Szerző Téma: Bátorítások  (Megtekintve 59618 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Bátorítások
« Válasz #750 Dátum: 2013 November 01, 16:11:23 »
Köszönöm az írást, valóban tanulhatunk belőle.

Róm. 6:19.    

Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Bátorítások
« Válasz #751 Dátum: 2013 November 08, 15:08:06 »
Olvastam egy történetet.

Idézet
Egy hajótörés egyetlen túlélője egy kicsi és lakatlan szigetre vetődött. Buzgón imádkozott Istenhez, hogy megmentse, és minden nap a horizontot fürkészte, hogy vajon jön-e valami segítség, de semmit sem észlelt. Kimerülve, de végül is sikerült egy kis kunyhót építenie a vízből kimentett farönkökből, hogy megóvja magát a különböző természeti veszélyektől, és ahol kevés javait tárolja. De egy nap, miután ennivaló után nézett, hazaérvén, a kunyhóját lángokban találta és a füst az egekig gomolygott. A legrosszabb történt - minden elveszett. Megtelt fájdalommal és méreggel.

- Isten, hogy tehetted ezt velem? - kiáltotta.

Azonban másnap kora reggel, egy hajó hangjára ébredt, amely a sziget felé közelgett. Őt jött megmenteni.
- Honnan tudtátok, hogy itt vagyok? - kérdezte az elcsigázott ember a megmentőitől.
- Láttuk a füstjelzésedet. - válaszolták

Elgondolkodtam, hogy hányszor kiáltottunk reménytvesztve az Úrhoz mi is, és vontuk kérdőre a történtekért.
De mi nem látunk a jövőbe. És jelenlegi helyzetünk sokszor aggodalomra ad okot.
Nem rátunk kiutat és reménytelenség állapotába kerülünk. sőt olykor még az is meesik, hogy Istenem, feleslegesen tettem mindent, ez a köszönet érte?
Pedig  tudjuk, és tanultuk, ha csak azért cselekszünk jót és engedelmeskedünk, hogy Isten tetszését elnyerjük vele akkor már tévedésben vagyunk. Az Urat nem lehet lekenyerezni. Ő a szívünket vizsgálja és a hitünket, amely a próbák során gyengül, elvész vagy ellenkezőleg inkább megerősödik.
És az Ő tervében benne van az gész életünk. Ami velünk történik, és nem a mi ellenszegüléseink következménye , akkor ő soha nem feledkezik meg rólunk.

Ne feledjük, hogy ez az üzenet nem csak Józsénak, hanem nekünk is szó:
Józsué 1, 8-9
8. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. 9. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető irene

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2573
Re:Bátorítások
« Válasz #752 Dátum: 2013 November 13, 06:53:00 »
"Igazság az, ha azt kapjuk, amit érdemlünk.
Irgalom az, amikor többet kapunk, mint amit érdemlünk.

Kegyelem viszont az, amikor megkapjuk azt, amit nem érdemlünk"............

Róma levél:10:12   
Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják.

 :2smitten:
zsolt 25:8.    Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Bátorítások
« Válasz #753 Dátum: 2013 November 13, 08:16:12 »
"Igazság az, ha azt kapjuk, amit érdemlünk.
Irgalom az, amikor többet kapunk, mint amit érdemlünk.

Kegyelem viszont az, amikor megkapjuk azt, amit nem érdemlünk"............

Róma levél:10:12   
Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják.

 :2smitten:

És folytatom a gondolatot, mert így önmagában félreérthető

22
Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség:
23
mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.

24
Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Bátorítások
« Válasz #754 Dátum: 2013 November 13, 08:46:04 »
 :afro: ámen! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Bátorítások
« Válasz #755 Dátum: 2013 November 13, 08:48:47 »
én ma bátorításként ez az igét szeretném   megosztani veletek:
Efézusi levél:4:29-32:Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.30
És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.
31
Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;
32
Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek


 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Bátorítások
« Válasz #756 Dátum: 2013 November 13, 09:06:26 »
Jakab 3,6

"a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől"
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető irene

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2573
Re:Bátorítások
« Válasz #757 Dátum: 2014 Március 30, 13:15:03 »
 

Az Élet ára

 

 

Jézus azonban így felelt:“A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” (Lukács 9:58)Ezt a verset gyakorta annak alátámasztására használják – helytelenül -, hogy Jézus és tanítványai szegénységben éltek.
Azonban, Jézus az üldöztetés miatt nem tudta valójában sehol sem lehajtani a fejét.

