Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 501094 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7425 Dátum: 2019 Április 19, 18:11:59 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 19 Kiragadott igék

„Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt
elhiggyétek, amit megmondtak a Próféták!"
(Luk. 24. 25 )

Válogatunk Isten Igéjében. Ami nem tetszik, Amivel szemben tiltakozás van bennünk, Amit nem értünk azonnal, azt nem fogadjuk el, mellőzzük, olykor el is felejtjük. Ezzel nemcsak szegényebbé tesszük magunkat, hanem a többi Igét sem tudjuk helyesen érteni, torz szemléletünk lesz. A két Emmausi tanítvány baja is az volt, hogy nem tudták hova tenni Jézus Szenvedését és Halálát. Mert abban az időben csak azt hangsúlyozták az emberek, hogy az eljövendő Messiás hős lesz, de teljesen feledésbe merült a másik prófécia, hogy a Messiás Szenvedni is fog, mert magára vállalja bűneinket és azok büntetését. Ez nem tetszett, tehát elfelejtették. Jézus most erre figyelmezteti őket: ha mindazt komolyan veszitek, amit a Próféták megírtak, máris a helyére zökken minden, és helyesen fogjátok értékelni az eseményeket. Fontos figyelmeztetés ez: ne legyen féloldalas, ezért téves az Igeértelmezésünk és Hitünk! Komolyan kell venni a bűnbánat őszinteségét, de ugyanígy azt is, hogy Isten megbocsátja a megvallott bűnt. Fontos Hinni, hogy Isten mit tett értünk, de ugyanilyen fontos az is, hogy mit vár tőlünk. Nagy Igazság, hogy Isten Szeretet, de az is, hogy Ő Igazságos és Bűngyűlölő. Jézus az Életét adta értünk, ezért mi is adjuk azt testvéreinkért (1Ján. 3. 16 )! Törekedjünk minden Bibliai Igét az összefüggésében megérteni! Tegyük félre előzetes feltételezéseinket, és azt kutassuk, ami meg van Írva! És ne feledjük, hogy „az Írás egyetlen Próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a Prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek" (2Pét. 1. 20 - 21 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7426 Dátum: 2019 Április 20, 10:43:15 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 20.

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható,
hívjátok segítségül Őt, amíg közel van!”
(Ézs. 55. 6 )

Azt az időszakot, amíg Isten az ember számára megtalálható, „Kegyelmi időnek” szoktuk nevezni. Sokan úgy vélik, ez az idő haláluk órájáig tart. Ez a vélekedés nem állja meg a helyét. Vannak, akiknek az életében a Kegyelmi idő évekkel haláluk napja előtt lejár. „Isten szól egyszer vagy kétszer is” – olvassuk Jób könyvében. Az egész Kegyelmi idő alatt annyira közel van az Úr az emberhez, hogy könnyen megtalálható, sőt vannak olyan napok, amikor különösképpen is közel jön hozzánk. Ezeket a napokat nevezzük a meglátogatás napjainak. Talán szeretteink közül hal meg valaki, talán súlyos anyagi veszteség ér bennünket, vagy az Ige mélyen megérint, feltárva bűneinket és nyomorúságunkat, és rádöbbenünk, hogy ezeken keresztül Isten szól hozzánk. Ezekre a napokra mondja az Írás: „hívjátok segítségül Őt, amíg közel van”. Jaj annak, aki a Kegyelmi időt arra használja, hogy ismételten ellenáll az Úr Hívó Szavának! „... akkor többé nincs bűnökért való Áldozat, hanem az Ítéletnek valami rettenetes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket”. (Zsid. 10. 26 – 27 )

MÉG MA * Egy fiatalember álmában egy keskeny folyó partján sétált. A folyó túloldalán gyönyörű tájat és fényes alakokat látott, akik hívogatóan intettek felé. Nem sietett átgázolni a vízen, gondolta, később is ráér. Nyugodtan lépkedett tovább, mígnem egyszer csak döbbenten látta, hogy a folyó, amely a hívogató túloldaltól elválasztja, olyannyira kiszélesedett, hogy már nem tud átjutni rajta. Megértette az álom értelmét, és átadta életét az Úrnak.

