Szerző Téma: Olvasónapló  (Megtekintve 32326 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Olvasónapló
« Válasz #210 Dátum: 2021 Március 10, 06:38:27 »
Drogosból bizonyságtevő. Hosszú, de megéri elolvasni.
Bajcsi Norbert riport:

https://777blog.hu/2021/03/09/egykor-kemeny-drogos-volt-most-masokon-segit-bajcsi-norbert/

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Olvasónapló
« Válasz #211 Dátum: 2021 Április 27, 06:17:23 »
Háló Gyula: A költészet feladata

https://www.baptist.hu/a-kolteszet-feladata/

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Olvasónapló
« Válasz #212 Dátum: 2021 Április 29, 20:04:45 »
Pogány uralkodók bizonyságtétele az Úrról:

A káldeus Nebukadneccar (Nabukodonozor) király:

"Akkor Nebukadneccar király arcra borult... Azután így szólt a király Dánielhez:
- Valóban a ti Istenetek az istenek Istene és a királyok ura, és a titkok kinyilatkoztatója, mivel te megjelenthetted ezt a titkot!"

"Ekkor így szólt Nebukadneccar:
- Áldott legyen Sidrák, Misák és Abednégó Istene, aki elküldte angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik Őbenne bíztak! (...) Megparancsolom azért, hogy minden nép, nemzet és nyelv, amely káromlást mond az ő Istenük ellen, darabokra tépessék, és házát tegyék szemétdombbá. Mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani.

Nebukadneccar király üzenete minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön laknak:
Békességetek bőséges legyen! Illő dolognak tartom közzétenni azokat a jeleket és csodákat, amelyeket a felséges Isten cselekedett velem. Mily nagyok az Ő jelei, és mily hatalmasak az Ő csodái! Országa örökkévaló ország, és uralma nemzedékről nemzedékre megmarad."


"Amikor eltelt az az idő, én, Nebukadneccar, az égre emeltem szememet, és értelmem visszatért. Áldottam a Felségest, dicsértem és dicsőítettem az örökké Élőt, akinek hatalma örökkévaló hatalom, és országa megmarad nemzedékről nemzedékre. (Hozzá képest) a föld összes lakója olyan, mint a semmi; akarata szerint cselekszik az ég seregével és a föld lakóival. Nincs, aki lefoghatná kezét, és azt mindhatná Neki: Mit cselekedtél? "

A méd Dárius király:

"Akkor Dárius király ezt írta minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, amelyek az egész földön laktak:
Békességetek bőséges legyen! Megparancsolom, hogy birodalmam minden országában féljék és rettegjék Dániel Istenét! Mert Ő az élő Isten, aki mindörökké megmarad. Királysága nem pusztul el, és hatalma mindvégig megáll.. Ő az, aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön; Ő az, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából."

(Dániel könyve  2:46-4, 3:28-33, 4:31-34, 6:26-28)


Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Olvasónapló
« Válasz #213 Dátum: 2021 Május 05, 20:28:30 »
dr. Ed Stetzer: Ne térjünk el küldetésünktől a felháborodás korában!

https://tarhazmagazin.hu/cimlap/felhaborodas/

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Olvasónapló
« Válasz #214 Dátum: 2021 Május 09, 20:34:15 »
"Egyértelmű, hogy válságban vagyunk. A világjárvány mindannyiunkat válságba sodort, de ne felejtsük el, hogy a válságból nem ugyanúgy jövünk ki: vagy jobbak, vagy rosszabbak leszünk." - (Ferenc pápa - internetről)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Olvasónapló
« Válasz #215 Dátum: 2021 Május 12, 07:47:26 »
"Amennyiben egy vallás lemond arról a hitéről, hogy az abszolút igazság birtokosa, akkor önmagát semmisíti meg.

A kereszténység pedig jól teszi, ha – más meggyőződések tiszteletben tartása mellett – kőkeményen kiáll azon hite mellett, hogy amit képvisel, az nem egy vélemény a sok közül, hanem az abszolút igazság."

(Köntös László - internetről)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Olvasónapló
« Válasz #216 Dátum: 2021 Május 16, 15:19:32 »
VÉGIDŐK

"... ha számunkra, egyszerű hívők, teológiával ismerkedők számára – még – nem egyértelmű a kép a végidők terén, az teljesen rendben van!  Képzett, híres és sokakra hatással levő prominens személyiségek számára sem az.
Ez nem feltétlen egy olyan elsődlegesen fontos hitvédelmi terület, ahol "vérre menő" teológiai csatákat kéne vívni. Marad viszont több más téma, ahol lehet és kell is majd hamarosan…"

(Tóth Krisztián - internetről)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Olvasónapló
« Válasz #217 Dátum: 2021 Május 17, 17:16:07 »
"Az egész egyházban nagy feladat, hogy a megfelelő emberek a megfelelő helyen legyenek. Ne adjanak senkire nagyobb kabátot, de kisebbet sem, mint ami rá való: ha Isten küld valakit valahová, akkor sokszor az erőtlenségében is fölragyog az Isten ereje – és ezt mások is felfedezhetik.

A minta, ami előttünk van, az, hogy Jézus kettesével küldte ki a tanítványait. Az egyház lényeges eleme, hogy nem egyedül járunk küldetésben.

Az egyetértés nem azt jelenti, hogy az én akaratomnak kell érvényesülnie, hanem azt, hogy Isten akaratát együtt megértjük.

Az egyházunknak világosan kell képviselnie, amit képvisel. Nagy a felelősségünk, mert nehéz korban élünk, amikor az evangélium trombitazengése tisztán kell hogy zengjen. Nem készül senki a harcra, ha a trombita nem zeng tisztán. Ez egyre élesebb szituáció lesz, mert egyes nyugat-európai egyházak a korszellem hatása alá kerültek: azt hiszik, akkor korszerűek, ha együtt haladnak a trendi mítoszokkal, mert különben lemaradnak. Jézus viszont azt mondja, hogy ha a só ízét veszíti, semmire nem jó, és eltapossák az emberek. A só mar, csíp, zavar – és ez nem provokáció. A szabadulás, a szabadság, a valódi élet képviseletéről van szó, és nem mindegy, hogy erről milyen hangon szólalunk meg. Az egyházvezetésnek ebben egyet kell értenie és határozott hangon képviselnie akkor is, ha ez már nem lesz népszerű."

Somogyi Péter ref. lelkész gondolatai (internetről, részletek egy interjúból)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Olvasónapló
« Válasz #218 Dátum: 2021 Május 18, 20:19:26 »
"Talán az elkövetkezendő időszak legnagyobb kérdése éppen az lesz, hogy mi keresztyének, hogyan tudjuk artikulálni azt – ez a dogma szintje –, hogy bár toleránsak vagyunk, hiszen elfogadjuk más nézetek, elképzelések és eszmék létezését, de minden olyan ideológiát vagy vallást, ami más utat kínál az üdvösségre, mint a történelmi keresztyén hit, téves alternatívaként a leghatározottabban elutasítunk.
Vajon hogyan fogjuk tudni hangsúlyozni, hogy éppen azzal nyilvánítjuk ki elfogadásunkat a másik irányában, ha rámutatunk gondolkodásának és cselekvésének téves voltára? Máshogy fogalmazva: tolerálhatunk-e valakit úgy, hogy tetteit bűnnek ítéljük, felszólítva, hogy hagyja el azokat? Ez az etika szintje."

Márkus Tamás András: Az intoleráns tolerancia - részlet (internetről)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Olvasónapló
« Válasz #219 Dátum: 2021 Május 19, 15:45:24 »
Meddig...?

"...amíg kitör a béke."

(internetről)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Olvasónapló
« Válasz #220 Dátum: 2021 Május 21, 09:24:24 »
A Z-generáció elérése (részlet)

" A gyülekezetnek elképesztő lehetősége van arra, hogy elérje a Z-generációt, és foglalkozzon azokkal, akik az elkövetkező évek során országunk sorsát fogják befolyásolni és alakítani.
Hogyan érhetjük el őket? Ugyanolyan evangélizációs módszerek segítségével – gyülekezeti rendezvények útján, és úgy, hogy feltűnő környezetet teremtünk az alkalmainkon? Valószínűleg nem.
Úgy érhetjük el őket, ha tapintatosan fordulunk feléjük, törekszünk megérteni a nézőpontjukat, bevonjuk őket abba, amit csinálunk, és megosztjuk velük hitbeli bizonyságainkat."

Will Jones - internetről, tarhazmagazin hu

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Olvasónapló
« Válasz #221 Dátum: 2021 Május 23, 20:29:20 »
Paraklétosz

"Eljön majd a Paraklétosz, akit én küldök az Atyától" (Jn 15,26). Ezekkel a szavakkal ígéri meg Jézus a tanítványoknak a Szentlelket, a végső ajándékot, az ajándékok ajándékát. Erről egy különleges, titokzatos kifejezéssel beszél: Paraklétosz. Fogadjuk be ma ezt a szót, melyet nem könnyű lefordítani, mert több jelentést foglal magában. A Paraklétosz lényegében két dolgot jelent: vigasztaló és ügyvéd.

A történeti Jézus korában az ügyvéd nem úgy látta el feladatát, mint manapság: nem a vádlott helyett beszélt, hanem általában mellette állt, és a fülébe súgta, milyen érvekkel védekezzen. Így tesz a Paraklétosz, "az igazság Lelke" (Jn 15,26) is. Ő nem foglalja el a helyünket, hanem gondolatok és érzések inspirálásával megvéd bennünket a gonosz hazugságaitól."

(Ferenc pápa - internetről)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Olvasónapló
« Válasz #222 Dátum: 2021 Május 27, 19:32:18 »

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Olvasónapló
« Válasz #223 Dátum: 2021 Június 23, 07:23:15 »
"Eszembe jut egy igehirdetés, amelyben a lelkész arról beszélt, hogy Istentől uralkodásra kaptuk ezt a világot, de hogyan is tehetne ilyet az, aki magán sem képes uralkodni?"

(internetről)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Olvasónapló
« Válasz #224 Dátum: 2021 Június 23, 16:45:26 »
Egy sport-cikkben olvastam: megkérdeztek valakit, hogy ő melyik magyar focistát emelné ki a sikeres meccs után. Azt válaszolta, hogy nem tud kiemelni játékost, a magyarok együtt, mint csapat voltak jók. Ha mégis kiemelne valakit, az a szövetségi kapitány, az edző.

Így vagyunk mi is, eklézsia, gyülekezet. Együtt lehetünk jók. És egy valakit lehet (kell) kiemelni: Urunkat, pártfogónkat.