéről van szó. Napjainkban különösen fontos ez, mert a keresztyén világ egységre törekszik sokszor azokkal is, akik még névlegesen sem keresztyének. De milyen egységért is imádkozik a mi Urunk?
   Tökéletes egységért, amilyen az Atya és a Fiú egysége. Felmerül a kérdés: „Mi meg tudjuk-e ezt valósítani?” Sokan igyekszenek létrehozni; de az egységnek csak valamilyen „torzképe” jön létre. Egyszer, amikor az ökumenéről beszélgettünk, valaki ezt mondta: „Erre mi képtelenek vagyunk, jobb, ha hozzá sem kezdünk.” Na éppen ez az! Találó megjegyzés. És felmerül a döntő kérdés: Ki valósítja meg az egységet?
  Bemásolok néhány Igét, amelyekből kitűnik, hogy ezt az egységet hozza létre azok között, akik Krisztuséi. Az Úr Jézus az Atyát kérte népének egységéért:

  Jn 10,16: Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.
   Gal 3,28: Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
  1Kor 10,17: Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk.


  Látjuk tehát, hogy ezt az egységet Isten hozza létre. Az Igékből világos, hogy nem egyházakat, nem felekezeteket, és nem minden embert, hanem azokat, akik Krisztusban vannak. Így olvassuk az Igében: „hogy egyek legyenek mibennünk.” Aki nincs Krisztusban, akiben nincs a Szentlélek, az nem lehet részese ennek az egységnek; az övéi mind egyek! Senki sem marad ki belőle. De a sokak által szorgalmazott ökumené valami egészen más, mint ez az egység. Az „összemosás” nem Istentől van.


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Június 11, 08:40:10
FL 2008.06.11.

KÉRDŐJELEZNI

Kérdőjelezni nincs jogom
hited, bocsásd meg hát, ha tettem,
s hogy én ezért imádkozom:
lehessen félreérthetetlen!

"Szünjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága és erősítsd  meg az igazat; mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és a veséket."
Zsoltárok 7,10


Sziasztok!
Sajnos az otthoni gépem még a múlt héten beteget jelentett, így a NEThozzáférésem egy picit korlátozva van. Remélem még a közeljövőben újra használható lesz. Örülök. hogy legalább most itt lehetek.

 :028:

pá.á
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Június 11, 10:21:52
Kedves Árpi!  :05:

Remélem hamar használható lesz a géped.  :05:

Az Úr áldjon meg!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Június 11, 10:32:33
Lk 15,16
"Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki."

Bizonyára ismerős számodra is a tékozló fiú története.
Sokak életében valósággá lett, ugyanúgy a tékozlás, mint a szerető Atya visszafogadó karjai.
Ennek a fiúnak még a disznók eledeléből sem jutott. Azonban vannak, akik éppen a vájúnál étkeznek...
Azonban mennyi moslékot kell megennünk ahhoz, hogy felébredjünk a valóságra: az Atya szerető karjai várnak rám!
Ha eltékozoltál mindent, akkor is jöjj vissza az Atyához! Ismerjük fel minnél hamarabb, hogy saját utaink alatt csak fájdalmat okozunk magunknak.

Jer 29,11
"Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.

Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Június 12, 09:19:46
FL 2008.06.12.

AKIK JÉZUSRA NÉZNEK

Akik JÉZUSRA néznek,
nem rabjai a pénznek,
adni, szeretni készek,
s nincs ember, kit lenéznek.

"Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is."
Fil 2,4


 :105:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Június 12, 20:14:54

"Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az ÚR. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az ÚR, és bajba döntött a Mindenható." Ruth 1,21


   Naomi az éhínség elől férjével és fiaival Moáb országába költözött. Azt hitte, elmenekülhet a betlehemi éhínség pusztítása elől. De ha elolvassuk a történetet, látjuk, hogy ott is utoléri a nyomorúság. Szerettei mind meghaltak; Isten világosan megmutatta neki, hogy ez az út, nem az Ő akarata szerint való volt. Mikor visszatért Betlehembe, megszégyenülten állt honfitársai előtt, akik őt régi nevén „Naomi”-nak (a „kedves”) szólították.
   Amint az alapigénkben olvassuk, Naomi szavai kifejezik életének nyomorúságát. De rejlik benne egy mély vigasztalás is, ami lehet, hogy még benne sem tudatosul akkor abban a pillanatban. „Megalázott engem az Úr”. Nem egy sötét sors, nem nehéz körölmények, nem gonosz emberek, hanem az ÚR!
    Ma az emberek legtöbbje, minden borzalmas eseménynél azt kérdezi: „Hogyan engedheti ezt meg Isten”. Naomi nem kérdezi. Ő tudja, hogy ezt Isten engedte meg, Tőle lett. Ez vigasztalta őt, és ez lett annak az útnak a kezdete, amelyen elindulva, Istenét újból megtalálta.
    Lehet, hogy megalázottak vagyunk; lehet, hogy bűneink következményét hordozzuk; lehet, hogy saját önfejű utjaink gyümölcsét aratjuk…
    De milyen nagyszerű vigasztalás, hogy elmondhatjuk:
"Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet." Ézs 38,17
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Június 13, 09:39:53
FL 2008.06.13.

GAZDAGSÁGOM

Szerencsejáték? - Nincs hozzá közöm.
Lottó, totó, pénz? Legyen bár özön,
gazdagságommal tengernyi sem ér fel:
Jézus Krisztusban vagyon üdvösségem.

"Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem."
Filippi 3,8


Mindenkinek kívánok nagyon szép 7végét, jó pihenést! Az ÚR áldjon Benneteket!
pá.á


 :028:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Június 13, 10:29:49
Neked is áldott, nagyon szép hétvégét Árpi!  :063: És persze mindenkinek! :063:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Június 13, 10:31:09
ApCsel 19,13-16
"Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak: "Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet!" Egy Szkéva nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nekik: "Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?" Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy meztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból."

Ezek az emberek tudták, hogy honnan jön az erő és hatalom. De a baj az volt, hogy nem voltak kapcsolatban az erőforrással.
Ismerjük fel, hogy a tudás önmagában nem elég. A farizeusok és írástudók is hasonlóan csak tudásban éltek.
Jézus kijelentette nekik, hogy nem az írásokban van az örök élet, hiába is kutatják.
Fogjuk fel, hogy Istennel való kapcsolatunk alapja minden, és csak erre az alapra lehet építeni.
Még ha a teljes ismeret birtokában is vagyunk, ha ismerünk minden apróbb részletet is az ellenségről, de nem vagyunk
összeköttetésben az erőforrással, akkor legyőzöttek vagyunk.
Ezek a vándorló zsidó ördögűzők valószínüleg az apostoloktól látottak alapján tették mindezt.
Sokak a jelen korban is másoktól látott és hallott cselekedeteket illesztik be saját életükbe, és nem a saját hitük, meggyőződésük és átélésük alapján
cselekednek és élik életüket. Lehet, hogy azok önmagukban megállnák helyüket, azonban Istenhez nem kapcsolódva erőtlen, és eredménytelen élet.

Ismerjük meg az Urat, hogy életünk bizonyság legyen, és hogy bennünk, Őt lássák meg!

Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Június 13, 10:33:03
Köszike, Árpi!  :05:

Téged is...és neked is...

  Pont erről olvastam ma.És úgy elmerengtem azon,  hogy ki is volt Saulus (Pál) megtérése előtt, milyen kiváló "társadalmi"  helyzetben volt, mi is volt az, amit "nyereségnek" tekintett. Jó családból származott; jó hírű intézetekben nevelkedett, a híres "jeruzsálemi egyetemen" tanult, Gamáliel "professzor" előadásait hallgatta, aki akkor világhírű tudományos tekintély volt; már "diplomáciai szolgálatban" is tevékenykedett: Elfogatási parancsok alapján kellett külföldön (Damaszkusban) "államellenségeket" letartóztatnia. Röviden: Olyan ember volt, akinek a karrierje meredeken ívelt fölfelé, útban volt a nagy siker felé, tisztelet, tekintély, hatalom ás sok minden más elérhető közelségben volt előtte.
  És hogy értékeli ez az ember az ő nagyszerű lehetőségeit? "Veszteségnek" nyereség helyet, "kárnak" haszon helyet; "szemétnek" - tehát olyasminek, amit az ember kidob, elvet. És miért ez az emberi ítéletalkotással teljesen ellenkező szemlélet? "... Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem." (Fil 3,8)

Úgy elgondolkodtatott... én mit tartok nyereségnek...? Mi a fontos...?
Gyerekeimet, hogy nevelem? Mi a fontosabb, hogy tanultak legyenek, hogy a diploma az "kincs"? Vagy Jézus legyen mindig, mindenekben az első, és Miatta, Érette - ami akadályozna az Ő követésében - az legyen minden csak kár és szemét...
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Június 16, 10:18:05
FL 2008.06.16.

KI CSAK ALKALMI

Ki csak alkalmi KRISZTUS-követő,
nem járja át azt mennyei erő,
kísértések és harcok éjjelén
magára marad s elesik szegény.

"Legyetek én követőim, atyámfiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképen mi néktek példátok vagyunk."
Filippi 3,17


 :044:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Június 17, 08:07:00
FL 2008.06.17.

VAN KINEK A TEMPLOM


Van kinek a templom elmosódó emlék,
hol sohasem volt otthon, legföljebb ha vendég.
És van, aki vigaszt várva talál vissza,
mert ki bajban van, az ritkán ateista.

"Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet."
Zsoltárok 94,19


 :028:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Június 17, 10:04:39
Hát igen...a bajban az ateista is tudja mondani: Segíts Istenem!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Június 18, 08:34:13
FL 2008.06.18.

LOTTÓ, TOTÓ

Lottó, Totó sohase jelentse
jövődet és boldogulásod!
Nem biztos ám, hogy a szerencse
áldást jelent, lehet, hogy átkot.

"Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik."
1 Tim 6,9


 :026:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Június 19, 10:10:52
Lk 11,27-28
"Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony felemelte szavát, és így szólt hozzá: "Boldog az az anyaméh, amely téged hordozott,
és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak!" Erre ő így felelt: "De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják."

Máriát, Jézus anyját valóban áldottnak és boldognak lehet nevezni. Hiszen ő volt az a kiválasztott és kegyelembe fogadott,
aki a szíve alatt hordhatta a világ megváltóját. De mit mondott Jézus? "De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják."
Jézus azt mondta, hogy aki szereti őt és aki megtartja az ő igéit, ahhoz elmennek az Atyával és szálást készítenek nála.
Jézus azt is mondta, hogy: "én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek." Ez pedig nem 9 hónap, hanem örökkévalóság.

Hogy éled az életed? Szürke hétköznapokba fásult, búskomor arccal, akarati erőtlenségekkel számolod a feletted elsuhanó éveket?
Vagy megértetted azt az áldást, csodát, hogy bűnből megigazított lelked, azt az örökséget kapja, amit elméd meg sem érthet a páratlan nagysága miatt!
Boldog légy, mert:    
"...úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!" (Lk 12,32)

Áldott vagy, mert:
"...megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban." (Ef 1,3)

Végül:
Fil 4,4   
"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek."

Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Június 19, 10:29:14
FL 2008.06.19.

A MINDENSÉGBEN


A mindenségben van egy bolygó,
hol élni - tán halni is - oly jó,
mert bár a bűn ekéje szántja,
van Betleheme, Golgotája.

"Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta."
Zsoltárok 115,16


 :043:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Június 22, 17:17:49
Sziasztok.  :088:

Egy igét kaptam:

2Móz 19,16   
"A harmadik napon virradatkor pedig mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ekkor megrémült az egész nép a táborban."

2Móz 19,18   
"A Sínai-hegy egészen füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az ÚR. Füstje úgy szállt föl, mint a kemence füstje, és az egész hegy nagyon rengett."

Amikor odaállunk imádságban az Úr elé, akkor tudatosuljon bennünk, hogy egy félelmetes Úr az Isten.
Nagyobb tiszteletre és hódolatra méltóbb, mint amit korlátolt elménkkel felfoghatnánk.

Nem elég szeretni az Urat...hanem félni (azaz tisztelni) is kell!

Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Június 22, 19:45:24
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Június 24, 07:59:07
FL 2008.06.24.

ÉLÜNK MÉGIS

Próbák között, de élünk mégis!
A mai nap s az ezer év is
ajándék, és az a jövendő,
míg a MEGVÁLTÓ újra eljő.

"Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van."
Jakab 5,8


Sziasztok!
Sajnos még mindig nincs gépem, így csak nagyon ritkán tudok Veletek lenni!
Remélem, ez majd még a közeljövőben változik!
Mindenkinek áldott és szép napot, & további szép hetet kívánok!
pá.á

 :105:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Június 24, 08:46:33
Szia Árpi!  :05:

Sajnálom, hogy nem tudsz gyakrabban lenni, mert valóban áldottak ezek a mindennapi rövid, de tartalmas kis üzenetek.  :117:
Ez a mai is nagyon sokat mond nekem. Mekkora ajándék már, hogy még élek; még tart a kegyelmi idő, még az Úr védő karjai felettem; de ugyanakkor, boldog reménységgel várhatom az Úr eljövetelét, mert Ő az, Aki napról -napra gondoskodik rólam; megerősít ha lankadok, erőt ad a nehézségekben, a próbákban; vigasztal a szomorúságban; győztesen hoz ki a megpróbáltatásokból és egyben bőven megajándékoz a hétköznapok úgymond  "apró" örömeivel.  :2angel:
Olyan csodálatos, hogy Vele tervezhetek. :05:
Csak Vele akarok elindulni hosszabb útra; de csak Vele akarom járni az  Ő általa kiszabott, mindennapi utamat is. És Nélküle nem akarok élni egy percig sem.  :2smitten:
Eszembe jutott egy ének néhány sora:

Mindig velem, Uram, mindig velem,
Még ha nem láthat is gyarló szemem.
Azért ez énekem: velem van Istenem,
Velem van Istenem, mindig velem!


Kívánom, hogy minél előbb legyen géped, és légy "mindennapos"... :05:

Szeretettel:
olajág

 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2008 Június 25, 08:27:58

 
 Zsolt 118,5-17.

5 Nyomorúságomban az URat hívtam segítségül. Az ÚR meghallgatott, tágas térre vitt engem.
6 Velem van az ÚR, nem félek, ember mit árthat nekem?
7 Velem van az ÚR, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre.
8 Jobb az ÚRnál keresni oltalmat, mint emberben bízni.
9 Jobb az ÚRnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni.
10 Sok nép vett körül engem, de az ÚR nevében szembeszállok velük!
11 Körülvettek, be is kerítettek, de az ÚR nevében szembeszállok velük!
12 Körülvettek, mint a méhek, de kialszanak, mint az égő bozót. Az ÚR nevében szembeszállok velük!
13 Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az ÚR megsegített engem.
14 Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem.
15 Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: az ÚR jobbja hatalmasan munkálkodik!
16 Fölemelte jobbját az ÚR, az ÚR jobbja hatalmasan munkálkodik!
17 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az ÚR tetteit!
 
szeretettel, szolgáló
 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Zotya - 2008 Június 25, 18:45:25

 
 Zsolt 118,5-17.

5 Nyomorúságomban az URat hívtam segítségül. Az ÚR meghallgatott, tágas térre vitt engem.
6 Velem van az ÚR, nem félek, ember mit árthat nekem?
7 Velem van az ÚR, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre.
8 Jobb az ÚRnál keresni oltalmat, mint emberben bízni.
9 Jobb az ÚRnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni.
10 Sok nép vett körül engem, de az ÚR nevében szembeszállok velük!
11 Körülvettek, be is kerítettek, de az ÚR nevében szembeszállok velük!
12 Körülvettek, mint a méhek, de kialszanak, mint az égő bozót. Az ÚR nevében szembeszállok velük!
13 Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az ÚR megsegített engem.
14 Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem.
15 Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: az ÚR jobbja hatalmasan munkálkodik!
16 Fölemelte jobbját az ÚR, az ÚR jobbja hatalmasan munkálkodik!
17 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az ÚR tetteit!
 
szeretettel, szolgáló
 


Remélem nekem is bejön, ha már az öreg Dávidnak is, ő vidám volt még akkor is mikor szomorúnak kellett volna lennie, Isten felkentje volt, de ember. Köszönöm a sorokat. :afro:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Június 26, 10:25:24
Zsid 11,1   
"A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés."

Vannak ateisták, akik külön választják a tudást a hittől. Szerintük aki hisz, az nem használja az agyát.
Ám ez az igevers arról tanúskodik, hogy igenis a hit, összeegyeztethető a tudással.
Hiszen a mi hitünk nem vak hit, hanem meggyőződés! Az ateistákat ahhoz tudnám hasonlítani, akik még esőt sosem láttak.
Ők nem tudják megérteni azt a vízmennyiséget, amit az óceán rejt magában. Szemükkel akarnak látni, hogy higgyenek.
Mi pedig elménkkel hisszük és lelkünkkel tudjuk azt a reménységet, amire elhívott az Úr minket.

Izráel népe látta azt a tíz csapást, ami az egyiptomi népet érte. Látta a tűz és a felhőoszlopot, a tenger szétválását
és az egyiptomiak pusztulását. Ott voltak a hegynél, miközben villámlott és sűrű felhő töltötte be, és maga Isten beszélt a mennydörgésben.
Ették a mannát és ittak a kősziklából folyó vízből. Szemükkel nagyon sok mindent láttak, mégis hitetlen, lázadó, bálványimádó
és kemény nyakú nép volt. Akik ezeket a csodákat látták, közülük csak ketten mehettek be az ígéret földjére.
A többiek, mind a pusztában haltak meg! Mi pedig nem testben, szemünkkel bizakodunk, hanem lelkünkben abban, aki nem csak
testet, hanem lelket is alkotott.

Szent az Ő neve örökké!

Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Június 27, 10:41:57
Mt 18,27-30,34
"Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát.   Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását... Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást."

Ez egy kemény valóság, amit meg kell értenünk. Ha nem bocsátasz meg másnak, Isten sem bocsát meg neked.
Bizony a meg nem bocsátásunk akadálya az üdvösségünknek. A példázatban szereplő úr, hatalmas adósságot engedett el adósának.
Ennek az adósságnak a mai értéke 3 és fél milliárd  forint volt. Ugye milyen megfizethetetlen összeg?
Isten megfizethetetlen adósságot engedett el nekünk. Utálatos tehát, ha elkezdjük fojtogatni azt, aki a mai érték szerint 350 ezer forinttal tartozik.
Ez a mi szemünkben nagy adósság lehet, ha megfeledkezünk arról, hogy nekünk ehhen nem mérhető hatalmas adósságot engedett el a mi Urunk.
Ne mondd magad keresztyénnek, ha más iránt meg nem bocsátás van a szívedben. Mert ha nem bocsátottál meg másnak, akkor az arról beszél,
hogy nem vagy tisztában bűnös mivoltoddal, és Isten megbocsátásának súlyát fel nem fogod.

Jak 2,13
"Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten."

Legyünk azok, akik kegyelmet cselekednek, és a szeretet illatával töltik meg!

Ámen!

Mk 11,26   
"Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei Atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket"
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: olajág - 2008 Június 27, 19:51:57
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Június 28, 22:43:49
Ezt az Igét Tóalmáson kaptam a Titkos Tesómtól:"Az örvendező szív megszépíti az arcot"Péld 15,13
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Július 01, 10:12:26
Zsolt 103,12
"Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket."

Pál írta a Római levélben: "mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének."
Bűnösök vagyunk, nem is kicsit. De milyen nagy kegyelem és szeretet az, hogy Isten a Fiát adta értünk, hogy bűneint eltöröltessék.
Messzire vetette el bűneinket, de milyen messzire is? Amilyen távol van napkelet napnyugattól!
Ez egy végtelen távolság. Hiszen ha elindulunk napkelettől és napnyugat felé megyünk, akkor sosem fogunk eljutni napnyugatra.
De ha északról indulnánk dél felé, akkor bizony eljutnánk délre, majd ismét északra tartanánk.
Bár Dávid, a zsoltár írója akkor nem tudhatta, hogy a Föld gömbölyű, de Isten ki alkotta mindezt, jól tudta.

2Pt 1,20-21
"Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Július 01, 12:30:43
Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.JSir 3,26
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Július 01, 12:33:52
Te azért a munkának terhét hordozzad,mint a Jézus Krisztus jó vitéze.2Tim 2,3
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Július 02, 10:53:40
1Kor 3,12-13
"Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát; az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni."

Jézus az alap. Akinek megvan ez az alap, annak üdvössége van. De nem mindegy ám, hogy erre az alapra milyen építőanyagból építünk.
Az építőanyag itt a jó cselekedet. A jó cselekedet fajtáit pedig, a motíváció határozza meg. Motívációink fajtája lehet: saját, és Isten szerintiek.

Adakozásunk, ha mások elismerését és csodálatát kereső cselekedetként megy végbe, akkor az szalma. Ez bizony nagy lánggal, hamar el fog égni.
Adakozásunk, ha titokban is történik, de szívünk megtartja magának az érdemet, akkor fa! El fog égni, ha nem is olyan nagy lánggal, mint a szalma.

De ha az adakozó nem tart meg semmi dicséretet magának, az arany!
Ez a tűz lángjában megolvad és Isten formál belőle koronát, ami az adakozó fejére kerül.
Gyüjts ehhez a koronához drágaköveket, amivel még díszesebbé teheted. A drágakő lehet a lelkek megnyerése Istennek.
De vigyázz a szívedre, mert ezt is szalmává teheted.

Istennek nem a mennyiség, hanem a minőség az ami számít.
Legyen tehát cselekedetünk jó illat Istennek. Életünkben Ő látassék és dicsértessék meg!

Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Július 10, 11:16:38
Mt 12,39
"Ő pedig így válaszolt nekik: "Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele."

Nézzük meg részletesebben, hogy mit is rejt magában a Jónás jele.
Jónás amikor menekült az Isten által meghatározott céltól, egy hajóba szált ami az ellentétes irányba indult.
Isten vihart bocsátott a tengerre, ami nagy erővel dobálta a hajót és a fedélzeten levőket.
Isten haragja volt ez, ami Jónást érte! Jónást kidobták a hajóból és megszünt a vihar.
A hajó fedélzetén utazók egyetlen megmenekülési lehetősége ez volt.

Jézust is Isten haragja érte, a mi megmenekülésünkre.
Jézus a szőlőföld példázatában beszélt magáról, hogy elfogják és a szőlőn kívülre vetik. A szőlőföld Jeruzsálem,
a szőlőn kívüli terület a Golgota. Isten haragja Őt érte. Így békélt meg velünk az Atya, a Fia által!
Jézus ezután a sírban feküdt három napig, amint Jónás volt három napig a hal gyomrában.

Áldott legyen a mi Urunknak neve,
ki életét adta, mert nagy a szeretete!

Ámen! Ámen! Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Július 22, 14:01:43
"És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.  "(Hóseás 2,18)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Július 27, 17:27:31
Az Ige:Máté 21,23-46-22,1-14.Majd olvassátok el.Ide meg leírom,amit ma hallottam a tanításon keresztül:

Isten a szabadítást el akarja juttatni minden nemzedékhez,ezért támasztotta Ábrahámot.A nép nem tudja megütni Isten mércéjét.Isten,mindannyiszor amikor Izráel elbukott prófétákat küldött hozzájuk,remélve azt,hogy visszafordulnak.De Izráelnek ez nem kellett,elutasították Isten szeretetét,akinek annyira fáj értük a szíve,hogy nem hagyja abba,hanem újból és újból szolgákat küld,hogy visszafordítsa a népet.Még a saját Fiát is elküldte,remélve,hogy megbecsülik.Annak ellenére,hogy tudta,meg fogják ölni a prófétákat,sőt még a Fiát is.Isten ennyire szeret.
23.vers:a vezetők kérdőre vonják Jézust.Milyen jogonteszi,amiket tesz?Milyen hatalommal?Mit képzel magáról?stb.
24-26:Jézus azért nem tetszett nekik,mert felfedte az üres vallásoskodást és mert tönkretette azt,amiből ők pénzt,nyereséget csináltak.
27:Jézus kérdezett tőlük valamit,amire ők nem tudtak válaszolni,Jézus viszont nem akar arra válaszolni,amit a papok kérdeztek tőle.
28-32:A szőlő=Izráel.Akik azt mondják Isten hívására,hogy "Nem megyek",magukhoz térnek és később visszatérnek,mint a tékozló fiú.Isten megengedi,hogy lelki sivárságba jussanak,akiket kiválasztott,hogy utána visszatérjenek Istenhez.Akik a vezetők szemében bűnösek,semmire kellők stb.A vallásoskodó emberek azt mondták:"Elmegyek",de nem mentek el.Isten mindenkit tárt karokkal vár és nem kárhoztat,ha eltévedünk.
33:Ehhez olvassátok el az Ézs 5,1-7-et.Isten=A szerelmes,aki a szőlőt=Izráelt ültette.Jézus rá akarja vezetni a vallási vezetőket,hogy ki fogjákmondani maguk fölött az ítéletet,amit később meg is tettek.Istenmeg akarja menteni a megáltalkodott népet.
34-35:Várja az Ő kegyelmének gyümölcsét.
36-37:Amikor prófétákat küld Isten,ebben az Ő Atyai szívét láthatjuk.Annyira szerette a népet,hogy folyamatosan küldte a prófétákat,sőt még a Fiát is annak ellenére,hogy tudta,hogy meg fogják ölni őket.
38:Jézus pontosan megmondja nekik,hogy mi fog néhány nappal később történni..Jézus tudja,hogy ők tudják,hogy Ő kicsoda.Bárcsak megerősödne bennünk,hogy Isten él és jelen van az életünkben.
40-41:Még az ellenszegülők is kimondják maguk felett az ítéletet.Jézusnak szemkontaktusa van az emberekkel,tudva,hogy kinek kemény a szíve és kinek puha.Tudva kivel mi lesz később.
42:Jézus abból a zsoltárból idéz,ami a bevonulásakor elhangzott.Zsolt 118,19-28.
43-46:Izráel elutasította Isten országát.Jézus a szeglet kő,ami jelentéktelennek tűnik,de mégis Ő tart össze mindent.Jézus olyan mint egy kis kő,ami megindul lefelé a hegyoldalon és végül egy hatalmas véget nem érő országgá nő.Jézus nem izráel miatt,hanem az én bűneim miatt halt meg.Kell az Isten szerinti megszomorodás,amikor felismerjük,hogy bűneink vannak azért,hogy Isten megvigasztaljon.Isten szeretete minden emberi szívet meg kell,hogy olvasszon.
22.rész
Isten még az ellenséget(babilon,róma)is felhasználja,hogy megfenyítse a népét,hogy visszafordítsa őket.Istennek nagyon fontos,hogymindenki bemenjen a mennyegzőre.Isten mindenképpen hív.Nem az a méltó vagy méltatlan,aki jó vagy rossz,hanem az aki elfogadta a meghívást.Méltatlan=Aki elutasítja Isten meghívását.Mennyegzői ruha=Isten igazsága,ami méltóvá tesz arra,hogy elfogadjam a meghívást.Azok a kiválasztottak,akik válaszolnak a hívásra.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dávid - 2008 Július 28, 20:57:48
Márk. 2,5
Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid.
Márk. 2,6
Valának pedig ott némely írástudók, a kik ott ülnek vala, szívökben így okoskodván:
Márk. 2,7
Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? ki bocsáthatja meg [Ésa. 43,25.] a bűnöket, hanemha egyedül az Isten?
Márk. 2,8
És Jézus azonnal észrevevé az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és monda nékik: Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben?
Márk. 2,9
Mi könnyebb, azt mondanom-é a gutaütöttnek: Megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj?
Márk. 2,10
Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, monda a gutaütöttnek:
Márk. 2,11
Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kingooo - 2008 Július 28, 22:33:36
1. Te annakokáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben;
  2. És a miket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, a kik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.
  3. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.
  4. Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki őt harczossá avatta.
  5. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.
  6. A ki munkálkodik, a földmívelőnek kell a gyümölcsökben először részesülnie.
  7. Értsd meg a mit mondok; adjon azért az Úr néked belátást mindenekben.
  8. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangyéliomom szerint:
  9. A melyért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig; de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve.
  10. Annakokáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való idvességet örök dicsőséggel egyben.
  11. Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is.
  12. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket;
  13. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja.
  14. Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatóknak romlására.
  15. Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.
  16. A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek.
  17. És az ő beszédök mint a rákfekély terjed; közülök való Himenéus és Filétus.
  18. A kik az igazság mellől eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét.
  19. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét vallja.
  20. Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók.
  21. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas.
  22. Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.
  23. A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek.
  24. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes.
  25. A ki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére,
  26. És felocsudnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára.

2Tim 2
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Július 29, 21:21:05
2 Kor. 3,17
Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Katus73 - 2008 Július 30, 09:52:07
A Szent Szellem azonban mindig az életre és a békességre törekszik. - Róma 8,6/b (egyszerű fordítás)

A napokban ez az Ige talált engem telibe. Sokszor figyelmen kívül hagytam a fenti igazságot - sajnos.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Július 30, 10:03:07
Zsolt. 65,14 A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek.

Mik a legelők? Ahol a juhok táplálékhoz jutnak. Ez a Biblia és a Gyülekezet. Mi a völgy? A körülöttem élők. Mi a gabona? Termés. Mi a termés? A megtérők. Mindenki örvendezik és örül.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Július 30, 10:44:35
Szűnj meg a haragtól,hagyd el heveskedésedet;ne bosszankodjál,csak rosszra vinne.Zsol 37,8

Az elvetemültek kivágattatnak;de akik az Urat várják,öröklik a földet.Zsolt 37,9

Légy bátor és erős és kezdj hozzá,semmit ne félj és ne rettegj;mert az Úr Isten,az én Istenem veled lészen,téged el nem hagy,tőled el nem távozik,míglen elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét.1 Krón 28,20
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kingooo - 2008 Július 31, 14:05:08
Az Irásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: "Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyirója előtt, úgy nem nyitja meg a száját." Ap. Csel. 8,32

  Milyen nehéz nekünk embereknek hallgatni, főleg, amikor sérelem ér bennünket ? Jézus mégsem szólt egy szót sem, amikor gúnyolták, megkinozták s keresztre feszitették. Mennyire nehéz nekünk alázatosnak maradni és nyugodtan tűrni, ha megbántanak minket  :nagyonsir:  , s nem egyből visszavágni kéne, hanem el kéne számolni 10-ig mielőtt szólnánk. Ha mégsem birjuk megállni, hogy ne szóljunk 1 szót sem, akkor azt nyugodtan tegyük s ne kiabálva. Mennyire fel tudja bosszantani ellenfeleinket, beszélgetőpartnerünket az, ha kirohanásaira nyugodtan válaszolunk   :089: . 

 Próbáljunk meg alázatosabbak lenni !  :D
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Július 31, 17:01:35
Igen kedves Kingooo!  :088:

Jézus is intette a tanítványait, hogy tanulják meg tőle az alázatos szívűséget és a szelídséget!
Ezt ima útján nem lehet megkapni, így kérni sem érdemes. Ezt meg kell tanulni...

Mt 11,29
"Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tõlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívû, és megnyugvást találtok lelketeknek."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Július 31, 20:47:06
 :D


Gal 5,22 De a Szellem gyümölcse:
szeretet,
öröm,
békesség,
béketűrés,
szívesség,
jóság,
hűség,
szelídség,
mértékletességFigyelj almafa  :2knuppel: neked meg kell tanulnod körtét teremni  :2knuppel: hallod  :2knuppel:

holnap reggel szilva is, meg barack is , meg mandarin is, meg ribizli is legyen rajtad, mert jön a fűrész, aztán neked annyi

 :(   :igen:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Július 31, 22:53:35
Íme a keresztelő János utódja!  :2funny:

Lk 3,9
"A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tûzre vettetik."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Augusztus 01, 10:38:17
 :(


1Tim 4,1 A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.


Ettől senki nem véd meg, csak ha

SEGÍTSÉGÜL HÍVOM AZ Ő NEVÉT

 :igen:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: GLD46 - 2008 Augusztus 01, 11:06:00
Kedves Anti!

Igen kedves Kingooo!  :088:

Jézus is intette a tanítványait, hogy tanulják meg tőle az alázatos szívűséget és a szelídséget!
Ezt ima útján nem lehet megkapni, így kérni sem érdemes. Ezt meg kell tanulni...

Mt 11,29
"Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tõlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívû, és megnyugvást találtok lelketeknek."

Valóban tanulnunk kell az alázatosságot, de én úgy gondolom, hogy nincs olyan, amit imádságban ne kérhetnénk az Úrtól, (ami Ő szerinte való) mert nem érdemes.
Nekem legalább is, már sokszor elhanzott az ajkamon, hogy "Uram, kérlek add, hogy bárhogy  szólnak, vagy bármit mondjanak is rám, alázatos tudjak maradni. Tudom, hogy ezt egyedül csak Te tudod kimunkálni bennem, mert én magamtól minden jóra képtelen vagyok"

Szeretettel:GLD46  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Augusztus 01, 12:38:04
Kívánjuk pedig,hogy közületek ki-ki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégig,hogy ne legyetek restek,hanem követői azoknak,akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéretet.Zsid 6,11-12

Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan,akik várjátok az Urat!Zsolt 31,25

Tekints reám és könyörülj rajtam!Add a Te erődet a Te szolgádnak és szabadítsd meg a Te szolgálóleányodnak fiát.Zsolt 86,16

Ha okos látja a veszedelmet,elrejtőzik,az együgyűek pedig belekeverednek,és megjárják.Péld 27,12
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Augusztus 04, 21:54:48
Mikor kiméne az a férfiú napkelet felé, mérőzsinórral a kezében, mére ezer singet; és átvitt engem a vizen, a víz bokáig ér vala.És mére ismét ezeret, és átvitt engem a vizen, a víz pedig térdig ér vala. És mére ismét ezeret és átvitt engem s a víz derékig ér vala.És mére még ezeret, s vala olyan folyó, hogy át nem meheték rajta, mert magas vala a víz, megúszni való víz, folyó, mely meg nem lábolható. Ezékiel 47,3-5

1.Bokáig érő víz: Elhiszem,hogy Krisztus meghalt és feltámadt értem.
2.Térdig érő víz: Elhiszem,hogy én is meghaltam,-eltemettettem -és feltámadtam Krisztus
3.Derékig érő víz: Engedem,hogy Isten használjon.
4.Megúszni való víz,ahol már nem ér le a lábam: Már nem tudom irányítani a lépteimet,hanem szükségem van arra,hogy Isten irányítson.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Augusztus 08, 10:36:28
Krisztussal együtt megfeszíttettem.Élek pedig többé nem én,hanem él bennem a Krisztus;amely életet pedig most testben élek,az Isten Fiában való hitben élem,aki szeretett engem és önmagát adta érettem.Gal 2,20

Meg vagyok ajándékozva egy személlyel.Istennek nincs szüksége sem a rossz,sem a jó tulajdonságaimra,mert Ő akar szolgálni rajtam keresztül.Bennem is meg vannak a jó tulajdonságok,de Krisztusban,aki bennem él,akiben elképzelhetetlenül ott vannak ezek a tulajdonságok.
Róma 6,4-et olvassátok el hozzá.: 1.lépés:Krisztus meghalt értem és fel is támadt értem ez mindennek az alapja.
                                               2.lépés:Mi is meghaltunk,eltemettettünk és feltámadtunk Krisztussal együtt.
                                               3.lépés:Róma 6,13.19;Ez 47,4(derékig érő víz)
                                               4.lépés:Ez 47,5(megúszni való víz)
Isten olyan helyre akar vinni,ahol már én nem tudom irányítani a saját életemet,hanem Ő irányít.
1Kor 2,2
A lélek gyümölcsei,bennem nincsenek meg,én ezekre nem tudok törekedni,de Jézus él bennem,akiben viszont meg vannak ezek a gyümölcsök és ez elég.Csak Jézusban kell lennem és ezek a gyümölcsök megteremnek maguktól,anélkül,hogy nekem törekedni kéne rá.
1Pt 4,11
Ha Isten Igéjét szóljuk,ha szolgálunk,azzal az erővel kell tennünk,ami Jézus által van bennünk.Bennem is van egy erő,amivel szolgálhatok,de nekem engednem kell,hogy Ő szolgáljon.
Mt 16,24
Megfeszített élet=Nem az Én-nek,hanem Krisztusnak élek.
Mt 10,38-39
Én el akarom veszíteni az életemet,éljen Jézus.
2 Kor 5,14-15.17;Gal 5,24;Luk 8,12-15
Nekünk Krisztust kell kívánnunk,Krisztus kell,hogy lefoglalja az életünket.Isten nem egy része az életünknek,Ő az egész életünk.Én ne törekedjek a dolgokra.Pl.:Akkor olvassak Igét,amikor Isten akarja,hogy olvassak.Isten szól,Istennek nem kellenek sem a rossz tulajdonságaim,sem a jó tulajdonságaim.A cél,a lényeg nem ÉNgyőzök,hanem az az Isten győz,aki rajtam keresztül él.Nem én cselekszek,hanem a bennem élő Jézus,nem én beszélek,hanem a bennem élő Jézus stb.Ezt jelenti,hogy nem ÉN élek,hanem Krisztus él bennem.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Szeptember 01, 14:56:21
FL 2008.09.01.

LAKÁSHOZ JUTNI

Lakáshoz jutni fontos itt,
még fontosabb a mennyben.
Örök lakásra vár a hit
élő reménnyel telten.

"Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk."
János 14,23
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Szeptember 01, 14:58:13
Sziasztok!!

Csak annyi, hogy mivel az új munkahelyemen délutánig nem nagyon jutok NETközelbe, így Füle Lajos 4sorosait mindig az aktuális napot megelőző este fogom felrakni!
Remélem, nem gond!  :D

Az ÚR áldjon mindenkit!!!

pá.á
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Szeptember 01, 23:28:12
FL 2008.09.02.

ÉRINTÉS

Belőle csak egy érintésre telt,
egy csüggeteg, egy félszeg mozdulatra,
s gyógyító áram járta át, mihelyt
JÉZUSHOZ ért, KI megfordult miatta.

"Hátulról hozzá járulván, illeté az ő ruhájának peremét; és azonnal elálla vérének folyása."
Lukács 8,44
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Évus - 2008 Szeptember 02, 08:14:49
Köszönjük Árpi! Hiányoztál Te is meg a négysorosak is.  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Szeptember 02, 10:16:00
Ezért,ha valaki Krisztusban van,új teremtés az;a régi elmúlt,és íme új jött létre. 2Kor 5,17

Ez engem ma reggel,amikor felkeltem,nagyon szíven ütött.Arra emlékeztet,hogy bármilyen bűnös is vagyok,Jézus által minden alkalommal újesélyt kapok,mindaddig,amig meg nem tanulok valamit.Isten,ha kell 100-szor is elmondja,mert szeretné,ha mindent odaadnék neki.Ilynekor érzem azt,hogy még mennyi minden van,amit oda kell neki adnom.Hálát érzek azért,hogy türelmes és kivárja,amig megtanulok és elsajátítok magamnak valamit,amit Ő akar nekem adni.Türelmes velem szemben és képes volt az egész élete idejét rám szánni.Sőt,most is rengeteg időt fordít rám.Őt nem zavarja az,hogy ha lassan tanulok.Viszont segít,hogy ha lassan is,de előrébb jussak.Nekem ezt jelenti ez az Ige.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Szeptember 02, 10:17:06
És még egy Ige,ami ma szívenütött: Keressétek az Urat és éltek Ám 5,6
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Szeptember 03, 00:32:43
FL 2008.09.03.

MI LESZ?

Minden embernek megjelent
kegyelme s ámulatba ejt
itt is... Mi lesz, ha egykoron
majd színről-színre láthatom?

"Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek."
Titusz 2,11
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2008 Szeptember 06, 15:35:50
  Róma 4.3-7
Mert mit mond az írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az õ néki igazságul.
Annak pedig, a ki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelembõl, hanem tartozás szerint;
Ellenben annak, a ki nem munkálkodik, hanem hisz abban, a ki az istentelent megigazítja, az õ hite tulajdoníttatik igazságul.
A mint Dávid is boldognak mondja azt az embert, a kinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül.
Boldogok, a kiknek megbocsáttattak az õ hamisságaik, és a kikenek elfedeztettek az õ bûneik.

Szeretettel  Ircsi
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Szeptember 12, 08:13:03
Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten,késedelms a haragra,nagy irgalmasságú és igazságú,aki irgalmas marad ezeríziglen;megbocsát hamisságot,vétket és bűnt.2Móz 34,6-7

Kimondani nem lehet,mennyire bátorító lehet ez számunkra.Istennél soha senki nem fog jobban bátorítani.Isten háza a terápia vagyis a gyógyulás háza.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Hilda - 2008 Szeptember 12, 16:09:04
107 ZSOLTÁR:

Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme.
Ezt mondják az Úrnak megváltottai, a kiket megváltott a szorongatónak kezéből;
És a kiket összegyűjtött a különböző földekről: napkelet és napnyugot felől, északról és a tenger felől.
Bujdostak a pusztában, a sivatagban; lakó-város felé utat nem találtak vala.
Éhesek és szomjasok valának; lelkök is elepedt bennök.
De az Úrhoz kiáltának szorultságukban; sanyarúságukból megmenté őket.
És vezeté őket egyenes útra, hogy lakó-városhoz juthassanak.
Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért,
Hogy megelégíté a szomjúhozó lelket, és az éhező lelket betölté jóval!
 :036: :036: :036:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2008 Szeptember 12, 16:11:53
ÁMMEN ÁMMEN ÁMMEN ÁMMEN ÁMMEN ÁMMEN ÁMMEN
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Szeptember 13, 11:41:22
Isten eszembe juttatott most egy Igét,ami már jó pár hónapja nem jutott eszembe,mert mindig magam és akörülöttem levő múlandó dolgok körül forogtam.

Megnémultam,nem nyitom fel szájamat,mert Te cselekedted.Zsolt 39,10
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Szeptember 13, 11:42:08
ehhez még annyit szeretnék hozzátenni,hogy az Istentől kapott talentumaim,amiket be akarok fektetni és alkalmazni,mert épít és közelebb visz hozzá: szolgálat,közbenjárás,dicsőítés énekkel és később hangszerrel.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Hilda - 2008 Szeptember 13, 17:16:10
Én igazságban nézem a te orczádat, megelégszem a te ábrázatoddal!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2008 Szeptember 15, 10:16:32
Így szól a Seregeknek Ura, mondván: Ezt mondja e nép: Nem jött még el az idõ, az Úr háza építésének ideje!
Az Úr pedig így szól Aggeus próféta által, mondván:
Ideje-é néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romban áll?
Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem elégesztek; isztok, de meg nem részegesztek; ruházkodtok, de meg nem melegesztek, a bérlõ is lyukas zacskóra bérel.
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne, és dicsõítessem, azt mondja az Úr.
Sokat vártatok, de ímé kevés lett; haza is hordtátok, de én ráfuvallok arra! Mi okért? azt mondja a Seregeknek Ura. Az én házamért, a mely ím romban áll, ti pedig siettek, kiki a maga házához.
Azért vonták meg tõletek az egek a harmatot, vonta meg a föld az õ termését.
És pusztulást rendeltem a sík földre és a hegyekre, a búzára és a borra, az olajra és mindarra, a mit a föld terem; sõt az emberre és a baromra és minden kézimunkára is.
És meghallá Zorobábel, a Sealtiél fia, és Jósua, a Jehosadák fia, a fõpap, és a nép minden többi tagja az Úrnak, az õ Istenöknek szavát és Aggeus próféta beszédeit, a miként elküldte õt az Úr, az õ Istenök, és megfélemlék a nép az Úr elõtt.
És szóla Aggeus, az Úr követe, az Úr küldetésében, mondván a népnek: Én veletek vagyok, azt mondja az Úr.
És felindítá az Úr Zorobábelnek, a Seáltiél fiának, a Júda fejedelmének lelkét, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a fõpapnak lelkét, és a nép minden többi tagjának lelkét is, és bemenének és munkálkodának a Seregek Urának, az õ Istenöknek házában.


Kedves testvérek igen aktuális és intő szavak ezek,mindenki siet a maga házát építeni de az Úr háza romokban áll!
Isten figyelmeztet:Gondoljátok meg jól!Mi a fontosabb?A magam jólétét,egzisztenciáját,építeni,vagy lemondani ,és az Úr munkályára odaszánni mindenemet,hogy épüljön a ház!
Mégtöbbet dolgozunk,hogy meglegyen minden amivel a világ csábít,és közben nem veszük észre,hogy az Úr házának építése kárt vallot.
Kedveseim félemedjetek meg az Úr szavától és induljon meg a ti leketek,hogy kezdjétek az Úr házát építeni.
Mert az Úr azt mondja?VELÜNK VAN!

Szeretettel  Ircsi
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2008 Szeptember 16, 09:36:07
 De most légy bátor, Zorobábel, azt mondja az Úr! Légy bátor te is, Jósua, Jehosadák fia, te fõpap, és légy bátor e földnek minden népe, azt mondja az Úr, és cselekedjétek, mert én veletek vagyok, azt mondja a Seregeknek Ura,
Az igét, a melylyel szövetségre léptem veletek, mikor kijöttetek Égyiptomból, és az én lelkem köztetek marad. Ne féljetek.
Mert ezt mondja Seregeknek Ura: Egy kevés idõ van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazt.
És megindítok minden népet, és eljön, a kit minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsõséggel, azt mondja a Seregeknek Ura.
Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregekneknek Ura.
Nagyobb lészen e második háznak dicsõsége az elsõnél, azt mondja a Seregeknek Ura, és e helyen adok békességet, azt mondja a Seregeknek Ura.


Kedves testvérek azt mondja a z Úr cselekedjetek mer Ő veletek van!Ne féljetek mert az Ő Lelke veletek!
Építsétek az Urnak házát,menjetek és tegyetek tanítvánníá minden népeket.
Mert az Úr befogja tölteni az új házat az Ő dicsőségével,megindítja a népeteket,mert e világ sóhajtozva várja a z Isten fiainak megjelenését,és ezek a fiak mi vagyunk.Nagyobb lessz e háznak dicsősége az elsőnél,mert békeség adatik ezen a hellyen.
Megbékélnek Istennel az emberek,és elfogják fogadni Jézust mint személyes megválltójukat

Van-é még mag a csûrben? És bizony, a szõlõ, a füge, a gránátalma és az olajfa sem termett! E naptól fova megáldalak.
Másodszor is szóla az Úr Aggeusnak a hónap huszonnegyedik napján, mondván:
Mondd meg Zorobábelnek, Júda fejedelmének: Én megindítom az eget és a földet.
És felforgatom az országok királyi székét, és elfogyasztom a pogány országok erejét, és felforgatom a szekeret és a benne ülõket, és lehullanak a lovak és a rajtok ülõk: kiki az õ atyjafiának fegyvere által.
Azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, felveszlek téged Zorobábel, Sealtiélnek fia, én szolgám, azt mondja az Úr, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyürû, mert téged választottalak el, azt mondja a Seregeknek Ura.

E naptól fogva megáld az Úr bennünket,megindítja az eget és a földet,leomlanak a vallások,elvállasztó falak,szellemi hatalmasságok fognak megrendűlni, elveszteni erejüket,amelyek fogvatartották az embereket.
Azt mondja a z Úr,szolgája vagy és pecsétgyűrűvé tesz téged,mert Ő kivállasztott,hogy hirdesd az evangéliumot!

Nagyon megindította a szívemet,mikor Máriától olvastam,hogy lehet kezdődik Újkígyóson az ébredés.
Akkor még ezt az igét nem is olvastam,teljes bátorságot és bizadalmat adot abban,hogy a következő találkozó mégnagyobb lessz.
Az Úr velünk lessz!Az Ő  Szent Lelke is!Megindítja az egeket és az Ő harcos angyalai velünk fognak küzdeni!

Kínánom,hogy ez a kijelentés valósuljon meg Újkígyóson!

Szeretettel   IrcsiCím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Joschka - 2008 Szeptember 16, 12:23:29
Egyszer így elevenedett meg számora ennek az Igének egy része: " Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm."  A Fiú SZERELMES!!! Annyira szerelmes az Ő menyasszonyába, hogy hajlandó még az életét is áldozni érte csak végre együtt lehessen vele az örökkévalóságban. Odament hát az Atyához és elmondta Neki, önként eljön a földre, kiüresíti magát isteni mivoltából, hogy meghalhasson ezért a csodálatos aráért, hogy a menyasszonya lehessen. És megtörtént. Eddig a menyasszony azt gondolta, hogy a vőlegénye azért nem jön még érte, mert készülődik a mennyegzőre. És valóban így van, de neki is készülnie kell a Vőlegény eljövetelére. :D
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kingooo - 2008 Szeptember 16, 13:59:03
18. És mondjad: Így szól az Úr Isten: Jaj azoknak, a kik kötéseket varrogatnak minden kézcsuklóra, és takarókat készítenek akármilyen termetűek fejére, hogy lelkeket vadászszanak! Némely lelkeket elvadásztok népemtől, másokat elevenen megtartotok a magatok hasznára.
  19. És megszentségtelenítetek engem népem előtt néhány marok árpáért és falat kenyérért, hogy lelkeket öljetek, melyeknek nem kellene meghalniok, és hogy lelkeket elevenen megtartsatok, melyeknek nem kellene élniök, hazudozván népemnek, a mely hazugságra hallgat.
  20. Ezokáért így szól az Úr Isten: Ímé én kötéseitek ellen leszek, a melyekkel ti a lelkeket vadászszátok, mint madarakat; és leszaggatom azokat karjaitokról, s a lelkeket, melyeket ti vadásztok, szabadon bocsátom, mint madarakat.
  21. És elszaggatom takaróitokat, és megszabadítom népemet kezetekből, és nem lesznek többé zsákmány a ti kezetekben, s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.    Ezékiel 13.


 Erről nekem az jutott eszembe, hogy a buddhistáknál van olyan szokás, hogy gyöngyökből karkötőt csinálnak s azt addig kell hordani, amíg el nem szakad, ha elszakad, akkor azt jelenti, hogy megoldott egy nagyon fontos problémát. Ha jól belegondolok ez hatalmas ostobaság és felmerül bennem 1 kérdés, hogy nem-e tulajdonítunk mi is egy-egy tárgynak nagyobb figyelmet, tulajdonságot,  mint kellene.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kingooo - 2008 Szeptember 17, 12:15:51
  Egy alkalommal Jézus  így szólt  a néphez: "Kihez  hasonlítsam e  nemzedék
  fiait? Kihez is  hasonlítanak? Olyanok, mint  az utcán tanyázó  gyermekek,
  akik így kiáltoznak egymáshoz:
  "Furulyáztunk, de  nem  táncoltatok.  Siránkoztunk,  de  nem  zokogtatok."
  Eljött Keresztelő  János: kenyeret  nem eszik,  bort nem  iszik. Erre  azt
  mondjátok: "Ördöge van." Eljött az Emberfia, eszik és iszik. Erre meg  azt
  mondjátok: "Nézd  a falánk  és borissza  embert, a  vámosok és  a  bűnösök
  barátját!" Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták."
  Lk 7,31-35

 Ennél jobban nem is lehetne megfogalmazni a mai kor emberét .     
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: gyermek - 2008 Szeptember 17, 13:30:47
Szia kingooo
én is tegnap pont ezt olvastam. Valóban így van, ha valki jót cselekszik az a baj, ha rosszat az a baj. De úgy gondolom, hogy Istenhez kell mindenképpen imádkozni, hogy mutassa meg a helyes utat, és hogy bölcsen ítéljük meg az eseményeket. Hogy mindig Isten szemével lássunk.

Jaj annak, akik a jót gonosznak ítélik, a gonoszt pedig jónak.

Kegyelmet kívánok mindannyióknak, hogy megvilágosodjon elménkben az Isten akarata, és vaj szívet, hogy nehogy ellen álljunk a jónak. Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Szeptember 17, 13:41:54
Péld. 3,5 Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.  

Miért ne támaszkodjak a saját értelmemre? Saját gondolkodásomra? Mert generációs csapdába eshetek! Mit jelenthez ez? Ha azt mondom, hogy mindenki így élt a családomban és nekem is így kell, vagy így fogok élni. Nekem se jut más! Ez nem helyes! Ilyenkor magamban bízok és nem Istenben. Azt mondod: -A családomban sok rákos halt meg, vagy, hogy az egész generációm szegény volt, nekem se jut ki más! Ez csapda. Ha így gondolkodsz, szükséged van megértésre. Szükséged van az Úr megismerésére. Tudnod kell Ő mit tartogat a számodra. Meg kell változtatnod ezt a hosszáállásodat az Igével. Keresd ki, hogy Isten mit mond arról, ami félelemben, megkötözésben tart. -Ne űz mindenkiből és mindenből ördögöket, ha nincs kijelentésed róla!- Bízzál az Úrban! Azzal formálod meg az életedet. Istenbe helyezd a bizalmadat! Megfog nyílni a kijelentés és akkor Istenbe helyezted a bizalmadat. Isten Igéje nem harmad, hanem első osztályú! Hozd rendbe a kapcsolatodat Istennel. Akkor megelégedett leszel.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: erdei - 2008 Szeptember 17, 15:24:21

Kedves Mária

Pont most gondolkodtam azon amit írtál. Vajon minden csapdánkat felismerjük? Mindig képesek vagyunk bízni az Urban, akkor is, ha nem azt akarja mint mi? Egyáltalán képesek vagyunk megérteni, mindig minden helyzetben? Nem tudom. Talán. Törekedni kell rá. Egyáltalán meg kell értenünk? Nem tudom.
Nem tudom, hogy formálni kell, vagy meg kell élni az életünket. Olyannak amilyen, jó vagy rossz, hiszen nem itél meg minket senki, csak a Krisztus. Ő pedig már meg itélt minket, meg is váltott. Sokan megváltoztatták a gondolkodásukat, el hiszik, hogy ők gazdagok, vagy meggyógyultak. Szájukkal meg is valják, sőt a semmiből is adakoznak, szivükkel is hiszik. Aztán. Adósság csapda, ki újjúlt betegségek, kiábrándulás. Rengetegen fordulnak el Krisztustól, mert úgy érzik, hogy ők mindent megtettek, aztán semmi. Miért? Sok a miért? :04:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Szeptember 17, 18:20:27
Szia erdei!

Érdekes amiket írsz, de valamennyien megéltük, megéljük ezt is azt is. Ez a tökéletlenségünkből, tudatlanságunkból kifolyólag adódik. Én nem hinném, hogy csak úgy éljük a szürke hétköznapjainkat, majd csak lesz valahogy címszóval. Én abban nem hiszek, hogy mi mindent megteszünk vagy megtettünk. Sokat elbukunk és tudjuk, hogy az Úr leporol és felsegít és akkor mehetünk tovább, hogy aztán újra és újra ismétlődjön akár már más formában. Az egész élet egy kudarc, egy felemelkedés, de semmiképpen nem feladás kell legyen. Ha Isten ellen lázadunk, vissza kell térni.

"Pont most gondolkodtam azon amit írtál. Vajon minden csapdánkat felismerjük?"

NEM, egyáltalán nem ismerjük fel a csapdákat sok esetben. Sokszor már csak akkor, amikor már nyakig ülünk a bajban. Akkor már tudjuk, hogy benne vagyunk.  :089:

"Mindig képesek vagyunk bízni az Urban, akkor is, ha nem azt akarja mint mi? "

Erre is, NEM a válaszom. Még velem is sokszor előfodul, hogy nem bízom az Úrban. Ha bíznák benne feltétel nélkül, úgy, ahogy a szívem tudja, akkor már nem kellene tanulnom és ott lennék előtte. Ott már bízom benne feltétel nélkül. Ameddig itt vagyunk, ostobaság lenne azt mondani, hogy 100% bízom benne. Szerintem felfuvalkodott aki azt meri mondani, hogy ő igen. Ebben a világban sok csapda van és bizony belelépünk és elbizonytalanodunk, ekkor félelem költözik belénk és már ez jelzi is a kis csengettyűn, hogy ez bizony nem bizalom az Úr felé. Mondok egy példát. Amikor a számlák többet mutatnak, mint a pénztárca, akkor azonnal a félelem kerít hatalmába. Ez azt jelenti, abban a pillanatban megingott a hit és a bizalom Istenbe. Ekkor jön a Szent Szellem és máris rendbe tesz a bizalom területén. Persze ez is változó.

"Nem tudom, hogy formálni kell, vagy meg kell élni az életünket."

Nem, nem kell ebban a formában megélni sokmindet az életünkben, mert ha ez így lenne, akkor predesztinációról beszélünk. Előre megírt élet. Ha ez így lenne, akkor valóban Isten úgy mozgatna ahogy akarna és semmi szükség arra, hogy én tegyek bármit is, mert úgyis úgy lesz ahogy Isten elrendete. Isten pedig nem bábúkat teremtett. De ebbe ne menjünk bele. Azt Ige elmondja mit tegyünk. Van döntésünk. Tehát én tehetem amit akarok. Lásd a te példádat, hogy elfordulnak Istentől. Megteheti bárki. Szabadsága van rá.

Nem idézem a többit mert hosszúra nyúlt így is. De röviden válaszolok. Ebben a világban él a sátán és bárkire tehet betegséget, nyomort stb, annak ellenére, hogy már kigyógyult a betegségből, de ebbe se mennék bele. Azt írtad minket már nem ítél senki. A Biblia viszont azt mondja:

Ki mit vet... és azt is mondja, ha te nem ítéled meg magadat, Isten fog megítélni.

Hidd el, a sok miértre Istennek van válasza.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ermaha - 2008 Szeptember 17, 19:35:06
Az egész fiatalkorom teli volt mi érttel.Azután amikor még nem tértem meg csak úgy mond Isten kerülgettet,akkor egy hatalmas miértre kaptam választ,és akkor azt éreztem,nekem ott kell lenni.Nem az ítélettől való félelem és őszintén nem a bűnbánat vezetett oda,hanem a miért.Az annyira sok volt és nagyon fájt--ez vitt oda Istenhez. :angel2:

És az Ige azt mondja aki megtér az Úrhoz,annak lehull a lepel.Vagyis az Ige által megnyíllik a szelleme és sok mindent megért a múltból és azt is megérti rá rosszabb sors vár Jézus nélkül.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: erdei - 2008 Szeptember 18, 10:34:40
Sziasztok

Ha szabadságom van Krisztusban, ki korlátozza ezt a szabadságot? Ha korlátozva van, akkor már nem teljes a szabadság.? Mi az amit én tehetek? Tehetek egyáltalán valamit? :03: Miért gondolják, hogy ha adakozom akkor jó vagyok, Isten megáld, ha lopok, rossz vagyok, Isten megbüntet. :2knuppel: Miért gondoljuk, hogy csak ebben a két végletben gondolkodik Isten? Miért nem a szeretetének a megértésére törekszünk? Miért gondoljuk, hogy adok-kapok a rendszer? Miért nem hisszük el, hogy kapok, csak kapok, csak én kapok!  :063: Ha kapok, miért nem fogadom el? Nem vagyok rá méltó? :08: Akkor miért adja? Szerintem nagy baj, hogy a közösségekben megtanítják amit eddig is tudtunk,/ne lopj, ne ölj,stb/ de nem tanítják amit nem tudtunk,/Isten valóságos kegyelme, a Krisztusban/ mert távol voltunk az Istentől.  :059: Sokan várják a gyógyulásukt, anyagi helyzetük javulását, és minden alkalmon mondják nekik,és imádkoznak értük. Közben nem történik változás. Megfigyeltem, hogy a közösségben amibe jártam korábban, amikor a pásztor szabadulásért imádkozott, és kérte a hívőket, hogy menjenek ki, és kérjék a szabadulást,kb. mindig az a 20 ember ment ki. Ez nem egyszer, hanem éveken át. :01: Elgondolkodtató. :118:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Hilda - 2008 Szeptember 18, 10:56:11
Mát 17,21.    Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bőjtölés által.

A keresztény élet küzdelem, ahogy Jézus mondta egy iga, de vannak benne gyönyörűségek is. A földön sajnos nem csak Isten Szelleme, hanem a sötétség fejedelme is jelen van, a jó, és a rossz egymásnak feszülése, hadakozása, ami miatt nem egy "könnyű menet" a hívő élet. A harc kimenetele eldöntött, de az nem mindegy, hogy mi emberek miként viselkedünk, ki mellett tesszük le a voksunkat, milyen irányban halad az életünk. Amit tehetünk az, hogy igyekszünk minél közelebbi kapcsolatba kerülni Istennel, minél jobban megismerni őt, és engedelmesnek lenni mindenben. A szíveket vizsgálja az Úr, és ha nem is megy mindig minden tökéletesen, látja a bennünk lévő szándékot, és a szükséges időben segítséget nyújt. Tapasztalom, hogy sokszor csak a legvégső esetben, de beavatkozik. Senkire nem erőlteti rá magát, a hitünk mértéke is meghatározza a természetfeletti eseményeket. A pénzzel kapcsolatban pedig nem az számít igazán mikor mennyit adsz, és ezzel tekinted magad jó kereszténynek, hanem, hogy mennyire vagy szabad a mammontól, a pénz szeretetétől.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Szeptember 18, 12:37:30
szia erdei! Nagyon megszívlelendő amit írtál.

"Ha szabadságom van Krisztusban, ki korlátozza ezt a szabadságot?"

Ketten is korlátozzák. Az egyik maga az ember, míg a másik a sátán, aki ebben a világban él és ő az istene a földnek. Egyenlőre bérbe kapta egy kis időre. A szabadság nem azt jelenti, hogy én már azt tehetek amit akarok, mert ha ez így lenne, akkor nem lenne következménye. A Biblia pedig egyértelműen írja, hogy van. A mi szabadságunknak van korláta és szabálya is. Ezt kell betartani. Pl. Aki elmegy és szadadságot érez arra, hogy megüt egy másik embert, akkor annak lesz következménye, annak ellenére, hogy szabad volt rá, hogy megtegye. Van korlát? Van bizony.

"Miért gondolják, hogy ha adakozom akkor jó vagyok, Isten megáld, ha lopok, rossz vagyok, Isten megbüntet."

Isten senkit nem büntet meg! A szeretet nem rója fel a gonoszt! Ha tőlünk elvárja ezt, akkor Ő miért tenne másképpen? Az ostobaság, hogy attól leszek jó, mert adakozom, attól áldott leszek az Ige szerint. Isten maga mondja, hogy megáldja azokat akik adnak. Tőle csak áldás és nem átok jön! Ha lopok miért lesz rossz? Mert a szabályokat megszegtem és következményt von magaután, vetés aratás törvénye. Gondolj csak Ádámékra az édenben. Az engedetlenségüknek egy életreszóló következménye lett.

"Miért nem hisszük el, hogy kapok, csak kapok, csak én kapok!"

Istentől igen, de a világtól nem. Isten nem ver és nem büntet. Ő soha nem akar rosszat nekünk még akkor sem, ha mi rosszak -engedetlenek vagyunk.

"Ha kapok, miért nem fogadom el? Nem vagyok rá méltó?"

Mert nem tudok mindent hitben elfogadni még, mert nem vagyok esetleg felnőve hozzá. Nem, nem vagyok méltó semmire! Amit kapok, Isten kegyelméből kapok Jézuson keresztül! De megkapom túlcsordultan. Isten nem szab korlátokat az adakozásának! Rajtam múlik mennyit veszek el.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Szeptember 18, 17:34:01
1 Tim. 5,19
Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra.
Róm. 14,4
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon.


Ezek az Igét foglalkoztatnak mostanság. Szinte velőkighatóló amikor a keresztényeket arra használja a sátán, hogy az előljárókat -netán még a sajátjukat is megítélik, kárhoztatják. Mások meg előszeretettel hallgatják, majd tovább adják még kicsit kiszínezve a sátán fűszerezésével. Mennyire nem kedves ez Istenek. Ki vagyok én, hogy kárhoztatom Isten szolgáját??

Azok a nagy "szellemi" emberek, ilyeneket tudnak terjeszteni: - Annak az xy -nak gyülekeztében a sátán munkálkodik! Ő a sátánnal szolgál! vagy, ismerem a múltját, tudom ki ő és honnan jön!

Azoknak azt tudom mondani nem lehet két urat szolgálni! Ha az egyiket szolgálja, akkor a másikat gyűlöli. Ahol Isten Igéjét hírdetik nincs mitől félni! Az Ige és a Szent Szellem együtt szolgálnak! Az Ige nem hasonlik meg önmagával! Nem kell félnünk, hogy más szellemek jönnek be oda, ahol Isten Igéjét hirdetik. Jézus jelen van az összejöveteleken a mennyei Erővel, ahol az Ő nevében gyűlnek össze és Ő megvédi a saját ügyét! Nekünk nem kell. Isten helyre állít mindent. A gyülekezetbe van testvéred aki visszaesett? Vétkezett? Azt kell kérdezzem ha te vele foglalkozol, és te? Veled mi is van? Te nem vétettél el semmit? No ugye! Ki vagy te, hogy megítéled Isten szolgáját? Netán azt hiszed, Isten a te bűnödet elnézi?

Emlékezz Péterre.
Péter elvétette. Szitkozódva, átkozódva, hazugsággal a szájában, megtagadta az Urat! Péter ezt megbánta és sírva tért meg. Mi lett volna, ha pünkösdkor a társai a fejéhez vágták volna: - Péter! Te elfelejetted mit tettél a templomudvarban? Megtagadtad Jézust háromszor és te most itt mit akarsz? Nem tudunk megbízni benned! Az emberek általában nem felejtenek. Péter valószínű megdermedt volna és talán nem is tudta volna hirdetni Isten Igéjét. Ezek a testvérek viszont tudták, hogy Isten helyreállította Pétert, és betöltötte a Szellemével.

El kell fogadnunk azt, akit Isten kiválaszt, bármilyen is volt a múltja! Ne ítéljük meg és ne is fogadjunk el vádat ellene! A sérelmedet ne torold meg. Őrizkedj a meg nem bocsátástól, a bosszúvágytól, haragtól. Ne taposs el másokat, hogy magad felemeld! Isten nem szól, hogy egy elöljárót intsünk meg, se nem ad arra hatalmat, hogy megosztást és viszályt hozzunk létre a gyülekezetekben, közösségekben.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2008 Szeptember 24, 09:38:53
Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden ígéjével.

És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, a melyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel + él, hanem mind azzal él az ember, a mi az Úrnak szájából származik.

Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret.
Mert az az Istennek kenyere, a mely mennybõl száll alá, és életet ád a világnak.
Mondának azért néki: Uram, mindenkor add nékünk ezt a kenyeret!
Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jõ, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.


Szeretettel  Ircsi
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: árpi - 2008 Szeptember 24, 13:29:15
FL 2008.09.24.
 
AZ IGE SZÓLJON!


Ki halni készül, vigaszunkra vágyik,
üres szavakkal ne áltassuk mégse,
az Ige szóljon! Ne terhelje lelkét
a hallgatások összeesküvése.

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek."
János 5,25


 :105:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Szeptember 24, 16:36:13
Árpi, már hiányoztál.  :089:

Ugye most már nem fogsz eltűnni?  :2knuppel: :hehe:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2008 Szeptember 26, 09:56:53
Czírusnak, Persia királyának harmadik esztendejében egy ige jelenteték Dánielnek a + ki Baltazárnak nevezteték; igaz az ige és nagy bajról való; és figyele az igére és megérté a látomást.
Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam három egész hétig.
Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és soha sem kentem meg magamat, míg el nem telék az egész három hét.

Dániel kapott az Urtól látomást az elkövetkezendőkre.Annyira megszomórította,hogy hetekig böjtölt miatta.
Mi is ha kérjük sokszor kapunk kijelentéseket életünkre.Ahoz,hogy teljesen el tudjuk venni, megérteni, imátkoznunk és böjtölnünk kel.
Ekkor jön a válasz: Ne félj Dániel: mert az elsõ naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened elõtt, meghallgattattak a te beszédid,
És monda: Ne félj, te kedves férfiú; békesség néked, légy erõs és bizony erõs!

 :ima05:

Szeretettel  Ircsi


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2008 Szeptember 28, 17:22:06
Szervusztok kedves testvérek!
 Szeretnék pár gondolatot írni a megbocsájtástalanságról a multkor szólt Habakuk könyve-Isten azt akarja ,hogy építsük az Ő házát,
építsük a gyülekezetet.
Amig men tudunk megbocsájtani egymásnak, nem tudjuk építeni az Úr házát.Amig a szívümkben harag,indulat van, nem tudunk elengedni.
Amikor fentartások vannak bennünk egymás iránt,nem tud épülni a ház.Nem tudjuk elvenni azt amit az Úr készitettnekünk,hogy szolgáljunk vele.Egy szellemben itattunk meg,egy véren válltattatuk meg,egy kősziklára állitattunk.El kel engedni minden vélt és valós sérelmet. A vélt sérelmeket az Úr ugyis összetöri,a valósakat pedig meggyógyítja.
Amig a harag a szívemben van nem tudok megbocsájtani és egy igát rakok magamra és a másikra.
Lekel oldani az igát_MEG KELL BOCSÁJTANI! Kikel oldani a járom köteleit ,és a megbocsájtás szabadságával el kell engedni  a sérelmeket,a másikat!Összetörni a járomot,hogy többé ne kerüljön senkire.Amikor megbocsájtunk akkor tudjuk Jézus szeretetével szeretni a másikat.
Zsolt 133 Grádicsok éneke Dávidtól.
Ímé, mily jó és mily gyönyörûséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak!
Mint a drága olaj a fejen, a mely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; a mely lefoly köntöse prémjére;
Mint a Hermon harmatja, a mely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!

Egységben kell építeni az Úr házát! Ekkor jönnek az áldások!Eltudjuk venni amit az Úr készített számunkra,amivel szolgálni tudunk,hogy a dicsősége meglátszódjon rajtunk.Nagyobb lészen e második háznak dicsõsége az elsõnél, azt mondja a Seregeknek Ura, és e helyen adok békességet, azt mondja a Seregeknek Ura.
Azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, felveszlek téged Zorobábel, Sealtiélnek fia, én szolgám, azt mondja az Úr, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyürû, mert téged választottalak el, azt mondja a Seregeknek Ura.

Szeretettel  Ircsi


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Joschka - 2008 Szeptember 28, 17:47:08
Megtérésem előtt nehezen tudtam megbocsájtani másoknak.
Sokáig tudtam, neheztelni, haragudni, nem felejteni. Most sokkal könnyebb már. Hála az Úrnak.
Egyszer egy esetből nagyot tanultam: Egy házaspár hölgy tagja szükségben volt. Elment egy összejövetel sorozatra, ahol a problémájára áldást nyert. De az ellenség nem örült ennek, és meg akarta ettől fosztani.
Mivel a férjével együtt dolgoztak egy üzletben, a férfin keresztül kapta a támadásokat egész délelőtt. Én éppen bementem hozzájuk valamit vásárolni, mikor a hölgy elmondta mi történt. Teljesen kétségbe volt esve, és a férjére mutogatott. Ahogy ott álltam a boltban ( és nem egyedül voltunk) hirtelen szólt az Úr. A keresztre mutatott. Én pedig határozottan ezt mondtam a hölgynek: Ha Jézus ott a kereszten megtudott bocsájtani a gyilkosainak, akkor neked is meg kell bocsájtanod a férjednek.
Amikor másnap arra jártam a hölgy elmondta, hogy utánna nagyon gyorsan rendbe jöttek a dolgok. Igen, a gonosz mindent megtesz azért, hogy megfosszon mindattól, amit az Úr elkészített az Ő gyermekei számára.
De egy valamit nem szabad soha elfelejteni: A SZERETET ERŐSEBB A GYŰLÖLETNÉL!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2008 Október 01, 09:45:28
    II Kron.20.12-17

Oh mi Istenünk, nem ítéled-é meg õket? Mert nincsen mi bennünk erõ e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink.
És a Júdabeliek mindnyájan állanak vala az Úr elõtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben.
Akkor Jaházielre, a Zakariás fiára (ki Benája fia vala, ki Jéhiel fia, ki Mattániás fia vala, és az Asáf fia közül vala Lévita vala) az Úrnak lelke szálla, a gyülekezet közepette,
És monda: Mindnyájan, a kik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, halljátok meg szómat! Így szól az Úr néktek: Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt; mert nem ti harczoltok velök, hanem az Isten.
Holnap szálljatok szembe velök! Ímé õk a Czicz hágóján fognak felmenni, és rájok találtok a völgynek szélénél, a Jeruel pusztájával szemben.
Nem kell néktek harczolnotok, hanem csak álljatok veszteg, Oh mi Istenünk, nem ítéled-é meg õket? Mert nincsen mi bennünk erõ e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink.
És a Júdabeliek mindnyájan állanak vala az Úr elõtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben.
Akkor Jaházielre, a Zakariás fiára (ki Benája fia vala, ki Jéhiel fia, ki Mattániás fia vala, és az Asáf fia közül vala Lévita vala) az Úrnak lelke szálla, a gyülekezet közepette,
És monda: Mindnyájan, a kik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, halljátok meg szómat! Így szól az Úr néktek: Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt; mert nem ti harczoltok velök, hanem az Isten.
Holnap szálljatok szembe velök! Ímé õk a Czicz hágóján fognak felmenni, és rájok találtok a völgynek szélénél, a Jeruel pusztájával szemben.
Nem kell néktek harczolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek! Holnap menjetek ellenök, mert az Úr veletek lesz. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek! Holnap menjetek ellenök, mert az Úr veletek lesz.

Kedves Testvérek!

Nagyon sok harcot kel megvívnunk keresztény életünkben,harcolnunk kel az ellenükk jővő támadások,az ó emberünk ellen.
Sokszor megrettenünk a nagy falak,hehgyektöl,a kilátástalanságnak látszó dolgoktól.
Jó hírem van a számotokra ne féljetek és ne rettegjetek mert a hatalmas Isten van velünk.
Ő harcol értünk és velünk,az Ő jobb keze támogat bennünket.Vigyük az Úr elé ezeket a problémákat bizodalommal.
és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok.ne féljetek és ne rettegjetek! Holnap menjetek ellenök, mert az Úr veletek lesz.
 

Szeretettel  Ircsi :kereszt01:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2008 Október 02, 11:07:43
 Róma 8.10-16
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bûn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket + is az õ ti bennetek lakozó Lelke által.
Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, élte
Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
Mert nem kaptátok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki + által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
 Gal.4.1-7
Mondom pedig, hogy a meddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek;
Hanem gyámok és gondviselõk alatt van az atyjától rendelt ideig.
Azonképen mi is, mikor kiskorúak valánk, a világ elemei alá voltunk vettetve szolgaként:
Mikor pedig eljött az idõnek teljessége, kibocsátotta Isten az õ Fiát, a ki asszonytól lett, a ki törvény alatt lett,
Hogy a törvény alatt levõket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.
Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az õ Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya
Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.


Szeretettel  Ircsi

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Október 08, 16:43:53
Ján. 14,15 Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.  

Mik Isten parancsai? Akkor azokat haladéktalanul és nem kihagyva egyet sem, meg kell tartani.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Október 08, 17:01:03
Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy szeressék a felebarátaikat. Ez a parancsolata.
Ugyanakkor Jézus összefoglalta az egész törvényt abban, hogy szeressétek úgy felebarátaitokat, mint önmagatokat.

Tehát a szeretet a parancsolat, amiben összefoglaltatik a törvény.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Hilda - 2008 Október 08, 22:54:22
Nagyon érdekes, mert tovább gondolva, egymás iránt azt a szeretetet várja el Jézus, amellyel önmagunkat szeretjük.

Ő maga viszont már, ahogy  a János evangéliumában mondja,(15/9) azzal a szeretettel szeret bennünket, amellyel az Atya szereti Jézust.

Egy jó atya, még ha ember is, a gyermekét jobban szereti magánál, tehát egy magasabb rendű szeretettel viseltetik irántunk, többet ad, mint amit elvár!

Nem csodálatos?
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2008 Október 09, 12:12:58
Sziasztok!

Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Õ az õ életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.
Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentõl van; és mindaz, a ki szeret, az Istentõl született, és ismeri az Istent.
Nagyon fontosnak tartom a feltételnélküli szeretetet,hogy eltudjuk fogadni a másikat ugy ahogy van.
Mindenkit Krisztus szemeivel tudjuk látni,ahogyan Ő látja,bármilyen is,elfogadni azt,hogy mennyire rászorul a megváltásra.
Nem a bűneire nézve,hanem azzal a szeretettel,hogy Jézus érte is meghalt a kereszten.Mert ha megbocsátjátok az embereknek az õ vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
Mindenek elõtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez. :afro:

Szeretettel  Ircsi
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2008 Október 11, 09:09:48
 II MÓZ.35.30-36
És monda Mózes az Izráel fiainak: Ímé az Úr név szerint hívta el Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát, a Júda nemzetségébõl.
És betöltötte õt Istennek lelkével, bölcseséggel, értelemmel és tudománynyal minden mesterségben:
Hogy tudjon kigondolni mindent a mit aranyból, ezüstbõl és rézbõl kell csinálni;
És foglalásra való köveket metszeni, és fát faragni; és minden mesterséges munkát végezni.
Azontúl alkalmatossá tette arra is, hogy tanítson, mind õ, mind Aholiáb az Akhiszamák fia, a Dán nemzetségbõl.
Betöltötte õket bölcseség lelkével, hogy tudjanak mindenféle faragó, és kötõ, és hímzõ munkát készíteni, kék és bíborpiros, karmazsinszínû és lenfonalból, és takácsmunkát, a kik készítenek ilyenféle munkát és kigondolnak mestermûveket.
Azért Bésaléel és Aholiáb, és mindazok a bölcs férfiak, kiknek az Úr bölcseséget és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a szent hajlék szolgálatához való minden eszközöket: csinálják meg egészen úgy, a mint az Úr parancsolta.

Kedves testvérem!

Az Úr azt akarja,hogy építsük az Ő házát azaz az egyházat,legyünk közösségbe vele és egymással.

Végezzük az Ő munkályát,hogy szépen egyberakatván felépüljön a ház.

Kijelőli a megfelelő embereket és megad mindent ami szükséges a munkálya elvégzéséhet.

Lehet,hogy ez most neked szól!

Őrőmhíren van a számodra! Az Úr névszerint hívott el,igen téged és nem mást,mert téged talált alkalmasnak rá!

Az Úr eleve elrendelt és megajándékozott mind azzal a tudással,erővel,hatalommal,ami szükségleltetik az Ő munkályának véghezvitelére.

Csak elklell venned,mert már a tied! Csináld ugy ahogy az az Úr elrendelte!

Szeretettel  Ircsi :028: :026:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Október 12, 06:29:41
Szeretnék témát a megbocsátásról  :044:

Mikor, miért, hogyan kell bocsánatot kérni? - fontos, hogy ne a világi megszokott mondatokkal reagáljunk - gondolom én, és csak akkor tegyük, ha ez nem farizeusi bocsánatkérés: van ilyen?

Mikor kell megbocsátani?
Miért kell megbocsátani?
Hogyan kell megbocsátani?

Erről leírnánk saját gondolatainkat, minden győzködési szándék nélkül, csak azért, hogy rájöjjünk ebben is ISTEN IGAZSÁGÁRA, és ne a magunk gondolatát vigyük bele, hanem itt is változzunk el gondolkodásunk megújjításával, ahogy ezt

várja tőlünk az ÍROTT ÍRÁS.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Október 12, 10:24:18
Szerintetek akkor nem kell megbocsátanunk, ha a sértőben nincs bűnbánat?
A bennünk levő harag viszont szünjön meg.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Október 12, 10:31:56
Szerintetek akkor nem kell megbocsátanunk, ha a sértőben nincs bűnbánat?
A bennünk levő harag viszont szünjön meg.

Szerintem megbocsátani akkor is meg kell, ha bocsánatot sem kér.
Az én megbocsátásomnak nem lehet semmi feltétele - én így gondolom.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 Október 12, 10:40:23
Szerintem is így van. A saját részt meg kell tenni, megbocsátani. A többi, a sértő és Isten között múlik!  :089:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Hilda - 2008 Október 12, 11:24:15
Mindig meg kell bocsátani, akár 77 szer is, de azért szerintem nem kell magunkat kitenni ennek!
 
Vannak bizonyos emberek akiket el kell kerülnöm, a saját érdekemben, mert nem tudom mondjuk tizedik alkalommal őszintén meg tudnék-e bocsátani neki...

Voltatok már így?
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ermaha - 2008 Október 12, 13:03:23
Jézus,--és kérte az Atyát,bocsáss meg nekik mert nem tudják mit cselekesznek-- még mi nem is éltünk mégis meg bocsájtott mindent,HA Isten nekünk megbocsájtot,akkor bármi van,nekünk mindent meg kell bocsájtani.
Mert nekünk akkor sokkal rosszabb lesz,a gonosznak kiszólgáltatjuk vele magunkat.Az mindegy bocsánatot kért-e az illető,az Isten dolga mit tesz ilyen esetben. :017:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Joschka - 2008 Október 12, 13:15:27
Szerintem, ha odamegyek a másik személyhez, és a bocsánatát kérem az ellene elkövetett dologért, és ezt őszintén teszem - és az Úr látja a szívemben a szándékomat - akkor az Úr tudja, hogy én megpróbáltam rendezni a dolgot. Arról már nem én tehetek, hogy a másik megkeményedett a szívében felém, vagy keserűséget táplál magában. Már jártam így nem egyszer, és gondolom, mások is.
Magam részéről- mivel naponta akár többször is megsértenek- még akkor is megszoktam az ellenem elkövetőnek bocsájtani, ha ő oda sem jön hozzám rendezni a dolgot. És ez az esetek 99.9% -ban így történik meg.
De nálam ez nem kérdés, hanem alavető dolog. Nem szoktam erre várni, hanem megelőzöm. Ilyen vagyok. A hit szeretet által munkálkodik.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2008 Október 12, 15:11:04
Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;

Én is eggyetértek azzal,hogy mindenkor megkell bocsájtani,és el kel engednünk a megbocsájtásunk szabadságával. :afro:
Ennek szellemi háttere van, az ördög mindig arra törekszik,hogy egymásnak ugrasszon,és megbocsájtatatlanságott hozzon közénk. :07:
Nem jó a harag mert az gyülölködést kelthet.Ha nem bocsájtok meg nekem sem fog az Úr megbocsájtani. :044:


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 Október 12, 15:18:10
Szia Ircsi,  igen és az is érdekes, hogy az Ószövetségben az oltárt nem lehetett olyan kőből építeni amit vassal formáltak, mi pedig mint élő kövek épülünk lelki házzá.

Ha elkerülöm aki engem csiszolna, nem leszek alkalmas arra a helyre ahová illeszteni akar az Úr.  :D
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 Október 17, 15:02:08
Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. Zsolt. 29,11

Ki ad erőt neked? Az Úr. Ő tesz erőssé. Ki ad békességet? Az Úr.  Lehet, hogy azt mondod de neked nem ad, mert sokat gyenge vagy. Akkor te nem hiszed ezt az Igét ha ezt mondod. Akkor a te szíved nem fogadta be ezt az Igét. Az Igét nem kell villámgyorsan olvasni. Inkább imádkozz, hogy kijelentse neked az Ige az igazságot. Papagáj módjára nem fog az Ige gyógyítani és erőt se fog adni. Mit jelent ez? Erős vagyok, erős vagyok,... mondogatod. Ellenben ha kielemzed, akkor fogod megérteni. Gondolkodj el rajta. Pl. Az Úr. Ki Ő? A mindenség teremtője, aki mindenen felül áll. Ő mindennél nagyobb és erősebb. Ő ad nekem. Mit ad nekem? Erőt. Nem idő pazarlás ez. Szánj időt az Igére és megfogod érteni mi Isten akarat az életed fölött.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 Október 27, 19:33:38
ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet? Mt 27, 46

ELVÉGEZTETETT!

Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy a gyülekezetben most a Máté evangéliumát tanulmányozzuk. A pásztor tanításából a két Igével kapcsolatban ami megragadt. Mint tudjuk a négy evangélium kiegészítik egymást. Amikor a Mátéban Jézus azt mondja, amit ide leírtam, az emberek mit hisznek? Azt, hogy Illést hívja.Jn 19, 30
A következő pillanatban, amit János ír le mit mond? "Szomjúhozom". Oda megy hozzá valaki, hogy egy ecetes szivacsot tegyen a szájához. Jézus itt most elfogadja az ecetet. Miért? Mert a 22. zsoltárban azt olvassuk, hogy "Nyelvem az ínyemhez tapadt." Akinek a nyelve az ínyéhez tapadt, annak folyadékhiánya van. Ha valakinek a nyelve az ínyéhez tapadt az nem tud érthetően beszélni, ezért hihette a sokaság, hogy Illést hívja. A következő pillanatban, ami miatt elfogadta az ecetet azért volt, mert az utolsó szót azt mindenkinek világosan értenie kellett, azt nem lehetett félreérteni. Ez volt az a szó, amit Jézus utoljára kimondott és ezt János írta le:  :047:!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2008 November 09, 23:41:50
Mert, ha szándékosan vétkezümk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat! Zsid 10, 26

Az Urat, a te Istenedet féljed, Őt tiszteljed, Őhozzá ragaszkodjál és az Ő nevére esküdjél. 5 Móz 10, 20  :05:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 November 10, 09:43:42
Isten népére mindég érvényes az ÖRÖK KIJELENTÉS:

Idézet
Ézs 30,15 Mert így szól az Úr Isten, Izráelnek Szentje:

Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna;

csöndességben és reménységben erŐsségtek lett volna;

de ti nem akarátok;

 


Nekem most fokozottan szól ez az ige

 :044:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2008 November 20, 16:23:47
    Új fórdírás:2Kor 10,4
hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására.

Csia fordítás:2Kor 10,4
Mert a mi harcviselésünk fegyverei nem [a] húsból valók. Ellenkezőleg! Isten által [hatnak] és arra képesek, hogy erősségeket romboljanak le, okoskodásokat bontsanak le, 


Testvérek Isten harcra hívott el minket,hadban álló nemzetség vagyunk.
Naponra megkell vívnunk harcunkat az ördög minden cselszővése és az ó emberünk ellen.Az ige felszólít.
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok..
Ha te nem állsz be a harcba,csak hátul meghúzod magad, hagyod hogy az ördög eleltasson veszíteni fogsz.
Mindig az élbollyal kel haladnod,élől , mert ha hátul maradsz nem fogsz győzni.
Nem mondhatod azt jó nekem itt is, hátul szépen meghúzódom,mert a hatalmas Isten megy előtted és harcol érted.
Azt akarja,hogy győztes legyél.Ő a győzelemre hívott el nem pedig a vesztesek közé.
Drága testvérem az Urral mindig győzni fogsz,mert a vesztes az az ördög.
Mert legyőzetett a Golgotán és ezt a győzelmet Isten megakarja osztani veled.
Nem a félelem,hanem az erő, bátorság,győzedelem ,szellemét örököltük.
Dönts még ma nem leszek az utólsó ,hanem előre megyek  az élbolyba és győzni fogok az Urral!

