Szerző Téma: Tanúbizonyságok a pokolról és a Mennyországról  (Megtekintve 51118 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető alex22

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 61
Re:Tanúbizonyságok a pokolról és a Mennyországról
« Válasz #105 Dátum: 2010 Július 15, 13:45:57 »
A Mennyben jártam 5 és fél napot
Dr. Percy Collett - A Mennyben jártam 5 és fél napot

2009. 02. 03.

 
" A mennyben jártam 5 és fél napot!"
 
Dr. Percy Collett
 
Dr. Collett Percy 50 éven át kezelte a Dél-Amerikai Amazonas folyó Basin területén élő népeket. Hirdetvén az evangéliumot, úgy a fizikai, mint a lelki szükségeket ellátta. Hősies misszió munkája egyenrangú a katolikus Teréz nővérrel és dr. Buntain Markkal.
 
Egyszer egy pár évvel ezelőtt így imádkozott: ’ Uram! Ha helyesnek látod és tartod, mutasd meg nekem a dicsősséged!’
 
Ezután történt, hogy mikor 1982-ben egy kis csoporttal elkezdett böjtölni és imádkozni sokakért, az Úr megjelent neki és elvitte magával Percy szellem-testét.
 
Így töltött 5 és fél földön számított napot a Mennyekben az Atyaistennel, a Fiúval és a Szentszellemmel. Többek közt beszélt Ábrahámmal, Mózessel, Illéssel, Elizeussal, Pál apostollal és sok mással. Meglátogatta a Szellem által újjászületett hívők palotáit. A már ott élőkéit és azokét akik még a földön élnek és palotáik épülőben vannak. Megtudta, hogy részére is épül egy 700 mérföldre a belvárostól.
 
Tanulmányozta és meghallgatta a Mennyben használt különböző hangszereket. A menny emeleteit és azok különböző osztályait is bejárta. Megismerte a Menny sok funkcióját.
 
Többek közt beszélt Kathryn Kulmannal, Amy McPhersonnal, Smith Wigglesworth-szel és sok más evangélistával.
 
Időt töltött Jézussal. Beszélt vele a Földön nem sokára bekövetkező eseményekről – az Ezekiel 38-as csatáról, az elragadtatásról és az Armageddonról.
 
5 és fél nap után mennyei küldetést kapott azzal az utasítással, hogy egy bizonyos ideig hagyja abba a misszió munkáját és csak azt hirdesse amit látott, hallott és átélt a Mennyben.
 
InterjÚ Dr. Collettel
 
Riporter: Dr. Collett! Egy egész délutánt töltöttem magával s ezáltal alkalmam volt önt közelebbről megismerni, mint hívőt és misszionáriust. Beszédeiből és magatartásából látom, hogy sokat eltűrt és harcolt életében, mint egy jó katona.
 
DR. Collett: Abban igazat mond. Nem tudom, mennyi mérges dárdát hajítottak felém az Amazonas folyó népei. A bal karomban állt meg egyszer egy, amit saját magam húztam ki. Párducok, leopárdok és kígyók támadtak meg sokszor – de mindezek mellett a legnagyobb veszélyt az emberevő bennszülöttek nyújtották. Többször beledobtak a krokodilokkal teli Amazonas folyóba – és egyszer mérget is itattak velem. De Isten minden veszélyből csodálatosan kimentett. Sőt, inkább úgy mondhatnám helyesebben, hogy Isten természetfölötti utakon megőrzött, megtartott.
 
Riporter: Maga 82 éves, szemüveg nélkül olvas, 2 kilométert gyalogol egy nap, 5-6 órai alvással is megelégszik, teljes hajat visel, és jó természetű, erős ember. Azok számára akik nem ismerik a maga 5 és fél napos Mennyben járásának előzményeit, engedje meg, hogy az olvasók számára röviden beszámoljak arról.
 
Egy ima és böjtölés közepette történt, hogy az Úr Angyala megjelent és elvitte magával Dr. Collett szellem-testét a Védő Angyalával együtt, ugye ? Később tudta meg azt, hogy a Védő Angyala már 82 éve nem járt a Mennyben, mert maga mellé lett kirendelve a Földre. Bizonysága volt arról is, hogy az út a Mennybe kb. 6 óra hosszú volt, messze maguk mögött hagyván a napot, holdat és a csillagokat – megérkeztek egy helyre, ahol nagy dörgés, villámlás volt. Az Úr Angyala azonban megnyugtatta, hogy ne féljen, mert ezen keresztül kell menni és ez nem fog ártani. Úgy is volt.
 
Ezután következett egy nagy, sötét Aréna, ezután megérkeztek egy égitestre, ami külsőleg úgy nézett ki, mint a Föld. Egyszer csak egy duplaajtós kapuhoz értek, mely 2 mérföldnyi széles lehetett. A kapu megnyílt, mint egy modern áruház ajtaja. Bementek - és ez volt a Menny előtere, vagyis külső része – és onnan az Arany Kapu vált láthatóvá, mely a Szent Várost őrizte, mint egy belső Szentélyt.
 
2./ oldal
 
Dr. Collett: Igen ! Ez így volt, amint mondja.
 
Riporter: Az Arany Kapu ekkor megnyílt és Isten Trónja vált láthatóvá elsőként. Sőt akármerre fordult a Trón, minden szemszögből látható volt, ugye ?
 
Dr. Collett: Igen ! Akárhol áll az ember és nézi Isten Trónját, nem tudja szeméből elveszíteni.
 
Riporter: Milyen méretű volt a Trón ?
 
Dr. Collett: A Trón 2 mérföld magas a Szent Város alapjától számítva.
 
Riporter: Milyen magas a Szent Város ?
 
Dr. Collett: Mint a Biblia írja – 1500 mérföld – tehát 1500 mérföld minden irányban, mint egy nagy kocka.
 
Riporter: Szóljon a Menny különböző szolgálatairól, kérem!
 
Dr. Collett: A minisztériumok funkciói különbözőek. Például láttam egy osztályt, amit a Könyörület Osztályának hívnak. Ide kerülnek az összes abortált babák és az elmebeteg lelkek. Itt az angyalok egy ideig nevelik, oktatják és képezik őket arra, hogy Isten Trónja elé mehessenek megismerni az Atyát.
 
Aztán láttam egy Feljegyző Osztályt. Ez egy óriási nagy hely, ahol a hívők által összegyűlt hiábavalóság beszédeit gyűjtik össze arra a napra, mikor minden egyes hivőnek számot kell adni értük, hogy mindezek után kiönthessék az összest a Feledés Tengerébe.
 
