Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2007 Március 21, 11:20:55

Cím: Megdöbbentő történetek
Írta: Antee - 2007 Március 21, 11:20:55
Egy igaz történetet szeretnék megosztani veletek.

Egy Ügyvéd vásárolt 24 nagyon értékes szivart, és tűz biztosítást kötött rá.
Megkötötték a szerződést a biztosítoval és mire elkezdte volna befizetni a csekkeket, 1 hónap alatt elszívta őket részlegesen.
És majd jelentette a biztosítónak, hogy elégett a bebiztosított szivarok és hogy fizessenek.
A biztosító persze nem fizetett, és ezért feljelentette az ügyvéd a biztosítót azzal a váddal, hogy nem volt meghatározva a tűz fajtája.
A szerződésben tényleg nem volt meghatározva a tűz fajtája és ezért meg is nyerte a pert az ügyvéd.
Nagy összeget kellett fizetnie a biztosítónak és nem is fellebbezett.
Később, kapott egy levelet az Ügyvéd, hogy a biztosító feljelentette 24 rendbeli gyujtogatásért, és biztosítási csalásért.
A biztosító megnyerte a pert, és az Ügyvéd 2 év börtönt kapott, és 24 000 dolláros pénzbírságot.
 
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Antee - 2007 Március 27, 01:37:17
Sziasztok

Amerikában történt egy eset.
Elitéltek egy embert és a bűntetése a halál volt.
Az elitélt várt a halálbüntetésre, ám az ügyvédei mindent megtettek és amnesztiát ( közbocsánatot, vádelejtést ) kapott.
Csak alá kell írni a papírt, hogy azáltal elfogadja az amnesztiát.
Nagy megdöbbenésre nem írta alá...Nem fogadta el és kivégezték.
Az okot nem tudjuk...De nagy valószínüsséggel a Bűn terhe miatt...

Kol 2,13
"Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. "

Jézus megbocsátott nekünk! Elfogadjuk?
 
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Antee - 2007 Április 17, 16:51:56
"Isten csodásan mûködik."


Egy királynak volt egy minisztere, aki minden alkalmas és alkalmatlan helyzetben azt mondta: "Isten csodásan működik." Egy idõ után a király olyan sokszor hallotta ezt a mondatot, hogy már elege lett belõle. A király és minisztere vadászatra indultak. A király lõtt egy szarvast. Mindketten éhesek voltak, így tüzet raktak és megsütötték. A király nekilátott az evésnek, de a nagy sietségében levágta egy ujját. A miniszter most is azt mondta: "Isten csodásan mûködik."

A királynál most már betelt a pohár. Elbocsátotta miniszterét és megparancsolta neki, hogy tûnjön el a szeme elõl. A miniszter elment. A király, a szarvassülttel jóllakva, elaludt. Vad rablók, Kali istennõ imádói törtek rá. Megkötözték, fel akarták áldozni istennõjüknek - majd elfogyasztani. De az utolsó pillanatban észrevette egyikük, hogy a királynak hiányzik egy ujja. A rablók tanácskoztak, és úgy találták: "Ez az ember nem tökéletes. Hiányzik egy testrésze. Istennõnk csak tökéletes áldozatot kaphat." Így futni hagyták.

A király visszaemlékezett minisztere szavaira: "Isten csodásan mûködik." És megértette, hogy ebben az esetben is igaza volt. Bûnösnek érezte magát, hogy számûzte, és megparancsolta, hogy keressék meg. Hosszú idõ után rátaláltak. A király bocsánatot kért tõle és kérte, álljon újra szolgálatába.

A miniszter azt válaszolta: "Nem kell bocsánatot kérned. Hálás vagyok, hogy elküldtél magadtól. Különben engem áldoztak volna fel a rablók. Nekem megvan minden ujjam. Isten csodásan mûködik."
 
(http://alfa-omega.hu/Animations/olvasmany/fingers.jpg)
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: kiscsillag - 2007 Április 24, 18:19:01
     A keresztes hadjáratok során egy kiváló
     hadvezér nagyon magabiztosan vezette seregét. Dicsérte
     katonáit, győzelmeiről éjszakákat tudott mesélni. Egy
     udvari bolond is velük tartott, ő szórakoztatta a
     fáradt katonákat. Ő is hallotta a hadvezért estéről
     estére, s egy alkalommal próba elé állította. Azt
     mondta, hogy a sikerek ellenére csak akkor hős, ha egy
     gyertya lángjára képes vigyázni, míg haza nem ér
     szülőföldjére. A tapasztalt hadvezér igazán könnyűnek
     találta a feladatot, örömest vállalta.
     
     Csatáik végeztével hazaindultak. A gyertya fellobbant,
     s kezdetét vette a nagy próba. Jöttek útonállók,
     rablóbandák, csavargók, tomboló szélviharok, esős
     napok. A hadvezér egyik kezében a gyertya, másikban a
     kard. A magasztos célok, feladatok után ezért a
     "semmiért" az életét kockáztatta. A gyertyára figyelt,
     a lángért harcolt, fáradozott. S megtört a gőgje. Egy
     egészen más ember érkezett vissza hazájába.
     
     Az Ige a mi gyertyánk, s a hitünk a láng. Az Úr Jézus
     Krisztus, aki lángra lobbanthatja. Nekünk van
     gyertyánk? S ha már van, ég-e? Úgy küzdünk-e az
     életben, hogy az Igét fontosabbnak tartjuk magunknál?
     Ha Jézusra figyelünk, átértékelődik az életünk. Ami
     eddig fontos volt, és harcoltunk is érte, az
     értéktelenné válik, s Jézus értékrendszere lesz a
     miénk. Azt elhagyjuk, amit ő elhagyott, és amit
     fontosnak tartott, az nekünk is fontossá válik.
     
     
     Uram, add nekem a szeretetet: vezessen az úton,
     
     a hitet, hogy lábam ne inogjon,
     
     a reményt, hogy csalódás ne érjen,
     
     és szívemben a te tüzed égjen!
     
     Ne engedd, hogy lángom ellobbanjon,
     
     Amíg olajlámpásodat tartom.  Ámen
     
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: szolgáló - 2007 Május 28, 09:45:53
Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig.Bolyonganak,és keresik az Úr Igélyét,de nem találják.(Ámósz 8,12)

Nemzeti ünnep volt,és egy gőzhajó,tömve kirándulókkal az egyik nagyobb svájci tavon hajozott.Az utasok között sok fiatal keresztyén utazott,és Istent dicsőítő énekeket énekeltek,sok utas örömére.
Az egyik utas azonban,egy középkorú férfi,egyszerűen ki nem állhatta a fiatalok éneklését és bizonyságtételét.Bosszúságában a hajó másik végébe telepedett.Nem sokkal később egy másik csoport is rázendített,így hát lement az egyik terembe egy alsóbb szintre,remélve,hogy ott nyugta lesz,azonban ez is hiú ábrándnak bizonyult.Miután a negyedik helyéről is el kellett mennie,mérgesen az arra haladó pincérhez fordult:"Tud egy olyan helyet,ahol nem zavarnak ezek az emberek?" "Igen,uram-jött azonnal a válasz-,a pokolban!"
Nem tudjuk,mi indította a pincért erre a válaszra,de az úriember bizonyára megrökönyödött rajta."A pokolban?"Lelkiismeretfurdalása támadt,elgondolkodott,és rájött,hogy elveszett bűnös,aki nem érdemel mást a pokolnál.Megtért tönkretett életéből,és igaz hitet talált az Úr Jézusban.

Te is olyasvalaki vagy,aki folyamatosan kerüli a keresztyén bizonyságtételt?Akkor emlékezz arra,hogy a kegyelem idejének vége lesz,és akkor az emberek hiába keresik majd az Úr szavát.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: szolgáló - 2007 Június 22, 16:50:09
"... nincs üdvösség senki másban,mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név,amely által üdvözülhetnénk."
                                      Apostolok cselekedetei 4,12

Az eset Afrikában történt.Két európai hívő ember hazafelé készülődött.A repülőtér felé vezető úton a sofőr a forgalmas városon keresztül döcögött."Biztonságosan eljuttat bennünket a repülőtérre?" - kérdezte az egyik utas."Ne aggódjon!Biztonságban elérjük az úticélt!" - válaszolt a sofőr,ami a kérdezőt további kérdésre indította."Biztos abban,hogy ön is eléri úticélját,a mennyországot az életútja végén?" "Minden bizonnyal!" - vágta rá a férfi. "És mitől olyan biztos ebben?" "Nos,rendszeresen járok templomba,sokat imádkozom,és igyekszem becsületesen élni." Az ezt követő beszélgetés során a taxi utasai megpróbáltak rámutatni a vezető tévedésére:nevezetesen,hogy Isten előtt a jó cselekedetek alapján akar megigazulni.Emlékeztették a sofőrt a fent idézett versre,amiben a Biblia arra tanít bennünket,hogy senki másban nincs megváltás,egyedül csal Jézus nevében.Elmondták neki,hogy csak Ő menthet meg és vezethet a mennyországba.Sajnálatos dolog,milyen sokan hiszik,hogy a vallási ceremóniákkal és saját igyekezetükkel kiérdemelhetik a mennybejutást.Az Úr Jézus azt mondta:"...térjetek meg és higgyetek az evangéliumban"(Mk.1,15).Egyedül ez számít, minden más igyekezetünk csak a bűntudatunkat növeli, hiszen tele vagyunk bűnnel.

"Virágot gyökér nélkül elültetni,gyermeteg balgaság,jót tenni hit nélkül,gyerekes hiúság."
                                                                                                      (C.H.Spurgeon)
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: kiscsillag - 2007 Június 23, 19:53:16
Joseph Haydn 96.szimfóniáját az angol nyelvterületeken általában "Miracle szimfónia" néven ismerik. Ennek oka, hogy amikor 1791-ben Londonban az ősbemutatót tartották, egy csodálatos esemény történt.

Amikor a nagy tiszteletnek örvendő bécsi komponista, Haydn belépett a koncertterembe, sok kíváncsi néző elhagyta ülőhelyét és előrerohantak, hogy a szerzőt közelről láthassák.
Így az ülőhelyek a nézőtér közepén üresen maradtak. Alig hogy ez megtörtént, a hatalmas koronacsillár leszakadt a mennyezetről, és rázuhant az üresen maradt székekre. Az első dermedt másodpercek után a nézőkből kitört a kiáltás: Csoda, csoda!
Haydn megrendülve és hálás szívvel köszönte meg Istennek, hogy ily módon eszköze lehetett emberi életek megmentésének.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: kiscsillag - 2007 Július 26, 11:03:05
IGAZ TÖRTÉNET
 
Egyik bányász családban, a bányász iskolás lánya, lelki szomjúsággal olvasta a Bibliáját. Mikor ezt édesapja meglátta, haragosan rászólt:  Kislányom, miért olvasod azt a mesét? Inkább olvasd tankönyveidet, a leckédet! A bányász többször is rászólt lányára, amikor az Bibliát olvasott. Ne olvassa azokat a meséket.
Egyik napon, a bányász apa korábban jött haza a munkából a megszokott időnél. A lányát akkor is a Bibliája mellett találta. Keményen szólt a lányához: „Mondtam már kislányom, hogy ne olvasd azt a mesét!” És magához vette a lánya Bibliáját. Másnap reggel, a bányász apa ismét a bányába ment dolgozni, 32 bányász társával. Javában folyt a munka a bánya mélyén, amikor hirtelen légrobbanás rázta meg a bányát, és a bánya bejárata beomlott; elszakítva a 33 bányászt a külvilágtól. A mentőosztag azonnal a mentésükre indult, de csak 3 nap múlva tudták kiásni őket a romok alól. Addigra már mind a 33 bányász halott volt. Köztük a kislány édesapja is. Amikor felhozták őket a felszínre, a kislány édesapja, mellén szorongatta a Bibliát. A kislány kezébe vette, belelapozott, és a Biblia végén rábukkant édesapja írására, s ezt olvasta:
„Tévedtem. A Biblia nem mese, hanem halálosan igaz történet! Kislányom, lehet, hogy itt a földön már nem találkozhatunk többé, de a mennyben igen!” És az édesapja aláírta a nevét.
 Ugyancsak a 32 bányász társa is, aláírta a nevét. Ezek a bányászok az utolsó órában még rádöbbentek, hogy a Biblia nem mese, hanem halálosan komoly és igaz történet. És megmenekültek a kárhozatból az üdvösségre!

Ez a bányász tragédia, bárcsak volna intő példa mindazok számára, akik a Bibliát csak mesének tartják.  Még időben rádöbbennének arra, hogy a Biblia nem mese, hanem halálosan komoly és igaz történet; időben elfogadnák a Bibliában feléjük nyújtott kegyelmet és bűnbocsánatot, hogy az örök élet, az üdvösség lehetne osztályrészük, az örök kárhozat helyett.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Antee - 2007 Augusztus 08, 10:21:41
Hej, halászok...

Történt egyszer, hogy volt néhány ember, akik halászoknak nevezték magukat, és sok hal nyüzsgött a környék vizeiben. Az egész vidéket patakok és tavak tarkították, mindegyikben tömérdek a hal, és a halak éhesek voltak. A halászok heteken, hónapokon, éveken keresztül tanácskozásra ültek össze, és hivatásukról, a halászatról, a bőséges halállományról és arról beszélgettek, hogyan lehetne halászni. Évről évre pontosan megfogalmazták a halászat jelentőségét, hivatásként emlegették a halászatot, és bejelentették, hogy a halász elsődleges feladata mindig is a halfogás. Állandóan új és jobb módszerek, és a halászat új és jobb meghatározásai után kutattak. Ám egy dolgot nem tettek: nem halásztak. Nagy, műgonddal megtervezett és költséges oktatóközpontokat építettek, amelyek célja az volt, hogy a halászokat megtanítsák a halfogás fortélyaira. Mindezek alatt az évek alatt tanfolyamokat tartottak a halak szükségleteiről, természetéről, osztályozásuk módszereiről, a halak pszichológiai reakcióiról, és arról, hol lehet halakat találni. Az oktatóknak doktori címük volt a halászat tudományából, ám ezek az oktatók nem halásztak. Kemény, szorgalmas tanulás után évről évre sokan végeztek, és kaptak diplomát halászatból. Egy, a halászat szükségességéről tartott tanácsozás után egy fiatal résztvevő elment halászni. Másnap arról számolt be, hogy két nagyszerű halat fogott. Kiváló fogásáért kitüntették, és felkérték, hogy lehetőség szerint vegyen részt az összes fontosabb  anácskozáson, ahol elmondhatja, hogyan akadt a horgára a két nagy hal. Abbahagyta tehát a halászatot, hogy legyen ideje beszámolni a többi halásznak, és filmet készítsen a nagy fogásról. Jelentős tapasztalata jutalmául beválasztották a halászok szövetségének elnökségébe is. El kell ismernünk, hogy a „halászok” között sokan valóban odaadó buzgalommal végezték a dolgukat, áldozatokat hoztak, és minden nehézséget vállaltak. Hiszen nem mesterüket követték-e, aki azt mondta: „kövessetek engem, és én halászokká teszlek titeket”? Képzeljük el, hogy megsértődtek néhányan, amikor egyszer valaki felállt, és kijelentette, hogy akik nem fognak halat, nem is igazi halászok, akárhogy erősködnek. Megállapítása mégis helyesnek tűnt. Halász-e az az ember, aki évről évre nem fog halat? Követi-e valaki a Mesterét, ha nem halászik?
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: maria - 2007 Szeptember 30, 10:44:51
Ollóztam:
Hogy többé ne féljünk a haláltól!

Ha az ember sok éven keresztül gyerekek és öregek halálos ágyánál ül, hallgatja, és ténylegesen meg is hallgatja őket, észre fogja venni, hogy azok tudják: a halál közel van.

Valaki egyszer csak azt mondja nekünk: Viszontlátásra!, amikor mi még egyáltalán nem gondolunk arra, hogy a halál már hamarosan beállhatna. Ha azonban nem utasítjuk el magunktól ezt a kijelentést, hanem ülve maradunk, akkor a haldokló még mindent elmond nekünk, amit közölni szeretne. Ha aztán ez a beteg meghal, mégis az a jó érzés tölt el minket, hogy talán mi voltunk az egyetlen személy, aki komolyan vette az illető szavait...

A halál eseményében három lépcsőfok van. Azon a nyelven, amelyet a halál előtt álló, egészen kicsi gyerekek számára használok, azt mondhatom, hogy az ember testi halála azonos azzal a folyamattal, amit a pillangónak a bábból való kilépésekor láthatunk. A báb a lárvával együtt - ez a mulandó emberi test. De ezek nem azonosak velünk, csak olyanok, mint egy ideiglenes ház. A halál csak átköltözés egy szebb házba, ha szabad ezt jelképesen így mondanom.

Mihelyt a báb, akár öngyilkosság, akár gyilkosság, akár szívroham vagy krónikus betegség révén, tehát teljesen mindegy, hogyan, visszafordíthatatlanul megsérült, szabadon fogja engedni a pillangót, vagyis a lelkünket. Ezen a második lépcsőfokon, miután - jelképesen szólva - a pillangó elhagyta az emberi testet, fontos dolgokat fogunk átélni, amelyeket mindenképpen ismernünk kell, hogy soha többé ne féljünk a haláltól.

Folyt. köv.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: maria - 2007 Szeptember 30, 21:19:25
Folyt: Az a kívánságom, hogy Olvasóim tanúsítsanak kicsit több szeretetet sok ember iránt. Kérem, Ön is gondoljon arra, hogy azok az emberek, akiknek idén a legnagyobb karácsonyi ajándékot nyújtja át, gyakran éppen azok, akiktől a leginkább fél, vagy akikkel szemben a legnegatívabb érzései vannak. Hallja ezt? Kétlem, hogy szüksége lenne rá, hogy valakinek nagy ajándékot készítsen, ha ehelyett feltétel nélkül szeretné őt. Évente húszmillió gyerek hal bele az éhezésbe. Fogadjon örökbe egy ilyen gyereket, és készítsen kisebb ajándékokat! És gondoljon arra, hogy Nyugat-Európában is sok szegény ember van. Terjessze ki rájuk az áldását. És aztán, amikor az élet szélviharai jönnek, gondoljon arra, hogy az élet eme szélviharai ajándékok - ami nem abban a pillanatban derül ki, hanem talán tíz vagy húsz év múlva -, mert erőt adnak Önnek, és olyan dolgokra tanítják meg, amiket különben egyáltalán nem tanult volna meg. Ha Ön - jelképesen szólva - mint valami kő belekerül egy csiszológépbe, egyedül csak Öntől magától függ, hogy teljesen szétmorzsolódik vagy darabokra törik-e ebben a gépben, avagy ragyogó gyémántként kerül ki belőle.

Végezetül még szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy haldoklók ágyánál ülni ajándék, hogy a halálnak nem kell szomorú és szörnyűséges eseménynek lennie, hogy ekkor inkább egészen csodálatos és kedves dolgokat élhetünk át.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Dani - 2008 Február 08, 20:28:47


Tanulság az elírt e-mail címről:

Egy minneapolisi házaspár eldöntötte, hogy Floridába megy felmelegedni egy különösen fagyos télen. Úgy tervezték, hogy ugyanabban a hotelben szállnak meg, ahol a mézesheteiket töltötték 20 évvel azelőtt. Mozgalmas programjuk miatt nehéz volt összeegyeztetni az utazási időpontot, ezért a férj pénteken, a feleség pedig a következő napon repült Minneapolisból Floridába. A férj bejelentkezett a hotelbe, ahol a hotelszobában egy számítógép is volt, nem úgy mint évekkel azelőtt, és eldöntötte, hogy küld egy e-mailt feleségének. Véletlenül azonban kihagyott az e-mail címből egy betűt, s anélkül, hogy észrevette volna a tévedést, elküldte a levelet a rossz címre.

Közben ... valahol Houstonban ... egy özvegy épp a férje temetéséről érkezett haza, akit az Úr hazahívott az ő dicsőségébe, egy szívinfarktus után. Az özvegy elhatározta, hogy megnézi a barátoktól és rokonoktól érkezett e-maileket. Miután elolvasta az üzenetet, visított és elájult.

Fia berohant a szobába, édesanyját a földön találta, majd felpillantott a képernyőn található szövegre:


Szerető feleségemnek

Időpont: 2005 okt.13, péntek

Tárgy: megérkeztem!

Drága szerelmem!

Tudom, meg vagy lepődve, hogy üzenetet kapsz tőlem. Már számítógépük is van az ittenieknek és lehet szeretteinknek e-mailt küldeni. Épp most érkeztem meg és jelentkeztem be. Minden elő van készítve a holnapi érkezésedre és már nagyon várom, hogy találkozzunk. Remélem, hogy az utazásod olyan csendes lesz, mint az enyém.

Ui.: Tényleg nagyon meleg van idelent

 :D :D :D
 
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Sándor - 2008 Február 08, 20:45:46
Kedves Dani,

Ezen nagyot röhögtem, pedig hát tudjuk, hogy fogcsikorgatás lesz és Jézus nagyon nem akarta, hogy odakerüljünk. Meg is halt ezért, nehogy oda jussunk.  A vicc egyébként szenzációs.

Hallottam én is egy viccet - egy nagyon zárt gyülekezetbe jelentkezik egy férfi - és elutasítják, nem eléggé hívő. Kicsit rágyúr és fél év múlva megint megpróbálja - eredmény - kevés vagy, nem jöhetsz. Bandukol hazafelé - megszólítja az Úr, hát te veled mi van. Tudod, szerettem volna bejutni ebbe a gyülekezetbe, de nem vettek be. Az UR: ne bánkódj, én is régóta próbálkozom.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Dani - 2008 Február 08, 21:12:23
Ez jóóóóóóóóóó! :D :D :D :D
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: maria - 2008 Február 08, 21:27:07
 :igen: :igen: : :hehe: :hehe:
 :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :
 
 :fetreng: :fetreng: :
Szétestem a röhögéstől, tovább is küldtem sokaknak, hátha van közöttük nyomott hangulatban valaki és ez legalább feldobja. Remélem nem úgy mint ez az özvegy.  :2funny:  :040:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: maria - 2008 Február 08, 22:29:49
A FALEVÉL MESÉJE A CSODÁRÓL, A HITRŐL

Réges-régen egy kislány súlyosan megbetegedett. Állapota napról-napra romlott. Szülei felkeresték a legjobb orvosokat, akik minden tőlük telhetőt megtettek, de mindhiába. Betegségére nem találtak gyógyírt. Teltek a napok, és a kislány ereje fogyni kezdett. Étvágytalanná, szótlanná vált, arca halovány lett, és ágynak dőlt.
Magához intette aggódó szüleit, és ezt mondta nekik:
Drága Édesanyám, Édesapám! Nagyon beteg vagyok, fogytán minden erőm. Érzem, nemsokára elhagylak benneteket. Ha az ágyamból kinézek az ablakomon át, látok egy terebélyes fát, rajta sok-sok szép, zöld levéllel. Mire ennek a fának az utolsó levele is lehull, én sem leszek már köztetek.
Eljött a nyár, majd beköszöntött az ősz. A levelek megsárgultak és hullani kezdtek a fáról.
A kislány már nem tudott felkelni az ágyból, csak onnan tekintett ki bánatosan az ablaka előtt álló fa leveleinek táncát követve.
Tél lett és hideg. Egy jeges szélvihar lesöpörte a fáról a maradék leveleket. Kivéve egyet, egyetlenegyet.
Ez az egyetlen, árva falevél a legádázabb telet és hózivatart is túlélte. A kislány ahányszor kitekintett az ablakon, mindig ott látta, fenn, a fa koronájának a közelében.
Kitavaszodott. a terebélyes fát újra zöldellő levelek lepték el és a kislány, csodák csodájára, jobban lett. Állapota napról-napra javult, ereje lassan visszatért, míg egy napon gyógyultan kelhetett ki az ágyából.
Odasétált az ablakához, és ekkor vette csak észre, hogy valaki odafestett egy falevelet.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: kövecske - 2008 Február 08, 23:11:59
Húúú.... nem semmi... :088:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Antee - 2008 Február 08, 23:18:12
 :088: Mindig van remény...
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: yeva - 2008 Február 09, 09:58:19
Valóban megdöbbentőek ezek a történetek.

Na de az elirt emailcímen szem nem marad száraz a nevetéstől.  :hehe:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: E.Edit - 2008 Február 19, 09:55:20
Don Piper
Igaz tortenet:
90 perc szivdobbanas nelkul!

Eletre kelt egy halott?!Ez nyilvan hirlapi kacsa vagy valami modern fantasy-tortenet--gondolhatja a nyugati kulturan felnott ember.Megis egy lelkesz,akit Don Pipernek hivnak,pontosan ezt elte at.Egy auto baleset utan mentoorvosok es apolok 90 percig nem eszleltek nalla pulzust.
Amikor Jezus a Foldon jart,a Biblia tanusaga szerint halottakat is tamasztott.A 21-ik szazadban talan mindez ritkan tortenik meg,bar Jezus meg mindig ugyanaz:mindenhato Isten.Vajon miert kuldte vissza Dont,sok mas embert pedig nem?Miert nem gyogyit meg minden beteget?Erre a valaszt egyedul O tudja.Mi egyet tehetunk-amit Don Piper is-bizunk Istenben,aki mindent bolcsen,a legjobb belatasa szerint cselekszik.

Egy hideg januari reggelen a lelkesz autojaval eppen egy nagy acelhid fele tartott.Eros szel es zaporeso csapdosta a szelvedot.A haromgyermekes edesapa megis teljes nyugalomban vezetett.Gondolatai a kovetkezo vasarnapi predikacioja korul jartak.Erre a temara keszult:"Hiszek a hatalmas Istenben".Nem is sejtette,hogy a kovetkezo masodpercek dontoen mas dimenziot adnak majd ennek a predikacionak.Az egyik teherauto hirtelen kifarolt a hidon.Nem volt ido kikerulni.A teherauto nekicsapodott a lelkesz kis piros autojanak,odanyomta a hid korlatjahoz,aztan atgordult a tetejen.11 ora 45 perc volt.
Par perc mulva egy mentos probalta kitapintani a balesetet szenvedett lelkesz pulzusat.De semmi eletjel."Valoszinuleg azonnal meghalt"-szolt oda a tarsanak.Egyetlen szornyu masodperc-es Don Piper halott volt.
Meg nehany tapasztalt mentos kollega is ellenorizte az osszeroncsolodott kocsiban fekvo lelkesz pulzusat,de ok is agyanazt allapitottak meg.Ponyvat huztak a kocsi fole,es arra a specialis vagora vartak,amivel az aldozatot kiszabadithatjak a teljesen eldeformalodott roncsok kozul.Teljes 90 percig fekudt ott,amig egy masik lelkesz odament,es imadkozni kezdett erte...
Szempillantas alatt a mennyben
"Ahogy megtortent az utkozes,nem egy hosszu,sotet alagutba kerultem,amirol mar sokan beszeltek-szamol be kesobb Don Piper nem mindennapi utjarol.-Ahogy az utolso kepeket-a hidat es a suru esot-lattam,hirtelen minden emberi kepzeletet felulmulo,ragyogo feny vett korul.Csak ennyi volt.Kovetkezo eber pillanatomban mar a mennyben alltam.Orom aradt szet bennem,ahogy korbrneztem."
Az orokkevalosagba nyert bepillantas orokre beleegett a lelkesz emlekezetebe.Arra emlekszik,baratok es rokonok csoportja fogadta."Nehanyan atoleltek vagy megpusziltak az arcomat,kezet fogtak velem.Meg soha nem ereztem,hogy masok ennyire szeretnek engem.Teljesen mindegy volt,ki hogyan kerult ide.Csak a megerkezes orome szamitott,es ez az orom feleslegesse tett minden egyebb kerdest.Az idonek sem volt mar semmi jelentosege.Meleg,ragyogo feny vett korul.Ahogy szejjelneztem,alig tudtam befogadni a gyonyoru,elo szineket.Minden arnyalat,minden tonus szebb es elevenebb volt,mint amit valaha lattam.
Minden rossz emlek is elhalvanyult-folytatja.-Mar nem foglalkoztatott,hogy mit hagytam magam mogott.Nem szomoritott el,hogy a csaladomtol es az anyagi javaimtol meg kellett valnom.Egyszeruen mintha Isten minden negativumot,minden gondot kitorolt volna a tudatombol.
A korulottem levo emberek olyan tokeletesnek latszottak,nevetesuk atragadt ram is.Ereztem,hogy szeretnek,hogy jobban szeretnek,mint amit valaha is ateltem.Amikor ram neztek,tudtam,mit ert a Biblia tokeletes szeretet alatt.
Otthon ereztem magam-meseli tovabb.-Ott voltam,ahova mindig is tartoztam.Ez volt az a hely,ahol elni akartam,sokkal jobban,mint barhol mashol a Foldon.Megallt az ido,en egyszeruen csak ott voltam a mennyben.Megszunt szamomra minden szorongas,minden felelem.Semmi nem hianyzott,tokeletesnek ereztem az egeszet."
A lelkesz emlekszik arra,hogy mennyei zenet hallott,es erezte Isten jelenletet.De nem latta Jezust szinrol-szinre.
"Nem lattam feny alakot.Csak neztem a kapun befele,es arra vagytam,hogy lassam mi varna ott ram."Vajon miert nem latta Istent?"Csak ugy tudom megmagyarazni,hogy ha valoban meglattam volna Istent,akkor soha nem akartam volna visszajonni-mondja Don Piper.-Arra gondolok,ha egyszer meglatjuk istent,akkor soha tobbe nem akarunk visszaterni a Foldre,mert Hozza kepest minden ures es ertelmetlen."

