Szerző Téma: Utolsó idők a Bibliában  (Megtekintve 22386 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #105 Dátum: 2012 December 13, 19:24:22 »
Tökéletes a kiegészítésed és helytálló is. A náci horogkereszt viselése is azonosulás volt az eszméjével és azt a gondolkodásukkal és tetteikkel is igazolták.
De itt voltaképpen nem is a jel a döntő, hanem az, hogy elfogadjuk-e az általuk képviselt ideológiát.

Úgy kellene lenni a kereszt viselésével is. A kereszt Jézus követésére vall, de nagyon sokan nem a hitük szimbólumaként viselik, hanem egyszerűen csak divatból.

Köszönöm, hogy megosztottad  velünk a jel magyarázatát.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #106 Dátum: 2012 December 13, 19:56:37 »
Köszönöm Testvéreim a gondolatokat.

Mint már említettem, Antiochosz Epiphánészban is beteljesedtek azok a próféciák Dániel könyvéböl, ami alapján Jézus utal az antikrisztusra. Lehet mintegy az antikrisztus elöképének tekinteni. Pont most a Hanukka, a Templomszentelés ünnepén nagyon is aktuális téma. Ha közelebbröl megvizsgáljuk a történelmet, látjuk, hogy nem azért kegyetlenkedett a zsidókkal, mert zsidók, hanem abszolút az Isten szövetsége ellen ment. Hisz aki megtagadta az Örökkévaló szövetségének a parancsolatait, azok élhettek nyugodtan tovább. Kimondottan az Örökkévaló és az Ö parancsolatai ellen folyt a legvéresebb harc.

Úgy gondolom, hogy hasonló lesz ez az antikrisztus uralma alatt is, mint ahogy azt Ti is írtátok. Nem kimondottan a kereszténység ellen fog fordulni, hanem azok ellen, akik Isten és az Ö egyszülött Fiának Szavait és parancsolatait megtartják. Ezért is nem vesznek észre sokan semmit, mint ahogy ezt Jézus mondja: esznek isznak.... Mert ök nem is fognak az üldözésböl semmit sem érezni. De hirtelen fog az ÚR eljönni, és akkor már késö!

 :pasztor05:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #107 Dátum: 2012 December 14, 17:18:57 »
A nagy nyomorúságban is lesznek megtérők szerintem, hiszen a Jelenések Könyvében is van szó azokról a szentekről, akik a nagy nyomorúságból jönnek.

Így van Testvérem, Igazad lehet. De ha megbocsátjátok nekem: Én azt itt már nem szeretném megvárni. Ha most is el lehet készülni, pláne meg: Ha pontosan ez az akarata az Atyának, akkor inkább most....
Igazad van Testvérem.Én sem szeretném megvárni itt.  Igyekezzünk úgy élni, hogy a mi Urunk bármikor jöhet.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #108 Dátum: 2012 December 15, 07:59:36 »
Idézet
Ha valaki elkezd az Isten Igéjének prioritást adni, és ennek világosságánál szólni mer a sajnos valós  Istenkáromlás miatt, amit Igehirdetés gyanánt tanítanak sok helyen, az örülhet ha monoklik nélkül megússza... Például ilyen Istenkáromlásra gondolok, mint: Generációs átokról szóló tudományos fröcsögés... mert ez jó lehet a presbitériumnak, akik erre specializálódva, esetenként jó pénzért, "feloldozzák Isten gyermekeit... Mert bár írva van: Hogy azok számára van fenntartva a Generációs átok, akik Istent gyűlölik,( II.Mózes 20) és ha megtér valaki akkor világos hogy nem gyűlöli Istent! Az is írva van, hogy az Örökkévaló ezért nagyon haragszik, ha valaki ezzel ijesztgeti az Övéit, ( Jer.31,27- ; Ezekiél 18,1-)... De azért ez ragyogó üzleti fogásként, és felekezeti babonaként ragyogóan működik általánosan...És van még nagyon sok olyan Igellenes és Istentelen tanítás, amivel butítják az Isten választottait.... Csak hely és gondolom igény nincs arra hogy ezeket mind le is írjuk...

Ezzel a gondolattal kapcsolatban egy Igeszakasz jutott eszembe, mert a régi idökben sem volt ismeretlen a tévelygés veszélye, és tudták, hogy a jövöben is lesznek hamis próféták és tanítók.

