Alfa-Omega közösség

Ismerkedés => Fórumozók blogjai => Zsuzsa2 => A témát indította: Zsuzsa2 - 2010 December 30, 18:50:41

Cím: A beszéd
Írta: Zsuzsa2 - 2010 December 30, 18:50:41
A Biblia a beszédről:


De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, a mit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mt.12.36

Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.  Mt.12.37

 'Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert.'

'Amik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert.
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyílkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizo yságok, káromlások' Mt. 15:11, 18-19

1Kor.5.11: Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.
Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.  1Kor.4.20

Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.  Ef.4.29

Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás Ef.5.4

Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira.  Ef.5.6

Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Zsidó 4.12

Mert mindnyájan sokképen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Jakab 3.2

Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.   Zsolt.34.14

A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.    Péld.10.19

Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.  Péld.14.23

 Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot.  Péld.15.1

Útálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek.   Péld.15.26

Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek.  Péld.16.24

A ki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és a ki higgadt lelkű, az értelmes férfiú.  Péld.17.27

A susárlónak beszédei hizelkedők; és azok a szív belsejét áthatják.  Péld.18.8

A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól.  Péld.18.20

Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot.  Péld.25.15

Az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gondol álnokságot.   Péld.26.24

Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak.  Péld.30.5-6


Cím: Re:A beszéd
Írta: Ani Kinor - 2011 Január 01, 11:07:02
Koszonom szepen, Zsuzsa  :088: :088: :088:

 :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Sándor - 2011 Január 03, 11:15:16
Nagyon komolyan kell venni azt, hogy mit mondunk és miről teszünk bizonyságot. Én egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon sok lelkész, vagy nem is tudom, már milyen néven említik magukat - beszélnek Isten nevében, pedig semmi köze ahhoz, amit Isten üzenni akar. Ezek az emberek sokkal súlyosabb itélet alá esnek majd, mint a pogányok. Istenről hamis képet adni - csak nézzük meg Jézust, mikor a farizeusokkal beszél. Tudom, hogy ha ez sokaknak világos lenne, nem merne többé szószékre menni - vagy összecsuklana a lába, mikor mikrofont ragad és nagy lelkesen mondja a maga faragta Istenkép bizonyságait.
szeretettel
Sándor
Cím: Re:A beszéd
Írta: Guti Tünde - 2011 Január 03, 12:21:15
Az biztos, hogy a tanítók keményebb ítélet alá esnek majd, ezt maga az Ige mondja.
Cím: Re:A beszéd
Írta: ditte - 2011 Január 03, 12:58:45
Bizony nem mindegy,mi jön ki a szánkból.
Cím: Re:A beszéd
Írta: sdg - 2011 Január 03, 13:17:29
Nagyon komolyan kell venni azt, hogy mit mondunk és miről teszünk bizonyságot. Én egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon sok lelkész, vagy nem is tudom, már milyen néven említik magukat - beszélnek Isten nevében, pedig semmi köze ahhoz, amit Isten üzenni akar. Ezek az emberek sokkal súlyosabb itélet alá esnek majd, mint a pogányok. Istenről hamis képet adni - csak nézzük meg Jézust, mikor a farizeusokkal beszél. Tudom, hogy ha ez sokaknak világos lenne, nem merne többé szószékre menni - vagy összecsuklana a lába, mikor mikrofont ragad és nagy lelkesen mondja a maga faragta Istenkép bizonyságait.
szeretettel
Sándor


Biztos vagyok benne, hogy a lelkész/pap meg van győzödve az általa hirdetett üzenet Igazság voltáról, nem hiszem, hogy olyat cselekedne beszédével, amely hite szerint nem az Urat szolgálja. Ettől függetlenül biztosan van olyan lelkész/pap, aki Istennek nem tetsző beszédet tart.
Amennyiben képesnek tartod magad ezeket a beszédeket megkülönböztetni, amelyek Isten valós Igéjét hirdeti, azokat fogad a szívedbe, az ettől eltérőről pedig az ítéletet bízd Úrra.
Áldjon az Úr!
Cím: Re:A beszéd
Írta: Ani Kinor - 2011 Január 03, 16:48:39
Nagyon komolyan kell venni azt, hogy mit mondunk és miről teszünk bizonyságot. Én egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon sok lelkész, vagy nem is tudom, már milyen néven említik magukat - beszélnek Isten nevében, pedig semmi köze ahhoz, amit Isten üzenni akar. Ezek az emberek sokkal súlyosabb itélet alá esnek majd, mint a pogányok. Istenről hamis képet adni - csak nézzük meg Jézust, mikor a farizeusokkal beszél. Tudom, hogy ha ez sokaknak világos lenne, nem merne többé szószékre menni - vagy összecsuklana a lába, mikor mikrofont ragad és nagy lelkesen mondja a maga faragta Istenkép bizonyságait.
szeretettel
Sándor


Biztos vagyok benne, hogy a lelkész/pap meg van győzödve az általa hirdetett üzenet Igazság voltáról, nem hiszem, hogy olyat cselekedne beszédével, amely hite szerint nem az Urat szolgálja. Ettől függetlenül biztosan van olyan lelkész/pap, aki Istennek nem tetsző beszédet tart.
Amennyiben képesnek tartod magad ezeket a beszédeket megkülönböztetni, amelyek Isten valós Igéjét hirdeti, azokat fogad a szívedbe, az ettől eltérőről pedig az ítéletet bízd Úrra.
Áldjon az Úr!
Úgyanígy állok ezen kérdéshez magam is !  :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Január 07, 07:18:52
Milyen a beszédünk?

„Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.” Máté 12: 37.

Mindannyiunkat érintő téma ez, hiszen nap mint nap beszélünk embertársainkkal, és gyakran fordul elő, hogy hibázunk, vétkezünk a beszédben. „Mert mindnyájan sokképen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.”(Jak. 3: 2) Úgy gondolom, nincs olyan ember, aki beszédben ne vétkezne. De nagyon fontos tudni, hogy hogyan nem szabad beszélnünk! Vannak e területen súlyos bűnök:

Sok és meggondolatlan beszéd: „Láttál-é beszédeiben hirtelenkedő embert? A bolond felől több reménység van, hogynem a felől!”(Péld. 29: 20.) Ebbe a hibába könnyen beleesik az ember, hogy hirtelen, meggondolatlanul beszél, majd később megbánja, amit mondott, de már késő. Amit kimondott, az már elhangzott! Ezért írja az Ige: „Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt; mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszéded kevés legyen;” (Préd 5: 2) „Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.” (Jak. 1: 19.) „A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.”(Péld. 10: 19.) „Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet” (Préd 5:6.) Ha valaki Istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az Istentisztelete hiábavaló.” (Jak. 1: 26.)
Tehát a mi nyelvünket nekünk kell megfékeznünk és megzaboláznunk, hogy ne szóljunk meggondolatlanul, és ne legyünk sokbeszédűek! Ha ez mégsem sikerül, kérjük mi is, ahogy Dávid: „Tégy Uram závárt az én szájamra; őriztessed az én ajkaim nyílását!” (Zsolt. 141: 3)

Esküdözés: Jézus így tanít: „Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa. Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé; Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.” (Máté 5: 34-37.) Mi legyünk igazmondók, beszédünk hiteles legyen, hogy mindenki tudja, hogy amit úgy mondunk, az úgy is van, ne kelljen esküdnünk senkinek semmiről, mert ez nem kedves Isten előtt!

Csúfolás: „A kevély dölyfösnek csúfoló a neve” (Péld 21: 24.) „Kik csúfolók, ő megcsúfolja azokat”(Péld 3: 34.) A csúfolás egy nagyon csúnya bűn. Aki ezt teszi, az embertársát lenézi, magát nála jobbnak tartja. És ha ennek a bűnös érzésének még hangot is ad, megalázza embertársát. Biztosan számíthat arra, hogy Isten is megalázza őt.

