Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2010 Július 23, 17:06:35

Cím: Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Antee - 2010 Július 23, 17:06:35
A topicot Ani Kinor kérésére megnyitottam.
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 23, 17:09:25
Szivembol koszonom, Antee!

 :169: :044:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 23, 17:14:01
" A BOLCSESSEG KEZDETE AZ URNAK FELELME..."
                            ZSOLT  K     111,10
Beszelgessunk fokent igerehagyatkozva, ki hogyan eli ezt az eleteben  :088:


Szeretettel es szivbeli erdeklodessel varom valaszaitokat!
Moni
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: DöNdIkEeE - 2010 Július 23, 17:35:11
Szerintem ebben az Igében a legfontosabb dolog, hogy megértsük mit jelent pontosan az Úrnak félelme.

Számomra mindig egyértelmű volt, hogy nem szó szerint értendő félelemről van szó. Hanem tiszteletről, de mégis ha a Biblia úgy írná, hogy "A  bölcsesség kezdete az Úrnak tisztelete" nem lenne akkor ereje számomra.
A másik érdekes dolog számomra, hogy miért pont bölcsességről beszél. Beszélhetne mondjuk másról, szeretetről vagy ismeretről... Számomra mindig azt jelenti ez, hogy kb akkor vagyunk úgymond "okosak" ha ismerjük Istent. Ha tiszteljük és elfogadjuk az ő akaratát.  Tehát egy bizonyos ismeretet is jelent számomra.  :05:

A mindennapi életben viszont úgy gondolom, hogy ez éppen a tisztelet miatt működik az életünkben. Ha tisztelek (szeretek) valakit eléggé, akkor nem teszek olyat amivel szándékosan megbánthatnám. Az más kérdés, hogy emberből vagyunk és elbukunk, sokat hibázunk. De Isten tudja ezt és látja ezeket. Mindig lehet hozzámenni engedelmes megbánó szívvel.  :pirul:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 23, 17:43:15
Számomra olyan tiszteletet jelent, amiben elfogadom Isten mindenhatóságát, hatalmát, örökkévaló erejét, hozzám lehajló kegyelmét.
Alázatra serkent az a tudat, hogy Ő, aki a Teremtő, irgalmából megmentett, mert szeret. Elcsendesít, de egyben hangos hálára is fakaszt az érdemtelenség érzése, mivel egyetlen Fiát,  Jézust áldozta fel értem a kereszten, hogy békességet szerezzen köztem és közte.
Felszabadít a "gyermeki" örvendezésre, hogy örüljek az Ő jelenlétében, szárnyaljak Szent Szellemének mozgásában, de felelősséggel is felruház, hogy teljes engedelmességben szolgáljak Neki.

Csodálattal vegyes ámulat ez az Istenfélelem, aminek hatására belső késztetésem van arra, hogy Isten minden igéjét a szívembe véssem. Gyönyörködöm az Úr szavaiban, és életem minden dolgát ehhez szabom.
Az Istenfélelem azt is jelenti nekem, hogy Isten kijelentett igéje az életem iránytűje. Örömteli fegyelmezettség, szabályszerűség a keskeny úton, ahol Jézussal járok.
Az én Istenfélelmemben benne van Jézus nevének felemelése, a Krisztusban való örvendezés szabadsága.

Az Istenfélelem egyrészt valódi "félelem", de a megváltásban ez az Úr iránti tiszteletteljes, de rajongó szeretetté és imádattá alakul.

Istent Jézusban ismertem meg, hiszen Ő az Atya dicsőségének visszatükröződése.

Az Isten félelme = Jézus Krisztust Úrrá és Istenné teszem az életemben.

 :2smitten:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: zoltan - 2010 Július 23, 17:43:55
Had idézzek most csak egy igét.

Jak. 1.27
Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: zoltan - 2010 Július 23, 17:47:22
Tünde
csodálatosan írtad le.
Nagyon szép. Egyetértek.

 :afro:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Kamilla - 2010 Július 28, 13:48:41
 Shalom!   :044:

 Nekem az istenfélelemről a kegyesség jut eszembe,
 amiről a 15. és a 24. zsoltár ír:

Zsolt 15.
1.  Dávid zsoltára.
Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden?  
2.  A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik,
   és igazat szól az ő szívében.

