Szerző Téma: Ige  (Megtekintve 25349 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1994
Re:Ige
« Válasz #240 Dátum: 2023 Március 01, 09:15:42 »
Példabeszédek 27:21
(egysz.ford.)

"Az ezüstöt az olvasztótégely,
az aranyat a kemence,
az ember jellemét pedig az teszi próbára,
ha megdicsérik."


Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1994
Re:Ige
« Válasz #241 Dátum: 2023 Március 02, 20:03:19 »
Kitől, mitől féljünk?

"Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, hiszen a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában."
(Máté ev. 10:28)

"Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban."
(Róma 8:38-39)

"Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az Ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el arcát előletek, és nem hallgatott meg."
(Ézsaiás 59:1-2)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1994
Re:Ige
« Válasz #242 Dátum: 2023 Március 04, 06:33:44 »
"Bizony, a ti gondolataitok nem az Én gondolataim,
és a ti utaitok nem az Én utaim
- így szól az Úr.
Mert amennyivel magasabb az ég a földnél,
annyival magasabbak az Én utaim a ti utaitoknál,
és az Én gondolataim a ti gondolataitoknál."
(Ézsaiás 55:8-9)
.
Nemcsak más, hanem jobb is az Úr gondolata és útja.
Ezért jó hír, evangélium.



Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1994
Re:Ige
« Válasz #243 Dátum: 2023 Április 05, 18:14:46 »
Zsoltárok 62:12b-13a

"... A hatalom az Istené.
Tiéd Uram a kegyelem is..."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1994
Re:Ige
« Válasz #244 Dátum: 2023 Április 17, 11:57:39 »
Zsoltárok 69:6-7

"Istenem, te tudod, milyen balga voltam, vétkeim nincsenek elrejtve előtted.
Ne szégyenkezzenek miattam, akik Benned reménykednek, Uram, Seregeknek Ura!
Ne érje gyalázat miattam azokat, akik Hozzád folyamodnak, Izráel Istene!"

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1994
Re:Ige
« Válasz #245 Dátum: 2023 Április 22, 20:04:30 »
Zsoltárok 61:3

"E föld széléről kiáltok Tehozzád, Istenem; mert szívem elepedt:
Vigyél el engem innen a sziklára, ahova én nem jutok,
mert igen magas nekem!"

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1994
Re:Ige
« Válasz #246 Dátum: 2023 Április 28, 11:33:11 »
Ezékiel 34:6a

"Tévelygett nyájam minden hegyen és minden magas halmon..."

....................................

Ezékiel 34:19

"Az én juhaim a ti lábaitok tapodását legelik, és lábaitok zavarását isszák!"

II. Timótheus 2:14

"Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatóknak romlására."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1994
Re:Ige
« Válasz #247 Dátum: 2023 Május 01, 21:01:31 »
Zsoltárok 90:16

"Uram!
Láttassék meg a Te műved szolgáidon, és dicsőséged azoknak fiain!"

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1994
Re:Ige
« Válasz #248 Dátum: 2023 Május 04, 14:00:36 »
ELŐZNI SZABAD

Malakiás könyve 3:24
"Az apák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az apákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök."

Máté evangéliuma 21:28-32
"Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt kérte:
- Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben.
Ő így felelt:
- Nem akarok.
Később azonban meggondolta magát, és elment.
Azután a másik fiához fordulva attól is ugyanezt kérte. Ő így felelt:
- Megyek, apám.
De nem ment el.
Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát?
Az első.
Bizony, mondom nektek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában... "

Lukács evangéliuma 7:36-50
"... Lázod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltad meg az arcom, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett..."

Máté ev. 5:23-25
"... Ha eszedbe jut, hogy atyádfiának valami panasza van ellened,... békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled..."

Római levél 12:10, 21
"Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek."
"Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval."

ELŐZNI SZABAD

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1994
Re:Ige
« Válasz #249 Dátum: 2023 Május 24, 06:03:07 »
Ezékiel 34:16

Károli fordítás:
"Az elveszettet megkeresem, az elűzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget erősítem; a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik."
Új fordítások:
"Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok (őrködöm fölötte, szemmel tartom)."

A prot. új fordítás lábjegyzete:
A "vigyázok" szónak megfelelő héber szó jelentése "elpusztítom", de ez valószínűleg egy betű hasonlóságból adódott leírási hiba; a régi fordítások még ezt a "vigyázok" szóalakot ismerték.