Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2012 Március 04, 17:17:25

Cím: Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 04, 17:17:25
Áldott Testvéreim! :088:

Ennek a topicnak az a célja, hogy naponként újabb igeverseket bemásolva írásban elmélkedjünk a Példabeszédek igéin. :2angel:
Továbbá osszátok meg a bizonyságaitokat is az aktuális igével kapcsolatban! :afro:

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 04, 17:37:13
Akkor, kezdjük kedves Testvérem!  :afro:

1. Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának a példabeszédei. 2. Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat! 3. Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet!


Nagyon szeretem a Példabeszédek írásait, mer nagyon gyakorlatiak.

Fogadd el:

1. okos intést
2. Igazságot
3. Törvényt
4, becsületességet

Mit jelentenek ma ezek a kifejezések nekünk?

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 04, 18:07:44
Az első pontról írnék.

1. "Fogadd el az okos intést..."

Itt az okos intésről van szó és nem a leuraló intésről. Az előbbi örvendetes az utóbbi már közel sem az.
Ha valaki okosan int, az vigyáz a szavára, nem indulatos, kellően bölcs hozzá és mindezt szeretetben teszi.

Aki nem fogadja el a jogos intést, az véleményem szerint nem tanítható.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 04, 18:34:39
Most, hogy olvastalak, arra kellett gondolnom, hogy általában azok taníthatatlanok, akik megkeményítették magukat. Erre a problémára számtalanszor figyelmezetet az Íge is. Itt van a helye az Isten szerinti alázatosságra, amikor szivesen engedjük magunkat taníttatni az Íge által és hagyni, hogy formáljon bennünket az ÚR.

Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután keménynyakúak;
5Móz 10,16

Mert ki az, akinek már nincs szüksége a tanításra? Hiszen a tanítás is kegyelem!

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 04, 18:43:18
Igen.

Akinek pedig nincs szüksége a tanulásra, az tökéletes. De tudjuk, hogy töredékes az ismeretünk. Az Úr folyamatosan tanít minket.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 04, 18:54:21
Érdekes fázisai vannak a tanulásnak, legalább is én ezt tapasztaltam. Az elsö három négy éveben, mikor tanultam nyelvet, vagy zenét, vagy bármit, azt hittem, milyen sokat tanultam meg már. Utánna egyszer csak arra jöttem rá, minél többet tanultam, hogy mennyire nem tudok még sok mindent, és mennyire szükséges és fontos jobban elmélyülni a tananyagban...

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 04, 18:56:35
Én hasonlóképpen vagyok az angollal! :hehe:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 04, 19:14:13
 :079:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 04, 19:31:56
A második pontról:

2. Fogadd el az igazságot

Ez egy alapvető követelménye Jézus követésének. Nem szabad elferdíteni az igazságot senkiért és semmiért.

2Mózes 23,6
"A szegény ember igazságát ne ferdítsd el peres ügyében!"
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 04, 19:37:01
Elfogadni az Igazságot, tulajdonképpen életkérdés. Mit mond a Messiás?

"Én vagyok az út, az igazság és az élet!"

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 04, 19:42:14
Bizony! :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 04, 19:44:02
János evangéliuma 8,32
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 04, 19:51:14
Az elötte levö versben pedig ez áll:

Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok;

Tehát az akkor vagyunk tanítványok, ha Urunk Ígéit megtartjuk...

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 04, 19:53:34
Igen! Az iránta való szeretetünket pedig azzal mutathatjuk ki, ha parancsolatait megtartjuk (1János levele 5,3)! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 04, 19:56:35
Fogadd el.... Tartsd meg.... menyire csodálatosan összetartozik ez a két kifejezés.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 04, 20:14:25
Valóban csodálatos. Az Úr pedig gyönyörködik bennünk, ha ezeket megtartjuk! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 04, 20:18:37
3. Fogadd el a törvényt!

Ezt egyben meg is kell tartani! Hú mennyire sokan kikerülik a figyelmeztetést, a parancsolatokat! Kiforgatják, hogy ne kelljen megváltozniuk!

Homoszexualitás, paráznaság, Istenkáromlások és ezt mind a keresztyénség zászlaja alatt hirdetve!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 04, 20:27:03
Azt nem értem, miért sokaknak olyan nyüg a törvény? :118:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 04, 20:34:44
Valószínűleg azért, mert a kegyelemre összpontosítanak és balgán azt hiszik, hogy ezért a törvényt nem kötelesek megtartani.
Szabadságot adnak ezzel a testüknek és ezért tévelyegnek (Galátzia levél 5,13).
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 04, 20:39:48
És ez egy tragédia! Honnan ismerhetjük meg Mennyei Atyánk akaratát? Nem gondolom, hogy a megkegyelmezett házasságtörö nö, úgy gondolkozott volna a megkegyelmezés után, mint ma sokan, nem kell tovább a törvény, mert megkegyelmezett Jézus. Hát nem az ÚR mondja: "Eredj el és ne vétkezzél!" Miért? Mert Isten védi a házasságot törvényével.

 :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 04, 20:45:37
Igen!
A kegyelmet pedig nem azért kaptuk, hogy visszaéljünk vele!
Nincs mentség a bűn elkövetésére. Nem mutathatunk másra, mint ahogy Ádám és Éva is tette.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 04, 20:55:51
Itt most szinte tovább vezet a gondolat: Becsületesség.... Min alapszik a becsületesség, ha nem az Igazság törvényén...

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 04, 21:18:00
2Timóteus 2,15
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.

A becsületességgel egy részt meg tudjuk őrizni magunkat a világtól.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 04, 21:52:44
Teljesen egyetértek! És valahol ez az amit sónak is nevezhetünk....

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 04, 22:54:42
Folytatólag az ige:

Példabeszédek 1,4-6
"Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer, és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit."
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 05, 07:10:59
Itt látjuk a megindokolást. Isten nem akarja, hogy együgyüek maradjunk. Nem akarja hogy egy ifjú ismeretben hiányos maradjon, és megfontolás nélkül cselekedjen.
A bölcs, az értelmes gyarapítja a tudását.... Na ez az! Hányan gondolják, hogy ök a megmondója a dolgoknak. Azzal, hogy kimondjuk, hogy részben van az ismeret, nem állhatunk itt meg. Az ÚR azért jelentette ki akaratát az Ígében, hogy megismerjük azt. Nem válogathatok, ez tetszik, ez nem rám vonatkozik. Ennek van gyakorlati oldala: az értelmes útmutatást kap azáltal, hogy gyarapítja ismeretét és tudását, a Szent Lélek vezetésével.

Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.
Zsolt 119,105

Nem a betühöz kell ragaszkodnunk, hanem az Ígék igazi értelmét kutatni és annak igazságát felismerni. Aki így olvassa Isten Szavát, az „megérti a páldázatokat és a hasonlatokat, a bölcsek szavait és találós kérdéseit.”

Legyünk becsületesek és kérjük Urunkat:

Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.
Zsolt 25,5

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 05, 11:13:00
Amen!

Novekednunk kell! Az Ur egyik celja az, hogy a tejen taplalkozot nagykoruva nevelje! Eppen ezert szukseges, hogy tanithatoak legyunk, hogy gyarapitva az ismeretet elerjuk a nagykorusagot.

A hitunk a Vilag szamara bolondsag. Bolondok lettunk a hitetlenek szemeben.
Viszont lelek szerint a bolcsesseg, az okossag es az ismeret utjan haladunk.

Minket pedig csakis lelek szerint lehet megerteni!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 05, 13:37:54
Teljesen egyetértek, kedves Antee!

Ha megvan bennünk az a vágy, hogy növekedjünk és fejlödjünk, akkor leszünk nyitottak arra, hogy Isten Szavát megértsük és befogadjuk a szivünkbe, gyümölcsöt teremve. Taníthatók leszünk.

A világ számára bolondság, de mi e világban élünk, akkor is, ha nem e világból vagyunk.

Amikor az ÚR Jézus kiküldte tanítványait mit is mondott nekik?

Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.
Mt. 10:16.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 05, 14:17:20
:afro:

Mivel hogy meghaltunk a bunnek es mar Jezusert elunk, termeszetunknel fogva hozza vagyodunk. Viszont akinek meg nem jott el az ideje, az ugyan folyamatosan vagyodik hozza, de megis e foldon kell elnie. Ugyanis az Ur celja elsosorban nem az, hogy kiragadjon, hanem hogy megtartson minket.

Ismet itt a so, amely nelkul jol tudjuk, hogy a leves nem jo! :hehe:
 
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 05, 14:19:17
Hadd legyen kicsit pöttyös a májam.... Vannak akik a levesbe is mézet szeretnének tenni....  :hehe:

 :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 05, 14:21:40
A napokban ismet talalkoztam a Bibliaban azzal a tortenettel, hogy Salamon mennyire bolcs volt. Nem volt olyan talaloskerdese sem a Saba kiralynojenek, amelyet nem tudott volna megfejteni.

Viszont ez a nagy bolcs ember vegul elfordult az Urtol, a bolcsesseg Istenfelelem nelkul nem ment meg!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 05, 14:23:30
Hadd legyen kicsit pöttyös a májam.... Vannak akik a levesbe is mézet szeretnének tenni....  :hehe:

 :afro:

:hehe:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 05, 14:26:07
És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.
1Kor 13,2

Istenfélelem és szeretet nélkül a bölcsesség igazából már nem is Isten szerinti bölcsesség, és nincs értéke.....

 :afro: :2smitten:


Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 05, 14:38:23
De ezek az Ígék nem jelentik azt, hogy maradjak együgyü....  :hehe:

Hanem, hogy legyen a gyökere a bölcsességnek az Istenfélelem és a szeretet elöször Isten iránt, majd az emberek iránt.

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 05, 20:36:49
Tulajdonképpen pont erre utal a következö vers is a Példabeszédekben:

Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.
Péld 1,7

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 05, 23:42:21
Ha féljük (tiszteljük) az Urat, akkor megkaptuk a belépőt az általa indított iskolába. A fő tantárgy pedig az Istenismeret!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 06, 08:40:47
Ha féljük (tiszteljük) az Urat, akkor megkaptuk a belépőt az általa indított iskolába. A fő tantárgy pedig az Istenismeret!

Mózes V. könyve:10:12   Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, :2smitten:
Prédikátor könyve:5:7   Mert a sok álomban a hiábavalóság is és a beszéd is sok; hanem az Istent féljed. :2smitten:
Lukács Evangéliuma:10:27   Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat. :019:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 06, 08:46:04
Ámen!

És az Istenfélelem, megöríz attól, hogy magamat túlértékeljem, ha pedig a helyén van az értékrend, vágyom egyre jobban megismerni Istent kijelentései és Szent Lelke által.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 06, 08:49:57
Ámen!

És az Istenfélelem, megöríz attól, hogy magamat túlértékeljem, ha pedig a helyén van az értékrend, vágyom egyre jobban megismerni Istent kijelentései és Szent Lelke által.

 :2smitten:
:2smitten:
Hóseás könyve:6:3   Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 06, 08:54:55
 :afro: Így van, kedves Ildikó! Az igazságot pedig az Ígében találjuk meg:

Zsolt 119,160    
A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló.

Jn 17,17    
Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 07, 20:06:03
Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon!
(Példabeszédek könyve 1,8-9)

Most beszélgessünk erről! :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 07, 22:16:14
Mi a helyzet Testvéreim akkor, ha az apa és az anya, adott esetben nem Istenfélők?
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 08, 07:42:26
Kedves Testvérem!

Sokmindenben egy hitetlen szülö is tudja gyermekét jóra tanítani. Ám ha ez a szülöi tanács Isten Szavával ellentétes, akkor természetesen Isten Szava mérvadó. (Megjegyezném, hogy a zsidó szülöknek kötelességük volt Istenfélelemre tanítani a gyermeküket...)

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 08, 08:26:09
Milyen jo lenne ezt a nevelesi modszert is bevezetni mindenhol! :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 08, 08:33:16
Szerintem a legjobb, ha maguk a szülök is félik az URat, mert életük példakép lesz és a szavuk pedig hiteles...

 :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 08, 08:45:21
 :019:„
Ne hagyd el anyád tanítását” – hangzik a bölcs figyelmeztetés, hangzik ma is. Szánjuk oda tehát magunkat szülőként, nagyszülőként újra és újra az Isten akaratának megismerésére, cselekvésére. És szánjuk oda magunkat arra, hogy gyermekeinknek, ha ezt az ismeretet adjuk tovább, a legtöbbet adtuk. Ha még ezen kívül is tudunk valami örökséget adni, akkor azért adjunk hálát az Istennek, de a legfontosabbat, a legelsőt azt mi tegyük meg, mert ránk bízatott, és akkor igaz lehet a fölszólítás: „ne hagyd el anyád tanítását”. Mert mire ez a felszólítás, ha az anyai, apai tanítás nem az Isten Igéje szerint van? Akkor jobb, ha elhagyják a gyermekeink. A „ne hagyd el anyád tanítását” úgy igaz és áldás, ha mi sem hagyjuk el az Úr útját. emlékezünk meg hogy minket is a nagyszüleink , szüleink  tanítottak minden  nap reggel este imádkozni, láttuk az ebédnél , vacsoránál hogy imádkoznak , megáldják az ételt, ezeket szem előtt kel tartani
 :2smitten:
 ha minden nap isten igéje a lámpásunk akkor ez világit:Máté Evangéliuma:6:22   A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. :2smitten:
Lukács Evangéliuma:11:34   A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 08, 09:08:07
Szerény éveim alatt, többször is láttam, hogy hívö szülök gyermekei, akik valóban hitben nevelkedtek, késöbb valamilyen befolyás miatt eltévelyegtek. Szerintem pont ezért is óv az Ige, hogy hallgassunk szüleink szavára, és ne engedjünk a világ befolyásának.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 08, 09:16:57
Szerény éveim alatt, többször is láttam, hogy hívö szülök gyermekei, akik valóban hitben nevelkedtek, késöbb valamilyen befolyás miatt eltévelyegtek. Szerintem pont ezért is óv az Ige, hogy hallgassunk szüleink szavára, és ne engedjünk a világ befolyásának.

 :2smitten:
Ámen!!!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 08, 09:19:35
Engedjétek meg, hogy most egy zsidó mondást berakjak ide:

"Apát, anyát tisztelni annyit jelent, mint Istent tisztelni."

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 08, 09:23:30
Engedjétek meg, hogy most egy zsidó mondást berakjak ide:

"Apát, anyát tisztelni annyit jelent, mint Istent tisztelni."

 :2smitten:
Ámen:Máté Evangéliuma:15:4   Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: Aki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 08, 16:06:04
Mivel sajnos en nem tudom, hogy milyen keresztyen csaladban felnoni, ezert erdekelne a meglatasotok arrol, hogy mikeppen lehet tisztelni egy vagy mindket szulot akkor, ha nem tiszteletre melto dolgokat cselekszenek.


Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 08, 16:51:19
Nem egyszerü ez a kérdés.... Nem is szeretnék túl gyorsan ötletelgetni, mert sajnos nagyon mély sebeket hagyhatnak a gyermekkori élmények. Úgy gondolom, hogy a sebeket csak Jézus Krisztus szeretete tudja igazán meggyógyítani.

A tiszteletröl Saul és Dávid kapcsolata jutott eszembe, habár itt nem szülö gyermek viszonyról van szó, mégis bizonyos mértékig segíthet. Dávid tiszteletben tartotta Sault, akkor is amikor gonosz volt és az az életére tört, és annak ellenére, hogy ö már fel lett kenve királynak. Nem Saul miatt, hanem Isten iránti tiszteletböl.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 08, 18:34:23
Bocsánat, én adtam egy rossz irányvonalat. A tisztelet és a példakép sokszor nem jár együtt.
Nyilván, az apa apa marad, az anya pedig anya marad. Tisztelni kell őket.
Viszont ha az Úr szerint tiszteljük őket, azt tiszteletlenségnek is vehetik.

Ha az Úr valamire azt mondja hogy bűn, akkor nem szabad egyetértenünk azzal, aki éppen bűnt követett el vagy készül megtenni.
Ha pedig valamivel nem értünk egyet, akkor máris meg van a tiszteletlenség. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 08, 18:55:32
Idézet
Ha az Úr valamire azt mondja hogy bűn, akkor nem szabad egyetértenünk azzal, aki éppen bűnt követett el vagy készül megtenni.

Abszolút! Ez nem is lehet kérdés. Talán megmondhatjuk ilyen esetben, tisztellek, mint személyt, de hitem szerint ezzel nem tudok egyetérteni. Viszont nem eröszakolhatom rá senkire a hitemet, de imádkozhatom érte.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 08, 19:27:27
Igen, és:

Példabeszédek 15,32
"Aki semmibe veszi az intést, önmagának árt, aki pedig hallgat a dorgálásra, értelmessé válik."

:2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 08, 19:37:56
Az intést, vagy másképpen kifejezve a figyelmeztetést sokan támadásnak is vélik. Mert:

Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
1Kor. 1:18.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 08, 19:41:09
Bizony, Istennek ereje! :afro:
Szeretek "bolond" lenni Krisztusért! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 08, 19:48:38
Így van! Tulajdonképpen nem az emberek véleménye számít, hanem Istené. Viszont ha szülö gyermek viszonyról van szó, még ebben az esetben is meg kell adni a tiszteletet, mert az Íge erre szólít fel. Nem azt mondja, hogy tiszteld, ha...  Lehet, hogy éppen a tisztelet által fogja komolyabban venni, amit mondunk.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 08, 20:09:07
Ézsaiás könyve 55,9
Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.

Az Úr úgy is el tudja végezni a munkát, ahogy mi nem is gondolnánk. :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 08, 20:11:59
Így van. Nem azt kell nézni valakiben, hogy MOST mit gondol, hanem, Isten mivé formálhatja, mert meg akarjuk nyerni a hitre és az örök életre.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 08, 20:14:12
Júdás levele 1,22-23
Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett.

:2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 08, 20:19:18
Erre csak ÁMEN-t mondhatok!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 08, 21:14:59
Talán lépjünk tovább...

Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik! 11. Ha ezt mondják: Jöjj velünk, álljunk lesbe vérontásra, ólálkodjunk az ártatlanra, ok nélkül is. 12. Nyeljük el őket, mint a holtak hazája az élőket, tökéletesen, mint akik sírba szállnak! 13. Mindenféle drága kincset találunk, megtöltjük házunkat zsákmánnyal. 14. Ha ránk bízod sorsodat, egy erszényünk lesz mindnyájunknak! 15. Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre! 16. Mert ők rossz úton futnak, és vérontásra sietnek. 17. De hiába feszítik ki a hálót a sok szárnyassal szemben. 18. Mert ők a saját vérük ellen állnak lesbe, saját életük kárára ólálkodnak. 19. Így jár minden haszonleső: tulajdon életét veszi el.

Haszonlesés... Csábítás... kemény analízis!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: ditte - 2012 Március 09, 06:55:09
Ámen és ámen.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 09, 07:39:40
Ha a Példabeszédek e verseit olvassuk, meg kell vizsgálnunk az Újszövetség tükrében. Ma reggel felraktam egy tanítást Jurek Schulz testvértöl a Sionból jön a tanítás topicban: "Jézus Krisztus a zsidó kontextusban". Ebböl most bemásolok ide egy részt:

A törvény szigorítása?

Nézzük meg pontosabban a Mt.5,21-22 versét: „Hallottátok, hohy megmondatott a régieknek: Ne ölj!” (2.Mózes 20,13; 21,12); Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette.” - A második része ennek a kijelentésnek a Halacha-ból van idézve, mert nem így áll a Bibliában. – „Én pedig azt mondom néktek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! – méltó a főtörvényszéki eljárásra; aki pedig azt mondja: Bolond! – méltó a gyehenna tüzére.”
Itt fejti ki Jézus Krisztus a törvény új magyarázatát. Úgy tűnik, mintha Jézus megszigorítaná Isten parancsolatait. Nem csupán gyilkosságról van szó, hanem embertársaink megalázásáról, fokozva a különböző megítélést és a büntetést.

A megalázás, mint a gyilkosság egyik formája lesz láthatóvá.

Szögezzük le: Jézus Krisztus saját autoritásával tanít, és nincs szüksége arra, hogy másra hivatkozzon, mint ahogy ez a ma élő rabbiknál szokás. Ez bizonyítéka Jézus Messiás lényének, mert nincs szüksége semmiféle más autorításra.

A gyilkosság más formái

A Jak. 1,19 versében olvassuk: „Tudjátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra,...”
A Biblia ugyanúgy, mint a Hegyi Beszédnél itt is az „ölni képes haragról” ír. A haragnál egy tartós érzelmi állapotról van szó, amely boszzúálló, a másik ember pusztulását és nem pedig annak javát kívánja. Ezért a harag tulajdonképpen a gyilkosság egyik formája, amely ítéletet von maga után. 
E fogalom fokozásánál Jézus Krisztus kijelentésénél a szitkozódó „raka” szót használja. Jelentése: ostoba, semmirevaló, üresfejű, ami a megalázás magasabb foka, mert ezzel megfosztja a másik személyt szellemi értékeitől.
A főtörvényszéki ítélet a közösségből való kizárást vonta maga után.

Egy további fokozata a szitkolózásnak és annak elítélendőségének a „bolond” (Mt. 5,22) kifejezés. Itt már a vétkes „méltó a gyehenna tüzére.” Ez a lemgagasabb fokú sértése egy személynek. A legmélyebb megalázás. Ezért beszél itt Jézus Krisztus a legkeményebb büntetésről, a pokol tűzéről. Ez az ítélet az „istentelen halálát” döntötte el, mert a pokoli tűz a zsidó értelmezésben az átkozottak helye. A gyehenna egy jelképe annak a helynek, amely Jeruzsálem déli kapujánál volt és ahol a város összes szemetét égették el, és emiatt a tűz állandóan égett.

Ebben a kontextusban nagyon is aktuális ez a szakasz a Példabeszédekböl!

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 09, 16:37:59
Haszonlesés....

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. 2. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; 3. szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, 4. árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. 5. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől.
2Tim 3,1-5

Ebben az Ígerészben feltünik, hogy a kegyesség látszatát megörzik. Egy világinak eszébe sem jut kegyesnek látszani, vagy annak erejével foglalkozni. Sajnos a Mammon szeretete és egyébb vétkek nem álltak meg a gyülekezetek ajtai elött sem.

Többször hallottam már, hogy "testvérek" uzsorás kamatra adtak kölcsön. Majd le estem a székröl, amikor ezt hallottam. Hol van az Istenfélelem?
 :2tickedoff:

"Aki azért tudna jót cselekedni, de nem teszi, büne az annak...."

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 09, 22:24:02
Valóban borzasztó ez! Isten igéje azt tanítja nekünk, hogy aki kér tőlünk, annak adjunk.
Sőt, ne is várjuk azt vissza (Lukács evangéliuma 6,35)! Uzsora? Mégis hogy képzelik?

Nagyon elszomorít az, hogy vannak akik Isten neve mögé bújva vétkeznek.

Római levél 2,3   
Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől?

Miattuk káromolják azt a Szent nevet, amit mi imádunk (Római levél 2,24)!

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 09, 22:37:45
Így van! Ezért is int a Példabeszédekben az ÚR:

15. Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre!

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: ditte - 2012 Március 10, 08:03:16
Tényleg elszomorító.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: ditte - 2012 Március 10, 08:11:15
Haszonlesés....

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. 2. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; 3. szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, 4. árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. 5. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől.
2Tim 3,1-5

Ebben az Ígerészben feltünik, hogy a kegyesség látszatát megörzik. Egy világinak eszébe sem jut kegyesnek látszani, vagy annak erejével foglalkozni. Sajnos a Mammon szeretete és egyébb vétkek nem álltak meg a gyülekezetek ajtai elött sem.

Többször hallottam már, hogy "testvérek" uzsorás kamatra adtak kölcsön. Majd le estem a székröl, amikor ezt hallottam. Hol van az Istenfélelem?
 :2tickedoff:

"Aki azért tudna jót cselekedni, de nem teszi, büne az annak...."

 :2smitten:
Ráadásul, ha jól tudom, már Izrael fiainak sem volt szabad az ő népükből valóktól uzsorát szedni.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 10, 09:17:10
Így van kedves Ditte!

   
Ha pénzt adsz kölcsön az én népemnek, a szegénynek a ki veled van; ne légy hozzá olyan, mint a hitelező; ne vessetek reá uzsorát.
2Móz 22,25

7. Ha mégis szegénynyé lesz valaki a te atyádfiai közül valamelyikben a te kapuid közül a te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne keményítsd meg a te szívedet, be se zárjad kezedet a te szegény atyádfia előtt;
8. Hanem örömest nyisd meg a te kezedet néki, és örömest adj kölcsön néki, a mennyi elég az ő szükségére, a mi nélkül szűkölködik.
9. Vigyázz magadra, hogy ne legyen a te szívedben valami istentelenség, mondván: Közelget a hetedik esztendő, az elengedésnek esztendeje; és elfordítsd szemedet a te szegény atyádfiától, hogy ne adj néki; mert ő ellened kiált az Úrhoz, és bűn lesz benned.
10. Bizonyára adj néki, és meg ne háborodjék azon a te szíved, mikor adsz néki; mert az ilyen dologért áld meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban, és mindenben, a mire kezedet veted.
11. Mert a szegény nem fogy ki a földről, azért én parancsolom néked, mondván: Örömest nyisd meg kezedet a te szűkölködő és szegény atyádfiának a te földeden.

5Móz 15,7-11

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 10, 16:37:34
"A bölcsesség az utcán kiált, a tereken hallatja szavát. Lármás utcasarkon kiált, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait: Együgyűek, meddig szeretitek az együgyűséget, meddig gyönyörködnek a csúfolódók a csúfolásban, meddig gyűlölik az ostobák az ismeretet?"
(Példabeszédek 1, 20-22)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 10, 16:43:57
Erről az igéről nekem az jut eszembe, amikor egyes emberek képtelenek felnőni. Menekülnek a felelősségtől és a hiábavaló dolgokat üldözik.
Könnyebb egy hobbinak élni, feladni az erkölcsöt és az együgyű tömeghez csatlakozni.

Gyönyörködnek a pillanatnyi élvezetekben, amik pedig valóban számítanak, azokat megvetik.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 10, 16:46:47
Igen, sokan kényelmesek, és csak a mának akarnak élni. Ha belegondolok, hogy a bölcsesség kezdete Isten félelme, akkor az Istenfélelemmel kellene kezdeni....

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 10, 16:49:54
Igen.

Csak kell a felismerés is, hogy hiábavaló dolgok azok, amiket cselekszenek.
Ha felismerik, hogy hiábavaló dolgok, akkor elkezdenek keresni. Mindenki keres valamit, de csak kevesen választják az egyetlen Istent.
:(
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 10, 17:01:39
Ma a világ szelleme a mammon és a humanizmus zászlaja alatt kürtöli a paroláit, megtévesztve a tömegeket. Nagyon sokszor egy csalódás, vagy személyes katasztrófa vezeti el az embereket arra, hogy rádöbbenjenek, mennyire üres az életük. Ha ilyenkor el kezdenek keresni az élet értelme után, sokan csak akkor kezdenek el közeledni Istenhez. De az a csoldálatos, hogy aki közeledik hozzá, ahhoz az Örökkévaló is közeledni fog, mert kijelentette magát Egyszülött fiában. Ma még nem késö!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 10, 17:09:15
Igen Testvérem!
Az Úr már megtette az első lépést az ember felé. Kár, hogy ezt sokan nem ismerik fel!
Szerintem mindenki egyszer összetörik, csak sokan nem jó helyen keresnek vigasztalást.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 10, 17:11:08
Hát igen....

Szerinted mit jelent a 20-21 vers?

A bölcsesség az utcán kiált, a tereken hallatja szavát. 21. Lármás utcasarkon kiált, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait:

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 10, 17:14:57
Jó kérdés! :088:

Talán azt, hogy mindenki számára könnyen elérhető lenne. Csak sajnos sokan megvetik vagy lecserélik a maguk kreálta bölcsességre.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 10, 17:27:14
Talán jó lenne az Isteni bölcsességröl nem hallgatni, hanem hallatni az emberek elött. Sokan úgy gondolják, ha valaki keresni akarja Istent, menjen el a templomba. Ám az ÚR Jézus kiküldött minket, mint bárányokat a farkasok közé... "Nem azt kérem, hogy vedd ki öket a világból, hanem, hogy tartsd meg öket" - imádkozott az ÚR Jézus.

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 10, 17:58:35
Az ÚR Jézus is nem csak a Temlomban tanított, hanem ki ment a bünösök és a betegek közé. Megkereste Zakeust is, találkozott a kútnál az asszonnyal is... Ö minden helyet és minden alkalmat megragadt, Isten Igazságát és Szeretetét hirdetni.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 10, 18:19:18
Igen!

Amikor Jézus a tanítványaival készült felmenni Jeruzsálembe, akkor egy rövidebb utat is választhattak volna.
Viszont Jézus útba ejtette Jerikót, nem véletlenül! Ott volt Zákeus!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 10, 18:28:47
ÁMEN! Ö azért jött, hogy megkeresse az eltévedt és elveszett juhokat! Nem maradt a steril környezetben.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 10, 18:42:55
:2smitten:

"Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon.
(János evangéliuma 6,39)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 10, 18:43:50
Dicsöség és hála az ÚRnak!

 :ima02:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 10, 19:14:47
Esetleg folytathatnánk a következő igeszakasszal!? :088:
A többi Testvérnek üzenem, hogy tessék becsatlakozni! :2knuppel:
:hehe: :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 10, 19:16:57
Persze! Nagyon jó lenne, ha a többi testvéreink is hozzászólnának...  :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 10, 19:23:11
Akkor folytatólag:

"Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet."
(Példabeszédek 1,23)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 10, 20:05:55
A megdorgálásban egyaránt részesülhetnek hívők (Példabeszédek 3,12) és hitetlenek (Zsoltárok 119,21).
Én hiszem azt, hogy mindkét megdorgáláskor az Úrnak célja van.

Tudjuk azt is az igéből, hogy Isten nem kívánja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen (Ezékiel könyve 33,11).
Ez az aktuális Példabeszédek igerész is erről tesz bizonyságot!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 10, 20:08:52
Erröl ez az Íge jutott eszembe:

5.Móz.8,15-16

„Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók nannak; a kiszikkadt földön, ahol nincs víz, Ő fakasztott vizet a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled.”

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 10, 20:14:05
Igen! :2smitten:

"Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa."
(Zsidó levél 12,11)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 10, 20:26:30
És mennyire fontos a második fele is az Ígének:

én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet

Mert a Szent Lélek által fogjuk megismerni az Ígéket helyesen!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 10, 20:29:32
"Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyától hallott és tanult, az mind énhozzám jön."
(János evangéliuma 6,45)

:2angel:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 10, 20:30:58
És mennyire fontos a második fele is az Ígének:

én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet

Mert a Szent Lélek által fogjuk megismerni az Ígéket helyesen!

 :2smitten:

Mennyire csodálatos ez az ajándék, hogy részesei lehetünk a Léleknek és kinyilatkoztatja nekünk a titkokat!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 10, 20:44:21
ÁMEN!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: ditte - 2012 Március 10, 20:45:47
Ámen!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 10, 23:11:51
És mennyire fontos a második fele is az Ígének:

én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet

Mert a Szent Lélek által fogjuk megismerni az Ígéket helyeket
:2smitten:

Mennyire csodálatos ez az ajándék, hogy részesei lehetünk a Léleknek és kinyilatkoztatja nekünk a titkokat!
I. Korintus levél:2:12   Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.
 :2smitten:
 ez Kegyelem!!! :019:


I. János levél:5:20   De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. ámen!! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 10, 23:13:16
Ez valóban kegyelem!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 10, 23:17:08
 
Idézet
Ez valóban kegyelem!

 :2smitten:
ez igy van kedves Erzsikém!

Efézusi levél:2:8   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
 :ima02:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 10, 23:21:12
ÁMEN! Kedves Ildikó!

14. Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
16. Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

Jn 17,14-17

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 10, 23:26:34
ÁMEN! Kedves Ildikó!

14. Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
16. Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

 ámen!
Jn 17,14-17


:078:
János Evangéliuma:8:32   És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. mik szabadok vagyunk!!! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 11, 00:07:30
Igen, dicsőség az Úrnak! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 11, 08:45:43
Még egy, és a legfontosabb aspektusból is megérthetjük a Példabeszédek eme versét:

én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet

Jézus, a Krisztus, Jeshua a Messiás a Testté lett Íge, ha az ÚR kiárasztja Lelkét ránk, akkor megismerjük a Testté lett Ígét, a Szabadítót.

 :Jezus04:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 11, 09:01:54
Még egy, és a legfontosabb aspektusból is megérthetjük a Példabeszédek eme versét:

én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet

Jézus, a Krisztus, Jeshua a Messiás a Testté lett Íge, ha az ÚR kiárasztja Lelkét ránk, akkor megismerjük a Testté lett Ígét, a Szabadítót.


 

ámen ! mert az ige a szívünkben  van:
 Rom: 10:8 :019:De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk!
 :019: :019: :thanks:


Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 11, 12:54:18
Igen Ildikó! :afro:

"Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje - így szól az ÚR -: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek.
(Jeremiás könyve 31,33)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 12, 13:48:38
Lépjünk tovább:

Kiáltottam nektek, de vonakodtatok, kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt. 25. Semmibe vettétek minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek, 26. ezért én is nevetek majd a bajotokon, kigúnyollak, ha eljön, amitől rettegtek, 27. ha eljön viharként, amitől rettegtek, és megjön forgószélként a bajotok, ha eljön rátok a nyomorúság és az ínség. 28. Akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok, keresnek engem, de nem találnak meg, 29. mert gyűlölték a tudást, és nem az ÚR félelmét választották; 30. nem törődtek tanácsommal, megvetették minden feddésemet. 31. Ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és tanácsukkal laknak jól. 32. Mert az együgyűeket saját ellenkezésük öli meg, és az ostobákat elbizakodottságuk pusztítja el. 33. De aki rám hallgat, biztonságban lesz és nyugodtan, mert nem rettenti baj.
Péld 1,24-32
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 12, 13:55:02
Nagyon komoly figyelmeztetést olvasunk itt:

Akik semmibe veszik Isten tanácsát és Szavát, azokra súlyos ítélet vár. Isten Szavával nem szabad könnyelmüen bánni. Akik gyülölik a tudást, és nem választják az Istenfélelmet, azok ne csodálkozzanak, ha az ÚR nyomorúságot küld rájuk. Nem lehet kétfelé sántikálni.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 12, 14:20:34
Egyetertek Testverem. Az Ur szavat sajnalatos modon sokak tanacskent tekintik.
A napokban talalkoztam olyan megnyilvanulassal, hogy Jezust egy jo "span"-nak (havernak) titulalta.

Jezust nem hatba vagy vallon kell veregetni, hanem leborulni kell elotte!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 12, 14:25:12
De mennyire igazad van Testvérem! Nekem sokszor szinte fizikai fájdalmat okoz, az ilyen fajta abszolút tiszteletlen megnyilvánulás.  :060:

Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!
Préd. 12:13.    

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 12, 14:28:24
Amen!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 12, 14:37:32
De aki rám hallgat, biztonságban lesz és nyugodtan, mert nem rettenti baj.
Péld 1,33

Rá hallgatni, követni, és cselekedni az ÚR akaratát, a legáldásosabb, ami történhet velünk. És ez is kegyelem!

Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. 15. Mert amikor ezt mondja az Írás: "Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor",
Zsid 3,14-15

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 12, 20:44:15
De aki rám hallgat, biztonságban lesz és nyugodtan, mert nem rettenti baj.
Péld 1,33


:afro:

"Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen alszol."
(Példabeszédek 3,24)

:2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 08:04:05
Így volt! Nagyon jól pihentem!  :089:

De valóban van összefüggés, mert az ÚR Jézus nekünk békességet ad.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 08:07:53
Ma reggel találtam egy videót Ígeverssel, ami pont ehhez a témához kapcsolódik:

Gyűjtsd össze a népet, a férfiakat, a nőket és a gyermekeket, meg a lakóhelyeiden élő jövevényeket, hogy hallják meg, és tanulják meg, és féljék Isteneteket, az URat, megtartván és teljesítvén ennek a törvénynek minden igéjét. 13. Fiaik is, akik még nem ismerik, hallgassák meg, és tanulják meg, hogy féljék Istenüket, az URat mindenkor, amíg csak éltek azon a földön, ahová most átkeltek a Jordánon, hogy azt birtokba vegyétek.
5Móz 31,12-13

http://www.youtube.com/watch?v=drMWD6kOyb4#ws (http://www.youtube.com/watch?v=drMWD6kOyb4#ws)

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 13, 08:13:35
 :morning:
Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.Példa:18:10 ámen!
Zsolt 18:3:3
Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom: az én paizsom, idvességem szarva, menedékem. Zsolt 61:4Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen.

Láthattuk a Bibliaban hogy minden szemely nevének valamilyen jelentese van mely tükrözi az illető jellemét ,vagy kepésségeit.Nem véletlenül volt megadva hanem a Szellem ihletesére.

Igy Mennyei Atyánk is különböző neven jelentkezik ,minden névnek  fontos jelentése  van..Nem kevesebb mint 15 névvel találkozunk.
Isten azt akarja hogy megismerjuk . Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.Janos 17:3
Ez volt Pal apostol vágya is: Hogy megismerjük Őt.Filippi 3:10 Hogy megismerjem Őt...
És ez kell legyen a mi vágyunk is.
Mert ismerve Nevét megismerjuk Őt.
mert az Ő Neve csodalatos: Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet.Zsolt.8:1
Jó hirdetni Nevét:Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben.Zsolt.22:20
Mert nagy aldas rejlik Neveben: Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért!!!! :2smitten:
Az Ő Nevében van erőnk:. A mi segítségünk az Úr nevében van, a ki teremtette az eget és földet. :2smitten:
Az Ő nevében áldunk: Áldunk benneteket az Úrnak nevében!!!! :2smitten:
Az igaz támasza:Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen!!! ÁMEN! :ima02:

Hirdessuk Nevét:magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve!!. Ézsaiás 12:4
Menedék AZ ÚR NEVE !!!:De mindaz, a ki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül.Joel:2:32
Az Ő Nevében gyűlünk össze.  :Jezus04:
Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Az Ő Nevében kerunk: És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Janos14:13 :ima02:
ÁMEN! :026:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: julika - 2012 Március 13, 08:17:50
Kedves Ildikó!

 :026: Köszönöm ezen Ige sorokat!
Mai reggelre ez teljesen erősítésemre  van!

Áldjon meg az ÚR!!!!! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 13, 08:29:29
Kedves Ildikó!

 :026: Köszönöm ezen Ige sorokat!
Mai reggelre ez teljesen erősítésemre  van!

Áldjon meg az ÚR!!!!! :2smitten:

legyél áldott Julika! és derék asszony vagy!!! itt van példa: Példa 31:10-31:
Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket.
11
Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.
12
Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban.
13
Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel.
14
Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.
15
Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak.
16
Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál.
17
Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait.
18
Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa.
19
Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.
20
Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek.
21
Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött.
22
Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete.
23
Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.
24
Gyolcsot sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek.
25
Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak.
26
Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.
27
Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.
28
Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:
29
Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!
30
Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!
31
Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei! :2smitten: :2smitten: :2smitten: Legyél nagyon áldott!!! :026:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 09:03:42
Idézet
nem az ÚR félelmét választották; 30. nem törődtek tanácsommal, megvetették minden feddésemet.

Ahhoz, hogy egy feddést az ÚRtól elfogadjak, a büntudatnak kell realizálódni bennem. Mert ebböl meg kell térnem, hisz ez a célja a feddésnek.

Nézzük meg Dávid esetét:

Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! 5. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. 6. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.
Zsolt 51,4-6

Igen az ÚR kegyelmes és megbocsát, de el kell hagynunk azt a bünt, amiért megdorgált. Ha viszont mi csak általánbosságban beszélünk a bünröl, akkor miböl térünk meg? Az Íge is pontosan megnevezte a bünöket. Tehát a feddés célja mindig a megtérés és a konkrét bün elhagyása.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 13, 10:54:51
Igen, es nem a karhoztatas! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 10:59:54
Tökéletesen egyetértek, Testvérem.

46. Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.
47. És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.
48. A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.

Jn 12,46-48

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 13, 14:24:55
Bizony! Isten szavat nem irta felul a kegyelem. Nem csupan a szereto Istent kell ismernunk, hanem az igazsagos Istent is, mert O Szent!
Feljuk Ot, ne eljunk vissza se a kegyelmevel se a turelmevel. Az Istent nem lehet megcsufolni!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 20:22:32
Így van ez kedves Testvérem!

Sokan elfelejtik, pedig ez is az Újszövetségben van írva:

Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. 29. Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja? 30. Mert ismerjük azt, aki így szólt: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek." És ismét: "Az Úr megítéli az ő népét." 31. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.
Zsid 10,28-31

Imádkozzunk, hogy munkálja bennünk az engedelmességet az ÚR!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 13, 21:26:52
Ámen!

Talán következhetne is folytatólag a Példabeszédek következő része. :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 21:29:56
Akkor folytatjuk....

Példabeszédek 2 fejezet

Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, 2. ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, 3. bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, 4. ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, 5. akkor megérted, mi az ÚR félelme, és rájössz, mi az istenismeret. 6. Csak az ÚR ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.
1-6

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 13, 21:36:23
Erről az igéről először az jutott eszembe, hogy minden embernek van célja. Egyfajta "kincse", amit meg akar találni.
Ebbe belefoglaltatik az elképzelt jövő megvalósítása, a gazdagság, siker, hírnév...stb.

A legtöbben ezeket keresik...

De amiképpen ők ezeket keresik, ahogyan szinte minden gondolatuk arra korlátozódik, úgy kell nekünk is a bölcsességre vágyódnunk. Legyen ez az egyik kincsünk Krisztusban!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 21:41:49
Valóban így van.

Azon gondolkoztam éppen, hogy itt is megtaláljuk az interaktivitást, hasinlóképpen mint a szeretet és parancsolatok között:

"Bölcsesség kezdete Isten félelme...."

"ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, 3. bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet...
...akkor megérted, mi az ÚR félelme, és rájössz, mi az istenismeret."


Tehát bölcsességre hallgatással értem meg az Istenfélelmet, de a bölcsesség kezdete az Istenfélelem. Szétválaszthatatlan a kettö egymástól.

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 13, 21:43:32
Igen! :afro: :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 13, 21:44:26
"...és szívből törekszel értelemre..."

Ez nagyon fontos! Mit jelent ez? Mit jelent számunkra?
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 22:03:14
Én úgy gondolom, hogy amikor átadtuk életünket az ÚRnak, kaptunk Töle Isten szerinti értelmet, amely törekszik Isten ígéjében egyre jobban elmélyülni, és ezáltal Isten is megismerni. Sajnos ma sokan elutasítják az értelmet, csak azt nem tudom miért...

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 22:13:51
Még ezek az Igék is eszembe jutottak, amik ma különösen fontosak!

1Kor 14,15    
Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.

1Kor 14,19    
De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 13, 22:21:19
Én úgy gondolom, hogy amikor átadtuk életünket az ÚRnak, kaptunk Töle Isten szerinti értelmet, amely törekszik Isten ígéjében egyre jobban elmélyülni, és ezáltal Isten is megismerni. Sajnos ma sokan elutasítják az értelmet, csak azt nem tudom miért...

 :2smitten:

Egyetértek Testvérem! :2smitten:
    
"és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes."
(Római levél 12,2)

Úgy gondolom, hogy erre az értelemre kell törekednünk. Mert mindenki kapott értelmet. Viszont a Világban való élet folyamatosan beszennyezi.
De megtérésünk arról is szól, hogy ezt az értelmet Krisztus felé fordítjuk, Reá fókuszálva az ajkain csüngve, amelyeket szólott és amit meg is kaptunk kinyilatkoztatott igéjében! Ekkor megértjük, hogy mi az Isten akarata, mi az ami jó és tökéletes, ami tiszta és becsülendő és megtartandó.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 13, 22:23:06

1Kor 14,19    
De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken.

 :2smitten:

Igen, az értelmet nem azért kaptuk, hogy felettébb bölcselkedjünk! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 22:24:20
Mindkét alkalommal szívemböl egyetértek veled!

ÁMEN!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 13, 22:25:06

1Kor 14,19    
De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken.

 :2smitten:

Igen, az értelmet nem azért kaptuk, hogy felettébb bölcselkedjünk! :2smitten:

De félreértés ne essék, nem a nyelveken szólásra értem azt, hogy felettébb való bölcselkedés.
Az üzenetet úgy közvetítsük Istentől az embertársaink felé, ahogyan az a legjobban célhoz ér. :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 13, 22:25:44
Mindkét alkalommal szívemböl egyetértek veled!

ÁMEN!

 :2smitten:

Egy Lélektől itattattunk meg! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 22:28:43
ÁMEN!

Szerintem a bölcselkedés azt jelenti, ha ÉN akarom megmagyarázni az Ígét, mert ilyenkor az én véleményem Isten Szava felett áll. Viszont ha a Lélek vezérel, akkor megértem Isten Szavának összefüggéseit, és nincs szükség arra, hogy a magaméval megtoldjam.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 13, 22:34:52
Igen! Két fajta bölcsesség létezik. Emberi és Istentől jövő bölcsesség!
Az előbbi inkább lexikális, az utóbbi pedig minden emberi dolognál jócskán feljebb való.

Sőt, az emberi bölcsesség nem Isten dicsőségét keresi, hanem a saját hasznát. Ha valaki magából merít, akkor az izzadságszagú.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 22:42:57
Mondjuk ki: az az büdös... :167:

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 13, 22:45:41
Igen. :088:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 22:47:29
Mit értessz lexikális alatt?

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 13, 22:58:20
Ismeret felhalmozását, adatszerű módon.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 23:02:58
Értem, és egyetértek...  :2smitten:

Azért kérdeztem, mert pl. nekem sokat segített, ha a konkordanciában, vagy a szókulcsban utánna néztem az eredeti szöveg, illetve szó értelmezésének. Ilyen volt pl. amikor a Jeshua/Jézus szónál megértettem, hogy "Szabaditót/Üdvöt" jelent szószerint. Így sok Tánách/Ószövetségi Igék teljesen új megvilágítást kaptak elöttem. De Te nem erre gondoltál.

Kösz!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 13, 23:04:38
A lexikális tudás az hasznos lehet, de csak akkor, ha Istentől jövő bölcsességgel társul.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 23:06:01
ÁMEN! És csak segédeszközként, nem pedig csillogtatásként!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 13, 23:06:25
Igen! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 14, 07:54:18
...az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.
1Kor 8,1

Az Istenfélelem és szeretet nélküli ismeret felfuvalkodottá tesz. De ha megvan ez a kettö, akkor hatalmas áldás és megóv a félrelépésektöl

Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és a gyors lábú félreléphet.
Péld. 19:2.

Akik nemcsak a tanítókra hallgatnak, hanem meg van bennük az Íge ismeretére való törekvés Istenfélelemben, azok nem tévelyegnek könnyen el.

 :2smitten:   
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 14, 10:51:17

Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és a gyors lábú félreléphet.
Péld. 19:2.

Akik nemcsak a tanítókra hallgatnak, hanem meg van bennük az Íge ismeretére való törekvés Istenfélelemben, azok nem tévelyegnek könnyen el.

 :2smitten:   


Nagyszerűek ezek a bölcsességek, amelyeket az Úr reánk hagyott. Valódi lelki táplálékok ezek!

Isten által diktált ütemben kell lépkednünk, nem szabad kifutni a kezéből, hanem miközben kezünket fogja, vele együtt kell haladnunk a kijelölt utunkon!

"Mózes azt mondta: Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket!"
(2Mózes 33,15)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 14, 17:26:09
Idézet
Isten által diktált ütemben kell lépkednünk, nem szabad kifutni a kezéből, hanem miközben kezünket fogja, vele együtt kell haladnunk a kijelölt utunkon!

"Mózes azt mondta: Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket!"
(2Mózes 33,15)

Ez az Testvérem! Nekem legalább is ez volt az egyik legnehezebb harcom. Ha áll a tüzoszlop, veszteg maradni, nem akcióskodni, nem nyugtalankodni, hanem teljes békességgel kivárni, amíg az ÚR indít. De ha pedig indit, akkor ne tétovázzak, bambáskodjak, hanem követve Öt, indulni és engedelmeskedni. A tempót valóban Isnnek kell megadni számunkra.

"Nélkülem semmit sem cselekedhettek!"

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 14, 17:40:42
Ámen! :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 14, 17:43:49
A következő igerész:

"A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a feddhetetlenül élőknek."
(Példabeszédek könyve 2,7)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 14, 17:55:00
Hm... A becsületes alatt én többek között egyenességet is értek, nincs hamukázás, mert tudom, hogy Isten lát a szívekbe, elötte nincs titok.

De feddhetetlen? Hiszen azt írja az Íge, hogy Jézus Krisztuson kivül minden ember vétkezett!

Kiérdemelhetö egyáltalán a jutalom?

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 14, 18:19:10
A jutalomról az jutott nekem is eszembe, hogy vajon azért csináljuk?
Én hiszem azt, hogy úgy helyes, ha az Úrért tesszük és nem a jutalomért.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 14, 18:54:42
Hát én is így vagyok. Ha magamba nézek öszintén, akkor a jutalom eszembe sem jut, mert mindaz, amit cselekedhetek Isten kegyelme. Viszont ott van a felelösség a kegyelemmel szemben. Mert még az akarást is Ö munkálja bennünk.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 14, 20:35:17
Így van! Minden jó Tőle származik (Jakab levele 1,17). Éppen ezért nincs is olyan, amit adhatnánk Neki (Apostolok Csel. 17,25).
Mégis megjutalmaz minket, ha hűek vagyunk azon, ami az Ő tulajdona. Ha hittel ajándékozzuk meg és dicsőséget, tiszteletet, szeretetet adunk Neki.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 14, 20:49:22
De feddhetetlen? Hiszen azt írja az Íge, hogy Jézus Krisztuson kivül minden ember vétkezett!

 :2smitten:


Igen. Olvasunk ugyan az írásokban Noéról, aki a maga nemzedékében feddhetetlen volt. Tehát ahhoz képest, amik körülvették őt.
A feddhetetlen szóra csakis arra tudok következtetni, hogy egy személy, aki tökéletes. Aki nem követett el bűnt.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 14, 22:26:07
Nézzük meg Nóé esetét:

1Móz 6,9    
Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé.   

Zsid 11,7    
Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, a mely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett.

És Ábrahám?

1Móz 15,6    
És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.

Rm 1,17    
Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.

Gal 3,6    
Miképen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul.

Jak 2,23    
És beteljesedett az Írás, a mely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 15, 11:08:12
Amen!

Hitben jarva torekednunk kell a tokeletessegre, hogy fedhetetlenek legyunk! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 15, 11:19:35
Teljesen egyetértek, kedves Testvérem...

1Kir 8,61    
És a ti szívetek legyen tökéletes az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy járjatok az ő rendeléseiben, és őrizzétek meg az ő parancsolatit, miképen e mai napon.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 15, 13:56:38
A következő igerész:

"A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a feddhetetlenül élőknek."
(Példabeszédek könyve 2,7)

Érdekes a következö Íge aspektusában ez a kijelentés:

Boldog vagy Izráel! Kicsoda olyan mint te? Nép, a kit az Úr véd, a te segítségednek pajzsa, és a ki a te dicsőségednek fegyvere! Hízelegnek majd néked a te ellenségeid, és te azoknak magaslatait taposod.
5Móz 33,29    

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 15, 14:05:58
Amen! :2smitten:
Jo az Ur, hiszen a vad olajfat is beoltotta a szelid olajfaba. Ezert reszesulunk mindabban az aldasokban, amelyeket Isten az Izraelitaknak adott! :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 15, 14:11:27
Így van Testvérem, Krisztusban egyek vagyunk, és az ÚR véd, Ö a mi segítségünk pajzsa! Nem csodálatos?

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 15, 14:30:11
Igen, csodalatos! :2smitten:

Ahogyan Testverem mondana, ne az Urnak panaszkodjunk a problemainkkal, hanem dicsekedjunk a problemainknak a hatalmas Urunkkal.

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 15, 17:20:28
Nagyon tetszik ez a mondás! Mennyire igaz!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 15, 20:24:38
Lépjünk tovább...

Csak az ÚR.... (6.vers)
Vigyáz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megőrzi. 9. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. 10. Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. 11. Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged.

(Példabeszédek 2,8-11)

Szóval nem az én érdemem, az ÚR vigyáz a törvény ösvényeire...

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 15, 20:27:44
Bizony! :igen:
Ugye lehet erre azt mondani, hogy akik az általad beidézett igeszakaszt megélik, azok világosságok a nagy sötétségben!? :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 15, 20:36:04
Szerintem igen. És benne rejlik az Istenfélelem is. Mert ha szeretem teljes szívemböl, teljes elmémböl az Urat, akkor meg akarom ismerni a "Szerelmes levelét", az Ö Szent Szavát! Ez ad életet!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 15, 20:44:55
Egyetértek! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 15, 20:45:57
...az ismeret gyönyörködteti lelked.

Az Isten ismeret valóban gyönyörködteti a lelkünket. Ahogyan egyre közelebb kerülünk, jobban megismerve Őt! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 15, 20:58:59
Valóban, mert ha Isten hatalmas Szeretetét, Igazságát, Bölcsességét, Kegyelmét mindig mélyebben megismerem, az gyönyörködteti a lelkemet.

159. Lásd meg Uram, hogy a te határozataidat szeretem; a te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem!
160. A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló.

Zsolt 119,159-160

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 15, 21:04:44
"Vigyáz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megőrzi."

Az ige ezt az Úrról mondja és nem az emberről! Ő vigyázz az ösvényeinkre és utainkra. Nem a mi bölcsességünk!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 15, 21:07:40
Tulajdonképpen egy hatalmas bátorítás is ez egyben! Rá bízhazom teljes bizalommal az életem! Ö vigyáz útaimra, a törvény ösvényeire! Kezében van elrejtve az életem!

 :ima02:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 15, 21:13:33
Igen! Kaptunk egy szomorú példát is. Hiszen Salamonnál nem élt bölcsebb ember a Földön (Jézust kivéve).
Mégis a nagy bölcsessége ellenére elfordult az Úrtól. Hiába volt akkora bölcsessége, nem vigyázott eléggé útjára.

 :060:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 15, 21:23:56
Ha az ember kiveszi az életét Isten kezéböl, Istenfélelme ellankad, nagyon veszélyes. Mert a bölcsességnek pont itt kellene müködni. Ha én kerülök az elötérbe, már is téves úton járok, ami Isten elött nem kedves .

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 15, 21:27:22
Igen! Mivel mindazt amit kaptunk, ahhoz kell visszatérnie, aki adta őket!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 15, 21:28:19
Példabeszédek könyve:1:7   Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják. :fel:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 15, 21:31:56
Ámen! Kedves Ildikó!

Idézet
Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged.

Ide illik egy zsidó közmondás:

"Az ostoba mondja amit tud, a bölcs tudja mit mond..."

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 15, 21:40:12
 :fel:Zsoltárok könyve:111:10   A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.
Zsoltárok könyve:136:5   Aki teremtette az egeket bölcseséggel; mert örökkévaló az ő kegyelme.
Zsoltárok könyve:147:5   Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa
Példabeszédek könyve:1:20   A bölcseség künn szerül-szerte kiált; az utcákon zengedezteti az ő szavát.
Példabeszédek könyve:1:29   Azért hogy gyűlölték a bölcseséget, és az Úrnak félelmét nem választották.
Példabeszédek könyve:2:3   Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled,
Példabeszédek könyve:2:6   Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik.
 de az is meg van irva hogy kérjünk bölcsességet az Úrtól!!! :igen:

Efézusi levél:1:17   Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 16, 07:41:59
Így van, kedves Ildikó!

Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.
Jak 1,5

 :2smitten:    
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 16, 11:09:34
Mekkora igeret!!! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 16, 13:04:34
Így van ez Testvérem! Nem kell tudatlannak és bölcstelennek maradni....

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 16, 14:22:08
A szomoru dolog csak az, amikor valaki eleg bolcsnek hiszi magat es nem Istennel keresi a bolcsesseget.


Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 16, 17:39:48
Ide illik egy rabbi mondása:

Bölcs akarsz lenni? Akkor legyen Istenfélelmed nagyobb, mint a saját bölcsességed.

Okos akarsz maradni? Akkor élj úgy, hogy cselekedeteidnek nagyobb súlya legyen, mint ismeretednek.

Rabbi Hanina ben Dossa

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 16, 17:51:07
Még egy eszembe jutott, nem tudom már kimondta, de nagyon találó:

Ha a bölcs dicsekszik bölcsességével, akkor a bölcsesség elvesztette tulajdonságát.

 :167:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 16, 18:04:21
Egyetértek!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 16, 18:25:18
 :ima02::Ézsaiás könyve:28:29   
Ez is a Seregek Urától származott: Ő ád csodás tanácsot és nagyságos bölcsességet .
:igen:
 ámen!!!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 16, 19:07:15
ÁMEN!

Summa summárum: Féljük az Urat, mert töle kapunk böcsességet, amely nem e világ szerinti bölcsesség.

Talán lépjünk tovább...

Megment a helytelen úttól, és az álnokul beszélő embertől; 13. azoktól, akik elhagyják az egyenes ösvényeket, és sötét utakon járnak. 14. Örülnek, ha rosszat tehetnek, vigadnak a gonosz fonákságokon. 15. Ösvényeik görbék, útjaik hamisak.
Példabeszédek 2,12-15

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 16, 19:18:30
Ámen! :afro:

Jézus nem azt kérte az Atyától, hogy vegyen ki minket a Világból (eljön majd az az idő is), hanem hogy tartson meg minket.
Éppen ezért úton útfélen találkozunk olyan emberekkel, akik álnokul beszélnek és elhagyták az egyenes ösvényeket.

Viszont az Úr nem hagyja, hogy áldozatul essünk nekik, nem szolgáltat ki nekik ha megmaradunk Őbenne!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 16, 19:19:33
 :019:
példa:25:21-22
21
Ha éhezik, aki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet;
22
Mert elevenszenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked. :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 16, 19:24:59
Ámen!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 16, 20:03:18
Ámen! :afro:

Jézus nem azt kérte az Atyától, hogy vegyen ki minket a Világból (eljön majd az az idő is), hanem hogy tartson meg minket.
Éppen ezért úton útfélen találkozunk olyan emberekkel, akik álnokul beszélnek és elhagyták az egyenes ösvényeket.

Viszont az Úr nem hagyja, hogy áldozatul essünk nekik, nem szolgáltat ki nekik ha megmaradunk Őbenne!

Igen Testvérem, nem élünk inkubátorban és nem a világosságban kell világítanunk, hanem a sötétségben.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 16, 20:17:24
Jn 17,15    
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.

Zsolt 23,4    
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.

Mt 6,13    
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 16, 22:23:26
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 16, 22:29:29
Idézet
14. Örülnek, ha rosszat tehetnek, vigadnak a gonosz fonákságokon. 15. Ösvényeik görbék, útjaik hamisak.

Mennyire szörnyű az, mekkora sötétség az, ha valaki örül annak hogy rosszat tehet.
Mindenki tett már rosszat, de aki örül neki, az egyben nevet a szereteten is.

Jézus azt tanítja, hogy örüljünk az örülőkkel, sírjunk az együtt sírókkal. De nem kellene ezeket felcserélni.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 16, 22:37:43
Hányan akartak meggazdagodni, illetve meg is gazdagodtak görbe utakon. Azután ha útjukba akad egy becsületes, szinte élvezik, ha gúnyolhatják!

Igen ilyen a gonoszság. De mindezektöl megoltalmaz az ÚR minket. Ök pedig gazdagságuk ellenére sem ismerik, mit jelent a lelki béke és boldogság.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 16, 22:39:13
Igen Testvérem! Olyan tékozló fiúk, akik nem térnek vissza az apjukhoz.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 16, 22:46:13
Igen, pedig ha öszinték lennének, nem hoztunk semmit e világba és nem is fogunk semmit elvinni.

Mit ér, ha valaki az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt vall?

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 16, 22:53:20
Így van!

Nekünk keresztyéneknek is jó szem előtt tartani az elhívásunkat és az igazi hazánkat.
Mindig szemünk előtt kell hogy "lebegjen", de nem felületesen, hanem mélységesen.

Ne veszítsük el a célt, az Úron kell folyamatosan elmélkednünk és akkor kevesebb idő marad a bűnökre. :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 16, 22:55:33
És akkor az ÚR fog megigazítani, megszentelni és elérni a célját velünk. Hatalmas a mi Istenünk, senki sem ragadhat ki minket az Ö kezéböl!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 16, 23:06:16
Dicsőség az Úrnak! :afro:

"Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből."
(János evangéliuma 10,29)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 16, 23:09:23
Ámen!

 :ima02:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 17, 08:40:06
Dicsőség az Úrnak! :afro:

"Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből."
(János evangéliuma 10,29)


ámen!!!

János :10:14   Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,


 :pasztor05:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 17, 08:47:32
ÁMEN!

Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.
Jn. 14:27.

 :2smitten:   
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 17, 09:27:44
Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. 11. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek! Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el! 12. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg: Istennél van az erő; 13. nálad van, URam, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint.
Zsolt 62,10-13
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 17, 09:49:37
 :igen:


példa 3: 25-26
25
Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő;
26
Mert az Úr lesz a te bizodalmad és megőrzi a te lábadat a fogságtól. :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 18, 14:27:58
Folytassuk! :afro:

"De a bölcsesség megment a más asszonyától, a hízelgő szavú idegen nőtől, aki elhagyja ifjúkorának társát, és megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségről. Mert halálba süllyed a háza, és útja az árnyak közé. Aki bement hozzá, nem tud visszafordulni, és nem talál rá az élet ösvényeire.
(Példabeszédek könyve 2,16-19)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 18, 14:41:25
Most úgy hirtelen az ÚR Jézus szavaira kell gondoljak...

27. "Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj! 28. Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. 29. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára.
Mt 5,27-30

Bár hallgatnánk Istenfélelemben az ÚR szavára, és nem pedig a hízelgö szavakra!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 18, 15:11:43
Igen!

Másolom Jób szavait is:

"Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre."
(Jób könyve 31,1)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 18, 15:15:31
ÁMEN!

Mert halálba süllyed a háza, és útja az árnyak közé. Aki bement hozzá, nem tud visszafordulni, és nem talál rá az élet ösvényeire.

Ez az egyetlen bün, amely indokot adhat egy válásra is. Nagyon komolyan vette az ÚR ezt a kérdést.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 18, 15:30:00
Igen, mivel a házasság is egy szövetség. Ha az egyik fél felrúgja a szövetséget, ott a másikat már nem kötelezi a szövetség.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 18, 15:33:34
Érdekes ebben az összefüggésben, amikor Pál apostol a házasságot, Krisztus és a gyülekezet kapcsolatával hasonlítja össze:

31. Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté.
32. Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.
33. Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.

Ef 5,31-33

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 18, 15:39:56
Jézus is elhagyta a Mennyei dolgokat egy időre, hogy mint Vőlegény, a feleségét (egyházát) kiváltsa a bűnből.

"Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél."
(János evangéliuma 17,22-23)

Itt az "egy testre" asszociálok.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 18, 15:52:19
Igen, egyetértek.

A Tánáchbán/Ószövetségben sem volt ismeretlen az a fogalom, hogy Isten es válsztott népe úgymond házassági kapcsolatban van.

Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek URa a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak.
Ézs 54,5

Amikor Izrael hátat fordított Izrael Szentjének, és idegen istenek után járkált, sokszor nevezi ezt a hütlenséget, paráznaságnak.

3.    Noha megvonattak a korai záporok, és késői eső sem volt: mégis parázna asszony homlokúvá lettél, szégyenkezni nem akartál.
12.  Menj el, és kiáltsd e szókat észak felé, és mondjad: Térj vissza, elpártolt Izráel, ezt mondja az Úr, és nem bocsátom reátok haragomat, mert kegyelmes vagyok én, ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké.
13. Csakhogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtelenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez, és szertefutottál útaidon az idegenekhez mindenféle zöldelő fa alá, és az én szómra nem hallgattatok, ezt mondja az Úr.
14. Térjetek meg, szófogadatlan fiak, azt mondja az Úr, mert én férjetekké lettem néktek, és magamhoz veszlek titeket, egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek titeket Sionba.
15. És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudománynyal és értelemmel.

Jer 3,3; 12-15

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 18, 20:12:20
"És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve."
(Jelenések könyve 21,2)

:2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 18, 20:57:15
ÁMEN!   :afro:

És ha arra gondolok, hogy az ÚRnak csak egy Menyasszonya (felesége) van, akkor kerek lesz a kép!

7. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát,
8. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.
9. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.

Jel 19,7-9

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 18, 21:10:33
Bizony, nincs egy menyasszonya a Hit gyülisek közül, egy a Baptisták közül, még egy a Katolikusok közül.
Hanem egyetlen egy, ezt kellene megértenie mindenkinek.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 18, 21:11:29
 :afro: :hehe:

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 18, 21:29:43
Bizony, nincs egy menyasszonya a Hit gyülisek közül, egy a Baptisták közül, még egy a Katolikusok közül.
Hanem egyetlen egy, ezt kellene megértenie mindenkinek.
ámen!!! :fetreng: :043: :078:


Jelenések könyve:21:9   És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét
 :289:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 18, 21:49:54
1. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok.
2. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,
3. Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.
4. Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;
5. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;
6. Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.

Ef 4,1-6

 :pasztor05:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 18, 21:55:54
ÁMEN!!! :2smitten:


jel: 21:3-7.
És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
5
És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.
6
És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
7
Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.!!!
 :081: :027:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 19, 11:12:09
"Te azért járj a jók útján, és ügyelj az igazak ösvényeire! Mert a becsületesek fogják lakni a földet, és a feddhetetlenek maradnak meg rajta. De a bűnösök kivesznek a földről, és a hűtlenek kipusztulnak onnan."
(Példabeszédek könyve 2,20-22)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 19, 16:04:03
Amikor egyszer egy testvérrel a becsületességröl beszélgettem, azt mondta: "Te naív vagy! Ma aki becsületes akar lenni, éhen kopik az álla! Nem ismered a mai helyzetet!"

Nagyon elszomorít, ha hivök szájábol kell ilyesmit hallani. :167:

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 19, 16:07:53
Mentséget keresnek a bűnre...
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 19, 16:10:37
Csak Isten Lelke fogja lelkiismeretünket ébren tartani. Mert tudjuk, hogy mi az ami Isten elött nem kedves.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 19, 17:40:43
A lelkiismeret nem hiába adatott! :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 19, 18:59:27
Nagyon szeretem a Példabeszédek Ígéit, mert annyira praktikus útmutató az életben. Az ÚR Jézus is arra tanít, hogy a Mennyek országát keressük elöször, és a többiek megadatnak.

Komoly figyelmeztetés mond a példázatában:

Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?
Lk. 12:20.    

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 19, 21:53:56
Ott kezdődik, hogy mindent Krisztus elé kell tenni. Itt a lábaira gondolok (elé tenni) és az életünkben is (sorrendben).
Ha a sorrend rendjén van és az életünkben is képesek vagyunk bármit lemondani Érte, akkor megkapjuk mindazt amit már ígérettel elénk nyújtott:

"...és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek."
(Máté evangéliuma 6,33)

:2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 19, 22:20:08
ÁMEN! Kedves Testvérem!

28. És Péter kezdé mondani néki: Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged.
29. Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, a ki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangyéliomért,
30. A ki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet.

Mk 10,28-30

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 19, 22:31:39
:2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 19, 22:33:15
 :2smitten:ÁMEN!!
!Máté Evangéliuma:6:33Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. :2smitten:
Róma levél:14:17   Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm. :043: :081: :042:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 20, 16:39:31
Folytassuk tovább...

Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, 2. mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked! 3. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára! 4. Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél.
Példabeszédek 3,1-4

Nekem ebben a megszólításban valami nagyon bensöséges kapcsolat érezhetö. Fiam... Gyermekem... Szeretetteljes féltö szeretetröl van itt szó, és nem kalodáról. Hasonló, amikor az apostoli levelekben is olvassuk a megszólítást: Szeretteim...

Hálát adok az ÚRnak, aki feltö szereteböl a legjobbat akarja, amikor azt mondja:

Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: "Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?" 11. Ő így felelt: "Senki, Uram." Jézus pedig ezt mondta neki: "Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!"
Jn 8,10-11

Megbocsáttattak a mi vétkeink, ne vétkezzünk tovább, ne felejtsük el az ÚR tanítását!


 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 20, 21:39:24
Annyira kedves nekem ez a rész:
"3. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára!"

Oly bensőségesen leírja a fontosságát a szeretetnek és a hűségnek. Ezeket sosem hagyhatjuk otthon, részünkké kell hogy váljon.
:2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 20, 21:43:19
Igen, én is úgy érzem, annyira bensöséges, mint amikor házastársakról van szó! Itt nem emberi bölcsességgel találakozunk, hanem Isten bölcsességével, amit a mi javunkra írt le!

Legyen dicsöség Neki!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 20, 21:46:26
 :igen:
Róma :11:33   Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai! :019:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 20, 21:48:36
Csodás ígéretet is kaptunk egyben:
"4. Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél."

:088:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 20, 21:48:47
És hogy folytatja?

Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél.

Ez az igazi kincs!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 20, 21:49:28
Érdekes mennyire egyet gondoltunk!

 :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 20, 21:52:02
 :2smitten:
 Ámen!!Övé a dicsőség mindörökké.!!!!  :rozsa:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 20, 21:54:53
:afro: :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 20, 22:09:20
Ugyanilyen meghitten, és bátorítóan folytatja az ÍGE:

Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! 6. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. 7. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az URat, és kerüld a rosszat! 8. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.
Példabeszédek 3,5-8

Itt is kiérezni a féltön szeretö Isten szavait: Ne támaszkodj a magad eszére, ne tartsd bölcsnek önmagad!

Mennyire igaz, hiszen mi nem látunk be a szívekbe, és azt sem tudjuk mi következik a jövöben... Ezért: Bízzál az ÚRban teljes szívböl!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 20, 22:32:17
 :161:
 ámen!!!Zsoltárok :37:3   Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.!!! :019:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 20, 22:35:33
ÁMEN!  :2smitten:

Az ÚR Jézus mondja: jöjj és kövess engem! Ha azt tesszük, soha sem fogunk téves ösvényre jutni, mert Ö egyengeti a mi utunkat. Kövessük Öt, ez a legjobb ÚT!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 20, 22:47:19
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 20, 22:48:36
Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.

Zsolt 119,105    

És Ki a testté lett Íge? Jeshua, a Messiás! a Szabadító, Jézus Krisztus!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 20, 22:56:57
 :019: ÁMEN!!!
119 zsolt:58-62:Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te igéreted szerint!
59
Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom.
60
Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat.
61
Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem; de a te törvényedről el nem feledkezem.
62
Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteidért! :032:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 20, 22:58:19
ÁMEN!

 :026: :027:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 22, 07:40:49
 :2smitten:
Prédikátor könyve:11:6   Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet; mert nem tudod, melyik jobb, ez-é vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz egyszersmind. :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 22, 14:34:32
Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az URat, és kerüld a rosszat! 8. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.
Péld 3,7-8

Ezzel az Ígeverssel kapcsolatban szeretnék két Ígét megemlíteni:

Legyen velünk Istenünk, az ÚR, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától! 58. Hajlítsa magához szívünket, hogy mindig az ő útjain járjunk, és megtartsuk parancsolatait, rendelkezéseit és végzéseit, amelyeket őseinknek parancsolt.
1Kir 8,57-58

Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? 2. Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? 3. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? 4. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.
Róm 6,1-4

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 22, 21:31:53
Akkor folytassuk...

Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, 10. akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból.
Példabeszédek 3,9-10

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 22, 21:36:06
Jézus így válaszolt neki: "Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán jöjj, és kövess engem."

Mt 19,21

 :2smitten:   
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 22, 22:22:58
Akkor folytassuk...

Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, 10. akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból.
Példabeszédek 3,9-10

 :2smitten:

Meg kell tanulnunk először adni! Isten ígéretei a parancsolatai betartásával lépnek érvénybe.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 22, 23:06:42
ÁMEN! Mit is mond az Íge a régieknek?

Ézs. 29:13.    Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat,

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 23, 07:39:48
Akkor folytassuk...

Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, 10. akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból.
Példabeszédek 3,9-10

 :2smitten:

Nagyon fontosnak tartom: a legjavából... Miért? Mert nincs semmink sem, amit nem az ÚRtól kaptunk volna!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 23, 08:32:42
Regebben azt a parancsolatot kaptuk, hogy adjunk tizedet. De immaron mindenunket oda kell adnunk Istenunknek. Ha mindent odaadunk, akkor Isten is mindent odaad. Jo uzlet igaz?
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 23, 08:49:39
Sokan ma is emlegetik a tizedet. Megmondom, hogy nekem ezzel problémám van. Sokkal fontosabb az ÚRra figyelni, és akkor és ott és annyit adni, amire az ÚR indít. Van úgy hogy több, mint a tized, van úgy hogy kevesebb mint a tized, söt az Istennek kedves böjtnél megköveteli az ÚR, hogy az utolsó falatodat is oszt meg. Tehát örömest és szívesen adjuk azt, amire az ÚR indít. Ez szerintem a fontos!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 23, 10:56:05
Pontosan!

Mindenunk az Ure. Ha valamit megtagadunk Tole, akkor maris fontosabba valt Istennel, vagyis balvany.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 23, 16:43:35
Így van testvérem! Az ÚR lát a szívünkbe, elötte nem lehet takargatni, vagy alkudozni.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 23, 21:48:38
A következő ige:

"Az ÚR intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld! Mert akit szeret az ÚR, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel."
(Példabeszédek könyve 3, 11-12)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 23, 21:54:43
Sajnos valóság az, amikor a szülők úgy nevelik a gyereket, hogy szabadjára engedik a személyiségét.
Az ember alapvetően irigy, önző, stb...

Egyeseknél elfogadott másoknál elfogadhatatlan az, hogy megfenyítik a gyermeket. Pedig az ige is arra bátorít bennünket, hogy fenyítsük gyermekeinket.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 23, 21:58:04
"Ne vond el a gyermektől a fenyítéket; ha megvered őt vesszővel, meg nem hal."
(Példabeszédek 23,13)

"A vessző és dorgálás bölcseséget ád; de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját."
(Példabeszédek 29,15)

"Te vesszővel vered meg őt: és az ő lelkét a pokolból ragadod ki."
(Példabeszédek 23,14)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 23, 22:45:19
Érdekes a párhuzam az Újszövetségben is:

Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, 5. és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek mint fiaknak szól: "Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged, 6. mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad." 7. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? 8. Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. 9. Azután: testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, hogy éljünk?
Zsid 12,4-9

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 23, 22:50:30
Én inkább a fenyítést választom és hívjanak fiúnak, mint éljek anélkül és fattyú legyek. :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 23, 22:51:20
Sajnos valóság az, amikor a szülők úgy nevelik a gyereket, hogy szabadjára engedik a személyiségét.
Az ember alapvetően irigy, önző, stb...

Egyeseknél elfogadott másoknál elfogadhatatlan az, hogy megfenyítik a gyermeket. Pedig az ige is arra bátorít bennünket, hogy fenyítsük gyermekeinket.

Sajnos a tapsztalatom, hogy itt is sokszor a két véglet között mozognak az emberek.

Ma már rájött sok pszichológus is, hogy az un. antiautoritási nevelés csödött mondott, mert nem közvetíti azokat az értékeket, amelyre egy egyéniség kialakításához szükséges lenne.

Mint szülö és nagyszülö, úgy érzem, hogy talán sehol sincs annyira szükség az Isten bölcsességére, mint a gyermekeink nevelésénél. Hatlamas felelösség. Itt is úgy érzem, többet jelent, hogy mit lát a gyermek, annál, amit sokszor mondunk. A dorgálás csak is abban az esetben találom helyénvalónak, ha kizárólag szeretböl fakad, mert akkor nem a büntetés a cél, hanem a lehetöség változni.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 23, 22:53:09
Én inkább a fenyítést választom és hívjanak fiúnak, mint éljek anélkül és fattyú legyek. :2smitten:

Egyetértek Veled kedves Testvérem! Az ÚR formál sokszor úgy is, hogy megdorgál... Hála legyen neki....

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 23, 22:54:24
Igen, különbség van a verés és a fenyítés között.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 23, 23:03:26
Mikor ovodás és elsö osztályos voltam, még divatba volt ott is a "fenyiték" Ovodában minden délben aludni kellett egy olyan fajta "tábori ágyon". Ha meg mertem mozdulni, vonalzóval kaptam a hátamra...

Iskolában pedig elsöosztályosként (6-7 éves gyerekek) öessze kellett tenni öt újjunkat egy csúcsba, és jól rávágtak vonalzóval. Iszonyúan tudodtt fájni, mert sokszor a körömház is megsérült.  :060:

Azért hálás vagyok az ÚRnak, hogy ez megszünt...

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 24, 00:17:49
 :fel: nekem ez egy kedvenc igém: Malakiás:3:10-12:
Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.
És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura.
És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura. :2smitten: de ahogy a testvérem is mondta mindent Őtőle kaptunk, életet , erőt , békességet ,áldást ,  minden  semmi nincs amit mik nem az úrtól  kaptunk de valamit adhatunk a szívünket, mert meg van írva hogy a töredelmes és bűnbánó szívet isten  nem veti meg:Zsoltárok könyve:51:19   Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!
 az Úr Jézus ezért jött:Lukács:4: 18-19Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,
Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. :019:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 24, 12:38:27
Ámen! :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 24, 12:41:45
Következő igerész:

"Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség. Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik rá támaszkodnak, boldogok.
(Példabeszédek könyve 3,13-18)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 24, 12:59:51
Szemem epedve várja segítségedet és megígért igazságodat. 124. Bánj kegyelmesen szolgáddal, taníts engem rendelkezéseidre! 125. Szolgád vagyok, adj értelmet, hogy megismerjem intelmeidet!
Zsolt 119,123-125

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 24, 16:26:33
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 24, 16:27:34
Lehet ezt az igét már egyszer hoztam, de ez igen fontos:

"Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja."
(Jakab levele 1,5)

Nyilvánvaló, hogy a bölcsesség Istentől való! :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 24, 16:29:54
Nem lehet megvenni sem kiérdemelni. Vágyódni viszont lehet utána, kérve az Urat, hogy adja a bölcsességét az Ő mértéke szerint! :088:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 24, 17:51:51
Nem lehet megvenni sem kiérdemelni. Vágyódni viszont lehet utána, kérve az Urat, hogy adja a bölcsességét az Ő mértéke szerint! :088:


:igen:ÁMEN Testvérem !:05:
I. Korintus levél:1:30   Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul!
 :016:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 24, 18:52:15
Ámen!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 25, 13:03:23
"Az ÚR bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek. Fiam, ne téveszd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy! Ez élteti lelkedet, és ékesíti nyakadat. Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg. Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen alszol. Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök. Mert az ÚRban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától."
(Példabeszédek könyve 3,19-26)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 25, 13:06:12
"Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek,..."


"Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt."
(1Mózes 1,7)

:2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 25, 18:15:46
"Az én Atyám nagyobb mindeneknél..."

Igen, Ö alkotta "LEGYEN" Szavával bölcsességében a földet, az univerzumot. Csodálatos rendben müködik!
Az ember? Még a tenger mélyét sem tudta kikutatni, az orbitba is csak keresgél, milliárdokat költ a CERN-re, hogy hátha megtalálja a legkisebb részecskét, és az energia kölcsönhatásait.... Igen, a mi URunk, hatalmasabb mindeneknél, és Atyánknak (Abba- Édesapánknak) szólíthatjuk Jézus Krisztus által! Gyermekei lettünk e Termetö, mindenek felett uralkodó Szent Istennek! Hogyne érezhetnénk biztonságban magunkat, ha nem az Ö kezében? Ki az aki kiragadhatna onnan? SENKI és SEMMI! Ha ezt egyszer megértjük, semmi sem olyan nehéz az életünkben, ami félelemmel töltene el. Egyedül az Istenfélelem az, ami megszabadít az egyébb félelmektöl.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 25, 18:26:15
Igen! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 26, 12:31:09
"Mert az ÚRban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától."

Mi lehet ez a csapda? Hiszen hívőként nem kaptunk olyan ígéretet, hogy problémamentes életünk lesz.
Mi tehát akkor a csapda? Ki állította fel?
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 26, 14:01:28
Szerintem sok csapda lehetséges. Mivel itt azonban abban az összefüggésben olvassuk, hogy: "az ÚRban bizakodhatsz", az egyik legnagyobb csapda ha nem az Úrban, hanem emberekben bizakodunk.

Jer. 17:5.    Ezt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve!

Zsolt. 146:3.    Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani.    

Hamar ráfázik az ember, he nem az Úrban bizakodik...

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 26, 15:19:48
Igen, és a sátán az, aki csapdát állít!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 26, 15:56:06
Pontosan.... Már a kezdetben is azzal csalta meg az embert, hogy nem kell Isten, hisz olyanok lesztek... A legnagyobb hazugság!


Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.
Jak 1,12    

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 27, 18:18:46
Igen, istengyalázás! Az ember természetéből adódóan nagyra törekvő. Próbál sikeres, elismert, gazdag és okos lenni.
De ha erre törekszünk elsősorban, akkor mi keresztyének hamar Jézussal találjuk szembe magunkat.
Ugyanis Ő az, aki adhatja mindezt. Ha pedig leteszünk mindent az Ő lábai elé és megalázkodunk, akkor az Úr eltudja kezdeni a munkát bennünk.

"És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja."
(Máté evangéliuma 21,4)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 27, 20:07:39
Teljesen egyetértek, kedves Testvérem!

A legnagyobb csapda, a legnagyobb ellenségünk a saját testi kívánságaink. Nagyon világosan ír erröl az Íge:

Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. 14. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. 15. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. 16. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: 17. minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.
Jak 1,13-17

Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. 4. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.
2Pt 1,3-4

Tulajdonképpen itt van ami hitharcunk! De jó tudni, hogy nem egyedül kell ezt a harcot megharcolni (kudarc lenne a vége) hanem Krisztusban dialmaskodunk.

De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.

 :2smitten:
Róm 8,37    
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 27, 22:28:57
Amikor Isten nélkül éltünk, akkor a bűn könnyen uralkodott rajtunk. A kívánságaink rabja voltunk, és ezek a testi kívánságok csak bűnt szültek.
De ahogy az Úrral járunk, erőt kapunk minden kísértés felett és uralkodhatunk rajta.

"Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta."
(1Mózes 4,7)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 27, 22:33:10
Így van, kedves Testvérem!

Még ez az Íge jutott eszembe ezzel kapcsolatban:

Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, 16. kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. 17. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.
Ef 5,15-17

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 27, 22:37:52
Ámen!

"Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel."
(Mikeás könyve 6,8)

:2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 27, 22:39:53
Azért csodálatos, mennyire tisztán megjelentette nékünk az ÚR az Ö szent akarataát!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 27, 22:42:52
Igen Testvérem! :2smitten:

Én is arra vágyom, hogy minél inkább kirajzolódjon bennem Krisztus vonásai! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 27, 22:46:24
 :afro:

Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.
Fil 1,6

Ez a mi hatalmas reménységünk!

 :ima02:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 27, 22:56:38
 :igen:Ámen! nekem erre ez az ige jutott eszemben:

Róma levél:12:2-3
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. :019:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 27, 23:02:43
Ámen,  kedves Ildikó!

Most visszakanyarodtunk a Példabeszédek által kijelentett bölcsesség fogalmához:

Isten szerinti bölcsesség...  Amit kérhetünk az ÚRtól...

Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.
Jak. 1:5.    

És ez pedig az Isten félelmével kezdödik...

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 27, 23:09:51
ámen!
 :2smitten:
Példabeszédek könyve:4:5   Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől. :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 27, 23:16:56
Ámen!

Ezért imádkozom...

 :Jezus04:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 28, 09:39:25
"Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd! Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak: Menj el, jöjj holnap, majd akkor adok!"
(Példabeszédek könyve 3,27-28)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 28, 16:59:18
Amikor fiatal koromban szorult helyzetbe kerültem, sokaktól kellett végighallgatnom, hogyan kell beosztani a pénzt. De hála az ÚRnak, voltak testvérek, akik segítettek.... Tanáccsal ellátni mindig könnyeb. Néha tényleg szükség lehet a tanácsra is, de miután már a segítség megtörtént.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 28, 17:16:49
Igen! :2smitten:

Ez az ige is az aktuális Példabeszédek részhez kívánkozik:

"Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal."
(1János levele 3,18)

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 28, 17:19:09
Ha valaki szükséget szenved, annak igyekezzünk betölteni a szükségleteit. De van egy eretnek irányzat, amely szerint a szegénység átok.

Tehát nem segítenek a rászorulón, hanem még bele is rúgnak, hogy biztosan valami bűn van az életében hogy szegény.
Majd lerázzák a port a lábukról...
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 28, 17:23:52
Hátha ilyet hallok, felforr bennem a vér. Teljesen Igeellenes! Vajon miért adták el mindenüket az elsö gyülekezetekben, hogy ne szenvedjen senki sem szükséget? Elfelejtik, hogy a jókedvü adakozót szereti az ÚR.


Adjátok el a mitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avúlnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, a hol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti.
Lk 12,33

Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;
Mt 6,3    

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 28, 18:16:28
Ámen!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 29, 09:49:38
 :DÁMEN!!!
 erről most ez az ige jutott eszemben : persze ez velem is megtörtént, uzsorás kamatot kértek a pénzért amit  ők ajánlottak fel hogy segítenek:

Mózes II. könyve:22:25   Ha pénzt adsz kölcsön az én népemnek, a szegénynek aki veled van; ne légy hozzá olyan, mint a hitelező; ne vessetek reá uzsorát. :019:
akkor hogy is van ez???
 :?:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 29, 10:24:47
Erre a jelenségre az Íge ad választ...

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. 2. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; 3. szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, 4. árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. 5. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől.
2Tim 3,1-5

Szomorú...  :167:

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Március 29, 10:34:15
 :2smitten:  Ámen! de felkelünk és tovább megyünk az Úrral!!!most egy csodás ige jutott eszemben:
 Ha az Úr velem Ki lehet ellenem??? :017:
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Zsoltárok könyve:13:6   Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!
Jeremiás könyve:20:11   De az Úr velem van, mint hatalmas hős, azért elesnek az én kergetőim és nem bírnak velem, igen megszégyenülnek, mert nem okosan cselekesznek: örökkévaló gyalázat lesz rajtok és felejthetetlen.!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 29, 11:58:51
ÁMEN!

Folytassuk:

Ne koholj rosszat embertársad ellen, aki gyanútlanul lakik melletted! 30. Ne pörölj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt rosszul veled! 31. Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se válaszd! 32. Mert a rossz úton járókat utálja az ÚR, de a becsületesekkel közösségben van.
Példabeszédek 3,29-32

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 29, 16:03:40
Elsö olvasásra azt gondolná az ember, nem, nem, mi ilyet nem teszünk. Valóban? Hány szeretett testvér életét nehezítették már meg "csupa jóindulatból" a pletykákkal... Pedig a pletykához nem elég egy ember... Sokszor viselik egy életen át, mert hát a gyanú valahogy ott marad, akkor is ha semmi alapja nem volt a szóbeszédnek. Ezért is figyelmeztet az Íge:

Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.
Ef 4,29    

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 31, 20:51:25
A pletykálkodás bűn. A pletyka mégis valós jelenség a keresztyénség berkein belül.


Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 31, 22:11:00
Viszont ez ellen mindannyian küzdhetünk, mert ha nincs kinek továbbadni, kudarcba fullad!

Nagyon fontos arra gondolni, még abban az esetben is, ha lenne valóságos ok, hogy nekünk az építés a feladatunk, nem pedig a rombolás!

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 31, 22:31:53
Igen. Az ige nem azt mondja, hogy ha vétkezik ellened Atyádfia, akkor menj és mondd el akinek csak tudod.
Négyszemközt kell elsődlegesen rendezni.

Hallottam egyszer egy megtörtént esetről, hogy az istentisztelet után a lelkipásztor egy borbélyházba ment be és épp az egyik gyülekezeti tag meglátta ezt.

Azonnal elment és elmondta az összes gyülekezeti tagnak, és a gyülekezetből csak néhány tag maradt ott. A következő istentisztelet után elmesélte a maradék a lelkipásztornak, hogy látta az egyik Testvér, hogy bement az örömlányokhoz és ezért hagyta el az egész gyülekezet néhány tagot kivéve.
A lelkipásztor valami olyasmit mondott: -hogy ha azt hiszitek, hogy azoknak a lányoknak nincs jogom Istenről beszélni, akkor ti is menjetek el!

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Március 31, 22:47:07
Teljesen egyetértek!

Ehhez viszont egyeneslelküségre, és szeretetben való tapintatosságra van szükség: Mert a bátorítás, építöbb, mint a fentröl lefele kioktatás.

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Március 31, 23:08:27
Így van Testvérem. :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Április 01, 09:22:21
ÁMEN! :igen:
János Evangéliuma:13:34   Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. :2smitten:
 :019:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Április 01, 09:31:07
ÁMEN!

A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 5. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. 6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 7. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 8. A szeretet soha el nem múlik.
1Kor 13,4-8

 :265: :175:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Április 01, 09:35:21
 :fel:
 :027:
I. Péter levél:2:17   Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek; az Istent féljétek; a királyt tiszteljétek. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Róma levél:13:8   Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. :079:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Április 05, 17:28:36
Az ÚR átka van a bűnösök házán, de az igazak lakóhelyét megáldja. 34. A csúfolódókat ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. 35. Dicsőséget örökölnek a bölcsek, az ostobáknak pedig nő a gyalázatuk.
Példabeszédek 3,33-35

Igen éles itt a szembeállítás. Valahol az Ige nem ismer arany középutat, és nem is lehet ide-oda ugrálni.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Április 10, 12:10:05
Ezzel a gondolattal nagyon sokszor találkozunk a Zsoltárok könyvében is. Söt, az egész Íge tulajdonképpen erröl szól: vagy... vagy...

Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. 13. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. 14. Közösségben van az ÚR az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. 15. Szemem állandóan az ÚRra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. 16. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. 17. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki!
Zsolt 25,12-17

Az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. 6. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
1Pt 5,5-6

Nézzük meg mi a véleménye az ÚRnak a középútról:

Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.
Jel 3,16

Ezért:
tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. 19. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! 20. Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. 21. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán. 22. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!"
Jel 3,18-22

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Április 10, 12:44:32
 :fel:
ámen! Kedves Erzsike! igaz!!!
 :igen:
Zsoltárok könyve:34:10   Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk.
Zsoltárok könyve:112:1   Dicsérjétek az Urat. Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik.
Zsoltárok könyve:115:11   Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
Zsoltárok könyve:115:13   Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat.
Zsoltárok könyve:118:4   Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökkévaló az ő kegyelme!
 a  biblia is azt irja hogy szeresd az urat teljes szívedből, nem kicsit, nem lehet egy keresztén langyos:


Mózes V. könyve:10:12   Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből,
Mózes V. könyve:11:1   Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, tartsd meg az ő megtartani valóit: rendeléseit, végzéseit és parancsolatait minden időben.
Máté Evangéliuma:22:37   Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Lukács Evangéliuma:10:27   Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat. :2smitten: :2smitten:
 és azt is irja az ige hogy a nagy jutalma van annak a aki  győz:
Jelenések könyve:2:17   Akinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. 

tehát nagy a tét és mik Győztesek vagyunk!!! Győzelmünk van KRISZTUSBAN!!! :017: :019:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Április 11, 17:04:27
Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra! 2. Mert jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat! 3. Mikor még mint gyermek apámnál voltam, mint kicsi és egyetlen, anyám mellett, 4. tanítgatott, és ezt mondta nekem: Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz! 5. Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük! 6. Ne hagyd el, és megőriznek téged, szeresd, és megoltalmaznak téged!
Példabeszédek 4,1-6

Elgondolkoztam ezen az Igeszakaszon. Mi mire tanítjuk gyermekeinket? Másrést pedig megtartjuk azt amire tanítottak? Úgy érzem érdemes elgondolkozni ezeken a kérdéseken. Lehet, hogy nem a testi szülö tanít, vagy tanított Isten szerinti bölcsességre. De a mi Mennyei Atyánk szívesen és készségesen adja, és kitartó türemmel tanít. Engedelmeskednünk, megörízni, szeretni azonban nekünk kell, mert oltalom van az Örökkévaló tanításaiban, és kijelentette nekünk Magát Jézus Krisztusban!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Április 11, 17:34:59
Erre törekszem, hogy ilyen szülő legyek! De ez is csak akkor lehetséges, ha Istenfélelem van a szülőkben! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Április 11, 17:39:41
Testvérem, meg vagyok gyözödve, hogy az ÚR ad bölcsességet a hivö szülöknek, hogy Isten akarata szerint neveljék gyermekeiket!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Április 11, 17:51:31
Ámen! Aki pedig Istenben marad, az terem sok gyümölcsöt! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Április 11, 17:57:23
Bövül a család?   :hehe:

Most komolyan: ÁMEN!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Április 11, 18:05:06
:afro:

"Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom."
(Zsoltárok 127,3)

:2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Április 11, 18:06:36
Bocs, nem akartam kiváncsikodni, de nem tudtam elengedni a poént...  :pirul:

 :afro:   :2angel:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Április 11, 18:07:40
Nincs miért bocsánatot kérni! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Április 11, 18:09:42
 :rozsa2: :rozsa2: :rozsa2: :thanks:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Április 12, 20:49:10
A bölcsességnek ez a kezdete: Szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz értelmet! 8. Becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hoz rád, ha magadhoz öleled. 9. Ékes koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked. 10. Hallgasd meg, fiam, és fogadd el mondásaimat, mert megsokasítják életed éveit. 11. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. 12. Jártodban semmi sem gátolja lépteidet, és ha futsz, nem botlasz el. 13. Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tőle, vigyázz reá, mert ez a te életed!
Példabeszédek 4,7-13
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Április 12, 20:54:01
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Április 13, 07:59:02
Nagy különbség van az Isten szerinti bölcsesség és az emberi bölcsesség között. Hadd nevezzem az emberi bölcsességet bölcselkedésnek. Olyan ez a bölcselkedés, mintha bölcs lenne valaki, legalább is úgy mutatja, de nem az. Alalpjában megromlott és megtévesztö:

Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. 9. Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg, 10. és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.
Kol 2,8-10

A bölcselkedés felismerhetö könnyen, mert az emberek hagyományaihoz, a világ gondolkozásához ragaszkodik, és így erötlen és üres szócséplés.

Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót, és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet! 13. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! 14. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. 15. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi.
Kol 3,12-14

Tehát a bölcsesség tettekben, magatartásban rejlik elsösorban!

Az Isten szerinti bölcsesség elöször is Istenfélelemben gyökerezik:

A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.
Kol 3,17

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Április 13, 08:08:00
Meg hát ott az "izzadságszaga" is.

Továbbá:

"Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint."
(Római levél 12,16)

:2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Április 13, 08:26:39
És miért? Mert az Isten szerinti bölcsség Istenfélelemmel kezdödik. Akiben pedig Istenfélelem van, az nem dicsekszik, mert tudtában van annak, hogy nem a mi erönk számít, hanem Isten Ereje az abszolút fontos! Dicsekvése egyedül és kizárólag Isten Ererjében van!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Április 13, 08:30:08
Igen! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Április 26, 21:10:16
A bűnösök ösvényére ne lépj, ne járj a gonoszok útján! 15. Ne törődj vele, ne menj arra, kerüld el azt, és menj másfelé! 16. Mert azok aludni sem tudnak, ha rosszat nem tehetnek, és elrabolja álmukat, ha nem vethetnek gáncsot. 17. Bűnnel szerzett kenyeret esznek, és erőszakkal szerzett bort isznak. 18. Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. 19. A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály; nem tudják, miben botlanak majd meg.
Példabeszédek 4,14-19

Erröl most Pál apostol levele jutott eszembe. Mennyire óv minket az Újszövetség is:

Ne tévelyegjetek: "A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!" 34. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent: megszégyenítésetekre mondom ezt.
1Kor 15,33-34

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2012 Április 27, 09:25:51
Ne adjátok azt, ami szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.
Máté 7,6


Úgy gondolom, ne hagyjuk, hogy az Úr és szava a gúnyolódások kereszt tüzébe kerüljön. Mert ha nem vagyunk erősek az Úrban akkor meg sem tudjuk védeni, esetleg a negatív hatást beengedjük az életünkbe, és vigyázzunk, mert  "A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!"
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Április 27, 09:34:25
Testvérem, egy teljesen új megvilágosítást adott Rajtad keresztül az ÚR! Tökéletesen egyetértek!

Köszönöm, hogy megosztottad velünk!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2012 Április 27, 09:50:26
Esetleg ha megosztanád, örömmel fogadnám.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Április 27, 09:57:17
E két Íge közötti összefüggésre világított rá az ÚR! Sokszor mi akarunk rossz társaságokat helyes útra terelni, valamilyen szándékból. Nem biztos, hogy oda küldött minket az ÚR! Mennyire fontos tényleg kizárólag az ÚR vezetésére figyelni, és engedelmeskedni.


"Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok."
Mt 10,16   

 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2012 Április 27, 10:20:00
Telesen helyes és az Ige alapján is logikus a meglátásod.

Megosztom atörténetem.

Megtérésem előtt az időm nagy részét a borozóban töltöttem. Ismert, hogy egy ilyen nem elit helyen mindenféle ember megfordul. Jó viszonyban voltam mindegyikkel és tanítgattuk egymást, úgymond "bizonyságokat mondtunk", hogyan és miképpen lehet kijátszani a törvényeket, mit tegyél a pároddal, ha nem tetszik neki az, hogy ide jársz és sok más egyéb amit nem akarok részletezni.
A kis bűn mindennapos volt az életünkben, esetleg ha valami nagyobb jött és annál már megszólalt a lelkiismeretünk akkor esetleg abból kiszálltunk. de amikor az alkohol hatása alatt voltunk akkor már a lelkiismeret szavát sem hallottuk meg.
Ide mentem vissza megtérésem után. Erős voltam hitben és tudtam, hogy ellent tudok állni az ital csábításának, de ezeket az ittas embereket, abban a közösségben és állapotban lehetetlen volt meggyőzni az Úrral való közösség szükségességéről.
Ettől kezdve egyénileg próbáltam meg beszélni Istenről, a hitről és ekkor már nem állt fenn ez a gátló tényező. A mai napig keresnek onnan, bár már több, mint 7 éve kijöttem abból a táraságból.  Hoznak valamilyen munkát (ruha javítást) és olyankor Isten, Jézus és egy-egy bizonyság mindig szóba kerül. Vetem a hitmagot, bízva abban, hogy gyökeret ereszt annak szívében akinek átadom.

Felismertem, hogy az Úr nem azt akarja, hogy magányos harcosként elbukjam, hanem az Ő segítségével és erejével (mint Dávid Góliát ellen) harcoljak a gonosz erősségei ellen.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Április 27, 13:52:51
Tapasztaltam, hogy akiket az ÚR Lelke vezérel, ott egyetértés is van! Annyira egyetértek Veled, kedves Testvérem, és tapasztaltam én is hasonlót.

Van viszont olyan eset is, hogy nem magunk szándékából kerülünk rossz társaságba, hiszen a munkahelyen ott kell lennünk. Ilyenkor tényleg nagyon fontos, hogy okosak legyünk mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Ilyen helyen sokkal többet mond életvitelünk, magaviseletünk, mint szavaink. Ám itt is az ÚR adja meg a vezetést, mikor és kinek mit mondjunk, de akkor viszont bátornak kell lennünk!


 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Április 27, 14:02:58
 :019:

I. Timóteus levél:1:16   De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hiendenek ő benne az örök életre.!!!! ÁMEN! :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Május 05, 16:45:43
Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! 21. Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, 22. mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. 23. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!
Példabeszédek 4,20-23

Ebben a felszólításban annyi szeretet van. Gyöngéd, de féltö szeretet.

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Május 05, 18:19:32
Igen! :2smitten:

Egy igét hozok:

"Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások." "Máté evangéliuma 15,19)

Valóban vigyáznunk kell a szívünkre!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: E.Edit - 2012 Május 05, 18:55:17
En is hozok egy par Iget. Jo lenne,ha mindannyian ujra megszivlelnenk es szem elott tartanank,mert bar nagyon ismerjuk az iget,megis sokszor kovetunk el vele nagy hibakat,akar akaratlanul is. :(

5.-Ugyanigy a nyelv is milyen kicsi testresz,megis nagy dolgokkal kerkedik.Ime egy paranyi tuz milyen nagy erdot felgyujthat:
6.-a nyelv is tuz,a gonoszsag egesz vilaga.Olyan a nyelv tagjaink kozott,hogy egesz testunket beszennyezi,es langba boritja  egesz eletunket,mikozben maga is langba borul a gyehenna tuzetol.
7.-Mindenfajta vadallat es madar,csuszomaszo es tengeri allat megszeliditheto:meg is szeliditi az ember;
8.-a nyelvet azonban az emberek kozul senki sem tudja megszeliditeni,fekezhetetlenul gonosz az,telve halalos mereggel.
9.-Ezzel aldjuk az Urat es Atyat,es ezzel atkozzuk az Isten hasonlatossagara teremtetett embereket:
10.-ugyanabbol a szajbol jon ki az aldas es az atok.Tesvereim,nem kellene ennek igy lennie.

Jakab3:5-10
 :nem:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Batiszrael - 2012 Május 05, 18:58:30
En is hozok egy par Iget. Jo lenne,ha mindannyian ujra megszivlelnenk es szem elott tartanank,mert bar nagyon ismerjuk az iget,megis sokszor kovetunk el vele nagy hibakat,akar akaratlanul is. :(

5.-Ugyanigy a nyelv is milyen kicsi testresz,megis nagy dolgokkal kerkedik.Ime egy paranyi tuz milyen nagy erdot felgyujthat:
6.-a nyelv is tuz,a gonoszsag egesz vilaga.Olyan a nyelv tagjaink kozott,hogy egesz testunket beszennyezi,es langba boritja  egesz eletunket,mikozben maga is langba borul a gyehenna tuzetol.
7.-Mindenfajta vadallat es madar,csuszomaszo es tengeri allat megszeliditheto:meg is szeliditi az ember;
8.-a nyelvet azonban az emberek kozul senki sem tudja megszeliditeni,fekezhetetlenul gonosz az,telve halalos mereggel.
9.-Ezzel aldjuk az Urat es Atyat,es ezzel atkozzuk az Isten hasonlatossagara teremtetett embereket:
10.-ugyanabbol a szajbol jon ki az aldas es az atok.Tesvereim,nem kellene ennek igy lennie.

Jakab3:5-10
 :nem:
ámen
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Május 06, 16:05:29
A mi Urunk féltön szeretö Isten! Hatalma végtelen, szeretete az égig ér!

17. Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.
18. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.
19. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél.
20. Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén.
21. Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem.

Péld 8,17-21

Ezt a Szeretetet kaptuk meg Jézus Krisztusban. Nála van az Élet és az Igazság. Ezért is mondja nekünk Pál apostol:
 

Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. 2. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. 3. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. 4. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.
Kol 3,1-4
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Május 07, 18:21:31
Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot! 25. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz! 26. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. 27. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!
Példabeszédek 4, 24-27

Ennél az Ígénél az egyenes jellemre kell gondoljak, mert az egyenesség kizárja a hamisságot, a manipulálást. Isten maga az egyenesség.

Figyeljetek, ti egek, hadd szóljak, a föld is hallja meg számnak mondásait! 2. Esőként szitáljon tanításom, harmatként hulljon mondásom, mint permet a zsenge fűre, záporeső a pázsitra. 3. Bizony, az ÚR nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket! 4. Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő.
5Móz 32,1-4

137. Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos. 138. A te bizonyságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és mindenek felett való egyenességben.
Zsolt 119, 147-138

Ezt várja el Urunk tölünk is:

15. A ki igazságban jár és egyenesen beszél, a ki megveti a zsarolt nyereséget, a ki kezeit rázván, nem vesz ajándékot, a ki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson: 16. Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy.
Ézs 33,15-16

Ne felejtsük el: Isten elött nincs titok, és ismeri nemcsak szavainkat, hanem a gondolatainkat is:

33. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet. 34. Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; 35. Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; 36. Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé; 37. Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.
Mt 5,33-37

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Május 11, 19:02:55
Fiam, figyelj bölcsességemre, hallgasd meg értelmes szavaimat! 2. Maradj megfontolt, és ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon!
Példabeszédek 5,1-2


Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt. 105. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.
Zsolt 119,104-105

16. Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben;
17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
18. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,

Ef 1,16-18

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Május 17, 11:42:44
"Mert színméz csepeg a más asszonyának ajkáról, és ínye simább az olajnál. De a végén keserű lesz, mint az üröm, éles, mint a kétélű kard." (Példabeszédek 5,3-4)

Igaz az egész fejezet erről beszél, de szerintem átmehetünk rajta részletesebben is. :2smitten:

Ez az igerész a kívánságról is beszél, a test vágyairól a második pillantásról, ami már bűnnek számít.
Sajnos sokan, köztük nagy emberek is elbuktak már a paráznaság bűnében, a vágyaiknak eleget téve.

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Május 17, 12:41:47
Igen Testvérem, a test kívánsága ellen harcolnunk kell. Szerintem ez a többi területre is érvényes.

Az Íge több helyen elítéli a sima szájt, mert a csábítás a félrevezetés egyik legundorítobb fegyvere. Az ÚR egyenesség, és ezt is várja el tölünk is. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne a saját erönkben bízzunk, mert akkor a bukás elöre van programozva.

24. Annak pedig, a ki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,
25. Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen.

Júd 1,24-25

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Május 17, 14:10:08
Igen Testvérem!

"Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!
(1Korintusi levél 10,12)
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Május 17, 14:38:18
Ámen!

Ezért is kell imádkoznunk!

Mk 14,38    
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Május 18, 14:09:16
Lábai a halál felé visznek, léptei a holtak hazájába tartanak. 6. Nem az élet ösvényét járja, téves úton jár, és maga sem tudja. 7. Most azért, fiaim, hallgassatok rám, ne térjetek el attól, amit mondok! 8. Messze kerüld el az ilyen nőt, ne közelíts háza ajtajához, 9. különben másoknak kell adnod méltóságodat, és éveidet a kegyetleneknek; 10. bitorlók élik föl életerődet, és kereseted idegen házába kerül. 11. Nyögni fogsz majd a végén, amikor tönkremegy tested és életed.
Példabeszédek 5,5-10

Nagyon komoly figyelmeztetést olvasunk itt. Messze kerüld... Nem lehet a tüzzel játszani....

Sokan gondolták már, hát ez nem is annyira veszélyes.... Azután jött a bukás....

Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok...
1Kor 6,9

 :2smitten:   
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Május 18, 15:38:45
Sajnos sokan azt hiszik, hogy csak be kell fogadni Jézust a szívünkbe és akkor már semmi sem választhat el a Mennytől.
Csak hogy a Mennyben Jézussal kell együtt élnünk, és ha a földön nem cselekedtük az Ő akaratát, akkor nem vagyunk szívesen látottak ott.
Pontosabban nincs hely számunkra ott, ahová semmi sem köt minket...
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Május 18, 17:44:35
Teljesen egyetértek, Testvérem! Igazán akkor kezdödik el a harc kívánságaink ellen, amikor befogadtuk az Urat a szívünkbe. Miért? Mert addig nem is harcoltunk kívánságaink ellen, hisz természetes volt hogy pont a kívánságaink írányították az életünket.

Szerintem, aki átadta az életét, érti meg igazán Pál apostol Szavait, mert tudja, mennyire sebezhetök vagyunk a test vágyaival szemben:

Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy - miközben a jót akarom tenni - csak a rosszat tudom cselekedni. 22. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, 23. de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. 24. Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? 25. Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.
Róm 7,21-25

Tehát tudjuk, hogy egyedül és kizárólag az ÚR Jézus szabadít meg, magabiztosságnak nincs helye itt.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Május 18, 17:52:01
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Május 19, 00:04:26
 :2smitten:
 Ámen!!!

Gal:5:17
Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.

Gal:5:24:25:
Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk. :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Május 22, 14:07:16
És ezt mondod: Miért is gyűlöltem az intést, miért utáltam szívből a feddést? 13. Miért nem hallgattam tanítóim szavára, miért nem figyeltem oktatóimra? 14. Majdnem belekerültem minden rosszba, amit egy társaság vagy csoport elkövethet.
Példabeszédek 5,12-14

 :176:

Ki az közülünk, aki nem ismeri ezt az érzést. Sokszor mondjuk, könnyü utólag bölcsnek lenni. De nem kell inkább engedelmességben járni. Hisz az engedelmességen át meg tud minket óvni az ÚR a félrelépésektöl, a tévelygéstöl.

De mégha elestünk is, van egy Föpapunk, Akihez bizalommal járulhatunk. Ám legyünk öszinték és egyenes szivüek, ne próbáljuk meg megmagyarázni és megindokolni az esésünket.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Május 22, 16:38:06
Egyetértek Testvérem.

Bizony sokszor könnyebb utólag bölcsebbnek lenni. Az emberi természetünkből fakad, hogy próbáljuk magunkat igazolni.
Viszont azt meg kell érteni, hogy vagy magunkat védjük meg a sátán vádlásai esetén, vagy ezt rábízzuk az Úrra!?
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Május 22, 19:51:42
Pontosan így van, Testvérem!

Tulajdonképpen, ha védjük magunkat, nem ismertük el a bünt. Érdekes, a sátán az elején kicsinyítja a bünt, - hát tévedtem -, hogy azután alaposan vádolhasson.

Aki viszont az ÚR elé jön és bünbánatot tart, annak megbocsáttatik, - erre ígéretünk van - és nincs aki vádolja többé a választottakat.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Május 22, 20:33:35
Igen! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Május 22, 20:36:40
Érdekes az, hogy a fent említett Igeszakaszban még a bün elkövetése elött rájött a helyes gondolkozásra az érintett. Bár így lenne nálunk is, hogy idejében reagáljunk.

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Május 30, 09:20:32
Példa: 8:17-18:
Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.

Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Május 30, 09:28:52
Így van, kedves Ildikó!

Az ÚR ismeri szivünket, ismeri utunkat, elötte nincs rejtve semmi - a szeretetünk sem - ezért kerssük az URat és az Ö akaratát!

 :2smitten:

Folytassuk a következö Igeszakasszal:

A magad kútjából igyál vizet, és csörgedező vizet a magad forrásából! 16. Ne folyjanak forrásaid az utcára, és patakjaid a terekre! 17. Egyedül tiéid legyenek, ne oszd meg másokkal! 18. Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. 19. Szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő, keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel. 20. Miért mámorosodnál meg, fiam, a más asszonyától, miért ölelnéd idegen asszony keblét? 21. Mert az ÚR látja az ember útjait, és figyeli minden lépését.
Példabeszédek 5,15-21

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: E.Edit - 2012 Május 30, 09:35:39
Peld.23:15-16; 26.
- Szerelmes fiam,ha bolcs lesz a te elmed,orvendez a lelkem nekem is.
- Es vigadoznak az en veseim,a te ajkaidnak igazmondasan.

- Adjad, fiam,a te szivedet nekem,es a te szemeid az en utaimat megorizzek.


Peld.24:13-14.
 - Egyel fiam mezet,mert jo;es a szinmez edes a te inyednek.
 - Ilyennek ismerd a bolcsesseget a te lelkedre nezve:ha azt megtalalod,akkor lesz jo veged,es a te remenyseged el nem vesz!

 :019:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Május 30, 09:40:44
Idézet
- Adjad, fiam,a te szivedet nekem,es a te szemeid az en utaimat megorizzek.

Így van, kedves Edit! Akinek szemei az UR útját örizi, az a házasságban is hüséges lesz, és nem kacsingat más kútja felé...

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Május 30, 09:44:42
példa:20:22:
Ne mondd: bosszút állok rajta! Várjad az Urat, és megszabadít téged!

Máté: 5:39
Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is

Roma:12:17-21:

7
Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.
18
Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
19
Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
20
Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
21
Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Május 30, 09:54:20
ÁMEN!

Zsid. 13:4.    Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta!

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Május 30, 22:24:12
ÁMEN!

Zsid. 13:4.    Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta!

 :2smitten:


ez a Károly fordítás:
Zsidó levél:13:4   Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten. :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Június 02, 10:22:04
"Aki féli az URat, gyűlöli a rosszat. A kevélyt és a kevélységet, a helytelen utat meg az álnok beszédet gyűlölöm."
(Példabeszédek 8,13)

Törvényszerű az, hogy ha szeretjük az Urat, akkor gyűlöljük mindazt, amelyet az Úr is gyűlöl.
Ha mégis van olyan amit nem gyűlölünk pedig gyűlölni kellene, akkor nem lettünk teljesek az Urral.

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 02, 10:27:02
 :taps:Ámen!!

 erről ez jut eszembe:
 Jób: 28:28:

Az embernek pedig mondá: Ímé az Úrnak félelme: az a bölcseség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás.
Példa:1:7:Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Június 02, 10:31:32
 :2smitten: :2smitten:

Ámen és Ámen!

Mennyire fontos életünkre nézve a szívben lakozó Istenfélelem. Enélkül a kegyelmet sem fogjuk igazán megérteni.

Nem sántikálhatunk két felé, hanem meg kell tényleg gyülölnöm a bünt - elsösorban a saját életemben.

Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó.
Zsol 51,9

 :ima06:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Június 03, 22:37:08
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Június 03, 22:41:27
Hozom ezt a gyönyörű igét:

"Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül."
(Példabeszédek 11,25)

Ez is egy a több nagyszerű ígéretből! :2smitten:

Jézus is ezt mondta:
"...megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni." (Apostolok Csel. 20,35)

A világ azt diktálja, hogy halmozzuk a javakat! Miért? Mert sokan abban lelik a biztonságot!
Jézus pedig azt diktálja, hogy adj! Mert nekünk Istenben van a biztonságunk!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: E.Edit - 2012 Június 04, 09:15:05
Peldabeszedek 8:17-19.

17.- En az engem szeretoket szeretem,es akik engem szorgalmasan keresnek,megtalalnak.
18.- Gazdagsag es tisztesseg van nallam,megmaradando jo es igazsag.
19.- Jobb az en gyumolcsom a tiszta aranynal es szinaranynal,es az en hasznom a valogatott ezustnel.


 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Június 04, 17:12:27
"A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások."
(Példabeszédek 20,30)

Mennyire igaz ez!
Ki mit ért ez az ige alatt? :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Június 04, 21:12:37
Ezt értem alatta:

   
Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!
Zsolt 51,19

 :ima02:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Június 04, 22:06:43
:afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Június 04, 22:13:19
Akik Isten gyermekei, azok fenyítésben részesülnek. Megtérésünk pillanatától beálltunk azok soraiba, akiknek az életében elkezdődött a megszentelődés.
Sok piszok és szenny van, amitől az Úr meg akar tisztítani minket. Ott vannak csodás eszközei között a próbák, amelyek szépen megteszik a dolgukat az életünkben. Ez által leszünk kipróbáltak is!

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 04, 22:49:30
 :afro:
 ámen! ez így van! :2smitten:

 Isten nagyon szeret és  vezetni akar minket

 , hiszem Ő alkotott minket az ő kezeinek munkája vagyunk:
 Ő a mi Atyánk!!!!Jób könyve:5:17   Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!
Példabeszédek könyve:3:12   Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel.

Zsidó levél:12:6   Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Június 04, 22:52:33
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Június 05, 07:27:10
Isten feddésének a célja a gyógyítás, és Igéjével nevel minket.

Jöjjetek, térjünk meg az ÚRhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket.
Hós 6,1

Ezért a próféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket: ítéletem napvilágra jön. 6. Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.
Hós 6,5-6

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 13. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. 14. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. 15. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. 16. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
Zsid 4,12-16

 :ima02:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 05, 07:45:40
 :afro: Ámen!!
   
Kedves Erzsikém nekem ma ezt mutatta az Úr : lehet nem itt volna  a hely ahová be írjam :
 de nagyon sokat mondott nekem ma ez a Ige:
 Titusz:2 :11_15:
11
Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,
12
Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
13
Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;
14
Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
15
Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Június 05, 08:14:38
Kedves Ildikó!

Szerintem nagyon jó, hogy ide írtad be! Ezeket szóljad.... Ezzel ints...

Mit is szóljon?

Idézet
Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,
12
Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
13
Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;
14
Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
Isten üdvözítö kegyelme megjelent..., Aki a testté lett Íge! Láthatjuk itt is az összefüggéseket az Igében!

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Június 05, 19:34:50
Fiam, ha kezességet vállaltál embertársadért, és kezet adtál egy idegenért, 2. ha csapdába estél saját kijelentéseid miatt, és megfogtak téged saját kijelentéseid, 3. akkor így cselekedj, fiam, hogy megmenekülj, ha embertársad kezébe jutottál: Menj hozzá sietve, és ostromold embertársadat! 4. Ne engedj álmot szemednek, és szunnyadást szempilládnak! 5. Menekülj, mint a gazella a vadász elől, és mint a madár a madarász kezéből!
Példabeszédek 6,1-5

Ezen az Igerészen már sokat elgondolkoztam... Kiváncsi lennék a véleményetekre....

 :?:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 05, 23:45:20
Hm, kezességet vállalni valakiért, hát nézzük csak ne  vállalj kezességet senkiért mert ha azt vállalod elkötelezed   magad és akkor ha az akiért te kezességet vállaltál nem tudja vissza fizetni amit kért akkor te mint "kezes" köteles vagy vissza fizetni , ,
ez egy valóságos példa: az Ibolya mielőtt ide költözött eladta a házat és megkért hogy  mennyek kezesnek mert akart venni fel 4-5 milió ft hogy vegyen egy másik házat, , de mivel már korában voltam valaki másnak aki vett egy kocsit és adtuk 220 ezer ft soha nem láttam sem pénzt sem kocsit mert valakinek egy testvérnek kezességet vállaltam, igy hát kb 1 jó év után látván milyen helyzetbe van elengedtem neki a 220 ezer ft , és mondtam hogy nem tartozik semmivel,de ha például elmentem volna Ibolyának most hogy ő 2 hónapja nem dolgozik nics még kenyér pénze sem akkor most én kelett volna vissza fizessem azt a 4,  vagy 5 milió ft amit ő akart felvenni hitelt :nem:

Példabeszédek könyve:11:15   Teljességgel megrontatik, aki kezes lesz idegenért; aki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz.
Példabeszédek könyve:17:18   Értelmetlen ember az, aki kezét adja, fogadván kezességet barátja előtt.
Példabeszédek könyve:20:16   Vedd el ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért vedd el zálogát.
Példabeszédek könyve:22:26   Ne légy azok közt, akik kézbe csapnak, akik adósságért kezeskednek.
Példabeszédek könyve:27:13   Vedd el a ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért zálogold meg.

A hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiábavalósága azoknak, akik a halált keresik:Péld 21:6 :Szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak példa: 10:2:Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig megszabadít a halálból. ezért bölcsen kell gondolkozni: inkább kérjünk  tanácsot az Úrtól mert nem tudjuk hogy mibe keveredünk , kérjünk bölcsességet és értelmet ,:Példa:3:13:Boldog ember, aki megnyerte a bölcseséget, és az ember, aki értelmet szerez.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Június 06, 09:12:26
Köszönöm Ildikó a válaszodat!

Azért is óv minket az Íge a kezességtöl, mert nem tudjuk mit hoz a jövö. A kezesség pedig a jövöre nézve történik. Mert nagyon hamar konfliktusba torlódhat az, amire Jézus is felszólított:

Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert az az Isten királyi széke, 35. se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa; 36. de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajad szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. 37. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van."
Mt 5,34-37

Van szerintem még egy fajtája a kezességnek, ami szintén veszélyes, hányszor hallottam már:

"Kezemet a tüzbe teszem érte (valakiért)".....

Nem áll hatáskörünkben a jövövel kapcsolatban bármit is kijelenteni, hisz az ÚR kezében van.

Tehát akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk; 14. azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. 15. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. 16. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban: minden ilyen kérkedés gonosz. 17. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.
Jak 4,13-17

Ám a kölcsönadás teljesen más: Ott abból adok ami már megvan...

Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt.
Lk 6,35

 :030: :026: :morning: :016:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: E.Edit - 2012 Június 14, 12:00:05
 :019:
1.Jobb a hirnev a draga olajnal,es a halal napja a szuletes napjanal.2.Jobb olyan hazba menni,ahol gyaszolnak,mint olyanba,ahol mulatnak,hiszen igy lesz vege minden embernek.Szivlelje meg ezt aki el!3.Tobbet er a banat,mint a nevetes,ha a szomoru arc mellett jobba lesz a sziv.4.A bolcsek a gyaszolok hazara gondolnak,az ostobak pedig a vigadozok hazara.5.Jobb a bolcsek dorgalasat hallgatni,mint,ha az ostobak eneket hallgatja valaki.6.Mert olyan az ostoba nevetese,mint a tovis ropogasa a fazek alatt.Ez is hiabavalosag!7.Az elnyomas oktalanna teszi a bolcset,es az ajandek megrontja a szivet.8.Jobb valaminek a befejezese,mint az elkezdese.Jobb turelmesnek lenni,mint kevelynek.9.Ne bosszankodj fol lelkedben hirtelen,mert a bosszankodas az ostobak sziveben tanyazik.10.Ne mond azt,hogy miert voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknal,mert nem bolcs dolog,ha ilyet kerdezel!11.Jo a bolcsesseg az orokseg mellett,hasznos azoknak,akik latjak a napot.12.Mert oltalom a bolcsesseg,akarcsak a penz,de hasznos dolog tudni,hogy a bolcsesseg elteti azokat,akiknek van.13.Figyeld meg Isten alkotasait:ki tudna kiegyenesiteni,amit O gorbeve tett?14.A jo napokban elj a joval,a rossz napokban pedig lasd be,hogy ezt is,amazt is Isten keszitette azert,hogy az ember ne talalja ki,mi kovetkezik.15.Sok mindent lattam hiabavalo eletemben:Van olyan igaz ember,aki elvesz,pedig igaz,es van olyan bunos,aki sokaig el,pedig gonosz.16.Ne legy folottebb igaz,es ne bolcselkedj foloslegesen:miert pusztulnal bele?!17.Ne legy folottebb bunos,es ne legy bolond:miert halnal meg ido elott?!18.Jo,ha az egyiket is megragadod,a masikat sem engeded ki kezedbol,mert az istenfelo ember minden bajbol kikerul.19.A bolcsesseg nagyobb erossege a bolcsnek,mint tiz olyan ember aki a varost kormanyozza.20.Bizony nincs olyan igaz ember a foldon,aki csak jot cselekedne,es nem vetkezne.21.Ne figyelj mindenfele szobeszedre,es ne halld meg,ha a szolgad atkoz!22.Te magad is sok esetrol tudsz,amikor te atkoztal masokat.

Predikator-7:1-22.

Lasd,csupan arra jottem ra,hogy Isten az embereket becsuletesnek teremtette,csakhogy ok mindenfele okoskodasokhoz folyamodtak.  Predikator7:29.


Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 18, 23:53:44
DERÉK ASSZONY


Példa:31:10-31:10
Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket.
11
Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.
12
Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban.
13
Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel.
14
Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.
15
Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak.
16
Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál.
17
Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait.
18
Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa.
19
Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.
20
Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek.
21
Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött.
22
Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete.
23
Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.
24
Gyolcsot sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek.
25
Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak.
26
Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.
27
Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.
28
Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:
29
Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!
30
Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!
31
Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei!
Példa :12:3:A derék asszony koronája az ő férjének; de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő.Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 19, 00:12:18
 :afro:

 Példa:1:7-10:
Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.
8
Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.
9
Mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranylánc a te nyakadra.
10
Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged: ne fogadd beszédöket.
 Példa: 23:17-19:17
Ne irígykedjék a te szíved a bűnösökre; hanem az Úr félelmében légy egész napon;
18
Mert ennek bizonyos vége van; a te várakozásod meg nem csalatkozik.
19
Hallgass te, fiam, engem, hogy légy bölcs, és jártasd ez úton szívedet.
példa:6:20-23:
Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.
21
Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba.
22
Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled.
23
Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító-feddések. :05: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Július 20, 08:06:16
Folytatnám a Példabeszédekböl a következö Igeszakaszt:

Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj! 7. Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, 8. mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. 9. Meddig fekszel, te rest, mikor hagyod abba az alvást? 10. Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés: 11. így tör rád a szegénység, mint útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember. 12. A mihaszna és rosszindulatú ember hamis szájjal jár-kel, 13. szemével kacsingat, lábával jelt ad, és ujjával integet. 14. Fonákság van szívében, rosszat kohol mindenkor, és viszálykodást szít. 15. Azért hirtelen tör rá a veszedelem, egy pillanat alatt összetörik menthetetlenül.
Péld 6, 6-15

"Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés: "

Legyünk éberek! Erre buzdít Pál apostol is:

5. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
6. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.
7. Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg.
8. Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.

1Thessz 5,5-8

 :2smitten:


Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 20, 09:57:09
Ámen! :igen: :afro:

Példa:24:33-34:Egy kis álom, egy kis szunynyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra,
34
És így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szükséged, mint a paizsos férfiú.
Prédikátor:4:5-6:
A bolond egybekapcsolja a kezeit, és megemészti a maga testét.
6
Jobb egy teljes marok nyugalommal, mint mind a két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel.
 Példa: 21:25:
A restnek kivánsága megemészti őt; mert az ő kezei nem akarnak dolgozni.
Példa: 19:15:

A restség álomba merít, és a lomha lélek megéhezik.
 Példa: 13:25:
Az igaz eszik az ő kivánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szűkölködik.
 Zsolt: 34:10
Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk.

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 01, 09:24:16
Példa:30:5-6:Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak.
6
Ne tégy az ő beszédéhez; hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy.
 :afro: :igen:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2012 Augusztus 03, 13:17:52
Olyan gyakran hallom, amikor egy-egy testvér felszólal és elmond valamit amelyre azt mondja, hogy az Úrtól vette. sokszor ki van nyitva a Biblia is, és valamelyik igéből ki van ragadva az idézet. 
Ezt annyira helytelennek tartom, mert úgy gondolom, hogy minden kiemelt résznek a szövegkörnyezetét is figyelembe kéne venni.
Kiemelem, elmondom, társítom esetleg a saját téves gondolataimmal és már nem az igazi élő ige szól.
Éppen ezért  helyes a példabeszéd emez sora:
Példa:30:5-6:Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak.
6
Ne tégy az ő beszédéhez; hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy.
 :afro: :igen:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: E.Edit - 2012 Augusztus 03, 13:32:29
 :079:
Teljes mertekben egyetertek.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 03, 21:09:25
 :afro:
zsoltár : 12:7:
Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva.
zsoltár: 18:31:
Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne.
zsoltár:19:8:
Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.

Zsoltár : 119: 40:
Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által.


 zsoltár : 19:8-11:

Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.
9
Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
10
Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.
11
Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is.

 zsoltár:119: 14-16
Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban.
15
A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.
16
Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el.
zsoltár: 119: 71-72:
Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet.
72
A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst.

 zsoltár: 1119: 103-105:Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesbb az az én számnak!
104
A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét.
105
Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.
zsoltár: 119 : 127:

Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.
 ámen! :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Augusztus 03, 21:27:00
18. Vegyétek azért szívetekre és lelketekre e szavaimat, és kössétek azokat jegyül a ti kezetekre, és homlokkötőkül legyenek a ti szemeitek között;
19. És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor felkelsz.
20. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra;

5Móz 11,18-20

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 05, 15:02:40
PÉLDA: 18:21:

Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.


Példa: 21:23:Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.

Jakab:3: 6-9:6
A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától.
7
Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és meg is szelidíttetett az emberi természet által:
8
De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.
9
Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremttettek:

 :019:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Augusztus 13, 22:14:41
Ilyen bölcsességet is láttam a nap alatt, és nagyon rám nehezedett: 14. Volt egy kicsiny város, kevés lakóval. Megtámadta azt egy nagy király, körülvette és ostromműveket épített vele szemben. 15. De akadt benne egy szegény bölcs, aki bölcsességével megmentette a várost. Az emberek azonban nem törődtek tovább azzal a szegény emberrel. 16. Akkor ezt mondtam: Többet ér a bölcsesség a hatalomnál, de a szegények bölcsességét mégis megvetik, és nem hallgatnak beszédükre. 17. A bölcsek nyugodt szavaira kell inkább hallgatni, mint az ostobák közt uralkodónak a kiabálására. 18. Többet ér a bölcsesség a harci eszközöknél; egyetlen vétkes sok jót pusztíthat el.
Préd 9,13-18

Mennyire aktuális ma is!    :254:

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 14, 07:27:37
 :igen: :igen: :igen:
 Ámen! Kedves Erzsikém!


Zsoltárok könyve:147:5   Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.
Példabeszédek könyve:1:2   Bölcseség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére;
Példabeszédek könyve:1:7   Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.
Példabeszédek könyve:1:20   A bölcseség künn szerül-szerte kiált; az utcákon zengedezteti az ő szavát.

 :2smitten: :2smitten:

Példabeszédek könyve:3:21   Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcseséget, és a meggondolást!
Prédikátor könyve:2:14   És látám, hogy hasznosb a bölcseség a bolondságnál, miképpen hasznosb a világosság a setétségnél.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Augusztus 26, 08:38:39
6. Halljátok meg; mert jeles dolgokat szólok és az én számnak felnyitása igazság.
7. Mert igazságot mond ki az én ínyem, és útálat az én ajkaimnak a gonoszság.
8. Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog.
9. Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt.
10. Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat.
11. Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek.
12. Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.
13. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.
14. Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.
15. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.
16. Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái.
17. Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.
18. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.

Péld 8,6-18

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: E.Edit - 2012 Augusztus 27, 12:30:43
1 Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap!
2 Más dicsérjen téged, ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkad!

Péld.27:1-2.

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Augusztus 29, 15:17:35
URam, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. 3. Mert ezt mondom: Örökké tart kegyelmed, hűséged szilárd, akár az ég. 4. Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak: 5. Örökre fenntartom utódaidat, nemzedékről nemzedékre építem trónodat! (Szela.)
Zsolt 89,2-5

 :ima02:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Szeptember 14, 14:18:29
A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédre. 20. Színezüst az igaz ember nyelve, a bűnösöknek a szíve is keveset ér. 21. Az igaznak az ajka sokakat vezet, a bolondok pedig meghalnak esztelenségük miatt. 22. Az ÚR áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni. 23. Az ostobának a galádságban telik öröme, az értelmes embernek pedig a bölcsességben. 24. Utoléri a bűnöst az, amitől retteg, az igazak kívánsága pedig teljesül.
Péld 10,19-23

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Szeptember 14, 14:23:04
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 16, 21:59:16
példa:30:4:
Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határit? Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod?

János: 3:13:

És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, aki a mennyben van.

példa:30:5:
Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2012 Szeptember 17, 18:08:07
Jobb a száraz falat ott, ahol békesség van, mint ha lakomával van tele a ház, de veszekednek benne.
Példabeszédek 17.1

14 A viszály kezdete olyan, mint amikor megindul az árvíz, azért tartsd távol magad a perpatvartól, mielőtt kitör.
15 Aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat: mindkettőjüket egyaránt utálja az ÚR.
Példabeszédek 17,14-15

19 A bűnt szereti, aki veszekedni szeret, és aki nagyra tátja száját, saját romlását keresi.
Példabeszédek 17,19

27 A tudós ember takarékoskodik beszédével, és aki értelmes, az higgadt lelkű.
28 Még az ostobát is bölcsnek gondolják, ha hallgat, és értelmesnek azt, aki csukva tartja a száját.
Példabeszédek 17, 27-28
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 17, 18:29:09
Példa:21:2-3:

 :igen:

Az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr.


Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább szereti az Úr az áldozatnál. :016:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2012 Szeptember 17, 18:43:48
Ámen
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Október 01, 09:31:18
Van négy kicsiny állat a földön, amelyek mégis nagyon okosak: 25. Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron az eledelüket. 26. Nem hatalmas a mormoták népe, mégis sziklák közt építenek házat. 27. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. 28. Kézzel is megfogható a gyík, mégis ott van a királyi palotákban.
Péld 30,24-28


 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 01, 09:35:47
Van négy kicsiny állat a földön, amelyek mégis nagyon okosak: 25. Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron az eledelüket. 26. Nem hatalmas a mormoták népe, mégis sziklák közt építenek házat. 27. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. 28. Kézzel is megfogható a gyík, mégis ott van a királyi palotákban.
Péld 30,24-28


 :2smitten:

 :igen: :igen: :igen:


 köszönöm kedves Erzsike! :016: :017: :161: :rozsa:
 nekem ez az ige jutott eszembe:


Példabeszédek könyve:6:6   Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!


 :027: :026:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2012 Október 01, 10:08:52
Van négy kicsiny állat a földön, amelyek mégis nagyon okosak: 25. Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron az eledelüket. 26. Nem hatalmas a mormoták népe, mégis sziklák közt építenek házat. 27. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. 28. Kézzel is megfogható a gyík, mégis ott van a királyi palotákban.
Péld 30,24-28


 :2smitten:

 :igen: :igen: :igen:


 köszönöm kedves Erzsike! :016: :017: :161: :rozsa:
 nekem ez az ige jutott eszembe:


Példabeszédek könyve:6:6   Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!


 :027: :026:


A restnek útja olyan, mint a tövises sövény; az igazaknak pedig útja megegyengetett.
Példabeszédek 15,19
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: ditte - 2012 Október 01, 10:33:25
Ámen!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Október 01, 10:41:42
Nagyon jó és találó Igéket írtatok Testvéreim. Nagyon gyakorlati tanácsokat tartalmaz nekünk a Példabeszédek!

 :fel: :taps: :rozsa2:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Október 05, 12:39:21
Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak! 12. Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki lelkedet őrzi, ismer; ő megfizet az embernek cselekedete szerint.
Péld 24,11-12

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 Október 05, 13:15:59
Ámen!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 Október 05, 20:09:01
Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, és értelmet szerezni, mint színezüstöt! 17. A becsületes emberek útja kikerüli a veszélyt, életét tartja meg, aki útjára vigyáz. 18. Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. 19. Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt. 20. Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az ÚRban.
Péld 16,16-20

 :igen:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 06, 11:04:02
Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, és értelmet szerezni, mint színezüstöt! 17. A becsületes emberek útja kikerüli a veszélyt, életét tartja meg, aki útjára vigyáz. 18. Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. 19. Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt. 20. Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az ÚRban.
Péld 16,16-20

 :igen:

 :019: :016:ÁMEN!

Zsoltárok könyve:111:10   A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 November 09, 19:03:22
Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy! 21. Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az ÚR tanácsa valósul meg. 22. Amit az embertől megkívánnak, az a hűség, ezért jobb a szegény ember a hazugnál.
Péld 19,20-22

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 November 09, 19:41:06
Ámen! :2smitten:

Viszont sokan válnak hazuggá, hogy elkerüljék a szegénységet.  :060:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 November 09, 21:02:46
És mégis milyen boldogtalanok...

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2012 November 15, 23:37:14
Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal.
Példabeszédek 16,8
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 November 15, 23:44:07
Ámen
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 December 07, 17:03:25
17. Ne irígykedjék a te szíved a bűnösökre; hanem az Úr félelmében légy egész napon;
18. Mert ennek bizonyos vége van; a te várakozásod meg nem csalatkozik.
19. Hallgass te, fiam, engem, hogy légy bölcs, és jártasd ez úton szívedet.

Péld 23,17-19

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 December 28, 22:15:06
2. Az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr.
3. Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább szereti az Úr az áldozatnál.

Péld 21,2-3

 :pasztor05:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2012 December 28, 22:43:46
Nagyon igaz ez az ige is! :afro:

Mennyire kevés az az ember, aki felismeri (ha rossz úton jár) hogy rossz úton jár. De ha valaki felismeri, az bizonyára törekszik a jó útra. De akik meg vannak győződve hogy igaz úton járnak (pedig nem), azokkal vajon mit lehet kezdeni?
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2012 December 28, 22:58:25
Jó kérdés!  :afro:

Hirdetni a tiszta hamisítatlan Ígét, különnbözö teológiák helyett. A többit az ÚR végzi el...

1. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irígykedést, és minden rágalmazást.
2. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;
3. Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr.

1Pt 2,1-3

 :2smitten:

Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 03, 19:47:17
Példabeszédek könyve:31:30   Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2013 Január 03, 20:12:55
ÁMEN!

 :afro: :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: irene - 2013 Január 06, 22:30:50


Zsoltárok 102.17

Mivelhogy az Úr megépítette a Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében.
Oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem útálta.
Irattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat.
Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról; a mennyekből a földre nézett le az Úr.
Hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait.
Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben.


Amen
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 06, 23:14:35
ÁMEN! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Zsoltárok könyve:78:2   Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Jazmin - 2013 Március 04, 10:49:11
Példabeszédek 1:7 Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.     
 
Legyünk bölcsek félve az Urat, elfogadva az erkölcsi tanitást. :2angel: :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2013 Március 04, 10:55:44
Ámen
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2013 Április 12, 11:17:30
Őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását! 21. Kösd mindenkor a szívedre, hordozd a nyakadra fűzve! 22. Jártodban vezessen, fektedben őrizzen, és ha felébredsz, irányítsa gondolataidat! 23. Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés.

    
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
Fil 2,15    
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Jazmin - 2013 Április 16, 14:42:38
 Példabeszédek 17:22  A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszáraztja a csontokat.     :05: :05: :05: :05:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2013 Április 16, 14:51:08
ÁMEN!

"Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. 10. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. 11. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen."
Jn 15,9-11

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 17, 09:03:12
ÁMEN!

"Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. 10. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. 11. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen."
Jn 15,9-11

 :2smitten:
ÁMEN!!! :afro: :2smitten: :2smitten: :2smitten:


János Evangéliuma:15:12   Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2013 Április 17, 11:14:48
 :afro:

Az ellenség szeretete pedig nem is annyira csak "Újszövetségi" gondolat, hisz Jézus az igazi értelmét magyarázta a törvénynek.

Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret, és ha szomjazik, adj neki vizet, 22. mert parazsat gyűjtesz a fejére, az ÚR pedig visszafizeti, amit adtál.
Péld 25,21-22

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2013 Április 17, 16:58:29
Jó tanács, hogy mről ismerhetjük fel az álnokságot forraló embert, és hogyan éljünk, hogy feddhetetlenek legyünk.

12. A mihaszna és rosszindulatú ember hamis szájjal jár-kel, 13. szemével kacsingat, lábával jelt ad, és ujjával integet. 14. Fonákság van szívében, rosszat kohol mindenkor, és viszálykodást szít. 15. Azért hirtelen tör rá a veszedelem, egy pillanat alatt összetörik menthetetlenül. 16. Hat dolgot gyűlöl az ÚR, sőt hét dolog utálatos előtte: 17. A nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, 18. a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, 19. a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszályt szító ember. 20. Őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását! 21. Kösd mindenkor a szívedre, hordozd a nyakadra fűzve! 22. Jártodban vezessen, fektedben őrizzen, és ha felébredsz, irányítsa gondolataidat! 23. Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés.
Példabeszédek 6, 12-23
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2013 Április 19, 16:44:52
20. Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy! 21. Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az ÚR tanácsa valósul meg. 22. Amit az embertől megkívánnak, az a hűség, ezért jobb a szegény ember a hazugnál. 23. Az ÚR félelme életet jelent: az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem.
Példabeszédek. 19, 20-23


Az Úr több alkalommal is figyelmeztetően megint, hogy legyen lehetőség annak felismerésére ha eltévelyedtük. Bár a logika olykor ellent mond az Úr akartának, mégis igazzá válik.
Az Úrral szembeni hűség tetteinkben és nem a szavainkban nyilvánul meg. Amennyiben az Úr felé hűséget adok viszonzásul enyém Isten békessége.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Elisabeth - 2013 Április 19, 18:25:02
Nagyon áldott gondolatok, kedves István! Egy Íge jut ezzel kapcsolatban eszembe:

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.
Jak 1,12    

 :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2013 Szeptember 02, 08:49:59
A hónap második napjára ezeket a sorokat emelem ki a példabeszédek könyvéből.

Idézet
A példabeszédek könyve
- 2. fejezet -

1. Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, 2. ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, 3. bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, 4. ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, 5. akkor megérted, mi az ÚR félelme, és rájössz, mi az istenismeret. 6. Csak az ÚR ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. 7. A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a feddhetetlenül élőknek.

Nem elég az Úr igéjét elolvasni, nem elég a Bibilát csak elolvasni, hanem elmélkedni kell rajta. Megkeresni, hogy mit is akar nekem üzenni és hagyni, hogy a gondolatok vezessenek.  Amikor nem csak felületesen tekintünk valamire, hanem tüzetesen megnézzük akkor fedezzük fel a szépségeit, a finomságait, esetleg a hibáját és durvaságát. Azt viszont tudjuk, hogy az Úr igéje nem tartalmaz hibát.  Megtaláljuk benne a mi számunkra személyesen szabott üzenetet és útmutatást, ha nem siklik el tekintetünk figyelmetlenül rajta.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2013 Szeptember 02, 10:19:38
Isten igéjéből ismerhetjük meg az Urat, aki pedig vágyik megismerni Őt, az olvasni fogja és elmélkedni rajta.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2013 Szeptember 03, 09:07:06
Idézet
1. Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, 2. mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked! 3. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára! 4. Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél. 5. Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! 6. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. 7. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az URat, és kerüld a rosszat! 8. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. 9. Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, 10. akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. 11. Az ÚR intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld! 12. Mert akit szeret az ÚR, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel.
Példabeszédek könyve 3, 1-11

A Példabeszédek könyve 3-as fejezete teljes terjedelemben elolvasható az "Úr Szava" Bibliában.
Az Úr szava Online Biblia
http://www.urszava.net/index.php?bible=0000000011&book_select=0000000093&chapter_select=3&online-bible-read-btn=OLVAS&page=1
 

Bölcs intések Salamon királytól, Dávid fiától.  Figyelmeztetés arra, ahogy szeretnéd, hogy bánjanak veled az emberek úgy cselekedj, a rosszat kerülve.

Arra taní, hogy az Úr bölcsességére támaszkodva éljünk, ne az átgondolatlan csak a mát tekintő hirtelen jött ötletek vezessenek, mert ne feledjük, holnap is lesz egy nap.

Ha esetleg valamely bűnöd, vétked miatt megbüntet az Úr, az nem ellened, hanem érted történik, hogy a roszabbtól megmentsen az Úr.

Érdemes ezeket a gondolatokat nem csak elolvasni, hanem megtartani is " mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked!" Péld. 3,2
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Jazmin - 2013 Szeptember 03, 12:46:06
 
Idézet
Plb 3:9. Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, 10. akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból.


Ezeket mostanaban kaptam az  Urtol.Es most Testverem altalad,ujbol megerositette! Meg akar tanitani hitbol elni a mi Istenunk.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2013 Szeptember 03, 12:48:51
Örülök Jázmin, és teljesen igaz ez, hiszen mindenünk amink van az Úrtól származik.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2013 Szeptember 05, 23:41:39
Példabeszédek könyve, 5, 21-22

            21. Mert az ÚR látja az ember útjait, és figyeli minden lépését.
            22. Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg.

Azt szűröm le ebből az igerészből, hogy semmi sem maradhat rejtve Isten szeme elől. De nem azért figyel minket, hogy lesújtson ránk haragos villámaival ha nem jót cselekszünk, hanem azért, hogy igazgassa félrelépéseinket. Néhány kellemetlen tapasztalat amelyet titokban próbálunk tenni, a normális embert ismét az Úrhoz vezeti.
Aki pedig saját kárán sem tanul az belegabalyodik a saját maga szőtte bűn hálóba.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2013 Szeptember 06, 08:00:45
Máté Evangéliuma:5:44   Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.
 :2smitten: :2smitten:  :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2013 Szeptember 06, 08:09:54
Ámen Ildikó. Ezen igének az üzenetét nap, mint nap meg kellene tennünk.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2013 Szeptember 06, 10:34:13
Ámen
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2013 Szeptember 07, 10:00:58
A példabeszédek könyve
- 7. fejezet -1. Fiam, őrizd meg szavaimat, és zárd magadba parancsaimat! 2. Tartsd meg parancsaimat, hogy élj, tanításomat őrizd, mint a szemed fényét! 3. Kösd ujjaidra, írd föl szíved táblájára! 4. Mondd a bölcsességnek, hogy a nővéred, és az értelmet nevezd jó ismerősödnek, 5. hogy megőrizzen a más feleségétől és a hízelgő szavú idegen nőtől. 6. Mert házamnak az ablakán, a rácson át kinéztem, 7. és láttam a tapasztalatlanok között, észrevettem a fiúk között egy esztelen ifjút. 8. Az utcán járkált, egy utcasarkon, és megindult a ház felé, 9. esti alkonyatkor, a sötét éjszaka közepén. 10. Egyszer csak egy asszony termett előtte, parázna nőnek öltözve, csalfa szívvel. 11. Fecseg az ilyen és féktelen, lábai nem nyughatnak otthon, 12. hol az utcán, hol a tereken van, és minden sarkon leselkedik. 13. A nő megragadta, megcsókolta, és szemtelen képpel így szólt hozzá: 14. Békeáldozatot kellett bemutatnom, ma teljesítettem fogadalmaimat, 15. azért jöttem ki eléd, hogy megkeresselek téged, és rád találtam! 16. Terítőket terítettem fekhelyemre, egyiptomi színes szőtteseket; 17. illatossá tettem heverőmet mirhával, aloéval és fahéjjal. 18. Jöjj, ittasodjunk meg a gyönyörtől reggelig, élvezzük a szerelmet! 19. Mert nincs itthon a férjem, messze útra ment, 20. a pénzes zacskót is magával vitte, csak holdtöltekor érkezik haza. 21. Sok beszéddel rá is vette, hízelgő szóval elcsábította. 22. Az meg követte őt oktalanul, ahogyan a bika megy a vágóhídra, mint egy bilincsbe békózott bolond. 23. De végül nyíl hasít a májába. Úgy jár, mint a kelepcébe siető madár, amely nem tudja, hogy az az életébe kerül. 24. Azért, fiaim, hallgassatok rám, és figyeljetek szavaimra! 25. Az ilyen nő útjára ne vezessen szíved, ne tévedj rá ösvényeire! 26. Mert sok embert ejtett el megsebezve; életerős volt mind, akiket meggyilkolt. 27. Háza a holtak hazájába vezet, a halál kamráiba visz le.

Thomas P. McCreesh, O.P. elemzése a Példabeszédek mai napi üzenetéről :

ÓVÁS A HÁZASSÁGTÖRÉSTŐL (7,1-27). Ez a szövegrész a házasságtörő asszony útjait mutatja be. 3-4. A Bölcsességgel való meghitt kapcsolat éles ellentétbe kerül azzal a csalóka idillel, amelynek leírása majd a további versekben következik. 6-23. Az elcsábítás hosszasan és stílusosan elbeszélt történetét (10-20. v.) találóan ellenpontozza a halál gyors és erőszakos jelenete (21-23. v.). 8-9. Az éj és a sötétség ismételt hangsúlyozása komor hangvételt eredményez, egyben még jobban kiemeli az ifjú naivitását. 22-23. A meggondolatlan ifjú az oktalan állatokhoz hasonlatos, akik szintén magukról megfeledkezve rohannak bele a csapdába. 24-27. Az út és a ház képe a csábító asszony kontextusában a halál metaforájává válik (vö. 2,18-19; 9,18).
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2013 Szeptember 15, 17:50:32
A példabeszédek könyve
- 15. fejezet -

15. A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe.
16. Jobb a kevés az ÚR félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele.
17. Jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör, ahol gyűlölet van.15. A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe.

Úgy gondolom, hogy a fenti sorokhoz nem nagyon kell magyarázat. Ismert mindenki előtt, hogy aki mindenben a rosszat keresi és látja meg, az élet árnyékos oldalán jár ahová soha nem süt be a napfény. Ha nem talál hibát akkor addig vizsgálódik amíg nem lel egyet és elárasztja a környezetét az aggályoskodással.

Bezzeg a jókedvű mindig fellegekben jár, meglátja és felismeri az élet szépségeit, humorát. Nem esik kétségbe hanem örül az életnek, az embereknek, Istennek.


16. Jobb a kevés az ÚR félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele.

Az Úr gondját viseli gyermekeinek. Naponta megadja azt amire szükségük van. Lehet, hogy nem terülj-terülj asztalka, és nincs bőséges választék, de aki az Úrban bízik az még a keveset is békességgel fogadja.

A sok kincs a békétlenség forrása. Rejtegetni kel, dugdosni kell, őrizni kell. Megszüli a bizalmatlanságot és a félelmet. Pedig tudhatja mindenki, hogy mindegy mennyit gyüjtögettünk, egyszer mégis itt kell hagyni.


17. Jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör, ahol gyűlölet van.[/b][/color]

Ahol békesség és szeretet van ott a zsíroskenyér is mennyei éteknek számít.
De ahol vitatkozás, harag és gyűlölet uralkodik ott nem esik jól az izletes falat sem, mert keserűvé válik
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2013 Szeptember 16, 08:48:37
:afro:

Idézet
Az Úr gondját viseli gyermekeinek. Naponta megadja azt amire szükségük van. Lehet, hogy nem terülj-terülj asztalka, és nincs bőséges választék, de aki az Úrban bízik az még a keveset is békességgel fogadja.

Erről ez az ige jut eszembe:

1Timóteus 6,6-10
"De valóban nagy nyereség az istenfélelem, megelégedéssel; Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal."
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokkarol - 2013 Szeptember 16, 14:07:38
Péld 3, 13-14 - A bölcs ember örömei
Boldog ember, aki megtalálta a bölcsességet,
az az ember, aki okosságra tesz szert!
Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni,
aranynál többet ér ennek elérése. :044:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2013 Szeptember 22, 11:30:52
Ámen

Mégis legtöbben az anyagiakat hajszolják a bölcsesség helyett. :118:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2013 Szeptember 22, 14:23:17
 "Többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál, a jóindulat jobb az ezüstnél és az aranynál."
Példabeszédek, 22,1

A gazdagok többnyire híresek a fönyvénységükről, kapzsiságukról, a pénzért folytatott kegyetlen versengésről. Ez is hírnév, de rossz hírnév.
Az adakozó szívű és tisztességes életű emberek jobb hírnévnek örvendezhetnek, az istenfélők akikben az Úr szeretete és jóindulata él romolhatatlan kincset gyűjtenek a mennyben.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2013 Szeptember 22, 16:10:37
Ezért is mondta Jézus:

Lukács evangéliuma 16,9
"Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba."
Cím: Aktuális Példabeszédek
Írta: torokildiko46 - 2014 Május 11, 08:47:22
Példabeszédek 22:6

Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2014 Május 12, 10:21:56
Ámen! :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: bacsipista - 2014 Május 12, 21:41:25
Nagyon jó képeket tettél fel Ildikó illusztrációnak. Soha nem lehet korán elkezdeni a gyerekekkel Isten igéinek és tanításainak átadását. Nagyon fogékonyak rá és ők még örömmel és szeretettel viszonyulnak Istenhez.
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: irene - 2014 Május 19, 19:48:39
Áldás Minden Testvérnek   :2smitten:     

JÉZUS


  Nincs más név, amit imádni akarok, nincs más kéz, amit fogni akarok, nincs más láb, amit követni akarok, nincs más arc, amit szemlélni akarok, nincs más szó, amire hallgatni akarok, nincs más szívdobbanás, amire mozdulni akarok, nincs más személy, akit annyira szeretni akarok, nincs más irány, amerre menni akarok, nincs más erő, amiben bízni akarok, nincs más kegyelem, amire hagyatkozni akarok, nincs más menedék, ahová futni akarok, nincs más trón, ami előtt leborulni akarok, nincs más kincs, amit legjobban keresni akarok, nincs más szeretet, amelyet folyton ölelni akarok, nincs más hely, ahol lenni akarok, nincs más szándék, amit elfogadni akarok, nincs más élet, amit élni akarok, nincs más cél, ahová eljutni akarok!
[/glow]                                                                                                                                 
 
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: Antee - 2014 Május 19, 20:43:40
Nagyszerű Irénke, Ámen! :afro:
Cím: Re:Aktuális Példabeszédek
Írta: torokkarol - 2014 Augusztus 23, 20:36:50


Példa:8:10-12
    Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat.
11
    Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek.
12
    Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.