Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 393647 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6720 Dátum: 2017 November 26, 07:43:47 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 26 Kiálts, mert van Kihez!

„Amikor meghallotta, hogy a Názáreti Jézus az, így kiáltott
fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!" (Márk Ev. 10. 47 )"

Honnan ismerte Bartimeus Jézust? Minden bizonnyal sok mindent hallott Róla az úton a járókelőktől. Tele volt akkor az a kis ország Jézus Tanításával és Csodatetteivel. Talán még azt is hallotta, hogy a vakon születettnek is megadta Jézus a látását. Ez a jó hír Hitet ébresztett benne, s várni kezdte, hátha egyszer ott megy el Jézus. A Hit valóban hallásból születik. Ezért fontos, hogy hallgassuk Isten Igéjét. Két tényt kellett komolyan vennie ahhoz, hogy Hittel tudjon kiáltani: azt, hogy ő vak, és nem tud magán segíteni, és azt, hogy Jézus Valóban Az, Akinek mondta Magát, Dávid Fia, a megígért Messiás, Isten Teljhatalmú Küldöttje. Amíg valakinek nincs betegségtudata, nem lehet rajta segíteni. S amíg valaki nincs meggyőződve arról, hogy Jézus Krisztus tud segíteni rajta, nem tud Hozzá Hittel kiáltani. Ez a kiáltás, ez az életre-halálra hangzó imádság hiányzik sok szenvedő emberből. Isten panaszolja ezt a hitetlen népről: „Ahelyett, hogy szívből kiáltanának Hozzám, csak jajgatnak fekvőhelyükön, keseregnek a gabona és a must hiánya miatt" (Hós. 7. 14 ). Bartimeus tudta: segítségre szorul, és Jézustól várt Segítséget. A Bibliában háromszor is meg van írva: mindenki megmenekül, aki Segítségül hívja az Úr Nevét (Jóel 3. 5; ApCsel. 2. 21; Róm. 10. 13 ). Lelki vakságunkon, egész elrontott, Istentől elszakadt életünkön egyedül Jézus Krisztus tud segíteni. Ne csak elmélkedjünk ezen, hanem ténylegesen kiáltsunk Hozzá, tudva, hogy:

Csak Jézus az, Aki segíthet,
Üdvöt nem ad más, csakis Ő.
Itt áll, és türelmes, vár még.
Mit késel ? Nincs már sok idő!
Ó, bízd magad e Kegyelemre,
Mely gazdagon árad feléd,
Váltságát tedd a magadévá,
Hidd, az számodra is Elég!"
(F. J. Crosby)
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6721 Dátum: 2017 November 27, 06:36:56 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 27 Akadályok a Hit Útján

„Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő
azonban annál inkább kiáltozott... ledobta
felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz."
(Márk Ev. 10. 48 - 50 )

Bartimeus tudta, hogy ez soha vissza nem térő alkalom, neki Jézushoz kell most jutnia. Ez tette olyan eltökéltté, hogy minden akadályt legyőzve találkozott Vele. Mert akadályok mindig vannak a Hit Útján. Az ördög azt akarja, hogy lehetőleg el se induljunk Jézushoz, de ha már valaki elindult, útközben álljon meg, ne találkozzék a Szabadítóval. Az első akadály az volt, hogy Jézus nem válaszolt azonnal a kiáltására. Vajon hallotta? Szóba áll Ő egy ilyen senkivel? Érdemes tovább imádkozni? - Aztán az emberek rászólnak, le akarják beszélni arról, hogy Jézushoz jusson. Veszélyes is volt már akkor Jézust Messiásnak nevezni, a hatósággal gyűlik meg a baja annak, aki ezt teszi. Sokan elakadnak ott, hogy vannak Jézus körül szeretetlen, hitetlen, képmutató emberek is. Ne feledjük: ez semmit nem változtat azon, hogy Jézusra van Szükségünk, s Ő kész és tud segíteni. Aztán jön a biztató üzenet: hívjátok Ide! Most higgyen azoknak, akik az előbb még letámadták? Csakugyan Jézus üzeni ezt neki? Induljon vagy várjon még? Vagy ha ez annyira nehéz, hagyja abba? - Nem! Bartimeus nem találgat feleslegesen, ledobja hosszú felsőruháját, és ahogyan egy vak arra képes, odasiet Jézushoz. Legyen példa számunkra ez a magatartás! Ő meg akart gyógyulni, s ezért mindenképpen találkozni akart Jézussal. Még nem ismerte Őt, csak hallott Róla, de azt komolyan vette. Mondhatott bárki amit akart, megnehezíthette a dolgát sok minden, az ő egész tehetetlen, kiszolgáltatott helyzete is, de ő minden akadályt félretett, a ruhát is ledobta magáról, csak Jézussal találkozhasson. Kész vagyok-e én is minden akadályon át, minden visszatartó bűnt ledobva (megvallva) közvetlenül Jézushoz menni? Ott vár a teljes Lelki Gyógyulás."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6722 Dátum: 2017 November 29, 15:47:35 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 29 A Megtartó Hit

„Jézus ekkor így szólt hozzá:
„Menj el, a Hited megtartott
téged." (Márk Ev. 10. 52 )"

Bartimeust nem a Hite gyógyította meg, hanem Jézus, de az Úr külön megemlíti Bartimeus Hitét. Jelzőt is tesz elé: Megtartó Hit. Van másmilyen is? Van, sokféle hit van, szinte minden ember hisz valamiben. De a hitet a tartalma minősíti: mit hisz, kiben hisz valaki. Jézus szerint Bartimeusnak Megtartó, Üdvözítő Hite volt. Azt mi jellemzi? Az, hogy mindig Isten Igéjére épül, és Jézus Krisztussal kapcsol össze. Tehát a hívő nemcsak bizonyos Hitigazságokat fogad el, hanem a Feltámadott, Élő Krisztussal kerül Kapcsolatba. Nyugodtan mondhatjuk: a Hit az a kinyújtott kéz, amellyel Jézust megragadjuk, s utána az Ő Ajándékait átvesszük. Ebben kifejeződik mindig a Benne való Bizalom is. Ezért veszélyes a jóslás és varázslás minden formája, mert az viszont az ördöggel kapcsolja össze az embert, mert tőle kér és fogad el „ajándékokat". Hogyan lehet valaki hitetlenből hívővé? Hogyan tett szert Bartimeus erre a Megtartó Hitre? Hallott Jézusról, komolyan vette, amit hallott, és ennek megfelelően viszonyult Hozzá: bízott Benne, Tőle kért segítséget. Vannak, akik panaszkodnak: ők keresik Istent, de nem tudnak benne hinni. Spurgeon a maga stílusában ezt írja: hagyd abba a keresést, mert Ő itt van melletted, és kezdj el hinni Benne! Az Istent kereső József Attila írta: „Az Isten itt állt a hátam mögött, S én megkerültem érte a világot." Nem kell semmit megkerülni, csak meg kell fordulni, mert mi állunk háttal Istennek, azért nem látjuk. Bartimeus elhitte, hogy Jézus az, Aki, és azonnal így is szólította meg. És Isten Fiától Isteni Ajándékot kért: élete teljes megoldását. Nyújtom-e én a hitem kezét Isten felé? Üres a kezem, vagy tele van kacatokkal? Bízom abban, hogy amit Ő ad, az mind Jó, és csak az a Jó? S tudom-e utána Őt dicsőíteni Szabadításáért?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6723 Dátum: 2017 November 29, 23:53:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 30 Követte Őt

„És azonnal újra látott, és követte Őt az úton."
(Márk Ev. 10. 52 )

Csodálatos, amikor Jézus Krisztus megnyitja valakinek a szemét! Bartimeus is először Jézust látta meg, s nem is akarta többé szem elől téveszteni: követte Őt az úton. Egy asszony sokat panaszkodott, hogy milyen szótlan, morcos ember a férje, milyen nehéz vele együtt élni. Egy lelki konferencián az Úr Jézus kinyitotta a szemét. Hetek múlva nem győzött áradozni arról, hogy milyen kedves, szellemes ember a férje, milyen jókat beszélgetnek. Később azt is meglátta, hogy őmiatta lett szótlan a párja. Valaki szüntelenül panaszkodott, hogy milyen nehéz sorsa volt, az emberek milyen gonoszak, és vég nélkül sorolta a hiányait. Amikor Jézus Krisztus kinyitotta a szemét, először ő is Megváltóját látta meg, aztán a maga bűneit, s attól kezdve tele volt Hálával, hogy mennyi jót ad neki Isten, pedig nem érdemli meg. Más pedig azt vette észre az ilyen gyógyulása után, hogy milyen sok felesleges holmi van a szekrényében, és utána sokaknak szerzett örömet az ajándékaival. Van, aki észreveszi végre a vele együtt élőket, vagy meglátja az Istentől neki elkészített szolgálatokat, elkezdi érteni a Bibliát, felismeri az események mögött az azokat mozgató Istent... Bartimeus követte Jézust az úton. Csakhogy Jézus útja akkor már egyenesen a Keresztre vezetett. Követőinek vállalniuk kell az Ő Szenvedését is, és azt is, hogy „Vele együtt megfeszíttetik" a régi természetük, hogy ő akart mindenben irányítani. Jézus követése a Vele való állandó Együttlétet jelenti. Ez az Együttlét azonban folytatódik a halálunk után is, amikor a Hitünk Látássá lesz, mi is „hasonlóvá leszünk Hozzá, és olyannak fogjuk Őt látni, Amilyen Valójában" (1Ján. 3. 2 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6724 Dátum: 2017 December 01, 11:13:33 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 01 Advent

„Jézus mondja: „Bizony, hamar eljövök." Ámen! Jöjj, Uram Jézus!"
(Jel. 22. 20 )

A karácsony előtti négy hetet adventi időszaknak szokták nevezni. Ez a szó az adventus Domini latin kifejezésből jön, ami ezt jelenti: az Úr eljövetele, és Jézus Krisztusnak a történelem végén bekövetkező második Eljövetelére utal. Bod Péter, a 18. században Erdélyben élt tudós református lelkész és irodalomtörténész ezt írja: A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa, eljövetele van: „midőn testben megjelent, midőn a szívbe beszáll és az embert megtéríti, midőn halála óráján elmegy az emberhez, és midőn eljő az utolsó ítéletre." Advent idején jó ezeken elgondolkodnunk. Az első megtörtént, minden Jézus eljöveteléről szóló Ígéret pontosan beteljesedett karácsonykor. Jézus elvégezte a Megváltás munkáját, és megígérte, hogy Visszajön majd Ítéletre. Egy ember szívébe akkor száll be Ő, amikor az illető rádöbben, hogy gyakorlatilag Jézus nélkül élt, és ez maga a halál. Nem akar tovább így maradni, s átadja az Uralmat Élete felett Jézusnak. Tőle kér bocsánatot a múltjára, Rábízza a Jövőjét, s Neki akar Engedelmeskedni a jelenben. Halálunk órája mindnyájunknak eljön, s addig van módunk arra, hogy Jézussal összekössük az Életünket. Ha ez megtörtént, Magához vesz a Mennyei dicsőségbe, ha azonban ez az óra Nélküle, a benne való Hit nélkül ér, az örök kárhozat következik. És mi most ebben a világkorszakban várjuk, hogy egyszer hirtelen megjelenik majd a mi Urunk Ítélni élőket és holtakat, véget ér a történelem mostani szakasza, s elkezdődik egy Új Világ, aminek már nem lesz vége. Jó, ha meghányjuk-vetjük ezzel kapcsolatos gondolatainkat, és Istentől kérünk Világosságot, hogy Tisztán lássunk, és idejében rendezzük, amit kell."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6725 Dátum: 2017 December 02, 09:36:13 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 02 Isten Ígérete szerint

„...minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy Ő Tisztának
és Feddhetetlennek találjon benneteket Békességben."
(2Pét. 3. 14 )

Az adventi időszak a jövőre irányítja figyelmünket. Vajon hogyan alakul az emberiség jövője, és a mi személyes életünk számára mit tartogat a jövendő? Vannak, akik nem szeretnek ezzel foglalkozni, csak a mának élnek, azt akarják élvezni. Milliók vallják: a holnap bizonytalan, fő, hogy ma érezd jól magad. Ez a szemlélet mérhetetlen önzéshez és felelőtlenséghez vezet. Aki így él, sose gondol a másik emberre, semmit nem tesz a közösségért, aminek tagja, képtelen áldozatot hozni bármilyen fontos ügyért, nem tud várni semmire, nem akar lemondani semmiről, viszont a maga pillanatnyi élvezete érdekében sok kárt okoz másoknak is. Ennek a torz szemléletnek szomorú következménye az a rettenetes környezetpusztítás is, aminek tanúi vagyunk. Vannak, akik olyan fenyegetőnek és kilátástalannak képzelik a jövőt, hogy megtelnek félelemmel, szorongással. S vannak, akik csak gúnyolódnak Isten erre vonatkozó Ígéretein. A hívő ember Békességgel néz a jövőbe. Tudja, hogy arra felelősen készülnie kell. Tudja, hogy semmi oka a félelemre, mert Élete Isten Kezében van, s Ő gondoskodik az övéiről. És bizonyos abban, hogy Isten Ígéretei Igazak, várja azok beteljesedését. „Nem késlekedik az Úr az Ígérettel..., hanem Türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek... De el fog jönni az Úr Napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj (váratlanul), amikor... az elemek égve felbomlanak... milyen Szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok... De Új Eget és Új Földet várunk az Ő Ígérete szerint, Amelyben Igazság lakik." (2Pét. 3. 9 - 13 ) Isten Ígéreteinek ismerete és komolyan vétele megőriz a könnyelműségtől is, az aggodalmaskodástól is, a cinikus kételyektől is, és segít Derűsen, Reménységgel, felkészülten várni az ismeretlen jövőt."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6726 Dátum: 2017 December 03, 10:34:06 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 03 Mit hoz a jövő

„...testvéreim, legyetek szilárdak..., hiszen tudjátok,
hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."
(1Kor. 15. 58 )

A futurológia tudománya módszeresen kutatja, hogy ha a világban ma zajló folyamatok így folytatódnak, hova fog az vezetni 10, 20, 50,100 év múlva. Elég ijesztő adatokat közölnek. A „föld haláláról", a „kétségbeesés társadalmáról" írnak, és egyre kevésbé remélik, hogy sikerül gyökeresen megváltoztatni az emberek gondolkozását, szokásait, igényeit, így viszont hamarosan a beszívható levegő, az elegendő víz és élelem biztosítása lesz probléma. A hívő ember is komolyan veszi ezeket az előrejelzéseket, s törekszik minden módon védeni, megmenteni, ami az Isten által Teremtett világból még ép maradt, és az életfeltételeinket jelenti. Ugyanakkor a keresztény ember nemcsak a jövőt várja, hanem a jövő Urát is. A hívő nép kulcsszava nem a futurum (jövő ), hanem az Advent. Mi a világmindenség Urát várjuk, Akinek a megjelenése egyben minden nélkülözés, nyomorúság, hazugság, szenvedés végét is jelenti, Aki Magához veszi majd a Benne hívőket, és megítél minden gonoszságot, embertelenséget és istentelenséget. Mi nem a világ végét várjuk, hanem azt a Dicsőséges Krisztust, Aki első ittlétekor kiváltott bennünket a pusztulás, az értelmetlen lét rabságából. Ezért is fontos, hogy ismerjük Őt. Mert nem is azt kérdezzük, hogy mit hoz a jövő, hanem hogy Kit hoz a jövő, pontosabban hogy Ki készíti nekünk a jövendőt. Az, Aki szeret minket, és Önmagát áldozta fel értünk. A világ sok nyomorúságát nem tudjuk megoldani. Abban azonban bizonyosak vagyunk, hogy a mi munkánk nem hiábavaló az Úrban. Hogy jó Kezekben van a világ, a jövője is, van Gazdája az életünknek, ezért tudunk Reménységgel előrenézni a csüggesztő adatok ellenére is."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6727 Dátum: 2017 December 04, 09:23:40 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 04 Az utolsó idők jellemzői

„De aki mindvégig kitart, az Üdvözül." (Mát. 24. 13 )

Jézus Krisztus gondosan felkészített bennünket a Visszajövetelét közvetlenül megelőző időkre (Mát. 24. rész ). Egyrészt tájékoztatott, hogy a gonoszság, hazugság és erőszak elhatalmasodik a világon, másrészt megígérte Jelenlétét és Oltalmát a Benne hívőknek. Az események irányítása az Ő Kezében marad, mert Neki adatott minden Hatalom Mennyen és földön. Említi, hogy sok tévtanító támad majd, akik sokakat megtévesztenek. Többen egyenesen Krisztusnak adják ki magukat. Megnő a háborúk és természeti csapások száma és pusztító ereje. A Szeretet helyét közöny, sőt gyűlölet foglalja el a legszorosabb emberi kapcsolatokban is. A Benne hívőket üldözni fogják, és sokakat meg is ölnek közülük. Ugyanakkor az Evangélium terjed, s a végén már mindenkinek lesz lehetősége arra, hogy meghallja az Isten Üdvözítő Szeretetéről szóló Jó Hírt. Aki minden próbatétel közt is ragaszkodik Őhozzá, azt megtartja. Az övéire a nagy nyomorúság idején is Gondja lesz, érettük megrövidíti a legnehezebb időket. Ha ilyen jelekkel találkozunk napjainkban, gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztus Megjelenése és ennek a világkorszaknak a vége egyre közelebb jön! Serkentsen bennünket minden ilyen esemény is arra, hogy amíg lehetőségünk van, készüljünk fel a Vele való Találkozásra! Ő először mint Megváltó jött ebbe a világba, másodszor mint ennek Bírája érkezik. S akkor már nem lesz mód bármit is megváltoztatni, amilyen lelkiállapotban talál, aszerint ítél majd meg. Olyan jó Péter apostol Biztatására gondolnunk: „Titeket pedig Isten Hatalma őriz Hit által az Üdvösségre, Amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben." (1Pét. 1. 5 ). Ámen!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6728 Dátum: 2017 December 05, 13:28:45 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 05 Keresztelő János születése

„...meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged,
Erzsébet fiút szül... nagy lesz ő az Úr előtt..."
(Luk. 1.13 - 15 )

Az első advent jeles alakja Keresztelő János volt. Ismerjük meg az ő életét! Júdea hegyes vidékének egy kis falujában egy házaspár régóta imádkozott gyermekért. Most már abba is hagyták, mert megöregedtek. Egyik nap azonban, amikor Zakariás éppen a papi feladatait végezte Jeruzsálemben, Isten azt üzente neki, hogy fiuk születik, aki a Messiás útkészítője lesz. Hitte is, nem is. Hitetlensége miatt addig, amíg a kis János meg nem született, megnémult. Amikor újra tudott beszélni, Hálás szóval magasztalta Istent (Luk. 1. rész ). Most csak azt vegyük észre, hogyan építi be Isten kis emberek csendes imádságát a Maga világot kormányzó Tervébe! Isten nagyszabású Üdvterve már a világ megteremtése előtt Készen volt. Ezt Ő lépésről lépésre feltartóztathatatlanul megvalósítja. Ehhez emberekre is szüksége van. Például Zakariást is kiválasztotta arra, hogy az ő fia legyen Jézus előfutára. De még nincs is fia, s ők már öregek. Ez nem akadály. Lesz gyermekük idejében, egészen megszokott módon. A Csoda benne az, ahogyan Isten ezt a nekik már elképzelhetetlen eseményt időzíti és megvalósítja. Mert miközben Isten nagy Terve kibontakozik, Ő számon tartja az éveken át elhangzott imádságokat is, és felel azokra. Istennél minden időzítve van, nincs összevisszaság. Ő nem rögtönöz, és nem kapkod, mindent Végtelen Bölcsessége szerint, a mi érdekünkben valósít meg. Így merjük-e rábízni életünk apró és jelentős dolgait és a világ sorsdöntő ügyeit egyaránt? Zakariás hitetlensége nem lett akadálya Isten Cselekvésének. Az Ő Tettei nem a mi Hitünktől függnek, de magunkat szegényítjük meg, ha kételkedünk Ígéreteiben. Szálljunk szembe mindig a magunk kételyeivel! „Boldog, aki hisz, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki." (Luk. 1. 45 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6729 Dátum: 2017 December 06, 12:14:26 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 06 János munkája

„Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé Ösvényeit!"
(Luk. 3. 4 )

Keresztelő János nagyon fontos Lelki munkát végzett az egész nép életében. Fő erénye az volt, hogy hirdette az Igazságot, és kemény mondanivalóján semmilyen meggondolásból nem volt hajlandó változtatni. Tudta, hogy hallgatóinak kell megváltozniuk, ha nem akarnak elveszni. Bármire hivatkoznak, semmi nem segít rajtuk, csak az Istenhez való visszatérés. Mikor szeretjük mi egymást: ha szó nélkül nézzük, hogy valaki tönkreteszi magát és családját, vagy ha Szeretettel megmondjuk neki az Igazságot, akkor is, ha az kényelmetlen feladat? Az lenne a Szeretet, ha finomkodásból nem beszélünk az Üdvösség és kárhozat tényéről? Akkor szeretjük a gyermekeinket, ha a korszerűség jegyében nem fegyelmezzük, nem is neveljük őket? Aki az Igazságot hirdeti, annak ez mindig áldozatba kerül. Keresztelő János is vállalta a minden komfort nélküli életet, távol a családtól. Nem mindenkinek kell így élnie, de készek vagyunk-e áldozatot is hozni az Igazságért? Akik elfogadták, amit mondott, azokat bemerítette a Jordán vizébe, jelképezve, hogy az illető meghalt a régi életének, s a vízből egy Új ember emelkedik fel. Ezt pedig egészen konkrét változásnak kellett követnie az emberek életében (Luk. 3. 1 - 14 ). Ezért nevezi Jánost a Biblia Jézus útkészítőjének. Mert Istentől a bűneink választanak el, ezt az akadályt úgy lehet félretenni az útból, ha nevén nevezzük, megvalljuk és elhagyjuk a bűnt. Bocsánatot rá Jézus Krisztus Kereszthalála szerzett. János különösen az emberi gőg, önhittség, képmutatás, büszkeség ellen prédikált. Legyen ez a mi adventi programunk: feltérképezni, mi áll leginkább Jézus Útjában, és ne halogassuk annak eltávolítását!"

„A völgyből domb legyen,
Hegycsúcs a mélybe szálljon,
Hogy Útja készen álljon,
Ha Krisztus megjelenik"
(V. Thilo, ford. Czeglédy Sándor )
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6730 Dátum: 2017 December 07, 08:01:48 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 07 Akinek két ruhája van...

„János így válaszolt nekik:
„Akinek két ruhája van,
adjon annak, akinek nincs..."
(Luk. 3. 11 )"

Amikor Isten Igéje Erővel hangzik, az mindig tettekre indítja a hallgatókat. Amikor Keresztelő János a Jordán partján prédikált, többen ezt kérdezték: most akkor mit tegyünk? Egyebek közt ezt is válaszolta: Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs! Az Isten Igéjének való Engedelmesség konkrét tettekben mutatkozik meg. A háború után történt: egy asszonynak, akinek a férje hadifogságban volt, több kisgyermekről kellett gondoskodnia. Hívővé lett. Néhány nap múlva feltűnt neki, hogy egyik munkatársa téli hidegben is egy elég kopott kardigánban jön dolgozni. Kiderült, hogy nincs semmilyen kabátja. Neki két télikabátja volt, elhatározta, hogy az egyiket nekiadja. Reggel indulásnál lett csak kérdéses, hogy melyiket. Természetesnek tartotta, hogy a jobbat megtartja, a kopottat odaajándékozza. De nem volt békesség a szívében. Végül mégis a jobbikat adta oda, a régit tartotta meg magának, és utólag nagyon örült e döntésnek. Akinek kettő van, adja oda az egyiket! De melyiket? Ezt mindig Isten végzi el a hívők szívében. És nem is szabad semmit úgy adni, ha nem Isten iránti hálából és örömmel tesszük. Csak „a jókedvű adakozót szereti az Isten" (2Kor. 9. 7 ). Fontos tudnunk, hogy minden adakozásunk, segítésünk csak válasz Isten Ajándékaira és Segítésére. Nem ezzel szerzünk érdemeket Nála, hanem a Hálánkat akarjuk ily módon is kifejezni. Nekünk lesz Örömünk, ha engedünk az Ő Indításának, és Örömöt szerzünk másoknak. Amit így Örömmel ad valaki, amiatt soha nem lesz szegényebb, de átéli, hogy Isten Kezében válik eszközzé, rajta keresztül tulajdonképpen Isten Szeretete jut el egy emberhez. Legyen hát az egészért egyedül Istené a Dicsőség! Tőlem milyen „kabátnak" lehetne valahová elvándorolnia?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6731 Dátum: 2017 December 08, 09:55:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 08 János Engedelmessége

„Akkor eljött Jézus... Jánoshoz, hogy keresztelje
meg Őt... János azonban... ezt mondta: „Nekem
volna szükségem arra, hogy Te megkeresztelj..."
(Mát. 3.13 - 17 )"

A bűnbánó bűnösök hosszú sora kígyózott a Jordán partján. János mindenkit bemerített a vízbe, majd kiemelte. Egyszer csak megtorpant. Aki előtte állt, Azt nem akarta bemeríteni. Neked kellene engem bemerítened - mondta Neki. Jézus azonban csendesen válaszolt: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden Igazságot." Akkor engedett Neki. Miért állt be Jézus a bűnösök közé, amikor bűn nélküli volt? Noha egyedül Ő volt ilyen a földön az ősi bűneset óta, ezzel is kifejezésre akarta juttatni, hogy azért jött, hogy Magára vállalja a mi bűneinket, s így szerezzen nekünk Istennél Bocsánatot. Miért torpant meg János, amikor felismerte Jézust? (Az emberek akkor még nem ismerték Őt. ) Mert Jézus Isteni Szentsége és Tökéletes Tisztasága előtt azonnal a maga bűnös volta jutott eszébe, s érezte, hogy Bocsánatra szorul. És miért engedett mégis Jézus Kérésének? Ez a legszebb ebben a jelenetben. Hiszen János elhatározta, hogy nem kereszteli meg Jézust, mert lelkileg megtisztulni csak bűnösöknek kell. És ebben teljesen igaza is volt. De Jézus egyetlen Szelíd Mondatára mégis megváltoztatja elhatározását, félreteszi a maga igazát, és megteszi azt, amit Jézus kér. Sok ilyen győzelemre lenne szükség a mi életünkben! Amikor lehet, hogy másképpen gondoltam, lehet, hogy nem is értem most Jézust, még igazam is van - s mégis megteszem, amit Ő Mond. Kész vagyok Engedelmeskedni Neki. Egészüljön ki adventi programunk, és ragyogjon e három szó előttünk: akkor engedett Neki. Ebben mutatkozik meg az Igazi Istenfélelem, Bizalom, Alázat, ezzel dicsőítjük ma is Megváltónkat. Miben kell elkezdenünk ezt az Engedelmességet?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6732 Dátum: 2017 December 09, 09:15:35 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 09 Bizonytalanságban

„Te vagy - e az Eljövendő, vagy mást várjunk?
(Mát. 11. 3 )

Galilea kiskirálya, Heródes Antipász, összeköltözött testvére fiatal feleségével, Heródiással. Keresztelő János emiatt megfeddte őt. Heródiás annyira megharagudott Jánosra, hogy börtönbe csukatta. Jánost a börtönben nagy lelki támadás érte, kérdésessé vált számára, hogy vajon Jézus - e az Igazi Messiás, Akit ő is sokakkal együtt várt, vagy pedig még ezután jön el a Messiás (görögül: Krisztus ). Ő a Messiás Útkészítője volt. Befejeződött a munkája, vagy még el kell végeznie valamit? Nem tudja, mi lesz vele, meddig tartják börtönben, életben hagyják - e egyáltalán. Minden bizonytalan. Gyötrik a kételyek, és megkéri tanítványait, kérdezzék meg Jézust. Jézus ezt üzeni neki: „mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak..., leprások tisztulnak meg..., halottak támadnak fel..., és boldog, aki nem botránkozik meg Bennem." Nem szégyen, hogy egy ilyen komoly hívő ember is kételkedni kezd. Az a tapasztalat, hogy az ördög Isten gyermekeit is megkísérti ezzel, amikor fizikailag vagy lelkileg erőtlenek lesznek, vagy közvetlenül haláluk előtt is igyekszik mindent bizonytalanná tenni számukra."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6733 Dátum: 2017 December 10, 07:37:33 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 10 János halála

„Szeretném, ha rögtön ideadnád
nekem egy tálon Keresztelő
János fejét. (Márk Ev. 6. 25 )

Heródes a születésnapján nagy fogadást adott az ország vezetőinek. Ezen Heródiás lánya is táncolt. Annyira megtetszett a királynak, hogy azt ígérte, bármit megad neki, amit kér. Anyja tanácsára Keresztelő János fejét kérte. Erre nem gondolt Heródes, de nem merte megváltoztatni ígéretét, elküldött a börtönbe, és lefejeztette Isten prófétáját. Önmagában is megrendítő ez a történet, de magyarázatra szorul benne az, hogy miért volt kész erre az a Heródes, aki tisztelte Jánost, és szívesen hallgatta tanítását. Azért, mert mindig csak félig vette komolyan azt, amit mondott. S aki Isten Igéjét hallgatja ugyan, de nem Engedelmeskedik Neki, könnyen kerülhet olyan helyzetbe, ahol olyasmit kell tennie, amit nem akart. Mert aki csak félig akar Istenhez tartozni, az előbb-utóbb nagyot bukik.  Heródes „félt Jánostól", de nem félt Istentől. „Igaz és szent embernek tartotta", de nem tartotta nélkülözhetetlennek. Megpróbálta védeni a felesége haragjától, de ebben a kritikus helyzetben nem védte meg. Sok dologban hallgatott rá, de ebben az egyben nem, amikor azt mondta neki János: „Nem szabad együtt élned a testvéred feleségével." Szívesen hallgatta őt, de a végén mégis végleg elhallgattatta. Félig nem lehet követni Jézus Krisztust sem. Vannak ilyen „majdnem"-emberek, akik hallgatják, sok mindenben egyetértenek Vele, de ha nem teszik meg, amit mondott, és nem mindenben engedelmesek Neki, akkor úgy járnak, mint aki majdnem elérte a vonatot - vagyis lekéste. A majdnem keresztények a kárhozat várományosai. Nagy szégyen, nagy „égés" lett volna, ha Heródes a gyilkos kívánságot hallva visszavonja ígéretét. De inkább égjen itt valaki a szégyen tüzében rövid ideig, mint a kárhozat tüzében Örökké! Uram, segíts, hogy Teljes szívemből és minden tekintetben kövesselek Téged!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2756
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6734 Dátum: 2017 December 11, 06:25:50 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 11 Mikor jön vissza Jézus?

„Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön
el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!"
(Mát. 24. 44 )

Jézus Krisztus második Eljövetelével kapcsolatban mindig megkérdezik, hogy mikor, hogyan és miért jön vissza. A Máté 24. részben Jézus részletesen tanított erről. Mikor jön vissza Jézus? „Azt a napot vagy azt az órát senki nem tudja..., csak az Atya egyedül." Tehát nem tudjuk, mikor jön el az a nap. Ennek ellenére több alkalommal is megpróbálták kiszámítani különböző módon. Ne tegyük ezt, hiszen a Biblia állítása világos. Viszont ha valaki tudja, hogy egy számára fontos esemény bizonyosan bekövetkezik, de nem tudja, mikor, akkor arra most kell felkészülnie, s utána nyugodtan várja annak eljövetelét. És hogyan jön vissza Jézus? Ő Maga mondta, hogy olyan váratlanul, ahogy a tolvaj szokott megjelenni. „Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!" - Ugyanakkor feltűnően jelenik majd meg. Nem lehet észre nem venni. A villámot mindenki meglátja, ez is hasonló lesz ahhoz. - És „nagy Hatalommal és Dicsőséggel" érkezik majd Jézus. Az első alkalommal, karácsonykor észrevétlenül és nagy nyomorúságban jött el közénk. Másodszor nem így lesz. És miért jön? ítélni élőket és holtakat. Akkor történik majd meg az általános feltámadás, még a tenger is kiadja a halottakat. S akik Őbenne hittek, azokat Magához veszi Mennyei Dicsőségébe, akik Őt visszautasították, azokat elveti. Legyen bennünk friss ez a Krisztus - várás! A hívő embert a Józanság jellemzi. Luthernek tulajdonítják a mondást: ha tudnám, hogy Jézus holnap visszajön, ma még elültetnék egy almafát. A végsőkig való Hűség, képe ez. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy minden, ami itt történik, ideiglenes, és egyedül annak van Örök Értéke, amit a Krisztussal való Találkozásra tekintettel teszünk. Így várjuk Őt Örömmel!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.