 :kereszt01:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: emcsi1 - 2008 November 22, 21:54:42
Köszönöm, ircsi! Ez nekem most nagyon jókor jött: megerősített és bátorított! Éppen ezeket az Igéket kaptam ma délután! :neee:  Mostanában tanultam az Úrtól, hogy nekünk csak egyetlen harcunk lehet: a HIT harca! Ha más harcban állunk, az nem Istentől jön; és csak legyengít. :026:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 November 23, 03:56:05
 :morning: :029: :028:

:036:

89.Zsoltár

16.  Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2008 December 03, 09:24:34
Ez 24,16-17
"Emberfia! Én most elveszem tőled hirtelen halállal azt, aki neked kedves, de te ne gyászold, ne sirasd, könnyedet se hullasd!
Csak halkan sóhajtozz, ne gyászold úgy, ahogy a halottakat szokták! Tedd föl a fejdíszedet, és kösd a lábadra sarudat,
ne takard el a bajuszodat, és ne edd a gyászolók kenyerét!"

Van, amikor Isten nem engedi meg a gyászolást. Körülményeink lehetnek szörnyűek, elviselhetetlenek.
Isten mégis lehet arra hív, hogy könnyhullatás és térdre esés helyett állj talpra és töröld le könnyed!
Isten valamit mutatni akar neked! De az is lehet, hogy felhívja a figyelmedet: "Én már az elején megmondtam neked".
Gyászolhatunk embereket és elkövetett bűnöket, melyben magunkat sajnálva keserű sötét szomorúságba dönthetjük,
amelyet nehezen törhet át a fény! Azonban térdről talpra kell állni és előre menni!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2008 December 04, 15:48:11
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ján. 13:34-35

Tudod -e úgy szeretni azt, aki a legkedvesebb a számodra? Igen! Hát az tudod -e, aki gyalázott, elhagyott, megsértett? Nem? Szerepel itt az Igében, hogy van kivétel? Van ott egy kis aprócska szöveg alatta, hogy ezt és ezt elnézem és nem kell szeresd? Ugye, hogy nincs. Le kell mondanod az önsajnálatról, önmagadról mert ez nem fog menni másképpen. Évekig járhatsz gyülekezetbe, vehetsz úrvacsorát, dicsőíthetsz, hálát adhatsz, közben a szíved tele van gyűlölködéssel, meg nem bocsátással. Folyton viszálykodsz, veszekedsz, megsértődsz, megbántasz másokat.... Folyton azt érzed, hogy másoknak kell megváltozni. Ez nem Jézus követése. Mindenki elvéti a szeretetet, de rendezned kell a szívedet ezen a területen. Ha te szeretsz valakit, képes vagy mindenedet neki adni, hogy örömet szerezz neki. Ha te szereted Istent, semmi nem tud eltéríteni Tőle. Ha valóban szereted, képes vagy csak Őt követni. Az Ő szeretete kell, hogy vonzzon. Amikor Isten szeretete beárad a szívedbe, akkor az ki fog áradni másokra. Ennek a hiánya, a pokol. Ott tele vannak gyűlölettel, utálattal az emberek akik odakerültek. Az ördög azért tart viszályban, hogy rombolni tudjon általad. Mindennek az alapja a szeretet kell legyen. Csak akkor vagy képes gondoskodni másokról. Pl. a gyülekezetben is csak akkor vagy képes meglátni, hogy valaki bajban van. Minden megszűnik, de a szeretet soha! A szeretnek meg kell nyilvánulnia mások felé. Felém és feléd. Ha te tudsz szeretni, törődni fogsz másokkal. Érdekelni fog a sorsa. Ha árad benned a szeretet, akkor nem lesz közömbös a számodra, ha szenved a keresztény testvéred. Úgy fogsz vele bánni, mint ahogy soha senki. Tudsz érte könyörögni, sírni a szívedből. Ha úgy bánsz vele mint a szeméttel, akkor te nem tudsz szeretni csak önmagadat. Le kell vetkőzz ebből. Jézus annyira szeretett téged a hibáid ellenére, hogy képes volt meghalni érted. Amilyen mértékben tudsz szeretni, olyan mértékben fogsz aratni jó napokat. Szeretet növekszik. Ahogy növekszel a szeretetben, úgy fog az életed megváltozni pozitív irányba. Mindenki, te is, vágyódsz a szeretetre. A szeretet néha meg is ostoroz. Nem mindig jár kényelemmel. Az igaz szeretet, elviseli a kiigazítást. Lehet, hogy most éppen sajnálod magad, hogy téged senki nem szeret, te soha nem kaptál szeretetet, akkor azt javaslom, hagyd ezt abba és lépj ki ebből az önsajnálatból, úgy, hogy adj szeretetet másoknak és akkor te se szenvedsz hiányt abban. Szabadulj meg önmagadtól.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 December 12, 10:38:55
Kol 3,1 Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,


Annakokáért!  Minek okáért?

Ha feltámadtatok!  Biztos, hogy feltámadtunk?  - nem én, hanem mi!

Az odafelvalókat keressétek!  Azt keressük? - megint nem én, hanem mi!

 :pirul:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2008 December 12, 10:44:55
Gondolom, hogy az első kérdésre a választ itt találom meg - én!

Ti mit gondoltok, jól gondolom?

Kolossébeliekhez írt levél 2. rész

  1. Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek, és azokért, kik Laodiczeában vannak, és mindazokért, a kik nem láttak engem személy szerint e testben;
  2. Hogy vígasztalást vegyen az ő szívök, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére,
  3. A melyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.
  4. Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel.
  5. Mert jóllehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét.
  6. Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne,
  7. Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással.
  8. Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való:
  9. Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg,
  10. És ti Ő benne vagytok bételjesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak;
  11. A kiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében;
  12. Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból.
  13. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket,
  14. Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;
  15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.

Ezt nem én kaptam, hanem mi kaptuk
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 07, 14:46:54
Ma egy testvérünk ezt írja:

Itt is ki van tehát ragadva a környezetből, és Jézus helyett - akit Péter dicsőít - az ajándékra (a hitre) van terelve a figyelem. Elég csak egy picit mellé lőni, és nem találsz célba. Tehát nem a hitet, hanem az "ő nevében"-t kellene kihangsúlyozni, ha korrektek és igehűek akarunk lenni.

Miközben beleköt egy másik testvér aláírásába;
nekem pedig ez jutott eszembe:

Mt 7,22 Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?

Ti hogy oldjátok fel ezt az ellentmondást?

 :2angel:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 09, 21:31:32
 :2angel:


Jn 15,13 Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az Ő barátaiért.


Jn 15,14 Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek.


Mk 10,45 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

Szeretném felhívni a figyelmet amit ma tanultam!

Nem mindenkiért adta az életét, hanem sokakért.
Sokakért de nem mindenkiért!

Az Ő barátaiért adta az életét!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 09, 22:10:40
Ján. 3,16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Róm. 8,32 Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?

1 Ján. 4,9 Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

Róm. 10,9-10 Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.
 

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 09, 22:15:37
Kedves Mária azt mondod, hogy nem helyes az a tanítás amit kaptam?   :044:

Hogy nem azokért halt meg akik cselekszik az Ő akaratát, hanem azokért is akik nem cselekszik azokat amit Ő parancsolt?
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 09, 22:28:37
Nem édes Magdám! Én csak ezeket az Igéket kaptam ma. Nem neked címeztem, hanem a topic címére tettem ide.  :044: Mégcsak megjegyzést sem tettem.  :afro: Miből kombináltál?
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 09, 22:50:27
Köszönöm!
Csak a folytonosságból, és hogy nem fűztél hozzá semmit.

 :2angel:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 10, 10:32:21
Magda! Azért átolvastam akit kaptál tanítást. Teszek ide Igét és azokat is szívled meg. Nem egyszerű.

2 Kor. 5,15
Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott.

 Zsid. 2,9
Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. 


1 Tim. 2,6
Aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében, 

Jézus az egész világért eljött meghalni, de nem mindenki fogadja el a Megváltást.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 10, 11:03:24
Pontosan ez így igaz.

Az én részem:

Oda állok a szántóföldre - ahol van a kultúr növény, és a hozzá megszólalásig hasonló növény -
akkor megkapálom mind a kettőt,
mert nem tudom, hogy melyik az igazi.

búza és konkoly

Én nem dönthetem el, hogy ki az alkalmatlan és a gonosz ember, mert nem mindenkié a hit!

Ezért csak imádkozhatom.
Meg azért is,
Uram ha engem annak tartasz, akkor igazíts helyre :2knuppel:

Ámen és Ámen

Ezt követően pedig biztos lehetek, hogy Ő cselekszik.

 :2smitten:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 10, 11:54:01
Magdám itt egy áldott Ige: Jón. 2,3
És mondá: Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték és meghallgata engem; a Seol torkából sikolték és meghallád az én szómat.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 10, 13:47:54
Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! Nem a Te nevedben prófétáltunk-é, és nem a Te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a Te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

Ezek az emberek arról számolnak be Jézusnak, hogy miket tettek és mégis Jézus azt mondta nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Jézus ezzel azt mondja nekik, hogy sohasem volt igazi kapcsolatunk, nem voltunk úr és szolga kapcsolatban. Nem az én parancsolataimat tartottátok be, hanem a saját kis dolgotokat tettétek. Igen, felhasználtátok a nevemet amikor másoknak prédikáltatok, de a saját dicsőségetekre prédikáltatok. Azért, hogy a saját szükségleteiteket töltsétek be. Igen sok csodát tettetek, de oly módon, hogy ezzel önmagatoknak szerezzetek dicsőséget. Helytelen motívációból tettétek. Egy nap majd mindannyiunknak meg kell jelenni Krisztus ítélőszéke előtt, hogy megítéltessünk mindazokért a dolgokért, amiket itt a földön tettünk. És a cselekedeteinket akkor Isten tűz által fogja megítélni. Sok olyan cselekedetünk lesz, amit elvileg az Úrért tettünk, és mégis meg fog égni, és elég mint a fa, széna és a szalma. A cselekedeteink azáltal fognak megítéltetni, hogy milyen motívációból tettük őket. Tehát, hogy miért tettem azt a dolgot, azért, hogy rám figyeljenek az emberek és magamnak szerezzek dicsőséget, vagy azért, hogy Isten nevének hozzak dicsőséget. Azokért a cselekedeteinkért, amelyek kiállják a tűz próbáját, jutalmat kapunk majd Istentől. Pál apostol azt mondta, hogy vizsgálja meg azért az ember önmagát, mert ha mi magunk ítéljük meg önmagunkat, nem esünk ítélet alá. Elég nehéz megítélni magam.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 10, 13:49:42
Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

Páltól tudjuk, hogy Jézus Krisztust Úrnak valljuk, elengedhetetlen az üdvösséghez. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és a szíveddel hiszed, hogy Isten föltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülsz. János azt mondja, hogyha azt mondod közösséged van Istennel, és a sötétségben jársz, hazudsz és nincs meg benned az igazság. Többről van itt szó, mint pusztán amit mond az ember. De az is Isten akarata, hogy megtegyük mindazt amit parancsolt. És amikor engedelmeskedünk Jézus krisztusnak, ezzel bizonyítjuk, hogy Ő valóban Úr.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 10, 13:52:21
Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre /kárhozatra/ visz, és sokan vannak, akik azon járnak.

Szoros kapun hív be minket Jézus. Ezen az úton sok sok alázat van. Bizony, bármennyire is fájdalmas időnként, -megpróbáltatások, szárazság, - de Jézushoz vezető út. Sokan vannak akik ezt az utat megszélesítik. Ők azok, akik azt mondját, hogy végül is minden út Istenhez vezet és ne aggódj, mert minden rendben lesz Isten előtt. Eléggé népszerű a széles út. Nincs rajta alázat, együttérzés, szeretet... De sajnos sokan járnak rajta a népszerűsége miatt.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Január 10, 15:48:11
Szia Mária!
Köszönöm a sok áldott igét.   :igen:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 10, 22:58:08
Örömmel Ircsike! Épülésünkre legyen mindannyiunknak.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Moncsi - 2009 Január 11, 09:50:26

"Hiszen a kegyelmed jobb az életnél:az én ajkaim hadd dicsérjenek téged.Áldanálak ezért életem fogytáig,a te
 nevedben emelvém fel a kezeimet.Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem,mikor víg ajkakkal dicsérhet
 téged az én szájam!Ha reád gondolok ágyamban:őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem.Mert segítségem
 voltál,és a te szárnyaidnakárnyékában örvendeztem.Ragaszkodik hozzád az én lelkem,a te jobbod megtámogat
 engem"Zsol. 63:4-9

 Senki nem fog belépni Isten királyságába,akinek szíve nem olyan tiszta mint a víz,és nem az Ige szerint él!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Január 11, 10:27:20
Mert megjelent az Isten idvezítõ kegyelme minden embernek, +
A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsõsége megjelenését
A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezõt.Tusakodnunk kell Isten mélységeinek megismerésére.Ő a teljes közelségébe hív bennünket.
Minél közelebb megyünk feléje, annál inkább vágyódni fogunk rá, és annál inkább megértjük a menny igazságát, minél többet megismerjünk belőle.
Éheznünk és szomjúhoznuk kell erre.
Az örökkévalóságban már minden el van készítve, ezért naponként elvehetjük a mennyből.
Vigyázzunk, ne tántorodjunk el Jézustól. Isten elhívott, hogy kiváltképpen való néppé formáljon magának.
Isten amikor elhív megad mindent, hogy áttudjunk törni a falakon.
Isten mindenható ereje velünk van, mi a győztes oldalán állunk!
A mennyből letudunk hozni mindent a látható világba hit álltal. Minden lehetséges nekünk!
Akarjunk kiváltképpen való nép lenni! Isten készíti az Ő mennyasszomyát az Ő visszajövetelére!


Szeretettel:  Ircsi
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 11, 10:40:34
   jó cselekedetekre igyekezőt

Ez az én dolgom, és vigyáznom kell ne lépjem túl a hatáskörömet, mert a többire várnom kell.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2009 Január 11, 23:04:12
Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút! Zsid 7, 28

Róm. 2,15
Mint a kik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívökbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretök és gondolataik, a melyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 12, 04:00:56
Igen a gondolatunk és a lelkiismeretünk van vádlásos viszonyban  :044:

Aztán, ha ezt más emberre alkalmazzuk akkor:

Menthetetlen vagy óh ember
Rm 2,1 Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, a ki ítélsz: mert a miben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, a ki ítélsz.

Tehát van menthetetlen ember is  :118:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 12, 07:39:33
Talán még Magdáét kiegészíteném:

Róm. 14,4 Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 12, 11:14:25
Fiam! Az én tanításomról el ne felejtkezzél; és az én parancsolataimat megőrizze a te szíved; Mert napoknak hosszú voltát és sok esztendős életet és bőséges gazdagságot hoznak neked. Pél. 3:1-2

Tisztázzuk le: Mi a halál? Ha az Úr gyermeke vagy, akkor kilépsz a testedből, az itt marad, azzal fognak foglalkozni az emberek a továbbiakban. Megfürdetik, megfésülik és utoljára fel is öltöztetik, majd eltemetik. A szellemed, - vagyis te, viszont nem haltál meg. Kilépsz a testedből és mész egyenesen az Úrhoz. Isten valamire figyelmeztet minket. Fiam! Az én tanításomról el ne felejtkezzél; Lesz -e következménye, ha ezt megteszem? Bizony, nem is akármi. Mert napoknak hosszú voltát és sok esztendős életet, és még valamit fog hozni: bőséges gazdagságot hoznak neked.  Így van időd bőven élni. Nézzük meg az elsőt: Isten tanítása. Mi Isten tanítása? Ami az Igében, Bibliában benne van. Azokat meg kell tartanunk ami abba bele van írva, mert akkor hosszú életet kapunk. Viszont aki nem tartja be, akkor annak megrövidül az élete. Mondok egy példát. Aki folyton haragot és gyűlöletet táplál a szívében -sokszor fel sem ismeri- az nem tartja meg a megbocsátás parancsát és a sok felhalmozódott szeretetlenség, megbetegíti a testet, mert egy állandó stresszben tartja magát. Ez viszont legyengíti a testet és meghalhat az illető. Lerövidül az élete. A te hatalmadban áll, hogy mit gyűjtesz a szívedbe össze. Békét, vagy háborúságot. Isten azt javasolja, hogy: az én parancsolataimat megőrizze a te szíved. Mi ma ez a parancs a számunkra? A szeretet. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ennek a parancsnak a betartása, még soha senkit nem betegített meg és a szeretettől még soha senki nem halt meg. Nézzük az utolsót: bőséges gazdagságot hoznak neked. Nyílván, aki sokáig él, annak felhalmozódik a vagyona, hiszen van ideje gyűjtögetni.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Január 15, 14:54:26
   Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit?

Kedves testvérem itt az idő,itt van a kellemetses óra kell,hogy a hitünk mellé cselekdeteket is ragaszunk.
Ez az év a nyitott menny éve! Kezd el tusakodni,harcoln mind azért amit az Úr megigért neked.
Nyitva van a menny,hozzd le hittel az igéreteket,hogy valósággá váljon itt a főldön is ami a mennyben már eleve elvan készítve a számodra.
Ne mond,hogy alkalmatlan vagy,hogy erőtlen, a hatalmas Isten erős jobbja veled van és megsegít!
Mert Ő hü és igaz és megtartja igéreteit.
Ha ugy látod,hogy csak kicsiny szólgálatod van,álljrá arra is teljes erődből,mert amit te kicsinynek vélsz lehet,hogy
az Urnál nagy dolog.Erősítsd meg magad abban amit az Úr rádbízott.Kezdj el cselekdni és hozzd le a mennyből mert az nyitvavan a számodra!

Szeretettel  Ircsi    :ima02:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Január 17, 10:54:14
Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amelylyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem;
Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelõtt mondott beszédekrõl, és az Úrnak és + Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról:
Tudván elõször azt, hogy az utolsó idõben csúfolkodók támadnak, a kik saját kívánságaik szerint járnak,
És ezt mondják: Hol van az õ eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétõl fogva.
Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtõl fogva voltak, és föld, mely vízbõl és víz által állott elõ az Isten szavára;
A melyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett:
A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tûznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának + napjára.
Ez az egy azonban ne legyen elrejtve elõttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendõ, és ezer esztendõ mint egy nap.
Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tûr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki + megtérésre jusson.


Ti azért szeretteim elõre tudván ezt, õrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitõl elragadtatva, a saját erõsségetekbõl + ki ne essetek;
Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében.


 :igen:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kingooo - 2009 Január 21, 11:30:24
Ámós próféta könyve 5. rész10. Gyűlölik azt, a ki feddőzik a kapuban, és útálják azt, a ki feddhetetlenül beszél.
  11. Annakokáért, mivelhogy tiportátok a szegényt és gabona-ajándékot vesztek tőle: bár faragott kőből építtetek házakat, de nem lakoztok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak borából.
  12. Mert tudom, hogy sok a ti bűnötök, és nagyok a ti vétkeitek! Igazak nyomorgatói, váltságdíj-szedők vagytok; és elnyomják a szegényeket a kapuban!
  13. Azért hallgat az eszes ebben az időben, mert gonosz idő ez.
  14. Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, a mint mondjátok.
  15. Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok vissza a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékinak.
  16. Azt mondja azért az Úr, a Seregek Istene, az én Uram: Minden térségen siralom lesz és minden utczán ezt mondják: jaj, jaj! s a szántóvetőt is gyászra hívják, s a sírni tudókat siralomra;
  17. És minden szőlőben siralom lesz, mert átmegyek te közötted, ezt mondja az Úr.
  18. Jaj azoknak, a kik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság.
  19. Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg.
  20. Nem sötétség lesz-é az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ermaha - 2009 Január 26, 04:56:10
Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. — J János 16,23. 24.

Ez a törvényszintre emelt imaígéret a legdöbbenetesebb kijelentés, ami valaha is elhagyta a Jézus ajkát. Hogy érti Jézus, hogy: azon a napon? Előre tekintve a jövőbe, valójában azt mondta itt: „Én most elmegyek, a Golgotára megyek, és meg fogok halni. De fel fogok támadni a halálból, és fel fogok menni a Magasságba. És le fogok ülni az Atya jobbjára. És ezzel egy új nap jön el. Egy új szövetség, vagy más szóval egy új testamentum (új végrendelet) lép életbe! És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről.” Ez a nap — amelyben élünk — az új nap! „Mostanáig semmit sem kértetek az én nevemben…” A tanítványok nem imádkoztak Jézus nevében, míg Jézus a földön volt. Ennek semmi értelme nem lett volna. Nem is volt rá szükségük, mert amíg Jézus velük volt, minden szükségletükről gondoskodott. Eljött azonban az idő, és Jézusnak el kellett hagynia őket. Amikor ez bekövetkezett, akkor lett szükségük az Õ nevére. Jézus neve átveszi Jézus helyét, és az Õ személyét képviselve csodákat tesz, megszabadít a sátán hatalmából, és teret ad Isten munkálkodásának!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 26, 05:14:17
Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Évus - 2009 Január 26, 08:47:45
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 26, 08:52:57
idézem: Mostanáig semmit sem kértetek az én nevemben…” A tanítványok nem imádkoztak Jézus nevében, míg Jézus a földön volt. Ennek semmi értelme nem lett volna. Nem is volt rá szükségük, mert amíg Jézus velük volt, minden szükségletükről gondoskodott.

Tudjátok, én is így gondoltam, hogy Jézus nevét nem használták csak a halála után. Akkor ez az Ige mi? Arról szól, hogy kiküldi a 70 tanítványt Jézus és amikor visszatértek ezt mondták:

Luk. 10,17
Visszatére pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által!

Az ördög más névre nem hajol meg, csak Jézuséra. Na akkor mi is van most?
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: erdei - 2009 Január 26, 09:04:50
Ezen már én is gondolkoztam.
Nem biztos, hogy igazam van, de én erre gondolok.
Amikor a tanítványok ördögöket űznek vagy gyógyítanak akkor azt nem kérték, kérik,hanem kapják. Mármint erre a hatalmat. Nem kell imádkozni, vagy az Atyát kérniük, egyszerűen Jézus nevét használva megtehetik.
Viszont Jézus ekkor még nem volt közben járó, ezért nem imádkoztak az Ő nevében. Tehát imakéréseik, nem Jézus nevében történt.
 :044:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 26, 09:21:45
erdei, de ott van, hogy: "még az ördögök is engednek nékünk a te neved által!" Ez pedig így egyértelmű. Valami titok van ebben ami nincs felfedve még előttem. Később pedig ezt mondja nekik, amikor más vissztértek:

Luk. 10,19
Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek
.

Hatalmat kaptak. Ezt már akkor mondta nekik, amikor visszatértek a kiküldött tanítványok. Valamit csak kellett mondaniuk, ha az ördögök engedtek nekik, ill. elhagyták a betegeket a démonok. Más névre nem igen hinném, hogy elmentek volna. Tehát itt van egy kulcs, amit én se igen értek még. Azt se felejtsük el, hogy Jézus nem halt meg, mégis volt hatalma kiűzni a démonokat, halottat feltámasztani, stb. Amikor odament a beteghez a démonok megkérdezték az Úrtól:
Mát. 8,29
És ímé kiáltának mondván: Mi közünk te veled Jézus, Istennek Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?

Tehát már akkor Jézustól mint Isten Fiától féltek. Én eltudom képzelni, hogy használták már akkor Jézus nevét, hiszen az Ige ezt támasztja alá: még az ördögök is engednek nékünk a te neved által.  Nem imádkoztak, hanem kiűzték Jézus nevében. Felszólították a démonokat, hogy távozzanak Jézus nevében.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 26, 09:40:30
Talán ehhez az is hozzátartozik, hogy amikor a BÖJT után visszajön a pusztából, - ahol megállt a 3 kísértésben:1.test kívánsága;2. szem kívánsága;3. élet kérkedése - , akkor olyan erővel jön vissza, ami kiárad belőle, és ezt érzékeli emberi szinten is; érzékeli hogy, rajta árad ki a SZENT SZELLEM.

Ezt osztotta meg, de már Mózes is megoszthatta amikor ezt kérte Istentől.

Az Úr  Jézus
Szent Szellemtől fogant
Szent Szellem vitte a pusztai böjtre
Szent Szellem erejével kezdi meg a szolgálatát.

Jn 20,21 Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! A miként engem küldött vala az Atya, én is akképen küldelek titeket.

Szent szellemtől fogantunk!

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ermaha - 2009 Január 26, 09:46:03

János 12.Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.
13.    És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.
14.    Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.

Ezek a legfontosabb szavak,amit kimondunk az Ő nevében Ő megcselekszi azt!
Miért mert hiszünk benne,--és Ő mondta,-
15.    Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 26, 10:09:22
ermácsak ez az Ige későbbre vonatkozik, amikor már Jézus elvégezte a bevégezte a megváltást. Az a kérdés, amikor a 70 tanítványt kiküldte és engedtek már akkor Jézus nevére, viszont ezt az Igét, későbbre teszi az Úr.

A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.

Azt mondja, hogy majd... A kérdés, hogy már a megváltói munka előtt is használhatták Jézus nevét, akkor minek a majd valamikor?
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 26, 10:14:16
Ezen már én is gondolkoztam.
Nem biztos, hogy igazam van, de én erre gondolok.
Amikor a tanítványok ördögöket űznek vagy gyógyítanak akkor azt nem kérték, kérik,hanem kapják. Mármint erre a hatalmat. Nem kell imádkozni, vagy az Atyát kérniük, egyszerűen Jézus nevét használva megtehetik.
Viszont Jézus ekkor még nem volt közben járó, ezért nem imádkoztak az Ő nevében. Tehát imakéréseik, nem Jézus nevében történt.
 :044:

Való igaz, hogy imakérést nem igazán kellett tenniők, addig amíg velük volt a VŐLEGÉNY!

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 26, 12:28:09
Magda írta: Való igaz, hogy imakérést nem igazán kellett tenniük, addig amíg velük volt a VŐLEGÉNY!

Te Magdám, tényleg, már akkor a Vőlegény volt Jézus? Ez egy jó kérdés. Mikor lett a Vőlegény a Vőlegény? Amikor beleszületett a világba és csecsemő volt a Vőlegényünk, vagy amikor "Elvégeztetett"?
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 26, 12:40:14
Magda írta: Való igaz, hogy imakérést nem igazán kellett tenniük, addig amíg velük volt a VŐLEGÉNY!

Te Magdám, tényleg, már akkor a Vőlegény volt Jézus? Ez egy jó kérdés. Mikor lett a Vőlegény a Vőlegény? Amikor beleszületett a világba és csecsemő volt a Vőlegényünk, vagy amikor "Elvégeztetett"?

Hát  :hehe: ?

Ugye érted?
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 26, 13:07:11
Magda írta: Való igaz, hogy imakérést nem igazán kellett tenniük, addig amíg velük volt a VŐLEGÉNY!

Te Magdám, tényleg, már akkor a Vőlegény volt Jézus? Ez egy jó kérdés. Mikor lett a Vőlegény a Vőlegény? Amikor beleszületett a világba és csecsemő volt a Vőlegényünk, vagy amikor "Elvégeztetett"?

Hát  :hehe: ?

Ugye érted?

Mikor lett Éva?
Mikor lett az én gyermekem, és a más gyermeke, mikor lettem én elveszett bűnös?

Mikor lettem én megváltva?

 :2smitten:

Egy biztos ott a kereszten azt mondta az Úr: ELVÉGEZTETETT
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 26, 13:46:08
Azt gondolom a kérdésekre akkor válaszolunk helyesen, ha azt is meghatározzuk,

Időben?  akkor a világ teremtése előtt.

Örökkévalóságban? akkor mindég, állandóan, időtlenül - de egyik sem fejezi ki azt amit jelent, mert mi csak az időben tudonk gondolkodni, mivel kevesünknek adatott meg, hogy az örökkévalóságba bepillanthattunk, és azt is az időhöz mértük - én legalább is így gondolom.

 :2angel:

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 26, 15:33:00
Azért látom gondot okoz neked is. Én nem tudom. Mivel Jézus már ki volt választva a világteremtése előtt, de csak a golgotán végezte el, talán ott lett a Jegyesünk. Az is lehet, hogy a feltámadás után, miután már a vér felkerült a mennyei szentek szentjébe. Talán akkortól lehet a Vőlegényünk.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ermaha - 2009 Január 26, 16:22:33
Máriám,azokat az Igéket,ha eredeti fordításban meg tudnánk nézni,akkor valóban kitűnne,hogy csak a halála utánra vonatkozik.És az akkori cselekményeket,de valóban úgy hangzik a fordítás,hogy majd. :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 26, 18:22:56
Még a Máté ev. 18. fejezet is várat magára!

Az én gondolatom a kérdéseddel kedves Mária ezzel kapcsolatban.
A Menyasszony még  benne van a a VŐLEGÉNY
TESTÉBEN, és benne volta a világ teremtése előtt is.

Tehát ennek ellenére létezik, mert a felkészülésének az ideje van.

Még az elragdtatáskor is csak a TEST lesz, és a MENNYEGZŐN kerül le róla a fátyol,
attól kezdve lehet
a MENYASSZONY megvalósulásáról beszélni.

Azért írtam a baba a mama pocijában is baba, de simogatni, csak a mama pociját lehet, és így lehet beszélni is a babához. De a baba az baba akkor is.

 :2smitten:

Aztán van ami prófécia az Úr Jézus szájából pl. a megfeszítésének kijelentése, és gondolom erre vonatkozik a szó "ELVÉGEZTETETT"!

Prófécia - az én gondolatomban a Máté ev. 13. fejezet 7 példázata, és gondolom a Máté ev. 18. fejezetében levők is azok, amik korunkban teljesednek sorra be.
Érdemes lenne összevetni, hogy melyek a beteljesedett és melyek a hátra levő próféciák.
 :063:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 26, 18:31:02
Magdám! Nem tudom mire gondolsz a Máté 18 nál. Csináltam tanítást belőle, ideteszem.

Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz, mondván: Vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? Máté 18:1

Nézzük meg a Lukács hogyan írja le. Ha összevetjük a kettőt, akkor nem értjük félre. Hiszen ha csak ezt olvasom, - Vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? - akkor nem igen derül ki, hogy miről is kérdezősködnek. Itt arra gondolnánk, hogy a mennyben ki a nagyobb. Azt tudjuk akár csak ők, hogy az Atya és rajta kívül nincs nagyobb. Ez nem vitatéma. Tehát nézzük meg Lukácsot is ahhoz, hogy megértsük. Luk. 9:46 Támada pedig bennük az a gondolat, hogy ki nagyobb közöttük. Nos, kiderül, hogy ők azon tanakodtak, hogy közülük ki a nagyobb. Milyen érdekes, hogy ezek a nagy szent apostolok ezen a gyerekes dolgon vitáznak. Ebből is látszik, hogy menyire emberből voltak ők is akár csak mi. Ma is vitázhatnak azon, hogy ki lesz nagyobb Isten előtt a munkájával, szolgálatával. Ahogy Péteréknek ez az eszükbe jutott, miért ne lehetne ez ma is így? Előre elmondom az ilyeneknek, nem számít Isten előtt a mi teljesítményünk.

És előhíván Jézus egy kis gyermeket, közéjük állítja vala azt, És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. És aki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Máté 18:2-6

Jézus jól szemléltei a kis gyerekkel Isten országába kik kerülhetnek be. Akkor itt sok sok kérdés felmerülhet benned. Pl. az, hogy miképpen lehet valaki kis gyerek. Mit ért Jézus ezalatt, hogy olyanoknak kell lennünk mint a kis gyerek. Előszöris vizsgáljuk meg a gyerekeket, ők milyenek. Engedelmeskednek a szüleiknek és odafigyelnek arra, hogy alárendeljék magukat nekik. Feltétel nélküli hit van bennük. Megbíznak az édesapjukba és nem szállnak harcba velük. Nem kérdőjelezik meg a döntését. Nem kezdenek el vitatkozni és megszabni, hogy hogyan végezzék el azt, amit kérnek tőle.... és folytathatjuk a sor. Jézus a friss hívőkről beszél amikor ezt mondja. A friss hívőket nem botránkoztathatunk meg. Nem manipulálhatjuk őket. Nem lehet csapdába csalni őket, mert erre azt mondja Jézus, jobb ha malomkövet kötnek annak a nyakába és a víz mélyébe vetik. Ez Istennek fontos, hamár így beszél.

Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botránkozások essenek; de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Máté 18:7

A világnak is jaj, de aki elgáncsol mást, annak is jaj, ha nem tér meg belőle. Az emberek figyelik a keresztényeket. Figyelik az életedet, figyelik hogyan reagálsz dolgokra, hogyan beszélsz. Igyekeznünk kell alázatosnak lennünk. Gyorsalkodni kell a megbánásra, megbocsátásra. Hogyan tudnál jó bizonysága lenni Jézusnak, ha közben a te szíved tele van gyűlölettel, indulatokkal, haraggal, meg nem bocsátással, sérelmekkel? Ebből a kereszténységből nem igen kér a környezeted. Idegenek előtt maszkod lehet, elhitethetsz velük bármit, mert nem ismernek, de a környezeteddel nem. Mi van ha elbukunk? Van csak egy olyan ember is aki nem botránkoztat meg mást? Nincs, valóban nincs. Akkor mit kell tennem? - kérdezed. Térj meg belőle. Erre csak akkor vagy képes, ha valóban van alázat benned. Ha a sérelmeidet hordozod, akkor mindig nagy füleket keresel, aki meghallgatja a panaszodat. Ha kell száz embert is felhívsz, hogy panaszkodj. Ismerd föl, hogy mit csinálsz. Ehhez kell Isten segítsége. Csak a büszke ember nem hajlandó a megbocsátása és a hibája elismerésére. A környezeted nem fog megbotránkozni azon, ha beismered, hogy hibáztál. Mint mondtam, figyeli mit teszel, hogyan reagálsz. Kérj bocsánatot és ne emlékezz rá többé. Ez a megtérés. Jó bizonyságnak kell lenned. Ellenben ha keresed a bűnbakot, megtalálod. Akkor nem bújhatsz ki ez az Ige alól, hiába adtad át az életed az Úrnak: “de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik.”
 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 26, 18:37:50
Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és vesd el magadtól; jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogynem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre. És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; jobb néked félszemmel bemenned az életre, hogynem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére. Máté 18:8-9

Nem igen boldogító Igék ezek. Eléggé brutálissak. Remélem azért nem úgy jöttök a jövőhéten hogy ezt szó szerint veszitek. Levágott kéz, kivájt szemek. Elég furcsa gyülekezet válna belőlünk. Az előbb arról beszélt, hogy mások mit tesznek, és a világban is elgáncsolhatnak, most viszont arról beszél, hogy te is eleshetsz magad által. A testiség nagyon gonosz. A kezedet vágd le, ha az botránkoztat meg, olvassuk. Vannak olyan dolgok amiket nem kellene látni, hallani, érinteni. Vannak olyan helyek, ahová nem kellene menned. Ezek az Igék azt jelentik, ha van olyan az életedben aminek nem kellene ott lenni, vájd ki azt onnan. Vágd le. Szabadulj meg tőle. A bűnnel csak így tudsz elbánni. Ahhoz, hogy letudd vágni a kezed, eszközre van szükséged. Ahhoz hogy szabad legyél a bűntől, eszközre van szükséged. Ez az Isten Igéje, a Szellem kijelentése által. Hívd segítségül Õt. Az örökkévalóságnak kell élned. Ez pedig csak az Úrral lehetséges. Ehhez viszont az alázatodra van szüksége. Ez a szíved állapotától függő.

Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok; mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám orcáját. Mert az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett vala. Máté 18:10-11

 
Ismét visszatért a frissen megtérőkhöz. Tudjuk, hogy Isten arcát senki nem láthatja. Akkor miről beszél itt Máté? Jézus és az Atya egy. Őt pedig láthatják a mennyei angyalok. Jézus azt mondta, aki engem látott, látta az Atyát.
 
Mit gondoltok? Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik: vajon a kilencvenkilencet nem hagyja-é ott, és a hegyekre menvén, nem keresi-é azt, amelyik eltévelyedett? És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a kilencvenkilencen, amely el nem tévelyedett. Eképpen a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. Máté 18:12-14

Ha egy gazdának van juha és abból csak egy is eltekereg, akkor utána megy és megkeresi. Amikor rátalál, akkor megörül neki. Tehát Isten is így gondolkodik az Õ szívében. Nem akarja, hogy egyetlen egy is elvesszen a teremtményeiből. A mi szívünkbe is ennek kell lenni. Ki kell nyúlni és el kell menni a bűnösökért. Ők nem jönnek be a gyülekezetbe. Fontos kell legyen a számunkra ez a gondolkodásmód.
 
Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; Máté 18:15

Tehát, így kell kezelni a nézeteltéréseket. Előfordult már, hogy megbántottak? Ekkor mit teszel? Hogyan kezeled amikor valaki megbántott? - Hát az attól függ, mondod, hogy milyen a hangulatod. Itt Jézus nem a világi emberekről beszél, hanem hívőkről. Akkor ez mit jelent? Azt, hogy fog vétkezni ellened a te Atyádfia. Mit kell tenned ha valaki vétkezik ellened? Azt biztos, hogy nem azt, hogy add vissza neki. Azt se mondja az Úr, hogy azt mond neki, nem történt semmi, én is ilyen vagyok. Jézus azt se mondja, hogy mond el mindenkinek. Nem kell nagy füleket keresni, akik hajlandók meghallgatni a sérelmeidet. Ugye erre hajlamosak vagyunk, hogy ezeket tegyük? Miért mondjuk el másoknak? Azért, hogy a másiknak is rossz legyen a véleménye róla, vagyis segítsen haragudni. Az is lehet, hogy azért mondod el, hogy sajnáljanak milyen szerencsétlen helyzetbe kerültél. Jézus mit tanácsol, hogyan viselkedj? Menj és mond meg annak, aki megbántott. Ezt természetesen ne egy listával a kezedben történjen meg. Ne kezd el felsorolni az évtizedek alatt ért sérelmeidet. Arra kell törekedned, hogy helyreállítsd a dolgot. Jézus elvárja, akkor nekünk meg kell tenni. Te is megbántottál már hívőket nem csak téged ért sérelem. Négyszemközt kell megbeszélni
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 26, 18:43:41
és megoldani a problémát. Helyre kell állítani, mert ha nem teszed meg, akkor felgyülemlik benned a sérelem és felnövekszik haraggá és gyűlöletté. Egyre keserűbb leszel és nyomorultul fogod magad érezni. Ez az Istennel lévő kapcsolatodat is gyengíteni fogja. Miért kell odamenni a másik emberhez? Jó kérdés. Mert szereted őt.- Hát az nem létezik, hogy tudom szeretni azt, aki bántott. -mondod. Akkor te is vétkezel és rászorulsz, hogy négyszemközt elbeszélgess a pásztoroddal. Nos, azért mész oda mert szereted és szeretnéd ha helyre állna az Úrral a kapcsolata. Nem lehet egészséges és áldott kapcsolatod Istennel ha közben gyűlölsz! Van okod, hogy megbocsáss. A te életed, fog áldott lenni. Nem akadályozhatja Istennel semmi bűn a kapcsolatodat. Mit kell mondanod? Sajnálom, hogy így alakult, beszéljük meg. Bizony nehéz odamenni ahhoz, aki haragszik ránk vagy megbántott. Nem eshet nehezedre a sajnálom szó! Mi tart vissza, ha nem teszed meg? A büszkeséged! A büszkeség vádolja a másikat.

Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó. Máté 18:16

Ha csendesen nem tudod megoldani vele négyszemközt, akkor vigyél magaddal kettő, vagy három embert. Milyen komolyra fordul már ez a helyzet. Ne olyan embert vigyél magaddal, aki szintén haragszik az illetőre, mert akkor a földbe fogjátok döngölni. Ettől azért jobban szeresd azt, Aki megbántott. Előtte imádkozz és kérd az Úr segítségét. Miért kell ennyi tanú? Két, három ember? Először is azért, hogy ne tudja letagadni az, akihez odamentél, hogy te békülési szándékkal mentél, szeretettel. A másik, hogy a sátán ne vádolhasson és harmadszor pedig, mert Isten így kéri tőlünk.

Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen elõtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Máté 18:17

Mi van ha ekkor sem hallgat rátok ha tanukat vittél? Vidd ki a gyülekezet elé. Nem itt kell előbb kezdeni, hanem te beszélj vele négyszemközt és ha nem születik jó megoldás a tanuk előtt sem, akkor kell így lépni. Én szeretem szembeállítani őket, ha összevesznek. No nem azért, hogy hajba kapjanak, hanem beszéljék meg egymással szeretettel. Nem azonnal nyilvánosságra hozni. Jézus elmondja, hogy mi a sorrend. Jézus először azt mondja, hogy oldjátok meg négyszemközt. Majd van fokozata ha nem tér meg és tovább is szeretetlenségben jár. Fel kell nőni oda, hogy az első lehetőséget kell választani. Nehéz bocsánatot kérnie és az ilyen emberek elfognak jutni a harmadik stádiumba. Ha az Úr megbocsátott neked, akkor neked is meg kell bocsátanod másoknak! Ha nem hajlandó egyikre sem, akkor tartsd magad tőle távol ameddig meg nem tér. Jézus mondja: ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.

Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Máté 18:18-20

Itt Jézus nem a házasságról beszél, ahogy erről hallottam tanítást, hanem a haragról, hogy feloldjuk vagy megkötjük a másik emberrel. Vagy haragszom vagy megbocsátok. Amikor összejövünk imádkozni egy akarattal valami dolog felől, akkor megadja az Atya nekünk. Látjátok, hogy nem fontos a tömeg? Elég a két ember és Jézus. Elég a három ember és a Jézus. Amikor összegyülekezünk az Ő nevében, akkor Jézus velünk van. Sajnálatos, hogy erről megfeledkeznek sokan. Amikor bemész a gyülekezetbe, már lehet tudni, hogy ki miatt mentél oda. A viselkedésed elárulja. Jézust nem látod és hajlamos vagy azt hinni Ő nem is ment el a találkozóra. Ez nem így van. Isten Igéje mást mond. Meg kell tisztelni az Urat, amikor bemész a gyülekezetbe. Láttam olyant is, hogy gyakran rágógumival a szájába érkezik és végig rágózza az alkalmat és úgy is dicsőíti az Urat. Fültanúja voltam, amikor ott a gyülekezetben vesztek össze. Olyan is volt, hogy ott pletykálták ki a másik testvérüket Jézus füle hallatára. Ha szólsz neki, még ő sértődik meg. Ha belegondolsz, hogy megjelenne hirtelen az Úr, még a szád is tátva maradna úgy esnél le a földre. Biztos vagyok abban, hogy a rágódat azonnal kiköpnéd, a pletykát befejeznéd szájtátva. Ne feledjük tehát, hogy Ő közöttünk van, amikor összegyűlünk az Ő nevében. Micsoda ereje van tehát annak, amikor valakik egyetértésben imádkoznak. Tárd fel előtte a szívedet, mert Istennek gondja van rád és a kérésedre. Ő ott van és hallgatja az imádkozásodat. Nem ment nyugdíjba és szabadságra sem. Ott van, ahol buzgóságosan könyörögnek ketten vagy hárman a Fia nevében. Amikor te elhatározod, hogy imádkozni fogsz Jézus már elfoglalta a helyet nálad. Te csak három széket látsz amin ülnek, de Jézus is ott ül a láthatatlan negyediken. Alázattal hallgatja a kérésedet, hogy aztán közbenjárjon érted az Atyánál, Aki készségesen válaszol az imáinkra. Isten összegyűjti az imáinkat egy arany kehelybe, ami jó illatként szállt föl a trónusa elé és gyönyörködik benne.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 26, 18:48:24
Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is?  Máté 18:21

Valószínű, hogy Péter számára még a hét is soknak tűnt. A kérdés az, hogy megbocsátani vagy nem megbocsátani? Van amikor azonnal rávágjuk a választ. Nem tudok megbocsátani. Előfordul, hogy nem mondod ezt már mert felnőttél hozzá, de mégis a szívedben az van. - Nem tudok megbocsátani! Még nem! Talán soha. Sokszor azt is érezzük, hogy elfogyott belőlünk a megbocsátás. Mintha kiüresedett volna belőlünk a kegyelem. Ahogy Istennél nem fogy el, úgy belőled sem. Soha nem üresedik ki belőled a megbocsátás, mindig van raktáron egy kicsi belőle. Péter kérdésére a mi válaszunk egyértelmű, csak egyszer. Vajon Jézusé mi?

Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is. Máté 18:22

Pétert valószínű meglepte ez a válasz. - Uram nem tévedsz? Komolyan gondolod? Hetvenszer hétszer? Az nagyon sok lehet. Valóban ez egy korlátlan szám. Nem lehet határokat szabni a megbocsátásnak. Isten sem szab határokat, hogy csak hétszer bocsátok meg neked gyermekem. Mostantól vigyázz magadra és többé nem vétheted el, mert akkor kitaszítalak a kegyelemből! Borzalmas lenne nem? Ha Isten megbocsát a végtelenségig, akkor neked is azt kell tenned. Ezt nem lehet álarc mögül csinálni, mert Isten Szelleme leleplez. Találkozunk olyanokkal, akik azt mondják: - Megbocsátottam neki, de soha többé nem állok vele szóba! Soha többé látni sem akarom. Ez a módszer nem Istentől való. A megbocsátás el is felejti az ellened elkövetett sérelmeket. Ha te még emlékszel rájuk, akkor nem bocsátottál meg! Ha valaki odamegy hozzád és rendezi veled a dolgot, akkor el kell felejtened az ellened elkövetett sértést. Meg kell bocsátanod azonnal feltételek nélkül és nem mondhatod azt sem, hogy: - Na most az egyszer még megbocsátok, de soha többé, megértetted? Mit szólnál hozzá, ha Isten is ezt mondaná neked? Azt válaszolod, de Õ Isten én pedig ember vagyok. Én viszont azt mondom ez igaz, de ha te nem bocsátasz meg, addig Ő se teneked. Az elkövetett vétkeidet addig tartja számon, ameddig te nem bocsátasz meg. Ki alatt vágod a fát?
 
Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentommal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki. Máté 18:23-27

 Ez az ember sokkal tartozott az ő urának. Amikor könyörgött az adós, akkor megszánta és elengedte a tartozását. Csak gondolj arra, hogy ha teneked valaki húsz millióval tartozna, akkor te elengednéd e neki, csak mert könyörög? Nem, nem hinném. Itt Jézusról van szó. Ő képes nekünk megbocsátani és elengedni az adósságunkat. Csak Ő képes megszánni minket. Te nem vagy rá képes velem együtt ha valakinek ekkora adóssága lenne felénk. Amikor elengedjük valakinek az adósságát, az a megbocsátás. Azt nem nevezzük megbocsátásnak, ha azt mondjuk, hogy ok, de rajtad tartom a szemem. Jobb ha  nem kerülsz elém. Ezzel nem engedted el neki a tartozását. A tartozás elengedés a megbocsátás, az kiüresítéssel jár. Nincs ott semmi. Nem mondhatod, hogy részletekben fizess, mert az nem elengedés. Isten egy olyan tartozást engedett el, amit mi soha nem tudtunk volna visszafizetni. Isten megbocsátotta a bűneinket. Ez egy olyan hatalmas tartozás, amit mi soha semmivel nem tudtuk volna visszafizetni Istennek. Vajon mivel tudtuk volna, visszavásárolni? Milyen munkával, tettel? Soha semmivel. Mi nem rendelkezünk semmivel. Ehhez Jézus halála kellett. Mi soha nem lettünk volna képesek meghalni, inkább könyörgésre vettük volna a dolgot. Te még a saját fiadat sem tudtad volna odaadni. Elengedtek nekünk egy olyan tartozást, amit mi soha nem tudtuk volna visszafizetni.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 26, 18:49:37
Kimenvén pedig az a szolga, találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az õ lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik. Máté18:28-30

Annak a szolgának akinek éppen most bocsátottak meg, õ nem tudott megbocsátani a tartozása miatt. Nem volt hajlandó. Megtudta volna tenni? Igen. Ő már ismerte azt az érzést, hogyha valakinek elengedik a tartozását, megbocsátottak neki, az mit jelent. Neki nem kellett volna követelnie azt a pénzt. Mit tanít ezzel Jézus nekünk? Azt, hogy nekünk is meg kell bocsátani egymásnak. Nekünk már Jézus megbocsátott sokkal többet, mint mi valaha is azt eltudnánk képzelni mekkora is az. Ha nekünk Jézus megbocsátott, akkor nem így kell viselkednünk mint ez a szolga. Azt mondod: - De engem túlságosan is megbántottak! Ez túl sok! Tudnod kell, hogy ez csak száz dénár. Neked tízezer tálentomot engedtek el.
 
Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uroknak, amik történtek. Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem: Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem terajtad?  Máté 18:31-33

Felháborodtak a szolgatársak és odamentek az urukhoz és elmondták neki ami történt. Ez a szolga azért volt képtelen megbocsátani mert, nagyon megbántotta a szolgatársa. - Annyira megbántottál, hogy ezt soha nem tudom neked elfelejteni! Annyira fáj! Jézus mégiscsak azt mondja, hogy meg kell tenni, mert felelősségre leszünk vonva. Ez nekünk szól keresztényeknek. Nekünk volt egy hatalmas tartozásunk a Menny felé. Jézus kifizette ezt az árat helyettünk. Isten megbocsátott és ezért kell ezt tenni nekünk is. Nem választhatod a haragot. Mit tesz az ura a szolgával? Visszahívatta és az mondta neki: Gonosz szolga. Azt mondta Te gonosz szolga! Borzalmas ezt hallani. Mi ez a mi életünkben ha mi nem engedjük el a másik sértését? Gonoszság. Jézus azt kérdezi tőled: Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? Soha senki nem tud téged úgy megbántani, ahogy azt mi tesszük emberek Istennel. Ő mégis megbocsátott és megbocsát nekünk.

És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.  Máté 18:34-35

Lesz következménye amikor nem bocsátunk meg? Igen lesz. Amikor megbántottak bennünket, akkor csak körülöttük forog minden. Keresünk nagy fülű embereket, akik meghallgatnak minket. Ilyenkor megkeressük azokat, akik hajlandók meghallgatni és sajnálni bennünket. Ha te azt mondod nem ilyen vagy, akkor nagyobb bajban vagy mint én. Az úr átadta a hóhérnak a szolgát, amíg vissza nem fizeti az adósságát. Mi ez? Ki leszek tiltva a Mennyből? Nem, nem erről beszél az Úr Jézus! A keserűség a saját hóhérunk. Belülről emészt ameddig nem vagyunk hajlandók elengedni az adósságát a másiknak. Még évekig is képesek vagyunk a keserűségünket hordozni. Mivel jár ez?érezni fogja, és a barátaim is. A hóhér kezében vagyunk, akkor bizony megkeserednek a körülöttünk élők is. Átragad másokra is. Az én keserűségem megmérgez másokat is. Sőt, Istennel való kapcsolatom is megromlik. Ha én nem bocsátok meg, akkor addig Isten sem tud nekem megbocsátani az én vétkeimet. A bűn távol visz, a megbocsátás közel visz az Úrhoz. Hol kezdődik a megbocsátás? A szívedben! Lehet, hogy az a másik ember nem is gondolja, hogy megbántott. Csak a kemény szív nem tud megbocsátani, elengedni a sérelmeket! Akár hajlandó vagy belátni, akár nem, adósságod van. Tudnod kell, Isten a hóhér kezébe hagy, ameddig nem engeded el az adósságot. Isten megbocsátott neked, neked is meg kell tenned. Nem csak hétszer, hanem hetvenszer hétszer. Mindig! Jézus nem azért halt meg érted, mert megkérted rá, hanem azért szeret téged! Neked is szeretned kell a szolgatársadat.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 26, 19:06:25
 :igen:
Pont erről beszélek, hogy ez a mára vonatkozik, tehát akkor prófécia volt, hiába a Máté 18-ban olvassuk, és akkor még a Szent Szellem kiáradása nem történt meg, még is teljesen természetes, hogy mindenki a mai helyzetre érti.

Tehát ez akkor és ott prófécia volt.

 :2smitten:

Ugyan így a 7 példázat is prófécia  - a MENNYEK ORSZÁGÁNAK  megjelenéséről itt a látható világban, illetve bennünk -  és a sorrend ott is lényeges.
A próféciák megvalósulásában van szerepe a TESTNEK.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Hilda - 2009 Január 27, 09:42:42
S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges Ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, a kik Őt szolgálják.

Mert te nép, mely Sionon Jeruzsálemben lakol, nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül rajtad Ő kiáltásod szavára, mihelyt meghallja megfelel néked;

És ad néktek az Úr kenyeret a keserűségben, és a nyomorban vizet, és nem kell többé elrejtőzködniök tanítóidnak, hanem szemeid tanítóidra néznek!

És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Január 27, 15:44:04
Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van; Róm. 1,8

Mekkora hited kell legyen? Az egész világ előtt ismeretes legyen. A te hitedről kell beszélni mindenkinek, az egész világon. Még Amerikában is és Ázsiában is rólad kellene beszélni az embereknek. Erről kell, hogy ismerjenek mások és nem a félelmeidről. Amikor megemlítik a nevedet, akkor azt mondják: - Ja, igen! Hallottam róla. Ő az, akinek töretlen a hite. Még nem lát semmit, de ő aztán hisz abban, hogy meglesz neki. Van ekkora hited? Képes vagy az orrodnál is túl hinni? Mersz nagyon nagy dolgokban hinni a körülményeidtől függetlenül? A lehetetlenben kell higgy! Ha ezt meglátják az elveszett emberek, akkor erre odafigyelnek. Ne hagyd befagyni a hitedet. Amikor azt mondod: - Itt nincs munkalehetőség, kevés a nyugdíjam, vagy nincs pénzes szüleim, akkor te nem hitben jársz, hanem félelemben. Ekkor ha így beszélsz, nem bízol meg Isten képességében. A körülmények lebegnek előtted. Istennek olyan emberekre van szüksége, akik bíznak és hisznek Őbenne. Ne letekints, mert Isten fönt van! Minden lehetséges annak, aki hisz. Annak lehetséges akinek 10 munkahelye van? Nem, dehogy is. Ha csak itt van hited és otthon már nem lesz, akkor neked nem sokat jelent ez az Ige. Feljebb kell lépned a hit szintjén. Azt gondolod, Isten megad mindent csak azért, mert hiszel benne, hogy Ő Isten? Mindent hittel kell elvegyél az Úrtól. Ahogy az üdvösségedet eltudtad venni, úgy kell mindent elvenned. Ha nem jól van a dolgod, akkor valamit elvétesz. Nem Istennel van a baj, ha frusztráltan élsz, hanem bejött az életedbe az ördög. Hiszed e, hogy Isten hatalmasabb a gondjaidnál? Ha igen a válaszod, akkor tudnod kell, Isten fizeti ki a számládat is. Amikor gyerek voltál, kifizette az ebédedet? Ki fizette ki a számlákat? Apukád? Akkor tudd, most Isten lett az apukád. Ő tölti be minden szükségedet. Ne az alapján élj, hogy mit tudsz megvenni, hanem a hit alapján. Ha te folyton az árakat nézed, akkor nem hitben jársz hanem látásban. Azt mondod, te csak azt engedheted meg magadnak, akkor te  megengedésben jársz és nem hitben. Ha téged az árak vezetnek, akkor nem Isten Szelleme vezet. Ha téged a pénztárcád állása vezet, akkor nem Isten Szelleme vezet. Megkötöz a pénz. Akkor csak küszködsz az olcsóval és az hamar tönkre fog menni. Ha te folyton arra gondolsz, hogy mennyit keresel és azért nem engedheted meg magadnak, akkor te látásban jársz. ki kell terjesztened a hitedet és megállni azon. Akkor fognak rólad beszélni a világon minden felé. Ne korlátozd a hitetlenségeddel Istent. Hadd tudjon szabadon áradni feléd az áldása.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 27, 17:12:29
 :044:

Zsid 12,
26.  Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is.
27.  Az a "még egyszer" pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg.

Ézs 30,
13.  Azért e bűn olyan lesz tinéktek, mint a leesendő falhasadék, a mely már kiáll a magas kőfalon, a melynek aztán nagy hirtelen jő el romlása;
15.  Mert így szól az Úr Isten, Izráelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségtek lett volna; de ti nem akarátok;

Nincs más dolgunk, csak akarni kell

 :2smitten:

Vagy még is,
Jakab levél 4. fejezet
  8.  Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
  9.  Nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra.

10.  Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.
11.  Ne szóljátok meg egymást atyámfiai. A ki megszólja atyjafiát, és a ki kárhoztatja atyjafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek.
12.  Egy a törvényhozó, a ki hatalmas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat?

Hogy is van ez ki a ké tszívű?
 :044:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Január 28, 09:41:11
 Efézus.6.12.    Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
13.    Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
14.    Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
15.    És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével;
16.    Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;
17.    Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:
18.    Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért, 

Kedves testvérem öltözd fel ma is a SZ.L. fegyverzetét és engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen.
A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitbe.Ne engedjetek neki teret! Ha az Urral jártok nincs már hatalma felettetek,mert legyőzetett a kereszten.Már nem formálhat jogot rád.Egyedül Jézus jogos tulajdona vagy,mert kifizette érted az árat,életét adta érted,hogy neked életed legyen benne.Megadott minden hatalmat,hogy a fiuság jogán ma is győzedelmes életed legyen.Ne csüggedj el ha szorongatattól,mert a hatalmas Isten jobkeze mai s veled van.Vegyél föl az Istennek minden fegyverét,és ma is győni fogsz!

Szeretettel  Ircsi
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Január 31, 19:23:50
3Móz 19,15
 Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben; ne nézd a szegénynek személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld; igazságosan ítélj a te felebarátodnak.
1Kor 6,9 Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát?

Kol 3,25 A ki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás.

1Jn 5,17
Minden igazságtalanság bűn; de van nem halálos bűn is.

Jel 22,11 A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.


Nagyon kemény beszéd!

Kérem az Urat mutassa meg nekem, neked, nekünk, hol vagyunk igazságtalanok, feddjen meg időben, hogy megtérjek belőle, mert:
Péld.28;21
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ATTee - 2009 Január 31, 23:56:41
Teljesedjék be rajtam kegyelmed és megígért szabadításod!
Zsolt 119:41

Belegondolni is félelmetes: ó, bárcsak ISTEN KEGYELMÉBEN teljes lehetnék! Ez az a dolog, amiből nem lehet eleget kérni! A sok-sok kegyelembe fullad bele óemberem.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2009 Február 01, 08:55:40
Három Ige van most, amik a szívemen vannak, amik összefüggenek azzal is, amik a szívemben vannak vágyként.


Különbözik egymástól az asszony és a hajadon. Aki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen mind testben, mind lélekben. 1 Kor 7, 34

Ez az Ige két okból is. Egyik, ha Isten egyedülállóságra akar elhívni. A másik ok, amig Isten nem ad férjhez, addig kell az Ő dolgaival foglalkoznom és tanulnom tőle. Változni az Ő kegyelmében, mert még nagyon sokat kell tanulnom ahhoz, hogy később igazi feleségként és anyaként éljek. Isten azt mondta, akkor is lehetek anya, ha soha nem megyek férjhez. Isten nekem is ad lelki gyerekeket, akiket hozzá vezethetek. Isten az Ő anyai szívéből minden nőnek adott, még az egyedülállóknak is ebben biztos vagyok.

Hasonlóképpen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók; hogy meg sokasítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék, legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék. Tit 2, 3-5

Ez most eg y nagyon fontos imatémám, hogy Isten ha akar, akkor adjon a gyülekezetemből valakit, egy idősebb, asszonyt, akár férjes, akár nem, hogy tanítson engem az Úr dolgaira, hogy én is azzá válhassak, akivé Isten akar formálni. Azért imádkozom, hogy ha Isten akar, adjon egy valakit a gyülekezetemből, akire így fel tudok nézni.

Csillapodjál le az Úrban és várjad őt. Zsolt 37, 7
Isten most arra tanít, hogy várjak, ne kapkodjak és ne sürgessek semmit. Elégedjek meg azzal, ami most a jelenben van, mert Isten a jelen Istene is. Nekem a jelenben lévő dolgokkal kell foglalkoznom. A jövőm, biztos, mert Isten kezében van, bármi is lesz az, a múltam már ott van a kereszt alatt. A jelenben élek és a jelenben is bőven vannak még dogok, amiket oda kell tenni a kereszt alá. :05:


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Február 01, 09:18:31
Kedves Orsi, nem az emberre kell felnézni, hanem az ember szájából érkezőt kell hitben az Úr Jézus jelenlétében megcselekedni, nem vélekedvén az ő dolgait.

Az értékelésünkben veszünk el mindég.
Amikor az embert értékeljük.

Még Áron és Mirjám is találtak Mózesben kivetni való, mert az embert nézték.

VIGYÁZAT, ez a sátán területe!

 :044: innen jön a támadás, mindég, már az első emberpárnál is onnan jött.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Február 01, 11:50:04
1.Thessalonika 4.fejezet

1.  Továbbá pedig kérünk titeket, atyámfiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy a szerint, a mint tőlünk tanultátok, mimódon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek: mindinkább gyarapodjatok.
2.  Mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk néktek az Úr Jézus által.
3.  Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok;
4.  Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét,
5.  Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, a kik nem ismerik az Istent;
6.  Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyjafiát: mert bosszút áll az Úr mindezekért, a mint elébb is mondottuk néktek és bizonyságot tettünk.
7.  Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten.
8.  A ki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, a ki Szent Lelkét is közlé velünk.
9.  Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek: mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek;
10.  Sőt gyakoroljátok is azt mindamaz atyafiak iránt, a kik egész Maczedóniában vannak. Kérünk azonban titeket atyámfiai, hogy mindinkább gyarapodjatok;
11.  És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, a miként rendeltük néktek;
12.  Hogy a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek.


Az anyagi bővölködést is fontosnak tartja Pál.
 :2angel:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Február 01, 17:13:37
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele.

És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.

A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.

És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Õ általa.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Február 01, 17:19:55
Nagyon érdekes, reggel óta újra, és újra előjön:

Ézs 57,21 Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!

Bizony ahogy Ircsike beírta, csak akik feltudják öltözni hittel, csak nekik van békességük.

Ézs 59,8 A békesség útját nem ismerik, és nincsen jogosság kerékvágásukban, ösvényeiket elgörbítik, a ki azon jár, nem ismeri a békességet.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2009 Február 02, 21:05:25
Ideje van szakgatásnak és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak.
Ha Isten csak ezt a két kifejezést hallgatás és szólás megtanítja Isten nekünk, már az nagyon sokat jelent. Milyen kicsi a nyelvünk és mégis mennyit kéesek vagyunk vele ártani, ha nem megfelelően, a megfelelő időben és megfelelő mennyiségben használjuk. Még akkor is, ha nem tudatos. A Szent Lélek nem véletlenül ismétli magát.
Mennyi félreértés adóthat abból, ha kicsit is nem a megfelelő időben és mennyiségben használjuk a nyelvünket, mennyi sérelmet tudunk okozni ezzel másoknak, akkor is, ha nem tudatos. Isten tegnap is azt mondta nekem: "Tanuld meg befogni a szád."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Február 03, 09:11:44
Fil. 4,6
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Amikor másnak van baja, nagyon könnyen odatudjuk mondani ezt az Igét. Ne aggódj, ne félj! Viszont amikor körénk gyülekeznek a fekete felhők, rögtön el is felejtjük, hogy ez az Ige az Igazsága ránk is vonatkozik. Miért lehet ez így? Azért, mert nem mi éljük éppen akkor meg, és gyorsak vagyunk elfelejteni Isten beszédét a mi életünkre. Gyorsak vagyunk mások kiigazítására, megdorgálására, figyelmeztetésére.... mint magunkat rendbe tenni.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Február 05, 10:55:52
Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amelylyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem;
Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelõtt mondott beszédekrõl, és az Úrnak és + Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról:
Tudván elõször azt, hogy az utolsó idõben csúfolkodók támadnak, a kik saját kívánságaik szerint járnak,
És ezt mondják: Hol van az õ eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétõl fogva.
Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtõl fogva voltak, és föld, mely vízbõl és víz által állott elõ az Isten szavára;
A melyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett:
A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tûznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának + napjára.

Ez az egy azonban ne legyen elrejtve elõttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendõ, és ezer esztendõ mint egy nap.
Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tûr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki + megtérésre jusson.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2009 Február 05, 16:51:10
A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes!
Ez sokszor az írásra is igaz!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2009 Február 06, 10:58:07
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4,13) 

Mennyei Atyánk, köszönjük az örömet és a vigasztalást, melyet a Szentírás ígéretein keresztül kapunk tőled. Segíts minket, hogy észrevegyük, hogy te velünk vagy minden körülmények között. Ámen.
 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Február 13, 05:42:28
 :2angel:

Fil 4,5 A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!   
     
Csak a nagy próbákban derül ki, hogy milyen Szellem lakik bennem, a símogató, és kedves közeg ezt nem tudja megmutatni - köszönöm a nagy próbákat, köszönöm, hogy mindent a TE kezedből fogadhatok, BOCSÁSS meg, hogy ezt nem mindég így fogadom, BOCSÁSS meg, hogy ezt sokszor emberi gonoszságnak értékelem,
pedig:
Ám 3,6 Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-é meg a nép? Vajjon lehet-é baj a városban, a mit nem az Úr szerezne?

Segíts URAM, hogy mindég, mindent a TE kezedből, és teljes örömmel tudjam fogadni.
 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2009 Február 16, 13:17:29
Két Igét szeretnék megosztani veletek, amiket Istentől kaptam. Mindkettőt ugyanazon a testvéremen keresztül.

Akiket én szeretek, megeddem és megfenyítem, légy tehát buzgóságos azért, és térj meg. Jel 3, 19

A másik Igeverset annak kapcsán kaptam, hogy megkért a testvérem, hogy segítsek neki kidolgozni a Példabeszédeket.
Olvasás közben bukkantam erre az Igére, amit már ismertem, de most nagyon megragadta a figyememet.

Péld. 4,23
Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.  :037:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Február 18, 09:40:50
Ézs.58.5.    Hát ilyen a bőjt, a melyet én kedvelek, és olyan a nap, a melyen az ember lelkét gyötri? Avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt nevezed-é bőjtnek és az Úr előtt kedves napnak?
6.    Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
7.    Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
8.    Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9.    Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;
10.    Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.
11.    És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, a melynek vize el nem fogy.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Március 04, 12:50:25
Efézus 4.
29.       Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.
30.    És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.
31.    Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;
32.    Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.


Kedves testvérek szeretném megosztani veletek ,hogy épülésetekre legyen.
Az elmult hetekben igen megtapasztaltam szavaink sullyának jelentőségét.
Bizony nem mindegy,hogy milyen szavakkal illetjük a másikat,egy reggel sértő szó bizony nagyon megtudja keseríteni a másikat és minket is.És bizony nem megy a munka ugy ahogyan kellene,nem tudunk,ugy teljesíteni mint máskor.
Ránk tör a kedvtelenség és ez kihat egész környezetünkre.
Megkel tudni fékeznünk nyelvünket és begbocsájtást gyakorólni.
A kedves,bátórító szavak nagy erőt tudnak adni a mindennapok küzdelmeiben.
Amikor vidámak vagyunk, kedves szavakkal teli, sokkal könnyebben tudjuk venni az akadályokat és sikeresen tudjuk megélni mindennapjaink harcait.    :afro:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Március 05, 15:29:17
Ezeknél az Igéknél nyitottam ki a Bibliámat. Megdöbbentem. Önmagukért beszélnek, nincs mit hozzáfűzni. Lehet, hogy neked is jól jön.

Zsolt. 55,13-15
Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném; nem gyűlölőm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől: Hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm, Akik együtt édes bizalomban éltünk; az Isten házába jártunk a tömegben.


Ezek az Igék arra tanítanak, hogy ne hagyjuk magunkat megkötözni azzal, hogy haragudjunk azokra, akik bántottak bennünket! Szabadnak kell lenni, meg kell bocsájtani, mert ha nem, akkor visszatartjuk az áldásokat! Ebben az állapotban nem tudunk Isten áldásaira figyelni, így átvenni sem tudjuk. Néha nehéz megbocsájtani, mert azt hisszük nem vagyunk rá képesek. Az ember nem is veszi észre, hogy nem jó így neki.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Március 07, 07:57:47
1Kor 9:24-27 Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos; Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Március 07, 08:45:36
1Kor 9:24-27 Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos; Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.

Megvallom, nekem még a testem megsanyargatása nem megy  :2angel:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Március 07, 10:34:40
Magda írta: Megvallom, nekem még a testem megsanyargatása nem megy

Megy az, csak nem mindig.  :089: Úgy gondolom Pál is így volt vele és mindenki, hol megy, hol nem. Akinek mindig megy, az már maga a tökéletes.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Moncsi - 2009 Március 07, 11:09:26

 "Ha az Urat tartod oltalmadnak,a Felségest hajlékodnak,nem érhet téged baj...
   Mert megparancsolja angyalainak,hogy vigyázzanak rád minden utadon."(Zsoltárok 91:9-11)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Március 07, 13:16:42
Magda írta: Megvallom, nekem még a testem megsanyargatása nem megy

Megy az, csak nem mindig.  :089: Úgy gondolom Pál is így volt vele és mindenki, hol megy, hol nem. Akinek mindig megy, az már maga a tökéletes.

Kedves Mária, te mit értesz a test sanyargatásán?
 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Március 07, 14:39:16
Magda: Kedves Mária, te mit értesz a test sanyargatásán?

Amit Pál ír: "Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek."

Szolgaságot nem igen szereti a test. Nem kedves neki, ha alá kell rendelje magát a szellemnek, ami Istentől növekszik az Ige ismerete által. A test mivel még nincs megváltva, vágyik a bűnre. Amikor megsanyargatom, vagyis visszafogom, alárendelem Isten akaratának, akkor fellázad és vagy kitör vagy szolgál a szellemnek és háttérbe szorul.

Te azt írtad:Megvallom, nekem még a testem megsanyargatása nem megy.

Megy az de nem mindig. Pl. ha valaki dohányzik és a szelleme indítja, hogy hagyja abba, akkor a teste fellázad mert ő szereti a cigit. Most kérdés, ki szolgál kinek?
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Március 09, 11:41:36
Ésa. 55,6-9
Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok Őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr! Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Március 09, 12:06:58
Kolosse 2.
10.    És ti Ő benne vagytok bételjesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak;
11.    A kiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében;
12.    Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból.
13.    És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket,
14.    Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;
15.    Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Március 13, 08:10:59
*Nem az élet ösvényét járja, téves úton jár, és maga sem tudja. Péld. 5,6
Az életnek útját, hogy ne követhesse, ösvényei változókká lettek, anélkül, hogy ő eszébe venné. Péld. 5,6
nem járnak az élet ösvényén, lépései változók és megismerhetetlenek. Péld 5,6
*Nem járnak az élet ösvényén, léptei változók és vizsgálhatlanok. Péld 5,6


Nézzétek meg a fordítások közötti különbséget. Különösen az első és az utolsó értelmezését.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2009 Március 13, 08:51:01
Jó reggelt és Isten ismeretében áldott napot :igen:

Ezután a Károli:

6.  Az életnek útát hogy ne követhesse, ösvényei változókká lettek, a nélkül, hogy ő eszébe venné.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Március 13, 08:55:18
"Jó reggelt és Isten ismeretében áldott napot" Neked is testvérkém Magda!


Mindenkinek:
Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!...Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor."  Zsolt133:1,3b

Mennyire így kellene éljük a mindennapi életünket! Csak rajtunk áll vagy esik. Hát célegyenest essünk neki még ma!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Moncsi - 2009 Március 13, 21:21:30

 "Kettőt kérek tőled,ne tartsd meg én tőlem,mielött meghalnék.A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd
   tőlem,szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem,táplálj engem hozzám illendő eledellel.Hogy megelégedvén,
   meg ne tagadjalak és azt ne mondjam,kicsoda az Úr?Se pedig megszegényedvén,ne lopjak,és gonoszul ne éljek
   az én Istenem nevével!"(Példabeszédek 30:7-9)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2009 Március 20, 21:26:43
"Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el Fiát, aki megáld titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából." Apcsel 3:26
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kingooo - 2009 Április 14, 18:13:53
1. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;
  2. És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;
  3. És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;
  4. És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.
  5. De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.
  6. Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak.
  7. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.
  8. Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren.
  9. Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.
  10. Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.
  11. Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.
  12. Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.
  13. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.


1Kor.10
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Április 15, 08:06:15
Most olvastam ezeket az Igéket és azt hiszem időszerű.

Róm. 14,4
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon.
Jak. 4,12
Egy a törvényhozó, a ki hatalmas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat?
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Április 16, 09:16:50
  Aggeus könyve 1. fejezet |

1.    Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónapnak első napján szóla az Úr Aggeus próféta által Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak, mondván:
2.    Így szól a Seregeknek Ura, mondván: Ezt mondja e nép: Nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje!
3.    Az Úr pedig így szól Aggeus próféta által, mondván:
4.    Ideje-é néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romban áll?
5.    Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
6.    Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem elégesztek; isztok, de meg nem részegesztek; ruházkodtok, de meg nem melegesztek, a bérlő is lyukas zacskóra bérel.
7.    Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!

Épüljetek fel!

Dárius király idejében vagyunk.
Izráel nem legdicsõségesebb, de nem
is a legsötétebb korszakát éli Isten
megszólítja az Õ népét Aggeus prófétán
keresztül. Egybõl kitûnik, hogy
Isten és az Õ népe másként gondolkodik.
Isten szellemi módon, a nép testi
módon. A Júdában maradt népnek van
lakása, viszonylagosan biztonságban
van. Az embernek ebben az állapotban
lehetne oka a hálaadásra. De valljuk
be, mi is ilyenkor tudunk ellaposodni,
Istennel való kapcsolatunkban
felszínessé válni. A Mindenható elõtt
azonban nem maradnak rejtve ezek a
dolgok.
(Agg 1:2) Így szól a Seregeknek Ura,
mondván: Ezt mondja e nép: Nem jött
még el az idõ, az Úr háza építésének ideje!
(Agg 1:4) Ideje-é néktek, hogy ti
mennyezetes házakban lakozzatok,
holott ez a ház romban áll?
Itt ugyan a fi zikailag megfogható
templomról beszél Isten, arról, amit
leromboltak és újjá kell építeni.
Azonban a Bibliából tudjuk, hogy
van egy másik templom:
(1Pét 2:5) Ti magatok is mint élõ
kövek épüljetek fel lelki házzá, szent
papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok,
amelyek kedvesek Istennek
a Jézus Krisztus által.
(Ef 2:20) Kik fölépíttettetek az
apostoloknak és prófétáknak alapkövén,
lévén a szegletkõ maga Jézus
Krisztus,
(Ef 2:21) Akiben az egész épület
szép renddel rakattatván, nevekedik
szent templommá az Úrban;
(Ef 2:22) Akiben ti is együtt építtettek
Isten hajlékává a Lélek által.
 Sajnos a mai kereszténységben
is megtalálható ez
a szemlélet különbség. El van kényelmesedve
a mai keresztyénség.
Szinte ugyan úgy gondolkodik, mint
Izráel Aggeus próféta idejében. Isten
ráirányítja a prófétán keresztül népe
fi gyelmét arra, hogy ezt az állapotot
felül kell vizsgálni. Rendjén van-e,
hogy ti jólétben vagytok, az ti Templomotok
romokban hever? Rendjén
van-e, hogy országunkban is sok
templom, imaház a legkorszerûbb,
de a benne ülõk, ha vannak, az õ
TEMPLOMUK romokban hever?
Rendjén van-e, hogy nincs megújulás?
Rendén van-e, hogy növekszik a
gyûlölet, a harag,  Ma, itt, a „keresztyén”
Magyarországon, és a „keresztyén”
Európában! Egyszerûen
fogalmazhatunk úgy is, nem teremnek
gyümölcsök! Az Úr nagyon érzékenyen
tapint rá arra, hogy miben
mérhetjük le azt, hogy valami nincs
rendben:
(Agg 1:6) Sokat vetettetek, de
keveset takartok; esztek, de meg
nem elégesztek; isztok, de meg nem
részegesztek; ruházkodtok, de meg
nem melegesztek, a bérlõ is lyukas
zacskóra bérel.

Idézet Kondacs Gábortól
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2009 Április 28, 22:33:53
keresd először Isten országát, és minden más megadatik neked. Mt 6, 33 ( direkt E/2-ben írom), mert ez az Ige személyesen hozzám szólt ma.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: tothg - 2009 Április 29, 10:00:45
...és mit mondott?  :D
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Április 29, 10:32:35
Felnyitottam a Bibliámat, mert a zsoltárok név volt a szívemben és ez az Ige tárult elém:

Zsolt. 50,15
És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Április 29, 10:49:45
I Kir 6. 1 Négyszáznyolcvan évvel azután, hogy Izráel fiai kijöttek Egyiptomból, amikor Salamon már negyedik éve uralkodott Izráelben, a Ziv hónapban, azaz a második hónapban kezdték el építeni az ÚR templomát.
2 Az a templom, amelyet Salamon király épített az ÚRnak, hatvan könyök hosszú, húsz könyök széles és harminc könyök magas volt


7.Minthogy a templom építésekor már készen kifaragott kövekből építettek, sem kalapácsnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak a zaja nem hallatszott a templom építésekor.


11 Így szólt az ÚR igéje Salamonhoz:
12 Ezt mondom a templomról, amelyet most építesz: Ha az én rendelkezéseim szerint élsz, törvényeimet teljesíted, ha megtartod minden parancsolatomat, és azok szerint élsz, akkor én is megtartom ígéretemet, amelyet apádnak, Dávidnak tettem:
13 Izráel fiai közt lakom, és nem hagyom el népemet, Izráelt.


20 A szentek szentje elöl húsz könyök hosszú volt, húsz könyök széles és húsz könyök magas volt; színarannyal vonatta be azt. Az oltárt pedig cédrusfával borította be.
21 A templom belsejét is színarannyal vonatta be Salamon, és aranyláncokat húzatott ki a szentek szentje elé, amelyet arannyal vonatott be.
22 Így az egész templomot arannyal vonatta be, végig az egész templomot. A szentek szentjénél levő oltárt is egészen bevonatta arannyal.


Salamon elkezdte építeni az Úr templomát. Hatalmas és gyönyörű házat alkotott.A köveket már jó előre elkészítette,hogy minnél előbb befejezhesék az építkezést.Az Úr szól Salamonnkak ha vele jár akkor Izráel fiai közöt fog lakozni és elnem hagyja őket.
Salamon nagyon örvendezett az Úr kijelentésének és a legdrágábbal az színarannyal volta be a házat.

Kedves testvérem amikor elkezded építen  benned az Úrnak templomát,ne kicsinyeskedj hanem hatalmas,tágasra építsd azt,hogy az Urból minnél több elférjen abban.  Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr.
A kihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz,
Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.Készísd előre a kőveket amellyel felakarod építeni.Ne akkor kezdjél neki a kőfaragásnak amikor építed,hanem légyen készen.Szépen egymásra építve azt.És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt:
A hol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
Díszíts fel a legdrágábbal,a legbecsesebbel és a legtísztábbal,akkor az Úr veled lesz és soha többé nem hagy el.

 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Május 05, 18:29:51
Az énekek éneke a legszebb szerelmes költemény.Isten ezt szellemi és nem testi módón  akarja megértetni velünk. .Róla és az ő mennyasszonyának - az egyháznak – legbensőbb szellemi viszonyát akarja közöni

Énekek 1.2  Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival; mert a te szerelmeid jobbak a bornál.

 5.16  ..A z ő ínye édességek, és ő mindenestől fogva kívánatos!

 5.19. Én az én szerelmesemé vagyok, és az én szerelmesem enyim, a ki a liliomok közt legeltet
  Ez az én szerelmesem, és ez az én barátom, oh Jeruzsálemnek leányai

Isten kijelenti ,mily mélly szerelemmel szeret minket...A vőlegény és a menyaszony legbelsőségesebb viszonyát tükrőzve. Kifejezi legbelsőbb érzelmeit irántunk,hogy mily nagy és féltő szerelemmel szeret bennünket.

II móz.34 14Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, a kinek neve féltõn szeretõ, féltõn szeretõ Isten õ.

.Ézs.9.7Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerõsítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A + seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!

63.9 Minden szenvedésöket Õ is szenvedte, és orczájának angyala megszabadítá õket, szerelmében és kegyelmében váltotta Õ meg õket, fölvette és hordozá õket a régi idõk minden napjaiban.

Zsoltárok 69.10. Mivel a te házadhoz való féltõ szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai + hullanak reám.

.Nem a hibáinkat nézi hanem értékeinkben győnyőrködik. Ő azt akarja,hogy szüntelenül vele legyünk,nem csak bizonyos ideig hanem állandóan az ő jelenlétében
Mint ahogyan a vőlegény kívánkozik állandóan  az ő mennyasszonyával lenni,az Úr is eképpen kívánkozik velünk lenni., vágyakozik ránk.
Amig ezt a szerelmet nem tudjuk szellemileg megérteni sokszor jöhetnek ránk vádlások,hibáink,méltatlanságunk,bűneink miatt..Amikor azonban megtapasztaljukezt a kimondhatatlan szerelmét Istennek ,már nem lesz vádlás rajtuk

 Róma 5.5A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.

 5.8 Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bûnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt

 Ef.2. 4-De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Õ nagy szerelmébõl, melylyel minket szeretett,

.Mert Jézus vérén átnéz minket ami megtísztítótt bennünket.,lemosta a sárlátvörös bűneinket.Az ördög már nem tud kelepcébe csalni a vádlásaival,mert megértjük mennyire is szeret minket az Úr.Megtapasztaljuk ezt a mély bensőséges szerelmet és már mi is viszonozni tudjuk az Úr felé.Ekkor már mindig csak arra fogunk vágyni,hogy minnél többet tudjuk jelenlétében eltölteni.Ugy fogunk vágyakozni rá mint a mennyasszony az ő vőlegénye után.


Szeretettel Ircsi
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: szolgáló - 2009 Május 05, 20:50:54
Jak. 4,8
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Május 08, 08:29:47
 Itt van egy kis ebédmag, vessétek el

Ján. 6,9
Van itt egy gyermek, akinek van öt árpa kenyere és két hala; de mi az ennyinek?


Valóban, jogos a kérdés, mi az ennyinek? Ha a láthatókra nézünk nem sok és éhen halnak, de ha az Úrra, akkor ötezer család is jól lakhat belőle! Vesd el a te kenyér,- és húsmagodat és mindig lesz az asztalodon étel. Hogyan tedd? Adj a szegényeknek, a két árpakenyered és az egyik haladat, - mert neked van és neki nincs, és lesz bőséged a te szükséges idődben.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2009 Május 10, 11:15:31
Csak egy gondolatmenetet szeretnék megosztani veletek Isten igéjéből.

Mint tudjuk, a törvény öl:

2Kor 3,6
"...mert a betű megöl..."

Mózes mikor lejött a hegyről a kőtáblákkal a kezében, összetörte azokat Izráel viselkedése/vétke miatt.
Ekkor 3000 ember halt meg...

Szintén tudjuk, hogy a Lélek megelevenít:

2Kor 3,6
"...a Lélek pedig megelevenít."

Pünkösdkor kiáradt a Szentlélek és megtérők sokasága lett.
Ekkor 3000 ember tért meg...
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Május 19, 07:25:44
V.MOz.33
25.    Vas és réz legyenek a te záraid; és élteden át tartson erőd.
26.    Nincs olyan, mint Jesurun Istene! Az egeken száguld segítségedre, és fenségében a felhőkön.
27.    Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai; elűzi előled az ellenséget, és ezt mondja: Pusztítsd!
28.    És bátorságban lakozik Izráel, egymaga lesz Jákób forrása a gabona és a bor földén, és az ő egei harmatot csepegnek.
29.    Boldog vagy Izráel! Kicsoda olyan mint te? Nép, a kit az Úr véd, a te segítségednek pajzsa, és a ki a te dicsőségednek fegyvere! Hízelegnek majd néked a te ellenségeid, és te azoknak magaslatait taposod.   :afro:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Május 25, 07:42:42
Azt mondod: "Lehetetlen".
Isten azt mondja: Minden lehetséges. (Lk 18:27)

Azt mondod: "Túl fáradt vagyok"
Isten azt mondja: Én felüdítelek Téged. (Mt.11:28-30)

Azt mondod: "Engem senki sem szeret igazán."
Isten azt mondja: Én szeretlek. (Jn 3:16, Jn 13:34)

Azt mondod: "Nem tudom tovább folytatni."
Isten: Elegendő az én kegyelmem. (1Kor.12:9, Zsolt 91:15)

Azt mondod: "Nem tudom, merre tovább."
Isten azt mondja: Vezetni fogom a lépteidet. (Péld. 3.5-6.)

Azt mondod: "Nem bírom ki."
Isten: Mindent elviselsz. (Fil. 4:13)

Azt mondod: "Nem vagyok képes rá."
Isten azt mondja: De én képes vagyok. ( 2Kor.9:8)

Azt mondod: "Nem érdemes."
Isten azt mondja: Érdemes. (Róm. 8:28)

Azt mondod: "Nem tudok megbocsátani magamnak."
Isten azt mondja. DE ÉN MEGBOCSÁTOK NEKED. (1.Jn.1:9, Róm. 8:1)

Azt mondod: " Nem sikerül."
Isten: Majd mindent megadok szükséged szerint. (Fil.4:l9)

Azt mondod: "Félek."
Isten azt mondja: Én nem adtam neked a félelem lelkét. (2.Tim.l.7.)

Azt mondod: "Állandóan aggódom és csalódott vagyok."
Isten: Minden gondodat hagyd RÁM. (l.Pét.5:7)

Azt mondod: "Nincs elég hitem."
Isten azt mondja: Mindenkinek mértéke szerint adtam hitet. (Róm.12:3)

Azt mondod: "Nem vagyok elég okos."
Isten: Adok neked bölcsességet. (1.Kor.1:3o)

Azt mondod: "Teljesen egyedül érzem magam."
Isten azt mondja: Én nem hagylak el, nem hagylak Téged cserben soha. (Zsid.13:5)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Csaba - 2009 Május 25, 08:13:59
ircsi, ez egyszerre volt vígasztaló és építő!
Köszönjük!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Május 26, 19:10:47
"Amit imádságban hittel kértek,el fogjátok nyerni."      Mt.21:22


"Nékem az élet Krisztus ..." Fil.1:21
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Június 09, 08:15:43
    II KIr.2.9.    És mikor általmentek, monda Illés Elizeusnak: Kérj tőlem, mit cselekedjem veled, mielőtt tőled elragadtatom. És monda Elizeus: Legyen, kérlek, a te benned való léleknek kettős mértéke én rajtam.

Elizeuson rajta volt a Szent Szellem kenete, mégpedig az Illésen lévő kenet kettős mértéke. Azért történt ez így, mert Elizeus nagyon szomjas volt a kenetre. Mielőtt Illés elragadtatott, megkérdezte Elizeust, a szolgáját, hogy ő mit szeretne. Elizeus pedig az Illésen lévő kenet kettős mértékére vágyott.
Testvérem ne elégedj meg azzal a kenettel ami most rajtad van.
Kívánd a kettös mértéket,ugy ahogyan Elizeus is kivánta.Mégpedig azért,hogy mégnagyobb erővel,hatalommal tudj szolgálni.
Elizeus nem volt hajlandó elhagyni Illést,pedig az háromszor is elküldte, söt még az ötven próféta fiai is.Hűségesen kitartott.
De öket is hallgatásra intette,mert ragaszkodott és vágyott arra,hogy kettős mértéket kapjon.Nem elégedett meg kevéssel,még többet akart,te is akarjál mégtöbbett,mégtöbbet,mégnagyobb kenetet,erőt, a küzdelemhez.Az ördög az utólsó időkben bevet minden fondorlatot,
szükséged van mégnagyobb erőre, mégtöbbre az Urtól,hogy győzelmet tudj venni rajta.
Elizeus kitartott mindaddig mig megnem kapta,tarts ki te is,hogy az Urnak szolgálva,dupplán megdícsőítessék rajtad keresztűl az Úr neve, hatalmas cselekedeti.

Szeretettel Ircsi  


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Június 11, 08:47:36
Zsoltárok könyve 127. fejezet

1.    Grádicsok éneke Salamontól. Ha az úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző.
2.    Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Szerelmesének álmában ád eleget.

Zsolt 42,12.    Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.

Máté 6.31-34
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
Hanem keressétek elõször Istennek országát, és az õ igazságát; + és ezek mind megadatnak néktek.
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felõl; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felõl. Elég minden napnak a maga baja.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Hilda - 2009 Június 11, 08:49:26
Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, a melyhez nékem reménységet adtál!
Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem.
  :063:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Moncsi - 2009 Június 11, 12:04:56

 Szió Hilda!Milyen jó ez a képed!  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Június 11, 12:10:12
Hilda, köszönöm az Igét, tanulságos! Moncsival egyetértek.  :089:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Hilda - 2009 Június 11, 12:11:25
 :017:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Június 12, 08:57:56
Zsolt 37, 3-5
Bízzál az Úrban és jót cselekedjél;
e földön lakozzál és hűséggel élj.
Gyönyörködjél az Úrban és megadja néked szíved kéréseit.
Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd Ő teljesíti.


Atyám, gyönyörködöm benned, és amire szükségem van, megadod nekem bőségesen, így nem szenvedek hiányt semmiben mert megadod szívem kéréseit. Dicsőség és hála Neked  teremtő Atyám és Gondviselő Istenem, hogy rám árasztod a kegyelmedet bőségesen, az életemnek  minden napján.
Köszönöm Istenem,hogy naponként táplász minket hozzánk illő eledelelle,nem csak testünket,de lelkünket is a mennyei mannával a Te igéddel.
Amely lelkünknek éltető forrása. :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Június 16, 13:00:46
"Gyönyörködjél az Úrban ,és megadja néked szíved kéréseit."  Zsolt.37:4


http://www.youtube.com/watch?v=qLo8_TtCCl4 nézzétek meg szerintem nagyon jó  :afro:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Hilda - 2009 Június 17, 13:24:15
Jak 3,13.  Kicsoda köztetek bölcs és okos?

Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit

bölcsességnek szelídségével.


2Kor 10,5.  Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot,

a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot,

hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Június 19, 08:29:49
Róma levél 8. fejezet

1.    Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
2.    Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
3.    Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtlen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
4.    Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
5.    Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
6.    Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
7.    Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
8.    A kik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9.    De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
10.    Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
11.    De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.
12.    Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
13.    Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
14.    Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: tothg - 2009 Június 22, 07:27:19
Jakab 1
21 Azért hát, félre tévén minden szennyet és a gonoszság áradatát, fogadjátok be szelídséggel a veletek összenövő igét, melynek hatalma van arra, hogy lelketeket megmentse.


Két dolog:
1. „Tegyük félre” a bűnöket, kívánságokat. Ha a testből származnak, lehet, hogy rossz érzés, amikor kínoz egy vágy, de nem halsz bele, ha nem engedelmeskedsz neki. Ha szellemi erők vannak mögötte, akkor is van hatalmad ellenállni neki.
2. Fogadjuk be/el Isten szavát, és az össze fog nőni velünk, része lesz az életünknek és ez fog erőt adni a megmaradáshoz.

22 Legyetek az igének megtevői s nem csupán hallgatói, mert aztán hamis következtetésekkel eltévesztitek az igazságot.

Ha csupán állandóan tanulmányozunk, de nem élünk gyakorlati módon úgy verjük át magunkat, hogy észre sem vesszük.
Pl.: Elkezdek tanulni könyvből asztalos szakmát, és minden könyvet elolvasok, megtanulok elméleti szinten, viszont semmilyen gyakorlati dologba nem kezdek, olyan tudást halmozok fel, ami a beszélgetések során vitathatatlanul azt mutatja, hogy remek asztalos vagyok. Ennek ellenére az első szeg beütésénél komoly problémákkal fogok küzdeni, mert a kivitelezésben legalább olyan nehézségekkel találkozok, mint a tanulásnál. Ez ma komoly probléma, nekünk menni kell és hirdetni kell Isten királyságát, különben csak hallgatók leszünk, akik az írás szerint tuti, hogy célt tévesztenek.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Moncsi - 2009 Június 22, 09:24:46

 Zsoltárok 16:11 Te tanítasz engem az élet ősvényére,teljes öröm van tenálad,a te jobbodon gyönyörűségek
                           vannak örökké.


 Márk 8:34-35...Ha valaki én utánam akar jöni,tagadja meg magát ,és vegye fel az ő keresztjét,és kövessen engem.
                      Mert valaki meg akarja tartani az ő életét ,elveszti azt,valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az
                      evangéliumért,az megtalálja azt.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2009 Június 22, 14:42:43
Köszönöm szépen nektek, erõsítettek engem! :05:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Csaba - 2009 Június 22, 19:45:42
Gábor és Moncsi!
Én is köszönöm!
Ha a hitünket nem éljük meg a hétköznapokban, akkor az gyümölcsöket sem teremhet, hanem elhal!
'Halott a hit cselekedetek nélkűl'
Ha a hitnek csak az 'elméleti részét gyakoroljuk', akkor úgyjárunk, mint  'kiknél megvan a kegyességnek látszata,de megtagadják annak erejét akik mindenkor tanulnak,de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak'
Bizony ahogy Gábor mondta:
'evangélizáljunk'! 'Elmenvén e széles világra, hírdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.'
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Shaly - 2009 Június 22, 21:01:50
Én is köszönömaz igéket.
Kicsi magok a szívemben, de majd nagyra nönek.
 :igen: :D
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Június 22, 21:25:16
Mindenkinek aki olvassa, szeretettel tőlem:

Zsolt. 20,2-10
Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.
Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged. 
Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela. 
Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.
Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet!
Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével.
Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.
Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk. 
Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Shaly - 2009 Június 22, 21:32:05
Köszönöm Mária!
 :igen:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Shaly - 2009 Június 22, 21:34:52
Ma ez az ige járt az agyamban:
2Kor 12,9.
 És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Shaly - 2009 Június 23, 08:31:44
1Pét 5,7.    Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.

Ez az ige van a szívemben.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Moncsi - 2009 Június 23, 10:28:43

 Ésaiás 43:1 Ne félj,mert megváltottalak,neveden hívtalak téged ,enyém vagy!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Június 26, 12:55:33
Boldogok a szegények ,lelki értelemben, mert övék a mennyek országa.   Máté 3:3
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Shaly - 2009 Június 26, 13:15:58
 :igen:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Hilda - 2009 Június 28, 12:29:43
Ujjongj te meddő, ki nem szűltél, ujjongva énekelj és kiálts, ki nem vajudtál, mert többek az elhagyottnak fiai a férjnél való fiainál, azt mondja az Úr.
Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékidnak kárpitjait terjeszszék ki; ne tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet.
Mert mind jobb-, mind balkézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítnek.
Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel.
Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.
Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened:
Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek;
Búsulásom felbuzdultában elrejtém orczámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.
Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize; miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek.
Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.
Oh te szegény, szélvésztől hányt, vígasztalás nélkül való! Ímé, ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak.
Rubinból csinálom falad párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drágakövekből;
És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.
Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelg hozzád.
És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz! A ki ellened összegyűl, elesik általad.
Ímé, én teremtettem a kovácsot, a ki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint: és én teremtém a pusztítót is a vesztésre!
Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.


Ézsaiás 54.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Július 02, 10:28:59
"Én téged megerősítlek,megsegítlek." Ésaiás 41:10
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Július 03, 14:09:49
Joel 2.25.26.

És kipótolom néktek az esztendõket, a melyeket tönkre tett a szöcskõ, a cserebogár és a hernyó és a sáska; az én nagy seregem, a melyet reátok küldöttem.
 
És esztek bõven és megelégesztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti Isteneteknek nevét, a ki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Július 08, 20:25:03
"Amilyen mértékkel mértek,olyannal mérnek nektek is ."   Lk.6:38
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2009 Július 08, 21:15:01
Köszönjük az igét, kedves Honey! :05:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2009 Július 10, 06:59:10
zsoltárok 90.14.    Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.
15.    Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, a melyekben gonoszt láttunk.
16.    Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain.
17.    És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Július 10, 14:42:45
"Annak ,aki győz nem árt a második halál."              Jel.2:11
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2009 Július 10, 15:13:20
Köszönöm szépen, kedves Irene és Honey! :05:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Július 11, 13:34:55
Ugyan   :08:
Az Úrnak kell megköszönni ,hogy még szól hozzánk . :088:

Béke!  :2angel:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Július 11, 13:36:17
" Legyen velem Uram a te kegyelmed."  Zs.119:76

"Meggyógyulást hozok rád és meggyógyítlak fájdalmadból."   Jer.30:14
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2009 Július 11, 13:48:55
A Jer 30:14 nél nem ez van.  :03:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Móni8 - 2009 Július 14, 12:57:36
"Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig." Mt 28,19-20

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Július 14, 16:02:54
Békesség!
Elnézést kérek figyelmetlenségemért ,félre írtam....
Szóval Jeremiás 30:17.Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Július 14, 16:05:20
"Alázkodjatok meg az Úr előtt s Ő felmagasztal titeket." Jakab.4:10.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Július 15, 09:52:18
Ésa. 12

És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvígasztaltál engemet!

Ímé, az Isten az én szabadítóm! bízom és nem félek; mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nékem szabadítóm!

S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből,

És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve.

Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára ezt az egész földnek!

Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Július 18, 12:36:19
"Csak féljétek az Urat,és szolgáljatok néki hűségesen,teljes szívetekből;mert látjátok;mily nagy dolgot cselekedett veletek."   I.Sám.12:24
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Július 18, 12:53:26
Ámen!  :afro:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Július 21, 09:27:24
Jer. 33,6
Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit.

Jahve Rófe: ’Én vagyok az Úr, a te Gyógyítód’; vagy: ’Én vagyok az Úr, aki meggyógyít téged.’ Ezt a nevet azért kaptuk, hogy kijelentse számunkra azt a megváltásból fakadó előjogunkat, hogy átvehetjük azt a gyógyulást, amelyet Krisztus, a Helyettesítőnk szerzett meg számunkra. Ézsaiás a könyvének megváltásról szóló fejezetében kijelenti: Betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozta.
Kedves testvérem a mai nap a gyógyítás napja,minden elvan készítve számodra.Jézus sebeivel már meggyógyultál ott a Golgotán.
Nem kell mást tenned,mint hinni,hogy az Úr a te gyógyítód,ma elkészítette gyyógyításod napját,vedd el bártan,semit sem kételkedve,higgy az Urban,az Ő szabadításában,gyógyításában.

Szeretettel Ircsi
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Július 21, 18:23:41
"...akik engem szorgalmasan keresnek,megtalálnak." Péld.  8:17
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: tothg - 2009 Július 22, 08:53:23
"...akik engem szorgalmasan keresnek,megtalálnak." Péld.  8:17

Ez kihívás Honey? Keressünk meg?  :fetreng:

(Bocs, nem bírtam kihagyni.)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Július 22, 16:47:51
Kac-kac  :07:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Július 22, 20:29:58
"...ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kisgyermekek,semmiképpen...nem mentek be a mennyeknek országába." Mt: 18:3
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Július 25, 16:28:50
"Te benned bízom Uram!Ne szégyenüljek meg soha."  Zsolt. 71:1
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Csaba - 2009 Július 25, 20:15:32
"Te benned bízom Uram!Ne szégyenüljek meg soha."  Zsolt. 71:1
Kedves Honey!
A mai 'igéd' nagyon rámtalált!
Köszönöm, hogy megosztottad velünk!
:2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2009 Július 28, 15:51:00
Meg ne vesd a kegyelemnek benned valo ajandekat, amely adatott neked profetalas altal, a presbiterium kezeinek read tevesevel. 1 Tim 4, 14
 :06:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Július 29, 09:13:51
Mát. 7,7
Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek
Mát. 7,8
Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
 

Kedves testvérek hatalmas igéretek,nem kell mást tennük csak hittel kérni,és olyan módón,hogy az Ő akarata legyen meg benne. Bizzál az Urban mert,meghallgat, megadja szívünk kéréseit.Tegnap imában kértem az Urat és estére megláthattam kezemunkáinak csodáit.
Cselekedett és nem késlekedett,mert Ő gondviselő Atyánk és tudja jól mire van szükségünk.
Legyen érte minden hála,dícsőség az Urnak.  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2009 Július 29, 10:44:31
Kedves Tesok!
Mint sokan tudjatok, mar egy ideje Vajtan szolgalom az Urat. Ircsi te profetaltal, mert ugyan ezzel az igevel kapcsolatban osztott meg valaki a reggeli ahitatunkon, mellesleg egy 15 eves lany. Szoval, ha mar Isten ismetli magat, a szamomra ez jelent valamit. Mat 7, 7-8 ugyanaz, mint Luk 11, 9-10!
Halas vagyok ertetek. Junius kozepe ota itt vagyok es Isten nagyon sok mindent kihozott belolem es nagyon megaldott.
Halas vagyok ertetek is!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2009 Július 29, 11:01:16
Amen!  Ircsi


Én  ezt az  ígét kaptam:
Róma11: 22.    Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.
23.    Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.
                                                                                                                                        Amen!
-néha meginogtam a kegyességben, mi lesz a rám bízottakkal? családommal  ebbe a Gyöngyi  mamája és apja is beletartozik immár megtérésem óta..imádkozom  értük, de semmi  változás, hidegek,ridegek,elutasítóak,értetlenek........de itt az ígéret  "Isten ismét beolthatja őket"
Az én dolgom az imaharc, nem adom fel, hiszek .......  -az ÚR-nál a hatalom  és a kegyelem............Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Július 29, 11:10:26
Ámen ! Irene megkell harcolnunk a hitnek nemes harcát,a jutalmunk pedig meglessz,mert az Úr megsegít.

Drága Hirso az Úr áldja meg munkádat,szolgálatodat.  :044:  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Augusztus 10, 10:46:02
"Tiszta...Istentisztelet ez:meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban." Jak.1:27
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Augusztus 14, 10:03:19
"Legyen meg Uram a Te akaratod..." mt.6:10


"A ti béketűrésetek által nyeritek meg a lelkeket." Lk.21:19
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2009 Augusztus 15, 06:06:35
zsolt. 31:22    Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon!

             4.    Mert kősziklám és védőváram vagy te; vezess hát engem a te nevedért és vezérelj engemet. :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Aata - 2009 Augusztus 16, 11:45:31
Sokszor kételyeim támadnak az utolsó időkkel kapcsolatban (vajon tényleg ezek-e azok), de az Úr mindig utat mutat:

1 Tim. 4,
1. A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.
2. Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben.
3. A kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, a kik megismerték az igazságot.

Olyan csodálatos, mert minden vele töltött nap után érzem, hogy egyre jobban értem Őt. Bárcsak tényleg minden napot vele, benne tunék eltölteni...
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Augusztus 17, 16:36:55
"Ha tűrünk, Vele együtt fogunk uralkodni is."     II.Tim.2:12
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 17, 18:29:48
"Ha tűrünk, Vele együtt fogunk uralkodni is."     II.Tim.2:12

Kedves Honey!
Ez egy régi ige, de a fotód új!
Mindkettő kóser!
:igen:
:044:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 23, 15:15:47
Jel. 3,19
A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.

Jel. 3,20
Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.

Jel. 3,21
A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.
 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: beke61 - 2009 Augusztus 23, 16:26:20
Amen .         Koszonjuk ISTENNEK az O igeit,es hogy kijelenti azt az OT keresoknek.Halelluja............. :Jezus04:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 23, 17:03:53
Ámen!   :igen:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Augusztus 24, 11:02:33
"Nem illet téged a gonosz és csapás nem közelíti meg a lakásod." Zsolt.91:10

"...ha hiszel, meglátod az Istennek dícsőségét."    Ján.11:40
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2009 Augusztus 24, 11:42:23
 :afro:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Augusztus 25, 10:22:21
"Tudjuk pedig,hogy azoknak a kik Istent szeretik, minden javokra van."  Róm.8:28
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Augusztus 26, 12:55:17
" Akik az Úrban bíznak ,erejük megújul." És.40:31
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Augusztus 29, 18:15:23
"Szükségemben segítségül hívám az Urat meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr."


"Velem van az Úr, nem félek;mit árthat nékem ember?"                                      Zsolt.118:5-6
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Augusztus 30, 12:29:06
"1.Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.
 2.Minden szőlővesszőt ,a mely én bennem gyümölcsöt nem terem,lemetsz;mindazt pedig, a mley gyümölcsöt terem,megtisztítja,hogy több gyümölcsöt teremjen.
 3.Ti már tiszták vagytok ama beszéd által,a melyet szóltam néktek.
 4.Maradjatok én bennem és én is ti bennetek.Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától,hanemha a szőlőtőkén marad;aképpen ti sem,hanemha én bennem maradtok.
 5.Én vagyok a szőlőtő,ti a szőlővesszők:A ki én bennem marad,én pedig ő benne,az terem sok gyümölcsöt:mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
 6.Ha valaki nem marad én bennem , kivettetik,mint a szőlővessző és megszárad;és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik,és megégnek.
 7.Ha én bennem maradtok,és az én beszédeim bennetek maradnak kérjetek,a mit csak akartok,és meglesz az néktek.
 8.Abban dicsőíttetik meg az én Atyám ,hogy sok gyümölcsöt teremjetek;és legyetek nékem tanítvágyaim."
                                                                                                                                                                                                 Ján.15:1-8
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Árvai Emil - 2009 Augusztus 30, 17:27:06
(egyik régi kedves vezér-Igém)

Példabeszédek 3:5
"Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből;
a magad értelmére pedig ne támaszkodjál
."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 30, 19:49:36
ÁMEN   :afro:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ircsi - 2009 Szeptember 04, 08:20:04
Mát. 16,16
Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

Mát. 16,17
És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.

Mát. 16,18
De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

Mát. 16,19
És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.  
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Árvai Emil - 2009 Szeptember 05, 08:04:11
ÉZSAIÁS 3:9 (Károli ford.: 3:10)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Szeptember 11, 20:08:15
"4.Örüljetek az Úrban mindenkor;ismét mondom örüljetek!
 5.A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt.Az Úr közel!
 6.Semmi felől ne aggódjatok,hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkelommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
 7.És az Istennek békessége,mely minden értelmet felül halad,meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban."
                                                                                                                                                                             Fil.4:4-7
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Szeptember 15, 14:31:06
Márk 13:5-13
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Árvai Emil - 2009 Szeptember 17, 20:23:27
Ézsaiás próféta könyve 16:5, 17:7-8

"Kegyelem által készül egy trón.
Megingathatatlanul ül azon
Dávid sátorában a bíró,
aki törődik a joggal,
és szorgalmazza az igazságot."

"Azon a napon Alkotójára tekint majd az ember, és meglátja szemével Izráel Szentjét. Nem tekint az oltárokra, keze alkotásaira, meg sem látja, amit ujjaival csinált, a szent fákat és a tömjénező oltárokat."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2009 Szeptember 18, 10:11:10
 :168:

"Az Úr öröme a ti erősségetek!"  Nehémiás 8:10.
 :063:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2009 Szeptember 18, 12:25:52


Zsolt 52,
 10.    Én pedig mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké
 11.    Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél; nevedben remélek, mert jóságos vagy, a te híveid előtt.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2009 Szeptember 28, 13:03:59
"Mert én a Te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a Te segítségednek! Hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!"    :2smitten:             Zsoltárok 13:6.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2009 Szeptember 28, 14:45:39
zsoltárok 23
1.     Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
2.    Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
3.    Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
4.    Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy;
        a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.
5.    Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
6.    Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom  hosszú   ideig
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2009 Október 01, 10:25:41
zsoltárok 25

5.    Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged.
6.    Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak.
7.    Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!
8.    Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.
9.    Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat.

10.    Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, a kik szövetségét és bizonyságait megtartják.


 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2009 Október 01, 11:36:35
"Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy Te, feletted való jóm nincsen! ... :2smitten:
 Az Úr az én osztályos részem és poharam, Te támogatod meg az én sorsomat. :afro:
 Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök! :igen:
Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik... :168:
Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van Tenálad, a Te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké!" :2smitten:
16. Zsoltár
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2009 Október 01, 12:35:54
Amen! :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2009 Október 07, 20:43:27
"Az Úr tökéletességre hozza mindazt,ami téged illet." Zsolt.138:8
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2009 Október 13, 14:56:53
 :2smitten:   "Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, nem szűnök meg hálát adni értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek Őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön."   Efézus 1:15-19.
 :044:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2009 Október 27, 11:34:13
"Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.
Menjünk ki tehát Őhozzá, a táboron kívül, az Ő gyalázatát hordozván!
MERT NINCSEN ITT MARADANDÓ VÁROSUNK, HANEM A JÖVENDŐT KERESSÜK."   Zsidók 13:12-14.

 :044:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2009 Október 29, 07:17:54
1Pét 3,15.    Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:

25.én amikor egyesek tomboltak a tehetetlenségtől....14 órás reptéri várakozás miatt... ez az ige különösen
a szívemben élt, és igyekeztem...
Az íge kijelenti: és én hiszem életem minden napján :169: és áldom csodálatos Istenemet örökké  :2angel:

Zsolt 91,14.    Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2009 Október 29, 11:01:53
 :2smitten:
"Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az Ő szabadításáért!"
Zsoltárok 42:6.          :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Árvai Emil - 2009 Október 30, 21:12:08
Efézusi levél 2:4-6
  "...halottak voltunk a vétkek miatt..."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2009 November 08, 11:10:51
 
 :2smitten:

"De én bízom benned, Uram, vallom: Te vagy Istenem! Kezedben van sorsom... Uram, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged!...

Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára. Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől.

Áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem..."

 31. Zsoltárból
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2009 November 13, 08:39:26
Uram  ...Te vagy  Mindenem    :2smitten:

Áldalak és dícsérlek  szüntelen    mert néped  közé tartozom   és nagy  kegyelemben  élhetek

1Pét 2,10.    A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok.

 
Minden  hála  hódolat  szüntelen  imádás  csak Téged illet  örökké
    halleluja
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2009 November 13, 12:59:50
 :2smitten:

"Az én Uram, az Úr, megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak.

Minden reggel felébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként."

Ésaiás50:3.

 :2smitten:
 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2009 November 15, 12:49:54
 :2smitten:
24.    Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem.
25.    Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!
26.    Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!
27.    Mert ímé, a kik eltávoznak tőled, elvesznek; mind kiirtod azokat, a kik elhajolnak tőled.
28.    De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.

zsoltárok  73 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2009 November 26, 08:49:04
„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak…” (1Péter 4:10)

Minden alkalommal, amikor felelős döntést hozol, felelősségteljesebbé válsz. A sikeres emberek nem másokat hibáztatnak, hanem vállalják a felelősséget cselekedeteikért és magatartásukért. Ők felelés-képesek – képesek arra, hogy megfelelő módon reagáljanak, nem számít, hogy milyen helyzettel néznek szembe. A felelősségvállalás mindig döntés, és csak te hozhatod meg. Ha a felelősségvállalás nem tartozik az erősségeid közé, akkor kezdd kicsiben! Máshonnan nem kezdheted, csak onnan, ahol éppen most vagy.

A felelősségvállalás mely területei a legnehezebbek számodra?

1) Végigcsinálni; vállalni a felelősséget, hogy befejezd, amit elkezdtél? Ha hajlamos vagy arra, hogy feladd, akkor tűzz ki magadnak viszonylag kis célokat, amelyek mégis bizonyos erőfeszítést kívánnak meg. Kezdd olyan területekkel, amelyek komolyan foglalkoztatnak, majd miután már néhány skalp ott lóg az öveden, elkezdhetsz más területekkel is megbirkózni.

2) A kis dolgokkal való törődés? Milyen gyakran feledkezel meg a kis dolgokról – amik mások számára nagy dolgok? Például elfelejted az évfordulókat és a születésnapokat, vagy elfelejted elhozni a ruhát a tisztítóból, kivinni a szemetet, esetleg elfeledkezel a gyerek meccséről?
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Máté 5:16).

3) Továbblépés – nem várod-e, hogy majd valaki más megteszi helyetted? A legtöbbünknek van olyan nehéz döntése, amit már meg kellett volna hozni, de egyre halogatjuk. A tiéd mi? Miért nem teszel valamit? Írd le az érveket, hogy világosan lásd, miről is van szó. Most pedig írd le a döntéshozatal előnyeit. Ha már a szívedben tudod, hogy mit kellene tenned, kérj Istentől erőt, tedd meg, és tarts ki mellette! Ez a személyes felelősségvállalás!

amen  :169:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2009 November 27, 10:01:52
Halleluja  köszönöm Uram áldalak örökké

14.    Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
15.    Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
16.    Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.

91. zsoltár

Uram leteszem életem szent kezedbe mert csak ott vagyok biztonságban 
:2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2009 December 05, 13:02:47
Eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket! Mikeás 7, 19
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2009 December 06, 08:17:06
Jakab 5.

13.    Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen.
14.    Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.
15.    És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, meg bocsáttatik néki.
 :2smitten:           
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2009 December 06, 09:02:47
Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Ézsaiás 38, 17

Ennél csodálatosabb és megörvendeztetőbb, hálára méltóbb és felszabadítóbb Ige verset régen láttam!
Csak érezzétek Isten kegyelmét, ahogyan kiárad rátok és örüljetek és vigadjatok!  :taps: :019: :043: :078: :058: :048: :047:
:234:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2009 December 06, 11:35:55
szia  :044: :132:  örülök az örömödnek  :169:  halleluja Jó az ÚR

... még jó hogy megláttad  :169: :068: :115: :066:

olyan szuper amikor  kellő időben és szituban  kapjuk az igéket  és pont telibe talál :2smitten:
 :106:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2009 December 06, 12:21:22
 :2smitten:

"Isten a mi oltalmunk és erősségünk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban!...
 Csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az isten!...
 A Seregek Ura velünk van. Jákób Istene a mi várunk!"  46. Zsoltárból

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2009 December 21, 13:48:38
"Sámson fején újra nőni kezdett a haj."  Bírák 16:22.

Ne nevessetek! Ez tegnap hangzott el a szószéken! Ez egy ígéret, ez egy új esély, hogy betöltsük nazireusi elhívásunkat!  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: tothg - 2009 December 22, 07:31:55
Igen, igen!!! Egy új ígéret nekem!!!  :hehe:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2009 December 22, 11:49:52
 :169:
Sejtettem, hogy valaki magára veszi!  :172:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: erdei - 2010 Január 02, 17:50:51
Jel 5:9  És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből,
Jel 5:10  És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.

A pogány vallások topikon elmélkedtem, mikor itt nyílt ki a bibliám.
A jelen idő, igazán ez fogott meg.
Szóval tényleg fogalmunk sincs mekkora hatalommal ruházta fel az Atya az Ő fiait. (lányait)
Uralkodunk a földön! Értitek? Mert én még nem teljesen. Tudjátok micsoda hatalmas kijelentés ez? Átérzitek?
 :059:
 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 02, 18:54:55
Csak az a kérdés, ki mit ért uralkodás alatt!
Illetve az, hogy KIN ÉS MIN uralkodunk... :119:

Mert az ördögön kell, az biztos!   :168:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: erdei - 2010 Január 02, 20:50:40
Kedves Tünde

A földön!
Azért tényleg elképesztő. Ez nem ígéret, ez folyamatos jelen!
Uralkodunk a földön! Uralkodunk a ..... földön. Én csak most kezdem érteni ezt a kijelentést. Itt, és most, a földön!
Nem magunktól, hanem tettél minket! Ő tette! Jézus tette! Nem csodálatos? :036:


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Január 03, 14:12:16
És.40.1-31.
... Imé, az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Imé, jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte. Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szeliden vezeti.
Ki mérte meg markával a vizeket, és mi mértéklé az egeket arasszal, a föld porát ki foglalá mércébe, és a hegyeket ki tette körtefontra, és a halmokat a mérlegserpenyőbe?
Kicsoda igazgatta az Úr Szellemét, és ki oktatta Őt, mint tanácsosa?....Imé a népek mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben...KIHEZ HASONLITJÁTOK AZ ISTENT,  ÉS MINŐ KÉPET KÉSZITETEK ŐRÓLA?...KIHEZ HASONLITTOK HÁT ENGEM, HOGY HASONLÓ VOLNÉK? SZÓL A SZENT.EMELJÉTEK FÖL A MASBA A SZEMEITEKET, ÉS LÁSSÁTOK MEG, KI TEREMTÉ AZOKAT?
HÁT NEM TUDOD, ÉS NEM HALLOTTAD-É, HOGY ÖRÖKKÉVALÓ ISTEN AZ ÚR, AKI TEREMTÉ  A FÖLD HATÁRAIT, NEM FÁRAD ÉS NEM LANKAD EL, VÉGÉREMEHETETLEN AZ Ő BÖLCSESSÉGE...

Ezévi első istentiszteletünkön jó tanitást kaptunk Isten gigantikus, hatalmas voltáról, Isten-képünket az Igéhez igazitva. Nem mindegy, milyennek látjuk Őt. Hatalmas a mi Istenünk, nagyságát el sem képzelhetjük.
Magasztaljuk, hódolunk előtte, Ő számunkra a legfontosabb, igényeljük jelenlétét, vezetését.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 04, 10:41:40
DICSŐSÉG AZ ÚRNAK!!!!!!!

Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 05, 20:12:20
 :2angel:

Idézet
Máté ev.11. fej.
28.  Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
29.  Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
30.  Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.


Kérlek Uram segíts, hogy megtanuljam Tőled, hogy te szelíd és alázatos szívű vagy, ezt csak az tanulhatja meg aki felvette magára a Te igádat.

Azt tapasztalom, hogy nyugalmat találtam a lelkemnek.

Uram én megvallom, hogy az a szívem kívánsága, hogy megtapasztaljam milyen az, hogy gyönyörűséges a Te igád, és azt, is hogy megtapasztaljam milyen az, hogy a Te igád könnyű.

Köszönöm, hogy minden más igát leszaggattál rólam, és tényleg a Te igádat akarom.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 05, 20:22:21
 :2smitten:
Dicsőség az Úrnak! :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Nekóda - 2010 Január 08, 17:09:14
Mikor ezt az igét olvastam ezt a kis figyelmeztető tanítás helyeződött a szívembe.

Lukács ev. 1,17
Drága testvéreim!
Mint sokan tudjátok, sok hamis szellem van ma az Eklézsiában. Ezek hasonlítanak az igazi oszlopokhoz, akik életüket áldozzák az Istenért és népéért. Ám ezek a hamis oszlopok habár azt szólják, amit az igazak, de nem azzal az indulattal és szellemmel, ami a menyből jön, hanem önző ambícióktól vezérelve ezzel, ahogy az írás is mondja " még az igazakat is félre vezetik" akik igazán keresik és kutatják az Isten igazságát.
 Ezek az emberek " ...szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magukat hizlalják; víztelen, szelektől hányt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák;Tengernek megvadult habjai, a maguk rútságát tajtékozó; tévelygő csillagok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre."
Isten dicsősége ellen az ige ellen vétkeznek bűneiket meg magyarázva a bűnt nem bűnnek nevezve, "azért tettem, mert ő meg ezt tette" és hasonló dolgokkal akarják igazolni bűnös életmódjukat és Istenünk irgalmára s kegyelmére hivatkozva érvelnek. Mintha mi lennénk ítélői ennek a világnak Isten a bíró, aki ítél mindeneket és ezt az Ő szerelmes Fiának adta és aki enged az Ő szavának él de aki lázad az ige ellen ami el nem múlik,még be nem teljesedik minden!!!
Ne engedjetek, hanem mindeneket megvizsgálva, ami jó megtartsátok, ami nem eldobjátok, legyetek józanok és imádkozzatok, álljatok ellen az ördögnek s elfut tőletek!
Ne higgyetek senkinek, aki mást szól, mint az ige legyen érzékeny a szellemetek és legyetek többet Isten jelenlétében, mert gonoszak ezen időszakok. Legyetek erősek és bátrak!
Minden hamis szellem, még ha az Isten üzenetét szólja is gellertet ad az üzenetnek és egy kis ferdülés is igen nagy károkat okozhat.
Mindezt saját tapasztalatból írom nektek s remélem, hogy megfogadjátok, tanácsom, amit hiszem, hogy Istenünk Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene Jézus Krisztus Atyja a mi Atyánk tanított nékem is.
Szeretettel Gersits Zsolt

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 08, 17:18:22
 :2angel:

Köszönöm Zsolt szívemből szóltál , pont erről írtam Máriának a válás témában.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 08, 17:29:01
"Ne higgyetek senkinek, aki mást szól, mint az ige legyen érzékeny a szellemetek és legyetek többet Isten jelenlétében, mert gonoszak ezen időszakok. Legyetek erősek és bátrak!
Minden hamis szellem, még ha az Isten üzenetét szólja is gellertet ad az üzenetnek és egy kis ferdülés is igen nagy károkat okozhat."   (Nekódától)

Döbbenet. De tényleg rendkívül fontos a TISZTA IGÉHEZ ragaszkodni. EGYETLEN IGAZ ALAP. :168:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: beke61 - 2010 Január 15, 22:26:26
Ma  iget kaptam az Urtol amit meg szeretnek osztani veletek mert nagyon boldog vagyok ,es kivanom hogy titeket is tegyen boldogga ez az uzenet.JEZUS MINDENHATO NEVEBEN.       ESA.26,3      KINEK SZIVE READ TAMASZKODIK ,MEGORZOD AZT TELJES BEKEBEN MIVEL HOGY TE BENNED BIZIK.                      es en teljes szivvel  bizom azegy IGAZ ISTENBEN ,es megoriz es bekessegem lessz veletek eggyut. :019: :026:
.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2010 Január 15, 22:39:32
3 Móz. 10,3
És monda Mózes Áronnak: Ez az, a mit szólt vala az Úr, mondván: A kik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Január 20, 08:10:54

zsoltárok 25    :2smitten:
8.    
Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.
9.    
Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat.
10.    
Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, a kik szövetségét és bizonyságait megtartják.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2010 Január 21, 23:24:48
Péld. 13,12 A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.

Zsolt. 147,3 Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2010 Január 21, 23:48:09
Ésa. 43,1-2
És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.


Ésa. 41,10-13
Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ímé, megszégyenülnek és meggyaláztatnak, a kik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, a kik veled perlekednek. Keresed őket és meg nem találod a veled versengőket; megsemmisülnek teljesen, a kik téged háborgatnak. Mivel én vagyok Urad, Istened, a ki jobbkezedet fogom, és a ki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 22, 09:32:49
"Én pedig éneklem a Te hatalmadat és reggelenként zengem a Te kegyelmességedet, mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján.
Én erősségem! Te néked énekelek, mert Isten az én várm: Ő az én kegyelmes Istenem!" Zsoltárok 59:17-18.    :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 25, 12:48:55
 :2smitten: Ajánlom egyik korábbi beszélgetésünkhöz, ANNYIRA MEGÖRÜLTEM ENNEK AZ IGÉNEK!!!  :2smitten:

"Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus SZOLGÁJA LETT A KÖRÜLMETÉLKEDÉSNEK AZ ISTEN IGAZSÁGÁÉRT, HOGY MEGERŐSÍTSE AZ ATYÁK ÍGÉRETEIT."   Róma 15:8.

"A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik az Istent..."  Róma 15:9.

Halleluja! Hát nem teljesen világos??!!  :2smitten:
 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2010 Február 08, 09:30:14
Luk. 22,35
És monda nékik: Mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-é valamiben fogyatkozástok? Ők pedig mondának: Semmiben sem.


Soha semmiben nem szenvedünk hiányt, ha az Úr küld bennünket valahová. Isten azt ígérte, az Övéi soha nem lesznek kenyérkéregetők! A Király gyermeke nem koldus! A Király gyermeke nem éhezik! A Király gyermeke áldott mindenben!

Jób. 3,25
Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam.


Nem kell remegni, félni! Mi Isten gyermekei vagyunk! Győzelmet aratott Jézus a Golgotai művével a gonosz erők felett! Győztesek vagyunk az Úrban és az Ő hatalmának erejében! ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 08, 09:47:00
Ámen!  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2010 Február 08, 14:44:16
Jób. 26,13
Lehelletével megékesíti az eget, keze átdöfi a futó kígyót.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Február 09, 11:43:22
Zsolt 16,11     
Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.


Uram teljes öröm van nálad,  benned általad!
 Köszönöm hogy öröm és erő együtt lakoznak  és hogy mindenre van erőm a Krisztusban aki megerősít engem
Imádlak Uram!      halleluja  dicsőség Neked!
:227: :225:  :221: :222: :228:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: dezman - 2010 Február 14, 09:06:05
 :01: én pedig ezt kaptam az úrtol, zsoltárok 21:1 világoságom és(megváltom.. egy másik forditás szerint) segitségem az úr, kitől félnék? életemnek ereje az úr, kitől retegjek? :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: dezman - 2010 Február 14, 09:07:17
bocsánatnem 21 hanem 27 ellnézést. :08:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 14, 10:28:48
"Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
 Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
 Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet.
 Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.
 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
 Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.
 Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak.
 Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én
 érettem."    Máté 5:2-11. (Részlet a Hegyi beszédből)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Február 16, 08:49:06
Jelenések 22.
12..És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.
13. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
14. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

16. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.
17. És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.

20. Ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!
21. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 16, 08:56:55
"Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene!"  Zsoltárok 68:20.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2010 Február 16, 09:54:02
Mennyire téves Károli fordítása ebben is.

Károli: Csel. 8,3
Saulus pedig pusztítá az anyaszentegyházat, házról-házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöczbe veti vala.

Egyszerű: ApCsel 8,3
Saul is igyekezett a gyülekezetet elpusztítani:házról-házra járt, a gyülekezethez tartozó férfiakat és nőket erőszakkal elvitte otthonukból, és börtönbe zárta őket.  

Békés-Dalos: ApCsel 8,4
Saul meg sanyargatta az egyházat: sorra járta a házakat, elhurcolta a férfiakat és asszonyokat és fogságba vetette őket.  

Csia: ApCs 8,3
Saul meg házról-házra menve [mindenhová] behatolt, s úgy pusztította az eklézsiát, férfiakat is, nőket is elhurcolt, hogy börtönbe vettesse őket.  

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2010 Február 17, 14:56:43
Egyszerű fordításból:

ApCsel 15,19
Ezért én azt tanácsolom, hogy ne zavarjuk meg azokat a nem zsidó testvéreket, akik Istenhez jönnek. 

ApCsel 15,20
Inkább írjunk nekik levelet, és mondjuk meg, hogy ne egyenek olyan ételt, amit a bálványoknak ajánlottak fel, ne kövessenek el semmilyen szexuális bűnt, ne egyenek megfulladt állatok húsából készült ételt, se olyan húst, amiben benne maradt a vér. 

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 18, 09:13:11
"Teljesíti az Őt félőknek kívánságát, meghallja kiáltásukat és megsegíti őket!"   Zsoltárok 145:19.
 :169:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2010 Február 18, 11:14:28
Tünde! Az 5. 9 és a 11. dalok hiányoznak az albumból. :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Február 18, 11:25:00
Tünde   :017:  csodaszépek a dalaid     :2smitten:   kösziiiii   végig hallgattam  és  letöltögettem... 
sokat fogom hallgatni, átmelengeti a szívemet....

 puszika :017: 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 18, 15:56:25
 :pirul:  Köszi, Irene a bátorítást! Dicsőség az Úrnak!  :pirul:

Imádkozz értem, mert lassan-lassan elkészül a második CD is!  :pirul:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Február 19, 07:43:20
  :044: halleluja -imádkozom :2smitten: az ÚR megsegít Tünde :2smitten: sok sikert kívánok szeretettel 

Zsoltárok könyve:18:50   Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek.
Zsoltárok könyve:35:18   Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között magasztallak téged.
Zsoltárok könyve:86:12   Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké!
                                                                                                                                                   amen
-  Olyan jó az Urat dícsérni, ő a dícséreteink között lakozik  :2smitten:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 19, 10:59:48
Ámen!  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Február 22, 08:13:50

zs:119.
88.    A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.
89.    Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben.
90.    Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az.
91.    A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, a mi van, te néked szolgál.
92.    Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.
93.    Soha sem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem.
94.    Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem.
amen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 23, 11:04:27
"Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje!...
Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél,  és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél.
 Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket.
 És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse."
                          II. Kor. 1:18. 25. 27-28.
 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 27, 10:45:52
 :119:
 
"Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét!" II.Tim. 2:15.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2010 Február 27, 16:17:21
2 Kor. 3,13-16
És nem, miként Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák Izráel fiai az elmulandónak végét.
De megtompultak az ő elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy a Krisztusban tűnik el; Sőt mind máig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívökre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel.

Ez az egyszerű fordítás:

2Kor 3,13-16
Nem olyanok vagyunk, mint Mózes, aki eltakarta az arcát, hogy Izrael népe ne láthassa. Nem akarta, hogy lássák, amikor az arcán ragyogó dicsőség elhalványul, és végleg eltűnik. Izrael népének gondolkodásmódja valóban elsötétült, ezért nem értenek meg sok mindent. Ráborult az a bizonyos „takaró” a szívükre, és ott is maradt mind a mai napig. Ezért nem értik meg a zsidók az Írást, amikor olvassák. Nem is csoda, hiszen az a „takaró” csak akkor tűnik el, ha az Úrhoz fordulnak. Igen, mindmáig, amikor csak a zsidók Mózes Törvényét olvassák, ez a „takaró” fedi be a szívüket, hogy ne érthessék meg. De amikor valaki megváltozik, és az Úrhoz fordul, az a „takaró” eltűnik.  

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 02, 16:26:27
 :2smitten:
„De én mindenkor Veled vagyok, Te fogod az én jobb kezemet.
 Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be.
 Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön.
 Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem Te vagy, ó
 Isten, mindörökké!...
 Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem
 minden cselekedetedet.”

 Zsoltárok 73:23-26. 28.
 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Március 04, 08:37:56
Amen Tünde :2smitten:
(http://api.ning.com/files/FJpJwG5KZK3pJ3bMNrNf-4J7lAjmz8NklANNBG4RaHw_/zsolt11941.jpg?width=469&height=242)
" Tied vagyok tarts meg engem mert a Te határozataidat keresem" 94.vers
" A te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló: oktass hogy éljek!" 144.vers
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 05, 10:15:30
"Akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek." I. Sámuel 2:30.
 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2010 Március 06, 11:38:20
Péld. 17,17 Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.

Igazán akkor ismerjük föl ki az igaz barátunk, amikor a bajban, nyomorúságban is ott van veled.

Az igaz pedig hit által él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem Zsid. 10:38

Ha nem elmélkedsz el az Igén, akkor nem is lehet hited. Mitől is lenne? ... hiszen a hit a hallásból van, a hallás pedig az Isten Igéjéből van. Az pedig az Ő szava és az meg van már, te csak olvasd el és mond ki. Hit nélkül az élet nehézségei, kihívásai, borzalmai elborítanak és legyőznek. A világ kihívásai pedig hazugságok és a sátántól jön minden hazugság. Az igazság és az áldás az élet Istentől van. Meg kell tanulni, ha Ő azt  mondta Jézus sebeiben meggyógyultál, akkor az úgy is van, még akkor is, ha a tünetek mást mutatnak. A helyzeted, a láthatók ellentétesek lehetnek azzal, amit Isten mond, de ne dőlj be a láthatóknak hiszen a láthatatlanokra kell nézz, ami Istentől jön segítségül. Mi ez? Az, amit még nem látsz. Ezt a hiteddel tudod elvenni Istentől. Nála bőség, áldás, szabadulás, gyógyulás, békesség ... stb. van. Ott már meg van. Istennél minden meg van, és te mivel benne hiszel, így a láthatatlan világban hinned kell, hogy meg van. Ennek örülj és vigadj. A hited pedig valóságba fogja hozni, ha Isten akaratával megegyező a kérésed.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2010 Március 06, 14:45:09
Zsid. 4,12 Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, Mit jelent ez a sátánra nézve? Amikor megvallod és kimondod az Igét, akkor azzal a sátánt vagdosod. Szó szerint, az Igével neki mész a sátánnak! Élesebb minden kétélű fegyvernél az Ige. A sátán fél is tőle. Tudja, hogy amit Isten kimondott, az erősebb mindennél. Hatalom és Erő van benne. Ezzel a fegyverrel kaszabolod le a szellemvilágában a sátánt és az ellened készült dolgait. Ezzel a karddal vágod az ördögöt. Nincs más fegyvered ellene, csak az éles Ige, kardként. Nincs az az orvosi szike ami élesebb lenne tőle. Vedd föl a Szellem kardját és sózz oda neki egyet kettőt, hogy megértse, te drága áron vagy megvásárolva. A vér pedig ellene megy a gonosz minden munkájának. Mi a gonosz munkája? Fel kell ismered az életed területén. Minden gonosz a sátántól jön és az Ige kardjával tudsz véget vetni annak. Állj meg hitben és meglásd, az Úr dicsősége eljön. Meg mondta Jézus, aki hisz, meglátja Isten dicsőségét. Őelőtte nincs kis és nagy dolog. Ő bármivel eltud bánni, mert nála nincs akadály csupán a hitetlenség. Tehát, vágd a karddal/Igével a problémádat és meglátod a győzelmet az életed fölött. Nyisd meg a szádat és szóld Isten Igéjét és vágd ki vele ami ellened ment.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2010 Március 09, 09:28:27
"Ésa.60,21-22 "az Úr lesz neked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad. És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre. A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt."
Ésa.61,6 "Ti pedig az Úr papjainak hívattattok, Istenünk szolgáinak neveztettek."
Ésa.61,10 "Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám."
Ésa.62,11-12 "Mondjátok meg Sion leányának, íme, eljött szabadulásod, íme, jutalma vele jön, és megfizetése ő előtte! Szent népnek nevezik őket, az ÚR megváltottjainak …"
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 09, 10:30:17
Ámen!  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 10, 08:05:29

„Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk,

 kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldöztetünk,

de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk!”

 II. Kor. 4:8-9.


"Mint  bánkódók,  noha  mindig  örvendezők,  mint

szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül

valók, és mindennel bírók. A mi szánk megnyílt néktek…”

 II. Kor. 6:10-11.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Március 14, 10:38:31
Zsoltárok könyve 20. rész

1.    
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
2.    
Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.
3.    
Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged.
4.    
Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela.
5.    
Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.
6.    
Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet!
7.    
Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével.
8.    
Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.
9.    
Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.
10.    
Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.


amen  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: maria - 2010 Március 17, 12:30:36
Péld. 16,27-30
A haszontalan ember gonoszt ás ki, és az ő ajkain mintegy égő tűz van;
 A gonosz ember versengést szerez, és a susárló elválasztja a jó barátokat.
Az erőszakos ember elhiteti az ő felebarátját, és nem jó úton viszi őt.
A ki behúnyja szemeit, azért teszi, hogy álnokságot gondoljon; a ki összeszorítja ajkait, már véghez vitte a gonoszságot.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2010 Március 22, 22:14:40
Zsid. 4,12 Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 23, 10:15:23
"Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről...
 És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédében állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában."
                                                                          I. Kor. 2:2. 4.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ermaha - 2010 Március 24, 06:13:42
Nem érhet baleset

Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket.  — Zsoltárok 34,7.

1952 májusában, feleségemmel és gyermekeimmel együtt egy sátoros összejövetelre utaztunk Új Mexikóba.
Amikor anyám értesült az útitervemről, azt mondta: —Vigyázzatok az úton! Olyan sok a közúti baleset. Amikor úton vagytok, én egész éjjel ébren vagyok és imádkozom, hogy szerencsésen odaérjetek. Közben meg folyton azt lesem, mikor szólal meg a telefon és közlik velem, hogy baleset ért benneteket. De tudom, hogy te is végigimádkozod az utat.
— Nem, sohasem — válaszoltam.
— Most meg mi ütött beléd, fiam? — kérdezte.
— Semmi, csak az Ige — mondtam. —
Jézus már kijelentette: “…Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.” (Zsid. 13,5) Ezért, amikor úton vagyok, nem kell könyörögnöm, hogy Jézus velem legyen.
 Mielőtt elutazom, mindig azt mondom: “Mennyei Atyám, én olyan hálás vagyok a te Igédért. Úgy örülök, hogy Jézus velem van, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem bennem vannak.
Aztán énekelve és örvendezve útra kelek.
Isten már megmondta nekem a 91-es Zsoltárban, hogy nem illet engem a veszedelem. Ennek a résznek a svéd fordítása meg így szól: “Semmilyen baleset nem érhet téged!” 

Megvallás:
Jézus sohasem hagy el engem. Az angyalok tábort járnak körülöttem. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem bennem élnek. Semmilyen baleset nem érhet engem!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 04, 09:43:13
Jézus Krisztus mondja:

"Aki hallja az én Igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe!"   János 5:24.

Halleluja! Krisztus feltámadt!  :169:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ermaha - 2010 Április 05, 09:05:20
' 1Tess 5:21 Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!
            22. Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek!
            23. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
            24. Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Április 05, 09:33:59
Feltámadt az ÚR JÉZUS  halleluja  :2smitten:

Zs.119
73.    
A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat.
74.    
A kik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.
75.    
Tudom Uram, hogy a te ítéleteid igazak, és igazságosan aláztál meg engem.
76.    
Legyen velem a te kegyelmed, hogy meg vígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.
77.    
Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm.
amen :169:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 07, 17:33:57
 :08:
„Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült. Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom. Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni. Ekkor ezek is megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra? Erre majd ezt feleli: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre."   Máté 26:41-46.
 :08:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Április 10, 12:05:46
Ésaiás 60.19.    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,
20.    
Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.
21.    
És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre.
22.    
A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt.
amen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2010 Április 10, 15:16:06
Amen! :088:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 11, 11:25:13
"Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem megyünk!" Jer. 6:16.

Viszont:

"Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név."  Zak. 14:9.

"Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok - így szól az Úr."   Jer. 31:34.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Április 11, 11:52:04
Példabeszédek 9. rész

1.    
Bölcseség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván.
2.    
Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette.
3.    
Elbocsátá az ő leányit, hivogat a város magas helyeinek tetein.
4.    
Ki tudatlan? térjen ide; az értelem nélkül valónak ezt mondja:
5.    
Jőjjetek, éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, melyet töltöttem.
6.    
Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útán.
7.    
A ki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat: és a ki feddi a latrot, szégyenére lesz.
8.    
Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged.
9.    
Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot.
10.    
A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.
11.    
Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit.
12.    
Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát.
13.    
Balgaság asszony fecsegő, bolond és semmit nem tud.
14.    
És leült az ő házának ajtajába, székre a városnak magas helyein,
15.    
Hogy hívja az útonjárókat, a kik egyenesen mennek útjokon.
16.    
Ki együgyű? térjen ide, és valaki esztelen, annak ezt mondja:
17.    
A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!
18.    
És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: erdei - 2010 Április 11, 19:48:00
1Pét 3:7  A férfiak hasonlóképpen, együtt lakjanak értelmes módon [feleségükkel], az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: virág - 2010 Április 11, 23:06:05

"Ezer közül egy igazi embert találtam, de asszonyt nem találtam azok között."  Préd 7, 28B
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2010 Április 11, 23:25:57
Kicsit meglepődtem, hogy pont egy nő tette be! :hehe:
Igaz, még nem asszony!  :D


 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Csaba - 2010 Április 11, 23:56:08
Ez tanács volt a férfiak számára, akik 'hormonális alapokon' keresnek társat, az arányok önmagukért beszélnek!

:2funny:

'Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!'
Péld.31:30
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2010 Április 12, 00:13:33
Hát Salamonnak volt hozzá 1000 "nője" amiből a statisztikát megtudta állapítani!  :hehe:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: virág - 2010 Április 12, 00:15:39
Köszi Antee! :168:  Nemrég juttatta eszembe az Úr ezt az igét, és valahogy úgy éreztem, lehet üzenete nekünk nőknek, asszonyoknak, ma is, az alázatról, és a férfiakkal (nemcsak férj) szembeni valódi tiszteletről. Egyre inkább arra jövök rá, hogy a nőknek ez egy életre szóló feladat, megtanulni, mely során folyton harcolni kell a női természet árnyoldalaival. De az a továbbgondolás is tetszik, amit Csaba írt.  :hehe:

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2010 Április 12, 00:20:25
Jó éjt nektek!  :afro:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Április 12, 07:33:47
Hát Salamonnak volt hozzá 1000 "nője" amiből a statisztikát megtudta állapítani!  :hehe:

ez jó  :2funny:

Salamonnak jó lehetett "közben", a végén már nem annyira....
Nem volt hozzá fogható se gazdagságban se bölcsességben, a  pogány asszonyok szerelme mégis romlásba tudta vinni, a szivét elforditották Istentől.
Legyen ez figyelmeztetőül....   :062: :060:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Április 12, 07:35:23
Virág, nagyon jó az uj fotód  :063: :044:
Zsuzsa
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: virág - 2010 Április 12, 22:12:35
Köszi Zsuzsa, nagyon kedves vagy!  :044:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Április 13, 08:21:35
 :044: igen Virág jó látni az arcodat  :2smitten:
-sajnálom amikor sok Tesó "anonym" ..és nem vállalja magát.  :03:

kaptam ígét  :169:


Jer. 15,17-20   
Nem ültem a nevetgélők gyülekezetében, és nem ujjongtam velök; a te hatalmad miatt egyedül ültem, mert bosszúsággal töltöttél el engem.
18.    
Miért lett szünetlenné az én fájdalmam, és halálossá, gyógyíthatatlanná az én sebem? Olyanná lettél nékem, mint a bizonytalan vizű, csalóka patak!
19.    
Azért ezt mondja az Úr: Ha megtérsz, én is visszatérítelek téged, előttem állasz; és ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná leszel, mint az én szájam. Ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájok!
20.    
És e nép ellen erős érczbástyává teszlek téged, és viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg téged, mert én veled vagyok, hogy megvédjelek és megszabadítsalak téged, azt mondja az Úr!
21.    
És megszabadítlak téged a gonoszok kezeiből, és kimentelek téged a hatalmaskodók markából.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: sara - 2010 Április 16, 23:12:13
Monda pedig az ÚR :Ha annyi hitetek volna , mint a mustármag,ezt mondanátok im ez eperfának:Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe,és engedne néktek.LK.17,6.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2010 Április 18, 08:23:04
Ezt az Igét kaptam ma. Fáj valamim? Dicsőítsem az Urat azért, amit a fájdalmaimból, a betegségemből akar kihozni.

Zsolt 105,1   Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!
Zsolt 105,2   Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Április 18, 08:39:58


Zsolt 145,9     Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.


Máté  9,36     
Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.

Jakab.lev. 5,11     
Ímé, boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes.

amen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Április 22, 21:55:13
Néhány hete ezt az igét kaptam:
"Az Istenét ismerő nép pedig felbátorodik és cselekszik."(Dániel11,32.)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 23, 19:43:57
"Akkor tanakodnak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv íraték Ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az Ő nevét."   Malakiás 3:16.

"És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az Ő szárnyai alatt..." Malakiás 4:2.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 24, 13:11:45
"Végül így felelt Jób az ÚRnak:
Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod,
amelyet meg ne valósítanál.
Ki merné elhomályosítani
az örök rendet tudatlanul?
Azért mondottam, hogy nem értem.
Csodálatosabbak ezek, semhogy felfoghatnám.
Hallgass meg, hadd beszéljek!
Én kérdezlek, te pedig oktass engem!
Csak hírből hallottam rólad,
de most saját szememmel láttalak..."             Jób 42:1-6.

 :2smitten:   :2smitten:   :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 27, 09:49:47
"Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett,
 Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.
 Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az Ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!
 Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által!"   Gal. 4:4-7.

 :088:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 29, 19:52:22
Legyünk:

„A reménységben örvendezők, a háborúságban és megpróbáltatásban kitartóak és türelmesek, az imádságban állhatatosak.”
 Róma 12:12.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Május 05, 04:39:38
 :2smitten:
6                 
Hallottad volt, és most lásd mindezt; avagy ti nem tesztek-é erről bizonyságot? Mostantól fogva újakat tudatok veled: titkoltakat, a melyeket nem tudtál;
7
    Mostan rendeltettek el és nem régen, és ezelőtt nem hallottál felőlök, hogy ezt ne mondd: Ímé, tudtam én azokat.
8
    Nem is hallottad, nem is tudtad, füled sem vala nyitva régen, mivel tudtam, hogy nagyon hűtelen vagy, és pártütőnek hívatál anyád méhétől fogva.
9
    Nevemért elhalasztom haragomat, és dicséretemért fékezem magamat veled szemben, hogy ki ne vágjalak.
10
    Ímé, megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemenczéjében.
11
    Enmagamért, enmagamért cselekszem; mert hogyan szentségteleníttetnék meg nevem?! És dicsőségemet másnak nem adom.
Ésaiás 48.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Május 05, 07:42:45
Megfizetett nékem az Úr az én igazságom szerint,
kezeim tisztasága szerint, ami szemei előtt van.

Az irgalmashoz irgalmas vagy: a tökéleteshez tökéletes vagy.
A tisztával tiszta vagy; s a visszáshoz visszás vagy.

Mert te megtartod a nyomorult népet, és a kevély szemeket megalázod;

Mert te gyujtod meg az én szövétnekemet;
az Úr az én Istenem megvilágositja az én sötétségemet.

Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom.

Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta;
pajzsuk ő mindazoknak, akik biznak benne.

Mert kicsoda Isten az Úron kivül?
És kicsoda kőszikla  a mi Istenünkön kivül?

Az Isten, aki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi útamat.

ÉL AZ ÚR ÉS ÁLDOTT AZ ÉN KŐSZIKLÁM;
MAGASZTALTASSÉK HÁT AZ ÉN ÜDVÖSSÉGEMNEK ISTENE.

Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között,
és éneket zengek a te nevednek.
18. zsolt.25-33,47,50.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Árvai Emil - 2010 Május 08, 18:17:58
EGY DÁVID-I BOLDOG-MONDÁS:

"Téged illet a dicséret, ó Isten!...
Boldog, akit kiválasztasz,
és közeledbe engedsz,
hogy udvaraidban lakozzék.
Hadd teljünk be házad javaival,
templomod szentségével!"
(65. Zsoltárból)

...MERT "AZ ISTEN SZERETET".
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 11, 14:53:30
"Boldog ember az, akinek Te vagy erőssége, s a Te ösvényeid vannak szívében! Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső."  Zsoltárok 84:6-7.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Május 11, 20:46:05
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Május 15, 09:44:27
    1Pt 3,15      :2smitten:
Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 15, 10:16:31
 :D
De jó ez a kép!  :169:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Május 15, 10:58:13
 :081:  szív a szívben!        :2smitten: -mit tesz a szél a "kőszívvel" ........  csodát!!  :169:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Május 19, 08:46:54
 Zsoltárok könyve  128. fejezet

1
    Grádicsok éneke Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az ő útaiban jár!
2
    Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod.
3
    Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül.
4
    Ímé, így áldatik meg a férfiú, a ki féli az Urat!
5
    Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében;
6
    És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!

Az Istenfélők házán áldás van    Dicsőség Istennek!  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 19, 09:30:41
"Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz." Jeremiás 15:19.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2010 Május 27, 09:01:36
„Ti vagytok a föld sója.” (Máté 5:13)

Ez számomra nagyon is egyértelmű volt. Ugyanis tegnap is vezetett hozzám valakit Isten, akinek bizonyságot tehettem.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 27, 10:01:22
"Segítségül hív engem, meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt." Zsoltárok 91:15.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Árvai Emil - 2010 Május 30, 21:05:44
"Taníts akaratod teljesítésére, Istenem!..."
Zsoltárok könyve 143:10a
+ + +
"...Eltávolították maguk közül az idegen isteneket, és az URat szolgálták.
Az ÚR pedig megelégelte Izráel nyomorúságát.
"
Bírák könyve 10:16
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Június 01, 08:49:48
 :2smitten:

"Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.
Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!"
Zsoltárok 121:7-8.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2010 Június 04, 09:02:27
Róm. 1,12-13
Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által.
Nem
akarom pedig, hogy ne tudjátok atyámfiai, hogy én gyakran elvégeztem
magamban, hogy elmegyek hozzátok (de mindez ideig megakadályoztattam),
...hogy köztetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok
közt is.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Június 05, 08:12:04
 :2smitten:

Példabeszédek 14:
26
    Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz menedéke.
27
    Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.Ésaiás 26
3
    Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik;
4
    Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Június 20, 10:23:10
"Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta...
 Mert alátekintett az Ő szentségének magaslatáról, a mennyekből a földre nézett le az Úr.
 Hogy meghallja a foglyoknak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait."   Zsolt. 102:18. 20-21.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Június 29, 16:18:57
"1. Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.
2. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!
3. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
4. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.
5. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
6. A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.
7. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.
8. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
9. Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
10. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;
11. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
12. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
13. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
15. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
16. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat."

91. Zsoltár
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Jázon - 2010 Június 29, 17:59:20
Lehet, hogy ezzel én vagyok csak így, de a zsoltárok könyvéről mindig az jut ezsembe, hogy ez(ek) dal(ok)nak a szövege(i). Azért csodálatos, hogy Isten egy dalszövegen keresztül is üzenni tud.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Június 29, 18:57:06
 :169:
Nagyon szeretem a zsoltárokat!  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: tothg - 2010 Június 29, 22:16:36
Lehet, hogy ezzel én vagyok csak így, de a zsoltárok könyvéről mindig az jut ezsembe, hogy ez(ek) dal(ok)nak a szövege(i). Azért csodálatos, hogy Isten egy dalszövegen keresztül is üzenni tud.

Mi az hogy! Még énekel is nekünk...  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Július 03, 22:13:34
   
Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek..Jakab1:2

   
Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.
Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. Jeremiás 29:11-12

Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat. Példabeszédek 3:5-6vers

Tudjuk pedig,hogy azoknak, akik Istent szeretik,minden javokra van.. Pál levele a Rómabeliekhez 8:28

Nem,hogy én szűkölködésemre nézve szólné,mert én megtanultam,hogy azokban, a melyekben vagyok,megelégedett vlegyek. Pál lvele az Filippibeliekhez4:11
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Július 04, 19:58:08
„Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,
Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.”

Jakab1:2-3.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Jázon - 2010 Július 04, 20:32:49
„Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,
Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.”

Jakab1:2-3.

El sem hiszem! Pont ezt akartam írni!
Nahát, Isten útjai kifürkészhetetlenek!

Na jó, akkor egy másikat:
"Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján."
Sajnos nem tudom honnan van :117:.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Gyöngyike - 2010 Július 04, 22:54:32
Kedves Jázon!

A 23. zsoltárban van: "Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. Zsolt. 23:6.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Jázon - 2010 Július 05, 08:29:04
Köszi  :088: .
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 05, 09:59:47
"Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a Te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet."  Zsoltárok 94:19.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Július 05, 11:20:28
János 10. 16

 "Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. "

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 05, 12:04:26
Kedves Irene,

engedd meg, hogy ezt a dalt kuldjem neked a kapott ige kapcsan, nagy szeretettel  :2smitten:

Van pásztor, van egy nyáj... (http://www.youtube.com/watch?v=XRL6Hd-qouI#ws)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Július 05, 13:14:42
drága Ani Kinor   :2smitten:   nagy  örömöt szereztél ez  kedves tőled     :190:
  köszönöm szépen    :249:

  az ÚR áldjon   téged  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: erdei - 2010 Július 05, 15:48:34
Ezt sem néztem volna ki a HIT-ből, de megint ütős amit csináltak. :2knuppel:
 :044:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 05, 16:58:51
Kedves erdei,

igen, olyan szep ez a dal, es batorkodom azt gondolni, hogy a HGY is az Irene altal kapott csodalatos iget vette alapul :) :) :)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Július 06, 06:58:32
"Mert mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk ige-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk
Mivelhogy nem a láthatókra nézünk,hanem a láthatatlanokra,mert a láthatóak ideig valók a láthatatlanok pedig örökkévalók"
Pál II.levele a Korinthusbeliekhez4:17-18


Mert hinni jó.és érzem és tudom,hogy ha így élsz e földön akkor rád oly sok ajándék vár még.Te nem fogsz szűkölködni,te nem fogsz éhezni,te nem fogsz elfáradni.....Mert mi is van a Bibliában? Az ÉLET!!!!

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 07, 11:23:11
nem kaptam iget, hanem tanitast kaptam........

Nagyon szomoru a szivem most.

regota 'kuzdok' egy szivbeli ismerosommel azon temaban: " a Sziv csalard..." Jer 17,9
sajnos tegnap bebizonyottam magamnak igen az en szivem csalard.....

ez tortent:
van egy 'elfajzott' kollegam es en a fonokomnek elmondtam, hogy vannak pillanatok amikor szant szandekkal zavar a munkamban, majd a fonokom felhivta kedvesen a figyelmet, hogy a sajat feladataira sziveskedjen koncentralni
Nekem magamnak kellett volna vele ezt rendezni, de nem tudtam vele szoterteni, ezert a fonokomhoz fordultam.

apro dolgok ezek, de megis nagy dolgok :(
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Július 07, 11:32:12
"Ha valaki másképen tanít és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt.
Az felfuvalkodott,a ki semmit sem ért,hanem vitatkozásokban és szóharcokban szenved,a melyekből származik a irígység,viszálykodás,káromlások,rosszakaratú gyanúsítások.
Megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiábavaló torzsalkodásai a kik az istenfélelmet nyerekedésnek tekintik.Azoktól, a kik ilyennek eltávozzál."

Pál I.levele Timótheushoz 6:3-5
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 07, 11:42:00
Igen.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Július 07, 11:49:03
Zsoltárok könyve:26:8   
Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 07, 12:28:52
Amen :)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 07, 13:49:50
"...aki így állítja maga elé...dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy valami hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen." Efézus 5:27.

Csodálatos Jézus, hogy ezen munkálkodik! A mi tökéletesítésünkön!  :169:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 07, 13:56:49
Draga Tunde!

Igy igaz, szepen fogalmaztal, koszonet erte az Urnak, hogy munkalkodik rajtunk :)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Július 12, 07:18:09
"   
És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Július 12, 07:34:49
"   
Ekkor kis gyermekeket hozának hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzék; a tanítványok pedig dorgálják vala azokat.   
Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jőjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Július 13, 06:43:21
"És ímé egy törvénytudó felkele, kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?   
Ő pedig monda annak: A törvényben mi van megírva? mint olvasod?
Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.
Monda pedig annak: Jól feleltél; ezt cselekedd, és élsz."

Lukács 10:25-28.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Július 13, 06:49:58
"   
Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek.
Téjnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg:
Mert még testiek vagytok; mert a mikor írigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajjon nem testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é?
Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-é?
Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig a mint kinek-kinek az Úr adta.
Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést.
Azért sem a ki plántál, nem valami, sem a ki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.
A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.
Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá.
Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus.
Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra;
Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg.   
Ha valakinek a munkája, a melyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi.
Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.
Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?
Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.
Senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölcscsé lehessen.
Mert e világ bölcsesége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban.
És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók.
Azért senki se dicsekedjék emberekkel. Mert minden a tiétek.
Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek.
Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené."
1Kor 3,11


Tegyetek e-képen,ez nem könnyű harc.De fontos és az életünk van benne!!Köszönöm Istenem!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Július 14, 05:22:40
"Valának pedig hamis próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak.
És sokan fogják követni azoknak romlottságát; a kik miatt az igazság útja káromoltatni fog."

II.Pál közönséges levele 2:1-2.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Július 15, 07:21:11
"Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát! Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát e gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irigység és a gonoszság fogságába estél."

ApCsel 8,9-13

Ha megkeresed ezt a részt,akkor olvass elé és mögé is:-)
Nyíljon meg előtted az ige.Kérd az Úrat,hogy a Szent Szellem által nyíljon meg neked!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Július 15, 23:02:30
Pss 84:1  Az éneklőmesternek, a gittitre; Kóráh fiainak zsoltára.
Pss 84:2  Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura!
Pss 84:3  Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé.
Pss 84:4  A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!
Pss 84:5  Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.
Pss 84:6  Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, a te ösvényeid vannak szívében.
Pss 84:7  Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső.
Pss 84:8  Erőről erőre jutnak, [míg] megjelennek Isten előtt a Sionon.
Pss 84:9  Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg Jákóbnak Istene! Szela.
Pss 84:10  Mi paizsunk! Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orczáját!
Pss 84:11  Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer [másutt]; inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában!
Pss 84:12  Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek.
Pss 84:13  Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Július 16, 22:14:53
Ézs 62:3  És leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében.
Ézs 62:4  Nem neveznek többé elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak: én gyönyörűségem, és földedet így: férjhez adott; mert az Úr gyönyörködik benned, és földed férjhez adatik.
Ézs 62:5  Mert mint elveszi a legény a szűzet, akként vesznek feleségül téged fiaid, és a mint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Július 17, 15:09:52
Sof 3:17  Az Úr, a te Istened közötted van; erős ő, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Július 17, 23:38:43
Mik 7:18  Kicsoda olyan Isten, mint te, a ki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban!
Mik 7:19  Hozzánk térvén, könyörül rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!
Mik 7:20  Hűséget mutatsz a Jákóbnak, irgalmasságot Ábrahámnak, a mint megesküdtél atyáinknak még az ősidőkben.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: h.isro - 2010 Július 18, 08:22:05
Luk. 17,3
Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss meg néki.
Luk. 17,4
És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: Megbántam; megbocsáss néki.
Luk. 17,5
És mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket!
Luk. 17,6
Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engede néktek.

Ezt az igét nem ma kaptam, hanem néhány napja, de azóta is dolgozik bennem. Isten hétfőtől megint böjtre hívott, mert megint rossz hírrel fogadott a családom. Összeveszett velünk az anyukám testvére, már két hete. De hiszem Isten nem véletlenül hallgatta az imámat és adott nekem hitet. Most tapsztalom meg milyen sokra lehet menni csak egy mustármagnyi hittel. Azóta állandóan a hittel és a megbocsátással kapcsolatos igét kapok. Egyértelmű, hogy Isten használni akar.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Július 18, 15:32:55
Zsolt 1:1  Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
Zsolt 1:2  Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
Zsolt 1:3  És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
Zsolt 1:4  Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit szétszór a szél.
Zsolt 1:5  Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.
Zsolt 1:6  Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.

Jer 15:16  Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Július 19, 16:47:54
Zsolt 73:23  De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet.
Zsolt 73:24  Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem.
Zsolt 73:25  Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!
Zsolt 73:26  Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!
Zsolt 73:27  Mert ímé, a kik eltávoznak tőled, elvesznek; mind kiirtod azokat, a kik elhajolnak tőled.
Zsolt 73:28  De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 19, 18:15:11
Csodalatos, Dicsoseg az Urnak!!!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Július 20, 18:53:17
Zsolt 121:1  Grádicsok éneke. ;
                   Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem?
Zsolt 121:2  Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet.
Zsolt 121:3  Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ.
Zsolt 121:4  Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!
Zsolt 121:5  Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől.
Zsolt 121:6  Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold.
Zsolt 121:7  Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.
Zsolt 121:8  Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Július 22, 18:27:58
Kor 1:25  Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.
1Kor 1:26  Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan [hívattak] bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;
1Kor 1:27  Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;
1Kor 1:28  És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:
1Kor 1:29  Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.
1Kor 1:30  Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:
1Kor 1:31  Hogy, a mint meg van írva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: erdei - 2010 Július 24, 11:24:47
Nem tudom, de ma az ugrott be.

Ef 6:16  Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;

Nekem erről az jutott az eszembe, hogy a bizalom, a mi Jézus iránt van a szívünkben, az áll ellene a gonosznak. Nekünk kell ellene állni hittel, nem az Úr áll ellene, hanem mi.
Azt mondja "megolthatjátok" nem azt mondja: Jézus, majd megoltja! Nekünk kell!
Nekünk kell győzedelmesnek lenni, hiszen Jézus már győzött!

 :2smitten: :044:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Július 24, 20:47:24
Zsolt 139:1  Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.
                   Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.
Zsolt 139:2  Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.
Zsolt 139:3  Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod.
Zsolt 139:4  Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!
Zsolt 139:5  Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.
...

Zsolt 139:8  Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.
Zsolt 139:9  Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék:
Zsolt 139:10  Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem.
...
Zsolt 139:16  Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök.
Zsolt 139:17  És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája!
Zsolt 139:18  Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok.
...
Zsolt 139:23  Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!
Zsolt 139:24  És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!

 :2smitten:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 24, 23:06:57
Vizsgalj engem Uram szuntelen, es ne hagyd, hogy belepjek kiserteseimbe!

Amen !
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Július 25, 10:37:48
Apcs 20:24  De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangyéliomáról.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Július 27, 20:29:51
Ézs 1:12  Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok?
Ézs 1:13  Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.
Ézs 1:14  Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni.
Ézs 1:15  És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek.
Ézs 1:16  Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni;
Ézs 1:17  Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.
Ézs 1:18  No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.
Ézs 1:19  Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek;

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 Július 27, 20:43:18

  Shalom!   :044:

 Milyen jó lenne, ha pár gondolatot is fűznél a kapott Igékhez,
 hogy milyen kijelentést kaptál hozzá, hogyan alkalmazod a 
 mindennapjaidban, hogy miért adta ezt neked az Úr, mit
 üzen neked ezzel, meg ilyenek   :06:

 Mert ha Igét kapunk, az sosem céltalan, hanem azért van,
 hogy jobbítson, tanítson, változást hozzon az életünkben,
 hogy krisztusibbak legyünk, stb.   :169:

  Előre is köszike   :2smitten:    :119:
 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Július 27, 21:25:56
Igazad van,  hozzá kéne fűzek egy pár gondolatott.
De valahogy, úgy látam mikor ezt tettem, mindig voltak egy páran akik elmondták mekkorát tévedek.
Így leírom az igét, és hagyom, hogy a Szent Szellem szoljon mindenkihez, aki elolvassa.

De legközeleb írok is hozzá.
Köszönöm.
Sok szeretettel.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 Július 27, 21:32:29

 Kedves Zoltán!   :044:

 Szerintem az nem baj, ha hozzászólnak, elmondják saját
 véleményüket, vagy mondjuk még jobb, ha nem véleményt,
 hanem valódi, Isten Szellemétől vett kijelentést az Igéről,
 mert abból csak épülünk.

 Amikor kiigazítást kapunk, Urunk elé kell vinni, megkérdezni, hogy
 valóban úgy van-e - "mindent megvizsgájatok, ami jó azt
  megtartsátok
" - és ha valóban Istentől van a korrekció, akkor hálát 
 kell adni és beépíteni a rhémát az életünkbe, szerintem   :169:

 Akkor járunk Isten útján, ha világosságban járunk és szerintem ez is
 beletartozik ebbe.   :06:

 Nem kell félni a megmérettetéstől, mert abból csak tanulhatunk és
 minden a javunkra van, mint tudjuk.   :hehe:

 shalom    :119:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Július 27, 22:40:10
Ézs 1:12  Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok?
Ézs 1:13  Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.
Ézs 1:14  Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni.
Ézs 1:15  És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek.
Ézs 1:16  Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni;
Ézs 1:17  Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.
Ézs 1:18  No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.
Ézs 1:19  Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek;

 :2smitten:

Annyira mgáért beszélnek ezek az igék.
Isten nem tűri a bűnt, az igaz Istentisztelettel együtt.
Isten nem tűri a képmutató Isten imádatott. Sőt még imádságainkat se halgatja meg, ha megtűrjük a bűnt a szívünkbe.
Ezért Isten arra buzdít bennünket, tisztuljunk meg, Isten mindig fel ajánlja a megtisztulás lehetőségét, Krisztus vére által.
Arra buzdít, hogy :
 - tanuljunk jót tenni - Tit 3:8  Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni azok, a kik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek;
 - törekedjünk az igazságra (egy igaz életre) - Máté 5:6  Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
 - vezesük jóra az erőszakosokat - Máté 5:9  Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
 - áljunk az árvák és özvegyek ügye mellé -Jak 1:27  Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, [és] szeplő nélkül megtartani magát e világtól.

És mindehez Isten adja a segitséget.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 Július 28, 06:58:36
 Szia Zoltán!   :044:

  Köszönöm, hogy írtál magyarázatot   :afro:

 De, ha még azt is megtennéd - persze csak ha kedved van hozzá -,
 hogy leírd saját szavaiddal, hogy neked konkrétan mi ebből az
 üzenet, az nagyon jó lenne.

 Az Igéket ismerem, amiket beidéztél, de nem ismerem a
 TE gondolataidat a kapott Igehellyel kapcsolatban.

 Szerintem ha olyat olvasunk, ami gyakorlatias, aktuális valakinek az életében, hogy működik az Ige, az nagyon építő tud lenni!   :06: ,
mint jó bizonyság   :01:

 Bocsánat, hogy ennyire forszírozom, de szerintem így tudjuk egymást
 jobban megismerni és ha esetleg szükséges, akkor imádkozni is
 egymásért, és tanulni egymástól, látni, kit hogyan vezet Isten Szelleme,
 és ez segít felismerni saját életünkben is a vezetést, esetleg.   :169:

 Shalom    :119:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 03, 07:31:38
"    
Monda pedig a tanítványoknak: Eljő az idő, mikor kívántok látni egyet az ember Fiának napjai közül, és nem láttok.
És mondják majd néktek: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; de ne menjetek el, és ne kövessétek:    
Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik; úgy lesz az embernek Fia is az ő napján."
Lukács 14:22-24

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 03, 11:21:45
"A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk."   (Róm 5:5. Káldi fordítás)

Az én reményem pedig: Jézus!  :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 05, 17:04:21
„Áldott az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene!” Zsoltárok 68:20.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 05, 17:40:03
"Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.
Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. "
Jakab levél 1:12
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Augusztus 05, 18:26:22
Nagyon jó igék. :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Jázon - 2010 Augusztus 05, 18:32:32
"Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogymég több gyümölcsöt teremjen." Jn. 15,1-2

Szomorú, de nem mindenki lehet hívő :117:. Ezért teremjünk mi gyümölcsöket.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 06, 16:06:38
"Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt."
Máté 16:25
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 19, 20:18:10
"Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű."Máté 11:28-30
 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Jázon - 2010 Augusztus 19, 22:00:46
A gyülekezetünkben van egy 83 éves tesvérünk, aki idén konfirmált velem eggyüt. Az a lényeg, hogy katolikus vallású volt gyerekorától fogva, de református hittanra járt, és mindig is "református mentalitása" volt. Aztán megtért, és elkezdett idejárni (még fiatal korában). Aztán a házasság miatt, később a gyerekek miatt nem tudott konfirmálni. És ígycsak most konfirmált le. Na ez volt az ő igéje konfirmációkor.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Augusztus 20, 21:52:18
Idézet
Máté 26:36  Akkor elméne Jézus velök egy helyre, a melyet Gecsemánénak hívtak, és monda a tanítványoknak: Üljetek le itt, míg elmegyek és amott imádkozom.
Máté 26:37  És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és gyötrődni.
Máté 26:38  Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem.
Máté 26:39  És egy kissé előre menve, arczra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te.
Máté 26:40  Akkor méne a tanítványokhoz és aluva találá őket, és monda Péternek: Így nem birtatok vigyázni velem egy óráig sem!?
Máté 26:41  Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.
Máté 26:42  Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.
Máté 26:43  És mikor visszatér vala, ismét aluva találá őket; mert megnehezedtek vala az ő szemeik.
Máté 26:44  És ott hagyva őket, ismét elméne és imádkozék harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván.
Máté 26:45  Ekkor méne az ő tanítványaihoz, és monda nékik: Aludjatok immár és nyugodjatok. Ímé, elközelgett az óra, és az embernek Fia a bűnösök kezébe adatik.

Sokszor gondolok arra, hogy hányszór kér bennünket az Úr hogy vele eggyüt imádkozzunk másokért. Sokszor nemhaljuk meg, vagy túl fárattnak érrezük magunkat, és elhalasszuk az alkalmat, hogy másokért imádkozzunk, vagy eggyütt küzdjünk másokkal az imádkozásban. Sajnos vannak olyan helyzetek amik már nem térnek  vissza, ha nem voltunk figyelmesek, és nem ragadjuk meg az alkalmat, elhalaszuk és később már nem tehetjük.
Az Úr Jézus elősszőr meg fedte tanítványait, másodszor is megnézte őket, kiváncsi volt eggyüt harcolnak e vele, de nem, ők aludtak, már nem szolt nekik.
Ami nagyon szolt hozzám az az mikor azt mondta: "Aludjatok immár és nyugodjatok."
Éberek kell legyünk, és mikor a Szent Szellem indít az imátkozásra, akkor tegyük, ne halaszuk, ne mondjuk " most fárat vagyok, majd holnap, vagy majd később", mert lehet később már nincs szüksége ránk az Úrnak, mert már megoldotta a problémát, és lemaradtunk arról az áldásról, hogy mi is részesei lehettünk volna annak a munkának. Az Úr már csak annyit mond nekünk, most már ted amit tenni akarsz, már nincs szükség rád, megoldottam másként. Ez ilyenkor szomorú. :117:

Eszembe jutott, egy ilyen eset, mikor indítatást éreztem hogy imádkozzak valakiért, és pont el voltam foglalva. Tisztán hallottam a Szent Szellem hangját, hogy imádkozzak azért a személyért, és én nem tettem azonnal, hanem azt mondtm, előb elvégzem a munkám aztán. Azután pedig elfelejtettem. Másnap hallottam, hogy testvérem nagy bajból menekűlt meg, és nekem eszembe jutott, hogy szólt az Úr és én nem imádkoztam érte. De imádkozot más, felhasznált mást az Úr. Én nagyon szégyeltem magam, nem áltam készen, hogy teljesítsem a megbízást, bocsánatott kellet kérjek.
Azóta, mindig igyekszek azonnal tenni, ha a Szent Szellem szól, és kér valamire.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2010 Augusztus 21, 08:12:43
Kedves Zoltan,

csodalatos szivbeli ajandek az Igecsokor, es maga a hsz, mellyel megajandekoztal bennunket!
Orom az ilyet olvasni  :169:

Nem mulasztottam el Ima kerest a Szent Lelektol meg soha. Nagyon remelem, nemis fogok.
Szivbeli emlekeztetod lelkemben viszem tovabb!!!

Halasan koszonom  :2smitten: :2smitten: :2smitten:

(...a bizonysagtetel reszben irnek 2 esetet, boldog lennek, ha megtisztelnel azzal, hogy elolvasod)

Szeretettel,
Moni
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 21, 09:09:19
"Mert én veled vagyok és senki sem támad reád, hogy néked ártson; mert nékem sok népem van ebben a városban. "

Apostolok cselekedetei 18:10


Kérdések,hogy merre is az  arra.Itt a válasz:) :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Augusztus 21, 21:49:09
Ma olvastam az Ezékiás király történetét, (2Kir.118.r-19r; 2Krón.28r-32r; Ézs.36r-39), nagyon jó volt olvasni, egy olyan királyról aki félte az Urat, és nagy hite volt. (Érdemes elolvasni sokat lehet belőle tanúlni).

2Kir 19:14  És elvevé Ezékiás a levelet a követek kezéből, és elolvasá azt, és felment az Úr házába, és kiterjeszté azt Ezékiás az Úr előtt;
2Kir 19:15  És imádkozék Ezékiás az Úr előtt, és monda: Uram, Izráel Istene! a ki a Kérubok között lakol, te vagy egyedül e föld minden országainak Istene, te teremtetted a mennyet és a földet;

Ez az igerész különösen tetszet, mikor is átvette az ellenségtől, jövő hadüzenetett, és miután elolvasta, bevitte a levelet az Úr házába és az Úr elé tette. Meg mutatta az Úrnak. - " Látod mit üzen az ellenség" - és utána imádkozik.

eszembe jutott amit a Péter, és Pál mond az ő levelében:

1Pét 5:7  Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.

Fil 4:6  Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Fil 4:7  És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Isten Igéje arra buzdít bennünket, hogy mindig, az Úrba vessük a mi bizalmunkat, minden gondunkat, bajunkat, nehézségünket, osszuk meg vele, tárjuk elé, és Ő lesz az aki gondoskodik rólunk. A leg lehetetleneb, dolgokban tud a leg hatalmasabban cselekedni az Úr. Sőt ilyenkor cselekszik a legjobban, hogy máglássuk az Ő dicsőségét. Az Úr szereti, és kívánja, hogy rá bizzuk életünk nehéz gondjait, hogy megtudja mutatni nekünk hatalmas eréjét, gondviselését, szeretetét.
Az Ővé legyen minden hála, és dicsőség mennyen és főldön.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Jázon - 2010 Augusztus 22, 07:46:45
Erről jutott eszembe ez:

1 Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki: Így szól az ÚR: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben! 2 Ekkor Ezékiás arcát a fal felé fordítva imádkozott az ÚRhoz, 3 és ezt mondta: Ó, URam, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz! És Ezékiás keservesen sírt. 4 Azután így szólt az ÚR igéje Ézsaiáshoz: 5 Menj, és mondd meg Ezékiásnak: Így szól az ÚR, atyádnak, Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Ezért megtoldom napjaidat még tizenöt évvel. 6 Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítlak téged meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak. 7 Ez lesz annak a jele, hogy teljesíti az ÚR azt az igét, amelyet kijelentett: 8 Visszatérítem az árnyékot tíz fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a napórán az árnyék tíz fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt.

Ézsaiás könyve 38,1-8
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 22, 13:14:09
"Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, a kik minket gyűlölnek;   
Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről,"Lukács 1 71-72
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Augusztus 22, 16:58:44
Ma Józsuét olvastam.

Józs 1:5  Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; a miképen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled.
Józs 1:9  Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz.

Máté 28:20  ... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Nincs annál bátorítób, és vígasztalóbb, mint tudni hogy a mindenható Isten velünk van.
Ő az aki erőt, és győzelmt ad nekünk a mindnnapokban.
Dicsőség az Úrnak.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Augusztus 22, 17:15:51
Józs 10:12  Akkor szóla Józsué az Úrnak azon a napon, a melyen odavetette az Úr az Emoreust Izráel fiai elé; ezt mondotta vala pedig Izráel szemei előtt: Állj meg nap, Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében!
Józs 10:13  És megálla a nap, és vesztegle a hold is, a míg bosszút álla a nép az ő ellenségein. Avagy nincsen-é ez megírva a Jásár könyvében? És megálla a nap az égnek közepén és nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig.
Józs 10:14  És nem volt olyan nap, mint ez, sem annakelőtte, sem annakutána, hogy ember szavának engedett volna az Úr, mert az Úr hadakozik vala Izráelért.

Mit megnem tesz az Úr az Ő  népéért...  :2smitten: :05: Csodálatos. Mennyire szeret bennünket.
Merjünk benne bízni, és nagy dolgkat kérni.

A mi Istenünknek semmi sem lehetetetlen.
Dicsőség neki örökön örökké.


 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2010 Augusztus 22, 17:41:04
Nem semmi jelenseg volt, az biztos. :igen:
Jozsue valamelyest Jezus elokepe volt, a Jozsue tudtommal Jeshua-t jelent, azaz Jezust. 

Aldott szep napot. :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Augusztus 22, 18:09:34
 :afro:

Úgy van, Józué jelentése - Jehova megment, az Úr a szabadulás és megfelel Jézus nevének - Jeshua

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 22, 18:18:11
Ezen sokan vitáznak, hogy esetleg Jézus nem egyszer járt a földön?! Konkrétan Mózes I. 18:1-15, itt azt értem, hogy emberi testet öltött. De nem mennék bele ebbe a vitába, hisz én még bölcstelen vagyok :167:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2010 Augusztus 22, 18:34:24
Ez jo kerdes!
Bar ugy gondolom, hogy szerintem nem tartalmaz szamunka nagy hordereju uzenetet, ha kiderulne biztosra hogy igen vagy talan nem.

Van egy masik ige is, ahol Melkisedek bort es kenyeret adott Abraham-nak 1Mozes 14,18.

Sok utalas es parhuzam van Melkisedek es Jezus kozott. Zsoltarok es Pal is ir rola, es en ugy ertelmezem, hogy Jezust hivjak Melkisedeknek, sot, Isten fopapjanak, aki csakis Jezus lehet.

De erdemes megvizsgalni egytol egyig az igeket, amelyek Melkisedekrol irnak. Jo igetanulmanyozast. :05:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Augusztus 22, 18:55:45
Szerintem a testé létel, mint olyan aki asszonytól született, teljes mértékben ember, csak egyszer történt, mikor elérkezet az idő.

Gal 4:4  Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, a ki asszonytól lett, a ki törvény alatt lett,
Gal 4:5  Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.

Zsid 9:26  Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.

Habár voltak Isten megjelenései testben, az Ószövetségben, Ábrahámnak, Jákóbnak, Józsuénak, Gedeonnek, Sámson szüleinek, stb., de azok mégis más volt, mert valamilyen dicsőséges test lehetett, mert megjelent, és aztán eltünt. Nem születés folytán jött be a világba, ez csak egyszer tőrtént meg. Mint szabadító, megváltó csak egyszer jött el, ez az Úr Jézus Krisztus.

Melkisédek eset, érdkes, de szerintem ő is csak Krisztus előképe volt, mivel ő egyben volt pap, és király. Persze itt is megoszlanak a vélemények  Melkiédek személye körűl.

 :2smitten:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2010 Augusztus 22, 19:36:42
En is biztosra gondolom, hogy Jezus csak egyszer jott el foldi testben, asszonytol szuletve.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: erdei - 2010 Augusztus 22, 20:45:30
Ezen sokan vitáznak, hogy esetleg Jézus nem egyszer járt a földön?! Konkrétan Mózes I. 18:1-15, itt azt értem, hogy emberi testet öltött. De nem mennék bele ebbe a vitába, hisz én még bölcstelen vagyok :167:

Amíg ezt mondod magadról, az is maradsz!

 :igen:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Augusztus 22, 21:28:56
Ma olvastam az Ezékiás király történetét, (2Kir.118.r-19r; 2Krón.28r-32r; Ézs.36r-39), nagyon jó volt olvasni, egy olyan királyról aki félte az Urat, és nagy hite volt. (Érdemes elolvasni sokat lehet belőle tanúlni).

2Kir 19:14  És elvevé Ezékiás a levelet a követek kezéből, és elolvasá azt, és felment az Úr házába, és kiterjeszté azt Ezékiás az Úr előtt;
2Kir 19:15  És imádkozék Ezékiás az Úr előtt, és monda: Uram, Izráel Istene! a ki a Kérubok között lakol, te vagy egyedül e föld minden országainak Istene, te teremtetted a mennyet és a földet;

Ez az igerész különösen tetszet, mikor is átvette az ellenségtől, jövő hadüzenetett, és miután elolvasta, bevitte a levelet az Úr házába és az Úr elé tette. Meg mutatta az Úrnak. - " Látod mit üzen az ellenség" - és utána imádkozik.

eszembe jutott amit a Péter, és Pál mond az ő levelében:

1Pét 5:7  Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.

Fil 4:6  Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Fil 4:7  És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Isten Igéje arra buzdít bennünket, hogy mindig, az Úrba vessük a mi bizalmunkat, minden gondunkat, bajunkat, nehézségünket, osszuk meg vele, tárjuk elé, és Ő lesz az aki gondoskodik rólunk. A leg lehetetleneb, dolgokban tud a leg hatalmasabban cselekedni az Úr. Sőt ilyenkor cselekszik a legjobban, hogy máglássuk az Ő dicsőségét. Az Úr szereti, és kívánja, hogy rá bizzuk életünk nehéz gondjait, hogy megtudja mutatni nekünk hatalmas eréjét, gondviselését, szeretetét.
Az Ővé legyen minden hála, és dicsőség mennyen és főldön.

 :2smitten:
Kedves Zoltán!
Nagyon köszönöm ezt a nagyszerű üzenetet!
Az Úr áldjon meg. :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 22, 21:47:20
Ezen sokan vitáznak, hogy esetleg Jézus nem egyszer járt a földön?! Konkrétan Mózes I. 18:1-15, itt azt értem, hogy emberi testet öltött. De nem mennék bele ebbe a vitába, hisz én még bölcstelen vagyok :167:

Amíg ezt mondod magadról, az is maradsz!

 :igen:

Csak szerénykedem,tudod :igen:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Jázon - 2010 Augusztus 22, 21:57:32
Ahogy Pál mondaná: "Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős."
Talán kapcsolódik ide.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 23, 06:08:03
"Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék."
Példabeszédek 23:26
 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 23, 06:17:45
Eme ige tükrében?:"Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni."
  :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 23, 06:19:06
Szerintem a testé létel, mint olyan aki asszonytól született, teljes mértékben ember, csak egyszer történt, mikor elérkezet az idő.

Gal 4:4  Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, a ki asszonytól lett, a ki törvény alatt lett,
Gal 4:5  Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.

Zsid 9:26  Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.

Habár voltak Isten megjelenései testben, az Ószövetségben, Ábrahámnak, Jákóbnak, Józsuénak, Gedeonnek, Sámson szüleinek, stb., de azok mégis más volt, mert valamilyen dicsőséges test lehetett, mert megjelent, és aztán eltünt. Nem születés folytán jött be a világba, ez csak egyszer tőrtént meg. Mint szabadító, megváltó csak egyszer jött el, ez az Úr Jézus Krisztus.

Melkisédek eset, érdkes, de szerintem ő is csak Krisztus előképe volt, mivel ő egyben volt pap, és király. Persze itt is megoszlanak a vélemények  Melkiédek személye körűl.

 :2smitten:
Az elősző hozzászólásom ehhez kapcsolodott volna ;)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Augusztus 24, 17:14:57
Egy újabb, csodálatos tőrténet amiből rengeteget lehet tanúlni.
Gedeon tőrténete.

Bír 6:12  Ekkor megjelenék néki (Gedeonnak) az Úrnak angyala, és monda néki: Az Úr veled, erős férfiú!

Nagyon tetszik ahogy az Úr megszólítja Gedeont:  „erős férfiú”.  Gedeon nemlátta magát erősnek, sőt félve, el bújva egy csűrben csépelte a búzát. Ő volt a legkisseb a családban.
De Isten nem úgy néz ránk, ahogy vagyunk, vagy ahogy mi látjuk magunkat, Isten mindig úgy néz ránk amivé lehetünk, vagy leszünk, Ő már látja bennünk a kész munkát. Ahogy az edénykészítő mikor kezébe vesz egy marék agyagot, és rá néz az agyagra, ő már a kész edényt, vagy vázát, látja. Ilyen csodálatos  a mi Urunk, Ő látja mi vagy, az Ő gyermeke, Isten szolgája, az Úr nagy harcosa.

Isten mindig a gyengéket válassza, hogy bennük megtudja mutatni az erejét.

Bír 6:14  És az Úr hozzá fordula, és monda: Menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izráelt Midián kezéből. Nemde, én küldelek téged?
Bír 6:15  És monda néki: Kérlek uram, miképen szabadítsam én meg Izráelt? Ímé az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában.
Bír 6:16  És monda néki az Úr: Én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert.

Mert nem mi vagyunk az erősek, hanem Krisztus bennünk. Nem Gedeon volt az erős az Úr. És majd láthatjuk, a tőrténetből milyen csodálatos szabadulást szerzet az Úr a népnek.

1Kor 1:26  Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan [hívattak] bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;
27  Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;
28  És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:
29  Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.
30  Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:
31  Hogy, a mint meg van írva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.

Isten mindenkit fel akar használni, mindenki által akar cselekedni, és mindenkinek adott egy ajándékot, valamit amit fel tud használni az Úr munkájában. Ha még nem látod mivel tudnál szolgálni, kérd a Szent Szellemet mutassa meg neked. Ő használni akar téged, akkor is, ha te vagy a legkisebb, a leggyengébb.
Az egyik idősebb testvérnő egyszer megkérdezte: - én mivel szolgálhatnék, nem ismerem úgy az igét, nincs hangom az énekléshez, …, megkérdeztem mihez ért: - hát szeretek kertészkedni ahoz értek. Akkor ezzel szolgálj, azóta nem kellet virágot vegyünk a gyülekezetbe, mindig van szép fris  virág a szószék előt, ha ünnepség van, akkor is gondoskodik a virágokkról. Ez kedves az Úrnak. Minden ami az urat megdicsőiti.
Vannak testvérnők, akik a főzéssel szolgálnak, mikor valamilyen konferencia van, vagy találkozó, vagy épp mennyegző, és ők ezt a munkát végzik az Úrért.
Vannak testvérek akik, nemtudnak az igével szolgálni de mikor szükség van rájuk valamiben a gyülekezet körűl, (fizikai munka), készen álnak, szolgálni. Az egyik testvér azt mondta itt van az autóm bármikor kell a tiétek, hogy használjátok, most vett egy mikróbuszt azért hogy elmehessünk többen missziózni. Ezek a dolgok kedvesek az Úrnál.
A legfontossab, az Úr jelenléte az életünkben, mert Ő hív el, Ő adja ezt a lelkületett, Ő tesz  bennünket alkalmasá a szolgálatra.

Az Úrré legyen a dicsőség és hálamindörökké. Ámen.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Augusztus 24, 18:43:06
Van még egy érdekes gondolatom amit szeretnék megosztani.
Gedeon és a nép úgy látták, hogy az Isten hagyta el Őket, pedig ők hagyták el az Istent.
Mintha felelőségre vonná az Urat, holvan most az az Úr, aki annyi nagy és hatalmas dolgot tett.

Bír 6:13  Gedeon pedig monda néki: Kérlek uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? és hol vannak minden ő csoda dolgai, a melyekről beszéltek nékünk atyáink, mondván: Nem az Úr hozott-é fel minket Égyiptomból?! Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a Midiániták kezébe.

Nézétek meg mennyire vak volt, ott volt az ő házukban a bálvány , és Ő az Úrat vádolja.
 Annyiszor megtűrjük a bűnt az életünkben, és mikor már nem érezzük, vagy nem látjuk az Úr jelenlétét az életünkben, jönn a fenyítés, jönnek a bajok, a nehézségek, elkezdjük az Urat vádolni. Meg kell vizsgáljuk az életünket, nem e készítettünk egy bálványt, nem e vittünk be az életünkbe valami bűnt, nincs e ott valami ami nem kedves az Úrnak.
Sokszor kérdik tőlem: -  miért történt ez az életemben?- Én azt mondom: -  beszélj az életedről nekem és megmondom. Vagy hozd az Úr elé az életed, Ő majd megmondja. Ha kérjük az Urat, ő megmutatja majd. Gedeonnak is megmutatta. Ott volt a bálvány az apja házában.
Itt van még egy fontos dolog, látjátok előszőr a bálványt kellet lerontsa. Ez volt az első megbízása, az első feladata. Előbb meg kellet tisztítania a házát, az életét a bálványtól, a bűntől, csak utána tudta az Úr használni abban, hogy megszabadítsa Izráelt.

2Kor 6:14  Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
2Kor 6:15  És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?
2Kor 6:16  Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.
2Kor 6:17  Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,
2Kor 6:18  És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

Had legyünk mi tiszta és hasznos eszközei az Úrnak.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2010 Augusztus 24, 19:58:12
Amen!

Az utolso elotti hozzaszolasodra reagalnek. Valoban nagyon fontos, hogy mindannyian betoltsuk az Istentol kapott hivatasunkat. Nem jo egy helyben ulni es varni, hogy Isten mikor tesz alank egy vezetoi szolgalatot. Ilyen esetekben valoszinuleg nem is fog ilyen szolgalatot adni barkinek is.

Nagyon nagyon fontos, hogy betoltsuk a sajat szolgalatunkat es ne maset!
Krisztus tagjaban el kell foglalni a nekunk fentartott helyet.

En mindenkit biztatok, hogy vaggyatok nagy szolgalatokra, egjen egesz Lelketek az Urert! Imadkozzatok, hogy: "hasznalj Uram!" Istennek olyannyira kedves ez, mikor ilyet kernek Tole a gyermekei! De a "naggya" valas osvenyen a legtobb ember visszafordul... Ezen csak azok mehetnek, akik megertik, hogy a naggya valas valojaban kokemeny szolgalatot jelent. Nem kiralyi pozicio var, hanem labmosoi szolgalat. Es milyen nagy ez Isten szemeben!


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 25, 10:22:24
"Ha nem a Te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.
Soha nem feledkezem el a Te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem."

Zsoltárok 119:92-93.         :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 25, 16:37:35
"Ha nem a Te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.
Soha nem feledkezem el a Te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem."

Zsoltárok 119:92-93.         :2smitten:"Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem."
Zsoltárok 119:94

Csak azért tettem még ide a következő igeszakaszt, mert számomra így lett teljes. De az egész Bibliát be lehetne másolni. Mert minden sora szól hozzánk, formál minket, alakít, nevel és élővé tett. Sokakat pedig élővé tesz, ha beveszik.


„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
János 3:16
 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 28, 12:10:30
"Sámuel pedig monda: Vajjon kedvesebb-é az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél!
Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király."
1Sám 15:22-23
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:


Ui:Köszönöm Uram!! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 01, 08:12:14
"Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne."
János 4:14 :2smitten: :2smitten:

Jöjjetek,a forrás még zubog!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Szeptember 01, 08:34:27
Köszi.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: lulu - 2010 Szeptember 01, 08:36:32
János Evangélium 3:16
  Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Õ egyszülött Fiát adta,
  ha valaki hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 02, 08:46:32
"Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek."
Lukács 11:9 :2smitten:


Ebben kapaszkodom, hittel és reménységgel.
Az Úr áldása van rajtunk!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Szeptember 02, 09:13:29
Kedves Lulu és DrDee
Köszönöm az igéket.
Az Úr áldjon meg titeket.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2010 Szeptember 03, 08:46:32
János Evangélium 3:16
  Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Õ egyszülött Fiát adta,
  ha valaki hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Irma - 2010 Szeptember 03, 20:05:03
.....Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid véghez mennek. ........

Nagy igéret! :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2010 Szeptember 05, 09:00:02
Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr igért az ők szeretőknek.           Jak.1:12
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Szeptember 05, 09:21:34
Kedves Irma és Honey!
Köszönöm. :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 05, 19:51:13
"A ki nékem szolgál, engem kövessen; és a hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és a ki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya."János 12:26 :2smitten:"A ki nékem szolgál, engem kövessen; és a hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és a ki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya."
Lukács 17:10"Annakokáért jóllehet nagy bátorságom van a Krisztusban, megparancsolni néked azt, a mi illendő,"
Filemonhoz 1:8 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Szeptember 07, 16:38:04
Zsolt 20:1  Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.

Zsolt 20:2  Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.
Zsolt 20:3  Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged.

Zsolt 20:5  Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.
Zsolt 20:6  Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót [lobogtassunk]: teljesítse az Úr minden kérésedet!

Ezt az igét kaptam, az Úr Szent Szelleme arra indított, hogy írjam ide ki, talán valakinek szüksége lesz ezekre az igékre.
Nekem is nagy bátorítást jelentenek ezek az igék, mert én is imádkozok valamiért, van egy nagy kérés, vágy a szívembe, amit szeretném ha az Úr meghalgatna.
Az ige arra buzdít, merjünk kérni, merjünk kérni nagy dolgokat, Ő kész meghalgatni, kész cselekedni, Ő szeret bennünket és örömöt akar nekünk szerezni, azt aklarja, hogy boldogok legyünk. Mégis van, hogy nem halgat meg… mért?
Ma hallottam egy csodálatos, dolgot valahogy így hangzik.: Ha Isten nem halgatja meg kérésedet, imádat, az azért van mert valami jobbat, valami nagyobbat, valami csodálatosabat, vagy valami hasznosabbat akar adni neked. Ő mindig a legjobbat akarja nekünk adni.

Ez nagyon nagy örömmel és békességgel tőltött el.
Dicsőség az Úrnak, az Ő nagy szeretetéért.
 :igen:

Ó drága Uram, olyan jó, hogy  te mindig velem vagy, olyan jó, hogy te tudod gondolataimat, tudod vágyaimat, tudod kéréseimet. Még ki se mondom és azokat már tudod, azok már ott vannak nálad. Köszönöm, hogy meghalgatsz, hogy hallod szavaim, kéréseim. Köszönöm, hogy kész vagy cselekedni, és örömöt szerezni, hogy azt akarod hogy boldogok legyünk. Adj bőlcs és értelmes szívet nekem Istenem, ha nem cselekszel szívem kérése szerint, megértsem, hogy ez azért van, mert valami jobbat akarsz adni. Dicsőség neked, drága édes Atyám. Ámen.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Gyöngyike - 2010 Szeptember 07, 16:46:22
Kedves Zoltán!

Adja meg neked szíved kérését!

Ez így van, ha Isten nem hallgatja meg, (vagyis meghallgatja), de nem teljesíti, azért van, mert Ő sokkal jobbat ad helyette! Ha kérünk valamit, mindig odatesszük, ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd, drága Uram! Benne nem csalódunk soha, Ő a legjobbat készítette el számunkra! Ő tudja csak, hogy mire van igazából szükségünk. Dicsőség az Úrnak!  :2smitten:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Irma - 2010 Szeptember 07, 16:50:30
Kedves Zoltán!

Hallgasson meg téged az Úr..........teljesítse szíved kéréseit!

 :026:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 08, 09:14:18
"Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;
A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt."
Máté 10:32-33 :2smitten: :2smitten:


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2010 Szeptember 08, 10:30:09
"Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;
A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt."
Máté 10:32-33 :2smitten: :2smitten:Igy,  igaz !   A M E N,  Jezus nelkulsemmit sem tehetek  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Honey - 2010 Szeptember 08, 11:02:51
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!   Agg. 1:7
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Jázon - 2010 Szeptember 08, 19:08:35
Ez melyik könyvből van (a Biblián belül)? Mert én erről még nem hallottam. (Vagy Mózes egyik könyvének másik elnevezése?)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Szeptember 08, 20:15:08
Ez melyik könyvből van (a Biblián belül)? Mert én erről még nem hallottam. (Vagy Mózes egyik könyvének másik elnevezése?)

Jázon erre gondolsz?: "Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!   Agg. 1:7 " - ez Aggeus próféta könyve  :01:

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 12, 06:50:11
"Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, a kik minket gyűlölnek;   
Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről,
Az esküvésről, a melylyel megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja nékünk,"
         Lukács 1:71-73
 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: lulu - 2010 Szeptember 12, 08:31:13
Péter vallástétele
Mikor pedig Jézus Cézárea  Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engem, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?
Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.
„Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?
Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élõ Istennek Fia.
És felelvén Jézus, monda néki: Áldott vagy Simon, Jónának fia,
mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.
De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kõsziklán építem fel az én anyaszentegyházamat,
és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.”
(Mát. 16,13–18)

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 14, 07:41:20
"Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint a galambok." Máté10:16 :2smitten: :2smitten:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Szeptember 14, 09:17:29
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 Szeptember 14, 18:26:05
Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot a mi hitünk.
Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!
I János 5:4,5
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Gyöngyike - 2010 Szeptember 14, 19:28:06
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 Szeptember 15, 03:57:14
Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyülöli a maga atyjafiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? I János 4:20
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 15, 06:39:38
Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyülöli a maga atyjafiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? I János 4:20

      ÁMEN! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Szeptember 15, 07:49:07
"Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem." Zsolt.23:4.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Szeptember 15, 08:52:47
Ámen!(mindegyik igére,amit írtatok)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 Szeptember 16, 04:46:11
I Péter 3:9 Nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek,
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: lulu - 2010 Szeptember 16, 07:22:24
Ésa /43.18-19,
Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről, ne gondolkodjatok!
Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? Igen; a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Szeptember 18, 16:15:31
Zsolt 73:23  De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet.
Zsolt 73:24  Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem.
Zsolt 73:25  Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!
Zsolt 73:26  Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!

Zsolt 73:28  De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Szeptember 18, 18:01:26
Nagyon jó igék.Köszönöm őket. :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Szeptember 18, 18:02:56
Az Úrnak is köszönöm,hogy így tudjuk építeni igékkel és egymás hite által felbuzdulunk. :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Szeptember 19, 12:35:10
Apcs 4:26  Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen.
Apcs 4:27  Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, a kit felkentél, Heródes és Ponczius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével,
Apcs 4:28  Hogy véghezvigyék, a mikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek.
Apcs 4:29  Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet,
Apcs 4:30  A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.
Apcs 4:31  És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 19, 14:41:58
"Dávid zsoltára.
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.
Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig."

Zsoltárok 23:1-6
 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: sara - 2010 Szeptember 19, 14:46:34
Ámen. :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 Szeptember 19, 17:32:55
Ámen!!!
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 20, 07:53:49
 
  Az elmúlt két napban a Dalai Láma volt kicsiny országunkban. Vasárnap vendégségben voltam a Havanna lakótelepi Agapé gyülekezetben.Nagyon jó kis csapat van ott,Dicsőség az Úrnak! Az Isten tiszteletet imával kezdtük a Dalai láma által képviselt gonosz megkötözésére.Hiszem,hogy sikerült!Ámen! Ima után kaptam az igét az Úrtól:

"És visszaveré ellenségeit; s örök gyalázatot vete reájok."
Zsoltárok 78:66
 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Szeptember 20, 07:56:32
Halleluja!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Szeptember 20, 13:40:44
"A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe!"
Példabeszédek 15:15.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Szeptember 20, 14:57:44
Ámen!

Bizony sok függ a hozzáállásunktól.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Szeptember 20, 14:59:35
"Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja."(Jakab1,20.)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 Szeptember 20, 17:08:39
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 21, 08:25:20
"Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?

Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.
És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak." :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Szeptember 21, 08:51:18
Ámen.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Szeptember 21, 13:44:47
"Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen." János 14:27.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Szeptember 21, 14:41:13
ÁMEN!!!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Gyöngyike - 2010 Szeptember 21, 16:38:41
ÁMEN!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 21, 17:11:19
"Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják."
János 4:24 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Szeptember 21, 17:17:25
Zsolt 62:2  Csak Istenben nyugoszik meg lelkem; tőle van az én szabadulásom.
Zsolt 62:3  Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb.

Zsolt 62:6  Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.
Zsolt 62:7  Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg.
Zsolt 62:8  Istennél van szabadulásom és dicsőségem; az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van.
Zsolt 62:9  Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi menedékünk. Szela.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: stefike0 - 2010 Szeptember 21, 17:33:13
Köszönöm Zoltán ezeket az igéket, pont ezekre az igékre volt ma szükségem.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Szeptember 21, 17:41:06
Dicsőség az Úrnak!
Az Úr Szent Szelleme, Ő adta ezt az igét.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Szeptember 21, 19:58:26
Ámen és ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 Szeptember 22, 06:39:07
Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megbocsátott néktek. Efézus 4:32
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Szeptember 22, 07:25:35
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Szeptember 22, 12:14:28

"De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. Életem ideje kezedben van: …" Zsolt.31:15-16.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 22, 18:07:25
" Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.
 Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól. "

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Szeptember 25, 23:11:39
"Minden istentelen fut,ha nem üldözik is;az igazak pedig,mint az ifjú oroszlán,bátrak.(Példabeszédek28,1.)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Jázon - 2010 Szeptember 26, 15:49:48
És Jézus, látva az ő gondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben?
/ Máté evangéliuma 9,4 /
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 27, 07:53:37
„Törd össze a gonosznak karját; és keressed a rosszon az ő gonoszságát, míg már nem találsz.
Az Úr király mindenha és mindörökké; a pogányok kivesznek az ő földjéről.
A szegények kivánságát meghallgatod, oh Uram! Megerősíted szívöket, füleiddel figyelmezel,
Hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember.”

Zsoltárok 10:15-18
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 Szeptember 27, 16:14:04
Zsoltárok 28.
Hozzád kiáltok, Uram, én szirtem; ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál, a sírba szállókhoz hasonló.
Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem kezeimet a te szentséged lakhelye felé.
Ne számlálj engem a hitetlenek és gonosztevők közé, a kik békességgel szólnak felebarátaikhoz, pedig gonoszság van szívökben.
Fizess meg nékik az ő cselekedeteik és igyekezetök rosszasága szerint; kezök munkája szerint fizess meg nékik; add meg nékik jutalmukat!
Minthogy nem figyelnek az Úr cselekedeteire és kezének munkáira, lerontja őket és föl nem építi őket.
Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezéseimnek szavát.
Az Úr az én erőm és paizsom, ő benne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dicsérem őt.
Az Úr az ő népének ereje, és az ő fölkentjének megtartó erőssége.
Tartsd meg a te népedet és áldd meg a te örökségedet, legeltesd és magasztald fel őket mindörökké!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Jázon - 2010 Szeptember 27, 17:59:02
És a ki inni ád egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát.
Mát. 25,40
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Szeptember 27, 21:03:00
Ígéretek a győzteseknek.

Jel 2:7  ... A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van.

Jel 2:11  ... A ki győz, annak nem árt a második halál.

Jel 2:17  ...  A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, a melyet senki nem tud, csak az, a ki kapja.

Jel 2:26-28  És a ki győz, és a ki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon; És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; a miképen én is vettem az én Atyámtól: És adom annak a hajnalcsillagot.

Jel 3:5  A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.

Jel 3:12  A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.

Jel 3:21  A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.

Legyünk mi is győztesek.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Gyöngyike - 2010 Szeptember 27, 21:07:03
Csodálatos ígéretek! Áldott legyen Urunk mindörökké! :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Szeptember 28, 11:46:00
"Azért mi is, akiket a bizonyságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, tegyünk félre minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő teret, nézve a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra."  Zsidók 12:1-2.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2010 Szeptember 28, 12:36:20
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 30, 08:25:48
"Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem iszszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital. A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban.
A miként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, a ki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá; nem úgy, a mint a ti atyáitok evék a mannát és meghalának: a ki ezt a kenyeret eszi, él örökké
" János 6:53-58 :168: :168:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 01, 10:12:27
"Mert te vagy az én reménységem, óh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!"  Zsolt. 71:5.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Október 01, 17:29:01
Zsolt 91:1  Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.
Zsolt 91:2  Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!
Zsolt 91:3  Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
Zsolt 91:4  Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.
Zsolt 91:5  Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
Zsolt 91:6  A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.
Zsolt 91:7  Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.
Zsolt 91:8  Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
Zsolt 91:9  Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
Zsolt 91:10  Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;
Zsolt 91:11  Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
Zsolt 91:12  Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
Zsolt 91:13  Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
Zsolt 91:14  Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
Zsolt 91:15  Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
Zsolt 91:16  Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: lulu - 2010 Október 05, 07:07:06
 AZ  ÚR MEGSEGÍTI FELKENTJÉT!


Tekints alá ,oh Isten,és lásd meg a te felkent orcádat!( Zsolt.84.9)

Uram te hatalmat adsz a királynak és felemeled felkent szarvát!(1 Sám.2.10)

Nagy szabadulást ád az úr az ő királyának és irgalmasságot  cselekszik az ő felekntjével és az ő magvával mindörökké.(Zsolt.18.50)

Az Úr megsegíti felkentjét ,meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével!(Zsolt.20,6)

Uram te vagy a népednek ereje ,és a te felkented megtaró erőssége.(Zsolt.28.8)

mert nem engedi az úr, hogy valaki nyomorgasson engem,sőt a királyokat is megfenyíti miattam,mondván:Meg ne illessétek az én felkentemet és az én prófétámnak ne ártsatok.(Zsolt.105,14-15)

Te így szólsz uram:AZ ÉN FELKENTJEIMET NE BÁNTSÁTOK,PRÓFÉTÁIMNAK SE ÁRTSATOK.(1Krónika 16.22)

Megnövesztem szolgám hatalmát szövetneket szerzek az én felkentemnek.

Ellenségeidre szégyent borítok ,RAJTAD PEDIG KORONÁD RAGYOG.(Zsolt.132,17-18)

Uram te kiszállsz néped szabadítására,felkented segítségére,Szétzúzod a főt a gonosznak házában,nyakig feltakarod az alapjait.(Hab.3,13)

így szólsz uram felkentedhez,kinek jobb kezét megfogtad,hogy meghódóltass  előtte népeket ,és a királyok derekának övét megoldjad ,őelőtte  megnyissad azu ajtókat,és a kapukat be ne zároltassanak. Én megyek előtted ,és az egyenetleneket megegyenesítem,az ércajtókat összetöröm ,és leütöm a vaszárakat.

Néked adom a sötétségnek KINCSEIT ÉS A REJTEKHELYEK GAZDAGSÁGAIT,hogy megtudjad hogy én vagyok az úr ,aki téged neveden hívtalak szeretettel szólítottalak és felöveztelek téged ,bár nem ismertél.(Ésa ,45,1-5)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Október 05, 08:49:07
Példabeszédek 3:5-8
Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne támaszkodj a saját értelmedre;
Minden utadon ismerd el Őt, és Ő fogja vezérelni az ösvényeidet.
Ne legyél bölcs a saját szemeidben; féld az Urat és távozz el a gonosztól.
Ez egészség lesz a testednek, és erősség a csontjaidnak.


amen!

Legyen az Úrban teljes hited és bizalmad minden körülmények között! :2smitten:
 Egyszerűen engedd el azt, ami káros, és engedd át a megtisztítás lángjainak! Ez tűz minden bűnt kiéget, halleluja! 
Amikor túl leszel rajta, azt fogod tapasztalni, hogy amitől féltél, annak nem volt alapja, és örülni fogsz,  mert felszabadulsz  nagyobb szabadságra, nagyobb hitre, és nagyobb előmenetelre az ÚR céljaiban.
Tapasztalatból írom mert hatalmas az ÚR szabadítása, fogalmunk sincs sokszor!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Október 05, 09:24:31
Ézs 40:1  Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek!
Ézs 40:2  Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sujtotta őt az Úr keze minden bűneiért.
Ézs 40:3  Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!
Ézs 40:4  Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérczek rónává.
Ézs 40:5  És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.
Ézs 40:6  Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága!
Ézs 40:7  Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; bizony fű a nép.
Ézs 40:8  Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!
Ézs 40:9  Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek!
Ézs 40:10  Ímé, az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé, jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte.
Ézs 40:11  Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.
Ézs 40:12  Ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértéklé az egeket arasszal, a föld porát ki foglalá mérczébe, és a hegyeket ki tette körtefontra, és a halmokat a mérlegserpenyőbe?
Ézs 40:13  Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta Őt, mint tanácsosa?
Ézs 40:14  Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa Őt, és tanítsa Őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa Őt az értelem útára?
Ézs 40:15  Ím a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben, olyanoknak tekintetnek; ímé a szigeteket mint kis port emeli föl!
Ézs 40:16  És a Libánon nem elég a tűzre, és vada sem elég az áldozatra.
Ézs 40:17  Minden népek semmik Ő előtte, a semmiségnél és ürességnél alábbvalóknak tartja.
Ézs 40:18  És kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítetek Ő róla?
Ézs 40:19  A bálványt a mester megönti, és az ötvös megaranyozza azt, és olvaszt ezüst lánczot [reá];
Ézs 40:20  A ki szegény [ily] áldozatra, oly fát választ, a mely meg nem rothad; okos mestert keres, hogy oly bálványt állítson, a mely nem ingadoz.
Ézs 40:21  Hát nem tudjátok és nem hallottátok-é, hát nem hirdettetett néktek eleitől fogva, hát nem értettétek-é meg a föld fundamentomait?
Ézs 40:22  Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák [előtte], ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra;
Ézs 40:23  Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld biráit hiábavalókká változtatja;
Ézs 40:24  Még alig plántáltattak, még alig vettetének el, alig vert gyökeret a földben törzsük, és Ő csak rájok fuvall, és kiszáradnak és őket, mint polyvát, forgószél ragadja el:
Ézs 40:25  Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent.
Ézs 40:26  Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, a ki kihozza seregöket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok sincsen.
Ézs 40:27  Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?!
Ézs 40:28  Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, a ki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!
Ézs 40:29  Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.
Ézs 40:30  Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;
Ézs 40:31  De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

Dicsőség az Úrnak az Ő nagyságáért.
Készitsük az Úrnak útját. Hírdessük az Ő nagyságát, az Ő országát, és evangéliumát.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Irma - 2010 Október 05, 16:09:40
Igy szólt ma hozzám az Úr :

".....    Ézs 43,1-5.

1 De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
2 Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.
3 Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód! Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted.
4 Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket.
5 Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. ..."

Hatalmas az Isten!  Nagyin szeretlek Téged oh, Uram!

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 05, 21:26:44
 :2smitten:      :2smitten:      :2smitten:                 

   Számomra ma ez felemelő üzenet volt, és hiszem, hogy mindazoknak, akik a közelmúltban megpróbáltatásokat éltünk át. 

   „Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által,
hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, mi az igazi szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig.
Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint:
azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.”
              Efézus 3:14-21.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Október 06, 07:35:50
 I.Sám.25
21
    Saul pedig monda: Vétkeztem! térj vissza fiam, Dávid, mert többé nem cselekszem veled gonoszul, mivel az én életem kedves volt előtted a mai napon. Ímé, esztelenül cselekedtem, és igen nagyot vétettem.
22
    És felele Dávid, és monda: Ímhol a király dárdája, jőjjön ide a szolgák közül egy, és vigye el azt.

23  Az Úr pedig fizessen meg mindenkinek az ő igazsága és hűsége szerint, mert az Úr kezembe adott téged ma, de én nem akartam felemelni kezemet az Úrnak felkentje ellen.
24
    És a mennyire drága volt a mai napon a te lelked én előttem, legyen annyira drága az én lelkem az Úr előtt, és szabadítson meg engem minden nyomorúságból!
25
    Akkor monda Saul Dávidnak: Áldott légy te, fiam Dávid, hatalmasan is fogsz cselekedni, és győzni is fogsz! És elment Dávid a maga útjára, Saul pedig visszatért az ő helyére.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: lulu - 2010 Október 06, 07:42:02
Mindenre van erőd a Jézusban, aki megerősít Téged!

MERT
JÉZUS NEVE
JÉZUS EREJE
JÉZUS VÉRE
ÖRÖK!
A TE GYŐZELMED !!!
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
(Zsidó 11:1)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Október 06, 10:29:33
Ján 11:25  Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;
Ján 11:26  És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.
                                   Hiszed-é ezt?
Ján 11:27  Monda néki:
                                   Igen Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, a ki e világra jövendő vala.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: lulu - 2010 Október 07, 06:51:13
És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van;
hogy a ti Mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
(Márk 11:25)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Gyöngyike - 2010 Október 08, 11:35:11
Te azért járj a jók útján, és ügyelj az igazak ösvényeire!
 Mert a becsületesek fogják lakni a földet, és a feddhetetlenek maradnak meg rajta.
De a bűnösök kivesznek a földről, és a hűtlenek kipusztulnak onnan.   Példabeszédek 2:20-22
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 08, 15:07:05
„Lehet, hogy pillanatnyilag különféle próbák terhe alatt szenvedtek. Ez nem véletlen szerencsétlenség. Azért történik, hogy bizonyítsa a hiteteket, ami sokkal-sokkal értékesebb az aranynál” 1 Péter 1:6-7 (fordítás – Phillips)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: lulu - 2010 Október 09, 07:07:17
Jézus szavai: „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot [az örömhírt, hogy Krisztus megváltott] MINDEN teremtésnek. Aki HISZEN és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen elkárhozik.” (Márk Ev. 16,15–16)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: lulu - 2010 Október 09, 07:09:36
„Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg…, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén.” (Péter apostol I. lev. 1,18–19)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 12, 11:36:47
"Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban.
Rendületlen a szíve, nem fél...
...igazsága örökre megmarad."  Zsoltárok 112:7-9.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Október 12, 18:48:07
1Pét 5:7  Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.

Zsolt 34:5  Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.
Zsolt 34:6  A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul.
Zsolt 34:7  Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.
Zsolt 34:8  Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.
Zsolt 34:9  Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!
                                                                            Boldog az az ember, a ki ő benne bízik.

Zsolt 34:16  Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán;

Zsolt 34:18  [Ha igazak] kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.
Zsolt 34:19  Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.
Zsolt 34:20  Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.

Zsolt 34:4  Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!

 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: beke61 - 2010 Október 12, 20:42:54
AMEN.DICSOSEG,DICSOSEG,DICSOSEG ,DICSOSEG ,HOZSANNA A MAGASAGOS ISTENNEK, DICSERJUK ES MAGASZTALJUK AZ O NEVET, JO AZ UR .
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 15, 12:43:28
„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon" (Jn 15,16).


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Október 15, 21:21:36
Zsid.12.14 Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a mely nélkül senki sem látja meg az Urat:

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: irene - 2010 Október 16, 10:05:26
I.János 4.    :2smitten:
15
    Aki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben.
16
    És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
17
    Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.
18
    A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
19
    Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 Október 19, 18:19:47
  Miért kell őrizkedni a hamis tanításoktól?

1Thess 5:21-22;
Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!
 Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek
!”

  Imádkoztam, kerestem az Urat, mit mond a Fenevad bélyege c.
topicban kialakult helyzettel kapcsolatban.
Ezt az Igét kaptam először:
„ Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!”

 A hangsúly: gonosznak látszik”!!

  Isten azt mondja, hogy ami már annak látszik, attól őrizkedjünk, tartsuk távol magunkat tőle!
Nem fontos közel menni hozzá, vizsgálgatni, méricskélni,
vajon mennyire gonosz, vajon mennyire ártalmas, lehet csak kicsit mérgező, lehet nem is fáj annyira, ha megsért.
Nem! Őrizkedni kell tőle!
Azért, mert miközben elemezzük, vizsgálgatjuk, hat a szellemünkre, lelkünkre, és lehet, mire rájövünk milyen mértékű ez a káros hatás, addigra már késő! Lehet elindít egy „sötétedést”, egy homályosodást,
ami még nem feltűnő, de ferdíti, torzítja az addigi egészséges látást,
képet Isten Igéjéről. Bemegy a gondolatainkba, elkezdünk elmélkedni rajta, „ízlelgetjük”, mert van benne igazságmag, mint minden hazugságban, azért, hogy hihető legyen, hasonlítson, mert ha teljesen nyilvánvaló lenne, hogy gonosz, ki hinné el csak egy pillanatig is?! Ilyenkor, ha nem fordulunk azonnal a Szent Szellemhez, mint Tanítóhoz, Aki elvezet minden igazságra, megmagyarázza nekünk az Igét, akkor bizony meggyőzhet minket ez a gonosz információ, hogy igazság,
hiszen tudjuk, a gonosz angyal is képes világosság angyalává
változtatni magát, hiszen akkor ki követné, ha igazi valóját mutatná?!

Figyelnünk kell a szellemünkre, aki jelez bennünk, és el kell távozni a gonosztól! Nem kell vele foglalkozni, mert elrabolja a drága időt, amit Urunkkal tölthetünk! 

Az új fordítás ezt írja:
’..de mindent vizsgáljatok meg: a hasznosat tartsátok meg, a gonosznak viszont minden formájától őrizkedjetek!” (SZPA)

  Tehát meg kell vizsgálni mindent, de ami már picit is gonosznak látszik, azt nem, attól őrizkedni kell! És miből látjuk, tudjuk, hogy picit is gonosznak látszik?
Az Ige, az Evangélium, a bennünk élő Szent Szellem megmutatja!!
Azonnal jelez!!
„. a gonosznak minden formájától” = fajtájától, válfajától, megjelenésétől, láthatóvá válásától, megmutatkozásától”.

 Ezért inkább imában vigyük az Úr elé a dolgot, kérjünk Tőle
kijelentést vele kapcsolatban, és amíg megadja, addig foglalkozzunk
szent dolgokkal, amik picit sem látszanak gonosznak!

A másik Ige, amit kaptam:
Boldogok a Szellem koldusai, mert övék a mennyek királysága!”  (SZPA) (Mt 5:3)

egy: koldus / nincstelen szelleműek v. koldusok / nincstelenek szellemükben: az Újszövetség egész fényében olyan emberek, akik szellemükben súlyos, nagy hiányként élik meg az igazságban és szellemi erőben való tökéletlenségüket, s emiatt bensőjükben Isten irányában egy nincstelen koldus magatartását
veszik fel, mint akik teljesen Isten irgalmára, kegyelmére szorulnak, semmit sem tudnak nyújtani Neki, mindent ingyen kegyelemből várnak.

kettő: a Szellem koldusai: olyanok, akik koldusként, nincstelenként könyörögve kérik Istentől a Szent Szellemet.

  Ezen értelmezések nyomán, azt láthatjuk, hogy jobb ilyen állapotban Istenhez folyamodni, várni Rá, hogy világosítson meg nekünk mindent Szent Szellem által, tanítson, adjon bölcsességet, értelmet szívünkbe
és ne elménkkel, okoskodással, akarjuk megérteni azt, ami szellemi.
Ha így teszünk, olyanok leszünk mint a gyermekek, kedvesek Atyánk
 előtt és megőrizzük magunkat a gonosztól, ami elválaszt Tőle!
Ha pedig nem kapunk rá magyarázatot, akkor ne foglalkozzunk vele, hanem arra figyeljünk, amit Urunk éppen közöl velünk, Igéjével,
akaratával kapcsolatban. Nem baj, ha nem értünk mindent, pont
erről szól a hit!Hittem, azért szóltam!”,
 nem :
„Tudtam, azért szóltam!”

  A kereszténység nem elme, hanem szív, hit, bizalom Isten felé,
Aki mindent tud. Urunk pedig nem kér számon rajtunk semmit,
amiről nem adott kijelentést nekünk, csak a nekünk adatott világosság szerint kér számon majd.
Ezért lehet, nem is olyan jó sokat tudni!  :169:
Elég neked az én kegyelmem!”
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 Október 20, 09:48:08

 1Móz 22:12;

 "És mondta: - Ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre és ne bántsd
  őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy és nem
  kedvezel  a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én értem
."  Tudod ki vagy mi a te Izsákod??

  Vajon oda tudod-e adni az oltárra az Úrért??

  Kedvezel-e neki, vagy nem??


      :061:        :2smitten:           :169:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 20, 13:24:08
"Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy te, feletted való jóm nincsen. " Zsoltárok 16:2.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 Október 21, 09:42:43

  Márk 9:
 
 38.  János pedig felele néki, mondván: Mester, látánk valakit, a ki a te neveddel ördögöket űz, a ki nem követ minket; és eltiltók őt, mivelhogy nem követ minket.

  39.  Jézus pedig monda: Ne tiltsátok el őt; mert senki sincs, a ki csodát tesz az én nevemben és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem.

