Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2012 Január 13, 21:15:32

Cím: A frigyláda
Írta: Antee - 2012 Január 13, 21:15:32
A topichoz kapcsolódó hozzászólásoknak. :2smitten:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Elisabeth - 2012 Január 13, 22:10:32
Kezdjük egy képpel....

 :2smitten:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Antee - 2012 Január 13, 22:22:37
Köszönöm Testvérem!

Vajon most hol lehet a frigyláda? Az izraeli állam tulajdonában lehet?
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Elisabeth - 2012 Január 13, 22:29:29
Kedves Antee!

Szerintem csak spekulálni tudunk. Érdekességképpen megemlíteném, hogy a római diadalív felsö részén a köbe vésve látható.

Ezért sokan azt is gondolják, hogy Rómába vitték a rómaiak.

 :2smitten:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Antee - 2012 Január 13, 22:58:51
Az egyik apokrif iratban (talán a Makkabeusok könyvében) azt olvashatjuk, hogy Jeruzsálemben egy hegy oldalába rejtették.
Cím: Re:A frigyláda
Írta: petya1962 - 2012 Január 14, 09:31:55
Béke legyen veletek!
Gondoljátok, ha ismert lenne a helye, már nem hoznák nyilvánosságra? A zsidóknak lételeme lenne, hogy birtokolják, esetleg felépítsék a templomot is hozzá (rá, mellé).
Igen,csak spekulálni tudunk.

Engem inkább a vele kapcsolatos bibliai tanítás érdekel...
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 14, 11:08:31
Az egyik apokrif iratban (talán a Makkabeusok könyvében) azt olvashatjuk, hogy Jeruzsálemben egy hegy oldalába rejtették.

Látod Antee, néha nem is olyan rossz apokrifet olvasgatni...csak szelektálni kell, olyan mint a Talmud is.
Cím: Re:A frigyláda
Írta: ditte - 2012 Január 14, 15:14:06
Ez egy nagyon jó topic.
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Elisabeth - 2012 Január 14, 17:01:41
Frigyláda - héberül: אָרוֹן הָבְּרִית ʔārōn hābrīt,

Isten jelenlétének színhelye

Készítsenek egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas ládát akácfából! 11. Vond be színarannyal, kívül-belül vond be, és készíts rá körös-körül aranyszegélyt! 12. Önts négy aranykarikát és erősítsd azokat a négy alsó sarkára! Két karikát az egyik oldalára, és két karikát a másik oldalára! 13. Készíts rudakat is akácfából, és azokat is vond be arannyal! 14. Dugd a rudakat a láda oldalain levő karikákba, hogy hordozható legyen a láda azokon! 15. Legyenek a rudak a láda karikáiban, ne vegyék ki azokból! 16. Tedd a ládába a Bizonyságot, amelyet neked adok! 17. Készíts két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles fedelet is színaranyból! 18. Készíts két kerúbot szintén aranyból! Ötvösmunkával készítsd azokat a födél két végére. 19. Az egyik kerúbot az egyik végére készítsd, a másik kerúbot a másik végére, a födél két végére készítsétek a kerúbokat! 20. A kerúbok kiterjesztett szárnnyal legyenek rajta, betakarva szárnyukkal a födelet, és egymás felé forduljanak. A kerúbok arca a födél felé forduljon! 21. A födelet tedd a ládára, a ládába pedig tedd bele a Bizonyságot, amelyet neked adok. 22. Ott jelenek meg neked, és beszélek veled a födélről, a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak. Beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izráel fiainak. 23. Azután készíttess egy két könyök hosszú, egy könyök széles és másfél könyök magas asztalt akácfából! 24. Vond be színarannyal, és készíttess rá körös-körül aranyszegélyt! 25. Készíttess rá körös-körül egy tenyérnyi keretet, a keretére pedig készíttess körös-körül aranyszegélyt! 26. Készíttess hozzá négy aranykarikát is, és erősítsd a karikákat a négy láb négy felső végére. 27. A rúdtartó karikák a keretnél legyenek, hogy hordozható legyen az asztal. 28. A rudakat akácfából készíttesd, és vond be arannyal: azokon hordozzák az asztalt! 29. Készíttess hozzá tálakat, serpenyőket, korsókat és kelyheket, amelyekkel italáldozatot végeznek! Színaranyból készíttesd azokat! 30. Tégy elém az asztalra mindenkor szent kenyeret!
2Móz 25,10-30

A Bizonyság a két kötábla volt a parancsolatokkal. A papoknak kellett hordozniuk .

Abban az időben választotta külön az ÚR a Lévi törzsét, hogy hordozzák az ÚR szövetségládáját, hogy az ÚR színe előtt álljanak az ő szolgálatára, és hogy áldást mondjanak az ő nevével. Így van ez ma is. 9. Ezért nem kapott Lévi örökrészt a testvéreivel együtt. Az ÚR az ő öröksége, ahogyan megígérte neki Istened, az ÚR.
5Móz 10,8-9

Ezért volt a büntetés, amikor szekeren vitték a Frigyládát!

Az Isten ládáját egy új szekéren vitték el Abinádáb házából, és Uzzá meg Ahjó irányították a szekeret. 8. Dávid pedig és egész Izráel szent táncot járt Isten színe előtt teljes erővel, énekelve, citerák, lantok, dobok, cintányérok és harsonák kíséretében. 9. Amikor Kídón szérűjéhez értek, Uzzá kinyújtotta a kezét, hogy megfogja a ládát, mert megbotlottak az ökrök, 10. ezért fellángolt az ÚR haragja Uzzá ellen, és lesújtott rá, mivel kinyújtotta kezét a láda felé, és meghalt az Isten színe előtt.
1Krón 13,7-10

Akkor ezt mondta az ÚR Mózesnek: Vidd vissza Áron vesszejét a bizonyság elé megőrzés végett, jelül a lázadóknak, és vess véget zúgolódásuknak, hogy ne haljanak meg. 26. Mózes egészen úgy cselekedett, ahogyan megparancsolta neki az ÚR.