De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. 2. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját, 3. benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat. 4. Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. 5. Nem kímélte meg az őskor világát sem, hanem csak Nóét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcadmagával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát. 6. Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. 7. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. 8. Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük gonosz cselekedeteiket látva és hallva. 9. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára.
2Pt 2,1-9

Az igaz, aki újjászületett szenved a gonoszság láttán, és nem marad közömbös. Ez teljes összhangban van Pál apostol szavaival:

"A szeretet....  Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;"
1Kor 13,6


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #109 Dátum: 2012 December 15, 13:59:00 »
A lényege a megtérésnek, hogy többé nem azok vagyunk akik voltunk. Nem mi uralkodunk magunkon, hanem az Úr (ha csakugyan Benne maradunk). Mert ha a szőlőtőn maradunk, akkor abból táplálkozunk. Ha pedig Benne maradunk, akkor termünk gyümölcsöt.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #110 Dátum: 2013 Január 15, 16:24:34 »
Így van! A megtérés nem valami érzelmi szalmaláng, hanem egy életre szóló döntés!

És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép csak egy szót sem.
1Kir 18,21

És ezt az ÚR Jézus is megerösíti:

Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.
Lk 14,26

Jézus hív: "Kövess engem!" Ne sántikáljunk kétfelé! Ha várni is kell, de eljövetele biztos!

Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. 8. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van.
Jak 5,7-8

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #111 Dátum: 2013 Január 15, 16:32:33 »
Valóban életre szóló és nem egy pillanatnyi befogadáson múlik. Mert vagy mi élünk, vagy Jézus él bennünk. A kettő nem megy együtt.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #112 Dátum: 2013 Január 25, 07:54:50 »
Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, 8. mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, 9. mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, 10. és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.
1 Thessz 1, 7-9

Ha manapság keresztény oldalakat olvasok az utlsó idökkel kapcsolatban, sokszor az a benyomásom, hogy sokan inkább az antikrisztus jövetelét várják, nem pedig Jézus Krisztus visszajövetelét dicsöségben. Természetesen vannak jelek, és aki ismeri Isten Szavát fel is ismeri azokat. De valóban a mi feledatunk az antikrisztus szellemével ennyit foglalkozni? Nem sokkal inmkább bátorítani kellene a hüséges kitartásra és Jézus Krisztust hirdetni?

 :104:


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #113 Dátum: 2013 Január 25, 10:16:57 »
Tulajdonképpen nekünk Isten dolgaival kell hogy foglalkozzunk, az Úr a többiről pedig gondoskodni fog.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Jazmin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 482
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #114 Dátum: 2013 Január 25, 10:43:19 »
Tulajdonképpen nekünk Isten dolgaival kell hogy foglalkozzunk, az Úr a többiről pedig gondoskodni fog.


Igen.Ez igy kellene legyen minden hivő életében..Sokakat ismerek akik állandóan azt tárgyalják," firtatják",hogy mi mi után fog következni az utolsó idökben,de arra nem ügyelnek,hogy kapcsolatuk Jézussal egyre szorosabb legyen...Imádkoznom kell ezekért a testvérekért.
Az Isten SZERETET. 1 Ján 4:8

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #115 Dátum: 2013 Január 25, 10:45:39 »
Egyetértek! :afro:

Amíg az ellenségre koncentrálunk, úgy kevesebb időnk marad Istenre. Nem az idők jeleire kell csupán figyelnünk, sokkalta inkább saját magunkra, hogy készek legyünk, mikor eljön Jézus értünk.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #116 Dátum: 2013 Január 25, 13:18:15 »
 :afro:   :afro:

Legfontosabb Isten és Jézus Szavának engedelmeskedni:

És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.
Mk 16,15

14. És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
Mt 24,14


Ez a mi feladatunk.... Nem érdekes, hogy attól függ Jézus visszajövetele, hogy beteljesedjen az ÚR Jézus által adott parancsolat?

 :pasztor05:

 
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #117 Dátum: 2013 Február 23, 10:36:21 »
Olvasztatni – Utolsó idők

Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök közül senki sem érti meg, de az okosok megértik.

Dn 12,10

Sokan foglalkoznak Dániel próféciáival az utolsó időkkel kapcsolatban. Számtalan magyarázatot találunk a látomásban leírt szoborral, ami a különböző birodalmakat jelképezi. Viszont keveset lehet olvasni erről az Igeversről, amely pedig létfontosságú.

