Szerző Téma: Olvasónapló  (Megtekintve 40032 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1661
Re:Olvasónapló
« Válasz #285 Dátum: 2022 Május 23, 07:56:57 »
Fejér Domonkos misszionárius:

"A szeretet nem érzelem, hanem döntés.
Az a legjobb, amikor olyan embert tudsz szeretni, akit nagyon nehéz."

"Nagyobb felelősséget kaptam, amikor egy missziós háznak lettem a koordinátora, ami vezetőszerep, és egyben példaképnek is kellett lennem. Fontos, hogy mindig két koordinátor van azért, hogy Jézus köztük legyen; hogyha egy lenne, akkor abba a hibába esnénk, hogy elbízzuk magunkat, de ha ketten vagyunk, akkor gyakran meg kell halni a saját akaratunknak."

(internetről)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1661
Re:Olvasónapló
« Válasz #286 Dátum: 2022 Május 25, 07:21:03 »
Timothy Keller a keresztyének megosztottságáról:

"Mindenesetre az tükrözi jobban a Megváltót, aki őszintén, könnyekkel és kegyelemmel válaszol erre a megosztottságra, és valószínűleg ez az eredményesebb is a nem hívők megnyerésében és a hívek megszentelődésében. A kegyesen viselkedő fél boldogul végül a legteljesebben. Ez azt jelenti:

Meg kell bocsátanunk, ha megbántottak minket.
A megbocsátás annyira fontos volt Jézus számára, hogy ellenségeinek megbocsátva halt meg (Lk 23,34). Amikor gyalázták és szidalmazták, soha nem válaszolt hasonlóan (1Pét 2,23). Akkor nekünk mennyivel inkább kegyelmesnek és megbocsátónak kellene lennünk Krisztusban testvéreink irányában, akik ellenünk vannak?

Inkább evangelizáljunk és építsünk, mintsem polemizáljunk.
A kultúránkban és egyházainkban tapasztalható megosztottságot a jobb- és baloldal táplálja. Mindkét oldal a lehető legtöbbet akarja kihozni az egyházból saját politikai programja megvalósítása érdekében. Mindkét fél ragaszkodik ahhoz, hogy erkölcsileg ő a magasabb rendű, és ő harcol az igazság és jogosság oldalán. Mindkét oldal szakmányban gyártja azokat a videókat, mémeket és cikkeket, amelyekkel azokat veszik célba és azokat támadja, akik nem igazodnak hozzájuk.
Néha szükség van vitákra, de azok gyógyszer, nem pedig táplálék. Nem lehet gyógyszereken élni. Hosszú távon kimerítők az állandó polémiák, és szellemileg sem építők.
Az a (keresztyén) mozgalom lesz sikeres, amelyik azzal szerez hírnevet, hogy lenyűgözően jók a prédikációi, az írásai, a tanítása és a pásztorolása, és ezekkel szellemileg táplálja hallgatóit és olvasóit, változásokat előidézve bennük."

(internetről - evangelikalcsoport hu)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1661
Re:Olvasónapló
« Válasz #287 Dátum: 2022 Május 26, 15:32:44 »
Részletek egy tévériportból. Tóth Gabi énekesnő:

"Hiszem, hogy vannak isteni csodák, olyan pillanatok, amelyektől egy egész életút megváltozik."

"Azokat az időket éljük, amikor a hitünkről már beszélni kell és igenis bátornak lenni, mert a keresztényüldözés már elkezdődött, még ha nem is látványosan."

"A tekintetekből egyből látom, hogy ki az, aki hívő a közönség soraiból. Összenézünk és mérhetetlen biztonságot érzek."

(internetről - 777blog)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1661
Re:Olvasónapló
« Válasz #288 Dátum: 2022 Június 03, 19:17:00 »
Lackfi János:

"Valahogy muszáj érzékeltetni, milyen vulkanikusan, ellenállhatatlanul, őrülten szeret az Isten, nem csak amolyan hittankönyvi egykedvűséggel."

(internetről - megjelent az író új kötete Jóéjtpuszi II. címmel)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1661
Re:Olvasónapló
« Válasz #289 Dátum: 2022 Június 09, 12:38:48 »
"Ha egy misszionárius megveti a népet, amelyhez küldetett, nem tudja az evangéliumot se hirdetni nekik. Saját népünket is csak úgy tudjuk szolgálni, ha szeretjük."

Szabados Ádám (internetről)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1661
Re:Olvasónapló
« Válasz #290 Dátum: 2022 Június 09, 16:53:57 »
A Biblia és én:

https://www.parokia.hu/v/bekapcsolodni-a-nagy-tortenetbe/

Részlet:
"A történetek úgy működnek, hogy beléjük lépve elfogadjuk törvényszerűségeiket. Belülről éljük át a könyveket, filmeket, színdarabokat is, de eljön a pillanat, amikor ezek véget érnek. Rövid időre a narratívájukban élünk, elszórakoztatnak minket, talán bölcsességre is oktatnak, de véget érnek, és ezután visszatérünk a valódi világba.
A Biblia viszont nem így működik, mert a Biblia adja nekünk az igaz világot. Minden mást a Biblia nagy történetébe kell beleillesztenünk."
(Michael W. Goheen)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1661
Re:Olvasónapló
« Válasz #291 Dátum: 2022 Június 14, 13:22:18 »
(egy régi tanmese az internetről)

Ismeretlen szerző:
SZÜLETÉS

Történt egyszer, hogy az anyaméhben ikrek fogantak. Teltek a hetek, és a kicsik növekedtek. Ahogy növekedett a tudatuk, úgy nőtt az örömük is:
- Mondd, nem nagyszerű, hogy fogantattunk? Nem csodálatos, hogy élünk?
Az ikrek elkezdték fölfedezni világukat. Amikor megtalálták a magzatzsinórt, amely összekötötte őket anyjukkal és eljuttatta hozzájuk a táplálékot, énekeltek az örömtől:
- Milyen nagy anyánk szeretete, hogy megosztja velünk saját életét!

... Ahogy azonban telt-múlt az idő, és a hetekből hónapok lettek, az ikrek észrevették, mennyire megváltoztak:
- Mit jelentsen ez? - kérdezte az egyik.
- Ez azt jelenti - felelte a másik -, hogy tartózkodásunk ebben a világban a végéhez közeledik.
- De én egyáltalán nem akarok elmenni innen - viszonozta az első -, szeretnék mindig itt maradni!
- Csakhogy nincs más választásunk - felelte a másik -. Talán van élet a születés után is!

- Milyen lehet az? - kérdezte kétkedve az első -. El fogjuk veszíteni az életet jelentő magzatzsinórt, és anélkül hogyan élhetnénk? Azonkívül mások is elhagyták már ezt az anyaméhet, és senki sem tért ide vissza, hogy megmondja nekünk, van-e élet a születés után. Nem a születés a vég?

Majd mély bánatba merülve így folytatta:
- Ha a fogantatás a születéssel végződik, mi értelme van az életnek az anyaméhben? Értelmetlen az egész. Talán még anya sem létezik.
- De kell hogy legyen! - tiltakozott a másik -. Különben hogyan kerültünk volna ide? És hogyan maradhattunk volna másképp életben?
- Láttad-e valaha anyánkat? - kérdezte az első -. Talán csak a képzeletünkben létezik! Mi gondoljuk ki magunknak, mert így jobban megérthetjük az életünket.

... Így teltek az utolsó napok az anyaméhben, telve kérdések özönével és nagy félelemmel.
Végül elérkezett a születés pillanata, amikor az ikrek elhagyták addigi világukat és kinyílt a szemük.
Tele tüdőből felordítottak.
Amit láttak, meghaladta legmerészebb elképzelésüket is.

(internetről)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1661
Re:Olvasónapló
« Válasz #292 Dátum: 2022 Július 02, 08:22:54 »
KERESZTYÉN...

"Van tipikusan keresztyén foglalkozás, de az ritka... Általában az ember lesz keresztyén. Egy jellemfejlődésen megy át. A hit alakítja őt magát és utána a megváltozott gondolkodásán keresztül az életvitelét is. Valóban kialakul egy másféle viselkedés, életmód, ami rögzül, és ezt kultúrának fogjuk nevezni.

Ez a kultúra hosszú távon – évtizedekről, századokról, ezredekről beszélünk – létrehozza a hagyományt. De alapvetően a forrása a keresztyén ember Istennel, Jézus Krisztussal való kapcsolata. Amikor tehát a keresztyénségről beszélünk, akkor erről a kapcsolatról és az abból fakadó életmódról, cselekvésről, késztetésről, attitűdről, habitusról beszélünk.

A problémánk abból szokott fakadni, amikor a keresztyén hagyományt és kultúrát próbáljuk önmagában értelmezni és továbbadni, a Krisztushoz való tartozás nélkül...

Ha józanul belegondolunk, egyetlen igazi hagyományunk van, az élő Istennel való élő kapcsolat. Krisztushoz tartozunk, ezért vagyunk keresztyének. A jelző ennek szól. Ez alakítja az életünket, a világban betöltött szerepünket, életmódunkat, egyházunkat. Ezért lehet évszázados, évezredes kultúránk, hagyományunk, mert van alapja. Ebben a világban élünk keresztyén, Krisztushoz tartozó emberként. Azt az életet, amit a bioszférában kaptunk, azt Krisztussal egyeztetve éljük."

Soós Szilárd (internetről - megvanirva hu)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1661
Re:Olvasónapló
« Válasz #293 Dátum: 2022 Július 07, 17:49:45 »
"... Oly sok mindentől féltik a kereszténységet ma is. De a legtöbben a legfontosabbat mégis kihagyják. A kereszténységet leginkább magától kell félteni. Attól, hogyha közhelyes lesz. Attól, hogyha hatalmi harcok színtere lesz. Attól, ha mindig külsőségekre fogja, hogyha létszámában csökken. Attól, hogyha nem képes a ma élő emberek mai kérdéseire ma élő, releváns választ adni, az evangélium felszabadító erejéből táplálkozva. Attól, hogyha nem képes összefogni és az ökumenét komolyan venni, nemcsak plakátokon, szólamokban, kirakatban, hanem valóságban. Nemcsak szavak szintjén, hanem a közös ügyek komolyan vételével...
Van egy álmod?... "

Gáncs Tamás: Van egy újabb álmom - részlet (evangelikus hu)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1661
Re:Olvasónapló
« Válasz #294 Dátum: 2022 Július 07, 19:59:01 »
"A rosszra mindig van ésszerű magyarázat, meglehet, hogy a sátán maga… Levezethető valamilyen érdekből, haszonvágyból, tunyaságból, hatalom- és kéjvágyból, gyávaságból, ilyen vagy olyan ösztönkielégítésből, ha másból nem, hát végső soron valamilyen őrületből, szadizmusból, mit tudom én, melyik perverzitásból a sok közül, és talán mindegyikből egyszerre, viszont… ami valóban irracionális, és amire tényleg nincs magyarázat, az nem a rossz, ellenkezőleg: a jó. Éppen ezért engem már rég nem a vezérek, kancellárok és egyéb címzetes uzurpátorok érdekelnek, akármilyen érdekességet tudtok is elmondani a lelki világukról, nem, a diktátorok élete helyett engem már réges-rég kizárólag a szentek élete érdekel, mert én ezt találom érdekesnek és felfoghatatlannak, én erre nem találok pusztán ésszerű magyarázatot…"

(Kertész Imre)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1661
Re:Olvasónapló
« Válasz #295 Dátum: 2022 Július 08, 20:33:36 »
ESZTER könyve
A szellemi harcban nincs döntetlen.

JÓB könyve
"Most nem érted, amit Én teszek, de később majd megérted."
(Jn 13:7)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1661
Re:Olvasónapló
« Válasz #296 Dátum: 2022 Július 09, 13:51:07 »
DIHIDROGÉN-MONOXID

"Egy amerikai 14 éves középiskolás fiú elkészített egy felhívást a “dihidrogén-monoxid” vegyület betiltására, és utána megnézte, mennyire tudja meggyőzni az embereket, hogy aláírásukkal támogassák.
A betiltás támogatására a következő okokat hozta fel:
1. a vegyület erőteljes izzadást és hányást képes okozni
2. a savas esők egyik fő komponense
3. gáznemű halmazállapotban égési sérüléseket okozhat
4. nagy mennyiségű belélegzése fulladást okoz
5. hozzájárul a természet eróziójához
6. erősen csökkenti az autófékek hatékonyságát
7. kimutatták rákos daganatokban.

A diák 50 embert kért fel a betiltást sürgető felhívás aláírására. 43 aláírta. 6 azt mondta, még gondolkodik.
1 tudta mindössze, hogy a dihidrogén-monoxid (H2O) a víz kémiai elnevezése.

A felhívás egy dolgozat része volt, hogy bemutassa, milyen kevés tudományos ismerettel rendelkeznek azok az emberek, akik szavazó polgárok és demokratikusan akarnak életről, halálról, kultúráról és egyéb társadalmi kérdésekről dönteni."

(internetről - megvanirva hu)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1661
Re:Olvasónapló
« Válasz #297 Dátum: 2022 Július 19, 20:23:57 »
"A kapcsolatainkat nem az teszi tönkre, hogy problémáink vannak, hanem ahogyan egymással bánunk, amikor nehézségek lépnek fel. Amikor nehezedik az élet, bánjunk még jobban egymással.”

Pál Feri atya (internetről, evangelikus hu)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1661
Re:Olvasónapló
« Válasz #298 Dátum: 2022 Július 21, 11:34:33 »
"A Krisztusi vallás nem holmi kenyér után következő nyalánkság, ellenkezőleg - az vagy maga a kenyér, vagy semmi. Legalább ennyit meg kellene érteniük azoknak, akik magukat kereszténynek nevezik."

Dietrich Bonhoeffer (internetről - parokia hu)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1661
Re:Olvasónapló
« Válasz #299 Dátum: 2022 Július 22, 12:05:15 »
"A Krisztussal való személyes kapcsolat az énünk egyfajta halála. Aki fél tőle, én csak azzal tudom biztatni, hogy utána van feltámadás is."

Szabados Ádám (internetről)