Evangélium > Pásztoroknak

Egy ilyen gyülekezetre vágyom!

<< < (6/8) > >>

Antee:
"Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel."
(Apostolok Cselekedetei 2,41-47)

Én egy ilyen gyülekezetre vágyom, ahol valódi közösség van. Krisztushoz tartozva és nem csupán egy felekezethez.
Nincsenek felekezeti falak, csakis egység!

Elisabeth:

--- Idézet ---Én egy ilyen gyülekezetre vágyom, ahol valódi közösség van. Krisztushoz tartozva és nem csupán egy felekezethez.
Nincsenek felekezeti falak, csakis egység!
--- Idézet vége ---

Így van, kedves Antee Testvérem! Nem is találunk sehol felekezetre utalást a Bibliában. Isten Szava egyet ismer: vagy hiszek az Örökkévaló Ígéjének, Jézus Krisztusnak, vagy nem! Az összes többi emberek különbözö véleményein alapulnak, amik egymástól ellentétes véleményekhez vezetnek. Innen jön aztán a káosz. Mert körömszakadtáig ragaszkodnak emberi véleményekhez.  :118:

20. De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;
21. Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.
22. És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk:
23. Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.
Jn 17,20-23

 :2smitten:

Antee:

--- Idézetet írta: Elisabeth - 2012 Március 11, 13:32:51 ---Innen jön aztán a káosz. Mert körömszakadtáig ragaszkodnak emberi véleményekhez.  :118:


--- Idézet vége ---

Igen.  :118:

"Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük." (2Timóteus 4,3)

bacsipista:
- Én egy tökéletes gyülekezetbe akarok járni! - mondta valaki Spurgeonnak.
- Ha Ön belép abba a Gyülekezetbe, attól kezdve már nem lesz tökéletes!- hangzott Spurgeon válasza.

Ott ahol nincs tökéletes, hibátlan, bűntelen ember ott nem lehet tökéletes gyülekezet sem. De ez nem jelenti azt, hogy nincs számunkra megfelelő közösség.  Figyeljünk az Úrra, és az ő vezetésével válasszunk gyülekezetet.

Antee:
Jézus áldozatával lerombolta a választófalat, amely a zsidók és a nemzetbeliek között volt. Jézus is erről beszélt, hogy vannak más juhai, más akolból. Ez lett egy nyájjá Jézus áldozata árán. Viszont ez a fal amit Jézus lerombolt, újra áll, elkülöníti magát a kereszténység attól a zsidóságtól, akik szintúgy Jézust tartják megváltójuknak. Pedig a nemzetek lettek beoltva a szelíd olajfába és nem a zsidók a pogány szokásokba.

A Jelenések könyvében 12 kapuról olvasunk, rajta Izrael törzsének 12 neve, amin keresztül fog bemenni mindenki! Nincs külön kapu a nemzetekből megtérteknek, mindenki be fog oltatni valamely törzsbe.

Ez a fal újra áll, pedig Jézus megbékéltette a kettőt és eggyé teremtette. De most már nem csak ez a fal áll újra, hanem a kereszténységben is felekezetenként egy-egy fal áll, elkülönítve egymást maguktól.

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

[*] Előző oldal

Teljes verzió megtekintése