Szerző Téma: törvény? kegyelem!  (Megtekintve 9784 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető tothg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3053
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #30 Dátum: 2012 Augusztus 03, 06:17:43 »

Mielőtt azt gondolnád Testvérem, hogy Törvénykező vagyok, és ismeretlen fogalom számomra a kegyelem... Nos nagyon is Szükségem van Isten kegyelmére!
A nélkül sem múltam-sem jelenem sem pedig Jövőm nem lenne! De amiért ennyire nagyra értékelem Isten Kegyelmét és türelmét, nos pont ez az ami engem Istenfélelemre Indít!
Az én Iránta érzett szeretetem pedig abban mutatom ki, hogy az Ő tanítása szerint akarok élni!

Nem tudom miért feltételezed, hogy én ilyet gondolnék? Én nem feltételeztem, hogy te ezt fogod rólam feltételezni.
Ezek az írások nem rólad és nem rólam, szólnak, és még csak nem is arról, hogy bármelyikőnknek, milyen véleménye, látása van. Ez arról, hogy részt kaptunk a teljességből. Nekem szükségem van arra, ami nálad van (ezért elolvasom, és igyekszem magamévá tenni), hogy ne legyek "rövid látó", neked meg szükséged van arra, ami nálam van (ezért leírom, hátha jelenthet valamit számodra).
Egységre úgy jutunk, ha képesek vagyunk egymásról jót feltételezni.  :2smitten:
"Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3210
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #31 Dátum: 2012 Augusztus 03, 09:53:53 »
 :104:...Miért is gondolhattam azt hogy "esetleg" felmerülhet a "törvénykező" nézet????...

Nézd Gábor: Engem nem kell az egységre figyelmeztetni. Valahogy ez nekem az eddigiekben nem okozott problémát, és úgy gondolom az egységben való részvétel, az arra való törekedés,az egység megtartása tőlem nem idegen "viselkedési forma". Sőt: Isten kegyelméből ez a lételemem.
Bár Igaz: Nekem az a szó-az a megnevezés hogy Testvér, nem a tisztelet adás kötelező megnyilvánulása... AZ én hitem szerint: Nem egymást hívogatjuk Testvéreknek, hanem a Teremtő hívott minket gyermekeinek, és így lettünk tehát sokan testvérek! Ez pedig nem rajtunk áll, vagy nem is tőlünk indult, hanem Isten adta ezt így! Tehát ha mi az Ő gyermekei vagyunk, akkor egyben Testvérek is vagyunk... ha pedig ez így van, (márpedig így van) akkor ezt az ember nem tagadhatja meg! ( ha mégis, akkor az az illető ugye, saját magát zárja ki) 
Egyszóval ez az egységünk alapja... Bizony a Testvériség!
Isten tisztelete; Isten Imádata;Testvériség;Egység;Hosszútűrés;El-illetve Be fogadás;Szeretet... Ezek pedig mind olyan fogalmak, amikről nem beszélni kell, hanem megélni!

Jézus azt mondja: Jn 6,65   
És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki.


Ez pedig azt jelenti: Ha Isten nem küldte volna e az Ő Szavát, akkor még mindíg a világban bolyonganánk értelmetlenül és menthetetlenül...
Voltak olyanok a történelemben, akik csak kíványcsiságból-érdekességként próbálták Jézust követni... Amikor pedig kiderült hogy azt nem lehet, akkor el is hagyták az Urat. Így is van megírva: Jn.6, 66.    
Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül és nem járnak vala többé ő vele.

Ámde Isten kibocsátotta az Ő SZavát, és az Ő nagy kegyelméből elért bennünket!
Ezt előre meg is mondta Isten:
Ézsaiás 55,6.    
Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van.
7.    
Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.
8.    
Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!
9.    
Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!
10.    
Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
11.    
Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.

12.    
Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak.
13.    
A tövis helyén cziprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, a mely el nem töröltetik.


És az Ő Szava pedig így beszél Önmagáról: Jn 14,6   
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam


Tehát nem megengedett az ötletelés,dogmák-teóriák gyártása... sem semmi más megnyilvánulás, hanem kizárólag a Változhatatlan Isten-Változhatatlan Szava által juthatunk el a Teremtőnkhöz!

Ezt Mondja az Úr- Mózes által:
V Mózes 30,8.    
Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, a melyeket én e mai napon parancsolok néked.
9.    
És bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te jódra. Mert hozzád fordul az Úr és öröme lesz benned a te jódra, a miképen öröme volt a te atyáidban.
10.    
Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.
11.    
Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.
12.    
Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
13.    
Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
14.    
Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
15.    
Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.

16.    
Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
17.    
Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz;
18.    
Tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, a melyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad azt.
19.    
Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;
20.    
Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt.


Tehát mindazokkal tudok egységben lenni minden testi igyekezet nélkül, akik Ábrahám,Izsák,Jákób Istenét Vallják Istenüknek, és az Ő Igéjéhez -Jézushoz
Feltétel és válogatás nélkül ragaszkodnak, ahhoz nem tesznek hozzá-abból nem vesznek el semmit,nem próbálják a maguk kedve szerint formálni Isten Szavát...

Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető tothg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3053
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #32 Dátum: 2012 Augusztus 03, 10:20:58 »
Sajnálom kedves Ferenc, hogy az írásaimban egyre többet találsz valamit, amivel kioktatni, vagy figyelmeztetni akarlak. Ez nincs így. Mint mondtam nem körülöttünk (te körülötted, vagy én körülöttem) forog a világ. Ezek az írások nem azért születnek, és én nem azért vagyok itt, hogy tüske legyek az oldaladba. Kérlek hidd el, hogy semmi rossz szándék nincs bennem.
Azt is elhiszem, hogy téged nem kell figyelmeztetni az egységre vagy bármi másra, mert neked ezek nem okoznak problémát, de ahogy mondtad teljesen egyetértek azzal, hogy az egységről nem beszélni kell, hanem megélni, tehát az egységre jutásra kell, hogy tudjuk feltételezni a jót a másikról. Hidd el én is ezt teszem...  :2smitten:
"Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)

Nem elérhető tothg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3053
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #33 Dátum: 2012 Augusztus 03, 10:44:28 »
Különben nagyon érdekes, amit felvetettél:
"Feltétel és válogatás nélkül ragaszkodnak, ahhoz nem tesznek hozzá-abból nem vesznek el semmit,nem próbálják a maguk kedve szerint formálni Isten Szavát..."

Az egyháztörténelemben (sőt erről szólt az egyháztörténelem) nem igazán jutottak egységre a keresztények, mert megismertek valamit az Írásból, és Istenből, amihez ragaszkodtak. Ezzel nem is lenne semmi baj. Aztán egy másik ember vagy csoport ismert meg valamit, ahhoz ragaszkodott. Az ellentét pedig ott született, hogy nem ismerték el a másik világosságát, csak a sajátjukét. A vicc az, hogy a történelem ismétli önmagát, és mi nem igazán akarunk belőle tanulni. (Ez a példa kicsit bugyuta, de biztos érthető, hogy mit akartam vele mondani.)
Itt mindannyian úgy látjuk az ige alapján, hogy Isten mellett vagyunk, és nem veszünk el, és nem rakunk hozzá az íráshoz. Csak annyi a különbség, hogy némelyikünk jobban ismeri az írást (vagy csak azt gondoljuk), némelyikőnk kevésbé.  Ilyenkor szerintem a legjobb módszer annak az ellenkezőjét mondani magunknak, amit a Jézus mondott a farizeusoknak: Vakok vagyunk! Még tanulnunk kell!
Hiába idézzük szó szerint a Bibliát, minden bibliai idézéshez tartozik egy magyarázat, amit az illető ért alatta. A mikor idézzük, akkor abból a szemszögből idézzük, amit éppen nekünk jelent. Így lehet a betűvel építeni, vagy ölni.
"Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #34 Dátum: 2012 Augusztus 03, 12:03:45 »
Kedves Gábor!

Öszintén mondva belefáradtam a provokálásaidba, a cinikus jellegü válaszaidra.

írtad:

Idézet
Miért fontos ez? Amikor az írásokban keressük a választ, akkor sok igazságra (tényszerűségre) fogunk találni, de a tényszerűség idézése kegyelem nélkül nem képes megmenteni senkit. Mert az Igazság (Jézus) tesz szabaddá, aki tele van igazsággal (tényszerűséggel) és kegyelemmel.