De mivel a magyar fordítás itt nem eléggé pontos, nézzük meg a héber fordítást (összevetve a magyar- és a német- héber fordítással)

Meg fognak megválogattatni, és fehéríttetni és olvasztatni sokan, a gonoszok gonoszul cseleksznek. Mind a gonoszok nem fognak érteni,  de a belátók fognak érteni.

És most nézzük meg Dániel könyvében a párhuzamos részt:

Az értelmesek közül is elesnek néhányan, hogy kipróbáltak, tiszták és fehérek legyenek a vég idejére, mert még nincs itt a megszabott idő.
Dn 11,35

Lássuk ugyanezt az Igét a héber-megyer fordításban:

És a belátók közül botlani fognak, hogy köztük olvasszon, válogasson, s fehérítsen a végnek idejéig, mert az még határidőre szól.

Olvasztatni (Sok helyen a magyar fordításban: tisztítani)... Nézzük meg ezt a szót héberben.

Olvasztani :  Ceráp

(lehet hogy más fonétikát is használnak, megpróbáltam a magyar kiejtés szerint írni, forrás: Studienbibel, Elberfelder)

Az Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz (olvasztott / Héber magyar: salaktalan). Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek.
2Sám 22,31

Az ÚR ígéretei tiszták (olvasztottak), olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek.
Zsolt 12,7

Nagyon tiszta (olvasztott  / héber-magyar: salaktalan)  a te beszéded, szolgád szereti azt.
Zsolt 119,140

De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök  (héber-magyar:olvasztók) tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja.
Mal 3,2

Ezt a harmadrészt is tűzbe teszem, megtisztítom(héber-magyar: megolvasztom) őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom őt. Ezt mondom: Népem ő, és ő ezt mondja: URam, Istenem!
Zak 13,9

De megolvasztottalak, mint az ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság kohójában.
Ézs 48,10

Ezért így szól a Seregek URa: Megolvasztom, megvizsgálom őket, mi mást tehetnék népemmel?
Jer 9,6


És most vessük össze a már említett, Dániel könyvében írt szavakat Jeremiás kijelentésével:

Mind a gonoszok nem fognak érteni,  de a belátók fognak érteni.
Dn 12,10b

Zihált a fújtató, de csak ólom került ki a tűzből; hiába a folytonos olvasztás, mert a gonoszok nem tisztíthatók meg.
Jer 6,29

 
Lehetne még több Igeverset felsorolni ahol a Ceráp / olvasztani kifejezés előfordul, de úgy gondolom elég ez is, hogy megértsük az utolsó idők próféciáját Dániel könyvében.

És végezetül Istennek Szava:

Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá menekülőknek. 6. Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol, és hazugságban maradsz!
Péld 30,5


Héber-magyar fordításban:

Istennek minden szava salaktalan, pajzsa Ő mind a benne menedéket keresőnek. Ne tégy hozzá szavaihoz, nehogy rád czáfoljon és hazugnak bizonyulj.

Tehát a salaktalanítás, a megolvasztás a tisztítás eszközei. Fájdalommal  és szenvedéssel jár, de igazából örülnünk kell, mert semmilyen salak, semmilyen bűn nem kerülhet be Isten országába. Isten csodálatos kegyelme, ha megolvaszt minket.  Az utolsó idökről ír Péter apostol is, és láthatjuk, mennyire egybecseng a próféták szavaival.

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, 4. arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. 5. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. 6. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, 7. hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. 8. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, 9. mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.
1Pt 1,3-9

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #118 Dátum: 2013 Március 24, 19:27:47 »
Elérkezett az idő

Jelenések 1,3
Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van.


János mennyei jelenésekről írt könyvében olvashattuk a fenti sorokat.
Az idő közel van. De minek az ideje van közel? – kérdezhetjük.
Húsvét előtt állunk, és ismert előttünk, hogy mi is történt azokban a napokban.
Jézus Jeruzsálembe tartott. Pészahra - pászkaünnepre, amely az egyiptomi kivonulás ünnepe.
Ünnepelt a nép, és ünnepelte a szamárháton bevonuló Jézust is akinek híre egyre jobban terjedt. Az emberek a felső ruhájukat, gallyakat, pálmaágakat szórtak az útra érkezésének tiszteletére.

János ev.12, 12-15
       Másnap a nagy sokaság, amely az ünnepre jött vala, hallván, hogy Jézus Jeruzsálembe jő,
Pálmaágakat vőn, és kiméne elébe, és kiált vala: Hozsánna: Áldott, aki jő az Úrnak nevében, az Izráelnek ama királya!
Találván Jézus pedig egy szamarat. felüle arra, amint meg van írva:
Ne félj Sionnak leánya: Ímé a te királyod jő, szárnak vemhén ülve.