* Siess! – Jóel 3”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7427 Dátum: 2019 Április 20, 10:51:43 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 20 A küszöbnél

„De azok unszolták és kérték:
„Maradj velünk, mert esteledik...!"
Bement hát, hogy velük maradjon."
(Luk. 24. 29 )

A két Emmausi férfi megérkezett a falujába. Véget ért az a csodálatos Bibliaóra, amelyet Jézus tartott nekik, megmagyarázva útközben a Róla szóló Próféciákat. Most ott állnak a házuk bejáratánál, Jézus pedig készül továbbmenni. S akkor kezdték Őt unszolni, és behívták magukhoz. Ez a mozzanat hiányzik sok Jézust kereső ember magatartásából. Sokan vannak, akik szívesen meghallgatnak egy-két Róla szóló Prédikációt, elolvasnak néhány ilyen témájú könyvet, még hívőkkel is örömmel beszélgetnek, de aztán az egész emlékké válik, alkalmi találkozás volt, nem hívják be Jézust határozottan az életükbe, hogy együtt Éljenek Vele. Jézus Szavai megmozgatták az Emmausiak érzelmeit, később mondták: „Nem hevült - e a szívünk, amíg beszélt hozzánk az úton..." Derengeni kezdett az értelmük számára is sok Igazság: „amikor feltárta előttünk az Írásokat". De az akaratuk most mozdult meg, amikor szinte erőszakosan behívták Őt magukhoz. Ezt követően ismerték fel, és ez változtatta meg azután egész Életüket. Jézus a házukig kéretlenül ment. Van azonban egy pont, ahonnan csak akkor marad velünk, ha ezt kérjük. Ő nem erőszakolja rá Magát senkire. Mellénk szegődik csüggedésünkben, elmond Magáról sok mindent, de ezt nekünk kell kérnünk: maradj velünk! Így egy Örökkévalóságra Közösségbe kerülünk Vele, és ez az Üdvösség. Még nem tudták pontosan, Kit hívnak be, csak sejtették, hogy Ő hiányzik az életükből. Mi már tudjuk, ki Jézus, és mit jelent a Vele való Közösség itt a földön és majd a Mennyben is. Ő nem kéreti Magát, de egyszer ki kell mondanunk teljes komolysággal, ha az Üdvösséget akarjuk: maradj velünk!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7428 Dátum: 2019 Április 21, 08:28:01 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 21.

„A régiek, íme, beteljesedtek, és most Újakat hirdetek;
mielőtt megvalósulnának, tudatom veletek.”
(Ézs. 42. 9 )

A Biblia egésze bizonyítja, hogy Isten mindig előbb szól, mint ahogy cselekszik. Mindig jó előre elküldi hírvivőit. Sohasem viszi véghez az Ítéletet anélkül, hogy előbb meg ne hirdette volna. Ebben a hirdetésben mindig ott van a Kegyelem. Hányszor és hányféleképpen jövendöltek a próféták Mózestől kezdve Keresztelő Jánosig a nekünk szánt Kegyelemről a bennük levő Szentlélek által, „Aki előre bizonyságot tett Krisztus Szenvedéseiről és az utána következő Dicsőségről”! Vajon a te szívedben örül – e már a Szentlélek, hogy ezek beteljesedtek, s, hogy Isten Báránya éretted is feláldoztatott? Isten Lelke most Újakat hirdet: „Íme, hamar eljövök.” „Ne pecsételd le e Könyv prófétai Beszédeit, mert az idő közel van” – figyelmeztet. Jézus születésekor nem sokan ismerték fel az idők jeleit, csak „egy Simeon nevű Igaz és Istenfélő ember, aki várta az Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta”. Milyen dolog az, hogy Isten népe ma sem látja és nem veszi számításba az „időt”, amely már betelt? Ahelyett, hogy égre emelt tekintettel várná az Ember Fiát feltűnni az ég felhőin, földi dolgok és számítások kötik le a szívét. „Vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a szívetek” – figyelmeztet az Ige. „Most Újakat hirdetek; mielőtt megvalósulnának, tudatom veletek” – mondja az Úr.

FIGYELJ! * Komolytalan utas az, aki a váróteremben csomagjait félretolva teljes kényelemben helyezi magát, s a közeledő vonat zakatolására sem kap észbe. Az ilyennek biztosan olyan fontos az úti célja is. Megérdemli, hogy ott hagyja a vonat!

* Íme, eljön a felhőkkel – Ján. Jel. 1. 1 – 8”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7429 Dátum: 2019 Április 21, 08:33:48 »
Kegyelem teljes Áldott Feltámadást, húsvéti ünnepet kívánunk minden szerettünk, rokonunk, barátunk, ismerősünk és testvéreink az Urban számára, és mindazoknak akik ezt olvassák, és ezekkel az Igékkel köszöntünk: „... a hét első napján, ... eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: Békesség nektek!" Ján. 20. 19, és „Még egy kevés idő, és ... ti megláttok majd, mert Én Élek, és ti is élni fogtok." Ján. 14. 19 - fogadjuk el, mert ez az Isten legnagyobb Ajándéka számunkra, hogy Áldott földi életünk legyen Ő Benne, és majd az Örök Életben együtt Örvendezzünk Ő Vele és egymással, mert: „Akié a Fiú azé az Élet." (1Ján. 5. 12a )
JÉZUS KRISZTUS ÉL, Ő A KIRÁLY, A mi KIRÁLYUNK IS!
Sok Szeretettel Gyöngyi és András!

" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7430 Dátum: 2019 Április 21, 08:51:24 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 21 Jézus Krisztus Úr

„És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a
kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta."
(Luk. 24. 30 )

Amikor Jézus bement az Emmausi kis házba, két meglepő esemény történt. Az egyik: az asztalfőre ült, imádkozott és Ő adott enni a háziaknak. Ma is furcsa lenne, ha egy vendég így viselkedne. A másik: a háziak ezt tudomásul vették, elfogadták, hogy Ő az Úr a háznál. És ezt követően ismerték fel, hogy a Feltámadott Krisztus van jelen közöttük. Jézus mint Úr lép be minden ember életébe. Aki elismeri Őt Úrnak, az felismeri, hogy Ki Ő Valójában, s a Neki való folyamatos Engedelmeskedés közben egyre jobban megismeri Őt. Hol ül Jézus a mi életünkben? Az asztalfőn, vagy kinn az ajtó előtt? Ő oszt mindnyájunknak azt és annyit, amennyit akar, vagy mi vetünk oda Neki néha egy kis időt és figyelmet? Ő tanít meg minket az Örök Rendre, vagy mi utasítjuk néha még Őt is rendre? Ő szabja meg mindennek a helyét az életünkben, vagy mi jelöljük ki a helyét valahol, ahol éppen jut Neki egy kicsi? Érvényesül - e az Ő Uralma életünk minden területén korlátozás nélkül, vagy csak akkor akarjuk belerángatni ügyeinkbe, ha elakadtunk valahol? Aki nem meri a Hit bátorságával behívni Őt, és nem akarja, hogy az Ő Uralma valósuljon meg a pénzügyei, szerelmi ügyei, munkája, egészsége, emberi kapcsolatai, időbeosztása, lelki kérdései és életének minden területén, az soha nem jut el arra az el nem múló húsvéti Örömre, hogy Jézus Él, és soha nem tapasztalja meg a Vele való Élet Gazdagságát. Mert más dolog sok mindent tudni Jézusról, és más Vele Élni. Más lelkesedni Érte, vagy Engedelmeskedni Neki. Más hallgatni Őt, vagy Követni. Más egy futó találkozás, és a Vele való Összeköltözés. Aki itt behívja Őt, azt hívja be majd ama napon Ő is Magához."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7431 Dátum: 2019 Április 22, 08:52:26 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 22.

