Szerző Téma: Apológia (hitvédelem)  (Megtekintve 62583 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Apológia (hitvédelem)
« Válasz #210 Dátum: 2012 Február 07, 11:54:55 »
Hát igen.

Én olvastam a magyar nyelvű honlapjukat addig amíg elérhető volt, mert most nem elérhető: "Isten Gyülekezetei".

Bizar tanításokat olvastam a hitvallásukban. Többek között, hogy a Messiás (Jézus Krisztus) nem volt több egy angyalnál, egyenragú a Sátánnal, sőt talán a Lucifer nagyobb volt mint Ő. Isten emelte fel őt. Hasonlóan a Jehova Tanúihoz.

A Szent Szellemet, meg fosszák személyiségétől, és csupán Isten aktív erejének tartják.

Meg ezekhez hasonlók. Az adventistáktól származtatják magukat, de külön egyháznak.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Apológia (hitvédelem)
« Válasz #211 Dátum: 2012 Február 07, 15:00:15 »
Szerintem jó, ha tudunk ezekröl. Nagyon ártatlanul hangzik: Isten gyülekezetei, vagy akár más ilyen tévtanításra épülö felekezet neve, és a nem informált ember hamar beeshet egy csabdába. Mert ezek olyan "Báránybörbe öltözött farkasok"

Nem véletlen int az Íge, hogy az utolsó idökben a megtévesztés intenzívebb lesz,  vigyázzunk, és imádkozzunk.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Apológia (hitvédelem)
« Válasz #212 Dátum: 2012 Február 07, 19:13:22 »
Az a felekezet amiről én írtam nem ugyanaz a közösség. Van több ilyen felekezet. Azonban fontos, hogy legyünk éberek, mert első látásra sokszor jónak tűnnek, de valóban olyanok, mint a báránybőrbe bújt farkasok. Azonban, ahogy Jézus mondta: a gyümölcseikről ismerjük meg őket.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Apológia (hitvédelem)
« Válasz #213 Dátum: 2012 November 30, 12:37:11 »

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Apológia (hitvédelem)
« Válasz #214 Dátum: 2013 Április 16, 16:20:54 »
Áldott Testvéreim!

Egy hihetetlenül antikrisztusi egyház hitvallását olvastam ma reggel. Megtagadják a Szent Írás Igazságait. Pál apostol tanításait a személyes gonosz sugalmazásának tartja.

Néhány idézet:

2. A szkíta-magyar kereszténység semmilyen módon nem azonosítja magát a zsidókereszténységnek semmilyen ágával sem. A zsidókeresztény egyházak tanításaikat nem Jézusnak, a földre született Fény-Fiúnak tanaiból, hanem az ószövetségi zsidó-farizeus Saul rabbi teológiájából, az általa kidolgozott ún. "Theológia Paulina"-ból vezetik le. Saul (Pál) tanítása egyeneságú következménye a gyűlöletre épülő, soviniszta, materialista és ezek miatt automatikusan emberellenes zsidó vallásnak, ezért a szkíta-magyar kereszténység távol tartja magát mind a zsidó ószövetségi iratoktól, mind pedig Saul-Pál tanításától, melyeket nem az Élő Isten sugalmazásának, hanem a Személyes Gonosz sugalmazásának tart.

6. A szkíta-magyar kereszténység kultikus gyakorlata nem tartalmaz áldozati jellegű részt. Tanításának lényege, hogy Jézus keresztre feszítését nem az Atyaisten akarataként, hanem politikai indíttatásból, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságként fogja fel.


Egyértelmüen tagadja Jézus Krisztus tökéletes engesztelö ádozatát büneinkért és homlokegyenesen támadja Isten Igazságát.

28. A ki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra irgalom nélkül meghal;
29. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?
30. Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.
31. Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.

Zsid 10,28-31
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Apológia (hitvédelem)
« Válasz #215 Dátum: 2013 Április 16, 16:34:26 »
Galátziabeliekhez írt levél 1. rész

1.    
Pál, apostol (nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, a ki feltámasztotta őt a halálból);
2.    
És a velem levő összes atyafiak, Galátzia gyülekezeteinek:
3.    
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól,
4.    
A ki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.
5.    
A kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.
6.    
Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok.
7.    
Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát.
8.    
De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok.
9.    
A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Apológia (hitvédelem)
« Válasz #216 Dátum: 2013 Április 16, 16:42:39 »
És aki a Szent Lélek munkáját a személyes gonosz sugallatának tarja, káromolja Isten Szent Lelkét. Ennek következménye pedig ismeretes az Ígéböl.
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Apológia (hitvédelem)
« Válasz #217 Dátum: 2013 Április 16, 22:04:51 »
Olvastam én is azt a hitvallást, és megdöbbentett, hogy mennyi ideig nem tűnt fel senkinek sem. Pedig  félreérthetetlenül sugározta az antiszemita gondolatokat, tagadta a kereszténység alapjait.
Már magában Máriát Magyarország Nagyasszonyaként bemutató kép is arra utalt, hogy valami nincs nincs rendjén.

 "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam." 
János 14,6


Hiába imádkoznak Magyarország nagy asszonyához, ha Jézus az út, az igazság, az élet.
Pál apostolt ördöginek titulálva az írás többi része is mind alkalmas arra, hogy szítsa a zsidóellenes gyűlöletet.

    „De akadtak a nép körében hamis próféták is, ahogy a ti körötökben is föllépnek majd hamis tanítók, akik romlásba döntő tévtanokat terjesztenek, s még megváltó Urunkat is tagadják, s ezzel gyors pusztulást vonnak magukra.” (2Pét 2.1)

    „De a Seregek Ura, Izrael Istene ezt mondja: Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket a köztetek lakó próféták és jövendőmondók, se álmaikra ne figyeljetek, amelyeket álmodnak, mert hazugságot jövendölnek nektek, az én nevemben, noha nem küldtem őket - mondja az Úr.” (Jer 29,8-9)

"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Nagy Gábor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 47
Re:Apológia (hitvédelem)
« Válasz #218 Dátum: 2014 November 28, 21:48:01 »
Egy falevèl sem hulhat le Atyánk akarata nèlkül,egy homokszem a sivatagban sem mozdulhat nàla nèlkül!
”Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.” (Jn 15, 26)

Nem elérhető sogorom

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 13
Re:Apológia (hitvédelem)
« Válasz #219 Dátum: 2015 December 21, 16:04:05 »
A KÁNON .
Görög eredetü szó jelentése  mérő páca.
Az ó  testamentumot k.u 9o körul kanenizálták egy Izraelita rabbi kongreszuson  /Jamnia/
Kutatók nagyon  megfeszülnek annak  vonatkozásában HOGY ELFOGADTASSÁK AZT A VÉLEKEDÉST.
A tórát a Babiloni fogságból viszatérő és az álamot ujászervező  Nehémiás féle  munkásság  rendeztete  gyüjteménybe  a nép számára.

Az uj testamentumot pedig  Kárthagói zsinat a 300  uttánni  időben. Kanenizálták


Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2405
Re:Apológia (hitvédelem)
« Válasz #221 Dátum: 2023 Szeptember 11, 13:13:23 »