Alfa-Omega közösség

Evangélium => Izraeliták => A témát indította: Antee - 2011 Szeptember 18, 12:57:11

Cím: A zsidók elvetettek?
Írta: Antee - 2011 Szeptember 18, 12:57:11
A témát érintő hozzászólásoknak.
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Ani Kinor - 2011 Szeptember 18, 13:21:56
Mindenki elvetett aki nem hisz ISTEN Fiában, Jézusban, pontosabban Yeshuah-ban, és az ÚRBAN, akinek pedig a neve YHWH.
Bárki legyen az!

A zsidók elvetették az ISTEN Fiát, Yeshuah-t. De nemis tehettek másként, mert ez volt ISTEN terve.
Eme tervet, maga Yeshuah kozolte a tanívtányokkal, és nekunk az írásókból maradt fent.
De biztos vagyok benne, ha valaki szeretné, a BIBLIA mellett, a Szent Szellem ezt gyakorlatban is megmutatja a személynek!

Bármelyik zsidónak, és nem zsidónak adott a lehetoseg, a test halálának elerkeztéig, hogy megtérjen, és elfogadja, elismerje, majd befogadja a Megváltót, akinek a neve Yeshuah.  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2011 Szeptember 20, 13:53:50
1.    Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való.
2.   Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert.

Rm 11,1-2

Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, 26és így üdvözülni fog az egész Izráel, ahogyan meg van írva: "Eljön Sionból a Megváltó; eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából,  27és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket."
Rm 11,25-27

Nézzük meg, mit ír az Íge a szétszóratásról, a diaszpóráról:

„Ezért szólj: így szól az ÚR, az Örökkévaló: noha eltávolítottam őket a nemzetek közé és noha elszórtam az országokba, mégis egy kevéssé szentéllyé lettem számukra az országokban, ahová jutottak.”
Ez. 11,16 (zsidó Biblia, Makkabi kiadó)

Tehát elvetésről nincs szó! A róma 11-ben a kiválasztottak, azok a zsidók, akik akkor, és a további kétezer éven át felismerték és elfogadták a megígért Messiást, Yeshuát / Jézust. Őróluk beszél az Íge, mint maradékról.

Mint látjuk a megkeményedés csak részben történt, utána üdvözülni fog egész Izrael.

Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg - mondja könyörülő URad.
Ézs 54,10

Shalom, Elisabeth

 :2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Antee - 2011 Szeptember 20, 14:23:08
Dicsoseg az Urnak!
Mennyire inkabb befognak oltattatni azok a szelid agak, amelyek egykor kitoretettek!

:2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: ditte - 2011 Szeptember 20, 14:38:45
ÁMEN!
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Antee - 2011 Szeptember 21, 07:37:02
Mindenki elvetett aki nem hisz ISTEN Fiában, Jézusban, pontosabban Yeshuah-ban, és az ÚRBAN, akinek pedig a neve YHWH.
Bárki legyen az!

A zsidók elvetették az ISTEN Fiát, Yeshuah-t. De nemis tehettek másként, mert ez volt ISTEN terve.
Eme tervet, maga Yeshuah kozolte a tanívtányokkal, és nekunk az írásókból maradt fent.
De biztos vagyok benne, ha valaki szeretné, a BIBLIA mellett, a Szent Szellem ezt gyakorlatban is megmutatja a személynek!