„Az Atya szereti a Fiút, és Kezébe
adott mindent.” (Ján. 3. 35 )

Igen, az Atya szereti a Fiút. Ő „az Isten Teremtésének Kezdete”, „Benne teremtetett minden a Mennyen és a földön”. Az egész teremtett világ, tehát az ember is, Annak a Jézusnak a Kezében van, Akit a világ csak egy „jó embernek” tekint. Életünk az Ő Kezében van, és senki emberfia nem kerülheti el, hogy egyszer elébe álljon, amikor majd „eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja Őt, még azok is, akik átszegezték”. Boldog vagy, testvérem, ha már az Ő Kezére bíztad magadat és életedet, hogy megtartson téged! Ő ezt ígéri az övéinek: „nem vesznek el soha, és senki sem ragadja ki őket a Kezemből”. Nem mindegy, mikor és hogyan kerülsz az Úr Kezébe. Most még Áldásra és Megtartásra nyújtja feléd, fogadd el most! Mert ha egyszer Ítéletre emelt Keze fog rád sújtani, akkor menthetetlenül összezúz. Mert az Atya az Ítéletet is egészen a Fiúnak adta.

„A CSALÓDOTT CSÁSZÁR * Amikor I. Napóleon lezuhant világhatalmának magaslatáról, és arra kényszerült, hogy mozgalmas életét Szent Ilona szigetének magányára cserélje, elkezdte a régi idők nagy embereinek az életét tanulmányozni és a sajátjával összevetni. Egy alkalommal a következő kérdéssel fordult Montholon grófhoz: »Meg tudná nekem mondani, ki volt Jézus Krisztus?« A gróf a fejét rázta. Napóleon így folytatta: »Akkor majd én megmondom önnek. Nagy Sándor, Caesar, Nagy Károly és én birodalmat alapítottunk. Ezek mind hatalomra és erőszakra épültek. Jézus Országa ellenben a Szeretetre épült, és mind a mai napig milliók halnak meg Érette. Azt kell mondanom, hogy az ókor nagy hősei emberek voltak, és én is csak ember vagyok, de Jézus több volt mint ember.«

* Látszólag vereség, Valójában Győzelem – Ján. Jel. 11”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7432 Dátum: 2019 Április 22, 09:32:57 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 22 Akiket a Lélek vezet

„Erre megnyílt a szemük, és felismerték,
Ő azonban eltűnt előlük." (Luk. 24. 31 )

Ez a történet csúcsa. A két férfi behívta Jézust az otthonukba, tudomásul vették, hogy mint Úr van ott jelen, s erre lehullt a hályog a szemükről, felismerték vendégükben a Megfeszített és Feltámadott Krisztust. Ő pedig ezt követően eltűnt előlük. - S mi a különös? Hogy nem hiányolják, hanem minden tanácskozás nélkül olyasmit tesznek, ami már nem rájuk, hanem Krisztusra Jellemző. Krisztus kezdi irányítani őket. Hogyan? Szentlelke által. Mert csak „előlük" tűnt el, de nem hagyta őket magukra. Jézus Krisztus nem Testi Jelenlétével akar egy ideig velünk maradni, hanem Lelke által Mindörökre bennünk. Hogyan is ígérte Ő ezt? „...kérni fogom az Atyát, s másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen Mindörökké... nálatok lakik, sőt bennetek lesz." (Ján. 14. 16 - 17 ) „Ha valaki Szeret engem, az megtartja az Én Igémet (Úrnak tekint, Engedelmeskedik Nekem ); azt pedig az Én Atyám is Szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk Magunknak nála." (Ján. 14. 23 ) A Mennybemenetellel végleg megszűnik, hogy Jézus Fizikai Jelenlétével segíti tanítványait. De a „másik Pártfogó", az Ő Szentlelke belülről irányítja a benne hívőket. Ebből kaptak ízelítőt az Emmausi férfiak, s ezt tapasztaljuk mi is ma. Ők „még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe", hogy elújságolják: Krisztus Feltámadt, Ő Él! Krisztust viszik magukkal a kétségbeesett tanítványokhoz, és Krisztus viszi őket. Már nem a külső körülmények szabják meg a magatartásukat, hanem a Szentlélek Vezeti őket belülről. „Akiket pedig Isten Lelke Vezérel, azok Isten fiai." (Róm. 8. 14 ) Ez lett annak a Gyümölcse, hogy hallgatták Jézus Igemagyarázatát, s behívták Őt a házukba és a szívükbe."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7433 Dátum: 2019 Április 22, 09:34:04 »


Áldott új hetet minden drága testvéremnek
az Úr Jézus Vére által!
JÉZUS ÉL, HALLELUJAH!
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7434 Dátum: 2019 Április 23, 08:19:40 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 23.

