Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2011 Május 07, 10:14:49

Cím: A megszentelődés útján
Írta: Antee - 2011 Május 07, 10:14:49
Mit jelent megszentelődni?
Hogyan szentelődhetünk meg?
Mi az ami gátol minket ebben?
Mennyire gyors ez a folyamat?

Cím: Re:A megszentelődés útján
Írta: Magda - 2011 Május 07, 10:47:45
Mit jelent megszentelődni?
Hogyan szentelődhetünk meg?
Mi az ami gátol minket ebben?
Mennyire gyors ez a folyamat?

Azért idézem, a kérdés sort, hogy szem előtt tarthassam.  :2funny:

Az utolsó kérdésről osztom meg a tapasztalatom és ehhez kapcsolódó gondolatomat, hogy ne üres beszédet közvetítsek felétek.  :2angel:

Abban a pillanatban ahogy elfogadom, hogy MEGVÁLTOTT vagyok, ebben a pillanatban megtörtént a megszentelődésem, mert attól a pillanattól el vagyok választva a világtól, mert meghaltam a világnak, és el vagyok rejtve KRISZTUSBAN.
Többet nem rendelkezem magam felől, mert a halott ilyet nem tehet, vele az történik, amit vele tenni akarnak.

Ha nem ezt hirdették, - mert sajnos ezt nem sokan hirdetik - akkor, sokáig tart amíg erre keresés, kutatás után ráébredhetek, de ebben is csak Ő segít a Mindeható Isten!

Tehát amikor valóban tudomásul veszem, hogy ez a MEGVÁLTÁS, akkor elkezdem keresni, mit vár el tőlem az AKI magának megváltott.

Ekkor kezdődik a lelkemmel való munka, hogy a lelkem is megszentelődjön, ez a kemény eledel, de ezt sem én kezdem csinálni, csak elszenvedem szeretetben, és örömmel, mert ebből tudom, hogy munkába vett engem az Aki magának megváltott.

Meg kell szentelődjön a gondolkodásom,
meg kell szentelődjön az érzelmem,
és ezt
a megszentelődött akarásom kíséri.

A próbákból nem menekülök, hanem teljes örömnek fogadom - sírva, jajgatva, kiáltva segítségért, hogy mielőbb megtanuljam azt amit Ő meg akar tanítani minden megváltottnak.

Ez az én utam.
 :2smitten:
Cím: Re:A megszentelődés útján
Írta: Antee - 2011 Május 07, 10:54:25
Köszönöm Magda! :05:

Nem lehet megállni a megszentelődésnek egyik szintjén. Ugyanis aki megáll, az egyből lefele kezd el csúszni.
Cím: Re:A megszentelődés útján
Írta: Magda - 2011 Május 07, 11:03:40
Köszönöm Magda! :05:

Nem lehet megállni a megszentelődésnek egyik szintjén. Ugyanis aki megáll, az egyből lefele kezd el csúszni.

Lehet, hogy nem ugyan arról beszélünk?
 :060:
Cím: Re:A megszentelődés útján
Írta: Antee - 2011 Május 07, 13:18:53
A megszentelodes a megtereskor kezdodik el, amikor is Krisztus vonasai egyre jobban kirajzolodik rajtunk.
Bar a "megszentelodes" szo nem eppen a legjobban fejezi ki mindezt.
Ugyanis a szent szo az elkulonitest jelenti. Jelent meg mast is, de ha jol tudom, ez az ami a legjobban jellemzi.
Cím: Re:A megszentelődés útján
Írta: Magda - 2011 Május 07, 13:37:02
A megszentelodes a megtereskor kezdődik el, amikor is Krisztus vonasai egyre jobban kirajzolódik rajtunk.
Bar a "megszentelodes" szó nem éppen a legjobban fejezi ki mindezt.
Ugyanis a szent szó az elkulonitest jelenti. Jelent meg mast is, de ha jól tudom, ez az ami a legjobban jellemzi.

Drága Anti  :2angel: ebben teljesen egyet értek veled.

:060:

Az én gondom azzal volt/van, hogy abbahagyni, mert ha tényleg megváltott vagyok, akkor nem tudom abbahagyni, mert én meghaltam és él bennem a Krisztus, ha ezt nem hiszem el, akkor mit hiszek?

Aki elkezdte bennetek a jó munkát ...

A vallásos világ pont itt téved el, mert a látszat alapján ítél, és a megváltást elfogadó is bele eshet ebbe a csapdába, mert embereknek akar megfelelni, vagy azt gondolja, hogy siettetheti Isten munkáját.

ezzel pedig teljesen legátolja, mert
Idézet
Ézs 42,8   
Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.
 :angel2:

Ézs 48,11   
Enmagamért, enmagamért cselekszem; mert hogyan szentségteleníttetnék meg nevem?! És dicsőségemet másnak nem adom.
Cím: Re:A megszentelődés útján
Írta: Clio - 2011 Május 10, 13:17:05
A megszentelődésnek két része van.

1. Megszentelődés. EGYSZERI
Amikor újjászületünk és Ismét kapcsolatba kerülünk Istennel csak Jézus vére által lehetséges. Ekkor Isten szemében elkülönülünk a bűntől. Jézus magára vette és cserébe az ő státuszát miszerint "igaz" vagyis a fehér ruhát kapunk mi. Ez Egy egyszeri alkalom.
Jézusért Isten előtt bűntelen vagyok így engedhet magához és így kerül kapcsolatba velem Szentlelkével. Mint egy szerződés megírása. Ami egyszeri történés.

2. Megszentelődés FOLYAMAT
 Mint idő és tér alá rekesztett emberek. Nem válunk egyik napról a másikra krisztusivá. Nem leszünk az egyik napról a másikra szentek. Vagyis jók, tévedhetetlenek, hibátlanok a cselekedeteinkben. A Szentlélek napról napra vezet megláttatva hibáinkat elvezetve az igazságokra. Nem terheli ránk egyszerre nem is tudnánk elhordozni.
A mi részünk az állhatatosság és a hit. A szenté válás pedig Isten munkája! Nem a mi erőfeszítésünk.
Mi részünk: Kitartás a vádló gondolatokkal szemben Isten igéjére figyelve. Valamint nyitott szívvel hogy tudjam még formálódás alatt vagyok így a cselekedeteim a gondolataim még nem tökéletesek. Vagyis követek el bűnt!
Cím: Re:A megszentelődés útján
Írta: Irma - 2011 Május 10, 16:55:33
Amikor a megszentelődésre gondolok, eszembe jut egy történet, ami ezt a folyamatot jól kifejezi. A történet szerint Michelangelo egyszer meglátott egy márványtömböt, és elmondta, hogy melyik szobrot látja benne. Pedig csak egy hatalmas alaktalan , gárnittömb volt. De a mester már látta benne a szobrot, amit kifog faragni. Igy van velünk is Isten, Ő már látja, hogy mivé formálódunk, de a kezében ott van a véső, és a kalapács, hogy valóban kiábrázolódjon belőlünk a Krisztus-arc. De Isten nem a folyamatot tartja fontosnak, hanem azt amivé leszünk. Ő már most annak lát minket. Ez az amit mi még csak felfogni sem vagyunk képesek. Mi hamar elveszünk a részletekbe. Isten a végső eredményre néz, ami már Krisztusban vagyunk.
Cím: Re:A megszentelődés útján
Írta: ditte - 2011 Május 11, 08:36:43
Nagyon jó történet.Hallelujah!
Cím: Re:A megszentelődés útján
Írta: István_2 - 2014 December 28, 20:47:17
EZT MONDOM A LELKEMNEK:
Sajnálom, de nem adhatom lejjebb annál, mint amit mennyei Atyám elvár tőlem! Ezt pedig a tökéletesség. Még ha emberileg lehetetlennek tűnik is, teljes akaratommal és teljes erőmmel erre kell törekednem, mert Ő parancsolta:
„Szentek legyetek, mert én szent vagyok!” I. Péter 1:16.
Teljes igyekezettel kell futni pályámon – úgy küzdeni, mint aki nem levegőt vagdos -, a mennyei elhívás jutalmára!
Ez csak radikális elhatározással, Isten iránti szenvedélyes szeretettel lehetséges: tökéletes engedelmességben, tökéletes odaszánásban, hogy tiszta és az Úr számára elkülönített maradhasson a szívem.
Az Úr Jézus Krisztus példát hagyott mindenben, betöltve a törvényt, és engedelmeskedve a kereszthalálig. Ezt mondta az övéinek:
„Legyetek azért ti tökéletesek, amiként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” Máté 5:48.
Fellebbezésnek helye nincs! Jézus megmentett, s elköteleztem magam az Ő követésére. Szeretem Őt, ezért nem engedhetem alacsonyabbra a mércét az Ő szavainál:
„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok!” János 14:15.
Életem végéig tartó program ez, miközben várom Jézus visszajövetelét: tökéletességre jutni az igazságban, a szeretetben, szentségben, hűségben és alázatban. Saját erőmből lehetetlen, de nem érhetem be kevesebbel, és még kudarcaim sem tarthatnak vissza a folytatástól! Ugyanis Jézus nem szűnik meg esedezni értem az Atya jobbján, irgalmas és szent Főpapként közbenjárva, kegyelméből minden segítséget megadva a győzelemhez.
Érte, meg akarok tenni minden tőlem telhetőt, mert szabadítóm lett és Istenem! Ismeri a szívemet, elszántságomat, de gyengeségeimet és megfáradásaimat is.
Ezt mondom azért a lelkemnek:
Felveszem a keresztet, és leteszem a saját érdekeimet. Felveszem a keresztet, és leteszem a saját vágyaimat. Felveszem a keresztet, és leteszem az akaratomat. Krisztust kell követnem!
Cím: Re:A megszentelődés útján
Írta: Guti Tünde - 2014 December 31, 14:57:00
Ámen!
Cím: Re:A megszentelődés útján
Írta: sion42 - 2015 Január 10, 13:38:34
Egy biztos, hogy a magunk erejéből nem tudunk szentté válni, csak az által, aki megszenteli az embert. Isten az, aki megszentel. Mi vagyunk a megszenteltek, és Isten a megszentelő. Jézus vére, és Isten Lelke az, akik megszentelnek, azaz elválasztanak a profán világtól. Ugyanis. aki szentté válik, azaz megszentelődik, az már Istenhez tartozik, Őhozzá lesz hasonlatossá, és a szellemi, mennyei törvények szerint él már itt a földön is.

"Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket."  Zsidó levél:10:14

"Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett." Zsidó levél:13:12

"Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen."  I. Péter levél:1:2
Cím: Re:A megszentelődés útján
Írta: Shomer ayin - 2015 Január 10, 15:10:50
Egy biztos, hogy a magunk erejéből nem tudunk szentté válni, csak az által, aki megszenteli az embert. Isten az, aki megszentel. Mi vagyunk a megszenteltek, és Isten a megszentelő. Jézus vére, és Isten Lelke az, akik megszentelnek, azaz elválasztanak a profán világtól. Ugyanis. aki szentté válik, azaz megszentelődik, az már Istenhez tartozik, Őhozzá lesz hasonlatossá, és a szellemi, mennyei törvények szerint él már itt a földön is.

"Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket."  Zsidó levél:10:14

"Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett." Zsidó levél:13:12

"Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen."  I. Péter levél:1:2


Áldott Testvérem. Igaz, magunktól nem tudunk Szentté válni... De adatott "segítség" hozzá! Először is azzal kezdeném, hogy tisztázzuk, mi is a Szentség fogalma? Nos az Ige alapján tudjuk, hogy a Szentség definíciója : Elkülönülés.
Ebben az aspektusban tehát: Aki elkülöníti magát az e világi dolgoktól-tanoktól, a testiességtől és testi kívánságoktól, és az Isten Rendelései szerint jár, az Szent! (ennyi)
Azt gondolom, hogy Jézus pont azért küldte az Atya Ígéretét, a Szent lelket, hogy ezt lehetővé tegye számunkra. Tehát nem emberi ötleteléseket követünk, hanem az Isten Szavát, Akit megelevenít bennünk.
Cím: Re:A megszentelődés útján
Írta: sion42 - 2015 Január 10, 16:37:57
Szentek vagyunk, mert Isten gyermekei vagyunk. Olyanok akarunk lenni, mint Isten, és ez az odaszánásunk olyan cselekedetek megtételére buzdít, amelyek összhangban vannak Istenünk cselekedeteivel. Mindaddig folytatjuk csetlésünket-botlásunkat, amíg Isten haza nem szólít. Isten szeretetének a jele, hogy egész úton mellettünk van, és segít, tanácsol minket, az Ő Szent Lelke által. A szentté válásra való odaszánásunk, annak a jele, hogy szeretjük Istent, és olyanok akarunk lenni, mint Ő. Mitől lesz valaki, vagy valami, egy hely szent? Attól, hogy Isten ott van, illetve, ahol Ő megnyilvánul. Gondoljunk Mózes esetére. Legeltette a nyájat egy olyan helyen, amely addig a profán térhez tartozott, amely nem különbözött a környező tájtól. Amikor azonban Isten megjelenik a csipkebokorban, akkor annak környezete szent föld lesz. Úgymond az a terület kiszakad a profán térből, és szent térré válik.

"És monda: Ne jőjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, amelyen állasz, szent föld." Mózes II. könyve:3:5
Cím: Re:A megszentelődés útján
Írta: Shomer ayin - 2015 Január 10, 19:58:22
Értelek Testvér, és így is van...Azt mondod estvérem, egy hely-egy személy attól lehet szent, hogy Isten jelen van ott. És ez így is van!  De vajon közösséget vállal-e Isten olyanokkal, akik számára mi sem természetesebb annál, hogy lépten-nyomon elbuknak? Azokkal, akikben vágy sincs a Tökéletessé válásra? ( Mt.5,48.) Akik számára a tény hogy testben vannak, egyúttal felmentést is ad az Igazságtól alól, és legalizálva gondolják  a bűneiket? Azt mondod: Szentek vagyunk...általánosan azonban azt látom és hallom, hogy egyesek szerint Jézus megtagadása az, ha valaki engedelmeskedik az Isten akaratának...Meg Istenkáromlás az, ha az Isten Igéjére alapozzuk az életünket...
Isten azt mondja: III.Mózes 19, 2. Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.

Én azt gondolom, mielőtt az Isten Cselekedeteit akarnánk cselekedni, úgy mint teremtés- Hatalom gyakorlás meg ilyenek, előbb az engedelmességet kellene cselekedni... Én azt látom az Igében, hogy ez az amit kér az Isten. Meg azt, hogy aki nem az engedelmességre törekszik, az az Isten szemében sokminden más-csak nem szent...
Cím: Re:A megszentelődés útján
Írta: sion42 - 2015 Január 12, 08:41:13
Természetesen nem gondoltam arra, hogy mindenki szent lenne, aki magát kereszténynek vallja. Amíg az ember nem érti meg, hogy attól, hogy valaki után elmormolja a megtérés imáját, és- mivel tudja, hogy meg kell tenni- lemerül a víz alá, keresztég gyanánt, még önmagában nem jelenti azt, hogy ő Jézus követőjévé vált, és hogy üdvözülni fog. Ugyanis, ha mindezeket nem követi a megváltozott élet, akkor semmi több az egész, mint holt cselekedet, aminek nincs szakrális ereje. Nem véletlenül mondja Jakab a levelében:

"Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedetek nélkül." Jakab levél:2:26 

A megtérés egy kapu, amin bemegyünk, amely mögött van egy út, amelyen végig kell mennünk hűségesen, amíg a végére érve el nem érünk Isten elé, és aki előtt el kell számolnunk cselekedeteinkkel. Amennyiben Krisztus követői voltunk teljes szívvel, akkor bár cselekedtünk olyan dolgokat, amelyek Isten előtt gonoszságnak számítanak, mégis megmenekülünk, mert kegyelemért kiálthatunk, amelyet Jézus vére biztosítani is fog számunkra, és Jézus maga is meg fog vallani minket az Atya előtt. Így Ő reá nézve nyerünk örök életet, és megyünk be az Új Jeruzsálembe, ahol Jézus helyet készített nekünk. Összefoglalva a fentieket, fontosak a cselekedetek abból a szempontból, hogy jelei lesznek a szívünk állapotának, a Jézushoz térés valódiságának, ugyanakkor nem a cselekedeteink miatt leszünk szentek, hanem a miatt, aki megszentel minket kegyelemből. A cselekedeteink tehát jelek, amelyek szívünk állapotáról tesznek bizonyságot, illetve első sorban Krisztusról tesznek bizonyságot. 
Cím: Re:A megszentelődés útján
Írta: Sofia - 2019 December 30, 12:37:19
Egész földi életünkben a megszentelődés útján járunk. Itt természetesen a megtért, újjászületett keresztényekre gondolok. A világiakról tudjuk, hogy milyen utakon járnak-kelnek, az ő útjaik nem a boldog örökélet felé tartanak. Ahogy egyre jobban elkülönítjük magunkat a világtól, úgy leszünk egyre szentebbek, egyre tökéletesebbek. Az Úrral való találkozásunkkor tökéleteseknek kell lennünk. A Vele való közösségben már nem lesz helye semmilyen bűnnek és gonoszságnak. Erre a találkozásra és örök együtt létre készülünk egész életünkben. Közben sajnos néha-néha elbukunk, de valódi bűnbánattal folytathatjuk utunkat a megszentelődés útján. Isten a Szentírásban megígérte, hogy Jézus Krisztus által mindnyájunkat tökéletesnek fog látni és mindenki szívében, lelkében befejezi a munkát, akiében elkezdte. Gondoljatok csak bele, mennyire jó lesz csak is kizárólag tökéletesekkel együtt élni. Senki sem lesz önző, számító, nagyravágyó, öntelt. Senki sem bántja a másikat, ezáltal megszűnnek a lelki szenvedések is.

"A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt." (1Thesszalonika 5:23-24)