Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2006 Október 04, 23:13:07

Cím: Vallások
Írta: Antee - 2006 Október 04, 23:13:07
Magyarországon a bejegyzett egyházak száma: 143

Ebben megtalálható az Iszlám vallástól kezdve,a buddhista valláson át a hindu vallásig.

Kiemelném a keresztény vallást,amihez a Bibliát vesszük tanításul!
Sajnos a kereszténységen belül is sokrészre szakadtak(nem értettek egyet) és kiváltak.

Ezt nevezhetjük szektáknak?

Szerintem a szekta definíciója ez!

Van több olyan keresztény vallás,ahol ugy tanítanak hogy Jézus,nem is a Krisztus!
Hogy más út is van!
És ezt a Bibliával is próbálják alátámasztani.

Úgy gondolom,hogy sikertelenül!

Előhozok pár igeverset:

1,(1Jn 4,3)
Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van.

2,(2Jn 1,7)
Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus.

3,(1Jn 2,22)
Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút.

Szerintem okoskodásnak nincs helye,az ige világosan beszél.
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2006 Október 05, 00:11:54
Sajnos a vallások körébe bekerült a sátánizmus "vallás" is.

Elfogadott vallásnak is számit többek között az Egyesült Királyságban,és USA-ban.

Leírok pár "parancsolatot" amit ők gyakorolnak.

1,Amikor közterületen jársz, ne háborgass senkit. Ha valaki téged háborgat, szólítsd fel, hogy hagyja abba. Ha tovább háborgat, pusztítsd el.

2,Sátán bosszúállást hirdet, ahelyett, hogy odafordítanánk a másik orcánkat!

3,Ha a tanyádon egy vendég bosszant, bánj el vele kegyetlenül.

Nem szörnyű?

Emberek vagyunk,ne viselkedjünk állati természettel!

Hasonlítsuk össze a kereszténységgel:

1,(Jn 15,13)
Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.

2,(1Kor 13,4)
A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

3,(Jn 3,16)"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

(1Kor 16,14)
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2006 Október 07, 10:10:04
Mormon vallás

Alapítója Joseph Smith Jr. (1805-1844). Joseph Smith gyermekkori élménye szerint 1820-ban megjelent neki Isten Jézus Krisztussal és kijelentették, hogy az egyházak "mind tévelyegnek" és hogy Smith által fogják visszaállítani az evangélium teljességét és az igaz egyházat. Majd 1823-ban egy Moróni nevű angyal hozzájuttatta aranylemezekhez, amelyekre egy egykori amerikai civilizáció története volt rávésve. Smith lefordította ezeket az írásokat és 1830-ban kiadta mint A Mormon Könyve.

A pirossal kiemelt részt,nem véletlenül emeltem ki.
Mit mond erről a Biblia?

Várom hozzászólásaitokat
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2006 November 12, 10:21:11
Jehova Tanúi

Jehova Tanúi Istent Jehovának nevezik, ami a Jahve (יהוה) héber szóból származik.
Tagadják a Szentháromságot. Krisztust és Mihály arkangyalt egy személynek tartják.
Szerintük Jézus nem kereszten, hanem kínoszlopon halt meg.
Szerintük az utolsó időkben élünk. A csecsemőkeresztséget bűnnek tartják.
Minden napot egyformának tartanak, így még a születésnapot sem ünneplik (ez bűnnek számít).
Fontos számukra a térítés.

Az Amerikai adventista(világvégét várók) egyház több csoportra szakadt egy be nem teljesedett prófécia miatt,
amit William Miller "prófétált" a világvégéről.

Krisztus,és Mihály arkangyal egy személy?
Nincs is Szentháromság?
Kínoszlopon halt meg Jézus?

Huha...talán itt is a szövegkörnyezet nem elolvasása alakította ki ezt a felfogást?Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2007 Január 07, 21:21:54
Szeretném felhívni a figyelmet arra,hogy ez a Topic NEM a különböző vallásos emberek összeugrásáért nyilt meg ;)
Csak szelíden,és alázatosan!

Fogadjuk el egymás vallásos nézeteit,és gondoljunk abba bele,hogy egy Test vagyunk.

De arra kérek mindenkit,hogy Bibliai alátámasztásokkal irjanak.

Róm 8,31b
"Ha ISten velünk,ki lehet ellenünk?"

Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2007 Május 11, 11:13:06

A Jelenések könyvében olvashatunk a 144 000 megpecsételt emberről a nagy nyomorúságban.
Több "egyház" vallja magáról, hogy Ők az a bizonyos 144 000 ember, aki a nagy nyomorúságban él.

Azonban kis teológiai nehézségbe jutottak, mikor már meghaladta a 144 000 főt.

Jel 7,4
"És hallottam a pecséttel megjelöltek számát: száznegyvennégyezer pecséttel megjelölt Izráel fiainak minden törzséből:"

Számomra nagyon érdekes, hiszen az ige világosan mondja, hogy Izrael törzséből lesznek az elpecsételtek.
A nagy nyomorúság elött még meg fog történni az elragadtatás...ugytudom még nem történt meg, hiszen itt vagyok  :D :D :D

Lehet azért is gondolják magukat a 144 000-nek, mert különlegesnek érzik magukat. Az emberek szeretnek a főhelyeken ülni, de ne így legyen közöttünk!
Aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgálja!
 
 


Cím: Re: Vallások
Írta: petya1962 - 2007 Június 17, 23:08:44
 Mi a helyzet a keresztség (baptizálás) üdvösségszerző voltával?

Hogyan vélekedtek arról, hogy baptizálás nélkül nincs üdvösség, nincs örök élet?

Elválasztható-e a hit (megtérés) és a baptizálás
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2007 Június 17, 23:15:38
Én nem vagyok vízben, azonban Szentlélekben meg vagyok keresztelve.
A víz miután kijöttél elpárolog, a Szentlélek benned marad.

Nem vagyok vízzel megkeresztelve, de hiszem ( tudom ) hogy üdvösségem van. :D
Cím: Re: Vallások
Írta: petya1962 - 2007 Június 17, 23:20:57
Nos kedves Antee, ezt azért tettem fel ezt a kérdést, mert nekem, baptistának baptisták igen gyakran jönnek ezzel a teóriával. Mármint a hit és a víz együt...

Igei választ szeretnék adni. Elfogadom a meggyőződésedet, ezt én is vallom, de ez itt azt hiszem kevés.
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2007 Június 17, 23:25:42
Én se merítkeztem be, pedig Baptista gyüliben tértem meg és még most is járok ( mikor tehetem ).

Írtam a keresztségről a Márk evangéliuma tanulmányozáskor, talán segít:

Ide Kattints (http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php?topic=70.msg895#msg895)
Cím: Re: Vallások
Írta: petya1962 - 2007 Június 17, 23:32:39
Én se merítkeztem be, pedig Baptista gyüliben tértem meg és még most is járok ( mikor tehetem ).

Írtam a keresztségről a Márk evangéliuma tanulmányozáskor, talán segít:

Ide Kattints (http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php?topic=70.msg895#msg895)

Idézet
Jézus azzal folytatja, hogy aki megkeresztelkedik. Itt nem János vízkeresztségéről van szó, hanem a Szentlélek keresztségről.

Ezt mire alapozod?
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2007 Június 17, 23:36:02
Petya!

A Hitemre és meggyőződésemre alapozom! Aki fogadja el, hát, fogadja el.  :D

Mk 1,8   
Én vízzel kereszteltelek meg titeket, õ pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni."
Cím: Re: Vallások
Írta: petya1962 - 2007 Június 18, 07:07:10
Petya!

A Hitemre és meggyőződésemre alapozom! Aki fogadja el, hát, fogadja el.  :D

Mk 1,8   
Én vízzel kereszteltelek meg titeket, Ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni."

Nagyra becsülöm a hitedet, s el is fogadom. De én igei alátámasztást kértem.

Miért keresztelünk egyáltalán vízzel?

Ha a gondolatmenetedet értékelem, akkor semmi értelme. S azt hiszem abban megegyezhetünk, hogy ettől azért árnyaltabb a helyzet...
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2007 Június 18, 10:02:48
Jézus beszél arról is, hogy nem az a tisztátalan ami bemegy a gyomorba, hanem ami kijön az emberből.

Mk 7,15
"Nincs semmi, ami kívülrõl jutva az emberbe tisztátalanná tehetné õt; hanem ami kijön az emberbõl, az teszi tisztátalanná."

Az étel ami nincs hatással a szellemünkre hogyan befojásolhatná Istennel való kapcsolatunkat, vagy Üdvösségünket?
És a víz, ami percek alatt elpárolog a testünkről?

Azért keresztelünk vízzel, mert az egy jelképe IStenhez való odaszántságunknak. Életünk átváltozásának jelképe és fontos azért,
hogy az emberek lássák bizonyságunkat ( vízben való megmerítkezésünket ). Jelképe az, hogy amikor lemegyünk a víz alá akkor a bűn és a régi óember lennmarad, és amikor feljövünk egy új embert kapunk.

Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2007 Június 18, 22:05:21
"Vízkeresztség (Bemerítés) A bemerítéskor a hívő teste teljesen a víz alá merül. Ez egy engedelmességbeli és hitbeli tett, amelyben a hívő azonosul Jézus Krisztus halálával, eltemettetésével és feltámadásával.

A bemerítés feltétele a Jézus Krisztushoz való megtérés és a belé vetett hit.

A bemerítés jelképezi : a bűnök eltörlését, az óember megfeszítését és eltemetését, a föltámadott életre való újjászületést, a szív körülmetélését és a Krisztus Testébe, az Eklézsiába (Gyülekezet, Egyház) való beépülést.'
Cím: Re: Vallások
Írta: remeny - 2007 Június 21, 18:05:12
Hat az en velemenyem mert keresztelunk vizzel ? az mind egy jel kepkent van  meg tisztulast jelent szamomra  ujra szuletni uj eletet kezdeni. Engem Szent Lelek altal kereszteltek meg (Víz altal is) Hogy ki hogyan eli meg a kereszeget  szerintem mindegy az a fo, hogy hogyan ebredunk ra a Megvaltonkra es fogadjuk el Őt mint Isten Fiat. Itt van minden, Isten elott egyformak vagyunk egyforman szeret minket keresztelo Janos volt aki víz altal keresztelt es utana Jott a mi Urunk Ő pedig  Szentlelek altal.
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2007 Június 21, 19:22:51
Szióka Remény! Örülök hogy itt vagy! Bíztatlak, hogy a bemutatkozás (http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php?topic=5.msg923#msg923) topic-ba írj magadról pár személyes mondatot!
Legyen épülésedre a hozzászólások.

Igen!

A vízkeresztségnek jelképes szerepe van és bizonyságunkat osztjuk meg ezáltal másokkal.
A víztől senkinek se lesz üdvössége. Egyik barátommal ( aki nem hívő ) beszélgettünk az üdvösségéről és ő azzal jött elő, hogy megkeresztelték kiskorában.
Azonban az nem fogja üdvözíteni, hogy kiskorában vizet fröcskölt rá a pap. Úgytudom, hogy a katolikus teológia azt mondja, hogyha megkeresztelnek egy kisbabát, akkor ezáltal üdvösségre jut. Egy kisbabának ígyis-úgyis üdvössége van, azonban egy megélt kornál mit sem számít, hogy víz érte. Akiben a Szentlélek lakozást vesz, az üdvösségre jut.

Isten áldjon meg!
Cím: Re: Vallások
Írta: atesz - 2008 Március 21, 23:10:13
Hat vallas huu ez nagy kerdes de az en velemenyem es biztatasom  igy szol: Elj az Urnak es ne a vallasnak!! hat a fo hogy keresztenyek vagyunk a a hit az ami udvozit es nem a vallas  aldott legyen az Ur!!!
Cím: Re: Vallások
Írta: succubi - 2008 Augusztus 14, 18:54:22
Vallások...milyen érdekes téma.Én sok vallásra kíváncsi vagyok.Engem unitáriusnak kereszteltek és az unitárius nagymamám mindig magyarázta,h ők Jézust nem ismerik el mint istent.Nagyapám viszont katolikus volt és harmadik osztályos koromban megkértem a szüleimet,hogy irassanak be hittanra,(ők nem vallásosak)de mivel a környéken katolikus volt csak így arra jártam.Lehet,hogy rosszul magyarázták de én valahogy akkor kiábrándultam az egészből és otthagytam.Tankönyv volt meg munkafüzet...rossz módszer volt.Egy eszme nem matematikai feladatsor.Azóta keresem az utam.Sokféle vallású emberrel beszélgetek és mindegyikük ugyanarra vágyik:szeretetre,megnyugvásra.A legjobb barátnőm meg van keresztelve a szülei hívők ő pedig mégis keresi az utját ahogy én.Jelenleg legközelebb hozzá a neopogány wicca vallás áll.Na annak is annyi ágazata van,hogy ihaj.Az alaptétele pedig:"Tégy amit akarsz, de ne árts".A különböző vallások nem emelnek gátat közém és szeretteim közé.Csak 1 embert mutasson nekem bárki is aki tudja mindenről a "tutit".Próbálok nyitott lenni,azért vagyok itt is,sok jó,építő jellegű gondolatot találtam itt.
Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2008 Augusztus 14, 19:27:58
succubi  írta: "Csak 1 embert mutasson nekem bárki is aki tudja mindenről a "tutit".Próbálok nyitott lenni,azért vagyok itt is,sok jó,építő jellegű gondolatot találtam itt."

Nincs tuti! Nincs tuti, mert ahová beteszed a lábad, az már nem az, mert te sem vagy tuti és én sem és más sem. Nincs egyetlen tökéletes hely ebben a világban, ami olyan lenne, hogy ez igen! Ez frankó! Csak olyan hely van, ahová Isten behelyez és vagy kitartóan hűséges leszek ott, vagy tovább állok, mert hát ez nem is olyan jó emberek gyülekezési helye, jó emberekkel. Rájössz, hogy ott is csak hibával teli emberek vannak és hibával teli pásztor, hibával teli tanítás. Miért van ez így? Hiszen a keresztényeknek hibátlannak kell lenni! Ez hazug elképzelés, hazug frázis. Ott olyan emberek vannak, akik tanulnak egy úton járni. A gyülekezet még nem a Mennyország! Ott már nem leszünk tele hibákkal. Ott leszünk a tökéletes TUTI helyen és ott már tuti, hogy minden okés lesz!  :01: Addig meg jó ha inkább Istenre bízzuk magunkat és nem kóborolunk a fejünk után. Soha nem vitt még jó Útra a saját fejem. A szívem már attól többre.
Cím: Re: Vallások
Írta: succubi - 2008 Augusztus 14, 19:38:59
Na akkor egyet értünk Mária!Épp ezért ez egy költői kérdés volt. :05: Hibátlannak lenni úgyse tudunk.De megpróbálom a szívem és az eszem közötti összhangot megteremteni.
Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2008 Augusztus 14, 19:53:53
Na akkor egyet értünk Mária!Épp ezért ez egy költői kérdés volt. :05: Hibátlannak lenni úgyse tudunk.De megpróbálom a szívem és az eszem közötti összhangot megteremteni.

Tudod, én már jobban szeretek inkább a szívemre hallgatni mégha néha nem is sikerül.  :06:

Gyülekezetre szükség van, mert ha nem jártál volna iskolába, nem szereztél volna tudást. A tudásért és a fejlődésért járunk gyülibe, hogy mégtöbbet megtudjak a Teremtőmről és azokat az áldásokat, amiket ott ad, - ahol az Ő jelenléte is ott van, eltudjam venni és eltudjam sajátítani majd pedig átadjam másnak. Ő elrendelte a számunkra a gyülit.

Rájövünk, hogy jobb nem ellenszegülni, mert annak lesznek következményei. Ki mit vet, azt arat. Biztosan neked is megvan már a helyed ahol Isten szeretne tanítani, hogy használni tudja az alázatos, engedelmes szívedet amit Ő akar kimunkálni. A kemény szívvel nem tud mit kezdeni. Ha sokáig kereső marad valaki, mert ilyen is van, azok csak kóborlók lesznek és soha nem tudják bevégezni az elhívásukat. Bizony sokan vannak olyanok is, akik megkeményítették a szívüket és azt mondják, jó nekik otthon is mert ott is tudnak tanulni a Szellem segítségével. Ez is igaz, de ez nem elhívása senkinek. Ez amolyan szőnyegalásöprés. Isten megengedi ezt is, mert Ő nem kényszerít semmire. De remete keresztény az nincs! Magányos kereszténynek sem hívott el senkit.
Cím: Re: Vallások
Írta: tothg - 2008 Augusztus 15, 06:51:23
Nem tudom, lehet hogy mondtam már,de jó ha mindenki tisztában van azzal,hogy a kereszténység az egyik legkevésbbé toleráns vallás. Amíg mindenki arról beszél, hogy legyünk békességben egymással, addig a kereszténységnek nem ez a fő célja, hanem az, hogy megmutassa: az egyetlen út az Istennel való megbékélésre Jézus, ahogy élt, amit mondott. Ez bántja sokszor a többi vallást, de meg kell érteni, hogy számunkra fontosabb az emberek örökélete, minthogy itt leéljen békében 60-80 évet, aztán menjen a pokolba egy örökkévalóságra...
Cím: Re: Vallások
Írta: ermaha - 2008 Augusztus 15, 07:41:58
A gyülekezet, Krisztusnak teste, ha nem tartozunk gyülekezetbe, Krisztus testének részei sem vagyunk. Aki nem tartozik hatalom alá, az az Igének sem akar engedelmeskedni, Pl?:hogyan tölti be valaki Krisztusnak törvényét, ha ő maga nem engedelmeskedik neki!! Gal:6, a Szent Szellem Pálon keresztül azt mondja -Atyámfiai- ez a szó csak azokra érvényes akik, Istennek hatalom alá rendelt gyermekei, hol van annak a családja, Krisztusban, aki nem fogadja el Istennek a népét!!! A földön valószínüleg van családja, de a mennyei családhoz hogyan tartozik???????? :026: :081:
Ha valaki képes arra, hogy imátkozó szivvel, elolvassa a l kor,12-öt, akkor rá kell, hogy jöjjön, Krisztus testének tagja csak gyülekezetben létezik!!! Gondolkozzatok el rajta:: Jézus azt mondta, akik az Ő taníltását halgatják és engedelmeskednek neki, ott van az Ő családja. Az Úr adjon világosságot mindazoknak, akik másképpen gondolkodnak, mint ahogyan Isten Igéje kimondja!!!!!
Cím: Re: Vallások
Írta: Juzsa - 2008 Augusztus 28, 16:22:56
Vallások?
Igen rengetek vallás létezik, de nem mindegy, hogy Isten ott van e mindegyik vallásban.
Én is mielőtt megtértem Istenhez kostolgattam más vallást mint Jehova Tanui, de nem nyerte meg a tetszésem mert ürességet éreztem, nem teltem meg Istennel.
11 ÉVE tértem meg igazán Isten gyülekezetét választva akkor még Hit gyülekezet voltunk majd első kivállás után Evangélikus gyülekezet lettünk. Persze fiatal keresztény ként követtem aki által megtértem és hites voltam ott is kereszteltek meg "vízben" alámerítve. Nekünk akkor még azt tanították, hogy az óemberünk merül alá és máj az új emberünk jön fel a vízből, a megtisztult ember. Máté 3:6 "és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóba,"
Én akkor már egy éves keesztény voltam mikor bemerítkeztem, akkora éreztem magam felkészültnek ehez a döntéshez.
Gyülekezethez való tartozás fontos mert Istent igazán közel csakis hit által lehet, persze lehet hinni megtérés nélkül is de az nem olyan nincs megalapozva az ismeret.  :Jezus04:  Mert csakis megtérés után lehet teljes az életünk. Én mikor még keresgéltem ahogy írtam is üresnek éreztem magam és nem értettem dolgokat, mikor megtértem fokozatosan teltem meg Isten szeretetével. Persze tanúlni kellett, én is lázadó voltam a kereszténységem elején mert annyi régi dolgot el kellett hagyni, megkellett tanúlni nemet mondani sok földi jónak, és letteni az életem teljesen Istennek.
A gyülekezetre is van egy jó igém amit megszeretnék osztani veletek. Apcsel. 2:47 "dicsérték az Istent és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetetaz üdvözülőkkel."
Jó az Úr és én tudom, hogy már nem tudnák élni nélküle, az ő szeretete és jósága nélkül.  :kereszt01:
Cím: Re: Vallások
Írta: Anikó ANCSI - 2008 Augusztus 28, 21:44:23
[Egyház

Ma döbbentem rá (nagyon megbántott valaki :04:), hogy nagyon fontos az akol és a pásztori befedés.. A juhok (gyülekezeti tagok) ismerik egymást, ha az egyik sebzett, szorosan körülveszik a többiek.. óvják s vigasztalják egymást. A pásztor tanít és irányít s óvja a nyájat....  Ismerik egymást és egységet alkotnak Krisztusban a tagok. Álmodtam….  Különböző gyülekezetek, a Pásztor és juhok. S mindegyik juh tudja, mely gyülekezethez s az azt vezető Pásztorhoz tartozik, mert a Pásztor felismeri az övéit és a juhok is egységet alkotnak Krisztusban..,de miként más-más funkciók történek az emberi szervezetben, (minden tagnak más a szerepe) más és más feladatot lát el, Krisztus testében a gyülekeztek s benne a tagok egy - egy építő kövei Krisztusnak.. Az Egyház.

Bízom benne s hálás vagyok megtaláltam a helyem. Egyetértek Juzsa és ermaha..

Szeretettel: Anikó ANCSI :044:
Cím: Re: Vallások
Írta: gyermek - 2008 Augusztus 28, 22:09:28
Üdvözlök mindenkit!

Ez a vallás téma igen keméy dió. Véleményem szerint mindenben az Isten akaratát kell keresni. Mert ha az emberek elkezdik a saját igazukat bizonygatni, szerintem abból semmi jó nem sül ki. Itt is a kegyelem, ami nagyon meghatározó. Kérni, könyörögni Isten kegyelméért, hogy megvilágosodjon az elméje.
Én hiszem és vallom, hogy nagyon bölcs vagyok, csak úgy,mint ti, hiszen Isten lelkének egy darabjával élünk. Csak az egonk, a nagyravágyásunk, és mindenféle más haszontalan dolog szó szerint beérnyékolja a tudásunkat. Mert azt mondja a biblia is, hogy aki meggyülöli anyját vagy apját, kialszik szövétneke a legsötétebb időben.
Így tehát az Isten kegyelmét kérjük, hogy megvilágitsa elménkben azt a részt, melyben tisztán lássuk, hogy mi a helyes vallás.

Mert sokan járnak másképen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei;
19.  Kiknek végök veszedelem, kiknek Istenök az ő hasok, és a kiknek dicsőségök az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek.  Fil. 3

17.  Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, a melyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak.
18.  Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, a kik az ő istentelen kívánságai szerint járnak.
19.  Ezek azok, a kik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szent Lélek.
20.  Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által,
21.  Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.
22.  És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket.
23.  Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és útálva még a ruhát is, a melyet a test beszennyezett.
24.  Annak pedig, a ki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,
25.  Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen.
Júdás levele   
 


Cím: Re: Vallások
Írta: gyermek - 2008 Augusztus 28, 22:15:42
Szeretném hozzátenni, hogy vannak olyanok is, akik nem akarnak hinni sem, csak valamiben gyönyörködni. Ezekről így ír az Ige:
1.  Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.
2.  Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
3.  Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;
4.  És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.
5.  De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd
Tim.II.4

Gondolok én itt a mindenféle Feng Sui (bocs, ha nem jól írtam) és egyéb csalárdság, melyek azt vallják, pl, ha ide vagy ide teszel egy tárgyat a házadba, akkor szerencsés lesze, ha ez vagy az a tárgy lóg a falon, az elűzi a szerencséd stb.

De valóban legyünk józanok, Isten kegyelmét, irgalmát, az üdvösséget keresve. És kívánjuk azt, hogy a bennünk munkálkodó Szent Lélek által sokakat az Üdvösségre vigyünk.

Amen
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2008 November 30, 23:53:00
Hát...fura emberke lehetett. Remélem azóta megtért ebből.
Valóban nem minden Katolikus bálványimádó! Vannak nagyon szeretetere méltó, tiszta igei látású katolikus Testvérek, akik örököstáraink lesznek a Mennyben!  :05:
Cím: Re: Vallások
Írta: reménylánya - 2008 December 01, 03:06:46
Hát...fura emberke lehetett. Remélem azóta megtért ebből.
Valóban nem minden Katolikus bálványimádó! Vannak nagyon szeretetere méltó, tiszta igei látású katolikus Testvérek, akik örököstáraink lesznek a Mennyben!  :05:

Ámen Anti! :Jezus04:
Cím: Re: Vallások
Írta: erdei - 2008 December 01, 08:17:57
Én úgy gondolom, hogy nem minden bálvány imádó katolikus, de minden katolikus bálványimádó.
Azok, sajnos. Ezen nem kell sokat rágodni. Ott van a bibliában.
2Móz 20:4  Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. 
2Móz 20:5  Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek.
Aki ilyet tesz, az gyűlőli az Istent, ide van írva.
Reménylánya
Magam is ismerek ilyen figurákat. "Nagy az Isten állakertje, szokták mondani." :hehe:
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2008 December 01, 08:57:37
2.Kir. 5.fejezet
17.  És monda Naámán: Ha nem; adj kérlek a te szolgádnak e földből annyit, a mennyit elbír két öszvér; mert a te szolgád többé égőáldozattal, vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak.
18.  Ebben a dologban legyen az Úr kegyelmes a te szolgádnak, hogy mikor bemegy az én uram a Rimmon templomába, hogy ott imádkozzék, és ő az én kezemre támaszkodik, ha akkor én is meghajlok a Rimmon templomában: azt, hogy én meghajlok a Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak ebben a dologban.
Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2008 December 01, 09:18:11
Sajnos de erdeinek igazat adok. Nem csak akkor nem imádok bálványt, ha nem térdelek le egy szobor előtt, hanem az is, amikor Isten helyett másokhoz imádkozom. Pl. Mária, szet József stb stb. Ők is ugyanolyan bűnös emberekként születtek a földre mint mi és nekik is kellett a Megváltó. Máriának is, hiába ő szülte meg a Fiút! Neki nem adatott volna, ha Isten nem választja ki. A bálványimádás minden amit Isten elé teszek. Ha valaki többet imádkozik Máriához és kéri egy halott segítségét, akkor az bizony az. Sajon, de ők azt hiszik ez az igazság. Nem kell szépíteni és félni, hogy megharagszik bármelyik katolikus testvérünk, de még ők sem ismerik el, hogy bálványt imádnak, mert amivel szenyezett az ember, annak bűzét nem ismerik föl. Tehát a katolikus soha nem fogja elismerni, hogy ő bálványimádó. Én is az voltam. Katolikusnak kereszteltek és templomba járó voltam. Igaz felnőttként már ritkán tértem be, attól még az voltam a felismerésig. Senkit ne tévesszen meg, de azok. Ameddig a Mária a közben járójuk meg Péter és József, addig nem beszélhetünk másról. Nem lehet egy keresztény a strucpolitikába. Nevén kell nevezni a bűnt. Nem az a szeretet mint irtam az előbb, hogy nem szólunk, mert senkit nem akarunk megbántani, mert jobban szeretem ha engem mindenki szeret és jó véleménnyel vannak rólam. Akkor nem vagy Jézus követője! Ha valaki súlyosan hibázik, még akkor is fel kell tárni, ha éppen most nem kedves neki. Arra viszont vigyázni kell, hogy őszinte szeretet vezessen abban. A langymeleget az Úr kiköpi. Nem véletlenül volt reformáció! Ha Lutherék a földbedugták volna a fejüket, akkor most nem lennénk ott, ahol vagyunk. Nekik se volt könnyű a sok támadás miatt, de elvégezték, mert nem az embertetszés vezette őket.
Cím: Re: Vallások
Írta: erdei - 2008 December 01, 09:27:00
Magdám

Ezt most a katolikusokra írtad? Mármint a Námánt? Mert ha igen, akkor nem nagyon űl a dolog. Ez a példa nem menti fel őket, a szobrok előtt való hajlongástól.
Isten nem várta el Námántól, hogy Őt szolgálja. A törvények sem vonatkoztak rá.

