Alfa-Omega közösség

Bizonyságok => Bizonyságok => A témát indította: maria - 2007 Június 19, 14:19:17

Cím: Könyvek olvasása itt
Írta: maria - 2007 Június 19, 14:19:17
Kérlek, hogy ide idézz vagy tegyél fel könyveket ami az épülésünkre vannak.

Áldott olvasást és tanulmányozást!

Klikkelj az alsó megjelenítésre a gémkapocs mellett és olvashatod máris.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: maria - 2007 Június 19, 14:24:29
Marilyn Hickey: Szent Szellem a te Segítőd
Hogyan érthetjük meg teljesen a Szent Szellem szerepét az életünkben?

Klikkelj az alsó megjelenítésre a gémkapocs mellett és olvashatod máris.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Antee - 2007 Június 20, 12:11:09
Sziasztok!

Esetleg ha nem találtátok meg a könyveket az alfa-omega.hu honlapon, akkor most ezzel a link segítségével azonnal megtaláljátok:

Ide kattints, majd a lap legalját nézd meg! (http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php?action=media;sa=album;in=5)
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Antee - 2007 Június 26, 00:12:03
Brian Broderson: Szellemi harc.


Kattints ide a megnyitáshoz, vagy az egér jobb gombjával ( majd a "cél mentése másként..." ) a mentéshez! (http://xweb1.calvarychapel.com/php/ccmain/library/all/hu_spiritualwarfare_1ed.pdf)

A szellemi harcról kiválóan ír a könyv szerzője!
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Zoli - 2007 November 06, 10:01:13
Testvérek! Ha "él" még ez a topic, akkor három könyvet ajánlok Nektek olvasásra.
- Ne félj, csak prédikálj… Ribár János lelkész írásaiból, 2007.
- Túrmezei Erzsébet összegyűjtött versei, Fébé-kiadás 2007.
- Mesterkurzus - tanulmánykötet, Saxum 2006.

Isten áldása kísérjen mindnyájunkat! :Jezus04:
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: maria - 2007 November 26, 16:35:21
Kenneth Hagin könyve

http://www.istenigyogyulas.extra.hu/index_elemei/amagasztalas.doc

Ray Bevan

http://www.istenigyogyulas.extra.hu/index_elemei/Ray%20Bevan%20Semmibolvalamit.doc
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: maria - 2007 December 03, 17:46:13
David Wilkerson tanításai magyarul

http://www.tscpulpitseries.org/hungarian.html
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: maria - 2007 December 07, 10:35:18
Most vásároltam egy könyvet, ha eljutok odáig, hogy elolvasom, akkor jelezni fogom nektek milyen.

Mary K. Baxter: Amit a Mennyről mindenkinek tudni lehet.


Érdemes elolvasni. Jó könyv.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Moncsi - 2007 December 28, 11:39:00
Karácsonyra kaptam az egyik kedves testvérnőtől a Közbenjáró Imádság Dutch Sheets szerzeményét.Még nem olvastam el az egész könyvet,de nagyon jó.Ha imádsággal foglalkozó könyvet keresel,ez nagy áldás.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: maria - 2007 December 28, 12:23:12
ISTEN VÁLTOZHATATLAN VOLTA C. H. Spurgeon (1834-1892) igehirdetése 1855 január 7.-én
http://iratok.freeweb.hu/egyhtori/epito/borzasi/BORZASI.HTM

A két házépítő és házaik  C. H. Spurgeon 918. sz. nyomtatott prédikációja  elhangzott 1870. febr. 27.én,Londonban.
http://iratok.freeweb.hu/egyhtori/epito/borzasi/BORZASI.HTM
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Évus - 2008 Január 14, 15:03:33
Regény is jöhet ugye?

Frank E. Peretti :Áttörés a sötétségen
http://mek.oszk.hu/03200/03206/html/ (http://mek.oszk.hu/03200/03206/html/)
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Évus - 2008 Január 15, 20:14:33
Wilhelm Bush: Jézus a mi sorsunk

http://bitflow.dyndns.org/hungarian/WilhelmBusch/ (http://bitflow.dyndns.org/hungarian/WilhelmBusch/)
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Évus - 2008 Január 16, 14:45:18
 Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza (áhitat)

http://www.pardi.ro/ahitat/spurgeon/main.php (http://www.pardi.ro/ahitat/spurgeon/main.php)
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: maria - 2008 Január 29, 13:28:36
1.rész Mi tulajdonképpen a Gyülekezet?

Az emberek az idők folyamán egy egész mesét készítettek elképzeléseiknek megfelelően a Gyülekezetről. Az újjászületés tartalmazza azt, hogy Isten egy teljesen újat teremtett, ami élő, s amit élnünk kell. Hogy a régi és az új mennyire nem ötvözhető össze, azt Jézusnak a foltozott posztó példa-beszédéből láthatjuk (Lk.5,36). Jézus akkor félreérthetetlenül megvilágította azt, hogy az az új, amit Ő létrehozott, azt se a régi által nem lehet korlátozni, sem nem lehet az újjal a régit megfoltozni. A fércmű ellen A zsidó nép hajdanában a rómaiak rabszolgaságában nyögött és érzékelték, hogy egy új korszak közeledett. De a Mt.9,16-ban hallod, amint Jézus ezt mondja: „Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még szakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz.” A foltozásnak pillanatnyilag haszna van, de tartósan a kárt nem tudja megszüntetni, hanem a kár megmarad és meg nagyobb kár keletkezik. A Gyülekezet mindaddig nem újúl meg alapjaiban, amíg a fundamentum érintetlen
marad.
A fundamentumnak kell megújulnia!
A Lk.5,36-ban ez áll: „Senki sem toldja az új posztó foltot az ó posztóhoz: mert különben az újat is megszakasztja és az ó posztóhoz nem illik az újbol való folt.” A hangsúly az elrongyolódott anyagról az újból való darabra tolódik. Lukács elmondja, hogy ez honnan származik. Ez nem egy szabó maradék anyaga, sem nem ócskástól származik, hanem egy új anyagból kiszakított darab. Íme itt a ércmű elleni második érv. Tönkreteszi az újat. Ha Isten valamit teremt, az önmagában tökéletes és ép, mint egy ruha. Istennek az nem akarata, hogy az emberek az újat szétszabdalják és kiválogassák maguknak azt, amit használni tudnak, hogy valamit megfoltozzanak ezzel az újjal és a maradékot azután eldobják. Az egyetlen lehetőség úgymond gyökeres, alapos (mélyreható) ahogyan azt a zsidó tanítványok is nemsokára kitalálták. Ez ugyanis azt jelentené, hogy a rongyos ruhát el kell dobni és újjal kell pótolni. Testvérem! Te most már ezen meg tudsz ijedni? Mi nálad a rongyos ruha az életedben a szolgálatodban, a közösségedben? Isten a régi helyett újat akar adni. A foltozás elleni döntő érv az, hogy az újból való darab? nem illik a régire. Ezt a szót használom, hogy kifejezze: hogy pl. egy épület kövei pontosan illeszkednek egymáshoz, egy zenedarab hangjai harmonizálnak egymással és hogy itt az anyagok színben és minőségben összeillenek. Az új foltot régi ruhával soha nem lehet olyan harmónikusan összeilleszteni, hogy valóban egy legyen az egésszel. Soha nem fog beleilleni.
Arthur Wallis az „Élet kompromisszumok nélkül“ című könyvében ezt írja: „A karizmatikus mozgalom első idejében elmondtam kétségeimet vezetőjük egyikének - aki az első arcvonalban állt - hogy az, amit Isten Szent Szellemén keresztül ajándékozott, valamikor integrálódhat-e (beépülhet-e) majd a történelmi egyházak életébe. Ez csak akkor volna lehetséges, ha ez az egyház készen állna egy radikális reformra (gyökeres változásra)!?” Valamikor ő ebben a dologban teli volt derűlátással, bizakodással. Az elkövetkező évek sajnos meg-mutatták, hogy optimizmusa megvalósíthatatlan, alaptalan volt. Jézusnak, mint mindig, igaza volt. A szellemi területen való összeférhetetlenség elvéről van szó. folyt köv
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: maria - 2008 Január 29, 13:39:22
2.rész Közösségmérés az Írás mércéjével

Vizsgáljuk meg a Gyülekezet felépítését az írás mércéjével! Sehol nem olyan fontos ez, mint itt. Kitaláljuke, hogy az embereknek melyik része képezheti ezt a Gyülekezetet? A Biblia szerint egy helység újjászületett emberei a helyi Gyülekezetnek részei. Minden hívő pap és mindegyiknek van szolgálata. KÉRDEZHETED!
- Minden hívő?
- Minden szolgálat?
- Mindenki pap?
Ez nem templompadmelegitőkből, vagy rokonszenvezőkből álló társaság, hanem meggyőződéses keresztényekből áll, akik szoros közösségben, egységben vannak. Sok testvér a szabadegyházak köréből biztosan jónak mondja ezt. De ők sajnos a város hívőinek csak egy tört része. Ez nem egy szétszakadt gyülekezetet jelent? Az összekeveredett (vegyes) Gyülekezet Sokan ragaszkodnak az egyházatyák és a gyülekezetalapítók lefektetett tanításához, amely néhány ponton valóban a Szellemtől inspirált volt; de nincsenek abban a helyzetben, hogy felismerjék, hol vannak mégis önkényes, Istentől független utak. Így tanított Augusztinusz, egy újjászületett ember tisztaságában, hogy a valóságos egyház láthatatlan és egyedül csak Isten ismeri. Ugyanakkor a földön lévő egyház nemcsak hívőkből, hanem névleges keresztényekből és álszentekből is álló keverék. Ezt nevezte ő összekeveredett
Gyülekezetnek. LUTHERNÉL is világos a következetlenség. 1526-ban ezt írta: „Az igazi evangéliumi rend nem tud bármilyen fajta emberek között kibontakozni. De akik komolyan elhatározták, hogy keresztényként élnek, cselekedettel és szóval az evangéliumot vallják, oket lehetne feltétlenül ezzel a névvel illetni, ők találkozhatnának házanként imádkozni, olvasni, megkeresztelkedni s a szentségeket venni és más keresztény cselekedeteket gyakorolni. Egy ilyen rendszerben lehetséges volna felismerni azokat, akik nem keresztényként viselkednek. Ezeket meg lehet feddni, újra helyreállítani, vagy elküldeni Jézus előírasainak megfelelően. De ilyen gyülekezetet még nem tudok szervezni, sem felépíteni, mert még nincsenek hozzá megfelelő embereim.” Hosszas tétovázás után Luther végül odajutott, hogy a testvérek minden próbálkozását, amit ők gyakorlattá tettek, az ellen harcolt, holott ezt ő maga olyan találóan felismerte és nyivánosságra hozta. A gyermekkeresztség gyakorlata és a felhígult(világgal összekeveredett) egyház szorosan összefüggenek. A régi egyházatyák nem azért vezették be ezt a tanítást, mert az Írásban megtalálták, hanem azért, mert célszerű volt a megváltozott szituációrabeállni. Adj egy Újszövetséget egy olyan friss megtértekböl álló csoport kezébe, akik semmilyen bibliai előismerettel nem rendelkeznek, és kérd meg őket, hogy keressék ki, mi áll benne a keresztségről. Hányan vezetnék le belőle a gyermekkeresztség tanítását? Hasonlóan alakulna, mintha átfutnánk a gyülekezetekhez szóló leveleket, hogy kitaláljuk, hogyan látta Pál a gyülekezeteket. Ha helyesnek fogadjuk el a gyermekkeresztség gyakorlatát, akkor a felhígult gyülekezet (egyház) az elmaradhatalan
követ-kezmény. Kálvin azt az érvet hozta fel a felhígult közösség mellett, hogy Pál a korinthusi Gyülekezetet Krisztus egyházának és a szentek közösségének nevezte, bár szinte az egész Gyülekezet számtalan hibával volt megkötözve, amelyeket Pál részletesen fel is sorolt. Ha ott a közösség ennek ellenére fenmaradt, következtet Kálvin, ki meri
megkockáztatni, hogy olyan embereknek ezt a közösségét megkérdőjelezze, akiknek a bűnök egy negyedét sem lehet a terhére írni. Először is Pál a korinthusiakat nem pusztán egy egyháznak nevezte. Azt mondta: ők Isten épülete, Isten temploma, Krisztus Teste (1.Kor.3,9+16+17). De ez nem arra utal, hogy a közösséget egy megmentettekből és elveszettekből álló keveréknek látta. Még jelentősebb az, hogy az újjászületésükre emlékeztette őket amikor sok- sok hibájuk ellenére ezt írta nekik: 1.Kor.3,9+16+17: „Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete
vagytok... (16) Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? (17) Ha valaki az
Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.” „Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében, és a mi Istenünk Lelke által.” (1.Kor.6,11) Ha Pál e szavakat akkoriban egy kevert közösséghez intézte volna, súlyosan hibáztathatta volna magát felelőtlen pásztorolásáért. Nem, ezek igazi hívők voltak, minden testiségük ellenére. Pál azon volt, hogy lelki megújulás felé vezesse őket. Nem szükséges további okok után kutatnunk, amiért a kereszténység egy szellemi zagyvalék lett. Az egyik fő ok kétségtelenül az a tény, hogy olyan emberek, akik nem születtek újjá és teljesen testiek, sőt a hit alapjait is tagadják, pusztán képességeik és tanultságuk alapján
magas egyházi tisztségeket viselhetnek. Az  ÚSZ-ben erre nem lehettek volna qualifi káltak, de még egy közösség tagjai sem lehettek volna. folyt köv. 3. rész
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: maria - 2008 Január 29, 13:43:22
3. rész Isten háza - egy foltozott Gyülekezet meséje

Mindenhol, ahol hiányoznak a feladhatatlan ige szerinti Gyülekezeti alapmodellek, illetőleg az apostoli struktúrák, ott helytelenül a Lk.5,36-ban lévő példát pótlékként alkalmazzák. Kivesznek az egészhez tartozó újból valamit, azt kiszakítják és ragaszkodnak ahhoz. Ez először egy csomó szépséget ered-ményez, de azután ez újra kihal. A szabadegyházak foltozzák a régi ruhájukat nagyon józanul (tudatosan) régi, Bibliából összekeresgélt rongyokkal. Ezekkel az embereket elámítják úgy, hogy az egy Krisztus-ban lévő Gyülekezetnek (amely egy helyen látható) az alapját elhagyták, így látásukat elvesztik.A gyülekezetnek egy megújulást mutató látása tehát (álomkép) mese, a fércmű gyülekezet meséje. A karizmatikus körökben óriási lendülettel es új áldásokkal faltoznak, ahogy ez a Róm. 6-ban, 12-ben és az 1.Kor 10-ben van megírva. Ezek az áldások az egység a felépítés, a szolgálatok ruhájából vannak kiollózva, ahogyan az az Ef.4-ben olvasható. Ahol az alap hiányzik, ott nagyon kritikusnak kell lennünk annak megvizsgálásában, hogy milyen mértékben tud a Szent Szellern valóban hatályba lépni, működni. Ha olyan tradíciókat vesznek át, amelyeket jónak tartanak bibliai megalapozottság nélkül és olyan tanítások honosodnak meg, amelyek nem felelnek meg Krisztus rendelkezéseinek, akkor a beszűkülés és a szakadás az elkerülhetetlen következmény. Isten féltékenyen őrködik az Ő Gyülekezete felett és ítélettel felel a fundamentum fellazításáért. „Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.” Jel.3,16
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: maria - 2008 Január 29, 13:44:39
4. rész Mit akar az Úr ma?

Ha te ma tökéletesen kiszolgáltatod magad a Szent Szellemnek nem fogod ugyanazt tenni, mint egy órával ezelőtt tettél. Ha te így követed az Urat, akkor jó lesz az, amit te most teszel, anélkül, hogy ez holnapra is vonatkozna. A valóságban a Szent Szellem fejlődési stádiumokon visz át, amikor „előre megyünk”, nem gázolja el egyszerűen az embereket. - Létezik bölcsesség is.- Halgass ide hát figyelmesen, mert felelős vagy mindenért, ami Isten egész házában történik, ahogyan ez a Mt.18,15-ben meg van írva: „Ha vétkezik a testvéred, menjél...”
Az első lépés az, hogy négyszemközt meginted a testvéredet. Ha nem akar engedni, vigyél magaddal még egy-két testvért és vonjátok kérdőre újra. (Ez a testvérnőkre is vonatkozik.) Ha rájuk sem akar hallgatni, akkor a Gyülekezet elé kell vinni az ügyet. Ha nem jut belátásra, akkor a Gyülekezetnek kell ítéletet gyakorolni fölötte. Ez ma egyáltalán nem gyakorlat és majdnem sehol sem így történik esetleg a szabadegyházak egy nagyon-nagyon kis részében. Egészen úgy, ahogyan az Írás mondja, természetesen ez nem tud lezajlani, mert nincsen „helyi” Gyülekezet, vagyis egy Gyülekezet egy helységben. Ha egy közösségi tagnak egy szervezetet el kell hagynia, keres magának egy újat. Így növekszik és terjed el a gyom vadon, amivel a Sátán kiszolgálja magát. Ti pásztorok vagytok ennek okai, mert azt állítjátok, hogy a ti közösségetek a Gyülekezet. Ez borzalmas lesz neked testvérem, engedd meg, hogy figyelmeztesselek! Isteni ítéleteket, mértékeket és kritériumokat bíztak rád, és te ezt nem fogadod el, csak azért, mert kínos és kellemetlenségeket okoz azért is, mert először neked kellene ez Isteni mértékhez igazodnod.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: maria - 2008 Január 29, 13:49:23
5. rész Isten háza

Közülünk a legtöbbnek nagyon fontos a saját házának a berendezése. Meglepő lenne ha Isten az Ő házára vonatkozóan közönyös lenne. A valóságban Ő ezt nagyon komolyan veszi. Amikor az első szentélyt építették, Ő nem engedett teret az emberek fantáziájának és ötleteinek, hanem pontos utasításokat adott Mózesnek, hogyan építsék fel a lábazattól az utolsó szögig azt. „Éppen így szeretném” (Zsid.8,5) Salomon templománál ugyanez történt. Dávid elmondta neki mindazt, ami a szívében volt és így minden az Úr előírásainak megfelelően történt (1.Krón.28,12 és 19).
Ma Isten népe sok mindenben fordított módon él („fejen áll” pld. a családban, házasságban gyermeknevelésben,  „Istentiszteleti” formában (Róm.12,1) A megújulás körében csak néhány dolog új. A régi még régi. Az emberek úgy hiszik, hogy a szakemberek (pld. pásztorok, presbiterek) a felelősök. A szakemberek pedig gyakran rövidlátóak. Ti, akik most már jobban vagytok tanítva, legyetek szívesek kiegészíteni a pásztorokat, mert ha ők testvérek, akkor engedelmeskednek az Úrnak, s ha enge-delmesek, akkor szívesen meg fognak hallgatni. Ha Isten ezt az ÓSZ-ben olyan, egészen pontosan tette, el tudjuk-e képzelni, hogy az ÚSZ-ben kevésbé pontosan veszi? Éppen úgy, mint Salomonnak, nekünk is minden le van írva Isten keze által az ÚSZ lapjain. Mégis számunkra egy nagy különbség.
- Az ÓSZ-ben Istennek volt egy szentsége (szentélye) az Ő népe számára.
- Az ÚSZ-ben Isten népe maga a szentély (Krisztus teste).
- Az ÓSZ-ben egy földi házunk van.
- Az ÚSZ-ben egy isteni.
- Az ÓSZ-ben egy isteni minta volt az Isten házára. Az ÚSZ-ben isteni alapelv van.
- Az ÓSZ-ben egy szilárd formát találunk.
- Az ÚSZ-ben egy „mozgó” testet.
Így ezt gondolhatnánk: „Itt van nekünk az ÚSZ és most építsük fel a gyülekezetet (közösséget).”ÍGY EZ NEM MEGY!
Ha mi emberek kierőszakolunk egy meghatározott struktúrát, pld. tradícionális, vagy történelmi, esetleg egy bibliai félreértésen alapuló rendszert, akkor az egy merev újszövetségi (séma) sablon lenne a gyülekezeti életre (pld.
szabadegyházak, felekezetek). Ezzel újra törvény alá helyezzük magunkat. Senkinek sincs engedélye arra, hogy meghamisítsa az ÚSZ-et, azért, hogy ÚSZ-i szövegekkel ÓSZ-i elveket építsen fel és ezzel egy mozgalom élére álljon, mint valami „új Mózes”. Isten a sokoldalúság Istene és a faji és kultúrális különbségek mellett mindig meg van a különböző formák okoldalúsága. De a forma minden különbözőségén is átvilágít ugyanaz az Isteni örökérvényű elv. A hasonlóságok fontosabbak, mint a kölönbségek. Nem a forma, hanem a krisztus testében való egység kell, hogy számunkra fontos legyen. Ha a testvérek egy helyen még nem azért jöttek össze, hogy együtt maradjanak, akkor a gyülekezet még egyáltalán nem kezdődött el.

forrás: http://1kor12-12.org/k12/brochures/HU/HU-103-4O.pdf
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: árpi - 2008 Január 29, 19:14:51
Sziasztok!

Sajnos nem tudom feltenni a könyvet, csak ajánlani tudom, Sükös Páltól a Keskeny úton-t. Számomra nagy áldás volt a könyv!
pá.á
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: kövecske - 2008 Január 29, 19:47:25
Szia Árpi  :044:

Nekem is megvan ez a könyv... :088:

Vagy 10 éve olvastam először... és nem olyan régen megint elolvastam...
Nagyon nagyon tetszik... csak ajánlani tudom én is... :2angel:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Évus - 2008 Január 30, 11:26:41
Itt fent van elektronikusan is ha valaki így szeretné olvasni:
http://jezusert.com/ (http://jezusert.com/)
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Évus - 2008 Február 18, 15:02:18
Ez egy elég érdekes könyv szerintem, hiszen mindannyian állandó veszélyben vagyunk, hogy valami a rabjává tegyen bennünket.

Lester Sumrall
Kitörés a függőségekből


http://mek.oszk.hu/03100/03190/ (http://mek.oszk.hu/03100/03190/)

Körbejárja az egész témát és nagyon gyakorlatias.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: mmarietta70 - 2008 Február 18, 15:48:54
Forrás: Dr. Pálhegyi Ferenc "Keresztyén Házasság" c. könyve (Bp., 1999.) :2smitten:

Köszönetnyilvánítás

Beköszöntő
Mi a szerelem?
Hát én immár kit válasszak?
A szex
Együtt járunk
Postaláda
A házasságtól leszek boldog?
A házasság célja Isten tervében
A házastársi egység akadályai
A házasság alapozása
A házasság építése
A kommunikáció
A házassági konfliktusok megoldása

További fejezetek (feldolgozásuk folyamatban):

Lehet-e a 20 században házassági szerepekről beszélni?
A férj szerepköre
A feleség szerepköre
Mit jelent szülőnek lenni?
Az apa
Az anya
A családi nevelés néhány bibliai elve
Mi a következménye a házastársi szerepzavarnak a gyermek életében?
Családmodellek
Feladatok elosztása, időbeosztás, gazdálkodás
Szexualitás a házasságban
Postaláda
Jogok és elvárások
Hová vezet a házasságunk?
Kérdőívek házastársi beszélgetésekhez
Forrásmunkák és ajánlott olvasmányok


http://biblia.biblia.hu/hazassag/hazas_01.php (http://biblia.biblia.hu/hazassag/hazas_01.php)

Érdemes elolvasni és neten is megtalálni, nagyon megszívlendő tanácsok és tanítások találhatók benne! :088: :afro:

Úr áldása és békéje legyen mindenkin!!!

(Már egy fórumon is javasoltam!)
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Katus73 - 2008 Február 18, 17:52:47
lementettem magamnak az összes könyvet, csak időm legyen elolvasni.

Én is küldök nektek egyet: Repülj, kicsim, repülj.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Katus73 - 2008 Február 18, 17:54:29
Sőt!
Van egy gyerekkönyvem, amit én magam gépeltem még be a szgépembe. Talán ismeritek: Fehérke.
Én nagyon szeretem.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Katus73 - 2008 Február 18, 17:56:43
Van még egy gyerekeknek való kisfüzetem: A kis szív.

Ez PPS-ben van.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: mmarietta70 - 2008 Február 18, 18:01:50
Szia Katus!

Valóban arnyos könyv a Fehérke és A kis szív, én többször elolvastam, remek kis történet, gyerekekkel való foglalkozásnál is nagyon hasznos időtöltés a felolvasásnál!!!!!

Úré a köszönet ezekért is!!!!

 :2smitten:
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: maria - 2008 December 04, 18:50:57
Kennet Hagin: Bibliai Hit Itt olvashatod
http://www.istenkereso.hu/letoltesek/tanitasok/Kenneth_E._Hagin-A_Bibliai_hit.doc

ifj.Lehotzky József Bábel tornya!? Isten temploma!
http://www.istenkereso.hu/letoltesek/tanitasok/ifj._Lehotzky_Jozsef-Babel_tornya.pdf

Nicky Cruz: Repülj kicsim, repülj! (Egy bandavezér története)
http://www.istenkereso.hu/letoltesek/tanitasok/Nicky_Cruz-Repulj_kicsim_repulj.pdf

ORAL ROBERTS - MILYEN EMBER JÉZUS?
http://www.istenkereso.hu/letoltesek/tanitasok/Oral_Roberts-Milyen_ember_Jezus.pdf
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: ATTee - 2009 Január 03, 22:16:06
Kennet Hagin: Bibliai Hit Itt olvashatod
http://www.istenkereso.hu/letoltesek/tanitasok/Kenneth_E._Hagin-A_Bibliai_hit.doc

Idézetet írta: Kenneth E. Haggin
"Elmondtam nekik, hogy nem igei úgy imádkozni: „Ha ez Isten akarata.” Ami¬kor beteszed a „ha” szót az imádba, akkor már kételkedve imádkozol. Néhány ember azt hiszi, hogy ilyenkor alázatos, de valójában csak tudatlan. Jézus így szólt Lázárhoz, amikor feltámasztotta: „Lázár, jöjj ki!” Isten nem hallgat meg, ha a „ha” szót beteszed az imáidba.

Szennyes megjegyzésedet töröltem. ***Antee***

Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: gaby - 2009 Június 10, 23:25:49
Sziasztok!
 
  Sükös Páltól a Keskeny úton című könyvet én is olvastam.Nagy hatással volt rám.Ekkor döbbentem rá én is ,hogy szükségem van ,bocsántra,megváltásra.Mert elitéltem a lelkészt e közben az úr megmutatta,hogy nekem nagyobb büneim vannak.Jöttek a régen elkövetett rossz dolgaim és én keztem össze roskadni alattuk.Végső elkeseredésemben segítségül hívtam az urat.És ő azon nyomban megtisztított. És eztaz ige verset kaptam akkor tőlle.
                 
De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
         ésiaiás43:1 :026: :026:
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Antee - 2009 Június 10, 23:34:38
Szeretettel köszöntelek közöttünk, kérlek mutatkozz be a Bemutatkozás (http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,5.msg39644.html#msg39644) topicban.  :05:
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: ircsi - 2009 Június 25, 12:09:50

Graham Powell

Rázd ki magad a porból


Szellemben élni

Miután megismertük ezeket az igazságokat a bűn és Sátán fölötti győ­zelemről, amelyet Jézus Krisztussal való azonosulás által meg­nyer­he­tünk, most nézzük meg, hogyan működteti Isten az üdvösséget az életünkben.
Mint korábban mondtuk, az ember három részből: szellemből, lé­lek­ből és testből áll. Isten, mivel Ő szellem, a mi emberi szellemünkben és ezen keresztül működik, hogy befolyásolja lelki életünket és fizikai testünket.
Először is, szellemünknek életre kell kelnie Isten számára. A János 3-ban Jézus nyomatékosan azt mondta Nikodémusnak, hogy az ember csak akkor láthatja meg Isten országát, és csak akkor léphet be abba, ha újjászületik (szó szerint: felülről születik). Ez az új születés, az új élet el­nyerése, az ember szellemével kapcsolatos. Amikor valaki igazi meg­té­réssel és hittel Jézus Krisztushoz fordul, és elismeri Őt Úrnak, egy bel­ső csoda történik. A Szent Szellem belép az ő emberi szellemébe és ott lakozik. Amikor Ádám bűnbe esett, szelleme meghalt Isten számára, de most, az új születés által, az ember szelleme életre kel Isten számára. El­nyeri a bűnbocsánatot és az örök élet ajándékát. Isten gyermekévé válik.
Saját tapasztalatom az volt, hogy amikor teljes szívemmel oda­for­dul­tam Krisztushoz, mint Úrhoz és Megváltóhoz, ez olyan volt, mintha egy lámpát kapcsoltak volna fel bennem. Tisztának éreztem magam be­lül­ről, és egy nagy nyomás emelkedett fel rólam. A Biblia élő könyvvé vált. A világ új módon megelevenedett a számomra, még a madarak éne­ke is másnak tűnt. Addig is szerettem a természetet és megfigyeltem a madarakat, mégis minden élővé vált és új lett. Lehet, hogy ezt te nem így éled át, de énrám ilyen hatást gyakorolt. Szívemben ott volt egy bi­zonyosság: annak a tudata, hogy átmentem a halálból az életre.
„Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Is­ten gyermekei vagyunk” (Róma 8:16.).
„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagyok, és az Isten Szel­leme lakozik bennetek?”(I. Korinthus 3:16.).
Szellemünk valahol a hasi tájékon helyezkedik el, tehát a re­kesz­izom és a medence közötti részen. A Példabeszédek 20:27. ezt mondja: „Az Úrtól való szövétnek az embernek szelleme, aki megvizsgálja a szív­nek minden rejtekét”. A János 7:37-39-ben Jézus is beszél erről: „Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék. Aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Szellemről, amelyet veendők valának az Ő ben­ne hívők, mert még nem vala Szent Szellem, mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg”. Az Efézus 3:16. ezt mondja: „Hogy hatalmasan meg­erősödjetek az ő Szelleme által a belső emberben”.
Miután életre keltünk szellemünkben, szellemünk képességei mű­köd­ni kezdenek.
Működik a kommunikáció képessége, mert szellemünkkel imádjuk Is­tent és élvezünk közös­séget Vele. Jézus ezt mondta: „Az Isten szel­lem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imád­ják” (János 4:24.). Kizárólag szellemünk által tudjuk Istent megérinteni.
Elkezd működni az intuíció képessége is. Tudatára ébredünk olyan dolgoknak, amelyekről nem az elmében lejátszódó természetes ta­nulás által szerzünk tudomást. Elkezdjük hallani Isten hangját, vagy azál­tal, hogy igeversek elevenednek meg a számunkra, vagy úgy, hogy szavak, benyomások helyeződnek a szívünkre. Amikor Isten el­hí­vott engem Kanadába, akkor szólt hozzám, amikor sorban álltam egy hal­üzletben. Szívemben beszélgettem az Úrral, tudva, hogy egy to­váb­bi lépésre vezet minket Ővele, de nem tudtam, hova, amikor leg­na­gyobb meglepetésemre Kanada vésődött be nagyon erőteljesen a szel­lemembe. Ez az intuítív tudás. Ez azt jelenti, hogy vezetést, vagy meg­vi­lágosodást nyerünk a Szent Szellem által, Aki beszél a szívünkhöz.
Ezután a lelkiismeretünk is - az a képességünk, amely által kü­lönb­séget tudunk tenni jó és rossz között - elkezd új meg­nyil­vá­nu­lá­sok­ra találni. Az elménkben, a lelkivilágunkban tárolt ismereteink alap­ján sok ítéletet teszünk, amelyek nem szükségszerűen helyesek. Most a Szent Szellem bennünk való működése és Jézus megtisztító vérének al­kal­mazása által elménk és lelkiismeretünk felszabadul az igazság szá­má­ra, és elkezd megfelelő módon funkcionálni. Emberi szellemünk ren­del­ke­zik a lelkiismeret funkciójával, amely különbséget tud tenni jó és rossz között.
Isten belülről kifelé működik. Először szellemünkben vesz la­ko­zást, és onnan árad ki, hogy megújítsa lelkünket és testünket. Amint nö­vekedünk szellemileg, szellemünk egyre nagyobb és nagyobb sza­bad­ságra jut el.
Lehetséges az, hogy újjászületünk Isten Szelleme által, és a Szent Szel­lem megkeresztel vagy betölt minket, és mégis kötelékek szo­rí­tá­sá­ban vergődünk, vagy betegek vagyunk testileg. Ha Isten bennünk van, miért van ez? Ha Krisztus a szívünkben lakik, hogyan lehetséges az, hogy beszédünk keserűen gúnyos, vagy tele vagyunk fél­té­keny­ség­gel, megkötöz minket a félelem, vagy elborítanak minket szexuális vá­gyak, vagy késztetést érzünk az öngyilkosságra?
Mindez ezek miatt a lelki kötelékek miatt van. A Szent Szellem a szel­lemünkben lakozhat, míg gonosz szellemeknek még mindig van he­lyük lelkünkben vagy testünkben. Ahhoz, hogy szabaddá tegyük ma­gun­kat kötelékektől, alá kell vetnünk magunkat Istennek, és együtt kell működnünk Isten bennünk lakozó Szellemével.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: ircsi - 2009 Június 25, 12:10:26

Graham Powell

Rázd ki magad a porból


Lélekben és testben megújulva

Emberi lelkünk az elme, az érzelmek és az akarat képességeiből áll.
Elménk képessé tesz minket arra, hogy megértsünk dolgokat. Gon­dolkodásunk által meg tudunk dolgokat magyarázni, kö­vet­kez­te­tünk, döntéseket hozunk, stb. Képzelőerőnk képessé tesz minket arra, hogy elképzeljünk olyan dolgokat, amelyek nincsenek ott jelen, vagy ame­lyeket nem tapasztaltunk meg. Emlékezetünk képes arra, hogy tá­rol­jon múltbeli élményeket, gondolatokat, ismereteket stb., és hogy vissza­emlékezzen ezekre. Elménk egy csodálatos képesség, és ez Sátán tá­madásának fő területe.
II. Korinthus 10:3-5: „Mert noha testben élünk, de nem test sze­rint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, ha­nem erősek az Istennek erősségek lerontására. Lerontván okos­ko­dásokat, és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fog­lyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.”
Sok sátáni erődítmény szilárdan beásta magát az elménkbe, és szel­lemi fegyverekkel kell ezeket lerombolnunk. Nem tőlünk származik el­ménk minden gondolata. Igaz, hogy nagyon sok gondolat a miénk, míg más gondolatok a bennünk lakozó Szent Szellemtől származnak, vagy más emberektől, akik beszélgetések által gondolatokat helyeznek el bennünk. De nagyon sok gondolat származhat bennünk lévő dé­mo­nok­tól is, amelyek elménkben ütötték fel lakóhelyüket. Amint ezek a dé­monok az elménkbe pumpálják gondolataikat - hacsak fel nem is­mer­jük forrásukat -, elfogad­juk ezeket saját gondolatainkként, és ami­kor ezt tesszük, akkor az ellenség vezet vagy befolyásol minket. A Sá­tán kívülről is támadhat minket és helyezhet gondolatokat az el­ménk­be. Hiszem azonban, hogy sok elmebeli, vagy gondolati problémát, ame­lyet keresztények hordoznak, a démonok sokkal inkább az el­ménk­ben hoznak létre, nem kívülről.
Életemnek egy területén naponta sokszor megvallottam „bű­nei­met” az Úrnak. Amikor bizonyos gondolatok jutottak eszembe, kár­hoz­ta­tást éreztem, és azt, hogy nem vagyok méltó arra, hogy keresztény le­gyek. Milyen őszintén megvallottam ezeket, és mennyire kértem a meg­bocsátást! Néhány év múlva felismertem, hogy ezek a gondolatok nem tőlem származtak! Ezeknek eredete démoni volt! Azt is fel­is­mer­tem, hogy ha kísértéseket élek át, az nem jelenti azt, hogy bűnt kö­vet­tem el. Elkezdtem beszélni a gondolatok forrása ellen, az elmémben lé­vő erősség ellen, és amint kitartottam hónapokon keresztül, fo­ko­za­to­san megszabadultam. Éveken keresztül meg voltam tévesztve, mert el­fo­gadtam, hogy a „gonosz gondolatok” az én „gonosz szívemből” szár­maznak! Mennyire körömfont is az ellenség!
Érzelmeink, a szeretet szerve, az a rész, amely érez bennünk, szin­tén meg lehet kötözve kisebb vagy nagyobb mértékben. Az el­uta­sí­tott­ság szellemei azt éreztetik velünk, hogy elutasítanak minket, mintha va­laki ezt mondaná az elménkben: Senki sem szeret téged. Az ön­saj­ná­lat szellemei hatalmas pusztítást végezhetnek érzelmi életünkben, ugyan­így a harag, a kéjvágy, a szenvedélyek, a büszkeség, a fél­té­keny­ség, stb. szellemei is.
Akaratunk is el lehet gyengítve vagy meg lehet kötözve kisebb-na­gyobb mértékben. Lehet, hogy tudjuk, hogyan kellene megfelelő mó­don reagálnunk, de képtelenek vagyunk ezt megtenni. Sza­ba­du­lá­som első napjaiban, tudva mennyire fontos Isten igéjének olvasása, le­ül­tem és megpróbáltam kinyújtani a kezemet, hogy felvegyem a Bib­liá­mat, de voltak alkalmak, amikor annyira erőteljes volt bennem a dé­mo­ni tevékenység, hogy képtelen voltam erre. Ott ültem, próbáltam, de nem ment. Ez nagyon sok napon megtörtént. Lehet, hogy ostobán hang­zik, de akkor nagyon valóságos volt. Gyenge testi és szellemi ál­la­po­tomban akaratom annyira szét volt zúzva, hogy bár eldöntöttem, ho­gyan fogok cselekedni, képtelen voltam azt véghezvinni.
Lelkünk, mivel ebben van önazonosságunk, lényünknek egy na­gyon fontos része. Ez a legfontosabb területe a démonok belépésének és tevékenységének is. A Róma 6:13. szerint folyamatosan úgy kell dön­tenünk, hogy átadjuk magunkat Isten igaz céljai számára. Az el­len­ség tudja, mikor nem vagyunk 100%-ig odaszántak Krisztusért, és mi­kor adunk neki törvényes jogot arra, hogy lelkünkben működjön.
Vannak, akiket foglyul ejtett egy ördögi kör. Teljes szívükkel igye­keznek arra, hogy azono­sul­janak Jézus Krisztussal, és hogy ne ad­ja­nak helyt az ördögnek, de mivel nélkülözik a szabadságot, állandóan be­leesnek egy bizonyos bűnbe. Amikor elesnek, akkor vádlást érez­nek, és azt, hogy ők értéktelenek. Megtisztulnak, felkelnek, hogy újból Is­tennel járjanak, és azután megint jön az összeomlás! Ez ismétlődik: fel­kelés és elesés, újra meg újra, bár gyűlölik az elbukást.
Engedd meg, hogy bátorítsalak! Anélkül, hogy bármilyen mó­don szemet hunynék a bűn fölött, tudd, hogy Isten látja a szívedet. Lát­ja azt a nagy küzdelmet amelyet szenvedsz, és lát téged elesni. Ne fe­lejtsd el, hogy Ő ugyanolyan jól látja a szívedet, mint a külső cse­le­ke­deteidet. Folytasd az ellenállást a bűnnel szemben, teljes erőddel, de ha elbuksz, azonnal tisztítsd meg magad és kelj fel! Ne engedd meg, hogy az ellenség további kárhoztatást nehezítsen rád! Ehelyett inkább állj ellene az ellenségnek, és szellemi hadviselés által tarts ki ennek a bel­ső köteléknek a megtörésében! Előbb vagy utóbb szabadságra fogsz jutni, és kilépsz majd ebből az ördögi körből.
Végül pedig ott van a testünk területe. Sok fizikai betegség és gyen­geség szellemi és lelki forrásokból ered. Azt mondhatnánk, hogy szel­lemünk a lelkünkben, mint egy tokban helyez­kedik el, lelkünk pe­dig ugyanilyen módon a testünkben. Sok testi gyógyulásnak voltunk ta­núi, amint emberek megszabadultak olyan szellemektől, amelyek lel­ki­világukra helyeztek kötelékeket, nyomást és feszültséget okozva ez­zel nekik.
Vannak más egészségi problémák, amiket a betegség szellemei okoz­nak, közvet­le­nül a testet támadva. Légzési nehézségeim meg­szűn­tek, amikor megszabadultam a be­teg­ség szellemeitől.
Bár nagyon sok testi betegség van a gyülekezetben és azon kí­vül, a testi problémák, akár­milyen nagyok és valóságosak is, az ember összes szükségletének csak egy kis részét kép­viselik. A testi lét felszíne alatt, a lélek világában vannak az ember legnagyobb problémái. A jég­hegy­nek csak a csúcsát látjuk, de ez csak töredéke valós méreteinek. Tö­megének legnagyobb része mélyen a víz alatt van. Az ember fizikai prob­lémáit a jéghegy csúcsához lehet hasonlítani.
Amikor testünkön és lelkünkön kötelékek vannak, ez nagy mér­ték­ben befolyásolja szellemünk szabadságát és működését. Tény, hogy ha hívők vagyunk, Isten bennünk van, de Neki meg kell érinteni tes­tünket, és fel kell szabadulnia lelkünkben hitünk és a Vele való együtt­működésünk által.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: ircsi - 2009 Június 25, 12:11:03

Graham Powell

Rázd ki magad a porbólAz új teremtés hitvallása


Egy új teremtés képviselőiként el kell kezdenünk az új teremtés nyel­vét beszélni. Ajkunkon ott kell lennie Isten igéje igazságának.
Jézus Krisztus a nagy főpap, aki képvisel minket Isten trónja előtt. Ő a mi megval­lá­sunk főpapja:
„Figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisz­tus Jézusra” (Zsidók 3:1.).
„Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jé­zus, az Istennek Fia, ragasz­­kodjunk vallásunkhoz” (Zsidók 4:14.).
Amint megvalljuk (a görög „homologeo” jelentése: ugyanazt a dol­got mondani, jóvá­hagyni, összhangban lenni, egyetérteni vele) azt, amit Isten igéje mond arról, hogy mi kik vagyunk, Jézus Krisztus fel­sza­ba­dul az Ő papi szolgálatára, hogy működ­jön a mi érdekünkben és az igaz­ság megvallását tapasztalatunkká tegye.
Viszont fordítva, ha nem tartunk fenn egy helyes megvallást, ha­nem vereségről, negatív dolgokról, értéktelenségről, erőtlenségről stb. be­szélünk, akkor „az Ő kezei meg vannak kötözve”, és nem tud értünk tenni semmit.
A Jelenések 12:11. ezt mondja: „És ők legyőzték azt a Bárány vé­ré­ért, és az ő bizonyság­tételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kí­mél­ték mindhalálig.”
Az alábbiakban felsorolunk bibliaverseket, amelyek kijelentik, hogy kik vagyunk Jézus Krisztusban. Ismerd ezeket, jegyezd meg, és el­mélkedj fölöttük! Valld meg ezeket hangosan akkor is, ha nem „ér­zed”, hogy igaz lenne rád nézve az, amit ezek az igeversek mondanak! Le­het, hogy a Sátán azt fogja mondani neked, hogy hazudsz, de ne tö­rődj vele! Legyen Isten Szava szívedben és ajkadon! A Szent Szellem mun­kája által hited folyamatos megvallása a tapasztalatoddá fogja ten­ni ezeket az igazságokat. Egészítsd ki a listát más igehelyekkel, ame­lyeket te találsz, és amelyek arra tanítanak téged, hogy ki vagy Krisz­tusban!
1.   Új teremtés vagyok Krisztusban.
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek el­múl­tak, ímé újjá lett minden” (II. Korinthus 5:17.).
2.   Isten gyermeke, az Ő örököse, Krisztus örököstársa vagyok!
„Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Is­ten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Is­tennek, örököstársai pedig Krisztusnak...”(Róma 8:16-17.).
3.   Megszabadultam a Sátán uralma alól.
„Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába” (Kolossé 1:13.).
4.   Nem vagyok kárhoztatás alatt.
„Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jé­zusban vannak” (Róma 8:1.).
5.   Krisztussal együtt ülök a mennyei magasságokban.
„És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisz­tus Jézusban” (Efézus 2:6.).
6.   Meg vagyok áldva minden szellemi áldással a mennyekben.
„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisz­tusnak Aty­ja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisz­tusban” (Efézus 1:3.).
7.   Még egy hódítónál is több vagyok.
„De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki minket sze­re­tett” (Róma 8:37.).
8.   Tökéletes vagyok általa.
„És ti őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak” (Kolossé 2:10.).
9.   Az Ő alkotása vagyok.
„Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jé­zus­ban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azok­ban járjunk” (Efézus 2:10.).
10.   Meggyógyultam minden testi betegségből.
„És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vét­kein­kért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg” (Ésaiás 53:5.).
11.   Ki vagyok választva arra, hogy elmenjek és gyümölcsöt teremjek.
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az Atyától az én ne­vemben, megadja néktek” (János 15:16.).
12.   Jézus Krisztus nagykövete vagyok.
„Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne miáltalunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.” (II. Korinthus 5:20.).
13.   Alkalmas vagyok arra, hogy az Újszövetség szolgája legyek!
„Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint ma­gunk­ból, ellenkezőleg, a mi alkalmatos voltunk az Istentől van. Aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái le­gyünk, nem betűé, hanem szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig meg­elevenít” (II. Korinthus 3:5-6.).
14.   Fel vagyok ruházva erővel a Szent Szellem által!
„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok, és lesz­tek nékem tanúim, úgy Jeru­zsálemben, mint az egész Júdeában, és Sa­máriában, és a földnek mind végső határáig” (Ap. Csel. 1:8.).
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 28, 09:04:20
Marilyn Hickey

Szent Szellem a te Segítőd


Hogyan érthetjük meg teljesen a
Szent Szellem szerepét az életünkben?

Bevezetés

Istennek csodálatos terve van az életedre vonatkozóan, és a Szent Szellemet adta Segítőül, hogy sikeres lehess. A te dolgod az, hogy kérd és fogadd el a segítségét, azután pedig engedelmesen kövesd az útmutatásait.

Ennek a könyvnek az a célja, hogy segítsen felfedezni a Szent Szellem személyiségét annak minden oldaláról. Szeretnélek tanítani az elhívásáról, az ajándékairól és arról, hogy mi a szerepe az életünkben. Fedezd fel a szerepét az Ószövetségben, és hasonlítsd össze azzal, amit az Újszövetségben tesz a Szent Szellemmel betöltekezett hívők életében!

Megnézzük majd, hogy az Apostolok cselekedeteinek könyvében a Szent Szellem milyen kapcsolatban van a hívőkkel, hogyan munkálkodik bennük és rajtuk keresztül. Hiszem, hogy Isten ezekben az időkben kitölti az Ő Szellemét. Azt mondta nekünk, hogy ne részegedjünk meg bortól, amiben kicsapongás van. A korai Egyház azonban egészen biztosan ivott a Szent Szellem "új borából". Én arra is emlékszem, hogy a legjobb bort a végére tartogatja! Hiszem, hogy a legjobb bor idejében élünk. Teljes szívemből buzdítalak arra, hogy igyál minél többet ebből az "új borból".

Isten Szent Szellemének jelenléte árad és válik elérhetővé ezen a könyvön keresztül. Hiszem azt is, hogy ez a Szellem fog kiáradni azokon az élményeiden keresztül is, amelyek a következő napokban várnak rád, különösen akkor, ha alaposan megvizsgáltad, hogyan működött a Szent Szellem a múltban. Arra buzdítalak, hogy tölts időt az Ő jelenlétében, és engedd, hogy kijelentse Magát a számodra! Ismerd meg, hogy miért olyan rendkívül fontos megtapasztalni Isten jelenlétét a Szent Szellem által az életedben ma is!

Lehet, hogy még csak most kezdtél el megismerkedni Isten dolgaival, de az is elképzelhető, hogy már te is régóta iszol a Szent Szellem vizéből; én mindenképpen azért imádkozom, hogy ismerd meg ezt a "másik Segítőt" még jobban, még mélyebben és bensőségesebben.


 


1. fejezet
Jézus azt ígérte, elküldi a Segítőt
- te is megismerheted Őt!

Ahhoz, hogy hívőként Isten akarata szerint éljünk és tevékenykedjünk, szükségünk van arra, hogy a Szent Szellem kenete működjön bennünk és rajtunk keresztül. Jézus megígérte a Szent Szellemet minden hívő számára, nekünk csak kérni kell:

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik.

- Lukács 11:13

A Szent Szellem azt akarja, hogy az Egyház, Krisztus Teste megismerje Őt, és arra vágyik, hogy nagyon valóságossá legyen a számunkra. Előfordul, hogy a Szent Szellemre úgy hivatkozunk, mint valamire, vagy pedig mint a Kenetre. A Szent Szellem személye azonban nem valami, hanem Valaki. Jézus soha nem beszélt úgy róla, mint egy személytelen valóságról. A Szent Szellem több annál a nyelvnél is, amelyet az imádkozásra használsz. Fel kell ismernünk, hogy az Apostolok cselekedetei 2:4 szerint történő nyelveken imádkozás még nem jelenti a Szent Szellem ajándékának teljességét. A Szent Szellem személy, aki napi kapcsolatban szeretne állni velünk.

Nézzük meg Jézus szavait, amelyeket azelőtt mondott, hogy a keresztre ment János evangéliumának 14-16. fejezetében! Többet tanított a Szent Szellemről az utolsó vacsorán, mint bármikor máskor, és a legfontosabb dolgokat közvetlenül a keresztre feszítése előtt mondta el a tanítványainak.

Ma is ugyanígy teszünk, mielőtt elmegyünk otthonról, és elmondjuk a gyerekeinknek mindazt, amiről szeretnénk, ha az eszükbe tartanák. Például azt mondjuk nekik: Legyetek jók, feküdjetek le időben, és engedelmeskedjetek a néninek, aki vigyáz rátok!

Jézus itt azt mondja a tanítványoknak, hogy elmegy tőlük, de nem hagyja őket árván. Elküldi majd a Szent Szellemet, a Vigasztalót. (János 14:16-18)

A 14-16. fejezetekben Jézus az Ő, Őt és az Ő Maga névmásokat összesen tizenkilencszer használja a Szent Szellemre vonatkozóan, és ezzel arra utal, hogy a Szentháromság harmadik része is egy személy.

Ha személyként gondolsz rá, könnyebben meglátod a személyiségjegyeit. Például az egyik dolog, ahonnan tudod, ha egy személlyel, és nem egy személytelen valósággal van dolgod az, hogy egy személy beszél hozzád. A Szent Szellem beszél hozzád.

Elhelyez egy kis dalt a szívünkben, vagy pedig ad nekünk egy Igét vagy egy látomást. Személyes közösségbe lép velünk, és ezáltal nemcsak tudunk róla, mint Szent Szellemről, hanem bensőséges, személyes módon meg is tapasztalhatjuk a jelenlétét mindennap.

Isten a Szent Szellemét már jóval azelőtt kijelölte a segítődül, mielőtt megismerted volna. A Biblia azt mondja, hogy a Szent Szellem már akkor ismert téged, amikor még az anyaméhben voltál. Ismert téged, és már megvolt a terve a számodra. (Jeremiás 1:5). Ott volt már a fogantatásodtól kezdve, ahogy magzatként formáltattál. Isten úgy lát téged, mint akinek különleges szerepe van az Ő tervében.


A Szent Szellem Jézus életében

A Szent Szellem Isten jelenléte. Ő az a láthatatlan Szellem, aki a Mennyei Atyát és Jézus Krisztust, a Fiút kijelenti a földön. A Szent Szellem személye szüntelenül jelen van az emberiség életében, és mindig Ő lehel életet Isten terveibe.

A teremtéstől kezdve (1. Mózes 1:1) egészen a mai napig a Szent Szellem árnyéka vetült a földre. A Szent Szellem életet adó jelenléte látogatta meg Máriát és az Ő ereje által fogant meg a méhében Jézus, aki Isten jelenlétét látható módon jelenítette meg a világ számára:

A Szent Szellem száll rád, és a Magasságos ereje árnyékoz meg téged; azért aki születik, szentnek hívják majd, Isten Fiának.

- Lukács 1:35

A Szent Szellem az a személy a Szentháromságból, aki ma jelen van a földön. Anélkül, hogy saját magát állítaná a figyelem középpontjába, megismertet bennünket az Atyával és a Fiúval. A Szent Szellem isteni jelenléte áthidalja a távolságot a Menny és a Föld között, kijelenti Isten gondolatait a számunkra és eljuttatja a mi gondolatainkat Istenhez.

Amikor Mária meglátogatta Erzsébetet, a Szent Szellem mindkettőjük száját betöltötte a dicséret és a prófétálás szavaival. A Szent Szellem inspirálta őket Isten imádására, és Ő volt a szerzője a Megváltóról szóló kijelentésnek, akit Mária akkor már a méhében hordozott:

...és betelt Erzsébet Szent Szellemmel; és fennszóval kiáltott: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De miért van az, hogy az én Uramnak anyja jön énhozzám? Akkor Mária ezt mondta: Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én szellemem az én megtartó Istenemben.

- Lukács 1:41-43.46-47

Isten Szelleme vezette el Simeont és Annát is a templomba, és a próféciájukon keresztül Ő jelentette ki, hogy a Mária karjaiban nyugvó gyermek a Megváltó. (Lukács 2:25-32) A Szent Szellem töltötte be az emberi edényeket Isten kijelentésével az emberiség megváltására és üdvözítésére vonatkozó csodálatos tervéről.

Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben: mert látták az én szemeim a te üdvösségedet.

- Lukács 2:29-30

Simeon azért tudta, hogy Jézus a Messiás, mert a Szent Szellem jelentette ezt ki neki.

A Szent Szellem hozza mozgásba Isten erejét a keneten keresztül. Akik veszik az Ő kenetét, azokra leszáll az Ő jelenléte dinamikus erővel és hatalommal, és képessé teszi őket Isten dolgainak megcselekvésére. Attól a pillanattól fogva, hogy a Szent Szellem leszállt rá, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, Jézus a kenet által korlátlan erőt kapott:

Jézus is megkereszteltetett (alámerítkezett)..., és leszállt rá a Szent Szellem testi formában, mint egy galamb...

- Lukács 3:21-22

Mert akit Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivel Isten nem mérték szerint adja a Szellemet.

- János 3:34

A Biblia elmondja, hogy amikor Keresztelő János alámerítette Jézust, a Szent Szellem rászállt Jézusra, így Jézus megkeresztelkedett, bemerítkezett Szent Szellemben is. János azonnal felismerte, hogy Jézus Isten Fia, és azt mondta:

- Nem szükséges, hogy én merítselek alá téged; nekem van szükségem arra, hogy te meríts alá engem, mert Te vagy az, aki engem is alámerítesz majd Szent Szellemben és tűzben. (Máté 3:11-17)

Úgy látszik János nagyon rámenős fickó volt; tudta, hogy a Szent Szellem keresztség ideje eljött, és már rögtön ki is akarta használni a lehetőséget. Rajta volt már Isten Szelleme, és vezette őt, de a Szellem teljességét még nem ismerte.

János még nem volt része annak az üdvtörténeti kornak, amikor a hívők Szent Szellemben és tűzben keresztelkedtek meg, lettek alámerítve, mert az csak Pünkösdkor jött el, de már előre látta azt. A Szent Szellem elvezet minket minden igazságra, és az elkövetkezőket megmutatja nekünk. (János 16:13) Jézus eljött a Jordántól, hogy szembenézzen az ördöggel, az ördög azonban nem tudta, hogy neki pedig a Szent Szellemmel kell majd szembenéznie. A Szent Szellem vezette Jézust a pusztába, ahol a Sátán megkísértette őt. (Lukács 4:1-13)

Mindig megdöbbenek rajta, amikor ezt olvasom. Miért kellett a Szent Szellemnek Jézust egy olyan helyre vezetnie, ahol a Sátán kísértésekkel ostromolta? A Zsidókhoz írt levél 4:15 verse elmondja, hogy Jézus megkísértetett minden olyan módon, ahogy mi is, és legyőzte a kísértéseket, azért, hogy a Megváltónk lehessen, és azért is, hogy példát mutasson nekünk. Tehát a Szent Szellem nem csak azért vezette Jézust a pusztába, hogy az ördög megkísértse, hanem azért is, hogy győzedelmeskedjen a kísértések fölött.

A Biblia arról is beszámol, hogy Jézus a Szent Szellem erejével tért vissza a pusztából. (Lukács 4:14) A kenet rajta volt, tele volt erővel, és legyőzte a Sátán kísértéseit. Ezek után a Szent Szellemnek ugyanazzal az erejével visszatért Galileába, és elkezdte a szolgálatát, amelyet erőteljes igehirdetés és tanítás mellett a szabadulás és a gyógyítás csodái kísértek.

Jézus pedig Szent Szellemmel telve, visszatért a Jordántól, és a Szellem a pusztába vitte. Jézus pedig visszatért a Szellem erejével Galileába: és híre ment az egész környéken.

- Lukács 4:1.14

Jézushoz hasonlóan mi is győzedelmeskedhetünk a próbák és a kísértések fölött a Szent Szellem ereje által.

Jézus mindent a Szent Szellem ereje által tett. Valójában nem tisztított meg egyetlen leprást, nem gyógyított meg egyetlen beteget, nem nyitotta meg egyetlen vak szemét és nem tett semmilyen más csodát sem addig, amíg alá nem merítkezett Szent Szellemben.

Jézus azt mondta, hogy "én csak azt teszem, amit az Atya mutat nekem, anélkül semmit nem teszek, hogy az Atya mutatná nekem". (János 14:10) De azokból a dolgokból, amiket az Atya mutatott neki, semmit nem tudott megtenni a Szent Szellem segítsége nélkül. A János 14:9-ben azt mondja, hogy "aki látott engem, az látta az Atyát" - mert a három személy egy Isten -, és mindegyikük külön-külön is Isten.

Amikor Jézus a Getsemáné kertben a keresztre feszítése előtt imádkozott, a Szent Szellem szolgált felé. Amikor meghalt a kereszten, a Szent Szellem ereje által tette le az életét, és a halálból is a Szent Szellem ereje által támadt fel!

Ez a Szent Szellem egy olyan személy, aki nálunk tartózkodik és kommunikál velünk. Arra vágyik, hogy segítsen nekünk azáltal, hogy bensőséges közösségbe kerül velünk életünk minden területén.


A Szent Szellem ajándéka

Jézus a lehető legjobb ajándékot adta neked, amit csak adhatott, hogy segítsen nekünk abban, hogy sikeresek legyünk ebben az életben - a Szent Szellemet. Ő Isten ajándéka a számunkra. Ne felejtsd el, hogy Jézus azt mondta, hogy kérni fogja az Atyát, aki egy másik Vigasztalót ad nekünk, a Szent Szellemet. (János 14:16)

A kérni nagyon erős szó. Itt jogi értelemben szerepel. Jézus azt mondja ezzel, hogy "jogom van kérni az Atyát, hogy adja nektek a Szent Szellemet." Nem azt mondta, hogy aszerint kapjuk meg az ajándékot, hogy milyen jók vagyunk, vagy milyen kedvesek - vagy éppenséggel aszerint, hogy milyen rosszak vagyunk vagy milyen kiállhatatlanok. A Szent Szellem egy ajándék és Ő majd elég jóvá tesz téged! Életet ad neked, erővel ruház fel és keresztülvisz a kísértéseken.

Amikor Jézus azt mondta, hogy elküldi nekünk a Szent Szellemet, akkor azt mondta, hogy "egy másik Vigasztalót" ad nekünk. Jézus az egyik Vigasztaló. (János 14:10) Ha Jézus testben itt járna veled, nem jelentene igen erős vigasztalást? Ha lenne valami problémád, azt mondhatnád: "Jézus, megmondanád nekem, hogy most mit csináljak?" vagy pedig azt: "Jézus, fáj itt az oldalam. Idetennéd rá a kezedet?" Képzeld csak el, mekkora vigasztalást jelentene ez neked!

Megkerestem a szótárban, hogy a "vigasztalás"-ra használt angol szó, comfort, honnan is származik. Latin eredetű, és két részből áll - com és fortis, és ezek együtt azt jelentik: "erővel".

Néha hallom, hogy az emberek azt mondják: "Annyira fáradt vagyok. Teljesen ki vagyok égve." Én viszont nem hiszem, hogy azoknak az embereknek, akik folyamatosan tele vannak Szent Szellemmel, kiégetteknek kell lenniük. Ha követjük a Szent Szellem vezetését azáltal, hogy igyekszünk kiegyensúlyozott, egészséges életet élni, és megfelelő időt töltünk munkával, mozgással, szolgálattal, pihenéssel és játékkal, akkor Ő gondoskodni fog róla, hogy tele legyünk erővel.

Jézus szerint a Szent Szellem egy másik Vigasztaló - az első Vigasztaló pedig maga Jézus. A másik szónak két különböző jelentésárnyalata van. Jelenthet egy másik, ugyanolyan dolgot és egy másik, különböző dolgot.

Tehát Jézus nem egy másik fajta Vigasztalót küldött nekünk, hanem azt mondta: "Küldök nektek egy ugyanolyan Vigasztalót, mint amilyen az enyém volt. Ő velem volt már akkor is, amikor megalkottam a földet, és akkor is, amikor ezen a földön éltem. Ugyanaz a Vigasztaló, aki nekem is segített elvégezni a feladatomat, nektek is ugyanígy fog segíteni."

Mekkora áldás! Jézus a Szent Szellem ajándékát adta nekünk - ugyanazt a Vigasztalót, aki Neki is vigasztalást adott.


A Szent Szellem elhívása

Az a görög szó, ami vigasztaló-t jelent, valószínűleg többet mond nekünk arról, amiről itt Jézus beszél. Ez a szó a paraklétosz.[1]

A para szó azt jelenti, hogy "mellé áll".[2] A kaleó szó pedig, amelyből a klétosz szó származik, azt jelenti: "hívni".[3] A Szent Szellem oda van hívva, hogy melléd álljon, veled maradjon, és átsegítsen téged a nehézségeken.

Az emberek ilyeneket szoktak mondani: "Utcai evangélizálásra van elhívásom", vagy "Az az elhívásom, hogy vasárnapi iskolában tanítsak", vagy "Az az elhívásom, hogy közbenjárjak másokért". Eszedbe jutott már valaha, hogy a Szent Szellemnek is van elhívása? Ő arra van elhívva, hogy melléd álljon, ragaszkodjon hozzád, és átsegítsen az élet megpróbáltatásain és nehézségein.

Ne felejtsd el, hogy a Szent Szellem személy, akinek az az elhívása, hogy veled legyen egész életeden át! A János 14:16 azt ígéri, hogy velünk marad örökre

FOLYT.KÖV.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 29, 16:30:33
A Szent Szellem személyes jellemvonásai

Ahogy minden személynek megvannak a személyes jellemvonásai, úgy a Szent Szellemnek is.

Az Ő személyiségének egyik jellemvonása, hogy jelenlétében öröm van. Tudtad, hogy az Úr jelenlétében eksztázisba tudsz kerülni? Semmi máshoz nem hasonlítható örömet élhetsz át. Ha már valaha is eltalált téged a Szent Szellem ereje, akkor tudod, hogy nincs a világon olyan dolog, ami ennél jobban fel tudna frissíteni. Ez teljesen igei, mert a Biblia beszél arról az örömről, amit a Szent Szellem ad: "teljes öröm van nálad". (Zsoltárok 16:11)

A Szent Szellem személy, ezért meg is tudod Őt szomorítani. Amikor nem hallgatsz Rá, akkor megszomorodik. Ő az Igazság Szelleme, ezért mindig megpróbál a helyes irányba vezetni. Amikor a saját utadon akarsz járni, és azt mondod Neki, hogy "hagyj békén", akkor megakadályozod abban, hogy betöltse az elhívását az életedben.

Hányszor fordult már elő, hogy bajba kerültél, és a Szent Szellem már megpróbált előtte megállítani, de te nem figyeltél oda Rá? Azt gondoltad "Isten biztosan haragszik rám." Isten nem haragszik rád, Jézus sem haragszik rád, hanem szívükön viselik a sorsodat. A Szent Szellem viszont szomorkodik miattad, amikor nem veszed észre, vagy figyelmen kívül hagyod a vezetését.

János 3-ban Isten egy csodálatos képet ad a Szent Szellemről Nikodémus történetében, aki éjszaka kereste fel Jézust, és megkérdezte, hogyan születhet újjá. A beszélgetés során Jézus a Szent Szellemet a szélhez hasonlította "A szél fúj, ahová akar...". (János 3:8) A szelet érezzük, de nem látjuk. Hasonlóképpen, a Szent Szellemet is érezhetjük, de nem látjuk.

Amikor a Szent Szellem beköltözik a szívedbe, és bizonyságot tesz arról, hogy Jézushoz tartozol, akkor a szélhez hasonlóan meghajlít és irányít téged; a testi szintről a természetfeletti szintre vezet. Amikor elmondod az embereknek, hogy újjászülettél, akkor lehet, hogy nem értik mit akarsz ezzel mondani, viszont amikor látják, hogy a Szent Szellem "szele" fújja, hajlítja, irányítja az életedet, akkor tudni fogják, hogy van benned valami különleges.

Ezékiel 37:9-10 szerint a szellem "lehelete" rászállt azokra, akik halottak voltak és életre keltette őket! Amikor újjászülettél és a Szent Szellem rád lehelt, életet adott neked. Néha úgy jön, mint egy szélvihar, néha pedig úgy, mint egy gyengéd szellő. A tanítványok úgy születtek újjá, hogy Jézus "rájuk lehelt és azt mondta nekik: Vegyetek Szent Szellemet!" (János 20:22)


A Szent Szellemet Jézuson keresztül lehet kérni és megkapni

Jézus elmondta nekünk, hogy a Szent Szellem mit tett rajta keresztül, azáltal, hogy felruházta Őt erővel, és képessé tette a szolgálatra - emellett tanított is Róla, és ezzel a Szent Szellem elérhetővé vált a hívők életében.

Ahhoz, hogy a Szellem a földön maradhasson, és itt tartózkodhasson, Neki, Jézushoz hasonlóan, szüksége volt egy helyre, ahol megszülethet. Pünkösd előtt a Szent Szellem senkin nem maradt meg, csak Jézuson. Pünkösd napján azonban a Szent Szellem eljött a földre, és megszületett az emberek életében is. Már nem csak "jött és ment", hanem az emberek életében "vett lakozást".

Amikor újjászülettél, a Szent Szellem megszületett benned. Jézus azt ígérte a János 14:16-ban, hogy elküldi a Szent Szellemet, hogy "...veletek maradjon örökké". Akár "jó" vagy, akár nem, akár érzed Őt, akár nem, akár hiszed, akár nem, a Szent Szellem veled van minden időben.

Egyikünk sem tudja cselekedni az Atya akaratát a Szent Szellem ereje nélkül. Szent életet akarunk élni, a kezünket a betegekre akarjuk tenni, tanítani és prédikálni akarunk, azt akarjuk, hogy jó férjek és feleségek, jó szülők legyünk, mindezek a dolgok azonban nem lehetségesek a Szent Szellem ereje nélkül. Elengedhetetlenül fontos, hogy megismerjük, ki is a Szent Szellem, mit tesz, és hogyan kapcsolódhatunk Hozzá. Szerencsénkre Jézus példája előttünk van, hogy útmutatást adjon; Ő a tökéletes példája az olyan embernek, akinek az életében a Szent Szellem ereje teljes mértékben megnyilvánult.

Égető szükséged van arra az erőre, amit Ő az életed minden pillanatában elhoz a számodra, és szükséged van az Ő szabadságára is: "...ahol az Úr Szelleme, ott a szabadság". (2. Korintus 3:17) Ha beteg vagy, Ő megszabadít. Ha szegény vagy, meg tudja tölteni a pénztárcádat. Ha egy nehéz helyzetben bölcsességre van szükséged, Ő az Igazság Szelleme. A Szent Szellem szabadságot akar hozni az életed minden területén.

Miután Jézus meggyőzte az embereket arról, hogy fogadják el a Szent Szellemet, lehetővé is tette, hogy megkapják. Azt mondta: "Miután meghalok és feltámadok a halálból, nem hagylak titeket magatokra. Nem hagylak árvákul; kérni fogom az atyát, hogy egy másik vigasztalót adjon nektek." (János 14:16) Ahhoz, hogy a Szent Szellem elérhetővé váljon a számunkra, az Engesztelésre volt szükség - arra, hogy Jézus ártatlansága és a mi bűnös voltunk helyet cseréljen. Jézus az életét adta azért, hogy megkaphassuk a Szent Szellemet.

Ha nehéz helyzetbe kerülünk, a legelső dolog, amit tennünk kell az, hogy Szellemben imádkozunk. A Róma 8:26-27 azt mondja, hogy "hasonlóan pedig a Szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért." A Szent Szellem ismeri a gyengeségeinket és az erőtlenségeinket, ezért közbenjár értünk az imanyelvünkön keresztül. Tökéletes imát mond el, Isten pedig meghallja, meghallgatja a saját Szellemét pontosan olyan gyorsan, mint ahogy te is meghallod a saját hangodat, amikor beszélsz.


Hogyan kommunikáljunk a Szent Szellemmel

Jézus elküldte nekünk a Szent Szellemet azért, hogy megismerhessük Őt, és kommunikálhassunk vele. Szükségünk van rá, hogy beszéljen hozzánk, miközben mi hallgatjuk és válaszolunk Neki. Közeli, személyes barátként ismerhetjük meg Őt.

Isten Szellem, és mivel te is az Ő hasonlatosságára lettél teremtve, neked is van szellemed. Tulajdonképpen az ember három részből áll: szellem, lélek és test. A lelkedhez tartozik az elme, az akarat és az érzelmek. Talán már gondolkoztál rajta, hogy miért van szellemed, és az mire is jó. A szellemed az a részed, ahová a Szent Szellem beköltözik és az a hely, ahol Istennel beszélgethetsz. A 2. Mózes 33:11 azt mondja, hogy "az Úr pedig beszélt Mózessel színről színre, amint szokott az ember szólni a barátjával." A Szent Szellem így akar kommunikálni velünk, "ahogy az ember beszélget a barátjával".

A Szent Szellemnek az a legnagyobb vágya, hogy kommunikáljon veled:

...az Isten dolgait sem ismeri senki, csak Isten Szelleme. Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istentől való Szellemet; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

- 1. Korintus 2:11-12

Vannak, akik megpróbálnak az érzékszerveiken keresztül kommunikálni Istennel. Érezni akarják Őt, megérinteni, megízlelni vagy érezni az illatát. Előfordul ugyan, hogy Isten megérinteni az érzékszerveidet, a tested azonban nem úgy van megtervezve, hogy Vele kommunikáljon.

Vannak olyan keresztények is, akik az érzelmeiken keresztül akarnak kommunikálni Istennel. Időnként a Szent Szellem felkavarja az érzelmeinket - az Úr öröme megnevettet minket vagy sírunk jelenlétének fenségében. Ha azonban Istennel való kapcsolatodat az érzelmeidre alapozod, amelyek változóak akárcsak az időjárás, akkor a keresztény életed olyan lesz, mint egy hullámvasút. Az érzelmeid nem elég megbízhatóak ahhoz, hogy rajtuk keresztül kommunikálj Istennel.

A legnagyobb kísértés bizonyos emberek számára az, hogy az elméjükkel közelítsenek Isten felé. Az az elhívásunk, hogy az elménket az Ige által megújítsuk. Mindig izgatottak leszünk, amikor Isten Igéjéből új kijelentéseket kapunk, de tévedés lenne azt gondolni, hogy a kijelentés az elménkből jön és nem pedig az elménkbe jön a Szent Szellemtől. Az elme területe az, ahol szembesülünk az ellenségünkkel, az ördöggel és győzelmet aratunk fölötte. Az elme azonban túlságosan korlátozott ahhoz, hogy kommunikáljon Istennel. Csak egy olyan részünk van, amely alkalmas arra a feladatra, hogy kommunikáljon Istennel és ez a szellemünk: "...a szellem az az emberben és a Mindenható lehelete, ami értelmet ad néki! (Jób 32:8)

1. Sámuel 10:6-ban egy példát láthatunk arra, hogyan kerülhetünk közel Istenhez, azért hogy szólni tudjon hozzánk:

Akkor az Úr szelleme rád fog szállni, és velük együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszel.

Ez a vers Saulról szól, arról az emberről, akiből Izrael első királya lett. Sámuel próféta felkente őt, és a 9. vers szerint Isten Saulnak új szívet adott. Nézzük meg, mi történt ezután Saullal:

És mikor elmentek arra a hegyre, íme a próféták serege vele szembe jött, és az Isten szelleme rászállt, és prófétált közöttük. És az történt, hogy amikor mindazok, akik ismerték őt előtte, látták, hogy íme a prófétákkal együtt prófétál, mondta a nép egymás közt: Mi lelte Kisnek fiát? Avagy Saul is a próféták közt van?

- 1. Sámuel 10:10-11

Az 5. versből megtudjuk, hogy ezek a próféták, akikkel Saul találkozott, Istent imádták. Hiszem, hogy amikor Saul találkozott velük, ő is elkezdett velük együtt énekelni, és miközben imádták Istent, a Szent Szellem elkezdett mozogni közöttük, Saul pedig elkezdett prófétálni.

Az imádás az egyik legjobb mód arra, hogy növeld az érzékenységedet a Szent Szellem hangjának irányába. Az imádás segít a figyelmedet Istenre fordítani, miközben a gondjaid és a kívánságaid háttérbe szorulnak. Az imádás olyan valami, amit csinálsz, nem pedig olyan dolog, ami csak úgy történik veled. Az imádás akár a "dicséret áldozata" is lehet. (Zsidó 13:15)

Arra lettél teremtve, hogy Istent imádd. Neki nincs szüksége az imádásodra, bár az kedves előtte; neked viszont szükséged van rá, hogy imádd Őt. A Mennyet betölti Isten dicsérete, és egy nap "...meghajol minden térd" hogy imádja Őt. (Róma 14:11) Úgy lettél megalkotva, hogy szükséged legyen az Istennel való közösségre, ami csak az imádáson keresztül tud megvalósulni. Isten imádása a legmagasabb szintű kommunikáció. Az izraeliták imádták Istent. Miután Mózes kettéválasztotta a Vörös-tengert és kivezette Izrael fiait a szabadságra, ők dicsérték és imádták Istent a szabadulásukért. Mózes és Miriám vezették az imádást, és elkezdtek énekelni, táncolni és játszani a hangszereiken Istent dicsérve, a Szent Szellem pedig prófétált rajtuk keresztül azokról a győzelmekről, amelyeket Isten majd ad nekik, ahogy birtokba veszik az "ígéret földjét". (2. Mózes 15)

Dávid király is imádta az Urat. Az egész Ószövetségben talán ő volt az, aki a leginkább megértette a Szent Szellemet, a legjobban ápolta Vele a kapcsolatot és gyönyörködött Benne. Miután kiderült, hogy házasságtörést és gyilkosságot követett el, csak egy dolog foglalkoztatta, azért könyörgött Istenhez, hogy ne vegye el tőle a Szent Szellemét. (51. Zsoltár) A zsoltárok írójaként Dávid mestere volt az imádás művészetének, Istent dicsérő ember, aki élvezetét lelte abban, ha Istent imádhatta. Nem akarta elveszíteni a meghitt kapcsolatát a Szent Szellemmel.


fólyt.köv.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: ircsi - 2009 Augusztus 31, 07:49:54
Az atmoszféra előkészítése

Dávid a zsoltárokon keresztül készítette elő az atmoszférát az imádáshoz. A dicséret és az imádás nem zenei műfajokat jelent, hanem egy életmódot. Az Efézus 5:19 azt mondja: "Beszélgetve egymás között zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, énekelve és dicséretet mondva a szívetekben az Úrnak." Dicséretet mondani a szívedben annyit jelent, mint énekelni magadban. Lehet, hogy senkinek nem tetszik a hangod, de Isten akkor is szereti, ha énekelsz Neki. Énekelj Neki a kádban, a zuhany alatt, amikor az autódat javítod és amikor vezetsz! Ha nyitva tartod a szellemed, a Szent Szellem szólni fog hozzád. Fogadd meg, amit Dávid is: "Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!" (Zsoltárok 34:2)

Ha imádod az Urat, előkészítheted az atmoszférát ahhoz, hogy a Szent Szellem szóljon hozzád. Egy másik példa olyan valakire, aki előkészítette az atmoszférát Elizeus próféta. Jósafát, Júda királya, Jórám, Izrael királya és Edom királya kimentek a pusztába, hogy harcoljanak a lázadó moabiták ellen. Hét nap elteltével elfogyott a vizük és reménytelen helyzetben várták az ütközetet. (2. Királyok 3)

Jórám király azt mondta: "Isten azért hozott ide bennünket, hogy meghaljunk." Jósafát azonban így szólt. "Nem úgy van! Ha találunk egy prófétát, akkor ő majd tanácsot ad nekünk mert ő majd kommunikál Istennel."

A királyok elmentek Elizeushoz, hogy a tanácsát keressék. Miután előadták a kérésüket, Elizeus még nem mondott nekik semmit, mert nem volt mit mondania. Bizonyára azt mondta magában: Szükségem van egy kijelentésre, szükségem van egy kijelentésre, szükségem van egy kijelentésre! De pontosan tudta, mit kell tennie. Odarendelt egy zenészt, és miközben az játszott a hangszerén és imádta Istent, Elizeus megkapta a kijelentést, amire szüksége volt. Hallotta a Szent Szellem szavát.

Az imádás előkészíti az atmoszférát ahhoz, hogy meghalld a Segítődnek, a Szent Szellemnek a szavát. Az imádás atmoszférája segít abban, hogy megnyílj Isten felé. A lelki szintről felemel a szellemi szintre.

Elizeus így válaszolt a királyoknak: "Lesz vizetek és ráadásul a moabitákat is le fogjátok győzni." Így is történt de csak azután, hogy Elizeus előkészítette az atmoszférát az Úr válaszának meghallásához.

Eddig csak az ószövetségi példákról beszéltünk. Nézzünk meg most néhány példát az újszövetségből! A Kolosse 3:16 azt mondja:

A Krisztus beszéde lakozzon bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítva és intve egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezve a szívetekben az Úrnak.

Amikor elkezdesz énekelni és imádni az Urat, akkor Ő is szólni fog hozzád, mert előkészíted ehhez az atmoszférát.

Meg kell tanulnunk imádó életmódot élni. Engedjük, hogy az imádás folyamatosan felemeljen bennünket az értelmünk és az érzékeink szintjéről a szellemi szintre azért, hogy a szellemünk meghallja Isten hangját!


Szellemi érzékelés

Amikor imádod Istent, a szellemi érzékenységed fejlődni fog. Az egyik módja annak, ahogy a Szent Szellem kommunikál veled, az, hogy a szellemed érzékeli, felfogja, amit Ő mond. Lehet, hogy csak ritkán hallod Őt hallható hangon szólni, de érzékelheted, amit mond, mert szelíd hangja az igazságot szólja a szellemednek.

A Lukács 8:46-ban Jézus azt mondta: "Valaki megérintett engem, mert észrevettem, érzékeltem[4], hogy erő származott ki tőlem." Nem gondolkodás vagy okoskodás útján jutott erre a következtetésre, hanem a szellemében érzékelte ezt a Szent Szellem által.

Egy másik alkalommal, ami a Lukács 9:47-ben van feljegyezve, a tanítványok azon vitatkoztak, hogy ki a legnagyobb Isten országában, Jézus pedig látta, "érzékelte" a szívük gondolatait. A Szent Szellem segíteni akar abban, hogy érzékelj bizonyos dolgokat emberekkel és az életedben történő eseményekkel kapcsolatban.

Az Apostolok cselekedetei 8:23-ban Péter azt mondta Simon mágusnak: "látom, érzékelem, hogy te keserű méregben és álnokság kötelében vagy". Miután Simon tanúja volt annak, hogy a hívők vették a Szent Szellemet, így szólt Péterhez: "Meg szeretném venni ezt a hatalmat, hogy az emberek vegyék a Szent Szellemet akkor, ha rájuk teszem a kezemet." (19. vsz.) Péter tehát így válaszolt: "Látom, érzékelem, hogy a szíved nem tiszta." (23. vsz.)

A Szent Szellem nem mindig jó dolgokat mond az emberekről; néha megmutatja azt is, ha valakinek nem jók a motívumai, és figyelmeztet, hogy maradj távol az ilyen embertől, hogy ne árthasson neked. Ahelyett, hogy erősködött volna, és azt mondta volna Péternek: "Te félreértesz engem, én szellemben járok", Simon mágus csak annyit mondott neki: "Imádkozz értem, hogy Isten könyörüljön rajtam!" (24. vsz.) Péter szellemi érzékenysége megtérést eredményezett! A szellemi érzékenység tehát nagyon fontos; elég érzékenyeknek kell maradnunk ahhoz, hogy meghalljuk a Szent Szellem hangját.

Az Apostolok cselekedetei 14:10-ben azt látjuk, hogy Pál azt mondja egy embernek, aki előtte soha nem tudott járni: "Állj fel a lábaidra egyenesen!" Előtte, a 9. versben pedig azt olvassuk, hogy Pál "látva, érzékelve, hogy van hite, hogy meggyógyul, mondta..."

Vannak olyan helyzetek, amikor meg kell állnunk, el kell hallgatnunk és meg kell kérdeznünk: "Istenem, mit mondasz nekem?" És ha odafigyelünk, akkor lehet, hogy érzékelni fogjuk azt, hogy mikor van valakinek hite és összekapcsolhatjuk vele a mi hitünket egy csodálatos gyógyulás érdekében.


folyt.köv.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: ircsi - 2009 Szeptember 01, 07:49:22
Nyisd ki a szellemed, hogy hallj!

A szellemünkkel halljuk meg az Úr hangját, a szellemünket pedig úgy nyithatjuk meg a hallásra, ha nyelveken imádkozunk, vagyis Szellemben imádkozunk. Ez felépít, újjáépít téged és feltölti az akkumulátorodat. Ha a szellemedet építed, akkor nyitottabb leszel arra, hogy meghalld a Segítődet, és át tudd venni, amit adni akar neked.

Ha mérges, zaklatott vagy nyugtalan vagy egy probléma miatt, imádkozhatsz Szellemben, és miközben ezt teszed, a dolgok elkezdenek történni, mert a Biblia azt mondja, hogy a Szellem imádkozik rajtad keresztül:

Hasonlóan pedig a Szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, azoknak akik az Ő végzése szerint elhívottak.

- Róma 8:26-28

A Szent Szellem felemel az elméd és az öt fizikai érzékszerved szintjén túl a Szellem tartományába. Amikor nyelveken imádkozol, a szellem belső embere nagyobb lesz, mint a lelki ember, vagyis az érzékszerveid, az érzelmeid és az elméd.

Ez a vers azt mondja, hogy a Szent Szellem vizsgálja a szíveket - többes számban. Ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem tudja, mi van a szívedben, és azt is hogy, mi van annak az embernek a szívében, akivel éppen dolgod van. Problémáink jelentős része más emberekkel kapcsolatos. Ha valakivel problémád van, imádkozhatsz Szellemben, és a Szent Szellem megvizsgálja annak az embernek a szívét, és tesz róla, hogy a dolgok jól alakuljanak, a 28. vers szerint.

Ha Szellemben imádkozol, akkor a szellemed megnyílik, azért, hogy Isten tudjon munkálkodni a szívedben, és összhangba hozzon téged az Ő akaratával. Gyakran az értelmed, az érzelmed és az érzékszerveid nincsenek összhangban Isten akaratával, de a Szellem meg tudja valósítani ezt az összhangot, ha követed Őt.

Ha nyelveken imádkozunk, kijelentést is tudunk kapni. Az 1. Korintus 2:9-10 azt mondja:

Amiket szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette a Szelleme által: mert a Szellem mindent vizsgál, még az Isten mélységeit is.

Ha kijelentést akarsz kapni Istentől, akkor imádkozz nyelveken, és lépj be a Szellembe! A hivatkozás itt a 1. Korintus 2-ben a nyelveken szólásra utal, és nézzük meg a 12. és 13. verseket is, hogy lássuk, a szövegösszefüggés is ezt igazolja!

Mi pedig nem e világ szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem olyan beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít; szellemiekhez szellemieket szabva.

Amikor nyelveken imádkozunk, akkor kezdjük megérteni Isten mélységeit, mély dolgait. A szellemi dolgokat elkezdjük szellemiekhez szabni, szellemiekhez hasonlítani. A szellemünk kezd kinyílni, és meghalljuk, hogy mi Isten akarata a számunkra egy bizonyos szituációban. Dicsőség Istennek!

Reggelenként szeretek sétálni és imádkozni. Az egyik reggel éppen szellemben imádkoztam valamivel kapcsolatban. Csak imádkoztam és imádkoztam. Közben pedig arra gondoltam, most tényleg választ kell kapnom erre a problémára, de csak imádkoztam tovább a Szellemben.

Hamarosan az Úr szólt hozzám. Imádkozz együtt két másik emberrel erről a dologról, mert a hármas kötél nem könnyen szakad el! Rendben lesz a dolog.

Ez volt a válasz, a kijelentés, amit Istentől kaptam, miután imádkoztam egy ideig nyelveken. Tulajdonképpen mindig, amikor valamiben sikeres voltam, előtte általában kijelentést kaptam a nyelveken szólás során. Csodálatos erő van a nyelveken szólásban!

Lehet, hogy nagyon ostobának érzed magad, amikor fel-alá mászkálsz és nyelveken imádkozol. Ha őszinte vagy, akkor valószínűleg gondoltál már olyanokat, hogy miért is mászkálok én itt fel-alá nyelveken imádkozva? Már egy órája csinálom. Miért csinálom még mindig? A fejed nem érti, mit csinálsz, de nem szabad, hogy az emberi okoskodás megzavarjon; maradj meg szellemben! Ha elkezdesz okoskodni a szívedben, akkor nem fogod érzékelni a dolgokat a szellemedben.

Hadd kérdezzek tőled valamit! Válaszol Isten az imákra? Hát persze! És a Szellem imájára is válaszol? Hogyne válaszolna! Emellett kijelenti azt is, hogy a Szellem mit akar imádkozni rajtad keresztül, de ez azon keresztül jön, hogy Szellemben imádkozol.

Emlékezz vissza rá, hogy azt mondtuk, ha a Szellemben vagyunk, akkor kijelentést veszünk Istentől! A 14. vers rámutat erre a tényre:

Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok neki; meg sem értheti, mivel szellemi módon ítéltetnek meg.

Erre azt mondhatod: "Marilyn, én szeretném hallani, amit az Úr mond nekem! Szeretném, ha a Szent Szellem szólna hozzám." Akkor kerülj Szellembe, hogy megítélhesd, felfoghasd a dolgokat szellemi módon!


Részegedj meg a Szellemtől!

Nézzük most meg az Efézus 5:18-20-at! Van még valami más is, ami történik veled, ha elkezdesz Szellemben imádkozni:

És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel, beszélgetve egymás között zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, énekelve és dicséretet mondva szívetekben az Úrnak, hálákat adva mindenkor mindenért.

Amikor Szellemben imádkozol, akkor betöltekezel. Más szavakkal, "lerészegedsz" - a Szellemben. Ezt a hasonlatot láthatjuk több helyen is az Újszövetségben. Pünkösd napján Péter megállt az összegyűlt tömeg előtt és azt mondta: "Nem részegek ezek, amint ti állítjátok." (Apostolok cselekedetei 2:15) A Szent Szellemmel újonnan betöltekezett hívők megrészegedtek Szellemben!

Ha valaki természetes szinten részeg, akkor gyakran énekel, és mindenkinek megköszön mindent! Észrevetted már, hogy egy részeg embert mintha semmi nem zavarna? Mondhatod neki: "Ülj le és hagyd abba az ivást!", de ő csak azt mondja: "Oké, köszi szépen."

De mi Szellemben részegedünk le - énekelve és hálát adva az Úrnak. Ez azért történik, mert nem az elménk és nem az érzékszerveink irányítanak minket, hanem a Szellem, mert Szellemben vagyunk.

"Részegedj le" - és maradj is részeg - a Szent Szellemben, és akkor egyáltalán nem lesz nehéz követned a következő vers utasítását: "Teljesedjetek be Szent Szellemmel... engedelmesek legyetek (rendeljétek alá magatokat) egymásnak Isten félelmében!" (Efézus 5:18.21)

Erre azt mondhatod: "Hát ha neked kellene együtt élned a házastársammal, te se bírnád ki." Akkor talán arra van szükséged, hogy gyakrabban részegedj le - töltekezz be Szent Szellemmel. Ha megfigyelsz egy részeget, nagyon valószínű, hogy azt látod, hogy teljesen engedelmes. Azt mondod neki: "Gyere ide!", és ő csak azt mondja: "Oké." Mivel részeg, szinte mindent megcsinál, amit mondasz neki.

Ugyanígy, ha lerészegedsz, és részeg is maradsz Szellemben, akkor alá tudod vetni magad Istennek és másoknak is.

Egy fiatalember egyszer elmondott nekem egy hasonló történetet. Nehéz időszak volt az életében. Több munkahelyen is dolgozott egyszerre, és nem szerette a főnökét egyiken sem. Közben eszébe jutott egy fantasztikus találmány ötlete. A probléma csak az volt, hogy nem talált senkit, aki hajlandó lett volna befektetni a megépítésébe.

Imádkozott a dologgal kapcsolatban és Isten azt kérdezte tőle: Miért van az, hogy te soha nem jössz ki rendesen egyik főnököddel sem? Azt válaszolta, hogy nem tudja, Isten pedig azt mondta neki: Megmutatom neked, hogyan viselkedj a főnököddel szemben.

Figyelt arra, amit Isten mondott neki, és elkezdett Isten szerinti módon viselkedni a főnökével. Az egyik nap a főnöke meglátta a találmányát, és így szólt hozzá: "Fiam, segítek neked befutni, és fizetek is érte. Adok pénzt a találmányodra!"

Amikor Szellemben vagy, akkor alá tudod rendelni magad a főnöködnek, mert a Segítődtől, a Szent Szellemtől kapsz kijelentést arról, hogy hogyan kezeld a helyzetet. A kapcsolatok terén a legtöbb problémánk abból ered, hogy nem iszunk eleget ahhoz, hogy részegek maradjunk Szent Szellemben.

Könnyű eljönni a gyülekezetbe, és lerészegedni Szent Szellemtől. Összejövünk, imádjuk Istent, a Szellem pedig elkezd kommunikálni velünk. Isten azonban azt szeretné, ha otthon is lerészegednél a Szent Szellemben. Aki komoly ivó természetes szinten, az otthon is iszik!

Ne csak a gyülekezetben részegedj le a Szent Szellemtől, legyen nálad "az üveg" otthon is! Imádkozz nyelveken otthon, a munkahelyeden, és ahova csak mész! Nem tudom eléggé hangsúlyozni, milyen fontos Szellemben imádkozni, mert ez segít nyitva tartani a szellemedet ahhoz, hogy kommunikálni tudjon veled és te is Vele.

Ahogy már korábban beszéltünk róla, a Szent Szellemmel az imádáson keresztül kommunikálunk, ami nyitottá tesz bennünket arra, hogy meghalljuk a hangját, és nyelveken imádkozva, amin keresztül kijelentést kapunk Isten mély dolgairól.

folyt.köv.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: ircsi - 2009 Szeptember 02, 07:55:47
Ingyen ajándék

A Szent Szellem az Atya ígérete, akiről Jézus az Apostolok cselekedetei 1:8-ban beszélt, közvetlenül az előtt, hogy felment volna a mennybe: "Hanem vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön rátok."

Isten nem a cselekedeteid miatt adta a Szent Szellem ajándékát, és nem is amiatt, hogy várakoztál rá. Az üdvösséget egyszerűen kegyelemből nyerjük meg, és a Szent Szellemet is kegyelemből kapjuk. Az emberek azt mondják: "Nem vagyok még elég jó ahhoz, hogy vegyem a Szent Szellemet." Szerintem inkább fordítva van: Veszed a Szent Szellemet, és Ő jobbá tesz téged.

A Szent Szellem a szabadság szelleme. A szabadság azt jelenti, hogy szabadok vagyunk a kötelezettségektől, nem vagyunk megkötve, vagy elkötelezve semmilyen irányban. Egy szabad ember képes szabad akaratából cselekedni vagy mozogni bármilyen irányban. A Galata levél üzenete a szellemi élet és a szabadság a Szent Szellemben. A galáciabeli hívők vették a Szent Szellemet Jézus Krisztusba vetett hitük által. A Szent Szellem megszabadította őket a bűntől és Rajta keresztül kapcsolatba kerültek Istennel. A Szent Szellem szabadító ereje csodákat tett az emberek között, és megszabadította őket a szellemi és fizikai kötelékekből.

A galáciabelieket azonban megzavarták azok a szigorú zsidó törvénytanítók, akik megpróbálták a törvény alá helyezni őket. A törvénynek ezek az őrei úgy gondolták, az Istennel való kapcsolatért meg kell dolgozni, és nem úgy látták azt, mint a Szent Szellem ingyen ajándékát. A cselekedetekről szóló üzenetükkel arra befolyásolták a hívőket, hogy feladják a Szent Szellemben található szabadságot, és a törvény igáját vegyék magukra. Azonban a Szent Szellem volt az, aki új életre és szabadságra szülte meg őket, és a Szent Szellem volt az, aki ezt az életet fent tudta és akarta tartani bennük:

A törvény cselekedeteiből kaptátok-e a Szellemet, vagy a hit hallásából? Ennyire esztelenek vagytok? Amit Szellemben kezdtetek el, most testben (emberi erőfeszítések által) fejeznétek be? Azért, aki a Szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi-e?

- Galata 3:2-3.5

Hívőként ingyen vesszük a Szellemet és az Ő ajándékát, az örök életet abban a pillanatban, hogy Jézust elfogadjuk Megváltónknak. Nem tudunk annyit fizetni, és nem tudunk annyi jót cselekedni, hogy kiérdemeljük a Szent Szellemet. A Szellemet ingyen kapjuk, mert Jézus fizette ki érte az árat. Semmi egyéb dolgot nem kell már megtenni érte.

Egy alkalommal egy esti összejövetelen tanítottam. Az összejövetel után odajött hozzám néhány fiatal pár, és megkérdezte, hogy elmennék-e velük meginni egy kávét valahol. Nem ismertem őket, és általában nem szoktam ilyesmit csinálni, de a szívemben erősen azt éreztem, hogy el kell mennem velük. Körülbelül hat pár volt ott, és kérdéseket akartak feltenni nekem a Bibliával kapcsolatban.

Egy fiatalember azt mondta: "Én még soha nem töltekeztem be Szent Szellemmel. Apám egy Szent Szellemmel betöltött pásztor, de én mindig úgy éreztem, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy megkapjam a Szent Szellem keresztséget. Majd ha már elég jó leszek, akkor meg fogom kapni. Tényleg nagyon szeretném, nagyon éhes vagyok rá."

Mondtam neki, hogy a Biblia azt mondja, hogy a Szent Szellemet csak kérni kell, és már veheti is az ember. Nem hitt nekem, ezért mutattam neki egy pár igét, többek között ezt:

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik.

- Lukács 11:13

Mondtam neki, hogy betöltekezhet Szent Szellemmel akár ott az étteremben is. Azt válaszolta, hogy az étteremben ezt nem teszi meg, hanem inkább ki szeretne menni a parkolóba. Így hát kimentünk a parkolóba, és ott betöltekezett Szent Szellemmel! A Szent Szellem ajándék, és ha van hozzá hitünk, azonnal átvehetjük.

Látni fogjuk, hogy az Apostolok cselekedetei 10. fejezetében Kornéliusz és családja esetében nem arról volt szó, hogy "elég jók lettek". Hallották az Igét - a Róma 10:17 szerint a hit az Ige hallásából származik -, és betöltekeztek Szent Szellemmel.

A Szent Szellem az, aki benned lakik és soha nem hagy el téged. Olyan személy, aki a vezetőd, segítőd és pártfogód. Igazságban vezet téged. Ő az, aki olyan kijelentéseket ad neked, amelyek átsegítenek a nehézségeken, győzelemre és diadalra vezetnek. A Szent Szellem munkálkodik benned, szól hozzád, foglalkozik veled és kommunikál veled.

Maradj meg a Szent Szellem frissességében! Imádkozz mindig Szellemben! Öleld magadhoz és fogadd el a Szent Szellem személyét, elhívását, benned végzett munkáját és az ajándékait, amelyek rajtad keresztül működnek!

folyt.köv.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: ircsi - 2009 Szeptember 03, 13:56:13
2. fejezet
Erő a magasból

Az 1. Korintus 12:1 azt mondja, hogy "A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, testvéreim, hogy tudatlanok legyetek."

Ezek szellemi ajándékok.[5] Nem az intellektusunkból és nem is a műveltségünkből származnak, hanem a Szent Szellemtől. Továbbá olyan ajándékok, amelyet kifejezetten a "testvérek" kapnak, vagyis a Krisztus Teste.

Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetve, amint vitettetek, a néma bálványokhoz. Azért tudtotokra adom nektek, hogy senki, aki Isten Szelleme által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által.

- 1. Korintus 12:2,3

Pál úgy írt a korintusiaknak, mintha mindenkinek lenne szellemi ajándéka "...semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várva a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését." (1. Korintus 1:7)

Az ajándék ebben a versben görögül khariszma, ami Isten jókedvéből származó ajándékot jelent.[6] Ez egy különleges ajándék, amelyet Isten ingyen, kegyelemből ad a népének. Az első korintusi levelet megnézve azt látjuk, hogy ezek az ajándékok gyakran olyan kijelentés ajándékok, mint a bölcsesség beszéde, a tudomány beszéde és a szellemek megítélése.

Vannak beszéd ajándékok is, mint a prófétálás, a nyelveken szólás és a nyelvek magyarázata. Mindegyiket a Szent Szellem ajándékainak nevezik. Az első korintusi levél első tizenegy fejezete kijelentést ad a Szent Szellem gyümölcseiről, amelyek kiegészítik a Szent Szellem ajándékait.

A levél 12-14. fejezete a szellemi ajándékokról szól. A 12. fejezet több részből áll: vizsgáljuk meg a szellemi ajándékokat (12:1-3); ismerjük fel ezeknek az ajándékoknak a közös forrását (12:4-11); a Szent Szellemmel betöltekezett hívőknek kapcsolatban kell lenniük a Testtel (12-20); az ajándékoknak meghatározott rendje van, azért, hogy a Test minden tagjának különböző feladata legyen (27-31).

Az 1. Korintus 12:4-12-ben felsorolt ajándékokat úgy is nevezik, hogy "szellemi ajándékok". Ezek az ajándékok természetfölöttiek, a természetes szint fölött állnak és a Szent Szellem ingyen adja őket az Egyház tagjainak. Az emberi szellem nem tud létrehozni ilyen ajándékokat. Karizmáknak is nevezik őket a görög szó, khariszma alapján:

Némely embernek ugyanis a bölcsesség beszéde adatik a Szellem által; egy másiknak pedig a tudomány (ismeret) beszéde ugyanazon Szellem szerint; egy másiknak hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítás ajándékai ugyanaz a Szellem által; némely embernek csodatévő erők munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig szellemek megítélése; egy másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása.

- 1. Korintus 12:8-10

Pál beszél arról, hogy többféle ajándék van és többféle szolgálat:

A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.

- 1. Korintus 12:4-6

A megnyilvánulások, hatások és erők ugyan különbözőfélék lehetnek, látható azonban, hogy a természetük ugyanaz - haszonra adatnak, építésre, mások javára, arra, hogy mindenkinek haszna származzon belőlük.

Mindenkinek azonban haszonra adatik a Szellem megnyilvánulása.

- 1. Korintus 12:7

Ezeknek az ajándékoknak fontos céljaik vannak. Isten ereje nyilvánul meg rajtuk keresztül; segítenek végrehajtani a nagy küldetést, amelyet Jézus a tanítványaira bízott; építik és tökéletesítik az egyházat; és szabadulást hoznak Isten népe számára. Könnyen csoportosítani lehet őket. Három közülük a beszéd ajándéka: a prófétálás, a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata; három a kijelentés ajándéka: a tudomány (ismeret) beszéde, a bölcsesség beszéde és a szellemek megítélése; három pedig az erő ajándéka: a hit, a csodatevő erők munkái és gyógyítás ajándékai. Az ajándékokat a Szent Szellem úgy adja, ahogy Ő akarja.

A Szent Szellem keresztség tűzbe hozza az Egyházat, és erővel ruházza fel, hogy tanúskodjon Jézus Krisztus feltámadásáról. Ezért jelek és csodák követik azokat a hívőket, akik betöltekeznek Szent Szellemmel.

A Szent Szellem nem ugyanúgy folyik mindenkin keresztül. Egyszer láttam egy nőt egy buszon Kínában, aki kinyújtotta a kezét az ablakon, hogy imádkozzon egy nyomorék asszonyért. Ahogy rátette a kezét, az asszony eldobta a mankóját! Ez nem egy mindennapi szituáció, de a gyógyítás ajándékai így működtek azon az asszonyon keresztül.

Néha azt látjuk, hogy az emberek olyan módon működnek a Szent Szellem ajándékaiban, amit nem mindig értünk, mert az ajándékok működése és megnyilvánulása különbözik. A kulcs a 7. vers szerint az, hogy az ajándékok megnyilvánulásai mások hasznát szolgálják: "Mindenkinek azonban haszonra adatik a Szellem megnyilvánulása."

Az egyik összejövetelünkön volt egy harmincas éveinek végén járó nő, aki a jobb fülére süket volt gyerekkora óta. Isten tökéletesen meggyógyította a hallását az összejövetel alatt. Nem gondolod, hogy ez számára igen hasznos volt?

Amikor az ajándékok működnek, az emberek hasznot húznak belőle; épülnek, áldást vesznek, megváltoznak és átalakulnak a Szent Szellem mozgásának hatására.

Nézzük most meg az ajándékokat közelebbről!

A Szent Szellemnek kilenc ajándéka van, amelyeket szeretek úgy három csoportra osztani, hogy az egyes csoportok nevei angolul mind d betűvel kezdődjenek - a megkülönböztetés ajándékai, az erő ajándékai és a kijelentés ajándékai[7].

Az első csoport a megkülönböztetés ajándékai: a tudomány (ismeret) beszéde, a bölcsesség beszéde és a szellemek megítélése. Ezek az ajándékok az elmében működnek és kijelentéseket adnak.

Rajtuk keresztül a Szent Szellem kijelenti magát a Megkülönböztetés Szellemeként. Nehémiás és azok az izraeliták, akik segítettek neki Jeruzsálem falainak felépítésében kemény ellenállásba ütköztek. Amikor Szanballat és Tóbiás rájöttek, hogy nem sikerül megfélemlíteniük az izraelitákat, és azok nem hagyják abba a fal építését, és a királyt sem sikerül rávegyék arra, hogy leállítsa Isten munkáját, összeszövetkeztek, hogy megölik Nehémiást. Szanballat és Tóbiás azonban nem tudták, hogy Izrael Istene mindent tud. Tudott a Nehémiás ellen szőtt összeesküvésről is, a Szent Szellem pedig megnyitotta Nehémiás szellemi felfogóképességét, hogy megítélhesse a hamis próféta, Semája szívének szándékait:

Én pedig azt mondtam: "Avagy ilyen férfinak, mint én vagyok, illik-e futni? Hát ilyen valaki, mint én, beléphet-e a templomba, hogy mentse az életét? Nem megyek!" És felismertem, hogy nem az Isten küldötte őt, hanem azt a próféciát azért mondta nekem, mert Tóbiás és Szanballat felbérelték őt.

- Nehémiás 6:11-12

Nem csak arról van szó, hogy az újszövetségi hívőkben benne lakik a Szent Szellem, de az ajándékai is működnek bennünk, és teljesen fel vagyunk szerelve arra, hogy szembenézzünk a Sátán kihívásaival vagy azokkal az emberekkel, akik az utunkba állnak. (1. Korintus 12:7-11)

Azután következik a három erő ajándék: a gyógyítás ajándéka, csodatevő erők munkái és a hit. Ezek inkább a fizikai testben működnek. A három utolsó pedig a kijelentés ajándék: a prófétálás, a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázása. Ezeken keresztül valamit közölni lehet Krisztus Testével.

Az ajándékok valami különlegeset végeznek el: egységet hoznak a Testbe a 13. vers szerint.

Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg.

Amikor megkeresztelkedünk, vagyis alámerülünk Szent Szellembe, akkor ugyanabból az "italból" kapunk inni. Vannak, akik többet isznak másoknál, és vannak, akik jobban lerészegednek, mint mások - de mi mindnyájan ugyanabból a Szellemből iszunk. Tehát az ajándékok működése egységet hoz Krisztus Testébe.
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2009 Szeptember 16, 11:09:04
"A kegyelem hiánya csendben, észrevétlenül gyilkol, mint valami mérgező, kimutathatatlan gáz. Egy apa úgy hal meg, hogy nem bocsátottak meg neki. Egy anya fél életen át nem áll szóba fiával, akit egykor testében hordozott. A méreganyag észrevétlenül lopakodik tovább nemzedékről nemzedékre...
A világ működési elve a kegyelem hiánya: minden attól függ, hogyan teljesítek. Nem mulasztom el a dobást. Jézus országában ezzel szemben más szabály érvényesül: itt nem a mi teljesítményünk a mérvadó, hanem az övé. Nincs szükség arra, hogy felmutassak valamit, elég egyszerűen követnünk őt, hiszen már elnyerte - nem is akármilyen áron - Isten elfogadó szeretetét számunkra."
                                                       Philip Yancey: Meghökkentő kegyelem

Számomra rendkívüli horderejű ez a könyv, és olyan, mint egy sötét szobába betörő fénysugár! :088:

Olvassátok el ti is!
Tünde :044:
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 12, 15:12:52
KIOLVASTAM A VISKÓT!
           

              (Számomra több volt, mint egy regény…)


    Most  saját  magamnak írok.  Úgy,  ahogy  Dávid bátorította
saját  lelkét  a  zsoltáraiban.  Soha  nem akarom  elfelejteni  ezt
a megtapasztalást!
   Több lettem ismeretben, mélyebb az Úr iránti vágyakozásban,
megértőbb  a  hozzám  hasonlóan  esendő  embertársaim  felé,
kiengedem öklöm szorításából a félig megértett válaszokat, hogy
magát az ÖRÖKKÉVALÓT megragadhassam.
   Olthatatlan szomjúság  tört fel bennem  Jézus után, aki maga a
TESTTÉ LETT IGE, és szavai megváltoztatják látásmódomat.
   
    Úgy  érzem  magam,  mint  aki  bár  hallott  már  a
szivárványról,  most  saját  szemeimmel  láthattam  a  maga
színpompájában  ragyogni.  S nem  esőn  át,  hanem  a  saját
könnycseppjeimen keresztül.
   
   Isten szeretete kimondhatatlan gyengédséggel érintette meg
a lelkemet.
   Mintha a Földet elérő napsugáron lépkedve haladnék a Nap
felé, miközben szívemet szélesre tárom…


2010. jan. 12.                                    Guti TündeCím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Február 18, 09:09:18
Most vásároltam egy könyvet, ha eljutok odáig, hogy elolvasom, akkor jelezni fogom nektek milyen.

Mary K. Baxter: Amit a Mennyről mindenkinek tudni lehet.


Érdemes elolvasni. Jó könyv.

Elolvastam. Fantasztikus!
Beteszek egy részt: egységben láttatja a földi és mennyei eseményeket egy ember megtérésekor.
Valamint leirja azt a csodálatot tényt, hogy gyülekezeti (vagy akár otthoni ) alkalmainkon az angyalok nem csupán jelen vannak, hanem tevékenyen részt vesznek azok minden mozzanatában, feljegyzéseket készitenek, támogatják mennyei erővel, kenettel az igehirdetőt, a megtérőt, a szolgálatokat, egyszóval, a földi- és a mennyei az Úrban tökéletes egységet alkot.
ŐBENNE ÉLÜNK, MOZGUNK ÉS VAGYUNK.


Mary K.Baxter: Amit a Mennyről mindenkinek tudni lehet
c. könyvének Angyalok a gyülekezetben - Egy lélek megmenekült - A Bárány vére - A Bárány Élet Könyve fejezeteiből részletek

"Láttam az embereket bemenni a gyülekezetbe. Egy óriási angyal van minden gyülekezet mellé állitva. Ez az angyal felügyeli a gyülekezet összes többi angyalát.
1-1 állt a szószéknél a pásztor két oldalán, rajtuk kivül még másik kettő is: összesen 4 angyal állt a szószék körül. 2 angyal a terem végében, a gyülekezet mögött, 2 másik félúton a padsoroknál, 2 másik az oltár közelében.
Tehát elég sok angyal volt ott, néhányan tekercseket, tollakat tartottak,feljegyeztek mindent. Amig az adakozás folyt, feljegyezték, hogy ki milyen szivvel ad. Az angyalok tevékenysége láthatatlan maradt az emberek számára.
A pásztor elkezdett beszélni:
 "Keressétek az Urat, amig megtalálható, hivjátok Őt segitségül amig közel van. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsájtásban." (Ézsaiás 55.6-7) - egy sereg mennyei lényt láttam, az egész szolgálat ideje alatt örvendeztek.
Kenet volt a pásztoron. Az egyik angyal valamit öntött a fejére, ami olyannak tűnt, mintha tűz lenne. A prédikátor szájából Isten dicsősége áradt.
Egy férfi előrejött és ezt mondta:  "Én vagyok, akihez beszélsz! Szükségem van az Úrra! Szükségem van az üdvösségre! Alkoholista vagyok" Az ember a térdeire hullott, és elkezdett Istenhez kiáltani.
Két diakónus karjaival körülfonta, és ezt kérdezte:
"Teendőd van istennel? Tényleg akarod, hogy üdvösséged legyen?"
"Igen, szükségem van az üdvösségre. Alkoholista vagyok. Szükségem van a szabaditásra."
Láttam, hogy ez az ember tele volt bűnökkel. Az egyik angyal megérintette a szivét, és sűrű sötét füst jött ki hányás formájában a mellkasából. Bennem ezek az igék jöttek fel:"A jó ember az ő szivének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szivének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat."Mt.12.35
"Amik pedig a szájból jőnek ki, a szivből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szivből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások." Mt.15.18-19.
Mihelyt a férfi felemelt kezekkel Istenhez imádkozott, széles, fekete kötéseket láttam, köröskörül beburkolták őt. Mindenfajta bűnnek rabja volt, de főleg az alkoholé.
Egy diakónus ezt mondta neki:
- Meg kell vallanod ezeket a bűnöket Istennek, hogy megbocsásson neked, és megtisztulhass a Bárány vérében."
Amint elkezdte megvallani a bűneit, egy angyal megérintette. Láttam, hogy tűz jött ki az angyal kezei közül, mire a kötelek széthasadtak és leszakadtak róla, hatalmas szabadságot adva a férfinak!
Felemelte kezeit és dicsőitette az Urat. Felállt, és láttam, hogy Isten dicsősége leszállt rá. Az Úr kijózanitotta, mert elkezdett dicséreteket kiáltani az Úrnak.
.....A másik 2 angyallal visszautaztunk a Mennybe. - "Engedélyt kaptál, hogy itt légy, hogy megtudjuk neked mutatni, mi történik, mikor valaki a Földön ujjászületik. El kell mondanod ezt a földön!"
Lélegzetelállitó volt az a dicséret, magasztalás, ami abban a pillanatban felszállt Istenhez. Az egész Menny Istent magasztalta....Rengeteg embert pillantottam meg, megváltott szenteket, akik fehér ruhában és tündöklő fényben ragyogtak. A Leghatalmasabb Isten megváltott szentjei ezt a dalt énekelték:
Semmi más, csak Jézus vére
Moshatja el bűneimet.
Semmi más, csak Jézus vére
Gyógyithat meg engemet.
Semmi más, csak Jézus vére
Tisztithat ma meg.
A Bárány vére által
Megváltott lettem.
Miközben néztem őket, a férfi könyvét odaadták az egyik szentnek. A vér a régi bejegyzéseket lapról lapra haladva, mind kitörölte. Egyenként felemelték a könyv lapjait, és láttam, hogy Jézus vére minden lapot tisztára mosott. Egyetlen bűne sem maradt ennek az embernek. A következő Ige jutott eszembe:
"Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!" Ézsaiás 43.25
Majd Isten trónja előtt álltam. Mennydörgések, villámlások követték egymást. Hatalmas tömeg hangját hallottam: Dicsőség Istennek! Halleluja!"
Figyeltem a dicsőséges jelenetet, és láttam hogy az angyal leteszi a könyvet Isten oltárára, majd mélyen meghajol. Isten hangja erőteljesen visszhangzott mégis megértettem minden egyes szavát:
"Egy újabb lélek megváltása történt meg Fiam vére által! Fiam vére által egy újabb személy nyert örök üdvösséget!"
A Menny összes harangja megkondult! A menny minden lakója felkiáltott! Leborultam, és elkezdtem Istent dicsőiteni.
Isten oltárán láttam az Élet Könyvét, mely a Bárányé (Jelenések 21.27) és láttam, ahogy egy kéz kinyúlik a felhőből, és kinyitja azt a könyvet, amit az angyal tett oda. Ekkor a férfi neve beiratott a Bárány Élet Könyvébe. Dicsőség Istennek!
Szentek! Kell, hogy tudjátok: a mi neveink is be vannak irva az Élet Könyvében! "

"TÖBB ÉVE MARY KATHRYN BAXTER PÁSZTORA VAGYOK, SZEMÉLYESEN ISMEREM ŐT, ÉS TELJES MÉRTÉKBEN TÁMOGATOM A SZOLGÁLATÁT. ISTEN IS MELLÉÁLLT AZÁLTAL, HOGY FELKENTE SZOLGÁLATÁT, ÉS SZÉLESKÖRŰ ELFOGADTATÁSBAN RÉSZESITETTE ÜZENETÉT. EZ A KÖNYV RENGETEG IMA, KÖNNY ÉS KEMÉNY MUNKA EREDMÉNYE. IMÁDKOZOM, HOGY VILÁGMÉRETŰ ELTERJEDÉSE ÁLTAL SOKAN ISMERJÉK MEG AZ URAT, ÉS KÉSZÜLJENEK FEL, HOGY AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT A MENNYBEN TÖLTSÉK!" T.L.LOWERY Ph.D.

"Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos élményem eredményeképpen született. Nem egy személy túlfűtött képzeletének vagy ábrándozásának terméke. A Menny valóság, és az élményemet pontosan úgy irom le, ahogy azok velem megtörténtek. Nem láttam a Menny teljességét - az egy örökkévalóságig tartana. Leirok azonban minden olyat, amiről Isten azt mondta, hogy osszam meg az emberekkel..." M.K.Baxter
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: m_andi - 2010 Május 27, 14:56:45
Sziasztok!

Véleményt kérnék ezekről, ha ismeritek:

http://www.rldbooks.org/Books.aspx?LangID=38

http://www.antikvarium.hu/ant/book.php?konyv-cim=a-keskeny-uton&ID=12202

Előre is köszönöm!  :05:
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: Irma - 2010 Május 27, 16:01:19
A könyvek szerzője sokáig volt Kinában misszionárius, nagyon komoly munkát végzett kinn, Isten áldott szolgálója, ezeket a könyveit nem ismerem, de mint szerzőt merem ajánlani, sokat lehet tőle tanulni.

 :2smitten:
Cím: Re: Könyvek olvasása itt
Írta: m_andi - 2010 Június 04, 16:26:32
Irma
köszönöm a választ!  :088:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: ermaha - 2010 Június 22, 15:36:33
Ne fecsérelj el egyetlen órát sem.  David Wilkerson írása

 Nehéz úton fedeztem fel, jöttem rá arra, hogy Isten dicsősége, a Szent Szellem békéje és öröme abban van, ha az ember összetörik, megüresedik és teljesen legyengíttetik. Istennek le kellett húznia a leplet minden értékemről. Tüzes szemeit lelkemre vetette és megmutatta nekem, jobb, ha felhagyok a dolgok régi módon való végzésével, különben beleveszek az öncélú és én akaratú tevékenység ködébe.

Most legnagyobb örömöm az, ha várhatok őreá, az Ő irányítására. Időt tartalékolok arra, hogy egyedül Vele legyek és felkészítettem a lelkemet, hogy az Ő csendes jelenlétében lakozzék. Érezteti velem, mit mond a Szent Szellem ennek a nemzedéknek. Minél jobban megüresít engem, annál jobban betölt azzal a vággyal, hogy csakis őtőle függjek mindenben. Ma már látom, hogy egész végig arra várt az Úr, hogy tegyem le terveimet, minden ambíciómat és adjam át magam Neki, mint valami rabszolga. A verejtékezésnek vége – a nyomás lement rólam, ő formálja újjá minden értékemet.

 AZ UTOLSÓ MEGRÁZÁS

Mi lesz akkor, ha Isten elkezd megrázni mindent, ami csak megrázható? Amikor a hamis értékek és a földi álmok és tervek elveszítik értelmüket?

Szomorú, de Isten gyermekei közül ez sokaknál zavarodottságot és káoszt fog teremteni. Mialatt a világ gazdasági összeomlás felé tart – amikor üldözés szakad még a civilizált nemzetekre is, amikor kormányok vonaglanak és a teljes összeomlás fenyegeti őket – vajon hány keresztény éli túl a megpróbáltatást?

Isten népe közül majd sokan azon csodálkoznak, hogy egyáltalán hol is vannak. Azok a prédikátorok, akik emberi látomások csapdájába szorultak, kábultan hagyják ott tisztüket, látva minden munkájuk hiábavalóságát. Tömegek fogják kérdezni: „Dehát mire véljük mindezt? Mi történik itt? Mit tartogat a jövő? Hol vagyunk? Ki közölhetné velünk Isten értelmét?”

 SEBESEN SODRÓDUNK AZ UTOLSÓ IDŐK FELÉ

Legjobb, ha mennyei látomást szerzünk a szentségről és az alázatról. A megpróbáltatás ideje sebesen csap le ránk. Elméleteknél vagy bizonyos tanításoknál többre lesz szükségünk ahhoz, hogy itt tisztán láthassunk. Ténylegesen meg kell ismernünk az Urat, a maga valóságában és teljességében. Jobb, ha szemünket örökkévaló értékekre függesztjük. Csak a szellemi dolgok fognak megmaradni. Csakis a szellemi emberek fogják megérteni, mi megy itt végbe – és nem csuklanak össze. A Szent Szellem gondolatára kell ráhangolódnunk, hogy ne viseljenek meg minket az elkövetkező radikális változások. Olyan helyzetbe kell magunkat hoznunk, ahol már nincs mit veszítenünk. Egyszerűen el kell távolodnunk életünk minden lim-lomjától – úgyis elveszítjük őket.

Milyen mértékben rendelkezel Istennel a pusztulás és a félelem ezen utolsó órájában? Mennyire vagy földi, földhözragadt? Mennyire mulandóak, átmenetiek a vágyaid? Megrostálta és megtisztította-e értékeidet a Mindenható Isten Szelleme? Mennyi minden van a világban, ami Téged érdekel – mennyi idődet emészti fel a jelentéktelen dolgok hajszolása?

AZ UTOLSÓ IDŐK NYUGTALANSÁG

Tudni fogod, mikor hív ki Téged a Szent Szellem a körülötted levő sekély kereszténységből. Tudni fogod, mikor akar az Úr természetfölötti módon megérinteni Téged. Tudni fogod, mikor hív ki a hétköznapokból. Meg fogja rázni fészkedet. Megmagyarázhatatlan isteni nyugtalanság vesz elő. Érdektelenség fog el aziránt, amit eddig végeztél.

Minden sikered az üresség és beteljesületlenség érzését kelti Benned. Bármivel rendelkezel, vagy bármit teszel is, egyik sem elégíti ki a Valóság iránti szomjadat. Érezni fogod, hogy egy nagyon mély szükséglet még nincs kielégítve Benned. Kérdéseid megválaszolatlanok lesznek. Az elégedetlenség hosszú árnyékot vet egész életedre.

Ez annak a jele, hogy Isten természetfeletti módon foglalkozik Veled; megpróbál rávenni, hogy engedj el mindent, amit nagy becsben tartasz. Ő ilyen módon akarja megmutatni, hogy szükségleteid valójában szellemiek és nem fizikaiak.

Majd érzed mágneses erejét, mely von Téged az imához, a megtörtséghez és önmagad megüresítéséhez – a szellemi éhséghez. Hamarosan meg fogod érteni ezeket a kielégülést nyújtó örökkévaló értékeket és lelked felkiált: „Egészen idáig erre vártam! Elvette a földit és szellemivel helyettesítette.”

Szentek, a kulcsszó: éhség. Megígérte, hogy megelégíti az éhező szíveket. Én még sosem éheztem ennyire Istenre. Időnként majdnem felemészt ez az éhség. Minden ébredő órámban lelkem Őutána nyújtózkodik. Minthogy mindig az Ő gondolati járnak az eszemben, a világ dolgai elveszítették értéküket. Az anyagi dolgokra Pálhoz hasonlóan tekintek – e világ szemétjét látom bennük. Kezdek senki lenni – és ez olyan jó érzés.

Te is érzed ezt az elhívást, hogy mélyebben járj Istennel? Lelked több szellemire éhezik-e életedben? Ha igen, fejezd be ezt a polgárháborút magadban úgy, hogy mindenedet, amid csak van, a Mester rendelkezésére bocsátod. Abban a pillanatban megszűnik a nyomorúság, mihelyt mindent átadsz Neki. A valódi békét és boldogságot akkor fogod megismerni, mikor felhagysz azzal, hogy legyél valaki. Ne akarj Jézuson kívül semmit és életed új értelmet kap.

        NE FECSÉRELJ EL EGYETLEN TOVÁBBI ÓRÁT SEM

Legnagyobb bánatom, hogy oly sokáig voltam távol Isten útjától. Éveket töltöttem el azzal, hogy szenvedélytől hajtva végeztem dolgokat. Szellemileg vak voltam, mert nem tudtam, hogy Istennek minden lépésemet világosan irányítani kell. Nemzetközi szószékem volt – ezreknek prédikáltam – túlzsúfolt nézőtérrel. Hála legyen Istennek, amiért megmutatta nekem, hogy ennél sokkal több van. Se a számok, se a tömeg semmit sem számítottak. Azt szerettem volna ugyanis látni, hogy az emberek jobban elmélyülnek Istenben. Azt akartam, hogy többé semmi közöm ne legyen sekélyes döntésekhez. Istennek teljesen meg kellett változtatnia gondolkodásomat és most Gedeonhoz hasonlóan tudom, hogy a legnagyobb nem mindig a legjobb.

Ne engedd, hogy ez Veled is megtörténjék. Vess számot életeddel és értékeiddel. Zárd össze magad Istennel egy titkos kamrában. Kitartóan imádkozz szellemi éhségért. Kérj Istentől megtört szellemet, amiért ennyi időt elpazaroltál. Imádkozz, hogy még nagyobb vágy fejlődjék ki Benned Igéje iránt. Imádkozz megtört, szomorú szívért. Imádkozz, hogy életed tisztuláson menjen át. Azután készülj fel rá, hogy bevessenek a tüzes megpróbáltatásokba.

„Tűzzel tisztítja meg Lévi fiait” (Malakiás 3,3)

Elárulhatom Neked, megéri! Ez a tüzes megtisztulás nem látszik örvendetesnek, sőt, inkább fájdalmasnak. Rövidesen utána viszont dicsőíteni fogod az Urat az életedben elért eredményekért. Az aggodalom mind a múlté lesz. Minden világi ambíciód kihal. Szellemi szemeid megnyílnak az Igazság előtt. A Szent Szellem jelenti meg Neked az ismeretet. E világ gazdagságát felváltod majd a Krisztus Jézusban való igazi gazdagságra. Minden reggel túláradó örömmel ébredsz. Lelked így kiált fel: „Magtaláltam, ami után a lelkem vágyakozott – nyugalmat, gyönyörű nyugalmat az én Uramban.” Akkor majd elmondhatod Dáviddal együtt:

„A Te színed előtt örömnek teljessége van; a jobbodon gyönyörűségek vannak mindörökké.” (Zsoltár 16,11)

http://biblia.network.hu/blog/biblia_klub_hirei/ne-fecserelj-el-egyetlen-orat-sem (http://biblia.network.hu/blog/biblia_klub_hirei/ne-fecserelj-el-egyetlen-orat-sem)
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Június 22, 15:47:02
 :061:
Köszi ermaha!  :168:

David Wilkerson könyvei számomra hatalmas horderejűek. Ez is nagyon aktuális!
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 18, 11:54:19
Egyetlen egy konyvet olvasok, eletem hatralevo reszeben en magam nemis szandekozom mast olvasni a cime : Biblia  :088:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Antee - 2010 Július 18, 17:05:18
Igen, hallottam már róla! Számomra a legkedvencebb könyvé vált! :afro: :hehe:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: ermaha - 2010 Július 23, 10:40:02
ÉLETRAJZOK        Varga István & Makai Rozália weblapja
http://www.vargamakai.com (http://www.vargamakai.com)

    Makai Rozália     Watchman Nee élete (1903-1972) és bizonyságtételei, melyeket elmondott
1936. október 18-án és 20-án  és Kuang Hszi Vei írása alapján

Watchman Nee eredeti neve NI To-seng, aki 1903-ban Dél-Kína Fukien tartományában Fucsouban született.
            "Születésem imameghallgatás volt. Anyám attól félt, hogy követni fogja sógornőjét, és hat lányt fog világra hozni. A kínaiak ugyanis a fiúknak jobban örülnek, mint a lányoknak. Előttem már két lányt szült, és bár valószínűleg nem értette meg teljesen az imádság hatalmát, az Úrhoz kiáltott: - Ha fiam lesz, neked fogom adni.
- Az Úr meghallgatta imádságát, és megszülettem én. Apám később elmondta, hogy anyám már születésem előtt Istennek ígért."


Megtérése

           Watchman Nee 1920-ban, 17 éves korában jutott hitre Krisztusban. Erről a következőket mondta el 1936-ban Kulongszuban, Kína Fukien tartományának délkeleti partjai mentén elterülő szigeten, keresztyén munkatársaknak tartott összejövetelen.
           "1920. április 29-én este egyedül voltam a szobámban, és azzal küszködtem, hogy eldöntsem, higgyek-e az Úrban vagy ne. Először ellenálltam, de amikor megpróbáltam imádkozni, megláttam bűneim nagyságát és Jézusnak, mint Megváltónak valóságát és hatalmát. Szívem szemeivel magam előtt láttam az Úr kinyújtott kezét a kereszten, mintha szívesen fogadna és így szólna:

"Itt várok rád, hogy befogadjalak."
Megértettem, hogy Krisztus vére le tudja mosni bűneimet. Ez a szeretet legyőzött, és befogadtam Krisztust. Korábban kinevettem azokat, akik befogadták Jézust, de azon az estén az én életemben is valóság lett. Sírtam és bevallottam bűneimet, és az Úr bocsánatát kerestem. Amikor először imádkoztam, olyan örömöt és békességet ismertem meg, amilyet azelőtt sohasem tapasztaltam. Mintha fény öntötte volna el a szobát, és így szóltam az Úrhoz:
"Ó Uram, nagyon nagy kegyelemmel ajándékoztál meg."

Szolgálatának kezdete

            Egy nyugati misszionárius, Miss Grose tanácsára összeírta hetven olyan barátja nevét, akikért naponta imádkozott, volt amikor még óra alatt is. Az Úr kegyelméből több hónap elteltével a hetven ember egy kivétellel megtért. Nehéz próba következett az életében, mert az Úr azt kívánta, hogy tagadja meg magát, és egész szívével Őt szeresse.

"Nincs senkim rajtad kívül a Mennyben, de rajtad kívül a Földön sem gyönyörködöm másban."

"A 73. zsoltár írója elmondhatja magáról mindezt, én azonban nem" -szóltam magamban. Ennek oka azzal az ifjú hölggyel való kapcsolatom volt, aki később a feleségem lett, és akivel beszéltem már az Úrról, de ő csak kinevetett."

            Végül 1922. február 13-án kész volt félretenni ezt a kapcsolatot, és ekkor nagy örömöt tapasztalt. Fukien tartomány Fucsou nevű városában evangéliumi plakátokat ragasztott a falra, és traktátusokat osztogatott. Többszázan megtértek, köztük egy kivétellel, akiknek a nevét felírta a jegyzetfüzetébe.

            Naponta több mint ezer traktátust osztottak szét, évente pedig két vagy három milliót, hogy ellássák a különböző gyülekezeteket.
            1922. vége felé egyre nagyobb szükségét érezte egy keresztyén újság kiadásának. Megkezdte írói munkásságát. Akkoriban nagyon nehéz körülmények között élt. Így nem volt pénzük a kiadásra. Több, mint egy hónapig imádkoztak, de még mindig nem volt pénzük. Ekkor leült, megírta a cikket, utána letérdelt és újra az Úrhoz fordult:- "Uram, a cikk kész, már csak ki kell nyomtatni, de még mindig nincs pénzünk."
Imádkozás után teljesen biztos voltam abban, hogy Isten megadja rá a pénzt, ezért előre dicsértük érte nevét.
Csodálatos volt. Ahogy felálltunk, kopogtak az ajtón. Azt hittem, hogy valaki már hozza is a pénzt."
Meglepetésére azt látta, hogy az érkező egy gazdag, de zsugori keresztyén asszony. Ő azt mondta - "Amikor ma reggel imádkoztam, Isten így szólt hozzám: Most nem imádkoznod kell. Először add oda a pénzt. Nagyon megdöbbentem, de hoztam önnek 30 dollárt, használja fel az Úr céljaira."Ez az összeg éppen fedezte a "Bizonyságtétel Ma" című újság 1400 példányának nyomdai költségeit. Röviddel megtérése után forró szeretet ébredt benne az Úr iránt, és egyre erősebb késztetést érzett, hogy szűkebb és tágabb környezetében hirdesse az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt. Evangelizálásának köszönhetően szinte minden iskolatársa megismerte az Urat, és az intézmény falai között megindult egy ébredés, amely 1923-ban széles körben elérte szülővárosa lakosságát. Sok száz ember megtért, és új életet kezdett élni.
            Watchman Nee nem végzett sem teológiai, sem bibliaiskolai tanulmányokat. Krisztusról, a Szent Szellemről és a Gyülekezetről főként magából a Bibliából és szellemi emberek könyveiből gyűjtötte össze ismereteit. Kiváló bibliaértelmező volt, és rendkívüli tehetséggel tudta szelektálni, feldolgozni, mérlegelni és memorizálni olvasmányait. Könnyedén, szinte egyetlen pillantással megállapította egy könyv mondanivalójának főbb pontjait.

Élő hite

            Kellő pihenés és megfelelő ápolás hiányában Watchman Nee (21 évesen), 1924-ben tüdőbajjal ágynak esett. Betegsége olyan komolyra fordult, hogy már halálhírét kezdték kelteni. Ez a válságos időszak arra késztette, hogy Istenbe vetett bizalmát minden eddiginél erőteljesebben gyakorolja. "Nemsokára Csen Csi Kvei testvér írt, meghívott magukhoz Nankingba, hogy az ő házukban legyek, ott pihenhetek, ugyanakkor segíthetek neki a Dr. C. I. Scofileld Biblia Levelező Intézet tananyagának lefordításában."Egy híres német orvos megröntgenezte, és nem fogadott el pénzt, mert szerinte már csak 2 hete van hátra.-"Úgy éreztem, hogy még ha nem is élek sokáig, hinnem kell, hogy Isten erőt ad, és az ő ügyéért kell munkálkodnom . Utána megkérdeztem az Urat, hogy milyen befejezetlen munka elvégzését várja tőlem."Ilyen súlyos betegen is elment egy evangelizációs alkalmat megtartani. Az Úrtól erőt kért és egy-egy lámpaoszlopba kapaszkodva, többször megpihenve jutott el a helyszínre. Több hónapi imádkozás után úgy érezte, hogy könyvet kell írnia mindarról, amit az Úrtól megtanult. Kibérelt Kiangszu tartomány Vuszi városában egy kis szobát, ahová bezárkózott és egész nap írt. Ekkor a betegsége annyira súlyossá vált, hogy le sem tudott feküdni. Mellkasát az íróasztalhoz szorította, hogy csökkentse a fájdalmát .

Négy hónap alatt befejezte "A szellemi ember" három kötetét. A nyomtatáshoz 4000 dollárra volt szükségük. Imádkozott érte, hogy az Úr töltse be a szükséget. Az Úr nemsokára 400 dollárt adott, és a szerződést megkötötték a nyomdásszal, hogy kezdjen hozzá a nyomtatáshoz. Egy szívvel imádkoztak az ügyért, és a nyomdász jelentkezett a részletekért. Az Úr mindig megadta. A nyomdász látta, hogy minden rendben megy, így szólt:
            "Ilyen pontosan senki sem fizet, mint önök, gyülekezeti emberek."
            A könyv megjelenése után így imádkozott: - "Most pedig engedd el a te szolgádat békességgel." Ekkor már csak egy csontkollekció volt.
"Egy nap megkérdeztem Istentől:
            "Miért hívsz haza olyan hamar?
- Utána megvallottam vétkeimet, ugyanakkor elmondtam neki, hogy nincs hitem. Aznap a böjtölésnek és az imádkozásnak szenteltem magam reggeltől délután háromig, azt mondván Istennek, hogy én semmit nem akarok tenni, csak azt, amit Ő akar. Ugyanabban az időben munkatársaim komolyan imádkoztak értem Ruth Li házában. Amikor arra kértem Istent, hogy ajándékozzon meg hittel, egy Igét adott nekem, amit sohasem fogok elfelejteni. Az első mondat így hangzott: "Az igaz ember pedig hit által fog élni" (Róm 1:17b), a második: "mivel szilárdan álltok a hitben", (2Kor 1:24b) és a harmadik: "hitben járunk" (2Kor 5:7). Nagy öröm töltött be, mert a Biblia azt tanítja, hogy

            "Minden lehetséges annak, aki hisz." (Mk 9:23) Utána hálát adtam és magasztaltam Istent, mert megajándékozott Igéjével; hittem, hogy meggyógyított. Rögtön próbára is tett, mert a Biblia azt mondja, hogy "álljatok meg a hitben", de még mindig ágyban feküdtem. [...] Ekkor Isten Igéje megmutatta hatalmát, és nem gondolva semmi másra, öltözködni kezdtem, pedig már 176 napja nem volt rajtam utcai ruha. Mikor fel akartam kelni az ágyból, hogy felálljak, úgy elkezdtem izzadni, mintha teljesen eláztam volna kint az esőben.

            A Sátán újra kísértett: - "Miért akarsz te felállni, ha egyszer fel sem tudsz ülni?"- Azzal vágtam vissza: - "Isten azt mondta, hogy álljak fel", és felálltam. Megint hideg verejték borított el, és majdnem elestem. Egyre csak hajtogattam, hogy "meg kell állnom hit által". Utána néhány lépést kellett tennem, hogy fel tudjam venni a nadrágomat és zoknimat. Miután felöltöztem, leültem. De alig ültem le, amikor Isten Igéje szólt hozzám, hogy ne csak álljak hit által, hanem járjak is hit által. [...]
            "Hova kívánod, hogy menjek?" - kérdeztem Istentől.
Isten felelt: "Menj el Li asszony házába, a 215. számba."
Ott több testvér - férfiak és nők - böjtölt és imádkozott értem két vagy három napja.
Azt gondoltam, hogy egy szobában képes vagyok járkálni, de hogy tudok én lépcsőn lefelé menni?
            Imádságban Istenhez fordultam: - "Ó Uram, hit által képes vagyok megállni, és hit által le is fogok tudni menni a lépcsőn!"- Rögtön a lépcsőházba vezető ajtóhoz mentem, és kinyitottam. Becsületesen megmondom, hogy amikor a lépcsőház tetején álltam, úgy tűnt nekem, hogy életem legnagyobb lépcsőházát látom magam előtt. Azt mondtam Istennek: "Mivel azt mondtad nekem, hogy menjek, megteszem, még ha belehalok is. Uram, én nem tudok járni; kérlek, támogass engem járás közben." - Lépcsőfokról lépcsőfokra lépkedve mentem lefelé, és közben a karfába kapaszkodtam, ismét hideg verejtékben. Amint lefelé mentem, közben továbbra is ezt kiáltottam: - "Hit által járni" ,- és minden lépésnél imádkoztam: - "Ó Uram, Te vagy, aki képessé teszel, hogy járni tudjak." A 25 lépcsőfok megtétele olyannak tűnt, mintha hitben kéz a kézben mennék az Úrral. Amikor elértem a lépcső alját, erősnek éreztem magam, és gyorsan a hátsó ajtóhoz mentem. Kinyitottam és egyenesen Li asszony háza felé tartottam. Közben így szóltam az Úrhoz:-"Mostantól kezdve hit által fogok élni, és nem fogok többé visszafeküdni."
- Úgy kopogtam az ajtón, ahogy Péter tette (csak nem Rodé nyitott ajtót, lásd ApCsel 12:12-17), és amikor beléptem, hét vagy nyolc testvér meredt rám, szóra képtelenül és mozdulatlanul, és utána mindenki vagy egy óra hosszat nagy csendben ült, mintha Isten jelent volna meg az emberek között. Én is ott ültem tele hálaadással és dicsérettel. Utána mindent elmondtam, mi történt, és hogyan gyógyultam meg. Szellemileg mindnyájan ujjongtunk és nagyon felvidultunk, majd hangosan is dicsértük Isten csodálatos munkáját."

