Szerző Téma: Karácsony  (Megtekintve 31002 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1450
Re:Karácsony
« Válasz #180 Dátum: 2017 December 08, 09:35:31 »
Sík Sándor:
A NAPKELETI BÖLCSEK

 
Ama csillag után.
 
A holdsugaras hideg éjszakában,
Mint egy fehérlő, csendes álom,
Úgy vonult el a komoly karaván.
És elől ment a három.
 
A sziklás föld mogorván és kopáron
Feküdt el lábaik alatt.
Méltóságos sora a száz tevének
A harmaton halkan haladt.
És mintha fehér árnyak lengenének,
Úgy vonult végig a fehér sereg
A völgyön, ahol nem nőttek virágok,
S a városon, ahol az emberek
Nem virrasztottak és nem énekeltek.
S ahol nem látta őket senkisem.
 
És így suhant el csendesen
Életre éledt vágya Napkeletnek
Az ezredéves éjszakán.
 
Ama csillag után.
 
-------------------------------------------
(internetről)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1450
Re:Karácsony
« Válasz #181 Dátum: 2017 December 08, 13:59:06 »
Kárász Izabella:
Megfoghatatlan énelőttem


Hogy égi trónját felcserélte,
Hogy fényt gyújtott a messzeségbe,
Hogy Betlehem szent éjszakáján
Megszületett az égi Bárány,
Hogy vállalta e föld keservét,
Atyja magasztos mentő tervét,
Miérettünk, kik felszegeztük,
Hogy megválthassa bűnös lelkünk,
S éljünk Vele, megdicsőülten...
...Megfoghatatlan énelőttem...

(forrás: Kárász I.: Fényből fényességet)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1450
Re:Karácsony
« Válasz #182 Dátum: 2017 December 08, 14:15:54 »
Kárász Izabella:
Vágy - tenni


Szívem lim-lomját kidobálom,
Oltárait, bálványait,
Hiábavaló hitványságát,
Szertelen, hiú álmait,

Mikben nem volt benne az Isten,
Csak mindig: én! Csak mindig: én!
A négy szelek felé repítem,
Mert szent karácsony jön felém.

A Kisded így nem lakhat nálam,
Elkerüli hajlékomat,
Karácsonytalan árvaságban
Nem találom meg magamat.

Kiszórom hát értéknek gondolt
Eddigi semmiségeim,
A sátán ülhet csúf, kaján tort,
Szívem kidobált kincsein.

Övé volt az. Nem tudtam róla.
De íme, most már jól tudom,
Karácsony van! Tisztult szívembe
Térj be, Megváltó Krisztusom!

(forrás: K.I.: Fényből fényességet)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1450
Re:Karácsony
« Válasz #183 Dátum: 2017 December 12, 07:32:26 »
Vargha Gyuláné fordítása:
KARÁCSONYI HANGOK


Szent karácsony estharangja,
Angyaloknak édes hangja,
Zengve száll a légen át.
Hirdet nékünk nagy kegyelmet,
Bűnt eltörlő nagy szerelmet,
Mely közénk a földre szállt.

Zengjetek csak égi hangok,
Űzzetek szét minden gondot,
Bűnt, halált, bús éjszakát,
Hadd ragyogjon tiszta fénnyel,
Szálljon a világba széjjel
A hír: Jézus üdvöt ád!

Tudja meg sok szív, mely árva,
Jézus mentő karja tárva,
Ő megtart és üdvözít!
Nála békét és kegyelmet,
Nála üdvösséget lelhet,
Ki megbánja bűneit.

Angyalhangok lágy zenéje,
Hass a nagy tömeg szívére,
Míg kegyelme napja tart!
Óh bár sok szív még ma este,
Jézus szent igéit lesve,
Benne békét lelne majd!

(forrás: Vargha Gyuláné: Dicsőség Istennek! Bp.1927.)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1450
Re:Karácsony
« Válasz #184 Dátum: 2017 December 15, 11:37:15 »
Vargha Gyuláné:
KARÁCSONYI KÉRDÉSEK


Angyali ének hangzik a mennybül:
"Jézus a rég várt, megszületett!"
Isteni lélek szózata csendül:
Megszületett-e már teneked?

Ott van a jászol, benne a gyermek,
Drága ajándék, mennyei kincs,
Őt befogadni kész-e a lelked?
Jaj, ha szívedben még helye nincs!

Jászola mellett pásztorok állnak,
Futva siettek Betlehemig.
Futni elébe űz-e a vágyad?
Érzed-e szíve hogy melegít?

Fölkel a csillag hajnali fénnyel,
Biztos az út a bölcsek előtt,
Mégy-e utána, merre vezérel?
Jézus a célpont, látod-e Őt?

Drága aranyt, meg jószagú tömjént
Visznek a bölcsek hódolatul,
Jobbat aranynál adsz-e te önként?
Szíved óhajtja, kéri az Úr!


(Forrás: Vargha Gyuláné: Dicsőség Istennek! Bp. 1927.)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1450
Re:Karácsony
« Válasz #185 Dátum: 2019 December 14, 09:15:32 »
Árvai Emil:

JÓZSEF, AZ ÁCS

Ő nem szavak embere, úgy látszik,
hangját szinte alig hallani;
dolgos kéz nem bír fölös beszédet.

Titkait se kürtölé világgá,
álmait, meg angyalok tanácsát;
épp elég az áldás súlya, terhe.

Betlehemben pásztorok meséltek
éjidőn jött fényes látomást.
Öröm és gond egyszerre a gyermek.

Döbbenet, hogy mért keres halálra
nagy király egy csöppnyi életet.
Jó s gonosz egymást nem tűrheti.

*

Nő a gyermek, elmarad kezünktől,
Istenét szólítja apjaként...
Szárnyalását aggódva csodáljuk.

Hírek jönnek, tőlünk messze jár,
műhelyemben nem segít ma már;
elröpült, mint fészkéből madár.

Halnom így jó: áldás terhe, súlya
nem nyomasztja fáradt szívemet;
felnőtt ember, ő felel magáért.

Végső csendbe ballag éltem útja,
rég nem látott angyal integet...
Aki hű volt, épp elég soká élt.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Karácsony
« Válasz #186 Dátum: 2019 December 16, 07:49:14 »
Csodálatos. Köszönjük.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1450
Re:Karácsony
« Válasz #187 Dátum: 2019 December 21, 15:17:28 »
KARÁCSONYVÁRÓ

Telnek az évek,
őszül a lélek,
szürke paróka
ráncot ölel.

Gyermeki álom
nagy csodavárón
r-égi titkokat
súgva jön el:

volt kicsi, szegény;
Benne a remény
nőtt fel az égig:
csillag az éjben.

Tudsz jobbat Nála?
Jötte, s halála
mellbe vág, rést nyit
szíven és égen.

(Árvai Emil)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Karácsony
« Válasz #188 Dátum: 2019 December 24, 16:21:25 »
Karácsonyi ének

Régi-régi szép Igékben
Prófétáknak hangja szól:
Bűnös népnek ég kegyelme
Újból áldón lehajol.

Éden óta átok súlya
Sok gyötrelmet és kínt ád,
Fájt a bűnünk, sírt a lelkünk,
Kínzott belső néma vád.

Bűneinknek nehéz súlya
Áthatotta ég Urát,
És egy csendes éjszakában
Megnyitotta ajtaját.

Fényes égből álom szárnyán
Jézus Krisztus földre szállt,
Általa az ősi átok
Újból kegyelemre vált.

Békefi Pál


https://www.istenesversek.hu/bekefi-pal-karacsonyi-enek/
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4120
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Karácsony
« Válasz #189 Dátum: 2020 Január 03, 19:18:03 »
 :2smitten:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.