Szerző Téma: Utolsó idők a Bibliában  (Megtekintve 22377 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #120 Dátum: 2013 Április 07, 18:09:16 »
A Máté evangéliumának 24.fejezetében (Mk. 13; Lk 21) miután beszélt Jézus visszajöveteléröl, mondja a következö mondatot:

"Okuljatok a fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. 33. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt.
Mt 24,32

De mire vonatkozik ebben a példában a fügefa?

 :290:

 
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #121 Dátum: 2013 Április 13, 18:14:22 »
 :?:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #122 Dátum: 2013 Április 13, 19:10:17 »
Arra gondolok, hogy a fügefa készen áll arra, hogy termővé váljon és gyümölcsöt teremjen.Nekünk is készen kell állni mindenkor arra, hogy Jézus visszajöhet. Ne akkor kezdjünk el kapkodni amikor már késő.
Láthatjuk és érezhetjük, hogy már az utolsó időket éljük. Felgyorsult idő, háborúk, katasztrófák, hamis próféták.
Nekem az üzenet ebből az, hogy legyünk mindig készen.

Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok melyik órában jön el a ti Uratok!” (Mt 24,42)
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #123 Dátum: 2013 Április 13, 19:57:43 »
Igen készen kell lennünk... Nekem érdekes az összefüggés is:


A fügefa érleli első gyümölcsét,
és a szőlők virágzásban vannak, jóillatot adnak;
kelj fel én mátkám, én szépem, és jőjj hozzám!

Énekek 2,13    

De van még egy aspektus is.... ami az utolsó idökkel szorosan összefügg:

    
Mint szőlőfürtöket a pusztában, úgy találtam Izráelt; mint a fügefa első termésének zsengéjét, úgy néztem a ti atyáitokat;
Hós 9,10

A fügefa Izraelt is jelképeti a Szent Írásban.

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #124 Dátum: 2013 Április 16, 16:00:52 »
A Szent Írás alapján az egyik legmarkánsabb jele az utolsó idöknek Izrael összegyüjtése a szétszóratásból, a diaszpórából. Ki gondolta volna a 40-es évek elején, vagy azelött, hogy Isten Szava pár év múlva szószerint beteljesedik. Többek között erröl olvasunk Jeremiás prófétánál:

Most mégis ezt mondja az ÚR, Izráel Istene, erről a városról, amelyről azt mondjátok, hogy fegyver, éhínség és dögvész folytán a babilóniai király kezébe kerül: 37. Összegyűjtöm majd népét mindazokból az országokból, ahová szétszórtam lángoló haragomban és nagy felháborodásomban. Visszahozom őket erre a helyre, letelepítem, és biztonságban lesznek. 38. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. 39. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. 40. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. 41. Örömmel teszek jót velük teljes szívemmel és lelkemmel, és véglegesen elültetem őket ebbe a földbe. 42. Mert ezt mondja az ÚR: Ahogyan elhoztam erre a népre mindezt a nagy rosszat, ugyanúgy elhozom rájuk mindazt a jót is, amit most ígérek nekik.
Jer 66,36-42

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #125 Dátum: 2013 Április 22, 13:39:24 »
Jön majd olyan idő - így szól az én URam, az ÚR -, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az ÚR igéjének hallgatására. 12. Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az ÚR igéjét, de nem találják.
Ám 8,11-12

Nekünk - amíg nappal van - annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat.
Jn 9,4
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #126 Dátum: 2017 December 22, 15:30:14 »

A Templom


A templomban (Hieron) találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. 15. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból.
Jn 2,14-15

A „Hieront” talán úgy lehetne lefordítani, mint a kőből épült templomi épület komplexusa. Sohasem lesz allegórikusan alkalmazva.

Jézus így felelt nekik: "Romboljátok le ezt a templomot (Naos), és három nap alatt felépítem." 20. Ezt mondták rá a zsidók: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom (Naos), és te három nap alatt felépíted?" 21. Ő azonban testének templomáról beszélt.
Jn 2,19-21

„Naos” magára  a  belső szentélyre  utal és mint látjuk Jézus itt  allegórikusan beszél a Szentélyről, mint testének Templomáról.

Most nézzük meg, Pál apostol kiejelntését a Szent Lélek által:

Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. 4. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába „Naos” is, azt állítva magáról, hogy ő isten.
2Thess 2,3-4

Itt eredetiben a „Naos” szó szerepel, amit Templomnak fordítanak.

És itt is a „Naos” kifejezés áll:

Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma „Naos” vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?
1Kor 3,16

Tehát itt is a szellemi vonatkozásról van szó, nem valami kőből épült Templomról.

Pál továbbá írja:

A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. 8. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével.

2Thessz 2,7-8

Tehát a Törvénytiprás szelleme, amely beül Isten Templomába, tehát itt egyértelműen (Naos) szellemi vontakoztatásról van szó, mivel már akkor is folytatja a Törvénytiprást, amikor már nincs tovább kőből épült Templom. Ellenben ez a Törvénytipró egyszer megjelenik személyesen, akit Jézus megsemmisít puszta megjelenésével dicsőségben! Nem kell Jézusnak harcolnia vele, a sötétség megsemmisül, ha megjelenik a dicső Világosság!

Az utolsó idők jeleihez tartozik, hogy a gonoszság, a sötétség, a hamisítás, a hazugság, az Isten Törvényének elutasítása, egyre intenzívebb lesz.


Mit látunk ma?

A német Evangélikus egyház például kiadott egy olyan dokumentet, melyben felszólítja híveit arra, hogy fogadják el a melegek házasságát, mint egy Istentől is akart és elfogadott életformát. De MO-on is működik a „meleg kersztények” honlapja. Mások tagadják Izrael helyreállításának Ígéretét, és antiizraeli, antiszemita hazugságokat terjesztenek. Azután ott van a keresztény üzlet. Kiszedik a szegények, a nincstelenek zsebéből is a tizedet, hogy finanszírozzák saját uralmukat. Ne tévelyegjünk, ez az üzlet kőkemény buisness. Alaposan ott van már a Törvénytiprás Isten Templomában. Lehetne folytatni a felsorolást, de nem ez a célom. Célom az, hogy ne legyünk részesei e Törvénytiprásnak.

E törvénytipról beszél Dániel Próféta is:

Sokat beszél majd a Felséges ellen, és gyötörni fogja a Felségesnek a szentjeit. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket! és a törvényt!.
Dn 7,25

Parancsára előállnak csapatai. Meggyalázzák a megerősített szentélyt, megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják az iszonyatos bálványt. 32. Akik vétkeztek a szövetség ellen, azokat ráveszi, hogy elhagyják hitüket. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez.
Dn 11,31-32

Ez már egyszer bekövetkezett Antiochus Epiphanes idejében:

Halálbüntetés terhe mellett a szeleukida uralkodó, Antiochus Epiphanes megtiltotta a mózesi Törvények szerinti életet. Sőt, a tízparancsolatot érvénytelennek nyilvánították és Tóratekercseket égettek nyilvánosan. A zsidó ünnepeket többé nem volt szabad megünnepelni, a Sabbatot sem tarthatták meg és a templomban sem mutathattak be áldozatot. Magát a körülmetélkedést is megtiltották. Az elnyomás akkor érte el csúcspontját, amikor IV. Antiochus a jeruzsálemi Templomban Zeusz oltárt állíttatott fel, disznót áldozott és büntetlenül benyomult a Templomban a Szentek Szentjébe. Mindez kiszlév hónap 25-én történt Kr.e. 167-ben. Ez adott alkalmat a zsidó felkelésére a gyűlölt idegen uralom ellen. 
Makkabeus Júdás irányítása alatt a szeleukida katonák többszörös túlerejét legyőzték, és a zsidók földjét felszabadították. Kiszlév hónap 25-én a Kr.e. 164. évben, három évvel a Templom megszentségtelenítése után a megtisztított Templom felszentelését ünnepelték, a Hanukkát. Nyolc napig tartott az ünnep (II. Makk. 10, 1-8).

Nagyon sokan vállalták inkább a halált, minthogy sem engedelmeskedjenek a törvénytiprónak.

Jézus is felment Jeruzsálemben a Templomszentelés ünnepére (Jn 10,22-23). A „Hanukka” felszentelést jelent szószerint.

Tehát annak idején a kőből épült Templomról volt szó, ellenben ez Jézus előtt történt, de Jézus beszél egy jövőbeli beteljesedésről.

   
Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):

Mt 24,15

Jézus utal azonban a Templom szellemi valóságára:   

Mi hallottuk, mikor ezt mondá: Én lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és három nap alatt mást építek, a mely nem kézzel csináltatott.

Mk 14,58

Tehát a jövőbeli Templom már nem kézzel készített Templom.

Habár itt még Jézus a kőből épült Templomra (Hieron) utal:

És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a templomból "Hieron", az ökröket is a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté;
Jn 2,15    

Itt viszont már nem a kőből épült Temlomról van szó:
   
Ha valaki az Isten templomát (Naos) megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma (Naos) szent, ezek vagytok ti.
1Kor 3,17

Jézus szavain át értjük meg Ezékiel proféciáját is:

Ezért mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak. 17. Ezért mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Összegyűjtelek benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és nektek adom Izráel földjét.
Ez 11,16-17

Mi hallottuk, mikor ezt mondá: Én lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és három nap alatt mást építek, a mely nem kézzel csináltatott.

Mk 14,58

Jézus volt a diaszpórában népe Szentélye. Izrael Szentje nem szunnyad és nem alszik el.


Ne ringassuk magunkat önigazultságban. Jézus megtérésre hívja fel hat gyülekezetet figyelmét a hét gyülekezet közül.

Ma még nem késő... Ne kelljen ezt hallani:

"A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van: Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. 2. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. 3. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg!
Jel 3,1-3

Ám itt sem volt mindenki halott:

De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá.
Jel 3,4

Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. 21. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán. 22. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!"
Jel 3,20-22

Advent idején megemlékezünk Jézus visszajöveteléről. Igen az Advent végére érkeztünk. Jézus hamar visszajön, és puszta megjelenésével megsemmisíti a törvénytiprót! Nem kisded Jézuskaként, hanem dicsőségben, mint a királyok Királya és uraknak Ura! Mint Dávid gyökere és hajtása, mint Júda Oroszlánja, a fényes Hajnalcsillag!

Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. 18. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!
2Pt 3,17-18Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #127 Dátum: 2017 December 26, 07:54:55 »
Fény a sötétségben

Akkor ezt mondta az ÚR Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet az ég felé, és akkor olyan sötétség lesz Egyiptom földjén, hogy tapintani lehet a sötétséget! 22. Mózes kinyújtotta kezét az ég felé, és sűrű sötétség támadt egész Egyiptomban három napig. 23. Az emberek nem látták egymást, és három napig senki sem tudott kimozdulni a helyéről. De ahol Izráel fiai laktak, mindenütt világos volt.

2Móz 10,21-23

Amikor olvastam ezt az Igeszakaszt, csodálatosan megmutatta Isten mekkora mélysége van ennek a jelenetnek. Három napig sűrű sötétség Egyiptomban... Az emberek a sötétségtől megvakultak, semmit sem láttak. Ez szellemi értelmben is így van. Ahol szellelmi sötétség van, ott szellemi vakság a következmény. Mégis Gósen földjén, ahol az izraeliták laktak, mindenütt világos volt. Ahol Isten van jelen népe között, ott ragyog a világosság, mert Isten maga a világosság. Ha Isten büntet, sohasem engedi, hogy az övéi is szenvedjenek a bűnösökkel.

Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól a ki irgalmas, kegyelmes és igaz.
Zsolt 112,4

Másrész ezt is mondja a Zsoltáros:

Dávidé. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre! 2. Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. 3. Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. 4. Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! 5. Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: 6. világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. 7. Légy csendben, és várj az ÚRra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja!
Zsolt 37,1-7

Ma, amikor az utolsó idők utolsó szakaszához értünk, látható, hogy egyre sötétebb a világ körülöttünk, de nem csak világi szinten, hanem még egyházakon belül is. A világ szellemisége nem állt meg a Templom ajtaja előtt. Sokan elhagyták a világosságot és a szellemi sötétségben megvakultak.  Ha a fáraó engedett volna Istennek és elengedi Izraelt, akkor Isten nem keményítette volna meg szivét mégjobban, és maradhatott volna a világosságban.  Az engedetlenség következménye a sötétség és a vele járó vakság. DE! Arra is figyelmeztet az Íge, hogy ne induljunk fel az alattomos embereken. Az Isten világossága egyben tökéletes védelmet is nyújt.

Izraelnek is bízni kellett az Úrnak és engedelmeskedni. Ez ma is a mi menedékünk. Tombolhat a világ, ha Isten jelenlétében vagyunk világossá teszi a jogot.

Jézus mondja:

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."
Jn 8,12

A legcsodáltosabb Ígéret! De ennek előfeltétele, hogy megalkuvás nélkül kövessük a Messiást.

És nem csak hogy Ő maga a Világosság, hanem nekünk is átadta az Ő világosságát.

Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. 15. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. 16. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."
Mt 5,14-16

Egyiptomban sűrű sötétség és vakság uralkodott. Ma is a világban sűrű sötétség és vakság uralkodik. De a Világ Világossága adta nekünk a Világosságot, hogy mi is világítsunk ebben a sötét világban.

Nem mindig kellett az embereknek a világosság, nem is olyan régen a kommunista rendszerben is inkább szerették az emberek a sötétséget, mint a világosságot. Nem is volt mindig veszélytelen világítani Isten Ígéjével. De aki világosságban jár, nem rejtheti el azt, még akkor sem, ha gúny, vagy üldöztetés veszélye fenyeget.  Világosságra a sötétségben van legnagyobb szükség!

A jó cselekedetek... Ez a világosság, amely világít, és amivel dicsőítjük a mi Mennyei Atyánkat!

Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. 5. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. 6. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. 7. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. 8. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét.

1Thessz 5,4-8

János Apostol is beszél nekünk a világosság tartalmáról:

Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. 6. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. 7. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 8. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. 9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. 10. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.
1Ján 1,5-10

A világosságban minden szenny látható, a világosságban látjuk meg, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy a bűneinket megvalljuk, és Isten megtisztítson minket minden szennytől. A világosság egyben azt is jelenti, hogy közösségünk van egymással.

Ezért is írja tovább János apostol:

Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok: ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. 8. Viszont új parancsolatot írok nektek: azt, ami igaz őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. 9. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. 10. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató; 11. aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét.

1Ján 2,7-11

Tehát a közöségünkben a szeretet legyen képmutatás nélküli, mert csak akkor járunk a világosságban.  Érdekes az is, hogy először a „régi” parancsolatot említi János apostol, amely kezdettől kezdve megirattak. Erről beszél Jézus is, amikor a két fő parancsolatra hívja fel a figyelmet. Először szeretet Isten iránt teljes lényünkből,  utánna pedig embertársaink iránti szeretet a két legfontosabb parancsolat. Csakis így járhatunk a világosságban. A szeretetben Isten jelenlétét tapasztaljuk meg, és ahol Ő jelen van, ott nem uralkodhat a sötétség.

Mégis új ez a parancsolat, miért? Mert Jézus nélül semmit sem cselekedhetünk! Ha megmaradunk Jézus szeretetében, akkor tudunk mi is világítani.


Isten még a sötétséget is világossá teheti:


Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság: 12. a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.

Zsolt 139,11-12

Ezért is imádkozzunk a Zsoltáríróval:

Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! 24. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!
Zsolt 139,23-24

Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.

Péld 4,18    


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4073
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #128 Dátum: 2017 December 30, 14:25:27 »
Ámen!  :2smitten:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #129 Dátum: 2019 Február 17, 13:47:55 »
Egyik kedvencem a Jelenések könyvéből:

"Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, de aki igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is! Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.
Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag.
A Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!"

Ezek a legutolsó események a világ történelmében, ezek a legutolsó idők mielőtt elkezdődne az időtlenség, az örökkévalóság.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4073
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #130 Dátum: 2019 Február 23, 19:41:00 »
Ámen!  :2smitten:

Benne élünk az utolsó napokban.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #131 Dátum: 2019 December 02, 16:06:25 »
Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. 9 Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. 10 De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek.
Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, 12. akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! 13. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. 14. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon bennetek békességben.
A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek - a neki adott bölcsesség szerint - 16 szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. 17 Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. 18 Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!