Bármelyik zsidónak, és nem zsidónak adott a lehetoseg, a test halálának elerkeztéig, hogy megtérjen, és elfogadja, elismerje, majd befogadja a Megváltót, akinek a neve Yeshuah.  :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Igen Móni, ők megkeményítettek, de nem Izrael egész háza!
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: ditte - 2011 Szeptember 21, 10:54:53
Az az igazság,hogy Isten hűséges! Ő nem önkényeskedő.Izrael hibázott. De Isten ha megsebez,de be is kötöz.Ő nem tartja meg haragját örökké.
Hogy is vehette volna el a zsidókat Isten. Ha így lenne, akkor minekünk sem lenne reménységünk.
de tudjuk és látjuk a Biblia lapjairól, hogy Isten nem vetette el őket. Az Úr irgalmas és könyörületes. Minket is szeretett mikor még bűnösök voltunk.
Hála az Úrnak,hogy úgy lesz,ahogy az Úr Jézus mondta: Lészen egy pásztor és egy akol.
Ámen.
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Antee - 2011 Szeptember 21, 11:14:06
A Zsidok miertunk kemenyitetettek meg, hogy a nekunk adott kegyelem altal ennek ok is reszesei legyenek!
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: ditte - 2011 Szeptember 21, 11:20:02
Ámen!
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Guti Tünde - 2011 Szeptember 21, 12:36:38
Isten félretette saját népét, és a pogányok megmentésére fordult, hogy féltékennyé tegye választottait.
A keresztyénség szolgálata addig működik, amíg "a pogányok száma beteljesedik", akkor az Úr magához ragadja a Gyülekezetet, és újra Izrael lesz az, aki Istent képviseli ebben a világban. Természetesen Izraelben és vannak tiszta szívű messiást várók, és olyanok is, akik világiak.
Pál is megírta már régen, hogy vannak testi szerinti (származás szerinti) zsidók, és vannak szív szerintiek.  :168:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Antee - 2011 Szeptember 21, 14:08:28
Pontosan! :afro:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2011 Október 04, 08:34:25
13Az ÚR jóságos szavakkal, vigasztaló szavakkal válaszolt a velem beszélő angyalnak. 14A velem beszélő angyal pedig ezt mondta nekem: Hirdesd, hogy így szól a Seregek URa: Féltem Jeruzsálemet és a Siont, nagyon féltem! 15És nagyon fel vagyok háborodva az elbizakodott népek miatt, mert amikor én kevéssé haragudtam, ők a romlást segítették elő.  16Azért ezt mondja az ÚR: Irgalmasan fordulok Jeruzsálem felé, templomom fel fog épülni benne - így szól a Seregek URa -, és feszítenek ki mérőzsinórt Jeruzsálemben.  17Hirdesd még azt is, hogy így szól a Seregek URa: Bővelkedni fognak még városaim minden jóban, megvígasztalja még az ÚR Siont, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja.
Zak 1,13-17

 :2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: ditte - 2011 Október 04, 08:53:47
 :2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: petya1962 - 2011 Október 04, 09:12:39
Békesség legyen velünk!

Hát a fentiekhez sokat hozzátenni nem lehet.

Tény: Izrael megkeményíttetett.
Tény: az evangélium a pogányoké is:
Tény: vannak megtérő zsidók is.

Nos, ezek olyan tények, mint az, hogy még nincs itt a halottak feltámadásának ideje, de mégis vannak esetek, amikor a halott feltámad. Olyasmi ez, mint a mennyországnak az előhírnöke, mintegy kóstoló onnan.

Visszatérve a zsidókhoz: a megkeményedés igaz, s akkor ér véget, ha a pogányok teljessége megtért.

A kérdés csupán annyi, hogy addig mit kell tenni Isten újszövetségi népének? Szerintem végezni a halász munkáját, ott, ahová az Úr Jézus szól, hogy oda vesd ki a hálódat. Esélytelen ott horgászni, ahol nincs hal... Magyarán figyeljünk a Szellem vezetésére!
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2011 Október 04, 16:10:16
Kedves Testvérem!

A tények elsö pontjához, csak annyit szeretnék kiegészíteni az Íge alapján, hogy részben...

Rm 11,25    
Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.

Szeretnék továbbá egy információt itt tovább adni, amelyben meglátjuk Isten csodálatos kegyelmét:

Izrael: a Messiási zsidó mozgalom erősen megnövekedett

A Messiási zsidó mozgalom – azok a zsidók, akik hiszik, hogy Jézus Krisztus / Jeshua HaMassiah az Ószövetségben megígért Messiás – az elmúlt években Izraelben erősen megnövekedett.
Egy 300 tagból álló csoportból 40 éve alatt több mint 100 gyülekezet épült fel saccolás szerint 15 000 taggal, mondta Odet Shoshani (Jerusalem) lelkipásztor, az EDI (Evangéliumi Szolgálat, Izrael) évi konferenciáján június 3.-án a Stuttgart melletti Leinfeldenben.

Például a saját gyülekezete, a King of King’s (Királyok Királya) gyülekezet létszáma 2004-töl 50-röl több mint 200-ra gyarapodott. Ennek a fele 20 éve alatti fiatal. Shoshani felhívta a keresztényeket, hogy tekintsék e folyamatot úgy, hogy Isten elkezdte a szellemi újjáépítését Izraelnek. Támogassák ezt az újjáépítést úgy imában, mint cselekedetekben. Annyiban különböznek a keresztényektől, hogy Biblikus zsidó hagyományokat őrzik.

Forrás: EDI Leinfelden/ Németország

Idézet
A kérdés csupán annyi, hogy addig mit kell tenni Isten újszövetségi népének? Szerintem végezni a halász munkáját, ott, ahová az Úr Jézus szól, hogy oda vesd ki a hálódat. Esélytelen ott horgászni, ahol nincs hal... Magyarán figyeljünk a Szellem vezetésére!

Ebben teljesen egyetértek!

17.    
Csak a mint kinek-kinek adta az Isten, a mint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon. És minden gyülekezetben ekképen rendelkezem.
18.    
Körülmetélten hivatott el valaki? ne fedezze el azt; körülmetéletlenül hivatott el valaki? me metélkedjék körül.
19.    
A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten parancsolatainak megtartása.
20.    
Kiki a mely hivatásban hívatott el, abban maradjon.

1Kor 7,17-20

Álljunk oda ahová az ÚR hívott bennünket engedelmes lélekkel szolgálva az Evangéliumot.

Szeretettel, Shalom

 :2smitten:

Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: petya1962 - 2011 Október 04, 16:32:29
Kedves Testvérem!

A tények elsö pontjához, csak annyit szeretnék kiegészíteni az Íge alapján, hogy részben...

Rm 11,25    
Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.

Hm....

A részben a Rm 11,25-ben nem azt jelenti, hogy csak félig keményedett meg, hanem ez itt egy időhatározó: vagyis arra az időre történt, amíg pogányok...

A többiek vonatkozásában az általam leírtakat fenntartom.
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2011 Október 04, 16:49:00
Kedves Petya testvérem!

Amikor Jézus Krisztus a földön járt, akkor is csak részben (számban értve) keményedett meg népe. Azok a zsidók, akik hittek, és nem keményítették meg a szívüket vitték tovább az Evangéliumot is a nemzetek felé. Az elmúlt 2000 évben mindig is volt egy maradék, aki elfogadta Jézust, Isten, az Örökkévaló Messiásának.

Pál Apostol is szolgált nem csak a nemzetbelieknek, hanem a zsidóság felé is. Figyelembe vette a zsidó gondolkozást is, amikor a Zsidókhoz írt levelét írta. Tehát mi sem írhatjuk le, hogy majd ha a pogányok száma betelt...

Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, úgy a zsidókért, mint a nemzetbeliekért. Nekünk ma és most kell a Kegyelem esztendejét hirdetni.

De szolgáljon, mint már mondtam mindenki ott ahová a Lélek vezette.

Szeretettel, Shalom

 :2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: petya1962 - 2011 Október 04, 16:50:32
Miért? Én mást mondtam? :03:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2011 Október 04, 16:53:23
Bocsánat kedves Petya Testvérem, én úgy értettem, hogy Te a "részben" szót idötartamra értetted, és pedig számban.

De lehet, hogy félreértés volt.

Szeretettel, Shalom

 :2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: ditte - 2011 Október 04, 16:57:08


A kérdés csupán annyi, hogy addig mit kell tenni Isten újszövetségi népének? Szerintem végezni a halász munkáját, ott, ahová az Úr Jézus szól, hogy oda vesd ki a hálódat. Esélytelen ott horgászni, ahol nincs hal... Magyarán figyeljünk a Szellem vezetésére!
Egyetértek.
 :2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Antee - 2011 Október 09, 19:13:15
Kedves Petya testvérem!

Amikor Jézus Krisztus a földön járt, akkor is csak részben (számban értve) keményedett meg népe. Azok a zsidók, akik hittek, és nem keményítették meg a szívüket vitték tovább az Evangéliumot is a nemzetek felé. Az elmúlt 2000 évben mindig is volt egy maradék, aki elfogadta Jézust, Isten, az Örökkévaló Messiásának.

Pál Apostol is szolgált nem csak a nemzetbelieknek, hanem a zsidóság felé is. Figyelembe vette a zsidó gondolkozást is, amikor a Zsidókhoz írt levelét írta. Tehát mi sem írhatjuk le, hogy majd ha a pogányok száma betelt...

Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, úgy a zsidókért, mint a nemzetbeliekért. Nekünk ma és most kell a Kegyelem esztendejét hirdetni.

De szolgáljon, mint már mondtam mindenki ott ahová a Lélek vezette.

Szeretettel, Shalom

 :2smitten:

Igen Testvérem.
Az Igében folyamatosan láthatjuk, hogy az ÚR hagyott maradékot. Ott van Gedeon története, aki ha jól emlékszem 300 fős csapattal támadott az ellenségre. Pedig kezdetben több ezren voltak.

Ott van amikor Illés elbújt és az Úrnak azt mondta, hogy egyedül csak Ő maradt próféta. De az Úr felvilágosította, hogy azért jóval többen vannak.
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Batiszrael - 2011 November 30, 16:08:01
Szia Antee!

Találtam a neten egy hihetetlenül eltorzult, undoritó tanitást Isten nevében. Én még ilyennel soha nem találkoztam! Ezzel a témával kapcsolatos, ezért szeretném megkérdezni Tőled, elolvasnád-e, és ha TE is úgy látod, hogy nemhogy Isten tanitása, de egyenesen sátáni, akkor Európán belül le lehetne tiltatni. Személy szerint én nagyon szivesen megtenném, de mivel a közel-keleten élek, igy nincs hozzá jogköröm. Egyszerűen fel vagyok háborodva, csak azért nem linkelem be ide, mert ez a fórum nem méltó hozzá! Irj privit, ha gondolod. Én még azt is megmerem kockáztatni - bár a tanitás elején azt mondják nem ez a szándék -, de aljas módon az Igével visszaélve antiszemitizmusra használják fel a Bibliát! Azt hiszem, ez türhetetlen!
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Batiszrael - 2011 November 30, 16:20:36
Megtehetném, hogy Izraelen belül feljelentem ezt a honlapot (irást) de nem szeretném, ha a zsidóság ezt látná a kereszténységben, ami ott le van irva. Épp elég nehéz megmagyarázni, hogy az a Jézus aki üldözte őket nem az a Jézus, akiben én hiszek. Ha most megmutatom nekik ezt az irást (van újságiró barátom) akkor sok zsidó előtt be fog zárulni a megtérés kapuja, mert ezután az irás után egyik sem akar majd megtérni. Ezért is kellene eltüntetni, hogy ne okozzon kárt nemcsak a zsidóságban, de a tejjel táplálkozó hivő testvéreinkben sem, akiket esetleg meg lehet téveszteni.
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: ditte - 2011 November 30, 16:40:00
Drága Dafna!
Nagyon szomorú,hogy vannak borzalmas tévtanítások, amikkel tömik az  emberek fejét.
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Antee - 2011 November 30, 17:04:45
Szia Dafna!

Kerlek kuldd el privatban a linket.

Aldjon az Ur!
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2011 December 03, 09:57:48
Szeretnék itt egy írást ajánlani, ami a "maradék", a zsidó kereszténység történelmével foglalkozik.

A pietizmus befolyása a zsidókereszténység újjáéledésére Németországban, és a megsemmisítése a Harmadik Birodalomban

Jurek Schulz, az amzi teológiai elöadója, Holokausztot (Shoa, héberül) átélö családból származik. Vallásos zsidó gyermekként nevelkedett, majd teológiai egyetemi évei alatt felismerte az ÚJszövetség tanulmányozása közben, hogy Jézus / Jeshua a zsidóknak megigért Messiás, és megtért.
Jelenleg számos elöadói tevékenysége mellett igen sokat foglalkozik és kutat a zsidó keresztények történelmével.


"Közvetlenül utána (1935. november 15-től) kezdett el a német egyház a nácikkal közösen dolgozni, és az egyházközösség tagjairól listákat bocsátottak rendelkezésükre azért, hogy vizsgálható legyen, hogy az Árja-rendelet értelmében ki német és ki nem.

1936. május 8-án a birodalmi egyház valamennyi nem árja pásztorának nevét nyilvántartásba vették, és a következő években elbocsátották őket. Ernst Klee körülbelül 200 zsidó származású pásztort említ. Másrészt abból indulhatunk ki, hogy először körülbelül 72 ezer személyt, majd 39 ezer személyt az egyházi anyakönyvekből vettek nyilvántartásba."

Az egész cikk:

http://www.izrael-immanuel.net/?p=777 (http://www.izrael-immanuel.net/?p=777)


Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Batiszrael - 2011 December 10, 12:01:10
Szia Antee!

El fogom küldeni a linket, bár azóta másnak is szóltam, legalább egy valaki lenne, akinek sikerül levetetni a netről.
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Batiszrael - 2011 December 10, 12:06:52
Szia Antee!

El fogom küldeni a linket, bár azóta másnak is szóltam, legalább egy valaki lenne, akinek sikerül levetetni a netről.

Most az előbb elküldtem, remélem meg is kaptad! Sajnos még mindig a neten van...bár ne találtam volna meg!  :pityereg:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Antee - 2011 December 10, 13:47:16
Igen Testvérem, már válaszoltam is. Az egyház vezetőinek kellene lépnie ez ügyben. Őket értesíthetjük, talán ez a legtöbb amit tehetünk.
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: ditte - 2011 December 10, 14:10:03
Kedves Dafna!
Imádkozom,hogy vegyék le a netről.
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2011 December 10, 14:32:25
Szia Antee!

El fogom küldeni a linket, bár azóta másnak is szóltam, legalább egy valaki lenne, akinek sikerül levetetni a netről.

Most az előbb elküldtem, remélem meg is kaptad! Sajnos még mindig a neten van...bár ne találtam volna meg!  :pityereg:

Kedves Batiszrael!

Sajnos nem csak ez az oldal terjeszt tévtanításokat Izraellel kapcsolatban. De tudjuk, hogy Isten elött nincs rejtve semmisem. Ö az Igaz Bíró, Izrael Szentje!

16. Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram!
17. A te nevedben örvendeznek egész nap; és a te igazságodban felmagasztaltatnak.
18. Mert az ő erejöknek ékessége te vagy; a te jóakaratoddal emeled fel a mi szarvunkat is.
19. Mert az Úr a mi paizsunk, és Izráelnek Szentje a mi királyunk.

Zsolt 89,16-19

Shabbat Shalom
 :2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: zoltan - 2011 December 10, 14:54:47
Békesség.

Zsid 10:30  Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.

Ef 6:10  Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.
Ef 6:11  Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
Ef 6:12  Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

Nem a mi dolgunk ezt elintézni, sem felvenni a harcot.

2Kor 10:3  Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk.
2Kor 10:4  Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására;

Az Úr az, aki majd igazságot szolgáltatt.

 :2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Shomer ayin - 2011 December 10, 15:15:50
Áldott Testvérem bat Israel. Olvastam én is amit nekem elküldtél, és valóban elszomorító látni, hogy mivé teszik-hogyan forgatják ki Isten Igéjét-látni azt hogyan Káromolják az Élő Istent, mert amikor azt állítják hogy Istennek nem sikerült valami első nekifutásra ezért módosított az Ő tervén... ez valójában Istenkáromlás! Hiszen a mi hitük ez: Isten tökéletes; Mindenható;és minden utjában tökéletes!
De! Meg kell értenünk Testvérem a Messiás Főpapi Imájának lényegét:Jn 17,15    
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
Így tehát, amíg e világban vagyunk, látunk és hallunk elszomorító-vér forraló dolgokat. Ám tudjuk, nincs új a nap alatt...
Mert Péter is írt hasonló dolgok elszenvedőjéről:Péter Apostol II. levele 2. rész

1.    
Valának pedig hamis próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak.
2.    
És sokan fogják követni azoknak romlottságát; a kik miatt az igazság útja káromoltatni fog.
3.    
És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek; kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad.
4.    
Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség lánczaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;
5.    
És ha a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetőjét, nyolczad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát;
6.    
És ha Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, a kik istentelenkedni fognak;
7.    
És ha megszabadította az igaz Lótot, a ki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt;
8.    
(Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötri vala az ő igaz lelkét):
9.    
Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.
Áldott Testvérem. e világban élünk egyenlőre,és testbe zárva.A Televízió, az Internet,az újságok többsége nem más, mint ablak a világra. Nem a mienk,nem nekünk van fenntartva,nem minket szolgálnak, DE (!) használhatjuk mi is a mi céljainkra! Ám csupán ennyi és nem több. Vannak a net-en más bűnök is,csak egyszerűen nem nézegetjük. Javaslom Áldott Testvérem, minthogy mi ez ellen úgysem tehetünk többet, legyen ez a link is egy a sok közül, amit nem látogatunk...
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2011 December 15, 13:32:49
5. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
6. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

2Móz 19,5-6

Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

1Pt 2,9

 :2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2012 Január 27, 22:20:11
Odafönt pedig az ÚR állt, és ezt mondta: Én vagyok az ÚR, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. 14. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. 15. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.
1Móz 28,13-15

Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében tiértetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, 29. hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok.
Róm 11,28-29
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: ditte - 2012 Január 28, 16:44:42
ÁMEN!!!
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2012 Január 28, 16:58:17
Igen, kedves Ditte!

Ha fiai elhagyják tanításomat, és nem élnek törvényeim szerint, 32. ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsolataimat, 33. akkor bottal büntetem meg őket vétkükért, és csapásokkal bűnükért. 34. De szeretetemet nem vonom meg tőle, és nem csalom meg, mert hűséges vagyok. 35. Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött.
Zsolt 89,31-35

 :2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2012 Február 04, 08:35:00
4. Mert az Izráel fiai is sok ideig maradnak király nélkül, fejedelem nélkül, áldozat nélkül, szoborkép nélkül, efód nélkül és theráfok nélkül.
5. Azután megtérnek Izráel fiai és keresik az Urat, az ő Istenöket, és Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz és az ő jóságához az utolsó időkben.

Hós 3,4-5

8. De te Izráel, én szolgám, Jákób, a kit én elválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak magva;
9. Te, a kit én a föld utolsó részéről hoztalak és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondám néked: Szolgám vagy te, elválasztottalak és meg nem útállak:
10. Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.

Ézs 41,8-10

1. Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való.
2. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről? a mint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván:
3. Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták; és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
4. De mit mond néki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hétezer embert, a kik nem hajtottak térdet a Baálnak.
5. Ekképen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint.

Róm 11,1-5


1. Zsoltár.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja.
2. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a népek előtt megjelentette az ő igazságát.
3. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.
4. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek!

Zsolt 98,1-4

 :2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Guti Tünde - 2012 Február 05, 10:47:02
"Egybegyűjtöm akkor mind a pogányokat, és levezetem őket a Jósafát völgyébe, és perbe szállok ott velük az én népemért és örökségemért, az Izraelért, amely szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen...
Tömegek, tömegek, az ítélet völgyében! Mert közel van az Úrnak napja...
Az Úr pedig megharsan a Sionról és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld, de az Úr az Ő népének oltalma, és az Izraelnek erőssége!
És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen. És szentté lészen Jeruzsálem, és idegenek nem vonulnak át többé rajta...
De a Júda örökké megmarad, Jeruzsálem is nemzetségről nemzetségre.
És kitisztítom vérükből, amelyből még ki nem tisztítottam, és a Sion lesz az Úr lakóhelye."
Jóel 3:2, 14, 16-17, 20-21. 
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2012 Február 08, 08:27:50
De akkor sem vetem meg őket, amikor ellenségeik földjén lesznek, és nem utálom meg őket annyira, hogy véget vessek nekik, megszegvén velük kötött szövetségemet, mert én, az ÚR, az ő Istenük maradok. 45. És visszaemlékezem az elődeikkel kötött szövetségre, akiket kihoztam Egyiptom földjéről a nemzetek szeme láttára, hogy Istenük legyek, én, az ÚR. 46. Ezek azok a rendelkezések, döntések és törvények, amelyeket az ÚR szerzett maga és Izráel fiai között a Sínai-hegynél, Mózes által.
3Móz 26,44-46
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Shomer ayin - 2012 Március 14, 18:20:37
Íme egy az "újszövetségi írásokból" származó Ige, melyben nem Pál, de Péter így szól : Apcsel 3,22.    
Mert Mózes ezt mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai közül, mint engem; azt hallgassátok mindenben, a mit csak szólánd néktek.
23.    
Lészen pedig, hogy minden lélek, valamely nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtatni a nép közül.
24.    
De a próféták is mindnyájan Sámueltől és a következőktől fogva, a kik csak szóltak, e napokról jövendöltek.
25.    
Ti vagytok a prófétáknak és a szövetségnek fiai, melyet Isten szerzett a mi atyáinkkal, mondván Ábrahámnak: És a te magodban megáldatnak a földnek nemzetségei mindnyájan.
26.    
Az Isten az ő Fiát, Jézust első sorban néktek támasztván, elküldé őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket megtérítvén bűneitekből.
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2012 Március 14, 18:57:33
Idézet
Az Isten az ő Fiát, Jézust első sorban néktek támasztván,

Tehát elvettetésröl szó sincs, ahogy azt Pál apostol is mondja!

Köszönöm, az Ígét Testvérem!

 :2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2012 Március 22, 22:03:30
Van egy fajta keresztény gondolkozásban egy paradox: Az Ószövetség a zsidóké, nem kell vele foglalkozni.  A paradox viszont az, hogy a Róma 11-ben megmagyarázza Pál apostol, miként lesznek beoltva a nemzetbeliek a szelíd olajfába, Izraelbe. Tehát valahol mégis Újszövetségi gondolat, hogy a zsidók nem valami különleges kivülálló kuriozumok, hanem az az olajfa amibe beoltattak a pogányok hit által...

 :2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Antee - 2012 Március 22, 22:17:53
Bizony, beoltattunk vadolajfaként a szelíd olajfába! :2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2012 Március 22, 23:04:21
És a Gyökér Szent! Jézus Krisztus!!!

Róm. 11:16.    Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok.

Ézs. 53:2.    Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna.

 :2smitten:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2012 Július 29, 08:51:08
De Sion ezt mondta: Elhagyott engem az ÚR, megfeledkezett rólam az én Uram! 15. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad! 16. Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid.
Ézs 49,14-16

Ha Isten a tenyerébe véste be Izraelt - ami mindenképpen sebet jelent (Az Ö sebeiben gyógyultunk meg) - akkor nincs olyan hatalom, amely azt kiradírozhatná! Ö nem feledkezik meg soha népéröl, erröl szent Ígeretünk van!

 :ima02:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2012 Augusztus 15, 13:17:02
De te, szolgám, Izráel, Jákób, akit kiválasztottam, barátomnak, Ábrahámnak utóda! 9. A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek meg! 10. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. 11. Megszégyenülnek és gyalázatba esnek mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak. 12. Keresed, és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak. 13. Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek! 14. Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel! Én megsegítlek - így szól az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje -.
Ézs 41,8-14

 :ima02:

Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2012 Szeptember 09, 13:07:08
  5. Halljátok az Úrnak beszédét, a kik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, a kik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek.
  6. Halld! zúgás a város felől, hah! a templom felől, hah! az Úr, a ki megfizet ellenségeinek.
  7. Mielőtt vajudott volna, szült, mielőtt fájdalom jött rá, fiút hozott világra.
  8. Ki hallott olyat, mint ez, ki látott hasonló dolgokat? Hát egy ország egy nap jön-é világra, és egy nép egyszerre születik-é? mert vajudott és meg is szűlé Sion az ő fiait!
  9. Hát én csak megindítsam és ne vigyem véghez a szűlést? szól az Úr, vagy én, a ki szűletek, bezárjam-é a méhet? így szól Istened.
  10. Örüljetek Jeruzsálemmel, és örvendjetek fölötte mind, a kik őt szeretitek; vígadjatok vele örvendezéssel mindnyájan, a kik gyászoltatok miatta!
  11. Hogy szopjatok és megelégedjetek megvígasztaltatásának emlőjén, hogy igyatok és örvendjetek dicsőségének bőségén.

Ézs 66,5-11

http://www.youtube.com/watch?v=C7ruAmWfb4A#ws (http://www.youtube.com/watch?v=C7ruAmWfb4A#ws)

 :ima02:
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: tomi - 2012 Szeptember 09, 14:34:29
 "Akik az ÚRban bíznak,
 olyanok, mint a Sion hegye,
amely nem inog, hanem örökre megáll.
Jeruzsálemet hegyek fogják körül,
népét pedig az ÚR karolja át
most és mindörökké."
                              zsolt.125 1-2.
   Áldott Testvérem! Köszönöm az üzenetet.
                                                                   Tamás
Cím: Re:A zsidók elvetettek?
Írta: Elisabeth - 2012 Szeptember 09, 14:46:29
Áldott Testvérem, Tomi!

Megmondom öszintén, engem is nagyon mélyen megérintett a videó és nem tudtam könnyek nélkül végignézni...  :060:

„Halljátok az ÚR igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok:
Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját.“

Jer.31,10

 :2smitten: