Evangélium > Pásztoroknak

Amire egy jó pásztornak figyelnie kell

<< < (4/11) > >>

Elisabeth:
Köszönöm én is kedves Dafna az írásodat.

Ebben az aspektusban érdekes és nagyon fontos Pál apostol figyelmeztetése is:

És most, íme, én a Lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy mi ér ott engem, nem tudom; 23. csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. 24. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. 25. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. 26. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. 27. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. 28. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. 29. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, 30. sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. 31. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy három évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. 32. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között.
Apcsel 20,22-32

 :2smitten:

Batiszrael:

--- Idézetet írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 10:19:23 ---Kedves Petya!

Erre szokták azt mondani, hogy "ki mint él, úgy itél..."
Sajnálom, hogy elkerülte a figyelmedet a következő beirásom:
Óva intenék mindenkit attól hogy saját pásztorát susárló módon saját gyülekezete ellen hangoljon.
Sajnálom, hogy egy normális, mindenkinek szóló tanitásra azt mondod, hogy személyeskedés. Ugyan vannak olyanok, akik félreértelmezve az Igét a kétélű éles kardot saját testvéreik ellen használják kaszabolásra, nekem ez nem kenyerem, soha nem tettem, és nem is fogom.
Ha valami bajod van az irásommal, beszéld meg Shomer Ájin testvérrel, ugyanis Ő kérte, hogy ezt az irást tegyem ide fel. Nekem nem állt szándékomban.

--- Idézet vége ---

Szia Petya, mostanra lehiggadtam. Nagyon megbántottál. Mivel ez a beirásom eléggé tükrözi a megbántottságomat, eléggé keményre sikeredett. Mivel nyilvánosan tettem ezt, ezért most nyilvánosság előtt kérek bocsánatot Tőled. Megkérnélek, hogy máskor bármikor, bármilyen témakörben hozzászólok, akkor azt ne vedd semmiképpen sem személyeskedésnek. Tényleg tisztelem az Istent annyira, hogy nem űznék csúfot az Ő Szent Igéjéből. Tudom, hogy előfordulnak ilyen testvérek is fórumokon, akiket szeretetben kell eltűrni és elhordozni. Mivel Shomer Ájint tisztelem annyira, hogy kérésének eleget tegyek, ezért raktam ide fel ezt a tanitást, de nem ide készült. Erre tanúim vannak, de elsősorban a mindenható JÓ Isten. Ha bajom van veled, vagyok olyan gerinces, hogy nem hátulról és körmönfont módon hozom a tudtodra. Légy áldott!

Batiszrael:
Szia Elisheva!

Azon gondolkodtam el, hogy sok családfő nem is tudja, hogy valamilyen szinten ő is pásztori szolgálatban áll, kicsiny családja felett. A zsidó gondolkodásmódban a családfő kötelessége az Istenfélelem átadása, és a család Istenhez való vezetése. Kivételt képez ez alól pár cselekedet, amit a kislányok illetve hölgyek kötelezettségei közé sorolnak, pld. a szombati gyertyagyújtás. Ezt három éves kortól gyakorolják, úgyhogy az én kicsiny lányom is már be van vonva ebbe az imádságba. Nagy a felelősségünk, pásztoroknak és gyülekezeti tagoknak egyaránt. Mindenkire bizott valakiket az Úr, és azt rajtunk fogja számon kérni! Átkozott az aki az Úr dolgát hanyagul végzi, abban az Úr nem gyönyörködik. Csak reménykedni tudok, hogy saját elhivásomat megfelelőképpen töltöm be. Mert nemcsak a pásztoroknak kell a mindenható Jó Isten előtt majd számot adniuk, hanem mindannyiunknak. És nagy a tét!

Elisabeth:
Kedves Dafna, nagyon fontos és egyben felelösségteljes kérdést vetettél fel. Isten elött a házasság és a család a legelemibb közösségi sejt. Nagyon nagy a felelösség itt. Nem véletlen ír Pál apostol is ennek fontosságáról.

Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. 2. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas; 3. nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár; 4. olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. 5. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? 6. Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. 7. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. 8. Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás rabjai, nem haszonlesők, 9. hanem olyanok, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. 10. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha feddhetetlenek. 11. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen: nem rágalmazó, mértékletes, mindenben hűséges. 12. A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik. 13. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére.
1Tim 3,1-13

Itt azért találunk elég komoly kritériumokat, amiken érdemes elgondolkozni.

 :2smitten:

Elisabeth:
Még egy gondolat merült fel bennem az Apcsel 20. fejezetével kapcsolatban:

Azt mondja Pál apostol:

Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát.

Miért hangsúlyozza ki: T E L J E S !?

Nem lett volna elég, hogy: hirdessem nektek Isten akaratát?

Hol találjuk meg Isten teljes akaratát?

 :2smitten:

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

[*] Előző oldal

Teljes verzió megtekintése