„Én vagyok az Úr, a ti Szentetek, Izráel
Teremtője, Királyotok” (Ézs. 43. 15 )

Ez a világ nem ismeri Jézust, a Megváltót. Te ismered – e Őt? A fent idézett Igében kijelenti neked Magát, amiképpen egyszer Pál apostolnak is tette. Most ugyanazt akarja cselekedni veled. Jézus Úrnak mondja Magát. Ő Ura a természet erőinek, Ura az Életnek és a halálnak. Neked is Urad akar lenni. Felmutatja vérző Sebeit, Amelyekkel Magáévá tett, drága Árat fizetve érted. Boldog ember vagy, ha felismered ezt, és e szavakkal borulsz a Lábaihoz: „Én Uram és én Istenem!” Ő Szent Életet kíván tőled: „amint Szent az Aki elhívott titeket, ti is Szentek legyetek egész életviteletetekben”. Ez nem azt jelenti, hogy tartsd meg az ünnepeket, hogy vallásoskodjál, hanem azt, hogy életed teljesen Neki átadott Élet legyen. „Izráel Teremtője” ma is megdicsőíti Magát a lelkek megújításában. Engedd, hogy téged is átformálhasson, újjáteremthessen! Legyél Új teremtés Krisztusban! Ő „Királynak” mondja Magát, és vannak olyan Boldog emberek, akik így énekelnek: „Mily édes ez a Jézus Királysága!” Akarod – e te is megismerni ezt az édes Boldogságot? Ha az Övé akarsz lenni, szüntess meg minden kapcsolatot a világ fejedelmével!

JÉZUS MEGÚJÍT * Egy lelkipásztor mondta egyszer, hogy valaha csak hivatalból hirdette az Igét. Keserves nehéz szolgálat volt. De Jézus egy napon megkönyörült rajta: megismertette vele bűneit, és egyszersmind bűnbocsátó Szeretetének csodálatos Mélységeit is. Bizonyosságot nyert, hogy bűneit eltörölte a drága Vér. Attól fogva a szolgálat gyönyörűség lett számára. Ahelyett, hogy nyugállományba készülne, fáradhatatlanul hívogatja a megfáradtakat a Kereszthez, ahol Új Életet nyerhetnek.

* Az egyetlen Alap – 1Kor. 3”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7435 Dátum: 2019 Április 23, 08:25:14 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 23. Irányváltás

„Még abban az órában útra keltek,
és visszatértek Jeruzsálembe, ahol
egybegyűlve találták a tizenegyet..."
(Luk. 24. 33 )

Ez a két tanítvány tehát még abban az órában indult vissza Emmausból Jeruzsálembe, hogy vigye az Örömhírt: Krisztus Feltámadt. Néhány óra különbséggel ugyanazon az úton, ugyanaz a két ember - de mennyire más lélekkel! Mi a különbség? Akkor tele volt a szívük keserűséggel, a szájuk panasszal. Most tele vannak Örömmel, a szájuk Örömhírrel. Akkor önmagukat sajnálták, most másokért éreznek felelősséget. Akkor arról beszéltek, amit Jézussal tettek az emberek, most arról, hogy mit Tett Jézus az emberekért. Ahogyan megváltozott a haladásuk iránya, úgy megváltozott az egész gondolkozásuk, Életük Tartalma, Célja is. Az is mindig a Szentlélek munkája, hogy két ember ennyire egyetért, egy irányba fordul, ugyanazt akarja. Otthagytak vacsorát, vetett ágyat, minden kényelmet, és fáradtan, sötétben azonnal indultak vissza, mert nem akarták, hogy mások is olyan letargiába süllyedjenek, mint amiben ők voltak. S erre nem kellett nógatni őket, Jézus Lelke indította mindkettőjüket, s ők készséggel engedtek Neki. Küldetést kaptak, s nagyon szeretik Küldőjüket is, azokat is, akikhez küldi őket, s minden áldozatra készek, hogy elvégezzék feladatukat. Amikor megérkeztek, az a hír fogadja őket, hogy Feltámadott az Úr. „Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt..." Egymás Hitét erősítik a gyülekezetben, ahogyan ezt Isten Lelke ma is Teszi. Ha esetleg rossz irányba halad az életünk, lehet irányt váltani ma is."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7436 Dátum: 2019 Április 24, 09:44:30 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 24.