Ellenben aki Krisztust követik, azokra ezek a szabályok viszont vonatkoznak:
1Kor 10:7  Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek......
1Kor 6:9  Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, .......
A bálványimádásra nincs mentség. Ki kell jönni belőlle. A legjobb az lenne, ha a vezetők felismernék ezt (mármint azon egyházak vezetői akik ezt gyakorolják) és megszüntetnék ezt a helytelen gyakorlatot.
Cím: Re: Vallások
Írta: erdei - 2008 December 01, 09:33:44
Igen Máriám, és még nagyon sokféle bálványimádás létezik az "egyházak" gyakorlatában. Mást ne mondjak, mint a "kegyhelyekre" való zarándoklást. Vagy halott emberek darabjainak, (ereklye) a mutogatása, tisztelete.Stb.  :118:
Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2008 December 01, 09:36:34
erdei! Nem csak a katolikusok bálványimádók, hanem a kis egyházak is. Amikor imádják a lelkészüket és szent minden szavuk és azt követik a Biblia helyett vakon. Ha valaki a TV-t nézi amikor az Úr hívja imádatra, az is az. Van aki a pénzt imádja jobban az Úrnál, hívő létére. Van aki a társát bálványozza, teszi Isten elé.  Szóval van bálványunk nekünk is bőven, amit fel kell ismerni és megszabadulni tőle.
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2008 December 01, 10:08:36
 :igen:
Arra írtam, hogy a külső szemlélő mit lát, - mit cselekszem -, és AKI a szíveket vizsgálja mit lát - miért cselekszem -, nem én döntöm el, hogy az bálványimádás, vagy nem.

Attól még, hogy a katolikus templomba jár, vetheti a HITÉT az ÉLŐ ISTENBE, és az ÉLŐ ISTEN vezetheti oda is, mert alkalmasnak tartja arra, hogy ott szolgálja ŐT, úgy ahogy Ő akarja.

Nem az a nehéz, hogy ami a szemem előtt jónak tetszik megcselekedjem, hanem az a nehéz, ami jelenleg nem látszik jónak azt is megcselekedjem.

A keresztre feszítés a legrosszabbnak látszott.
Ahogy ŐT KÜLDTE AZ ATYA úgy küld bennünket a világban.


Az alábbi ÍGE nekem nagyon tanulságos, még a kezed csinálmánya is lehet bálvány, mert abban bízol, amiben bízol azzal paráználkodsz.

Hós 5,4 Nem engedik őket az ő cselekedeteik megtérni az ő Istenökhöz, mert paráznaság lelke van közöttük, és nem ismerik az Urat.

Tudom ez nagyon kemény beszéd!

 :2smitten:
Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2008 December 01, 10:38:15
Magda! Tudom erdeinek írtad, de reagálnék valamire: "Arra írtam, hogy a külső szemlélő mit lát, - mit cselekszem -, és AKI a szíveket vizsgálja mit lát - miért cselekszem -, nem én döntöm el, hogy az bálványimádás, vagy nem."

A bálványimádást én eldönthetem. Isten megmondta az Igében mi a bálványimádás. Azt csak akkor vagyok képes eldönteni, ha felismertem, mert ha nem ismerem föl, nem is tudom, hogy bálványt imádok. Ezért kell időnként külső segítség, aki rávilágít.

Te írtad: Az alábbi ÍGE nekem nagyon tanulságos, még a kezed csinálmánya is lehet bálvány, mert abban bízol, amiben bízol azzal paráználkodsz.

Ez így igaz, tehát felimerhetjük az Ige tükrében mi is a bálvány. Az biztos, hogy az embert nem nevezhetem addig bálványimádónak ameddig nincs kijelentésem róla.
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2008 December 01, 10:49:37
Drága Mária, nem én döntöm el, hogy nálad az bálványimádás e ami esetleg annak látszik?! :hehe:

Azt persze nekem kell felismernem, ha én abban vagyok, de tapasztaltom szerint a mankókra lassan leszek figyelmes, ahogy rávezet a SZENT SZELLEM.
Jó a só, de ha sóbálvánnyá válik akkor emlékoszlop lesz  :089:

 :2smitten:

Nekem azért csodálatos végig követni a Pátriárkák életét, mert az is kitetszik belőle, ahogy hitről-hitre haladnak előre és ahogy a nehézségi fokokat növeli Isten.
Valóvan a mi taníttatásunkra  IS íratott meg a teljes írás, ebből a szempontből is.
Mert ott van pl. a rézkígyó bálvánnyá válása.

Nagyon de nagyon izgalmas felfedező út az ISTENNEL VALÓ JÁRÁS  :hehe:
Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2008 December 01, 11:07:23
Drága Mária, nem én döntöm el, hogy nálad az bálványimádás e ami esetleg annak látszik?!  :hehe:
Előtte írtad amire én válaszoltam: .. nem én döntöm el, hogy az bálványimádás, vagy nem."


Magdám! Akkor figyelj. Mondjuk én egy szobor elé térdelek imádkozni a szemed láttára. Te elmész mellettem és azt mondod: - Szegény ha ismerné az igazságot, tudná mit csinál! Sajnos én nem mondhatom el neki, mert nem biztos, hogy amit tesz, az az is aminek én látom.  :2smitten:
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2008 December 01, 11:15:59
Én úgy gondolom, hogy nem minden bálvány imádó katolikus, de minden katolikus bálványimádó.
Azok, sajnos. Ezen nem kell sokat rágodni. Ott van a bibliában.
2Móz 20:4  Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. 
2Móz 20:5  Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek.
Aki ilyet tesz, az gyűlőli az Istent, ide van írva.
Reménylánya
Magam is ismerek ilyen figurákat. "Nagy az Isten állakertje, szokták mondani." :hehe:

Kedves Erdei!  :05:
Hadd javítsalak ki! Nem minden katolikus bálványimádó! Vannak ugyanis, akik felismerték az igéből, hogy egyetlen közbenjáró vam ember és Isten között, Ő pedig: Jézus! Nem is imádkoznak Máriához vagy egyéb szentekhez.

Bármennyire hihetetlennek is hangzik, de vannak ilyen testvérek. Lehet őket megújjult katolikusoknak is nevezni.
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2008 December 01, 11:23:00
Mondjuk én egy szobor elé térdelek imádkozni a szemed láttára. Te elmész mellettem és azt mondod: - Szegény ha ismerné az igazságot, tudná mit csinál! Sajnos én nem mondhatom el neki, mert nem biztos, hogy amit tesz, az az is aminek én látom.  :2smitten:

Így igaz!

 :2angel:
Úram Te látod, Máriát, és te látsz engem, kérlek segíts neki, és segíts nekem, hogy azt tegyem amit Te akarsz, hogy ne legyek más dolgába avatkozó!
Ámen

 :2smitten:
Cím: Re: Vallások
Írta: Hilda - 2008 December 01, 11:25:23
Bocsánat az őszinteségemért, de a véleményem szerint, aki a katolikus egyházban meg akar újulni, el kell hagynia.

Isten Szelleme soha nem fog közösséget vállalni az ott folyó gyakorlattal!

Most néztem a Luther című filmet, nagyon jó! mindenkinek ajánlom!
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2008 December 01, 11:27:03
Szia Hildácska, én is végig bömböltem  :hehe:
Cím: Re: Vallások
Írta: Hilda - 2008 December 01, 11:30:00
Én is, főleg, mikor az újszövetség német fordítását, saját nyelvükön alig olvashatták, sokáig nem is lehetett,
elgondolkodtam, hogy nekünk minden megadatott, de tényleg minden, és nem tudjuk kellőképpen megbecsülni!
Szomorú voltam...
Cím: Re: Vallások
Írta: erdei - 2008 December 01, 13:15:56
Antee

Nem tudom, hogy tudod e, de a katolikus vallás szerint, mindenki eretnek, és Isten tagadó, valamint a pokolra kerűl aki nem római katolikus. Ja és legyen átkozott. Az ő "egyház"uk szerint te átok alatt vagy és a pokolra kerülsz. Ha akrod, megkeresem neked melyik zsinaton fogadák ezt el. Hidd el nekem, hogy ez igaz. Nem vonták vissza. Hildának van igaza, ki kell onnan jönni. :117:
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2008 December 01, 13:37:07
Kedves Erdei Isten MINDENHATÓ Ő ne tudná, hogy miért vagy ott ahol épp vagy?
Gondolj Júdás levelében azokra az angyalokra akik elhagyták lakóhelyüket.

Amit említesz az csak egy átok, és még mindég nem az amit az Úr Jézus elszenvedett,
a jogtalanul mondott átok pedig elszáll.
Nekünk meg áldani kell azokat akik átkoznak.
 :2smitten:
Szóval akkor mit kell csinálni?
Gondolom egyen-egyenként mindenkinek azt amire a SZENT SZELLEM vezeti.
Persze ha te mást gondolsz, az nem baj, mert mindenkinek ebben is szabadsága van.

 :2smitten:
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2008 December 01, 13:46:22
Antee

Nem tudom, hogy tudod e, de a katolikus vallás szerint, mindenki eretnek, és Isten tagadó, valamint a pokolra kerűl aki nem római katolikus. Ja és legyen átkozott. Az ő "egyház"uk szerint te átok alatt vagy és a pokolra kerülsz. Ha akrod, megkeresem neked melyik zsinaton fogadák ezt el. Hidd el nekem, hogy ez igaz. Nem vonták vissza. Hildának van igaza, ki kell onnan jönni. :117:

Azzal egyet értek, hogy ki kell jönni onnan! Ismerek is személyesen egy tesót, akik a katolikus egyházból váltak ki, mert felismerték az igéből, hogy bizony tévtanítás folyik.

Katolikusoknál sok egyéb dolog van még. Ha egyszer is kihagyod az ostya és bor magáhozvételét, elkárhozással kell szembesülnöd (a tanaik szerint).
Mégis a legtöbb Katolikusnak már volt mulasztása! Mégis jól tudják, hogy ezért nem kárhoznak el. A nagyobb baj maga a Katolicizmussal van és egyáltalán nem biztos, hogy rányomta bélyegét az összes benne élőre!
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2008 December 01, 13:51:51
Kedves tesók! Ide áthelyeztem a hozászólásokat az okkultizmusos topicból. Itt jobb helye van, a témából kifolyólag!
Cím: Re: Vallások
Írta: erdei - 2008 December 01, 14:38:20
Magdám, én nem gondolok semmit. Én felőllem az egész világ lehet katolikus, vagy bármilyen bálvány imádó!
Én nem gondolom,hanem tudom, mert meg van írva, hogy "bálványimádók nem öröklik a mennyek országát." Isten nem akarja hogy valaki ne legyen vele.
Ha te ezt másképpen látod, ám, mindenkinek a hite szerint.
Biztos vagyok abban, hogy sok katolikus fog üdvözülni, ehez kétség nem fér, meg nem is az én dolgom. De abban is biztos vagyok, hogy aki megismeri az igazságot, az nem marad abban a helytelen gyakorlatban.
Nos azért, ha Luther vagy Kálvin csak áldotta volna a katekizmust, akkor most itt nem "beszélgetnénk".
Ha meg szerinted a Szentszellem bálványimádásra vezet valakit.....  Ez meg a te hitedet minősíti, mert meg van írva, hogy "meg hasonlik az az ország"..... Istennek országa pedig soha nem hasonlik meg.
 :(
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2008 December 01, 14:46:00
Vagy tényleg nem érted, vagy nem akarod érteni a rézkígyó kezdetben nem volt bálvány, de azzá lett.
Az említett két hősod is Isten kezében volt, én is Isten kezében vagyok.
Te egy bálványt ölelgetve ülsz a székeden  :hehe: vagy nem jól látom?

 :2smitten:
Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2008 December 01, 15:03:41
Magdát idézem: Úram Te látod, Máriát, és te látsz engem, kérlek segíts neki, és segíts nekem, hogy azt tegyem amit Te akarsz, hogy ne legyek más dolgába avatkozó!
Ámen


Te azt állítod, hogy nem lehetünk semmiben más dolgában avatkozók?! Az én szolgálatom arról szól, hogy az eltévelyedett és haldoklók dolgába avatkozzak. Ha ez az állításod arra is érvényes lenne, hogy az elveszettekért ne nyúljunk ki, mert nem avatkozhatok bele más dolgába, mindegy, hogy pokol vagy Menny, lényeg, hogy az én életembe már van döntés, akkor önző lennék. Elég ha az én életembe beleavatkoztak mások. Bizony ha valaki bálványimádó és elmegyek mellette nem figyelmeztetem, mert akkor más dolgába vagyok avatkozó, akkor az Úr soha nem fog használni semmire. Mindennek meg van a maga helye és ideje, így ennek az imának is, amit ide tettél. Azzal nem vagyok más dolgába avatkozó, ha figyelmeztetem a bajbajutottat, hová halad. Kérlek, értem ilyenért ne imádkozz.  :08: Köszönöm.

Azért itt az Ige és vizsgáld meg a kettőt:

1 Tim. 5,13
Egyszersmind pedig dologkerülők lévén, megtanulják a házról-házra való járogatást; sőt nemcsak dologkerülők, hanem fecsegők is és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, amiket nem kellene.

1 Pét. 4,14-16
Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, a mit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó: Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2008 December 01, 15:18:23
Azért itt az Ige és vizsgáld meg a kettőt:

1 Tim. 5,13
Egyszersmind pedig dologkerülők lévén, megtanulják a házról-házra való járogatást; sőt nemcsak dologkerülők, hanem fecsegők is és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, amiket nem kellene.

