Evangélium > Gondolatok Isten Igéjéről

Beszélgessünk szabadon

(1/824) > >>

maria:
Mk 6,3
"Nemde az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is?" És megbotránkoztak benne."


Kedvesanti írta: "De talán azt is lehetségesnek tarthatjuk, hogy annyira megvetették Jézust, hogy Mária fiának mondtak."

Lehet valóban ez is, de van még Igei utálás erre, hogy legalább kettő bizonyság legyen?
Jézusról hallottam olyan tanítást, hogy fattyúnak nevezték a zsidók, de kérdésemre nem tudtak igei alátámasztást adni. Csúfolták valaha Jézust, hogy nem József az apja? Tudták egyáltalán a kívülvalók? Jó téma ez is.

Antee:
Szia Mária!

Valóban itt csak az emberi elmélkedés van,ha nincs igei alátámasztás.
De jó rajta elmélkedni  ;)

"Csúfolták valaha Jézust, hogy nem József az apja? Tudták egyáltalán a kívülvalók?"

József titokban akarta elbocsátani feleségét, mikor kitűnt a terhesség állapota.
Ugyvélem Józseftől nem tudhatták meg.
Ha tudták hogy nem József az apuka, akkor egyértelmű a második dolog, hogy valóban a Szentlélektől fogant Jézus.
Mivel ha kiszivárgott az a dolog, hogy nem József az apuka, akkor a másik dolog is vele együtt kellett, hogy kiszivárogjon, mégpedig a Szentlélek fogantatása.
Véleményem szerint nem tudták.

De ez csak az én kis "történetem" amire alapot ne vessetek :D

maria:
Én is hozzáteszem a gondolatomat, kérdéseimet Anti. Ha valóban kitudodott volna, hogy Jézus nem József fia, Máriát nem kövezték volna meg a törvényeik szerint, paráznaság címén? Azt se tudták, - még a családja sem, hogy Jézus a Messiás. A tanítványok is tettek fel sok sok kérdést annak ellenére, hogy látták a Mesterük milyen csodákat tesz. Mint pl. meggyógyítja a betegeket.... Bemerítő János tudta a munkáját, de a börtönben a feltett kérdése is igazolja, hogy még csak sejtése sem volt, éppen az ő unokatestvére lesz a Messiás. Egészen biztos, József nem verte nagy dobra amit az angyal mondott neki. Abban az időben valószínű még a testvérei se voltak beavatva. Abban a kultúrában nem voltak ennyire nyitottak a szülők a gyermekeik felé mint ma. Valószínű meg se tudták volna magyarázni a gyerekeiknek. Lehet, hogy mesének vagy hazugságnak tartották volna. Kitudja? Ha fedné a valóságot, hogy tudtak róla, hogy nem József az apa, akkor a zsidók nem tettek volna róla említést a vádláskor? Nem igen hinném.

Antee:
Tudták többen Jézus Isteni kilétét,de az emberek Hitetlenségei miatt nem kapott teret.
A Bölcsek tudták amikor megszületett,Erzsébet is!
De igazán érdekes,mert János nem tudta meg,pedig Édesanyja tudta!

Lk 1,41-43
"Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel,   
és hangos szóval kiáltotta: "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!   
Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám?"

János megkérdezte Jézustól a tanítványokon keresztül:

Lk 7,19   
"és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel: "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?"

János tudta,hogy eljön akinek a saruja szíját se méltó megoldani.
Vajon nem volt tisztában azzal,hogy Jézus az aki a Megváltó?

Lehet hogy másképpen képzelte el az Üdvözítő eljövetelét,azért is kérdőjelezte meg.

Mária!
Ha megtudták volna azt,hogy Mária már áldott álapotban volt mielött József érintette volna,nem tartom biztosnak hogy megkövezték volna.
A Rómaiak uralták Izraelt,és a halálbüntetés csak a Rómaiak "hozzájárulásával,kivizsgálásával" történhetett csak.

De akkor kérdezhetnénk a Parázna nő esetét,kit meg akartak kövezni,és kérdezték Jézust hogy mit gondol?maria:
Anti írta: "A Rómaiak uralták Izraelt, és a halálbüntetés csak a Rómaiak "hozzájárulásával, kivizsgálásával" történhetett csak."

Nem rossz a feltevésed, de akkor Istvánt hogyan tudták halálra kövezni? A halálrakövezés törvény volt, de a kereszthalál nem.

Csel. 7:59 "Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet!" Csel. 8:2 "Istvánt pedig eltakaríták kegyes férfiak, és nagy sírást tőnek ő rajta."

Azt tudtad, hogy István látta Jézust, amikor ott állt Isten jobb oldalán? Vajon miért? Várták haza Istvánt? Ennek tiszteletére a Mennyei Seregek Ura felállt?

Csel. 7,55-56
Mivel pedig teljes vala Szent Szellemmel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, És monda: Ímé látom az egeket megnyilni, és az embernek Fiát az Isten jobbja felől állani. 

A megkövezésre visszatérek:
Anti írta: "De akkor kérdezhetnénk a Parázna nő esetét, kit meg akartak kövezni, és kérdezték Jézust hogy mit gondol?"

Ebben az esetben, őt nem merték megkövezni, pedig vitték magukkal a követ. Miért nem? Mert nem a nő volt ott a célpont, hanem Jézus. Nem csak a nő volt parázna, hanem a férfi is. Azt bezzeg nem vitték oda. Miért? Mert ismerték a törvényt. Nekik nem volt szükségük Jézus beleegyezésére.

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése