Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 08:27:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 17 Isten Megismerése

„...az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az,
akinek a Fiú akarja kijelenteni. (Mát. 11. 27 )

Sok ember szívében ott a vágy, hogy szeretné megismerni Istent. Jézus pedig azt mondta, hogy ez Életkérdés mindenki számára: „Az pedig az Örök Élet, hogy ismernek Téged, az Egyedül Igaz Istent" (Ján. 17. 3 ). Hogyan lehetséges ez? A Biblia azt tanítja, hogy csupán értelmi belátás útján senki sem ismerheti meg Istent. Isten Lénye Titok az ember előtt, s azt csupán az értelmével nem tudja megfejteni. Sok mindenre képes az emberi értelem és bölcsesség, de erre nem. Legfeljebb elképzel magának egy istenfélét, de az nem is hasonlít az Egyedül Igaz Istenhez. Éppen ezért Isten Kijelenti Magát az emberek számára. Leleplezi a Titkát, mint amikor egy szobor leleplezése alkalmával lehull a lepel, és mindenki számára egyértelmű lesz az alkotás. Isten legteljesebben Jézus Krisztus Személyében jelentette ki Magát. A Valódi, Élő Isten Megismerése a Názáreti Jézus Személyéhez van kötve, rajta kívül senki sem juthat helyes Istenismeretre. „Istent soha senki sem látta: az Egyszülött Isten, Aki az Atya Kebelén van, Az jelentette ki Őt." (Ján. 1.18 ) De ki érti meg ezt a Kijelentést? Csak az, akiben Isten Lelke van. Az 1Kor 2 végig erről szól. A természeti (pszichikus ) embernek érthetetlen vagy ostobaság Isten Önmagáról szóló Kijelentése. Aki azonban már kapta az Újjászületésben az Ő Lelkét (Pneumáját), az érti Isten Gondolatait. Ez az Istenismeret aztán az Istennek való Engedelmeskedés közben mélyül el és gyarapszik - földi életünk végéig. Erre is érvényes, hogy lakva lehet megismerni egymást. Erre az állandó Lelki Közösségre hív minket a mi Urunk. Az Üdvösségben pedig megismerjük majd Őt olyan Teljesen, ahogyan Ő ismer most minket."
2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 08:02:14 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 17

„Nem bűneink szerint cselekszik velünk,
és nem álnokságaink szerint fizet nekünk.”
(Zsolt. 103. 10 )

Drága üzenet számomra ez az Ige. Isten Kegyelmét hirdeti. Oly nagy az Ő Irgalma, hogy nem nézi bűnös életemet, nem veti szememre, mennyire eltávolodtam Tőle, amikor a tékozló fiú útjára léptem. Nem fordult el tőlem képmutatásaim, álnokságaim miatt. Az Ő Kegyelme hordoz. Amikor újra csak azt cselekszem, amit nem akarok, amikor újra meg kell látnom, milyen álnok, csalárd és állhatatlan a szívem, az a vigasztalásom, hogy Isten nem engem néz. Nem a bűneimet nézte akkor, amikor Kegyelmébe fogadott, amikor megkönyörült elesett és nyomorult állapotomon, hanem az Úr Jézus Krisztus Vérét, Amely érettem hullt a Kereszten. S ha majd egykor megállok Előtte, amikor megfizet kinek – kinek cselekedetei szerint, akkor sem az Ítélő, hanem a Kegyelmes Istennel fogok találkozni, Aki nem bűneim szerint cselekszik velem, és nem álnokságaim szerint fizet nekem. Jézus Vére elmossa és befedezi bűneimet. Testvérem, aki a bűnbe vesztegelsz, és azt gondolod, hogy számodra már nincs kegyelem, nincs bűnbocsánat, neked is szól ez a drága üzenet! Tudd meg, hogy Jézus a te bűneidet is felvitte a Keresztre, és a te számodra is elég az Ő Vére. Ha eddig nem tudtad volna, akkor most tudd meg, hogy neked sem bűneid szerint fizet az Úr, ha hiszel Jézusban.

NEM ÉRDEM SZERINT * Kétéves kisleányom sokszor szinte lesi az alkalmat, hogy valami huncutságot, valami rosszaságot tegyen, amikor úgy gondolja, hogy senki nem látja. Az édesapja mégis szereti, mert nem azt nézi, hogy megérdemli – e a szeretetét.

* Mégis Kegyelmes – Ámos 9. 11 – 15”
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:YouTube tanítások
« Utolsó üzenet: írta Antee Dátum Tegnap - 14:54:58 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=bERiMKOPQNM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=bERiMKOPQNM</a>

Olvasni szeretnéd? Kattints ide!
4
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 08:32:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 16 Ki mennyit lát?

„Ne félj, mert többen vannak velünk,
mint ővelük! Uram, nyisd meg a szemét,
hadd lásson!" (2Kir. 6.16 - 17 )

Egy időben az arámok gyakran megtámadták Izraelt, de Izrael királya Elizeus próféta tanácsára mindig ott várta őket, ahol titokban támadni akartak. Az arám király ezért megparancsolta, hogy fogják el Elizeust. Éjjel körülvették a várost, ahol éppen tartózkodott, s amikor a szolgája ezt reggel meglátta, megrémült. Elizeus imádságára azonban megnyílt a szeme, és meglátta, hogy az ellenséges katonák és őközöttük egy védőgyűrű van, Isten megvédte szolgáját. Viszont az ellenség büntetése az lett, hogy elveszítették látásukat, és el lehetett vezetni őket. Van, aki a láthatókat sem látja. Nem is mindig orvosi értelemben vakul meg, hanem elbizakodottságában vagy félelmében nem tudja felismerni a helyzetet, megmámorosodik valamitől, megszédül a sikertől, elvakult lesz, mert könnyelmű, vagy egyszerűen nem vesz észre másokat, még a hozzá legközelebb állókat sem. Van, aki csak a láthatókat veszi számításba, de nem számol a láthatatlanokkal. Az arámok (és sokan ma is ) csak racionális tényezőkkel számoltak, nem gondoltak arra, hogy Isten meghiúsíthatja haditervüket. Elizeus szolgája is először csak az ellenséget látta, de az Isten által küldött védelmet nem. És vannak, akik ugyanolyan komolyan veszik a valóság láthatatlan részét, mint a láthatót. Elizeus is pontosan látta a veszedelmet, de tudta, hogy Isten meg fogja őket védeni. Tudta, hogy tehetetlen ebben a helyzetben, de azt is, hogy nem védtelen. Ezt a látást nevezi a Biblia Hitnek. Ábrahám közel százéves, és még nincs gyermeke, de „Hitében erős volt", és várta, hogy Isten teljesíti Ígéretét. Dávid sem csupán Góliát méreteit látta, hanem Isten Hatalmát is. A Teljes Valóságon az tájékozódik, s az jut el helyes következtetésekre, aki a láthatatlanokkal, Isten Létével és Igéjével is számol."
5
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 08:24:52 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 16

„Nem érhet téged veszedelem, és csapás
sem közeleg sátradhoz.” (Zsolt. 91. 10 )

Manapság az emberek roskadásig meg vannak terhelve. Fontos ügyek sürgős intézésre várnak. A családok széthúznak, a családtagok állandó súrlódásban élnek egymással. Sokak lelkét beszerzési nehézségek, kenyér és ruhagondok terhelik. Álmatlan éjszakáink vannak. Ismeretlen veszélyektől rettegünk. Ezek mindennapi életünk kísértői. Miközben ezeket a sorokat írom, szomszédunk felesége sírva mondja a feleségemnek, hogy nem tudja, miért, de neki állandó sírhatnékja van, bizonyára valami nagy csapás készül reájuk szakadni. Rohanó testvérem, akit hasonló gondok üldöznek, emésztenek; kimerült lélek, akit a sírás fojtogat; csalárd szívű ember, akit saját gondolatai hínárja tart fogva – neked szól az Ige: „Nem kell félned az éjszakai rettentéstől”, „Tollaival befedez téged”. Hidd el, Ő Szemmel tart. Bármennyire is retteg a szíved, meglátod, „nem érhet téged veszedelem”. „Pajzs és Páncél a Hűsége.” Talán a Sátán fogságában vergődsz? Csak Arra tekints Aki éretted meghalt. Ő imádkozott éretted, hogy miután kirázza életedből a sok szemetet, te ismét atyádfiait erősíthesd. Írd fel ma a szívedbe ezt az Igét, és ragadd meg az Úr Kezét, hogy Vele járhass napi munkád közben is, és látni fogod, hogy Ő megsegít.

Ő SZABADÍT MEG TÉGED * A háború alatt egy falusi mesterember négyheti bujdosás, menekülés után családjával együtt lerongyolódva, betegen, siralmas állapotban érkezett meg egy tanyára. Hideg, havas eső esett, s ő az istálló padlására húzódva szívében az Úrhoz kiáltott. Néhány nap múlva munkát kapott, s hamarosan lakás is került családja számára. Az Úr gondjukat viselte.

* Egy sem esik a földre – Ámos 9. 6 – 10”
6
Torokildiko46 / Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Utolsó üzenet: írta torokildiko46 Dátum 2019 November 15, 21:54:30 »
  Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében; És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen! Ámen. Zsolt. 128.5-6
7
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 November 15, 06:37:17 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 15 Nem süllyed el

„...ő pedig levágott egy darab fát, és
odadobta. A fejszevas ekkor úszni
kezdett... és kivette." (2Kir. 6. 1 - 7 )

Egy egészen hétköznapi történetről van itt szó, de sok Lelki üzenettel. Elizeus próféta körül egy egyre bővülő tanítványi kör alakult ki. Abban a lelki sivatagban, amely akkor ott volt, ez oázisnak számított. Kinőtték a szálláshelyet, úgy akarták bővíteni, hogy kivágnak fákat. Olyan szegények voltak, hogy szerszámot is kölcsön kellett kérni. Munka közben az egyik fejsze beleesett a folyóba. Elizeus bedobott oda egy fadarabot, s Isten Ereje felhozta a vasat a víz színére, ki lehetett venni. Miért alakult ki ez az oázis a lelki sivatagban? Mert ott volt víz: Elizeuson keresztül Isten Élő Igéje hangzott, s ez vonzotta az embereket. Isten Igéje mindig Életet támaszt, és Növekedést ad. Semmi mással nem érhető el, és nem pótolható az, amit Isten Beszéde elvégez az emberek életében. Rajtam keresztül árad - e Isten Éltető Igéje? Bízzunk az Ige Erejében! Ez a kis gyülekezet nem mástól várt támogatást, hanem maga látott munkához, hogy bővítse épületét. Mindenki megfogta a szerszámot, és dolgozott. Menjünk, készítsünk, magunknak! - ez volt a jelszó. A Lelki Ébredések idején ez mindig így történt. De Isten embere nélkül nem akartak elindulni. Mózes is ezt mondta az Úrnak: ha a Te Arcod nem jön velünk, ne vigyél ki innen! A hívő ember minden dolgát Istenre figyelve, Vele Közösségben akarja végezni. Baj azonban így is történhet. De az is arra volt jó, hogy láthassák Isten Hatalmát és Szeretetét. Ma sokan elmerülnek a túlhajszoltság, csüggedés, depresszió, reménytelenség folyójában. Sokakat beszippant egy-egy szenvedély örvénye. Az a „Fadarab", Amelyet Isten beledobott ebbe a folyóba, Jézus Krisztus Keresztje. Aki Őt segítségül hívja, megmenekül, Új Életlehetőséget kap. Mondjuk ezt el másoknak is!"
8
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 November 15, 06:32:54 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 15

„Az Úr pedig azt mondta Mózesnek:
Azért nem hallgat rátok a fáraó, hogy Csodáim
megsokasodjanak Egyiptom földjén.”(2Móz. 11. 9 )

Az Ige sok „miért?” – re ad feleletet. Miért tűri meg Isten a gonoszt? Miért tűri, hogy bántalmazzák az Ő népét? Miért tűri, hogy Igéjét semmibe vegyék, törvényeit lábbal tiporják? A végtelenségig folytathatnánk a kérdéseket, hiszen naponta találkozunk ilyen „miért?” – tekkel. A fenti Igében ezt a magyarázatot kapjuk: „Azért nem hallgat rátok a fáraó, hogy Csodáim megsokasodjanak Egyiptom földjén.” Azért tehát, hogy Isten Csodái megsokasodjanak, hogy ez által is az Ő Dicsősége hirdettessék. Álljunk meg egy kicsit ennél a kérdésnél, mert súlyos ítéletet hordoz. Isten megsokasítja ugyan az Ő Csodáit, de ezek a Csodák ítéletet is jelentenek. Egyiptomban például a fáraó és népe vesztére sokasodtak meg Isten Csodái. Azok a csapások, amelyek Izráelnek a szabadulást szolgálták, Egyiptom ítéletét pecsételték meg. Közel azonos szenvedések, megpróbáltatások, anyagi vagy családi természetű bajok egyeseket Megtérésre indítanak, másokat megkeményítenek. Isten legnagyobb Csodája, Krisztus Halála és Feltámadása is kinek az Örök Élet, kinek az Örök kárhozat kapuját nyitja meg. Téged mire indít ez a Csoda?

* A legnagyobb csoda az Elsőszülött halála – 2Móz. 11”
9
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 November 14, 07:04:38 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 14 Lélektől Vezettetve

„Jusson nekem, a benned működő
Lélekből kétszeres rész!" (2Kir. 2. 9 )

Elizeus elkezdi szolgálatát, és Isten edzi a Hitét. Eddig ő csak Illés szolgája volt. A nagy próféta végezte Istentől kapott feladatát. Most azonban neki közvetlenül Istennel van már kapcsolata, Tőle kapja az utasítást, Tőle kell várnia az Erőt és Bölcsességet is. Lesz - e hozzá Hite? Illés példájára ő is át akar kelni a Jordán folyón. Isten megmutatja Hatalmát, a víz kettéválik. Bele mer lépni így a mederbe? Az ott levő prófétatanítványok nem mernek, csak a partról nézik. Isten szolgájának meg kell tanulnia akár életveszélyesen is rábízni magát Hatalmas Urára, ha az Ő küldetésében jár. Illés azt mondta Elizeusnak közvetlenül távozása előtt: kérj, amit akarsz! Ő azt kérte, ami a fenti Igénk. Az örökséget mindig úgy osztották el, hogy a legidősebb gyerek kétszer annyit kapott, mint a többi. Elizeus tehát többet kér Isten Lelkéből, mint amennyit egy átlaghívő kaphat. Miért? Mert látja feladata nagyságát, és érzi a maga kicsinységét. És nem magában bízik, hanem egyedül Isten Lelkének Erejében. Az ilyen emberek tudnak Jól szolgálni Istennek. Persze Illés is tudja, hogy nem ő adja a Lelket, azt csak Istentől lehet kapni, erre figyelmezteti is Elizeust. Amikor Illés eltűnik előle, ő meggyászolja, de nincs kétségbeesve, a hívő ember Józanságával éli át a veszteséget. És mivel valóban Isten Lelke vezeti már, nem kezdi őt keresni, mint azok a „tanítványok", akik teljesen maguktól cselekedtek itt sok mindent. Isten szolgája nem önállóan buzgólkodik, hanem mindig Urának Engedelmeskedik. Akkor is, ha Ezzel egyedül marad."
10
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 November 14, 06:58:15 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 14

„Nem látták egymást, és senki sem kelt
fel a helyéről három napig. De Izráel
fiainak lakóhelyén világosság volt.”
(2Móz. 10. 23 )

Ez a világ sötétségben jár. A sötétség fejedelme, Sátán tartja hatalmában. Minden színpompája, fényes kirakatai, káprázatos fényreklámjai mellett is csak sötétben tapogatózik. Nem tudja, hova megy, mert nem ismeri Azt Aki így szólt: „Én vagyok a világ Világossága; aki Engem követ, sosem jár sötétségben.” A világ bölcsessége, kultúrája, felvilágosultsága csak arra jó, hogy megvakítsa a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák Krisztus Dicsőséges Evangéliumának Világosságát. A világ sötét és halott, jóllehet „az Igazi Világosság, Amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba”. A világ azonban nem fogadta be Jézust, az Igazi Világosságot. Ez a sötét világ a maga egészében sohasem fogadja be Jézust, csak a választottak. Akik azonban befogadták Őt, azoknak Életük és Világosságuk van. A lelki Izráel minden fiának Világossága van az ő lakóhelyén. Amikor a világ fejvesztetten kapkod a sötétben, az Úr megváltott népe az Ige Világosságában félelem nélkül halad előre a biztos örökség felé. Világosság – e a te számodra is Isten Igéje?

NEM ÉRINTI A KÜLSŐ SÖTÉTSÉG * Rövidzárlat következtében egy egész városrész sötétségbe borult, egyetlen gyártelep kivételével. Annak ugyanis a városi hálózattól független, saját áramfejlesztő telepe volt. Isten gyermekei hasonlóképpen az Ige Fényében járnak, függetlenül attól, hogy e világ hamis világosságai fénylenek – e vagy sem.

* Igéd Mécses a lábam előtt – 2Móz. 10. 21 – 29”
Oldalak: [1] 2 3 ... 10