    Isten kegyelmesen meggyógyította őt a tüdőbajból, ám szuverén módon meghagyta szívének betegségét, az angina pectoris-t. Nee testvér szíve csak feleakkora volt, mint egy egészséges emberé. Bármelyik pillanatban meghalhatott. Ez önkéntelenül arra indította, hogy teljesen az Úrra bízza az életét. Egyik pillanatról a másikra létezett az Istenbe vetett hit által, és az Úr hosszú évekig megtartotta őt kegyelmes gondoskodásával és a feltámadásból eredő életerővel. Mindezeken a testi problémákon keresztül Watchman Nee olyan mértékben megtapasztalta és élvezte Isten jelenlétét, ami lehetetlen lett volna e nélkül a bonyodalmas és kimerítő betegség nélkül. Gyógyulását Isten csodálatos beavatkozásaként élte meg.
            Az Isten hűséges Igéjébe vetett élő hit gyakorlása ezt eredményezte, hogy a feltámadás erejét hordozó élet - a kegyelem által - belülről kiindulva fizikailag megerősítette őt, miközben szellemi életében fejlődés állt elő. Ez nem pusztán Isten hatalmát bizonyító csoda volt, hanem a kegyelem és az isteni élet jelenlétének bizonysága is.

Élete és munkássága

            Valahányszor feltettek neki egy kérdést, Watchman Nee mindig gyakorlatias, lényegre törő, érthető, isteni kenettel teljes választ adott. Közvetlen nyílt természetének köszönhetően könnyű volt kapcsolatot teremteni vele. Hatalmas munkabírása és nagy, szerető szíve volt. Szellemi téren csúcsokat hódított meg, és mélységekbe szállt alá. Isten tervének alapelvéről és céljáról gazdag látással és tapasztalattal rendelkezett. Mindig nagyon kellemes benyomást hagyott az emberekben, ugyanakkor mindenkiben tiszteletet ébresztett. Gyengéden és szelíden bánt másokkal, és a szavait mindig átitatta az isteni kenet. Beszélgetőpartnereivel soha nem volt távolságtartó, és az emberek úgy érezték a jelenlétében, mintha öntöznék és táplálnák őket. Beszéde és viselkedése egyaránt felejthetetlen hatást gyakorolt mindenkire. Watchman Nee felismerte, hogy a keresztyén szolgálatban nem a mennyiség, hanem a minőség számít, a valódi szolgálat: az élet kiáradása.

Bebörtönzése és halála
            Hosszas imádkozás és mérlegelés után, 1949 februárjában Watchman Nee úgy döntött, hogy Sanghajban marad. Erre egyrészt a gyülekezetek és a munkatársak iránti felelősségérzet, másrészt az evangélium Kínán belüli terjesztésének küldetéstudata indította. Tökéletesen bízott az Úr szuverén hatalmában, ugyanakkor tisztán látta a kockázat nagyságát, és kész volt életét áldozni az Úrról való bizonyságtételért.
1952 tavaszán letartóztatták és bebörtönözték a hite miatt. Egy hosszan elhúzódó per után, 1956 nyarán tizenöt év börtönbüntetésre ítélték. Ám soha többé nem léphetett ki a börtönből. Raboskodása alatt egyedül feleségének engedték, hogy alkalmanként meglátogassa. 1971. november 7-én azonban hitvese eltávozott az Úrhoz. Halála nagy fájdalmat jelentett Watchman Nee számára, és az utolsó szál is megszakadt közte és a külvilág között. Nem sokkal ezután, 1972. június 1-én Watchman Nee is elérkezett földi zarándokútja végéhez.
Szabadulása napján - egyes vélemények szerint - megmérgezték. Urához költözött és megpihent Krisztusnál, akiért mindvégig kész volt akár életét is áldozni. Párnája alatt egy kis papírdarabot találtak, amelyen reszkető kézírással az alábbi nagyszerű sorok álltak:
            "Krisztus az Isten Fia, aki meghalt, hogy megváltsa a bűnösöket, és feltámadt harmadnapon. Ez a létező legnagyobb igazság a világmindenségben. Meghalok a Krisztusba vetett hitemért."
           Néhány nagyszerű gondolata
            "Fontos elfogadnunk azt, ahogyan Isten elrendezi a körülményeinket. Ez az elrendezés a Szent Szellem fegyelmező munkáját szolgálja. Valahányszor megszökünk Istentől rendelt körülményeink elől, elvesztünk egy lehetőséget teherbírásunk megnövelésére. Egy hívő soha nem maradhat ugyanaz, miután szenvedéseken ment keresztül."
            "Amikor elkezdtem az Urat szolgálni, volt bennem némi szorongás a megélhetésem miatt. Mivel az Úrtól kapott úton kívántam járni, egyedül Tőle várhattam támogatást ezen a téren is. 1921-ben és 1922-ben nagyon kevés igehirdető élt kizárólag az Úrra hagyatkozva. De amikor az Úrhoz fordultam, ezt a választ kaptam Tőle: "Ha nem tudsz hit által élni, akkor nem szolgálhatsz engem." Megértettem, hogy élő munkára és élő hitre van szükségem, ha az élő Istent akarom szolgálni. Isten minden szükségemet betöltötte, egyszer sem hagyott cserben."

            Watchman Nee szolgálatát az egész világon jól ismerik az Istent kereső hívők. Írásai sokaknak nyújtottak és nyújtanak segítséget a szellemi életben és a Krisztussal való kapcsolatukban. Ám nem sokan ismerik Watchman Nee szolgálatának másik, ugyanilyen fontos oldalát, amely a gyülekezeti élet gyakorlására és Krisztus Testének felépítésére helyezi a hangsúlyt. Nee testvér a keresztyén életről és a gyülekezeti életről egyaránt sok könyvet írt. Mint Isten Igéjének kiváló magyarázója, Watchman Nee élete végéig az Úr nagy ajándékaként szolgált az Ő Teste számára.

            "Írásaimat, olvasóimat és saját magamat teljes szívemből Istennek ajánlom..."
Watchman Nee
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: ermaha - 2010 Július 23, 10:51:16
Watchman Nee
KRISZTUS DRÁGA VÉRE 
     //Watchman Nee életéről itt olvashatsz.//

    Fizikai életünk fenntartásához feltétlenül szükséges néhány alapvető dolog: ilyen például a víz, a levegő, az élelem, a ruházat és a hajlék. Ezenkívül a szervezetünk bizonyos mennyiségű fehérjét, vitamint és ásványi anyagot is igényel. Ezek nélkül fizikai életünk véget érne, vagy legalábbis igen nagy kárt szenvedne. Ugyanez a helyzet a szellemi életünkkel is. Testi életünkhöz hasonlóan szellemi életünknek is szüksége van néhány alapvető fontosságú elemre. Ezek igen lényegesek. Nélkülük igen nehéz lenne keresztyén életünk fenntartása ebben a Krisztus nélküli világban. Ezen alapvető elemek egyike Krisztus vére.

    Vajon miért van szükségünk Krisztus vérére?

    Azért, mert mint minden elbukott embernek, három alapvető problémánk van. Bár keresztyének vagyunk, együtt kell élnünk elbukott emberi életünkkel. Ezért napról napra szembe találjuk magunkat ezzel a három problémával. E három probléma három személyhez kapcsolódik: Istenhez, saját magunkhoz és a Sátánhoz. Istentől gyakran eltávolodunk; önmagunkban, a lelkiismeretünkben gyakran bűntudatot érzünk; a Sátán pedig állandóan vádol bennünket. E három - eltávolodás Istentől, a bűntudat és a Sátán vádjai - jelentik keresztyén életünk fő problémáit.

    ELTÁVOLODÁS ISTENTŐL
    Amikor Ádám bűnbe esett az Éden kertjében, azonnal elrejtette magát Isten elől. A bűneset előtt Ádám állandóan élvezte Isten közelségét, állandóan az Ő jelenlétében élt. Ám miután vétkezett, elrejtőzködött. A bűn mindig elválaszt bennünket Istentől. Ez a keresztyénekre is érvényes. Akár a legkisebb bűn elkövetése után úgy érezzük, hogy hatalmas szakadék választ el bennünket Istentől. Mivel Isten igazságos, nem tűrheti a bűnt. Ezért mondja a próféta: "Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az Ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját ti előletek, és nem hallgatott meg." (Ézs 59:1-2)
    Miután Ádám vétkezett, Isten nem ezt kérdezte: Ádám, mit tettél?", hanem ezt: "Ádám, hol vagy?" Más szóval Istent nem az érdekli annyira, hogy milyen bűnt követtünk el, hanem inkább az a tény aggasztja, hogy bűneink elválasztanak Tőle. Isten szeret bennünket, de gyűlöli a bűneinket. Ahol jelen van a bűn, onnan Istennek távoznia kell. Az egész világegyetemben csak egyetlen egy olyan dolog van, amely képes eltörölni a bűnöket - Krisztus drága vére. Minden más hiábavaló, legyen az ima, könny, esedezés, vallási szertartás, vezeklés, megjavulási ígéret, bűntudat vagy várakozás az idő múlására. Semmi más, egyedül Krisztus drága vére képes eltávolítani a bűnöket. Ezért olvassuk a Zsidók 9:22-ben: "... vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat." Jól látható ennek példája Mózes második könyvében. Kétségtelen, hogy Izráel gyermekei közül sokan épp olyan gonoszok és bűnösök voltak, mint az egyiptomiak. Mégis, amikor Isten elküldte angyalát az elsőszülöttek lemészárlására Egyiptom földjén, nem ezt mondta: "Ha meglátom jó viselkedésteket, elmegyek mellettetek." Isten nem kívánta azt sem, hogy Izráel gyermekei könyörögjenek, vezekeljenek, vagy megígérjék, hogy ezután jobban fogják viselni magukat. Nem, Isten azt parancsolta nekik, hogy öljék meg a Páskabárányt, és hintsék a vérét a két ajtófélre és a szemöldökfára. Majd ezt mondta: "... s meglátom a vért, és elmegyek mellettetek." (2Móz 12:13)
    Istent nem érdekelte, miféle emberek vannak a házban; amikor meglátta a vért, elment mellettük. A Páskabárány Krisztus előképe. Amikor Keresztelő János először pillantotta meg az Urat, ezt mondta: "Íme az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűneit!" (Jn 1:29)
    Jézus az Isten Báránya. Drága vére minden bűnünket elvette. Mit tegyünk tehát, amikor vétkezünk, és eltávolodunk Istentől? Egyszerűen valljuk meg bűnünket Istennek, és higgyük, hogy Jézus vére eltörölte azt. Az 1János 1:9-ben ez áll: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól."
    Amint megvalljuk bűneinket, eltűnik a bennünket Istentől elválasztó távolság. Ilyenkor ne törődjünk azzal, hogy mit érzünk vagy mit nem érzünk. Krisztus vére elsősorban Isten megelégítésére szolgál, nem a miénkre. Ne feledjük, Isten ezt mondta: "... s meglátom a vért ...". Azaz Ő látja meg, s nem nekünk kell meglátnunk a vért. A Páska éjszakáján Izráel gyermekei a házon belül tartózkodtak, a bárány vére pedig a házon kívül volt. Bent a házban senki sem láthatta a vért, mégis békességük volt, mert tudták, hogy Istent megengeszteli a vér. Egyszer egy évben, az engesztelés napján a főpap bement a Szentek Szentjébe, hogy a vért a frigyláda fedelére hintse engesztelő áldozatul (3Móz 16:11-17). Ezt senki sem láthatta. Ez az előképe annak, amikor feltámadása után Krisztus a saját tulajdon vére által ment be a szentélybe, hogy engesztelést szerezzen a bűneinkért. (Zsid 9:12) Ezt a vért sem láthatja senki, mégis ott van, hogy beszéljen értünk (Zsid 12:24), és megelégítse Istent helyettünk. Jóllehet nem látjuk a vért, nyugodtan hihetünk a hatékonyságában. Ez a vér megoldja az Istennel kapcsolatos problémánkat. Ha Isten elegendőnek tekinti Krisztus vérét ahhoz, hogy eltávolítsa a bűneinket, nekünk ez miért nem elég? Még jóleső érzésekre is szükségünk van? Magasabb követelményeket akarunk felállítani, mint Isten? Nem, erre semmi szükség; egyszerűen mondjuk ezt:
    "Istenem, köszönöm Neked, hogy Krisztus vére minden bűnömet elmosta. Ha Te elégedett vagy ezzel a vérrel, én is elégedett vagyok."

    A BŰN A LELKIISMERETBEN
    Az ember második fő problémája saját maga. Belül, a lelkiismeretében erősen nyomasztja a bűntudat érzése. Milyen sok fiatalnak terhelik bűnök a lelkiismeretét! Ez valóban nagy problémát jelent a legtöbb embernek. A bűn egyfelől sérti Istent, másfelől beszennyezi az embert.
    Mi a bűntudat?
    A bűntudat a vétkek nyoma a lelkiismeretünkben. Fiatal korunkban még csak kevéssé szennyezik be a bűnök a lelkiismeretünket, de ahogy idősebbek leszünk, ezek a foltok állandóan növekszenek. Akár egy soha meg nem tisztított ablak, a lelkiismeret egyre sötétebb lesz, míg végül alig enged át valamennyi fényt. Nincs az a mosópor, az a vegyszer vagy oldószer, amely képes lenne kimosni a lelkiismeretünkből a bűnt. Még egy atombomba sem tudná eltávolítani a bűn foltját, a lelkiismeretünknek valami ennél is erősebb "mosószerre" van szüksége: Krisztus drága vérére. A Zsidók 9:14 ezt mondja: "... a Krisztus vére, ... mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek." Krisztus vére elég hatékony ahhoz, hogy megtisztítsa a lelkiismeretünket a bűn összes foltjától.

    Hogyan tisztítja meg Krisztus vére a lelkiismeretünket?
    Tegyük fel, hogy bírságoló cédulát találunk a járdán parkoló autónkon. Azonnal három problémánk keletkezik.
    Először is megsértettük a törvényt; másodszor tartozunk a rendőrségnek; harmadszor van egy cédula a zsebünkben, amely állandóan emlékeztet minket erre a tartozásra. Tételezzük fel továbbá, hogy annyira szegények vagyunk, hogy nem tudunk fizetni. Nem dobhatjuk el a cédulát, mert a rendőrségen megvan a másolat, és elővesznek, ha nem fizetünk. Komoly problémával állunk szemben. Ez az eset jól ábrázolja azt a helyzetet, amikor valaki bűnt követ el. Először is megsértettük Isten törvényét, vagyis olyasmit tettünk, ami sérti Istent.
    Másodszor, Isten törvénye szerint tartozásunk keletkezett. A Róma 6:23 szerint a bűn zsoldja a halál. Ez igen kemény büntetés, nem tudjuk kifizetni.
    Harmadszor, megjelenik a bűntudat a lelkiismeretünkben, amely, akár a zsebünkben lévő cédula, állandóan emlékeztet minket az elkövetett kihágásra. De mindjárt itt van a jó hír is! Amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, halála maradéktalanul kielégítette Isten összes követelményét velünk szemben. A bűn tartozása ezzel ki lett fizetve. Dicsérjük az Urat! Jézus Krisztus kereszthalála az összes tartozásunkat elrendezte! Az első két probléma ezzel megoldódott: Istent nem sértjük többé, és a tartozás is ki lett fizetve. De mi a helyzet a lelkiismeretünkkel? A bűn foltja, akár a közlekedési rendőr cédulája, megmarad mint vétkünk feljegyzése a lelkiismeretünkben. Ezen a ponton van szükségünk Krisztus vérére, hogy megtisztítsa a lelkiismeretünket. Mivel Ő kifizette a bűn teljes adósságát, vére most eltörölheti ennek az adósságnak a nyomát is. Éppen úgy, ahogyan a közlekedési kihágás büntetésének kifizetése után nyugodtan összetéphetjük és eldobhatjuk a róla szóló cédulát, a lelkiismeretünk bűntudatát is "kidobhatjuk". Igazán nem nehéz ezt megtapasztalni. Bármikor, ha vétkezünk és bűntudatot érzünk, egyszerűen tárjuk fel szívünket Isten előtt, és imádkozzunk valahogy így:
    "Istenem, bocsásd meg, amit az előbb tettem. Köszönöm Uram, hogy a kereszten meghaltál értem, és kifizetted annak a bűnnek az adósságát is, amit éppen most elkövettem. Uram, hiszem, hogy ezt a vétkemet is megbocsátottad. Ezért most drága véredre van szükségem, hogy megtisztítsa a lelkiismeretemet ennek a bűnnek a foltjától."
    Emlékezzünk az 1János 1:9-re: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." A 103.zsoltár 12. versében pedig ezt olvassuk: "Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket."
    Ki tudja megmondani milyen messze van a napkelet a napnyugattól? Ha megvalljuk vétkeinket, Isten ilyen végtelen messzeségbe veti el tőlünk azokat. E vétkek nem kötözhetnek meg többé bennünket, s megnyugodhat a lelkiismeretünk. Amikor Isten megbocsátja vétkeinket, nyomban el is felejti azokat. Ne gondoljuk, hogy miután megbocsátotta vétkeinket, később valamikor újra emlékeztet majd rájuk. Nem, amikor egy megbocsátott bűn felmerül, Istennek igen rövid az emlékezete. Sokszor mi jobban emlékezünk bizonyos dolgokra, mint Isten. Erről beszél a Jeremiás 31:34b "... mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre."
    Ha Isten nem emlékszik a bűneinkre, mi is nyugodtan elfelejthetjük őket. Ne emlékeztessük Istent olyasmire, amit Ő már elfelejtett. Krisztus kétezer évvel ezelőtt halt meg. Vére már kiontatott, és a nap minden órájában rendelkezésünkre áll, hogy megtisztítsa a lelkiismeretünket. Ha vétkezünk, nem kell várakoznunk. A várakozás nem fokozza a vér erejét; a vér ereje maximálisan hatékony: akárhol vagyunk, akármikor érzékeljük a bűt a lelkiismeretünkben, bátran kérhetjük Krisztus drága vérének tisztítását. "Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság." (Zsolt 32:1-2) Krisztus drága vére megoldja a lelkiismeretünket nyomasztó bűn problémáját.

A SÁTÁN VÁDJAI

    Néha azonban a bűnvallás és a vér alkalmazása után is maradnak bennünk rossz érzések. Ez annak a jele lenne, hogy bűnünk nem nyert bocsánatot? Vagy hogy Krisztus vére nem hatékony? Vagy hogy még valamire szükségünk lenne? "Távol legyen!" Honnan jönnek akkor ezek a rossz érzések, miután megvallottuk a vétkünket, és kértük a vér tisztítását? Fel kell ismernünk, hogy ezek forrása Isten ellensége, a Sátán. Hogy ezt megértsük, látnunk kell, ki is valójában az a Sátán, és miben mesterkedik. A Biblia eredeti nyelvén a "Sátán" szó vádolót jelent. Ezért olvassuk a Jelenések 12:10-ben: "... mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolja őket."

    A Sátán, Isten ellensége, szinte szünet nélkül, éjjel-nappal vádolja Isten gyermekeit. Ez a dolga. Természetesen nem Isten bízta meg ezzel, hanem ő saját maga vette magára ezt a szerepet. Jól látható mindez Jób történetében. Jób igaz és istenfélő ember volt (Jób 1:1). Ám mégis azt olvassuk, hogy a Sátán megjelent Isten előtt, hogy vádolja őt. Ezt mondta: "Nem ok nélkül féli Jób az Istent! [...] Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújtsd csak ki a kezed, és tedd tá arra, amije van, majd káromol még Téged!" (9-11. versek) Vagyis a Sátán azzal vádolta Jóbot, hogy csak azért féli az Istent, mert Isten megáldotta. Nem kevesebbet állított, mint hogy Isten megvesztegeti Jóbot, és amint elveszi gazdagságát, Jób azonnal meg fogja átkozni. Ez a példa világosan leleplezi a Sátán vádoló természetét a szellemi szférában.

    Zakariás könyvében Jósua főpapot látjuk Isten előtt állni, a Sátánt, "aki jobb keze felől állt, és vádolta őt".(Zak 3:1) Jósua "szennyes ruhába volt öltöztetve" (3. vers). Ez Jósua nyomorúságos, bűnös állapotát jelenti. Milyen gyakran kínál a mi hasonló állapotunk is alkalmat a Sátán vádaskodására!
    Ebből az is látható, hogy a Sátán nemcsak Isten ellensége, hanem a mi ellenségünk is. Bármikor, ha meg akarunk állni Isten előtt, a Sátán is jelen van, hogy ezt megakadályozza a vádjaival. A keresztyéneket semmi sem bénítja meg jobban, mint az ellenség vádjai. Amint odafigyelünk ezekre a vádakra, nyomban erőtlenné válunk a szellemünkben. Ilyenkor igen nehéz közösséget folytatni másokkal, s még nehezebb imádkozni. Úgy érezzük, Isten megközelíthetetlen messzeségben van tőlünk. Ez az ellenség alattomos stratégiája. A Sátán sohasem fog piros ruhában, vasvillával a kezében megjelenni, hogy megfenyegessen bennünket: "Én vagyok az Ördög! Most azonnal el foglak ítélni!" Sokkal okosabb ennél. Ő belülről vádol bennünket, sőt elhiteti velünk, hogy a vádjai Istentől valók.

    Hogyan különböztethetjük meg a Sátán vádjait Isten megvilágosító munkájától a lelkiismeretünkben?
    Néha ez nem könnyű, de a következő három módszer segíthet: Először, az isteni világosság táplál, a sátáni vád viszont kiszárít és elvonja belőlünk az erőt. Amikor Isten hívja fel a figyelmünket a bűneinkre, ez leleplez és megsebez ugyan bennünket, ugyanakkor ellátmányt ad, közelebb vezet Istenhez, és arra ösztönöz, hogy alkalmazzuk Krisztus drága vérét.
    A Sátán vádjai ezzel szemben teljesen negatívak. Hatásukra üresnek és elkeseredettnek érezzük magunkat. Másodszor, Isten figyelmeztetése mindig konkrét, a Sátán vádbeszéde viszont a leggyakrabban (nem mindig) általános. Néha azt szuggerálja, hogy fáradtak vagyunk, vagy rossz napunk volt. Máskor azt az általános, megfoghatatlan érzést kavarja fel bennünk fel bennünk, hogy rossz a kapcsolatunk Istennel. De amikor kutatni kezdjük a lelkiismeretünket, nem találunk benne semmilyen konkrét bűnt, ami elválaszthatna bennünket Istentől.
    Sokszor depressziós állapotban ébredünk, ridegséget érezve Isten és mindenki iránt. Ezek az általánosan elítélő érzések, amelyek nem valamilyen konkrét bűnből erednek, mind a Sátántól valók, és vissza kell utasítanunk őket.
    Amikor Isten beszél, Ő mindig konkrét és pozitív, a Sátán viszont gyakran általános és negatív.
    Harmadszor tudnunk kell, hogy amennyiben bármilyen kellemetlen érzés marad bennünk azután, hogy megvallottuk a bűnünket, és kértük a vér tisztítását, az a Sátántól való. Soha sem lehet szükség arra, hogy újból bűnvallást tegyünk, és újból kérjük a vért. A Sátán azonban sohasem elégedett. Ő újabb és újabb bűnvallásokra akar kényszeríteni minket. A Példabeszédek 27:15-ben ezt olvassuk: "A sebes záporeső idején való szüntelen csepegés, és a morgó asszonyember hasonlók." A Sátán vádjai éppen ilyenek: mint egy csepegő csap vagy egy házsártos feleség ők nem hagyják nyugton az embert.
    De az Isten beszéde nem ilyen. Amikor bűnvallást teszünk, és a vér tisztítását kérjük, Isten azonnal megelégszik. Minden további hang a Sátáné. Ha megvalljuk a vétkünket, kérve a drága vér tisztítását, de továbbra is nyomaszt bennünket valamilyen belső, kellemetlen érzés, azonnal hagyjuk abba az imát.[...]

    A Jelenések 12:10-11 ezt mondja: " ... levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig."
    A bizonyságtétel beszéde nem más, mint annak kijelentése, hogy Jézus Krisztus vére megtisztított minden bűntől, és ez a vér legyőzte a Sátánt. Ha bátran kijelentjük ezt, a Sátán vádjai azonnal szertefoszlanak. A keresztyén élet egyfajta hadviselés.

    "Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el." (1Pt 5:8) A Sátán elleni harchoz megfelelő fegyverzetre van szükségünk. Az egyik legfontosabb fegyverünk Krisztus vére.

MINDENNAPI ÉLETÜNK ISTEN JELENLÉTÉBEN

    A drága vér erejének köszönhetően egy keresztyén képes arra, hogy percről percre Isten jelenlétében éljen. Ha bármilyen csekély bűn megzavarja közösségünket Istennel, azonnal megvallhatjuk azt, és kérhetjük az Úr győzelmes vérét. A közösségünk erre azonnal helyreáll. Miért pazarolnánk az időnket várakozással?  Krisztus vére nap mint nap, minden percben rendelkezésünkre áll. Tisztító ereje sohasem meríthető ki. Nemcsak a múlt bűneitől tud megtisztítani, hanem minden jelen- és jövőbeli bűntől is, amit valaha elkövethetünk. Krisztus drága vérének ereje által mindig tiszta lehet a lelkiismeretünk. Bátran Isten elé állhatunk:

    "Járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől." (Zsid 10:22)
    Krisztus vérének köszönhetően vádmentes lelkiismeretet élvezhetünk. Akár egy frissen mosott ablak, ragyogóan tiszta és világos lehet a lelkiismeretünk. Láthatjuk tehát, hogy Krisztus vérének ereje által a Sátán összes vádja felett győzedelmeskedhetünk. Legyenek e vádak bármilyen erősek, Krisztus vére erősebb náluk. Ez a vér minden vádra megfelel. Ez a vér a mi fegyverünk. Ha ez a fegyver van a kezünkben, a Sátán sohasem győzhet le bennünket, hanem mi fogjuk legyőzni őt.

    Ó, testvéreim, milyen drága Krisztus vére!
    Általa nap mint nap Isten közelében élhetünk.

    "Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan Ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1Jn 1:7)
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: ermaha - 2010 Július 23, 11:00:10
C. H. Spurgeon: Van segítség!        Honnan várhatjuk a segítséget?

 Az Úr Jézus értünk hozott áldozatára szeretnék emlékeztetni, hogy azok, akik segítséget keresnek, hitre találjanak Jézus Krisztusban. "Mert amikor még erőtlenek voltunk a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért." (Róm 5:6) "Bűneinket maga vitte fel testében a fára..." (1Pt 2:24a) "De az Úr Őt sújtotta mindnyájunk bűnéért." (Ézs 53:6b) "Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket." (1Pt 3:18a)
    Az olvasó figyelmét szeretném felhívni a Szentírás egyik kijelentésére: "Az Ő sebei árán gyógyultunk meg." (Ézs 53:5) Isten itt betegségnek tekinti a bűnt, és felkínálja azt a csodálatos orvosságot, amit Ő maga készített.[...]

    Amikor (Jézus) a Gecsemáné kertjében először ivott a keserű pohárból, vércseppeket izzadt. Utána Pilátus csarnokába, majd Heródes bírói széke elé hurcolták. Mindkét helyen iszonyú kínokat és megalázó gúnyt viselt el helyettünk. Végül elvezették a vesztőhelyre, ahol keresztre feszítették, hogy meghaljon - helyettünk haljon meg. A "sebek" szót az Ige a szenvedés, a test és a lélek szenvedésének kifejezésére használja. Isten Krisztust teljesen feláldozta érettünk. Egész emberi lénye szenvedett. Teste és lelke olyan gyötrelmeken ment át, amit szavakkal ki sem lehet fejezni. Szenvedései kezdetén - amikor helyettünk szenvedett - a haláltusában teste véres izzadmányt választott ki, méghozzá annyira, hogy az a földre hullott. /Lk 22:44/ Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy ember vért izzad, közvetlen utána viszont mindjárt beáll a halál. Megváltónk azonban túlélte. Olyan haláltusa után is életben maradt, amely mindenki számára a véget jelentette volna. Talán még le sem törölhette arcáról a vért, már a főpap udvarába hurcolták, Éjjel kötözték meg és vezették el. Utána Pilátushoz, majd Heródeshez vitték, akik megkorbácsoltatták, katonáik az arcába köptek, megverték, majd töviskoronát nyomtak a fejére. A korbácsolás az egyik legborzalmasabb kínzás, amit az emberi gonoszság valaha is kitalált.[...] A római korbács állítólag ökörinakból készült, amelyeket csomókba fontak, és ezekbe a csomókba juhok csontszilánkjait és csípőcsontjait tették. Ahányszor a korbács lecsapott, az elítélt meztelen hátán a szíjak mély barázdát szántottak. Megváltónknak el kellett viselnie a római korbács iszonyatos kínját, de ez még nem jelentette büntetésének a végét, hanem csak a keresztrefeszítés előkészítése volt. Kínzói Jézust még ököllel is ütötték. [...]

    Levették ruháit, majd Őt a keresztfára feszítették. Átszögezték a kezét és a lábát. A keresztet felemelték, és úgy állították a földbe, hogy Jézus minden végtagja kificamodott, ahogyan a 22. zsoltár panaszos énekében olvashatjuk: "Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim." (15a) Ott függött a tűző napon, míg a láz fel nem emésztette minden erejét, akkor megszólalt: "Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél." (15b-16) Ott függött rettenetes látványosságul az Isten és az emberek előtt. Testének súlya először lábára nehezedett, míg a szögek a finom inakat át nem szakították, utána az egész teher a kezére nehezedett és testének ezeket az érzékeny részeit is szétszaggatták. Irtózatos lehetett a szögek okozta szenvedés. Megkínzott testében minden fizikai szenvedés egyesült. Ellenségei egész idő alatt körülötte álltak, gúnyolódva mutogattak rá, kinyújtották nyelvüket, nevettek imádságainés örültek szenvedéseinek. "Szomjazom!" - kiáltotta. Ekkor epével kevert ecetet adtak neki. Egy idő múlva így kiáltott:

    "Elvégeztetett!"

    [...] Júdás árulása és a tizenkét tanítvány menekülése fájt Urunknak, szívén azonban bűneink súlya volt igazán hatalmas teher.[...] Amikor keresztre feszítették, ezt is elviselte, amit pedig egyetlen mártírnak sem kellett elszenvednie. Hiszen a mártírokat Isten haláluk órájában megerősítette, úgyhogy szenvedéseik közepette is tudtak örülni. Őt azonban elhagyta, ezért így kiáltott: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?" Szívszorítóan keserű kiáltás volt, mérhetetlen fájdalmának mélységéből tört fel. Az Atyánal azonban el kellett Őt hagynia, mert Isten hátat fordított és fordít a bűnnek, tehát elfordult Jézustól is, aki most bűnné lett értünk. Az Úr Jézus lelke helyettünk viselte el a Pokol szörnyűségeit, a nyomorúság mélységeit, amibe minden bűnös kerülne, ha Ő nem vette volna magára a bűnt és nem lett volna átokká a bűn miatt.

    "Átkozott, aki a fán függ" - olvashatjuk az Igében. (Gal 3:13)

    Ki tudja, mit jelent ez az átok?


    Bűneinkre te is, én is az Úr Jézus Krisztus helyettünk elszenvedett halálában - és csak abban - találhatunk gyógyírt. Sebeit miattunk kapta! Ha azt kérdezik, hogy
    "mit kell tennünk, hogy megszabaduljunk bűneinktől,"
    ezt felelem: "Tulajdonképpen semmit. Krisztus sebei árán gyógyultunk meg. Olyan nagy büntetést szenvedett el, hogy nekünk már semmit sem kell szenvednünk."
    - És nem kell-e hinnünk benne?
    - Természetesen az feltétlenül szükséges. Ha például egy bizonyos kenőcsről azt mondom, hogy gyógyít, azzal még nem tagadom, hogy szükség van kötésre, amely a kenőcsöt a sebre szorítja. A hit az a kötés, amely Krisztus önfeláldozását a bűneink által okozott sebekre szorítja. Nem a kötés gyógyít; a gyógyulást a kenőcs segíti elő. A hit nem gyógyít, hanem csak Krisztus áldozata!
    - De meg kell bánnunk a bűneinket - mondhatja valaki.
    Igen, valóban meg kell bánnunk azokat és bánjuk is meg, mert a bűnbánat a gyógyulás első jele. Ezek a sebek munkálják ki bennünk a bűnbánatot, ha közel kerülnek szívünkhöz.Gyűlöljük a bűnt, mert Jézusnak szenvedést okozott! [...] Aki tehát a Megváltó áldozatát magáévá tette, az bűnei terhe alól felszabadul. Az ilyen embert már senki sem vádolhatja semmivel, tiszta lett! Kedves Barátom, elfogadod Jézus Krisztus érted hozott áldozatát? Ha igen, akkor szabad ember vagy. Mert

    "aki hisz Őbenne, az nem jut ítéletre..." (Jn 3:18)

    [...] Az üdvösség lényegében azt jelenti, hogy a bűnös megválik bűnétől. Ezért nem mondhatjuk, hogy a bűnös megszabadult, ha szereti bűnét, és tudatosan benne él. Ha az embert Isten fehérre mossa, nem marad fekete! Nem gyógyulhat meg az, aki beteg akar maradni. Éppen így nem szabadult meg az az ember sem, aki továbbra is szereti a gonoszt. Az iszákos megszabadul, ha hisz Krisztusban - vagyis megszabadul az ital hatalmából. De ha még mindig leissza magát, nem szabadult meg rabságából, és nem hisz igazán Jézusban. A hazug hit által megszabadulhat a hazugságtól, de akkor abba is hagyja a hazudozást és arra törekszik, hogy igazat mondjon. Mindenki tudja, hogy nem szabadult meg a hazugságtól, ha ugyanakkor megmaradnak régi csalásai és hazudozásai.[...]

    Ha tehát állítjuk, hogy hisszük: Krisztus megszabadított a bűneinktől, közben azonban eltökélten kitartunk a bűnben, akkor csak Krisztust gúnyoljuk ki. Kérem az olvasót, hogy ne kövessen el ilyen káromlást! Ne gondolja, hogy az Úr Jézus a bűn védelmezője! Mi a kedvenc bűnöd? Talán egy durva, másokat is megbotránkoztató bűn? Akkor a puszta szégyenérzet is biztosan arra késztet, hogy mondj le róla. Vagy pedig a világ szeretete, vagy az emberektől való félelem, vagy a jogtalan előnyszerzés vágya? Ezek miatt Isten ellensége maradsz, és nem tetszését vonod magadra. Szeretsz valakit, és lehet, hogy ez a szeretet, mint a rák, emészti szívedet?

    Lehet egy teremtmény az Úr Jézus vetélytársa?

    Nem, bálványimádás, ha bármilyen földi dolgot csak egy pillanatra is az Úr Istennel mérünk össze? - Igen - mondhatja valaki -, ha feladnám azt a konkrét bűnt, ami fogva tar, nagy kár érne az üzleti életben, kilátásaim szertefoszlanának és befolyásom csökkenne a világban. Ha így van, akkor halld meg az Úr szavát, aki azt tanácsolja neked, hogy inkább a szemedet vájd ki és a kezedet vagy a lábadat vágd le, mit hogy a Pokolra kerülj! Jobb félszemmel, kisebb evilági eredményekkel bemenni az örök életre, minthogy minden esélyed e Földön megmaradjon és ne találtassál Krisztusban. Jobb a sánta hívő, mint az ugrándozó bűnös! Jobb Krisztus seregének utolsó soraiban lenni, mint a Sátán parancsnoksága alatt a legelső sorban vitézkedni! Ha megnyered Krisztust, nem számít mit veszítesz el! [...]

    Döntened kell!

    Isten nevében kérdezem: Mit választasz? Krisztust és Vele az üdvösséget, vagy kedvenc bűnödet és azzal a kárhozatot? Nincs középút! Ha vársz vagy nem akarsz dönteni, tulajdonképpen máris a gonosz mellett döntöttél. Aki megáll és azt kérdezi, hogy igazán őszinte legyen-e, már le is tért az egyenes útról. Aki nem tudja, hogy meg akar-e tisztulni a bűntől, bizonyságát adja tisztátalan szívének. Ha minden gonosz utaddal fel akarsz hagyni, az Úr Jézus képessé tesz arra, hogy azt most rögtön megtedd. Kegyelme már megváltoztatta kívánságaidat. Szíved már megújult. Bízz hát Benne, hogy megerősít és le tudod győzni majd egymás után a kísértéseket, és az Úr parancsolatait napról napra teljesíteni fogod.[...] Hatalmának nincs határa, mindenkit meg tud tisztítani és meg tud szentelni. Ha kész vagy, s meg akarsz gyógyulni, a legnagyobb nehézségtől már meg is szabadultál. Ő, aki az akaratot adta, minden más képességedet is arra használja fel, hogy az Ő dicsőségét szolgálja. Nem akarhattad volna komolyan minden bűnöd feladását, ha titokban nem Ő beszélt volna rá. Ha azért most rábízod magad Jézus Krisztusra, meglátod, hogy Ő jó dolgot, az üdvösségedet kezdte el benned, és biztos vagyok benne, hogy Ő azt be is fejezi.

 Dicsőség és hála az Úré!
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: ermaha - 2010 Július 25, 16:00:46
http://mindenlehetseges.shp.hu/hpc/web.php?a=mindenlehetseges&o=kenneth_copeland:_isten_szeretetenek_birodalma_1Bux (http://mindenlehetseges.shp.hu/hpc/web.php?a=mindenlehetseges&o=kenneth_copeland:_isten_szeretetenek_birodalma_1Bux)

Kenneth Copeland - könyv
Isten szeretetének csodálatos birodalma

Részlet:Dr. Kenneth E. Hagin, Isten egyik erőteljes embere, 1979-ben prófétikus üzenetet fogalmazott meg a texasi Houstonban tartott szolgálata alkalmával. Ez az üzenet valósággal beleégett a tudatomba. E prófécia hatására született meg ez a könyv. Most meg szeretném osztani veletek az üzenetét. ..................a többi az oldalon.
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: ditte - 2010 Július 25, 16:39:09
Drága Ermaha!
köszönöm ezt a nagyszerű írást.
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: ermaha - 2010 Augusztus 09, 12:39:48
W.Hacking: Wigglesworth titkai - könyvv

második fejezet
Wigglesworth az emberek előtt

Smith Wigglesworth és Thomas Myerscough, a prestoni gyülekezet szeretett alapítója kebel¬barátok voltak. Azokban az években, amelyekre képes vagyok visszaemlékezni, Wigglesworth testvér az akkoriban híres prestoni éves pünkösdi konferencia rendszeresen meghívott és tiszteletben álló szónoka volt.

A prestoni konferenciára tett első látogatásom máig emlékezetes számomra. Fiatalemberekként néhányan átkerékpároztunk Blackburnből, és épphogy csak lekéstük a reggeli istentisztelet elejét. Lementünk a gyülekezeti épület alsó termébe, és a folyosón letettük a kerékpárunkat. Nem tudtuk eléggé gyorsan levetni a kabátunkat. Égtünk a vágytól, hogy bejussunk a konferenciára, amely a fönti teremben zajlott, ahol körülbelül ötszáz ember gyűlt össze, és dicsérte Istent.

Amint beléptünk a konferenciaterembe, úgy tűnt, mintha mindenki a tömegben kivétel nélkül „Szellemben” énekelt volna. A legelképesztőbb harmónia volt, amit valaha hallottam. Egyáltalán nem volt benne disszonancia. A hangok egybeolvadtak, az éneklés emelkedett, majd süllyedt – mollban és dúrban, hangosan és halkan. Egyik pillanatban úgy tűnt, az egyik oldalról jön, a másik pillanatban a másik oldalról. Azután egy csodálatos crescendóra emelkedett.

Úgy érzékeltük, mintha magának a mennyei városnak a kapuinál lennénk.
Tovább>> A folytatást megtalálod itt.

W. Hacking:

http://www.mindenlehetseges.hu/ (http://www.mindenlehetseges.hu/)
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: alex22 - 2010 Augusztus 30, 21:57:27
Sziasztok testvéreim!

Ajánlok nektek egy könyvet, amit a neten találtam. A címe: Az élő Jézus vagy a vallásosság? Ami legfőbbképpen a vallások tév tanításairól szól, mint pl: Katolikus, Református, Jehova tanui stb.  Ezt a könyvet ezen az oldalon találjátok:
http://mek.oszk.hu/03700/03729/03729.htm (http://mek.oszk.hu/03700/03729/03729.htm)

De fel is töltöttem .doc fájlba.

Sanyi
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: ditte - 2010 Augusztus 31, 07:54:53
Kedves Sanyi!
Kicsit beleolvastam.
Érdekes dolgok vannak benne.Jó hogy felhívja a figyelmünket a hibákra,bár nem kell mindent kritika nélkül elfogadni ebből a könyvből sem.Mindenképpen Isten igéje és a Szent Szellem vezetése kell,hogy az alapunk legyen a helytelen dolgok elbírálásában.
Az Úr áldjon meg. :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Gyöngyike - 2010 Szeptember 04, 18:03:48
Szeretettel ajánlom e 2 könyvet, fiataloknak, akik még várják az Úrtól a társat, és akik már jegyben járnak.

Joshua Harris - Társtaláló

 
Jegyesség! Segítség!!!  Szerző: Kováts György és Anna


Gyakorlati kézikönyv jövendő házasok számára. A könyvet haszonnal forgathatják hívő jegyességben, házasságban élők és nem hívő emberek egyaránt.
Mahanaim Gyülekezet gondozásában


Legyen áldásotokra!

Szeretettel:Gyöngyi
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Antee - 2010 Szeptember 04, 20:14:29
A konyvet en is elolvastam, ra 5 hettel ismerkedtem meg Gyongyivel. :D

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Antee - 2010 Szeptember 04, 20:17:57
Van egy masik konyve is Joshua Harrisnak, ez pedig a "Bucsu a randevuktol".
Ez is egy nagyon jo konyv. Ez utan irta meg a Tarstalalo cimu konyvet.
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Gyöngyike - 2010 Szeptember 04, 22:45:01
 Azt a könyvet nem ismertem, de akkor ajánlom azt is!  :05: Ez nagyon jó Anti, akkor hiteles a könyv! Áldott, szép napokat! Döndikének puszi, imáimban hordozlak Benneteket!

Gyöngyi :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Antee - 2010 Szeptember 04, 23:12:18
Köszönjük szépen! :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Gyöngyike - 2010 Szeptember 05, 08:29:10
 :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Szeptember 23, 12:33:44
Forrás: Stephen & Alex Kendrick Merj szeretni! című kiadványa


A SZERETET TÜRELMES

1. nap
   
     
 

Legyetek teljesen alázatosak és szelídek; legyetek türelmesek, elhordozván egymást szeretetben. (Efézus 4:2)

A szeretet tevékeny, tehát cselekszik. Ez az élet legerőteljesebb mozgató(rugó)ja, és jóval nagyobb mélységek és jelentések rejlenek benne, mint ahogyan azt a legtöbben sejtenék. Mindig azt teszi, ami másoknak a legjobb, és képes erőt adni ahhoz, hogy a legnagyobb problémákkal is szembenézzünk. Úgy születünk, hogy egész életünk során szomjazzuk a szeretetet. Szívünknek ugyanolyan végzetesen szüksége van rá, mint ahogy a tüdőnknek szüksége van az oxigénre. A szeretet megváltoztatja az élethez való hozzáállásunkat. A kapcsolatok általa nyernek értelmet. Egyetlen házasság sem lehet sikeres nélküle. A szeretet két olyan pillérre épül, amelyek leginkább meghatározzák annak lényegét. Ezek a pillérek a türelem és a kedvesség. A szeretet minden más jellemzője ennek a két alaptulajdonságnak a gyakorlati megnyilvánulása. A te kihívásod is pontosan ezzel kezdődik. A türelemmel.

A szeretet arra fog ösztönözni, hogy türelmes személlyé válj. Amikor a türelmet választod, akkor egy negatív körülményre pozitív módon reagálsz. Késedelmes vagy a haragra, és inkább elszámolsz magadban tízig, minthogy hirtelen felkapd a vizet. Ahelyett, hogy nyugtalan és követelőző lennél, a szeretet segít megnyugodni és kegyelemmel fordulni a körülötted élők felé. A türelem belső békességet ad akkor, amikor körülötted tombol a vihar.
Senki sem szeret egy türelmetlen ember környezetében lenni. A türelmetlenség hatására haragos, esztelen és más olyan módokon reagálod túl a dolgokat, melyeket később megbánsz. Amikor haraggal válaszolunk egy sérelmes helyzetre, akkor ez ironikus módon újabb sérelmeket szül. A harag szinte sohasem fordítja jóra a dolgokat. Sőt, általában csak további problémákat gerjeszt. A türelem ellenben már csírájában elfojtja a problémákat. Sokkal több annál, minthogy az ajkadat harapdálod, vagy a szádra csapsz; a türelem egy nagy levegővétel. Segít tisztán látni, és megóv bennünket az esztelen vagdalkozástól. A türelem azt jelenti, hogy eldöntötted, hogy uralkodsz az érzelmeiden, és nem engeded, hogy azok uralkodjanak rajtad, és azt mutatja, hogy megfontolt vagy ahelyett, hogy a gonoszért gonosszal fizetnél. Ha a házastársad megbánt, rögtön visszavágsz, vagy uralkodsz magadon? Vajon a harag az első érzelmi reakciód, amikor méltánytalanul bánnak veled? Ha ez a helyzet, akkor - ahelyett, hogy gyógyítanád - mérgezed a környezeted.

Harag általában akkor keletkezik, amikor egy bizonyos dolog iránt érzett erős vágy csalódottsággal vagy szomorúsággal elegyedik. Nem kapod meg, amit szeretnél, és erre elkezdesz belül fortyogni. A harag gyakran egy olyan érzelmi reakció, amely saját önzésünkből, esztelenségünkből vagy gonosz motivációinkból ered. A türelem ezzel szemben bölccsé tesz. Nem ítélkezik elhamarkodottan, hanem meghallgatja, amit a másik ember mond. Míg a harag berontani készül, addig a türelem csendben megáll az ajtóban, de megvárja, hogy lássa a teljes képet, mielőtt ítéletet hoz. A Biblia szerint: "A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; aki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez az" (angolban: "Aki késedelmes a haragra, nagy megértéssel rendelkezik, de a hirtelen haragú a bolondságot magasztalja fel") (Példabeszédek 14:29).
Amennyire biztos, hogy a türelem hiánya az otthonodat háborús övezetté változtatja, ugyanúgy kétségtelen, hogy a türelem gyakorlása elősegíti a békesség és nyugalom megteremtését. "A haragos férfiú szerez háborúságot; a hosszútűrő (angolban: a haragra késedelmes) pedig lecsendesíti a háborgást" (Példabeszédek 15:18). Az ilyen és ehhez hasonló kijelentések, melyek a Bibliából, a Példabeszédek könyvéből származnak, világos és örökérvényű alapelvek. A türelem az, amikor a szeretethez bölcsesség társul. És minden házasságnak szüksége van erre a párosra ahhoz, hogy egészséges maradjon. A türelem segít abban, hogy megengedd a társadnak, hogy egyszerűen csak ember legyen. A türelem felfogja, hogy mindenki követ el hibákat. Amikor a másik hibázik, a türelem ügy dönt, hogy több időt ad neki hibája helyrehozatalára, mint amit megérdemelne. A türelem képessé tesz arra, hogy kapcsolatod nehéz időszakaiban is mindvégig kitarts ahelyett, hogy a feszültség következtében megfutamodnál.

De vajon számíthat-e a házastársad arra, hogy egy türelmes feleséggel vagy férjjel lesz dolga? Tudhatja-e a feleséged, hogy ha véletlenül bezárja az autóba a slusszkulcsot, akkor te megértően bánsz vele ahelyett, hogy megalázóan kioktatnád, amitől buta kisgyereknek érzi magát? Biztos lehet-e a férjed abban, hogy amikor harsány éljenzésben tör ki egy focimeccs utolsó perceiben, akkor te nem vágod dörgedelmesen a fejéhez, hogy mi mindent kellene csinálnia ehelyett? Száz szónak is egy a vége: kevés olyan ember van, akivel annyira nehéz együtt élni, mint egy türelmetlen emberrel. Vajon milyen hangulat és hangerő uralkodna az otthonodban, ha a következő bibliai szemléletet alkalmaznád: "Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt" (1Thesszalonika 5:15).
Kevesen vannak, akik kellőképpen gyakorolják a türelmet, és tulajdonképpen senki nincs, aki ezt természetéből fakadóan tenné. Ám a bölcs férfiak és nők úgy törekednek rá, mint házasságuk létfontosságú alkotóelemére. Ez egy jó kiindulási pont ahhoz, hogy igazi szeretetet tudjunk kinyilvánítani.
A "Merj szeretni!" nevezetű program egy folyamat, és az első dolog, aminek a megszerzését el kell határoznod, az a türelem. Tekintsd ezt maratonnak, ne pedig rövidtávfutásnak. De ez egy olyan verseny, amit érdemes végigfutni.

MAI FELADAT    
ENNEK A FELADATNAK AZ ELSŐ RÉSZE VISZONYLAG KÖNNYŰ. JÓLLEHET A SZERETETET SZÁMTALAN MÓDON JUTTATJUK KIFEJEZÉSRE, SZAVAINK GYAKRAN A SZÍVÜNK ÁLLAPOTÁT TÜKRÖZIK. HATÁROZD EL, HOGY A KÖVETKEZŐ NAP SORÁN TÜRELMES LESZEL, ÉS EGYÁLTALÁN SEMMI NEGATÍV DOLGOT NEM MONDASZ A HÁZASTÁRSADNAK! HA MÉGIS KÍSÉRTÉST ÉRZEL ERRE, AKKOR INKÁBB NE SZÓLJ SEMMIT! JOBB MEGFÉKEZNI A NYELVEDET, MINT OLYAT MONDANOD, AMIT KÉSŐBB MEGBÁNSZ.


"Azért szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra." (Jakab 1:19)
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Szeptember 24, 19:30:28

A SZERETET KEDVES
   
     
2. nap

Viszont legyetek egymáshoz jóságosak (angolban: kedvesek), irgalmasak, bocsássatok m eg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. (Efézus 4:32)

 

A kedvesség (a magyar változat szerint: a jóságosság) nem más, mint a cselekvő szeretet. Ha a türelem az, ahogyan a szeretet reagál annak érdekében, hogy a legteljesebb mértékben hatástalanítson egy negatív helyzetet, akkor a kedvesség az, ahogyan a szeretet cselekszik, hogy a lehető legtöbbet kihozza egy pozitív helyzetből. A türelem elkerüli a problémát, a kedvesség áldást szerez. Az egyik megelőző, míg a másik kezdeményező jellegű. A szeretetnek ez a két oldala azok az alapkövek, amelyekre a még kibontásra kerülő egyéb jellegzetességek közül több is épül. A szeretet kedvessé tesz téged. A kedvesség pedig szerethetővé. Amikor kedves vagy, az emberek ott akarnak lenni a jelenlétedben. Olyannak tekintenek, mint aki jó hozzájuk és jó hatással van rájuk.
A Biblia hangsúlyozza a kedvesség fontosságát: "Az irgalmasság (angolban: a kedvesség) és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára; így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt" (Példabeszédek 3:3-4). A kedves ember bárhol könnyen kedvességet és jóindulatot talál. Még otthon is. A "kedvesség" azonban elég nehezen megfoghatónak tűnhet, ha definiálni szeretnénk, hát még amikor megélni próbáljuk! Bontsuk fel hát a kedvességet négy alapvető összetevőjére:

Gyengédség
Amikor a kedvesség vezet, odafigyelsz arra, hogyan bánsz a társaddal, és soha nem leszel szükségtelenül kemény és nyers. Figyelmes leszel, és gyengéd. Még ha súlyos, kellemetlen dolgokat kell is megbeszélned vele, akkor is minden tőled telhetőt megteszel annak érdekében, hogy mondanivalód - legyen az egy feddés vagy felelősségre vonás - minél könnyebben fogadható legyen. Szeretetben szólod az igazságot.

Segítőkészség
Kedvesnek lenni azt jelenti, hogy betöltöd a pillanatnyi szükségleteket. Ha házimunkáról van szó, akkor serényen nekilátsz. Figyelmes hallgatásra van szükség? Máris figyelsz. A kedvesség biztosítja egy feleség számára, hogy férjét a saját jogai féltése nélkül szolgálja. A kedvesség a férjet arra indítja, hogy érdekelje és kiderítse, mire van a feleségének szüksége, és kellő hajtóerőt is ad, hogy ő legyen az, aki előáll, és biztosítja azok betöltését - még akkor is, ha ezzel saját szükségletei háttérbe szorulnak.

Készségesség
A kedvesség arra inspirál, hogy együttműködő legyél. Ahelyett, hogy makacs, kelletlen és csökönyös lennél, együttműködsz a társaddal és alkalmazkodó vagy. Panaszkodás és kifogások sorolása helyett a békés megegyezés és helyreállás lehetőségeit keresed. Egy kedves férj lehetséges civódások ezreinek mehet elébe azzal, ha kész először figyelmesen hallgatni, ahelyett, hogy a saját elképzelését erőltetné.

Kezdeményező
A kedvesség előre gondolkodik, majd megteszi az első lépést. Nem várja ücsörögve, hogy valami indíttatást vagy kényszerítést érezzen, hogy végre felemelje hátsóját a heverőről. A kedves és jóságos férj vagy feleség lesz az, aki elsőként üdvözli a másikat, először mosolyog rá, elsőként kész a szolgálatra, és elsőként bocsát meg. A szeretet kimutatását nem köti ahhoz a feltételhez, hogy a másik összeszedje magát. Amikor kedvességből cselekszel, akkor meglátod a szükséget, és már cselekszel is. Elsőként

Az irgalmas szamaritánusról szóló példázatában Jézus mesterien mutatja be a szeretetből fakadó kedvességet és jóságosságot. A történet a Bibliában, Lukács evangéliuma 10. fejezetében található. Egy rablók által megtámadott zsidó ember egy félreeső út mentén várja halálát. Arra jön két, a népük körében nagy megbecsülésnek örvendő vallási vezető, de továbbmennek anélkül, hogy megállnának. Túl elfoglaltak. Túlontúl tekintélyesek. És túlságosan szeretik a tiszta kezeket. De egy másik népből - a zsidókkal egymást kölcsönösen és keserűen gyűlölő, megvetett szamaritánusok közül - való egyszerű ember megpillantja a bajba jutott idegent, és könyörületre indul iránta. Minden kulturális korlátot áthágva és a nevetségesség kockázatát is vállalva megáll, hogy segítsen ezen az emberen. Bekötözi a sebeit, felteszi saját szamarára, elviszi egy biztonságos helyre, és saját zsebből állja az orvosi ellátás teljes költségét. Ahol az éveken át tartó fajgyűlölet csak viszályt és megosztást eredményezett, egyetlen kedvességből és jóságosságból fakadó cselekedet összehozott két ellenséget. Gyengédséggel. Segítőkészen. Készségesen. Ez az ember a kezdeményezést magához ragadva minden lehetséges módon bemutatta, hogy milyen az igazi kedvesség és jóságosság.

Talán nem a kedvesség volt az egyik kulcsfontosságú dolog, ami annak idején összehozott titeket a házastársaddal?! Amikor összeházasodtatok, talán nem azt reméltétek, hogy egész életetekben élvezhetitek majd a másik kedvességét? Nem ugyanezt érezte-e a társad veled kapcsolatban? Habár az évek múlása képes tompítani ezt a vágyat, a házasság "élvezeti értéke" még mindig nagyban függ attól, hogy naponta milyen mértékben mutattok kedvességet egymás felé.
A Biblia bemutat egy olyan asszonyt, akinek a férje és gyermekei áldják és dicsérik őt. Nemes jellemvonásai között megtalálhatók a következők: "Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén" (Példabeszédek 31:26). És veled mi a helyzet? Téged hogyan jellemezne a férjed vagy a feleséged a "kedvesség-mércéje" segítségével? Mennyire vagy nyers és kíméletlen? Milyen mértékben vagy gyengéd és segítőkész? Megvárod, míg segítséget kérnek, vagy vállalod a kezdeményezést? Ne várj arra, hogy először a társad legyen hozzád kedves! Nehéz kimutatni a szeretetet, amikor alig-alig érzünk rá késztetést. A szeretet azonban a maga legvalódibb értelmében nem érzéseken alapszik. Éppen ellenkezőleg: a szeretet eldönti, hogy figyelmesen cselekszik még akkor is, ha látszólag nem kap viszonzást. Nem tanulhatsz meg szeretni addig, amíg nem tanultad meg kimutatni a kedvességet.

MAI FELADAT    
AZON KÍVÜL, HOGY MA SEM MONDASZ SEMMI NEGATÍV DOLGOT A HÁZASTÁRSADNAK, LEGALÁBB EGY MEGLEPETÉSSZERŰ GESZTUSSAL NYILVÁNÍTSD KI KEDVESSÉGEDET!


"Amit leginkább kell embernek kívánni, az irgalmasság az (Angolban: Ami leginkább kívánatos egy emberben, az a kedvessége)." (Péld. 19:22)

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Szeptember 26, 10:31:35

A SZERETET NEM ÖNZŐ    

     
3. nap

"Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek." (Római levél 12:10)
Az "önimádat" korában és világában élünk. A minket körülvevő kultúra arra tanít bennünket, hogy elsősorban a megjelenésünket, érzéseinket és személyes vágyainkat tekintsük mindennél fontosabbnak. A cél - úgy tűnik - az, hogy a boldogság (a 'heppiség') elérhető legmagasabb szintjét űzzük-hajszoljuk. Az ilyesfajta gondolkodás veszélye azonban fájdalmasan nyilvánvalóvá válik abban a pillanatban, amikor belépünk egy házassági kapcsolatba. Ha létezett valaha egy olyan szó, amely pontosan az ellenkezőjét jelenti a szeretetnek, akkor az az önzés. Sajnálatos módon ez olyan valami, ami minden személyt átitatott már születésétől fogva. Tetten érheted a kisgyermekek viselkedésében, és gyakran abban is, amilyen méltatlanul a felnőttek bánnak egymással. Szinte minden valaha elkövetett bűnös cselekedet visszavezethető egy önző indítékra. Az önzés olyan jellemvonás, amelyet gyűlölünk másokban, de a sajátunkra mindig van magyarázatunk. De nem tehetsz megjegyzéseket a társad önzőségének sokféleségére anélkül, hogy beismernéd, hogy te magad is képes vagy önző módon viselkedni. Ez ugyanis képmutatás lenne. Vajon miért tesszük olyan alacsonyra a mércét, amikor magunkról van szó, miközben a házastársunk iránti elvárásaink oly magasak? A választ nagyon nehéz lenyelni: mindannyian önzők vagyunk.

Amikor egy férj saját érdekeit, vágyait és prioritásait a felesége elé helyezi, ez az önzésnek a jele. Amikor egy feleség állandóan arról panaszkodik, hogy milyen sok időt és fáradságot fektet abba, hogy a férje szükségleteit betöltse, ez az önzésnek a jele. De a szeretet "nem keresi a maga hasznát" (1Korinthus 13:5). A szeretetben élő házaspárok - azok, akik gyönyörűséggel élik meg mindazt, ami a házasság eredeti célja és értelme - minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy gondoskodjanak arról a másik esendő emberről, akivel alkalmuk nyílt megosztani az életüket. Ez azért van, mert az igazi szeretet keresi a lehetőségeit, hogy "igen!"-t mondhasson.
Az önzés egyik ironikus jellemzője, hogy akár még nagylelkű tettek is fakadhatnak önzésből, amennyiben céljuk, hogy dicsekedni lehessen velük, vagy jutalmat várunk értük. Még ha valamilyen jó dolgot teszel is azért, hogy csalárd módon manipuláld a férjedet vagy a feleségedet, ettől még mindig önző vagy. A lényeg tehát az, hogy a döntéseidet vagy mások iránti szeretetből, vagy pedig önmagad iránti szeretetből hozod.

A szeretetet nem képes más megelégíteni, csak ha mások boldogulásáért cselekszik. Képtelenség egyszerre igaz szeretetből és önzésből cselekedni. Amikor úgy döntesz, hogy szereted a társadat, ezzel "nemet" mondasz a saját vágyaidra annak érdekében, hogy "igent" mondhass az ő szükségleteire. Ez azt jelenti, hogy a társad boldogságát a sajátod fölé helyezed. Ez persze nem azt jelenti, hogy te soha nem tapasztalhatod meg a boldogságot, hanem azt, hogy nem fosztod meg társadat a boldogságtól azért, hogy te magad élvezhesd azt. A szeretet belső örömet is hoz. Amikor a társad jólétét helyezed az első helyre, olyan megelégedettséget fogsz tapasztalni, amit semmiféle önző tett nem képes előidézni. Ez egy olyan jutalom, amelyet Isten teremtett és azoknak tartogatja, akik őszintén és nyíltan kimutatják a szeretetet. Az igazság az, hogy amikor a társad kedvéért lemondasz a saját jogaidról, akkor lehetőséget kapsz arra, hogy a házasság valódi lényegével legyél elfoglalva. Senki nem ismer olyan jól, mint a házastársad. Ez pedig azt jelenti, hogy ő lesz az első, aki észreveszi a változást, amikor szándékosan és tudatosan elkezded feladni saját igényeidet és vágyaidat annak érdekében, hogy az ő szükségleteit kielégítsd.

Amennyiben nehezedre esik feláldozni saját vágyaidat a társad kedvéért, akkor talán mélyebb problémáid vannak az önzés terén, mint amit kész vagy beismerni.
Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket:
• Valóban azt akarom, ami a legjobb a férjem illetve a feleségem számára?
• Tényleg akarom, hogy a társam érezze, hogy szeretem?
• Hiszi-e a társam, hogy az ő érdekeit tartom szem előtt?
• Olyannak ismer engem, mint aki a saját érdekeit helyezi előre?

Akár tetszik, akár nem, már kialakult valamilyen kép rólad a körülötted élők szemében, különösen is a házastársad szemében. De vajon milyen hírnévre tettél szert? Ne feledd, hogy a házastársadnak is meg kell birkóznia azzal a feladattal, hogy egy önző embert szeressen. Határozd el tehát, hogy te fogsz elsőként valódi szeretettel fordulni feléje, méghozzá igazi figyelmességgel. És amikor mindez szóban és a cselekedetben is megvalósul, mindketten sokkal elégedettebbek lesztek. "Semmit nem cselekedvén versengésből (angolban: önzésből), sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek (angolban: fontosabbnak) tartván ti magatoknál" (Filippi 2:3).

MAI FELADAT    
BÁRMIBE FEKTETED IS AZ IDŐDET, ENERGIÁDAT ÉS PÉNZEDET, AZ EGYRE FONTOSABBÁ FOG VÁLNI SZÁMODRA. NEHÉZ OLYAN VALAMIT SZERETNI, AMIRE NEM FORDÍTASZ FIGYELMET, ENERGIÁT. AZON KÍVÜL, HOGY (MA IS) TARTÓZKODSZ MINDENFAJTA NEGATÍV MEGJEGYZÉSTŐL, VÁSÁROLJ A HÁZASTÁRSADNAK VALAMIT, AMI AZT ÜZENI: "GONDOLTAM RÁD NAPKÖZBEN!"


"Mert ahol irigység és civakodás (angolban: önző vágy) van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. " (Jakab 3:16)
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Szeptember 27, 09:47:43
 
A SZERETET GONDOLATOKKAL TELI ÉS FIGYELMES    
     
4. nap

"És nékem milyen kedvesek a te gondolataid... Mily nagy azoknak summája! Számlálgatom Őket: többek a fövénynél;" (Zsoltárok 139:17-18)
A szeretet gondolkodik. A szeretet nem egy értelmetlen érzés, mely az érzelmek hullámain lovagol, az értelmet pedig kikapcsolja. Sőt, nagyon is gondolatokkal teli, tudva, hogy a szerető cselekedeteknek előtte járnak a szerető gondolatok. Amikor először lettél szerelmes, az hogy tele voltál gondolatokkal, meglehetősen természetesen jött. Órákon át álmodoztál arról, hogy is néz ki szerelmesed, szeretted volna tudni, hogy éppen mit csinál, olyan szövegeket gyakoroltál magadban, amikről úgy gondoltad, hogy imponálni fognak neki, aztán meg élvezted az együtt töltött idők szép emlékeit. Őszintén megvallottad neki, hogy "mindig csak rád gondolok". A házasság után azonban a legtöbb párnál lassan kezdenek megváltozni bizonyos dolgok. A feleségnek végre megvan a férfi, a férjnek pedig a trófeája. A vadászat véget ért, a hajsza befejeződött. A romantika szikrái lassanként szürkésen pislákoló parázzsá enyhülnek, és már kevesebb a motiváció, hogy gondolatokkal és figyelmességgel telt legyél. Sodródsz, és egyre inkább a munkádra, barátaidra, problémáidra, személyes vágyaidra, önmagadra összpontosítasz. Idővel már önkéntelenül is kezded figyelmen kívül hagyni társad szükségeit. Az a tény azonban mit sem változik, hogy a házasságkötés által egy másik ember is részese lett saját kis világodnak. Következésképpen, ha a gondolkodásmódod nem jut el arra az érettségre, hogy ezzel a személlyel folyamatosan számolj, akkor egyszer csak azon kapod magad, hogy egyre többször vagy meglepődött, mint figyelmes. "Tényleg?! Ma van a házassági évfordulónk?" "Engem miért nem kérdeztél meg, mielőtt döntést hoztál?!" "Magadon kívül másra már nem is tudsz gondolni?!"

Ha nem tanulsz meg figyelmesnek lenni, akkor a végén bánkódni fogsz az elszalasztott lehetőségek miatt, amikor nem mutattad ki a szeretetedet. A figyelmetlenség a szerető kapcsolatok néma ellensége. Legyünk őszinték. A férfiaknak sokkal több küzdelmet okoz a figyelmesség, mint a nőknek. Egy férfi a lézer élességével képes koncentrálni egyetlen dologra, miközben a világ többi részéről tökéletesen megfeledkezik. Jóllehet, ez a képesség hasznos számára egy adott területen, viszont elkerülhetik a figyelmét olyan dolgok, amikkel szintén foglalkoznia kellene. Egy nő ezzel szemben sokkal inkább képes megosztani a figyelmét, vagyis egészen elképesztő módon több dologra is tud koncentrálni egyszerre. Telefonál, vacsorát főz, tudja, hogy merre járnak, és mit csinálnak a gyerekek a lakásban, és tűnődik azon, hogy a férje miért nem segít... s mindezt egyszerre. Ehhez jön még az, hogy egy nő kapcsolatokban gondolkodik. Amikor dolgozik valamin, akkor tudomással bír mindenkiről, aki valamilyen módon kapcsolódik az adott feladathoz. Mindkét adottság annak a példája, hogy Isten úgy teremtette a nőt, hogy kiegészítse a társaként kapott férfit. Ahogy a teremtéskor is mondta: "Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt" (1Mózes 2:18). Ezek a különbségek azonban a félreértések lehetőségeit is megteremtik. A férfiak például hajlamosak címszavakban gondolkodni, és pontosan azt mondják, amit gondolnak. Nem kell sok ahhoz, hogy megértsük az üzenetet. Egy férfi szavait általában szó szerint kell értelmezni, nincs szükség túlzott elemzésekre. A nők azonban a sorok között beszélnek és gondolkodnak. Hajlamosak arra, hogy csak sejtessenek dolgokat. Egy férfinak többnyire figyelnie kell a rejtett utalásokra, ha szeretné maradéktalanul megérteni társa mondanivalóját.
Ha a házasfelek ezt nem értik meg, annak kihatása folyamatos vitatkozásokhoz vezethet. A férfi frusztráltan azon tépelődik, hogy felesége miért rébuszokban beszél ahelyett, hogy nyíltan kimondaná, amire gondol. A nő pedig azon tépelődik frusztráltan, hogy a férje miért olyan érzéketlen és nem veszi a fáradtságot, hogy kiszámolja mennyi is az a kettő meg kettő.

