Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Elisabeth / Re:Harmatcseppek
« Utolsó üzenet: írta Elisabeth Dátum Ma - 15:28:03 »
Isten a mi vétkeinket a tenger mélyére veti (Mik 7,19)  és odatesz egy táblát: "Halászni tilos!"
Corrie ten Boom

2
Torokildiko46 / Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Utolsó üzenet: írta torokildiko46 Dátum Ma - 10:50:24 »
János:8:31-32:
Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok;
32
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket
megmaradtok az én beszédemben , az Igében maradjunk, az Ige legyen a reggelink az ebédünk a vacsoránk , mert nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. 5 Mózes:8:3
az igazság szabadokká tesz :
szabad vagyok nem vagyok többé rabszolga szolga a bűnnek ismerem azt aki az életét adta értem , szabadságot kaptam hogy éljek hogy megtartassam az Ő parancsolatait:! szabad vagyok ismerem az Igazságot: mi is az:
János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Ő az igazság ő a Megváltóm az életem : és akkor mondhatom az igét
:Galátzia :2:20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.
3
Torokildiko46 / Re:JÉZUS VÉRE!!
« Utolsó üzenet: írta torokildiko46 Dátum Ma - 10:49:28 »
Ha pedig a világosságban járunk… Jézus vére megtisztít minket minden bűntől. 1 János 1:7
4
Torokildiko46 / Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Utolsó üzenet: írta torokildiko46 Dátum Ma - 10:42:13 »
Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben.” (Zsidók 4:16 EF)
Ha kihívással kell most szembenézned, szeretném, ha tudnád, hogy érvényes meghívód van Mennyei Atyádtól, hogy bátran menj a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerj és kegyelmet találj, amikor segítségre van szükséged.
„Amire éppen szükséged van” azt jelenti, hogy gyógyulást találsz, amikor beteg vagy, gondoskodást, amikor szükségben vagy, és amikor leépítésekről és rossz kilátásokról jönnek a hírek, valamint helyreállítást, amikor kapcsolati gondjaid vannak.
Lehet, hogy most azt kérded: „De hogyan mehetnék én Istenhez, ha nem tartom magam elég jó kereszténynek? Jézus vére miatt mehetsz Istenhez, és nem a saját jócselekedeteid miatt. Bármikor, amikor Isten jelenlétébe mész, nem kell attól tartanod, hogy Isten a bűneiddel lesz elfoglalva, mert Jézus vére minden egyes bűnödet elmosta. Az Atya nem a bűnt látja, amikor rád néz, hanem az Ő Fiának a vérét, ami azért ontatott ki, hogy te teljes megbocsátást és elfogadást nyerj.
Amikor elbuksz és irgalomra van szükséged, Isten Igéje biztosít arról, hogy irgalmat fogsz találni, amikor Istenhez jössz. Az irgalom azt jelenti, hogy nem azt a rosszat kapod, amit megérdemelnél, mint például kárhoztatást.
És nem csak irgalmat fogsz nyerni, amikor bátran Isten elé jössz, hanem kegyelmet is. A kegyelem azt jelenti, hogy azt a jót kapod, amit nem érdemelnél meg: védelmet, egészséget, jóindulatot, kedvességet, teljes életet.
Gyere hát bátran Ahhoz, Aki kiolthatatlan, szenvedélyes és feltétel nélküli szeretettel szeret téged. Gyere bátran Hozzá, Aki mindent tud a helyzetedről és megvan rá a megoldása. Sokkal nagyobb bölcsességgel rendelkezik, mint a tiszteletreméltó orvosod, ügyvéded, vagy a leghozzáértőbb szakértők. Kedves barátom, gyere bátran a kegyelem trónjához, hogy kegyelmet és irgalmat találj a szükség idején!
5
Ismerkedés és szabadidő / Re: Hírek a világból
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Ma - 06:23:13 »
Az év teljesítménye - Magyarország