1 Pét. 4,14-16
Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, a mit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó: Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent


Itt egy harmadik is:

1Pt 4,15 Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó

 :2smitten:
Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2008 December 01, 15:31:28
Ez nem harmadik ez ott van nézd meg, a szövegkörnyezettel ahol idéztem, ez második.  :044:

1 Pét. 4,14-16
Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, a mit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó: Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2008 December 01, 15:43:44
Kedves Mária!
1.nem tudom miért szöveg környezete az igének az amit leírtál, és amit kiemelten beidéztem?
2.nem tudom mit vársz tőlem?

 :2smitten:

Nem mindég vagyok beavatkozó amikor szólok, vagy segítek, ha a JOGOSSÁG talaján állok, akkor nem vagyok beavatkozó.
Amikor odavitték a gutaütöttet, akkor nem voltak beavatkozók, de ha birtokában van ítélőképességének, akkor igen.
Az irgalmas SZAMARITÁNUS nem beavatkozó, de ha nem engedi arra az útra, mert mi történik vele, akkor beavatkozó!

KESKENY ÚT!  :hehe:
Cím: Re: Vallások
Írta: ircsi - 2008 December 01, 16:12:19
Drága magda!
Szerintem nem mondhatom azt,hogy ha valakit szobor elöt látok leérdelve az nem biztos,hogy annak látszik, ami.
Nézzük mit mond az ige a bálványimádásról:Ne csináljatok magatoknak bálványokat, se faragott képet, se oszlopot ne emeljetek magatoknak, se kõszobrokat ne állítsatok fel a ti földeteken, hogy meghajoljatok elõtte, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

Teljesen egyértelmű ha ismerem Isten igéjét és ilyett látok az egyértelműen bálványimádás.
Nem én itélem meg hanem maga az ige ezt a cselekedetet,ez nem közbeavatkozás más dolgába,hanem a helyes igei látásom.
Kötelességem a másikat figyelmeztetni,hogy ez helytelen és Isten elött utálatos.
Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti õt valaki,
Tudja meg, hogy a ki bûnöst térít meg az õ tévelygõ útjáról, lelket ment meg a haláltól és + sok bûnt elfedez. Atyámfiai, még ha elõfogja is az embert valami bûn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.

Szeretettel  Ircsi   :044:


Cím: Re: Vallások
Írta: erdei - 2008 December 01, 16:13:30
Magdám

Mielött válaszolnék, kikértem egy tapasztaltabb testvérünk véleményét. Az ő utmutatása alapján fogok válaszolni.

Igen Ircsi! Így van ez. :afro:
Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2008 December 01, 16:16:33
ircsike! Minden szavaddal egyetértek!
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2008 December 01, 16:21:17
Ők azt mondják nem az Ószövetségben élnek,
meg azt mondják, hogy a képekkel is ismeretet közölnek, mint a betűkkel,
szóval nem mint bálványt tekintik, hanem mint tisztelet adást,
mint a kivégző eszköz felemelését a keresztet is.

Nem én mondom, hanem aki ebben vesztegel, én egyet értek azzal, hogy ezzel nem lehet közösségben senki, de akit Isten oda tett az olyan, mint egy hitetlen családban a családtagok, akik pénzimádók, és még is velük van a megtért, és nem rázza fel őket, hanem naponta várja a vezetést a cselekvéséhez.
 :2angel:
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2008 December 01, 16:58:47
Nekem volt egy csodálatos megtapasztalásom amikor olvastam az Ószövetséget és odaértem, hogy:

Jer 7,18 A fiak fát szedegetnek, az atyák gyujtják a tüzet, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy az ég királynőjének béleseket készítsenek, és az idegen isteneknek italáldozatokkal áldoznak, hogy engem felingereljenek

megjelent a fenyőfa, és a karácsonyi hangulat asztala, és tökéletesen megvilágosodott az egész mária kultusz.

Tanítást erről csak ezt követően hallottam.

Amikor vizsgák előtt bementem az Egyetem téri templomba, és imádkoztam Máriához, meg megkentem a szám szentelt vízzel, hogy csak jó felelet jöjjön ki rajta, akkor ha valaki odajött volna, hogy felvilágosítson, az
csak indulatot váltott volna ki,
és nem + reakciót.

Csak új teremtésnek érdemes Isten igazságáról beszélni, annak is csak akkor ha kapok felülről indíttatást, mert különben csak ember haragját idézem elő és az nem munkálja Isten igazságát.
 :2smitten:

Még itt a fórumon is mennyi ellenkezéssel találkozunk, és nem elfogadással, hogy ő még ezt csak így tudja elfogadni, én meg így, én is itt vissza-vissza térek, de csak azért, mert újra-meg újra megszólíttatom, pedig nem tartom jónak, és még is belegyalogolok.
 :pirul:
Cím: Re: Vallások
Írta: ermaha - 2008 December 01, 20:54:21
Ezék. 3,17
Embernek fia! őrállóul adtalak én téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben.
 Ezék.33,7  Ezék.33,8
Ezék. 3,18
Ha ezt mondom a hitetlennek: Halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen: az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg.
 Zsid.13,17
Ezék. 3,19
De ha te megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlenségéből és gonosz útjáról: ő az ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.
 Csel.20,26
Ezék. 3,20
És ha elfordul az igaz az ő igazságától, és cselekszik álnokságot, és én vetek eléje botránkozást: ő meg fog halni; ha meg nem intetted őt, vétke miatt hal meg és elfelejtetnek igazságai, a melyeket cselekedett; de vérét a te kezedből kívánom meg.
 Ezék.18,24  Ezék.33,12  Ezék.33,13
Ezék. 3,21
Ha pedig te megintetted azt az igazat, hogy az igaz ne vétkezzék, és ő nem vétkezik többé: élvén él, mert engedett az intésnek, és te a te lelkedet megmentetted.

Az ó-Szövetség a mi tanulságunkra íratott,és érdemes rajta elgondolkodni!
Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2008 December 01, 21:01:10
Ezek az Igék is jelzik, hogy bele lehet szólni mások életébe ha rossz úton halad valaki? Biblikus? 
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2008 December 01, 22:20:23
Bizony a legbiblikusabbakhoz tartozik az, hogy bele kell szólni! :igen:
Cím: Re: Vallások
Írta: reménylánya - 2008 December 02, 00:33:59
Sziasztok!

Bocsánat, hogy beleszólok... Mivel én vetettem fel, de nem vita céljára, megkérhetlek titeket, hogy itt most a katolikus-bálványimádó témaköt hagyjuk bébkén? Annál is inkább mert a Szent Szellem sokakat kivezetett belőle. Én láttam. Vita volt ebből abban a gyüliben, vita lesz itt is, ne bolygassuk, az Úr mindenkit kihoz belőle.

Ez most csak egy kérés volt.  :(
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2008 December 02, 03:04:32
Bizony a legbiblikusabbakhoz tartozik az, hogy bele kell szólni! :igen:
:043: :034: :036:
Cím: Re: Vallások
Írta: ermaha - 2008 December 02, 05:38:05
Sziasztok!

Bocsánat, hogy beleszólok... Mivel én vetettem fel, de nem vita céljára, megkérhetlek titeket, hogy itt most a katolikus-bálványimádó témaköt hagyjuk bébkén? Annál is inkább mert a Szent Szellem sokakat kivezetett belőle. Én láttam. Vita volt ebből abban a gyüliben, vita lesz itt is, ne bolygassuk, az Úr mindenkit kihoz belőle.
Ez most csak egy kérés volt.  :(

Reménylánya--ez nem témakör,ez Isten Igéje

1Sám 15,23.Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király.
1Kor 10,14. Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.
Gal 5,20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,
Kol 3,5.Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, a mi bálványimádás;
1Pét 4,3. Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban.
---------------------------
2 Móz. 20,1 És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:

2 Móz. 20,2 Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.

2 Móz. 20,3 Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

2 Móz. 20,4-7
Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.
-----------------------
Jel. 22,13-17
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag. És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
-----------------------------
2Tim 3,16. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
----------------------------
Ha valaki szül egy gyereket,annak meg kell tanítania arra is,mi a helyes és mi a helytelen,vagyis mi a jó és mi a rossz,és főleg mi a bűn.Ha a szülő erre nem tanítja meg gyermekét akkor rosszat //bűnt//cselekszik.Mi Isten gyermekei vagyunk Jézus Krisztus által,és a mi tanítónk a Szent-szellem,akit az Atya rendelt mellénk segítőnek,
aki megtanít bennünket  és vezet bennünket a helyes úton,hogy Isten akaratát megtanulva és cselekedve képesek legyünk azon a keskeny ősvényen haladni és elérni azt a célt,hogy Krisztusivá váljunk.
-------------------
Róm 15,4. Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen.
Kol 1,5.    A mennyekben néktek eltett reménységért, a melyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangélium:
----------------------
A teáltalad felvetett kérdés nem vita,eszmecsere Isten Igéjéről,egymás hasznosra tanítása,saját értelmezés és meglátás útján,de a Szent-szellem az aki kijelenti az Igazságot--és ki az aki nem bírja elviselni Isten Igazságát?--és ki az aki nem akar beszélni róla?--egy--aki fél attól,hogy az emberek megismerik az Igazságot és az szabadokká teszi Őket--Istennek a Dicsőségére.
Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2008 December 02, 08:38:07
Bizony lehet gúnyolódni, lehet haragudni, megsértődni, elfutni,... de ami Istennek útálatos az nekünk is az kell legyen. Soha senkinek nincs joga embert ítélni, mert az Isten dolga, a Bíróé, de a dolgait az írásait bárkinek bármikor, ha az nem egyezik Isten Igéjével, ítélje meg és írja meg bátran! Ha valakinek van véleménye nem biztos, hogy ő látja jól és nem árt ha tudatosul mindenkiben, hogy ez egy Fórum, aminek a célja a megvitatás és nem sértegetés. A másik, nem írónikusság, cinizmus miatt vannak a szmájlik, hanem az érzelmek kifejezései miatt, hogy tudjuk a másik hangulatát amiből írt. Ezen a Fórumon is vannak szabályok és azok akik ezt megsértik, jogunkban áll elbírálni. Ezt nem egyedül teszem, mert én is tévedhetek benne, hanem tesszük. Vannak "munkatársaink" is ebben. Bizony, hogy tanulunk egymástól, de arra vigyázni kell, hogy a hozzászólásokat meg kell szívlelni, mert jöhetnek róla olyan vélemények, amik sérthetik az önérzetet. Akkor nem kell felvetni olyan témát, majd utána lázadni ellene és felháborodva elszaladni. Itt sem tökéleset munka folyik. Mindenki hátán ott van a nagy T betű!

Mindenkinek áldott napot kívánok!
Cím: Re: Vallások
Írta: preszi - 2009 Január 05, 08:44:27
Én úgy gondolom, hogy nem minden bálvány imádó katolikus, de minden katolikus bálványimádó.
Azok, sajnos. Ezen nem kell sokat rágodni. Ott van a bibliában.
2Móz 20:4  Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. 
2Móz 20:5  Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek.
Aki ilyet tesz, az gyűlőli az Istent, ide van írva.
Reménylánya
Magam is ismerek ilyen figurákat. "Nagy az Isten állakertje, szokták mondani." :hehe:
Sziasztok!
Én görög katólikus vagyok, és nemigazán értek egyet ezzel az üzenettel. Különböző vallások vannak, és nem biztos hogy minden katólikus bálványimádó!!!! Én például kerestem a gyülekezetemet(elhagyván a katolikusokat, mivel nem értettem egyet egyes tanításaikkal, mint pl? a Szentek imádása) és jártam reformátusokhoz és baptistákhoz is. Mégis békétlenség volt bennem folyamatosan, pedig éreztem, hogy Isten igéjét a baptistáknál kaptam meg(ott Élő Igét hallgattam). De egyszer egy nagyon kedves és tőlem jóval fiatalabb lány elmagyarázta a katolikus vallás lényegét, és azóta értem, hogy miért volt a békétlenségem. Ezért azt mondom mindenkinek, hogy amíg nem jártok utánna, hogy az a bizonyos vallás mit is hordoz magában és mit is hirdet, addig ne csúfolódjatok vele! Nekem például folyamatosan azt mondták, hogy a baptisták "szektások" és én ennek ellenére mentem el, és néztem meg magamnak. Szóval ne alapozzatok mások által mondott véleményekre! csak ennyit szerettem volna hozzászólni!  Mindenkitől elnézést kérek, akit megbántottam! :2smitten:  :2angel:
Cím: Re: Vallások
Írta: erdei - 2009 Január 05, 09:25:30
Kedves Preszi!

Én is voltam katolikus templomban, még görögkatolikusban is. Az anyai nagyanyám is az volt.
Tehát, láttam a szemeimmel a bálványokat,/faragott és festettet egyaránt/ sőt meg is fogtam őket. Meggyőződtem arról, hogy ott vannak.
A biblia meg arról győzött meg, hogy nem kéne ott lenniük.
:044:
Cím: Re: Vallások
Írta: Kingooo - 2009 Január 05, 15:14:03
Ez megint olyantéma, ahol bizony lehet veszekedni, verekedni fölöslegesen, mert szépen is meg lehet beszélni indulatok nélkül. Lehet az volna a legjobb, ha a Bibliát vennénk alapul, persze ez nem magyarázat mindenre sem, mert vannak olyanok, akik kiragadnak egy-egy részt s azt tüzön-vizen keresztül viszik. Nekem az a véleményem, hogy nem egy mondatból áll egy Ige, nem csak egy versből. Ahhoz megértsük mit akar velünk közölni az Úr az egész fejezetet el kell olvasni. Sőőőőőőőt. Nem hiába került bele az Ószövetség is a Bibliába, de asszem erről már voltak, akik beszéltek. Nem érthetjük meg az Ószövetséget az Újszövetség nélkül. Nem érthetjük meg az egyes Ószövetségi könyveket, ha nem olvassuk el az egészet behatóan. Vannak részek, ahol úgy tűnhet, hogy össze-vissza vannak írva a dolgok, mert egyszer arról szól, hogy mi történt 156-ban, de aztán arról szól, hogy mi történt 156 előtt. ( ez csak egy példa, nem kell szó szerint venni a 156-ot ). Úgy tűnhet, hogy a Biblia ellentmondásokkal teli könyv, pedig nem az. Isten jól tudja, mit miért írattatott meg.
 El kell fogadnunk az egyes ember véleményét, persze nem kell egyetérteni vele. Mert vannak még, akik anyatejen élnek, nekik nem lehet még szilárd eledelt adni, meg lehet próbálni, de ha nem megy, akkor későbbre kell halasztani. Ha nygon belegondolunk, akkor a vallásokat is emberek hozták létre s az emberek hajlandóak a túlkapásra, de erről is lehet olvasni a különböző fórumtémákban. Egyik vallás sem tiszta. Hallottam már olyat, hoyg valaki azért akarta a református embert átkereszteltetni katolikusnak, mert a reformátusoknál nincs oltáriszentség, de azt már nem magyarázta el, hogy mi az az oltáriszentség, ami reformátusoknál az Úrvacsorát jelenti, már amennyire én jó helyen olvastam. Itt is lehetne vitatkozni. Mindent meg lehet magyarázni. Van, aki azért öl, mert azt álljtja, hogy Jézus mondta neki. Reformációkor is Zwingli Ulrich megtiltotta, hogy orgonáljanak a templomokbna sőt ki is vitette a templomokból. Ez is egy túlkapás volt. Persze nem ez a helyes, amit ln itt leírtam. Isten tudja mi a helyes s azokat a dolgokat tudatta az emberiséggel az Igén keresztül, csak hittel kell hozzányúlni a Bibliához és kérnünk kell a Szentlelket/Szent Szellemet, hogy kinyilatkoztassa nekünk mi a helyes, mit akar nekünk Isten üzenni s ne formáljuk át a saját szánk íze szerint, mert abból nem sülhet ki jó.
 Én nem mondom, hogy az én vallásom a legjobb, de én jól érzem magam benne s ez sem véletlen, hogy ebben kereszteltek meg.
 Áldom az Urat, hogy mindent az én javamra tesz, még akkor is, ha én nem látom rózsásnak a helyzetet. Ámen.
Mindig leszenk okosabb emberek nálam és olyanok, akik által közelebb kerülök a mennyek országához, de ehhez az is kell, hogy bensőséges kapcsolatom legyen az Úrral Jézus Krisztus által.
Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2009 Január 05, 16:22:46
Kingooo: Én nem mondom, hogy az én vallásom a legjobb, de én jól érzem magam benne s ez sem véletlen, hogy ebben kereszteltek meg.  

Ezt elmagyaráznád? köszi  :088:
Cím: Re: Vallások
Írta: erdei - 2009 Január 05, 20:38:45
Drága Kingooo!

Én felőllem akár budhista is lehet valki. Adtól még lehet "jó" ember, sőt még azt sem zárom ki, hogy nállam sokkal különb.
Ez nem von el, abból a tényből, hogy a biblia nem helyesli, ha valaki budhista.
Így van ez a bálványokkal is.
 :044:
Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2009 Január 06, 08:13:54
Lehet bármilyen jó ember, soha nem bánt meg senkit, alázatos, csendes, adakozó, vallásos, ha közben a szíve az ördögé, a Mennyei Királyságba soha nem léphet be ha nem tér meg Jézushoz.
Cím: Re: Vallások
Írta: Kingooo - 2009 Január 06, 18:51:51
Mivel a református vallást is emberek alapitották, ezért nem tökéletes, de mi az itt a Föld nevű bolygón, amit emberkéz alkotott, vagy emberek hozták létre ?   :020:

Vannak időszakok, amikor vihar dúl a lelkemben. Ha más vallású lennék, ahol a templomokban szobrok vannak s azt látom vagy hallom, hogy az nem kedvelt Isten szemében, akkor nagy gondban lennék. Na meg ha köteleznének arra, hogy a gyermekemet katolikusnak kereszteltessem, mikor én nem akarom, hogy az legyen, vagy hogy elválok a férjemtől, s csak akkor lehet egyházi esküvőm az új párommal, amikor kimondták a válást az egyházban is s ahhoz hazudnom is kéne, akkor nagy dilemmában lennék, a vallással kapcsolatban.
De igy, hogy református vagyok s nem kell gyónnom a papnak, ha kell, ha nem, bár, mint értesültem róla a kezdetek kezdetén a reformátusoknál is volt gyónás. És ha belegondolok nem is rossz dolog az, főleg, ha olyan lelkész az illető, aki tud tanácsot is adni.
 Amilyen zűrös életem volt/van nekem nagyon jó vallásba kereszteltek  :igen:. Miért nem véletlen ? Fenneb már leirtam, de Istennél nincs véletlen. Tuti megőrülnék, ha Budhát imádnám s kiderülne, hogy, amit addig hittem az nem jó, vagy hinduként isteneket imádnék stb. Jó ez igz, mert igy úgy érzem, hogy tisztábban szolgálhatok az Úrnak s imádhatom Őt. Igy is sok hiányosságom van, de a bűneimen kivül nem kell lemondjak semmi másról  :2smitten:
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2009 Január 06, 19:46:30
Kedves Kingooo
azon még nem gondolkodtál, hogy mennyivel jobb ha szembetűnik egy bálvány, mintha a cselekedet lesz bálvánnyá?
Aztán ez a cselekedet akadályozza meg az embert, hogy be kerülhessen Isten királyságába, mert azt gondolja, hogy ezt várja Isten.
Egy olyan cselekedet amit nem kér az ÖRÖKKÉVALÓ és még is beleszülettetik a csecsemőt?

 :2smitten:

Cím: Re: Vallások
Írta: Kingooo - 2009 Január 06, 19:58:55
Kedves Magda !

Nem :( . De rájöttem, hogy vannak cselekedetek, melyek bálványok lehetnek és, ha ezeket felismerjük, akkor Istentől kérhetjük a szabadulást. A beleszületésbe pedig nem szólhatunk bele.
 
 Én csak a személyes véleményemet mondtam el, hogy miért jó, hogy ezzel a fejjel, ami nekem van, miért vagyok az, ami/aki.       :integet:
Cím: Re: Vallások
Írta: ATTee - 2009 Január 07, 09:43:01
Sziasztok!

Szerintem, ha az emberek egyszerűen elhinnék, hogy a kereszten egyszer s mindenkorra minden "elvégeztetett", akkor végre megszűnnének a "holt cselekedetektől". Holt cselekedet lehet bármilyen kegyes, vallásos tett, vagy szellemibbnek tűnés, amivel az ember megpróbálja önmagát igazolni akár Isten, akár mások, akár a maga szemében. Isten szeret, önmagát adta értünk, hogy végre bemehessünk a teljes elfogadottságba. Ez az a nyugalom, szeretet, identitás, amire minden ember vágyik.

Úgy látom, sok keresztény ma sem tud meghalni az önigazolásnak. Igyekeznek bizonygatni önmagukat. Az én meggyőződésem, és megélt hitem szerint viszont nincs feltámadás és isteni erő meghalás nélkül. Jézus utolsó szava ez volt: "Atyám, a Te kezedbe teszem lelkemet". És ekkor halt meg, és győzött.

Hiszem, hogy Isten nem vallásos cselekedeteket vár el tőlünk, sem szelleminek tűnést. Éppen ők voltak Jézus leghevesebb vitaparnterei. Isten azt várja el - amihez a bizalmat az Ő irgalmassága adja -, hogy "okos istentiszteletként szánjuk oda neki testünket élő és szent áldozatul." (Róma 12:1).

A Zsidók levele 3-4 elmondja, hogy Izrael éppen a kemény szív és hitetlenség miatt nem tudott bemenni az ígéret földjére, a Kánaánba. Kánaán nem a menny jelképe, hiszen voltak csaták ott, és tudjuk, hogy a mennyben már nem lesznek. Kánaán inkább a keresztény élet jelképe: a hitben való megnyugvás általi győzelemé.

A kereszténynek nem kell semmit sem tennie - ez botrányosan hangzik. Ehelyett a kereszténynek hit által meg kell halnia. Jézus ha tett volna valamit a kereszten, az az lett volna, hogy leszáll róla. De Ő nem szállt le, hanem lelkét az Atyának ajánlva meghalt. Tehát a kereszténynek meg kell halnia, és át kell adnia teljesen életét Istennek. Akkor tudja őt Isten "feltámasztani" az ő szándékai céljára.

Erről sokat tudnék beszélni. Vannak életszakaszaink, amikor Isten megengedi, hogy teljesen ki legyünk szolgáltatva a körülményeknek. Ilyenkor dől el, hogy meg tudunk-e halni Istenbe bízva, vagy küzdünk az életünkért és nem megyünk fel a keresztre. De aki kiállja a próbát, az egy életre örök nyugalmat és békét talál! Én így értettem meg, hogy életem nem az én kezemben van, így a szolgálatom sem az én kezemben van, a sikereim sem, a jövőm sem, és semmim nincs, ami ne fentről adatna. Innentől kezdve nincs miért aggódnom. Isten az Ő végtelen bölcsességében ad és elvesz, áldott legyen az Ő neve.

Teljes önátadás. Ez Jézus követésének a titka. Enélkül az ember a saját erejéből csak próbál keresztényként élni, és megfelelni szabályoknak, de mivel mint tudjuk, az önigazolás "büdös", így mindvégig képmutató marad. Nincs más út: Jézus. Jézus útja pedig a kereszt! A feltámadás csak a keresztrefeszítés után jön el életünkben.

Bátorítlak hát benneteket, ne féljünk kimondani Istennek:
"Atyám, a Te kezedbe teszem le lelkem. Kérlek, legyen meg a Te akaratod, tégy velem, amit jónak látsz, és formálj olyanná, amilyenné szeretnéd, hogy legyek. Jézus nevében kértelek, ámen."

Szerintem ez az egyetlen igaz vallás (okos istentisztelet).

Szerettel:
ATTee
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2009 Január 07, 10:00:53
ATTee az oltárra csak az Új teremtést lehet tenni, különben az is vallásos cselekedet lesz.

Az Egyiptomból való kivonulás adja meg nekünk is a példát.
Ha ment előttük a Felhő, a Tűzoszlop, akkor menni kellett - és ehhez egy csomo feladatot el kellett látni.
Ma megállt a Felhő, a Tűzoszlop, akkor meg kellett állni - és ekkor is el kellett látni feladatokat.
A MANNÁT pedig mindég szedni kellett.

Szóval vallásos cselekedetet mindenből lehet csinálni, és bizony az ember erre téved el leghamarabb.
Ami tegnap HITBŐL volt, az ma lehet már vallásos cselekedet.

A rendelt idő kivárása a legnehezebb  :062:
Cím: Re: Vallások
Írta: ATTee - 2009 Január 07, 10:46:28
Nem értlek kedves Magda, miért akarsz hozzátenni Krisztus tökéletes, befejezett váltságművéhez. Tulajdonképpen ilyenkor - mivel hozzátenni akarásoddal annak tökéletességét vitatod - önmagad számára érvényteleníted.
Cím: Re: Vallások
Írta: ATTee - 2009 Január 07, 10:54:45
Hogy úgy tegyem fel a kérdést:

Meg tudtok nyugodni a kereszt fényében egyszerűen abban, hogy Isten tökéletesen szeret és elfogad benneteket, és nem kell semmit sem tennetek ezért Isten számára? Én ezt nevezem az óember halálának. Kezdetben sokkal nehezebb így élni, megnyugodni Jézus befejezett munkájában, mint tenni valamit Istenért.

Hány és hány évig nem értettem a keresztet, és próbáltam "valami" lenni, holott nem vagyok semmi. Mennyi kárt okoztam ezzel környezetemnek. Mert "Isten iránti buzgóság volt bennem, de nem a helyes ismeret szerint."

Jézus, amikor betániában járt, és vendégül látták, azt mondta Mártának, aki testvérénél, Máriánál sokkal "odaszántabbnak" és "szellemibbnek" tűnt volna egy mai karizmatikusabb testvér számára: "Sok minden felől aggódsz, pedig kevésre van szükség: valójában csak egyre. Mária a jobbik részt választotta, amit senki sem vehet el tőle." Pál hasonlóan zárja nagy evangéliumi értekezését a Róma 8 legvégén: "Sem halál, sem élet, ... sem semmilyen teremtmény nem választhat el bennünket Isten szeretetétől, ami megjelent..." - hol jelent meg? A szolgálatban? Az odaszánásban? Nem, hanem: "Jézus Krisztusban, a mi Urunkban".

Jézus azt mondta önmagára utalva, maradjunk a szőlőtőn. Ő az élet, ő az élet forrása. Ha nem maradunk rajta, nem teremjük a Lélek gyümölcsét, a szeretetet. És az a legviccesebb az egészben, hogy valahol ottmaradni sokkal könnyebb, mint helyet változtatni. Az ottmaradáshoz nem kell tennünk semmit. Az eltávolodáshoz kell erőt kifejtenünk. Okoskodnunk, cselekednünk, méltatlankodnunk, bizonygatnunk, stb...

"Maradjatok Énbennem." Magyarul ne akarjunk hozzátenni a kereszthez. Egyszerűen csak csodáljuk Isten ingyen kegyelmét, fenséges hatalmát, hűségét, gondviselését ugyanazzal a gyermeki ámulattal, ahogy annak idején vettük. Ahogy Márk kezdte írását: "Ez Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete." Ez az Ő evangéliuma. Az Ő munkája. Az Ő győzelme. Hagyjuk meg Jézusnak, hogy mindvégig az Ő evangéliuma maradjon, s ne váljon a "miénkké". Ha meghagyjuk az evangéliumot neki, akkor nagy dolgokra számíthatunk életünkben, és megtapasztaljuk a feltámadás erejében való örökre nyugodt életet.

Ez a kegyelem evangéliuma. Aki ezt megérti: örökre boldog ember.
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2009 Január 07, 11:18:15
Én pedig kedves ATTee, azt nem értem,
hogy nem érted,
hogy a hit cselekedet nélkül halott,

te pedig belemagyarázod, hogy én valamit hozzá akarok tenni, a MEGVÁLTÁSHOZ.

Az Új teremtés az ÚJ nem egy új ruha, nem egy új PC, hanem ÚJ egész más mint az addigi.

Ilyen soha eddig nem volt, ÚJ!

A TEREMTŐ nem megjavít, hanem ÚJAT ALKOT,
Prototipus az ÚR JÉZUS - A FELTÁMADOTT - belém költözött - és használja a kezem, lábam, szám, szemem Ő AZ AKI CSELEKSZIK.

ÉRTED :2angel:

Általában aki folyton bizonygat valamit az nem hiszi el, hogy a Szent Szellem elvezet minden igazságra.

Ez egy vissza-visszatérő vesszőparipád.

Ami hitből nincs az bűn.

Gondolom eszel - ha van mit! Ezzel nem teszel hozzá  :020:

 :2smitten:
Cím: Re: Vallások
Írta: ATTee - 2009 Január 07, 11:24:53
Kedves Magdám,

Tőlem, ha akarsz, pártold a cselekedetet. Nem foglak leállítani ebben. Majd Isten kegyelméből egyszer eltörik a forgócsontod, elveszted életed felett az irányítást és az uralmat, és akkor tényleg muszáj leszel mindent Istennek átadni. De ez az Ő dolga és feladata lesz. Elválasztani az óember által imitált "Krisztust" a valóditól.

Meglelted már azt a békességet, ami minden értelmet felülhalad?
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2009 Január 07, 11:26:55
Tőlem, ha akarsz, pártold a cselekedetet. Nem foglak leállítani ebben. Majd Isten kegyelméből egyszer eltörik a forgócsontod, elveszted életed felett az irányítást és az uralmat, és akkor tényleg muszáj leszel mindent Istennek átadni.

Meglelted már azt a békességet, ami minden értelmet felülhalad?

Ments Isten, hogy ez valakivel is megessen  :2angel:

A nem cselekvés is cselekvés, csak azt tudnám minek mész plántálni  :hehe:
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2009 Január 07, 11:28:13
Kegyelemből van üdvösségünk hit által és nem a cselekedetekből!
A lator sem cselekedett jót, hanem a megtérése után rövidesen meghalt.

Itt arról van szó, hogy ha Istenhez tartozunk, aki lakozást vett bennünk, akkor cselekedetek is születni fognak, mert ez így természetes.
Kegyelemből van üdvösségünk hit által, ami pedig nem hitből van, az bűn!

Jézus tehát azért mondta, hogy a gyümölcseiről ismerjük meg az embereket. Aki Krisztusban van, jó termést hoz (cselekedetet).

Cím: Re: Vallások
Írta: ATTee - 2009 Január 07, 11:33:11
Kedves Magda, köszönöm a gúnyolódást.

Egyáltalán nem magamért megyek plántálni. Nem is azért, mert szellemi vagyok. Én egy roncs vagyok, egy végtelenül romlott szívvel rendelkező, de nagy kincsre talált bűnös. Nem is azért megyek, hogy Istennél valamit elérjek. Sőt, nem is azért maradok, mert hú de odaszánt vagyok. Találd ki, a bűntelen Jézus miért merítkezett be a bűnök bocsánatába. Semmi szellemi hókuszpókusz nem volt benne. De volt valami, amiért bemerítkezett az emberekkel együtt. Ha ezt megérted, rájösz, miért mentem plántálni, mi vezérel engem.

Unom már azt, amikor az emberek a maguk szellemiességével és odaszántságával elámítják az egyszerű testvéreket.
Cím: Re: Vallások
Írta: ATTee - 2009 Január 07, 11:38:35
Így van, Anti.

Olyan ez, mint a Rózsaszín Párduc. Terem, terem, terem-terem-terem-terem-tereeeem.   :D

Épp ezért nem a cselekedeteket kell hangsúlyozni, hanem azt, hogy megmaradjunk Krisztusban. A szőlő magától hoz termést. Van Szőlősgazda, aki műveli, locsolja, beoltja, vagdossa, tisztítja. A szőlő csak ott van és terem, terem, terem-terem-terem-terem-tereeeem.

 :D
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2009 Január 07, 11:44:53
Kedves Magda, köszönöm a gúnyolódást.

Egyáltalán nem magamért megyek plántálni. Nem is azért, mert szellemi vagyok. Én egy roncs vagyok, egy végtelenül romlott szívvel rendelkező, de nagy kincsre talált bűnös. Nem is azért megyek, hogy Istennél valamit elérjek. Sőt, nem is azért maradok, mert hú de odaszánt vagyok. Találd ki, a bűntelen Jézus miért merítkezett be a bűnök bocsánatába. Semmi szellemi hókuszpókusz nem volt benne. De volt valami, amiért bemerítkezett az emberekkel együtt. Ha ezt megérted, rájösz, miért mentem plántálni, mi vezérel engem.

Unom már azt, amikor az emberek a maguk szellemiességével és odaszántságával elámítják az egyszerű testvéreket.

Látod, látod lassan kibújik a szög a zsákból!

Ez a második unom már!

Dehogy gúnyolodom és a te munkádon, távol legyen, sőt nem is kívánok neked Jákobi próbákat, minek is, hisz azt elhordozta értünk az Úr Jézus, meg kificamodásokat sem kívánok senkinek, mert eléggé kificamodott az Úr Jézus teste a kereszten.

Csak azt kívánom, hogy valósággá váljon az életedben amit másnak mondasz a nyugodalomba bemenetelről.

A MAGAM CSELEKEDETEITŐL én is megnyugodtam, csak mivel kergeted azokat aki TANÍTVÁNYOK, szóltam, de most már át adom ezt is az ILLETÉKESNEK!
 :2smitten:
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2009 Január 07, 11:47:09
Remélem, hogy egymás forgócsontját épségben meghagyjátok!  :2knuppel: :2funny:
Cím: Re: Vallások
Írta: ircsi - 2009 Január 07, 12:01:22
Kedves testvérek!

Ugye tudjátok a kimondott szónak ereje van, és következménye ,én távoltartanám magam az ilyen mondásoktól.   :08:

Idézet
Majd Isten kegyelméből egyszer eltörik a forgócsontod,
 
Idézet
Vagy a tied

Arra hívattunk el,hogy áldásokat mondjunk és nem rossz kívánságokat egymásra,még viccből sem.   :nem:
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2009 Január 07, 12:17:47
Ircsike kedves Testvérem, köszönöm a figyelmeztetést, teljesen úgy van ahogy írtad!
Megyek és kijavítom!

 :2smitten:
Cím: Re: Vallások
Írta: ATTee - 2009 Január 07, 12:25:28
Ugye tudjátok a kimondott szónak ereje van, és következménye

Igét kérek hozzá. :)
Cím: Re: Vallások
Írta: ATTee - 2009 Január 07, 12:36:01
Kedves Ircsi,

Az a baj, hogy teljesen más rendszerben gondolkozunk, s talán ezért nem érted, miért mondtam, hogy Isten kegyelméből.

A karizmatikus mozgalom (word faith = hit a kimondott szóban) úgy szól, hogy a keresztények is "kis istenek", akik szavukkal teremtenek, stb, és elítélendőnek tartják az Atyaisten akaratáért imádkozni. Már az is a hitetlenség jele, ha a "ha" szót beletesszük az imádságba. Ebben a mozgalomban Isten mindenkit meggyógyít, és megáld gazdagsággal, ha kellően odaszánja magát, stb... ez a kegyesség egyik fokmérője.

A Biblia viszont mást tanít, mégpedig azt, hogy éppen a megpróbáltatások - amit teljes örömnek tartsunk - munkálják ki az Istenbe vetett bizalmunkat és szakítanak el a bűntől. Amikor én azt mondtam, ki fog törni a forgócsontod, nem rosszindulatból mondtam, hanem abban reménykedve, hogy Magda is végre feladja az örökös küszködését és bizonyításvágyát, mint Jákób, aki, miután kificamodott, már képtelen volt az önvédelemre, és végre megtapasztalhatta, milyen az, amikor mindenféle karizmatikus önszuggesztió nélkül is Isten szabadítja őt meg Ézsau haragjától. Ekkor nevezte Istent végre a saját Istenének. Ekkor adta meg magát, mondta ki, hogy legyen meg a Te akaratod, és áldj meg engem. Aki veszít, az nyer.

Ne a hitben higgyünk, hanem Jézusban. Csak ennyit szerettem volna mondani, köszönöm, hogy végig olvastál.
Attila
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2009 Január 07, 12:40:41
Ugye tudjátok a kimondott szónak ereje van, és következménye

Igét kérek hozzá. :)

Péld 18,21 Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.


Péld 19,1 Jobb a tökéletesen járó szegény a gonosz nyelvűnél, a ki bolond.

Idézet
A Biblia viszont mást tanít, mégpedig azt, hogy éppen a megpróbáltatások - amit teljes örömnek tartsunk - munkálják ki az Istenbe vetett bizalmunkat és szakítanak el a bűntől. Amikor én azt mondtam, ki fog törni a forgócsontod, nem rosszindulatból mondtam, hanem abban reménykedve, hogy Magda is végre feladja az örökös küszködését és bizonyításvágyát, mint Jákób, aki, miután kificamodott, már képtelen volt az önvédelemre, és végre megtapasztalhatta, milyen az, amikor mindenféle karizmatikus önszuggesztió nélkül is Isten szabadítja őt meg Ézsau haragjától. Ekkor nevezte Istent végre a saját Istenének. Ekkor adta meg magát, mondta ki, hogy legyen meg a Te akaratod, és áldj meg engem. Aki veszít, az nyer.

Tehát akkor még is ebben hiszel?
El kellene végre döntened, hogy feltámadtál e KRISZTUSSAL, vagy csak önszugessziódnak rabságában élsz!

Most már tényleg átadom a terepet az ILLETÉKESNEK.
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2009 Január 07, 12:48:46
Magda, mire gondolsz az alatt, hogy Illetékes?  :061:
Cím: Re: Vallások
Írta: Magda - 2009 Január 07, 13:04:45
Magda, mire gondolsz az alatt, hogy Illetékes?  :061:

Kedves Anti, csak egyre gondolhatok, aki a MINDENSÉG URA!

Ő illetékes ezekben a dolgokban, és akinek át adja a gyakorlását, akkor abban mindenki illetékes, akinek átadja.
Magam részéről ezt ATTee vonatkozásában visszaadtam, egész addig, amíg nem küld újra  :2angel:

Te ezt másként látod?

 :2smitten:
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2009 Január 07, 13:13:44
Már azt hittem, hogy engem kérsz moderációra! :D
Cím: Re: Vallások
Írta: erdei - 2009 Január 07, 13:14:18
Szia Atteee
(Kék amit te írtál)
"úgy szól, hogy a keresztények is "kis istenek","  

Nem, ez úgy szól, hogy Istenek.Zsolt 82:6  Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:

 és elítélendőnek tartják az Atyaisten akaratáért imádkozni.

Ezt hol olvastad?

megpróbáltatások - amit teljes örömnek tartsunk - munkálják ki az Istenbe vetett bizalmunkat és szakítanak el a bűntől.

Jak 1:3  Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása  kitartást szerez.Hitnek, nem a testnek!
1Ján 1:7  Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.[/color]Jézusban való hit szabadít meg a bűntől, semmi más!

Ekkor nevezte Istent végre a saját Istenének. Ekkor adta meg magát, mondta ki, hogy legyen meg a Te akaratod, és áldj meg engem. Aki veszít, az nyer.

Ezt hol olvastad?
1Móz 32:28  Amaz pedig monda: Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izráelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.[/i]
 :044:
Cím: Re: Vallások
Írta: emcsi1 - 2009 Január 07, 13:25:56
 :igen: Ámen! Köszi az Igéket!
Cím: Re: Vallások
Írta: ATTee - 2009 Január 07, 13:41:14
Istenekkel nem vitatkozom.  :D

Bírákkal viszont igen. A héber szó ugyanis bírót is jelent.

Zsolt 82:6  Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:

A kettőspont után van még valami folytatás a 7-es versben, ami valahogy nem része a karizmatikus mozgalomnak...:

Zsolt 82:7 mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, és elhullotok, mint bármelyik főember.

A zsoltárt természetesen teljes egészében kellene elolvasni, ahol látható, hogy Isten az ő helyébe álló "istenekről" erősen negatív véleménnyel szól. Tehát ezt a zsoltárt a karizmatikus "teremtő szó" és a szellemi szférába befolyással bíró "istenek" tanításához alátámasztásul venni, nem is tudom... meglehetősen rossz ötlet.
Cím: Re: Vallások
Írta: erdei - 2009 Január 07, 13:44:19
Kedves Emcsi1!

Ne nekem, én csak bemásolgattam azokat.
Ezt tényleg bár ki megteheti.
 ;)

(Azért azt is meg kel mondanom, hogy az Attila szimpatikus. Csak most úgy érzem, nem volt igaza.)
Cím: Re: Vallások
Írta: ATTee - 2009 Január 07, 14:01:55
Kösz Erdei!  :D

Ha már itt tartunk, engedjétek meg, hogy korrigáljak még. Emcsi egyik aláírásában is észrevettem a hit-mozgalom hatását, ott is lemaradt a vers vége.

"És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, a kit láttok és ismertek;" - eddig az idézet, a HIT szó kihangsúlyozva. De folytassuk, és nézzük meg, hogy Péter (aki épp a saját kegyesség ellen beszél) szerint hol van a hangsúly:

"és a hit, mely Ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára."

Itt is ki van tehát ragadva a környezetből, és Jézus helyett - akit Péter dicsőít - az ajándékra (a hitre) van terelve a figyelem. Elég csak egy picit mellé lőni, és nem találsz célba. Tehát nem a hitet, hanem az "ő nevében"-t kellene kihangsúlyozni, ha korrektek és igehűek akarunk lenni.
Cím: Re: Vallások
Írta: erdei - 2009 Január 07, 14:02:51
Zsolt 82:7  Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember.

Mi ezzel a gond. Mondtam én, hogy a test nem hal meg?

Ján 21:23  Kiméne azért e beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg: pedig Jézus nem mondta néki, hogy nem hal meg; hanem: Ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi közöd hozzá?
Cím: Re: Vallások
Írta: erdei - 2009 Január 07, 14:44:10
Van egy nagyon egyszerű, biológiai tény. Ha egy élőlénynek a szüleje mondjuk majom, akkor az utodok is majmok lesznek. Vagy elefánt nem fog egeret szülni, mert ez tény. Amit szül azt a saját képére, hasonlatosságára szüli meg. Vagyis a majom gyerekre azt mondjuk, hogy majom, és nem azt, hogy pinty.
Na most jön az Ige:
1Pét 1:3  Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket  élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.
Na már most, a fent említett tényekből kiindulva, ha az Isten szült minket, akkor nem mondhatok mást, mint hogy isten vagyok. Ha mást állítanék, akkor hazudnék.
Persze az Isten szellem. "Ján 4:24  Az Isten lélek: "(szellem)Ján 3:5  Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől,(szellemtől) nem mehet be az Isten országába.
Tehát szellem is vagyok, mert szellemtől születtem. Megint csak hazudnék, ha nem ezt mondanám.
Tehát Isten mint szellem szült engem, ezért szellem és isten is vagyok. Itt lakik bennem, meg mindenkiben aki hiszi, hogy Jézus az Istennek fia.
Viszont van még hús testem is, és ehez kapcsolodó lelkem. Tehát teljes ember lettem Krisztus által. Mint Ádám.
Testben és lélekben élő szellem vagyok!
"1Móz 1:26  És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra;"
Ha belenézek a tükörbe, Istent látom? Nem. A tükörképemet.
Viszont hiszem, hogy újjá szült engem, és az Ő képmására teremtett. Ezért nem a tükörnek hiszek, hanem Istennek. vagyis, hogy a szellememet megelevenítette.
1Kor 15:45  Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.
1Kor 15:49  És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.
Ez a hitem, pedig a cselekedeteimben nyilvánul meg!


Cím: Re: Vallások
Írta: ATTee - 2009 Január 07, 14:47:44
Nem ezzel van a gond.

Hanem, hogy istenekké akarják tenni az embereket. S ezzel éppen a teljes önátadás és kiszolgáltatás ellen prédikálnak. Tehát, hogy kezünkbe vehetjük a sorsunkat. Krisztus keresztje és feltámadása csak a beugró, ahelyett, hogy végig ott maradnának a befejezett megváltásműnél.

A karizmatikus mozgalomban éppen az egyén keresztrefeszítése hiányzik. Helyette van kiabálás, ugrálás, feltűnősködés, győzedelmieskedés, harsogás. A Biblia ezt az önjelöltséget idegen tűznek nevezi.

"Én is próféta akarok lenni." "Én is." "Én meg nagy szolgálója az Úrnak." Mindenki a főhelyekre törekszik. Pedig először hátra kellene ülni, és megvárni, amíg Jézus emel a szolgálatba. De a legtöbbnél úgy van, hogy a hit nevében előreülnek (mert ugye van rá hitük, hogy ők előrébb ülhetnek), felkenik magukat szolgálóknak, természtesen valami látomásuk volt, amivel igazolják a "kenetet", meg találkoztak Jézussal, hihetetlen jó történeteik vannak. S egy dolog hiányzik, ami Pálnál és az apostoloknál megvolt... az alázat. Alázat helyett "kenet" van. Holott az újszövetségben a kenet épp arra vonatkozik, hogy mindenkiben megvan a képesség arra, hogy megvizsgálja az Írásokból a tévtanítókat. Azokat, akik magukat kenetteljesnek tartják, és nem szeretik, ha ezt megkérdőjelezik. Ők a legnagyobb leuralók, manipulátorok. Nem tudnak Dáviddal együtt kivonulni Jeruzsálemből, amikor arra van szükség.

De Jézus mit mondott: "Aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." Nos, ehelyett csillogó-villogó tévé prédikátorok vannak palotákkal, akiket sztárolnak.

Egy tanítás vagy Jézushoz visz közel, vagy egy bálványhoz (ami lehet a hit, egészség, karizmák, stb..., bármilyen keresztény "izé", csak ne Jézus legyen).
Cím: Re: Vallások
Írta: ircsi - 2009 Január 07, 14:57:32
Kedves Attila!

Példabeszédek 6.2.Szádnak beszédei által estél tõrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.
Soha ne felejtsük el a szavak müködnek,ugyan ugy ahogy Jézus esetében is lájuk.Müködnek értünk is és ellenünk is.
Akár tudatában vagyunk akár nem.Amit kimondunk az ugyis lessz.Jézus azt mondta,hogy meglessz neked amit mondasz.
Értem én mit akartál Magdának mondani,csak ahogyan kifejezted magad,nekem szeretetlennek tünt.
Én Jézust ugy ismerem,hogy előszőr ova,szeretettel figyelmeztet, és nem a "csonttöréssel" fenyeget.
Kedves Attila én nem rendszerben gongolkodom,hanem egységben Jézus Krisztussal és a keresztény testvérekkel.

Legyen áldott a napod!

Szeretettel Ircsi
Cím: Re: Vallások
Írta: ircsi - 2009 Január 07, 15:13:09
Idézet
A karizmatikus mozgalomban éppen az egyén keresztrefeszítése hiányzik. Helyette van kiabálás, ugrálás, feltűnősködés, győzedelmieskedés, harsogás. A Biblia ezt az önjelöltséget idegen tűznek nevezi.

Látod megint támadásba és szeretetlenségbe kezdtél.
Nem kell mindenkit egy kalap alá venni,igen előfordulhatnak tévedésben járók is ezt nem kétlem.
Rengeteg karizmatikus szólgáló van akinek az élete példaképp lehet számunkra,mert Jézust tükrőzi.
Derek Prince,Watchman Nee,Liu Csen.....Gyümölcseiről ismeritek meg a fát.
Cím: Re: Vallások
Írta: Antee - 2009 Január 07, 15:35:00
Kedves Attee!

Kérlek téged arra, hogy ne csoportosíts olyan szélsőségesen. Te magad is karizmatikus vagy és saját magadra is vonatkoztathatod az írásaidat.
Ne kelljen már ezt a topicot is bezárni...
Cím: Re: Vallások
Írta: erdei - 2009 Január 07, 15:49:19
Attila én ehez nem tudok hozzá szólni.
Nem vagyok semmilyen közösség tagja.(ezen kivűl) :088:
Biztos, hogy van iagazság abban amit mondasz. Én nem is kétlem.
Azt, hogy Istenné akarják tenni az embereket, ez talán azért van mert ez Isten akarata. Mert Isten azt akarja, hogy a fiai legyünk.
Ami a keresztet illeti, gondold meg, ha a tanítványok odaláncolták volna magukat a kereszthez? Mert nem akartak volna elmozdulni. Mi lett volna? Semmi.
Még Jézus sem ragaszkodott a kereszthez. Amikor feltámadt, nem cipelte magával sehova. :088: Pont elég volt neki a golgotáig. Még odáig sem bírta egyedűl.
Nem kell a kereszthez ragaszkodni, mert az üres. Nincs rajta senki! Mert aki rajta volt azt levették, az harmadnapon feltámadt, és hirdette az evangéliumot.
Mint ahogy Krisztust is, "csak" egyszer feszítették meg a világnak, úgy mi is csak egyszer halhatunk meg a világnak.
Krisztushoz kell ragaszkodni, mert Ő eleven és élő!
A test kívánságait, meg biztos ők is megfeszítík. Vagy orgiákat rendeznek? Nem hiszem.
Meg még olyat sem hallottam, hogy máglyára küldtek volna valakit. /Persze még ez az idő is eljöhet./ :063:
Azt mondja Jézus:Máté 11:30  Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.
Hát ha meg így van, akkor meg miért ne ugráljanak. Had ugráljanak, ha bírja a lábuk. :hehe:
 :044:
Cím: Re: Vallások
Írta: Hilda - 2009 Január 07, 15:51:17
Tudjátok én is unok valamit!
Amikor fiatalok (embernek, kereszténynek egyaránt) betörnek valahová, akkora önigazultsággal, mint a bécsi kapu, és osztják az észt
olyan testvéreknek, akik igazabbak, és különbek is lehetnek náluk, akik talán többet tudnának felmutatni hívő életükben, de
nem teszik, mert van bennük alázat.
Ajánlanék elgondolkodásra két igét:

Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai![/u]

Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.

Óvnék mindenkit attól, hogy ítélgessen, akár testvéreket, akár egész gyülekezeteket, mindenki a saját értelme felől legyen meggyőződve,
tegye a dolgát, szeresse Istent, és a gyermekeit, és ne gondolja, hogy többet tud, vagy helyesebben goldolkodik másoknál, SŐT!!!
Ez az oldal erről szól, aki még nem tudná...
Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2009 Január 07, 16:25:23
Elborzadva olvastam néhány hozzászólást! Szinte felsírt a szívem Istenhez.  :08:  Pál azt mondta, ha be menne a gyülekezetbe az avatatlan és akkor szólnának nyelveken miképpen mondana áment arra? Hát itt azt hiszem nem áment lehet mondani.

1 Kor. 14,16
Mert ha lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképen fog a te hálaadásodra Áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz?
Cím: Re: Vallások
Írta: erdei - 2009 Január 07, 19:36:09
Magam részéről nem akartam senkit bántani.
Ha mégis, akkor bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam.
Nagyon őszintén.
 :( :( :(
Cím: Re: Vallások
Írta: Hilda - 2009 Január 07, 21:23:53
Erdei kolléga! Tudod, hogy nem rólad írtam!  :2smitten:
Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2009 Január 07, 21:43:39
erdei! Nem rád írtam én sem, ahogy Hilda sem. Viszont valamit nagyon nehéz felfogni. Idézem ATTee-t: S egy dolog hiányzik, ami Pálnál és az apostoloknál megvolt... az alázat.

Az alázat nem szít sehol lázadást, nem forgat fel békés nyugodt helyeket, embereket
Az alázat nem keménykedik
Az alázat nem bánt meg másokat
Az alázat nem osztja az észt, kinek mit is kell csinálni és a gerenda látszatát másban kelti és látja
Az alázat nem ítéli meg a másik szolgálatát
Az alázat nem hiszi magáról, hogy csak ő tudja jól
Az alázat nem tapossa el a gyengébbeket
Az alázat nem olvas be a másiknak, nem rója fel a hibáit
Az alázat nem hiszi magáról, hogy ő alázatos

Folytathatom, de teszek fel egy kérdést. Ki meri ezekből csak egyet felvállalni? Nem többet, csak egyet! Az már nem beszélhet alázatosságról. Mégis ki az, aki azt hiszi csak ő az alázatos, rajta kívül senki más? Van egy tippem erről.
Cím: Re: Vallások
Írta: erdei - 2009 Január 27, 09:11:41
Ezen tegnap este gondolkodtam egy kicsit.
Szent Hármasság!
Vannak akik azért nem fogadják el, mert más vallásokban is megjelenik.
Ez is az ördög hazugsága!
A Sátán Istennek állítva be magát.
Maheswara (Shiva) (romboló)   Vishnu (fenntartó)  Brahma (teremtö)
Shivának nevezi magát, és Isten lényének egyik elengedhetetlen részének tekinti lényét.
Az isteni lényegben nincs romboló jellem.
Atya isten: teremtő, fenntartó, megújító,
Fiú isten: teremtő, fenntartó, megújító,
Szent Szellem isten: teremtő, fenntartó, megújító,
Sehol nincs romboló, vagy pusztító!
Cím: Re: Vallások
Írta: bettina - 2009 Április 03, 10:08:14

Szia Attee!

"... Krisztus keresztje és feltámadása csak a beugró, ahelyett, hogy végig ott maradnának a befejezett megváltásműnél.
A karizmatikus mozgalomban éppen az egyén keresztrefeszítése hiányzik. Helyette van kiabálás, ugrálás, feltűnősködés, győzedelmieskedés, harsogás. A Biblia ezt az önjelöltséget idegen tűznek nevezi....."

Attee, először is: nagyon tetszik a szolgálatodról, életedről irt blogod, meg a fotók,  ma megnéztem, sokat olvastam belőle. Alig tudtam abbahagyni... Nagyon szivenütött, amiket irtál. Kivánom, hogy azt az elhivást, amire teremttettél, az Úr segitségével maradéktalanul betöltsd, teremj sok gyümölcsöt Isten dicsőségére!

Amit a karizmatikusokról irsz, érezni a benned lévő fenntartásokat. Nem szeretnék végigmenve cáfolni, sőt: van benne igazság is. Azonban - mint egy más témában irtam - nem szerencsés az általánositás. Ezért nem mondhatjuk ki kategorikusan, hogy a karizmatikus mozgalomban pl. hiányzik az egyén keresztrefeszitése. Sok karizmatikus szolgáló, ismert tanitó, vagy egyszerű keresztény élete ennek ellenkezőjét példázza.
Vagy-- "idegen tűz": őszintén mondom neked, hogy amikor istentiszteleten egy szivvel és szájjal dicsérjük az Urat, annyira betölt a Szent Szellem örömmel, boldogsággal, szavakkal kifejezhetetlen csodálattal, imádattal Jézus iránt, hogy az Ő Jelenlétében bizony van harsogás, ugrálás, folynak a könnypatakok stb.- de nem feltűnősködés, hanem a Belőle áradó tűz, boldogság átélése folytán. Engedd meg a karizmatikus kereszténynek:  tud különbséget tenni az Isten Szelleme és az idegen tűz között. Egyébként is, ha Isten a dicséretek közt lakozik - nem férkőzhet oda más!
Vagy---"győzedelmieskedés": szerinted nincs okunk rá? Mert ha ezzel a kissé gúnyos felhanggal leirt szót veszem, akkor a lényeget nem igazán fejezi ki. De ha azt mondom:  Jézus győzött a kereszten és ezt a győzelmet nekem adta, akkor ennek őszintén örülhetek!!! Ezt a győzelmet mint zászlót lobogtathatom, és megoszthatom másokkal is!!! Dicsőség az Úrnak!
Ami a tanitásokat illeti a karizmákról - biblikusak. Hogy ki mit kezd velük, az már egyénfüggő...mint minden.
Egyedül Isten az, aki nem szemeinek látása, füleinek hallása szerint, hanem IGAZSÁGBAN itél. Mi csak korlátaink keretei között tudunk itéletet mondani  :2tickedoff:- ami akár el is mehet a valóság mellett. Jómagam karizmatikus gyülekezetben  tértem meg, itt vagyok közösségben testvérekkel, van bőven tapasztalatom: igen, van ilyen is, meg olyan ember is. Biztosan igy van ez a Ti gyülekezetetekben és minden más nevű keresztény közösségben. Mert mindenhol találni nemtetsző jelenséget tanitást, magatartást, viszont ha ezekre nézne Isten, nem az ember szivére, akkor a menny üres lenne...  :2smitten:


Cím: Re: Vallások
Írta: maria - 2009 Július 14, 15:39:04
Szia Moni8! Áthelyeztem az Igét amit ide tettél, az Igét kaptam az Úrtól topicba.

Szeretettel: Mária


http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,57.msg42419/topicseen.html#msg42419
Cím: Re:Vallások
Írta: Antee - 2013 Július 09, 10:00:57
A vallásokról az jut eszembe, hogy az ember eljut oda hogy van egy felsőbb hatalom ami által létrejött a Világunk és mi magunk is. Ez valaki számára az evolúció vagy az idegen civilizáció, számunkra pedig az egyetlen Isten, aki a szavával teremtette a mindenséget.
Felmerül a kérdés, hogy a kereső emberek mi módon jutnak el a valódi Istenhez? Mert sokan maradtak olyan istenségeknél, amelyek nem léteznek.

Miben különbözik a mi vallásunk az összes többitől? Írjuk össze Testvérek!
Cím: Re:Vallások
Írta: torokildiko46 - 2013 Július 09, 10:44:41
A vallásokról az jut eszembe, hogy az ember eljut oda hogy van egy felsőbb hatalom ami által létrejött a Világunk és mi magunk is. Ez valaki számára az evolúció vagy az idegen civilizáció, számunkra pedig az egyetlen Isten, aki a szavával teremtette a mindenséget.
Felmerül a kérdés, hogy a kereső emberek mi módon jutnak el a valódi Istenhez? Mert sokan maradtak olyan istenségeknél, amelyek nem léteznek.

Miben különbözik a mi vallásunk az összes többitől? Írjuk össze Testvérek!
:D

 Hát kedves testvérem nekem a vallásról a templomok jutnak eszembe,
 a vallás a több féle templomokban található ahol a papok , vagy pásztorok diktálnak, a HIT PEDIG A SZÍVÜNKBEN VAN ! és nagy különbség van a vallás és a Hit között

  tudod akinek a szívében költözött az Úr az már más ember , nem a vallásnak él sem önmagának hanem a Megváltónak,
 és akkor jön itt hogy :Galátzia levél:2:20
   Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem
:ima02:
Cím: Re:Vallások
Írta: bacsipista - 2013 Július 09, 10:54:50
Minden embernek van valamilyen vallása. Ezt inkább úgy fordítanám, hogy hite. Hiszek egy istenben, vagy hiszek több istentben, hiszek a sátánban, hiszek egy emberben akit istenként dicsőítek, hiszek egy eszmében, vagy hiszek abban, hogy mindaz amiben mások hisznek hamis és számomra semmit nem jelent.

Istentagadó voltam, de amikor valóságosan megéreztem életemben, szívemben Isten jelenlétét akkor már nem tagadhattam tovább. Amikor pedig felismertem, hogy nem ellenem van akkor már bizalmat is szavaztam neki. Nálam itt kezdődött el az út arra, hogy minél jobban megismerjem.

De kíváncsi vagyok arra, hogy te, aki olvasod e sorokat hogyan jutottál el arra a felismerésre, hogy az Úr az igaz és élő Isten.
Cím: Re:Vallások
Írta: Antee - 2013 Július 09, 11:05:33
Ez az. A valódi Isten, a mi Istenünk az akivel személyes kapcsolat alakítható ki. Mi nem a csodák és a szemmel látható dolgok által hiszünk az Ő létezésében, hanem meggyőződésünk az Ő léte, hiszen nap mint nap megéljük a személyes kapcsolatot Vele.
:2smitten:
Cím: Re:Vallások
Írta: ditte - 2013 Július 10, 08:42:05
A vallás nekem valami merev, földhöz ragadt dolgot jelent, nem élő hitet az Élő Istenben.
Cím: Re:Vallások
Írta: Antee - 2013 Július 10, 09:58:32
Nekem is ez jut az eszembe mikor azt hallom valakitől, hogy ő gyakorolja a vallását. Megszokott liturgia és nincs benne Élet, vagyis Jézus.
Cím: Re:Vallások
Írta: bacsipista - 2013 Július 10, 10:59:48
Valamikor nekem is az tűnt fel, hogy amíg a borozóban voltam jöttek a templomból hazafelé jövet férfiak közénk. Nem az volt a probléma, hogy megitták a sörüket, vagy azt az egy-két pohár bort, hanem az, hogy semmiben sem különböztek tőlünk. Ugyan úgy benne voltak a cikézesekben, veszekedésekben, káromkodásokban mint bármelyikünk. Néha volt egy-egy valaki aki Istenről is  beszélt. Azt meghallgattuk, de amikor arról beszéltek, hogy nekünk is járni kellene a templomba akkor ellenálltunk. Minek nekünk a vallás, ha minden megmarad úgy,ahogy volt.
Cím: Re:Vallások
Írta: Antee - 2013 Július 10, 11:24:01
Na ez az, ha azt mondjuk hogy Jézus él bennünk, akkor az meg fog látszani. Jézus valósággal szabaddá tesz a bűn cselekvésétől, de ha még mindig abban a fertőben vagyunk, akkor Jézus még nem lett Úrrá az életünkön.

Arról amit írtál István testvérem az a mondás jutott eszembe, hogy "bort iszik és vizet prédikál". Őket úgy nevezik, hogy hiteltelenek és állhatatlanok.
Cím: Re:Vallások
Írta: bacsipista - 2013 Július 10, 12:31:11
Igazad van Anti testvérem, csak a bibi az volt az egészben, hogy ők meg voltak győződve arról, hogy mivel templomba járnak szent és felsőbbrendű emberek.
Cím: Re:Vallások
Írta: Antee - 2013 Július 10, 13:11:48
Áldozatnak élik meg, hogy hetente néhány órát üldögélnek az Istentiszteleten. De Isten inkább szeretetet, benne való ismeretet és engedelmességet kér mint áldozatot.

Cím: Re:Vallások
Írta: Jules - 2013 Július 10, 13:23:19
Igazad van Anti testvérem, csak a bibi az volt az egészben, hogy ők meg voltak győződve arról, hogy mivel templomba járnak szent és felsőbbrendű emberek.

Fordult már elő, hogy valaki, akinek bizonyságot tettem, azzal jött, hogy biztos különbnek gondolom magam.
Egész meglepődött, amikor azt válaszoltam, hogy ellenkezőleg: ugyanolyan bűnös ember vagyok mint ő, a különbség csupán annyi, hogy én megragadtam a kegyelmet, amit ő épp elutasít.
Cím: Re:Vallások
Írta: bacsipista - 2013 Július 11, 07:47:48
Jules testvérem, minden kereszténynek úgy kellenne gondolkodnia, mint ahogy leírtad. Mégis sokan lenézik azokat akik kegyelemre szorulnak. Erről a farizeus és a vámszedő példája jut az eszembe:

10. "Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. 11. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. 12. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. 13. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. 14. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik."
Lukács 18, 10-14
Cím: Re:Vallások
Írta: Jules - 2013 Július 11, 10:05:28
Véleményem szerint jaj annak az embernek, aki úgy próbál megállni Isten előtt, hogy ő nem bűnös.
Ismerjük Isten törvényét, igazságait, de képtelenek vagyunk folyamatosan azok szerint élni, ahogy Pál is írja:

Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök.
Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó.
Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn.
Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs.
Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat.
Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn.
Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy - miközben a jót akarom tenni - csak a rosszat tudom cselekedni. 
(Róma 7:15-20)


Ha ő így beszél magáról, mennyivel inkább mi?
Cím: Re:Vallások
Írta: bacsipista - 2013 Július 11, 10:36:11
A magát bűntelennek valló embernél szokott elkezdődni az ítélkezés. Mindenkit magához hasonlít, mert saját magát feddhetetlennek tartja. pedig az Úr Jézus világosan és érthetően kijelentette:

1. "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! 2. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. 3. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? 4. Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a magad szemében ott a gerenda. 5. Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a szálkát."
Máté 7, 1-5
Cím: Re:Vallások
Írta: Antee - 2013 Július 11, 13:24:32
Igen, a mércénk nem a másik ember, hanem az Úr igéje. Mi is az által leszünk megítélve,hogy cselekedtük-e az Ő akaratát vagyis beszédét/igéjét.
Cím: Re:Vallások
Írta: Jules - 2013 Július 11, 17:25:06
Itt egy jó példa arra, hogy mit tesz az üres vallás...  :hehe:

http://index.hu/belfold/2013/07/11/a_katolikusok_remalman_is_tultesz_a_trafikbiznisz/  (http://index.hu/belfold/2013/07/11/a_katolikusok_remalman_is_tultesz_a_trafikbiznisz/)

"Legrosszabb rémálmainkban sem képzeltük, hogy dohánybolt verhet tanyát egy egyházi tulajdonú épületben – írja legutóbbi számában az Új Ember katolikus hetilap.

Az újság szerkesztőségi cikkben számol be arról, hogy a Ferenciek terén a kegytárgybolt melletti helyiségben alakították ki a belváros egyik új dohányboltját.

Az épület a ferences rend tulajdonában van, és korábban az Ecclesia Szövetkezet boltjaként funkcionált. A forgalom azonban vélhetőleg nem volt elég ahhoz, hogy a vallási tárgyú kereskedelmi profilt fenntartsák, ezért a rend egy ideje étteremtulajdonosokkal és élelmiszerüzlet-lánccal is tárgyalt az üzlethelyiség hasznosításáról."

Cím: Re:Vallások
Írta: Antee - 2013 Július 11, 17:58:11
Volt ennél rosszabb is. A búcsúcédulák árulása...
Cím: Re:Vallások
Írta: bacsipista - 2013 Július 11, 18:29:56
Meglep, hogy egészségromboló termékeket forgalmaznak. Nem is tudok mit hozzáfűzni.
Szomorú
Cím: Re:Vallások
Írta: ditte - 2013 Július 12, 08:48:17
Hát ez nagyon szomorú. Nem jut eszükbe az, amikor Jézus kikergette a kufárokat Isten házából? Pedig azok nem dohányárut árultak.
Cím: Re:Vallások
Írta: bacsipista - 2013 Július 12, 09:00:09
Tanult emberek. Olvassák és " ismerik " a Bibliát. Mégis tudatosan szembe helyezkednek Istennel, a pénz miatt.

9. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. 10. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. 11. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. 12. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.
1Tim 6, 9-12
Cím: Re:Vallások
Írta: Antee - 2013 Július 12, 10:05:20
Így van. Azért mondja a Jézus, hogy aki hallja de nem cselekszi meg az Ő akaratát, azok a fövényre építették a házukat (Lk 6,47-49). Cselekedni is kell az akaratát és így menekülhetünk meg.
Cím: Re:Vallások
Írta: bacsipista - 2013 Július 12, 11:33:59
Valójában az történik, hogy az embeek nem törődnek a holnappal, a mának élnek. Majd amikor "másnap" felépbrednek akkor fogják felismerni, hogy eltékozolták idejüket, lehtőségeiket és életüket.
Cím: Re:Vallások
Írta: Jazmin - 2013 Július 12, 13:50:46
Udv Testverek! Olvasgattam amiket irtatok,es kozbe esembe jutott egy gondolat amit regebben hallottam.Minden vallas amit az emberek talaltak ki,arrol szol,hogy az emberek mit kell tegyenek azert,hogy udvozuljenek,azert,hogy kedvesek legyenek istenuknek....Viszont az igazi VALLAS arrol szol,hogy mit tett Isten ERTUNK. Hal aNeki,hogy nem kell tevhitben elnem!!
Cím: Re:Vallások
Írta: bacsipista - 2013 Július 12, 13:54:41
Isten hozott Jácint, de jó hogy újra közöttünk vagy.
Nagyon jól  megvilágítottad, valóban az a fontos, hogy mit tett éerünk Isten.
Cím: Re:Vallások
Írta: ditte - 2013 Július 14, 07:58:06
Bizony. Hiszen nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Őt, hanem, hogy Ő szeretett minket. Annyira, hogy egyszülött Fiát adta értünk, hogy aki benne hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Cím: Re:Vallások
Írta: torokildiko46 - 2013 Július 14, 09:07:09
Bizony. Hiszen nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Őt, hanem, hogy Ő szeretett minket. Annyira, hogy egyszülött Fiát adta értünk, hogy aki benne hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen.


ÁMEN!!!!!! :afro:
Cím: Re:Vallások
Írta: Antee - 2013 Július 19, 11:14:24
Bizony. Hiszen nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Őt, hanem, hogy Ő szeretett minket. Annyira, hogy egyszülött Fiát adta értünk, hogy aki benne hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

1János levele 3,16    
"Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért."

Ez a valódi szeretet; a bűntelen odaadta az életét a bűnösért, Isten meghalt az emberért.
Cím: Re:Vallások
Írta: bacsipista - 2013 Július 19, 21:37:03
1 János  2, 6   
Aki azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.


Ez így lenne rendjén. Ha JÉZUS BENNEM VAN AKKOR Ő VEZET, azt cselekszem amit ő akar, vagy ő tenne.
Cím: Re:Vallások
Írta: Antee - 2013 Július 19, 22:23:55
Így van Testvérem. Minden nap rengetegszer van választásunk arra nézve, hogy most a saját akaratunkat cselekedjük, vagy hagyjuk hogy az Úr cselekedjen általunk.