Mint azt már a zene topicban is írtam:

Idézet
Nincs arra sem szükség, hogy az Ígét egy általad kreált szóval átértelmezzük. Isten elég bölcs volt ahhoz, hogy úgy fogalmazzon, hogy azt még egy gyermek is megértse. Az igazság fogalma alatt mindenki tudja mit kell érteni. Ne csürjük csavarjuk az Ígét, mert Isten Szava  kristálytiszta forrás, ami életet ad. Te sem tudod azt jobban megfogalmazni, mint az Örökkévaló Isten Ígéjében, Jézus Krisztusban kijelentette.  Az igazság sokkal mélyebb és átfogóbb kifejezés, mint az általad értelmezett „tényszerüség“. Ha ezt a fogalmat akarta volna használni az Örökkévaló, akkor ezt használta volna. Az Igazság szó gyökere a héberül a Caddik szó, amely legelsö sorban büntelent jelent. És most kérlek ne hivatkozz a görög eredetire, mert Jézus Krisztus nem görögül tanított, hanem a héberül.

Jézus így válaszolt nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. 35. A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre. 36. Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek."
Jn 8,34-36

Itt is látjuk, hogy a Caddik kifejezésröl van szó!


Akkor történnek ilyen ötletelések, ha valaki nem olvassa az Ígét szövegkörnyezetében, mert az általad beidézett Íge pontosan így szól:

"Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; 32. megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket."

Jn 8,31-32

Tehát az Igazságban való ismeretnek és szabadságnak van elöfeltétele!

De ajánlom olvasd el az egész részt, hogy világosságot nyerj az Íge által, saját értelmezések helyett.

Ildikó teljes szövegkörnyezettel írta be az Ígéket, amit én is megértettem, mert Isten Szava még a gyermeknek is érthetö. El is olvastam, és áldást jelentett a számomra. Talán, ha még egyszer pontosan átolvasod, meg fogod érteni Isten üzenetét.

Nem kell itt a testvéreket értetlenség leple alatt provokálni, mert az ilyen lelkülettel soha sem fogunk egységre jutni, mert nem is lehet.
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető tothg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3053
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #35 Dátum: 2012 Augusztus 03, 12:08:20 »
Szerintem elég katasztrofális, hogy a mondataimat cinikusnak bélyegzed, és belemagyarázod, hogy én másokat provokálok.
Minden írásom, amely nincs címezve, az nem egy embernek szól, hanem általában a hívőknek, így ha megengeded nem reagálnék egyebet a sértő és felháborító hozzászólásodra.
"Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #36 Dátum: 2012 Augusztus 03, 12:24:34 »
Kedves Gábor!

Pont itt van a probléma! Te ahelyett, hogy igazán átgondolnád amit írt valaki, csipkelödzöl provokálsz, és ha valaki ezt szóvá teszi Te vagy az ártatlan bárány, aki megsértödik.

Nagyon sajnálom, hogy csak ezt olvastad ki az írásomból, mert volt ott egy sokkal fontosabb téma amire jó let volna figyelni, mert nem az én meglátásom, hanem Jézus Szavai!

Isten áldjon!


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető tothg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3053
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #37 Dátum: 2012 Augusztus 03, 12:35:06 »
Kedves Elisabeth!

Kérlek mutasd meg azokat a sorokat, amelyekkel konkrétan bárkit megbántottam, ha pedig csak gondolod, hogy a hozzászólásom bántó, akkor kérlek ne vádaskodj.
Ildikóval kapcsolatban pedig annyi, ha valaki kap egy üzenetet, annak meg kell tudnia fogalmazni azt. ha te megértetted, hogy az idézet hozzászólásom és Ildikó igéi, hogy állnak kapcsolatban egymással, akkor kérlek magyarázd el nekem.
Ez mellett tényleg áldás volt Ildikó igéi, csak a kapcsolatot nem látom. Kérlek ne fordíts ellenem másokat, csak azért mert félre értelmezed az írásaimat, és valamiért nem tetszem.
Az írásaimról pedig annyit, hogy én tévedhetek, és ne mondtam, hogy tuti, amit mondok. Hajlandó vagyok tanulni, még úgyis, hogy lépten-nyomon belém kötnek...
"Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)

Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #38 Dátum: 2012 Augusztus 03, 12:47:58 »
Idézet
Az egyháztörténelemben (sőt erről szólt az egyháztörténelem) nem igazán jutottak egységre a keresztények, mert megismertek valamit az Írásból, és Istenből, amihez ragaszkodtak. Ezzel nem is lenne semmi baj. Aztán egy másik ember vagy csoport ismert meg valamit, ahhoz ragaszkodott. Az ellentét pedig ott született, hogy nem ismerték el a másik világosságát, csak a sajátjukét. A vicc az, hogy a történelem ismétli önmagát, és mi nem igazán akarunk belőle tanulni. (Ez a példa kicsit bugyuta, de biztos érthető, hogy mit akartam vele mondani.)
Itt mindannyian úgy látjuk az ige alapján, hogy Isten mellett vagyunk, és nem veszünk el, és nem rakunk hozzá az íráshoz. Csak annyi a különbség, hogy némelyikünk jobban ismeri az írást (vagy csak azt gondoljuk), némelyikőnk kevésbé.  Ilyenkor szerintem a legjobb módszer annak az ellenkezőjét mondani magunknak, amit a Jézus mondott a farizeusoknak: Vakok vagyunk! Még tanulnunk kell!
Hiába idézzük szó szerint a Bibliát, minden bibliai idézéshez tartozik egy magyarázat, amit az illető ért alatta. A mikor idézzük, akkor abból a szemszögből idézzük, amit éppen nekünk jelent. Így lehet a betűvel építeni, vagy ölni.

Nos,az en meglatasom,hogy valoban ugy van,ahogy az irasod elejen irtad,Gabor. "...nem ismerik el egymas vilagossagat,csak a sajatjuket." Az Igenek hatalmas melysegei vannak,olyannyira,hogy mi fel se tudjuk merni emberi esszel. Mint minden melysegnek (akar magassagnak is),vannak kulonbozo szintjei. Kerdezzem meg magamtol,hogy az a vilagossag amire eljutottam,vajon biztos,hogy egy masik testverem vilagossaga alatt van? Nem-e csak felette meg?
Esetenkent batorithatunk valakit egy-egy bibliaidezettel,de a megerteshez az egesz szovegkornyezetet es esetleges utalasokat is figyelembe kell venni. Akkor ertjuk meg jobban,hogy mit-miert szolt az Ur.
Eppen az a baj,hogy kiragadva verseket - valoban olni lehet. A satan is hallotta Isten beszedet,fel is hasznalja pont ugy,hogy csak kiragad belole egy-egy szot. Aztan vagdalkozik vele verremenoen.

En humoros embernek ismertelek meg,amivel nincs is semmi bajom,mert szeretem az ilyet. De igenis van egy hangviteled amit most gyakorolsz es ami nagyon nem helyenvalo. A kotozkodest pedig te kezdted. Egyik nap meg sehol nem lattunk,masik nap hirtelen megjelentel es elkezdted osztani a bolcsesseged. Megelolegezem neked azt,hogy te ezt nem igy erzekeled,de en kivulallokent olvaslak es egyertelmuen ez jon le.

Akikben Isten Szentlelke van,azok kozt nincs ez a szethuzas,hanem igenis egyetertes van. A Lelek egyesit es nem hadakozasra indit,csak abban az esetben,ha az Ur igazsagaert kell kiallni. Viszont eljon egy pont mikor nekunk mar csendben kell maradni,mert majd Isten harcol helyettunk. Csakhogy akkor jaj a vesztesnek.


 :118:
"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b

Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #39 Dátum: 2012 Augusztus 03, 12:55:21 »
Idézet
Kérlek ne fordíts ellenem másokat, csak azért mert félre értelmezed az írásaimat, és valamiért nem tetszem.

Ezt nem tudom megallni szo nelkul!!!

Gabor,kedves. Mindannyian felnott emberek vagyunk,raadasul nem is mai csirkek. Mindannyian rendelkezunk sajat allasponttal es hatarozottan allitom,hogy nem vagyunk senki befolyasa alatt. Ebbol adodoan Erzsike testvernonk nem tudna befolyasolni meg,ha akarna se. Ha en olyat talalok amivel nem ertek egyet,megirom ugy neki,vagy Ferencnek,vagy barki masnak.

Latod! Te viszel bele a szavak-mondatok ertelmebe mast mit amit kene!
"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #40 Dátum: 2012 Augusztus 03, 13:03:54 »
Köszönöm drága Edit a válaszodat! Tökéletesen egyetértek vele. Nem vagyunk gyámság alatt.

Amikor az ÚR Jézust fogós kérdésekkel akarták csapdába ejteni átlátott a szándékukon.

Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle: "Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat?" 24. Jézus így válaszolt nekik: "Én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. 25. Honnan való volt a János keresztsége: mennyből vagy emberektől?" Ők pedig így tanakodtak egymás között: "Ha azt mondjuk: mennyből, azt fogja mondani nekünk: Akkor miért nem hittetek neki? 26. Ha pedig azt mondjuk: emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja." 27. Ezért ezt felelték Jézusnak: "Nem tudjuk." Ő pedig így válaszolt nekik: "Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket."
Mt 21,23-27

Fordulj Isten felé, kedves Gábor,  és bizonyos lehetsz abban, hogy Ö nem hagyja az övéit a homályban. Akkor meg fogod érteni az Ígét is, amit bemásolt Ildikó. Isten Szava nem szorul magyarázatra.

Olvasd el pontosan amit írtam.
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető tothg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3053
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #41 Dátum: 2012 Augusztus 03, 13:05:46 »
Edit. Köszönöm, hogy őszinte vagy. Valóban egyik napról a másikra jelentem meg és elkezdtem írni azt, ami a szívemben volt. Nem szántam senkinek, nem célozgattam senkire. Kaptam válaszokat, hogy cinikus vagyok (holott én is kaptam elég rendesen cinikus hozzászólásokat, de ez nem érdekes most). Azért nem értem, mert emlékszem minden hozzászólásomra. Amelyek elején nincs megszólítás, az általánosságban szól, és emlékszem (nem tudok róla, hogy skizofrén lennék, vagy csak nem szólt nekem senki  :hehe: ) (ez sem cinizmus volt hanem vicc), hogy mindent jó kedvvel írtam le. Ferenccel volt priviben egy vitánk, amiben nem jutottunk előre, de utána mások is elkezdtek látni valami cinizmust, amit én az írásom alatt nem éreztem.

Mindenesetre, mert te mint kívülálló szóltál önvizsgálatot gyakorlok. Ha befejeztem ezt a hozzászólást, nem olvasok el semmit, hanem elmegyek egy időre, hogy le tudjanak nyugodni az itteni kedélyek, amit a jelenlétem okozott, másrészt én is végiggondoljam, hogy miképpen álljak az emberekhez.

Nem vagyok tökéletes. Őszintén bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam, és remélem nem nézik ezt a hozzászólásomat is cinikusnak.

Ildikó79-nek üzenem (remélem jól emlékszem a nevedre), hogy az adatlapomon megtalálja az e-mail címemet, ha szeretne velem kapcsolatban maradni.

Még egyszer bocsánat...  :060:
"Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3210
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #42 Dátum: 2012 Augusztus 03, 13:13:00 »
Nézz csak oda Gábor. Az van, hogy bár lehet hogy te nem látod, és elképzelhető hogy nem is szándékos, mégis többen a versengés és leuralás-manipuláció  hangnemét érzik ki a soraid közül. Ezek semmiképp nem a jó gyümölcsökre emlékeztetnek... Ha valaki megszólít téged, te visszakérdezel,és sértettként-áldozatként mutatkozol előttünk.... Bár azt állítod : Nem érted, de ugyanakkor az előzmények és következmények igen is kijelentik, hogy márpedig nagyon is masszív meglátásod van ezekről! Ezt nevezzük provokációnak.
Érdekes továbbá, hogy ezeket úgy éled meg, hogy "ellened fordítják a fórumot" Miért tennénk? Miért tenné Erzsike? Miért tenné más?
Sok esetben előfordul, hogy az írásod első felében "mintha" hajlanál az egyezségre, de a következő szavaddal már szúrsz!
Mint látod: Ezeken többen fennakadnak.
Azon Igék, melyeket Ildikó sorakoztatott fel, és azután Pista Testvérünk ki is fejtett, Arra vonatkozik hogy a testvérekhez való viszonyulásunk alapja az Ige!
Minden más, más úrtól való! A Mi Urunk nem adott olyan eszközöket a kezünkbe, amikkel a Testvéreket bánthatnánk!
 :zaszlo:

Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3210
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #43 Dátum: 2012 Augusztus 03, 13:22:12 »
Volna azonban egy kérdésem, és ezt mindenkitől kérdezem: Második napja, és harmadik Testvér esetében olvasom azt a megütköztető előnevet, hogy: "kívülálló".......................   Van közöttünk kívülálló Testvér?
Miért? Mitől?
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re:törvény? kegyelem!
« Válasz #44 Dátum: 2012 Augusztus 03, 13:30:10 »
 En ugy ertelmeztem ezt a kifejezest Gabor reszerol,hogy nem gyulekezeten vagy forumon kivulallo,hanem a koztetek zajlo teman kivulallo,kivulrol szemlelo,esetleg partatlan.

Na ezt most nem ereztem banto kifejezesnek reszerol.
Remelem nem tevedek!
"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b