Aztán láttam egy Ruhaszabó Szobát, ahol angyalok szorgalmasan varrják a szentek köntöseit. Mert bizony a mennyben is viselnek ruhát. Azt is észrevettem, hogy a hívők kastélyai a Szent Városban Isten Trónja köré épültek ill. épülnek. A Szent Város le fog ereszkedni a földre Isten kirendelt idejében, s amit Isten később visszahelyez a Mennybe. A hivők kastélyainak mérete arányban van azzal, hogy a hívőnek mennyi helyre van ill. lesz szüksége ahhoz, hogy vendégként fogadja azokat, akiket a Földön megnyert Jézus Krisztusnak. Minél több lelket nyer valaki Krisztusnak, annál nagyobb és alkalmasabb a kastélya. Beszéltem híres evangélistákkal és misszionáriusokkal, meglátogattam őket kastélyaikban. Építészetileg mind különböző, szóban leírhatatlan alkotások. Mikor a saját kastélyon felől érdeklődtem, Jézus maga vitt el oda egy liften, amit a Szent Szellem kezelt. Az én lakóhelyem 700 mérföldre van (még építés alatt) az alapvárostól felfelé. Percekbe telt az út. A lift elszáguldott sok kastély mellet, míg megállt a kastélyom előtt. Minden kastély - az enyémmel együtt – gyémánttal és sok másfajta drágakővel van díszítve, amiknek a neveire nem is emlékszem már. Az én lakóhelyem 7 nagy szobás. Bementünk az első szobába, ami egy fogadó szobának látszott, azonban Jézus magyarázata szerint ez egy stúdiónak felelt meg, ahonnan az egész Mennyet tanulmányozni lehet…… Mivel a Mennyek Országa oly nagy, hogy egymillió földi év alatt csak egy részét lehet megismerni. Jézus tudatta velem, hogy ebből a szobából fogom tanulmányozni Isten egész teremtését. Jézus ezután elvitt a Menny Ablakához, ahonnan Ő és az Atya kijött. Ez nem egy sötét semmi, hanem az örökkévalóságnak az eredete, ahonnan Isten jött, hogy kedve szerint tegye mindazt, amit jónak lát, és amin semmi démoni erő nem vesz hatalmat. Riporter: Mi Jézus jelenlegi kötelezettsége ?
 
Dr. Collett: Jézus maga az építészmérnöke és gondnoka a kastélyoknak a János 14. szerint.
 
Riporter: Sok kastély van építés alatt ?
 
Dr. Collett: Igen ! Érdekes az, hogy amikor építkezési anyagra van szükség Isten azt is szavával teremti meg. Tonnával láttam gyémántot, zafírt, onyxot.
 
Riporter: Miből nőnek a virágok, fák, növények ?
 
Dr. Collett: Földi talaj nincs, de Isten maga ad életet mindennek. A növényzet az aranyporból nő ki, ami az alapvető talaj a Mennyben. A virágok soha nem hervadnak el, a levelek soha nem hullanak le a fákról. A virágok mindig nyílásban maradnak és illatuk betölti az egész Mennyet. Amerre csak megy az ember mindig virágot talál. Leírhatatlanul gyönyörűek.
 
Riporter: Miből vannak az utak ?
 
Dr. Collett: Mind aranyból.
 
Riporter: Vannak országutak is ?
 
Dr. Collett: Az utak többnyire egyformák, csak szélességük különböző. A közlekedést Isten mennyei kocsijai bonyolítják le. Ezek 2 és 4 kerekű kocsik, tüzes mennyei paripák húzzák és a Szent Szellem által gurulnak vagy repülnek, amire éppen szükség van.
 
Riporter: A zsoltáros írta, hogy Istennek több, mint 20.000 kocsija van. Mennyit látott maga ?
 
Dr. Collett: Megszámlálhatatlanul sokat.
 
Riporter: Mennyi időbe került körül utazni a Mennyet, ami 2 millió mérföldes út ?
 
Dr. Collett: A Mennyben nincs nap sem éj. Tehát e szerint nem mérhető az, amit kérdez. A Mennyben a távolságok megtétele, mintha csak percek kérdése lenne. A Szent Szellem aki lehetővé teszi ezt. Minden elérhető, mert semmi nincs időhöz kötve. Érdekes az is, hogy bár percekbe telt a Menny körülutazása, mégis rengeteg dolgot láttam. Többek között különféle angyalokat, akik oktattak és tanítottak sok lelket, hogy mehessenek Isten Trónja elé imádni az Atyát.
 
Riporter: Pál apostol írja az I. Korinthus 15:44-ben, hogy két féle test van. Van hús-test és van szellem-test. A 49. versben pedig azt írja, hogy……..”ahogy a földi ember alakját magunkon hordozzuk, a mennyeinek az alakját is magunkon fogjuk hordozni”.
 
Dr. Collett: Igen ! Pál apostol helyesen mondja. Bizonysága ennek az, hogy én ismerek egy orvost Concerville, Oklahomából, akinek a felesége meghalt egy-két évvel ezelőtt………mikor visszajöttem a Mennyből kérdezte, hogy láttam-e a feleségét ? Válaszom az volt, hogy igen. De rajta kívül igen sok hívőt felismertem a külsejükről, akiket a földön látásból ismertem. Anyák sokaságát láttam, akik Isten Trónja előtt imádkoznak földön élő gyermekeikért. Imáik állandóan felszállnak Isten elé, kivéve a szombatot, mikor nincs imádkozás, csak az Atyaisten imádata. A Menny az imának és az imádatnak a helye. Előfordul, hogy sok ima összegyűl és mint egy áldozati tömjén száll fel Isten Trónjához.
 
Riporter: Lesz imádkozás a Mennyben az Elragadtatás után is ?
 
Dr. Collett: Az imádkozás ott fenn sohasem szűnik meg.
 
Riporter: Kérem mondja el azt, amit fontosnak tart számunkra !
 
Dr. Collett: Az ember a földön három részből áll: testből, lélekből és szellemből. Mikor Isten Ádám orrlyukába lehelt, Ádám egy élő lélekké vált. Minden emberben Isten lehelete által él egy nem földi, hanem mennyei személy, ezt hívjuk szellem-személynek. A szellem-személy hasonmása a testinek. Földünk híres orvosai tanúskodnak arról, hogy operációk alatt sokszor - mikor haldoklás áll be - hangokat hallanak, ami nem a testből ered, hanem a test mellől - sőt, Londonban a Szent Tamás kórházban egy operáció alatt látták az operált ember szellem-személyét kilépni a testéből közvetlenül a halál beálltakor. Ezek az orvosok még arról is tanúskodnak, hogy ez előfordult az érzéstelenítő használatakor is nemcsak a halálozásnál. Manapság a világ sok kórházában előfordul az, hogy mikor valakit az orvosok visszahoznak az életbe, az illető igen nyomatékosan tiltakozik az orvosnál, hogy: „Már a Menny felé tartottam, miért hozott vissza ?”Mit tapasztalunk mindebből ? Azt, hogy az ember szellem-személye, mely a Mennyből ered, kiválhat a hús-testből nemcsak az ember halálakor, hanem egy lelki megrázkódtatás esetében is. Részemről akarom tisztázni, hogy az én hús-testem (tehát a test-személyem) nem ment fel a Mennybe, hanem itt maradt a földön, míg a szellem-személyem 5 és fél napot járt a Mennyben Isten akarata szerint. Ezalatt a hús-testem nem tudott semmiről, egy ájulásba esett. Elhagyván testemet oly értéktelennek láttam azt. Igaz is. Csak Isten Szent Szelleme által értékes az , amúgy emberi értékelés szerint még ma is csak 16 dollárt ér.
 
Magammal ellentétben Illés próféta hús-teste is felment a Mennybe a szellem-testével együtt. Így ő teljes ott fenn a Mennyben Jézushoz hasonlóan.
 
Riporter: Levázolná a különbséget Illéssel kapcsolatban arra vonatkozóan, hogy például az ő komplett teste is átlátszó-e, mint más szentek szellem-teste ?
 
Dr. Collett: Igen ! Feltétlenül ! Illés teste komplett, mint Jézusé, de már megdicsőült mennyei test-személy, mely átszellemített, s így sem idő, sem energia nem vehet rajta erőt, és természetesen ő már nem vár feltámadásra.
 
Riporter: Látta az Atyaistent ?
 
Dr. Collett: Láttam Őt az arcán kívül. Mikor megközelítettem a Trónját észrevettem, hogy a bal keze tollakkal volt betakarva. Mikor leültem elé ezek a tollak körülfogtak és Isten szólt: ’’ jól van, te hűséges , derék szolga !’’
 
Riporter: Miért nem látta Isten arcát ?
 
Dr. Collett: Mert az arca homályban volt színárnyalattal takarva. Mikor Jézus felvitt közelebb hozzá alkalmam volt megkérdezni: valóban létezik 3 személy Istenben? Igen , szólt az Atya. Mi hárman vagyunk egyek !
 
Riporter: Látta a Szentszellemet ?
 
Dr. Collett: Igen ! Két formában. Először, mint Élő Víz folyója folyt ki az Atya Trónja alól, másodszor, mint egy személyt. Mondta, hogy az a szerepe, hogy betöltsön minden embert Isten Szellemével, aki hitből kéri.
 
Riporter: Vannak állatok a Mennyben ?
 
Dr. Collett: Nagyon is sok fajta. Amit Isten megteremtett a földön az megtalálható a Mennyben. Például lovak, kutyák, macskák stb. A különbség csak az, hogy a mennyeiek tökéletesek. Például a kutya nem ugat.
 
Riporter: Van árnyékszék a Mennyben? Van szükség toalettre ?
 

Nem elérhető alex22

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 61
Re:Tanúbizonyságok a pokolról és a Mennyországról
« Válasz #106 Dátum: 2010 Július 15, 13:46:29 »
Dr. Collett: Nincs! Mert nincs rá szükség. Mert mehet bárki, bármikor a Bankett-Házba (ez az étkező hely), és ehet annyit, amennyit tud, nem kell utána ürítenie. Egy másik dolog. Egy nap az Úrnál 1000 év a földön. Így 24 óra alatt igen sokat megtanulhat bárki a Mennyben, amit a földön ezer évig kutathatna. Az emberi ész nem tudja az időtlenséget felfogni, ez egy igen nagy csodája Istennek. Idő, ahogy azt mi ismerjük, nem létezik a Mennyben. A zenében nincs szükség sem ütemre, sem ritmusra. Senki nem tart időt, ütemet, ritmust ott fenn. Minden időtlen az Úristen imádatával együtt.
 
Riporter: Melyik hangszer van legtöbbször használatban ?
 
Dr. Collett: A kürt! Harsonának is hívják. Ezek hívják a szenteket gyülekezésre az Atya imádására. Ezek a harsonák 5-6 méter hosszúak és különféle hangokat adnak. Jézus mondta, hogy mikor az utolsó atyai harsona elhangzik, akkor a kürtösök kimennek a Menny külső részére és ott 6 órán keresztül harsognak . Először a halottak és azután mi, akik még élünk a földön Krisztusban, felragadtatunk az Úrhoz.
 
Riporter: Tehát ezek a kürtök, vagyis harsonák nem tartoznak a Menny általános zenéjéhez ?
 
Dr. Collett: Nem! A kürtölés inkább a különböző mennyei kihirdetésekre szól. A kürtök hangjára az egész Menny funkciója megáll, hogy a földről jövő hírek tudósítást kapjanak. Annak ellenére, hogy a Menny népe tud mindenről, ami a földön történik, minden ki van hirdetve. A hírek beszámolnak Isten és a sátán között folyó harcokról a hívők életében. És ha valaki üdvözül (tehát Isten Szelleme által újjászületik a János 3:7 szerint), annak híre kürtölve van, sőt harangoznak az Atya Trónja felett az angyalok. Ez egy csodálatos ünneplés.
 
Riporter: Volt hálószoba a maga kastélyában ?
 
Dr. Collett: Nem! Egy sem ! A Mennyben nincs alvás. Nincs szükség rá ! Feküdni, ülni, pihenni lehet, de nem kell hozzájuk sem ágy, sem szék. Ez ott teljesen természetes.
 
Riporter: A Szentszellem liftjében sem volt ülőhely ?
 
Dr. Collett: Nem ! Ott is csak álltunk. Mire leülhettünk volna már odaértünk !
 
Riporter: Mikor a Szent Város alapzatánál állt és felnézett a Trónra, milyen nagynak látszott a Trón és pontosabban hol ült az Atya ?
 
Dr. Collett: Az Atya igen nagy méretű személy és Ő fenn, a legtetején ül a Városnak.
 
Riporter: Az Atya miben különbözik Jézustól ?
 
Dr. Collett: Óh ! Mint már mondtam az Atya igen nagy termetű, sokkal nagyobb Jézusnál. Jézus a jobbján ül igen egyszerűen és természetesen.
 
Riporter: Milyen magas volt a kastélya szobája mennyezete ?
 
Dr. Collett: 5-6 méter magas.
 
Riporter: Hány emeletes a kastélya ?
 
Dr. Collett: Nem tudom, hogy emeletes lesz. Még nem volt befejezve.
 
Riporter: Látható az Atya Trónja a kastélyából is ?
 
Dr. Collett: Igen ! A falak átlátszóak belülről kifelé, és mint már említettem akármerre néz valaki, látja a Trónt.
 
Riporter: Az Atya Isten közlekedik ?
 
Dr. Collett: Igen ! Képes ! Ő az örökkévalóságból jött elő és most Trónján ül. A Föld a lábtartója. Le tud nyúlni a lábával a Földig. Mikor leborultam előtte, megérintett a lábával …….. az is elég volt.
 
Riporter: Azt írja a Biblia, hogy Isten szeme keresztül-kasul fut a Földön és keresi azokat akik szíve tökéletes Felé.
 
Dr. Collett: Óh igen ! Ezt is megmagyarázták nekem. Isten szeme mindent lát. Szeme mindent látó. Sőt a szeme már az örökkévalóságból látott mindent és ezért mindenről tud és egyben előrelátó is.
 
Riporter: Megpróbált felnézni az arcába ?
 
Dr. Collett: Mint már említettem az arca takarva volt színárnyékokkal, és mint mondták, az Atya arca takarva lesz az Utolsó Ítéletig.
 
Riporter: De Jézus arcát látta, ugye ?
 