Ujra a Foldon

Mialatt a balesetet szenvedett Piper lelkesz a menny kapuja elott allt,rendorok es tuzoltok probaltak letakaritani a hidrol a balesetben szetszorodott roncsdarabokat.Rovid ido alatt hatalmas dugo keletkezett.
13 ora 15 perckor egy masik mentos csapat meg egyszer megvizsgalta Don Piper pulzusat.Semmi.A holttestet latva nem is szamitottak masra.Mindent elboritott a ver es az uvegszilankok.A halott szemen,fulen es szajan is eros verzes nyomai latszottak.Labai beszorultak az armaturaba,a kormany a mellkasat odapreselte az ules tamlajahoz."Elverzett!"-jegyezte meg az egyik mentos.
A hosszu dugoban varakozok kozott ott allt egy masik lelkesz-Rick Onerecker es felesege is.Egyszer csak ugy gondoltak,eloremennek a baleset helyszinere.
"Lelkesz vagyok-szolitotta meg Rick az egyik rendort.-Segithetek valamiben?Esetleg imadkozhatok valakiert?"A rendor megrazta a fejet."Az oldalan meghuzott auto ket utasa-mutatott felejuk a rendor-elegge megijedt,de egyebkent nem tortent bajuk.Nyugodtan beszelgessen veluk,ha szeretne."
"Es mi van a masik jarmuvel?Azzal a ponyvassal amott?"-kerdezte Onerecker lelkesz."A piros autoban levo ferfi halott"-erkezett ra a kurta valasz.
"Ekkor Isten szolt hozzam-meselte kesobb Onerecker lelkesz.-Imadkozz a piros autoban ulo ferfiert!"Ez a gondolat sokkolta a gyokeresen konzervativ kereszteny embert."Halottakert imadkozni,ez teljesen ellentetes a teologiai felfogasommal!-meselte kesobb.-Arra gondoltam,hogy ezt egyszeruen nem tehetem!Hogy mehetnek oda imadkozni?Az a ferfi halott!"
Kozben a suru eso konnyed szemerkelesse valt.De Rick Onerecker ezt mar eszre sem vette.A rendorre meredt es mondott valamit,amirol tudta,hogy teljesen ertelmetlen.De Isten olyan vilagosan szolt hozza,hogy nem ketelkedett abban,mit kell tennie.Isten arra inditotta,hogy imadkozzon egy halott emberert!Barmennyire abszurdnak is tunt a helyzet,Rick tudta,hogy a Szentlelek szolt hozza.
"Szeretnek imadkozni a piros autoban ulo ferfiert"-mondta vegul a rendornek."Mar mondtam,az a ferfi halott!"-valaszolt a rendor."Tudom,hogy furcsan hangzik,de megis szeretnek imadkozni erte."
A rendor hosszu ideig nezett ra,aztan vegul ezt mondta:"Na jo,ha ezt akarja,hat tegye.De figyelmeztetem:iszonyu latvany!A ferfi elverzett es borzasztoan nez ki a ponyva alatt.Minden csupa ver es uveg,a teste teljesen szetroncsolodott." "Szanitec voltam Vietnamban-valaszolta Rick.-A ver latvanya engem nem sokkol kulonosebben."
Igy aztan odament a piros autohoz,bemaszott a hatso ulesre a ponyva ala.Biztonsag kedveert megtapintotta a nyaki utoeret,de semmit nem erzett.Majd ratette kezet Don jobb vallara,es elkezdett imadkozni."Nem ismertem azt a ferfit,azt se tudtam,hogy kereszteny-e-meselte Rick.-Csak annyit tudtam,Isten azt akarja,hogy imadkozzam erte."A lelkesz teljes szivvel imadkozott,kozben meg konnyei is eleredtek.Egyszer csak azt az indittatast kapta,hogy lelki enekeket enekeljen.Aztan ujra imadkozott.Az volt az erzese,hogy elsosorban a belso serulesekert kell imadkoznia es gyogyulast kernie,aztan azt is,hogy a ferfi megszabaduljon az agykarosodastol,belso verzesektol es szervi karosodasoktol.

A halott enekelni kezd

Kivulrol szemlelve a helyzet elkepesztoen hatott.Rick is fucsan erezte magat.Tudta,hogy a ferfi halott,sajat maga sem eszlelte a pulzusat,megis imadkozik erte.Nem is akarhogy,talan eleteben most a legbuzgobban.Mar egy ideje imadkozott es enekelt,aztan ujjabb dalba kezdett:"O,mily hu baratunk Jezus..."Es ekkor hihetetlen dolog tortent.A halott ember egyszercsak halkan bekapcsolodott az eneklesbe.Onerecker lelkesznek elakadt a lelegzete.Amilyen gyorsan tudott,kimaszott a roncsbol,es a legkozelebbi mentoshoz rohant:"A feri el!Nem halt meg!El!"De ki hiszi ezt el neki?Imadkozik egy ferfiert,aki masfel oraval azelott meghalt,aztan atrohan az uttesten ezt kiabalva:"A ferfi ujra el!"A mentos hitetlenkedve meredt ra."A ferfi el!"-mondta Rick megegyszer.-A halott ferfi elkezdett enekelni velem!"Teljesen hihetetlennek tunt,amit mond,de megis ujra es ujra igy kialtott:"A ferfi enekel!Eletben van!"
"Tenyleg?-kerdezte az egyik mentos.-Nezze,mi tapasztalt mentosok vagyunk.Pontosan tudjuk mikor halott valaki.Es az az ember annyira halott,hogy ennel halottabb mar senki nem lehet!"
"De higgyen nekem!-probalkozott tovabb Rick.-Velem egyutt enekelt!"A mentos azonban nem akart odamenni az autohoz.
Rick ekkor az egyik mentoauto soforjehez rohant."Kerem nezze meg a ferfit!El!"A sofor nyugtatni probalta Ricket,mintha nem lenne normalis:"Figyeljen,mi nem az elso alkalommal csinaljuk ezt vegig.Jol tudjuk mi a helyzet!Ez az ember..."
"Maga figyeljen ide!-szakitotta felbe ot Rick.-Lefekszem ide az autoja ele.Ha nem megy oda a piros autohoz,akkor at kell gazolnia rajtam!De kerem,jojjon oda velem,csak meg egyszer tapintsa meg a ferfi pulzusat!"
A mentos vegul engedett,es odamentek az autohoz.Meg egyszer megtapintotta Don pulzusat-es luktetett!Hirtelen mindenki akcioba lendult.Vegre megerkezett a specialis szerszamokkal az auto,hogy a ferfit kitudjak szabaditani a roncsbol.Maga Don alig erzett valamit:"A testem sokkos allapotban volt.Nem ereztem fajdalmat-akkor meg nem.A fajdalom kesobb jelentkezett.Hordagyra fektettek,es a mentoautohoz guritottak.Konnyu eso szitalt az arcomra,nem lattam semmit,csak a hid felettem levo acel szerkezetet.Nem tudtam megmozditani a fejemet.Hallottam,hogy korulottem az emberek futkosnak,es hogy a labuk alatt ropog a sok uvegszilank.Halkan beszeltek,olyan halkan,hogy alig ertettem,mit mondanak.Arra gondoltam:valami iszonyu dolog tortenhetett,es azt hiszem velem."
Don nem tudja megmagyarazni,miert kuldte ot vissza Isten.Szivesebben maradt volna a mennyben,de a bizonyossag,hogy egy napon ujra odamehet,bekevel tolti el.
Az orvosok nem nagyon remenykedtek Don Piper felepuleseben,de megis eletben maradt.Sokszor megkellett operalni,es szamtalan kezelest kellett kibirnia.A mai napig testi fajdalmak kozott el,megis sok embernek nyujt batoritast a tortenetevel:betegeknek,haldokloknak es gyaszoloknak.Az uzenete igy hangzik:a kereszteny embereknek nem kell felniuk a halaltol-a menny egy csodalatos hely.


Don Piper lelkesz csak most irta le reszletesen az 1989-ben Texasban atelt balesetnek es kovetkezmenyeinek a tortenetet.Rick Onerecker lelkesz azota vegleg a mennybe koltozott.


Forras:Lydia-kereszteny noi magazin.


Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 19, 16:25:36
Három ember........meghal, és felmennek a menybe. Be is akarnak menni, de a kapuban egy ember megállította őket.

"Ki vagy te?" kérdezi a kapuban álló az első embert.

"Én egy híres evangélista vagyok, sok könyvet írtam, még televíziós szolgálatom is volt, és általam sok millió ember ismerte meg az Úr Jézust.

"Na ez mind szép és jó, de mondd csak, ismered az Úr Jézust?"

"Persze hogy ismerem, hiszen mint már mondtam, én egy híres evangélista vagyok!"

"Na és te kivagy?" Kérdezte a második embertől.

"Én híres pásztor vagyok, egész megagyülekezeteket pásztoroltam a Földön, az Istentiszteleteinket is sok millió ember nézte különféle televíziós csatornákon."

"Na, ez valóban csodálatos! De mondd csak, ismered az Úr Jézust?"

"Persze hogy ismerem, hiszen én híres pásztor vagyok!"

"Na és te ki vagy?" Kérdezte a harmadik embert.

"Amint azt magad is látod, én egy egyszerű öreg ember vagyok. Az életem gyorsan elmúlt, és ez idő alatt nem is tudtam semmi maradandót alkotni. Nem lettem híres prédikátor, sem gazdag, hanem egy kis házikóban éltem hosszú éveken át. Sokat imádkoztam, és azon igyekeztem, hogy hűséges maradhassak az én Istenemhez."

"Na és ismered az Úr Jézust?"

"Igen Uram, ismerlek Téged."  :2smitten:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: maria - 2009 Augusztus 19, 18:12:21
Huuu Ircsike, ez finom volt.  :169:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 19, 21:30:02
Ircsike ez ütős kis történet volt és bizony sokatmondó!
:044:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Antee - 2009 Augusztus 19, 22:31:31
El is küldöm egy képeslappal csatolva mindenkinek!  :2smitten:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: almácska - 2009 Augusztus 20, 12:00:07
                 

                                            Szülők..


Fiatal pár lép be a város legszebb játéküzletébe. A férj és feleség hosszasan nézegetik a színes játékokat.
 Egyrészt fenn sorakoznak az állványokon, másrészt a mennyezetről lógnak le vagy a pultokon fekszenek szívderítő tarkaságban. Vannak itt síró és nevető babák, elektronikus játékok, kicsike konyhák, melyekben lángost és süteményt sütnek.

Nem tudják eldönteni, melyiket vegyék meg. A csinos eladónő hozzájuk lép.
- Nézze - kezdi magyarázni a feleség - nekünk egy egészen kicsi lányunk van és mi sokat vagyunk távol hazulról, gyakran még este is.

- Olyan kislány, aki keveset mosolyog - folytatja a férj.

- Szeretnénk venni neki valamit, ami boldoggá tenné - veszi át a szót újra az asszony - akkor is, ha mi nem vagyunk mellette... Valamit, aminek örülne, ha egyedül van.

- Nagyon sajnálom - szólal meg udvariasan az eladónő - de mi nem árulunk szülőket.
 "Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást."
János 13:34
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: beke61 - 2009 Augusztus 20, 20:05:34
szia Ircsike, ez egy igen sokat mondo tortenet.igen tanulsagos .  :2smitten: :044::
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2009 Szeptember 30, 08:20:20
 :igen:
Hát ez fantasztikusan jó!  :044:
Örülök, hogy most pont itt tölthettem időt!
Tünde
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: irene - 2009 Október 01, 12:41:57
Egy nagyon aktuális bizonyság:-mivel  itt az ősz  .. de nekünk  nincs  mitől  félni...íme!/nem rólam szól/

Egy alkalommal nem tudtam dolgozni menni, mert az influenza miatt erőtlenül, rossz közérzettel szenvedtem. Kerestem az Urat, és elmondtam neki, hogy van egy fontos dolog amit senki nem fog megcsinálni másnap a munkahelyemen. Most mi lesz, hiszen nagyon beteg vagyok. Ekkor egy csodálatos érzés töltött el: éreztem Jézus jelenlétét a szobában. Nehéz megfogalmazni, de úgy éreztem, hogy alig birom elhordozni az Úr csodálatos jelenlétével elboritó hatalmas érzéseket. Látni nem láttam Őt, csak átéltem.

Csodálkozva kérdeztem: Mi volt ez Uram? A választ az előttem lévő Bibliámat kinyitva vártam. Szinte kinagyitva ezek a sorok jelentek meg a szemem előtt:
Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott vala ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta:Kicsoda illetett engem? (Mk.5.30.) Nekem ez az ige élő és ható volt! Hullt a könnyem, és megköszöntem Jézusnak, hogy a kérdésemre azonnal válaszolt az Igén keresztül.

Csodás az ÚR  :2smitten:

Azonnal meggyógyultam, sőt, energikusan és vidáman mentem másnap dolgozni.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2009 November 13, 15:23:48

REMÉNY AZ ÉLŐKNEK

Annak van reménysége, aki az élők közé tartozik. (Préd 9,4)

Az elmúlt húsz esztendő alatt végig kellett néznem nővérem önpusztítását, amit a kábítószereknek köszönhetett. Mérges voltam a manipulációi, hazugságai és elutasításai miatt. Viselkedése önpusztítóvá vált. Már nem fogadták be a szülői házban, illetve a gyermekeim biztonságát szem előtt tartva, én sem láttam szívesen. Egy házasságon kívüli gyermeke is volt, akinek az apja kábítószer túladagolásban meghalt.
A nővérem nem volt hajlandó segítséget elfogadni tőlünk. A család, jómagamat is beleértve, nem nagyon remélte, hogy ez a valaha vidámságot kedvelő, gondtalan lány megváltozik, és egy bölcsebb és egészségesebb életet fog élni.
Az unokahúgom apjának a halála térdre kényszerített. Haraggal és összetört szívvel kiáltottam az Úrhoz. De Isten elvette nővérem iránt táplált haragomat, és szeretettel és megbocsátással átformálta szívemet. Isten megérttette velem, hogy amíg a testvérem él, van remény, még akkor is, ha az csak egy homokszemnek tűnik. Az a feladatom, hogy tovább imádkozzam érte és szeressem őt, és felhasználjak minden adandó lehetőséget, hogy figyelmét Isten felé irányítsam.

Imádság: Istenünk, juttasd eszünkbe, hogy mindig van remény az ellenszegülők számára is. Ámen.

Sose szűnj meg imádkozni szeretteidért.
Christine Thompson (Florida, USA)
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2009 December 06, 14:11:20
Egyszer megkérdezték egy részegeskedő férfi szelíd feleségét, hogy tud olyan kedves és szívélyes lenni rossz férjéhez. Az asszony így válaszolt:
- Szomorúan látom, hogy férjem mindent elkövet, hogy tönkretegye magát. Csak egy élete van, hiszen a részegeskedőknek nincs örök életük. Ezért szeretném legalább a földi életét kellemessé tenni, amelyet ráadásul úgy megrövidít magának, pedig más nincs neki.
A feleség válasza nagy hatással volt mind a kérdezőre, mind az érintett férjre, utóbbiban komoly pozitív változást indítva el...  :019:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Zsuzsa2 - 2009 December 07, 00:12:21
Kedves Iréne, ez egy régebbi bizonyságom :)))))  megörültem, hogy viszontláttam nálatok, mert most,hogy a médiák ontják a félelemkeltő hireket, tényleg aktuális az ÚRRA nézni, vágyni az Ő csodálatos jelenlétébe kerülni.
Ne féljünk, csak higgyünk.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: irene - 2009 December 07, 08:46:58
Kedves Zsuzsa2  :2smitten:

Sok szeretettel  köszöntelek közöttünk  :2smitten: Isten hozott  :2smitten:

Örülök hogy ráakadtál írásomra.  :169:  Igen sokszor  úgy tűnik mintha elvesznénk.
De aki az ÚRRA figyel szüntelen bizalommal a fény meglátható, mert minden út végén ott áll dicső Királyunk  az ÚR JÉZUS KRISZTUS.
Ő legyőzte a világot a betegségeket  félelmeket halleluja  :2angel:
Az ÚR gondviselése, kegyelme  által világosság és  igazságosság és gyógyulás testi lelki szellemi szinten  ajándékként a mienk. Vágyunk szent jelenlétére....
Áldott  legyen örökké!
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2009 December 07, 13:41:25
 :061:
Hát... rám is nagy hatással volt! :08:
Köszönöm a történetet!
 :2smitten:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 15, 10:13:35
Ezt a linket ma kaptam a sógornőmtől. Nézzétek meg, kíváncsi vagyok, bennetek milyen gondolatokat ébreszt!
Nekem volt szellemi mondanivalója! Le is írom.

 
Ez egészen elképesztő! Ilyet még nem láttam! Fantasztikus!
Tanulság? Van bőven!

1. A kicsi élni akarása a túlerővel szemben is. (Két erős ellenség is cibálta két oldalról!)
2. A szülők elmentek "segítségért". (Eleinte úgy tűnt, mintha magára hagyták volna borjukat.)
3. Csapatostul jöttek vissza, s bátor taktikával bekerítve a halálos,  gyilkos ellenséget, legyőzték és elkergették.
4. A szabadítás CSAPATMUNKA!
5. A felszabadító bivalysereget egy "címeres", tekintélyes bika vezette!

Egy ige jutott eszembe: "Az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve, kit nyelven el!"

Utóirat: A szülő felelősséget hordoz a gyermekéért, ha veszedelemben van, segítséget KELL kérnie!
             Ha szülőpárnak nincs bivalycsordájuk, elvesztik a borjút!


Szeretettel: Tünde
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Antee - 2010 Február 15, 11:28:31
Nem semmi küzdelem volt!
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: katacs - 2010 Február 15, 13:46:22
Köszi Tünde, hogy megosztottad velünk, valóban döbbenetes és tanulságos !!!
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Február 16, 10:34:20
http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201001/okok_es_tragediak
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 16, 11:28:15
 :061:
Feladja a leckét mindenkinek!  :119:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Csaba - 2010 Február 16, 13:45:03
Sziasztok!

A világ mindig tompítani igyekszik Isten ítéletét és figyelmeztetését.
Magukat keresztyénnek valló politikusok is elbagatelizálják Isten tekintélyét!
Természetesen e világrendszer fejedelmének sokkal jobban megfelel egy 'jóságos nagyapóról' formált Istenkép, aki soha semmivel nem súlythatja az Istentelenek világát, mint a Mindenható Isten valóságos hatalma, amely a történelem folyamán többször is lesújtott már az Istentelenekre.

Ugyanezt a 'télapó- Istenképet' favorizálják azok a langymatag keresztyének, akik állandóan áldásokért tartják a markukat, de nem hajlandóak megtisztítani a szívűket!
Ha egy picit kimerjük nyitani a szemeinket, akkor láthatjuk, hogy Magyarország mai állapotát is az Istentelenség idézte elő!
Az Isten által lefektetett erkölcsi szabályoktól elfordúlt nép és az elfordúlt vezetők egyűtt juttaták ide ezt az országot!
Nincs áldás bűnbánat, megtérés és engedelmesség nélkűl!
Vajjon mit kell még tennie Istennek, hogy e nép felébredjen?!
:044:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Gréta - 2010 Február 16, 14:05:18
Mindenesetre annyit mi is megtehetünk az országunkért, hogy imádkozunk érte. Istennek van hatalma rá, hogy akár 100%-ig megváltoztassa!
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 16, 15:18:50
 :igen:
Igen, imádkozunk érte! Sőt harcolunk!
Adja az Úr, hogy bűnbánatra juthasson ez a nemzet!  :(
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Február 21, 08:24:06
Megdöbbentő történetet ,cikket találtam.Mit tesz a vagyonért folyó harc?

http://www.hetek.hu/hatter/201002/bathory_veres_legendaja
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Február 23, 06:49:04
Megdöbbentő és riasztó,hova tart a mai világ?!

Ezt kaptam,::::Kedves ermaha!

Hallottad a legújabb hírt, miszerint hazánkban bevezetik az óvodákban a gender ideológiát? Ennek fő alapelve, hogy a gyermekeket nem szabad neveléssel "befolyásolni" nemi identitásuk megválasztásában, így a papás-mamás játékok sem kívánatosak a rendszerben. Az ideológia megosztja a véleményeket: sokan felháborítónak és természetellenesnek tartják, mások egyetértenek vele. Te mit gondolsz erről? Oszd meg velünk gondolataidat, beszéljünk róla a cikk kommentjei között!


http://www.csaladinet.hu/hirek/csaladi_temak/gyerekneveles/13896/a_kormany_tiltana_a_papas-mamas_jatekot_az_ovodaban

Mivel semmilyen módon nem sikerült a lényeget kimásolni,kérlek benneteket,aki teheti olvassa el!
Tudnunk kell róla!!
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Február 23, 06:58:53
Az eredetit megtaláltam,Mária,ha ugy gondolod,nincsen szükség rá,köszönöm,hogy kitörülöd. /dehogy törlöm  :hehe:/

A kormány tiltaná a papás-mamás játékot az óvodában Bővebben a mai Magyar Hírlapban

http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/a_kormany_tiltana_a_papasmamas_jatekot_az_ovodaban.html


Korlátozná a papás-mamás játékokat az óvodában a kormány. Az óvodai nevelés alapprogramjának novemberi módosításával a kormány a nemi sztereotípiák erősítésének kerülését és a migráns gyermekek önazonosságának erősítését írta elő az óvodapedagógusoknak.

A jogszabály szerint a kisgyermekek nevelésénél tudatosan kerülni kell a nemi sztereotípiák erősítését (képünk illusztráció)Módosította tavaly év végén a szocialista kormány az óvodai nevelés országos alapprogramját. A mindenkori kabinet ebben a dokumentumban határozza meg az óvodapedagógusoknak az általa kívánatosnak tartott gyermekképet. A jogszabály szerint a kisgyermekek nevelésénél tudatosan kerülni kell a nemi sztereotípiák erősítését, elő kell segíteni a nemek társadalmi egyenlőtlenségével kapcsolatos előítéletek lebontását.

Az alapprogram a gender ideoló­giából táplálkozik. A gender, az egyenlőség szellemiségében, értelmetlennek tartja a nemek megkülönböztetését, és az egyénre bízza a döntést, hogy melyik nemhez tartozónak vallja magát. Ezáltal mindenki eldöntheti, hogy hetero-, homo- vagy transzszexuálisként létesít kapcsolatokat, és ezeket a gender egyenrangúként kezeli. A több mint fél évszázados ideológia elszánt harcot vívott, hogy bevezesse a társadalmi nem fogalmát, és háttérbe szorítsa a biológiai nemiséget. Ennélfogva a gender ellenez minden olyan szándékot, amely különbséget tesz a férfi és a nő hivatása, például a házasságban, a családban betöltött szerepe között.

A kormányrendelet előírja, hogy a foglalkozásokon az óvodapedagógusoknak kerülniük kell a nemi sztereotípiák erősítését. Ez a gyakorlatban a teljes magyar népmesekincs mellőzését jelentheti, ugyanis ezekben az anya hamuban sült pogácsát ad a vándorútra induló fiúnak, és a nő, általában a király lánya az, akit meg kell mentenie a gonosztól küzdelem árán a férfinak.

A nemiség semlegessé tételén kívül a nevelési alapprogram rögzíti a kívánatos óvodakép kialakításánál, hogy az óvodai nevelésben biztosítani kell a hazájukat elhagyni kényszerülő, vagyis migráns családok gyermekeinek az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését. A kisgyermekekkel foglalkozó nevelőket kötelezi a jogszabály arra is, hogy a foglalkozások zenei anyagának összeállításánál vegyék figyelembe a nemzetiségi, etnikai, kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását. Az érzelmi nevelés és a szocializáció szabályozásakor a kormányzat meghatározza, hogy a gyermekeket a különbözőségek elfogadásán kívül azok tiszteletére kell nevelni.

Ranschburg Jenő pszichológus a kormányhatározatról lapunknak azt mondta, vitatott kérdés, hogy az óvodai nevelésben mennyire kell hangsúlyossá tenni a nemi sztereotípiákat. Hozzátette, a feminista irányzatok a hétköznapokban is elfogadottá tették, hogy az otthonon kívül a nő nemiségétől függetlenül legyen egyenrangú a férfiakkal. Ranschburg Jenő szerint jogszabályokkal nem lehet megváltoztatni azt az utat, amelyet a gyermekek ősidők óta járnak, és továbbra is a papás-mamás és hasonló típusú játékokon keresztül fedezik fel a nemek közötti különbségeket. A pszichológus szerint az óvodai nevelésnek amúgy kevés hatása van a nemi sztereotípiák kialakulására, a médiumok mesekínálatának befolyása jóval nagyobb, és az döntően a hagyományos férfi-női szerepeket propagálja. Ranschburg Jenő összességében József Attila idézetét tekinti iránymutatónak ebben a kérdésben: „de mi férfiak férfiak maradjunk és nők a nők – szabadok, kedvesek – s mind ember, mert az egyre kevesebb…”

Tóth Dániel, a Heim Pál Gyermekkórház gyermekpszichológusa szerint aggasztó kérdéseket vet fel a jogszabály. A nemi sztereotípiák tisztázásának kerülése vagy az, ha a közösségben a gyermek nem megfelelő példát lát, összezavarhatja a gyermekeket. A zavart a családi háttér sok esetben már nem tudja kiküszöbölni, hiszen óvodás kortól a legtöbb gyermek esetében otthon megszűnik az aktív szülői foglalkozás. Tóth Dániel bízik benne, hogy az óvodapedagógusok is tudják, hogy ez a jogszabály rossz, és alkalmazása ellen tiltakoznak. A gyermekpszichológus a szabályozás ellenére nem tartja életszerűnek, hogy begyűjtenék a Barbie babákat és a katonákat a gyerekektől, hogy ne játszhassák az ezekhez kötődő férfi-női szerepeket.

Hoffmann Rózsa, a KDNP oktatáspolitikusa élet-és természetellenesnek nevezte a kormányrendeletet. A nemi sztereotípiák a nő és a férfi közötti különbség az alapja a családnak, az emberiség fennmaradásának. Hozzátette, kormányváltás után azonnal eltörlik a jogszabályt. Az ellenzéki politikus elfogadhatatlannak nevezte azt is, hogy a migráns gyermekek önazonosságának megerősítéséről úgy rendelkezik a kormány, hogy nem hangsúlyozza a befogadó nézet kultúrájának megismertetését.
Sándor Csilla
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 23, 08:47:03
 :nem:

Erről hallottam a Híradóban. Teljes megdöbbenéssel fogadtam én is! Ennek egyenes irányú következménye, hogy a következő generációnak már szinte "természetes" lesz az azonos neműekkel folytatott kapcsolat és minden velejárója. Volt lehetőségem egy másik fórumon hozzászólást írni, de itt kevés a hívő ember. Ahol van lehetőségem, ott "csepegtetem" a rám bízott igéket:

Guti Tünde v, 2010/02/21 - 10:20 

Döbbenetes ez az összemosódás, keveredés...egyveleg! Zavaros, mint a pocsolya, mint a mocsár. Élhetetlen közeg.
Amikor már az igazság is összemosódik a hamissággal...
Bábeli zűrzavar. Morális züllés és társadalmi hanyatlás.
"Ha nincs látás, elvadul a nép!" - írja a Szentírás.
De ki is adhat igazi, hibátlan látást? Az, aki maga a világosság! Jézus Krisztus az Ő kijelentett Igéje által!

Jó lenne, ha alkotmányunk, társadalmunk és egyenkénti magánéletünk alapja a Biblia lenne!

Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 23, 09:19:23
Hú, ermaha!

Ez a Hetek-cikk félelmetes!  :061:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Csaba - 2010 Február 23, 11:08:49
Sziasztok Tesókáim!

A cikk valóban félelmetes és megdöbbentő!

De a Biblia szavait nem lehet az aggodalmunkkal feltartóztatni!

Az elragadtatást megelőzi az Istentelenség kibontakozása.

Ahogy Noét és családját egy bárka által; ahogy Lótot és családját két angyal által; úgy a gyülekezetet az Ő Krisztusa által fogja kiragadni Isten az elfajzott világból.

Ezután ismét a zsidó testvéreinké lesz a főszerep.
De ahogy a keresztyének aggodalmai sem változtathatják meg az Istentelenek világát, ugyanigy zsidó testvéreink határozott tíltakozása sem fogja átváltoztatni az antikrisztus birodalmát.

Az Istentől származó megoldás ismeretes:
Özönvíz, Sodoma és Gomora, Armageddon, Góg és Magóg háborúja.

Ezeknek mind meg kell lenniök!

A növekvő Istentelenség, mindig Isten közbeavatkozásának előfutára!

A mi történelmi korszakunkban fellépő Istentelen életvitel nem az özönvíz, nem a pusztítótűz, hanem a 'pogányok számának teljességét' jelzi előre, amelynek egyenes következménye az elragadtatás!
Ennek a számnak a teljességére vár az Úr Jézus Krisztus, s nem arra a képtelenségre, hogy mindenegyes ember megtérjen!
Továbbra is nekünk szól az üzenet:
'Mindazáltal megáll az Istennek ERŐS FUNDAMENTOMA, MELYNEK  PECSÉTJE EZ:
ISMERI  AZ  ÚR  AZ  ÖVÉIT;  és: ÁLLJON  EL  A  HAMISSÁGTÓL  MINDEN,  AKI  A  KRISZTUS  NEVÉT  VALLJA.'
2Tim. 2:19

Ha nincs áldás bűnbánat és megtérés nélkűl, ezerszer inkább nem lesz elragadtatása a keresztyéneknek, ha újjá nem születnek!
 
:044:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: maria - 2010 Február 23, 11:31:45
Daba, idézlek: Ha nincs áldás bűnbánat és megtérés nélkül, ezerszer inkább nem lesz elragadtatása a keresztyéneknek, ha újjá nem születnek!

???? Most akkor keresztény vagy nem keresztény?  :D Mit akarsz ezzel mondani? Én úgy tudom, ha nincs újjászületve akkor nem is keresztény. Valamit elírtál? 
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Csaba - 2010 Február 23, 12:21:15
Szióka Mária!
:2smitten:

Szándékosan írtam, amit írtam!
Beszélünk az ÉBREDÉSRŐL, színte szűntelenűl!
Az itt az apró bibi, hogy nem a világnak van szűksége ébredésre, hanem ennek a langymatag 'Laodiczeai' keresztyén korszaknak!
Az Úr Jézus Krisztus a Jelenések könyvében nem a világhoz, hanem a gyülekezethez beszél!
Jakab apostol sem a világot tanácsolja a következő szavakkal, hanem a gyülekezetet:

'Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
Nyomorkodjatok és gyászoljatok sírjatok; a ti nevetésetek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra.
ALÁZZÁTOK MEG MAGATOKAT AZ
ÚR ELŐTT, ÉS FELMAGASZTAL  TITEKET.'

Jak. 4:8-10

Drága Nővérkém, az  evangéliumot a világnak kell hírdetni, merthogy nem ismeri!

A pásztor viszont a nyájat gondozza, s nem a világot, ahogy Te is teszed!
Ahogy mesélted már itt a fórumon, némelyik bárányka igényli a círogatást.
Viszont én mondom: A legtöbbjük felháborodík a fenyítéken!
Hát inkább háborogjanak, mint a szakadékba zuhanjanak, némelyeket magukkal rántva a nyájból!

Hány és hány keresztyén vallja magáról, hogy újjá született?!

De miről beszélnek a gyümölcseik?

:2smitten:
 
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: maria - 2010 Február 23, 13:19:40
Daba, idézlek: Ha nincs áldás bűnbánat és megtérés nélkül, ezerszer inkább nem lesz elragadtatása a keresztyéneknek, ha újjá nem születnek!

Szióka Daba! :2smitten:

Te azt állítod, hogy vannak keresztények, akik nincsenek újjászületve.  :118:

 Egyetértek abban amit írsz a keresztényekről és a jelenésekről is. Viszont abban nem, hogy nincsenek újjászületve a keresztények, mert akkor nem keresztények. A keresztények újjá vannak szülve Isten által Jézuson keresztül. Vallhatja bárki magát kereszténynek, de a szíve nem az Úré, akkor az nem is keresztény. A keresztényeknek inkább megtérni kell és nem újjászületni.  :afro:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Csaba - 2010 Február 23, 13:38:57
Szia Nővérkém!
Ezt a dolgot másként látjuk, mert valószínűleg másként élük meg, vagy mást érünk a szavak alatt!
Az én szemléletemben a megtérés megelőzí az újjászületést.
Az én véleményem szerint megtérés nélkűl nem is lehet újjászületni.
Ezért súlyosabbnak is látom azon ember állapotát, akinek újjászületése után van szűksége folyamatos megtérésre.
Persze ez nem zárja ki, hogy az újjászületett ember ne hibázhatna.
De én ebben az esetben bűnbánatról beszélek, nem megtérésről.
Az valóban egy érdekes kérdés, hogy melyik pillanattól tekinthető az ember keresztyénnek.
Vannak, akik azt vallják, hogy attól a pillanattól, hogy elfogadta Jézust Megváltójának, mások azt mondják, amikor Jézust Úrának is elfogadta, mert innetől indul, hogy Krisztus akaratát igyekszik cselekedni, az az Krisztus követőjévé válik!
Ez tényleg elgondolkodtató!
:044:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: maria - 2010 Február 23, 14:37:19
Daba idézlek: Ezt a dolgot másként látjuk, mert valószínűleg másként élük meg, vagy mást érünk a szavak alatt!

Nem lehet másképpen látni és megélni az újjászületést. Annak csak egy változata van. Jézus. Többször nem lehet megfeszíteni. Az újjászületett keresztényt meg lehet ismerni. Gyümölcseiről. A beszédéről, szellemiségéről.... Nem újjászületett keresztény pedig nincs! A megtérés/újjászületés csak egyszer van Jézushoz, több nincs, viszont a bűneinkből többször meg lehet térni, de attól még újjá van születve a szelleme. Te pedig ezt állítod: "Ha nincs áldás bűnbánat és megtérés nélkül, ezerszer inkább nem lesz elragadtatása a keresztyéneknek, ha újjá nem születnek!" Én az Igéből nem így látom és tudom. Nem a bűnbánatunktól ragadtatunk el, hanem attól, hogy újjászülettünk Jézus vérében és így Istené vagyunk.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Csaba - 2010 Február 23, 15:25:12
Mária drága, mintha én is azt írtam volna: 'ha újjá nem születnek!'

Sajnos létezik az újjá nem született keresztyén fogalma!
Nem véletlenűl mondja az Úr: 'Az egyik felvétetik, a másik otthagyatik', vagy nézd a 'Tíz szűz' példázatát !

Azt mondod az újjászületést és a megtérést nem lehet különböző képpen megélni.
Szerintem meglehet, ahogy a Szent Szellem keresztséget is, a részletekben sok különbség van, nem lehet belőlük dogmatikát gyártani.
Viszont mégis van közös vonás az Újjászületésben, megváltozik az ember értékrendje.
:044:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: maria - 2010 Február 23, 15:42:10
Daba! Belőled egy jó ügyvéd lenne.  :2funny: Ha nem érted, nem baj.  :hehe:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Csaba - 2010 Február 23, 15:50:32
Oksi!
:2smitten:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: maria - 2010 Február 23, 16:03:10
 :017:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 27, 19:13:19
Nagyon megrendítő... :(
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Március 01, 19:02:07
Nemtelen nevelés
Farkas Melinda
 

Ne csodálkozzon senki, ha szeptembertől merőben új szabályokkal szembesülnek az óvodákban. Ne nézzenek furcsán, ha az óvónéni rosszalló pillantást vet önökre, amiért kislányunk hajába rózsaszín masnit kötöttek, a hozzáillő bársonyszoknyáról és lakkcipőről már nem is beszélve. Ne lepődjenek meg, ha egy alapos feddés után arra kérik önöket, a jövőben ne forduljon elő hasonló eset, a gyermek nemiségét hangsúlyozó öltözék ugyanis szöges ellenétben áll az óvodák pedagógiai programjával.

Nem baj, ha a kisasszony eleinte tiltakozik, hogy vége a csipkés-fodros korszaknak, idővel hozzászokik a kevésbé csinos öltözékhez is. A hosszú fürtös hároméves járjon inkább nadrágban. Természetesen abból sem ajánlott a nőies szín, legyen inkább semleges, például szürke.

Arra az eshetőségre gondolni sem merek, hogy nem a lányok öltözködését igazítják a fiúkéhoz, hanem fordítva, és a kis Bencék a rózsaszín tüllszoknyában motoroznak majd eszeveszetten az udvaron.

A fent vázolt jövőkép sajnos nem utópia, hanem a közeljövő valósága. A Bajnai-kormány ugyanis – a szakmai szervezeteket megkerülve – titokban módosította az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló jogszabályt. Ennek értelmében a következő nevelési év kezdetéig úgy kell módosítani az óvodai nevelési programokat, hogy a jövőben az intézményekben tudatosan kerüljék a nemi sztereotípiák erősítését.

A baloldali elit hatalomgyakorlásának utolsó pillanataiban is azon dolgozik, hogy Magyarország anyagi kifosztása után a lehető legnagyobb erkölcsi és szellemi pusztítást vigye véghez. Szakemberek szerint az óvodai program átalakításával, a nemi szerepek háttérbe szorításával egy világszerte terjedő, életveszélyes világnézetet, a gender ideológiát akarják beépíteni a hazai oktatásba. A radikális genderfeministák és a melegszervezetek zöme szerint nem férfinak és nőnek születünk, csupán a család és társadalom elvárásai nevelnek minket férfivá és nővé. Az ember valamiféle semleges lényként jön a világra, és mindenkinek alapvető joga, hogy maga határozza meg nemét, szexuális kapcsolatainak formáját, az utódok létrehozásának pedig nem egyetlen útja a hagyományos házasság. A gender ideológiának megfelelő kormányzati intézkedés volt a gyes és a gyed lerövidítése is, hiszen a szélsőséges világnézet szerint a gyermek rabszolgává teszi az anyát.

Az egyházak kézzel-lábbal tiltakoznak az új ideológia oktatásba történő beépítése ellen. Papp Kornél, a református zsinati oktatási iroda vezetője szerint a nemi sztereotípiák kerülése a gyakorlatban többek között azt jelenti, hogy a mesét olvasó óvónőnek egyes szülőnek és kettes szülőnek kell hívnia az apát és az anyát. Be kell avatkozni a gyerekek játékába is: ha például a kislány túl sokat babázik, meg kell próbálnunk rávenni, játsszon inkább a markolóval. Az egyházi szakértő szerint a kormány tudatos támadást indított a család ellen, a hagyományos anya- és apakép lerombolására törekszik. Ez végzetes következményekkel járhat, hiszen egyre több lesz a nemi identitását kereső, hagyományos családon kívül élő felnőtt, a magányos ember pedig sokkal jobban manipulálható.

A baloldali oktatási kormányzat már évek óta folytatja gyermekeink tudatos, tömeges butítását. Elég csak az iskolabezárásokra, az érettségi nevetségessé tételére vagy a buktatás megszüntetésére gondolni. A cél: gondolkodni képtelen embermasszává alakítani a jövőbeli szavazóbázist. A fentről vezényelt népbutítás ellen egyetlen fegyver létezik: a család. A szülőktől kapott értékrend és erkölcs az egyedüli, amely ellenállóvá tehet minket a manipulációval szemben. Földig kell hát rombolni azt is. A fiúból ne váljon határozott elképzelésekkel, szilárd jellemmel bíró apa, a lányból pedig ki kell irtani az anyai ösztönt. Teszik mindezt akkor, amikor minden évben több tízezerrel fogy a magyar lakosság száma. Ha nem állunk ellen, belátható időn belül írmagja sem marad a magyar nemzettudatnak.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Március 01, 19:10:09
Olloztam!-eredetét nem ismerem,de igaz.

Tavaly novemberben jött ki egy új kormányrendelet azzal kapcsolatosan, hogy az óvodai nevelésben a biológia nem fogalmát meg kell szüntetni és helyette be kell vezetni a társadalmi nem fogalmát.

Csatolok egy cikket a Magyar Hírlapból:

Az óvodai nevelés országos alapprogramját novemberben módosította a kormány - írja a Magyar Hírlap. Ebben a dokumentumban határozza meg az óvodapedagógusoknak az általa kívánatosnak tartott gyermekképet. A jogszabály szerint a kisgyermekek nevelésénél tudatosan kerülni kell a nemi sztereotípiák erősítését, elő kell segíteni a nemek társadalmi egyenlőtlenségével kapcsolatos előítéletek lebontását.

Az alapprogram a nemek egyenlőségének ideoló­giájából táplálkozik. A társadalmi és biológiai nemek megkülönböztetésén alapuló nézet az egyenlőség szellemiségében, értelmetlennek tartja a nemek megkülönböztetését, és az egyénre bízza a döntést, hogy melyik nemhez tartozónak vallja magát. Ezáltal mindenki eldöntheti, hogy hetero-, homo- vagy transzszexuálisként létesít kapcsolatokat, és ezeket a gender egyenrangúként kezeli.

A több mint fél évszázados ideológia elszánt harcot vívott, hogy bevezesse a társadalmi nem fogalmát, és háttérbe szorítsa a biológiai nemiséget. Ennélfogva a gender ellenez minden olyan szándékot, amely különbséget tesz a férfi és a nő hivatása, például a házasságban, a családban betöltött szerepe között.

A kormányrendelet előírja, hogy a foglalkozásokon az óvodapedagógusoknak kerülniük kell a nemi sztereotípiák erősítését. A nemiség semlegessé tételén kívül a nevelési alapprogram rögzíti a kívánatos óvodakép kialakításánál, hogy az óvodai nevelésben biztosítani kell a hazájukat elhagyni kényszerülő, vagyis migráns családok gyermekeinek az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését. A kisgyermekekkel foglalkozó nevelőket kötelezi a jogszabály arra is, hogy a foglalkozások zenei anyagának összeállításánál vegyék figyelembe a nemzetiségi, etnikai, kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását.

Az érzelmi nevelés és a szocializáció szabályozásakor a kormányzat meghatározza, hogy a gyermekeket a különbözőségek elfogadásán kívül azok tiszteletére kell nevelni.

Hoffmann Rózsa, a KDNP oktatáspolitikusa élet-és természetellenesnek nevezte a kormányrendeletet. "A nemi sztereotípiák, a nő és a férfi közötti különbség az alapja a családnak, az emberiség fennmaradásának" - mondta az ellenzéki képviselő. Hozzátette, kormányváltás után azonnal eltörlik a jogszabályt. Az ellenzéki politikus elfogadhatatlannak nevezte azt is, hogy a migráns gyermekek önazonosságának megerősítéséről úgy rendelkezik a kormány, hogy nem hangsúlyozza a befogadó nemzet kultúrájának megismertetését.
-----------------------------------------------------------------------
2006. január 11-én az Európai Parlamentben elfogadásra került a homofóbiáról szóló határozat. Ez arra szólít fel, hogy Európa országaiban legyen büntetendő cselekmény, ha valaki félelemmel, "idegenkedéssel szól a homoszexualitásról, illetve a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyekről, mert ez a rasszizmushoz, az idegengyűlölethez, az antiszemitizmushoz hasonló magatartás". - Azon személyek számára pedig, akik nem értenek egyet a nemek átstrukturálásával, meg is alkották a megbélyegző neveket: ők a homofóbok, a "homofóbia" képviselői, vagy "heteroszexisták". Az idézett EU javaslat sürgeti a tagállamokat, hogy tartsanak oktató jellegű tájékoztatásokat és a homofóbia elleni kampányokat az iskolákban, az egyetemeken és a médiában, továbbá közigazgatási, bírósági és jogalkotási eszközök révén erősítsék a homofóbia elleni harcot.

2008. február 13-án az EU útmutatót adott munkatársainak hogy ne használjanak nemekre utaló kifejezést (pl. nem mondják azt, hogy tanárnő vagy tanár, helyette mondják azt, hogy "tanerő", nehogy sértő legyen a kifejezés azokra, akik sem férfinak sem nőnek nem érzik magukat.)
---------------
Több országban pl. az Egyesült Államokban, Kanadában, Németországban, Spanyolországban valamely kötelező iskolai tárgy (pl. etika) részévé tették a gender mainstreaming elméletet. - Spanyolországban a tananyagban az áll, hogy a házasság nem tételezi fel a nemek különbözőségét. Angliában egyes elemi iskolákban megtiltották, hogy használják az apa vagy anya szavakat, mert ez diszkriminatív.
---------------
(A gender ideológia szerint lehetővé kell tenni, hogy mindenki maga válassza meg nemét. Ezért a gyermekeket nem szabad nővé vagy férfivá nevelni.)
---------------
Angliában egyes elemi iskolákban megtiltották, hogy használják az apa vagy anya szavakat, mert ez diszkriminatív.
--------------
A gender-ideológia így eljut a nemek, sőt a család tagadásáig. Pontosabban: szerintük a nemek közötti egyenlőség elérésének feltétele a férfi és női nem, illetve a házasság és család megszüntetése.
   ---------------
Akár már a következő tanévben tanulhatnak a diákok abból a Szociális és Munkaügyi Minisztérium kiadásában megjelent kiegészítő tankönyvből, mely a "gender-ideológia" alapjait és tanait foglalja össze. Ékes Ilona országgyűlési képviselő, az emberi jogi, kisebbségi, civil-és vallásügyi bizottság tagja, ennek veszélyeire hívta fel a figyelmet egy előadásában.
A gender-ideológia szerint �a biológiai különbségeknek sem a személyiség alakulásában, sem a szexuális orientációban nincs jelentőségük, vagyis a társadalmi nem eltérhet a biológiai nemtől; nincsenek többé férfiak vagy nők, csak személyek, akiknek szabadságában áll saját nemük és szexuális orientációjuk megválasztása�. E témában íródott tankönyvből tanulhatnak akár már a következő tanévben a középiskolások, melyről Ékes Ilona országgyűlési képviselő tegnap tartott előadást, aki szerint ezen irányzat előretörésének legnagyobb veszélye a társadalom elnemtelenedése, a klasszikus identitás elvesztése.
Láttam egy magyar interjút, ahol a fiatalember elmondja, hogy unalmas férfinek lenni, ezért a hét elején fiú, hétvégén pedig lány, ezekhez pedig közpénzeket lehet kapni, akár az átoperálásokhoz is� - mondta el Ékes Ilona országgyűlési képviselő.
Véleménye szerint különösen vészjósló, hogy a német parlament egy 2006-os döntése értelmében a társadalmi nem kétségbe vonása a rasszizmushoz, a homofóbiához és az antiszemitizmushoz mérhető bűn. (!!!)
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium egy Európai Uniós pályázaton nyert pénzből valósítja meg a gender-programot Magyarországon, melyben a "magyar állam" önrésze 17.500 euró.
Arról pedig, hogy az oktatás során a tankönyvet használják-e vagy sem, a pedagógusok maguk dönthetnek majd.

Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Március 01, 19:21:10
Már a módszert//gender-ideológia" alapjait és tanait// kötelező tanulni a pedagógiai főiskolákon,és az óvónő átképzésen.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Antee - 2010 Március 01, 19:25:14
Hu de utalok ezen a bolygon elni! Hogy lehetnek ennyire butak es gusztustalanok az emberek?
Az en gyerekemmre probalna valaki is ezt raeroltetni, azt hiszem annak jobb lenne, ha meg sem szuletik!
Grrr...

 :060:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Csaba - 2010 Március 01, 19:45:28
Kedves ermaha!
 Itt válaszolok a prividre!
Ezen a hozzászóláson nincs mit moderálni!!!

Ez nem politikai kérdés, hanem létkérdés!
Van egy pont,  amelyen túl a keresztyéneknek igen is hangoztatniuk kell a véleményüket!

A kedves vezetőink csinálhatnak a gazdasági döntéseikkel ebből az országból 'balkáni nyomornegyedet', de egyetlen keresztyén sem járúlhat hozzá, hogy itt építsék fel Sodomát és Gomorát!
Éngem cseppet sem érdekel, hogy bal, vagy jobb oldal, de erre senki sem kényszerítheti a keresztyéneket!
Kizártnak tartom, hogy ebben az ocsmányságban egy keresztyén óvoda, vagy iskola részt vállaljon, teljesen mindegy, hogy melyik felekezet működteti!

:044:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 01, 19:59:21
 :061:
Tehát elkezdődik. Nincs min csodálkozni. Globalizáció és világkormány. Ennek az egyik alapvető tényezője az, hogy állampolgárok lesznek, sőt lehet, hogy csak x, y, vagy z, ahogy az egyik amolyan sci-fiben.  :061:

A tiltakozásnak legalább annyira van helye, mint a homoszexuális felvonulás ellen! (Hála az Úrnak, hogy már majdnem mind a 4 fiam felnőtt! )
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Március 01, 20:06:42
Dabám,tökéletesen igazad van,de már a Református iskolában be akarják vezettetni.Sajnos.Mi lesz a gyerekekkel,ha ilyen szellemiségben lesznek nevelve az iskolákban.Rossz még bele is gondolni.Kérem Istent adjon oltalmat ellene és avatkozzon be ebbe a borzadályba.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: virág - 2010 Március 02, 15:39:11
Szia Ermaha! Melyik református iskolában akarják ezt bevezetni? Csak azért kérdezem, mert elég megdöbbentő információ. :062:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Március 02, 15:50:29
Egy Református iskolában tanító tanárnő mesélte,iskola megjelölés nélkül.De ha a cikkeket végigolvasod akkor ott van benne,hogy a felsőbbségek tiltakoztak,az meg van jelölve.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: virág - 2010 Március 03, 01:30:42
Szia Ermaha! Igaz, hogy református vagyok, de nem vettem zokon a megjegyzésedet, nem azért írtam. Hanem szerettem volna utánanézni a körülményeknek, hogy mi vesz rá egy keresztyén (iskola)közösséget, hogy elsők között, önként csatlakozzon egy ilyen rendelkezéshez, amit tudomásom szerint még hitetlenek is többségében döbbenettel, elutasítással fogadnak.
Vannak barátaim, volt csoporttársaim, akik által utána tudtam volna járni a konkrétumoknak, ha kiderült volna, hogy melyik iskoláról van szó. Ennek hiányában viszont ez nem fog menni. Én is tanultam pedagógiát, részben ezért is keltette fel az érdeklődésemet, amit írtál.

Olvastam Papp Kornélról, és a tiltakozásról. Az egyházi vezetők tiltakozása csak még különösebbé teszi számomra ezt az esetet, ezzel az iskolával, hiszen elvileg ugyanaz a lelki-szellemi háttér. Nem értem, nem tudom hova tenni.

Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Március 03, 04:49:51
Virágom,nem sértésnek szántam azt,hogy olvasd el amiket betettem,kérlek ha ugy érezted,bocsáss meg.Nagyon sok mindent kellett volna átolvasnom ahhoz,hogy megtaláljam és nem tudom merre volt.A lényeget betettem.Valószínű azok között volt.Ritkán szoktam elmenteni azokat amiket olvasok. Ha pedig el van, akkor nagyon nehéz utána keresni.
Sajnos az én unokámat is érinteni fogja,ő az ősszel megy iskolába,most lett 6 éves.Nagyon nehéz az ilyen tanrendet elfogadni. :2smitten:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: virág - 2010 Március 03, 13:33:24
Szia Ermaha!  :044: Aranyos vagy, köszönöm, nem éreztem sértőnek, amit írtál, nincs mit megbocsátanom  :2smitten:
Nincs semmi gond, velem is sokszor előfordul, hogy felhalmozódnak az olvasnivalók, és akkor már nehéz később visszakeresni. Néha egyenesen úgy érzem, mintha be lennék havazva, a hírlevelektől, cikkektől, mindenféléktől  :168:

Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Csaba - 2010 Március 03, 13:59:50
Na akkor most én is írok Neked
'hírlevelet'!
:2funny:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: virág - 2010 Március 03, 14:06:13
 :hehe: Az jó lesz!

Köszi!  :063:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Március 08, 13:08:15

Benny Hinn felesége válik

Az ismert televíziós evangélista, Benny Hinn közleményben tudatta, hogy helytállóak azok az amerikai sajtóban megjelent hírek, miszerint felesége válópert nyújtott be ellene egy kaliforniai bíróságon.

Benny_Hinn Suzanne Hinn január végén költözött külön, és február elején kezdeményezte a válópert, „kibékíthetetlen ellentétekre" hivatkozva. A kereset nem utal arra, hogy erkölcsi kifogásokat fogalmazott volna meg férjével szemben. Benny és Suzanne Hinn több mint harminc éve házasodtak össze, és négy gyermekük van. Az evangélista közleményében hangsúlyozta, hogy előzmények nélkül, teljesen váratlanul érte a családot az asszony döntése.

Az egyik legnagyobb amerikai keresztény magazin szerkesztője szerint azonban a pünkösdi-karizmatikus prédikátorok elmúlt évekbeli sorozatos házassági válságai miatt Benny Hinntől is magyarázatot várnak a hívők. „Mivel a szolgálata nagy nyilvánosság előtt zajlik, elkerülhetetlen, hogy elmagyarázza támogatóinak, mi is történt" - nyilatkozta Lee Grady, a Charisma szerkesztője.

Bár az okokról egyik fél sem beszél, úgy tudni, a Hinn-házaspár a múltban több kritikus időszakot élt át. Benny Hinn világméretű evangelizációs körútjain évente több millió ember vett részt. Suzanne Hinn közben 2008 februárjában önálló szolgálatot indított, „Purifying Fire" (Megtisztító Tűz) néven. Számos konferencián vett részt előadóként, többek között Rick Joyner, Todd Bentley, Mahesh és Bonnie Chavda társaságában.

Az AP hírügynökség értesülése szerint Suzanne Hinn válóperes képviseletét Sorell Trope sztárügyvéd látja el, aki a közelmúltban Tiger Woods golfbajnok és Nicole Kidman színésznő ügyében is eljárt. (Hetek/AP/LA Times)

http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201002/benny_hill_felesege_valik
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Március 08, 13:10:18

Haitin a „vudu pápa” szerint a keresztények okozzák a bajt
Vallásháború a romokon

Max Beauvoir, Haiti vudu fõpapja azzal vádolta meg az evangéliumi keresztényeket, hogy monopolizálják a földrengés sújtotta országba érkezõ segélyeket, és hátrányosan diszkriminálják a vudu hívõket. Az ügy nemzetközi vitákat váltott ki, miután az elsõ segélyszállítmány állítólag csak két héttel a földrengés után érkezett meg a vidéken élõ vudu közösséghez, akik nyomban össze is verekedtek a segélyosztókkal.

haiti_vudu_paapaA „legfelsőbb vudu mester” a brit The Daily Telegraphnak elpanaszolta, hogy szerinte a repülőtereket irányító és a segélyek elosztását koordináló, többségében evangéliumi keresztények direkt akadályozzák a vuduk támogatását. Beau-voir kétségbeejtőnek tartja, hogy a 400 zsáknyi rizst tartalmazó első szállítmány csak két hét után tudott eljutni otthonába, a fővárostól nem messze fekvő Marianiba. A „World Food Programme” által adományozott élelmiszert pedig az éhes vudu hívők tömegei azonnal szétkapkodták.
Bár a lakosság 70 százaléka katolikusnak, közel 30 százaléka pedig protestánsnak vallja magát, a vudu szertartások és szimbólumok a haiti életnek mégis minden szintjén jelen vannak. A világszerte 60 millió hívőt számláló vudu a legnagyobb hatású vallás Haitin. Az afrikai eredetű szellemimádó tradíciók a francia gyarmatosítók és inkvizítorok tiltása ellenére is tovább éltek az országban. Az 1804-es haiti szabadságharc és a fehér uralkodó osztály lemészárlása után Haiti lett Latin-Amerika első szabad fekete állama. A következő évtizedekben a vudu újból virágzásnak indult, és hamarosan megszületett az afrikai rítusok és a katolicizmus sajátos vegyítésével a napjainkig is gyakorlatban lévő „haiti vudu”.
A legősibb természetimádó, animista vallásnak tartott vudunak az a helyi sajátossága, hogy a szertartások mindig római katolikus imával kezdődnek, és a vudu istenségeket is katolikus szentekkel azonosítják: a kígyóistent például Szt. Patrik formájában tisztelik, míg a földanya szerepét Szűz Mária kapta. A katolikus bevezető után rendszerint megszólalnak a dobok, melyek hallatán a résztvevők ritmikus táncot járnak egy fa- vagy totemoszlop körül. Miközben a tánc a dobok ütemét követve egyre gyorsul, a vudu pap búzaszemekből titkos szimbólumokat rajzol a porba, és állat- vagy italáldozattal köszönti a szellemeket. Ekkor már némely résztvevő transzba esik, és nem képes kontrollálni magát, mert már nem magától táncol, hanem csak az őt megszálló szellemnek engedelmeskedik.
Az ilyenfajta rituálék teljesen hétköznapiak Haitin, és a lakosok sem látnak semmi különöset abban, hogy egymás mellett gyakorolják a vudu és a katolikus vallást, sőt legtöbbször mindkettő irányában egyformán odaadóak. Kompe Filo, az ország egyik legismertebb televíziós és rádiós személyisége, aki nyíltan vudu hívőnek vallja magát, azt mondta, hogy a vudu papok már hat hónapja megjósolták a pusztító földrengés közeledtét.
A szigeten sokáig nem ismertek más kereszténységet, csak a római katolicizmust, míg az 1970-es években az evangéliumi és protestáns egyház képviselői is megjelentek az országban. Különösen Reagan elnökségétől kezdve egyre több karizmatikus evangelizációt tartottak Haitin, és gyors növekedésnek indult a vudu vallástól való radikális elszakadást hirdető keresztények száma. Mivel a misszionáriusok a vudut a sátánizmus válfajának tekintik, és mélyen elítélik a kábítószer-használattal, rum- és véráldozatokkal járó szertartásokat, ezért a vudu vezetők is a legfőbb ellenségeiknek tartják a protestáns hívőket. Ennek a hosszú küzdelemnek lehet a jele a Sorbonne egyetemen biokémikusként végzett, hetvenöt éves vudu főpap, Max Beauvoir kifakadása is a keresztény segélyszervezetekkel szemben.
Mivel a haiti közösségek vezetői leggyakrabban a csoport vallási vezetői is, ezért az utóbbi hétvégén több száz vudu pap gyűlt össze Gonaives-ben, hogy a mintegy 200 ezer halálos áldozatot követelő január 12-ei földrengés utáni szükséghelyzetről tanácskozzanak. A földrengés okával kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Bár a vudu hívők nagy része is meg van győződve arról, hogy Isten haragja sújtott le rájuk bűneik miatt, Beauvoir szerint csak egy természeti jelenségről van szó. Az elmúlt hetekben a keresztény rádiócsatornák is többször felszólították az embereket, hogy a jövőbeli katasztrófák megelőzése érdekében nyilvánosan vallják meg bűneiket. Ennek hatására a földrengés óta már több mint 11 ezer ember hívott fel egy protestáns rádiócsatornát, hogy elkötelezze magát Isten mellett.

http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201002/haitin_a_vudu_papa_szerint_a_keresztenyek_okozzak_a_bajt
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 08, 14:39:19
"hamarosan megszületett az afrikai rítusok és a katolicizmus sajátos vegyítésével a napjainkig is gyakorlatban lévő „haiti vudu”.
A legősibb természetimádó, animista vallásnak tartott vudunak az a helyi sajátossága, hogy a szertartások mindig római katolikus imával kezdődnek, és a vudu istenségeket is katolikus szentekkel azonosítják: a kígyóistent például Szt. Patrik formájában tisztelik, míg a földanya szerepét Szűz Mária kapta."

Sajnos a katolicizmusnak több ilyen pogány "változata" van szerte a világon. Döbbenetes ez a sötétség!

Ez valóban  "Vallásháború a romokon", de a szellemvilág irányításával. Könyörüljön az Úr ezen a népen, hogy egyre több embernek nyíljon fel a szeme a világosságra!
Ámen!
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Irma - 2010 Március 08, 15:37:37
Torokszoritó számomra amit Benny Hinn feleségéről olvastam. Számomra az jött le, hogy kilépett az engedelmességből és innen már könnyű dolga volt a nagy szétdobálónak. Hogy i gondolhatta, hogy egyetértés nélkül egy más szolgálatba áll be és annak nem lesznek következményei? De még milyen következményei : alkalmat ad a karizmatikus mozgalom rágalmazására, és végső soron az Úr munkájának a sárbatiprására.

Nagyon fáj a szivem, és nagyon vágyom rá, hogy megtalálják a megbánás helyét, mert azért az is igaz, hogy egy házasság felbomlása kétemberes cselekedet.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Irma - 2010 Március 08, 15:42:30
Nem nagyon értem, hogy a vudu-pápa miért van azon kiakadva, hogy a keresztény világ elsősorban a keresztényeket támogatja. Bár hogy nekik esetleg később jutott segély az inkább az ottani fejetlenségnek köszönhető.

Nagyon boldog voltam amikor Nyári Jenő testvérünk a gyüliben mutatta azt a sok embert akik imádkozni jöttek össze népükért. Nálunk is ez kell imádkozni, böjtölni és megtenni azt amit tehetünk. Adni szeretetet akár csak a környezetünkben élőknek. Rájöttem a világon a legjobb dolog Jézus Krisztust megosztani, egy mosollyal, egy simogatással vagy csak azzal, hogy meghallgatok valakit. Jó az Úr és annyira jó ezt adni az éhezőknek akár szellemi, akár testi értelemben is.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: maria - 2010 Március 08, 18:02:47
Bannyék házasságához csupán annyit fűzök hozzá,- mivel hallottam a 700 Klubban Benny beszámolóját, ha egy asszony csapot papot ott hagy "váratlanul" és a férje nem tud semmit, akkor abban a házasságban nagy bajok vannak. Kizártnak tarom, hogy váratlanul jut egy feleség arra a döntésre, hogy elég volt a férjből. Annak sok sok előzménye van mire lelép. Más kérdés, hogy nem tudták megbeszélni és az is más kérdés, hogy a férj esetleg nem akart tudomást venni róla. 30 év az nem kis idő. Nekem az a véleményem, minden keresztény házasság rendbe hozható ha Istent hagyják munkálkodni abban.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 08, 19:26:31
 :(
Az én véleményem is az, hogy lehet, hogy a felesége egyszerűen nem tudta felvállalni azt a tempót, amit Benny. állandó utazás, szüntelen "szereplés". Nagyon sajnálom!  :062:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Irma - 2010 Március 08, 19:46:54
Én meg azt gondolom, hogyha egységben lettek volna, akkor : nem ad nagyobb terhet Isten, mint ami elhordozható. De nem akarok belebonyolódni, mert csak fájdalommal tudok erre - és minden válásra gondolni. Ha a tempót nem birta volna a hölgy, ugyanakkor nem vállalt volna más szolgálatokban szolgálatot.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Március 14, 05:29:30
Nem mese,igaz történet!
A fiatalasszony megkérte a nagy fehéret, hogy nézze, már meg legyen kedves a férjét, mert neki nem tetszik. Időszakonként olyan erős alhasi görcsei vannak, hogy belegörnyed, és a fájdalom nem akar szűnni, és láza az nincs. Az orvos természetesen igent mondott. A vizsgálatok végén kiderült, hogy az egész problémát a vesében lévő sok kisebb nagyobb kő okozta. Ez majd a vizelettel távozik. Később analizálják a köveket, és akkor derül ki milyen ételeket, kell kerülni a továbbiakban. A kő jelenlétét, vese feltöltéssel támasztotta alá az orvos. Amikor okával megnézte a felvételt, akkor vette csak észre, hogy nagyobb baj a gerinccel van. Így rögtön beszélt a reuma osztályvezető főorvosával, hogy soron kívül nézze meg a fiatalembert. Itt is vizsgálatok kezdődtek, majd röntgenfelvételek sorozata A kész filmmel vissza hozzá, a férj alig hogy bement, már szaladt is ki a főorvos elől a férfi követte, a feleség kérdően nézett a párjára.

- Összekeverték a filmet. – súgta a férj az asszonynak. Újra kezdjük az egészet, de végig ott lesz velem az orvos, és már szaladtak is tovább
Az asszonykának nehézkes volt a mozgás, mert már nagy pocakja volt, közeledett a szülés.
Kiderült nem hibázott senki. Az előző felvételek is a fiatal emberé voltak, de azok úgy néztek ki, mint egy öreg vén emberé lettek volna. A gerinccsigolyák közti porcok el voltak meszesedve, már akkor alig tudott hajolni. Az egészben az volt a baj, hogy a folyamat nem állítható meg, csak lassítható Módja a kíméletes életmód és teljes fizikai kímélet.
- Azt szeretném kérdezni, mitől kaptam ezt el? Kérdezte a férfi
- Pontosan nem tudni, de általában kevés mozgás az ok okozója.
- Akkor én egy átlagon felüli ember vagyok, mert aki tőlem többet mozog, az festi magát. Nem rég hagytam abba a focit, válogatott játékos voltam. Csatár. Ekkor hagyott az úr egy kis hatásszünetet Most pedig a becsületes szakmám szobafestő- mázoló, vagy mondhatjuk egyszerűen piktornak is.
- Akkor fogalmam sincs. - zárta le a beszélgetést az orvos – Menjen uram, öltözzön fel és küldje be a feleségét.
Mikor a feleség bement leültette, és a következőket mondta neki:
- Asszonyom a férje állapota most is rossz, de ez fokozatosan romlani fog. Nagy fájdalmai lesznek a becsípődött idegszálak miatt, a kalciumot fokozatosan veszíteni fogja, ezért nagyon törékenyek lesznek a csontjai. Ekkor bármikor bárhol eltörhetnek a csontok, gerinc és a combcsont a leggyakoribbak. Nem köntörfalazok az ön férje teljes ellátást fog igényelni öregkorára, ágyban fekvő lesz. Ezért, mint ember, nem, mint orvos azt tanácsolom önnek, hogy váljon el, és kezdjen egy másik férfi oldalán új életet. Még fiatal. Ne savanyodjon be, higgye el mellette be fog.
- Nem tehetem. Szeretem. Szívem alatt hordom közös gyermekünket. Sírta el magát a feleség
- A szeretet át fog alakulni gyűlöletté, meg fogja bánni ezt a döntését nagyon. Jussak majd eszébe.
- Nem fogom megbánni, jóban, rosszban kitartok mellette. – vágta rá az asszony dacosan
- Ahogy gondolja.
Pár évvel később az asszonyka odabújt párjához és azt súgta a férje fülébe:
- Szeretnék egy kis testvért a fiúnknak, Mit szólsz hozzá?
- Akkor nem hagysz el engem, Velem maradsz? Sírta el magát a férj
Ekkor derült ki, hogy akkor az orvosnál, ő bizony hallgatózott és a beszélgetést az elejétől a végéig hallotta. Megszületett a kislány is.A férj tényleg beteges, tavaly csípőprotézist kapott eltört a combnyak úgy, hogy el sem esett.Míg kórházban volt, mellette volt felesége szinte állandóan és négy gyermekük is gyakran látogatta. Ma már jól van, de a jövő bizonytalan, mint bárki másnál.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Március 21, 04:15:22
A Nobel-díj története

A legtöbb ember tudja, miért jött létre a Nobel-díj, de azt, hogy hogyan már csak kevesen. A híres svéd kémikus és feltaláló, Alfred Bernhard Nobel (1833-1896) által létrehozott Nobel-díj a világ legrangosabb elismerései közé tartozik.

Nobel volt az, aki feltalálta a dinamitot és a gyutacsot, továbbá különböző robbanóanyagokat fejlesztett ki. Rengeteg pénzt keresett fejlesztéseivel, ugyanis a kormányok háborús célokra használták tudását.

Az egyik nap Nobel megnézte az aznapi újságot, és a saját halálhírét olvasta. Ugyanis Nobelnek volt egy Ludvig nevű testvére, aki meghalt, de az újságok tévesen értesültek a hírről, és azt hitték Alfred halt meg. Megdöbbenve olvasta, hogy úgy emlékeznek meg róla, mint aki fejlesztései végett a halállal és pusztulással szerezte vagyonát.

Ekkor elszomorodott, és lelkiismeret furdalása lett, hogy a pusztítás démonát szabadította az emberiségre. Ekkor fogalmazódott meg benne az a gondolat, hogy vagyonának egy nagy részét jótékonyságra és olyan fejlesztésekre költse, mely az embereket segíti.

Innentől kezdve a béke lebegett a szeme előtt, és ennek érdekében hozta létre a róla elnevezett díjat. Végrendeletben részletesen meghagyta, hogy ki kaphatja meg a rangos elismerést.

Példamutató az a lelkület, ahogy Alfred Nobel élt. Még élete során rádöbbent, hogy az élet értelme nem a feltalálások nagyságában rejlik, hanem az emberek segítésén. Érdemes példát vennünk róla, hogy bármit is tettünk, vagy nem tettünk a múltban, az emberek javát kell szolgálnunk a mindennapokban, és nem szabad az önző, egoista, az emberi kapcsolatokat dinamitként pusztító gyűlölettel élnünk.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Március 23, 07:23:44
A következő történet egy 17 éves fiúról szól, akit nevezzünk Olivérnek Az ő élete is csak egy példa a sok közül, hogy Jézus Krisztus még a halálban is az élet, és valóban sokkal többet tud adni, mint bármilyen halott vallás az embernek adni képes. Az alábbi esemény, amelyről egy tábori orvos számol be, az I. világháború alatt történt:

Egy rajtaütésszerű támadás után több száz katona került a kórházamba, akik között 28 olyan súlyos sérült volt, hogy azonnal szükségessé vált az orvosi beavatkozás. Egyeseknek a lábát kellett levágni, másoknak a karját, és voltak olyanok, akiknek mindkettőt. Ez utóbbiak közé tartozott az a fiú is, akit alig három hónappal korábban soroztak be. Túlságosan fiatal volt, ezért kórházi szolgálatra osztották be. Amikor az asszisztáló orvos az operáció előtt kloroformot akart neki adni, oldalra fordította a fejét és határozottan tiltakozott ellene. Amikor tudomására hozták, hogy ez az orvos parancsa, így felelt: „Küldjék hozzám az orvost!

Az ágyához mentem és megkérdeztem: „Fiatalember, miért utasítod vissza a kloroformot? Amikor súlyos sebesüléseddel megtaláltalak, olyan gyenge voltál, hogy már azt hittem, kár téged idehozni. Amikor nagy kék szemedet ki nyitottad, arra gondoltam, talán valahol él az édesanyád, és ebben a pillanatban is a fiára gondol. Ezért nem akartalak egyszerűen otthagyni, hogy rneghalj, és kiadtam a parancsot, hogy hozzanak ide. De olyan sok vért veszítettél, hogy túlságosan gyenge vagy, és altatás nélkül nem bírod ki a műtétet. Fogadd csak el!’

Kezét a kezemre tette, a szemembe nézett és így szólt:

„Doktor úr! Majdnem tíz éves voltam, amikor egy vasárnap délután istentiszteleten átadtam az életemet az Úr Jézusnak. Már akkor megtanultam benne bízni, és azóta sem csalódtam benne. Tudom, hogy most is bízhatok benne. Ő az én Üdvözítőm, és megtart akkor is, ha ön a karomat és a lábamat amputálja’

Ekkor megkérdeztem, hogy legalább egy kis konyakot nem adhatnék-e neki. Megint rám nézett és így szólt: „Doktor úr! Öt éves koromban anyám letérdelt mellém, magához ölelt és így szólt: »Olivér, arra kérem az Úr Jézust, hogy sohase isrnerd meg az erős italok izét. Apád iszákos volt és úgy is halt meg. Akkor arra kértem Istent, hogy tegyen olyan emberré téged, aki másokat óv az alkoholtól. Most 17 éves vagyok, de sohasem ittam a kávénál vagy teánál erősebb italt. Most minden valószínűség szerint meg fogok halni és az Úr Jézushoz megyek a dicsőségbe. Ezért arra kérem, hogy ne kelljen ezt a lépést alkohollal a gyomromban megtennem.”

Sohasem fogom elfelejteni ennek a fiúnak a pillantását. Akkoriban nem törődtem Jézus Krisztussal, de tiszteletben tartottam a fiú Üdvözítője iránti hűségét. Amikor láttam, mennyire bízik benne, és az utolsó pillanatig szereti, valami megérintette a szívemet, és ennek a fiúnak megtettem, amit sohasem tettem meg más katonával. Megkérdeztem, ne hívjak-e hozzá tábori lelkészt. „Ó igen, doktor úr!’ — felelte. Amikor a lelkész megérkezett, rögtön megismerte a fiút, mert gyakran látta a tábori istentiszteleteken. Megfogta a kezét, és így szólt: „Olivér, nagyon sajnálom, hogy ilyen súlyosan megsebesültél.” „Ó, jól vagyok” — felelte. — „Az Orvos kloroformot akart nekem adni, de én nem akarom. Aztán konyakot ajánlott, de azt is visszautasítottam. Ha az Úr Jézus most magához hív, tiszta értelemmel akarok hozzá menni.”

Olivér, talán életben maradsz — mondta a lelkész —‚ de ha az Úr mégis hazahívna, tehetnék-e még valamit érted?” „Igen, legyen szíves, vegye elő a párnám alól a kis Bibliámat! Megtalálja benne az édesanyám címét. Kérem, küldje el neki a Bibliámat és írja meg neki, hogy attól a naptól kezdve, amikor el kellett jönnöm otthonról, egyetlen napot sem hagytam anélkül elmúlni, hogy ne olvastam volna Bibliát, és minden nap imádkoztam azért, hogy Isten áldja meg édesanyámat! Egyszer sem felejtettem el, akár továbbvonultunk valahová, akár a kórházban voltunk.”

Olivér ekkor hozzám fordult.,, Doktor Úr! Most már operálhat. És megígérem önnek, hogy egyszer sem fogok jajgatni, miközben levágja a karomat és a lábamat.” Nekem azonban nem volt bátorságom hozzá, hogy ehhez a műtéthez kést vegyek a kezembe, mielőtt a szomszéd szobában meg nem engedek magamnak egy pohár italt súlyos kötelességem teljesítése előtt. Miközben átvágtam a húst, Olivér ajkát egyetlen hang sem hagyta el. Amikor azonban a csontot próbáltam leválasztani, a fiú párnája csücskét tömte a szájába, ám ekkor is csak ennyit hallottam: — „O Úr Jézus, drága Jézus Krisztus, köszönöm neked, hogy most nagyon közel vagy hozzám és segítesz.” Megtartotta az ígéretét, nem jajgatott.

Éjszaka nem tudtam elaludni. Bármerre fordultam, mindenütt a fiú szelíd kék szemét láttam, és ha behunytam a szememet, fülembe csengtek szavai: „Ó Úr Jézus, drága Jézus Krisztus, köszönöm neked, hogy most nagyon közel vagy hozzám és segítesz.” Valamikor éjfél és egy óra között felkeltem, és át mentem a kórterembe, amit addig sohasem tettem meg, hacsak külön nem hívtak. Mindenképpen látni akartam a fiút. Érkezésemkor elmondták, hogy a reménytelen esetek közül 16-an meghaltak, akiket már át is vittek a boncterembe. „Olivér hogy van? O is a halottak

között van?’ - kérdeztem. Nem, doktor úr — felelte az ápoló — olya mélyen alszik, akár egy gyerek. Amikor az ágya mellé léptem, az egyik nővér elmondta, hogy este kilenc óra tájban két fiatalember kereste fel a kórházat egy közeli gyülekezetből, akik felolvastak a fiúnak a Bibliából és imádkoztak vele.”Letérdeltek Olivér ágya mellett — mesélte

—‚ és igazán szívből imádkoztak. Utána énekeltek, de olyan szépen, hogy ilyen szép éneket eddig még sohasem hallottam: »0 milyen jó benned bízni, Úr Jézus, átadom magam neked. Boldogan, hogy odaát megláthatlak téged, és örökre a tied maradok!» Még Olivér is bekapcsolódott, és mindnyájan együtt énekeltek. Egyszerűen nem voltam képes megérteni, hogyan tud még ez a fiú énekelni azok után, hogy olyan elképzelhetetlen fájdalmakat élt át.’

Öt nappal azután, hogy amputáltam a karját és a lábát, az ágyához hivatott. Tőle hallottam aznap életemben először az evangéliumot: ‚Doktor úr ! Elérkezett az idő, amikor mehetek és meglátom Őt, aki meghalt a bűneimért. Nem hinném, hogy megérem a következő napfelkeltét. De hálát adok az én Uramnak, és örülök, hogy nemsokára nála lehetek. Mielőtt meghalok, teljes szívemből meg szeretném köszönni a jóságát. Doktor úr! Ön zsidó ember. Nem hisz Jézusban. Mégis arra kérem, hogy maradjon itt, a halálos ágyam mellett addig a pillanatig, amíg a Megváltóm magához nem hív!”

Megpróbáltam ott maradni, de nem voltam rá képes. Nem volt bátorságom ott állni és végignézni, hogyan megy ez a fiatal keresztyén ujjongva Jézusához, akit én nem is merek. Kisiettem a teremből. Leültem a szobámban és kezembe temettem az arcomat. Húsz perc múlva jött az ápoló, és szólt, hogy Olivér látni akar.

„Éppen most jártam nála, és nem szeretném végignézni, amikor meghal” — feleltem . doktor úr, azt mondja, hogy még egyszer beszélnie kell önnel, mielőtt meghal.” Elhatároztam, hogy odamegyek vigasztalni, majd hagyom meg halni. Megfogadtam azonban, hogy ami Jézust ílleti, nem hagyom, hogy egyetlen szóval is befolyásoljon. Amikor ágyához értem, láttam, hogy gyorsan közeledik a vég. Ágya mellé ültem. Megkért, hogy fogjam meg a kezét, majd így szólt: „Szeretem önt, doktor Úr, mert ön zsidó ember. A legjobb barátom, akit ezen a világon találtam, zsidó származású volt.’

Megkérdeztem, ki a legjobb barátja. „Jézus Krisztus — felelte —‚ akihez oda szeretném önt is vezetni, mielőtt meg halok. Doktor úr, ígérje meg, hogy sohasem felejti el, amit most mondok önnek!’ Megígértem, mire a fiú folytatta: ‚öt nappal ezelőtt, amikor a karomat és a lábamat levágta, az Úr Jézushoz imádkoztam, hogy mentse meg a lelkét.”

Szavai mélyen a szívembe hatoltak. Nem tudtam megérteni, hogy miközben a lehető legnagyobb fájdalmakat okoztam’ neki, annyira meg tudott feledkezni magáról és semmi másra nem gondolt, mint Megváltójára és az én el veszett lelkemre. Csak ennyit tudtam mondani neki: „Fiam, nemsokára minden jó lesz.” — Ezekkel a szavakkal hagytam ott, és 20 perc múlva elaludt „biztonságban Jézus karjában”.

Kórházamban a háború alatt katonák százai haltak meg, de csak egyet kísértem el utolsó útjára. Ez az egy a 17 éves Olivér volt. Nagy utat kellett megtennem, hogy a temetésén részt vehessek.

A fiú utolsó szavai nagy hatással voltak rám. Abban az időben gazdag ember voltam, sok pénzem volt. Szívesen áldoztam volna fel vagyonomat az utolsó fillérig, ha helyette Krisztust úgy tudtam volna szeretni mint Olivérnél láttam. Vannak azonban dolgok, amelyeket pénzen nem lehet megszerezni. Sajnos, nemsokára elfelejtettem a fiú prédikációját, őt magát azonban sohasem felejtem el.

Ma tudom, hogy már akkoriban is súlyos bűntudat gyötört, de még mintegy tíz évig harcoltam Jézus ellen, még hozzá az ortodox zsidó minden érvével.

Ekkor azonban Isten meghallgatta Olivér imádságát, amelyet közvetlenül halála előtt értem mondott, és Isten megmentette a lelkemet. Élő hitre találtam Jézus Krisztusbban Isten Fiában, aki az én bűneimért is meghalt.

Mintegy másfél évvel megtérésem után egy idegen városban istentiszteleten vettem részt. Az alkalmon különböző keresztyének számoltak be életükről. Miután többen beszéltek, egy idős hölgy állt fel: ‚Kedves barátaim! Talán ez az utolsó alkalom, hogy megadatik nekem ez a kiváltság, amikor Megváltómról tehetek bizonyságot. Nagy öröm tudni, hogy nemsokára találkozhatom a fiammal az Úr Jézusnál a mennyben. Fiamat a háború alatt behívták, és súlyosan megsebesült. Egy kedves zsidó orvos kezelte, aki amputálta a karját és a lábát. Fiam azonban a műtét után öt nappal meghalt.

A tábori lelkész levelet írt nekem és elküldte fiam Bibliáját. Levelében arról számolt be, hogy Olivér fiam halála órájában magához hívatta az orvost, és elmondta neki:

»Doktor úr, mielőtt meghalok, el akarom önnek mondani, hogy öt nappal ezelőtt, amikor levágta a karomat és a lábamat, azt kértem az Úr Jézustól, hogy mentse meg az ön lelkét.”

Amikor meghallottam az idős hölgy szavait, nem tudtam ülve maradni. Felálltam, megragadtam a kezét és így szólam „Isten áldja meg, kedves testvérem! Az Úr meghallgatta fia imádságát. Én vagyok az a zsidó orvos, akiért Olivér imádkozott. És Megváltója ma már az én Megváltóm is.

Ennek a megindító történetnek az elolvasása után szeretném hallani a válaszodat! Nem volt-e irigylésre méltó Olivér, súlyos sebesülése és korai halála ellenére is? Olyan belső gazdagsága volt amelyet a legtöbb ember nem ismer. Halálunk órájában derül ki, mi a gazdagságunk, valóban gazdagok vagyunk-e Istenben, vagy csak földi gazdagságunk” volt. Olivérhez hasonlóan mi is örömmel és bizalommal várjuk halálunk pillanatát — vagy minden eltűnik, mert életünket csak a földi dolgok töltötték be, és csak múlandó dolgokért élünk? Minden félretett pénzünk és vagyonunk, az elért eredmények és diplomáink, jótetteink és kitüntetéseink itt maradnak, semmit nem vihetünk át magukkal a halál küszöbén az örökkévalóságba.

Ezért szeretnélek ma arra biztatni, hogy legyél teljes igazi keresztyén! Tudatosan döntsd el szívedben, hogy Krisztust választod, és egyedül Őt kövesd! Így tapasztalod meg a teljes örömet Jézus Krisztusban, amely a bajban, sőt a halálban is megmarad.

Olivér teljesen biztos volt üdvösségében és őrök életében. Ezért tudta nem sokkal halála előtt énekelni: „O milyen jó benned bízni, Úr Jézus, átadom magam neked. Boldogan, hogy odaát megláthatlak téged, és örökké a tied maradok!” Tapasztalatból tehetett bizonyságot: „Tudom, az én Megváltóm él! Ez a bizonyosság örömet ad. Itt nem a vallásról vagy gyülekezeti hovatartozásról van szó. Ennél több kell nekünk! Halálunk órájában nem segítenek „kegyes mondások, keresztyén hagyományok vagy szentségek. Arra a gazdagságra van szükségünk, amelyet a világ semmilyen szenvedése, sőt a halál sem vehet el tőlünk, olyan életre van szükségünk, amely már a halált is legyőzte! Ez az Istenből való élet nem hasonlítható össze semmilyen vallással, s nem keresztyén szokásokból vagy kívülről megtanult énekversekből vagy igeversekből áll. Ez az élet egy Személy, aki a halált megfosztotta hatalmától! Ez Jézus Krisztus, Isten keresztre feszített és feltámadott Fia, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. Akié a Fiú — aki nemcsak elméletben hisz benne és tartja igaznak, amit a Biblia róla mond vagy az egyház róla tanít —‚ azé az örök élet! Micsoda örökség, micsoda gazdagság!

Kedves Olvasó! Nem akarod-e megismerni ezt az életet, a legnagyobb kincset, és nem akarod-e, hogy a tied legyen? Olyan vagyon boldog örököse lehetsz, amiért egyszer a világ leggazdagabb és legtekintélyesebb emberei is irigyelni fognak! Bárcsak találnék rá szavakat, hogy ezt az Istenben megtalált gazdagságot le tudjam írni, és bárcsak megértethetném veled, hogy Jézus Krisztus mennyire szeret! Ne várj kedvezőbb alkalomra! Azzal se próbálkozz, hogy életedet magad irányítod vagy teszed jobbá! Hiábavaló minden olyan erőfeszítés, hogy jó cselekedetekkel kiérdemeljük a mennyet. Nem, egyetlen alkalom és egyetlen óra sem olyan kedvező, mint a mostani, ne habozz hát tovább!
Egyedül Jézus Krisztus tud igazi életet, örök életet adni.
Szakíts minden Istennel szembeni közömbösségeddel, minden csupán külső hagyománnyal, amely nem használ neked semmit. Tudatosan add át az életedet Isten Fiának és fogadd be mint személyes Megmentődet és Uradat!
Csak így lehet a tied az a gazdagság ,amelynek örökkévaló értéke van .

 Forrás cikk:Evang kiadótól

 Vegyétek Isten kegyelmét ,ingyen ,melyet az Úr Jézus Krisztus által kaptok! Legyetek szilárdak Őbenne  és legyen bizonyosságotok  és éljetek is  úgy, hogy bármi történik is az életed során Ő mindig vezet ,veled van ,szeret ,még a legnagyobb nehézségeidben is  ott van melletted .Életedben- haltodban   Ő soha nem  hagy el .
Legyetek szilárdak  a Krisztusban !
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Március 24, 15:44:41
Már ismertem a történetet, de ma megint rátaláltam, olvassátok el,érdemes:
„Anya, apa, megyek haza. Valamit még meg kell kérdeznem. Itt van velem a barátom, szeretném, ha velem jöhetne ő is hozzánk.”
„Természetesen”- válaszoltak a szülők-” szívesen látjuk őt is”.
„Valamit még tudnotok kell.”- folytatta a fiú-”Az én barátom súlyos sebesüléseket szerzett. Egy aknára lépett, elvesztette egyik kezét és lábát. Nincs neki hova menni és én nagyon örülnék, ha velünk lakhatna.”
„Ez borzasztó fiam. Természetesen szívesen segítünk neki lakást keresni.”

„Valaki ilyen hátrányokkal óriási gondokat okozna nekünk.
Van nekünk egy életstílusunk, csak nem várod tőlünk, hogy miatta azt csak úgy megváltoztatjuk.
Szóval gyere haza, de azt a srácot felejtsd el. Bizonyára képes lesz magáról egyedül is gondoskodni.“
A fiú rögtön letette a telefont és többször már nem jelentkezett.
Pár nap múlva a szülőket San Francisco rendőrségéről hívták.
A fiuk leugrott egy felhőkarcoló tetejéről és szörnyethalt.
A rendőrség öngyilkosságként zárta le az esetet.

A kétségbeesett szülők azonnal repülőre szálltak, hogy azonosítsák fiuk holttestét.
Felismerték őt és megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy a fiuknak hiányzott az egyik keze és lába.
E történet szereplői olyanok, mint sokan közülünk.
Nagyon egyszerű dolog szeretni a szép, vidám embereket, de nem szeretjük azokat, akik valamiben hátráltathatnának bennünket, vagy a kényelmünket veszélyeztetnék.
Legyen bátorságunk nem elfordulni azoktól, akiknek szükségük van a segítségünkre, próbáljuk meg nem becsukni a szemünket hiányosságuk láttán.Hisz senki nem tudhatja közülünk, mikor fogunk mások segítségére szorulni, nem tudhatjuk, hogy holnap nem vár-e ránk valahol egy „akna“ esetleg egy elsuhanó autó, vagy alattomos betegség képében…
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 24, 18:33:03
 :062:
Olyan jó lenne, ha az Úrnak nem kellene kemény és fájdalmas leckéket adnia, hogy irgalmas szívünk legyen!  :08:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Március 26, 17:24:54
Mi jön még, hologram Jézus?
Egy gombnyomás a telefonon, és máris gyónhatunk.

Telefongombnyomásra is lehet gyónni Franciaországban, ami nem tetszik a francia katolikus püspöki karnak.
2010.03.03 08:22, MTI

"Üdvözöljük. Amennyiben gyónási tanácsra van szüksége, kérjük, nyomja meg az egyes gombot. Gyónás: kettes gomb. Példagyónások hallgatása: hármas gomb" - így szól az automata, ha valaki felhívja a fizetős vonalat, amelynek percdíja 34 eurocent (91 forint).

A műhang paphoz küldi a gyónni vágyót, ha annak főbenjáró a bűne, mivel a vonal feloldozást nem nyújt, közli, hogy azt csakis pap adhat. A szolgáltatást kisebb bűnök bevallásához tervezte a szolgáltató. Februárban indult az egész és már az első héten vagy háromszázan telefonáltak.

A püspöki kar nyilatkozatban figyelmeztetett arra, hogy a gyónásvonalat nem hagyta jóvá. A telefon használatát ilyen célra ugyanakkor nem zárja ki a testület mozgásukban korlátozottak esetére, de elfogadhatatlannak tartja a zavarkeltést a gyónás szentsége körül. A vállalkozás bevételének egy részét jótékony célra adományozza.

 :hehe:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 26, 17:41:20
Olyan személytelenné vált ez a világ!  :(
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Irma - 2010 Március 26, 18:26:51
Az eszem megáll! Egyszerűen ez már minden határon túl megy! Egy géppel beszélgetni? Még az üzenetrögzitőket is utálom. Ahelyett, hogy használnák a közvetlen vonalat, amit igy fogalmaz meg egy baptista gyermekének : Kis telefonom van nekem, két összetett kezem, amit a földön mondok el, Megváltóm hallja fenn! Ha hivom Őt barátomul, Ő mindig válaszol. felhangzik : Halló, halló.... a szivem hallja jól!....
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Antee - 2010 Március 26, 20:29:41
Modern bucsucedula! :hehe:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Csaba - 2010 Március 26, 23:06:52
:hehe:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Április 06, 07:35:21
Kiderültek Jézus titkai  http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/kiderultek-jezus-titkai-2015174/
2010-04-06 04:46:00
Dr. Bradford állítja: kétezer éve tévhitben élünk. Az ok: a héber és görög biblia félrefordítása.
Hirdetés

JERUZSÁLEM — Jézus Krisztus nem szegény ácsmester, hanem nagy hatalmú, jómódú és magasan képzett építész fia volt – állítja új könyvében, a Jézus felfedezésében dr. Adam Bradford történész és bibliakutató. A tudós ráadásul állítja: a keresztények által megváltóként és Isten fiaként tisztelt názáreti nem jászolban született, és 30 éves kora előtt a zsidó állam egyik vezető rabbija volt.

Bradford szerint a csaknem kétezer éven át elterjedt tévedések a görög és a héber nyelvű biblia alapvető félrefordításaiból erednek, amelyek alapján Jézust a nincstelen kétkezi munkás, József fiaként fogadták el, holott Krisztus kora egyik legbefolyásosabb embere volt – jóval 30 éves korában történt megkeresztelkedése és a zsidó egyházzal történt szembefordulása előtt.
Jézus Krisztus a legmagasabb vallási iskolákat végezte

– A görög tekton szót, amely a bibliában Jézus apjának mesterségét jelölte, alaposan félrefordították – írja könyvében a kutató. – A helyes értelmezése nem egyszerű ács, hanem magasan képzett építész, így jómódban éltek. Józsefnek tehát minden lehetősége megvolt arra, hogy fiát taníttassa, így Jézus már fiatalon nagy tudású és befolyásos ember volt.

Bradford állítja: sikerült megfejtenie azt is, mit csinált a későbbi megváltó 12 és 30 éves kora között, a „titkos években", amelyekről a bibliában kevés említés esik. A kutató kiderítette: legmagasabb vallási iskolákat végezte el a papok védőszárnyai alatt.

– Ha Jézus valóban egy nincstelen ács fia lett volna radikális eszmékkel, senki nem hallgatott volna rá – magyarázza a könyvben Bradford. – De mivel egyike volt a legbölcsebb és legtanultabb zsidóknak, hatalmas befolyása volt kora társadalmára, és büntetlenül hirdette vadonatúj igéit, amelyekért szegény, tanulatlan emberként börtön vagy korbácsolás járt volna.

K. Á.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Április 06, 07:41:50
Jézus születésekor nem gyilkolhatott Heródes   http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/jezus-szuletesekor-nem-gyilkolhatott-herodes-2007294/
2009-12-23 13:59:00
BETLEHEM – Heródes, a zsidók királya a napkeleti bölcsektől értesült a Messiás megszületéséről, majd hatalmát féltve minden két évnél fiatalabb gyermeket megöletett Betlehemben és környékén. Ez a borzalom csak Máté evangéliumában szerepel, sehol máshol. Miért?
Hirdetés
Barokkos túlzás? Rubens 1612-ben festette Az ártatlanok lemészárlását. A kép évszázadokon át kallódott, s miután előkerült, 2007-ben a tíz legértékesebb festmény egyike lett 86 millió dolláros árával
Barokkos túlzás? Rubens 1612-ben festette Az ártatlanok lemészárlását. A kép évszázadokon át kallódott, s miután előkerült, 2007-ben a tíz legértékesebb festmény egyike lett 86 millió dolláros árával

A legkorábbinak tartott evangélista körülbelül 50 évvel Jézus halála után írhatta könyvét, azaz több mint 80 évvel az állítólagos esemény után. Optatus püspök volt az első, aki a 4. század vége felé beleszőtte prédikációjába a gyerekgyilkosságokat, és a legenda egyre terjedt. Ma már inkább kényes témának számít, nem ok nélkül.
Zsarnok. Heródes, a zsidók királya véreskezű uralkodó volt, de bizonyosan nem gyilkoltatta meg a betlehemi kisdedeket

A történészek álláspontja megingathatatlan: Heródes nem gyerekgyilkos! Származása alapján nem volt zsidó, hatalmát a rómaiak biztosították, aligha tartott egy konkurens királytól, arról nem is beszélve, hogy uralkodása alatt Júdea felvirágzott, még a növekedő adók ellen sem tiltakozott senki. Az is tény, hogy nem válogatott az eszközökben, ha politikai ellenfeleit kellett félreállítani, de miért akart volna egy ilyen brutális akcióval általános félelmet kelteni?

Josephus Flavius, a korszak leghitelesebb római történetírója minden fontos adatot összegyűjtött Heródesről. Véreskezű karrieristaként ábrázolta, de a betlehemi gyermekgyilkosságot ő sem említi. Huszonöt évesen, Galilea helytartójaként Heródes százával végeztette ki az ellene lázadókat, és családjukat sem kímélte. Megölette második feleségét, asszonyának hetvenéves nagyapját, sőt a saját fiait is, ha összeesküvést sejtett.

Kegyetlensége miatt személyét Máté könnyedén összekapcsolhatta a gyermekgyilkosság ősi történeteivel. Már Mózesnél, de a rómaiaknál, Romulus és Remus történetében is megjelent a gyerekgyilkosság, jóllehet a hinduizmussal való párhuzam a legszembeötlőbb. Kamsa, Bhojas királya számtalan csecsemőt kivégeztetett, hogy a testet öltött Krisnát eltüntesse a föld színéről, de ezzel csak erősítette az istenség varázsát. Gyanítható, hogy Máténak is ez volt a szándéka.

Aprószentek ünnepe

A hagyomány szerint az aprószentek, azaz a Heródes által meggyilkoltatott gyermekek sírja annak a bazilikának a közelében van, amelyet Nagy Konstantin építtetett Jézus születésének barlangja fölé. A sírbarlangot a 15. század folyamán befalazták, s nem is tudtak róla sokáig. 1962-ben fedezték fel a bejáratát, és amikor kibontották, fölfedezték a görögkereszt alaprajzú sírt. Az egyház vértanúként tiszteli az aprószenteket, akiknek ünnepét december 28-án, karácsony után ülik meg. Valószínűleg ez a legrégibb az ünnepek között, amelyeket az egyház a mártírok tiszteletére rendelt; már a II. században is megemlítették.

Sz. Z. J.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Április 06, 07:45:57
Hol született Jézus?   http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/hol-szuletett-jezus-2007328/
2009-12-24 04:58:00
Betlehem szerepelt a próféciákban, de Názáret a valószínűbb születési hely.
Hirdetés

BETLEHEM ‒ Sámuel próféta jövendölése beigazolódott: Saul után Dávid lett Izrael második királya. Elfoglalta Jeruzsálemet, megerősítette hatalmát, és virágzó birodalmat adott át fiának, Salamonnak. Ettől fogva a próféciákban úgy beszéltek az eljövendő megváltóról, hogy Dávid családjából fog származni, és ugyanott születik majd, mint a nagy király: Betlehemben. A Születés templomában évszázadok óta ezüstcsillag jelöli a helyet, ahol megszületett a Megváltó. József és családja ugyanakkor mindig is Názáretben élt.

Bibliai források is megerősítik, hogy Krisztus is ott nevelkedett. Nem lehet kizárni, hogy József a terhes feleségével indult el a népszámlálásra, és Krisztus útközben jött a világra Betlehemben. A kutatók szerint kézenfekvőbb, hogy Mária a názáreti családi fészekben adott életet első fiának, és a betlehemi születés utólag vált a legenda részéve, éppúgy, mint a Heródes által elrendelt gyerekgyilkosságok vagy a szent család menekülése Egyiptomba.

Az Augustus császár által Kr. e. 8-ban kiadott rendelet alapján a birodalom minden polgárának meg kellett jelennie a szülőhelyén az adóbecslés miatti népszámláláson, de Józsefet názáreti születésűként tartották számon. Ennek alapján az is valószínűtlen, hogy egyáltalán útra keltek. A korai keresztények közösségeiben eltérő napokat jelöltek ki az ünneplésre, majd a január 6. vált elfogadottá. Az ortodox egyházak hívei ma is ekkor emlékeznek a megváltó eljövetelére. Rómában, a kereszténység központjában tették át az ünnepet december 25-re, méghozzá nem ok nélkül. A pogány rómaiak ugyanis ezen
a napon dicsőítették napistenüket, és ezt a fényességet csak Jézus tudta túlragyogni, bárhol is jött a világra.

Sz. Z. J.

(Vége)
Dupla ünnep lett a karácsony Őseink úgy hitték, télen a nap meghal, és izgatottan várták a tavaszt, hogy újjászülessen. Így vették észre, hogy december 25-től kezdenek hosszabbodni a nappalok, és idővel ünnepelni kezdték a fordulót. Az ősi szláv nyelvben a korcsun szó jelölte ezt a napot. Mi, magyarok is ezt vettük át, és a kereszténységre való áttérés után is megtartottuk, így számunkra a karácsony tulajdonképpen két ünnepet jelöl.
A legszentebb hely A Születés temploma a világ egyik legrégebben működő temploma, 333-ban fejezték be az építését
Ezüstcsillag A betlehemi Születés templomának altemploma abban a barlangban épült, ahol a keresztények hite szerint Jézus megszületett. Belsejében ezüstcsillag jelzi a születés helyét
Beteljesült prófécia Gerard van Honthorst holland festő A pásztorok imádása című képe
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Április 06, 07:48:56
Rejtély! Mi ragyogott az égen Betlehem fölött?  http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/rejtely-mi-ragyogott-az-egen-betlehem-folott-2007130/
2009-12-21 15:12:00
Betlehem - Krisztus Krisztus előtt született, ez valószínűleg biztos, de hány évvel korábban? A nálunk is érvényes időszámítást 525-ben megalkotó Dionysius Exy­guus szerzetes a Róma alapítását követő 754. évre számolta ki a nulladik évet.
Hirdetés

Az uralkodók hatalmi idejét összegezte, de nem vette figyelembe, hogy Augustus császár négy éven át eredeti nevén, Octavianusként ült a császári trónon, így Krisztus 2013 éve születhetett.

A történészek megfejtették, mikor volt az Újszövetségben emlegetett népszámlálás, amely tulajdonképpen adóbecslés volt. Ez a Krisztus előtti 8. évben kezdődött, és körülbelül két éven át tartott. Hozzávetőleg egy esztendőnek kellett eltelnie, mire József és Mária tudomást szereztek a népszámlálásról, és oda is értek Betlehembe, azaz ezt figyelembe véve Krisztus 2016 éve születhetett.

A rejtély kulcsa persze nem a naptár és nem is a népszámlálás, hanem a betlehemi csillag, de a megértés miatt le kell gyalulni róla a legendát. A 21. században már kijelenthető, hogy a betlehemi csillag nem üstökös volt, még csak nem is szupernóva, hanem a Naprendszer bizonyos bolygóinak együttállása, amelyet csak szakavatottak vettek észre. Ezt Máté evangéliuma is alátámasztja, amely szerint Heródes, akit felkerestek a napkeleti bölcsek, kikérdezte főpapjait és írástudóit, mit tudnak a jelenségről. Ugyancsak az együttállás mellett szól, hogy a kínai csillagászok nem jegyeztek fel semmilyen különleges, 70 napon át tartó csillogást ezekben az évtizedekben, pedig ők akkoriban már mindent dokumentáltak.

Johannes Kepler, 17. században élt német asztrológus számolta ki először, hogy Kr. e. 7-ben a Föld együtt állt a Jupiterrel és a Szaturnusszal, méghozzá a Halak jegyében, ami csak 794 évenként fordul elő. Sok más számítás és elmélet is született, de a jelek szerint Kepleré a nyerő, és ezt a háromkirályoknak köszönhetjük.

Sz. Z. J.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Április 06, 07:52:42
Vitatkoznak a betlehemi jászol titkain   http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/20041224/vitatkoznak_a_betlehemi_jaszol_titkain/
2004-12-24 00:10:34
Názáret-Betlehem - Karácsony, Jézus születésének napja a kereszténység legnagyobb ünnepe, amikor a modern kor embere is megpihen a rohanásban, és lehetőségei szerint minél több időt tölt szeretteivel. De a karácsony lehetőséget ad arra is, hogy elmélkedjünk a hitről, a vallásról, ki-ki - hívők és nem hívők - meggyőződése szerint.
Hirdetés
Az utóbbi évtizedekben egyre több ember teszi fel magának a kérdést: vajon szó szerint vagy jelképesen kell értelmezni a Bibliában leírtakat? Hogy lehet az, hogy Jézus anyja szűz volt? A Time és a Newsweek című hetilap e kérdéseket járja körbe ünnepi számában.

Gábriel arkangyal megjelenik, és megjövendöli a Megváltó születését, a várandós Mária és József Názáretből Betlehembe vándorol, ahol Jézus egy jászolban megszületik, amiről elsőként a pásztorok adnak hírt, majd megérkezik a három király is, hogy lerója kegyeletét Isten fia előtt - tömören így foglalható össze az, amit a Bibliában az evangélisták leírtak Jézus születéséről.
Ám egyre több történész és teológus ad hangot kételyeinek a Szentírásban szereplő csodákkal kapcsolatban, noha bizonyítékuk nekik sincs állításaikra. Abból indulnak ki, hogy az evangélistáknak számos szempontot kellett figyelembe venniük, amikor megírták műveiket. Egy új vallást akartak elterjeszteni, így megpróbáltak egyszerre szólni a zsidókhoz, a pogányokhoz és a keresztényekhez is, hogy - mint azt János megfogalmazza - "elhiggyék, Jézus a Megváltó, Isten fia, és aki hisz benne, örök életet nyerhet". Ennek érdekében az evangéliumokba megpróbáltak beépíteni olyan elemeket, szimbólumokat, amelyek más vallásokban, hiedelmekben elterjedtek voltak.

Jézus fogantatása
John P. Meier katolikus pap, egyetemi tanár furcsállja, hogy Jézus vagy szülei, József és Mária sohasem beszéltek a kisded születésének körülményeiről.
Ezért az erről beszámoló két evangélista, Máté és Lukács kénytelen volt a zsidó hagyományokból meríteni, amelyek számos csodának minősülő fogantatásról adnak számot: az idős Sára megszüli Izsákot, vagy a meddőnek tartott Hanna Sámuelt. Jézus fogantatása is hasonló, azzal a különbséggel, hogy egy szűz méhében kezdett el fejlődni a magzat.
A New Yorkban tanító Deirdre Good szerint az evangélisták csupán azért ábrázolják csodaként Jézus születését, mert különben nem adtak volna hitelt az emberek annak, hogy valóban a Megváltó született meg. A szakértő felteszi a kérdést: vajon nem a kétkedők meggyőzésére írták-e így le Jézus születését? Vajon nem egy letagadott kapcsolat gyümölcse-e Krisztus?
Celsus, a keresztény vallás egyik első kritikusa azt írta, hogy Máriát elűzte férje, mert házasságon kívüli kapcsolatba került egy római katonával, Pantherával. Ezután adott életet annak a gyermeknek, akit ma Isten fiának tekintenek. Ennek bizonyítékát János könyvében látja, aki leírja: Jézus egy alkalommal nekitámad a papoknak, amiért azok nem Ábrahám törvényei szerint élnek. A papok azt válaszolták: "Nem mi születtünk paráználkodás révén, nekünk egy atyánk van, Isten."

Szülőhelye Názáret?
Vitatja több teológus azt is, hogy Jézus Betlehemben, Dávid király szülőhelyén látta meg a napvilágot, ahogyan azt az Ótestamentum alapján hiszik.
Lukács evangélista szerint Mária és József azért ment Názáretből Betlehembe, mert Augustus császár népszámlálást rendelt el. Mindenkit ott akartak számba venni, ahonnan származik, márpedig József betlehemi volt. Csakhogy a történelmi feljegyzésekben nem szerepel semmiféle népszámlálás.
Ráadásul Máté ilyesmiről nem tesz említést, verziója szerint Mária és József mindig is Betlehemben élt, ezért született ott Jézus. A két változatot egyes szakértők egymás kiegészítéseként értelmezik, mások csak az egyiket fogadják el, míg egy harmadik csoport kerek perec elutasítja a betlehemi születést. Paul L. Maier, az amerikai Western Michigan egyetem történelemtanára például leszögezi: Betlehem szülőhelyként való megjelölésére nincs bizonyíték, csak a nagy királlyal, Dáviddal való hasonlóság igazolására szolgált.

Párhuzam Caesarral
A Biblia szerint egy fényes csillag vezette a három királyt ahhoz az istállóhoz, ahol Jézus megszületett. Ezt is vitatja teológusok egy csoportja, furcsállják, hogy a jelenséget nem említik más források. Ezúttal is az történhetett, hogy Máté megpróbálta igazolni Jézus nagyságát. Ennek érdekében Nagy Sándorhoz, Julius Caesarhoz és Heródeshez hasonlította őt, akiknek születését szintén egy csillag jelezte.
Jézus esetében inkább arról lehet szó, hogy Kr. e. 12-ben a Halley-üstökös valóban elrepült a Föld mellett, s ez ihlette meg Mátét. Persze azoknak, akik hisznek Istenben, a csillag továbbra is csodálatos szimbólum marad. A. N. Wilson, a Jézus: egy élet című könyv szerzője szerint "az asztrológusok sohasem fogják megtalálni a valódi betlehemi csillagot, mert az csupán a képzelet szüleménye. Az örök fény, amely Krisztus felett világít."
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Április 06, 07:56:46
Babiloni isten mágusai köszöntötték Jézust  http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/babiloni-isten-magusai-koszontottek-jezust-2007210/
2009-12-22 15:36:00
A Jézust köszöntő háromkirályok az akkor ismert földrészeket jelképezték. Az biztos, hogy keletről jöttek, de nem tudni, hányan voltak a bölcsek.
Aranyba foglalva. A XII. században készült, a kölni dómban látható Háromkirályok ereklyetartója a legenda szerint a napkeleti bölcsek csontjait őrzi

JERUZSÁLEM – A legendás kérdésben benne vannak a válaszok: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy leboruljunk előtte." Ez olvasható Máté evangéliumában a háromkirályokról, azaz a napkeleti bölcsekről. Utóbbi megjelölés a hitelesebb, de valószínűleg azt is le kell faragni a legendából, hogy hárman voltak.

Ez a szám ugyanis csupán az akkor ismert három világrészt jelképezte. Nem egy tudós ember jött, hanem több, ez biztosan állítható, és természetesen keletről indultak. Tulajdonképpen csak Babilon istensége, Marduk templomának mágusai lehettek, akik folyamatosan fürkészték az eget, és Mardukot a naprendszer legnagyobb bolygójával, a Jupiterrel azonosították.
Napkeletről jöttek. A németalföldi Rogier van der Weyden az úgynevezett Columba-oltáron festette meg a háromkirályok imádását 1462-ben

Azzal,  hogy  Máté  keleti  bölcsekként írta le a hírhozókat,  a bibliakutatók szerint azt akarta kifejezni, hogy Jézus születése nemcsak a zsidók, hanem az egész világ számára jelentőséggel bírt.

Kepler óta más asztronómusok is kiszámolták, hogy a Krisztus előtti 7. évben a Jupiter háromszor is elvonult a Szaturnusz előtt, vele egy vonalban. Mindez a Halak csillagképében történt, amire csak nagyon ritkán, a mai számítás szerint 854 évenként kerül sor. Több mint kétezer éve a Jupiter a királyok égiteste volt, a Szaturnusz a zsidóké, a Halak csillagjegy pedig a Jupiter, azaz a királyok háza.
Ajándékok. A ravennai San Apollinare Nuovo bazilikában található mozaik a háromkirályokat ajándékokkal ábrázolja

A babiloni mágusok (az eredeti görög szövegben magoiként említik őket) számoltak, következtettek, és időben útnak indultak, hiszen hallottak az ószövetségi jóslatról. Biztosak voltak benne, hogy most kell megszületnie a zsidók királyának, de csak annyit tudtak, hogy valahol Júdeában jön világra.

„Majdnem királyok"
A napkeleti bölcsek első ábrázolását egy II. századi római katakombában találták meg, míg első írásos említésük a III. századi keresztény író, Tertullianus nevéhez köthető, aki „majdnem királyoknak" nevezte őket. Az Ószövetségben már előre megjósolták Jézus születését, Ézsaiás próféta és a Zsoltárok könyvének néhány mondata királyokként emlegeti a hírhozókat. Ráadásul a próféciák arany és tömjénajándékokról beszélnek, amelyeket a napkeleti bölcsek is magukkal hoztak.

Sz. Z. J.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Április 06, 09:28:49
Ermahám ezek nagyon lesújtóak. Én is olvastam még megtérésem előtt  hasonlót egy angol történésztől, az volt a cime: Jézus király. Ebben éppenséggel Heródes király törvénytelen fia volt...mindig kitalálnak valami butaságot, ez pl.  tipikusan testi látás: "Ha Jézus valóban egy nincstelen ács fia lett volna radikális eszmékkel, senki nem hallgatott volna rá – magyarázza a könyvben Bradford. – De mivel egyike volt a legbölcsebb és legtanultabb zsidóknak, hatalmas befolyása volt kora társadalmára"
Jézus Isten-voltát, tekintélyét, szentségét rombolják, sajnos, régen én is elhittem...de élő példa vagyok rá, hogy Isten ezeket a rossz hatásokat képes teljesen kisöpörni, amikor az Élő Jézus valóságosan megérint bennünket.
 
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Április 14, 08:32:44
Tesókáim,ezt most kaptam,talán érdekel valakit az ilyesmi,nagyon tanulságos,csak hosszú.

http://video.google.com/videoplay?docid=-3481883898572254535#

--de van ott sok minden.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 14, 10:04:21
 :(
Drága ermaha!

Ez a film egyenesen sokkoló! Lehet, hogy még ez a szó sem fejezi ki azt, amit lát és érez közben az ember.  :02:
Mit is mond az Írás? "Nem lakik az emberben semmi jó!"
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Április 14, 11:24:50
Tündém,nem akartalak megbotránkoztatni,de valahol hiszem,erről is tudnunk kell. :2smitten:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 14, 18:50:52
Igen, és borzasztó belegondolni, hogy ez az ember! Ezzé vált a teremtés koronája...
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 19, 11:28:13
Ma olvastam, nagyszerű történet!  :2smitten:


Amiben hinni kell
 
 
  Erzsébet 17 éves. A télen barátnőivel sielni ment a hegyekbe. és ott olyan szerencsétlenül esett, hogy úgy vitték le hordágyon a völgybe. Ilyesmi gyakran megtörténik a hegyekben. Erzsébet nem törte el sem a kezét, sem a lábát, mozdulni mégsem tudott többé. Előszőr az esés közben bekövetkezett sokk hatására gondoltak, de később megállapították: hátgerincének néhány csigolyája úgy összezúzódott, hogy minden kis mozdulás óriási fájdalmat jelentett a számára
Az eset reménytelennek tűnt. Megoperálni nem lehetett. A lány 2 évig feküdt nyakig gipszben. Csak a fejét mozdíthatta kissé.

Édesanyja vasárnaponként vonattal utazott lányáhoza a kórházba Útközben elnézte a kirándulók örömet sugárzó arcát, és azon gondolkodott, mit is mond majd szerencsétlen lányának. Befejező szavai minden látogatáskor ezek voltak:
- Erzsikém légy bátor. Egy napon meggyógyulsz.
Erzsébet pedig azt felelte minden alkalommal:
- Soha többé nem leszek én egészséges, mama...
Anyja erőltetve mosolygott, és bíztatta:
- Dehogynem, az orvosok megigérték nekem....
Két év múlt el és Erzsébet még nem gyógyult fel. Amikor betegtársai egymás után elhagyták a kórházat, elköszöntek tőle és ezt modogatták:
- Te is itt hagyod egyszer a kórházat Erzsébet. Hinned kell ebben!
Az anyja pedig hozzátette:
- Gyermekem, higyjél Istenben!
- Ah milyen messze van az Isten...

A kórház otthonná tud változni. Ha valaki két évet tölt benne, elveszti reményét, hogy valaha is elhagyja. Még az ablakon sem tudott kinézni, azt is másoknak kellett megmondani:
-Már rügyeznek az orgonák. Pár nap múlva ki is virágoznak.
Máskor meg ezt:
- Milyen gyönyörűen nyílnak a rózsák a kertben.

Erzsébet nagyon sok virágot kapott. A látogatók megrendültek a fiatal lány szerecsétlenségén és néhány szál virágot helyeztek ágyára minden alkalommal. Erzsébet hálásan mosolygott. Mégis akkor örült a legjobban, amikor valaki szappant vitt neki ajándékba. Akkor a betegápoló nővér azzal mosdatta minden reggel és este. Ha a fejét megfordította, a párnáján érezte a levendula erős illatát, és közben gyermekkoráról ábrándozott, amint szülőfaluja domboldalán virágot gyűjtögetett.

Ágnes nővér Erzsébet körül foglalatoskodott, mert látogatónap volt, vasárnap.
- Nővér, megérkezett már az édesanyám? - kérdezte Erzsébet.
- Igen, lent van és beszélget az orvossal.
- Az orvossal? Miért?
- Nem tudom.
Amikor édesanyja a szobába lépett, arca szinte át volt szellemülve.
- Gyermekem! - mondta, és örömet mutatva ölelte át a gipsztömeget, amely a lányát körülvette. - Gyermekem, gyermekem! - mondogatta, és könnyek árasztották el az arcát.
- Te sírsz, mama?
- Örömömben! Éppen most beszéltem az orvossal. Azt mondja, hogy néhány hónap múlva felkelhetsz. Csak erős akaratod legyen, és meggyógyulsz.

- Orvosi szempontból nincs többé remény - közölte valójában az orvos.- Tegnap újra megvizsgáltuk a lányát. Ami a legrosszabb, teljesen elvesztette a reményét és átadta magát szerencsétlenségének. Mit csináljunk? Csodák sajnos nem léteznek...
Két emelet választotta el leánya szobáját a folyósótól, ahol az orvossal beszélgettek
Két szörnyű emelet. Az anya lassan, nehézkesen haladt felfelé a lépcsőkön. Azon gondolkodott mit is tegyen. Hogyan segíthene gyermekén, hogy visszanyerje bizalmát, reményét, még ha sohasem gyógyulhat is meg.

Amikor gyermeke ágyára ült, minden tisztázódott előtte. Észrevette leánya arcán a hitetlenkedést: szemmel láthatólag nem hitt az orvossal való beszélgetés meséjében.
- Mama kérlek ne mondj hazugságokat!
- Miért hazudnék? - mondta csodálkozva az anya, és hangja másként rezgett, mint szokott. - Jövő vasárnap majd meglátod, bebizonyítom, hogy hamarosan meggyógyulsz.
- Bebizonyítod? Hogyan?
- Hozok neked valamit, amit még a megbetegedésed előtt kivántál.

Amikor az anya hazautazott, otthon átkutatta az egész házat, összetörte az agyagmalacot, de nem sok pénzt tudott összeszedni. Minden héten el kellett mennie a kórházba, és nem mehetett üres kézzel, a csekély nyugdíjból pedig nem sokat takaríthatott meg. Gondolkozott. Azután levette jegygyűrűjét és megsimogatta. Akkor határozottan felállt és elment az ékszerészhez.
- Asszonyom, nagyon vékony - mondta az ékszerész
- Igen tudom, éveken át hordtam.
Az ékszerész leszámolta a pénzt. És az anya olyasvalamit vásárolt, ami lánya számára a legszükségtelenebb a világon: egy gyönyörű új kerékpárt. Amilyet Erzsébet mindig is kívánt.

És megint eljött a vasárnap. Az anya a kórház bejáratánál állt kimelegedve, kicsit kócosan. Hozta magával a csillogó új kerékpárt..
- Kerékpár, mama! - nyitotta tágra szemét Erzsébet a csodálkozástól. - Te komolyan hiszed, hogy fel fogok kelni? Hát mégis igaz, amit az orvos mondott? Meggyógyulok! mama, Ó milyen boldog vagyok!...

A csoda elkezdődött. Amit nem tudott elérni az orvostudomány, azt véghezvitte egy csillogó kerékpár. Nyolc hét múlva Erzsébet előszőr hagyta el az ágyát. Milyenek voltak azok az első lépések...!

Ma minden nehézség nélkül kerékpározik, azon a kerékpáron, amit édesanyja, maga is reménytelenségbe esve, utolsó pénzéből vásárolt.

Igen, így történt. És egészen bizonyos, hogy ha majd egyszer Erzsébet édesanyja a jó Isten trónusa elé áll, különös mosollyal a tekintetében fogja mondani:
"Ugye megbocsátod nekem, Uram, hogy én magam sem hittem a dologban..."

 

forrás: Békevár
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 04, 17:51:16
 :nem:   :2crazy:   :02:


Home  -  Hindy Iván


Lebuzizza a 12 apostolt a Nemzeti Színház kiállítása (videóval!)
A Nemzeti Színházba belépőt egy olyan kiállítás fogadja, amely a legalapvetőbb emberi jó ízlés minden szabályát felrúgja.
Hindy Iván

Alföldi Róbert remélhető mihamarabbi eltávolítása előtt minden áron meg akarja valósítani beteges "művészi" elképzeléseit. A Nemzeti Színház aulájában a belépőt egy olyan kiállítás fogadja, amely a legalapvetőbb emberi jó ízlés minden szabályát felrúgja.

Ahogy belépünk a hazai színjátszás (utóbbi években már számos alkalommal megbecstelenített) templomába, szemben egy feszületet pillanthatunk meg, a Madonnával és a gyermek Krisztussal. Két oldalról egy-egy hatalmas táblakép "Senki nem tudja, hogy **** vagyok" felirattal, angol nyelven. A két folyosón, különböző színekben, de ugyanezzel a szöveggel további tíz tábla található.

Nem kell teológusnak lennünk, hogy ebben a kompozícióban felfedezzük a Jézusra, illetve 12 tanítványára való utalást. Vagyis: Alföldi és "művésztársai" szerint a apostolok valójában homoszexuálisok voltak, csak "nem tudott róla senki".

Barikád
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Antee - 2010 Május 04, 18:04:34
Annyi marhaságot kitalálnak... A homoszexuális keresztyének pedig Dávid és Jonátán kapcsolatára varrják rá a homokos címkét hogy mentség magukat az erkölcstelen fertőből amit persze természetesnek hisznek.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 04, 21:36:19
 :060:  Én is hallottam már Dávid és J. ilyen jellegű megítéléséről.  :02:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Csaba - 2010 Május 04, 22:01:47
Bocsánat, de én még nem hallottam homosexuális keresztyénről!
Ha azt állítom magamról, hogy keresztyén vagyok, de pedofii is, akkor hólnaptól pedofil keresztyénnek fogtok nevezni?
:nem:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 05, 08:57:54
Hát pedig Csaba, képzeld el, hogy a Meghökkentő kegyelemben olvastam arról, hogy Amerikában vannak homoszexuális gyülekezetek!
Azok számára, akik "harcolnak" ez ellen, és nem fogadják be őket más közösségekbe.

Hát... érdekes...  :08:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Május 05, 09:12:15
Hát pedig Csaba, képzeld el, hogy a Meghökkentő kegyelemben olvastam arról, hogy Amerikában vannak homoszexuális gyülekezetek!
Azok számára, akik "harcolnak" ez ellen, és nem fogadják be őket más közösségekbe.

Hát... érdekes...  :08:

Tünde, nemcsak Amerikában, idehaza is Öt kenyér néven

Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Csaba - 2010 Május 05, 09:56:20
Hát érdekes lehet az a harc, amelyet a homosexuálisok egységbe tömörűlve vívnak önmagukkal szemben!
Szeríntem ez egy nagy önámítás a részükről!
Ragaszkodnak valamihez, amit nem hajlandóak elhagyni, ezért alapítanak egy 'gyülekezetet', ahol megtarthatják!
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Jules - 2010 Május 05, 10:31:12
Ha egy homoszexuális tudatában van annak, hogy Istennek nem kedves ahogy él, és küzd ez ellen, az szerintem igenis tiszteletre méltó, még akkor is ha egyenlőre nem sikerült megszabadulnia. Hiszem, hogy Isten külön kezeli a bűnös embert a bűnétől.

Volt homokos ismerősöm (nem hívő az illető), és tudta rólam, mert elmondtam neki, hogy azt, ahogy él, és amit tesz, utálatosnak tartom, de őt, mint embert elfogadom.
Nem is volt ezzel semmi gond, az én jelenlétemben legalábbis mindig teljesen normálisan viselkedett.

Egyébként az, hogy ennyire ki vagyunk kelve pont a melegekre, ez csak az adott kor társadalmi beállítottsága miatt van. Szerintem Isten szemében ugyanolyan bűn a házasságon kívüli nemi kapcsolat, vagy a házasságtörés, mint a homoszexualitás, pusztán az első kettő manapság valahogy jobban tolerálva van.
Ez sajnos szeritem a keresztyénekre is hatással van. Ha egy gyülekezetben kiderülne egy fiatalról, hogy lefeküdt a barátnőjével, vagy egy házas emberrről, hogy megcsalta a társát, remélhetőleg feddést és korrigálást kapna, de szinte biztos, hogy ha az derülne ki valakiről, hogy homokos, tartok tóle, hogy sokkal nagyobb megütközést keltene mint az előző kettő.  :061:

Az az érzésem egyébként, hogy a Tündi által említett könyv is erre a visszásságra akar rámutatni.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Csaba - 2010 Május 05, 11:39:03
Igazán nem szeretnék vitázni, de a társadalmi tolerancia és az egyházfegyelem kérdése két külön téma!
Jules tesókám én azt a testvért sem tudom tolerálni, aki rendszeressen megcsalja a feleségét, de kűzd ellene!
Egy cseppet sem becsesebb számomra az illető azért, mert a jelenlétembe nem gyakorolja a megátalkodottságát!

:044:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Jules - 2010 Május 05, 11:56:52
Csabám, örülök, hogy így látod, ami a hozzászólásod első felét illeti. Pont az ellen emeltem fel én is a hangomat, hogy vannak bizonyos megtűrt bűnök, amiket a világ az ő romlottsága miatt elfogad, és így az egyház is lazábban áll a kérdéshez.
Sokszor emberi mércével mérünk, és súlyozzuk a bűnöket, pedig nem kellene így tennünk.

Ami a másik felét, a toleranciát illeti: Nézd meg Jézust: határozottan kiállt mindenféle bűn és tisztátalanság ellen, de a hozzá forduló bűnösöket abban az állapotukban fogadta el, és fordult feléjük szeretettel és irgalommal, ahogy voltak.
Pont ez segíti a bűnöst megtérésre, nem pedig az, ha keményen a fejére olvassák a bűneit, amiket ő maga is pontosan ismer.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Csaba - 2010 Május 05, 12:30:28
Egy részlet Jézus szavaiból, amit a 'paráznanőhöz' intézett:
'eredj el és többé ne vétkez'.
Szóval Jézus ugyan bűneinkkel egyűtt is elfogad,de a bűnnel való szembesítés és a bűneiben fetrengő fenyítése, akár kiközösítése része a biblia tanításainak!
Szóval éppen ezért nem tudok keresztyénnek nevezni egy olyan embert, aki a kívánságainak bűneit követi Jézus helyett!
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Jules - 2010 Május 05, 12:48:17
Az "eredj el és többé ne vétkezz"-t megelőzte azért az, hogy "én sem ítéllek el téged".  :119:

Szóval éppen ezért nem tudok keresztyénnek nevezni egy olyan embert, aki a kívánságainak bűneit követi Jézus helyett!

Ebben részben igazat kell adjak, de azért nem mindegy, hogy az illető szándékosan, keményszívűségből teszi a bűnt, vagy nem volt még ereje a szabaduláshoz, bár vágyik rá. Ezt viszont sok esetben csak a szíveket ismerő Isten tudja pontosan, ezért nem árt óvatosak lenni.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Május 05, 13:50:56
Jules, nem azzal van a gond, hogy valaki homoszexuális - de megismerve az igét, szabadulna de még nem sikerült.
Szó sincs az ilyenek elitéléséről, kárhoztatásáról!
Azzal van a gond, ha mint homoszexuális akar keresztény lenni.
Ugyanolyan erőszakosan akarják az egyházban "nem bűnnek" elfogadtatni azt ami bűn, mint hitetlen társaik mikor kivonulva az utcákra provokálják a járókelőket.
Részlet az Öt Kenyér Keresztény Közösségtől:

"Öt Kenyér Keresztény Közösség
Létrejöttének és működésének alapja az a meggyőződés (amely a legtöbb keresztény egyházban kisebbségi véleménynek számít), hogy a homoszexuális emberek nem önként választották irányultságukat, legtöbbük számára nincs lehetőség ennek megváltoztatására , az egész életre szóló önmegtartóztatás képessége pedig eseti adomány, karizma, amelynek kötelezővé tétele ellentétben áll az Evangélium szellemével –
ezáltal szexuális irányultságuknak a heteroszexuális normákkal analóg módon való megélése nem minősül alkalmi bűnnek vagy állandó bűnállapotnak, amely kizárná őket az üdvösségből.
..."megpróbálunk hiteles képet adni a nem hívő melegeknek (és másoknak) a krisztusi örömhírről.”(Wikipédia)
Ez a felháboritó és elitélendő.


Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Jules - 2010 Május 05, 13:58:49
Igen, ezzel egyetértek. A bűnt nem lehet behozni az egyházba, mintha egy elfogadott és normális dolog lenne.

Amit írtam, az arra vonatkozott amit Tünde írt, hogy Amerikában azért jönnek létre meleg gyülekezetek, mert máshol nem fogadják el az ezzel harcoló keresztyéneket, bár ők maguk sem tartják helyesnek, ahogy élnek és küzdenek is ellene.

Ahogy én olvasom, az a különbség, hogy az Öt Kenyér azt hírdeti, hogy a homokosság normális, nem is kell belőle megtérni, ezek a gyülekezetek meg olyanokat tömörítenek, akik szabadulnának, de segítség helyett elutasítást kaptak más gyülikben.

De lehet, hogy félreértelmezek valamit...  :08:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 05, 15:32:15
 :(
Pál ír az ilyenekről, ha jó emlékszem, a Római levél elején. "Ezért adta őket Isten....indulatokra..." - mintegy büntetésként, azaz a saját bűneiknek következményeképpen.  :119:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Apollion.2012 - 2010 Május 05, 16:22:22
Itt is a homoszexualitás volt elterjedve ,így Isten ítélt ,nehogy még jobban elterjedjen .És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, a kik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket.
És kiméne Lót ő hozzájok az ajtó eleibe, és bezárá maga után az ajtót. És monda: Kérlek atyámfiai, ne cselekedjetek gonoszságot.
   
Mert mi elvesztjük e helyet, mivelhogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt; és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt.
Kiméne azért Lót, és szóla az ő vőinek, kik az ő leányait elvették vala, és monda: Keljetek fel, menjetek ki e helyből, mert elveszti az Úr e várost: de az

És bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tűzes esőt az Úrtól az égből.
És elsűlyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is.

Asszony ne viseljen férfiruházatot, se férfi ne öltözzék asszonyruhába; mert mind útálatos az Úr előtt, a te Istened előtt, a ki ezt míveli.
És ha valaki férfival hál, úgy a mint asszonynyal hálnak: útálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak; vérök rajtok.
/Leviták könyve 20,13/
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 05, 19:02:06
 :(  Pont, mint Noé idejében! Jézus azt ígérte, hogy akkor jön vissza, amikor olyan lesz a világ, mint Noé idejében. Nézzetek szét! Most aztán olyan! Gondoljatok Sodomára és Gomorára... A férfiakra, akik Lót házára támadtak...

Jézus visszajön és magával viszi az ő menyasszonyát, a gyülekezetet!  :169:
 :2smitten:    :2smitten:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Május 14, 17:03:46
Ma kaptam.
A következő történet egy 17 éves fiúról szól, akit nevezzünk Olivérnek Az ő élete is csak egy példa a sok közül, hogy Jézus Krisztus még a halálban is az élet, és valóban sokkal többet tud adni, mint bármilyen halott vallás az embernek adni képes. Az alábbi esemény, amelyről egy tábori orvos számol be, az I. világháború alatt történt:

Egy rajtaütésszerű támadás után több száz katona került a kórházamba, akik között 28 olyan súlyos sérült volt, hogy azonnal szükségessé vált az orvosi beavatkozás. Egyeseknek a lábát kellett levágni, másoknak a karját, és voltak olyanok, akiknek mindkettőt. Ez utóbbiak közé tartozott az a fiú is, akit alig három hónappal korábban soroztak be. Túlságosan fiatal volt, ezért kórházi szolgálatra osztották be. Amikor az asszisztáló orvos az operáció előtt kloroformot akart neki adni, oldalra fordította a fejét és határozottan tiltakozott ellene. Amikor tudomására hozták, hogy ez az orvos parancsa, így felelt: ,,Küldjék hozzám az orvost!

Az ágyához mentem és megkérdeztem: ,,Fiatalember, miért utasítod vissza a kloroformot? Amikor súlyos sebesüléseddel megtaláltalak, olyan gyenge voltál, hogy már azt hittem, kár téged idehozni. Amikor nagy kék szemedet ki nyitottad, arra gondoltam, talán valahol él az édesanyád, és ebben a pillanatban is a fiára gondol. Ezért nem akartalak egyszerűen otthagyni, hogy rneghalj, és kiadtam a parancsot, hogy hozzanak ide. De olyan sok vért veszítettél, hogy túlságosan gyenge vagy, és altatás nélkül nem bírod ki a műtétet. Fogadd csak el!\'

Kezét a kezemre tette, a szemembe nézett és így szólt:

,,Doktor úr! Majdnem tíz éves voltam, amikor egy vasárnap délután istentiszteleten átadtam az életemet az Úr Jézusnak. Már akkor megtanultam benne bízni, és azóta sem csalódtam benne. Tudom, hogy most is bízhatok benne. Ő az én Üdvözítőm, és megtart akkor is, ha ön a karomat és a lábamat amputálja\'

Ekkor megkérdeztem, hogy legalább egy kis konyakot nem adhatnék-e neki. Megint rám nézett és így szólt: ,,Doktor úr! Öt éves koromban anyám letérdelt mellém, magához ölelt és így szólt: \"Olivér, arra kérem az Úr Jézust, hogy sohase isrnerd meg az erős italok izét. Apád iszákos volt és úgy is halt meg. Akkor arra kértem Istent, hogy tegyen olyan emberré téged, aki másokat óv az alkoholtól. Most 17 éves vagyok, de sohasem ittam a kávénál vagy teánál erősebb italt. Most minden valószínűség szerint meg fogok halni és az Úr Jézushoz megyek a dicsőségbe. Ezért arra kérem, hogy ne kelljen ezt a lépést alkohollal a gyomromban megtennem.\"

Sohasem fogom elfelejteni ennek a fiúnak a pillantását. Akkoriban nem törődtem Jézus Krisztussal, de tiszteletben tartottam a fiú Üdvözítője iránti hűségét. Amikor láttam, mennyire bízik benne, és az utolsó pillanatig szereti, valami megérintette a szívemet, és ennek a fiúnak megtettem, amit sohasem tettem meg más katonával. Megkérdeztem, ne hívjak-e hozzá tábori lelkészt. \"Ó igen, doktor úr!\' - felelte. Amikor a lelkész megérkezett, rögtön megismerte a fiút, mert gyakran látta a tábori istentiszteleteken. Megfogta a kezét, és így szólt: ,,Olivér, nagyon sajnálom, hogy ilyen súlyosan megsebesültél.\" ,,Ó, jól vagyok\" - felelte. - ,,Az Orvos kloroformot akart nekem adni, de én nem akarom. Aztán konyakot ajánlott, de azt is visszautasítottam. Ha az Úr Jézus most magához hív, tiszta értelemmel akarok hozzá menni.\"

Olivér, talán életben maradsz - mondta a lelkész - de ha az Úr mégis hazahívna, tehetnék-e még valamit érted?\" \"Igen, legyen szíves, vegye elő a párnám alól a kis Bibliámat! Megtalálja benne az édesanyám címét. Kérem, küldje el neki a Bibliámat és írja meg neki, hogy attól a naptól kezdve, amikor el kellett jönnöm otthonról, egyetlen napot sem hagytam anélkül elmúlni, hogy ne olvastam volna Bibliát, és minden nap imádkoztam azért, hogy Isten áldja meg édesanyámat! Egyszer sem felejtettem el, akár továbbvonultunk valahová, akár a kórházban voltunk.\"

Olivér ekkor hozzám fordult.,, Doktor Úr! Most már operálhat. És megígérem önnek, hogy egyszer sem fogok jajgatni, miközben levágja a karomat és a lábamat.\" Nekem azonban nem volt bátorságom hozzá, hogy ehhez a műtéthez kést vegyek a kezembe, mielőtt a szomszéd szobában meg nem engedek magamnak egy pohár italt súlyos kötelességem teljesítése előtt. Miközben átvágtam a húst, Olivér ajkát egyetlen hang sem hagyta el. Amikor azonban a csontot próbáltam leválasztani, a fiú párnája csücskét tömte a szájába, ám ekkor is csak ennyit hallottam: - ,,O Úr Jézus, drága Jézus Krisztus, köszönöm neked, hogy most nagyon közel vagy hozzám és segítesz.\" Megtartotta az ígéretét, nem jajgatott.

Éjszaka nem tudtam elaludni. Bármerre fordultam, mindenütt a fiú szelíd kék szemét láttam, és ha behunytam a szememet, fülembe csengtek szavai: ,,Ó Úr Jézus, drága Jézus Krisztus, köszönöm neked, hogy most nagyon közel vagy hozzám és segítesz.\" Valamikor éjfél és egy óra között felkeltem, és át mentem a kórterembe, amit addig sohasem tettem meg, hacsak külön nem hívtak. Mindenképpen látni akartam a fiút. Érkezésemkor elmondták, hogy a reménytelen esetek közül 16-an meghaltak, akiket már át is vittek a boncterembe. ,,Olivér hogy van? O is a halottak
között van?\' - kérdeztem. Nem, doktor úr - felelte az ápoló - olya mélyen alszik, akár egy gyerek. Amikor az ágya mellé léptem, az egyik nővér elmondta, hogy este kilenc óra tájban két fiatalember kereste fel a kórházat egy közeli gyülekezetből, akik felolvastak a fiúnak a Bibliából és imádkoztak vele.\"Letérdeltek Olivér ágya mellett - mesélte - és igazán szívből imádkoztak. Utána énekeltek, de olyan szépen, hogy ilyen szép éneket eddig még sohasem hallottam: \"Ó milyen jó benned bízni, Úr Jézus, átadom magam neked. Boldogan, hogy odaát megláthatlak téged, és örökre a tied maradok!\" Még Olivér is bekapcsolódott, és mindnyájan együtt énekeltek. Egyszerűen nem voltam képes megérteni, hogyan tud még ez a fiú énekelni azok után, hogy olyan elképzelhetetlen fájdalmakat élt át.\'

Öt nappal azután, hogy amputáltam a karját és a lábát, az ágyához hivatott. Tőle hallottam aznap életemben először az evangéliumot: Doktor úr ! Elérkezett az idő, amikor mehetek és meglátom Őt, aki meghalt a bűneimért. Nem hinném, hogy megérem a következő napfelkeltét. De hálát adok az én Uramnak, és örülök, hogy nemsokára nála lehetek. Mielőtt meghalok, teljes szívemből meg szeretném köszönni a jóságát. Doktor úr! Ön zsidó ember. Nem hisz Jézusban. Mégis arra kérem, hogy maradjon itt, a halálos ágyam mellett addig a pillanatig, amíg a Megváltóm magához nem hív!\"

Megpróbáltam ott maradni, de nem voltam rá képes. Nem volt bátorságom ott állni és végignézni, hogyan megy ez a fiatal keresztyén ujjongva Jézusához, akit én nem is merek. Kisiettem a teremből. Leültem a szobámban és kezembe temettem az arcomat. Húsz perc múlva jött az ápoló, és szólt, hogy Olivér látni akar.

,,Éppen most jártam nála, és nem szeretném végignézni, amikor meghal\" - feleltem . doktor úr, azt mondja, hogy még egyszer beszélnie kell önnel, mielőtt meghal.\" Elhatároztam, hogy odamegyek vigasztalni, majd hagyom meg halni. Megfogadtam azonban, hogy ami Jézust illeti, nem hagyom, hogy egyetlen szóval is befolyásoljon. Amikor ágyához értem, láttam, hogy gyorsan közeledik a vég. Ágya mellé ültem. Megkért, hogy fogjam meg a kezét, majd így szólt: ,,Szeretem önt, doktor Úr, mert ön zsidó ember. A legjobb barátom, akit ezen a világon találtam, zsidó származású volt.\'

Megkérdeztem, ki a legjobb barátja. ,,Jézus Krisztus - felelte - akihez oda szeretném önt is vezetni, mielőtt meg halok. Doktor úr, ígérje meg, hogy sohasem felejti el, amit most mondok önnek!\' Megígértem, mire a fiú folytatta: öt nappal ezelőtt, amikor a karomat és a lábamat levágta, az Úr Jézushoz imádkoztam, hogy mentse meg a lelkét.\"

Szavai mélyen a szívembe hatoltak. Nem tudtam megérteni, hogy miközben a lehető legnagyobb fájdalmakat okoztam\' neki, annyira meg tudott feledkezni magáról és semmi másra nem gondolt, mint Megváltójára és az én el veszett lelkemre. Csak ennyit tudtam mondani neki: \"Fiam, nemsokára minden jó lesz.\" - Ezekkel a szavakkal hagytam ott, és 20 perc múlva elaludt ,,biztonságban Jézus karjában\".

Kórházamban a háború alatt katonák százai haltak meg, de csak egyet kísértem el utolsó útjára. Ez az egy a 17 éves Olivér volt. Nagy utat kellett megtennem, hogy a temetésén részt vehessek.

A fiú utolsó szavai nagy hatással voltak rám. Abban az időben gazdag ember voltam, sok pénzem volt. Szívesen áldoztam volna fel vagyonomat az utolsó fillérig, ha helyette Krisztust úgy tudtam volna szeretni mint Olivérnél láttam. Vannak azonban dolgok, amelyeket pénzen nem lehet megszerezni. Sajnos, nemsokára elfelejtettem a fiú prédikációját, őt magát azonban sohasem felejtem el.

Ma tudom, hogy már akkoriban is súlyos bűntudat gyötört, de még mintegy tíz évig harcoltam Jézus ellen, még hozzá az ortodox zsidó minden érvével.

Ekkor azonban Isten meghallgatta Olivér imádságát, amelyet közvetlenül halála előtt értem mondott, és Isten megmentette a lelkemet. Élő hitre találtam Jézus Krisztusban Isten Fiában, aki az én bűneimért is meghalt.

Mintegy másfél évvel megtérésem után egy idegen városban istentiszteleten vettem részt. Az alkalmon különböző keresztyének számoltak be életükről. Miután többen beszéltek, egy idős hölgy állt fel: \"Kedves barátaim! Talán ez az utolsó alkalom, hogy megadatik nekem ez a kiváltság, amikor Megváltómról tehetek bizonyságot. Nagy öröm tudni, hogy nemsokára találkozhatom a fiammal az Úr Jézusnál a mennyben. Fiamat a háború alatt behívták, és súlyosan megsebesült. Egy kedves zsidó orvos kezelte, aki amputálta a karját és a lábát. Fiam azonban a műtét után öt nappal meghalt.

A tábori lelkész levelet írt nekem és elküldte fiam Bibliáját. Levelében arról számolt be, hogy Olivér fiam halála órájában magához hívatta az orvost, és elmondta neki:

\"Doktor úr, mielőtt meghalok, el akarom önnek mondani, hogy öt nappal ezelőtt, amikor levágta a karomat és a lábamat, azt kértem az Úr Jézustól, hogy mentse meg az ön lelkét.\"

Amikor meghallottam az idős hölgy szavait, nem tudtam ülve maradni. Felálltam, megragadtam a kezét és így szólam ,,Isten áldja meg, kedves testvérem! Az Úr meghallgatta fia imádságát. Én vagyok az a zsidó orvos, akiért Olivér imádkozott. És Megváltója ma már az én Megváltóm is.

Ennek a megindító történetnek az elolvasása után szeretném hallani a válaszodat! Nem volt-e irigylésre méltó Olivér, súlyos sebesülése és korai halála ellenére is? Olyan belső gazdagsága volt amelyet a legtöbb ember nem ismer. Halálunk órájában derül ki, mi a gazdagságunk, valóban gazdagok vagyunk-e Istenben, vagy csak földi gazdagságunk\" volt. Olivérhez hasonlóan mi is örömmel és bizalommal várjuk halálunk pillanatát - vagy minden eltűnik, mert életünket csak a földi dolgok töltötték be, és csak múlandó dolgokért élünk? Minden félretett pénzünk és vagyonunk, az elért eredmények és diplomáink, jótetteink és kitüntetéseink itt maradnak, semmit nem vihetünk át magukkal a halál küszöbén az örökkévalóságba.

Ezért szeretnélek ma arra biztatni, hogy legyél teljes igazi keresztyén! Tudatosan döntsd el szívedben, hogy Krisztust választod, és egyedül Őt kövesd! Így tapasztalod meg a teljes örömet Jézus Krisztusban, amely a bajban, sőt a halálban is megmarad.

Olivér teljesen biztos volt üdvösségében és őrök életében. Ezért tudta nem sokkal halála előtt énekelni: \" Ó milyen jó benned bízni, Úr Jézus, átadom magam neked. Boldogan, hogy odaát megláthatlak téged, és örökké a tied maradok!\" Tapasztalatból tehetett bizonyságot: ,,Tudom, az én Megváltóm él! Ez a bizonyosság örömet ad. Itt nem a vallásról vagy gyülekezeti hovatartozásról van szó. Ennél több kell nekünk! Halálunk órájában nem segítenek ,,kegyes mondások, keresztyén hagyományok vagy szentségek. Arra a gazdagságra van szükségünk, amelyet a világ semmilyen szenvedése, sőt a halál sem vehet el tőlünk, olyan életre van szükségünk, amely már a halált is legyőzte! Ez az Istenből való élet nem hasonlítható össze semmilyen vallással, s nem keresztyén szokásokból vagy kívülről megtanult énekversekből vagy igeversekből áll. Ez az élet egy Személy, aki a halált megfosztotta hatalmától! Ez Jézus Krisztus, Isten keresztre feszített és feltámadott Fia, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. Akié a Fiú - aki nemcsak elméletben hisz benne és tartja igaznak, amit a Biblia róla mond vagy az egyház róla tanít - azé az örök élet! Micsoda örökség, micsoda gazdagság!
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 14, 21:02:49
 :2smitten:
Csodálatos történet!
 :2smitten:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ditte - 2010 Május 15, 08:35:43
Könnyeket csalt a szemembe.Csodálatos történet.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Május 20, 15:18:20
"Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt." (Máté 5:16)

Egyszer egy nő, mivel nagyon sietett valahová, szorosan követte autójával az előtte haladó járművet. Amikor annak vezetője a kereszteződésbe érve látta, hogy a lámpák sárgára váltanak, beletaposott a fékbe. A mögötte haladó nő bedühödött. Dudált, kiabált,káromkodott, és még be is mutatott a férfinak. Dühöngése közben valaki kopogtatott az ablakán.

Rémületére, felnézve egy rendőrt pillantott meg. A rendőr megkérte, hogy szálljon ki az autójából, és bevitte őt a
kapitányságra, ahol leellenőrizték a nyilvántartásban, ujjlenyomatot vettek róla, és bezárták egy cellába. Néhány óra múlva elengedték, és a rendőr, aki bevitte őt, a személyes tárgyait átadva ezt mondta:"Elnézést kérek a tévedésért, hölgyem! Épp az ön autója mögé álltam be, amikor annyira dudált, ízléstelen kézmozdulatokat és mocskos szavakat használt.

Megláttam a lökhárítón a >Mit tenne Jézus?<feliratot, a rendszámtáblán azt, hogy >Válaszd az életet!
<, a hátsó szélvédőn pedig a >Gyere velem a vasárnapi iskolába!< matricát,valamint a béke emblémát a csomagtartón, így természetesen azt feltételeztem, hogy ön lopta az autót." Nyilvánvalóan a rendőr egy olyan keresztényt követett, aki nem végzett valami jó munkát Krisztus követésében.
 
A világnak elege van az olyan emberekből, akiknek az autóján keresztény matricák vannak, a polcaikon keresztény könyvek sorakoznak, keresztény állomásokat hallgatnak a rádiójukon, és keresztény műsorokat néznek a tévén, keresztény ékszereket hordanak a nyakukban, keresztény filmeket vesznek a gyerekeiknek, keresztény magazinokat tartanak a dohányzóasztalon, de életüket nem hatja át Jézus élete, és nincs a szívükben Jézus szeretete.
Mi a válasz?

"Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat!"
 
Soha nem lehet tudni, hol kötünk ki:

&feature=channel

Minden relatív:Joe, a farmer eldöntötte, hogy a balesetből eredő sérülései elég komolyak ahhoz, hogy a balesetet okozó kamion tulajdonosát bíróság elé állítsa.A bíróság elott a társaság rendkívül jó megjelenésű ügyvédje megkérdezte Joe-t:
- Nem azt mondta a baleset helyszínén, hogy 'jól érzem magam!' ?
Joe farmer válaszolt:
- Nos, elmondom mi történt. Épp miután felraktam
Bessie-t, a kedvenc öszvéremet ...
- Nem kérdeztem részleteket - vágott közbe az ügyvéd -
Csak válaszolja meg a kérdést! Mondta azt a baleset helyszínén, hogy 'jól érzem magam' ?
Joe azt mondta:
- Nos épp miután felraktam Bessie-t a platóra és elindultam az úton ...
Az ügyvéd újra félbeszakította és azt mondta:
- Bíró úr, azt a tényt szeretném bebizonyítani, hogy a baleset helyszínén ez az ember azt mondta a országúti
járőrnek, hogy jól van. Most pár héttel a baleset után perbe akarja fogni a kliensemet. Az a véleményem, hogy ez
az ember csaló. Kérem, hogy közölje vele, egyszerűen válaszolja meg a kérdést!
De már a bírót is kezdte érdekelni Joe története, ezért azt mondta az ügyvédnek:
- Szeretném hallani, amit mondani akar.
Joe megköszönte a lehetőséget és folytatta:
- Nos, ahogy mondtam, éppen feltettem Bessie-t a kedvenc öszvéremet az utánfutóra és elindultam az úton, amikor ez a nagy pótkocsis teherautó átszáguldott a stop táblán és jobb oldalról eltalálta a kocsimat. Én az egyik árokba
zuhantam, Bessie a másikba. Rendkívüli fájdalmaim voltak, nem tudtam megmozdulni. De hallottam Bessie-t nyögni, és
sóhajtozni. Hallva a nyögéseket, tudtam, hogy rendkívül rossz állapotban van. Röviddel a baleset után megérkezett
a járőr, ő is hallotta nyögni szegény Bessie-t, ezért átment hozzá, és megvizsgálta. Ezután elővette a fegyverét, felhúzta és homlokon lőtte Bessie-t. Azután átjött az én oldalamra fegyverrel a kezében és azt mondta: "A szamara olyan rossz állapotban volt, hogy le kellett lőnöm.
 Ön hogy érzi magát?
-/kaptam/
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ditte - 2010 Május 20, 19:51:54
Nagyon jó mindkettő!Köszönöm.:)
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 20, 21:22:07
 :2crazy:
Hű, az a menyasszony baleset ... borzasztó lehetett élőben...  :02:
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: ermaha - 2010 Május 23, 04:44:17
(http://www.shp.hu/hpc/userfiles/mindenlehetseges/magzat.jpg)

Fotó: Nyitott gerincű magzat műtéte méhen belül - a magzat kinyúlva ici-pici kezével megfogja az orvos ujját. A fotó bejárta a világot.
Cím: Re: Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 27, 10:04:38
Csodálatos kép!   A drága kicsi élet... :169:

Egy kicsit más téma, de nagyon tanulságos:


Akkor segíts , ha megkérnek rá ,de akkor tényleg!

David Brower, természettudós és ős-környezetvédő /Friends of the Earth (1969)/ kisfiú korában fecskefarkú lepkék tojásait gyűjtögette össze, hogy megfigyelje, amint a hernyók kikelnek belőlük és bebábozódnak. Amikor az első báb kezdett megrepedezni, az előbújó pillangó nagy kínkeservesen kikűzdötte magát a burokból, és potrohából, amely valamilyen folyadéktól duzzadt, kipréselte ezt a folyadékot szárnyaira. Fél óra elmúltával ezáltal feszessé váltak szárnyai, felszállt és elrepült.

Amint azonban a többi báb kezdett megrepedezni, Brower elhatározta, hogy hasznossá teszi magát. Óvatosan kicsit szélesebbre nyitotta a repedést, hogy megkönnyítse a pillangók előbújását, azok pedig gyorsan kicsusszantak körbemásztak....majd egymás után elpusztultak. Brower nem vette észre, hogy azok az erőfeszítések, amelyektől megkímélte a pillangókat, nélkülözhetetlenek voltak fennmaradásukhoz, mert ezek következtében tudott a potrohuk fala meggyengülni és utat törni magának az a folyadék, amely szárnyukat aztán stabillá tette.

Ami jónak látszik tehát, és jónak van szánva, a jó ellenkezője is lehet.

AKKOR SEGÍTS?: HA MEGKÉRNEK RÁ!

(Harang honlapjáról)

Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: DöNdIkEeE - 2010 Június 30, 19:30:30
Ez nagyon megdöbbentő és tanulságos kis történet volt.  :2smitten: :2smitten:

Ebből sokat lehet tanulni.  :2smitten:
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 07, 14:15:23
„És mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, jót tegyetek azokkal, akik gyűlölnek titeket és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.” (Máté 5,44)

Egy öreg bölcs lelkész mondta egyszer: „Ha tudsz az ellenségedért imádkozni, akkor minden mást is képes leszel megtenni érte.” Ezt a saját életemben is igaznak találtam. Amint imádkozom azokért, akik megsértettek engem, Krisztus kezdi elvenni fájdalmamat és arra irányuló vágyamat, hogy védekezzem és hogy megbosszuljam magam. És amint ez történik, azt találom magamban, hogy kérni kezdem az Urat: „Uram, mi az akaratod, mit tegyek, hogy megjavítsam a kapcsolatot ezzel a személlyel?” Néha arra irányít, hogy hívjam fel azt a személyt telefonon, vagy írjak egy levelet, vagy találkozzam vele személyesen. Amikor hangjának engedelmeskedek, lelkem békeséget talál.

Természetesen, Jézus soha nem ígérte azt, hogy a megbocsátás könnyű lesz. Mikor megparancsolta, „Szeressétek ellenségeiteket”, a görög szó, hogy „szeretet”, nem gyengédséget, hanem erkölcsi megértést jelent. Egyszerűen, megbocsátani valakinek nem egy emberi gyengédséget, hanem egy erkölcsi határozatot jelent arra nézve, hogy megtagadjuk a gyűlölet lakozását a szívünkben.

Képzeld el a mély, mély sérelmet, amit az egyik fiatal tanítvány hordozott szívében. Mikor a Biblia Iskolába kért felvételt, írta, hogy szülei elváltak és anyja kapott jogot a két fiatal gyermek felügyeletére.

Mikor négy évesek lettek az anya két kis bőröndöt megpakolt dolgaikkal és kitette a fiúkat az ajtó küszöbére és mondta, „soha ne jöjjetek vissza” A két testvér az utcán üldögélt zavarodva és mély fájdalomban. Végül az apjuk eljött értük és ez a fiú évekig gyűlölte anyját mivel nem akarta őket felnevelni. Évekig szenvedett ezzel a keserűséggel, képtelen volt megbocsátani anyjának.

Végül, mikor tizenhárom éves lett egy gyülekezeti nyári táborban befogadta Krisztust szívébe. Isten beszélt hozzá, „Ha megbocsátasz anyádnak és kezdesz imádkozni érte, megváltoztatom őt.” Kezdett imádkozni és az Úr lassan kezdte az anyát megváltoztatni. A fiú kezdte anyját szeretni és hat hónapon belül ez az anya is befogadta Krisztust szívébe.

Örömmel telt el, hogy ez a fiatalember iskolánkban van, és készül evangelizálni a következő fiatal nemzedéket. Első kézből ismeri a bocsánatadás hatalmas erejét.

(David Wilkerson tanításából)
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Jázon - 2010 Július 07, 19:32:51
Hát igen. Az élet nem alról szól, hogy rögtön tökéletesek legyünk, hanem hosszú küzdelmek árán. Úgy értem, hogy amit gyorsabbann építenek fel, az gyorsabban is dől össze. Tehát ha sok küzdelmen és fájdalmon megyünk át erősebbek leszünk hitben. Legalábbis én így gondolom.
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 14, 10:09:24
Szeretettel mindenkinek tanulságként!  :2smitten:

Egy pohár tej

http://preview.citromail.hu/attach_read2/ppt/d/d6/d6a36b174c2bbc08c1bc8db76088b877/d6a36b174c2bbc08c1bc8db76088b877.html (http://preview.citromail.hu/attach_read2/ppt/d/d6/d6a36b174c2bbc08c1bc8db76088b877/d6a36b174c2bbc08c1bc8db76088b877.html)
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 24, 15:20:14
Az utazás ki van fizetve

20 órája | Hoszpodárné Gócza Andrea |
Az utazás ki van fizetveKwami nagy, félelemmel teli szemekkel nézett az édesanyjára. Hát az anyukája is el akarja hagyni őt, ahogyan apja már korábban elment tőle?
- Olyan fáradt vagyok - suttogta az édesanyja. Szeretettel nézte kisfiát, és békés mosollyal az ajkán aludt el, hogy soha többé fel ne ébredjen.
Kwami nagyon sírt, és sokáig nem tudott megvigasztalódni amiatt, hogy el kellett búcsúznia az édesanyjától. Most már valóban nem volt senkije, aki gondoskodjék róla. Ez igazán nem volt csekélység. De valamit minden gond, minden fájdalom ellenére sem tudott elfelejteni, és ebbe kapaszkodott csendes örömmel és szilárd várakozással: „Egy napon majd te is részt vehetsz ezen az utazáson, amelyet az Úr Jézus már kifizetett érted.“ Ezek voltak édesanyja utolsó szavai. Ez az ígéret volt a fénysugár a búcsúzás fájdalma közepette.

Amikor néhány héttel később egy nagy, utasokkal teli autóbusz megállt a faluban, ahol Kwami lakott, a kisfiú is felszállt. Bár egészen egyedül volt, elégedettnek és jókedvűnek tűnt. Bizakodóan foglalt helyet a buszban, kis ruhacsomagját a térdére tette, figyelmesen körülnézett, és barátságosan rámosolygott útitársaira.
Nemsokára jött a kalauz, és az útiköltséget kérte a kicsitől, ami joga és egyben kötelessége is volt. A kisfiú először értetlenül nézte a nagy embert, majd egészen elképedve így szólt:
- De hiszen az útiköltséget már kifizették értem!
- Ne fecsegj itt ostobaságokat, kisfiú - szidta türelmetlenül a kalauz - itt senki sem fizetett érted.
A kisfiú a fejét rázta.
- Nem, itt senki, de Jézus fizetett értem.
- És ki ez a Jézus, talán a busz tulajdonosa, mi? - kérdezte türelmét vesztve a kalauz.
- Nem, hiszen ezt egyáltalán nem mondtam. Én csak azt mondtam, hogy Ő fizetett értem - felelte rendíthetetlenül Kwami.
A kalauz hiábavaló próbálkozása, hogy hozzájusson a buszjegy árához, felkeltette az utazóközönség figyelmét; néhányan a fejüket rázták, mások alig tudták visszatartani a nevetésüket.
- Hol van az apád? - kérdezte most a kalauz - Itt van?
- Nekem nincs apám, elragadta a halál.
- És hol van az édesanyád?
- Az anyukám is meghalt - felelte szomorúan Kwami - De mielőtt meghalt volna, elmondta nekem, hogy egy napon egészen ingyen elindulhatok egy messzi útra, mert Jézus kifizette értem az útiköltséget, amikor meghalt a kereszten. Amikor megláttam ezt az autóbuszt, gyorsan beszálltam. Azt hittem, hogy mivel az Úr Jézus már kifizette az utazás árát, azt senki sem fogja kérni tőlem.
E szavaknál a buszban csend támadt. Már senki sem mosolygott, és senki sem gúnyolódott. A kisfiú ártatlan szavai sokakban keltettek szégyenérzetet. A kicsi olyan gyermeki bizalommal volt az Úr Jézus iránt, akiről édesanyja beszélt neki, hogy ez meghatotta az utasokat.
Egy idős, nagyon tiszteletre méltó megjelenésű, szép ruhába öltözött afrikai férfi belenyúlt a zsebébe, és kifizette a csekély összeget.
- Kisfiam - fordult aztán Kwami felé, aki barátságos intésére mellette foglalt helyet - nagyon is igazad van abban, hogy az Úr Jézus fizetett érted. De nem csak egy ilyen kis árat fizetett, mint amennyibe egy ilyen utazás kerül ebben az autóbuszban. Tudod, a mi kis utazásainkért itt a földön, bizony nekünk, magunknak kell kifizetni az útiköltséget. De az Úr Jézus valami sokkal, sokkal nagyobbat tett értünk. Olyasvalamit, amit te magad sohasem lennél képes megtenni: Kifizette érted a mennybe vezető utat. Bűneink miatt ez az utazás sokkal többe kerül, mint amit mi magunk valaha is ki tudnánk fizetni. Isten ezt jól tudta. Az Ő irántunk való szeretete azonban igen nagy volt. Ezért szívében elhatározta, hogy tulajdon Fia, Jézus Krisztus a kereszten elszenvedett halála által, életével fizet értünk, hogy ne maradjon zárva előttünk az Ő mennyei birodalmába és az Ő szívéhez vezető út. Ez volt az az ár, amit Ő kifizetett érted. Hiszed-e ezt?
- Ó, igen - felelte Kwami csillogó szemmel - most már mindent értek. Ami ezt az utat illeti, ezt a mait, ebben tévedtem. De ami az útiköltségre vonatkozik, ott mégis igazam volt, ugye?
És a kisfiú elégedetten dőlt hátra az ülésén, és boldogan kiáltotta:
- Útban vagyok a menny felé, és Jézus kifizette az utamat.
Az idős ember elgondolkodva nézett rá.
- Szeretnél velem jönni, és nálam maradni? - kérdezte barátságosan egy kis szünet múlva - Azt hiszem, a feleségem örülni fog, ha hazaviszek magammal egy ilyen kisfiút.
Csak egy pillantást kellett vetnie Kwami ragyogó arcára, és minden további nélkül fölismerte, hogy javaslata kedvező fogadtatásra talált.
- Önöknél maradhatok, amíg elindulok a nagy utazásra? - kérdezte reménykedve a fiú.
Feleletként egy meleg nagy kéz fogta át az ő kis barna gyermek kezét, és Kwami szívét eltöltötte a védettség mélységes érzése, amit édesanyja halála óta nem érzett: apát és otthont talált.

(keresztyén klub)
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Jázon - 2010 Augusztus 24, 16:21:32
Kicsit szomorú, de szép történet.

Valószínűleg az anyja az üdvösségét készítette előre.
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 15, 14:59:59
Kaptam ma egy "csomagot", abból másoltam ki:


Túl sok mozdonyvezető :

A történelem egyik legszörnyűbb vasúti katasztrófája a spanyolországi Leon El Toro alagútjában történt 1944. január 3-án.

Több mint ötszázan meghaltak.

A vonat egy hosszú személyvonat volt, mindkét végén mozdonnyal. Ezen a januári napon, amikor a vonat bement az El Toro alagútba, az első mozdony leállt. Amikor az első mozdony megállt, a hátsó mozdonyvezető beindította a mozdonyt, hogy kivontassa a szerelvényt az alagútból. Ugyanakkor azonban az elülső mozdonyvezetőnek sikerült újra beindítania a mozdonyt, és megpróbálta folytatni az utat. A mozdonyvezetők sehogy nem tudtak kommunikálni egymással. Mindketten azt hitték, hogy csak nagyobb húzóerőre van szükség. Perceken át mindkét irányba próbálták vontatni a szerelvényt. A vonat több száz utasa halt meg szénmonoxid mérgezésben amiatt, hogy a vonat nem tudta eldönteni, merre menjen.

    A vonat utasai azért haltak meg, mert eggyel több mozdonyvezető volt a kelleténél. Sokan közülünk vívódnak, mert nem tudják eldönteni, merre tartson az életük - hogy Jézushoz jöjjenek-e, vagy maradjanak meg a bűneikben. Ez a határozatlanság oda vezethet, hogy elmulasztjuk életünk legfontosabb döntését. Néha úgy gondoljuk, hogy választhatjuk mind a kettőt, de ez nem lehetséges. Nem szolgálhatunk Istennek és az ördögnek is. Jézus maga figyelmeztetett, hogy ne próbáljunk kettős életet élni: „Senki sem szolgálhat két úrnak" (Mt 6,24a).


Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 30, 09:46:44
 :2smitten:

   1887-ben egy hajó Tahiti felé indult a déli tengereken. Tizenhat hónap elteltével a hajósok befejezték küldetésüket, a pálmafa csemetéket összegyűjtötték. Amikor minden kész volt a behajózáshoz, a tengerészek fellázadtak. A szigeten való tartózkodás alatt kapcsolatot létesítettek a helybeli nőkkel, és nem akarták elhagyni őket. A kapitány – a kényszer hatása alatt – néhány emberrel együtt, egy kis csónakban, nekivágott a tengernek. Végül, sok viszontagság után, eljutottak Angliába, és elmondták a történteket. Egy büntető expedíció során később néhány lázadót sikerült letartóztatni. Kilencen a lázadók közül azonban átkeltek egy másik szigetre, hogy saját települést alapítsanak. Itt az erkölcsi lealacsonyodás hihetetlen mélységeibe süllyedtek. Életükben mindennapivá váltak a részeg orgiák, az ellenségeskedések, a verekedések, és gyilkosságok. Ennek köszönhetően a népesség gyorsan csökkent. Végül az eredeti alapítók közül már csak egyetlen ember, Alexander Smith maradt meg, tahiti asszonyokkal és félvér gyerekekkel körülvéve.

    Egy napon Smith egy ütött-kopott öreg hajós ládában felfedezett egy Bibliát. Ahogy olvasni kezdte a könyvet, megismerte a Teremtő Isten akaratát és szeretetét. Amit olvasott, megváltoztatta. Az Isten Beszéde elérte, hogy nemcsak gondolkodása, de egész életvitele is gyökeresen átalakult. Maga köré gyűjtötte az asszonyokat és a gyermekeket, s elmondta nekik felismerését és a teljes megváltozás új tapasztalatait. Egyre többen fogadták ezt el tőle, s végül a közösség a szó (eredeti), bibliai értelmében, kereszténnyé lett. A betegség, a bűn, az analfabétizmus és a részegeskedés gyorsan csökkenni kezdett, s a kis település élete fellendült.

    Csaknem 20 évvel később egy amerikai hajó kötött ki a sziget partjainál. A tengerészek nagy meglepetéssel hallották az angol beszédet. A hajó egy megvalósult utópia hírével tért vissza – egy szigetével, ahol az erkölcsi normák olyan magasak voltak, mint sehol máshol a világon, s az élet tiszta és boldog, olyan, amilyet csak kívánhatna magának az ember.

    Ez a hiteles beszámoló arról a történetről, amely a „Lázadás a Bountyn” címmel vált híressé. (Forrás: Dale & Elaine Rhoton: A hit logikája című könyve – Evangéliumi Kiadó)
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: ditte - 2010 Október 30, 10:14:42
Nagyszerű történet.
Köszönöm. :05:
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 November 16, 14:18:42
A csavargó

 

 

              Karácsony napján történt. Los Angelesből San Franciscoba utaztunk, hogy az ünnepeket férjem szüleinél töltsük el.

Péntek este indultunk, ez évben ugyanis szombatra esett Szenteste, és vasárnapra Karácsony első napja. Hogy hétfőn már dolgozni tudjunk, már vasárnap vissza kellett indulni, hiszen Los Angeles 600 km-re volt.  Általában 8 órára van szükség ehhez a távolsághoz. A gyerekekkel együtt azonban mintegy 14 órás kemény próba állt előttünk. Mikor már nem bírtuk tovább, King City-ben megálltunk, hogy együnk valamit. A helység hat benzinkútból és három ütött-kopott étteremből állt. Ezek közül az egyikbe tértünk be az utazástól kimerülten.

             Egyéves kis csemeténket, Eriket elhelyeztem egy magas gyerekülésben, közben körülnéztem: „Vajon ki tartózkodik Karácsony napján ilyen helyen? Krisztus születésének reggelén? Mit keresek én itt Üdvözítőm születése napján? Ma még ünnepelni kellene, a családdal és a barátainkkal tölteni a napot, hálát adni Istennek a kellemes életért, melyben Ő vezet, és melyet sok kis szolgálat tesz értékessé!”

             Miközben leültünk, és az étlapot nézegettük, gondolataim messze kalandoztak. „Vajon ki olyan boldog ebben a teremben, mint mi? Kedves gyermekek, egy boldog házasság, biztos megélhetés, és mindenekelőtt a hit, amely védőpajzsunk lehet bármilyen helyzetben. A hit, amelyet ajándékként és előjogként kaptunk. A hit, amelyből másoknak is szeretnénk juttatni a gyülekezeti munkálkodásunkon, a városban végzett szolgálatunkon és az egész életünk minden tettén keresztül. Karácsony tulajdonképpen hitünk születésének jelképe. Mi pedig itt ülünk messze gyülekezetünktől, otthonunktól, városunktól, mégsem elszakadva Istenünktől.” Az étterem szinte üres volt. Mi voltunk az egyetlen család. A mieinken kívül nem voltak gyermekek. A többi vendég sietve evett, halkan beszélgettek, talán mindannyian érezték, hogy egy ilyen napon senkinek sem lenne szabad itt lenni. Ezen a napon még a hitetlenek is megállnak egy kicsit, hogy a békéről és barátságról beszélgessenek.

            Gondolataim fonalát Erik boldog gügyögése szakította meg: "Tetete!" Kis kezecskéjével a gyermekülés fém asztallapját csapkodta. Tekintetében csodálkozás tükröződött, szemei tágra nyíltak, fintorgott, és közben fogatlan ínyét mutogatta. Kuncogott és prüszkölt - és akkor észrevettem derültségének okát - és először nem hittem a szememnek.

            Egy rongyos, gyűrött kabát, nyilvánvalóan évekkel ezelőtt volt új, agyonhordott, mocskos, foltos. Egy kitérdesedett nadrág, mely a pipaszár lábakat lengte körül félárbócosan. A cipő maradékaiból előkandikáló lábujjak, ing, melyről hiányzott a nyak. Aztán egy semmihez nem hasonlítható arc, a szája pont olyan fogatlan, mint Eriké. Zsíros, kócos haj, szőrös arc, s az orr olyan barázdás, mint a frissen szántott föld.  Távol ültem tőle, nem éreztem az illatát, de tudtam, hogy bűzlik. Csontos kezével integetett: „Na, te csöppség! Látlak ám, haver!”

            Összenéztünk férjemmel: „Most mit csináljunk? Szegény szerencsétlen!” Erik tovább nevetgélt és válaszolt: "Tetete!" Minden szava visszhangra talált. A pincérnők is felfigyeltek, és néhány vendég a szomszédos asztaloknál már a torkát köszörülte. A csavargó és a kisfiam kettőse feltűnést keltett.

            Egy falatot toltam Erik elé. Ő szétkente az asztalkáján. „Miért pont én?” sóhajtottam csendben.

            Megjött az étel, de a társalgás folyt tovább. Az öreg ágyrajáró átkiáltott a termen: „Akarsz almás pitét? Szereted a túrós palacsintát? Nézzétek! Szereti a túrós palacsintát!”

            Senki nem mulatott rajta. Alkoholista volt a pali és idegesítő. Mérges voltam. Dennis, a férjem, szégyellte magát. Még a hatéves fiúnk is azt kérdezte: „Miért beszél ez az ember olyan hangosan?” Némán ettünk - Eriket kivéve, aki mindent beleadott csak azért, hogy egy országúti vándor tetszését megnyerje.

            Lassan betelt a pohár. Megfordítottam a gyerekülést. Erik üvöltve forgolódott, hogy öreg barátját láthassa. Ez már aztán sok volt.

 

Dennis a pénztárhoz indult, hogy fizessen, és így szólt: „Fogd Eriket! A parkolóban találkozunk.”

            Kiemeltem Eriket az ülésből, és megcéloztam a kijáratot. Az öreg szétvetett lábakkal, várakozóan ült pontosan a kijárathoz vezető út mentén.  „Istenem, hadd jussak ki innen, mielőtt megszólítaná Eriket, vagy engem!” Siettem az ajtó felé. Hamar kiderült azonban, hogy sem Isten, sem pedig Erik nem így gondolta.

            Mikor a férfi közelébe kerültem, oldalt fordultam, hogy kikerüljem a valószínűleg rossz leheletét. Ugyanabban a pillanatban Erik, szemét legjobb barátjára függesztve, hátrahajolt és karjait a tipikus „Vegyél fel!” kisgyermeki tartásba lendítette.

            Míg azon igyekeztem, hogy ne ejtsem el gyermekemet és megtartsam egyensúlyomat, egy pillanatra szemtől szembe találtam magam az öregemberrel. Erik kitartóan emelte karjait felé. A csavargó kérdőn és esengőn tekintett rám. „Megengedi, hogy karjaimba vegyem a gyermekét?” Válaszolni sem volt időm, Erik már a férfi karjaiban volt.

            Egyszerre kiteljesedett az idős ember és a kisgyermek szeretete. Erik a teljes bizalom, a szeretet és az odaadás gesztusával hajtotta a férfi rongyos vállára kis fejecskéjét. Amaz lehunyta szemét, és láttam pillái alatt az előbukkanó könnyeket. Munkában megvénült, koszos kezeivel átölelte fiam testét, és megsimogatta hátát.

            Talán még soha nem mélyült el ilyen rövid idő alatt ilyen mértékben két ember között a szeretet. Az öreg így tartotta egy pillanatig karjában a gyermeket. Aztán kinyitotta a szemét, és rám nézett. Tiszta, parancsoló hangon szólalt meg: „Most vegye újból át a gyermeket!”

            Alig fért ki belőlem a „persze”, mintha gombócot nyeltem volna. Kelletlenül adta vissza magától Eriket, vágyakozva, mintha fájdalmat okozna ezzel magának. Átvettem a gyermeket. Még egyszer megszólított a férfi: „Isten áldja meg önt, asszonyom! Karácsonyi ajándékot kaptam öntől.”

            Nem fért ki más a torkomon, csak egy „köszönöm”. Erikkel a karomban mentem az autóhoz. Dennis csodálkozott, hogy miért sírok és szorítom magamhoz Eriket, és miért motyogok: „Istenem, Istenem! Bocsáss meg nékem!”

 

            Öt év telt el az esemény óta, de egyetlen kis részletet nem felejtettem el belőle. Még mindig hatása alatt vagyok. Az Evangélium üzenetét világította meg számomra. Az irgalmas samaritánus üzenete volt, és én voltam a pap, aki továbbment.  Jézus a leprást meggyógyította, a vaknak visszaadta szeme világát - én voltam a vak.  Isten tette fel a kérdést: „Kész vagy fiadat egy pillanatra átadni?” - miközben Ő örökre átadta nekünk Fiát.

            Pontosan tudtam, mit jelent a misszió, és csődöt mondtam, mert kényelmetlen volt. „Kész vagy megalázkodni olyan helyen is, ahol nem ismernek, hogy valakit boldoggá tégy?” Krisztus szeretete volt az, amely egy kisgyermek ártatlanságában nyilvánult meg, aki nem ítélt; a gyermek az emberszívet látta, az anya csak a mocskos ruhát.  Cselekedetek nélküli hit volt. Egy keresztyén, aki vak, és egy gyermek, aki látott.

            El kellett ott némulnom, hogy tanuljak, és azután halljam, hogy egy idős ember ellentmondásos élete ellenére Isten áldását adja rám. Kisfiam szívében ismerte azt, amit én csak eszemmel tudtam: „Uram, mikor láttuk, hogy éheztél volna?”  „Amit eggyel a legkisebbek közül megtesztek, azt velem teszitek meg.”

            Ha visszaforgathatnám az idő kerekét, és azt a pillanatot még egyszer átélhetném, vajon mit tennék?  Talán csak egyszerűen mellé ülnék, meghallgatnám, gyermekemet karjaiba tenném, tartsa addig, ameddig ő szeretné.

 

Nancy Dahlberg

(Búzamag oldalról)

 

 
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 November 28, 10:41:42
Manapaság is történnek csodák
Halottat támasztott fel a kardiológus imája.

Helios, Thu, 2010/11/25 - 20:20


Könyvet írt Isten gyógyító erejének megtapasztalásáról Chauncey Crandall floridai kardiológus, akinek neve azután került az újságok címoldalára néhány éve, hogy imádsága hatására a kórházban feléledt egy halottá nyilvánított férfi.
Karpatia

Dr. Crandall igazi megtérése 11 éves fiának, Chadnak a leukémiával vívott tragikus küzdelme során történt. Gyötrelme mélypontján, fia halálos ágyánál döntés elé került: vagy meggyűlöli Istent, vagy kimondja, hogy még odaadóbban fogja szolgálni. Crandall – mint írja – az utóbbit választotta, sőt azt kérte az Úrtól, ültesse el fia vértanúságának magvait, hogy szolgálata által „millió lelket" vihessen Istenhez. „Attól a perctől tudtam, hogy evilági életemnek, földi kívánságaimnak vége. Egyetlen célom maradt: hogy mindenható Istenünket és Urunkat, Jézus Krisztust szolgáljam. Csak azt tudom mondani, hogy megnyílt az ég."

A Szentlélek különleges érintése nyomán az orvos elkezdett imádkozni betegeiért, és több csodás gyógyulást tapasztalt. Több daganatos beteg meggyógyult, és járni kezdett egy hatéves fiú, aki korábban nem tudott lábra állni. De a legdöbbenetesebb Jeff Markin esete volt, akit a halálból hozott vissza:

2006. október 20-án az 53 éves beteg gyomorpanaszokkal és izzadással járó, erős szorongásos tünetekkel érkezett a Palm Beach Gardens Kórházba, ahol rövidesen szívinfarktust kapott. Mire Crandall doktor odaért, a férfiban már alig volt élet. Infúzióra és lélegeztetőgépre került, gyomorszondát kapott, és hatszor próbálták sokkolni. „Már majdnem negyven perce dolgoztak rajta az orvosok és a nővérek, amikor észrevettem, hogy a feje, főleg az ajkai és az ujjai szederjessé váltak az oxigénhiánytól. Amikor fellép a cianózis, nem sok remény marad" – írja könyvében Crandall.

Jeff Markin valóban meghalt. A halál reggel 8 óra 5 perckor állt be; a férfit hivatalosan halottá nyilvánították. A személyzet távozott, csak Crandall doktor maradt ott, és egy nővér, akinek elő kellett készítenie a halottat a szállításra. A csöveket eltávolították a testből. „Én is elindultam az ajtó felé – írja Crandall –, de mielőtt kiléptem volna, úgy éreztem, Isten arra kér, hogy menjek vissza és imádkozzam azért az emberért. Balgaságnak hangzott; ostoba gondolatnak, amit a stresszhelyzet, netán valami ártó hatás hozott elő. De ekkor újra, még erősebben éreztem, hogy Isten ezt kéri. Nem ismertem a beteget, és megvallom, eléggé megzavart az indítás, hogy imádkozzam érte. De tudtam, hogy korábban valahányszor elhessegettem egy ilyen sugallatot, utána sohasem éreztem békét. Ott álltam a holttest mellett, s bár a szavak tőlem jöttek, úgy éreztem, nem én találtam ki őket. Olyan volt, mintha Isten üzenetét közvetítettem volna."

Crandall doktor imádkozni kezdett a test mellett: „Atyám, Istenem, könyörgök ennek az embernek a lelkéért. Ha nem ismer téged mint Urát és Megváltóját, támaszd fel most a halálból, Jézus nevében." A nővér elképedve bámult rá. Ekkor visszajött az egyik intenzíves orvos; Crandall megkérte, próbálkozzon meg még egyszer a sokkolással. „Kolléga úr – vonakodott az orvos –, ez képtelenség. Többször próbáltam. Ez az ember meghalt." Crandall azonban nem tágított, s ekkor példátlan dolog történt: a sokk után nemcsak visszatért, hanem teljesen normális értéket mutatott a szívverés. Markin hasa megemelkedett, a beteg lélegezni kezdett. Szederjessé vált ujjai megmozdultak, és motyogni kezdett valamit. A nővér nagyot sikoltott, „mint a filmekben" – írja Crandall.

Markin valóban visszatért. Magához térve elmondta, hogy amíg halott volt, örökkévalóságnak tűnő időt töltött egy vaksötét helyen. „Mintha a szemétre hajítottak volna" – fogalmazott. Közben a lánya imádkozott érte és a megtéréséért. Crandall doktor kérte, hogy fogadja el Jézust. Markin megtette – így lett egyike annak a millió léleknek, akiket Crandall az Úrhoz akart vezetni.

Dr. Crandall angol nyelvű videója itt tekinthető meg.

(Magyar Kurír)
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Ani Kinor - 2010 November 28, 14:22:22
Manapaság is történnek csodák
Halottat támasztott fel a kardiológus imája.

Helios, Thu, 2010/11/25 - 20:20


Könyvet írt Isten gyógyító erejének megtapasztalásáról Chauncey Crandall floridai kardiológus, akinek neve azután került az újságok címoldalára néhány éve, hogy imádsága hatására a kórházban feléledt egy halottá nyilvánított férfi.
Karpatia

Dr. Crandall igazi megtérése 11 éves fiának, Chadnak a leukémiával vívott tragikus küzdelme során történt. Gyötrelme mélypontján, fia halálos ágyánál döntés elé került: vagy meggyűlöli Istent, vagy kimondja, hogy még odaadóbban fogja szolgálni. Crandall – mint írja – az utóbbit választotta, sőt azt kérte az Úrtól, ültesse el fia vértanúságának magvait, hogy szolgálata által „millió lelket" vihessen Istenhez. „Attól a perctől tudtam, hogy evilági életemnek, földi kívánságaimnak vége. Egyetlen célom maradt: hogy mindenható Istenünket és Urunkat, Jézus Krisztust szolgáljam. Csak azt tudom mondani, hogy megnyílt az ég."

A Szentlélek különleges érintése nyomán az orvos elkezdett imádkozni betegeiért, és több csodás gyógyulást tapasztalt. Több daganatos beteg meggyógyult, és járni kezdett egy hatéves fiú, aki korábban nem tudott lábra állni. De a legdöbbenetesebb Jeff Markin esete volt, akit a halálból hozott vissza:

2006. október 20-án az 53 éves beteg gyomorpanaszokkal és izzadással járó, erős szorongásos tünetekkel érkezett a Palm Beach Gardens Kórházba, ahol rövidesen szívinfarktust kapott. Mire Crandall doktor odaért, a férfiban már alig volt élet. Infúzióra és lélegeztetőgépre került, gyomorszondát kapott, és hatszor próbálták sokkolni. „Már majdnem negyven perce dolgoztak rajta az orvosok és a nővérek, amikor észrevettem, hogy a feje, főleg az ajkai és az ujjai szederjessé váltak az oxigénhiánytól. Amikor fellép a cianózis, nem sok remény marad" – írja könyvében Crandall.

Jeff Markin valóban meghalt. A halál reggel 8 óra 5 perckor állt be; a férfit hivatalosan halottá nyilvánították. A személyzet távozott, csak Crandall doktor maradt ott, és egy nővér, akinek elő kellett készítenie a halottat a szállításra. A csöveket eltávolították a testből. „Én is elindultam az ajtó felé – írja Crandall –, de mielőtt kiléptem volna, úgy éreztem, Isten arra kér, hogy menjek vissza és imádkozzam azért az emberért. Balgaságnak hangzott; ostoba gondolatnak, amit a stresszhelyzet, netán valami ártó hatás hozott elő. De ekkor újra, még erősebben éreztem, hogy Isten ezt kéri. Nem ismertem a beteget, és megvallom, eléggé megzavart az indítás, hogy imádkozzam érte. De tudtam, hogy korábban valahányszor elhessegettem egy ilyen sugallatot, utána sohasem éreztem békét. Ott álltam a holttest mellett, s bár a szavak tőlem jöttek, úgy éreztem, nem én találtam ki őket. Olyan volt, mintha Isten üzenetét közvetítettem volna."

Crandall doktor imádkozni kezdett a test mellett: „Atyám, Istenem, könyörgök ennek az embernek a lelkéért. Ha nem ismer téged mint Urát és Megváltóját, támaszd fel most a halálból, Jézus nevében." A nővér elképedve bámult rá. Ekkor visszajött az egyik intenzíves orvos; Crandall megkérte, próbálkozzon meg még egyszer a sokkolással. „Kolléga úr – vonakodott az orvos –, ez képtelenség. Többször próbáltam. Ez az ember meghalt." Crandall azonban nem tágított, s ekkor példátlan dolog történt: a sokk után nemcsak visszatért, hanem teljesen normális értéket mutatott a szívverés. Markin hasa megemelkedett, a beteg lélegezni kezdett. Szederjessé vált ujjai megmozdultak, és motyogni kezdett valamit. A nővér nagyot sikoltott, „mint a filmekben" – írja Crandall.

Markin valóban visszatért. Magához térve elmondta, hogy amíg halott volt, örökkévalóságnak tűnő időt töltött egy vaksötét helyen. „Mintha a szemétre hajítottak volna" – fogalmazott. Közben a lánya imádkozott érte és a megtéréséért. Crandall doktor kérte, hogy fogadja el Jézust. Markin megtette – így lett egyike annak a millió léleknek, akiket Crandall az Úrhoz akart vezetni.

Dr. Crandall angol nyelvű videója itt tekinthető meg.

(Magyar Kurír)

Tunde, ez csodalatos, akarcsak a Te ferjed esete! Betudnad csatolni a videot ?
Koszonom szepen, moni  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 November 28, 20:30:16
Dead Man Raised by Famed Doctor's Prayer
Dead Man Raised by Famed Doctor's Prayer (http://www.youtube.com/watch?v=RRoAcfzytCA#)
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Guti Tünde - 2010 December 03, 13:37:30
 :(
A "megdöbbentő" jelző túl kevés annak a kifejezésére, amit éreztem a cikk elolvasásakor. Szinte gyomorforgató felháborodás, és rettenet járt át. :060:
Országunk éppoly sötétségben rothad, mint bármelyik másik. A Sátán nem szórakozik.
Jézus nélkül, megtérés nélkül elveszett ez a nemzet.

http://index.hu/belfold/2010/10/19/nem_tunt_fel_hogy_allatokkal_kenyszeritik_kozosulesre_a_gyereket/ (http://index.hu/belfold/2010/10/19/nem_tunt_fel_hogy_allatokkal_kenyszeritik_kozosulesre_a_gyereket/)
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Irma - 2010 December 03, 13:51:11
A rendszer nem müködik. Ez világos. De hol vannak a keresztények? Nekem az fáj, hogy sehol nem tapasztalok aktív jelenlétet. Pedig ezeken a területeken igazán előre lehetne lépni. Kivétel ez alól a Palánta misszió, akik beszéden kivül tesznek is, úgyhogy közben a fennmaradésukért küzdenek.
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: feszter - 2010 December 03, 14:22:43
Engem is nagyon megrendűltem a cikken.
Tegnap a híradóban volt róla szó.Nincs rá kifejezés....
Az Úr adjon kegyelmet nékik,hogy megtudjanak térni ebből a förtelemből.
Kedves Irma ez nem a keresztények hibálja,hogy ilyen dolgok megtörténhetnek.
Elsősorban a szülők felelőssége, majd az egész társadalom felelőssége, mert az emberekben meghidegült a szeretet, nem törödnek egymással.
A hitanórákat is délutánra tették az elmult rendszerben, nehogy a gyerekek valami jót és igazat, szépet tanuljanak.
Egyébként a palánta misszion kívül is vannak gyerekek, fiatalok  felé szólgáló keresztények. Csak egy példa Prekopa Vilmos rendszeresen járja az iskolákat és ahol megengedik szolgál a fiatalok felé.És még sorolhatnám......
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Irma - 2010 December 03, 15:14:20
Sokkal több területen dolgozhatnának keresztények ha komolyan vennék az irgalmasság, a gyámolítás szolgálatát. Ezeken / mint pl. a gyermekjóléti, vagy gyámügyi intézmények / még csak előnyt is jelentene, mert becsülettel és körültekintéssel végeznék a munkájukat, és akkor kevesebb gyermek kerülné el a figyelmüket. De elismerem a gyámolítás nem olyan kiemelt ajándék, mint a prófétálás, vagy a gyógyítás és erre sokkal kevesebb a jelentkező.
Minden tiszteletem - ismeretlenül is - Prekopa Vilmosé.
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Kamilla - 2010 December 03, 15:33:42

 1Kor 12:

 4.  A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.
5.  A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.
6.  És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.
7.  Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.
8.  Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;
9.  Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;
10.  Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;
11.  De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja


27.  Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.
28.  És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit


  Isten rendeli, a Szent Szellem osztogatja...
  Nem jó ha saját akaratból, buzgóságból, testből megy valaki, illetve
  ideig-óráig vannak gyümölcsei, de...   :05:

     :2smitten:       :169:
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Irma - 2010 December 03, 16:02:34
De jó! Van minek ellentmondani, mi is lenne, hogyha egyszer nem kontrázni akarnátok, hanem megértenétek amire gondolok?
Én is tudom, hogy a Szent Szellem ajándékait adja amint akarja. De milyen érdekes, hogy sokkal többen törekszenek a megnyilvánulásokra, mint a csendes, odaszánt szolgálatokra, és nem hiszek abban, hogy Isten nem látja a szükségeket és nem indít embereket. Sokkal inkább azt gondolom, hogy az ilyen jellegű szolgálat sokkal odaszántabb életet követel, és nem látványos, hanem "szív elrejtett embere"
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Kamilla - 2010 December 03, 16:37:03

         

             :igen:
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: feszter - 2010 December 03, 16:56:30
Kedves Irma!

Nem kontrázni akarunk, csak nem jó egy misszíót kiemelni és ugy beállítani,hogy rajtuk kivűl
más nem tesz semmit.Értelek én_hol vannak a kereszténye?_
Mindenkinek meg van a maga elhívása az Urtól és abban kell megmaradnia.
Nem mindenki van elhíva missziós munkára, kinek-kinek mit ad az Úr.
Szerintem nagyon sok keresztény dolgozik ilyen területen.
A mi falunkban is van keresztény családsegítő, és van evangélikus misszióban dolgozó család.
Szinte alig tudnak megélni, de elégedettek mert az Úr mindig betölti szükségeiket.

Szeretettel Ircsi
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Irma - 2010 December 04, 21:13:46
Kedves Ircsi!

Bocs, de úgy látszik énfelőlem, hogy mindenre azonnal ellenkezéssel feletek. Ha nincs igazam, akkor jó.
Nem kiemeltem egy szolgálatot, bár szivem szerint tenném, mert nagy szükségük van a támogatásra.
Tisztelem és becsülöm azokat akik ilyen jellegű területen dolgoznak, de akkor is azt látom, hogy nagy-nagy területek vannak átengedve a világiaknak. Több területen lehetnének elkötelezett keresztények. Nagyon nagy a szükség és mintha azok akik tudják a megoldást, nem nagyon mozdulnának.
A szeretet közvetítésre nem kell külön elhívás, az minden keresztény kötelessége. Csal egy Ige vers : tegyetek jót mindenekkel. Mert az ominózus történetben is hacsak egy ember vette volna a fáradtságot és nem hagyta volna annyiban, akkor ezek a gyerekek nem szenvedtek volna ennyit.
De mintha túlzottan megszoktuk volna már a szenvedést, és nagyon magunkba fordultunk. Ezt nem egy meghatározott csoportnak mondom ha nem általánosan ez a kérdésem : hol vagyunk mi keresztények? Nagyon nem látszik ezen az országon, hogy "keresztény ország" csak ennyit akartam kifejezni valahogy.
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: b.cermidoff - 2010 December 27, 03:34:31
[info]Ez a részlet is "Az igazgyöngy" című regényemből való. Valós történeten alapszik. A főhőst Jemitnek hívják.
"Kora reggel dörömbölésre és kiabálásra ébredt. A rendőrség volt az. Artikulátlanul, minősíthetetlen hangnemben követelték, hogy engedje be őket a lakásba. Végül nem várták meg, míg magára vett egy köntöst. Betörték az ajtót. Egy kommandós figura rávetette magát és a földre teperte. Ordibálva követelték rajta a leveleit, iszlámista röplapokat és vallási kiadványokat kerestek nála. A fundamentalistákkal való állítólagos kapcsolatait firtatták rajta. Mivel nem válaszolt elég gyorsan, fogvatartója erősen hátracsavarta a kezeit. A többiek rugdosással, ütleggel, hajtépéssel próbálták beszédre bírni. Tagadta, hogy bármi köze lenne a vallási fanatikusokhoz. Korábban egy ilyen helyzetben biztosan ügyvédet követelve szitkozódott volna. Akkor azonban csak tette, amit mondtak. A nagydarab kommandós végre leszállt róla. Így a rendőri parancsnak engedelmeskedve elment addig a dobozig, amiben a leveleit tartotta. Odahozta a rendőrök elé. Ekkor térdre esett és a könnyei eleredtek. A zsaruk azt hitték, megtört és megbilincselték. Pedig csak magában imádkozott. Kétségbeesésében az Úrhoz fordult igazságért. Úgy, ahogy volt, bermudában, pólóban bevitték a rendőrőrsre. Ott belökték egy teljesen sötét, ablaktalan helyiségbe és órákra magára hagyták. Amíg ébren bírta, végig szabadulásért imádkozott. Aztán simán elaludt. Arra ébredt, hogy fény vetődött rá. Kinyitották az ajtót. Bejött egy őr és felrángatta a földről. A rendőri intézkedéstől Jemitnek mindene fájt. Testét több helyen kék foltok, véraláfutások és zúzódások borították. Az őr bevezette a vallató szobába. A tisztek és a nyomozók felváltva faggatták. Hosszú ideig próbáltak kicsikarni belőle egy olyan vallomást, amiben elismeri, hogy kapcsolatban állt valamiféle fundamentalista csoporttal, aminek még a nevét sem tudta megjegyezni. Megkísérelték megtörni fenyegetéssel, megvesztegetéssel, ijesztgetéssel, blöfföléssel, ordibálással, ravaszkodással és szép szóval is. Végig állnia kellett. Bilincsben. Mivel azonban Jemitnek valóban nem volt mondanivalója, így nem mentek vele semmire. Azután az őr visszavezette a sötét helyiségbe. Jemit ekkor már nagyon éhes volt. Ráadásnak a fájdalmas sérülésektől belázasodott. Ismét órákra elaludt vagy elájult. Másodszor is felébredt. Megint nyílt az ajtó. Az őr kivezette. Ezúttal a vallató szobában ülő tiszt lecsatoltatta Jemitről a bilincset. Hellyel kínálta.
- Mindenekelőtt elnézést kérek a kollégáim eljárása és stílusa miatt. A múlt havi calhi öngyilkos merénylet miatt nemzetközi nyomozás indult és az egyik szál önhöz vezetett. - mondta.
- Elég nagy baj az, hogy az unokaöcsém élete ilyen értelmetlen véget ért… nem is szólva a huszonhárom ártatlan áldozatról. - nézett rá komolyan Jemit.
- Nos, szélsőséges vallási irodalmat kerestünk önnél. Az egész lakást átkutattuk és csak ezt találtuk. - mondta a tiszt és eléje rakta a nagy, fekete Bibliát. - Ön szabad.
Jemit magához ölelte a Szentírást és köszönetet mondott az Úrnak.
[/info]
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Eva0712 - 2011 Július 27, 08:13:45
A három öregember
Egy asszony kijött a házból, és három hosszú, fehér szakállú öregembert látott üldögélni az udvaron.


Nem ismerte őket. Így szólt:

- Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de éhesnek látszotok.

Kérlek benneteket, gyertek be, és egyetek valamit!

- A ház ura itthon van? - kérdezték.

- Nem - válaszolta az asszony. - Nincs itthon.

- Akkor nem mehetünk be - felelték.

Amikor este a férje hazaért, az asszony elmondta neki, mi történt.

- Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be őket! - válaszolta a férj.

Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket.

- Együtt nem mehetünk be a házba - felelték.

- Miért nem? - kérdezte az asszony.

Az egyik öreg magyarázatba kezdett: -Az ő neve: Jólét - mutatott egyik barátjára, majd a másikra mutatva azt mondta: - Ő a Siker, és én vagyok a Szeretet.

-Majd így folytatta: - Most menj vissza a házba, és beszéld meg a férjeddel, melyikünket akarjátok behívni.

Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg mondott.

A férj megörült. - Ez nagyszerű! - mondta. - Ebben az esetben hívjuk be Jólétet!

Hadd jöjjön be, és töltse meg a házunkat jóléttel!

A felesége nem értett vele egyet: - Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább a Sikert?

A menyük eddig csak hallgatta őket, és most előállt saját javaslatával:

- Nem lenne jobb a Szeretetet behívni? Az otthonunk megtelne szeretettel.

- Hallgassunk a menyünkre! - mondta a férj a feleségének.

- Menj, és hívd be Szeretetet, hogy legyen a vendégünk!

Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget: - Melyikkőtök a Szeretet?

Kérlek, gyere be, és legyél a vendégünk!

Szeretet felállt, és elindult a ház felé.

A másik kettő szintén felállt, és követték társukat.

Az asszony meglepve kérdezte Jólétet és Sikert:

- Én csak Szeretetet hívtam, ti miért jöttök?

Az öregek egyszerre válaszoltak:

- Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a másik kettőnek kint kellett volna maradnia.

De mivel Szeretetet hívtad, ahova ő megy, oda mi is vele tartunk.

Ahol Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is!
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: DöNdIkEeE - 2011 November 15, 15:45:44
Nagyon aranyos kis példázat volt, köszönjük szépen :2smitten:
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Elisabeth - 2011 December 14, 15:32:35
Istenfélelem, nem emberfélelem

Samuel ben Sosratai rabbi Rómába utazott, amikor éppen a császárnő elvesztette a karkötőjét. Megtalálta a rabbi.

A császár hírnöke szertejárt a birodalomban és kihirdette a császárnő parancsát: „Aki harminc napon belül megtalálja a karkötőt és visszaadja, jutalmat fog kapni. Ha a harmincadik nap után valakinél megtalálják, azt lefejezik!“

Samuel rabbi nem vitte vissza a karkötőt a megadott harminc napon belül. Csak azután adta vissza, miután letelt a határidő. Ekkor így szólt hozzá a császárnő: “Nem a birodalomban élsz?” “De!” – hangzott a válasz. “Nem hallottad a hírnökömet, mit mondott?” “De igen, hallottam!” – és elmondta pontosan a császárnő parancsát.

“Akkor miért nem hoztad vissza harminc napon belül a karkötőt?” – kérdezte a császárnő. “Azért, hogy ne mondhasd, hogy én félek tőled. Azért hoztam vissza, mert én az ISTENT félem!” Ekkor megszólalt a császárnő: “Áldott legyen a zsidók Istene!”

Forrás: amzi
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: ditte - 2011 December 14, 16:09:18
Köszönöm Elisabeth. Micsoda hit és Istenfélelem volt benne.
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: DöNdIkEeE - 2012 Január 18, 14:39:36
Nem semmi történet... És mekkora igazság van benne  :119:  Ha mindannyian így tudnánk megélni a hitünket minden nap az nagyon jó lenne, de hiszen erre törekszünk. Jól illusztrálja a jelenlegi viszonyt a "felső vezetéssel" :044:
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Elisabeth - 2012 Február 09, 11:30:18
Egyszer egy gazdag ember készült hosszabb utazásra. Mielőtt útnak indult, ki adta a minden napra való munkálatokat  szolgájának. A felejtés végett, felírta a feladatok listáját egy papírra és odaadta a szolgálónak.

A listát át kellett nézni naponta. Amikor a gazdag ember hosszabb távolléte után hazaérkezett, hivatta szolgáját, és tudakolta, hogy elvégzett-e minden feladatát.  „Igen, mindennap elolvastam a feladatok listáját!” A gazdag ember elvesztette a türelmét és így szólt: „Ostoba! Azért adtam a listát, hogy emlékeztessen téged, mit kell tenned, nem pedig azért, hogy naponta olvasgasd!”

Internet
 :2smitten:

Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: DöNdIkEeE - 2012 Február 09, 12:49:58
Nagyon jó kis történet  :pirul: :afro:
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: julika - 2012 Február 09, 13:56:44
Egyszer egy gazdag ember készült hosszabb utazásra. Mielőtt útnak indult, ki adta a minden napra való munkálatokat  szolgájának. A felejtés végett, felírta a feladatok listáját egy papírra és odaadta a szolgálónak.

A listát át kellett nézni naponta. Amikor a gazdag ember hosszabb távolléte után hazaérkezett, hivatta szolgáját, és tudakolta, hogy elvégzett-e minden feladatát.  „Igen, mindennap elolvastam a feladatok listáját!” A gazdag ember elvesztette a türelmét és így szólt: „Ostoba! Azért adtam a listát, hogy emlékeztessen téged, mit kell tenned, nem pedig azért, hogy naponta olvasgasd!”

Internet
 :2smitten:

Köszönöm  :hehe:
 Az jutott eszembe erről a kis történetről,hogy amikor a fiamat megkértem,hogy jöjjön le a kertbe mert szedjük az uborkát,akkor ő le is jött. közel 10perc elteltével néztem hol jár a szedésben....de nem volt sehol ,a sor végén űlt le a vödörjére.
kérdeztem:mért nem szeded az uborkát gyermekem?mire ő:,azt mondtad jöjjek le mert szeditek az uborkát.
DE nem mondtad,hogy én is szedjem. :088:
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: Elisabeth - 2012 Február 09, 13:59:01
Hááát, ezek a drááága csemeték!  :hehe:

 :afro:
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: bacsipista - 2012 Szeptember 20, 06:52:56
Az idős ács

 

Az idős ács egy szép napon úgy döntött, ideje nyugdíjba vonulni. Főnökének elmondta, hogy bár hiányozni fog a kereset, amit a munkájáért kapott, mégis otthagyja a házépítést, mert többre értékeli a szabadidőt, amit az évtizedek során szép nagyra nőtt családjával tölthet.
- Valahogy majd csak el leszek; mondta.

A főnök nagyon sajnálta, hogy elveszíti legjobb ácsmesterét, s arra kérte őt, hogy utoljára segítsen felépíteni neki még egy házat.

Az ácsmester ráállt, de nem telt el sok idő, és máris látni lehetett, hogy az utolsó házába a szívét már nem tette bele. Az elvégzett munka hanyag volt, a felhasznált anyagok minősége silány. Szomorú befejezése volt ez egy egyébként kiváló és elkötelezett ácsmester szakmai életének.
A ház átadására megjelent a főnök is, aki magával hozta a ház kulcsait, s azokat átadta az ácsmesternek.
- Ez a Te házad - mondta. - Ezt én adom ajándékba.
Az ácsmester meg volt döbbenve. Milyen kár... Ha tudta volna, hogy a saját házát építi, egészen másképp dolgozott volna.

Így van ez mindnyájunkkal. Építgetjük életünket nap-nap után, de sokszor nem éppen a lehető legjobbat adjuk magunkból. És aztán jön a hidegzuhany, amikor rádöbbenünk, hogy nekünk kell majd laknunk abban a házban, amit magunknak építettünk. Ha újra kezdhetnénk, egészen más életet építenénk.

Tehát nincs visszaút.

Te is építőmester vagy. Te is nap, mint nap kalapácsot fogsz kezedbe, hogy szöget verj be a falba, léceket illesztesz egymáshoz, falakat húzol fel.

Egyszer valaki úgy fogalmazott, hogy: "Az élet egy csináld magad vállalkozás". Ahogy ma állsz a dolgokhoz, és ahogy ma döntesz, az szabja meg, hogy holnap hogyan élsz majd.
Építkezz okosan.

Ne feledd!

Úgy szeress, mintha senki nem bántott volna meg!
Úgy dolgozz, mintha nem lenne szükséged a pénzre!
Úgy táncolj, mintha senki sem figyelne!


forrás: http://havannacsoport.hu/?modul=oldal&tartalom=1011190 (http://havannacsoport.hu/?modul=oldal&tartalom=1011190)
Cím: Re:Megdöbbentő történetek
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 20, 21:00:33
 :thanks: nagyon nagy igazság van ebben a történetben!!! :104: :026: