Evangélium > Pásztoroknak

Egy ilyen gyülekezetre vágyom!

<< < (7/8) > >>

tomi:
Bocsáss meg Testvérem, de én úgy gondolom, hogy Jézus tökéletes áldozatával az Örökkévaló és az emberek között bontotta le a válaszfalat nem pedig a zsidók és a nemzetekbeliek között. A zsidók és nemzetekbeliek közötti különbség a szelíd olajfába való beoltatással szűnik meg, hiszen ekkor válunk egy néppé. A keresztáldozat az utat nyitotta meg a nem hívőknek a Mindenható Isten felé. Persze nehéz ezt így szétválasztani, hiszen az izraeli nép a kiválasztott. Én úgy gondolom, hogy a zsidó nép is csak a Messiáson keresztül juthat el az Örökkévalóhoz. Bocsáss meg, ha valamit félreértettem. :pirul:

Shomer ayin:
... Eff.2,11.    
Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
12.    
Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
13.    
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14.    
Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15.    
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16.    
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17.    
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18.    
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
19.    
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20.    
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21.    
A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22.    
A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

Shomer ayin:

--- Idézetet írta: tomi - 2013 Október 08, 19:03:32 ---Bocsáss meg Testvérem, de én úgy gondolom, hogy Jézus tökéletes áldozatával az Örökkévaló és az emberek között bontotta le a válaszfalat nem pedig a zsidók és a nemzetekbeliek között. A zsidók és nemzetekbeliek közötti különbség a szelíd olajfába való beoltatással szűnik meg, hiszen ekkor válunk egy néppé. A keresztáldozat az utat nyitotta meg a nem hívőknek a Mindenható Isten felé. Persze nehéz ezt így szétválasztani, hiszen az izraeli nép a kiválasztott. Én úgy gondolom, hogy a zsidó nép is csak a Messiáson keresztül juthat el az Örökkévalóhoz. Bocsáss meg, ha valamit félreértettem. :pirul:

--- Idézet vége ---

Így van Testvérem. A Zsidók is csak a Messiás által juthatnak üdvösségre, ám a nemzetek rajta keresztül, a beoltatás után.... Aki pedig nem oltatik be, az száraz gally lesz. Így tehát, ahogyan utalsz is, sokan vannak, akik azt "gondolják" hogy bent vannak, pedig nagyon is kint maradtak...
Érdekes aspektust mutattál fel Testvérem.
Persze gondolom hogy erre is van válasz sokak szerint... mint pl.: ők az Igazi Isráél... meg egyéb sületlenség...

tomi:
Ámen! Köszönöm Testvérem. Az Igével nincs mit vitatkozni.

Antee:

--- Idézetet írta: tomi - 2013 Október 08, 19:03:32 ---Bocsáss meg Testvérem, de én úgy gondolom, hogy Jézus tökéletes áldozatával az Örökkévaló és az emberek között bontotta le a válaszfalat nem pedig a zsidók és a nemzetekbeliek között. A zsidók és nemzetekbeliek közötti különbség a szelíd olajfába való beoltatással szűnik meg, hiszen ekkor válunk egy néppé. A keresztáldozat az utat nyitotta meg a nem hívőknek a Mindenható Isten felé. Persze nehéz ezt így szétválasztani, hiszen az izraeli nép a kiválasztott.
--- Idézet vége ---

Kedves Testvérem, bocsáss meg de csak most jöttem meg a munkából, így csak most válaszolok neked.
Nyilván igaz amit írsz, hogy Jézus a tökéletes áldozatával békéltetett meg minket az Atyával. Viszont amit írtam és amit már Ferenc Testvérünk is az igéből felmutatott, szintén megállja a helyét. Hiszen az Izrael házát nevezi az írás közel valóknak, a pogányokat pedig távol valóknak, akik miután megtértek, közel valókká lettek.


--- Idézetet írta: tomi - 2013 Október 08, 19:03:32 ---Én úgy gondolom, hogy a zsidó nép is csak a Messiáson keresztül juthat el az Örökkévalóhoz. Bocsáss meg, ha valamit félreértettem. :pirul:

--- Idézet vége ---

Jól gondolod Testvérem, én is ezt írtam:

--- Idézetet írta: Antee ---Viszont ez a fal amit Jézus lerombolt, újra áll, elkülöníti magát a kereszténység attól a zsidóságtól, akik szintúgy Jézust tartják megváltójuknak.
--- Idézet vége ---

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

[*] Előző oldal

Teljes verzió megtekintése