A vallási előítéletek miatt a Szamáriaiak megtagadták Jézustól a vendéglátást és a szálláshelyet, mikor éppen Jeruzsálem felé mentek. Az üldöztetés része a keresztény életnek.
Jézus azt közölte ezzel az emberrel, hogy ha időnként nincs szálláshely, akkor ez része annak az árnak, amit az Ő követése jelent.

Az üldözésnek sokféle formája van. Az életveszély, amit a hited miatt szenvedsz el csak egyik, de nem is a legrosszabb formája ennek. Az üldözés messze halálosabb formája, amikor az általunk csodált, szeretett és elismert személy egyszerűen gonoszul beszél rólunk, vagy kizár bennünket a társaságából. Azért halálosabb ez, mert sokkal burkoltabb és személyesebb.

Sok hívő, aki közvetlenül sohasem tagadná meg az Urat, önsajnálatba, vagy háborúskodásba esik mások kritikái miatt, különösen, ha olyan valakitől kapja, akire felnéz, illetve akire nagy benyomást szeretne tenni. Ez éppoly negatív hatást tesz rájuk, mintha az életüket fenyegetné valaki.

Segítség lehet, ha felismered, az emberek valójában nem téged üldöznek, hanem a benned élő Krisztust.
Ténylegesen az Ő szenvedésének a részesévé leszel, ugyanakkor ezért részesedsz feltámadása erejében és jutalmában is.
Ezzel a tudattal örvendezhetsz és ujjonghatsz, amikor Őmiatta utasítanak el.

 
Andrew  Wommack


Péter Apostolnak közönséges második levele » 1. fejezet
2
    Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében.
3
    Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;
4
    Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.


zsolt 25:8.    Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Bátorítások
« Válasz #758 Dátum: 2014 Március 30, 14:18:01 »
Viszont azt is tudjuk, hogy Jézus elmondta a tanítványainak, hogy az Atyja házában helyet készít mindazoknak akik őt követik.

1. "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. 2. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? 3. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. 4. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat."
János 14, 1-4


És egy nagyszerű és igen bátorító igéret.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető irene

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2573
Re:Bátorítások
« Válasz #759 Dátum: 2014 Március 30, 15:27:16 »
Amen
zsolt 25:8.    Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Bátorítások
« Válasz #760 Dátum: 2014 Március 30, 16:43:01 »
Irénke nagyon jó gondolatot hoztál, az ösztönzött a válaszra. Jézusnak itt nem volt volt helye ahol nyugodtan pihenhetett volna, mégsem magával törödött, hanem véghezvitte az Atya akaratát, a megváltásunkért.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Bátorítások
« Válasz #762 Dátum: 2014 Április 24, 13:41:36 »
Jézus példát hagyott nekünk abban is, hogy nem önmagáért élt, hanem másokért. Ebben a példában is követnünk kell Őt.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Bátorítások
« Válasz #763 Dátum: 2014 Április 24, 19:07:54 »
Úgy gondolm, hogy ezt az igeszakaszt
"Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért."

nem úgy kell értelmezni, hogy meghalunk atyánkfiaiért, hanem azt, nem a seját érdekünk és életünk lesz a számunkra fontos, hanem embertársaink életének megjobbítása, szeretete, és az ő megváltásukra törekvő szolgálat.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Bátorítások
« Válasz #764 Dátum: 2014 Április 24, 20:11:11 »
Igen Testvérem! Életet adni valakiért nem csak a meghalást jelenti, hanem azt is, hogy életemet nem magamért élem, hanem másért. Jézus sem csak a halálával mutatta meg a szeretetét, hanem az egész életével, amelyet önzetlenül élt!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)