Hozsánna felkiáltásokkal éljenezték azt, akit királyukként, megváltójukként vártak.
Jézus szamárháton ment be a városba, úgy amint azt a próféták is előjelezték. Olvashatjuk Zakariás könyvében:

Zakariás 9,9
             Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén.    János 12,11
Mivelhogy a zsidók közül sokan ő miatta menének oda és hivének a Jézusban.


Igen, elérkezett az idő, úgy gondolták a farizeusok is. Tenni kell valamit Jézus ellen, hiszen csorbát ejt népszerűségükön.
 A farizeusok azonban másképpen gondolkodtak, mint a nép, aki ünnepelte Jézus bevonulását,  és más tervet szőttek Jézus ellen. Nem tudták elviselni Jézus sikerét, mert a nép őt akarta követni.

János 12, 19
                  23-42

19
Mondának azért a farizeusok egymás között: Látjátok-é, hogy semmit sem értek? Ímé, mind e világ ő utána megy.

Eközben Jézus haláláról beszélt tanitványainak

23
Jézus pedig felele nékik, mondván: Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az embernek Fia.
24
Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.
25
Aki szereti a maga életét, elveszti azt; és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.
26
Aki nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.
27
Most az én lelkem háborog; és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára.
28
Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Szózat jöve azért az égből: Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem.
29
A sokaság azért, amely ott állt és hallotta vala, azt mondá, hogy mennydörgött; mások mondának: Angyal szólt néki.
30
Felele Jézus és monda: Nem én érettem lőn e szó, hanem ti érettetek.
31
Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme:
32
És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok.
33
Ezt pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia.
34
Felele néki a sokaság: Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad: hogyan mondod hát te, hogy az ember Fiának fel kell emeltetnie? Kicsoda ez az ember Fia?
35
Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.
36
Míg a világosságotok megvan, higyjetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük.
37
És noha ő ennyi jelt tett vala előttük, mégsem hivének ő benne:
38
Hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta beszéde, amelyet monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? és az Úr karja kinek jelentetett meg?
39
Azért nem hihetnek vala, mert ismét monda Ésaiás:
40
Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívöket; hogy szemeikkel ne lássanak és szívökkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
41
Ezeket mondá Ésaiás, amikor látá az ő dicsőségét; és beszéle ő felőle.
42
Mindazáltal a főemberek közül is sokan hivének ő benne: de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből:


Eljött az idő a világ kárhoztatása, más néven a fordulópontja.  Elérkezett a válság időpontja.
Jézus  önként adta az életét váltságul az emberek bűneiért, vétkeiért.
A sátán örült, hogy tervei győzedelmeskedni fognak, de tudjuk, hogy ezek az elképzelések a porba hullottak.  Pedig  Jézus egyik tanítványát is megkörnyékezte a sátán. Júdás volt a kiválasztott.

János 13
1
A husvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához, mivelhogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket.
2
És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt,
3
Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy,
4
Felkele a vacsorától, leveté a felső ruháját; és egy kendőt vévén, körülköté magát.
5
Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelylyel körül vala kötve.
6
Méne azért Simon Péterhez; és az monda néki: Uram, te mosod-é meg az én lábaimat?
7
Felele Jézus és monda néki: amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted.
8
Monda néki Péter: Az én lábaimat nem mosod meg soha! Felele néki Jézus: Ha meg nem moslak téged, semmi közöd sincs én hozzám.
9
Monda néki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is!
10
Monda néki Jézus: Aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan.
11
Tudta ugyanis, hogy ki árulja el őt; azért mondá: Nem vagytok mindnyájan tiszták!
12
Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén, monda nékik: Értitek-é, hogy mit cselekedtem veletek?
13
Ti engem így hívtok: Mester, és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok.
14
Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait.
15
Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.
16
Bizony, bizony mondom néktek: A szolga nem nagyobb az ő Uránál; sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte.
17
Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
18
Nem mindnyájatokról szólok; tudom én kiket választottam el; hanem hogy beteljesedjék az írás: Aki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem.
19
Most megmondom néktek, mielőtt meglenne, hogy mikor meglesz, higyjétek majd, hogy én vagyok.
20
Bizony, bizony mondom néktek: Aki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be; aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.
21
Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen nyugtalankodék lelkében, s bizonyságot tőn, és monda: Bizony, bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem.
22
A tanítványok ekkor egymásra tekintének bizonytalankodva, hogy kiről szól.
23
Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugszik vala, akit szeret vala Jézus.
24
Int azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól?
25
Az pedig a Jézus kebelére hajolván, monda néki: Uram, ki az?
26
Felele Jézus: Az, akinek én a bemártott falatot adom. És bemártván a falatot, adá Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának.
27
És a falat után akkor beméne abba a Sátán. Monda azért néki Jézus: amit cselekszel, hamar cselekedjed.
28
Ezt pedig senki sem érté a leültek közül, miért mondta néki.
29
Némelyek ugyanis állíták, mivelhogy az erszény Júdásnál vala, hogy azt mondá néki Jézus: Vedd meg, amikre szükségünk van az ünnepre; vagy, hogy adjon valamit a szegényeknek.
30
Az pedig, mihelyt a falatot elvevé, azonnal kiméne: vala pedig éjszaka.