"Csókay András és csapata nyerte a Highlights of Hungary közönségszavazását, ahol az év teljesítményét díjazták a szervezők. A nevezést a sziámi ikrek szétválasztásával érdemelte ki az orvoscsapat és az őket támogató szakmai stáb":

https://777blog.hu/2020/02/22/csokay-andrase-es-csapatae-az-ev-teljesitmenye/
6
Elisabeth / Re:Hány Menyasszonya van Istennek?
« Utolsó üzenet: írta Elisabeth Dátum 2020 Február 21, 15:27:41 »
Két nagyon szép történetet olvasunk az Ószövetségben, miként oltatott be két asszony Isten Izraellel kötött Szövetségébe, és egyben így kerültek be Jézus családfájába: Ráháb és Ruth

Habár nem voltak izraeliták, mégis hittek Izrael Istenében:

Ráháb vallomást tesz:

„Bizony, a ti Istenetek, az Úr az Isten fenn az égben és lenn a földön!“
Józsué 2,11

Ruth is vallomást tesz:

Néped az én népem, és Istened az én Istenem.

Ruth 1,16

Hitüket cselekedeteik tették élővé.
7
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Jelenések könyve
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum 2020 Február 21, 09:58:07 »
Folytassuk a Jelenések könyvének a tanulmányozását. Legutóbb a hétpecsétes könyv felbontásáról és annak következményeiről volt szó. Láttuk, hogy az a hét pecséttel lezárt könyvtekercs Isten tervét, Isten üdvtervét tartalmazza, és csak az törhette fel a pecsétjeit, aki végre tudja hajtani azt, ami benne foglaltatik. Erre egyedül Jézus Krisztus képes. És minden pecsét feltörésekor valami jelentős esemény történik a földön.
Ezek az ítéletes események már az úgynevezett utolsó idők történései. Láttuk azt is, hogy mi már ebben az utolsó időszakban élünk. Amikről itt a Jelenések könyvében olvastunk, azok már elkezdődtek.
Háromszor, egyenként hét-hét ítéletet tartalmazó sorozatot ír le a Jelenések könyve. A múltkor a hét pecsét felbontásáról volt szó, ma lesz szó a hét trombitaszóról és azok következményeiről, és majd következik az Isten haragja hét poharának a kiöntése.
A hatodik és a hetedik között mindig terjedelmes közjáték van, és ez teszi nehézzé, hogy aki olvassa a Jelenések könyvét, az világosan áttekinthesse az eseményeket. Ezt mindig be kell kalkulálnunk, hogy a hatodik után mintha elveszne a fonál, pedig nem vész el, csak valamit közbeiktat, és azután jön a hetedik, és az megnyitja a következő hetes sorozatot. Ez ma is így lesz. Az első kétszer hét ítéletsorozat még csak figyelmeztető ítélete Istennek. Az utolsó időkben azokat, akik az Ő szavára nem hallgattak, ítéletekkel figyelmezteti, hogy még vissza lehet térni hozzá. A harmadik sorozat a végleges, a megsemmisítő ítélet.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten sohasem az ítélettel kezdi. Először mindig az Ő szavával, igéjével szólítgatja azokat, akik a pusztulás útján járnak, és hívja vissza magához.
„Amikor feltörte a hetedik pecsétet, csend lett a mennyben, mintegy fél óráig.” (Jel. 8:1).
Nagy csend előzi meg a mennyben azt a vihart, ami hamarosan kitör a földön. Egy valami történik ezalatt a mennyben: (A folytatásból kiderül.) A földön üldözött, imádkozó keresztyének imádságai ott vannak a mennyei oltáron. Egy angyal megtisztítja azokat — mert még az imádságainkat is meg kell tisztítani, hiszen sokféle önzés, testiség, kishitűség keveredik azokba —, és megtisztított imádságaink oda kerülnek Isten elé. Sose felejtsük el, hogy kiknek és mikor íródott a Jelenések könyve. Állandó életveszélyben forgó, hitvalló keresztyéneket bátorított és vigasztalt Isten Szentlelke János apostolon keresztül. Micsoda vigasztalás volt ez! Készül a nagy vihar a földön, megáll minden a mennyben, s egy fontos dolog van, amit érdemes szóvá tenni: a ti imádságaitok megtisztított formában ott vannak a mindenható Isten előtt.
És akkor előáll hét angyal, mindegyiknél egy-egy trombita, s amikor megfújják a trombitákat, a földön valami ítélet következik be. Milyen ítéleteket olvashatunk itt a 8. és a 9. fejezetben? Az első angyal trombitált, és jégeső támadt, és tűz vérrel keverve, és lehullott a földre: megégett a föld egyharmad…
A második angyal is trombitált, és valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger harmada vérré lett: elpusztult a tenger teremtményeinek is egyharmada…
A harmadik angyal is trombitált, és az égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára, és a vizek forrásaira.
A negyedik angyal is trombitált, és csapás érte a nap egyharmadát, a hold egyharmadát és a csillagok egyharmadát, hogy elsötétüljön harmadrészük…
Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének kulcsa. Felnyitotta azt, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre… (8,7-10. 11. 9,1-3/a).
Aztán részletesen leírta, hogy ezek mit csináltak.
A hatodik angyal is trombitált, és eloldatott a négy angyal, akik készenlétben álltak órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megöljék az emberek egyharmadát. (13/a, 15).
Szörnyű csapások ezek. Hogyan kell őket értenünk: szó szerint, vagy jelképesen?
Mind a két értelmezés lehetséges és helyes. A szó szerinti beteljesedésüknek sajnos máris szomorú tanúi vagyunk, hiszen hihetetlen tempóban pusztítjuk a természetet magunk körül. Egyre fokozódó gyorsasággal fogy az ivóvíz, mérgezzük a tengereket, írtjuk a növényeket és az állatfajokat. Azt mondják a természettudósok, hogy ha ez így folytatódik, belátható időn belül csakugyan pusztulás fenyegeti az élővilág és az emberiség egyharmadát.
 Az első négy trombitaszó következményeképpen a fizikai környezetünk sérül vagy semmisül meg. Az ötödik és hatodik trombitaszó után azonban már szellemi támadás következik. Démonok szabadulnak az embervilágra, amik, akik az ember gondolkozását rontják meg. Hamis ideológiák, hazug propaganda kap tágas teret, és az emberek azt gondolják, hogy az a normális, ami abnormális. Ezoterikus ördöghit ejt rabul és téveszt meg tömegeket, és mindez megfertőzi a nevelést, a művészetet, az egész kultúrát és civilizációt. Feje tetejére áll a jogrend, ami addig igazság volt, az tűnik most hamisságnak és fordítva. És mindezek a szörnyek, amiknek a munkájáról itt szó van, emberszabásúak. Emberhez hasonló arcuk van, humán jellegűek, de oroszlán fogaik vannak és ezzel gyötrik az embereket. A Jelenések könyve jelképes nyelvén így próbálja érzékeltetni, hogy mit ártanak ezek az embereknek. Ugyanakkor itt hangzik el a figyelmeztetés: nem lesz többé idő. A Jelenések könyvének ez a megállapítása azt jelenti, hogy egyszer véget ér az az idő, amin belül még van lehetősége az embernek visszatérnie Istenhez. Egyszer ez az idő befejeződik.
A hatodik és a hetedik trombitaszó közé iktat be, itt különösen is terjedelmes, eseményeket. Ez a közjáték azonban Isten kegyelmét ragyogtatja fel. Arról szól, hogy e felett a sok szörnyűség felett is ott ragyog Isten szeretetének a napja. Már dühöng, és még jobban dühöngeni fog az ítélet vihara, de Isten nem engedi szabadjára a pusztító erőket sem. Mindent Ő tart kezében, és az övéire különös gondja van. Isten gondoskodik arról, hogy az utolsó idők szörnyűségei között is hangozzék a tiszta ige erővel és hatalommal, mert Ő minél többeket ki akar menteni a halálból. Ez is lelkigondozói bátorítás, mert megölik ugyan a bizonyságtevő tanúkat, de feltámadnak, és Isten magához veszi őket. Elpusztíthatatlan a Krisztus egyháza! Lehet üldözni, sanyargatni, megtizedelni. Lehet szaporítani a vértanúk számát, mint ahogy ez ma is történik nagy számban, de a pokol kapui sem vesznek diadalmat rajta, mert Jézus Krisztus a feje az egyháznak.
És akkor megszólal a hetedik trombita. (11:15).
„A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben: „A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az Ő Krisztusáé lett, és Ő fog uralkodni örökkön-örökké.”
Ez a könyvnek a csúcsa. Ez a Jelenések könyvének a központi üzenete. Ezt a részt könyv nélkül érdemes megtanulnunk. A világ országai feletti uralom Krisztusé, és Ő fog uralkodni örökkön-örökké. Hangzik ez akkor, amikor a római császár a római birodalmat a világgal azonosította, ő az egész világ ura, és azt gondolta: örökké uralkodik.
Erre János legyint, és azt mondja: testvérek, ti tudjátok, hogy nem így van. Először is nem uralkodik az egész világ felett, aztán nem uralkodik örökké, hanem ettől-addig, 86-91-ig, meg így tovább, mint Domitianus, és neki is van Ura. Az ő Ura az a Krisztus, akihez mi tartozunk. Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, hanem ragaszkodjatok a világmindenség Urához, Jézushoz. Mi tudjuk, hogy Ő már most is a világ Ura. Ezek a szerencsétlenek nem tudják. Azt hiszik, hogy ők királykodnak a maguk kisebb-nagyobb területén, és pozíciójában, de mi már most tudjuk: mindeneknek Ura az, aki szeretett minket és önmagát adta érettünk.

Milyen békességet, vigasztalást, reménységet, tartást és kitartást, állhatatosságot adott ez az akkori hívőknek! Ad-e vajon nekünk is?

(Részletek Cseri Kálmán 2009. március 29-i prédikációjából)
8
Árvai Emil / Re:Vers
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2020 Február 21, 08:59:45 »
(régi írásaimból)

PÁL EFÉZUSI LEVELE

Nem érdemeinkért
s nem jog szerint,
de mert Isten döntött,
mert Ő kiválasztott,
Jézusban miénk az áldás
(Magára vette az átkot).

Ezért élhetünk kegyelemből,
méltóan az elhíváshoz,
alázatban,
szeretetben,
igazán,
bátran...

És a legjobb rész,
a színről színre látás,
még hátravan!
9
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum 2020 Február 21, 08:29:23 »
Minden szó igaz, sajnos.... Bárcsak ne lenne! Köszönjük a megosztást.
10
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2020 Február 21, 08:24:44 »
Kempis Tamás (XV. sz.): Krisztus követése (részlet)

"Igyekezz türelmes lenni mások hibáinak
és mindenféle gyarlóságának elviselésében:
mert sok van benned is, amit másoknak
el kell viselniük.
Ha magadat képtelen vagy olyanná tenni,
amilyenné akarod,
mást hogyan formálhatnál tetszésed szerint?
Szívesen elvárnánk, hogy mások
tökéletesek legyenek,
saját hibáinkat azonban nem javítgatjuk.
Kívánjuk mások szigorú rendreutasítását,
de ha minket próbálnak rendreutasítani,
ellenkezünk.
Felháborít mások szabadossága,
de azt nem szeretjük, ha tőlünk bármit megtagadnak,
amit kérünk.
Óhajtjuk, hogy másokat törvénnyel fogjanak
korlátok közé,
de mi semmiféle zabolát nem tűrünk.
Így hát nylvánvaló:
milyen ritkán mérünk felebarátunknak
ugyanazzal a mértékkel, mint önmagunknak."

(i. m., ford. Jelenits I., kiadta Ecclesia 1976.)
Oldalak: [1] 2 3 ... 10