3.  Nem rágalmaz nyelvével; nem tesz rosszat felebarátjának,
   és nem szerez gyalázatot rokonainak.

4.  [i]A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben,
   de az Urat félőket tiszteli: a ki kárára esküszik,
    és meg nem változtatja.[/i]

5. Pénzét nem adja uzsorára, és nem vesz el ajándékot az
    ártatlan ellen.
[/b]
    A ki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké  [/i]

Zsoltár 24:1-6;
1.  Dávid zsoltára.
Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.
2.  Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette.
3.  Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén?
4.  Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.
5.  Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől.  
6.  Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, a kik a te orczádat keresik. Szela.

   Shalom    :169:    :119:


Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 28, 13:57:36
 :2smitten:
Nagyon-nagyon jó igék!
 :2smitten:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Jázon - 2010 Július 29, 19:33:56
Hát nem tudom a többi nyelvben is ugyanez a szó van, mindenesetre a félelem feltehetőleg a tiszteletet jelentette régebben, csak "eltorzult".

Én úgy gondolom, hogy két féle tisztelet van.

Van amikor félünk valakitől, de tiszteljük. Például az alkalmazott a főnökét tiszteli, mert ért a munkához, de hatlama van felette ezért fél tőle.

Vagy a gyerek az apját tiszteli, mert ("jobb esetben") a példaképe, de szereti is.

Szerintem Istenfélőnek lenni ennek a kettőnek a keveréke.

Erre két Igét írok, ami remélem illik ide.

Szeressétek Istent mint magatokat.

Attól féljetek aki képes titeket a gyehennára vetni.

Nem biztos, hogy jól írtam le az igéket.
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Kamilla - 2010 Július 29, 20:12:28

 Szia Jázon!   :044:

 Felebarátunkat kell úgy szeretni, mint önmagunkat.

 Azt javaslom, mielőtt Igét írsz be, keresd ki a Bibliából
 és pontosan idézd. Nem kell feletébb bölcselkedni.

 Nem jó Isten Beszédéhez profán módon hozzállni, és
 hasunkra ütve idézgetni, mert abból nem sok jó sül ki.

 Pontosan ez is beletartozik az istenfélelembe.   :01:

 Ezeekt szeretetből írom neked  :2smitten: , hogy jól legyen dolga
 a lelkednek, ha érted   :06:

  Légy áldott és adjon neked Urunk bölcsességet, szeretetéből.   :169:

 shalom    :119:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: tothg - 2010 Július 30, 08:01:31
"Ímé az Úrnak félelme: az a bölcseség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás." (Jób 28.28)
Értelem nélkül nincs bölcsesség.
Valószínűleg mindnyájan egyetértünk, hogy az Istenfélelem alatt, nem rettegésről beszélünk, hanem egyfajta, olyan tiszteletről, amely tekintélyt parancsoló személy felé irányul. Az Istenfélelem (tisztelet) tart(hat) távol részben a gonosztól.
Persze  ez a "magyarázat" csak része a valóságnak.
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 30, 08:12:09
"Ímé az Úrnak félelme: az a bölcsesség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás." Jób 28.28.

Így igaz! Ámen! De jó ez az ige! Érdekes, hogy Jób könyve annyira az ókorba visz, és mégis megtalálhatunk benne szinte mindent, amire a jelenben szükségünk van Isten megismeréséhez!  :169:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Kamilla - 2010 Július 30, 14:16:50

 Tanulmányozva Mózes ötödik könyvének Dvárim szakaszát,
 ezt találtam a bölcsesség és értelem miben létéről:

 5Móz 4:4-10;
4. Ti pedig, kik ragaszkodtatok az Örökkévalóhoz, a ti Istenetekhez, mindnyájan éltek ma.

5. Lásd, tanítottalak benneteket törvényekre és rendeletekre, amint parancsolta nekem az Örökkévaló, az én Istenem, hogy cselekedjetek aszerint az országban, ahova bementek, hogy elfoglaljátok azt.

6. Őrizzétek meg tehát és tegyétek meg, mert az a ti bölcseségtek és értelmetek a népek szemeiben, amelyek hallják mindezeket a törvényeket és mondják majd: Bizony bölcs és értelmes ez a nagy nemzet![/i]  

7. Mert melyik az a nagy nemzet, melyhez Isten oly közel van, mint az Örökkévaló, a mi Istenünk, bárhol szólítjuk őt?

 8. És melyik az a nagy nemzet, melynek oly igazságos törvényei és rendeletei vannak, mint ez az egész tan, melyet én ma elétek teszek?

9. Csak őrizkedjél és őrizd nagyon a te lelkedet, hogy el ne felejtsd a dolgokat, melyeket szemeid láttak és hogy el ne távozzanak szívedből életed mindennapjain át, hanem ismertesd meg azokat fiaiddal és fiaid fiaival; [/i]

10. azt a napot, melyen álltál az Örökkévaló, a te Istened előtt a Chóreben, amikor azt mondta nekem az Örökkévaló: Gyűjtsd egybe nekem a népet, hogy hallassam velük szavaimat, hogy megtanuljanak engem félni minden időben, amíg élnek a földön, és fiaikat is megtanítsák. [/b]

  Hát ez az istenfélelem és ez a bölcsesség és értelem!!!

  shalom   :119:    :169:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 30, 16:22:05

9. Csak őrizkedjél és őrizd nagyon a te lelkedet, hogy el ne felejtsd a dolgokat, melyeket szemeid láttak és hogy el ne távozzanak szívedből életed mindennapjain át, hanem ismertesd meg azokat fiaiddal és fiaid fiaival; [/i]

Ezen sorokban rejlik az en szivem kincse.
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 30, 16:23:31
Ki Istenének átad mindent ! (http://www.youtube.com/watch?v=Szkh4I3P39k#)
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Irma - 2010 Július 30, 16:51:36
csak a szeretet (http://www.youtube.com/watch?v=nK9JIBhCy0A#)

Nekem ezt jelenti az Istenfélelem, mert az Urat én az értem keresztre menő szeretetben ismertem meg, és arra vágyom, hogy ezt tudjam közvetíteni mindenki felé.

 :2smitten:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Sarolta - 2010 Július 30, 22:08:56
Mit jelent Istenfélőnek lenni számomra?
Istenfélősségem egy óriási megdöbbenéssel kezdődött, amikor átélhettem, hogy Jézust miattam feszítették meg, hogy kiszabadítson  bűneimből. Hogy Szűz Mária az "Istennek szent anyja", meg hogy milyen hatalmasan szeret az Isten!


Mt 16,24-25
Akkor Jézus azt mondta a tanítványainak: "Ha valaki utánam akar jönni,  tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem, megtalálja azt..."

Amen
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Kamilla - 2010 Július 31, 07:49:09

 Shalom Kedves Sarolta!   :044:

 Kifejtenéd nekem bővebben, hogy mit értesz
 ez alatt? :
 
    "Hogy Szűz Mária az "Istennek szent anyja", ... "

  Ez hogyan jelenik meg az istenfélelmedben? 

  Válaszodat megköszönöm  :01:

 shalom     :119:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 31, 09:00:25
 :04:  Bocs, hogy beleszólok, de lehet, hogy Sarolta válasza újra vitát fog elindítani ebben a témában!  :061:
Volt egy rovat, ahol kifejezetten Máriáról beszélgettünk.  :05:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Kamilla - 2010 Július 31, 09:04:20

 Rendben, akkor visszavonom a kérdést,
 bár nem állt szándékomban vitázni,
 csak érdekelt volna, hogyan munkálja istenfélelmét
 ez a megállapítás.
 De nem akarok vitát, mert a szentségtelen és üres
 lármákat kerülni kell!   :169:

 Köszi, hogy szóltál, drága Tünde!   :2smitten:

 shalom!   :119:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 31, 09:07:54
 :pirul:   :05:  Jó testvér vagy, Kamilla!  :2smitten:
Áldott az Úr neve örökkön-örökké!
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Kamilla - 2010 Július 31, 09:10:22

    :01:

  Máté 5:9;
  Boldogok a békességre igyekezők;
  mert ők az Isten fiainak mondatnak
." 


        :igen:


 shabbat shalom!!   :119:     :169:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Sarolta - 2010 Július 31, 09:45:22
Kedves Testvéreim!

Szeretnék, illetve megpróbálok válaszolni Kamilla feltett kérdésére.
Isten keresésem közben - megtérésem előtt -  valamiért az "Angyali üdvözlet" volt az imádságom, amit úton útfélen mormoltam magamban - szinte automatikusan. Egyik pillanatban az említett  résznél
 
"......áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szûz Mária, Istennek szent Anyja,...."


megakadt a lélegzetem, mert rádöbbentett, hogy milyen közel van hozzánk az Isten és hogy megtaláltam a hozzá vezető utat, Jézus személyében.

Szeretettel és békességel öllellek Benneteket! :2smitten:
Saci
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Kamilla - 2010 Július 31, 09:51:00
   :hehe:
               Köszönöm, Saci !!!   :01:


 Áldjon és őrizzen téged Jesua szerelme!!!    :2smitten:

 shabbat shalom!    :119:    :169:   

             :rozsa:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Sarolta - 2010 Július 31, 13:57:03
   
Áldjon és őrizzen téged Jesua szerelme!!!   

 shabbat shalom!       
             

Ó de nagyon köszönöm Kamilla! :2smitten:
Bizony, bizony áldott jó testvér vagy Te!
Az Úr lelke rajtad nyugszik, mert nem tudhattad, hogy Istenfélelmem kezdete óta szerelmes vagyok Jézusba. Ahogy Te mondod: Jesua. Áldott legyen az Ő neve most és mindörökké! Amen :2smitten:
 :2smitten:


Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 31, 15:27:55
 :2smitten:
Dicsőség az Úr Jézusnak mindazért, amit benned elvégzett, kedves Saci!
 :2smitten:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Sarolta - 2010 Július 31, 16:00:22
:2smitten:
Dicsőség az Úr Jézusnak mindazért, amit benned elvégzett, kedves Saci!
 :2smitten:

Tündi, jól látod, pedig nem ismertél régi emberként!  :168: Amire Isten képes, az teljes átszabás, és nem végez félmunkát.  :05:
Dicsőség az Úr Jézusnak megszentelő kegyelméért, amiben részesít bennünket!  :2smitten:
Ámen
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Guti Tünde - 2010 November 22, 13:41:19
Nekem az Istenfélelem azt is jelenti, hogy elámulok azon, hogy Isten egyáltalán figyel rám, engedi magát megközelíteni, és szeretetét pazarolja rám. Mindez egyáltalán nem természetes számomra. Kimondhatatlan kegyelem, hogy Jézuson keresztül elérhetem bármikor.  :05:

            HÉTKÖZNAPI IMÁDSÁG

   Drága Istenem!
Mélyen megindít, mekkora kiváltság, hogy Uramnak szólíthatlak!
   Jelenlétedre vágyom, arra a nyugalomra, amivel csak Te tudsz megelégíteni! Újra és újra belátom, hogy nélküled semmi vagyok. Te viszont isteni fennhatóságoddal tartod és irányítod az univerzumot, figyeled a világot, benne az én parányi életemet, amit milyen fontosnak érzek néha, aztán rádöbbenek, hogy fuvallatnyi az egész…
   Hatalmad szavával alkottál meg mindent, leheletedre szétfoszlanak a gonosz erők, tekinteted elől démonok menekülnek, beszéded elhat a szívek legmélyére, és akaratodra még a hegyek is arrébb állnak.
Az én gondjaim neked csepp a tengerben, amit egyetlen mosolyoddal kiszárítasz, szomorúságom elpárolog, amikor kegyelemmel teljes hangoddal nevemen szólítasz.

   Ugyan, ki vagyok én, hogy törődsz velem… S ki vagyok én, hogy terveket szövök, álmaimból tornyot építek, és időmet elpazarolom… S egyszer csak világosságot árasztasz körém…
Elcsendesítem lelkemet, és megalázom magam előtted, felséges Isten! A legjobb szándékom, vágyam, jó cselekedetem és szeretetteljes érzésem sem közelíti meg azt a csodálatos ajándékot, amit Jézusban adtál nekem és minden embernek!
   Ha a keresztre nézek, megértem szívedet. Beleláthatok mélységes, igazságos bűngyűlöletedbe, és abba a felfoghatatlan, isteni irgalomba, amely feláldozta az Egyetlent, a Szentet, a Fiút, hogy megváltást hozzon, út legyen Feléd, elvezessen Hozzád, megbékélést szerezzen közted és köztem, a Teremtő és az emberiség között.
   Köszönöm, Uram, hogy rám néztél és megmentettél, kiszabadítottál a bűn és a halál fogságából, Atyám lettél és magadhoz fogadtál! Nincs csodálatosabb kegyelmednél és annál, hogy Jézus testvére, barátja, örökös társa lehetek a kereszten kifolyt vér által!
   Ahogy ezen tűnődöm, már semmi sem fontos, Uram. Csak az, hogy jelenlétedben éljek, Neked engedelmeskedve. Szeretlek, Uram! Vezess, kérlek, és formálj akaratod szerint!  Agyag vagyok kezedben.
   Itt vagyok. Te vagy Istenem!

2010. nov. 20.                                   Guti Tünde


 
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Kamilla - 2010 November 22, 13:48:09


  Ámen, ámen és hallelujah!!!   :2smitten:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: ditte - 2010 November 22, 14:59:11
Ámen!
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Ani Kinor - 2010 November 22, 15:10:32
A M E N   :2smitten: :2smitten: :2smitten:" Dicsoseg es meltosag az o cselekedete, es igazsaga megmarad mindvegig. "
                                                                             Zsoltarok    111 , 3


" Kezeinek cselekedete huseg es igazsag; minden o vegzese tokeletes. "
                                                                                    Zsoltarok   111 , 7

" Gazdagsag es boseg lesz annak hazaban, s igazsaga mind vegig megmarad. "
                                                                                              Zsoltarok    112 , 3


" Mert nagy az o kegyelmessege mi hozzank, es az Urnak igazsaga megmarad orokke. Dicserjetek az Urat ! "
                                                                                                                                           Zsoltarok     117 , 2
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: ditte - 2010 November 22, 15:31:59
Ámen.Halleluja!
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Émi - 2010 December 16, 12:37:54
Zsoltár 103:17

De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön,és az ő igazsága a fiaknak fiain.

Ha valaki Istenfélő, az bízik az Úrban mindenkor,Igéjének engedelmeskedik.
Az Istenfélő ember szeretetben jár,és alázatos. :05:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: ditte - 2010 December 16, 17:51:23
Így van.Ámen.
 :2smitten:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Kamilla - 2010 December 23, 18:15:25

  Mit jelent Istent szeretni?

A nagy parancsolat:

5Móz 6:5;
Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből!”
„ Szeresd tehát az Örökkévalót, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész erőddel
.” (IMIT)

1. Közvetlenül Tőle vezettetve lenni, nem emberi „közvetítő” által.

2. Előtte állni szüntelenül = világosságban járás = szolgálatkészség szüntelenül!

3. Feltétlen bizalom, akkor is, ha a körülmények, érzelmek, akármi mást mutatnak! Még ah minden ellen látszik is mondani, akkor is megállunk hitben, bizalomban és akkor: kipróbáltak leszünk és örömöt szerzünk Istenünknek!

4. Az Ő tervei vonzóak számunkra, ha nem egyezik a miénkkel, készséggel elfogadjuk az Övét. Mindig keressük, kutatjuk, mit akar Ő, mit gondol és engedelmeskedünk!!

5. Dicsérjük, imádjuk, Szellemben és igazságban:
  - Szent Szellem által  = a Szent Szellem mindarra érzékeny – indulat, gondolat: félelem, harag, meg-nembocsátás, stb - , mindenre, ami Istennel, tulajdonságaival ellentétes!

 - igazságban  = tiszta lelkiismerettel, hiszen Előtte állunk! Tisztán, bűntelenül, mert „Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek!

 -  Nem manipulálva, programszerűen  akarjuk „használni” a Szent Szellemet, nem emberek céljaira, pl. a prédikáció előtt „bemelegítés”, „ráhangolódás” céljára! NE!!

6. Szegények, árvák megsegítésével, hiszen Ő ezek Atyja, olyan, mintha Vele tennénk! Irgalmas és szereti az irgalmasságot!

7. Szeresd az Urat / az Örökkévalót, a te Istenedet” = Jahve = Három Személy!
  Mikor imádkozol, el kell döntened, mikor, kivel beszélsz, kit szólítasz meg.
És amikor hallod, hogy szól, egy idő után el tudod dönteni, ki szólt hozzád.
Mindhárom Személyt megilleti külön-külön az imádat, hálaadás, hódolat!!
Közöttük tökéletes harmónia, egység, egymás segítése = Szeretet van!
lsd. Jézus Főpapi imája!

   :2smitten:    :2smitten:   :2smitten:   :169:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Kamilla - 2010 December 23, 19:07:24

 És mit jelent az, hogy Isten szeret?

  5Móz 7:

12. Ha pedig engedelmeskedtek e végzéseknek, és megtartjátok, és teljesítitek azokat: az Úr, a te Istened is megtartja néked a szövetséget és irgalmasságot, a mely felől megesküdött a te atyáidnak.
13.  És szeretni fog téged, és megáld téged, és megsokasít téged; és megáldja a te méhednek gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét: gabonádat, mustodat és olajodat; teheneid fajzását és juhaidnak ellését azon a földön, a mely felől megesküdt a te atyáidnak, hogy néked adja azt.
14.  Áldottabb lészesz minden népnél; nem lészen közötted magtalan férfi és asszony, sem barmaid között meddő.
15.  És távol tart az Úr te tőled minden betegséget, és Égyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, a melyeket ismersz; nem veti azokat te reád, hanem mind azokra, a kik gyűlölnek téged.
16.  És megemészted mind a népeket, a melyeket néked ád az Úr, a te Istened;
ne kedvezzen a te szemed nékik, és ne tiszteld az ő isteneit; mert tőr gyanánt volna az néked.
17.  Ha azt mondod a te szívedben: Többen vannak e népek, mint én, miképen űzhetem én ki őket?
18.  Ne félj tőlök; emlékezzél meg csak azokról, a miket cselekedett az Úr, a te Istened  a Faraóval és mind az égyiptombeliekkel:
19.  A nagy kisértésekről, a melyeket láttak a te szemeid, és a jelekről és csudákról; az erős kézről, és a kinyujtott karról, a melylyel kihozott téged az Úr, a te Istened! Így cselekeszik az Úr, a te Istened minden néppel, a melytől te félsz.
20.  Sőt még a darázsokat is rájok bocsátja az Úr, a te Istened mind addig, míglen elvesznek azok is, a kik megmaradtak, és a kik elrejtőztek te előled.
21.  Ne rettenj meg azok előtt, mert közötted van az Úr, a te Istened, nagy és rettenetes Isten!
22.  És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened e népeket te előled. Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened!
23.  De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, és nagy romlással rontja meg őket, míglen elvesznek.
24.  Az ő királyaikat is kezedbe adja, hogy eltöröljed az ő nevöket az ég alól; senki ellened nem állhat, míglen elveszted őket.
25.  Az ő isteneiknek faragott képeit tűzzel égesd meg; az azokon lévő ezüstöt és aranyat meg ne kívánd, és magadnak el ne vedd, hogy tőrbe ne essél miatta; mert útálatosság az az Úr előtt, a te Istened előtt.  
26.  Útálatosságot pedig ne vígy be a te házadba, hogy átokká ne légy, mint az, hanem megvetvén vesd meg azt, és útálván útáld meg azt, mert átkozott.
[/color]

  ámen, ámen, ámen   :2smitten:  :2smitten:  :2smitten:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: zoltan - 2010 December 23, 19:50:31
Mit jelent az, hogy Isten szeret?

Róm.5.8.    
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

Ján.316.    
Mert úgy szerette Isten e világot, SS, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

1Ján.3.16.    
Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.

1Ján4.10.    
Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.

 :2smitten:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Kamilla - 2010 December 23, 19:54:42

 Ámen Zoltán!   :igen:

 Dicsőség az Atyának az Ő Fiáért, akit elküldött engesztelő áldozatul miértünk, és Akiben az összes ígéret, igenné és ámenné lett!!   :hehe:


 hallelujah!!   :2smitten:    :169:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Guti Tünde - 2010 December 29, 09:59:31
Ezt a könyvet még év elején olvastam, de újra elővettem, mert egyik azok közül, amelyek legnagyobb formáló hatással voltak keresztyén életemre. Rádöbbentem, hogy mennyi dologban kell még változnom.
Remélem, nektek is áldást jelent:

Idézetek John Mulinde ISTENNEK SZENTELVE c. könyvéből

„Szeretteim, nagyon nehéz napok előtt állunk. Egyre nagyobb lesz az ellenállás az istenfélelemmel szemben. Kudarcra vagyunk ítélve, ha megmaradunk a mai állapotunkban, legalábbis én tudom, hogy meg kell változnom. Ha nem jutunk fel az odaszántságnak arra a szintjére, ahova Isten hív minket, elsüllyedünk…
A most következő veszélyes időben csak akkor tart meg a kegyelem, ha elválasztott leszel…
Pál eljutott odáig, hogy már nem összpontosított semmi másra – sem a nagy szolgálatra, sem a bővölködésre, sem a hírnévre -, csakis ISTENre…
Isten szavában teremtő erő rejlik. Olyan, mint egy mag. Beleesett Mária méhébe, és létrehozott egy kisbabát. Amikor elérkezett hozzám, megszabadult egy bűnös. Amikor belemerülsz, a Szent Szellem melléd lép, sok dologra megtanít és kinyitja a szemedet, hogy meglásd a sok igazságot Isten Beszédében. Megtanít hangja meghallására és arra, hogy megtanuld, hogyan szól Ő. Amint aláveted magad Neki és engeded, hogy vezessen…
Az Úr megígérte, hogy megnyilvánul azok előtt, akik engedelmeskednek Neki… Az, hogy a jelenléte milyen erőteljes az életünkben, attól függ, ahogyan a Szavát kezeljük.”
(73. 103. 124. oldalról)
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: bacsipista - 2013 Március 19, 13:57:33
Előbányásztam ez a topikot az istenfélelemről.

Kezdő keresztényként nehezen értettem meg, hogy miért kell félnünk attól aki szeret minket. Majd lassan  ráébredtem.
Kezdem megismerni Istent és ez az ismeret arra vezet, hogy átértékeljem a Róla alkotott elképzeléseimet.

Gyerekként azt hittem Istenről, hogy egy hatalmas trónon ül és onnan figyel minket. Mindent lát, és ha valami olyat teszünk ami nem tetszik neki akkor jön a büntetés. Féltem tőle és a büntetésétől.

Majd később úgy tettem, mintha nem is létezne és éltem abban a tudatban, hogy mindegy mit is csinálok, mert ha jön a vég úgy is vége lesz mindennek. Ez az ateista időszakomra volt jellemző.

Amikor pedig megszólított és vezetett, megszabadított betegségeimtől, bűneimtől csak az Ő szeretetét láttam és éreztem, azt gondoltam, mindegy mit teszek, Ő mindig megbocsát nekem. Nem féltem tőle, Rajongva szerettem.

Miért hittem ezt?
Mert mindenben a csodáit láttam, segítségét éreztem. A nehézségek elkerültek és mindenből többnyire győztesen kerültem ki. Úgy éreztem lehet, hogy Ő a zsidók Istene is, a keresztények Istene is, gyülekezeti testvérem Istene is, de engem mindenkinél jobban szeret.

És ekkor jött ez az érzés, hogy nem akarom elveszíteni. Szükségem van rá! Nem tehetem meg, hogy nem hallgatok rá, nem teljesítem kéréseit, nem élek úgy ahogyan elvárja tőlem.  Nem okozhatok neki csalódást.
Szükségem van rá. De ha elfordulok tőle mindent elveszíthetek.
A szeretet hozzá köt és ezt a köteléket nem akarom elvágni. Sem én, sem Ő.


    Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
    Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Róma 5. 9,38-39

Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Elisabeth - 2013 Március 19, 14:13:36
Köszönöm áldott Testvérem öszinte bizonyságtételedet!  :afro:

Nagy külömbség van az emberektöl való félelem és az Istenfélelem között. Az Istenfélelem felszabadít minket az emberektöl való félelemtöl. Mert ahogy beidézted, tudjuk, hogy semmi és senki nem szakíthat el Isten szeretetétöl, senki sem ragadhat ki az Ö kezéböl, és: "Az én Atyám nagyobb mindeneknél!"

Ez a mi reménységünk.

És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek; 7. és hatalmas hangon így szólt: "Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait!"
Jel 14,6-7

 :2smitten:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Antee - 2013 Március 19, 17:50:46
Idézet
És ekkor jött ez az érzés, hogy nem akarom elveszíteni. Szükségem van rá! Nem tehetem meg, hogy nem hallgatok rá, nem teljesítem kéréseit, nem élek úgy ahogyan elvárja tőlem.  Nem okozhatok neki csalódást.
Szükségem van rá. De ha elfordulok tőle mindent elveszíthetek.
A szeretet hozzá köt és ezt a köteléket nem akarom elvágni. Sem én, sem Ő.

NA, ez a Biblikus hit! :2smitten:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Jazmin - 2013 Március 25, 13:56:34
Istenfélelem...elolvasva a topic cimét egy ige jutott eszembe:

Filippi levél 2,12    
 Annakokáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket.

Efézusi levél 6,5    
 Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak;

1Péter levele 3,15    
 Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:


Nekem az Istenfélelem azt jelenti,hogy tisztelem Istent szavaimmal,tetteimmel és ámulok az Ő csodadolgain.Félek attól,hogy megbántom Őt,vagy vétkezem ellene.Ez a félelem,nem olyan,mint mikor pl. félek egy vadállattól,hogy az rámtámad,hanem ez a félelem a  megszentelődésemet viszi előbbre.Ez egy szent félelem. :05:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Elisabeth - 2013 Április 02, 15:18:28
Ki olyan az istenek között, mint te vagy, URam? Ki olyan felséges, mint te vagy szentségedben? Dicső tetteiben félelmetes, csodákat cselekvő. 12. Kinyújtottad jobbodat, föld nyelte el őket. 13. Hűségesen terelgeted e megváltott népet, erőddel vezeted szent legelődre. 14. Népek hallják, s megremegnek, fájdalomban vonaglanak Filisztea lakói. 15. Megzavarodnak majd Edóm fejedelmei, Móáb hatalmasait rettegés fogja el, kétségbe esik Kánaán minden lakosa. 16. Rettentő félelem szakad rájuk, hatalmas karodtól néma kővé válnak, míg átvonul a néped, URam, míg átvonul ez a nép, amelyet szerzettél. 17. Beviszed, és elülteted őket tulajdon hegyeden, melyet lakhelyül készítettél, URam, a szent helyen, URam, mit kezed tett szilárddá. 18. Az ÚR uralkodik örökkön örökké!
2Móz 15,11-18

Isten nem valami jótékony télapó, hanem a mindenség teremtöje és Ura! Igazsága megrendithetetlen. Mégis Igazságában megkegyelmezett.

Az Istenfélelem drága ajándékát megkaptuk Újjászületésünkkor. Mint gyermekei monhatjuk ki:

„Abbá, Édesapám!”

 :ima02:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Kingooo - 2013 Április 03, 19:57:25
ISTENT felni = imadkozni, Iget olvasni, enekkel dicserni OT, hinni, remelni, szeretni, alazatosnak lenni ISTEN es emberek elott, segiteni a raszorulokon testileg es lelkileg, az ordognek ellenallni,
JEZUSban lenni, O legyen a legfontosabb az eletemben.
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: Elisabeth - 2013 Április 04, 11:05:37
 :afro:

Lehetne úgy is mondani, egyszerüen engedelmeskedni, megtartani Isten parancsolatait szeretö szívvel.

 :2smitten:
Cím: Re:Mit jelent számodra Istenfélőnek lenni?
Írta: bacsipista - 2013 Április 04, 23:08:43
A 119. Zsoltár is írja, hogy mit kell tennünk.

10
Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!
11
Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
12
Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre.
13
Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét.
14
Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban.
15
A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.
16
Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el