Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 03:40:24 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 20 Kiderül

„Géhazi, Elizeusnak, az Isten emberének szolgája
azt gondolta: Íme, az én uram megkímélte ezt
az arámi Naamánt, és nem akarta elfogadni tőle,
amit hozott. Él az ÚR, hogy utána futok, és kérek
tőle valamit." (2Kir. 5. 20 )

Géhazi Isten emberének, Elizeusnak a szolgája volt. Vele sem tesz kivételt Isten? Nem, mert Ő nem azt nézi, hogy kik vagyunk, hanem hogy mi van a szívünkben. Sőt: akik Hozzá közel vannak, azokat szigorúbban fogja, mert csak akkor használhatók az Ő számára, ha Tiszta az életük. S aki csak szájával tiszteli Őt, de szíve távol van Tőle, azt megítéli. Azt szoktuk mondani, alkalom szüli a tolvajt. Ez nem igaz, emögött gyáva mentegetőzés van. Géhazi nem azért lett hazug és tolvaj, mert alkalma nyílt erre, hanem mivel szíve szerint az volt, most élt a kínálkozó alkalommal. Az alkalom csak leleplezi a bennünk lapuló tolvajt. Sose becsüljük le a bennünk lakozó bűnt! Géhazi bűne azzal kezdődött, hogy „azt gondolta magában": Elizeus nem fogadott el ajándékot, majd én kérek tőle valamit. Még nem tett semmit, de a gondolatnak helyet adott magában. Az nem a mi felelősségünk, hogy mi jut eszünkbe, de az már igen, hogy miről kezdünk el gondolkozni. A gondolataink is kerüljenek Isten Világosságába, s ami nem Tőle való, vessük el minél előbb! Elizeust is kényszeríteni akarta Naamán, hogy fogadjon el tőle ajándékot, de őt nem lehetett, mert eltökélte magában, hogy az nem lenne helyes. Géhazinak kétszer sem kell mondani, ő könnyen elfogadja. Sok gyengeség következik abból, ha a tetteink mögött nincs egyértelmű döntés, amihez a kísértés idején ragaszkodunk. Megtévesztő, hogy Géhazi sötét vállalkozása során minden olyan simán ment. Az, hogy valami sikerül, még nem igazolja a tettet. Más a siker, és más az Áldás. Ha valaki Isten nélkül megy egy úton, és nem akar megtérni, Isten megengedi, hogy végigjárja azt. A bűne lesz a büntetése. Ne akarjuk ilyenkor Istenre hárítani a felelősséget: miért engedte meg? Miért indultunk el olyan úton?"
2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 03:27:28 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Szeptember 20

„Akkor a Lélek Jézust a pusztába vitte,
hogy az ördög megkísértse.” (Mát. 4. 1 )

A puszta a csend helye. Szentlélek oda vitte Jézust. A Neki szolgáló életeket is szereti csendbe vinni, hogy a csendben feltárja előttünk a szív mélységeit, és Isten Szerelmének Titkait. Látásokat ad, megihlet és tisztogat. Jézus szerette a pusztát, mert az Istennel való találkozás helye volt Számára. Az a negyven napos pusztai tartózkodás az Istennel való csodás Együttlét időszaka volt Jézus Életében. Istennek ahhoz, hogy velünk találkozhasson, legtöbbször pusztává kell tennie az életünket. Amíg virágos völgyek, források csörgedeznek, és madarak énekelnek benne, mindig elterelődik a figyelmünk a minket kereső Istenről. Csak amikor pusztává lett az életünk, akkor nyílik meg a szemünk Istenre. Ne félj hát a pusztától, mert Isten akar ott találkozni veled! A puszta a megkísértés helye is. Jézus számára is az volt. Az ördögi kísértéseknek mindig az a célja, hogy Isten Uralmát felcseréljük az ördög uralmára. A kísértések idejére Isten előbb mindig felkészít, mint ahogy Jézust is előbb betöltötte Szentlélekkel. A kísértésekben való megállást követően pedig a Kegyelem újabb Forrásai fakadnak fel előttünk, mint ahogy Jézusnak is angyalok szolgáltak.

MÉZBŐL KÉSZÜLT MÉREG * Az afrikai őserdőben élő wambrutti törzs a mézből halálos mérget készít. Az ördög is ilyen mézet kínál. Ha elfogadod, meghalsz. Állj ellen az ördögnek, és elfut tőled!

* Eredj el, Sátán! – Mát. 4. 1 – 11”
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 03:30:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 19 Rendben van minden?

„Honnan jössz, Géhazi? Ő így felelt: Nem
járt a te szolgád sehol sem." (2Kir. 5. 25 )

Isten meggyógyította a szíriai Naamánt a leprájából. Ebben felhasználta Elizeus prófétát. Elizeus azonban azt akarta, hogy Naamán egyértelműen lássa: nem ő, hanem az Élő Isten gyógyította meg. Ezért nem fogadott el Naamántól semmilyen ajándékot. Ne valamit adjon hálából neki, hanem adja oda önmagát egészen Istennek! Így Naamán visszavitte a magával hozott ajándékokat. Elizeus szolgája, Géhazi, ezt nem helyeselte. Naamán után futott, és egy hazugsággal elkért tőle értékeket. Elrejtette őket, mert Elizeusnak nem akarta bevallani tettét. Elizeus azonban mint próféta tudta ezt, s mivel Géhazi tagadott, az lett a büntetése, hogy megkapta Naamán betegségét, a leprát. - Ma két kérdésen gondolkozzunk, amelyek a történetben hangoznak el. Amikor Géhazi a kocsi után futott, Naamán ezt kérdezte tőle: Rendben van minden? Ha Géhazinak működött volna a lelki hallása, kihallotta volna ebből Isten Kérdését, és megállhatott volna ezen a veszélyes úton. Külsőleg gyakran úgy tűnik, a mi életünkben is rendben van minden, de Isten a szívet vizsgálja mindig, s arra akar rádöbbenteni, ha ott nincs rendben valami. Hallgatunk - e rá, vagy megszelesedve futunk valamilyen szekér után, ahonnan zsákmányt akarunk szerezni? Amikor Géhazi - elrejtvén a zsákmányt - megáll Elizeus előtt, ő ezt kérdezi: Honnan jössz? Még egy lehetőség a bűn bevallására. Ilyen Türelmes és Kegyelmes Isten! Megalázkodik vagy megkeményedik a bűnös? Vállalja a szégyent, és megmenekül, vagy ragaszkodik bűnéhez, és bűnhődik? Mert Isten nem azokat ítéli meg, akik vétkeztek, hanem azokat, akik megmaradnak a bűnben. A bűnbánónak Kegyelmet ad, mert „abban telik Kedve" (Mik. 7. 18 ). Jobb, ha el sem indulunk ilyen utakra. De ha mégis, nem kell végigmenni, vissza lehet fordulni. Vállaljuk inkább a bűn megvallásával járó szégyent, mint a bűn takargatásával járó pusztulást!"
4
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 03:25:48 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Szeptember 19

„És az Úr Józseffel volt, és szerencsés
ember lett ...” (1Móz. 39. 2 )

Józsefnek, Jákob fiának nem ment valami jól a dolga, amikor irigy bátyjai eladták a midiánita kereskedőknek, azok pedig Potifárnak, a fáraó főemberének. Inkább szerencsétlen embernek volt mondható. Ez a József mégis „ szerencsés ember lett”, ahogy olvassuk, mert „az Úr Józseffel volt”. Ez volt szerencséjének a titka. Ezért lehetett a szerencsétlenségben is szerencsés ember. Kivel van az Úr? Csak azzal, akivel megbékélt. A haragosát mindenki kerüli, ahol csak tudja.  Márpedig az Ige azt mondja, hogy természet szerint mind „a harag fiai” vagyunk: „Mindnyájan elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek.” Nincs tehát Békességünk Istennel, nem kívánatos Isten és az Ő Igéje mindaddig, amíg meg nem békülünk Vele! Isten Haragja Jogos. A kibékülés tehát először is azon múlik, hogy Ő hajlandó – e kibékülni velünk. A jó hír pedig az, hogy igen, hajlandó, de csak egyféleképpen: „Mert tetszett az Atyának, hogy Benne lakozzék az egész Teljesség, és hogy Általa békéltessen meg mindent Magával úgy a földön, mint a mennyben, Békességet szerezve Keresztjének Vére által.” (Kol. 1. 19 – 20 )

JÉZUS ÁLTAL * Sokszor elnéztem már a szélesen hömpölygő Dunát, s elgondoltam, hogy ezen a magam erejéből semmiképpen nem tudnék átmenni. Milyen jó, hogy megépítették már a hidakat. Milyen könnyű azokon átkelni. Szerencsétlen ember volna az, aki átkelés közben mégis a folyóba esne. Isten is megépítette már a Hidat: „Én vagyok az Út – mondja Jézus –, senki sem mehet az Atyához, csakis Énáltalam.” Milyen szerencsétlen ember az, aki mégsem lép erre a Biztos Útra, hanem a Harag alatt, a kárhozatban marad!

A vigasz nélküli siralom – Mát. 2. 16 – 18”
5
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Szeptember 18, 03:29:43 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 18 A Hit harca

„Mert a test a Lélek ellen törekszik, a Lélek
pedig a test ellen, ezek pedig egymással
ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek,
amiket akartok." (Gal. 5. 17 )

Amikor valaki Új Szívet kap Istentől, elkezdődik életében egy sajátos harc: a test és a Lélek harca. Testnek a Biblia azt a természetet nevezi, ami velünk születik. Az ilyen embernek is lehetnek jó tulajdonságai, de gyakorlatilag Isten nélkül él. El is veszítette azt a képességét, hogy értené Isten Akaratát, de nem is figyel rá, éli a maga életét. Ebben az állapotában nem tudja Imádni Istent, nem tudja Őt megismerni, nem tud Vele egyetérteni. És a maga erejéből nem tud megváltozni sem. A vallás sem változtatja meg, legfeljebb az az utáni vágyat ébreszti fel benne. Amikor valaki Jézus Krisztust megismeri mint Megváltóját, és elismeri élete Urának, kapja az Ő Szentlelkét, és egyszerre érteni kezdi Isten Igéjét, örömmel cselekszi Isten Akaratát, Krisztusra jellemző Tulajdonságok jelennek meg rajta, és legszívesebben mindig mindenben Istennek engedelmeskedne. Ekkor kezdődik el az a harc, amelyről mai Igénk szól. Mert megszületett ugyan az Új Élet a hívőben, de megmaradt a régi természete is. Már Isten Akaratát törekszik cselekedni, de régi természete fékezi, akadályozza. Például szívesen segítene egy rászorulót, de önzése visszatartja ettől. Örömmel szánna időt reggel az Igeolvasásra, imádkozásra, de lustasága vagy fáradtsága meghiúsíthatja szándékát. Ezt a harcot a nem hívő ember nem ismeri. De ez „a Hit szép Harca" Amelyben Jézus Krisztus segíti Győzelemre az övéit. Ha pedig mégis a „test" győz, vagyis vétkezik a hívő ember, újra Isten Kegyelmét kéri. Az ő esetében azonban a vétkezés már nem menetrendszerűen történik, hanem baleset, amit rendbe lehet tenni, és utána helyreáll az Engedelmes Élet Rendje."
6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Szeptember 18, 03:24:10 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Szeptember 18

„És íme egy Mennyei Hang ezt
mondta: Ez az Én Szeretett Fiam,
Akiben gyönyörködöm.” (Mát. 3. 17 )

Minél magasabb rendű életet él valaki, annál magasabb rendű dolgokban gyönyörködik. Istent is csak olyan Élet gyönyörködteti, mint Jézusé. Ahhoz, hogy benned is gyönyörködhessen, Jézusban való Életet kell élned. Jézusban azért gyönyörködik Isten, mert Jézus Isten Fia. Amíg test vagy, amíg az ördögatya vonásait viseled magadon, csak fájdalmat okozol Istennek. Ő azonban azt akarja, hogy te is a gyermeke legyél. Azért adta Jézust a Keresztre, hogy téged a Szeplőtlen Bárány Vére árán gyermekévé tegyen. Fogadd be Jézust, hogy Isten mint gyermekében gyönyörködhessen benned! „Mindazoknak, aki befogadták, akik hisznek az Ő Nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik (… ) Istentől születtek.” Jézusban azért gyönyörködött Isten, mert Jézus telve volt Szentlélekkel. Legyen benned is szabad munkatere Szentléleknek. Ne akard korlátozni, és ne próbáld irányítani a Szentlélek munkáját, mert ezzel csak megoltod és megszomorítod Őt. Szentlélek szabad munkamezőkön szeret dolgozni, s miközben ezeket az életeket Jézuséhoz hasonlóvá formálja, Isten Szíve megtelik gyönyörűséggel. Jézusban azért gyönyörködött Isten, mert Jézus Engedelmes volt. Legyél engedelmes te is, és benned is gyönyörködni fog!

JÉZUSHOZ HASONLÍTOTT * Egy misszionáriusnő éppen Jézusról beszélt a kínai gyerekeknek, amikor az egyik kisleány felkiáltott: „Ó, én ismerem azt az embert! Ott lakik a mi utcánkban.” Íme a Jézusban elrejtett élet!

* Így illik nekünk minden Igazságot
betöltenünk – Mát. 3. 13 – 17”
7
Ismerkedés és szabadidő / Re:Keresztyén hírek
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2019 Szeptember 17, 07:46:49 »
8
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Szeptember 17, 02:47:16 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 17 Új Teremtés

„Tiszta szívet Teremts bennem, Istenem, és az
Erős Lelket Újítsd meg bennem!" (Zsolt. 51. 12 )

Amikor Dávid király szívéből felszakadt ez a kiáltás, már világosan látta, mit tett. Ravaszul megölette egyik katonáját, akinek elcsábította a feleségét, s az a gyermek, aki ebből a viszonyból született, meghalt. Mindezzel pedig alkalmat adott Isten ellenségeinek Isten gyalázására. Rettenetes. Világos lett számára, hogy itt nem valami tévedést vagy hibát követett el, hanem olyan sötétség áradt a szívéből, amiről addig nem tudott. Valahol mélyen, minden gondolat és tett forrásánál van a baj: a szíve nem Tiszta. Nem leszoknia kell valamiről, nem mérsékelni valami rosszat, hanem a forrás szennyezett, azt kell kicserélni. De hiszi, hogy ki lehet cserélni, és nem mond le róla. Éppen ezért Istenhez fordul. Nem ő akart önmagán segíteni, már tudja, hogy erre képtelen. Nem abban reménykedik, hogy a körülmények változásával majd ő is megváltozik. Egyenesen Istenhez megy, mert itt nem megjavítani kell valamit, hiszen az javíthatatlan, hanem Újat kell Teremteni. Teremteni pedig csak Isten tud. Nyert ügye van annak, aki ide eljut, és el is fogadja azt az Újat, amit Isten kínál. Ő ugyanis ezt Ígéri: „Új Szívet adok nektek, és Új Lelket adok belétek... Az Én Lelkemet adom belétek" (Ez. 36. 26 - 27 ). Ki lehet cserélni az ember szívét, de ez nem javítás, hanem Teremtés. Isten nem foltozgat, hanem Újat ad: Szent Fiához hasonlóvá formálja az embert. „Ezért ha valaki Krisztusban van, Új Teremtés az: a régi elmúlt, és íme: Új jött létre." (2Kor. 5. 17 ) Aki pedig átélte már ezt, de azóta megfáradt, azt bátorítja a mondat folytatása: „és az Erős Lelket Újítsd meg bennem!" (Zsolt. 51. 12 )"
9
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Szeptember 17, 02:42:55 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Szeptember 17

„Íme, én közel járok a halálhoz, mire jó hát
nekem az én elsőszülöttségem?” (1Móz. 25. 32 )

A fáradt ember ki van szolgáltatva az ördögnek, aki soha sem alszik, csak arra vár, hogy áldozatát megejtse. Alkalom szüli a tolvajt. A tékozló, csak a jelenre tekintő lélek mellett mindig azonnal ott terem valaki, aki jobban tudja, mi az ára a potya birtoknak. Megdöbbentő a csupán testének élő, fáradt és éhes embernek ez a vaksága! Nem tudja, milyen drága árat fog fizetni érte, és hiába keresi majd a megbánás helyét. Nem vet számot azzal, hogy eljátssza az atyai Áldást, amely házat, földet, barmot jelent, hogy szolgaság és bujdosás lesz az osztályrésze. Mire jó az elsőszülöttség? Arra, hogy az Úré lehess. Hogy elmondhasd: „Mind testestől, mind lelkestől Krisztus tulajdona vagyok.” Előtted is ismerős ez a nemtörődömség, amely nem tud mit kezdeni, mennyei jussával? Felismered magadban azokat a gondolatokat, amelyeket Ézsau nemcsak gondolt, hanem ki is mondott? Egyiptom vagy Izráel elsőszülöttei közé akarsz – e tartozni? Krisztusban számodra is szélesre van tárva a Kegyelem kapuja. Fogadd el Őt, nehogy Üdvösségeddel fizess az egy tál lencse gőzölgő illatáért!

MIVEL LABDÁZOL? * Egy gazdag bankár utazott népes társaság kíséretében egy hajon. Pillanatnyi unalmában azzal szórakozott, hogy egy fényes tárgyat dobálgatott fel a levegőbe. „Mivel labdázik?” – Kérdezték tőle. „A gyémántköves gyűrűmmel – felelte.  „Mibe került?” – érdeklődtek tovább. „Húszezer dolláromba” – válaszolta. „Akkor hát minek labdázik vele?” – csodálkoztak. „Csak egy kicsit unatkozom” – mondta mosolyogva a bankár, de a következő pillanatban arcára fagyott a mosoly, amikor a gyűrű a tengerbe esett.

* Harc az Életért – Mát. 2. 12 – 15”
10
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2019 Szeptember 16, 10:06:11 »
I. Mózes 3:8-10
(Károli Gáspár fordítás, revidiálás előtti)

"És mikor hallanák az Úr Istennek szavát zengeni a kertben,
annak a napnak szele mentében,
elrejté magát Ádám és felesége az Úr Isten előtt a kertnek fái között.

Kiáltá pedig az Úr Isten Ádámot, és mondá nékie: Hol vagy?

Ki monda: A te szódat hallám e kertben, és megfélemlék... "
Oldalak: [1] 2 3 ... 10