Szitkozódás, átkozódás:
Remélhetőleg hívő ember nem esik ebbe a bűnbe, mert szinte biztos, hogy akkor az Úrral való kapcsolata már megromlott. Az ember szidalmazhatja embertársát és Istent is. Általában csúnya, gonosz szavak hangzanak el, és minden szó mögött dühös rosszindulat húzódik meg. Érdemes Bálám szavaira emlékezni: „Mit átkozzam azt, akit Isten nem átkoz?” Jób így vallja: „Nem engedtem, hogy vétkezzék az én szám ebben, hogy valakire átkot kértem volna.”

Zúgolódás: „Aki pert kezd a Mindenhatóval, cáfolja meg, és aki az Istennel feddődik, feleljen néki!” (Jób 39: 36.) „Jaj annak, aki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel!” (Ésa. 45: 9.) Tudjuk, hogy Izráel népe mennyit zúgolódott a pusztában Isten ellen, azért az a nemzetség nem mehetett be az Ígéret földjére. Előfordul, hogy mi is zúgolódni kezdünk, ha egy-egy próba vagy betegség, nyomorúság nehezedik ránk. Ilyenkor csendesedjünk el, és tegyük életünket azzal a biztos tudattal Isten kezébe, hogy azoknak, akik Őt szeretik, minden javukra van. Még a nyomorúság is! És higgyük el, hogy a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja, a próbához a szükséges erőt!

Káromlás:
„Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.”(II. Móz. 20: 7.) „Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt” (Eféz. 4: 31.) Ez a bűn nagyon méltatlan Isten gyermekéhez és Istennek fájdalmára van.

Hízelgés:
„A fondorlónak beszédei hízelkedők. (Péld 26: 22) „A ki nagy hangon áldja az ő barátját, reggel jó idején felkelvén; átokul tulajdoníttatik néki.” (Péld 27: 14.) Aki túlságosan dicsér és kíván szerencsét, képmutató az. Túlságos magasztalás fél gyalázás. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy ha valaki már bántóan áradozik, hátunk mögött szinte mindig gyaláz. Kerüljük a hízelgő embert, és persze a hízelgés bűnét!

Rágalmazás:
„Van olyan, a ki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz” (Péld. 12: 17.) Sajnos, Isten népe között is mindig vannak olyan „testvérek”, akik mindig azon munkálkodnak, hogy másokat rossz hírbe keverjenek, gyalázatot hozzanak rá. Úgy tűnik, ez az életük fő öröme, ha bajba sodorhatnak másokat. Még a dicséretüktől is fél az ember. Pedig Isten világosan tanít: „Ne szóljátok meg egymást atyámfiai.” (Jak. 4: 11.) „Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.” (Zsolt. 34: 13.) Mielőtt másokról mondanánk valamit, gondoljuk át, hogy mi nem cselekedtünk-e már hasonlót? Nem tudnánk-e segíteni inkább bűnbe jutott testvérünknek? Mert azzal, hogy bűnét nyilvánosan szétkürtöljük, inkább megöljük a lelkét! „Ne járj rágalmazóként a te néped között; ne támadj fel a te felebarátodnak vére ellen. Én vagyok az Úr.” (III. Mózes 19: 16.)

Kárhoztatás:
„Ne ítéljetek, és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik;” (Luk. 6: 37.) Egy biztos, az ítélet nem a mi dolgunk! Hagyjuk azt az igazságosan ítélőre! Ő majd megfizet mindenkinek cselekedetei szerint!

Hazugság:
Hazudni még tisztességes célból sem szabad! De ártó szándékkal olyat mondani, ami nem igaz, vagy nem úgy igaz, az nagy bűn!„Ne hazudjatok egymás ellen” (Kol. 3:9.) „Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával” (Eféz. 4:25.) Hazugság az is, ha valaki csak az igazság egy részét mondja el. Hazugság az is, ha felnagyítva, kiegészítve, rájátszva mond valaki valamit más kárára!

Beszédünkből pontosan látható, milyen emberek vagyunk.
Egyik legfontosabb ismertetőjelünk.
„Mert a te beszédeidből ismertetel igaznak, és a te beszédeidből ismertetel hamisnak.” (Mát. 12: 37.)
„Mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.” (Luk. 6: 45.)
 Beszédünk elárulja, hogy mi van a szívünkben. Szeretet vagy gyűlölet? Áldás vagy átok? Vajon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserűt” (Jak. 3: 11.)

Igyekezzünk arra, hogy Istenünk dicsőségére, és az Ő segítségével a mi beszédünk kellemes legyen, sóval fűszerezett. Áldást mondjunk, még arra is, aki átkot mond ránk! A mi beszédünk példa legyen mindenki számára!

A mi erős Istenünk segítsen meg, hogy beszédünk egyre jobban szolgálja az Ő dicsőségét
/Horváth Gábor/

Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Január 08, 08:36:02
 :2angel:
Nem adhatok NEKED mást, csak szám önkéntes áldozatát.
Ezt akarom adni, és ezért csak azzal akarok foglalkozni, ami tiszta, ami jó hírű, ami igazságos, zsoltárokkal és dícséretekkel teljen meg a napom ez az én kérésem Drága Uram
Az Úr Jézus NEVÉBEN
Magdus

 :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Ani Kinor - 2011 Január 08, 12:47:37
:2angel:
Nem adhatok NEKED mást, csak szám önkéntes áldozatát.
Ezt akarom adni, és ezért csak azzal akarok foglalkozni, ami tiszta, ami jó hírű, ami igazságos, zsoltárokkal és dícséretekkel teljen meg a napom ez az én kérésem Drága Uram
Az Úr Jézus NEVÉBEN
Magdus

 :2smitten:Én is ezt szeretném !
 :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: zoltan - 2011 Január 08, 13:11:38
Máté 12:34  .... Mert a szívnek teljességéből szól a száj.
Máté 12:35  A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.
Máté 12:36  De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, a mit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján.
Máté 12:37  Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.

Ef 5:19  Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.

Kol 3:16  A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
Kol 3:17  És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében [cselekedjetek], hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.

 :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Január 08, 13:18:35
:2angel:
Nem adhatok NEKED mást, csak szám önkéntes áldozatát.
Ezt akarom adni, és ezért csak azzal akarok foglalkozni, ami tiszta, ami jó hírű, ami igazságos, zsoltárokkal és dícséretekkel teljen meg a napom ez az én kérésem Drága Uram
Az Úr Jézus NEVÉBEN
Magdus

 :2smitten:Én is ezt szeretném !
 :2smitten:

Én ezt akarom :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Január 08, 13:23:25
Igen és még ez is kedves Zoltán :2angel:
Az üres beszéd ami mögött nincs valóságos megtapasztalás!

Idézet
Lk 24,11 De az ő szavuk csak üres beszédnek látszék azok előtt; és nem hivének nékik.
2. Ef 5,6 Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira.
3. 1Tim 6,20 Óh Timótheus, őrizd meg a mi rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől;

 :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: zoltan - 2011 Január 08, 13:28:18
Köszi Magdi.

Értékes gondolatok, vagyis igék.

Az üres beszéd, aminek nincs értéke, tartalma, ugyan olyan káros lehet. Hiába váló.

Az Úr tisztítson meg bennünket az olyan beszédtől aminek nincs Isteni tartalma, értéke, hanem mindig legyen az értékes, tápláló, építő.

Az Úr formáljon bennünket.