4Móz 17,25-25

Áronnak pedig azt mondta Mózes, hogy vegyen egy edényt, tegyen bele egy teljes ómernyi mannát, és helyezze el az ÚR színe előtt, hogy megőriztessék a jövendő nemzedékeknek. 34. Oda is helyezte azt Áron megőrzésre a bizonyság ládája elé, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
2Móz 16,33

Tehát tartalma:
Kötáblák a parancsolatokkal, egy ómer Manna (Szent kenyér) Áron vesszeje

 :2smitten:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Elisabeth - 2012 Január 14, 17:10:47
Megemlíteném még az Újszövetségböl is:

A második kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek: 4. ebben volt egy arany füstölőoltár és a szövetség ládája, minden oldalról arannyal borítva. A szövetségládában volt az aranyedény mannával tele és Áron kivirágzott vesszeje, meg a szövetség táblái, 5. fölötte pedig a dicsőség kerubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét.

Zsid. 9,3-5
Cím: Re:A frigyláda
Írta: ditte - 2012 Január 14, 17:16:13
Köszönöm testvérem.
Cím: Re:A frigyláda
Írta: torokildiko46 - 2012 Január 15, 10:14:42
 :morning:
A frigyláda (héberül אָרוֹן הָבְּרִית, Ārōn Hāb’rīt) az a szent láda, melyet az Ószövetség elbeszélése szerint Mózes a pusztában készített.[1] Leírása szerint akácfából készült, kívül és belül arannyal volt bevonva, fedelén pedig, amely egészen aranyból való volt, két kerub [2] nyugodott. Ebben őrizték a két kőtáblát, amelyre a Tízparancsolat volt felírva, emlékeztetőül mannát és Áron kivirágzott vesszejét tették bele. Nevezték még a szövetség ládájának, Isten ládájának és a bizonyság ládájának, a tetejét pedig a kegyelem királyi székének, vagy az engesztelés fedelének.
Mérete a Bibliában (2 Mózes 37, 1-7) olvasható leírás szerint: a hosszúsága harmadfél sing, a szélessége és a magassága egyaránt másfél sing.
A bírák korában Silóban állott. Éli főpap idejében, amikor fiai a filiszteusok elleni háború alkalmával a nép kívánságára a frigyládát a táborba vitték, a filiszteusok Ebenhaezernél megverték izraelitákat és magukkal vitték a frigyládát. Asdódban, a Dágon istenség templomában állították fel, ezután azonban dögvész ütött ki köztük. Ezt a frigyládában lakozó istenség haragjából származtatták, ezért visszaküldték a ládát az izraelitáknak Béth Semesbe.[4] Béth Semesből Kirjath Jearimba és Giboába került, míg végül Dávid király Jeruzsálembe vitette.
A jelenések könyve szerint a frigyláda a mennybe, Isten templomába fog kerülni, amelynek következményei: villámlások, szózatok, mennydörgések, földindulás, jégeső (Jel 11,19És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.:!!!! :026:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 15, 10:22:38
Szia Ildikó!

Elolvastam az idézett Igét, miszerint:
"És megnyilt az Isten temploma a mennyben, s megjelent a templomában az ő szövetségének ládája, és villámlás, zúgás és mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támadt."

Ez a jelenség a hetedik trombitaszó után történik meg. Nem hinném, hogy már ott tartanánk történelmileg!
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 15, 10:24:56
Ezen Igék előtt egyébként ez van irva:

"A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön-örökké."
Hát ettől még messze vagyunk...addig még sok minden fog itt történni történelmileg.
Cím: Re:A frigyláda
Írta: torokildiko46 - 2012 Január 15, 10:30:41
 :016:
 kedves Dafna! örülök hogy itt vagy! természetesen igazad van , én nem fejeztem be a  hosszú mondandómat! de te befejezted! nagyon nagy áldás vagy! köszönöm szépen áldott testvérnőm:
Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.
3
Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged.
4
Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela.
5
Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.
6
Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet! :thanks: :030: :028:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 15, 10:39:01
Szia Kedves!

Ha ezt Te is igy gondolod, akkor kéne kérni a modikat, hogy a következő mondatodat irják át:

"A jelenések könyve szerint a frigyláda a mennybe, Isten templomába került," igy:
Isten templomába fog kerülni - mert jelen pillanatban még nem ott van.

Puszillak.
 :031:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Antee - 2012 Január 15, 10:48:23
Javítva Testvéreim.
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 15, 10:49:23
Javítva Testvéreim.

Köszönjük szépen.
Cím: Re:A frigyláda
Írta: torokildiko46 - 2012 Január 15, 10:58:27
 :thanks: köszönöm!!!
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Shomer ayin - 2012 Január 15, 13:23:45
Áldott Testvéreim. Mind Tudjuk: Így szólt az Úr Mózeshez:II.Mózes 25,10.    
És csináljanak egy ládát sittim-fából; harmadfél sing hosszút, másfél sing széleset, és másfél sing magasat.
11.    
Borítsd meg azt tiszta aranynyal, belől is kivül is megborítsd azt, és csinálj reá köröskörűl arany pártázatot.
12.    
És önts ahhoz négy arany karikát, és illeszd azokat a négy szegeletére; egyik oldalára is két karikát, a másik oldalára is két karikát.
13.    
Csinálj rúdakat is sittim-fából, és azokat is megborítsd arannyal.
14.    
És a rúdakat dugd a láda oldalain levő karikákba, hogy azokon hordozzák a ládát.
15.    
A rúdak álljanak a láda karikáiban; ne vegyék ki azokból.
16.    
És a bizonyságot, a melyet néked adok, tedd a ládába.
17.    
Csinálj fedelet is tiszta aranyból: harmadfél sing hosszút, és másfél sing széleset.
18.    
Csinálj két Kérubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat a fedélnek két végére.
19.    
Az egyik Kérubot csináld az egyik végére innen, a másik Kérubot a másik végére onnan: a fedélből csináljátok ki a Kérubokat annak két végén.
20.    
A Kérubok pedig terjeszszék ki szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet; arczaik egymásfelé legyenek; a Kérubok arczai a fedél felé forduljanak.
21.    
A fedelet pedig helyezd a ládára felül, a ládába pedig tedd a bizonyságot, a melyet adok néked.
22.    
Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két Kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, a miket általad parancsolok az Izráel fiainak.
   
Tehát először is a fa! A Szent Tan bizonysága szerint, a Fa az embert jelzi! /Ézs 56,3 ;Jer 5,14 ;.......;Mk 8,24/ Tehát a Fa az emberi természetet Jelzi! Azután az Örökkévaló rendelése ez:II Móse 25,11.    
...Borítsd meg azt tiszta aranynyal, belől is kivül is megborítsd azt,...

Ismét tudjuk: Az arany az Isteni Természetet Jelzi! És Tudjuk mind, mi volt a Frigyládában: A Szövetség táblái, A mannás korsó, vagyis az Élet Kenyere, és a kiválasztást jelző kihajtott vessző! Amennyiben mindezt összevetjük, máris összeáll a kép, kit jelképezett a Frigyláda, amit tehát a szövetség ládájának nevezünk! Yessua, vagyis az Üdvözítő köszön ránk!Ez volt az előképe annak ami a későbbiekben meg is lett! Hiszen: Megszületett emberi Testben, ám nem férfiú magvából született, tehát nem emberi természettel! Így is volt ez megírva:1Móz 3,15    
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
   
Minden e világra született ember a férfi magva.és ennek megfelelően örökli az emberi természetet. Yessua pedig Asszony magvából született, tehát NEM EMBERI TERMÉSZETTEL, HANEM ISTENI TERMÉSZET ÁLTAL TESTESÜLT MEG! Bár emberi testben... Tehát a Fa, borítva lett minden felől arannyal...
És a szövetség táblái: Ézs 42,1    
Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.;
Ézs 42,3    
Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
Ézs 42,4    
Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
   Ézs 42,21    
Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagygyá teszi és dicsőségessé.
   
legvégül pedig:Mt 5,17    
Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. /!!!/
   
Van nekünk még itt a Mannás korsó. Mit is kezdhetnénk ezzel? nos:5Móz 8,3    
És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, a melyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, a mi az Úrnak szájából származik.;
Jn 6,35    
Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
Ill.:Jn 6,48    
Én vagyok az életnek kenyere.
   
Már csak a kiválasztást jelentő Kihajtott vesszőszált kell beazonosítani tehát...:Ézs 11,1    
És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik.   / Azt is tudjuk mind: Őt úgy is nevezték: Názáreti! Názáret, eredetileg : "Nácá" jelentése: Vesszőszál...
Mindemellett:   Zsolt 110,4    
Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint.

Mindez hát a kiválasztás!

íGY TEHÁT MIND TUDJUK YESSUA A FRIGYLÁDA JELENTÉSE!

Ehhez ha hozzá vesszük: Zsid. 6,19.    
Mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpítnál,
20.    
A hová útnyitóul bement érettünk Jézus, a ki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.
Tehát a Mennyei Szentek Szentjébe ment, hogy közben járjon értünk, akkor talán nem is kell módosítani az előző hozzászólást...
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 15, 13:38:58
Szia Kedves!

Ha ezt Te is igy gondolod, akkor kéne kérni a modikat, hogy a következő mondatodat irják át:

"A jelenések könyve szerint a frigyláda a mennybe, Isten templomába került," igy:
Isten templomába fog kerülni - mert jelen pillanatban még nem ott van.

Puszillak.
 :031:

Szia Shomer Ájin!

Ez a hozzászólásom fizikálisan utalt a frigyládára, nem szimbolikus értelemben. Ha a Frigyláda fizikálisan ma is a mennyben lenne, badarság lenne itt a Földön keresgetni...Szerintem itt van, csak nagyon sok fikció született már ezzel kapcsolatosan, aminek a fele se igaz...
Hallottam én már olyat is hogy egyenesen a Vatikánban őrzik, talán ez volt a legszédületesebb közülük.
Mindenesetre én voltam a Szentek Szentjéhez jelenleg legközelebb eső helyen és meg merem kockáztatni a feltételezésemet, hogy az még mindig ott van alul...talán azért is hadakoztak az arabok annyira ellene, hogy falazzák vissza a Mórija hegyének alagútjait...hmmm....hmmm....
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Shomer ayin - 2012 Január 15, 13:56:27
Testvérem. Értettem amit írtál , és az amit én írtam nem is mondd ellen az általad leírtakkal. Mert én is vallom: A Frigyláda el van rejtve, és az idők végezetén meg is fogják találni! Íme egy erre utaló jel:
A síita iszlám szerint a Mahdi

1. Az iszlám megváltó
2. Mohamed leszármazottja
3. A világszerte élő minden muzulmán kalifája és imámja
4. Példátlan tekintélyű politikai, katonai és vallási világvezető
5. A földet sújtó nagy felfordulás és szenvedés korszaka után jelenik meg
6. Igazságot teremt az egész földön
7. Forradalmat indít az új világrend megteremtésére
8. Minden nemzet ellen háborút indít, amelyik szembeszáll vele
9. Hétéves békeszerződést köt egy papi családból származó zsidóval
10. Meghódítja Izraelt az iszlám számára, és a zsidók elleni végső harc élére áll
11. Hét éven keresztül uralkodik Jeruzsálemben
12. Az iszlámot teszi az egyetlen vallássá a földön
13. Megtalálja és Jeruzsálembe viszi a Frigyládát
14. Hatalmat kap Allahtól a szél, az eső és a termés felett
15. Hatalmas gazdagságot birtokol és oszt szét
16. Az arca csillagként fénylik, és mindenki rajongva szereti
(Forrás: John Walvoord: Olaj, Armageddon és a Közel-Kelet)
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 15, 14:24:40
Ez a könyv nagyon érdekel engem...sajnos nem olvastam!
Lenne kedved végig nézni velem a Bibliában hogy hol is vannak utalások a Frigyládára és hogy hová kerülhetett? Mikor is "veszett el" pontosan?
Komolyan nekem van egy olyan gyanúm, hogy jelenleg is Izraelben van. Ez persze lehet hogy teljes tévedés, de mikor ott lent jártam, fizikálisan érezhető volt Isten jelenléte. De nagyon! Arról már nem is beszélek, hogy a Sirató-falnál is érzékelhető, de ami ott lenn van az tényleg a Shekina. Én megdöbbentem tőle!
Amikor ott jártunk az idegenvezető azt mondta, - ott volt egy befalazott hely -, hogy ez az a hely, ami legközelebb van a Szentek Szentjéhez. Bár lehet hogy magának a helynek is isteni kisugárzása van, de mi van akkor, ha ott van a Láda is? Egyébként azt mondták, hogy az arabok tiltakozása miatt voltak kénytelenek befalazni azt a helyet.
Ha valaki erre jár, ajánlom túrista célként. De: felhivnám a figyelmet, hogy (ha jól emlékszem) vagy három (1?) évre mindig le vannak foglalva ezek az utak, tehát ha valaki most rendeli meg, majd csak három (1?) év múlva tudja megnézni...
Tehát érdemes először ezt letárgyalni és csak utána repülőjegyet venni...
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 15, 14:30:55
Élő video kamera: jeruzsálemi Siratófal.

Mielőtt beinditjátok, van ott egy kép. A bal oldalon a fal mellett látható egy kapu, ott lehet lejutni oda, amiről eddig beszéltem.

http://www.aish.com/w/46127727.html (http://www.aish.com/w/46127727.html)
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Shomer ayin - 2012 Január 15, 14:37:45
Ez a könyv nagyon érdekel engem...sajnos nem olvastam!
Lenne kedved végig nézni velem a Bibliában hogy hol is vannak utalások a Frigyládára és hogy hová kerülhetett? Mikor is "veszett el" pontosan?
Komolyan nekem van egy olyan gyanúm, hogy jelenleg is Izraelben van. Ez persze lehet hogy teljes tévedés, de mikor ott lent jártam, fizikálisan érezhető volt Isten jelenléte. De nagyon! Arról már nem is beszélek, hogy a Sirató-falnál is érzékelhető, de ami ott lenn van az tényleg a Shekina. Én megdöbbentem tőle!
Amikor ott jártunk az idegenvezető azt mondta, - ott volt egy befalazott hely -, hogy ez az a hely, ami legközelebb van a Szentek Szentjéhez. Bár lehet hogy magának a helynek is isteni kisugárzása van, de mi van akkor, ha ott van a Láda is? Egyébként azt mondták, hogy az arabok tiltakozása miatt voltak kénytelenek befalazni azt a helyet.
Ha valaki erre jár, ajánlom túrista célként. De: felhivnám a figyelmet, hogy (ha jól emlékszem) vagy három (1?) évre mindig le vannak foglalva ezek az utak, tehát ha valaki most rendeli meg, majd csak három (1?) év múlva tudja megnézni...
Tehát érdemes először ezt letárgyalni és csak utána repülőjegyet venni...
Sőt Testvérem. Úgy tudom, hogy pontosan a feltárás miatt volt a kilencvenes évek elején egy nagy nemzetközi nyomás, és határozottan kijelentették: amennyiben folytatják a feltárást, az Háborúra ad okot! Vajjon kik lehettek akiket zavarta volna a Frigyláda megléte? Vagy lehet hogy csupán azért nem engedik, mert ezúttal nem tudnának aranyból egereket csinálni engesztelésül?
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 15, 14:41:37
Van benne valami..., de ez fel sem merült volna bennem, mig ott lent nem jártam...
Fizikálisan érzékelhető a Shekina, bizsereg a levegő, egyszerűen nem tudom megmondani, mi volt ott, akkor...
Olyan mint mikor kiárad a Szent Lélek.
Elvihették egyáltalán onnan? A Bibliában volt aki csak azért halt szörnyet, mert hozzányúlt...
Majd pont a Pápa követeinek engedte volna meg Isten hogy a Vatikánba hurcolják...hmmm....  :?:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 15, 14:56:19
Hoztam egy érdekes Igét, van egy másik is, amit keresek.

Dániel 9/27-ből

"A templom szegélyére odakerül az iszonyatos bálvány, mig csak rá nem szakad a pusztitóra a végleges megsemmisülés."
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 15, 15:01:44
Nem ezt kerestem, de ez is érdekes:
Habakuk 3/13

"Kivonulsz néped szabaditására, fölkented szabaditására. Szétzúzod a bűnös házának tetejét, alapját föltárod a sziklatalajig. Szela"
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Shomer ayin - 2012 Január 15, 15:18:16
Van benne valami..., de ez fel sem merült volna bennem, mig ott lent nem jártam...
Fizikálisan érzékelhető a Shekina, bizsereg a levegő, egyszerűen nem tudom megmondani, mi volt ott, akkor...
Olyan mint mikor kiárad a Szent Lélek.
Elvihették egyáltalán onnan? A Bibliában volt aki csak azért halt szörnyet, mert hozzányúlt...
Majd pont a Pápa követeinek engedte volna meg Isten hogy a Vatikánba hurcolják...hmmm....  :?:
Nos Testvérem, Itt a történeti leírások két szálon futnak tovább.
Tehát amiből kiindulnak a szálak: Az egyik Utolsó feljegyzés a Frigyládáról:Krónika II. könyve 35. rész

1.    
És megtartá Jósiás Jeruzsálemben a húsvétünnepet az Úrnak; és megölék a páskhabárányt az első hónap tizennegyedik napján.
2.    
És állítá a papokat az őrállásukra, és buzdítá őket az Úr házának szolgálatára.
3.    
És monda a Lévitáknak, a kik az egész Izráelt oktatják, és magokat az Úrnak szentelék: Helyheztessétek a szent ládát a házba, a melyet készített volt Salamon a Dávid fia, az Izráel királya; nem kell most vállatokon hordoznotok; hanem szolgáljatok az Úrnak, a ti Istenteknek, és az ő népének az Izráelnek.
   
Ezek után már nem olvasunk többé a ládáról, csupán utalásokban.
   
Vissza a történet gyökereihez! Tehát Salamon Király biza bölcs volt, mert ezzel áldotta mmeg őt az Örökkévaló. Olvasunk egy történetet, miszerint eljött hozzá a Sába Királynője... Tehát a történet szerint, (és ez már nics írva a Szent Tan-ban) Salamon és közte megesett egy személyes légyott is...
És Sába Királynője bizony fogant a méhében. Ez a gyermek, aki a mai Etiópia Királya lett Anyja után, Axumba vitte a frigyládát, és természetesen a Léviták egy részével, és bizonyos források szerint most is ott őrzik. Erről pedig még állítólag Salamon rendelkezett így, mert előre látta hogy a Szent Templom kincsei szét lesznek rabolva, és ennek semmi képpen nem akarta hogy áldozatul essen a Szövetség Ládája! Ami Tény, és legalábbis látszólag alátámasztja ezt a vonulatot: Etiópiában leltek rá a Koheniták törzsére ! (Koheniták= Főpapi rend)
A Másik nézet szerint,(én is erre hajazok) Ugyan csak Salamon Intésére építettek rengeteg folyosót és termet a hegyben, és szintén Salamon Intésére azok valamejikében rejtették el a Frigyládát, az előzőekben meghatározott okok miatt...
   
Mindezek mellett van a Papának .....őőő...akarom mondani a Pápának is van egy ládája, abban tartja a Szentírást gondolom, mert a munkásságából nem igazán derül ki hogy valaha is olvasta volna...
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 15, 15:24:15
Van egy hitetetlenül izgalmas Ige amire pár éve figyeltem fel, kapcsolatban lehet akár a Frigyládával is...de most hogy átlapoztam a Bibliát, nem találtam meg. Majd újra fogok próbálkozni. Az én fejem olyan hogy a János 3/16-on kivül gyakorlatilag a számok úgy kipottyannak belőle, a szöveg viszont megmarad. Vannak Igék amiket szó szerint tudok idézni, még azt is tudom, hogy a Bibliában melyik oldalon vagy részen található, de ha régen olvastam nem tudom a pontos helyét.  :pityereg:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Shomer ayin - 2012 Január 15, 15:28:24
Van egy hitetetlenül izgalmas Ige amire pár éve figyeltem fel, kapcsolatban lehet akár a Frigyládával is...de most hogy átlapoztam a Bibliát, nem találtam meg. Majd újra fogok próbálkozni. Az én fejem olyan hogy a János 3/16-on kivül gyakorlatilag a számok úgy kipottyannak belőle, a szöveg viszont megmarad. Vannak Igék amiket szó szerint tudok idézni, még azt is tudom, hogy a Bibliában melyik oldalon vagy részen található, de ha régen olvastam nem tudom a pontos helyét.  :pityereg:
Esetleg egy-két szó belőle? Talán tudok segíteni... :08:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Elisabeth - 2012 Január 15, 16:06:02
Idézet
Mindez hát a kiválasztás!

íGY TEHÁT MIND TUDJUK YESSUA A FRIGYLÁDA JELENTÉSE!

Ehhez ha hozzá vesszük: Zsid. 6,19.   
Mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpítnál,
20.   
A hová útnyitóul bement érettünk Jézus, a ki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.
Tehát a Mennyei Szentek Szentjébe ment, hogy közben járjon értünk, akkor talán nem is kell módosítani az előző hozzászólást...

Ez nekem teljesen új meglátás, ne nagyon jó!

 :2smitten:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 16, 08:16:11
Shomer Ájin Testvérem segitett tegnap az Ige megtalálásában, ime:

Ez 43,8 
Mikor küszöbüket az én küszöböm mellé és ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé tették, és csak a fal vala köztem és közöttök; és megfertéztették az én szent nevemet útálatosságaikkal, melyeket cselekedtek, ezokáért elvesztém őket haragomban.
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 16, 08:33:59
http://hu.wikipedia.org/wiki/Frigyl%C3%A1da (http://hu.wikipedia.org/wiki/Frigyl%C3%A1da)
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 16, 08:37:55
A frigyládát az izraeliták mindig az Isten jelenléte tanúságának tekintették

Ezt a mondatot a wikipediából hoztam. Mint irtam már, a templom hegy belsejében a Szentek Szentjéhez legközelebb lévő ponton hihetetlenül jelen van a Shekina, az Isten jelenléte. Ezért mertem megkockáztatni azt a feltételezést, hogy a Frigyláda még mindig Izrael területén és pontosan a hegy gyomrában található, ott, ahol mindig is a helye volt.
Ezenfelül az sem elhanyagolható dolog, hogy a Frigyládához csak úgy akárkinek és illetéktelenül hozzányúlni nem volt szabad, mert az azonnali halált vont maga után. Nem tudom elképzelni és elfogadni sem azokat a teóriákat, hogy illetéktelenül bárhová is elcipelhették volna mondjuk a Vatikánba. Lehet hogy az én meglátásaim rosszak, de én igy gondolom.
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 16, 08:52:03
Hammurapi babiloni király

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hammurapi_babiloni_kir%C3%A1ly (http://hu.wikipedia.org/wiki/Hammurapi_babiloni_kir%C3%A1ly)
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 16, 08:54:01
A karkemiszi csata:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Karkemisi_csata (http://hu.wikipedia.org/wiki/Karkemisi_csata)
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 16, 08:55:31
Szanhérib asszir király:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADn-ahh%C3%A9-er%C3%ADba_assz%C3%ADr_kir%C3%A1ly (http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADn-ahh%C3%A9-er%C3%ADba_assz%C3%ADr_kir%C3%A1ly)
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 16, 08:59:02
Az elveszett Frigyláda nyomában

http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200601/az_elveszett_frigylada_nyomaban (http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200601/az_elveszett_frigylada_nyomaban)
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2012 Január 16, 09:15:44
Ez irás szerint a "Hasmoneus alagút"-ban voltam. Megpróbálom majd feltenni azt a képet amit ott készitettem lent, ahol a Shekinát éreztem. Szerintem is ott van még a Láda! Ezen irás szerint is ott van! Talán mégsem mondtam olyan nagy badarságot!
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Elisabeth - 2012 Január 16, 10:42:27
Várjuk a képeket, drága Dafnám!

Idézet
A frigyládát az izraeliták mindig az Isten jelenléte tanúságának tekintették

Ezt nemcsak az izreliták tekintették Isten jelenléte színhelyének, hanem Maga az ÙR (JHWH) mondja a 2.Móz. 25-ben.

 :2smitten:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Elisabeth - 2012 Január 16, 10:46:09
Egy érdekes értelmezési formát fedeztem fel 2Móz 25,22-ben:

Ott jelenek meg neked, és beszélek veled a födélről, a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak. Beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izráel fiainak. (Újforditás)

Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két Kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, a miket általad parancsolok az Izráel fiainak. (Károli ford.)

A német Luther fordítás szerint a  fedél/födél szó szabadon fordítva, kegyelem széke szónak lett fordítva. Az Elberfelder fordítás pedig az engesztelés lapja szóval adja vissza e vers értelmét. Ezen kicsit elcsodálkozva utánna néztem a Biblia-szókulcsban.

Fedél – Kegyelem széke – Engesztelés lapja:

Itt a héber szó egy időszó gyökérre vezethető vissza. Eredeti jelentése befedni, eltakarni, bekenni. De szokásos módon engesztelést, kegyelmet és bűnbánatot is jelent.

Ha most behelyettesítem ezzel az értelmezéssel, akkor így hangzik a vers:

Ott jelenek meg neked, és beszélek veled a az engesztelés/kegyelem helyéről (székéről), a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak. Beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izráel fiainak.

Ebben az értelemben a Zsidókhoz írt levél verseiben is megtaláljuk az összefüggést:

Zsid 4,16    
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

Újfordítás:
Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
Cím: Re:A frigyláda
Írta: zoltan - 2012 Január 19, 13:23:17

Csodálatos igazság ez.

Milyen csodálatos, mikor lehull a lepel, és az Úr világosságot támaszt az ő igéjében.

Hisz a Frigyláda, ami a Bizonyság ládája, tartalmazta a törvény két tábláját. A törvény volt az ami bizonyságot tett és tesz az emberről, hogy bűnös. A bűn fizetsége pedig halál, ami vért kíván.

Ezért kellet a főpap meghintse vérrel a Frigyláda fedelét, mert a törvény, ítéletet kívánt, az ítélet pedig halált, vért, és így vált a vér a befedezés, kegyelem, engesztelés, és a bűnbánat vérévé, úgy a törvény felé mint az emberek felé, mert a nép is megvolt hintve az áldozat vérével.

Ebben teljesedik be az az ige amit a Kolosé levélben és a Zsidókhoz írt levélben áll

Kol 2:13  És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket,
Kol 2:14  Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára

(Krisztus áldozata és vére által)

Zsid 7:25  Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.
Zsid 7:26  Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn,
Zsid 7:27  A kinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván.
Zsid 9:11  Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,
Zsid 9:12  És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.
Zsid 13:11  Mert a mely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül.
Zsid 13:12  Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.

Jézus mint Főpap, önmagát áldozta meg, és a saját vérével lépet be, a Szentek Szentjébe (a Mennyei Templomba), és örök áldozatott mutatott be. Így vált, az ő vére által, és ez mily csodálatos,  az ítélet széke (a törvény által), a kegyelem székévé. És onnan ahonnan az ítélet jött, most kegyelem származik, és mind ez a mi drága Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus vére által, dicsőség és magasztalás neki, örökkön örökké.

Ezért járulhatunk most már bátra, Ő elé, mert áldozatával megnyitotta nekünk az utat, az Úr jelenlétébe, a Szentek Szentjébe, arra a helyre ahonnan az Úr szól.
Mert csak ott az Ő jelenlétében halhatjuk meg az Ő hangját, ott kapunk vezetést, ott az Ő jelenlétében ismerhetjük meg őt.

Zsid 4:16  Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

Csodálatos e tudás. Csodálatos e kegyelem.
Dicsőség és hála neki mindörökké. Ámen.

 :2smitten:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Elisabeth - 2012 Január 19, 15:28:39
Idézet
Ezért járulhatunk most már bátra, Ő elé, mert áldozatával megnyitotta nekünk az utat, az Úr jelenlétébe, a Szentek Szentjébe, arra a helyre ahonnan az Úr szól.

Így van, kedves Zoltán Testvérem! És az ÚR Maga lett a Szentély:

Ezért mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak. 17. Ezért mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Összegyűjtelek benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és nektek adom Izráel földjét. 18. És ha hazaérkeznek, eltávolítanak onnan minden förtelmes és utálatos bálványt. 19. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, 20. hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek.
Ez 11,16-20

 :2smitten:

Cím: Re:A frigyláda
Írta: torokkarol - 2013 Február 13, 13:18:50

HOL TALÁLHATÓ A FRIGYLÁDA?

A frigyláda az egyik legmegragadóbb, Templommal kapcsolatos tárgy. Sok elmélet létezik arra vonatkozóan, mi történhetett a frigyládával, és rengeteg a hollétével kapcsolatos spekuláció. Egyesek úgy vélik, hogy a Vatikánba vitték más templomi edényekkel együtt, mint ahogy az például a római emlékművön, Titus diadalívén látható. Sok olyan hiteles, ókori történetírási emlék – és még több népszerű legenda - létezik, amely arról tesz tanúbizonyságot, hogy számos szent edényt Rómába hurcoltak. Ez azonban nem vonatkozik az első Templom legszentebb tárgyára, a frigyládára.

Míg egyesek azt állítják: bizonyítékuk van rá, hogy a láda Etiópiában van, és természetesen a mozilátogatók igen fantáziadús változatot kaptak a történetről az Elveszett frigyláda fosztogatói című filmben, a valóságban az „elveszett” frigyláda nem pontos kifejezés a zsidó nép álláspontjára vonatkozóan – ugyanis mi mindig is pontosan tudtuk, hol van a frigyláda. Tehát a láda „elrejtettnek”, ráadásul igen jól elrejtettnek mondható, de semmiképpen sem „elveszettnek”.

A hagyomány feljegyzi, hogy Salamon király már az első Templom építése közben - isteni ihletésre - tudta, hogy azt végül le fogják rombolni. Ilyen módon Salamon – a valaha élt legbölcsebb ember – intézkedett arról, hogy a Templom-hegy alatt egy hatalmas labirintus-, útvesztő-, kamra- és folyosórendszer épüljön. Megparancsolta, hogy egy különleges helyet építsenek a föld gyomrában, ahol a Templom szent edényeit el lehet rejteni a közelgő veszély esetén. A Midrás tradíciója azt tanítja, hogy Jósijáhú, Izrael királya, aki körülbelül negyven évvel az első Templom lerombolása előtt élt, megparancsolta a lévitáknak, hogy rejtsék el a ládát, együtt a Menórával és számos egyéb tárggyal* ezen a titkos helyen, amelyet Salamon készíttetett.

Ez a helyszín fel van jegyezve a forrásainkban, és ma vannak olyan emberek, akik pontosan tudják, hol van ez a kamra. Azt is tudjuk, hogy a láda még mindig ott van, háborítatlanul, és várja azt a napot, amelyen előkerül. Néhány éve kísérletet tettek arra, hogy ásatásokat végezzenek e kamra irányában, de ez kiterjedt muszlim zavargásba és lázongásba torkollott. Sok vesztenivalójuk van, ha a láda előkerül, mert az egész világ előtt bebizonyosodik, hogy valóban létezett a Szentély, és ilyen módon a zsidók valóban igényt formálhatnak a Templom-hegyre. (Az iszlám Wakf – a Templom-hegyet felügyelő testület -hivatalos álláspontja az, hogy sosem volt Templom, és hogy a zsidóknak semmilyen joguk sem fűződik a helyhez).

*mint például Áron botja, amely mandulavirágokat hajtott a Kórach-hal kapcsolatos vita során (Mózes 4. könyve, 16), a mannás korsó, amely bizonyságképpen került elhelyezésre a Szentek Szentjében, és a kenetolajt tartalmazó korsó.


forrás:  http://www.templeinstitute.org/magyar/frigylada.htm (http://www.templeinstitute.org/magyar/frigylada.htm)
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Batiszrael - 2013 Február 28, 13:42:35
Ezt nézzétek meg érdemes, Jézus véréről és a Frigyládáról van szó benne.

http://adventista.hu/ujfeherto/?page_id=658 (http://adventista.hu/ujfeherto/?page_id=658)
Cím: Re:A frigyláda
Írta: ditte - 2013 Március 03, 17:59:08
Ezt nézzétek meg érdemes, Jézus véréről és a Frigyládáról van szó benne.

http://adventista.hu/ujfeherto/?page_id=658 (http://adventista.hu/ujfeherto/?page_id=658)
Nagyon jó! Láttam erről korábban egy videót. Köszönöm Dafna.
 :2smitten:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: bacsipista - 2013 Március 04, 00:02:37
Érdekes összeállítás, de nekem kételyeim vannak a hitelességét illetően.
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Elisabeth - 2013 Március 04, 12:19:56
Óvatos lennék én is nagyon, mert az adventisták már jónéhányszor megjósolták Jézus visszejövetelét is, de hát az ÚR másképp döntött.  :167:

Azonkivül vannak más elméletek is, pl. Etiópia, vagy Róma.

Miért nem fogadjuk el egyszerüen, hogy nem tudjuk hol van a frigyláda.

Persze reklámnak nagyon hasznos egy ilyen állítás, így sokkal többen foglalkoznak az adventista egyházzal.

Cím: Re:A frigyláda
Írta: Antee - 2013 Március 04, 12:47:05
Én is így gondolom Erzsike. De van ez az ige is:

Jeremiás könyve 3,16
"És majd megsokasodtok és elszaporodtok az országban. Abban az időben - így szól az ÚR - nem beszélnek többé az ÚR szövetségládájáról. Senkinek sem jut eszébe, nem is emlegetik, nem keresik, és nem készítik el újból."
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Elisabeth - 2013 Március 04, 12:56:21
Köszönöm, a beidézett Igét, kedves Anti, nagyon fontos és találó!

 :afro: :2smitten:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Antee - 2013 Március 04, 13:23:32
:afro: :2smitten:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Elisabeth - 2013 Április 21, 17:28:21
A frigyládával, helyesebben mondva a Szövetség ládájával kapcsolatban érdemes annak mélyebb értelmét megérteni az Ígében.

Az Íge ír a láda feledéről, ami igen rossz fordítás. Igazából a fedél/Kapporet  szószerint az Engesztelés helye, a kegyelem trónusa. Erröl írtam részletesen a „Fordítási hibák a Bibliában?” című témakörben.

http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,1353.msg124962/topicseen.html#msg124962 (http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,1353.msg124962/topicseen.html#msg124962)

A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének, 4. Melyben vala az arany füstölő oltár és a szövetség ládája beborítva minden felől aranynyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje meg a szövetség táblái, 5. Fölötte pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva a fedelet, a mikről most nem szükséges külön szólani. 6. Ezek pedig ekképen levén elrendezve; az első sátorba ugyan mindenkor bejárnak a papok az istentisztelet elvégzésére, 7. A másodikba azonban egy-egy évben egyszer csak maga a főpap, vérrel, melyet magáért és a nép bűneiért áldoz.
Zsid 9,3-7

Itt láthatjuk azt is, hogy mi volt a Szövetség ládájában:

1.   Szövetség táblái, a Tóra, ami Isten Ígéje. „Az Ige testté lett” Jn 1,14
Tehát Jézus!
2.   Manna, az Isten által küldött kenyér. Jézus pedig mondja: „Én vagyok az életnek kenyere.” Jn 6,48
Tehát Jézus!

3.   Kihajtott vesszöszál  Hogyan olvasunk Jézusról a próféciában?  „És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik.” Ézs 11,1    
Tehát Jézus!   

A Szövetség ládája: A Kegyelem, Engesztelés trónusa és Jézus!
Cím: Re:A frigyláda
Írta: istvan21 - 2013 Április 30, 19:23:56
Ehez csak annyit fűznék hozzá hogy kilétéről a Jelenések könyve ir,a szövetségláda a menny birtokába van ott látta János,amint angyalok közre fogták.Személyes véleményem pedig az hogy a földön már hiába is keresik/keresnénk, mert már áthelyezésre került :088:
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Shomer ayin - 2013 Április 30, 22:59:50
Ehez csak annyit fűznék hozzá hogy kilétéről a Jelenések könyve ir,a szövetségláda a menny birtokába van ott látta János,amint angyalok közre fogták.Személyes véleményem pedig az hogy a földön már hiába is keresik/keresnénk, mert már áthelyezésre került :088:

Háááát nem egészen van ez így Testvér...
Az Örökkévaló ezt az utasítást adta Mósénak: II.Móse 25,40.    
Vigyázz, hogy arra a formára csináld, a mely a hegyen mutattatott néked.

Ez azt jelenti, hogy az eredeti a Mennyekben volt, és van!
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Antee - 2013 Április 30, 23:27:44
Igen, csupán egy képmása készült a földön.
Cím: Re:A frigyláda
Írta: Sofia - 2019 Március 10, 16:33:43
Kr.e. 586. évben Nabukodonozor babiloni király lerombolta Jeruzsálemet,  a lakosság – a legszegényebbek kivételével – fogságba került. A Templom értékes tárgyait elhurcolták, erről olvashatunk a II. Krónika 36:18-ban és a II. Királyok 25:13-17-ben. De arról nem szól az Írás, hogy megtalálták-e a katonák a frigyládát és, hogy azt is elvitték volna. Én úgy gondolom, hogy a Templom legértékesebb kincse a frigyláda (volt), ezért ha ezt is magukkal vitték volna a babilóniaiak, akkor biztosan a többi felsorolt kincs között lenne megemlítve. Tehát szerintem nem került ki Jeruzsálemből, vagy ott megsemmisítették, amit kétlek, vagy elrejtették, ami valószínűbb, és még ma is megvan valahol. Isten azért rejthette el előlünk, hogy nehogy rossz kezekbe kerüljön, nem ok nélkül veszett nyoma eme drága kincsnek.  :088: