Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 478719 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7080 Dátum: 2018 November 05, 07:08:43 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.07 Hol vagy?

"...elrejtőzött az ember... az Úristen elől a kert fái között.
De az Úristen... ezt kérdezte: Hol vagy?" (1Móz 3,8-9)

Nemcsak mi szoktuk kérdezni Istent, olykor ő is kérdez minket. A fenti kérdés akkor hangzott el, amikor az első ember hallgatott a kísértőre, megvonta a bizalmát Istentől, és szembefordult vele. Utána mindjárt félni kezdett és elrejtőzött. Ez teljesen szokatlan, ismeretlen érzés volt számára.

Isten nem azért kérdezte, hogy hol van, mintha nem tudta volna, hanem mert az ember nem tudta, hova került, s mert Isten a kérdésével egyben hívogatta is vissza magához. Az ő kérdése mindig eszméltet és hívogat.

Te hol vagy most - például ahhoz képest, ahogyan tervezted az életedet? Hol szoktál kóborolni az interneten? Hol vagytok mint házaspár? Hol vagy vasárnaponként? Jól érzed magadat a kételyeid közt, a jóságodban, a szeretőd ágyában, a langyos bizonytalanságban? Ádámnak nem a bokor alatt volt a helye, Isten nem arra teremtette.

„Talán ettél arról a fáról, amitől tiltottalak?" Téged már mindennel meg lehet etetni? Elég az, hogy reklámozzák, a mérget is megeszed? Megtéveszt a csomagolás?

Mit felel az ember Isten kérdésére? Magyaráz, mentegetőzik, egymásra hárítják a felelősséget. Mi lett volna az egyetlen helyes válasz az utolsó kérdésre? Ettem. És szégyellem magamat, ha van erre bocsánat, kőnyörülj rajtam, Uram! Ahogyan a tékozló fiú mondta.

Itt azonban nem ez hangzik el, s ezért maradt az ember Isten nélkül. Milyen nagy ajándék, hogy ennek ellenére Isten maga jött utánunk, és hív haza. Mi becsaptuk magunk mögött az atyai ház kapuját, de Jézus Krisztus kinyitotta azt, s megtépázva, rongyosan, koldusként - de jöhetünk, és mondhatjuk: Atyám, vétkeztem, fogadj vissza, ha lehet! S átéljük, hogy lehet.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7081 Dátum: 2018 November 06, 01:33:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.08 Hol van a testvéred?

"De az Úr így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről." (1Móz 4,10)

Az első házaspár elszakadt Istentől, a gyermekeik már elszakadtak egymástól. A szülők elengedték Isten kezét, a gyerekek már kezet emeltek egymásra. Aki elszakad Istentől, az szembekerül a többi emberrel, a hozzá legközelebb állókkal is. Így nő és pusztít a bűn, mint a lavina.

És a testvérgyilkosság után Isten kérdezi Káint: Miért gerjedtél haragra? Mert az, hogy agyonütötte a testvérét, ezzel kezdődött. Halmozódik a szívben a keserűség, irigység, féltékenység, és egyszer csak az jut eszünkbe: ha ő nem lenne, nekem könnyebb lenne, több jutna, boldogabb lennék.

Aztán a harag gyűlöletté válik. Előbb gyűlik az emberben, aztán ölni kezdi, s végül egy kritikus pillanatban ölet. Aki idejében nem veti ki magából a haragot, könnyen az ördög játékszere lesz, aki „embergyilkos volt kezdettől fogva" (Jn 8,44).

Jézus azt mondta, hogy nemcsak késsel, fegyverrel lehet ölni, hanem szóval is, és aki haragszik testvérére, az is olyan büntetést érdemel, mint aki megöli (Mt 5,21. skk.).
Hol van a testvéred? - kérdezi tovább Isten. És valóban, hol vannak a magzataid, gyermekeid, házastársad - tudod, ki hol van most, s miért került oda? Hol van a szomszédod?

Emberi kapcsolataink rendbetételére bátorít ez az ige.

Mit tettél? Olyan sokan úgy élnek, hogy nem tudják, mit cselekszenek. Jézus nem véletlenül imádkozott így a kereszten: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek."

Ábel vére az égre kiált. Van-e erre a bűnre bocsánat? A Biblia meghökkentő válasza: van. Miért? Mert valaki másnak is kiontották a vérét ártatlanul, és az is az égre kiált. De Jézus vére kegyelemért kiált, s őérette Isten minden gonoszságot kész megbocsátani. Már ma kérhetjük ezt teljes bizalommal.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7082 Dátum: 2018 November 06, 15:55:37 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 06

„Akkor elment Naamán lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus
házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel
az üzenettel: Menj el, és fürödj meg hétszer a Jordánban, és
megújul a tested, és megtisztulsz. Akkor megharagudott Naamán,
elment, és azt mondta: Íme, én azt gondoltam, hogy kijön hozzám,
és elém állva segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, kezével
megérinti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Hát nem
jobbak – e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar Izráel minden vizénél?
Hát nem fürödhetnék – e meg azokban, hogy megtisztuljak? Azzal
megfordult, és nagy haraggal elment.” (2Kir. 5. 9 – 12 )

Naamán végre eljutott oda, ahonnan segítség érkezett. Mint ahogy az beteghez és pogányhoz illik, nem ment be Elizeushoz, hanem kint a kapu előtt várakozott. Látszólag illedelmesen és alázatosan várt, de belsőleg mégis elvárt volna valamit. Elvárta volna, hogy Elizeus kimenjen hozzá, hogy kezével illesse a sebeit, hogy mellette, vele imádkozzon érette. Nem csak gőg volt Naamánban, hanem elvárás is arra nézve, hogyan gyógyítsa meg őt Elizeus. Elizeus először is az önérzetében sértette meg Naamánt azzal, hogy nem ment ki hozzá. Másodszor pedig az, amit ajánlott, merőben más és sértően egyszerű volt ahhoz képest, amit Naamán elképzelt. „Menj el, és fürödj meg hétszer a Jordánban.” Ő a főember a szabadban fürödjön? Gennyes sebeivel belépjen a nem egészen tiszta folyóvízbe? Éppen a Jordánban? Az otthoni vizek mind jobbak, tisztábbak mint ez. Otthon neki illatos gyógyfürdőt készítenének. Nem, nem, ez megalázó. Ez egyszerűen tűrhetetlen. Ezt a gyógyítási módszert nem lehet komolyan venni! A mai ember is Naamánhoz hasonlóan megsértődik, elégedetlen a válasszal, hogy nyomorult helyzetére a Biblia a megoldás. Miért éppen a Hit lenne a legszükségesebb az életben? Miért a Kereszten meghalt Krisztus Vére az egyetlen menekvés? Ezekhez lenne kötve a Megtartatás? Igen, ezekhez! Vagy elfordulsz, és akkor nincs gyógyulás, vagy engedelmeskedsz, és akkor megmenekülsz. Ne menj el sértődötten.

„A mélyből kiáltok, Jézus, a bűnnek verme de mély!
Rám omlott az átok. Jézus, oly szörnyű sötét az éj.
Ha nem jössz segélyre, Jézus, kialszik minden remény,
És itt a vak éjbe`, Jézus a mélyben veszek el én.”

* Az Igazi kincs – Mát. 6. 19 – 24”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7083 Dátum: 2018 November 07, 01:16:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.09 Honnan - hová?

"Hágár...! Honnan jössz és hová mégy?...
Térj vissza úrnődhöz..." (1Móz 16,8-9)

Vannak emberek, akik nem találják a helyüket, sehol sem érzik igazán jól magukat, s mindig valamilyen környezetváltozástól remélik a boldogságukat. Részben ilyen volt Hágár is, aki elfutott úrnője elől, a pusztában azonban a biztos pusztulás várt volna rá. Isten utánaküldött egy angyalt, és ezt üzente neki: „Térj vissza úrnődhöz, és alázkodj meg előtte", és utódaira nézve nagy ígéretet adott neki.

Ebben a történetben benne van az egész emberiség történelme. Mi is megszöktünk otthonról, pedig velünk jól bánt mennyei Atyánk. Ma a puszta nyomorúságait éljük át, keressük a helyünket, sokan menekülnek valami elől vagy valamibe. A világ tele van menekülő emberekkel munkába, tanulásba, szenvedélyekbe, újabb és újabb kapcsolatokba futnak sokan, miközben már el is felejtették, honnan jönnek, és egyáltalán nem tudják, hova tartanak vagy hova fognak megérkezni ennek az útnak a végén.

Isten azonban utánunk is küldött valakit, aki által eszméltet és hív vissza magához. Jézus Krisztus eljött ebbe a pusztaságba, ahova kerültünk, és kérdezi: honnan jössz, és hova mész? Kiderül, hogy Istennek terve van velünk, feladatokat készített számunkra (mint Hágárnak is), jövőt és életet tartogat még. Ezt azonban csak otthon, vele közösségben tudjuk megvalósítani. A bűn pusztájában nem lehet más célja az embernek, csal a puszta lét, a túlélés. Igazán emberré válni, kibontakozni, a helyére zökkenni „otthon" tud, Istennel közösségben.

Hágár így válaszolt erre: láttam azt, aki engem sokkal előbb látott. Átéli Isten jelenlétét és örökkévaló szeretetét, és visszamegy oda, ahonnan elmenekült.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7084 Dátum: 2018 November 07, 08:38:14 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 07

„Atyám, ha valami nagy dolgot
parancsolt volna neked ez a próféta,
vajon nem tetted volna meg?”

Naamán már meg is fordult, hogy nagy haraggal haza menjen. Minden egészen másképp történt, mint ahogy várta. Ő főnök volt, és nem volt képes alárendelt lenni. Ekkor azonban megszólaltak a szolgái. Mielőtt útnak indult volna, a történet kezdetén egy kis rabszolgaleány irányította a prófétához. Most pedig, amikor megfordult, hogy betegen – sőt a haragtól még betegebben – visszatérjen, ismét szolgáktól kap tanácsot. Ilyen Isten csodálatos világa: a rabszolga menti meg az ország második emberét. A szolgák érverése emberi bölcsességből fakad. Ha bármilyen nagy dolgot megtett volna, akkor tegye meg a kis dolgot – mondják a szolgák –, hátha használ. Józanul, szeretettel tanácsolják. Az ember sorsa nagymértékben függ attól, hogy kik vannak mellette. Vannak – e mellette olyan szolgák, barátok, testvérek, akik azt mondják: „Próbáld meg. Azt a kicsinek látszó, azt a nem gyakorlati dolgot tedd meg, hogy rábízod magad Krisztus Vérére. Egy héten hétszer fürödj meg Benne. Bízd magad erre a Kegyelemre. Ne menj el haraggal, ne hordozd tovább az elbírhatatlan terhet. Borulj le a Kereszt alatt. Fogadd el Krisztust Megváltódnak. Ezt az egyet tedd meg.” Naamán a rábeszélésükre megfürdött hétszer a Jordánban, és úgy megtisztult, hogy nyoma sem maradt testén a sebeknek. Megtisztult. Ezután már mellékessé vált a hogyan, és az volt a fontos, hogy megtisztult. Nem hitte, nem gondolta volna, és íme: tiszta lett a teste. Ezt már nem lehetett megcáfolni. Itt már csak a hála maradt. Ez a hívő ember tapasztalata is. Nem tudja, hogyan, de lát, él, bűnei megbocsáttattak. Meggyógyult.

* Ne aggodalmaskodjál! – Mát. 6. 25 – 34”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7085 Dátum: 2018 November 08, 00:16:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.10 Hol vannak isteneid?

"Hol vannak isteneid, amelyeket csináltál?... segítsenek rajtad bajodban, ha tudnak!" (Jer 2,28)

Az ember eredendően vallásos, imádni akar valamit vagy valakit. (Ezt használják ki a diktátorok.) Ha nem a valóban létező, élő Istent imádja, akkor készít magának isteneket. Ha nem imádja a Teremtőt, imádni fogja a teremtményeket (Róm 1). Bármi bálvánnyá lehet, „Kit teremt magának / A boldogtalan" (Csokonai).

Bálvány az lesz, amitől valaki a boldogságát reméli, amire sok időt szán, ami mindennél fontosabb lesz neki, aminek alárendel más egyebet, amiért él. Lehet az egy személy, aki körül forog, lehet önmaga is, lehet egy tárgy, de a munka, siker, pénz, szex - bármi.

Kevesen tudják, hogy minden olyan imádatot, amit valaki nem tudatosan Istennek ad, kisajátít az ördög, és a bálványtisztelők az ő befolyása alá kerülnek (1Kor 10,20). Nem véletlenül kezdte Isten a tízparancsolatot így: „Ne legyen más istened rajtam kívül!" (2Móz 20,3)

Természetesen ezek az ember alkotta úgynevezett istenek nem léteznek, segíteni éppen úgy nem tudnak, mint ahogyan a kőből és fából készült bálványszobrok sem. Nagy öngólt rúg magának, aki olyantól vár segítséget, ami nem létezik.

Ezzel szemben Isten hall, lát, cselekszik, sőt szeret, és a benne bízók minden helyzetben és időben számíthatnak rá. Mivel minden hatalom az övé, neki minden lehetséges.

Hogyan lehet megismerni? Jézus Krisztus mutatta be őt nekünk. Aki Jézus személyét, tetteit, lelkületét megismeri, benne a mindenható Istennel találkozik.

Ezt tapasztalta meg Tamás tanítvány, aki nem hitte el, hogy Jézus feltámadt a halálból, de amikor találkozott vele, és látta a sebeit, így szólt: Én Uram, és én Istenem! - A bálványok nem, de az élő Isten tud segíteni rajtunk nyomorúságunkban.

1Kor.10. 20 (EFO) Dehogyis! Azt mondom, hogy amit az emberek a bálványoknak áldoznak, azt valójában gonosz szellemeknek adják, és nem Istennek. Én azonban nem akarom, hogy a gonosz szellemekkel legyetek közösségben!
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7086 Dátum: 2018 November 08, 06:59:29 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 08

„Íme, most már tudom, hogy nincs máshol
Isten az egész földön, csak Izráelben!”
(2Kir. 5 15b )

Nem sokkal korábban haragjában olyan sürgős volt Naamánnak a hazatérés! Most, hogy meggyógyult, már nem nagyon siet. Bizonyságot kell tennie arról a Hatalmas Istenről, akinek Elizeus a prófétája. Most már bemegy hozzá. Már bemehet, mert nem leprás. Be mer menni, mert már tudja, ki az Isten. Naamán nem Elizeust dicséri, hanem Istent. Megérti, hogy nem Elizeus gyógyította meg, hanem az Úr. És azt is megérti, hogy az ember, aki ennek az Istennek a követe, annak örvend a legjobban, ha újabb és újabb ajkakról fakad fel Isten dicsérete. Naamán földi javakkal akarta háláját kifejezni. Elizeus nem fogadta el ezeket az ajándékokat. Nem azért, mintha nem lett volna szabad elfogadnia, hanem bizonyára azért, hogy Naamán érezze, hogy önmagával adós. Adományt elfogadni veszély nélkül csak a Hitben egészen nagykorúaktól lehet. Amikor Elizeus nem fogadja el az adományt, akkor Naamán kér tőle. Abból a földből kér, amelyen ezt a Gyógyító Hatalmas Istent vallják Úrnak. Egy megrakott szekérnyi földet kér. Felejthetetlenül drága az a föld, ahol a szívünk az Úré lett. Az a mi Igazi szülőföldünk, ahol újjászülettünk. Naamánt még valami aggasztja. Tudja, hová tér vissza: a pogány Szíriába. Neki majd hivatalból be kell majd mennie a pogány bálvány templomába. Az az ő szerepe, hogy a király az ő kezére támaszkodjon. Vajon bűne ez neki? Isten elnézi ezt neki? Jó lenne mindig a „hegyen” maradni. Muszáj leszállni a „völgybe”? Elizeus azonban békében küldi el Naamánt. Akinek a szívét Krisztus megtisztította, és foglyul ejtette, az mindenütt az Övé.

* Rendezd a gerendákat – Mát. 7. 1 – 6”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7087 Dátum: 2018 November 09, 07:52:24 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.11 Akarsz-e meggyógyulni?

"Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik..., megkérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?" (Jn 5,6)

Jeruzsálemben a városfalon kívül volt egy gyógyforrás. Mivel időszakos forrás volt, építettek egy medencét, amibe felfogták a vizét. Ekörül sok beteg volt gyógyulást remélve. Egyikük már 38 éve feküdt ott, de segítség nélkül nem tudott bemenni a vízbe. Tőle kérdezte ezt egyszer Jézus: akarsz-e meggyógyulni?

Az ember nem válaszol, panaszkodik, kesereg, hogy nincs segítsége. Jézus csak ennyit mond neki: kelj fel és járj! És meggyógyult a beteg.

Találó kép: a fényes nagyváros mellett nyomorultak sokasága, akik megoldásra várnak. A látványos technikai haladás mellett súlyos problémák sokasága, amelyeket nem tudunk megoldani. Sokféle emberi erényünk, értékünk mellett sötét indulatok, emlékek, félelmek, bűnök sokasága a szívünkben, amelyektől nem tudunk szabadulni.

Ide jött el Jézus. Kérdése nagyon fontos, mert aki erre igennel válaszol, az elismerte, hogy beteg, nem tud magán segíteni, eddig más sem tudott, de ő nem mondott le arról, hogy meggyógyuljon. Talán még egy kis bizalom is van az igenben: ha te tudsz segíteni, tedd meg! Mi mit felelünk ma Jézus kérdésére?

Ez a beteg mellébeszél: nincs emberem, aki bevinne a vízbe. Már akarni sem tud? Vagy pedig csak ez az egyetlen lehetőség lebeg a szeme előtt. Jézusnak azonban számtalan lehetősége van. Végül a szavával, teremtő igéjével gyógyítja meg.

A betegtől csak egy kis mozdulatot kér, annyi bizalmat, hogy tegye meg, amit mond neki: kelj fel! De hiszen ez képtelenség! Ő mégis megteszi. - Értünk is mindent Jézus tett meg.

Csak ezt a kicsi hitet várja amit addig hallottál tőle, tedd meg! És aki addig teher volt, teherhordóvá válik.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7088 Dátum: 2018 November 10, 00:31:15 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.12 Elizeus elhívása

Elizeus... elindult, követte Illést, és szolgálatába állt. (1Kir 19,21)

Illés próféta szolgálata befejeződött, és Isten azt parancsolta neki, hogy hívja el utódául Elizeust. Ő éppen szántott, amikor erről értesült, de azonnal engedelmeskedett, s így Kr. e. 850 táján a bálványtisztelővé lett északi országrészben ő folytatta Illés munkáját.

Istennek szüksége van emberi eszközökre. Olyanokra, akik már ismerik őt, kapcsolatban vannak vele, hogy közvetítsenek közte és az őt még nem ismerő emberek közt. A próféta feladata az volt, hogy mondja el a népnek Isten üzenetét, és járjon közben Istennél a nép érdekében. Ma az új szövetség idején ez minden Jézusban hívő ember nagy lehetősége és feladata.

Erre a szolgálatra Isten hív el. Nem mi jelentkezünk, nem is személyes kiválóságunk alapján szemelnek ki, hanem Isten úgy dönt, hogy elhív. Jézus mondta: nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Ő bárkit alkalmassá tud tenni.

Ahhoz, hogy valaki beálljon ilyen munkába, ott kell hagynia azt, amit addig végzett. Jézus tanítványai otthagyták a halászhálót, Elizeus a gazdaságát. Akik még nem ismerik igazán Istent, félnek ettől, azt hiszik, hogy szegényebb lesz az életük, csupa lemondásból áll. Aki azonban bátran meglépi, úgy tapasztalja, sokkal többet kap.

Elizeus szolgálata kicsiben kezdődött. Isten kijáratja választottaival az alázat iskoláját. Aki hű a kevésen, arra bíz egyre többet. De az ő szolgálatában a legcsekélyebb feladat is kitüntetés.

Figyeljünk Isten hívására, vállaljuk örömmel a legkisebb szolgálatot is, és az ő szavára ne féljünk elengedni semmit, sokkal többet kapunk, mint gondoljuk.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7089 Dátum: 2018 November 10, 08:32:40 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 10

„Ekkor az olyan leprássá váltan ment
ki előle, mint a hó.” (2Kir. 5. 27b )

Géhazinak olyan jól sikerült a vagyonszerzés, hogy belepusztult. Gyakran abból élünk, ami a kudarcunk, és arra fizetünk rá amit a világ és mi is győzelemnek könyvelünk el. Elizeus tud Géhazi bűnéről, de nem olvassa a fejére azonnal, hanem alkalmat ad neki arra, hogy megbánja. Géhazi azonban tagadja. Egyik bűn szüli a másikat. A Sátán mindig ikreket szül. Elizeus azt mondja, hogy a szíve Géhazival ment. Géhazi tehát voltaképpen nem az útra lépett, hanem Elizeus szívére. Gondoltál – e már arra, hogy kinek a szívével van „kikövezve” az a bűnös út, amelyen jársz? Gondolsz – e arra, hogy mennyi bánatot okozol? Tudod – e, hogy mennyi könny hull nem csak éretted, hanem miattad is? Nem szánod szeretteidet? Tudod – e, hogy a Szentlelket szomorítod meg, amikor nem maradsz meg a felismert Igazság követése mellett? Gondoltál – e arra, hogy van idő amikor nem csak, hogy nem lehet, de nem szabad vagyont szerezni? Gondoltál – e arra, hogy Isten számon kéri a feketézésből, a mások kihasználásából összegyűjtött pénzedet, és nem tűri meg, hogy ilyen vagyont rejtegess? Géhazi rettenetesen bűnhődött. Ráragadt Naamán betegsége. Nem lehet büntetlenül fertőzött javakat birtokba venni. Csak azt nem fertőzi meg a volt leprás ruhája, aki a meggyógyulttal együtt dicséri az Urat, Aki az Ő Fiában Szabadított adott nekünk. Övé a dicséret és a dicsőség Mindörökké! Aki nem akar olyan Tiszta lenni, mint a hó, olyan leprás lesz mint a hó.

„Tiszta fehér, miként a hó!
Mossál meg engem,
S leszek fehér, miként a hó!”

* Csak egy Út vezet a Menybe – Mát. 7. 13 – 23”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7090 Dátum: 2018 November 11, 05:34:04 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.13 Illés halála

Amikor az Úr fel akarta vinni Illést..., ezt mondta Elizeusnak:
Maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr. (2Kir 2,1 -2)

Illés búcsúzik Elizeustól, készül meghalni. Mit jelentett ez neki?

„Az Úr magához vesz engem." Hívő embernek ezt jelenti meghalni. Egyik otthonából hazamegy a másikba. Ismerős várja a túlsó parton, az az Isten, akivel már itt is együtt élt. Jézus is ezt mondta a benne hívőknek: elmegyek, helyet készítek nektek, aztán majd magamhoz veszlek titeket (Jn 14,1-3). A meghalás a hívőnek nem tragédia, nem megsemmisülés, nem ismeretlen szörny, hanem elköltözés az Úrhoz.

Illés mégis készül rá. Olyan szomorú, hogy igen sok embert teljesen készületlenül ér a halál. Még egy rövid utazásra is összekészíti mindenki azt, amire szüksége lesz. Hát még ha az egész család megy el egy időre, milyen csomagolás kíséri azt! Erre a nagy útra pedig sokan teljesen készületlenül indulnak. Sőt sokan azt sem tudják, hova fognak megérkezni. Ne legyünk ilyen felelőtlenek! Isten igéje segít nekünk idejében és megfelelően felkészülni.

Az megy az Úrhoz, amikor meghal, aki életében is vele járt. A Biblia írja: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg" (Jel 14,13). Aki mindvégig követi Jézust, az érkezik meg oda, ahol ő van.

Illés egészen halála pillanatáig Isten küldetésében jár. Még az utolsó nap is oda megy, ahova az Úr küldi. De nagy ajándék így élni és így abbahagyni a munkát! Teljesen Istenre bízva azt, s annak a folytatását is. Ő nem izgul amiatt, hogy mit tesz majd Elizeus. Neki is Isten a gazdája, Elizeus is így végzi majd azt, ami a feladata lesz.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7091 Dátum: 2018 November 11, 07:55:47 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 11

„Mindnyájan egy akarattal összeesküdtek,
hogy eljönnek, megostromolják Jeruzsálemet,
és a népet megrémítik.” (Neh. 4. 8 )

Az ellenség ostrománál ne felejtsd el, hogy csak rémíteni tud. Megtört az ereje a Golgotán. Jézus Győzelme Teljes felette. Nagy biztatás ez a mi számunkra. Bármennyire is reszket a szívünk az oroszlán ordításától, csak rémíteni tud. Az ellenség ostromának nem vitás a kimenetele. Ne csüggedj hát! Emeld fel tekintetedet, amikor legnagyobb a csatazaj, amikor minden összekavarodni látszik, és mosolyogj, örüljön a szíved, mert nem győzhet a Sátán. Nem győzhet, mert Jézus kitépte a méregfogát. Nem győzhet, mert győzött az Isai törzséből való Oroszlán. Látod, azért mégsem adja fel a harcot. Jogot tart reád, mert az övé voltál, és tőle szerzett vissza Magának az Úr. Felszabadulásod akkor lesz teljes, ha közömbössé válsz a kísértővel szemben, és az üldözés idején elrejtőzöl Jézusban. Hiába az ellened való összeesküvés, hiába a túlerő, csak az erejüket fecsérlik, mert a rémítésnél többre nem juthatnak. Ez pedig még nem egyenlő a győzelemmel. Ha mégis alul maradnál a küzdelemben, vizsgáld meg a Jézussal való Kapcsolatodat, mert bizonyára idegen úton jársz. Jézus a Golgotán vívta ki a Győzelmet, ezért neked is ott a helyed. Megtartatást csak a megszentelt és újjászületett életeknek ígért az Úr. Ezeket az ördög legfeljebb csak rémíteni tudja. A rémítés félelmet kelthet, de megölni nem képes.

RÉMÍTÉS * Mérges bikák ellen az ember kutyákkal védekezik. Az emberi erő kevés a hatalmas, megvadult állat megfékezéséhez. Ellenben elég két pulikutya, és még le is fekszik előttük félelmében. Az ilyen puliknak azonban kiveszik az első fogait, nehogy kárt tegyen a bikában. Így csak rémíteni, megijeszteni tudja, de megsebezni nem.

* Jézus a Gógyitó – Mát. 8. 1 – 13”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7092 Dátum: 2018 November 12, 02:21:32 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.14 Lélektől vezettetve

"Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész!" (2Kir 2,9)

Elizeus elkezdi szolgálatát, és Isten edzi a hitét. Eddig ő csak Illés szolgája volt. A nagy próféta végezte Istentől kapott feladatát. Most azonban neki közvetlenül Istennel van már kapcsolata, tőle kapja az utasítást, tőle kell várnia az erőt és bölcsességet is. Lesz-e hozzá hite?

Illés példájára ő is át akar kelni a Jordán folyón. Isten megmutatja hatalmát, a víz kettéválik. Bele mer lépni így a mederbe? Az ott levő prófétatanítványok nem mernek, csak a partról nézik. Isten szolgájának meg kell tanulnia akár életveszélyesen is rábízni magát hatalmas Urára, ha az ő küldetésében jár.

Illés azt mondta Elizeusnak közvetlenül távozása előtt: kérj, amit akarsz! Ő azt kérte, ami a fenti igénk. Az örökséget mindig úgy osztották el, hogy a legidősebb gyerek kétszer annyit kapott, mint a többi. Elizeus tehát többet kér Isten Lelkéből, mint amennyit egy átlaghívő kaphat. Miért? Mert látja feladata nagyságát, és érzi a maga kicsinységét. És nem magában bízik, hanem egyedül Isten Lelkének erejében. Az ilyen emberek tudnak jól szolgálni Istennek.

Persze Illés is tudja, hogy nem ő adja a lelket, azt csak Istentől lehet kapni, erre figyelmezteti is Elizeust.

Amikor Illés eltűnik előle, ő meggyászolja, de nincs kétségbeesve, a hívő ember józanságával éli át a veszteséget.

És mivel valóban Isten Lelke vezeti már, nem kezdi őt keresni, mint ezek a „tanítványok", akik teljesen maguktól cselekedtek itt sok mindent. Isten szolgája nem önállóan buzgólkodik, hanem mindig Urának engedelmeskedik. Akkor is, ha ezzel egyedül marad.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7093 Dátum: 2018 November 12, 08:49:18 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 12

„Mert így szól az én Uram, az Úr: Íme,
Én Magam keresem meg nyájamat, és
magam gondoskodom róla.” (Ez. 34. 11 )

Az ember elveszett Isten számára, amikor otthagyta Istent, és a maga útjára tért. Ezen az úton eltévedt, és boldogtalanná lett. Ahol ember van, ott nyomor és sötétség van még akkor is, ha egyébként mindene megvan. Szíve – lelke megtépett és boldogtalan. Ezt a megtépett, boldogtalan embert keresi Isten. Ő keresi az embert, mert drága Neki. Fáj, hogy Atyai Szívéről leszakadt, és boldogtalanul bolyong megtépett életével. Nem tud belenyugodni, hogy elveszett életed belepusztul a bűn mocsarába. Isten elindul, hogy megkeresse az embert. Ezt kiáltja bele a világba: „Az elveszettet megkeresem, az eltévelyedettet visszahozom, a sérültet bekötözöm, a beteget erősítem ...” Ő Maga jön Szerelmes Fiában, hogy mint Jó Pásztor megkeressen. Azért jön, hogy téged, te elveszett, elzüllött, megtört, beteg szívű ember megragadjon Áldott Kezével, és visszavigyen az Atyai Házhoz, hogy meggyógyítson, és Életet adjon. Nézd, hogy szenved éretted! Bűneid tövisei az Ő Testét tépik. Vérét hullatja éretted, hogy Életet szerezzen neked. Meghallotta szíved kiáltását. Feléd tart. Megkeres, megragad, és Atyai Szívére helyez vissza. Ne szabadkozz! Pihenj meg Karjaiban.

MALAC A KÚTBAN * Egy eleven kismalacunk beleesett a kútba. Amikor észrevettük, lementem érette. Akkorra már nagyon kifáradt, és ahogy megragadtam, megadóan megpihent a karomban. Csendesen tűrte, hogy felhozzam, pedig azelőtt soha nem lehetett megfogni. Te is megpihensz majd Jézus Karján, ha már belefáradtál eltévedt életedbe.

* Szolgálj szeretettel – Mát. 8. 14 – 22”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7094 Dátum: 2018 November 13, 02:48:18 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.15 Nem süllyed el

"...ő pedig levágott egy darab fát, és odadobta.
A fejszevas ekkor úszni kezdett... és kivette." (2Kir 6,1-7)

Egy egészen hétköznapi történetről van itt szó, de sok lelki üzenettel. Elizeus próféta körül egy egyre bővülő tanítványi kör alakult ki. Abban a lelki sivatagban, amely akkor ott volt, ez oázisnak számított. Kinőtték a szálláshelyet, úgy akarták bővíteni, hogy kivágnak fákat. Olyan szegények voltak, hogy szerszámot is kölcsön kellett kérni. Munka közben az egyik fejsze beleesett a folyóba. Elizeus bedobott oda egy fadarabot, s Isten ereje felhozta a vasat a víz színére, ki lehetett venni.

Miért alakult ki ez az oázis a lelki sivatagban? Mert ott volt víz: Elizeuson keresztül Isten élő igéje hangzott, s ez vonzotta az embereket. Isten igéje mindig életet támaszt, és növekedést ad. Semmi mással nem érhető el, és nem pótolható az, amit Isten beszéde elvégez az emberek életében. Rajtam keresztül árad-e Isten éltető igéje? Bízzunk az ige erejében!

Ez a kis gyülekezet nem mástól várt támogatást, hanem maga látott munkához, hogy bővítse épületét. Mindenki megfogta a szerszámot, és dolgozott. Menjünk, készítsünk, magunknak! - ez volt a jelszó. A lelki ébredések idején ez mindig így történt.

De Isten embere nélkül nem akartak elindulni. Mózes is ezt mondta az Úrnak: ha a te arcod nem jön velünk, ne vigyél ki innen! A hívő ember minden dolgát Istenre figyelve, vele közösségben akarja végezni.

Baj azonban így is történhet. De az is arra volt jó, hogy láthassák Isten hatalmát és szeretetét.

Ma sokan elmerülnek a túlhajszoltság, csüggedés, depresszió, reménytelenség folyójában. Sokakat beszippant egy-egy szenvedély örvénye. Az a „fadarab", amelyet Isten beledobott ebbe a folyóba, Jézus Krisztus keresztje. Aki őt segítségül hívja, megmenekül, új életlehetőséget kap. Mondjuk ezt el másoknak is!
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20