2Pt 3,8-18

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #132 Dátum: 2020 Február 19, 13:48:15 »
A tíz szűz

Nemrég olvastam egy svájci honlapon erről a témáról. Összehasonlította ezt a példázatot a tűzoltók készenléti szolgálatával.  Nem lehet előre tudni, mikor gyullad ki valahol egy tűz, ám mégis készenlétben kell lenni a tűzoltónak, azonnal reagálni és a legmélyebb álomból  riasztva is sürgősen indulni kell eloltani a tüzet. Nincs idő arra, hogy tartályát akkor töltse fel vízzel. Erről előre kell gondoskodni. Tetszett a hasonlat.

E példázatban valóban a készenlét fontosságáról beszél az ÚR. Arról is szól, hogy mindenkinek magának kell gondoskodni arról, hogy legyen elég olaj a lámpásában. Nem segít az, hogy másoknak van olajuk.

Jézus visszajön, ehhez nem fér kétség. Talán pont abban a pillanatban, amelyikben nem is gondoljuk.

Még egy nagyon fontos üzenete ennek a példázatnak: Ismer-e minket az ÚR? Ne hogy azt kelljen hallani: „Nem ismerlek titeket!“

Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét vallja.
2Tim 2,19
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #133 Dátum: 2020 Március 09, 10:55:26 »
Legyünk józanok

A világ barométere vihar felé mutat, már láthatók a fekete viharfelhők a horizonton. Nagyon felgyorsultak az események: erdőtüzek, klímaváltozás, terror, háborúk, menekültkérdés, karasztrofális sáskajárás Afrikában és másfelé, koronavírus, várható gazdasági válság, csak hogy néhányat megemlítsek. E világ aggodalma szinte hisztériás és vallási jelleget öltött. Mégsem akarják tudomásul venni, hogy mindezek az események, amelyek Jézus visszajövetelét megelőzik, figyelmeztetés gyanánt adatott.

Emberileg nézve a jövő nem sok jóval kecsegtet. Ám Isten gyermekei tudják, hogy Jézus visszajövetele előtt még a természet erejei is megrendülnek. Habár komolyan kell vennünk ezeket a  jeleket, mégsem kell félelmben rettegnünk,  hanem megújult lélekkel állhatasságra törekedni, imádkozó szívvel hirdetni az Evangéliumot e bűnös vilá felé.

Mi nem a katasztrófákat várjuk, hanem drága Megváltónk eljövetelét boldog reménységben!

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. 2. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? 3. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.”

Jn 14,1-3

Az egész Szent Írás központi gondolata, hogy Jézus visszajön, és uralkodni fog. Isten az Ő gyermekeit már itt e földön készíti fel erre a dicsőséges eseményre. Vére által megváltott, és feltámadott, és ígéretünk van, hogy vele együtt fogunk élni az Örökkévalóságban.

„Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. 12. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. 13. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.”
2Tim 2,11-13

Aki hitben elfogadta Jézus megváltását, abban lakozást vett a Szent Lélek által Jézus. Ő bennünk és mi Őbenne.

„Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. 5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.”
Jn 15,4-5

Jézus visszajön, és felszólított, hogy legyünk készen. De hogyan? Úgy, hogy megmaradunk hűségesen Őbenne.


„Mármost, gyermekeim, maradjatok meg őbenne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor. 29. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tőle született.”

Jn 2,28-29

   
„Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.”
1Pt 1,13
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4073
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #134 Dátum: 2020 Március 09, 13:43:17 »
Ámen! Pont ezeken és hasonlókon gondolkodtam én is, Elisabeth, és erről beszélgettünk itthon.
A hívő ember reménysége olyan, mint egy erős horgony. Látjuk a jeleket, de tudjuk, hogy amit Jézus ígért az Őt szeretőknek, az valóság:
"Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek." Nincs annál jobb, csodálatosabb, mint Jézus Krisztus jelenléte.
Hiszem, hogy megőrzi az igazakat. "De ha nem tenné is" - akkor is hűségesek leszünk Hozzá. Nincs más alternatíva. Valaki kicsit viccesen azt mondta, hogy most már "fél lábon is ki kell bírni" - olyan közel van az Úr napja.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.