Szerző Téma: törvény? kegyelem!  (Megtekintve 11349 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető m.ági

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 837
 • gyermek
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #15 Dátum: 2011 November 09, 09:53:30 »
Kedves Testvéreim!

Úgy gondolom én is hogy a törvény jó, és megláthatjuk Benne Isten akaratát. A királyi törvény alá rendeltetett a többi törvény is:

36. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?
37. Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
38. Ez az első és nagy parancsolat.
39. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
40. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

Mt 22,36-40

Ha betartom a törvényt az ÚR iránti szeretetböl, az engedelmesség, ha pedig a másikra akarom eröszakolni, az törvénykezés.

Szeretettel, Shalom

 :2smitten:


ennek a gondolatnak különösen örültem, mert eddig erre nem gondoltam.
 :2smitten:
ági
Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire
zsolt 54.4

Nem elérhető m.ági

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 837
 • gyermek
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #16 Dátum: 2011 November 09, 13:08:18 »
http://www.youtube.com/watch?v=FGq9hHP8cV8#ws

Nem vádol már senki sem!

Leteszem eléd a terheket.

Szabad lettem

Te vagy a legnagyobb ajándék!!!
Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire
zsolt 54.4

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #17 Dátum: 2011 November 09, 14:45:11 »
Igen, Jézus Krisztus megváltása a legnagyobb ajándék amelyben részesülhetünk.
Hálás vagyok kedves testvérem, hogy veled együtt én is szabad lehettem.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #18 Dátum: 2011 November 09, 18:10:21 »

Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.
Rm 7,12   

Mi történik, amikor a kegyelem életbe lép?

Nézzük meg a házasságtörö asszony példálján.

Rajta kapták a házasságtörésen, és a törvény szerint halálbüntetés jár. Akkor jön Jézus Krisztus és mit tesz? Hatályon kivül helyezi a törvény átkát, az az a törvény konzekvenciáját. „ÉN sem kárhoztatlak!” Ezzel azonban az a törvény, hogy ne paráználkodj, nem szünt meg, a törvény érvényes maradt továbbra is. Söt, hogy folytatja? „Eredj el, és többé ne vétkezzél.

13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ:
14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.

Gal 3,13-14

Tehát Ábrahám áldását és a Lélek igéretét nem cselekedetek által nyerjük el, hanem hit által ingyen kegyelemböl. De mit jelent szeretni? Mit is mond Jézus Krisztus?

9. A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben.
10. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

Jn 15,9-10

Tehát ha az ÚR Jézus megtartotta Isten parancsolatait, mi sem mondhatjuk, hogy szabadokká lettünk attól. A szeretet kifejezöje Krisztus parancsolatainak megtartása.

Szerintem a legcsodálatosabb, hogy maga az ÚR munkálja bennünk az akarást, a Lélek segít a mi erötlenségünkön. Tehát itt is nem emberi erölködésre van szükség, hanem szeretetben és hitben engedelmességre.

Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.
Zsolt 51,12    
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető m.ági

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 837
 • gyermek
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #19 Dátum: 2011 December 12, 10:32:28 »
2011. 12. 12.
Vasárnapi istentiszteleten hangzott el a következő:
Lukács Evangéliuma:19:2   És ímé vala ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak; és az fővámszedő vala, és gazdag.
Lukács Evangéliuma:19:5   És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus, látá őt, és monda néki: Zákeus, hamar szállj alá; mert ma nékem a       
                                                 te  házadnál kell maradnom.
Lukács Evangéliuma:19:8   Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől 
                                                valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe.

neki sikerült


Márk Evangéliuma:10:
17
    És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?
18
    Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.
19
    A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy, kárt ne tégy; tiszteljed atyádat és anyádat.
20
    Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva.
21
    Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet.
22
    Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan; mert sok jószága vala.Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és
                                        add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet.


neki nem sikerült


Mind a ketten szerették volna Jézust követni, de csak az egyiknek sikerült. De a gazdag ember cselekedetek által akart Jézushoz közel
kerülni, Zákeus pedig kegyelemből.
Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire
zsolt 54.4

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #20 Dátum: 2011 December 12, 19:36:33 »
Olyan jó, hogy folytatódik a Márk Evangéliumában a 10. fejezet tovább:

A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni! 25. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni." 26. Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás közt: "Akkor ki üdvözülhet?" 27. Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: "Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges."

Mk 10,24-27

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #21 Dátum: 2011 December 12, 22:17:00 »
Ámen! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető m.ági

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 837
 • gyermek
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #22 Dátum: 2012 Január 05, 10:35:29 »

Róma 6.
14
    Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
15
    Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
16
    Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
17
    De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.
18
    Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
19
    Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.
20
    Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
21
    Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.
22
    Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
23
    Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.
Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire
zsolt 54.4

Nem elérhető m.ági

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 837
 • gyermek
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #23 Dátum: 2012 Augusztus 01, 16:05:00 »
Kegyelemből léphetünk be
Szent jelenlétedbe,
nem saját érdemeinkből,
csak Jézus vérében,

Jelenlétedbe hívsz most,
hívsz óh Uram,
Kegyelem által vezérelsz
jövök hozzád Uram.

Minden törvényszegésünket
elvetted,
A halálból lelkem kimentetted.


Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire
zsolt 54.4

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #24 Dátum: 2012 Augusztus 02, 09:46:41 »
Kegyelemből léphetünk be
Szent jelenlétedbe,
nem saját érdemeinkből,
csak Jézus vérében,

Jelenlétedbe hívsz most,
hívsz óh Uram,
Kegyelem által vezérelsz
jövök hozzád Uram.

Minden törvényszegésünket
elvetted,
A halálból lelkem kimentetted.

Köszi. Éppen ma hoztam be ide ezt a dalt, a zene célja topikba. Szerintem nagyon jó szövege van. Csak én igy ismerem: "A bárány drága szent vérével mostál meg")

Nem elérhető tothg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3053
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #25 Dátum: 2012 Augusztus 02, 16:02:33 »
János 1
14  És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.


Nagyon érdekes, hogy az Ige, egyszer már eljött a földre egy más formában: a törvény formájában, és persze a próféták kijelentésének a formájában. Szerintem a törvény ugyanaz az Ige, és ugyanaz az igazság, mint maga Jézus, de mégsem tudott segíteni a bajba jutott embereken. Nagyon érdekes, hogy az Írás is azt mondja, hogy az igazság szabadokká tesz benneteket. A törvény mégsem volt képes szabadokká tenni bennünket. Vajon miért?
Mi emberek sokféle dologra használjuk az "igazság" kifejezését, mint ahogy én is tettem a fenti sorokban. A legtöbb esetben az igazságot, egy "tény valóságának" nevezzük, de ezzel az igazsággal általában csak tényszerű dolgokat tudunk közölni. Például egy ige alapján rámutathatunk egy ember hibáira, gyengeségeire, vagy arra a pontra, ahol éppen elbotlott. Viszont ez semmilyen segítséget nem tud adni, csak annyit, hogy megtudtuk, hogy legközelebb mire vigyázzunk. A bajból nem emel ki bennünket.
János apostol azt állítja, hogy az Ige testté lett nemcsak egy része, nemcsak a valóság tényszerűsége (igazság), hanem az Isten beszédének a teljessége lett testté.
Erről a személyiségről (az Igéről) azt a két jellemzőt állít: tele volt igazsággal, és kegyelemmel.
Én úgy látom (a tévedés jogát fenntartom magamnak), hogy az igazság szó ebben az értelemben a "valóság tényszerűségét" jelenti, vagyis Jézus, azaz a testté lett Ige minden ízében a valóságot hordozza, és nincs benne valótlanság (ha úgy tetszik hazugság). E mellett tele volt kegyelemmel. A kegyelem mindaz, amit nem érdemeltünk meg, de Isten számunkra tart fenn.
Amikor az írás azt állítja, hogy az Igazság tesz bennünket szabaddá, ott nem a "valóság tényszerűségéről" beszél csupán, hanem arra a kijelentésre apellál, amit Jézus mondott: "Én vagyok az igazság..."

Miért fontos ez? Amikor az írásokban keressük a választ, akkor sok igazságra (tényszerűségre) fogunk találni, de a tényszerűség idézése kegyelem nélkül nem képes megmenteni senkit. Mert az Igazság (Jézus) tesz szabaddá, aki tele van igazsággal (tényszerűséggel) és kegyelemmel.
"Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #26 Dátum: 2012 Augusztus 02, 17:25:56 »
Szia Gábor!
Örülök, hogy azok közé a hivők közé tartozol, akik elismerik, hogy Jézus a testté lett Ige. Ha pedig ez igaz, akkor a törvény maga Jézus, tehát a törvény jó, csak mi nem voltunk jók ahhoz, hogy be is tölthessük. Ennek egyszerű az oka: egyedül Jézus vére az, ami minket feljogosithat arra, hogy Isten dicsőségében ne halált kapjunk, hanem életet. Az ó-szövetség idejében élt emberekhez is kegyelemmel fordult az Isten, hiszen ugyanaz az Isten, aki Jézust is küldte nekünk, csak nem volt ott a vér rajtuk, hogy a kegyelem teljessé lehessen.
Nem véletlen mondta azt a mi Urunk:
"Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet és senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam." Nincs más út, mert a bakok, tulkok vére nem tudta lemosni a bűnös emberek vétkeit."

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #27 Dátum: 2012 Augusztus 02, 21:33:32 »
Jézus betöltötte a törvényt, de nem oldotta fel. Erröl teljesen nyíltan beszél a Hegyi beszédben.  A szabadság nem törvénytelenséget jelent még csak nem is törvénynélküliséget. Mert ma is érvényes:

Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.
Mt 5,18

Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.
1Jn 3,4    

Am a testté lett Íge egyben a tökéletes engesztelö Bárány.

A törvényt testünk erötlensége miatt nem tudjuk betölteni, és viszont engesztelés nélkül a halál várna ránk.

De miben van az engesztelés? A vérben.

Véresáldozatban és ételáldozatban nem telik kedved: nyitott fület adtál nekem. Égőáldozatot és vétekáldozatot nem kívánsz.
8. Akkor így szóltam: Íme, megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam.
9. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van.

Zsolt 40,7-9

4. Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.
5. Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem,
6. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél.
7. Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat.
Zsid 10,4-7

11. És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, a melyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.
12. Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,
13. Várván ímmár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei.
14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
15. Bizonyságot tesz pedig erről mi nékünk a Szent Lélek is, mert minekutána előre mondotta:
16. Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat,
17. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

Zsid 10,11-17

Jézus a szövetséget, és annak parancsolatait megerösítette (mint azt a Hegyibeszédben találjuk) és ezeket a szívünkbe írta be!

Tökéletes áldozata révén nem kell senkinek meghallni, aki hisz benne és a Vér által történö bünbocsátásban. Szabaddá tett bennünket a szeretetre és az engedelmességre Parancsolatainak, mert az a szeretet kifejezöje Megváltónk iránt!

Nem a törvénytröl szabadította fel azokat akik hisznek  és megbánják a büneiket, és engesztelést nyernek, hanem a törvény átkától:

Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk - mert meg van írva: "Átkozott, aki fán függ" –
Gal. 3:13.    

Nem törvényböl tartatunk meg, hanem kizárólag Jézus Krisztus engesztelö áldozata révén. Ám a kegyelem azoknak jár akik szeretik az Örökkévalót és Jézus Krisztust. Ez viszoont  azt jelenti, hogy megtartjuk a parancsolatait...

Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat."
Jn 14,21

Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek.
Jak 2,8

Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.
Csel 3,19    

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #28 Dátum: 2012 Augusztus 02, 22:13:15 »
János 1
14  És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.


Nagyon érdekes, hogy az Ige, egyszer már eljött a földre egy más formában: a törvény formájában, és persze a próféták kijelentésének a formájában. Szerintem a törvény ugyanaz az Ige, és ugyanaz az igazság, mint maga Jézus, de mégsem tudott segíteni a bajba jutott embereken. Nagyon érdekes, hogy az Írás is azt mondja, hogy az igazság szabadokká tesz benneteket. A törvény mégsem volt képes szabadokká tenni bennünket. Vajon miért?
Mi emberek sokféle dologra használjuk az "igazság" kifejezését, mint ahogy én is tettem a fenti sorokban. A legtöbb esetben az igazságot, egy "tény valóságának" nevezzük, de ezzel az igazsággal általában csak tényszerű dolgokat tudunk közölni. Például egy ige alapján rámutathatunk egy ember hibáira, gyengeségeire, vagy arra a pontra, ahol éppen elbotlott. Viszont ez semmilyen segítséget nem tud adni, csak annyit, hogy megtudtuk, hogy legközelebb mire vigyázzunk. A bajból nem emel ki bennünket.
János apostol azt állítja, hogy az Ige testté lett nemcsak egy része, nemcsak a valóság tényszerűsége (igazság), hanem az Isten beszédének a teljessége lett testté.
Erről a személyiségről (az Igéről) azt a két jellemzőt állít: tele volt igazsággal, és kegyelemmel.
Én úgy látom (a tévedés jogát fenntartom magamnak), hogy az igazság szó ebben az értelemben a "valóság tényszerűségét" jelenti, vagyis Jézus, azaz a testté lett Ige minden ízében a valóságot hordozza, és nincs benne valótlanság (ha úgy tetszik hazugság). E mellett tele volt kegyelemmel. A kegyelem mindaz, amit nem érdemeltünk meg, de Isten számunkra tart fenn.
Amikor az írás azt állítja, hogy az Igazság tesz bennünket szabaddá, ott nem a "valóság tényszerűségéről" beszél csupán, hanem arra a kijelentésre apellál, amit Jézus mondott: "Én vagyok az igazság..."

Miért fontos ez? Amikor az írásokban keressük a választ, akkor sok igazságra (tényszerűségre) fogunk találni, de a tényszerűség idézése kegyelem nélkül nem képes megmenteni senkit. Mert az Igazság (Jézus) tesz szabaddá, aki tele van igazsággal (tényszerűséggel) és kegyelemmel.

 :104:

Jézus maga az Ige! Ő AZ Isten szava! Ő nem változik, nem módosítja magát! Nem fog az emberekhez igazodni, hanem azért adatott, hogy mi igazodhassunk hozzá!
Az Ő Igéje egy szabály rend! Ne nevezzük törvénynek ha ez sújt helyez valakire... Nevezzük szabályrendnek. Ha valaki az Örökkévalóval akar járni, azt így és ez által megteheti! Ezért mondja Jézus:Jn 14,6   
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

Ez a szabály pedig senki kedvéért nem változik meg!
4Móz 23,19   
Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?

És erre Jakab ezt megerősíti a maiak számára: Azok számára akik azt gondolják, hogy az Örökkévaló Igéje, vagyis a Szentírás, a Máté evangéliumával kezdődik...
Jak 1,17   
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.


1Sám 15,29 Izráel fenséges Istene nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem ember ő, hogy megbánjon valamit.

Mielőtt azt gondolnád Testvérem, hogy Törvénykező vagyok, és ismeretlen fogalom számomra a kegyelem... Nos nagyon is Szükségem van Isten kegyelmére!
A nélkül sem múltam-sem jelenem sem pedig Jövőm nem lenne! De amiért ennyire nagyra értékelem Isten Kegyelmét és türelmét, nos pont ez az ami engem Istenfélelemre Indít!
Az én Iránta érzett szeretetem pedig abban mutatom ki, hogy az Ő tanítása szerint akarok élni!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #29 Dátum: 2012 Augusztus 02, 22:59:41 »
ÀMEN!

Idézet
A nélkül sem múltam-sem jelenem sem pedig Jövőm nem lenne! De amiért ennyire nagyra értékelem Isten Kegyelmét és türelmét, nos pont ez az ami engem Istenfélelemre Indít!

Isten Kegyelmét ingyen kaptuk, de nem olcsón!  És a kegyelem csak egy ítélet után lesz aktuális. Amíg nem ítélem meg és el magamban a bünt addig a kegyelem sem tud életbe lépni.

Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. 13. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek.
Róm 6, 12

Idézet
Mielőtt azt gondolnád Testvérem, hogy Törvénykező vagyok, és ismeretlen fogalom számomra a kegyelem... Nos nagyon is Szükségem van Isten kegyelmére!

Akkor ezek szerint Pál apostol is törvénykezö?

A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. 13. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla! Ellenben a bűn, hogy meglássék bűn mivolta, a jó által hoz rám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. 14. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. 15. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. 16. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó.
Róm 7,12-16

 :ima02: Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10