Nem tudom, hogy Júdás milyen lelkülettel hagyta, hogy Jézus megmossa a lábát. Őt tetőtől talpig meg kellett volna fürdetni, hogy megszabaduljon rettenetes tervétől. De tudjuk, nem lehetett, ennek így kellett megtörténnie.
Az utolsó vacsorán egyszerre mártotta Júdás a tálba a falatot Jézussal, de nem vette el a kezét.

Márk 14. 17-21
17
Mikor pedig este lőn, oda méne a tizenkettővel.
18
És amikor leülnek és esznek vala monda Jézus: Bizony mondom néktek, egy közületek elárul engem, aki velem eszik.
19
Ők pedig kezdének szomorkodni és néki egyenként mondani: Csak nem én? A másik is: Csak nem én?
20
Ő pedig felelvén, monda nékik: Egy a tizenkettő közül, aki velem együtt márt a tálba.
21
Az embernek Fia jóllehet elmegy, amint meg van írva felőle; de jaj annak az embernek, aki az embernek Fiát elárulja; jobb lenne annak az embernek, ha nem született volna.


 A végkifejlet ismert. Júdás elárulta Jézust, pénzért.

Máté 26,15:
„és így szólt: „Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt?” Azok harminc ezüstöt állapítottak meg neki.”

 Amikor ráébredt cselekedetének súlyára visszavitte a pénzt megbízóinak, de büszkesége nem engedte meg, hogy bocsánatot kérjen az Úrtól. el is érte őt a végzete.

Máté 27,6-7:
„A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak: „Nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérdíj.” Aztán határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a Fazekasmezőt, az idegenek számára temetőnek.”


Ismert, előttünk, hogy Jézus keresztre feszítése utáni harmadik napon feltámadt és a sátán örömét romba döntötte. Meghasadt a kárpit, Jézus szavaival beteljedesett a küldetése. Elérkezett az idő.

Lukács 23.
44
Vala pedig mintegy hat óra, és sötétség lőn az egész tartományban mind kilenc órakorig.
45
És meghomályosodék a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasada.
46
És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván, meghala.
47
Látván pedig a százados, ami történt, dicsőíté az Istent, mondván: Bizony ez ember igaz vala.
48
És az egész sokaság, mely e dolognak látására ment oda, látván azokat, amik történtek, mellét verve megtére.


Elérkezett az idő a mi életünkben is, hogy megtérjünk. Elérkezett az idő, hogy megbánjuk bűnös életünket, azt letegyük megváltónk elé és új életet kezdjünk.
Elérkezett az idő, hogy engedelmeskedjünk az Úr szavának, teljesítsük az ő kéréseit, parancsait és hűségesek maradjunk hozzá.
Elérkezett az idő, hogy hirdessük az evangéliumot, a megváltást, a szabadulást ebből a bűnös világból.
Elérkezett az idő, hogy feleszméljünk arra, hogy az idő közel van Jézus visszaérkezéséhez.
Ne késlekedjünk!

Jelenések 1,3
Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van.

"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #119 Dátum: 2013 Március 25, 11:31:35 »
Köszönöm, kedves Pista testvérem a tanítást! Nagyon komoly Isten Szava, és nem vehetjük félválról, nem halogathatjuk a döntést.

Ezért, amint a Szentlélek mondja: "Ma, ha az ő szavát halljátok, 8. ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában
Zsid 3,7

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10