„A Mester itt van, és hív téged.”
(Ján. 11. 28 )

»A Mester itt van.« Sok várakozás és csalódás után végre megérkezett. Egyedül miattad jött. Lehetsz ellensége vagy barátja, visszautasíthatod vagy meghódolhatsz Előtte – Ő itt van. Megérkezett, mert könyörületességre indult irántad, hiszen Nélküle olyan vagy, mint a gonosz pásztor kezében vergődő bárány. Bűneid emésztenek és kínoznak. Látja, amint kimerülten leülsz az útfélen, hallja szíved zokogását, és nem tud tovább a Mennyben maradni. Jézus eljön hozzád, mert vágyik a szívedre. Eljön, mert gyönyörködni akar benned. Akkor fog örülni és gyönyörködni, ha Kegyelmet gyakorolhat és Irgalmat osztogathat. Jézusnak nagy Áldozatába került a hozzád való megérkezése. Emberré kellett lennie. El kellett rejtenie Istenségét, és szolgai formát kellett öltenie Magára. Vállalnia kellett a Sátánnal való harcot. Ez a harc a Kereszten érte el tetőfokát. Testét vérző Sebek éktelenítették, pokolra szállt, de harmadnapra győzött. A MEGVÁLTÁS ELVÉGEZTETETT! Rátaposott a kígyó fejére. Minden Gazdagságát odahagyta, szegénnyé lett, hogy téged, koldust, gazdaggá tegyen. Jött, hogy megoldja a bűnkérdését, hogy téged Életre támasszon: Gazdag, Dicsőséges, Örök Életre.

* Isten nagyobb a mi szívünknél – 1Ján. 3. 11 – 24”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7437 Dátum: 2019 Április 24, 09:50:04 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 24 Krisztus bennem

„...többé tehát nem én élek, hanem
Krisztus Él bennem..." (Gal 2. 20 )

Az Emmausi tanítványok története azt is mutatja, hogyan változik meg a személyes névmások sorrendje, ha valaki Újjászületik. Vannak, akik így gondolkoznak: a sorrend én, én, én. Ez a kisgyerekekre jellemző, ebből ki kellene nőni. A szomorú valóság azonban az, hogy sok felnőtt is megmarad ezen az éretlen, gyerekes, infantilis szinten. Az általános persze ez: én, te, Ő. S ha az „Ő" Istent jelenti, akkor az sok ember életéből hiányzik. Nem tagadják Istent, csak semmibe veszik, negligálják. Ez volt jellemző az Emmausi tanítványokra is: állandóan magukról beszéltek, hogy ők mit éreznek, mit veszítettek, mit éltek át, mi bántja őket. Másokról csak rosszat tudtak mondani, Jézus pedig már nem létezett számukra, hiszen megfeszítették. S amikor megnyílt a szemük? Tele lettek Krisztussal: Ő hogyan lépett melléjük, Ő mit Mondott, mit Tett, Feltámadt... Jézus lett a nagy Ő, Aki az első helyre került életükben. Utána következtek a többiek, akikre korábban nem is gondoltak: vajon mi van velük, szomorkodnak, mert ők is azt hiszik, hogy Jézus halott. Menni kell hozzájuk, vinni az Örömhírt, mégpedig azonnal, így fáradtan is, nem számít, mibe kerül, nem szabad magukra hagyni őket. Az Ő után jött tehát a te. És az én? Nincs is róla szó. Hova lett? Meghalt: „Krisztussal együtt Keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus Él bennem..." Nem én vagyok a fontos, hanem Ő. És ezért tudok önfeledten szolgálni másoknak. Eközben leszek magam is egyre inkább azzá, akivé Ő akar Formálni, „..kiformálódik bennetek a Krisztus." (Gal. 4. 19 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7438 Dátum: 2019 Április 25, 14:49:19 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 25.

„Mert minket, akik élünk, mindenkor halálra adnak Jézusért,
hogy Jézus Élete látható legyen a mi halandó testünkben”
(2Kor. 4. 11 )

Sokszor feltör szívünkből a vágy, hogy határozottabb, győzelmesebb keresztyén életet éljünk. Szeretnénk sokszor, ha csata után nem mi lennénk a vesztes fél, ha az ellenség nem nevetne diadalmasan, kárörömmel, amiért sikerült újból rászednie bennünket. Szép volna, ha nem csak Jézusi beszédükről ismerné meg a világ Isten gyermekeit, hanem Jézusi Életükről is. Ha a beszédünk mögött mindig ott volna az Aranyfedezet, mert Anélkül csak annyit ér a keresztyénségünk, mint az értékét veszített pénz. Sajnos nagyon sok az ilyen keresztyén élet. A baj oka abban van, hogy mi csak élni szeretnénk, de meghalni nem. Pedig Élni annyit jelent, mint meghalni a bűnnek. Ha még nem haltunk meg és nem halunk meg nap mint nap a bűnnek, akkor halottak vagyunk Istennek. „Mert aki meg akarja tartani a maga életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét Énérettem, az megtartja azt” - mondja Jézus, Aki „bűneinket Maga vitte fel Testében a Fára, hogy a bűnöknek meghalva az Igazságnak éljünk”. Nem tartozunk hát többé engedelmességgel a bűnnek, csak egyedül Krisztusnak, Aki meghalt érettünk. Annyit nyerünk meg Jézus Életéből, amennyit a mienkből halálba adunk.

HÁROM LÉPÉS * Egy teológus professzor megszólított egyszer egy egyszerű hívő embert, aki kétkezi fáradságos munkát végzett: »Ugye, János, hosszú és fáradságos út vezet a Menybe?« »Csak három lépést kell megtenni odáig – válaszolta János. – Az első: kilépni önmagunkból; a második: belépni Krisztusba; a harmadik pedig: Krisztusból belépni a Menybe.«

* Nem beszédben, hanem Erőben – 1Kor. 4. 8 – 12”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7439 Dátum: 2019 Április 25, 14:57:57 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 25 Szemlélőkből hírnökökké

„És menjetek el gyorsan, mondjátok meg
a tanítványainak, hogy Feltámadt a halottak
közül..." (Mát. 28. 7 )

Húsvét hajnalán néhány asszony kiment Jézus sírjához, hogy „megnézzék a sírt". A tiszteletük, a kegyeletük, a szeretet indította őket erre. S hamarosan ők lettek a Feltámadás Örömhírének első hírnökei. Milyen állomásokon át vezetett az útjuk?
1. Kimentek szemlélődni. Sokan keresik így ma is Jézust, érdeklődnek Utána, szívesen megismernék a Vele kapcsolatos irodalmat, gyakran nem is fogalmazzák meg pontosan, mire vágynak, csak hiányérzetük van.
2. Legnagyobb meglepetésükre angyal szólította meg őket, s kaptak egy feladatot: ne féljetek, Jézus Feltámadt, mondjátok meg ezt tanítványainak! Az angyal szó azt jelenti: küldött. Így hallunk mi is információkat Jézusról, Igehirdetést az Ő mai küldötteitől.
3. Ők ezt elhitték, és azonnal engedelmeskedtek a felszólításnak, indultak, hogy elmondják az Örömhírt. A Hit mindig Engedelmességben valósul meg. Ha kezdem megvalósítani, amit a Bibliában olvastam, a prédikációban hallottam, akkor elindultam a Hit Útján.
4. Eközben éljük át mi is, amit az asszonyok akkor: szembejött velük Jézus. Tapasztalattá lesz a Hit. Kiderül, hogy Igazat mondott a Mennyei követ. Jézus meggyőz arról, amit előtte látatlanban komolyan vettem, a küldött Szavára elhittem.
5. És így még teljesebb meggyőződéssel lehet továbbmenni a jó hírrel a tanítványokhoz. Azok egyébként ezt nem hitték el, de ez nem veszi el a hírvivők kedvét, ők már egészen bizonyosak abban, amit előbb Hittel elfogadtak. Mi hol tartunk ezen az Úton? Onnan lépjünk tovább, s legyünk boldog hírvivők!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.