Egy nő mélységesen vágyik arra, hogy a férje figyelmes legyen irányában. Ez az egyik kulcsa annak, hogy szeretve érezze magát. Amikor a felesége beszél, a bölcs férfi egy detektív figyelmességével hallgatja, hogy felfedezze a kimondatlan szükségeket és vágyakat, amikre szavai utalnak. Ha viszont mindig a feleségnek kell összeraknia mondandója darabkáit a férje számára, az a férfitől ellopja annak lehetőségét, hogy bebizonyítsa feleségének, hogy szereti őt. Ez megmagyarázza azt is, hogy miért akadnak ki a feleségek a férjeikre úgy, hogy meg sem mondják nekik, miért. A nő ezt gondolja magában: "Nem igaz, hogy töviről-hegyire el kell neki magyaráznom! Annyi igazán kitelhetne tőle, hogy felméri a helyzetet, és megérti, mi is az ábra". Ugyanakkor a férfit bántja a dolog, hiszen nem gondolatolvasó, és furcsállja, hogy miért büntetik olyasmiért, aminek elkövetéséről fogalma sincs. A szeretethez - mindkét oldalról - figyelmesség kell, méghozzá olyan fajta, amely a türelem, a kedvesség és az önzetlenség alkotó kombinálásával hidakat épít a két fél között. A szeretet megtanít arra, hogyan tudtok a híd közepén összetalálkozni, és arra is, hogy értékeld és méltányold azt, ahogy a párod csak rá jellemző módon gondolkodik. Egy férj teendője, hogy meghallgassa a feleségét, és megtanuljon érzékenynek lenni kimondatlan üzeneteire. Egy feleség teendője pedig, hogy megtanuljon őszintén és hitelesen kommunikálni, és ne mondjon mást, mint amit tényleg gondol. Ehelyett azonban túl gyakran leszel dühös és frusztrált, és követed az "előbb lövünk, csak aztán célzunk" romboló mintáját. Előbb bántóan beszélsz, aztán majd később eldöntőd, hogy tényleg azt kellett-e mondanod. A szeretet gondolkodó és figyelmes természete viszont arra tanít, hogy használd az eszed, mielőtt a szádat használnád. A szeretet először gondolkodik, s csak azután szól. Az igazság és a kedvesség rostáján szűri meg a szavakat.

Mikor szántál utoljára néhány percet arra, hogy elgondolkodj, hogyan tudnád jobban megérteni a társad, és hogy miként mutathatnád ki felé a szeretetedet még jobban? Hogy milyen azonnali szükségletét tudnád betölteni? Hogy melyik az a soron következő jeles esemény (évforduló, születésnap, ünnepnap) amelyre elkezdhetsz készülni? Nagyszerű házasságok nagyszerű gondolkodás(mód)ból származnak.

MAI FELADAT    
HÍVD FEL A HÁZASTÁRSADAT VALAMIKOR NAPKÖZBEN! NEM KELL, HOGY. KÜLÖNÖSEBB APROPÓJA LEGYEN A DOLOGNAK, CSAK KÉRDEZD MEG, HOGY VAN, ÉS HOGY TEHETSZ-E ÉRTE VALAMIT.


"Hálát adok az én Istenemnek, minden tirólatok való emlékezésemben." (Filippi 1:3)

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Szeptember 28, 11:33:40

A SZERETET NEM OTROMBA
   
     
5. nap

"Aki nagy hangon áldja az ő barátját, reggel jó idején felkelvén; átokul tulajdoníttatik néki." (Példabeszédek 27:14)
Semmi sem bosszantja olyan gyorsan fel az embereket, mintha valaki otrombán viselkedik. Az otrombaság az, hogy szükségtelenül olyasmit mondunk, vagy teszünk, ami egy másik személy számára kellemetlenné teszi a társaságunkat. Otrombának lenni annyi, mint illetlenül, zavarba ejtő módon vagy bosszantóan viselkedni. A házasságban jelentheti a rossz leheletet, a gusztustalan viselkedést az asztalnál, vagy a már szokássá vált gúnyos csipkelődést. Bárhogy nézzük is, senki sem szeret egy otromba, tapintatlan ember társaságában lenni. Lehet, hogy az otromba viselkedés jelentéktelennek látszik annak, aki elköveti, de nagyon is kellemetlen azok számára, akik kénytelenek elszenvedni. Mint mindig, a szeretetnek erről is van mondanivalója. Amikor egy férfit szeretet vezérel, szándékosan úgy viselkedik, hogy a felesége szívesen legyen a társaságában. Ha a feleség arra törekszik, hogy kimutassa férje iránti szeretetét, akkor tudatosan kerüli mindazt, ami frusztrálná, vagy kényelmetlenül érintené a férjét. A lényeg az, hogy az igazi szeretet ad a jó modorra. Ha ezt a gondolatot magadévá teszed, azzal felfrissülést hozhatsz a házasságodba. A jó modor azt üzeni a feleségednek vagy férjednek: "Eléggé értékellek ahhoz, hogy a jelenlétedben némi önuralmat tanúsítsak. Olyan ember szeretnék lenni, akivel öröm együtt lenni." Amikor engeded, hogy a szeretet megváltoztassa a viselkedésedet - még ha csak a legapróbb dolgokban is ezzel helyreállítod a megbecsülés és a tisztelet légkörét a kapcsolatotokban. Azok az emberek, akik udvariasan és illemtudóan viselkednek, tiszteletteljes légkört képesek kialakítani maguk körül.

Az emberek az esetek többségében merőben más illemszabályok szerint viselkednek otthon, mint a barátok vagy akár még vadidegenek körében is. Megeshet, hogy egész álló nap kaffogsz és zsörtölődsz odahaza, de ha megszólal a csengő, széles mosollyal és kedvesen mész ajtót nyitni. De ha mersz szeretni, akkor a tieidnek is a legjobbat akarod majd adni. Ha nem engeded, hogy a szeretet motiváljon a viselkedésedben szükséges változások végrehajtására, azt a házastársi kapcsolatotok minősége fogja bánni. A nőknek bizonyos illemszabályokat könnyebb betartani, jóllehet más tekintetben ők is ugyanúgy képesek otrombán viselkedni. Salamon király ezt mondta: "Jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonnyal, és közös házban" (Példabeszédek 25:24). Ám ezt a fontos leckét különösen a férfiaknak kell megtanulniuk. A Biblia azt mondja: "Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad" (Zsoltárok 112:5). A belátó férfi megérti, hogy mi a helyes, és aztán annak megfelelően alakítja át viselkedését. Két fő oka van annak, hogy az emberek miért viselkednek otrombán: a tudatlanság és az önzés. Természetesen egyik sem jó dolog. Egy gyermek az illemszabályok ismerete nélkül születik; sok-sok segítségre és tanításra van szüksége. Egy felnőttnél azonban a tudatlanság már más szinten nyilvánul meg. Ismered a szabályokat, de arra vak vagy, hogyan hágod át őket, vagy annyira elfoglalt vagy magaddal, hogy nem is érdekel az egész. Sőt, lehet, hogy észre sem veszed, hogy milyen kellemetlen veled együtt élni.

Ellenőrizd magad a következő kérdések segítségével:
• Milyen érzéseket vált ki a társadból az, ahogyan a jelenlétében beszélsz és viselkedsz?
• Milyen hatással van a viselkedésed társad önbizalmára és önbecsülésére?
• Vajon a férjed illetve feleséged úgy jellemezne téged, mint aki áldást jelent számára, vagy inkább lenéző és megszégyenítő a magatartásod?

Amennyiben úgy gondolod, hogy a társad - nem pedig te - az, akinek ezen a területen fejlődnie kell, akkor minden valószínűség szerint a tudatlanság súlyos esete forog fenn nálad, aminek káros szövődménye az önzés. Ne feledd, hogy a szeretet nem otromba, hanem minőségibbé teszi az életedet. Szeretnéd, ha a társad felhagyna mindazzal, ami zavar téged? Akkor itt az ideje, hogy felhagyj mindazzal, ami őt zavarja. Kész vagy, hogy annyira figyelmes és szerető legyél, hogy észrevedd, és a jövőben kerüld az összes olyan viselkedésmódot, ami kellemetlen a társad számára? Van elég bátorságod, hogy elragadó legyél?!

Íme, három alapelv az udvariassági szabályok gyakorlati alkalmazásához a házasságban:
1. Tartsd be az aranyszabályt! Bánj úgy a társaddal, ahogyan szeretnéd, hogy ő bánjon veled (lásd: Lukács 6:31)!
2. Ne használj kétféle mércét! Legyél ugyanolyan figyelmes és udvarias a társaddal, mint a munkatársaiddal és az ismeretlenekkel!
3. Tartsd tiszteletben társad kívánságát! Gondold át, mi az, amire már megkért, hogy tedd, vagy ne tedd! Ha bizonytalan vagy, kérdezd meg tőle!

MAI FELADAT    
KÉRD MEG A TÁRSADAT, HOGY MONDJON HÁROM DOLGOT, AMI KELLEMETLEN VAGY BOSSZANTÓ SZÁMÁRA A VISELKEDÉSEDBEN! TEDD EZT ÚGY, HOGY KÖZBEN NEM TÁMADSZ VISSZA, ÉS NEM IS PRÓBÁLOD IGAZOLNI A MAGATARTÁSODAT! MOST KIZÁRÓLAG AZ Ő SZEMPONTJAI SZÁMÍTANAK.

"A bölcs ember szájának beszédei kedvesek." (Prédikátor 10:9)

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Szeptember 29, 13:13:58
A SZERETET NEM GERJED HARAGRA    
     
6. nap

"Jobb a hosszútűrő az erősnél; és aki uralkodik a maga indulatán, annál, aki várost vesz meg." (Példabeszédek 16:32)
A szeretet nehezen bántódik meg, és hamar megbocsát. Te milyen könnyen leszel bosszús és megbántott? Vannak, akiknek a mottója: "Soha ne szalassz el egyetlen lehetőséget sem, amikor kiakadhatsz a társadra!" Amikor valami rosszul sül el, azonnal élnek a lehetőséggel, hogy kifejezésre juttathassák sértődöttségüket és csalódottságukat. Ez azonban pontosan az ellentéte annak, ahogy a szeretet reagál. Ingerlékenynek lenni annyi, mint "a pisztolyod markolatát szorongatni". Innen nincs messze, amikor már lősz is. Az ingerlékeny emberek kibiztosítva, csőre töltve, teljes készültségben "várják", hogy túlreagálhassák a dolgokat. A szeretet akkor sem vall kudarcot, amikor nyomás nehezedik rá. Apró problémák nem váltanak ki hatalmas reakciókat. Az igazság az, hogy hacsak nincs Isten szerint is alapos és igazi oka, a szeretet nem lesz mérges vagy megbántott. Egy szerető férj nyugodt és türelmes marad, irgalmat gyakorol és uralkodik indulatain. A harag és erőszak szóba sem jöhet nála. Egy szerető feleség nem házsártos vagy túlérzékeny, hanem uralkodik az érzelmein. Úgy dönt, hogy virágként virul a tövisek között, és kényes helyzetekben kedvesen reagál. Ha szeretetben jársz, akkor öröm leszel, nem csapás. Kérdezd meg magadtól: "Vajon nyugtató szellő, vagy kitörni készülő vihar vagyok?"

Miért válnak az emberek haragossá? Ennek legalább két kulcsfontosságú oka van:

Stressz. A stressz lenyom, kiszívja az energiádat, kikezdi az egészségedet és jó okot ad, hogy házsártos legyél. Kiválthatják (pár)kapcsolati problémák: veszekedés, nézeteltérés és keserűség.Mértéktelenségből fakadó okai is lehetnek: túl sok munka, túl sok szórakozás, és túl sok pénzköltés. És végül okozhatja valamilyen hiány is: amikor az ember nem pihen, nem eszik, és nem mozog eleget. Sokszor mi magunk mérjük magunkra ezeket a csapásokat, ezek pedig ingerlékenyekké tesznek bennünket. Az élet egy maratoni futás, nem pedig egy vágta. Ez azt jelenti, hogy meg kell találnod az egyensúlyt, rangsorolnod kell a dolgokat, és el kell találnod a számodra megfelelő tempót. Túlságosan gyakran félredobjuk a megfontoltságot, így teljes gőzzel rohanunk előre, és azt tesszük, amit pillanatnyilag helyesnek érzünk. Ám nemsokára máris levegőért kapkodunk, görcsölni kezdünk, és közel vagyunk a kidőléshez. Az egyre fokozódó nyomás pedig képes tönkretenni türelmünket és kapcsolatainkat is. A Biblia képes segíteni abban, hogy elkerüld az egészségtelen stresszt. Megtanít arra: hogy engedd át a szeretetnek, hogy irányítsa a kapcsolataidat, így nem bonyolódsz szükségtelen vitatkozásokba (Kolossé 3:12-14); hogy imádkozz, amikor aggodalmak gyötörnek, ahelyett, hogy saját erődből veselkednél neki (Filippi 4:6-7); hogy oszd szét a teendőket, amikor túl sok a munkád (2Mózes 18:17-23); és hogy tartózkodj az élvezetek túlzott hajszolásától (Példabeszédek 25:16).

A Biblia int és buzdít arra is, hogy minden héten vedd ki a "Shabbat" szabadnapodat, hogy imádjad Őt, és pihenj! Ha ezt a stratégiát követed, lesz időd, hogy feltöltődj, hogy rendezd a gondolataidat, hogy lélegzethez juss, és hogy mederben tartsd a heti teendőidet. Ha beiktatod az életedbe ezeket a rendkívüli időszakokat, ezáltal mintegy védőpárnákat helyezel önmagad és a szorongató feszültségforrások közé, ezáltal csökkentve azt a stresszt, ami olyan kiélezett helyzetet tart fenn köztetek. De van egy még mélyebbre nyúló oka annak, hogy haragra tudsz gerjedni:

Az önzés. Ha könnyen feldühítenek, a problémád szíve elsősorban a szíved problémájában található. Jézus azt mondta: "a szívnek teljességéből (angolban: túlcsorduló bőségéből) szól a száj" (Máté 12:34). Vannak emberek, akik olyanok, mint a citrom: amikor az élet facsarja őket, savanyú lé árad belőlük. Mások inkább a barackhoz hasonlóak: amikor a prés működik, az eredmény édes. Ha könnyen haragra gerjedsz, az azt jelzi, hogy rejtett önzés vagy bizonytalanság foglalja el azt a területet az életedben, ahol a szeretetnek kellene uralkodnia. De az önzés sok más álarcot is visel:

A(z érzéki) vágy például abból fakad, hogy nem vagy hálás azért, amid van, ehelyett valami tiltott után sóvárogsz, vagy epekedsz. Amikor a szívedet az érzéki vágyak uralják, akkor nagyon könnyen csalódott vagy haragos lesz (Jakab 4:1-3). A keserűség akkor ver gyökeret, amikor ítélkezően reagálsz, és nem vagy hajlandó feldolgozni saját haragodat. Egy keserű ember feldolgozatlan haragja kiömlik, amikor provokálják (Efézus 4:31). A még több pénz, és a földi javak utáni sóvárgás a beteljesületlen vágyak okozta csalódást és frusztrációt hozza magával (1Timóteus 6:9-10). Ezek a vad vágyak az elégedetlenséggel párosulva oda vezetnek, hogy képes leszel nekirontani bárkinek, aki az utadba áll. A büszkeség hatására keményen fogsz fellépni annak érdekében, hogy védelmezd az egódat és a hírnevedet. Ezeket a vágyakat soha nem lehet kielégíteni. Amikor azonban a szeretet beköltözik a szívedbe, lecsendesít, és arra ösztönöz, hogy vedd le a fókuszt önmagadról. Feloldja görcsös ragaszkodásodat, és segít, hogy elengedj felesleges dolgokat.

A szeretet arra késztet, hogy a neheztelés és acsarkodás helyett inkább bocsáss meg; hogy sóvárgás helyett inkább hálás légy; hogy elégedj meg azzal, amid van, és ne verd magad még több adósságba. A szeretet arra bátorít, hogy mások sikerét látva boldog legyél, ahelyett, hogy az irigységtől álmatlanul forgolódnál az ágyadban. A szeretet azt mondja: "oszd meg az örökséget", nem pedig azt, hogy: "küzdj meg a rokonaiddal". Emlékeztet, hogy a családodat fontosabbnak tartsd, s ne áldozd fel őket egy munkahelyi előléptetés kedvéért. A szeretet végül is minden döntéshelyzetben csökkenti a stresszt, és segít kiengedni a belsődben felhalmozódni képes mérgező keserűséget. Ily módon felkészíti a szívedet, hogy a társadhoz harag és bosszankodás helyett türelemmel és bátorítással viszonyulj.

MAI FELADAT    
HATÁROZD EL, HOGY A HÁZASÉLET NEHÉZ PILLANATAIBAN MA BOSSZANKODÁS HELYETT SZERETETTEL REAGÁLSZ! KEZDD AZZAL, HOGY LISTÁT ÍRSZ AZOKRÓL A TERÜLETEKRŐL, AHOL MEDERBE KELL TERELNI NAPI TEENDŐIDET! EZUTÁN SOROLJ FEL MINDEN OLYAN ROSSZ MOTIVÁCIÓT, AMIT EL KELL TÁVOLÍTANOD AZ ÉLETEDBŐL!


"Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. (Angolban: Mindig a tőlem telhető legjobbat teszem, hogy tiszta lelkiismeretem legyen Isten és emberek felé.)" (Apostolok Cselekedetei 24:16)
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Szeptember 30, 12:15:33
 
A SZERETET MINDIG A LEGJOBBAT HISZI    

     
7. nap

"[A szeretet] mindent hisz, mindent remél." (1Korinthus 13:7)
Szíved mély és titkos folyosóin nyílik egy szoba. A Megbecsülés Szobájának nevezik. Ez az a hely, ahová gondolataid járnak, amikor pozitív és bíztató dolgokat fedezel fel a társadban; és amikor ez történik, élvezettel időzöl ezen a különleges helyen.
A falakat körös-körül kedves szavak és kifejezések borítják, melyek mind társad jó tulajdonságait dicsérik. Köztük olyan jellemvonások, mint "őszinte" és "intelligens", "a munkáját szorgalmasan végzi", "nagyszerű szakács(nő)", no meg hogy "gyönyörűek a szemei". Ezek olyan dolgok, amelyeket már felfedeztél a férjedben vagy feleségedben, és aztán bevésődtek az emlékeid közé. Amikor ezekre gondolsz, a társad iránt érzett megbecsülésed növekedésnek indul. A helyzet az, hogy minél több időt töltesz eme pozitív jellemvonások felidézésével, annál hálásabb leszel a társadért. A Megbecsülés Szobájának feliratai közül a legtöbb valószínűleg a kapcsolatotok kezdeti szakaszában került a falra. Úgy tudnád összefoglalni ezeket, mint olyan dolgokat, amiket kedveltél és méltányoltál a kedvesedben. Ezek igaz, tiszteletreméltó és jó tulajdonságok voltak. Te pedig rengeteg időt töltöttél - ezekkel foglalkozva - ebben a szobában... még mielőtt összeházasodtatok. De lehet, hogy már észrevetted, hogy már nem látogatod olyan sűrűn ezt a különleges szobát, mint hajdanán. Ez pedig azért van, mert a közelben létezik egy másik, egy vetélytárs-szoba.

Szíved mélyén egy másik, sötétebb folyosón található a Becsmérlés Szobája, ahová sajnálatos módon szintén bejársz. Ennek a falára azok a dolgok vannak felírva, amelyek zavarnak és idegesítenek a házastársaddal kapcsolatban. Ezek a dolgok csalódottságból, megbántottságból és a teljesületlen várakozások miatt érzett kiábrándulásból fakadóan kerültek oda.
Ez a szoba férjed illetve feleséged gyengeségeivel és kudarcaival van kipingálva. A falakat egyik saroktól a másikig rossz szokások, bántó szavak és elhibázott döntések hatalmas betűkkel írt "krónikái" borítják. Ha elég sokáig időzöl ebben a szobában, levert leszel, és ilyeneket kezdesz mondani: "A feleségem annyira önző!", vagy "A férjem néha olyan ostoba fráter tud lenni!". Esetleg: "Azt hiszem, nem a megfelelő személlyel kötöttem össze az életemet...". Vannak, akik utálatos dolgokat írnak fel ebben a szobában, ahol a következő veszekedésre gyakorolnak, hogy majd jól megmondhassák a magukét a másiknak. Érzelmi sebek gennyesednek itt tovább, amiktől még több kegyetlen megjegyzés kerül a falakra. Ez az a hely, ahol a lőszert tároljuk a következő hatalmas ütközethez, illetve ahol a keserűség megkapja a lehetőséget, hogy járványként terjedjen. Itt szeretünk ki a másikból. Egyet viszont tudnod kell. A Becsmérlés Szobájában töltött idő megöli a házasságokat. Válásokról döntenek ebben a szobában, s erőszakos tervek formálódnak itt. Minél több időt töltesz itt, annál kevésbé fogod becsülni a társadat. Mindez már abban a pillanatban elkezdődik, amikor átléped a küszöböt, s minden egyes tovatűnő másodperccel csökkeni fog a társad iránti törődésed.

Lehet, hogy azt mondod: "De hisz ez mind igazi" Igen, de ugyanúgy igazak a Megbecsülés Szobájának dolgai is. Mindenki hibázik, és vannak olyan területek az életében, ahol növekedésre van szükség. Mindenkinek vannak megoldatlan problémái, sérelmei és a saját, személyes batyuja. Mindez sajnálatos velejárója annak, hogy emberek vagyunk. Mindnyájan vétkeztünk. Mégis ott van bennünk az a szerencsétlen hajlam, hogy saját negatív tulajdonságainkat elbagatellizáljuk, miközben társunk kudarcait nagyító lencsén keresztül szemléljük.

De térjünk a lényegre. A szeretet igenis tud a Becsmérlés Szobájáról, és egyáltalán nem tagadja annak létezését. A szeretet azonban úgy dönt, hogy nem fog ott lakni. El kell határoznod, hogy nem fogsz folyton ebbe a szobába rohangálni, és ott tipródni minden egyes csalódást okozó esemény után, ami a kapcsolatodban történt. Nem származik belőle semmi hasznod, sőt kiszipolyozza az örömöt a házasságodból. A szeretet úgy dönt, hogy a legjobbat hiszi (el) az emberekről. Amíg más ki nem derül, a legjobbat feltételezi róluk! A számára ismeretlen tényeket nem pótolja ki rosszindulatú feltételezésekkel. Amikor pedig legrosszabb sejtéseink beigazolódnak, a szeretet minden tőle telhetőt megtesz, hogy megoldást találjon és továbblépjen. A szeretet - amennyire csak lehetséges - a pozitív dolgokra összpontosít. Itt az ideje, hogy elkezdj másként gondolkodni. Itt az ideje, hogy gondolataid és érdeklődésed irányítását átengedd a szeretetnek. Az egyetlen ok arra, hogy esetleg be kelljen kukkantanod a Becsmérlés Szobájába az, hogy (meg)tudd, miként imádkozz a társadért. És az egyetlen ok arra, hogy valaha is be kelljen oda menned, hogy hatalmas betűkkel felírd a falra: "SZERETETTEL ELTAKARVA!".

Itt az ideje, hogy beköltözz a Megbecsülés Szobájába, rendezkedj be, és azt tedd az otthonoddá. Amikor elhatározod, hogy a pozitív dolgokon fogsz elmélkedni, hamarosan rájössz, hogy még rengeteg csodálatos jellembeli tulajdonságát lehet a falakra írni. Házastársad egy élő, lélegző, soha véget nem érő, kiolvasásra váró könyv. Az álmok és remények még csak ezután fognak valóra válni. Képességeit és adottságait, mint rejtett kincseket fogod felfedezni. De hogy tényleg felfedezed mindezt, azt neked kell eldönteni. Ki kell fejlesztened azt a szokást, hogy uralkodsz a negatív gondolataid felett, és hogy társad pozitív jellemvonásaira összpontosítasz. Ez egy döntő fontosságú lépés, miközben tanulod vezetni a szívedet, hogy igazán szeresd a házastársadat. Ez egy olyan döntés, amit te hozol meg, akár megérdemli a másik, akár nem.
MAI FELADAT    
A MAI FELADATHOZ KÉSZÍTS ELŐ KÉT PAPÍRLAPOT. FOGD AZ ELSŐT, ÉS SZÁNJ RÁ NÉHÁNY PERCET, HOGY CSUPA POZITÍV DOLGOKAT ÍRJ LE A HÁZASTÁRSADRÓL. EZUTÁN A MÁSIK LAPRA ÍRD FEL A NEGATÍV DOLGOKAT. A LAPOKAT REJTSD EL VALAHOVÁ, KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉG LESZ RÁJUK. MINDKETTŐNEK MÁS-MÁS RENDELTETÉSE ÉS CÉLJA VAN. A NAP SORÁN VÁLASSZ KI EGY POZITÍV TULAJDONSÁGOT AZ ELSŐ LISTÁRÓL ÉS KÖSZÖND MEG A TÁRSADNAK, HOGY RENDELKEZIK EZZEL A JELLEMVONÁSSAL.


"Ha van valami erény és ha van valami dicséret (angolban: dicséretre méltó), ezekről gondolkodjatok." (Filippi 4:8)
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 01, 10:51:04

A SZERETET NEM FÉLTÉKENY    

     
8. nap

"Mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem (angolban: féltékenysége hajthatatlan, mint a sír); lángjai tűznek lángjai."
(Énekek éneke 8:6)
A féltékenység az emberiség által ismert egyik legerősebb hajtóerő. A szó angol megfelelője (jealousy) a "zeal" (buzgóság, hevület) szóból ered, melynek jelentése "lobogó tűzzel égni". Nem véletlenül olvassuk a Szentírásban, hogy "A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás; de ki állhatna meg az irigység (angolban: féltékenység) előtt?" (Példabeszédek 27:4). A féltékenységnek tulajdonképpen két formája létezik a jogos féltékenység, melynek alapja a szeretet, és a jogtalan féltékenység, amely irigységből származik. A jogos féltékenység akkor izzik fel, amikor valaki, akit szeretsz, és aki hozzád tartozik, szívét elfordítja tőled, és valaki másra cserél le. Ha a feleségnek viszonya van, és odaadja magát egy másik személynek, a férj féltékeny haragja teljesen jogos lehet, hiszen szereti őt. Vágyik arra, hogy visszakapja, ami törvényesen az övé. A Biblia Istent úgy mutatja be, mint Akiben ott van ez az igazságos féltékenység népe iránt. Ez nem azt jelenti, hogy irigy ránk, és azt kívánja, hogy az Övé legyen az, ami a miénk (hiszen eleve már minden az Övé). Ez azt jelenti, hogy mélységesen vágyódik utánunk, s azt kívánja, hogy Ő legyen az első és egyetlen szerelmünk. Nem akarja, hogy bármi is előrébbvaló legyen a szívünkben Nála. A Biblia figyelmeztet bennünket, hogy rajta kívül senkit és semmit ne imádjunk, mert "az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten (angolban: féltékeny Isten) Ő" (5Mózes 4:24).

Miután ezt megállapítottuk, figyelmünket a féltékenység másik, jogtalan fajtájára fordítjuk, amely ellentéte a szeretetnek - és amely az önzésben gyökerezik. Ez nem más, mint mikor féltékenyek vagyunk valakire, azaz az irigység mozgat bennünket. Te is küzdesz azzal, hogy féltékeny vagy másokra? A barátod/barátnőd népszerűbb nálad, ezért gyűlöletet érzel iránta. A munkatársadat léptették elő, ettől éjszaka aludni sem tudsz. Lehet, hogy semmit nem ártott neked, te viszont a sikere miatt megkeseredtél. Valaki azt mondta: az embereknek nincs semmi gondja azzal, hogy te sikeres vagy... egész addig, míg nem sikeresebb, mint ők. A féltékenységgel mindenki küzd. Akkor kap lángra, amikor valaki háttérbe szorít és megszerzi azt, amit te akartál. Az ilyesmi nagyon tud fájni - attól függően, hogy mennyire vagy önző. Ahelyett, hogy gratulálnál a sikeréhez, dúlsz-fúlsz haragodban, és borzalmas dolgokat gondolsz felőle. Ha nem vigyázol, a féltékenység - mint egy vipera - bekúszik a szívedbe és összezúzza motivációidat is, meg kapcsolataidat is. Annyira meg tud mérgezni, hogy eltávolodsz a szeretetben való élettől, amit Isten gondolt el számodra. Ha a benned levő haragot nem oldod fel azáltal, hogy megtanulsz szeretni másokat, odáig süllyedhetsz, hogy gonosz dolgokat tervelsz ki ellenük. A Biblia szerint ugyanis az irigység civakodáshoz, háborúsághoz és mindenféle gonosz cselekedethez vezet (Jakab 3:16,4:1-2).

A Szentírásban végig megfigyelhető az erőszakos féltékenység láncolata. Ez váltotta ki az első gyilkosságot, mikor is Káin megharagudott amiatt, hogy Isten csak testvére áldozatát fogadta el. Sára elkergette szolgálóját, Hágárt, mert vele ellentétben ő képes volt gyermeket szülni. József testvérei látták, hogy ő édesapjuk kedvence, úgyhogy bedobták egy kútba, majd később eladták rabszolgának. Jézus sokkal több szeretettel és nagyobb erővel végezte a szolgálatát, és népszerűbb is volt a főpapoknál, akik ezért irigységükben kitervelték elárulását és keresztrefeszítését. Általában nem olyan idegenekre leszünk féltékenyek, akikhez semmi közünk sincs. Akik felé megkísért a féltékenység, azok elsősorban olyanok, akikkel egy pályán játszol. Egy irodában dolgoztok, egy bajnokságban fociztok, egy baráti társasághoz tartoztok... vagy éppen egy fedél alatt laktok. Igen, ha nem figyelsz, a féltékenység a házasságodat is megfertőzheti. Amikor összeházasodtatok, azt a megbízatást is megkaptad, hogy társad leglelkesebb buzdítója és rajongói klubjának vezetője legyél. Ti ketten eggyé lettetek, és arra készültetek, hogy egymás örömében kölcsönösen osztozzatok. Ám ha szíveteket az önzés uralja, bármi jó dolog is történjék csak az egyikkel, az gratuláció helyett sokkal inkább irigységet vált ki a másikból. Hétvége van, és a férj lehet, hogy elmegy focizni a haverokkal, miközben felesége otthon marad takarítani. Hazatérve azzal dicsekszik, hogy mekkora gólt lőtt, de a felesége legszívesebben őt lőné agyon. Az is előfordulhat, hogy a feleséget gyakran elhívják a barátnők szórakozni, miközben a férj otthon tölti az időt a kutyával "édes kettesben". Ha nem vigyáz, még zokon veheti felesége népszerűségét.

Mivel a szeretet nem önző, és másokat önmaga elé helyez, nem engedi be a féltékenységet. A szeretet arra sarkall, hogy megünnepeld társad sikereit, ahelyett, hogy neheztelnél miattuk. Egy szerető férj nem bánja, ha felesége jobb valamiben, többet szórakozik, vagy nagyobb elismerésben részesül. Segítőtársnak látja őt, nem pedig vetélytársnak. Amikor a férj dicséretben részesül, nyilvánosan köszönetet mond feleségének támogatásáért, amivel elősegítette az ő sikerét. Nem kérkedik olyan módon, ami miatt felesége megsértődhetne. Egy szerető feleség elsőként gratulál férjének, amikor az győzelmet arat. Nem hasonlítgatja saját gyengeségeit férje erősségeihez. Ünnepséget rendez, és nem süllyed önsajnálatba. Itt az ideje, hogy a szeretet, az alázat és a háládatosság lehetőséget kapjon mindenfajta féltékenységnek a lerombolására, ami a szívedből felfakad. Itt az ideje, hogy társad sikerei közelebb tudjanak hozni egymáshoz titeket, és még nagyobb lehetőséget biztosíthassanak számotokra, hogy kimutathassátok az igazi, őszinte szeretetet.

MAI FELADAT    
HATÁROZD EL, HOGY TE LESZEL TÁRSAD LEGLELKESEBB RAJONGÓJA, ÉS HOGY ELUTASÍTOD A FÉLTÉKENYSÉGNEK MÉG A GONDOLATÁT IS. AZÉRT, HOGY KÖNNYEBB LEGYEN TÁRSADRA ÉS EREDMÉNYEIRE RÁHANGOLÓDNI, VEDD ELŐ A TEGNAPI LISTÁT, AMELYRE TÁRSAD ROSSZ TULAJDONSÁGAIT ÍRTAD, MAJD ÓVATOSAN ÉGESD EL. EZUTÁN MONDD EL NEKI, HOGY MENNYIRE ÖRÜLSZ A LEGUTÓBBI SIKERÉNEK.


"Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal." (Róma 12:15)

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2010 Október 01, 10:55:47
71. hsz -  Igy igaz!

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 02, 09:52:10

A SZERETET JÓ BENYOMÁST KELT    

     
9. nap

"Köszöntsétek egymást szeretet csókjával." (1Péter 5:14)
Már nagyon fontos területeket bejártál az utazás eddigi része során. Annak megtanulása, hogy kimutassuk a szeretet olyan különböző megjelenési formáit, mint a türelem, a kedvesség és a bátorítás, nem mindig könnyű, de egy egészséges kapcsolat érdekében elengedhetetlen. Lehet, hogy számodra jelentéktelennek tűnik, ha azzal foglalkozunk, hogy miként üdvözlöd a társad nap mint nap, ez az aprócska mozzanat azonban mégis meglepő jelentőséggel bír. Egy párkapcsolat állapotáról rengeteget elárul az, ahogyan a felek üdvözlik egymást. Sok minden kiderül egy arckifejezésből, tekintetből, vagy abból, ahogyan beszélnek egymással; s még több a fizikai kontaktusból. Na de akkor mekkora fontosságot kell tulajdonítanod az üdvözlésnek?! A Bibliának több mondanivalója van erről a témáról, mint gondolnád. Pál apostol talált időt arra, hogy olvasóit arra buzdítsa, hogy szívélyesen üdvözöljék egymást, amikor találkoznak. Ami azt illeti, a Rómabeliekhez írt levele végén egyenesen azt kérte a hívőktől, hogy huszonhét barátját és atyjafiát köszöntsék az ő nevében. Még arra is szánt időt, hogy mindegyiket név szerint megemlítse.

Azonban nem csupán a barátaidról van itt szó. Jézus a Hegyi beszédben megjegyezte, hogy még a pogányok is kedvesen bánnak azokkal, akiket szeretnek. Ezt bárki könnyűszerrel megteszi. Jézus azonban egy lépéssel tovább ment, és azt mondta, hogy az istenfélő élethez hozzátartozik az is, hogy vagyunk annyira alázatosak és kedvesek, hogy még az ellenségeinkhez is készségesen viszonyulunk. Ez mindjárt felvet egy érdekes kérdést. Hogyan üdvözlöd a barátaidat, munkatársaidat és szomszédaidat? És mi a helyzet az ismerősökkel és mindazokkal, akikkel nyilvános helyen találkozol? Előfordul, hogy olyasvalakivel találkozol, akit nem feltétlenül kedvelsz, udvariasságból azonban mégis köszöntöd őt. Ha tehát ilyen kedvesen és udvariasan bánsz másokkal, nem érdemli meg ugyanezt a társad is? Tízszeresen?

Ez (mármint a köszöntés) valószínűleg olyan valami, ami felől nem tűi gyakran gondolkodsz - hogy mi az első dolog, amit ébredés után mondasz a másiknak, vagy hogy milyen képet vágsz, amikor beszállsz mellé az autóba, meg hogy milyen a hangszíned, amikor telefonon beszéltek. De van itt még valami, amin talán még nem gondolkoztál el eléggé: mennyire más lenne társad egész napja, ha mindaz, ami vagy, és minden rezdülésed azt üzenné neki, hogy tényleg, de tényleg nagyon örülsz annak, hogy látod! Amikor valaki azt érezteti, hogy örül a veled való találkozásnak, olyankor növekszik az önbecsülésed. Sokkal fontosabbnak és értékesebbnek érzed magad. Mindez azért van, mert egy jól sikerült üdvözlés megteremti a feltételeket egy pozitív és egészséges párbeszédhez. A szeretethez hasonlóan ez is szárnyakat ad a kapcsolatnak. Emlékezz csak vissza arra a történetre, amelyet Jézus a tékozló fiúról mondott. Ez a lázadó fiatalember kikövetelte az örökségét, és azután esztelen módon eltékozolta azt. Rossz döntései azonban egykettőre megbosszulták magukat, s nemsokára arra eszmélt, hogy moslékot eszik egy disznóólban. Megalázottan és megszégyenülten gondolkodott azon, miként fog bocsánatot kérni és apja színe elé állni, ha hazamegy. De nem olyan fogadtatásban volt része, mint amire számított. "Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atyja, és megesett rajta a szíve, és odafutva a nyakába esett, és megcsókolgatta őt" (Lukács 15:20). A számtalan forgatókönyv közül, ami ennek a fiatalembernek a fejében lejátszódott, minden bizonnyal ez volt az, amire a legkevésbé számított. Mégis, mit gondolsz, hogyan érezhette magát, amikor meghallotta édesapja hálatelt hangját amint a karjaiba zárta őt? Kétség sem férhet hozzá, hogy újra szeretettnek és értékesnek érezte magát. Mit gondolsz, milyen hatással volt mindez a kapcsolatukra?

Milyen üdvözlési móddal érhetnéd el ugyanezt a hatást a társad életében? Hogyan ébreszthetnéd fel az érzékeit egy egyszerű szóval, érintéssel vagy hangod tónusával? Egy kedves köszöntés áldást képes hozni a társadnak azáltal, amit lát, hall és érez. Gondold csak végig, hogy napi szinten mennyi lehetőségetek van üdvözölni egymást! Amikor a másik belép az ajtón. Amikor összefuttok ebédidőben. Amikor jó éjszakát kívántok egymásnak. Amikor telefonon beszéltek. Nem kell minden alkalommal feltűnőnek és drámainak lenni. De ha egy kis melegséget és lelkesedést is viszel bele, akkor lehetőséged nyílik arra, hogy társad szívét egy szavak nélküli finom érintésben részesítsd.
Gondold végig, hogyan szoktad üdvözölni a társad! Mennyire figyelsz erre? Érzi-e ebből, hogy fontos és értékes a számodra? Érzi-e, hogy szereted? Még ha éppen nem is jöttök túl jól ki egymással, csökkentheted a feszültséget, és kifejezheted megbecsülésedet azzal, ahogy köszöntöd őt. Ne feledd, a szeretet egy döntés! Döntsd hát el, hogy változtatsz üdvözlési szokásaidon! Dönts úgy, hogy szeretsz!

MAI FELADAT    
TALÁLJ KI MÁRA EGY KÜLÖNLEGES MÓDOT, AHOGY KÖSZÖNTENI SZERETNÉD A TÁRSADAT! MOSOLYOGVA ÉS LELKESEDÉSSEL TEDD MEG! AZTÁN HATÁROZD EL, HOGY ÚGY VÁLTOZTATOD MEG KÖSZÖNTÉSEDET, HOGY AZ KIFEJEZZE TÁRSAD IRÁNTI SZERETETEDET.
"Mert sok örömünk és vigasztalásunk van a te szeretetedben. " (Filemon 1:7)

--
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 03, 10:20:36

A SZERETET FELTÉTEL NÉLKÜLI    

     
10. nap

"Az Isten pedig a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt." (Róma 5:8)
Ha valaki megkérdezné tőled, hogy "Miért szereted a feleségedet?" vagy "Miért szereted a férjedet?" - mit válaszolnál? A férfiak többsége felesége szépségét, humorérzékét, kedvességét vagy belső tartását említené. Szóba hoznák még talán, hogy milyen jól főz, mennyire ért a lakberendezéshez, vagy hogy milyen jó anya. A nők alighanem férjük vonzó külsejét vagy személyiségét említenék. Elismerően nyilatkoznának szilárd jelleméről és következetességéről. Elmondanák, hogy azért szeretik őt, mert mindig mellettük áll, amikor szükségük van rá. Mert nagylelkű. Mert segítőkész. De mi történik akkor, ha az évek során a feleséged vagy férjed elveszíti mindezen jellemzőit? Akkor is szeretnéd őt? A fentiek alapján az egyetlen logikus válasz az lenne, hogy "nem". Ha csupa olyasmi miatt szereted a társadat, ami valamilyen tulajdonságához köthető - és ezek a tulajdonságok hirtelen, vagy fokozatosan megszűnnek - megszűnik a szereteted alapja is. Az egyetlen módja annak, hogy a szeretet egy életen át tartson, ha feltétel nélküli. Az igazság az, hogy a szeretet felől nem az határoz, akit szeretnek, hanem sokkal inkább az, aki úgy dönt, hogy szeret. A Biblia ezt a fajta szeretetet a görög agape szóval írja le.

Az agapé-szeretet különbözik a szeretet más fajtáitól, melyek a fileó (a baráti szeretet) és az erosz (szexuális vonzalom). Persze mind a barátságnak, mind a szexnek megvan a maga, igencsak fontos helye a házasságban, és kétségtelenül részei annak a műnek, melyet férjként és feleségként együtt alkottok. Ha viszont házasságotok teljes mértékben a közös érdekeitektől vagy egészséges szexuális életetek élvezetétől függ, akkor kapcsolatotok alapja meglehetősen ingatag. A fileó és az erosz természetüknél fogva sokkal inkább befolyásolhatóak, és az érzelmektől függően igencsak hullámzóak. Az agapé-szeretet ezzel szemben önzetlen és feltétel nélküli: "annak ellenére" is szeret. Ha tehát nem ez a fajta szeretet képezi házasságod alapját, az idő vasfoga bizony ki fogja azt kezdeni. Az agapé-szeretet az "egészségben és betegségben", a "gazdagságban vagy szegénységben", a "jóban-rosszban" szeretete. Ez az egyetlen olyan fajta szeretet, amely valódi szeretet. Ez pedig azért van, mert ez a fajta szeretet az, ahogyan Isten szeret. Ő nem azért szeret minket, mert mi szeretetre méltóak vagyunk, hanem azért, mert Ő annyira szerető. A Biblia azt mondja: "Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy Ő szeretett minket, és elküldte az Ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért" (1jános 4:10). Ha Ő ragaszkodna ahhoz, hogy méltónak bizonyuljunk szeretetére, csúnyán kudarcot vallanánk. Isten szeretete azonban egy olyan döntés, melyet Ő teljesen magától hoz meg. Olyan valami, amit megkapunk Tőle, aztán pedig megosztjuk másokkal. "Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket (angolban: Szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket)" (1jános 4-19).

Amikor egy férfi így szól a feleségéhez: "Már nem szeretlek", valójában azt mondja, hogy "Ott kezdődik, hogy soha nem is szerettelek feltétel nélkül". Szeretete sokkal inkább érzéseken és a körülményeken, mint az elkötelezettségen alapult. Ez a végeredmény, amikor egy házasságot a fileó vagy erosz szeretetre építenek. Kell lennie egy erősebb alapnak, mint csupán a barátság vagy a szexuális vonzalom. A feltétel nélküli szeretetet, vagyis az agape-szeretetet nem fogja megingatni sem az idő múlása, sem a körülmények változása. Ezzel azonban nem azt akarjuk mondani, hogy a nem megfelelő alapokra és indokokra épült szeretetet ne lehetne helyreállítani és megmenteni. Sőt, amikor az agapé fundamentumán építed újra a házasságodat, akkor barátságotok, és szerelmetek romantikája is sokkal édesebb lesz, mint valaha is volt. Amikor egymás társaságát - mint egymás legjobb barátai, és mint szerelmesek - a kikezdhetetlen elkötelezettség talaján élvezitek, akkor olyan intimitást fogtok megtapasztalni, ami semmilyen más módon el nem érhető. Azonban csak küszködni fogsz, és lemaradsz arról, hogy ilyen házasságot tapasztalj meg, hacsak meg nem engeded Istennek, hogy elkezdje felnövelni benned az Ő szeretetét. Az a szeretetet, amely "mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr" (1Korinthus 13:7) nem belőlünk származik. Egyedül Istentől jöhet.

A Szentírás azt mondja: "sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el (angolban: nem lesz képes elszakítani) minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban" (Róma 8:38, 39). Isten szeretete ilyen! És hála Neki, hogy - ha úgy döntesz - ilyen lehet a te szereteted is. Ehhez azonban először elfogadnod és továbbadnod kell! És aztán ne lepődj meg, amikor e szeretet árnyékában hitvesed lassan biztonságban kezdi érezni magát, sőt azon se, ha még szeretetreméltóbbá lesz, mint eddig. Többé nem fogod azt mondani, hogy "szeretlek, mert...". Mostantól fogva így szólsz: "Szeretlek, és kész"!

MAI FELADAT    
TEGYÉL MA A MEGSZOKOTTÓL ELTÉRŐ VALAMIT A HITVESEDÉRT - VALAMIT, AMI (BE)BIZONYÍTJA (NEKED ÉS NEKI IS), HOGY SZERETETED KIZÁRÓLAG A TE DÖNTÉSEDEN, NEM PEDIG VALAMI MÁSON ALAPUL. MOSD LE AZ AUTÓJÁT!TAKARÍTSD KI A KONYHÁT! VEDD MEG NEKI A KEDVENC ÉDESSÉGÉT! TEREGESS KI! MUTASD KI A SZERETETEDET PUSZTÁN CSAK AZÉRT, MERT ÖRÜLSZ, HOGY TÁRSAK VAGYTOK A HÁZASSÁGBAN!


"Aki bízik az Úrban, kegyelemmel (angolban szerető kedveséggel) veszi azt körül." (Zsoltárok 32:10)
        
Forrás: Stephen & Alex Kendrick Merj szeretni! című kiadványa

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 04, 11:28:24
 
A SZERETET MEGBECSÜL    
     
11. nap

"Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket." (Efézus 5:28)

Gondoljuk végig a következő két történetet!
Egy férfi korosodó autója kezd egyre többször meghibásodni, úgyhogy elviszi egy szerelőhöz. Alapos átvizsgálás után a szerelő közli vele, hogy generáljavításra lesz szükség, de ez nagyon kimerítené véges forrásait. A magas javítási költségek miatt a férfi inkább úgy dönt, hogy megszabadul az autótól és pénzét inkább egy új járműbe fekteti. Ésszerűnek tűnik, nem? Egy másik férfi, egy gépkezelő, véletlenül összezúzza a kezét. Azonnal a kórházba rohan, ahol megröntgenezik és kiderül, hogy rengeteg csontja eltörött. Bár nagyon csalódott és fájdalmak gyötrik, mégis kész megtakarított pénzét gyógykezelésre és gipszre fordítani, majd az elkövetkező hónapok során gondos ápolgatással dolgozik teljes felgyógyulásán. Valószínűleg ez is ésszerűnek tűnik számodra.
Modern világunk és kultúránk egyik problémája, hogy a házasságot legtöbbször az első történetben leírtak szerint kezeljük. Amikor a kapcsolatodban nehézség támad, sürgetést érzel arra, hogy társadat egy "újabb modellre" cseréld. Azonban azok, akik így gondolkodnak, nem értik, hogy milyen komoly kötelék köt össze egy férjet és feleséget. Az igazság az, hogy a házasság sokkal inkább olyan, mint a második történet. Fékként és feleségként egymás részei vagytok. Eszedbe nem jutna levágni a kezedet, ha netán megsérülne, hanem inkább bármilyen tőled telhető anyagi áldozatot meghoznál, hogy a lehető legjobb orvosi kezelésben részesülj. Mindezt azért, mert a kezed felbecsülhetetlen értékkel bír számodra. Része annak, aki te magad vagy.

Akárcsak a házastársad. A házasság egy csodálatos titok, amit Isten teremtett azáltal, hogy két életet eggyé kapcsolt össze. És ez nemcsak a test szintjén megy végbe, hanem szellemileg és érzelmileg is. Azzal indultok, hogy elkezdtek egy fedél alatt lakni, egy ágyban aludni és egyazon családnevet viselni. Eddig különálló személyiségetek a házasságban eggyé vált. Amikor a társadat valamilyen tragédia éri, mindketten megérzitek. Amikor sikereket érsz el a munkádban, mind a ketten örültök. De valahol az út során átélsz valamilyen csalódást, és fejbe kólint a kijózanító valóság, hogy egy tökéletlen személlyel házasodtál össze. Ez azonban mit sem változtat azon a tényen, hogy a társad ettől még mindig a te részed. Az Efézus 5:28-29-ben ezt olvassuk: "Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt." Ez az igevers a férfiakat szólítja meg, de figyeld meg, miként láttatja a résztvevő feleket. Mindkettőjüket egyazon testnek tekinti. Társadat ugyanolyan gondoskodásban és törődésben kell részesítened, mint saját magadat. Amikor szeretettel fordulsz a házastársadhoz, ezáltal önmagadat is szereted.

Az éremnek azonban van egy másik oldala is. Amikor rosszul bánsz a társaddal, azzal önmagadnak is ártasz. Gondolj csak bele! Életetek teljes mértékben összefonódott. Társad nem képes örömet vagy fájdalmat, áldást vagy átkot úgy megtapasztalni, hogy az ne lenne rád is hatással. Tehát, amikor támadást intézel ellene, az olyan, mintha saját tested ellen is támadást intéznél. Itt az ideje megengedned a szeretetnek, hogy átformálja a gondolkodásodat! Itt az ideje, hogy felismerd: hitvesed ugyanúgy hozzád tartozik, mint a kezed, a szemed, vagy a szíved. Neki is szüksége van rá, hogy szeresd, és becsben tartsd. És amikor a feleségednek valami fájdalmat vagy csalódást okoz, akkor ugyanolyan szeretettel és gyengédséggel kellene törődnöd vele, mint ahogy egy testi sérülést kezelnél. Ha a férjedet megsebezte valami, akkor magadra olyan eszközként tekints, aki segít gyógyulást hozni az életébe. Mindezek fényében gondolj bele abba, hogyan bánsz társad testével. Olyan becsben tartod, mint a saját testedet?Tisztelettel és gyengéden bánsz vele? Kedvedet leled abban, aki ő maga? Vagy inkább esetlenül és kínosan érzi magát a jelenlétedben? Amilyen kincsnek tartod a kezed, a lábad vagy a szemed, ugyanolyan kincsnek kellene tartanod hitvesedet, akárcsak egy felbecsülhetetlen értékű ajándékot.

Ne engedd, hogy a körülötted levő világ kultúrája határozza meg a házasságod értékét! Ha a házasságot olyasmihez hasonlítjuk, ami eldobható vagy lecserélhető, azzal megcsúfoljuk Isten célját vele. Az olyan lenne, mintha amputálnák valamelyik végtagodat. Ehelyett - a házasságban - a szeretetnek kellene kirajzolódnia két olyan ember között, akik ugyan korántsem tökéletesek, de ennek ellenére úgy döntöttek, hogy szeretik egymást. Valahányszor egy férj belenéz a felesége szemébe, mindenkor emlékeznie kellene, hogy "aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti". És a feleségnek is emlékeznie kellene, hogy amikor szereti a férjét, akkor . önmagát is szereti és tiszteli. Amikor a társadra nézel, önmagad egy részét látod. Tehát bánj jól vele! Beszélj róla elismerően! Dédelgesd, és tartsd becsben életed szerelmét!

MAI FELADAT    
HITVESEDNEK MELYIK AZ A SZÜKSÉGE, AMIT A MAI NAPON BE TUDNÁL TÖLTENI? TALÁN ELINTÉZHETNÉL VALAMIT HELYETTE? MEGMASSZÍROZHATNÁD A HÁTÁT VAGY A LÁBÁT. SEGÍTHETNÉL A HÁZIMUNKÁBAN. VÁLASSZ OLYASMIT, AMIVEL AZT ÜZENED, HOGY "NAGY BECSBEN TARTALAK", ÉS VÉGEZD EL JÓKEDVŰEN!


"És felelvén Jézus, monda néki: 'Mit akarsz, hogy cselekedjem veled?'" (Márk 10:51)

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 05, 17:51:13
 
A SZERETET ENGEDI A MÁSIKAT ÉRVÉNYESÜLNI    
     
12. nap

"Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is." (Filippi 2:4)
Ha megkérnének, hogy nevezz meg három olyan területet, ahol közted és társad között nézeteltérések vannak, akkor valószínűleg nem sokat kellene gondolkodnod, hogy ezt megtedd. Ha kapnál még egy kis időt, talán még egy tízes listával is elő tudnál rukkolni. És sajnálatos módon, ha házad valamelyik lakója el nem kezd engedni, akkor ezek a témák újra és újra fel fognak bukkanni közted és a házastársad között. Sajnálatos módon a makacsság hozzátartozik mind a férj-, mind pedig a feleség-modellek alapvető jellemvonásaihoz, ha úgy tetszik: "a gyári alapfelszereltségéhez". Saját jogaid és véleményeid védelmezése alapvető része természetednek és alkatodnak. Egy házassági kapcsolatban azonban ez ártalmas, továbbá időrabló és hatékonyságot csökkentő tényező. Ezenkívül mindkettőtök számára óriási frusztráció forrása is lehet. Na üsse kő, makacsnak lenni azért nem mindig rossz! Vannak dolgok, amelyek mellett érdemes kiállni és méltók arra, hogy védelmezzük őket. A fontossági sorrendeket az életünkben, erkölcsi értékrendünket, Isten iránti engedelmességünket mind-mind nagy erővel kellene védelmeznünk. De sajnos túl gyakran olyan semmiségeken vitatkozunk, mint hogy milyen színűre fessük a falat, vagy hogy melyik étterembe menjünk vacsorázni. Máskor persze sokkal nagyobb a tét. Egyikőtök szeretne még gyerekeket, a másik viszont nem. Egyikőtök a tágabb rokonsággal szeretne nyaralni, a másik szűk családi körben. Egyikőtök az otthon-oktatás híve, a másik nem. Egyikőtök szerint ideje lenne házassági tanácsadóhoz fordulni, vagy aktívabbnak lenni a gyülekezeti életben, míg a másik nem így gondolja.

Ugyan ezek a témák nem kerülnek elő nap mint nap, azért újra meg újra felbukkannak és igazából soha nem tűnnek el. Úgy tűnik, hogy soha se tudtok egyezségre, vagy valami jó megoldásra jutni. Egyre inkább belegabalyodtok a dolgokba. Olyan, mintha behúzott kézifékkel próbálnátok vezetni. Csak egyféleképpen tudtok átlendülni az ilyen holtpontokon, mégpedig úgy, ha rátaláltok arra a szóra, ami éppen az ellentéte a makacsságnak - arra a szóra, amivel akkor találkoztunk először, amikor a kedvesség volt a témánk. Ez a szó a "készségesség". Ez pedig az együttműködésnek olyan alapállása és szellemisége, amelynek át kellene itatnia minden beszélgetésünket. Leginkább az óceán partján álló pálmafához lehetne hasonlítani, amely túléli a legnagyobb viharokat is, mert tudja, hogyan kell elegánsan és könnyedén meghajolni. Erre pedig a legjobb példa Jézus Krisztus, ahogy a Filippi 2 ír róla: legyetek az Ő önzetlen szeretetének követői... Istenként minden joga megvolt arra, hogy elutasítsa, hogy emberré legyen, Ő azonban hajlott rá, és megtette - mert készséges volt. Minden joga megvolt, hogy az egész emberiség Őt szolgálja, ehelyett eljött, hogy minket szolgáljon. Joga volt békében és biztonságban élni, Ő azonban készségesen letette az életét a mi bűneinkért. Még arra is kész volt, hogy elviselje azt a rengeteg kínt, amit a keresztre feszítés jelentett. Szeretett, együttműködött és kész volt megtenni az Atya akaratát saját akarata helyett. Ennek az elképesztő bizonyságtételnek a fényében a Biblia egyetlen mondattal foglalja össze számunkra a lényeget: "Annakokáért az az indulat (angolban: az a hozzáállás) legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is" (Filippi 2:5) - a készségesség, rugalmasság és alázatos engedelmesség természete. Ez azt jelenti, hogy mások javára lemondasz arról, amit jogod lenne magadnak követelni.

Mindössze makacsságra és hajthatatlanságra van szükség ahhoz, hogy a jelenlegi vitáitok folytatódjanak. De abban a pillanatban, amikor egyikőtök így szól: "Hajlandó vagyok engedni neked ebben a kérdésben", a vitának vége. És lehet, hogy ennek következtében fel kell áldoznod valamennyit a büszkeségedből, és némely egyéb kényelmetlenségekkel is együtt járhat, te azonban egy szeretetteljes, maradandó befektetéssel gazdagítottad a házasságodat. "Igen, de akkor én ostobának fogok tűnni. Elvesztem a csatát. Elveszítem az irányítást." Ne aggódj, már akkor kitűnt ostobaságod, amikor csökönyösségedben eszed ágában sem volt meghallgatni a társadat! Már akkor elvesztetted a csatát, amikor ezeket fontosabbnak tartottad, mint a házasságodat, és házastársad önbecsülését. Lehet, hogy már akkor elvesztetted az uralmat az érzelmeid felett, amikor személyeskedő megjegyzéseiddel megbántottad a társadat. Ha valami bölcs és kedves dolgot akarsz tenni, akkor nézeteltéréseitekhez kezdj el azzal a hajlandósággal közelíteni, hogy nem ragaszkodsz mindig a saját elképzelésedhez! Ennek nem az az üzenete, hogy társadnak szükségszerűen igaza van, vagy hogy ő a bölcs egy adott témát illetően, hanem az, hogy te úgy döntesz, hogy kész vagy megfontolás tárgyává tenni az ő véleményét, így fejezve ki irányában megbecsülésedet.

A szeretet legjobb tanácsa a Bibliából származik: "A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes (angolban: készségesen hajlandó)" (Jakab 3:17). Ahelyett, hogy a férjedet vagy a feleségedet ellenségként kezelnéd, vagy olyan valakiként, akivel szemben óvatosnak kell lenned, kezdj el vele úgy bánni, mint a legközelibb, legmegbecsültebb barátoddal! Vedd komolyan, amit mond! Nem, nem fogtok mindig egyetérteni. Nem kell, hogy egymás tökéletes másolatai legyetek. Ha azok lennétek, akkor egyikőtök felesleges lenne. Két olyan ember, akiknek mindenben megegyezik a véleménye és látásmódja, nem tudja kiegyensúlyozni egymást, sem új ízekkel gazdagítani a kapcsolatot. Különbözőségeitek célja sokkal inkább az, hogy figyeljetek rájuk, és tanuljatok belőlük. Hajlandó vagy "meghajolni", hogy ezzel kifejezd szereteted a társad iránt? Vagy inkább a büszkeségedre hallgatsz, és csak azért sem adod fel? Ha hosszútávon - különös tekintettel az örökkévalóságra - nem lényeges a dolog, akkor inkább mondj le a jogaidról és dönts úgy, hogy megbecsülöd azt, akit szeretsz. Ezzel jót teszel magadnak és a házasságodnak is.

MAI FELADAT    
MUTASD MEG A SZERETETEDET AZZAL, HOGY HAJLANDÓ VAGY ENGEDNI EGY OLYAN TERÜLETEN, AHOL NÉZETELTÉRÉS VAN KÖZTED ÉS HITVESED KÖZÖTT. MONDD EL NEKI, HOGY KÉSZ VAGY ELSŐBBSÉGET ADNI AZ Ő VÁLASZTÁSÁNAK!


"Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességgel éljetek." (Róma 12:18)

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 06, 18:18:17
A SZERETET BECSÜLETESEN KÜZD    
     
13. nap

"És ha egy ház önmagával meghasonlik, meg nem maradhat az a ház." (Márk 3:35)
Akár tetszik, akár nem, egy házasságban a nézeteltérések egyszerűen elkerülhetetlenek. Amikor menyasszonyként és vőlegényként összekötöttétek az életeteket, akkor nem csupán reményeiteket és álmaitokat társítottátok, hanem fájdalmaitokat, félelmeiteket, tökéletlenségeiteket és érzelmi batyuitokat is. Attól a pillanattól kezdve, hogy a nászút után kicsomagoltatok, kezdetét vette egymás kicsomagolásának valóságos folyamata is, melynek során jön az a kellemetlen felfedezés, hogy mennyire bűnösek és önzőek tudtok lenni mindketten. Társad aztán elég hamar elkezdett lecsúszni arról a magas polcról, ahová helyezted őt, te pedig az övéről. A házasság jellegéből fakadó kényszerű közelség elkezdte lehántani rólatok a nyilvánosság számára fenntartott külsőt, felfedve személyes problémáitokat és titkos szokásaitokat. Köszöntünk hát a bűnbeesett emberiség soraiban! Eközben az élet viharai elkezdték tesztelni és megmutatni, hogy igazából milyen anyagból is készültetek. Munkahelyi kihívások, egészségügyi problémák, anyós-após viták, és pénzügyi nehézségek jelentkeztek be különböző mértékekben, ezáltal további nyomást és feszültséget adagolva kapcsolatotokhoz. Mindez szépen előkészíti a terepet a kettőtök közti veszekedések kitöréséhez. Vitatkoztok és marakodtok. Megbántódtok. Konfliktusokat éltek át. De nyugi, nem ti vagytok az egyetlenek... Minden házaspár átmegy ezen. Hozzátartozik a kiképzéshez. De nem minden házaspár éli túl.

Úgyhogy ne gondold, hogy a mai feladat elvégzése eltávolít majd minden konfliktust a házasságodból. Ellenkezőleg, a mai üzenet abban segíthet, hogy megtanuld úgy kezelni a felmerülő konfliktusokat, hogy amikor túl vagytok rajta, erősebbek legyetek, mint valaha. Mindketten. Együtt. Házasságod számára a legmélyebb, legsiralmasabb károkat valószínűleg a csatározások hevében fogod okozni (vagy már meg is tetted). Mégpedig azért, mert ilyenkor a legnagyobb a büszkeséged. Ilyenkor vagy a legdühösebb. Ilyenkor vagy a legönzőbb és legítélkezőbb. Szavaid ilyenkor a legmérgezőbbek. Ilyenkor hozod a legrosszabb döntéseket. Egy hétfőn még csodálatos házasság kedden már a szakadék mélye felé tarthat, ha zabolázatlan civakodás veszi át az irányítást, és egyikőtök sem tartja a féken a lábát. A szeretet azonban közbelép, és megváltoztatja a dolgokat. A szeretet eszedbe juttatja, hogy a házasságod túlságosan is értékes ahhoz, hogy engedd, hogy önmagát pusztítsa el; meg azt is, hogy a társad iránti szereteted sokkal fontosabb annál, mint ami felől éppen hadakoztok. A szeretet segít légzsákokat és védőkorlátokat telepíteni a kapcsolatotokba. Emlékeztet arra, hogy a konfliktusokat visszájára is lehet fordítani, és valami jót kihozni belőlük. Azok a házaspárok, akik megtanulják helyesen kezelni a konfliktusokat, úgy tűnik alkalmasak lesznek arra, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, jobban bízzanak egymásban, bensőségesebbnek éljék meg a kapcsolatukat, és mélyebb közösséget éljenek meg egymással.

De hogyan?! A legbölcsebb módja ennek, hogy megtanultok tisztán és becsületesen harcolni azáltal, hogy megszabjátok a küzdelem egészséges szabályait. Ha nincsenek irányelveitek, hogy miként közelítsetek meg kényes témákat, akkor a harc hevében képtelenek lesztek partvonalon belül maradni. A konfliktuskezelésben alapvetően kétfajta partvonal létezik: a "mi", és az "én" partvonala. A "mi" partvonala olyan szabályokat jelent, amelyekről előzetesen közösen megegyeztetek, és amelyek bármilyen csata, illetve civakodás esetén mindkettőtökre érvényesek. Mindkettőtöknek joga van szelíden, de félreérthetetlenül érvényre juttatni őket - "Eddig, és ne tovább!" - ha bárki áthágná azokat.

Ide tartozhatnak a következők:
1. A válást soha nem is említjük.
2. Nem hozunk fel régi, a témához nem tartozó ügyeket.
3. Soha nem veszekszünk nyilvánosan, vagy a gyerekeink előtt.
4. Élünk az "időkérés" lehetőségével minden esetben, amikor a konfliktus kezd rombolóvá fajulni.
5. Sohasem emelünk kezet egymásra.
6. Soha nem fekszünk le úgy este, hogy haragszunk a másikra.
7. A kudarc nem alternatíva. Bármibe is kerül, megoldjuk a problémát.

Az "én" partvonala olyan szabályokat jelent, melyeket saját kezdeményezésből személyesen te magad gyakorolsz.
íme, néhány példa a leghatásosabbak közül:
1. Először meghallgatom a másikat, és csak azután beszélek, "legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra" (Jakab 1:19).
2. Először a saját problémáimat rendezem le. "Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre?" (Máté 7:3).
3. Kedvesen és csendesen beszélek. "Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a bántó beszéd pedig haragot támaszt" (Példabeszédek 15:1).

Becsületesen küzdeni azt jelenti, hogy ezentúl másfajta fegyvereket használsz. Ellenvéleményedet méltósággal juttatod kifejezésre. Ennek eredménye az lesz, hogy hidat építesz, nem pedig felégetsz egy meglevőt. Ne feledd, hogy a szeretet nem küzdelem, de mindig érdemes (meg)küzdeni érte.

MAI FELADAT    
BESZÉLD MEG A TÁRSADDAL, HOGY NÉZETELTÉRÉSEK ESETÉRE ALAKÍTSATOK KI KÖZÖSEN ÉSSZERŰ SZABÁLYOKAT! HA A TÁRSAD ERRE NEM KÉSZ, AKKOR ÍRD LE SAJÁT "HARCI" SZABÁLYZATODAT. HATÁROZD EL, HOGY A KÖVETKEZŐ NÉZETELTÉRÉS SORÁN RAGASZKODNI FOGSZ HOZZÁ!


"Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek." (Róma 12:16)
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 07, 16:52:21
 
A SZERETET GYÖNYÖRKÖDIK A TÁRSÁBAN    
     
14. nap

"Éld (angolban: élvezd) életedet a feleségeddel, akit szeretsz, a te hiábavaló (angolban: gyorsan elmúló) életed minden napján." (Prédikátor 9:11)
Az egyik legfontosabb dolog, amit a szeretet támasztotta kihívások útján meg kell tanulnod az, hogy nem elég csak követni a szíved. Vezetned kell! Nem engedheted, hogy az érzéseid és érzelmeid vezessenek! Ültesd őket a hátsó ülésre, és add tudtukra, hogy hová tartasz! A házassági kapcsolatodban nem fogod mindig szerelmesnek érezni magad. A szíved számára irreális dolog az, hogy állandóan repessen arra a gondolatra, hogy minden pillanatot a házastársaddal töltesz. Senki sem képes az összetartozás iránti lobogó vágyat csupán érzelmekre alapozva fenntartani; de szintén meglehetősen nehéz valakit csupán kötelességből szeretni. Egy friss házas gyönyörködik és örömét leli abban a személyben, akit most már a hitvesének nevez. Szerelmük még friss és zsenge, és egy romantikus jövő reménye bizsergeti a szívüket. Mindazonáltal, van valami, ami ugyanolyan erőteljes, mint az a friss, zsenge szerelem. Ez pedig abból a döntésből származik, hogy gyönyörködni fogsz a hitvesedben, és szereted őt, függetlenül attól, hogy mennyi ideje vagytok már házasok. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy az a szeretet, amely úgy dönt, hogy szeret, ugyanolyan erőteljes, mint az a szeretet, amely úgy érzi, hogy szerelmes. Sok szempontból még valóságosabb is, mert tágra nyitott szemekkel jár.

Ha csak magunk számítunk magunknak, állandóan hajlamosak leszünk egymás kritizálására. Lesz olyan, mikor a feleséged az idegeidre megy A férjed kétségbeesésbe kerget. Pedig napjaink túlságosan rövidek ahhoz, hogy azokat csip-csup ügyek miatti civakodással vesztegessük el. Az élet ehhez túl gyorsan múlik el. Az idő sokkal inkább arra jött el, hogy vezesd (rá) a szíved, hogy újra gyönyörködjön a társadban! Örülj hitvesednek! Fogd meg a feleséged kezét és keresd a társaságát! Kívánd a férjeddel való beszélgetést! Emlékezz vissza, hogy miért lettél szerelmes a személyiségébe! Fogadd el ezt a személyt - érdességével és minden velejárójával -, és fogadd őt vissza a szívedbe! És megint az a helyzet, hogy neked kell döntened, hogy mit tárazol be magadnál. Nincs arról szó, hogy te bizonyos előre beállításokkal, vagy előjogokkal születtél, amik eleve meghatározzák, hogy miként működsz. Ha hirtelen haragú vagy, az azért van, mert úgy döntöttél, hogy az leszel. Ha nem tudsz dolgozni, csak egy patyolat tiszta lakásban, az azért van, mert te úgy döntöttél, hogy ez másként nem megy. Ha többet kritizálod, mint dicséred a társad, az csakis azért van, mert megengedted a szívednek, hogy önző legyen. Te vezetted be saját magadat a kritizálásba. Úgyhogy most itt az ideje, hogy kivezesd onnan a szívedet. Itt az ideje, hogy megtanulj gyönyörködni újra a hitvesedben, és azután már csak arra figyelni, hogy a szíved valóban elkezdje élvezni a társad társaságát.

Lehet, hogy meglepetéssel értesülsz róla, de a Biblia sok romantikus szerelmi történetet is tartalmaz, a Salamon énekét (az Énekek Énekét) tartalmazó nyolc fejezetnél pedig egyik sem merészebb és provokatívabb. Figyeljétek meg, hogy milyen módon élvezi egymás társaságát ez a két szerelmes ebben a költői bibliai könyvben...

A nő: "Mint az almafa az erdőnek fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt. Az ő árnyékában felette igen kívánok ülni; és az ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek. Bevisz engem a borozó házba, és zászló felettem a szerelme" (Énekek Éneke 2:3-4).
A férfi: "Kelj fel én mátkám, én szépem, és jöjj hozzám! Én galambom, a kősziklának hasadékiban, a magas kőszálnak rejtekében, mutasd meg nékem a te orcádat, hadd halljam a te szódat; mert a te szód gyönyörűséges, és a te tekinteted ékes (angolban: hadd halljam a te hangodat, mert a hangod édes, alakod pedig gyönyörűséges)!" (Énekek Éneke 2:13-14)

Túl szentimentális? Túl érzelgős? Azoknak biztos nem, akik arra vezetik a szívüket, hogy gyönyörködjön a szerelmesükben - még akkor is, ha elmúlik az újdonság varázsa, még akkor is, amikor a feleség haja csavarókkal van tele, még akkor is, amikor a férj haja erőteljesen ritkulni kezd. Itt az ideje visszaemlékezni arra, miért szerettél bele annak idején a társadba. Ideje újra nevetni. Újra udvarolni. Újra álmodozni. S mindezt gyönyörűséggel! Lehet, hogy a mai feladat téged a szívednek egy valóságos és radikális megváltoz(tat)ása irányába terel. Vannak, akiknek a gyönyörködés irányába való kimozdulás lehet, hogy csupán egy aprócska lépés. Másoknak egy óriási ugrásra lehet szükségük, hogy kikerüljenek a folyamatos elégedetlenségből. Ha viszont korábban már részed volt a gyönyörködésben - ami a házasságod legelején természetes volt -, akkor megvan a lehetőséged arra, hogy újra részed legyen benne. Még akkor is, ha ez nagyon régen volt. Még akkor is, ha egy csomó minden történt, ami által másként látod a társadat. A felelősség a tiéd, hogy újra felfedezd, mit is szeretsz ebben az illetőben, akinek örökre odaígérted magad.

MAI FELADAT    
TUDATOSAN HAGYJ KI VALAMIT A NAPI RUTINBÓL, AMIT MÁSKOR VÉGEZNÉL, HOGY ÍGY MINŐSÉGI IDŐT TÖLTHESS A HITVESEDDEL. CSINÁLJATOK VALAMIT, AMIHEZ KEDVE VAN, VAGY VÉGEZZETEK EL KÖZÖSEN EGY OLYAN FELADATOT, AMIN SZÍVESEN DOLGOZTOK! A LEGFONTOSABB, HOGY EGYÜTT LEGYETEK.


"Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék (angolban: és a szemeid hadd gyönyörködjenek az én utaimban)." (Példabeszédek 23:26)
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 07, 19:37:18
 
A SZERETET TISZTELETET GYAKOROL    
     
15. nap

"A férfiak hasonlóképpen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében." (1 Péter 3:7)
Nyelvünkben vannak olyan szavak, amelyek rendkívül erőteljes jelentéssel bírnak. Amikor ezeket a szavakat használjuk, a megbecsülés légköre lengi körül őket. Ezek a szavak soha nem veszítik el időtlen értéküket, rangjukat és méltóságukat. Ma az egyik ilyen szót fogjuk közelebbről megvizsgálni. Ez a szó a tisztelet. Valakit tisztelni annyit jelent, mint megbecsülésben részesíteni, és nagyra becsülni azt a személyt, úgy bánni vele, mint aki különleges és felettébb értékes. Amikor beszélsz vele, a nyelvezeted világos és érthető, udvarias és kulturált. Amikor ő beszél hozzád, komolyan veszed, és súlya van annak, amit mond, és jelentőséget tulajdonítasz a szavainak. Amikor kér tőled valamit, csupán az iránta való tiszteletből minden tőled telhetőt megteszel, hogy a szolgálatára legyél. A Biblia azt mondja, hogy "tiszteljük" apánkat és anyánkat, valamint a hatalmon lévőket. Ez egy felhívás arra, hogy ismerjük el egy másik személy rangját és értékét. A tisztelet egy nemes szó. Ez különösen érvényes a házasságban. Tisztelni a házastársadat azt jelenti, hogy teljes figyelmet szentelsz neki, és nem úgy beszélsz vele, hogy közben az újságot olvasod, vagy a tv-t nézed. Amikor mindkettőtöket, vagy az egész családot érintő döntést kell hoznotok, akkor a házastársad szavának és véleményének ugyanakkora befolyást engedsz a döntéshozásban, mint a sajátodnak. Méltányolod a társad mondanivalóját. Számít a véleménye - és abból, ahogy bánsz vele, ezt neki is tudnia kellene.

Létezik azonban egy másik szó, amely még nagyobb magaslatok felé hív bennünket, egy olyan szó, amit csak ritkán hoznak összefüggésbe a házassággal, mindazonáltal a jelentőségét nem szabad alábecsülnünk. Ez egy olyan szó, ami igazából a tisztelet alapját képezi - ez a legfőbb oka annak, amiért tiszteljük, és nagyra tartjuk a férjünket vagy feleségünket. Ez a szent szó. Amikor azt mondjuk, hogy a házastársad számodra "szent" kell, hogy legyen, az nem azt jelenti, hogy ő tökéletes. A szentség azt jelenti, hogy ő egy magasabb rendű cél érdekében elkülönített, "félretett" személy - többé már nem közönséges vagy hétköznapi, hanem különleges és kivételes. Annak a személynek, aki számodra szent lett, olyan helye van a szívedben, amivel senki más nem veheti fel a versenyt. Ő egy neked szentelt személy, aki tiszteletedre, dicséretedre és oltalmadra vár. Egy menyasszony így bánik a menyegzői ruhájával. Amikor a menyegző után leveszi, féltő gondoskodással becsomagolja, majd minden más ruhájától külön félreteszi a szekrényben. Egyszer sem fogod ebben látni kertészkedés közben és a városba menet sem ezt veszi fel. A menyegzői ruhája mindenestől, és önmagában értékes. Ily módon az szent, és neki szentelt. Amikor két ember összeházasodik, mindkét hitves fél "szentté" válik a másik számára a "házasság szentsége" révén. Ez azt jelenti, hogy nincs a világon még egy olyan személy, aki az elkötelezettségnek és gyengédségnek ezt a szintjét jogosulna élvezni a részedről. Kapcsolatotoknak nincs párja. Kizárólag a házastársaddal lépsz intim testi kapcsolatba. Ezzel a személlyel alapítod meg az otthonodat. Vele együtt vállalsz gyermekeket. A szívedet, mindent, amid van és magát az életedet be kell, hogy fedezze az a köztetek levő szövetség, amit és amilyet csupán ezzel az egyetlen személlyel tapasztalsz meg.

Így van ez a ti házasságotokban? Vajon azt mondaná a társad, hogy tiszteled és becsülöd őt? Úgy tekintesz rá, mint aki kiválasztott és felbecsülhetetlen értékű? Szent? Előfordulhat, hogy nem így érzel, és talán jó okod is van rá. Lehet, hogy azt kívánod, bárcsak egy kívülálló láthatná, hogy milyen mértékű tiszteletlenséget kell elszenvedned a férjed vagy feleséged részéről - és ez lehetőleg olyan valaki legyen, aki előtt a társad elszégyelli magát, amikor lelepleződik, hogy zárt ajtók mögött valójában hogyan is viselkedik. A szeretet azonban nem így működik. A szeretet még akkor is tisztelettel bánik a másikkal, amikor visszautasítják. A szeretet még akkor is különlegesnek és szentnek tartja kedvesét, amikor cserébe csupán hálátlanságot tapasztal. Természetesen csodálatos dolog, ha egy férj és feleség együttműködik e cél érdekében, ha követik azt a bibliai parancsot, hogy legyenek "egymás iránt gyengédek", és elkötelezettek a szeretet által, és "a tiszteletadásban egymást megelőzők" (Róma 12:10). "Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy (angolban: A házasságot mindenkinek tisztelni, a hitvesi ágyat pedig tisztán megőrizni kell)" (Zsidó 13:4).

Amikor viszont a tisztelet kimutatására irányuló próbálkozásaid viszonzatlanok maradnak, te akkor is ugyanúgy tiszteletet kell, hogy gyakorolj! Ez az, amit a szeretet meg mer tenni - azt meri mondani, hogy "Minden kapcsolat közül, amiben részem van, a miénket fogom a legértékesebbnek tartani. Sok mindent hajlandó vagyok feláldozni, de a legtöbbet teérted. Minden - jelenlegi vagy múltbeli - botlásoddal, bűnöddel, hibáddal és mulasztásoddal együtt mégis úgy döntök, hogy szeretlek és tisztellek téged." Ez az, ahogy meg tudod teremteni azt a légkört, amelyben újra lángra lobbanhat a szeretet. Ez az, ahogy a szívedet (rá)vezeted, hogy ismét igazán és őszintén szeresse a társadat. És éppen ezért kívánatos a tisztelet.

MAI FELADAT    
KERESD MEG A MÓDJÁT, AMI ÁLTAL - AZ EDDIGI RUTIN MÓDOKON TÚL - KIMUTATOD TISZTELETEDET ÉS MEGBECSÜLÉSEDET A TÁRSAD FELÉ! EZ JELENTHETI AZT, HOGY KINYITOD AZ AJTÓT A FELESÉGED ELŐTT. VAGY, HOGY ELPAKOLOD A FÉRJED LEVETETT RUHÁIT. VAGY EGYSZERŰEN CSAK AZT, AHOGYAN FIGYELSZ ÉS BESZÉLSZ EGYÜTTLÉTEITEK SORÁN. MUTASD MEG A TÁRSADNAK, HOGY Ő NAGY ÉRTÉK A SZEMEDBEN!


"Tisztelni fogom őket, így nem lesznek jelentéktelenek." (Jeremiás 30:19 - az angol változat alapján)
        
 

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 08, 14:25:40
 
A SZERETET KÖZBENJÁR    
     
16. nap

"Szeretett barátom, kívánom (angolban: imádkozom), hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, am int jó dolga van a lelkednek." (3János 2.)
   
     

Te nem tudod megváltoztatni a házastársadat. Bármennyire is szeretnéd, nem játszhatsz Istent, és nem hatolhatsz be a szívébe, hogy olyanná formáld őt, amilyennek te akarod. A legtöbb házaspár azonban mégis ezzel tölti idejének egy óriási részét - a hitvesét próbálja megváltoztatni. Az elmezavar meghatározása így szól: újra és újra ugyanazt teszed, mégis más eredményre számítasz. Hát nem ez történik akkor is, amikor a társadat igyekszel megváltoztatni? Ez a frusztráció legfelső foka! Egy adott ponton kénytelen vagy beismerni, hogy ez nem olyan valami, amire te képes vagy. De elmondom mi az, amire igenis képes vagy. Képes vagy arra, hogy "bölcs gazda" váljon belőled. A gazda nem képes rávenni a gabonamagot arra, hogy bő termést hozó kalásszá fejlődjön. Sem rábeszéléssel, sem manipulációval, de még követelőzéssel sem képes elérni, hogy termést hozzon. Amit viszont megtehet, hogy termékeny földbe ülteti a magot, megöntözi, megtrágyázza, megvédi a gyomoktól, aztán pedig átadja az egészet Istennek. Évszázadok során gazdák millióinak biztosított megélhetést ez az eljárás. A földművelők tisztában vannak vele, hogy nem mindegyik mag fog kikelni. A legtöbb azonban fel fog nőni, feltéve, hogy megfelelő talajba ültették, és megadtak neki mindent, amire szüksége van.

Nincs garancia arra, hogy bármi, ami ebben a könyvben van, meg fogja változtatni a társadat. De nem is ez az, amiről ez a könyv szól. Arról szól, hogy nálad elérje, hogy te merj szeretni! Ha komolyan veszed ezt a kihívást, amit a szeretet ad eléd, akkor nagy rá az esély, hogy te személyesen teljes egészében megváltozol. És ha végrehajtod az összes feladatot, az minden bizonnyal hatással lesz a társadra, a házasságod pedig a szemed láttára kezd el kivirágozni. Lehet, hogy hetekbe telik. Még az is megeshet, hogy évek kellenek hozzá. Viszont függetlenül attól, hogy milyen talajjal van dolgod, neked sikerre kell számítanod. Neked el kell távolítanod a gyomokat a házasságodból. Neked gondoznod kell társad szívének talaját, aztán pedig - az eredményeket illetően - várnod kell Istenre. Egyedül azonban képtelen leszel ezt véghezvinni. Szükséged lesz valamire, ami sokkal erőteljesebb, mint bármi más, amid van. Ez pedig a hatékony imádság.

Az ima tényleg működik. Ez egy olyan csodálatos szellemi dolog, amit egy végtelen és hatalmas Isten teremtett; és ami bámulatos eredményeket hoz. Úgy érzed, már lemondasz a házasságodról? Jézus azt mondta, inkább imádkozz, minthogy abbahagyd (Lukács 18:1). Teljesen kiborultál, és folyton aggódsz? Az ima lecsendesítheti háborgó lelkedet (Filippi 4:6-7). Hatalmas áttörésre van szükséged? Az ima képes megváltoztatni a dolgokat (Apostolok cselekedetei 12:1-17). Isten szuverén Isten. A saját belátása szerint cselekszik. Ő nem a lámpából előbújó dzsinn, aki minden kívánságodat teljesíti. Viszont igenis szeret téged, és vágyik arra, hogy intim kapcsolatban lehessen veled. Ez pedig imádkozás nélkül nem történik meg. Ahhoz, hogy az imádság hatékony legyen, teljesülnie kell néhány kulcsfontosságú feltételnek. De most elég annyit megjegyezni, hogy az imádság akkor a leghatásosabb, amikor egy alázatos szívből származik, amelyik jó kapcsolatban van Istennel és másokkal. A Biblia azt mondja: "Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért... mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése (angolban: mert az igaz ember hatékony imája sok minden megnyerésére képes)" (Jakab 5:16).

Elgondolkoztál már azon, hogy miért enged Isten neked ily túlcsorduló mértékű bepillantást házastársad mások elől elrejtett hibáiba? Komolyan azt hiszed, azért, hogy vég nélkül pörölj miattuk? Nem, hanem azért, hogy hatékonyan használhasd térdeidet. Nálad jobban senki nem tudja, hogyan imádkozzon a házastársadért. Célt értél a zsörtölődéssel és civakodással? Persze, hogy nem! Mert nem ezek azok, amik képesek egy szívet megváltoztatni. Itt az ideje, hogy e helyett félrevonulj, és megpróbálj Istennel beszélgetni. Egy férj meglepetve fogja tapasztalni, hogy Isten képes sokkal jobban "helyrerakni" a feleségét, mint ő maga. Egy feleség sokkal többet képes elérni következetes imádság által, mintha minden meggyőzőképességét bevetné. És így azért sokkal kellemesebb is élni. Panaszaidat tehát formáld imádsággá, és figyeld, ahogy a Mester elvégzi helyetted a munkát, miközben te tisztán tartod a kezedet. Ha a házastársadnak semmiféle kapcsolata nincs Istennel, akkor egyértelmű, hogy mi lesz az első dolog, amiért imádkoznod kell.

Ezen túl, kezdj el imádkozni pontosan azokért a dolgokért, amikre a társadnak szüksége van. Imádkozz a férjed szívéért. Imádkozz a feleséged hozzáállásáért. Imádkozz a házastársad Isten előtti kötelezettségeiért. Imádkozz azért, hogy a hazugságok helyét elfoglalja az igazság. Imádkozz, hogy a keserűség helyébe megbocsátás lépjen. Imádkozz valódi áttörésért a házasságodban. Aztán pedig imádkozz mindazért, amire a szíved vágyik - azért, hogy a szeretet és egymás kölcsönös tisztelete legyen a természetes. Imádkozz, hogy a romantikus szerelem és intimitás elmélyüljön közöttetek.
Az egyik legszeretetteljesebb dolog, amit a hitvesedért tehetsz, hogy imádkozol érte. "Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek" (Máté 7:7).

MAI FELADAT    
KEZDJ EL IMÁDKOZNI A TÁRSAD SZÍVÉÉRT MÉG MA! IMÁDKOZZ HÁROM KONKRÉT TERÜLETÉRT, AHOL SZERETNÉD, HOGY ISTEN MUNKÁLKODJON A TÁRSAD ÉLETÉBEN ÉS A HÁZASSÁGOTOKBAN!


"Ha valaki istenfélő, és az Ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg." (János 9:31)

--
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 10, 09:54:18

A SZERETET BIZALMAS, MEGHITT LÉGKÖRT GERJESZT ÉS TERJESZT
   
     
17. nap

"Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet (angolban: Szeretetet gerjeszt az, aki fátylat borít egy bűnre); aki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is." (Példabeszédek 17:9)
Közel állhat hozzád egy gyerekkori jó barátod, vagy valaki, akivel együtt jártatok egyetemre. Szoros kapcsolatban lehetsz egy testvéreddel, a szüleiddel vagy egy korodbeli unokatestvéreddel. Azzal a közelséggel azonban, amit egy férj és feleség a házasságban megtapasztal, semmi sem veheti fel a versenyt. A házasság minden emberi kapcsolat közül a legintimebb kapcsolat. Éppen ezért van rá olyan nagy szükségünk. Mindannyian úgy érkezünk ebbe a világba, hogy él bennünk egy velünk született vágy, hogy ismerjenek, szeressenek és elfogadjanak minket. Azt szeretnénk, hogy az emberek ismerjék a nevünket, felismerjenek, amikor találkozunk velük, és értékeljék azt, akik vagyunk. A házasság mélységes gyönyörűségeinek része az a lehetőség, hogy otthonunkat megoszthatjuk egy másik személlyel, aki a legintimebb részletekig ismer minket. Ez az óriási áldás azonban egyben a leghatalmasabb veszélyforrás is. Valaki, aki ilyen intim módon ismer minket, vagy olyan mélységű szeretettel tud megajándékozni, amit elképzelni sem tudtunk, vagy olyan mértékben képes megsebezni, hogy abból esetleg sohasem gyógyulunk ki teljesen. Ettől a házasság vagy szenvedélyes, vagy félelmetes lesz.

Melyiket éled át ezek közül leggyakrabban az otthonodban? Azok a titkok, amelyeket a társad tud felőled, inkább szégyenre adnak okot, vagy arra, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz? Ha a társadnak kellene ugyanerre a kérdésre válaszolnia, vajon azt mondaná, hogy biztonságérzetet, vagy inkább félelmet keltesz benne?

Ha az otthont nem tekintitek a biztonság helyeként, mindkettőtöknek komoly kísértést okoz majd, hogy máshol keressétek azt. Lehet, hogy egy másik személyre kezdesz figyelni, és belépsz egy olyan kapcsolatba, ami a házasságtörés veszélyét hordozza, vagy egyenesen bele is visz. Előfordulhat, hogy a munkádban, vagy valamilyen házon kívüli hobbiban keresed a vigaszt, valami olyasmiben, ami részben pajzsként megóv attól, hogy intim kapcsolatokba kerülj, de közben olyan emberek környezetében tart, akik tisztelnek és elfogadnak. Nem volna szabad a társadnak azt a kényszert éreznie, hogy tökéletesnek kell lennie ahhoz, hogy elnyerje az elismerésedet. Nem kellene, hogy úgy járkáljon otthon, mintha tojáshéjon lépkedne, pont azon a helyen, ahol épphogy mezítláb kellene a legjobban éreznie magát. A Biblia szavaival: "A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet" (1jános 4:18). A házasságodban a szabadság légkörének kellene jelen lennie. Úgy, mint Ádám és Éva esetében az Édenkertben, közelségeteknek intimitásotokat kellene erősítenie. Az, hogy "mezítelenek", és hogy "nem szégyenlik" (1Mózes 2:25), egyazon mondatban kellene, hogy szerepeljenek... igen, a házasságodban - mind testi, mind érzelmi vonatkozásban.

Kétségkívül, ez egy nagyon érzékeny terület. A házasságkötés egy másik személy batyuját is bepakolta az életedbe, a tiédet meg az övébe. Mindkettőtöknek jó oka van zavarban lenni amiatt, hogy ennyi minden nyilvánvalóvá vált rólatok egy másik élő lélek számára. De ez egyben nagyszerű lehetőség is számodra, hogy ezeket a magántermészetű információkat szereteted védőburkával vedd körül, és ígéretet tegyél, hogy te leszel az, aki a legjobban fog segíteni neki megküzdeni ezzel. Lehet, hogy ezekből a titkokból néhányat korrigálni kell. így hát a gyógyulás és helyreállítás eszköze lehetsz - nem úgy, hogy kioktatod, vagy kritizálod a társad, hanem azzal, hogy szeretettel meghallgatod és felajánlod a segítségedet. Vannak olyan titkok is, amiket egyszerűen csak el kell fogadni. Ezek részei a másik személyiségének és életútjának. És bár ezekkel a dolgokkal nem mindig könnyű foglalkozni, minden esetben óvatos bánásmódot igényelnek. Bármelyikről legyen is szó, te vagy az egyetlen, akinek hatalmában áll, hogy akár elutasítsd a társadat ezért, vagy pedig magadhoz öleld - minden hibájával együtt. Vagy tudni fogja, hogy biztonságban van, ahol szabad arra is, hogy hibákat vétsen, vagy pedig magába zuhan, és talán örökre megközelíthetetlen lesz számodra. Életed fő műve kellene, hogy legyen az, hogy jól szereted a hitvesedet.

Tekints rá így: nincs senki, aki jobban ismerne téged, mint Isten, Aki alkotott. A 139. zsoltár írójának tökéletesen igaza volt, amikor azt mondta: "Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!" (Zsoltárok 139:2-4). És Isten - Aki olyan titkos, elrejtett dolgokat is tud rólunk, amiket még önmagunk előtt is takargatunk - mégis olyan mélységes szeretettel szeret minket, amit képtelenek vagyunk még csak felfogni is. Nem kellene akkor, hogy mi - mint gyarló emberek - sokkal inkább kegyelemmel és megértéssel forduljunk a társunk felé, elfogadva őt annak, aki, és biztosítva afelől, hogy a titkai nálunk biztonságban vannak?

Lehet, hogy ez egy olyan terület, ahol a múltban valóban kudarcot vallottál. Ha így van, akkor ne várd el a társadtól, hogy azonnal teljes hozzáférést biztosítson számodra a szívéhez! El kell kezdened újra felépíteni a bizalmat. Magát Jézust is úgy mutatja be az Ige, mint olyan valaki, aki nem betolakodik az emberek életébe, hanem az ajtó előtt áll és kopogtat. "íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő énvelem" (Jelenések 3:20). A bizalmas, meghitt légkör kialakításához mindig idő kell, különösen azután, hogy már csorbát szenvedett. De az elhatározásod, hogy helyreállítod, ma megszülethet - bárki számára, aki hajlandó felvállalni ezt a kihívást.

MAI FELADAT    
HATÁROZD EL, HOGY MEGŐRZÖD A TÁRSAD TITKAIT (KIVÉVE, HA RÁ VAGY RÁD NÉZVE VESZÉLYESEK) ÉS IMÁDKOZOL ÉRTÜK! BESZÉLJ A TÁRSADDAL, ÉS HATÁROZD EL, HOGY MINDEZEN DOLGOK ELLENÉRE SZERETETTEL FORDULSZ FELÉ! FIGYELMESEN HALLGASD MEG, AMIKOR SAJÁT GONDOLATAIRÓL ÉS HARCAIRÓL BESZÉL! ÉREZTESD VELE, HOGY BIZTONSÁGBAN VAN!


"Én az én szerelmesemé vagyok, és az én szerelmesem az enyém." (Énekek éneke 5:19)
   
   

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 11, 09:12:56
 
A SZERETET MEGÉRTÉSRE TÖREKSZIK    
     
18. nap
"Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet (angolban: megértést) szerez."
(Példabeszédek 3:13)

Nagyon élvezzük, ha mindazt felfedezhetjük, amit csak lehet, arról, ami igazán érdekel minket. Ha a kedvenc focicsapatunk az, akkor az összes fellelhető újságcikket elolvassuk, hogy képben legyünk, hogy mi is történik velük. Ha a főzésről van szó, oda fogunk kapcsolni azokra a csatornákra, ahol a legjobb grillezési technikákat, vagy épp a legfinomabb sütemény recepteket ismerhetjük meg. Ha valamilyen téma felkelti az érdeklődésünket, felfigyelünk rá, bármikor kerüljön is elő. Gyakran szinte saját szakterületünkké válik. Természetesen semmi gond azzal, ha érdekelnek minket más dolgok is, és bizonyos területekről alaposabb ismeretekkel rendelkezünk. A szeretet azonban ezen a ponton felteszi a kérdést: "Mennyit tudsz a társadról?" Gondolj csak vissza az udvarlás időszakára! Akkor talán nem "tanulmányoztad" őt, aki után sóvárgott a szíved? Amikor egy férfi próbál meghódítani egy nőt, akkor "tanulmányozza" őt. Kikutatja mi az, amit szeret, nem szeret, megfigyeli a szokásait és kedvteléseit. Miután azonban meghódította őt és összeházasodtak, a férfi gyakran felhagy azzal, hogy további dolgokat tanuljon meg róla. Annak varázsa és kihívása, hogy megismerje őt, már kevésbé tűnik izgalmasnak számára, és érdeklődése más területek felé fordul.

Mindez sok esetben a nőkre is igaz, akik kezdetben csodálattal és növekvő tisztelettel tekintenek arra a férfira, akivel vágynak együtt lenni. A házasságkötés után azonban ezek az érzések kezdenek elhalványulni ahogy fokozatosan kiderül, hogy az ő "hercege" a valóságban egy törékeny és tökéletlen ember. De azért még mindig vannak felfedezésre váró (el)rejtett dolgok a társadat illetően. És ennek megértése segíteni fog, hogy egymáshoz közelebb kerüljetek. Még az is előfordulhat, hogy ezáltal kedvessé válsz a társad szemében. "Jó értelem ad kedvességet (angolban: A jó megértés kedvességet szül)" (Példabeszédek 13:15). Gondolj csak bele: ha az, amennyit a házasságkötés előtt tanulmányoztad a társadat, érettségi bizonyítványt érne, akkor addig kellene folytatnod a felőle való tanulást, míg megszerzed a főiskolai, majd az egyetemi diplomát, és végül a doktori fokozatot. Gondolj erre úgy, mint egy élethosszig tartó utazásra, melynek során szíved egyre közelebb kerül a társadhoz.
• Ismered a társad legtitkosabb reményeit és legmerészebb álmait?
• Tudod, hogy mi az ő szeretet nyelve; inkább hogyan szereti kapni és adni a szeretetet?
• Tudod mik a társad legnagyobb félelmei, és hogy miért küszködik velük?

Néhány - a hitveseddel kapcsolatos - problémád egyszerűen abból fakad, hogy nem érted őt. Előfordulhat, hogy bizonyos helyzetekben tőled teljesen eltérően reagál, neked pedig fogalmad sincs, hogy miért. Ezek a különbözőségek - még a viszonylag jelentéktelenek is - sok veszekedés és konfliktus forrásai lehetnek a házasságodban. Ez azért van, mert - a Biblia szavaival élve - hajlamosak vagyunk "káromolni" azokat a dolgokat, amiket nem értünk (Júdás 10). Megvannak az okai, hogy a társadnak miért olyan az ízlése, és miért úgy szeret dolgokat. Társad jellemében minden apró részletnek megvan a maga háttértörténete. Személyiségének, gondolkozásmódjának és viselkedésének valamennyi alkotóeleme olyan irányelvekbe ágyazódik bele, amelyeknek sokszor csak annak a személynek a számára van értelme, aki gyakorolja őket. De megéri az időt annak a tanulmányozása, hogy miért olyan ő, amilyen. Ha hiányzik számodra az intimitásnak az a szintje, amelyben korábban részetek volt, akkor szíve megnyitásának az egyik legjobb módja, hogy elkötelezed magad arra, hogy megismered őt. Tanulmányozd! Olvasd őt úgy, mint egy olyan könyvet, amit próbálsz megérteni! Tegyél fel kérdéseket! A Biblia szerint "a bölcseknek füle tudományt (angolban: ismeretet) keres" (Példabeszédek 18:15). A szeretet kezdeményezi a beszélgetést. Ahhoz, hogy társad megnyíljon, tudnia kell, hogy valóban és őszintén vágysz megérteni őt. Figyelj és hallgass! "A bölcsek tudományt rejtegetnek; a bolondnak szája pedig közeli romlást" (Példabeszédek 10:14). A társad megértéséhez célravezetőbb az, hogy figyelmesen meghallgatod, nem pedig, hogy megmondod neki a saját véleményedet. Még ha ő nem is túl beszédes, a szeretet arra hív, hogy merítsd ki azt a "mély vizet", amely benne rejlik (Példabeszédek 20:5).

Kérj Istentől tisztánlátást! "Mert az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik" (Példabeszédek 2:6). Az olyan dolgok, mint a nemi különbözőség, az eltérő családi háttér és a különböző élettapasztalatok beárnyékolhatják azt a képességedet, hogy megismerd társad szívét és motivációit. Az Úr azonban bölcsességet adó Isten. Ő meg fogja mutatni neked, hogy mire van szükséged ahhoz, hogy jobban tudd szeretni a társadat. "Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg. És tudomány által telnek meg a kamarák minden drága és gyönyörűséges marhával" (Példabeszédek 24:3-4). A tartalmasságnak és szépségnek olyan mélysége lakozik hitvesed belsejében, ami ámulattal tölt majd el, ahogy egyre többet fedezel fel belőle. Lelkesedéssel és várakozással lépj hát be a rejtelmek világába! Vágyj sokkal jobban megismerni a társadat, mint ahogy most ismered! Tedd meg őt választott kutatási területeddé, és az otthonodat olyan gazdagsággal fogod megtölteni, amit csak a szeretet nyújthat.

MAI FELADAT    
KÉSZÍTS OTTHON EGY KÜLÖNLEGES VACSORÁT CSAK KETTŐTÖK SZÁMÁRA! LEGYEN AZ ALKALOM ANNYIRA KÜLÖNLEGES, AMENNYIRE CSAK AKAROD! A CÉLOD AZ LEGYEN, HOGY JOBBAN MEGISMERD A TÁRSADAT; MÉG OLYAN TERÜLETEKEN IS, AMELYEKRŐL RITKÁN BESZÉLGETTETEK. TÖKÉLD EL, HOGY EGY ÉLVEZETES ÉS EMLÉKEZETES ESTÉVÉ ALAKÍTOD MAGAD ÉS HITVESED SZÁMÁRA!


"Szerezz bölcsességet, és minden keresményedből szerezz értelmet (angolban: megértést)." (Példabeszédek 4:7)

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 12, 11:21:22
 
A SZERETET LEHETETLEN    
     
19. nap

"Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent." (1jános 4:7)
Ez a Merj szeretni! könyv egy titokkal kezdődik. És bár kimondatlanul már eddig is részét képezte minden napnak, az idő haladtával valószínűleg egyre inkább sejteni kezdted, hogy miről van szó. Most, hogy eddig eljutottál, ez már egy olyan titok, aminek felfedezése zajlik benned, még akkor is, ha arra még nem jöttél rá, hogyan lehetne ezt szavakba önteni. A titok pedig ez: te nem vagy képes feltétel nélküli szeretetet (vagy agapé szeretetet) előállítani a saját szívedből. Ez lehetetlen. Meghaladja a képességeidet. Sőt, mindannyiunk képességét meghaladja. Lehet, hogy kedvességet és önzetlenséget néhány módon már gyakoroltál, és talán megtanultál már figyelmesebben és tapintatosabban viselkedni. Ám őszintén szeretni valakit, önzetlenül és feltétel nélkül, teljességgel más dolog. Akkor mégis hogyan tudunk így szeretni? Akár tetszik, akár nem, de az agapé szeretet nem olyasmi, amit te képes vagy megtenni. Ez olyan valami, amire csak Isten képes. De mivel Ő annyira szeret téged - és a társadat - Ő úgy dönt, hogy szeretetét rajtad keresztül juttatja kifejezésre. Lehet, hogy ezt azért még most sem hiszed el. Lehet, hogy meg vagy győződve, hogy kellően kemény munkával és odaszánással képes vagy a feltétel nélküli, hosszú távú, áldozatkész szeretetet előhozni a saját szívedből. Hinni szeretnéd, hogy ott van benned.

De hányszor is bizonyult kevésnek a szereteted, hogy megóvjon a hazugságtól, az érzéki kívánságtól, a dolgok túlreagálásától, meg attól, hogy gonoszt gondolj erről a személyről, akinek Isten színe előtt fogadtad meg, hogy szeretni fogod életed hátralevő részében? Hányszor bizonyult elégtelennek a szereteted a haragod megfékezésére? Hányszor indított a szereteted arra, hogy megbocsáss, vagy hányszor segített hozzá, hogy egy szűnni nem akaró veszekedés békés véget érjen? Ez a fajta kudarc leplezi le leginkább az emberiség bűnös állapotát. Mindnyájan vesztésre állunk Isten parancsaival szemben (Róma 3:23). Mindannyian voltunk már önzők, gyűlölködők és büszkék. És hacsak nem történik valami, ami által megtisztulhatunk ezektől az istentelen jellemvonásoktól, akkor bűnösként kell megállnunk Isten színe előtt (Róma 6:23). Ezért van az, hogyha nem vagy rendben Istennel, akkor nem tudod igazán és őszintén szeretni a társadat, mivel annak a szeretetnek Isten a forrása. Nem adhatsz olyat, ami neked nincs. Nem tudsz előhívni olyan belső tartalékokat és forrásokat, amelyek nem állnak rendelkezésedre. Ugyanúgy, ahogy nem tudsz valakinek milliókat odaadni, ha te magad nem rendelkezel ekkora összeggel, nem vagy képes nagyobb mértékű szeretetet adni annál, mint amennyi neked van. Megpróbálhatod ugyan, de el fogsz bukni.

A kellemetlen hír tehát ez: az a szeretet, amely képes kiállni minden próbát, elérhetetlen számodra, egészen addig, míg csupán önmagadban keresed és kívánod megtalálni. Szükséged van valakire, aki képes megadni neked ezt a fajta szeretetet. "A szeretet Istentől van" (1jános 4:7). És csak azok képesek rácsatlakozni a szeretet valódi erejére, akik az Ő Fiában, Jézus Krisztusban való hit által beengedték Őt a szívükbe - akik befogadták Krisztus Szellemét az Ő halálában és feltámadásában való hit által. "Nálam nélkül semmit semcselekedhettek" - mondta Jézus (János 15:5). Ő azonban azt is mondta: "Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kéljetek, amit csak akartok, ésmeglesz az néktek" (János 15:7).

Isten megígérte, hogy Ő Krisztus által a szívedben fog lakozni - hit által, hogy így "megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig" (Efézus 3:19). Amikor aláveted magad Krisztusnak, az Ő ereje képes lesz megnyilvánulni rajtad keresztül. Még ha a legjobb formádat hozod is, akkor sem vagy képes Isten kívánalmainak megfelelni. Ő azonban "véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet (angolban: képes mindent megtenni), feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mibennünk munkálkodó erő szerint" (Efézus 3:20). Hát így tudod szeretni a társadat. Tehát ez a nyugtalanító titok - ami pont olyan megsemmisítő, mint ahogy érzed - boldog véget ér mindazok számára, akik felhagynak az ellenállással és elfogadják Isten feléjük irányuló szeretetét. Ez azt jelenti, hogy az a szeretet, amely "kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, Aki adatott nékünk" (Róma 5:5), mindig a rendelkezésünkre áll, valahányszor ügy döntünk, hogy engedelmeskedünk neki. Te - Nélküle - egész egyszerűen nem leszel képes ezt megtenni.

Lehet, hogy még soha nem adtad át a szívedet Jézus Krisztusnak, de most érzed, hogy vonz magához. Lehet, hogy most először ismered fel, hogy te is vétkeztél Isten parancsai ellen, és hogy bűnöd elválaszt az Ő megismerésétől. A Szentírás viszont azt mondja, hogy ha megtérsz, vagyis elfordulsz a bűntől, és odafordulsz Istenhez, Ő kész megbocsátani neked azért az áldozatért, amit az Ő Fia vitt véghez a kereszten. Isten a nyomodban van, de nem azért, hogy rabszolgájává tegyen, hanem hogy megszabadítson, hogy így elfogadhasd az Ő szeretetét és megbocsátását. Ezután leszel majd képes megosztani ezt azzal, akinek kizárólagos és különleges szeretetére szól az elhívásod. Lehet, hogy már hívő vagy, de kész vagy beismerni, hogy eltávolodtál az Istennel való közösségtől. Nem olvasod a Bibliát, nem imádkozol, talán már gyülekezetbe sem jársz. A szeretet, amiről valamikor azt érezted, hogy bizsergeti egész lényedet, apátiává apadt. Az igazság az, hogy nem tudsz élni Nélküle, és szeretni sem tudsz Nélküle. Szavakkal viszont lehetetlen elmondani, hogy Ő mire lenne képes a házasságodért, ha tudnál bízni Benne.

MAI FELADAT    
NÉZD ÁT AZ ELŐZŐ NAPOK FELADATAIT! VOLT OLYAN, AMELYIK LEHETETLENNEK TŰNT SZÁMODRA? FELISMERTED, HOGY SZÜKSÉGED VAN ISTENRE, HOGY ÁTFORMÁLJA A SZÍVEDET, ÉS KÉPESSÉ TEGYEN SZERETNI? KÉRD MEG ŐT ARRA, HOGY MUTASSA MEG, HÁNYADÁN ÁLLTOK EGYMÁSSAL, ÉS KÉRJ ERŐT MEG KEGYELMET AHHOZ, HOGY A VALÓDI CÉLRA IGAZÍTSD AZ ÉLETEDET.


"Embereknél ez lehetetlen, de Istennél (angolban: Istennel) minden lehetséges." (Máté 19:26)
 
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 13, 13:20:25

A SZERETET AZ JÉZUS KRISZTUS    
     
20. nap

"Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében (angolban: a megfelelő időben) meghalt a gonoszokért." (Róma 5:6)

 
   

Az előző nap és feladat nyomán nem lehet más megállapításra jutni, csak erre. Istennek hála, ez egy olyan megállapítás, amivel együtt tudsz élni - ma, holnap és mindörökké. Jézus azért jött, hogy "megkeressen és megtartson" téged (Lukács 19:10). Mindenért, amiben kudarcot vallottál, és amit nem tudtál megcsinálni, minden percért, amit arra vesztegettél, hogy a saját módszereiddel próbáld helyrehozni a dolgokat - mindezekért bocsánatot lehet nyerni és helyre lehet hozni azzal, hogy odateszed az életedet Annak a kezébe, akitől azt eredetileg kaptad. Lehet, hogy még soha nem tetted meg ezt. Akkor ma van a te napod! "ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja" (2Korinthus 6:2)! Lehet, hogy évekkel ezelőtt már megtetted, de eltávolodtál szellemi gyökereidtől. "Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől" (Apostolok cselekedetei 3:19)! De akkor is, ha Krisztust már életed urává választottad, és nem szűntél meg a Vele való közösségben járni, a következő Igék akkor is nagyszerű emlékeztetők mindarra, amit Ő érted tett. A Biblia azt mondja, hogy születésünktől fogva bűnösök vagyunk, attól a perctől kezdve, hogy belépünk ebbe a világba. "Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám" (Zsoltárok 51:7). És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a "tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha minden mi igazságaink" (Ézsaiás 64:6). Nem lehet azt mondani hát, hogy Isten ártatlan embereket küld pokolra.

Megérdemeljük. Egyszerűen nem tudunk elég jók lenni ahhoz, hogy egy tiszta és szent Isten jelenlétében élhessünk. Azonban "Isten az ő egyszülött Fiát elküldte e világra, hogy éljünk általa" (1jános 4:9). "Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;... megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig." (Filippi 2:6- 8). "Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg" (1Péter 2:24). Halála által semmissé tette azt az állítást, hogy értéktelen vagy, akit senki nem szeret. Ha bármikor is így érzel, akkor figyelmen kívül hagyod a keresztet. Jézus ott bizonyította be, hogy szeret téged. Az ilyenfajta szeretetet nem lehet teljesen megérteni. "Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt" (Róma 5:7-8).

Az ilyen szeretetet kiérdemelni sem lehet. "Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban" (Róma 6:23). "Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék" (Efézus 2:8-9). De el kell fogadni. "Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre"(Róma 10:9-10).

És amikor elfogadtad ezt az új életet és szeretetet a sajátodként, akkor szabad vagy, hogy olyan módokon szeress, amikre azelőtt soha nem voltál képes. "Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.... Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk" (1ános 3:16, 23). "Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet" (1jános 4:8). Ő kész volt szeretni téged, még úgy is, hogy nem érdemelted meg, még akkor is, amikor nem viszonoztad a szeretetét. Ő látta minden hibádat és gyarlóságodat, mégis úgy döntött, hogy szeret téged. Az Ő szeretete meghozta a legnagyobb áldozatot, hogy betölthesse a te legnagyobb szükségedet. Ennek eredményeként képes vagy (az Ő kegyelme által) az Ő szeretetének teljességében és áldásában járni. Most és mindörökké. Ez azt jelenti, hogy most ugyanezt a szeretetet osztod meg a hitveseddel. Képes vagy még olyankor is szeretni, amikor nem kapsz érte viszonzást. Látod társad minden hibáját és tökéletlenségét, mégis úgy döntesz, hogy szereted őt. És bár nem tudod úgy betölteni a szükségeit, ahogy Isten, de az Ő eszközévé lehetsz, hogy társad szükségei betöltésre kerüljenek. Ennek eredményeként hitvesed a te szereteted teljességében és áldásában járhat. Most és mindhalálig. Az igazi szeretet egyedül Krisztusban található meg. Es miután befogadtad tőle az új élet ajándékát, mert elfogadtad, hogy helyetted halt meg és megbocsátotta a bűneidet, akkor végre készen állsz arra, hogy vállald a kihívást.

MAI FELADAT    
MERD SZAVÁN FOGNI ISTENT! MERJ BÍZNI JÉZUS KRISZTUSBAN MEGVÁLTÁSOD ÉRDEKÉBEN! MERJ ÍGY IMÁDKOZNI: "ÚR JÉZUS! BŰNÖS VAGYOK. DE TE MEGMUTATTAD, HOGY MENNYIRE SZERETSZ ENGEM, AZZAL, HOGY MEGHALTÁL, HOGY MEGBOCSÁSD A BŰNEIMET. FELTÁMADÁSOD ÁLTAL PEDIG BEBIZONYÍTOTTAD, HOGY VAN HATALMAD ENGEM IS MEGMENTENI A HALÁLTÓL. URAM, FORMÁLD ÁT A SZÍVEMET, ÉS MENTS MEG A TE KEGYELMED ÁLTAL!"


"Szerelmében és kegyelmében váltotta meg Őket." (Ézsaiás 63:9)
        
 
   
   
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 13, 14:08:21

A SZERETETET ISTEN ELÉGÍTI MEG    
     
21. nap

"És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet." (Ézsaiás 58:11)

 

A 20. nap életbe vágóan fontos része volt a "Merj szeretni!" programnak - és a te életednek is. Szembenéztél azzal, ami minden egyes emberi szív legkiáltóbb szüksége. És talán életedben először rádöbbentél, hogy valójában mennyire személyes ez a szükség. Lehet, hogy arra is rájöttél, hogy képességeid és lehetőségeid eszköztárában nincs semmi, amivel ki tudnád javítani azt a rombolást, amit a bűn hagyott maga után, és hogy Jézus az egyetlen, aki képes megadni mindazt, ami eddig hiányzott az életedből. Ha hit által befogadtad Őt, és átadtad Neki életed irányítását és vezetését, akkor az Ő Szent Szelleme már végzi megújító munkáját a szívedben. Az Ő bölcsessége, kegyelme és ereje most már hozzáférhető számodra mindenben, amit teszel. Beleértve - és nem utolsó sorban! - a házasságodat is. Ám, akár most kezdted, akár már jó ideje követed Jézust, itt az ideje, hogy egy dolgot jól véss az eszedbe: Istenre minden egyes nap szükséged van. Ez nem egy részidős ügylet! Egyedül Ő tud megelégíteni, még ha minden és mindenki cserben hagy is téged. Lehet, hogy a férjed későn ér haza. Már megint. Isten azonban mindig pontosan érkezik. Lehet, hogy a feleséged átejtett. Már megint. Istenben azonban mindig megbízhatsz, hogy beteljesíti az ígéreteit. Mindennap vannak elvárásaid a társaddal szemben. Néha betölti azokat. Néha nem. Azonban soha nem lesz képes maradéktalanul kielégíteni minden igényedet - részben azért, mert némely elvárásod túlzott, részben meg azért, mert a házastársad emberből van.

Isten viszont nem ember! És azok, akik napról napra teljes bizalommal közelednek Hozzá, feltárva előtte életük valódi szükségeit, rá fognak jönni, hogy Ő igenis mennyire megbízható. Képes a társad belső békességet adni neked? Nem. Isten azonban képes. "Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban" (Filippi 4:6-7). Képes a társad képessé tenni téged arra, hogy megelégedett legyél, bármilyen lapokat oszt is neked az élet? Nem. De Isten képes. "Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok.... Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít" (Filippi 4:12-13). Vannak az életedben olyan szükségletek, amiket csak Isten képes teljesen betölteni. Jóllehet a férjed vagy a feleséged is képes betölteni néhány szükségedet - legalábbis olykor-olykor -, de csak Isten tudja betölteni valamennyit. Szükségedet a szeretetre. Szükségedet az elfogadásra. Szükségedet az örömre. Itt az ideje, hogy felhagyj azzal, hogy valakitől vagy valamitől várd, hogy folyamatosan "működésben" és megelégedettségben tartson. Erre csak Isten képes, miközben megtanulsz Tőle függeni. "Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban" (Filippi 4:19).

A szeretet, békesség és elfogadás iránti igény valóságos szüksége minden embernek. Senki nem mondja, hogy nem kellene ezt érezned. De ahelyett, hogy olyan dolgokban bíznál, melyek legjobb esetben is ingatagok és változékonyak - az egészséged, a pénzed, de még társad ragaszkodása és jó szándéka is -, inkább bízz Istenben! Ő az egyetlen az életedben, aki soha nem fog megváltozni. Hűsége, igazsága és gyermekeinek tett ígéretei örökké megmaradnak. Ezért kell mindennap Őt keresned. Az egyetlen ok, amiért ezt nem tesszük, hogy valójában nem bízunk Istenben, hogy Ő gondoskodik a szükségeinkről. A Bibliában ezzel szemben azt mondja, hogy "Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit" (Zsoltárok 37:4). Amikor mi Őt keressük először, Őt szeretjük legjobban, és a Vele való kapcsolatunk lesz a legfontosabb, Ő azt ígéri, hogy ellát bennünket mindazzal, amire valóban szükségünk van - és ez az, amire igazán szükségünk van ahhoz, hogy megelégedettek legyünk.

Jézus egyszer egy samáriabeli kútnál szóba elegyedett egy asszonnyal, aki a szükségleteit egy sor félresiklott kapcsolattal próbálta kielégíteni. Kiüresedett élettel és korsókkal érkezett erre a helyre, megtörten és megkeményedetten, és még mindig rettentően nagy szükségekkel. Krisztusban azonban megtalálta azt, amit Ő "élő víznek" (János 4:10) nevezett - egy olyan forrást, amely nem csak a pillanatnyi szomjat volt képes oltani. Amit Jézus kínált neki, az a lélek megelégedettségének az itala volt, amely soha el nem apad, és mindig frissítő marad. És ez az, ami számodra is elérhető minden reggel, amikor felkel a nap, és minden este, mielőtt ágyba kerülnél; bárki legyen is a társad, vágy bármit tett is veled. Isten a forrásod minden áldott nap. Forrása mindannak, amire szükséged van.

MAI FELADAT    
TÖREKEDJ MA ARRA, HOGY TALÁLJ IDŐT AZ IMÁDKOZÁSRA, ÉS BIBLIÁD OLVASÁSÁRAPRÓBÁLJ MEG VÉGIGOLVASNI EGY FEJEZETET A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVÉBŐL MINDENNAP (ÖSSZESEN HARMINCEGY VAN, TEHÁT EGY EGÉSZ HAVI ELLÁTMÁNY A RENDELKEZÉSEDRE ÁLL), VAGY OLVASS EL EGY FEJEZETET VALAMELYIK EVANGÉLIUMBÓL (MÁTÉ, MÁRK, LUKÁCS VAGY JÁNOS EVANGÉLIUMÁBÓL)! MIKÖZBEN OLVASOL, MERÜLJ BELE ISTENNEK ABBA A SZERETETÉBE ÉS ÍGÉRETEINEK SOKASÁGÁBA, AMIKET SZÁMODRA TARTOGAT! Ez SEGÍT A NÖVEKEDÉSBEN, MIKÖZBEN VELE JÁRSZ.


"Meg nyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen." (Zsoltárok 145:16)

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 14, 11:59:00
 
A SZERETET HŰSÉGES    
     
22. nap

"Bizony, hittel (angolban: hűségben) jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat" (Hóseás 2:19)
Keresztényekként személyazonosságunk alapja a szeretet. Szellemi újjászületésünk azért történhetett meg, mert "úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (János 3:16). Amikor Jézustól megkérdezték, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, Ő így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből... és teljes lelkedből... és minden erődből... és teljes elmédből...; és a te felebarátodat, mint magadat" (Lukács 10:27). Az embereknek az egymás iránti szeretetünkről kellene felismerniük, hogy Krisztus tanítványai vagyunk (János 13:35). A szeretet egész létezésünk gyökere és alapja (Efézus 3:18), amit szenvedéllyel és buzgón kellene kifejezésre juttatnunk (1Péter 4:8). A szeretet olyan értékes tulajdonság, amiben egyre inkább "gyarapodnunk" kell (1Thesszalonika 3:12), egyre jobbaknak kell lennünk benne, és egyre inkább ennek kell meghatároznia az életünket. Ha tehát teremtésünk célja nem más mint, hogy megosszuk másokkal a szeretetet, mit teszel, amikor visszautasítják a szeretetedet? Hogyan kezeled azt a helyzetet, amikor az, akinek odaadtad az életedet, többé már nem fogadja azt a szeretetet, aminek az adására szól az elhívásod?

A Hóseás próféta életéről szóló beszámoló az egyik legfigyelemreméltóbb történet a Bibliában. Mindenféle logikával és illendőséggel ellenkezve, Isten azt parancsolta neki, hogy vegyen feleségül egy prostituáltat. Isten Hóseás házasságával akarta megmutatni, hogy milyen is a Menny felénk irányuló feltétlen szeretete. Hóseás és Gómer házasságából három gyermek született, de mint az várható volt, ez az asszony, aki sok éven át erkölcstelen életmódjával kereste kenyerét, nem elégedett meg azzal, hogy hűséges maradjon egyetlen férfihez. Hóseás tehát ott maradt magára, hogy összetört szívére és az elhagyatottság szégyenére valami megoldást találjon. Hóseás szerette a feleségét, ő azonban visszautasította férje szeretetét. Már egészen közel kerültek egymáshoz, de az asszony hűtlenné és házasságtörővé lett, és vadidegen férfiak utáni sóvárgásában ejtette a férjét. Telt-múlt az idő, és Isten újra megszólította Hóseást. Azt mondta neki, hogy menjen el, és újra biztosítsa szeretetéről ezt az asszonyt, aki többszörösen is hűtlen lett hozzá. Gómer addigra már olyan mélyre süllyedt, hogy a rabszolgasorról kellett kivásárolnia, de Hóseás kifizette szabadulása árát és hazavitte magával. Igen, az asszony semmibe vette féqe szeretetét. Elárulta a szívét. De Hóseás visszafogadta az életébe, és feltétlen szeretettel szerette őt.

Ez egy igaz történet, de Isten arra használta fel, hogy képet adjon számunkra irántunk érzett szeretetéről. Ő mérték nélkül árasztja ránk jóindulatát, amire mi - viszonzásul - az esetek többségében rá se bagózunk. Időnként gyalázatosan viselkedtünk, a szeretetét tolakodónak ítéltük, mintha akadályozna minket abban, amit igazán akarunk. Sokféleképpen elutasítottuk Őt - még azután is, hogy elfogadtuk Tőle az örök élet ajándékát - és mégis, Ő még mindig szeret minket. Ő mindig hűséges marad. Mindazonáltal, szeretete nem akadályozza meg abban, hogy számon kérje rajtunk, hogy méltatlanul bántunk Vele. Gyakran nagyobb árat fizetünk, mint gondolnánk azért, hogy elutasítóak vagyunk Felé. Ennek ellenére Ő azonban még mindig úgy dönt, hogy kegyelemmel és irgalommal válaszol. "Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint" (Efézus 1:7). Benne megkapjuk annak mintáját, hogy mit tesz a visszautasított szeretet. Hűséges marad. Jézus erre a fajta szeretetre szólított fel minket a Hegyi beszédként ismert bibliai szakaszban. Ezt mondta: "Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak" (Lukács 6:27-28). "Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak azokkal tesztek jól, akik veletek jól tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik" (Lukács 6:32-33). "Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek: mert ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal" (Lukács 6:35).

A házasságkötésed oltáránál kínálkozó kedvező kilátás hatása alatt soha még csak nem is álmodtad volna, hogy az az ember, akivel éppen házasságot kötöttél, az idő múlásával egyfajta "ellenségeddé" válik, akit szeretni szinte egyfajta áldozati esemény lesz számodra. És mégis túl gyakran fordul elő, hogy a házasságban a kapcsolat erre a szintre süllyed. Sajnálatos módon el egészen a társ elhagyásáig vagy a hűtlenkedésig. Sokak számára ez a vég kezdete. Vannak, akik egy gyorsan egy tragikus kimenetelű válás mellett döntenek. Mások, akik még saját boldogságuknál is jobban őrizgetik a hírnevüket, úgy határoznak, hogy játsszák tovább a színjátékot. Az viszont nem áll szándékukban, hogy szeressék is azt - még kevésbé, hogy egymást újra szeressék. Krisztus követője számára azonban nem ez a követendő példa. Ha a szeretetnek valóban olyannak kell lennie, mint az Övé, akkor abban az esetben is szeretnie kell, amikor visszautasítják a kezdeményezését. És ahhoz, hogy a te szereteted ilyen legyen, először is Isten szeretetére van szükséged.

Azért vagy képes meg nem érdemelt szeretetet adni a társadnak, mert Isten is meg nem érdemelt szeretettel fordult feléd - újra és újra, kitartóan. A szeretet gyakran azok felé árad ki leginkább, akik a legkevésbé érdemlik meg azt. Kérd meg Istent, hogy töltsön be azzal a fajta szeretettel, amit csak Ő képes nyújtani, majd határozd el, hogy továbbadod a társadnak ezt a szeretetet olyan módon, amely kifejezi, mennyire hálás vagy Istennek irántad való szeretetéért. Ilyen csodálatos a megváltó, helyreállító szeretet. Ilyen hatalmas ereje van a hűségnek.

MAI FELADAT    
A SZERETET EGY DÖNTÉS, NEM PEDIG EGY ÉRZÉS. EGY MEGFONTOLT CSELEKVÉS, NEM PEDIG EGY REFLEXSZERŰ REAKCIÓ. HATÁROZD EL MA, HOGY ELKÖTELEZETT MARADSZ A SZERETÉSRE MÉG AKKOR IS, HA TÁRSAD MÁR RÉG EL IS VESZTETTE FOGÉKONYSÁGA NAGY RÉSZÉT ANNAK ELFOGADÁSÁRA! MONDJ NEKI VALAMI EHHEZ HASONLÓT: "SZERETLEK ÉS KÉSZ. ÚGY DÖNTÖTTEM, HOGY SZERETNI FOGLAK AKKOR IS, HA NEM VISZONZOD A SZERETETEMET."


"Az igazság (angolban: a hűség) útját választottam." (Zsoltárok 119:30)
   
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 15, 12:30:19
 
A SZERETET MINDIG OLTALMAZ
   
     
23. nap

"[A szeretet] mindent elfedez (angolban: mindig oltalmaz)." (1Korinthus 13:7)
A házasság sok mindenből épül fel, vannak benne örömök és bánatok, sikerek és kudarcok is. Amikor viszont azon tűnődsz, milyennek szeretnéd látni a házasságodat, a legkevésbé valószínű, hogy egy csatatér képe jelenik meg lelki szemeid előtt. Van azonban néhány olyan ütközet, amiknek a megvívására több mint készségesnek kell lenned. Olyan csatákról van szó, amelyek a társad megoltalmazásával kapcsolatosak. A házasságodnak sajnos vannak ellenségei ott kinn is. Különböző formákban jelentkeznek, és más-más stratégiával dolgoznak ugyan, de összefognak kapcsolatotok lerombolása érdekében, hacsak nem tudod, hogyan hárítsd el őket. Némelyik egész ügyes és vonzónak tűnik, de célja az, hogy aláássa egymás iránti szereteteteket és megbecsüléseteket. Mások pedig egészségtelen fantáziálásokkal és irreális összehasonlításokkal próbálják elcsábítani szívedet a társadtól. Olyan harc ez, amit meg kell vívnod házasságod védelme érdekében - ez az, amikor a szeretet felvértezi magát, és kardot ragad, hogy megvédje jogos tulajdonát. Társadnak és házasságodnak szüksége van arra, hogy szilárd és állandó oltalmadban részesüljön a következő támadásoktól:

Ártalmas hatások. Engeded, hogy egyes szokások megmérgezzék az otthonodat! Az internet és a televízió hasznos és szórakoztató része lehet életednek, de ártalmas hatásokat is behozhatnak az otthonodba, és értékes órákat rabolhatnak el a családodtól. Ugyanez vonatkozik a munkabeosztásodra is, amelynek hatására egészségtelenül hosszú időt töltötök egymástól távol. Képtelen vagy megvédeni az otthonodat akkor, ha alig-alig vagy jelen, vagy ha nem vagytok igazi, élő kapcsolatban egymással. Harcolnod kell a helyes egyensúly fenntartásáért!

Egészségtelen kapcsolatok. Nincs mindenki olyan alapanyagból, hogy jó barátunk legyen. Nem minden férfi, akikkel együtt horgászol, vadászol, vagy focizol, beszél bölcsen, amikor a házasság témái jönnek szóba. Nem minden barátnőd rendelkezik jó meglátásokkal, amikor az elkötelezettségről és fontossági sorrendekről van szó. Hogy egészen konkrét legyek: senki sem érdemli meg, hogy "barátodnak" nevezd, aki aláássa a házasságodat. És természetesen állandóan őrizkedned kell attól, hogy az ellenkező nem képviselői a munkahelyen, az edzőteremben vagy akár a gyülekezetben érzelmileg elvonjanak attól az embertől, akinek már odaadtad a szíved!

Megszégyenítés. Mindenki küszködik bizonyos mértékű kisebbrendűségi érzéssel, és mindenkinek van valami gyengéje. És mivel a házasság természetéből adódóan ezekről mindkettőtöknek tudomása van, úgy tudod oltalmazni férjed vagy feleséged sebezhető pontjait, hogy nyilvánosan soha nem beszélsz ezekről negatívan. Az ő titkai a te titkaid (kivéve, természetesen, ha olyan ártalmas magatartásról van szó, ami súlyos veszélyt jelent rád, a gyermekeitekre, vagy önmagára). Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy a szeretet elrejti mások hibáit. Oltalom a szégyen ellen.

Élősködők. Őrizkedj az élősködőktől! Élősködő lehet bármi, ami rád vagy a társadra akaszkodik és kiszívja az életet a házasságotokból. Az élősködők általában valamilyen függőség formájában jelentkeznek, mint például szerencsejáték, kábítószer vagy pornográfia. Élvezetet ígérnek, de kegyetlen kórként áradnak szét benned, és egyre inkább felemésztik gondolataidat, idődet és pénzedet. Elrabolják hűségedet és szívedet azoktól, akiket szeretsz. A házasságok ritkán élik túl a paraziták jelenlétét. Ha szereted a társadat, akkor le kell számolnod mindenféle függőséggel, ami hatalmába kerítette a szívedet. Ha nem teszed, az fog téged tönkretenni.

A Biblia világosan beszél erről a védelmező szerepről, s ehhez gyakran a pásztor példáját használja. Isten féltő szeretettel jelzi: "prédává lett a nyájam... és mindenféle mezei vad eledelévé". Hogyan történhetett ez?! "Pásztor nélkül" voltak. Nem arról van szó, hogy ezek az emberek túl gyengék voltak ahhoz, hogy elvégezzék a feladatukat, hanem arról, hogy nem fordítottak figyelmet a rájuk bízottakra. Ahelyett, hogy vigyáztak volna a nyájra, hogy egyetlen bárányt se ragadjanak el a ragadozók, "legeltették a pásztorok önmagukat, és az én nyájamat nem legeltették" (Ezékiel 34:8). Saját szükségleteiket és étvágyukat jócskán kielégítették, de a felügyeletükre bízottak biztonságával alig törődtek.

Feleségek! - Védelmező szerepetek van a házasságotokban! Óvnotok kell a szíveteket, hogy félre ne vigyék különböző regények, magazinok és egyéb szórakozási módok, melyek elhomályosítják a valóságérzékeléseteket, és nehogy tisztességtelen elvárásokkal terheljétek a férjeteket. Ehelyett, meg kell, hogy tegyed a saját részedet abban, hogy segíts a férjednek erősnek éreznie magát, miközben ügyelj arra, hogy kerüld a délutáni talk-showkra jellemző gondolkodást, ami képes elcsábítani figyelmedet a családodtól. "A bölcs asszony építi a maga házát; a bolond pedig önkezével rontja el azt" (Példabeszédek 14:1).
Férjek! - Ti vagytok az otthonotok feje! Isten szemében ti vagytok a felelősek a kapuk védelméért és azért, hogy felvegyétek a harcot mindennel, ami a feleségeteket vagy a házasságotokat fenyegeti. Ez bizony nem kis feladat. Bátor szívre és előrelátó, kezdeményező gondolkodásmódra van szükség hozzá. Jézus ezt mondta: "Hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön" (Máté 24:43). Ez a ti feladatotok. Vegyétek komolyan!

MAI FELADAT    
TÁVOLÍTS EL OTTHONODBÓL MINDENT, AMI HÁTRÁLTATJA A KAPCSOLATOTOKAT! SZÁMOLJ LE MINDEN OLYAN FÜGGŐSÉGGEL VAGY BEFOLYÁSSAL, AMI LOPJA A TÁRSAD IRÁNTI RAGASZKODÁSODAT ÉS ELFORDÍTJA TŐLE A SZÍVEDET!
"Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, megépíttetel, és az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól (angolban: Ha a hamisságot messze eltávolítod sátradtól, helyreállításban lesz részed)." (Jób 22:23)
 

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 16, 16:50:14

A SZERETET A KÍVÁNSÁG ELLEN HAT
   
     
24. nap

"És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké." (1 János 2:17)
 
Ádám és Éva az Édenkertben mindent megkapott, amire szükségük volt. Közösségben voltak Istennel, és intim viszonyban egymással. De miután a kígyó rászedte Évát, ő észrevette a tiltott gyümölcsöt, és elkezdett vágyakozni utána. Nem sokkal később Ádám is társult felesége kívánkozásaihoz, és Isten parancsa ellenére mindketten ettek. így megy ez. A kívánság a szemen keresztül a szívbe hatol, majd cselekvés lesz belőle. Ezt követi a szégyen és bánkódás. Mi szintén rendelkezünk mindazzal, ami egy teljes, gyümölcsöző és gyarapodó élethez szükséges. "Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit" (1Timótheus 6:7). A Biblia azonban tovább megy, és azt mondja, hogy ha rendelkezünk az alapvető élelemmel és ruházattal, akkor legyünk "megelégedettek". Jézus pedig megígérte, hogy ebben a két dologban Isten gyermekei soha nem fognak hiányt szenvedni (Máté 6:25-33). Isten áldásai azonban messze meghaladják ezeket az alapvető szükségleteket, úgyhogy határozottan kijelenthetjük, hogy nincs hiányunk semmiben. Ádámhoz és Évához hasonlóan mi mégis többet szeretnénk. Tehát szemünket és szívünket a világi gyönyörök hajszolására adjuk. Megpróbálunk jogos és normális szükségleteket abnormális módon kielégíteni.

Sokan a szexuális kielégülést egy másik személytől, vagy pornográf alkotásoktól várják, melyeket úgy készítettek, hogy egy valós személy érzetét keltsék. Megnézzük, aztán bámuljuk, majd fantáziálni kezdünk. Megpróbáljuk ugyan diszkréten tenni, de igazából alig tudjuk elfordítani a tekintetünket róla. És mihelyt a szemünket foglyul ejtette a kíváncsiság, már a szívünk is belegabalyodott a dologba. Azután elkezdünk a kívánságaink szerint cselekedni. Kívánkozhatunk anyagi javak, vagy hatalom, vagy gőgös célok után is. Meglátjuk, hogy mije van a másiknak, és magunknak akarjuk. Becsapott szívünk ezt suttogja: "ha az a valami az enyém lenne, akkor boldog lehetnék". Aztán meghozzuk a döntést, hogy megszerezzük. "Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik" (1Timóteus 6:9). A ilyenfajta (érzéki, testi) kívánság a szeretet ellentéte. Azt jelenti, hogy a szívedet és vágyaidat átadod valamilyen tiltott dolognak. Egy hívő számára pedig ez az első lépés, hogy eltávolodjon az Úrral és a másokkal való kapcsolatától. Mégpedig azért, mert kívánságod tárgyai - legyen az egy fiatal munkatársad, vagy valamelyik színésznő, vagy egy százmilliós luxusvilla, esetleg egy sportkocsi - mind-mind egy hazugság kezdetét jelentik. Ez a személy vagy tárgy, amelyik látszólag valódi megelégedést ígér, inkább olyan, mint a betöltetlen vágyak feneketlen kútja.

A kívánság mindig még több kívánságot szül. "Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan-é a ti gerjedelmeitekből (angolban: vágyódásaitokból), amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek?" (Jakab 4:1). A testi sóvárgás miatt elégedetlen leszel a férjeddel vagy a feleségeddel. Ez haragot szül, megdermeszti a szíveket, és tönkreteszi a házasságokat. Ahelyett, hogy beteljesítene, kiüresedéshez vezet. Itt az ideje, hogy annak nevezzük a kívánságot, az érzéki vágyat, ami valójában: egy félresiklott szomjúhozás a megelégedésre, amit azonban csupán Isten képes megadni. A kívánság olyan, akár egy jelzőlámpa szíved műszerfalán, ami arra a tényre figyelmeztet, hogy nem engeded, hogy Isten szeretete betöltsön téged. Amikor a szemed és a szíved Istenre irányulnak, a cselekedeteid következménye tartós öröm, nem pedig a bánkódás és a kárhoztatás végtelen körforgása lesz. "Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által (angolban: annak valódi megismerése által), aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott; Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon" (2Péter i:3-4).

Eleged van már a testi kívánságok hazugságaiból? Torkig vagy már attól, hogy azt hiszed, hogy a tiltott örömök képesek tartós boldogságot és megelégedést hozni? Akkor kezdd el szemedet Isten Igéjére függeszteni! Engedd meg, hogy a békességről és a szabadságról szóló ígéretei behatoljanak a szívedbe! Fogadd be naponta az Ő feltétlen szeretetét, amelynek már bizonyságát adta a kereszten. Igyekezz hálásnak lenni mindenért, amit eddig már megkaptál Istentől, és ne elégedetlenkedj! Azt fogod találni, hogy annyira betölt és megelégít az, amit Ő nyújt, hogy soha többé nem éhezel majd arra a moslékra, amit a kívánság tud nyújtani neked. Közben pedig fordítsd tekintetedet és szívedet újra a hitvesed felé! "Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod feleségének. Az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen. Es miért bujdosnál, fiam, az idegen után, és ölelnéd keblét az idegennek? Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útai, és minden ösvényeit ő rendeli" (Példabeszédek 5:18-21). "Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete" (1jános 2:15). Az érzéki dolgok kívánása a legjobb, amit ez a világ kínálhat neked, de a szeretet a világon a legjobb életet kínálja számodra.

MAI FELADAT    
SZÁMOLJ LE VELE MOST! AZONOSÍTS BE MINDEN (ÉRZÉKI, TESTI) KÍVÁNSÁGOT AZ ÉLETEDBEN ÉS SZABADULJ MEG TŐLÜK! VEGYÉL SZÁMBA MINDEN EGYES HAZUGSÁGOT, AMIT A TILTOTT GYÖNYÖRÖK HAJSZOLÁSA KÖZBEN BENYELTÉL ÉS UTASÍTSD EL AZOKAT! NEM ENGEDHETED MEG, HOGY A HAMIS VÁGYAKOZÁS OTT ÉLHESSEN EGY HÁTSÓ SZOBÁBAN. MEG KELL ÖLNÖD, EL KELL PUSZTÍTANOD - MÉG MA - HOGY HELYÉBE ISTEN BIZTOS ÉS CSALHATATLAN ÍGÉRETEI KERÜLJENEK ÉS EGY OLYAN SZÍV, AMI CSORDULTIG VAN AZ Ő TÖKÉLETES SZERETETÉVEL.


[Cselekedvén] mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja." (1Péter 2:16)

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 17, 09:58:25
 
A SZERETET MEGBOCSÁT    
     
25. nap

"Mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, ti érettetek cselekedtem Krisztus színe előtt." (2Korinthus 2:10)

Ez kemény - talán a legkeményebb feladat az egész könyvben. De ha szeretnél még esélyt adni a házasságodnak, akkor ezt a kihívást nagyon komolyan kell venned. Házassági tanácsadók és félresiklott kapcsolatokkal rendszeresen foglalkozó lelkészek a megmondhatói, hogy az összes között ez a legösszetettebb probléma, egy olyan törés, aminek rendbehozatala gyakran a végére marad. Nem elég csak fontolgatni és elmélkedni felőle, hanem eltökélten gyakorlatba kell ültetni. A megbocsátásnak meg kell történnie, különben sikeres házasságról szó sem lehet. Jézus a gonosz (angolban: hálátlan) szolgáról szóló példabeszédében egy nagyon erőteljes képet festett a megbocsátásról. Volt egy ember, aki jelentős összeggel tartozott urának, de legnagyobb csodálkozására a gazda meghallgatta könyörgését és teljes egészében eltörölte az adósságot. A szörnyű teher alól felszabadulva azonban a szolga igen váratlan dolgot tett: elment az egyik szolgatársához, aki sokkal kisebb összeggel volt adósa, és követelte, hogy azonnal fizesse meg a tartozást. Amikor ez az ura fülébe jutott, drámai módon megváltozott a hozzáállása. "És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik" (Máté 18:34). A nap, ami örvendezéssel és megkönnyebbüléssel kezdődött, bánatban és reménytelenségben ért véget.

Gyötrődés. Börtön. Ezeknek kellene eszedbe jutnia, amikor a meg nem bocsátásra gondolsz, hiszen Jézus azt mondta: "Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket" (Máté 18:35). Képzeld el, hogy egyszer csak egy börtönszerű helyen találod magad. Körülnézel, és számos börtöncellát látsz onnan, ahol állsz. Olyan embereket látsz oda bebörtönözve, akiket a múltból ismersz - olyanokat, akik gyermekkorodban sérelmeket okoztak számodra. Látsz olyan embereket is, akiket egykor barátaidnak hívtál, de életed egy adott pontján méltatlanul bántak veled. Lehet, hogy ott látod egyik vagy mindkét szülődet is, talán valamelyik testvéredet vagy egy másik családtagot. Még a házastársad is ott van láncra verve az egyik közeli cellában, foglyul ejtve a többiekhez hasonlóan ebben a saját készítésű börtönödben. Tudod, ez a börtön egy, a saját szívedben levő terem. Ez a sötét, huzatos, nyomasztó zárka ott rejtőzik benned minden egyes nap. De tőled nem messze ott áll Jézus, és egy kulcsot nyújt feléd, ami minden foglyot felszabadít. Nem! Eszed ágában sincs megtenni. Ezek az emberek túlságosan is megbántottak. Tisztában voltak azzal, hogy mit tesznek, ennek ellenére mégis megtették - még a házastársad is, akiben a leginkább meg kellett volna tudnod bízni. így hát ellenállsz, és hátat fordítasz. Nem vagy hajlandó egy percet sem tovább maradni - látni Jézust, látni a kulcsot a kezében és tudni, hogy mit kér tőled. Ez egyszerűen neked már túl sok. De ahogy megpróbálsz elmenekülni, rémisztő felfedezésre jutsz. Nincs kijárat. Te is be vagy zárva a többi rabbal együtt. Meg nem bocsátásod, haragod és keserűséged belőled is rabot csinált. Akárcsak a Jézus elbeszélésében szereplő szolga, akinek hihetetlen mértékű adósságát engedték el, te is úgy döntöttél, hogy nem bocsátasz meg, ezért a börtönőrök és kínzók kezébe adattál. Szabadulásod most már megbocsátásodtól függ.

Általában eltart egy ideig, míg eljutunk erre a döntésre. Sokféle veszélyt és kockázatot látunk abban, ha megbocsátunk másoknak. Például, amit tettek, az valóban rossz volt, akár elismerik, akár nem. Lehet, hogy még csak bocsánatot sem kérnek érte. Lehet, hogy tökéletesen igazoltnak érzik magukat abban, amit tettek, sőt ez odáig is fajulhat, hogy téged vádolnak miatta. A megbocsátás azonban senkit sem mentesít a felelősség alól. Isten előtt nem szünteti meg a bűnlajstromukat. Csupán benned szünteti meg annak gondját, hogyan büntesd meg őket. Amikor megbocsátasz egy másik embernek, azzal nem engeded szabadon őt. Csupán annyi történik, hogy átadod őt Isten kezébe, és rábízod, hogy a Maga módján foglalkozzon vele. így megóvod magad további érvek begyűjtésének gondjától, meg hogy te akard uralni ezt a helyzetet. Többé már nem arról van szó, hogy győzünk vagy vesztünk. Az egész a szabadságról szól. Az elengedésről. Ezért van az, hogy gyakran hallani a következő szavakat olyan emberek szájából, akik őszintén megbocsátottak valakinek: "Úgy éreztem, mintha egy nagy terhet vettek volna le a vállaimról!" Igen, pontosan erről van szó! Olyan ez, mintha friss szellő áradna be a szívedbe. A börtön áporodott, nyirkos levegőjét világosság és frissesség járja át. Hosszú idő óta most először érzel békességet. Szabadnak érzed magad.

Hogy hogyan fogj hozzá? Add át a haragodat is, meg e személy megítélésének a felelősségét is az Úrnak. "Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr" (Róma 12:19). Honnan fogod tudni, hogy tényleg megbocsátottál? Onnan, hogy amikor a neve eszedbe jut, vagy meglátod az arcát - ahelyett, hogy felmenne a pumpád - inkább sajnálat tölt el. Részvétet érzel iránta, és őszintén reméled, hogy hozzád hasonlóan benne is megtörténik a változás. Olyan sok mindent el lehetne még mondani erről a témáról, és lehet, hogy rengeteg érzelmi problémán kell átküzdened magad, hogy eljuss idáig. A nagyszerű házasságokat azonban nem azok az emberek hozzák létre, akik soha nem bántják meg egymást, hanem azok, akik úgy döntenek, hogy "nem rójják fel a gonoszt (angolban: nem tartanak feljegyzéseket a rossz dolgokról)" (1Korinthus 13:5).

MAI FELADAT    
AMIT EDDIG MÉG NEM BOCSÁTOTTÁL MEG A TÁRSADNAK, MA BOCSÁSD MEG! ENGEDD EL AZOKAT A DOLGOKAT! UGYANÚGY, AHOGY MINDEN NAP ARRA KÉRJÜK JÉZUST, HOGY "BOCSÁSSA MEG A VÉTKEINKET", ARRA IS MEG KELL KÉRNÜNK, HOGY SEGÍTSEN MINDENNAP "MEGBOCSÁTANI MINDAZOKNAK, AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK". A MEG NEM BOCSÁTÁS MÁR TÚL HOSSZÚ IDEJE TART BÖRTÖNBEN TITEKET A TÁRSADDAL. MONDD KI TELJES SZÍVEDBŐL! "ÚGY DÖNTÖK, HOGY MEGBOCSÁTOK."


"Atyám! Bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekszenek." (Lukács 23:34)
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 18, 12:50:24
 
A SZERETET FELELŐSSÉGTELJES    
     
26. nap

"Amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, aki ítélsz." (Róma 2:1)

 
   

A mai nap nehéz lesz. De ahogy keresed Isten erejét és bölcsességét, képes leszel elvégezni. A mai nap mérföldkő lehet a házasságodban, ha úgy állsz hozzá. Határozd el tehát, hogy figyelsz arra, amit az Úr esetleg mond neked, és tökéld el magadban, hogy követni fogod az Ő vezetését! A mai nap a személyes felelősségről szól. Ez olyan valami, ami felől mindannyian egyetértünk, hogy másoknak kellene, hogy legyen, mi magunk azonban küszködünk a megvalósításával. Az elmúlt néhány évtized során jelentős hanyatlást tapasztalhattunk a személyes felelősség területén. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az emberek egyre kevésbé készek elismerni saját hibáikat. Ezt látjuk a politikában. Ezt látjuk az üzleti világban. És ezt látjuk a bulvármédiában.

Ez azonban nem csak a gazdagok és híresek problémája. Ahhoz, hogy találjunk valakit, akinek minden tettére van mentsége, nem kell mást tennünk, csak belenéznünk a tükörbe. Annyira gyorsan igazolni tudjuk motivációinkat. Olyan gyorsan és ügyesen ki tudunk térni a minket érintő kritika elől. Annyira hamar találunk hibát a másikban - különösen is a házastársunkban, akit mindig a legkönnyebb hibáztatni. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a mi meglátásaink a helyesek, vagy legalábbis sokkal helyesebbek, mint a házastársunké. És nem hisszük, hogy a miénkhez hasonló körülmények között bárki is sokkal másként viselkedne, mint ahogy mi tettük. Ami minket illet, meg vagyunk győződve, hogy a tőlünk telhető legjobbat tesszük. A társunknak pedig örülnie illene, amiért annyira jók vagyunk hozzá, amennyire jók vagyunk.

A szeretet azonban nem rázza le a felelősséget ilyen könnyedén, és nem igazolja saját önző motívumait. A szeretet közel sem törődik a saját teljesítményével, mint mások szükségleteivel. Amikor a szeretet felelősséget vállal saját tetteiért, akkor azt nem azért teszi, hogy bizonyítsa, milyen csodálatra méltó voltál, hanem hogy elismerje, hogy még mennyivel messzebbre kell eljutnod. A szeretet nem keres kifogásokat. A szeretet kitartóan azon munkálkodik, hogy változást idézzen elő - benned és a házasságodban. Ezért legközelebb, amikor vitába keveredsz a házastársaddal, ahelyett, hogy visszavágáson törnéd a fejed, állj meg és figyelj, hogy van-e valami, ami méltó arra, hogy meghallgasd, abban, amit a társad mond. Mi minden történhetne a kapcsolatotokban, ha a felelősség elhárítása helyett elismernéd a saját tévedéseidet? Ahogy a Szentírás mondja: "Foganatosb (angolban: Hatékonyabb) a dorgálás az eszesnél, mint ha megvernéd a bolondot százszor is" (Példabeszédek 17:10). A szeretet felelősségteljes, és hajlandó nyíltan beismerni és kijavítani minden tévedését és hibáját. Felvállalod-e a felelősséget ezért a személyért, akit mint életed szerelmét választottad magadnak? Mennyire vagy eltökélt az ügyben, hogy mindent megtegyél azért, hogy társad szükségei betöltve legyenek? Vagy csak az érdekel, hogy a társad betölti-e a tieidet? A szeretet arra hív bennünket, hogy a házasságban vállaljunk felelősséget a társunkért. Hogy szeressük őt. Hogy tiszteljük. Hogy gondját viseljük.

Vállalod a felelősséget a saját hibáidért? Mondtál-e vagy tettél-e dolgokat a társad - vagy Isten - felé, ami nem helyénvaló? A szeretet arra vágyik, hogy rendben legyen a kapcsolata Istennel és a házastársával is. Ha ez rendben van, akkor a színtér készen áll, hogy más területek is a helyükre kerüljenek. Beletelhet némi időbe, míg a bűnbánó szív kiformálódik benned. A büszkeség felettébb ellenáll a felelősségtudatnak, de az Isten és társad előtti alázat és őszinteség döntő fontosságú egy egészséges kapcsolat működéséhez. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a társadnak mindig igaza van, te pedig állandóan tévedsz. Ez nem követeli meg tőled, hogy lábtörlővé legyél. Ám ha valami nincs rendben közted és Isten, vagy közted és a házastársad között, akkor mindenekelőtt azzal kell foglalkozni. "Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk" (1János 1:8). Ha azonban "megvalljuk bűneinket, [Isten] hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól" (1jános 1:9). Először valld meg az életed bűnös területeit, és akkor biztosabb alapokon láthatsz hozzá, hogy rendbe tedd a dolgokat a házastársaddal. Ahhoz, hogy Istennel járj és megőrizd jótetszését, tisztának kell maradnod Őelőtte. Ez nem azt jelenti, hogy többé már meg sem botlasz, hanem azt, hogy amikor megteszed, akkor megvallod Istennek, és bocsánatot kérsz tőle.

Mondhatja még a házastársad, hogy megsértetted, vagy valamilyen módon megbántottad, és azóta sem rendezted a dolgot? A felelősségvállalásnak az is része, hogy beismered, amikor hibáztál, és bocsánatot kérsz érte. Itt az ideje, hogy megalázd magad, helyrehozd a hibáidat és kijavítsd a kárt, amit okoztál. így cselekszik a szeretet. Isten azt akarja, hogy ne legyenek megoldatlan problémák közöttetek. A gond az, hogy ahhoz, hogy őszintén tegyed, le kell nyelned a büszkeségedet, és bocsánatot kell kérned, függetlenül attól, hogyan reagál a társad. Meg kellene, hogy bocsásson neked, de a te felelősséged nem az ő döntésétől függ. Hibáid beismerése a te felelősséged. Ha ő bánt méltatlanul veled, bízd rá, hogy mikor akarja rendezni. Kérd meg Istent, hogy mutassa meg, hol vallottál kudarcot a felelősség területén, aztán először Vele rendezd a kapcsolatodat. Mihelyt ezt megtetted, rendbe kell hoznod a kapcsolatodat a házastársaddal is. Lehet, hogy ez lesz a legnehezebb dolog, amiben valaha is részed volt, de elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy tovább tudj lépni a házasságodban és Isten útján is. Ha őszinte vagy, valószínűleg meg fogsz lepődni, hogy mekkora kegyelmet és erőt ad neked Isten, amikor megteszed ezt a lépést.

MAI FELADAT    
SZÁNJ IDŐT ARRA, HOGY ÁTIMÁDKOZD ÉLETED MÉLTATLAN TERÜLETEIT! KÉRD ISTEN BOCSÁNATÁT ÉS ALÁZD MEG MAGAD ELÉGGÉ, HOGY A HÁZASTÁRSADNAK IS BEISMERD AZOKAT! LEGYÉL ŐSZINTE ÉS HITELES! KÉRJ BOCSÁNATOT A TÁRSADTÓL IS! NEM SZÁMÍT, HOGYAN REAGÁL, A LÉNYEG, HOGY FELELŐSSÉGEDET SZERETETBEN VÁLLALD FEL. MÉG HA KRITIZÁLÁSBAN LESZ IS RÉSZED VISZONZÁSKÉNT, AZT IS FOGADD ÚGY, MINT EGY JÓ TANÁCSOT.


"Minden ember pedig az Ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése." (Galata 6:4)
   
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 19, 08:40:44
 
A SZERETET BÁTORÍT    
     
27. nap

"Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam." (Zsoltárok 25:20)
A házasságnak vagy egy olyan hatása, hogy megváltoztatja a látásunkat. A házasságba olyan elvárásokkal lépünk be, hogy a párunk majd betölti minden reménységünket, meg hogy boldoggá tesz bennünket. Ezt az elvárást azonban a házastársunk képtelen betölteni. Az irreális elvárások pedig csalódottságot szülnek. Minél nagyobbak az elvárásaid, annál valószínűbb, hogy a társad kudarcot fog vallani, és csalódást okoz neked. Ha egy feleség azt várja a férjétől, hogy mindig pontos legyen, pakoljon el maga után és értse meg minden szükségletét, akkor házas élete döntő részét állandó csalódottságban fogja élni. Ha viszont realistán gondolkodik és felismeri, hogy a férje is csak ember, feledékeny, néha pedig figyelmetlen, akkor sokkal nagyobb örömet jelent majd neki, amikor felelősségteljesen, szeretettel és kedvesen viselkedik. A válás szinte elkerülhetetlen, amikor a házasfelek nem engedik meg a másiknak, hogy halandó emberként viselkedjen. Szükség van tehát egy átalakulásra a gondolkodásmódodban. El kell határoznod, hogy az elvárások helyett inkább a bátorítás légkörében éled az életed. Szerető bátorításod és Isten közbeavatkozása nélkül a társad valószínűleg pont olyan lesz ezután is, mint amilyen az elmúlt tíz év során volt. A szeretet a személyes felelősségre és önmagad jobbá tételére teszi a hangsúlyt ahelyett, hogy másoktól még többet követelne.

Jézus ennek pontos képét festette meg, amikor arról az emberről beszélt, aki meglátta a "szálkát" a testvére szemében, de a saját szemében nem vette észre a "gerendát". "Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott ímé, a te szemedben gerenda van? Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!" (Máté 7:4-5) Lehet, hogy a társad úgy érzi, hogy egy szálka-vadásszal él egy fedél alatt? Állandóan ideges és fél attól, hogy nem váltja be a hozzá fűzött reményeidet? Lehet, hogy azt mondaná, hogy napjai döntő részét úgy éli, hogy sokkal inkább a rosszallásodat, mint az elfogadásodat érzékeli? Erre talán azt felelnéd, hogy nem veled, hanem vele van a gond. Ha tényleg olyan sok mindent rosszul csinál, az miért lenne a te hibád? Ami téged illet, az a véleményed, hogy mindkettőtöknek meg kell tennie minden tőle telhetőt azért, hogy a házasság jól működjön. Ha a társad nem akarja, hogy olyan sokat kritizáld, akkor ismerje el, hogy jogosak az általad felvetett problémák. Te végképp nem azt állítod, hogy tökéletes vagy, de engedtessék már meg, hogy kimondhasd, amit gondolsz. Nem igaz? Az ilyesfajta hozzáállással az a baj, hogy nagyon kevés ember képes arra, hogy a kritikára tökéletes tárgyilagossággal reagáljon. Amikor nyilvánvalónak tűnik, hogy valaki boldogtalan veled - akár nyíltan vállalja, akár némán duzzog - nehéz azt az elégedetlenséget nem magadra venni. Különösen a házasságban.

A helyzet az, hogy a házastársaddal való kapcsolatotok - minden más barátságtól eltérően - úgy kezdődött, hogy nagy igyekezetetekben, hogy a másiknak kedvében járjatok, még a kezeteket-lábatokat is majd kitörtétek mindketten. Az udvarlás időszakában a társadat teljesen elbűvölte a személyiséged. Szinte nem is tudtál semmi rosszat tenni. Annyival könnyebb volt kettesben az élet. És bár nem vártátok, hogy ez így marad örökre, azt minden bizonnyal nem nézted ki belőle, hogy ennyire gonosz, és ennyire megharagszik rád. Soha nem gondoltad volna, hogy az az ember, aki megígérte, hogy örökké szeretni fog téged, egyszer eljut odáig, hogy látszólag még csak nem is kedvel. Úgyhogy, amikor ebből az éles kontrasztból élő valóság lesz, a természetes reakciód az, hogy ellenállsz neki. Lehet, hogy a házasság elején még hajlandóbb voltál az odafigyelésre, a meghallgatásra, és készségesebb voltál, hogy apróbb dolgokban változtass. De ahogy az évek múlnak, a társad elégedetlensége egyre inkább körbezár. Ahelyett, hogy azt eredményezné, hogy helyrehozni akard a dolgokat, arra késztet, hogy még jobban elsáncold magad. A szeretet ennél sokkal bölcsebb. Ahelyett, hogy lázadásra kényszerítenéd a társad, a szeretet megtanít arra, hogy adj teret neki, ahol önmagává lehet. Még ha te az a fajta célorientált típus is vagy, aki magas elvárásokat támaszt önmagával szemben, a szeretet arra hív, hogy ne vetítsd ki saját keményen hajtós hozzáállásodat társad teljesítményére. Meg kell értened, hogy a házasság egy olyan kapcsolat, amit útközben élvezni, és még tovább ízesíteni kell!

A házasság egy olyan különleges barátság, amit maga Isten tervezett, amelyben két ember gyarló tökéletlenségben él együtt, de ezzel nem egymás elbátortalanítása, hanem egymás bátorítása által néznek szembe. A Biblia azt mondja: "Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket" (Ézsaiás 35:3)! "Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is.... bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt" (1Thesszalonika 5:11,14). Te nem szeretnéd, hogy a házas élet egy olyan terep legyen, ahol élvezheted annak szabadságát, hogy az lehetsz, aki vagy, és ahol olyan biztonságos környezetben fejlődhetsz, ami még akkor is bátorításodra van, amikor kudarcot vallasz? A társad ugyanígy van vele - és a szeretet az, ami megadja neki ezt a kiváltságot. Ha a férjed vagy feleséged már többször is elmondta, hogy elnyomottnak és legyőzöttnek érzi magát miattad, akkor szükséged van rá, hogy ezeket a szavakat a szívedre vedd. Határozd el, hogy naponta felhagysz a valóságtól elrugaszkodott elvárásaiddal és társad legszilárdabb bátorítója leszel. És az a személy(iség), akivé Isten teremtette őt, új magabiztossággal és egy irányodban megnyilvánuló szeretettel fog felemelkedni.

MAI FELADAT    
TÁVOLÍTSD EL A TÚLZOTT ELVÁRÁSOK MÉRGÉT AZ OTTHONODBÓL! GONDOLJ EGY OLYAN TERÜLETRE, AMIRŐL A TÁRSAD MÁR MONDTA, HOGY TÚL SOKAT VÁRSZ OTT TŐLE, ÉS MONDD EL NEKI, HOGY SAJNÁLOD, HOGY ILYEN KEMÉNY VOLTÁL VELE AZ ÜGYBEN! ÍGÉRD MEG, HOGY IGYEKSZEL MEGÉRTENI ŐT, ÉS BIZTOSÍTSD FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETETEDRŐL!


"És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett (angolban: Gondoljuk át, hogyan ösztökéljük egymást a szeretetre és a jó cselekedetekre)." (Zsidókhoz 10:24)
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 20, 14:04:15
 
A SZERETET ÁLDOZATOT HOZ    
     
28. nap
"Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért." (1jános 3:16)
   

 

Az élet nehéz is tud lenni. De amit ez alatt általában értünk, az az, hogy a mi életünk tud nehéz is lenni. Mi érezzük először, ha rosszul bánnak velünk, vagy ha tehernek tekintenek. Hamar duzzogni kezdünk, amikor úgy érezzük, hogy elnyomnak, vagy nem becsülnek meg minket. Amikor az élet nehéz számunkra, azt észrevesszük. Ám túl gyakran csak és kizárólag akkor vesszük észre, hogy az élet nehéz a társunk számára, amikor panaszkodni kezd miatta. Aztán pedig a valódi törődés, vagy a segítségére sietés helyett megesik, hogy azt gondoljuk magunkban, hogy egyszerűen csak rossz a hozzáállása. Az Ő fájdalma és feszültsége nem érint meg annyira, mint amikor a mi fájdalmunkról és feszültségünkről van szó. Amikor mi akarunk panaszkodni, akkor mi elvárjuk, hogy mindenki megértsen és sajnáljon minket. Ha a szeretet munkában van, akkor nem ez történik. A szeretetet nem a társad gyötrődése nyilvánvaló jeleinek kell felcsörömpölnie. A szeretet már akkor munkához lát, mielőtt még az aggodalmak és a bajok kezdenék maguk alá temetni őt. Észreveszi az egyre tornyosuló terheket és közbelép, hogy segítsen. Mégpedig azért, mert a szeretet azt akarja, hogy érzékeny legyél a házastársad iránt. A szeretet áldozatot hoz. Annyira társad szükségleteire ráhangolódva tart, hogy gyakran kérés nélkül cselekszel. És amikor nem veszed észre elsőre, hogy mi a teendő, és figyelmeztetni kell, akkor a szeretet a probléma lényegét ragadja meg, és arra reagál.

Még abban az esetben is, amikor a társad feszültsége személyeskedő vádaskodásban tör elő, a szeretet sokkal inkább könyörületet gyakorol, mint hogy védekező állásba helyezkedne. A szeretet arra késztet, hogy "nemet" mondj arra, amit te akarsz, azért, hogy "igent" mondhass a társad szükségeire. Ez az, amit Jézus is tett. "Ő az ő életét adta érettünk", hogy megmutassa nekünk, hogy "mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket" másokért. Azt tanította nekünk, hogy a szeretet bizonyítéka az, hogy meglátjuk, ha valaki szükségben van, aztán pedig minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kielégítsük a szükségeit. "Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám" (Máté 25:35-36). Ezek a fajta szükségletek azok, amikre figyelned kell a férjed vagy feleséged életében. Ahelyett, hogy tétlenül ücsörögve azon zsörtölődnél, hogy a társad nem úgy bánik veled, ahogy szerinted kellene, engedd, hogy a szeretet kirántson az önsajnálatból és felhívja a figyelmedet az ő szükségleteire.
Lehet, hogy a férjed "éhezik" - szüksége van rád szexuálisan, még ha nincs is kedved hozzá?
Lehet, hogy a feleséged "szomjúhozik" - sóvárogva vágyik az olyan mértékű idő és figyelem után, amit úgy tűnik, hogy mindenki másnak képes vagy biztosítani?
Lehet, hogy a férjed "jövevénynek" érzi magát- nem érzi magát biztonságban a munkahelyén, és arra van szüksége, hogy otthona menedék és védett terület legyen?
Lehet, hogy a feleséged "mezítelen" - rémült, vagy szégyelli magát, és kétségbeesetten vágyja szerető bátorításod meleg fedezékét?
Lehet, hogy a férjed "betegnek" érzi magát- elfáradt, pihenni szeretne, és szüksége van a segítségedre, hogy közben senki se zavarja?
Lehet, hogy a feleséged "fogolynak" érzi magát - depressziós és fél, biztonságra és valamilyen beavatkozásra van szüksége?

A szeretet kész áldozatot hozni azért, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a társad szükségletei a tőled telhető legteljesebb odafigyelésben és erőkifejtésben részesültek. Amikor a társadat elborítja a kétségbeesés, és szorongatva érzi magát, a szeretet arra szólít, hogy tedd félre mindazt, ami annyira fontosnak tűnik a saját életedben és segíts rajta, még ha csak a (meg)hallgató füleddel ajándékozod is meg. Gyakran tényleg csak annyira van szüksége, hogy kibeszélhesse magából ezt a helyzetet. Szüksége van arra, hogy két figyelmes szemedben meglássa, hogy valóban érdekel, mi az ami bántja, és komolyan gondolod, hogy segítesz megoldást találni. Szüksége van, hogy imádkozzatok együtt azért, hogy mit tegyen, aztán pedig, hogy figyelemmel kísérd, hogyan alakulnak a dolgok.

A "Hogyan segíthetek?" szavai frissek és őszinték kell, hogy legyenek a szádban!Lehet, hogy a megoldás könnyű és egyszerű számodra, de az is előfordulhat, hogy bonyolult és rendkívül költséges, sok időt, energiát és erőfeszítést igényel. Bárhogy is legyen, minden tőled telhetőt meg kell tenned annak érdekében, hogy kielégítsd a valódi szükségeit annak, aki részévé vált annak, aki te vagy. Végül is, amikor neki segítesz, segítesz magadnak is. Ez a csodálatos abban, amikor áldozatot hozol a házastársadért. Jézus ezt tette értünk. És Ő kiterjeszti ránk a kegyelmet, hogy másokkal is megtegyük. Amikor az újszövetségi hívők elkezdtek szeretetben járni, életüket együtt javaik megosztása és az áldozatvállalás jellemezte. Szívük azért dobogott, hogy imádják az Urat és szolgálják az Ő népét. "Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt; és jószágukat és marháikat eladogatták, és szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt" (Apostolok cselekedetei 2:44-45). Pál néhány évtizeddel később ezt mondta az egyik ilyen gyülekezetnek: "Én pedig nagy örömest áldozok és esem áldozatul a ti lelketekért" (2Korinthus 12:15). Mindazoknak, akiket Jézus áldozata feltámasztott a halálból, késznek és hajlandónak kellene lenniük naponta áldozatot hozni mások szükségleteinek kielégítéséért.

MAI FELADAT    
JELENLEG MI AZ EGYIK LEGNAGYOBB SZÜKSÉG A TÁRSAD ÉLETÉBEN? VAN-E OLYAN TEHER, AMIT EGY MERÉSZ ÁLDOZATVÁLLALÁSODDAL MÉG MA LEVEHETNÉL A VÁLLÁRÓL? AKÁR KICSI EZ A SZÜKSÉG, AKÁR NAGY, HATÁROZD EL, HOGY MINDEN TŐLED TELHETŐT MEGTESZEL ANNAK KIELÉGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN!


"Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét." (Galata 6:2)

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 21, 12:13:30
 
A SZERETET MOZGATÓRUGÓJA    
     
29. nap

"Jó akarattal [szolgálván], mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek." (Efézus 6:7)
Nem sok tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy rájöjj: a társad nem fogja mindig felszítani a szeretetedet. Valójában, sokszor "leszítani" fogja. Gyakrabban, mint szeretnéd, nehéznek fog tűnni, hogy egyáltalán inspirációt találj szereteted kimutatásához. Lehet, hogy ő meg még csak nem is fogadja, amikor megpróbálod kinyilvánítani azt. Egész egyszerűen ez az élet természete, még viszonylag egészséges házasságokban is. És habár a különféle hangulatok és érzelmek mindenféle változó célokra képesek minket rágerjeszteni, van valami, ami egészen biztosan változatlan marad. Amikor Isten az oka annak, hogy szeretsz, akkor garantált, hogy mindig képes leszel szeretni. Ez azért van, mert a szeretet Belőle származik. Gondolj csak bele! Amikor gyermek voltál, a szüleid minden bizonnyal megállapítottak szabályokat, amiket be kellett tartanod. Megvolt a megszabott ideje a lefekvésnek. A szobádat kellően rendben kellett tartanod. El kellett készülnöd a házi feladattal, mielőtt kimehettél játszani. Ha te is olyan voltál, mint a többi gyerek, akkor bizonyára legalább annyiszor kijátszottad ezeket a szabályokat, mint ahányszor betartottad őket. Es ha a fenyítés és egyéb következmények nem hatottak volna rád ösztönzően, akkor lehet, hogy egyáltalán nem tartottad volna be őket. Ha viszont közben megismerted Krisztust, vagy kaptál valamiféle bibliai tanítást, akkor valószínűleg találkoztál a következő gondolattal: "Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak" (Kolossé 3:20).

Ha pedig ezt tényleg a szívedre vetted, akkor rájöttél, hogy többé már nem csupán a szüleidnek tartozol elszámolással. Ettől kezdve már nem az akaratok csatája zajlott közted és egy hús-vér tekintélyszemély között. Most már közted és Isten között zajlott a dolog. A szüleid csupán közvetítők voltak. Ahogy tapasztalni fogod, a szülők és gyerekek közötti kapcsolat megerősödése nem az egyetlen haszna annak, ha engeded, hogy Isten legyen a fő mozgatórugód. Gondold át a következő területeket, ahol annak kellene célunkká válnia, hogy Neki kedvesek legyünk:

Munka: "És valamit tesztek, lélekből (angolban: szívesen) cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek" (Kolossé 3:23).
Szolgálat: "Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent" (Kolossé 3:22).
Minden: Bármit tesztek, keményen dolgozzatok, "tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok" (Kolossé 3:24).
Még a házasság is: "Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban" (Kolossé 3:18). "Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért" (Efézus 5:25).

A házasságban tőled megkívánt szeretet nem a társad kedvességétől, vagy alkalmasságától függ. A férj és feleség közti szeretetnek egyetlen fő célja kell, hogy legyen: odaadással és őszinteséggel tisztelni az Urat. Az a tény, hogy közben ez áldást jelent kedvesünk számára is, csupán egy csodálatos ráadás. Egy keresztény számára elengedhetetlen ez a fajta fókusz- és szemléletváltás. Ha egyszer ráébredsz arra, hogy Isten a forrása és fedezete nem csupán a te, hanem hitvesed minden szükségletének is, akkor ez megváltoztatja a társaddal való kapcsolatod minden mozgatórugóját. Többé már nem ez a gyarló személy az, aki meghatározza, hogy mekkora szeretettel fordulsz felé, hanem a te mindenestől tökéletes Istened, aki akár egy olyan esendő embert is, mint amilyen te vagy, képes felhasználni arra, hogy egy másikat szerető kedvességgel ajándékozzon meg. Mostanában nehezen jössz ki a feleségeddel? Próbára teszi a türelmedet, hogy milyen nehezen teszi túl magát egy-egy nézeteltérésen? Egyszerűen képtelen abbahagyni? Ne tartsd vissza a szereteted csak azért, mert ő másként gondolkodik, mint te! Szeresd őt "az Úrért"! A férjed nem törődik veled, alig szól hozzád, nyilvánvaló, hogy emészti magát valami miatt, amit esze ágában sincs megosztani veled? Bánt, hogy nem hajlandó megnyílni előtted? Eleged van abból, hogy ilyen kimért veled szemben, és a gyerekekhez sem úgy szól, ahogy elvárható lenne? Ne vágj vissza kétszeres szótlansággal és nemtörődömséggel! Szeresd őt akkor is! Szeresd "az Úrért!"

Az a szeretet, amit csupán a kötelességérzet mozgat, nem képes sokáig kitartani. Annál a szeretetnél pedig, amit csak a kedvező , körülmények képesek motiválni, semmi garancia sincs arra, hogy elég oxigént fog kapni, hogy tovább lüktessen. Csak az Istennek áldozatként bemutatott szeretet - amit hálával viszonzunk felé mindazért, amit tett - képes életben maradni akkor, amikor már minden más hajtóerő képtelennek bizonyult, hogy mozgásba hozzon minket. Mindazok, akik megelégszenek egy középszerű házassággal, nyugodtan bízzák a véletlenre a szeretet fellángolását, és reméljék a legjobbakat! Ha viszont elszántad magad, hogy a lehető legjobb szeretettel akarod megajándékozni a társadat, akkor a szeretet legfőbb ösztönzőjét kell célba venned. Az a szeretet, amelynek Isten van a középpontjában, határtalan magasságokat képes elérni.

MAI FELADAT    

MIELŐTT MA MÉG ÚJRA TALÁLKOZNÁL A TÁRSADDAL, IMÁDKOZZ ÉRTE NÉV SZERINT, ÉS KÉRD, HOGY ISTEN TÖLTSE BE MINDEN SZÜKSÉGLETÉT! MÉG HA NEHÉZ IS, MONDD NEKI, HOGY "SZERETLEK!", MAJD VALAMILYEN NYILVÁNVALÓ MÓDON MUTASD KI A SZERETETEDET! MENJ ÚJRA IMÁBAN ISTENHEZ, ÉS KÖSZÖND MEG NEKI A KIVÁLTSÁGOT, HOGY SZERETHETED EZT A KÜLÖNLEGES SZEMÉLYT - FELTÉTEL NÉLKÜL, PONTOSAN ÚGY, AHOGY Ő SZERET MINDKETTŐTÖKET.

"Én azonban, és az én házam az Úrnak szolgálunk." (Józsué 24:15)
 
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 22, 16:10:29
 
SZERETET ÉS HÁZASSÁG    
     
31. nap

"Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté." (1Mózes 2:24)
Ebben az igeversben Istennek a házasságra vonatkozó eredeti tervét látjuk. Ez a terv magában foglal egy elszakítást és egy összekötést. Átrendezi a meglévő kapcsolatokat, miközben egy teljesen újat hoz létre. A házasság mindent megváltoztat. Ezért van az, hogy azoknak a házaspároknak, akik nem veszik komolyan az "elhagyásról" és "ragaszkodásról" szóló bibliai kinyilatkoztatást, később számolniuk kell a következményekkel, de akkor már sokkal nehezebb orvosolni a bajokat anélkül, hogy valaki meg ne bántódna. Az "elhagyás" azt jelenti, hogy elszakítasz egy természetes köteléket, A szüleid átlépnek a tanácsadói szerepbe, akiket persze továbbra is tisztelet illet meg, de többé már nem mondhatják meg, hogy mit tegyél. Néha a megvalósítás nehézségei a családi fészekből származnak. Lehet, hogy valamelyik szülőd még nem áll készen arra, hogy elengedjen és felszabadítson befolyása és elvárásai alól. Akár egészségtelen függőség, vagy a kiürült fészek miatt lelki vívódás az oka, a szülők nem mindig vállalják fel részüket az elszakadás felelősségéből. Ilyen esetekben a felnőtt gyerek saját maga kell, hogy meghozza az "elhagyás" bátor döntését. Túl gyakran azonban ez a szakítás nem megfelelően megy végbe. Még mindig vannak megoldatlan problémáitok a házasságotokban, azért mert nem sikerült elszakadni "anyuka szoknyájától"? Szüleid valamelyike még mindig problémák okozója az otthonotokban - esetleg úgy, hogy nem is tud róla? Mi kell ahhoz, hogy ennek véget vess, mielőtt még túl nagy megosztás jönne létre a házasságodban?

Az egység olyan érték a házasságban, amit minden áron védelmezni kell. Az "elhagyás" célja természetesen nem az, hogy minden kapcsolatot megszakítsunk a múlttal, hanem sokkal inkább az, hogy megőrizzük azt a különleges egységet, amit a házasságnak Isten terve szerint hordoznia kell. Csak egységben lesztek képesek mindazzá válni, akiknek Isten szánt benneteket. Ha túlságosan ragaszkodsz a szüleidhez, házasságotok egyedülálló ismérvei nem lesznek képesek kivirágozni. Valami mindig vissza fog tartani, és a megosztottság gyökerei újabb és újabb hajtásokat hoznak a kapcsolatotokba. Ez a helyzet nem szűnik meg magától, csak ha teszel valamit érte. Mert "elhagyás" nélkül nem jöhet létre a szükséges "ragaszkodás" - vagyis szívetek összefonódása - ami elengedhetetlen feltétele az egység megtapasztalásának. A "ragaszkodás" fogalma olyan tartalommal is bír, mint hogy hosszú hajsza után elkapni valakit, belekapaszkodni, mint menedéked és biztonságod új kősziklájába. Ez a férfi most már új otthonod szellemi vezetője, aki feladatul kapta a felelősséget, hogy szeressen téged "miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért" (Efézus 5:25). Ez az asszony most már eggyé lett veled a szövetségben, és az az elhívása, hogy odafigyeljen arra, hogy "tisztelje a férjét" (Efézus 5:33). E nélkülözhetetlen folyamat eredményeképpen most már szabadok vagytok arra, hogy mindazzá váljatok, amit Isten az alatt értett, hogy "egy testté" nyilvánított benneteket.

• Képesek vagytok egységre jutni a döntéshozatalotokban még akkor is, ha különböző nézőpontból közelítitek meg a dolgokat.
• Képesek vagytok egységre jutni a fontossági sorrendet illetően még akkor is, ha annyira eltérő háttérből jöttetek egybe, ami eltérőbb már nem is nagyon lehetne.
• Képesek vagytok egységre jutni egymás iránti szexuális gyengédségeitekben még akkor is, ha egyikőtöknek, vagy mindkettőtöknek vannak tisztátalan emlékei a házasság előtti múltból.
• Istennek az a döntése, hogy a házasságban "egy testté" tesz benneteket, képes bármit lehetővé tenni.
• Ha most éppen nem így mennek a dolgok az otthonodban, akkor sajnos te is a többséghez tartozol. Egyáltalán nem szokatlan, hogy házaspárok - még a keresztények is - figyelmen kívül hagyják Isten házasságra vonatkozó tervét, mert úgy gondolják, ők jobban tudják, mint Isten maga. Az 1Mózes 2:24 lehet, hogy nagyon szépen és magasztosan hangzott, amikor az esküvői fogadalmak lengték körül. Alapelvként elfogadni és eleven valóságként megélni azonban már túl bonyolultnak tűnik. De éppen ez az, aminek a visszaszerzéséért minden áldozatra késznek kell lenned.
• Nehéz - rendkívül nehéz - az, amikor az egységre törekvés alapvetően egyoldalú erőfeszítés. Lehet, hogy a társadat egyáltalán nem is érdekli annak az egységnek a visszahódítása, ami kezdetben jellemezte a kapcsolatotokat. Még ha van is némi vágyódás a részéről, akkor is lehetnek köztetek még mindig olyan problémák, amik nagyon messze vannak a megoldástól.
• Ha azonban sem a fejedben, sem a szívedben nem hagyod kihunyni az egység iránti szenvedélyes vágyat, kapcsolatotok idővel elkezdi visszatükrözni a genetikailag belé kódolt "egy test" mintát. Nem kell elmenned megkeresni. Már ott van! De igenis meg kell élnetek, különben nem számíthatsz másra, mint elidegenedésre.
• Hagyd el! És ragaszkodj hozzá! És merj egyként járni vele!

MAI FELADAT    

VOLT ELÉG BÁTORSÁGOD LESZÁMOLNI? A NAP SORÁN VALLD MEG EZT A TÁRSADNAK, ÉS HATÁROZD EL, HOGY RENDEZED A HELYZETET! A HÁZASSÁGOTOK EGYSÉGE FÜGG ETTŐL. EZUTÁN KÖTELEZD EL MAGAD A HITVESED ÉS ISTEN FELÉ, HOGY HÁZASSÁGOTOKAT MINDEN MÁS EMBERI KAPCSOLATNAK FÖLÉBE HELYEZED!


"Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te énbennem, Atyám, és én Tebenned." (János 17:21)
   
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 27, 11:27:54
 
A SZERETET KIELÉGÍTI A SZEXUÁLIS SZÜKSÉGLETEKET    
     
32. nap

"A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a férjének (angolban: A férjnek teljesítenie kell kötelességét felesége felé, és hasonlóan, a feleségnek is a férje felé)." (1Korinthus 7:3)

 

Vannak, akik azt gondolják, hogy a Biblia semmi jót nem tud mondani a szexről, mintha Istent csak az érdekelné, hogy megmondja, hogy mikor és kivel ne csináljuk. Az igazság ezzel szemben az, hogy a Bibliának rengeteg mondanivalója van a szexről és arról az áldásról, amit a szex jelenthet mind a férj, mind a feleség számára. Még az ezzel kapcsolatos megszorítások és korlátozások is Isten eszközei arra, hogy szexuális életünk minőségét olyan szinten tartsa, ami messze felülmúlja a tévében és mozikban nyomatott élményekét. A keresztény házasságban a romantika arra adatott, hogy fejlődjön és virágozzon. Elvégre Isten teremtette ezt is. Mindez része annak, hogy megünnepeljük azt, amit Isten adott, azáltal, hogy eggyé válunk a társunkkal, mindeközben pedig a tisztaságra és a szentségre is törekszünk. S amikor ez történik, Isten gyönyörködik bennünk. Az Énekek Énekét például ugyan gyakran félreértik, és vannak, akik úgy gondolják, hogy semmi több, csupán egy allegória Istennek az Ő népe iránt érzett szenvedélyes szeretetéről, igazából ez egy gyönyörű szerelmi történet. Ez az ének költői részletességgel mutatja be a férj és feleség közti szexuális aktusokat, és elmondja azt is, hogyan reagálnak ezek a szerelmesek egymás közeledésére. Kiderül belőle, hogy a szexuális téren megélt őszinteség és összhang egy magabiztos szerelmi életet eredményez.

Való igaz, hogy a szex a házas élet csupán egy megnyilvánulási területe. Az idő múlásával azonban az egyikőtök valószínűleg jobban fogja értékelni a jelentőségét, mint a másik. Ennek következtében egységetek természete - mint férj és feleség egységéé - egyfajta fenyegetettséget és veszélyt fog átélni. De újra mondom, a házasság bibliai alapjai eredetileg Ádám és Éva teremtésében nyilvánultak meg. A nőt Isten azért alkotta meg, hogy "hozzáillő segítőtárs" (1Mózes 2:18) legyen a férje számára. Kapcsolatuk egysége és fizikai testeik egyesülése olyan erős volt, hogy az Ige azt mondja: "egy testté" lettek (1Mózes 2:24) (sőt: az angolban és a héberben még erősebb: "egy hússá" lettek). Ugyanez az egység az egyik ismertetőjegye minden házasságnak. A szerelem megnyilvánulásai közben olyan módon összeforrasztjuk a szívünket a társunkéval, amihez a kommunikáció egyetlen más formája sem ér fel. Ezért mondja az írás, hogy "tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy" (Zsidó 13:4). Ugyanezt az élményt és megtapasztalást senki mással nem oszthatjuk meg! Mi, emberek azonban gyengék vagyunk, és amikor ez a jogos szükséglet nem elégül ki - amikor társunk önzésnek és követelőzésnek tartja - a szívünk hajlik rá, hogy eltávolodjon a házasságtól, és engedjen a kísértésnek, hogy ezt a vágyakozást valahol máshol, valami más módon elégítse ki. Ennek a hajlamnak a kivédése érdekében Isten a házasságot az "egy test" mentalitással hozta létre. "A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége" (1Korinthus 7:4).

A szexet nem lehet alkudozás tárgyává tenni. Nem olyasmiről van szó, aminek visszatartását Isten következmények nélkül megengedné. Habár bizonyára vissza lehet élni ezzel az Isten által kigondolt tervvel, a házasság lényege mégis az, hogy odaadjuk magunkat egymásnak a másik szükségleteinek kielégítése érdekében. A szex egy Isten-adta lehetőség ennek megvalósítására. Tehát "ne fosszátok meg egymást" - figyelmeztet a Biblia -"hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok" (1Korinthus 7:5). Te vagy az a kizárólagos személy akit Isten arra hívott el és jelölt ki, hogy kielégítsd társad szexuális igényeit. Ha megengeded, hogy ezen a területen eltávolodjatok egymástól, vagy hagyod, hogy áporodottság telepedjen rá, akkor megfosztod a társadat valamitől, ami jogosan (és kizárólagosan) őt illeti meg. Ha a társad tudomására hozod - szavakkal, tettekkel vagy éppen tétlenséggel - hogy a szexnek semmivel sem kellene többnek lennie, mint amennyihez neked kedved van, akkor ellopod tőle a megbecsültség és szeretettség érzését, ami a Biblia szerint viszont igenis megilleti. Ezzel megszeged a házasság "egy test" egységét.

Tehát akár úgy érzékeled, hogy te vagy az, akit megfosztanak, vagy kész vagy beismerni, hogy te vagy, aki megfosztod a társadat, tudd, hogy Isten terve az, hogy közös nevezőre és egyetértésre jussatok. De tudd azt is hogy duzzogással, veszekedésekkel vagy követelőzésekkel nem lehet oda eljutni. A szeretet az egyetlen módja annak, hogy szerelmes szövetségetek is helyreálljon egymás között.

Mindazok, amiket a Merj szeretni! kihívásai kiváltanak benned - türelem, kedvesség, önzetlenség, figyelmesség, oltalmazás, tisztelet, megbocsátás - hozzá fog járulni szexuális intimitásotok megújulásához. Amikor Krisztus szeretete a házasságotok alapja, akkor barátságotok és szexuális kapcsolatotok erejét olyan szinten lesztek képesek élvezni, amit ez a világ soha nem ismerhet meg. "Mert áron vétettetek meg" - jelentette ki Isten (1Korinthus 6:20). Ő rád árasztotta szeretetét és a végsőkig elment, hogy bevonjon oda, ahol már kívánod Őt. Most rajtad a sor, hogy megfizesd a szeretet árát, hogy megnyerd a társad szívét. Ha megteszed, élvezni fogod azt a tiszta gyönyörűséget, ami árad, amikor megfelelő indítékból szeretkeztek. Ha pedig mindez még nem elég, arra is lehetőséged lesz, hogy megdicsőítsd Istent a testedben (1Korinthus 6:20). Mennyire gyönyörűséges ez!

MAI FELADAT    

HA LEHETSÉGES, PRÓBÁLJ MEG SZEXUÁLISAN KÖZELEDNI FÉRJEDHEZ VAGY FELESÉGEDHEZ A MAI NAPON! EZT OLYAN MÓDON TEDD, HOGY KÖZBEN TISZTELETBEN TARTOD MINDAZT, AMIT A TÁRSAD KORÁBBAN ARRÓL MONDOTT (VAGY CSAK BURKOLTAN CÉLZOTT RÁ), HOGY SZEXUÁLISAN MIRE VAN SZÜKSÉGE RÉSZEDRŐL. KÉRD ISTENT, HOGY TEGYE EZT ÉLVEZETESSÉ MINDKETTŐTÖK SZÁMÁRA, ÉS LEGYEN AZ EGYRE NÖVEKVŐ INTIMITÁSOTOK ÖSVÉNYÉVÉ.


"Mily szép vagy, és mily kedves, gyönyörűséges szerelmem!" (Énekek éneke 7:6)
        
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 27, 11:29:13
 
A SZERETET KIEGÉSZÍTI A MÁSIKAT    
     
33. nap

"Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek; az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg?" (Prédikátor 4:11)
Isten úgy teremt házasságot, hogy vesz egy férfit és egy nőt, majd egyesíti a kettőt. És bár a szeretetnek szükség esetén hajlandónak kell lennie egyedül is cselekedni, mindig jobb, ha az embernek nem csupán szólóznia kell. A szeretet magában is életképes, ha nincs más választása, de van egy "kiváltképpen való út" (1Korinthus 12:31). A szeretet pedig mer egészen addig elmenni, míg oda nem jut. A szeretetnek erről a "kiegészítő" vonásáról már a kezdetektől adott Isten kijelentést az emberiség számára. Isten az emberi fajt egy férfival és egy nővel indította útjára: két hasonló, de egymást kiegészítő felépítésű teremtménnyel, akiknek a rendeltetése az volt, hogy összhangban működjenek. Testünk egymás számára lett alkotva. Természetünk és temperamentumunk különbözősége egyensúlyt biztosít, amitől hatékonyabban végezzük el az épp aktuális feladatokat. Egyesülésünkből gyermekek születhetnek, együttműködve pedig egészséges érett felnőttekké nevelhetjük őket. Ahol az egyik gyenge, a másik erős. Amikor az egyik bátorításra szorul, a másik készen áll, hogy buzdítsa és lelkesítse. Megsokszorozzuk egymás örömeit és megosztjuk egymás bánatát. A Szentírás szerint: "Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok vala az ő munkájokból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje" (Prédikátor 4:9,10).

Pontosan úgy, ahogy a két kezed, amik nem csak úgy elvannak egymás mellett, hanem megsokszorozzák a másik hatékonyságát. Feladatuk elvégzéséhez egyik sem kellően teljes a másik nélkül. Habár különbözőségeink gyakran félreértés és konfliktus forrásává lehetnek, mégis Isten teremtett minket így, és ha tiszteletben tartjuk ezeket a különbségeket, akkor folyamatosan növekvő áldások forrásai lehetnek. Lehet, hogy egyikőtök jobban főz, de a másik alaposabban tud mosogatni. Az egyik lehet, hogy szelídebb és képes fenntartani a békét a családtagok között, míg a másik közvetlenebbül és hatékonyabban képes fegyelmezni. Az egyik esetleg jó üzleti érzékkel rendelkezik, de szüksége van a másikra, aki figyelmezteti, hogy ne feledkezzen meg a nagylelkűségről sem. Amikor megtanuljuk elfogadni társunk ezen sajátos jellemvonásait, akkor elkerülhetjük a kritizálást, és máris oda jutunk, hogy segítjük és megbecsüljük egymást. Vannak azonban, akik úgy tűnik nem képesek túltenni magukat a társuk különbözőségein. Emiatt rengeteg jó lehetőséget szalasztanak el. Nem használják ki azt a páratlan helyzetet, ami mindkettőjüket sokkal hatékonyabbá teszi, ha a másikkal is számolnak.

Jó példa erre a Bibliából Poncius Pilátus, a római helytartó, aki Jézus kihallgatását vezette. Nem lévén tisztában, hogy kicsoda is Krisztus, saját jobb meggyőződése ellenére engedett a tömeg nyomásának, hogy feszítsék meg Jézust. Volt azonban valaki, aki jobban érzékelte, hogy mi történik valójában: Pilátus felesége. A felfordulás közepette üzenetet küldött férjének, melyben figyelmeztette, hogy ostobaságot készül elkövetni. "Amint pedig ő az ítélőszékben ült, külde ő hozzá a felesége, ezt üzenvén: Ne avatkozzál amaz igaz ember dolgába; mert sokat szenvedtem ma álmomban őmiatta" (Máté 27:19). Nyilvánvalóan jó ítélőképességgel rendelkező asszony volt, aki férjét megelőzve felfogta, milyen nagyszabású események zajlanak. Természetesen Isten szuverenitása irányította a történéseket, és semmi sem akadályozhatta volna meg azt, hogy Fia engedelmességből kereszthalált haljon értünk. De az, hogy Pilátus figyelmen kívül hagyta felesége megérzéseit, rávilágít a férfitermészet egyik gyenge oldalára, amit gyakran nem veszünk eléggé komolyan. Isten azért teremtette a feleséget, hogy kiegészítse férjét, és ad neki megértést és belátást, ami a férjének sokszor nem adatik meg. Ha figyelmen kívül hagyja ezt a(z asszonyi) tisztánlátást, akkor általában a döntést hozó férj látja ennek kárát.

Házasságotok hatékonysága attól függ, hogy képesek vagytok-e együttműködni. Fontos pénzügyi döntés - hitelfelvétel vagy nyugdíj-előtakarékosság megkezdése - előtt állsz? Vagy valamelyik munkatársaddal gyűlt meg a bajod, akivel egyre nehezebb kijönni, és éppen azzal küszködsz, hogy milyen lépéseket tegyél? Tökéletesen biztos vagy abban, hogy jól döntöttél a gyerekek iskoláztatásával kapcsolatban, függetlenül attól, hogy mi a társad véleménye? Ne próbálj mindent egyedül kielemezni. Ne zárd ki társadnak azt a jogát, hogy hangot adjon a véleményének a mindkettőtöket érintő ügyekben. A szeretet felismeri, hogy Istennek célja volt azzal, hogy egymás melle rendelt titeket. És bár lehet, hogy bosszant társad eltérő álláspontja, mégis tisztelettel és megfontolásra való készséggel kellene meghallgatnod a véleményét. Ezzel tiszteletedet fejezed ki Istennek a kapcsolatotokra vonatkozó szándéka iránt, és védelmezed az Ő akarata szerinti egységet. Egybeforrtan sokkal többre vagytok képesek, mint külön-külön. Szükségetek van egymásra. Kiegészítitek egymást.

MAI FELADAT    

ISMERD FEL, HOGY TÁRSAD ELENGEDHETETLEN RÉSZE A JÖVŐBENI SIKEREIDNEK! A MAI NAPON TUDASD VELE, HOGY SZERETNÉD BEVONNI ŐT A DÖNTÉSEIDBE, ÉS HOGY SZÜKSÉGED VAN A MEGLÁTÁSAIRA ÉS TANÁCSÁRA! HA KORÁBBAN FIGYELMEN KÍVÜL HAGYTAD A VÉLEMÉNYÉT, AKKOR ISMERD BE FIGYELMETLENSÉGEDET, ÉS KÉRD, HOGY BOCSÁSSON MEG NEKED!


"Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele." (Kolossé 3:14)

--
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 28, 11:45:52
 
A SZERETET ÜNNEPLI AZ ISTEN SZERINTI ÉLETET    
     
34. nap

"[A szeretet] nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal." (1Korinthus 13:6)
Attól a pillanattól kezdve, hogy reggel becsukod a Bibliádat, szinte minden, amivel napközben találkozol, von elfele a benne kijelentett igazságtól. A munkatársaid véleményei, a hírek a tv-ben, kedvenc internetes oldalaid, a különböző kísértések, amik egész nap érnek - és még sok minden más fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy alakítsa gondolkodásmódodat arról, hogy mi az igazság és mi az, amit leginkább kívánnunk kell az életben. Azt mondják, hogy ha a feleséged egy bombázó, és úgy öltözködik, hogy azzal felhívja magára más férfiak figyelmét, az egy jó dolog. Azt mondják, hogy a filmekben megjelenő trágárság és erkölcstelenség felnőtt emberek számára rendben van. Azt mondják, hogy a gyülekezetbe járásnak nincs jelentősége az ember életében. Azt mondják, hogy mindnyájunknak a maga módján kell megtalálnia Istent. Rengeteg mindent mondanak. És ezt olyan hangosan és gyakran teszik, hogy ha nem vigyázunk, akkor még az is megtörténhet, hogy kezdjük elhinni, hogy amit mondanak az az, ahogy a dolgoknak lenniük kell. Megtörténhet velünk, hogy elkezdjük értéknek tartani azt, amit mindenki más annak tart, és elkezdünk úgy gondolkodni, ahogy mindenki más.

A "valódi élet" jelentése azonban drámaian átértékelődik, amikor megértjük, hogy Isten Igéje a legvégső kinyilvánítása annak, hogy miben áll a valódi élet. A benne foglalt tanítások nem csupán hasznos vélekedések arról, hogy mi az, ami igazán számít. Olyan alapelvek ezek, amelyek feltárják a dolgok valódi természetét, azaz hogy Isten teremtette meg az életet. Az elénk állított példaképek és az Ő útmutatásai jelentik az egyetlen ösvényt az igazi áldáshoz, és amikor látunk embereket, akik az Úr iránti engedelmességben követik azt, mindez örömre kell, hogy fakasszon bennünket.

Mikor vagy a legbüszkébb a férjedre? Amikor a céges focibajnokságról egy kupával tér haza, vagy amikor lefekvés előtt összegyűjti a családot, hogy együtt imádkozzatok és olvassátok az Igét? Minek örülsz legjobban a feleséged életében? Ha egy újfajta falfestési eljárást próbál ki a gyerekszobában, vagy ha látod, hogy megbocsát a szomszédnak, akinek a kutyája szétdúlta a veteményeskertet? A társad életében te vagy az egyik legnagyobb befolyással bíró ember. Arra használod a befolyásodat, hogy Isten tisztelete felé vezesd őt, vagy hogy szégyent hozzon Rá? .. A szeretet leginkább azoknak a dolgoknak örül, amelyek tetszenek és kedvesek Istennek. Amikor a társad fejlődést mutat keresztényi jellemében, ragaszkodik a hitéhez, erkölcsi tisztaságra törekszik, adakozóvá és szolgálatkésszé válik - vagyis szellemileg felelősségteljes emberré válik az otthonotokban - akkor a Biblia szerint ezt ünnepelnünk kell. Az 1Korinthus 13:6-ban szereplő "örül" szó magában foglalja azt, hogy valaki teljességgel felvillanyozott és izgatottan éljenezi a másikat azért, mert megengedi Istennek, hogy nagy dolgokat vigyen véghez az életében.

Pál apostol, aki az első századbéli gyülekezetek közül soknak a megalapításában, és a feléjük irányuló szolgálatban is sokat segített, leveleiben azt írta, hogy milyen gyönyörűséget okoz az számára, amikor az emberek hűségéről, és Jézusban való felnövekedéséről hall híreket. "Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, tiérettetek, amiképpen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedett a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet; Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, amelyeket szenvedtek" (2Thesszalonika 1:3-4). János apostol, aki közeli, bizalmas kapcsolatban volt Jézussal, és a korai egyház egyik legfőbb vezetője lett, egyszer ezt írta a rá bízott nyájnak: "Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak" (3jános 4). Az minket is fel kellene, hogy villanyozzon, amikor látjuk mindezt megtörténni a társunk életében. Sokkal inkább, mint az, amikor megspórol valamennyit a bevásárláson. Sokkal inkább, mint az, amikor sikereket ér el a munkahelyén. Néha azzal, hogy magunkévá tesszük a kortárs világ álláspontját, hogy mit dicsérjünk meg a társunkban, még annak vétkébe is belecsúszhatunk, hogy valamilyen bűnben bátorítjuk őt - például tápláljuk a hiúságát, vagy kedélyes legyintéssel aláírjuk, hogy: a férfiak "már csak ilyenek".

A szeretet azonban "nem örül a hamisságnak" - akkor sem, ha önmagában, és akkor sem, ha a társában fedezi fel. A szeretet inkább "együtt örül az igazsággal" úgy, ahogy Pál is örült, amikor ezt írta a római gyülekezetnek: "Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok; de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban" (Róma 16:19). Pál tudta, hogy az Isten akarata szerinti életre, erkölcsi tisztaságra és hűségre törekvés az egyetlen módja annak, hogy megtalálják a boldogságot és a végső beteljesedést "Bölcsnek" lenni szentség dolgában, és "ártatlannak" bűn tekintetében - vagyis kitartónak és meg nem alkuvónak maradni életutunk során -, az egyetlen módja annak, hogy Isten szemében valaki győztesnek számítson. És mi többet vagy jobbat kívánhatnánk a férjünknek vagy feleségünknek, mint hogy megtapasztalhassa az Istentől származó legjobbat az életében? Örülj minden egyes sikernek, amit hitvesed elér! Leglelkesebb gratulációidat viszont azokra az időkre tartogasd, amikor imádatával és engedelmességével Istent tiszteli és dicsőíti.

MAI FELADAT    

GONDOLJ VISSZA A LEGUTÓBBI ESETRE, AMIKOR ÉSZREVETTED, HOGY A TÁRSAD VALAMILYEN KERESZTÉNY ERÉNYRŐL TETT TANÚBIZONYSÁGOT. A NAP SORÁN DICSÉRD MEG EZÉRT!


"Szívemnek tökéletessége (angolban: egyenessége) szerint járok én az én házamban." (Zsoltárok 101:2)
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 30, 09:50:06
 
A SZERETET FELELŐSSÉGRE VONHATÓ

35. nap

"Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek." (Példabeszédek 15:22)
 
A több mint 100 méter magasra is felnövő kaliforniai óriásfenyő hatalmas példányai az ég felé törve a legkeményebb környezeti tényezőknek is képesek ellenállni. Sújthatja villám, tépázhatja szél, pusztíthatnak körülötte erdőtüzek, de ez az óriásfenyő mindent kibír, szilárdan áll, sőt egyre erősödik a megpróbáltatások között. Ennek az óriási fának az ereje többek között abban rejlik, ami a felszín alatt megy végbe. Sok más fától eltérően a mamutfenyők gyökerei messzire kinyúlnak és összekapcsolódnak a környező mamutfenyők gyökereivel. így mindegyik tartást és megerősítést nyer a többi ereje által. Az erős, egészséges házasságok megőrzésének kulcsa sem más, mint a mamutfenyő titka. Az a pár, amelyik egyedül néz szembe a problémákkal, nagyobb valószínűséggel hullik szét a viszontagságok idején. Akik viszont bekapcsolódnak más erős házasságok "(gyökér) hálózatába", radikálisan megnövelik az esélyüket, hogy túléljék a legádázabb viharokat is. Létfontosságú, hogy egy férj és feleség Isten szerinti tanácsokat, egészséges baráti kapcsolatokat és tapasztalt tanácsadókat keressen.

Élete során mindenkinek szüksége van bölcs tanácsadásra. A bölcs emberek állandóan keresik ezt, és örömmel fogadják. A bolondok soha nem kérik, és még ha kapnak is, figyelmen kívül hagyják. Ahogy ezt a Biblia megvilágítja: "A bolondnak útja helyes az ő szeme előtt, de aki tanáccsal él, bölcs az" (Példabeszédek 12:14). A bölcs tanács megnyerése olyan, mint egy részletes térkép és egy személyes kísérő a hosszú, kalandos utazáshoz. Ez lehet a különbség a folyamatos sikerek, és egy másik házasság felbomlása között. Életbevágóan fontos, hogy stabil házaspárokhoz forduljatok, hogy osszák meg veletek azt a bölcsességet, amihez saját sikereik és kudarcaik során jutottak. Miért vesztegetnél az életedből hosszú éveket fájdalmas leckék megtanulására, amikor ugyanazoknak az igazságoknak a felfedezésére eljuthatsz néhány órányi bölcs tanácsadás révén is?! Miért ne használnád azokat a hidakat, amit mások már felépítettek?! A bölcsesség sokkal értékesebb az aranynál. Ha nem fogadod el, az olyan, mintha felbecsülhetetlen értékű érméket hagynál kihullani a kezedből.

A jó házassági tanácsadók figyelmeztetnek, mielőtt rossz döntést hoztok. Bátorítanak, amikor már ott tartotok, hogy feladjátok. És veletek örülnek, amikor az intimitásnak új szintjeit éritek el a házasságotokban. Van egy olyan idősebb házaspár ismerősöd, vagy egy azonos nemű barátod, akihez fordulhatsz jó tanácsért és imatámogatásért, és akinek rendszeresen számot adhatsz döntéseidről? Van olyan valaki az életedben, aki a szemedbe mondja az igazat? Neked és társadnak mindenkor szükségetek van ilyen fajta barátokra és tanácsadókra. A Biblia azt mondja: "Intsétek egymást minden napon ... hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által" (Zsidó 3:13). Mi azonban túl gyakran hajlunk rá, hogy elszigeteljük magunkat másoktól. Ha nem vigyázunk, eltaszíthatjuk magunktól azokat, akik a legjobban szeretnek minket. Meg kell védened magad a rossz hatásokat hordozóktól. Mindenkinek megvan a saját véleménye, és lesznek, akik arra fognak bátorítani, hogy legyél önző, és a saját boldogságod érdekében hagyd ott a társadat. Légy nagyon óvatos, amikor olyan emberek adnak tanácsot, akik maguk sem élnek jó házasságban! Ha a házasságod életben maradása már csak egy hajszálon múlik, vagy már a válás felé halad, akkor minden mást felfüggesztve, minél előbb komoly segítség után kell nézned! Még ma hívj fel egy lelkipásztort, egy Bibliában hívő lelkigondozót, vagy egy házassági tanácsadó szolgálatot!

Bármilyen kínos is kezdetben megnyílni egy vadidegen előtt, a házasságod megér minden erre fordított percet, és minden áldozatot, amit érte hozol. Még ha viszonylag stabil házasságban élsz is, nincs kevésbé szükséged őszinte és nyíltszívű tanácsadókra - olyan emberekre, akik jó hátszéllel tudnak támogatni benneteket, még jobbá téve a kapcsolatotokat.

Hogyan választhattok megfelelő tanácsadót? Keressetek valakit, aki olyan házasságban él, mint amilyet ti is szeretnétek magatoknak. Olyan személyt válasszatok, akinek minden más előtt Krisztusért dobog a szíve. Olyan valakire van szükségetek, aki nem a saját elképzelései, hanem Isten örökérvényű Igéje alapján éli az életét. Az ilyen ember pedig - legtöbbször - örömmel veszi majd, hogy segítséget kértetek tőle. Kezdjetek el imádkozni, hogy Isten küldje el ezt az embert az életetekbe! Aztán pedig szakítsatok időt a találkozásra és beszélgetésre. Ha ez nem hangzik túl fontosnak számodra, jó ötlet lenne megkérdezni magadtól, hogy miért. Van valami rejregetnivalód? Félsz, hogy kínos lenne számodra? Úgy gondolod, hogy a házasságod nem szorul külső segítségre? Az hogy fejest ugorhatsz pozitív hatások folyójába, nem vonzó számodra? Ne legyél a kapitánya egy újabb Titanic katasztrófának azáltal, hogy figyelmen kívül hagyod a veszélyre figyelmeztető jeleket, amikor még segíthetnének rajtad! íme, egy fontos emlékeztető a Szentírásból: "Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek" (Róma 14:12). Ezt a "randit" nem lehet lemondani. És bár végső soron mi magunk vagyunk a felelősek, hogyan megyünk erre a találkozóra, azért a másoktól jövő segítség mindig és minden mennyiségben jól jön. Könnyen lehet, hogy már csak ezek a kapcsolati-hatások kellenek ahhoz, hogy a házasságod középszerűből fantasztikussá váljon.

MAI FELADAT    

KERESS EGY HÁZASSÁGI TANÁCSADÓT - OLYAN VALAKIT, AKI ERŐS, ELKÖTELEZETT KERESZTÉNY, ÉS AKI SZERETETBEN ŐSZINTE LESZ HOZZÁD! HA ÚGY ÉRZED, HOGY TANÁCSADÁSRA VAN SZÜKSÉGED, AKKOR TEDD MEG AZ ELSŐ LÉPÉST, ÉS BESZÉLJ MEG EGY TALÁLKOZÓT! KÖZBEN KÉRD ISTENT, HOGY Ő IRÁNYÍTSA A DÖNTÉSEIDET ÉS SEGÍTSEN TISZTÁN LÁTNI A DOLGOKAT!


"A megmaradás (angolban: a győzelem) pedig a sok tanácsos által van." (Példabeszédek 11:14)
   

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 31, 09:52:46
 
A SZERETET ISTEN IGÉJE

36. nap

"Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága." (Zsoltárok 119:105)

Egyesek szerint a Biblia túl nagy falat ahhoz, hogy érteni lehessen. Megvalósíthatatlan kihívásnak tűnik számukra. Azt se tudják, hogy és hol kezdjenek bele. Ám keresztényként te nem maradtál magadra, amikor próbálod megérteni a Biblia nagyobb ívű témáit, és mélyebb jelentéseit. A Szent Szellem, aki a megváltás révén már a szívedben él, az igazság megvilágosítója és magyarázója. "Mert a Lélek (angolban: Szellem) mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is" (1Korinthus 2:10). Es az Ő belső lámpása révén, a Szentírás most már a rendelkezésedre áll, hogy olvasd, hogy átitatódj vele, hogy megértsd, és hogy élj általa. Először azonban oda kell szánnod magad ennek gyakorlására. Merülj bele! Ha ez még nem mindennapos szokásod, akkor itt az ideje, hogy minden nap olvass egy szakaszt a Bibliából. Legjobb, ha együtt olvassátok, mint férj és feleség - például reggelente, vagy este, lefekvés előtt. Legyél olyan, mint a 119. zsoltár szerzője, aki ezt mondhatta: "Teljes szívből kerestelek téged.... Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened" (Zsoltárok 119:10-11). Azok, akik egy következetes rend szerint gyakorolják a bibliaolvasást, hamar felfedezik, hogy Isten beszédei "kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is" (Zsoltárok 19:11).

Maradj meg benne! Igen, igazad van: a Biblia mély, és tele van kihívásokkal. Ez az, amiért annyira fontos, hogy egy olyan gyülekezethez tartozz, ahol az Igét hitelesen tanítják és prédikálják. Azáltal, hogy prédikációkban és bibliatanulmányozó csoportokban hallgatod a magyarázatát, átfogóbb és kiegyensúlyozottabb képet fogsz kapni arról, amit Isten mond az Ő Igéjén keresztül. Ily módon találkozni fogsz másokkal is, akik ugyanazt az utat járják mint te, és a szentírás igazságaival akarnak táplálkozni. "De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad" (2Timótheus 3:14).

Éld meg! A legtöbb könyvtől eltérően - mely rendszerint nem egyéb, mint olvasásra szánt fogyasztási cikk - a Biblia egy élő könyv. Azért élő, mert a Szent Szellem hangja még mindig ott visszhangzik a sorok között. És élő azért, mert más vallások ősi irataitól eltérően, a Biblia Szerzője még mindig él. És élő, mert részévé válik annak, aki vagy, ahogy gondolkozol, és amit cselekszel. "Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat" (Jakab 1:22). Jézus beszélt olyan emberekről, akik életüket homokra - azaz saját logikájukra, feltételezéseikre, meg a legújabb elméletekre - építik. Amikor az élet viharai beindulnak (és azok mindig beindulnak) a homokra alapozás következménye csak teljes pusztulás lehet. Lehet, hogy az ilyen házak ideig-óráig jól néznek ki, és boldogsággal töltik el tulajdonosaikat, de ott már tragédiák várják sorukat. Végül elkerülhetetlenül összeomlanak. Jézus azonban azt mondta: "Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett" (Máté 7:24-25).

Amikor az otthonodat Isten örök érvényű Igéjére alapozod, akkor ezzel bebiztosítod a pusztulás ellen. Méghozzá azért, mert Istennek mindenre megvan a megfelelő terve, és az Ő Igéjében kijelentette ezeket a terveket. Ott vannak bárki számára, aki kész elolvasni és alkalmazni. Istennek van terve arra nézve, hogyan bánj a pénzeddel; hogyan neveld a gyermekeidet; hogyan bánj a testeddel; hogyan használd az idődet; és hogyan kezeld a konfliktusokat. Nem pont az Alkotódra vall mindez, aki pontosan tudja, mire van szükséged?!

Ha a rendszeres bibliaolvasás még újdonság számodra, meg fogsz lepődni, hogy milyen gyorsan másként kezdesz gondolkodni, és egyre inkább örökérvényű értékek mentén. És ha tényleg komolyan veszed, hogy Isten szerinti hozzáállással akarod megközelíteni az élet dolgait, akkor Ő vezetni fog abban, hogy amit olvastál, azt gyakorlatba is tudd ültetni. Ez a megvilágosodás útja, ahol felfedezések várnak rád szüntelen. Idővel életednek minden olyan területe, amit alárendeltél Isten alapelveinek, erősödni fog, és maradandóbbá lesz. De bármelyik terület, amit visszatartasz Istentől, és úgy döntesz, hogy inkább magad tartod kézben, az egyre gyengébb lesz, és végül csődbe jut, amikor lecsapnak rád az élet viharai.

Sőt, lehet hogy pontosan ez a terület az, ami sietteti az otthonod és a házasságod összeomlását. A bölcs házaspárok Isten Igéjének kősziklájára építik a házukat. Már látták, hogy mire (nem) képes a homok. Tudják milyen érzés az, amikor lábuk alatt süllyed a talaj, az alap pedig beszakad. Ezért kell eltökélned, hogy életedet és házasságodat a Biblia szilárd kősziklájára építed, és akkor egy biztosabb jövőre számíthatsz - függetlenül attól, hogy a viharok milyen hevesek lesznek.


MAI FELADAT    

KÖTELEZD EL MAGAD, HOGY MINDEN NAP OLVASOD A BIBLIÁT! KERESS EGY OLYAN KERESZTÉNY KÖNYVET VAGY MÁS SEGÉDANYAGOT, AMI SEGÍTSÉGEDRE LEHET AZ OLVASÁSBAN ÉS MEGÉRTÉSBEN!... KEZDD EL ÉLETED MINDEN TERÜLETÉT ALÁRENDELNI AZ IGE VEZETÉSÉNEK, ÉS KEZDJ EL A KŐSZIKLÁRA ÉPÍTKEZNI!


"Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg." (Róma 15:4)

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 November 02, 21:08:51
 
A SZERETET EGYETÉRT AZ IMÁBAN    
     
37. nap

"Ha ketten közületek egy akaraton lesznek (angolban: egyetértenek) a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám."
Ha valaki azt mondaná neked, hogy a házasságodban egyetlen dolgot megváltoztatva közel 100%-os eséllyel biztosítani tudnád, hogy közös életetek minősége jelentősen javuljon, akkor legalább annyit azért tudni szeretnél, hogy mi az. És sok istenfélő házaspár számára ez az "egyetlen dolog" az együttimádkozás mindennapos gyakorlata. Annak, aki hajlamos alábecsülni a szellemi dolgokat, ez meglehetősen nevetségesnek hangzik. És ha még azt is hozzátenném, hogy a közös imádság a tartós házasság kulcsfontosságú alkotóeleme, sőt, a szexuális intimitás mélyebb élvezetéhez is elvezet, akkor biztos úgy gondolná, hogy ezzel már tényleg túl messzire kalandoztunk. Az az egység azonban, ami egy rendszeresen együtt imádkozó férfi és nő között kiépül, mély és erőteljes kapcsolatot hoz létre. A házasság szentélyének rejtekében gyakorolt együttimádkozás csodákat képes munkálni kapcsolatotok minden szintjén. Amikor mint férj és feleség összekötöttétek az életeteket, Istentől is kaptatok nászajándékot - egy életre szóló állandó imatársat. Amikor egy bizonyos döntésben bölcsességre van szükségetek, te és az imatársad együtt kereshetitek Istent a válaszért. Amikor félelmek és kétségek gyötörnek, imatársad megfoghatja a kezedet, és közbenjárhat az érdekedben.

Amikor te és a hitvesed nem jöttök ki egymással, és képtelenek vagytok kikeveredni egy vitából, vagy nem tudtok átlendülni egy holtponton, akkor "időt kérhettek", leengedhetitek a fegyvereiteket, és társaddal sürgősségi imádkozásba kezdhettek. Ennek reflexszerű cselekvéssé kellene válnia minden olyan helyzetben, amikor nem tudjátok, hogy mi mást tehetnétek!

Nehéz tartósan haragban maradni olyasvalakivel, akiért imádkozol. Nehéz nem visszakozni, amikor azt hallod, hogy a társad önmagát megalázva kiált Istenhez, és irgalomért könyörög heves hadakozásod kellős közepén. Az ima során mindkét embernek eszébe jut, hogy Isten eggyé tette őket. És az Ő egységet formáló jelenlétének szorításában a diszharmónia jege kedvességgé olvad. A társadért való imádkozás arra ösztönzi a szívedet, hogy jobban törődj vele. Ami viszont még ennél is fontosabb: Istent örömmel tölti el, amikor látja, hogy mindketten megalázzátok magatokat, és közösen keresitek az Ő jelenlétét. Áldása kiárad rátok, amikor egymással egyetértésben imádkoztok. Amikor Jézus az imádságban való "egy akaratról", azaz az egyetértésről beszélt, egy olyan szót használt, ami a "harmonikus szimfónia" jelentéssel bír. Két különböző, külön-külön lejátszott dallam különbözőképpen szól. Ellenkeznek egymással. De játszd le őket egyszerre - összhangban -, és akkor már képesek megadni a harmónia kellemes élményét. Együtt sokkal teltebb, teljesebb hangot adnak, mint amilyet akármelyik önmagában képes nyújtani.

Az imában való egyetértés, azaz az egy akarat, pontosan ilyen - még az egyet nem értés kellős közepette is. Mindkettőtöket visszahúz oda, ami igazán lényeges. Közös alapra helyez benneteket az Atya színe előtt, és ettől helyreáll az összhang még egy vita kellős közepén is. Az egyházzal, a gyülekezettel - melyet a Szentírás Krisztus menyasszonyának nevez - néha előfordulhat, hogy olyan hellyé válik, amit konfliktusok uralnak. Az a diszharmónia, ami bármilyen ügy miatt fellobbanhat, képes eltéríteni a gyülekezetet a küldetésétől, és akadályozhatja az egységet, és Isten imádatának szabad áradását. Istenfélő gyülekezetvezetők néha észreveszik, hogy mi történik, véget vetnek a vitának, majd imádkozásra hívják Isten népét. Ahelyett, hogy tovább viszálykodnának és hagynák, hogy még több érzelmi sérülés történjen, egységre törekednek úgy, hogy a szívüket visszafordítják Istenhez, és Tőle kérnek segítséget. Ugyanez történik meg otthonainkban is, amikor egy ima általi beavatkozás megy végbe, még akár heves viták csúcspontjain is. Az ima megállítja az indulatok további szivárgását. Lecsendesíti a hangos szavakat. Megállít, ahogy közben felismered, hogy kinek a jelenlétében vagy(tok).

Az imádkozásban azonban sokkal több van, mint hogy viszályokat szüntessen meg. Az imádkozás egy olyan kiváltság, ami arra van, hogy napi szinten kitartóan élvezd. Amikor tudatában vagy,- hogy lefekvés előtt még vár rád a társaddal való ima-időd, akkor ez megváltoztatja azt, ahogy az estédet töltöd.

Még ha imáitok jellemzően rövidek és lényegre törők is, ez egy olyan állandó találkozóvá válik, ami köré szervezhetitek a napotokat, és így Isten lesz mindennek a középpontjában. Való igaz, hogy egy ilyen szokás kialakítása kezdetben furcsának és kényelmetlennek tűnhet. Meglepetésként érhet egy ennyire erőteljes dolognak a súlya és felelőssége, amikor igazán elkezded gyakorolni. De ne feledd, Isten azt akarja, hogy kapcsolatban legyél vele - tulajdonképpen meghív erre - és Ő segíteni fog felnőnöd ebben, ha komolyan veszed és átverekeded magad azokon az időszakokon, amikor nem tudod, hogy mit is mondj. Egyszer majd visszanézel erre a "közös fonálra", amely az átlagos hétfőktől kezdve a fontos döntésekig mindenen végigfutott, és igencsak hálás leszel ezért az "egyetlen dologért" ami mindent megváltoztatott. Ez egy olyan terület, ahol feltétlenül szükséges egyetértenetek abban, hogy egyetértetek.

MAI FELADAT    

KÉRDEZD MEG A TÁRSADAT, HOGY KÉSZ-E RÁ, HOGY ELKEZDJETEK EGYÜTT IMÁDKOZNI! BESZÉLJÉTEK MEG, HOGY MI LENNE A LEGALKALMASABB IDŐPONT: REGGEL, EBÉDIDŐBEN VAGY LEFEKVÉS ELŐTT? HASZNÁLJÁTOK EZT AZ IDŐSZAKOT ARRA, HOGY AZ ÚR ELÉ HOZZÁTOK GONDJAITOKAT, NÉZETELTÉRÉSEITEKET ÉS SZÜKSÉGEITEKET. NE FELEJTSETEK EL HÁLÁT ADNI ISTEN GONDOSKODÁSÁÉRT ÉS ÁLDÁSAIÉRT! MÉG HA TÁRSAD ELUTASÍTJA IS KÉRÉSEDET, TE AKKOR IS TÖKÉLD EL, HOGY EZT AZ IDŐT NAPONTA IMÁBAN TÖLTÖD TE MAGAD!


"Jó reggel eléd jut az én imádságom." (Zsoltárok 88:14)
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 November 04, 09:31:52

A SZERETET VALÓRA VÁLTJA AZ ÁLMOKAT
   
     
38. nap

"Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit." (Zsoltárok 37:4)
Mi az, amit a társad igazán nagyon-nagyon szeretne? Egyébként milyen gyakran teszed fel magadnak ezt a kérdést? A józan ész azt állítja, hogy képtelenek vagyunk mindent megadni a férjünknek vagy a feleségünknek, amit esetleg szeretne. A pénztárcánk meg a bankszámlánk egyenlege is arról próbál meggyőzni, hogy ezt valószínűleg nem engedhetjük meg magunknak. És ha esetleg mégis, nem biztos, hogy azzal jót tennénk magunknak. Vagy neki... De lehet, hogy csupán arról van szó, hogy egy kicsit túl hamar engedted, hogy a "nem" legyen a válasz. Lehet, hogy megengedted, hogy ez a negatív, halogatós beállítottság túlságosan is megindokolt, túlracionalizált, és túl automatikus legyen nálad. Mi lenne, ha ezúttal ahelyett, hogy elhessegetnéd a gondolatot, inkább minden erőddel azon lennél, hogy megvalósítsd azt a kérést? Mi történhetne, ha legközelebb megtennéd a társadnak, amiről ő azt mondta, hogy soha nem fogod megtenni neki?! A szeretetnek olykor-olykor tékozlónak kell lennie. A végletekig (oda)adónak. Alkalmanként szüksége van arra (mármint a szeretetnek), hogy félretegyen minden formaságot, és egyszerűen csak adjon és áldjon, mert ehhez van kedve. Neked ez a fajta gondolkodásmód túlságosan is a tinédzserekére hasonlít? Ily sokévnyi házasság után az ilyesfajta szerelem már nem szerepel az étlapon? Végül is úgy, ahogy most a házasságotok esetleg áll, nem lenne némi képmutatás úgy kedveskedni a társadnak, hogy nincs is benne?

Nos, mi lenne, ha beletennéd a szívedet?! Mi lenne, ha a szeretetnek egy olyan új szintjét fogadnád be, amely már tényleg valóra akar váltani minden álmot és kívánságot, ahogy csak képes vagy rá? Isten szeretete talán nem töltött be olyan szükségleteket a szívedben, amik egykor elérhetetlennek tűntek? A bűnnek és a bánkódásnak olyan súlya alatt élted az életedet, hogy azt gondoltad, soha nem fogsz tudni annyi jó cselekedetet véghezvinni, ami által visszaküzdhetnéd magad Isten kegyeibe. Ő azonban szeretettel tekintett rád, és azt mondta, hogy erre nincs is szükség! Ő akart visszafogadni téged. Azt akarta, hogy felismerd: szükséged van Rá, és amint megbánod a bűneid és azokból megtérve visszafordulsz Hozzá, Ő szeretettel fogad és megbocsát neked.

"De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal" (Efézus 2:4-5). Azt gondoltad, hogy vége a világnak, amikor egy bizonyos csapás kifogta a szelet a vitorládból. Összetörtél, és Istenhez kiáltottál. Úgy imádkoztál, mint azelőtt még soha. És annak ellenére, hogy nem volt könnyű talpra állni és továbbmenni, valahogy mégis túlélted. Ő pedig azzal az előre megígért békességgel várt rád, "amely minden értelmet felülhalad" (Filippi 4:7) és nem engedte, hogy elbukj.

Isten nem akkor döntött úgy, hogy kitölti rád az Ő szeretetét, amikor angyalokat megszégyenítően jól viselkedtél. Nem azért kínálta fel az Ő kegyelmét, mert annyira kiérdemelted azt. "Az Isten pedig a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt" (Róma 5:8). Ő a minta. Ő az, Akinek a szeretete követésre méltó. Bár nem voltál igazán esélyes jelölt, hogy elnyerd szeretetét, Ő mégis odaadta. Kifizette az árat. Nem lóg mindenen óriási árcédula, amit a társad szeretne. Kívánságai nem feltétlen kerülnek mindig pénzbe. Lehet, hogy a feleséged leginkább arra vágyik, hogy időt szakíts rá. Talán a figyelmed után sóvárog. Talán csak azt szeretné, ha igazi hölgyként bánnál vele, ha tudhatná, hogy a férje úgy tartja számon, mint legdrágább kincsét. Lehet, hogy azt a fajta szeretetet vágyja látni a szemedben, ami arról beszél, hogy bármi történjen is, te szereted őt. Lehet, hogy a férjed a tiszteletet kívánja leginkább. Talán azt szeretné, hogy a gyerekek előtt is elismerd, mint a család fejét. Lehet, hogy vágyik arra, hogy csak úgy, minden különösebb ok nélkül, öleld át a nyakát, lepd meg egy szenvedélyes csókkal vagy egy szerelmes üzenettel olyankor, amikor semmilyen jeles alkalom - születésnap vagy évforduló - nem indokolja azt. Lehet, hogy igazából arra van szüksége, hogy tudja, még most is olyan erősnek és jóképűnek tartod, mint régen. Az álmok és vágyak sokféle formában és méretben jelentkezhetnek. A szeretet azonban mindegyikre gondosan odafigyel.

• A szeretet arra hív, hogy odafigyelj arra, amit a társad mond és remél.
• A szeretet arra hív, hogy megemlékezz azokról a dolgokról, amik különlegessé teszik a kapcsolatotokat: azokról az örömökről és gyönyörökről, melyek mosolyt csalnak a másik arcára.
• A szeretet arra hív, hogy adj akkor is, amikor sokkal kényelmesebb lenne várni.
• És végül a szeretet arra hív, hogy álmodozz ezekről a lehetőségekről olyan rendszeresen, hogy az ő vágyai a tiéid is legyenek.

Arra bátorítunk, hogy gondolkodj afelől, miként áraszthatod el szeretettel a hitvesedet. Hogy lepd meg azzal, hogy minden elképzelését túlszárnyalóan kedves vagy vele. Álcár kell anyagi áldozatot hoznod ezért, akár nem, a lényeg, hogy olyan szív nyilvánuljon meg benne, amely hajlandó extravagáns módon kifejezni magát. Mi az, amit a társad tényleg nagyon-nagyon szeretne? Éppen itt az ideje, hogy elkezdd megélni a választ erre a kérdésre.

MAI FELADAT    

KÉRDEZD MEG MAGADTÓL, HOGY MI AZ, AMIT ESETLEG A TÁRSAD SZERETNE, HA AZ MEGOLDHATÓ LENNE, BÍZD A KÉRÉST IMÁDSÁGBAN ISTENRE, ÉS KEZDJ EL TERVEKET KÉSZÍTENI NÉHÁNY (HA NEM AZ ÖSSZES) KÍVÁNSÁGÁNAK TELJESÍTÉSÉRE, A TŐLED TELHETŐ MÉRTÉKBEN!


"Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét." (2Korinthus 9:8)

--
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 November 05, 16:50:25

A SZERETET MINDENEN ÁT MEGMARAD    

     
39. nap

"A szeretet soha el nem fogy." (1Korinthus 13:8)
Mindazon dolgok közül, amiket a szeretet merészel megtenni, ez a legmesszebb ható. A fenyegetések ellenére is kitartóan továbbküzd. A nehézségek ellenére is kitartóan továbbmegy. És akkor sem hajlandó feladni, ha rosszul bánnak vele, vagy visszautasítják. A szeretet soha nem fogy el. Sokszor előfordul, hogy amikor egy házasság válságba kerül, az a házasfél, aki igyekszik helyrehozni a dolgokat, odamegy a társához, és határozottan kijelenti, hogy nem számít, mi történt a múltban, ő elkötelezte magát e házasság mellett. A másik számíthat rá, hogy az ő szeretete megmarad. Ígéretet tesz erre. A másik fél viszont még nem akar erről hallani, és ragaszkodik az álláspontjához. Ki akar szállni. Nem hiszi, hogy ez a házasság hosszútávon működőképes lenne. Sőt, még csak nem is akarja, hogy az legyen. Az a házasfél, aki épp az előbb tárta fel a szívét és próbált békejobbot nyújtani a másiknak, nem képes megfelelően kezelni az elutasítást. Visszavonja tehát előbbi kijelentését és így szól: "Rendben. Ha te így akarod, akkor így is lesz." Ha viszont valódi a szereteted, nem fog meginogni akkor sem, ha nem úgy fogadják, mint ahogy szeretnéd. Ha a szeretetet rá lehet venni arra, hogy megszűnjön szeretni, akkor nem is igazi szeretet. Az Istentől való szeretet véget nem érő és feltartóztathatatlan. Ha a szeretett személy úgy is dönt, hogy nem fogadja el, a szeretet akkor sem szűnik meg adni.

A szeretet soha nem múlik el. Soha. Jézus szeretete pontosan ilyen. Tanítványaira mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy kiszámíthatóak lettek volna. Utolsó, velük együtt elfogyasztott pászka vacsorájuk után, amikor Jézus elmondta nekik, hogy még mielőtt az éjszaka véget érne, mindnyájan el fogják hagyni Őt, Péter kijelentette: "Ha mindnyájan megbotránkoznak is tebenned, én soha meg nem botránkozom.... Ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged" (Máté 26:33, 35). A többi tanítvány visszhangként ismételte Péter ígéretét. De később, még aznap este, Jézus követőinek belső köre - Péter, Jakab és János - végigaludták Krisztus gyötrődését a Gecsemáné kertjében. Krisztus keresztre feszítésének előkészületei során Péter háromszor megtagadta Őt a főpap házának udvarán. A bibliai beszámoló szerint azonban, abban a pillanatban Jézus "hátra fordult... és Péterre tekintett" (Lukács 22:61). Az övéi cserbenhagyták - már megint - csupán órákkal azután, hogy esküdözve ígérték az ellenkezőjét. Jézus azonban soha nem szűnt meg szeretni őket, mert Ő és az Ő szeretete "tegnap és ma és örökké ugyanaz" (Zsidó 13:8).

Ha mindent megtettél is, ami saját erődből telik, azért hogy Istennek engedelmeskedj, még mindig előfordulhat, hogy a társad cserbenhagy és lelép, ugyanúgy, ahogy Jézus követői tették Vele. De ha a házasságod megszűnik, vagy a társad lelép, akkor az ne azért legyen, mert te feladtad, vagy mert megszűnt a szereteted iránta. A szeretet soha nem szűnik meg. A Galáciabeliekhez írt levél 5. fejezetében a "Szellem gyümölcse" kilenc szeme közül a szeretet a legelső. És mivel annak forrása a soha meg nem változó Szent Szellem - ugyanaz a Szent Szellem, aki ott lakozik minden egyes hívő szívében - ezért az a szeretet, amit Ő hoz létre a szívedben, szintén soha meg nem változó. Ennek a szeretetnek csupa változhatatlan dolog az alapja: Isten akarata, Isten elhívása és Isten Igéje. A Biblia "megbánhatatlanoknak (angolban: megmásíthatatlan, visszavonhatatlan)" nyilvánítja őket (Róma 11:29). "Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak" (Lukács 21:33).

Néhány nappal ezelőtt a szeretet azt a kihívást adta eléd, hogy a házasságodat Isten Igéjére építsd fel. Mégpedig azért, mert amikor minden más már csődöt mondott, Isten igazsága még mindig állni fog. Az út során arra is buzdítottunk, hogy legyél türelmes, önzetlen és légy kész áldozatokat hozni társad szükségleteinek kielégítése érdekében. Mindezek nem csupán elefántcsonttoronyba bezárt kedves ötletek. A szeretetnek a könyvben vázolt minden egyes jellemzője Isten szeretetén alapszik, melyet Isten Igéje rejt és jelent ki. Isten változhatatlan Igéje. Nincs olyan kihívás vagy helyzet, ami miatt lejárt szavatosságúvá lenne az Ő szeretete. Következésképpen a te szeretéted - ami ugyanabból az alapanyagból készült - ugyanezekkel a változhatatlan jellemzőkkel bír.

A szeretet soha nem romlik meg. A mai feladatod tehát az lesz, hogy ezt a soha el nem múló szeretetedet olyan erőteljes és személyes szavakkal fejezd ki, amire csak képes vagy. Itt a lehetőség, hogy kinyilvánítsd, hogy függetlenül attól, hogy miféle tökéletlenségek vannak mind benned, mind a társadban, a te szereteted még mindig nagyobb azoknál. Nem számít, hogy mit tett a társad, vagy, hogy milyen gyakran tette, te úgy döntesz, hogy szereted őt akkor is. És habár az elmúlt évek során távolról sem voltál állhatatos ezen a téren, mostmár véget értek szereteted álhatatlanságának napjai.

Úgy fogadod ezt a férfit, vagy ezt a nőt, mint Isten különleges ajándékát a te számodra, és megígéred, hogy szeretni fogod őt mindhalálig. így szólsz a hitvesedhez: "Még ha nem is kedveled, amit olvasol - még ha nem is kedvelsz engem - én úgy döntök, hogy akkor is szeretlek téged. Örökké." Mert a szeretet soha nem múlik el.

MAI FELADAT    
TÖLTS IDŐT SZEMÉLYES IMÁDKOZÁSSAL, MAJD ÍRD MEG EGY LEVÉLBEN A TÁRSAD IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉGEDET ÉS SZÁNDÉKODAT! ÍRD MEG, HOGY MIÉRT KÖTELEZED EL MAGAD EMELLETT A HÁZASSÁG MELLETT MINDHALÁLIG, ÉS AZT IS, HOGY ELTÖKÉLT SZÁNDÉKOD SZERETNI ŐT, BÁRMI TÖRTÉNJÉK IS. HAGYD A LEVELET EGY OLYAN HELYEN, AHOL A TÁRSAD RÁTALÁLHAT!


"[Ő] gyönyörködik az irgalmasságban (angolban: a változhatatlan szeretetben)." (Mikeás 7:18)


--
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 November 08, 17:53:21

A SZERETET SZÖVETSÉG    

 
40. nap

"Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem." (Ruth 1:16)

 
Gratulálunk! Elérkeztél a szeretet kihívásai sorozatának - a tanulmánynak - a végéhez. De a társad szeretésének kihívása és tapasztalata olyan valami, ami soha nem ér véget. Megy tovább életed hátra levő részében. Ez a tanulmány lehet, hogy véget ér a negyvenedik napon. De ki állítja, hogy e merész vállalkozásnak is véget kell érnie? Az a kihívásunk feléd, hogy innentől kezdve sokkal inkább szövetségnek, mintsem szerződésnek tekintsd a házasságodat! E két szó jelentésében és szándékában hasonlónak hangzik, de a valóságban nagyon is különböznek. Ha a házasságot szerződésnek tekinted, az olyan, mintha azt mondanád a társadnak: "Elveszlek magamnak, és majd meglátjuk, hogy működik-e a dolog". Ha azonban felismered, hogy a házasság szövetség, az ekként változtatja meg mondandódat: "Odaadom magam neked, és életre Szólóan elkötelezem magam e házasság mellett." Sok más különbség is van a szövetségek és a szerződések között. A szerződés általában egy olyan írásbeli megállapodás, ami alapja a bizalmatlanság, és azokat a feltételeket és következményeket tartalmazza, amelyek a szerződés megszegése esetén lépnek életbe. A szövetség egy szóbeli elköteleződés, aminek alapja a bizalom, s amelyben biztosítasz valakit arról, hogy ígéreted feltétel nélküli és egy egész életen át érvényes. Isten színe előtt mondod ki, a társad iránti szeretetből.

A szerződést saját érdekünkben kötjük meg, és korlátozott felelősséggel jár. Határidőket tartalmaz, amiket betartani, és feladatokat, amiket végrehajtani kell. A szövetség mások javát szolgálja, és korlátlan felelősséggel jár. Nincs lejárati ideje. "Míg a halál el nem választ minket." A szerződés kölcsönös megegyezéssel felbontható. A szövetség felőli szándék, hogy felbonthatatlan legyen. A Biblia több jelentősebb szövetséget tartalmaz Isten népe történetének kibontakozása részenként. Isten szövetséget kötött Noéval, és megígérte, hogy többé nem pusztul el "minden test" egy világméretű vízözön miatt (iMózes 9:12-17).

Szövetséget kötött Ábrahámmal is, és ígéretet tett, hogy egy egész nemzet származik majd az utódaiból (1Mózes 17:1-8). Szövetséget kötött Isten Mózessel is, és kijelentette, hogy Izráel népe Isten örökös tulajdona lesz (2Mózes 19:3-6). Szövetséget kötött Dáviddal, és megígérte, hogy megerősíti az ő királyságának trónját mindörökké (2Sámuel 7:7-16). És legfőképpen: "új szövetséget" kötött Krisztus vére által: a bűnök bocsánatának és az örök élet soha véget nem érő, változhatatlan örökségét hozta létre mindazok számára, akik hisznek Őbenne (Zsidók 9:15). Isten soha, egyetlen egyszer sem törte meg egyik szövetségét sem. És akkor ott van a házasság - a két ember közötti legerősebb szövetség a Földön; egy férfi és egy nő fogadalma, hogy feltétel nélkül és életre szólóan szeretni fogják egymást. A házasságban a jegygyűrűd jeleníti meg a szövetségi fogadalmadat - ami nem csupán olyan elkötelezettséget jelent, amit remélsz, hogy megtartasz, hanem előre megfontolt, nyilvánosan, tanúk színe előtt hangosan kimondott ígéreteket.

Ahogy azt már jó néhányszor olvashattad, ennek a szövetségnek a megtartása nem olyasmi, amire saját erődből képes lennél. Jó oka van annak, hogy miért Isten volt az, Aki kezdeményezte a szövetségeket az Ő népével. Egyedül Ő képes betölteni a saját ígéretei által támasztott követelményeket. Egyedül Ő képes megbocsátani szövetséges társainak, amikor nem sikerül betartaniuk a megállapodás rájuk eső részét. Isten Szelleme azonban benned van az Ő Fiában való hited és a megváltásban neked ajándékozott kegyelem következtében. Ez pedig azt jelenti, hogy most már képes vagy gyakorolni szövetség¬megtartói szerepedet, függetlenül attól, hogy mi próbálja kikezdeni ahhoz való hűségedet. Különösen akkor, ha társad most épp nincs olyan állapotban, hogy fogadni tudja a szeretetedet, a szövetség megtartása minden múló nappal egyre rémisztőbb lehet. A házasság azonban nem egy mentesítő záradékokat és kivételeket tartalmazó szerződés. A házasság egy olyan szövetség, melynek célja, hogy elvágja a visszavonulás és meghátrálás valamennyi útját. Nincs semmi az egész világon, ami elszakíthatná azt, amit Isten összekötött. Szereteted szövetségen alapul.

Évszázadokkal azután, hogy Malakiás próféta lejegyezte ezeket a szavakat, az embereket még mindig foglalkoztatja, hogy Isten időnként miért tartja vissza áldó kezét az otthonuktól és a házasságuktól. "És azt mondjátok: Miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged!... Mert gyűlölöm az elbocsátást (angolban: az elválást), ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a Seregeknek Ura. Őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalárdkodjatok (angolban: ügyeljetek szellemetekre, hogy ne hűtlenkedjetek)!" (Malakiás 2:14,16). Minden egyes házasság arra hivatott, hogy Isten és az Ő Gyülekezete mennyei szövetségének földi képmása legyen. Hogy bemutassa a világnak Isten irántunk való feltétlen szeretetét, dicsőségét és szépségét. Jézus ezt mondta: "Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben" (János 15:9). Engedd, hogy szavai arra inspiráljanak, hogy Isten szeretetének a csatornája legyél a társad felé.

Most van itt az idő, Isten férfia, vagy asszonya, hogy teljes őszinteségben és átadásban megújítsd ezt a szeretet-szövetséget. A szeretet túlságosan is szent kincs ahhoz, hogy lecseréld valami másra, és túl erős kötelék, hogy végzetes következmények nélkül szétszakítsd. Erősítsd hát meg újra szeretetedet az iránt, akit az Úr azért adott neked, hogy dédelgesd, értékeld és megbecsüld. Előttetek áll közös életetek. Merd megragadni, és soha ne engedd ki a kezeid közül! Merj Szeretni! - mi erre bátorítunk.

MAI FELADAT    
ÍRD MEG HÁZASSÁGI FOGADALMATOK MEGÚJÍTÁSÁT ÉS TEDD KI OTTHON EGY JÓL LÁTHATÓ HELYÉRE! HA MINDKETTŐTÖKNEK MEGFELEL, AKÁR CSALÁDI KÖRBEN, EGY PÁSZTOR ELŐTT HIVATALOS FORMÁBAN IS MEGÚJÍTHATJÁTOK FOGADALMAITOKAT. LEGYEN EZ ÉLŐ BIZONYSÁGA ANNAK, HOGY MILYEN ÉRTÉKE VAN ISTEN SZEMÉBEN A HÁZASSÁGNAK, ÉS HOGY MENNYIRE NAGYRA BECSÜLÖD, HOGY EGGYÉ LETTÉL A TÁRSADDAL.

"Megemlékezik az Ő szövetségéről mindörökké." (Zsoltárok 105:8)

--
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 November 11, 17:33:20
Merj szeretni! - Függelék 1. rész


AZ EREDMÉNYES IMÁDSÁG ZÁRJAI ÉS KULCSAI    
     
I. függelék

"Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése." (Jakab 5:16)

Zárak: Tíz dolog, ami gátolja az imádságot

1. Ha úgy imádkozol, hogy még nem ismerted meg Istent Jézus Krisztus által
János 14:6 - "Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam."

2. Ha bűnnel terhelt, megtéretlen szívvel imádkozol
Zsoltárok 66:18,19 - "Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára."

3. Ha magamutogatás végett imádkozol
Máté 6:5 - "És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat."

4. Ha üres szavakat ismételgetve imádkozol
Máté 6:7,8 - "És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle."

5. Ha nem imádkozol
Jakab 4:2 - "És nincsen semmitek, mert nem kéritek."

6. Ha gonosz vágyakkal teli szívvel imádkozol
Jakab 4:3 - "Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt."

7. Ha úgy imádkozol, hogy közben rosszul bánsz a társaddal
1Péter 3:7 - "A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak."

8. Ha úgy imádkozol, hogy közben megfeledkezel a szegényekről
Példabeszédek 21:13 - "Aki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik."

9. Ha úgy imádkozol, hogy közben keserűség van a szívedben valaki iránt
Márk 11:25,26 - "És mikor imádkozva megálltok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket."

10. Ha hitetlen szívvel imádkozol
Jakab 1:6-8 - "De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember."

A kulcsok: Tíz dolog, ami eredményessé teszi az imádságot

1. Ha úgy imádkozol, hogy kérsz, keresel és zörgetsz
Máté 7:7,8,11 - "Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. ... Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?!"

2. Ha hittel imádkozol
Márk 11:24 - "Azért mondom néktek: Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz néktek."

3. Ha titokban imádkozol
Máté 6:6 - "Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván."

4. Ha Isten akarata szerint imádkozol
1jános 5:14 - "És ez az a bizodalom, a mellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket."

5. Ha Jézus nevében imádkozol
János 14:13,14 - "És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt."

6. Ha más hívőkkel egyetértésben imádkozol
Máté 18:19,20 - "Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük."

7. Ha böjtöléssel imádkozol
Apostolok cselekedetei 14:23 - "Miután pedig választottak nékik gyülekezetenként véneket, imádkozván böjtölésekkel együtt, ajánlották őket az Úrnak, Akiben hirtek."

8. Ha engedelmes szívvel imádkozol
1jános 3:21,22 - "Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez; És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte."

9. Ha úgy imádkozol, hogy megmaradsz Krisztusban és az Ő Igéjében
János 15:7 - "Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek."

10. Ha úgy imádkozol, hogy gyönyörködsz az Úrban
Zsoltárok 37:4 - "Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit."

AZ IMÁDSÁG ZÁRJAINAK ÉS KULCSAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA
1. Megfelelő kapcsolatban kell lenned Istennel.
2. Megfelelő kapcsolatban kell lenned másokkal.
3. A szívednek megfelelő állapotban kell lennie.
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: keresztenybliza - 2010 November 16, 10:38:50
http://www.immanuel.hu/ (http://www.immanuel.hu/)

Ezen az oldalon rengeteg keresztény könyvet lehet találni, amik mind segítenek a hitéletünkben.
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: b.cermidoff - 2010 December 28, 16:46:26
 :135: :019:
Sziasztok! Örömmel adom hírül, hogy Isten segítségével sikerült kiadnom a regényemet és már kapható is. A könyv (és CD) címe "Az igazgyöngy". Megvehető Budapesten a VIII. Golgota u.3.-ban a gyülekezeti könyvesboltban. Info: Honlap: http://azigazgyongy.5mp.eu/ (http://azigazgyongy.5mp.eu/) .  :019: :135:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Guti Tünde - 2010 December 29, 09:56:29
Őszintén gratulálok, Isten áldása legyen a könyvön és annak olvasóin!  :168:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: sikambria - 2011 Április 09, 20:57:32


<<< Sikambriának ezt a beírását is modeáltam. Nem engedhetjük meg a tévtanítások reklámozását, és terjesztését ezen a fórumon. >>>

Sok szeretettel

 :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: zoltan - 2011 Április 09, 21:46:19
Kedves Sikambria.

Mi egyetlen küldetést kaptunk a Mindenható Krisztus urunktól, hogy tegyük tanítványokká az embereket,  Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit a Krisztus parancsolt nekünk - ez a Biblia.
A Biblia az egyedüli és az alapvető igazság, és mind az, ami ellent mond az Igének, a Bibliának, az nem jöhet az Úrtól.

Gal 1:6  Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok.
Gal 1:7  Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát.
Gal 1:8 De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok.
Gal 1:9  A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.
Gal 1:10  Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.


Nem szabad sem hozzá tenni az igéhez, sem elvenni az igéből.

1Tim 2:5  Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

Kol 2:18  Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével.

Én arra buzdítalak, hogy olvasd az Bibliát, kérd a Szent Szellem vezetését, hogy vezessen el minden igazságra, és terjeszd azokat az igazságokat amiket a Bibliából Isten szavából nyersz a Szent Szellem által.
Így fog az Úr neve megdicsőülni.

Ézs 42:8  Én vagyok az Úr (IHWH), ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.

Sok szeretettel

 :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: sikambria - 2011 Április 09, 23:39:59
Kedves Zoltán!

A Hang-kötetek is ezt a küldetést fogalmazzák meg akként, hogy egyetlen feladatunk van a mások szeretni tanítása. A Bibliáról pedig azt írja, annak evangéliumai fogalmazzák meg tisztán Jézus szavait.
Nem értem, hogy ha nem hitelesek ezek az üzenetek, akkor Dombi Ferencet miért hagyta a katolikus egyház évtizedeken keresztül prédikálni? Ez azt jelenti, hogy nem hitelesek a különféle üzenetek sem? Bossis Gabriella, Vassula, Mária-jelenések stb.?
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: zoltan - 2011 Április 09, 23:54:39
Kedves Sikambria.

Én beleolvastam ezekbe a levelekbe.
Sajnos megkell mondjam, hogy háborog a lelkem, hogy valaki Krisztus nevében ilyeneket írt le.

Nagy felelősség, és nagy ítélet.
Én nem hiszek azokban a jelenesekben, látásokban, üzenetekben, prófétálásokban, jöjjön az bárkitől, akár angyaltól, ami nem egyezik meg a kijelentett Igével, ami a Szent Írás, a Biblia.
Számomra a Biblia az egyedüli mérce, mérőzsinór. A Biblia kell legyen az ami által megvizsgáljuk a jelenéseket, látásokat, kijelentéseket.
Isten Igéje a Biblia az Isten szava.

Ha valami nem egyezik a Bibliával, az a Gonosztól a Sátántól van. Ezt a Biblia mondja.

Júd 1:3  Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, a mely egyszer a szenteknek adatott.

Én az igaz hitért tusakodok, és a mellet álok ki és azt hirdetem.

 :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: zoltan - 2011 Április 10, 00:06:39

Idézet
Bibliáról pedig azt írja, annak evangéliumai fogalmazzák meg tisztán Jézus szavait.

Erről még annyit, hogy nem csak az evangéliumok fogalmazzák meg Krisztus szavait, hanem az egész Biblia, Mind az Ó.sz. mind az Új.sz. teljes írása, az Úr Jézus Krisztus szavai. A Bilblia maga a kijelentett Krisztus. Krisztus maga a testé lett ige.

Ján 1:1  Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
Ján 1:14  És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.


A Biblia, az egész Biblia az Úr Szent Szelleme által lett írva.

2Tim 3:16  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

 :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Magda - 2011 Április 10, 05:54:52
Kedves Zoltán!

A Hang-kötetek is ezt a küldetést fogalmazzák meg akként, hogy egyetlen feladatunk van a mások szeretni tanítása. A Bibliáról pedig azt írja, annak evangéliumai fogalmazzák meg tisztán Jézus szavait.
Nem értem, hogy ha nem hitelesek ezek az üzenetek, akkor Dombi Ferencet miért hagyta a katolikus egyház évtizedeken keresztül prédikálni? Ez azt jelenti, hogy nem hitelesek a különféle üzenetek sem? Bossis Gabriella, Vassula, Mária-jelenések stb.?

Mások szeretni tanítása?

Idézet
Jer 2,33 Mit szépíted a te útadat, hogy te szeretetet keresel; holott még a gonoszokat is tanítod a te útaidra!

DE:

Idézet
Jn 16,13 De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke=Szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

Persze az elvezérelés, együtt járást igényel, ahogy a pusztában - csak ha Ő vezetett - nem a legrövidebb út volt a célra vezető

 :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: erdei - 2011 Április 10, 06:54:57
:135: :019:
Sziasztok! Örömmel adom hírül, hogy Isten segítségével sikerült kiadnom a regényemet és már kapható is. A könyv (és CD) címe "Az igazgyöngy". Megvehető Budapesten a VIII. Golgota u.3.-ban a gyülekezeti könyvesboltban. Info: Honlap: http://azigazgyongy.5mp.eu/ (http://azigazgyongy.5mp.eu/) .  :019: :135:

Na végre egy jó hír! :igen:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: erdei - 2011 Április 10, 15:09:35
Kedves Zoltán!

A Hang-kötetek is ezt a küldetést fogalmazzák meg akként, hogy egyetlen feladatunk van a mások szeretni tanítása. A Bibliáról pedig azt írja, annak evangéliumai fogalmazzák meg tisztán Jézus szavait.
Nem értem, hogy ha nem hitelesek ezek az üzenetek, akkor Dombi Ferencet miért hagyta a katolikus egyház évtizedeken keresztül prédikálni? Ez azt jelenti, hogy nem hitelesek a különféle üzenetek sem? Bossis Gabriella, Vassula, Mária-jelenések stb.?

Én is bele olvastam.
Azon már túl vagyok, hogy mások hitét akarjam megformálni.
Zoltán még ezzel nem így van, ettől független Zolinak bizony, igaza van.
Legalább is ebben nagyon:"Sajnos meg kell mondjam, hogy háborog a lelkem, hogy valaki Krisztus nevében ilyeneket írt le."
 :044:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: sikambria - 2011 Április 10, 17:24:59
Sziasztok!

Azért vetettem fel ezt a témát, mert bizonytalan voltam abban, hogy hitelesek-e a HANG-kötetek. Olvasva a magabiztos hozzászólásaitokat, felmerül bennem a kérdés, " na de honnan ez a magabiztosság?"  Ki, honnan tudja, hogy biztosan ô tudja jól?
Miért biztos az, hogy Zoltánnak van igaza?
 :060:  :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: ditte - 2011 Április 10, 20:00:55
Kedves Sikambria! :2smitten:
Kérlek ne támadásnak vedd ezt.Minden kijelentést meg kell vizsgálnunk és össze kell vetnünk Isten Igéjével.Nincs semmi fontosabb,mint Isten kijelentett Igéje.Ha bármilyen kijelentés jön,amely Isten Igéjének ellentmond az nem a Szent Lélektől van.Mindannyiunknak eszerint kell eljárnunk.
Isten áldjon meg és vezessen.
Szeretettel.
Ditte
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: zoltan - 2011 Április 10, 20:58:50
Sziasztok!

Azért vetettem fel ezt a témát, mert bizonytalan voltam abban, hogy hitelesek-e a HANG-kötetek. Olvasva a magabiztos hozzászólásaitokat, felmerül bennem a kérdés, " na de honnan ez a magabiztosság?"  Ki, honnan tudja, hogy biztosan ô tudja jól?
Miért biztos az, hogy Zoltánnak van igaza?
 :060:  :2smitten:

Kedves Sikambria.
Egy szóval sem állítottam, hogy nekem van igazam.
Nekem nem lehet. Mert egy igaz van.Az Úr Jézus Krisztus.
Ő mondta:

Ján 14:6  Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

Tehát csak egy út van, ami az Atyához vezet, ez Jézus Krisztus. Nincs más.
A kijelentett Jézus Krisztus pedig a kijelentett ige ami a Biblia.

Ján 1:1  Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.
Ján 1:14  És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.


Ha észrevetted, nem magamat idéztem, hanem amit mondtam azt az igéből szóltam.
Figyelj. A keresztyéneknek nem lehet más igazság, alap, mérőzsinor, mint a Biblia, ami nem más mint az Isten szava.
Ezzel kell megvizsgálni minden kijelentést, minden beszédet, még a mi saját életünket is a Biblia fényébe kell hozni, a biblia által kell megvizsgálnunk mindent.
Azéletemet is a Bibliával kell összhangba hozzam.  Életem formáját, menetét, megélését is a Biblia, Isten szava kell meghatározza.

Tehát, ha jön valaki, és azt mondja: - én kaptam egy kijelentést - (és ez jöhet akár egy angyaltól, vagy akár egy "Jézusnak" vélt személytől) - ha az a Bibliával ellentétes dolgot jelent ki akkor az hamis.
Mert Isten, sosem mond ellent önmagának. Tehát ami ellent mond a bibliának az nem jöhet Istentől, sem Krisztustól, sem a Szent Szellemtől.

Azért mondtam, hogy vedd a Bibliát, és kérd a Szent Szellemet, hogy ő vezessen az igazságban és úgy olvasd. Mert az az alap, az minden.

Sok szeretettel.
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: sikambria - 2011 Április 10, 21:54:49
Sziasztok!

Nem támadásnak tekintettem a hozzászólásaitokat, csak tényleg nem értettem, hogy honnan tudjátok olyan biztosan, hogy a HANG-kötetek nem felelnek meg a Biblia tanításainak. Valóban nem lehetséges, hogy Isten 2000 éve szól hozzánk egyes emberek által és esetleg a Bibliával ellentétesnek ható kijelentések azért vannak, mert embereken keresztül üzenve szükségszeü a " félrehallás"? Ezek szerint nem igazak a jelenések, próféciák, bizonyságtételek? Isten 2000 éve hallgat?

Mint mondtam, nekem nagyon sokat segített a HANG, teljesen újjászülettem. Igen mély depresszióban voltam, öngyilkos gondolatokkal. A HANG segítségével 1 hónap alatt teljesen rendbejöttem, öröm és béke van a szívemben. Nehezen hiszem el, hogy mindez a Sátán munkálkodása volt.  :168:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: ditte - 2011 Április 10, 21:59:18
A próféciáknak,kijelentéseknek,álmoknak,látásoknak mindig Isten igazságával egybecsengőnek kell lenniük.Úgy kell ezt érteni,hogy a prófécia,kijelentés stb nem "mond" olyat,ami ellentmond Isten igéjének. :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Shomer ayin - 2011 Április 10, 22:07:12
Shalom Kedves Testvérem. Isten írott Igéjében, többek között az is csodálatos hogy NEM VÁLTOZIK! Mint ahogy Isten sem. Számunkra, Hívők számára a Szentszellem eleveníti meg, így lesz a II Kor. 3,6 ból számunkra Jn 6,63 ! Isten Megelevenített Igéje az: AKIRŐL(!!!) Jn 1,1 - 14 ig ír a Szentírás. Mindehez hozzátartozik :Jel 19,13! Erről beszélt Tisztelt testvérem Zoltán is , és ezért láthatod hogy meglehetős indulatokat vált ki az, ha a Szentírás hitelességét megkérdőjelezik. Szívből örülök a megnyugvásodnak, Ám a gyümölcsök megterméséhez idő kell a próbák miatt! És a próbák azok amik a gyümölcseinket világosságra hozzák! Kívánom, hogy a te gyümölcseid épek és teljesek legyenek Isten dicsőségére.
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: zoltan - 2011 Április 10, 22:29:42
Kedves Sikambria.

Nagyon örülök, hogy megújult az életed, és helyre álltál.  :05:

De .... a Jehova tanúi, a Mormonok, és minden más tévtanitás, azzal jön, hogy a Biblia + egy könyv, vagy kijelentés, vagy akármi. Valami még a Biblia mellé, pl. az "atyák tanitásai" - ebbe a hibába estek a zsidó farizeusok is. Többre értékelték a saját magyarázataikat mint a kijelentett igét.

Vissza térve, megjegyzem, hogy például a mormonok is azt mondják, hogy volt egy prófétájukakinek egy angyal egy külön szentírást diktált le, ami egyenrangú a Bibliával. Csak éppen annak a könyvnek a nagyrésze szemben áll a Biblia tanításával. Ettél még nagyon sok mormonnak helyre jön az élete, békességben és szeretetben él. és ezzel semmi baj nincs. Nagyon jó, szép az életük ... csak éppen egy tévtanításban hisznek. Tévelyegnek.
Vagy a jóga, nagyon sok embernek segít, attól még nem jelenthetem ki, hogy a jóga az Istentől van.

Ugyan így van ez, ebben az esetben is. Ezek a kijelentések segítettek rajtad, és ez mind nagyon szép, de az élet nem csak ez, hanem több. Az örökkévalóságban folytatódik. Nekünk Istennel kell békességünk legyen. Nekünk Istenben és Isten által kell békességünk legyen.

Ha a hitedet, hamis tanításra alapozod, mint a Mária imádat, és a Máriához való imádkozás, a szentekhez és angyalokhoz való imádkozás, ez mind tévedés és bálvány imádás, és gyűlöletes Isten előtt.

Az egészséges hitet és tanítást egyedűl a Bibliában találod meg.
Kell legyen egy mérce, ha nem volna egy Isten től lefektetett alap igazság, ami által mindent megvizsgálhatunk, akkor mi lenne? Bárki lát valamit, vagy álmodik, vagy gondol és akkor hoz egy tanítást, mert azzal áll ellő hogy ő kapott egy kijelentést Istentől. De honnan tudom, hogy igaz? Mi által vizsgálom meg?

Látod ezért adta Isten a Bibliát. Legyen mihez mérni , legyen mivel megvizsgálni az ilyen és hasonló kijelentéseket.
Ha valaki meg kérdőjelezi a Bibliát, Istent kérdőjelezi meg. Ha valaki nem hisz a Bibliának Istennek nem hisz.

Sok szeretettel.

 :2smitten:

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: zoltan - 2011 Április 10, 23:01:13
Isten igéje nagyon fontos számunkra.

Ebből ismerhetjük meg igazán a mi Istenünket.
A Bibliából ismerhetjük meg a mi drága megváltónkat és Urunkat, a Krisztus Jézust.
A Bibliából tudhatom meg, milyen csodálatos Isten, mennyi szeretett, jóság, türelem, szelídség és irgalom van benn.
A Bibliából tudhatom meg hatalmát, szentségét, és akaratát.
A Bibliából tudhatom meg Isten hogyan cselekedet a történelem folyamán, Isten nagy tetteit, és azt hogyan viszonyul az egyes dolgokhoz, mit szeret és mit gyűlöl.
A Bibliából tudhatom meg, hogyan lehet örök életem.
A Bibliából tudhatom meg a jövőmet.

A biblia olyan mint egy szerelmes levél hozzánk, amit Isten azért adott nekünk, hogy minnél jobban megismerjük és megértsük őt.
A Biblia nélkül, és a Biblia igazsága nélkül, reménytelen elveszet, nyomorult emberek lennénk.
Ha egy mondatott ma megkérdőjelezek, akkor még ki az, aki biztosíthat engem abban, hogy Krisztus valóban szeret, ő valóban megbocsájt, ő valóban meghalt, ő valóban feltámadt, ő valóban örök életett akar nekem adni.
Mert mind ezt a Biblia nyilatkoztatja ki nekünk, és ez csak akkor igaz ha elhiszem, hogy az egész Biblia igaz.

Szeretném ha mindenki megértené, hogy csak egy és csak is egy könyv iratott az Úrtól, és ez a Biblia. Nincs más. Nincs más igazság

 :2smitten:

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Shomer ayin - 2011 Április 10, 23:09:04
Ez egy vallomás testvérem, egy Isten iránti szerelmi vallomás! Engedtessék meg nekem, hogy erre elsőként mondhassak teljes szívemmel: ÁMEN-T!
 ÁMEN
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: zoltan - 2011 Április 10, 23:13:51
ÁMEN.
Dicsőség az Úrnak.

Ez az Ő kegyelme. Ezt ő végezte el.
Máskép nem tudom elképzelni, nem tudom kifejezni.

Ahogy mondod ... szerelmes vagyok belé ... pedig tudom nem eléggé.

 :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: sikambria - 2011 Április 10, 23:49:28
Kedves Sikambria kimodeáltam a HANG - ból tett idézetedet.

Sok szeretettel.
Zoltán
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Április 11, 00:02:16
ÁMEN.
Dicsőség az Úrnak.

Ez az Ő kegyelme. Ezt ő végezte el.
Máskép nem tudom elképzelni, nem tudom kifejezni.

Ahogy mondod ... szerelmes vagyok belé ... pedig tudom nem eléggé.

 :2smitten:

Ámen kedves testvéreim!

Amúgy ez a Hang-tanitások téma egyszer már teritékre került egy volt fórumtag . B. László  kapcsán, aki szintén el akarta a Hang-tanitásokat fogadtatni   Jézustól származónak,  de sikertelenül.  Ugyanis akiket Maga a Szent Szellem győzött meg arról, hogy a történelem során az emberiség számára a Biblia az egyetlen hiteles,  magától a Teremtőtől, az Ábrahám, Izsák, Jákób Istenétől származó üzenet, azokat nem tudja semmiféle más forrásból származó hamisitvány elhitetni. A H.Könyvek médiumokon keresztül jövő démoni üzenetek. Tagadja az Ószövetséget és a Biblia többi részét, egyedül a Jézus által mondottakat - valamint Dombi F.médiumon keresztül jövő dolgokat fogadja el. Ezek egy kereső embert, aki  a Bibliát nem  ismeri eléggé,  nagyon is el tudnak hitetni, mert igyekszenek bölcsnek, jónak látszani...de kilóg a lóláb. Elég ha egy ponton eltér a Bibliától, máris lelepleződik hogy honnan jön, hátmég ha a Biblia jelentős részét tagadja!!!  Rengeteg követője van sajnos! Én azt mondom neked Sikambria, hogy ha rendelkezésedre áll a kristálytiszta forrás, Isten Igéje, miért kéne a zavaros pocsolyából innod? ???????

Most látom, hogy mialatt a válaszomat irtam, feltettél ide Hang-tanitást, remélem, hogy a moderátorok mielőbb törölni fogják. Ezt a meccset itt már egyszer lejátszottuk, nincs  szükság rá, hogy ujra ugyanúgy pro-kontra győzködjük itt egymást. Az idézetek amiket beraktál, máris teljes mértékben kimeritik a blaszfémiát!

Ennek a topicnak  nem a Hang-tanitások  népszerűsitése a célja.
Olvasd inkább a Bibliát, és beszélgessünk arról.......!
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: sikambria - 2011 Április 11, 00:15:15
Kedves Zsuzsa!
Nem akarom elfogadtani Jézustól származónak a H-köteteket. Nem gyôzködni akarlak titeket, csak kérdezni. A véleményetekre vagyok kíváncsi, hogy mi a fals ezekben az idézetekben.
Nem látom ui. hogy tagadná a Biblia jelentôs részét, én nem ezt olvasom ki belôle.
Azt meg elég barátságtalan lépésnek érzem, h azért mert kérdezek, felvetek valamit, mint mondtad keresô vagyok, egyszerüen ki kellene törölni. :(  Ha ennyire elfogadhatatlan itt az, hogy kérdéseket teszek fel, akkor inkább nem is teszem  és szomorúan ugyan, de jövök többet. :04:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: sikambria - 2011 Április 11, 00:22:09
 Kimaradt a nem szócska. Azért mertem itt írni a H-könyvekrôl, mert a topic címe Könyvek olvasása itt. Nem népszerüsíteni akartam. Azért idéztem,mert nekem még nincsenek saját gondolataim, mint nektek a témában. Sajnálom, hogy felhúztalak, ígérem nem teszem többet, elkullogok. Isten áldása  Rád is!
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Április 11, 00:57:46
Kedves Sikambria,  ne sértődj meg, hogy őszintén irtam neked. Te nem kérdéseket tettél fel, hanem feltettél egy olyan anyagot, amiről már előre tudtad az előző vélemények alapján, hogy itt nem fog jó fogdtatásra találni. Ez azért nagy különbség.  És felajánlottam, hogy olvasd a Bibliát, és beszélgessünk  arról.....de ahogy akarod.
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Magda - 2011 Április 11, 06:35:04
Kedves Zsuzsa!
Nem akarom elfogadtani Jézustól származónak a H--köteteket. Nem győzködni akarlak titeket, csak kérdezni. A véleményetekre vagyok kíváncsi, hogy mi a fals ezekben az idézetekben.
Nem látom ui. hogy tagadná a Biblia jelentôs részét, én nem ezt olvasom ki belőle.
Azt meg elég barátságtalan lépésnek érzem, h azért mert kérdezek, felvetek valamit, mint mondtad kereső vagyok, egyszerűen ki kellene törölni. :(  Ha ennyire elfogadhatatlan itt az, hogy kérdéseket teszek fel, akkor inkább nem is teszem  és szomorúan ugyan, de jövök többet. :04:

Azt nem tudom, hogy olvasni olvasod e amit beírok!

Hangpárti

Mert ugye kedvesnek nem nevezhetlek, szeretni pedig az embert szeretnem kell, mert ezt nekem parancsba adja az Írott Írás

Azt pedig nyilvánvaló, hogy ellensége vagy az Írott Írásnak, és aki az Írott Írás barátja, annak is az ellensége vagy.

Te tudtad, hogy mely részekkel akarod megtámogatni a pártod, de azt nem tudod, hogy mely részekkel kell az Írott Írásból összevetni

Ki tanított meg arra, hogy az egyiket igeneld, és a másikat tagadd, mert két urat szolgálni nem lehet.

Te ma még eldöntheted, kit fogsz szolgálni.
A döntés a te jogod, erre adta aTeremtő Isten a szabad akaratot.

Ezzel aztán el is vesztette az ember, mert csak a döntésig rendelkezik vele.

Itt tévednek sokan akik magukat Írott Írás pártinak vallják...

Idézet
Jak 1,21 Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, a mely megtarthatja a ti lelkeiteket.

A beoltott igét kell szelídséggel fogadni.
DE:
El kell vetni előtte a minden undokságot - régi szellemi kapcsolatokat (amik jónak tűntek) - ,gonoszságnak sokaságát - lépésről lépésre (ahogy megmutatja az úton járva a VEZETŐ)
mert: Ő vezet el minden igazságra
DE:

Idézet
Jn 16,13 De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke=Szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.14.  Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. 

Ma még lehetőség van ŐT választani.

Ma ha hallod az Ő szavát.

Ma ha hallod :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: zoltan - 2011 Április 11, 06:50:57
Kedves Sikambria.

Te a Hangban hiszel.
Mi a Bibliában.

Neked Fontosabb a Hang mint az Úr Igéje.
Amit beidéztél az tagadja a Biblia hitelességét.

Téged a Hang változtatott meg - bennünket Krisztus.
Te a Hanghoz ragaszkodol mi Krisztushoz, az egyedül Igaz Istenhez.

Ez a külömbség köztünk. Ezért nem jutunk és nem is fogunk közös nevezőre jutni.

Én nem moderálom ki, ha Antee akarja tegye meg, de hiszem akiben Krisztus Szelleme van, az nem fogja el hinni azokat a zagyvaságokat.

 :2smitten:

 :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: erdei - 2011 Április 11, 06:57:53
Sikambriának /na meg mindenkinek/
"Azok, akik nem a Szentlelket és a józan észt tartják a forrásnak, hanem
a Bibliát, azok az elmúlt kétezer év alatt, mindig a Bibliára hivatkozva, mérhetetlen
szenvedést zúdítottak az emberiségre. Az összes egymás ellen harcoló
keresztény felekezetek történelme ezt bizonyítja."

Ez nekem nagyon tetszik.
Nem tudtam végig olvasni az egészet, de igyekezni fogok.
Tudod Sikambria, Jézus azt is mondta, aki nincs ellenünk, velünk van.
Ha az életed megváltozott, ez által fogadtad be Jézust az életedbe, akkor nincs ezzel semmi baj, mert ha az ördögtől lenne, akkor ez nem következett volna be. Mert ő ölni jött, nem Jézusnak híveket szerezni.
 :2smitten: :044:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: ditte - 2011 Április 11, 07:34:13
Isten igéje nagyon fontos számunkra.

Ebből ismerhetjük meg igazán a mi Istenünket.
A Bibliából ismerhetjük meg a mi drága megváltónkat és Urunkat, a Krisztus Jézust.
A Bibliából tudhatom meg, milyen csodálatos Isten, mennyi szeretett, jóság, türelem, szelídség és irgalom van benn.
A Bibliából tudhatom meg hatalmát, szentségét, és akaratát.
A Bibliából tudhatom meg Isten hogyan cselekedet a történelem folyamán, Isten nagy tetteit, és azt hogyan viszonyul az egyes dolgokhoz, mit szeret és mit gyűlöl.
A Bibliából tudhatom meg, hogyan lehet örök életem.
A Bibliából tudhatom meg a jövőmet.

A biblia olyan mint egy szerelmes levél hozzánk, amit Isten azért adott nekünk, hogy minnél jobban megismerjük és megértsük őt.
A Biblia nélkül, és a Biblia igazsága nélkül, reménytelen elveszet, nyomorult emberek lennénk.
Ha egy mondatott ma megkérdőjelezek, akkor még ki az, aki biztosíthat engem abban, hogy Krisztus valóban szeret, ő valóban megbocsájt, ő valóban meghalt, ő valóban feltámadt, ő valóban örök életett akar nekem adni.
Mert mind ezt a Biblia nyilatkoztatja ki nekünk, és ez csak akkor igaz ha elhiszem, hogy az egész Biblia igaz.

Szeretném ha mindenki megértené, hogy csak egy és csak is egy könyv iratott az Úrtól, és ez a Biblia. Nincs más. Nincs más igazság

 :2smitten:
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: ditte - 2011 Április 11, 07:41:02
Kedves Sikambria!
Az Úr szeret minket.Téged,engem,mindannyiunkat.Az Ő szent életét adta  a mi bűnös életünkért.Rá kell alapoznunk az életünket és az Ő beszédére.
Ég és föld elmúlnak de az Úr beszédei soha el nem múlnak.Isten igéje azt írja,hogy akiket Isten Lelke vezérel,azok Isten fiai.A Szent Lélek soha nem fog Isten igazságával ellentétes dolgot állítani.
Kérlek téged,hívd Jézust az életedbe,mint megváltódat és Uradat és kövesd Őt.
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Magda - 2011 Április 11, 07:43:56
Sikambriának /na meg mindenkinek/
"Azok, akik nem a Szentlelket és a józan észt tartják a forrásnak, hanem
a Bibliát, azok az elmúlt kétezer év alatt, mindig a Bibliára hivatkozva, mérhetetlen
szenvedést zúdítottak az emberiségre. Az összes egymás ellen harcoló
keresztény felekezetek történelme ezt bizonyítja."

Ez nekem nagyon tetszik.
Nem tudtam végig olvasni az egészet, de igyekezni fogok.
Tudod Sikambria, Jézus azt is mondta, aki nincs ellenünk, velünk van.
Ha az életed megváltozott, ez által fogadtad be Jézust az életedbe, akkor nincs ezzel semmi baj, mert ha az ördögtől lenne, akkor ez nem következett volna be. Mert ő ölni jött, nem Jézusnak híveket szerezni.
 :2smitten: :044:

Idézet
Mt 24,24 Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.


 Mk 13,22 Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.

Gondolom a választottakat nem lehet, ez a szétválasztás ideje

 :angel2:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2011 Április 11, 08:06:24
Isten igéje nagyon fontos számunkra.

Ebből ismerhetjük meg igazán a mi Istenünket.
A Bibliából ismerhetjük meg a mi drága megváltónkat és Urunkat, a Krisztus Jézust.
A Bibliából tudhatom meg, milyen csodálatos Isten, mennyi szeretett, jóság, türelem, szelídség és irgalom van benn.
A Bibliából tudhatom meg hatalmát, szentségét, és akaratát.
A Bibliából tudhatom meg Isten hogyan cselekedet a történelem folyamán, Isten nagy tetteit, és azt hogyan viszonyul az egyes dolgokhoz, mit szeret és mit gyűlöl.
A Bibliából tudhatom meg, hogyan lehet örök életem.
A Bibliából tudhatom meg a jövőmet.

A biblia olyan mint egy szerelmes levél hozzánk, amit Isten azért adott nekünk, hogy minnél jobban megismerjük és megértsük őt.
A Biblia nélkül, és a Biblia igazsága nélkül, reménytelen elveszet, nyomorult emberek lennénk.
Ha egy mondatott ma megkérdőjelezek, akkor még ki az, aki biztosíthat engem abban, hogy Krisztus valóban szeret, ő valóban megbocsájt, ő valóban meghalt, ő valóban feltámadt, ő valóban örök életett akar nekem adni.
Mert mind ezt a Biblia nyilatkoztatja ki nekünk, és ez csak akkor igaz ha elhiszem, hogy az egész Biblia igaz.

Szeretném ha mindenki megértené, hogy csak egy és csak is egy könyv iratott az Úrtól, és ez a Biblia. Nincs más. Nincs más igazság

 :2smitten:
Ámen! :2smitten:


Zoltán!

AMEN AMEN  és AMEN ! ! !
Ettol szebben, szerettem volna, de mikor megláttam, tudtam, hogy nem tudnám, leírni, hogy miért a BIBLIA!

Így van, ezen kivul, egy konyvre sincs szukseg!

Koszonom Neked, légy áldott!!!

:037:

Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Április 11, 08:38:58Ki itélheti meg egy bemondás alapján, hogy hogyan változott meg valakinek az élete?
Hisz ezt csak az Úr látja a maga teljes valóságában, aki nem szemeinek látása alapján itél, hanem az Ő IGAZSÁGA ALAPJÁN.
Egyébként is  csak az ISTEN IGÉJÉNEK VAN HATALMA MEGVÁLTOZTATNI AZ EMBERT, mégpedig nem külsőképpen, hanem belsőképpen, ott a személyisége legbensőbb részében, a szivében, a szellemében. És erre csak az IGE (IROTT IGE=ÉLŐ IGE) képes, a démoni beszédek  N E M . Ha erdei  ezzel vállalsz közösséget, szabadságodban áll, lelked rajta, de talán másokat nem kéne ilyen testi beszédekkel bátoritanod a rossz úton való továbbhaladásra....tudod, a széles út meg a keskeny út...némelyek majd csak a célbaéréskor ocsúdnak rá, hogy nagyon eltévedtek. Ott már túl késő! Itt jön be  a keresztények felelőssége....
gal.1.10:10.    
Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Magda - 2011 Április 11, 09:23:27Ki itélheti meg egy bemondás alapján, hogy hogyan változott meg valakinek az élete?
Hisz ezt csak az Úr látja a maga teljes valóságában, aki nem szemeinek látása alapján itél, hanem az Ő IGAZSÁGA ALAPJÁN.
Egyébként is  csak az ISTEN IGÉJÉNEK VAN HATALMA MEGVÁLTOZTATNI AZ EMBERT, mégpedig nem külsőképpen, hanem belsőképpen, ott a személyisége legbensőbb részében, a szivében, a szellemében. És erre csak az IGE (IROTT IGE=ÉLŐ IGE) képes, a démoni beszédek  N E M . Ha erdei  ezzel vállalsz közösséget, szabadságodban áll, lelked rajta, de talán másokat nem kéne ilyen testi beszédekkel bátoritanod a rossz úton való továbbhaladásra....tudod, a széles út meg a keskeny út...némelyek majd csak a célbaéréskor ocsúdnak rá, hogy nagyon eltévedtek. Ott már túl késő! Itt jön be  a keresztények felelőssége....
gal.1.10:10.    
Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.

Kedves Zsuzsa itt a szétválasztás ideje.
Érdemes felfigyelni, hogy az Úr Jézus az övéi közé jött, de még a közvetlen testszerinti testvéreit, sem igyekezett meggyőzni, hagyta az Igazságosan Ítélőre , kemény tanítás, és erősen kell kapaszkodni a hitünkbe.

A felvett ruha is változtat az emberen - főleg, ha uniformis -, de a Szent Szellem - ha hagyjuk - belülről kifelé formál.

 :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: erdei - 2011 Április 11, 19:02:07
Ami a bibliát illeti, nos mi van akkor, ha valaki analfabéta?
Vagy olyan nyelvet beszél, amire még a bibliát nem fordították le. Lehet olyan nyelv, aminek írása sincs.
Miért van bennetek, hogy csak a biblia ismerete az, ami üdvösségre vezet?
A biblia senkit sem üdvözít.

Isten nem ítél meg senkit, ellenkezőleg egyes testvérekkel, akik bizony előszeretettel ítélnek meg másokat. Valószínű nem tudván, hogy Máté 7:1  Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ha ez esetleg jobban tetszik:
Róm 2:1  Annak okáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, aki ítélsz: mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz.
Szóval én elhiszem, hogy valaki megváltozott, mind addig, amíg a cselekedetei, (jelen esetben a mondatai) nem ennek az ellenkezőjét igazolják.

Én a magam részéről, nem hiszek a Mária jelenések Istentől való voltjáról, mint ahogy még sok másban sem hiszek ami a "hangban" le van írva, de hiszek abban, hogy valakinek ez az útja, hogy életében megtalálja Krisztust.
Ne feledjük, hogy Pál igen csak rögös utat járt be, míg célba ért.
Bemondás alapján? Igen. Csak úgy mint Pál esetében.
Aztán mindenki döntse el magában, hogy bemondás alapján ......

Sikambria.
Sajnálnám ha csak azért írtál, hogy népszerűsítsd itt ezt az irodalmat.
Ha csak ez vezetett, ám legyen.
Az Úr vezessen téged, áldással, békességgel.
 :044:

Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: zoltan - 2011 Április 11, 19:36:33
Kedves erdei testvérem.

Idézet
Ami a bibliát illeti, nos mi van akkor, ha valaki analfabéta?
Vagy olyan nyelvet beszél, amire még a bibliát nem fordították le. Lehet olyan nyelv, aminek írása sincs.
Miért van bennetek, hogy csak a biblia ismerete az, ami üdvösségre vezet?
A biblia senkit sem üdvözít.

Ez ebben az esetben nem érvényes.
Aki nem tudja olvasni a Bibliát, az nem fogja olvasni a HANGOT sem.
Az Úr majd gondoskodik róla, hogy az Igazság alapján, amire a Szent Szellem vezet el, meg ismerje az üdvösséget.
De semmi féle képen nem valamijen médiumon keresztül jövő hang által. Isten nem használ olyan eszközöket, amit gyűlöl.

De aki tudja, vagy tudná olvasni a BIBLIÁT és ő mégis a HANGOT választja és amellett kardoskodik,  azt féltem.

Itt nem arról van a szó, hogy a Biblia valakit is üdvözítene. De a Bibliában van leírva az üdvösség útja.

 :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Shomer ayin - 2011 Április 11, 20:00:06
Ézsaiás 8,19.    
És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, a kik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni?
20.    
A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, a kiknek nincs hajnalok:
21.    
Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve; és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé,
22.    
És azután a földre tekint, és ímé mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva!
   
Isten Igéje = Isten kijelentése! Nagyon sokan adták életüket eddig is azért hogy ezt olvashassuk. Ne tegyük hiábavalóvá Isten előtt kedves áldozatukat! Annyira mélténytalan arról vitázni, hogy Isten Igéje elfogadható-e, vagy hiteles-e. Hiszen azt mondja az Ige:Jak 1,17    
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
És tanui vagyunk annak, hogy EZ AZ ÍRÁS NEM VÁLTOZIK!!!
eltekintve néhány fordítási szóeltéréstől nincs benne lényegi torzió! Mert Isten megőrizte nekünk! Azt mondja az Ige:Rm 15,4    
Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.
És Ismét:1Kor 10,11    
Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.
Isten ismeret szerzésének első lépésben leg kézenfekvőbb módja: Isten Igéjének tanulmányozása! Meg sem próbálom én is leírni azt a csodálatos megvallást amit Zoltán testvérem írt, mert félek hogy csak tompítanám szavaimmal az ő írását, ami nem csak megvallás, de Istennek tett szerelmi vallomás is!
Amit azonban el kell (!) mondanom: AZ Isten igéje nem egyszerűen írás!!! Minden hívőnek tudnia kell (!!!) KIRŐL beszélünk!

Ám egy félelmes Ige is van:Zakariás próféta könyve 5. rész

1.    
Azután ismét felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé, egy könyv repül vala.
2.    
És monda nékem: Mit látsz te? És én mondám: Látok egy repülő könyvet, húsz sing a hossza és tíz sing a széle.
3.    
És monda nékem: Ez az átok, a mely kihat az egész föld színére; mert mindaz, a ki lop, ehhez képest fog innen kiirtatni, és mindaz, a ki hamisan esküszik, ehhez képest fog innen kiirtatni.
4.    
Kibocsátom ezt, szól a Seregeknek Ura, és bemegy a lopónak házába, és annak házába, a ki hamisan esküszik az én nevemre, és ott marad annak házában, és megemészti azt, s annak fáit és köveit.
Hogy amiről ( AKIRŐL) beszélünk: Áldást vagy Átkot hoz -e ránk, az a hozzávaló viszonyulásunkon múlik!!!
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Antee - 2011 Április 11, 20:20:20
Sziasztok Testvéreim.

Épp a napokban gondolkoztam azon, hogy miért vannak furcsa dolgok az egyházakon belül!
Arra a következtetésre jutottam, hogy a szemünknek hiszünk és a logikánkra támaszkodva kikiáltunk olyan dolgokat Istentől valónak, amelyek azonban nem azok!

Ott van Pál esete, amikor a megszállott nő csupa igazakat kiáltott utánuk és felhívta az ott levők figyelmét is.
Ha ilyennel találkoznánk, vajon ki merné azt mondani, hogy nem Istentől való? Bár csak ilyenekben hibáznánk, de sajnos jócskán beengedjük a gonoszt!

Isten igéje a mérce és pont. Ha valami egy kicsi kis pontban (vesszőcske, ióta) eltér az Isten kijelentett igéjétől (Jézustól), az nem Istentől van. Lehet bármennyire is látszólagosan jó!

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: zoltan - 2011 Április 11, 20:22:25
Köszönöm Somer ajin testvérem hozzászólásodat.

Igazad van méltánytalan, és nem hozzánk illő az Igéről vitázni, és annak hiteleségét, értékét, vagy igazságát vitatni.

Itt le kell zárjuk ezt a témát.

Amit írtam a Bibliáról azt magamnak is lementettem, higgyétek el az Úrtól kaptam, tegnap este ott ültem és egyszerre csak éreztem, hogy le kell írjam, ha vissza nézitek, egy külön hozzászólásban írtam le, Ő mondta, hogy írjam le, nem tőlem van ez, Ö adta, a Szent Szellem. Övé a dicsőség.
Köszönöm neki, mert engem is megerősített, és mégjobban meggyőzött, hogy nincs más igazság.

Amit pedig Zakariásból idéztél az elgondolkodtató és komolyan kell vegyük. Mert lehet a mi üdvösségünkre az lehet a mi ítéletünkre is.
Pál ezt így fejezi ki.

2Kor 2:14  Hála pedig az Istennek, a ki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.
2Kor 2:15  Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között;
2Kor 2:16  Ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos?
2Kor 2:17  Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, a kik meghamisítják az Isten ígéjét; hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.

 :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: erdei - 2011 Április 11, 20:27:53
Nem a hangról van szó.
Csupán arra akartam rámutatni, hogy vannak akik úgy "hisznek", hogy nincs ismeretük a bibliából.
A biblia ismerete nem feltétele annak, hogy Isten előtt valaki igaz legyen.
Médium? Azért ez radikális kijelentés.
Most akkor Isten ítéli meg, vagy mi?
Én nem gondolom, hogy hinni kéne benne, de ha valakit megtérésre indít, akkor az nem lehet annyira rossz. Még akkor sem, ha magam, más nézetett vallok.
Azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy egyformán gondolkodjunk, hanem, hogy egyformán cselekedjünk.

Nos kedves Somer ajin ez a kérdés foglalkoztatott az utóbbi időben:
Zsolt 17:3  Megpróbáltad az én szívemet, meglátogattál éjjel; próbáltál engem, nem találtál semmi [rosszat; ha tán] gondoltam [is], nem jött ki a számon.
Zsolt 17,3
Vizsgáld meg szívemet, és látogasd meg éjjel, tégy tűzpróbára engem, és nem találsz bennem gonoszságot.

Mind a két fordítás Isten Igéje.
Ugye olyan, mintha nem is ugyan az lenne.
 :2smitten: :044:

Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Magda - 2011 Április 11, 20:30:17
Kedves Testvéreim Zoltán, Ajin és Anti  nagyon nagy örömöt szerzett általatok a Mindenható Isten

 :2angel:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2011 Április 11, 20:34:56Ki itélheti meg egy bemondás alapján, hogy hogyan változott meg valakinek az élete?
Hisz ezt csak az Úr látja a maga teljes valóságában, aki nem szemeinek látása alapján itél, hanem az Ő IGAZSÁGA ALAPJÁN.
Egyébként is  csak az ISTEN IGÉJÉNEK VAN HATALMA MEGVÁLTOZTATNI AZ EMBERT, mégpedig nem külsőképpen, hanem belsőképpen, ott a személyisége legbensőbb részében, a szivében, a szellemében. És erre csak az IGE (IROTT IGE=ÉLŐ IGE) képes, a démoni beszédek  N E M . Ha erdei  ezzel vállalsz közösséget, szabadságodban áll, lelked rajta, de talán másokat nem kéne ilyen testi beszédekkel bátoritanod a rossz úton való továbbhaladásra....tudod, a széles út meg a keskeny út...némelyek majd csak a célbaéréskor ocsúdnak rá, hogy nagyon eltévedtek. Ott már túl késő! Itt jön be  a keresztények felelőssége....
gal.1.10:10.    
Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.


Zsuzsa  :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Nagyon szépet írtál !

Persze, nem Erdei ellen szólok!
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2011 Április 11, 20:37:54
Köszönöm Somer ajin testvérem hozzászólásodat.

Igazad van méltánytalan, és nem hozzánk illő az Igéről vitázni, és annak hiteleségét, értékét, vagy igazságát vitatni.

Itt le kell zárjuk ezt a témát.

Amit írtam a Bibliáról azt magamnak is lementettem, higgyétek el az Úrtól kaptam, tegnap este ott ültem és egyszerre csak éreztem, hogy le kell írjam, ha vissza nézitek, egy külön hozzászólásban írtam le, Ő mondta, hogy írjam le, nem tőlem van ez, Ö adta, a Szent Szellem. Övé a dicsőség.
Köszönöm neki, mert engem is megerősített, és mégjobban meggyőzött, hogy nincs más igazság.

Amit pedig Zakariásból idéztél az elgondolkodtató és komolyan kell vegyük. Mert lehet a mi üdvösségünkre az lehet a mi ítéletünkre is.
Pál ezt így fejezi ki.

2Kor 2:14  Hála pedig az Istennek, a ki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.
2Kor 2:15  Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között;
2Kor 2:16  Ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos?
2Kor 2:17  Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, a kik meghamisítják az Isten ígéjét; hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.

 :2smitten:


Zoli!

Teljes szívvel elhiszem, hogy az ÚRTÓL van! Ugyanezt mondanám a BIBLIÁRÓL, még a szerelmes levél fogalom is!
Nyugodj meg, ez hiteles!

 :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Shomer ayin - 2011 Április 11, 20:38:36
Megértettem a bizonytalanságod okát testvérem.
Ám figyeld csak meg: Mindkét fordítás, az Isten elé bizalommal, teljes Hittel álló ember kijelentése! Bár valóban az egyik egy megtörtént eseményként írja le a Bírói szék előtti megjelenést, míg a másik egy teljes bizalommal ugyan, de jövőbeli eseménynek néz elébe.
Azonban annak a fényében, hogy Istenismerete jelentős és hite teljes, a szíve nem vádolja és békessége van Istennel, teljesen mindegy hogy előtte áll a vizsgálatnak vagy túl van rajta.
A Lényeg az alázatban és teljes hitben történő Isten elé járulás, És Isten kijelentéseiben való tökéletes bizalom!
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Magda - 2011 Április 11, 20:41:32
Nem a hangról van szó.
Csupán arra akartam rámutatni, hogy vannak akik úgy "hisznek", hogy nincs ismeretük a bibliából.
A biblia ismerete nem feltétele annak, hogy Isten előtt valaki igaz legyen.
Médium? Azért ez radikális kijelentés.
Most akkor Isten ítéli meg, vagy mi?
Én nem gondolom, hogy hinni kéne benne, de ha valakit megtérésre indít, akkor az nem lehet annyira rossz. Még akkor sem, ha magam, más nézetett vallok.
Azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy egyformán gondolkodjunk, hanem, hogy egyformán cselekedjünk.

Nos kedves Somer ajin ez a kérdés foglalkoztatott az utóbbi időben:
Zsolt 17:3  Megpróbáltad az én szívemet, meglátogattál éjjel; próbáltál engem, nem találtál semmi [rosszat; ha tán] gondoltam [is], nem jött ki a számon.
Zsolt 17,3
Vizsgáld meg szívemet, és látogasd meg éjjel, tégy tűzpróbára engem, és nem találsz bennem gonoszságot.

Mind a két fordítás Isten Igéje.
Ugye olyan, mintha nem is ugyan az lenne.
 :2smitten: :044:


Idézet
Jak 1,21 Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, a mely megtarthatja a ti lelkeiteket.
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2011 Április 11, 20:43:27
Ami a bibliát illeti, nos mi van akkor, ha valaki analfabéta?
Vagy olyan nyelvet beszél, amire még a bibliát nem fordították le. Lehet olyan nyelv, aminek írása sincs.
Miért van bennetek, hogy csak a biblia ismerete az, ami üdvösségre vezet?
A biblia senkit sem üdvözít.

Isten nem ítél meg senkit, ellenkezőleg egyes testvérekkel, akik bizony előszeretettel ítélnek meg másokat. Valószínű nem tudván, hogy Máté 7:1  Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ha ez esetleg jobban tetszik:
Róm 2:1  Annak okáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, aki ítélsz: mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz.
Szóval én elhiszem, hogy valaki megváltozott, mind addig, amíg a cselekedetei, (jelen esetben a mondatai) nem ennek az ellenkezőjét igazolják.

Én a magam részéről, nem hiszek a Mária jelenések Istentől való voltjáról, mint ahogy még sok másban sem hiszek ami a "hangban" le van írva, de hiszek abban, hogy valakinek ez az útja, hogy életében megtalálja Krisztust.
Ne feledjük, hogy Pál igen csak rögös utat járt be, míg célba ért.
Bemondás alapján? Igen. Csak úgy mint Pál esetében.
Aztán mindenki döntse el magában, hogy bemondás alapján ......

Sikambria.
Sajnálnám ha csak azért írtál, hogy népszerűsítsd itt ezt az irodalmat.
Ha csak ez vezetett, ám legyen.
Az Úr vezessen téged, áldással, békességgel.
 :044:


Hogy hinnél a Mária jelenésekben, az egy pogány elem, úgy kerult be, a Római Katolikus vallásba!

Jogos amit az ítelkezéssel kapcsolatban említesz!

Ahova nem jut el a BIBLIA, ott a szív szándéka szerint lesznek megítélve ISTEN által az emberek, haláluk után.

De igazabol, mire gondolsz, hogy hova nem jut el? Példaul zulu torzsekhez, amik Démon uralta teruletek ? ? ?
Most komolyan, nem viccelek.


 :044: :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2011 Április 11, 20:46:48
Nem a hangról van szó.
Csupán arra akartam rámutatni, hogy vannak akik úgy "hisznek", hogy nincs ismeretük a bibliából.
A biblia ismerete nem feltétele annak, hogy Isten előtt valaki igaz legyen.
Médium? Azért ez radikális kijelentés.
Most akkor Isten ítéli meg, vagy mi?
Én nem gondolom, hogy hinni kéne benne, de ha valakit megtérésre indít, akkor az nem lehet annyira rossz. Még akkor sem, ha magam, más nézetett vallok.
Azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy egyformán gondolkodjunk, hanem, hogy egyformán cselekedjünk.


Ezt én írtam:
Megértem amiket felemlítesz, és igazat adok, nyugodj meg  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
RÓMA  8 , 28  és Bizzuk ezt ISTENRE!  :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Antee - 2011 Április 11, 20:50:42
Hogy hinnél a Mária jelenésekben, az egy pogány elem, úgy kerult be, a Római Katolikus vallásba!

Jogos amit az ítelkezéssel kapcsolatban említesz!

Ahova nem jut el a BIBLIA, ott a szív szándéka szerint lesznek megítélve ISTEN által az emberek, haláluk után.

De igazabol, mire gondolsz, hogy hova nem jut el? Példaul zulu torzsekhez, amik Démon uralta teruletek ? ? ?
Most komolyan, nem viccelek.


 :044: :2smitten:

A írásban nincsen élet, azok csak Jézusról tesznek bizonyságot. Ezt Ő maga mondta.
Aki nem hallja meg mert nincs igehirdető, az nincs remény nélkül. A törvény jó. Ha pedig nem ismeri, majd csinál magának a lelkiismerete szerint. Az alapján is lesz megítélve.
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2011 Április 11, 20:52:25
Hogy hinnél a Mária jelenésekben, az egy pogány elem, úgy kerult be, a Római Katolikus vallásba!

Jogos amit az ítelkezéssel kapcsolatban említesz!

Ahova nem jut el a BIBLIA, ott a szív szándéka szerint lesznek megítélve ISTEN által az emberek, haláluk után.

De igazabol, mire gondolsz, hogy hova nem jut el? Példaul zulu torzsekhez, amik Démon uralta teruletek ? ? ?
Most komolyan, nem viccelek.


 :044: :2smitten:

A írásban nincsen élet, azok csak Jézusról tesznek bizonyságot. Ezt Ő maga mondta.
Aki nem hallja meg mert nincs igehirdető, az nincs remény nélkül. A törvény jó. Ha pedig nem ismeri, majd csinál magának a lelkiismerete szerint. Az alapján is lesz megítélve.


Ezt mondtam én is.
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Antee - 2011 Április 11, 20:54:37
Csak kiegészítésnek szántam. :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2011 Április 11, 20:56:36
Megértettem a bizonytalanságod okát testvérem.
Ám figyeld csak meg: Mindkét fordítás, az Isten elé bizalommal, teljes Hittel álló ember kijelentése! Bár valóban az egyik egy megtörtént eseményként írja le a Bírói szék előtti megjelenést, míg a másik egy teljes bizalommal ugyan, de jövőbeli eseménynek néz elébe.
Azonban annak a fényében, hogy Istenismerete jelentős és hite teljes, a szíve nem vádolja és békessége van Istennel, teljesen mindegy hogy előtte áll a vizsgálatnak vagy túl van rajta.
A Lényeg az alázatban és teljes hitben történő Isten elé járulás, És Isten kijelentéseiben való tökéletes bizalom!" Alázat és teljes HIT ISTEN elott "  -  CSODÁLATOS, egyetértek !

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2011 Április 11, 20:58:39
Csak kiegészítésnek szántam. :2smitten:


Bocsánat, hirtelen olvastam ezt a válaszod, és elnevettem magam  :hehe:

Én már tobbszor mondtam, és kértem, nekem még a BLOGjaimat is moderáld, legyél szíves!
Mert toled IGÉTOL elterot, vagy ISTENTOL eltérot, amit tole hallok, soha nem kaptam!

Koszonom  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2011 Április 11, 21:03:16


Nem tudok túllépni és betelni a Zsuzsa hozzászolásával, annyira HITBOL írtad, Zsuzsa, és így van, ez a lelki gyakorlat.
A 21. szazad modern Európájaban, én is így érzem, az írott IGE a Vezér vonal!

És mindenki tudja, hogy én aztán tenyleg szeretek, és írok is szabadon ISTENTOL.
De, az IGE, az IGE!

Amúgy a cselekedet, ha lelkiismeret, ha IGE alapjan tortenik meg: GYUMOLCSEROL tudjuk ISTENI vagy nem.

DICSOSEG ISTENNEK az IGEÉRT :037:

A BIBLIA, pedig szenzációs, tokéletes, csak ajanlani tudom BOLDOG, és fokent BOLDOGTALANNAK, hogy o is BOLDOG legyen  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Április 11, 22:23:52
Kedves Testvéreim, akik hozzászóltatok a témához, szivből örülök, hogy közöttetek lehetek.
Zsuzsa :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: erdei - 2011 Április 12, 07:04:12
Én amennyire bele olvastam a "hangba", nekem leginkább az jött le, hogy emberi gondolatok.
Egy olyan ember írása, aki nagyon vágyott arra, hogy ebben a világban érzékelhető kapcsolata legyen az Úrral.
Ez bizony rögeszmévé is válhat, akár hallucinálhat, vagy meg is őrülhet valaki.
Én azt vélem, hogy ha nem is profetikus, még nem jelenti azt, hogy ördögi lenne valami. Vannak benne okos gondolatok, és persze vannak benne badarságok. Azt mondja Pál "ami jó azt, megtartsátok ..."
Nem kell mindent ördögnek mondani, ami más.

Persze ajin, jó amit írsz, hiszen a megváltóról szóló prófécia.
Én nem ezen máléztam, hanem a következőn: "nem találtál semmi [rosszat; ha tán] gondoltam [is], nem jött ki a számon." Ez a Károli fordítás, míg a Kádiból, ez a rész teljesen hiányzik.
 :2smitten: :044:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Április 12, 10:50:44
Kedves Sikambria.

......Én nem moderálom ki, ha Antee akarja tegye meg, de hiszem akiben Krisztus Szelleme van, az nem fogja el hinni azokat a zagyvaságokat.

 :2smitten:

 :2smitten:

Kedves Zoltán,  a legnagyobb tiszteletem mellett azért szeretnék kérdezni tőled valamit: annyira biztos, hogy ez az alattomos Hang a sok olvasó közül senkit se fertőzhet meg? annyira biztos, hogy itt mindenki abszolut szilárdan áll a Kősziklán? hiszen az idézett beirásod után közvetlenül következő 133.hsz-ban máris idézett egy fórumtag a Hangból, és kijelentette, hogy "ez nagyon tetszik nekem!"   és igéretet tesz az egész Hangüzenet elolvasására...
Mikor ujjászülettem, megtisztitottam az otthonomat,   s e m m i t    nem tűrtem meg benne, ami ellentétes szellemi tartalmat hordoz mint a Biblia - tehát a gonosz hitetőtől származik.
Meg vagyok győződve arról, hogy az Isten-ellenes irások és tárgyak a mögöttük levő szellemi tartalmat nemcsak hordozzák, de ki is árasztják. Ha valaki ezeket eltűri akkor a tárgy vagy irás  mögötti szellemiség jogot formál jelen lenni azon a helyen.
Én nem mérgezem soha többé ilyenekkel az otthonomat, és furcsán jön le nálam, hogy az a fórum, amit szintén "szellemi otthonomnak" tekintek valamilyen szinten,  megenged ilyen irást az egyébként gondosan felülvigyázott sok-sok tényleg tiszta,  igei tartalmak között. Ez már egy lázitó Wass Albert video nyomán ugyanigy felmerült bennem, de mivel én is  csak egy fórumtag vagyok a sok közül, a döntés a tietek, én csak szerettem volna erről a  véleményemet nyilvánosságra hozni, remélem, nem okozok ezzel gondot. Szóval, én valós veszély látok Istengyalázó irományok jelenlétében egy tisztán keresztény fórumon. Köszönöm, hogy elmondhattam,
Zsuzsa :2smitten:Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2011 Április 12, 11:23:50


Nem szeretnék okoskodni, másoknak megmondani mit tegyen, de úgy érzem részben megis úgy fog hangozni, nézzétek el, ha tudjátok, most ennyi vagyok képes tenni - megkoszonom  :2smitten:

* V I S K Ó

* H A N G

* B E SZ É L G E T É S E K     I S T E N N E L        -    ( vagy ISTEN tudja kivel  :hehe:   :060:   :059: )
=====================================================================

Bocsásson meg akinek ez érték, de én úgy unom már az ilyeneket, annyira BOVLI, annyira, emberi, vagy mit tudom én, szellemi......de egy biztos
NEM SZENT SZELLEMI.

A VISKÓ, az tele van olyan írással, ami azonnal szinte soronként elbukik az IGÉBEN.

A HANG................nagyon feluletes ismerem, nem mondhatok semmit.  De tenyleg a legnagyobb tisztelettel, és nem szemtelensegbol, NEMIS ERDEKEL!

A BESZELGETÉSEK........az valami hihetetlen szenny, NINCS OLYAN, HOGY JÓ MEG ROSSZ, ezt mi talaljuk ki emberek  :061: :03:
Az oké, hogy a rossz, az ember KOTYVASZTASA az ordoggel, nade konyorgom, minden rossz ami nem szeretetbol van  :063:

EZEK mégha jól is hangzanak, ezoterikus maszlagok. ÚJRASZULETEK, KARMIKUS kapcsolat...... a BUNOS elme és lélek védekezik.
Hogy jól van most nem sikerult, de majd 248. életemben, megrázom magam és nagyot alkotok, addig meg alszom.  :hehe:

NINCS szukség a BIBLIÁN kivul másra. Azt gondolom, ha már minden IGE él bennem, és valóban csak a KRISZTUS cselekszik általam, akkor ....
de szerintem a legjobb amit az ember tehet, él a családjáért, dolgozik, és ekozben ISTENT dicsoiti.....hogy ezzel legyen lefoglalva az agya.

Nem ilyeneken gondolkodom, hogy a HANG, a VSIKÓ.....van e jó vagy rossz....AMÚGYIS KOTELESSEGEM JÓNAK LENNI.....

Hát ezt tudnám mondani, éljen a BIBLIA  :2smitten: :2smitten: :2smitten:

GAL 5. fejezet

RÓMA  8.  és  10.   fejezet,     az IGAZ szívbéli kedvencek, hol van ehhez hasonló, SEHOL!

I M Á D O M     :037:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Irma - 2011 Április 12, 12:31:09
Csatlakozom Zsuzsához, kérlek titeket moderátor testvérek, vagy téged Anti, hogy azt az irást, ami a Hang-ból lett bemásolva, töröljétek ki. Egyáltalán nem szükséges, hogy bárki aki olvasgat, ilyen szeméttel találkozzon ezen, az amúgy nagyon jó fórumon. Nem kell alternatíva, nem kell semmilyen kétes eredetű iromány. Elég nekünk az Ige, amely hasznos a tanításra.

Ami meg téged illet Robi, nem tudom hova akarsz kilyukadni, pedig igazán szeretném megérteni. Nem mindegy hogy honnan vesszük életünk megoldására az eligazítást, és nagyon nem elég, hogy csak úgy jó dolgokat olvasgassunk, vagy csak olyat ami jónak látszik. Nekünk van egy sziklaszilárd horgonyunk amire bármikor támaszkodhatunk. És nem lehet a Biblia olvasó ember bálványimádó, mert az Ige elvezeti olvasóját az életet adó jó Isten kegyelmének megismeréséhez. Aki meg nem tud olvasni, annak is van egy jó hír : a hit hallásból van! Ezt mondja az Ige. A régi időkben sokan voltak akik analfabéták voltak, de ez nem rekesztette ki őket Isten kegyelméből. Mert az a csodálatos, hogy amíg hallgatod Isten Igéjét az átfolyik a lelkeden és még a sivatagot is virágzóvá teszi. Hogy mit jelent az Ige? Nekem épp ma ? Reménységet nyújt fájó, elutasítottságban szenvedő lelkemnek. Tudom, hogy Isten örökkévaló szeretettel szeret engem, és szabad nekem a látóhatár felé emelni a szemem, úgy ahogy a Zsoltáros mondja : Szemeimet a hegyekre emelem, mert onnan jön az én segítségem. De életem minden helyzetében van Istennek egy aktuális szava. Hogy is lehetne behelyettesíteni? De miért kellene kiegészíteni, mikor minden benne van, ami lelkem üdvösségéhez és az életem megéléséhez szükséges. Vajon mikor olvasom nyitott-e a szívem, hogy Isten kijelentett Szavát meghallhassam ott legbelül? Akkor, hogy nyitva legyek amikor az a halk és szelid Hang szól hozzám, a Szent Szellem kedves és szelíd hangja. Más hangra nem akarok figyelni, még ha jónak vagy igaznak látszó dolgokat akar is nekem mondani. Minek nekem a hamisítvány, amikor ott van nekem igazi. Az Úr Jézus azt mondta: lemegyek, hogy helyet készítsek néktek, hogy ahol én leszek ti is ott legyetek, de elküldöm hozzátok a Vigasztalót, aki majd elvezet titeket minden igazságra. És Ő itt van, más nem hiányzik.
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Magda - 2011 Április 12, 12:55:43

Nem a hangról van szó.
Csupán arra akartam rámutatni, hogy vannak akik úgy "hisznek", hogy nincs ismeretük a bibliából.
A biblia ismerete nem feltétele annak, hogy Isten előtt valaki igaz legyen.
Médium? Azért ez radikális kijelentés.
Most akkor Isten ítéli meg, vagy mi?
Én nem gondolom, hogy hinni kéne benne, de ha valakit megtérésre indít, akkor az nem lehet annyira rossz. Még akkor sem, ha magam, más nézetett vallok.
Azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy egyformán gondolkodjunk, hanem, hogy egyformán cselekedjünk.

Nos kedves Somer ajin ez a kérdés foglalkoztatott az utóbbi időben:
Zsolt 17:3  Megpróbáltad az én szívemet, meglátogattál éjjel; próbáltál engem, nem találtál semmi [rosszat; ha tán] gondoltam [is], nem jött ki a számon.
Zsolt 17,3
Vizsgáld meg szívemet, és látogasd meg éjjel, tégy tűzpróbára engem, és nem találsz bennem gonoszságot.

Mind a két fordítás Isten Igéje.
Ugye olyan, mintha nem is ugyan az lenne.
 :2smitten: :044:


Idézet
Jak 1,21 Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, a mely megtarthatja a ti lelkeiteket.
Igen én is azt gondolom, hogy az undokságokat innen is el kell vetni, és a gonoszságok sokaságát.
Csak aztán lehet szelídséggel fogadni a beoltott IGÉT,

amely megtarthatja a lelkeinket...
Tarthatja  :2angel:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2011 Április 12, 13:24:33
Sziasztok!

Nem támadásnak tekintettem a hozzászólásaitokat, csak tényleg nem értettem, hogy honnan tudjátok olyan biztosan, hogy a HANG-kötetek nem felelnek meg a Biblia tanításainak. Valóban nem lehetséges, hogy Isten 2000 éve szól hozzánk egyes emberek által és esetleg a Bibliával ellentétesnek ható kijelentések azért vannak, mert embereken keresztül üzenve szükségszeü a " félrehallás"? Ezek szerint nem igazak a jelenések, próféciák, bizonyságtételek? Isten 2000 éve hallgat?

Mint mondtam, nekem nagyon sokat segített a HANG, teljesen újjászülettem. Igen mély depresszióban voltam, öngyilkos gondolatokkal. A HANG segítségével 1 hónap alatt teljesen rendbejöttem, öröm és béke van a szívemben. Nehezen hiszem el, hogy mindez a Sátán munkálkodása volt.  :168:


Mivel a BIBLIABAN szólt az ISTEN, minek szólna új konyvekben ? ? ?
Érted ezt ?

Szeretettel koszontelek egyébként!  :044:  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2011 Április 12, 13:35:51
Idézet
Töröltem Sikambria hozzászólását

Zoltán

Ez a HANG, hazugság, NEM FOGADOM EL!

TUDOM, HOGY ÍTÉLKEZEM, VÁLLALOM!

DE SZÍVES ELNÉZÉSETEKET KÉREM, ÉN ILYEN VAGYOK HARCIAS TERMÉSZETU.
SZÓVAL ELORE IS BOCSÁNAT MINDENKITOL!!!

A BIBLIA, NEM ALKALMAS ARRA, HOGY AZ EMBERT ELVIGYE ISTENTOL, AMENNYIBEN, IGAZ!! - SZENT SZELLEM ÁLTALI MEGTÉRÉSROL VAN SZÓ!
ÁLLJON MÁR MEG A MENET, AZ ILYEN KONYVEK KAPCSÁN, VAGY ANAYAGOK KAPCSÁN, EZOTERIKUS!

RENDKIVUL UNTAT, A BIBLIA ugy nevezett további kifejtése, nem fejtegetnem kell az IGEKET; hanem elmerengeni rajtuk, és a SZENT SZELLEM tanítani mutatni fogja mit jelent, majd beleívódik a szívembe!
Nagyon jól tudjátok, ha IGÉT hallotok, a mellkasotok megemelkedik, a szívetek dobban, nagyon jól tdujuk, hogy a BIBLIA IGAZ, és egyetlen ISTEN által kuldott írás!  :2smitten: :2smitten: :2smitten:

DE! A BIBLIA mondja, mert azokon a betukon keresztul az ISTEN szól!!!
A BIBLIA élo, életben van, él!!! Aki a SZENT SZELLEM által tért meg, és ISTENBEN hisz, annak a szíve tudja, hogy a BIBLIA él!
ISTEN kuldte, ember írta le.

Megint hangsúlyozom, rólam koztudott, hogy nagy szeretettel és hévvel írok szabadon is ISTENROL, de az IGE, az IGE!


Koszonom,
Móni  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2011 Április 12, 13:38:51
Csatlakozom Zsuzsához, kérlek titeket moderátor testvérek, vagy téged Anti, hogy azt az irást, ami a Hang-ból lett bemásolva, töröljétek ki. Egyáltalán nem szükséges, hogy bárki aki olvasgat, ilyen szeméttel találkozzon ezen, az amúgy nagyon jó fórumon. Nem kell alternatíva, nem kell semmilyen kétes eredetű iromány. Elég nekünk az Ige, amely hasznos a tanításra.

Ami meg téged illet Robi, nem tudom hova akarsz kilyukadni, pedig igazán szeretném megérteni. Nem mindegy hogy honnan vesszük életünk megoldására az eligazítást, és nagyon nem elég, hogy csak úgy jó dolgokat olvasgassunk, vagy csak olyat ami jónak látszik. Nekünk van egy sziklaszilárd horgonyunk amire bármikor támaszkodhatunk. És nem lehet a Biblia olvasó ember bálványimádó, mert az Ige elvezeti olvasóját az életet adó jó Isten kegyelmének megismeréséhez. Aki meg nem tud olvasni, annak is van egy jó hír : a hit hallásból van! Ezt mondja az Ige. A régi időkben sokan voltak akik analfabéták voltak, de ez nem rekesztette ki őket Isten kegyelméből. Mert az a csodálatos, hogy amíg hallgatod Isten Igéjét az átfolyik a lelkeden és még a sivatagot is virágzóvá teszi. Hogy mit jelent az Ige? Nekem épp ma ? Reménységet nyújt fájó, elutasítottságban szenvedő lelkemnek. Tudom, hogy Isten örökkévaló szeretettel szeret engem, és szabad nekem a látóhatár felé emelni a szemem, úgy ahogy a Zsoltáros mondja : Szemeimet a hegyekre emelem, mert onnan jön az én segítségem. De életem minden helyzetében van Istennek egy aktuális szava. Hogy is lehetne behelyettesíteni? De miért kellene kiegészíteni, mikor minden benne van, ami lelkem üdvösségéhez és az életem megéléséhez szükséges. Vajon mikor olvasom nyitott-e a szívem, hogy Isten kijelentett Szavát meghallhassam ott legbelül? Akkor, hogy nyitva legyek amikor az a halk és szelid Hang szól hozzám, a Szent Szellem kedves és szelíd hangja. Más hangra nem akarok figyelni, még ha jónak vagy igaznak látszó dolgokat akar is nekem mondani. Minek nekem a hamisítvány, amikor ott van nekem igazi. Az Úr Jézus azt mondta: lemegyek, hogy helyet készítsek néktek, hogy ahol én leszek ti is ott legyetek, de elküldöm hozzátok a Vigasztalót, aki majd elvezet titeket minden igazságra. És Ő itt van, más nem hiányzik.Legyen a HANG torolve, vagy átrakva a tévtanítások koze!!!
Ezt kerem most már én is!
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Antee - 2011 Április 12, 14:13:30
Sziasztok Testverek.

Most kenytelen vagyok "feddeni" (bar lehet en is hibas vagyok mert nem voltam egyertelmu).
Nem a tagokat, hanem a moderatorokat...

Ugyanis kertem a moderator szobaban, hogy tegyetek rendet ebben a topicban, mivel heti 60 oras tavollet (munka) miatt nem tudtam ezt a topicot teljesen kovetni. Kerlek benneteket tehat, hogy moderaljatok ki az ide nem valo reszeket.
Nem vagyok feljebbvalo nalatok, amit moderalasra iteltek, akkor moderaljatok. Nem kell az Admin jovahagyasa.
Ha esetleg megsem ertenek egyet, azt majd ugy is szeretetben szova tennem feletek.

Kerlek tehat valakit a modik kozul, hogy aki vegig kovette ebben a topicban a hozzaszolasokat, az torolje a torolni valokat es lehet akar zarni is a topicot. :2smitten:

En pedig bocsanatot kerek toletek modik es forumozok, hogy nem tudtam kovetni a hozzaszolasokat.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Irma - 2011 Április 12, 14:25:52
Drága Móni!

Kár volt a beidézéssel előhozni a feledés homályából ezt a sok tévtanítást.
Az Ige azt mondja, hogy minden itéljünk meg, mielőtt befogadnánk, és én megitélem: kár és szemét. Törlésre érdemes.

És ne is foglalkozzunk már vele.
A moderátorok közül, aki ráér majd törli, és ezzel részünkről ennyi volt.

Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Április 12, 15:18:56
Sziasztok Testverek.


bocsanatot kerek toletek modik es forumozok, hogy nem tudtam kovetni a hozzaszolasokat.

Szeretettel,
Antee

Megértjük Antee, és köszönjük.
Áldott munkát Neked!
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Irma - 2011 Április 12, 15:21:19
Drága Anti !

Természetesen megértjük, hogy el vagy foglalva, Isten áldása legyen munkálkodásodon is.

szeretettel . Irma :01:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: erdei - 2011 Április 12, 16:35:36
Számomra inkább érdekes és bizony van benne sok találó gondolat.

Azért lenne itt egy nagyon nagy kérdésem, úgy Anti felé, mint mindenki felé: MOST AKKOR KÉPVISEL A FÓRUM VALLÁSI IRÁNYZATOT, VAGY NEM?
Ha nem, akkor toleránsabban kéne viselkedni, a Romai Katolikus testvérek felé, hiszen nekik Mária egészen mást jelent mint nekünk, akik nem vagyunk azok.
Ha pedig nem nyitott a fórum, akkor ki kéne írni, katolikus, ortodox, jehovista és egyéb testvéreink ha lehet mellőzék a beírást. Mivel előbb vagy utóbb törölve lesz.

Én hiszem, hogy ez a fórum szabad, minden vallási ostobaságtól. Jó lenne, ha az is maradna, toleráns Krisztusi közösség.

Róm 14:1  A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit.

Testvéreim, ha elmarjuk azt aki jó szándékkal, de erőtlenül jön közénk, akkor miképpen fogja felismerni az igazságot? Ha ti, akik Krisztust képviselitek, elutasítjátok, ördöginek nevezve, akkor nem csak tőletek fordul el, hanem attól is akit képviseltek.
Legyetek józanok!

 :044: :2smitten:
 
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Magda - 2011 Április 12, 16:42:14
Számomra inkább érdekes és bizony van benne sok találó gondolat.

Azért lenne itt egy nagyon nagy kérdésem, úgy Anti felé, mint mindenki felé: MOST AKKOR KÉPVISEL A FÓRUM VALLÁSI IRÁNYZATOT, VAGY NEM?
Ha nem, akkor toleránsabban kéne viselkedni, a Romai Katolikus testvérek felé, hiszen nekik Mária egészen mást jelent mint nekünk, akik nem vagyunk azok.
Ha pedig nem nyitott a fórum, akkor ki kéne írni, katolikus, ortodox, jehovista és egyéb testvéreink ha lehet mellőzék a beírást. Mivel előbb vagy utóbb törölve lesz.

Én hiszem, hogy ez a fórum szabad, minden vallási ostobaságtól. Jó lenne, ha az is maradna, toleráns Krisztusi közösség.

Róm 14:1  A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit.

Testvéreim, ha elmarjuk azt aki jó szándékkal, de erőtlenül jön közénk, akkor miképpen fogja felismerni az igazságot? Ha ti, akik Krisztust képviselitek, elutasítjátok, ördöginek nevezve, akkor nem csak tőletek fordul el, hanem attól is akit képviseltek.
Legyetek józanok!

 :044: :2smitten:

Kérlek fejtsd, ki te mit tartasz HITBEN erőtlennek.

Ehhez előbb a hitet kell meghatároznod.

 :igen:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Irma - 2011 Április 12, 17:01:01
Kedves Robi!

Igazad van, a hitben erőtlent úgy kell fogadni, ahogy az Ige írja. De aki azt az anyagot beírta, nem hitben erőtlen hanem tévtanító, és tudatosan az. Mert miközben Zsuzsa fogalmazta neki a választ, ő gyorsan feltette azt amit igaznak vél. Ez pedig nem erőtlenség.
Hogy milyen a fórum? Már tapasztalhattad, de azt sehol sem mondja az Ige, hogy a nagy demokrácia nevében hagyjuk, hogy tévtanításokat népszerűsítsenek.
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Magda - 2011 Április 12, 17:18:27
Kedves Robi!

Igazad van, a hitben erőtlent úgy kell fogadni, ahogy az Ige írja. De aki azt az anyagot beírta, nem hitben erőtlen hanem tévtanító, és tudatosan az. Mert miközben Zsuzsa fogalmazta neki a választ, ő gyorsan feltette azt amit igaznak vél. Ez pedig nem erőtlenség.
Hogy milyen a fórum? Már tapasztalhattad, de azt sehol sem mondja az Ige, hogy a nagy demokrácia nevében hagyjuk, hogy tévtanításokat népszerűsítsenek.

Egy igaz történetet írok ide.
A házban ahol lakom 1968 karácsonyától, van egy naponta misére járó csalás leánya, aki amikor megtudta, hogy hitre jutottam rendszeres kéregetővé vált, valamire mindég szüksége volt, amit általában hibás állapotban hozott vissza - ha vissza hozta.
Növekedtem a hitben és legközelebb nem adtam neki amit kért.
Felháborodva közölte, de az igében az van, hogy aki tőled kér annak adj.
Akkor tanácsot adtam neki  :igen:

A jó viszony megmaradt, de a kéregetés elszállt.

Gondolom a hitben erőtlen befogadása is valamilyen tevőleges feladattal történik.

Például én most neked azt javasolom, vedd elő az Írást, a Károli fordításut, és kérj hitet Istentől az új olvasásánál.

 :2smitten:
Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: erdei - 2011 Április 12, 17:23:54
Én azt gondolom a "téves tanításokat" meg kell cáfolni. Nem elégetni kell, vagy törölni. Volt idő mikor könyveket égettek,/töröltek/ én azt gondolom ez nem helyes.

Hitben erőtlen?
Igen ez jó kérdés Magdám. Szerinted ki?

Azért ne maradj válasz nélkül.
Szerintem az aki fél!
Akár téves tanítástól, akár az ördögtől, vagy csak egy emberi butaságtól.
Mert tudod aki fél, abban nem lett teljessé a Krisztus. Az bizony még a hitben erőtlen.
 :2smitten: :044:

Cím: Re:Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Magda - 2011 Április 12, 17:41:45
Én azt gondolom a "téves tanításokat" meg kell cáfolni. Nem elégetni kell, vagy törölni. Volt idő mikor könyveket égettek,/töröltek/ én azt gondolom ez nem helyes.

Hitben erőtlen?
Igen ez jó kérdés Magdám. Szerinted ki?

Azért ne maradj válasz nélkül.
Szerintem az aki fél!
Akár téves tanítástól, akár az ördögtől, vagy csak egy emberi butaságtól.
Mert tudod aki fél, abban nem lett teljessé a Krisztus. Az bizony még a hitben erőtlen.
 :2smitten: :044:


Mert tudod aki fél, abban nem lett teljessé a Krisztus. Az bizony még a hitben erőtlen.


Köszi!
Igen most már azt tudom, hogy te erről ezt gondolod  :igen:

Én pedig azt gondolom, hogy addig jár a kórsó a kútra, amíg el nem törik

 :igen:

A kígyóval, pedig nem kell szóbaállni.
Van egy közösség, ahol a cáfolgatás a fő ideológia, annak a szelleme az embert önként nem hagyja el, rátelepszik a családra, a családtagokra.
Minél jobban hadakoznak ellene annál mélyebben ivódik a zsigerekbe, általában 2-es csoportban győzködnek, azért, hogy az Úr Jézus Krisztus tanítványok kiküldését ellopják.

Ez van, ilyen helyzetbe születtünk, ebből ment ki a megváltás, a javaslatom feléd továbbra is fenn áll nem vontam vissza.

 :igen: :igen: :igen:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Magda - 2011 Április 12, 17:43:34
Én pedig azt gondolom, hogy addig jár a kórsó a kútra, amíg el nem törik

 :igen:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: zoltan - 2011 Április 12, 17:55:27
Békesség Drága testvéreim.

Szeretnék bocsánatot kérni tőletek, hogy nem moderáltam Sikambria beidézet HANG anyagát.

Valahogy magamhoz mértem a dólgokat, nem gondoltam arra, hogy ha engem nem is, de mást befolyásolhat ez az írás.

Azonfelűl meg igazatok van, nem tűrhető ezen a fórumon egy az Isten igélyét gyalázó írás megtűrése.

Még egyszer kérek bocsánatott az egész Fórum tagjaitól.
Sok szeretettel.
Zoltán, testvéretek az Úrban.

 :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: zoltan - 2011 Április 12, 18:00:49
Szeretném ha itt és most befejeznénk ezt a témát, mert ha tovább folytatódik ez a téma amit Sikambria okozott, meg egy részben a mi gondatlanságunk, le fogom zárni ezt a témát egy időre.

Tegnap este már ebben megegyeztünk Somer ajin testvéremmel és Anteeval, azt gondoltuk, hogy a téma lenyugszik és a kedélyek csillapodnak.

Kérlek benneteket, zárjuk le ezt a témát. Nem szeretném én lezárni.

Sok szeretettel.


 :2smitten:

Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2011 Április 12, 18:11:35
Kedves Antee és Zoltán,

ne legyen lezárva a topic, ez nem vita hanem beszelgetés.Robi,

Igazad van a HITBEN erotlent be kell fogadni, és szeretettel kezleni.


Irmus,

jol van, rendben - de engem ez érdekel!
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:NINCS MEGHATAROZVA A FÓRUM VALLÁSI IRANYA?  - Jó rendben......DE MEG VAN, ki van írva a BIBLIÁT hisszuk!

A BIBLIÁT, minek más konyveket bújni, es ott keresni a nagy vélt igazságokat ? ? ?
Na ennek nincs értelme  :2smitten: :2smitten: :2smitten:


Szeretettel,
Móni


Nagyon remélem, nem lesz torolve az írásom  :D
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: erdei - 2011 Április 12, 18:24:27
Drága Magdám tudom, hogy szereted az igéket:

1Ján 4:18  A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

A korsó meg a kút, az bizony nincs a bibliádban.

Zoli, a katolikusok máglyán égették el a biblia fordításait. /na meg a fordítókat/ Ha mi is ezt tesszük velük, akkor mivel vagyunk különbek náluk?
Semmivel!
 :2smitten: :044:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Magda - 2011 Április 12, 18:26:50
Drága Magdám tudom, hogy szereted az igéket:

1Ján 4:18  A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

A korsó meg a kút, az bizony nincs a bibliádban.

Zoli, a katolikusok máglyán égették el a biblia fordításait. /na meg a fordítókat/ Ha mi is ezt tesszük velük, akkor mivel vagyunk különbek náluk?
Semmivel!
 :2smitten: :044:

A pusztai kísértő is igével közeledett

 :igen: :igen: :igen:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Magda - 2011 Április 12, 18:31:41
Idézet
Lk 12,5 De megmondom néktek, kitől féljetek: Féljetek attól, a ki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, ettől féljetek.


Rm 11,20 Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;

 
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: zoltan - 2011 Április 12, 18:34:28
Drága Erdei testvérem.

Mi nem lehetünk, egy tévtanítás terjesztésének a részesei.

Igen tévedtem, és jó, hogy Zsuzsa, Irma meg a többiek figyelmeztettek, meglátták azt amit én nem.
Hogy vannak akik idelátogatnak, gyengébbek mint te meg én, vagy a testvérnők. Bennünket nem téveszt meg de őket megtévesztheti, őket rossz irányba sodorhatja.
Nem kell mi ennek a részesei legyünk.
Mi az igazságot kell hirdessük.

Így látom.

 :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Irma - 2011 Április 12, 18:43:58
Én nagyon szeretnék engedelmeskedni, mert igazságosnak tartom, hogy ezt topicot nem kellene erre használni. De bátorságot veszek, mert kérdést tettetek fel.

Móni, kedves!

Ha ez téged érdekel, akkor keresd meg azokat a helyeket, ahol ezzel foglalkoznak és szánd rá az idődet, de itt ahova betérnek valóban hitben gyengébbek, illetve érdeklődők nem valószinű, hogy épp ezt kellene olvasniuk.

Robi!

Az még nem von le a tolarenciánkból ha nem engedjük meg, hogy tév tanításokat szó szerinti idézésben megjelenjenek a fórumon.
Ez a kedves lélek is hacsak kérdezett volna, és a saját szavaival beszél ezekről, biztos, hogy nem kértem volna a törlését. De a szó szerinti idézést nem tartom építőnek. Miért van az, hogy nem mi nyomulunk ezeken az oldalakon az evangéliummal, hanem ők jönnek ide ? Mit gondolsz?
Ami a liberális elfogadást illeti, azt én nem tartom célravezetőnek, mert az Ige Istenfélelemre int, nem pedig a nyájas elnézésről. Jobb a bűnt bűnnek nevezni, mert igy akit ez megérint még mindig megtérhet, de ha megsimogatjuk a bűnös fejét, még a lehetőségét is elvesszük az üdvösségre jutásnak. Ez pedig nagy felelősség!
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2011 Április 12, 19:11:21
Én nagyon szeretnék engedelmeskedni, mert igazságosnak tartom, hogy ezt topicot nem kellene erre használni. De bátorságot veszek, mert kérdést tettetek fel.

Móni, kedves!

Ha ez téged érdekel, akkor keresd meg azokat a helyeket, ahol ezzel foglalkoznak és szánd rá az idődet, de itt ahova betérnek valóban hitben gyengébbek, illetve érdeklődők nem valószinű, hogy épp ezt kellene olvasniuk.

Robi!

Az még nem von le a tolarenciánkból ha nem engedjük meg, hogy tév tanításokat szó szerinti idézésben megjelenjenek a fórumon.
Ez a kedves lélek is hacsak kérdezett volna, és a saját szavaival beszél ezekről, biztos, hogy nem kértem volna a törlését. De a szó szerinti idézést nem tartom építőnek. Miért van az, hogy nem mi nyomulunk ezeken az oldalakon az evangéliummal, hanem ők jönnek ide ? Mit gondolsz?
Ami a liberális elfogadást illeti, azt én nem tartom célravezetőnek, mert az Ige Istenfélelemre int, nem pedig a nyájas elnézésről. Jobb a bűnt bűnnek nevezni, mert igy akit ez megérint még mindig megtérhet, de ha megsimogatjuk a bűnös fejét, még a lehetőségét is elvesszük az üdvösségre jutásnak. Ez pedig nagy felelősség!
Kedves Irmus,

engem azért érdekel, hogy torolve legyen, de elotte bizonyítani kell, miért nem igaz  :2smitten:
Megkérlek, mindezek után, ne utasits engem, hogy én mit hol keressek, nem szeretem az ilyet!

Tobbszorosen tapasztaltam iránydoból, lekezelo, nem szeretetteljes viszonyulást, koszonom, lehetoség szerint mellozuk ezt.
Ne ints engem tobbet!
Mert nem érzem úgy, hogy hivatott lennél rá!

Koszonom, maradjon meg a békesség és a jó kedély,
Móni  :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: erdei - 2011 Április 12, 19:14:27
Zolikám
"Mi nem lehetünk, egy tévtanítás terjesztésének a részesei."
Vajon a katolikusok nem ezt mondták, mikor Kálvint máglyára küldték?
Tudom, hogy te is ragaszkodsz a bibliához /helyesen/:Apcs 5:34  Felkelvén azonban a tanácsban egy farizeus, névszerint Gamáliel, az egész nép előtt tisztelt törvénytudó, parancsolá, hogy egy kis időre vezessék ki az apostolokat.
Apcs 5:35  És monda azoknak: Izrael férfiai, vigyázzatok magatokra ez emberekkel szemben, mit akartok cselekedni!
Apcs 5:36  Mert ez időnek előtte felkelt Theudás, azt mondván, hogy ő valaki, kihez mintegy négyszáz embernyi tömeg csatlakozott; ő megöletett, és mindnyájan, akik csak követték őt, eloszlottak és semmivé lettek.
Apcs 5:37  Ezután felkelt ama galileus Júdás az összeírás idején, és sok népet maga után csábított: ez is elveszett; és mindazok, akik őt követték, szétszórattak.
Apcs 5:38  Mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nekik: mert ha emberektől van e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz;
Apcs 5:39  Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt; nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is találtassatok.


Drága Irmám

Neked Hagin neki Hang.
Te ezt, ő azt fogadja el.
Akkor mondjuk ki, hogy ami nem karizmatikus vagy baptista azt nem fogadjuk el. Ezzel sincs semmi baj.

Na most mondok valamit, ez amolyan tapasztalat:
amennyiben egy valláshoz ragaszkodtok, bizony egyre kevesebben lesztek.
 :044: :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Ani Kinor - 2011 Április 12, 19:17:54
Drága Magdám tudom, hogy szereted az igéket:

1Ján 4:18  A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

A korsó meg a kút, az bizony nincs a bibliádban.

Zoli, a katolikusok máglyán égették el a biblia fordításait. /na meg a fordítókat/ Ha mi is ezt tesszük velük, akkor mivel vagyunk különbek náluk?
Semmivel!
 :2smitten: :044:


Talán túlzol, nem ?
Nem mondta senki a személyek elmarasztalását  :088:
Az anyag, a konyv nem jó!


 :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Magda - 2011 Április 12, 19:22:10

Idézet
Lk 12,5 De megmondom néktek, kitől féljetek: Féljetek attól, a ki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, ettől féljetek.


Rm 11,20 Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;

 

Félelemmel és reszketéssel vigyétek véghez...
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: zoltan - 2011 Április 12, 19:24:50
Kedves Erdei.

Kálvin nem mágján halt meg.

Ezenfelül sokan adták életüket a Bibliáért. igen is ki kell állni az igazság mellet és ha kell meg kell halni érte. Akik meghaltak a Bibliáért adták életüket és nem hazugságért.

De itt és most lezárom ezt a témát mert látom nem tudjuk abbahagyni.

sok szeretettel.
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Antee - 2011 Április 12, 19:30:12
Számomra inkább érdekes és bizony van benne sok találó gondolat.

Azért lenne itt egy nagyon nagy kérdésem, úgy Anti felé, mint mindenki felé: MOST AKKOR KÉPVISEL A FÓRUM VALLÁSI IRÁNYZATOT, VAGY NEM?
Ha nem, akkor toleránsabban kéne viselkedni, a Romai Katolikus testvérek felé, hiszen nekik Mária egészen mást jelent mint nekünk, akik nem vagyunk azok.
Ha pedig nem nyitott a fórum, akkor ki kéne írni, katolikus, ortodox, jehovista és egyéb testvéreink ha lehet mellőzék a beírást. Mivel előbb vagy utóbb törölve lesz.

Én hiszem, hogy ez a fórum szabad, minden vallási ostobaságtól. Jó lenne, ha az is maradna, toleráns Krisztusi közösség.

Róm 14:1  A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit.

Testvéreim, ha elmarjuk azt aki jó szándékkal, de erőtlenül jön közénk, akkor miképpen fogja felismerni az igazságot? Ha ti, akik Krisztust képviselitek, elutasítjátok, ördöginek nevezve, akkor nem csak tőletek fordul el, hanem attól is akit képviseltek.
Legyetek józanok!

 :044: :2smitten:
 


Kedves Erdei!

Én hiszem, hogy erre a kérdésedre már adtam választ nem is egyszer.
Felekezettől független keresztyén fórum ez. Keresztyén fórum! Keresztyén anyagokkal, még ha máshogyan is értünk igéket.
De ami nyilván nem összeegyeztethető az igével, az keresztyéni?

Konkrétabban:
Ebben az esetben nincs fehér és fekete. Nem olyan egyszerű, hogy ha független, akkor mindent be lehet másolni ha pedig egy irányzatú, akkor csak azt tűrjük meg.

Amúgy ismét halkan megjegyezném, hogy szívesen látnálak más topicokban is ilyen aktívnak, amelyek a vitáktól és nézetkülönbségektől mentesebbek.

Köszönöm Zoltán, hogy lezártad a topicot. :2smitten:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: m_andi - 2013 Április 13, 14:28:17
Pár könyvet szeretnék megosztani Veletek, amiket olvastam:

Sükös Pál: A keskeny úton
Don Batten: Kérdések a kezdethez
Wolff: Az Ószövetség antopológiája
E. G. White: A nagy küzdelem
Prohászka Ottokár: Föld és Ég
S. Kendrick - A. Kendrick: Merj szeretni! (film változata a filmes topikban  :afro:)

 :088:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: bacsipista - 2013 Április 15, 18:24:58
Andi, az általad felsorolt könyvek közül csak egyet olvastam: Merj szeretni

Ez fent is volt a honlapomon, a benne lévő utalások, próbák, és tennivelók napi bontásban letölthetők voltak. Sajnos jött a világi nyomás, a kiadó erőteljes kérésére le kellett venni a honlapról. Hivatkoztam arra, hogy ez sok ember házassága számára mentő őv lehetne, főleg akkor, ha nincs pénz a könyv megvételére, de nem hatott a szívükre. az üzlet az üzlet.
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: m_andi - 2013 Április 16, 12:39:37
István!

Sajnos sok embert csak a pénz vezérel és nem az, hogy ezzel mennyi emberen segíthetnének - főleg olyanokon, akik nem tudják megvenni (és nem ezen akarnak spórolni!). Sajnos ilyen világot élünk...
Szerencsére azért van egy-két oldal, ahonnan én le tudom tölteni ingyen és ezáltal segíteni másokon is  :06: Ezzel nem a kiadókat akarom károsítani, csupán segíteni!  :2smitten:

A Sükös Pál könyvet kifejezetten ajánlani tudom, egy papról szól, aki rossz útra téved, de Istennek és egy másik papnak hála, visszatér a helyes irányba. Nagyon megható és elgondolkodtató történet!
A többi inkább a geológia-teológia összevetésén alapul, mivel én geológiát tanultam és keresztény vagyok, számomra nagyon érdekesek voltak!
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: bacsipista - 2013 Április 16, 13:22:58
Andi, megtaláltam Sükösd Pál könyvét,  olvasható változatban egy weblapon. Csak neked irom meg (és azoknak akik még szeretnék elolvasni) a megtalálási módját. Be kell írni a google keresőbe:  "Üdvözlégy Keskeny út vándora"  és a kereső első helyen adja ki a weblapot.
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: m_andi - 2013 Április 16, 15:59:08
Köszönöm István, de nekem van saját példányom  :088: Reméljük, más is kedvet kap hozzá és elolvassa  :afro:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: m_andi - 2013 Május 07, 12:01:38
Dr Pálhegyi Ferenctől a Keresztény házasság c. könyv nincs meg valakinek e-könyvben? Vagy tudtok olyan oldalt, ahonnan letölthetem?
A könyvtárunk sajnos keresztény könyvek terén eléggé elmaradott, amit itt találtam hozzá honlapot, onnan meg nem tudom letölteni. A gépen olvasást meg nem nekem találták ki...  :060:

Köszönöm előre is!
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: bacsipista - 2013 Május 07, 13:09:05
Dr Pálhegyi Ferenctől a Keresztény házasság c. könyv nincs meg valakinek e-könyvben? Vagy tudtok olyan oldalt, ahonnan letölthetem?
A könyvtárunk sajnos keresztény könyvek terén eléggé elmaradott, amit itt találtam hozzá honlapot, onnan meg nem tudom letölteni. A gépen olvasást meg nem nekem találták ki...  :060:

Köszönöm előre is!

Andi, az alábbi linken megtalálod a könyvet több részletben, fejezetekre lebontva. egy kis munkával kimásolod, egyesével beilleszted egy Word dokumentumba, és összeállitod a könyvet.
Sőt a Word doc-ban van egy olyan lehetőség is, hogy a dokumentumodat átformázhatod pdf formátumra is.

Ez a link, ahol megtalálod a könyvet:  http://biblia.hu/a_biblia_a_hazassagrol/tartalom (http://biblia.hu/a_biblia_a_hazassagrol/tartalom)
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: m_andi - 2013 Május 07, 18:27:07
Köszönöm István!

Én is ezen az oldalon találtam, de nem jutott eszembe, hogy kimásoljam  :08: Köszönöm!  :088:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: bacsipista - 2013 Május 07, 21:04:10
Nagyon szivesen. Több könyvet igy állitottam össze magamnak én is.
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: m_andi - 2013 Május 09, 10:05:17
Sikerült megoldani, már el is kezdtem olvasni. Külön öröm számomra, hogy a bevezetőt egy kiskunhalasi tanyán írta (én is halasi vagyok)  :2smitten:

(Ha tudsz még ilyen könyveket, szívesen venném az elérhetőségüket)  :089: , ill. emailben én is szívesen küldök bárkinek, már van egy kisebb "gyűjteményem"  :088:
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: bacsipista - 2013 Május 09, 10:18:30
Andi, ha privátban elküldöd az e-mail cimedet tudok e.book könyveket küldeni
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: m_andi - 2013 Május 09, 12:56:33
Elküldtem, előre is köszönöm!
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: bacsipista - 2013 Május 09, 14:42:04
Köszönöm, már válaszoltam is rá.
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: m_andi - 2013 Május 09, 15:32:39
Válaszoltam, átjött!

Áldjon az Úr a segítségedért és türelmedért!
Cím: Re:Könyvek olvasása itt
Írta: Sofia - 2019 Február 15, 14:06:32
Kedves Testvérek!
Szeretném figyelmetekbe ajánlani Visky Júlia Három kereszt című könyvét.
Nekem nagyon tetszett, nagyon megérintett.

Visky Júlia 1922-ben született Budapesten. Az evangéliumhoz való ragaszkodása miatt szülei kitagadják a családból. A nemzetközi CE szövetség részét képező Bethánia Egyletben talál otthonra, itt végez missziói szolgálatot. A második világháborút követően férjével Erdélyben telepednek le. Szolgálatuk nyomán lelki ébredés indul el, melyet a kommunista hatalom megtorló intézkedései sem tudtak elfojtani. Önéletírásában döbbenetes őszinteséggel vall a gyermekkor és a férje börtönből való szabadulását átölelő időszak legfontosabb eseményeiről.
Különös asszonysors az övé, döntéseit nagyon gyakran mintha önmaga ellenében hozná meg. Ennek ellenére határtalanul szabadon ír gyarlóságairól, kísértéseiről, mindenek előtt azonban Isten ellenállhatatlan szeretetéről, akit maga mellett tud a legnagyobb megpróbáltatásokban is.
Jelen kiadás az 1993-ban megjelentetett Három kereszt és 1989-ben kiadott Az Úré a szabadítás című könyvek átdolgozott változata. Az eredeti kiadásokat több nyelvre lefordították, megjelentek hollandul, németül, oroszul, angolul, románul, továbbá összevont változatban franciául.