Dr. Collett: Óh, igen ! Csodálatos béke, szeretet és jóság árad belőle. Riporter: Van szükség lélegzésre ott a Mennyben ?
 
Dr. Collett: Isten mennyei leheletét lélegzi mindenki. Isten az Élet és így ott is Ő lehel életet mindenkibe, minden élőbe. Isten az élők Istene, mondja az Írás. Nyilvánvaló az is ugye, hogy az Ószövetség szentjei, mint Ábrahám, a Paradicsomban tartózkodtak, míg Jézus fel nem szabadította a foglyokat fogságaikból. Ma már ezek a szentek is a Mennyben élnek. Ábrahám tudatta velem, hogy ő van megbízva a koldusok tanításával, képzésével.
 
Riporter: Mit értett Pál apostol azon, hogy jobb Krisztussal élni a Mennyben még egy tökéletlen szellem-testben is, mint itt lenn a Földön ?
 
Dr. Collett: Igen ! Pál utalt arra az állapotra, hogy amikor egy hívő meghal Krisztusban és rögtön az Úr jelenlétébe kerül a hús-teste nélkül, az még mindig jobb, mint a földi élet.
 
Riporter: Kb. hány olyan szentet látott, akik Illés prófétához hasonlóan testükkel együtt ragadtattak fel a Mennybe ?
 
Dr. Collett: Tudtomra adták, hogy 150 ilyen szent él így már a Mennyben. Közülük magam felismertem Illés prófétát, Keresztelő Szent Jánost, egy neves norvég misszionáriust, akit az afrikai dzsungelből ismertem, egy angol hívőt, akit igen istenfélő embernek ismertem, aki eltűnt a Földről és a testét nem találták meg.
 
Riporter: Mire emlékszik a Földre való visszajövetele útjából ?
 
Dr. Collett: Egy érdekes dolog történt. Visszatérésem útján találkoztam két lánnyal, az egyik barna, a másik vörös hajú volt. Megálltunk beszélgetni. Ők is szellem-testükben voltak hozzám hasonlóan. Megkérdeztem tőlük mi történt velük a Földön. Ők levázolták az autó balesetüket, melyben meghaltak egy kaliforniai országúton. Mondták, hogy testük egy temetőben fekszik. Látták, hogy haláluk miatt édesanyjuk sír értük, mert nagyon szomorú. Megkértek engem, hogy valahogyan értesítsem szüleiket, hogy ne sajnálkozzanak értük, mert ők már jó helyen vannak, útban a Menny felé. Megígértem, hogy megteszem és ezzel elváltunk. Kb. 1 év múlva prédikáltam egy kisebb kaliforniai városban egy összejövetelen, mikor bizonyságomat elmondtam magamról és azt is megemlítettem, hogy két lánnyal találkoztam a földre való visszajövetelemkor. Egy asszony felugrott a székéről és ujjongva dicsérte Istent, mert felismerte leányait beszédemből. Az összejövetel után alkalmam volt átadni a lányok üzenetét is, hogy ne aggódjanak értük, mert igen jó helyen vannak. Megígérte, hogy soha többé nem sír értük. Riporter: Van konyha, főzés a Mennyben ?
 
Dr. Collett: Én nem láttam ilyent. De ne felejtsük el, hogy a Menny óriási nagy és 5 és fél nap bizonyára nem elég arra, hogy valaki mindent megnézzen. Egy millió földi év sem volna elég a teljes megismerésére. Érdekességként jegyzem meg, hogy a Menny igen nagy része hasonló a Földünkhöz abban, hogy hegyes, dombos, virágos, fás és erdős. De minden szebb, ragyogóbb, mint itt lenn. A szentek közül sokan ezeken a helyeken élnek és sokszor tartózkodnak itt . A Szent Városból állandóan lehet ki- és bemenni. Az Atyával mindenki személyes kapcsolatot tart akárhol él. Az Atyát mindenki imádja és rendkívülien szereti. Annyi mondanivaló van a Mennyről, hogy nem tudok mindenre emlékezni egyszerre. Például rangsor is van a szentek között a földön végzett munkájuk, szellemi eredményeik szerint. Akik csak üdvösségükkel érkeznek a Mennybe, azok mennyei kiképzésben, oktatásban részesülnek ahhoz, hogy kirendelt helyüket elfoglalhassák. A földön Krisztusban újjászületett hívőnek már teljes joga van a Mennyben mindenhez. A mennyei kiképzést nem szabad összetéveszteni a jogokkal. A kiképző iskola többnyire egy ismertetője a Mennynek, amiben a legtöbb földről érkező hívő részt vett. Riporter: Szóljon még valamit a zenéről !Dr. Collett: Akárki zenélhet, válogathat a sok hangszer között. Láttam rengeteg billentyűs és húros hangszert , dobokat, cintányérokat és fúvós hangszereket. Az Atyaisten igen kedveli a zenét és a vidám lármát, úgy hangban, mit hangszerben, mert Ő a teremtője mindennek és Ő élvezi, amit teremtett.
 
Riporter: Hallottam egy korábbi beszédéből, hogy elváltakor Jézus megerősítette azt az üzenetét, hogy hamar eljön és a világ vége bizony közeledőben van. Jézus azt is megígérte ugye, hogy Ő, Krisztus visszajön, hogy elvigye az Ő Testét, az Egyházat magával a Mennybe. (Egyház alatt értve az újjászületett hívőket Krisztusban.)
 
Dr. Collett: Igen ! Ez helyes ! Az Egyház (Krisztus mennyasszonya) sorsa nem az, hogy elpusztuljon, hanem, hogy dicsőségről-dicsőségbe jusson. Akik majd lehet, meghalnak a nagy üldözés idején, az Elragadtatásnál újra életre kelnek. Isten dicsőül meg mindenképp, és ez így jó, mert Isten akarata válik valóra.
 
Riporter: Milyen az építészet a Mennyben ?
 
Dr. Collett: A mennyei építészet magasan felülmúlja a földit. A legnagyobb és legszebb földi alkotások szegényesek a mennyeiekhez képest. Amilyen tökéletes a világegyetem, olyan tökéletesek az épületek is a Mennyben.
 
Riporter: Mondana valamit arról, hogy milyen körülményekből ragadja el Krisztus az Egyházat ?
 
Dr. Collett: Pontosat nem tudok mondani, csak annyit, hogy Isten ígérete az, hogy az Egyház minden üldözést, megpróbáltatást és bajt átél és Isten kegyelme által győztes marad Krisztusban. Lesznek nagy tüzek a földön, a hívők keresztül mennek ezeken, de nem égnek meg. Isten erejének hatalma lesz velük minden megpróbáltatásban, mely megtartja és megvédi őket.
 
Riporter: Mikor kezdődik az üldözések ideje ?
 
Dr. Collett: A föld sok területén már elkezdődött. A 2000 év (ill. a 2 mennyei nap) Krisztus után már majdnem betelt. A Biblia szerint, mikor az idők a Noé idejéhez hasonlókká válnak, a világ kiváltja Isten ítéletét. Közeledünk az utolsó felvonáshoz ……….. a még hátralévő bibliai próféciák beteljesedéséhez.
 
Riporter: Más szóval ! Hamar, igen hamar viszontlátjuk a Királyt ?
 
Dr. Collett: Feltétlenül !
 
 
 
VÉGE AZ INTERJÚNAK
 
Kedves Olvasóm a fentieknek ! Az a kérdés mindnyájunkban felmerül, hogy korunk bölcsei és nagy nevű papjai, evangélistái, pásztorai elfogadnák-e Dr. Collett bizonyságát ? Annyit tudunk, hogy maga a pápa fogadta Dr. Collett-ot és sok irányban érdeklődött mennyei útja felől. Ez szép és jó. Abban azonban mindannyian biztosak vagyunk, hogy a szegény és egyszerű hívők szívében Dr. Collett bizonysága igen nagy reményt keltett, hiszen Jézust is csak az egyszerű nép követte és nem a gazdag és nagyságos. Pál apostol így írt erről: „ Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse.’’( I. Kor. 1:27-28).
 
Manapság sokat hallunk azokról, akik valamiképpen elhagyták testüket és a szellem-testükben tett rövid mennyei látogatásból egy bepillantást kaptak a túlvilágba. De ezek csak bepillantások voltak. Magának Pál apostolnak nem volt szabad mondani, sem hirdetni a Mennyben látottakat és tapasztaltakat, amikor elragadtatott a Mennybe. 2000 évvel később Dr. Collett-nak meg lett parancsolva, hogy amit látott és hallott a Mennyben azt hirdesse és prédikálja. Dr. Collett tapasztalata, a túlvilágról kapott ismerete és tudása végtelen. A fenti interjú csak egy kis ízelítő abból, hogy mi vár azokra, akik Jézus Krisztussal járnak a földön és istenfélő életet élnek, minden tekintetben a Biblia szava szerint.
 
Kedves Olvasóm ! Jézus mondta még a földön jártakor, hogy „ ne csodáld, hogy azt mondom néked: szükség néktek újonnan születnetek. ’’ Az üdvösség az Írás és a gyakorlati tapasztalat alapján már itt a földön kezdődik, éspedig az újjászületés pillanatában, mint ahogy a földi élet is a testi születéssel kezdődik. Újjászületés nélkül ebből kifolyólag nincs tehát semmiféle igaz, mély, maradandó boldogság, semmiféle maradandó öröm, semmiféle mély, belső békesség és semmiféle üdvösség a jelenvaló világban.
 
Bármiféle kegyesség, becsületesség, keresztség – legyen az gyermek vagy felnőtt keresztség - , az egyházhoz vagy egy közösséghez való tartozás, legyen az bármilyen kegyes, semmiféle úrvacsora, az embernek semmiféle erőlködése – legyen az bármilyen ragyogó - nem pótolhatja az újjászületést.
 
Ha újjászületés nélkül is üdvözülhetnénk, akkor Jézus Krisztusnak nem kellett volna lejönnie a Mennyből, hogy kínhalállal meghaljon. Mivel azonban sem a kereszthalál, sem a váltsághalál, sem vérének kiontása nélkül nincs bűnbocsánat, sem e világon és a másvilágon sem, ezért kellett Neki e világba jönni és életét adnia, hogy a mi újjászületésünk érdekében rendelkezésünkre álljon. A Mennybe nem lehet egyszerűen feljutni, mint azt sokan elképzelik, hanem a Mennybe bele kell születni, azaz azt a jellemet kell elnyerni, amilyen Istennek van. Máskülönben nem bírná ki az ember a Mennyet, mint ahogy egy hal sem bírná ki a szárazföldet, vagy ahogy egy fadarab sem bírná ki a tűzben anélkül, hogy meg ne égjen. Istennek ezért szeretetből minden újjá nem született embert ki kell zárnia a Mennyből, mert a Mennyben Isten közelében még nagyobb kínjuk lenne, mint a pokolban.

Nem elérhető Gyöngyike

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1372
Re:Tanúbizonyságok a pokolról és a Mennyországról
« Válasz #107 Dátum: 2010 Július 16, 08:19:18 »
Kedves Alex!

Köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt a mennyei átélést. Erről ez az Ige jut eszembe:"Hanem, a mint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek." 1Kor. 2:9. Csodálatos, szerető Istenünk van, fel sem tudjuk fogni, hogy mennyire szereti az embereket. 

Nem elérhető alex22

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 61
Re:Tanúbizonyságok a pokolról és a Mennyországról
« Válasz #108 Dátum: 2010 Július 27, 11:38:42 »
Sziasztok testvéreim!
Megosztok veletek egy filmet: Menny kapui, pokol lángjai cimű színházi előadást:

http://keresztenyfilmek.com/szinkronizalt-filmek/menny-kapui.html

Isten áldjon benneteket

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4164
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Tanúbizonyságok a pokolról és a Mennyországról
« Válasz #109 Dátum: 2010 Július 27, 13:13:19 »
Nálunk pár éve bemutattuk a gyülekezetben többször is! Nagyon-nagyon áldott darab! Videóról is láttam már!
Nagyon jó, Alex, hogy közzé tetted a linket!  :169:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető b.cermidoff

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 235
 • Brondel Cermidoff
  • Az igazgyöngy
Re:Tanúbizonyságok a pokolról és a Mennyországról
« Válasz #110 Dátum: 2011 Január 14, 23:45:16 »
Bizonnyal nem a legpontosabb leírás a pokolról és a mennyről, amit közreadok. Ám nagyon is valós, mivel egy volt szenvedélybeteg elmondása alapján készült. Ez is a könyvem része. Nyilván olvastatok már néhány hasonló élménybeszámolót. Azért mégis leírtam.

"Szemirt hajtotta a düh. Autót bérelt Calhi város szélén és beszállt. Őrült iramban kezdett száguldani hazafelé Csuminia tartományba a hegyi szerpentinen. Orha hátul ült. Beszíjazta magát a biztonsági övvel, ám még így is reszketve kapaszkodott az anyósülés fejtámlájába. Legszívesebben rászólt volna férjére, de meg sem mert szólalni. Szemir idegesen vezetett, hirtelen mozdulatokkal kezelte a kormányt és a pedálokat. Iszonyatos indulatok dolgoztak benne, amelyeket nehezére esett kordában tartani. Egyszer csak elvesztette az uralmát az esőzésektől csúszós úton száguldó autó felett. A kocsi iszonyú sebességgel menthetetlenül a szakadék felé oldalazott. Az utolsó pillanatban az út szélén megjelent egy fehérruhás alak. Olyan volt, mint egy szobor. Szemir azonnal visszanyerte az uralmat a volán felett. Még sohasem élt át ilyesmit azelőtt. Fékezett és megállt. Visszahátrált oda, ahol a fehérruhást látta.
- Te - fordult hátra az asszonyhoz, - láttad az előbb azt az alakot itt az út szélén?
- Azt a csövesfélét? Először azt hittem rá, hogy valami kilométerkő vagy szobor. - vont vállat Orha.
- Egyszer csak ott termett… aztán egyszerűen eltűnt. Megmentette az életünket. - mondta Szemir.
- Ne viccelj, hogyan? Csak ott állt és nem csinált semmit. - hitetlenkedett Orha.
- Hát épp ez az. Sötétedik és nem láttam pontosan az út szélét. Ha nem állt volna ott, nem rántottam volna félre a kormányt. Most már a szakadékban lennénk. - állította határozottan Szemir.
Úgy döntöttek, hogy még az éjszaka beállta előtt a legközelebbi faluban elszállásolják magukat. Szemirt nem hagyta nyugodni az úton történt titokzatos eset. Meg akarta találni ismeretlen megmentőjüket. Másnap nem indult tovább Csuminiába, hanem végigkérdezte a környékbeli pásztorokat a furcsa alakról. Mindenki csak a vállát vonogatta. Egyikőjük azonban határozottan állította, hogy tudja, kiről van szó.
- Ha meg nem sértem, uram, miért kíváncsi rá? - kérdezte a birkapásztor.
- Megmentette az életem és a feleségemét is. Köszönettel tartozom neki ezért. - válaszolta Szemir.
- Az más. Jöjjön. - intett a juhász és elkísérte egy amatőr festőművész házába.
Szemir bekopogtatott az ajtón. Egy leginkább mesteremberre emlékeztető, bőrkötényes férfi nyitott ajtót. Kezei maszatosak voltak a festéktől. Legalább akkora volt, mint Szemir. A tar fejű művész fogadta a látogató köszönését, aki részletesen elmondta az előző napi történetet és jövetele célját. Gondterhelt arcot vágott.
- Jöjjön be. - invitálta barátságosan.
Szemir bekopogtatott az ajtón. Egy leginkább mesteremberre emlékeztető, bőrkötényes férfi nyitott ajtót. Kezei maszatosak voltak a festéktől. Legalább akkora volt, mint Szemir. A tar fejű művész fogadta a látogató köszönését, aki részletesen elmondta az előző napi történetet és jövetele célját. Gondterhelt arcot vágott.
- Jöjjön be. - invitálta barátságosan.
Szemir ijedten bámult a viszonylag apró helyiségben tornyosuló nagy, élénk színekkel festett tájképekre, amelyek mindegyikén ott volt az előző esti alak hol emberekkel, hol egyedül.
- Ön ismeri őt? - kérdezte izgatottan. - Kérem, mondja meg, hol találom. Bocsásson meg, még nem mutatkoztam be. Szemir Gugencsi vagyok.
Kezet nyújtott a művész felé.
- Matip… mindenki csak így hív. - mondta az, megtörölte kezét és parolázott Szemirrel. - Nos, igen, én ismerem Őt. Az én életemet is megmentette. Évekig kábítószereztem, ittam, börtönben is ültem. Gyűlöltem mindenkit, és magamat is utáltam. Azt hittem, hogy az életemnek csak azok a pillanatok adtak értelmet, amikor a szerektől felvidultam. Akkor valahogy másnak láttam a világot. Egyébként úgy éreztem, hogy a kutyának sem kellettem. Olyankor be kellett lőnöm magam és muszáj volt inni. Egy ilyen alkalommal baj történt. Valami ócska anyagot vagy lőrét vettem magamhoz, mert annyira kiütöttem magam, hogy kiakadt a szívem. Egy hajszálon lógott az életem. Addig nem izgatott, hogy mi lesz velem. Akkor azonban beijedtem. Kétségbeesetten kapaszkodtam abba a bizonyos hajszálba. Felnéztem és Jézus fogta a másik végét. Alattam feneketlen, bűzös, sötét, hideg mélység tátongott ijesztően felvillanó lidércfényekkel, kísérteties zajokkal. Velőt rázó sikolyokat, sátáni kacajokat, gúnyos hangokat hallottam. Sutyorogtak, kiáltoztak: mire vársz? Légy végre férfi! Ugorj! Vess véget ennek a nyomorult szenvedésnek! Azt hiszed, Istent érdekli, hogy mi lesz veled? Számára csak egy porszem vagy a többmilliárdból! Eggyel több vagy kevesebb, neki mindegy!
A fejem fölött közvetlenül Jézust életet adó világosság vette körül…
Szemir döbbenten nézett a festőművészre. Mindenre számított, csak erre a történetre nem. Matip folytatta.
- Ekkor felülről egy erős, de barátságos, meleg hang szólalt meg. Jézus volt az! Ezt mondta: Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik: vajjon a kilenczvenkilenczet nem hagyja-é ott, és a hegyekre menvén, nem keresi-é azt, a melyik eltévelyedett? És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a kilenczvenkilenczen, a mely el nem tévelyedett. Ekképen a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elveszszen e kicsinyek közül. Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.
-Uram, segíts! - nyögtem és kétségbeesetten felfelé nyújtottam kezem. Ekkor Jézus lehajolt és megragadott. Erősen tartott. Tudtam, hogy a sötétség már nem árthat nekem. A démoni hangok azonnal elhallgattak. A pokoli mélység és a szorongató félelem eltűnt, a Megváltót körülvevő világosság átölelt. Megmentett engem.
Ennél a mondatnál Szemir összerezzent. Érezte a valóságát. Maga is megélte ezt a helyzetet, csak másképp.
- Túléltem a saját halálom. Neki köszönhetem az életem. Azóta Őt követem. - mondta Matip."
"Mert talán azért vált meg tőled ideig-óráig,hogy őt,mint örökkévalót kapd vissza;Nem úgy immár mint szolgát,hanem szolgánál nagyobbat,mint szeretett atyafit,kiváltképpen nékem, mennyivel inkább pedig néked,mind testben,mind az Úrban." "Ha pedig valamit vétett ellened avagy adós,ezt nekem róvd fel"

Nem elérhető Clio

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 255
  • rineweld
Re:Tanúbizonyságok a pokolról és a Mennyországról
« Válasz #111 Dátum: 2011 Február 22, 02:00:12 »
Véleményem a következő.  Minden beszámoló csak egy hasonlat vagy jelkép és nem konkrétum.   Mivel a poklot és a mennyet emberi szavakkal nem lehet kifejezni vagy leírni. 
Van amelyik biblikusabb van amelyik kevésbé tűnik annak. Akik átélték számukra valóság.


Ez a jelkép nekem nagyon tetszik  :2smitten:  :2smitten:  : "Minden mennyei házból látszik az Atya trónja!"

 Valamint a nem újjászületett emberek nem tudnák elviselni a mennyet.  Nem csak azért mert Bűn nem kerülhet az Isten elé amiért nem fizetett valaki. Hanem mert nem bírnák elviselni Isten közelségét. A sötétség elenyészik ha fény felgyullad.

Amikor újjá születünk kapunk egy mennyei természetet ez növekszik erősödik itt a Földi életünk folyamán ahogy haladunk a megszentelődés útján.

Anyámnak egyszer volt egy ilyen őszinte kérése Isten felé. Vajon milyen lehet a pokol. Épp a nagyszobából ment a hálószobába amikor ez a kérés átvillant az agyán. Abban a pillanatban olyan erejű mélységes monumentális hideget és reménytelen ürességet érzett hogy rogyadoztak a térdei elment az ereje. Egy másodperc sem volt az egész.   Ha tovább tartott volna anyám úgy gondolja összeesett volna . Elámult hogy ilyen gyorsan kapott választ..és hogy egyáltalán választ kapott Istentől egy ilyen kérdésre! Ezután boldog volt hogy így figyel rá az Úr.

A pokol számomra sokkal félelmetesebb anyám beszámolója alapján,  mintha Démonok kínoznának.

Így úgy gondolom hogy ha két ember járna valóban a menyben vagy a pokolban nem ugyanazt látná de lennének hasonló motívumok.


A pokol reménytelen kínlódás eltaszítva az élettől a teremtőtől. Mint egy örökké hervadó virág. Epekedve szomjúhozva ...

A menny az élet helye a kiteljesedett örömé ahogy az alkotójával  közösségben lehet a teremtmény. Mint egy bő forráshoz ültetett mindig megújuló gyümölcsös fa.

"Ne félj Sion ne csüggedj el.  Veled van az Úr  az Istened  Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked megújít szeretetével ujjongva örül neked." zof.3 16-17

Ani Kinor

 • Vendég
Re:Tanúbizonyságok a pokolról és a Mennyországról
« Válasz #112 Dátum: 2011 Február 22, 07:44:50 »
Véleményem a következő.  Minden beszámoló csak egy hasonlat vagy jelkép és nem konkrétum.   Mivel a poklot és a mennyet emberi szavakkal nem lehet kifejezni vagy leírni. 
Van amelyik biblikusabb van amelyik kevésbé tűnik annak. Akik átélték számukra valóság.


Ez a jelkép nekem nagyon tetszik  :2smitten:  :2smitten:  : "Minden mennyei házból látszik az Atya trónja!"

 Valamint a nem újjászületett emberek nem tudnák elviselni a mennyet.  Nem csak azért mert Bűn nem kerülhet az Isten elé amiért nem fizetett valaki. Hanem mert nem bírnák elviselni Isten közelségét. A sötétség elenyészik ha fény felgyullad.

Amikor újjá születünk kapunk egy mennyei természetet ez növekszik erősödik itt a Földi életünk folyamán ahogy haladunk a megszentelődés útján.

Anyámnak egyszer volt egy ilyen őszinte kérése Isten felé. Vajon milyen lehet a pokol. Épp a nagyszobából ment a hálószobába amikor ez a kérés átvillant az agyán. Abban a pillanatban olyan erejű mélységes monumentális hideget és reménytelen ürességet érzett hogy rogyadoztak a térdei elment az ereje. Egy másodperc sem volt az egész.   Ha tovább tartott volna anyám úgy gondolja összeesett volna . Elámult hogy ilyen gyorsan kapott választ..és hogy egyáltalán választ kapott Istentől egy ilyen kérdésre! Ezután boldog volt hogy így figyel rá az Úr.

A pokol számomra sokkal félelmetesebb anyám beszámolója alapján,  mintha Démonok kínoznának.

Így úgy gondolom hogy ha két ember járna valóban a menyben vagy a pokolban nem ugyanazt látná de lennének hasonló motívumok.


A pokol reménytelen kínlódás eltaszítva az élettől a teremtőtől. Mint egy örökké hervadó virág. Epekedve szomjúhozva ...

A menny az élet helye a kiteljesedett örömé ahogy az alkotójával  közösségben lehet a teremtmény. Mint egy bő forráshoz ültetett mindig megújuló gyümölcsös fa.Számomra, konkrétumok.

Nem elérhető Clio

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 255
  • rineweld
Re:Tanúbizonyságok a pokolról és a Mennyországról
« Válasz #113 Dátum: 2011 Február 22, 11:09:35 »
Véleményem a következő.  Minden beszámoló csak egy hasonlat vagy jelkép és nem konkrétum.   Mivel a poklot és a mennyet emberi szavakkal nem lehet kifejezni vagy leírni. 
Van amelyik biblikusabb van amelyik kevésbé tűnik annak. Akik átélték számukra valóság.


Ez a jelkép nekem nagyon tetszik  :2smitten:  :2smitten:  : "Minden mennyei házból látszik az Atya trónja!"

 Valamint a nem újjászületett emberek nem tudnák elviselni a mennyet.  Nem csak azért mert Bűn nem kerülhet az Isten elé amiért nem fizetett valaki. Hanem mert nem bírnák elviselni Isten közelségét. A sötétség elenyészik ha fény felgyullad.

Amikor újjá születünk kapunk egy mennyei természetet ez növekszik erősödik itt a Földi életünk folyamán ahogy haladunk a megszentelődés útján.

Anyámnak egyszer volt egy ilyen őszinte kérése Isten felé. Vajon milyen lehet a pokol. Épp a nagyszobából ment a hálószobába amikor ez a kérés átvillant az agyán. Abban a pillanatban olyan erejű mélységes monumentális hideget és reménytelen ürességet érzett hogy rogyadoztak a térdei elment az ereje. Egy másodperc sem volt az egész.   Ha tovább tartott volna anyám úgy gondolja összeesett volna . Elámult hogy ilyen gyorsan kapott választ..és hogy egyáltalán választ kapott Istentől egy ilyen kérdésre! Ezután boldog volt hogy így figyel rá az Úr.

A pokol számomra sokkal félelmetesebb anyám beszámolója alapján,  mintha Démonok kínoznának.

Így úgy gondolom hogy ha két ember járna valóban a menyben vagy a pokolban nem ugyanazt látná de lennének hasonló motívumok.


A pokol reménytelen kínlódás eltaszítva az élettől a teremtőtől. Mint egy örökké hervadó virág. Epekedve szomjúhozva ...

A menny az élet helye a kiteljesedett örömé ahogy az alkotójával  közösségben lehet a teremtmény. Mint egy bő forráshoz ültetett mindig megújuló gyümölcsös fa.Számomra, konkrétumok.

szia Ani Kinor! :044: :05:
Én ebben nem is kételkedek.

De a hitben még újszülötteket nagyon össze tudja zavarni egy egy személyes beszámoló.  Vannak olyan ajándékok amiket csak mi kapunk az Úrtól személyesen nekünk szól. Mint a jelenések könyvében az a kövecske amire a felírt nevet csak te és az Úr tudja. Másra nem tartozik.

Ezt már általánosságban írom nem konkrétan neked Ani.


  Különböző életérő beszámolókat olvastam már a menyről és a pokolról.  Amik különböző kivetülései a valóságnak.  Egy ember sem mondhatja el hogy csak az az igaz amit én láttam a tiéd nem igaz.

Valamint azt figyeltem meg hogy ezek az elmondott beszámolók a hitetleneket nem annyira az evangélium hanem inkább az ezotéria irányába fordítja.
A mennyei beszámolók a hívők bátorítására valók.  Isten nem véletlenül szűkszavú a halálon túli életet illetően.

Az evangélium tiszta üzenete a bűnökről szól még itt a Földi életünk mindennapjairól.

"Ne félj Sion ne csüggedj el.  Veled van az Úr  az Istened  Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked megújít szeretetével ujjongva örül neked." zof.3 16-17

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Tanúbizonyságok a pokolról és a Mennyországról
« Válasz #114 Dátum: 2011 Február 22, 20:03:33 »
Isten igéje nagyon keveset beszél a Pokolról és a Menyországról.
Szerintem is éppen azért, hogy ne a hej, ne egy helytől való félelem, vagy egy hej utáni vágy legyen keresztyén életünk mozgatórugája.

Az egyetlen dolog amire vágynunk kell az Jézus Krisztus.

Ha megfigyeljük Pál, apostolt mire vágyott, mi volt élete központja, mi volt élete célja, mi volt az evangéliumának a központja, mind mind egyetlen személy körül forgott: Jézus Krisztus.

Nem azért tért meg, hogy ne kerüljön a pokolba, vagy azért, hogy ővé legyen a menyország ajándéka. Krisztusért.
Krisztusért ítélt kárnak és szemétnek mindent - nem a menyországért.
Ha elköltözésére, halálára gondolt, akkor a Krisztussal való találkozásra gondolt.
Az evangéliumának központjába Jézus Krisztus volt. A kereszt, Jézus Krisztus keresztje - Jézus halála - , és Krisztus feltámadása.

Pált Krisztus szerelme szorongatta, és hajtotta, és éltette, nem a menyország utáni vágya, vagy a pokoltól való félelme.

A mi hitünk, életünk, egy személyhez - Jézus Krisztushoz kell kapcsolódjon, és nem ahhoz amit ő adni tud.

2Kor 5:14  Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket,
Fil 3:8  Sőt annakfelette [most] is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,
Fil 1:23  Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb;

Ha Jézus Krisztus, a vele való személyes kapcsolat lesz számomra a legfontosabb, ha megértem hogy ahol ő van ott van a menyország, már most megtapasztalhatom a vele való élet áldásait. Minden napot, vele megélni, minden napot ő érte élni, az csodálatos, mert akkor, minden szeretetből , a Krisztus iránti szeretetből fog fakadni.

Nem attól fogok félni, hogy elvesztem a menyországot, hanem attól, hogy elvesztem a Krisztussal való közösségemet.
Nem a pokoltól fogok félni,  hanem attól, hogy ne szomorítsam meg Őt, aki annyira szeretett és szeret engem, és akit én is szeretek.
 Olyan kapcsolatom kell legyen vele, mint amilyen két szerelmes pár között van, akik csak egymásért élnek.
Képzeljetek el két szerelmes párt, akik alig várják, hogy találkozzanak, nem kell adjanak egymásnak semmi különleges ajándékot, elég ha egymás szemébe nézhetnek, ha megfoghatják egymás kezét, ha halhatják egymás szavait, öröm tölti el szívüket, akkor boldogok ha együtt lehetnek.
Gondoljatok bele, ha megbántja az egyik a másikat, nem azért fog tőle bocsánatott kérni, mert legközelebb nem fog virágot kapni tőle, vagy süteményt, hanem bocsánatott kér tőle azért mert nem akarja elveszíteni, nem akarja a vele való kapcsolatott elveszíteni, azért mert szereti, mert szerelmes.
Bele kell szeressünk Krisztusba, szerelmesek kell legyünk belé.

Nekünk egy személlyel van dogunk, nem az áldásokkal.
Az a baj lett a mostani kereszténységgel, hogy már nem egy személyhez kötik, hanem az áldásokhoz, ahhoz amit kapnak tőle a személytől. Már nem a személy kell, hanem az áldás. Nem attól félnek, hogy Istent, Jézus Krisztust és a vele való kapcsolatott veszítik el, hanem az áldásokat, a menyországot. Az áldások után sóvárognak és nem a Krisztussal való áldott kapcsolat után.

Minden nap, minden percben, ha ébren vagyunk ha alszunk, Krisztussal legyünk, Krisztusért éljünk.
Mert számomra csak egy érték van, és ez nem a menyország - (mert a menyországot Isten teszi menyországá, a menyország dicsősége és szépsége maga Isten, és a menyországban is a legnagyobb áldás az lesz, hogy Istennel lehetünk) - , nem az áldások, hanem Krisztus személye, a velevaló közösség.

A szívem legnagyobb vágya, az, hogy majd egynapon találkozhatom vele, átölelhetem, és csókolhatom az ő átszegzet lábait és kezeit, hogy imádhatom és szolgálhatom, az én drága Uramat, Megváltómat, Szabadítómat, Istenemet.


 :2smitten:Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Clio

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 255
  • rineweld
Re:Tanúbizonyságok a pokolról és a Mennyországról
« Válasz #115 Dátum: 2011 Február 22, 20:31:46 »
Zoltán! Nem is írhattad volna csodálatosabban!  :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :igen: :igen: :igen:

 Én is akkor adtam át az életem amikor beleszerettem Krisztusba hogy ő mit tett értem, látva hogy hozzá tartozhatom csupa nagy betűvel HOZZÁ! Előtte inkább félelmeim voltak a kárhozattól az igehirdetéseket hallgatva. De akkor ott egy ifjúsági táborban az Úrral négy-szem között , öröm könnyekkel a szememben azt mondtam igen !!
És most is azt kérem tőle! Uram add hogy még jobban szeresselek téged! Ne hagyd kihűlni a szívem.  :063: :2smitten: :2smitten:
"Ne félj Sion ne csüggedj el.  Veled van az Úr  az Istened  Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked megújít szeretetével ujjongva örül neked." zof.3 16-17

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Tanúbizonyságok a pokolról és a Mennyországról
« Válasz #116 Dátum: 2011 Február 22, 20:48:14 »
Kedves Zoltán!
Nagyon szépen írtad.köszönöm.
Az Úr áldjon meg.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Tanúbizonyságok a pokolról és a Mennyországról
« Válasz #117 Dátum: 2011 Február 22, 21:05:20 »
Örülök, hogy épülésre szolgált amit leírtam.
Ez a szívem vágya, és ezt az Úr végezte el bennem, övé a dicsőség.

Őt akarom szeretni, és annyira, hogy minden más elhomájosúljon, minden más elveszítse az értékét, úgy, hogy csak ő legyen érték számomra.

Szeretni, szeretni, és szeretni - erre tanít bennünket Jézus. Ez az egy parancsolat van. Szeresd az Urat teljes szívből, teljes elméből, teljes erőből ... és szeresd felebarátodat mint magadat - ebben van minden.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Tanúbizonyságok a pokolról és a Mennyországról
« Válasz #118 Dátum: 2011 Február 22, 21:34:17 »
Ámen..
 

"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Tanúbizonyságok a pokolról és a Mennyországról
« Válasz #119 Dátum: 2011 Február 22, 21:58:23 »
Köszönöm Zoltán, nagyon jól leírtad, köszönöm.
Sokat gondoltam rá. hogy a szerelem érzését azért adta nekünk Isten, hogy halovány képünk legyen a VELE való kapcsolatról.

 :2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)