  40.  Mert a ki nincs ellenünk, mellettünk van  


          :2smitten:                  :169:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 21, 11:53:56
”Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vigasságára; mert a te nevedről neveztetem ó Uram, Seregeknek Istene!” Jeremiás 15:16.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Október 23, 14:08:27
"Mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a Seregek Urának követe ő."
Malakiás 2.7 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Október 24, 17:13:05
Zsolt 86:1  Dávid imádsága. ; Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én!
Zsolt 86:2  Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én; mentsd meg én Istenem a te szolgádat, a ki bízik benned.
Zsolt 86:3  Könyörülj én rajtam Uram, mert hozzád kiáltok minden napon!
Zsolt 86:4  Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel Uram lelkemet.
Zsolt 86:5  Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, a kik hozzád kiáltanak.
Zsolt 86:6  Figyelmezzél Uram az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát!
Zsolt 86:7  Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.
Zsolt 86:8  Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz!
Zsolt 86:9  Eljőnek a népek mind, a melyeket alkottál, és leborulnak előtted Uram, és dicsőítik a te nevedet.
Zsolt 86:10  Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül!
Zsolt 86:11  Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, [és] teljes szívvel féljem nevedet.
Zsolt 86:12  Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké!
Zsolt 86:13  Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból.


Uram, tanits minket imádkozni.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 Október 26, 18:54:13


    Zsolt 90,12

   Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!  

 
          :ima02:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Október 26, 21:52:05


    Zsolt 90,12

   Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!  

 
          :ima02:

  ÁMEN!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Gyöngyike - 2010 Október 28, 08:41:02
Filippi 4: 4-től (Csia fordítás)
Örüljetek az Úrban mindenkor, újra mondom, örüljetek! 

Fil 4,5
Kíméletességeteket hadd ismerje meg minden ember. Közel az Úr! 

Fil 4,6
Semmi gondot ne hordozzatok! Ellenkezőleg! Kéréseiteket minden imádságotokban hálaadásotokkal együtt ismerje meg az Isten! 

Fil 4,7
Istennek békessége aztán, mely minden értelmet felülmúl, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Felkent Jézusban. 

Fil 4,8
Egyébiránt, testvéreim, vegyétek számba mindazt, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami szentül tiszta, ami barátságos, ami jó hírű, ha valami erény van, ha valami magasztalni való. 

Fil 4,9
Amiket pedig megtanultatok, elfogadtatok, hallottatok és láttatok bennem, azokat cselekedjétek meg. A békességnek Istene aztán veletek lesz.   :2smitten:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Október 28, 18:20:19

Péld 1:7  Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.
Péld 1:8  Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.
Péld 1:9  Mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranyláncz a te nyakadra.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Október 28, 22:25:05

Péld 1:7  Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.
Péld 1:8  Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.
Péld 1:9  Mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranyláncz a te nyakadra.

 :2smitten:

ÁMEN!!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Október 28, 22:25:44
"„De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet.
Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem.
Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!
Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!
Mert ímé, a kik eltávoznak tőled, elvesznek; mind kiirtod azokat, a kik elhajolnak tőled.
De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.”
"

 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Október 28, 22:40:00
Gábor.

Ez az egyik legkedvesebb igém, és az egyik legszebb ige. (szerintem :088:)

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Október 29, 07:53:00
Jaj de szép ige.Köszönöm.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 29, 12:36:51
    "És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején.
    Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged.
    Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik; hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit.
    Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról." 9. Zsoltárból
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 Október 29, 14:25:29
Ámen.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Október 29, 16:59:01
Péld 2:1  Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál,
Péld 2:2  Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,
Péld 2:3  Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled,
Péld 2:4  Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt:

Péld 2:5  Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.

Péld 2:6  Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik.

Péld 2:7  Az igazaknak valóságos jót rejteget, paizst a tökéletesen járóknak,
Péld 2:8  Hogy megőrizze az igazságnak útait, és kegyeseinek útját megtartja.

Péld 2:9  Akkor megérted az igazságot, és törvényt és becsületességet, és minden jó útat.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Október 30, 08:38:27
"Azonképen a hit is,ha cselekedetei nincsenek,megholt ő magában"
Jakab Apostolnak közönséges levele 2:17 
Mert merjétek megcselekedni amit a Szent Szellem mond,mert ajót nem mi hanem az Úr Jézus cselekszi  meg.Ha nem engedsz neki az szerintem olyan mint ha megtagadnád!
 :2smitten: :2smitten:


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Október 30, 09:07:16
Péld 3:1  Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd;
Péld 3:2  Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven.
Péld 3:3  Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára;

Péld 3:4  Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt.


Péld 3:5  Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
Péld 3:6  Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.

Péld 3:7  Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.

Péld 3:8 Egészség lesz [ez] a te testednek, és megújulás a te csontaidnak.


 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 Október 31, 07:49:08
"Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe."
Máté 25:23
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 Október 31, 11:54:23

Prédikátor 5:6;

  Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez;

hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját
 

           :140:               

                                           
                                               :ima02:


                 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 Október 31, 12:15:25

Péld 4:5  Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.
Péld 4:6  Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.

Péld 4:10  Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.

Péld 4:13  Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.

Péld 4:14  A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.
Péld 4:15  Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább.


Péld 4:18  Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely [minél tovább] halad, [annál] világosabb lesz, a teljes délig.

Péld 4:19  Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.


Péld 4:23  Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki [minden] élet.


Péld 4:24  Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.
Péld 4:25  A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak.
Péld 4:26  Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.

Péld 4:27  Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 Október 31, 17:15:22
Zsoltárok 73.
Aszáf zsoltára.
Bizony jó Izráelhez az Isten, azokhoz, a kik tiszta szívűek.
De én?! Már-már meghanyatlottak lábaim; és kis híjja, hogy lépteim el nem iszamodtak.
Mert irígykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét.
Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejök állandó.
A halandók nyomorúságában nincs részök, és az emberekkel nem ostoroztatnak.
Ezért nyakuknak ékessége kevélység, ruha gyanánt erőszak borítja őket.
A kövérség miatt kinn ülnek az ő szemeik, elméjök gondolatjai csaponganak.
Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak; elnyomásról beszélnek fennhéjázással.
Az égre tátogatják szájokat, és nyelvök eljárja a földet.
Azért fordul az ő népe ide, hogy tele pohár vizet szürcsölnek;
És mondják: Mint tudhatná ezt az Isten, s van-é a Magasságosban értelem?
Ímé, ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek!
Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet;
Mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel!
Ha azt mondom: Ilyen módon szólok: Ímé, a te fiaid nemzedékét árulom el.Gondolkodom,  hogy ezt megérthessem; de nehéz dolog ez szemeimben.
Mígnem bemenék az Isten szent helyébe: megértém azoknak sorsát.
Bizony síkos földön helyezted el őket; pusztaságokra vetetted ki őket.
Mind elpusztulnak egy szempillantásban! Elvesznek, elenyésznek a rettegéstől.
Mint álmot, ha felserkenünk: te Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képöket.
Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim:
Akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad.
De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet.
Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem.
Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!
Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!
Mert ímé, a kik eltávoznak tőled, elvesznek; mind kiirtod azokat, a kik elhajolnak tőled.
De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 November 01, 07:51:49

 Máté 22:

32.  Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene, és a Jákób Istene; az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene  [/color]

 Lukács 20:

38. Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert mindenek élnek ő néki

           Á  M  E  N  !!!!

      :2smitten:          :169:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 November 01, 08:17:44
Ámen! :05:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 November 01, 09:54:41
Máté evangéliuma 5 (http://www.youtube.com/watch?v=QkigYjtzFRE#)
 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 November 01, 17:47:16
Péld 6:16  E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének:

Péld 6:17  A kevély szemek,
                        a hazug nyelv,
                            és az ártatlan vért ontó kezek,
Péld 6:18                     Az álnok gondolatokat forraló elme,
                                         a gonoszra sietséggel futó lábak,
Péld 6:19                                  A hazugságlehelő hamis tanú,
                                                      és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között!

Péld 6:20  Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.
Péld 6:21  Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba.
Péld 6:22  Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled.
Péld 6:23  Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító-feddések.


 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 November 01, 18:21:52
ÁMEN!! :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Színt váltok :D :D :D :D
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: lulu - 2010 November 02, 02:28:11
Áldjon meg téged az Úr , és őrizzen meg téged Ő " { Eféz, 1: 3 } :028:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2010 November 02, 06:39:54
1021-es hozzaszolas kapcsan  :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, Máté 18,19-20 (http://www.youtube.com/watch?v=AVKNm8-DCHs&feature=player_embedded#)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 November 02, 18:24:45

Ézsaiás 38:

 16.  Oh Uram! ezek által él minden! és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz és éltetsz engemet!

17.  Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!  

18.  Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak!  

19.  Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet!

20.  Az Úr szabadított meg engemet; azért énekeljük énekimet éltünk minden napjaiban az Úrnak házában!
[/b]

          :2funny:           :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 November 04, 21:46:07
"Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék."
Példabeszédek 23:26

 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 November 05, 15:43:59

  A venyige

  Csel 28:3-6;

3.  Mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett és a tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva, az ő kezére ragada.

4.  Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondják vala egymásnak: Nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagya élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult.

5.  De néki, minekutána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lőn. [/b]

 6.  Azok pedig azt várják vala, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagyhirtelenséggel halva rogyik le. Mikor azonban sok ideig várták, és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatva értelmöket, istennek mondják vala őt.


   Jn 15:

6. Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik és megégnek[/b]. (Károli)

6. Aki nem marad meg bennem, azt félredobják, mint a venyigét, és elszárad – aztán összegyűjtik, majd tűzre rakják, és elég. (SZPA)


   Ahogy olvastam az Apcselt, a Bibliai találós kérdésekhez, eszembe jutott a János evangéliumban Jézus beszéde, mikor Önmagát a Szőlőtőhöz hasonlítja. Beszél azokról, akik Rajta, a szőlőtőkén maradnak, ezek bő termést hoznak, mert az Úr, azaz az Élet bennük marad. Azt mondja Jézus, hogy nála nélkül semmit nem cselekedhetünk, semmi jót. Csak így tudjuk megtartani parancsolatait és megmaradni az Ő szeretetében, az Atya szeretetében!
  Viszont ha valaki nem marad Őbenne, nem tud jót teremni, akkor levágják a tőkéről, és önmagában elszárad, nem lesz Élet benne, nem tud életet adó tetteket, beszédeket teremni. Így keletkeznek a tévtanítások, hamis próféciák, hamis szolgák és szolgálatok, = kígyó, amelyek nem az örök életet közvetítik, hanem a halált. Azokat, akik ilyen venyigék, és azokat akik hallgatják, követik ezeket az embereket, beszédeket, ugyanúgy a tűzre vetik, azaz a Gyehennára. Így kivettetnek az Atya szeretetéből, jelenlétéből örökre.

  És ha mi, ugyanúgy, mint Pál, lerázzuk magunkról ezeket a hamis tanításokat, szolgálatokat, stb., tehát mindent, ami nem Jézus Krisztusból, nem az Igéből van, akkor nekünk sem lesz semmi bajunk! A halál és a pokol sem vehet rajtunk erőt, mert a Győztesben, az Életben vagyunk és Ő legyőzött mindent, ami gonosz, amiben nincs élet.
 
   Kol 3,3 Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. [/b]

    :2smitten:   :169:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 November 07, 08:59:36
Ef 4:17  Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában,
Ef 4:18  Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök;
Ef 4:19  Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére.

Ef 4:20  Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust;

Ef 4:21  Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban:

Ef 4:22  Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt;
Ef 4:23  Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,

A megnem tért embernek az elméje , gondolkozása, szíve van megromolva. Ezért élnek a bűnben.

Nekünk Krisztus által, előszőr a mi gondolkozásunk értelmünk, és szívünk kell megváltozzon, mert onnan indul ki minden. Ha megváltoznak bennünk ezek, akkor megváltozik az életünk, már nem a bűn után vágyódik szívünk, hanem Isten szentsége után.

Róm 12:1  Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
Róm 12:2  És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: körtevirág - 2010 November 07, 10:40:30
Háát, én még csütörtökön kaptam egy igét, az 1Tess 4-5.

mindenikőtök uralkodjék teste felett, szentségben és tisztaságban éljen mindegyikőtök feleségével. Nem bűnös vágy gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent.

Nő vagyok,feleségem nincs.   :hehe:
Viccet félretéve, most még nincs férjem, de lesz. És a leendő férjemhez is hűségesnek kell lennem. Jézus azt mondja, ha már szívünkben paráználkodtunk, bűnt követtünk el. Ezt értettem és elfogadtam, de most világosodott meg nekem teljesen.
Halleluja!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 November 10, 11:36:23
Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
zsid 4:12
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 November 10, 11:38:29
Ámen.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 November 11, 21:11:02
Péld 11:23  Az igazaknak kivánsága csak jó, az istentelenek várakozása pedig harag.
Péld 11:24  Van olyan, a ki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és a ki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.
Péld 11:25  A mással jóltevő ember megkövéredik; és a ki mást felüdít, maga is üdül.

Péld 11:27  A ki jóra igyekezik, jóakaratot szerez: a ki pedig gonoszt keres, ő magára jő az.
Péld 11:28  A ki bízik az ő gazdagságában, elesik; de mint a fa ága, az igazak kivirágoznak.

Péld 11:29  A ki megháborítja az ő házát, annak öröksége szél lesz; és a bolond szolgája a bölcs elméjűnek.
Péld 11:30  Az igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a bölcs.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Zsuzsa2 - 2010 November 12, 08:03:19


A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.

És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.


/Kol.3.16,17/
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 November 13, 08:41:38
1Sám 5:2  És megfogták a Filiszteusok az Isten ládáját, és bevivén azt a Dágon templomába, Dágon mellé helyezték el.
1Sám 5:3  És mikor az Asdódbeliek másnap korán felkelének, ímé Dágon leesett arczczal a földre az Úr ládája előtt. És felvevék Dágont, és ismét helyreállíták.
1Sám 5:4  Mikor pedig másnap korán reggel felkelének, ímé Dágon [ismét] leesett arczczal a földre az Úr ládája előtt; és Dágonnak feje és két kezefeje letörve a küszöbön valának, csak Dágon [dereka] maradt meg.
1Sám 5:5  Annakokáért a Dágon papjai és mind azok, akik a Dágon templomába járnak, nem lépnek a Dágon küszöbére Asdódban mind e mai napig.
1Sám 5:6  És az Úrnak keze az Asdódbeliekre nehezedék, és pusztítja vala őket; és megveré őket fekélyekkel, Asdódot és határait.
1Sám 5:7  Mikor azért látták az Asdódbeliek, hogy így van a [dolog], mondának: Ne maradjon nálunk Izráel Istenének ládája, mert reánk nehezedett az ő keze, és Dágonra, a mi istenünkre.


Minden térd és minden isten meghalyol a mi Istenünk előt.

Ézs 45:23  Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér: hogy minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv!
Róm 14:11  Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja.
Fil 2:10  Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.


Dicsőség az Úrnak örökkön örökké, mert mindenkinél hatalmasabb Ő.

Zsolt 89:9  Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te hűséges voltod körülvesz téged.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 November 13, 09:57:49

   Lukács 10:

40. Mártha pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban; előállván azért, monda: Uram, nincs-é arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem.
41.  Felelvén pedig, monda néki Jézus: Mártha, Mártha, szorgalmas vagy és sokra igyekezel:
42. De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle [/i]  

         :2smitten:     :169:        :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 November 13, 13:59:00
"Mikor azt mondtam: Az én lábam megcsúszik: a te szereteted, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet." Zsolt.94:18-19.  :05:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 November 15, 22:03:14
1Ján 4:7  Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.
1Ján 4:8  A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.


1Ján 4:19  Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!
1Ján 4:20  Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lát?
1Ján 4:21  Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy a ki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 November 17, 19:41:29
1Ján 5:3  Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.
1Ján 5:4  Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk.
1Ján 5:5  Ki az, a ki legyőzi a világot, ha nem az, a ki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 November 18, 21:21:39
Róm 12:9  A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
Róm 12:10  Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 November 18, 22:29:33
"Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Szerelmesének álmában ád eleget"
Zsoltárok 127:2
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 November 19, 21:10:09
Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.
Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.
Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre?
Máté 7:1-3

Ámen!!!!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 November 19, 21:26:40
1Ján 5:13  Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.

1Ján 5:14  És ez az a bizodalom, a melylyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket:
1Ján 5:15  És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk ő tőle.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 November 21, 19:11:15
„Azt mondom pedig: A ki szűken vet, szűken is arat; és a ki bőven vet, bőven is arat.
Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.”
II.Korintusi levél 9.6-7 :2smitten: :2smitten:


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 November 22, 10:29:38
Kinek szíve reád támaszkodik,megőrzöd azt teljes békében,mivel Te benned bízik.(Ézsaiás 26,3.)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Gyöngyike - 2010 November 22, 15:09:30
Ámen. :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 November 22, 18:47:13
El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.
Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz.
Józsué 1:8,9
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 November 28, 16:36:23

  Malakiás 4:6;

  "és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig
  az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal."
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 November 28, 21:41:56
"Ha pedig megtérendetek hozzám és megtartjátok parancsolataimat és cselekeszitek azokat:még ha égnek utolsó szélén volnának is szétszórt gyermekeitek,onnan is összegyüjtöm és beviszem arra a helyre ,melyet választottam,hogy lakozzék ott az én nevem"
Nehémiás 1:9
:2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 November 28, 21:51:53
ÁMEN! :D
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 November 28, 22:55:24
Egyáltalán már az is gyarlóság közöttetek, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenvedítek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt?
I Kor 6:7
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 November 28, 22:58:26
Isten áldjon benneteket!

Tanultam egy új mottót, amit érdemes követni!
Csak egy kérdés amit mindenki feltehet magának bármilyen helyzetben.

Mit tenne Jézus?

Remélem áldásotokra lesz ez!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 November 29, 11:06:06
„Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy Tebenned fognak megáldatni minden népek…
Akik törvény cselekedeteiből vannak átok alatt vannak…
Hogy pedig a törvény által senki nem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, hogy az igaz ember hitből él…
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk…
Hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.”
 Galata 3:8-14.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 November 29, 20:52:30
"A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr."
Korinthusi levél 13:4-7 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 December 01, 07:34:21
Ámen!!!

Ez az egyik legkedvesebb ige a számomra!!!
  :D
 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Irma - 2010 December 01, 09:31:43
    Ézs 40,1-8.

1 Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek.
2 Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az ÚR keze minden vétkéért.
3 Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek!
4 Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá!
5 Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az ÚR maga mondja ezt.
6 Egy hang szól: Kiálts! Én kérdeztem: Mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé.
7 Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az ÚR szele. - Bizony csak fű a nép!
8 Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: feszter - 2010 December 01, 14:05:51
Zsolt. 106,4
Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért; jőjj el hozzám szabadításoddal,

Zsolt. 106,5
Hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében; hogy dicsekedjem a te örökségeddel!

Zsolt. 106,6
Vétkeztünk atyáinkkal együtt; bűnösök, gonoszok valánk.

Zsolt. 106,7
Atyáink nem értették meg Égyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem daczoskodtak a tengernél, a veres tengernél.
 
Zsolt. 106,8
De ő megsegíté őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét.

Zsolt. 106,9
Rákiálta a veres tengerre és kiszáradt, s úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon.

Zsolt. 106,10
És kisegíté őket a gyűlölő kezéből; kimentette őket ellenség kezéből.

Zsolt. 106,11
Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük.


Sziasztok!

Szeretnék pár gondolatot megosztani veletek amit az Úr rámhelyezett.
Csodálatos igéretek vannak ebben a Zsoltár részletben.
Dávid kéri az Urat,hogy a bűnök ellenére is jóságából és irgalmából emlékezzen meg  róla és hozza el a szabadulást.
Bizony sokszor vétkezünk mi is és házuk népe is.
Az Úr azomban az Ő nevéért , örökké való kegyelméjért,a feledés tengerébe veti a bűnöket és segítségünkre siet.Megmutatja nékünk az Ő hatalma erejét.
Kiment minket az ellenség kezéből,megsemmisíti szorongatóinkat.
Száraz lábbal , szabadságra hoz ki minket a mélységekből.
Bizakodjál az Urban kedves testvérem, mert ma is "száraz lábbal" fog kihozni az Úr!


Szeretettel Ircsi

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 December 03, 07:30:01
Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,
A kiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön,
Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben;
Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!
Efézus 3.14-21
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 December 03, 07:32:04
És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.
Efézus 5:2
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 December 03, 18:01:34

   Ézs 54,17
  Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

 Nem szerencsés az Úr szolgái ellen beszélni, még akkor sem, ha hibáztak.
 Nem szerencsés a Kenet ellen beszélni, kritizálni azt az embert, aki az Úr szolgája....
 Amikor az Úr szolgája gyenge, elesett, beteg, akkor imádkozni kell érte,
 közbenjárni, nem pedig kárhoztatni, mert ez igen veszélyes dolog!! 
  :062:

  Az Úr hatalma védi az Övéit, ez az ő örökségük, igazságuk és
  ez az Úrtól van!!! 
:169:
 
  ámen!!   :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 December 03, 19:27:09
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 December 03, 21:26:36
Mt 18,21 Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is?
Mt 18,22 Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenszer hétszer is.
Lk 17,4 És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: Megbántam; megbocsáss néki.


Ámen!!!!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2010 December 04, 08:17:25
"Boldog ember az,aki az Úrba vetette bizodalmát,és nem fordult a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez."(Zsoltárok 40,5.)
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 December 04, 09:19:34

 2Királyok 2:

 23.  Felméne azután onnét Béthelbe; és mikor az úton felfelé méne, apró gyermekek jövének ki a városból, a kik őt csúfolják vala, ezt mondván: Jőjj fel, kopasz, jőjj fel, kopasz!
24. És hátratekintvén és meglátván őket, megátkozá őket az Úr nevében, és az erdőből két nőstény medve jövén ki, szétszaggata közülök negyvenkét gyermeket.


         
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2010 December 04, 10:03:14

   Ézs 54,17
  Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

 Nem szerencsés az Úr szolgái ellen beszélni, még akkor sem, ha hibáztak.
 Nem szerencsés a Kenet ellen beszélni, kritizálni azt az embert, aki az Úr szolgája....
 Amikor az Úr szolgája gyenge, elesett, beteg, akkor imádkozni kell érte,
 közbenjárni, nem pedig kárhoztatni, mert ez igen veszélyes dolog!! 
  :062:

  Az Úr hatalma védi az Övéit, ez az ő örökségük, igazságuk és
  ez az Úrtól van!!! 
:169:
 
  ámen!!   :2smitten:


A M E N  !   :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2010 December 05, 10:04:32
 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:


" Ha hamissagra neztem volna szivemben, meg nem hallgatott volna az en URAM. "
Zsoltarok konyve    66 , 18


 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 December 06, 21:16:51

 1Móz 45:
  20.  A ti házi eszközeitekre pedig ne tekintsetek sóhajtva; mert egész Égyiptom földének a legjava a tiétek.


  2Móz 12:
35.  Az Izráel fiai pedig Mózes beszéde szerint cselekedének és kérének az Égyiptombeliektől ezüst edényeket és arany edényeket, meg ruhákat.
36.  Az Úr pedig kedvessé tette vala a népet az Égyiptombeliek előtt, hogy kérésökre hajlának és kifoszták az Égyiptombelieket.


  Mk 13,15
  A háztetőn levő pedig le ne szálljon a házba, se be ne menjen, hogy házából valamit kivigyen.

     :2smitten:    :2smitten:     :2smitten:
 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 December 10, 21:44:50
Róm 13:12  Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.

Ef 6:11  Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
Ef 6:12  Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

Kol 3:14  Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele.

Róm 13:13  Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és írigységben:
Róm 13:14  Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 December 11, 16:35:05
Zsolt 29:1  Dávid zsoltára. ; Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet!
Zsolt 29:2  Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben.

Zsolt 29:3 Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett.
Zsolt 29:4  Az Úr szava erős; az Úr szava fenséges.
Zsolt 29:5  Az Úr szava czédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon czédrusait is.
Zsolt 29:6  És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat.
Zsolt 29:7  Az Úr szava tűzlángokat szór.
Zsolt 29:8  Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját.
Zsolt 29:9  Az Úr szava megborjaztatja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja: dicső!

Zsolt 29:10  Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké.
Zsolt 29:11  Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 December 14, 22:45:39
Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.
Korinthusbeliekhez írt I. levél 15. rész 29
:2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 December 14, 23:19:20
Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá teszszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk.
I János 1:8-10
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: mumuska4 - 2010 December 14, 23:24:21
És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket.
Hogy ha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud.
Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;
I János 3:19-21

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Dr Dee - 2010 December 15, 06:38:18
Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá teszszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk.
I János 1:8-10Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Émi - 2010 December 15, 12:15:24
Zsoltár 146:5

Boldog,akinek segítsége a Jákób Istene,és reménysége van az Úrban,az ő Istenében! :05:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2010 December 15, 14:08:44
Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! (Zsolt 133,1)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 December 15, 15:52:31

 Ahogy olvastam az Igét, amit kaptál Antee, én ezt kaptam, hogy tulajdonképpen mi is az egység:

 Efézus 4:

1.  Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok.
2.  Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,
3.  Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.
4.  Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;
5.  Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;
6.  Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.  

      :2smitten:    :2smitten:    :2smitten:    :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2010 December 15, 16:49:35
Köszönöm szépen! :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 December 21, 12:07:37
  2Krónika 26:

 5. és mindaddig, míg az Urat keresé, jó előmenetelt adott néki Isten;

  26:15b
 "És az ő híre messzire elterjede; mert csudálatosan megsegítteték, míglen megerősödék."

      :2smitten:        :2smitten:
 

 
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Zsuzsa2 - 2010 December 22, 06:53:10
Végezetül pedig: erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében.
Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselveteséveivel szemben.
Mert nem a vér és test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen.
Vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és megállhassatok, mert mindent megtettetek. Úgy álljatok tehát, hogy a derekatokat övezzétek fel igazsággal, és öltsétek magatokra a megigazulás vértjét! Lábatok saruja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség. Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Szellem kardját, vagyis az Isten igéjét. Mindenkor esedezzetek a Szellemben, minden imádságban és könyörgésben, s őbenne virrasszatok teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért. (Ef. 6.10-18.)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 December 22, 13:34:49
"Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére." II. Kor. 4:15.

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 December 25, 15:19:10

Ézs 9:6  Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
Ézs 9:7  Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!


 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 December 26, 11:40:09
Mik 5:2  De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.


 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 December 27, 19:08:30

 2Péter 2:

 20.  Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél.

21.  Mert jobb volna rájok nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Irma - 2010 December 28, 07:05:01
„Hat dolgot gyűlöl az ÚR, sőt hét dolog utálatos előtte: A nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszályt szító ember.”

Példabeszédek könyve 6:16-19


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2010 December 28, 10:40:07
"Az én lábamnak szövétneke a Te igéd, és ösvényemnek világossága." Zsolt.119:105.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2010 December 31, 19:13:25

 Zsidó 12:

25.  Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, a ki szól; mert ha azok meg nem menekültek, a kik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbbé mi, ha elfordulunk attól, a ki a mennyekből vagyon,
26.  Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is.
27.  Az a "még egyszer" pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg.
28.  Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.
29.  Mert a mi Istenünk megemésztő tűz
.Aggeus 2:
6.  Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: Egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazt.
7b.  És megindítok minden népet, és eljön, a kit minden népek óhajtanak
,

      :2smitten:    :2smitten:    :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2010 December 31, 21:06:59
Zsolt 113:1  Dicsérjétek az Urat. ; Dicsérjétek az Úrnak szolgái! dicsérjétek az Úrnak nevét,
Zsolt 113:2  Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké!
Zsolt 113:3  Napkelettől fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve!
Zsolt 113:4  Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsősége túl van az egeken.
Zsolt 113:5  Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik?
Zsolt 113:6  A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön;
Zsolt 113:7  A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonszsza a sárból,
Zsolt 113:8  Hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé;
Zsolt 113:9  A ki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!


Dicsőség az Úrnak, a mi Istenünknek.
Kivánom, hogy az elkövetkező évben is tapasztaljuk meg, hatalmas kegyelmét, szeretetét, és hatalmát.

Sok szeretettel.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2011 Január 02, 22:11:01
1Ján 5:18  Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem a ki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.


 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2011 Január 02, 22:30:42
Ámen!!! :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2011 Január 03, 15:27:22

 " Hálás vagyok annak, aki erőssé tett, Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki annyira megbízhatónak tartott, hogy szolgálatba állított, engem, aki korábban káromló, üldöző és erőszakos ember voltam - de megsajnált, mert tudatlanságból tettem, a hitetlenség miatt, a mi Urunk kegyelme pedig fölülmúlta bőségben mindezt a Krisztus Jézusban hittel és szeretettel."


     :2smitten:    :169:   :hehe:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2011 Január 03, 22:04:11
Fil 2:2  Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;
Fil 2:3  Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.


 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2011 Január 04, 08:16:40

 " Hálás vagyok annak, aki erőssé tett, Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki annyira megbízhatónak tartott, hogy szolgálatba állított, engem, aki korábban káromló, üldöző és erőszakos ember voltam - de megsajnált, mert tudatlanságból tettem, a hitetlenség miatt, a mi Urunk kegyelme pedig fölülmúlta bőségben mindezt a Krisztus Jézusban hittel és szeretettel."


     :2smitten:    :169:   :hehe:
Ámen.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2011 Január 04, 08:17:15
Fil 2:2  Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;
Fil 2:3  Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.


 :2smitten:
Ámen!!!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2011 Január 05, 10:52:00
2 Kor.1.3 Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene,
2 Kor.1.4 aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.
2 Kor.1.5 Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2011 Január 05, 12:13:41
Ámen!!!!!!!!!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2011 Január 05, 22:56:12
URAM!

Ma egy éve kuldted el Nekem az elso IGÉT, mely az elso pecsét lett a szívemben, benned,
ezzel fogtad meg a szívem!  ( 2010 - január - 5. )

Akkor nyitottam a topic-kot: Ha tiszta szivbol szeretnek valamit, elérem, ugye?   :088: :088: :088:


És a válasz így szólt:

Jól mondod, ha tiszta szivvel.
Tartsd magad távol az ezoteriatol, bizz mindent ISTENRE;

Mert akik ISTENT szeretik, minden javukat szolgálja, azoknak, akik az o vegzése szerint hivatalosak.
RÓMAI  LEVÉL    8 , 28


Szivemben orok hálával koszonom Neked, szeretlek URAM, nincs nálad fontosabb !

 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:


King Jesus (http://www.youtube.com/watch?v=VICGJ4zqZ0M#)


Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2011 Január 06, 07:41:42
Hallelujah!Dicsőség az Úrnak!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2011 Január 06, 17:10:01

 Júdás 1:

16.  Ezek zúgolódók, panaszolkodók, a magok kívánságai szerint járók; szájok kevélységet szól, haszonlesésből személyimádók.
17.  Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, a melyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak.
18.  Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, a kik az ő istentelen kívánságai szerint járnak.
19.  Ezek azok, a kik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szent Lélek.
20.  Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által,
21.  Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.


22.  És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket.
23.  Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és útálva még a ruhát is, a melyet a test beszennyezett.


24.  Annak pedig, a ki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,
25.  Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Január 07, 11:41:18
 :2angel:
Ámen

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2011 Január 07, 12:35:46
Egy torvenyetek legyen, és egy szabályotok néktek...
MÓZES  IV. KONYV   15 , 16
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2011 Január 07, 12:52:35

„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!
 Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!
 Akkor eljön világosságod, mint hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok!
 Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény.
 Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz…”
(Ézsaiás 58. részéből)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2011 Január 08, 12:08:06
Nehéz és megpróbáltatásos napokon megyünk most át.

Az éjjel ezt az igét kaptam az Úrtól álmomban:

2Kor 8:2  Hogy a nyomorúság sok próbái közt [is] bőséges az ő örömük és igen nagy szegénységük jószívűségük gazdagságává növekedett.

Drága lett számomra ez az ige.

Öröm mindenben.  Az Öröm is a Szent Szellem gyümölcse, ami ott kell ragyogjon az éltünkben.
Dicsőség .s hála az Úrnak.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Antee - 2011 Január 08, 12:11:10
Imádkozom értetek! :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2011 Január 08, 12:15:17
Köszönöm Drága testvérem, Antee.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Január 08, 12:18:20
 :2angel:

Igen hasznos az igaz buzgóságos könyörgése
és
az igaz
pedig hitből él :2angel:

Segíts bennünket Uram, hogy mindég minden helyzetben a BENNED való hitben éljünk, és buzgóságosan könyörögjünk Testvéreinkért,
de a hitetlen világért is.
Köszönöm, hogy mindég meghallgatsz
Az Úr Jézus Nevében kértem

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2011 Január 08, 12:22:34
ÁMEN!!!

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Január 14, 07:48:36
84. zsoltár
Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura!
Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé.
A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!
Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.
Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében.
Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső.
Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon.
Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg Jákóbnak Istene! Szela.
Mi paizsunk! Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orczáját!
Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer másutt; inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában!
Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek.
Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned. ÁMEN

Hit Gyulekezete-Senki nincs (http://www.youtube.com/watch?v=043OMNMuza8&feature=related#)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Január 14, 09:07:11
 :2angel:
Ámen
 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2011 Január 14, 17:58:58

Fil 4:4  Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!

Fil 4:5  A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!

Fil 4:6  Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Fil 4:7  És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Fil 4:8  Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.
Fil 4:9  A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.


Köszönöm Uram a te szavaidat, mely oly csodálatos.
Uram tedd valósággá ezt az életünkben.
ÁMEN.

 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Január 14, 19:05:32

Fil 4:4  Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!

Fil 4:5  A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!

Fil 4:6  Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Fil 4:7  És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Fil 4:8  Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.
Fil 4:9  A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.


Köszönöm Uram a te szavaidat, mely oly csodálatos.
Uram tedd valósággá ezt az életünkben.
ÁMEN.

 :2smitten:

Ámen és Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2011 Január 14, 19:31:22


  Fil 2,3

    Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.


            :2smitten:       :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Január 14, 19:48:33


  Fil 2,3

    Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.


            :2smitten:       :2smitten:

Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2011 Január 15, 07:29:11


  Ézsaiás 1-3. fejezet


             :01:  :2smitten:  :061:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Január 16, 04:51:10
 :angel2:


Idézet
1Pt 5,
10.   A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11.    Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

 :004:
Erre ébredtem  :044:

Azok akik elfogadják a KEGYELMET elhiszik, hogy kegyelemből tartattak meg hit által, és ez nem tőlük van, hanem Isten ajándéka,
ők azok akik a MINDEN KEGYELEM ISTENÉHEZ tatoznak, ők azok akik kegyelemben, kegyelemből élnek, ők azok akiknek a lévitapapság előképe volt, ők azok akiknek lakást készít az Úr Jézus, mint a lévita papságnál sem azért mert megérdemelték, hanem azért mert bele születtek.
Mi sem azért mert megérdemeljük, hanem azért mert felülről születtőnk, kegyelemből tartatunk meg, hit által.
 :2angel:

Segíts kérlek, hogy ebben a tudásban megmaradjunk, hogy Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká, Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

Ámen
 :ima02:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Január 16, 07:38:37


'1Pt 5,
10.   A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11.    Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen."

"Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká, Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen."

ÁMEN.
Áldott napot!
Zsuzsa :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2011 Január 16, 08:17:39

  Jakab 3:


7.  Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és meg is szelidíttetett az emberi természet által:
8.  De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.        :2smitten:    :2smitten:   :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Január 16, 09:14:40


'1Pt 5,
10.   A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11.    Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen."

"Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká, Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen."

ÁMEN.
Áldott napot!
Zsuzsa :2smitten: :2smitten: :2smitten:


Ámen
 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: zoltan - 2011 Január 20, 07:34:01


Luk 11:9  Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
Luk 11:10  Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.


 :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2011 Január 20, 17:45:51
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2011 Január 20, 17:52:22Á M E N  !


Megnyittatik, ha zorgetek, amennyiben tiszta szivvel zorgetek, szivem legoszintebb szandekával. És ez így van jól!


" Ugye, ha tiszta szivbol szeretnek valmit, azt megkapom ugye?
  -  Jól mondod, ha tiszta szivvel.
     ...de Bízd ezt ISTENRE;  Mert akik ISTENT szeretik, minden javukat szolgálja, azoknak akik az o végzése szerint hivatalosak. "
    RÓMA   8 , 28  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2011 Január 20, 17:58:21
"Az igazak ösvénye pedig olyan.mint a hajnal világossága,mely minél tovább halad,annál világosabb lesz a teljes délig."(Példabeszédek4,18.)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: körtevirág - 2011 Január 21, 22:25:38
örökkévaló szeretettel szerettelek téged,azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.Újra felépítlek téged, és felépülsz,ó Izrael lánya.(Jer 31:3-4)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2011 Január 24, 15:29:39
 Ezt az Igét éjjel kaptam  :061:

 Máté 24:

 10.  És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.


            :168:    :061:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Shomer ayin - 2011 Január 24, 19:43:33
Máté 24,12.    
És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
13.    
De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
14.    
És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Nekóda - 2011 Január 24, 21:07:33
ezért nincs szeretet drága barátom :
Habakuk könyve:1:4   Azért inog a törvény, és nem érvényesül az igaz ítélet; mert gonosz hálózza be az igazat, azért származik hamis ítélet!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Január 25, 06:50:39
Kolosse 1.10-14.    
"... járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében;
Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel;   
Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban;   
A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;.    
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;"
Ámen.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Január 25, 07:51:49
Kolosse 1.10-14.    
"... járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében;
Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel;   
Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban;   
A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;.    
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;"
Ámen.
Köszönöm Uram!
Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Január 28, 07:59:17
 :062:
Idézet
Sir 2,11 Elsenyvedtek szemeim a könyhullatástól, belső részeim háborognak, májam a földre omlik az én népem leányának romlása miatt, mikor elalélt a kis gyermek és a csecsszopó a város utczáin.

  :pityereg:

Idézet

Hab 2,3 Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jőni, nem marad el!
 
 Zsid 10,37 Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik.

:angel2:

Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2011 Január 29, 17:03:46
„Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.”
II. Kor. 7:1.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Január 30, 07:22:24
Mindenkor örüljetek.
Szüntelen imádkozzatok.    
Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
A Lelket meg ne oltsátok.   
A prófétálást meg ne vessétek,    
Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!   
Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek!    
Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. ÁMEN.
1Tessz.5.16-23.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Február 01, 16:43:57
 :063:
Csel 24,16 Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor

Mennyire összekapcsolódik.


Csel 24,16 Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor


1Tim 1,19 Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Február 02, 10:23:41
 :angel2:

Idézet
Zsolt 119,71 Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet
:063:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2011 Február 05, 19:01:07
 2. Zsoltár   

1. Miért csődültek a népek, és gondolnak hiábavalót a nemzetek,
2. összeállanak a föld királyai, és együtt tanakodnak a fejedelmek az Örökkévaló és az ő fölkentje ellen?
3. Szakítsuk szét kötelékeiket, s vessük le magunkról bilincseiket!
4. Az égben trónoló nevet, az Úr gúnyolódik rajtuk,
5. akkor beszél hozzájuk haragjában és hevében megrettenti őket:
6. Hisz én iktattam be királyomat Cziónon, az én szent hegyemen. -
7. Hadd adok hírt törvényről! Az Örökkévaló szólt hozzám: fiam vagy, én ma szülőd lettem.
8. Kérj tőlem, s majd adok nemzeteket birtokodul s tulajdonodul a földnek végeit;
9. majd megtöröd őket vaspálczával, mint a fazekasedényt szétzúzod őket!
10. Most tehát királyok, térjetek észre, okuljatok, földnek birái;
11. szolgáljátok az Örökkévalót félelemben és ujjongjatok remegés közt.
12. Hódoljatok a fiúnak, nehogy haragudjék s elvesznétek az úton; mert kevés híján felgyúl a haragja. Boldogok mind, kik benne keresnek menedéket!


     ámen, ámen, kegyelem   :2smitten:   :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2011 Február 06, 11:21:25
„Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van…
 Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.
 Akik Őrá néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul.
 Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.
 Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül, és kiszabadítja őket.
 Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki benne bízik.”
 34. Zsoltárból
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Ani Kinor - 2011 Február 06, 11:58:09
„Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van…
 Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.
 Akik Őrá néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul.
 Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.
 Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül, és kiszabadítja őket.
 Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki benne bízik.”
 34. Zsoltárból
A M E N !   :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Február 06, 12:10:31
 :angel2:

Idézet
3.  Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;
4.  A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon.
5.  Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,
6.  A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet,
7.  A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.
8.  Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.
9.  Mert a kiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról.
10.  Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.
11.  Mert ekképen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.
12.  Annakokáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, hogy tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban.
13.  Méltónak vélem pedig, a míg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébresztgesselek titeket;
:017:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2011 Február 09, 13:35:14
„Uram, az égig ér a Te kegyelmességed, a Te hűséged a felhőkig!
  Mert nálad van az életnek forrása, a Te világosságod által látunk világosságot.
  Terjeszd ki kegyelmességedet a Te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre!”

  Zsoltárok 36:6, 10-11.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Február 11, 11:16:24
1Péter 1.3-9:
    
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,   
Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, a mely a mennyekben van fenntartva számunkra,   
A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.   
A melyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között,   
Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;   
A kit, noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek
Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét. ÁMEN.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2011 Február 11, 12:12:40
Ámen!!!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2011 Február 11, 18:45:41

  Zsoltárok könyve 122. rész  

1.  Grádicsok éneke, Dávidtól. Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el az Úr házába!
2.  Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, oh Jeruzsálem!
3.  Jeruzsálem, te szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város!
4.  A hová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izráelnek, az Úr nevének tiszteletére.
5.  Mert ott ülnek az ítélőszékek, Dávid házának székei.
6.  Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők!
7.  Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban.
8.  Atyámfiaiért és barátaimért hadd mondhassam: béke veled!
9.  Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kivánhassak jót tenéked!


          :ima02:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2011 Február 11, 18:50:49
Ámen.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Február 12, 08:20:47
Zsoltárok könyve 133. rész

   
Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak!
   
Mint a drága olaj a fejen, a mely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; a mely lefoly köntöse prémjére;
    
Mint a Hermon harmatja, a mely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!  ÁMEN.


:Jezus04:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Február 12, 10:31:55
Zsoltárok könyve 133. rész

   
Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak!
   
Mint a drága olaj a fejen, a mely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; a mely lefoly köntöse prémjére;
    
Mint a Hermon harmatja, a mely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!  ÁMEN.


:Jezus04:

Ámen
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Guti Tünde - 2011 Február 13, 18:54:08
„A mi hatalmas Főpapunk, maga Jézus, az Isten Fia, aki felment a Mennybe. Ezért erősen ragaszkodjunk hozzá, és bátran mondjuk el az embereknek, hogy hiszünk Jézusban!

Főpapunk megérti gyengeségeinket, hiszen ő is megtapasztalta mindazokat a kísértéseket és próbákat, amik az embereket érik…

Ha pedig Jézus a főpapunk, akkor bátran és bizalommal menjünk az Atya Isten kegyelmének Trónjához!”

Zsidók 4:14-16. (Egyszerű fordítás)
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Február 13, 22:00:04
Idézet
Ézs 26,3 Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik;
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: ditte - 2011 Február 14, 08:40:23
Ámen!
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Február 14, 12:52:34
 :angel:
Idézet
Dn 12,10 Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik,


Köszönöm, hogy a próbákban is Te vagy Istenem

:ima02:
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Február 16, 05:57:08
 :2angel:

Idézet
1Kir 8,39 Te hallgasd meg a mennyekből, a te lakhelyedből és légy kegyelmes, és cselekedd azt, hogy kinek-kinek fizess az ő útai szerint, a mint megismerted az ő szívét, mert egyedül csak te ismered minden embernek szívét

 :ima02:

Köszönöm
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Kamilla - 2011 Február 16, 10:15:33

 Jelenések 21:

18. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
19. És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.
Cím: Re:Igét kaptam az Úrtól
Írta: Magda - 2011 Február 16, 10:31:36