 :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Január 08, 13:30:31
Ámen Ámen és Ámen
Cím: Re:A beszéd
Írta: Shomer ayin - 2011 Január 08, 13:47:02
Shalom testvérek. engedtessék meg nekem, hogy egy-két Igét megjelöljek, ami számomra rendkívül fontos irányadás- és mérték
a beszédet illetőleg.I.;Mt 26,73    
Kevés idő múlva pedig az ott álldogálók menének hozzá, és mondának Péternek: Bizony te is közülök való vagy; hiszen a te beszéded is elárul téged.
Mennyire csodálatos dolog ez: Ha a beszédem is arról tesz bizonyságot, hogy Jézus követője vagyok, Akkor már minden jó!
 / bevallom ez még szerintem odébb van.../
II;24.    
És onnét fölkelvén, elméne Tírus és Sídon határaiba; és házba menvén, nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatá el magát. Ez is a beszéd miatt volt, mert a tanítványok, a meggyógyultak, a szabadultak, a vígasztalást vettek bizonyságot tettek róla,beszéltek róla semmivel és senkivel nem törődve bizonyságai voltak...
/ én is így szeretnék élni../


Cím: Re:A beszéd
Írta: zoltan - 2011 Január 08, 13:57:20

Köszönöm. Somer ajin.

Ezek is értékes gondolatok.

Lehet belőle tanulni. Vajon beszédünk elárulja, kihez tartozunk, kinek a tanítványa vagyunk, ki a Mesterünk.

 :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Shomer ayin - 2011 Január 08, 14:03:22
Csak egy gondolat az előzőekben említett "tévtanítókról" Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy Jézus az abszolút mérőkötél!
Mindenkinek van szentírása, minden tanítás közben,után az Igével kell egybevetni a halottakat!
nem hivatkozhat majd senki arra : nekem ezt tanították"...ez nem lehet mentség.
sok ember adta azért az életét,hogy mi ma olvashassuk az Igét. fontos Igehely:Róma 15,4Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.
Tehát azért lett megírva, hogy olvasása által útmutatást,vígasztalást vegyünk...
A tanítóknak valóban nagy felelősségük van, de szilárd meggyőződésem, hogy nincs olyan hívő tanító:aki a saját érdeke-vagy dicsősége miatt ki merné forgatni az Írást. Rendkívül erős figyelmeztetés: V.Móz.4,2 ; V Móz.12,32 ( Csia féle fordítás esetén 13,1) :   
Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, a melyeket én parancsolok néktek.
A tanító a szolgálók között a legkisebb. ő csak az első lépéseknél segít, de az utat mindenkinek saját magának kell! megjárnia. A tanító megnyit egy ajtót, és biztatja azokat akik kint állnak: lépjetek be!; kutassátok át; találjátok meg a rejtett kincseket; soha ne elégedjetek meg...stb.
Az igazi és jó tanító arról ismerszik meg, hogy a hallgatóság " felnő" mellette!
Cím: Re:A beszéd
Írta: zoltan - 2011 Január 08, 14:09:24
 :afro: :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Január 08, 14:37:49

Köszönöm. Somer ajin.

Ezek is értékes gondolatok.

Lehet belőle tanulni. Vajon beszédünk elárulja, kihez tartozunk, kinek a tanítványa vagyunk, ki a Mesterünk.

 :2smitten:

Igen elárulja!
Mert a szív teljességéről szól a száj, és aki  az én Istenem az jelenik meg a mondandómban.
Kis "i" - vel kellene írni, mert mindenki a maga istenéről beszél.


A VAGYOK mondja Mózesnek a csipkebokornál:
Áron lesz neked száj gyanánt, te pedig leszel neki Isten gyanánt.
Mózes mondja meg Áron mit mondjon.

Aki a szívemben lakozik az irányítja a beszédem.
 :2funny:

Cím: Re:A beszéd
Írta: Shomer ayin - 2011 Január 08, 14:55:36
Rm 10,10    
Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Január 08, 18:52:11
Rm 10,10    
Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.

Ámen

Idézet
Zsolt 119,108 Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre.

 :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Január 23, 09:51:44
 :059:

Igei ez a közmondás?

Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna?

 :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Január 23, 10:35:54
:059:

Igei ez a közmondás?

Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna?

 :2smitten:

Igen, pl.: Péld.10.19.    
A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.
Cím: Re:A beszéd
Írta: Guti Tünde - 2011 Január 23, 11:35:30
"Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat: a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa...
Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket: ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene így lenni ennek."  Jakab 3:5-10.
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Január 23, 12:15:48
Bocs én nem így gondolom.

Azt gondolom, hogy amikor hallgatok és azt a látszatot keltem, hogy tudom, és azt gondolják, milyen okos vagyok, akkor nem Istennek tetsző módon cselekszem.

Ha nem mondom ki a gonoszságokat, hanem rejtegetem, akkor soha sem tudom meg igazán mi van a szívemben, és nem is tudom megkérni az Úr Jézust, hogy tisztítsa meg a szívem a gonosz gondolatoktól.

A szív teljességéről szól a száj, de ha nem azt mondja, mert tudja, hogy azt nem hallják szívesen,
akkor
azt gondolom
akkor képmutató.

 :pirul:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Irma - 2011 Január 23, 14:08:02
Egyszer a drága Gyökössy Bandi bácsi / református lelkész professzor volt, azoknak akik nem ismerik véletlenül / mondta el hogy hogyan járt azt elmondott prédikációjával. Az történt, hogy az egyik fia baleset következtében meghalt, és ő mint minden édesapa összetört, nagyon kemény volt számára ez a helyzet és úgy érezte, hogy nem tudja folytatni a szolgálatát. Mig nem kapott egy levelet Egyiptomból egy testvérnőtől. Aki elküldött neki egy legépelt prédikációt a következőkkel: Tisztelt Lelkész Úr! Mélyen együttérzek Önnel abban a mély fajdalomban, amin most átmegy. Nemrégen én is átestem egy hasonlón, amikor két kis unokámat ért baleset a Nilus partján, és akkor Isten engem ezzel a prédikácóval vigasztalt meg, amit most vigasztalásul elküldök Önnek. És akkor döbbent rá Bandi bácsi, hogy azt a prédikációt ő mondta el valahol, és mélyen elszégyelte magát Isten előtt, mert ugye felmerült a kérdés: hiszek-e abban, amiről prédikáltam. És könnyek között mondta el Bandi bácsi, hogy akkor megfogadta az Úrnak, hogy sokkal alázatosabb lesz, amikor másoknak prédikál, mert a szavaknak sokkal nagyobb az ereje, mintsem azt fel tudjuk mérni.

Én is úgy gondolom, hogy a beszédünkre nagyon-nagyon kell vigyáznunk, mert lehet vele építeni, de ölni is.
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Január 23, 14:18:57
:059:

Igei ez a közmondás?

Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna?

 :2smitten:

Kedves Irmuska :2angel:
Erről mit mondasz?

 :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Shomer ayin - 2011 Január 23, 15:33:15
   Péld 17,28    
Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik; mikor ajkait bezárja, eszesnek.
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Január 23, 15:36:14
   Péld 17,28    
Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik; mikor ajkait bezárja, eszesnek.

Kérdés az, hogy kitől ítéltetik bölcsnek, és kitől eszesnek?   :2funny:

 :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Irma - 2011 Január 23, 20:38:47
Drága Magda!

Néha tényleg bölcsebb hallgatni, és ezt sokszor Isten is igy itéli meg. És néha a békesség kedvéért is bölcsebb ha hallgatunk.

De van mikor vétek a hallgatás. Olyankor mikor beszélnünk kellene Isten szeretetéről, Megváltónk üdvozitő munkájáról. Olyankor vétek a hallgatás.
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Január 23, 20:46:00
Drága Magda!

Néha tényleg bölcsebb hallgatni, és ezt sokszor Isten is igy itéli meg. És néha a békesség kedvéért is bölcsebb ha hallgatunk.

De van mikor vétek a hallgatás. Olyankor mikor beszélnünk kellene Isten szeretetéről, Megváltónk üdvozitő munkájáról. Olyankor vétek a hallgatás.

Ámen
Teljesen igazad van
 :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Február 03, 07:18:45

Ki vagyok Jézus Krisztus által az Ige szerint?

Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. (Ján. 1,3.)

Megigazultam hit által, ezért békességem van Istennel, az én Uram Jézus Krisztus által. (Róma 5,1.)

Jézus Krisztus által van a menetelem hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állok; és dicsekedem az Isten dicsőségének reménységében. (Róma 5,2.)

Uralkodom az életben az egy Jézus Krisztus által, mert a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültem. (Róma 5,17.)

Meghaltam a törvénynek a Krisztus teste által, hogy Krisztusé legyek, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjek Istennek. (Róma 7,4.)

Hála az Istennek, aki a győzelmet adja nekem az én Uram Jézus Krisztus által. (1Kor. 15,57.)

Bőséges az én vigasztalásom a Krisztus által. (2Kor. 1,5.)

Isten megbékéltetett engem magával a Jézus Krisztus által. (2Kor. 5,18.)

Nem vagyok többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. (Gal. 4,7.)

Isten eleve elhatározta, hogy engem fiává fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jókedve szerint. (Ef. 1,5.)

Mindenkor örülök az Úrban, szüntelen imádkozom, mindenben hálákat adok a Krisztus Jézus által, mert ez az Isten akarata. (1Thess. 5,16-18.)

Jézus az Ő tulajdon vére által ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve értem. (Zsidó 9,12.)

Amely akarattal szenteltettem meg egyszer és mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által. (Zsidó 10,10.)

Bizodalmam van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet Ő szentelt nekem új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az Ő teste által. (Zsidó 10,19-20.)

A békesség Isten pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, az én Uramat, Jézust, tegyen készségessé engem minden jóra, hogy cselekedjem az Ő akaratát, azt munkálván bennem, ami kedves Őelőtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. (Zsidó 13,20-21.)

Áldott az Isten és az én Uram Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült engem élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. (1Pét. 1,3.)

Én, mint élő köve Istennek, minden szentekkel együtt felépülök szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzak, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. (1Pét. 2,5.)   Ámen.

Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Február 03, 08:01:09
Igen és Ámen

Idézet
1Jn 3,2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a mint van.


 :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Február 03, 09:05:51
Igen és Ámen

Idézet
1Jn 3,2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a mint van.


 :2smitten:

 :afro: :2angel: :063: :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Guti Tünde - 2011 Február 03, 17:45:57

Ki vagyok Jézus Krisztus által az Ige szerint?

Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. (Ján. 1,3.)

Megigazultam hit által, ezért békességem van Istennel, az én Uram Jézus Krisztus által. (Róma 5,1.)

Jézus Krisztus által van a menetelem hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állok; és dicsekedem az Isten dicsőségének reménységében. (Róma 5,2.)

Uralkodom az életben az egy Jézus Krisztus által, mert a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültem. (Róma 5,17.)

Meghaltam a törvénynek a Krisztus teste által, hogy Krisztusé legyek, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjek Istennek. (Róma 7,4.)

Hála az Istennek, aki a győzelmet adja nekem az én Uram Jézus Krisztus által. (1Kor. 15,57.)

Bőséges az én vigasztalásom a Krisztus által. (2Kor. 1,5.)

Isten megbékéltetett engem magával a Jézus Krisztus által. (2Kor. 5,18.)

Nem vagyok többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. (Gal. 4,7.)

Isten eleve elhatározta, hogy engem fiává fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jókedve szerint. (Ef. 1,5.)

Mindenkor örülök az Úrban, szüntelen imádkozom, mindenben hálákat adok a Krisztus Jézus által, mert ez az Isten akarata. (1Thess. 5,16-18.)

Jézus az Ő tulajdon vére által ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve értem. (Zsidó 9,12.)

Amely akarattal szenteltettem meg egyszer és mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által. (Zsidó 10,10.)

Bizodalmam van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet Ő szentelt nekem új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az Ő teste által. (Zsidó 10,19-20.)

A békesség Isten pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, az én Uramat, Jézust, tegyen készségessé engem minden jóra, hogy cselekedjem az Ő akaratát, azt munkálván bennem, ami kedves Őelőtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. (Zsidó 13,20-21.)

Áldott az Isten és az én Uram Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült engem élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. (1Pét. 1,3.)

Én, mint élő köve Istennek, minden szentekkel együtt felépülök szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzak, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. (1Pét. 2,5.)   Ámen.

Ámen!
Cím: Re:A beszéd
Írta: Guti Tünde - 2011 Február 03, 17:47:07
"A Szellem az, aki használja az Igét, hogy belénk építse Krisztus életét. Ez az új teremtés az igazságból teremtetik meg. Azáltal történik ez meg, hogy mi az Igében élünk, és az Ige uralkodik mindennapi életünk felett."

(E. W. Kenyon: A kétféle megigazultság)
Cím: Re:A beszéd
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Március 04, 07:29:00
A szép szó

Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek.Károli 16.24

Lépes méz a szép szó, édesség a léleknek, és egészség a csontoknak. (Káldi, Neovulgáta) Péld. 16, 24.


A szavak áldanak, vagy átkoznak. Meggyógyítanak, vagy megbetegítenek bennünket. Azok a szavak, amiket reggel hallunk, velünk maradnak egész nap. A házastársaknak tudniuk kellene, hogy egy reggel elhangzott mérges, sértő szó kirabolja társukat hatékonyságából egész napra. Viszont a szeretettel teli, gyengéd, szép szó felér egy imádsággal; zenével tölti be a szívüket,  győzelemre vezeti őket.

A szülőknek és a gyerekeknek tudniuk kellene, hogy az otthon békés  légkörét a szavak jelentősen meghatározzák. Tanuld meg munkára fogni a szavakat a hasznodra! Tanuld meg olyan erővel megtölteni szavaidat, aminek nem lehet ellenállni! Hogyan tudod ezt megtenni? Úgy, hogy a szavaidat hittel és szeretettel töltöd meg.

Megvallás: A szavaim nekem munkálkodnak. Olyan erővel töltöm meg szavaimat, aminek nem lehet ellenállni: hittel és szeretettel. Szavaim áldást hordoznak, gyógyítanak. Győzelemre viszik szeretteimet, hittel és szeretettel töltik meg otthonom légkörét. (Hagin)

Cím: Re:A beszéd
Írta: Ani Kinor - 2011 Március 04, 07:30:20
A szép szó

Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek.Károli 16.24

Lépes méz a szép szó, édesség a léleknek, és egészség a csontoknak. (Káldi, Neovulgáta) Péld. 16, 24.


A szavak áldanak, vagy átkoznak. Meggyógyítanak, vagy megbetegítenek bennünket. Azok a szavak, amiket reggel hallunk, velünk maradnak egész nap. A házastársaknak tudniuk kellene, hogy egy reggel elhangzott mérges, sértő szó kirabolja társukat hatékonyságából egész napra. Viszont a szeretettel teli, gyengéd, szép szó felér egy imádsággal; zenével tölti be a szívüket,  győzelemre vezeti őket.

A szülőknek és a gyerekeknek tudniuk kellene, hogy az otthon békés  légkörét a szavak jelentősen meghatározzák. Tanuld meg munkára fogni a szavakat a hasznodra! Tanuld meg olyan erővel megtölteni szavaidat, aminek nem lehet ellenállni! Hogyan tudod ezt megtenni? Úgy, hogy a szavaidat hittel és szeretettel töltöd meg.

Megvallás: A szavaim nekem munkálkodnak. Olyan erővel töltöm meg szavaimat, aminek nem lehet ellenállni: hittel és szeretettel. Szavaim áldást hordoznak, gyógyítanak. Győzelemre viszik szeretteimet, hittel és szeretettel töltik meg otthonom légkörét. (Hagin)Drága Zsuzsa,

teljes szívembol egyetértek, nagyon szépet írtál!

 :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Március 04, 07:31:50
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Március 04, 08:18:46
Ezért fontos a Szent Szellem első ajándékára vágyakozni, mert az tisztítja meg a nyelvet, az önmagát építő ajándék teszi lehetővé, hogy átadjam a vezetést a nyelvem felett.

Az IGE = SZÓ  Testé lett és lakozott közöttünk.
A SzentSzellem ,a Testé lett IGÉBŐL lakozik bennem, Ő akarja használni a beszédem, hogy az ne képmutató beszéd legyen, hanem ÉLET+SZELLEM

Más szellemek is használják a nyelvet az emberi jószándék ürügye alatt!
Lásd Péter megvallásának kettőssége
 :060:

Köszönöm Zsuzsa, hogy betetted az idézetet, mert nagyon jó tudni, hogy minden a nyelv hatalmában van.
Tőlem függ, hogy kinek a szolgálatában működik.

Emberi akarásom már kiderült kit szólgált, ezért azt a halálomkor átadtam Uram rendelkezz vele " Legyen meg a Te akaratod"
Ma is ezt kérem Legyen meg Uram a Te akaratod.
Használj engem a TE jó tetszésed szerint.

 :2angel:
Cím: Re:A beszéd
Írta: ditte - 2011 Március 04, 09:38:06
De jó! :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Ani Kinor - 2011 Március 04, 09:49:35
Ezért fontos a Szent Szellem első ajándékára vágyakozni, mert az tisztítja meg a nyelvet, az önmagát építő ajándék teszi lehetővé, hogy átadjam a vezetést a nyelvem felett.

Az IGE = SZÓ  Testé lett és lakozott közöttünk.
A SzentSzellem ,a Testé lett IGÉBŐL lakozik bennem, Ő akarja használni a beszédem, hogy az ne képmutató beszéd legyen, hanem ÉLET+SZELLEM

Más szellemek is használják a nyelvet az emberi jószándék ürügye alatt!
Lásd Péter megvallásának kettőssége
 :060:

Köszönöm Zsuzsa, hogy betetted az idézetet, mert nagyon jó tudni, hogy minden a nyelv hatalmában van.
Tőlem függ, hogy kinek a szolgálatában működik.

Emberi akarásom már kiderült kit szólgált, ezért azt a halálomkor átadtam Uram rendelkezz vele " Legyen meg a Te akaratod"
Ma is ezt kérem Legyen meg Uram a Te akaratod.
Használj engem a TE jó tetszésed szerint.

 :2angel:Oszinten, es nagy orommel értekegyet.  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: ditte - 2011 Március 04, 09:50:41
Ezért fontos a Szent Szellem első ajándékára vágyakozni, mert az tisztítja meg a nyelvet, az önmagát építő ajándék teszi lehetővé, hogy átadjam a vezetést a nyelvem felett.

Az IGE = SZÓ  Testé lett és lakozott közöttünk.
A SzentSzellem ,a Testé lett IGÉBŐL lakozik bennem, Ő akarja használni a beszédem, hogy az ne képmutató beszéd legyen, hanem ÉLET+SZELLEM

Más szellemek is használják a nyelvet az emberi jószándék ürügye alatt!
Lásd Péter megvallásának kettőssége
 :060:

Köszönöm Zsuzsa, hogy betetted az idézetet, mert nagyon jó tudni, hogy minden a nyelv hatalmában van.
Tőlem függ, hogy kinek a szolgálatában működik.

Emberi akarásom már kiderült kit szólgált, ezért azt a halálomkor átadtam Uram rendelkezz vele " Legyen meg a Te akaratod"
Ma is ezt kérem Legyen meg Uram a Te akaratod.
Használj engem a TE jó tetszésed szerint.

 :2angel:
Én is ezt kérem az Úrtól.Ámen.
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Március 06, 00:50:21
Nem véletlenül van az Írott Írásban, hogy kérjük, kérjük, kérjük.

A büszkeség akadály, de akadály a tudatlanság is, és akadály, talán a legnagyobb akadály a hamis ismeret.

Amikor inkább elhiszem az emberi gondolatokat, mint az Írott ígét.

Pedig azért van itt a Szent Szellem, hogy elvezessen minden igazságra és eszünkbe juttassa az Írott Ígét,
érdekes, hogy sokszor olyant is eszembe juttatotott amire nem is emlékezhettem, pl. a 1János levélből azt a részt, hogy "aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. ." 1Ján.2;22
Csak jóval később olvastam, mint ahogy alkalmaztam.
Cím: Re:A beszéd
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Március 06, 20:01:40
Rossz szavak

Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól. —PÉLDABESZÉDEK 21,23.

 Amikor bajban van, a legtöbb ember Istent akarja hibáztatni. “Miért engedte meg ezt Isten?” — kérdik.
Miután megsokasodtak Jób bajai, azt mondta: “Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam.” (Jób 3,25) Ő nyitott ajtót, és engedte be az ördögöt!

Sokszor mi okozzuk saját magunknak a nehézségeket. Sok drága keresztény nem tudja megfékezni a száját és a nyelvét. Mindig a rossz szavakat mondják ki. Arról beszélnek, hogy milyen harcokat vívnak az ördöggel. Ne szóljuk a vereség szavait. Ne szóljuk a kudarc szavait. Ne beszéljünk arról, hogy mennyire akadályoz minket az ördög, hogyan tart minket vissza a sikertől, hogy betegít meg és tart minket betegségben, ezek a szavak rossz szavak. Az ilyen szavak adnak rést amin bejöhet és vehet uralmat a sátán, és az ilyen szavak okozzák a nehézségeket.

De ha Isten Igéje a szívedben van, mondd ki a száddal!  — annak ellenére, hogy a körülmények látszólag mást mutatnak, annak ellenére, hogy fájdalmaid vannak, annak ellenére, hogy vészjósló tünetek jelentkeznek, annak ellenére, hogy szörnyen kilátástalannak tűnik minden.

Megvallás: Én megfékezem a számat, megfékezem a nyelvemet. Így távol tartom lelkemet a bajoktól. A szívemben hiszem Isten Igéjét. Eldöntöttem, hogy az Ige a számban lesz és a nyelvemen, és csak azt fogom kimondani, ami megegyezik Isten Igéjével! Ámen. (Hagin)
Cím: Re:A beszéd
Írta: Irma - 2011 Március 08, 16:17:35
Nemrég egy orvosi váróteremben üldögéltem soromra várván. Egy kedves idős hölgy ült mellettem, beszédbe elegyedtünk, és ahogy az manapság már szokás, szinte azonnal a jelenlegi nehéz helyzetre terelődött a szó. A hölgy elmondta, hogy mennyire fel tud dühödni a sok rossz híren amit a neten olvas. Én elmondtam neki, hogy én nem dühöngök, mert bár én is látom, hogy milyen rossz irányba mennek a dolgok, és mennyire megnehezedett az élet. Dehát én rólam eddig is Isten viselt gondot, azután is Ő fog, és tudom, hogy minden helyzetből Isten győztesen hoz ki. / ekkor még éppen el voltam tiltva a munkától, igy ez a reménységem megvallása volt /. A hölgy gondolkodott és azt mondta, hogy irigyli, hogy nekem ilyen szilárd hitem van. Csak ennyit tudtunk beszélni, mert megjött a férje akit várt. Néhány szót mondhattam csupán, de hiszem, hogy Istenbe vetett élő hit beszéde megérintette a hölgyet. Valóban a sziv teljességéből szól a száj, bennem akkor is ott volt az Istenbe vetett reménység, és ez tudott a hölgy felé bizonyságot tenni.
Cím: Re:A beszéd
Írta: Guti Tünde - 2011 Március 08, 16:37:47
 :169:
Dicsőség az Úrnak, Irma!  :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Clio - 2011 Március 08, 19:22:45
Úgy gondolom sokszor a kevés több. a világ minket figyel vajon amit mondunk azt megéljük -e . Vajon az az Isten akiben hiszünk nekik is tud segíteni?
Legelőször minket látnak meg és ki is jelentik Milyen jó neked hogy tudsz hinni..stb
Legfontosabb hogy bizonyságtevői vagyunk ennek a világnak. a világ pedig várja az "isten fiainak megjelenését"  :05: :2smitten:

Van amikor egy mondat egy cselekedet egy mosoly hamarabb szíven talál egy hitetlent mint egy órás prédikáció.
A világ akkor is figyel amikor mi észre sem vesszük. Számonkérve rajtunk a reménységünket. :089:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Május 03, 18:53:22
http://www.youtube.com/watch?v=aaoM4pHaCk4#ws (http://www.youtube.com/watch?v=aaoM4pHaCk4#ws)


A          h i t               b e s z é d e       
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Május 04, 07:52:23
Szia Zsuzsa  :2angel: , tetszett nekem a lendülete, meg a figyelmes hallgatóság.

Érdekes, ez a kijelentés, hogy a Héberben múlt és jelen idő van, ezt megkérdezzük a nyelvet ismerőktől, mert nem hiszékenységre hívott el bennünket a Mindenható - gondolom ezzel más is egyet ért.
A végén amikor imádkozásra hív, akkor megint előkerül "meg lesz néki", gondolom ez fordítási hiba, ha nem akkor ...

Az biztos, hogy a hitem a Teremtő Istenben csak a próbákban növekszik, próbába pedig, csak hitből tudok bele menni.  :hehe:

Köszönöm, hogy felraktad.

 :2smitten:


Cím: Re:A beszéd
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Május 04, 08:31:41
Szia Zsuzsa  :2angel: , tetszett nekem a lendülete, meg a figyelmes hallgatóság.

Érdekes, ez a kijelentés, hogy a Héberben múlt és jelen idő van, ezt megkérdezzük a nyelvet ismerőktől, mert nem hiszékenységre hívott el bennünket a Mindenható - gondolom ezzel más is egyet ért.
A végén amikor imádkozásra hív, akkor megint előkerül "meg lesz néki", gondolom ez fordítási hiba, ha nem akkor ...

Az biztos, hogy a hitem a Teremtő Istenben csak a próbákban növekszik, próbába pedig, csak hitből tudok bele menni.  :hehe:

Köszönöm, hogy felraktad.

 :2smitten:


Magduskám, köszönöm értékes hozzászólásod, szerintem is vizsgáljuk meg, és kérdezzük meg Somer Ajint - mint héberül beszélőt - a tanitó állitásáról a két idővel kapcsolatban.
Igazad van egyébként, mert tudom, hogy ez a fajta bibliai látás nem mindenki számára elfogadható. Én is azt vallom, hogy nem csak a vallásos szenvelgés, és nem  is az abszolut sikerevangélium, hanem a két pólus közötti látás az igei, amikor a hivő eljut arra a pontra, hogy hittel, meggyőződéssel képes alárendelni magát Isten akaratának. Ennek a konkrét tanitásnak nagyon jó a logikai felépitése, és amit mond, alá is támasztja igékkel. A hit beszéde egy alapállás, amire szerintem előbb-utóbb minden hivő eljut: elhiszi Isten igéjében számunkra kijelentett   m i n d e n     i g é r e t é t    saját személyes életére vonatkozóan, és kijelentést vesz Istentől a saját beszédének az életére kifejtett pozitiv vagy negativ hatásáról, ezért nagyon megtisztitja a beszédét, és azt mindenkor összhangba igyekszik hozni Isten Beszédével.
És ez természetesen   nem zárja ki a próbákat, ebben a tanitásban a tanitó erre a témára azért nem tér ki, mert másról beszél, de biztos vagyok benne, hogy nincs olyan hivő ember, aki ne élné át a próbákat, esetenként a szenvedéseket  saját életében, konkrétan ez az  ember is!   
Próbák nélkül nincs megszentelődés.  Isten mindnyájunkat megvizsgál, megpróbál, úgy mint az aranyat szokás a tűzben, hogy kiégjen belőlünk  minden szenny, még a legapróbb is...hogy a próbákban olyanokká váljunk mi is, mint a tűzben megpróbált arany....
"Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!
És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!"139.zsolt.23-24:

Áldott napot neked,
Zsuzsa  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Május 04, 09:13:42
Gondolom kedves Zsuzsa nagyon fontos "lenne" nem majd, hanem most  :hehe:

Az üres beszédről, esetleg tanítást, de inkább gondolatokat cserélni.

Ahogy én látom ez a korszak rákfekélye.  :pirul:


 :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: fife - 2011 Május 04, 10:47:31
Egyszer a drága Gyökössy Bandi bácsi / református lelkész professzor volt, azoknak akik nem ismerik véletlenül / mondta el hogy hogyan járt azt elmondott prédikációjával. Az történt, hogy az egyik fia baleset következtében meghalt, és ő mint minden édesapa összetört, nagyon kemény volt számára ez a helyzet és úgy érezte, hogy nem tudja folytatni a szolgálatát. Mig nem kapott egy levelet Egyiptomból egy testvérnőtől. Aki elküldött neki egy legépelt prédikációt a következőkkel: Tisztelt Lelkész Úr! Mélyen együttérzek Önnel abban a mély fajdalomban, amin most átmegy. Nemrégen én is átestem egy hasonlón, amikor két kis unokámat ért baleset a Nilus partján, és akkor Isten engem ezzel a prédikácóval vigasztalt meg, amit most vigasztalásul elküldök Önnek. És akkor döbbent rá Bandi bácsi, hogy azt a prédikációt ő mondta el valahol, és mélyen elszégyelte magát Isten előtt, mert ugye felmerült a kérdés: hiszek-e abban, amiről prédikáltam. És könnyek között mondta el Bandi bácsi, hogy akkor megfogadta az Úrnak, hogy sokkal alázatosabb lesz, amikor másoknak prédikál, mert a szavaknak sokkal nagyobb az ereje, mintsem azt fel tudjuk mérni.

Én is úgy gondolom, hogy a beszédünkre nagyon-nagyon kell vigyáznunk, mert lehet vele építeni, de ölni is.


Ámen :05: 

A hozzászólásodról Jézus jutott eszembe. Az életében ott volt az integritás. Élete megegyezett azzal amit beszélt, tanított.
Azt hiszem Ő a legtökéletesebb példa arra, hogy mi se mondjunk többet, mint amiről meg vagyunk győződve.
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Május 04, 12:27:17
Szia Feri!
Érdekes dolog ez a "megvagyok győződve"  :hehe:
Van  egy tudománynak mondott "ág", ahol kísérlettel igazolták, hogy az ember meggyőződését alakítja, ha másnak beszél dolgokról és azt más elfogadja, akkor ő is jobban elfogadja azt, jobban meggyőződött lesz arról amit más tőle elfogadott.

A valamiről meggyőződés még nem valószínű, hogy elég, mert az Úr Jézus Krisztusnak ezt mondják:
Idézet
Mt 7,22   
Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?

Ezek, még cselekedtek is.  :pirul:

 :2smitten:


Cím: Re:A beszéd
Írta: m.ági - 2011 Május 04, 12:52:13
Zsuzsa!
Köszönöm  a videót.
Meghallgattam, és nekem nagyon tetszett.
Nagyon jó tanításnak tartom a hitről.
Amiket mondott, én jónak tartom. Hiszen
tényleg láthatatan dolgok felöl lehet hitünk,
ha már látjuk, akkor az már nem hit, hanem hálaadás.
-hát legalábbis én így érzem :03:-
köszi Ági
Cím: Re:A beszéd
Írta: fife - 2011 Május 04, 14:18:51
Idézet
Idézet
A valamiről meggyőződés még nem valószínű, hogy elég, mert az Úr Jézus Krisztusnak ezt mondják:
Idézet
Mt 7,22   
Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?


Én úgy tudom, egy pásztortól hallottam, hogy ez az igerész inkáb a "hiperszellemi" emberekre vonatkozik. Főleg ha hozzá tesszük a Máté 7,21-et

Idézet
21. Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

Tehát azzal összegezte, hogy nem minden az ha valaki ördögöket űz és prófétál Jézus nevében, hanem az aki alázatosan tudja követni őt, cselekedve az Ő akaratát.
Cím: Re:A beszéd
Írta: fife - 2011 Május 04, 14:47:35
Szia Feri!
Érdekes dolog ez a "megvagyok győződve"  :hehe:
Van  egy tudománynak mondott "ág", ahol kísérlettel igazolták, hogy az ember meggyőződését alakítja, ha másnak beszél dolgokról és azt más elfogadja, akkor ő is jobban elfogadja azt, jobban meggyőződött lesz arról amit más tőle elfogadott.


Ha most nem a tudományt nézzük, akkor ilyen az evangélizáció is majdnem.  :2smitten: Azaz csak fordítva. Meg vagyok győződve Isten létéről és mást is igyekszek meggyőzni vele.

Csak ott nem számít, hogy hiszi e amit mondok vagy nem, mert a valóság az, hogy Isten létezik. Az egyet értés vagy egyet nem értés nem tesz hozzá vagy vesz el a valóságból.


Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Május 04, 15:09:00
Cselekedve az Ő akaratát

Ha a legnagyobb tekintélytől hallottad, akkor jó  :hehe:


Idézet
Jn 20,21   
Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! A miként engem küldött vala az Atya, én is akképen küldelek titeket.

Cselekedte az ATYA akaratát, aztán kezdte meg a szolgálatát, amikor már megállt 3 területen.
Mi azt osztjuk meg amink van, ha mi túl vagyunk a pusztai időn akkor minket is visszahoz, - a szolgálat megkezdésére.

Ezt hol, és ki veszi komolyan, kiit érdekel az IGAZSÁG és főleg hol hallani a JOGOSSÁGRÓL, 1988-óta erről még nem hallottam.

Pedig Dávid a  JOGOSSÁG bemutatója is.
Ő ebben is gyakorlati példát adott.
Még Sémei cselekedetét is erről az oldalról tekintette.

Idézet
1Kor 4,20   
Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.

Adja nekünk a Mindenható Isten, hogy mindég ezen az úton maradjunk.

:pasztor05:

:ima02:
Cím: Re:A beszéd
Írta: fife - 2011 Május 04, 23:59:07
A sok beszédről nekem is eszembe jutott egy gondolat. Azt hiszem ezt még nem írta senki eddig, (csak, hogy valami újat írjak).

Két füled van és egy szád. Hallj többet, beszélj kevesebbet.  :hehe:


Jak 1,19   Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.
Cím: Re:A beszéd
Írta: fife - 2011 Május 05, 00:40:09

Ezt hol, és ki veszi komolyan, kiit érdekel az IGAZSÁG és főleg hol hallani a JOGOSSÁGRÓL, 1988-óta erről még nem hallottam.

Pedig Dávid a  JOGOSSÁG bemutatója is.
Ő ebben is gyakorlati példát adott.
Még Sémei cselekedetét is erről az oldalról tekintette.


HA Jézus Krisztus az ÚT az IGAZSÁG és az ÉLET. Akkor engem igen is érdekel az igazság.

Az igazságban az a jó, hogy független attól, hogy egyetértenek e vagy sem, vagy érdekel e vagy sem. Akkor is igazság marad.Idézet
1Kor 4,20  Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.
Ez teljesen igaz Magda néni, ÉS AZ ÚR AZ ÉN ERŐSSÉGEM!

Idézet
és ez is Péld. 31, 26 (a derék asszony dicsérete) Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Május 05, 06:11:17
Köszönöm a választ, és őrülök, hogy érdekel az IGAZSÁG, ha írsz róla, akkor kiderül, hogy mit értesz igazságon.

A JOGOSSÁG, az ami nem tudom érdekel e valakit, azt tudom, hogy engem nagyon és kezdetektől - az én kezdeteimtől - keresem, mit ért a Mindenható Isten a JOGOSSÁG alatt.

Erről még nem hallottam tanítást  :(  ember szájából

 :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Május 05, 06:13:24
A sok beszédről nekem is eszembe jutott egy gondolat. Azt hiszem ezt még nem írta senki eddig, (csak, hogy valami újat írjak).

Két füled van és egy szád. Hallj többet, beszélj kevesebbet.  :hehe:


Jak 1,19   Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.
:hehe: 2 füle, de 20 ujja   :hehe:
Cím: Re:A beszéd
Írta: fife - 2011 Május 05, 13:04:20
:hehe: 2 füle, de 20 ujja   :hehe:


  :D :D :D
Így már értem, hogy miért írta, hogy nem csak beszédben áll Isten országa....

Mindjárt megmagyarázom előző beírásomat én is.

Cím: Re:A beszéd
Írta: ditte - 2011 Május 05, 13:37:46
A sok beszédről nekem is eszembe jutott egy gondolat. Azt hiszem ezt még nem írta senki eddig, (csak, hogy valami újat írjak).

Két füled van és egy szád. Hallj többet, beszélj kevesebbet.  :hehe:


Jak 1,19   Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.
Ez jó.  :063:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Május 05, 13:49:32
Idézet
Jer 15,19   
Azért ezt mondja az Úr: Ha megtérsz, én is visszatérítelek téged, előttem állasz;
és ha elválasztod a jót a hitványtól,
olyanná leszel, mint az én szájam.
Ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájok!
Cím: Re:A beszéd
Írta: fife - 2011 Május 05, 13:56:26
Szemléltem múltkor a témát és sok építő hozzászólást olvastam. Nem a testvéreimet akartam ismételgetni, így gondoltam hozzá teszek az előttem szólókhoz én is. "Jézus beszéde amikor tanított", ez lett volna a gondolatmenetem valójában. Nem az igazság.

Ezek a hozzászólások ihlettek meg:

Idézet
Idézet
Mt 26,73   
Kevés idő múlva pedig az ott álldogálók menének hozzá, és mondának Péternek: Bizony te is közülök való vagy; hiszen a te beszéded is elárul téged.
Mennyire csodálatos dolog ez: Ha a beszédem is arról tesz bizonyságot, hogy Jézus követője vagyok, Akkor már minden jó!

Idézet
Egyszer a drága Gyökössy Bandi bácsi / református lelkész professzor volt, azoknak akik nem ismerik véletlenül / mondta el hogy hogyan járt azt elmondott prédikációjával. Az történt, hogy az egyik fia baleset következtében meghalt, és ő mint minden édesapa összetört, nagyon kemény volt számára ez a helyzet és úgy érezte, hogy nem tudja folytatni a szolgálatát. Mig nem kapott egy levelet Egyiptomból egy testvérnőtől. Aki elküldött neki egy legépelt prédikációt a következőkkel: Tisztelt Lelkész Úr! Mélyen együttérzek Önnel abban a mély fajdalomban, amin most átmegy. Nemrégen én is átestem egy hasonlón, amikor két kis unokámat ért baleset a Nilus partján, és akkor Isten engem ezzel a prédikácóval vigasztalt meg, amit most vigasztalásul elküldök Önnek. És akkor döbbent rá Bandi bácsi, hogy azt a prédikációt ő mondta el valahol, és mélyen elszégyelte magát Isten előtt, mert ugye felmerült a kérdés: hiszek-e abban, amiről prédikáltam. És könnyek között mondta el Bandi bácsi, hogy akkor megfogadta az Úrnak, hogy sokkal alázatosabb lesz, amikor másoknak prédikál, mert a szavaknak sokkal nagyobb az ereje, mintsem azt fel tudjuk mérni.

Én is úgy gondolom, hogy a beszédünkre nagyon-nagyon kell vigyáznunk, mert lehet vele építeni, de ölni is.


Gondoltam ha tanítás, akkor Jézus szemlélése a legjobb példa. Egyszer hallottam 14 pontról Jézus tanításáról. Itt ha érdekel valakit:http://istenletezik.hu/keta_tanitas_alapjai.html (http://istenletezik.hu/keta_tanitas_alapjai.html).

Nem sorolnám fel mindet, csak egy párat, a kilóméteres hozzászólás elkerülése érdekében  :020:.
-Jézus élete megegyezett a tanításával. (integritás)
Itt hallottam azt a gondolatot, hogy arról beszéljünk amiről meg vagyunk győződve. (Gyökössy Bandi bácsi esetében hiszek e a prédikációba, amit mondok.) És, hogy önbizalmat ad, ha nem a magamét tanítom, hanem Jézusét, mert az tévedhetetlen. Illetve, hogy valamit tudj integritással, nem kell mindentudónak lenned.

-Jézust a szeretet motiválta
-Jézus fejlődésre késztette az embereket (pl.: mert döntés felé terelgetett)
-Üzenete aktuális volt
-Tekintély elve (Jézus nem beszélt össze-vissza, mindig tudta, hogy mit akar mondani.) (Amit tanítunk legyen a Biblia, vagy abból származtatott igazság. Tekintélye a valóságnak van, így a tanárnak is ha arról beszél)
.
.
stb


Ezek a példák alapján keresztül próbáltam rávilágítani a Gyökössy Bandi bácsi hibájára. Valószínűleg az integritásban volt a hiba. És erre akkor döbbenhetett rá, amikor szembesült tanításával :pirul:.
Az én hibám meg az volt, hogy romboltam a tekintélyem :hehe: (azt a kicsit is), mert Jézus nem beszélt össze vissza, hanem tudta, hogy mit akar mondani.

De hát, úgy tanul az ember felállni, ha el is esik  :05:.
Cím: Re:A beszéd
Írta: Magda - 2011 Május 05, 14:26:36
"fife" írta:
Idézet
De hát, úgy tanul az ember felállni, ha el is esik  .

Ezt kitől tanultad?
 :059:
Cím: Re:A beszéd
Írta: fife - 2011 Május 05, 14:45:25
Már nem emlékszem. Volt egy igés könyvjelzőm ez állt rajta: Péld 24,16   
Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért; az istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznekVagy itt egy másik ige: Mikeás 7,8 Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!

Illetve a Jakab levél 1 és a Róm 5,3-5 alapján a hit próbája állhatatossá tesz.


Így Bibliából származtatott.


Ám értem a kérdést. Úgy önmagában önerővel mit sem ér Isten nélkül. Nélküle csak testi próbálkozás lenne.  :2smitten:
Cím: Re:A beszéd
Írta: fife - 2011 Május 05, 16:39:36
Boncolgatva a szót, hogy Jogosság, a következő gondolat jutott eszembe. :167:

Mit jelenthet ez a világban? Pl.: Jogod van hallgatni. Van egy személyes szabadságod rá. De mennyivel más fogalom a szabadság a világban, mint Istennél.
A jog ott, olyan, mintha a szabad akarat vagy a személyes szabadság törvénybe lenne foglalva. A természeti ember számára mennyivel egyszerűbb töltetű a kimondott szó, mint egy hívő embernek.

Itt lép életbe az is, amit Magdi néni is beollózott:1Kor 4,20 Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.

Mennyire érezhető ez amikor Jézus Pilátus előtt állt, mondván: Annyit tehetsz meg velem, amennyit az én Atyám megenged neked.


Hívőként van egy felelősségünk affelől, hogy mit mondunk ki. Többek között, mert a szívnek teljességéből szólunk, bomlasztó beszéd mentesen kell tennünk, a hit hallásból van, számot adunk róla...stb.


De egy biztos, a Biblia egy olyan könyv, amiből beszélve kiállhatunk az egész világgal szemben. És még ha nem is érdekli őket pillanatnyilag a hallottak, vagy nem érdekli a világot a vallás szabadsághoz való jogunk, akkor is nekünk lesz igazunk, ha Istenről beszélünk.
Ezért bátorítok mindenkit Őróla beszélni. Legyünk a föld sói, ízesítsük meg azt a fazekat  :06:.

A mi részünk az, hogy legyen egy alap ismeretünk is, amit használ majd az Isten. És ha ez meg van, akkor jön az erő, hagyni a szent szellemet szolgálni helyettünk. Luk. 12,12 Mert a Szent Lélek azon órában megtanít titeket, mit kell mondanotok.

Mi oda szánjuk magunkat, és Isten szelleme dolgozik helyettünk.
 :05:
Cím: Re:A beszéd
Írta: Imrepapa - 2014 Szeptember 04, 21:36:32


Régen olvastam valahol:

"Kimondok valamit és a szó fölött nincs többé hatalmam.  A szó megkezdi önálló életét. Épít, vagy összetör. Segíts Uram, hogy soha ne kelljen visszavonni szavam!"


Cím: Re:A beszéd
Írta: bacsipista - 2014 Szeptember 09, 10:01:20
Kezdődik a nap, és ma is
szavak kellenek:
köszönteni és megköszönni;
szavak kellenek
igent vagy nemet mondani,
a döntéshez is szavak kellenek.
Adj nekem helyes szavakat!

Szavakban és szavakkal
élünk és gondolkdunk,
döntünk és imádkozunk,
büntetünk és szeretünk.
A szavak olykor erősebbek,
mélyebbek és félelmetesebbek,
mint a tettek.
Add nekem a Szeretet szavait!

A szavak összefűzhetnek,
gyógyíthatnak és vigasztalhatnak,
eltaszíthatnak,
megsebezhetnek és gyilkolhatnak.
Taníthatnak és irányt szabhatnak.
Hazudhatnak és tévútra csalhatnak.
Add nekem az Igazság szavait!

Kimondok valamit —
és a szó fölött
nincs többé hatalmam.
A szó megkezdi saját életét:
segít vagy tönkretesz;
nem foghatom meg többé,
nem fékezhetem, vissza nem vonhatom.
Add nekem az Élet szavait,
hogy egyetlen szót se kelljen megbánnom,
ha majd lemegy a nap!

(Paul Roth: Szavunkra szorul minden nap)

http://graphoman.blogspot.hu/2007/03/kromoszma-specifikus-kommunikcirl.html
Cím: Re:A beszéd
Írta: Guti Tünde - 2014 Szeptember 09, 17:46:43
Hú, ez nagyon, de nagyon jó vers!!!