Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2011 Január 26, 20:45:04

Cím: Kik a karizmatikusok?
Írta: Antee - 2011 Január 26, 20:45:04
Sziasztok!

Ez a kerdes foglalkoztat engem. Kik a karizmatikusok? Mit jelent karizmatikusnak lenni?
En ugy tudom, hogy aki vallja a lelek ajandekait es rendelkezik legalabb egyel, az karizmatikus.

Varom a hozzaszolasaitokat! :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Magda - 2011 Január 26, 21:09:02
 :angel2:

Úgy tudom, hogy az Úr Jézus Krisztusban hívőknek az a csoportja, akik elfogadják, hogy jelenleg a Szent Szellem Isten végzi itt a földön a feladatát, amire Őt az Úr Jézus Krisztus elküldte, úgy, ahogy Őt küldte az Atya.

Ez aztán mindenféle hozadékkal jobbra-balra árad, és mindenki hozzágondol valamit.
 :017:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: körtevirág - 2011 Január 26, 22:32:06
Én karizmatikus közösségbe járok,de még nem jöttem rá. :2funny:


Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Január 26, 23:02:46

Kik a karizmatikusok?

Neoprotestánsok
Keresztény megújulási mozgalom

Az elmúlt évben a média olyan világorgánumai, mint a Time folyóirat vagy a CNN kitüntetett figyelemmel fordultak a "pünkösdi-karizmatikus mozgalom" néven közismert keresztény irányzat tevékenysége felé – kinyilvánítva egyúttal, hogy e mozgalom egyes megnyilvánulásai (konkrétan például az egymillió férfi részvételével Washingtonban tartott konferencia vagy a szintén egymilliós brazíliai istentisztelet) immár átlépték azt a határt, amelyen túl társadalmi hatásuk megérdemli a világ figyelmét.

Ehhez hasonlóan több nemzet – köztük Magyarország – érzékeli már határain belül is ugyanezt: az elmúlt évtizedekben mintegy a semmiből "ismeretlen eredetű", de annál gyorsabban növekvő, "magas hőfokú" keresztény közösségek léptek a társadalom porondjára.
Kik ezek? – teszik fel sokan a kérdést.
Honnan kerültek elő ilyen hirtelen?

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom e század elején indult el, nem előzmények nélkül. Létrejöttét megelőzte a kereszténység múlt századi világméret? válsága, amelyben a túlhajtott racionalizmus, a bibliakritika, a materialista világnézet egyeduralkodóvá válása a hívők elbizonytalanodásához, a hitélet intenzitásának elvesztéséhez, a keresztény értékrendből való kiábránduláshoz és az egyház elvilágiasodásához vezetett.
Sok keresztény kezdte intenzívebben keresni az Istennel való személyes, szoros kapcsolat örömteli, inspiráló és életet adó élményét, amely szembetűnően jellemzi a Biblia beszámolóit.
Sokak érdeklődése a Szentléleknek az Újszövetségben gyakran említett természetfeletti "ajándékaira", "karizmáira" terelődött, amelyek működése az ősegyház mindennapjainak "természetes" részét képezte.
Talán érdemes számba venni e kilenc ajándékot a Szentírás leírása alapján:
 nyelveken szólás (glosszolália), amely egy ismeretlen, természetfeletti nyelven történő beszéd képessége; a nyelvek magyarázata az előbbi "lefordítására" kapott képesség; a prófétálás, értelmes, de isteni eredetű, eksztatikus igehirdetés, amelynek során az emberen keresztül maga Isten szól; a bölcsesség és a természetfeletti ismeret beszéde, amely az előbbihez hasonlóan Isten üzenetét különleges, szellemi belátással tolmácsolja; a gyógyítások kegyelemből származó ajándékai, amelyek működésekor az emberek a természetes gyógykezeléstől függetlenül gyógyulnak meg; a csodatévő erők (az eredetiben egyszerűen csak: "erők"), amelyek a legkülönfélébb természetfeletti eredet? megnyilvánulásokat foglalják magukban; a (különleges mértékű) hit ajándéka; és végül a szellemek megkülönböztetése, amelynek m?ködésekor valaki bepillantást nyerhet az emberek szívének állapotába, illetve a szellemi világba.

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom képviselői elutasították azt a velük szemben felhozott érvet, amely szerint ezek a "képességek" ma már nem működhetnek az egyházban, mivel a Biblia ezt az ellenérvet sehol sem igazolja. Ezért intenzíven keresni kezdték az eredeti kereszténység ezen elvesztett értékeit. "Posztmodern" mozgalmukat, úgy tűnik, siker koronázta: a Szentlélek említett kilenc ajándéka újra működni kezdett összejöveteleiken, és mára mintegy 460 millió keresztény hitéletét forradalmasította. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy teológiai szempontból klasszikus, ortodox kereszténységet képviselnek.

A mozgalom néhány év alatt világméret?vé szélesedett; első szakaszában független közösségeket hozott létre, mivel a "pünkösdistákat", azaz a Szentlélek keresztségében bibliai módon részesült keresztényeket saját felekezeteik hierarchiája 95-100 százalékban kirekesztette.
Ez a tendencia az 1950-es években visszafordult: ekkor jött létre az úgynevezett "karizmatikus mozgalom", amely a hagyományos felekezeteken belül képviselte és terjesztette a "pünkösdi" üzenetet. Napjainkban – úgy tűnik – újra a független közösségek a sikeresebbek, mivel a legtöbb hagyományos egyház hatalmi rendszere keményebbnek bizonyult a vártnál, ezért a felekezeteken belüli karizmatikus csoportok elszigetelődtek, növekedésük megállt, és a hierarchiával, illetve annak teológiájával kötött kényszerű kompromisszumok a karizmatikus hívők belső meghasonlásához, a pünkösdi "tűz" elvesztéséhez vezettek.

A pünkösdi-karizmatikus megújulás napjainkra a kereszténység történelmének legnagyobb kiterjedésű evangelizációs sikereit érte el. A statisztikai adatok szerint az 1975–85-ös évtizedben növekedési rátája 157 százalékos volt, míg a többi keresztény felekezet és nagy világvallás (egyenként) maximum 1–12 százalékos szaporodást könyvelhetett el. Az 1900-ban még a semmiből indult mozgalom 1987-re az összkereszténység 21 százalékát tette ki, és növekedése ma is exponenciális jellegű. "Fontos felismerni, hogy a pünkösdizmus nem felekezet vagy protestáns szekta. Valójában a kereszténység negyedik fő ágát képviseli – az ortodoxiával, a római katolicizmussal és a protestantizmussal együtt..." – írja A kereszténység története című független (nem pünkösdi-karizmatikus) mű. A "hagyományos" kereszténység évi 1–12 százalékos növekedése mellett minden bizonnyal e mozgalomnak köszönhető, hogy – beleszámítva az ókeresztény kor első századainak hívőit is (hiszen akkor a kereszténység ilyen jelleg? volt) – Jézustól 1996-ig az összes ilyen orientáltságú megtért keresztény 70 százaléka a XX. században lett hívővé; ez utóbbiak 70 százaléka a II. világháború óta, ezek 70 százaléka pedig az elmúlt öt évben. E növekedést extrapolálva, 2001-re a vallásszociológusok a karizmatikus keresztények létszámát egymilliárdra becsülik, így nemsokára az összkereszténység felét jelentik majd. Különösen intenzív a mozgalom növekedése Latin-Amerikában, ahol jelenleg óránként átlagosan négyszázan csatlakoznak hozzá; de megemlíthetjük a kommunista Kínát is, ahol az elmúlt évtizedekben egyes területeken a lakosság 90 százaléka lett hitvalló kereszténnyé – illegalitásban –, többségében karizmatikussá. Számukat összesen 85-100 millióra becsülik. Dél-Koreában, ahol 1900-ban még alig néhány keresztény volt, 1992-ben 37 ezer 200 gyülekezethez 12,5 millióan tartoztak, és ez a szám azóta tovább növekedett. A kereszténység története cím? könyv szerint "a közelmúltban a nemzeti egyházak sok vezetőjének óvatos tartózkodását az a nézet váltotta fel, hogy a század utolsó évtizedében a karizmatikus mozgalom jelenti a legnagyobb reménységet a keresztény egyház megújulására".
Ruff Tibor
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: körtevirág - 2011 Január 27, 00:08:21
Köszi,ez jó cikk volt.
Meg fogom mutatni a könyvtáros bácsinak.Állandóan azzal traktál,hogy a kínaiak elsöprik Európát, vele a kereszténységet is. Hát,nem.  :hehe: Persze eddig is tudtam,hogy a kereszténységet nem söpri el semmi,de most már van róla írásos anyagom.
Miután leírtam hozzászólásomat,elkezdtem gondolkodni,tényleg nem tudom vagy csak nem foglalkoztam eleget a témával. És rájöttem,tudom,csak nem figyeltem fel rá,mert ezek nekem természetesek.A gyógyítás,nyelveken szólás,bölcsesség beszéde,csodák,erők, a szellemek megkülönböztetése és nagy ritkán prófétálás nálunk működik.Már nem általában a "nagy gyüliben",hanem nálunk helyileg.
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Magda - 2011 Január 27, 00:12:30
 :angel2:
Aranyos vagy Körtevirág örülök a beírásodnak, és milyen jó, hogy feltette Anti a kérdést.
 :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: körtevirág - 2011 Január 27, 00:26:28
:angel2:
Aranyos vagy Körtevirág örülök a beírásodnak, és milyen jó, hogy feltette Anti a kérdést.
 :2smitten:

 :pirul:  :afro:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Antee - 2011 Január 27, 00:38:15

Kik a karizmatikusok?

Neoprotestánsok
Keresztény megújulási mozgalom

Az elmúlt évben a média olyan világorgánumai, mint a Time folyóirat vagy a CNN kitüntetett figyelemmel fordultak a "pünkösdi-karizmatikus mozgalom" néven közismert keresztény irányzat tevékenysége felé – kinyilvánítva egyúttal, hogy e mozgalom egyes megnyilvánulásai (konkrétan például az egymillió férfi részvételével Washingtonban tartott konferencia vagy a szintén egymilliós brazíliai istentisztelet) immár átlépték azt a határt, amelyen túl társadalmi hatásuk megérdemli a világ figyelmét.

Ehhez hasonlóan több nemzet – köztük Magyarország – érzékeli már határain belül is ugyanezt: az elmúlt évtizedekben mintegy a semmiből "ismeretlen eredetű", de annál gyorsabban növekvő, "magas hőfokú" keresztény közösségek léptek a társadalom porondjára.
Kik ezek? – teszik fel sokan a kérdést.
Honnan kerültek elő ilyen hirtelen?

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom e század elején indult el, nem előzmények nélkül. Létrejöttét megelőzte a kereszténység múlt századi világméret? válsága, amelyben a túlhajtott racionalizmus, a bibliakritika, a materialista világnézet egyeduralkodóvá válása a hívők elbizonytalanodásához, a hitélet intenzitásának elvesztéséhez, a keresztény értékrendből való kiábránduláshoz és az egyház elvilágiasodásához vezetett.
Sok keresztény kezdte intenzívebben keresni az Istennel való személyes, szoros kapcsolat örömteli, inspiráló és életet adó élményét, amely szembetűnően jellemzi a Biblia beszámolóit.
Sokak érdeklődése a Szentléleknek az Újszövetségben gyakran említett természetfeletti "ajándékaira", "karizmáira" terelődött, amelyek működése az ősegyház mindennapjainak "természetes" részét képezte.
Talán érdemes számba venni e kilenc ajándékot a Szentírás leírása alapján:
 nyelveken szólás (glosszolália), amely egy ismeretlen, természetfeletti nyelven történő beszéd képessége; a nyelvek magyarázata az előbbi "lefordítására" kapott képesség; a prófétálás, értelmes, de isteni eredetű, eksztatikus igehirdetés, amelynek során az emberen keresztül maga Isten szól; a bölcsesség és a természetfeletti ismeret beszéde, amely az előbbihez hasonlóan Isten üzenetét különleges, szellemi belátással tolmácsolja; a gyógyítások kegyelemből származó ajándékai, amelyek működésekor az emberek a természetes gyógykezeléstől függetlenül gyógyulnak meg; a csodatévő erők (az eredetiben egyszerűen csak: "erők"), amelyek a legkülönfélébb természetfeletti eredet? megnyilvánulásokat foglalják magukban; a (különleges mértékű) hit ajándéka; és végül a szellemek megkülönböztetése, amelynek m?ködésekor valaki bepillantást nyerhet az emberek szívének állapotába, illetve a szellemi világba.

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom képviselői elutasították azt a velük szemben felhozott érvet, amely szerint ezek a "képességek" ma már nem működhetnek az egyházban, mivel a Biblia ezt az ellenérvet sehol sem igazolja. Ezért intenzíven keresni kezdték az eredeti kereszténység ezen elvesztett értékeit. "Posztmodern" mozgalmukat, úgy tűnik, siker koronázta: a Szentlélek említett kilenc ajándéka újra működni kezdett összejöveteleiken, és mára mintegy 460 millió keresztény hitéletét forradalmasította. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy teológiai szempontból klasszikus, ortodox kereszténységet képviselnek.

A mozgalom néhány év alatt világméret?vé szélesedett; első szakaszában független közösségeket hozott létre, mivel a "pünkösdistákat", azaz a Szentlélek keresztségében bibliai módon részesült keresztényeket saját felekezeteik hierarchiája 95-100 százalékban kirekesztette.
Ez a tendencia az 1950-es években visszafordult: ekkor jött létre az úgynevezett "karizmatikus mozgalom", amely a hagyományos felekezeteken belül képviselte és terjesztette a "pünkösdi" üzenetet. Napjainkban – úgy tűnik – újra a független közösségek a sikeresebbek, mivel a legtöbb hagyományos egyház hatalmi rendszere keményebbnek bizonyult a vártnál, ezért a felekezeteken belüli karizmatikus csoportok elszigetelődtek, növekedésük megállt, és a hierarchiával, illetve annak teológiájával kötött kényszerű kompromisszumok a karizmatikus hívők belső meghasonlásához, a pünkösdi "tűz" elvesztéséhez vezettek.

A pünkösdi-karizmatikus megújulás napjainkra a kereszténység történelmének legnagyobb kiterjedésű evangelizációs sikereit érte el. A statisztikai adatok szerint az 1975–85-ös évtizedben növekedési rátája 157 százalékos volt, míg a többi keresztény felekezet és nagy világvallás (egyenként) maximum 1–12 százalékos szaporodást könyvelhetett el. Az 1900-ban még a semmiből indult mozgalom 1987-re az összkereszténység 21 százalékát tette ki, és növekedése ma is exponenciális jellegű. "Fontos felismerni, hogy a pünkösdizmus nem felekezet vagy protestáns szekta. Valójában a kereszténység negyedik fő ágát képviseli – az ortodoxiával, a római katolicizmussal és a protestantizmussal együtt..." – írja A kereszténység története című független (nem pünkösdi-karizmatikus) mű. A "hagyományos" kereszténység évi 1–12 százalékos növekedése mellett minden bizonnyal e mozgalomnak köszönhető, hogy – beleszámítva az ókeresztény kor első századainak hívőit is (hiszen akkor a kereszténység ilyen jelleg? volt) – Jézustól 1996-ig az összes ilyen orientáltságú megtért keresztény 70 százaléka a XX. században lett hívővé; ez utóbbiak 70 százaléka a II. világháború óta, ezek 70 százaléka pedig az elmúlt öt évben. E növekedést extrapolálva, 2001-re a vallásszociológusok a karizmatikus keresztények létszámát egymilliárdra becsülik, így nemsokára az összkereszténység felét jelentik majd. Különösen intenzív a mozgalom növekedése Latin-Amerikában, ahol jelenleg óránként átlagosan négyszázan csatlakoznak hozzá; de megemlíthetjük a kommunista Kínát is, ahol az elmúlt évtizedekben egyes területeken a lakosság 90 százaléka lett hitvalló kereszténnyé – illegalitásban –, többségében karizmatikussá. Számukat összesen 85-100 millióra becsülik. Dél-Koreában, ahol 1900-ban még alig néhány keresztény volt, 1992-ben 37 ezer 200 gyülekezethez 12,5 millióan tartoztak, és ez a szám azóta tovább növekedett. A kereszténység története cím? könyv szerint "a közelmúltban a nemzeti egyházak sok vezetőjének óvatos tartózkodását az a nézet váltotta fel, hogy a század utolsó évtizedében a karizmatikus mozgalom jelenti a legnagyobb reménységet a keresztény egyház megújulására".
Ruff Tibor

Köszönöm Zsuzsa a cikket, hasznos információk! :2smitten:
Bennem maradt még az a kérdés, hogy kik a karizmatikusok? Zsuzsa által betett cikk a történelmüket írja le és valamelyest a felépítésüket.
Viszont ki az, aki elmondhatja magáról, hogy karizmatikus?

Mindenki? Vagy aki hiszi a lelki ajándékokat és kapott is legalább egyet? Vagy csak a pünkösdiek karizmatikusok?

:2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: körtevirág - 2011 Január 27, 00:57:23
A katolikusok egy csoportja is karizmatikusnak mondja magát, de barátnőm elmondása alapján annyi volt a különbség,hogy modern dicséretek voltak a mise alatt.Semmi "extrát" fedezett fel.
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Január 27, 09:05:56

Antee,
Ezek után ujat mondani nem tudok, csak hogy a saját tapasztalatom szerint ki karizmatikus?
-Aki hiszi a fent leirt pünkösdi üzenetet magára nézve, beépül oda, ahová az Úr elhivja, hiszi és teszi amire az Úr tanitja.  Az elhivás Tőle van, és a növekedést is Ő adja: 1Kor.3.5-11.  Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig a mint kinek-kinek az Úr adta. Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést.
-Aki határozott identitással rendelkezik az Ige alapján:
1Péter 2.9:  Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
-Aki - miután már lerakta az erős alapokat -,  igyekszik felnövekedve eljutni az "érett férfiúságra":
1Kor.13.11:11:   Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
Zsidó 5,12:Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek..."

- Aki "önmagát mind megtisztitja"
-Aki ha valami igei igazságot már hit által elfogadott, akkor azt megcselekszi a Mk.16,17 szerint: akik hisznek, ilyen jelen követik...
-Aki tűzzel, szerelemmel  ég az Úrért Szent Szellem által... mert Menyasszony, igaz??    stb, most hirtelen ennyi jut eszembe, de lehet bőven sorolni..

Természetesen a karizmatikus gyülekezetekben szinte általános nyelveken szóláson kivül nem mindenki rendelkezik a felsorolt ajándékokkal, de  alkalmanként a Szent Szellem mindenkit felken hitének mértéke szerint szellemi szolgálatokra különféle helyzetekben: sajnos, nem jegyeztem fel, de sok bizonyságra emlékszem, amit igy cselekedett általam is az Úr.
Van bőven negativ kritika persze, olyanoktól, akik nincsenek megkeresztelkedve Szent Szellemmel, és idegenkedve nézik a karizmatikus tüzet, megnyilvánulásokat, sőt, sötétség erejének nevezik a közöttünk munkálkodó mennyei erőt,baljóslatú fenyegetéseket suhogtatnak, tömeges hitetéseket, hamis és hazug  prófétákat, világosság angyalaként megjelenő ördögöt  emlegetnek stb. stb....szomorú tény, hogy mindezek testvérektől jönnek testvérekre! Ezzel azért jó óvatosnak lenni!!  mert nem tudhatják, mikor lépik át azt a határt, amikor a Szent Szellemet gúnyolják és gyalázzák! Miért? mert magukat az értelmükben felhalmozott igeismeretüktől felfuvalkodva felemelik és itéletet mondanak olyanokról, akiket nem is ismernek!

Persze, minden felekezetnek megvan a maga gyenge pontja. A karizmatikusoké pl. szerintem, ahol ők elcsúsz/hat/nak, okot adva ezzel az egész mozgalom kárhoztatására:
--   a kapott ismeret- és hatalom:  tagadhatatlan, hogy az előző megujulások részeseinél nagyobb ismeretet kaptunk a szellemvilágról, annak működéséről,  megtapasztalásokról,  szellemi harcról, és az Úr Jézus Krisztustól kapott hatalomról. Az ember pedig természeténél fogva hajlamos hogy elszálljon...Sajnos, nemegy karizmatikust jellemez egyfajta szellemi gőg az ismeret nagyságától, a Jézus Krisztustól ránkruházott hatalomtól ("imé adok néktek hatalmat..."), lenézve olyan más felekezetbeli áldott,  odaszánt, jószivű hivőket, akik hitüknek, növekedésüknek  jelenleg más állomásán tartózkodnak, nincsenek még akkora világosságban mint ők,  és kevélyen föléjükemelve magát leszólja  őket, stb, de ez nem az Úrtól van! Meg van irva, hogy aki felmagasztalja magát, az előbb-utóbb megaláztatik...és forditva. Szóval nem jó az aránytévesztés (Lk.10.2O Ne annak örüljetek,...hanem ...neveitek fel vannak irva a mennyben)
--    a másik sarkalatos pont a krisztusi szeretet hiánya, ugyanis ha nem ez mozgatja az előbbi ismeret használóját, akkor a hivő kárt szenved, egyúttal botránkozást is okoz az egész mozgalomra.
Ami kritikár még olvastam a fórumon: "igazi megtérés"  és ennek fügvényében azután a gyümölcsök hiánya - ez is lehet valós, de ezzel is óvatos lennék, mert az ember ugye, csak azt látja, ami a szeme előtt van, Isten azonban belelát a szivekbe. Csak Isten a tudója, hogy kinek milyen "igazi" a megtérése ott legbelül. Szóval, még biztos lehetne folytatni, de egyelőre ennyi...
Zsuzsa :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Magda - 2011 Január 27, 09:16:01
 :angel2:

Köszönöm, nagyon jól leírtad, épülésemet szolgálta.

Mondjuk ez a gőg, szó könnyen jön a krisztusi ember felé ítéletként a kívülvalóktól - "különbnek tartod magad"!

Pedig semmivel sem vagyunk különbek a legutolsó rablógyilkosnál,
csak a LAKÓM az aki különbözik az ő lakójuktól.

Ezt pedig tudom, mert én döntöttem, hogy ki legyen az én LAKÓM  :2funny:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Január 27, 09:39:11
:angel2:

Köszönöm, nagyon jól leírtad, épülésemet szolgálta.

Mondjuk ez a gőg, szó könnyen jön a krisztusi ember felé ítéletként a kívülvalóktól - "különbnek tartod magad"!

Pedig semmivel sem vagyunk különbek a legutolsó rablógyilkosnál,
csak a LAKÓM az aki különbözik az ő lakójuktól.

Ezt pedig tudom, mert én döntöttem, hogy ki legyen az én LAKÓM  :2funny:

igen!  :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: ditte - 2011 Január 27, 10:13:29
Bizony nem tarthatjuk különbnek magunkat testvérinknél.Isten kegyelme nélkül mind elveszett bűnösök lennénk.
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Irma - 2011 Január 27, 15:02:23
Megnéztem, hogy mit jelent ez a szó : karizmatikus, és azt dobta ki gép : természetfeletti adományon alapuló.
Nagyon érdekesnek találom, hogy itt többen tartozunk karizmatikus gyülekezethez és hirtelen meg sem tudjuk mondani mit is jelent ez nekünk. Megnéztem a mi gyülekezetünk Hitvallását is, hogy megfogalmazásra került-e, de igy konkrétan nem. De ha elindulunk azon, hogy mit is jelent a szó akkor már megmagyarázásra is került, hogy kik a karizmatikusok, azok akik vallják a teljes Irást Isten Szavának, vallják, hogy a Szent Szellem ma is ugyanúgy cselekszik, mint amikor először kitöltetett. Elfogadják Isten ajándékait, és a Szent Szellem által szolgálnak azok felé akik szükségben vannak.
Hiszik és vallják a Szent Szellemmel való közösséget, és életük Isten szolgálatába állítják, és Általa Úrnak és Királynak vallják Jézust.

Egyébként mostanában inkább leszólásként használják a karizmatikus jelzőt más keresztények, sőt egyenesen a sátántól eredeztetik a karizmatikus mozgalmat. Mindezt azért mert sok súlyos visszaélés történt. De Isten ajándékai megbánhatatlanok, és még ott is lesz aratás, ahol most ezek a "keresztények" csak a sátán munkáját látják. Maga az Ige beszél a konkoly és a búza együtt növekedéséről, és majd az aratás Ura lesz az aki szétválogatja a konkolyt búzától. És lehet, hogy sok "búza" majd nagyot néz, amikor Jézus jó néhány "konkoly"-ra mutat rá, hogy . menj be a te Uradnak örömébe.
Ami az ajándékok használatát illeti, van még mit tanulnunk. De Isten az aki a növekedést adja, hála az Ő Drága Szent Nevének, ezt egyetlen ember sem befolyásolhatja.

Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: whiteattil - 2011 Január 27, 20:59:28


A karizma jelentése: rendkívüli képesség, adomány.

.Nem hitvallásokat kell nézegetni, hanem a Bibliát. Feketén-fehéren benne van, hogy ki karizmatikus:

1Kor 12:1 - 12:11

"A lelki [ajándékokra] nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek.   
Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek, a néma bálványokhoz.   
Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.   
A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.   
A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.   
És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.   
Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.   
Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;   
Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;   
Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;   
De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. "


Itt leírja Pál, aki ezek valamelyikének birtokában van, az a karizmatikus. Mindenfajta gyülekezeti, meg mozgalmi meg akármilyen kategóriáktól függetlenül. Persze be lehet skatulyázni, hogy ez a felekezet karizmatikus, a másik nem, de ez nem csoportról, hanem egyénről szól.

A mai modern ún. karizmatikus mozgalomhoz magukat kapcsoló közösségekben nekem furcsa, hogy mindenki nyelveken szól, a többi kegyelmi ajándék meg nem nagyon van jelen. Vagy nem több, mint a magukat nem karizmatikus jelzővel illető közösségekben. Nekem ez szembetűnő.

Karizmatikusnak mondták(ják) magukat a "torontói áldásban" részesülők is, ami aztán minden, csak nem a Szent Szellem. Egy pszichoterápiai osztály belső életét bemutató őrjöngés, amit Istennek tulajdonítanak. Gondolhatjátok, mivel ez a jelenség Magyarországon is gyökeret vert, szerintem ezért sok a negatívum ez ügyben.   

Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Antee - 2011 Január 27, 21:16:17
Koszonom Testvereim a hozzaszolasotokat! :2smitten:

A nyelveken szolassal kapcsolatban:
Pal mindig a legutolso helyre teszi a Lelek ajandekainak felsorolasaban!
Aki rendelkezik ezzel az ajandekkal, az onmagat epiti (akkor masokat is, ha megmagyarazza).

Ha egy gyulekezetben mindenki nyelveken szol es mas ajandek alig vagy semmennyire nem talalhato, akkor ket dolog jut eszembe:
-nemelyek akarva, akaratlanul halandzsaznak

Vagy:
-szellemileg kiskoruak es ezert szukseguk van arra, hogy megerosodjenek altala

Emlekszem, mikor volt a bemeritesem, odajott hozzam nalam egy kicsit idosebb srac, es azt mondta:
"Ha nem szolsz nyelveken, akkor nem fogsz a Mennybe menni!"

Hala az Urnak, adott annyi szellemi szintet, hogy megbotrankoztatas helyett szomorusagot erezzek (iranta)!

:2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: ditte - 2011 Január 28, 07:51:22

"Ha nem szolsz nyelveken, akkor nem fogsz a Mennybe menni!"
Tudatlanságbólmondta.Hiszen Pünkösd előtt is üdvösségük volt az apostoloknak és akik hittek. :2smitten:
Bizony fontos,hogy táplálkozzunk Isten igéjével és mindent megítéljünk.
Ettől mégpersze a nyelveken szólás fontos ajándék,mint minden ajándék.
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Gyöngyike - 2011 Január 28, 08:10:09
Igen, fontos ajándék a nyelveken szólás, de nem üdvösségi kérdés. Hány és hány olyan ember van, aki nem szólt nyelveken, mégis a mennybe került.

Mondom én, aki évekig kértem az Úrtól ezt az ajándékot, és 4 évvel ezelőtt megadta.

Egy karizmatikus gyülekezetbe járok, de nyilvánosan a nyelveken szólást éppen ezért nem gyakoroljuk, mert ez így Igei,  ez az ajándék önmagunkat építi.  Valóban a legkisebb ajándék. Mert ez csak önmagunkat építi.  A prófétálás a legnagyobb. Köszönöm az Úrnak minden igaz prófétáját. Ők valóban a gyülekezetet építik.

Sok értékes keresztyént ismerek, akik nem szólnak nyelveken, mégis hiszem, hogy  a mennybe jutnak....

Az Úr a szíveket vizsgálja.

Dicsőség az Úrnak! :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Magda - 2011 Január 28, 08:20:09
Igen, fontos ajándék a nyelveken szólás, de nem üdvösségi kérdés. Hány és hány olyan ember van, aki nem szólt nyelveken, mégis a mennybe került.

Mondom én, aki évekig kértem az Úrtól ezt az ajándékot, és 4 évvel ezelőtt megadta.

Egy karizmatikus gyülekezetbe járok, de nyilvánosan a nyelveken szólást éppen ezért nem gyakoroljuk, mert ez az ajándék önmagunkat építi.  Valóban a legkisebb ajándék. Mert ez csak önmagunkat építi.  A prófétálás a legnagyobb. Köszönöm az Úrnak minden igaz prófétáját. Ők valóban a gyülekezetet építik.

Sok értékes keresztyént ismerek, akik nem szólnak nyelveken, mégis hiszem, hogy  a mennybe jutnak....

Az Úr a szíveket vizsgálja.

Dicsőség az Úrnak! :2smitten:

Ámen
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Irma - 2011 Január 28, 09:32:46
Elgondolkodtam azon, hogy nekem személy szerint mit jelent, hogy karizmatikus kereszténynek vallom magamat, komoly baptista háttérrel. És arra jöttem rá, hogy azt jelenti, hogy a Szent Szellemmel közvetlenebb kapcsolatom van, igénylem vezetését, tanítását, még a dorgálását is. Vágyom arra, hogy átéljem a Jelenlétét, és jó érzés tudni, hogy támaszkodhatom bölcsességére, útmutatásaira. Jó tudni, hogy általa közvetlen kapcsolatban vagyok az én Atyámmal és általa átélhetem Jézus Krisztus kegyelmét, az Atya szeretetét. Mikor szomorú vagyok megvigasztal. Ó hányszor törölte le már a könnyet a szememről egy-egy drága Igével, vagy egy kedves eseménnyel. Vele átélhetem azt az örömet, hogy Jézus Krisztus drága Vérén megváltott ember vagyok, és mint ilyen Isten háza népéhez tartozom. Én a gyökértelen, sehova nem tartozó ember egyszer csak egy csodálatos család tagja lehetek! És hogy közben Isten még külön ajándékot is tartogatott nekem, az még csak csodálatosabbá tette számomra ezt kapcsolatot. Bár megkaptam a nyelveken szólás ajándékát, csak ritkán használom, akkor is inkább másokért való közbenjáráskor és csak a csendes kamrámban, mert csak néhány alkalommal kaptam meg a magyarázatot is. De Isten végtelen kegyelméből még megajándékozott más ajándékokkal is, amelyek közül van amelyik csak néha kiemelt alkalommal működik / például a lelkek megítélése, vagy az ismeret beszéde / de a bátorítás és a prófétálás egy fajtája / a helyén mondott Ige / rendszeresen működik. De nem ezt tartom a legfontosabbnak az Istennel való kapcsolatomban, hanem azt, hogy átélhetem : ...akiket a Fiú megszabadít azok valósággal szabadok... vagy annak az Igének az örömét : ....örökkévaló szeretettel szerettelek téged és vontalak Maghoz hűségesen.... ettől nincs nagyobb öröm a világon. A Mindenható Isten gyermeke vagyok! És ezek az ajándékok mély alázatra indítanak, és igazi, őszinte ragaszkodásra ahhoz az Istenhez, aki ily hatalmas módon hajolt le hozzám, a porszemhez. Dicsérem az Urat ezért míg ajkamon szó lesz!
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Jules - 2011 Január 28, 10:11:40
Sziasztok!

Én is feltennék egy kérdést: az első keresztyének, akikről az ApCselben olvasunk, karizmatikusok voltak?  :167:
Ha igen, akkor miért nem olvasunk arról, hogy karizmatikusoknak hívják őket?
Inkább az volt a fontos jellemzőjük, hogy az Krisztus követői voltak és egymást szerették.

Nem az kellene, hogy egy gyülekezet, vagy egy hívő önazonosságát megadja, hogy karizmatikus, vagy sem, hanem az, hogy Isten iránt mennyire elkötelezett, és hogy szereti embertársát, ahogy Jézus is szeretett minket, amikor a keresztre ment.  :119:

Az én álmom egy olyan Eklézsia, ahol a testvérek közti szeretet olyannyira nyilvánvaló, hogy a világ látja és irígykedve nézi, az ajándékok meg a maguk természetes módján, túlmisztifikálás nélkül működnek, a hívőket a gyülekeztekben pedig nem az ajándékaik, hanem az Isten iránti elkötelezettségük és példamutató életük alapján értékelik.  :168:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Irma - 2011 Január 28, 10:52:22
Kedves Guszi!

Fenn a mennyben!  :01: Ott majd egy ilyen eklézsia lesz. :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Jules - 2011 Január 28, 11:04:31
Jó, jó... tisztában vagyok én a realitásokkal...  :pirul: ... álmodozni azért csak szabad...?  :169: :171:  :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Gyöngyike - 2011 Január 28, 11:12:32
Igen, a mennyben lesz csak teljes egység.  Addig is törekednünk kell a békességre, szeretetre egymás iránt,amennyire csak tőlünk lehetséges.   Most sok akol van, a mennyben csak egy lesz.  :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Január 28, 11:16:38
Sziasztok!

Én is feltennék egy kérdést: az első keresztyének, akikről az ApCselben olvasunk, karizmatikusok voltak?  :167:
Ha igen, akkor miért nem olvasunk arról, hogy karizmatikusoknak hívják őket?
Inkább az volt a fontos jellemzőjük, hogy az Krisztus követői voltak és egymást szerették.

Nem az kellene, hogy egy gyülekezet, vagy egy hívő önazonosságát megadja, hogy karizmatikus, vagy sem, hanem az, hogy Isten iránt mennyire elkötelezett, és hogy szereti embertársát, ahogy Jézus is szeretett minket, amikor a keresztre ment.  :119:

Az én álmom egy olyan Eklézsia, ahol a testvérek közti szeretet olyannyira nyilvánvaló, hogy a világ látja és irígykedve nézi, az ajándékok meg a maguk természetes módján, túlmisztifikálás nélkül működnek, a hívőket a gyülekeztekben pedig nem az ajándékaik, hanem az Isten iránti elkötelezettségük és példamutató életük alapján értékelik.  :168:

Én is erre vágyom!
Ezért  aztán  nem is töltöm  az értékes  időt vitatkozásokkal,  ki a bölcsebb-okosabb-szentebb-alázatosabb-szeretetteljesebb, ki látja-értelmezi-magyarázza jobban az igét stb.... hiszen mindannyiunknak egyéni utakon, egyéni fejlődésen kell keresztülmenni, hogy azzá váljunk, amivé az Úr akar tenni.

szeretettel: Zsuzsa :2smitten:

Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Irma - 2011 Január 28, 11:18:14
Persze, már álmodni is jó egy ilyen eklézsiáról. De aztán rossz a felébredés.

 :01: :01: :01:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Jules - 2011 Január 28, 11:22:16
Irma: ez tanít szeretetre, türelemre, és alázatra, mert tudom, hogy én sem vagyok különb.  :hehe:

Zsuzsa2: Kérlek, ne menj el, szeretünk!  :060: :2smitten:
Hidd el, a vitákból is lehet épülni, ha máshogy nem, hát gyakoroljuk magunkat a megbocsájtásban...  :pirul: :hehe:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Antee - 2011 Január 28, 11:27:26
Sziasztok!

Én is feltennék egy kérdést: az első keresztyének, akikről az ApCselben olvasunk, karizmatikusok voltak?  :167:
Ha igen, akkor miért nem olvasunk arról, hogy karizmatikusoknak hívják őket?
Inkább az volt a fontos jellemzőjük, hogy az Krisztus követői voltak és egymást szerették.

Nem az kellene, hogy egy gyülekezet, vagy egy hívő önazonosságát megadja, hogy karizmatikus, vagy sem, hanem az, hogy Isten iránt mennyire elkötelezett, és hogy szereti embertársát, ahogy Jézus is szeretett minket, amikor a keresztre ment.  :119:

Az én álmom egy olyan Eklézsia, ahol a testvérek közti szeretet olyannyira nyilvánvaló, hogy a világ látja és irígykedve nézi, az ajándékok meg a maguk természetes módján, túlmisztifikálás nélkül működnek, a hívőket a gyülekeztekben pedig nem az ajándékaik, hanem az Isten iránti elkötelezettségük és példamutató életük alapján értékelik.  :168:

Az apostolokat keresztyéneknek hívták. De ha a karizmatikus jelentése az, hogy rendelkeznek a lélek ajándékaival, akkor ők is karizmatikusak voltak, még ha nem is volt ismert ez a szó.

Baptista gyülekezetbe jártam évekig és ott nem volt jelen egyetlen ajándék sem. Őket ezért nem is lehet karizmatikusoknak hívni, noha a baptista tanítás az egyik legtisztább tanítás.
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Jules - 2011 Január 28, 11:31:44
Igazad van Antikám, csak arra akartam kilyukadni, hogy nem a karizmáknak kellene, hogy a keresztyénség fokmérői legyenek, sokkal inkább a gyümölcsöknek.   :hehe: :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Antee - 2011 Január 28, 11:39:54
Ez így van! :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Magda - 2011 Január 28, 11:44:49
:angel2:

Úgy tudom, hogy az Úr Jézus Krisztusban hívőknek az a csoportja, akik elfogadják, hogy jelenleg a Szent Szellem Isten végzi itt a földön a feladatát, amire Őt az Úr Jézus Krisztus elküldte, úgy, ahogy Őt küldte az Atya.

Ez aztán mindenféle hozadékkal jobbra-balra árad, és mindenki hozzágondol valamit.
 :017:

Anti feltett kérdésére első bejegyzés
 :hehe:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Antee - 2011 Január 28, 11:47:04
Ezzel mit szeretnél mondani Magda? :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Január 28, 11:54:42
Sziasztok!

Én is feltennék egy kérdést: az első keresztyének, akikről az ApCselben olvasunk, karizmatikusok voltak?  :167:
Ha igen, akkor miért nem olvasunk arról, hogy karizmatikusoknak hívják őket?
Inkább az volt a fontos jellemzőjük, hogy az Krisztus követői voltak és egymást szerették.

Nem az kellene, hogy egy gyülekezet, vagy egy hívő önazonosságát megadja, hogy karizmatikus, vagy sem, hanem az, hogy Isten iránt mennyire elkötelezett, és hogy szereti embertársát, ahogy Jézus is szeretett minket, amikor a keresztre ment.  :119:

Az én álmom egy olyan Eklézsia, ahol a testvérek közti szeretet olyannyira nyilvánvaló, hogy a világ látja és irígykedve nézi, az ajándékok meg a maguk természetes módján, túlmisztifikálás nélkül működnek, a hívőket a gyülekeztekben pedig nem az ajándékaik, hanem az Isten iránti elkötelezettségük és példamutató életük alapján értékelik.  :168:

Én is erre vágyom!
Ezért  aztán  nem is töltöm  az értékes  időt vitatkozásokkal,  ki a bölcsebb-okosabb-szentebb-alázatosabb-szeretetteljesebb, ki látja-értelmezi-magyarázza jobban az igét stb.... hiszen mindannyiunknak egyéni utakon, egyéni fejlődésen kell keresztülmenni, hogy azzá váljunk, amivé az Úr akar tenni.

szeretettel: Zsuzsa :2smitten:Kedves Testvéreim! ezt a fenti beirásomat visszavontam, mert rövid időn belül annyi szeretetteljes megnyilvánulást kaptam, ami meggyőzött, hogy maradjak, mert  ez egy igazi jó közösség. Elnézést kérek, hogyha a hirtelenkedésemmel esetleg megbotránkozást okoztam.
Zsuzsa :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Antee - 2011 Január 28, 11:56:13
Szeretünk! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Irma - 2011 Január 28, 11:57:13
Egyetértek!

 :016:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Magda - 2011 Január 28, 11:57:43

 :angel2:

Úgy tudom, hogy az Úr Jézus Krisztusban hívőknek az a csoportja, akik elfogadják, hogy jelenleg a Szent Szellem Isten végzi itt a földön a feladatát, amire Őt az Úr Jézus Krisztus elküldte, úgy, ahogy Őt küldte az Atya.

Ez aztán mindenféle hozadékkal jobbra-balra árad, és mindenki hozzágondol valamit.
 :017:


Ez aztán mindenféle hozadékkal jobbra-balra árad, és mindenki hozzágondol valamit

Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Gyöngyike - 2011 Január 28, 11:58:09
Igen,  szeretünk drága Zsuzsa! :2smitten:

Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Jules - 2011 Január 28, 12:25:46
Semmi baj nincs, kedves Zsuzsa!  :2smitten:

Attól vagyunk egy nagy család, hogy mindenki kimondhatja, amit gondol, és bár időnként vannak megbántások, tudunk megbocsájtani is egymásnak!  :afro:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Magda - 2011 Január 28, 12:28:06
Semmi baj nincs, kedves Zsuzsa!  :2smitten:

Attól vagyunk egy nagy család, hogy mindenki kimondhatja, amit gondol, és bár időnként vannak megbántások, tudunk megbocsájtani is egymásnak!  :afro:
:2smitten:

Köszönöm
 :2smitten:

Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Guti Tünde - 2011 Január 28, 13:09:46
Jules írta:
"Az én álmom egy olyan Eklézsia, ahol a testvérek közti szeretet olyannyira nyilvánvaló, hogy a világ látja és irigykedve nézi, az ajándékok meg a maguk természetes módján, túlmisztifikálás nélkül működnek, a hívőket a gyülekezetekben pedig nem az ajándékaik, hanem az Isten iránti elkötelezettségük és példamutató életük alapján értékelik. "

 Ámen!

Itt a fórumon is dolgozik az Úr mindannyiunk szívében. Formálódunk. Elvégzi az Úr a bennünk elkezdett munkát az Ő napjára.  :168:
(Ha engedelmesek vagyunk.  :05:)

Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Magda - 2011 Január 28, 13:45:56
 :2angel:
Ha engedelmesek vagyunk!
Ámen

 :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: zoltan - 2011 Január 28, 17:13:22
Minden igaz, újjászületett ember karizmatikus, felekezettől függetlenül. Minden ember Krisztus testében kapott egy ajándékot. Csak sokan nem ismerték fel, vagy nem tudnak vagy nem akarnak élni vele. Sőt van aki használja és nem is tudja, na ez érdekes érdemes elgondolkozni rajta.

Még egy dolog, meglátásom szerint nem csak az a kilenc ajándék van ... sokkal több. Aki csak kilencet ismer, az még nem ismerte meg mindet.  (egy kis segítség: csak a Kor.12-ben 12 van.)

 :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Kamilla - 2011 Január 28, 18:25:40
Igen, a mennyben lesz csak teljes egység.  Addig is törekednünk kell a békességre, szeretetre egymás iránt,amennyire csak tőlünk lehetséges.   Most sok akol van, a mennyben csak egy lesz.  :2smitten:

   Drága Gyöngyike!   :044:   :01:

Van egy jó, vagy rossz hírem, nem is tudom. A különböző felekezetek, gyülekezetek = egy akol! Jézus erről beszél:
János 10:16.  Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.

  Itt a zsidókhoz beszél, tehát Izrael háza = egy akol és
amelyek nem ebből az akolból valók = a nemzetek közül megtérők.
  A kettő együtt = Egyház, Krisztus Teste!

 Ez a kettő lesz egybetéve, Ezékiel próféta szavai szerint is:
Ezékiel 37:
15.  És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
16.  És te, embernek fia, végy magadnak fát, és írd ezt reá: Júdáé és Izráel fiaié, az ő társaié; és végy egy másik fát, és írd ezt reá: Józsefé, Efraim fája és az egész Izráel házáé, az ő társaié.
17.  És tedd együvé azokat, egyiket a másikhoz egy fává, hogy eggyé legyenek kezedben.


 Úgyhogy a „mi” aklunknak már most egységben kellene lennie Isten dicsőségére, itt a Földön, hiszen bennünk kellene megdicsőülnie Isten Országának, amely ilyen módon van még jelen a látható világban, nem kézzelfoghatóan és szeretnünk kellene nemcsak egymást, hanem zsidó testvéreinket is, Krisztus teljes szeretetével. Azt gondolom, ez is bele tartozik abba, amikor azt mondja Jézus Krisztus:
János 13:
34.  Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
35.  Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.


 A „két rész”, ami egy, mindkettőt szereti a Megváltó, a Pásztor, aki test szerint zsidó és nekünk is szeretnünk kell egymást. Ebben a gyűlölködő, antiszemita, rasszista világban ez lenne az igazi fáklya, ami megvilágítaná Krisztus Királyságát és vonzaná az embereket ez a csodálatos krisztusi szeretet.

    :2smitten:    :2smitten:    :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Guti Tünde - 2011 Január 28, 19:10:47
Nem szabad elfelejteni, hogy nem csak az I. Kor. 12. és 14. ír a szellemi ajándékokról, hanem a Róma 12F:6-... is!  :088: 
Ezek az ajándékok is ugyanolyan fontosak és szükségesek Krisztus Testének az építésében!  :168:
Írásmagyarázás, szolgálat (szerintem ez akár takarítást, öregek és betegek segítését vagy más fizikai munkát jelent), tanító, intő, adakozó, elöljáró, könyörülő...

Az Úr mindenkinek adott valamit.  :168:  Legfőképpen Önmagát. Isten pedig a szeretet. Tehát az ajándékok csakis szeretetben működnek helyesen!
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: zoltan - 2011 Január 28, 19:21:09
Nem szabad elfelejteni, hogy nem csak az I. Kor. 12. és 14. ír a szellemi ajándékokról, hanem a Róma 12F:6-... is!  :088: 
Ezek az ajándékok is ugyanolyan fontosak és szükségesek Krisztus Testének az építésében!  :168:
Írásmagyarázás, szolgálat (szerintem ez akár takarítást, öregek és betegek segítését vagy más fizikai munkát jelent), tanító, intő, adakozó, elöljáró, könyörülő...

Az Úr mindenkinek adott valamit.  :168:  Legfőképpen Önmagát. Isten pedig a szeretet. Tehát az ajándékok csakis szeretetben működnek helyesen!

 :afro:
Egyetértek kedves Tünde.
Ezek is ajándékok, nem olyan látványosak, de nagy szükség van rájuk, és sajnos sok gyülekezet hanyagolja ezeket.
Az Úr arra hívott el bennünket, hogy egymás felé szolgáljunk azokkal az ajándékokkal amiket ő adott nekünk.

 :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Gyöngyike - 2011 Január 28, 19:53:05
Drága Kamilla! :2smitten:

Gondoltam, hogy ezt valaki szóvá fogja tenni, az akolról.  :05:

A sok akolra a gyülekezeteket értem, mert sok gyülekezet van. Egy Főpásztorunk van: Jézus Krisztus.

Ha belegondolsz nem egy akolban növekedünk, csak a Főpásztor egy.

Minden gyülekezetben más tanítás van, más a legelő is. Erre értettem.

Egy akol a mennyben lesz, ott nem leszünk többé külön, és teljesen egyek leszünk.

Például a Messiáshő testvéreink is külön vannak tőlünk, más gyülekezetben. Ők nem fognak a mi aklainkban tartózkodni.   Bár kivételek mindig vannak.

A mennyben nem lesz már ilyen elkülönülés. Dicsőség az Úrnak! :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Shomer ayin - 2011 Január 28, 21:42:36
Ef.2,10.    
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
11.    
Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
12.    
Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
13.    
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14.    
Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15.    
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16.    
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17.    
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18.    
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
Ezek az Igék önmagukért beszélnek,A tizes ige azt mondja "előre elkészített jó cselekedetek. ez a felhívás nem véletlenül került az utána következő Igék elé.Vannak dolgok,amiket ezen a világon kell megtennünk.az egyik ilyen "dolog" hogy Eggyéválunk a testvéreinkkel.(Jn 17,21    
Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.) az egység nagy erő.ennek a hiánya miatt erőtlen a Hívőtársadalom. Ezért halljuk oly sokszor a kérdést,mikor evangelizálunk: "megtérnék én,de hova? melyik gyülekezetbe...
mert ha tényleg ezért marad távol akárcsak egy ember is az Úrtól,ezért mi vagyunk felelősek.
ezért vannak széthúzások,ellenségeskedések,sőt "testvérháborúk".   Ef 4,4    
Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;/ egység Jézus Krisztusban./
Jézus áldozatának a vívmánya,hogy a bűnbocsánat és a hitáltal való megigazulás mellett,egységbe teremtett minden embert.
/ill. egyenlőre úgytűnik,hogy csak a lehetőségét adta/Az egység fontosságát felesleges is taglalni.ennek legfőbb Igei háttere:Mt 18,19    
Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.
és nem azt mondja az Úr:hogy egy gyülekezetben,vagy egy nemzetben...hanem azt: A FÖLDÖN!!!
nem csak arról van szó,hogy Zsidó és keresztény együtt, hanem minden hívő egységben. Így áll össze az egyház.
A mennyei Jeruzsálem tizen két gyöngy kapuja,rajtuk a tizenkét törzs nevével... nincs mellettük többszáz a különböző gyülekezeteknek. de lássuk az eredeti állapotot, az apostoli időket...volt sok gyülekezet,de azok vezetősége ugyan azok voltak.
A legfőbb az Úr, utána az apostolok, és a helyi elöljárók akiket az apostolok kentek fel.Amennyiben a Zsidók és keresztények között leomlottak a választófalak,mimódon épülhettek a keresztények közé ismét?Ez nem az Úr rendelése,ez emberi dolog.együtt diadalra juthatunk,egyesével nem.
nem egyszerűen csak a személyes üdvösség a fontos,hanem a világban prezentálni Jézus csodálatos személyét! ehez kell az egység,hisz ezt a módot adta az Úr!
Jn 13,35    
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
A gyülekezeti hovatartozás is lehet bálványimádás!!! minden ami Isten elé kerül az bálvány! mert ha Isten a fontos akkor az Ő utasítása szerint a falak leomlanak!Gondolkodjunk el egy percre: tív hívőből tíz a felekezetét említi,amikor színvallásra kerül sor!!! (én az xy gyülekezet tagja vagyok)
NEM AZ ÚR TANÍTVÁNYA,HANEM GYÜLEKEZETI TAG! ezért mondom hogy ez is lehet bálvány imádás. (1Kor 10,12    
Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.)
Ez ellen ír Pál a korintosziakhoz íródott levelében :11.    
Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek.
12.    
Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé.
13.    
Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg?
Az Úr Igéi előrébb valók mint a gyülekezeti önérzet!

Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Gyöngyike - 2011 Január 29, 09:39:27
Kedves Somer ajin!

Igen, így lenne a szép és Igei. De sajnos nem így van.:(((   Hány hívőtől hallottam, hogy nem "közösködik" más hívőkkel.   Valóban az lenne a fontos, hogy egységre, szeretetre törekedjünk. Volt, hogy engem is azért tiltottak ki egy fórumról, mert  nem az egyik történelmi egyházhoz tartozom.

Szomorú, hogy valaki azt nézi, hogy ki milyen gyülekezetbe jár. Vannak olyan gyülekezetek, akik azt gondolják magukról, hogy csak ők az "egyedüli üdvözítő egyház".

Hiszem, hogy Istennek mindenhol vannak igaz, istenfélő gyermekei. Ahogy meg van írva az Igében, hogy: ...."megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből."


Krisztus teste nem egy gyülekezetből áll, hanem a GYÜLEKEZETBŐL, amiben benne van a sok-sok gyülekezet. Erre reagáltam fentebb, így értettem. Bocsánat, ha félreérthető voltam.

Áldott hétvégét kívánok minden kedves Testvéremnek! :2smitten:
 
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Sándor - 2011 Január 29, 10:24:43
Az én látásom szerint a karizmatikus szó eredeti értelme és a ma használatban lévő alkalmazása egészen eltér már egymástól.  Természetesen nem müködik az, hogy mindenkivel szeressük egymást - mivel az nem szeretet, ha valakinek a hite alapján Jézus ezt jelenti - másnak pedig mást - akkor az is jó és öleljük meg egymást mert testvérek vagyunk. Valahol nem is lenne becsületes, másrészt a Megváltó elárulása is lenne - aszerint, ahogy nekem jelentette ki magát.
A természetfeletti adományok, mint gyógyítás - alapján akkor a természetgyógyász is karizmatikus, meg a jósnő is, aki tényleg belelát olyan titkokba, amiket Isten tilt. Azért tiltja, mert bizony létezik ez a csatorna, de nem Hozzá fog minket vezetni, egész más szellemi hatalom csábitja az embert ezzel.
A Szentlélek adományai közül - amik nem jelként adattak az egyház (újszövetség) megalakulásakor, igy a nyelveken szólás is (ami ott egészen mást jelentett mint ma) - olyan komoly zürzavar uralkodott már el, hogy csak indulatokat szül - ha már hozzá is érünk, mutatva a mögötte lévő szellemi hatalmat, miközben a testvéri szeretetre apellál. Nincs szükség konkrétan megnevezni felekezeteket, ezért kimoderáltam. ***Antee*** Ahol az ige tisztán hirdettetik, ahol a Szentlélek Jézust jelenti ki - olyannak amilyen valójában - és azokkal a lelki gyümölcsökkel ajándékozza meg az Övéit amit meg is igért - azok a gyülekezetek rendelkeznek karizmákkal. Az Urvacsorai közösség, bünbocsánat, kegyelem és hála. Ezek azok a karizmák - amik a gyakorlásuk során kifejtik az ember rendbetételét, megújulását, az összetört emberkép helyrehozatalát.
 Sándor
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Antee - 2011 Január 29, 11:43:30
Szia Sándor!

"Természetesen nem müködik az, hogy mindenkivel szeressük egymást - mivel az nem szeretet, ha valakinek a hite alapján Jézus ezt jelenti - másnak pedig mást - akkor az is jó és öleljük meg egymást mert testvérek vagyunk. Valahol nem is lenne becsületes, másrészt a Megváltó elárulása is lenne - aszerint, ahogy nekem jelentette ki magát."

Drága Testvérem Közted és köztem található hitbeli különbségek, mégis szeretlek Téged. Akkor most az én szeretetem irántad nem Istentől jövő vagy esetleg csak hazudok? Továbbá ezzel Jézust is elárulom?

"A természetfeletti adományok, mint gyógyítás - alapján akkor a természetgyógyász is karizmatikus, meg a jósnő is, aki tényleg belelát olyan titkokba, amiket Isten tilt."

Mi a Lélek ajándékairól beszéltünk keresztyén Testvérek életében. Nem a sátán által leutánzott láncokról. 

Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Sándor - 2011 Január 29, 12:20:08
Kedves Anti,

Hidd el, én is szeretetből írtam, semmi itélkezés nem volt ebben, inkább fel akartam hívni a figyelmet arra, hogy bizony van más lélek, más Jézus - hamis tanítások, amiket tudhatunk előre a bibliából.
Bizony maga Jézus mondja, hogy akik majd jönnek, hogy nem a Te nevedben tanítottunk, és mindenfélét szolgáltak - és a választ is ismerjük. Hamis Krisztusokat hiredtni nem veszélytelen.
Semmi más célom nem volt, sokáig töprengtem, hogy írjak-e, de végül felelősnek éreztem magam, hogy irnom kell.
szeretettel
Sándor
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Antee - 2011 Január 29, 12:26:23
Természetesen vannak. Ők a karizmániákusok és nem a karizmatikusok.
Gyümölcseiről ismerjük meg őket. Ha pedig nem vizsgáltuk meg őket egyen egyenként, akkor veszélyes ítéletet hozni.
Hagyjuk az ítéletet Krisztusra.
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Irma - 2011 Január 30, 15:09:34
Kedves Sándor!

Bocs, de nincs igazad. Isten másképp gondolja :

......7.   Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.
8.   A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.
9.   Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.
10.   Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.
11.   Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.
12.   Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk:
13.   Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga Lelkéből adott minékünk.
14.   És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.
15.   A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben.
16.   És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
17.   Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert a mint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.
18.   A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
19.   Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!
20.   Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lát?
21.   Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy a ki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: paloma - 2011 Január 31, 22:01:49
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0ZMjvTvJ2n8J:abrahamgyermekei.hupont.hu/38/a-punkosdi-karizmatikus-szemleletrol-es-mozgalomrol+a.a.allen+isten&cd=24&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&source=www.google.hu (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0ZMjvTvJ2n8J:abrahamgyermekei.hupont.hu/38/a-punkosdi-karizmatikus-szemleletrol-es-mozgalomrol+a.a.allen+isten&cd=24&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&source=www.google.hu)

bocsánat, h így másolom be
annyira nem értek a nethez

szerintem átfogó, megbízható írás a mozgalomról
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: paloma - 2011 Február 08, 23:00:22
elmesélem, bennem hogy történt

nem karizmatikus keresztények között tértem meg.
nem hallottam tanítást se e mellett, se ellene.

viszonylag hamar éhség támadt bennem valamire. aminek nevet se tudtam adni, hisz nem is tudtam, hogy nevezik.

utána sokat, igen sokat kutattam az írást, összevetettem az Igéket, beszélgettem sokat "karizmatikus" (bár még mindig nem hangzott el ez a szó) kereszténnyel.

a végösszegzésem:
az Ige alapján nem levezethető sok tanítás, melyre a karizmatikusok alapoznak.
ellentmondásosak a szentlélek-keresztség, betöltekezés, kézrátétel, megtérés előtti, utáni Szentlélek-vevések; ki akkor a keresztény, kiben lakik Krisztus, szentLélek-káromlás stb

nem véletlen, h nem egyértelmű
a lényeg máshol van
na, de ez más kérdés

tény, hogy mikor még neve sem volt, hiányérzetem volt a hagyományos közösségben.
többre van szükségem
többre? ez máris ítélkezésnek hangzik.
mert nem nézem le, kinek elég. mert az Isten szeretése fontosabb az igazságoknál
és mindkét táborban szeretik Istent és kevésbé

számomra a karizmatikusság azt jelenti,
hogy nyitott vagyok Istenre
nem csak szólok, hanem várom, hogy Ő szóljon
nem csak olvasom a Bibliát, hanem várom, kérem a vezetést, hogy mit olvassak?
nem csak énekelek Istenről, Istennek, hanem várom, hogy megjelenjen közben
nem Istenért szeretnék tenni, hanem Őtőle kiindulóan és Vele megvalósítva
nem kérem, hogy áldja meg, amit kigondoltam, ami logikus, ami előttem van, mint lehetőség, hanem megszeretném érteni, hogy Ő mit gondolt ki, mik a tervei
várom a Lélek ajándékait, nagyon várom, és buzgón kérem (tudjátok, fel lettünk rá buzdítva  :089:)
a Lélek ajándéka nem a képességeim használása keresztény célokra, ez plusz, Kívülről jön
nélküle kevésbé hatékony az emberek elérése
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Jules - 2011 Február 09, 09:13:31
Húúú, Paloma, ezt nagyon jól összeszedted! ÁMEN!!!!!!  :afro: :169: :2smitten:

Nagyon igaz: ha külön "karizmatikus teológiát" akarunk gyártani, abban sok a spekuláció, a félremenés.
A legjobb és legtisztább, ha arra törekszünk, hogy minden okoskodás nélkül, egyszerűen megéljük az Igét. Abban minden benne van.

Szerintem nagyon ideillik, amit Jézus mondott, és talán Te is valami ilyesmire gondoltál:

Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot. (Jn 5,39)
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Magda - 2011 Február 09, 09:18:43
Köszönöm Julesz, bennem is valami hasonló fogalmazódott meg Palóma írását olvasva, írtam is neki egy privát levelet.

 :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Február 16, 13:01:28

Derek Prince: Szent Szellem keresztség


Derek Prince tanítások magyar hanggal 3 Szent Szellem keresztség (http://www.youtube.com/watch?v=RTTnQvrw96Q#)
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Magda - 2011 Február 16, 14:51:35
 :angel2:

 :017:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Batiszrael - 2011 November 15, 10:18:50
A véleményem az, hogy az apostolok és az összes Krisztus követő valamikor régen, mind karizmatikus volt. Ezt lehet látni a Bibliában, a történetekben, amiket leirtak. Sajnos az egyház egy nagyon rossz átalakuláson ment át, mikor a zsidósággal szándékosan szakitani óhajtott. Az első krisztuskövetők bizony szombattartók voltak, és karizmatikusak is. Maga Pál apostol mondja magáról, hogy mindenkinél jobban szól nyelvenen, arról már ne is beszéljünk, hogy milyen karizmákkal rendelkezett azon kivül és a többi tanitvány is.
Az egyház a római y egyház szánt szándékkal szakitott az eredeti tanitásoktól, megfertőzte bálványimádással az igaz Istentiszteletet és többek között elhatárolta tudatosan magát a karizmatikus dolgoktól. Hiába akarta Luther Márton megreformálni az egyházat, ugyan valamilyen módon sikerült, de nem teljesen. Ekkor jött a reformáció, illetve az evangélikus tan. Sajnos ott is megmaradt a gyermek keresztség, amit a körülmetélés helyettesitéseként találtak ki, hogy a kereszténység is úgymond szövetséget kössön az Istennel. Aztán jött egy újabb reformáció a baptista vallással, ahol felismerték, hogy az embernek személyes kapcsolatba kell kerülni a megváltóval és hite megvallásaként alámeritkezni. De a reformáció ennél többre nem jutott, mig a 70-es évek táján az úgynevezett "tévelygők" jelentek meg a szinpadon, hirdetve és visszaállitva az eredeti tanitást, amit Jézus is képviselt és tanitványai is. Megvetésben részesültek és még részesülnek ma is, pedig a gyökerekhez tértek vissza. A Szent Lélek ajándékai léteznek, szabad és lehet, sőt kell kérni az Atyától. Ilyen többek között a Szent Lélek által való "túlcsordulás" egy mennyei nyelv ajándéka Istentől, melyen a Lélek kimondhatatlan fohászkodásokkal esekezik kihagyva belőle az emberi értelmet, tökéletesen imádkozva. Aztán a karizmatikusok vezették vissza újra az egyházba pld. a démonűzést, az ezzel kapcsolatos úgynevezett démonológiát. Nagyjából az egyházak megegyeznek abban, hogy Isten gyógyit, tehát a Lélek ezen ajándéka fölött nem igazán voltak viták.
Én úgy gondolom, akkor válik tévtanitássá a karizmatikus mozgalom, ha pld. a Szent Lélek keresztséget üdvösség kérdésének titulálja, mert ilyet sehol nem ir a Biblia, az üdvösség Jézus Krisztusban található meg. Viszont az tény, hogy azok az egyházak akik elhatárolják magukat a karizmáktól, ezen a területen nem tevékenykednek és hitetlenségük révén, nem is tapasztalják meg azokat a jeleket és csodákat, mint ami a karizmatikusoknál történik. Érdemes megpróbálni az Urat, kérni tőle, azt mondja az Irás, hogy a Jó Isten, csak jót tud adni. Ha kérsz és kapsz, akkor az csakis egy jó dolog lehet, nem?
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Batiszrael - 2011 November 15, 10:27:03
I. Korinthus 14/39

"Azért atyámfiai törekedjetek a prófétálásra, és a nyelveken való szólást se tiltsátok."
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Batiszrael - 2011 November 15, 10:36:55
I. Korinthus 14/1

"Kövessétek a szeretetet, kivánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok."
5."Szeretném ugyanis, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy prófétálnátok, mert nagyobb a próféta, mint a nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön."
12."Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kivántok, a gyülekezet épitésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok."
14. "Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcstelen."
18. "Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni,"
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Antee - 2011 November 15, 11:08:57
Szia Testverem.

Jo volt olvasni a hozzaszolasodat.

En azt latom, hogy a karizmatikus mozgalom sem volt tokeletes. A lelek ajandekait fole emeltek a Lelek gyumolcseinek.
Hamar elhajlott a szivuk a csodak es a jelek fele es sokak mar az Istennek is parancsoltak, kovetelozve Tole.

Meg szoktak engem is belyegezni, hogy: "Baptista" (kozben magamat sem mondom Baptistanak, hanem Isten gyermekenek) es ezert azt is hiszik egyben, hogy megoltom a Lelket es hogy nem hiszek a Karizmakban.
Ezen eleinte elszomorodtam, de ezt mar fel sem veszem, hisz csak az mond ilyet, aki nem ismeri a Baptistakat es aki magas lovon ul! Baptistaktol indult el a Karizmatikus mozgalom is!
Amugy pedig nem vallas szerint kellene megitelni a Testvereket, hanem a gyumolcsok szerint!

Ezt mind csak altalanosan irtam es nem a hozzaszolasodra kedves Dafna.
A hozzaszolasoddal ugyanis egyet ertek! :afro:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Jules - 2011 November 15, 11:40:26
Azt gondolom, hogy fontos az egyensúlyra való törekvés.
Jézus, amikor az irgalmasság és a tized viszonyáról beszélt, ezt mondta: "...ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni". (Mt 23,23)

Az Egyház hatékony működéséhez véleményem szerint fontosak a karizmák, azonban ezek hiába működnek, a Szellem gyümölcsei nélkül nem lesznek hitelesek és jó ízűek.
"ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok." (I. Kor. 13,2, /...de tulajdonképpen az egész rész erről beszél/ )

A mi gyülekezetünkben jópáran vannak, akikben működik a prófétálás ajándéka.
Számosan szolgálnak is ezzel a gyülekezet felé, azonban vannak páran, akiket a vezetőség nem szabadított fel a szolgálatra, mert a jellemük a gyümölcsök terén még nem tart ott, hogy hitelesek és megbízhatóak legyenek.

Ami az ultra-karizmatikusokat illeti, a karizmatikus mozgalom azon ága, amely az ajándékok mindenek felett való fontosságát hangsúlyozza, míg a szeretet, a hűség, az irgalom sehol nincsenek az életükben, ugyanolyan problémás, mint azok a közösségek, ahol nem használják az ajándékokat, és bár fontosnak tartják, hogy tiszta szívvel álljanak az Úr előtt, merevvé és törvénykezővé lettek, mert nincs ott a törvény betűje mellett a megelevenítő Szellem.

Mielőtt bárki félreértené: nem sorolok ide válogatás nélkül minden, nem karizmatikus gyülekezetet, csak azokra gondoltam, ahol ez a merevség valóban kialakult.  :119:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Antee - 2011 November 15, 14:04:36
Egyetertek Testverem!
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: ditte - 2011 November 15, 14:05:01
Igen. Fontosak  a karizmák, azonban a Szellem gyümölcsei is, és az, hogy Isten Igéje az, ami az alap és a szeretet által munkálkodó hit.
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Antee - 2011 November 15, 14:12:32
Igen! :2smitten:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Irma - 2011 November 15, 14:58:50
Szia Anti!

Én nem gondolom, hogy azon kellene szomorkodni, mert valakit baptistának "bélyegeznek". Hiszen a baptisták nagyon tisztán tanítanak Isten Igéjéről, ahol valóban tovább kell lépniök / és egyre többen meg is teszik / hogy a Szent Szellemmel való közösséget jobban hagyják előtérbe kerülni. De mivel nagyon jó alapjuk van, Isten Szelleme ezt is elvégzi.

Ami a gyümölcsöket illeti - tapasztalatom szerint - abból többet lehet megtalálni egy baptista gyüliben, mint a karizmatikusoknál. A szeretetet sokkal jobban gyakorolják. / ismétlem tapasztalatom szerint!/
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Antee - 2011 November 15, 16:09:22
Nem azert szomorkodtam egykor, mert Baptistanak neveztek, hanem a lekezeles miatt, mint: "kis baptista gyerek nem ertheti..."

Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Batiszrael - 2011 November 15, 18:50:53
Szia Testverem.

Jo volt olvasni a hozzaszolasodat.

En azt latom, hogy a karizmatikus mozgalom sem volt tokeletes. A lelek ajandekait fole emeltek a Lelek gyumolcseinek.
Hamar elhajlott a szivuk a csodak es a jelek fele es sokak mar az Istennek is parancsoltak, kovetelozve Tole.

Meg szoktak engem is belyegezni, hogy: "Baptista" (kozben magamat sem mondom Baptistanak, hanem Isten gyermekenek) es ezert azt is hiszik egyben, hogy megoltom a Lelket es hogy nem hiszek a Karizmakban.
Ezen eleinte elszomorodtam, de ezt mar fel sem veszem, hisz csak az mond ilyet, aki nem ismeri a Baptistakat es aki magas lovon ul! Baptistaktol indult el a Karizmatikus mozgalom is!
Amugy pedig nem vallas szerint kellene megitelni a Testvereket, hanem a gyumolcsok szerint!

Ezt mind csak altalanosan irtam es nem a hozzaszolasodra kedves Dafna.
A hozzaszolasoddal ugyanis egyet ertek! :afro:

Én nem mondtam olyat, hogy létezik a világon tökéletes egyház..., hisz tökéletes emberek sincsenek, ha lennének, Jézusnak nem kellett volna meghalnia! Szerintem inkább baptistázzák le az embert, mert végülis ezzel csak azt mondják, hogy krisztuskövető vagy, nem? Nem is olyan nagy sértés az!  :089:
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Antee - 2011 November 15, 18:52:38
Persze hogy nem sértés. Félreértés történt. Irmának adott válaszomban már kiemeltem, hogy nem a felekezet szerinti megbélyegzésről van szó, hanem a mögötte levő lekezelésről.
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Batiszrael - 2011 November 15, 18:57:43
Megnyugodthatsz, nálam a baptista szó nem a lekezelési szótárban szerepel.  :089: (Nekem olyan nincs is!)
Cím: Re:Kik a karizmatikusok?
Írta: Antee - 2011 November 15, 18:58:52
Azt tudom Testvérem, csak egy megemlítés volt a hozzászólásomban. De nem is erről szól ez a topic, így térjünk vissza az eredeti témához! :afro: